Sunteți pe pagina 1din 2

PERSONAJELE LUI SLAVICI

STRUCTURĂ TRAGICĂ – EVOLUŢIE REALISTĂ

Nuvela „Moara cu noroc” aduce în prim-plan caractere puternice, firi pasionale şi complexe, care
trăiesc la limita dintre moral şi imoral, într-o lume dominată de violenţă şi de patima înavuţirii. Eroii sunt
realizaţi cu detaşare şi realism, metoda dominantă fiind analiza psihologică.
Protagonistul – Ghiţă – şi antagonistul – Lică – se definesc antitetic.
Ghiţă este un personaj complex, analizat atât în contradicţiile propriei structuri interioare, cât şi în
relaţie cu cei apropiaţi şi cu evenimentele unei lumi debusolate. El face parte din „triunghiul” de personaje
care domină nuvela, împreună cu Ana, soţia sa, şi cu Lică Sămădăul.
Conflictul în cadrul căruia evoluează personajele este unul de ordin moral – lupta dintre bine şi rău,
dintre virtute şi depravare. Începutul nuvelei este semnificativ, are rol de sentinţă. În dialogul soacră-Ghiţă se
enunţă preceptul moral: omul să fie mulţumit cu ce i-a dat soarta.
Ghiţă, cizmar sărac, hotărăşte să ia în arendă cârciuma de la Moara cu noroc. Neîntâmpinând obstacole,
el se mută împreună cu soţia, soacra şi copilul la cârciumă. La început, norocul pare să le surâdă. Banii încep
să se adune (parcă prea uşor). Dar liniştea este perturbată de sămădăul Lică. Ghiţă înţelege că acesta este
adevăratul stăpân al locului şi că trebuie să i se supună. El intuieşte de la început natura interioară a
oponentului său. Pentru el, Lică întruchipează răul necunoscut şi imprevizibil căruia nu-i poate fixa gravitatea.
Se simte asediat şi e gata să riposteze. Rivalul ştie însă cum să îl dezarmeze. Treptat, Ghiţă începe să se
obişnuiască cu răul, ale cărui geneză obscură şi acţiune consecventă le atribuie destinului.
Suflet simplu în aparenţă, cel puţin datorită statutului social, Ghiţă îşi dezvăluie complexitatea pe
parcurs. Sondarea subiectivităţii sale îi evidenţiază tensiunile, cântările, traumele vieţii interioare. Prin dialog,
monolog interior, stil indirect liber se realizează analiza psihologică având ca obiect interioritatea lui Ghiţă.
Din momentul întâlnirii cu Lică, viaţa cârciumarului începe să se schimbe. Iniţia, face pregătiri ca
pentru a rezista unui asediu. Întreaga fiinţă îi este cuprinsă de tensiune, energia şi-o mobilizează în acest scop.
Manifestările sale exterioare – devine ursuz, se enervează din orice, râde speriindu-i pe cei din jur, o
neglijează pe Ana – sunt întrupări ale interiorului. O vreme se amăgeşte că va scăpa de Lică, dar acesta ştie să
exploateze dorinţa de câştig.
Prima confruntare dintre Ghiţă şi Lică se produce în capitolul al V-lea. Dialogul dintre ei se defineşte ca
duel verbal. Lică îl abordează pe Ghiţă direct, comunicându-i ce trebuie să facă. Cum Ghiţă nu i se supune,
Lică îi oferă, aspru, soluţia: „Ori îmi vei face pe plac, ori îmi fac rând de alt om la Moara cu noroc”.
Comentariul naratorial este aproape absent. Ghiţă e lăsat să vorbească, să-şi dezvăluie actul bravării – în
fapt, îi e frică de Lică –, iar Lică, asumându-şi deschis teama de celălalt, îl domină. Dovadă – reacţia lui
Ghiţă, previzibilă după dialogul cu Lică, notată, de această dată de narator (ca un martor oarecare): „Ghiţă
rămase câtva timp încremenit cu ochii ţintiţi la dânsul”.
Ghiţă trăieşte o puternică dramă interioară. Puterea sa, acea putere a omului cinstit pe de-a-ntregul, se
năruie progresiv. Minciuna îl face pe Ghiţă complicele lui Lică şi-i erodează încrederea în sine. Soluţia de a
pleca de la han este evitată, Ghiţă fiind atras de puterea banului. Acceptând să devină complicele lui Lică,
Ghiţă se lasă, pentru scurt timp, condus de voinţa acestuia. Personajul înţelege însă că singurul mod de a
învinge răul este divulgarea fărădelegilor lui Lică, dar până aici trece prin faza autojustificării.
În capitolul al IX-lea, Ghiţă rosteşte două monologuri: primul având un destinatar imprecis („voi”), cel
de-al doilea adresat unui personaj care nu e prezent (Ana). Contextul este următorul: după călcarea
arendaşului, bănuit fiind Lică, Ghiţă este eliberat pe chezăşie de către comisar. Ştie că faptele sale (de
exemplu, primirea de porci furaţi de la Lică) sunt reprobabile. Totuşi îi învinuieşte pe cei care nu-şi exercită
puterea pentru a impune justiţia. În monologul adresat, Ghiţă se justifică, învinuieşte, se eroizează: “Da, […],
am primit porci de furat de la Lică, dară voi, fiind puşi în locul meu, aţi fi mers mai departe decât mine”.
Conştiinţa lui vinovată are nevoie de argumente eliberatoare.
În al doilea monolog, destinatarul este Ana. Înduioşat de propria stare, consolat de gândul că numai
iubirea pentru Ana îl adusese şi-l ţinuse la Moara cu noroc, Ghiţă se adresează cu reînviată tandreţe, soţiei. Îi
mărturiseşte dorinţa de a pleca de la cârciumă, încearcă să-i readucă vechea încredere în el. Naratorul îşi lasă
personajul să se adreseze în imaginar direct fiinţei de care, în real, se îndepărtase.
Între rău, reprezentat de Lică, şi lege, reprezentată de jandarmul Pintea, Ghiţă se situează până la urmă
de partea legii. Sacrificiul este suprem. Pentru a-l atrage pe Lică, Ghiţă îşi lasă soţia pradă acestuia. Gestul
extrem al personajului stârneşte admiraţia jandarmului Pintea.
1
Nimic nu e mai important ca ispăşirea pedepsei, ca răscumpărarea vinei. De aceea, ura pentru Lică nu
este decât element secundar. Primează cedarea lui Ghiţă, abdicarea în faţa răului şi a minciunii.
Moartea devine pentru Ghiţă singura alternativă. Acţiunea exterioară înseamnă uciderea soţiei sale,
urmată de propria-i moarte. Ghiţă o omoară pe Ana şi este omorât imediat de Răuţ, omul lui Lică. Destinul
său este exemplar pentru cel ce încalcă legea morală. Agent al destinului lui Ghiţă este Lică Sămădăul,
întruchipare a maleficului. Importanţa personajului este sugerată şi prin prezenţa portretului fizic: „un om de
treizeci şi şase de ani, înalt, uscăţiv şi supt la faţă, cu mustaţă lungă, cu ochii mici şi verzi şi cu sprâncenele
dese şi împreunate la mijloc. Lică era porcar, însă dintre cei ce poartă cămaşă subţire şi albă cu floricele,
pieptar cu bumbi de argint şi bici de carmajin, cu codoriştea de os împodobit cu flori tăiate şi cu ghintuleţe de
aur.”
Puterea lui Lică e covârşitoare. Lică reprezintă forţa în stare să sfideze legile divine şi umane. Puterea
lui stă în nepăsarea cu care acţionează pentru a-şi atinge scopurile. Lică e obişnuit să domine oamenii şi
aceştia să i se supună. Abil, el înţelege că Ghiţă simte o atracţie deosebită pentru bani şi, uzând de slăbiciunea
hangiului, îl transformă pe acesta într-o unealtă a sa. Cinismul personajului atinge apogeul când îi spune
hangiului: „Acu nu te mai las să pleci; ai stat până acum din încăpăţânare; trebuie să stai de aici înainte de
frică”. Frica e starea pe care Lică încearcă să o impună.
Lică dispune de o putere de seducţie demonică. Simultan cu distrugerea lui Ghiţă, încearcă şi seducerea
Anei. Tinerei femei îi impune un sentiment de frică şi de dispreţ amestecate cu o anume fascinaţie.
Reprezentând răul, Lică e imun la suferinţă, şi de aceea crimele sale nu îi trezesc remuşcări.
Deşi indiferent la suferinţele cuplului Ghiţă-Ana, Lică va avea destinul legat de al lor. Cu toate că refuză
să o ia pe Ana cu el, rămâne cu imaginea femeii în gând. Schimbă soarta lui Ghiţă, dar acesta, la rândul lui,
devine agent al destinului Sămădăului.
Urmărit de Pintea, Lică încearcă să găsească adăpost în biserică, dar simte că se apropie pedeapsa lui
Dumnezeu.
Moartea personajului este violentă ca şi viaţa lui. Şi este un act ultim de putere, căci Lică se sinucide.
Realizate în manieră realistă, impunându-se prin complexitatea vieţii lor interioare şi un comportament
exterior tipic naturii lor fruste, voluntare, dar ezitante, personajele lui Slavici rămân în nuvelistica românească
unele dintre caracterele cel mai bine conturate.

S-ar putea să vă placă și