P. 1
Balanta de plati a Romaniei

Balanta de plati a Romaniei

|Views: 295|Likes:
Published by Popa Alexandra
Balanta de plati a Romaniei pt perioada 1990-2007
Balanta de plati a Romaniei pt perioada 1990-2007

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Popa Alexandra on Dec 19, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/14/2015

pdf

text

original

Academia de Studii Economice Bucuresti-Facultatea Economia Agroalimentara si a Mediului

Balanta de Plati a Romaniei in perioada 1990 – 2012

Realizatori:Pirvan Ana Maria Popa Ioana Alexandra

1

Capitolul 1. Balanta de plati – caracteriziare generala Balanta de Plati este un document contabil ce prezinta intr-o forma scurta registrul tranzactiilor economice duse la capat intre rezidentii unei tari si cei din restul lumii in timpul unei perioade de timp determinate care este normal de un an. Vom utiliza aici specificatiile celui de-al Cincilea Manual al Balantei de Plati elaborat de FMI, care sunt cele utilizate cu mai mare sau mai putina fidelitate de majoritatea tarilor. Ca exemplu vom utiliza datele economiei spaniole asa cum au fost elaborate de Banca Spaniei. Tarile europene urmeaza normele FMI cu unele norme aditionale specifice care permit elaborarea unei balante de catre Banca Centrala Europeana. BCE defineste Balanta de Plati ca "statistica ce culege, cu diferentele respective, tranzactiile transfrontaliere in timpul perioadei la care se refera, lunar, trimestrial sau anual." Contul curent se divide in patru balante de baza: bunuri, servicii, venituri si transferuri.

Balanta de bunuri, numita si de marfuri, foloseste ca sursa de informatii elementare pentru datele statistice culese si elaborate de Departamentul Vamal de la Agentia de Stat din administratia Fiscala, desi le elaboreaza din nou cu ajustarile de rigoare. De exemplu, importurile din Balanta de Plati trebuie sa apara cu valoare FOB in loc de CIF, dupa cum le elaboreaza Departamentul Vamal. Preturile FOB (Free On Board) se diferentiaza de preturile CIF (Cost, Insurance and Freight) pentru ca ultimele includ navlul si asigurarile. Normal, in elaborarea Balantei de Plati, navlul si asigurarile trebuie contabilizate ca servicii si nu ca marfuri. Balanta serviciilor include urmatoarele concepte: turism si calatorii, transporturi, comunicatii, constructii, asigurari, servicii financiare, informatice, culturale si recreative inchiriate companiilor, persoanelor, guvernului, regalitatii si veniturilor proprietatii imateriale. In realitate, in Spania, aproape toata suma serviciilor se datoreaza turismului. Concret, contul serviciilor din acest an a fost:

In contul de venituri, intrarile sunt veniturile percepute de proprietarii factorilor (munca sau capital) spanioli angajati in exterior, in timp ce platile sunt veniturile trimise proprietarilor straini de factori de productie (munca sau capital) angajati in tara noastra. Veniturile din munca
2

stiintifice si sportive. Pragul este stabilit de FMI in limita lui 10% din capital. prestatiile si cotizatiile la Asigurarile sociale. stiintifice si altele. indici. retributiile personalului ce presteaza servicii in afara. schimburile financiare de moneda sau nivelurile dobanzilor si orice alt schimb financiar sau swap. pensii alimentare. Ca transferuri curente apar transferurile de emigranti. mosteniri. orice actiuni sau valori. investitii financiare. cotizatii medii sau orice alta clasa de active. In alte investitii sunt considerate operatiile de imprumuturi comerciale si financiare. etc. donatiile destinate achizitiei bunurilor de consum. acordurile nivelurilor dobanzilor viitoare (FRA). in programe de intrajutorare. warrants. 3 . si pentru ca multe venituri mici nu se declara. Contul financiar este impartit in cinci balante: investitii directe. alte investitii si tipuri de rezerve. de recreere. Investitiile directe sunt cele in care investitorul este ghidat dupa obiectivul obtinerii unei rentabilitati permanente si influentei in organele directive ale intreprinderii investitoare. Investitiile financiare includ optiunile. In elaborarea contului de transferuri curente principala dificultate este sa se faca distinctie intre ce transferuri sunt curente si care sunt de capital. artistice. impozitele.sunt remuneratiile lucratorilor frontalieri. investitii de portofoliu. cotizatii la asociatiile de binefacere. o parte din totalul veniturilor se va cheltui in tara de origine. premii ale jocurilor de noroc. sezonieri sau temporari. culturale. Contul variatiilor de rezerve ia in considerare miscarile activelor externe controlate de autoritatile monetare ce se utilizeaza pentru a finanta dezechilibrele balantei sau pentru interventii pe pietele de schimb. Este o rubrica in care informatia ce se obtine nu va fi niciodata foarte precisa. premii literare. cumpararile si vanzarile de devize la termen. actiunile financiare futures. Investitiile de portofoliu sunt achizitiile de valori negociabile cand reprezinta un procentaj mai mic al companiei investitoare.

vom considera si calcula in continuare urmatorii indicatori statistici: 4 . alta pentru contrapartida in bani. Un deficit persistent in conturile curente obisnuieste sa fie consecinta unei rate de inflatie superioara celei a tarilor cu care se face comert. In abordarea pentru prima data a temei Balantei de Plati. financiare si erorile care s-au putut detecta in calcule. Masurile fiscale si monetare folosite au si ele efectul de a reduce capacitatea de consum a familiilor si deci a cererii lor de importuri. Cand se vorbeste de deficit si excedent in Balanta de Plati se face referire numai la unele din conturile sale sau la sub-balante. ceea ce scumpeste produsele nationale facand astfel dificile exporturile. in credite sau in bunuri sau servicii. De aceea suma celor doua coloane ale balantei este intotdeauna aceeasi. Un dezechilibru permanent indica existenta problemelor grave ce trebuie rezolvate. Existenta excedentelor sau deficitelor in vreo sub-balanta este ceva normal. soldul Balantei de Plati este intotdeauna nul. Capitolul 2 . una pentru valoarea marfurilor.Soldul total al Balantei de Plati este rezultatul insumarii soldurilor conturilor curente. reduc cresterea si prejudiciaza bunastarea tarii pe termen lung si scurt. dupa cum am spus mai inainte. ANALIZA SI STATISTICA BALANTEI DE PLATI A ROMANIEI ANALIZA STATISTICA A BALANTEI DE PLATI A ROMANIEI IN INTERVALUL 1992-2001 Pentru realizarea analizei statistice a balantei de plati externe a Romaniei. Soldul va fi intotdeauna. Tranzactiile se ordoneaza in trei mari rubrici: contul curent. zero. serviciilor si titlurilor de credit care s-au dat. ale capitalului. situatia preocupand cand dezechilibrul este foarte important si cand se mentine in forma sustinuta in timp. balanta este intotdeauna in echilibru. contul de capital si contul financiar. Stabilirea controalelor directe ale miscarilor capitalurilor si marfurilor sunt o tentatie pentru guvernele cu deficite permanente dar incurajeaza ineficienta si scaderea productivitatii. una in coloana veniturilor si una in cea a platilor. trebuie clarificat ca toate tranzactiile economice vor determina doua pozitii in balanta.

Contributia fiecarui post la dezechilibrul general este un alt indicator care ofera o imagine de ansamblu asupra cauzelor dezechilibrului. Dupa cum se observa din tabelul de mai jos. determinând progrese în domeniul producþiei si al exportului. acest indicator se calculeaza ca diferenta intre incasarile si platile aferente fiecarui post.6 la sutã. de nivelul ridicat al serviciului datoriei externe. Contul curent al balanþei de plãþi a atins în 1999 un deficit de 1 296 milioane dolari SUA. Balanta de plãti a fost puternic influentatã. dezechilibrul important si care reclama masuri concertate din partea Guvernului si BNR pentru a redresa balanta pe termen scurt. O astfel de marime derivata arata cat reprezinta procentual deficitul (excedentul) BPE fata de PIB. totalul tranzactiilor. produsul intern brut. deoarece soldurile au semne diferite. în timp ce absorbþia internã s-a redus cu 20. în prima parte a anului 1999. investiþiile continuând sã 5 . urmat de “ servicii”. ca urmare a relaxãrii condiþiilor monetare ºi revigorãrii mediului internaþional. • Marimea relativa a soldului BPE fata de: 1.9% si 1996: -7. de accesul dificil la finanþare externã. în special a Europei Occidentale. revirimentul economiilor occidentale.Dezechilibrul se datoreaza in cea mai mare parte postului “ bunuri” . nu s-a putut calcula rata de contributie la dezechilibrul general al BPE. în special al cererii de import a acestora. a stimulat si economia româneascã. 1. Observatie: pentru posturile care nu prezinta date. 2. Se considera ca un dezechilibru de +sau –2% pana la + sau –5% (al contului curent) fata de PIB este firesc atata timp cat debalanta nu se permanentizeaza. cat si pentru contul de capital si financiar. pentru anii 1992 si 1996 deficitele au depasit –5% din PIB(pentru contul curent)-1992: – 7. de înrãutãþirea climatului investiþional ºi de repatrierea capitalurilor pe termen scurt.• Marimea absoluta a soldului ce poate fi calculat atat pentru contul curent cu toate componentele sale. Din luna iulie. de scãderea cererii externe. De altfel si in 1993 si 1995 valorile MRS au fost foarte aproape de pragul de –5%.2%. în scãdere cu mai mult de jumãtate faþã de 1998. Raportul dintre consumul final ºi investiþii a rãmas aproape nemodificat.

care a depăşit-o cu 70 la sută pe cea din 2000. exclusiv pe seama balanţei comerciale (bunuri). iar ponderea investiţiilor în absorbţie a crescut cu 1. În anul 2001.9 la sutã faþã de 1998. ca urmare a influxului mare de investiþii strãine (peste 2 miliarde dolari). balanţa de bunuri şi servicii a înregistrat un deficit de 3 178 milioane dolari SUA.3 la sutã în 1998). Reducerea cu 3. În anul 2001 balanţa de plăţi a României a reflectat atât eforturile pentru consolidarea creşterii economice. ceea ce s-a reflectat în creºterea gradului de deschidere a economiei româneºti (53.9 miliarde dolari SUA) ºi într-un deficit de aproape 3 miliarde dolari. respectiv 1. ceea ce 6 .1 puncte procentuale a ponderii deficitului comercial în PIB faþã de 1998 a fost determinatã de majorarea mai accentuatã a exportului comparativ cu cea a importului (cu 5 puncte procentuale. au fost aplicate politici monetare ºi fiscale ferme încã din primele luni ale anului. afectând perspectivele de creºtere economicã ºi de finanþare a deficitului extern. prioritarã pentru 1999 a fost ajustarea importului.9 puncte procentuale în PIB). în timp ce absorbţia internă s-a majorat cu peste 10 la sută. în scãdere cu 53. anticipând perspective de creştere economică şi de finanţare a deficitului extern. Balanţa comercială (bunuri şi servicii) În anul 1999. În acest sens. investiţiile reprezentând componenta cea mia dinamică. Dupã ce în 1998 procesul de economisire s-a accentuat. în principal pe seama reducerii deficitului balanþei comerciale (bunuri) si al poziþiei transport mãrfuri. Deficitul contului curent a înregistrat o valoare de 2 317 milioane dolari SUA. Îmbunătăţirea performanţelor economice a facilitat însă finanţarea a mai mult de jumătate din deficitul extern din investiţii directe şi a favorizat accesul pe pieţele internaţionale de capital. cât şi transformările nefavorabile din mediul extern.9 puncte procentuale. susþinute de politici salariale de limitare a cererii interne si de restructurare a industriei. reflectat însã într-un nivel ridicat al importului (10. dar favorabile reducerii deficitului de cont curent ºi stimulãrii economisirii.reprezinte sub o cincime din absorbþie. materializate în adâncirea deficitului comercial şi de cont curent. cu impact negativ asupra investiþiilor. Raportul dintre consumul final şi investiţii a avut o evoluţie pozitivă. în creştere cu 64 la sută faţă de 2000.2 la sutã fatã de 46. balanþa de bunuri si servicii a înregistrat un deficit de 1 511 milioane dolari SUA.

respectiv cu 2. deficitul comercial s-a accentuat atât în valoare absolută. din care UE 17. Deficitul comercial a însumat 2 969 milioane dolari SUA.7 la sută faţă de 2000.6 la sută). industria de prelucrare a ţiţeiului (-7. care a impus intensificarea importurilor. pe 7 . din care Federaţia Rusă 34 la sută şi CEFTA 20. Exportul destinat pieţei ţărilor dezvoltate s-a cifrat în 2001 la 8 472.2007 În anul 2002 balanţa de plăţi a României a reflectat o ameliorare a contului curent . cu ţările dezvoltate (29.favorizată de reducerea importului net de bunuri şi servicii şi de intensificarea transferurilor curente nete.tendinţă imprimată de comerţul cu Uniunea Europeană (în creştere cu 16. în creştere cu 76. Marea Britanie şi Olanda. pe fondul accelerării creşterii economice. la majoritatea activităţilor.2 la sută. ANALIZA STATISTICA A BALANTEI DE PLATI A ROMANIEI IN INTERVALUL 2002 . cât şi ca pondere în PIB comparativ cu 2000 (cu 1 285 milioane dolari SUA.1 milioane dolari SUA.1 puncte procentuale) . deficitul a fost generat de comerţul cu ţările în tranziţie (60. excepţie făcând industria metalurgică (-12 la sută). mai mare atât ca valoare.5 la sută).4 la sută). respectiv cu 4. Pe zone geografice. Exportul către Uniunea Europeană a reprezentat 67. Germania.3 la sută faţă de anul 2000 şi s-a acumulat preponderent în trimestrele II (31 la sută) şi IV (40 la sută). cât şi ca pondere în exportul total comparativ cu 2000 (cu 16.8 la sută din exportul total (în creştere cu 4 puncte procentuale faţă de 2000) şi a fost concentrat în proporţie de peste 84 la sută în cinci ţări: Italia.9 puncte procentuale).2 la sută. Exportul de produse din industria prelucrătoare s-a majorat cu 9. industria chimică şi a fibrelor sintetice şi artificiale (-3. Franţa. Balanţa comercială (bunuri) În anul 2001.3 la sută.2 la sută) şi cu alte ţări (10.1 la sută).arată că o parte însemnată a creşterii consumului intern a fost asigurată din resurse externe.6 la sută).

4 la sută mai mic faţă de anul 2001. de creşterea specializării intra-ramură (maşini. deficitul contului curent al balanţei de plăţi a fost de 1 525 milioane dolari SUA.7 la sută (cea mai mare după 1994) şi rata de investire care a atins 23 la sută (faţă de 22. de cererea externă de produse minerale şi de produse prelucrate în sistem lohn (confecţii. echipamente şi mijloace de transport). de la 5. pe fondul accentuării creşterii exportului de bunuri şi servicii (de la 10. transformarea deficitului serviciilor în excedent şi reducerea cu 12. deficitul comercial a fost de 2 611 milioane dolari SUA.1 la sută). cu 31.5 la sută la 3. datorită repatrierii de către nerezidenţi a veniturilor din investiţii directe şi din investiţii de portofoliu. a ponderii acestuia în PIB. pe fondul accelerării exporturilor . finanţarea deficitului de cont curent nu a creat mari dificultăţi .fondul consolidării creşterii economice şi al îmbunătăţirii rating-ului de ţară. precum şi de deprecierea în termeni reali (cu 2. investiţii şi soldul contului curent a consemnat pentru anul 2002 cel mai redus nivel din ultimii doi ani al deficitului de cont curent în PIB (3. tricotaje. În anul 2002. În aceste condiţii. încălţăminte). balanţa de bunuri şi servicii a înregistrat un deficit de 2 602 milioane dolari SUA.5 la sută la 14.3 la sută. deficitul aferent veniturilor a înregistrat o creştere cu aproximativ două treimi faţă de anul 2001.6 la sută faţă de anul precedent. atât în valoare absolută. investiţiile reprezentând şi în anul 2002 componenta cea mai dinamică. evoluţie care s-a reflectat în diminuarea semnificativă. cât şi ca pondere în PIB (cu 358 milioane dolari SUA. consemnând o reducere comparativ cu anul 2001.3 la sută). În schimb.5 la sută în anul 2001). În anul 2002.stimulate de consolidarea creşterii economice.4 la sută a transferurilor curente nete. Relaţia de echilibru dintre economisire.9 la sută) a 8 .7 puncte procentuale). datorită evoluţiei pozitive a celor două componente: rata economisirii care s-a situat la 19. respectiv cu 1. în scădere cu 15.8 la sută în anul 2001 la 20. Ameliorarea deficitului de cont curent s-a produs în condiţiile în care absorbţia internă şi-a continuat evoluţia ascendentă din anul precedent.9 la sută în anul 2002). Factorii determinanţi ai îmbunătăţirii soldului contului curent au fost majorarea cu 34.investiţiile directe au acoperit peste 70 la sută din deficit.1 la sută a deficitului balanţei comerciale. În anul 2002. concomitent cu temperarea expansiunii importului de bunuri şi servicii (de la 17. cea mai mare parte a influxurilor financiare putând fi alocată creşterii rezervei valutare.

Gradul de deschidere a economiei româneşti. în creştere cu 14. Absorbţia internă şi-a continuat 9 . care a relevat o evoluţie constant ascendentă în ultimii patru ani. CEFTA 28. Deficitul comercial al anului 2002 s-a acumulat. Pe zone geografice.3 la sută în 2002.9 milioane dolari SUA. Dintre produsele cu ponderi semnificative în import. a crescut considerabil. Media lunară realizată la import în anul 2002 a fost de 1 373. Media lunară realizată la export în anul 2002 a fost de 1 156.8 milioane dolari SUA.7 milioane dolari SUA faţă de anul precedent.5 la sută. Creşterile de export din ultimii patru ani au mărit contribuţia exportului la realizarea PIB de la 19.2 la sută. Dintre produsele cu ponderi semnificative în export. pe fondul scăderii protecţionismului tarifar şi al reorientării comerţului exterior către Uniunea Europeană.2 la sută din comerţul cu Uniunea Europeană). Surplusul de import s-a realizat preponderent din majorarea volumului de bunuri (ca urmare a liberalizării importului de bunuri industriale din Uniunea Europeană. de la 41.9 la sută faţă de anul precedent (2 133 milioane dolari SUA). pe fondul consolidării cererii interne.7 la sută) şi cu ţările dezvoltate (14. deficitul a fost generat de comerţul cu ţările în tranziţie (88. în creştere faţă de anul 2001 cu 21. investiţiile directe şi de portofoliu ale nerezidenţilor în România acoperind aproximativ 75 la sută din deficit. a suspendării plăţii taxei pe valoarea adăugată pentru importul de maşini şi utilaje) şi de materii prime care nu se produc în ţară sau sunt deficitare. Din comerţul cu ţările în curs de dezvoltare a rezultat un excedent de 115. În anul 2003 balanţa de plăţi a Ro mâniei a reflectat o deteriorare a soldului contului curent. pe fondul adâncirii deficitului comercial . Cu toate acestea.3 milioane dolari SUA. Exportul de bunuri a însumat 13 876 milioane dolari SUA.ca urmare a expansiunii cererii interne. mai mare cu 177. ca urmare a majorării volumului de mărfuri la mai mult de jumătate. ca şi în anul precedent.5 milioane dolari SUA faţă de anul precedent.4 la sută în anul 1993 la 66.monedei naţionale în raport cu euro.8 la sută şi Ucraina 10.7 la sută în 1998 la 30.9 la sută (2 491 milioane dolari SUA). cele menţionate în tabelul următor au înregistrat creşteri.9 la sută. din care 12. mai mare cu 207. finanţarea deficitului de cont curent nu a creat dificultăţi. Importul de bunuri (FOB) a atins în 2002 valoarea de 16 487 milioane dolari SUA (36 la sută din PIB). din care comerţul cu Federaţia Rusă 43. al majorării exportului şi al creşterii preţului internaţional al ţiţeiului.4 la sută în anul 2002. preponderent în trimestrele II şi IV.

Relaţia de echilibru dintre economisire. La aceasta s-a adăugat majorarea cu peste o pătrime a deficitului balanţei veniturilor. Balanţa comercială (bunuri) În anul 2003.evoluţia ascendentă din anii precedenţi.3 la sută mai mare faţă de anul 2002. respectiv cu 2. investiţii şi soldul contului curent a consemnat pentru anul 2003 o nouă creştere a ponderii deficitului de cont curent în PIB (5. Influenţa determinantă asupra soldului contului curent a avut-o balanţa comercială.7 la sută.7 la sută faţă de anul precedent.4 puncte procentuale sub nivelul înregistrat în anul precedent. de la 3.2 puncte procentuale). Balanţa comercială (bunuri şi servicii) În anul 2003.2 puncte procentuale mai mult decât în anul 2002).3 la sută la 5. creşterea cererii populaţiei pentru bunuri de consum de folosinţă îndelungată (electronice. pe fondul accentuării creşterii importului de bunuri şi servicii (de la 7. Efectul negativ al celor două componente asupra contului curent a fost uşor atenuat de evoluţia pozitivă a balanţei serviciilor şi a transferurilor curente. În anul 2003. pe fondul accelerării importurilor .7 la sută).5 la sută în anul 2003).8 la sută în anul 2002 la 11. continuarea procesului de modernizare şi retehnologizare. atât în valoare absolută. balanţa de bunuri şi servicii a înregistrat un deficit de 3 893 milioane euro. deficitul comercial a fost de 3 955 milioane euro. a ponderii acestuia în PIB.3 la sută la 6. ponderea acesteia în PIB ajungând la 7. consemnând o majorare comparativ cu anul 2002. deficitul contului curent al balanţei de plăţi a fost de 2 877 milioane euro.7 la sută). care s-a situat cu 1.stimulate de o serie de factori: creşterea economică. cât şi ca pondere în PIB (cu 1 203 milioane euro. pe fondul expansiunii importului şi al încetinirii ritmului anual de creştere a exportului. tendinţă imprimată de evoluţia negativă a ratei economisirii. investiţiile reprezentând şi în anul 2003 componenta cea mai dinamică. electrocasnice 10 . concomitent cu temperarea exportului de bunuri şi servicii (de la 14. cu 77. în creştere cu 41. evoluţie care s-a reflectat în creşterea semnificativă.9 la sută (cu 2.

şi autoturisme). investiţiile directe au asigurat finanţarea integrală a deficitului de cont curent. În anul 2004 balanţa de plăţi a României a reflectat o deteriorare a soldului contului curent. Importul de bunuri (FOB) a atins în 2003 valoarea de 19 569 milioane euro (38. cu o evoluţie constant ascendentă în ultimii cinci ani. Gradul de deschidere a economiei româneşti. iar raportul dintre investiţii şi consumul final s-a menţinut la aproximativ 27 la sută. pe fondul scăderii protecţionismului tarifar şi al intensificării integrării României în circuitul economic mondial. exclusiv din majorarea volumului de bunuri.2 milioane euro. Cu toate acestea.4 la sută (939 milioane euro). mai mare cu 78.9 la sută din PIB). Media lunară realizată la export în anul 2003 a fost de 1 301. preponderent în trimestrele II şi IV. ca efect al dublării ritmului anual de creştere a importurilor şi de accelerare a acestora în raport cu exporturile. a crescut considerabil. ca şi în anul precedent. Relaţia de echilibru dintre economisire.pe fondul scăderii producţiei din sectorul hidroenergetic şi nuclearo-elec-tric. exclusiv din majorarea volumului. Factorii care au stimulat majorarea cererii interne au fost creşterea veniturilor salariale şi expansiunea creditului neguvernamental.3 la sută faţă de anul precedent (2 142 milioane euro). datorită preţurilor externe mici. în creştere faţă de anul 2002 cu 6.1 la sută faţă de anul precedent (datorită expansiunii rapide a importului de tehnologie şi de resurse energetice). Media lunară realizată la import în anul 2003 a fost de 1 630.5 milioane euro faţă de anul precedent.9 la sută în anul 2003. Deficitul comercial al anului 2003 s-a acumulat. în creştere cu 12. restrângerea producţiei de cereale . Absorbţia internă a înregistrat în anul 2004 un ritm de 18. mai mare cu 178. pe fondul adâncirii deficitului comercial.8 milioane euro. investiţii şi soldul contului curent a consemnat 11 . ajungând la 69.3 milioane euro faţă de anul precedent. Exportul de bunuri a însumat 15 614 milioane euro. Creşterile de export din ultimii cinci ani au mărit contribuţia exportului la realizarea PIB de la 23.8 la sută în 1999 la 31 la sută în 2003.datorită condiţiilor climaterice nefavorabile şi majorării cererii de produse energetice .

7 la sută).3 la sută în anul 2004. deficitul comercial a fost de 5 323 milioane euro. Accentuarea soldului negativ al contului curent a mai fost alimentată de creşterea deficitului balanţei veniturilor şi de transformarea excedentului provenind de la balanţa serviciilor în deficit.4 puncte procentuale sub nivelul înregistrat în anul 2003. balanţa de bunuri şi servicii a înregistrat un deficit de 5 536 milioane euro. care s-a situat cu 2. Balanţa comercială (bunuri) În anul 2004. pe fondul accelerării importurilor .7 la sută. marcând o creştere substanţială (21. pe fondul accelerării importurilor în trimestrele II şi IV. Gradul de deschidere a economiei româneşti a crescut semnificativ. de la 6 la sută la 8. produse 12 . ajungând la 73. în creştere cu 42. deficitul contului curent al balanţei de plăţi a fost de 5 099 milioane euro. Efectul negativ al celor trei componente asupra contului curent a fost parţial atenuat de evoluţia pozitivă a balanţei transferurilor curente.3 la sută) comparativ cu anul 2003. Balanţa comercială (bunuri şi servicii) În anul 2004. ca efect al majorării preţurilor externe (la produse metalurgice. pe fondul majorării importului de bunuri şi servicii.2 puncte procentuale mai mult decât în anul 2003). Influenţa determinantă asupra soldului contului curent a avut-o balanţa comercială. mai mare cu două treimi faţă de anul precedent. cât şi ca pondere în PIB (cu 1 368 milioane euro. a ponderii acestuia în PIB.pentru anul 2004 cel mai ridicat nivel din ultimii zece ani al deficitului de cont curent (8. ponderea acesteia în PIB ajungând la 9 la sută (cu 1.stimulate în principal de creşterea economică care a condus la majorarea cererii de bunuri de capital şi de resurse energetice primare şi de extinderea creditului neguvernamental pentru bunuri de folosinţă îndelungată (inclusiv leasing financiar pentru autoturisme). respectiv cu 1. evoluţie care s-a reflectat în creşterea semnificativă. În anul 2004. consemnând o majorare comparativ cu anul precedent. atât în valoare absolută.2 puncte procentuale). pe fondul eliminării protecţionismului tarifar şi al intensificării integrării României în circuitul economic mondial. tendinţă imprimată de evoluţia negativă a ratei economisirii.2 la sută faţă de anul precedent. Exportul de bunuri a însumat 18 935 milioane euro.

în 13 .6 puncte procentuale faţă de anul 2003.3 puncte procentuale faţă de anul precedent.în sensul creşterii ponderii bunurilor intermediare şi al scăderii ponderii bunurilor de consum. investiţiile străine directe şi transferurile de capital acoperind aproximativ 85 la sută din deficit. datorită expansiunii rapide a importului de tehnologie. până la 32. balanţa de bunuri şi servicii a înregistrat un deficit de 8 155 milioane euro. în creştere cu 24 la sută faţă de anul precedent. Importul de bunuri (FOB) a atins în 2004 valoarea de 24 258 milioane euro. Ponderea deficitului contului curent în PIB a fost de 8. balanţa de plăţi a României a consemnat adâncirea soldului negativ al contului curent cu 35. Balanţa comercială (bunuri şi servicii) În anul 2005.8 la sută faţă de anul precedent. din care 57. din care 84. până la nivelul de 6 888 milioane euro. În anul 2005. ca efect al menţinerii ritmului anual de creştere a importurilor şi de încetinire a exporturilor.2 la sută s-a datorat creşterii volumului de mărfuri importate şi 15. maşini) şi al modificării structurii bunurilor exportate . Consumul final şi investiţiile au însumat 87.4 la sută în anul 2004.4 la sută s-a datorat creşterii volumului de mărfuri exportate şi 42.8 la sută majorării preţurilor externe. cererea de mărfuri fiind mai mare şi mai diversificată decât potenţialul sectorului industrial. pe fondul adâncirii deficitului comercial. În anul 2005 balanţa de plăţi a României a reflectat o deteriorare a soldului contului curent. Surplusul valoric al importului faţă de anul 2003 a fost de 4 689 milioane euro.7 la sută. ajungând la 41. resurse energetice şi bunuri de consum de folosinţă îndelungată. iar raportul dintre investiţii şi consumul final s-a menţinut la aproximativ 26 la sută. mărind contribuţia exportului la realizarea PIB cu 1.2 la sută.1 la sută faţă de cel înregistrat în anul precedent. pe fondul expansiunii cererii interne.1 la sută. media lunară realizată la export s-a apropiat de 1. În anul 2004. Cu toate acestea.6 la sută influenţelor favorabile ale preţurilor externe. Media lunară realizată la import a fost de 2 miliarde euro şi a majorat ponderea importului în PIB cu 2.6 miliarde euro. Menţinerea înclinaţiei spre consum a populaţiei în anul 2005 a fost asigurată prin importuri. comparativ cu 8.petroliere. Surplusul valoric al exportului faţă de anul 2003 a fost de 3 321 milioane euro. în special în zona euro. finanţarea deficitului de cont curent nu a creat dificultăţi.4 miliarde euro.. mai mult cu 31.

atât în valoare absolută. fire şi ţesături din bumbac. maşini. mai mare cu 0. Balanţa comercială (bunuri) În anul 2005. motoare. bumbac.5 la sută faţă de anul 2004. Media lunară realizată la import a fost de 2. Surplusul valoric al importului faţă de anul 2004 a fost de 5 803 milioane euro şi a fost determinat de creşterea preţurilor externe. aparate şi echipamente electrice). În anul 2006 balanţa de plăţi a României a reflectat o deteriorare a soldului contului curent. de continuarea procesului de modernizare a economiei şi de majorarea preţurilor internaţionale la ţiţei şi gaze naturale . aparate şi dispozitive mecanice. Surplusul valoric al exportului a fost comparabil cu cel din anul precedent (3 320 milioane euro) şi a provenit în proporţie de două treimi din creşterea preţurilor externe (produse petroliere. minereuri. Ca tendinţă pozitivă se remarcă sustenabilitatea ridicată a deficitului de cont curent prin surse autonome de finanţare. rata de creştere fiind comparabilă cu cea din anul 2004 (23. ca efect al temperării cererii din zona euro (cu excepţia exportului de produse minerale) şi al modificării structurii exporturilor . piei. influxurile nete de 14 .în favoarea bunurilor cu grad înalt de prelucrare (bunuri intermediare şi bunuri de capital). produse petroliere. Factorii care au stimulat majorarea cererii interne au fost creşterea veniturilor salariale 16 şi expansiunea rapidă a creditului neguvernamental. pe fondul majorării importului de bunuri şi servicii. turbine.9 la sută). cazane.3 la sută faţă de anul precedent. blănuri) şi ale majorării cererii interne (automobile. în creştere cu 17. produse petroliere.creştere cu 47. respectiv cu 1 punct procentual). produse metalurgice. de modificarea structurii importului şi de majorarea cererii interne pentru bunuri de folosinţă îndelungată. aparate şi echipamente electrice.5 miliarde euro. Exportul de bunuri a însumat 22 255 milioane euro. tractoare şi alte vehicule terestre.5 miliarde euro decât în anul precedent. pe fondul adâncirii deficitului comercial. Importul de bunuri a atins 30 061 milioane euro. aparate de înregistrat şi de reprodus sunetul şi imaginea). consemnând o majorare comparativ cu anul precedent. fier şi oţel) şi de o treime din majorarea volumului (automobile. gaze naturale. maşini. soldul negativ al balanţei comerciale a fost de 7 806 milioane euro. produse ale industriei chimice. cât şi ca pondere în PIB (cu 2 483 milioane euro. în condiţiile creşterii preţurilor internaţionale (ţiţei. Dinamica importurilor a fost susţinută de creşterea cererii populaţiei pentru bunuri de folosinţă îndelungată. ca efect al temperării dinamicii exportului către zona euro şi în condiţiile menţinerii ratei de creştere a importului. fontă. ca efect al temperării dinamicii exportului şi al accelerării importurilor.

produse minerale (2 867 milioane euro). În anul 2006. hârtie şi alte mărfuri (971 milioane euro). mai mare cu 47. produse chimice şi plastice (3 063 milioane euro).7 la sută în anul 2005. comparativ cu 8.7 la sută în anul 2006. ca efect al majorării preţurilor externe (la produse petroliere19.1 la sută faţă de anul precedent.3 puncte procentuale). pe fondul accelerării importurilor . produse 15 . produse metalurgice. Balanţa comercială (bunuri) În anul 2006. aparate. echipamente şi mijloace de transport (5 678 milioane euro). Ponderea deficitului contului curent în PIB a fost de 10. Adâncirea deficitului comercial este reflectată şi de reducerea gradului de acoperire a importurilor cu exporturi de la 74 la sută în anul 2005 la 68. balanţa de bunuri şi servicii a înregistrat un deficit de 11 755 milioane euro.4 la sută faţă de cel înregistrat în anul precedent. pe fondul majorării mai accentuate a importului de bunuri şi servicii. consemnând o majorare comparativ cu anul precedent. produse din lemn. soldul negativ al balanţei comerciale a fost de 11 759 milioane euro. produse agroalimentare (1 384 milioane euro). încălţăminte (2 047 milioane euro). metale comune (157 milioane euro) şi deficite la: maşini. gradul de deschidere a economiei româneşti s-a redus cu 0. Balanţa comercială (bunuri şi servicii) În anul 2006.3 la sută.2 la sută faţă de anul 2005. cât şi ca pondere în PIB (cu 3 953 milioane euro. maşini.stimulate de creşterea economică care a condus la dezvoltarea cererii de bunuri de capital şi de resurse energetice primare şi de extinderea rapidă a creditului neguvernamental pentru bunuri de folosinţă îndelungată (inclusiv leasing financiar. atât în valoare absolută. Exportul de bunuri a însumat 25 850 milioane euro. în principal pentru autoturisme).4 la sută. în creştere cu 16. balanţa de plăţi a României a consemnat adâncirea soldului negativ al contului curent până la nivelul de 10 156 milioane euro. Comparativ cu anul 2005. în creştere cu 44.investiţii străine directe acoperind aproximativ 86 la sută din deficitul de cont curent. respectiv cu 2. până la 65. Evoluţia soldului balanţei comerciale pe cele opt grupe de mărfuri consemnează excedente la: textile.5 puncte procentuale. confecţii.

aluminiu. mai mare cu 67 la sută faţă de ianuarieseptembrie 2006. Datoria externă publică şi public garantată a înregistrat la 30 septembrie 2007 un sold de 10 249 milioane euro şi a reprezentat 30. materiale plastice.3 miliarde euro decât în anul precedent. aparate şi echipamente electrice.1 la sută faţă de anul precedent. care a însumat 12 265 milioane euro.9 la sută faţă de 31 decembrie 2006. Influenţa determinantă asupra soldului contului curent a avut-o deficitul balanţei comerciale. mobilier). produse din fontă. mai mare cu 0. Media lunară realizată la import a fost de 3. produse petroliere. în creştere cu 18. mai mare cu 0. motoare. Deficitul contului curent în perioada ianuarie-septembrie 2007 a fost acoperit în proporţie de 42. maşini. mai mare cu 275 milioane euro faţă de cel înregistrat în anul 2005 şi a provenit atât din creşterea preţurilor externe (produse petroliere. aparate şi dispozitive mecanice. pe seama majorării cererii interne de bunuri de capital (automobile. precum şi de evoluţia preţurilor materiilor prime20. În perioada ianuarie-septembrie 2007 contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 11 801 milioane euro. materiale plastice şi articole din plastic).6 miliarde euro decât în anul precedent. mobilier şi încălţăminte). tractoare şi alte vehicule terestre. din care participaţiile la capital şi profitul reinvestit au reprezentat 50 la sută. mai mare cu 1 745 milioane euro faţă de cel înregistrat în anul 2005 şi a fost determinat în cea mai mare parte de majorarea volumului fizic al bunurilor importate. metalurgice.7 la sută la 31 decembrie 2006).1 miliarde euro. 16 . Datoria externă pe termen mediu şi lung a înregistrat la 30 septembrie 2007 nivelul de 33 851 milioane euro. cât şi din majorarea volumului (automobile.3 la sută din datoria externă pe termen mediu şi lung (faţă de 37. chimice şi plastice. al volumului şi al creşterii exporturilor produselor prelucrate (bunuri intermediare şi bunuri de capital). Surplusul valoric al importului faţă de anul 2005 a fost de 7 548 milioane euro. Surplusul valoric al exportului a fost de 3 595 milioane euro. aluminiu. maşini. În anul 2006. aparate şi dispozitive mecanice. media lunară realizată la export a fost de 2.1 miliarde euro. fier sau oţel. iar creditele intra-grup 50 la sută. mai mult cu 25. care au înregistrat 5 013 milioane euro. aparate şi echipamente electrice) şi de produse energetice. Importul de bunuri a înregistrat 37 609 milioane euro. cupru.chimice.5 la sută prin investiţii străine directe.

CAPITOLUL 3. ponderea acestuia in PIB fiind de 7. si 5% in 1995.8 la sută mai mare decât la 31 decembrie 2006. Concluzii si previziuni In perioada analizata . situatie ce atesta vulnerabilitatea acestui tip de crestere. comparartiv cu 1. Rata serviciului datoriei externe pe termen mediu şi lung a fost 20. Este evident ca pretul cresterii economice din 1995 si 1996 l-a constituit agravarea dezechilibrului extern. Echilibrul cerere-oferta s-a realizat prin cresterea deficitului extern si inflatie. corelatia a fost pozitiva:cresterea economica s-a realizat in paralel cu scaderea deficitului de balanta. 17 .7 la sută în anul 2006.2%. deficitul de cont curent fiind cel mai mare dupa 1990.4 luni de import la 31 decembrie 2006. principala caracteristica a sectorului extern o constituie deficitul balantei. Gradul de acoperire a fost 6. Acoperirea cererii interne priin contributia sporita a importului s-a conturat inca din 1995. in conditiile in care oferta interna de bunuri si servicii nu a reusit sa satisfaca cererea interna in crestere. In 1994. In 1996. comparativ cu 20.Datoria externă negarantată public a însumat 20 938 milioane euro la 30 septembrie 2007.2 luni de import la 30 septembrie 2007. s-a agravat dezechilibrul. Vulnerabilitatea cresterii economice deriva si din faptul ca o asemenea situatie a balantei de plati deterioreaza puternic credibilitatea Romaniei pe pietele financiare internationale.4% in 1994. fiind cu 24.5 la sută în perioada ianuarie-septembrie 2007. faţă de 6.

In plus. Debitul contului curent. si in mod substantial. Importul si exportul de marfuri. contribuie( traditional de altfel) cu 96. pentru prima oara in aceasta perioada. Desi in acest fel. $ in 1996 ( fata de 1774 mil. nivelul rezervelor valutare a fost scazut. Reintrarea Romaniei pe pietele internationale de capital a permis mobilizarea de resurse externe considerabile din surse private . evolutia negativa a serviciilor este nesatisfacatoare. Celelalte componente ale contului financiar au manifestat tendinte diferite: activele nete au inregistrat o imbunatatire a 18 . ceea ce a facut posibila asigurarea fara dificultate a necesarului de finantare externa. sau de 1/5 din exporturi. semnalul de alarma pentru finantatorii externi se declanseaza la deficite de 4-4.Deficitul contului curent este in cazul Romaniei structural. si pierderilor moderate din raportul de schimb ( cu 2.data fiind cresterea an de an a serviciului datoriei externe . iar creditorii externi nu sunt dispusi sa finanteze pierderi. raman ini continuare probleme acute. Deficitul este foarte mare dupa standardele in materie. mai ales daca finantarea nu este autonoma si deficitul extern are contrapartida in deficitul fiscal.ca si influxurile de investitii directe de capital. imprumuturile sub forma investitiilor de portofoliu(61. O contributie mai mare au avut in 1996. deci greu de eliminat fara incizii serioase in sectoarele generatoare de mari consumuri de energie si de pierderi. si mai ales cauzele acestuia accentuate si de politici macroeconomice neadecvate.7% din acestea au provenit de piata japoneza prin lansarea de catre BNR a obligatiunilor Nomura Securities). amploarea deficitului de cont curent. Un comportament asemanator au avut in 1996 serviciile si veniturile care au marcat deficite mai mari decat in 1995. mai ales din perspectiva turismului al carui potential ramane in continuare nevalorificat corespunzator.3%). marcand un deficit ( 2470 mil. datorat cresterii importurilor.1 % la deficitul contului curent. Daca deteriorarea balantei veniturilor este un proces normal.$) cu 56. Scaderea investitiilor directe de capital ( cu aproximativ 37% in 1996 fata de 1995) a agravat problema balantei de plati si a neutralizat efortul BNR de a aduce capital. $ in 1995) reflecta in primul rand un sold negativ mai mare al balantei comerciale. unul din motivele de ingrijorare care au dominat preocuparile din sectorul extern in anii anteriori ( dificultatea gasirii finantarii externe ) a fost inlaturat.ajuns la 2571 mil.6 % mai mare decat cel inregistrat in 1995.5% din PIB.

la 9 luni creşterea s-a încetinit până la 16%.8%) în condiţiile în care totuşi România are nevoie de importuri de capital pentru susţinerea dezvoltării economice.0% iar cea a importurilor de 24.7 ori datorita intrarilor de capital angajate de autoritatea monetara.5%.8 mld. In intervalul analizat.3% în primul semestru.8 lei/euro.pozitiei fata de 1995 pe seama imprumuturilor pe termen mediu si lung.8 lei/euro la Dezechilibrul dintre iesirile si intrarile de bani din Romania. aceasta reprezintă singura grupă de produse unde dinamica exporturilor o devansează pe cea a importurilor. a condus la majorarea deficitului comercial (FOB-CIF) cu 45. astfel de la o creştere cu 20. se remarca o inrautatire de la an la an a situatiei balantei de plati externe a Romaniei cu evidente implicatii asupra bunastarii populatiei. Exporturile FOB realizate au fost în valoare de 19. Presiunea deficitului balantei de plati ar putea readuce cursul 3.1% faţă de septembrie 2005. Comerţul exterior al României în primele 9 luni ale anului 2006. comparativ cu 1.1 mld. estimat sa reprezinte 14% din Produsul Intern Brut in acest an.6-3. • Un fenomen îmbucurător este faptul că exporturile de produse ale industriei construcţiilor de maşini au înregistrat o majorare superioară celei de la import cu 10 puncte procentuale (40.8% faţă de 30. ar putea readuce cursul de schimb la 3. În ultimele luni exportul de bunuri a înregistrat un trend descrescător.6 mil. comparativ cu anul anterior. Valoarea exporturilor în luna septembrie a fost de 2199. a prezentat o serie de caracteristici dintre care amintim următoarele: • Creşterea nominală a exporturilor a fost de 16. euro.5 puncte procentuale decât cel al exportului.6% faţă de deficitul comercial înregistrat în aceeaşi perioadă a anului anterior. activele de rezerva ale statului administrate de BNR au crescut de 1. De fapt. euro cu o valoare medie lunară de 2. euro în creştere cu 6. •Expansiunea importurilor într-un ritm mai rapid cu 8. 19 .1 mld. euro în primele 9 luni ale anului 2005. situatie datorata si adoptarii unor reforme la nivel macroeconomic neadecvate sau prost aplicate. pasivele nete totale s-au mentinut in jurul acelorasi valori.

comparativ cu 91% in 2006. reprezinta un risc nu doar pentru cursul de schimb. 20 . Pesimismul indus analistilor de valoarea excesiva a deficitului. guvernatorul Bancii Nationale (BNR). o politica fiscala echilibrata ar putea diminua efectele negative ale dezechilibrelor externe masive. gradul de acoperire prin investitii straine s-a redus pana la un procent estimat de circa 50%.5 miliarde euro in 2007. alimentat prin deficitul balantei comerciale. pentru acest an modalitatea de finantare ridica probleme. Potrivit FMI. chiar daca pe viitor nu exlude probabilitatea unei slabiri a monedei nationale. Pe de-o parte. prefera aducerea deficitului de cont curent pe o panta de corectie printr-un scenariu mai putin radical.86 miliarde euro in luna august. de soft landing.Mugur Isarescu.3% din PIB. aduce in prim-plan o corectie a leului pe termen scurt. care a insumat 10. cu o pondere de 10. s-a finantat aproape autonom. Nesustenabilitatea dezechilibrului balantei de plati. iar pe de alta parte cresterea datoriei externe pe termen scurt ar putea induce motive de ingrijorare. mai ales ca si veniturile si transporturile inregistreaza solduri negative. In conditiile in care deficitul balantei de plati de anul trecut. de pana la 16. ci si pentru inflatie.

ANEXE 21 .

22 .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Anexe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Cuprinsul Balanta de plati – caracteriziare generala . . . . . . . 1 Analiza si statistica balantei de plati a romaniei . . . . . 6 Concluzii si previziuni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

bnro.Bibliografie Institutul National de Statistica:www.google.fni.ro 24 .ro Fondul Monetar International:www.insse.ro www.ro Banca Nationala a Romaniei:www.ro www.eurostat.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->