PROIECT DIDACTIC

Disciplina: Chimie Titlul lecţiei: Formarea ionilor pozitivi Tipul lecției: lecţie de comunicare de noi cunoştinţe Durata : 50 min Clasa: a VII a Data: Profesor: Munteanu Loredana (căs. Nastasă) Competenţe specifice: 1.2. Clasificarea particulelor elementare, elementelor, ionilor, moleculelor după unul sau mai multe criterii. 2.2. Formularea ipotezelor referitoare la caracteristicile structurale ale diferiţilor atomi, ioni şi molecule. 4.2. Folosirea terminologiei specifice chimiei în scopul denumirii elementelor şi substanţelor chimice. Competenţe derivate: Elevii: C1 - clasifică ionii; C2 - modelează formarea unor ioni; C3 - recunosc structurile electronice ale atomilor, respectiv ionilor; C4 - rezolvă problemele propuse folosind algoritmii specifici. Resurse materiale - tabelul periodic al elementelor - fişa de lucru - reţeaua de calculatoare - programul AeL. Resurse procedurale - conversaţia - explicaţia - modelarea - algoritmizarea - descoperirea dirijată - instruirea programată. Forme de organizare a lecţiei - activitate frontală - activitate pe grupe Forme de evaluare: Formativă prin chestionare orală şi scrisă Bibliografie: 1. Programa şcolară pentru clasa a VII-a – Chimie. Programa a fost aprobată prin Ordin al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. /5097/ 09.09.2009. 2. R. Constantinescu - Chimie, Manual pentru clasa a VII-a, Editura Sigma, Bucureşti, 1998. 3. Metodica predării chimiei pentru concursul de titularizare, V. Sunel, I. Ciocoiu T. Rudica E. Bicu, Ed Marathon, 1997

1

Formulează întrebări. Se instalează la computere în perechi. Frontală Observarea Fişa de lucru: Orală Ştiu – Vreau să ştiu – Am învăţat Răspund la întrebări. Notează întrebările pe coloana din mijloc. atomului. 1. Verifică cunoştinţele pe care elevii le au despre ioni. Distribuie elevilor fişa de lucru: Ştiu – Vreau să ştiu – Am învăţat Cere perechilor să facă o listă cu ceea ce ştiu despre ioni Realizează la tablă un tabel după modelul de mai jos: Ştiu Vreau să Am ştiu învăţat Cere câtorva perechi să spună ce au scris pe listă. Asigură condiţiile necesare desfăşurării lecţiei. 2 Frontală Orală . Captarea atenției (3’) Notează întrebările pe coloana din mijloc din fişa de lucru. Notează pe tablă lucrurile cu care toţi elevii sunt de acord. 3. Ajută elevii să formuleze întrebări despre lucrurile pe care nu le cunosc despre ioni. Crt. Supraveghează instalarea elevilor la computere în perechi. Elevii îşi pregătesc pe bancă cărţile şi caietele de chimie. Resurse procedurale Metode şi Forme procedee de organiza re Resurse materiale Evaluare Momentele lecţiei Activitatea profesorului Activitatea elevilor Moment organizatoric (5’) 2.Desfăşurarea lecţiei Nr. Legătura cu lecţiile anterioare (5’) Verifică prezenţa. Profesorul solicită elevilor să Elevii răspund solicitării Conversaţia prezinte caracteristicile profesorului. Conversaţia Fac lista cu ceea ce ştiu despre ioni.

programată Indică structura şi numărul particulelor existente în atomul de litiu Modelează formarea ionului de litiu.4. (2’) Prezintă competenţele specifice pe care le vor dobândi elevii în timpul lecţiei. În natură atomii elementelor. 5. Distribuie fişa de lucru: Formarea ionilor pozitivi. Comunicarea/ însuşirea Indică elevilor că pentru a afla noilor conţinuturi informaţii referitoare la formarea (20’) ionilor pozitivi se va folosi programul AeL. cu excepţia elementelor din grupa gazelor rare. Deschide din programul AeL aplicaţia – Ioni – Formarea ionului de litiu. Propune elevilor să modeleze formarea ionului de litiu folosind aplicaţia AeL. Pentru a forma compuşi ionici atomii elementelor cedează sau acceptă electroni formând ioni pozitivi sau negativi. Deschide din programul AeL secvenţa – Formarea ionului de magneziu Elevii notează lecţiei pe caiet titlul Conversaţia Frontală Tabla Creta Caietul Conversaţia Explicaţia modelarea Descoperirea Deschid programul AeL dirijată introducând numele şi Instruirea parola utilizatorului. nu există în stare liberă ci sub formă de compuşi ionici sau covalenţi. Completează pe fişa de lucru formarea ionului de litiu Frontală şi individua lă Tabelul Orală şi periodic al scrisă elementelor Fişa de lucru Reţeaua de calculatoare Programul AeL. Anunţarea temei de Scrie pe tablă titlul lecţiei – studiu şi a competenţelor. Cere elevilor să indice structura atomului de litiu şi numărul particulelor existente în atom. Cere elevilor să completeze pe fişa de lucru formarea ionului de litiu. 3 . Formarea ionilor pozitivi.

Ioni pozitivi formeaza metalele. care răspund la următoarele întrebări: Care este caracteristica pe care o au elementele care formează ioni pozitivi? Ionii pozitivi se formează prin cedare sau acceptare de electroni? Care este legătura dintre sarcina ionului şi numărul electronilor cedaţi? Elevii constată: Atomii elementelor care au un număr mic de electroni pe ultimul strat pentru a-şi forma configuraţia stabilă cedează electronii de pe ultimul strat pentru a forma ioni pozitivi. pe caiete Notează 4 în caiet . Cere elevilor să completeze pe fişa de lucru formarea ionului de magneziu. Prezintă următoarele informaţii: Metalele au caracter electropozitiv.Cere elevilor să indice structura atomului de magneziu şi numărul particulelor existente în atom. Formulează concluziile cu ajutorul elevilor. Completează pe fişa de lucru formarea ionului de magneziu. Elevii răspund la întrebări. Modelează formarea ionului de magneziu. Indică structura şi numărul particulelor existente în atomul de magneziu. Îşi notează concluziile. Propune elevilor să modeleze formarea ionului de magneziu folosind aplicaţia AeL. Sarcina ionului pozitiv este egală cu numărul electronilor cedaţi.

Verifică rezolvarea exerciţiilor.6. Rezolvă propuse.în grupă de sus în jos odată cu creşterea numărului de straturi. informaţile. lucru. Conversaţia Decid ce au învăţat din lecţie. Propune pentru rezolvare Elevii îşi notează tema exerciţiul nr. Revine la schema S/V/I şi verifică ce au învăţat elevii. Propune pentru rezolvare exerciţiile nr. 4 şi 5 din fişa de pentru acasă. 2 şi 3 din fişa de lucru. Explică modul de rezolvare a exerciţiilor. Frontală Fişa de lucru Evaluare finală 5 . Încheierea activităţii (5 min) Face aprecieri verbale asupra Conversaţia activităţii elevilor.în perioadă de la dreapta la stânga odată cu scăderea numărului de electroni de pe ultimul strat. exerciţiile Frontală şi individua lă Fişa de lucru Evaluare orală şi scrisă 7. Cum variază caracterul electropozitiv în grupă şi perioadă? Caracterul electropozitiv creşte: . . Fixarea cunoştinţelor (10’) Caracterul electropozitiv este dat de uşurinţa cu care un element chimic cedează electroni.

Modelaţi formarea ionilor de potasiu. Care dintre elementele de mai jos formează ioni pozitivi? Na. C. Pb. O. Fe. 4. Fe. Completează aceste procese. H. Care dintre elementele de mai jos au caracter electropozitiv? P. 5. Al. calciu şi aluminiu. 3. Procesele de ionizare pentru litiu şi magneziu sunt prezentate mai jos. 3Li Li ● atom de litiu Li+ ion de litiu + 1e- 12 Mg Mg: atom de magneziu Mg2+ + ion de magneziu 2e- 2. Cl. Cum poate ajunge la structura stabilă de octet Na? Dar Be? 6 .Fişa de lucru Formarea ionilor pozitivi 1. Explicaţi răspunsul ales. Ca.

Ştiu Vreau să ştiu Am învăţat Ştiu Vreau să ştiu Am învăţat 7 .