Sunteți pe pagina 1din 22

r

PAlilnl 5PE[IAlE
C .y
are a teoriei cu practica,
instruire a elevilor
ale, conduce
pro-
-"4!
ADRESA REDAqIEI: BUCURE$TI, PIATA SCNTEII nr. I SECTORUL 1, TELEFON: 17.60.10.117),\
Construind
simplu conform fig
rate, se poate realiza usor un
sesizor sensibil la
sau
. suport, din
lit sau alt material
pe obiectul (vehif"st cen-
ti n ut s b b t',- -,el aproape
v U O Serva], timp n care
groasa de CUR,f df lucru au cu-
mi cu-
aici
ajuta la organizarea
practice a elevilor,
Dealtfel, periodic, n consiliul pro-
fesoral al amintite sint cuprinse
de fiecare aspecte din activi-
tatea centrului, adoptindu-se
imediate de a
la solicitarea cadrelor de condu-
cere a practicii, profesorii liceelor
ai generale au introdus in
orele de curs probleme cu date din
calculele practice din atelier. n ate-
lierul de in care elevii
snt pentru meseria de elec-
trician-bobinator, orele de
incep prin primelor repere
ce se la bobinele simple elec-
tromagnetice, fiecare elev executind
cel una sau bobine.
cu rezolvarea problemelor de calcul
ale transformatoarelor, elevii anilor
trei patru trec la acestora
a motoarelor electrice trifazice. Lu-
2
din planul de al ate-
lierului sint contractate cu beneficiari
in n care complexitatea lor
tinerilor o parcurgere prac-
l7ece .::iip .......... -.nr. fazelor ... de
realiza un sir de .
diferite sepcdstor
mini .... '" cu un grad de difi-
cultate anilor de studii
nivelului de a fost este
criteriul de in selectionarea
rilor pentru beneficiari: Pentru ridi-
carea nivelului de in vederea
concrete dintr-o
ntreprindere, elevii un
insemnat de ore de
in ntreprinderi.
n atelierul de unde
majoritatea o fetele,
tirea' incepe prin efectuarea primelor
de iar ce
elevii teo-
retice despre automobi-
lelor, se trece la efectuarea de ore
practice pe simulatoare. Aici, elevii
au posibilitatea toate
practice constind
n acestor
Activitatea atelierului de
unelte este n principal, pe lu-
care la formarea unor de-
prinderi necesare unor buni strun-
gari, frezori sau rabotori. De aceea,
elevii prin pe toate
masinile din dotarea atelierului.
a faptului elevii au
n orele de
necesare unor
complexe sint produsele ce au
fost realizate in cadrul centrului de
ateliere. Vom prezenta doar citeva:
de probe pentru motoare, dis-
pozitive scule din dotarea ateliere-
lor, mobilier, repere din motoarele
electrice pentru intreprinderea Fla-
precum toate
Orele de practici productivi Incep cu .de
UI10f repere
plexe ce IncorporeazA 1n. ele multe ore de munci.
Foto 1: LucrArile la simulatorul pentru conducerea auto
. de final. In curind, ehlvii vor f,ce aici primele. ore de
n cu trei ani, microintreprinderea la
din a in anul de 1974
in valoare de 4,5 milioane de lei. s
nare a intreprinderii Electrobanab> microI
intreprinderea cum spun elevii, dispune de la
practice a elevilor, in a . '.
predate in orele de curs. Microntreprinderea este n trei
atelierul de prototiput
n atelierul de prototipurt se produsele ce
a intra in microntreprinderii. Intreaga din acest
atelier s-a realizat prin autodotare. Este vorba de aparatele de uni
versale pentru masele de lucru, ft aparatele de portatfve etc., toate
concepute realizate de elevi. In felul acesta, elevii transpun n
de la orele teoretice, deprinzndu-se
in timp cu indeminarea acestor
Activitatea atelierului este n trei principale: autodotarea
{< Un rol de cea mai mare n educarea a tinerei revine noastre
de toate gradele. Prin legarea tot mai a cu cercetarea,
prin cultivarea interesului pasiunii munca
trebuie pe tineri ca capabili o
ct mai n toate domeniile de activitate, acolo unde snt de societate,
la Programului partidului, de edificare a socialismului comunismului n Romnia.
riie din dotare.
infiintarea acestui centru
complex de a elevilor
largi de formare n mai
multe meserii la un nivel corespun-
concentrarea lor n acest an-
samblu de ateliere efica-
citatea.
Fato 2: In afeliert., de . indeminarea priceperea
posibile unor piese de in compl.exi-
\tate.
Fofo .. 3: a maisfrului instructor, elevele se
deprind cU minu'r. uneltelor.
a laboratoarelor, prototipuri produse pentru fondul
cteva exemple ce vor completa imaginea a ceea ce se
aici. Pentru catedra de elevii au realizat o
pentru biologie au electrice. De asemenea, s-au executat
o un magnetofon-dictafon multe altele. Tot in acest
atelier s-a pus la punct unei de avertizare auto
care deja se in magazine. acum s-au livrat peste 200 de Im-
este faptul o mare parte din ce se au ca
de studiu propunerile elevilor mai ales, ce o pune la dispo-
zitia tinerilor revista Tehnium.
'Despre modul cum microintreprinderea asigure o
tire a elevilor ne-a vorbit elevul Gabriel directorul microntreprinderii:
- Faptul elevii au acum atestarea n
meseriile care aici este pentru noi o a de
a pe ce le orele de
a unei meserii.
Organizarea in sistemul microintreprinderii a noastre de
posibilitatea ca putem dobindi o supe-
mai aproape de din intreprindere, unde o parte dintre
noi vom lucra. am acum rezultate bune se
faptului avem acum direct, imediat ceea
ce in orele de Ceea ce producem aici nu numai
am realizat ceva, ci mai ales faptul am gindim
de o ce le ca muncitori. Spiritul de
n care ne ne pentru
Putem spune elevii liceului nr.1 din dispun de mari posibili-
de intre care microinHeprinderea un loc nsemnat, o
a muncii
NICOLAE
(Din cuvntarea n ziua de 3 noiembrie 1975
la COJlgresul al X-lea al U.T .C.)
Grupul industrial de
din Craiova cuprinde
liceul industrial
de Aici sint
cadre necesare agriculturii n meseriile
de mecanici auto
strungari, electrotehnicieni. In-
tregul ciclu de se
n cabinete, laboratoare, iar materia
se practic n atelierele
unde o mun-
direct
Pentru cit mai te-
a meseriei pe care o vor
n agricole, instruirea n
atelierele este n
mod n de
tirea Sistemul de organizare
a practice, corelat cu anii de
studiu, este ntilnit in toate atelierele.
Astfel, elevii gradat, cores-
anului de
din ce n ce mai complexe, ncit la
terminarea toate
utilajele de care dispun agricole,
ct de
n laboratorul de motoare elevii
cinematica mo-
torului pe viu, prin machete
n in stare de
nare. n paralel cu orele de teorie,
activ la n
cabinete de specializare pe ramuri de
Aici, sub ndrumarea
trilor, se asupra
motoarelor, se gazele
de se sistemele de
aprindere etc. aceste de
laborator, n ateliere elevii mo-
toare de agricole. Familiarizarea
cu cele mai diverse ce apar n
se cu ajutorul simula-
torului. n acest mod, elevii
tehnica conducerii autovehiculelor. na-
inte <te a conduce pe simulator, le snt
prezentate, prin intermediul diapoziti-
velor filmelor, exacte ce le
au de efectuat.
Strinsa mbinare a teoriei cu practica,
de instruire a elevilor
liceului profesionale, conduce
la realizarea unei game mari de pro-
duse. Calitatea
mare de comenzi naltul grad
de a elevilor. La realizarea
produselor elevii
strungari, mecanici,
electrotehnicieni. Din lor men-
forje electrice mobile necesare
utilajelor agricole; bancuri
de lucru destinate muncitorilor din
pentru conducte de
gaz
Pentru ca forma de educare
a elevilor fie mai condu-
cerea propus organizeze
ntregul proces de
tire Il sistemul, de microntre-
prindere. Un prim pas s-a n
atelierele de elevii
activitatea de organi-
zati pe echipe. Conducerea acestor
echipe este tot din rndul lor.
O este de
cadrele didactice de elevi
atelierelor, cabinetelor laboratoarelor.
Ca de mare amploare, n
putem enumera: sistemul de
televiziune cu circuit nchis, laborato-
rul de simulatoare, cabinetul de verifi-
care si testare a cu-
elevilor (Ia
toate disciplinele), ca-
binetul fonic etc.
comple-
pe care o
grupul agroin-
dustrial din Craiova,
formele metodele
moderne n care este

con-
optime pentru ca
viitorii mecanizatori
ac-
tivitatea lor la nivelul
naltelor sarcini ce
stau n agricul-
turii noastre.
efectuate aici in ca-
drul orelor de prac-
dove-
desc o pre-

Toate a-
cestea snt o
a tuturor
factorilor de
dere n vederea tra-
ducerii n a sar-
cinilor trasate tineri-
lor de cel de al X-lea
Congres al Uniunii Ti-
neretului Comunist.
3
CIRCUITUL LOGIC SAU

SAU
atribuie rezultatului valoarea 1,
cel una dintre variabile are va-
loarea 1 respectiv valoarea O,
toate variabilele implicate au va-
loarea O.
Semnul folosit pentru de dis-
este U sau + se
mai n fig: 1
snt prezentate Cteva dintre simbolurile
utilizate curent n schemele logice. Ul-
timul simbol se n special pentru
circuitele integrate.
A A
AUB=F
B
B
A
F=AUB
B
n fig. 2 este prezentat un circuit SAU
cu contacte, iar este
tabela de
Student NICOLAE ANDRIAN
apare 1, indiferent de starea celor-
lalte
CIRCUITE SAU CU DIODE
TRANZISTOARE
n fig. 4 se dau Cteva de
SAU cu diode tranzistoare. Circuitul
a) n Un impuls
pozitiv aplicat la una din se re-
la Circuitul b) n
Circuitul c) n
n repaus, toate tran-
zistoarele snt blocate cu un minus pe
de la E
B
. Deci la este nivelul
A
B
A
AUB=F f=AUB
B
F=AUB
rt
6 b O
0
O O 1
1
O 1 O 1
O 1 1 1
1 O O 1
1
O 1
1
1 1 O 1
1 1 1 1


f:::AUBUC

t------..... --o t Ee
Deci se nchide unul din con- A
tacte, becul se aprinde. Pentru
variabile (contacte), tabela de se
F=AUB
scrie ca n fig. 3. B
Este de ajuns ca una din variabile
ia valoarea 1 pentru ca ia
valoarea 1. Cu alte cuvinte, n cazul
unui circuit SAU, la una din in-
se semnalul (<<1), la
logic O. Un semnal aplicat la oricare
din cele unul
din cele tranzistoare la
apare 1. Circuitul d) n
n repaus, toate tranzistoarele
conduc. La este o. la una
o
o
A ---+---F=A
+v
14 13 12 11 10
1 2. 3 4 5
A X
A
B
Ao--{:::x>--F=A .._


+Ee
tEc
Re
F:A'! f=A
I
-i-14:2
I
9 8
6 7
OV

B


din se un semnal negativ,
unul din tranzistoare se
plusul bateriei nu mai ajunge la
Deci la apare zero, ceea
ce n 1 .
CIRCUITUL LOGIC NU

un ioc important ntre
circuitele logice. la intrarea unui
astfel de circuit se un nivel logic
VARIANTA I
cum se poate vedea din fig. 1, comanda se cu ajutorul
unui disc telefonic sau un mecanism similar. disc se butonul
K (de tipul celor folosite la sonerie). Rolul lui este de a aduce la zero circuitele
basculante. Astfel, chiar celui care cifrul fi va fi imposibil de mecanis-
mul comandat.
Exemplul luat se pe formarea a trei cifre consecutive la disc (cifre
de cel care montajul). Extinderea se poate face la un
mai mare de cifre, alte grupuri de bistabile. Cifra
este 1.
un din trei cifre luat la 'int'irn,,,j,,,,,ro
de exemplu 537. Va trebui circuitelor 2,3 n
formarea celor trei cifre avem nivel logic 1
la X. Scriem echivalentele binare ale zecimale 5, 3 1.
Acestea_snt 101, 011 111. Deci, la bistabilele CBB1, CBB2, se
fac la a, b c, iar celelalte la

b
1
Ci a
2
b
2
,c
2
cum se vedea
n fig. 1. Binenteles fiecare si aleQe cifrul dorit. naintea cifrelor la
disc se butonul !'\ pentru moment. Bistabilii se cu
negative.
Prima sene (de impulsuri) se contactul de de
repaus) r
1
al releu lui R1. Prin urmare, la A va
duce la saturarea tranzistorului T1 atragerea . La
nivel logic O. Trecerea n de lucru a duce la
a la intrarea CBB4, ceea ce un
impuls. In felul acesta, la disc va fi 2 i nu 3.
formarea cifrei 2, apare nivel logic h la B a circuitului
Acum se si tranzistorul T2, astfel releul R2. Prin ,...,..""t"",,,tlll
sau de repaus r2a se accesul CBB4, iar prin contactul de lucru
r2b se primirea impulsuri. nchiderea acestuia echiva-
cu un impuls negativ care este me'morat de CBB7. Astfel, ultima
va fi 6 nu 7. serie este de


C13B9
Deci, la disc: vom forma cifrele 526 nu 537. n cazul general, pe montaj
se cifrul npr, unde n, p, r=1...7, la disc se n, p--=l r--=l (in
exemplul de mai sus: n=5, p=3, r=7).
DATE CONSTRUCTIVE
Releele R1 R2 pot fi de orice tip, avnd contactele Tensiunea de
alimentare a lor va dicta alegerea tranzistoarelor T1 T2. In orice caz, nu se va
puterea a tranzistoarelor. De asemenea, T3 va trebui
suporte curentul tensiunea necesare pentru electromagnetului
EM.
Pentru circuitele basculante bistabile este schema din fig. 2. Circui-
tele pot fi cu componente discrete sau integrate. Se folosesc capsulele
CDB408E si CDB409E. Pentru circuitele din seria CDB409E se va avea
se conecteze exterioare, schemele fiind cu colectorul n
vnt.
Cele patru circuite cu trei se vor construi din 8 circuite cu

Montajul se poate extinde la 4, 5 sau mai multe cifre, dar in acest
caz circuitelor basculante bistabile si al circuitelor implicate.
1, la apare O, invers.
-se cu o
deasupra simbolului se non-A
sau A-negat. Tabela de este pre-
n fig. 5.
Cele mai des folosite simboluri n
schemele logice snt indicate n fig. 6.
O reprezentare a prin circuit
cu contacte este n fig. 7.
Atunci cnd contactul A este deschis
(<<O \ becul se aprinde (<<1) .. invers.
n fig. 8 se dau circuite negatoare
cu tranzistoare. Primul n
al doilea n
circuite in-
versoare integrate de tipul CDB404E cu
echivalentele SN7404, EJH241,
MIC7404, SFC404E. Caracteristic aces-
tor circuite este n contratimp.
Alte circuite snt CDB405E cu echi-
valentele SN7405, FJH251, MIC7405
SFC405E. Toate au cu colecto-
rul n gol. De asemenea n capsula
CDB406E snt () inversoare de putere
cu colectorul n gol (30 V). Echivalen-
tele snt SN7406, MIC7406, SFC406E.
n capsula CDB404E se 6 in-
versoare de acest tip. n fig. 9 se dau
schema conexiunile aCestUl circuit
integrat.
Avantajul acestui tip de n contra-
timp n realizarea unei
de mici n ambele logice,
sensibilitate la zgomot. Dar n
montajele practice se ntlnesc
cnd este nevoie de legarea mai multor
(CONTINUARE U'" NR. VIITOR)
m paralel. Acest lucru nu este
posibil deoarece posibilitatea ca
unul din etaje O. n
acest caz, tranzistorul final al acestuia ar
trebui suporte celorlalte
cu nivelul 1 . mari duc
la distrugerea tranzistoarelor finale. Pn1i
la 16 mA se poate garanta bllna
nare a circuitelor.
Exemplu. Pentn' realizarea
(non-A, non-B
non-C), montajul va fi cel schematizat
n fig. 10. Dezavantajul este evident:
intervine Ul1 circuit SI n plus. Se
poate acest neajuns prin folo-
sirea circuitelor cu colectorul n gol
CDB405E. Acest circuit contine n ace-
6 invers oare. 'Conectarea
rezistentei exterioare se face ca n fig. 11.
(R ext se n punctul X + V).
din circuit se ia tot de la X
Schema conexiunile cir-
cuitelor snt date n fig. 11.
Rezistenta se alege ntre
500 Q 2:2 kQ, valoarea ei fiind deter-
de consumul de curent al etajului
ce negator.
Avantajul acestor circuite n
faptul pot fi conectate mai multe
n paralel (fig. 12). Aici nu mai
apare circuitul cu trei uti-
lizat mai sus. Acest montaj se mai nu-
SI-cablat.
de circuite NU cuplate n
paralel se alege Cele trei
circuite s-au luat pentru exemplificare.

5/25 V
el
00--4111----4
22
KQ
CcillrlsimpltJ . realiza un averti-
... . .. unui copil
mic....>.../< .'r .. . ' ............. ' ..... ,
... c()pUuluj .. . microfonul,
ev. ent.u .. aL ... ......' ... ...m .. ....... p ....,' . I .. ifi
q
". to ....r.u .... ',i.ar .....d. if.uzo.r ...u .. ....f ..... .... in ca.mera;
.
qamicrof9nsep9atefolos Un difuzor sau un
.' .. '.,. .' .................... ...
8C 109,
EVi,de .. 0 ..... t ...... ,a ....c ....e ....s ..., ...t ea ...., ..... p .... ' .... o ....t .....f .....i ....... ".I ... h ......'.o .......c. u ... it. e: ... >cuor .. ,iC ..
e
.......t.i
P
... d.e ' .. t ....f.anZls.t .. oare .. npa
echivalente. . ...... '.',
,-
a$iQtJrind() .
.. din. poteo-
" . primylui.tranz istot'.
.. ...
de;$ .. V,.qpnsumulamplificatoruluifUnd. destul. de reduS.
SOlUTII CONSTRUCTIVE
PINTRU ANTINA
ROTATIV!
Adresndu-ne n primul rnd radio-
amatorilor, credem utilitatea uRei
antene rotative nu mai trebuie demons-
O astfel de este de ase-
menea extrem de telespecta-
torilor din zonele unde o op-
dese
n materialul de snt prezentate
cteva ale problemei enun-
care snt relativ realizabile
n de precizie
bune.
O presupune exis-
a trei constructive:
- partea de care satis-
face po-
permite rotirea antenei
pr')priu-zise, este suport pentru cele-
lalte
partea de care este un
motor electric de curent continuu, n
cazul cel mai general, cu
un reductor de
-traductorul de
ruia radioamatorul exact di-
pe care este antena.
Pentru o expunere ct mai
este avantajos
componente n ordinea celei
prezentate.
Tradudorul poate lipsi n cazul unei
antene pentru progra-
TV, orientarea efectund u-se
n de calitatea imaginii.
Tradudorul utilizat poate fi rezistiv,
cu contacte sau inductiv. Ca un caz
particular de traductor inductiv se
utilizarea a selsine,
unul fiind traductor propriu-zis, iar
instrument indicator.
La dimensionarea tradudorului se
va cont de cote le de gabarit ad-
mise de Desigur,
este se adapteze partea de
fixare tradudor n de
unul
Cel mai de realizat utilizat
este un traductor rezistiv inelar, ale
gabarite pot fi incadrate
n iar precizia
sa este suficient de Peria foti-
toare a tradudorului se poate monta
izolat de partea cu care
este ceea ce presupune exis-
unui inel colector (de asemenea
izolat) a unei perii fixe. Mai simplu
este se utilizeze masa, n care
caz peria colectoare se ne-
izolat. Tensiunea de lucru va fi de
(3-4 V).
Motorul electric pentru
6
Ing. V.
va fi de curent continuu de ten-
siune (6-24 V) de putere.
Este riecesar un motor de curent con-
tinuu pentru a se schimba cu
sensul rotirii. Schema de conexiune
este cea din fig. 1. Comutatorul este
dublu, avnd cte un contact normal
nchis cte unul normal deschis.
Cel mai simplu este un comutator
bipolar. se
cu un contact tip sonerie,
pe tasta T1 . Un motor foarte
potrivit este cel folosit la automobile
pentru sau cel de parbriz,
care are avantajul de a poseda un
reductor ncorporat. Rotirea antenei
se face prin intermediul unui reductor,
al raport de trebuie
n final a unei tu-
n=2 ... 6 rot/min (Ia arborele mobil
al antenei).
Se pot folosi motoare de curent
alternativ de putere (cum ar fi
cel de ventilator). n acest caz se
motoare cu o curea
Se (prin ex-
cludere) numai unul dintre ele, in
de sensul de
Motorul cu reductorul se
ntr-o cutie de sau
material plastic ct mai pentru
o la
praf, cutie din care iese numai arborele
cu pinion necesar
Reductorul (cu sau cu-
rele) are ca transmisia
la arborele rotitor al antenei. S-a spe-
cificat aceasta pentru a se cont
la calcul.
Nu s-a considerat o des-
criere, eventual, cu dimensionare, pen-
tru reductor, deoarece, pe de o parte,
problema este relativ iar pe
de constructorul va apela
oricum mai la unul existent
sau la un mecanism adaptabil.
Ultima cea deja,
poate fi o transmisie
pinion (cilindrice sau conice la 90)
sau transmisia
cu curea. Raportul de transmisie va fi
1 : 1 un mecanism reductor
ce dezamplificarea dorita sau
se ia 1 : 3 - 1 : 6 se
ntregul cinematic.
Partea de a antenei poate
fi n dispozitwul rotitor
stlpul antenei. Stilpul antenei este
cel ce se foloseste uzual la orice an-
EI se cu elemen-
tele antenei propriu-zise din
z
DETAliu
d
Montajul pe care l n materialul de poate fi
utilizat" pentru a luminilor de
(a fost experimentat ntr-un bloc cu 4 etaje), pe coridoare sau
n holuri etc
Montajul este deosebit de nu comentarii
sau detalii constructive.
Transformatorul TR1 va fi de ia sonerie (220V/6-BV), dio-
deie snt redresoare cu siliciu pentru 50VjO,3A, iar
fi orice pnp de Re-
se n avnd o
contactele releului
nu al becurilor pe care
le un releu de putere
(24 V sau .;
pentru cazul general al receptoarelor
de televiziune.
Indiferent se un stlp
de la o TV sau se
unul, el este o cu
diametrul exterior de 20-40 mm n
marea majoritate a cazurilor.
acestuia ancorarea sa snt probleme
ce se n de
la locului pentru fiecare
n parte.
Dispozitivul rotitor poate fi coaxial
cu stilpul antenei sau lateral, prins
n
practice de a realiza
un ansamblu parte
care fixarea unei antene
snt multiple. Vom prezenta so-
de care pot comporta in
diferite sau adap-

Solutia cea mai este cea
din fig.' 2. Arborele rotitor 1 este mon-
tat pe doi radial-axiali (sau
axial-radiali) 4 ntr-o
5. este pe
9, care se cu
buri pe stilpul de 6. S-ar
rea se poate la 5,
montnd direct pe consolele
9. este deoa-
rece nu permite o
a contra atmosfe-
rici, iar montarea lor este
foarte
Cota L -distanta ntre bazele mici
ale -e'ste de 300-600 mm,
n de antenei propriu-
zise. Montarea se face
ca n desen. Spre interior se pun
**
sr
TZ
L..... ________ Ua
Inele de (inelele 16) pentru
anularea dintre cota L
cota N. Cota N apare ca urmare a
diferentei H-h constructiei
.ulmentului. n princIpIu, N=L+2
(H-h). foarte multe tipuri
de radial-axiali care au inelul
exterior la nivel cu cel interior, astfel
H=h. In acest caz, N=L. Practic
se ia N mai mic cu 0,5-4 mm dect
cel calculat, pentru ca cu ajutorul
inelelor 16 se o co-
a Inspre exterior,
se cu cte un inel 3,
care se la
5.
Antena se prinde la partea superioa-
a arborelui rotitor cu suruburi dis-
puse transversal sau c'u un colier
metalic adaptat formeL pieselor in con-
tact (fig. 3). Punctul de prindere este
cel centrului de greu-
tate. Acest punct se sus-
pendind cu o antena
astfel incit aceasta fie
Eventualele mici pe
axei Y se pot compensa cu mici greu-
la elemente-
lor simple ale antenei.
n cazul variantei a doua cum
se va vedea mai departe), prinderea
se face lateral, sub nivelul bilei 14
Lungimea I poate fi intre (0,5---2) L,
n de am plasamentul general.
Capacul 2, sudat sau cositorit pe arbo-
rele 1, are rol de Corpul 1
ultima transmisie la arbo-
rele motor de intemperii. Motorul
reductorul snt n caseta 8. Consolele
9 se fac din corniere de
cu cele din desen.
Transmisia la arbore se face cu un
angrenaj conic la 90, 10 11. n
masa 5 un orificiu lateral ce
permite trecerea pinionului 10. Traduc-
torul rezistiv 13 se cu un inel
de tip 3 ntre garnituri de cauciuc
sau Capacul inferior de pro-
15
Firele de la motor si traductor se
pe stlpul antenei, fixndu-se
din loc in loc cu coliere adecvate. Se
atrage firul antenei trebuie
formeze o ct mai mare nainte
de a fi fixat de stlpul antenei. Se re-
necesitatea de a nu roti antena
mai mult de 360, pentru a nu se rupe
cablul cobortor. Revenirea n
anterioare celei de moment se va face
numai prin schimbarea sens ului de
rotatie.
de principiu pot fi (fig.
4):
* - rulmentul superior poate fi
radial;
** -transmisia la arborele rotitor
cu curea (reper 16);
*** -tradudor rezistiv plat, ceea
ce impune un reper de tip 11.
O a doua pe stl-
pul antenei, este cea din fig. 5.
12 este elementul rotitor. su-
perior este o (cjJ 8--12), cel inferior
un rulment radial, fixat axial cu trei
A-A) la montaj.
Reperele snt: 1 - stilpul dntenel;
2 de tipul dimen-
siunile motorului; 3 - motor reduc-
tor; 4 - de blocare; 5 - arbore
central fix; 6 - peria traductorului;
1-traductor inelar rezistiv; 8 - inele
de pentru fixare;
9 - rulment radial; 10 - transmisie
sau cir-
(vezi fig. 6); 11 - capac
de 12 - rotitoare;
13 - de n

Dimensionarea evident, n
sarcina constructorului. Diametrul in-
terior al a
nu fi mai mic de 18-20 mm. Valoarea
D (diametrul inelului exterior al rul-
mentului)
exterioare a dispozitivului rotitor.
de este cea din
fig. 1. In fig. 1 este schema
n cazul folosirii ca traduc-
tor element indicator a selsine.
Alimentarea se face pe durate scurte,
tasta T2 (concomitent la ac-
cu tasta T1, independent pen-
tru verificarea Marea majori-
tate a se Isi nelor snt construite pentru
400 Hz tensiunii de alimen-
tare. Practic, le vom alimenta la 50 HZ
t
lucru admisibil pe
durate scurte, tensiunea fiind cea
de constructor pentru selsinele uti-
lizate.
T 3, iar cuplajul cu antena se
face cu un filtru serie Le acor-
dat pe de lucru.
(T 4)' mixer (T 5) amplificatorul
de (T 6-
T 7)' Receptorul este de concep-
cu mixerului. este de amplitudi-
ne se n circuitele co-
lectoarelor tranzistoarelor
Amplificatorul de frec-
de asemenea nu are nimic
deo'sebit, de aceea nu va fi des-
cris. Este realizat cu trans-
formatoare (prefinal final) de
Receptorul etajele:
amplificator de
Nr.
r
I
0
LI 3,75 1 Cu-Ag
unele radioamatorii
au nevoia unei radio
bilaterale, la n
in care nu se poate de-
plasa aparatura de 'studio.
Y03AVE
tranzistoarele T
4
(amplificator de
T
s
(mixer),
T 7 (amplificatoare ale
in termediare); amplificatorul de
(T 8 - T 10)'
L
2
L3
1--
L
4
Ls
4,25 1 Cu-Ag
7 0,5 Cu-Ag
7
"
8
"
receptor prezentat
are o relativ
av...:m n vedere

Oscilatorul pilotat cu cristal
este realizat cu un montaj cu
ntre
emitor. Poate fi folosit un cristal
L6
L
7
1 0,5 Cu-Em
7 0,5 Cu-Ag
Radiotelefonul are 4 com-
ponente distincte: oscilatorul pi-
lotat cu cristal, realizat cu tran-
zistorul T 1, care n
n regim de emi-
sie n regim de emi-
realizat din tranzistoa-
T 2 T 3; receptorul, cu
cu una din n banda
Ls 7
"
de 144 146 MHz. circuitul
de colector este conectat un fil-
tru de - L
2
), care se-
armonica n
70 0,1 Cu-Em
intervalul de lucru Lu 70
"
146 MHz).
este format din
Ll2 50
"
-,
TINUARIA
1 RICIPTII
. .,
Y03CO
Zgomotele perturbatoare multiple
care de obicei snt
deosebit de obositoare. mon-
taje speciale adaptate la receptoarele
profesionale, care acest incon-
venient.
Constructoriior amatori le propunem
cteva scheme care, introduse n recep-
torul lor, considerabil cali-
electrice n timpu I traficului.
Schema n fig. 1 se
la receptoarele cu tranzistoare. Se inter-
ntre etajul de (demodula-
tor) primul etaj de
Montajul este un limitator de zgomote
de vrf electrice
se de unele
obisnuite ntruCt taie aceste
nainte de a fi amplificate; astfel,

n acest semnalele utile nu sint
atenuate.
Un alt gen ae
cepe la
din cauza
semnal sau
slab,
extrem de mare. Din
posturile cu semnale utile se
mote perturbatoare puternice. Reglarea
a volumului nu este un remediu
8
Se poate remedia acest ne-
ajuns folosind o pentru
selectarea a posturilor
(squelch).
Schema n fig. 2
zgomotele de
vrf zgomotele de
fond ntre posturi, fiind n
mod deosebit.
Conectarea n circuitul receptorului se
conform din fig. 3.
Pragul de sensibilitate se poate regla
di n R7.
Alimentarea montajului va fi
din receptor, consumul de curent fiind
destul de redus. Tensiunea tre-
buie fie se poate IUil din cir-
cuitul preamplificatorului audio. In
de tensiunea de filament se
pot folosi variantele indicate n fig. 4.
Filamentele vor fi alimentate cu
fire Nu se va folosi in
locul conductorului legat la intruCt
n acest fel se poate introduce zgomotul
de n etajele care
JIL EF0106 1,2M 2,2M
ffD10B
LE BOBINELOR
interior C
... i"
":'"C
din blocul
UUS-Mamaia - --
idem - la spira 0,5
la 1
aer 5 la spira 1,5
" "
la spira 2
-
" "
-----
" "
---
--
" "
r'--- --
" "
la spira 1,5
L
7
-
FI-Albatros --
..
- --
"
-
"
Tubul V1 (6AL5) are echivalente
tuburile EAA91 sau 6X2. Tubul V2 se
poate inlocui Cu ECC81 , ECC82 sau, n
versiunea de 6V, cu ECC85 sau 6H2'IT.
iVULTiMUL TRANS-
TII FORMAfOR DE F.i.
R.A.A
DispoziTiv
ATENUAfOR
VEzi FiG.
12AL5
3
4
Odei".
EeC83
la receptoarele tranzstorizate de
buzunar.
Pentru a putea realiza o le-
snt necesare,
De ace-
ea este nevoie si de cuar-
care
toarea conditie: una din armonici
fie n domeniul de frec-
Adaptarea difuzorului la
de a etajului final este
de o de ea' depin-
znd fidelitatea ran-
damentul etajului final.
La verificarea sau depanarea unor apa-
rate de radio, televizoare, magnetofoane
sau amplificatoare de se
simte necesitatea unui difuzor de control
n vederea unor distorsiuni
sau a altor n etajul final.
Diversitatea difuzoarelor (ca impedan-
este un impediment, care se poate
rezolva cu ajutorul unui autotransfor-
mator adaptor, conform schemei din
figura Pentru a calcu-
larea executarea vom descrie
o care permite
nerea unor rezultate excelente, cu mij-
loace simple. Pentru exemplificare
un caz concret.
Se vor procura un transformator de
de la un aparat cu tuburi electro-
nice un difuzor adaptat la transforma-
tor. Se va avea ca transformatorul
nu fie impregnat cu sau cu
lac, ntruCt acest lucru re-
bobinarea Puterea de
poate fie mai mare dect cea
dar n nici un caz nu fie mai mica
Se vor scoate tolele transformatorului,
a'Vnd ca hrtiile sau cartonul dis-
pentru ntrefier fie
pentru montare. Aceste piese trebuie
fie montate la loc rigid, cum au fost ini-
concepute executate de
Ti
Bfzj4
Rx Tx
r:::
o o o
T2
BF181
T3
BF214
de 144 -146 frec-
armonicii unuia dintre cu-
fie de frecventa
armonicii celuilalt cu 300
1 500 kHz. diferen n-
tre celor
nici va fi interme-
a aparatelor.
Radiotelefonul prezentat a fost
realizat n exemplare cu
cuartur: unul cu
de 13,26 MHz (care
are armonica 11 pe de
N. PORUMBARU
Se va scoate apoi bobinajul transforma-
torului. Se vor spirele secunda-
rului de spire din secundar va
fi punctul de plecare pentru calcularea
necesare. La transformato-
rui folosit pentru exemplificare (un trans-
formator pentru puterea de 2 W, la un
difuzor de 3 Q) s-au 62 de spire n
secundar, cu o de
i/J 0,45 mm. Rebobinarea se face cu o
de diametru identic cu cea
Transformatorul este cu
prize. de spire, respectiv ra-
portul ntre se folo-
sind formula:
Raport = JE
unde Zl este de adaptare ne-
iar Z2 este difuzorului
folosit (n exemplu, 3 Q).
AstfeL alegem un de im-
folosite mai frecvent, vom ob-
rapoarte:
3 Q = 1:1; 8 Q = 1,63:1; 35 Q = 3,42:1
75 Q = 5: 1.
Pentru calcularea de spire
se va spirelor
(62, conform exemplului) cu coeficientul
de raport. Astfel, la 3 Q avem 62 de
spire, la 8 Q vom avea 62 x 1,63 = 101 spi-
re; tot la 15 Q vom avea 62 x 2,24 =
139 de spire. De remarcat
total de spire.
AstfeL n totalul de 101 spire (pentru
8 Q) se includ cele 62 de la 3 Q se
T4
BF181
273mA
Tr2
- ..... +-......
cu
1 are
13 pe de
ntre cele
este
Pe snt acor-
date si filtrele de inter-
L9, LI0 LI i. Unul
din aparate are emisia pe frec-
de 145,86 MHz;
este la
ca oscilator local, care se mi-
TI"'1
TOTAL 310 SP.
62SP.
39SP.
38SP.
41SP.
32SP.
98SP.
DIFUZOR
3.S2.
numai un de 39 de spire
n vederea obtineril totalului.
Pentru unor erori de calcul.
se ca datele privind
total de spire necesare de
spire de efectiv fie trecute
ntr-un tabel, care permite o verificare
a calculelor este folosi-
tor la bobinare. difuzorul utilizat
este de de
pentru transformator, di-
fuzorul se va lega fIx ntre masa
priza necesara
Atragem la unele transfor-
matoare de de calitate, secundarul
difuzorului) este intercalat
cu primara De asemenea.
se va tine cont unele transformatoare
snt pentru sau mai multe
difuzoare sau o
T5
SFi8i

T6
BF2.14
T7
BF214
recep-
ce
pe de
145,21 MHz.
Cel de-al doilea aparat func-
n mod similar, dar are
frecventele inversate ntre ele:
emite de 145,21 MHz
semnalul cu frec-
de 145,86 MHz.
Comutatorul de trecere de pe
emisie pe este de la re-
(CONTINUARE IN PAG. 22)
RAGORD
pentru o n caz
am:atorul nu poate determina exact iden-
titatea secundare, este indicat
consulte schema aparatului pentru
care a fost construit initial transforma-
torul. '
Conectarea la prizele dorite se poate
rezolva cu un comutator rotativ sau
claviatura Cel mai recomandat este
folosirea unor borne marcate a unei
care se introduce n borna prizei
solicitate. Acest sistem de comutare sim-
plu un contact sigur
previne cel mai bine o comutare ero-
Se va da o atentie la
ntruct, se la o
mai dect cea se
mult peste normal consumul
etajului final. Racordul la transformator
respectiv la difuzor se face montnd
o de magnetofon n cutia difuzo-
rului se un cordon de
adecvat aparatului la care se
difuzorul. Se vor confectiona cteva cor-
doane, n de apara-
telor la care se propune fie racordat
difuzorul. ca nici un
cordon nu fie cu de
ntruct n acest caz perico-
lul eronate la reteaua elec-
a difuzorului sau a final al
aparatului care se testeaza
9

ALBASTRU
,------ -----..,
I ALBASTRU ALBASTRU :
I i
(j
B..l
L ____________ 1
ANOO TIR/STOR POARTA Ti
SISTEM ElECTRONIC
DE APRIMDIRI
PINTRU MITORETA
MOBRA
Motoreta Mobra este cu
generatqr de curent alternativ. Acesta
are patru anume: pentru alimen-
tarea farului; pentru alimentarea siste-
mului de aprindere; pentru alimentarea
de spate a vitezo-
metrului pentru alimentarea de
semnalizare a
n fig. 1 este sistemul de aprin-
dere. L
rea alternatorului. n paralel cu
rarea alternatorului snt conectate rup-
torul R, un condensator cheia de con-
tact, K. La inchiderea n-
L este iar mo-
se
Bobina L, condensatorul ruptorul
se constructiv, pe statorul alter-
natorului.
n momentul n care pistonul se apro-
pie de punctul mort superior, (PMS),
contactul ruptorului se deschide. n acest
moment, curentul prin alter-
natorului are valoarea deoa-
rece contactul ruptorului este deschis,
circuitul se nchide prin primarul bobi-
nei de rapide
a n secundarul bobinei de in-
ductie se indlH.); o tensiune care
la scnteie.
din circuitul primar con-
densatorul un circuit oscilant
care contribuie la tensiunii din
III
Inl
Ing. A. ISAC
secundar.
Cnd ruptorul se nchide, se scurtcir-
a alter-
natorului, circuitul fiind pentru
o scnteie. n cea mai mare parte
a ciclului de functionare, contactul rup-
torului este alternatorul
cu o n scurtcircuit,
aceasta ducnd la' o frnare a rotorului.
Pentru un randament bun al moto-
rului este necesar ca scnteia
nainte ca pistonul la PMS.
de piston din momen-
tul scnteii n PMS se
avans se n mili-
metri. La motoreta Mobra avansul
dat de constructor este de 1 mm.
A vansul mai poate fi n
grade, n acest caz fiind dat de unghiul
parcurs de un reper de pe volantul mag-
netoului din momentul n care contac-
tul ruptorului ncepe se
cnd pistonul ajunge n PMS.
Reglarea a avansului are o
mare pentru buna
nare a motorului. momentul aprin-
derii (avansul) este reglat, motorul
se puternic, consumul de com-
bustibil iar puterea scade.
Ideal ar fi ca avansul varieze cu
motorului, anume la
avansul fie mic, iar la
mare avansul Motoarele mai
dispun de dispozitive care
realizeze variatie a avansului
n de '
REGLAREA SISTEMULUI DE
APRINDERE
La motoreta Mobra punerea la
punct a sistemului de aprindere
n reglarea momentului re-
glarea dintre contactele rup-
eventual, acestora de
oxizi, corectarea dintre elec-
tr07ii bujiei.
Pentru reglarea momentului aprinde-
rii se capacul ventilatorului,
iar apoi ventilatorul Pe volantul mag-
netic un mic reper care se aduce
n dreptul reperului A de pe carter.
Privind prin fereastra de sus trei
ferestre n se con-
tactul ruptorului se deschide n momen-
tul n care semnul de pe volant ajunge
n dreptul reperului A Deschiderea tre-
buie fie cnd semnul de pe
volant coincide cu semnul PM de pe
carter.
avansul nu este corect reglat,
prin ferestrele volantului se cele
patru care statorul.
contadele se deschid nainte de A, sta-
torul se spre stnga, iar se
deschid punctul A, statorul se ro-
spre dreapta
dintre contacte se
cu lamelei de calibrare de 0,4 mm
din de scule. Pentru aceasta se
aduce reperul de pe volant n dreptul
punctului PM. Prin fereastra de sus a
volantului se contactu-
Jui fix al ruptorului. Se introduce lamela
ntre contactele ruptorului se
strnge Se din nou dis-
dintre contacte apoi momentul
aprinderii.
Verificarea distantei dintre contactele
ruptorului trebuie periodic, deoa-
rece acestea se curen-
tului mare.
dintre electrozii bujiei tre-
buie fie de aproximativ 0,6 mm Cu
Ea poate fi re-
prin rea a electrodu-
lui de Electrodul central nu tre-
buie atins pentru a nu se deteriora izo-
latorul a compromite. astfel bujia.
SISTEMUL ELECTRONIC DE
APRINDERE
A vantajele sistemelor electronice de
aprindere snt muhiple: pornire
la rece, randament ridicat, consum redus
de combustibil (acesta arznd mai bine,
nocivitatea gazelor de este
mai att la tu-
mici ct la mari. Curentul
prin contactele ruptorului este foarte
mic, deci acestea nu se mai
avansul n timp. Nici
oxizii care apar pe contacte nu
sistemului.
dintre electrozii bujiei nu mai este
putnd ajunge la 1 mm.
Sistemul prezentat mai a fost expe-
rimentat pe motoreta Super
axului (2), pe un
fiind de reatemul
reperul (1),
Materialul folosit este tabla de
are la o
utilizare nu un
de 3 mm grosime.
avn d cota de
figurile 1 2 fiind suficient de sugestive. 40 mm, poate
O (8) se asigurare.
Fig. 3 mini-
rampei cu dimensio-
nale. Axul (2) se lateral
ficiul if>' 20 al reperu (1). Axul
fng. C. VASllESC U
particulare ale
Se potfolosi profile standardi-
zate de
necesare. Este recomandabil nu se
afecteze cotele de
pentru de control
sau depanare, minirampa este un acceso-
riu extrem de util al automobilistului.
Gabaritele sale permit transportul
probleme n portbagajul
Fig. 1 structura
a minirampei. (1) se poate roti,
10
mite greutatea de
(1), prin
circulare a
se
(5) (6) se pe placa suport
la cotele indicate n desen. De asemenea,
reazemul de (3) se. de
se poate realiza din
lemn, folosind de mini-
mum 40 mm, avind sec-
de 25
Eforturile necesare pentru realizarea
celor minirampe snt compensate de
utilitatea lor.
I
I
I
I
I
I
I
Tr
nt
2/JOsp D;
9'=O,22mm
DS FD57
Rt
------,
I
I
I
I
I
I
I
L _____________ _
------- -----------'
...-----------IJJYA
,...---------4(B
-,
I
F I
I
II
II
::
A
I
R:
B ----+-+--....1
I J[:
L- ________ J
a dat rezultate bune. Acest sistem, pe
avantajele mai sus, li-
la mersul n gol sub valori
lucru foarte util pentru con-
n nu
se foloseste convertizor de tensiune, eIi-
minndu:se astfel un bloc cu fiabilitate
randament relativ mic.
Alimentarea sistemului electronic de
aprindere se poate face numai n
curent alternativ, nefiind necesar acumu-
latorul.
Sistemul poate fi folosit la toate tipu-
rile de vehicule echipate cu generator de
curent alternativ.
n fig. 2 se schema a siste-
mului, care are patru borne: la borna A'
se generatorul de curent alter-
nativ; Ia borna B' un contact al rup-
fiind tot timpul conec-
tat la prin La borna C'
se punctul cald al bobinei
de iar borna D' se
la masa motoretei
sistemului. Condensato-
rul CI (fig. 2) se la o tensiune
de 300 - 400 V prin R h puntea redre-
soare D l ... D
4
de tep-
siune (n3) a transformatorului. In
momentul n care contactul ruptorului
se deschide, pe poarta tiristorului
un impuls pozitiv care l deschide. CI
se la prin bobina de in-
c-----...!
n secundarul apare ten-
siunea foarte care va da
la scnteie. Curentul tinde inverseze
sensul prin tiristor, iar se va
bloca CI ncepe se ncarce, ciclul
continund.
Schema de este cu
un singur tranzistor, care reduce curen-
tul prin ruptor la 1 ... 5 mA gL!1e-
impulsurile de deschidere pentru
tiristor.
Tot schema de a tiristorului
la astfel:
motorului se apropie de o
valoare ampli-
tudinea impulsurilor de pe
poarta dristorului scade brusc, tiristorul
nu mai este comandat, nu se mai produc
iar motorul este frnat.
tura tia scade, totul n normal.
Tunltia la care poate ajunge
mota'rul este de constanta de timp
R
3
C
3
. Cu ct R3 este mai mare cu att
turatia la care se produce frnarea este
mai se alege
mai mare dect cea n

Transformatorul este realizat pe tole
E + 1 10, cu miezului de
4 cm
2
cu nI = n2 = 200 de
spire Cu-Em 0 = 0,22 mm, n3 = 3 000 de
spire Cu-Em = 0,12 mm.
R
1
este o de putere (2 .. 3 W).
1. Sistemul clasic de aprindere
am motoretei Mobra.
2. Sistemul electronic de aprin-
dere.
3. Desenul cablajului imprimat
(scara 1 :1).
4. care se ad uc sis-
temului clasic.
5. Comutatorul Clasic - Elec-
tronic.
C
l
poate fi compus din conden-
sat oare de 0,47 pF /400 V montate n
paralel
Tiristorul va fi de tipul BTX-36-6oo
R ... BTX-36-800 R, BTY-79-6oo R ...
BTY-79-1ooo R, sau orice alt tip de
tiristor care un curent con-
tinuu maxim de cel 6 A o ten-
siune de cel 600 V.
Tranzistorul este cu siliciu, de tipul
BC107C.
Cu valorile din fig. 2 (R
3
= 150 kQ,
C
3
= 50 nF, Ti BTY -79-600 R) s-a
obtinut limitarea turatiei motorului la
10 000 rotimin.
Dz tensiunea pe
la 6 ... 8 V, iar D6 ten-
siunea este de putere mai
mare, se poate la D6' .
Circuitul de al tiristorului
poate fi alimentat ca n de la
alternator, sau de la bateria acumula-
toare, n care caz se la Ds
C
2
. tensiunea acumulatorului nu
7 V, se scoate Dz din circuit.
7
exceptnd RJ., vor fi de
0,5 W pentru snt mai robuste dect
cele de 0,25 W.
n fig. 3 se desenul
la scara : 1. este
cu piese, cablajul
se aco-
cablajul.
ce tre-
clasic de aprin-
dere al motoretei pentru
monta sistemul electronic de
Se desface firul albastru care vine la
bobina de (G, fig. 1).
E--F vom n
punctul A (fig.
cu care transformatorul
sistemullii aprindere. Firul F-B va
fi de noi. Pentru aceasta
pentru a ntrerupe E--F) este
necesar alternatorul, ope-
destul de Vom demonta
capacul ventilatorului ventilatorul la
fel ca pentru reglarea momentului aprin-
derii. Apoi cu o cheie de 17 mm
o (scule ce nu se n
trusa motoretei, dar pot fi
la un atelier moto) se scoate volantul
magnetic. Se scot cele patru
care statorul care folo-
sesc la reglarea avansului), iar apoi se
scoate statoru1. Se desface de
la ruptor la condensator (fir albastru).
Condensatorul nu se scoate din circuit,
fiind util dorim revenim Ia
aprinderea Se face F-B
(fig. 4). Conductorul se introduce n
tubuI izolator n care snt puse cele-
lalte fire de la alternator si se scoate n
apropierea bobinei de Punc-
tul B se va conecta la borna B' a siste-
mului electronic de aprindere (fig. 2). De
la borna a bobinei de inductie
facem la borna C' a sistemuiui
electronic.
dorim trecem de la aprinde-
rea la cea sau invers,
putem folosi un comutator de tipul celui
de la aparatul de radio Zefir la schim-
barea gamei. corn utarea se va face
cu motorul oprit, curentul va fi nul prin
sectiunile iar uzura sa va
fi n fig. 5 se modul de
conectare a comutatorului ntre bornele
de la si cele de la sistemul
electronic de aprindere. La bornele A,
B, C din fig. 5 se punctele
A, B, C din fig. 2, iar la bornele A',
B', C' punctele A', B', C' din fig. 5. Pe
Electronic, prin comutator se
fac A-'-A', B-B', C-C', iar pe
Clasic bornele A, B, C se pun
n scurtcircuit, sistemul fiind echivalent
cu cel din fig. 1.
--o
11

, , ~
P-----_________ _ ______________________________________________________________________________________________
PREZENTUL PLAN ESTE CERTIFICAT
CA REPREZENTND FIDEL AVIONQ . SE CERTIFCA DE
FEDERATIA ROMNA DE MODELISM
AU T ORI
ARHITECT - Mihai ANDREI
TEHNICIAN - R z v a n BUJOR

~
I
1 aq
. 1
14
IRC I
III H II
modul de func-
tionare ale diodei varicap au fost
amplu prezentate n revista Teh-
nium. Bazat pe aceste proprie-
a fost conceput un radioemi-
(fig. 1) modulat n
care numai
tranzistoare.
este
lucreze n' gama undelor ultra-
scurte (cca 70 MHz), ceea ce face
ca fie cu
radioreceptoarele Mamaia,
Neptun sau Gloria.
Oscilatorul este echipat cu

Ing. SERGIU
tranzistorul P403 sau 2SA340,
EFT319 etc. de tip pnp care
n regim de autooscila-
tor. Regimul de este de-
terminat de condensatorul Ci =
10 pF (a valoare poate fi
ntre 7-15 pF, n func-
tie de caracteristicile tranzisto-
utilizat). Ca modulator este
utilizat un tranzistor pnp (2SB475,
MP39, EFT320), care n pri-
meste un semnal de audiofrec-
printr-un transformator
1/10 (utilizat ca transformator de
la radioreceptoarele Elec-
care
siunii aplicate capa-
citatea. capacitate vana-
n de semnalul de
cu in-
L o modulare n
}-"'"""'",..,+,, a oscilatorului. Semna-
lul de este cules
.... de 20-40
de pe colectorul tranzistorului
aplicat unei antene
verticale de 50 cm.
torul are un consum de 30
la 9 ceea ce permite a fi ali-
mentat de la o baterie de 9 V.
Puterea n va fi
de cca 80-100 m W, asigurnd o
de cca 50 m la sol sau
n interiorul unui apartament.
Bobina se va executa din sr-
mi] Cu-Ag cu diametrul de 1 mm,
bobinnd 16 spire n aer pe o
lungime de 25 rom un dia-
metru de 12 mm.
Marea majoritate a monta-
jelor electronice pentru
alimentare tensiuni cuprinse n-
tre 3-18 V stabiliza te, tensiuni ce
snt obtinute dintr-un redresor
(fig. 2), care prin redus
Radiator
de folosite
sa se ca
realizat.
transformatorul Tr se
o tensiune de
fi fie cu o
din diode
fie utiliznd un seleniu
200 C.
V) -- 1 210 spi-
re, cu de cb 0,25 mm;
secundar (21 A) - 144
spire cu cb 0,75 mm.
Filtrajul tensiunii este realizat
cu un condensator de 4 700 /
40 V CE-2901. Pentru a ob-
tine o tensiune la ie-
sirea redresorului se o
tensiune de din emi-
160 --- -
=r=
t=E=
o
O
60
o 0
O
O

150
f
o
?;?
r --=--=- -: -- - - - - - - - - - - - - --
BO
, \
iO 10
1"":'-,- ---- - - --.Ik-- ---7
_____ ____ ____ ________ ____
W i--;
4-V
3,8 V/o,or A
....J.-:::::..t .. 1 P 201
torul tranzistorului T 1 (EFT321,
MP39 etc.) a este po-
cu o tensiune
de la diode Zener
2 x' 9 V tip DZ309.
Baza tranzistorului T
2
(EFTI24, P20I etc.) va fi nega-
mai mult sau mai
care se n emi-
torul tranzistorului T 2' Tranzis-
torul T 2 starea de con-
ductie a tranzistorului final de
putere (2 x EFT250 sau 2 x P4,
2 x OC26) din emitorul
este tensiunea ..
Cele tranzistoare se vor
monta pe un radiator (fig. 3) con-
fectionat din de aluminiu
de 3 mm. Montajul se va
executa pe o de circuit
imprimat (fig. 4), pe care se fi-
si radiatorul tranzistoru-
lui (fig'. 5). Transformatorul
cu circuit imprimat se
pe o de lemn
pane! 180 x 160 x 10 rom (fig.
Carcasa aparatului se va con-
fectiona din de fier
de ' 0,6 - 0,8 mm, cu
niste fante laterale de aerisire
, 7). Panoul frontal se va
executa din de aluminiu
de 1
va
panou 8) se vor monta
tentiometrul cu
, de o sigu-
borne de
VERIFICA TOR
VITEZA DE
ntr-un cir-
cuit astabil
cu posibilitatea de reglare a frec-
ventei de basculare si un circuit
electronic echipat tran-
zistoare montate n contratimp.
(OC26)
200
8
--''''.:1-

Circuitul basculant modi-
cu ajutorul poten-
tiometrului P b negativnd baza
tranzistorului T 3 (P201, OC26),
n al colector se va monta
un bec electric de 3,8 VjO,07 A
(fig. 9), Semnalul luminos dat de
bec va trebui declanseze ac-
Bl sau
B
2
de persoane supuse
unui test de verificare a vitezei
de
B
1
este nchis, baza tranzistoru-
lui T 4 (EFT321, MP39, EFT124)
va fi aducnd tran-
zistorul n stare de
deci becul electric de 3,8 VjO,07 A
(colorat n de exemplu) se
va aprinde. Chiar a doua
va pe butonul B2'
becul electric L
2
(colorat n ver-
de) nu se va aprinde, deoarece
colectorul tranzistorului T 4 este
la un pozitiv care con-
duce la blocarea tranzistorului T 5'
Deci persoana care a pri-
ma pe butonul B
t
sau B
2

aprinderea becului de semnali-
zare a avut cel mai scurt timp
de
executa ntr-o de """,,,1",,,,,..,,,
100 x 60 x 60 mm, inclu-
o baterie de alimentare
de 4,5 cutie care se va monta
o de gros de 3 mm
x 400 se vor
de sonerie
un paravan (200 x
x tot din placaj, pe
care se becurile elec-
trice. de semnalizare
a becului se la nceputul
testului de comun acord cu cei
doi parteneri.
IIld flll
IN CONTRATIMP,
CU UN TRANZISTOR
Se poate oare realiza un
asemenea montaj?
este afirmativ, cum
propune demonstreze
materialul de
Analiznd schema din
figura
tranzistorul T
3
un
etaj final de
Tranzistoarele T
1
- T 2 coman-
tranzistorul de putere
T
3
Difuzoarele Dif
1
Dif
2
snt montate n circuitul de
colector respectiv de emitor
al tranzistorului T
3
Din acest
motiv, semnalul primit de cele
difuzoare va fi n
de ele vor lucra deci n
contratimp.
De ce nu se
la toate aparatele de radio
acest montaj? este
schema n
contratimp, n clasa A.
de aici toate avantajele
dezavantajele acestui mon-
taj. Printre avantaje
1) o fidelitate foarte lipsa
distorsiunilor neliniare chiar
la semnale mici; 2)
redus de piese; 3) sursa nu
trebuie fie Deza-
vantajele snt: 1) un consum
permanent de curent, in-
diferent de amplitudinea
semnalului; 2) tranzistoru I final
nu se poate la puterea
folosirea a
difuzoare (specific numai mon-
tajului prezentat).
Analiznd aceste aspecte, se
folosirea schemei
la aparatele fixe ce se alimen-'
de ia sau la apara-
tele de radio pentru automo-
bile, care se din
acumulatorul masinii. Necesi-
tatea folosirii a difuzoare
nu n acest caz, un
dezavantaj, ntruct la aparatele
de radio pentru i de obi-
cei se difu-
zoare.
Se va avea la legarea
difuzoarelor, deoarece n acest
montaj ele n

La di-l=uzoarele permanent
dinamice, n de polari-
tatea la borne, mem-
brana se va misca ntr-o direc-
sau alta, bobina pe
fiind sau res-
de magnetul permanent.
la un aparat de radio
sau un amplificator audio se
mai multe difuzoare, n
mod obligatoriu aceste difu-
zoare trebuie fie legate in
fel nct membra-
nelor fie n sens la
un semnal de o pola-
ritate (n in acest scop,
majoritatea difuzoarelor au
una din borne cu un
punct nota-
pentru marcarea
ei se astfel: se
difuzorul pentru un
interval de timp foarte scurt
la o baterie de 1,5 V, obser-
vndu-se deplasarea mem-

branei. Se alege
n
cuplarea membrana
fie n interior. Borna
la
se ,."hA .... " ." cu li n
notare
se

folosite ntr-o
norizare, aceste
fi legate in iar
lor sonore se
Trebuie
unul din artificiile cu care se
(CONTINUARE Ifli PAG. 22)
15

priza.
cutat tot din are
forma si dimensiunile
n fig. 2: De el snt fixate pnza,
foaia de- azbest picioareJe
de ale aparatului. In
partea de sus, capetele tablei
snt reunite prin cteva capse.
De formatul dat n fig. 4,
cele cleme sint destinate
a fixa pinza a fi -
punerea tablelor efomate
pe aparat - in urechile piese-
lor de
Cadrul. lat de 210 mm, exe-
Pe tija de consolidare din
G2 se o de
fier de Capetele
acesteia se la
priza, asamblndu-se apoi
intreaga
Indispensabil oricarui la-
borator foto, aparatul de uscat
fotografii poate fi constrUit de
orice amator la para-
metrii corespun-
ri. - Sintem s-o
facem sing avnd n vedere
principalul avantaj: cost re-
dus. Materiale:
de doc, capse, azbest,
o cablu bifilar
cu stechere.
ION PETIRAN - ClUJ-NAPOCA
o o
" j......i
II
II
rl 1-,
I :
I
I


DDC
Vom ncepe cu executarea
laterale. cum se
n fig. 1, fiecare din
ele se compune din Cte
foi de decupate la forma
dimensiunile date reunite
cu capse prin distan-
Cele trei G1, G2
G3 servesc la consolidarea
n cadru, cu ajutorul
unor tije filetate.
I
L_...J
H--__ -"'9='6__ S2"-f-J __
'lor
Pe ambele la nivelul
superior,se piesele de
a pinzei n
fig. 3. Ele se
din de 2 mrn, la
cotele date.
o
96
!DO
o
[TI
(2 BUC)
FOTOIiRAFIILOR
PRin lonARE
nainte de a trece la executarea fotografiilor color
propriu-zise, pe care fotoamdori le din
cauza de prelucrare, propunem
tonarea fotografiilor alb-negru, colorndu-le
n diverse
ce invins tehnice ale fotogra-
fiei alb-negru, aborda metodele de mai jos,
destinate -ntr-o foarte mare de
verzi -a
copii fotografice alb-negru.
Schimbarea unei fografii se
face n patru prima developare
fixare n alb-negru: albire, a doua developare

mai jos cteva de tonare de
preparat.
Colorarea n
Cu de fier se tonuri cafenii (sepia) de
diferite Copia
corect, normal, bi ne
se introduce ntr-o de albire cu

de potasiu 2,5 9
-amoniac 10 mi
90 mI.
n copia se
16
Prof. DU MITRU
la aproape a Imaginii.
o cu n a doua
developare n solutia de mai jos:
-metol . 1 9
-sulfit de sodiu cristalizat 200 9
12 9
-carbonat de potasiu 100 9
de potasiu 1 9
la 1 litru
nainte de folosire, se cu n
1:1.
Colorarea n verde
Copia se se bine
de la colorarea n apoi se
introduce n solutie:
-alaun feriamoniacal (sulfat dublu de fier
amoniac)
-bicromat de potasiu
de potasiu
1 9
0,5 9
0,5 9
la 100 mi
Colorarea n
Se mai nti copia alb-negru circa un minut
n solutia:
-sulfat de cupru 5 9
b C
(28UC)
x
de sodiu 5 9
-acid clorhidric 1:, 5 mi
la 100 mi
albire, copia se cu
pentru a evita petele se introduce n
toare pentru a doua developare:
-metol 1 9
-sulfit de sodiu cristalizat 3 9
-carbonat de sodiu anhidru 2 9
la 100 mi
n de metoda prin a doua developare, mai
o foarte prin sulfurare.
Copia se n
de potasiu 0,7 9
de potasiu 0,25 9
la 100 mi
albire, copia se bine ce dispare
se introduce n
solutie:
de sodiu 3 9
-sulfit de sodiu cristalizat 10 9
la 100 mi
In colorarea se produce rapid,
care se 1()-.-20 de minute.
de se poate face chiar la
fotografiile n alb-negru mai vechi, nmuindu-Ie
nainte de albire n
Se poate o varietate de pentru
fiecare culoare,
Pentru galbene, copia se
introduce ntr-o de acid azotic sau acid
clorhidric (3-6 mi acid la 1 litru de apoi se
scurt se
de tonare depinde de executa-
rea a fotografiei alb-negru de alegerea
tipului de emulsie a hrtiei fotografice.
Cu prin de mai
sus orice fotoamator va trece cu mai mult curaj la
tehnica totografiei n culori
Gama de filme color reversibile
ORWOCHROM binecunos-
cutei game ORWOCOLOR, pe un plan
calitativ superior.
Caracteristicile acestor filme cores-
pund unor mai vechi ale foto-
amatorilor n diapozitive,
dar necunoasterea a datelor
tehnice este de provoace
De aceea am con-
siderat reunirea datelor tehnice
publicate de combinatul ORWO ct si
a la utilizarea aces-
tei pelicule.
ORWOCHROM UT 18 este o
pentru tempera-
tura medie de culoare a luminii zilei,
56001<. Ea poate fi
D.N. PRODAN
de sensibilitatea a expo-
nometrului pentru avnd unele
lungimi de conform
date de firma
Domenii mod de utilizare
Peisaje. Orice iluminare permite
de rezultate bune; se re-
o iluminare sau chiar
n Chiar n cazul unor
peisaje cu detalii multe se ima-
gini de calitate. Pe timp nchis sau n
cazu lunei prea mari a il u-
sau n cazul UflOr obiecte cu
contrast se va deschide dia-
fragma cu 1-2 trepte de indica-
exponometrului.
REPARTIZAREA STRATURILOR SENSIBILE
Stratul de
Stratul superior
Stratul galben de filtrare
Stratul mijlociu
Stratul interior
Stratul antihalou
uper
pentru de imagini la lumina zilei,
la lumina fl::f,lger electronic,
precum la lumina fulger
cu combustie (balon albastru).
Sensibilitatea este de
18DIN -50 ASA -45 GOST. Dato-
acestei faptului
imaginile se printr-o
a culorilor,
claritate, pelicula poate fi
pe timp inchis, culori
vii naturale.
Pelicula este la toate ra-
avnd lungimea de
la circa 670 de milimicroni (limita po-
de percepere a ochiului ome-
nesc fiind de circa 700 de milimicroni).
purpuriu
azuriu
-(argint
coloidal) -
Portrete. anterioare
valabilitatea, cu
rotunjirilor totdeauna prin dia-
fragmei, sau chiar diafragmei
cu 1/2-1 trepte.
Macrofotografiere. Este
diafragmarea
Fotografii la
La utilizarea timpilor mai lungi este
folosirea trepiedului. Se va
utiliza filmul ORWO B 1,5 sau ARNZ
110.
Fotografii cu fulg:er. Se uti-
fulger electronic,
cu combustie cu balon albastru si
chiar cele cu balon alb, cu
filtrului de ORWO
Valori ale diafragmelor pentru timpuv de expunere 1/100 sec.
valabile in regiuni de latitudine medie vara, intre orele 9-16

Peisaj deschis,
Peisaj cu prim-plan, persoane
Persoane la
Puterea de este de 55----60
de linii pe milimetru.
Claritatea este foarte
stratului antihalou, iar contrastul n
gama medie de este gama =
2,0.
referitoare Ba expunere
Utiliznd exponometrul pentru sen-
t.ibilitatea de 18DIN, vom seama
Soare
Cer
Cer acoperit
voalat
11 5,6
8 4
5,6 2,8
K 12.
se va face obligatoriu
in ambalajul original, a
termenul de inscris pe amba-
Se va evita depozitarea la tem pe-
peste 18C la rela-
tive de 60%. Filmele se vor pro-
teja, Cnd snt introduse in
aparat, de pre-
precum de de
vapori sau gaze.
Noile aparate de filmat
au automate
de captare a sunetului -
e:t<emplu: Noris 8000.
Sound.
.... .c:les-
ehid.eri foart . mari . Nik!'
kor4/18 mm (cimp .1000) c ...
lentile posterioaremobile
mm.
generaRe
Nomografia o ex-
de calcul pentru rezolvarea
a unor cu trei sau mai
multe variabile, dintre care una este
iar celelalte au valori
date. Rezultatele calculelor au o pre-
cizie pentru majoritatea pro-
blemelor practice curente.
precizie (evident, celei ofe-
rite de calculul numeric direct, dar,
n general, celei rezultate
prin utilizarea riglelor de calcul) depin-
de de dimensiunile graficului ntre-
bUintat, de exactitatea cu care au fost
trasate diviziunile, ca de natura
formulei matematice pe care o mode-
nomograma.
Economia de timp pe care o
evitarea unor care pot adese-
ori compromite un volum apreciabil
de snt argumente care su-
utilitatea mare a calculului
nomografic. Acesta este indicat chiar
n paralel cu aplicarea formulelor
exacte, deoarece el permite ca -rapid
si efort se controleze rezul-
t"atul calculului numeric (ca ordin de
valoare
Raportat la timpul necesar pentru
nomogramelor, profitul
este n special n cazul
unor calcule atunci Cnd
avem de rezolvat n mod repetat anu-
mite de fel
cu alte valori nume-
rice ale variabilelor). De aSel11enea,
nomografY'a este n cazul
-chiar mai frecvente
-a unor formule complicate.
utilizarea a unei no-
mograme nu mo-
dului n care ea a fost
(vezi schema de utilizare din fig. 1),
ei presupune
unor fundamentale privind mo-
de reprezentare
a
13
12
11
10
.9
8
7
6
X. - ::J ,.f
Schema de utilizare a nomo- II
gramei: se unesc printr-o linie 3
valorile ce- 2
lor cunoscute si se 1
S( rn)
I I
Structura unei nomograme
Nomogramele snt grafice plane care
dintre
variabile prin diferite sisteme de puncte
distribuite o lege. La
baza lor stau func-
care modul de divizare
se n:
metrice (rectilinii sau curbi-
linii), reprezentnd liniare de
forma y = a. x + b;
logaritmice, reprezentind
de forma y=a.lgx+b;
reprezentnd
de forma y = a
X
+ b;
- speciale pentru reprezenta-
rea unor particulare de alte
forme.
O este dintr-un
nUI1l.1r de n (n mal
mare egal cu 3)
numrului de functii care intervin n
Aspectul
(rectilinii sau curbilinii)
dispunerea lor n cadrul
nomogramei snt dictate de natura
implicate. Tn
distingem:
- nomograme cu rectilinii pa-
" ratele pentru de forma
f(u)+f(v)=f(w) (sau care pot
fi aduse la forma aceasta prin logarit-
mare);
-nomograme cu rectilinii o-
blice pentru de forma
f(u).f(v)+f(w)=0 (sau care pot fi aduse
la prin logaritmare);
-nomograme cu curbilinii
pentru de forma f(u).f(v)+
+f(w)+g(u)=O.
Pentru de alte forme mai
complicate tipuri speciale de
nomograme.
'"
celorlalte n-1 variabile. Citirea se face
prin metoda a trei puncte
de pe trei diferite; puncte
(valori) fiind date al treilea
se determma prin intersectarea drep-
tei rezultate cu cea de a treia
(in cazul nomogramelor care au mai
mult de trei metoda
se repetat, pre-
la modul de
Reprezentarea

o pre-
supunem cititorilor
Vom reaminti doar aici o astfel de
(intre sau mai multe
ri mi) poate fi pri ntr-o
sub forma unui
tabel sau sub Pentru
de ne n
special ultima Vom
lua un exemplu concret pentru fixarea
ideilor, anume vom considera cazul
rectilinii uniform accelerate
a u'n ui mobil care din repaus
(viteza zero). de
care, formula care rela-
tia ntre S parcurs
de mobil, timpul t de la
momentul to=O)
t
2
a, este S = a 2.
Reprezentarea a
exprimate prin a-
are forma din fig, 2
(s-a luat pentru exemplificare nume-
a = 1 m/s
2
).
n afara acestei diagrame
alte de reprezentare gra-
cum se n fig. 3. Rapor-
-
Fiz. AlEX.
tind valorile S pe axa tim-
pului t, s-a scara dublu
A, cu diagrama
Analog s-a scara 8,
proiectind pe axa S valorile
ale timpului t. O a
001 treia posibilitate o scara
curbilinie din
diagrama prin proiectarea si-
a valorilor t S
toare.
grafice
Acest exemplu concret ne
mai bine clasificarea
lor grafice pe care o n
continuare. Astfel, deosebim n primul
rnd rectilinii si curbi-
linii, cum suportul este o
linie sau o linie
simple duble, cum pe
un suport este o
sau (pe un interval
comun).
O a graTlce
se face natura
anume se disting:
uniforme (sau regulate),
ale snt echidistante,
neuniforme (sau func
care au la intervale
neegale.
Spre deosebire de uniforme,
al rol il constituie reprezentarea
unei variabile, neuniforme re-
de o (de
unde si denumirea de
Pentru o precizare
mai a acestei deosebiri, re-
exemplul precedent sub
forma n fig. 4. Modul n care s-a
ut scara lim-
Problema citirii unei nomograme
n a determina grafic valoarea
uneia dintre cele n variabile, atunci
Cnd snt date valorile numerice ale

_____ ___ ______ ___ 3Lf _______
00 .... M O DU LU L Scara
00
Il
"
I
V
j
V
)
./
/

V
l/
[,1
-

AI
S
13
1--
12
00;
8
7
fi
i--
-
-
5
1;
J
2
- --
'oF- -
I
-1-- --,
I
I
I
I
-1 - -
-- -- --
I
.j>
<:?
V-
<
: l :
-f -r -1-
1 I I
I : :

: l'
-}

I13 13
12 12
W-tI
1"'-
I I I 19.:J
II Il
10 10
9 .9
I
-f
i
I r..il
,
Ir.iI

'(;J -
V
- - -

-
- -
- -
--./f 8 8
7 7
6 G
5 s
---
3 Lf If
--
3 J
.z 2 2
1 1
S m)
(m)
il
v--
J
V
/
'fJ

.
- ---


v., I
It>-
- -- - ---
\ 17
<;
- - - - - --

- - - - - - ---
5
/;--
3
2---
!
citeste rezultatul la
acestei drepte cu O
cea de a treia

Y"
J
O

1<'"- - - - - - - -- ---1 a
st il B
O
,."
1.-0""
O
2 3 5 t(s) 2 3 2 3
18

5
J.
4.
,3,
2

pede din pe
scara snt trecute valorile
variabilei t,' iar lungimile segmentelor
de la origine la punctele de
diviziune valorile
S = t2f2 acestor punc-
te cotate. Cu alte cuvinte, scara func-
se din scara
ei prin excluderea diviziunilor
pentru variabila (n cazul
nostru S), acestea fiind sub-
(ca egale sau
cu lungimile segmentelor de la origine
la punctele cotate).
Una din caracteristicile importante
ale o
modulul. Acesta este factorul de pro-
intre lungimea
pe (a
variabilei dependente); el este egal
cu lungimea prin care se
grafic unitatea n care snt exprimate
valorile variabilei dependente.
modelul prezentat anterior se
pot construi
analitice dorite. De un
interes deosebit n calculul nomografic
snt logaritm ice,
proiective.
Scara (fig. 5)
in locul coordonatelor liniare coordo-
nate cu logaritmul varia-
bilelor. Ea poate fi plecind
s
expo-
etc.) gata avnd
modulul m, putem construi o
de fel
cu modulul dorit m', procednd in
felul Pe suportul OS al
existente (fig. 6) ducem o perpendicu-
ax n punctul O (considerat
oriqiqea date). Pe per-
-' ieu la o de
oriQlnea O, se alege un centru de
C. Se apoi pe
axa OX punctului O' definit
prin de
. Figura 6 a fost
pentru cazul m' mai mic dect m. n ca-
zul contrar (m' mai mare decit m),
punctul O', definit de
se va situa pe prelungirea dinspre O a
segmentului OC, in rest
fiind Prin punctul O'
se duce apoi o O' S' la OS,
avnd lungimea O'S' = m' (modulul
In continuare, unim
printr-un fascicul de drepte toate punc-
tele de diviziune ale date OS
cu centrul de C.
acestor drepte cu suportul O'S' deter-
punctele de diviziune ale noii
nu mai decit se
prin cotarea diviziu-
nilor.


______________
O O' . v
LUNGIME [/'1T4 ARBITRAR X

Schimbarea modulului unei

150
"('10
130

110
fOO
90
80
70
60
50
'10
30
20
10
O

J\
5
-
\
r\
pliO

"
(J/l Y
10f)
'\ LI
90
\'
wtJ 17
80 ,
V
V
70
60
/
so
V (fJll
"
V \
40
30
V '00
20
V " 1\.
10
l/ O '\ ()
nomogramei pentru
rezolvarea z = 2x+3y
de la o de logaritmi, care
se graficul
se procedeul din fig. 4.
Uneori este mai indicat se
utilizeze o de re-
producere, plecnd de la o scara exis-
(de exemplu, de pe rigla de
calcul), cum vom mai departe.
Modulul logaritmice este seg-
mentul unei 10-
garitmice, lungimea dintre punc-
tele care o unitate (1)
10 ale argument, sau
ntre punctele 10 100 etc.
O care se pune n mod
curent n nomogramelor
este schimbarea modulului unei
in de dimensiunile dorite ale
graficului. Atunci Cnd dispunem de o
Nomograma cu paralele
prezentate
mai sus snt n ne faciliteze
modului n care se ntoc-
o ele-
mentelor grafice constitutive modul
de ntrebuintare. Pentru a con-
cret cum se
a unei nomOQrame, ne
vom delimita la cazul mai simplu al
nomogramelor cu
paralele. cum am deja,
acestea se la rezolvarea ecua-
de forma f(x) + f(y) =
= f(z), sau care pot fi aduse la
(de exemplu, prin aplicarea 10-
garitmilor).
n tabelul snt prezentate
cteva astfel simple, m-
cu formele nomogramelor co-
Aceste snt li-
niare sau pot fi liniarizate prin logarit-
mare (de unde divizarea
a respective).
un exemplu concret,
anume construim o
pentru rezolvarea z = 2x +
+ 3y. fiind nomograma
va avea para-
lele. De aceea vom trasa n primul rnd
drepte paralele, Si

(fig. 7),
la o Aceste drep-
te vor servi drept suport pentru
ale variabilelor x y.
grarlarea celor
fiind aplicarea 10-
garitmiior, toate vor avea divi-
zare Pentru ale-
gerea modulului a domeniului total
de divizare pe x y, vom
cont de problema a
rezolvare o presupunem,
de exemplu, problema este de
nct variabila x poate lua valori
Relatia

FORME SIMPLE DE NOMOGRAME
CU TREI PARALELE
Modulul Felul

X Z Y
Toate au
Pe scara din mij-
W
Z=X+y

loc, modulul pe

Jl= 7
1/2
1
X Z Y
Toate au
Pe scara din mij-
W
Z=Xy

loc, modulul pe


)1= 1
1/2
1
X Z Y
X Scara y are di-
Pe scara din mij-
W
Z=-y-
loc, modulul pe


p=l
!/2
1
X z
y
Z=VXy
Toate au modul
W
pe toate

Jl= 1 1 1
X Z Y
Z=v ;
Scara y are di-
modul

W

pe toate
..
)1= 1 1" 1
X Z
Y
z= X+y
Toate au modul

L1J
2
pe toate
)1=1
1 1
X z
y
1
x y au Pe scara din mij-
W
Z=-y-
loc, modulul pe
X
z
fi= 1

1
X z
y
Z=v 1
x y au
modul

W
directie
pe toate
Xy
z
.p == 1 1 1
X Z Y
Pe scara din mij-
Z==C'X'Y
Toate au
loc, modulul pe
p= 1
scara

(C=CONST.)

este
cu C n jos
X Z Y
Z_Xy
Pe scara din mij-
UJ
Toate au
loc, modulul pe
- C

scara

este
(C=CONSr)
cu C n sus
n intervalul (Q---150), iar variabila
n intervalul (Q---100). Domeniile
relativ apropiate, putem lua
modul pe
lungime pentru intervalul grafic care
unitatea). Vom diviza deci
cele pe intervalele cores-
n sens (n mem-
brul drept al ambii termeni
fiind pozitivi).
Ne-a mai po-
celei de CI. treia facem
divizarea ei. Scara z va fi cu
celelalte va avea originea
cu originile
cum din
x = O Y = O: 2.0 +
avem nevoie deci de un
pentru determinarea
punct l vom intersectnd
particulare ale
care la o valoare
pentru z. lund, de exemplu, z = 300,
avantajoase snt:
(x = 150 Y = O) = O y = 100).
Verificarea este cu
j1= 1
0
ochiul liber,
Vom uni deci printr-o linie
punctul = '150 punctul y = C
respectiv punctul x=O cu punctul y=
100. acestor drepte se
va afla pe scara z a nomogramei, anu-
me la diviziunea z=300. Suportul
z va fio prin acest punct
la celelalte Oivizarea este
avnd cunoscute originea
cota 300. Nu mai dect facem
verificarea printr-un numeric.
n mod se problema
n cazul care au forma
aplicarea nr"",i"mil::'
aici divizarea
ci
numeroase alte indi-
n nomo-
Unele dintre ele le poate
cititorul, prin expe-
(alegerea modulelor,
si distantele dintre
etc.); altele o documentare
in tratatele de specia-
litate.
19
1
n de multiplele de
armonie
stil, gabaritul snt
dezideratele pentru o
categorie de mobilier. Astfel, ntr-un
atelier de lucru, vestiar, birou sau chiar
ntr-o vom prefera acel
mobilier adaptabil
transformabil, care ocupe un
util ct mai redus.
cititorilor
o de fotografii ale unui
dulap care, prin geometria paralelipi-
o adaptabilitate
forme de iar prin
simple interioare
tatea se extinde la cele mai diverse
domenii.
.. Paralelipipedul solid la care
s-au adaptat cele devine un
ideal dulap pentru scule accesorii,
alimente sau chiar dosare, prin introdu-
cerea unor rafturi n
de gabaritul obiectelor de-
pozitate. De remarcat
n trei locuri total diferite: atelier, birou
(foto 1, 2, 3) .
Un perete pe
suplimentat de rafturi; att.
Unde poate fi instalat? Oriunde (foto
4).
Completnd una din
cu rafturi, devine un dulap ideal pentru
rufe haine pentru o
(5) sau pentru o familie ca loc de depozi-
tare a cu totul altceva (6).
de cele mai multe ori locui-
tor al unei garsoniere, o
a att hainele,
lenjeria, clt echipa-
mentul sportiv. Acest mobilier poate
fi lesne din 3 corpuri de
dulap cu o intercalare a unui original
cuier.
Culoarea o de gust;
n orice caz, deschise slnt
preferate, subliniind mai pregnant tine-
(7).
Un ansamblu omogen din 4 corpuri
de dulap, simetric de cuier,
poate constitui o co-
pentru
familie. loc pentru toate: fulgarin,
rochii, pantofi, chiar pentru
racheta de tenis. Evident, obiectele de
in dulapul cu 4 (8).
Construind un dispozitiv
simplu conform figurii
rate, se poate realiza un
sesizor sensibil la
sau Blocul
suport, din texto-
Iit sau alt material izolant, se
pe obiectul (vehiculul)
sub Srma
de cupru va
blocului izolant, iar
bila de plumb pe o
din metal, din cauza
nainte de a intra n
va
pe loc. Din acest motiv, cele
conductoare se ating.
In acest fel se poate inchide
circuitul electric al unui releu
cu pentru
unei alarme sau se
baza unui tranzis-
tor de la intrarea de
a unui montaj de avertizare
electron i
Sensibilitatea detectoru-
lui este n raport direct cu lun-
gimea greutatea bilei.
Diametrul inelului din
t"! raport
invers sensibilitatea. In vede-
rea unui contact elec-
tric bun se argin-
tarea srmei si litei.
Amatorii de pot
(URMARE DIN PAG. 9)
ceptoare1e de buzunar (S-63
cu 6 contacte in 2 (folo-
sesc numai 5 contacte). Se co-
antena, alimentarea Tx, ali-
mentarea Rx, intrarea
amplificatorului audio. Amplifi-
catorul audio este folosit la emi-
sie ca modulator, iar la
pentru ascultare.
Antena este de
51 cm lungime (2/4 n banda de
145 MHz). Au fost folosite cte
5 tronsoane de la antenele tele-
scopice din receptoare1e
bile Mamaia cu
realiza un de sesizoare cu
diferite deter-
minind astfel gradul de intensi-
tate a unor
terestre sau de
o utilizare
a detectorului. Frigi-
derele cu absorbtietrebuie am-
plasate ntr-o
respectiv n vede-
rea unei corecte.
Montind detectorul pe frigider
nseriat cu un bec avertizor se
poate sesiza o de
la
a frigiderului, unor
mici ocazionale.
Puterea la emisie este de
ordinul mW
etajului final este de
12
Cutia are dimensiunile 160 x
75 x 25 mm este din
cablaj imprimat (cu
in, interior).
capacelor s-au
fire, cu pe care
se casca telefo-
si care se
cu cap ascuns.
Aparatul este alimentat de la
4 baterii de R6 care dau o
de V:
este chiar atunci cnd
* lansarea cu succes, n ziua
de miercuri 9 septembrie 1975, a satelitu-
lui artificial autohton Crizantema, de
pentru dezvol-
tare din Japonia, programul
nipon prevede alte de
la centrul din insula Tanega-
shima. Astfel, n 1976 vor fi
CS (de cu
'o de trei ani pe o ecuato-
as (de televiziune), pe o
GMS (de meteorologie), sta-
bilizat pe o
vor fi cu racheta
Thor-Delta. Aceasta nu
japonezi au la reali-
zarea rachetei autohtone de tip N.
* Anul acesta se primele
rezultate anterioare pro-
cedeului original folosit de
de la N.A.S.A. pentru testarea n aer
a sistemelor care vor asigura
n zbor a etajului orbital din
navetei cosmice. n acest scop a fost
un aparat Boeing-747, cu
care se fie testate, n
dinamice, sistemele care vor
de desprinderea rezervorului central,
lung de 47 de metri, din compunerea
aceleiasi navete.
* Racheta lansatoare
de sateliti l3S Ariane, din
Europa-Ui, a plasa pe orbite
n greutate de
750 I<g; program,
do CNES Comisia
de a se lansa n
1980 intre 35 50 de asemenea
In imagine, unul din de tele-
care - ntr-o va-
- ar putea fi plasat pe cu
lansatorul Ariane.
" Un nou satelit artificial canadian,
denumit CTS. este programat fie
lansat la sfirsitul acestui an, urmnd
a acoperi tot sarcini de telecom un
pentru ca el complet
nal n 1976, guvernul canadian a lansat
la nceputul acestui an un contract de
2,1 milioane de dolari companiei RCA
pentru furnizarea de terestre trans-
portabile, destinate
cu acest satelit.
Conform statistici lor Ministeru-
lui american al ale
radiolocatoare au
lansati ncepnd din memorabila zi din
octombrie 1957, n anul 2000
vor alergnd pe orbite n jurul
cam 10000 de obiecte
anul 1970, statistica
orbite n jurul a 1 725 de
(inclusiv de ra-
sau componente ale
lon",t", .. iI",. dintre acestea); acest
tensiunea scade la 4,5 V, bine-
cu corespun-
"-' .... '.'VU.;lv a puterii la emisie.
(URMARE DIN PAG. 15)
poate evita un efect de micro-
fonie la o de sonori-
zare ntr-o cu
mai multe difuzoare este toc-
mai modul de legare n
a unor difuzoare am-
plasarea lor n fel ndt
(sau microfoanele)
se in zona ate-
maxime a
care n


Dr. ing. Fl.
a ajuns la 2954 n 1973 chiar la 3200
n anul trecut! Trebuie majori-
tatea o constitu ie protectoare,
coifuri, panouri de satelit, buloane etc.
n anul 1973 au fost nregimen-
tate cam 2 500 de de genul
celor nu este
valoarea de 7 300 pentru 1974! n aceste
cresc mereu de
coliziune n a satelitilor cu aceste
dar pericolul ciocnirii avi-
oanelor de mare si altitudine cu
asemenea pietre artificiale din
cer!
* Anul 1976 este programat
la N.A.S.A. cu 24 de lan de aparate
dintre care o Apollo,
automate interplanetare de
tip Viking 11 de telecomuni-
snt vor fi n continuare utilizate
cosmodromurile: Centrul Ken-
nedy de la Cape Canaveral (Florida)
baza Vandenberg (Cali-
fornia).
T n practice
a prezentate nu snt
probleme deosebite. Valoarea
R
1
se va ajusta n
asa fel nct tensiunile de la
etajul final de putere se
simetric la valorile in-
dicate. De asemenea, R
3
-C
2
se vor ajusta la o valoare care
cel mai bine pola-
rizarea a
tranzistorului Ti o
n vederea
unei ct mai fidele. Tran-
zistoarele se aleg n
de puterea