P. 1
Drept Penal - Partea Speciala

Drept Penal - Partea Speciala

5.0

|Views: 501|Likes:
Published by Geo Ci
Drept Penal - Partea Speciala
Cioclei si Rotaru
Drept Penal - Partea Speciala
Cioclei si Rotaru

More info:

Categories:Types, Business/Law
Published by: Geo Ci on Dec 26, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/20/2015

pdf

text

original

SEMINARE ŞI TESTE

Drept penal. Partea specială
Caiet de seminar

CIOCLEI, VALERIAN Studii: Facultatea de Drept a Universităţii din Bucureşti, promoţia 1984; Diploma de studii aprofundate în specializarea Drept penal - Ştiinţe criminale, ca bursier al guvernului france/. (1991); doctor in drept al Universităţii Bucureşti, precum şi al Universităţii MontpcHîcr ~ Franţa. Activitate: profesor. Criminologie şi Drept penal - partea specială, Facultatea de Drept a Universităţii din Bucureşti; prodecan ai Facultăţii de Drept şi Director ştiinţific al Colegiului Juridic Franco-Român de studii europene (2001-2008); jurisconsult (după absolvire); procuror (până în 1991); diplomat (1991-1992); cadru didactic (din 1992); avocat, membru al Baroului Bucureşti (1993-prezent); membru al Consiliului ştiinţific al Analelor Universităţii Bucureşti, seria Drept, Colegiului de redacţie al revistei Curierul Judiciar şi Consiliului ştiinţific al revistei Caiete de Drept Penal; director editorial Editura C.H. Beck (din 2008). Publicaţii: a publicat numeroase lucrări ştiinţifice, articole şi cărţi, în domeniul criminologiei şi dreptului penal, dintre care: Mobilul în conduita criminală (1999); Manual de criminologie (1999, 2003, 2005, 2007); Drept penal. Partea specială. Infracţiuni contra persoanei (2007); Constituţia României. Comentariu pe articole, coautor (2008), lucrare distinsă cu premiul „Hanibal Teodorescu" al UJR; Critica raţiunii penale (2009).

Valerian Cioclei

Cristina Rotam

Drept penal. Partea specială
Caiet de seminar

ROTARU, CRISTINA Studii: Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti (1991-1995); Institutul Naţional de Magistratură (1995-19%); doctor în drept. Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti (2004); doctorand al Departamentului Drept Public al Universităţii Las Palmas de Gran Canaria (2000 - prezent). Activitate: conferenţiar universitar la materia Drept Penal - partea specială la Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti (din 2009); formator la Institutul Naţional al Magistraturii, materia Drept Penal (2005-prezent); cadru didactic (din 1996); judecător la Judecătoria sector 5 (1995-1999); judecător la Tribunalul Bucureşti (1999-2004); judecător la Curea de Apel Bucureşti (2004-prezent); redactor responsabil de rubricile de drept penal şi drept procesual penal la revista Curiend Judiciar (din 2008). Publicaţii: autoare a mai multor lucrări şi articole de specialitate, dintre care menţionăm: Legea falimentului - doctrină, jurisprudenţă, legislaţie (2001); Drept penal. Drept procesual penal. Teste grilă pentru examene de an şi examenul de licenţă (2002, 2003, 2005, 2006, 2007), Fundamentul pedepsei. Teorii moderne (2006).

Editura C.H. Beck Bucureşti 2009

Editura C.H. Beck este acreditată CNCSIS - Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din învăţământul Superior Drept penal. Partea specială. Caiet de seminar Valerian Cioclei Copyright © 2009 - Editura C.H. Beck Toate drepturile rezervate Editurii C.H. Beck Nicio parte din această lucrare nu poate iî copiată fără acordul scris al Editurii C.H. Beck. Drepturile de distribuţie în străinătate aparţin în exclusivitate editurii. Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României CIOCLEI, VALERIAN Drept penal - partea specială : caiet de seminar / Valerian Cioclei, Cristina Rotaru. - Bucureşti : Editura C.H. Beck, 2009 ISBN 978-973-135-654-5 1. Rotaru, Cristina 343(498)(075.8) Editura C.H. Beck Cuprins Cuvânt-înainte.......................................................................IX Schema generală de analiză a infracţiunilor.................................1 Titlul L Infracţiuni contra siguranţei statului.........................5 Caracterizare generală a titlului......................................5 întrebări............................................................................8 Speţe.................................................................................9 Teste grilă.......................................................................10 Titlul II. Infracţiuni contra persoanei.....................................12 Capitolul I. Infracţiuni contra vieţii, integrităţii corporale şi sănătăţii........................................................12 Secţiunea I. Omuciderea....................................................12 Caracterizare generală a secţiunii.................................12 întrebări..........................................................................14 Speţe...............................................................................16 Teste grilă.......................................................................25 Practică judiciară...........................................................26 Exerciţiu.........................................................................31 Secţiunea a 11-a. Lovirea şi vătămarea integrităţii corporale sau a sănătăţii.....................................................31 Caracterizare generală a secţiunii.................................31 întrebări..........................................................................34 Speţe...............................................................................34 Teste grilă.......................................................................39 Secţiunea a IH-a. Avortul...................................................40 Caracterizare generală a secţiunii.................................40 întrebări..........................................................................41 Speţe...............................................................................42 Teste grilă.......................................................................42 Capitolul II. Infracţiuni contra libertăţii persoanei........43 Caracterizare generală a capitolului..............................43 întrebări..........................................................................45

Str. Serg. Nuţu Ion nr. 2, sector 5, Bucureşti Tel.: 021.410.08.47; 021.410.08.09; 021.410.08.73; 021.410.08.46 Fax: 021.410.08.48 E-mail: comenzi@beck.ro Redactor: Laura Trifa Tehnoredactor: Cătălin Mantu

.59 Teste grilă.................132 Subiectul nr...........................91 Caracterizare generală a capitolului....104 Subiecte de examen............................................ 4..........................................................................95 Teste grilă........................... 6.............................. 1................88 Teste grilă........................................113 Subiectul nr................78 întrebări........................................................................84 Caracterizare generală a capitolului....................................................................................... 2........................78 Caracterizare generală a titlului............................................53 Teste grilă.................................................................................................................52 Speţe.................................105 Subiectul tir.........................80 Speţe...................121 Subiectul nr.......................>.................................................... 5...........................87 Speţe......................93 Speţe............................ 8..........91 întrebări.......................................................................................................................................117 Subiectul nr.................................................................. 84 Capitolul I.................................................................68 Practică judiciară................................................50 întrebări...........................100 Speţe................................................................................ 7.....................................328 Subiectul nr...............................................................................................................................................102 Exerciţiu. 50 Caracterizare generală a capitolului......... Infracţiuni contra autorităţii.............................77 Titlul V.....101 Teste grilă................................149 ...........................................................................57 Speţe....143 Modtl rezolvare exerciţiu............................82 Titlul VI................................54 Titlul III................................... Infracţiuni contra patrimoniului...........................55 întrebări............ Infracţiuni de serviciu sau în legătură cu serviciul..............................................................................48 Capitolul III...........................................................................................................................................72 Exerciţiu..............................109 Subiectul nr.....................80 Teste grilă................89 Capitolul II..................................................................................98 întrebări....................................... Infracţiuni care aduc atingere unor activităţi de interes public sau altor activităţi reglementate de lege....84 întrebări........................... 3...........46 Teste grilă.......................... Infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei............................răspunsuri..................................... Infracţiuni privitoare la viaţa sexuală............ 10...............98 Caracterizare generală a titlului...... 55 Caracterizare generală a titlului..........105 Subiectul nr.....................................................................................................136 Subiectul nr............................................................................Speţe......................125 Subiectul nr......................96 Titlul VIL Infracţiuni de fals.................................. 9............................................139 Subiecte de examen .........

Cuvânt-înainte Prezenta lucrare se adresează. să încerce să redacteze dispozitivul unei hotărâri judecătoreşti. un prilej de analiză şi dezbatere. Am inserat două hotărâri judecătoreşti. în cadru] unor exerciţii. prunele cinci aferente materiei studiate în primul semestru. ci doar exemple privind modul în care arată o decizie în materie penală. ci s-a urmărit punctarea unor probleme care să suscite discuţii precum şi formarea abilităţii de a argumenta. capitolele şi secţiunile stabilite în tematică. Şi textde acestor hotărâri reprezintă. Caietul propune. Acest Caiet de seminar se doreşte a fi un mijloc de fixare a cunoştinţelor de bază în această materie. de aceea cuprinde o scurtă irecere în revistă a noţiunilor teoretice din titlurile. studenţilor. ca un suport în rezolvarea celorlalte exerciţii. Caietul nu oferă şi rezolvarea speţelor. ca mijloc de verificare a cunoştinţelor. deoarece. Tot în pariea finală se oferă un exemplu de redactare a dispozitivului unei hotărâri. in partea finală. studenţilor de la -Hcultâţile de drept şi este destinată desfăşurării activităţii la seminarele de Drept penal — partea specială. Se urmăreşte prin aceasta stimularea dobândirii unor abilităţi practice incipiente. ce nu se doresc a fi modele de redactare. în practica judiciară din România. liinităndu-se la tematica fixată pentru examenul de an şi pentru examenul de licenţă. întrebări şi teste grilă. speţe cu diferite grade de complexitate. . iar celelalte cinci din materia semestrului al doilea. tui s-a dorit canalizarea atenţiei către o soluţie pretins corectă. fund conceput ca un instrument de lucru pentru seminare. ce pot constitui o bază minimă pentru aptitudini ce vor trebui dezvoltate în activelaîca viitoare a absolvenţilor. plecând de la o speţă dată. oferindu-se şi rezolvarea acestora. în primul rând. lucrarea cuprinde zece subiecte de examen. Lucrarea este structurată conform diviziunilor existente în partea specială a Codului penal. la această disciplină. de asemenea. de fapt.

in timp ce obiectul special se referă doar la libertatea psihică). atunci când. în acelaşi timp. infracţiunile de rezultat au obiect material. în timp ce infracţiunile de pericol nu au. Poate fi obiect material al unei infracţiuni: corpul persoanei. la atentat. La unele infracţiuni există şi un obiect juridic secundar (adiacent). prin care se exprimă valoarea socială ocrotită. I.parte generală. II. unde pe lângă valoarea ocrotită în principal. şi împotriva căreia se îndreaptă fapta (elementul material al infracţiunii). . integritatea fizică şi sănătatea persoanei). în măsura în care valorile ocrotite reprezintă doar un fragment al obiectului generic (spre exemplu. un bun mobil sau imobil. 2. secţiune). pe lângă valoarea ocrotită în mod direct. comun unui grup de infracţiuni (titlu. Subiecţii infracţiunii 1. O infracţiune poate avea şi un obiect juridic special (specific. un înscris etc. Aceste explicaţii pot fi reunite într-o schemă care va fi utilizată pentru analiza teoretică a oricărei infracţiuni cuprinse în partea specială.Credem că modul în care a fost concepută lucrarea permile utilizarea ei şi de către absolvenţii facultăţilor de drept care doresc să urmeze diferite forme de învăţământ postuniversitar. cei care pregătesc un examen de admitere la un Maşter în Ştiinţe penale sau candidaţii la concursurile de admitere în diferite profesii (avocatură. Subiectul activ este persoana care comite nemijlocit sau care participă ia comiterea unei infracţiuni. Fiecare infracţiune are un obiect juridic generic. în mod adiacent sunt ocrotite viaţa. Astfel. magistratură) pot găsi în acest Caiet un instrument util de verificare a cunoştinţelor. Obiectul juridic este reprezentat de valorile şi relaţiile sociale protejate prin incriminarea unei fapte. exerciţiile şi speţele propuse în lucrare pot fi utilizate ca material didactic pe parcursul formelor de pregătire postuniversitară menţionate. la infracţiunea de ameninţare obiectul juridic generic este dat de libertatea persoanei. Autorii Schema generală de analiză a infracţiunilor Pentru buna înţelegere a explicaţiilor teoretice din partea specială este necesară trecerea în revistă a unor cunoştinţe predate !a disciplina Drept penal . capitol. De regulă. este protejată şi o altă valoare socială (spre exemplu. Obiectul material este reprezentat de acea entitate mate rială. siguranţa statului. propriu). Obiectul ocrotirii penale 1.

III. Ea constă în preexistenta unei realităţi (situaţie. destul de reduse ca număr. Latura subiectivă reprezintă atitudinea psihică a făptuito rului faţă de propria faptă. Latura obiectivă a oricărei infracţiuni are trei componente: Elementul material (verbum regens) este chiar actul de conduită interzis şi poate fi realizat. Nu toate infracţiunile presupun o situaţie premisă. acţiunea de ucidere. adică să fie circumstanţiat (calificat). Locul şi timpul săvârşirii infracţiunii pot constitui. 2. Trebuie stabilit dacă subiectul pasiv poate fi orice persoană sau doar una care are o anumită calitate. Există două forme de vinovăţie. în cazul infracţiunii de furt calificat. Latura obiectivă a infracţiunii este acea conduită aptă să producă o modificare a realităţii. 321 C. la pruncucidere etc. este necesar ca fapta să se comită în timp de război. instigatori) sau dacă pluralitatea de făptuitori este necesară în mod natural (ex: incestul). stare) fără de care comiterea faptei nu este posibilă (spre exemplu. respectiv dacă subiectul pasiv este calificat (circumstanţiat). Trebuie. pe care legea penală o sancţio nează. iar în iazul unor infracţiuni.pen. stabilit. elemente circumstanţiale prin care se realizează varianta agravată sau calificată a unei infracţiuni: spre exemplu. Locul şi timpul pot constitui. Vinovăţia este atitudinea psihică a făptuitorului faţă de faptă şi urmarea ei. militar. fie printr-o inacţiune (spre exemplu omisiunea de a denunţa de îndată săvârşirea unei infracţiuni. de asemenea. Intenţia se prezintă în două modalităţi: directă (autorul prevede rezultatul faptei şi îl urmăreşte) şi indirectă (autorul prevede rezultatul. existenţa sarcinii în cazul infracţiunii de provocare ilegală a avortului etc). timpul nopţii. Este important de precizat. V. ci socoteşte fără temei că acesta nu se va produce) şi simplă (autorul nu prevede rezultatul. sau locul public. în cazul trădării) sau într-un rezultat (spre exemplu o pagubă materială în cazul înşelăciunii). în cazul infracţiunii de trădare prin ajutarea inamicului (art. Elementul principal al laturii subiective este vinovăţia. Există un subiect pasiv circumstanţial. Urmarea imediată este modificarea pe care realizarea elementului material o produce asupra realităţii. Culpa se prezintă. fie printr-o acţiune (spre exemplu. intenţia şi culpa. 156 C. dar rezultatul produs este mai grav decât cel urmărit sau acceptat. în unele cazuri. existenţa unei persoane în viaţă în cazul infracţiunii de omor. Situaţia premisă este o condiţie prealabilă pentru existenţa infracţiunii. Subiectul pasiv este persoana fizică. în cazul nedenunţării). în cazul omorului. deşi trebuia şi putea să-1 prevadă). în alte cazuri.pen. dimpotrivă. VI. această legătură trebuie stabilită în cazul infracţiunilor de rezultat (materiale) şi rezultă implicit din comiterea faptei (ex re) în cazul infracţiunilor <Jc pericol (formale).). la care se pot adăuga unele condiţii privind mobilul sau scopul infracţiunii. Cu privire la timp. . dar îl acceptă). cetăţean român etc). nu îl urmăreşte. sau acţiunea de luare a unui bun mobil din posesia altuia. în două modalităţi: cu prevedere (autorul prevede rezultatul. să aibă o anumită calitate (funcţionar.Este de interes dacă subiectul activ nemijlocit poate fi orice persoană sau dacă acesta trebuie să îndeplinească o anumită activitate. cea care suferă răul provocat prin infracţiune. dacă fapta poate fi săvârşită în participaţie (autori. praeterintenţia.) este necesar ca fapta să se comită în public. spre exemplu. nu îl acceptă. nu îl urmăreşte. este susceptibilă de a fi realizată doar de un autor unic (in persana propria). Cu privire la loc. complici. spre exemplu. cum este cazul la nedenunţare. în cazul pruncuciderii (copilul nou-născut) sau în cazul ultrajului (funcţionarul). spre exemplu. sau juridică. vătămată prin comiterea faptei. sau juridic (ex: complotul sau asocierea în vederea săvârşirii de infracţiuni). ambele forme se combină într-o formă mixtă. condiţii esenţiale pentru existenţa infracţiunii. IV. Legătura de cauzalitate este relaţia cauză-efect ce trebuie să existe între elementul material şi urmarea imediată. la rândul ei. în cazul ultrajului contra bunelor moravuri (art. în cazul furtului). calitate. aceasta poate consta într-o stare de pericol (spre exemplu o stare de pericol cu privire la siguranţa statului. dacă infracţiunea poate avea mai mulţi autori sau. Praeterintenţia sau intenţia depăşită este o formă hibridă de vinovăţie în care autorul comite cu intenţie o faptă.

independenţa. în acest sens trebuie făcută distincţia între: acte preparatorii. aeronave. la unele infracţiuni însă este calificat. Subiecţii infracţiunii 1. consumare. Scopul este acel factor psihic de natură raţională. respectiv: suverani tatea.) subiectul activ are calitatea de cetăţean român sau apatrid cu domiciliul în România. calitatea autorului este aceea de cetăţean străin sau apatrid care nu domiciliază pe teritoriul României. Există întotdeauna varianta de bază a unei fapte. — la infracţiunile de spionaj şi acţiuni duşmănoase contra sta tului. varianta tip. 156. Obiectul ocrotirii penale 1. infracţiunea de trădare prin transmiterea de secrete. Infracţiunile contra siguranţei statului sunt lipsite în general de obiect material. De exemplu: — la infracţiunea de trădare. epuizare. 157 C. unde obiectul material este alcătuit din documente sau date care constituie secrete de stat (în măsura în care datele sunt redate pe un suport material). VII. Titlul I Infracţiuni contra siguranţei statului Caracterizare generală a titlului I. incontrolabil. art. 155. VIIL Variantele infracţiunii se referă la incriminarea diferenţiată a unor fapte. ce pot fi luate în urma comiterii unei fapte penale. ca atare. acestea putând fi variante agravate sau variante atenuate. Prezintă interes felurile pedepselor principale aplicabile unei infracţiuni (detenţiunea pe viaţă. Subiectul activ. art. predate sau procurate inamicului. respectiv pedepse. care îl împinge pe individ spre un anumit comportament. la infracţiunea de atentat care pune în pericol siguranţa statului sau de atentat contra unei colectivităţi există un obiect material secundar reprezentat de corpul persoanei (persoanelor) asupra cărora se acţionează. La cele mai multe infracţiuni din acest titlu subiectul activ nu este circumstanţiat. in cele trei modalităţi legislative (art. Sancţiunile sunt acele măsuri cu caracter coercitiv. unde obiectul material este constituit din teritorii. la care se pot adăuga diferite variaţiuni în raport cu incriminarea de bază. de regulă iraţional şi. amenda penala). XIX. oraşe. măsuri educative şi măsuri de siguranţă. tentativă. absenţa calităţii pretinse în textul de lege fiind de natură a conduce la o altă încadrare juridică. 2. precum şi infracţiunile pentru care aplicarea pedepselor complementare este obligatorie. II. Formele infracţiunii se referă la fazele de desfăşurare a activităţii infracţionale din punctul de vedere al laturii obiective.pen. Obiectul material. unitatea şi indivizibilitatea. Excepţie fac: infracţiunea de trădare prin ajutarea inamicului. care desemnează rezultatul prefigurat şi urmărit de individ printr-un anumit comportament. în raport cu gradul de pericol social pe care îl prezintă. . armament.Mobilul este acel factor psihic de natură afectivă. închisoarea. valori ete. Obiectul juridic Valoarea protejată prin incriminările din acest titlu este reprezentată de statul român împreună cu trăsăturile sale fundamentale stabilite prin Constituţie.

masele de mineri să săvârşească acţiuni violente ce au fost de natură să slăbească puterea de stat întrunesc elementele constitutive ale instigării la infracţiunea de subminare a puterii de stat.M. după trecerea sa în rezervă. b) în condiţii de luptă. punând astfel în pericol siguranţa statului. 156 şi art.pen. 2. b) cetăţeanul român sau persoana fără cetăţenie care domicili ază pe teritoriul statului român. S-a apreciat de către instanţa supremă că faptele inculpatului CM. în urma acestei descinderi în forţă. în exercitarea atribuţiilor aferente funcţiilor de conducere avute la Secţia Judeţeană D. c) crearea unei stări de pericol pentru siguranţa statului. b) decesul. vătămarea integrităţii corporale ori a sănătăţii unei persoane care îndeplineşte o activitate importantă de stat sau altă activitate publică importantă. b) nu poate fi un cetăţean străin.pen. Infracţiunea de „Trădare prin ajutarea inamicului" (art. documente conţinând date şi informaţii cu caracter secret.Guvernului. şi apoi la U. c) cetăţeanul străin sau persoana fără cetăţenie care nu domicili ază pe teritoriul statului român. a S. 4.) subiectul activ: a) nu poate fi un cetăţean român. unele clasificate secret de stat. al Parlamentului şi al unor partide politice. Ulterior. 3.) au ca subiect activ: a) numai cetăţeanul român. în schimbul unor avantaje materiale. 155. Care este încadrarea juridică a faptei? Teste grilă 1. Este corectă reţinerea participaţiei improprii? Este corectă reţinerea variantei atenuate şi nu a variantei tip (acţiune armată)? 2. 156 C. pe care le-a deţinut la domiciliu.) urmarea imediată principală constă în: a) crearea unei stări de pericol pentru viaţa. Fiindu-i percheziţionată locuinţa.N. începând cu anul 1996. c) poate fi atât cetăţean român. în cazul infracţiunii de „Complot" (art. a sustras mai multe documente. a încercat să pună la dispoziţia unui ziarist de la cotidianul J. sub forma participaţiei improprii. c) în timp de război. inculpatul I. de a determina. cu intenţie. art.I. Infracţiunile de trădare (art. s-au găsit mai multe documente. dar a fost surprins în flagrant în timp ce se deplasa la întâlnirea cu ziaristul respectiv. 167 C. 157 C.pen. în varianta atenuată. cât şi cetăţean străin. primulministru a fost obligat să demisioneze.R. 160 C.pen. precum şi mai multe casete audio cu date şi informaţii secrete. precum şi în unele secţii de poliţie.) poate fi săvârşită numai: a) pe câmpul de luptă. La infracţiunea de „Atentat care pune în pericol siguranţa statului" (art. integritatea corpo rală ori sănătatea unei persoane care îndeplineşte o activitate importantă de stat sau altă activitate publică importantă.C. (XXX) Bucureşti. .

V. VII. aceea de nedenunţare. Latura obiectivă Elementul material. Locul şi timpul în general nu prezintă relevanţă. 160 C. un element esenţial în cazul acestei infracţiuni. Pentru existenţa unor infracţiuni este necesară o pluralitate de făptuitori (de exemplu: complotul. legătura de cauzalitate trebuie stabilită. 160 C. în cazul art. există în schimb . în cazul unor infracţiuni putem constata şi existenţa unei urmări imediate secundare: spre exemplu. III. art. Ciinsumarea infracţiunilor are loc în momentul producerii stării de pericol. în cazul variantei tip. în cazul multor infracţiuni elementul material are şi o cerinţă . calitatea autorului este aceea de funcţionar. Infracţiunile contra siguranţei starului se săvârşesc. nu este vorba despre scopul ca element al laturii subiective. în cazul unei urmări imediate secundare. fiind aşadar infracţiuni comisive. instigare. Variantele infracţiunilor Deoarece sunt fapte cu un grad de pericol generic ridicat. 173 C pcn. legiuitorul nu a prevăzut decât într-un riiţui caz o variantă agravată [art. 171 C. subminarea puterii de stat). infracţiuni. VIII. ca atare.pen.reprezentantul unui stat străin. aşadar. Urmarea imediată se caracterizează prin producerea unei stări de pericol pentru siguranţa statului. însă pot exista şi excepţii: în cazul infracţiunii de trădare prin ajutarea inamicului faptele trebuie săvârşite în timp de război. Latura subiectivă Vinovăţia. 157 C. Toate infracţiunile contra siguranţei statului se comit cu intenţie. De exemplu. Situaţia premisă Unele din infracţiunile acestui titlu presupun existenţa unei situaţii premisă. 165 alin. Fiind vorba de infracţiuni de pericol. Formele infracţiunilor Prin derogare de la principiul conform căruia actele preparatorii nu sunt sancţionate în sistemul nostru de Drept penal. Legătura de cauzalitate. în cazul variantei atenuate. de regulă.la infracţiunea de divulgare a secretului care pune în pericol siguranţa stalului. sub aspectul laturii subiective. este menţionat cuvântul „scop".pen. sau a unor documente sau date ce pot periclita siguranţa statului. la care tentativa nu este posibilă. în cazul infracţiunii de trădare prin transmiterea de secrete este necesară existenţa unor secrete de stat. (2)]. prin acţiuni. IV. pot servi pentru individualizarea pedepsei aplicate inculpatului. Infracţiunile contra siguranţei statului sunt susceptibile de a fi săvârşite în participafie: coautorat. Deşi în art. urmarea secundară constă într-o atingere adusă vieţii. moment ce coincide. (atentatul care pune în pericol siguranţa statului) — o persoană care îndeplineşte o activitate de stat importantă sau altă activitate publică importantă. de regulă. motiv pentru care infracţiunile din acest titlu sunt infracţiuni de pericol. ci de un scop ce fine de realizarea laturii obiective. cu excepţia infracţiunii de nedenunţare care. 2. In unele cazuri avem şi un subiect pasiv secundar: în cazul infracţiunii prevăzute de art. Timpul este. Subiectul pasiv. chiar ir. omisivă.specială (spre exemplu: fapta să fie de natură să slăbească puterea de stat).pen. (infracţiuni contra reprezentantului unui stat străin) . La loate infracţiunile contra siguranţei statului subiectul pasiv principal este statul. legătura de cauzalitate rezultă ex re. face excepţie nedenunţarea (art. complicitate. VI. (l)].. Există şi o infracţiune omisivă. Mobilul şi scopul nu prezintă relevanţă pentru realizarea infracţiunilor. varianta de bază (tip).pen. poate fi săvârşită atât cu intenţie cât şi din culpă. 170). Tentativa se pedepseşte la toate infracţiunile din acest titlu jart 173 alin. integrităţii corporale sau sănătăţii celui ce îndeplineşte o activitate importantă de stat sau publică. prevede că în cazul unor infracţiuni contra siguranţei sloiului actele de pregătire sunt asimilate tentativei şi. cu momentul realizării i material. în cazul art. suni sancţionate.

Care este situaţia premisă a infracţiunii de trădare prin aju tarea inamicului? 16. 31 alin. în toamna anului 1991. 264 C. au distrus bunuri. Care este diferenţa între infracţiunea de trădare şi cea de spionaj? 6. Care este subiectul pasiv secundar al infracţiunii de atentat care pune în pericol securitatea statului? . au prixJus vătămări corporale şi moartea a patru persoane. minerii au ocupat abuziv mai multe trenuri a căror circulaţie a fost deturnată. pedeapsa complementară: . Care este elementul material al infracţiunii de atentat contra unei colectivităţi? 8.ia!ă. . tăinuirea şi favorizarea săvârşite de soţ sau o rudă apropiată se sancţionează.trei infracţiuni pentru care au fost prevăzute variante atenuate [an.. S-a reţinut în fapt că.pen. Infracţiunea de trădare prin transmitere de secrete are obiect 4. Care este subiectul activ al infracţiunii de trădare? 2. 157 alin. Ajunşi în i:aji. Care este cerinţa esenţială în cazul infracţiunii de subminare a economiei naţionale? 11.). (2). 173 alin.pen. Poate exista complicitate în cazul infracţiunii de complot? 14. Care este forma de vinovăţie în cazul infracţiunii de nedenuntare? Speţe 1. dar limitele pedepselor se reduc la jumătate [art. Care este cerinţa esenţială în cazul infracţiunii de compro mitere a unor interese de stat? 15. instigaţi fiind de inculpatul CM. IX. Care este diferenţa între noţiunea de „acţiune armată" şi cea de „acţiuni violente săvârşite de mai multe persoane împreună" în cazul infracţiunii prevăzute de art. de regulă pedeapsa detenţiunii pe viaţă alternativ cu pedeapsa închisorii de la 15 la 25 de ani.? 12. (2)]. 166 C. (1)] şi o cauză de reducere a pedepsei pentru partici pantul care înlesneşte arestarea infractorilor după ce urmărirea penală a început ori infractorii au fost descoperiţi [art. Ce se înţelege prin noţiunea de propagandă în contextul infracţiunii prevăzute de art. 169 alin. „actele de diversiune"? 10.pen. art. 172 alin. sub pretextul unor revendicări salariale. (2). Care este urmarea imediată în cazul infracţiunii de comu nicare de informaţii false? întrebări 1. minerii au atacat forţele de ordine şi au pătruns în sediul material? 3. 163 C. printre altele. 162 alin. bare metalice şi sticle iiKriiiiiare. (2). au violat o femeie.este prevăzută o cauză de nepedepsire pentru participantul care denunţă săvârşirea infracţiunii înainte de consumarea ei [art. (2) raportat la art. 162 alin. pentru infracjiunea prevăzută de art.pen. Care este elementul material în cazul infracţiunii prevăzute de art. a fost condamnat. Care este subiectul activ al infracţiunii de acţiuni duşmă noase contra statului? 5.tăinuirea şi favorizarea privitoare la infracţiunile contra sigu ranţei statului se pedepsesc mai sever în comparaţie cu infrac ţiunile prevăzute de art. Ia care se asociază. tulburând activitatea de transport pe calea ferată. Pe drumul spre Bucureşti. de regulă. (3) şi (4)). înarmaţi cu bastoane de cauciuc. în cazul celor mai grave infracţiuni contra siguranţei statului. tot diferit faţă de regimul comun.pen. Care este tipul de participaţie în cazul infracţiunii de complot? 13. 7. Sancţiuni Pentru aceste infracţiuni sunt prevăzute sancţiuni foarte aspre. 172 alin. 162 Cod penal? 9. respectiv art. (3) şi (5) C. un număr mare de mineri (de ordinul miilor) a venit din Valea Jiului în Bucureşti. art. 221. Inculpatul CM. (2) C.

Lovirea şi vătămarea integrităţii corporale sau a sănătăţii. 3. . Avortul. Secţiunea I.Titlul II Infracţiuni contra persoanei în Titlul II sunt cuprinse infracţiunile care au ca obiect juridic generic persoana omului. drepturile şi libertăţile fundamentale ale acesteia: viaţa. 278/2006.infracţiunile din acest capitol au fost abrogate prin Legea nr. Obiectul juridic. 2.Infracţiuni privitoare la viaţa sexuală (Capitolul III) şi . integrităţii corporale şi sănătăţii (Capi tolul I). . integrităţii corporale şi sănătăţii Acest capitol este format din trei secţiuni: 1. libertatea şi demnitatea. Omuciderea Caracterizare generală a secţiunii I. integritatea corporală şi sănătatea. Obiectul ocrotirii penale 1. Valoarea ocrotită prin intermediul infracţiunilor din această secţiune este viaţa persoanei.Infracţiuni contra libertăţii persoanei (Capitolul II).Infracţiuni contra demnităţii (Capitolul IV) . Capitolul I Infracţiuni contra vieţii. . Titlul este structurat pe patru capitole: .Infracţiuni contra vieţii. Omuciderea.

176 lit. e) C. 176 lit.pen. Subiectul activ. Autor al infracţiunilor de omucidere poate fi în general orice persoană.. procurorul. pen. în general.]. V. în moartea victimei. Locul public reprezintă un element circumstanţial în cazul infracţiunii de omor calificat [art. cu excepţia infracţiunii de determinarea sau înlesnirea sinuciderii. Pot exista cazuri în care legea prevede un subiect activ circumstanţiat. Obiectul material este reprezentat de corpul unei persoane în viaţă. jandarmul sau militarul. 179 C. c)]. Urmarea imediată constă. judecătorul. g)]. 2. 175 lit. Există o singură excepţie. IV. 175 lit. unde elementul material constă în acţiunea de a determina sau de a înlesni sinuciderea. dar poale consta şi într-o inacţiune (lipsirea unei persoane bolnave de îngrijirea necesară datorată). de exemplu: în cazul infracţiunii de pruncucidere. în anumite cazuri. Subiectul pasiv. în cazul art. printr-o acţiune. i) C. Locul şi timpul în general locul şi timpul nu prezintă relevanţă în cazul acestor infracţiuni. Latura obiectivă Elementul material este reprezentat de uciderea unei persoane şi se realizează. subiectul activ este mama copilului nou-născut. Situaţia premisă este dată de existenţa unei persoane în viaţă. în cazul infracţiunii de omor deosebit de grav [art. de exemplu femeia gravidă. Subiecţii infracţiunii 1. Poate fi subiect pasiv orice persoană în viaţă.pen. soţul sau o rudă apropiată. . unde poate consta şi în încercarea de sinucidere a victimei. legea prevede un subiect calificat. HI. II. poli ţistul.2. în cazul omorului deosebit de grav prevăzut de art. în cazul acestor infracţiuni. în cazul infracţiunii de omor calificat [art.

pen. pentru a putea fi diferenţiată infracţiunea de omor (tentativă de omor) de alte infracţiuni contra persoanei? 5. Care este conţinutul noţiunii „în public" în cazul infracţiunii du omor calificat? 15. 4. Legiuitorul a incriminat săvârşirea omuciderilor cu intenţie (omor. în cazul infracţiunii prevăzute de art. Este sancţionată eutanasia în Dreptul penal român? 3. Consumarea are loc în momentul producerii urmării imediate. 175 şi art. Ce se înţelege prin sustragere de la urmărire sau arestare în cazul infracţiunii de omor calificat? 13. Care sunt teoriile privind apariţia vieţii? Care sunt teoriile privind momentul instalării morţii? 2. care îmbracă aspectul unor infracţiuni distincte (art. Ce persoane intră în categoria de „rude apropiate"? 10. 176 lit. Poate fi comisă infracţiunea de omor şi prin acte omisive? . Care sunt condiţiile pentru a putea reţine că omorul a fost i'omis cu premeditare? 8. 176 C. „stare de tulburare pricinuită de naştere"? întrebări 1. Ce înseamnă „starea de neputinţă a victimei de a se apăra"? 11. este posibilă. omorul are şi două variante calificate. Sancţiuni Pedeapsa cu închisoarea sau pedeapsa detenţiunii pe viaţă.iii!eiiiat după naştere". Ce se înţelege prin expresia „cruzimi" în cazul omorului deosebit de grav? 16. VII. determinarea sau înlesnirea sinuciderii). dar şi din culpă (uciderea din culpă). 176 C.Legătura de cauzalitate între acţiunea sau inacţiunea ce reprezintă elementul material şi urmarea imediată (decesul victimei sau încercarea de sinucidere) trebuie stabilită. IX.). art. 174.? 17.pen. 175. în cazul reţinerii omorului pentru a înlesni sau ascunde săvârşirea unei infracţiuni [art.pen. Care sunt opiniile privind timpul scurs între omorul săvârşit anterior şi cel ce face obiectul judecăţii. sau intră în concurs cu cea de omor? 14. nu este posibilă la uciderea din culpă. Care este conţinutul conceptelor de „copil nou-născut".pen. Care sunt elementele obiective ce permit conturarea vino văţiei. în cazul infracţiunii de pruncucidere şi a celei de determinare sau înlesnire a sinuciderii. .] această infrac ţiune este absorbită. Mobilul şi scopul nu prezintă relevanţă în privinţa existenţei infracţiunilor. alternativ cu pedeapsa închisorii şi interzicerea unor drepturi. h) C. Formele infracţiunilor Tentativa se sancţionează doar în cazul infracţiunilor de omor (art. Este diminuată sau înlăturată răspunderea penală în caz de unor in persana sau aberaţia ictus dacă autorul a exercitat o acţiune ucigaşă? 6. art. Care este deosebirea între omorul săvârşit prin mijloace ce pun în pericol viaţa mai multor persoane şi omorul săvârşit asupra a două sau mai multor persoane? 12. Aceste infracţiuni nu pot fi continue sau continuate. Sunt sancţionate actele preparatorii în cazul omuciderilor? 7. Care este condiţia ce trebuie îndeplinită pentru ca uciderea unei femei gravide să constituie omor deosebit de grav? 18. c) C. VIII. 175 lit.). Poate coexista premeditarea alături de scuza provocării? 9. dar nu este sancţionată. Latura subiectivă Vinovăţia. VI.. Variante Pruncuciderea are doar variantă tip. din cauza specificităţii urmării imediate.

aflată într-o avansată stare de ebrietate.J. căderea ci fiind auzită de inculpat. decizia nr. socrul său în vârstă de 75 de ani. (1) lit. (1) lit.. în speţă.C. Inculpatul. comisă în condiţiile art. în vârstă de 81 de ani si suferind de anumite afecţiuni (diabet. Ce se poate reţine in sarcina mernpatului care a lovit victima. ce a determinat moartea. în legătură cu apli carea art.U ■ - . producând tumefiere a acestuia şi. Care estejncadrarea juridică a faptei? ulpatul a aphcat victimelo lovitură *dp cuţit. care avea un conflict mai vechi cu victima.pen. Inculpatul a lovit victima. AJU-C CfuJLţSlj>» C£ 5. având ca urmare moartea victimei? . Ce se va reţine în sarcina inculpatului care a imobilizat viclinui şi a lovit-o timp de 8 ore cu o nuia pe tot corpul. „îmbi base alcoolică ce depăşeşte limita legală". în cazul comiterii unui omor calificat asupra soţului sau unei rude apropiate? (RIL. Ce se va reţine în sarcina inculpatului? 7. asupra a două persoane. Ce se înţelege prin „vehicul cu tracţiune mecanică". (3)? (REL. provocându-i astfel o hemoragie meningo-cerebrală. în cazul actelor de violenţă comise. lezând pleura şi producându-i un pneumotorax. dintre care doar una a decedat? (RIL. Este corectă înca drarea juridică? rvu(p % K-^-P4^ &&< i ~^i ' 6. IV din 26 septembrie 2005 ). dar care au declanşat o meningită acută. a lovit victima cu sapa în cap.______ 4. care a părăsit locul faptei. Inculpatul a determinat victima prin lovituri repetate să iasă din camera situată la etajul IV pe uşa unui balcon fals. Victima a părăsit balconul. ruperea unor organe — constituie infrac ţiune în ipoteza în care nu a intervenit moartea victimei? Dacă da. 1 5 ^ . Fapta inculpatului de a arunca victima de la etajul al Hl-lea al unei clădiri. în aceeaşi împrejurare. ale coastelor. 23. Care a fost soluţia adoptată de I. provocându-i leziuni grave . care este încadrarea juridică a faptei?. Care este încadrarea juridică a faptei? 8. b). sprijinindu-se .C.J.C. i-a \$UrA.fracturi ale coloanei vertebrale. în cazul infracţiunii de ucidere din culpă? 20. Inculpatul. în legătură cu inci denţa dispoziţiilor art. 176 alin.C. decizia V din 20 februarie 2006). de mai multe ori în cap şi peste corp cu un ciomag. Această lovitură nu a pus în primejdie viaţa victimei. cu intenţia de a ucide. o puternică loviluiâ cu pumnul. în cele din urmă. Care a fost soluţia adoptată de I. în cazul infracţiunii de determinare sau înlesnire a sinu ciderii? 22. 178 alin. în legătură cu problema caracterului complex al infracţiunii de ucidere din culpă. d) C. La nivelul căror elemente constitutive apar diferenţe între infracţiunea de omor şi cea de determinare sau înlesnire a sinu ciderii? 21. 174-175 ljţ. iar aceasta a decedat. decizia I din 15 ianua rie 2007). ulcer) s-a deplasat în acea zi cu bicicleta la parcela pe care o avea pentru a desfăşura munci agricole. Speţe j 1. 24. „stare de ebrietate". nervos că fiica sa în vârstă de 2 luni plângea. care a proiectat-o într-un bazin cu ape reziduale. după o scurtă alter caţie.19. survenită la un orga nism cu grave alterări hepato-renale şi miocardice. aplicat o lovitură puternică cu palma în cap. Care a fost soluţia adoptată de I. aşa cum se arată în raportul de constatare medico-legală.pen. decesul? V^ h i~ j ^6 L C Mj u — W .J. Lovitura a determinat i^r" J o înfundare a oaselor craniene şi o dilacerare a creierului ce a avut r* ca efect moartea copilului. cu consecinţa unor contuzii cranio-cerebrale vindecabile în 7-8 zile. cu focare multiple. instanţa a reţinut că victima. a cărui lamă a pătruns în cavitatea toracică prin spaţiul intercostal. 3. Care este elementul material şi cerinţa esenţială ataşată acestuia. Cum poate fi calificată fapta inculpatului de a fi aplicat victimei. pricinuit de situaţia juridică a acelei parcele. Instanţa 1-a condamnat pe inculpat pentru săvârşirea infracţiunii de omor calificat prevăzută de art. şi a necesitat 18 zile de îngrijiri medicale. fără a încerca să o salveze? OAi:)^ 4 \ i $ 9. 75 alin.C. b) C.C. ieşirea normală fiind blocată de el.

în condiţiile date. inculpatul şi victima. victima se afla la masă împreună cu inculpatul şi familia acestuia. a aplicat victimei o lovitură cu un cuţit de 1*T*)10. A 17. având în vedere că inculpatul susţine că a fost în eroare cu privire la identitatea victimei. cu un cuţit de dimensiuni mari. care a atins sârma gardului încărcată cu electricitate? Care este forma de vinovăţie? '. mai putea reveni în clădire. cu autoturismul pe care îl conducea cu mare viteză. o lovitură care a avut ca efect secţionarea arterei \^. i-a aruncat hainele în stradă şi i-a închis uşa de la balcon. Pentru acest motiv. rude de gradul 5. din răzbunare. în partea infe. Care este încadrarea juridică a faptei unei persoane care. determinate de faptul că inculpatul nu-şi îndeplinea în bune condiţii obligaţiile de întreţinere. fl^ a cauzat astfel moartea victimei. Inculpaţii. între cei doi s-a iscat o ceartă determinată de modul în care inculpatul îşi îndeplinea obligaţiile de întreţinere. Nemulţumit că soţia sa părăsise domiciliul conjugal şi introdusese acţiune de divorţ. Ce se va reţine în sarcina inculpatului? WLA 15. producându-i un traumatism cranio-cerebral acut. Care este încadrarea juridică a faptei? M o?î n speţă. aflat în stare de ebrietate. ^icjiujie_Ja_^areJnşă_ji_je^unjajL In ziua săvârşirii faptei. Inculpatul a aplicat victimei cu un briceag. victima a introdus o acţiune pentru rezilierea contrac tului. a fost lovită de acesta în cap cu un par smuls dintr-un gard. a căzut şi s-a accidentat mortal. care s-a interpus între cei doi.v iară a coapsei. care. în sensul că nu a prevăzut interpunerea acesteia? 3 1. a provocat la «curt timp moartea victimei. Care este încadrarea juridică a faptei? Care este forma (şi modalitatea) de vinovăţie? Ml2. ^ gpri'ectând cablul de la reţeaua de curent electric de 220 volţi. între cei doi existau relaţii încordate. cu fractură de boltă şi iradiere la bază. Constituie infracţiune fapta unei persoane de a încerca. la \KJiT&M t|ardu! împrejmuitor din sârmă al terenului său. singurul loc prin care. victima a fost urmărită de inculpat. suferind leziuni ce i-au pus în pericol viaţa. Care va li juridică a faptei. după ce şi-a aşteptat soţia la locul de muncă şi au mers împreună într-un parc. inculpatul i-a cerut să plece de sub balconul său. impropriu de a fi purtat în mod obişnuit asupra unei persoane. femurale şi care. când se afla în această poziţie periculoasă. iar ulterior. în cele din urmă. Victima şi-a pierdut echilibrul. inculpatul a atras-o într-un loc retras. cei doi s-au întâlnit din întâmplare la un bufet. care este încadrarea juridică? . a avut drept rezultat moartea victimei. deşi a încercat să fugă. Inculpatul. Care este încadrarea juridică a faptei? 14. chiar dacă acestea nu au fost lovite datorită modului în care au acţionat spre a se salva? Dacă da. cultivat cu porumb. în timp ce se îndrepta spre casă. după trei săptăde la un incident în cursul căruia inculpatul şi victima s-au lovit reciproc. să lovească vieri mpite.cu picioarele de pervazul ferestrei a& la etajul HI şi. în timp ce se lupta cu fiul victimei a aplicat o de cuţit victimei. unde i-a aplicat o lovitură în regiunea gâtului. din cauza unei hemoragii puternice. Care este încadrarea juridică a faptei? _. In speţă. însoţit de alte trei persoane şi. spre fereastra de la casa scărilor.s-au înarmat cu bucăţi lemn smulse dintr-un gard şi au aplicat victimei lovituri violente ■'în zona capului. iar inculpatul. au încheiat un contract de vânzare-cumpărare cu clauză de întreţinere. determinând-o astfel să se deplaseze pe spaţiul îngust unde se afla. s-a reţinut în fapt că într-o seară. după ce s-au înţeles să aplice victimei o corecţie ~ '^ s ^ ^ nOl & râ' însă uciderea acesteia .

i. partea vătămată nu figurează ca tată al acestuia. i*W*S (*> 18. Este corectă soluţia? U*. Victima a decedat. Dacă inculpatul a ucis-o pe partea vătămată. 1-a adus în domiciliu şi i-a dat îngrijirea necesară. dar ditLprob. în actul de naştere al inculpatului. care va fi încadrarea juridică a faptei? .bucătărie în zona pieptului. jqculpatuj a considerat-o pe partea vătămată ca fiindjaţâi sau. dintre mamă <?j patiffl vfttamata Acesta din urmă 1-a considerat întotdeauna drept copilul său.*<M<*. rwlpnin dintre g' fiind de notorietate în comuna în care locuiau . în speţă. La rândul lui. Instanţa 1-a con damnat pe inculpat pentru infracţiunea de omor ca|ificat.e rezullăxu certitudine că inculpatul s-a născut din relaţiile din afara_j£ăsâtorie. nefiind stabilită paternitatea.J.comis di interes material.

i'? ) drarea juridică a far !. aflată în stare gravă de ebrietate. pe cure . iJuî"{L. cu bunul sustras asupra sa. punându-i în pericol viaţa? <y. De faţă la luarea declaraţiei a fost . calificarea juridică 'a faptei unei persoane care. X a fost chemat la o secţie de poliţie pentru a i se lua o declaraţie în calitate de făptuitor. iar aceasta a decedat din cauza şocului hipotermic? f) h r). *Vi . ţ. a aplicat paznicului o puternică. inculpatul a izbit-o cu gâtul de balustrada metalică a unui podeţ. prima instanţă a reţinut existenţa agravantei prevăzute de art^iîS4iţ^d) cu motivarea că.19. persoană în vârstă. pentru a păstra acel toracică . la sfârşitul lunii noiembrie. a şi ucis^p. dacă fapla a fost săvârşită după ce hotărârea de divorţ a fost atacată cu recurs de către făptuitor. în speţă.22. iar aceasta a decedat. săvârşind un furt în dauna unităţii şi fiind surprinsă de paznic imediat după aceea. lo. Care este încadrarea juridică a firptei lîî&ulpatului care a J lăsat victima. Care este înca- în regiunea icică. fă/ă a le răni pe celelalte? . pe câmp. 'j-f. datorită unei stări avansate de ebrietate? y~pH > 2l. pe vreme geroasă. Care din cele două soluţii este corectă? 24. grav rănită. Instanţa de apel a schimbat încadrarea juridică.noap tea. Ce încadrare juridică se poate reţine pentru fapta inculpaii de a intra într-o încăpere unde dormeau mai multe persoane şi de a trage rafale de pistol automat în direcţia uneia din ele. dar numai pe capătul de cerere privind partajul. în timp ce aceasta se afla -i-j în pat înuvun somn adânc. . provocându-i leziuni prin ele însele mortale. Care va fi calificarea juridică în cazul uciderii soţului. hotărârea Fiind definitivă şi irevocabilă? e încadrare juridică poate primi fapta inculpatului de a fi ucis victima prin aruncarea de la etajul VII. inculpatul major a aruncat victima în vârstă de 9 ani de pe un pod plutitor.A"1 ! r..?Jf (]U p5 violarea ei.viu«4-de_£uţit 26.irrspe{â. . după ce a împuşcat victima 'în piept şi aceasta. jfij ^J^?~^ > •?■ Y 23. parţial dezbrăcată.vv : f -. în ceea ce priveşte desfacerea căsătoriei. reţinând în cauză doar infracţiunea de omor. nu a mai putut opune rezistenţă.

la un moment dat. Care este încadrarea Jl """în. inculpatul ah?o^l*frM &9£ cu zahăr... j . aw sustras dintr-un vagon saci 28... a plecat acasă la acesta. interesând mai mult de jumătate din \ suprafaţa corpului. stază în organe şi care au produs decesul victimei. dacă nu renunţă. cu toate că femeia le-a spus că. aflat în practică._. Care este înca drarea juridică a faptei? ' î . soţia 1-a informat despre prezenţa unui poliţist în debara.. câ afa ptei? fiind văzut de o femeie de serviciu. a sărit pe geam de la o înălţime de 31 m. lovituri care au i"jprovocat multiple echimoze. X s-a înarmat cu un cuţit şi i-a aplicat studentului o lovitură în zona toracică..P. Ce se va reţine în sarcina lui X? „. plăgi contuze. se va arunca pe fereastră. fără ocupaţie. Studentul. ■ i. observând acesl lucru şi cunoscând din momentul declaraţiei domiciliul lui X.V. pentru că va ii chemat să dea o nouă declaraţie. într-o discuţie. cu o deosebită intensitate.'"'■ . inculpaţii au stăruit în intenţia lor. să restituie zahărul sustras.şi un student la Academia de Poliţie. Studentul a ajuns înaintea lui X. pe tot corpul. care i-a cerut a doua zi. inculpatul a încercat s-o mituiască. părăsit de . fracturi ale coastelor.' 27. i-a spus soţiei acestuia că trebuie să-i permită accesul în casă pentru că este în misiune şi s-a ascuns într-o debara. în fapt s-a reţinut că inculpaţii au încercat să o violeze pe P. . ■ ( ■ . X a plecat. cu care se aflau în acelaşi apartament. oferindu-i un sac cu zahăr. la refuzul victimei şi ame ninţarea acesteia de a-1 denunţa la organele de poliţie._ -gT i^^-4--J. astfel că.V. decedând în urma leziunilor suferite. 0 "O(. dându-şi seama că nu mai are nicio posibilitate de scăpare. ** 29. inculpatul i-a aplicat lovituri puternice în cap cu o lopată. în momentul în care X a venit acasă. Fapta unei persoane de a aplica victimei numeroase lovituri de curea. aflată în dormitor. pentru a-1 surprinde. i j "-.. • f ■■' "'■>-■'' .. Instanţa de fond a reţinut următoarea stare de fapt: din primăvara anului 1977 inculpatul S. Ignorând acest avertisment repetat. poate fi calificată drept infracţiunea de omor deosebit de grav săvârşit prin cruzimi? 30. fapt. cu gândul să-1 ia prin surprindere pe X şi să1 ducă Ia secţia de poliţie. Deşi i s-a spus să aştepte pe hol. P. _ . punândui viaţa în pericol..

a ascuns sarcina de familia sa. pe care adesea o bătea. vătămând în mod grav inte gritatea corporală a victimei. în speţă. şi-a ucis copilul. a produs un accident rutier în care au decedat 2 pietoni şi fiul său. Cum poate fi calificată fapta inculpatului care a vărsat conţinutul unei sticle de petrol peste doi copii ai concubinei sale. Inculpatul. şi apoi le-a dat foc. violenţe care au cauzat moartea victimei. a născut într-un loc retras.L. care avea asupra sa o armă de vână toare. apoi externată. imediat după naştere. Fiind internată în spital. aflat în stare de ebrietate. Ce încadrare juridică va reţine instanţa? ^ JÎ. între fapta inculpatului şi decesul -victimei? . întrucât femeia a început să ţipe. Copilul a fost găsit după câteva minute de o persoană care 1-a dus la spital. precum şi pentru a o constrânge să întreţină raporturi sexuale. motiv pentru care vecinii au chemat poliţia. însă a intervenit o altă complicaţie -jperitonită postoperatorie .şi făcea zgomot în faţa .din cauza căreia victima a decedat. el a tras în acea direcţie un foc de armă. care se afla în autoturism. Inculpatul a scos un briceag şi i-a aplicat poliţistului o lovitură mortală. Agentul de poliţie sosit ia faţa locului i-a aplicat mai multe lovituri inculpatului în zona abdominală pentru a-1 determina să tacă şi apoi i-a jsf>us să-1 urmeze la secţia de poliţie. locuia sub acelaşi acoperiş cu sora sa.. victima a fost supusă unei operaţii de spleneoctomie. Care este încadrarea juridică a faptei inculpatei care. Ce se va reţine în situaţia în care inculpata. concepând un copil în afara căsătoriei. inculpatul.\ 33. şi a asfixiat copilul imediat după naştere? 35. Se poale reţine vreo infracţiune în sarcina inculpatului? A fost întrerupt în cauză lanţul cauzal. Care va fi încadrarea juridică a faptei? 38. Inculpatul era în stare de ebrietate. de .blocului. . S-a consta tat că noul născut este sănătos.soţie. în vârstă de 58 de ani. fără a anunţa pe nimeni. constatându-se că prezintă o " ocluzie intestinală. După 5 zile persoana vătămată s-a reinternat. au vrut să se salveze. a avut discernământ? 36. în zona toracică. bolnavă de schizofrenie.. Ce se va ţ 32. a bătut-o din nou pe sora sa: aplicându-i cu un corp dur mai multe lovituri. provocându-i ruptura splinei. S-a efectuat o nouă intervenţie chirurgicală. complicaţie Ipostoperatorie j cu dezechilibru 'metabolic grav. la decesul acestora? v 34. trezindu-se. pe când aceştia dormeau. în final. în urma unui conflict personal. data aceasta pentru ocluzie. a încercat să-i împiedice^împrejurare care a dus la producerea de arsuri deosebit de grave pe 70-90% din suprafaţa copului ambelor victime şi. în ziua de 19 ianuarie 1980 inculpatul. şi apoi 1-a pus într-o sacoşă şi 1-a abandonat pe scările unei biserici. dacă expertiza medico-legală a stabilit că mama. iar în cele din urmă. înfricoşat. neasistată. a văzut o „mogâldeaţă" despre care a crezut greşit că e un animal. inculpatul a aplicat persoanei vătămate o puternică lovitură cu o bâtă. Ce se va reţine în sarcina mamei? 37. a fost trezit din somn de un zgomot şi. S. fiind noapte. • ■ . aflat în stare de ebrietate la volanul autoturis mului proprietate personală. s-a urcat cu genunchii peste toracele acesteia şi a strâns-o de gât cu ambele mâini. i-a zdrobit ambii globi oculari. Ce se va reţine în sarcina inculpatului? \ . iar când copiii. Inculpata a născut un copil. spre a o determina să-i cedeze o parte din câştigurile pe care aceasta le obţinea din practicarea cerşetoriei. la momentul săvârşirii faptei.

Cine va răspunde penal pentru această faptă ului? şi care este încadrarea juridică? 41. inculpatul a fost trimis în at neglijen t un utilaj la locul de muncă. a inculpat împuşcat un alt copil. manevrând arma în joacă. Ce se va reţine în sarcina incul patului? 40. inculpatul a ameninţat 39. dar în cădere s-a lovit ul a manevr cu capul de un stâlp şi a decedat. pentru a purta o discuţie . victima a sărit.. Observând că trenul se apropie de gară şi a micşorat viteza.reţine în la telefonul mobil. Aflându-se într-un vagon de tren. a abando nat pentru câteva minute arma. Arma a fost luată sarcina de un copil în vârstă de 5 ani care. soldat aflat în post. I nculpat victima cu un pistol că o va ucide. produc ând moarte a unui coleg. S .

b) dacă prin mijloacele folosite a fost pusă în pericol viaţa mai multor persoane. protestau în faţa primăriei pentru că nu le fusese repartizată o casă. b) două infracţiuni de ucidere din culpă aflate în concurs. 4.judecată pentru infracţiunea de determinarea sau înlesnirea sinuciderii. victima şi-a tras picioa rele. A fost internată în spital pentru că suferise arsuri grave pe o mare suprafaţă a corpului şi a decedat după 7 zile. 2. c) loviri sau vătămări cauzatoare de moarte. 175 lit. astfel încât. să se deplaseze până la bucătărie şi să se arunce pe fereastră. deoarece victima avusese o tentativă de suicid. Dacă făptuitorul ajută victima în aplicarea unei lovituri mortale cu cuţitul într-o z. Dacă în urma unui accident de circulaţie au fost ucise două persoane. Se poate reţine vreo infracţiune în sarcina soţului? Dai' în situaţia în care soţul a stropit-o pe victimă cu benzină. . b) determinarea sau înlesnirea sinuciderii. d) C. suferind un traumatism cranio-cerebral. b) omor simplu (art. în speţă. s-a constatat că aceasta prezenta staze în toate organele interne. La un moment dat. cu o curea ce avea o cataramă metalică. în scopul sinuciderii. b) C. cu ocazia autopsierii.pen.onă vitală. iar aceasta şi-a dat foc. 177 C. victima a încer cat să se refugieze într-un apartament vecin. victima a ameninţat că-şi va da foc. bănuind că acolo se află concubinul ei. fiind sub influenţa băuturilor alcoolice. iar aceasta din urmă a aprins bricheta? Teste grilă 1. inculpatul chema un prieten să o păzească. Cunoscând firea violentă a inculpatei.): a) tentativa este posibilă. Omorul săvârşit asupra fratelui soţiei reprezintă: a) omor calificat. constituie infracţiunea de: a) pruncucidere. c) omor calificat. a mers la locuinţa unei vecine.]. Ce se va reţine în sarcina inculpatei? 43. care i-a provocat moartea. dar nu se pedepseşte. în care se alia acasă doar cu inculpatul şi acesta era la baie. profe rând ameninţări la adresa acesteia.pen. c) tentativa nu este posibilă. Fapta mamei de a aplica lovituri în cap copilului în vârstă de 2 luni. Inculpatul a aplicat timp de 10 zile concubinei sale lovituri pe tot corpul.pen. Victima a decedat şi. c) C. se poate reţine săvârşirea infracţiunii de: a) omor. 5. Soţul i-a procurat victimei benzină şi o brichetă. în timp ce victima făcea această încercare şi avea încă picioarele înăuntrul camerei de baie. Inculpatul a ţinut-o în tot acest timp încuiata în casă pe concubina sa. 3. 176 lit. 174 C. renunţând şi el să mai meargă la serviciu. La infracţiunea de pruncucidere (art. inculpata. modalitatea simplă. a cerut victimei să deschidă.]. împreună cu soţul său. Victima a reuşit totuşi în una din zile. în disperare de cauză. escaladând fereastra de la baie. dacă nu este primită de primar. b) omor calificat. victima nu se mai putea deplasa. (săvâr şirea omorului asupra a două sau mai multor persoane): a) doar dacă rezultatul faptei constă în moartea mai multor persoane. după 7 zile.pen. motiv pentru care incul pata a început să lovească în uşă cu un picior de scaun. săvârşit asupra unei rude apropiate [art. Victima. Ce se va reţine în sarcina inculpatului? 44. Bătând cu violenţă în uşă. Ce va decide instanţa? 42. din cauza loviturilor aplicate.). profitând de starea de neputinţă a victimei de a se apăra [art. fapta constituie: a) infracţiunea de ucidere din culpă. b) tentativa este posibilă şi se pedepseşte.pen. în timpul în care se odihnea. Există agravanta prevăzută la art. 175 lit. c) infracţiunea de ucidere din culpă în formă agravată. producându-i o fractură de boltă craniană având ca rezultat moartea. speriată. victima a refuzat să deschidă. 6. însă s-a dezechilibrat şi a căzut de la etajul doi pe bordura de asfalt a blocului. c) loviri sau vătămări cauzatoare de moarte. c) indiferent dacă au murit mai multe persoane sau mijlocul folosit a pus în pericol viaţa mai multor persoane. inculpata a reuşit să spargă uşa şi să pătrundă în apartament. ameninţând în acelaşi timp cu moartea.

cu aplicarea art.. (1) lit.pen. gură). s-a dispus schimbarea încadrării juridice a faptei din art. a) şi b) C.. s-a hotărât să meargă la domiciliul numitei C. în art. în vârstă de 78 de ani..E. Inculpatul a început să o dezbrace.pen. inculpatul a acţionat în baza a două rezoluţii infracţionale distincte.pen.viol. a) şi b) C. h) C. 336 din 25 iunie 2008. a). în baza art. consecutive unei rupturi de col uterin prin viol şi asfixie mecanică prin obstrucţia căilor respiratorii superioare (nas. forma agravată se referă la producerea. (3) teza a II-a C..pen.omucidere. după care a intrat în camera unde dormea victima. (1) lit. în jurul orelor 23:00. Astfel. (1) C.pen. intenţiei iniţiale a inculpatului de a întreţine relaţii sexuale cu victima prin constrângere şi profitând de imposibilitatea de a se apăra ori de a-şi exprima voinţa datorită vârstei şi stării de sănătate.pen.pen. 64 alin. inculpatul a fost trimis în judecată pentru comiterea infracţiunii de viol.pen. s-au contopit pedepsele aplicate inculpatului în pedeapsa cea mai grea de 19 ani închisoare şi 9 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute în art. în raportul de constatare medico-legalâ se concluzionează că moartea victimei a fost violentă. i-a succedat acoperirea de către inculpat a căilor respiratorii superioare (nas. (3) C.Practică judiciară Prin sentinţa penală nr. a fost condamnat pentru săvârşirea următoarelor infracţiuni: . (1) lit. a) şi b) C. la pedeapsa de 19 ani închisoare şi 9 ani pedeapsa comple mentară a interzicerii drepturilor prevăzute în art.E. inculpatul a părăsit locuinţa victimei. cu scopul de a întreţine relaţii sexuale cu aceasta. la pedeapsa de 9 ani închisoare şi 4 ani pedeapsa complementară a interzicerii drep turilor prevăzute în art.pen. în ceea ce priveşte încadrarea juridică a faptei de viol. determinat de ruptura de col uterin prin viol şi asfixiei mecanice prin obstrucţia căilor respiratorii superioare (nas. După comiterea faptei.pen. 64 alin. 64 alin. sporită cu un an închisoare. 197 alin.. art. Leziunile de violenţă s-au putut produce prin obstrucţia căilor respiratorii superioare (nas. 175 alin. a) C. astfel că nu a mai auzit-o strigând. 197 alin. Din raportul de constatare medico-legalâ rezultă că moartea victimei s-a datorat şocului hemoragie. 33 lit. 174 . în seara zilei de 21 noiembrie 2007.R. a) şi b) C. 197 alin. 197 alin. (3) teza a II-a C. 33 lit.. 64 alin. Potrivit textului de lege menţionat. în final având de executat 20 de ani închisoare şi 9 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute în art. (1) lit. gură) şi datorită unei agresiuni sexuale (viol cu ruptură de col uterin) şi au legătură de cauzalitate directă cu decesul. Pentru a pătrunde în locuinţă.violare de domiciliu.pen. ceea ce ar fi condus la identificarea ulterioară a sa de către organele de poliţie. Pentru a pronunţa această sentinţă. cunoscând că uşa de acces era asigurată cu un zăvor. ceea ce . atunci când a „sufocat" victima. (1) lit. . inculpatul i-a acoperit nasul şi gura. în afară de urmarea specifică violului. prevăzută în art. 175 alin. (1) şi art.. bănuind că victima l~a şi recunoscut. ea datorându-se insuficienţei cardio-respiratorii acute instalate după un sindrom anoxic-asfixic cu hemoragie externă şi şoc hemoragie. la pedeapsa de 4 ani închisoare.omor calificat. în raport cu succesiunea momentelor survenite. 34 alin. 174 -art. după ce a consumat băuturi alcoolice.art. Inculpatul D. (1) lit. . instanţa de fond a reţinut că. moment în care victima i-a cerut în mod insistent să părăsească locuinţa.. în forma agravată prevăzută în art. se reţine că. inculpatul D. pentru ca aceasta să nu ţipe şi să nu-i mai ceară să părăsească locuinţa. (1) lit. h) C. 35 alin. 192 alin. pronunţată de Tribunalul Bacău. (2) C. pentru a nu ţipa şi a nu-i mai cere să părăsească locuinţa şi bănuind că a fost recunoscut de victimă. concretizată în dezbrăcarea acesteia şi întreţinerea de relaţii sexuale. în timp ce întreţinea raporturi sexuale cu aceasta. Succesiunea acestor momente demonstrează că inculpatul a depăşit intenţia iniţială. prevăzută în art. inculpatul a spart un geam din partea dreaptă a casei. gură) ..pen. gură). prevăzută în art. fiind depistat de către organele de poliţie în ziua de 22 noiembrie 2007. care impun reţinerea a două infracţiuni concurente. a unui alt rezultat care constă în moartea victimei. b) şi art. prin rechizitoriu.

evidenţiază că el a prevăzut şi acceptai posibilitatea ca rezultatul — decesul acesteia prin asfixie mecanică — să se producă. Rezultă că inculpatul a ucis victima pentru a înlesni ori ascunde săvârşirea infracţiunii de viol, forrna de vinovăţie fiind aceea prevăzută în art. 19 alin. (1) pct. 1 lit. b) C.pen. In aceste condiţii, s-a apreciat că inculpatul a săvârşit infracţiunea de viol, în forma simplă prevăzută în art. 197 alin. (1) C.pen., în concurs cu infracţiunea de omor calificat prevăzută în art. 174 - art. 175 alin. (1) lit. h) C.pen. Având în vedere considerentele reţinute şi încadrarea juridică dală faptei de viol prin actul de sesizare a instanţei, s-a dispus scliimbarea încadrării juridice în mod corespunzător. în drept, faptele inculpatului au realizat conţinutul infracţiunilor de viol, de omor calificat şi de violare de domiciliu prevăzute în art. 197 alin. (1), art. 174 - art. 175 alin. (1) lit. h) şi art. 192 alin. (2) C.pen. împotriva acestei hotărâri a declarat apel inculpatul D.E., criticând, în principal, încadrarea juridică reţinută de prima instanţă. Astfel, inculpatul consideră că încadrarea juridică corectă a faptelor este cea reţinută în actul de sesizare al instanţei, respectiv infracţiunea de viol comis în forma agravată prevăzută în art. 197 alin. (3) C.pen., în concurs real cu infracţiunea violare de domiciliu prevăzută în art. 192 alin. (2) C.pen. Prin decizia nr. 103 din 19 august 2008 a Curţii de Apel Bacău, Secţia penală, cauze cu minori şi familie, a fost respins ca nefondat apelul inculpatului. Instanţa de apei a reţinut că, în mod corect, instanţa de fond a dispus schimbarea încadrării juridice din infracţiunea de viol prevăzută în art. 197 alin. (3) C.pen. în infracţiunile de viol prevăzută în art. 197 alin. (1) C.pen. şi omor calificat prevăzută în art. 174 - art. 175 alin. (1) lit. h) C.pen. Agravanta prevăzută în art. 197 alin. (3) C.pen. se referă la producerea, în afara urmării specifice violului, a unui alt rezultat care, de data aceasta, constă în moartea sau sinuciderea victimei. Pentru realizarea agravantei enunţate, este necesar să se stabilească, pe de o parte, raportul de cauzalitate dintre fapta de viol şi rezultatul mai grav produs (moartea sau sinuciderea victimei), iar, pe de altă parte, praeterintenţia făptuitorului. Dacă făptuitorul a

acţionat cu intenţie în ceea ce priveşte moartea sau sinuciderea victimei, infracţiunea de viol intră în concurs, după caz, cu infracţiunea de omor sau infracţiunea de determinare sau înlesnire a sinuciderii. Analizând situaţia faptică relevată de ansamblu] probelor administrate în cauză, instanţa de apel consideră că inculpatul D.E. a acţionat atât cu intenţia de a viola victima, cât şi cu intenţia a o ucide. Potrivit datelor existente în raportul de constatare medico-legală, moartea victimei s-a produs ca urmare a şocului hemoragie, determinat de ruptura de col uterin, şi asfixiei mecanice prin obstruefionarea căilor respiratorii superioare. Ţinând cont de circumstanţele în care au fost săvârşite faptele, instanţa de apel, ca şi prima instanţă, apreciază că inculpatul a acţionat cu intenţia de a suprima viaţa victimei, rezultat care chiar dacă nu a fost urmărit, posibilitatea producerii acestuia a fost prevăzută şi acceptată de inculpat. Având în vedere că moartea victimei nu a fost un rezultat care a depăşit intenţia inculpatului, instanţa de apel a constatat că încadrarea juridică dată faptelor inculpatului de către instanţa de fond este corectă, nefiind întrunite în speţă elementele constitutive ale infracţiunii de viol comisă în formă agravată prevăzută în art. 197 alin. (3) C.pen. împotriva acestei decizii a declarat recurs inculpatul D.E.. invocând cazul de casare prevăzut în art. 385 9 alin. (1) pct. 14 C.proc.pen. şi solicitând redozarea pedepsei. Examinând hotărârea recurată prin prisma criticii formulate şi a cazului de casare în care aceasta formal se încadrează, înalta Curte de Casaţie şi Justiţie constată că recursul este nefondat. Materialul probator administrat în cauză în cursul urmăririi penale şi în faza de judecată a fost corect evaluat de către instanţele de fond şi apel, atât sub aspectul situaţiei de fapt şi a vinovăţiei inculpatului, cât şi al încadrării juridice a faptelor comise de către acesta. Inculpatul nu a negat săvârşirea faptelor pentru care a fost trimis în judecată, însă a contestat schimbarea încadrării juridice dispusă de instanţa de fond, soluţie menţinută de instanţa de control judiciar, susţinând în esenţă că nu a intenţionat să ucidă victima, moartea acesteia fiind un rezultat praeierintenţionat al infracţiunii de viol.

Aşa cum corect au reţinut instanţele de fond şi apel, modalitatea în care inculpatul şi-a conceput şi realizat activitatea infracţională, împrejurările în care faptele au fost comise (victima fiind o persoană în vârstă de 78 de ani), ca şi concluziile actelor medico-legale întocmite în cauză demonstrează existenţa unui raport de cauzalitate directă între leziunile de violenţă suferite de victimă, produse exclusiv de către inculpat, şi decesul acesteia, situaţie în care nu se poate susţine că inculpatul nu a acceptat măcar rezultatul letal al acţiunii sale, chiar dacă nu 1-a urmărit. In consecinţă, inculpatul a acţionat cu intenţia indirectă de a suprima viaţa victimei, astfel încât corect s-a procedat la schimbarea încadrării juridice, în sensul reţinerii infracţiunii de omor calificat. Sub aspectul individualizării pedepsei, înalta Curte de Casaţie şi Justiţie apreciază că au fost avute în vedere prin coroborare toate criteriile prevăzute în art. 72 C.pen., atât cu privire la tratamentul sancţionator stabilit pentru fiecare infracţiune reţinută în sarcina inculpatului, cât şi în ce priveşte pedeapsa rezultantă. Pătrunderea pe timp de noapte într-o locuinţă, violarea unei persoane în vârstă de 78 de ani (despre care inculpatul cunoştea că locuieşte singură şi are posibilităţi reduse de ripostă, inclusiv datorită afecţiunilor de care suferea), urmată de uciderea acesteia prin asfixie mecanică reprezintă fapte cu un grad ridicat de pericol social, ce denotă o periculozitate sporită a persoanei care le-a comis şi justifică pedepse într-un cuantum superior minimului special. Conduita procesuală corectă a inculpatului, faptul că acesta nu este cunoscut cu antecedente penale care să atragă starea de recidivă, ca şi împrejurarea că la momentul comiterii faptelor se afla sub influenţa băuturilor alcoolice, nu reprezintă circumstanţe de natură a conduce la un tratament sancţionator mai blând, ţinând scama de circumstanţele reale grave în care faptele au fost săvârşite. Prin urmare, pedepsele stabilite de instanţa de fond şi menţinute de cea de apel răspund imperativelor înscrise în art. 52 C.pen., iar sporul aplicat la pedeapsa cea mai grea, de un an închisoare, este justificat faţă de numărul şi gravitatea infracţiunilor comise. In consecinţă, critica formulată de inculpat nu poate fi primită, sens în care recursul declarat de inculpatul D.E. împotriva deciziei

nr. 103 din 19 august 2008 a Curţii de Apel Bacău, Secţia penală, cauze cu minori şi familie, a fost respins ca nefondat.

Exerciţiu
Inculpatul A.D. a aplicat în ziua de 30.07. 2006 mai multe lovituri de cuţit în zona toracică, vecinului său I.S., pentru că acesta intrase în curtea sa şi îi lovise nejusîiflcat copilul. I.S. a decedat după 2 zile, ca urmare a loviturilor primite. A.D. a fost arestat preventiv la 2.08.2006; măsura preventivă a fost prelungită şi apoi menţinută de instanţa de judecată pe parcursul soluţionării cauzei. Soţia victimei s-a constituit parte civilă în cauză cu suma de 13.000 lei din care 3.000 daune materiale, constând în cheltuielile de înmormântare şi 10.000 daune morale. Inculpatul a beneficiat pe parcursul urmăririi penale şi a judecăţii de serviciile unui apărător din oficiu. întocmiţi minuta (dispozitivul hotărârii) pe care trebuie să o pronunţe instanţa la 3.05.2009.

Secţiunea a H-a. Lovirea şi vătămarea integrităţii corporale sau a sănătăţii Caracterizare generală a secţiunii I. Obiectul ocrotirii penale
1. Obiectul juridic. Infracţiunile din această secţiune au ca obiect juridic generic relaţiile sociale privind ocrotirea integrităţii corporale şi a sănătăţii persoanei. 2. Obiectul material este reprezentat de corpul unei persoane în viaţă.

II. Subiecţii infracţiunii
Subiectul activ poate fi orice persoană. Există cazuri în care calitatea subiectului activ reprezintă o circumstanţă agravantă |de exemplu, la art. 180 alin. (l1) şi alin. (21) sau la art. 181 alin. (l1), subiectul activ trebuie să fie un membru al familiei victimei].

Subiectul pasiv poate fi orice persoană în viaţă. Şi în acest caz, legea prevede uneori un subiect calificat [de exemplu, la art. 180 alin. (l1), şi alin. (21) sau la art. 181 alin. (l1), subiectul pasiv trebuie să fie membru al familiei subiectului activ; la art. 182, în varianta agravată referitoare la fapta prin care s-a produs avortul, subiectul pasiv este doar femeia gravidă]. în cazul pluralităţii de subiecţi pasivi vor exista atâtea infracţiuni câte victime.
III. Locul şi timpul nu prezintă relevanţă.

intenţie indirectă sau praeterintenţie, iar în varianta de la alin. (3) doar cu intenţie directă (cu menţiunea că este exclusă ipoteza punerii în primejdie a vieţii). Mobilul şi scopul. Prezintă relevanţă doar scopul, în cazul infracţiunii prevăzute de art. 182 alin. (3) C.pen. VIL Formele infracţiunilor Tentativa este posibilă, dar nu este pedepsită în cazul acestor infracţiuni, cu o singură excepţie, în cazul vătămării corporale grave comisă cu intenţie directă. Tentativa nu este posibilă în cazul infracţiunii de loviri sau vătămări cauzatoare de moarte şi a celei de vătămare corporală din culpă.

IV. Situaţia premisă Trebuie să existe o persoană în viaţă asupra căreia să se exercite violenţele. V. Latura obiectivă Elementul material. Se realizează, de regulă, printr-o acţiune. Aceasta poate fi directă (lovire, împingere etc.) sau indirectă (spre exemplu, tragerea scaunului, în momentul în care victima vrea să se aşeze). Elementul material poate consta şi într-o inacţiune (de exemplu, omisiunea de a anunţa victimei prezenţa în curte a unui animal agresiv). Urmarea imediată. Constă în provocarea unor suferinţe fizice, atingerea adusă integrităţii corporale sau sănătăţii victimei. Există şi o excepţie, ia infracţiunea de loviri sau vătămări cauzatoare de moarte, unde urmarea imediată este moartea victimei. Legătura de cauzalitate. în cazul unei simple loviri, legătura rezultă din chiar materialitatea faptei. în ipoteza producerii unor consecinţe mai grave (zile de îngrijiri medicale sau decesul victimei), trebuie demonstrată relaţia cauză-efect, între violenţele exercitate şi rezultatul produs. VI. Latura subiectivă Vinovăţia. Infracţiunile prevăzute de art. 180 şi art. 181 se săvârşesc cu intenţie directă .sau indirectă. Infracţiunea de loviri sau vătămări cauzatoare de moarte se săvârşeşte cu praeterintenţie, iar cea de vătămare corporală din culpă se săvârşeşte din culpă. Infracţiunea prevăzută de art. 182 C.pen. poate fi săvârşită cu

VIII. Variante
Toate infracţiunile din această secţiune prezintă variante agravate, mai puţin infracţiunea prevăzută de art. 183 C.pen. IX. Sancţiuni Pedeapsa prevăzută este fie închisoarea alternativ cu amenda [art. 180 şi art. 184 alin. (1), (2) şi (3) C.pen.], fie exclusiv închisoarea la celelalte infracţiuni, cu un maxim de 15 ani în cazul art. 183 C.pen. Explicaţii privind diferenţa între omor, ucidere din culpă şi loviri sau vătămări cauzatoare de moarte.
Infracţiune Vinovăţia cu privire la elementul material (exercitarea unor violenţe) intenţie + intenţie + Vinovăţia cu privire la urmarea imediată (moartea victimei) intenţie culpă Forma de vinovăţie cerută de lege pentru existenţa infracţiunii Intenţie Praeterintenţie

Omor Loviri sau vătămări cauzatoare de moarte Ucidere din culpă

culpă

+

culpă

Culpă

Notă: Diferenţa între cele trei infracţiuni, care au aceeaşi urmare imediată (moartea victimei), constă în forma de vinovăţie cemtă de lege. Pentru a detecta care este forma de vinovăţie cu care a fost săvârşită fapta, vom face o distincţie artificială între vinovăţia cu care au fost exercitate violenţele şi vinovăţia în raport de urmările faptei. Din însumarea celor două rezultă forma de vinovăţie cu cate a fost săvârşită fapta şi, în funcţie de aceasta, o vom încadra în una din cele (rei infracţiuni.

2. X a suflat praf de bachelilă în ochii colegului său. Se poate reţine în sarcina acestuia vreo infracţiune? ]<£'fcJ (c<) 3. Fapta inculpatului de a fi lovit victima cu pumnii, peste faţă, cauzându-i pierderea vederii la un ochi a cărui capacitate func ţională era afectată în proporţie de 66%, din cauza unui traumatism anterior, reprezintă infracţiune? 4. Din actele medico-legale se constată că partea vătămată F.D. a suferit o paralizie recurecţională, ca urmare a lezării nervului laringelui, leziuni care sunt definitive, reprezentând o invaliditate definitivă de 15%. S-a menţionat că din punct de vedere funcţional nu prezintă deficienţe care să-i reducă acestuia capacitatea de muncă în raport cu profesia pe care o exercita. Prima instanţă a apreciat că pierderea corzii vocale stângi este suplinită funcţional de cea dreaptă şi că victima, nefiind de profesie cântăreţ, artist, orator, nu a fost lezată, astfel că fapta inculpaţilor se încadrează în art. 181 Cod penal. Este corectă soluţia? 5. Se poate reţine infracţiunea prevăzută de art. 182 Cod penal în situaţia în care inculpatul a lovit victima cu un ciob de sticlă producându-i o cicatrice facială stânga de 7 cm, consecutivă unei plăgi tăiate care i-a modificat înfăţişarea fizică, astfel încât aceasta apare cu o uşoară asimetrie prin modificările ţesutului cicatricea!? 6. Inculpatul a aplicat victimei o lovitură în zona abdominală fără a cunoaşte că aceasta e însărcinată. Ce infracţiune se va reţine dacă s-a produs avortul, iar victima a necesitat 18 zile de îngrijiri medicale? 7. Inculpatul a lovit victima cu consecinţa producerii unei fracturi a braţului cu durata de îngrijiri medicale până la 90 zile. Fractura s-a produs în locul unde victima mai suferise o fractură, iar în lipsa acesteia durata de vindecare ar fi fost mai mică de 60 zile. Din raportul de expertiză medico-legală reiese că fractura cubitusului stâng s-a putut produce prin lovire cu un corp dur şi că prelungirea îngrijirilor medicale de la 40-50 la 80-90 zile, necesare pentru vindecare, s-a datorat terenului patologic preexistent pe care a suferit leziunea, astfel că s-a impus imobilizarea din nou în aparat

întrebări
1. Ce se înţelege prin noţiunea „îngrijiri medicale"? 2. Care este diferenţa între fapta prevăzută de alin. ( l ) şi cea prevăzută în alin. (2) din art. 180 Cod penal? 3. Care este diferenţa între infracţiunea prevăzută de art. 180 şi cea prevăzută de art. 181 Cod penal? 4. Care este forma de vinovăţie şi care sunt modalităţile aces teia, în cadrul infracţiunii prevăzute de art. 182 Cod penal? 5. Care este urmarea imediată în cazul infracţiunii prevăzute de art. 182 Cod penal? 6. La nivelul cărui element constitutiv apar diferenţe între infrac ţiunea de loviri sau vătămări cauzatoare de moarte şi cea de omor? 7. Care este urmarea imediată a infracţiunii de vătămare corpo rală din culpă? 8. Care este diferenţa dintre infracţiunea de ucidere din culpă şi cea de vătămare corporală din culpă? 9. Care a fost soluţia adoptată de I.C.C.J. în legătură cu raportul dintre infracţiunile de lovire sau alte violenţe, sau vătămare corporală, pe de o parte, şi infracţiunea de rele tratamente aplicate minorului, prevăzută de art. 306 C.pen., pe de altă parte (RIL, decizia nr. 37/2008).

Speţe
1. Se va reţine vreo infracţiune în situaţia în care făptuitorul pune piedică unei persoane, iar aceasta cade şi se loveşte uşor?

victima. Prima instanţă a reţinut în sarcina inculpatului infracţiunea prevăzută de art. provocându-i multiple traumatisme în zona toracică. provocându-i pierderea unicului dinte pe care îl avea? 17. cu intenţie. Victima a decedat după 2 zile. multiple lovituri în zona feţei. declan şată de violenţe. urmată de moartea victimei din cauza insuficienţei cardiace. Care este încadrarea juridică? 9. enervat de faptul că soţia sa plecase de acasă. cu forţă. 182 alin. a tras cu mâinile spre spate capul victimei şi un picior. au organizat după orele de program. Inculpatul şi victima. împreună cu ceilalţi colegi. el nu 1-a orientat spre capul fiicei sale. Ce infracţiune reprezintă fapta lui A care. Ce se va reţine în sarcina inculpatului care a aplicat unei bătrâne în vârstă de 70 ani o lovitură în zona feţei. victima era deja decedată. s-au luat în joacă la trântă pe un câmp. Deşi inculpatul a aruncat taburetul de la o distanţă relativ mică. ce i-au pus viaţa în primejdie şi care au necesitat 30 zile îngrijiri medicale. Inculpatul a aplicat victimei. în cursul unui conflict personal. după care a imobilizat-o cu faţa spre pământ. Ce se va reţine în sarcina inculpaţilor? . fost boxer profesionist. lovitură ce a secţionat artera tibială şi i-a provocat o hemo ragie puternică ce a condus la deces. lucrători la o sondă petrolieră. cu toată împotrivirea acesteia. lovindu-şi în mod grav cu pumnii şi picioarele soţia. şi au purtat-o deasupra unui foc. Inculpatul a lovit în mod repetat victima. Ce se va reţine în sarcina inculpatului? 20. Hai nele victimei fiind îmbibate cu petrol. Ce se va reţine în sarcina inculpatului? 13. Inculpaţii. cauzându-i leziuni ce au provocat moartea. aflaţi sub influenţa băuturilor alcoo lice. în vârstă de 23 de ani. el aflându-se deasupra ei şi. După ce au consumat băuturi alcoolice. osificarea nefiind completă după 50 zile. despre care făptuitorul avea cunoştinţă. a avut o izbucnire de moment şi a aruncat un taburet în direcţia patului unde se aflau două din fiicele sale. Care va fi încadrarea juridică? 15. au luat foc cu uşurinţă. Victima s-a dezechilibrat. provocându-i hiperextensia coloanei cervicale. şi doar întâmplarea a făcut ca acesta să lovească în cap pe minoră. luptându-se la pământ cu victima. (2) Cod penal pentru că acesta a aplicat mai multe lovituri victimei. stresul şi efortul făcut în condiţiile agresiunii? 10. cei doi inculpaţi au cuprins în braţe victima dorind să facă o glumă. Ce infracţiune reprezintă lovirea unei persoane care suferea de o gravă maladie cardiacă. ceea ce a condus la pierderea a doi dinţi. Inculpatul a reuşii să trântească victima la sol. Ce infracţiune se va reţine? 8. din care cauză aceasta s-a dezechilibrat şi a căzut. Există legătură de cauzalitate între faptă şi durata îngrijirilor medicale. ci fără o ţintă precisă. Inculpatul. au deplasat-o. suferind leziuni pentru a căror vindecare a avut nevoie de 80 de zile de îngrijiri medicale? 14. Inculpatul. suferind leziuni pentru a căror vindecare a avut nevoie de îngrijiri medicale de 80 zile. Ce se va reţine în sarcina inculpatului? 11. considerând că aceasta reprezintă sluţire. n-a putut fi remediată? 19.pentru 4 săptămâni. Piciorul metalic al taburetului a lovit în cap pe una din fetiţe. cu toată intervenţia de specialitate într-o clinică de chirurgie plastică. s-a lovit de un plan dur şi a decedat. iar atunci când s-a reuşit stingerea acestuia. a reuşit să o deposedeze de un briceag cu care apoi i-a aplicat o lovitură în gambă. a determinat-o pe aceasta să sară pe fereastră de la etajul I. i-a tăiat părul şi i-a ras sprâncenele. Inculpatul. Ce se va reţine în sarcina inculpatului? 16. Ce se va reţine în sarcina inculpatului? 12. lăsând cele 5 fetiţe singure. o petrecere în aer liber. Inculpatul a îmbrâncit puternic. Ce se va reţine în sarcina inculpatului care a cauzat vic timei o plagă muşcată a marginii libere a pavilionului unei urechi cu lipsă de substanţă în proporţie de 2/3 şi care. a aplicat o puternică lovitură de pumn victimei în zona feţei. Este corectă soluţia? 18.

4 %o? 25. tratament medical şi alterarea temporară a condiţiilor de viaţă. în urma impactului. 183 C. fiind sub influenţa alcoolului. Care va fi încadrarea juridică a faptei? 23.pen. inculpatul.). c) vătămare corporală (art. 181 C. în lipsa căreia leziunea ar fi necesitat circa 40 de zile de îngrijiri medicale. fapta poate constitui infracţiunea de: a) lovire sau alte violenţe [art.]. alta a suferit leziuni ce au necesitat 53 de zile îngrijiri medicale. echimoze. Transportată la spital.). una a suferit leziuni ce au necesitat 17 zile îngrijiri medi cale. o persoană a decedat. în urma unui accident de circulaţie rutieră s-a cauzat vătă marea corporală a victimei. fără a fi observat că persoana vătămată. dacă buletinul de analiză toxicologică a indicat o îmbibaţie alcoolică în sânge de 1. dar. b) lovire sau alte violenţe. dacă expertiza efectuată în cauză a stabilit o culpă de 50% în sarcina celor 2 inculpaţi? Teste grilă 1. după ce a consumat băuturi alcoolice. având ca urmare internarea în spital. partea vătămată a necesitat 8 zile de îngrijiri medi cale. ducând cu el îmbrăcămintea necesară. b) loviri sau vătămări cauzatoare de moarte (art. iar după câteva zile decedează.). Care va fi încadrarea juridică? Ce va reţine instanţa. F va fi condamnat pentru infracţiunea de: a) omor (art. plăgi contuze). iar cu restul corpului în afară. lăsând victima pe câmp. a două persoane constituie: a) o infracţiune de lovire sau alte violenţe (art. (2) C. conducând un tren de metrou. Instanţa a reţinut că inculpatul. dar inculpatul a salvat-o de la moarte prin înec. producându-i o leziune profundă. Aplicarea unei lovituri de cuţit în zona abdominală ce a pro dus victimei leziuni care au necesitat 18 zile de îngrijiri medicale constituie infracţiunea de: a) tentativă de omor. s-a deplasat cu autoturismul pe drumurile publice. a adormit. a plecat la locul unde o lăsase pe victimă. Ce se va reţine în sarcina şoferului? 24. care încercase să pătrundă în ultimul vagon după darea semnalului sonor. Victima a căzut într-un şanţ adânc de 2m. traumatismele mai profunde au fost cauzate prin lovituri date cu picioarele încălţate cu încălţăminte uşoară. 2. Inculpatul a aplicat victimei numeroase lovituri.pen. 181 C. Făptuitorul (F) loveşte victima (V) cu un cuţit în zona toracică. c) o infracţiune de lovire sau alte violenţe în formă continuată.]. în conti nuare. (1) C. iar cea de a 4-a persoană a necesitat 5 zile îngrijiri medicale. Când s-a trezit. c) vătămare corporală (art. 3.pen.pen. V este examinată şi tratată superficial de medici. a rămas prinsă între uşi. Ce se va reţine în sarcina inculpatului? 22. 174 C. pentru a căror vindecare a avut nevoie de 200 zile îngrijiri medicale. cu laba piciorului stâng şi cu mâna dreaptă în interiorul vagonului. cu aceeaşi ocazie. căzând pe terasamentul căii ferate şi suferind leziuni corporale grave. b) lovire sau alte violenţe [art.pen. în urma pornirii trenului ea a fost ţinută în aceeaşi poziţie până la capătul peronului. 180 alin. Expertiza medico-legală constată o culpă medicală. după care au anunţat că se închid uşile. unde s-a izbit de peretele tunelului.pen. unul mecanic. Lovirea intenţionată de către făptuitor.). a plecat în sat pentru a aduce haine uscate pentru victimă şi pentru a-şi schimba propriile haine ude. care se deplasa regulamentar din sens opus. celălalt mecanic ajutor la între prinderea de exploatare Metrou Bucureşti. Dacă făptuitorul a aplicat intenţionat victimei lovituri care au provocat vătămări ce necesită pentru vindecare 20 de zile de îngri jiri medicale. . plin cu apă. b) două infracţiuni de lovire aflate în concurs. unde a intrat pe contrasens şi a lovit frontal un autoturism. însă victima încetase din viaţă.pen. 180 C. dar acestea au produs leziuni superficiale (excoriaţii. 4.). 180 alin. c) vătămare corporală. Inculpaţii. sărind în şanţ cu riscul propriei vieţi. la plecarea din staţie au pus în mişcare vehiculul. Ce se va reţine în sarcina inculpatului.21. în urma unui accident de circulaţie provocat de un şofer profesionist.

II. (2) şi (3). cu excepţia femeii însărcinate. (1) şi (2) şi două variante agravate în alin. (3) şi (4). precum şi în produsul de concepţie. Subiecţii infracţiunii 1. Este ocrotită prin intermediul afara instituţiilor medicale. aceea de întrerupere a cursului sarcinii. integritatea corporală. (1) (în 1. a) (fapta săvârşită în afara instituţiilor medicale sau cabinetelor medicale autorizate). Mobilul şi scopul nu prezintă relevanţă pentru încadrarea juridică. Situaţia premisă este dată de existenţa sarcinii. Obiectul material este şi acesta complex. Legătura de cauzalitate trebuie dovedită. sănătatea. fie în decesul femeii însărcinate. IX. Variante Infracţiunea prezintă două variante tip în alin.Secţiunea a IlI-a. se poate realiza. Cerinţa esenţială ataşată elementului material este ca acţiunea de întrerupere a cursului sarcinii să se realizeze înlr-una din împrejurările prevăzute la alin. în variantele de la alin. dar nu se poate reţine infracţiunea de provocare ilegală a avortului. 185 alin. iar. VIL Formele infracţiunii Tentativa este posibilă şi se pedepseşte. 2. pe de o parte. Urmarea imediată constă în oprirea evoluţiei sarcinii. şi praeterintenţiei. Locul şi timpul săvârşirii infracţiunii Prezintă relevanţă locul comiterii faptei. o altă infrac ţiune contra vieţii sau integrităţii corporale. (3). (1) lit. ea nu cuprinde decât o singură infracţiune. Sancţiuni Pedeapsa închisorii pentru variantele tip. IV. Cine poate fi subiect activ al infracţiunii de provocare ilegală a avortului? 3. I. viaţa femeii însărcinate şi libertatea de a duce la bun sfârşit o sarcină. este ocrotit produsul de concepţie. Subiectul pasiv este doar femeia însărcinată. constând Fie în vătămarea corporală gravă. V. 2. constând în corpul femeii însărcinate. Care este valoarea socială ocrotită în cazul infracţiunii de provocare ilegală a avortului? 2. iar pentru variantele agravate pedeapsa închisorii şi interzicerea unor drepturi. care prevede decesul femeii însărcinate. la varianta agravată de la alin. Latura subiectivă Vinovăţia este cerută sub forma intenţiei directe. Obiectul juridic este complex. în mod special la varianta agravată. la variantele tip. astfel încât analiza făcută secţiunii va corespunde analizării acestei infracţiuni. Care este situaţia premisă pentru existenţa infracţiunii de provocare ilegală a avortului? . Obiectul ocrotirii penale acestei infracţiuni. Consumarea are loc în momentul întreruperii efective a cursului sarcinii. Pentru varianta agravată există şi o urmare imediată secundară. III. pe de altă parte. pentru existenţa infracţiunii în varianta tip de la art. VIII. eventual. Dacă femeia nu este însărcinată. intitulată „Provocarea ilegală a avortului". urmată sau nu de expulzarea produsului de concepţie. Latura obiectivă Elementul material se realizează printr-o acţiune. VI. Avortul Caracterizare generală a secţiunii Deşi există o secţiune cu acest titlu. dacă vârsta sarcinii a depăşit 14 săptămâni) sau fără consimţământul femeii însărcinate. întrebări 1. de o persoană care nu e medic de specialitate. Subiectul activ poate fi orice persoană(chiar şi medicul specialist).

ce a avut ca urmare avortul apare la nivelul: a) elementului material. Ce infracţiune se poate reţine în sarcina lui B? Capitolul II Infracţiuni contra libertăţii persoanei Caracterizare generală a capitolului I. când fapta este săvârşită în varianta agravată a supunerii la suferinţe. iar femeia a decis să păstreze copilul? 2. Diferenţa între provocarea ilegală a avortului care a avut ca urmare moartea victimei şi vătămarea corporală gravă. Victima. cauzate de manoperele abortive. 2. reprezintă: a) omor deosebit de grav. c) avort urmat de moartea victimei. Teste grilă 1. B a efectuat în luna a şasea de sarcină manopere abortive. Subiectul pasiv nu este. 192 alin. în cazul violării de domiciliu [art. Infracţiunile din acest capitol au ca obiect juridic relaţiile sociale privind ocrotirea libertăţii persoanei.j săvârşirea faptei în timpul nopţii reprezintă element circumstanţial. însărcinată în 5 luni. Participaţia în general este posibilă. violare de domiciliu) comiterea faptei de două sau mai multe persoane împreună repre zintă element circumstanţial pentru o variantă agravată. Subiectul activ nu este circumstanţial. b) subiectului pasiv. Subiecţii infracţiunii 1. Fapta inculpatului de a aplica soţiei sale. Pot exista şi excepţii.4. Acesta a continuat însă să îi aplice lovituri pe toată suprafaţa corpului. când victima trebuie să fie minoră. Excepţie tace art. c) situaţiei premisă. în cele mai multe cazuri infracţiunile din acest capitol sunt lipsite de obiect material. Locul şi timpul. Ce se va reţine în situaţia în care făptuitorul exercită mano pere abortive asupra unei femei însărcinate în 7 luni. (2). b) ucidere din culpă. 1-a rugat pe inculpat să înceteze pentru că este însărcinată. de exemplu în cazul art. nu prezintă relevanţă. 189. II. în cazul infracţiunii prevăzute de art. în general. iar la unele infracţiuni (lipsire de libertate în mod ilegal. pentru a o ajuta să avorteze. 2. (2) şi (6) C. dacă aceste manopere au declanşat naşterea unui copil viu. Ce se va reţine în sarcina inculpatului? 3. Se poate vorbi şi de un obiect juridic subsidiar. ipoteză în care corpul persoanei devine obiectul material al infracţiunii. Obiectul material. 189 alin. Pot exista şi excepţii. Deoarece obiectul juridic se referă la un drept subiectiv. lovitură care i-a provocat însă moartea acesteia. (2) C. 196 (divulgarea secretului profesional). Inculpatul a aplicat mai multe lovituri victimei cu pumnii şi picioarele. Victima a suferit leziuni ce au necesitat 30 de zile de îngrijiri medicale şi pierderea sarcinii aflate în luna a 4-a. Obiectul juridic. pentru una din modalităţi. ţipând. în ce constă elementul material al infracţiunii de provocare ilegală a avortului? 5. Care este urmarea imediată a infracţiunii de provocare ilegală a avortului? Speţe 1. cum ar fi. de obicei. După o lună. . aceasta a născut un copil cu malformaţii.pen. Obiectul ocrotirii penale 1. respectiv sănătatea şi viaţa persoanei. o puternică lovitură cu o bâtă peste abdomen.pen. circumstanţiat. III. unde subiectul activ trebuie să aibă o funcţie sau profesie prin care să poată lua cunoştinţă de anumite date. cu acordul acesteia. de exemplu. 189 alin. în cazul infracţiunii prevăzute de art. 2. fără a reuşi însă întreruperea sarcinii.

189 alin. şantaj. Mobilul şi scopul nu prezintă aspecte relevante. decesul trebuie să fie determinat de lipsirea de libertate. V.decesul victimei . iar în unele cazuri (art. Poate să fie şi o urmare imediată care să constea într-un rezultat mai grav . Formele infracţiunilor Tentativa este posibilă la toate infracţiunile din acest capitol. Excepţia apare în cazul art. VIII. din materialitatea faptei. Latura subiectivă Vinovăţia este cerută. Legătura de cauzalitate rezultă. Există şi excepţii (lipsirea de libertate urmată de moartea victimei). pătrunderea trebuie să se facă fără drept.în cazul lipsirii de libertate în mod ilegal în varianta agravată. Urmarea imediată constă în încălcarea libertăţii sub unul din diferitele ei aspecte. violare de domiciliu. nu de violenţele exercitate. pedeapsa închisorii. există variante agravate. Când poate intra în concurs infracţiunea de lipsire de liber tate în mod ilegal cu cea de viol? tate? 2. dar este sancţionată doar pentru infracţiunea de lipsire de libertate [alin. (6). sub forma intenţiei. de exemplu. Infracţiunile se consumă în momentul producerii urmării imediate. VII. unde legătura de cauzalitate trebuie stabilită. violarea de domiciliu) elementul material se poate realiza şi prin inacţiune. Explicaţii privind diferenţa între omor. Variante Pentru infracţiunile de lipsire de libertate. unde forma de vinovăţie este praeterintenţia. Sancţiuni Este prevăzută. pe lângă elementul material există şi o cerinţă esenţială. IX. 193 şi art. poate în aceeaşi împrejurare. Care este urmarea imediată a infracţiunii de lipsire de liber . întrebări 1.IV. de regulă. 196) pedeapsa închisorii este prevăzută alternativ cu cea a amenzii. de regulă. loviri sau vătămări cauzatoare de moarte şi lipsirea de libertate urmată de moartea victimei Elementul material Vinovăţia cu privire la elementul material intenţie + Vinovăţia cu privire la urinarea imediată (moartea victimei) intenţie = Infracţiunea Exercitarea unor violenţe Exercitarea unor violenţe Lipsirea de libertate omor intenţie + culpă = intenţie + culpă = loviri sau vătămări cauzatoare de moarte Lipsire de libertate urmată de moartea victimei Ucidere din culpă Exercitarea unor violenţe culpă + culpă = Notă: La lipsirea de libertate urmată de moartea victimei. pentru celelalte infracţiuni din acest capitol există doar variante tip. este necesară existenţa unui domiciliu în sensul legii penale. în cazul infracţiunii de violare de domiciliu. directă sau indirectă. dar cu rezoluţie infracţională distinctă. ucidere din culpă. Situaţia premisă Pentru existenţa infracţiunii de violare de domiciliu. în unele cazuri (lipsirea de libertate. VI. Latura obiectivă Elementul material se realizează. La unele infracţiuni. printr-o acţiune. de regulă. (l)-(4)] şi pentru infracţiunea de sclavie. de regulă.

pentru ca aceasta să-şi poată lua lucrurile din locuinţă. Ce se va reţine în situaţia în care. Care este cerinţa esenţială la infracţiunea de ameninţare? 9. o persoană agresivă până la venirea organelor de poliţie? 4. 1-a trântit pe patul din bucătărie şi. victima a încetat din viaţă.3. însă au dus-o în Bucureşti. însă victima a sărit din maşină şi şi-a fracturat braţul? 3. Reprezintă infracţiune fapta inculpatului de a pătrunde într-o casă la care a găsit uşa de la intrare neasigurată? 9. unde au legat-o cu lanţuri la picioare de un par şi au sunat-o apoi pe soţia acesteia. în stare de inconştienţă. făptuitorul a închis-o pe sora sa minoră într-un beci timp de câteva ore. căreia i-au solicitat suma respectivă în schimbul eliberării victimei. Ce infracţiune săvârşesc cei care au legat. Urmărind să lipsească pe concubinul surorii sale de libertate. Care este elementul material al infracţiunii de sclavie? 4. Ce se va reţine în sarcina inculpaţilor care. au imobilizat-o şi au condus-o într-un loc părăsit. după care. 1-a dus în pivniţă unde. Care este forma de vinovăţie pentru infracţiunea de violare a secretului corespondenţei? Speţe 1. i-a legal mâinile şi picioarele cu o bucată de sfoară. care i-au provocat rupturi ale organelor interne. după aproximativ o oră. Când se consumă infracţiunea de şantaj? 10. a obligat-o să se urce în autoturismul său. Care este obiectul material ai infracţiunii de violare de domi ciliu? 7. ca urmare a hemoragiei consecutive traumatismului cu ruptură de splină. în urma loviturilor primite. în speţă inculpaţii au luat partea vătămată într-un autoturism. care a pătruns în repetate rânduri. Moartea s-a produs. Numitul L. spunându-i că vor merge în oraşul Alexandria spre a se distra. în locuinţă. imobilizându-1 prin apăsarea toracelui cu genunchiul. la locuinţa unuia dintre ei. întrucât victima 1-a insultat pe inculpat. aceasta a intrat în şoc hipotermic şi a decedat? 7. Ce se va reţine în sarcina inculpatului? 5. inculpatul. victima a decedat. Care sunt agravantele în cazul infracţiunii de violare de domiciliu? 6. fără acordul său. Ce se înţelege prin „muncă obligatorie"? 5. Care sunt persoanele ţinute de secretul profesional? 12. iar din cauza temperaturii scăzute. Ce se va reţine în sarcina inculpaţilor? 6. Care este elementul material al infracţiunii de şantaj? 11. Care va fi încadrarea juridică? 8. acesta a lovit-o cu pumnii şi picioarele în abdomen şi torace şi a abandonat-o. în scopul imobili zării. produs prin comprimarea toraco-abdominală. în speţă. au urcat victima cu forţa în auto furgoneta condusă de unul din ei şi au transportat-o contra voinţei ei la locul unde aveau intenţia să săvârşească violul. Inculpaţii au hotărât să recupereze de la victimă o sumă de bani pretins datorată de aceasta. inculpatul s-a întâlnit cu victima. a dus-o în afara oraşului şi a legat-o de un copac. a înmânat inculpatei cheile apartamentului său pentru perioada cât urma să fie plecat în concediu.A. pentru a face o glumă. în urma unei neînţelegeri cu tatăl său. conform expertizei medico-legale. unde au ţinut-o închisă timp de cinci zile. De aceea. Ce trebuie să dispună Parchetul. silind-o să se prostitueze. Chiriaşul a formulat o plângere prealabilă la Parchet. care locuia şi ea în . în situaţia în care cele relevate în plângere se dovedesc a ii adevărate? 10. Inculpata a găsit în apartament cheile părţii vătămate. soli citând sancţionarea proprietarului apartamentului în care locuieşte. Ce se va reţine în sarcina inculpaţilor? Sunt întrunite elementele constitutive ale infracţiunii de şantaj? 2. în scopul de a săvârşi infracţiunea de viol. astfel legat. Care este elementul material al infracţiunii de ameninţare? 8.

b) în timpul unei calamităţi. b) tâlhărie. c) tentativă la şantaj. deghizată sau travestită.pen. făptuitorul constrânge vic tima (V) să-i dea o sumă de bani. Ce se va reţine în sarcina inculpatului care a ameninţat partea vătămată că. deghizată sau travestită. c) divulgarea secretului profesional. Deschiderea unei scrisori adresate altuia poate reprezenta in fracţiunea de: a) lipsire de libertate în mod ilegal. 6. c) de către o persoană mascată. Violarea de domiciliu (art. 2. b) tentativa nu este posibilă. are o boală contagioasă? Teste grilă 1. 194 C. fără acordul acesteia. 5. Lipsirea de libertate în mod ilegal se va reţine în variantă agravată atunci când fapta este săvârşită: a) în scopul de a obliga victima la practicarea prostituţiei. Folosind aceste chei. V este interceptată de organele de poliţie. 192 C. o va denunţa la poliţie pentru un furt săvârşit în urmă cu 3 luni? 15. c) de o persoană mascată. Violarea de domiciliu (art. fără a efectua şi alte acte care să demonstreze că îşi pune în practică această ameninţare? 14.acelaşi imobil şi care era plecată pentru o perioadă de timp. . 4.): a) tentativa este posibilă şi se realizează atunci când subiectul pasiv nu a cedat constrângerii şi nu s-a lăsat şantajat. Prin aplicarea de violenţe fizice.pen. care lucrează în alimentaţia publică. care fuseseră sesizate de un martor. inculpata a sustras bunuri în repetate rânduri din casa părţii vătămate. c) tentativa se pedepseşte. La infracţiunea de şantaj (art. Ce se va reţine în sarcina făptuitorului care a pătruns în curtea vecinului său pentru a recupera nişte bunuri împrumutate? 13.000 lei. Care va Fi încadrarea juridică în situaţia în care inculpatul pătrunde în locuinţa victimei. 192 C.): a) are ca obiect juridic relaţiile sociale de ordin patrimonial. dacă nu îi va remite suma de 2. c) este incriminată în forma tentativei. în sarcina făptuito rului se va reţine: a) şantaj. Ce se va reţine în sarcina sa? 11. b) prin folosire de calităţi mincinoase. Sunt întrunite elementele constitutive ale infracţiunii de divulgarea secretului profesional în situaţia în care medicul anunţă autorităţile despre faptul că un pacient al său. şi apoi refuză să o părăsească. A doua zi.pen.) va fi reţinută în vari antă agravată atunci când este săvârşită: a) în timpul unei calamităţi. b) se grefează pe o situaţie premisă care constă în preexistenta domiciliului în sensul legii penale. b) violarea secretului corespondenţei. 3. Ce infracţiune va fi reţinută în situaţia în care inculpatul a ameninţat victima cu un cuţit. în timp ce se îndrepta cu banii spre locuinţa făptuitorului. Săvârşeşte vreo faptă penală soţul care foloseşte dispozitive de interceptare a convorbirilor telefonice pentru a verifica fideli tatea soţiei sale? 16. la cerinţa expresă a victimei? 12.

Locul şi timpul prezintă relevanţă. unde subiectul activ îndeplineşte o funcţie ce îi conferă autoritate sau influenţă asupra victimei. acte cu caracter obscen (art. Unele infracţiuni necesită o participaţie naturală (de exemplu. elementul material nu are în mod direct conotaţie sexuală. urmarea imediată constă în decesul persoanei vătămate. Latura obiectivă Elementul materialse realizează. constând într-o ameninţare sau o constrân gere a victimei. VIII. Consumarea are loc. incestul şi hărţuirea sexuală sunt incriminate doar în varianta tip. de obicei. II. vârstă [Ui actul sexual cu un minor. Legătura de cauzalitaterezultă. în toate cazurile. în funcţie de: sex (la seducţie subiectul pasiv este o persoană de sex feminin). printr-o acţiune. (3)]. calitatea de rudă în linie directă. Obiectul ocrotirii penale 1. nu . Infracţiunile din acest titlu nu au obiect material. integritatea corporală şi sănătatea persoanei. 201). în cazul violului urmat de moartea victimei. VI. 111. de cele mai multe ori. frate sau soră (la incest). Obiectul material. în momentul realizării elementului material al infrac ţiunii. se poate discuta de un obiect material secundar. 202). Latura subiectivă Vinovăţia. unde subiectul activ este rudă în linie directă sau frate (soră) cu victima. Subiectul activnu este. 203). într-o încălcare a liber tăţii sexuale. forma de vinovăţie este praeterintenţia. 197 şi art. Capitolul m Infracţiuni privitoare la viaţa sexuală Caracterizare generală a capitolului I. 2. Infracţiunile din această categorie pot fi comise doar cu intenţie. Variante Seducţia. unde subiect activ poate fi doar o persoană de sex masculin. raport sexual (art. corpul persoanei. 198). în cazul violului urmat de moartea victimei). Există însă şi excepţii: în cazul infrac ţiunii de seducţie. de regulă. Deşi în toate cazurile are valenţe sexuale. sau viaţa acesteia (în cazul unor variante agravate. calitatea de membru al familiei [la viol în varianta de la alin. Obiectul juridiceste reprezentat de relaţiile sociale referi toare la libertatea şi inviolabilitatea vieţii sexuale a persoanei. Când faptele sunt comise prin utilizarea violenţei fizice. legătura de cauzalitate trebuie stabilită. V. moment ce coincide cu lezarea libertăţii sexuale sau tulbu rarea moralei publice. ca de exemplu. la celelalte infrac ţiuni tentativa este posibilă şi se sancţionează. acte de perversiune sexuală (art. în cazul infracţiunii de hărţuire sexuală. celelalte infracţiuni conţin variante agravate. în scopul de a obţine satisfacţii de natură sexuală. Prin excepţie. precum şi la moralitatea vieţii sexuale. întrucât obiectul juridic constă în libertatea vieţii sexuale. Subiecţii infracţiunii 1. 2. b1)]. Situaţia premisănu prezintă relevanţă. la agravanta de la viol prevăzută în alin. de regulă. Urmarea imediatăconstă. In cazul unor variante agravate (viol urmat de moartea victimei). la hărţuirea sexuală. circumstanţial. elementul material diferă de la o infracţiune la alta: act sexual de orice natură (art. Formele infracplunilor Cu excepţia seducţiei şi a hărţuirii sexuale. la varian tele tip ale incriminărilor. în cazul infracţiunii de incest. care nu se poate obiectiva într-o valoare materială.IV. din realizarea elementului material. în cazul în care urmarea imediată constă într-un rezultat. Subiectul pasiveste uneori circumstanţiat. La unele variante agravate există şi o urmare imediată adiacentă: de exemplu. 199 şi art. (2) lit. incestul). MobDul şi scopul prezintă relevanţă nu VII. Există şi un obiect juridic secundar.

Care este elementul material al infracţiunii de seducţie? 6. Care este subiectul pasiv al infracţiunii de seducţie? 5. s-a urcat pe pervazul unei ferestre de la etajul 3 de unde. în legătură cu ipoteza incestului comis în condiţiile de la viol (RIL.IX. nu fusese înfiată de inculpat.C.05. în scopul de a avea raport sexual cu aceasta. Care a fost soluţia adoptată de I. moartea trebuie să fie determinată de actul sexual sau de violenţele exercitate pentru întreţinerea actului sexual. în legătură cu sensul expresiilor: „act sexual de orice natură" şi „acte de perversiune sexuală" (RIL. împotriva voinţei acesteia. ucidere din culpă. loviri sau vătămări cauzatoare de moarte şi viol urmat de moartea victimei Elementul material Vinovăţia cu privire la elementul material intenţie intenţie Vinovăţia cu privire la urmarea imediată (moartea victimei) intenţie = culpă = Infracţiunea 4. Care este accepţiunea dată în doctrină noţiunilor de act sexual şi raport sexual? 3. Ce se va reţine în sarcina inculpatului.C. iar victima. Inculpatul a exercitat asupra victimei violenţe. întrebări 1. Dacă pentru violenţele ce determină moartea există o rezoluţie infracţională separată. Care este subiectul activ al infracţiunii de viol? 2. deci în imposibilitate de a se apăra.O5.2005)? 9. Care va fi încadrarea juridică a faptei inculpatului de a între ţine raport sexual. Care este subiectul activ al infracţiunii de hărţuire sexuală? Exercitarea unor violenţe Exercitarea unor violenţe Acte sexuale prin constrângere Exercitarea unor violenţe + + omor Loviri sau vătămări cauzatoare de moarte Viol urmat de moartea victimei Ucidere din culpă Speţe 1. Ce se va reţine în sarcina inculpatului? 5. prin constrângere. Care sunt diferenţele între infracţiunea de act sexual cu un minor şi cea de viol? 6. Cine poate fi subiect activ al infracţiunii de corupţie sexuală? 8. a căzut şi a încetat din viaţă. încercând să vio leze victima. a izbit-o cu capul de o piatră. Inculpatul a întreţinut acte sexuale cu fiica fostei sale soţii.C. Pe fondul panicii determinate de strigătele victimei. care locuia în aceeaşi casă? intenţie culpă + + culpă culpă = Notă: La violul urmat de moartea victimei. iar fiica nu gospodărea împreună cu mama sa? 4. cu bunica sa.J. Ce se va reţine în sarcina inculpatului care. decizia nr. majoră. Care a fost soluţia adoptată de I. Inculpatul a întreţinut relaţii sexuale cu victima prin constrân gere. dezechilibrându-se din cauza stării de temere în care se afla. Explicaţii privind diferenţa între omor. persoană suferindă de o atrofie musculară. decizia nr. Care va fi încadrarea juridică pentru fiecare inculpat. n/23. inculpatul . se va reţine viol în concurs cu loviri sau vătămări cauzatoare de moarte. dacă unul dintre ei a întreţinut acte sexuale cu victima prin constrângere. iar aceasta a decedat? 2. Sancţiuni La infracţiunea de hărţuire sexuală pedeapsa este închisoarea alternativ cu amenda. pentru a se apăra. iar ceilalţi doi au ţinut victima imobilizată? 3. pentru celelalte infracţiuni sancţiunea este pedeapsa închisorii.J.2OO5)? 7.C. având în vedere că victima. III/23.

Violarea victimei. 2. De exemplu: noaptea. spre exemplu. c) infracţiunea de viol în concurs cu cea de omor calificat [art. Subiectul activ nu este. în cazul infracţiunilor de tâlhărie şi piraterie.pen. c) viol. pentru ca fapta să nu poată fi descoperită. Actul sexual cu un minor în vârstă de 5 ani. care în cazul infracţiunii de furt îmbracă forma unei infracţiuni distincte (art. Subiectul pasiv nu este circumstanţial. 175 lit.]. Obiectul material este reprezentat fie doar de un bun mobil. instigare. 197 alin. pot exista toate formele de participaţie penală (coautorat. 2. c) viol în varianta agravată.pen. b) viol în concurs cu lipsire de libertate. care a decedat. Poate fi subiect pasiv persoana fizică sau juridică vătămată prin infracţiune. locul public. b) când s-a cauzat victimei o vătămare corporală. fie atât de un bun mobil. în cazul unor infracţiuni (furt. conduc la reţinerea unor variante agravate. în cazul infracţiunii de furi şi a celei de tâlhărie. Subiecţii infracţiunii 1. reprezintă: a) infracţiunea de viol urmat de moartea victimei [art. .): a) subiectul activ nu poate fi decât bărbatul. 197 alin. 2. în cazul delapidării. (3) C. 209). Poate exista şi un obiect material secundar. unde subiectul activ este dublu circumstanţial.pot constitui elemente circumstanţiale.) este în varianta agravată: a) când făptuitorul profită de imposibilitatea victimei de a se apăra. imobilizarea victimei prin legarea mâinilor şi constrângerea la întreţinerea unui act sexual reprezintă infracţiunea de: a) viol. viaţa şi integritatea corporală. reprezintă infracţiunea de: a) act sexual cu un minor. (1) şi art. Locul şi timpul săvârşirii infracţiunii . fie doar de un bun imobil (tulburarea de posesie). complicitate). 5. 175 lit.pen. în principiu. Titlul III Infracţiuni contra patrimoniului Caracterizare generală a titlului I. 197 C. b) infracţiunea de omor calificat prevăzută de art. atunci când acesta nu se opune. Obiectul juridic. Infracţiunile din acest t i t l u au ca obiect juridic general relaţiile sociale privind patrimoniul. Poate exista şi un obiect juridic secundar în cazul unor infracţiuni prin intermediul cărora sunt ocrotite şi alte valori: spre exemplu. II.a sugrumat victima. în cazul infracţiunii de tâlhărie şi a celei de piraterie. în cazul altor infracţiuni (distrugerea). indiferent de sex. h) C.pen. 3. cum ar fi corpul persoanei. respectiv funcţionarul care are calitatea de gestionar sau administrator. 197 C. b) subiectul pasiv nu poate fi decât femeia. (pentru a înlesni sau ascunde săvârşirea unei infracţiuni). h) C. b) perversiune sexuală. La infracţiunea de viol (art. c) subiectul activ poate fi orice persoană. III. Violul (ari. urmată de uciderea acesteia. c) când victima se află în îngrijirea făptuitorului. cum ar fi. Sunt şi excepţii. de regulă. Ce se va reţine în sarcina inculpatului? Teste grilă 1. cât şi de un imobil. 4.].pen. Nu este ocrotit doar dreptul de proprietate. circumstanţial. Obiectul ocrotirii penale 1. abuz de încredere). ci şi posesia şi detenţia.

Latura obiectivă Elementul material constă. „deghizată". 2151 C. Legătura de cauzalitate rezultă uneori din materialitatea faptei (la infracţiunea de furt. Cele mai multe infracţiuni pot îmbrăca forma continuă sau continuată şi. Care este accepţiunea noţiunilor de „persoană mascată". Tentativa este posibilă (cu excepţia infracţiunii prevăzute de art. însă multe din infracţiunile din acest titlu pot fi comise şi prin inacţiuni (abuzul de încredere. însuşirea bunului găsit). în varianta agravată. distrugerea. actele preparatorii nu sunt sancţionate.pen.). cum ar fi furtul sau tâlhăria. Unele infracţiuni (tăinuire. abuz de încredere) prezintă doar variantă tip. înşelăciunea. Momentul consumării infracţiunilor patrimoniale este diferit. în general. 211 alin. în funcţie de specificul fiecărei infracţiuni. dimpotrivă. inducerea în eroare etc). 211. în cazul infracţiunii de furt calificat? 5. integrităţii corporale sau vieţii. VIII. . art. art. pe lângă varianta tip. la cea de distrugere). Situaţia premisă în cazul unor infracţiuni. V. ca atare. la infracţiunea de tâlhărie. La infracţiunea de tulburare de posesie este necesar să existe un bun imobil. 219) şi este sancţionată în cazul infracţiunilor prevăzute de art. este necesar să preexiste posesia sau detenţia persoanei vătămate asupra bunului ce constituie obiectul material al infracţiunii. Care este accepţiunea noţiunii de „loc public" în cazul infrac ţiunii de furt calificat? VIL Formele infracţiunilor în cazul infracţiunilor contra patrimoniului. însuşirea bunului găsit. Sancţiuni Cele mai multe infracţiuni se sancţionează cu pedeapsa închisorii. 212 alin. art. abuzul de încredere). 215. „travestită"? 7. art. art 2151.] forma de vinovăţie este praeterintenţia. de regulă. 208-212. Care este obiectul material în cazul furtului de folosinţă? 3. în posesia subiectului pasiv. art. într-o acţiune (luarea unui bun. Latura subiectivă Vinovăţia sub forma intenţiei este necesară pentru existenţa tuturor infracţiunilor contra patrimoniului. Variante în cazul majorităţii infracţiunilor (art. iar în alte cazuri trebuie stabilită (de exemplu. (3). distrugerea din culpă. VI. Daţi exemplu de situaţii în care o persoană se află în impo sibilitatea de a-şi exprima voinţa sau de a se apăra? 8. Care este accepţiunea noţiunilor de „armă" şi „substanţă narcotică" în cazul infracţiunii de furt calificat? 6. pot avea un moment al epuizării. Ce se înţelege prin noţiunea „două sau mai multe persoane împreună". cu excepţia unor acte pregătitoare realizate în vederea comiterii furtului calificat de produse petroliere. 218. IX. (3) C. Mobilul şi scopul nu prezintă relevanţă. distrugerea din culpă. în cazul unor variante agravate [art. Urmarea imediată constă. Poate exista şi o urmare imediată secundară. Care sunt teoriile privind momentul consumării infracţiunii de furt? 4.pen. în cazul infracţiunii de tâlhărie şi a celei de piraterie. iar unele se sancţionează cu pedeapsa închisorii alternativ cu cea a amenzii (distrugerea. constând în atingerile aduse sănătăţii. în producerea unui prejudiciu. 215.FV. 212. art. Care este obiectul material al infracţiunii de furt? 2. cu o singură excepţie. trebuie să existe un raport juridic în baza căruia bunul este deţinut de făptuitor. 217 şi art. In cazul abuzului de încredere. sunt prevăzute şi variante agravate. ce a avut ca urmare decesul victimei). întrebări 1.

111/2002).J. 219)? 31. . Inculpatul a pătruns într-o casă de unde a sustras o casetă de bijuterii şi un telefon fix. în ce constă elementul material al infracţiunii de delapidare? 27. Care este subiectul pasiv al infracţiunii de furt la plângere prealabilă (art. folosire sau traficare de bani. Care este diferenţa între infracţiunea de tâlhărie şi cea de piraterie? 19. 218 C.pen.pen.) şi cea de distrugere calificată (art. 13. Care este obiectul material al infracţiunii de tulburare de posesie? 32.9. IX /2OO5).pen. 2 11 . în ipoteza în care beneficiarul unui cec cunoaşte şi acceptă împrejurarea că respectivul cec nu are acoperirea necesară? (RIL. (4) C. Ce bunuri nu pot face obiectul infracţiunii de abuz de încre dere? 21. Când trebuie exercitate violenţele. linii.C. pentru legitimare sau identificare? 12.C. ■ 17. Ce se va reţine în sarcina sa? 2. Care este urmarea imediată la infracţiunea de înşelăciune? 24.J. Făptuitorul a pătruns printr-o gură de aerisire într-o boxă aflată la subsolul unui bloc. în raport cu sustragerea bunului. bunuri pe care le-a pus într-o geantă. (RIL. echipa mente şi instalaţii de telecomunicaţii. Care este situaţia premisă în cazul infracţiunii de tăinuire? Speţe 1. Care este elementul material al infracţiunii de distrugere? 30. valori sau alte bunuri.)? 14. pe care le gestionează sau adminis trează. 210 C. 59/1934. Care este elementul material al infracţiunii de înşelăciune? 23. Care a fost soluţia adoptată de I. în momentul în care se pregătea să părăsească acea casă. comisă de administratorul asociaţiei de proprietari sau de locatari? (RIL. gestiune frauduloasă şi delapidare? 26. în raport cu art. „folosirea fără drept a unei chei adevărate ori a unei chei mincinoase"? 11.C. (RIL. în legătură cu apli carea dispoziţiilor art. 217 C. 2 din Legea nr. conform practicii existente în cazul infracţiunii de furt calificat? 10. Care este elementul material al infracţiunii de abuz de încredere? 20.pen. raportat la art. 28. cu privire la încadrarea juridică a faptei de însuşire.C.) şi între infracţiunea de distrugere şi cea de distrugere din culpă (art. Care a fost soluţia adoptată de I. în legătură cu înca drarea juridică a faptei de însuşire pe nedrept de cabluri. „escaladare". a fost reţinut de organele de poliţie.. unde erau depozitate mai multe bunuri. 215 alin. prin smulgerea cablului prin care acesta era conectat. 192 C. Care sunt actele ce servesc pentru dovedirea stării civile. Care este diferenţa între infracţiunea de tâlhărie urmată de moartea victimei şi cea de omor pentru a săvârşi sau a ascunde săvârşirea unei tâlhării? 16. cu privire la apli carea dispoziţiilor art. Care a fost soluţia adoptată de I. etc. decizia nr. Care sunt diferenţele între infracţiunea de şantaj şi cea de tâlhărie? IX. Arătaţi care sunt asemănările şi deosebirile între infracţiu nile de abuz de încredere.J. UI 2006).J. decizia XXXI/2007). Care sunt asemănările şi deosebirile între infracţiunea de furt şi cea de însuşirea bunului găsit? 29. Care a fost soluţia adoptată de I. Care este situaţia premisă în cazul infracţiunii de gestiune frauduloasă'? 22.C. 84 alin. Care este diferenţa între infracţiunea de distrugere (art. decizia nr. Definiţi noţiunile de „efracţie". pentru a putea fi în prezenţa infracţiunii de tâlhărie? 15.C.C. decizia nr. (1) pct.C.pen. 25. Ce mijloace de transport nu pot fi considerate mijloace de transport în comun.

Ce se va reţine în sarcina făptuitorului care a forţat încuietoarea unui autoturism. iar apoi. Ce încadrare juridică trebuie reţinută? 6. i-a smuls ceasul de la mână? 15. inculpatul a aflat că este căutat de poliţie. incul patul a susţinut că încadrarea juridică a faptei este aceea de abuz de încredere.A pus un radiocasetofon şi mai multe casete într-o geantă. Se poate reţine vreo infracţiune în sarcina sa? 3. Ce se va reţine în sarcina inculpatului care a luat o bicicletă din rastelul aflat în faţa unui magazin şi a circulat cu ea. Ce infracţiune va fi reţinută în sarcina inculpatului care a sustras bunuri dintr-un autoturism parcat pe un bulevard? 14. Ce se va reţine în sarcina sa? 8. iară a-1 mişca din locul în care era parcat? 9. pe care nu o cunoştea. unde 1-a abandonat. a abandonat geanta şi a părăsit în grabă boxa. La câteva ore după ce a sustras autoturismul. Când se pregătea să părăsească boxa prin gura de aerisire. să îi împrumute un minut telefonul mobil pentru a da un telefon de urgenţă. a fost identificat. a auzit un zgomot din direcţia uşii şi. spunându-i că o va ţine drept garanţie. în procesul penal. propunându-şi să-1 aducă în parcarea de unde îl luase după 3 zile. un calcu lator şi o cafetieră. A fost identificat autorul furtului şi s-a constatat că acesta corespundea descrierii făcute de martori. motiv pentru care a anunţat poliţia. care avea părul lung. pe care le-a transportat pe rând la autoturism? 7. unei femei şi unui copil. a sustras mai multe bunuri dintr-o curte şi şi-a asigurat scăparea prin grădină. Făptuitorul a sustras un cal de pe câmp. ci de un tânăr. Zgomotul auzit de făptuitor provenea însă de pe holul din scara blocului. Care va fi încadrarea juridică a faptei inculpatului care. unde a escaladat un gard pentru a părăsi curtea? . când a constatat că cineva pătrunsese acolo şi pusese acele bunuri în geantă. făptuitorul a fugit cu telefonul. Se poate reţine în cauză infracţiunea prevă zută de art.? 13. 208 . toate aceste bunuri fiind găsite acolo. Ce se va reţine în sarcina inculpatului care s-a apropiat de victima unei agresiuni săvârşită de altă persoană şi. Martorii au declarat că au văzut o tânără îmbrăcată într-un tricou negru şi în pantaloni. până când acesta îi va plăti sumele datorate pentru efectuarea unor munci agricole? 4. Care va fi încadrarea juridică? 11. 209 alin. întrucât bunica sa se simte rău. acoperind activitatea ilicită a acestuia cu corpul său. în această situaţie. pentru a obţine cu împrumut o sumă de bani? 10. crezând că este proprietarul. Proprietarul a venit la boxă abia peste 3 zile. s-a deplasat cu el în satul vecin. de unde a sustras mai multe bunuri. (1) Ut. Conducerea liceului X a formulat o plângere pentru că o persoană necunoscută a sustras un laptop din secretariat. în loc să o restituie părţii vătămate. profitând de faptul că aceasta se afla la pământ. c) C. pentru a dormi în interiorul acestuia. Făptuitorul a solicitat victimei. până într-o comună învecinată. Fapta inculpatului major de a fi înlesnit unui minor în vârstă de 13 ani sustragerea unui portofel din poşeta persoanei vătămate. Inculpatul a sustras un autoturism pentru a se deplasa cu el la munte. întrucât bunul i-a fost împrumutat de partea vătămată. a depus-o drept garanţie. Ce se va reţine în sarcina acestuia? 5.pen. doar că în realitate nu era vorba de o tânără. strâns într-o coadă. Organele judiciare au prelevat urmele papilare lăsate de făptuitor şi. reprezintă infracţiune? Dacă dat care este încadrarea juridică? 12. Care va fi încadrarea juridică a faptei inculpatului de a pătrunde într-un apartament de unde a sustras un televizor.art. care îl suspectează de furt. Ce se va reţine în sarcina inculpatului care a pătruns pe poarta deschisă. a săpat o groapă pe sub gard? 16. întrucât acesta avea antecedente penale. fără consimţământul acestuia. Inculpatul a pătruns într-un apartament de unde a sustras haine aparţinând unui bărbat. După ce a efectuat apelul telefonic. pe când părăsea în grabă curtea liceului ducând în mână un laptop. Ce se va reţine în sarcina făptuitorului care a luat o drujbă de la vecinul său. inculpatul a dezmembrat autoturismul şi a vândut compo nentele acestuia. pentru a pătrunde în curtea părţii vătămate.

timp de aproximativ 6 luni. Care va fi încadrarea juridică a faptei reţinute în sarcina fiecăruia dintre cei doi? 31. în Bucureşti. Care este încadrarea juridică a faptei unui şofer de taxi de a-şi însuşi un obiect uitat de un călător în autovehiculul condus de el? 19. fără acordul acesteia. muncitor într-o echipă de fierari betonişti. în care era cazată echipa din care făcea parte. în sarcina inculpaţilor au fost reţinute două infracţiuni de tâlhărie în concurs. După plecarea sa. care a sustras două pahare din hotelul unde era cazat? 27. soţia ocupându-se de creşterea copilului minor. Cum va fi încadrată fapta de a sustrage certificatul de înmatriculare a unui autovehicul? 20. Este corectă soluţia? 32. Inculpaţii au lovit. Soţul a formulat o plângere prin care solicita condamnarea soţiei pentru infracţiunea prevăzută de art. întrucât la momentul săvârşirii faptei era găzduită de partea vătămată. Inculpatul a urcat într-un troleibuz aliat pe traseu şi a sus tras un aparat de compostat. Cum va fi încadrată fapta sa. în una din cele două camere situate într-un cămin de nefamilişti. inculpata a solicitat încetarea proce sului penal pentru lipsa plângerii prealabile. pentru a dormi. aparţinând muncitorilor din ambele camere? 26. Cum poate fi încadrată juridic fapta inculpatului de a sustrage bunuri din camera de hotel unde este cazat? 29. având impresia că aceasta a injuriat-o. împrejurare în care şi-a însuşit respectivul bun. partea vătămată a adormit. Agresată. 210 C. pentru a îngriji şi educa copiii rezultaţi din căsătorie. Ce se va reţine în sarcina inculpatului. furând mai multe oi. căruia sa-i aplice câteva lovituri şi să-i ia suma de bani. Soţii trăiau despărţiţi în fapt. Ce se poate reţine în sarcina inculpatei? 23. Fiind trimisă în judecată pentru infracţiunea de furt. L-a înştiinţat despre acest lucru pe B şi au convenit ca B să simuleze un atac asupra lui A. pe care i-a utilizat pentru tratamentul copilului. Pentru că fiul lor a suferit un accident. Mătuşa a sustras din bagajul nepotului suma de 200 de lei. Victima. O firmă de transport avea în curtea unităţii un rezervor de 500 de litri de combustibil pentru alimentarea vehiculelor firmei. a scos telefonul mobil din buzunar. Partea vătămată a invitat acasă o prostituată. inculpaţii i-au lovit din nou pe ciobani. A trebuia să ridice din bancă o sumă de bani aparţinând firmei la care era angajat. Ce trebuie să dispună instanţa? 28. a fost tolerat să doarmă alternativ. Făptuitorul a lovit victima de mai multe ori. cu ajutorul unor răngi. Inculpatul. inculpatul a observat că partea vătămată uitase un portofel pe masă.pen. dacă în troleibuz nu se afla niciun călător? 18. Ce va trebui să dispună Parchetul? 24. Aceasta a înstrăinat bunurile personale ale părţii vătămate. inculpata a continuat să locuiască împreună cu fostul soţ. într-una din acele încăperi. Inculpatul a intrat în restaurant şi a avut o discuţie în contradictoriu cu partea vătămată. soţia a vândut mai multe bunuri mobile pentru a face rost de bani. după sustragere. pe care a şi lovit-o cu pumnii. care urma să susţină examen la facultate. parte vătămată în proces. urmând ca apoi cei doi să împartă banii. pe când se afla..17. încercând să sune la poliţie. iMătuşa şi-a găzduit nepotul din provincie. iar prostituata a sustras mai multe bunuri din casă. După ce a întreţinut relaţii sexuale. Ce se va reţine în sarcina lui B. Făptuitorul a smuls din mâna . Inculpaţii au pătruns prin efracţie în depozitul unei firme de telefonie şi au sustras 200 de metri de cablu telefonic. de a fi sustras într-o noapte. Care va fi încadrarea juridică a faptei? 22. Ce încadrare juridică se va reţine în sarcina inculpatului? 30. diverse obiecte şi sume de bani. Ce infracţiune săvârşesc doi inculpaţi care pătrund în timpul nopţii în curtea unităţii şi sustrag 50 de litri de combustibil? 21. speriată. doi ciobani aflaţi cu oile la câmp. pentru a-şi asigura păstrarea oilor. După desfacerea căsătoriei. Care este infracţiunea ce se poate reţine în sarcina rnătuşii? 25. partea vătămată a plecat din restaurant.

anumite bunuri pro prietatea persoanei vătămate. după o confruntare fizică cu aceasta. să-i restituie oile lui V. împrejurare în care i-a rugat să îl ajute să le recupereze. cei trei s-au deplasat în satul vecin. pentru a-1 împiedica pe acesta să se opună sustragerii oilor. dacă Z nu îşi îndeplineşte obligaţia. inculpatul a legat-o de un picior al unei mese. inculpatul le-a spus prietenilor săi A şi B că noaptea i-au fost sustrase oile şi că. Cum va fi încadrată fapta inculpatului de a sustrage bunuri dintr-un magazin. care fusese de curând recoltat şi depozitai pe câmp. Unul dintre poliţişti a decedat a doua zi. Acolo. accidentându-i grav. primind în custodie. sărind gardul. dacă nu îi dă ceasul şi inelul. până când aceasta le-a dezvăluit că şi ea venise pentru a fura morcovi. pe care o cunos cuse în acea zi. Care este încadrarea juridică a faptei. Fapta inculpatului care. Z i-a rugat pe A şi B să conducă oile la stâna sa. Z le-a spus prietenilor săi că a cumpărat 100 de oi şi le-a şi arătat. Z a pătruns în coliba ciobanului angajat de V şi. Z a cumpărat în luna februarie 100 de oi de la V. din informaţiile sale. fugind cu el. urmând ca. pentru a putea sustrage bunuri. motiv pentru care a fost urmărit şi somat de un . conducând autoturismul în direcţia celor doi.victimei telefonul. Inculpatul a fost trimis în judecată pentru infrac ţiunea de tâlhărie. Z a fost nevoit să restituie oile Iui V. a fugit. motivând câ a existat o eroare cu privire la persoana agresată. Ce se va reţine în sarcina inculpatului? 40. Inculpatul a pătruns în curtea unei societăţi comerciale. Ce ar trebui să dispună instanţa? 41. în loc să încetinească sau să oprească autoturismul. Noaptea. Este corectă soluţia instanţei? 36. A şi B au fost trimişi în judecată. şi a trecut printre ei. în timp ce el va avea o discuţie cu ciobanul. la el acasă. întrucât nu plătise preţul. de la executorul judecătoresc. cum acesta nu a avut efect. După ce i-a oferit o cafea şi partea vătămată a încercat să se retragă. celălalt a avut nevoie de 90 de zile de îngrijiri medicale. au întâlnit o persoană pe care au început să o lovească crezând că este paznic. Z. Este corectă încadrarea juridică? 42. In momentul în care încerca să pără sească parcela. La 7 august. Se poate reţine în sarcina inculpatului săvârşirea unei tâlhării într-o locuinţă? 35. luându-le banii pe care îi aveau asupra lor? 37. Inculpaţii au pătruns într-o seră pentru a sustrage morcovi. de teamă să nu fie muşcat. la o cafea. Câte infracţiuni vor fi reţinute în sarcina inculpatului care a ameninţat trei persoane în aceeaşi împrejurare. în tot acest timp. acestea se află la o stână din satul vecin. a accelerat. inculpatul a ameninţat-o că nu îi va permite să plece. Instanţa a schimbat încadrarea juridică a faptei din infracţiunea de tâlhărie în cea de furt calificat. pentru a o împiedica să sune la poliţie. pentru a sustrage bunuri. au ajuns la o stână şi au constatat că oile se află acolo. repre zintă infracţiune? mobil şi i 1-a smuls din mână. doi poliţişti i-au făcut semn să oprească. cu urmarea declanşării focului şi împuşcarea mortală a unui martor? 39. abandonându-1. Inculpatul s-a dus pe o parcelă care nu îi aparţinea şi a încărcat portbagajul maşinii cu porumb. moment în care a fost atacat de mai mulţi câini folosiţi la pază. având în vedere că partea vătămată nu şi-a scos un certificat medico-legal. La 3 august. Inculpatul s-a apropiat de victima care vorbea la telefonul poliţist. Inculpatul a invitat-o pe partea vătămată. Care va fi încadrarea juridică a faptelor săvârşite de inculpat? 38. A înmânat în acelaşi timp telefonul unui văr de al său şi i-a spus să facă ce vrea cu el Ce infracţiune se poate reţine în sarcina făptuitorului? 33. Cei doi au convenit ca preţul să fie plătit în mai multe tranşe până la sfârşitul lunii iunie. Inculpatul a pătruns prin efracţie într-o locuinţă cu intenţia de a sustrage bunuri. întrucât asupra sa nu au fost exercitate violenţe fizice? 34. Inculpatul a pulverizat un spray lacrimogen însă. Inculpatul. pe baza unui proces-verbal. i-a aplicat mai multe lovituri cu un par şi apoi l-a legat de un stâlp. Partea vătămată se afla în casă şi. de a se întoarce apoi şi de a-1 lovi pe poliţist cu o sticlă peste mâna în care avea pistolul. refuză să le restituie acesteia.

S-a constatat însă că D. X. care a fost trimis în judecată pentru infracţiunea de înşelăciune. D. Se poate reţine vreo infracţiune în sarcina acesteia? 46. Ce se poate reţine în sarcina inculpatului? 48. Partea vătămată a solicitat soţiei celui decedat să îi restituie bunul. Ce infracţiune reprezintă fapta de a induce în eroare o garde robieră prin atribuirea calităţii de depunător al unor haine pentru care s-a eliberat fisă. Ce se poate reţine în sarcina lui D. avea un cabinet stomatologic şi trata pacienţi de aproximativ 3 ani. înştiinţându-1 pe Y că nu are disponibil în cont şi că îi va plăti ulterior cash. în cabinetul său fiind expuse diplome de licenţă. 1-a stropit cu benzină şi i-a dat foc. pierdută de depunătorul real şi găsită de inculpat? 51. aterizând pe spaţiul verde din faţa ministe rului. dar B a negat. nu absolvise niciodată facultatea de medicină. Y a formulat o plângere penală. s-a aşezat la o masă pe care a găsit un telefon mobil. X a cumpărat de la Y o cantitate mare de marfă şi i-a lăsat acestuia o filă cec în care era menţionată suma reprezentând preţul stabilit de cei doi. Y a constatat că nu exista acoperire în cont. Reprezintă infracţiune fapta săvârşită de X? . făptuitorul şi-a dat demisia şi a reţinut uneltele folosite în procesul muncii. pentru a avea grijă de oi. deşi ştia cui aparţine maşina. constată că nu există disponibil în cont şi apoi face plângere penală? 50. Ce ar trebui să decidă instanţa? 53. îl introduce la plată. Inculpatul i-a vândut lui B o vacă pe care o furase cu două zile în urmă. Partea vătămată a împrumutat vecinului său. Nu s-au înregistrat pagube şi nu a fost rănită nicio persoană. spunând că ei nu i-a fost înmânat niciun bun. pentru două săptămâni. Un vânzător gestionar. pentru nunta fiicei sale. Se poate reţine vreo infracţiune în sarcina lui B? 56. Făptuitorul era angajat ca zugrav la o firmă. şi i-a spus că este prietenul fratelui său. că acesta a rămas fără benzină la o distanţă de 500m de locul respectiv şi că are nevoie de 100 lei pentru benzină. B a intrat într-un restaurant. a protestat în faţa Ministerului Justiţiei. ulterior constatat nevalabil în cadrul operaţiei de omologare? 52. fără să-i spună soţului. o maşină de tuns iarba. angajat la o unitate de comer cializare a fructelor. Soţia şi-a însuşit sumele obţinute din vânzarea fructelor. Ce se poate reţine în sarcina lui X? Dar dacă X a lăsat un cec în alb drept garanţie . menţionând că le va restitui la plata drepturilor salariale restante. maşter şi autorizaţii de funcţionare. V a aflat că fratele său nu trimisese niciun prieten la ea. Se poate reţine vreo faptă penală în sarcina ciobanului? 47. întrucât nu i se plătise salariul de două luni. dar acest lucru nu se întâmplă şi Y completează cecul. Care va fi încadrarea juridică a faptei de a depune la o agenţie „Loto" un loz falsificat. pe care 1-a băgat în buzunar. Proprietarul unei turme a angajat un cioban. Cum poate fi încadrată juridic fapta unei persoane de a primi un telefon mobil pentru a-1 repara şi de a refuza să îl mai restituie? 44. După câteva zile. a fost răcit timp de două zile şi a rugat-o pe soţia sa să se ocupe de vânzare. Când s-a prezentat la bancă şi a introdus cecul la plată.? 49. Auto turismul a explodat. Vecinul a decedat înainte de a fi restituit maşina. Se poate reţine vreo infracţiune în sarcina acestuia? 45. Inculpatul a venit la apartamentul lui V. care îi fuseseră încredinţate de firmă. dintre care pe unele le-a cheltuit. unde şi-a parcat autoturismul. nemulţumit că un proces pe care îl avea la judecătoria Craiova se tergiversa. iar B i-a înapoiat bunul şi a făcut plângere la poliţie împotriva inculpatului. Cine poate fi tras la răspundere penală pentru lipsurile din gestiune? 54. fără să îi aducă acest lucru la cunoştinţă cumpără torului. însă aceasta. a refuzat să i-o înapoieze. victima furtului şi-a recunoscut animalul. V. Care va fi încadrarea juridică pentru fapta gestionarului care a scos în mod repetat sume de bani din încasările zilnice. i-a dat inculpatului 100 lei pentru a-i înmâna fratelui său. Ulterior. Ciobanul a tăiat toţi mieii născuţi în perioada de două luni cât a păstorit turma.43. Cel care ocupase în prealabil masa s-a întors şi 1-a întrebat pe B dacă nu a găsit un telefon. iar pe altele le-a ascuns în magazie? 55.

fără consimţământul ei. i-a luat acesteia. Mai mulţi romi au ocupat o casă de vacanţă aflată la mar ginea unei păduri. c) posesia de rea-credinţă nu este ocrotită contra proprietarului bunului mobil. 2. iar ulterior îşi însuşeşte bunul respectiv. iar fiul i-a spus că vecinul lor sustrăsese bicicleta din parc şi i-o ofe rise la acest preţ. c) făptuitorul sustrage bunul dintr-un loc asigurat cu pază. până a distrus-o. în baza acestei promisiuni. Fapta şoferului de taxi care. Infracţiunea de furt nu se consideră a fi consumată dacă: a) acţiunea de deposedare a persoanei vătămate a început. aceştia au refuzat. Mama 1-a întrebat cum a reuşit să obţină un preţ atât de bun.57. 216 C. 4. în cazul inculpatei care. Nu poate exista infracţiunea de furt atunci când: a) bunul în cauză aparţine făptuitorului. iar apoi. b) o infracţiune de furt. b) doar dacă sunt acte ce dovedesc starea civilă. c) lucrurile abandonate de posesorul lor (res derelictae). deoarece nimeni nu-şi poate face dreptate singur.pen. Fiul i-a spus mamei sale că a cumpărat o bicicletă cu 100 lei. Prin infracţiunea de furt: a) posesia de rea-credinţă este ocrotită în orice împrejurare. deoarece făptuitorul ştie că ia un bun fără consimţământul posesorului său. deoarece lipseşte scopul însuşirii pe nedrept. înscrisurile pot fi obiect material al infracţiunii de furt: a) doar dacă au valoare economică. S şi-a scos din garaj maşina proprietate personală pe care o condusese fiul său. c) fapta nu constituie furt. s-a înţeles cu aceştia ca el să le găsească alţi cumpărători.). b) posesia de rea-credinţă nu este ocrotită în nicio împrejurare. după ce a cumpărat unele bunuri sustrase de la autorii furtului. argumentând că. b) lucrurile ce nu aparţin cuiva (res nullius). 6. a luat un ciocan şi a lovit-o timp de 5 ore. afirmând că i-o va restitui când va primi chiria. X a scris cu vopsea sloganuri pe Coloana Infinitului? Se poate reţine în sarcina sa vreo faptă penală? 59. încadrarea juridică va reţine: a) două infracţiuni de furt. fiind prins ime diat după sustragere. dar nu reuşeşte să treacă de paznic. autorii l-au solicitat să le transporte şi valorifice mărfuri sustrase ulterior de ei. la momentul când au ocupat-o. Nervos că fiul său avusese un accident. deşi observă că partea vătămată coboară din maşină fără să-şi recupereze un bun depus pe bancheta din spate. Teste grilă 1. dar ea nu a fost dusă până la capăt. c) o infracţiune de furt în formă continuată. casa era părăsită. Se poate reţine vreo infracţiune? 60. Se poate reţine vreo infracţiune în sarcina mamei? Dar în sarcina fiului? 3. dăruindu-i unele bunuri furate? 61. b) bunul în cauză fusese înmânat făptuitorului de către persoana vătămată. neprimind chiria de la partea vătă mată. reprezintă infracţiunea de: a) însuşirea bunului găsit (art. o bluză. b) făptuitorul nu a reuşit să păstreze bunurile. Mama şi fiul au convenit să folosească amândoi bicicleta. Ce faptă penală se poate reţine în sarcina lui S? 58. c) bunul în cauză fusese pierdut. Deşi proprietarul le-a pus în vedere să pără sească imobilul. 7. . nu o atenţionează. Ce se va reţine în sarcina inculpatului dacă. Dacă făptuitorul pătrunde într-o locuinţă în care locuiau două persoane şi sustrage bunuri aparţinând amândurora. c) indiferent dacă au sau nu valoare economică. Proprietarul a formulat plân gere penală împotriva lor. Infracţiunea de furt poate avea ca obiect material: a) imobilele prin destinaţie. instanţa supremă a decis că: a) fapta constituie infracţiunea de furt. b) fapta reprezintă infracţiunea de furt. 8. 5.

f) C. Tâlhăria este o infracţiune: a) complexă. (1) lit. iar celălalt sustrăgând bunul de la victimă.). b) victima este supusă în mod obligatoriu unei violenţe fizice. 10. Dacă făptuitorul solicită victimei să-i predea haina. amenin ţând-o cu un cuţit. f) C. dar în care nu se află niciun cum părător. dacă bunul se afla într-o cameră de hotel. c) furt calificat [săvârşit într-un mijloc de transport în comun — art.E. urmată de restituirea autoturismului după numai o zi: a) reprezintă infracţiunea de furt de folosinţă. 211 C. c) coautorat la infracţiunea de tâlhărie. ( 1 ) lit. atacă victima. b) infracţiunea de tentativă de tâlhărie pentru cel ce a aplicat loviturile şi infracţiunea de tâlhărie pentru celălalt făptuitor. 14. 209 alin. b) nu reprezintă infracţiune. dacă sustragerea are loc într-un taxi. în cazul în care doi făptuitori. a lua acest autoturism şi a pleca de la locul faptei cu el.pen. Fapta inculpatului de a îmbrânci victima care se afla la vola nul unui autoturism. b) furt calificat. 16. 19. în cazul infracţiunii de tâlhărie: a) infractorul profită de starea preexistentă de inconştienţă sau de neputinţă a victimei de a se apăra ori de a-şi exprima voinţa. 208 C. 12. 17.pen. 211 C.pen). se va putea reţine: a) infracţiunea de lovire sau alte violenţe pentru unul dintre făp tuitori şi infracţiunea de tâlhărie pentru celălalt. b) însuşirea bunului găsit.]. c) abuz de încredere.b) furt (art.) în cazul în care făptuitorul îşi însuşeşte: a) o sumă de bani pe care avea obligaţia să o depună la C. nu servea ca mijloc de transport în comun. dacă fapta are loc într-un magazin deschis. neavând niciun călător şi fiind oprit. însuşirea unui bun mobil al altuia. c) tâlhărie (art.C. 13. 209 alin. săvârşit într-un mijloc de transport în comun [art. şi victima se conformează. b) ameninţare (art. Situaţia premisă la infracţiunea de abuz de încredere este: a) existenţa unui titlu în baza căruia făptuitorul deţine bunul. încadrarea juridică va fi: a) şantaj (art. b) însuşirea pe nedrept a unui bun de către subiectul activ.]. c) persoana asupra căreia se exercită violenţe nu este în mod obligatoriu cea care suferă prejudiciul patrimonial. b) o sumă de bani care îi fusese dată cu titlu de împrumut. c) furtul săvârşit asupra victimei aflate în stare de inconştienţă sau neputinţă de a se apăra. 193 C.pen. săvârşit în public [art. c) simplă.). 194 C. ( l ) lit. . după o înţelegere prealabilă. reprezintă: a) furt. 15.pen.): a) furtul săvârşit prin întrebuinţare de insulte. Nu poate exista infracţiunea de abuz de încredere (art. c) furt simplu. Reprezintă infracţiunea de tâlhărie (art. c) infracţiunea de furt calificat săvârşit în loc public. 11.pen. unul săvârşind acte de violenţă. un bilet la spectacol ctc).pen. pe numele proprietarului. e) C. c) o sumă de bani care îi fusese înmânată pentru a procura plăti torului anumite servicii (o excursie. Furtul unui bun dintr-un autobuz oprit la capăt de linie repre zintă: a) furt calificat. c) existenţa unui act translativ de proprietate.pen. 18.pen. 213 C. b) de obicei. c) reprezintă infracţiunea de tâlhărie. întrucât autobuzul. Sustragerea unui bun de către un făptuitor reprezintă: a) infracţiunea de furt calificat săvârşit în loc public. 209 alin. b) furtul urmat de întrebuinţarea de ameninţări pentru păstrarea bunului furat. deţinut cu orice titlu. b) infracţiunea de furt calificat săvârşit într-un mijloc de trans port în comun. 9.].).

uz de fals. (1) lit. în timp ce aceasta se uita îndeaproape la vitrinele magazinelor. a observat-o pe partea vătămată G. In baza art. profitând de aglomeraţie. A făcut aplicarea art. (1) Cod procedură penală. 21.2006 la zi. în dosarul nr. c) conferă infracţiunii de înşelăciune caracter de infracţiune complexă. c) în obţinerea pentru sine sau pentru altul a unui folos material injust. 350 alin.01. 37 lit. a) teza finală şi lit.09. a revocat liberarea condiţionată privind restul de 373 zile închisoare rămas neexecutat din pedeapsa aplicată prin sentinţa penală nr. Inculpata a negat săvârşirea faptei. e) Cod penal. pe care 1-a contopit în prezenta. în timp ce se afla în Piaţa Amzei..art. după care a acoperit poşeta părţii vătămate cu sacoşa pe care o avea în mâna dreaptă. Inculpata a urmărit-o pe partea vătămată. în baza art. b) absoarbe în mod natural infracţiunile de fals. 215 C. 64 lit.11. (1) Cod procedură penală.C. până când poşeta pe care o avea pe umăr s-a deplasat către spate. 33795/299/2006. asupra inculpatei fiind găsit telefonul mobil.A. în baza art. b) Cod penal. inculpata urmând să execute pedeapsa cea mai grea de 5 ani închisoare la care a aplicat un spor de 6 luni. pronunţată de Judecătoria Sector 1 Bucureşti.pen. a dedus perioada reţinerii şi arestării preventive de la 25. Practică judiciară Prin sentinţa penală nr. atât în cursul urmăririi penale. 61 Cod penal. (2) C.M. 88 Cod penal.). în baza art. Obiectul material al infracţiunii de gestiune frauduloasă este: a) doar un bun mobil. Pentru a dispune astfel. s-a aşezat în spatele părţii vătămate şi. Subiect activ al infracţiunii de „gestiune frauduloasă" poate fi: a) numai un gestionar sau un administrator la o persoană juridică. a fost condamnată inculpata S. iar cu mâna stângă a sustras din buzunarul exterior telefonul mobil al acesteia. a menţinut măsura arestării preventive luată faţă de inculpată. c) abuz de încredere. în final inculpata urmând să execute 5 ani şi 6 închisoare. în baza art. (1) Cod procedură penală.pen. prima instanţa a reţinut că în data de 25. intenţionând să se îndepărteze de locul faptei. 90/28.2006. inculpata S. a luat act că partea vătămată G. şi a urmat-o pe aceasta când a intrat într-un magazin de pantofi. 22. Aici. 346 alin. (1) . onorariul apărătorului din oficiu urmând a fi avansat din fondul Ministerului Justiţiei.G. 215 alin.A. a) Cod penal. 71 — art.2006. 24.F. care avea pe umăr o poşetă în al cărei buzunar exterior inculpata a observat că se afla un telefon mobil. nu s-a constituit parte civilă.09. 23. c) o universalitate de bunuri mobile şi/sau imobile. b) orice persoană al cărei patrimoniu este prejudiciat. cu aplicarea art. c) persoana care are sarcina de a administra sau conserva averea altei persoane.M. 2619/29. Inculpata a . Sustragerea de către tutore a unei părţi din pensia de urmaş şi din alocaţia de stat cuvenită minorilor aflaţi sub tutela sa con stituie infracţiunea de: a) furt. b) doar o sumă de bani. b) într-o pagubă ce se produce în patrimoniul victimei. a obligat inculpata la 800 RON cheltuieli judiciare către stal. La infracţiunea de înşelăciune (art.G. urmarea imediată constă: a) într-o stare de pericol cu privire la patrimoniul victimei. la pedeapsa de 5 ani închisoare. a împins-o pe partea vătămată de mai multe ori. b) gestiune frauduloasă. Infracţiunea de înşelăciune săvârşită prin întrebuinţarea de nume sau calităţi mincinoase ori de alte mijloace frauduloase: a) poate intra în concurs cu alte infracţiuni (fals.C. fal sul privind identitatea etc). cât şi cu ocazia audierii în faza cercetării judecătoreşti. după care a părăsit în grabă magazinul. 209 alin. 208 alin. fără aceste ele mente circumstanţiale neputându-se reţine săvârşirea infracţiunii de înşelăciune în forma agravată prevăzută la art..20.2003 a Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti. Inculpata a fost imobilizată în momentele imediat următoare de organele ce poliţie care o supravegheaseră până în acest moment. care a fost restituit părţii vătămate în prezenţa martorei D. în baza art. 191 alin.

1126/22. cu care s-a întâlnit în faţa acestuia. că a intrat în magazin pentru a proba o pereche de ghete după care. urmările ce puteau fi produse. pe care îl cunoştea din penitenciar. din fişa de cazier a inculpatei aflată la fila 31 d.. 72 Cod penal. împotriva acestei sentinţe a formulat apel inculpata. inculpata afirmă că telefonul i-a fost dat de o persoană care nu fusese în magazin. instanţa a constatat că în cuprinsul procesului-verba! de constatare a infracţiunii a fost reţinută şi descrisă întreaga activitate a inculpatei. necoroborându-se cu materialul probator administrat în cauză. iar când s-a uitat a observat că în mână aceasta avea o sacoşă din plastic pe care o ţinea foarte aproape de poşeta sa. sub toate aspectele. ulterior. pedeapsa de 5 ani închisoare care a fost stabilită pentru infracţiunea ce face obiectul prezentei cauze fiind suficientă pentru atingerea scopului preventiv-educativ şi sancţionator al pedepsei.2001 a Judecătoriei Sector . 270/18.1998 a Judecătoriei Sector 4 Bucureşti. circumstanţele personale ale acesteia. ca nesincere. pedeapsă în care a fost contopit şi restul rămas neexecutat din pedeapsa anterioară de 117 zile. că nu a sustras telefonul mobil respectiv. în momentul când dorea să se îndrepte spre casă. a mai fost condamnată la l an şi 6 luni închisoare tot în minorat. 3312/6. condiţii în care apare ca evident că ocrotirea ordinii publice şi a valorilor sociale enumerate de art. potrivit art. Martora D. 1 Cod procedură penală poate fi realizată numai dând prioritate scopului eliminatoriu al pedepsei. rezultă că aceasta a fost în repetate rânduri condamnată pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat după cum urmează: în perioada minoratului a fost internată la SSMR până la 18 ani prin sentinţa penală nr. fără a primi vreun spor. 371 alin. în momentele următoare fiind întrebată de organele de poliţie dacă i s-a sustras vreun bun. întrucât din actele dosarului reiese că sustragerea bunului s-a realizat în interiorul magazinului. fără însă a i se aplica vreun spor. Instanţa a înlăturat apărările inculpatei. s-a întâlnit cu numitul B. dovedind astfel o periculozitate sporită. Tribunalul a apreciat că apelul este nefondat pentru următoarele considerente: Astfel. a fost condamnată la 3 ani închisoare tot pentru o infracţiune de furt calificat. Declaraţiile părţii vătămate confirmă menţiunile procesului-verbal de constatare a infracţiunii.02. aspectul că a suferit numeroase condamnări pentru săvârşirea unor infracţiuni de aceeaşi natură (astfel cum reiese din fişa de cazier aflată la fila 32-33 din dosar). câl şi din oficiu. instanţa a avut în vedere dispoziţiile art. Instanţa a mai reţinut că susţinerile inculpatei nu pot fi primite. considerând că sporul aplicat de 6 luni închisoare nu se justifică. care au găsit asupra sa telefonul mobil şi au învinovăţit-o de furt. pe care partea vătămată 1-a recunoscut ca fiind al său. din care rezultă că aceasta a simţit că este împinsă de persoana ce se afla în spatele său. (2) Cod procedură penală.u. poziţia constantă şi evident nesinceră a inculpatei. deşi nu a observat momentul în care a fost comisă fapta. fără să îi spună ce este cu acest telefon. intenţionând să iasă din piaţă şi să ajungă la staţia de metrou pentru a merge acasă.11. Condamnările anterioare nu şi-au îndeplinit scopul reeducativ. A susţinut inculpata că numitul B a fugit în momentul în care de ei s-au apropiat organele de poliţie. date în cursul urmăririi penale. a declarat cu ocazia audierii în faţa instanţei că. care i-a dat să ţină în mană un telefon mobil. Astfel.06.1995 a Judecătoriei Sector 5 Bucureşti. Instanţa a reţinut în acelaşi sens şi declaraţiile părţii vătămate. în acest sens a evaluat modul concret în care a fost săvârşită fapta. Inculpata a susţinut că s-a deplasai câţiva metri împreună cu numitul B. Şi din această pedeapsă aplicată prin sentinţa penală 1776/15. a fost condamnată la 3 ani închisoare. Ulterior. Examinând legalitatea şi temeinicia sentinţei apelate atât prin prisma criticilor formulate de apelanta-inculpată. Din această pedeapsă inculpata a fost liberată condiţionat cu un rest de pedeapsă neexecutat de 357 zile.1995 a Judecătoriei Sector 3 Bucureşti. or. prin sentinţa penală nr. prin sentinţa penală nr. însă a fost oprită de organele de poliţie. a văzut că organele de poliţie au luat de la inculpată un telefon mobil.F. criticând-o sub aspectul nelegalităţii si netemeiniciei. a fost condamnată la 1 an închisoare tot minoră fiind.12. Sub aspectul individualizării judiciare a pedepsei.susţinut.p. organele de poliţie consemnând în detaliu actele materiale prin care inculpata şi-a pus în aplicare rezoluţia infracţională. pedeapsă în care s-a contopit restul rămas neexecutat de 357 zile închisoare.

Periculozitatea poate fi dedusă în special din antecedenţa penală a acesteia. Exerciţiu La 14 ian. la un an închisoare cu suspendarea executării pedepsei. conform art. De aceea. definitivă prin neapelare la 5 ianuarie 2004. 14 Cod procedură penală. rezultă că a fost condamnat prin sentinţa penală nr. rezultă că pedeapsa de 5 ani închisoare aplicată prin prezenta sentinţă sporita cu 6 luni.C. Din această expunere a antecedentelor penale ale inculpatei. cât şi prin prisma cazurilor de casare care. este chiar blândă faţă de perseverenţa infracţională a inculpatei şi specializarea acesteia în săvârşirea unor infracţiuni îndreptate împotriva patrimoniului. criticând cele două hotărâri ca netemeinice sub aspectul individualizării pedepsei şi solicitând redozarea acesteia. Ultima condamnare a fost de 4 ani şi 6 luni închisoare.2002 a Judecătoriei Sector 4 Bucureşti inculpata a mai fost condamnată la 3 ani închisoare pentru furt calificat. Aceasta a refuzat. a constatat că recursul formulat este nefondat. întocmiţi dispozitivul hotărârii judecătoreşti. Inculpata a fost condamnată la 5 ani închisoare pentru că a fost surprinsă în flagrant în timp ce sustrăgea un telefon mobil din geanta părţii vătămate G. în vederea procurării unor sume de bani. 1 lit. Curtea a considerat că o reducere a cuantumului pedepsei nu ar fi de natură să asigure îndeplinirea scopurilor prevenţiei generale şi ale prevenţiei speciale. ceea ce indică o specializare în comiterea unor astfel de infracţiuni.2003 a Judecătoriei Sector 3 Bucureşti. care au fost constatate ca fiind concurente. 2007. pentru întreaga activitate infracţională inculpatei stabilindu-i-se ca pedeapsă rezultantă aceea de 4 ani şi 6 luni închisoare. Din fişa de cazier a lui A. 90/20.01. dar şi periculozitatea inculpatei. născut la 29 decembrie 1993. b) Cod procedură penală a respins ca nefondat recursul şi conform art. faptă ce în sine prezintă pericol social deosebit. . cei doi s-au speriat şi au fugit. în afara programului cu publicul. A şi B au pătruns într-o farmacie. Prin sentinţa penală 1655/25. 112/2003 a judecătoriei J. născut la 30 decembrie 1984. ora 23:00. în momentul în care B a încercat să forţeze încuietoarea casei de bani. împotriva sentinţei penale şi a deciziei penale a formulat recurs inculpata. Inculpata a fost condamnată în repetate rânduri pentru fapte de aceeaşi natură. conform dispoziţiilor art. s-a declanşat alarma. nu este cunoscut cu antecedente penale. A fost invocat cazul de casare prevăzut de art. cu atât mai mult cu cât rezultă că inculpata este consumatoare de droguri. 192 alin. precum şi faptul că anterioarele condamnări nu au condus la reeducarea acesteia. Farmacista a reuşit să se dezlege la câteva secunde de la fuga celor doi. aplicată prin sentinţa penală nr. 385 9 alin. şi care este de natură să o determine să săvârşească infracţiuni de furt calificat. (2) Cod procedură penală a obligat-o pe inculpată la cheltuieli judiciare către stat. i s-a revocat liberarea condiţionată şi au fost contopite 2 pedepse de 3 ani închisoare fiecare. 385 9 pct. B. Curtea.4 Bucureşti inculpata a fost liberată condiţionat cu un rest neexeculat de 315 zile închisoare. timp în care B încerca să deschidă casa de bani. analizând hotărârea recurată prin prisma criticilor formulate.G. o periculozitate sporită. în interior au constatat însă prezenţa unei farmaciste. 385 15 pct. (3) Cod procedură penală se pun în discuţie din oficiu.06. din care s-a liberat condiţionat cu un rest de 373 zile închisoare. cu intenţia de a sustrage bani. De aceea. pe care au ameninţat-o cu un cuţit să spună cum se deschide casa de bani. La aprecierea cuantumului pedepsei şi a modului de executare a acesteia instanţa trebuie să aibă în vedere gravitatea faptei comise. motiv pentru care A a imobilizat-o şi a legat-o cu o curea de un dulap.

V. Situaţia premisă Unele infracţiuni pot prezenta situaţie premisă. . grade sau insigne militare se săvârşeşte în timp de război. la ultraj. Obiectul juridic. 2. în cazul infracţiunii prevăzute de art. 242 C. în situaţia în care purtarea tară drept de uniforme. (2) şi art. în cazul infracţiunii de ultraj săvârşit prin exercitarea de violenţe. (3). documente) sau o persoană care este reprezentantul autorităţii (de exemplu. procuror. de regulă. celelalte infracţiuni pot îmbrăca forma continuată. VII. (5). etc. de regulă. printr-o acţiune. iar în cazul de la art. subiectul activ este custodele. expert. organ de cercetare penală. 241.Titlul V Infracţiuni contra autorităţii Caracterizare generală a titlului l. La unele infracţiuni există şi o urmare imediată secundară: de exemplu. Locul şi timpul săvârşirii infracţiunii în cazul infracţiunii prevăzute de art. Şi la infracţiunea prevăzută de art. fiind vorba de infracţiuni comisive: manifestarea prin care se exprimă dispreţ pentru însemnele României. II.pen. Legătura de cauzalitate rezultă. Excepţie face art. ex re. directă sau indirectă. iar unele din ele au şi un obiect juridic secundar. jandarm ori militar.pen. 243 alin. în cazul infracţiunii prevăzute de art. 236. Urmarea imediată este reprezentată de starea de pericol pentru prestigiul şi respectul de care trebuie să se bucure autoritatea. Mobilul şi scopul nu au relevanţă în privinţa încadrării juridice. III. 242 unde varianta din alin.pen. deoarece prin intermediul lor sunt ocrotite şi alte valori: libertatea. Obiectul ocrotirii penale 1. obiectul material constă în corpul persoanei). la infracţiunea de ultraj aceasta constă într-o vătămare adusă integrităţii fizice şi sănătăţii persoanei. Latura obiectivă Elementul material se realizează. (2). poliţist. iar în cazul agravantei de la alin. La infracţiunea de ultraj. este funcţionarul public. 244 alin. Infracţiunea prevăzută de art. (1) C. de regulă. executor judecătoresc. dar este sancţionată doar în cazul infracţiunii prevăzute în art. situaţia premisă este dată de existenţa unor însemne ce constituie simbol al autorităţii de stat. existând o variantă agravată. Subiecţii infracţiunii Subiectul activ nu este. timpul reprezintă un element circumstanţial. (5) subiectul pasiv poate fi doar un judecător.. Formele infracţiunilor Tenlativa este posibilă la majoritatea infracţiunilor. Latura subiectivă Vinovăţia. la ofensa adusă unor însemne. subiectul pasiv secundar este funcţionarul public ce îndeplineşte o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat. lovirea sau orice acte de violenţă. circumstanţial. 241 C. De exemplu. registre. Subiectul pasiv principal este instituţia a cărei autoritate a fost prejudiciată. obiectul material constă în înscrisuri: dosare. Infracţiunile din acest titlu se săvârşesc cu intenţie. integritatea fizică şi sănătatea persoanei (de exemplu. Pot exista şi excepţii: în cazul infracţiunii prevăzute de art. (2) poate fi comisă şi din culpă. ameninţarea. 242 alin. IV. în cazul infracţiunii de ultraj). vătămarea corporală sau vătămarea corporală gravă. 242 alin. Infracţiunile din acest titlu au ca obiect juridic generic relaţiile sociale privind autoritatea. Obiectul material există doar în cazul infracţiunilor prin intermediul cărora este ocrotit un bun ce reprezintă autoritatea (de exemplu. 239 alin. 239 1 subiectul pasiv secundar este circumstanţial soţul sau o rudă apropiată a uneia din persoanele prevăzute în art. are un caracter continuu. VI.

241alin. In ce constă latura obiectivă a infracţiunii de uzurpare de calităţi oficiale? 5. cei doi inculpaţi au proferat insulte şi ameninţări. art. Care este obiectul material ai infracţiunii de sustragere sau distrugere de înscrisuri? 7. (2).pen. la 7 august 2006. 244] pedeapsa închisorii e alternativă cu cea a amenzii. Inculpatul i-a aplicat o lovitură în zona feţei. care erau vecini. 239. Ce se va reţine în sarcina inculpatului? 4. Ce se va reţine în sarcina acestuia. Sancţiuni De regulă este prevăzută pedeapsa închisorii. Inculpaţii au fost condamnaţi pentru infracţiunea de ameninţare. 2. Un agent de poliţie şi un gardian public au încercat să silească o persoană să-i însoţească până la locul unui accident. Care este situaţia premisă a infracţiunii de rupere de sigilii? 8. 239 alin. însă această hotărâre nu a fost pusă în executare? 3. care are doar variantă tip. Aceasta şi-a declinat calitatea de poliţist şi i-a solicitat inculpatului să-1 urmeze la secţia de poliţie. Care este subiectul pasiv al infracţiunii de ultraj? 3. Inculpatul a sustras într-un mijloc de transport în comun un telefon mobil de la partea vătămată. (2) C. art. Instanţa a reţinut că. în legătură cu comiterea căruia persoana respectivă nu a avut nicio legătură. Ulterior inci dentului. In sarcina inculpatului s-a reţinut infracţiunea de ultraj prevăzută de art. în legătură cu indemnizaţia lor de con silieri. pe motiv că acesta semnalase poliţiei faptul că un fiu al inculpatei sustrăsese material lemnos din pădure. 240. a fost calificată ca fiind infracţiune de ultraj prevăzută de art. Care este cerinţa esenţială în cazul infracţiunii de sustragere de sub sechestru? Speţe 1. inculpatul stăruind să-1 restituie. cu menţiunea că poliţistul se afla în afara orelor de program într-un loc ce nu avea legătură cu sarcinile sale de serviciu. (2). art. Care este elementul material al infracţiunii de ultraj? 4. (1). întâlnind pe partea vătămată. 242 alin. 243. cu întrebări 1. VIII. lucrătorul de poliţie a restituit dulapul familiei inculpa tului. agent de poliţie de poliţie. partea vătămată în cauză. între părţi. dacă a avut o atitudine ofensatoare şi 1-a ameninţat pe agentul de poliţie? 6. faptă ce a cauzat victimei leziuni care au necesitat pentru vindecare 45 de zile de îngrijiri medicale. Poate fi reţinută în sarcina inculpatului infracţiunea de sus tragere de sub sechestru dacă a vândut un apartament pentru care exista o sentinţă civilă prin care s-a dispus înfiinţarea sechestrului. celelalte infracţiuni din titlu prezintă şi variante agravate. Fapta inculpatei de a lovi un pădurar. a avut loc un conflict particular şi o altercaţie în cadrul căreia s-au proferat insulte şi s-au produs violenţe reciproce. pe care o considerau nejustificat de mică. împotriva acestei hotărâri s-a formulat recurs de către Parchet. Este corectă încadrarea juridică? 7. Care sunt însemnele României? 2. îl deţinea pe nedrept.VIII. pe care cealaltă parte. Variante Cu excepţia infracţiunii prevăzute de art. Care sunt formele infracţiunii de port nelegal de decoraţii sau semne distinctive? 6. dar la unele infracţiuni [art. inculpaţii A şi B au intrat în sediul primăriei comunei pentru a discuta cu primarul. Este corectă încadrarea juridică? 5. cu un baston confecţionat din textolit. în legătură cu un dulap aparţinând familiei inculpatului. încercând să scape. Ce se poate reţine în sarcina inculpatului care a lovit un poliţist ce a intervenit în aplanarea conflictului dintre acesta şi prietena sa. peste mână. dar că a intervenit după ce şi-a declinat calitatea de poliţist? .

c) orice persoană. Teste grilă 1. Ce faptă penală comite un student care copiază la examenul de drept penal? 2.8. Subiectul activ al infracţiunii de „fals în declaraţii" este: a) martorul. . Ce se poate reţine în sarcina inculpatului care a falsificat actele contabile ale unei societăţi comerciale cu răspundere limi tată. capabilă să facă declaraţii producătoare de consecinţe juridice. în concurs cu uz de fals. pe care le-a prezentat băncii. în sarcina inculpatului care. 288 C.): a) este necesar ca subiectul activ să fie un funcţionar. pentru a justifica destinaţia unui împrumut. însă a indicat în mod corect numele său? 9. Care este încadrarea juridică a faptei angajatului unei socie tăţi comerciale care a întocmit facturi nereale de livrare a unor mărfuri. încredinţarea unui înscris care serveşte pentru dovedirea stării civile ori pentru legitimare sau identificare spre a fi folosit fără drept poate reprezenta infracţiunea de: a) fals în declaraţii. c) orice persoană. deşi cunoştea că există moştenitori? 14. b) alterarea priveşte conţinutul actului. Pentru existenţa infracţiunii de fals material în înscrisuri oficiale (art. pentru a valorifica un cablu electric de aluminiu ce provenea din furt. b) fals privind identitatea. b) doar funcţionarul public. 3. b) esle necesar ca înscrisul falsificat să fi produs consecinţe juridice. b) doar un înscris sub semnătură privată. expertul sau interpretul. Se poate reţine vreo infracţiune. pentru a acoperi lipsuri din gestiune? 13. şi-a atribuit cu ocazia perfectării actului de achiziţie o identitate falsă? 10. c) un înscris oficial sau un înscris sub semnătură privată. a declarat cu ocazia identificării sale altă dată de naştere şi alte nume ale părinţilor. 6. b) persoana care face în public declaraţii calomnioase. 7. 5. Ce infracţiune se poate reţine în sarcina inculpatului care. cât şi în numele soţiei sale de care era despărţit în fapt. Obiect material al infracţiunii de uz de fals poate fi: a) doar un înscris oficial. constituie: a) fals în înscrisuri sub semnătură privată. fiind surprins de poliţie sustrâgând bunuri. mergând la centrul de achiziţii al unei societăţi comerciale. prin ştersături şi adăugiri. c) fals intelectual. Ce se va reţine în sarcina inculpatului? 11. b) fals în înscrisuri sub semnătură privată. Fapta soţului care a semnat o cerere de schimb de locuinţă. atât în numele său. cerere în care afirma că defunctul nu are alţi moştenitori. acte ce au fost folosite la întocmirea evidenţelor contabile? 12. 4. Ce se va reţine în sarcina inculpatului care a formulat o cerere de chemare în judecată având ca obiect modificarea unui t i t l u de proprietate. c) alterarea este întotdeauna ulterioară întocmirii actului. în cazul infracţiunii de „fals intelectual": a) alterarea priveşte materialitatea înscrisului. Subiect activ al infracţiunii de „fals material în înscrisuri oficiale" poate fi: a) orice funcţionar. c) nu este necesar ca înscrisul să fie folosit. Inculpatul a determinat o altă persoană care a acţionat fără vinovăţie să falsifice mai multe borderouri de achiziţii animale. după care a depus cererea la primărie. pe lângă cea de furt calificat.pen. c) uz de fals.

T. Care este obiectul juridic şi care este obiectul material la infracţiunea de trădare (art. a încercat să vândă imobilul lui C. Inculpatul a fost pus în libertate la 15. c) doar infracţiunea de atentat deoarece aceasta absoarbe omorul. se va reţine: a) infracţiunea de atentat în concurs real cu cea de omor. 181 C.07. 182 C. a chemat poliţia. b) infracţiunea de atentat în concurs ideal cu cea de omor.) din punctul de vedere al laturii obiective? 3.Exerciţiu La 20. 155 C.pen.) şi vătămarea corporală gravă (art. Răspundeţi pe scurt la următoarele întrebări . la biroul notarial X. .5 'ntncte p 1..2008. în ce constă este elementul material şi condiţia ataşată acestuia.4 puncte 1.. dar mai înainte de a-1 oferi părţilor pentru a-1 semna.12. Subiecte de examen Subiectul nr.pen. Cine nu poate avea calitatea de subiect activ Ia infracţ: îunea de avort? 4. având suspiciuni cu privire la veridicitatea actelor lui T.2008.pen. a fost reţinut şi pe numele său s-a emis un mandat de arestare pe data de 21. T. la infracţiunea de viol? II. Notarul a redactat actul de vânzare-cumpărare.2008. întocmiţi dispozitivul hotărârii pronunţate la 15 iunie 2009. încercuiţi varianta corectă .pen. 1 I. în ce constă distincţia între vătămarea corporală (art. în cazul comiterii unei infracţiuni de atentat (art.07. folosind un contract de vânzare-cumpărare fals al unei case şi un act de identitate fals.) prin uciderea victimei.2.)? 2. 160 C.

Ce încadrare juridică va primi fapta inculpatului de a soli cita spre control certificatele de producător ale mai multor per soane. după ce a sustras un bun.). Ce va decide instanţa? 11. dacă acest înscris avea o valoare sentimentală deosebită pentru subiectul pasiv. Teste grilă 1.]. Este corectă soluţia? 10.pen. ori împiedicarea în orice mod ca un înscris destinat unuia dintre organele menţionate să ajungă la acesta. poliţist comunitar. b) furt (art. 208 C. pentru săvârşirea infracţiunii de uzurpare de calităţi oficiale şi port nelegal de semne distinctive pentru că oficia slujbe religioase. b) ultraj în concurs cu infracţiunea de tâlhărie. obţinând astfel mai multe sume de bani drept taxe? 12. 244 C. Sustragerea de sub sechestru reprezintă o infracţiune: a) de pericol.pen. c) ultraj în concurs cu infracţiunea de furt. 2. b) ultraj în concurs cu infracţiunea de lovire sau alte violenţe. Ce va decide instanţa superioară în grad? 8. 242 C. Cum poate fi calificată fapta inculpatului de a sustrage mărfuri dintr-un vagon. c) furt (art. b) de rezultat. între altele. acuzându-l că a lovit-o pe fiica sa cu o zi în urmă. soacra părţii vătămate. după distrugerea în prealabil a sigiliului aplicat pe uşa acestuia? 3. Parchetul a sesizat instanţa cu fapta inculpatului de a-şi atribui fără drept calitatea de detectiv particular.pen. c) complexă.) în concurs cu infracţiunea de sustragere de sub sechestru în formă agravată Jart. (2) C.pen. Inculpata S. cărora le-a spus că este funcţionar la primărie.). Partea vătămată Z. Fapta subiectului activ de a lovi un poliţist pentru a-şi asi gura scăparea. 1-a insultat pe Z. 145 C. de o instanţă de judecată sau de un alt organ de jurisdicţie.pen. Ce infracţiune se poate reţine în sarcina inculpatei S? 9. se afla în timpul servi ciului. pentru că ar fi trebui să se reţină infracţiunea de ultraj şi nu cea de ameninţare. de drept public sau privat. 5. 4. ce întruneşte ele mentele constitutive ale infracţiunii de uzurpare de calităţi oficiale. document sau orice alt înscris care se află în păstrarea ori în deţinerea unui organ sau unei instituţii de stat ori a unei alte unităţi din cele la care se referă art. dar care şi-a depăşit atribuţiile de serviciu.) are ca element material în varianta tip: a) reţinerea sau distrugerea unui înscris emis de un organ de urmărire penală. după care 1-a lovit cu o sacoşă în cap. c) lovire sau alte violenţe. Infracţiunea de sustragere sau distrugere de înscrisuri (art. b) sustragerea ori distrugerea unui dosar. 208 C. reprezintă infracţiune de: a) ultraj. Lovirea unui poliţist aflat în exerciţiul funcţiunii. Sustragerea şi însuşirea de către custode a unui bun legal sechestrat reprezintă infracţiunea de: a) sustragere de sub sechestru (art. deşi nu era preot. c) sustragerea oricărui înscris aflat în păstrarea sau deţinerea unei persoane juridice. reprezintă infracţiune de: a) ultraj. Inculpatul a fost condamnat.motivarea că încadrarea juridică este greşită. 244 alin.. . patrulând împreună cu un coleg al său. registru.pen.

în interiorul căreia să fi existat raporturi comerciale ori de muncă. se poate vorbi şi de un obiect juridic secun dar format fie din relaţiile sociale privind ocrotirea patrimoniului (spre exemplu. V. cu o singură excepţie. Subiectul activ este. dar sunt şi infracţiuni la caxe rezultatul trebuie să constea în producerea unei tulburări . Obiectul juridic. în cazul acestei infracţiuni.pen. (documentul ce constituie secret de stat) sau 1. existenţa faptei este condiţionată de o perioadă de timp de cinci ani. de exemplu în cazul infracţiunii prevă zute de art. Subiectul pasiv principal este instituţia pe care o reprezintă funcţionarul.pen.). 248 C. Capitolul III: Infracţiuni contra siguranţei pe căile ferate. aceste infracţiuni nu au obiect material. există o cerinţă esenţiala ataşată elementului material.pen. 250 C.pen.pen. 252 C. Poate exista şi un subiect pasiv secundar (adiacent). de cele mai multe ori. prin care se aduce atingere bunului mers al unităţii sau intereselor legitime ale unei persoane. Urmarea imediată. Titlul VI Infracţiuni care aduc atingere unor activităţi de interes public sau altor activităţi reglementate de lege Acest titlu este format din patru capitole: Capitolul I: Infracţiuni de serviciu sau în legătură cu serviciul. Capitolul II: Infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei. pentru una dintre modalităţi. IV. Situaţia premisă constă în preexistenta unor atribuţii de serviciu de care este legată săvârşirea faptei. în cazul conflictului de interese (art. Se va face câte o caracterizare generală a infracţiunilor cuprinse în fiecare din primele două capitole. 250 C.). întrucât prin intermediul unor infracţiuni sunt protejate şi alte valori. La infracţiunea prevăzută de art. Latura obiectivă Elementul material constă într-o acţiune sau inacţiune. Capitolul IV: Infracţiuni privitoare la regimul stabilit pentru unele activităţi reglementate de Lege. la infracţiunile de dare de mită şi trafic de influenţă. Obiectul material.).în cazul art. Capitolul I Infracţiuni de serviciu sau în legătură cu serviciul Caracterizare generală a capitolului I. Subiecţii infracţiunii 1. în general.). 252 C. Infracţiunile sunt susceptibile de participaţie sub toate formele. II.. fie din relaţiile privind ocrotirea demnităţii. 253' C. constând în aceea că fapta trebuie să fie de natură a aduce atingere intereselor statului. respectiv persoana fizică lezată prin săvârşirea infracţiunii (în cazul infracţiunilor prevăzute de art. calificat: funcţio narul sau funcţionarul public. 247 C. libertăţii. Obiectul ocrotirii penale juridic general relaţiile sociale privind buna desfăşurare a atribu ţiilor de serviciu. când purtarea abuzivă constă în exercitarea de violenţe (corpul persoanei). Există şi excepţii. între funcţionar şi persoana care realizează un folos material de pe urma activităţii acestuia. ci poate fi orice persoană. Prin excepţie. 2. art. 246. Infracţiunile din acest titlu au ca obiect IU. la infracţiunea prevăzută de art. Locul şi timpul săvârşirii infracţiunii nu prezintă relevanţă. 2. în cazul celor cu subiect activ circumstanţial coautorul trebuie să aibă şi el calitatea cerută de lege subiectului activ.pen.pen. Cele mai multe infracţiuni din acest capitol au ca efect producerea unei stări de pericol. integrităţii fizice şi sănătăţii persoanei (art. subiectul activ nu este circumstanţial. cu precizarea că.

Care este elementul material al infracţiunii de purtare abuzivă? 6. religie. IX. atunci când subiectul activ este un funcţionar. Variante Infracţiunile prevăzute de art.). în momentul producerii tulburării activităţii sau în momentul producerii pagubei. consumarea are loc în momentul realizării elementului material. Care este elementul material al infracţiunii de dare de mită? 11. în cazul infracţiunilor prevăzute de art. Care este diferenţa între infracţiunea de trafic de influenţă şi cea de înşelăciune? Vffl. dar nu se sancţionează. La infracţiunile de pericol. întrebări 1. 248. pentru cele de rezultat. Mobilul şi scopul. Care este subiectul pasiv al infracţiunii de abuz de serviciu prin îngrădirea unor drepturi? 3. în genera]. Care este diferenţa între infracţiunea de neglijenţă în păs trarea secretului de stat (art. (1).însemnate bunului mers al unui organ sau altei instituţii de stat sau altei unităţi la care se referă art. 252. Formele infracţiunilor Tentativa este posibilă în cazul majorităţii infracţiunilor din capitol. Care este elementul material al infracţiunii de abuz în serviciu contra intereselor publice? 4.. 248'.pen. Legătura de cauzalitate trebuie stabilită doar în cazul infracţiunilor de rezultat (ea rezultă ex re în cazul infracţiunilor de pericol).pen. 246-250 există. Care este subiectul activ al infracţiunii de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor? 2. art.)? 8. Cine poate fi subiect activ al infracţiunii de luare de mită? 9. 250 alin. Latura subiectivă Vinovăţia este cerută. forma de vinovăţie este culpa. La infracţiunile prevăzute de art. 252 C. 145 C. 253 1. Cine poate fi subiect activ al infracţiunii de trafic de influenţă? 14. Celelalte infracţiuni prezintă şi variante agravate. directă sau indirectă. sau o pagubă patrimoniului acesteia (art.. Sancţiuni De regulă. în ce constă diferenţa între infracţiunea de luare de mită şi infracţiunea de primire de foloase necuvenite? 12. 249 C. naţionalitate etc. consumarea are loc. 249 şi art. art.pen.. (1) şi art. 249 alin. Care este urmarea imediată a infracţiunii de neglijenţă în serviciu? 5. pedeapsa închisorii este alternativă cu cea a amenzii. 256 şi art. La infracţiunile prevăzute de art. este condiţionată de un mobil special. după caz. în forma intenţiei. art. în ce constă diferenţa între infracţiunea de lovire sau aîte violenţe şi cea de purtare abuzivă? 7. în ce constă elementul material al infracţiunii de luare de mită? 10. Tentativa nu este posibilă la infracţiunile ce au ca formă de vinovăţie culpa. 169 C. pe lângă o variantă tip. art. 257 prezintă doar variantă tip. 247 C. Care este sancţiunea prevăzută pentru cel care oferă foloase necuvenite? 13. Existenţa infracţiunii prevăzute de art. 252 C. VI.) şi cea de divulgare a secretului care periclitează siguranţa statului (art.pen. VII. (2) şi (3) C. Multe dintre aceste infracţiuni pot fi cornişe în formă continuată.pen. este prevăzută pedeapsa închisorii. şi o variantă atenuată. în baza căruia acţionează făptuitorul.pen. . ura sau desconsiderarea pe motiv de sex.pen.

pentru a nu interveni. director de bancă.pen. cât şi din culpă. Ce infracţiune se poate reţine în sarcina poliţistului însărcinat cu evidenţa proceselor-verbale de contravenţie şi valorificarea lor prin dare în plată. c) se cauzează unui organ sau unei instituţii de stat. 3. întrucât a denunţat fapta.. Cum poate fi încadrată juridic fapta unei persoane care a pretins şi primit o sumă de bani. Poate fi reţinută această apărare? 9. Este corectă reţinerea art.pen. 249 C. ori al unei alte unităţi din cele la care se referă art. în cazul infracţiunii de luare de mită (art. cu moti vaţia că foloasele promise au fost date ulterior în rate? 5.pen. Cum poate fi încadrată fapta unui profesor. Inculpatul. Inculpatul. o pagubă mai mare de 200. în scopul de a le asigura reuşita la acel examen? 4. Infracţiunea de purtare abuzivă: a) absoarbe în mod natural infracţiunea de loviri sau alte violenţe.) se săvârşeşte: a) numai din culpă. în scopul acordării unui credit.pen. acesta a recunoscut fapta şi a declarat că a putut sustrage gresia. 4. 180 C. deoarece 1-a mituit pe paznic. b) se cauzează un prejudiciu mai mic de 100.). . Cum poate fi calificată juridic fapta şefului postului de poliţie de a săvârşi acte de violenţă contra unei persoane. Inculpatul a fost trimis în judecată pentru infracţiunea de furt calificat în concurs cu cea de dare de mită. ori unei alte unităţi din cele la care se referă art. 145 C. pentru care respectivul client îndeplinea condiţiile necesare. Inculpatul a invocat că pentru infracţiunea de dare de mită beneficiază de cauza specială de înlăturare a răspunderii penale. 145 C.000 lei. reţinându-se faptul că a pretins şi primit de la un client sume de bani în plus faţă de cele stabilite prin contract drept onorariu? Ce va decide instanţa? 6. pentru a-i elibera o adeverinţă? 7. (2) C. cu urmarea că amenzi contravenţionale de peste 150 de milioane lei s-au prescris? 2. organele judiciare au ajuns la concluzia că autorul faptei este A.000. lăsând să se înţeleagă că prin influenţa sa va asigura intrarea la liceu a unui tânăr? 8. Neglijenţa în serviciu (art. sau o pagubă patrimoniului acesteia mai mare de 100. avocat. în sarcina incul patului condamnat pentru infracţiunea de luare de mită. 41 alin.000 lei. c) atât cu intenţie. 254 C. c) nu intră în concurs cu infracţiunile de vătămare coqiorală şi vătămare corporală gravă. La dala de 30 septembrie 2004 s-a sustras din depozitul unei unităţi o cantitate mare de gresie. b) numai cu intenţie. a pretins sume de bani unui client.Speţe 1. în urma cercetărilor efectuate. Infracţiunea de abuz în serviciu contra intereselor publice prezintă consecinţe deosebit de grave şi dacă: a) se cauzează o tulburare însemnată a bunului mers al unui organ sau al unei instituţii de stat. în cursul cercetărilor.pen.pen.) folosul injust: a) trebuie în mod obligatoriu să fie determinat în cazul acceptării promisiunii. Ce se va reţine în sarcina celui care a oferit unei secretare o cutie cu bomboane.D. membru al comisiei de bacalaureat şi examinator în cadrul acelei comisii. întrucât nu s-a prezentat la chemările anterioare. de a nu-şi îndeplini timp de peste un an această obligaţie. Inculpatul a fost trimis în judecată pentru infracţiunea de abuz în serviciu? Ce va trebui să dispună instanţa? Teste grilă 1. pentru a fi cercetat într-o cauză aflată în curs de urmărire penală? 3. a fost trimis în judecată pentru infrac ţiunea de luare de mită. 2. de a fi primit de la două din persoanele ce s-au prezentat la examenul de bacalaureat diverse sume de bani. b) intră în concurs cu infracţiunea de loviri sau alte violenţe (art.

7. subiectul activ trebuie să fie calificai: martor. sau alt organ de jurisdicţie. persoană aflată în stare de reţinere sau deţinere pentru art.pen. Obiectul material.b) poate consta într-un împrumut. Subiectul activ nu este.pen. art. 261. 259 şi art. 2671 C. Obiectul juridic. 271 C. Când sunt apărate şi alte valori.pen. 267.pen. art. 2. funcţionarul public pentru art. art. c) nu poate consta în efectuarea unei plăţi de către mituitor pen tru cel mituit. 260 C. La unele infracţiuni. art. 267 1 C.) elementul material al faptei: a) se săvârşeşte doar anterior efectuării sau neefectuării actului de serviciu. buna funcţionare a acesteia. art. 254 C. c) o cauză de reducere a pedepsei. 272 C. Subiecţii infracţiunii 1. II. 260. judecătorul. art. 260. întrucât prin intermediul unor infracţiuni sunt ocrotite şi alte valori. de regulă. obiectul material poate consta în corpul persoanei (de exemplu. există şi un obiect juridic secundar. art. 263 C. 2671 C. expert. Constrângerea rnituitoruîui de către cel care a luat mită de a săvârşi această fapta este: a) o cauză de nepedepsire. Infracţiunile din acest capitol au ca obiect juridic generic relaţiile sociale privind înfăptuirea justiţiei. 266. fi. La infracţiunea de dare de mită (art.) poate consta în: a) darea de bani ori alte foloase. c) acceptarea promisiunii unor foloase. în general.. b) promisiunea sau oferirea de bani. sănă tăţii (art. precum viaţa sau integri tatea fizică a persoanei. b) o cauză care înlătură caracterul penal al faptei. fie ulterior efectuării sau neefec tuării actului de serviciu. Subiectul pasiv principal este statul prin organul judiciar a cărui activitate a fost pusă în pericol. Infracţiunea pre văzută de art. art.pen. 267. c) se poate săvârşi fie anterior. sau interpret pentru infracţiunea prevăzută de art.pen. constând în relaţiile sociale privind ocrotirea integrităţii fizice. reprezentat prin înscrisul emis de organul de urmărire penală sau de instanţă. Obiectul ocrotirii penale 1. 269 C. b) se săvârşeşte doar ulterior efectuării sau neefectuării actului de serviciu.).). aceste infracţiuni nu au obiect material. 261'. 259. Poate exista şi un subiect pasiv secundar (adiacent): persoana fizică ce suportă consecinţele tulburărilor ce apar în înfăptuirea justiţiei (art.pen. Participaţia este posibilă la majoritatea infracţiunilor.). 266. 2. art. art. art.pen. are totdeauna obiect material. 271. 5. Capitolul II Infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei Caracterizare generală a capitolului I. 255 C. circumstanţial..) sau libertăţii persoanei (art.pen.pen. . Elementul material al infracţiunii de luare de mită (art.

(1). 272'). Locul şi timpul săvârşirii infracţiunii nu prezintă relevanţă. 2611. Variante Unele infracţiuni au doar variantă tip (art. Legătura de cauzalitate. art. art. VIII. poliţist sau jandarm. 260. Care este subiectul pasiv al infracţiunii de împiedicare a participării în proces? . raportul dintre elementul material şi urmarea imediată (decesul victimei în exemplul anterior) trebuie stabilit. Sancţiuni De regulă. Latura subiectivă Vinovăţia. 267. art. Mobilul şi scopul nu prezintă relevanţă. 270 Cpen. VIL Formele infracţiunilor Tentativa este pedepsită în cazul infracţiunilor prevăzute de art. De regulă.procurorul sau un organ de cercetare penală. 267\ art. 263. 271).). IV. 261 şi art. 263. 272). (2). 269. art. 261. (3). art. 265 Cpen. 262. (1). Infracţiunile unde forma de vinovăţie este culpa nu sunt susceptibile de a îmbrăca forma tentativei. VI. art. Situaţia premisă Unele infracţiuni din acest capitol presupun o situaţie premisă. 265). Cele mai multe incriminări din capitol reprezintă infracţiuni de pericol şi. existenţa stării de reţinere sau deţinere pentru art. III. art. Cele mai multe din infracţiunile acestui capitol se pot săvârşi în formă continuată. (2). art. Uroiarea imediată principală constă în punerea în primejdie a bunei funcţionări a justiţiei. fapta are ca resort „un motiv bazat pe o formă de discriminare oricare ar fi ea". art. legătura de cauzalitate rezultă implicit. V. Latura obiectivă Elementul material constă. 266. dar poate consta şi în inacţiuni (art. art. întrebări 1. 268. 262 alin. în cazul în care existenţa faptei este condiţionată de producerea unui rezultat (spre exemplu. (3). Care sunt modalităţile legale de săvârşire a infracţiunii de denunţare calomnioasă? 3. 266 este continuă. Infracţiunea prevăzută de ari. Ce se înţelege prin noţiunea de „probe mincinoase"? 2. alături de urmarea imediată principală. art. pedeapsa închisorii este alternativă cu cea a amenzii. Cine poale fi subiect pasiv al infracţiunii de mărturie minci noasă? 4. în cazul infracţiunii prevăzute de art. 259 alin. iar în unele cazuri există variante agravate (art. 262. 270. sau de reducere a pedepsei [art. art. art. 260 alin. art. art. se poate produce şi o urmare adiacentă constând într-o vătămare adusă subiectului pasiv secundar (art. tortura care a avut ca urmare moartea victimei). este prevăzută pedeapsa închisorii. în cadrul unor infracţiuni sunt prevăzute cauze de nepedepsire [art. penale sau disciplinare în cazul art. ca de exemplu: existenţa unei cauze civile. de regulă. 261'. în consecinţă. La unele infracţiuni.). (3) Cpen. 269. Există şi infracţiuni unde vinovăţia poate consta atât în intenţie. 267'C. 263. art. 270 alin. 272' Cpen. 2671. cu o singură excepţie: în cazul uneia dintre modalităţile torturii. într-o acţiune. 267. art. altele au câte o variantă asimilată (art. forma de vinovăţie pentru aceste infracţiuni este intenţia. directă sau indirectă. în ce constă clauza de impunitate în cazul infracţiunii de mărturie mincinoasă? 5. (3)J.pen. 259. 260 alin. art. cât şi în culpă (art. 265. Care este diferenţa între infracţiunea de încercare de a determina mărturia mincinoasă şi cea de tentativă la mărturia mincinoasă? 6. La unele infracţiuni.]. VI. art. art.

S-a reţinut în fapt că.7. şi pe cea de sustragere sau distrugere de înscrisuri. 242 C.) şi cea de nedenunţare Om. reţinându-se că a aplicat mai multe lovituri cu bastonul de cauciuc peste palme şi braţe unui minor.)? Speţe 1. în ce constă elementul material al infracţiunii de nerespeclarea hotărârilor judecătoreşti? 21. 272 C.pen. a făcut declaraţii necorespunzătoare adevărului. Cine poate fi subiect pasiv al infracţiunii de supunere la rele tratamente? 14. a condus un autoturism fără a poseda permis de con ducere. Care este diferenţa între infracţiunea de nedenunţare a unor infracţiuni (art. Cine poate fi subiect activ al infracţiunii de tortură? 15. prevăzută de art. a fost trimis în judecată pentru infracţiunea de cercetare abuzivă. în ce constă elementul materia! al infracţiunii de reţinere sau distrugere de înscrisuri (art. în baza unei hotărâri judecătoreşti rămase definitive.)? 18. Ce infracţiune se va reţine în sarcina lui B. în această calitate.F. în ce constă elementul material a! infracţiunii de arestare nelegală şi cercetare abuzivă? 13. inculpatul a inototolit-o şi a rupt-o. spunând că nu corespunde adevărului. Care este diferenţa între infracţiunea de supunere la rele tratamente (art.) şi cea de represiune nedreaptă (art. în momentul în care i s-a prezentat declaraţia spre a fi semnată. anterior extinderii penale. a dat declaraţii necorespunzătoare adevărului.pen. iar pe executorul judecătoresc 1-a împiedicat să pună în executare această hotărâre. în ce constă diferenţa între următoarele două infracţiuni: omisiunea de a încunoştinţa organele judiciare şi omisiunea sesi zării organelor judiciare? 12. martorul B. Este corectă încadrarea juridică? 5. Care este forma de vinovăţie în cazul infracţiunii de omi siunea sesizării organelor judiciare? 9. arătând că în reali tate el a condus autoturismul la acea dală. pe lângă infrac ţiunea de tâlhărie. împotriva minorului nefiind începută urmărirea penală.? 4. Este corectă soluţia? 3. Prima instanţă a achitat-o pe inculpată cu motivarea că neexistând violenţe sau ameninţări fapta nu reprezintă infracţiune. Care este situaţia premisă la infracţiunea de evadare? 19. Este corectă încadrarea juridică? 2.A. deoarece nu s-a acţionat cu intenţia de a obţine decla raţii întrucât la momentul săvârşirii faptei nu exista un cadru procesual. fără a folosi violenţe sau ameninţări. în sarcina inculpatului s-a reţinut infracţiunea de mărturie mincinoasă alături de alte infracţiuni. Care este diferenţa între infracţiunea de favorizarea infrac torului şi cea de tăinuire? 11. 262 C. Care este diferenţa între infracţiunea de tortură şi cea de purtare abuzivă? 16.F. pentru a-1 determina să recunoască săvârşirea unui furt. 268 C.pen. fiind cercetat penal. că inculpata a împiedicat-o pe partea vătămată să folosească un teren asupra căruia aceasta fusese pusă în posesie.pen. Cine poate ft subiect activ la infracţiunea de înlesnirea evadării? 20. Ce ar trebui să decidă instanţa? . S. Inculpatul s-a apărat. Inculpatul P. în fapt. Care este elementul material al infracţiunii de favorizarea infractorului? 10. în timp ce era audiat de procuror în legătură cu săvârşirea unei infracţiuni de tâlhărie. Parchetul a reţinut pentru această faptă în sarcina inculpatului. S-a reţinut.C. i 70 C. întrucât iniţial a avut în dosar. arătând că nu sunt întrunite elementele constitutive ale acestei infracţiuni.pen.)? 8. în cadrul audierilor. în ce constă elementul material al infracţiunii de represiune nedreaptă? 17.pen. 267 C. calitatea de martor şi.

Retragerea mărturiei mincinoase înainte de arestarea incul patului sau. deşi ştia că decedata mai avusese o nepoată aflată în străinătate. încercarea de a determina o persoană. reprezintă o cauză de: a) impunitate. 5. iar în sarcina celei de a doua. 259 C. c) atât cu intenţie. în urma unei înţelegeri avute cu acesta anterior săvârşirii faptei. 7. Cu ocazia dezbaterii la notariat a unei succesiuni. c) instigare la încercarea de a determina mărturia mincinoasă. 3. Sunt corecte încadrările juridice? Teste grilă 1. 4. c) se poate săvârşi prin corupere sau constrângere. cât şi din culpă. b) tăinuire.pen. c) se poate referi doar la săvârşirea unei infracţiuni. b) se poate săvârşi şi prin convingerea martorului să dea de claraţii mincinoase. b) reducere a pedepsei conform art. b) autorat la infracţiunea de încercare de a determina mărturia mincinoasă. în sarcina primei inculpate s~a reţinut infracţiunea de fals în declaraţii.. b) se poate referi la săvârşirea unei contravenţii. reprezintă infracţiunea de: a) favorizarea infractorului. iar cealaltă a declarat că a fost vecină cu defuncta şi ştie că aceasta nu mai are rude.) se poate comite din punct de vedere al vinovăţiei: a) numai cu intenţie.pen. în cazul „denunţării calomnioase" (art. Infracţiunea de încercare de a determina mărturia mincinoasă: a) se poate săvârşi şi printr-o inacţiune. c) martorul. infracţiunea de mărturie mincinoasă. 6. una dintre inculpate s-a declarat unică moştenitoare. în toate cauzele. Ajutorul dat făptuitorului. să dea declaraţii false într-o cauză în care are calitatea de martor repre zintă: a) instigare la mărturie mincinoasă. 263 C.pen. Omisiunea sesizării organelor judiciare (art. 76 C.6. a judecăţii sau a executării pedepsei. .) învi nuirea mincinoasă: a) se poate referi la o faptă care ar expune persoana ia o sancţi une disciplinară. pentru zădărnicirea urmăririi penale. c) complicitate la acea infracţiune. expertul sau interpretul. 2. c) o cauză de înlăturare a caracterului penal al faptei. Subiect activ al infracţiunii de „mărturie mincinoasă" este: a) doar martorul. prin corupere. b) martorul sau persoana care încearcă să-1 determine pe martor să dea declaraţii mincinoase. b) numai din culpă. înainte de pronunţarea unei hotărâri ori a unei alte soluţii ca urmare a mărturiei mincinoase.

timbre sau alte valori. de regulă. latura subiectivă conţine o cerinţă . Urmarea imediată constă. Locul şi timpul săvârşirii infracţiunii nu prezintă relevanţă. Subiectul activ nu este.pen. nu şi obiectul material al acesteia. 2. IY. 285 C. directă sau indirectă. 2. Legătura de cauzalitate rezultă. Capitolul III . spre exemplu: preexistenta unei stări de fapt sau de drept care să justifice întocmirea unui înscris fals (în cazul falsului în înscrisuri) sau existenţa unei valori autentice. V. obiectul material al infrac ţiunilor din acest titlu este reprezentat de bunurile şi valorile ocrotite de lege împotriva falsificării. de regulă. de regulă. instrumente de autentificare. Subiecţii infracţiunii 1. elementul material poate consta într-o inacţiune (Ia falsul intelectual. urmarea constă în producerea de pagube materiale. Există şi excepţii: spre exemplu. în cazul art. Situaţia premisă Există mai multe infracţiuni în acest titlu care presupun o situaţie premisă. deci poate fi orice persoană. la falsul prin folosirea emblemei Crucii Roşii. Latura obiectivă Elementul material constă. în cazul falsului prin folosirea emblemei Crucii Roşii raportul între elementul material şi pagubele produse trebuie dovedit.Falsificarea de monede. a înscrisului etc. cum ar fi. a titlului de valoare falsificat. ci şi produsul acesteia. ObiectuJ material. Obiectul juridic este reprezentat de relaţiile sociale privind încrederea publică în autenticitatea unor bunuri sau valori mate riale (monede. înscrisul etc. Toate infracţiunile din acest titlu se săvârşesc cu intenţie.Falsuri în înscrisuri. Capitolul II . în cazul falsificării prin alte rare entitatea falsificată (înscris. Prin excepţie.. Există două forme de falsificare prin acţiune: contrafacerea (plăsmuirea) şi alterarea (modificarea). dacă fapta se comite în timp de război. circumstanţiat.Falsificarea instrumentelor de autentificare sau de marcare. cu o singură excepţie: în cazul falsului prin folosirea emblemei Crucii Roşii există o variantă agravată. care să servească drept model (în cazul falsului de monedă sau a falsificării instrumentelor de autentificare). înscrisuri etc. fie aptitudinea de a certifica (proba) o stare de fapt. Participaţia este posibilă la toate infracţiunile. I.) care au fie o semnificaţie oficială determinată. Obiectul ocrotirii penale 1. II. In principiu. de regulă. Mobilul şi scopul nu prezintă relevanţă. monedă etc. într-o stare de pericol pentru încrederea publică. Subiectul pasiv principal este instituţia sau organizaţia care a emis moneda. Latura subiectivă Vinovăţia. titlul de valoare. Subiect pasiv secundar poate fi persoana fizică împotriva căreia înscrisul produce efecte juridice sau care a fost indusă în eroare prin intermediul monedei. într-o acţiune de falsifycare. subiectul activ este funcţionarul aflat în exercitarea atribuţiilor de serviciu. în modalitatea omisiunii de a consemna unele date sau împrejurări).) constituie nu numai obiect material al infracţiunii. VI. în cazul infracţiunii de fals intelectual. în autenticitatea unor bunuri sau valori materiale. de cele mai multe ori. Prin excepţie. III. timbre.Titlul VII Infracţiuni de fals Caracterizare generală a titlului Acest titlu cuprinde trei capitole: Capitolul I . înscris) reprezintă doar produsul infracţiunii de falsificare. titlu de valoare. din materialitatea faptei. în cazul fal surilor prin plăsmuire (contrafacere) entitatea falsificată (monedă. Prin excepţie.

292. (4) C. art. Cine poate fi subiect activ al infracţiunii de fals intelectual? 4. în faţa cui trebuie făcută declaraţia falsă. 285. Majoritatea infracţiunilor din acest titlu pot căpăta caracterul de infracţiune continuată. Care este încadrarea juridică a faptei inculpatului care s-a legitimat în faţa organului de poliţie cu un paşaport emis pe numele altei persoane.pen. art. Deţinerea de monede sau valori falsificate [art. contra unei sume în lei. 287. o sumă în dolari formată din mai multe bancnote falsificate? 4. a constatat că X nu avea cont deschis la acea bancă şi fila cec era contrafăcută. 283. 282.pen. art. deşi ştia care este adevărul? 7. 282 alin. Expertul tehnic. (2)] constituie o infracţiune continuă. Sancţiuni Infracţiunile din acest titlu se sancţionează cu pedeapsa închisorii ori cu pedeapsa închisorii alternativ cu amenda. Care este cerinţa esenţială în cazul infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată? . confirmând astfel conţinutul fals al acesteia. IX. X a cumpărat o cantitate de mărfuri de la Y şi i-a lăsat aces tuia o filă cec. dar sunt şi infracţiuni care au variante agravate (art.) în varianta falsificare de cecuri şi infrac ţiunea de înşelăciune prin cecuri [art. în momentul în care Y a introdus fila cec la plată. după ce a cumpărat de la un cetăţean străin 10 bancnote a câte 20 de dolari. falsificate. Variante Majoritatea infracţiunilor prezintă doar varianta tip. în momentul producerii elementului material. art. în mod intenţionat. 294). Tentativa este posibilă şi este incriminată în cazul unor infracţiuni (art. pe care lipise propria fotografie? 6. Care este diferenţa dintre infracţiunea de falsificare de monedă (art. Ce încadrare juridică se va reţine în sarcina celui care. Ce ar trebui să decidă instanţa? întrebări 1. Inculpatul a fost trimis în judecată pentru infracţiunea de fals intelectual. Ce se poate reţine în sarcina lui X? 2. VIII. 5. 290) nu este posibilă sau nu este incriminată în cazul altora (art. desemnat să întocmească un raport de exper tiză într-o cauză civilă. în mod nereal.pen. Formele infracţiunilor Actele preparatorii nu sunt incriminate. art. pentru a fi în prezenţa infracţiunii prevăzute de art. art. art. 286. VII. 292 C. art. In ce constă elementul material al infracţiunii de fals material 3. dându-şi seama că sunt false. 289.esenţială. Cum poate fi încadrată fapta aceluia care. art. de regulă. că o anumită persoană este salariat al băncii. în cadrul unui schimb de valută. 282 C. 215 alin. fiind vorba despre infracţiuni de pericol. 293. art. Ce infracţiune săvârşeşte directorul unei bănci care a semnat o adeverinţă prin care se atesta. 282. Fapta inculpatului de a fi întocmit pentru o altă persoană o cerere de eliberare a unui certificat de urbanism şi de a fi semnat cererea în numele acelei persoane constituie infracţiune? 5. art.? 6.pen.]? în înscrisuri oficiale? 2. 294 C. art. 288. a întocmit greşit raportul din punct de vedere tehnic. remite celeilalte persoane. Care este cerinţa esenţială în cazul infracţiunii de fals privind identitatea? Speţe 1. dată de existenţa unui scop special (fabricarea ori deţinerea de instrumente sau materiale cu scopul de a servi la falsifycarea valorilor sau titlurilor). le-a pus în circulaţie? 3. 288. 291.). Consumarea are loc.

10. c) omor calificat. Fapta inculpatului care.J. b) C.. 4. fapt ce duce la decesul victimei reprezintă: a) infracţiunea de omor calificat. 9. (2) C. 7. ( l ) lit. a) C. . a) C. b) câte o infracţiune de viol în variantă agravată [art. c) implică existenţa unui interval de timp între luarea hotărârii de a comite infracţiunea şi săvârşirea acesteia. reuşeşte să adoarmă victima.] în concurs cu infracţiunea de lipsire de libertate (art. 75 alin.pen. calificarea corectă a faptei este: a) câte o infracţiune de viol în variantă agravată [art.). 192 C. 175 lit. a) C. c) câte două infracţiuni de viol în variantă agravată [art. 3. c) . deghizată sau travestită.). 180 alin. cu ajutorul unui somnifer.).pen.) poate fi comisă: a) doar cu intenţie. Infracţiunea de vătămare corporală gravă (art. într-un recurs în interesul legii. chiar dacă făptui torul nu a chibzuit asupra faptei şi nu a pregătit-o. Omorul săvârşit cu premeditare [art.pen. 6. prin violenţe asupra membrilor familiei ori prin metode sau mijloace care prezintă pericol public). 197 alin. 175 lit. prin constrângere. (săvârşirea infracţiunii prin acte de cruzime. în varianta agravată (dacă în schimbul eliberării se cere un folos material): a) va intra în concurs cu infracţiunea de şantaj.] în concurs cu complicitate la viol în variantă agravată. Există infracţiunea de violare de domiciliu (art.): a) şi atunci când pătrunderea inculpatului fără drept are loc într-o locuinţă care nu este efectiv ocupată de partea vătămată.]. d) C.pen. c) de către o persoană mascată. b) fie cu intenţie. 174 C. b) infracţiunea de omor calificat [art. c) şi atunci când inculpatul refuză să părăsească locuinţa la cererea expresă a unui vecin al locatarului.pen. d) C. (2) lit.). c) (asupra soţului sau unei rude apropiate) cu reţinerea circumstanţei agravante prevăzute la art. b) şi atunci când pătrunderea în domiciliu se realizează cu intenţia inculpatului de a solicita restituirea unor bunuri pe care Je împrumutase părţii vătămate. 189 C. b) va absorbi în orice ipoteză şantajul. a) C.pen. iar aceasta din urmă locuieşte împreună cu autorul faptei. 175 lit.C. 181 C. Lipsirea de libertate în mod ilegal se va reţine în variantă agravată atunci când fapta este săvârşită: a) în scopul de a obliga victima la practicarea prostituţiei.pen.2.pen. Conform soluţiei pronunţate de către I.pen. este săvârşită infracţiunea de: a) omor simplu cu reţinerea circumstanţei agravante prevăzute la art. Actele de violenţă intenţionate care au pricinuit victimei o vătămare ce necesită pentru vindecare 20 de zile de îngrijiri medi cale constituie infracţiunea de: a) vătămare corporală (art. b) implică exteriorizarea rezoluţiei infracţionale prin acte de pregătire a infracţiunii.C. prin violenţe asupra membrilor familiei ori prin metode sau mijloace care prezintă pericol public). b) vătămare corporală gravă (art.pen. 182 C.]: a) implică doar o chibzuire anterioară asupra faptei. b) în timpul unei calamităţi.pen.] pentru fiecare făptuitor. fie cu praelerintenţie. c) va absorbi şantajul în ipoteza în care folosul material se cere în mod direct persoanei vătămate. 197 alin. inculpatul profitând de starea de neputinţă a victimei de a se apăra [art. 75 alin. 5. (săvârşirea infracţiunii prin acte de cruzime. b) omor calificat. art. pentru fiecare făptuitor. In cazul în care. Infracţiunea de lipsire de libertate în mod ilegal. după care o leagă de copac şi îi aplică o lovitură de topor în cap. (1) lit. 197 alin. 182 C. 175 lit.] pentru fiecare făptuitor. c) lovire sau alte violenţe [art. c) infracţiunea de omor „simplu" (art. 8.pen. b) C.asupra soţului sau unei rude apropiate. în cazul în care făptuitorul ucide o rudă apropiată.pen.]. c) doar cu praeterintenţie. (2) lit. sprijinindu-se reciproc (prin imobilizarea victimei). 175 lit. (2) lit.pen.pen. două persoane au fiecare raport sexual cu aceeaşi victimă. art.

pen. în ce constă elementul material şi cerinţa esenţială necesară pentru realizarea laturii obiective. la infracţiunea de pruncucidere (art.5 puncte I.pen. 177 C.). 159 C. La infracţiunea de „Trădare" (art. 155 C.)? II.)? 3. Cine poate fi subiect activ în cazul infracţiunii de spionaj (art. 185 C.pen. sau de ajutare a unei puteri străine pentru desfăşurarea unei activităţi duşmănoase contra siguranţei statului.) elementul material este reprezentat de: a) acţiuni de provocare de război contra ţării sau de înlesnire a ocupaţiei militare străine.5 puncte Subiectul nr. .pen. ori de subminare economică sau politică a statului. 196 C.III. încercuiţi varianta corectă —2.)? 2. suveranitatea sau independenţa statului.pen. b) acţiunea de a suprima sau ştirbi unitatea şi indivizibilitatea. Cine poate fi subiect activ al infracţiunii de divulgarea secretului profesional (art. în varianta tip? 4. Analizaţi pe scurt infracţiunea de vătămare corporală 3. 2 I. Răspundeţi pe scurt la următoarele întrebări — 4 puncte 1. ori de aservire faţă de o putere străină. în ce constă elementul material şi urinarea imediată la infracţiunea de provocare ilegală a avortului (art.

făptuitorul constrânge vic tima (V) să-i dea o sumă de bani. Fapta de a pune o picătură de otravă în cana cu ceai a victimei şi de a o ajuta să bea. de către cumnatul său. în varianta tip. într-o zi când făptuitorul i-a dus victimei mâncare. 8.c) acţiunea de a intra în legătură cu o putere sau cu o organizaţie străină ori eu agenţi ai acestora. nu şi a celor morale. Prin aplicarea de violenţe fizice.pen. b) loviri sau vătămări cauzatoare de moarte. victima a decedat după 20 de zile. iar făptuitorul i-a dat o palmă. 180 alin. din cauza unui litigiu privitor la o moştenire reprezintă: a) infracţiunea de omor calificat. X a aplicat cu intenţie o lovitură de cuţit lui Y în braţul drept. motiv pentru care aceasta a decedat. aceasta 1-a insultat. b) fapta nu reprezintă infracţiune. c) infracţiunea de omor.): a) poate solicita doar repararea daunelor patrimoniale. 180-184 C. b) poate solicita şi daune morale. atunci când: a) făptuitorul a tăgăduit paternitatea în privinţa victimei şi acţi unea sa a fost admisă. Din cauza unor complicaţii generate de vătămare. provocându-i o leziune ce a necesitat pentru vindecare 12 zile de îngrijiri medicale. în scopul de a obţine o răscum părare. care fuseseră sesizate de un martor. fapta va fi încadrată ca: a) vătămare corporală din culpă fart. infracţiunea de lipsire de libertate urmată de moartea victimei. Poate exista infracţiunea de omor calificat.pen.pen. Făptuitorii. 175 lit. 3. c) tentativă la şantaj. b) infracţiunea de lipsire de libertate în concurs cu cea de loviri sau vătămări cauzatoare de moarte.pen. încercând să pătrundă în locuinţa victimei. faptă care i-a determinat moartea reprezintă: a) infracţiunea de determinarea sau înlesnirea sinuciderii. în timp ce se îndrepta cu banii spre locuinţa făptuitorului. 184 alin. 4. în varianta omo rului săvârşit asupra soţului sau unei rude apropiate [art. 6. A doua zi. Ce se va reţine în sarcina făptuitorului: a. Lovitura a proiectat victima pe un perete din apropiere. (2) C. 7. Fapta reprezintă infracţiunea de: a) ucidere din culpă. Dacă în urma unui accident rutier victima necesită pentru vindecare 8 zile de îngrijiri medicale. iar în momentul în care se pregăteau să intre în casă au fost surprinşi de paznic şi au fugit. 9. c) omor. V este interceptată de organele de poliţie. c) C.J. la rugăminţile insistente ale acesteia. Victima unei infracţiuni contra integrităţii corporale sau a sănătăţii (art. Fapta reprezintă: a) tentativă la violare de domiciliu. c) violare de domiciliu în formă consumată. (3) C. c) poate solicita şi daune morale doar dacă s-a comis o infrac ţiune intenţionată. Uciderea unui poliţist cu o armă artizanală pregătită special în acest scop. b) făptuitorul se afla în curs de divorţ cu victima. ţinând-o închisă într-o pivniţă. Făptuitorul a lipsit victima de libertate timp de 20 zile.]). în sarcina făptuito rului se va reţine: a) şantaj. 10.j. c) făptuitorul nu cunoştea legătura de rudenie cu victima. au sărit gardul în curtea acesteia. . 5. c) fapta nu este infracţiune. 2. b) lovire sau alte violenţe în concurs cu şantaj. b) lovire sau alte violenţe [art. c) infracţiunea de omor calificat în concurs cu infracţiunea de ultraj. b) violare de domiciliu în formă consumată. b) infracţiunea de omor deosebit de grav. în variantă agravată. c) infracţiunea de lipsire de libertate în concurs cu cea de vătă mare corporală.

cu putere. în ce constă elementul material al infracţiunii de şantaj? 4. b) nu poate fi un cetăţean străin. Ce diferenţe există.2.pen. Care este numărul minim de zile de îngrijiri medicale pentru reţinerea infracţiunilor de vătămare corporală (art.)? 2. în zona capului.5 puncte Subiectul nr.pen.) şi vătămare corporală din culpă (art. 181 C. Loviturile primite i-au produs victimei multiple fracturi craniene în urma cărora aceasta .III.)? 3. în cazul infracţiunii de „Complot" (art. după care întreţine cu victima un raport sexual. 157 C. în ce constă elementul material (şi modalităţile acestuia) la infracţiunea de trădare prin transmitere de secrete (art. 184. cu o lopată.pen. între infracţiunea de viol şi aceea de act sexual cu un minor? II. încercuiţi varianta corectă . C. 167 C. la nivelul laturii obiective. Analizaţi pe scurt infracţiunea de lipsire de libertate 3.pen. Răspundeţi pe scurt la următoarele întrebări . inculpatul o loveşte de mai multe ori. Pentru a obliga victima să-i cedeze. cât şi cetăţean străin.5 puncte 1. 2.4 puncte 1. c) poate fi atât cetăţean român.) subiectul activ: a) nu poate fi un cetăţean român. 3 I.

pen. în vârstă de 12 ani. f) (în legătură cu îndeplinirea îndatoririlor de serviciu sau publice ale victimei).).. b) nu reprezintă infracţiune. literele b) şi f)4. Ce încadrare juridică se va aplica faptei celui care. 3. 197 C.pen. c) ari. 9.) de la arestare (. b) infracţiunea de omor calificat.a decedat. b) viol în concurs cu lipsire de libertate. 176 C.]. pentru a se sustrage arestării. c) infracţiunea de viol urmat de moartea victimei [art.pen.. Fapta inculpatului reprezintă: a) infracţiunea de omor (art. 175 C. b) reprezintă infracţiunea de şantaj. 7.. şi de a nu-i mai permite acestuia să se întâlnească în viitor cu prietenul care îi trimisese scrisorile reprezintă: a) infracţiunea de violare a secretului corespondenţei. raportat la art. b) omor cu intenţie indirectă. b) infracţiunea de şantaj în concurs cu cea de divulgare a secretului profesional. raportat la art. 174 C. Ameninţarea adresată de un subaltern şefului său că va da în vileag. Imobilizarea victimei prin legarea mâinilor şi constrângerea la întreţinerea unui raport sexual. reprezintă infracţiunea de: a) viol. literele e) (prin mij loace care pun în pericol viaţa mai multor persoane). care nu a putut fi salvată. 176 C. 175 C.pen. combinat cu art. 8. h) C. 175 lit. 174 C. 174 C.pen.pen. 197 C. reprezintă infracţiunea de: a) tentativă de omor. 376 C.pen. b) lovire sau alte violenţe.pen.pen. faptă ce a determinat decesul victimei. literele g) şi i).. Aruncarea victimei de către făptuitori într-un bazin cu inten ţia de a face o glumă. raportat la art. . c) vătămare corporală gravă.)]. g) şi i) combinat cu art. (3) C.)> în concurs cu infrac ţiunea de viol (art. | în concurs cu infracţiunea de viol (art. c) infracţiunea de şantaj în concurs cu cea de violarea secretului corespondenţei. c) nu reprezintă infracţiune. 10. că îl va da în judecată dacă nu ridică materialele: a) reprezintă infracţiunea de ameninţare.. 175 C. c) de către o persoană mascată.pen. Fapta de a aplica victimei o lovitură cu piciorul în zona abdominală faptă ce a pus în pericol viaţa victimei şi care a produs leziuni ce au necesitat 7 zile de îngrijiri medicale. deghizată sau travestită. a citit-o şi a sigilat-o din nou reprezintă: a) infracţiunea de ameninţare în concurs cu cea de şantaj şi violarea secretului corespondenţei.)] şi i) (în public). poliţist (. 189 C. ucide 2 poliţişti în plină stradă prin explozia unei grenade? a) art. 6. b) în timpul nopţii. comis pentru a înlesni sau a ascunde săvârşirea unei alte infracţiuni {art. literele f). în situaţia în care nu va fi avansat în funcţie. Ameninţarea lansată de proprietarul unui teren celui care îşi depozitase pe terenul său nişte materiale de construcţii. b) art.) este mai gravă în cazul în care fapta este săvârşită: a) prin simulare de calităţi oficiale.. literele b) şi f).pen. informaţii pe care le-a aflat dintr-o scrisoare adresată celui din urmă şi pe care a desfăcut-o.pen. poate fi calificată drept: a) infracţiunea de loviri cauzatoare de moarte. Lipsirea de libertate în mod ilegal (art. 174 C.). 197 alin. la câteva săptămâni după agresiune. 5. g) [pentru a se sustrage (. Fapta părinţilor de a deschide corespondenţa copilului lor minor.pen. literele b) (asupra a două sau mai multe persoane) şi f) (asupra unui magistrat. c) ucidere din culpă.pen. combinat cu art.pen. c) infracţiunea de violare a secretului corespondenţei în concurs cu cea de lipsire de libertate în mod ilegal.. c) viol în varianta agravată.

în ce constă elementul material la infracţiunea de incest şi cine poate fi subiect activ al acestei infracţiuni? 3. la infracţiunea de violare de domiciliu? 4.4 puncte 1.pen.5 puncte Subiectul nr. Intensitatea loviturilor a determinat însă rupturi ale organelor inteme şi au provocat moartea victimei. 4 I. La nivelul cărui element constitutiv apar diferenţe între infracţiunea de omor şi cea de ucidere din culpă? II.)? 2. Inculpatul i-a aplicat soţiei sale. însărcinată în 3 luni.UI. mai multe lovituri cu o bâtă în zona abdominală pentru a o ajuta să avorteze. încercuiţi răspunsul corect -2. 160 C. în ce condiţii se poale reţine ca încadrare juridică o tentativă la infracţiunea de atentat (art. în ce constă elementul material şi care este situaţia premisă.5 puncte 1. Analizaţi pe scurt infracţiunea de şantaj . Care este încadrarea juridică a faptei? .3. Răspundeţi pe scurt Ia următoarele întrebări: .

pen. Fapta de a aplica victimei o lovitură cu piciorul în zona abdo minală. 4. elementul circumstanţial al omorului deosebit de grav prevăzut de art. 3. b) şi atunci când pătrunderea în domiciliu se realizează cu intenţia inculpatului de a solicita restituirea unor bunuri pe care le împrumutase părţii vătămate.pen. reprezintă infracţiunea de: a) pruncucidere.192 C. b) infracţiunea de ucidere din culpă în concurs cu cea de provocare ilegală a avortului.pen. Conform majorităţii soluţiilor date în practica judiciară. reprezintă infracţiunea de: a) tentativă de omor. b) omor calificat. b) făptuitorul a pătruns doar în curtea imobilului.a) infracţiunea de omor deosebit de grav. c) infracţiunea de loviri sau vătămări cauzatoare de moarte. b) fapta va fi încadrată la lovire sau alte violenţe [art. lovituri care au produs ruperea unor organe interne şi au cauzat în final moartea acestuia. Uciderea fratelui mamei reprezintă infracţiunea de: a) omor. indiferent dacă pentru omorul anterior făptuitorul fusese condamnat definitiv sau nu. Există infracţiunea de violare de domiciliu (art. 8. b) reprezintă infracţiunea de act sexual cu un minor. 180 alin. 185 C. 9. 176 lit. 6. indiferent dacă omorul multiplu s-a produs printr-o singură acţiune sau prin mai multe acţiuni. c) chiriaşul a continuat să locuiască în imobilul închiriat şi după pronunţarea unei hotărâri definitive de evacuare. întreţinerea de acte sexuale de către o persoană de sex mas culin cu un minor de acelaşi sex în vârstă de 16 ani contra unei sume de bani: a) nu se pedepseşte. Nu poate fi subiect activ al infracţiunii de avort (art.]. lovitură ce a pus în pericol viaţa victimei şi a produs leziuni ce au necesitat 7 zile de îngrijiri medicale. 5. 2. (3) C.]. c) şi atunci când inculpatul refuză să părăsească locuinţa la cererea expresă a unui vecin al locatarului.): a) şi atunci când pătrunderea inculpatului fără drept are loc într-o locuinţă care nu este efectiv ocupată de partea vătămată. c) reprezintă infracţiunea de corupţie sexuală. c) omor deosebit de grav. (2) C.): a) femeia însărcinată.pen.pen. b) omor calificat. c) o persoană care nu este cadru medical. (asupra a două sau mai multor persoane) există: a) doar atunci când uciderea a două sau mai multor persoane a avut loc printr-o singură acţiune. . b) C. c) fapta nu este infracţiune. b) ori de câte ori două sau mai multe persoane au fost ucise de infractor în aceeaşi împrejurare sau cu aceeaşi ocazie. b) lovire sau alte violenţe. c) atunci când omorul este săvârşit de o persoană care a mai săvârşit un omor. Aplicarea mai multor lovituri cu băţul unui minor în vârstă de 10 luni de către mama sa. 7. Nu există infracţiunea de violare de domiciliu dacă: a) proprietarul imobilului a pătruns în locuinţa chiriaşului fără acordul acestuia. c) vătămare corporală gravă. 184 alin. b) medicul de specialitate. c) loviri sau vătămări cauzatoare de moarte. 10. Dacă în urma unui accident rutier victima necesită pentru vindecare 8 zile de îngrijiri medicale: a) fapta va fi încadrată la vătămare corporală din culpă [art.

Ce diferenţă poate exista între momentul consumării şi momentul săvârşirii faptei. încercuiţi varianta corectă -2. b) subiectului pasiv. a) C. în ce constă elementul material al infracţiunii de trădare (art.pen. la infracţiunea de loviri sau vătămări cauzatoare de moarte (art.)? 4. Analizaţi pe scurt infracţiunea de loviri sau vătămări cauzatoare de moarte . Ce condiţii sunt necesare pentru a se putea reţine premeditarea. Diferenţe între infracţiunea de spionaj şi cea de trădare prin transmiterea de secrete apar la nivelul: a) subiectului activ. Care este diferenţa între infracţiunea de viol şi infracţiunea de incest din punct de vedere al obiectului juridic şi al laturii obiective? II.]? 3. 175 lit. 183 C.)? 2.3.pen.III. .5 puncte 1. 5 1. Răspundeţi pe scurt Ia următoarele întrebări -4 puncte 1. c) elementului material.pen. 155C.5 punere Subiectul nr. ca element circumstanţial al omorului calificat [art.

se poate regine: a) săvârşirea a două infracţiuni de omor simplu aflate în concurs. c) omor calificat .]: a) se răsfrânge asupra tuturor participanţilor. 197 alin. (pentru a înlesni sau ascunde săvârşirea unei infracţiuni). c) vătămare corporală gravă (art. h) C. (2) C. 180 alin. c) o persoană între 15-18 ani.). chiar dacă făptuitorul nu a chibzuit asupra faptei.pen. c) săvârşirea unei infracţiuni de omor deosebit de grav. b) doar infracţiunea de omor calificat prevăzută de art. b) omor simplu. Dacă făptuitorul aplică victimei multiple lovituri de cuţit. deşi nu vizează o zonă vitală.pen. Omorul cu premeditare [art. 175 lit. 10. 175 lit. 8.pen. ( I ) C.profitând de starea de neputinţă a victimei de a se apăra. împreună cu reţinerea circumstanţei agravante (săvârşirea infracţiunii prin acte de cru zime) prevăzută de art. încadrarea juridică poate fi: a) lovire sau alte violenţe [art. prin aruncarea de pe un pod. b) lovire sau alte violenţe. 4. şi art.pen.pen. i-au pus în primejdie viaţa şi au cauzat vătămări care au necesitat pentru vindecare 20 de zile de îngrijiri medicale. pentru ca fapta să nu poată fi descoperită. b) C.pen. folosind calitatea sa. c) presupune luarea hotărârii infracţionale şi exteriorizarea aces teia fie şi numai într-un singur act de pregătire materială sau morală. reprezintă infrac ţiunea de: a) determinarea sau înlesnirea sinuciderii.j. b) implică curgerea unei perioade de timp de la luarea hotărârii infracţionale şi până la comiterea omorului. b) omor deosebit de grav .pen. reprezintă: a) infracţiunea de viol urmat de moartea victimei (art.prin cruzimi. cu intenţie. ce a pro dus victimei o plagă penetrantă care a necesitat 18 zile de îngrijiri medicale constituie infracţiunea de: a) tentativă de omor. dacă fapta este săvârşită de admi nistrator. Actul sexual cu un minor (art. două persoane. dacă fapta este săvârşită de îngrijitor folosind calitatea sa. 6. b) săvârşirea unei infracţiuni de omor. a) C. b) vătămare corporală (art.pen.prin cruzimi. Fapta unei persoane de a determina un minor în vârstă de 5 ani să se sinucidă. fiind un element circumstanţial real. 75 lit. Când făptuitorul aplică deliberat victimei lovituri care. 197 alin. . Deschiderea unei scrisori adresate altuia poate reprezenta infracţiunea de: a) lipsire de libertate în mod ilegal. 9.). c) omor deosebii de grav . iar loviturile produc decesul rapid al victimei printr-o hemoragie internă şi externă masivă.pen. Aplicarea unei lovituri de cuţit în zona abdominală. Violarea victimei urmată de uciderea ei. c) infracţiunea de viol în concurs cu cea de omor calificat [art. 198 C. 5.) poate avea ca subiect pasiv: a) o persoană în vârstă de 16 ani. (3) C.]. h) C. 7.j.pen. b) violarea secretului corespondenţei. c) vătămare corporală.2. pentru a fi sigur că va reuşi să o ucidă. c) divulgarea secretului professional. 3. b) o persoană care nu a împlinit vârsta de 4 ani. este săvârşită infracţiunea de: a) omor simplu. 182 C. Dacă făptuitorul a ucis în aceeaşi împrejurare. 175 lit. 181 C.

)? 3.5 puncte Subiectul nr. b) arestare nelegală şi cercetare abuzivă. c) reprezintă infracţiunea de însuşirea bunului găsit.5 puncte 1. b) nu reprezintă infracţiune.4 puncte 1. reprezintă infracţiunea de: a) represiune nedreaptă. 6 I. Fapta de a condamna o persoană ştiind că este nevinovată. încercuiţi răspunsul corect . Fapta de a lua un fierăstrău mecanic ascuns de muncitori între frunze pentru a nu fi sustras. 21lC. cunoscând acest aspect: a) reprezintă infracţiunea de furt. 2.pen. . în ce constă urmarea imediată a infracţiunii de tâlhărie (art. în ce constă elementul material la denunţaiea calomnioasă. Cine poate fi subiect activ la infracţiunea de delapidare? 2. c) supunere la rele tratamente. în varianta tip? II.2.III. în ce constă elementul material şi urmarea imediată la infracţiunea de înşelăciune? 4. Răspundeţi pe scurt la următoarele întrebări . Analizaţi pe scurt infracţiunea de vătămare corporală gravă — 3.

b) reprezintă infracţiunea de primire de foloase necuvenite. Fapta de a oferi un cadou unui funcţionar din primărie. b) luarea de mită absoarbe respectiva infracţiune. învinuirea mincinoasă făcută prin denunţ sau plângere. 10. c) expertul chemat să realizeze o expertiză într-o cauză civilă. (pedepsirea unor furturi la plângerea prealabilă) în cazul în care subiectul activ este: a) fie găzduitorul. La împlinirea termenului. b) infracţiunea de mărturie mincinoasă. c) infracţiunea de arestare nelegalâ şi cercetare abuzivă. c) doar găzduitul care sustrage bunuri de la persoana care îl găzduieşte. X a împrumutat lui Y un autoturism pentru o săptămână. Dacă funcţionarul corupt. c) atunci când făptuitorul are asupra sa un briceag pe care îl foloseşte uneori la desfacerea cutiilor. b) infracţiunea de abuz de încredere. care fură unul în paguba celuilalt. nu îndeplineşte un act privitor la îndatoririle lui de ser viciu. b) doar găzduitorul care săvârşeşte furtul în paguba celui pe care îl găzduieşte. Sunt aplicabile dispoziţiile art. 210 C. Y a refuzat să-i restituie bunul lui X. La infracţiunea de mărturie mincinoasă subiectul activ poate fi: a) orice persoană care face afirmaţii mincinoase în public. iar această neîndeplinire constituie prin ea însăşi o infracţiune: a) luarea de mită va intra în concurs cu respectiva infracţiune. la locul de muncă. c) luarea de mită se reţine în variantă agravată. 5.3. Se va reţine infracţiunea de furt săvârşit de o persoană având asupra sa o armă sau o substanţă narcotică: a) atunci când făptuitorul are asupra sa o pereche de cătuşe. în scopul de a satisface solicitarea mituitonilui. cu privire la săvârşirea unei infracţiuni de către o anumită persoană reprezintă: a) infracţiunea de denunţare calomnioasă. c) înşelăciune. fie găzduitul. Analizaţi pe scurt infracţiunea de fals material în înscrisuri oficiale .5 puncte . 6. 8. după întocmirea unui act în virtutea funcţiei sale: a) reprezintă infracţiunea de dare de mită. 7.pen. 9. Fapta lui Y reprezintă infracţiunea de: a) furt.3. Fapta inculpatului de a solicita părţii vătămate telefonul mobil pentru a chema o ambulanţă şi de a fugi cu telefonul reprezintă: a) infracţiunea de furt. 4. b) abuz de încredere. b) atunci când făptuitorul are un cuţit la vedere şi e văzut de mai mulţi aiartori. c) infracţiunea de înşelăciune. c) nu reprezintă infracţiune. III. b) doar martorul ascultat într-o cauză penală.

aflându-se împreună cu un prieten. reprezintă: a) infracţiunea de abuz în serviciu contra intereselor persoa nelor. a smuls din mâna unei femei un portofel. b) pedeapsa aplicată pentru infracţiunea de evadare se conto peşte cu pedeapsa ce se execută. b) infracţiunea de favorizare a infractorului. b) infracţiunea de tăinuire. c) infracţiunea de abuz în serviciu prin îngrădirea unor drepturi.)? II. întâlnindu-se cu Y. Y. 5. c) nu este necesar ca înscrisul să fie folosit. Care este forma de vinovăţie în cazul infracţiunii de omisiune a sesizării organelor judiciare? 3. c) infracţiunea de furt calificat. c) poate avea calitatea de subiect activ şi persoana care avea îndatorirea de a-î păzi pe cel care a evadat. fără a fi observat de persoana vătămată. Inculpatul. i 1-a remis. în ce constă obiectul material al infracţiunii de furt? 4. aflat mai în urmă. Ce infracţiune poate fi reţinută în sarcina inculpatului X? a) infracţiunea de însuşire a bunului găsit. . 2. 2. 260 C. fără o înţelegere prealabilă. b) este necesar ca înscrisul falsificat să ti produs consecinţe juridice. c) infracţiunea de luare de mită. Cine poate fi subiect activ al infracţiunii de fals intelectual? în sarcina acestuia se va reţine: a) infracţiunea de abuz în serviciu. autorul furtului a aruncat portofelul într-un tufiş. X.2. 3.pen. a permis celorlalţi doi inculpaţi să sustragă din incinta unităţii mai multe anvelope. când urma să-şi atribuie altă identitate. b) infracţiunea de purtare abuzivă. de unde inculpatul X. încadrat ca agent de pază la o societate comercială. Care este situaţia premisă a infracţiunii de mărturie mincinoasă (art. Având în vedere că inculpatul a fost descoperit imediat după sustragerea paşaportului. iar mai târziu. b) infracţiunea de furt. cu intenţia de a-1 folosi peste o săptămână pentru trecerea frontierei. de către un funcţionar public aflat în exerciţiul atribuţiilor de serviciu. indicând locul unde erau depozitate şi ajutându-i să le încarce într-o maşină. Răspundeţi pe scurt la următoarele întrebări . încercuiţi răspunsul corect .): a) este necesar ca subiectul activ să fie un funcţionar. Cum însă victima ţipa. 4. Pentru existenţa infracţiunii de fals material în înscrisuri oficiale (art. 7 I. 1-a ridicat. în cazul infracţiunii de evadare: a) pedeapsa aplicată pentru această infracţiune se adaugă la pedeapsa ce se execută.pen. primind pentru aceasta a doua zi trei anvelope. 288 C. Făptuitorul a sustras paşaportul victimei. 6. după care a luat-o Ia fugă. în sarcina sa se poate reţine: a) infracţiunea de fals privind identitatea.Subiectul nr.4 puncte 1. a fost de faţă când acesta din urmă. c) infracţiunea de tăinuire. întrebuinţarea de expresii jignitoare faţă de o persoană.5 puncte 1.

în condiţiile în care prejudiciul total este de 300 RON: a) nu reprezintă infracţiune.5 puncte . Rugămintea mamei inculpatului adresată unui martor. Analizaţi pe scurt infracţiunea de trafic de influenţă 3. c) reprezintă distrugere calificată. care se dovedeşte ulterior a fi falsă şi de a o vinde după câteva zile la o altă casă de schimb valutar. c) infracţiunea de favorizarea infractorului. 10. Fapta unui şofer de tir de a adormi la volan şi de a produce un accident rutier soldat cu dărâmarea unui gard de lemn.7. de a nu depune mărturie împotriva fiului său: a) reprezintă infracţiunea de împiedicarea participării la proces. III. cunoscând că este falsă: a) reprezintă infracţiunea de uz de fals. b) reprezintă distrugere din culpă. c) nu reprezintă infracţiune. 9. b) reprezintă infracţiunea de falsificare de monedă sau alte valori (prin raportare la infracţiunea de falsificare de valori străine). b) încercarea de a determina mărturia mincinoasă. Fapta de a cumpăra de la o casă de schimb valutar o bancnotă de 100 euro. un aparat foto sustras în ziua anterioară din depozit. Fapta şoferului de a permite unui coleg care lucra la depo zitul de produse electronice să ascundă în cutia unui televizor pe care şoferul urma să-l transporte la un client. reprezintă: a) infracţiunea de complicitate la furt. 8. urinând ca după ieşirea pe poarta unităţii şoferul să predea aparatul foto celui care 1-a sustras. dărâma rea unui stâlp electric şi secţionarea cablurilor de înaltă tensiune. b) infracţiunea de tăinuire. c) nu reprezintă infracţiune.

c) infracţiunea de fals material în înscrisuri oficiale (art. c) infracţiunea de înşelăciune. b) infracţiunea de furt de folosinţă în concurs cu infracţiunea de distrugere. de a se deplasa cu el în alt oraş.pen. 215 alin. (4)].pen. b) infracţiunea de falsificare de monedă (art. Care este situaţia premisă în cazul infracţiunii de tăinuire? 2. îl prezintă la o bancă şi obţine o sumă de bani reprezintă: a) infracţiunea de înşelăciune prin emitere de cecuri fără acope rire [(art. pentru a-1 examina. 8 I. prevăzută de art. 288 C.pen. (2) C. în varianta tip? II. c) infracţiunea de furt calificat. folosind o parte din ea în interes propriu reprezintă: 2. de a prezenta documente false cu ajutorul cărora a ridicat o cantitate mai mare de marfă. . Fapta unei persoane care contraface un cec. Care este urmarea imediată la infracţiunea de neglijenţă în serviciu. c) nu reprezintă infracţiune.2. prin apli carea cu intenţie a mai multor lovituri de topor: a) reprezintă infracţiunea de distrugere. 282 C. Degradarea autoturismului propriu. b) reprezintă infracţiunea de distrugere calificată. 3.4 puncte 1. Fapta inculpatului de a falsifica grosolan un loz. Ce infracţiune se poate reţine în sarcina făptuitorului.]. 217 C. Fapta şoferului angajat la o unitate. 215 alin.) în concurs cu infracţiunea de înşelăciune. elementul material constând în „aducerea în stare de neîntrebuinţare a bunului". 4. marca Dacia.5 puncte 1. încercuiţi răspunsul corect . dacă acesta solicită unui vânzător un telefon mobil. 5. b) nu reprezintă infracţiune. 6.) în concurs cu infracţiunea de înşelăciune prin folosirea de mijloace frauduloase jart. şi în momentul în care primeşte aparatul fuge cu el? a) infracţiunea de furt.. Cine poate fi subiect activ la infracţiunea de mărturie mincinoasă? 4.Subiectul nr.pen. Care este forrna de vinovăţie în cazul infracţiunii de nedenunţare a unor infracţiuni? 3. b) infracţiunea de abuz de încredere. unde l-au dezmembrat şi au vândut piesele componente constituie: a) infracţiunea de furt de folosinţă în concurs cu infracţiunea de furt calificat. c) reprezintă infracţiunea de înşelăciune. însărcinat să transporte marfa. prin apli carea menţiunii „Câştigător-Dacia 1310" cu un pix roşu şi de a-1 vinde unui bătrân în schimbul verighetei acestuia: a) reprezintă infracţiunea de înşelăciune în concurs cu infrac ţiunea de fals material în înscrisuri oficiale. Răspundeţi pe scurt la următoarele întrebări . Fapta inculpaţilor de a sustrage un autoturism.

b) este suficientă existenţa unei promisiuni sau pretinderea unor foloase necuvenite de către funcţionar.a) infracţiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată în concurs cu infracţiunea de înşelăciune. c) infracţiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată în concurs cu infracţiunea de delapidare. c) este necesară primirea unor foloase după îndeplinirea actului. b) infracţiunea de ultraj (art. c) infracţiunea de însuşire a bunului găsit. 2391. Analizaţi pe scurt infracţiunea de mărturie mincinoasă . în cazul în care prin acelaşi denunţ mai multe persoane sunt învinuite mincinos de aceeaşi infracţiune. văzând că din incinta unei între prinderi s-a aruncat peste gard. b) infracţiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată în concurs cu infracţiunea de gestiune frauduloasă. Fapta unei persoane care. 180) raportată la art. . reprezintă: a) infracţiunea de tăinuire. se va reţine: a) o singură infracţiune de denunţare calomnioasă în varianta tip. cu scopul ca acesta din urmă să-i dea o soluţie favorabilă. c) o singură infracţiune de denunţare calomnioasă în varianta agravată. b) mai multe infracţiuni de denunţare calomnioasă în concurs. III. 239) raportată la art. Pentru existenţa infracţiunii de primire de foloase necuvenite: a) este necesar să fi existat o înţelegere prealabilă realizării actului între funcţionar şi cel care oferă foloasele necuvenite. b) infracţiunea de furt. Fapta lui A de a ameninţa şi a-1 lovi pe copilul procurorului care îl ancheta într-o cauză penală. 10. reprezintă: a) infracţiunea de lovire (art. de către o persoană necunoscută. în concurs cu cea de lovire şi cu cea de ameninţare.3. 8. 239' (cazuri speciale de pedepsire) în concurs cu infracţiunea de ameninţare (art. 193) raportată la art. 2391. o sacoşă despre care şi-a dat seama că ar conţine bunuri furate din unitate şi pe care şi-a însuşit-o. 9. c) infracţiunea de ultraj.5 puncte 7.

c) reprezintă infracţiunea de tâlhărie. Răspundeţi pe scurt la următoarele întrebări -4 puncte 1.2. 7. 9 I. b) energia fără valoare economică.5 puncte 1. urmată de restituirea bunului după numai o zi: a) reprezintă infracţiunea de furt de folosinţă. 4. c) totalizarea pagubelor materiale cauzate tuturor persoanelor fizice sau juridice prin toate acţiunile sau inacţiunile prin care se realizează elementul material al laturii obiective a infracţiunii). Pentru existenţa infracţiunii de delapidare este necesar ca: a) subiectul activ să cumuleze calităţile de funcţionar. 6. b) fals material în înscrisuri oficiale în concurs cu infracţiunea de uz de fals. . Fapta inculpatului de a îmbrânci victima care se afla la vo lanul unui autoturism. Care este elementul material prin care se poate comite forma tip a infracţiunii de purtare abuzivă? 4. Care sunt modalităţile elementului material în cazul infracţiunii de fals intelectual? II. să dea declaraţii false într-o cauză în care are calitatea de martor reprezintă: a) instigare la mărturie mincinoasă. b) doar dacă sunt acte ce dovedesc starea civilă. b) complicitate la furt. în ce constă obiectul material şi care este elementul material la infracţiunea de înşelăciune? 3. Care este elementul material al infracţiunii de abuz de încredere? 3.Subiectul nr. Fapta de a contraface un act provenind de la o societate comercială cu răspundere limitată şi de a-1 depune ca probă într-o cauză civilă reprezintă: a) fals în înscrisuri sub semnătură privată. gestionar şi administrator. c) indiferent dacă au sau nu valoare economică. a lua acest autoturism şi a pleca de la locul faptei cu el. Fapta de a avea o înţelegere prealabilă cu autorul unui furt de a-i depozita bunurile sustrase poate constitui infracţiunea de: a) tăinuire. b) nu reprezintă infracţiune. 5. încercarea de a determina o persoană. b) totalizarea prejudiciilor ce privesc patrimoniul aceleiaşi per soane fizice sau juridice (nu prin totalizarea pagubelor produse unor părţi vătămate diferite). înscrisurile pot fi obiect material al infracţiunii de furt: a) doar dacă au valoare economică. c) imobilele prin destinaţie. în cazul infracţiunilor patrimoniale continuate. Nu pot face obiectul infracţiunii de furt: a) înscrisurile fără valoare economică. 2. 8. prin corupere. c) instigare la încercarea de a determina mărturia mincinoasă. 2. încercuiţi varianta corectă . b) autorat la infracţiunea de încercare de a determina mărturia mincinoasă. c) uz de fals în concurs cu infracţiunea de fals intelectual. c) favorizarea infractorului. caracterul de consecinţe deosebit de grave se determină prin: a) raportarea la prejudiciul produs prin fiecare acţiune sau inac ţiune ce intră în conţinutul infracţiunii continuate.

a) infracţiunea de furt în concurs cu cea de ultraj. c) reprezintă un furt ce se urmăreşte la plângere prealabilă numai în situaţia în care cei doi locuiesc împreună. a ameninţat şi a lovit un poliţist. încercând să-şi asigure scăparea după ce a sustras un bun. 2.4 puncte 1. Răspundeţi pe scurt la următoarele întrebări . folosirea bunurilor gestionate sau admi nistrate. c) subiectul activ să fie funcţionar. Care este elementul material şi cine poate fi subiect activ al infracţiunii de luare de mită? II.5 puncte Subiectul nr. b) infracţiunea de tâlhărie în concurs cu cea de ultraj. b) însuşirea.3. 10 I. c) primirea. traficarea. în cazul infracţiunii de tăinuire: a) fapta prevăzută de legea penală din care provine bunul tăinuit poate consta doar într-o infracţiune de furt.5 puncte 1. Elementul material al infracţiunii de delapidare constă în: a) însuşirea. distrugerea. săvârşeşte. . Care este forma de vinovăţie în cazul infracţiunii de gestiune frauduloasă? 3. III. în ce constă elementul material al infracţiunii de distrugere? 4.b) instigatorul sau complicele să aibă calităţile cerute de lege pentru autor. folosirea bunurilor gestionate sau administrate. încercuiţi răspunsul corect . Făptuitorul care. folosirea bunurilor gestionate sau admi nistrate. 9. Furtul săvârşit între foştii soţi: a) reprezintă un furt ce se urmăreşte numai la plângerea preala bilă. Analizaţi pe scurt infracţiunea de înşelăciune . c) infracţiunea de furt în concurs cu cea de ultraj şi cea de ameninţare. c) nu există situaţie premisă. traficarea. Care este situaţia premisă în cazul infracţiunii de abuz de încredere? 2. 10.2. b) sora tâinuitorului beneficiază de cauza de nepedepsire dacă foloseşte bunul tăinuit de fratele său. b) nu reprezintă infracţiune.

c) furtul este săvârşit asupra unei persoane care se afla în stare de inconştienţă. întrebuinţarea de expresii jignitoare faţă de o persoană. c) reprezintă infracţiunea de tâlhărie. Având în vedere că inculpatul a fost descoperit imediat după sustragerea paşaportului în sarcina sa se poate reţine: a) infracţiunea de fals privind identitatea. b) este necesar ca înscrisul falsificat să fi produs consecinţe juridice. Pentru existenţa infracţiunii de fals material în înscrisuri oficiale: a) este necesar ca subiectul activ să fie un funcţionar.5 puncte f . 10. 5. III. b) pedeapsa aplicată pentru infracţiunea de evadare se conto peşte cu pedeapsa ce se execută. c) nu este necesar ca înscrisul să fie folosit. Fapta lui A de a-1 imobiliza pe B şi de a-i smulge acestuia din mână telefonul mobil. c) pentru infractorul favorizat există o hotărâre definitivă de condamnare. reprezintă: a) infracţiunea de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor. iar favorizatorul îl ajută sâ îngreuneze executarea pedepsei. de către un funcţionar public aflat în exerciţiul atribuţiilor de serviciu. când urma să-şi atribuie altă identitate. a prezentat un buletin de identitate aparţinând altei persoane. b) infracţiunea de purtare abuzivă. c) infracţiunea de uz de fals şi infracţiunea de fals în declaraţii. Există infracţiunea de tâlhărie în cazul în care: a) furtul este urmat de întrebuinţarea de ameninţări pentru păs trarea bunului furat. 4.3. 8. c) infracţiunea de abuz în serviciu prin îngrădirea unor drepturi. Făptuitorul a sustras paşaportul victimei cu intenţia de a-1 folosi peste o săptămână pentru trecerea frontierei. c) poate avea calitatea de subiect activ şi persoana care avea îndatorirea de a-1 păzi pe cel care a evadat. Ce se poate reţine în sarcina inculpatului în concurs cu infracţiunea de conducere pe drumurile publice fără a avea permis de conducere: a) infracţiunea de uz de fals şi infracţiunea de fals privind iden titatea. aflându-se la volanul unui autoturism pe care îl conducea fără permis şi fiind legitimat de organele de poliţie. b) reprezintă infracţiunea de furt calificat. termenul de restituire fiind de trei săptămâni: a) nu reprezintă infracţiune. Analizaţi pe scurt infracţiunea de delapidare . ci un litigiu civil. b) furtul este săvârşit prin întrebuinţarea unor mijloace frau duloase. 7. 9. Infracţiunea de favorizarea infractorului se poate reţine doar atunci când: a) există o înţelegere prealabilă între persoana care a săvârşit infracţiunea şi cel care îi dă ajutor (favorizator). b) nu există o înţelegere prealabilă între favorizator şi infractor. pe care urma să îl ţină drept garanţie a faptului că B îi va restitui o sumă pe care A i-o împrumutase în urmă cu două luni. 6. Inculpatul. b) infracţiunea de tăinuire. b) infracţiunea de fals privind identitatea. în cazul infracţiunii de evadare: a) pedeapsa aplicată pentru această infracţiune se adaugă la pedeapsa ce se execută. c) infracţiunea de furt calificat.3.

unitatea şi indivizibilitatea.Subiecte de examen — răspunsuri Subiectul nr. 3. b. 181 avem între 21 şi 60 zile de îngri jiri medicale. 4. Urmarea imediată: la art. c. 5. 182 avem 61 zile sau mai mult (la varianta tip) sau una din consecinţele prevăzute pentru varianta agravată (pier derea unui simţ sau organ. Elementul material constă în actul sexual de orice natură cu o persoană de sex diferit sau de acelaşi sex. Cetăţeanul străin sau persoana fără cetăţenie care nu domi ciliază pe teritoriul statului român. condiţia ce se cere este ca actul să se realizeze. fie profitând de imposibilitatea victimei de a se apăra ori de a-şi exprima voinţa. 4. Persoana care în virtutea profesiei sau a funcţiei intră în posesia anumitor date confidenţiale (ex. la art. fie prin constrângere. a. Obiect juridic. 2. Acţiunea de ucidere a copilului nou-născut. a. II 1. avortul. a. Acţiunea de întrerupere a cursului sarcinii. independenţa. Obiect mate rial . 4. 8. 9. b. 2. . 2. Subiectul nr. avocat. c. medic. c. stoparea evoluţiei sarcinii. 10. c.nu are. 1. 3. 1. 6. 1 I. Femeia însărcinată care îşi întrerupe cursul sarcinii. cu cerinţa ca uciderea să se realizeze imediat după naştere. Statul cu atributele sale fundamentale: suve ranitatea. sau punerea în primejdie a vieţii). încetarea funcţionării acestora. c. slujirea. urmată sau nu de expulzarea produsului de concepţie. o infirmi tate permanentă. farmacist. 7. 3. 2 I. notar etc).

b. Subiectul nr. Existenţa unui interval de timp între luarea hotărârii de a ucide şi punerea ei în executare. încăpere. 2. trei modalităţi: transmiterea secretelor de stat. Subiectul nr. a. b. 6 I. autorii trebuie să fie persoane de sex opus. 4. Acţiunea de constrângere realizată prin violenţă sau ameninţare. 3. obiectul juridic este libertatea sexuală a per soanei. Elementul material constă în acţiunea de pătrundere fără drept în domiciliul unei persoane sau în refuzul de a-1 părăsi. 3. a. c. Elementul material este reprezentat de un raport sexual. 9. 6. 10. în timp ce la incest este incriminat numai raportul sexual. b. b. Funcţionarul care are atribuţii de administrare sau gestionare. Momentul consumării faptei coincide cu momentul produ cerii rezultatului (decesul). b. 4. 4. 9. a. 7. 9. Exteriorizarea rezoluţiei infracţionale prin acte de executare. c. c. 1. Subiectul nr. 2. 4 I. 8. 10. 3. elementul material la viol este actul sexual de orice natură. c. Momentul săvârşirii infracţiunii coincide cu momentul realizării actului de executare (lovirea sau vătămarea). Deşi elementul material este identic (actul sexual de orice natură). b. c. Urmarea imediată principală este similară celei de la furt: schimbarea stării de fapt a bunului. Autorii sunt circumstanţiaţi. 5. 5. c. 21 de zile. c. II. sau luarea de măsuri) în vederea comiterii infracţiunii [conf. procurarea de docu mente sau date ce constituie secrete de stat. Acţiunea de a intra în legătură cu o putere sau cu o organi zaţie străină ori cu agenţi ai acestora. a. Subiectul nr. 10. 4. c. 5 I. c. c. fiind vorba de un raport sexual. în plus. b. 9. 8. dependinţă sau loc împrejmuit ţinând de acestea). 2. b. 1. a. 5. în ambele modalităţi (cu prevedere. ce decurge din complexitatea infracţiunii. Va fi sancţionată pentru tentativă la atentat persoana care va efectua acte pregătitoare (producerea sau procurarea mijloacelor ori instrumentelor. 1. 6. 2. a. Ambii parteneri ai raportului sexual au calitatea de subiect activ al infracţiunii. în timp ce la incest se protejează normalitatea şi moralitatea vieţii sexuale. b. a. 1. b. 4. uciderea din culpă. art. 5. c. forma de vinovăţie: în timp ce omorul se comite cu intenţie (directă sau indirectă). 7. 3. (2) C. Adoptarea rezoluţiei infracţionale şi chibzuirea asupra faptei. 3. 2. a. 2. deţinerea de docu mente ce constituie secrete de stat. 1. Situaţia premisă constă în preexistenta unui domiciliu în sensul legii penale (locuinţă. 4.II. a. c. c. 10. se comite din culpă. în sensul că trebuie să existe între ei o relaţie de rudenie specială: rude în linie directă (ascendenţi ori descendenţi) sau fraţi şi surori. 173 alin. c. 3. 2. simplă). O. 3 I. La nivelul laturii subiective. . 7. Urmarea imediată are un caracter complex. 2. Elementul material constă într-o acţiune ce se poate realiza în 4. b. 8. b. a. c. a. după cum o arată şi denumirea. a. c. 8. la cererea acesteia. respectiv 11 zile. 1.j. 6. 6. în cazul violului apare o condiţie: actul sexual trebuie să se realizeze prin constrângerea victimei sau profitând de imposi bilitatea ei de a se apăra ori de a-şi exprima voinţa. 3. în cazul violului. 1. 7. BL 1.pen.

II. c. Distrugerea. 4 b. 1.. . 9. penale. 1. un act al unei autorităţi ori o situaţie de fapt în baza căreia se transmite detenţia bunului. b. 1. 9. 9. Acţiunea de învinuire mincinoasă făcută prin denunţ sau plân gere. 4. 2. 5. 2. interpretul. 6. 4. fie prin omisiunea de a insera unele date sau împrejurări. cât şi un bun imobil. 4. 8. împiedicarea luării măsurilor de conservare şi de salvare a unui bun. 3. c. Subiectul nr.pen.energia care are valoare economică. 5. 10. . c. O tulburare însemnată bunului mers al unui organ sau al unei instituţii de stat ori al unei alte unităţi din cele prevăzute de art. a. n. 6. .bunuri imobile prin destinaţie. 8. sau decesul victimei [în ipoteza de la alin. b. fie prin atestarea unor fapte sau împrejurări necorespunzătoare adevărului. Martorul. 5. 7. 4. 7. precum şi înlăturarea măsurilor luate. 2. b. 145 C. dacă au fost dezmembrate şi au fost furate bucată cu bucată. 2. 2. 7 I. 3. a. . a. a. 3. 6. elementul material este realizat printr-o acţiune: inducerea în eroare a unei persoane prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase sau ca mincinoasă a unei fapte adevărate. a. 3. b.Urmarea imediată secundară: atingerea adusă integrităţii corporale. 4. disciplinare sau altă cauză în care se ascultă martori. Subiectul nr. a. 4. 2.bunuri imobile prin natura lor. 1. 1. b. 3. Falsificarea unui înscris oficial. a. întrebuinţarea de expresii jignitoare faţă de o persoană. 1. Intenţie şi culpă. o pagubă patrimoniului acesteia sau o vătămare importantă a intereselor legale ale unei persoane. c. (3)J.bunurile mobile. b. 6. a. . Existenţa unui titlu în baza căruia făptuitorul deţine bunul. Obiectul material poate fi atât un bun mobil. 10. Poate fi un contract. 7. a. II. ori refuzul de a restitui bunul. cu privire la comiterea unei infracţiuni de către o persoană. a. 1. c. c. c. b. 8. c. urmarea imediată constă în crearea unei pagube. 2. Intenţie şi culpă. c. 9. b. b. c. expertul.înscrisurile. c. Intenţia directă în varianta agravată. 5. . 10. Existenţa unei fapte penale din care să provină bunul tăinuit. Subiectul 10 I. degradarea. c. 3. prin prezentarea ca adevărată a unei fapte minci noase sau ca mincinoasă a unei fapte adevărate. Funcţionarul aflai în exerciţiul atribuţiilor de serviciu. 8. sănătăţii ori libertăţii persoanei. c. 10. c. a. Elementul material constă în acţiunea de inducere în eroare a unei persoane. b. 8 I. 3. n. 4. Subiectul nr. c. b. Intenţia în ambele modalităţi pentru varianta tip. Preexistenta unei cauze civile. 7. aducerea în stare de neîntrebuinţare a unui bun. 3. 9 1 însuşirea unui bun mobil al altuia sau dispunerea pe nedrept de bunul respectiv. 3. 2. b. c.

09. a) C. a. c. în vârstă de 46 de ani. 8.pen. 37 lit. 9.2006 prin sentinţa penală nr. X a beneficiat de serviciile unui apărător din oficiu.2007. 67 alin. definitivă la 15.pen. Element material: acţiunea de a pretinde. iar starea de arest a fost prelungită şi menţinută până la pronunţarea hotărârii judecătoreşti. II. 175 lit. b). urmând ca în final inculpatul să execute 23 de ani închisoare şi 5 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. b. 64 lit. Model rezolvare exerciţiu X. după executarea pedepsei principale.art.10.pen.05. b.2006.05. 1. aplică inculpatului pedeapsa complementară a degradării militare. a). 10. 218 a judecătoriei J. întocmiţi dispozitivul hotărârii judecătoreşti ce va fi pronunţată la 16 septembrie 2009. 174 .2006. c.2007 şi arestat preventiv la 1. b. în baza art. definitivă la 15. 218 a judecătoriei J. 83 C. şi dispune executarea acestei pedepse pe lângă cea de 21 de ani închisoare.2007 a ucis-o pe soţia sa Y. condamnă pe inculpatul X la 21 de ani închisoare şi 5 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. inacţiunea de a nu respinge o promisiune de bani sau alte foloase. revocă suspendarea condiţionată a executării pedepsei de 2 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. a. 5. la 2 ani închisoare cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei. prin aplicarea unei lovituri de cuţit în zona toracică. a fost trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de omor calificat. Din fişa de cazier judiciar rezultă că X a fost condamnat la 23. primi. 7... c) C. . b) după executarea pedepsei principale. a. c.pen.. Subiect activ: funcţionarul (varianta tip) şi funcţionarul cu atribuţii de control (în varianta agravată). în baza art. b. reţinându-se că la 30. Pe parcursul urmăririi penale şi a judecăţii. 4.09.04. 3. (2) C. Inculpatului îi va fi aplicată şi pedeapsa complementară a degradării militare. a). accepta promisiunea de bani sau alte foloase. 6. Hotărâre 16 septembrie 2009 In baza art. cu aplicarea art. X a fost reţinut la data de 30. 2.4. 64 lit.

Preşedinte . 16 septembrie 2009. 191 alin. a).. 64 lit.2007 la zi. Cu apel în 10 zile de la pronunţate pentru procuror şi de la comunicare pentru inculpat. lei cheltuieli judiciare către stat.71 . obligă pe inculpat la .pen. în baza art.Face aplicarea art.pen. (1) C. Menţine starea de arest a inculpatului şi în baza art. b) C. deduce reţinerea şi arestarea preventivă de la 30..pen. 88 C.art... din care . lei onorariu apărător din oficiu va fi avansat din fondul Ministerului Justiţiei.09. Pronunţată în şedinţă publică azi.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->