Sunteți pe pagina 1din 1

DECLARATIE

Subsemnatul cu C.I / B.I seria nr. , CNP , angajat al S.C. in calitate de , declar ca miau fost acordate toate orele libere aferente timpului lucrat in plus , si care nu au putut fi platite in bani . Aceasta declaratie am dat-o la solicitarea conducerii societatii , fara sa fiu influientat sau constrans de cineva .

Data :

Angajat