Sunteți pe pagina 1din 31

Printeaza

ORDONANA nr. 29 din 31 august 2011 pentru modificarea i completarea Ordonanei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal
n temeiul art. 108 din Constituia Romniei, republicat, i al art. 1 pct. I.4 din Legea nr. 131/2011 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonane, Guvernul Romniei adopt prezenta ordonan. Art. I Ordonana Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal, republicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 513 din 31 iulie 2007, cu modificrile i completrile ulterioare, se modific i se completeaz dup cum urmeaz: 1.La articolul 1, dup alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmtorul cuprins: "(4) Prezentul cod nu se aplic pentru administrarea creanelor datorate bugetului general consolidat rezultate din raporturi juridice contractuale, cu excepia redevenelor miniere i a redevenelor petroliere." 2.La articolul 11, dup alineatul (3) se introduc dou noi alineate, alineatele (3 1) i (32), cu urmtorul cuprins: "(31) Este permis transmiterea informaiilor de natura celor prevzute la alin. (1), inclusiv pentru perioada n care a avut calitatea de contribuabil: a) contribuabilului nsui; b) succesorilor acestuia. (32) n scopul aplicrii prevederilor alin. (2) lit. a), autoritile publice pot ncheia protocoale privind schimbul de informaii." 3.La articolul 14, dup alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmtorul cuprins: "(2) Situaiile de fapt relevante din punct de vedere fiscal se apreciaz de organul fiscal dup coninutul lor economic." 4.La articolul 17, alineatele (1) i (4) se modific i vor avea urmtorul cuprins: "(1) Subiecte ale raportului juridic fiscal sunt statul, unitile administrativ-teritoriale sau, dup caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, definite potrivit Legii administraiei publice locale nr. 215/2001, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, contribuabilul, precum i alte persoane care dobndesc drepturi i obligaii n cadrul acestui raport. ............................................................................. (4) Unitile administrativ-teritoriale sau, dup caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor sunt reprezentate de autoritile administraiei publice locale, precum i de compartimentele de specialitate ale acestora, n limita atribuiilor delegate de ctre autoritile respective." 5.La articolul 28, alineatul (5) se modific i va avea urmtorul cuprins: "(5) Titlul de crean prevzut la alin. (3) se comunic persoanei obligate la plat. Dispoziiile art. 111 alin. (2) sunt aplicabile n mod corespunztor." 6.Articolul 35 se modific i va avea urmtorul cuprins:

"Art. 35: Competena teritorial a compartimentelor de specialitate ale autoritilor administraiei publice locale Compartimentele de specialitate ale autoritilor administraiei publice locale sunt competente pentru administrarea impozitelor, taxelor i altor sume datorate bugetelor locale ale unitilor administrativ-teritoriale sau, dup caz, ale subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor." 7.La articolul 37, dup alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmtorul cuprins: "(4) Organul competent s soluioneze conflictul de competen va hotr de ndat asupra conflictului, iar soluia adoptat va fi comunicat organelor fiscale aflate n conflict, pentru a fi dus la ndeplinire, cu informarea, dup caz, a persoanelor interesate." 8.Dup articolul 38 se introduce un nou articol, articolul 381, cu urmtorul cuprins: "Art. 381: Schimbarea competenei (1) n cazul n care se schimb domiciliul fiscal, potrivit legii, competena teritorial trece la noul organ fiscal de la data schimbrii domiciliului fiscal. (2) Prevederile alin. (1) se aplic n mod corespunztor i contribuabililor mari i mijlocii, definii potrivit legii, n cazul n care se modific aceast calitate. (3) n situaia n care se afl n curs de derulare o procedur fiscal, cu excepia procedurii de executare silit, organul fiscal care a nceput procedura este competent s o finalizeze." 9.La articolul 42, alineatele (1) i (11) se modific i vor avea urmtorul cuprins: "(1) Soluia fiscal individual anticipat este actul administrativ emis de Agenia Naional de Administrare Fiscal n vederea soluionrii unei cereri a contribuabilului referitoare la reglementarea unor situaii fiscale de fapt viitoare. Situaia fiscal de fapt viitoare se apreciaz n funcie de data depunerii cererii. ............................................................................. (11) Termenul pentru emiterea unui acord de pre n avans este de 12 luni n cazul unui acord unilateral, respectiv de 18 luni n cazul unui acord bilateral sau multilateral, dup caz. Termenul pentru emiterea soluiei fiscale individuale anticipate este de pn la 3 luni. Dispoziiile art. 70 sunt aplicabile n mod corespunztor." 10.La articolul 44, alineatul (2) se modific i va avea urmtorul cuprins: "(2) Actul administrativ fiscal se comunic prin pot, cu scrisoare recomandat cu confirmare de primire." 11.La articolul 44, dup alineatul (2) se introduc dou noi alineate, alineatele (21) i (22), cu urmtorul cuprins: "(21) n cazul n care comunicarea actului administrativ fiscal nu a fost posibil prin modalitatea prevzut la alin. (2), actul administrativ fiscal se comunic utiliznd cel puin unul dintre urmtoarele mijloace: a) prin remiterea acestuia de ctre persoanele mputernicite ale organului fiscal sau prin prezentarea contribuabilului/mputernicitului la sediul organului fiscal, dac se asigur primirea, sub semntur, a actului administrativ fiscal; b) prin fax, e-mail sau alte mijloace electronice de transmitere la distan, dac se asigur transmiterea textului i confirmarea primirii acestuia. (22) n cazul n care comunicarea actului administrativ fiscal nu a fost posibil potrivit alin. (21), aceasta se realizeaz prin publicitate." 12.La articolul 45, dup alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmtorul cuprins:

"(2) Actul administrativ fiscal ce nu a fost comunicat potrivit art. 44 nu este opozabil contribuabilului i nu produce niciun efect juridic." 13.Articolul 48 se modific i va avea urmtorul cuprins: "Art. 48: ndreptarea erorilor materiale din actele administrative fiscale (1) Organul fiscal poate ndrepta erorile materiale din cuprinsul actului administrativ fiscal, din oficiu sau la cererea contribuabilului. (2) Prevederile alin. (1) nu se aplic actelor administrative fiscale pentru care s-au exercitat cile de atac prevzute de lege, iar soluia este definitiv. (3) Prin erori materiale, n sensul prezentului articol, se nelege orice greeli de redactare, omisiuni sau meniuni greite din actele administrative fiscale, cu excepia acelora care atrag nulitatea actului administrativ fiscal, potrivit legii, sau care privesc fondul actului administrativ fiscal. (4) n cazul n care dup comunicarea actului administrativ fiscal organul fiscal constat, din oficiu, c exist erori materiale n cuprinsul su, acesta comunic contribuabilului un act de ndreptare a erorii materiale. (5) n situaia n care ndreptarea erorii materiale este solicitat de contribuabil, organul fiscal procedeaz astfel: a) dac cererea de ndreptare a erorii materiale este ntemeiat, emite i comunic contribuabilului actul de ndreptare a erorii materiale; b) dac cererea de ndreptare a erorii materiale nu este ntemeiat, respinge cererea printr-o decizie ce se comunic contribuabilului. (6) Actul de ndreptare a erorii materiale i decizia de respingere a cererii de ndreptare a erorii materiale urmeaz regimul juridic al actului iniial i pot fi contestate n condiiile legii n care putea fi contestat actul iniial." 14.Dup articolul 48 se introduce un nou articol, articolul 481, cu urmtorul cuprins: "Art. 481: Prevederi aplicabile actelor de executare i altor acte emise de organele fiscale Dispoziiile art. 44, 45 i 48 se aplic n mod corespunztor i actelor de executare i altor acte emise de organele fiscale, cu excepia cazului n care prin lege se prevede altfel." 15.La articolul 50, dup alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmtorul cuprins: "(2) Solicitarea se face n scris i cuprinde n mod obligatoriu: a) data, ora i locul la care contribuabilul este obligat s se prezinte; b) baza legal a solicitrii; c) scopul solicitrii; d) documentele pe care contribuabilul este obligat s le prezinte." 16.La articolul 55, dup alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu urmtorul cuprins: "(6) Dac organul fiscal nu este lmurit prin expertiza efectuat, poate dispune ntregirea expertizei sau o nou expertiz." 17.La articolul 56, dup alineatul (3) se introduc dou noi alineate, alineatele (4) i (5), cu urmtorul cuprins: "(4) Dovada reinerii documentelor prevzute la alin. (3) o constituie actul ntocmit de organul fiscal, n care sunt specificate toate elementele necesare individualizrii probei sau dovezii respective, precum i meniunea c aceasta a fost reinut, potrivit dispoziiilor legale, de ctre organul fiscal. Actul se ntocmete n dou exemplare i se semneaz de organul fiscal i de contribuabil, un exemplar comunicndu-i-se contribuabilului.

(5) n cazul n care pentru stabilirea strii de fapt fiscale contribuabilul pune la dispoziia organului fiscal nscrisuri sau alte documente, n original, acestea se napoiaz contribuabilului, pstrndu-se n copie, conform cu originalul, numai nscrisuri relevante din punct de vedere fiscal. Conformitatea cu originalul a copiilor se efectueaz de ctre contribuabil prin nscrierea meniunii conform cu originalul i prin semntura acestuia." 18.La articolul 59, alineatul (4) se modific i va avea urmtorul cuprins: "(4) n regim derogatoriu de la prevederile alin. (1)-(3), n vederea clarificrii i stabilirii reale a situaiei fiscale a contribuabililor, organele fiscale au competena de a solicita informaii i documente cu relevan fiscal ori pentru identificarea contribuabililor sau a materiei impozabile ori taxabile, dup caz, iar notarii publici, avocaii, executorii judectoreti, organele de poliie, organele vamale, serviciile publice comunitare regim permise de conducere i nmatriculare a vehiculelor, serviciile publice comunitare pentru eliberarea paapoartelor simple, serviciile publice comunitare de eviden a persoanelor, precum i orice alt entitate care deine informaii ori documente cu privire la bunuri impozabile sau taxabile, dup caz, ori la persoane care au calitatea de contribuabil au obligaia furnizrii acestora fr plat." 19.Articolul 67 se modific i va avea urmtorul cuprins: "Art. 67: Stabilirea prin estimare a bazei de impunere (1) Organul fiscal stabilete baza de impunere i obligaia fiscal de plat aferent, prin estimarea rezonabil a bazei de impunere, folosind orice prob i mijloc de prob prevzute de lege, ori de cte ori acesta nu poate determina situaia fiscal corect. (2) Stabilirea prin estimare a bazei de impunere se efectueaz n situaii cum ar fi: a) n situaia prevzut la art. 83 alin. (4); b) n situaiile n care organele de inspecie fiscal constat c evidenele contabile sau fiscale ori declaraiile fiscale sau documentele i informaiile prezentate n cursul inspeciei fiscale sunt incorecte, incomplete, precum i n situaia n care acestea nu exist sau nu sunt puse la dispoziia organelor de inspecie fiscal. (3) n situaiile n care, potrivit legii, organele fiscale sunt ndreptite s stabileasc prin estimare bazele de impunere, acestea identific acele elemente care sunt cele mai apropiate situaiei de fapt fiscale. (4) n scopul stabilirii prin estimare a bazei de impunere, organele fiscale pot folosi metode de stabilire prin estimare a bazelor de impunere, aprobate prin ordin al preedintelui Ageniei Naionale de Administrare Fiscal. (5) Cuantumul obligaiilor fiscale rezultate din aplicarea prevederilor prezentului articol sunt stabilite sub rezerva verificrii ulterioare, cu excepia celor stabilite n cadrul unei inspecii fiscale." 20.Dup articolul 67 se introduce un nou articol, articolul 671, cu urmtorul cuprins: "Art. 671: Verificarea documentar (1) Pentru stabilirea corect a situaiei fiscale a contribuabililor, organul fiscal poate proceda la o verificare documentar. (2) Verificarea documentar const n efectuarea unei analize de coeren a situaiei fiscale a contribuabilului, pe baza documentelor existente la dosarul fiscal al contribuabilului, precum i pe baza oricror informaii i documente transmise de teri sau deinute de organul fiscal, care au relevan pentru determinarea situaiei fiscale. (3) n situaia n care, ca urmare a verificrii documentare, organul fiscal constat diferene fa de obligaiile fiscale declarate de contribuabili, procedeaz la notificarea

acestora. Odat cu notificarea organul fiscal solicit i documentele pe care contribuabilul trebuie s le prezinte n vederea clarificrii situaiei fiscale. (4) n cazul n care documentele solicitate potrivit alin. (3) nu au fost prezentate de contribuabil n termen de 30 de zile de la comunicarea notificrii sau documentele prezentate nu sunt suficiente pentru clarificarea situaiei fiscale, organul fiscal procedeaz la stabilirea diferenelor de obligaii fiscale datorate prin emiterea unei decizii sau dispune msurile necesare respectrii prevederilor legale, dup caz. (5) Decizia prevzut la alin. (4) este o decizie sub rezerva verificrii ulterioare i poate fi contestat de ctre contribuabil n condiiile prezentului cod. (6) Procedura de aplicare a prezentului articol va fi aprobat prin ordin al preedintelui Ageniei Naionale de Administrare Fiscal." 21.Articolul 72 se modific i va avea urmtorul cuprins: "Art. 72: Obligaia de nregistrare fiscal (1) Orice persoan sau entitate care este subiect ntr-un raport juridic fiscal se nregistreaz fiscal primind un cod de identificare fiscal. Codul de identificare fiscal este: a) pentru persoanele juridice, precum i pentru asocieri i alte entiti fr personalitate juridic, cu excepia celor prevzute la lit. b), codul de nregistrare fiscal atribuit de organul fiscal; b) pentru comerciani, persoane fizice i juridice, precum i pentru alte entiti care se nregistreaz potrivit legii speciale la registrul comerului, codul unic de nregistrare atribuit potrivit legii speciale; c) pentru persoanele fizice care desfoar activiti economice n mod independent sau exercit profesii libere, cu excepia celor prevzute la lit. b), codul de nregistrare fiscal atribuit de organul fiscal; d) pentru persoanele fizice, altele dect cele prevzute la lit. c), codul numeric personal atribuit potrivit legii speciale; e) pentru persoanele fizice care nu dein cod numeric personal, numrul de identificare fiscal atribuit de organul fiscal. (2) n scopul administrrii impozitului pe venit, n cazul persoanelor fizice care sunt contribuabili potrivit titlului III privind impozitul pe venit din Codul fiscal, codul de identificare fiscal este codul numeric personal. (3) n cazul persoanelor sau al entitilor prevzute la alin. (1) lit. a), c) i e), atribuirea codului de identificare fiscal se face exclusiv de ctre organul fiscal din cadrul Ageniei Naionale de Administrare Fiscal, pe baza declaraiei de nregistrare fiscal depuse de aceste persoane sau entiti. (4) Prin excepie de la dispoziiile art. 18 alin. (1), pentru contribuabilii prevzui la alin. (1) lit. e) care realizeaz numai venituri supuse regulilor de impunere la surs, iar impozitul reinut este final, atribuirea codului de identificare fiscal se poate face de organul fiscal la solicitarea pltitorului de venit. (5) Au obligaia depunerii declaraiei de nregistrare fiscal i persoanele prevzute la alin. (1) lit. d) i e) care au calitatea de angajator. (6) Persoanele fizice care dein cod numeric personal i sunt supuse impozitului pe venit se nregistreaz fiscal la data depunerii primei declaraii fiscale. (7) Declaraia de nregistrare fiscal se depune n termen de 30 de zile de la: a) data nfiinrii potrivit legii, n cazul persoanelor juridice, asocierilor i al altor entiti fr personalitate juridic;

b) data eliberrii actului legal de funcionare, data nceperii activitii, data obinerii primului venit sau dobndirii calitii de angajator, dup caz, n cazul persoanelor fizice. (8) n scopul administrrii creanelor fiscale, organele fiscale din cadrul Ageniei Naionale de Administrare Fiscal pot s nregistreze, din oficiu sau la cererea altei autoriti care administreaz creane fiscale, un subiect de drept fiscal care nu i-a ndeplinit obligaia de nregistrare fiscal, potrivit legii. (9) n cazurile prevzute la alin. (4) i (8), atribuirea codului de identificare fiscal se face pe baza cererii depuse de solicitant, cu excepia cazului n care nregistrarea fiscal se efectueaz din oficiu." 22.La articolul 74, dup alineatul (2) se introduc trei noi alineate, alineatele (3)-(5), cu urmtorul cuprins: "(3) n sensul prezentului articol, prin sediu secundar se nelege un loc prin care se desfoar integral sau parial activitatea contribuabilului, cum ar fi: birou, magazin, atelier, depozit i altele asemenea. (4) Prin sediu secundar se nelege i un antier de construcii, un proiect de construcie, ansamblu sau montaj ori activiti de supervizare legate de acestea, numai dac antierul, proiectul sau activitile dureaz mai mult de 6 luni. (5) Contribuabilii care nregistreaz sediile secundare ca pltitoare de salarii i de venituri asimilate salariilor potrivit Legii nr. 273/2006 privind finanele publice locale, cu modificrile i completrile ulterioare, nu au obligaia declarrii acestor sedii potrivit prezentului articol." 23.La articolul 76, alineatul (1) se modific i va avea urmtorul cuprins: "(1) Pe baza declaraiei de nregistrare fiscal depuse potrivit art. 72 alin. (3) sau, dup caz, a cererii depuse potrivit art. 72 alin. (9), organul fiscal elibereaz certificatul de nregistrare fiscal, n termen de 10 zile de la data depunerii declaraiei sau a cererii. n certificatul de nregistrare fiscal se nscrie obligatoriu codul de identificare fiscal." 24.La articolul 77, dup alineatul (2) se introduc dou noi alineate, alineatele (3) i (4), cu urmtorul cuprins: "(3) n cazul modificrilor intervenite n datele declarate iniial i nscrise n certificatul de nregistrare fiscal, contribuabilii depun, odat cu declaraia de meniuni, i certificatul de nregistrare fiscal, n vederea anulrii acestuia i eliberrii unui nou certificat. (4) Declaraia de meniuni este nsoit de documente care atest modificrile intervenite." 25.Dup articolul 77 se introduce un nou articol, articolul 771, cu urmtorul cuprins: "Art. 771: Modificri ulterioare nregistrrii fiscale n cazul comercianilor (1) Modificrile intervenite n datele declarate iniial de comerciani sau de alte entiti care se nregistreaz potrivit legii speciale la registrul comerului se fac potrivit dispoziiilor legale privind nregistrarea comercianilor. (2) Modificrile intervenite n datele declarate iniial n vectorul fiscal se declar la organul fiscal." 26.La articolul 78, alineatele (5) i (6) se abrog. 27.Dup articolul 78 se introduce un nou articol, articolul 781, cu urmtorul cuprins: "Art. 781: Registrul contribuabililor inactivi/reactivai (1) Contribuabilii persoane juridice sau orice entiti fr personalitate juridic se declar inactivi i acestora le sunt aplicabile prevederile art. 11 alin. (1 1) i (12) din Codul fiscal dac se afl n una dintre urmtoarele situaii: a) nu i ndeplinesc, pe parcursul unui semestru calendaristic, nicio obligaie declarativ prevzut de lege;

b) se sustrag de la efectuarea inspeciei fiscale prin declararea unor date de identificare a domiciliului fiscal care nu permit organului fiscal identificarea acestuia; c) organele fiscale au constatat c nu funcioneaz la domiciliul fiscal declarat, potrivit procedurii stabilite prin ordin al preedintelui Ageniei Naionale de Administrare Fiscal. (2) Declararea contribuabililor inactivi, precum i reactivarea acestora se fac de ctre organul fiscal, prin decizie, emis conform competenelor i procedurii stabilite prin ordin al preedintelui Ageniei Naionale de Administrare Fiscal, care se comunic contribuabilului. (3) Contribuabilii declarai inactivi se reactiveaz dac ndeplinesc, cumulativ, urmtoarele condiii: a) i ndeplinesc toate obligaiile declarative prevzute de lege; b) i ndeplinesc toate obligaiile de plat; c) organele fiscale au constatat c funcioneaz la domiciliul fiscal declarat. (4) Condiia prevzut la alin. (3) lit. a) se consider ndeplinit i n cazul n care obligaiile fiscale au fost stabilite, prin decizie, de ctre organele fiscale. (5) Prin excepie de la prevederile alin. (3), contribuabilii pentru care s-a deschis procedura insolvenei n form simplificat, contribuabilii care au intrat n faliment sau contribuabilii pentru care s-a pronunat ori a fost adoptat o hotrre de dizolvare se reactiveaz de organul fiscal, la cererea acestora, dup ndeplinirea obligaiilor declarative. (6) Ori de cte ori se constat c un contribuabil a fost declarat inactiv din eroare, organul fiscal emitent anuleaz decizia de declarare a contribuabilului ca inactiv, cu efect pentru viitor i pentru trecut. (7) Agenia Naional de Administrare Fiscal organizeaz evidena contribuabililor declarai inactivi/reactivai n cadrul Registrului contribuabililor inactivi/reactivai, care conine: a) datele de identificare a contribuabilului; b) data declarrii ca inactiv a contribuabilului; c) data reactivrii; d) denumirea organului fiscal care a emis decizia de declarare n inactivitate/reactivare; e) alte meniuni. (8) Registrul contribuabililor inactivi/reactivai este public i se afieaz pe site-ul Ageniei Naionale de Administrare Fiscal. (9) nscrierea n registrul prevzut la alin. (8) se face de ctre organul fiscal emitent, dup comunicarea deciziei de declarare n inactivitate/reactivare, n termen de cel mult 3 zile de la data comunicrii. (10) Decizia de declarare n inactivitate/reactivare produce efecte fa de teri de la data nscrierii n registrul prevzut la alin. (8)." 28.La articolul 79, dup alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmtorul cuprins: "(3) Sunt evidene fiscale registrele, situaiile, precum i orice alte nscrisuri care, potrivit legislaiei fiscale, trebuie ntocmite n mod obligatoriu n scopul stabilirii strii de fapt fiscale i a creanelor i obligaiilor fiscale, cum ar fi: jurnalul pentru vnzri, jurnalul pentru cumprri, registrul de eviden fiscal i altele asemenea." 29.La articolul 81, dup alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu urmtorul cuprins: "(11) Declaraiile fiscale sunt documente care se refer la:

a) impozitele, taxele i contribuiile datorate, n cazul n care, potrivit legii, obligaia calculrii impozitelor i taxelor revine pltitorului; b) impozitele colectate prin stopaj la surs, n cazul n care pltitorul are obligaia de a calcula, de a reine i de a vrsa impozite i taxe; c) bunurile i veniturile impozabile, precum i alte elemente ale bazei de impozitare, dac legea prevede declararea acestora; d) orice informaii n legtur cu impozitele, taxele, contribuiile, bunurile i veniturile impozabile, dac legea prevede declararea acestora." 30.La articolul 81 alineatul (3), litera c) se abrog. 31.La articolul 83, alineatul (31) se modific i va avea urmtorul cuprins: "(31) Data depunerii declaraiilor prin mijloace electronice de transmitere la distan pe portalul e-Romnia este data nregistrrii acestora pe portal, astfel cum rezult din mesajul electronic transmis de sistemul de tranzacionare a informaiilor, cu condiia validrii coninutului declaraiilor." 32.La articolul 83, dup alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu urmtorul cuprins: "(41) Contribuabilul poate depune declaraia fiscal pentru obligaiile fiscale ce au format obiectul deciziei de impunere prin care au fost stabilite din oficiu obligaiile fiscale, n termen de 60 de zile de la data comunicrii deciziei. Decizia de impunere se desfiineaz de organul fiscal la data depunerii declaraiei fiscale." 33.Articolul 84 se modific i va avea urmtorul cuprins: "Art. 84: Corectarea declaraiilor fiscale (1) Declaraiile fiscale pot fi corectate de ctre contribuabil, din proprie iniiativ, pe perioada termenului de prescripie a dreptului de a stabili obligaii fiscale. (2) Declaraiile fiscale pot fi corectate ori de cte ori contribuabilul constat erori n declaraia iniial, prin depunerea unei declaraii rectificative. (3) n cazul taxei pe valoarea adugat, corectarea erorilor din deconturile de tax se realizeaz potrivit prevederilor Codului fiscal. Erorile materiale din decontul de tax pe valoarea adugat se corecteaz potrivit procedurii aprobate prin ordin al preedintelui Ageniei Naionale de Administrare Fiscal. (4) Declaraiile fiscale nu pot fi depuse i nu pot fi corectate dup anularea rezervei verificrii ulterioare, cu excepia situaiilor n care corecia se datoreaz ndeplinirii sau nendeplinirii unei condiii prevzute de lege care impune corectarea bazei de impunere i/sau a impozitului aferent. (5) Prin erori, n sensul prezentului articol, se nelege erori cu privire la cuantumul impozitelor, taxelor i contribuiilor, bunurile i veniturile impozabile, precum i alte elemente ale bazei de impunere. (6) n situaia n care n timpul inspeciei fiscale contribuabilul depune sau corecteaz declaraiile fiscale aferente perioadelor i impozitelor, taxelor, contribuiilor i altor venituri ce fac obiectul inspeciei fiscale, acestea nu vor fi luate n considerare de organul fiscal." 34.La articolul 86, alineatul (1) se modific i va avea urmtorul cuprins: "(1) Decizia de impunere se emite de organul fiscal competent. Organul fiscal emite decizie de impunere ori de cte ori acesta modific baza de impunere, ca urmare a unor constatri prealabile ale organului fiscal sau n baza unei inspecii fiscale." 35.La articolul 88, litera d) se abrog. 36.La articolul 90, dup alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmtorul cuprins:

"(4) n situaia n care contribuabilul corecteaz declaraiile fiscale n condiiile art. 84 alin. (4), se redeschide rezerva verificrii ulterioare." 37.Articolul 92 se modific i va avea urmtorul cuprins: "Art. 92: ntreruperea i suspendarea termenului de prescripie a dreptului de a stabili obligaii fiscale (1) Termenele de prescripie prevzute la art. 91 se ntrerup: a) n cazurile i n condiiile stabilite de lege pentru ntreruperea termenului de prescripie a dreptului la aciune; b) la data depunerii de ctre contribuabil a declaraiei fiscale dup expirarea termenului legal de depunere a acesteia; c) la data la care contribuabilul corecteaz declaraia fiscal sau efectueaz un alt act voluntar de recunoatere a impozitului datorat. (2) Termenele de prescripie prevzute la art. 91 se suspend: a) n cazurile i n condiiile stabilite de lege pentru suspendarea termenului de prescripie a dreptului la aciune; b) pe perioada cuprins ntre data nceperii inspeciei fiscale i data emiterii deciziei de impunere ca urmare a efecturii inspeciei fiscale; c) pe timpul ct contribuabilul se sustrage de la efectuarea inspeciei fiscale; d) pe perioada cuprins ntre data declarrii unui contribuabil inactiv i data reactivrii acestuia. (3) Dispoziiile dreptului comun privitoare la prescripia extinctiv sunt aplicabile n mod corespunztor." 38.La articolul 94, dup alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu urmtorul cuprins: "(5) Nu intr n atribuiile inspeciei fiscale efectuarea de constatri tehnico-tiinifice sau orice alte verificri solicitate de organele de urmrire penal n vederea lmuririi unor fapte ori mprejurri ale cauzelor aflate n lucru la aceste instituii." 39.La articolul 97, alineatul (4) se abrog. 40.Articolul 101 se modific i va avea urmtorul cuprins: "Art. 101: Avizul de inspecie fiscal (1) naintea desfurrii inspeciei fiscale, organul fiscal are obligaia s ntiineze contribuabilul n legtur cu aciunea care urmeaz s se desfoare, prin transmiterea unui aviz de inspecie fiscal. (2) Dup primirea avizului de inspecie fiscal, contribuabilul poate solicita, o singur dat, pentru motive justificate, amnarea datei de ncepere a inspeciei fiscale. Amnarea se aprob sau se respinge de ctre organul fiscal prin decizie. n cazul n care organul fiscal a admis cererea de amnare a inspeciei fiscale, comunic contribuabilului data la care a fost reprogramat inspecia fiscal. (3) Avizul de inspecie fiscal cuprinde: a) temeiul juridic al inspeciei fiscale; b) data de ncepere a inspeciei fiscale; c) obligaiile fiscale i perioadele ce urmeaz a fi supuse inspeciei fiscale; d) posibilitatea de a solicita amnarea datei de ncepere a inspeciei fiscale." 41.Articolul 102 se modific i va avea urmtorul cuprins: "Art. 102: Comunicarea avizului de inspecie fiscal (1) Avizul de inspecie fiscal se comunic contribuabilului, n scris, nainte de nceperea inspeciei fiscale, astfel: a) cu 30 de zile pentru marii contribuabili;

b) cu 15 zile pentru ceilali contribuabili. (2) n situaia n care data de ncepere a inspeciei fiscale nscris n aviz este ulterioar mplinirii termenului prevzut la alin. (1), inspecia fiscal nu poate ncepe nainte de data nscris n aviz. (3) Avizul de inspecie fiscal se comunic la nceperea inspeciei fiscale n urmtoarele situaii: a) n cazul efecturii unei inspecii fiscale la un contribuabil aflat n procedura de insolven; b) n cazul n care, ca urmare a unui control inopinat sau ncruciat, se impune nceperea imediat a inspeciei fiscale; c) pentru extinderea inspeciei fiscale la perioade, impozite, taxe i contribuii, altele dect cele cuprinse n avizul de inspecie fiscal. (4) Emiterea avizului de inspecie fiscal nu este necesar: a) n cazul controlului inopinat i al controlului ncruciat; b) n cazul unor aciuni ndeplinite ca urmare a solicitrii unor autoriti, potrivit legii; c) n cazul refacerii inspeciei fiscale ca urmare a unei decizii de soluionare a contestaiei; d) pentru soluionarea unor cereri ale contribuabilului. (5) Contribuabilul poate renuna la beneficiul perioadei de comunicare a avizului de inspecie fiscal prevzut la alin. (1). (6) Data nceperii inspeciei fiscale este data menionat n registrul unic de control. n cazul contribuabililor care nu dein sau nu prezint organelor de inspecie fiscal registrul unic de control, aceast dat se nscrie ntr-un proces-verbal de constatare. (7) Dac inspecia fiscal nu ncepe la 15 zile de la data prevzut n aviz, contribuabilul va fi ntiinat, n scris, asupra noii date de ncepere a inspeciei fiscale." 42.La articolul 105, alineatul (3) se modific i va avea urmtorul cuprins: "(3) Inspecia fiscal se efectueaz o singur dat pentru fiecare impozit, tax, contribuie i alte sume datorate bugetului general consolidat i pentru fiecare perioad supus impozitrii." 43.Dup articolul 105 se introduce un nou articol, articolul 1051, cu urmtorul cuprins: "Art. 1051: Reguli privind reverificarea (1) Prin excepie de la prevederile art. 105 alin. (3), conductorul inspeciei fiscale poate decide reverificarea unei anumite perioade. (2) Prin reverificare se nelege inspecia fiscal efectuat ca urmare a apariiei unor date suplimentare necunoscute inspectorilor fiscali la data efecturii verificrilor, care influeneaz rezultatele acestora. (3) Prin date suplimentare se nelege informaii, documente sau alte nscrisuri obinute ca urmare a unor controale ncruciate, inopinate ori comunicate organului fiscal de ctre organele de urmrire penal sau de alte autoriti publice ori obinute n orice mod de organele de inspecie, de natur s modifice rezultatele inspeciei fiscale anterioare. (4) La nceperea aciunii de reverificare, organul de inspecie fiscal este obligat s comunice contribuabilului decizia de reverificare, care poate fi contestat n condiiile prezentului cod. Dispoziiile referitoare la coninutul i comunicarea avizului de inspecie sunt aplicabile n mod corespunztor i deciziei de reverificare." 44.La articolul 107, alineatele (2) i (4) se modific i vor avea urmtorul cuprins: "(2) Organul fiscal prezint contribuabilului proiectul de raport de inspecie fiscal, care conine constatrile i consecinele lor fiscale, acordndu-i acestuia posibilitatea de a-i exprima punctul de vedere potrivit art. 9 alin. (1), cu excepia cazului n care bazele de

10

impozitare nu au suferit nicio modificare n urma inspeciei fiscale sau a cazului n care contribuabilul renun la acest drept i notific acest fapt organelor de inspecie fiscal. ............................................................................. (4) Contribuabilul are dreptul s i prezinte, n scris, punctul de vedere cu privire la constatrile inspeciei fiscale, n termen de 3 zile lucrtoare de la data ncheierii inspeciei fiscale." 45.La articolul 107, dup alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu urmtorul cuprins: "(5) Data ncheierii inspeciei fiscale este data programat pentru discuia final cu contribuabilul sau data notificrii de ctre contribuabil c renun la acest drept." 46.Articolul 109 se modific i va avea urmtorul cuprins: "Art. 109: Raportul privind rezultatul inspeciei fiscale (1) Rezultatul inspeciei fiscale se consemneaz, n scris, ntr-un raport de inspecie fiscal, n care se prezint constatrile inspeciei fiscale din punct de vedere faptic i legal. (2) Raportul de inspecie fiscal se ntocmete la finalizarea inspeciei fiscale i cuprinde toate constatrile n legtur cu perioadele i obligaiile fiscale verificate. n cazul n care contribuabilul i-a exercitat dreptul prevzut la art. 107 alin. (4), raportul de inspecie fiscal cuprinde i opinia organului de inspecie fiscal, motivat n drept i n fapt, cu privire la acest punct de vedere. (3) Raportul de inspecie fiscal st la baza emiterii: a) deciziei de impunere, pentru diferene de obligaii fiscale aferente perioadelor verificate; b) deciziei de nemodificare a bazei de impunere, dac nu se constat diferene de obligaii fiscale. (4) Deciziile prevzute la alin. (3) se comunic n termen de 30 de zile lucrtoare de la data ncheierii inspeciei fiscale." 47.La articolul 1091, dup alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1 1), cu urmtorul cuprins: "(11) Competena de exercitare a verificrii situaiei fiscale personale pentru Agenia Naional de Administrare Fiscal i unitile sale subordonate se stabilete prin ordin al preedintelui Ageniei Naionale de Administrare Fiscal. Aparatul central al Ageniei Naionale de Administrare Fiscal are competen n efectuarea verificrii persoanelor fizice, potrivit prezentului capitol, pe ntregul teritoriu al rii." 48.La articolul 110, alineatul (3) se modific i va avea urmtorul cuprins: "(3) Titlul de crean este actul prin care se stabilete i se individualizeaz creana fiscal, ntocmit de organele competente sau de persoanele ndreptite, potrivit legii. Asemenea titluri pot fi: a) decizia de impunere; b) declaraia fiscal; c) decizia referitoare la obligaii de plat accesorii; d) declaraia vamal; e) decizia prin care se stabilesc i se individualizeaz datoria vamal, impozitele, taxele i alte sume care se datoreaz n vam, potrivit legii, inclusiv accesoriile; f) procesul-verbal de constatare i sancionare a contraveniei, ntocmit de organul prevzut de lege, pentru obligaiile privind plata amenzilor contravenionale; g) decizia de atragere a rspunderii solidare emis potrivit art. 28;

11

h) ordonana procurorului, ncheierea sau dispozitivul hotrrii instanei judectoreti ori un extras certificat ntocmit n baza acestor acte, n cazul creanelor fiscale stabilite, potrivit legii, de procuror sau de instana judectoreasc." 49.La articolul 112, dup alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu urmtorul cuprins: "(41) Organul fiscal emitent poate nscrie n certificatul de atestare fiscal sumele certe, lichide i exigibile pe care contribuabilul solicitant le are de ncasat de la autoriti contractante definite potrivit Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 337/2006. nscrierea se face n baza unui document eliberat de autoritatea contractant prin care se certific c sumele sunt certe, lichide i exigibile." 50.Articolul 113 se modific i va avea urmtorul cuprins: "Art. 113: Certificatul de atestare fiscal emis de autoritile administraiei publice locale (1) Certificatul de atestare fiscal se emite de organul fiscal competent al autoritii administraiei publice locale, la solicitarea contribuabilului. (2) Certificatul de atestare fiscal se elibereaz pe baza datelor cuprinse n evidena pe pltitor a organului fiscal competent i cuprinde creanele fiscale exigibile, existente n sold n prima zi a lunii urmtoare depunerii cererii. (3) Certificatul de atestare fiscal se emite n termen de cel mult dou zile lucrtoare de la data solicitrii i poate fi utilizat de contribuabil pe toat perioada lunii n care se emite. Certificatul de atestare fiscal emis n intervalul cuprins ntre data de 25 a lunii i finele lunii este valabil pe toat perioada lunii urmtoare emiterii. Pe perioada de utilizare, certificatul poate fi prezentat de contribuabil, n original sau n copie legalizat, oricrui solicitant. (4) Pentru nstrinarea dreptului de proprietate asupra cldirilor, terenurilor i a mijloacelor de transport, contribuabilii trebuie s prezinte certificate de atestare fiscal prin care s se ateste achitarea tuturor obligaiilor fiscale de plat datorate autoritii administraiei publice locale n a crei raz se afl nregistrat fiscal bunul ce se nstrineaz, potrivit alin. (2), inclusiv sumele reprezentnd amenzi existente n evidena organului fiscal. Pentru bunul care se nstrineaz, impozitul datorat este cel recalculat pentru a reflecta perioada din an n care impozitul se aplic persoanei care nstrineaz, potrivit Codului fiscal. (5) Actele prin care se nstrineaz cldiri, terenuri, respectiv mijloace de transport, cu nclcarea prevederilor alin. (4), sunt nule de drept. (6) Prevederile alin. (4) i (5) nu sunt aplicabile n cazul procedurii de executare silit, procedurii insolvenei i procedurilor de lichidare." 51.La articolul 114, alineatul (23) se modific i va avea urmtorul cuprins: "(23) n cazul n care suma pltit nu acoper obligaiile fiscale datorate unui buget sau fond, distribuirea n cadrul fiecrui buget sau fond se face n urmtoarea ordine: a) pentru toate impozitele i contribuiile cu reinere la surs; b) pentru toate celelalte obligaii fiscale principale; c) pentru obligaiile fiscale accesorii aferente obligaiilor prevzute la lit. a) i b)." 52.La articolul 115 alineatul (1), litera b) se modific i va avea urmtorul cuprins: "b) toate obligaiile fiscale principale, n ordinea vechimii, i apoi obligaiile fiscale accesorii, n ordinea vechimii. n cazul stingerii creanelor fiscale prin dare n plat, se aplic prevederile art. 175 alin. (41);" 53.La articolul 116 alineatul (5), litera c) se modific i va avea urmtorul cuprins:

12

"c) la data depunerii cererii de restituire, n limita sumei aprobate pentru restituire prin decizia emis de organul fiscal potrivit legii, pentru cererile de restituire a accizei sau taxei pe valoarea adugat, dup caz, depuse potrivit Codului fiscal;" 54.La articolul 116 alineatul (5), dup litera g) se introduce o nou liter, litera h), cu urmtorul cuprins: "h) la data depunerii cererii de restituire, n limita sumei aprobate pentru restituire prin decizia emis de organul fiscal potrivit legii, pentru sumele de restituit conform art. 117." 55.La articolul 116, dup alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (51), cu urmtorul cuprins: "(51) Creanele fiscale rezultate din cesiunea notificat potrivit prevederilor art. 30 se sting prin compensare cu obligaiile cesionarului la data notificrii cesiunii." 56.Articolul 1221 se modific i va avea urmtorul cuprins: "Art. 1221: Dobnzi i penaliti de ntrziere n cazul deschiderii procedurii insolvenei n cazul contribuabililor crora li s-a deschis procedura insolvenei, pentru creanele fiscale nscute anterior sau ulterior datei deschiderii procedurii insolvenei se datoreaz dobnzi i penaliti de ntrziere potrivit legii care reglementeaz aceast procedur." 57.La articolul 124, alineatul (1) se modific i va avea urmtorul cuprins: "(1) Pentru sumele de restituit sau de rambursat de la buget contribuabilii au dreptul la dobnd din ziua urmtoare expirrii termenului prevzut la art. 117 alin. (2) sau la art. 70, dup caz, pn la data stingerii prin oricare dintre modalitile prevzute de lege. Acordarea dobnzilor se face la cererea contribuabililor." 58.Articolul 128 se modific i va avea urmtorul cuprins: "Art. 128: Valorificarea garaniilor (1) Organul fiscal competent se ndestuleaz din garaniile depuse dac nu s-a realizat scopul pentru care acestea au fost constituite. (2) n cazul garaniilor prevzute la art. 127 lit. a) i b), organul fiscal va dispune instituiei de credit ori unitii de trezorerie a statului, dup caz, virarea sumei de bani n conturile de venituri bugetare corespunztoare. (3) Valorificarea garaniilor prevzute la art. 127 lit. c)-e) se realizeaz prin modalitile i procedurile prevzute de dispoziiile art. 159 alin. (2)-(7) i ale art. 160-171, care se aplic n mod corespunztor." 59.La articolul 136, dup alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu urmtorul cuprins: "(41) Organele de executare prevzute la alin. (4) sunt competente i pentru executarea silit a creanelor prevzute la art. 141 alin. (12)." 60.La articolul 136, dup alineatul (5) se introduc trei noi alineate, alineatele (51)-(53), cu urmtorul cuprins: "(51) Coordonarea executrii silite n cazul n care s-a dispus atragerea rspunderii solidare cu debitorul aflat n stare de insolvabilitate, n condiiile art. 27, ori n cazul prevzut la art. 25 alin. (2) lit. e) revine organului de executare n a crui raz teritorial i are domiciliul fiscal debitorul sau organului de executare competent desemnat potrivit art. 33 alin. (3), dup caz. (52) Coordonarea executrii silite n cazul n care s-a dispus atragerea rspunderii membrilor organelor de conducere, potrivit dispoziiilor cap. IV din Legea nr. 85/2006, cu modificrile i completrile ulterioare, revine organului de executare n a crui raz teritorial i are/i-a avut domiciliul fiscal debitorul insolvent sau organului de executare competent desemnat potrivit art. 33 alin. (3), dup caz.

13

(53) Organul de executare coordonator n cazul prevzut la art. 164 alin. (2) este cel n a crui raz teritorial i are domiciliul fiscal sau i desfoar activitatea debitorul ale crui bunuri au fost adjudecate." 61.Dup articolul 136 se introduce un nou articol, articolul 1361, cu urmtorul cuprins: "Art. 1361: Reguli speciale privind executarea silit a creanelor datorate bugetelor locale ale unitilor administrativ-teritoriale sau, dup caz, subdiviziunilor administrativteritoriale ale municipiilor (1) Autoritile administraiei publice locale sunt obligate s colaboreze i s efectueze procedura de executare silit a creanelor fiscale datorate bugetelor locale ale unitilor administrativ-teritoriale sau, dup caz, subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor. (2) n situaia n care debitorul datoreaz impozite, taxe sau alte venituri la bugetul local i nu are bunuri urmribile pe raza teritorial a respectivei uniti administrativ-teritoriale sau a subdiviziunii unitii administrativ-teritoriale a municipiului, competena pentru efectuarea procedurii de executare silit revine organului fiscal n a crui raz teritorial se afl bunurile urmribile. (3) Organul fiscal din cadrul autoritii administraiei publice locale care administreaz creanele fiscale prevzute la alin. (2), denumit n prezentul articol autoritate solicitant, solicit, n scris, organului fiscal din cadrul autoritii administraiei publice locale n a crui raz teritorial se afl situate bunurile mobile sau imobile, denumit n prezentul articol autoritate solicitat, efectuarea procedurii de executare silit. (4) Cererea conine, n mod obligatoriu, urmtoarele informaii: a) datele de identificare a debitorului; b) valoarea creanei de recuperat; c) valoarea creanelor fiscale accesorii stabilite, potrivit legii, pn la data solicitrii; d) contul n care se vireaz sumele ncasate; e) orice date necesare pentru identificarea bunurilor urmribile, dac este cazul. (5) Cererea este nsoit obligatoriu de o copie a titlului executoriu. (6) Autoritatea solicitat confirm, n scris, primirea cererii, n termen de 10 zile de la data primirii. (7) Autoritatea solicitat poate refuza efectuarea procedurii de executare silit n urmtoarele cazuri: a) titlul executoriu nu este valabil; b) cererea nu conine toate informaiile prevzute la alin. (4). (8) Sumele realizate prin executare silit se vireaz autoritii solicitante. Prevederile art. 168 se aplic n mod corespunztor." 62.La articolul 141, alineatul (11) se modific i va avea urmtorul cuprins: "(11) n titlul executoriu emis, potrivit legii, de organul de executare prevzut la alin. (1) se nscriu toate creanele fiscale neachitate la scaden, reprezentnd impozite, taxe, contribuii i alte venituri ale bugetului general consolidat, precum i accesoriile aferente acestora, stabilite n condiiile legii. Cu excepia cazului n care prin lege se prevede c un nscris constituie titlu executoriu, niciun titlu executoriu nu se poate emite n absena unui titlu de crean n baza cruia se stabilesc, n condiiile legii, creane fiscale principale sau accesorii." 63.La articolul 141, dup alineatul (11) se introduce un nou alineat, alineatul (12), cu urmtorul cuprins:

14

"(12) Executarea silit a creanelor bugetare rezultate din raporturi juridice contractuale se efectueaz n baza hotrrii judectoreti sau a altui nscris care, potrivit legii, constituie titlu executoriu." 64.La articolul 141, alineatele (7), (10) i (11) se modific i vor avea urmtorul cuprins: "(7) Netransmiterea proceselor-verbale de constatare i sancionare a contraveniilor n termen de 90 de zile de la emiterea de ctre organele competente atrage anularea acestora prin decizie de ctre conductorul organului emitent. Conductorul organului emitent al titlului executoriu are obligaia emiterii deciziei de imputare a contravalorii contraveniei personalului care se face vinovat de ntrziere. Decizia de imputare se comunic de ctre organul emitent persoanei vinovate, care trebuie s achite contravaloarea contraveniei n termen de 15 zile de la data comunicrii deciziei. La expirarea acestui termen, decizia devine titlu executoriu. Contravaloarea contraveniei nscrise n decizia de imputare se face venit la bugetul de stat sau bugetul local cruia i se datora, potrivit legii, amenda contravenional. Termenul de 90 de zile se prelungete cu perioada scurs n procedura de contestare a proceselor-verbale de constatare a contraveniei. ............................................................................. (10) Instituiile publice finanate total sau parial de la bugetul de stat, care nu au organe de executare silit proprii, transmit titlurile executorii privind venituri ale bugetului general consolidat, spre executare silit, organelor fiscale din subordinea Ageniei Naionale de Administrare Fiscal. Sumele astfel realizate se fac venit la bugetul de stat. (11) Instituiile publice finanate total sau parial de la bugetul local, care nu au organe de executare silit proprii, transmit titlurile executorii privind venituri ale bugetului local, spre executare silit, organelor fiscale ale unitilor administrativ-teritoriale sau, dup caz, subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor. Sumele astfel realizate se fac venit la bugetul local." 65.La articolul 147, dup alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmtorul cuprins: "(4) Organul de executare poate proceda la o nou evaluare n situaii cum sunt: cnd se constat modificri ale preurilor de circulaie pe piaa liber a bunurilor, cnd valoarea buhului s-a modificat prin deteriorri sau prin amenajri. Prevederile alin. (1) sunt aplicabile n mod corespunztor." 66.La articolul 148, dup alineatul (21) se introduc dou noi alineate, alineatele (2 2) i (23), cu urmtorul cuprins: "(22) Pe perioada suspendrii executrii silite, actele de executare efectuate anterior, precum i orice alte msuri de executare, inclusiv cele de indisponibilizare a bunurilor, veniturilor ori sumelor din conturile bancare, rmn n fiin. (23) Suspendarea executrii silite prin poprire bancar are ca efect ncetarea indisponibilizrii sumelor viitoare provenite din ncasrile zilnice n conturile n lei i n valut, ncepnd cu data i ora comunicrii ctre instituiile de credit a adresei de suspendare a executrii silite prin poprire." 67.La articolul 149, alineatele (11) i (12) se modific i vor avea urmtorul cuprins: "(11) Pentru stingerea creanelor fiscale, debitorii titulari de conturi bancare pot fi urmrii prin poprire asupra sumelor din conturile bancare, prevederile alin. (5) aplicndu-se n mod corespunztor. n acest caz, odat cu transmiterea somaiei i a titlului executoriu, fcut debitorului potrivit art. 44, se transmite bncii la care se afl

15

deschis contul debitorului adresa de nfiinare a popririi. Despre aceast msur va fi ntiinat i debitorul. (12) n msura n care este necesar, pentru achitarea sumei datorate la data sesizrii bncii, potrivit alin. (11), sumele existente, precum i cele viitoare provenite din ncasrile zilnice n conturile n lei i n valut sunt indisponibilizate. Din momentul indisponibilizrii, respectiv de la data i ora primirii adresei de nfiinare a popririi asupra disponibilitilor bneti, bncile nu procedeaz la decontarea documentelor de plat primite, respectiv la debitarea conturilor debitorilor, i nu accept alte pli din conturile acestora pn la achitarea integral a obligaiilor fiscale nscrise n adresa de nfiinare a popririi, cu excepia: a) sumelor necesare plii drepturilor salariale, inclusiv a impozitelor i contribuiilor aferente acestora, reinute la surs; b) sumelor necesare plii accizelor de ctre antrepozitarii autorizai. n acest caz, debitorul va prezenta unitii bancare odat cu dispoziia de plat i copia certificat, conform cu originalul, a autorizaiei de antrepozitar; c) sumelor necesare plii accizelor, n numele antrepozitarilor autorizai, de ctre cumprtorii de produse energetice; d) sumelor necesare plii impozitelor, taxelor i contribuiilor de care depinde meninerea valabilitii nlesnirii. n acest caz, debitorul va prezenta unitii bancare odat cu dispoziia de plat i copia certificat, conform cu originalul, a documentului prin care s-a aprobat nlesnirea la plat." 68.La articolul 149, dup alineatul (12) se introduce un nou alineat, alineatul (12 1), cu urmtorul cuprins: "(121) Pe perioada popririi asigurtorii, bncile accept pli din conturile debitorilor dispuse pentru stingerea sumelor prevzute la alin. (12), precum i pentru stingerea obligaiilor fiscale aferente bugetelor administrate de organul fiscal care a nfiinat poprirea." 69.La articolul 149, alineatul (14) se modific i va avea urmtorul cuprins: "(14) n cazul n care executarea silit este suspendat ori nceteaz, potrivit legii, organul de executare ntiineaz de ndat, n scris, bncile ori, dup caz, terul poprit pentru sistarea, temporar, total sau parial a indisponibilizrii conturilor i reinerilor. n caz contrar banca este obligat s procedeze potrivit dispoziiilor alin. (12)." 70.Dup articolul 153 se introduce un nou articol, articolul 1531, cu urmtorul cuprins: "Art. 1531: nlocuirea bunurilor sechestrate La solicitarea debitorului, organul fiscal poate nlocui sechestrul asupra unui bun mobil cu sechestrul asupra altui bun mobil sau imobil i numai dac bunul oferit n vederea sechestrrii este liber de orice sarcini. Dispoziiile art. 142 alin. (1) sunt aplicabile n mod corespunztor." 71.La articolul 154, alineatul (5) se modific i va avea urmtorul cuprins: "(5) Executorul fiscal care aplic sechestrul ncheie un proces-verbal de sechestru, dispoziiile art. 151 alin. (9), (10) i (11), art. 152 alin. (1) i (2) i art. 153 1 fiind aplicabile." 72.La articolul 161, dup alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmtorul cuprins: "(4) Vnzarea direct a bunurilor se face chiar dac se prezint un singur cumprtor." 73.La articolul 162, dup alineatul (7) se introduc trei noi alineate, alineatele (71)-(73), cu urmtorul cuprins:

16

"(71) Ofertele de cumprare pot fi depuse direct sau transmise prin pot. Nu se admit oferte telefonice, telegrafice, transmise prin telex sau telefax. (72) Persoanele nscrise la licitaie se pot prezenta i prin mandatari care trebuie s i justifice calitatea prin procur special autentic. Debitorul nu va putea licita nici personal, nici prin persoan interpus. (73) n cazul plii taxei de participare la licitaie prin decontare bancar sau prin mandat potal, executorul fiscal va verifica, la data inerii licitaiei, creditarea contului curent general al Trezoreriei Statului indicat de organul de executare pentru virarea acesteia." 74.La articolul 166, dup alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu urmtorul cuprins: "(6) n cazul valorificrii bunurilor prin vnzare direct sau licitaie, predarea bunului ctre cumprtor se face de ctre organul de executare pe baz de proces-verbal de predare-primire." 75.La articolul 168, dup alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu urmtorul cuprins: "(11) Sumele reprezentnd cheltuieli de nscriere la Arhiva Electronic de Garanii Reale Mobiliare a creanelor cuprinse n titlurile executorii emise de ctre organele fiscale sunt considerate cheltuieli de executare silit." 76.La articolul 169, alineatul (2) se modific i va avea urmtorul cuprins: "(2) Creanele fiscale nscrise n titlul executoriu se sting cu sumele realizate conform alin. (1), mai nti creanele fiscale principale, n ordinea vechimii, i apoi creanele fiscale accesorii, n ordinea vechimii. Prevederile art. 115 alin. (2) referitoare la ordinea vechimii sunt aplicabile n mod corespunztor." 77.La articolul 175, dup alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu urmtorul cuprins: "(11) n cazul creanelor fiscale stinse prin dare n plat, data stingerii este data emiterii deciziei prevzute la alin. (3)." 78.La articolul 175, alineatele (2) i (5) se modific i vor avea urmtorul cuprins: "(2) n scopul prevzut la alin. (1), organul fiscal transmite cererea, nsoit de propunerile sale, comisiei numite prin ordin al ministrului finanelor publice sau, dup caz, prin act administrativ emis n condiiile legii de ctre autoritile administraiei publice locale. n aceleai condiii se stabilete i documentaia care nsoete cererea. ............................................................................. (5) Bunurile imobile trecute n proprietatea public conform alin. (1) sunt date n administrare n condiiile legii. Pn la intrarea n vigoare a actului prin care s-a dispus darea n administrare, imobilul se afl n custodia instituiei care a solicitat preluarea n administrare. Instituia care are bunul n custodie are obligaia inventarierii acestuia, potrivit legii." 79.La articolul 178, alineatele (1) i (2) se modific i vor avea urmtorul cuprins: "(1) n situaiile n care cheltuielile de executare, exclusiv cele privind comunicarea prin pot, sunt mai mari dect creanele fiscale supuse executrii silite, conductorul organului de executare poate aproba anularea debitelor respective. Cheltuielile generate de comunicarea somaiei i a adresei de nfiinare a popririi sunt suportate de organul fiscal. (2) Creanele fiscale restante aflate n sold la data de 31 decembrie a anului, mai mici de 40 lei, se anuleaz. Plafonul se aplic totalului creanelor fiscale datorate i neachitate de debitori."

17

80.Dup articolul 178 se introduce un nou capitol, capitolul XII1 "Asistena reciproc n materie de recuperare a creanelor legate de taxe, impozite, drepturi i alte msuri", cuprinznd articolele 1781-17826, cu urmtorul cuprins: "- CAPITOLUL XII1: Asistena reciproc n materie de recuperare a creanelor legate de taxe, impozite, drepturi i alte msuri - SECIUNEA 1: Dispoziii generale Art. 1781: Scopul Prezentul capitol stabilete norme privind asistena n vederea recuperrii n Romnia a unor creane stabilite ntr-un alt stat membru al Uniunii Europene, precum i asistena n vederea recuperrii ntr-un alt stat membru al Uniunii Europene a creanelor stabilite n Romnia. Art. 1782: Sfera de aplicare (1) Prezentul capitol se aplic urmtoarelor creane: a) tuturor taxelor, impozitelor i drepturilor de orice fel prelevate de ctre un stat membru sau n numele acestuia ori de ctre subdiviziunile sale teritoriale sau administrative, inclusiv autoriti locale, sau n numele acestora ori n numele Uniunii Europene; b) rambursrilor, interveniilor i altor msuri care fac parte din sistemul de finanare integral sau parial a Fondului European de Garantare Agricol (FEGA) i a Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rural (FEADR), inclusiv sumelor care se percep n legtur cu aceste aciuni; c) prelevrilor i altor drepturi prevzute n cadrul organizrii comune a pieei din sectorul zahrului. (2) Prezentul capitol se aplic i pentru: a) sanciunile administrative, amenzile, taxele i suprataxele n legtur cu creanele pentru care se poate solicita asisten reciproc potrivit alin. (1), care sunt stabilite de autoritile administrative responsabile de perceperea taxelor, impozitelor sau drepturilor n cauz sau de desfurarea de anchete administrative n privina acestora ori care sunt confirmate de organismele administrative sau judiciare la cererea autoritilor administrative menionate; b) taxele pentru certificate i alte documente similare emise n legtur cu procedurile administrative privind taxele, impozitele i drepturile; c) dobnzile, majorrile de ntrziere, penalitile de ntrziere i costurile n legtur cu creanele pentru care poate fi solicitat asisten reciproc potrivit alin. (1) ori potrivit lit. a) sau b) a prezentului alineat, dup caz. (3) Prezentul capitol nu se aplic: a) contribuiilor obligatorii la sistemul de securitate social care trebuie pltite fie statului membru sau unei subdiviziuni a acestuia, fie instituiilor de securitate social de drept public; b) taxelor care nu sunt prevzute la alin. (2); c) drepturilor de natur contractual, cum ar fi sumele stabilite pentru utiliti publice; d) sanciunilor cu caracter penal impuse n cadrul unei proceduri penale sau altor sanciuni cu caracter penal care nu intr sub incidena prevederilor alin. (2) lit. a). Art. 1783: Definiii n sensul prezentului capitol, termenii i expresiile de mai jos au urmtoarea semnificaie:

18

a) autoritate solicitant - un birou central de legtur, un birou de legtur sau un departament de legtur al unui stat membru care transmite o cerere de asisten cu privire la o crean prevzut la art. 1782; b) autoritate solicitat - un birou central de legtur, un birou de legtur sau un departament de legtur al unui stat membru cruia i este transmis o cerere de asisten; c) persoan - orice persoan fizic sau juridic, orice asociere de persoane creia i este recunoscut, prin lege, capacitatea de a ncheia acte juridice, dar care nu are statut de persoan juridic, sau orice alt entitate, indiferent de natura ori forma acesteia, fie c are sau nu personalitate juridic, ce deine ori gestioneaz active care, alturi de venitul generat de acestea, sunt supuse unor taxe, impozite sau drepturi care fac obiectul prezentului capitol; d) mijloace electronice - utilizarea unui echipament electronic pentru procesarea, inclusiv compresia digital, i stocarea datelor i utilizarea transmisiei prin fir, a transmisiei radio, a tehnologiilor optice sau a altor mijloace electromagnetice; e) reea RCC - platforma comun bazat pe reeaua comun de comunicaii (RCC) dezvoltat de Uniunea European pentru toate transmisiile prin mijloace electronice ntre autoritile competente din domeniul vamal i fiscal. Art. 1784: Autoritatea competent din Romnia (1) Autoritile competente din Romnia pentru aplicarea prevederilor prezentului capitol sunt: a) Agenia Naional de Administrare Fiscal, pentru creanele prevzute la art. 178 2 alin. (1) lit. a) i b), cu excepia creanelor prevzute la lit. b); b) Autoritatea Naional a Vmilor, pentru creanele prevzute la art. 1782 alin. (1) lit. a) i b) care se datoreaz n cadrul operaiunilor vamale; c) Agenia de Pli i Intervenie pentru Agricultur, pentru creanele prevzute la art. 1782 alin. (1) lit. c). (2) Autoritile prevzute la alin. (1) sunt competente i pentru asisten la recuperarea creanelor prevzute la art. 1782 alin. (2), aferente creanelor principale pentru a cror asisten la recuperare sunt competente. (3) Prin ordin al ministrului finanelor publice, la propunerea preedintelui Ageniei Naionale de Administrare Fiscal, se desemneaz biroul central de legtur, care este responsabil pentru contactele cu alte state membre n domeniul asistenei reciproce care face obiectul prezentului capitol, precum i pentru contactele cu Comisia European. (4) Autoritile competente din Romnia pot desemna birouri de legtur care s fie responsabile de contactele cu alte state membre n materie de asisten reciproc n ceea ce privete unul sau mai multe tipuri sau categorii specifice de taxe, impozite i drepturi prevzute la art. 1782. (5) n cazul n care un birou de legtur primete o cerere de asisten reciproc ce necesit msuri care nu in de competena ce i-a fost atribuit, acesta nainteaz cererea, fr ntrziere, biroului competent, dac este cunoscut, sau biroului central de legtur i informeaz autoritatea solicitant n consecin. (6) Autoritile competente din Romnia informeaz Comisia cu privire la biroul su central de legtur i la orice birouri de legtur pe care le-a desemnat. (7) Toate comunicrile sunt trimise de ctre biroul central de legtur sau n numele acestuia, de la caz la caz, cu acordul biroului central de legtur, asigurndu-se eficiena comunicrii. - SECIUNEA 2: Schimbul de informaii

19

Art. 1785: Furnizarea de informaii (1) La cererea autoritii solicitante, autoritatea solicitat furnizeaz orice informaii pe care le apreciaz c sunt relevante pentru autoritatea solicitant, n vederea recuperrii creanelor sale prevzute la art. 1782. n scopul furnizrii acestor informaii, autoritatea solicitat asigur realizarea oricror anchete administrative necesare pentru obinerea acestora. (2) Autoritatea solicitat nu este obligat s furnizeze informaii: a) pe care nu le-ar putea obine n vederea recuperrii creanelor similare nscute n statul membru solicitat; b) care ar divulga un secret comercial, industrial sau profesional; c) a cror divulgare ar aduce atingere securitii statului membru solicitat sau ar fi contrare ordinii publice a acestuia. (3) Autoritatea solicitat nu poate refuza furnizarea de informaii pentru simplul motiv c aceste informaii sunt deinute de o banc, de o alt instituie financiar, de o persoan desemnat sau care acioneaz n calitate de agent ori de administrator sau c informaiile respective se refer la participaiile la capitalul unei persoane. (4) Autoritatea solicitat informeaz autoritatea solicitant n legtur cu motivele de refuz al unei cereri de informaii. Art. 1786: Schimbul de informaii fr cerere prealabil n cazul n care urmeaz s se efectueze o rambursare/restituire de impozite, taxe sau drepturi, altele dect taxa pe valoarea adugat, ctre o persoan stabilit ori avnd domiciliul ntr-un alt stat membru, statul membru din care urmeaz s se efectueze rambursarea/restituirea poate informa statul membru unde este stabilit sau unde i are domiciliul persoana respectiv cu privire la rambursarea/restituirea ce urmeaz a se efectua. Art. 1787: Prezena n birourile administrative i participarea la anchetele administrative (1) Prin acord ntre autoritatea solicitant i autoritatea solicitat i n concordan cu procedurile stabilite de autoritatea solicitat, funcionarii autorizai de autoritatea solicitant pot, n vederea promovrii asistenei reciproce prevzute de prezentul capitol: a) s fie prezeni n birourile n care autoritile administrative ale statului membru solicitat i desfoar activitatea; b) s fie prezeni la anchetele administrative efectuate pe teritoriul statului membru solicitat; c) s nsoeasc funcionarii competeni din statul membru solicitat n cursul procedurilor judiciare din respectivul stat membru. (2) Acordul prevzut la alin. (1) lit. b) poate prevedea ca funcionarii din statul membru solicitant s poat intervieva persoane i examina registre, n cazul n care legislaia n vigoare n statul membru solicitat permite acest lucru. (3) Funcionarii autorizai de autoritatea solicitant care utilizeaz posibilitile oferite prin alin. (1) i (2) sunt n msur s prezinte n orice moment o mputernicire scris n care le sunt indicate identitatea i calitatea oficial. - SECIUNEA 3: Asisten pentru notificarea documentelor Art. 1788: Cererea de notificare a anumitor documente referitoare la creane (1) La cererea autoritii solicitante, autoritatea solicitat notific persoanei creia i sunt destinate, denumit n continuare destinatar, toate actele i deciziile, inclusiv pe cele de natur judiciar, privind o crean sau recuperarea acesteia, emise de statul membru solicitant.

20

(2) Cererea de notificare prevzut la alin. (1) este nsoit de un formular-tip care conine cel puin urmtoarele informaii: a) numele, adresa i orice alte informaii utile pentru identificarea destinatarului; b) scopul notificrii i termenul n care aceasta ar trebui efectuat; c) o descriere a documentelor anexate, a tipului de crean i a valorii creanei pentru care se formuleaz cererea; d) numele, adresa i alte date de contact cu privire la biroul responsabil de documentele anexate i, n cazul n care este diferit, biroul de la care se pot obine informaii suplimentare privind documentele notificate sau posibilitile de a contesta obligaia de plat. (3) Autoritatea solicitant depune o cerere de notificare n temeiul prezentului capitol numai atunci cnd nu poate efectua notificarea n conformitate cu normele care reglementeaz notificarea documentului n cauz n statul membru solicitant sau atunci cnd o astfel de notificare ar cauza dificulti disproporionate. (4) Autoritatea solicitat informeaz de ndat autoritatea solicitant n privina oricrei aciuni ntreprinse n urma cererii de notificare, n special n legtur cu data notificrii documentului ctre destinatar. Art. 1789: Mijloace de notificare (1) Autoritatea solicitat se asigur c procedura de notificare n statul membru solicitat se efectueaz potrivit reglementrilor legale i practicilor administrative naionale n vigoare n statul membru solicitat. (2) Prevederile alin. (1) nu aduc atingere niciunei alte forme de notificare utilizate de o autoritate competent a statului membru solicitant, n conformitate cu normele n vigoare n respectivul stat membru. (3) O autoritate competent stabilit pe teritoriul statului membru solicitant poate notifica direct orice document prin scrisoare recomandat sau prin pot electronic unei persoane dintr-un alt stat membru. - SECIUNEA 4: Msurile asigurtorii sau de recuperare Art. 17810: Cererea de recuperare (1) La cererea autoritii solicitante, autoritatea solicitat recupereaz creanele care fac obiectul unui titlu ce permite executarea n statul membru solicitant. (2) De ndat ce autoritatea solicitant are cunotin despre orice informaii relevante cu privire la cazul care a motivat cererea de recuperare, aceasta le transmite autoritii solicitate. Art. 17811: Condiii aplicabile cererilor de recuperare (1) Autoritatea solicitant nu poate formula o cerere de recuperare dac i atta vreme ct creana i/sau titlul care permite executarea acesteia n statul membru solicitant sunt contestate n statul membru respectiv, cu excepia cazurilor n care se aplic art. 178 14 alin. (6). (2) nainte ca autoritatea solicitant s formuleze o cerere de recuperare se aplic procedurile de recuperare adecvate disponibile n statul membru solicitant, cu urmtoarele excepii: a) atunci cnd este evident c nu exist active pentru recuperare n statul membru solicitant sau c astfel de proceduri nu vor duce la plata integral a creanei i c autoritatea solicitant deine informaii specifice care indic faptul c persoana n cauz are active n statul membru solicitat; b) atunci cnd aplicarea unor astfel de proceduri n statul membru solicitant ar cauza dificulti disproporionate.

21

Art. 17812: Titlul executoriu i alte documente nsoitoare (1) Orice cerere de recuperare este nsoit de un titlu uniform care permite executarea n statul membru solicitat. Acest titlu uniform care permite executarea n statul membru solicitat reflect coninutul principal al titlului iniial care permite executarea i constituie baza unic a msurilor asigurtorii i de recuperare luate n statul membru solicitat. Acesta nu face obiectul niciunui act de recunoatere, completare sau nlocuire n respectivul stat membru. (2) Titlul uniform care permite executarea conine cel puin urmtoarele informaii: a) informaii relevante pentru identificarea titlului iniial care permite executarea, o descriere a creanei, inclusiv natura acesteia, perioada acoperit de crean, orice date relevante pentru procesul de executare i valoarea creanei i diferitele componente ale acesteia, precum creana principal i creanele fiscale accesorii datorate; b) numele, adresa i alte informaii utile pentru identificarea debitorului; c) numele, adresa i alte date de contact cu privire la biroul responsabil de evaluarea creanei i, n cazul n care acesta este diferit, biroul de la care se pot obine informaii suplimentare privind creana sau posibilitile de a contesta obligaia de plat. (3) Cererea de recuperare a unei creane poate fi nsoit de alte documente referitoare la crean emise de statul membru solicitant. Art. 17813: Recuperarea creanei (1) n scopul recuperrii creanei n statul membru solicitat, orice crean pentru care a fost formulat o cerere de recuperare este tratat ca i cnd ar fi o crean a statului membru solicitat, cu excepia cazului n care prezentul capitol prevede altfel. Autoritatea solicitat utilizeaz prerogativele conferite i procedurile legale din statul membru solicitat aplicabile creanelor cu privire la aceleai taxe, impozite sau drepturi ori, n absena acestora, cu privire la taxe, impozite sau drepturi similare, cu excepia cazului n care prezentul capitol prevede altfel. (2) Dac autoritatea solicitat consider c pe teritoriul statului su nu se colecteaz taxe, impozite sau drepturi identice ori similare, aceasta utilizeaz prerogativele conferite i procedurile legale din statul membru solicitat aplicabile creanelor rezultate din impozitul pe venitul persoanelor fizice, cu excepia cazului n care prezentul capitol prevede altfel. (3) Statul membru solicitat nu este obligat s acorde creanelor altor state membre preferinele acordate pentru creane similare aprute n respectivul stat membru, cu excepia cazurilor n care statele membre vizate convin altfel sau exist dispoziii contrare n legislaia statului membru solicitat. Un stat membru care acord preferine pentru creane altui stat membru nu poate refuza acordarea acelorai faciliti pentru aceleai creane sau pentru creane similare altor state membre, n aceleai condiii. (4) Statul membru solicitat recupereaz creana n moneda sa naional. (5) Autoritatea solicitat informeaz cu diligenta necesar autoritatea solicitant cu privire la orice aciune ntreprins cu privire la cererea de recuperare. (6) ncepnd cu data la care este primit cererea de recuperare, autoritatea solicitat percepe dobnzi pentru plata cu ntrziere, potrivit legislaiei n vigoare n statul membru solicitat. n cazul Romniei sunt aplicabile prevederile art. 120. (7) Autoritatea solicitat poate, n cazul n care legislaia n vigoare n statul membru solicitat permite acest lucru, s acorde debitorului un termen de plat sau s acorde pentru aceste creane ealonarea la plat i s perceap dobnd n acest sens. Autoritatea solicitat informeaz ulterior autoritatea solicitant cu privire la orice astfel de decizie.

22

(8) Fr a aduce atingere art. 17820 alin. (1), autoritatea solicitat i transfer autoritii solicitante sumele recuperate aferente creanei, precum i dobnzile prevzute la alin. (6) i (7). Art. 17814: Litigii (1) Litigiile cu privire la crean, la titlul iniial care permite executarea n statul membru solicitant sau la titlul uniform care permite executarea n statul membru solicitat i litigiile legate de validitatea unei notificri efectuate de o autoritate competent a statului membru solicitant sunt de competena autoritilor competente ale statului membru solicitant. Dac, n cursul procedurii de recuperare, creana, titlul iniial care permite executarea n statul membru solicitant sau titlul uniform care permite executarea n statul membru solicitat este contestat() de o parte interesat, autoritatea solicitat informeaz respectiva parte interesat c o astfel de aciune trebuie introdus de aceasta din urm n faa autoritii competente a statului membru solicitant, potrivit legislaiei n vigoare n statul respectiv. (2) Litigiile cu privire la msurile de executare luate n statul membru solicitat sau cu privire la validitatea unei notificri efectuate de o autoritate competent a statului membru solicitat sunt introduse n faa organismului competent pentru soluionarea litigiului ai statului membru respectiv, potrivit legislaiei n vigoare a acestui stat. (3) Atunci cnd una dintre aciunile prevzute la alin. (1) a fost introdus n faa organismului competent al statului membru solicitant, autoritatea solicitant informeaz autoritatea solicitat cu privire la aceasta i precizeaz care sunt elementele creanei ce nu fac obiectul contestaiei. (4) De ndat ce autoritatea solicitat primete informaiile prevzute la alin. (3), fie din partea autoritii solicitante, fie din partea prii interesate, aceasta suspend procedura de executare n ceea ce privete partea contestat a creanei, n ateptarea deciziei organismului competent n materie, cu excepia cazurilor n care autoritatea solicitant formuleaz o cerere contrar, potrivit alin. (6). (5) La cererea autoritii solicitante sau n cazul n care se consider necesar de ctre autoritatea solicitat, fr s se aduc atingere art. 178 16, autoritatea solicitat poate recurge la msuri asigurtorii pentru a garanta recuperarea, n msura n care reglementrile legale n vigoare n statul membru solicitat permit acest lucru. (6) Potrivit reglementrilor legale i practicilor administrative n vigoare n statul membru n care i are sediul, autoritatea solicitant poate cere autoritii solicitate s recupereze o crean contestat sau o parte contestat a creanei, n msura n care reglementrile legale i practicile administrative n vigoare n statul membru solicitat permit acest lucru. Orice astfel de cerere se motiveaz. Dac rezultatul ulterior al contestaiei este favorabil debitorului, autoritatea solicitant are obligaia de a rambursa orice sum recuperat, precum i de a plti orice compensaie datorat, potrivit reglementrilor legale n vigoare n statul membru solicitat. (7) Dac autoritile competente ale statului membru solicitant sau ale statului membru solicitat au iniiat o procedur amiabil, iar rezultatul procedurii poate afecta creana cu privire la care a fost solicitat asisten, msurile de recuperare sunt suspendate sau blocate pn la ncheierea procedurii respective, cu excepia cazurilor de urgen imediat datorate fraudei sau insolvenei. n cazul n care msurile de recuperare sunt suspendate sau blocate, sunt aplicabile prevederile alin. (5). Art. 17815: Modificarea sau retragerea cererii de asisten pentru recuperare

23

(1) Autoritatea solicitant informeaz imediat autoritatea solicitat cu privire la orice modificare ulterioar adus cererii sale de recuperare sau cu privire la retragerea cererii sale, preciznd motivele modificrii sau retragerii acesteia. (2) Dac modificarea cererii este rezultatul unei decizii luate de organismul competent prevzut la art. 17814 alin. (1), autoritatea solicitant comunic decizia respectiv mpreun cu un titlu uniform revizuit care permite executarea n statul membru solicitat. Autoritatea solicitat continu msurile de recuperare pe baza titlului revizuit. Msurile asigurtorii sau de recuperare deja luate pe baza titlului uniform iniial care permite executarea n statul membru solicitat pot continua pe baza titlului revizuit, cu excepia cazului n care modificarea cererii se datoreaz lipsei de valabilitate a titlului iniial care permite executarea n statul membru solicitant sau a titlului uniform iniial care permite executarea n statul membru solicitat. Dispoziiile art. 17812 i 17814 sunt aplicabile n mod corespunztor. Art. 17816: Cererea de msuri asigurtorii (1) La cererea autoritii solicitante, autoritatea solicitat ia msurile asigurtorii necesare, dac acestea sunt permise de legislaia sa naional i n conformitate cu practicile sale administrative, pentru a asigura recuperarea n cazul n care creana sau titlul care permite executarea n statul membru solicitant este contestat() la momentul formulrii cererii sau n cazul n care creana nu face nc obiectul unui titlu care s permit executarea n statul membru solicitant, n msura n care sunt, de asemenea, posibile msuri asigurtorii, ntr-o situaie similar, n temeiul legislaiei naionale i al practicilor administrative ale statului membru solicitant. Documentul elaborat pentru a permite aplicarea de msuri asigurtorii n statul membru solicitant i referitor la creana pentru care se solicit asistena reciproc, dac este cazul, nsoete cererea de msuri asigurtorii n statul membru solicitat. Acest document nu face obiectul niciunui act de recunoatere, completare sau nlocuire n statul membru solicitat. (2) Cererea de msuri asigurtorii poate fi nsoit de alte documente referitoare la crean, emise n statul membru solicitant. Art. 17817: Normele aplicabile cererilor de msuri asigurtorii Pentru aplicarea dispoziiilor art. 17816 sunt aplicabile, n mod corespunztor, dispoziiile art. 17810 alin. (2), art. 17813 alin. (1)-(5), art. 17814 i 17815. Art. 17818: Limite ale obligaiilor autoritii solicitate (1) Autoritatea solicitat nu este obligat s acorde asistena prevzut la art. 178 10 art. 17816 dac recuperarea creanei este de natur s genereze, din cauza situaiei debitorului, grave dificulti de ordin economic sau social n statul membru solicitat, n msura n care reglementrile legale i practicile administrative n vigoare n respectivul stat membru permit o astfel de excepie n cazul creanelor naionale. (2) Autoritatea solicitat nu este obligat s acorde asistena prevzut la art. 178 5 i la art. 1787-17816 dac cererea iniial de asisten, potrivit art. 178 5, 1787, 1788, 17310 sau 17316, este efectuat cu privire la creane care au o vechime mai mare de 5 ani, acest termen ncepnd de la momentul scadenei creanei n statul membru solicitant i pn la momentul cererii iniiale de asisten. n cazul n care creana sau titlul iniial care permite executarea n statul membru solicitant sunt contestate, termenul de 5 ani ncepe din momentul n care n statul membru solicitant se stabilete faptul c nu mai este posibil contestarea creanei sau a titlului care permite executarea. n cazul n care se acord o amnare a plii sau un plan de ealonare a plii de ctre autoritile competente din statul membru solicitant, termenul de 5 ani ncepe din momentul n care ntregul termen de plat a expirat. Cu toate acestea, n aceste cazuri, autoritatea

24

solicitat nu este obligat s acorde asisten cu privire la creane care sunt mai vechi de 10 ani, termen calculat de la momentul scadenei creanei n statul membru solicitant. (3) Un stat membru nu este obligat s acorde asisten dac valoarea total a creanelor reglementate de prezentul capitol, pentru care se solicit asisten, este mai mic de 1.500 euro. (4) Autoritatea solicitat informeaz autoritatea solicitant n legtur cu motivele refuzului unei cereri de asisten. Art. 17819: Aspecte privind prescripia (1) Aspectele privind termenele de prescripie sunt reglementate exclusiv de legislaia n vigoare n statul membru solicitant. (2) n ceea ce privete suspendarea, ntreruperea sau prelungirea termenului de prescripie, toate demersurile efectuate n vederea recuperrii creanelor de ctre autoritatea solicitat sau n numele acesteia, n temeiul unei cereri de asisten, care au drept efect suspendarea, ntreruperea sau prelungirea termenului de prescripie, n conformitate cu legislaia n vigoare n statul membru solicitat, sunt considerate a avea acelai efect n statul membru solicitant, cu condiia ca efectul corespunztor s fie prevzut n reglementrile legale n vigoare n statul membru solicitant. (3) Dac suspendarea, ntreruperea sau prelungirea termenului de prescripie nu este posibil n temeiul reglementrilor legale n vigoare n statul membru solicitat, toate demersurile efectuate n vederea recuperrii creanelor de ctre autoritatea solicitat sau n numele acesteia n temeiul unei cereri de asisten care, dac ar fi fost efectuate de ctre autoritatea solicitant n propriul stat membru sau n numele acesteia, ar fi dus la suspendarea, ntreruperea sau prelungirea termenului de prescripie, potrivit legislaiei n vigoare n statul membru solicitant, sunt considerate a fi fost efectuate n statul membru solicitant, n ceea ce privete efectul respectiv. (4) Prevederile alin. (2) i (3) nu afecteaz dreptul autoritilor competente din statul membru solicitant de a lua msuri pentru a suspenda, ntrerupe sau prelungi termenul de prescripie, potrivit reglementrilor n vigoare n statul membru respectiv. (5) Autoritatea solicitant i autoritatea solicitat se informeaz reciproc cu privire la orice aciune care ntrerupe, suspend sau prelungete termenul de prescripie a creanei pentru care au fost solicitate msuri asigurtorii sau de recuperare sau care poate produce acest efect. Art. 17820: Costuri (1) n plus fa de sumele prevzute la art. 17813 alin. (8), autoritatea solicitat urmrete s recupereze de la debitor cheltuielile legate de recuperare pe care le-a suportat i le reine, potrivit reglementrilor legale n vigoare din statul membru solicitat. (2) Statele membre renun reciproc la toate cererile privind rambursarea cheltuielilor rezultate din asistena reciproc pe care i-o acord potrivit prezentului capitol. (3) Cu toate acestea, n cazul unor recuperri care creeaz dificulti deosebite, care implic cheltuieli foarte mari sau care se refer la crima organizat, autoritatea solicitant i autoritatea solicitat pot s convin asupra unor modaliti de rambursare specifice cazurilor n spe. (4) Fr a aduce atingere alin. (2) i (3), statul membru solicitant rmne rspunztor fa de statul membru solicitat pentru toate cheltuielile i toate pierderile suportate n legtur cu aciunile recunoscute ca fiind nejustificate, n ceea ce privete fie fondul creanei, fie valabilitatea titlului emis de autoritatea solicitant care permite executarea i/sau aplicarea de msuri asigurtorii.

25

- SECIUNEA 5: Dispoziii generale aplicabile tuturor tipurilor de cereri de asisten Art. 17821: Formulare-tip i mijloace de comunicare (1) Cererile de informaii n temeiul art. 1785 alin. (1), cererile de notificare n temeiul art. 1788 alin. (1), cererile de recuperare n temeiul art. 17810 alin. (1) sau cererile de msuri asigurtorii n temeiul art. 17816 alin. (1) se transmit prin mijloace electronice, utilizndu-se un formular-tip, cu excepia cazurilor n care acest lucru nu este posibil din motive tehnice. n msura posibilului, aceste formulare se folosesc i pentru comunicrile ulterioare cu privire la cerere. (2) Titlul uniform care permite executarea n statul membru solicitat, documentul care permite aplicarea de msuri asigurtorii n statul membru solicitant i celelalte documente prevzute la art. 17812 i 17816 se transmit, de asemenea, prin mijloace electronice, cu excepia cazurilor n care acest lucru nu este posibil din motive tehnice. (3) Formularul-tip poate fi nsoit, dac este cazul, de rapoarte, declaraii i orice alte documente sau de copii certificate pentru conformitate sau extrase din acestea, care sunt, de asemenea, transmise pe cale electronic, cu excepia cazurilor n care acest lucru nu este posibil din motive tehnice. (4) Formularele-tip i comunicrile pe cale electronic pot, de asemenea, s fie utilizate pentru schimbul de informaii n temeiul art. 1786. (5) Dispoziiile alin. (1)-(4) nu se aplic informaiilor i documentaiei obinute prin prezena n birourile administrative dintr-un alt stat membru sau prin participarea la anchetele administrative dintr-un alt stat membru, potrivit art. 1787. (6) n cazul n care comunicrile nu se efectueaz pe cale electronic sau prin intermediul formularelor-tip, acest lucru nu va afecta valabilitatea informaiilor obinute sau a msurilor luate pentru executarea cererii de asisten. Art. 17822: Limba utilizat (1) Toate cererile de asisten, formularele-tip pentru notificare i titlurile uniforme care permit executarea n statul membru solicitat sunt trimise n limba oficial sau n una dintre limbile oficiale ale statului membru solicitat sau sunt nsoite de o traducere n una dintre aceste limbi. Faptul c anumite pri sunt scrise ntr-o limb alta dect limba oficial sau una dintre limbile oficiale ale statului membru solicitat nu afecteaz valabilitatea acestora sau a procedurii, n msura n care acea limb este stabilit de comun acord ntre statele membre interesate. (2) Documentele a cror notificare este solicitat potrivit art. 1788 pot fi transmise autoritii solicitate ntr-o limb oficial a statului membru solicitant. (3) n cazul n care o cerere este nsoit de alte documente dect cele prevzute la alin. (1) i (2), autoritatea solicitat poate, dac este necesar, s cear autoritii solicitante o traducere a acestor documente n limba oficial sau n una dintre limbile oficiale ale statului membru solicitat sau n orice alt limb asupra creia statele membre interesate au convenit bilateral. Art. 17823: Divulgarea informaiilor i a documentelor (1) Informaiile comunicate sub orice form, n temeiul prezentului capitol, sunt reglementate de obligaia pstrrii secretului fiscal i beneficiaz de protecia acordat informaiilor similare n temeiul legislaiei naionale a statului membru care le-a primit. Astfel de informaii pot fi utilizate n scopul aplicrii de msuri asigurtorii sau de executare n privina creanelor care intr sub incidena prezentului capitol. De asemenea, astfel de informaii pot fi utilizate pentru evaluarea i impunerea contribuiilor obligatorii la sistemul de securitate social.

26

(2) Persoanele acreditate n mod corespunztor de Autoritatea de Acreditare de Securitate a Comisiei Europene pot avea acces la aceste informaii numai n msura n care acest lucru este necesar pentru ntreinerea i dezvoltarea reelei RCC. (3) Statul membru care furnizeaz informaiile permite utilizarea acestora n alte scopuri dect cele prevzute la alin. (1) n statul membru care primete informaiile, n cazul n care, n temeiul legislaiei statului membru care furnizeaz informaiile, informaiile pot fi utilizate n scopuri similare. (4) n cazul n care autoritatea solicitant sau solicitat consider c informaiile obinute n temeiul prezentului capitol ar putea fi folositoare, n scopurile prevzute la alin. (1), unui al treilea stat membru, ea poate s transmit respectivele informaii acestui al treilea stat membru, cu condiia ca transmiterea acestor informaii s fie conform cu normele i procedurile stabilite n prezentul capitol. Aceasta informeaz statul membru de la care provin informaiile cu privire la intenia sa de a transmite informaiile respective unui stat membru ter. Statul membru de la care provin informaiile se poate opune acestei transmiteri a informaiilor, n termen de 10 zile lucrtoare de la data la care a primit comunicarea din partea statului membru care dorete s transmit informaiile. (5) Permisiunea de a utiliza, n temeiul alin. (3), informaii care au fost transmise n temeiul alin. (4) poate fi acordat numai de ctre statul membru de unde provin informaiile. (6) Informaiile comunicate sub orice form n temeiul prezentului capitol pot fi invocate sau utilizate drept probe de toate autoritile din statul membru care primete informaiile, pe aceeai baz ca i informaiile similare obinute n respectivul stat. - SECIUNEA 6: Dispoziii finale Art. 17824: Aplicarea altor acorduri privind asistena (1) Prezentul capitol nu aduce atingere ndeplinirii niciunei obligaii de furnizare de asisten mai extins, care decurge din acorduri sau nelegeri bilaterale ori multilaterale, inclusiv n domeniul notificrii actelor judiciare sau extrajudiciare. (2) n cazul n care Romnia ncheie astfel de acorduri sau nelegeri bilaterale ori multilaterale cu privire la aspecte reglementate de prezentul capitol i care nu se refer la cazuri individuale, informeaz fr ntrziere Comisia n acest sens. (3) Atunci cnd acord asisten reciproc mai extins n temeiul unui acord sau al unei nelegeri bilateral(e) ori multilateral(e), Romnia poate utiliza reeaua de comunicaii electronice i formularele-tip adoptate pentru punerea n aplicare a prezentului capitol. Art. 17825: Norme de aplicare Normele de aplicare a dispoziiilor art. 1784 alin. (3) i (4), art. 1785 alin. (1), art. 1788, art. 17810, art. 17812 alin. (1) i (2), art. 17813 alin. (5)-(8), art. 17815, art. 17816 alin. (1) i ale art. 17821 alin (1)-(4) sunt normele aprobate de Comisie. Art. 17826: Raportare (1) Romnia, prin intermediul biroului central de legtur, informeaz Comisia anual, cel trziu pn la 31 martie, cu privire la urmtoarele: a) numrul de cereri de informaii, de comunicare i de recuperare sau de msuri asigurtorii transmise fiecrui stat membru solicitat i primite de la fiecare stat membru solicitant n fiecare an; b) valoarea creanelor pentru care se solicit asisten pentru recuperare i sumele recuperate.

27

(2) Romnia, prin intermediul biroului central de legtur, poate furniza, de asemenea, orice alte informaii care ar putea fi folositoare pentru a evalua asistena reciproc oferit n temeiul prezentului capitol." 81.Capitolul XIII al titlului VIII, cuprinznd articolele 179-204, se abrog. 82.La articolul 207, alineatul (4) se modific i va avea urmtorul cuprins: "(4) Dac actul administrativ fiscal nu conine elementele prevzute la art. 43 alin. (2) lit. i), contestaia poate fi depus, n termen de 3 luni de la data comunicrii actului administrativ fiscal, la organul fiscal emitent al actului administrativ atacat." 83.La articolul 209, alineatul (1) se modific i va avea urmtorul cuprins: "(1) Contestaiile formulate mpotriva deciziilor de impunere, a actelor administrative fiscale asimilate deciziilor de impunere, deciziilor pentru regularizarea situaiei emise n conformitate cu legislaia n materie vamal, a msurii de diminuare a pierderii fiscale stabilite prin dispoziie de msuri, precum i mpotriva deciziei de reverificare se soluioneaz de ctre: a) structura specializat de soluionare a contestaiilor din cadrul direciilor generale ale finanelor publice judeene sau a municipiului Bucureti, dup caz, n a cror raz teritorial i au domiciliul fiscal contestatarii, pentru contestaiile care au ca obiect impozite, taxe, contribuii, datorie vamal, accesorii ale acestora, msura de diminuare a pierderii fiscale, n cuantum de pn la 3 milioane lei, precum i pentru contestaiile ndreptate mpotriva deciziilor de reverificare, cu excepia celor emise de organele centrale cu atribuii de inspecie fiscal; b) structura specializat de soluionare a contestaiilor din cadrul direciei generale a finanelor publice judeene sau a municipiului Bucureti, dup caz, competent conform art. 36 alin. (3) pentru administrarea contribuabililor nerezideni care nu au pe teritoriul Romniei un sediu permanent, pentru contestaiile formulate de acetia, ce au ca obiect impozite, taxe, contribuii, datorie vamal, accesorii ale acestora, msura de diminuare a pierderii fiscale, n cuantum de pn la 3 milioane lei, precum i pentru contestaiile ndreptate mpotriva deciziilor de reverificare, cu excepia celor emise de organele centrale cu atribuii de inspecie fiscal; c) Direcia general de soluionare a contestaiilor din cadrul Ageniei Naionale de Administrare Fiscal, pentru contestaiile care au ca obiect impozite, taxe, contribuii, datorie vamal, accesoriile acestora, precum i msura de diminuare a pierderii fiscale, n cuantum de 3 milioane lei sau mai mare, pentru contestaiile formulate de marii contribuabili, precum i cele formulate mpotriva actelor enumerate n prezentul articol, emise de organele centrale cu atribuii de inspecie fiscal, indiferent de cuantum." 84.La articolul 209, dup alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu urmtorul cuprins: "(31) Competena de soluionare a contestaiilor prevzut la alin. (1) se poate delega altui organ de soluionare prevzut la alin. (1), n condiiile stabilite prin ordinul preedintelui Ageniei Naionale de Administrare Fiscal. Contestatorul i persoanele introduse n procedura de soluionare a contestaiei sunt informai cu privire la schimbarea competenei de soluionare a contestaiei." 85.La articolul 215, dup alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmtorul cuprins: "(3) n cazul suspendrii executrii actului administrativ fiscal, dispus de instanele de judecat n baza prevederilor Legii nr. 554/2004, cu modificrile i completrile ulterioare, toate efectele actului administrativ fiscal sunt suspendate pn la ncetarea acesteia."

28

86.La articolul 216, dup alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu urmtorul cuprins: "(31) Soluia de desfiinare este pus n executare n termen de 30 de zile de la data comunicrii deciziei, iar noul act administrativ fiscal emis vizeaz strict aceeai perioad i acelai obiect al contestaiei pentru care s-a pronunat soluia de desfiinare." 87.La articolul 218, dup alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmtorul cuprins: "(3) n situaia atacrii la instana judectoreasc de contencios administrativ competent potrivit alin. (2) a deciziei prin care s-a dispus desfiinarea, ncheierea noului act administrativ fiscal ca urmare a soluiei de desfiinare emise n procedura de soluionare a contestaiei se face dup ce hotrrea judectoreasc a rmas definitiv i irevocabil." 88.La articolul 219, litera b) a alineatului (1) i alineatul (3) se modific i vor avea urmtorul cuprins: "b) nendeplinirea la termen a obligaiilor de declarare prevzute de lege, a bunurilor i veniturilor impozabile sau, dup caz, a impozitelor, taxelor, contribuiilor i a altor sume, precum i orice informaii n legtur cu impozitele, taxele, contribuiile, bunurile i veniturile impozabile, dac legea prevede declararea acestora; ............................................................................. (3) n cazul persoanelor fizice nedepunerea la termenele prevzute de lege a declaraiilor de venit constituie contravenie i se sancioneaz cu amend de la 50 lei la 500 lei." 89.Articolul 2191 se modific i va avea urmtorul cuprins: "Art. 2191: Contravenii n cazul declaraiilor recapitulative (1) Constituie contravenii urmtoarele fapte: a) nedepunerea la termenele prevzute de lege a declaraiilor recapitulative reglementate la titlul VI din Codul fiscal; b) depunerea de declaraii recapitulative incorecte ori incomplete. (2) Contraveniile prevzute la alin. (1) se sancioneaz astfel: a) cu amend de la 1.000 lei la 5.000 lei n cazul svririi faptei prevzute la alin. (1) lit. a); b) cu amend de la 500 lei la 1.500 lei n cazul svririi faptei prevzute la alin. (1) lit. b). (3) Nu se sancioneaz contravenional: a) persoanele care corecteaz declaraia recapitulativ pn la termenul legal de depunere a urmtoarei declaraii recapitulative, dac fapta prevzut la alin. (1) lit. b) nu a fost constatat de organul fiscal anterior corectrii; b) persoanele care, ulterior termenului legal de depunere, corecteaz declaraiile ca urmare a unui fapt neimputabil persoanei impozabile. (4) n cazul aplicrii sanciunii amenzii prevzute la alin. (2), contravenientul are posibilitatea achitrii n termen de 48 de ore a jumtate din minimul amenzii, agentul constatator fcnd meniune despre aceast posibilitate n procesul-verbal de constatare i sancionare contravenional." 90.Articolele 220, 225 i 226 se abrog. 91.La articolul 227, alineatele (4)-(11) se abrog. 92.La articolul 228, dup alineatul (21) se introduce un nou alineat, alineatul (22), cu urmtorul cuprins:

29

"(22) Prin ordin al ministrului administraiei i internelor i al ministrului finanelor publice se pot emite norme pentru administrarea creanelor fiscale ale unitilor administrativteritoriale sau, dup caz, ale subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor." 93.La articolul 228, alineatul (5) se abrog. Art. II (1)Pentru cererile de emitere a soluiei fiscale individuale anticipate n curs de soluionare la data intrrii n vigoare a prezentei ordonane sunt aplicabile dispoziiile legale n vigoare la data depunerii cererii. (2)n cazul n care pn la data intrrii n vigoare a prezentei ordonane nu a fost emis ordinul preedintelui Ageniei Naionale de Administrare Fiscal de declarare a contribuabililor inactivi/reactivai, declararea n inactivitate/reactivarea se face n condiiile prevzute de art. I pct. 27. Prevederile art. I pct. 27 se aplic i n cazul n care contribuabilii au fost declarai inactivi din eroare. (3)Contestaiile formulate mpotriva proceselor-verbale prevzute la art. 142 alin. (6) i art. 168 alin. (2) din Ordonana Guvernului nr. 92/2003, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, n curs de soluionare la data intrrii n vigoare a prezentei ordonane, se soluioneaz n condiiile i potrivit procedurii n vigoare la data depunerii contestaiei. (4)Prevederile art. I pct. 37 sunt aplicabile i termenelor de prescripie aflate n curs la data intrrii n vigoare a prezentei ordonane. (5)Pentru cererile de restituire n curs de soluionare la data intrrii n vigoare a prezentei ordonane, momentul exigibilitii se determin potrivit legii n vigoare la data depunerii cererii. (6)Prevederile art. I pct. 89 sunt aplicabile faptelor constatate dup data intrrii n vigoare a prezentei ordonane, cu excepia faptelor svrite n legtur cu serviciile intracomunitare. Prevederile art. I pct. 89 se aplic faptelor n legtur cu serviciile intracomunitare, svrite dup data intrrii n vigoare a prezentei ordonane. Art. III Prezenta ordonan intr n vigoare la 15 zile de la data publicrii n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, cu excepia art. I pct. 80, 81, 90 i 91, care intr n vigoare la data de 1 ianuarie 2012, precum i a art. I pct. 51 i 52, care intr n vigoare la data de 1 octombrie 2011. Art. IV Ordonana Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal, republicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 513 din 31 iulie 2007, cu modificrile i completrile ulterioare, precum i cu cele aduse prin prezenta ordonan, se va republica n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, dup aprobarea prin lege a prezentei ordonane, dndu-se textelor o nou numerotare. Art. V Ordinul preedintelui Ageniei Naionale de Administrare Fiscal prevzut la art. 67 alin. (4) din Ordonana Guvernului nr. 92/2003, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, aa cum a fost modificat i completat prin prezenta ordonan, se emite n termen de 30 de zile de la data intrrii n vigoare a prezentei ordonane.
*

- Art. I pct. 80 transpune Directiva 2010/24/UE a Consiliului din 16 martie 2010 privind asistena reciproc n materie de recuperare a creanelor legate de impozite, taxe i alte msuri, publicat n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 84 din 31 martie

30

2010, rectificat n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 100 din 22 aprilie 2010. -****PRIM-MINISTRU EMIL BOC Contrasemneaz: Ministrul finanelor publice, Gheorghe Ialomiianu Ministrul administraiei i internelor, Constantin-Traian Iga Ministrul agriculturii i dezvoltrii rurale, Valeriu Tabr eful Departamentului pentru Afaceri Europene, Bogdan Mnoiu

Publicat n Monitorul Oficial cu numrul 626 din data de 2 septembrie 2011


Cuprins document

31

S-ar putea să vă placă și