Sunteți pe pagina 1din 24

REVISTA EDITATA DE O.C. AL U.T.C. ANUL XVI- NR.

185 4/86
CONSTRUCTII PENTRU AMATORI
SUMAR
LUCRAREA PRACTiCA DE
BACALAUREAT ................ pag.2-3
Filtrarea
Oscilatorul Colpitts
INITIERE N
RADIOELECTRONICA .......... pag.4-5
Alimentatoare stabilizate
Filtre variabile
Convertor DC-DC
CQ-VO ......................... pag.6-7
Transceiver
DKM 301E
ATELIER ....................... pag. 8-9
. Cablul coaxial
Reflectometru
Antene PARABEAM
LABORATOR ................... pag. 10-11
Circuite logice CMOS:
MMC4047 ..
TEHNiCA MODERNA ........... pag. 12-13
Microcalculatorul LIS 881
AUTO-MOTO .................. pag. 14-15
Autoturismele OLTCIT:
Service
Avertizor
TV-DX .......................... pag. 16-17
, Antene speciale
CITITORII ........ pag.1S-19
Avertizat pentru gaze
de dezlipit
Utilizarea arborilor ca
antene
................. pag. 20-21
rezultatelor
folosind analizorul de culoare
Filmul temperatura de .
culoare a luminii
Filmul ORWO MAS
REVISTA REVISTELOR ......... pag. 22
Ceas electronic
QRP - Tx
PUBLICITATE .................. pag.23
I.A.E.I.-Titu
SERVICE ....................... pag. 24
Radioreceptorul SANYO 7K 270
(CITITI N PAG. 10-11)
fIlTRAReA
TENSIUNEA
DE
Presupunem valoarea capaci-
condensatorului C este sufi-
cient de mare pentru ca UR
fi considerat constant egal cu V
M
.
Montajul din figura 4 este prezentat
simplificat n figura 12. Se poate
scrie:
v = u + V
M
de unde
u = v - V
M
tensiune este reprezen-
n figura 13. Tensiunea
de este
cu valoarea a lui lui,
2 V
M
.
'Concluzii:
- tensiunea u R se
apropie cu att mai mult de o ten-
siune cu ct valoarea ca-
condensatorului C este
mai mare;
- dimensiunile costul con-
densatorului C cresc pe ce
capacitatea lui
- curentul maxim n
cnd valoarea
cO]1densatorului C
In ceea ce ma-
ximi care au fost trebuie
remarcat rezultatele
extreme, cele mai nefavorabile, de-
oarece s-au presupus ca fiind nule
a sursei rezis-
diodei D n stare de con-
seama n realitate
aceste snt diferite' de
zero, se vor valori mai mici
pentru curentii maximi
U
O

-2V,.;g
mm
cI

L.
r
E"
2
(URMARE DIN MR. TRECUT)
2. Filtre
figura 14:
v = VMsinwt
eR = ER er (13)
este valoarea medie a lui
eR' lare
r
este tensiunea de ondu-
la intrarea filtrului;
UR = UR + ur (14)
unde U
R
este valoarea medie a lui
UR' iar u
r
este tensiunea de ondu-
la filtrului.
Filtrele snt montaje destinate
rezultatele
nute n cazul folosirii unui conden-
sator legat n paralel cu rezistorul R.
Scopul teoretic n a o
tensiune UR = U
R
, cu alte cuvinte, a
o tensiune de u
r
= O
la bornele rezistorului R.
a) Eficacitatea unui filtru
Tensiunile eR UR snt pe-
riodice de timp. Ele pot fi descom-
puse n serie Fourier. Astfel, tensiu-
nea eR de 13 poate fi
ntr-o serie de
sinusoidale pentru care pri-
mul termen el are
ca eR' Pe de parte, tensiunea UR
de 14 poate fi, la rndui
ei, ntr-o serie
de termeni pentru care primul ter-
men UI are cu UR
eR'
Eficacitatea K a unui filtru se defi-
prin raportul
K = valoarea a lui eli va-
loarea a lui UI.
Acest raport este supraunitar. Un
filtru este cu att mai bun cu ct
eficacitatea lui este mai mare.
b) Filtrul LC
t
eRI
V C
It
1
!f
1 lei
Ansamblul C', L C din figura 15
un filtru rr care
foarte tensiunea E
R
bo-
bina L o foarte
n cu R. In acest
caz se poate scrie U
R
= E
R
.
CALCULUL
FllTRULUI
Fie w tensiunii eR n
a lui el.
tensiunii veste 50 Hz, atunci pul-
lui el va fi 2 . rr' 50 rad/s pentru
redresarea 2 . rr .
100 rad/s pentru redresarea

Capacitatea condensatorului AC
este astfel nct 1/Cw R. In
acest caz se poate neglija R pentru
componentele alternative monta-
jul din figura 16 poate fi transformat
n cel prezentat n figura 7.
FOlosind numerele complexe, se
poate scrie:
Ul 1/jCw
1 -
jLw + 1/jCw
1
1 +
n se irilpune ca u I el
n Lw 1/Cw, cu alte
cuvinte, LCw
2
1. Eficacitatea fil-
trului va fi:
K = I EI I
U1
deci
K = LCw
2
APLICATIE NUMERiCA
Fie L = 4 H, C = 32 }.LF w = 100 rr'
rad/s

K = 4 . 32 . 10-
6
(100 . rr)2 = 12,5
Se poate afirma un bun filtru
se cnd 1/Cw este mic de

R Lw este mare de 1/Cw.
c) Filtrul RC
Ansamblul C', r C din figura 18
un filtru rr. Spre deose-
bire de filtrul precedent, acesta ate-
valoarea medie E
R
a lui eR'
Calculul
Condensatoarele C' C nu inter-
vin n cazul componentei continue.
SChema din figura 19 permite cal-
culul lui U
R
:
U
R
= E
R
__
R
_
R+r
Atenuarea filtrului n curent con-
tinuu este R/(R + r).
CALCULUL
FILTRUlUI
Cnd capacitatea C este astfel
nct 1/Cw R, montajul din
figura 20 se devenind cel
n figura 21. Utiliznd nume-
rele complexe, se poate scrie:
UI
r + 1/jCw 1 + j . r . Cw
Eficacitatea liLtrului va fi:
K = I I = li +
UI
deci
K
Se poate remarca faptul pen-
tru a UI el, este necesar ca
r 1/Cw sau rCw 1. Aceste
fiind ndeplinite, eficacitatea de-
vine:
K= rCw
NUMERiCA
Fie r = 1 kO, C = 50 MF si w = 100 rr'
rad/s. '
K = 10
1
50 . 10--
6
100 7r = 15.
d) Avantajele dezavantajele
celor filtre prezentate
D r--
171:
-,
r I
I
fi eli f?

I
I
1---
---
__ ..J
--------
_ J
T
TEHNIUM 4/1986
Praf. MIHAI CDRUTIU,
Liceul "C.A.
Oscilatoarele electronice cu
surse coman-
date de tensiune/curent 'au ca
semnale de intra're din
semnalele qe Aceste frac-
se cu ajutorul
lor de
cu n ramura
(nymit Colpitts, figura 2).
In aceste montaje este
prin divizarea tensiunii
de la bornele circuitului osc-
lant, care se n
fel nct semnalul aplicat n baza
tranzistorului fi-e n cu
tensiunea de colec-
tor. n schemele din figurile 1
2 snt elementele clasice
de stabilizare a "punctului static
L
'"

\O
/20.it
co

"t-

Ca surse de curent coman-
date se fie etaje de
amplificare folosind un tranz.is-
tor bipolar n conexiunea emitor
comun sau fie
etaje de amplificare cu un tran-
zistor cu efect de cmp n cone-
xiunea sau
In ca-
zurile (colector, respectiv
se ca un gene-
rator de curent comandat de
tensiunea la bornele de
intrare: respectiv

Pentru un transfer maxim de
putere la putere
sursele comandate de
curent trebuie debiteze
ntr-un circuit de mare impe-
se utilizarea
aproape a circuitului
rezonant paralel n schemele de
oscilatoare LC cu un singur' etaj.
SOpt

Ca surse de tensiune coman-
date se amplificatoare
de tensiune cu mai multe etaje,
de
mai ales la joase, am-
plificatoare
Sursele comandate de ten-
siune, la putere absor-
pot livra o putere mai
mare n circuitele de
din n sche-
mele de oscilatoare LC cu surse
comandate de tensiune se utili-
frecvent circuitele rezo-
nante serie.
n un
mare de oscilatoare cu
Acestea snt constituite, n prin-
cipiu, dintr-un amplificator acor-
dat la care s-a aplicat o
suficient de
. Cel mai frecvent se
montajele oscilatoare cu
n trei puncte: cu n ra-
mura a circuitului os-
cilant (numit Hartley, figura 1)
Filtrul LC are avantajul de a nu
atenua valoarea medie a luiE
R
, n
timp ce f,iltrul RC produce o astfel
de atenuare. Pe de parte, filtrul
RC este mai economic dect filtrul
LC deoarece costul unei bobine
este mai mare dect cel al unui con-
dansator. Pe cost, trebuie
gabaritul pieselor de
care, n montajele moderne, trebuie
TEHNIUM 4/1986
de de polarizare a
circuitului de (R, C" Rbl
Rh2 ).
de intrare a circui-
telor cu tranz.istoare bipolare
este destul de astfel cir-
cuitul acordat este pro-
ducndu-se o amortizare apre-
a De aceea
se ca
a tranzistorului
se cupleze la circuitul oscilant
cu ajutorul unui condensator
avnd o capacitate
n cele ce
schema a unui oscila-
tor Colpitts n care se folosesc
tran-zistoare cu efect de
cmp (figura 3) pentru care im-
de intrare snt sufi-
cient de mari, astfel nct este
evitat dezavantajul n
cazul tranzistoarelor bipolare.
Montajul este din
etaje distincte: oscilatorul
propriu-zis etajul separator.
Sursa tranzistorului care for-
etajul oscilator este izo- .
de din punct de ve-
dere alternativ. Se poate deci
considera este un montaj cu
drena avnd grila
seama. Astfel, di-
mensiunile unei bobine snt mult
mai mari dect cele ale unui con-
densator.
Filtrul RC este folosit cnd rezis-
R este mare, cu alte cuvinte,
cnd alimentarea este de putere
In acest caz, r
poate fi suficient de mare pentru a
asigura un bun filtraj.
la circuitul oscilant, care deter-
de lucru.
Pentru unei stabili-
maxime trebuie ca elemen-
tele componente ale circuitului
9scilant fie alese cu
In cazul montajului propus, pen-
tru care de lucru este
ntre 3 020 kHz
3 560 kHz, s-a utilizat un con-
densator variabil pe ca/it avnd
capacitatea de 10-50 pF. Bo-
bina L este pe o car-
de 6,5 mm diametru, pre-
cu un miez de
este din 50 de spire
turate din de cupru-email
o 0,2 mm. BObinajul a fost rigi-
dizat cu un strat de aral-
dit.
Cele condensatoare fixe
din circuitul oscilant au fost
alese n fel nct unul
un coeficient de
negativ, i ar pozitiv,
anume: 68 pF/-33'
(punct maro), respectiv
4,7 pF/100' 10-
6
K-
1
(punct au-
riu). Reamintim prin coefi-
cient de al unui
condensator se raportul
dintre a capaci-

a temperaturii; se n
K-
I
.
Condensatorul ajustabil este
de 10-40 pF, pe caUt.
Se n circuitul gri-
lei o de tipul
1 N4148; aceasta are rolul de a
proteja tranzistorul respectiv la
eventualele supratensiuni.
Cel de-al doilea etaj, echipat
tot cu un tranzistor cu efect de
cmp (de tipul BF245), are un rol
dublu: de a amplific'a semnalul
generat de oscilator (amplifica-
tor aperiodic) de separator.
la care se
utilizarea une.i diode
stabilizatoare (PL9V1), conduce
la o mare stabilitate a ansamblu-
lui.
Bobinele de de .F., notate
cu SI S2, snt identice au o
de 1 mH. -
In aceste
cu aproximativ
3 kHz n primele 15 minute de
la punerea n amon;.
tajului, care practic
Evident, modificnd
elementele circu-
itului oscilant pot fi
alte game de
Cnd R este ali- !IIIB'IIll-------------.
mentarea este de putere medie sau
mare, iar un bun filtraj nu poate fi
asigurat dect folosind un filtru LC.
e) Filtre n
Eficacitatea unui bun filtraj poate
fi realiznd mai multe filtre n
exemple de acest fel
snt date n figurile 22 23.
Simpozionul al ra-
dioamatorilor, dedicat
a 60 de ani de radioamatorism
organizat n Cam-
pionatul de teh-
din cadrul Festivalului Na-
"Cntarea Romniei", orga-
nizate de de
Radioamatorism, cu sprijinul re-
vistei "Tehnium", vor avea loc
anul acesta la Craiova n pe-
rioada 11-12 octombrie.
Radioamatorii care doresc
prezinte referate sau
n cadrul acestor mani-
snt ia
cu revistei "Tehnium",
tel. 90/17.60.10, .. interior 2059.
3
ALIMENTATOARE
STABILIZATE
Pagini realizate de fiz. A.
Primul pas in abordarea montaj electronic il realizarea
unei surse adecvate de alimentare, care, in general, una sau mai
multe tensiuni continue foarte bine filtrate. Nu pUJine sint circuitele care
obligi, in plus, ca sursa de alimentare fie ceea ce
tensiunea/tensiunile de nu (sau se nesemnificativ)
in functie de intensitatea curentului.
pe a circuitelor Integrate stabilizatoare de ten-
siune a diminuat intr-o oarecare interesul constructorilor amatori
pentru realizarea unor stabilizatoare clasice, cu componente discrete. De-
parte de a contrazice net prezenta-
rea care propune sublinieze citeva principii generale de func-
a stabilizatoarelor cu componente discrete, lor fiind in-
in cazul unor scheme cu integrate specializate.
1. GENERATOARE DE TEN-
SIUNE
Punctul de plecare al sta-
bilizator l constituie generatorul de
tensiune indiferent
acesta are la de ten-
siune (grup de transfor-
mare, redresare filtrare) sau alte
surse autonome (baterii, acumula-
toare etc.). n figura 1 este repre-
zentat schematic un generator de
tensiune conectat ntr-un
circuit exterior de S-au no-
tat cu e - electromotoare, de-
ca tensiunea la bornele gene-
ratorului atunci cnd circuitul exte-
la intrarea neinversoare a
unui amplificator n
de repetor, se
o R-C ca n figura 1, se
un filtru trece-sus avnd frec-
de f
t
= 1/2rrRC. Acest
circuit practic neafec-
tate semnalele de intrare avnd frec-
mai mare ca f
t
, n schimb
cu cca 6 sem-
nalele cu f<f
t

Inversnd celula R-C ca n figura
2, circuitul devine un filtru trece-jos,
respectiv neafectate
semnalele cu f<f
t
, n schimb ate-
cu cca 6 semna-
lele cu f>f
t
de este
de
(de fapt, f
t
este ca frecventa
4
rior este deschis (cnd nu
curent), cu Rg- a
generatorului cu Rs -
de La nchiderea circuitului
de prin el se un
curent cu intensitatea 1, tensiunea la
bornele lui Rs o valoare U,
ntotdeauna mai dect
electromotare e. e-U este
de de tensiune pro-
de curentul I la bornele rezis-
RR' conform legii lui Ohm:
e-U = Ri! . 1.
Pe noi ne practic ten-
siunea U de la bornele consumato-
rului Rs, pe care o putem exprima,
pentru care semnalul de este
atenuat cu 3 dB de semnalul de
intrare).
Dezavantajul acestor scheme
simple l constituie panta
de atenuare, care nu o
separare a domeniilor
de pentru unele
practice mai Din acest
punct de vedere mult mai avanta-
joase snt din figurile 3
4, reprezentnd un filtru trece-jos,
respectiv un filtru trece-sus cu ate-
nuarea de 12 n plus,
de au fost
aici variabile prin introducerea celor
duble (de cte 2
x 100 kO, liniare). Astfel, pentru
filtrul trece-jos f
t
poate fi
..... --------..... ---------..... --o
aplicnd legea lui Ohm ntregului
circuit, astfel:
U = RS'I = RS'e/(R,,+ Rs} =
Rs
e
Rs+ RII
1
U = . e (1)
1 + R/Rs
Concluzia acestui studiu elemen-
tar este tocmai cauza impune
necesitatea
deducem din (1) tensiunea
U la bornele consumatorului este
att de electromo-
toare e, ct de raportul R/Rs,
cu
acestui raport. Presupunnd cu
(nu intotdeauna justifi-
e R!( ar
constante n timp, o va-
r---- - - -.-.- -,

: 9 I
I + I
I I
I -e I U
RS
- I ! r
lB
i
I j -
: G I 0 .... ----1
L __________ ....J
+
orientativ ntre 2,2 kHz (R2.= R3 =
100 kO) 24 kHz (R
2
= R3 = O), iar
pentru filtrul trece-sus ntre 235 Hz
(R
2
= R3 = 100 kn) 2,8 kHz (R
2
=
Rs = O). Desigur, aceste domenii pot
In.
a tensi
nii U n de Rs. Prin urm
generatorul nostru de tensiune
are, de fapt, o tensiune de
(n circuit nchis), ci
- practic ntre o e
valoarea de
indiscutabil nici un montaj
tronic nu "se de o
alimentare marea m
a circuitelor necesitnd, dim
tensiuni de alimentare ct ma
bile. cnd ali
tarea este bine.
U
Z
=8V
o
U
Z1
+1
I
DZ2+ UZ2
Us
I
I
1
DZn flYzn
I

o o
fi deplasate prin alege-
rea a valorilor pie-
selor, cu simetriei celor
complexe R-C (R
1
= R4'
R2 = R3,C
1
= C
z
)
10
TEHNIUM 4/1986
n astfel de cazuri generatorul are
aproximativ con-
foarte. n
cu Rs (de exemplu, un redresor de
putere, bine filtrat). De asemenea,
mai la stabilizare
snt montajele care au un consum
constant de curent (implicit Rs
aproximativ
2. STABILIZAREA CU
ZENER
n figura 2 este cea
mai de stabilizator
de tensiune, care o
Zener n paralel cu de
Rs, ansamblul
D:-Rs fiind alimentat de la un ge-
nerator de tensiune Ui prin
intermediul unei R.
Interesul direct al acestui montaj
este redus, atit din cauza randamen-
tului inferior al de tip de-
(n cu cea serie),
ct relativ mici
ce se pot cu diodele Zener
de uz general. In schimb, celula
R-Dz este practic n
stabilizatoarele complexe, ea avnd
rolul de a furniza tensiunea sau ten-
siunile de implicate.
presupunem la nceput, pentru
simplificare, dioda Zener este
tensiunea sa de ava-
Uz, este de cu-
rentul invers prin
Att timp ct la nu este co-
nectat consumatorul Rs, curentul
prin este egal cu cel care
R, valoarea co-
fiind cu 1. Deoarece
dioda la bornele sale ten-
siunea Uz. conform . legii lui
Ohm, 1= (U, - Uz)/R. (2)
La conectarea consumatoruluiRI,
acesta va absorbi un curent 15 dat
de Is = Uz/Rs. Pe de
parte, presupunnd U, nu s-a mo-
dificat semnificativ, intensitatea cu-
rentului prin R
valoare 1, de (2).
Montajul propus de re-;
vista "Le Haut Parleur", permite re":
zolvarea a unor probleme
curente referitoare la sursele de ali-
mentare cu tensiune
cum ar fi: dublarea unei tensiuni
date, realizarea unei surse diferen-
U plecnd de la tensiunea
U, inversarea de polaritate,
atunci cnd se impune conectarea la
a unui anumit pol (de exem-
plu, cnd dorim ntr-un
autoturism cu minusul la un
radioreceptor care are prin con-
plusul la etc.
Particularitatea schemei (fig. 1)
n transformatorului,
de a realizare se feresc
constructoriamatori. Tensiunea
de alimentare, U, este apli-
ntre punctele P M, unui os-
cilator de tip multivibrator, realizat
cu tranzistoarele T
2
, T
3
.
semnalelor dreptunghiulare gene-
rate, de ordinul ctorva kilohertzi,
poate fi asupra
valorilor C
2
= C
3
R3 = Re
Fiecare al multivibratorului
este dublat de cte un etaj de ampli-
ficare in curent, cu cuplaj galvanic
(tranzistoarele T
l
, T
4
). Din emitoa-
rele acestor tranzistoare se preiau,
prin cuplaj capacitiv (C
l
, C
4
), sem-
nalele dreptunghiulare n
de care apoi snt redresate prin
grupurile de diode D" D2' respectiv
D3' D
4
. Se astfel, la bornele
1-2 3-4, "secundare" in-
dependente de tensiune
care, cu sursa de alimen-
tare pot fi interconectate n
diverse dorite. Separarea
celor trei surse este de
TEHNIUM 4/1986
+
R1 R2
+
Uj
DZ1 DZ2 UZ2
Prin urmare, curentul de LI
provine din diminuarea curentului
ce dioda Zener dela I la 1;
putem scrie: I =I z +15. Tensiunea
de (Ia bornele lui Rs) este tot
Uz, deoarece am presupus dioda
(Us = U:).
Stabilizarea astfel se
teoretic, att timp ct cu-
rentul Is absorbit de nu
atinge valoarea 1.
Is sau valoarea I
curentul prin
devine nul stabilizarea
Schema din figura 2 se reduce
atunci la un simplu circuit serie
R-Rs, tensiunea la bornele lui Rs
valoarea Us =UiRd
(Rs + R), care, cum se vede,
depinde att de Ui, ct de raportul
R/Rs.
Acest tip de stabilizare se nu-
deoarece
curentului de snt compen-
sate prin egale, dar de sens
opus, ale curentului prin elementul
regulator, conectat n paralel cu sar-
cina. Randamentul energetic
provine din faptul intensitatea
curentului I absorbit de la generato-
rul U, sensibil chiar
Rs nu este sau con-
foarte 1-15 fi-
ind de dioda Zener con-
n care se n
mediul ambiant.
acum la ipoteza sim-
plificatoare Uz = constant con-
o Zener
cu m se caracteristica tensiu-
diodele cu siliciu, ai
snt neglijabili, iar interco-
nectarea lor conduce la
n care condensatoarele C
1
C
4
rolul de filtrare. a intra
n detalii, "secunda-
rele" ntre bornele lor o
de aproximativ
cu U numai una din
borne (pentru fiecare este
la un de refe-
fix n raport cu masa
rii In de borna co-
se la pol un
mai pozitiv sau mai negativ
cu cantitatea U decit

n varianta montajul
este avantajos numai pentru
mici de orientativ sub 100
mA, factorul limitant constituindu-I
valorile condensatoarelor de cu-
plaj-filtrare, C, C
4
(condensatoare
nepolarizate, cu tensiunea de lucru
Amplificator ---...
IS

+
de curent +
=US RS
li
Uj
ne-curent (n polarizarea a
pentru astfel de diode
un "cot" mai mult sau mai
abrupt n unei va-
lori a tensiunii inverse care se no-
cu Uz. Pentru mai
mici (n modul) ca Uz, curentul prin
este practic nul (neglijabil),
iar pentru mai mari ca Uz,
curentul invers (fig.
3). Evident, pe noi ne
cea de-a doua parte a caracteristicii,
pe care am dori-o cit mai
de ghicit probabil de
ce: pentru n unor
foarte mici ale tensiunii
de pOlarizare, le corespund
semnificative ale curentului
prin Cu alte cuvinte,
dispozitivul aici o
rd = Practic
se
este pentru diodele Zener
cu tensiunea de "cot" U= n jur de
8 V (figura 3, curba 1). se
mai valorile minime ale coefi- '
de cu temperatura
corespund diodelor cu Uz ntre 6 V
7 V. Prin urmare, ori de cte ori
este posibil, se prefe-
folosirea unor diode Zener
avnd Uz orientativ ntre 6 V 8 V.
Revenind la montajul din figura 2,
facem cteva in
cu alegerea componentelor R DI.,
precum a generatorului de ten-
de cel 60 V). Pentru
mai mari, care valori e, = C
4
mai mari tranzistoare
T
l
, T
4
de putere procedeul
nu se mult mai fi-
ind a cuplajului prin
transformator (primarul conectat n-
tre punctele A B, iar secundare
cite dorim).
In figura 2 snt indicate sugestiv
cteva dintre problemele
cu ajutorul acestui montaj. In partea
se sursa de ten-
siune, U, ale borne au fost no-
tate cu + U O V;
faptul sursa are minu-
sul la
Primul exemplu (fig. 2a)
inversarea de polaritate, respectiv
din sursa cu minusul la
o de i
tensiune, U, dar cu plusul la
Cele secu ndare snt montate
n paralel, pentru dublarea curentu-
lui maxim de
n figura 2b interconexiunile reali-
un dublor de tensiune prin n-
serierea sursei primare cu cele
secundare plasate n paralel. Ten-
siunea 2U se culege de
fiind cu minusul la
R
1
Us RS
siune U" n de sco-
pul concret propus. Problema care
se pune n general este de a
o tensiune de valoare
Us, pentru un curent de sar-
ntre zero Istrlu \. Mai
rare snt cazurile n care curentul de
sarci este constant, particu laritate
ce oarecum calculele.
Evident, se va alege o Zener
cu tensiunea Uz ct mai
de valoarea Us
Pentru mai se
practica o sortare experimen-
fiind de fabri-
a parametrului Uz pentru dio-
deie de tip (de fapt, n cata-
loage parametrul Uz este adeseori
precizat prin valoarea valoa-
rea valoarea La
nevoie se pot nseria sau mai
multe diode Zener, cu respectarea
(vezi figura 4), astfel n-
ct se aproximativ U =
= UZI+ Uz" + ... Uzl1
Pe tensiunea Uz,
mai trebuie avem n vedere
doi pal"ametri ai diodelor
Zener, anume valoarea
a curentului invers pentru care
se mai efectul de stabili-
zare, cu Izmll1, valoarea ma-
a curentului invers,
II./IIu\ (lZ.\/)'.
(CONTINUARE IN NR. VIITOR)
din figura 2c ten-
siunile + U, + 2U + 3U de
masa cea din figura 2d fur-
+ U, + 2U -U de
iar ultimul exemplu (fig. 2e)
combinatia + U, -U
-2U.

U U U b
o --
O +U

U . U U C
0--
O
U +2U
+

O -u
e

O -u -2U
3.1.2. MIXERUL M1
La primul mixer utili-
un circuit integrat TAA661
(CI-1), care are o conectare
dect n cazul etajelor MF din apara-
tele de radio-TV. Compor-
tarea din punct de vedere al
benzii de lucru l
n cazul de
Circuitul acordat L4C11 rezo-
pe
(10,7 MHz).
Bobina L4 8 spire din
CuEm 0=0,6 ... 0,8 mm se reali-
n aer, avnd diametrul inte-
rior de 7 mm. Condensatorul C11
(stiroflex sau are 680 pF.
Semnalul VFO-ului se la co-
sele 26-27.
3.1.3. AMPLIFICATORUL F.I.
DETECTORUL DE PRODUS (BFO)
Marcate cu A5 M4 pe figura 1,
aceste snt ndeplinite de cir-
cuitul integrat CI-6 (TDA440). Utili-
zat n mod curent n etajele de cale
ale receptoarelor TV,
acesta cteva
care au determinat utilizarea lui n
partea de a transceiveru-
lui. Circuitul un amplifica-
tor un mixerdublu echilibrat. Am-
plificatorul are un de 50-55
dB, sensibilitate mai de 3 }.LV,
iar reglajul automat de nivel are o
de circa 50 dB. Partea de
mixer, ca demodulator sin-
cron MA n televizoare, are n acest
caz rolul de detector de produs .. Bi-
anumite terminale ale
C.1. primesc alte semnale dect n
mod uzual. Acest mod de utilizare a
rezultat n urma analizei schemei
electrice interne a circuitului inte-
grat. Semnalul de la oscilatorul BFO
se la terminalele 8 9 ale cir-
cuitului integrat.. Semnalul audio,
rezultat la 12 a CI-6, este 1il-
. trat ?e componentele de radiofrec-
(R40, C65, R41, SRF). Pe ter-
minalul 4 semnalul RAA.
de se reali-
bobinnd 20-30 spire din
CuEm 0 0,15-0,2 mm, pe un
miez drept cu 0 = 3 ... 5 mm.
3.1.4. AMPLIFICATORUL DE
JOASA (A4)
Este realizat cu un circuit integrat
de tip TBA790 (CI-5). Semnalul fur-
nizat de circuitul integrat CI-6 este
suficient pentru a fi preluat de am-
plificatorul de putere. se
face ntr-un difuzor de 4 ... 8 O cu pu-
terea de 3 W. Din R35 se
poate modifica amplificarea. Nu se
o valorii
acesteia sub 10 n. Condensatorul
C54 o a benzii
redate.
6
(URMARE DIN NR. TRECUT)
3.1.5. PREAMPLIFICATORUL
DE MICROFON A2
Primul etaj din de emisie l for-
preamplificatorul A2 (fig. 1).
Realizat cu circuitul integrat CI-4
.(,BA741), semnalul prove-
nit de la microfonul dinamic conec-
tat la bornele 16-17 ale A.
Amplificarea se prin modi-
. ficarea valorii R33.
Pentru transmis;i telegrafice sau
test se microfonul
se manipulatorul la bor-
nele 7-8. Prin realizarea contactului
electric ntre aceste terminale, eta-
jul se ntr-un oscilator n
punte Wien. Pragul de se
din R32.
3.1.6. MIXERUl M2 (fig. 1)
Permite semnalului
SSB rezultat din mixarea semnale-
lor provenite de preamplificato-
rul A2 OSC. (03). n acest scop s-a
utilizat circuitul integrat ROB025
(CI-3). Din a rezultat
acest circuit cel mai,
bine scopului propus (distorsiuni
mici echilibrare foarte
Semnalul furnizat de oscilatorul
cu (03) se pe termina-
lul 3 al circuitului integrat.
3.1.7. AMPLIFICATORUL
SELECTIV A3
Preia semnalele rezultate la
rea mixerului M2 com-
ponenta pe care o
Amplificatorul este realizat cu
tranzistoare cuplate prin emitor (T5
T6). Acest tip de etaj o
stabilitate foarte la
nalte. A fost o amplificare
pentru a compensa pierderea de
semnal pe R25.
3.1.8. MIXERUL M3
Permite mixarea semnalului SSB
(10,7 MHz) cu semnalul furnizat de
VFX. amplificare (A3) fil-
trare (FTB), semnalul SSB este apli-
cat la pinul 12 al circuitului integrat
CI-2 (TAA661). Semnalul VFX-ului
se la bornele 23-24.
acestui mixer o un filtru
acordat n mijlocul benzii de 28
MHz (L5C20). Datele snt similare
cu ale circuitului acordat L3L4. De
la mixerului (pin 14) semna-
lul se unui preamplificator de

3.1. 9. PREAMPLIFICATORUL
SELECTIV A4
Preia semnalul furnizat de mixerul
M3 I la un nivel suficient
pentru a ataca un etaj final de
putere. Primul etaj al preamplificato- iII'
rului este realizat cu tranzistorul T2
n montaj EC. n colectorul lui se
un circuit acordat, L6C27.
La acestuia se
un montaj cu cuplaj prin emitor {T3,
T4}. Cuplajul cu etajul final se reali-
prin bobina L8 (bornele
19-20), inductiv cu circui-
tul acordat L7C33. Circuitele
L6C27 L7C33 au date ca
L5C20. Bobina L8 are 2 spire bobi-
nate din n
mod ca L7.
3.2. PLACA B (fig. 6, 7, 8)
Placa B oscilatoarele
transceiverului. In vederea
unei ridicate a
s-a preferat varianta VFX-ului.
Prin mixarea semnalului
de un osci/ator LC (fig. 1), realizat
pe o 01, a sem-
nalul.ui unui oscilator cu 02,
se oscl-.
latorului local (VFX).
Oscilatorul 03 are rolul de pur-
local (BFO).
3.2.1. OSCILATORUL 01 (fig. 6)
n VFX-ului,
furniznd de la
3,3 ... 4,8 MHz la 4,3 ... 5,8 MHz,
n de valoarea din
oscilatorul 02. Oscilatorul variabil
01 tranzistoarele T1, T2,
T3. Pentru a o stabilitate ridi-
a s-a o sta-
bilizare a tensiunii de
alimentare prin dioda D1, iar cupla-
rea cu etajul M se prin in-
termediul separatorului T3. Bobina
L 1 se pe un miez de
utilizat curent n partea de F.I.=455
kHz. 13 spire din CuEm
(0=0,15 ... 0,2 mm). Pentru gamete
de amintite valorile capa-
snt C1=820
pF, C2=1,2 nF, G3=4,7 nF, C4=3
nF. acoperirii de se
face di n capacitatea C 1, iar limitele
se stabilesc din miezul bobinei. .
3.2.2. OSCILATORUl02
o
cu 01 a valoare poate
fi ntre 6.5 7 MHz, n func-
de cristalul disponibil. Oscilatorul
tranzistoarele T6 T7. Sem-
nalul generat se unui dublor
realizat cu dioda D3. Armonica a 2-a
este cu circuitul acordat
L6C22 la intrarea unui
etaj amplificator realizat cu tranzis-
torul T8. Circuitul L7C25 este acor-
dat tot pe armonica a 2-a.L6
7 spire din CuEm (0=0.6 ... 0,8 mm),
bobinate n aer, cu diametrul interior
de 7 mm.
Condensatorul C22 are o capaci-
tate de 470 pF. date snt
valabile pentru circuitul acordat
L7C25. Bobina La 2 spire
bobinate n mod din ace-
material cu L 7.
ln cazul n care se dispune de un
cristal cu de
cea pentru 01, n-
tre 13 14 MHz, nu mai este nece-
sar dublorul de Ca ur-
mare, se bornele
TEHNIUM 4/1986
diodei 03. Se poate la
circuitul acordat L6C22.
3.2.3. MIXERUL M
Are rolul de a aduna cele
generate de 01 02.
Este realizat cu circuitul integrat
ROB02S. Semnalul provenit de la os-
cilatorul variabil 01 se la pinul
7, iar cel provenit de la 02 la pinul 3.
Cuplajul cu 01 se prin in-
termediul unui divizor rezistiv (R7,
R8) al unei cu' rol de se-
parare (C7). 02 se cu-
inductiv prin L8.
Spirele acestei se interca-
ntre spirele bobinei L7.
3.2.4. AMPLIFICATORUL
SELECTIV A
Semnalul rezultat la mixe-
rului M se unui circuit acor-
dat L2C 11 cu rol de selectare a
componentei utile, care este ampli-
de etajul T4, TS (cu cuplaj
prin emitor). Sarcina tranzistorului
TS o constituie circuitul acordat
L3C1S. Bobinele L2 L3 snt acor-
date n banda 17,3 ... 18,8 MHz au
cte 7 spire din CuEm (0=0,6 ... 0,8
mm) bobinate n aer, cu diametrul
interior de 7 mm.
de acord Cii C1S
au valoarea de 200 pF.
Cuplarea cu mixerele Mi M3 se
prin intermediul bobine-
lor LS l4. care cte 2spire
bobinate la fel cu L3.
3.2.S. OSCILATORUL 03
semnalul necesar de-
tectorului de produs M4 mixeru-
lui M2. un cristal de
Q2, de 10,7 MHz. Pentru
valoare a intermediare,
C28 C29 snt de 120
pF, respectiv 47 pF. Oscilatorul con-
tranzistoarele T9 T10.
La acestuia se cuplat
un circuit acordat, L9C31, care
la unui semnal
armonice. Datele acestui circuit
snt similare cu L4C11 de
placa A. L 10 L 11 au cte 2 spire
din material' bobinate n
mod cu L9.
3.3. PLACA C (fig. 9, 10, 11)
Semnalul SSS de
furnizat de placa A la bornele
19-20 se la bornele 1-2 ale
C, unde este amplificat
adus la un nivel de putere necesar
emisiei. Amplificatorul
etaje. Primul etaj, realizat cu
tranzistorul T1, ca amplifi-
cator de tensiune neacordat. Pen-
tru unei tensiuni cores-
atacului unui final s-a
alimentarea de la o ten-
siune de 24 V. Tubul final poate fi de
orice alt tip, respectndu-se catego-
ria de putere. Semnalul furnizat
poate fi cules prin borne. De la
borna 7 semnalul se direct pe
sau prin intermediul unui
adaptor. se utilizarea
unui amplificator de putere mai
mare, semnalul se culege de la
borna 5.
Bobina L are 6 spire, din Cu argin-
tat de 0=1 mm, bobinate n aer, cu
diametrul de 10 mm.
Priza se ia la spira 2 dinspre
1. Capacitatea C10 are 100 pF.
de RF au cte 15-20 de
spire bobinate cu pas de O,S mm pe
carcase de S ... 7 mm diametru.
Srma este CuEm, 0=0,S
mm pentru montate pe
bornele 3 4 (SRF3, SRF4) de 0,3
mm n rest.
4. ASAMBLARE, PUNERE iN

Pentru a punerea n func-
a transceiverului, ordinea de
testare este: placa S, placa A, placa C.
4.1. PLACA B
Mai nti se piesele care
au terminalele scurte, care au un
TEHNIUM 4/1986
R268Kn
R3300n
R11100n
5 I

IH I
C30100nF R19 68 Kn I
I rID I
1 BC107 I R20 3000 I
I
: C3
1
11 C23 03 1c21 I
L9 22pF EF010e 1{2pF I
6ETICJ211PF C29
1
R27 1 R221,2Kn l' Q1 I
7 UO L11 R331
/
2Kn R28 10KO l6 Tr: R2356Kn C19 r.::::J I
___ I ___ 1Kn ____ .f..
22
__ '
8 9
volum mai mare. n general este
bine se planteze n final conden-
satoatele, apoi bobi-
nele n aer, care se pot deforma
Placa pentru testare
trebuie
rele
- n aer cte un sau
nelipite total compo-
nente: R9, R10, C7, R12, C10, R14,

.-:.. dioda 03.
4.1.1. OSCILATORUL 01
Testarea se al-
goritmul
a) se R9; .
b) tensiunea de alimentare se
la cosa S;
c) un osciloscop se n
emitorul. tranzistorului T2;
d) un se
paralel pe osciloscop;
e) oscilatorul nu
se capacita-
tea C3;
f) se miezul bobinei L2
cnd
este cu circa 15 -;- 30 kHz sub li-
mita condensatorul
variabil fiind complet nchis;
g) deschiznd complet Cv, frec-
trebuie cu
20-30 kHz limita
h) valoarea la
punctul 9 este mai (aco-
perire se
valoarea lui C1 sau C2;
i) n cazul n care de la
punctul h este mai mare, se
de spire la
. bobina L 1 se va-
loarea condensatorului C2;
j) valoarea la
punctul g este mai mare (aco-
perire se
valoarea lui C1 sau C2;
k) n cazul n care de la
punctul j este exagerat de
mare, se
de spire al bobinei L 1 se
capacitatea C2;
1) se n montaj
Ri0;
m) osciloscopul se
ntre R7 R8; semnalul trebuie
o amplitudine de circa
10 ori mai dect fn emito-
rul lui T2 sau T3;
n) se ntrerupe alimentarea.
4.1.2. OSCILATORUL 02
Se algoritmul
a) se R25;
b) osciloscopul
trul se n emitorul
tranzistorului T7;
c) se tensiunea de
alimentare;
d) oscilatorul nu
se valoarea
C19 sau a rezisten-
R20;
e) n cazul n care sinusoida este
se
capacitatea C 18;
f) din C17 se

g) se tensiunea de
alimentare;
h) valoarea ului este
cu pri ntre 13. 14 MHz, se
un n locul
diodei D3; pentru si-
se 03 n montaj;
i) se R24
condensatorul C21;
j} osciloscopul
se n colectorul tran-
zistorului T8 prin intermediul
unei de 2-3 k.o;
k) bobina L8 se de
bobina L7;
1) se tensiunea de
alimentare;
m) se L6
L7 la unui sem-
nal de amplitudine
n) se ntrerupe alimentarea .
4.1.3. MIXERUL M
a) se R12;
b) osciloscopul se la
10 a circuitului integrat
(CI=ROB02S);
c) se n montaj C7; ,
d) se tensiunea de
alimentare;
e) bobina L8 se apropie de l7
cnd semnalul vizualizat
are amplitudine nedis-
(osciloscopul se
pe semnalul di-
F(02) - F(01);
f) se ntrerupe alimentarea.
4.1.4. AMPlIflCATORUL
SELECTIV A
a) se R 14
R16;
b) osciloscopul se n
colectorul tranzistorului TS
prin intermediul unei
de circa 3 k.o;
c) un generator de RF se
n baza tranzistorului T4 prin in-
termediul unei de 10
pF (amplitudinea semnalului se
la circa 100 mV);
d) se tensiunea de
alimentare;
e) reglarea L2 L3
se face astfel nct neliniarita-
tea n banda 17,3-18,8 MHz
fie de circa 3 dB;
f) se ntrerupe alimentarea;
g) se generatorul;
h) se C10;
i) se
paralel pe osciloscop;
j) se montajul;
k) se C17 L 1 astfel
nct indice o
acoperire "a benzii
17,3-18,8 MHz;
1) se ntrerupe alimentarea.
4.1.S. OSCILATORUL 03
a) se R34;
b) osciloscopul
trul se n emitorul
tranzistorului T10;
c) se alimentarea;
c;l) oscilatorul nu
se valoarea
C19 sau a rezisten-
R31;
e) n cazul n care sinusoida este
se
capacitatea C28;
f) din C27 se

g) se tensiunea de
alimentare.
(CONTINUARE N NR. VIITOR)
Linia sau
este o linie de transmisiune asime-
Ea se compune dintr-un con-
ductor interior, masiv sau multifilar
unul exterior, cilindric, cele
conductoare fiind separate printr-un
dielectric (fig. 1). ,
Conductorul exterior se
ca un ecran cmpul electromagne-
tic numai n interiorul cablu-
lui, n dlelectric. Astfel, linia coa-
nu nu
energie din exterior.
Pentru de putere,
linia se sub de cablu
flexibil. n acest caz, conductorul
exterior este format dintr-o
din fire de cupru sau aluminiu. Die-
lectricul de obicei dintr-o
(polietilen, de
polivinil) sau cu canale de
aer longitudinale. n general, con-
ductorul exterior este protejat cu un,
de vinilin.
Dezavantajul cablurilor coaxiale
I
Ing. MARINESCU
n faptul pierderile n die-
lectric snt ridicate. Din acest punct
de vedere, cele mai avantajoase snt
cablurile coaxiale cu dielectric aer,
cu ceramice sau cu trolit,
n de
a unei li-
nii coaxiale este de
138 D
ZI1= --Ig - (1)
V; d
n care D d snt dimensiunile din
figura 1.
Cablurile coaxiale pr,oduse n in-
dustrie au o caracteris-
ntre 50 1500.
In figurile 2 3 se compor-
tarea liniei de transmisiuni pe impe-
de (linia n scurt-
circuit) respectiva liniei de trans-
misiuni pe infi-
(linia n gol).
In practica amatorilor cablul coa-
xial se cel mai frecvent la
coborrile de la antenele de
ICi C
I _11_ I ._11__ I Xc
l"
.1 Z=jwL l.Cz:: 1 frJ 1
Z=-/Ue fL
e
I

1
I
Z--oo Z --o Z"""co Z-O
Lini a 1n scurtcircuit, de lungime l
I I I X
I
I
I
o
L
de televiziune. Un caz frecvent ntl-
nit I constituie a
de utiliznd n acest scop
doua antene pentru canale diferite,
ca atare coborri de
realizate fie cu linii simetrice, fie cu
cablu coaxial.
Pentru a evita comutarea coborri-
lor de la intrarea n recepto-
rul de televiziune cu ocazia alegerii
u nuia dintre cele programe se
un sistem de adaptare a
celor coborri cu
de intrare a receptorului
TV.
coborri de la
antene pe canale diferite
(1ig.4): de adaptare a impe-
!lnlel la antenei se
bazeaza pe unui seg-
ment ge. linie de lungime '\/4.
Daca a
liniei de adaptare, Zc, satisface rela-

(2)
unde ZI Z2 snt le-
gate la cele capete ale liniei de
adaptare, atunci este
de adaptare a
lor.
Cum s-a lungimea liniei de
adaptare este '\/4; n realitate, seg-
mentul de linie este mai scurt dato-
pierderilor. Apare necesitatea !III
introducerii unui coeficient de scur-
tare, K, care la cablurile simetrice
are valoarea 0,83, iar la cablurile
coaxiale 0,66.
Deci lungimea liniei de adaptare
va fi:
Ila.=K.'\/4 (3)
11,,=0,83'\/4 n cazul liniei simetrice

L(/=O,66,\/4 n cazul liniei coaxiale
(cablu coaxial)
EXEMPLU PRACTIC
medie ntre imagine
sunet) fll =218,5 MHz.
300 300
A fo(MHz) = 218,5 = 1,37 m;
\ 1,37
1\ 4 = -4,34 m
\
Lungimea liniei de adaptare va fi
(fig. 5):
Ira=K.'\/4::0,66.0,34::0,224 m=224mm,
linia este din cablu de 50n:
Adaptarea dipolului antenei cu
de 300n la cablul de co-
borre coaxial de 75n se face cu bu-
de adaptare n ,\/2 (fig. 6).
Lungimea buclei se cu for-
mula:
I
1 K 300
B = 2 fll(MHz) (m)
unde K=0,66 pentru cablul coaxial,
iar fo este medie ntre
imagine sunet
a canalului TV pentru care este con-
antena.
ntregul sistem descris ca n
figura 7.
De la ante nu 2
De la anten a1
,
Linia de
presupunem avem co- ----
borri coaxiale de cte 750 de la adapt are
antene diferite ce
300..n...
Tresele suda te 1ntre ele
Z2
t spreTV

75.n
canalele 6 11 OIRT (fig.4).
Dimensionarea liniei de adaptare
se face n modul
a) Se Zc:
Oipol 300.n.
" de
adaptare
3001l/75.
Linie de adaptare
din cablu coaxial 50.n.
Cablu cobortre 7511.
L ICi L I C
I .-;/- ..........--. I .-i/--o Xc
Z =juL 1..
11) Te W +L
Zc = Vz;-r= V37,5.75 = 510.
de 75n n paralel);
= 75n
Linia n gol, de LI
z-o Z---co z ....... O Z-a:>
8
Deci Zc = V37,5.75=51n.
Se va realiza linia de adaptare cu
un cablu coaxial de 50n.
b) Lungimea liniei de adaptare
Calculul se face pentru canalul
cel mai ca-
nalui 11), n care caz fo
Receptor TVt:u
intrare de 7511
TEHNIUM 4/1986

refl t m tr
Majoritatea reflectometrelor con-
struite de radioamatori snt desti-
nate linii 'formate
din cabluri cu
de 500 sau
Se faptul cablul bi--
Descrierea si dimensionarea ante-
nei "Parabeam" pentru 432 MHz au
n R.A. Handbook - 1981.
Este o cu an-
tenele OUAGI - descrise n
- avantajul
unui relativ mare (17-19 dB),
la dimensiuni mult mai reduse.
Y03CO
Sing .JNOS
Sfintu-G h eorghe
. nale (A) de televiziune din benzile
IV-V.
Toate elementele au diametrul 0,
11
...-
rr
Xr--'-
R V 01 02 03 04
n acest scop descriem construc-
unui reflectometru prezentat de
W6HPH n QST, 10/1980.
Acest instrument se compune
dintr-o linie de 3000 ce face
ntre o
linie de cuplaj. La capetele
liniei de cuplaj snt montate elemen-
tele de n partea spre emi-
pentru unda iar n par-
tea spre pentru unda reflec-

Cele semnale pot fi conec-
tate pe rnd la un voltmetru electro-
nic Voltmetrul este
cu un de
500 kn pentru reglajul
cu un de 2,5 kO
pentru aducerea la zero a instru-
. mentu!ui de (microamper-
metru de 100 pA).
Schema de principiu este
n figura 1, n figura 2 fi-
pot fi din sau
de aluminiu sau de cupru,
aceasta din fiind la
dipolului a reflec-
mbinarea lor prin cositorire
fiind ndemna oricui. Elementul
vibrator (dipol) se va monta pe tra-
izolat, legarea la punctul nul
al antenei executndu-se n punctele
"x-x" la reflector. Elementele se
pe n punctele
notate cu "y".
Traversa pentru 432 MHz s a rea
,
- -
lizat din de material plastic
05 06 07 08 09 010
ind cteva detalii de realizare
a reflectometrului. Se ob-
astfel cele linii snt
construite din de cupru cu
diametrul de 1,8 mm, fiind
de suporturi din plexiglas cu
dif)1ensiunile n figura 2A.
In figura 28 este prezentat modul
de cuplare a elementelor pentru
surarea. undei directe, iar n figura
2C modul cum snt dispuse (pe un
suport din lemn) toate elementele
componente, exclusiv voltmetrul
electronic.
Etalonarea voltmetrului se poate
face n cu un alt reflec-
tometru, sau pe unda
instrumentul indicator la cap de
(aproximativ 115 mV la intra-
rea lui OI) trecem apoi la
rea undei reflectate,
avnd 0 5/4" s-au 17 dB
Se pot utiliza alte profiluri meta
lice, din aluminiu sau fier. In acesl
caz maxim se pe
mai nalte. Cu profil de
aluminiu de 20x10 mm s-au
19 dB la 510 MHz.
Dipolul are o de 240n
deci n cazul cablu lui coa-
xial simetrizare cu ajutorul
unei bucle.
n .afara dimensiunii "f", toate ce-
lelalte se iau de la axul elementelor
(dimensiunile snt date n milimetri).
011 012 013 014 015 01 6
cum se vede pe
lor este ia fel de
ca a antenelor Vagi;
trebuie numai
elementului, vibrator (dipol) re-
flectorului. In tabel snt cuprinse di-
mensionarea pentru 432 MHz
dimensionarea pentru cteva ca-

,as a6
Q7 Q!l
I
0.9 0.10

\
0.13 0.14 I 0.15 0.16 0.1'7
J
I
.n
R x
y
1
x
c
TEHNIUM 4/1986
='
6
L
2578
2:)50
22.57
V x

{92'7
\B'74
240J
- -
il
I i85a
x
e .17\3
1
MHz
}.
A
432 r.;94 - 8
4'74
2'
8
490 6\2. 8
578 619 :'4 ro
5'34- G
B02 lt9S
G
GOO 43 G
0.1 Q'l 0.3 Cl4 as 0.6 (17
275 140 98 '22.
122 146 14G
2.5\

813 11\ H\ In
\';))
242 12') 86 \07 107 \28
2QG \05 '73 9\ <j1 <j\ \OCj m9
200 '02. '7\ 83 83 89 108
70 88 88 M '06
ws
183 50 10'5 8\ 8\ 81 Cj7 9'1
L
0.9 Cl10 0.11 0.11 an o.1l,. (115 Cl16 Cl17" b C d e
lLt6 158 158 458 11j 1'7\ 1171 \63 183 183 268 248 240 240
lLtLt 144 \'3b
'5G
leG 167 tia? \GY 244 22G 213 219
128 ;:)3
n9 1'09 150 150 lGt 161 23G 218 212 212-
W9 Ha 118 HEI 42.8 128 1:' 'J 1W 'IY7 200 tBb H9 1'78
\OG 11'5 H5
'2.4 124 \2.4 IS?> \;33 \95 ISO 175 175
IL) fM \92. 1'78, 172 1?2
g? ws W5 Ho 1"'13 In 122 122. \22 178 t65 \IOQ IbQ
9
f
<3G
87
84
72.. .
70
89
G4
,j
ClllRCllUJJlllIE lOemOE

Ing. TEOCOR TIRCOMNilCU,
Continund prezentarea familiei de
circuite logice
ntr-un trecut cu descrierea
caracteristicilor specifice nespeci-
fice ale familiei, precum cu reali-
zarea unei scheme de
electronic n care cteva ti-
puri de circuite, cred ar fi bine
acum supunem
tilor constructorilor amatori, citi-
tori ai revistei, un singur circuit lo-
gic ce multiple
de utilizare. Este vorba de circuitul
logic MMC4047 - monostabil/asta-
bil multivibrator.
Este un circuit cu 14 pini ncapsu-
lat "dual in-line". Schema sa
este avnd ncor-
pentru a permite
rea circuitului ca astabil multivibra-
tor sau ca monostabil comandat cu
front pozitiv, cu front negativ sau re-
trigerat.
,,1" logic = V DD
spre exemplu, la +5 V, ,,1" logic = 5
V);
"O" logic = Vss chiar
masei).
In realitate att la ,,1" _logic, ct
la "O" logic o abatere a nive-
lurilor de cele abatere
de circa 50 mV care, evident, este
cu totul
circuitului Q este
pe pinul 10 este Pe pi-
nul 11 avem complementul lui a, U,
ceea ce este o facilitate mult apre-
n De asemenea,
avem la pe pinul 13
rea de oscilator. Pinii 1, 2, 3 servesc
la conectarea externe de
temporizare, din rezistor si
condensator. '
Schema bloc a cir-
cuitului integrat este cea din figura
2. de aici reiese pini-
lor, poate chiar mai clar.
CARACTERISTICI PENTRU CIR-
CUIT:
- consum de putere slab; confi-
de oscilator CMOS;
- monostabil declansat instanta- In al doilea rnd, circuitul integrat
neu prin impuls sau as'tabil -lucrnd MMC4047 poate fi utilizat astabil
liber ori comandat n scheme. In figura
- Q 'U bufferate; 4 avem sc.hema de lucru
- snt necesare doar com- "true gating". n acest caz, schema
ponente externe: un rezistor un este pentru a lucra pe o
condensator; ce ne este dar
- bufferate; nu va intra n ce pe
- marginea de zgomot: minimum intrarea 5 nu se un impuls
1 V cu V DD = 5 V; minimum 2 V cu pozitiv de iar
V DD =10 V minimum 2,5 cu V DD = rea va avea loc ct timp in-
15 V. trare este la ,,1" logic de
impulsul aplicat. n felul acesta
CARACTERISTICI LA MONOSTA- avem posibilitatea de a valida asta-
Bll: bilul multivibrator la momentul dorit
. ...... ....... pentru o de asemenea do-
- trigerare frbnrvpozitiv sau pe intrarea 5 avem ,,1" Io-
pe front negativ; gic,astabillJ1 este. validat
- livrind dreptunghiulara
este d8<.durata impOI- la pi.l"1ull0 .. Cnd pe intrarea 5 avem
sului de trigerare. ,,9': Idgjc,astabilul este blocat.
- pentru monostabil se .... poate ln figura 5. avem
face retrigerare. pentru .. ?,cQmplem.enl gating". In
cndpjnUI 4 este n ,,1" as-
- este tabHul este blocat, iar cnd pinul 4
impulsului de fol9sind compo-i'este n "O"astabilul
nente R C mici, (valorjc0ffi.llne) ta pin; 10 drept-
prin intermediul.unui de compo-
tern folosino intrarea 9; C legate la pinii 1, 2
- timp de revenire independel1t cu ca
de impulsului. este pentru ca-
zul tipic, dar pot
SCHEME DE UTILIZARE exista abateri de la circuit la circuit.
""n plus, este
Astabilul 4Q47. in primul rnd; circ alimentare Vllll
cuitul poate fi folqsit.ca astabil.muH de de aceea n apli-
tivibrator liber (free running). trebuie se seama de
Scherfla este n figura 3. La acest fapt se ia preven-
10 11 avem dreptun- tive.
cu perioada T<F4,40 RC. La Monostabilul 4047. Cnd
13, de oscilator, avem ca monostabil, MMC4047 poate fi
perioada mai din n moduri: declan-
TA) :TtJ=2, 20 R.C. pe front pozitiv (positive-edge
Desenul cu pinilor
este dat n figura 1. Pinul 7, denumit
Vss. este pinul de
Pinul 14, denumit V DD cum am
n prima prezentare), este
pinul de plus al tensiunii de alimen-
tare. Circuitul poate fi alimentat la
orice tensiune n plaja 3 V la 18 V, el
lucrnd la fel de bine.
se cu el ntr-un mon-
taj n care se folosesc circuite inte-
grate TTL, atunci alimentarea lui
se va face la +5 V pentru a avea
compatibilitate de niveluri logice
sau nu, trebuie interfa-

r--------------
2 _ ___ Jiil __
I
I
I
I
Trebuie nivelurile
logice furnizate de circuitele CMOS
snt:
V,2,.11
osc.

Q
Q
FFIUUIU /"Xi.
+ TIlI(;;6EA.
AST/l8/L Port,' ti"
ta'manda
v
ASTAEiL
comilndtl
"rno"os iJ.6d
iNPVT
7'/U.I/i GAT/Ne;,
2
Multi vibre/tor
asthiL
d.e C'onsum 5 Lr:Z.b
>-----...JIt.i1
-------,
?teY'i
erf
externa'"
T,., Il=: 2, 41 Re
....... ----0 tJvrpv7
iNPVT
it- 7IUGfill.R)
TABELUL 1

Astabil:
liber
comanda (,,1")
" - " complement t,O")
la V
DO
4, 5, 6, 14
4,6,14
6, 14
11
vom 10.
este
pinul 6 se
, monostabi-
ia (pin
ce 10r-
cu o du-
de rezisto-
rului R ale condensatorului C.
Faptul monostabilul poate fi
att cu un ,,1" logic, ct
cu un "O" logic, ca faptul dis-
punem att de Q (pin 10), ct
de O' (pin 11). constituie o
facilitate n
la monostabil, ca la astabil
multivibrator trebuie seama de
faptul tensiunea de alimentare
temperatura durata im-
de ca atare, tre-
luate de prevedere co-
ce componentele ex-
terne R si C trebuie avute n vedere
anumite Condensatorul tre-
buie de ct
mai sa
fie cel un ordin
mare nu
acest caz ct""hilit<>to<>
tisface pe
atare
ca 1i-
crul ca astabil C2::1
Conexiunile terminalelol'
Impuls de
la "ss
intrare ia
7,8,9,12
7,8,9, 12 5
5,7,13,9,12 4
monostabil, iar R satisface inegalita-
tea 10 kft::::R:S1 MO.
Toate de
a circuitului pot fi concentrate
ntr-un tabel care constituie ghidul
de conectare a terminalelor pentru a
realiza
Am cteva date
tale pe care le vom tabe-
lele Ele constitui re-
pere de ordine de pentru cei
ce vor ncepe lucreze cu
MMC4047.
Am testat la astabil ma-
ce se poate la
Formele de corecte
t .. O .... "l"nt.OI de 500 kHz,
ce spre
pierd de
= O.
Fronturile de crestere
(ajung la maXimlJm
acest lucru
aceea acest
caz ori se recurge la o compo-
(C.I.) cu mai bune,
'f
Impuls de Perioada de sau
de la impulsului
10, 11, 13 t
A
(10,11) 4,40 RC
10, 11, 13 t
A
(13) 2,20 RC
13
ori impulsurile pot fi' din nou for-
mate (Chiar la 1 MHz) cu un C.1.
de front suficient de mic.
monostabil impulsul minim ce
se poate se apropie de 1 fJ.S,
dar la ntr-o aplica-
se impune reformarea im-
pu!sului a-i da forma
cu
mici.
concluzie, trebuie lua-
este cazul, n ce
,y""","'",aci'o a se face) la de
1fJ.s.
8 se schema unUi
fiind cu elemente reglabile,
permite unor multiple va-
de "Bip-Bip". Se pot
efectul de "greier electronic" sau
acele "Bip"-uri scurte care snt
emise de unele telefoane moderne
sau de de portabile
digitale cnd s-a o gre-
de Se un
efect interesant Cnd se
o
audio elaborat.
electronic", pe an-
format cu CI3 se
o de cea 20 din regla-
pe pinul 2, la astabi-
CI2 se o
(CONTINUARE N PAG. 19)
MICROCALCULATORUL
NICOARA PAUL lAN
ION RUSOVICI
GHEORGHE CHJ:TA
LIVIU IONESCU
cu descrierea punerii
la punct a mlcrocalculatorului.
In cazul in care la reset nu se
intimpli nimic
ecranului), este de presupus ca
ansamblul microprocesor-PiOH nu
corect. Se vor verifi-
ca cele circuite (8080
8228) precum logica de
a PiOH-urilor generatoarele de
ceas.
Dup! trecerea testelor de memorie
a stivei ecranului, programul
incepe testarea sistematic! a memo-
riei RAH principale (bancul de la
COOO la F7FF hex). Si in acest caz,
prima eroare este
care programul se
ntr-o bucI! ce testarea
mai departe cu osciloscopul (se
execut! o HOV A,H
incrementind registrul index HL
vezi l1stingul la adresa 2ABh,
eticheta TEND>'
Inainte de testarea RAH-urlor,
programul o "mira- consti-
tuit! din numerQtarea pe vertical!
orizontala a numarului de carac-
tere a ecranului ise poate intimpla
s! lipseasci unele cifre, sau s!
fie dublate, caz in care
nea trebuie cautata in de
num!ratoare care baleiaza ecranul
sau in multiplexoare. De exemplU,
dac! lipsesc primele doua rinduri
de sus ale ecranului, problema
apare unui 7493 necores-
punzator in locul lui U29. In unele
cazuri se poate remedia fara inlo-
cuirea circuitului montind un con-
densator de aprox. 10 nF intre
pinul 3 apare o
desincronizare pe orizon-
tali, cauza poate fiin grupul U19-
U28i aici se poate incerca mon-
tarea unui condensator de aprox.
500 pF intre pinul l1/U23
Daca se vor
schimba circuitele.
Tot pe "mir!" se va constata
unor caractere grafice in
partea de jos a ecranului; succesi-
unea lor a fost aleas! in fel
inct s! pun! in eventua-
lele de timing in
comutarea pe video-re.verse a carac-
terelor serializate (intirzieri
diferite pe care constituie
partea de video a microcal-
culatorului). Dac! punctele ce for-
meaz! de caractere grafice
sint curate, far! verti-
cale, sistemul corect;
in caz contrar trebuie executat! o
compensare folosind condensatori de
valori intre 180 360 pF ce se
vor monta prin tatonare fie intre
Sai/Test V2.1 (C) 1986 Lixco Software tIACRO-80 3.36 17-1'1ar-80
Hardware Test
PAI!: 1-4
016A FE AA cpi valb
016C C2 017F jnz tppiOS
016F OB 62 in porte ; Port C corect ?
0171 FESA cpi valc
0173 C2017F

tppiOS
0176 21 0499 Xl h,ppiok ; rezultat ok
0179 CD 0334 ca 11 outstr .
017C C3 0185 jllP ttiter
017F tppiOS:
017F 21 049E lxi h,ppibad 1 Af i eroare
OJ82 CD 0334 call ouhtr
: !ElUf Test timere ***
0185
0185 3E3E
mvi
a,cloltO; timere ca generatoare
01S7 03 13 . out timsta
0199 3E 7E Ilvi a,cwti
0188 03 13 out timsta
0180 3EBE IIIvi a,cwt2
OtSF D3 13 out timsta
0191 AF xra a Indrcare pornire timere
0192 D3 10 out tilllerO
0194 ro 10 out timerO
0196 0311 out Umed
0198 D3 11 out t imer!
019A 03 12 out timer2
019C D3 12 out timer2
om: 3E3E Ivi a,cloltO : timerele pentru citire
01AO D3 13 out tImsta
01A2 3E 7E //Ivi
01M D3 13 out tlmsia
01A6 3EBE Ivi a,cwt2
OlAS D3 13 out timsta
OiM DB 10 in timerO l Verificare valoare oprire
OIAC FE 92 cpi val!
01AE C2 01DD Jnz Himl0
0181 08 10 In timerO
0183 FE FF cpi valO
0185 C2 OlDO jnz ttiml0
0188 DB 11 in Umer1
OlBA FE 98 cpi va12
01BC C2010D jnz ttimlO
OlBF DB 11 in t imerl
OICI FE FF valO
01C3 C2010D Jnz ttimlO
01C6 D8 12 in timer2
OleS FE 9E cpi va13
OICA C2 01DD Jnz Himl0
OlCD DS 12 ITI tiller2
OICF FE FF valO
01D1 C201DD

ttiml0
0104 21 04B7 Xl n, timok : Test Umere
01D7 CD 0334 caB outstr
OlDA C3 01E3
ttiRlI0: jlllP
tusart
01DD
0100 21 04CC !xi h, timbad
OIEi) CD0334 call outstr
; *** Test USART *11*
01E3 tusarh
01E3 3ECE mvi a,lIIOde USART
01ES D331 out sersta
12
pinul 10/U33 mas!, fie intre
pinul 3/U25 situa-
cind trebuie montate ambele
condensatoare)
In continuare programul testeaza
celelalte bancuri de memorie (in
cazul iri! care ele exisU), apoi
trece la testarea perifericelor din
sistem. Trebuie remarcat c! pentru
o executare a acestei por-
a programului, este necesar
se cupleze exterior (pe conecto-
rul KB) semnalele de TxD ixD
precum semnalul CTS la
Deasemeni, este necesar ca
CLK1, 2 3 fie legale la FI2,
6ATEO, 1 2 la +Vccprin rezis-
de 10 K, OUTI la
Rx/TxClock (USART).
Testarea perifericelor include
(in ordine) controlorul de intreru-
peri (8259),
de la adresa 60h
(8255/U46) , programabil
(8253) interfata serie programa-
USAiT (8251). De semnalat
faptul c! circuitu-
lui 8253 va semnala eroare pen-
tru 8251, intrucit de
ceas a acestuia din este asi-
gurat! de progra-
mabil.
incorect! a circui-
telor .periferice (unul sau mai
moI te) se poate datora fie unor
defecte interne' (se vor schimba
circuitele), fie unor defecte pro-
venite din modul de adresare
a acestora. Se vor verifi-
ca in acest sens semnalele de CS
(Chip Seleei), decodificatorul de
adrese pentru periferice (U34),
a adreselor AO
Al pentru registre-
lor interne, semnalele I/Oi
I/OU, precum a bus-ului de date.
In momentul acestor
probleme considera
de punere la punct a microcalcula-
torului Incepind din
numarul viitor vom publica progra-
mul monitor standard al microcalcu-
latorului L/B881. Evident, se poate
folosi orice alt monitor, adaptat
sau scris special in acest scop,
dar pentru a se pastra compatibili-
tatea cu programele deja scrise
este monito-
,rului 881/Hon.
Cu articolul din acest se
incheie descrierea
a microcalculatorului L/B88l; mul-
din partea autorilor se
cuvin pentru Rodica Avram, Tatiana
Rusovici pentru numeroasele desene
executate Napoleon pentru
sugestii valoroase la partea de
mecanic! design; deasemenl rea-
lizatorului primei machete, 61gi
Alexandrescu, un pasionat al
cii microprocesoarelor, care ar fi
citit cu bucurie rindurile de
SSI/Test V2.1 (C) 1986 lixco Software l1ACRO-ao 3.36 lH1ar-80
Hardware Test
PAGE 1-5
0lE7 3E 37 IIIvi a,cmd
01E9 03 31 out sersh
OIEB 3E 7F Ivi arcwtlO ; tilller care dA clock-ul
01ED 03 13 out hlllsta
OlEF 3E 78 IIvi a,78h
01Fl 0311 out hlJlerl
0lF3 AF xra a
01F4 0311 out tilllerl
01F6 3EAA Ivi a,valb ; TranSMitere daU de test
alF8 0330 out serdat ; ce va fi afteptaU la
OIFA CD 033E ca 11 delar ; s emisie
OlFD D830 in serdat ; CI tire, daU recep\ ie
01FF FE M valb ; Eite aceeati ?
0201 CA 020D JZ tusar7' ; Da. salt ( otul este ok)
0204 21 04E5 !xi h,serbad
0207 CD 0334 caB outstr ; Nu, eroare
020A C3 0213 jmp over
020D tusar7:
020D 21 0504 Ixi h,serok
0210 CD 0334 caU out str
; *** Test terminat **11
0213 over:
0213 21 0510 lxi h,okms9
0216 CD 0334 caII outstr
0219 C3 02AB jmp tend
Rutina de memorie defect!
021C erron
021C EB xchg
021D 21 FalA lxi h,rowA+26 : Preg!tire pointer pentru
0220 47 mov b,a ;
0221 lA Idax d ; In 8 este valoarea inscris!
0222 4f mov e,a ; In C este valoarea cHiU
0223 7A mov a,d ; adresa .incriminaU
nmout
0224 57 + mov d,a ; Salvare numlr de tip!rit
0225 OF + rre ; Conversie in ASCII a celor lJIai
0226 Of + rrc ; semnificativi 4
0227 OF + rrc
0228 OF + rrc
0229 E6 Of + ani 0000I1I1B
0228 C630 + adi 'O'
0220 FE 3A + cpi '9'+1 ; Hai Ilare dect 9 ?
022F DA 0234 + jc $+5 : Nu, salt (cifra este intre a 9)
0232 C6 07 + adi 1 ; Altfel, este intre A F hex
0234 77 + mov !II,a ; n IftellOria ecranului
0235 23 + inx ti
0236 7A + mov ; Conversie in ASCII a celor mai putin
0237 E6 OF + ani ll11B ; semnificativi 4
0239 C630 + adi 'O'
023B FE 3A + '9
/
+1
0230 DA 0242 + JC $+5
0240 C6 07 + adi 7
0242 77 + mov III, a ; NoU: pointerul pe ecran r!mine
0243 23
..
in>: Il ; preg4tit pentru o nou!
0244 78 mov a,e

0245 57 lI\OII d,a : Salvare nUIII4r de
0246 OF .. rrc ; Conversie in ASCII a celor Irklli
0247 Of + rrc semnificativi 4
TEHNIUM 4/1986
881ITest \12.1 (e) 1986UKCO Software 1'IACRO-80 3.36 17-1'Iar-80
Hardware Test
0248
0249
024A
024C
024E
0250
0253
0255
0256
0257
0258
0251\
025(;
025E
0261
0263
0264
0265
0266
0267
0268
0269
026A
026B
026C
026E
0270
0272
0275
0277
0278
0279
027A
027C
027E
0280
0283
0285
0286
0287
0289
028A
0288
02SC
028D
028E
Om:
0290
0292
0294
0296
02'19
029B
om
029D
om:
02AO
02A2
02A4
02A7
02A9
om
Of
OF
EI;, Of
C630
FE 3A
DA 0255
C6 07
77
23
7A
E6 Of
C630
FE 3A
DA 0263
C6 07
77
23
23
78
57
Of
OF
OF
Of
E6 OF
C630
FE 3A
DA 0277
C607
77
23
7A
E6 OF
C630
FE 3A
DA 0285
C607
77
23
362f
23
79
57
OF
OF
OF
OF
E6 OF
C630
FE ?.A
DA 029B
C607
77
23
7A
E6 OF
C630
FI; :?A
DA 02A9
C607
77
23
+
t
+
+
+
t
...
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
t
+
i-
+
+
+
+
+
+
+
i-
+
i-
t
t
+
+
+
...
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
t
+
rrc
rrc
ani
adi
cpi
jc
adi
IJIOV
inx
MOV
ani
adi
cpi
jc
adi
IOV
inx
inx
mov
nlJlOut
IIlOV
rrc
rrc
rrc
rrc
ani
adi
cpi
jc
adi
mov
inx
IIIOV
ani
adi
epi
jc
adi
IIIOV
inx
IIIvi
inx
mov
nmout
mov
rrc
rrc
rrc
rrc
ani
adi
cpi
jc
adi
IIIOV
inx
mov
ani
adi
epi
jc
adi
I\IOV
inx
000011118
'O'
'9"+1 ; l1ai lIlare decit 9 ?
$+5 : Nu, salt (cifra este intre O 9)
7 ; Altfel, este intre A F hex
m,a 1 in memoria ecranului
h
a,d ; Conversie in ASCII a celor lai
000011118 ; semnificativi 4
'O'
'9.'+1
$+5
7
M,a
h
h
a,b
d,a
; NoU: pointerul pe ecran rbine
; pregAtit pentru o nou!
; valoarea
; Salvare nUIIAr de
; Conversie in ASCII a celor mai
selnificativi 4
000011118
'O'
-'9'+1 ; l'Iai Iare decit 9 ?
$+5 ; Nul salt (cifra este intre O 9)
7 ; Altfel. este ntre A F hex
; in IelOria ecranului
i.. Conversie in ASCII a celor lai
VlJ'\!V1Hlu I semnificativi 4
'O'
'9'+1
$+5
7
lI,a
h
m'l'
h'
a,c
d,a
; Noti: poinlerul pe ecran rhine
: pentru o
; un separator ...
; ... valoarea
; Salvare de tipArit
; Conversie in ASCII a celor mai
semnificativi 4
000011118
'O'
'9' +1 ; Mai mare decit 9 ?
$+5 ; Nu, salt (cifra este intre O 9)
7 ; Altfel, este intre A F hex
; Af in IIlelIIOria ecranului m,a
h
akt t Conversie in ASCII a celor Ilai
Ovvvl111l:l ; semnificativi 4
'O'
'9'+1
$+5
7

; ,NoU: poinierul pe ecran rhine
; predti t pentru o nouA ati
SSllTest V2.1 (C) 1986 Lixco Software MAeRO-SO 3.36 17-Mar-80 PAGE 1-8
Hardware Test
02DE DA 02D7
02El 79
02E2 _ EI
02E3 E5
02E4
02E4 SE
02E5 37
02E6 C2 02F3
02E9 07
02EA 23
02EB 4F
02EC CD 0300
02EF 79
02F0 DA 02E4
((>F3
02F3 El
02F4 Cl
02F5 C9
02F6
02F6 E6 OF
02F8 C6 30
02FA FE 3A
0'2F1' 00
02FD C6 07
02FF C9
0300
0300 7C
0301 BA
0302 CO
0303 7D
0304 BB
0305 C9
0306
0306 F5
0307 OF
0308 OF
0309 OF
030A OF
O:-.oB CO 02F6
030E CD 0315
0311 Fi
0312 CD 02F6
0315
0315 F5
0316 D5
0317 1:.5
TEHNIUM 4/1986
jc load
mov a,C : Restaurare pattern
pop h ; Ji adresa de inceput
push h t
; Ver it icare zona
CI\lP ni ; Este corect ?
read:
stc
jnz read05 1 Nu abandonare test cu CY = !
rlc ; Rohre pattern pentru urmltoarea
in>: h ; ie
fiifo
mov a,c
jc read
read05:
pop h
PoP b
ret
:hexasc un digit hex intr-un caracter ASCII.
; Input: A = 8 bit hex digH
hex.'.!se:
;hilo
hilol
OUtput: A = 8 bit data, caracter ASCII
Distruge: If
ani
adi
epi
re
00'0011118
'O'
'9/+1
; Dad cifra este intre 0-9
; 'O"
adi ; DacA este mai llIare
rel l in f;-F
cOl\lPar! registrele duble HL DE.
Output: CY=! DE > HL
CY=O DE <= HL
Z=l DE = li.
Di struge: AF
mov
CI\lP
rnz
mov
CIllP
ret
a,h
d
a,l
e
; Compar! MS8yte
; ... eventual lS8yle
lPrnum trimite un octet la transformat in ASCII
, Input: A = S bit data
, Distruge: Ar
prnWII:
push
rrc
rrc
rrc
rrc
call
caB
pC!?
call
PSII
; cei mai semnificativi
; patru bi intr-un caracter ASCII
hexasc
'output ; AH primi'i patrv
PSW 1 Restul de patru bi i
hexasc l este transformat afi,at
:output scrie un carader la a cursorului,
: lnput: A = caracterul de
(lutput:
push
pusn
push
SSl/Test V2.1 (C) 1986 lixco Software tiACRO-80 3.36 lHlar-8() PAGE 1-7
Hardware Test
02AB
02AB
02fC
02AD
0200
0200
0281
0283
0286
0288
028A
028B
02BC
028C
02Bf
02Sf
02C2
02C3
02C4
02C5
02C6
02C9
02CA
02C8
02CC
02CD
02CE
02CF
02D2
0203
02D4
0204
0205
0206
0207
0207
0200
0209
02DA
02D8
7E
23
C302AB
F5
3EFF
32 FFFO
3E FF
D301
FI
C9
01 08fE
CD 0204
OS
79
2F
4F
CD 02D4
D8
79
2F
07
4F
05
C2 02Bf
87
C9
C5
E5
71
7E
07
23
77
CD 0300
Test abandonat sau terminat
tend:
mov a,m ; pentru testare adrese
inx h : ... eventual cu osd loscopul
jmp tend
;irouH rutinA de intrerupere nivel 1.
; prin modif icarea inutului adresei 'iesloc'.
irout1:
push PSII
Ivi a, true ; Ridicare flag
sia tesloc
Ivi a,mask; I'Iascare toate IR
out intct1
pop psw
rei
lramtst testeazA o de RAI1 prin inscrieri citiri
; succesive in tehnid barber-pole.
; Input: HL = inceput
, _ . DE =
, Dlstruge: f.f, se
ralltst:
ramt05:
!xi
caU
re
mov
ema
mov
ca 11
rc
b, SfEh : C cont ine pattern init ia!, B contor
; jlenlru modi ficarepaHern
tesut ; Test RAM
l Return in caz de eroare
a,c ; pattern
c,a
tesUt ; Test cu paUern eOl\lPlemenlat
mov a,c ; Refacere rotire pentru un nou test
ema
ric
mov c,a
dcr b
jnz
ora a
ret
:iestit face inscrierea citirea a RAM-ului cu
; un pattern pe care il la fiecare
; o eroare, o procedura.
: Input: HL = inceput
; DE ::
C = pattern ini ial
Ou\put: CY = 1 locatie d\fecU
CY = O toaU zona ok
, Distruge: AF
testi t:
push b
push h
mov m,e ; Prima inscriere
; Inscriere
mov a,m ; Rotire pattern pentru urm1toarea
rlc ; locatie
inx h
load:

SSt/Test V2.1 (C) 1986 lixco Software MAeRO-SO 3.36 17-Mar-80 PAGE 1-9
Hardware Test
0318
0318
0310
0320
0321
0322
0325
0325
0327
0328
0329
032C
0:320
032D
0330
0331
0332
0333
0334
2A FF35
FE 00
CA 0325
77
23
C3032D
3E CO
A5
6F
11 0040
19
22 FF35
El
Dl
F1
C9
0334 7E
0335 B7
0336 ce
0337 CD 0315
033A 23
0338 C3 0334
033t
033E 21 0000
0341
0341 2B
0342 70
0343 84
0344 C2 0341
0347 C9
0348
0:348 F5
0349 E5
OJ.M 21 0407
0340 (:[10334
0350 El
0:351 7C
0352 CD 0306
0:3'55 7D
035<:. CD 0306
0:359 3E :3A
035B CD 0315
035E 1E -1')
0360 C[I 0315
7E
0364 CD
0:367 31:
crcmd:
lhld
epi
jz
mov
inx
jmp
mcurs
cr : Trebuie af i un "return" ?
crcmd : Da, saI t
m,a ; Nu, caracter
h ; Avanseaz!cursor
exil
mvi
ana
IIIOV
lxi
dad
a,OCOh ; adresa inceput rnd urm!tor
1
exit:
shld
pop
pop
POlI
ret
l,a

mcurs ; Salvare noul pointer
h
d
psw
lOlJtstr un de caradere terminat cu null (Q) la
; pozitia curentA a cursorului.
j lnput: HL = adresa de inceput a
: Di struge: f.f, li.
out str:
mov a, tii
ora a
rz
cal1 output
inx h
jl\lP oulstr
:delay este o de de aproximativ o
Distruge: Ar, Hl
delay:
hi h,Q
delay5:
dcx h
mov a,l
ora h
j nz delay5
ret
; teserr af i adresa, conti nutul valoarea ini t iaU a unei
; locatii de RAI'! de testit".
; Inpuh HL :: adresa
teserr:
A = valoare
Distruge: AF
push
PlJsh
lxi
caB
pop
mov
call
mov
call
mVl
call
mvi
cal!
psw
h
h, ermsg ; Ai i re mesaj eroare
out s tr
h ; ... adresa
a,h
prnum
a,I

il, :

valoarea U
13
__ _-- cl.l! "",;.{,
%\

t'
IUIOIUII MIII" IICII"
sincron vitezele III-IV (Ia re-'
glarea jocului axial al butucului sin-
cron se folosesc cali-
brate 4, care au o grosime
ntre 1,42-1,58 mm, din 0,04 n 0,04
mm, pentru a asigura un joc J
3
=
0,05 mm maxim - fig. 10 c).
introducerea pe arbore a
calibrate, se n ordine: re-
sortul cu pastilele de frnare, pinio-
nul sincron viteza IV, folo-
sind P, cala de reglaj (de
grosime rulmentul
la cuplul de 23,5 daN.m (pen-
tru aceasta se a se bloca
arborele prin pinionul vitezei I ntr-o
protejndu-I cu o
din metal moale; de asemenea, nu
este indicat a folosi mansonul sin-
cron vitezele 1-11 pentru
ungerea alezajului din carter
a simeringului pe exterior, acesta
se cu ajutorul domului G
din (gulerul metalic se orien-
obligatoriu prezoane);
prezoanele cu mai scurt se
introduc n carterul ambreiajului.
Apoi, verificarea
de cent rare, se introduc
antizgomot n capetele re-
sortului, se unge se introduce
axul prin din carter prin re-
sort, lagare.
rea axului se de
fixare cu "Loctite". In conti-
nuare, se pe bosajele carte-
rului resortului, se in-
troduc rulmentul ambreiajului (avnd
uns) agrafa de blocare a
rulmentufui pe
de din
secundar,
blul arbore de
carterul de am-
semicarterele dreapta
stnga. La arborilor de ie-
introducerea pe arbori a
buc-
sei simeringul, se
. vedere ca aceasta ai su-

arborelui secu
din tuturor
n locul pinionului vitezei
de ambreiaj.
Pregatirea semicarterului dreapta
11: cele 5 bile
resortu-

numai 14
de co-

Ing. D. BELU: ing. V.
Dispozitivul avertizor descris n
continuare se prin
simplitate n n
exploatare. Realizat practic de au-
tori, el fu pe autoturism
de peste 5 an i.
de alte dispozitive de
dispozitivul propus are avantajul
simultan

a) este cu plabil din interiorul au-
toturismului, schema comutndu-se
pe starea de veghe, un interval
de 2-3 minute (acest timp este
practic necesar posesorului autotu-
rismului verifice a nchis
bine usile sau eventual mai des-
o pentru a lua un obiect
uitat n autoturism, a fi nevoie
deconecteze si reconecteze
dispozitivul); ,
b) programul secven-
de avertizare chiar la deschide-
rea de foarte a uneia
CI'!
D1
M
din sau capotele suprave-
gheate, avnd posibilitatea de a me-
mora faptul starea unuia din ele-
mentele supravegheate a fost modi-

c) emite semnale de avertizare so-
n salve a n timp
poate fi n intervalul 30-;.-60
secunde, pentru a proteja bateria de
acumulator;
d) dispozitivul revine automat la
de veghe, derularea
unei de avertizare' la o ten-
de deschidere nchidere ra-
a supravegheate, astfel
la o ncercare, programul
de avertizare se reia.
a} PRINCIPIU DE
Din schema se
dispozitivul este n prin-
cipal, din trei circuite de ntrziere la
conectare ce fiecare cte
Cl2.
J2
b.
'"
\
I
I
2
3
care se introduce
complet axul, blocndu-se cu un
(un al depla-
sarea rulmentului cu ace al arbore-
lui primar). n continuare se unge
axul de 1 (fig. 12) se in-
troduce n "a"
de re, du care se
axul 1 n spate, cu
riie "a"
Ca la ax anterior, resortul
2 bila 3 se ung se introduc n
care
cele piese se cu o
cu de 5 mm, permi-
astfeJ montarea axului n
rul In final, ce se intro-
duce prghia 4 de mers napoi pe un
ax care se n ul
se strnge contactorul lor de
mers napoi la cuplul de 1,3 daN.m.
Montarea simeringurilor arborilor
de din unge-
rea alezajului se -;- prin
interiorul semicarterelor - siguran-
(cu ajutorul unei foi de cu
lungimea de 150 mm, grosimea de
0,2 mm de 60 mm), si-
meringurile (cu exte-
Q 'II:"""Irt----b rior), prin presare - la contac-
tul cu - cu ajutorul dor-
nului E din trusa anterior.
un releu. Circuitele au fost notate
cu Cii ;,CI2'"CI?, releele aferente
cu "CI , lIS "A .
Modul de fu este
torul:
- la din autoturism con-
auto alirTlentarea
prin contactul general "J(/'.In acest
fel circuitul CI3 este pus sub ten-
siune. Condensatorul electrolitic de
1 000 ncepe se ncarce prin
de 1,3 Mn o pe-
de timp T.! tensiunea fa bor-
nele sale atinge valoarea
pentru deschiderea tranzistorului
compus realizat cu T
5
T
6
Ca ur-
mare releul "A" n-
chide contactul notat cu A, punnd
astfel sub tensiune celelalte circuite
de ntrziere. Se n acest
mod starea de "veghe" a dispoziti-
vului.
Practic acest circuit, prin tem pori-
zarea are rolul de a asi-
gura din autoturism a condu-
auto a
ca dispozitivul claxonul
de din
autoturism se la portbagaj,
contactul se nchide, scurtcir-
cuitnd de 100n con-
densatorul decuplnd astfel ali-
mentareaschemei prin dezexcitarea
'3
..L
+
(CONTINUARE N NR. VIITOR)
releului "A".
Presupurlnd contactul A nchis,
deci schema prin des-
chiderea unei contactul aferent
acesteia se nchide releul de me-
morizare "MI< este pus sub -tensiune;
ca urmare, cele trei contacte ale
sale, notate cu M, se nchid. Seob-
din unul dintre ele
la alimen-
releului "M" chiar au-
toturismului este imediat.
Celelalte contacte permit pu-
nerea sub tensiune a circuitelor CI1
C12.
un interval de timp TI = 4-;.-
6 secunde, circuitul CI1 permite an-
releului "C1", care co-
claxonul de prin in-
termediul contactului notat cu
Ci.
Durata ct claxonul emite semna-
lul de avertizare este deter-
de circuitul C12. trece-
rea unui timp TI' = 45-;.-50 secunde
acest circuit releul "S",
care prin deschiderea contactului
S releul "M".
toate supravegheate snt n-
chise, claxonul
narea, iar dispozitivuJ trece din nou
n starea de veghe. In cazul n care
una din este se reia ci-
clul de avertizare.
b) REALIZARE
Dispozitivul va amplasat
cutie care va fi
rism ntr-un loc mai
Contactele notate
cele care
c}
Perioadele

narea asupra valorilor
notate cu asterisc si a
P2. '
Deoarece circuitul
tensiu ne unse
valorii curentu-
lui care astfel nct releul
-::.BC ,13C. 172-
sigur pentru o
Cloxon valoare ct mai a acestuia.
'N4oo7
TEHNIUM 4/1986 15
n cele ce vom prezenta
unei antene cu acord n
/\ care permite unor rezul-
tate foarte bune ia un gabarit pe an-
samblumai redus dect antenele
compuse.
Pentru nceput n fi-
gura 1 o privind domeniile
de admise la bornele recep-
toarelor din gama undelor ultrascurte,
valorile semnalelor fiind indicate
att n de tensiune, ct si n
dBpV, folosite curent n
literatura
Din reiese semnalul
minim necesar pentru o
de calitate trebu ie ai o
valoare mai mare de 60pV, dar limi-
la 200-500 mV, n de
din snt: FMM
- UUS FMS
- UUS iar ci-
fra ben-
zii TV. Am revenit asupra acestei
probleme, dat fiind faptul unii ci-
titori au remarcat defectiuni ale ima-
ginilor cu' aparate mo-
derne de antene colective, care se
dator-au nivelului maxim la
care circuitul CAA mai putea regla
nivelul.
Pentru nivelului minim
de trebuie utilizate antene
de mare eficacitate. unor
antena LONG YAGI s-a
pndit, a reprezenta n benzile
superioare de TV cea mai so-
Antenele cu acord n /\ snt cu-
noscute o cu sisteme-
lor UUS, dar mult timp nu au fost
utilizabile, fiind situarea emisiei
la nivelul benzilor I III, unde lun-
gimile elementelor snt foarte mari.
Pentru benzile superioare acest dez-
avantaj fiind eliminat, putem reco-
manda aceste antene per-
lor. Un singur element
activ de lungime /\ (evident, cu fac-
38 614 i 492
39
622>1
48.6
40 630 47.9.
41 638 473
42 64$ 467
43. 646 654 462
44 654 662 456
45 662 6.70 450 r
46 670 678 445
47 678 686 440
.48 686 694 435
49 694 102 430
50 702 710 425
51 110 718 420
52 118 726 416
53 726 734 411
5.4 134 742 407
55 742 750 402
56 750 758 398
57 758 766 394
58 766 774 390
59 774 782 386
60 782 790 382
61 790 798 378
16
Ing. FLORESCU
torul de scurtare
un de 2-3 dB
clasic, la un unghi de riirAr.ti\lit;:!irl"
de 47-50, cu o de trecere
care atinge 30-40% din
de acord.
Toate dimensiunile unei antene
care are la acest element de-
pind n mod direct de diametrul ele-
mentului (pentru care unica sec-
este in-
fiind asupra per-
In figura 3 este prezen-
diagrama de calcul al factorului
de scurtare al Ro a di-
P?lului n /\, n de raportul
dmtre lungimea de si diame-
trul elementului, raport notat cu S n
Pe baza acestor catcule
nem pentru figura 2 di-
mensiuni.
L = K.A
n L se include .dintre
cele ale elementuiui,
care are o valoare cu cea a
diametrului elementului. De aseme-
nea parametrul h are va-
loare cu diametrul elementului. Lun-
gimile. It se cu formula:
It
A h
2
lungimea a reflectorului
este cu lungimea de
d este de 0,225 ori lungi-
mea de pentru unei
a antenei V+R de 1 2000.
Valoarea mare a nu tre-
buie fie o
dat fiind 'faptul acest tip de an-
nu se dect foarte rar
ca atare (de obicei n structuri com-
plexe, cu legare n paralel).
Pentru clarificare trebuie expli-
ce se la o
67/8 431 244
68,7 425 241
69,6 419 :238
7.0,4' 414 235
71,3 409 232
12i2 404 229
73,1 399 226
74;0 394 223
389 221
75,8 385 218
67,1 381 216
67,.8 376 213
68,6 372 211
69A 368 208
70,2 364 206
70,8 204
71,7 356 202
72,5 352 200
73,3 348 197
74,1 345 195
74,9 341 193
64,9 338 192
65,5 334 190
66.2 331 188
prin lungime de unda ,\ Un canal
are o de banda care de-
de standardul de emiSie. fiind
mod n benzile superioare
lui 8 MHz, evident pentru o
fu antena trebu ie
fie la acestei
benzi. n mod con-
amatori
medie de cu o medie
oHTtrn<:>tlr'o::l benzii, ceea
tate.
nu conduce
de reali-
Calculul corect se face cu for-
mul;:
300
fi' f,
unde f este Irn..., ....
este sunet
evident n cazul antenei acordate
n /\ a sunetului
se poate alege la un canal supe-
rior, fiind banda mare de tre-
cere a antenei, dar nu la o
mai mare de trei canale (antena va
acoperi un mai mare de trei
ca.na1e. dar cu o reducere a
lUi la capetele domeniului).
Revenind la schema antenei din
figura 2, avem un de 7-8 dB,
1
0,9
0,8
cu o directivitate de 37-38, ceea
ce cu o Y AGI cu
5-6 elemente. fiind
mare, este de constatat prin
cuplarea a se
o im de
legarea lao
de de
cu simple O
de legare este n
4, unde avem de
Fiecare
de 16-17
cu 25 de
Schema din
tai un de
bil cu o
elemente,
constructiei este
Pe fiecare a antenei se
o de
un acord corect cu
o valoare ct mai
de sau 3000, a
la clasice adap-
problemelor de cuplare
vom mai reveni, aici mentionnd
pentru legarea etajelor liniile au lun-
gimea de /\/2, fiind conectate ncru-
Ele se din conduc-
tor de 3-4 mm diametru, din cupru
este de
5
,00

S
TEHNIUM 4/1986

---....... --.-v
---..-+-,..,;,p.-R

.....
- ............ --.-v

-......-............. -v
preferat aici scheme din ca-
blu coaxial, chiar cu per-
pe Hmp de ploaie, dato-
Uniile
care cele verticale
se construiesc cu o de
2000, pentru a nu interveni n cu-
plare lor, iar pentru a
ajunj;Je la nivelul de 3000 se interca-
leaza o linie de sfert de lungime de

ntre capetele elementelor vibra-
toare ale celor verticale avem
o a de 0,13"\, pe
ntre etaje fiind de
de lungime de Se poate rea-
liza ntr-o o cu
un singur grupaj vertical, ca n fi-
gura 5, n care caz se la
borne o de 240n. Pentru
acest caz se dimensio-
narea de fiind
linia de adaptare de sfert de
care nu permite o de
adaptare. Pentru a o impe-
de 3000 se poate
unui etaj cu. dis-
ntre elemente (d, n figura 2)
la 0,24"\, lungimea reflectorului
fiind de circa 5%. cu
grupe se poate dimensiona
pentru o cu ca
acordul n se cu
un cablu de 75 n, linia n sfert
de Nivelul de neadaptare va fi
analizat mai jos. a adaptare
se poate realiza n cazul n care fo-
losim grupe de 8 elemente etajate,
unui grup fiind de 1500,
liniile de cuplare fiind n acest caz
de 1500. a asemenea atinge
teoretic 24 dB, ceea ce este foarte
greu de realizat cu alte
mai ales simultan cu o care
la 5 canale n UIF.
Un mare avantaj al acestor antene
se constituie, cum se vede
mai sus, n posibilitatea de a
diferite variante n de impe-
cu un calcul relativ
simplu, fiind dat mic de
elemente.
a unui etaj se
TEHNIUM 4/1986
1200.0.
...
..........
R
1,4 Ro
1.2
1
0,8
1 7 .
12000.
,1 I

Z 1 .o. x 00
dl"]
5
4
V
0,1 0,3 o,
poate vedea n figura 6, cu preciza-
rile dimensionale din figura 7, unde:
e = 80-150 mm, f = circa 10 mm
c := 0,13..\. Cadrul se rea-
prin din cu dia-
metre de 10-15 mm, pentru legarea
celor ale unui etaj,
suportul etajului fiind din de
20--25 mm, iar suportul vertical din
de 25-30 mm. supra-
dimensionare este nece-
pentru o a

aici schimbarea
formei elementelor sau a
dimensiunilor din calcul conduce nu
numai la
lor, dar chiar la Con-
sidernd diagrama tensiunii curen-
tului n vibrator (figura 8), este evi-
pe care o are per-
fecta centrare a elementelor con-
form figurii 7.
a a acestor
este prin nlocu-
irea reflectoarelor cu un reflector
panou, care are o de 1,2"\
pentru un grupaj vertical, sau dublu
pentru o cu grupe. In
figura 9 se impe-
n de ntre re-
flectorul panou vibratoare, ceea
ce o de modificare
a acestei a pentru a la un
grup o
RetI ectoru I se poate real iza
dintr-o de cu ochiuri de
circa 15-20 mm sau din bare
de 5-6 mm diametru la o
de 60-100 mm ntre ele pe verti-

Prin acest panou putem
2-3 dB de antena cu re-
flectoare se poate
utiliza pentru
Pentru n
tabel parametrii n fu de canal,
cu respectarea de mai sus.
Parametrii snt pentru o
de 1 2000 pe etaj. Banda
de trecere se cu formula:
d
B= -----
36 .
Atragem
foarte mare de dimensiu-
nile foarte apropiate ale elementelor
pentru canale apropiate nu trebuie
la concluzia toleran-
de pot fi Influ-
3
2
1
o
j


/
III
10
asupra cu
poate fi att de mare nct
antena
Vom face acum o prezen-
tare a liniilor de adaptare de tip pa-
ralel n aer, deosebit de utilizate n
domeniul UIF. Referitor la figura 10
avem ntre conductoarele li-
niei D raza unui conductor r =
d/2, ca dimensiuni caracteristice.
Formula care conduce la
liniei este:
D
li = 276 Ig d/2
Pentru simplificare, n figura 11
este diagrama de calcul
corespunznd acestei formule. Se
poate constata n
nu putem construi o linie cu l mai
mic de 130.0 (ceea ce corespunde la
D = 3 r).
Revenind la prezel'\-
mai sus, vom determina para-
metrii liniilor din
linia de cuplare a grupelor verti-
cale
acestora este
de 2000 cu cea a grupului),
lungimea liniei nu impe-
fiind nemodificat
la Calculul ne conduce la
0= 2,7 d; alegnd pe d = 3 mm,
avem D = 8 mm. La se
astfel o de 1000, care se
poate ridica la 300n, cu o linie avnd
lungimea. de 0,25"\ care se calcu-
ca cu
Z=
unde Zi = de intrare le
= de ire, n cazul nos-
tru de 1730.
Se pune, evident, problema care
este nivelul maxim admis de nea-
daptare de care nu re-
sensibil Acest
lucru se prin coeficientul
I
,
fI
ilO
D/r
100
de neadaptare sau de unde
nare:
Za
ml=-
Ze
Ze
m'1.=-
R,
unde indicii se definesc: a - an-
c- cablu (fider), r - recep-
tor. Primul caz de neadaptare este
mai curent, fiind
n care antena se cu tole-
de calculul teoretic. AI
doilea caz apare numai n
unei eronate. Coeficientul de
neadaptare se totdeau na
astfel nct fie supraunitar (n c'az
contrar se n
se poate accepta un nivel
de neadaptare mmax = 1,5.
Astfel, n cazul pentru
care am calculat mai sus liniile, se
pentru un fider de 75n
se poate face o cuplare linia de
sfert de ca acest lucru
implice o pierdere mare de semnal
util. acestui nivel de nea-
daptare (sau
atunci cnd coeficientul este un nu-
ntreg pierderile nu snt n
afecteze calitatea. imaginii)
conduce fa generarea de unde sta-
cu efect de transformare a
fiderului n cu
ale imaginii de plastici-
tate. Cuplarea a cablului
coaxial la structura de dipol nu este
unor
chiar la
egale, fiind utilizarea bu-
clei de simetrizare clasice.
o asupra
ngrijite cu
montaj sudat, cu minime.
Materialul pentru elemente linii se
poate recu pera din conductoare de
bobinaj, la care se stratul de
email se lustruiesc ulterior ele-
mentele.
17

Pentru prevenirea unor pe-
riculoase, cnd, din diverse motive,
robinetele de gaz pot des-
chise cu focul stins, propun
un dispozitiv de avertizare

Schema se
prin simplitate,
n exploatare.
Principiul acestui avertizor este
bazat pe 'faptul pentru a aprinde
de la aragaz, butoanele
trebuie mpinse spre interior pot
nchide un circuit electric de
tensiune (5 V).
Se face precizarea sistemu I
propus este valabil pentru aragazele
care au butoanele de deschidere
cu guler metalic. Acest lu-
cru nu face adaptarea
sistemului la toate tipurile de ara-
gaze prin echiparea butoanelor
acestora cu gulere metalice.
Materialele necesare snt simple,
putnd fi procurate de la maga-
zinele de specialitate, anume:
un transformator de sonerie;
fasunguri cu becuri de 6,3 V;
un tip FRAM;
o sonerie;
un de
izolatoare;
conductoare electrice.
Sistemul de contacte este
dintr-o din placaj (fig. 2), lus'"
sau n culoarea adec-
culorii arag8.4ului, de cor-
pul acestuia, sub butoane, cu un
sistem de clame (figurile 3 4). Pe
schema
(fig. 1), se cu
ajutorul unor cu cap necat
TUDOR NICOLAE
M3, sub fiecare buton, de o parte
de alta a axului de simetrie,
-lamele de contact (pot fi la-
mele de contact de la baterii de 4,5
V uzate), ca n figura 4.
electrice vor fi execu-
n paralel.
Inainte de montarea cu con-
tactoare la aragaz, se vor aplica pe
spatele de izola-
toare, la acoperirea
ntregii ei
Becul de semnalizare, montat n
fasungul respectiv, se va instala de
n dormitor, deoarece
nainte de culcare se poate sesiza
optice.
Pentru o mai observare,
becul poate fi colorat n
Sistemul de semnalizare
va fi montat pe tocul de la de la
intrare n apartament. EI n
montarea unui tip
FRAM deas\:Jpra a unei sone-
rii (fig. 5). In momentul deschiderii
va nchide circui-
tul, soneria de
Pentru cnd sntem
a ntrerupe o circui-
tul de avertizare se mon-
electric tip
la de intrare, ct mai la
iar pentru evitarea
ilor cnd ntrerupere este ui-
este un bec de sem-
nalizare, montat n apropierea ntre-

Conductoarele electrice de
pot fi montate, pentru
n dintre pervazul ce delimi-
camerelor, deasupra
linoleumului (fig. 6).
Ing. ION PRISAcARIU,
dr. ing. eIRCA-GLATEANU
F este per- ansa unui pistol de lipit cum se
pe cmpul magnetic H n (cu frngeri)
pe curentul 1. se ndoaie se atinge placa de cablaj cu "sania"
18
Alimentarea se face prin interme-
diul unui transformator de sonerie,
la o tensiune. de 5 V.
curentul I se nchide prin
aliajul de lipit pe care dorim n- "
Aliajul topit este mpins de
F spre vrful ansei, de unde pi-
pe masa de lucru sau pe pan-
talonii operatoruh,,1i neatent.
Pentru ca unealta fie eficace,
contactul electric ntre alia-
jul de lipit trebuie fie ct mai bun;
de aceea srma ansei trebuie aplati-
prin lipire
LE
ca
expuse nu au cote, deoa-
rece este schema de
principiu; dimensiunile de construc-
snt cerute de tipul de aragaz
existent n fiecare
bine pe dinspre cablaJ pe fe-
dinspre interior.
Tensiunea ansei este sub
1 V, deci nu poate fi nici
pentru cele mai sensibile compo-
nente. Dezlipirea are loc foarte re-
pede, nct componentele nu
sQt
Inainte de a respinge idee
ca sau n-

TEHNIUM 4/1986
UTILIZAREA
ARBORILOR
C
ANTEN'[
Transportul instalarea unei an-
tene pentru unde lungi, medii
s.curte snt relativ dificile
consumatoare de timp
nejustificate atunci cnd ne n
imediata apropiere a u[1or copaci
sau chiar ntr-o
din 1904, au
demonstrat posibilitatea ar-
borilor ca antene baston, concluziile
acestui studiu fiind sintetizate eloc-
vent prin " ...
mntului este n mod ge-
neros cu antene eficiente pe care nu
ne dect le pentru
.
Singura care trebuie re-
pentru ca un arbore (viu
suficient de nalt, cu trunchiul
la ct mai lung)
neze ca este cuplajul elec-
tromagnetic cu radioreceptorul/radi-
folosit, cont de
a arborelui.
experimentale au de-
monstrat arborelui are
valori ntre aproximativ 1 n 10 n,
necesitnd n general un adaptor de

Cuplajul se poate realiza printr-un
transformator avnd ca secu ndar
arborele, iar ca primar o

dintr-un fir flexibil. spiralat, dispus
ca n Bobinajul primar se
poate realiza (pentru ntre
400 kHz 4 MHz) dintr-un fir de
cca 8-10 m lungime, cu spirala
avnd diametrul de cca 20 cm. .
Pentru a rezultate bune
este necesar ca pe cca 1 m
n jurul arborelui fie n-

se
la cca 1 m-1,5 m de sol. O
nare se n cazul unei
mari a solului.
Caracteristica este n principiu
dar n de
arborii din se pot
caracteristici cu directivitate pro-

Adaptarea de se face
experimental, printr-un adaptor va-
riabil (condensator variabil).
cum se n
folosind arbori ca antene se pot ob-
ale de
la 20 dB de antena baston.
1.!:1,Sm
TEHNIUM 4/1986
de cca 5 Hz, iar din monostabil se
un timp de cca 2,5 se-
cunde.
n figura 10 se schema
unui temporizator ce n
final un releu cu ale contacte
se pot ndeplini una sau mai multe
dorite. Se de la
schema monostabilului-triger co-
mandat pe intrarea 6. n scopul evi-
comenzilor false care ar de-
monostabilul la momente ne-
TABELUL 2: Astabil pin 10 O)
V
oo
9 V
RCkH) 0,1 0,1 1 1
(URMARE DiN PAG. 11)
dorite, impulsul de este
format la nceput. Cu circuitul
MMC4011, care este un cvadruplu
NAND a cte se con-
prima un bistabil
"Iatch-RS" C D). pentru
acest tip de bistabilse
cu un comutator cu
(una pentru nivelul "O", iar alta pen-
tru nivelul ,,1 "), lucru ce poate fi in-
comod n mai multe cazuri, s-a
trecerea la un simplu PUSH-BUT-
TON folosind celelalte
din A, respectiv B. La
23,1 23,7 23,7 23,7 23,7
C 10 pF 1 nF 1 nF 5,6 nF 1 nF 5,6 nF 22 j.lF 100 p.F 33 nF
f (kHz) 1 260
R (k!l) 27,4
C 145 pF
f (kHz) 52
TABELUL 3:
0,1
163,7
27,4
1 nF
7,6
115 27,4 9
27,4 27,4 130
2 nF 3 nF 100 pF
3,89 2,5 34
Monostabil pin 10=0)
V
oo
= 9 V
0,1 23,7
1 nF
0,166
470
100 pF
4,8
R (kn)
C
Timpuls
180 pF
1,37 jJ.S
1 nF
3,6 p's
1 nf
5,1 p'S 0,54 ms 1,8 Il
I

,
I ti I

I I
IH
'"
0,004 0,0058
130
1 nf
2,8ms
0,188
MMC4011 avem
V"n pe pinul 14.
tare din
cere. Tot n scopul
s-au folosit la intrare h""..,."<'frL
rul TI
pe PUSH. Sistemul
tuie un circuit de derivare
comenzii de + .;, .. " . ",.,,,
monostabilului.
acces la pinul 9,
nostabilului la
rii fel nct
nu se un
zare. Pe pinii 1,
nentel e de
fie cu de
mici. R este indicat a fi
tru precizie
Din pinul 11 al lui MMC4047 se ia
semnalul de tran-
zistoarele finale ce releu!.
LED-ul din colectorul lui T3
27,4 27,4 27,4 27,4 27,4 27,4
15 pF 30 pF 62 pF 82 pF 100 pF 130 p'f
328 194 112 109 75 55
AREA
REZULT TELOR FOLOSIND
I ntr-o mai folo-
sirea analizorului de culoare ncepe
n rndui fotogra-
filor amatori. Aparent paradoxal, de-
seori rezultatele
tate nu devin reale. Excluznd posi-
bilitatea ca analizorul color fie
defect (lucru de altfel verificabil re-
lativ erorile trebuie n
moduL de utilizare. Spunnd acest
lucru, nu ne referim, n primul rnd
cel la o manipulare a
aparatului, ci la neasigurarea unor
generale de lucru care
creeze cadrul corect pentru
rea unor bune rezultate. Ne-am pro-
pus de aceea, n cadrul acestui arti-
col, cititorului avizat o
serie de reguli. a respectare
este In acest fel
dem acelor cititori care ne-au ce-
rut sfatul prin intermediul
Analizorul color este un aparat
comparativ. De aceea incorecta lui
programare duce inevitabil la rezul-
tate sub Programarea co-
doi factori
- utilizarea unei imagini de refe-
corect alese executate;
- introducerea datelor de refe-
(conform proprii
tip de analizor de culoare)
cu
celorlalte color
este de asemenea ,de o
serie de factori, doi fiind de aseme,,:,
nea
- a para-
metrilor de lucru n raport cu imagi-
nea de
- analizo-
rului a
i.
Vom reda n continuare regulile
de care se vorbea mai sus, lund ca
fir principal mersul fi-
resc de lucru cu analizorul de cu-
loare.
1. OBTINEREA IMAGINII DE RE-
(negativ test)
Alegerea realizarea imaginii de
trebuie n mod judi-
cios. Ca se o foto-
grafiere o fotografie test
nnd o de control color o
de griuri unui portret
pentru redarea culorii pielii. Aseme-
nea fotografii se de
firmele de analizoare
color sub forma unui poster.
Se pot fotografia de asemenea
scale originale, scala Kodak de
exemplu, dar avnd n vedere ponde-
rea mare a umane n foto-
grafiile noastre este bine ca n ima-
ginea de se
culoarea pielii.
Fotografierea se va face pe ct po-
sibil la (vreme cu cer
acoperit) de zi. La ncadrare se
20
Ing. V ASU.E CALINESCU
va ca originalul fie cuprins
n marginile pentru a
exclude altor elemente fo-
tografiabile.
Expunerea va fi precis determi-
ca de altfel pu-
nerea la punct. Materialul fotosensi-
bil negativ va fi cel pe care l
curent.
n cazul n practica dv.
preponderent lumina rea-
cte un negativ test n condi-
de iluminare respective
fulger, bec cu halogeni, arc electric
etc.).
n se poate prelua ca ne-
gativ de un negativ care
ct mai multe culori diferite,
dar n nici un caz o culoare predo-
De exemplu, se p'oate foto-
grafia un grup pe Fotografie-
rea se face n de

n cazul de reproduceri,
cnd fidelitatea culorilor este
se pot realiza scale
speciale, din cmpuri gri
cmpuri colorate uniform distribuite.
Fotografierea se face n si-
milare de . iluminare cu cele utiliza-
bile ulterior.
Imaginea de nu va con-
reflexii ale altor sau
reflexii provenite din modul de ilu-
minare.
n cazuri speciale, cnd redarea fi-
a unei culori este preponde-
se poate lua ca imagine de
un subiect culoa-
rea sau colorat exclusiv
n culoare.
Aceste ultime apanajul
u nor fotografi cu de
aceea doar un interes infor-
mativ pentru amatori.
Recapitulind, vom imagi-
nea de (imaginea test) se
prin:
- lipsa unei culori predominante;
- expunere claritate corect de-
terminate realizate;
- iluminare
- realizare pe un tip de
material fotosensibil negativ ca
acela folosit curent sau identic cu
cel de pe care vom executa
color.
2. OBTINEREA FOTOGRAFI EI DE
'
Fotogralia de care se
face negativul test se reali-
n baza regulilor de filtrare
cunoscute, ajutorul analizorului,
cu o
Raportul de va fi corespun-
unui format de 18 x 24 cm.
Pentru economie" probele se pot
face pe mai mici de hrtie,
zonelor de gri din
imagine.
n mod curent doar la
un format anume, se
se fotografia de la for-
matul respectiv. Fotografia de refe-
de 18 x 24 cm corespunde
unor ntre 13 x 18 cm
30 x 40 cm. aceste valori
corespund raporturilor de
respective nu formatului efectiv al
fotografiei finale care poate rezulta
prin ncadrare dintr-o imagine
mult mai mare.
Fotografia de se va lucra
extrem de ngrijit pentru a se
o redare a cu lori-Ior.
din cauza materia-
lului fotosensibil pozitiv color nu
este redarea absolut fi-
a culorilor originale, se va ur-
ca imaginea nu fie
de dominante tonuri le
singulare de gri fie corect redate.
Timpul de expunere tre-
buie fie ntre 10 20 s. In caz
contrar se va modifica diafragma
aparatului de caz, se
va folosi un bec de putere n
aparatul de
Filtrajul de utilizat se no-
Folosirea unui cap color per-
mite o mai mare precizie n d.etermi-
narea filtrajului de al foto-
grafiei de ca de altminteri
n general.
Recapitulnd, se fotogra-
fia de va trebui redea fi-
del culorile originale, n orice caz
griurile, fie complet de

3. PROBLEME LEGATE DE PRO-
GRAMARE '
O cu proiectarea negativului
test n vederea se al,! n
vedere
- prin mascare (cu fixe sau
mobile, cnd aparatul de este
astfel se va ca ima-
ginea nu
marginilor sau
lor dintre
- difuzorul va fi adus ct mai
aproape de obiectiv, indiierent de
modul de fixare;
- sonda de va fi cu
preciZie n
acest sens, sondele simple neorien-
tabile se vor pune n zona
de luminozitate, iar cele
orientabile se vor orienta corespun-
se va face n
conformitate cu
rui analizor. Sonda, o
nu se mai la
tul de programare. De pre-
cizia depind rezultatele
pentru cele mai multe ti-
puri de analizoare color;
- n laborator se vor stinge orice'
alte surse de n timpul pro-
inclusiv lanterna de labo-
rator;
...;... procedura de progra-
mare cu mare conform in-
analizorului;
- procedura de lucru ,cu
titlu de verificare, efectund eventu-
ale mici
- progra-
mare butoanele co-
celor trei filtraje (gal-
ben, purpuriu, azuriu) nu au mai
fost atinse.
4. PROBLEME LEGATE DE DE-
TERMINAREA PEN-
TRU NOILE NEGATIVE
Aplicndu-se - anali-
zorului, care se cer cu acu-
respectate, se va ca:
- nu se proiecteze mar-
ginale neexpuse de pe impu-
nndu-se o mascare a nega-
tivului;
- sonda de fie co-
rect
- nu se accidental bu-
toanele programatoare;
- lucrnd cu filtre individuale,
este posibil ca analizorului
nu fi uneori exact pe
zero; se va cea mai

- se repete procedura de
surare pentru a avea certitudinea
unei corecte
- pentru simplitate rapiditate,
cnd se folosesc filtre individuale,
se punnd filtrele
pe (u nele sonde snt
zute cu suport pentru filtre, de
exemplu PCA-061), care pa-
chetul din filtrele determinate se in-
troduce n sertarul aparatului de

negativul
subiectului fotografiat, o culoare
analizorul o va inter-
preta ca pe o debalansare de cu-
loare ceea ce va duce
la determinarea unui filtraj de corec-
fals.
'in acest caz se poate ncerca o
compensare prin transferul punctu-
lui de al acului indicator de
la zero la cteva diviziuni mai
nainte, n de densitatea cu-
lorii predominante din negativ.
Determinarea pentru cli-
li,eele realizate n de
iTuminare este
- n imagine gri.
Acest lucru este important n cazul
analizei punctuale sau punctual-in-
tegrale;
- se un special
prin efectuarea unei fotografii n di-
sursei de prin interme-
diul unui ecran translucid (semisfe-
ric) care se pe obiectivul apa-
ratului fotografic. Realizarea acestui
se face conform
lor date de analizorului
care ecranul translu-
cid. se pe
astfel
, 5. ASPECTE GENERALE
unor bune rezultate fo-
losindu-se analizorul de culoare
este de
elemente:
- stabilitatea tensiunii
electrice. Analizoarele color dispun
de stabilizatoare de tensiune incor-
porate, dar prin modificarea compo-
nentei spectrale a luminii emise de
becul aparatului de
rile pot fi "falsificate". De aceea se
alimentarea aparatului
de prin intermediul unui stabi-
lizator de tensiune;
- timpii de expunere ai hrtiei fo-
tografice color nu trebuie
30 de secunde. Timpii de ex-
punere mai lungi pot duce la defor-
de culoare unor pro-
deosebite ale. hrtiei color
sau unor fenomene specifice (efec-
tul SChwarzschild, de exemplu);
-- negativele care se fac
trebuie fie corect expuse.
Analizorul de culoare nu re-
zultate bune pentru negativele
expuse, n special n cazul subexpu-
nerilor;
-- o ct mai mare con-
n activitatea dv.
respectiv pe ct posibil ace-
de filme hrtie ace-
procese de developare;
- schimbnd hrtia color cu o alta
avnd alt de se impune
realizarea unei noi fotografii de refe-
a unei alte a ana-
lizorului;
- reprogramarea analizorului co-
lor (respectiv efectuarea unei noi fo-
tografii de se impune n
cazul altor parametri
specifici tempe-
etc.);
- probele numai la I,u-
sau
(de exemplu tuburi fluo-
rescente tip Philips TL 47 sau Os-
TEHNIUM 4/1986
FILMUL SI TEMPERATURA
DE CULOARE A LUMINII
Fotograful amator, practicant al
fotografie;, ocazionale, este de re-
nefamiliarizat cu unele carac-
teristici speciale ale filmelar, ndeo-
sebi ale celor color.
Filmele alb-negru de uz curent
snt de tip pancromatic, sensibili-
spectral sensibili-
spectrale,a ochiului uman. Spu-
nem nu identic, de-
oarece ele abateri, unele
chiar mari, comparativ cu ochiul,
abateri care nu asupra
unor fotografii corespun-
Astfel unele filme de sensi-
bilitate (ORWO NP27, de
exemplu) au o sensibilitate
pentru din zona

Indiferent de aceste aspecte
de a sen-
filmele alb-negru pot fi
utilizate att la ct
deosebite.
Nu la fel stau lucrurile pentru
'filmele color, la care echilibrarea
celor trei straturi monocrome con-
stitutive nu se dect n cazul
fotografierii la o bine defi-
din punct de vedere spectral.
Definirea luminii prin prisma
spectrale se face
temperaturii de culoare. Reamintim
prin temperatura de culoare a
unei surse luminoase se
temperatura unui corp negru care
emite similare. Nu
asupra aspectelor de ordin strict fi-
zic implicate de scurta
anterior, important pentru fo-
ram Osr 19, care au temperatura de
culoare de 5 000 K) n stare
- nu materiale fotosensi-
bile expirate care au mai
fost utilizate.'
Folosirea analizorului color duce
la rezultate bune constante n
sura n care dv. este sufi-
pentru aprecierea dominante-
lor. au la apre-
cierea structurii domi-
nante/or cel mai adesea negli-
dominantele de valoare
(5-10%).
Pe de parte, trebuie spus
a parametrilor
de lucru, folosirea tipuri
de filme hrtie a surse
de blitz, de
exemplu) permit n timp fotografului
amator constate filtrajele de
se vor ncadra ntr-o
de abaterile fiind
de ordinul a 10-30%. Utilizarea
analizorului este
avnd n vedere economia de timp
de materiale
La prelucrarea unor filme
de alte persoane, analizorul devine
extrem de avantajos, dar nu
o calitate avnd n vedere
fotografia de este n
cele mai multe cazuri n di-
ferite chiar pe alte de filme.
De aceea se se preia
unul din de pe film ca refe-
La realizarea fotografi ei de re-
n acest caz se poate folosi
analizorul (n care o progra-
mare pe un cunoscutj,
care se mai fac pe baza ex-
vizuale.
TEHNIUM 4/1986
tograf fiind acordul ntre pelicula
temperatura de culoare
diverselor surse
de
Temperatura de culoare se ex-
n kelvin (K) sau n va-
lori mired, respectiv multiplul deca-
mired. Miredul este inversul valorii
n kelvin se ca fiind
1 OOOOOO/K.
Astfel, luminii de zi care are 5 500
K i corespunde o valoare de
1 000000/5500 = 182 mired, res-
pectiv 18,2 decamired.
Tabele temperaturile
de culoare ale diverselor surse
n literatura de specialitate.
De pentru snt
valori: 1 - subiectul fotografiat corect;
5500 K - lumina de zi (valoare medie);
2 - fotografiere pe film pentru de zi cu niira-
photj o
5300 ... 6000 K - lumina de blitz electronic;
3 - fotografiere pe film pentru la lumina .
zilei; o
3200 K - lumina becurilor nitraphot;
3400 K - lumina becurilor cu halogeni;
2 600 ... 2 800 K - lumina becurilor cu
4 - fotografiere pe film pentru de zi cu halo-
gen folosind un filtru de conversie adecvat.
Tuburile fluorescente pot avea
temperatura de culoare
ntr-o n de
constructive.
In general tipul "Daylight" cores-
punde lumipii de zi, cum
numele. In snt rare
cazurile cnd se la lu-
mina tuburilor fluorescente. Foto-
grafierea noaptea a reclamelor lu-
minoase a vitrinelor luminate cu
tuburifluorescente se face de re-
. pe filme destinate luminii de zi.
Revenind la filmele color, ele se
n ma;'; grupe:
- filme pentru de zi;
- filme pentru
Blitzul electronic este
cere folosirea peliculelor
pentru de zi.
un restrns de
filme color negative (ORWOCO-
LOR NC 19, de exemplu) echili-
brate la o valoare medie. de cca
4 200 K, care pot fi n orice
de iluminare. In procesul
de a pozitivelor, dominan-
tele rezultate din dintre
temperatura de culoare a sursei
temperatura de echilibru a peliculei
se
n caz...ul filmelor diapozitiv color
nu posibilitatea de a
imaginii n procesul de laborator,
astfel nct acestea trebuie folosite
numai n de iluminare no-
minale. Abaterile snt posibile
se folosesc la fotografiere filtre de
conversie adecvate. Folosirea nea-
duce la unor domi-
nante puternice, necorectabile n
principiu.
Fotografiile
cele spuse.
mandate snt redate n tabelul
rat.
filmelor se va face n
cu umiditate de
40-60% mai de
18C.
CONSTANTIN ALEXANDRESCU
Filmele developate care trebuie
timp ndelungat vor fi co-
rect prelucrate pentru a
evita ulterioare prin apa-
de pete.
Pentru reproducerea desenelor li-
niare n general a
ORWO produce filmul pentru repro-
duceri MA8.
extrem de pute-
rea de a peliculei
MA8 permit nregistrarea pe
formatul normal 24x36 mm de ima-
gini originale la formatul
AO (841x1189 mm), desigur res-
pectndu-se un proces de fotogra-
fiere developare corect.
Redarea semitonurilor asociate
textelor este de asemenea
n bune pe MA8.
Originalele bogate n semitonuri nu
se vor fotografia pe MA8, filmul in-
dicat fiind ORWO NP 15.
Filmul este sensibilizat pancroma-
tic cu maxim de sensibilitate n zona
De aceea fotografierea ori-
ginalelor cu predominant pe
fond alb este recomandabil se
folosindu-se un filtru albastru
(filtru ORWO nr. 61, de exemplu)
pentru unui contrast bun.
Prelucrarea filmului se poate face
cu de folosin-
du-se n laborator filtrul ORWO 108.
Sensibilitatea medie este
de 8 DIN, dar n realitate ea
ntre 6 9 DIN. Din acest motiv se
ca la fiecare lot de peli-
nou se
probe variind expunerea cu cte 1/2
de expunere (prin diafrag-
mare).
Developarea se a se
face n ORWO A87 1
+4) timp de 3 ... 4 minute, la 20C.
Practic pot fi folosite orice revela,..
toare de reproducere. Developarea
este chiar n revelatoare
de 9a de exem-
plu n ATOMAL {A49). In acest caz
reduse,
poate o verzuie pe
spatele filmului care poate fi
ntr-o sau
ntr-un revelator normal.
Cteva de prelucrare reco-
filmelor developate se
face n cutii nchise, iar temperatura
mediului nu va 20C.
Developarea se poate face la
32C, dar n acest caz este prefera-
bil se apeleze la de deve-
lopat.
DATE DE PRELUCRARE (CONFORM ORWO)
de lucru Timp (min) (0C)
Revelatoare
A 71 3 ... 4 20
N 113 3 ... 4 20
MH 28 (1+4) 3 ... 4 20
R 09 (1+20) 4 ... 6 20
A 03 6 ... 8 20
Fixare
A 300 4 ... 5 19 ... 21
A 304 2 ... 3 19 ... 21
5 ... 10 19 ... 21
I
n
alimentare trebuie asigure n
secu ndar 7 V /300 mA.
MLODV TECHNIK, 4/1985
D,

Ei X
O putere de aproxima-
tiv 2,5 W pe o de 50 n.
QST, 7/1982
+12V
Y1D
R1
1
(1
38T
SOn
(2
(3

Ee B
specializate n desfa-
cereautU,jetpx, uneltelor sculelor de uz
agricol 'att cele din Bucu-
ct din celelalte pun la dis-
celor pluguri,
.. motocositoare, zdrobitoare pen ..
tru ,struguri,. coase, furci, uruitoaret de ce ..
reale, bat9zeete porumb, pentru
... . topoare,
greble,cle,ti, felinare, furlunuri ..
TEHNIUM 4/1986
unag .. e'gat.
'de ma .. e randament
. Moto.cultorul poate fi echipat cu plug, cul-
tivator cu cositoare, cultivator, ro ...
toare freze, pentru transport,
pentru pentru ttropit.
n procura uneltele
agricole necesare de la Magazinul de scule
unelte agricole din Bd. cel Mare,
bloc 41. Un personal amabil competent
la dv.
Il
,DRAGU AUREL - Horezu
unui convertizor care
tranzistoare debi-
teze o putere de 1 kW este destul de
Trebuie cont de
faptul converti-
zoare de 1 kW din baterii de 12 V,
acestea vor trebui debiteze un
curent de cel 120 A, impunnd
montarea unor baterii speciale de
acumulatoare. Revista a pu-
blicat (vezi nr. 11/1985) un converti-
zor 12 V/220 V/50 Hz - 100 W, con-
struit cu tranzistoare care se reali-
foarte
la amplificatorul la care refe
ca rezultate bune, tre-
buie schema
DUDULESCU D. - de
Munte
Nu tranzistorul din etajul final este
defect, el trebuie la transfor-
mator sau piesele aferente. Oricum,
trebuie la un depanator
. calificat.
BANCIU TRAIAN - Sibiu
sau patru antene
long-Yagi cum la care
un amplificator de an-
se va
ANDREI PAUL -
tuburile, acestea
nu snt uzate condensa-
toarele de filtraj decuplare.
Schema a fost
COSTACHE IONEL' -
gradul de a
mecanice, inclusiv capul magnetic
din casetofon.
Vil T FLORIN - Cimpia Turzil
un convertor banda
IV Ibanda III TV, format dintr-un os-
ci/ator un modulator de tipul celor
utilizate la jocurile TV.
CIUBOTARU MARIUS - Deva
Din cauza (produs prin
probabil s-a fisurat cablajul
imprimat. cablajul cu aju-
torul unei lupe traiectul
ntrerupt. .
DOBOS GABRIEL -'- Alba Iulia
Cristalul de stabilita-
tea de a oscilatorului.
EAGARU FLORENTIN - jud.
Tubul 6J8 este o poate
fi cu alta
(EF80, EF180, 6J7, 6K7 etc.). Moto-
cicleta Jupiter n U.R.S.S.)
poate fi la o

IONESCU FLOREA - jud. Teleor-
man
Amplificatoare de tipul celor soli-
citate de dv. au fost deja publicate
n
FEKETE ALEXANDRU - Or"dea
cum se poate constata, pu-
deja partea de soft. Despre
SAN'IO -7K 270
Tr-I
2SA60
Tr-Z
2SAZ02
Tr-3
2SA203
ROXO-o26
acest subiect vor trata pagini din
Almanahul Tehnium 1987.
CHIPER ALEXANDRU -
Capul magnetic s-a uzat din
cauza vitezei benzii. Nu
nem
FlOREA IACOB - Deva
nlocuind tubul din etajul final ca-
dre, stabilitatea imaginii se va mbu-

SZABO ZOL TAN - jud. Harghita
Plasnd microfonul n spatele difu-
zorului, vor
APOSTOL CRISTIAN -
tubul PCl85 din
zor condensatoarele de filtraj
decuplare la picup ce s-a ve-
rificat starea cablului de n-
tre amplificator).
ILIE OVIDIU - jud. Prahova
piesele din oscilatorul de
cadre.
IONEL - Piatra
Nu schemele solicitate de
dv.
VASILE MIRCEA -
Cuplati microfonul printr-un
transformator sau un etaj de amplifi-
care special construit pentru acest
scop. Se poate nlocui corectorul de .
ton cu egalizorul grafic.
SiCOV OlGA -....: jud. Tulcea
Convertizorul poate debita 100 W.
Piese componente procura de
la magazinele de specialitate.
Sesizoarele de (chiar
pentru autoturisme snt de fapt
oscilatoare; prin atingerea
unui senzor se produce o modifi-
care a de a
acestora. deplasare a frec-
producerea unui
semnal acustic sau optic de obicei
prin intermediul unui amplificator.
-
Chiar cu 15 W un
semnal de calitate.
nu place amplificatoru\
din cartea o
din
BADEA MARIAN - Giurgiu
pentru frumoasele apre-
cieri adresate colectivului nostru.
RQTH GUNTHER -
In am publicat tiltre pentru
antene.
MA FlORIAN -
Premagnetizarea se de la
un oscilator cu
ntre 40 70 kHz.
GABRIEL -
fn peretele despartitor se fac
prin care trece numai .termi-
nalul de la colector. Tranzistorul se
poate lipI de perete (nu
prin perete).
Bobinele l4, l5, l6 L7 nu au o
- semnul de
pe desen ele pot fi re-
glate pentru a realiza caracteristica
de
LUNGU ADRIAN - ClulNapoca
rearesare tensIunea se
unui stabilizator electronic.
MI;OSU - jud. Mehedinti
In selectorul de canale n
primul rnd toate bobi-
nele. tensiunile ,de ali-
mentare a tuburilor - filament.
ecran, anod.
MUNTEANU VALENTIN - jud.
Vaslui
Defectul este destul de complex
numai n urma unor
se poate stabili reme-
dia cauza.
DRAGOMIRESCU ION - Alexandria
Bobina II are 6 spire, iar bobina
l2 are 12 spire.
I.M.
FILIP LUCA -
Radioreceptorul Sanyo 7K270 este apt a o de
ntre 3,2 10 MHz. este 455 kHz, sensi-
bilitatea mai de 100 )J.V pentru 10 mW, consumul fara semnal 10 mA,
iar puterea d.e este de 280 mW.
Schema este din un etaj conver-
tor-autooscilator, etaje amplificatoare IF trei. etaje amplificatoare AF.
Tranzistoarele 2SA60, 2SA20 2SA203 se pot nlocui cu EFT317, restul
tranzistoarelor cu EFT353.
Tr-4
2SB185
Tr-5'
ZSB185
Tr-6.7
2SB187X2
RZI 47K