Sunteți pe pagina 1din 4

1

Sus la vrful muntelui


glas I T


Sus la vr fu ul mun te lui , Sus la vr ful mun te lui

Ai le rui, Doam ne n mij lo cul co dru lui

mi sunt do u lem ni oare, mi sunt do u lem ni oa re

Ai le rui, Doam ne Bra dul ver de, te iul alb

i amn do u se sf desc, i amn do u se sf desc

Ai le rui, Doam ne Zi se bra dul c tre tei

Mi, te iu le, fra te-mi eti, Mi, te iu le, fra te-mi eti

Ai le rui, Doam ne Cu mine ce te sf de eti

C eu sunt un lemn de brad C eu sunt un lemn de brad

Ai le rui, Doam ne La toi oa me nii li-s drag
2

Tu eti tei pu tre g ios, Tu eti tei pu tre g ios

Ai le rui, Doam ne i nu eti nici de-un fo los

Ba eu sunt un lemn de tre ab, Ba eu sunt un lemn de treab

Ai le rui, Doam ne C toi me te rii m-ntreab

Ca re un de ma g se ete, Ca re un de m g se ete

Ai le rui, Doam ne De icoa ne m cro ie te

Pe mar gini m zu gr ve ete, Pe mar gini m zu gr ve ete

Ai le rui, Doam ne Cu aur m po le ie te

in bi se ri c m ba g, in bi se ri c m ba g

Ai le rui, Doam ne Toa t lu mea mi se roa g

La bi se ri c m du ce, La bi se ri c m du ce

Ai le rui, Doam ne Tot po po ru - i fa ce cru ce
3


n bi se ri c m pu ne, n bi se ri c m pu ne

Ai le rui, Doam ne Oa me nii s mi-senchi i ne

Tu, bra du le, r i no os, Tu, bra du le, r i no os

Ai le rui, Doam ne Tu nu eti ni ci de-un fo los

Ba eu sunt un lemn de trea b, Ba eu sunt un lemn de trea b

Ai le rui, Doam ne C toi me te rii m-ntrea b

Ca re un de ma g se ete, Ca re un de m g se ete

Ai le rui, Doam ne, De in dri l m cro ie ete

Din mi ne fac in dri l , Din mi ne fac in dri la

Ai le rui, Doam ne, De-aco pr bi se ri ca

C de n-ar fi in dri la, C de n-ar fi in dri la
4

Ai le rui, Doam ne, n bi se ri car plo ua


A u rul i sar stri ca, A u rul i sar stri ca

Ai le rui, Doam ne, i-ar fi amar de cin stea ta

s ta-i bra dul cel stu fos, sta-i bra dul cel stu fos

Ai le rui, Doam ne, sta-i Domnul cel fru mos

As ta-i tu fa cea stu foa s, As ta-i tu fa cea stu foa s

Ai le rui, Doam ne, As ta-i Doam na cea fru moa s