Sunteți pe pagina 1din 135

Din Arhivele Daciei

C. Branislav Stefanoski Al Dabija

Cuprins
INTRODUCERE PL CU ELE DE LA SINAIA ntre adev r i minciuna impus Controversele privind originalitatea Pl cu elor de la Sinaia Care este adev rul Con inutul pl cilor este veridic Argumente Citirea Pl cilor de la Sinaia Unde sunt f cute Pl cile de la Sinaia Genucla este centrul n care au fost realizate pl cile SARMA II, GE II I SARMIGETUZA Aspecte etimologice Sarma ii Etimologia numelui Sarma i Etimologia numelui Sarmisegetuza

SEMNIFICA IA CUVNTULUI DEGIO Etimologia cuvintelor 1 ( 112 ) SIGILIUL LUI BUREBISTA 2 ( 91 ) SIGOVIL 3 ( 113 ) PUDIO ATLEU 4 ( 14 ) PORTO DEGIO PATELA PANTEDATO 5 ( 20 ) RUG CIUNEA LUI BUREBISTA 6 ( 129 ) desemnarea Comandantilor 7 ( 120 ) NUMEROTAREA TRUPELOR 8 ( 21 ) ORGANIZAREA AP R RII SARMIGETUZEI 9 ( 52 ) CUCERIREA RIMEPEI 10 ( 10 ) CUCERIREA RIMEPEI I ANALIZA COMPARATIV NTRE 9 (52 ) I 10 (10 ) 11 ( 92 ) DURO ADEUSO 12 ( 28 ) DACO ARMOS 13 ( 98 ) DETERMINAREA LOCULUI RE EDIN EI LUI COROLIO 14( 94 ) TALIPICO SARMIGETUZO (mic plec ciune sarmigetuzic ) 15 ( 16 ) DECEBAL DECIDE S RECUCEREASC SARMIGETUZA

Din Arhivele Daciei


CUPRINS Capitolul 1 Capitolul 2 Capitolul 3 Capitolul 4 Capitolul 5 Capitolul 6 Capitolul 7 Capitolul 8 Capitolul 9 Capitolul 10 Capitolul 11 Capitolul 12 1 Sigiliul 2 Sigovil 3 Pudio Atleu 4 Porto Degio 5 Rugaciunea lui Burebista 6 Desemnarea Comandantilor 7 Numerotarea Trupelor 8 Apararea Sarmizegetusei 9 Cucerirea Rimepei 10 Analiza Cucerirea Rimepei 11 Duro Adeuso 12 Daco Armos 13 Resedinta lui Corolio 14 Talipico Sarmigetuzo 15 Recucerirea Sarmigetuzei

INTRODUCERE Dacia s-a constituit ca organiza ie statal puternic pe cursul inferior al fluviului Dun rea, iar nflorirea sa ca stat devine cunoscut n primul secol nainte de Isus Hristos, pe vremea mp ratului Burebista i a Marelui Preot Ceneu. Au trecut dou secole pn la distrugerea sa, cnd ultimul unificator getic, Decebal, se sinucide n fa a avntului puternic al armatelor romane. naintea Imperiului Roman, Dacia reprezenta unica forma iune statal clasic din Europa. Cnd vorbesc despre forma iune statal clasic m gndesc n special la aspectele propriei organiz ri a func- ionalit ilor ntr-un spa iu extins. nainte de toate, organizarea se reflecta n existen unit ii religioase, militare i administrative. n Dacia exista centrul administrativ, Sarmigetuza, centre religioase: Moliodava, Periodava i Genucla, pre-cum i alte numeroase centre fortificate r spndite pe n-treaga suprafa a rii. nainte de toate, statul rezista gra ie unei armate numeroase, antrenat i bine organizat , care a fost for-mat dintr-un nucleu operativ principal, num rnd n jur de 120.000 de solda i. Principiul de mobilizare func iona f r viciu. n func ia de Comandant militar suprem Degio, au fost numi i nainte de toate, de c tre regele de la Sar-migetuza, preo ii COTOPOLI. La func ia Degio nu puteau accede dect personalit ile marcante. n afara existen ei celei mai puternice autorit i, re-gele cu re edin a la Sarmigetusa, n Dacia existau i al i regi puternici, tribali sau teritoriali, care n rela ia cu regele Sarmigetuzei erau prezenta i drept alia ii lui. De fapt, pu-ternicul rege al Sarmigetuzei este prezentat drept unificator. Interesant este c cet enii Daciei foloseau ntre ei apelativul Davo (cet ean). Folosirea termenul Davo n co-municarea cotidian ntre cet enii Daciei reprezint prin-cipalul indicator al faptului c Dacia reprezenta un stat uni-tar, n fruntea c ruia se afla un rege i n care func ionau anumite reguli de comportament civic. ntrebarea care se ridic este urm toarea: poate oare s reziste un stat att de mare i puternic, n care n paralel cu puterea regal func ionau i anumite norme de comportament civic la care rezultat se ajungea i prin utili-zarea anumitei terminologii civile, dac n centrele urbane nu rezista educa ie? Desigur c nainte de toate educa ia trebuie c utat n rndul numero ilor preo i, al nobililor, comercian ilor etc. Alt ntrebare care se ridic este urm toarea: de ce ar fi existat numeroasele opere getice ale marelui Cene-u, dac nu era cine s le consume ? Unde s-au pierdut aceste opere?

Cum existau i supravie uiau numeroasele bisice (temple) n care se propov duia religia lui Zamolxis, dac respectiva nv tur nu a fost nregistrat n forma scris . Exist mai multe ntreb ri, dar pn acum au fost oferite foarte pu ine r spunsuri. De ce este a a, f r a face aprecieri politice, va r spunde timpul. R spunsul trebuie c utat n textele scrise din diferitele surse, dar nainte de toate n artefacte. Ce artefact mai important dect inscrip iile de la Si-naia ar putea exista ? Dar tocmai Pl cile din Sinaia descoper secretul puterii Daciei i al regelui, unificatorul din Sarmigetuza. Secretul const n faptul c regimul social al Daciei este ntemeiat pe baza unor norme i credin e religioase, prin care clerul numeros are cuvntul principal. De fapt, func ionalitatea Daciei este identic celei a Vaticanului din evul mediu. Tetovo, 2006

Capitolul 1
PL CU ELE DE LA SINAIA ntre adev r i minciuna impus Pl cile din Sinaia au fost g site la mijlocul secolului XIX. Conform anumitor surse, pl cile originale au fost confec ionate din aur. n anul 1875 regele Romniei, Carol I, a dat ordin s se fac copii ale acestor pl ci din plumb. Nu se cunoa te unde se g sesc originalele i dac mai exist ast zi, dar se vehiculeaz diferite interpret ri. Unele surse spun c n Rusia au fost g site 24 de pl ci de aur. Dovezi concrete nu exist . Foarte important este faptul c e posibil ca aceste pl ci s fie p strate n b nci sau n alte institu ii. Totodat , de mare importan este faptul c undeva n Rusia exist unele pl ci gravate de aur (cele n cauz sau altele) i c ar fi de mare interes pentru tiin i pen-tru publicul larg ca aceste pl ci s fie expuse n muzee. Este foarte posibil ca n cazul n care pl cile exist , acestea s fie ascunse din cauze politice sau cvasi tiin- ifice. Pentru mine ca cercet tor este important s ajung cel pu in la copiile acestor pl ci i s le studiez pe nde-lete.

Din punct de vedere tiin ific, esen ial este faptul c exist copiile n plumb, i c fotografiile acestora sunt deja reproduse n numeroase lucr ri. n acest mod dispunem de material ce poate fi stu-diat. n notarea pl cilor voi folosi o structur binar de numere, primul acordat pl cii respective n aceasta lu-crare, cel de-al doilea (notat ntre paranteze) fiind folosit n cartea lui Dan Romalo, Cronica apocrif pe pl ci de plumb (Bucure ti, 2003). Primul num r rezult n urma ordon rii cronologice a pl cilor conform con inutului citit, dar i ca rezultat al fap-tului c n aceast lucrare voi publica doar 15 con inuturi citite. Al doilea num r rezult din faptul c toate artefac-tele scrise descoperite au fost notate cu un num r de nre-gistrare. Aceast modalitate de notare a pl cilor are la baz motive practice. Domnul Dan Romalo este primul care a publicat toate fotografiile pl cilor i relicvelor ntr-o singur oper crend a adar posibilitatea ca acestea s fie la ndemn publicului, gest prin care a impus un fel de obliga ie pub-licului tiin ific s continue cu cercet rile, constat rile i interpretarea con inuturilor pl cilor. Rezultatele din interpret rile cu succes ofer r s-punsuri multor ntreb ri care sunt impuse n cmpul de studiu al istoriei i lingvisticii. Pentru prima dat am intrat n contact vizual cu o fotografie a unei pl ci din Sinaia la al V-lea congres de Dacologie, care a avut loc la Bucure ti n anul 2004. La prima vedere mi s-a p rut foarte u or de citit. Pur i simplu placa cu num rul 4 (14) con inea cu-vinte u or de recunoscut, dar a urmat un efort enorm i multa munc pentru a putea citi mesajul n ntregime, a a-dar pentru a ajunge pn la prezentul rezultat, de peste 30 de pl ci interpretate. Pn acum am citit i identificat pn la 95 100% de cuvinte din pl cile scrise cu alfabetul standard din fotografiile: 1, 5, 6, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 20, 22, 28, 39, 40, 42, 52, 58, 62, 65, 80, 91, 92, 94, 98, 112, 113, 117, 118, 120, 126, 129, i n mare parte am identificat cuvin tele din pl cile cu numerele: 2, 15, 69, 76, 96, 106, 119, 122, 128, conform numerot rii date de domnul Romalo. Editarea con inutului interpretat a doar 15 dintre pl cile citite se datoreaz faptului c am fost limitat pur i simplu fizic, de timp, pentru a putea transpune pe hrtie con inutul restului pl cilor i a face posibil publicarea lor cu ocazia comemor rii lui Decebal. n toamna anului 2004 am intrat pentru prima dat cu pl cile publicate pe Internet. Prima plac pe care am reu it s o citesc a fost placa cu num rul 14 (94). Am fost absolut sigur c citirea a fost corect . Certitudinea citirii corecte a rezultat din fap-tul c am reu it s leg etimologic n cuvinte corespun-z toare toate cuvintele din limba daco-romn . Con inutul citit reprezenta un text logic care core-spundea n ntregime desenului n relief de pe plac , dar i informa iilor istorice din surse latine la care am reu it s ajung. n luna decembrie a anului 2004 l-am ntlnit pentru prima dat pe domnul Romalo i am tr it o adev rat sur-priz . Domnul Romalo mi-a f cut cadou o copie dup lucrarea publicat

Cronica apocrif pe pl ci de plumb, despre care nici nu tiam c exist . Astfel s-au creat mari posibilit i de a compara cu ceea ce am reu it s des-cifrez citind pl cile complet independent. n analiza comparativ am reu it s fixez sensul corect unor anumite cuvinte, dar i s descop r sensul altor termeni izola i. Ambi iile avute n dorin a de a interpreta scrierile secrete de pe pl cile respective au primit greutate.

Capitolul 3
Care este adev rul Desigur c dac a fi crezut c nu este veridic con- inutul pl cu elor, mai mult ca sigur nu a fi pierdut timpul contestnd falsuri i improviza ii. nc de la primele contacte vizuale cu numeroasele fotografii ale pl cu elor mi-am dat seama c este vorba despre inscrip ii originale, realizate ntr-o perioad mai lun-g de diferi i autori. Dup marele succes avut la nceput n citirea unui num r mic de pl ci, la un moment dat am ajuns la o bari-er de netrecut n identificarea continu a cuvintelor. Am ajuns n situa ia de a descoperi c anumite combina ii de litere nu- i p strau semnifica ia pe toate pl cu ele pe care ap reau. Un moment de cotitur a fost marcat de combi-na ia onsonto (n numele, reprezentant al, nominalizat, determinat, ). Ambi ia i intui ia m-au c l uzit spre un scop con-cret, nepermi ndu-mi s renun la descoperiri. ndelungata experien n studiul paleo-lingvis-ticii i preistoriei mi indica faptul c voi putea atinge scopul propus, transferndu-m , spiritual i mental n perioada n care au fost scrise pl cile. Sim eam nevoia s tr iesc atmosfera, evenimentele, modul de gndire i rela iile socio-politice la momentul dat. Cu alte cu-vinte, trebuia s m simt ca un cet ean al Daciei ve-chi, s gndesc ca un Davo Get i pe baza acestor fapte s identific cuvinte i s construiesc fraze simple. S m contopesc n Getica lui Iordanes. Cuno tin ele acumulate anterior indicau posibilita-tea identific rii cuvintelor prin apel la semnifica ia lor con-cret i la leg turile etimologice cu cuvintele corespun-z toare din limba daco-romn actual . Succesul nu a ntrziat. Am reu it s identific me-reu noi cuvinte i s ajung la citirea a mai mult de treizeci de pl ci. R mn nc multe cuvinte de identificat. Identifica-rea lor va putea fi posibil odat ce voi putea vedea pl cu- ele. Acest lucru mi va putea u ura munca i va nl tura posibilitatea nteprinderii vreunei improviza ii nedorite, ast-fel nct identificarea eronat a vreunui semn va fi redus la minim.

Capitolul 4
Con inutul pl cilor este veridic Argumente: 1. Dac Pl cile de la Sinaia reprezint copii dup originale, acela i lucru nu este valabil n cazul relicvelor 1 (112) sigiliul lui Burebista, i 3 (113) medalionul de am-basador al lui Pudio Atleu. Sigiliul lui Burebista, este lucrat din aliaj de cupru i zinc cu amestec din alte metale. Medalionul de Ambasador al lui Pudio Atleu este f cut din argint. n cazul acestor dou relicve exist supozi ia c sunt originale. Este necesar s se fac toate analizele pentru o determinare complet care au fost realizate. i precis a modului n

2. Un lucru eviden iat prin fotografii este faptul c pl cile sunt lucrate n principiu prin topirea unui metal ntr-un calup modelat din lut sau alt materie preg tit pentru modelare, n timp ce desenele sunt aplicate prin ap sare sau ntip rite cu un obiect ascu it pe materialul moale. Rezultatul acestei metode de prelucrare este o pla-c n care semnele sau figurile sunt inscrip ionate n relief pe suprafa principal . Exist pl ci pe care, dup turnare, au fost gravate texte cu litere mici. Este cazul pl cilor 12 (28), 15 (16) etc. Gravarea literelor mici pe plac este rezultatul fap-tului c din cauza dimensiunilor reduse ale acestora, a fost imposibil s fie executate (gravate, zgriate) cu succes, lucru care a fost condi ionat i de lipsa de duritate a mate-rialului din care se prelucra calupul principal. Aici se ridic o nou ntrebare. Din ce metal trebu-ie s fi fost placa pentru ca, ulterior, literele mici s poat fi gravate cu succes pe ea? Desigur, metalul trebuie s fie u or de prelucrat, adic moale. Aurul ndepline te aceast proprietate. n antichitate, a a cum a fost cazul pl cilor lui Or-feu, textele semnificative expuse n public au fost lucrate n aur. Acest rezultat nu este departe de constat rile actu-ale c pl cile originale au fost turnate n aur. Constatarea este bazat pe faptul c pe pl cile res-pective sunt reprezentate cele mai semnificative perso-nalit i i evenimentele din vremea aceea.

n mod similar, conform tuturor observa iilor proprii rezultate n urma citirii con inutului pl cilor, reiese c aces-tea au fost realizate n centrul credincios Genucla i ca atare au fost expuse public pe pere ii Bisericii Cere ti ai Zeului Luminos n Genucla. A adar, este logic ca ele s fi fost turnate n aur. Din compararea fotografiilor cu pl cile n care sunt gravate literele mici se poate constata clar c i literele mici au margini rotunde, ceea ce nseamn c este vorba de un produs turnat. Pl cile din plumb reprezint produse turnate dup pl cile originale. Pe pl cile originale, literele mici, avnd n vedere c au fost executate prin gravare ulterioar , ar fi trebuit s aib margini ascu ite. 3. Identificarea anumitor cuvinte uitate pe care lin-gvistica nu a reu it s le descopere, dar pe care, n cerce-t rile mele de pn acum le-am identificat cu destul pre-cizie confirm acela i lucru. Aici, nainte de toate, m gndesc la cuvintele ILO (decizie) i KIREN (ceresc), pe care le-am ntlnit gra-vate pe mai multe pl ci, cu semnifica ii invariabile. Am identificat cuvntul ILO (decizie), n forma sa ILON (decizia), nc din anul 1991, odat cu citirea inelului de aur din Celeiu (Oltenia), v. Limba traco-dac baza limbilor indoeuropene; 1993, Tetovo. Am identificat totodat termenul KIREN (ceresc) i l-am interpretat etimologic n anul 1993 n forma sa pelas-g KER (cer), v. PELASGHYI, limb , carte, num; 1998, Tetovo. 4. Pornind de la premisa c pl cile sunt false, se pune ntrebarea privitoare la justificarea depunerii unui efort uria n prelucrarea unui num r att de mare de pl ci, care, pe lng textul scris n mai multe alfabete con- in i reprezent rile grafice, n relief, ale con inuturilor. Cu privire la aceast ntrebare exist doar un singur r spuns. Con inutul pl cilor este autentic i original. 5. Autenticitatea i originalitatea con inuturilor pl ci-lor este dovedit prin citirea lor cursiv , precum i prin semnifica ia con inutului lor. n pl ci sunt date detalii, descrieri veridice pentru multe evenimente ncepnd cu perioada lui Burebista pn la Decebal. 6. Con inutul pl cilor este lizibil, i asta naintea fo-losirii compara iei etimologice cu cuvinte din actuala limb daco-romn . 7. Pl cile sunt scrise ntr-o limb care, n raport cu termenii folosi i i expresia lor gramatical , ar fi trebuit s fie asem n toare cu latina sau greaca epocii, iar prin aceasta limba folosit ar fi trebuit s fie elevat comparativ cu limba vorbit n popor.

Spre deosebire de mega-polisurile Athena i Roma unde educa ia condi ionat de popula ia numeroas con-centrat se extindea i n rndul restului popula iei, ceea ce a condus la crearea unei limbi unitare scrise, n Dacia nu exista niciun mega-polis unde s se fi ntmplat acest lucru. La fel cum odat cu c derea centrelor administra-tive Athena i Roma, pur i simplu au disp rut vechile lim-bi greac i latin , odat cu c derea Sarmigetuzei i Ge-nuclei a disp rut i vechea limb administrativ dacic . De exemplu, vechea limb greac a fost creat n Athena. n conformitate cu Herodot, Istorii I, 42, n vremea lui, Ionienii din Asia Mic vorbeau patru dialecte diferite, care erau att de diferite nct nu se n elegeau ntre ei. Conform aceluia i Herodot, dar i altor istorici, au fost considera i Greci to i cei care, indiferent de apartenen lor genetic sau lingvistic , acceptau cul-tura greac . Acela i lucru s-a petrecut i cu limba latin care a fost creat n secolul al II-lea .H. ca limb administrativ a Imperiului; odat cu c derea Imperiului, n afara faptului c pn n ziua de azi este folosit activ n biserica cato-lic , limba latin se pierde pur i simplu ca limb par ial vorbit , de care s-au folosit administra ia i guvernan ii romani. Un exemplu mai recent de dispari ie a unei limbi administrative este cel al catarevuzei. Odat cu formarea statului grec (nainte de toate i prin sngele v rsat al armn makedonenilor) pentru prima dat n istoria Grecilor, n prima jum tate al secolului XIX, ca limb oficial a fost impus catarevuza (limba greac veche reconstruit ). n afara faptului c limba catarevuz a fost limba bisericii i a statului, limb pe care orice per-soan cu nalta educa ie ar fi trebuit s -o st pneasca, n jum tatea secolului XX aceasta i las locul s u limbii popular vorbite dimotiki. Referitor la pl cu e, se observ c limba n care acestea au fost scrise nu este n totalitate unitar , astfel c inclusiv numele cu care sunt identificate acelea i per-sonalitati sunt scrise cu diferite combina ii de litere. Diversitatea aceast este rezultatul diferen ei n apartenen lingvistic a persoanelor care au scris pl cile i lipsa lor de educa ie complet n nv area limbii admi-nistrative, dar i din num rul limitat al literelor cu care tre-buia s se acopere mai multe sunete rostite pe care diferi i scriitori le-au pus n concordan n mod diferit. Dac evalu m corect, putem constata c limba n care au fost scrise pl cile este mult mai aproape de limba latin scris fa de rela ia dintre limba daco-romn de azi i limba latin scris . Pe baz pl cilor citite i a compara iilor cu lim-ba latin scris , putem s subliniem i s constat m c teoria latiniz rii este o ipotez inventat , impus de pe pozi ii de interese politice anumitor centre de putere ce existau n secolul XIX. Vechea limba dac , getic , getic , sarmatic , aramic (scitic ), daco-gotic este temelia din care a reie it i pe baz c ruia a fost construit limba daco-romn actual .

Capitolul 5
Citirea Pl cilor de la Sinaia Pentru citirea corect i cursiv a pl cilor, este necesar s fie respectate anumite reguli gramaticale care sunt folosite n scrierea lor. nainte de tot trebuie s se tie c pentru scrierea pl cilor sunt folosite mai multe ortografii. Dou dintre ele sunt dominante. Una este standard, i anume cea pelasg , care as-t zi este cunoscuta ca ortografie greac , unde, n paralel sunt folosite dou semne ortografice pentru transcrierea fonemelor X i = , iar cealalt este lumeasc (cleric ) i reprezint o modificare a primeia. Interesant de men ionat este faptul c semnele X i =, cu care sunt reprezentate fonetic combina iile gi i ci din ortografia romneasca actual , ast zi sunt folosite numai n alfabetul chirilic. Aceast problem suscit interes pentru studiu. De unde i pn unde semnele ortografice dacice specifice s fi fost folosite n alfabetul chirilic? Cum au ajuns acolo dac , se tie, alfabetul chirilic a foat inventat n secolul IX d.H.? Unii cercet tori vor s scoat n eviden faptul c ortografia cleric este str veche. n baza experien ei anterioare pot afirma c este vorba despre o ortografie dacic nou , format n baza ortografiei pelasge. Similar, i alte semne ortografice intercalate repre-zint de fapt o interpretare cleric caligrafic a celor dou ortografii de baz . Cum se poate evalua o scriere distinct ( i sigur c scrierea este folosit ntr-o parte din plac (131)) ct vre-me aici nu este vorba de ortografie, ci de exprimarea prin desene i semne hieroglifice? Cui i apar inea aceast scriere i cine a folosit-o? Sunt ntreb ri la care se va putea r spunde, poate, abia dup citirea pl cii (110). Trebuie avut n vedere faptul c n mai multe situ-a ii, dou litere sunt folosite pentru redarea unui singur sunet, iar o liter , n func ie de context, poate fi citit dife-rit. De exemplu: AI = E; OA = A; OE, EO = E sau O; OI = I sau O; OV = U; OY = U; IE = E sau I; B = B sau V; T, 5 = T, ; TI = I;.. Z = Z, , S; I, Y = I; H = I sau E; X = H sau K; Z = Z, S sau ; S = S, sau Astfel de combina ii exist pelasg . i n scrierile antice ntl-nite oriunde a fost folosit ortografia

Ast zi o parte din aceste combina ii sunt folosite n ortografia greac .

Compara ie ntre alfabetul actual i literele folosite n

scrierea pl cilor

Avnd ca scop acordarea unei importan e sporite textului inscrip ionat, n timpul scrierii standard au fost in-tercalate semne din alfabetul cleric modificat, dar i, in corpore, semne modelate caligrafic. n descriere se fac referiri doar la o parte din semnele pe care le avem n vedere.

Capitolul 6
Unde sunt f cute Pl cile de la Sinaia n conformitate cu rezultatele ob inute n urma ana-liz rii fotografiilor, dar i din con inutul anumitor pl ci, reie-se c t bli ele n studiu au fost confec ionate ntr-un singur centru. Acesta este Genucla. Dac arunc m o privire atent asupr pl cilor n ca-re sub orice mod este pomenit numele Boerobiseto, vom observa ca aproape peste tot este ntip rit chipul identic al lui Burebista.

Independent de perioada n care au fost realizate, chipul este total identic. Aici face excep ie placa 5 (20) care, de i cronologic face referire la perioada cnd Burebista este n vrst , acesta este reprezentat cu figura din tinere e. Totodat , pe placa men ionat i numai pe ea numele Burebista este redat prin combina ia Bourebiseto (Burebiseto), i nu Boerobiseto, cum este pe celelalte pl ci. Existen a gravurii cu chipul lui Burebista din tinere e indic faptul c pe lng pl cile pn acum descoperite, au existat i altele, realiza-te cu 40 de ani nainte. Similar, pe majoritatea pl cilor cu Burebista este executat un chenar reprezentnd combina- ia a apte ornamente diferite. Toate imprim rile cu cele apte ornamente sunt realizate n acela i mod. Se poate constata c pe diferite pl ci se g sesc im-prim ri identice de persoane, obiecte, hramuri, ornamente, etc., surprinz tor fiind faptul c imprim rile hramurilor, obiectelor, ornamentelor, le ntlnim pe pl ci realizate la diferite intervale de timp. Aceasta nseamn c la atelierul n care au fost confec ionate pl cile existau modele pentru gravura deja f cut care, depinznd de con inutul textului de imprimat, se ad ugau pentru reprezentarea vizual explicit a faptu-lui redat prin scriere. Aceast tehnic a u urat executarea num rului ma-re de pl ci. Pe de alta parte avem literele scrijelite pe plac . Ca rezultat al acestui fapt, exist numeroase cazuri de permut ri ale locurilor unde au fost ncrustate literele, unde au fost ulterior gravate literele uitate sau unde a fost repetat combina ia de litere scrise. Scrierea literelor prin gravare pe suportul principal necesit mult efort i munc grea. Executarea necesita mult concentrare i ndemnare. Pe lng faptul c pe matri e cuvintele sunt gravate invers, acestea trebuiau grupate n imprim rile desenelor deja realiazte. Adncimea gravurii i imprim rii trebuie s fi fost f cut cu m sur . Rezultatul acestui mod de lucru a determinat ca n unele locuri pe pl cu e textul s fie r sfirat, iar n alte lo-curi nghesuit

Capitolul 7
Genucla este centrul n care au fost realizate pl cile Majoritatea con inuturilor tip rite pe pl cile respec-tive se refer la ac iuni ntreprinse n spa iul Dobrogei de azi. Genucla se g se te n Dobrogea pe malul Istriei (Dun rii). Conform textului imprimat pe anumite pl ci Genucla a fost un loc sacru, unde locuise Zamolxis.

Zamolxis este ntemeietorul zamolxismului, cu cinci secole nainte de Hristos. Ca religie, zamolxismul este asem n tor monoteis-mului i are r d cini adnci pe teritoriul pe care se ntin-dea Dacia. Din aceste ra iuni, n Genucla se g sea Biserica Cereasc a Zeului Sfnt. Din pl cu a pe care este prezentat un fragment din panorama Genuclei, placa 9 (52), rezult c n respectiva cetate se g seau numeroase hramuri, i implicit un cler numeros. Din pl cu ele 9 (52) i 10 (10) reiese c n Genucla, n Biserica lui Corolo, func iona i o judec torie, naintea c reia s-au nf i at p r ile mai multor procese. n biserica catedral din Genucla aveau loc marile ntruniri ale conduc torilor Daciei. n acest tip de ntruniri se decidea starea de r zboi sau de pace. Clerul nalt avea rol important pe lng conduc tori i decidea la nivelul statal. Drept mul umire pentru deciziile luate de cler, conduc torii f ceau dona ii importante. Pe numeroase pl ci este nregistrat numele Genuc-la. Deosebit de elocvent este cazul pl cii 14 (94), denumit Mic plec ciune sarmigetuzic (plec ciune sarmigetuzic ), n care n col ul din dreapta-jos este scris GENUCLOE (Genucle). Aceast inscrip ie se poate inter-preta astfel: - plec ciunea sarmigetuzic ar fi putut avea loc n Genucla. Iar acest aspect conduce spre semnul cu care se reprezenta Biserica Cereasc a Zeului Sfnt: n partea dreapt , unde sunt reprezentate zidurile, apare un pivot, o linie orizontal deasupra lui i trei raze care se nal deasupra liniei. Acest semn este utilizat pentru reprezentarea sunetului T, TEU (Zeu), v. placa 4 (14). De asemenea, zidurile reprezentate sunt ntr-un plan iden-tic cu a ezarea Genuclei. - mai exist posibilitatea ca plec ciunea s fi avut loc ntr-un alt ora , iar inscrip ia Genucla s semnifice lo-cul n care au fost realizate pl cile, ceea ce este mai pu in probabil. Se poate concluziona: Dac ntr-un centru urban se g se te unul dintre cele mai mari temple ale unui popor, dac aici au loc cele mai importante adun ri de stat, sunt concentrate clerul i centrul educa ional, au loc marile procese juridice, atunci aici, n acest centru, trebuie s se g seasc i o mare parte din arhiva statului i a bisericii. Iar Pl cile de la Sinaia reprezint acea parte care este utilizat pentru aducerea la cuno tin a publicului, n care este reprezentat , prin scris i desen istoria Daciei.

Capitolul 8
SARMA II, GE II I SARMIGETUZA Aspecte etimologice

Referitor la semnifica ia toponimului Sarmigetuza, se ntlne te un mare num r de opinii i ipoteze legate de originea numelui acestui foarte important ora al Daciei.

nc din 1998 n cartea Pelasghyi; limb , carte, num, Tetova, 1998 (Pelasgi; limb , alfabet, nume, Teto-vo, 1998) la pagina 122/123 am f cut urm toarea referire: Cuvntul VASILEVS, repr ezint un complex fonic, compus din structurile: VA+SIAL+E (VA+SIAL +E) = va fi soare, unde VA, V reprezint marca pentru timp viitor, SIAL este termenul pelasg pentru SOARE, iar E reprezint forma prescurtat a verbului a fi, indicativ, pers. a III-a singular: IASTE, ESTE, E = e. A adar, cele trei elemente VA+SIAL+E constituie, legate, complexul VASIALE care n limba armn-makedonean , adaptat fonetic corespunz tor, se transform n VASI-LYE, iar n limba greac n VASILEVS. Pentru compara ie privitor la exemplul dat, vom analiza modul de apelare a conduc torilor n alte limbi. Astfel, n limbile slave formula de adresare regilor este Lumin ia Voastr . Din acest mod de apelare reiese compatibilitatea dintre limba pelasg i credin a pelasg n ve nicia regelui, fapt reliefat de utilizarea termenului VA-SIL, VASIAL. Ca suport acestor puncte de vedere prezint dou fotografii a dou monede din localitatea Sarmisegetuza din Turda, Romnia.

Din fotografie reiese c pe o moned scrie pe o parte ARMIS BASIL (ARMIS VASIL), iar pe cealalt SARMIS BASIL (SARMIS VASIL). La fel ca pe aceste dou monede, pe multe altele, confec ionate din aur sau din argint, descoperite n Tran-silvania (Romnia), se g se te inscrip ia ARMIS sau SARMIS. Inscrip ia SARIMS de pe a doua moned re-prezint doar un derivat din proto-forma SARMIS. n ceea ce prive te monedele prezentate n Dacia Preistorica a lui N. Densu ianu la pag. 486-487, din expli-ca iile autorului reiese c s-a ncercat s se g seasc orice conexiune ntre textul con innd inscrip ia SARMIS VASIL i un nume de rege, care ar fi trebuit s fie SAR-MIS sau ARMIS, dar n arhivele istorice nu s-a g sit vre-un rege cu un asemenea nume. Pe de alt parte, numeroasele monede cu inscrip ii identice, datnd din diferite secole, nu ne dau dreptul s asociem inscrip iile exclusiv cu numele sau cu identitatea unui singur rege.

Datorit faptului c un num r considerabil de monede a fost g sit n localitatea Sarmisegetusa, pe unele dintre ele fiind reprezentat un ora cu ziduri solide, nalte i frumoase, mi permit s -mi exprim punctul de vedere, astfel: indiferent din ce secol ar proveni monedele, inscrip- ia SARMIS BASIL (SARMIS VASIL) ne indic faptul c pe ele este reprezentat VASILYeulu = regele ora ului SARMIS e GETuza (SARMIS E GETUZA), ora care i dobnde te numele dup numele neamurilor care l-au ctitorit, Sarma ii (Sarma ii) i Ge ii, regele care i con-ducea primind titulatura de rege al Sarma ilor i Ge ilor. La pag.162 din aceea i carte am notat: n istoria lui N. Densu ianu ntlnim i alte trimiteri la Armni, printre care: 1. La pag.127, conform Plinius Hist. Nat VI.19.1. ntlnim: Ultra sunt Scytharum populi..antiqui (illos) Aramaeos (appellavere). n traducere: Al turi se g sesc popoarele Scitice vechii Aramei. Reiese c , n conformitate cu Plinius (23-79), poporul Sci ilor, care tr ia ntre teritoriul Daciei i mun ii Urali, dar, i pn la poalele Caucazului, se identifica singur cu numele de Aramei. De asemenea, putem n elege c Sci ii, n trecutul lor, au fost Aramei. O informa ie identic parvine i de la Aristotel, care face trimitere la originea trac .

Dup citirea unui num r mai mare de pl ci din Ar-hivele Daciei descoperite n Sinaia, n leg tura cu origi-nea etimologic a termenilor Sarma i i Sarmigetuza pot exprima propriul punct de vedere.

Capitolul 9
Sarma ii

Popor sau grupare din neamuri care pe vremea cnd Darius (521-485 n.H.), regele Persiei pornise n r z-boi mpotriva Sci ilor, tr iau la nord de ace tia, n p r ile ce se ntindeau dincolo de Tanais (Don). Conform scrierilor lui Herodot, Sarma ii reprezentau o parte a Sci ilor; au fost alia i n r zboiul mpotriva pute-rilor invadatoare ale lui Darius. Conform mitului prezentat n Istoriile lui Herodot, cartea IV, Melpomene, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, Sarma ii se tr geau din tinerii ale i dintre Sci ii i din Amazoane.

De la acela i Herodot, Istorii, cartea IV, Melpo-mene 117 afl m c : Sarma ii vorbesc limba scitic , dar ntotdeauna vorbesc incorect, deoarece Amazoanele nu i-au nv at bine. n baza scrierilor de pe pl cile din Arhivele Daciei descoperite la Sinaia am ajuns la concluzia c pe vremea regelui Boerebiseto (Burebista), Sarma ii tr iau, n con-centrare mai mare, n actualele inuturi ale Panoniei i Transilvaniei, mutndu-se i pe partea dreapt a fluviului Istria (Dun rea), unde erau cunoscu i sub numele Sar-mato traco reteceo Istrio lo Geto (Sarma ii Traci Reteri de la Dun re la Ge i).

Capitolul 10
Etimologia numelui Sarma i

Dup Plinius Hist. nat. VI.19.1., n antichitate Sci ii i spuneau Aramei, adic valorificnd normativul grama-tical pentru pronun are ei = i, Aramei = Arami. Pe pl cile din Sinaia, Sci ii se ntlnesc sub numele de identificare SKYTO (SKITO), dar i sub numele A-PAMY (ARAMI). Se poate constata c scrierea lui Plinius este corec-t i pertinent .

A a cum s-a putut constata din scrierile lui Herodot, Sarma ii reprezentau o parte din Sci i. Tot a a i numele SARMATO rezult din termenul de identificare ARAMI, ARAMO, cu pre-fixul S i acomodarea fonetic a sufixului. A adar, din ARAMI, ARAMO avem SARAMI, SA-RAMO, n timp ce cu combinarea i ad ugarea sunetului T i permutarea combina iei fonetice AM n MA ajun-gem la expresiile SARMATI, SARMATO. Suport pentru aceasta teorie l reprezint faptul ca n dialectul sarma ilor exist i alte cuvinte, getice sau scitice, ncepnd n limba de origine cu sunetul a, dar care n dialectul Sarma ilor au primit prefixul s. A adar, pentru arau(aru) = ru, n dialectul Sar-ma ilor se spunea saro (saro). Desigur, nu f r importan este faptul c termenul aro f r s din fa , semnific ru n vorbirea din Ma-cedonia central . n principiu, majoritatea Armn Makedo-nenilor folosesc termenul aru. La fel i n limba greac arhaic , n traducerea Ilia-dei, n versurile: D 91, Z 2, F 147, F 263, pentru desemna-rea rului se folosea termenul ro, adic din armn ma-kedonescul aro, dar f r sunetul ini ial a. De fapt, forma ro n limba greac veche este ac-ceptat ca influen din limba armen (pelasg ) autoh-ton , cu men iunea c Grecii (Danaii) au pierdut primul su-net a din aro, pronun nd i scriind doar ro.

Capitolul 11
Etimologia numelui Sarmisegetuza Dup cum am putut vedea i din introducerea acestui text, toponimul Sarmisegetuza poate fi legat de numele sarma ilor i ge ilor, de fapt de numele neamu-rilor care au format respectivul ora . Citind o mare parte din pl cu ele apar innd Arhi-velor Daciei din Sinaia, n care ora ul SARMIGETUZO sau SARMIGETUSO este consemnat ca fiind capital a SARMA ILOR i a GE ILOR, i apoi i a SCI ILOR i a GETO-TRACILOR, GETOMIZILOR, am ajuns la conclu-zia c primele constat ri referitoare la acest subiect, expu-se n lucrarea Pelasghy; limb, carte, num, Tetovo, 1998, sunt corecte i pertinente. Aceasta teorie se bazeaz i pe faptul c pe vre-mea lui Iordanes, n secolul VI d. H., conform lucr rii Ge-tica, capitolul 74, pe teritoriul Daciei Vechi (partea stn-g al rului Istria = Dun rea) tr iau Iazigii i Roxolanii, desp r i i de rul Olt, iar la nord de ace tia se g seau Sarma ii i Bastarnii. Deci n sec. al VI-lea d. H. pe teritoriul Daciei Ve-chi nu se f cea nici o referire la existen a coloniilor roma-nice sau a altor colonizatori. Trebuie accentuat faptul c i tribul Iazigilor este de origine sarmat .

Putem constata c n ntreag perioad , ncepnd de la Burebista, sec. I . H., i pn la Iordanes, sec. VI d. H., pe teritoriul unde se g sea Sarmigetuza, majoritatea cet enilor au fost Sarma i i Ge i, fapt pentru care ora ul a primit numele acestora. C aceast constatare este corect , i c diferite triburi ridicau a ez ri mpreun , confirm i argumentul c ora ul SARMOGATO pentru care pe pl. nr. 42 (nregis-trata n cartea domnului Dan Romalo), despre care este foarte clar scris: SARMOGATO DAV SKITGET COSRA SARMIGITOZATOPO (Sarmongat, a ezare schito-getic , fort rea sarmigetuzic ), a fost ridicat de Sci i i Ge i i a fost populat cu Sci i i Ge i. Numele nsu i, SAR-MOGATO, reprezint un cuvnt compus, alc tuit din ter-menii SARMigetuza + GATO, cu cuvntul GATO sem-nificnd ceea ce n d.r. actual este desemnat prin cuvntul gata de = preg tit de. Din con inutul textului inscrip ionat pe pl cu a (42) reiese c , atunci cnd se aduce aminte de SARMOGA-TO, se face referire la rezistenta fort rea , construit din ziduri puternice i turnuri legate, nconjurat de an uri adnci, reprezentnd bastionul ap r rii pe calea principal de acces la Sarmigetuza. A ezarea ora ului cetate Sarmongat ar trebui s se g seasc n locul actualului sat Coste ti. De fapt, numele nsu i al satului Coste ti provine din termenul getic cosra (cetate). Astfel, din cosa/cosra (fortifica ie/cetate) avem Coste ti. Am determinat localizarea exact a ora ului Sar-mongat n baza citirii pl cii 8 (21), n care se vorbe te c ap r rii circulare a Sarmigetuzei i este atribuit structura format din cet ile (a ez rile fortificate) din jurul acesteia.

De asemenea, pentru c a venit vorba despre Sar-migetuza, cert este c numele adev rat, conform limbii po-porului de apartenen , este SARMIGETUZO, iar con-form adapt rii fonetice n limba latin literar SARMI-SEGETUSA, cu implantul a dou sunete, SE, n mijlocul numelui. n baza susmen ionatelor referiri la pl cile de la Si-naia, se poate constata c popula ia care a tr it din par-tea stng a fluviului Istria (Dun rea) a purtat numele de identificare GE I, iar popula ia din partea dreapta a rului se numea GE I. Se pune ntrebarea referitoare la cauzele care au condus la numirea diferitelor atribuite ale aceluia i popor. Dac analiz m mai bine evenimentele legate de amestecul poporului din partea stng a fluviului Istria (Dun rea), ca rezultat al venirii Sarma ilor, putem ajunge la o singur constatare. Ge ii reprezint produsul final din procesul ameste-cului Ge ilor cu o parte din numeroasele triburi Sarmate, n timp ce G getic s-a transformat n sarmaticul GE. GETI + SARMATI = GETI (GE I).

Capitolul 12
SEMNIFICA IA CUVNTULUI DEGIO n documentele istorice n care se vorbe te despre pacea instaurat ntre mp ratului Domi ian i Regele Decebal n anul 89 d. H. este men ionat i un eveniment interesant, adic faptul c Decebal, ca ambasador care trebuia s constate pacea f cuta cu Domi ian, l-a trimis pe fratele sau Diegis, pe capul c ruia, ca gest de bun -voin , Domi ian a a ezat coroana. Aceasta rezult din scrierile istorice. n baza rezultatelor din analiza proprie a pl cilor de plumb, adev rul despre numele Diegis este cu totul diferit. n multe dintre pl cile de plumb ntlnim termenul degio, pe care, n baza tuturor traducerilor i analizelor n consens cu contextul, l-am identificat astfel: - Placa (2), la Sci i, ()+); (degeo) = conduc tor zeiesc; n d.r. ghid = conduc tor. Cuvntul dio = zeu n a.m. Deo = dio. ()+)(; (degedo) = zeiescul ghid la Sci i. - Placa (6) DEXIO (Degio) = zeiescul ghid. n acest context termenul Degio face referire la Cotopolo Boiciro (Marele Preot Boiciro), care n vremea respectiv a fost comandantul suprem al ntregii armate a lui Decebal. (-)X- (degi) = zeie ti ghizi - Placa 4 (14) ()X93 (Degio) = zeiesc ghid. n acest context, semnifica ia termenului DEGIO este legat de semnifica ia dragonului (capul de lup cu trup de arpe) care se purta pe b .

Purtarea degio-ului reprezenta ordinul suprem, obliga ia legat de mobilizare i, n general, de structura militar i conducerea militar . Pe placa 4 (14), pe rndul al 3-lea scrie PORTO DEGIO PATELA PANTEDATO, care n traducere n-seamn Port Degio (ghid zeiesc) al Comandamentului Suprem ca Ordin Executiv. n baza informa iilor culese de pe pl cile de plumb, textul de pe pl cu a 4 (14) este legat de decizia de declan- are a r zboiului mpotriva puterii militare a lui Octavian, care este luat la adunarea conduc torilor Daciei n anul 45/44 . H. inut la BISICA (biserica) marelui DIO (Zeu) din cetatea Genucla, situat pe malul drept al fluviului Dun rea, aproape de delt . Etimologia cuvintelor: PORTO = port; a.m. portu. DEGIO = ghid zeiesc; de, forma scurta din die zeiesc. Gio expresie getic pentru ghid din d.r. PATELA = Comandamentul suprem. n baza obseva iilor de pe alte pl ci, forma scurta PATO nseam-n comanda. Cuvntul este de originea getic , dar se ntlne te i n vorbirea veche italian . Trebuie avut n vedere c n vorbirea veche italian se ntlne te un fond substan ial de cuvinte care i are originea n limba gotic (getic ). PANTEDATO = Ordinul Executiv (n vorbirea veche italiana). - Placa nr. (22) (-)X3(Degio) = zeiesc ghid; are semnifica ia de semn, simbol al conduc torului Decebal. Semn pentru identificarea conduc torului. - Placa nr. (25) ()X); (degeo) = zeiesc ghid. - Placa nr. (62) ()X- (degi) = zeie ti ghizi. - Placa nr. (84) X. (-)X93 (Hielarho. Degio) = Hielarh. Zeiesc ghid. H. = Hielarh (general). n acest context termenul Degio este legat de numele lui Cotopolo Boiciro. Degio C-Boicero. - Placa nr. (96) ()X923 (degino) = steag, principalul conduc tor al Ordinului Supremului. - Placa nr. (121)
(%=-&%03 9163(31-8)9 (Decibal) (mp ratul Roman Domi ian)

X .(-)X,3/&3I=-63 X *V7/V. N. Y. O (h. degio C Boiciro) general : FUSCUS X. &-7-23  X : IV0-%2/63 (h. Visina) general: Iulian

n partea de jos a acestei pl ci sunt trecute numele personalit ilor care au semnat tratatul de pace din anul 89 d. H., care a avut loc la marea adunare a conduc to-rilor din cartierul hramului, aproape de Sarmigetuza. Evident este c titlul (-)X,3 este direct legat de numele lui C&3I=-63 De aici extragem informa ia c Supremul coman-dant al structurilor militare ale lui Decebal n vremea respectiv a fost C&3I=-63 care a fost (-)X,3 pe al c rui cap mp ratul Domi ian a pus, mai tziu, coroana, ca unui reprezentat al lui Decebal, dar i Comandant Suprem armatelor Daco-getice. Concluzie: Degio nu este numele fratelui lui Decebal, ci titula-tura dat n vremea respectiv Comandantului suprem al armatei Daco-getice, purtat de Cotopolo Erigero Boiciro (Preotul Suprem Erigero Boiciro). Explicarea etimologic a termenului Degio
(-)X-3 (degio) reprezint un cuvnt compus din: (-) X-3 (die + gio), die se refer la identitatea lui Dio, dio, die, diio, (Zeu), iar gio, n conformitate cu fonetica getic , dar i ca rezultat al uniformiz rii fone-tice n termenul nou compus degio, reprezint varianta transformat a cuvntului de baz , gid = ghi/d. (-zi) (ghi/d-zi) = conduc tor, i care ast zi este frecvent folo-sit n limba d.r. Spre deosebire de expresia getic , n d.r. avem transformarea sunetului gi n sunetului ghi.

n actuala limb d.r., n afara cuvntului ghi/d se mai ntlnesc i derivatele: ghida = a conduce, a ar ta calea, a administra etc. ghidare = conducere, ar tarea c ii, administrarea etc. Se pune ntrebarea: Pe ce baz , pe lng faptul c avem termenul latin Diegis i cel getic Degio, fac sim-plificarea citirii, diftongul ie devenind e, astfel nct termenul Diegio s poat fi identificat cu Degio?. R spunsul este simplu. Forma Diegio reprezint o variant ortografic a ceea ce se roste te Degio. Aceast concluzie este bazat pe mai multe obser-va ii. ntr-un anumit num r de inscrip ii geto-scitice de pe pl ci, termenul Degio este scris cu a doua liter e, f r folosirea diftongului ie. Deci f r s se fi respectat anu-mite reguli gramaticale, a fost inscrip ionat conform rostirii. n baza surselor istorice, cel mai puternic om din vremea lui Burebista a fost identificat sub numele Dece-neu. Din analiza numeroaselor pl ci am ajuns la conclu-zia c cel mai puternic om era numit Ceneu.

Pe nicio plac nu am g sit ca Ceneu s se fi scris Deceneu. Prefixul De reprezint de fapt forma prescur-tat din dieo = deo (zeiesc). Adic n inscrip iile latine este utilizat complexul De + Ceneu n forma Deceneu (divinul Ceneu). La modul general, die, n func ie de felul n care se pronun a, de sau di, a depins de dialectul n care se vorbea; aceasta a determinat ca pronun area completa Degio s nu fie natural i s ias din fonetica limbii.

Capitolul 12 2 Sigovil

1 Sigiliul
1 (112) SIGILIUL LUI BUREBISTA Este vorb despre sigiliul lui Burebista i al Degi-o-ului (conduc torului) armatei ora ului Sarmigetuza. sigiliul fa i spate

Textul original 1 (112)

Transcriere original

TAPO M B PANTEL O+ D X GE DA S GET VO Z

Transcrierea cu caractere latine a textului original Citirea ortografic a textului original

Mato

Borebiseto

Tapo pantelo

Davo

Geto

Mato Geto Davo

Sarmigetuzo Zabelo

Prezentarea inscrierii originale n pararel cu termenele etimologice din limba romn

Mato (amant iubit) Borebiseto (Burebista) (Cet ean) Geto (Get) (general) Tapo (tap = sigiliu, jgheab, rigol ) pantelo (comandant suprem) Mato (iubit ) Geto (Getic ) Davo (a ezare) Sarmigetuzo (din Sarmigetuza) Zabelo (zabet -administrator, guvernator militar) Traducerea libera Iubitul Burebista Cet ean Getic Hielarh (General) Sigiliul supremului comandant Iubit Getic a ezare Administratorul Militar al Sarmigetuzei Explicarea cuvintelor:

Davo H

a) Pe fa a sigiliului este reprezentat chipul lui Burebista din vremea tinere ii sale i literele gravate, stilizate: M, B, D, GI i H. n baza cuno tin elor anterioare i a citirii textelor de semnifica ia: pe aceste pl ci, literele stilizate au

M = mato = iubit; reprezint forma prescurtat din cuvntul italian amato = iubit, din care prima liter se omite. B = Borebiseto = Burebista. D = Davo = Cet ean. Gi = geto = getic. H = hielarho = hielarh, al miilea, general. b) Cu litere stilizate (clerice) este scris doar pe fa a sigi-liului, pe spatele lui sunt inscrip ionate semne i cuvinte. TAPW

PANTEL O+ DABW S Z (stilizat) XT

n centru este reprezentat un cap de taur, iar n ju-rul lui un arpe. Capul de taur este simbolul puterii, ntruchiparea zeului soarelui prin reprezentarea lui p mnteasc n forma de taur (APIS). arpele (OHIA) este tot simbol al zeului soarelui i guvernatorului precum un reprezentant al zeului soarelui, i reprezint simbol p mntenesc al justi iei. TAPW = tapo = tampil . n limba d.r. exist cuvntul tap = jgheab, rigol . n esen tampil reprezint gravur care se folose te la nregistrarea documentelor. PANTELO = pantelo = comandant suprem. Dac ar fi fost scris pantela, cu un a scurt final, atunci ar fi nsem-nat ordin suprem. n aceast form termenul pantelo face referire la persoana lui Burebista. Ast zi cuvntul apar ine fondului lexical al limbii italiene. Cuvntul pan-telo este format din termenii = panta + elo. - Panta reprezint un termen de origine balcanic i este utilizat cu semnifica ie tot, n ntregime. n limba greac l ntlnim sub forma pan (tot). n limba a.m. panta desemneaz tot, de ex.: u ded prmtia pant (u vindui parmatia tut) = am vndut toat marfa, s-duse prmtia pant (s-vindu prmtia tut) = s-a vndut toat marfa. - Elo este etimologic legat de termenul elogia = laud , elogiere din limba d.r., care corespunde n ntre-gime termenului get ELO (cet ean respectat, preasl vit, naintemerg tor), reprezentnd, oarecum, un om sfnt, adic este un termen prin care sunt desemna i pio ii (preo ii getici). Pio ii reprezenta i pe pl cu e, lng care este inscrip ionat ELO, in n mn cte un b pe vrful c ruia se afla cerc (simbolul soarelui), vezi 14 (94). Prin pantelo se n elege mai presus de to i naintemerg torii, cel ce se afl deasupra tuturor eloi-lor, cel care are pute-rea suprem . + = mato = iubit, n acest context reprezint forma articulat , cel iubit. Semnul + mai este ntlnit i pe alta plac i pot afirma cu siguran c desemneaz litera M i semnific mato = iubit, reprezentnd forma scurta din limba italian de azi a cuvntului amato, n care prima liter este omis . XT = Getic . DABW = Davo =a ezare, ora . S= Sarmigetuzo (din Sarmigetuza). Z stilizat = Zabelo = Administratorul militar. Cuvntul este compus din d.r. cuvinte zabet + beligerant = admi-nistrator, guvernator + militar, care duce r zboi. La modul

general, termenul Zabelo poate fi n eles, eventual, i ca nume al Zeului r zboiului, Zabelo. Din analiza tuturor pl cilor, n afara faptului c pentru Zabelo exist i o reprezentare grafic adiacent pe care este inscrip ionat numele lui Zabelo, cu litera stili-zat Z, am ajuns la constatarea c n vechea religie a dacilor nu figureaz nici un zeu cu un asemenea nume. Dac sub termenul Zabelo se ascunde numele unui zeu sau dac este vorba despre un pseudonim al unei personalit i din trecutul militar al Ge ilor, atta vreme ct exist i o reprezentare grafic adiacent , nu sunt n m -sur s r spund. Interesant este c n limba turc , pentru referentul ofi er, se folose te cuvntul ZABIT, care seam n foar-te mult cu vechiul termen ZABELO. Altfel, n limba turc exist mai multe cuvinte care sunt din a.m i d.r., ca urmare a amestecului vechilor popula ii din Asia Mic cu turcii nou-veni i. i analiza genetic indic faptul c mare parte din popula ia Turciei, n special din Anadolia (unde mai de mult locuiau Frigii) este nrudit cu popula ia Mace-doniei. CONCLUZIA: Din textul scris pe tapo = sigiliu, putem constata ca Burebista a fost: hielarh, Degio, comandant su-prem, Zabelo al iubitei a ez ri getice Sarmigetuza. Evident, din figura reprezentat a lui Burebista se poate constata c sigiliul a fost realizat atunci cnd Bure-bista a devenit Zabelo al Sarmigetuzei.

2 Sigovil

2 (91) SIGOVIL

SARMATW TRAKO DARDANIW MACUDONU (SARMATO TRACO DARDANIO MAHIDONI) Placa este intitulat : SUGOBHL (SIGOVIL). Titlul n i i: SIGOVIL arat c este vorba despre o plac pe care sunt nregistrate semn turi.

Cuvntul SIGOVIL este ntlnit n actuala limb d.r., unde apare sub forma sigl = pune tampil

Din sigl avem SIGOVIL. Sigovil reprezint de fapt un document semnat i verificat, un contract nregistrat de c tre personalit ile ca-re sunt reprezentate pe pl cile respective. Domnul D. Romalo nu a observat acest cuvnt scris pe plac . Cuvntul este scris foarte sus n zona median a pl cii, deasupra figurii din primul rnd pe lng care st scris numele DROMIO (al 6-lea careu). n p r ile laterale i la baza pl cii sunt amprentate cteva ornamente care ar trebui s semnifice c pe plac este reprezentat i Burebista. Pe plac sunt executate i semne caligrafice. Partea principal este greu de identificat doar din fotografie. Pentru o mai u oar interpretare a textului scris, putem mp r i placa n 22 de careuri.

Textul original 2 (91)

Transcriere original

Citirea i interpretarea textului original

S citim Sigovil-ul, careu dup careu. Careurile sunt numerotate conform semnifica iei con inutul textului. Pentru o mai bun interpretare a textului, l voi scrie mai nti cu caracterele originale, apoi cu caractere latine, a a cum trebuie citit, pentru ca apoi s l traduc pe rom-ne te. 1. n pozi ia central este reprezentat figura lui Bu-rebista (Zamolxis) n ipostaza de Zabelo, n toata putere-a tinere ii, nconjurat de arme. Acest gen de reprezentare a lui Burebista (Zamol-xis) este utilizat pe mai multe pl ci, printre care pl cile 10; 13; 15; 52; 122; 126. Con inutul tuturor acestor pl ci este legat de identitatea lui Burebista. Cu acest gen de reprezentare a lui Burebista, nconjurat de mai multe tipuri de arme, se realizeaz de fapt identificarea lui cu zeul r zboiului Zabelo = Zamolxis. n careul 1, n partea stnga pe vertical este scris: WKTABIO LW SEXESQW (OCTAVIO LO SEGESTO) = Octavio lo Segesto = Octavius la Segesta. n partea de jos este scris: TROUPEW SOUQW (TROUPEO SOUTO) = trupeo suto = toate trupele (logic, suto este utilizat cu semnifica ia tuto = to i). Se pune ntrebarea dac identificarea f cuta este corect , n special dac avem n vedere nscrisul GERO pe vertical n stnga, n careul 2, care, izolat, poate fi identificat cu geto ero (erou getic). Odat ce am cnt rit toate variantele, am ajuns la un rezultat complet logic direct legat de con inutul pl cii, n concordan cu textele reprezentative de pe celelalte pl ci.

Dac facem leg tur ntre textele din cele dou careuri, 1 i 2, vom ajunge la combina ia TROUPEW SOUQWXERO (TROUPEO SOYTOGERO), unde a treia i a patra liter din cuvntul dat i-au schimbat locurile. Dac refacem scrierea corect a textului, ob inem cuvntul SOQUWXERO (SOTYOGERO) = sotiogero = uni i. In felul acesta ajungem la citirea corect a ntregului con inut: TROUPEW SOQUWXERO (TROUPEO SOTYOGERO) = trupeo so iogero = trupele unite. La partea de jos al careului 1, cu continuarea n careul 2, scrie: +ATW BOEROBHSETO  (+ATO BOEROBI-SETO) = Mato Boerobiseto = Iubitul Burebista. 2. n partea stnga a figurii lui Burebista sunt reprezentate prin desen sfin irea lui Degio i taurul cu coarne. Prin sfin irea lui Degio se poate presupune c DEGIO (comandantul zeiesc) s fie Burebista, taurul simboliznd puterea lui precum ntruchiparea soarelui. Sub aceasta compozi ie este scris: BASTARNW M BWEROBUSE(T) (BASTARNO M BOEROBISETO) = Bastarno Mato Boerobiseto = Iubitul Bastarn Burebista Interesant este faptul c pe mai multe pl ci Burebis-ta este legat de porecla Bastarno. Aceasta porecl , la celelalte pl ci este legat naintat . i de multe alte personalit i care sunt de vrsta

Ca rezultat al numeroaselor analize i compara ii pe care le-am f cut, reiese c termenul bastrno n toate cazurile nu este strict legat de numele tribului BASTARNI, dar putem s c ut m semnifica ia i n cea a termenului b -trn din actuala limb d.r. Bastarnu = b trn.

3. Sunt reprezentate trei figuri. n partea stng este scris: DALMATWU E UEAZHXH (DALMATOU E IEAZIGI) = Dalmatu e Iazigi = Dalmat i Iazigi. Jos scrie: MEGASW YENEU( ) = Megaso Ceneu = Marele Ceneu. Si aici, n numele lui Ceneu, ultimele litere Y i ( ) sunt scrise cu pozi iile schimbate. De fapt n partea grafic sunt reprezenta i: n mijloc Ceneu, n partea stng Dalmat i n partea dreapt Iazigi. 4. SARMATW TRAKO DARDANIW MACUDONU (SARMATO TRACO DARDANIO MAHIDONI) = Sarmato traco dardano mahidoni (makidoni) = Sarma ii Tracii Dardanii Makedonii. Acest fapt arat c personalit ile care sunt repre-zentate n Sigovil sunt: Sarma i, Traci, Dardani i Make-doni, iar prin asta se face i identificarea trupelor militare unite n r zboiul cu Roma.

5. n stnga pe vertical , lng reprezentarea capu-lui, este scris: ATE POUDIW ATLHO WN SONQE LORUEW M/. (ATE POUDIO ATLEO ON SONTE LORYEO M/.) = Mato Pudio Atleo onsonte Loreo M/. = Iubitul Pudio Atleo n numele lui Loreo M/. Primului cuvnt ATE i lipse te din fa un M sau +.

n careul sub acest text este scris: QROUPEV MATEW GEQW (TROUPEU MATEO GETO) = Iubitele Trupe Getice. Sunt interesante, aici, dou combina ii ale cuvinte-lor: a) ONSONTE, ONSONTO = n numele, n locul. Acest aspect confirm c Pudio Atleo reprezint , adic a verificat, alian a militar n numele lui Lorio. b) MATO, MATEO, MATIHO = este utilizat cu semnifi-ca ia: iubit, iubi ii, iubitul, , Cuvntul mato reprezint forma scurtat din amato iubit, pe care ntlnim ast zi n limba italian . De fapt, prin folosirea terme-nului MATO naintea unui nume de persoan , se exprim onoarea respectivei persoane, care are un nalt statut social (rege, general, preot). c) ATE, n aceast combina ie, ar trebui s corespund termenului MATO, MATE, cu primul semn (caracter), M sau +, omis n scriere. 6. In jurul reprezent rii capului este scris: M. DRO- MUW (M. DROMIO) = Mato Dromio = Iubit Dromio. Jos, n stnga, este scris un text n care nu am reu- it s -i identific literele. Jos, n a doua orizontal , ntr-un mic cadran izolat scrie: DROMHWTO ATEIO DWU LISIMACWU (DROMIO-TO ATEIO DOU LISIMAHOU) = Dromito Ateo du Lisimahu = Dromito Ateo de Lisimah. Acest text indic faptul c Dromito Ateo provine din neamul lui Lisimah.

7. n partea stnga a figurii este scris: MATYXO (MATIHO) = Matiho = Iubitul, iar din dreapta, n cadran scrie: M M DWRONO LIEW RWPLWET , . (M M DORO-NO LIEO ROPLOET) = Mato Matiho Dorono leo Roploet = Iubitul Doron al lui Roplet. 8. Dedesubtul figurii este scris: M CUSIEW (M HI-SIEO) = Mato Hiseo = Iubitul Hiseo.

9. Sunt reprezenta i un pedestra cu scut i un c -l re . n partea de jos este scris textul: DETILATO KA- YEO (DETILATO CACEO) = Detilato Caceo = Detilato Caceo, numele pedestra ului cu scut. Deasupra este scris textul: BOULWROU LO URIW PANONIEO MESUO (BOULOROU LO IRIO PANONIEO MESIO) = Buloru lo Irio Panonio meso = Buloru la Irio n mijlocul

Panoniei. Textul indica faptul c respectivul c l re cu armata lui se afl lng Irio, n mijlocul Panoni-ei. 10. n partea stng a figurii este scris: M DEMA- ROE (M DEMAROE) = Mato Demaro (Mato Demaro) = Iubit Demaro i: MATW DEMARWE ONSWNTO ANTH- GWNEO MACIDWNOU (MATO DEMAROE ONSONTO AN-TIGONEO MAHIDONOU) = Mato Demaro onsonto Antigo-no Mahidonu = Iubitul Demaro n numele lui Antigon Macedonul. Prin acest text ni se relev faptul c la adunarea de ncheiere a alian ei militare Antigon Macedon a fost repre-zentat de Demaro. Antigon Macedon a tr it n secolul I .H., a guvernat n Macedonia de Sus i a scris o lucrare despre Macedo-nia care a fost pierdut (Istorija na Argeadite (Istoria Ageadilor), pag.30, Nade Proeva, Skopje, 2004). 11. n partea stnga a figurii este scris: MATU- (C) KWMANUZEOU (MATIHO COMANIZEOU) = Matiho Comanizeu = Iubitul Comanizeu 12. n partea stnga a figurii este scris: MATU-(C) ZORZIEOU (MATIHO ZORZIEOU) = Matiho Zorziu = Iubitului Zorziu 13. M WROLIW (M OROLIO) = Mato Orolio = Iubi-tul Orolio. 14. M MAHCW (M MAIHO) = Mato Maiho = Iubitul Maiho. 15. MATUC DOUCAMWU (MATIH DOUHAMOU) = Matih Duhamu = Iubitul Duhamu. 16. M SIGWBHW (M SIGOBIO) = Mato Sigobio = Iubitul Sigobio. 17. M APWDOMEUW (M APODOMEIO) = Mato Apodomio = Iubitul Apodomio. 18. M DOAZW (M DOAZO) = Mato Doazo = Iubitul Doazo. 19. M BAZWRUO (M BAZORIO) = Mato Bazorio = Iubitul Bazorio. 20. M BISDO (M BISDO) = Mato Bisdo = Iubitul Bisdo. n stnga este scris: SARMVW QRACO RETERW USQRUW LO GETW (SARMIO TRAHO RETERO ISTRIO LO GETO) = Sarmio Traco Retero Istrio lo Geto = Sar-ma ii Traci Reteri de la Dun re la Ge i. Acest nscris se refer la tribul mixt format din Sar-ma ii i Traco-Reteri, care locuiau lng fluviul Dun rea (Istru) la Ge i, n partea dreapta a acestuia. 21. M M SARWMHW (M M SAROMIO) = Mato Ma-to Saromio = Iubit iubitul Saromio. 22. M ZUCTOZABIO (M ZIHTOZABIO) = Mato Zihtozabio = Iubitul Zihtozabio.

Studiind n profunzime distribu ia ultimelor trei personaje numite, cu privire la numele lor i la textul impri-mat ntre ele, putem constata c M.Bisedo, M.M. Saromio i M. Zahtozabio au fost regii triburilor mixte ale Sarmato-traco-reterilor care tr iau n partea dreapt a fluviului Du-n rea la Ge i. CONCLUZIE: SIGOVIL-ul reprezint contractul verificat i stabilit ntre reprezentan ii Sarma ilor, Tracilor, Dardanilor i Ma-cedonenilor, care sunt sub comanda lui Degio (coman-dantul zeiesc) Burebista, n anul 44 . H. trebuia s ias fa- n fa cu armata roman . Personalit ile reprezentate pe sigovil sunt ntlni-te pe multe alte pl ci de la Sinaia. Cert este ca avem un argument autentic care vor-be te despre alian a ncheiat ntre numeroasele triburi din ambele p r i ale fluviului Dun rea, la care au luat parte i Macedonenii.

Trebuie subliniat faptul c numele lui Lisimah i Antigon Macedon se refer la persoane care au tr it n vremea respectiv .

Este gre it interpretarea conform c reia numele lui Lisimah i Antigon Macedon sunt legate de personalit i cu nume identice, care se ntlnesc i n vremea lui Alex-andru Macedon. La Armn Makedoneni exist tradi ia prin care ne-potul s poarte numele personal i s preia numele buni-cului. Cunosc torilor n istorie nu este str in faptul c n anumite p r i din Tracia dup c derea Macedoniei (n v -ile din Macedonia de Jos), adic sub Imperiul Roman, n anumite triburi puterea era de inut de Macedoni, care nu recuno teau domina ia Romei. n mod similar i Macedonia de Sus n vremea respectiv a fost identificat sub numele LIBERA = liber (Strabo.VII.326; Caes.Bell.civ.III,7,9) (Istorija na Argeadite (Istoria Argeaditilor), pag.15, Nade Proeva, Skopje, 2004). Nici n analele istorice, dar nici n nscrisurile de pe pl cile din Sinaia nu a fost nregistrat vreo posibil con-fruntare ntre Octavian i Burebista. Dar cert este c pe mai multe pl ci de la Sinaia se vorbe te despre alian e militare ale marilor puteri n vederea nceperii, sub coman-da lui Burebista, a unui r zboi mpotriva Romei. Interpretarea pl cii poate luat n considerare n sensul existen ei unui mesaj adresat lui Octavian din par-tea alian ei militare care, sub conducerea lui Burebista, a fost ncheiat ls Segesta (vezi pl.5). Conform textelor istorice, Octavian, n calitate de reprezentant al lui Iulius Caesar a fost obligat s conduc toat campania militar care a avut ca scop cucerirea po-poarelor estice din jurul M rii Negre, precum i cucerirea regiunilor cu care guverna Burebista!

Poate c mesajul din Segesta avea scopul de a-l determina pe Octavian s renun e la r zboiul mpotriva puternicei Sarmigetuze

3 PUDIO ATLEU

3 (113) PUDIO ATLEU

Este vorba despre un medalion confec ionat din argint, care se purta pe un colier. Ast zi acest medalion se g se te n m n stirea din Sinaia. Medalionul este autentic i dateaz din vremea lui Burebista, adic din perioada aplic rii tratatului de colabo-rare, a sigovilului n r zboiul mpotriva lui Octavian. Pe ambele p r i ale medalionului sunt inscrip ionate texte, cu men iunea c pe o parte sunt utilizate caractere standard, iar pe cealalt parte sunt utilizate litere stilizate (clerice). Din fotografia medalionului pot fi identificate cu u u-rin literele standard, dar nu pot fi identificate, n acela i mod caracterele stilizate (clerice).

Text original 3 (113)

Transcrierea original

PUDIO ATLEU LUE SAM OO NTO MUN UEL N ZO RIO OZO

NOBALIEL OE DOLO PATRDO

Transcrierea cu caractere latine a textului original

Citirea ortografic a textului original Pudio Atleu lue Samuelo onsonto riomu-noso nobalile dolo patrdo. Prezentarea inscrierii originale n pararel cu termenele etimologice din limba romn

Pudio Atleu (Pudio Atleu) lue (a lui) Samuelo (Samuel) onsonto (n sunt n numele lui) riomunoso (unire, aliare) nobalile (nobililor) dolo (dulce) patrdo (patria). Traducere liber Pudio Atleu, fiul lui Samuel, n numele no bililor (aristocra ilor) uni i de (pentru) patria drag (dulce). Explicarea cuvintelor PUDIO ATLEU = Pudio Atleu (Pudio Atleu); - nume care se ntlne te i pe placa 2 (91) SIGOVIL la pozi ia 5, scris ca Pudio Atleo, reprezentantul lui M. Loreo. LUE = lue (a lui, el). SAMUELO = Samuelo (Samuel); numele unei persona-lit i cunoscute din vremea lui Burebista. Pudio Atleu este fiul lui Samuelo. ONSONTO = on sonto = onsonto (n sunt n numele lui), pe medalion este scris onzonto. Grafia cu z sau cu s nu este important , date fiind posibilit ile reduse de identificare, n epoc , a suneteleor asem n toare. Cert este c n scrierea pl cilor, autorii/scriitorii nu au inut cont de anumite reguli standard. Substantivele comune, dar i numele au fost scrise a a cum a crezut fiecare c este corect s fie scris. On corespunde termenului a.m. sau d.r. n . On sonto, on sonte = onsonto, onsonte; - Expresia semnific n numele lui, n locul lui (o persoana oficial reprezint alt persoan ). Corespunde termenului asun-to din spaniol . tiind c Go ii au ajuns pn n Spania, unde o parte din ei s-au stabilizat, rezult c termenul asunto este preluat de ei. RIOMUNOZO (RIOMUNOSO) = riomunoso (unire, alia-re). n limba romn corespunde cuvntului reunire = adunare, unire, strngere. NOBALIELOE (NOBALILE) = nobalile (nobililor). i acest cuvnt exist n limba romn actual . DOLO = dolo (dulcea ); corespunde a.m. dul e = d.r. dulce, sau italianului dolce. n forma dolo se ntlne -te i n traducerea Iliadei din limba greac arhaic .

PATRDO = patrdo (patria); acest cuvnt corespunde a.m. patrid = patrie. Interesant este ca acest cuvnt patrdo, n aproximativ aceea i form grafic , se ntlne -te i pe alte pl ci din Sinaia (inclusiv n forma patrido). Este evident c e vorba de diferen e dialecticale n scrie-rea pe pl ci. CONCLUZIE: Din verificarea textului integral se poate constata c : Pudio Atleu fiul lui Samuel, a fost ambasador care ac iona n numele boierilor care au fost alia i din dragoste pentru patrie. Pudio Atleu nu a fost ambasa-dor exclusiv doar n numele lui Burebista, ci i n numele tuturor regilor care au fost alia i cu Burebista mpotriva lui Octavian. De fapt, medalionul de argint ndepline te func ia de pa aport al ambasadorului lui Pudio Atleu.

4 PORTO DEGIO PATELA PANTEDATO


4 (14) PORTO DEGIO PATELA PANTEDATO

Textul original 4 (14)

Transcrierea original

TYORNATO DYO OROELIU DA


1
SOBA KYREN BYSYCA AYO TEOY

PORTO DEGYO PATELA PA-

10

11

12

NTEDATO SONTA DAPYGYI

13

14

15

MATO DAVU ISOPA DAVYE

16

17

18

19

Textul original scris n caractere latine i nregistrarea fiec rui cuvnt aparte cu num r separat Textul original citit ortografic Turnato Dio Oroliu da

soba Kiren Bisica Aio Teu

Porto Degio Patela pantedato sonta Dapigii mato davu isopa davie

Prezentarea inscrierii originale n pararel cu termenele etimologice din limba romn Turnato (ntoarcerea) Dio (Divin) Oroliu (Oro-liu) da (din, de la) soba (sobor) Kiren (cereasc ) Bisi-ca (Biseric ) Aio (al Sfntul) Teu (Zeu). Porto (a purta) Degio (De-ghid) Patela (Co-manda Militar Suprem ) pantedato (Comanda Execu-tiv Militar Suprem ) sonta (este) Dapigii (de Dabija, al lui Dabija) mato (Iubit) davu (cet ean) isopa (de vis) davie (ora mare). Traducerea liber

ntoarcerea divinului Oroliu din adunarea de la Biserica Cereasca a Sfntului Zeu, A purta Degio-ul de Comanda Militar Suprem , Comanda Executiv Militar Supre-m , personal de lui Dabija, Iubit cet ean al ora ului de vis. Explicarea cuvintelor: 1. TYORNATO (TOYRNATO = TURNATO) = turnato (ntoarcerea); - a doua liter O de pe plac i a treia liter Y sunt permutate n scriere. Combina ia YO se cite te doar ca IO, iar combina ia OY se cite te ca U. Dac s-ar fi dorit s se citeasc doar OU, atunci ar fi trebuit scris cu doi de O adic OOY. Lipsa regulilor ortografice n inscrip ionarea pl cu elor se datoreaz i gre elilor fire ti rezultate din scrierea invers (de la dreapta la stnga) a semnelor pe matri- , astfel nct pe pl cu s se poat citi corect. 2. DYO (DIO) = Dio (divin, zeiesc, zeu); - pentru perso-nalit ile semnificative, n special pentru personalit ile militare marcante, pe lng epitetul Iubit, se folosesc i epitetele zeiesc, zeificat.

3. OROELIU (OROLIU) = Oroliu (Oroliu); numele unuia dintre regii Daciei Minor (Scitia Minor, Moesia Minor). 4. DA = da (din, de la).

5. SOBA = soba (sobor); - corespunde termenului so-bor din actuala limb d.r. Cum am explicat anterior, marile soboruri biserice ti i de stat n Scitia Minor au avut loc n sfntul ora / n sfnta cetate Genucla. 6. KYREN (CHIREN) = kiren (cereasc ); acest termen are la baz cuvntul KIR (cer). Cuvntul se reg se -te n inscrip ia pelasg din insula Lemnos, n forma AKER = n cer. Interpretarea detaliat se g se te n lucrarea Pelasghyi, limba, carte, num, Tetovo, 1998, pag.130-135 . 7. BYSYCA (BISICA) = Bisica (Biseric ); interesant este faptul c termenul Bisica (biseric ), referitor la Hramul Dumnezeiesc, l ntlnim nainte de apari ia cre tinismului i nainte s se impun latinizarea n Dacia. Termenul Bisica nu are nici o leg tur cu latinescul Bazilica. De aici se poate conchide c termenul Bisica este un vechi termen autohton, d.r., care de-semna Casa lui Dumnezeu n care slujeau Bessii (clanul preo esc din tribul tracic Satri) i etimologic este legat cu numele preo ilor Bessi (v.Bessi Beserica Bisearic ). Explica ia detaliat se g se te n Limba Traco-dac , ca baza limbilor euro-indiane, Te-tovo, 2000, pag.69 . 8. AYO (AIO) = Aio (Sfnt , sfnt); etimologic acest cuvnt apar ine limbii a.m. i reprezint complexul A-YIU = A + YIU = este viu = va nvia. Dac cineva poate nvia, reveni n viata, acest lucru nseamn c el e Sfnt. Cuvntul este adoptat n limba greac . 9. TEOY (TEU) = Teu (Zeu); termenul este folosit n limba egiptean , dar i n limba greac . n alfabetul egiptean demotic este reprezentat prin trei liniu e verticale paralele I I I. n scrierea getic religioas peste cele trei liniu e verticale este trasat o linie orizontal , pentru reprezentarea literei T, ceea ce presupune un mprumut din alfabetul (scrierea) egiptean. 10. PORTO = porto (poarta); corespunde cu termenul poart = a purta din limbile actuale a.m. i d.r. 11. DEGYO = Degio (De-ghid); termenul Degio a fost utilizat cu n elesul de conduc tor zeiesc. Folosea la desemnarea comandantului militar suprem, dar i pentru identificarea drapelului de lupt , n form de dragon, care se n l a n stare de r zboi i n cazul ntreprinderii unor ac iuni militare. Explica ia detaliat se g se te n lucrare, la referin a Degio. 12. PATELA = Patela (Comanda Militar Suprem ); traducerea liber a cuvntului fiind elo n totalitate. Cuvntul n forma PATO (comanda suprem , comand ) se ntlne te pe pl cile 6 (128) i (9). Anali-za etimologic este realizat la 1 (112) unde cuvntul n forma PANTELO (comandant suprem), reprezint transcrierea fonetic corect . 13. PANTEDATO = Pantedato (Comanda Executiv Militar Suprem ); cuvntul reprezint o mixtur a cuvintelor PANTE + DATO, unde PANTE semnific , la modul

figurat, n totalitate iar DATO provine din ver-bul a da. Complexul semnific la figurat atacul com-plet, lovitura complet , dat n totalitate, dar i execu- ia militar la vrf, Comanda Executiv Militar Su-prem . 14. SONTA = sonta (este); aceste termen mi-a dat dureri de cap n ceea ce prive te determinarea lui strict . n citirea pl cilor am ajuns la termenii SONTO, SONTA, SONTE, ONSONTO, ASONDIO, care au la baz radicalul SON i care, semantic, sunt interpre-ta i diferit. Analiznd strict numeroase pl ci, am constatat c termenii SONTO, SONTA, SONTE i ONSONTO au acela i radical la baz , iar termenul ASONDIO inscrip ionat pe mai multe pl ci este, de fapt, compus din cuvintele ASEN (curajos) i DIO (zeu) i poate s fie tradus prin sintagma curajos ca Zeu. Interpretarea termenului ausen, asen este dat i n lucrarea Getica a lui Iordanes, n edi ia publicat de Funda ia Gndirea, Bucure ti 2001 , sub titlul J.F. NEIGEBAUR, BESCHREIBUNG DER MOL -DAU UND WALACHEI.I. THEIL pag. XLIII. Termenul asen este utilizat i ca nume personal, Asan, ca porecl pe care o poart unul dintre cele trei fra i Pet-ru, Asan i Ioni a, ntemeietorii celui de-al Doilea Re-gat Bulg resc, care sunt de origine aromn . Prin aceasta ne ndep rt m de ipotezele conform c rora numele Asan al unuia dintre cele trei fra ii ar avea vreo leg tur cu numele asiatic Asen. Conform sur-selor istorice i Ioni este numit asenid, iar toat dinastia poart numele de asenizi. De aceea se ridi-c ntrebarea dac al doilea frate purta ini ial acest nu-me sau dac a preluat o porecl care a schimbat nu-mele lui ini ial. 15. DAPYGYI (DAPIGII = DAPIJII) = Al Dabija (de Dabja, al lui Dabija); unul dintre regii Daciei Minor. Aceste rege este nregistrat ca Dapux = DABIGIA de c tre N. Densu ianu n Dacia preistoric , pag. 468 . nscri-sul Dapux este de origine latin , iar DABIGIA este conform interpret rii lui N. Densu ianu. Acela i nume se scrie n englez DABIGIA, iar n a.m. Dabija i se cite te ca Dabija; de fapt face referire la numele neamului meu antic din muntele mitizat Gramosta cu acela i nume n limba a.m. i la ora ul de la poalele muntelui respectiv, Gramosta, de unde i trage, cu adev rat, originea neamul meu. Conform indiciilor, re-gele Eriger Dabija, ntlnit pe mai multe pl ci, este descendent al lui Alexandru Macedon n Scitia Minor. De altfel, n general, n nscrisul de pe pl ci se ntl-ne te un num r mare de nume de persoane de origine a.m. 16. MATO = Mato (Iubit); explica ia exist la 1 (112). 17. DAVU = davu (cet ean); n celelalte pl ci apare scris n forma davo, n forma grafic prin care se identifica i termenul care semnifica a ezarea, ora ul, localitatea. 18. ISOPA = isopa (de vis); corespunde termenului arhaic i provine din is, yis = vis n limba a.m. actual , care n limba actual d.r. se pronun vis. 19. DAVYE = davie (ora mare); a ezare, localitate ma-re. CONCLUZIE: Pe plac este reprezentat un c l re care poart Degio. n fa a lui este reprezentat un obiect sacru, pe un soclu un chip care, dup toate caracteristicile, ar fi trebuit s fie Zamolxis, iar la cel lalt soclu un chip de animal care seam n cu lupul simbolul r zboiului.

Din textul scris cu litere standard se poate constata c acesta face referire la Starea Declarat de R zboi la adunarea boierilor din Dacia, care a avut loc la Biserica Cereasc a Sfntului Zeu din Genucla. C l re ul care poarta Degio-ul se nume te Orolio. Prin aceasta este desemnat regele Orolio, care n perioa-da respectiv guverna o parte din Dacia Minor (Dobrogea de azi). Orolio a fost pus de Burebista 6 (129) i 7 (120) s conduc 11.000 solda i, dispu i n cetatea Elia Carsu din Dacia Minor. Degio purtat de Orolio i apar ine lui Eriger Dabija, care era regele unui alt teritoriu din Dacia Minor. Dabija a fost desemnat s conduc 6.000 de solda i dispu i n Genucla. Genucla a fost identificat ca localitatea, ora ul visurilor. Acest epitet legat de numele Genucla se reg -se te i pe placa (1) unde este identificat ca: skito davi isiosa Genuclo (localitatea scitic de vis, Genucla). Conform surselor latine care fac referire la anul 28 .H., Dabija guverna n ora ul Capidava i n cet ile Carsium i Histria. Prezentarea de pe plac face referire la anii 45/44 .H. Cum a ezarea lui Dabija n perioada evocat , n timpul Adun rii, a fost n Genucla, Orolio a luat cu sine Degio-ul lui.

Rugaciunea lui Burebista

5 (20) RUG CIUNEA LUI BUREBISTA

Textul original 5 (20)

Transcrierea original

BOYREBYSETO DIO HYO USIA BA1 2 3 4 5

STARNO PAZYCEO SOTIA SEGYS6 7 8

TA DYO SOTRA RYOMYONUSO DIO 9 10 11 12

CETA CIRA BISICA SO ROGIAO 13 14 15 16 17

Transcrierea cu caractere latine a textului original i nregistrarea fiec rui cuvnt cu un num r separat

Citirea ortografic a textului original Burebiseto Dio hio usia Bastarno paziceo so ia Segista Dio sotra riominuso Dio ceta Cira Bisica so rogio Prezentarea inscrierii originale n pararel cu termenele etimologice din limba romn Burebiseto (Burebista) dio (zeiesc) hio (prunc) usia (onest, cinstit) Bastarno (Bastrnean) paziceo (p zind, p strnd) so ia (asocierea, unirea) Segista (Segesta) dio (zeiasc ) sotra (Eliberatoare) riomi-nuso (unificare, unire) Dio (zeiasc ) ceta (cetate) Cira (cereasca) Bisica (biserica) so (sa, a lui) rogio (o roag ). Traducerea liber Burebista Pruncul lui zeu, cinstit Bastrnean p strnd alian a din Segesta Unire Eliberatoare zeiasc Zeiasc cetate, Cereasc Biseric , a lui o ro-ag .

Explicarea cuvintelor: 1. BOYREBYSETO (Burebiseto) = Burebiseto (Bure-bista); interesant este c din pl cile descoperite pn acum, doar pe aceasta numele lui Burebista este scris Burebiseto, cu a doua liter u, ceea ce corespunde formei cunoscute ast zi. n toate celelalte pl ci unde este pomenit numele lui, este scris Boerebiseto. Tot interesant, dup cum reiese din plac , de i este vorba despre anii cnd Burebista era la sfr itul vie ii sale, 45/44 i.H., acesta este prezentat cu chipul din tinere e. Singurul r spuns pertinent vizeaz faptul c realizato-rul pl cii avea la ndemn matri a chipului lui Burebi-sta, pe care a folosit-o la imprimare. 2. DIO = Dio (zeiesc); face referire la cuvntul dio (zeu) n limb a.m. i alte limbi nrudite. 3. HYO = hio (prunc); n limba a.m. exist formele adecvate hilj (fiu), hilje (prunc, fiic , copil ), hilji (prunce, fii, copii). n greaca veche, n traducerea Ilia-dei, prima liter , h este nlocuit cu f. Form hiles (prunce, copii, fii), este utilizat i n limba buru ar , limba Hunzilor din Himalaya, n Pachistan, urma ii macedonenilor din oastea lui Alexandru Macedon. n limb d.r. este utilizat forma fiu. Primul sunet, h, este transformat n f, conform modific rii fonetice standard n limbile a.m. i d.r.

4. USIA = usia (onorabil, cinstit); n a.m., termenul usie este utilizat cu aceea i semnifica ie. 5. BASTARNO (Bastarno) = Bastarno (Bastarnu); n urma analizelor ntreprinse asupra acestui termen, inscrip ionat pe mai multe pl ci, f cnd referire la per-sonalit i diferite, am ajuns la concluzia c nu tot-deauna se refer la numele tribului bastarni , ci la termenul b trn , utilizat n d.r. actual . 6. PAZICEO = paziceo (p zind); termenul exist n limba d.r. actual , n forma paz , paznic. Un termen similar exist i n limbile slave. 7. SOTIA (SO IA) = so ia (prietenie, asociere); termenul de baz sots (so ) = prieten, amic, partener, so , i numeroasele lui deriv ri n d.r. i a.m. n limba albane-z , n folosire curent , se ntlne te un termen asem -n tor, care a suportat transform ri fonetice, pronunndu-se oc. 8. SEGYSTA (SEGISTA) = Segista (Segesta); Se reg se te pe pl cile 2 (91) sub forma Segesto i pe 7 (120) ca Sardavo Segesto, unde, conform observa- iilor proprii, structura Sardavo (sar + davo) are n e-lesul de localitate de lng ru. Acest aspect indic faptul ca Segesta se afla lng un ru. 9. DYO (DIO) = dio (zeies). derivare a termenului de baz Dio (Zeu), n limba a.m. i alte limbi nrudite. 10. SOTRA (SOTRA) = sotra (eliberatoare); cuvntul de baz sotiria (sotiria) = salvare din limba greac . Pe pl ci se nt lnesc i anumit num r de termene care sunt preluate din lexicul grecesc. 11. RYOMYONUSO (RIOMIONUSO) = riominuso (uni-ficare); n d.r. ntlnim termenul reunire = adunare, unire, contopire, asociere. 12. DIO (DIO) = dio (zeies). derivare a termenului de baz Dio (Zeu), n limba a.m. i alte limbi nrudite. 13. CETA = ceta (cetate, turn); cuvntul de baz cetate (cetate) = cetate, palat n limba d.r. 14. CIRA = cira (cereasca); - acest cuvnt se ntlne te i pe placa 4 (14), dar este utilizat grafia kira = chira (cereasc ). Interesant este c aici primul sunet c, chi este nlocuit i utilizat n forma ci. Se poate conclu-ziona c nu este vorba despre varianta ortografic a aceluia i cuvnt, ci de exprimarea aceluia i termen n dou graiuri diferite. Se poate eviden ia, din cele afir-mate anterior, c termenul cer n mai multe limbi, dialecte, graiuri nrudite se pronun diferit, a adar din punct de vedere semantic nu exist nici o diferen , iar din punct de vedere fonetic nu exist diferen e prea mari. Astfel, conform observa iilor proprii, avem n lim-ba pelasg termenul cer scris n forma ker (v. inscrip ia din insula Lemnos), kir n Peloponez, kir n aramic (scitic ), cir n limba get , cer n d.r., tser ( er) n a.m., celo n italian , chen n nscrip- iilor frigice. 15. BISICA = bisica (biserica); interesant este faptul c termenul Bisica (biseric ), referitor la Hramul Dum-nezeiesc, l ntlnim nainte de apari ia cre tinismului i nainte

s se impun latinizarea n Dacia. Terme-nul Bisica nu are nici o leg tur cu latinescul Bazili-ca. De aici se poate conchide c termenul Bisica este un vechi termen autohton, d.r., care desemna Casa lui Dumnezeu n care slujeau Bessii (clanul preo esc din tribul tracic Satri) i etimologic este legat cu numele preo ilor Bessi (v.Bessi Beserica Bisearic ). Explica ia detaliat se g se te n Limba Traco-dac , ca baza limbilor euroindiane, Tetovo, 2000, pag.69 . 16. SO = so (al lui); pronume personal. n d.r. actual se pronun a sa. Totodat , n limba a.m. i d.r. se utili-zeaz curent expresii ca m -sa (maic -sa), nsem-nnd mama lui, sa (lui) = a lui. 17. ROGIAO = rogio (o roag ); n limba actual d.r. avem verbul a se ruga i derivatele rug , rug ciune etc.

CONCLUZIE: Con inutul textului este n leg tura direct cu con i-nutul pl cii 2 (91). Cert este c Burebista o ruga, adica se ruga n Dumnezeasc Cereasc Biserica cu rug mintea s se p streze unirea militar din Segesta, ncheiat cu scopul de a realiza un r zboi defensiv cu succes. n textele citite de pe pl ci am ntlnit expresii precum : Biseric Zeieasc Cereasc , Biseric Cereas-c al Zeului Sfnt, Biseric Zeieasc , expresii utilizate nainte de apari ia cre tinismului. Termenii utiliza i n scrierea pl cii sunt complet inteligibili i ast zi, i sunt utiliza i n procent mai mare n actuala d.r. Pe placa turnat , pe lng textul scris cu ortografie getic standard exist i nscrisuri cu semne executate caligrafic. Con inutul acestor semne stilizate (clerice) nu este u or de descifrat n momentul de fa .

Desemnarea Comandantilor
6 (129) Desemnarea Comandantilor Textul original 6 (129)

n partea n care se face numirea generalilor i a subordona ilor lor nu respect fidel modul de aranjare a textului (nregistrarea succesiv a numelor comandan ilor) conform pl cii din simpla cauz c prin aranjarea pe linii separate a numelor se poate realiza o prezentare mai cla-r a pl cii. Transcrierea original

BOEROBYSTO PURCEDO ONSONTO RY1 2 3 4

OMIONUSO ECIENYVIOSO ON MESYO SUP 5 6 7 8

TOE MAYERO LOCO LO RECETO YSTRIO SO9 10 11 12 13 14

CIRAPTO ON DEO TRIPALELE LO MOROESO 15 16 17 18 19

ACINO AIO NOSETRO NOBALEO DAVO GETO 20 21 22 23 24 25

TOECi TRYPALELE RYOMYONUSO SOU PATO

26

27

28

29

30

TRASO MATO BOEROBYSETEO 31 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 32 33

.H.DAPYEGiO .H.OROLIO .H.ZURASO .H.GUERO .H.SAPYO .H.CORMYO+++ .H.GEYZO .H.MANYSO .H.BERYSOE .H.DOGUE .H.CARPODO .H.PARYOZO .H.MONGUEO .H.GUROESO .H.PELUE N 49 MATO 50 SARMI 57 GETUZO xxxxx iiiiii ???? 58 d Z 51 B (,?) 52 53 TROPEU 54 SOTOG 55 ERO ON 56

Transcrierea cu caractere latine a textului original i nregistrarea fiec rui cuvnt cu num r separat Citirea ortografic textului original Boerobisto purcedo onsonto riomionuso Ecieniviso on mesio Supte maero loco lo receto Istrio so-

cirapto on deo tripalele lo Moroso. Acino aio nosetro nobalo Davogeto toeci tripalele riominuso su pato. Traso Mato Boerobisteo. H. Dapijo H. Orolio H. Zuraso H. Guero H. Sapio H. Kormio H. Gezo H. Maniso H. Berise H. Dogu H. Carpodo H. Parizo H. Mongeo H. Guroso H. Pelu Trupeu so og ero on Sarmi getuzo N (nosetro) Mato d (degio) Z (zabelo)

B (Boerobiseto) Prezentarea inscrierii originale n pararel cu termenele etimologice din limba romn

Boerobisto (Burebista) purcedo (porne te) onson-to (n numele) riominuso (reunirea) Ecieniviso (din Ecinivisa) on (n) mesio (mijlocul) Supte (Suptoe, Supte) maero (mare) loco (loc) lo (la) receto (rul) Istrio (Dun re) socirapto (reuni i) on (n) deo (zeie -ti) tripalele (trupele) lo (la) Moroeso (Moroeso).

Acino (aici) aio (sfntul) nosetro (nostru) nobaleo (nobil) Davogeto (Cet ean Get) toeci (toi, toe te grupeaz ) tripalele (trupele) rio-mionuso (reunirea) supato (sub comanda). Traso (a trasa) Mato (Iubit) Boerobisteo (Burebista). Traducere libera Burebista porne te n numele alian ei din Ecinivisa, n mijlocul lui Supte, mare localitate pe lng fluviului Dun rea, aliat cu trupele divine la Moroso. Aici sfntul nostru nobil Davoget A grupat trupele unite sub comand . A decis Iubitul Burebista: Generalul Dabija Generalul Orolio Generalul Zuraso Generalul Guero Generalul Sapio Generalul Cormio Generalul Gezo Generalul Maniso Generalul Berise Generalul Dogu Generalul Carpodo Generalul Parizo Generalul Mongeo Generalul Guroso Generalul Pelu Trupele unite sarmigetuze A Nostru Iubit Degio

Zabelo Burebista

Explicarea cuvintelor: 1. BOEROBYSTO (BOEROBISTO) = Boerobisto (Bu-rebista);

2. PURCEDO = purcedo (porne te); - n limba d.r. exis-t verbul a purcede = a porni, a intra n ac iune etc . 3. ONSONTO = n numele; structura compus on + sonto se reg se te n termenii d.r. constituen i, on corespunznd romnescului n, iar sonto romnes-cului sunt. 4. RYOMIONUSO (RIOMIONUSO) = riominuso (reuni-re); n limba d.r. exist un cuvnt asem n tor, reuni-re cu aceea i semnifica ie asociere, unire, adunare, complot. 5. ECIENYVIOSO (ECENIVIOSO) = Eceniviso (al lui Ecenive); Ecenive toponim, numele unei localit i din Dobrogea. 6. ON = on (n); prepozi ie indicnd locul, n, n din limbile d.r. i a.m.

7. MESYO (MESIO) = mesio (n mijlocul); mese = n mijloc, v. expresia tu mesi din limba a.m., precum i termenii din greac , italian etc. 8. 9. SUPTOE = Supte (Supte, Supta); localitate f cnd parte din Dobrogea. MAYERO (MAIERO = MAERO) = maero (mare); mare n limbile d.r. i a.m.

10. LOCO = loco (loc); loc, p mnt n limbile a.m. i d.r. 11. LO = lo (la); - prepozi ie indicnd locul, la n limbile a.m. i d.r. 12. RECETO = receto (rul); n texte am ntlnit doi ter-meni care desemneaz referentul ru, fluviu. Unul este receto, n general legat de Istrio (Dun rea), iar cel lalt este saro. Termenul saro a fost analizat n subcapitolul Sarma ii i Sarmigetuza. La prim vede-re termenii receto i saro nu au nici o leg tur eti-mologic . Chiar se poate spune c termenul receto poate face parte din cuvintele de origine slav , dat fiind apropierea de termenul corespunz tor, reca. Dar asta doar la prima vedere. Din propria experien consider c ntre termenii sa-ro i receto exist leg turi, c termenii sunt insepa-rabili i c reca n limbile slave provine etimilogic de la aceea i r d cin lingvistic . Elementul de leg tur ntre ace ti doi termeni nrudi i l constituie sunetul r, care desemneaz curgerea, curentul. De fapt, terme-nul receto, reca, ro, aro, saro nseamn curgere, curent al apei sau unei alte substan e n stare lichid . Chiar i termenul roi care se ntlne te n limba a.m. i n limbile slave se refer la o mul ime de unit i vii: albine, pe ti i chiar oameni, deoarece marele num r de unit i care sunt n

mi care dau senza ia unei cur-geri; amintind de ru, acela i etimon poate constitui baza de evolu ie a termenilor nainte cita i. 13. YSTRIO (ISTRIO) - Istrio (Dun rea); termen aramic (scitic), tracic i getic care desemneaz Dun rea. 14. SOCIRAPTO = socirapto (reuni i); n limba d.r. societate, asocia ie. 15. ON = on (n); prepozi ie indicnd locul, n, n din limbile d.r. i a.m. 16. DEO = Deo (Zeu, zeiesc, zeifice); termenul Deo este derivat al r d cinei Dio. 17. TRIPALELE = tripalele (trupele); din d.r. trupe. 18. LO = lo (la); prepozi ie indicnd locul, la n limbile a.m. i d.r. 19. MOROESO = Moroso (Moroso); toponim. 20. ACINO = acino (aici); n d.r. aci, acia, aici, aice. 21. AIO = aio (sfnt); n limba a.m. ayu i n greac aio. 22. NOSETRO = nosetro (nostru); n d.r. i a.m. al nostru, a noastr . 23. NOBALEO = nobalo (nobil); n d.r. nobil 24. DAVO = davo (cet ean); davo, -a = a ezare, localitate, cetate, ora n limba getic . 25. GETO = Geto (Get); n conformitate i cu alte texte de pe pl cu e, Davogeto (Cet ean getic) se pronun legat. 26. TOECi = toeci (grupeaz ); n d.r. toi = grup , cea-t , unitate, e.t.c. 27. TRYPALELE = tripalele (trupele); n d.r. trupe 28. RYOMYONUSO (RIOMIONUSO) = riominuso (reu-nirea); cuvnt similar i n limba d.r. 29. SOU = su (sub-). 30. PATO = pato (comanda); complexul supato = sub (sub) + pato (comand ). Semnifica ia corect a ter-menului pato, nemodificat , a fost analizat n dife-rite contexte, pe textele apar innd mai multor pl ci; v. i termenii deja analiza i: patela (comand suprem ), pantelo (comandantul suprem). 31. TRASO = traso (a trasa); cuvnt care ast zi este folosit mai n toate limbile europene cu sensul de a trasa, a determina traiectoria. 32. MATO = Mato (Iubit); v. amo = iube te.

33. BOEROBYSETEO (BOEROBISETEO) = Boerobise-to (Burebista); 34. .H.DAPYEGiO (DAPIGiO) = Hielarh Dabija; (Gi = j) 35. .H.OROLIO = General Orolio; 36. .H.ZURASO = General Zuraso; 37. .H.GUERO = General Guero; 38. .H.SAPYO (H.SAPIO) = General Sapio; 39. .H.CORMYO+++ (H. CORMIO) = General Cormio 40. .H.GEYZO (H. GEIZO) = General Gezo; 41. .H.MANYSO (H. MANISO) = General Maniso; 42. .H.BERYSOE (H. BERISOE) = General Berise; 43. .H.DOGUE = General Dogu; 44. .H.CARPODO = General Carpodo; 45. .H.PARYOZO (H.PARIOZO) = General Parizo; 46. .H.MONGUEO = General Mongeo; 47. .H.GUROESO = General Guroso; 48. .H.PELUE = General Pelu; 49. N (Nosetro) = al nostru; 50. MATO = Iubit; 51. d (Degio) = Degio (De-ghid); - ntotdeauna cnd este scris izolat, liter stilizat d semnific Degio-ul. n cazul acesta, litera este scris ntre picioarele calului nc lecat de Burebista. n dreapta figurii sunt repre-zentate simbolurile regale (o linie vertical cu trei linii orizontale). 52. Z (Zabelo) = Zabelo; n cazul concret litera stilizat Z este gravat pe soclul pe care se afl nobilul cu scut, chiar lng picioarele sale. 53. B (, ?) = Burebista; - aceast liter constituie baza nscrisului caligrafic, la nceputul c ruia este reprezen-tat un cap de taur. 54. TROPEU = trupeu (trupele); - n d.r. trupe.

55. SOTOGERO (SO OGERO) = so ogero (asocia i); - n d.r. societate. n vechea ortografie, litera t se poate citi i ca ci, cu att mai mult cu ct pe placa de fa la pozi ia 14 se g se te termenul SOCIRAPTO. 56. ON = on (n); prepozi ie indicnd locul, n, n din limbile d.r. i a.m. 57. SARMIGETUZO = Sarmigetuzo (Sarmigetuza); Textul scris n ortografia stilizat (53, 54, 55, 56) are urm toarea traducere, la figurat: Trupele unite n Sarmigetuza, adic Trupele unite ale Sarmigetu-zei. Cert este c aceste trupe unite se g sesc la locali-tatea Moroso n Dobrogea i nu n Sarmigetuza. Traducerea corect este Trupele din Sarmigetuza unite 57. xxxxx iiiiii ???? = este vorb de un nscris caligrafic pe care n momentul de fa s -l identific. nu pot

CONCLUZIE: Con inutul pl cii face referire la organizarea trupelor sub comanda generalilor n spa iul defensiv al Daciei. Determinarea comandan ilor este rezultatul unei reuniri de succes a unui num r ridicat de nobili i trupe, realizat n localitatea Eceniva din Dobrogea.

Numerotarea trupelor
7 (120) NUMEROTAREA TRUPELOR Text original 7 (120)

Pentru pl cu a referitoare la numirea generalilor i subordona ilor lor nu am respectat modul de aranjare a textului conform inscrip iei originale datorit faptului c prezentarea succesiv a acestora, pe rnduri distincte, ar ajuta la o percepere mai clar a con inutului pl cii. Transcriere original

ROTO PENEO

SARCE RYO

M T POYDEO ONTOYRNIENEDOE ZABELIOLEODOE HIL 1 2 3 4

EARHI LO ROCEO SOCEO ARMOSO SOSYEO ACEZO 5 6 7 8 9 10

ON SOLETOLE ON TALIPICELOE DAVO GETO F 11 12 13 14 15 16 17

ACTO ON ANCEO NOSETRO M BOEROBYSETO ON 18 19 20 21 22 23

SARMIGETOYZOCOYE ARMOSO xxxxxxxxxxxxxx 24 25 26

27 -H- ERIGER DAPIGEO LO GENOYCLO xxxxxx 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 -H- E.OROLYEO LO ELYA CARSEOY xxxxxxxxxxx -H- E.ZORASEOY LO MOLEODAVO xxxxxxxxxxxx H. GOYERO LO DINOGETO xxxx H. ZAPYEO LO ZOYRODAVO xxxxxx H. CORMYO LO NOVYDOYN xxxxxx H. GEYZO LO SIGIDONOE xxxxxxxxxx H. MANISO LO ZIDODAVO xxxxxxx -H. BERYSO SAYHDAVO PANONEO xxxxxxxxxx -H. DOYEGOE POLTODAVO SARMATIO xxxxxx H. CARPODO LO SARTAPIEO xxxxxxx I I H. PARIOZO LO ERMYDAVO xxx I I -H. MONGAIO LO NAPOCOE xxxx -

40 41

-H. GOYROE LO COMIEODAVO xxx -H. PALOE LO SARDAVO SEGESTO I I xxxxxxxxxx COT OPO MA ERO BIR EO=T=A=SM

LEOY CEN EOY

Transcrierea cu caractere latine a textului original i nregistrarea fiec rui cuvnt cu num r separat Citirea ortografic a textului original

Pudeo onturninede zabelilede hilearhi


lo roceo soceo armoso sosio (so io) acezo (a- ezo) on soletole on talipicele davogeto facto on anceo nosetro M Boerobiseto on sarmigetuzocue armoso xxxxxxxxxxxxxx -h- Eriger Dapigeo (Dapijo) lo Genuclo xxxxxx -h- E. Orolio lo Elia Carseu xxxxxxxxxxx h. E. Zoraseu lo Moledavo xxxxxxxxxxxx h. Guero lo Dinogeto xxxx h. Zapio lo Zurodavo xxxxxx h. Cormio lo Novidun xxxxxx h. Gezo lo Sigidone xxxxxxxxxx h. Maniso lo Zidodavo xxxxxxx -h. Beriso, Sehdavo panono xxxxxxxxxx -h. Duego, Poltodavo sarmatio xxxxxx h. Carpodo lo Sartapio xxxxxxx II

-u. Parizo lo Ermidavo xxx II -h. Mongeo lo Napoke xxxx -h. Guro lo Comiodavo xxx h. Palo lo Sardavo Segesto II xxxxxxxxxx

n cele patru col uri scrie:

Sarcerio rotopeno Mt (mato) Cotopoleu Ceneu Maero biro = T = A = SM (=Trupeo = Armoso = SarMigetuzo) Prezentarea inscrierii originale n pararel cu termenele etimologice din limba romn

Pudeo (pudic neprih nit ) onturninede (nturnare ocolire) zabelilede (a comandan ilor) hilearhi (ierarhi, generali) lo (la) roceo (roiul) soceo (asociere) armoso (armie, armat ) sosio (so io) (asociat ) acezo (a ezo) (a ezat) on (n) soletole (solul) on (n) talipicele (tali + pic mic plec ciune) davogeto (cet eani Ge i) facto (f cut ) on (n) anceo (dup cererea) nosetro (nostrul) - M (Iubit) Boerobiseto (Burebista) on (n) sarmigetuzocue (sarmigetuzic ) armoso (armat ) xxxxxxxxxxxxxx (14.000).

Traducere liber :

Itinerariul (Turul) f r abatere (viciu) al comandan ilor generali la ntrunirea militar (roiul militar unit), asociat teritoriilor stabilite (unit ocupat n p mntul) la mica plec ciune davogetic f cut la cererea iubitului nostru Burebista armatei Sarmigetuzei xxxxxxxxxxxxxx (14.000). -x (General) Eriger Dabija la Genucla xxxxxx (6.000). -gen.- E. Orolio la Elia Carseu xxxxxxxxxxx (11.000). gen. E. Zorasu la Moledava xxxxxxxxxxxx (12.000). gen. Guero la Dinogeto xxxx (4.000). gen. Zapio la Zurodava xxxxxx (6.000).

gen. Cormio la Novidun xxxxxx (6.000). gen. Gezo la Sigidona xxxxxxxxxx (10.000). gen. Maniso la Zidodava xxxxxxx (7.000). -gen. Beriso, Sehdava panonic xxxxxxxxxx -gen. Duego, Poltodava sarmatic xxxxxx (6.000). gen. Carpodo la Sartapio xxxxxxx II (7.000 II). -gen. Parizo la Ermidava xxx II (3.000). gen. Mongeo la Napoca xxxx - (3.000 - ). -gen. Guro la Comiodava xxx (3.000). -gen. Palo la Sardava Segesta II xxxxxxxxxx (II 10.000). n cele patru col uri scrie: Conduc torul tuturor trupelor, Iubitul i Mare Preot Ceneu Marele bir u = T = A = SM (= Trupelor = Armate = SarMigetuze). Explicarea cuvintelor: 1. POYDEO = pudeo (neprih nit ); - n limba d.r. avem: pudic,- ; pudoare (pudic, pudoare) = neprih nit, ne-prih nit . 2. ONTOYRNIENEDOE = onturninede (ocolire, parad ); sensul este legat de semnifica ia verbelor turnare (turnare) i turtseare (turceare), astfel nct ontur-nido (on + turnido) = an + turnare (n + turnare) = adic rotire, mi care circular , care, privitor la termino-logia militar , corespunde defil rii ( i/sau inspec iei trupelor). 3. ZABELIOLEODOE = zabelilede (a voivozilor, a co-mandan ilor); cuvntul zabelo are semnifica ia de conduc tor al oastei = voievod i reprezint un cuvnt format din d.r. zabet + beligerant. 4. HILEARHI = hilearhi (ierarhi, generali); termen vechi utilizat n limba greac i n a.m. Radicalul l constituie a.m. njilje (nyilye), d.r. mile i gr. hilia, iar n sen-sul de fa cuvntul s-a format n limba greac , desem-nnd c peteniile a 1000 de osta i. n cazul concret, hilearhul nu comand numai 1000 de osta i, ci mai multe mii, dar termenul poate fi identificat cu cuvntul actual general . 5. LO = lo (la); prepozi ie de loc, la n limbile a.m. i d.r.

6. ROCEO = roceo (roiul); face referire la mul ime. n limba d.r. exist cuvntul roi (roi) .

7. SOCEO = soceo (asociere); provine de la cuvintele so , su at (so prieten) n a.m., su at = societate (prietenie). 8. ARMOSO = armoso (armie, armat ); n a.m. i d.r. armie (armie) = armia, din arm . 9. SOSYEO = sosio (asociat ); la fel ca la punctul 7. n actuala grafie, cu a treia liter s , se poate citi i so io. Pe placa anterioar acest termen se reg -se te sub forma so igeo. A treia liter s se poate citi, a adar, i . n vechiul sistem de scriere de la sud de Dun re, siflanta s inea locul fonemelor s, i (nu se f cea deosebirea la nivel fonetic).

10. ACEZO = acezo (a ezat); n limba d.r. de azi cuvntul este ntlnit sub forma a (se) a eza. Faptul c n d.r. cuvntul similar are n compunere siflanta i nu ce din cuvntul inscrip ionat nu ar trebui s indice neap rat o evolu ie fonetic din acezo n a (se) a eza. Explica ia poate consta i n faptul c n scrierea veche nu exista un grafem separat utilizat special pentru reprezentarea fonemului ; de aceea n unele locuri ntlnim i grafemul z = s, , ndeplinind aceea i func ie, v. azezo. 11. ON = on (n); - n aproape toate cazurile n care actualmente Armn Makedonii i Romnii utilizeaz literele i u n vorbirea cotidian , n limba veche a Sarmato-Ge ilor (Daco-Ge ilor) se utiliza sunetul o. 12. SOLETOLE = soletole (solul); n d.r. exista cuvntul sol (sol), cu semnifica ie identic . 13. ON = on (n); n aproape toate cazurile n care actualmente Armn Makedonii i Romnii utilizeaz literele i u n vorbirea cotidian , n limba veche a Sarmato-Ge ilor (Daco-Ge ilor) se utiliza sunetul o. 14. TALIPICELOE = talipicele (mic plec ciune); mixo-nimul talipico este compus din cuvintele tali + pico (tali + pic) = punere + mic din limba d.r. n trecut, n special cnd puterea ntr-un stat era de inut de o singur persoan , regele, toate ntrunirile importante n cinstea sa, se nregistrau ca plec ciuni. 15. DAVO = davo (a ezare, ora , cet ean) termenul acesta are dou semnifica ii. Prima se refer la a ezare, ora , iar cealalt cet ean, locuitor al res-pectivei a ez ri. Cnd prin acest termen se desemnea-z o a ezare, atunci el este folosit mpreun cu denu-mirea a ez rii, iar cnd este ntlnit n combina ie cu geto, ca n davogeto, de exemplu, poate s semnifice a ezare a ge ilor sau poate s desemneze nume-le na ional, cet enii ge i: Davo Get, Davo Geti. n ca-zul de fa desemneaz Davo Geti. 16. GETO = Geto (Get, Geti, Getic); 17. FACTO = facto (f cut ) provine de la verbul fac, fa e (a face), n limbile a.m. i d.r.. 18. ON = on (n); n aproape toate cazurile n care actualmente Armn Makedonii i Romnii utilizeaz literele i u n vorbirea cotidian , n limba veche a Sarmato-Ge ilor (Daco-Ge ilor) se utiliza sunetul o.

19. ANCEO = anceo (dup cererea) cuvntul trebuie analizat ca un cuvnt compus, format din an + cea = an + cerere, unde termenul cea reprezint de fapt forma prescurat a substantivului cerea = cerere, n limba d.r., n care sunetul r se pronun absorbit, n maniera cea. Aceast absorbire a sunetului r este similar fenomenului identic n ceea ce prive te con-soana r n cazul anumitor cuvinte n limba armn makedon , ca de exemplu: cari, care = care pro-nun ate n unele graiuri cai, cae. A adar i n limba d.r. veche, n manier identic , n loc s se foloseasc termenul ancerea, s-a folosit ancea. 20. NOSETRO = nosetro (nostrul); n limba a.m. i d.r. al a nostrului. 21. M = Mato (Iubit); forma prescurtat a cuvntului italian amato, cu suprimarea vocalei a. 22. BOEROBYSETO = Boerobiseto (Burebista); 23. ON = on (n); n aproape toate cazurile n care actualmente Armn Makedonii i Romnii utilizeaz literele i u n vorbirea cotidian , n limba veche a Sarmato-Ge ilor (Daco-Ge ilor) se utiliza sunetul o. 24. SARMIGETOYZOCOYE = sarmigetuzocue (sarmige-tuzic ); - a Sarmigetuzei. 25. ARMOSO = armoso (armat ); ntreaga armata. 26. xxxxxxxxxxxxxx = 14.000 ; numai Sarmigetuza a avut o armat de paisprezece mii de osta i. 27. -H- ERIGER DAPIGEO LO GENOYCLO xxxxxx = -h- (hielarh) Eriger Dabigeo lo Genuclo xxxxxx (Generalul Eriger Dabija la Genucla 6.000); se spune c Generalul Eriger Dabija, care a sta ionat n cetatea Genucla, avea 6.000 osta i. Interesant este c numele inscrip ionat Dabiga este amintit n izvoarele latine ca Dapix (Dapyx), iar la N.Densu ianu este identificat ca Dabigia = Dabija. Acest mod de redactare este rezultatul faptului c n vechiul alfabet nu figureaz vre-o liter special pentru sunetul j. n manier similar i ast zi n englez numele Dabija se redacteaz Dabigia. 28. -H- E. OROLYEO LO ELYA CARSEOY xxxxxxxxxxx = -h- E. Orolio lo Elia Carsu xxxxxxxxxxx (Generalul E. Orolio la Elia Carso cu 11.000 de osta i); 29. H. E. ZORASEOY LO MOLEODAVO xxxxxxxxxxxx = h. E. Zorasu lo Moledavo xxxxxxxxxxxx (Generalul E. Zurasu la Moledavo cu 12.000 de osta i); 30. H. GOYERO LO DINOGETO xxxx = h. Guero lo Dinogeto xxxx (Generalul Guero la Dinogeto cu 4.000 de osta i); 31. H. ZAPYEO LO ZOYRODAVO xxxxxx = h. Zapio lo Zurodavo xxxxxx (Generalul Zapio la Zurodava cu 6.000 de osta i); 32. H. CORMYO LO NOVYDOYN xxxxxx = h. Cormio lo Novidun xxxxxx (Generalul Cormio la Novidun cu 6.000 de osta i);

33. H. GEYZO LO SIGIDONOE xxxxxxxxxx = h. Gezo lo Sigidone xxxxxxxxxx (Generalul Gizo la Sigidona cu 10.000 de osta i); 34. H. MANISO LO ZIDODAVO xxxxxxx = h. Maniso lo Zidodavo xxxxxxx (Generalul Maniso la Zidodava cu 7000 de osta i); 35. -H. BERYSO, SAYHDAVO PANONEO xxxxxxxxxx = h. Beriso, Sehdavo panono xxxxxxxxxx (-Gene-ralul Beriso n Sehdava panon cu 10.000 de osta i); 36. -H. DOYEGOE, POLTODAVO SARMATIO xxxxxx = h. Duego, Poltodavo sarmatio xxxxxx (-Generalul Doaga n Poltodava sarmat cu 6.000 de osta i); 37. H. CARPODO LO SARTAPIEO xxxxxxx II = -h. Carpodo lo Sartapio xxxxxxx II (Generalul Carpodo la Sartape cu 7.000 de pedestra i i 2.000 de c l re i); semnul II poate s desemneze forma ii de cavalerie. 38. u. PARIOZO LO ERMYDAVO xxx II = u. Parizo lo Ermidavo xxx II (Generalul Parizo la Ermidava cu 3.000 de pedestra i i 2.000 de c l re i); semnul II poate s desemneze forma ii de cavalerie; 39. .-H. MONGAIO LO NAPOCOE xxx - = - x. Mongeo lo Napoco xxxx - (Generalul Mongeo la Napoca cu 3.000 de osta i) i dou forma ii reprezentate prin - -. 40. -H. GOYROE LO COMIEODAVO xxx = h. Guro lo Comiodavo xxx (-Generalul Guro la Comidava cu 3.000 de osta i); 41. -H. PALOE LO SARDAVO SEGESTO = h. Palo lo Sardavo Segesto II xxxxxxxxxx (-Generalul Pale la Sardava Segesta cu 2.000 de c l re i i 10.000 de pedestra i); II poate s desemneze forma ii de calva-lerie, fa de cei 10.000 de pedestra i.

n cele patru col uri scrie: SARCERYO ROTOPENEO = sarcerio rotopeno (Conduc torul tuturor o tilor); n traducerea mot-a-mot, Soldatul tuturor roatelor. sarcerio (sarcerio) = soldat; pe alte pl cu e l ntlnim sub forma salgero. rotopeno (rotopeno) = toate cetele; acest cuvnt n limba d.r. este alc tuit din: roto + pano, unde roto = roat (roat ) = ceat , i pano = panta (toa-te), cuvnt arhaic, utilizat n toate limbile balcanice, ntlnit sub forma pantelis (ntreg, total) n limba greac . Cuvn-tul rotopeno se ntlne te pe alte pl ci cu grafia rotopa-no. Scrierea diferit a unuia i aceluia i cuvnt indic faptul c la vremea respectiv , a grav rii pl cu elor, lip-seau standardele de redactare i pronun ie. Mt (mato) = Iubitul; forma prescurtat a cuvntu-lui italian amato, cu suprimarea vocalei a.

COTOPOLEOY = cotopoleu (nalta preo ie); cotopolo = marele ghicitor. n limba d.r. r d cina cuvntului coto se reg se te cu cuvntul cotoroan (ghicitoare). La Sci i i Ge i, cum scrie Herodot n secolul al V-lea nainte de H., nu existau preo i ci numai ghicitori. n secolul I nainte de H., conform celor redactate pe pl cu e, marii ghicitori au fost denumi i ca Cotopoli, iar preo ii piosi. Este posibil ca ace ti termeni s fi fost utiliza i i pe timpul lui Herodot, iar el s traduc n ghicitori, ca n limba d.r. actual .

CENEOY = Ceneu (Ceneu); - numele naltului preot, reformatorului culturii dace i organiz rii statale pe timpul lui Burebista.

MAERO = maero, maro (marele); n limbile a.m. i d.r. mare. BIRO = biro (bir u); n limba d.r. exist cuvntul bir u = T = A = SM = = T = A = SM (ale Trupelor = Armate = SarMigetuze).

Din inscrip iile de pe pl ci reiese c armatele aliate ale Daco-ge ilor pentru r zboiul mpotriva lui Octavian se ridicau la num rul de 118.000, plus cavaleria. Aceast armat unit se afla sub comanda a 15 generali, cu comandamente fortificate clar stabilite. Comandant al trupelor unite a fost desemnat Cotopolo Ceneu. CONCLUZIE: Con inutul textului de pe aceast plac este n strns leg tur cu con inutul textului nscris pe placa 6 (129). De fapt con inutul pl cii 7 (120) reprezint o conti-nuare a con inutului de pe placa 6 (129). Dup cum se poate observa din analiza cuvintelor, radicalele aproape tuturor cuvintelor se ntlnesc i ast zi n limba daco-romn . Cert este c , n dorin a de a promova o limb getic cleric cult , se utiliza stilizarea gramatical a cuvintelor, f r a fi stabilite reguli stricte de scriere. De aceea ntlnim cazuri n care nu numai termenii daci obi nui i ci i numele personalit ilor nu sunt redacta i ntr-o form strict , c n func ie de percep ia autorului.

COMPARA IE NTRE NUMELE GENERALILOR SCRISE PE PL CILE 6 (129) I 7 (120)

Comparnd ambele inscrip ii dar i inscrip iile de pe alte pl ci, innd cont de datele istorice i de analiza fone-tic , voi proceda la redactarea corect a numelor persona-lit ilor amintite. 6 (129) 7 (120) Transcriere corect

.H.DAPYEGiO .H.E. DAPIGEO = Dabijo (Dabija) .H.OROLIO .H.ZURASO .H.GUERO .H.SAPYO .H.CORMYO .H.GEYZO .H.MANYSO .H.BERYSOE .H.DOGUE .H.CARPODO .H.PARYOZO .H.MONGUEO .H.GUROESO .H.E. OROLYEO = Orolio H.E. ZORASEOY = Zuraso H. GOYERO H. ZAPYEO = Guero = Sapio = Cormio

H. CORMYO H. GEYZO H. MANISO H. BERYSO H. DOYEGOE H. CARPODO H. PARIOZO H. MONGAIO H. GOYROE

= Gezo = Maniso = Beriso = Dogu, Duego (Doaga) = Carpodo = Pariozo (Parizo) = Mongeo = Gure

.H.PELORGANIZAREA AP R RII SARMIGETUZEI

8 (21) ORGANIZAREA AP R RII SARMIGETUZEI

Textul original 8 (21)

Transcriere original Datorit faptului c textul este grupat n unit i distincte cu scopul de a men ine con inutul lor integral, voi numerota i grupele.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

TALYPICO SARMIGETOYZO ON TOTICE-OY STRATOY STRATOY LO ZIDO DAVO STRATOY LO MOLYODAVO STRATOY SARDAVO STATOY (STRATOY) IHCeOE LO COPONO xxx STRATOY IHCeOE LO SARGETO x STRATOY IHCeOE PORCESY LO PERYEO DAVO x

MATO BOEROBISETO LO SARMONGATO DOYES8 TE NOPO 9 10 11 12

13

SO IRLOY PALO ON TOHRO MARA SARMIGE14 TOYZO 15 16 17 18 19 20

Textul original scris cu caractere latine i nregistrarea fiec rui cuvnt aparte cu num r separat

Citirea ortografic a textului original

Talipico sarmigetuzo on toticeu stratu.

Stratu lo Zidodavo.
Stratu lo Moliodavo.

Stratu (lo) Sardavo.

Stratu ihce lo Copono 3.000. Stratu ihce lo Sargeto 1.000. Stratu ihce porcesi lo Periodavo 1.000.
Mato Boerobiseto lo Sarmongato. Dueste nopo so irlu. Palo on tocro mara Sarmigetuzo

Prezentarea inscrierii originale n pararel cu termenele etimologice din limba romn

Talipico ( tali + pico plecciune, mic reveren- ) sarmigetuzo (sarmigetuzic) on (n, la) toticeu (toat) stratu (oastea).

Stratu (oastea) lo (la) Zidodavo (Zido-a eza-re).


Stratu (oastea) lo (la) Moliodavo (Molio-a eza-re).

Stratu (oastea) (lo) (la) Sardavo (Sar-a ez -minte). Stratu (oastea) ihce (necesar ) lo (la) Copono (Capna) 3.000 (3.000 osta i). Stratu (oastea) ihce (necesar ) lo (la) Sarge-to (Sargeta Blidaru) 1.000 (1.000 osta i). Stratu (oastea) ihce (necesar ) porcesi (n pornire) lo (la) Periodavo (sanctuar -a ez minte) 1.000 (1.000 osta i).
Mato (iubit) Boerobiseto (Burebista) lo (la) Sarmongato ( Sarmongat Coste ti). Dueste (duios, cu amabilitate, cu gentile e) nopo (npdi) so (sa) irlu ( irug rip, dig). Palo ( a plvrgi vorbe te) on (n, pe) tocro ( toc-mirea organizeaz) mara (marii) Sarmigetuzo (Sarmigetuza).

Traducere liber :

Plec ciune (mic reveren ) sarmigetuz ntregii armate.

Oaste la Zidodava. Oaste la Moledava. Oaste (la) Sardava. Oastea necesar la Capna 3.000. Oastea necesar la Sargeta 1.000. Oastea necesar n mi care la a ezarea sanctuar 1.000. Burebista iubit la Sarmongat. Se infiltrea-z subtil prin viroag . (Cu gentile e o nconjoa-r ripa lui.) Vorbe te la organizarea marii Sar-migetuza.

Explicarea cuvintelor:

1. TALYPICO = talipico (plec ciune, mic reveren ); - cuvntul talipico este compus din tali + pico (tali + pico) din limba d.r. i este semnific mic + plec ci-une. SARMIGETOYZO = sarmigetuzo (sarmigetuzic ); ON = on (n, la); prepozi ie de loc. TOTICEOY = toticeu (toat ); - n limba d.r. tot. STRATOY = stratu (oastea); cuvnt naturalizat gr. stratia = oaste. 2. STRATOY = stratu (oastea);

LO = lo (la); ZIDO = Zido (Zido); toponim pentru a ezare fortifica-t . DAVO = davo (a ezare); 3. STRATOY = stratu (oastea, armat );

LO = lo (la); MOLYO = Molio (Molio, Moleo); toponim pentru a e-zare fortificat . Ora ul lui Zamolxis. Cel mai mare i cel mai important centru religios dedicat zeului soa-relui i al focului Zeul MOLOH. Numele lui Moloh este con inut n propriul nume al celui mai important centru religios: Moledavo, Moliodavo, i reprezint component de baz n formarea numelui Zamolxis.

DAVO = davo (a ezare); 4. STRATOY = stratu (oastea);

SAR = Sar (Sar); toponim pentru a ezare fortificat . DAVO = davo (a ez minte); 5. STATOY (STRATU) = stratu (oastea);

IHCeOE = ihce (necesar ); n limba a.m. ihtizae (ihtizae) = necesar , nevoit . LO = lo (la); COPONO = Copono (Capona, Capna); toponim Ca-pna (Capital) pentru a ezare fortificat . XXX = 3.000 osta i ; 6. STRATOY = stratu (oaste);

IHCeOE = ihce (necesar ); n limba a.m. ihtizae = necesar . LO = lo (la); SARGETO = Sargeta; ru n apropierea Sarmigetuzei. Pe cursul acestui ru se g sea fort rea a Sargeta care ast zi, conform estim rilor proprii, ar corespunde cet ii Blidaru. n aceast fort rea au fost ncartirui i 1.000 de solda i. X = 1.000 osta i; 7. STRATOY = stratu (oaste);

IHCeOE = ihce (necesar ); PORCESY (PORCESI) = porcesi (n pornire); n limba d.r. pornire. LO = lo (la); PERYEO (PERIEO) = perio (sanctuar ); - gr. i lat. peristilon, peristilum = sanctuar. Ruinele obiecti-velor situate pe dealul din apropierea satului Coste ti sunt, de fapt, r m i ele unui sanctuar. DAVO = davo (a ez minte, localitate) X = 1.000 osta i; 8. 9. MATO = Mato (Iubit); BOEROBISETO = Boerobiseto (Burebista);

10. LO = lo (la); 11. SARMONGATO = Sarmongato (Sarmongat); a ezare scito-getic puternic fortificat pe valea, nainte de sau pe linia sanctuarului. Dup estimarea proprie, a eza-rea i fortificarea Sarmogat se afla pe locul satului Coste ti de azi. Chiar i denumirea satului Coste ti ascunde termenul cosa/cosra (fortifica ie) n limba getic . 12. DOYESTE = dueste (duios, cu amabilitate, cu gentile- e); n limba d.r. duios. 13. NOPO = nopo (n p di) - n d.r. n p di. De fapt n p di = nopo ( = o) sunetul mut , este redat n getic prin o, ntr-o transformare fonetic standard. Este explicabil , a adar, evolu ia lui n p -di = nopodi din nopo. 14. SO = so (ei, lui); 15. IRLOY (IRLU) = irlu (rip , dig); - n d.r. irug (rp , dig). 16. PALO = palo (vorbe te); n spaniol palavra (palavra) = vorb . n d.r. i a.m. palavra (a p l -vr gi). Faptul c acest cuvnt se reg se te i n spani-ol nu trebuie s ne surprind , tiind c o parte dintre Go i (Ge i) s-au stabilit, mai trziu, pe teritoriul spaniol. Subliniez c n textele de pe pl ci se g se te un mic fond de cuvinte, ntlnit azi, ntr-o form neschimbat , n limba spaniol . Cuvntul palavra, cu permutarea lichidelor l i r, se ntlne te n forma paravlidin (vorbe) n Iliada lui Homer, D 6 tradus n limba greac arhaic , analizat n lucrarea OCLJUL AL OMERU, p.192. Tetovo, 2004;. 17. ON = on (n, pe); prepozi ie de loc. 18. TOHRO (TOCRO) = tocro (organizeaz ); n d.r. tocmi. Este interesant faptul c pe pl cu cuvntul este inscrip ionat tohro. Experien a n traducerea pl cilor n limba ge ilor m-a ajutat s stabilesc forma exact a cuvntului, tocro. Pe anumite pl ci avem cazuri cnd litera k (c) este scris ca x (c), ceea ce, sigur, este rezultatul elabor rii pl cii innd cont de echivalen a celor dou semne i nu de scrierea corect a literei date. 19. MARA = mara (marii, n l atei); - n limba d.r. i a.m. mare. 20. SARMIGETOYZO = Sarmigetuzo (Sarmigetuza);

CONCLUZIE:

Pe aceast plac este reprezentat ap rarea circu-lar a cet ii Sarmigetuza, realizat prin a ez rile fortifica-te situate n pozi ii straregice, pe drumurile de acces.

ntr-o prezentare n relief, Sarmigetuza este singur-ul ora situat pe o n l ime acoperit cu o p dure deas . A ez rile fortificate au format un inel de ap rare foarte solid. Ele se g seau la mare distan de centru.

Este interesant , n special, reprezentarea a ez rii fortificate Sarmongat, care se g se te pe aceea i linie cu sanctuarul i mica fortifica ie Sargeto (Blidaru de azi) de pe rul Sargeta, situat imediat dup sanctuar .

A a cum este reprezentat Sarmongatul, el se g -sea pe valea Sarge iei i cu zidurile sale nchidea complet valea. naintea zidurilor a fost s pat un an de ap rare adnc.

Avnd n vedere c ast zi sunt cunoscute pozi iile Sarmongat i sanctuarul, cred c nu este greu s se sta-bileasc pozi iile exacte ale tuturor fort re elor expuse.

Ca rezultat a cuno tin elor anterioare, pot identifica cu u urin o parte din localit ile prezentate pe t bli . Astfel, avem: Sarmongat, pe locul actualului sat Coste ti. Periodavo (sanctuarul), imediat pe dealul care se situeaz pe partea dreapt a Coste tiului, privind spre Sud. Mica fort rea Sargeto, denumit dup rul omonim, este, de fapt, Blidaru de azi. Fort rea a Zidodavo se afla pe locul pe care ast zi se g sesc ruinele din localitatea Fe ele Albe.

n leg tur cu stabilirea pozi iei celoraltor localit i reprezentate pe plac , chiar dac ast zi se execut s p -turi n alte situri la sud de Blidaru, nu m pot pronun a de-ct dup vizitarea locului UE H. PALOE = Pelu, Palo

CUCERIREA RIMEPEI

9 (52) CUCERIREA RIMEPEI

Un text cu con inut identic este scris i cu caligrafie stilizat (cleric ) pe placa 10 (10). Dup analiza ambelor pl ci, voi face i o analiz comparativ a textelor. Text original 9 (52)

Copie (transcriere) original

Voi prezenta mai nti inscrip ia cu ortografia stiliza-t (cleric ) dup numerotarea la care am apelat.

Pe pl cu a respectiv se g sesc i alte inscrip ii cu caligrafie stilizat (cleric ), dar datorit faptului c am analizat textul dup fotografie, nu sunt n situa ia de a oferi interpretarea sigur a tuturor semnelor.

Inscrip ii cu ortografia stilizat (cleric ):

1. 2. 3. 4.

TROPEIO SOTIGEOZOGi M (mato) DUAZO DUZATEO COTOPOLO CENUE MATO BOEROBISTO

Text cu ortografie getic standard:

ISTROGETA RECAVO 1 2

SOEAEO GENO RYME 3 4

POOYCOYE MATO D 5 6

AVO ARMEORIOY RA -

DA POYE DELO ON G -

10

11

12

ENOCLO POYE BISY 13 14

CO DOE DYIO

15

16

ZEOMO G EZO -

17

18

MITO COROA -

19 LEO MATO L 20 21

OYE SOEGEP 22 OE MONTOR 23 OAZYEO ON 24 ANCYEO GLO 25 26

TELO POESTO MAE -

27

28

RO BYREI DAVO SOE

29
DOYSATEIO GETOY -

30

31

32

33

RASEYO ON TALYPI -

34
CO GENOYCLO SOE C -

35

36
OTOPOLO CENYEO P -

37

38

39

40

AN HISTRIANO COR -

41

42
MY -

O S43
A-

RMON GAT O

Transcrierea cu caractere latine a textului original i nregistrarea fiec rui cuvnt n parte cu un num r diferit

Citirea ortografic a textului original

Inscrip ii cu ortografia stilizat (cleric ):

1. Tropeo sotigeozogi (so igeozogi) 2. M (mato) Duazo Duzateo 3. Cotopolo Cenue 4. Mato Boerobisto

Text cu ortografia getic standard:

Istrogeta recavosoao geno Rimepoucue mato davo armeriu rada pue delo on Geno-clo pue Bisico de Dio Zeomo Gezomito Corolo. Mato lue Segepe Montorazio on ancieo glo-telo poesto (posto) maro biri davo se Dusateo Geturaseo on talipico Genuclo se Coto-polo Cenio pan histriano cormio sarmongato.

Prezentarea inscrierii originale n pararel cu termenele etimologice din limba romn

Inscrip ii cu ortografia stilizat (cleric ):

1. Tropeo sotigeozogi (so igeozogi) (trupe a-sociate) 2. M (mato) Duazo Duzateo (Iubitul Duazo Duzateo) 3. Cotopolo Cenue (Cotopolo Cenue) 4. Mato Boerobisto (Iubitul Burebista)

Text cu ortografia getic standard:

Istrogeta (Istrogeta) recavosoao (recucereaz ) geno (gentil, distins, nobil) Rimepoucue (rimepia-n ) mato (Iubit ) davo (a ezare) armeriu (al ar-matei) rada (ras , destrus ) pue (pune) delo (del, proces) on (n) Genoclo (Genucla) pue (pune) Bisico (la biseric ) de (de) Diyo (Zeu) Zeomo (zeesc) Gezomito (gezomitic) Corolo (Corolo, al Corolo). Mato (Iubit) lue (lui) Segepe (Segepe) Montora-zio (Montorazio) on (n) ancieo (n cerere) glo-telo (glota i recrui i militari) poesto (vizita, posta) maro (marele) biri (bir u) davo (a a ezarea) se (acela este) Dusateo (Dusateo) Geturaseo (Ge-turaseo, Getic ) on (n) talipico (tali + pic ple-c ciune, mica reveren ) Genuclo (al Genuclei) se (acela este) Cotopolo (Cotopolo, Marele preot) Ce-nio (Ceneo) pan (totul, tot cuprinz tor) histriano (dun rean ; Hister = Dun rea) cormio (crm r, timonier, conduc tor) sarmongato (sarmongatean).

Traducere liber

Inscrip ii cu ortografia stilizat (cleric ):

1. Trupele asociate. 2. I (iubit) Duazo Duzateo. 3. Cotopolo Cenue. 4. Iubit Boerobisto (Burebista).

Text cu ortografie getic standard:

Istrogeta recucereaz distinsa rimepian iubita a ezare distrus (ras ) a armatei i pune (ridic ) proces la Genucla la Biserica Zeului Divin gezomitic Corolo.

Iubitul el (lui) Segepe Montorazio n c uta -rea recru ilor militari, l-a vizitat pe marele biru a ora ului, el (acela este) Dusateo Geturaseo, la plec ciunea (mic reveren ) genuclic a (acela este) Marelui Preot Ce-neo, conduc torul pan-danubian din Sarmongat.

Explicarea cuvintelor:

Text cu ortografie getic stilizat (cleric ):

1. TROPEIO SOTIGEOZOGi (SOTSIGEOZOGi) = tru-peo sotigeozogi (so igeozogi) (trupe asociate); - aceaste cuvinte sunt inscrip ionate la mijlocul p r ii de sus a pl cii n jurul personajului zabelo (Zamolxis), reprezentat ca tn r osta . Pentru ambele cuvinte exist cuvinte asem n toare n actualele limbi a.m. i d.r. 2. M (mato) DUAZO DUZATEO = M (mato) Duazo Du-zateo (Iubitul Duazo Duzateo); - numele conduc to-rului din Genucla. Este inscrip ionat n partea stng , n zona median a pl cii. Numele acesta se reg se te inscrip ionat i cu ortografie standard la pozi ia 32, sub forma Dusateo. 3. COTOPOLO CENUE = Cotopolo Cenue (Cotopolo Cenue); - Marele preot, nv at i comandant al tuturor o tilor pe vremea lui Burebista; Cotopolo Cenue este inscrip ionat, mpreun cu numele lui Burebista, n zona central a pl cii. 4. MATO BOEROBISTO = Mato Boerobisto (Iubitul Burebista);

Text cu ortografie getic standard:

1. ISTROGETA = Istrogeta (Istrogeta); - a ezare getic i fortifica ie pe malul M rii Negre, n Dobrogea; din do-cumentele istorice este cunoscut sub numele Istria. 2. RECAVOSOEAEO = recavosoao (recucerit , recotropit ); - cu acea i semnifica ie se ntlne te n limba spaniol , n varianta fonetic reconquistado (reconcuistado). 3. GENO = geno (gentila, distinsa, nobila); - n d.r. exist termenul similar gentil .

4. RYMEPOOYCOYE = rimepoucue (rimepian ); cu referire la numele fortificar iei Rimepa. 5. 6. MATO = Mato (Iubit); - de la amato. DAVO = davo (a ezare); - de la dava (a ezare).

7. ARMEORIOY = armeriu (al armatei); - din armos (armat ). n a.m. i d.r., v. i armie (armat ). 8. RADA = rada (ras , destrus ); - n d.r. exist verbul a rade (a distruge, a nvinge, a devasta).

9.

POYE = pue (pune); n d.r. exist a pune.

10. DELO = delo (proces); n d.r. del (proces, judeca-t ). 11. ON = on (n); - n d.r. i a.m. n, n. 12. GENOCLO = Genoclo (Genucla); - numele marii cet i i a centrului religios. 13. POYE = pue (pune);- n d.r. exist a pune. 14. BISYCO = bisico (biseric ); - n d.r. i a.m. biseric , bisearic . 15. DOE = de (de); - n d.r. de . n a.m. exist sub forma di. 16. DYIO (DIYO, DIO) = Dio (Zeu); - n a.m. dio (dio) = zeu. 17. ZEOMO = zeomo (zeesc); - n d.r. zeu, divinitate. 18. GEZOMITO = gezomito (gezomitic); - din Get = getomitic = gezomitic. 19. COROALEO = Corolo (Corolo, al Corolo); - nume de ctitor a bisericii. 20. MATO = Mato (Iubit); - de la amato. 21. LOYE = lue (lui, a lui); n d.r. lui, n a.m. alui. Este vorba de pronume utilizate ca pronume de polite e, pentru apelare a personalit ilor, de ex. Lui Segepe (Respectatul Segepe). 22. SOEGEPOE = Segepe (Segepe); - nume de nobil, ini iator al procesului. 23. MONTOROAZYEO = Montorazio (Montorazio); - numele de familie a lui Segepe. 24. ON = on (n); - n d.r. i a.m. n, n. 25. ANCYEO = ancieo, anceo (n cerere); cuvntul trebuie analizat ca un cuvnt compus, format din an + ciea = an + cerere, unde termenul ciea reprezint de fapt forma prescurat a substantivului cerea = cerere, n limba d.r., n care sunetul r se pronun absorbit, n maniera ciea. Aceast absorbire a sune-tului r este similar fenomenului identic n ceea ce prive te consoana r n cazul anumitor cuvinte n limba armn makedon , ca de exemplu: cari, care =care pronun ate n unele graiuri cai, cae. A adar i n limba d.r. veche, n manier identic , n loc s se foloseasc termenul ancerea, s-a folosit anciea, ancea. 26. GLOTELO = glotelo (recrui i militari); n d.r. glota (recrut militar care nu mai este obligat la recrutare). Evident c termenul glota i n actual d.r. se refer la recrut militar, dar acum semnifica ia i este u or modificat ; el desemneaz supus recrut rii i nu cel care nu este supus recrut rii. 27. POESTO = poesto, posto (vizita, posta); - semnifica- ia acestui cuvnt se refer la punerea mpreun a semnifica iei celor dou cuvinte constituente, poi, apoi + sta, mai ales

pentru c acela i cuvnt se reg se te, cu n eles similar, pe mai multe pl ci. Cu toate acestea, simpla determinare a compunerii nu confer claritate din punct de vedere etimologic. Determinarea evolu iei etimologice a termenului, reali-zat odat cu studiul s u n contextul textului de pe aceast pl cu , are la baz conexiunea f cut ntre poesta, i poseta, apar innd limbilor slave. Dac se compar ambele cuvinte care au semnifica ie identi-c putem trage concluzia c termenul getic poesta, n raport cu cel slav, se deosebe te numai prin permu-tarea literelor a treia i a patra, de la se n es. Datorit faptului c termenul poseta se ntlne te n toate limbile slave i, n plus, doar n textele getice, ntr-adev r, indiferent din leg tura sesizat ini ial, pot constatata c originea trebuie c utat n limbile slave. Se ridic ntrebarea legat de g sirea unui cuvnt slav n scrierile getice dac se tie c i cu ase secole mai trziu, pe timpul lui Iordanes, v. Getica, 34, 35 Slavii (Sclavenii i An ii) tr iau la izvoarele Vistulei i ntre rurile Nistru i Nipru. Explica ia ar trebui c utat la Sarma i, care, nainte s locuiasc spa iul de lng flu-viul Dun rea, au tr it n vecin tatea imediat a Slavilor. Prin urmare, Sarma ii sunt cei care au preluat de la Slavi termenul poseta, iar acest cuvnt a fost adaptat fonetic la noua limb i pronun at poesta. n limba d.r precum recidiv apare i forma posta (posta) = se opre te, se a eaz , se aranjeaz . 28. MAERO = maro (marele); n d.r. i a.m. mare. 29. BYREI = biri (bir u); n d.r. bir u (bir u). 30. DAVO = dava (a ezare); 31. SOE = se (acela este, acela e); pe placa 12 (28; 23) se ntlne te sub forma se. 32. DOYSATEIO = Dusateo (Dusateo); numele condu-c torului din Genucla. 33. GETOYRASEYO = Geturaseo (Geturaseo, Getic ); supra-numele, porecla lui Dusateo. 34. ON = on (n); - - n d.r. i a.m. n, n. 35. TALYPICO = talipico (plec ciune, mica reveren ); vezi placa 7 (120; 14). 36. GENOYCLO = Genuclo (al Genuclei; la Genucla); 37. SOE = se (acela este, acela e); pe placa 12 (28; 23) se ntlne te sub forma se. 38. COTOPOLO = Cotopolo (Cotopolo, Marele preot); 39. CENYEO = Cenio (Cotopolo Ceneo); 40. PAN = pan (totul, tot cuprinz tor); pan = panta (to i), este un vechi cuvnt utilizat n toate limbile bal-canice; n limba greac se reg se te sub forma pante-lis (tot, tot cuprinz tor). 41. HISTRIANO = Histriano (dun rean ; Hister = Dun -rea); dup Iordanes Getica, 75 Dun rea n limba Besilor se numea Hister. Trebuie f cut diferen ntre termenii Istro i Hister, Histro. Istro, Istria e denumirea fort re ei, iar Hister, Histro, Histria este numele Dun rii. Aceast diferen iere este respectat pe aceast plac nainte de toate de faptul ce n

acela i text se utilizeaz numele lui Istria i Hister, iar dac nu ar fi inscrip ionat litera h la nceputul cuvn-tului Histriano, acesta ar fi putut fi interpretat gre it, n leg tur cu Istria i nu cu Dun rea. Pe alte pl ci aceast regul nu se prea respect , astfel c Dun rea cel mai frecvent este scris n forma Istrio. Poate c termenul Istrio (Dun rea) este de origine get . 42. CORMYO = cormio, cormo (crm r, timonier, condu-c tor); de la crm (conduc tor, promotor); forma derivat de la cara (crmire, mi care ntr-o direc ie). Cara este un str -vechi cuvnt de origine pelasg , etimologic derivat din cuvntul cur (curge). 43. SARMONGATO = Sarmongato (Sarmongat); a eza-re scito-getic puternic fortificat , pe drumul principal de acces Sarmigetuza.

CONCLUZIE:

Conduc tor la Genucla, regent de la Sarmigetuza a fost Dusateo Geturazeo. Datorit faptului c el a coman-dat toate trupele sarmigetuze n ntreaga regiune, se poa-te trage concluzia c la vremea respectiv Genucla nu a fost numai principalul centru religios, ci i o fort rea foarte puternic . Conduc torul a ez rii litorale Istria, Segepe Monto-razeo, a reu it s recucereasc garnizoana Rimepa care a fost distrus . Dorind s reconstruiasc garnizoana, n timpul rug ciunii la Biserica Zeiasc din Genucla n cinstea lui Cotopolo Ceneo, a cerut conduc torului din Genucla, Du-sateo Geturazeo, s i se dea un anumit num r de recru i pe care s i cazeze la Rimepa. Pe aceast plac Cotopolo (Marele, naltul preot) Ceneo este identificat astfel: conduc tor pan-dun rean din Sarmongat. Cum s-a putut observa din pl cu a 8 (21), imediat lng Sarmongat este perio davo (a ezarea sacr ). Aceast nseamn c este vorba despre o mai mare concentrare de elemente sacrale, ntr-o a ezare tipic sacral . Cum Ceneo este Cotopolo (Mare Preot), dar i co-mandant suprem al for elor armatei, cu siguran c avea cartierul general la Sarmongat, n apropierea imediat a complexului sacral. i pentru c Ceneo, v.7 (120), este i sarcerio rotopeno (comandant al tuturor o tilor), pe bun dreptate este supranumit Conduc tor pan-danubian din Sarmongat.

Cucerirea Rimepei Analiza intre 9 si 10


10 (10) CUCERIREA RIMEPEI I

ANALIZA COMPARATIV NTRE 9 (52) I 10 (10)

Textul care a fost inscrip ionat cu ortografie stan-dard getic pe placa 9 (52), se g se te ntr-o versiune prescurtat i pe placa 10 (10), dar cu ortografie stilizat (cleric ). Pe rama pl cii se afl inscrip ionat un text cu cali-grafie stilizat (cleric ), greu de citit.

Textul original 10 (10)

Transcrierea original

REKEYOUSOEDES RYM 1 IPEUCUE DAVYO ARE 3 4 2

MEORIO RADA PUO D 5 ELU ON GENUCLO LO BI 8 9 10 11 6 7

SCO DU DYEU TEOS GEZOM -

12
ISO COROALO MATO L -

13

14

15

16 OAE PUNEYDO MONTO 19 20

17

18

RAZIU ON ANCIO 20 22

POESTOE DI M -

23 AERE BYRIOSO

24

25

26
TROPEIU D -

27 AVOGETIO ON SARMIGETUZOY 29 30

28

Transcrierea textului original cu caractere latine i nregistrarea fiec rui cuvnt separat cu cifr separat

Citirea ortografic a textului original

Rekeusodes Rimipucue davio aremerio ra-da puo delu on Genuclo lo Bisco du Deu Teos gezomiso Coroalo mato loe punedo Montoraziu on ancio poesto (posto) di ma-re biriso trupeu davogeto on Sarmigetuzu.

Prezentarea inscrierii originale n pararel cu termenele etimologice din limba romn

Rekeusedes (recucerit , contropit iar) Rimipu-cue (rimepiana) davio (a ez mintele) aremerio (armatei) rada (ras , distrus ) puo (pune, bag ) delu (del, proces) on (n) Genuclo (Genucla) lo (la) Bisco (Bisearic ) du (de) Deu (Zeu, lui Dumne-zeu) Teos (Zeu) gezomiso (gezomisic) Coroalo (Corolo) mato (Iubit) loe (lui) punedo (pune la) Montoraziu (Montoraziu) on (n) ancio (cerere, c utare) poeste (vizit , posta) di (de) mare (mare) birioso (bir u primar, prim rie) trupeu (trupele) davogeto (davogetic) on (n) Sarmigetuzu (Sar-migetuza).

Traducere liber :

Recucerind rimepiana (de Rimepa) a ez -mintele militar distrus a naintat (a pus) procedura la Genucla, la Biserica Zeului Divin gezomitic Corolo, iubitul el (lui) Montoraziu a c utat (n c utarea) s -l vizi-teze pe marele biru al trupelor davogetice la Sarmigetuza.

Explicarea cuvintelor:

1. REKEYOUSOEDES = rekeusodes (recucerit , contropit iar); cu acea i semnifica ie se nt lne te n limba spaniol pronun at ca reconquistado (reconcuistado). 2. 3. 4. RYMIPEUCUE = Rimipucue (rimepiana); Rimepa (numele fort re ei armatei). DAVYO = davio (a ez mintele); de la dava (a ez minte). AREMEORIO = aremerio (armatei); de la armos (armat ).

5. RADA = rada (ras , distrus ); - n d.r. exist a rade (rade) = a distruge, a nvinge, a devasta. 6. 7. 8. PUO = puo (pune, bag ); n d.r. exist a pune. DELU = delu (del, proces); n d.r. del; ON = on (n); - n d.r. i a.m. an, n.

9. GENUCLO = Genuclo (Genucla); - numele unei mari cet i i centru religios deopotriv ; 10. LO = lo (la); n d.r. i a.m. la (la). 11. BISCO = Bisco (Bisearic ); n d.r. i a.m. bisearic 12. DU = du (de); n d.r. de (de). n a.m. exist di. 13. DYEU = deu (Zeu, lui Dumnezeu); n a.m. dio (zeu). 14. TEOS = teos (Zeu); n gr. teos (Zeu). 15. GEZOMISO = gezomiso (gezomisic); de la Get = getomisic = gezomisic. 16. COROALO = Corolo (Corolo); numele ctitorului bisericii. 17. MATO = Iubit (Iubit); de la amato. 18. LOAE = loe (lui); n d.r. lui, n a.m. alui . Este vorba despre un pronume de polite e, Domnia Sa Montorazu. 19. PUNEYDO = punedo (pune la); n d.r. exist a pune. La pozi ia 6. am avut forma scurt puo; 20. MONTORAZIU = Montoraziu (Montoraziu); - numele de familie a nobilului care este ini iator al procesului. 21. ON = on (n); - n d.r. i a.m. an, n. 22. ANCIO = ancio (cerere, c utare); cuvntul trebuie analizat ca un cuvnt compus, format din an + cea = an + cerere, unde termenul cea reprezint de fapt forma prescurat a substantivului cerea = cerere, n limba d.r., n care sunetul r se pronun absorbit, n maniera cea. Aceast absorbire a sunetului r este similar fenomenului identic n ceea ce prive te con-soana r n cazul anumitor cuvinte n limba armn makedon , ca de exemplu: cari, care =care pronun- ate n unele graiuri cai, cae. A adar i n limba d.r. veche, n manier identic , n loc s se foloseasc termenul ancerea, s-a folosit ancea. Interesant este c diferit de placa 9 (52; 26) unde acest cuvnt este inscrip ionat ancieo aici el cap t forma de ancio, unde desigur nu este vorba de o gre eal de scriere, ci de pronun ie, de grai. 23. POESTOE = poesto, posto (vizit , posta); explica ia detaliat a fost dat la 9 (52) 27. 24. DI = di (de); n d.r. de. n a.m. este di (de). La fel ca du din pozi ia 12. 25. MAERE = mare (mare); n d.r. i a.m. mare. 26. BYRIOSO = biriso (primarlui); n d.r. bir u = primar. 27. TROPEIU = tropeu (trupele); n d.r. trup (trup ).

28. DAVOGETIO = davogeto (davogetic); davogeti = cet eni Ge i. Nume de identificare a Ge ilor. 29. ON = on (n); n d.r. i a.m. an, n. Aici o are semnifica ia transmisibil pe. 30. SARMIGETUZOY = Sarmigetuzu (Sarmigetuza); - combina ia on Sarmigetuzu (pe Sarmigetuza), logic i gramatical, este similar termenului sarmigetu-zocue (sarmigetuzisi), inscrip ionat pe alte pl ci. CONCLUZIE:

Con inutul acestui text corespunde con inutului textului nscris pe placa 9 (52), dar ntr -o form redus . Diferen a const n faptul c dac aceast plac se cite te izolat, atunci nu putem s n elegem n totalitate semnifica ia inscrip iei. Este evident c placa a fost scris pentru a satisfa-ce orgoliul nobilului Montorazu, dar i ca mul umire a pre-o ilor pentru darurile bogate primite. C este a a se poate vedea i de prezentarea n relief a singurei pl ci pe care sunt reprezentate trei perso-naje, primul, Montorazu n postura de mare lupt tor (pre-zentat n col ul din stnga jos), cu scut, cel lalt al lui Burebista, cu imaginea de tn r Zamolxis (n col ul din dreapta jos) i al treilea al Marelui bir u (conduc tor) al trupelor sarmigetuzice, Dusateo, reprezentat n plan se-cund, la dreapta, n partea central . Interesant este ceea c numele a Marelui bir u (conduc tor) al trupelor sarmigetuze Dusateo este amintit direct niciunde n acest text, dar totu i i este prezentat figura care corespunde n totalitate cu cea reprezentnd personajul din figura de pe placa 9 (52), innd n mna dreapt un degio. Aceasta nseamn c a fost important ca n imagine s fie reprezentate personajele principale, iar textului s i se dea o importan de curtoazie

ANALIZA COMPARATIV NTRE 9 (52) I 10 (10)

ISTROGETA RECAVO1 2

REKEYOUSOEDES RYM 1 IPEUCUE DAVYO ARE 2

SOEDEO GENO RYME-

POOYCOYE MATO D5 6

MEORIO RADA PUO D 5 6 7

AVO ARMEORIOY RA- ELU ON GENUCLO LO BI -

10 11

DA POYE DELO ON G - SCO DU DYEU TEOS G EZOM-

10

11

12

12

13

14

15

ENOCLO POYE BISY-

ISO COROALO MATO L -

13
CO DOE DYIO

14
OAE PUNEYDO MONTO -

16

17

18

15

16
RAZIU ON ANCIO

19

20

ZEOMO G EZO -

17
MITO COROA -

18
POESTOE DI M -

21

22

19 LEO MATO L 20 21
TROPEIU D -

23 AERE BYRIOSO

24

25

26

OYE SOEGEP -

22 OE MONTOR 23 OAZYEO ON 24 ANCYEO GLO 25 26 29

27 AVOGETIO

28

ON SARMIGETUZOY 30

TELO POESTO MAE -

27

28

RO BYREI DAVO SOE

29

30

31

DOYSATEIO GETOY -

32

33

RASEYO ON TALYPI -

34

35

CO GENOYCLO SOE C -

36

37

38

OTOPOLO CENYEO P -

39

40

AN HISTRIANO COR -

41
MY -

42

O S43
A-

RMON GAT O

Din compararea celor dou texte transcrise cu litere latine extragem cuvintele comune:

9 (52)

10 (10)

2. RECAVOSOEAEO =
(recavosoao) 4. RYMEPOOYCOYE = (rimepoucue) 6. DAVO = (davo)
7. ARMEORIOY = (armeriu)

1. REKEYOUSOEDES
(rekeusodes) 2. RYMIPEUCUE (rimipeucue) 3. DAVYO (davio)
4. AREMEORIO (armerio)

8. RADA = (rada) 9. POYE = (pue) 10. DELO = (delo) 11. ON = (on) 12. GENOCLO = (Genoclo) 14. BISYCO = (Bisico) 8. ON (on)

5. RADA (rada) 6. PUO (puo) 7. DELU (delu)

9. GENUCLO (Genuclo) 11. BISCO (Bisco)

15. DOE = (de) 16. DYIO = (Dio, Diyo) 17. ZEOMO =


(Zeomo) 18. G EZOMITO (G ezomito) 19. COROALEO = (Corolo) 20. MATO =

12. DU (du) 13. DYEU (Deu) 14. TEOS


(Teos) 15. G EZOMISO (G ezomiso) 16. COROALO (Corolo) 17. MATO

(mato)
21. LOYE = (lue) 23. MONTOROAZYEO = 18. LOAE (loe) 20. MONTORAZIU

(mato)

(Montorazio)
24. ON = (on) 21. ON (on)

(Montoraziu)

25. ANCYEO = (ancieo, anceo)


27. POESTO =

22. ANCIO (ancio)


23. POESTOE

(poesto, posto)
28. MAERO = (maro) 25. MAERE (mare)

(poesto, posto)

29. BYREI = (biri)

26. BYRIOSO (biriso)

Este evident c texul scris cu ortografie stilizat (cleric ) pe placa 10 (10) reprezint de fapt versiunea pre-scurtat a textului scris cu ortografie getic standard pe placa 9 (52). Din compararea cuvintelor utilizate cu acela i sens se poate observa clar c , chiar dac cuvintele sunt identi-ce, modul de redactare difer . Aceast deosebire este rezultatul diferitelor inter-pret ri grafice a fonemelor n cuvintele identice din aceea- i limb , inscrip ionate de diferi i autori de texte dar care, dup observa iile proprii i varietatea inscrip iei, constituie i rezultatul diferitelor graiuri apar innd aceleia i limbi, utilizate de diferi ii autori ai textelor.

CONCLUZIE:

n acela i tezaur se g sesc dou pl ci pe care este nscris textul care se refer la acela i eveniment, cuvin-tele prin care este redat ntplarea sunt identice i cu semnifica ie neschimbat .

Primul text este scris cu ortografie getic standard, iar cel lalt cu ortografie stilizat (cleric ).

Cnd utilizez sintagma ortografie getic standard m refer n adev ratul sens a cuvntului.

Este cert c n ortografia utilizat se face apel i la anumite semne ortografice autohtone, deci este vorba despre o ortografie nou , complex , ntemeiat n baza ortografiei grece ti, iar acesta n baza ortografiei armene (pelasge).

Referitor la ortografia stilizat (cleric ), nu poate fi pus la ndoial originea ei autohton .

Identitatea textului pe ambele pl ci este o garan ie clar a faptului c acestea dou , iar cu aceasta i celelalte pl ci la care fac referire sunt citite corect.

Diferen ele n pronun area cuvintelor identic utilizate sugereaz existen a graiurilor diferite care s-au amestecat i s-au utilizat ntr-un spa iu mic. Acest fapt se poate sublinia i prin afirma ia lui Ovi-diu, care n scrierile sale a precizat c la Tomis, unde se afla n exil, a uitat limba latin i c vorbea i scria o latin mixt , cu numeroase mprumuturi geto traco scite.

Semnifica ia con inutului din pl cu e

n textul scris pe ambele pl ci este vorba despre un eveniment cu caracter local. Accentuez c evenimentul are caracter local. Descrierea evenimentului cu caracter local pe dou pl ci indic clar locul de origine a elabor rii textelor. Datorit faptului c evenimentul se petrece n Dacia Minor (Dobrogea), i locul de elaborare trebuie s se g -seasc n aceea i regiune. Un moment foarte important marcat n con inutul textului este acela c nobilul local din ora ul Istria, Segepe Montorazeo, a ini iat ac iunea la Biserica Zeului Divin a lui Gezomito Corolo la Genucla. Din acestea se poate constata c : - Biserica Zeului Divin (Biserica Cereasc a Sfntu-lui Zeu, Biserica Sinodului) a fost identificat i ca apar innd lui Corolo, ce ar trebui s nsemne c ea a fost ridicat de c tre un nobil cu numele Corolo, care la origine nu a fost nici Get nici Aram (Scit), ci Get. n Dacia Minor cum reiese i din alte pl ci, dar i din scrierile istorice existente, preponderen i au fost Ge ii. Numele acestul Corolo nu trebuie s fie confundat cu Corolo 12 (28), Sego Corolio 13 (98) i Coroleo-samito 14 (94), care tot a a a tr it n Dacia Minor (Dobrogea), dar undeva pn n anul 90 d.H., deci la diferen de aproape un secol i jum tate fa de perioada n care au fost scrise pl cile 9 (52) i 10 (10). - Datorit faptului c despre ac iunea lui Segepe Montorazeo din Istria au fost scrise texte pe dou pl ci cu con inut identic, din care prima, cea mare, cu o bogat prezentare n relief i cu utilizarea am-belor ortografii, indic faptul c nobilul local, pentru o asemenea prezentare public pe zidurile Bisericii Sinodului, a fost nevoit s aduc daruri bogate bise-ricii. - Pl ci care con in un eveniment local, care n nici-un caz nu reprezint ceva important la nivel mai mare, cu siguran au beneficiat de o prezentare public la nivel local; datorit faptului c centrul de elaborare a tuturor pl cilor se g sea este Genucla, n mod logic, printre

pl cile din tezaurul de la Sinaia descriind evenimente de importan general , de stat, s-au aflat i pl ci referitoare la evenimente de importan local . - Mai mult ca sigur este faptul c din tezaurul de la Sinaia, pe lng pl cile cunoscute, f ceau parte i sigiliul lui Burebista 1 (112), i medalia de ambasa-dor 3 (113), care ast zi au proprietari diferi i. Trebuie remarcat c sigiliul i inelul au fost aduse n Sinaia odat cu celelalte pl ci din Genucla. Acest aspect conduce la o alt constatare, i anu-me: obiectele pe care le utilizau anumite persoane, i care erau de importan general , dup utilizarea lor deveneau p r i ale patrimoniului Bisericii Sinodu-lui de la Genucla. - La Genucla se depozitau i alte obiecte i relicve de importan general . Astfel, din surse romane, este cunoscut cazul cnd Crassus, c utnd casus belli, a cerut regelui local Zuraso s i dea napoi steagurile romane captura-te, depozitate la Genucla. Este interesant c n scrierile romane Genucla este men ionat doar ca fort rea nu ca centru religios. puternic , i

Motivul pentru trecerea sub t cere a rolului religios al Genuclei poate fi c utat n diferen ele mari de ordin religios dintre cele dou societ i. O religie practica monoteismul lui Zamolxis, iar cealalt politeismul roman. Este cunoscut n istorie faptul c atunci cnd se dore te ca ceva s se distrug complet, atunci des-pre acel lucru nu se vorbe te deloc (n niciun mod).

DURO ADEUSO
11 (92) DURO ADEUSO

Textul original 11 (92)

Transcrierea original

DURO ADEUSO VASILEO DAVOGETO ERIGERYEO

DU M (+ + + + +) TRUPEIO ON SARMYGETUZO SI AU -

10

11

12

DY TO NUVYDAEO ON TALUEFICEYO METAE

13

14

15

16

17

SO DURO UNSEYFO TRUPEU DAVO ON SOL -

18

19

20

21

22

23

24

ORYOGEIO ELYEO MARO FERO ARMOSOE P -

25

26

27

28

29

RYNOE UYEGEO DU DISREOPARO RECAUE -

30

31

32

33

GEO SOE PRENO TURYMIEO LUE BENU 34 35 36 37 38

DO MAERO BIRO DUE COTOPOLO ER 39 40 41 42 43

YGERILOROE DAVOGETO TRASO O -

44

45

46

N SARMIGETUZO VASELEO ADEUS 47 48 49

O DURO TRASO E DU ELO COTOPOL 50 51 52 53 54 55

O BOYCERO LO PANTEDATO LOE 56 57 58 59

BYSICO HYLEO DYEO TIEOYO 60 61 62 63

Transcrierea cu caractere latine a textului original i nregistrarea fiec rui cuvnt separat cu num r separat

Citirea ortografic a textului orginal

Duro Adeuso Vasileo davogeto. Erigerio du M (mato) 50.000 trupeo on sarmigetuzo si audi to Nuvidao on taluficeo mete so Duro unsefo trupeu davo on solorigeo Elio. Maro fero armoso prino uigeo d u disreparo recauegeo se preno turimieo lue Benudo. Maro biro Due Cotopolo Erigerilore davogeto. Traso on Sarmigetuzo Vasileo Adeuso Duro. Traso e du elo Cotopolo Bucero lo pantedato loe Bisico hileo Dio Teuo.

Prezentarea inscrierii originale n pararel cu termenele etimologice din limba romn

Duro (Duro) Adeuso (Adeuso) Vasileo (regele) davogeto (davogetic). Erigerio (Erigero) du (cu, de) M (mato) 50.000 (Iubita 50.000) trupeo (armat , trupe) on (n, pe) sarmigetuzo (Sarmigetuza) si (se) audi (aude) to (n) Nuvidao (Nuvida) on (pe, n) taluficeo (plec -ciune) mete (pune) so (s u, sa, al s u) Duro (Duro) unsefo (unificator) trupeu (a oastelor, trupelor) davo (dave ti) on (n, pe) soloriogeo (solul) Elieo (elileic). Maro (mare) fero (de fier) armoso (armat ) prino (prinos, aduce jertv ) uiegeo (uiea) du (de) disreo-paro (desp gubire, recuperare de pagub ) recauegeo (recucerirea) se (acela este) preno (prenoire, nnoire) turimieo (turmele) lue (lui m ria sa) Benudo (Be-nudo) Maro (marele) biro (bir u, primar) Due (Duios) Cotopolo (Cotopolo Marele preot) Erigerilore (Eri-gero) davogeto (Davogetul). Traso (trasa) on (n, pe) Sarmigetuzo (Sarmigetuza) Vasileo (rege) Adeuso (Adeuso) Duro (Duro). Traso (trasat) e ( i) du (de) elo (preaelogiatul, preacinstitul, preal udatul) Cotopolo (Cotopolo Marele preot) Bucero (Biciro) (Bucero, Bicero, Biciro) lo (la, prin) pantedato (Comanda militar superioar executiv ) loe (lui) Bisico (Biserica) hileo (pruncul) Deo (zeesc) Teuo (lui zeu, Dumnezeu).

Traducere liber :

Duro Adeuso, regele davogetic.

Erigero cu I(iubita) armat sarmigetuz de 50.000 (de oameni) se aude la Nuvida la plec ciunea organizat n onoarea lui Duro, unificatorul armatelor dave (cet ene) pe t r-mul Eliei. Marea armat de fier aduce jertf uiea (pas rea r pitoare), pentru desp gubirea, recucerirea, acela este rennoirea turmelor lui Benudo. Marelui biru (conduc tor) Duios Cotopolo Erigero davogetul. Stabilit i de precinstitul Cotopolo Bu-cero (Biciro) prin nalta Comand executiv la Biserica Pruncul Divin a Zeului.

Expicarea cuvintelor:

1. DURO = Duro (Duro); porecl reprezentativ a rege-lui Daciei care a renun at la tron n favoarea lui Dece-bal. 2. ADEUSO = Adeuso (Adeuso); porecl clerical a regelui Milteo Adeuso Duro.

3. VASILEO = vasileo (regele); n a.m. vasilye (rege). Cuvntul a fost interpretat detaliat n cartea Pelasghyi, limb, carte, num Tetova, 1998; pg.116 . 4. DAVOGETO = davogeto (davogetic); Davoge i (Cet eni Ge i) termen de identificare a Ge ilor din Da-cia. 5. ERYGERYEO = Erigerio (Erigero); numele lui complet este de Beonseno Erigero. Se ntlne te i pe placa 14 (94). 6. DU = du (cu, de);

7. M (+ + + + +) = Mato (50.000) (Iubita 50.000); num rul de o teni sarmigetuzani care, sub comanda lui Erigero, erau ncariturui i la Nuvida (Dacia Minor). 8. 9. TRUPEIO = trupeo (armat , trupe); n d.r. trupe (armate, cete). ON = on (n, pe);

10. SARMYGETUZO = Sarmigetuzo (Sarmigetuza); 11. SI = si (se); n a.m. si (se), iar n a.m. i d.r. ntr-o form scurt s (se). 12. AUDY = audi (aude); n a.m. avdi (aude). n d.r. aude, de la v. a auzi .

13. TO = to (n); n a.m. tu (n). 14. NUVYDAEO = Nuvidao (Nuvida); toponim n Dacia Minor. 15. ON = on (pe, n); 16. TALUEFICEYO = taluficeo (plec ciune); acesta este o form rar ntlnit de utilizare a acestui termen, n care tali, talm n d.r. desemeneaz punere, plec -ciune, fa de termenul utilizat frecvent pe celelate pl -cu e, talipico (mic plec ciune ). 17. METAE = mete (pune); n spaniol metas (metas) = a pune. 18. SO = so (s u, sa, al s u); 19. DURO = Duro (Duro); porecl reprezentativ a rege-lui Daciei care a renun at la tron n favoarea lui Dece-bal. 20. UNSEYFO = unsefo (unificator); n d.r. a uni (a unifica, a strnge mpreun , a lega). 21. TRUPEU = trupeu (a oastelor, trupelor); n d.r. trupe (armate, cete). 22. DAVO = davo (dave ti); termen prin care sunt de-semna i cet enii Daciei. 23. ON = on (n, pe); 24. SOLORYOGEIO = solorigeo (solul); n d.r. sol = sol, pm nt. Solorio-geo (sol-ul). Geo articol cu cre se realizeaz articularea. 25. ELYEO = Elio, Eleo (elileic); Elia, Elea cmpie n Dobrogea de Nord de azi, amintit pe mai multe pl ci. 26. MARO = maro (mare); n d.r. i a.m. mare . 27. FERO = fero (de fier); n d.r. fier. 28. ARMOSOE = armoso (armat ); n d.r. armie (arma-t , oaste). 29. PRYNOE = prino (prinos, aduce jertv ); n d.r. pri-nos (jertf , aducere de jertf , dar, respect). 30. UYEGEO = uiegeo (uiea); n d.r. uie, ui (pas re r -pitoare). uie-geo (uie-a). Geo articol cu cre se realizeaz articularea. 31. DU = du (de); n a.m. di (de). n d.r. de . 32. DISREOPARO = disreparo (desp gubire, recuperare de pagub ); 33. RECAUEGEO = recauegeo (recucerirea); recaue (recaue) = (recucerire). Prin intermediul sufixului geo se realizeaz articularea.

34. SOE = se (acela este, acela e); 35. PRENO = preno (prenoire, nnoire); n d.r. prenoi (nnoire, restaurare). 36. TURYMIEO = turimieo (turmele); n d.r. i a.m. tur-me, turmi. n inscrip ia original , corect, ar fi trebuit inscrip ionat turmieo, ceea ce s-ar fi citit turmio. 37. LUE = lue (lui la, a lui, el); n sensul de m ria sa. 38. BENUDO = Benudo (Benudo); Benudo, prenumele unui nobil din Dacia Minor. 39. MAERO maro (marele); n d.r. i a.m. mare. 40. BIRO = biro (bir u, primar); n d.r. bir u (primar, conduc tor). 41. DUE = due (duios); Acest termen se ntlne te i pe placa (130), Due Zamolsho (Duios Zamolxis). 42. COTOPOLO = Cotopolo (Cotopolo); Marele preot. 43. ERYGERILOROE = Erigerilore (Erigero); numele lui complet este de Beonseno Erigero, inscrip ionat i pe 14 (94). 44. DAVOGETO = Davogeto (Davogetul, Cet en Get); Beonseno Erigero poart titulatura de Marele bir u Divin Preotul Cel Mare Erigero. 45. TRASO = traso (trasa); n d.r. trasa (a trasa) = a da directive, a desemna, a stabili o direc ie. 46. ON = on (n, pe); 47. SARMIGETUZO = Sarmigetuzo (Sarmigetuza); - combina ia on sarmigetuzo semnific al Sarmigetu-zei. 48. VASELEO = vasileo (rege); n a.m. vasilye (rege). Cuvntul a fost interpretat detaliat n cartea Pelasgyi, limb, carte, num Tetova, 1998; p.116 . 49. ADEUSO = Adeuso (Adeuso); prenumele regelui Duro Milteo Adeuso. 50. DURO = Duro Duro; porecl reprezentativ a rege-lui Daciei care a renun at la tron n favoarea lui Dece-bal. n izvoarele latine acest rege a Daciei este identifi-cat sub numele de Duras, Diurpaneus, Dorpaneus. Pe pl cu a 11 (92) este identificat sub numele de Duro Adeuso, iar pe placa (130) poart titulatura Du-ro, regele davogetic, el (Domnia Sa) Milteo Adeuso. Din cele expuse se poate constata c numele adev rat al acestui rege al Daciei, care a domnit chiar nainte de Decebal, a fost Milteo Adeuso, dar datorit modului s u dur de a fi a dobndit porecla reprezentativ de Duro. n d.r. dur, dur (dur, solid, rezistent). 51. TRASO = traso (trasat); n d.r. trasa (a trasa) = a da directive, a desemna, a stabili o direc ie.

52. E = e ( i); conjunc ie, n it. e ( i). Se reg se te i pe 14 (94). 53. DU = du (de); n a.m. di (de). n d.r. de . 54. ELO = elo (preaelogiatul, preacinstitul, preal udatul); n d.r. a elogia (a f li, a l uda). 55. COTOPOLO = Cotopolo (Cotopolo); Marele preot. 56. BOYCERO = Bucero (Bucero, Bicero, Biciro, Boicero); numele ntlnit i pe 14 (94), ca i pe multe alte pl ci, sub forma de Cotopolo Biciro. Din presupunerile mele, este vorba despre controversatul degio al armatei dacice, care n izvoarele latine este nregistrat ca BICILE. Forma dac Biciro s-a modi-ficat n pronun ia latineasc Biciro = Bicile. 57. LO = lo (la, prin); n d.r. i a.m. la. 58. PANTEDATO = pantedato (Comanda militar superioar executiv ); cuvntul compus este alc tuit din termenii PANTE + DATO, unde cuvntul PANTE semnific total, atoatecuprinz tor iar DATO reprezin-t un derivat al verbului a da. Cuvntul compus desemneaz concret atac total, lovitur atotcuprinz -toare, iar evolu ia semnatic ulterioar conduce spre n elesul Execu ie militar suprem , Comand execu-tiv militar suprem . 59. LOE = loe (lui, a lui); n d.r. lui, n a.m. alui . Este vorba despre un pronume de polite e, n combina ie cu substantivul biseric . 60. BYSICO = Bisico (Biserica); n d.r. i a.m. biseric . 61. HYLEO = hileo (prunc); n limba a.m. exist formele adecvate hilj (fiu), hilje (prunc, fiic , copil ), hilji (prunce, fii, copii). n greaca veche, n traducerea Ilia-dei, prima liter , h este nlocuit cu f. Form hiles (prunce, copii, fii), este utilizat i n limba buru ar , limba Hunzilor din Himalaya, n Pachistan, urma ii ma-cedonenilor din oastea lui Alexandru Macedon. n lim-b d.r. este utilizat forma fiu. Primul sunet, h, este transformat n f, conform modific rii fonetice standard n limbile a.m. i d.r. 62. DYEO = Dio (divin); n a.m. Dio (zeesc, divin). 63. TIEOYO = Teuo (a Zeului); n gr. teotis (Zeu).

CONCLUZIE:

Este vorba despre o pl cu dedicat lui Duro Adeuso, regele davogetic, care a ordonat i a trimis, sub comanda Marelui Preot Beonso Erigero, o puternic armat , alc tuit din 50.000 de osta i, la Nuvida, n cmpia elilee. Ac iunea a fost executat cu scopul de renno-ire a turmelor lui Benudo, care anterior au fost jefuite (nu este precizat n text de c tre cine).

Pentru ndeplinirea ac iunii, armata aduce jertf uie, o pas re r pitoare (care trebuie s l reprezinte pe r pi-torul turmelor). Decizia a fost luat de regele sarmigetuzic Adeuso Duro i de preacinstitul Cotopolo Buciro, la ntlnirea Co-menzii Superioare executive la Biserica Zeiasc . Pe fundalul pl cii prezentat n relief a darea ordi-nului pentru executarea ac iuniii militare n prezen a a trei eloi (preo i preasfin i), care in n mini o reprezentare figurativ a soarelui, un ciomag lung de aproximativ 1,5m, cu un cerc n vrf. Cei 50.000 de solda i sunt reprezenta i prin cinci solda i, n frunte cu Beonseno Erigero.

DACO ARMOS
12 (28) DACO ARMOS Textul original 12 (28)

Transcrierea original

DACO ARMOS SONTO ROM 1 2 UNO DUSACEO SIO ROTOIPANO 5 6 7 3 4

FACTO LUTEOIU COSOA VIRGiL 8 9 10 11 A

SO MOCIROAS OGILA 12 13 14

COSACEO BORUSA 15 16 BACERA CASERO -

17

18 CO DACO ARMOSA 19 20

LUTEOIU APARO 21 22

SE CAPO DACEBIALO 23 24 25

SO SINTO NOBALO 26 27 28

Transcrierea textului cu caractere latine i nregistrarea fiec rui cuvnt separat cu num r separat

Citirea ortografic a textului orginal

DACO ARMOS; Sonto Romuno dusaceo sio rotopano facto luteiu cosoa Virgila so mociroas ogila cosaceo Borusa bacera caseroco daco armosa.

Luteiu aparo se capo Dacebialo so sinto nobalo.

Prezentarea inscrierii originale n pararel cu termenele etimologice din limba romn

DACO (dac ) ARMOS (armat ); Sonto (sunt) Romuno (Romani) dusaceo (du- i, condu i) sio (lor, s i) rotopano (comandantul roa-telor) facto (a face) luteiu (lupt ) cosoa (castel, fort -rea ) Virgila (Virgila) so (sa) mociroas (mocire, de-strugere) ogila (ogrjire, sl bire) cosaceo (castel, for-t rea ) Borusa (Borusa) bacera (bacie, central , cole-ctiv) caseroco (cazarm ) daco (dac ) armosa (arma-t ).

Luteiu (lupt ) aparo (de ap rare) se (acela es-te) capo (cap, c petenia) Dacebelo (Dacebal, Dece-bal) so (s u, sa, lui) sinto (sinteziza i) nobalo (nobili-me).

Traducere liber

ARMATA DAC : Sunt Romani condu i de comandantul lor de trupe ; se lupt la fort rea a Virgila s-o distrug , prin care vor sl bi fort rea a Borusa care este cazarma central a armatei dace.

Lupta de ap rare acela este cap Decebal cu s i sinteziza i (alia i) nobilii.

Explicarea cuvintelor:

1.

DACO = daco (dac );

2. ARMOS = armos (armat ); semnul inscrip ionat n col ul din dreapta sus n cadrul cuvntului, n forma literei , reprezint inscrip ionat invers semnul pentru mp r irea titlului pe cealalt parte a proclama iei 3. SONTO = sonto (sunt); n limba d.r., verbul a fi , ind. prez. pers. a III-a pl. mbrac forma sunt (sunt). 4. ROMUNO = Romuno (Romani); n forma Romuno, cu a doua liter o, acest termen l se ntlne te nu-mai pe aceast plac . Pe toate celelalte pl ci se ntl-ne te ca Rumunoso (de la Ruma = Roma). 5. DUSACEO = dusaceo (du i, condu i); de la participiul trecut dus, inf. limba a.m., sau condus n limba d.r. a duce , n

6. SIO = sio (lor); pronumele personal sio, n aceast form grafic , nu se reg se te n nici o alt limb . n limba italian mbrac formele: suo (suo) = s u i suoi (s i), care reprezint o parte din familia pronu-melor personale c reia i apar ine i sio. 7. ROTOIPANO = rotopano (comandantul cetelor/ trupe-lor); acest termen compus se reg se te n limba d.r. prin cuvintele care l compun: roto + pano, unde ro-to = roat (roat ) = falang , ceat , iar pano = panta (panta) = ntreg, tot, total, cuvnt arhaic utili-zat n toate limbile balcanice. n greac se ntlne te sub forma pantelis = ntreg, n totalitate. Cuvntul rotopano se ntlne te pe alte pl ci sub forma roto-peno. Aceast transcriere diferit a aceluia i termen indic faptul c nu existau reguli generale de scriere n ceea ce prive te terminologia curent . 8. FACTO = facto (a face); provine de la verbul fac (a face).

9. LUTEOIU = luteiu (lupt ); acest cuvnt exist aproa-pe n toate limbile romanice: n d.r. lupt ; a.m. alu-mt ; fr. lutte; it. lotta; i n alban. liuft (lyuft). 10. COSOA = cosoa (fortifica ie, fort rea , cetate); - mai trziu din termenul cosoa a derivat termenul castel. R d cina cuvntului din care provin cele deja men i-onate este cas (cas ).

11. VIRGiLA = Virgila (Virgila); n aceast pozi ie vocala i pozi ionat dup sunetul gi este surd (nu este in-scrip ionat). Virgila este denumirea unei mici fortifica ii care se g se te lng Borusa. 12. SO = so (s u, sa, lui); 13. MOCIROAS = mociroas (mocire, destrugere); etimo-logic, acest cuvnt poate fi legat de d.r. moci (distru-gere, pr p d, mutilare). 14. OGILA = ogila (ogrjire, sl bire); etimologic, cuvn-tul de pe plac poate fi legat de termenul og rji (a ogrji) = a deveni foarte slab, a sl bi mult din limba d.r. Diferen a este dat de sufix, de prezen a celei de-a patra litere, l, care ine locul lichidei r, dar i de transformarea lui i n . A a avem: ogil = ogr. 15. COSACEO = cosaceo (cetate, fortifica ie); 16. BORUSA = Borusa (Borusa); denumirea unei mari cet i din Dobroga. 17. BACERA = bacera (central , colectiv); ast zi n limba d.r. se ntlne te: bacie , a b ciui , a b -ci , termnul baci (baci), care desemneaz i primul n jocul de urc . n mod similar, acest cuvnt se ntl-ne te i n macedoneana slavizat , cu sensul baci ef al stnei, al turmelor, respectiv se ntlne te termenul bacilo, desemnnd locul central, n care se adun oile pentru muls. n macedoneana slavizat cuvntul este rezultat n urma asimil rii Paionilor i Dardanilor care, a a cum am argumentat n preceden-tele mele lucr ri, provin n mare parte din popula ia nord-dun rean care, n mileniul al doilea .H., s-au stabilit la sud de Dun re. De fapt, cuvntul bacera semnific locul de adunare, strngere a armatei, n mod similar cu termenul bacia, reprezintnd locul de adunare a oilor. 18. CASEROCO = caseroco (cazarm ); 19. DACO = daco (dac ); 20. ARMOSA = armosa (armat ); 21. LUTEOIU = luteiu (lupt ); v. pozi ia 9. 22. APARO = aparo (de ap rare); provine de la verbul ap r, ap r (a ap ra), care exist i n limba a.m. i n limba d.r. 23. SE = se (acela este, acela e); pronumele personal se, cu semnifica ie neschimbat , l ntlnim i n limba italian . Pe celelalte pl ci este inscrip ionat forma soe, care se cite te se. 24. CAPO = capo (cap, c petenia); r d cina termenului este cuvntul cap (cap), existent n limba a.m. i n d.r. 25. DACEBIALO = Dacebialo (Dacebal, Decebal); 26. SO = so (s u, sa, lui);

27. SINTO = sinto (sinteziza i); acest cuvnt exista i n limba d.r. sinteza (sinteza) = ntrupat, legat, sinteti-zat, cu semifica ia neschimbat se nt lne te i n limba italian sintesa (sintesa); n greac sinafi (sinafi) = grup, organiza ie. Baza se g se te n limba d.r. sn i a.m. sin = sub bra , piept, bosc (spa iu exact determinat), sinor (sinor) = regiune bine deter-minat unui spa iu, unei popula ii, ce corespunde complet cu termenul ntrupat, sintetizat, sinod. 28. NOBALO = nobalo (nobilime); acest cuvnt exist i n limba d.r. actual .

Pe plac , pe lng textul inscrip ionat cu litere mari, se g se te i un text redactat cu caractere mici.

Textul inscrip ionat cu litere mici:

Acest text este mp r it n trei p r i. Din cauz c literele sunt foarte mici i greu de identificat, nu exist posibilitatea citirii lui n totalitate. Textul original

Transcrierea original

I DACIBALOGEON TUPNO DEGi ONSONTA RUMUNONO B ALAOTKECO GETEMISO GLOTELO DU SARMYGETUSA DACIBALO GETEMYSO DEGi MARISY COPONO S.M:Ge:T:OZ..O

II ANOLTIS O DEGi DIGIO KEDO SOBA MATA POESTA DAVO GETA MISA COROLA POEST ZA BELO-C-G+T+M+I .;;.;;.;;;.;;.;;.;..;.;.; E . A ; C ;.;.;.;.;.;

III COTOPOLO XX POLIC . MATI UHA SONTO xE OTU x Kx . x Tx E G +++ M +++++++

Transcrierea textului original cu caractere latine

Citirea ortografic a textului orginal

I Dacibalogeon tupno degi onsonta rumunono Balaot-keco getemiso glotelo du Sarmigetusa. Dacibalo getemiso degi marisi copono sarmigetuzo.

II Anoltiso degi digiokedo soba mata poesta Davo getamisa Corola. Poest zabelo Corolo getomizec.

III Cotopolo.matiuha sonto

Prezentarea inscrierii originale n pararel cu termenele etimologice din limba romn

I Dacibalogeon (lui Decebal) tupno (tupungi) degi (De-ghid, conduc tor) on sonta (n sunt (regentului)) rumuno-no (roman) Balaotkeco (Balaotkeco) getemiso (getomi-sic) glotelo (glota , militar recrut) du (din) Sarmigetusa (Sarmigetuza). Dacibalo (Decebal) getemiso (getomisic) degi (De-ghid, conduc torul) marisi (marele) capono (capetan) sarmi-getuzo (sarmogetuzic).

II

Anoltiso( naltul) degi (De-ghid, conduc tor) digiokedo (conduc torul) soba (sobor, adun rii) mata (iubita) poe-sta (l-a vizitat) Davo getamisa (Davo-getomizul (ceta-tseanlu getomizul)) Corola (Corolo). Poest (a vizitat) za-belo (zabetul, administratorul militar) Corolo (Corolo) - getomizec (getomisic).

III Cotopolo (Primul preot).matiuha (multiubit) sonto (sunt, este).

Traducere liber I Tupungi (Victoria) lui Decebal asupra conduc torului, regentului roman Balaotkeco, militar recrut getomisic din Sarmigetuza. Decebal conduc torul getomisic, marele capetan sar-mogetuzic.

II naltul conduc tor, conduc tor al adun rii iubite l -a vi-zitat pe Davo-getomizul Corolo. A vizitat administrato-rul militar Corolo getomisic.

III Primul preot multiubit este ..

CONCLUZIE:

Din citirea textului integral putem s tragem conclu-zia c este vorba despre o proclama ie adresat armatei dacice. Din proclama ie rezult c marea grupare milita-r a romanilor, n frunte cu comandantul lor, au atacat mi-ca fortifica ie Virgila, cu scopul de a o distruge, pentru a putea sl bi puterea marii cet i centrale Borusa. n fruntea for elor militare davogetice se aflau Dece-bal i nobilii s i alia i.

Pe textul scris cu litere mici se dau explica ii supli-mentare n ceea ce prive te trupele mpotriva c rora a lup-tat Decebal.

Avem, a adar, informa ia c Decebal a luptat mpo-triva regentului roman Balaotkec care n trecut a fost re-crut militar n rndurile armatei sarmigetuze.

Acesta este un eveniment foarte interesant.

Din sursele latine avem informa ii c n luptele fre-cvente ntre ei, regii locali, n ncercarea de a ob ine pr zi, p mnt, turme, aur etc. cereau ajutor i de la legi-unile romane.

n textul de pe aceast plac este con inut infor-ma ia ca Balaotkec (nume getic), care nainte a servit n armata davogetic , a trecut pe partea romanilor, unde a devenit comandant militar; el este cel care a atacat mica fortifica ie Virgila. n opera iile militare care au urmat, Decebal a n-vins trupele comandate de Balaotkec.

Dup victoria repurtat Getomizul Corolo.

i adunarea inut , Decebal l-a vizitat pe comandantul militar

Vizita sa la Corolo este descris pe placa 13 (98).

Corolo, unul dintre conduc torii renumi i, este men- ionat i pe placa 14 (94), cu porecla Coroleosamito.

Resedinta Corolio
13 (98) DETERMINAREA LOCULUI RE EDIN EI LUI COROLIO Textul original 13 (98)

Transcrierea original

DACIBALO ONTURNOGE DI 1 GENOLUVE SERO POESTA 4 5 6 2 3

DACO PANTGETOMISAKE

CITA SARMIGETUSOGEO PO 9 NTA SOL ORA 12 13 10 11

CINO ON ANCeA 14 15

DYEO ZABELO 16 SEGiO 18 CORO 19 LYO 17

Transcrierea textului original cu caractere latine i nregistrarea fiec rui cuvnt cu num r separat

Citirea ortografic a textului orginal

Decibalo onturnoge di Genoluve sero poesta (posta) daco pantgetomisake cita sarmigetusogeo po nta sol ora -

cino on ancea dio zabelo Segio Coro lio

Prezentarea inscrierii originale n pararel cu termenele etimologice din limba romn

Decibalo (Decibal) onturnoge (ntorcndu-se) di (din, de) Genoluve (Genoluve) sero (era (a fost)) poesta (vizit , posta) daco (dac ) pantgetomisake (tot getomizic) cita (cetate) sarmigetusogeo (sarmigetusic ) ponta (ponta, marca) sol (sol, p mnt) oracino (ora mare) on (n, pe) ancea (cerere) dio (divin) zabelo (zabet, conduc tor militar) Segio (Segio) Corolo (Corolo)

Traducerea liber :

Decebal, ntorcndu-se din Genoluve, a fost n vizit la cetatea dac tot getomizic sarmigetuz , marcnd teritoriul ora ului mare dup c utare, divinul zabelo, Segio Corolo

Explicarea cuvintelor:

1.

DACIBALO = Dacibalo (Decibal);

2. ONTURNOGE = onturnoge (ntorcndu-se); n limba a.m. turnare (turnare) = ntoarcere. 3. DI = di (de); interesant este c pe aceast plac este utilizat forma di (de). Pe toate celelalte pl ci este utilizat forma du (de). n a.m. se utilizeaz di, iar n d.r. de. 4. GENOLUVE = Genoluve (Genoluve); a ezare din Dobrogea.

5. SERO = sero (a fost); cuvntul sero, sub forma se-ra se ntlne te n limba italian . 6. POESTA = poesta (vizit , posta); acest cuvnt reprezint combina ia poe + sta, poe = apoi, dea-po i sta (st , rmne), care pronun at n ntregime, desemnea-z vizit . Pe de alt parte, cuvntul poesta e comparabil cu cuvntul poseta apar innd limbilor slave, cu inversiunea literelor 3 i 4. Explica ia detaliat se g se te n textul referitor la 9 (52) i 10 (10). 7. DACO = daco (dac );

8. PANTGETOMISAKE = pantgetomisake (tot getomi-zic); reprezint combina ia dintre termenii pan + geto + misake (tot, totalitate + getic + mizic). 9. CITA = cita (cetate); n d.r. i a.m. cetate, tsitate = cetate.

10. SARMIGETUSOGEO = sarmigetusogeo (sarmigetu-sic ); 11. PONTA = ponta (ponta, marca); n limba d.r. exist un cuvnt identic din punct de vedere al formei i con inutului, ponta (a ponta) = a marca. 12. SOL = sol (sol, p mnt); n d.r. exist cuvntul iden-tic sol. 13. ORACINO = oracino (ora mare); n d.r. ora . 14. ON = n (n, pe); adecvat, n ceea ce prive te d.r. actual , este n elesul de n, pe, tu. n aproape toate cazurile, literele i u utilizate ast zi n a.m. i d.r., n limba veche a Sarmato-Ge ilor (Daco-Ge ii) se pronun au o. 15. ANCeA = ancea (cerere); - n aceast pozi ie, vocala e , situat dup grupul ce , nu se aude (nu este nregistrat ). cuvntul trebuie analizat ca un cuvnt compus, format din an + cea = an + cerere, unde termenul cea reprezint de fapt forma prescurat a substantivului cerea = cerere, n limba d.r., n care sunetul r se pronun absorbit, n maniera cea. Aceast absorbire a sunetului r este similar fenome-nului identic n ceea ce

prive te consoana r n cazul anumitor cuvinte n limba armn makedon , ca de exemplu: cari, care =care pronun ate n unele grai-uri cai, cae. A adar i n limba d.r. veche, n manier identic , n loc s se foloseasc termenul ancerea, s-a folosit ancea. 16. DYEO = dio (divin); 17. ZABELO = Zabelo (Zabelo = Zabet, conduc tor militar); cuvntul reprezint leg tur din cuvintele d.r. zabet + beligerant (zabet + beligerant) = zabet, conduc tor, guvernator + beligerant, care lupt . n ge-neral, termenului Zabelo i se poate asocia i n elesul de zeu al r zboiului Zabelo. Analiznd toate pl cile, am constatat c pentru Zabelo exist i o reprezen-tare figurativ concret , respectivul nume avnd litera Z inscrip ionat stilizat; am constatat c n vechea religie a Dacilor nu figureaz vreun zeu cu acest nume. Dac sub numele Zabelo se ascundea un zeu, sau era vorba despre un supranume al unei personalit i milita-re concrete din trecutul Ge ilor, mai ales c exist i o figur reprezentnd o persoan care nso e te textul, nu sunt n m sur s r spund n momentul de fa . Este interesant c n limba turc , pentru desemnarea termenului ofi er, se utilizeaz cuvntul ZABIT, ca-re seam n foarte mult cu vechiul termen d.r. ZABE-LO. De altfel, n limba turc exist multe cuvinte care sunt de origine a.m. i d.r., care sunt rezultatul asimil rii vechii popula ii din Asia Mic . i recentele analize genetice confirm faptul c o mare parte din popula ia Turciei, special din Anatolia (unde n trecut tr iau Fri-gii), este nrudit cu locuitorii din Macedonia. 18. SEGiO = Segio (Segio); pronume. - n aceast pozi- ie, vocala grupul ge , nu se aude (nu este nregistrat ). i , situat dup

19. COROLYO = Corolio (Corolo); comandant militar din origine getomizic , Segio Corolo. Numele lui Segio Corolo se ntlne te i pe pl cile 12 (28) i 14 (94).

CONCLUZIE:

Dup nfrngerea lui Balotkeco n ap rarea micii cet i Virgila, la cererea divinului Zabelo Corolo, Decebal a f cut o vizit n fort rea a sarmigetuz getomizic con-dus de Segio Corolo. Vizita a fost de curtoazie. Decebal a trebuit s mar-cheze simbolic teritoriul ora ului, adic locul pe care ur-mau s se construiasc obiective civile.

TALIPICO SARMIGETUZO

14 (94) TALIPICO SARMIGETUZO

(mic plec ciune sarmigetuzic )

Textul original 14 (94)

Transcrierea original DACIBALO ON SOTYCEO DU MAERO BIRO 1 2 3 4 5 6

DACYO AIROSANTO POE NOBALIEOSE BE7 8 9 10 11

LATOREIU DACIEOCUE COROLEOSAM 12 13

ITO E AZOLUE DEO ZABELO PUDO ON 14 15 16 17 GENT BEIRO DU ELO SARGECEIO H 20 21 22 23 DIEGIO BIESI NOAR E SANDO 26 27 28 29 24 30 MA 33 TO 52 53 IBA LO d DAC 51 18 19 25

PANTELO RUMUNOSO LUE 31 32

E 54 55 B D 56 D 57

58

SALGERO ROTOPANO FUSCO _ COTOPOL 34 35 36 37

O BOICERO _ C _ B 38 AIONSOEN O ERIGE 41 RIO +GE 42 TALIPICO 43 SARMIGET 44 UZO S M 45 46 E KIRI OE 49 50 E MD_ CL 47 48 NU 39 40

Transcrierea textului original cu caracctere latine i nregistrarea fiec rui cuvnt cu num r separat

Citirea ortografic a textului original

Dacibalo on so iceo du maro biro dacio erosanto, poe nobaliose belatoreu daciocue Corolosamito e Asolue deo Zabelo pudo on

gent biro du elo sargeceo H degio Besi, Noar e Sando. Pantelo Rumunoso lue Mato d (degio) Dacibalo

E (elo)

E (elo)

B (belatoriu) D (daceocue) D (Dacibalo)

salcero rotopano Fusco.

Cotopolo Boicero. C (Cotopolo) Beonseno Erigero

- + GeTALIPICO SARMIGET UZO - S M E (elo) Md. E (elo) Kiri oe clnu-

Prezentarea inscrierii originale n pararel cu termenele etimologice din limba romn

Dacibalo (Decebal) on (n) so iceo (societate) du (de) maro (marea) biro (bir urie) dacio (dac ) erosanto (eroic), poe (poi, apoi) nobaliose (nobilii) belatoreu (beligerant) daciocue (dacic) Corolosa-mito (Corolosamito) e ( i) Asolue (Asolue) deo (ze-esc, divin) Zabelo (Zabet, conduc tor militar) pudo (pudic) on (n) gent (gint ) biro (bir utoreasc ) du (de, din) elo (elogiere, v. presfin it,- i) sargeceo (sarge i) - H (hielarhi = generali) degio (deghid, vod , conduc tor) Besi (Besi), Noar (Noar) e ( i) Sando (Sando). Pan-telo (comandant suprem) Rumunoso (roman) lue (lui, el) salcero (soldat, sergent) rotopano (comandantul roatelor) Fusco (Fuscus). TALIPICO (mic plec ciune) SARMIGETU-ZO (sarmigetuz ) - S (a sarmigetuzani) - M (iubi i) -

Traducerea liber

Decibal nso it de marea bir urie eroic dac , apoi de nobilii militari daci Corolosamito i Asolue divinul Zabelo n perfect ginta bir utoreasc din preasfin i ii sarge i. H. degi(conduc torii) Besi, Noar i Sando. Comandantul Suprem Roman Lui (Domnia Sa)

Iubitul d (degio) Decebal

E (precinstit) E (preci.)

B (militare) D (Daci) D (Decebal)

regent (sergent) a tuturor trupelor, Fuscus.

Cotopolo Bicero. C (Cotopolo) Beonseno Erigero - + GeMic plec ciune nu sarmigetuzic E (preci.) Md. cl-SMExplicarea cuvintelor: E (preci.) Kiri a

1.

DACIBALO = Dacibalo (Decebal);

2. ON = n (n, pe); este ntlnit n a.m. n forma n, tu. n aproape toate cazurile, pentru literele i u de ast zi era folosit grafic n vechea limb a Sarmato-Ge ilor (Daco-Ge ilor) grafemul o. 3. SOTYCEO = soc iceo (societate); provine de la cuvntul so , su at = prieten, societate, n limbile d.r. i a.m.. 4. 5. 6. DU = du (de, din); - n a.m. di, iar n d.r. de. MAERO = maro (marea); n limba d.r. i a.m. ma-re. BIRO = biro (bir urie); n d.r. exist cuvntul bir u (primarul satului).

7. 8. 9.

DACYO = dacio (dac ); AIROSANTO = erosanto (eroic); erosanto provine de la r d cina ero, hero. POE = poe (poi, apoi); n d.r. apoi.

10. NOBALIEOSE = nobaliose (nobilii); n d.r. nobili. 11. BELATOREIU = belatoreu (beligerant); n d.r. exist termenii belici/st,-st ; belicos; beligeran/t,-t .. 12. DACIEOCUE = daciocue (dacic); 13. COROLEOSAMITO = Corolosamito (Corolosamito); numele unui comandant suprem get, care, mai trziu, avea s organizeze ap rarea Sarmigetuzei. Numele acesta se nt lne te i pe placa (98). 14. E = e ( i); conjunc ie care ast zi se utilizeaz i n limba italian .

15. AZOLUE = Asolue (Asolue); numele lui Degio al Daciei de atunci. 16. DEO = deo (zeesc, divin); 17. ZABELO = Zabelo (Zabelo = conduc tor militar); -cuvntul este alc tuit din termenii d.r. zabet + beligerant (zabet + beligerant) = zabet, conduc tor, guvernator + beligerant, ce face r zboi. 18. PUDO = pudo (pudic, modest); n d.r. pudic,- ; pudoare (pudic, fin). 19. ON = n (n, pe); este ntlnit n a.m. n forma n, tu. n aproape toate cazurile, pentru literele i u de ast zi era folosit grafic n vechea limb a Sarmato-Ge ilor (Daco-Ge ilor) grafemul o. 20. GENT = gent (gint ); n d.r. gen, gint . 21. BEIRO = biro (bir utoreasc ); n limba d.r. exist cuvntul bir u = primarul satului. 22. DU = du (de, din); n d.r. de. 23. ELO = elo (elogiere, v. presfin it,- i); n d.r. elogia (a elogia), v. i elogiat = f lit, l udat, elogiere/e (elogiere). 24. SARGECEIO = sargeceo (sarge i); 25. H = - H (hielarhi = generali); termen vechi prezent n limba greac makedon . Comandant peste 1000 de solda i. i n limba armn

26. DIEGIO = degio (de-ghid, vod , conduc tor); cuvn-tul degio este alc tuit din die + gio i presupune die + ghid din d.r., unde prin termenul die se face referire la dio, die, diyo,. (zeu), iar gio conform foneticii gete, corespunde cuvntului ghi/d (-zi) (ghid, ghizi) = conduce, conduc tor. Avem, a adar, o tran-sformare a silabei gi n silaba ghi, ceea ce ast zi a devenit regul manifest n limbile a.m. i d.r. Astfel, deghio = degio. 27. BIESI = Besi (Besi); preo ii Besi. n lucrarea LIMBA TRACO-DAC fondul a limbilor INDO-EUROPEENE, edi ie completat , Scopie, anul 2000 , la pagina 68 am scris, citat: Pe vremea Imperiului Roman numele de Traci este marginalizat, utilizndu-se frecvent numele de Besi. Aceast denumire s-a men inut pn la secolele VI-VII din e.n., cnd a fost nlocuit cu un deri-vat din numele Romei, nume care, odat cu inflitrarea limbii grece ti n administra ia Constantinopolului, a fost preluat i de c tre greci. i n acest caz ntlnim numele preo esc de Besi, nume cunoscut nc din opera lui Herodot, Polimia, capitol 111 , i care, n perioada Imperiului Roman a fost impus n scopul identific rii tuturor Aromnilor. Din cele scrise de Hero-dot rezult c Besii erau cei mai n elep i din tribul trac Satri, care tr iau pe vrfurile nalte ale mun ilor Hem (Balcani) i ridicau sanctuare dedicate zeului Dionis. Aceste sanctuare, care slujeau i ca oracole, nu erau cu nimic mai prejos dect cel din Delfi (dup Herodot, si la Delfi ar fi servit tot preo ii traci). Besii nu reprezint altceva dect o tagm preo easc care slujea n Ora-colele lui Dionis . Ace ti sunt aminti i n documentele din secolul al VI-lea e.n., ca apostoli l l rgeau cre tinismului de la Sinai pn la acest spa iu balcanic pe LIMBA LOR NA IONAL . Mai mult ca sigur c i termenul din limba a.m. Bisearic -Bsearic (biseri-c ) este doar o r m i lingvistic derivat din numele Besilor i din activitatea pe care o desf urau. Credin-cio ii care se duceau n centrele religioase n care slu-jeau Besii afirmau c se duc la Besi, adic n centrul religios Beseric , nume care, sub influen a foneticii a.m. a devenit Bisearic , adic Bsearic . Din ceea inscrip ionate pe plac ce este scris pe aceast plac reiese c Besii nu numai c f ceau parte din clasa pre-o ilor, ci din rndul lor se alegeau i degii (conduc torii militari). 28. NOAR = Noar (Noar); numele unuia dintre conduc -torii i preo ii Besi. 29. E = e ( i); conjunc ie care ast zi se utilizeaz 30. SANDO = Sando (Sando); numele altui Bes. 31. PANTELO = pantelo (comandant suprem); ast zi cuvntul se reg se te n fondul lexical al limbii italiene. Cuvntul etimologic pantelo reprezint leg tur dintre termenii pantelo = panta + elo. Prin pantelo se n e-lege expresia peste to i primarii/conduc torii, cel care era numit peste to i eloii, cel care de ine puterea su-prem . 32. RUMUNOSO = rumunoso (roman); 33. LUE = lue (lui, el); - explica ia complet a acestui termen se g se te n nterpretarea textului de pe placa 11 (92). 34. SALGERO = salgero (soldat, sergent); n d.r. sol-dat (soldat). 35. ROTOPANO = rotopano (comandant al toate o tile); - acest termen compus se reg se te n limba d.r. prin cuvintele care l compun: roto + pano, unde roto = roat i n limba italian .

(roat ) = falang , ceat , iar pano = panta (panta) = ntreg, tot, total, cuvnt arhaic utilizat n toa-te limbile balcanice. n greac se ntlne te sub forma pantelis = ntreg, n totalitate. 36. FUSCO = Fusco (Fuscus); numele comandantului suprem a armatelor romane. 37. COTOPOLO = Cotopolo (Cotopolo = Marele Preot); cotopolo = marele ghicitor. n limba d.r. r d cina cuvntului coto se reg se te cu cuvntul cotoroan- (ghicitoare). La Sci ii i Ge ii, cum scrie Herodot n secolul al V-lea nainte de H., nu existau preo i ci numai ghicitori. n secolul I nainte de H., conform celor redactate pe pl cu e, marii ghicitori au fost denumi i ca Cotopoli, iar preo ii piosi. Este posibil ca ace ti termeni s fi fost utiliza i i pe timpul lui Herodot, iar el s traduc n ghicitori, ca n limba d.r. actual . 38. BOICERO = Boicero (Boicero); numele de familie al unuia dintre Cotopoli. Acest nume de familie este ase-m n tor, dar eu sunt sigur c este identic cu numele ntlnit n scrierile latine drept Bicile. Boicero, Bicero, Biciro, Bucero (n scrierea getic ) = Bicile (n scrierea latin ). Dup izvoarele romane, Bicile este persoana care, dup nfrngerea lui Decebal, a ar tat romanilor locul unde a fost ngropat tezaurul la Sarmigetuza. Nu ntmpl tor, persoana care a tiut unde este ngropat tezaurul din Sarmigetuza se ascunde sub identitatea lui Cotopolo Erigero Biciro care, pe vremea c derii Daciei a fost i degio (comandant militar suprem). Este sigur c Biciro (Bicile) a condus i ngroparea te-zaurului pentru c munca fizic de obicei o f ceau pri-zonierii care, dup terminarea lucurului, ca s divulge secretul, erau lichida i. Este logic c dup moartea lui Decebal singurul om care s fi tiut cu siguran unde este ngropat tezaurul s fi fost naltul Preot i Coman-dantul militar suprem, Cotopolo Erigero Biciro. 39. C = C (Cotopolo); 40. BAIONSOENO = Beonseno (Beonseno); numele de familie celui de al doilea mare preot. 41. ERIGERIO = Erigero (Erigero); numele lui Beonse-no. 42. GENUCLOE = Genucloe (Genucla); face referire la fortifica ia i marele centru religios al Ge ilor, Ge ilor i Sci ilor, n care se g sea Marea bisic (biseric ) a lui Zamolxis. Aceast a ezare se afla pe rmul drept a fluviului Dun rea (Istros), n Dobrogea de azi. Dac analiz m bine compozi ia prezentat pe placa dat , precum i locul n care este nscris numele Genucla, putem constata c mica reveren sarmigetuz a avut loc la Genucla. Din prezentarea n relief a zidurilor ora ului se poate observa c acesta era situat n cm-pie, ceea ce corespunde deplin cu locul n care se afla Genucla. De asemenea, peste zidurile ora ului este re-prezentat un simbol solar pentru Chiren bisica aio teu (Biserica Cereasc a Sfntului Zeu) la Genucla. Prac-tic, adunarea a avut loc la Biserica Sinodului din Ge-nucla. 43. TALIPICO = talipico (mic plec ciune); Cuvntul talipico este compus din termenii tali + pico (tali + pic) = punere + mic din limba d.r. n trecut, dar i la modul general, cnd puterea ntr-un stat este de inut de rege, toate adun rile importante se organizeaz n cinstea celui suprem, se consemneaz ca plec ciuni.

44. SARMIGETUZO = sarmigetuzo (sarmigetuz ); pentru c mica plec ciune a fost organizat de sarmigetuzi i s-a atribuit numele de Mic plec ciune sarmigetuz . 45. S - = S (sarmigetuzani); 46. M = Mati Iubi i); Inscrip ia TALIPIKO SARMIX-ETVZO S M _ se poate citi ca: Mica plec ciune sarmigetuz a iubi ilor sarmigetuzani. 47. E = Elo (preacinstitul, l udatul); 48. MD = M.D - (ini ialele unuia dintre eloi i); 49. E = Elo (precinstitul, l udat); 50. KIRI = Kiri (Kiri); numele de familie celui de-al doilea dintre eloi. 51. MATO = Mato (Iubit); 52. d = degio (degio); cnd pe pl cu e se ntlne te caracterul stilizat d, acesta semnific termenul degio. n cazul de fa , litera stilizat d este inscrip ionat sub degio -ul (pielea de lup ridicat pe b ) i numele lui Decebal, care, n respectiva perioad a fost i degio. 53. DACIBALO = Dacibalo (Decebal); 54. E = Elo (precinstitul, l udatul); 55. E = Elo (precinstitul, l udatul); 56. B = Belatoreiu (beligeran ii); n d.r. exist termenii belicos; beligeran/t,-t . 57. D = Daciocue (dacice); literele B i D sunt inscrip ionate lng figurile reprezentndu-i pe Azolue i Corolo. 58. D = Dacibalo (Decebal); semnul este scris sub scaunul pe care este a ezat Decebal.

CONCLUZIE:

Mic rug ciune sarmigetuz .

Este vorba despre adunarea ocazionat de nfrngerea romanilor i capturarea comandantului arma-telor romane, Cornelius Fuscus.

Reprezentarea n relief corespunde pe deplin cu textul scris.

Gra ie reprezent rilor grafice, aceast a fost prima plac pe care am reu it s-o citesc (interpretez) i s fiu sigur c am identificat corect toate cuvintele.

Siguran a citirii s-a bazat i pe faptul c cea mai mare parte din cuvinte a fost u or de recunoscut, n speci-al pentru c ele au semnifica ie neschimbat i n actuala limb dacoromn .

Placa con ine informa ia c adunarea conduc to-rilor sarmigetuzani a avut loc la Genucla, unde au fost prezen i i alia ii din Tracia, generalii Noar i Sando. Ace ti doi generali sunt prezenta i drept comandan i supremi ai Besilor. Trebuie s se aibe n vedere c Besii (Herodot Istoria, Polimia cap. 111) sunt neam de preo i, ai c ror membri se alegeau din tribul trac Satri. Ace ti preo i de la muntele Hem (Balcani) au construit cunoscutul templu dedicat zeului Dionis. nseamn c Besii, spre deosebire de Ge i, nu au fost monotei ti ci politei ti, avnd drept zeit i importante pe Dionis i Ares, n timp ce regii lor se rugau zeului Hermes. Besii sunt aminti i i n documentele din secolul VI din e.n., n rolul de care acuma n rolul de apostoli ai cre -tinismului n limba lor na ional . Deci la secolului al VI sub numele de Besi nu se subn elegeau numai preo ii, ci i un numeros popor armn (traco-ilir), popor extins din spa iul balcanic i Asia Mic pn la Sinai. Pe rul Iordan, la Ierusalim, ca i n ntregul spa iu pe care ei locuiau, au ridicat numeroarse biserici i mn -stiri, unde propov duiau cre tinismul pe limba lor na io-nal .

n reprezentarea n relief sunt prezentate toate per-sonalit ile amintite n textul scris.

Decebal este reprezentat stnd pe tron, lng el fiind n l at degio-ul personal. n spate sunt reprezenta i doi preo i preacinsti i, innd n mini simbolul soarelui.

naintea lui Decebal sunt reprezenta i doi coman-dan i militari, Coroleo i Asolue, cu nsemnele puterii mili-tare n mini. napoia acestora este reprezentat nobili-mea dac eroic .

n col ul din stnga sus, n mbr c minte militar roman , este reprezentat comanadantul militar suprem Fuscus. Fuscus ete denumit Comandantul militar suprem al tuturor trupelor romane.

n col ul din dreapta sus, purtnd scut i mbr cat n fustanel , mbr c minte specific armnilor (traco-iliri-lor), dar i pu in mai jos (reprezentarea figurilor), se g -sesc Comandan ii supremi ai Besilor, Noar i Sando.

n col ul din dreapta jos se mai g sesc nc doi preo i precinsti i, care, dup cum reiese din text, ar trebui s fie Cotopolo Boiciro i Cotopolo Beonseno Erigero, n rolul de protectori n fa a por ilor Genuclei.

n col ul din stnga jos sunt reprezentate zidurile cet ii Genucla, cu nsemnul Biserii Cere ti a Zeului Sfnt, iar pe fondul acestor ziduri este inscrip ionat textul mic plec ciune sarmigetuz .
TALIPICO SARMIGETUZO

DECEBAL DECIDE S RECUCEREASC SARMIGETUZA


15 (16) DECEBAL DECIDE S RECUCEREASC SARMIGETUZA

Textul original 15 (16)

Transcrierea original

DACEBALO ON ANCEA DU 1 2 3 4

ARMOSA DACOCEO ADE 5 6 7

SO SONTA DOMYCIO ILA 8 9 10

DU PORIRE SO SARMIGE 11 12 13 14

TAUSA ACINO ILA DU P 15 16 17 18

USERISTO PE 19 STE ARMOS 20 A RUMUNOS 21 Transcrierea textului original cu caractere latine i nregistrarea fiec ruoi cuvnt cu num r separat

Citirea ortografic a textului original

Dacebalo on ancea du armosa dacoceo adeso sonta domicio ila du porire so Sarmige tusa. Acino ila du p useristo pe ste armos a rumunos

Prezentarea inscrierii originale n pararel cu termenele etimologice din limba romn

Dacebalo (Dacebal, Decebal) on (n) ancea (cerere, c utare) du (de) armosa (armat ) dacoceo (dac ) adeso (acum) sonta (este) domicio (dominan-t, deplin) ila (decis) du (de) porire (pornire) so (sa) Sarmigetusa (Sarmigetuza). Acino (aci) ila (a decis) du (de) puseristo (s se pun ) peste (peste) armo-sa (armata) rumunos (roman ).

Traducerea liber

Dacebal n (dup ) cererea armatei dac acuma este total decis de pornirea pe (c tr ) Sarmigetuza sa. Aici a decis de (ca) s se pun peste armata roman .

Explicarea cuvintelor:

1. 2.

DACEBALO = Dacebalo (Dacebal, Decebal); ON = n (n); - n a.m. an, n.

3. ANCEA = ancea (cerere, c utare); cuvntul trebuie analizat ca un cuvnt compus, format din an + cea = an + cerere, unde termenul cea reprezint de fapt forma prescurat a substantivului cerea = cerere, n limba d.r., n care sunetul r se pronun absorbit, n maniera cea. Aceast absorbire a sunetului r este similar fenomenului identic n ceea ce prive te consoana r n cazul anumitor cuvinte n limba armn makedon , ca de exemplu: cari, care =care pronun- ate n unele graiuri cai, cae. A adar i n limba d.r. veche, n manier identic , n loc s se foloseasc termenul ancerea, s-a folosit ancea.

4. 5. 6. 7.

DU = du (de); n a.m. di, iar n d.r. de. ARMOSA = armosa (armat ); DACOCEO = dacoceo (dac ); ADESO = adeso (acum); n it. adesso (adeso) = acuma.

8. SONTA = sonta (este); form a verbului a fi, n a.m. la indicativ, persoana a treia plural sntu (snt), n d.r. la persoana nti singular i a treia plural suntu (sunt). La persoana a treia singular, n ambele limbi, ntlnim este, e, . n limba davogetic i la persoana a treia singular se ntlne te sonta (este). O form similar se g se te i pe placa 4 (14). n it. io sono (eu sunt). Este evident c variante ale verbului getic sonta (este) se ntlnesc ast zi la persoane diferite n grupa de limbi romanice. 9. DOMYCIO = domicio (deplin, dominant); - n d.r. do-minant.

10. ILA = ila (decis); cuvntul de baz este ilo (sentin- , decizie). Am identificat cuvntul ilo (decizie), n forma ilon (decizia), nc din anul 1991, odat cu traducerea inelului de nunt din aur descoperit la Cele-iu (Oltenia), v. Limba traco-dac fondul a limbilor indo-europeane; 1993, Tetovo. Acest cuvnt se g se te i n dic ionarul limbii armn makedone al lui Tache Papahagi sub forma ileane (decizie, sentin ). 11. DU= du (de); n a.m. di, iar n d.r. de. 12. PORIRE = porire (pornire); n d.r. pornire (pornire, plecare, ncepere). 13. SO = so (sa); n d.r. i a.m. se ntlne te pronumele sa (sa), i n variantele prescurtate ale lui a sa, a ei, ex: sor-sa, m -sa (sor -sa, maic -sa = sora lui, mama lui). 14. SARMIGETAUSA = Sarmigetusa (Sarmigetuza); 15. ACINO = acino (aci); n d.r. aci, aici, acia. 16. ILA = ila (a decis); r d cina este ilo (sentin , deci-zie). v. pozi ia 10. 17. DU = du (de); n a.m. di, iar n d.r. de. 18. PUSERISTO = puseristo (s se pun ); n d.r. pus (pus) i it. seruto (seruto) = o s fie = seristo. De aici deriv : puseristo = pus + seristo (s fie = s se pun ). 19. PESTE = peste (peste); n d.r. peste. 20. ARMOSA = armosa (armata); 21. RUMUNOS = rumunos (roman );

CONCLUZIE:

n textul de pe aceast plac este vorba despre decizia lui Decebal, luat la cererea armatei dacice, de recucerire a Sarmigetuzei. Aceast decizie este rezultatul cuceririi anterioare a Sarmigetuzei de c tre armata roman . Decebal, cu ntrea-ga sa armat , se afla n afara capitalei sale. Decebal, n calitate de militar superior, a preluat conducerea opera iunii militare de recucerire a Sarmigetu-zei.

S-ar putea să vă placă și