Sunteți pe pagina 1din 14

CENTRUL DE EXCELEN PENTRU TINERI CAPABILI DE PERFORMAN IAI

Anul colar 2010 - 2011


Probleme de geometrie rezolvate vectorial
Clasa a IX-a
Prof. Iurea Gheorghe
Prof. Munteanu Daniela
1. Considerm n plan punctele M i N i triunghiul ABC. Dac AC AB p AM + i CB q CN ,
demonstrai c A, M, N sunt coliniare dac i numai dac
. 1
1 1

p q
Soluie: AB q q AC AN + ) 1 ( ; A, M, N coliniare
. 1
1 1
1
1

p q p
q q
2. Fie triunghiul ABC cu laturile a, b, c, iar I centrul cercului nscris, M i N astfel nct , MA m BM
. NA n CN
S se arate c M, I, N sunt coliniare dac i numai dac mb + nc = a.
Soluie:
,
c b a
AC c AB b
AD
c b a
c b
AI
+ +
+

+ +
+


;
1 c b a
AC c AB b
m
AB
MI
+ +
+
+
+


c b a
AC c AB b
n
AC
NI
+ +
+
+
+

1
.
M, I, N coliniare
.
1
1
1
1
a nc mb
c b a
c
n
c b a
c
c b a
b
c b a
b
m
+
+ +
+
+

+ +

+ +
+ +
+
+

Observaie: Folosind teorema transversalei, M, I, N coliniare


. a nc mb
IA
DI
BC
NA
CN
BD
MA
BM
CD + +
3. Fie
), ( AB M
. k
MB
MA
Demonstrai c PB
k
k
PA
k
PM
+
+
+

1 1
1
, pentru orice punct P din plan.
4. Fie ABC un triunghi,
), ( AB M

), ( AC N
iar P i Q mijloacele laturilor (MN) i (BC). Dac PQ
este paralel cu bisectoarea unghiului A, artai c
). ( ) ( CN BM
Soluie: Fie a, b, c lungimile laturilor triunghiului ABC i BM = x, CN = y.

,
_

+ + AC
b
y
AB
c
x
NC MB PQ
2
1
) (
2
1
; , AC
c b
c
AB
c b
b
AD
+
+
+
PQ || AD

x = y.
5. Fie triunghiul ABC i centrele O, I ale cercurilor circumscris, respectiv nscris. S se arate c dac
are loc relaia , 12 3 4 5 OI OC OB OA + + atunci . BC O
Soluie: AI AC AB AI OA AC OA AB OA OA 12 3 4 ) ( 12 ) ( 3 ) ( 4 5 + + + + + + .
1
Cum
c b a
AC c AB b
AI
+ +
+

, rezult
, 12 3 4
c b a
AC c AB b
AC AB
+ +
+
+
deci ;
12
4
c b a
b
+ +

,
3
4 12
3
c
b
c b a
c

+ +

3
5c
a i .
2 2 2
c b a +
6. Fie triunghiul ABC, M mijlocul lui (AC),
) (BM N
astfel nct
BN BM 4
i
), (BC P

. 6PB PC
Artai c punctele A, N, P sunt coliniare.
Soluie:
;
8
6 AC AB
AN
+


,
7
6 AC AB
AP
+

deci .
8
7
AP AN
7. Fie
a
,
b
,
c
vectori nenuli astfel nct
a
+
b
,
a
-
b
,
a
+2
b
+ 3
c
sunt coliniari. Artai c
a
,
b
,
c

sunt coliniari.
Soluie:
a
+
b
= x
u
;
a
-
b
= y
u
,
a
+ 2
b
+ 3
c
= z
u
, x, y, z numere reale, iar
u
direcia comun.
Rezult: ,
2
u
y x
a
+
,
2
u
y x
b

u
y x z
c
6
3 2 +
.
8. n triunghiul ABC considerm
), ( AB M

), ( AC N
;
5
1

MB
AM

4
3

NC
AN
. Fie
) (MN P
,
.
7
2

PN
MP
Dac
} {Q BC AP
, determinai
QC
BQ
.
Soluie:
378
36 49 AC AB
AP
+

;
k
AC k AB
AQ
+
+

1
;
QC
BQ
k
. AQ AP, coliniari
k
36
1
49
, deci
49
36
k .
9. O mulime are 2010 vectori cu lungimi ce formeaz mulimea {1, 2, ..., 2010} i au direciile
paralele cu dou drepte concurente date. Demonstrai c suma acestor vectori este nenul indiferent de
direciile i sensurile lor.
Soluie: Fie u a u a u a
k
,..., ,
2 1
i v b v b v b
k k 2010 2 1
,..., ,
+ +
vectorii dai.
{ } { } 2010 ,..., 2 , 1 ,... ,..., ,
1 2 1

+ k
b a a
.
Din
( ) ( )
( ) ) ... ( 2 2011 1005 ... 2 2010 ... 2 1
0 .. ... 0 ... ...
2 1 2 1
2010 1 2 1 1 2 1
p p
k k k
x x x x x x
b b a a a v b u a a
+ + + + + + + +
+ + + + + + + + +
+ +
ceea ce este fals.
10. Considerm triunghiul ABC i AD, BF, CE bisectoarele unghiurilor triunghiului. Dac
0 + + CE BF AD
, atunci triunghiul ABC este echilateral.
Soluie: Fie a, b, c lungimile laturilor triunghiului. Atunci condiia dat impune:
0
+
+
+
+
+
+
+
+
a b
CA a CB b
c a
BC c BA a
c b
AC c AB b
, deci
2
. 0
; 0 0
) ( ) (
c b a
b a
a
b a
b
c a
c
c b
c
b a
b
c a
c
c a
a
c b
b
b a
AC a AC AB b
c a
AB AC c AB a
c b
AC c AB b

+

+
+
+

+
+
+

+

+

+
+
+
+
+
+
11. Fie ABC un triunghi i M un punct din planul su. Notm cu
2 2 2
, , C B A simetricele punctului M
fa de mijloacele laturilor BC, CA, AB. Demonstrai c
2 2 2
, , CC BB AA sunt concurente.
Soluie: Fie
1 1 1
, , C B A mijloacele laturilor BC, CA, AB. Notm cu
X
r vectorul de poziie al punctului X
fa de un punct oarecare O din plan. Rezult
M C B A
r r r r +
2
. Cutm
2
AA P care s se exprime
simetric n funcie de
M C B A
r r r r , , , .
2
AA P ) )( 1 (
M C B A P
r r r x r x r + + , alegem
). (
2
1
2
1
M C B A P
r r r r r x + + Va rezulta
2
BB P i
2
CC P .
12. Fie A, B distincte n plan i M arbitrar n plan. Artai c
B A M
r x r x r AB M ) 1 ( + .
Soluie: AB AM, coliniari . ) 1 ( ) ( , ) (
A B M A B A M
r t r t r r r t r r AB t AM R t +
13. Fie H ortocentrul triunghiului ABC, M, N, P mijloacele laturilor BC, CA respectiv AB, iar
) ( ), ( ), (
1 1 1
CH C BH B AH A astfel nct
.
1
1
1
1
1
1
CC
H C
BB
H B
AA
H A

S se arate c P C N B M A
1 1 1
, , sunt
concurente.
Soluie: Notm cu
X
r vectorul de poziie al punctului X fa de O, centrul cercului circumscris
triunghiului ABC i
1
1
AA
H A
k
. Atunci
2
C B
M
r r
r
+

i
.
1 1
1
k
r k r r r
k
r k r
r
A C B A A H
A
+
+ + +

+
+

Cutm un
punct M A Q
1
astfel nct
Q
r s se exprime simetric n funcie de
C B A
r r r , , .
k
r k r r r
x r x r x r
A C B A
M A Q
+
+ + +
+
1
) 1 (
1

,
2
) 1 (
C B
r r
x
+
+
alegem x astfel nct
,
2
1
1 1
1 x
k
x
k
k
x

+
+

+
+
deci .
1 3
1
+
+

k
k
x Atunci ). (
1 3
1
C B A Q
r r r
k
k
r + +
+
+
Rezult N B Q
1
i
.
1
P C Q Prin urmare, dreptele P C N B M A
1 1 1
, , sunt concurente n Q.
14. Fie ABCD un dreptunghi nscris n cercul C(O, R), M un punct de pe cerc i
2 1
, H H ortocentrele
triunghiurilor MAB, MCD. Demonstrai c M este mijlocul lui ). (
2 1
H H
Soluie: Fie O centrul cercului circumscris dreptunghiului. Atunci avem:
B A M H
r r r r + +
1
,
D C M H
r r r r + +
2
. Cum
M H H D B C A
r r r r r r r 2 0
2 1
+ + + .
15. Fie
3 2 1
A A A
un triunghi nscris n cercul C(O, R). Notm
3 2 1
, , H H H
ortocentrele triunghiurilor
2 1 1 3 3 2
, , A MA A MA A MA
, unde M este un punct de pe cerc. S se arate c
3 3 2 2 1 1
, , H A H A H A
sunt
concurente.
3
Soluie: Dreptele sunt concurente n mijlocul segmentului MH, H ortocentrul triunghiului
3 2 1
A A A
.
16. Se consider rombul ABCD i M

(AB), N

(BC) i P

(DC). S se arate c centrul de greutate


al triunghiului MNP se afl pe dreapta AC

AM + DP = BN.
Soluie: Alegem reperul cu originea n O, intersecia diagonalelor rombului. Rezult: ,
A C
r r
B D
r r si
l
r z y x r z y x l
r
B A
G
3
) ( ) ( + +

, unde l = AB, x = AM, y = BN, z = DP.


Atunci G

AC

exist u

R astfel nct ) )( 1 (
A A G
r u r u r +

x y + z = 0.
17. Se consider triunghiul ABC i punctele
). ( ), ( AC E AB D
S se arate c mijloacele segmentelor
(AB), (AC) i (DE) sunt coliniare dac i numai dac .
EA
EC
DB
AD

Soluie: Fie .
1
,
1
, ,
p
r p r
r
k
r k r
r p
EA
CE
k
DB
AD
A C
E
B A
D
+
+

+
+
Notm cu M mijlocul lui (AB), P mijlocul
lui (AC) i N mijlocul lui (DE). Avem:
2
,
2
C A
P
B A
M
r r
r
r r
r
+

.
M, N, P coliniare
2
) 1 (
2 ) 1 ( 2 ) 1 ( 2
C A B A A C B A
r r
x
r r
x
p
r p r
k
r k r +
+
+

+
+
+
+
+
. Rezult c
.
2
1
) 1 ( 2 ) 1 ( 2
1
p k
p
p
k

+
+
+

18. n paralelogramul ABCD se dau : AB = 4, BD = 3, BC = 2. Fie G centrul de greutate al triunghiului
ABD, I centrul cercului nscris n triunghiul BCD i
) (BC M
cu 2
MC
BM
. S se arate c G, I i M
sunt coliniare i IG = 2IM.
Soluie: Fa de un punct arbitrar O,
D B C A
r r r r + + si
,
9
5 2 2
9
2 3 4
C B A D C B
I
r r r r r r
r
+ +

+ +


;
3
2
C A
G
r r
r
+


.
3
2
C B
M
r r
r
+


;
9
) 2 ( 2
C B A
I G
r r r
r r IG,
9
2
C B A
r r r
MI

deci
. 2MI IG
19. Fie ABCX i DEFX paralelograme. Artai c triunghiurile ACE i BDF au acelai centru de
greutate.
Soluie:
.
3 3 3
2 1
2 1
G G r
r r r r r r r r r
r
G
F D B E X B E C A
G

+ +

+ +

+ +

20. Fie ABCDE pentagon i M, N, P, Q punctele de intersecie ale segmentelor ce unesc mijloacele
laturilor opuse n patrulaterele BCDE, CDEA, EABD i ABCE. Demonstrai c MNPQ este
paralelogram dac i numai dac ABCD este paralelogram.
Soluie: n raport cu un punct O,
4
E D C B
M
r r r r
r
+ + +

i analoagele.
4
MNPQ este paralelogram
D B C A N Q P M
r r r r r r r r + + + + .
21. Fie ABCD un patrulater inscriptibil, iar M, N, P, Q mijloacele laturilor (AB), (BC), (CD), (DA).
Artai c perpendicularele din M pe CD, din N pe DA, din P pe AB i din Q pe BC sunt concurente.
Soluie: Notm cu O centrul cercului circumscris patrulaterului ABCD, E intersecia perpendicularelor
din M pe CD i din P pe CD, iar F intersecia perpendicularelor din Q pe BC i din N pe AD. MOPE i
OQFN sunt paralelograme. Rezult ( ) .
2
1
F E OD OC OB OA OF OE + + +
22. Se consider un triunghi ABC i punctele M

(AB), N

(AC). Demonstrai c dreapta MN conine


centrul de greutate al triunghiului dac i numai dac . 1 +
NA
NC
MA
MB
Soluie: Fie p
NA
NC
k
MA
MB
, . Fa de un punct oarecare O,
;
1 3
1
1
) 1 (
1 3
) 1 (
k
x
p
r p r
x
k
r k r
x
r r r
r x r x r MN G
A C A B C B A
N M G
+

+
+
+
+
+

+ +
+
p
x
+

1
1
3
1
i
. 1
1
) 1 (
1 3
1
+
+
+
+
p k
p
p
x
k
k
x
23. Fie ABCDEF un hexagon regulat i M

(AC), N

(CE) astfel nct . k


CE
CN
AC
AM
Determinai
k astfel nct punctele B, N, M s fie coliniare.
Soluie: n raport cu un punct O,
C A M
r k r k r + ) 1 ( ;
E C N
r k r k r + ) 1 ( . Dac Q este centrul
hexagonului, atunci
Q B E
r r r 2 + i
C A B Q
r r r r + + , deci
B C A E
r r r r 3 2 2 + .
B, N, M sunt coliniare dac exist x

R astfel nct
M
r
N B
r x r x ) 1 ( + ;
rezult 1 k = 2(1 x) k; 0 = x 3(1 x) k, k = (1 x)(1 k) + 2(1 x) k. Deducem
3
1
k
.
24. Fie ABC un triunghi. S se arate c IG || BC dac i numai dac AB + AC = 2BC.
Soluie: Fie a, b, c lungimile laturilor triunghiului ABC.
IG || BC
. 2 ) (
3
a c b r r x
c b a
r c r b r a r r r
BC x IG
B C
C B A C B A
+
+ +
+ +

+ +

25. Fie O centrul cercului circumscris triunghiului ABC. Dac
OA OC OC OB OB OA 2 2 2 + + +
,
atunci triunghiul ABC este echilateral.
Soluie: Fie
). ( ), ( ), ( CA P BC M AB N
OP OM ON
PA
CP
MC
BM
NB
AN
2 ,
deci ON = OM = OP.
Din teorema lui Stewart avem: .
9
2
;
9
2
;
9
2
2
2 2
2
2 2
2
2 2
b
R OP
a
R OM
c
R ON
5
Rezult a = b = c.
26. Fie triunghiul ABC i L, M astfel nct
AC AB n AL +
, iar .
1
CB
n
n
CM
+
. S se arate c A, M, L
sunt coliniare.
Soluie: ( ) AC
n
AB
n
n
AM AB CA
n
n
AM CA
1
1
1 1 +
+
+
+
+
+ , deci . ) 1 ( AM n AL +
27. Se consider punctele A, B, C, D coplanare, oricare trei necoliniare i R, S ortocentrele
triunghiurilor ABC, respectiv ABD. S se arate c A, B, C, D sunt conciclice dac i numai dac
CD RS
.
Soluie: Fie
2 1
, O O centrele cercurilor circumscrise triunghiurilor ABC i ABD. Fa de un punct O,
avem: ; 2
1
O C B A R
r r r r r + +
2
2
O D B A S
r r r r r + + , deci
( )
1 2
2 2
2 1
O O CD r r r r r r RS
O O C D R S
+ + . Astfel, . 0
2 1 2 1
O O O O CD RS
28. Fie ABC un triunghi,
kBC CD BC D ), (
.
a) Demonstrai c AD < kAB + (1 - k)AC;
b) Dac (AD este bisectoarea unghiului A, demonstrai c
AC AB AD
1 1 2
+ > .
Soluie: a)
. ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( AC k kAB AC k AB k AC k AB k AD AD AC k AB k AD + + < + +
b) .
c b
b
k
+

29. Pe laturile (BC) i (CD) ale patrulaterului convex ABCD, se consider punctele M i N astfel nct
. 3 , 2
ND
CN
MC
BM
Fie
}. {P BN AM
Dac ,
5
4
, 2
PN
BP
PM
AP
artai c ABCD este paralelogram.
Soluie: Fie v b u a CD v BC u AB + , , , a i b numere reale.
Rezult:
v u
BM BA
BP
9
4
3
1
3
2
+
+

i , 0 , 1 ) (
3
1
9
4
9
4
+ + b a v b u a v BN BP deci
BA u CD
ABCD paralelogram.
30. Fie ABC un triunghi, D mijlocul lui BC, M, N puncte pe BC astfel nct BM = CN. Artai c
. 2 AC AB AM AN AD + +
Soluie: Fie k
NB
CN
MC
BM
. Atunci
,
1
;
1
;
2 k
AB k AC
AN
k
AC k AB
AM
AN AM
AD
+
+

+
+

deci
AN AM AD + 2
i .
1 1
AC AB
k
kAB AC
k
kAC AB
AN AM +
+
+
+
+
+
+
6
31. Fie ABCD un patrulater nscris ntr-un cerc de centru O i X un punct n planul su. Se noteaz cu
H H H H
D C B A , , , , respectiv
G G G G
D C B A , , ,
simetricele punctului X fa de ortocentrele, respectiv
centrele de greutate ale triunghiurilor BCD, CDA, DAB, ABC. S se arate c:
a) Dreptele
H H H H
DD CC BB AA , , , sunt concurente ntr-un punct H.
b) Dreptele
G G G G
DD CC BB AA , , ,
sunt concurente ntr-un punct G.
c) Punctele Y, H, G sunt coliniare, Y simetricul lui X fa de O.
Soluie: Alegem un reper cu originea n O.
a) Avem: ) ( 2
D C B X A
r r r r r
H
+ + + , deci . ) ( 2
X D C B A
r r r r r
H
+ + Cutm a

R astfel nct
H
r s
se exprime simetric n funcie de . , , , ,
X D C B A
r r r r r
Cum ), 2 2 2 )( 1 ( ) 1 (
X D C B A A A H
r r r r a r a r a r a r
H
+ + + + alegem .
3
2
a Obinem:
.
3
1
) (
3
2
X D C B A H
r r r r r r + + + Astfel, dreptele
H H H H
DD CC BB AA , , , sunt concurente n H.
b) Din
3
2
D C B
A X
r r r
r r
G
+ +
+
, deducem . ) (
3
2
X D C B A
r r r r r
G
+ + Procednd ca mai sus, dreptele
G G G G
DD CC BB AA , , ,
sunt concurente n G i .
5
3
) (
5
2
X D C B A G
r r r r r r + + +
c) Avem: .
X Y
r r Punctele Y, H, G sunt coliniare dac exist R x astfel nct , ) 1 (
G Y H
r x r x r +
gsim .
3
2
x
32. Fie ABCD un patrulater inscris n cercul C(O, R). Notm
D C B A
H H H H , , ,
ortocentrele
triunghiurilor BCD, CDA, DAB, ABC. Artai c
D C B A
DH CH BH AH , , ,
sunt concurente.
Soluie: n raport cu un reper cu originea n O,
D C B H
r r r r
A
+ + . Cutm
A
AH H care se exprim
simetric n . , , ,
D C B A
r r r r
A
H A H
r x r x r ) 1 ( + . Alegem ). (
2
1
2
1
D C B A H
r r r r r x + + +
33. Pe laturile AB, BC, CD, DA ale paralelogramului ABCD se consider M, N, P, Q astfel nct
, , , , p
QD
AQ
m
PD
CP
k
NB
CN
l
MB
AM

unde l, m, n, p > 0 i 0 + + + CM CQ AN AP . Artai c
dreptele QN, PM i AC sunt concurente.
Soluie:
m
AD m AC
AP
+
+

1
i analoagele. Relaia dat devine:

0
1
1
1
1
1
1
1
1

,
_

+
+
,
_

+
BC
p k
AB
l m
, deci m = l i k = p. Rezult AM = CP i BN = DQ. Din
paralelogramele AMCP, BNDQ i ABCD rezult concurena cerut.
7
34. Fie ABCD, CEFG, FHAI paralelograme. Daca M, N sunt centrele de greutate ale triunghiurilor
BEF i DIG, atunci centrul de greutate al triunghiului ACF este mijlocul lui (MN).
Soluie: Folosim: Dac G este centrul de greutate al unui triunghi UVW, atunci ) (
3
1
W V U G
r r r r + +
i dac XYZT este paralelogram, atunci
T Y Z X
r r r r + + .
35. Triunghiurile ABC i ABC au acelai centru de greutate. Demonstrai ca AA, BB, CC pot fi
laturile unui triunghi.
Soluie: 0 3 3 ' ' '
' ' ' '
+ + + +
G G C C B B A A
r r r r r r r r CC BB AA , deci AA, BB, CC pot fi
laturile unui triunghi.
36. Fie ABCD un patrulater convex, G centrul de greutate al triunghiului BCD i H ortocentrul
triunghiului ACD. Demonstrai c ABGH este paralelogram dac i numai dac G coincide cu centrul
cercului circumscris triunghiului ACD.
Soluie: Fie O centrul cercului circumscris triunghiului ACD. n raport cu O, ABGH este paralelogram
dac i numai dac

0 0
3
+ +
+ +

G D C B D C A
D C B
A B H G A B
r r r r r r r
r r r
r r r r r r HG AB
,
deci
. 0 G O OG
37. Fie ABCDE un pentagon i M, N, P, Q, R, S mijloacele segmentelor AB, BC, CD, DE, MP i NQ.
Artai c AE RS
4
1
.
Soluie: ) (
2
1
B A M
r r r + i analoagele. Deducem ) (
4
1
D C B A R
r r r r r + + +
i ) (
4
1
E D C B S
r r r r r + + + , deci AE r r r r RS
A E R S
4
1
) (
4
1
.
38. Fie ABCDE pentagon inscriptibil, iar
5 2 1
,..., , H H H
ortocentrele triunghiurilor ABC, BCD, CDE,
DEA, EAB i
5 2 1
,..., , M M M
mijloacele segmentelor DE, EA, AB, BC, CD. Demonstrai c dreptele
5 , 1 , i M H
i i
sunt concurente.
Soluie: Fie O centrul cercului circumscris pentagonului. Fa de O,
.
2
,
1
1 1
E D
M C B A H
r r
r r r r r
+
+ +
Cutm un punct
1 1
M H Q care sa aib
Q
r simetric n
E B A
r r r ,... , .
2
) 1 ( ) ( ) 1 (
1 1
E D
C B A M H Q
r r
x r r r x r x r x r
+
+ + + +
.
Considerm
3
1
x si ) (
3
1
E D C B A Q
r r r r r r + + + + . Rezult
Q
r 5 , 1 , i M H
i i
.
39. Artai c ntr-un triunghi dreptunghic IG nu poate fi paralel cu ipotenuza, ns poate fi paralel cu
una dintre catete.
Soluie: Fie triunghiul ABC dreptunghic n A.
8
IG || BC
) (
3
B C
C B A C B A
r r x
c b a
r c r b r a r r r
BC x IG
+ +
+ +

+ +

, n raport cu un punct oarecare O.
Rezult 0
3
1

+ +

c b a
a
, b + c = 2a. Cum
2 2 2 2 2 2
) ( ) ( 4 c b c b a c b + + + , imposibil.
IG || AB este echivalent cu a = 5k, b = 3k, c = 4k.
40. Fie (AB), (CD) dou coarde perpendiculare ale unui cerc de centru O i fie P punctul de intersecie
al dreptelor AB i CD. S se arate c
PO PD PC PB PA 2 + + +
.
Soluie: Fie M mijlocul lui (AB), iar N mijlocul lui (CD). Atunci PN PD PC PM PB PA 2 , 2 + + i
PO PN PM PD PC PB PA 2 ) ( 2 + + + + .
41. Fie ABCD un patrulater convex, E mijlocul lui (AC), iar F mijlocul lui (BD). Dac
BC AD EF a
, 2 a , atunci ABCD este paralelogram.
Soluie:
) (
2
1
2 2 2 2
BC AD
r r r r r r r r
r r EF
B C A D C A D B
E F

+

.
Rezult BC AD BC AD
a
) (
2
. Cum
BC AD a 2
, deci ABCD este paralelogram.
42. Fie G centrul de greutate al triunghiului ABC, iar
3 2 1
, , G G G
centrele de greutate ale triunghiurilor
GBC, GCA, GAB. Artai c 0
3 2 1
+ + GG GG GG .
Soluie: Fie O un punct oarecare al planului. Atunci avem:

0 3
3
6 3
3
3
) ( 2 3
3 2 1
3 2 1

+

+ + +
+ + + +
G
G G
G
C B A G
G G G G G G
r
r r
r
r r r r
r r r r r r GG GG GG
.
43. Fie
C B A
r r r , , vectorii de poziie corespunztori vrfurilor triunghiului ABC, iar a, b, c lungimile
laturilor BC, CA, AB. S se arate c dac 0 ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( + + + + +
C B A
r c b a r b a c r a c b , atunci
triunghiul ABC este echilateral.
Soluie: Avem relaia dat n forma: I G r r r c r b r a r r r c b a
I G C B A C B A
+ + + + + + ) ( 3 ) )( ( ,
deci triunghiul ABC este echilateral.
44. S se arate c I este centrul cercului nscris n triunghiul ABC dac i numai dac
0 + + CI c BI b AI a
, unde a = BC, b = AC, c = AB.
Soluie: Fie I centrul cercului inscris n triunghiul ABC i AD bisectoarea unghiului A. Atunci:
c b a
AC c AB b
c b
AC c AB b
c b a
c b
AD
AD
AI
AI
+ +
+

+
+

+ +
+

. Rezult
0 + + CI c BI b AI a
.
Reciproc, fie I centrul cercului inscris.
Avem:
0 ' ' ' + + CI c BI b AI a
. ' 0 ' ) ( ) ' ( ) ' ( ) ' ( I I II c b a CI CI c BI BI b AI AI a + + + +
9
45. Fie paralelogramul ABCD, E un punct pe diagonala (BD), diferit de centrul paralelogramului i C
simetricul lui C fa de E. Paralela prin C la AD taie AB n F, iar paralela prin C la AB taie AD n G.
S se arate ca:
a) EF || AC;
b) E, F, G sunt coliniare.
Soluie: Fa de un punct oarecare O din planul ABCD,
. 2 , ,
1
,
' C E C
B D
E D B C A
r r r
EB
DE
k
k
r k r
r r r r r
+
+
+ +
Din
B A F
r x r x r AB F ) 1 ( + , deci
C
B B C A
B A C E B A C F
r
k
r k r r r
r x r x r r r x r x r r F C +
+
+ +
+ + +
1
2
2 ) 1 ( 2 ) 1 ( '
'
. Dar CF || BC,
deci ) ( '
B C
r r BC F C . Obinem:
+

+

1
2
1 ;
1
1
2 1 ; 0
1
2
k k
k
x
k
x , deci
1
1
,
1
2
+

k
k
k
x i
B A F
r
k
k
r
k
r
1
1
1
2
+

+
+
. Rezult CA
k
r r
k
r r EF
C A E F
1
1
) (
1
1
+

+
, deci
EF || AC.
De asemenea,
F C A G
r r r r +
'
(din AFCG paralelogram), deci
EF k AC EF r r GF
G F
) 3 ( 2 + + . n concluzie, E, F, G sunt coliniare.
46. Fie ABC un triunghi, D un punct pe (AB), E un punct pe (AC) astfel nct
EA
CE
DB
AD
. Paralela prin
E la BC taie AB n F. Artai c:
a) (AB) i (DF) au acelai mijloc;
b) mijloacele segmentelor (AB), (AC) i (DE) sunt coliniare.
Soluie: Fie
EA
CE
DB
AD
. k Atunci avem:
k
r k r
r
k
r r k
r
B A
D
B A
F
+
+

+
+

1
,
1
.
a) Dac M este mijlocul lui DF, iar M este mijlocul lui (AB), atunci
M B A F D M
r r r r r r + + ) (
2
1
) (
2
1
'
, deci M = M.
b) Fie M, N, P mijloacele segmentelor (AB), (AC), (DE).
De aici,
) 1 ( 2
) 1 (
2
,
2
,
2 +
+ + +

k
r r k r k r r
r
r r
r
r r
r
C B A E D
P
C A
N
B A
M
.
M, N, P coliniare
R x ) (
cu
1
) 1 (
+
+
k
k
x r x r x r
N M P
.
47. Fie ABCD un patrulater inscriptibil i M un punct pe cercul circumscris acestuia, diferit de vrfurile
patrulaterului. Dac
4 3 2 1
, , , H H H H
sunt ortocentrele triunghiurilor MAB, MBC, MCD i MDA, iar E,
F mijloacele segmentelor (AB) i (CD), atunci:
a)
4 3 2 1
H H H H
este paralelogram;
b)
EF H H 2
3 1

.
(Olimpiada Judeean, 2002)
10
Soluie: Folosim vectorii de poziie fa de O.
Avem: AC r r r r r r r r r r H H
A C B A M C B M H H
+ + + + ) ( ) (
1 2
2 1
. Analog .
3 4
AC H H Deci
.
3 4 2 1
H H H H n concluzie,
4 3 2 1
H H H H
este paralelogram.
b) . 2
1 3
3 1
EF AD BC r r r r r r H H
A D B C H H
+ +
48. Fie ABC un triunghi, G centrul de greutate i
) ( ), ( ), ( CA P BC N AB M
astfel nct
PA
CP
NC
BN
MB
AM
. Notm cu D, E, F centrele de greutate ale triunghiurilor AMP, BMN, CNP. S se
arate c:
a) triunghiurile ABC i DEF au acelai centru de greutate;
b) pentru orice punct X al planului, avem : XC XB XA XF XE XD XG + + < + + < 3 .
(Olimpiada Judeean, 2002)
Soluie: a) Fie k
MB
AM
. Fa de un punct O,
k
r k r
r
k
r k r
r
k
r k r
r
A C
P
C B
N
B A
M
+
+

+
+

+
+

1
,
1
,
1
. Dac
1
G
este centrul de greutate al triunghiului DEF, iar G al triunghiului ABC, atunci
G
C B A P N M C B A F E D
G
r
r r r r r r r r r r r r
r
+ +

+ + + + +

+ +

3 9
) ( 2
3
1
.
b)
. 3 XF XE XD XG + +
Deci
XF XE XD XF XE XD XG + + < + + 3
(inegalitatea este strict
deoarece XF XE XD , , un sunt coliniari).
( )
.
1
,
1
,
1
). (
3
1
), (
3
1
,
3
1
XC XB XA XF XE XD
k
kXA XC
XP
k
kXC XB
XN
k
kXB XA
XM
XP XN XC XF XN XM XB XE XP XM XA XD
+ + < + +
+
+
<
+
+
<
+
+
<
+ + < + + < + + <
49. Spunem c o mulime A de vectori nenuli din plan are proprietatea (S) dac are cel puin trei
elemente i
) (
w v u w v A w v A u + , , , ) ( , .
a) Artai c pentru orice 6 n , exist o mulime de vectori nenuli, care are proprietatea (S).
b) Demonstrai c o orice mulime finit de vectori nenuli, care are proprietatea (S), are cel puin 6
elemente.
(Olimpiada Judeean, 2003)
Soluie: a) Pentru n = 6 considerm { }
6 2 1
,..., , OM OM OM A , unde
6 2 1
...M M M
este hexagon regulat
de centru O. Demonstrm inductiv. Fie { }
n
v v v A ,..., ,
2 1
o mulime de n vectori care are proprietatea
(S). Construim o mulime cu (n + 1) vectori, care are aceeai proprietate. Dac
n
v v v v v v + + +
1 3 1 2 1
,..., ,
sunt din A, cum sunt distinci, diferii de
1
v , rezult:
{ } { }
n n
v v v v v v v v v ,..., , ,..., ,
3 2 1 3 1 2 1
+ + + , de unde urmeaz c
+ + + + + + ) ( ... ) ( ) (
1 3 1 2 1 n
v v v v v v 0 ...
1 3 2
+ + + v v v v
n
, fals. Prin urmare, exist
{ } n i ,..., 3 , 2

astfel nct A v v
i
+
1
, multimea { }
i n
v v v v v +
1 2 1
, ,..., , (cu (n + 1) elemente) are prorietatea (S).
11
b) Fie { }
n
OX OX OX A ,..., ,
2 1
. Alegem dou axe, de versori v u, , neparalele cu nici unul dintre
vectorii
i
OX . Rezult: 0 , , +
k k k k K
b a v b u a OX .
Mulimea M =
} ,...., , {
2 1 n
a a a
are aceeai proprietate cu (S).
Fie M a , cel mai mic element. Atunci exist b, c diferite, b, c < 0 astfel nct a = b + c (dac b > 0
sau c > 0, a nu poate fi cel mai mic element). Rezult c M conine cel puin trei numere negative.
Considernd cel mai mare element din M, gsim cel puin trei numere pozitive n M. Rezult 6 n .
50. Fie ABC un triunghi nedreptunghic, H ortocentrul su i
3 2 1
, , M M M
respectiv mijloacele laturilor
BC, CA, AB. Fie
1 1 1
, , C B A simetricele lui H fa de
3 2 1
, , M M M
, iar
2 2 2
, , C B A ortocentrele
triunghiurilor C BA
1
, A CB
1
i B AC
1
. Demonstrai c:
a) triunghiurile ABC i
2 2 2
C B A au acelai centru de greutate;
b) centrele de greutate ale triunghiurilor
2 1
A AA ,
2 1
B BB i
2 1
C CC formeaz un triunghi asemenea cu
triunghiul dat.
(Olimpiada Judeean, 2005)
Soluie: n raport cu O, centrul cercului circumscris triunghiului ABC,
C B A H
r r r r + + .
Din
1 1
2
M A H
r r r + rezult c
A C B A C B A
r r r r r r r + + + ) ( ) (
1
, deci
1
A este simetricul lui A fa
de O. Rezult c
) , ( , ,
3 2 1
R O C A A A
.
a) Fie
2
G centrul de greutate al triunghiului
2 2 2
C B A i G centrul de greutate al triunghiului ABC.
Atunci avem: . ) (
3
1
) (
3
1
) (
3
1
1 1 1 2 2 2 2
C B A B C A A B C C A B C B A G
r r r r r r r r r r r r r r r r + + + + + + + + + + + + .
(am folosit
A A
r r
1
etc.). Rezult .
2
G G
b) Fie
A
G centrul de greutate al triunghiului
2 1
A AA .
Atunci BA r r r r r r r r r r G G
B A A A A B B B G G B A
A B
3
2
) (
3
2
) (
3
1
2 1 2 1
+ + i analoagele.
Rezult asemanarea de raport
3
2
.
51. Fie ABCD un patrulater convex, M mijlocul lui AB, N mijlocul lui BC, E punctul de intersecie a
dreptelor AN i BD, iar F punctul de intersecie a dreptelor DM i AC. Artai c dac BD BE
3
1
i
AC AF
3
1
, atunci ABCD este paralelogram.
(Olimpiada Judeean, 2006)
Soluie: Fie v b u a CD v BC u AB + , , , cu a i b numere reale. Rezult:
v
b
u
a
AE v u AN v b u a AD
3
1
3
3
,
2
1
, ) 1 ( ) 1 (
+
+
+
+ + + + . Din AN AE, coliniari deucem:
a 2b + 1 = 0. Analog din DM DF, coliniari urmeaz c 2a + b + 2 = 0. Rezult a = -1; b = 0. n
concluzie,
BA CD
.
12
52. Fie triunghiul ABC i punctele M pe (AB), N pe (BC), P pe (CA), R pe (MN), S pe (NP) i T pe
(PM) astfel nct
PA
CP
NC
BN
MB
AM
, , 1
TM
PT
SP
NS
RN
MR

) 1 , 0 (
.
a) S se arate c triunghiurile STR i ABC sunt asemenea.
b) S se determine astfel nct aria triunghiului STR s fie minim.
(Olimpiada Judeean, 2007)
Soluie: a) Fa de un punct O, avem:

+

2
) 1 (
2
) 1 (
N M M P
R T
r r r r
r r RT
.
Deoarece are loc relaia

+
+

1
B A
M
r r
r
i relaiile analoage, rezult: . 0
2
1
,
2
2
>
+
+t BC t RT
Analog avem: CA t SR AB t TS , .
Deci triunghiurile STR i ABC sunt asemenea, raportul de asemanare fiind t.
b) Raportul ariilor celor dou triunghiuri este
2
t , deci aria triunghiului STR este minim dac t este
minim.
Din
1
]
1

+ + + ,
3
1
] 1 , ( 0 , 0 2 1 ) 1 ( ) 1 (
2
t t t t
. Rezult
3
1
min
t pentru
2
1
.
53. Pe laturile AB i AC ale triunghiului ABC se consider punctele D i E, astfel nct
0 + + + EC EA DB DA
. Fie T intersecia dreptelor DC i BE. S se determine R astfel nct
TA TC TB +
.
(Olimpiada Judeean, 2009)
Soluie: Observm c vectorii
DB DA+
i
EC EA+
au direciile vectorilor necoliniari
AB
i
AC
,
deci suma lor este vectorul nul dac i numai dac ambii sunt nuli. Rezult c D i E sunt mijloacele
segmentelor (AB) i (AC), deci T este centrul de greutate al triunghiului ABC. Din
0 + + TC TB TA

rezult . 1
54. O dreapt care trece prin I, centrul cercului inscris n triunghiul ABC, taie laturile AB i AC n P i
Q. Notm BC = a, AC = b, AB = c,
q
QA
QC
p
PA
PB
,
.
a) Artai c IC cp IB pb a IP p a + ) ( ) 1 ( .
b) Artai c a = bp + cq.
c) Artai c dac bcpq a 4
2
, atunci dreptele AI, BQ i CP sunt concurente.
(Olimpiada Judeean, 2010)
Soluie: a) Din IA p IB IP p + + ) 1 ( si
0 + + CI c BI b AI a
, rezult concluzia.
b) Avem: IB bq IC cq a IQ q a + ) ( ) 1 ( . Din P, I, Q coliniare, rezult
cp a
cp
bq
pb a

, deci
(a pb)(a cp) = bcpq.
c) Din bcpq a 4
2
cq bp bcpq cq bp + 4 ) (
2
i din reciproca teoremei lui Ceva rezult
concurena cerut.
13
55. Fie ABC un triunghi dreptunghic n A i M un punct pe (AB) astfel nct 4 3 3
MB
AM
. S se
determine msura unghiului B tiind c simetricul lui M fa de mijlocul segmentului GI aparine
dreptei AC.
(Olimpiada Naional, 2002)
Soluie: n raport cu un punct O, avem:
k
r k r
r
B A
M
+
+

1
, unde , 4 3 3 k
,
3
C B A
G
r r r
r
+ +

c b a
r c r b r a
r
C B A
I
+ +
+ +

. Fie M simetricul lui M fa de mijlocul lui (GI). Rezult


I G M M
r r r r + +
'
.
Din faptul c M este situat pe (AC) urmeaz c
C A M
r x r x r ) 1 (
'
+ , deci avem:
3
C B A
r r r + +
+
c b a
r c r b r a
C B A
+ +
+ +
-
k
r k r
B A
+
+
1
=
C A
r x r x ) 1 ( + , de unde obinem
6
3 3
0
1 3
1

+ +

+

+ +
+
c b a
b
k
k
c b a
a
, de unde, innd cont i de teorema lui Pitagora, rezult
2
9
,
2
3 3
b c i msura unghiului B egal cu 30.
56. Fie ABCD un patrulater convex i E punctul de intersecie a dreptelor AD i BC, iar I punctul de
intersecie a dreptelor AC i BD. Dac triunghiurile EDC i IAB au acelai centru de greutate, atunci
AB || CD i .
2
AC IA IC
(Olimpiada Naional, 2005)
Soluie: Alegem reperul cu originea n I, deci
A C
r n r ,
B D
r m r , cu m, n numere reale.
Din E, B, C i E, A, D coliniare rezult
B A A B E
r m y r y r x n r x r ) 1 ( ) 1 ( + + , iar de aici urmeaz c
n(1 x) = y i x = (1 y)m.
Cum triunghiurile EDC i IAB au acelai centru de greutate, avem:
B A A B E
r r r n r m r + + + , deci 1 ) 1 ( ) 1 ( + + + + + n n x r r r n r m r n x r x
B A A B A B
, x + m = 1.
Din relaiile deduse gsim m = n, 0 1
2
+ n n . Astfel, AB m r r m r r CD
A B C D
) ( , deci
AB || CD i m < 0.
Din m
IC
AI
CD
AB
i
. ) ( 0 0 1 0 1
2 2 2
2
2
2
AC AI CI AI AI CI AI AI CI CI
AI
CI
IA
IC
m m + +
14