Sunteți pe pagina 1din 36

REGULI DE PROCEDUR ARBITRAL ALE CUR II DE ARBITRAJ

Dispozi ii de principiu

Formele arbitrajului

Art. 1 (1) Pr ile printr-o conven ie arbitral sunt libere s prevad: a) c litigiile lor vor fi supuse unei institu ii permanente de arbitraj, caz n care arbitrajul se va desfura n conformitate cu dispozi iile Legii camerelor de comer din Romnia nr. 335/2007, cu modificrile i completrile ulterioare, cu dispozi iile Codului de procedur civil n msura n care aceste norme nu contrazic prezentele Reguli de procedur arbitral, denumite n continuare Reguli; cu dispozi iile art. 1 pct. 2 lit. b) i ale art. 4 alin. (1) din Conven ia european de arbitraj comercial interna ional ncheiat la Geneva la 21 aprilie 1961, cu Regulamentul privind organizarea i func ionarea Cur ii de Arbitraj Comercial Interna ional de pe lng Camera de Comer i Industrie a Romniei, aprobat prin Decizia Colegiului de Conducere al Camerei Na ionale nr. 2/2012; sau b) c litigiile vor fi supuse unui arbitraj ad-hoc n conformitate cu dispozi iile Legii nr. 335/2007, cu modificrile i completrile ulterioare , cu dispozi iile Codului de procedur civil , cu dispozi iile din conven iile interna ionale la care Romnia este parte i cu prezentele Reguli care privesc arbitrajul ad-hoc. (2) Nominalizarea institu iei permanente de arbitraj inserat n conven ia arbitral cu privire la solu ionarea litigiilor determin competen a exclusiv a respectivei institu ii conform Regulamentului i Regulilor de procedur arbitral proprii. Orice derogare de la aceast prevedere se consider nescris. (3) n cazul n care institu ia permanent de arbitraj nu este nominalizat i pr ile au prevzut n conven ia arbitral solu ionarea litigiilor pe calea arbitrajului, n lipsa altor indicii, 1

competen a va fi determinat de locul unde s-a nregistrat cererea de arbitrare / ac iunea arbitral de ctre reclamant. (4) n condi iile n care n conven ia arbitral pr ile au prevzut c litigiile lor vor fi supuse unei proceduri arbitrale ad-hoc pr ile vor avea dreptul: a) de a-i numi arbitrii sau de a stabili modalit ile potrivit crora vor fi numi i arbitrii n caz de litigiu, numrul acestora, precum i modalitatea de numire a unui supraarbitru, n cazul tribunalului colegial; b) de a-i fixa regulile de procedur pe care le vor urma arbitrii; c) de a determina locul arbitrajului; d) de a stabili limba n care se vor prezenta nscrisurile i se vor desfura dezbaterile; Competen a exclusiv a tribunalului arbitral Art. 2. ncheierea conven iei arbitrale exclude, pentru litigiul care face obiectul acesteia, competen a instan elor judectoreti.

Partea I Arbitraj institu ionalizat Capitolul I Dispozi ii generale Organizarea arbitrajului institu ionalizat Art. 3 (1) Organizarea arbitrajului institu ionalizat se face de ctre Curtea de Arbitraj Comercial Interna ional de pe lng Camera de Comer i Industrie a Romniei i de ctre cur ile de arbitraj de pe lng camerele jude ene conform dispozi iilor art. 4 lit. i), art. 28 alin. (2) lit. e) i art. 29 alin.(3) din Legea camerelor de comer din Romnia, nr. 335/2007 , cu modificrile i completrile ulterioare, denumit n continuare Curte de Arbitraj. (2) n solu ionarea litigiilor, tribunalele arbitrale vor aplica prezentele Reguli, care se vor completa, cu normele Codului de procedur civil, dup caz. Natura juridic a Art. 4 (1) Curtea de Arbitraj organizeaz i administreaz litigiilor arbitrabile solu ionarea litigiilor interne i interna ionale, pe calea arbitrajului institu ionalizat sau ad-hoc, dac pr ile au ncheiat, n acest sens, o conven ie arbitral scris i solicit acest lucru n 2

mod expres. (2) Litigiu arbitral, n n elesul prezentelor Reguli, este orice litigiu derivnd dintr-un contract, inclusiv referitor la ncheierea, interpretarea, executarea sau desfiin area lui, ca i din alte raporturi juridice arbitrabile. (3) Litigiul este intern cnd pr ile au na ionalitatea sau cet enia romn, iar raportul juridic nu con ine elemente de extraneitate care s pun n discu ie aplicarea legii strine. (4) Litigiul este interna ional cnd decurge dintr-un raport juridic care intereseaz comer ul interna ional sau din raporturi juridice civile cu elemente de extraneitate. Capacitatea persoanelor de a ncheia conven ii de arbitraj Definirea arbitrajului institu ionalizat Art. 5. Persoanele care au capacitatea deplin de exerci iu a drepturilor pot conveni s solu ioneze pe calea arbitrajului litigiile dintre ele, n afar de acelea care privesc starea civil i capacitatea persoanelor, rela iile de familie, precum i drepturile asupra crora pr ile nu pot s dispun. Art. 6 (1) Arbitrajul institu ionalizat const n ncredin area, prin conven ia arbitral, Cur ii de Arbitraj, s judece un litigiu determinat.

Tribunalul arbitral (2) Arbitrul unic sau, dup caz, totalitatea arbitrilor nvesti i constituie, n sensul prezentelor Reguli, tribunalul arbitral al Cur ii de Arbitraj. (3) Tribunalul arbitral constituit este abilitat s judece un litigiu determinat i s pronun e o hotrre definitiv i obligatorie pentru pr i potrivit prezentelor Reguli. Asigurarea Art. 7. n ntreaga procedur arbitral trebuie s se asigure drepturilor pr ilor pr ilor, sub sanc iunea nulit ii hotrrii arbitrale, egalitatea de tratament, respectarea dreptului de aprare i a principiului contradictorialit ii. Obliga ia de confiden ialitate Art. 8 (1) Dosarul litigiului este confiden ial. Nicio persoan, n afara celor implicate n desfurarea litigiului respectiv, nu are acces la dosar fr acordul scris al pr ilor. (2) Curtea de Arbitraj, tribunalul arbitral, precum i personalul camerelor de comer au obliga ia s asigure confiden ialitatea arbitrajului, neavnd dreptul de a publica sau a divulga datele de care iau cunotin n ndeplinirea atribu iilor ce le revin, fr a avea ncuviin area pr ilor. Excep ii Art. 9 (1) Hotrrile arbitrale pot fi publicate integral numai cu acordul pr ilor. Ele pot fi ns publicate par ial, ori n rezumat sau comentate sub aspectul problemelor de drept ivite, n reviste, lucrri ori culegeri de practic arbitral, fr a se da numele sau denumirea pr ilor, ori date care ar putea prejudicia interesele

lor. (2) Preedintele Cur ii de Arbitraj, iar n lipsa acestuia Primvicepreedintele, poate autoriza, de la caz la caz, cercetarea dosarelor n scopuri tiin ifice sau de documentare dup rmnerea definitiv a hotrrilor arbitrale . Buna-credin Art. 10. Pr ile au ndatorirea s-i exercite drepturile procedurale prevzute n prezentele Reguli i n normele de procedur aplicabile cu bun-credin i potrivit scopului n vederea cruia au fost recunoscute. Ele au obliga ia s coopereze cu tribunalul arbitral pentru desfurarea corespunztoare a litigiului i pentru finalizarea acestuia n termenul stabilit. Art. 11 (1) n orice stadiu al litigiului, tribunalul arbitral va ncerca solu ionarea acestuia pe baza n elegerii pr ilor. (2) La fiecare termen pr ile sunt ntrebate dac au ajuns la n elegere. (3) Tribunalul arbitral va depune diligen e spre a facilita asemenea n elegeri, astfel nct litigiul supus arbitrajului s fie solu ionat ntr-un termen rezonabil, permi nd reluarea raporturilor normale ntre pr i.

ncercarea de solu ionare amiabil Termen rezonabil

Capitolul II Conven ia arbitral Conven ia arbitral Art. 12 (1) Conven ia arbitral se ncheie n scris, fie sub forma unei clauze compromisorii, nscris n contractul principal, fie sub forma unei n elegeri de sine stttoare, denumit compromis. (2) Prin clauza compromisorie pr ile convin ca litigiile ce se vor nate din contractul n care ea este inserat sau n legtur cu acesta s fie solu ionate pe calea arbitrajului. (3) Validitatea clauzei compromisorii este independent de valabilitatea contractului n care a fost nscris. Compromisul (4) Prin compromis, pr ile convin ca un litigiu ivit ntre ele s fie solu ionat pe calea arbitrajului, artndu-se, sub sanc iunea nulit ii, obiectul litigiului. Art. 13 (1) Conven ia arbitral poate rezulta i din introducerea de ctre reclamant a unei cereri de arbitrare/ac iuni arbitrale i acceptarea prtului ca aceast cerere/ac iune arbitral s fie solu ionat de Curtea de Arbitraj. (2) Acceptarea prtului trebuie s fie expres i consemnat n 4

Clauza compromisorie

Alte forme

scris. ncheierea conven iei arbitrale de ctre stat i autorit ile publice Art. 14. n condi iile legii sau ale conven iilor interna ionale, la care Romnia este parte, statul i autorit ile publice au dreptul de a ncheia conven ii arbitrale pentru solu ionarea litigiilor arbitrabile.

Capitolul III Tribunalul Arbitral

Constituirea tribunalului arbitral Competen

Art. 15 (1) Tribunalul arbitral este constituit din arbitri i este format fie dintr-un arbitru unic, fie din 3 arbitri dintre care unul este supraarbitru. (2) Solu ionarea litigiului revine exclusiv tribunalului arbitral nvestit. Art. 16. n func ie de valoarea obiectului cererii principale i de complexitatea cauzei, tribunalul arbitral este alctuit dintr-un arbitru unic sau din 3 arbitri.

Desemnarea arbitrului

Art. 17 (1) Autoritatea de nominare desemneaz pentru fiecare litigiu determinat arbitrii titulari i arbitrii suplean i din cuprinsul Listei de arbitri, avnd n vedere pregtirea profesional, experien a i implicarea n activitatea Cur ii de Arbitraj a acestora, dup consultarea elementelor din dosar care permit s se aprecieze valoarea litigiului i complexitatea cauzei. (2) Supraarbitrul sau arbitrul desemnat ca supleant au obliga ia, dup semnarea Actului de misiune, s nlocuiasc, n caz de absen pentru motive justificate, titularul n judecarea litigiului. (3) Pentru activitatea sa prestat n nlocuirea titularului, supleantul primete din onorariu o sum stabilit de Preedintele sau Prim-vicepreedintele Cur ii de Arbitraj propor ional cu gradul de implicare n solu ionarea dosarului.

Independen a arbitrilor Numirea, revocarea, nlocuirea arbitrilor

Art. 18. Arbitrii sunt independen i i impar iali n ndeplinirea atribu iilor lor jurisdic ionale. Art. 19. Arbitrii sunt numi i, revoca i sau nlocui i dup cum urmeaz:

Numirea arbitrilor A) Numirea arbitrului se face de ctre Autoritatea de nominare prin desemnare, dintre arbitri nscrii pe Lista de arbitri a Cur ii de Arbitraj. 5

Revocarea arbitrilor

B) Revocarea arbitrului se face pentru svrirea uneia dintre urmtoarele fapte: a) n situa ia n care, dup semnarea Actului de Misiune se renun n mod nejustificat la misiunea de arbitru / supraarbitru; b) n situa ia n care fr motiv justificat nu particip la edin a de arbitrare; c) n situa ia n care fr motive temeinice tergiverseaz solu ionarea litigiului; d) n situa ia n care nu se pronun hotrrea n termenul stabilit prin dispozi iile prezentelor Reguli; e) n situa ia n care nu se respect caracterul confiden ial al arbitrajului.

nlocuirea arbitrilor

C) nlocuirea arbitrului se dispune n caz de ab inere, recuzare, revocare, renun are, deces ori alte cauze de mpiedicare, n termen de trei zile de la data lurii la cunotin a unei astfel de mprejurri, de ctre Autoritatea de nominare. Art. 20 (1) Constatarea cazurilor de nlocuire poate fi fcut de orice membru al Colegiului Cur ii de Arbitraj, denumit n continuare Colegiu, i se analizeaz n Colegiu. (2) Documentul ntocmit potrivit alin. (1), cu avizul Colegiului, se nregistreaz la Secretariatul Cur ii de Arbitraj i se nainteaz Autorit ii de nominare cu referat de revocare i nlocuire a arbitrului / supraarbitrului.

Procedura revocrii

Recuzarea Arbitrilor, asisten ilor arbitrali i exper ilor

Art. 21 (1) Recuzarea arbitrilor, asisten ilor arbitrali i exper ilor se supune dispozi iilor din Codul de procedur civil care privesc recuzarea judectorilor/grefierilor. (2) Cererea de recuzare se solu ioneaz de tribunalul arbitral, fr participarea arbitrului recuzat, acesta fiind nlocuit de un membru al Colegiului stabilit de Preedintele sau Primvicepreedintele Cur ii de Arbitraj. Art. 22. Recuzarea trebuie s fie cerut, sub sanc iunea decderii, n termen de 10 zile de la data cnd partea a luat cunotin de numirea arbitrului sau, dup caz, de la survenirea cauzei de recuzare.

Ab inerea arbitrilor Art. 23 (1) Arbitrul sau supraarbitrul care, dup semnarea Actului de misiune, constat c n privin a sa exist o cauz de recuzare ori alt cauz, care pune la ndoial independen a i impar ialitatea sa, este obligat s se ab in. Declara ia de ab inere se consemneaz n ncheierea de edin , iar locul su va fi luat de arbitrul/supraarbitrul supleant.

(2) Dac nici acetia nu-i pot ndeplini misiunea se va desemna un alt arbitru/supraarbitru titular i un alt arbitru/supraarbitru supleant,conform prezentelor Reguli. Incompatibilit i Art. 24 (1) Arbitrul care este i avocat, nscris pe tabloul rezultate din avoca ilor compatibili, nu poate intra n compunerea unui calitatea de avocat tribunal arbitral nvestit cu arbitrarea unui litigiu cu privire la care a desfurat sau urmeaz a desfura activit i avoca iale; de asemenea, nu poate reprezenta sau asista vreuna dintre pr ile aflate n acel litigiu n fa a tribunalelor constituite sub egida Cur ii de Arbitraj. (2) Activit ile avoca iale prevzute la alin. (1) nu pot fi exercitate de avocatul care este i arbitru ntr-un litigiu determinat, nici direct i nici prin substituirea de ctre un alt avocat din cadrul formei organizatorice de exercitare a profesiei de avocat din care el face parte. Rspunderea arbitrilor Art. 25. Arbitrii sunt rspunztori de daunele cauzate pr ilor n condi iile dreptului comun n materie, pentru motivele prevzute la art. 19 pct. B din prezentele Reguli.

Capitolul IV Procedura prearbitral Sec iunea 1 Sesizarea Cur ii de Arbitraj Cererea de sesizare a Cur ii de Arbitraj. Elemente Art. 26 (1) Cererea prin care reclamantul sesizeaz Curtea de Arbitraj cu solu ionarea unui litigiu, denumit n continuare cerere de arbitrare/ac iune arbitral, trebuie s cuprind urmtoarele elemente: (a) numele i prenumele, domiciliul sau domiciliul ales al persoanei fizice ori pentru persoanele juridice, denumirea i sediul lor. De asemenea se vor men iona i codul numeric personal sau, dup caz, codul unic de nregistrare sau codul de identificare fiscal, numrul de nmatriculare n registrul comer ului sau de nscriere n registrul persoanelor juridice i contul bancar, ale reclamantului i ale prtului dac sunt cunoscute de reclamant. Dac reclamantul locuiete/i are sediul n strintate, va arta i reedin a aleas n Romnia, unde urmeaz s i se fac toate comunicrile privind litigiul arbitral; (b) numele i calitatea celui care reprezint partea n proces, iar n cazul reprezentrii prin avocat, numele acestuia i sediul

profesional. Dovada calit ii de reprezentant se va altura cererii; (c) obiectul i valoarea cererii, precum i modalitatea prin care sa ajuns la stabilirea acestei valori; (d) motivele de fapt i de drept pe care se sprijin fiecare capt de cerere, cu trimitere la nscrisurile doveditoare corespunztoare sau la alte probe. Indicarea probelor solicitate se face cu artarea, dup caz, a nscrisurilor i a relevan ei lor, a numelui i domiciliului martorilor i a faptelor ce tind a fi probate, a obiectivelor expertizei i a expertului consilier propus, a ntrebrilor pentru interogatoriu, n cazul persoanelor juridice. (e) men ionarea conven iei arbitrale, anexndu-se copie de pe contractul n care este inserat, sau copie de pe compromis; (f) semntura pr ii i tampila n cazul persoanelor juridice. Dac cererea este introdus prin avocat, ea va fi semnat de acesta, aplicnd tampila. (2) nscrisurile se depun n original sau n copie certificat de parte. (3) Dac cererea de arbitrare/ac iunea arbitral sau nscrisurile sunt formulate ntr-o limb strin, Secretariatul Cur ii de Arbitraj din oficiu solicit pr ii s prezinte o traducere a lor n limba romn. (4) Orice document netradus nu este ctigat cauzei. (5) Pr ile pot solicita n scris ca traducerea s fie efectuat prin grija Secretariatului Cur ii de Arbitraj. (6) Cererea de arbitrare/ac iunea arbitral i anexele sale vor fi prezentate ntr-un numr de exemplare suficient pentru a se depune la dosarul cauzei i pentru a se comunica pr ii adverse i fiecrui arbitru. Pentru arbitri, exemplarele se comunic numai n format electronic. nregistrarea cererii Art. 27 (1) Cererea astfel ntocmit, nso it de dovada achitrii taxei de nregistrare prevzute n Normele privind taxele i cheltuielile arbitrale, este nregistrat la Secretariatul Cur ii de Arbitraj i va fi repartizat pentru efectuarea procedurii pregtitoare unui asistent arbitral, dup criteriul alfabetic al numelui su, n ordinea nregistrrii cauzelor. (2) Data introducerii cererii de arbitrare se consider ziua nregistrrii acesteia la Secretariatul Cur ii de Arbitraj, iar n cazul expedierii ei cu scrisoare recomandat prin pot, data prevzut n tampila oficiului potal de expediere. Plicul se

ataeaz cererii. (3) Cererea depus personal nu se nregistreaz dac nu s-a fcut dovada achitrii taxei de nregistrare i se restituie de ndat reclamantului, care poate s-o depun din nou n momentul ndeplinirii cerin elor. Dac cererea a fost trimis prin pot fr dovada achitrii taxei de nregistrare, Secretariatul Cur ii de Arbitraj comunic de urgen , prin telefon, fax, pot electronic etc., reclamantului aceast cerin i i acord un termen de maxim 5 zile pentru a suplini aceast lips. Dac nu se face dovada pl ii, cererea de arbitrare/ac iunea arbitral rmne n nelucrare. Documente remise Art. 28 (1) Asistentul arbitral, dup ce cererea nregistrat i-a fost pr ilor repartizat n lucru, va trimite pr ilor, mpreun cu Actul de ntiin are, Codexul arbitral, precum i orice alte documente care privesc litigiul arbitral. (2) Fiecare parte are dreptul de a primi copii dup toate documentele ce privesc litigiul i care provin de la cealalt parte. Informa ii comunicate reclamantului Art. 29. Pr ile vor primi prin Actul de ntiin are urmtoarele informa ii: (1) Reclamantul va fi ncunotin at despre: a) obliga ia completrii tuturor elementelor ac iunii arbitrale; b) obliga ia financiar fa de Curtea de Arbitraj; c) obliga ia de a depune documentele care fac dovada sus inerilor din cererea de arbitrare/ac iunea arbitral pentru a fi comunicate celorlalte pr i, n cazul n care nu au fost depuse odat cu cererea de arbitrare/ac iunea arbitral. Informa ii comunicate prtului (2) a) Prtului i se vor comunica o copie de pe ac iunea reclamantului i copii de pe actele depuse de reclamant i va fi ncunotin at despre obliga ia de a-i exprima pozi ia cu privire la cererea reclamantului, prin ntmpinare, care va cuprinde: - numele i prenumele, domiciliul sau reedin a prtului ori, pentru persoanele juridice, denumirea i sediul lor, precum i dup caz, codul numeric personal sau numrul de nmatriculare n registrul comer ului sau de nscriere n registrul persoanelor juridice, codul fiscal i contul bancar; - excep iile de procedur pe care prtul le ridic la cererea reclamantului; - rspunsul la toate capetele de fapt i de drept ale cererii;

- dovezile cu care se apr mpotriva fiecrui capt de cerere; - semntura. b) La ntmpinare se vor altura attea copii de pe ntmpinare c i reclaman i sunt; de asemenea, se va altura acelai numr de copii certificate de pe nscrisurile pe care se sprijin, plus un rnd de copii pentru tribunalul arbitral. c) Dac mai mul i reclaman i au un singur reprezentant sau un reclamant st n judecat n mai multe calit i juridice, se va depune la dosar pentru aceste pr i cte o singur copie. d) Cnd sunt mai mul i pr i, acetia pot rspunde to i mpreun sau numai o parte din ei, printr-o singur ntmpinare. e) Nedepunerea ntmpinrii nu nseamn recunoaterea preten iilor reclamantului, dar dac din aceast cauz litigiul se amn, prtul va putea fi obligat, la cererea reclamantului, la plata cheltuielilor cauzate prin amnare; f) Prtul are dreptul de a formula preten ii mpotriva reclamantului din cererea de arbitrare/ac iunea arbitral prin cerere reconven ional, dac ele deriv din acelai raport juridic. g) Cererea reconven ional trebuie s ndeplineasc aceleai condi ii ca i cererea de arbitrare/ac iunea arbitral i se solu ioneaz odat cu aceasta. Cnd ns numai cererea de arbitrare/ac iunea arbitral este n stare de a fi solu ionat, cererea reconven ional poate fi solu ionat separat. Tribunalul arbitral dispune n acest caz prin ncheiere. h) Preten iile cererii reconven ionale se calculeaz conform Normelor privind taxele i cheltuielile arbitrale i se supun pl ii. Plata urmeaz a fi fcut n termen de 10 zile de la depunerea cererii. Termenul este un termen de decdere. Neplata taxelor determin anularea cererii reconven ionale ca netaxat. Natura juridic a termenelor Art. 30. (1) Termenele prevzute n prezentele Reguli sunt termene de decdere atunci cnd n text se prevede expres aceasta. (2) Calculul tuturor termenelor se face pe zile libere. Achitarea taxelor i a cheltuielilor arbitrale Art. 31 (1) n termen de 10 zile de la data primirii Actului de ntiin are, reclamantul trebuie s achite taxele i cheltuielile arbitrale, n cuantumul stabilit de Secretariatul Cur ii de Arbitraj, potrivit Normelor privind taxele i cheltuielile arbitrale. (2) Cu toate acestea, n func ie de circumstan ele cauzei, termenul prevzut la alin. (1) poate fi prelungit prin Rezolu ie motivat de ctre Preedintele sau Prim-vicepreedintele Cur ii de Arbitraj 10

pn la primul termen fixat pentru arbitrare. (3) Dac dovada pl ii taxei arbitrale nu se face n condi iile comunicate de ctre Secretariatul Cur ii de Arbitraj, cererea de arbitrare/ ac iunea arbitral rmne n nelucrare.

Fixarea termenului de arbitrare

Art. 32 (1) n termen de 3 zile de la data constituirii tribunalului arbitral, Preedintele sau Prim-vicepreedintele Cur ii de Arbitraj fixeaz termen de arbitrare pentru data cnd pr ile vor fi citate. (2) Termenul nu poate fi mai mic de 30 de zile de la data expedierii cita iilor ctre pr i.

Obliga iile asistentului arbitral

(3) Cu cel pu in 5 zile naintea primului termen de judecat, asistentul arbitral va contacta pr ile pentru a verifica pregtirea dosarului n vederea solu ionrii. Comunicarea cu pr ile se poate face telefonic, prin fax sau e-mail etc., asistentul arbitral depunnd la dosarul cauzei o not cu privire la cele discutate ori, n caz de imposibilitate de comunicare, cu privire la motivul mpiedicrii.

Sec iunea a 2-a Comunicarea actelor de procedur

Comunicarea actelor de procedur

Art. 33 (1) Secretariatul Cur ii de Arbitraj, prin asistentul arbitral cruia i-a fost repartizat n responsabilitate litigiul, asigur comunicarea actelor de procedur, prin orice mijloace care fac posibil transmiterea textului actului i confirmarea primirii acestuia: scrisoare recomandat cu confirmare de primire sau recipis potal de predare, executor judectoresc, pot rapid, pot electronic, telegram, telex, telefax, curier. (2) Comunicrile telefonice vor fi consemnate n dosar printr-o not telefonic de ctre asistentul arbitral cu men ionarea datei, orei convorbirii, a persoanei contactate i a numrului de telefon apelat. (3) nscrisurile comunicate pr ilor se consider nmnate i n cazul n care destinatarul a refuzat primirea sau nu s-a prezentat la oficiul potal pentru a le ridica, dei exist dovada avizrii sale la 11

adresa indicat. (4) nscrisurile pot fi comunicate i direct pr ii ori reprezentantului ei legal sub semntura certificat de asistentul arbitral sau de un agent al Secretariatului Cur ii de Arbitraj, cu precizarea datei nmnrii. (5) Dovezile de comunicare se depun la dosarul litigiului. (6) Comunicrile se fac dup caz la adresa indicat de parte n cererea de arbitraj/ ntmpinare / cerere reconven ional ori n contractul sau coresponden a dintre pr i. (7) Orice schimbare de adres nu va fi luat n considerare dac nu a fost adus la cunotin , n scris, Secretariatului Cur ii de Arbitraj sau tribunalului arbitral n edin . (8) Cnd reclamantul nvedereaz, motivat, c, dei a fcut tot ce i-a stat n putin , nu a reuit s afle domiciliul/sediul prtului sau un alt loc unde ar putea fi citat potrivit legii, tribunalul arbitral va putea ncuviin a citarea acestuia prin publicitate, dispozi iile din Codul de procedur civil aplicndu-se n mod corespunztor. (9) Reclamantului sau prtului care are domiciliul/sediul n strintate i care a fost citat pentru primul termen n condi iile prevzute de prezentele Reguli, dar nu i-a respectat obliga ia de a-i alege un domiciliu n Romnia unde urmeaz s i se fac toate comunicrile privind litigiul arbitral, i se vor trimite comunicrile ulterioare prin scrisoare recomandat, recipisa de predare la Pota Romn a scrisorii, n cuprinsul creia vor fi men ionate actele ce se expediaz, innd loc de dovad de ndeplinire a procedurii. (10) Pr ile cu domiciliul/sediul n strintate vor primi actele de procedur n formulare bilingve, n limba romn i ntr-o limb de circula ie interna ional.

Sec iunea a 3-a Cheltuielile arbitrale

Alctuirea cheltuielilor arbitrale

Art. 34. Cheltuielile arbitrale cuprind: taxa de nregistrare, taxa administrativ, cheltuielile de administrare a probelor, de traducere a actelor, cheltuielile privind dezbaterile, onorariile arbitrilor, onorariile avoca ilor, ale exper ilor i consilierilor, cheltuielile de deplasare a pr ilor, arbitrilor, martorilor, exper ilor 12

i consilierilor i alte cheltuieli generate de arbitrarea litigiului. Taxele arbitrajului Art. 35 (1) Taxa de nregistrare i taxa arbitral remunereaz serviciile prestate de Curtea de Arbitraj n organizarea i desfurarea arbitrajului institu ionalizat. (2) n cazul arbitrajului ad-hoc componenta care reprezint taxa administrativ din taxa arbitral remunereaz serviciile prestate de Curtea de Arbitraj i se achit conform Normelor privind taxele i cheltuielile arbitrale. (3) Secretariatul Cur ii de Arbitraj va comunica pr ii taxa de nregistrare i taxa arbitral sau, n func ie de caz, taxa de nregistrare i taxa administrativ, obligatorie conform Normelor privind taxele i cheltuielile arbitrale. (4) Cuantumul onorariilor stabilite prin Normele privind taxele i cheltuielile arbitrale se raporteaz la un singur arbitru n cazul arbitrajului institu ionalizat i n cazul arbitrajului ad-hoc onorariile arbitrilor sunt prevzute i se pltesc conform n elegerii pr ilor stipulat n conven ia arbitral. (5) Dac taxa de nregistrare, taxa administrativ i onorariile arbitrilor nu se pltesc conform normelor sus men ionate, nu se va da curs cererii respective i nici nu se va declana procedura arbitral. Suportarea cheltuielilor de arbitrare (6) Cheltuielile arbitrale se pot mpr i ntre pr i potrivit n elegerii dintre ele. (7) n lipsa unei asemenea n elegeri, cheltuielile arbitrale se suport de partea care a czut n preten ii, integral sau dac cererea de arbitrare/ac iunea arbitral este admis n parte, cheltuiala reprezentnd taxa arbitral va fi acordat n func ie de preten iile admise. Tribunalul arbitral va acorda celelalte cheltuieli n msura n care va aprecia c sunt justificate, n func ie de utilitatea i necesitatea lor raportate la circumstan ele cauzei. Micorarea onorariilor (8) Tribunalul arbitral va putea, din oficiu sau la cererea pr ii interesate, s micoreze onorariile avoca ilor, exper ilor, interpre ilor, ori de cte ori va constata motivat c sunt nepotrivit de mari fa de valoarea litigiului sau de munca prestat. n cazul avoca ilor, msura luat de tribunalul arbitral nu va avea nici un efect asupra raporturilor dintre avocat i clientul su. (9) Tribunalul arbitral poate obliga, la cerere, partea din a crei culp s-au cauzat celeilalte pr i, cheltuieli inutile, la plata acestora, cu titlu de despgubiri.

Plata de despgubiri

13

Sec iunea a 4-a Constituirea tribunalului arbitral Modalit i de constituire a tribunalului arbitral Art. 36 (1) Tribunalul arbitral va fi constituit dintr-un arbitru unic sau din 3 arbitri dintre care unul va avea calitatea de supraarbitru. (2) n termen de 24 de ore de la primirea dovezii de plat a obliga iilor financiare ale reclamantului fa de Curtea de Arbitraj, asistentul arbitral care are repartizat n responsabilitate dosarul nainteaz prin Secretariatul Cur ii de Arbitraj un Referat ctre Autoritatea de nominare n vederea desemnrii arbitrilor. (3) Autoritatea de nominare, dup primirea Referatului mpreun cu dosarul cauzei, n maximum 3 zile, va desemna arbitrul/arbitrii/supraarbitrul/supraarbitrii. nvestirea cu privire la solu ionarea litigiului Refuzul de acceptare a misiunii Art. 37 (1) Tribunalul arbitral este constituit n termen de trei zile de la desemnarea arbitrilor/supraarbitrilor, acceptat de ctre acetia prin semnarea Actului de misiune;

(2) Nesemnarea Actului de misiune n termenul prevzut n alin. (1) de ctre arbitru/arbitri/supraarbitru/supraarbitri este considerat drept refuz urmnd a se face nlocuirea conform dispozi iilor prevzute la art. 36 alin. (3) din prezentele Reguli.

Sec iunea a 5-a Actul de Misiune Defini ie. Con inut Art. 38 (1) Actul de misiune este documentul cu regim special cuprins ntr-un formular tipizat conform Anexei nr. 1* i 1A* sau, dup caz, Anexei nr. 2* i 2A*, care fac parte integrant din prezentele Reguli n care se consemneaz: a) acceptul arbitrului/supraarbitrului, i al supleantului; b) refuzul arbitrului/supraarbitrului i al supleantului de a face parte din tribunalul arbitral; c) angajamentul de prioritate fa de orice alt activitate a membrilor tribunalului arbitral; d) declara ia sub semntur privat c nu se afl n niciuna din cauzele de incompatibilitate; e) semntura arbitrului/supraarbitrului i a asistentului arbitral; 14

f) data acceptrii misiunii/refuzului; g) pr ile i reprezentan ii legali ai acestora; h) obiectul litigiului; i) numele asistentului arbitral cruia i s-a repartizat litigiul n responsabilitate. Refuzul de acceptare a misiunii (2) n caz de refuz al arbitrului/supraarbitrului, precum i al supleantului respectiv de a accepta misiunea, se aplic dispozi iile privitoare la nlocuirea acestora prevzute de art. 37 alin. (2) din prezentele Reguli.

Sec iunea a 6-a Luarea msurilor asiguratorii Procedura prearbitral Art. 39 (1) Oricare dintre pr ile aflate n procedura prearbitral, poate cere instan ei judectoreti competente, s ncuviin eze msuri asiguratorii i msuri vremelnice, cu privire la obiectul litigiului sau s constate anumite mprejurri de fapt. (2) ncuviin area acestor msuri va fi adus la cunotin a tribunalului arbitral de ctre partea care le-a cerut pn la prima zi de nf iare. Procedura arbitral Art. 40 (1) n procedura arbitral n cursul arbitrajului, msurile asigurtorii i msurile vremelnice, ca i constatarea anumitor mprejurri de fapt pot fi ncuviin ate de tribunalul arbitral, prin ncheiere, n condi iile legii. (2) n caz de mpotrivire, executarea msurilor luate de tribunalul arbitral se dispune de ctre instan a judectoreasc.

Sec iunea a 7-a Termenul i locul arbitrajului Termenul arbitrajului Suspendarea termenului Art. 41. Tribunalul arbitral trebuie s pronun e hotrrea n termen de cel mult cinci luni de la data constituirii sale. Art. 42. Termenul se suspend pe timpul solu ionrii excep iei de neconstitu ionalitate, sau al judecrii unei cereri incidente adresate instan ei judectoreti competente, ori al completrii tribunalului arbitral. Art. 43 (1) Pr ile pot consim i, oricnd n cursul litigiului, la 15

Prelungirea

termenului

prelungirea termenului arbitrajului, fie n scris, fie prin declara ie oral, dat n fa a tribunalului arbitral i consemnat n ncheierea de edin . (2) Pentru motive temeinice, tribunalul arbitral poate dispune prin ncheiere motivat, prelungirea termenului de arbitraj cu cel mult 2 luni. (3) Termenul se prelungete de drept cu 2 luni n cazul ncetrii activit ii persoanei juridice sau al decesului uneia dintre pr i.

Depirea termenului arbitrajului

Art. 44. Dac pr ile nu au consim it expres la prelungirea termenului arbitrajului i nu a intervenit niciun motiv de prelungire prevzut n aceast sec iune, ntrzierea solu ionrii litigiului face responsabili membrii tribunalului arbitral urmnd a se aplica sanc iunea prevzut pentru ntrziere din prezentele Reguli. Art. 45 (1) Constituie motiv de caducitate a arbitrajului situa ia n care una din pr i a notificat n scris tribunalului arbitral pn la primul termen c n elege s invoce caducitatea i reitereaz aceast excep ie la primul termen dup expirarea duratei arbitrajului. (2) Lipsa unei solicitri exprese n termenul prevzut conform alin. (1) nu produce nicio consecin cu privire la termenul solu ionrii litigiului. (3) Nu constituie motiv de caducitate i partea nu poate invoca depirea termenului de solu ionare a litigiului chiar dac aceast excep ie a fost invocat n termenul de decdere prevzut n alin. (1), dac prin propria sa atitudine a zdrnicit celeritatea solu ionrii litigiului. Aceast constatare o face tribunalul arbitral i se consemneaz n ncheiere.

Caducitatea arbitrajului

Locul arbitrajului Art. 46. Locul arbitrajului este la sediul Cur ii de Arbitraj men ionat prin Regulamentul de organizare i func ionare a Cur ii de Arbitraj propriu fiecrei camere de comer , Na ional sau jude ean.

16

Capitolul V Procedura arbitral Sec iunea 1 nf iri i dezbateri

Prima zi de nf iare

Art. 47 (1) Termenul acordat legal n condi iile prezentelor Reguli se consider prima zi de nf iare, dac pr ile legal citate pot pune concluzii. (2) nainte cu 5 zile de data primului termen prtul are obliga ia de a depune sub sanc iunea decderii privind propunerea de probe, ntmpinarea. (3) Cererea reconven ional se depune, sub pedeapsa decderii, cel mai trziu pn la prima zi de nf iare. (4) La primul termen pr ile prezente personal sau prin reprezentan i, au obliga ia s rspund tribunalului arbitral: a) dac au nelmuriri n legtur cu Regulamentul de organizare i func ionare a Cur ii de Arbitraj i cu Regulile de procedur arbitral; b) dac au obiec ii n legtur cu competen a i constituirea tribunalului arbitral; c) dac doresc s se mpace; d) dac au de invocat excep ii relative; e) dac n eleg s se judece n echitate; f) dac mai au de depus cereri, memorii sau alte nscrisuri. (5) Rspunsurile se vor consemna n ncheierea de edin .

Verificarea competen ei tribunalului arbitral edin a de arbitrare

Art. 48. Tribunalul arbitral i verific propria competen de a solu iona litigiul i hotrte n aceast privin prin ncheierea care se poate desfiin a numai prin ac iunea n anulare introdus mpotriva sentin ei arbitrale. Art. 49 (1) edin a este deschis de supraarbitru, care d cuvntul asistentului arbitral pentru a prezenta referatul litigiului.

17

Obliga ii de edin ale asistentului arbitral

(2) Asistentul arbitral: prezint membrii tribunalului arbitral; anun litigiul aflat pe rolul tribunalului arbitral; face apelul nominal al pr ilor; declar ndeplinirea sau nendeplinirea procedurii de citare; prezint stadiul de arbitrare a litigiului n raport cu ncheierea precedent, dup caz; anun c dezbaterile edin ei se nregistreaz, din oficiu;

Rolul Art. 50 (1) Pe parcursul desfurrii edin ei arbitrii, pr ile i supraarbitrului n restul participan ilor la dezbateri pot lua cuvntul i pot adresa timpul dezbaterilor ntrebri numai prin intermediul supraarbitrului. Reguli de desfurare a edin ei (2) Arbitrii i participan ii la dezbateri comunic n timpul edin ei prin intermediul supraarbitrului sau direct numai cu ncuviin area supraarbitrului. (3) n vederea respectrii disciplinei edin ei, supraarbitrul poate dispune suspendarea dezbaterilor anun nd momentul relurii acestora. O atare situa ie se va consemna n ncheiere artndu-se motivele care au stat la baza suspendrii edin ei. Etape procedurale Art. 51. Tribunalul arbitral poate ncuviin a ca anumite etape ale administrate n procedurii, cu excep ia audierii martorilor i exper ilor, precum i form scris a formulrii concluziilor asupra fondului, s se realizeze prin coresponden n form letric sau electronic. Celeritatea arbitrajului Art. 52. Cnd procedura de citare este legal ndeplinit, arbitrajul, chiar i asupra fondului, poate continua n ziua urmtoare sau la termene scurte, succesive, date n cunotin pr ilor. Art. 53. Partea care a fost prezent sau reprezentat legal la un termen nu va fi citat n tot cursul arbitrajului, fiind presupus c are termen n cunotin , n afar de cazul n care se dispune altfel n prezentele Reguli. Art. 54. Termenul luat n cunotin sau pentru care au fost trimise cita iile nu poate fi preschimbat de ctre tribunalul arbitral fr citarea pr ilor dect pentru motive temeinice. n cazul n care, ca urmare a unor incidente procedurale, tribunalul arbitral nu se poate ntruni pentru primul termen de judecat, Preedintele sau Prim-vicepreedintele Cur ii de Arbitraj va preschimba acest termen, fr citarea pr ilor, pentru o dat ulterioar. Pr ile vor fi citate de ndat pentru noul termen fixat cu respectarea prevederilor art. 32 alin. (2) din prezentele Reguli. Art. 55 (1) Neprezentarea pr ii legal citate nu mpiedic dezbaterea litigiului, n afara situa iei n care partea lips nu va solicita prin cererea primit de tribunalul arbitral, cel mai trziu n preziua dezbaterii, amnarea litigiului pentru motive 18

Termenul n cunotin

Preschimbarea termenului

Neprezentarea pr ii

temeinice, ncunotin nd n acelai timp i cealalt parte. Amnarea se poate acorda o singur dat. Amnarea cauzei (2) Amnarea se poate dispune la nceputul edin ei arbitrale i de ctre un singur membru al tribunalului arbitral.

Judecarea pe baza (3) Oricare dintre pr i poate cere, n scris, ca solu ionarea actelor de la dosar litigiului s se fac n lipsa sa doar pe baza actelor de la dosar. Lipsa pr ilor Art. 56 (1) Dac ambele pr i, dei legal citate, nu se prezint la termen, tribunalul arbitral va solu iona litigiul, n afar de cazul n care s-a cerut amnarea pentru motive temeinice. (2) Tribunalul arbitral poate, de asemenea, s amne solu ionarea litigiului cu citarea pr ilor, dac apreciaz c este necesar prezen a lor la dezbateri ori administrarea unor probe. Prezen a pr ilor la dezbateri Prezen a altor persoane la dezbateri ncheierea de edin Art. 57 (1) Pr ile pot participa la dezbaterea litigiului personal sau prin reprezentan i legali i pot fi asistate de avoca i, consilieri, interpre i sau alte persoane. (2) Cu acordul pr ilor i cu ncuviin area tribunalului arbitral, la edin ele de dezbatere a litigiului pot participa i alte persoane. Art. 58. (1) Dezbaterile arbitrale vor fi consemnate n ncheierea de edin . (2) Orice dispozi ie a tribunalului arbitral va fi consemnat n ncheiere i va fi motivat. (3) ncheierea de edin va cuprinde, pe lng men iunile prevzute la art. 71 alin. (1), lit. a) i b) i urmtoarele men iuni: a) modalitatea de ndeplinire a procedurii de citare; b) o scurt descriere a desfurrii edin ei; c) cererile i sus inerile pr ilor; d) motivele pe care se sprijin msurile dispuse; e) dispozitivul; f) semnturile arbitrilor i semntura asistentului arbitral. (4) Pr ile au dreptul s ia cunotin de con inutul ncheierilor i de actele dosarului. (5) La cererea pr ilor sau din oficiu, tribunalul arbitral poate ndrepta sau completa ncheierea de edin printr-o alt ncheiere. (6) Pr ilor li se comunic, la cerere, copie de pe ncheierea de 19

edin prin grija asistentului arbitral. Cererea se face n edin sau separat, caz n care aceasta se depune la Secretariatul Cur ii de Arbitraj.

Sec iunea a 2-a Proba iunea. Excep ii Sarcina probei Art. 59 (1) Fiecare dintre pr i are sarcina s dovedeasc faptele pe care i ntemeiaz n litigiu preten ia sau aprarea. (2) n vederea solu ionrii litigiului, tribunalul arbitral poate cere pr ilor explica ii scrise cu privire la obiectul cererii i la situa ia de fapt i poate dispune administrarea oricrei probe prevzute de lege. Aprecierea probelor (3) Aprecierea probelor se face de arbitri potrivit convingerii lor, bazate pe motive de fapt i de drept.

Art. 60. Excep iile privind existen a sau validitatea conven iei Excep ii care pot fi arbitrale sau constituirea tribunalului arbitral trebuie invocate invocate pn la prima zi de nf iare expres sub sanc iunea decderii cel mai trziu la prima zi de nf iare. Invocarea excep iilor Art. 61 (1) Excep iile de ordine public pot fi invocate oricnd de ordine public pe parcursul litigiului arbitral. (2) Necompeten a tribunalului arbitral nu mai poate fi invocat dup ce prtul a formulat ntmpinarea fr s invoce acest aspect. Excep ia de neconstitu ionalitate Art. 62 (1) Excep ia de neconstitu ionalitate privind legile i ordonan ele poate fi invocat de ctre oricare dintre pr i sau, din oficiu, de ctre tribunalul arbitral, n condi iile legii privind organizarea i func ionarea Cur ii Constitu ionale. (2) Sesizarea Cur ii Constitu ionale se dispune de tribunalul arbitral, printr-o ncheiere care va cuprinde punctele de vedere ale pr ilor, opinia tribunalului arbitral asupra excep iei i va fi nso it de dovezile depuse de pr i. (3) Dac excep ia a fost invocat din oficiu, ncheierea trebuie motivat, cuprinznd i sus inerile pr ilor, precum i dovezile necesare. (4) Dac excep ia este inadmisibil, tribunalul arbitral o va respinge printr-o ncheiere motivat, fr a mai sesiza Curtea Constitu ional. (5) ncheierea de sesizare, mpreun cu anexele, se transmit 20

Cur ii Constitu ionale cu o adres de naintare sub semntura Preedintelui Cur ii de Arbitraj. Depunerea de cereri, Art. 63 (1) Orice cereri i memorii ale pr ilor i orice memorii i nscrisuri nscrisuri vor fi depuse, cel mai trziu, pn la prima zi de nf iare i comunicate pr ilor, prin grija asistentului arbitral. Probe solicitate dup (2) Probele care nu au fost cerute n condi iile prevzute la prima zi de nf iare alin. 1 nu vor mai putea fi invocate n cursul arbitrajului, n afar de cazurile n care: a) necesitatea probei ar reiei din dezbateri; b) administrarea probei nu pricinuiete amnarea solu ionrii litigiului. Acoperirea neregularit ilor de procedur Art. 64 (1) Neregularitatea actelor de procedur se acoper dac partea nu a invocat-o la prima zi de nf iare ce a urmat dup aceast neregularitate i nainte de a pune concluzii n fond. (2) Nimeni nu poate invoca neregularitatea pricinuit prin propriul su fapt.

Sec iunea a 3 -a Hotrrea arbitral

Sentin a arbitral Art. 65 (1) Procedura arbitral ia sfrit prin pronun area unei hotrri, denumit sentin arbitral. (2) Dac prtul recunoate o parte din preten iile reclamantului, tribunalul arbitral, la cererea acestuia, va da o sentin par ial n msura recunoaterii. (3) Dac reclamantul renun la arbitrare sau la nsui dreptul pretins, nainte de constituirea tribunalului arbitral, procedura arbitral se nchide printr-o rezolu ie a Preedintelui sau a Primvicepreedintelui Cur ii de Arbitraj n urma ntocmirii unui referat de ctre asistentul arbitral ef. (4) Dac reclamantul renun la arbitrare sau la nsui dreptul pretins dup constituirea tribunalului arbitral, procedura arbitral se nchide printr-o hotrre. Solu ionarea litigiului Art. 66 (1) Tribunalul arbitral solu ioneaz litigiul n temeiul contractului principal i al actelor adi ionale la contract, al probelor administrate i al normelor de drept aplicabile, innd 21

seama, cnd este cazul, i de uzan ele comerciale. (2) Pe baza acordului expres al pr ilor, tribunalul arbitral poate solu iona litigiul n echitate. n acest caz, hotrrea se d pe baza convingerii intime a tribunalului arbitral. (3) Arbitrii sunt independen i i impar iali n misiunea pe care o exercit. nchiderea dezbaterilor Art. 67 (1) De ndat ce tribunalul arbitral va considera c toate mprejurrile cauzei sunt suficient lmurite, nchide dezbaterile trecnd la deliberare i la pronun area hotrrii n edin secret. (2) Pronun area hotrrii poate fi amnat cu cel mult 15 zile, sub condi ia ncadrrii n termenul arbitrajului prevzut pentru solu ionarea litigiului. Luarea hotrrii Art. 68 (1) Tribunalul arbitral hotrte cu unanimitate sau cu majoritate de voturi. (2) Dup deliberare se va ntocmi o minut care va cuprinde esen a con inutului dispozitivului hotrrii. (3) Minuta se scrie olograf de ctre arbitru unic sau de ctre supraarbitru pe verso-ul primei file a cererii arbitrale i se semneaz de membrii tribunalului arbitral. (4) Arbitrul care a avut o alt prere i va redacta i va semna opinia separat, cu artarea considerentelor pe care aceasta se sprijin n cuprinsul sentin ei. Repunerea cauzei Art. 69. Dac n cadrul deliberrii i mai nainte de pronun area pe rol hotrrii, tribunalul arbitral consider c sunt necesare noi lmuriri, va pronun a o ncheiere prin care litigiul va fi repus pe rol n vederea unor dezbateri suplimentare, stabilindu-se un nou termen de arbitrare, cu citarea pr ilor, sub condi ia ncadrrii n termenul arbitrajului stabilit pentru respectivul litigiu. Dispozitivul Art. 70 (1) Dup deliberare i pronun area solu iei consemnat n sentin ei arbitrale minut con inutul acesteia se va regsi n dispozitivul sentin ei. (2) Con inutul minutei se consemneaz n ziua pronun rii de ctre asistentul arbitral n Condica de edin e arbitrale. Redactarea sentin ei arbitrale. Elementele componente ale acesteia Art. 71 (1) Sentin a arbitral se redacteaz n scris i trebuie s cuprind: a) componen a nominal a tribunalului arbitral, asistentului arbitral, locul i data pronun rii hotrrii; numele

b) numele pr ilor, domiciliul sau reedin a ori, dup caz, denumirea i sediul, precum i numele reprezentan ilor legali ai pr ilor i ale celorlalte persoane care au participat la dezbaterea 22

litigiului; c) men ionarea conven iei arbitrale n temeiul creia s-a procedat la arbitraj; d) obiectul litigiului i sus inerile pe scurt ale pr ilor; e) motivele de fapt i de drept ale hotrrii, iar n cazul arbitrajului n echitate, ra iunea care a fundamentat solu ia; f) dispozitivul; g) semnturile tuturor arbitrilor, precum i semntura asistentului arbitral, sub rezerva art. 68 i a alin. (3). (2) Dac unul dintre arbitri este mpiedicat s semneze hotrrea, se va face men iune despre cauza mpiedicrii, cu confirmarea, sub semntur, a supraarbitrului, iar n cazul mpiedicrii supraarbitrului, sub semntura Preedintelui sau a Primvicepreedintelui Cur ii de Arbitraj . (3) n cazul n care este n imposibilitate s semneze asistentul arbitral, hotrrea va fi semnat de asistentul arbitral ef sau de nlocuitorul acestuia, fcndu-se men iune despre cauza care a mpiedicat pe asistentul arbitral s semneze hotrrea. ndreptarea Art. 72. Erorile sau omisiunile cu privire la numele, calitatea i erorilor materiale sus inerile pr ilor sau cele de calcul, precum i orice alte erori materiale din sentin ele arbitrale sau din ncheieri pot fi ndreptate din oficiu sau la cererea oricreia dintre pr i. Art. 73 (1) Cererea pr ii interesate se formuleaz n termen de 15 zile de la data primirii sentin ei, iar n cazul ncheierilor, cel mai trziu la termenul urmtor. ndreptarea din oficiu se poate face pn la comunicarea sentin ei. (2) Tribunalul arbitral se pronun asupra cererii prin ncheiere. (3) Pr ile vor fi citate numai dac tribunalul arbitral socotete c este necesar s dea anumite lmuriri. (4) ncheierea se va ataa la sentin , att n dosarul litigiului, ct i n dosarul de hotrri al Cur ii de Arbitraj, iar dac s-a fcut din oficiu se va comunica i pr ilor. Lmurirea dispozitivului Art. 74 (1) n cazul n care sunt necesare lmuriri cu privire la n elesul, ntinderea i aplicarea dispozitivului sentin ei arbitrale ori aceasta cuprinde dispozi ii potrivnice, oricare dintre pr i poate cere tribunalului arbitral care a pronun at sentin a s lmureasc dispozitivul sau s nlture dispozi iile potrivnice, n termen de 15 zile de la data primirii sentin ei.

23

(2) Tribunalul arbitral va rezolva cererea de urgen , prin ncheiere, cu citarea pr ilor. (3) Prevederile art. 73 alin. (4) teza I se aplic n mod corespunztor. Completarea hotrrilor Art. 75 (1) Dac prin sentin a dat tribunalul arbitral a omis s se pronun e asupra unui capt de cerere principal sau accesoriu ori asupra unei cereri conexe sau incidentale, se poate cere completarea sentin ei n termen de 15 zile de la data primirii ei. (2) Cererea se solu ioneaz prin sentin separat n termen de 15 zile de la data nregistrrii solicitrii. (3) Prevederile art. 73 alin. (4) teza I se aplic n mod corespunztor. (4) Dispozi iile prezentului articol se aplic i n cazul cnd tribunalul arbitral a omis s se pronun e asupra cererilor martorilor, exper ilor, traductorilor, interpre ilor sau aprtorilor, cu privire la drepturile lor. Ci de atac Art. 76 (1) ncheierile pronun ate n temeiul art. 73 i art. 74, ca i sentin a arbitral pronun at potrivit art. 75 alin. (1) pot fi desfiin ate numai prin ac iune n anulare. (2) Pr ile nu pot fi obligate la plata cheltuielilor legate de ndreptarea, lmurirea sau completarea hotrrii. Comunicarea sentin ei Art. 77 (1) Sentin a arbitral va fi redactat i semnat n cel mult o lun de la data pronun rii ei. Pentru ra iuni bine ntemeiate Preedintele sau Prim-vicepreedintele Cur ii de Arbitraj poate prelungi acest termen cu cel mult 30 de zile. (2) Solicitarea se depune cu 5 zile nainte de mplinirea termenului la Secretariatul Cur ii de Arbitraj i primete rezolu ia n 24 de ore de la nregistrare. (3) Tribunalul arbitral va redacta sentin a arbitral ntr-un numr suficient de exemplare, pentru ca unul s rmn la dosarul cauzei, unul la mapa de sentin e arbitrale, iar cte unul s fie comunicat fiecrei pr i. (4) n cazul respingerii cererii i nencadrrii n dispozi iile alin. (1) se aplic dispozi iile din Regulamentul de organizare i func ionare al Cur ii de Arbitraj privind nendeplinirea sau ndeplinirea cu ntrziere a obliga iilor izvorte din calitatea de arbitru.

24

Sec iunea a 4-a Caracterul i executarea sentin ei arbitrale

Sentin a arbitral Art. 78 (1) Sentin a arbitral este definitiv i obligatorie. Ea se aduce la ndeplinire de bun voie de partea mpotriva creia s-a pronun at, dendat sau n termenul artat n sentin . (2) Asistentul arbitral al litigiului are obliga ia de a comunica pr ilor sentin a arbitral n termen de 3 zile de la data redactrii. (3) Sentin a arbitral comunicat pr ilor are efectele unei hotrri judectoreti definitive i obligatorii. nvestirea cu formul executorie Art. 79 (1) La cererea pr ii ctigtoare, sentin a arbitral se nvestete cu formul executorie, conform legii. (2) Cererea de nvestire se introduce la instan a judectoreasc competent de la sediul Cur ii de Arbitraj. Titlu executoriu Art. 80. Sentin a arbitral nvestit cu formul executorie constituie titlu executoriu i se execut silit ntocmai ca o hotrre judectoreasc.

Art. 81. Sentin a arbitral poate fi desfiin at numai prin ac iune Desfiin area sentin ei arbitrale n anulare pentru unul dintre motivele prevzute n Codul de procedur civil. Art. 82 (1) Pr ile nu pot renun a prin conven ia arbitral la dreptul de a introduce ac iunea n anulare mpotriva hotrrii arbitrale. (2) Renun area la acest drept se poate face, ns, dup pronun area hotrrii arbitrale. Art. 83 (1) Ac iunea n anulare poate fi introdus n termen de o lun de la data comunicrii hotrrii arbitrale, direct la instan a competent potrivit legii, creia i se va trimite dosarul litigiului de ndat ce s-a primit solicitarea prin grija Secretariatului Cur ii de Arbitraj. (2) Termenul prevzut la alin. (1) este termen de decdere.

25

Sec iunea a 5-a Scoaterea de pe rol a litigiului. Perimarea Scoaterea cauzei de pe rol Art. 84 (1) n cazul n care desfurarea normal a litigiului este mpiedicat din vina reclamantului, prin nendeplinirea obliga iilor prevzute de prezentele Reguli, reclamantului i se va face o ntiin are scris, prin care i se indic obliga iile ce i revin, cu un termen de 10 zile pentru aducerea lor la ndeplinire, precum i consecin ele neconformrii. (2) Dac reclamantul nu rspunde sau nu se conformeaz obliga iilor ce i revin n termenul stabilit, litigiul se scoate de pe rol prin rezolu ia Preedintelui sau a Prim-vicepreedintelui Cur ii de Arbitraj, iar ac iunea arbitral rmne n nelucrare, fr a se restitui taxele pltite. Perimarea cererii de arbitrare Art. 85 (1) Cererea de arbitrare se perim de drept dac a rmas n nelucrare din vina pr ii timp de 6 luni. (2) Perimarea se constat din oficiu sau la cererea pr ii interesate. (3) n ambele cazuri, Preedintele sau Prim-vicepreedintele Cur ii de Arbitraj fixeaz termen i dispune citarea de urgen a pr ilor, precum i ntocmirea de ctre Secretariatul Cur ii de Arbitraj a unui referat asupra actelor de procedur n legtur cu perimarea. (4) Tribunalul arbitral va fi compus dintr-un arbitru unic n persoana unui membru al Colegiului Cur ii desemnat de Preedintele sau de Prim-vicepreedintele Cur ii de Arbitraj. (5) n cazul n care tribunalul arbitral a fost constituit i litigiul se afl n curs de solu ionare, perimarea se pronun de tribunalul arbitral n componen a stabilit. (6) Dac procedura de citare a uneia dintre pr i nu a fost ndeplinit din cauz c adresa nu a fost cunoscut ori partea s-a mutat fr a se cunoate noua adres sau refuz primirea ori se constat lipsa oricrei persoane la domiciliul sau sediul indicat n actele dosarului, aceast parte va fi citat n procedura de perimare prin afiare la ua Secretariatului Cur ii de Arbitraj.

26

Capitolul VI Dispozi ii speciale privind arbitrajul interna ional

Reguli aplicabile

Art. 86. n litigiile interna ionale se aplic, pe lng Regulile de fa , i prevederile conven iilor interna ionale la care Romnia este parte.

Determinarea legii Art. 87. Tribunalul arbitral determin legea aplicabil fondului aplicabile litigiului, dac aceasta nu a fost aleas de pr i. Durata termenelor Art. 88 (1) n arbitrajul interna ional, durata termenelor prevzute pentru solu ionarea litigiului intern se dubleaz. (2) n litigiile interna ionale Autoritatea de nominare va desemna, cu precdere, arbitrii strini afla i pe Lista de arbitri. Dispozi iile art. 37 se aplic n condi iile alin. (1). (3) Dac pr ile nu au convenit expres la prelungirea arbitrajului i nu a intervenit nici un motiv de prelungire a termenului prevzut n prezentele Reguli, tribunalul arbitral pronun hotrrea, n termen de cel mult 10 luni de la data constituirii. Limba n care au loc dezbaterile Art. 89 (1) Dac locul arbitrajului este pe teritoriul Romniei dezbaterile se desfoar n limba romn sau ntr-o limb de circula ie interna ional, n cazul n care to i arbitrii sunt strini i au ajuns la consens. n caz contrar se aplic prevederile din teza I. (2) Dac o parte nu cunoate limba n care se desfoar dezbaterea, la cererea i pe cheltuiala ei, tribunalul arbitral i asigur serviciile unui interpret. (3) Pr ile pot s participe la dezbateri cu interpretul lor. (4) n orice situa ie dezbaterile se desfoar n prezen a unui interpret desemnat de tribunalul arbitral.

Capitolul VII Alte dispozi ii Arbitraj institu ionalizat Art. 90. n cazul n care s-a ncredin at unei Cur i de Arbitraj organizarea unui arbitraj, acesta capt caracter de arbitraj institu ionalizat i prezentele Reguli devin obligatorii pentru pr i. Art. 91. Dac conven ia arbitral con ine prevederi din care rezult explicit i expres c pr ile au n eles ca solu ionarea 27

Alegerea modalit ii de

arbitrare

litigiului s nu se supun regulilor arbitrajului institu ionalizat, organizarea i solu ionarea litigiului se supun normelor de procedur ale arbitrajului ad-hoc prevzute n Partea a II-a a prezentelor Reguli.

Partea a II-a Capitolul VIII Arbitrajul Ad-hoc Sec iunea 1 Dispozi ii generale

Arbitraj ad-hoc

Art. 92 (1) Arbitrajul organizat prin conven ia arbitral ncheiat ntre pr i, de ctre un ter , altul dect o institu ie de arbitraj, se numete arbitraj voluntar sau arbitraj ad-hoc. (2) Conven ia arbitral ncheiat de pr i trebuie s se refere explicit i expres la arbitrajul ad-hoc n sensul c sintagma arbitraj ad-hoc sau arbitraj voluntar va fi cuprins explicit n conven ia arbitral. (3) Orice alt formulare n textul conven iei arbitrale a voin ei pr ilor supune litigiul solu ionrii pe calea arbitrajului institu ionalizat conform Regulilor i Regulamentelor proprii dac reclamantul a sesizat Curtea de Arbitraj cu o cerere/ac iune arbitral.

Asisten a acordat de Curtea de Arbitraj

Art. 93. (1) n cazul unui arbitraj ad-hoc organizat de pr i pentru solu ionarea unui litigiu determinat, Curtea de Arbitraj le poate acorda asisten , la cererea lor comun sau a uneia dintre ele, urmat de acceptarea celeilalte pr i, formulat n scris, i cu plata taxei de nregistrare i a taxei administrative potrivit Normelor privind taxele i cheltuielile arbitrale. (2) Asisten a Cur ii de Arbitraj n arbitrajul ad-hoc const n urmtoarele activit i sau numai n unele dintre ele, potrivit n elegerii cu pr ile: a) furnizarea, la cererea arbitrilor, de date, informa ii sau documenta ii referitoare la solu iile doctrinare i jurispruden iale ntr-o anumit problem; b) asigurarea accesului la serviciile de secretariat ale arbitrajului, constnd n opera iuni privind primirea, nregistrarea i eviden a 28

coresponden ei, citarea pr ilor i comunicarea actelor, emiterea diverselor ntiin ri ctre pr i i arbitri, consemnarea dezbaterilor n ncheieri de edin , ndosarierea actelor, ntocmirea i pstrarea registrelor, precum i orice alte asemenea lucrri necesare bunei desfurri a arbitrajului; c) asigurarea unui spa iu corespunztor pentru desfurarea arbitrajului; d) urmrirea i facilitarea arbitrajului astfel nct acesta s se desfoare n bune condi ii i s se finalizeze n termenul stabilit de pr i. Art. 94 (1) Tribunalul arbitral ales de pr i, compus dintr-un arbitru unic sau dintr-un numr de arbitri se supune regulilor de procedur stabilite prin conven ia arbitral. Pr ile i stabilesc locul arbitrajului i limba n care se vor desfura dezbaterile. (2) Dac pr ile nu au convenit prin conven ia arbitral locul i limba, acestea vor fi determinate de tribunalul arbitral. Independen a arbitrilor Art. 95 (1) Arbitrii sunt independen i i impar iali n ndeplinirea atribu iilor lor jurisdic ionale. (2) Arbitrii nu sunt reprezentan ii pr ilor. Caracterul individual al numirii arbitrului Art. 96. Nici una dintre pr i nu are dreptul s numeasc un arbitru n locul celeilalte pr i.

Numirea Art. 97. Dac exist mai mul i reclaman i sau mai mul i pr i, arbitrului n caz pr ile care au interese comune vor avea un singur arbitru. de pluralitate de pr i

Sec iunea a 2-a Dispozi ii procedurale incidente Sediul materiei Art. 98. Arbitrajul ad-hoc se desfoar conform dispozi iilor cuprinse n Codul de procedur civil, dispozi iilor art. 4 alin. 2 i alin. 3 din Normele Conven iei Europene de arbitraj comercial interna ional, ncheiat la Geneva la 21 aprilie 1961 i celor ale Regulamentului de Arbitraj al Comisiei Na iunilor Unite pentru Drept Comercial Interna ional (UNCITRAL) adoptat la 15 decembrie 1976 i Regulilor de procedur arbitral ale Cur ii de Arbitraj Comercial Interna ional, Partea a II-a, Cap. VIII.

29

Capitolul IX Dispozi ii tranzitorii i finale Intrarea n vigoare Art. 99 (1) Prezentele Reguli intr n vigoare la data aprobrii de ctre Colegiul Cur ii de Arbitraj conform dispozi iilor Legii nr. 335/2007, cu modificrile i completrile ulterioare, i se vor publica pe site-ul Camerei Na ionale, ale camerelor de comer jude ene, n Codexul Arbitral i n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I. (2) De la data intrrii n vigoare orice alte dispozi ii contrare se abrog.

Abrogarea dispozi iilor contrare

Dreptul aplicabil Art. 100. Tribunalul arbitral va aplica dreptul comun n materia procedurii civile ct i dispozi iile cuprinse n Conven ia European de arbitraj comercial interna ional ncheiat la Geneva, la 21 aprilie 1961 i respectiv dispozi iile Regulamentului de Arbitraj al Comisiei Na iunilor Unite pentru Drept Comercial Interna ional adoptat la 15 decembrie 1976 (UNCITRAL), n msura n care respectivele dispozi ii nu contravin prezentelor Reguli. Anexe Art. 101. n anexele nr. 3 i 4, care fac parte integrant din prezentele Reguli, se reproduc modele de conven ii arbitrale, respectiv Clauza compromisorie i Compromisul, recomandate de Sistemul Camerelor de Comer din Romnia. Art. 102. Prezentele Reguli se vor traduce ntr-o limb de circula ie interna ional. n cazul n care exist neconcordan e ntre textul tradus i versiunea n limba romn, va prevala versiunea n limba romn.

30

Anexa Nr. 1 la Regulile de procedur arbitral Refuz actul de misiune Arbitru. Semntura... Data. ACT DE MISIUNE* Doamna/Domnulde profesie nscris pe Lista de arbitri a Cur ii de Arbitraj Comercial Interna ional, accept prezentul Act de misiune n sensul c n eleg s fac parte din tribunalul arbitral ce va solu iona litigiul nregistrat la aceast Curte sub nr..../. Nu m aflu n nici una din cauzele de incompatibilitate prevzute de art..., nici n situa ia conflictului de interese conform Regulilor de procedur arbitral ale Cur ii de Arbitraj Comercial Interna ional i am disponibilitatea de a acorda aten ie prioritar acestei activit i n calitate de arbitru. n situa ia n care orice mprejurare m va determina s nu-mi pot ndeplini obliga ia asumat n compunerea tribunalului arbitral voi putea fi nlocuit de arbitrul supleant desemnat n prezentul litigiu, respectiv doamna/domnul. Asistentul arbitral al dosarului este doamna/domnul ARBITRU, Asistent arbitral, Data
*) Actul de misiune se completeaz olograf de ctre arbitru. Asistentul arbitral va semna i va tampila cu parafa personalizat. n caz de refuz se completeaz i se semneaz doar rubrica respectiv.

31

Anexa Nr. 1A la Regulile de procedur arbitral Refuz actul de misiune Arbitru supleant . Semntura... Data

ACT DE MISIUNE* Doamna/Domnulde profesie nscris pe Lista de arbitri a Cur ii de Arbitraj Comercial Interna ional, accept prezentul Act de misiune n sensul c n eleg s fac parte din tribunalul arbitral ce va solu iona litigiul nregistrat la aceast Curte sub nr..../. Nu m aflu n nici una din cauzele de incompatibilitate prevzute de art.., nici n situa ia conflictului de interese conform Regulilor de procedur arbitral ale Cur ii de Arbitraj Comercial Interna ional i am disponibilitatea de a acorda aten ie prioritar acestei activit i n calitate de arbitru supleant. Asistentul arbitral al dosarului este doamna / domnul... ARBITRU SUPLEANT, Asistent arbitral, Data

*) Actul de misiune se completeaz olograf de ctre arbitrul supleant. Asistentul arbitral va semna i va tampila cu parafa personalizat. n caz de refuz se completeaz i se semneaz doar rubrica respectiv.

32

Anexa Nr. 2 la Regulile de procedur arbitral Refuz actul de misiune Supraarbitru. Semntura............ Data.. ACT DE MISIUNE* Doamna/Domnulde profesie nscris pe Lista de arbitri a Cur ii de Arbitraj Comercial Interna ional, accept prezentul Act de misiune n sensul c n eleg s fac parte din tribunalul arbitral ce va solu iona litigiul nregistrat la aceast Curte sub nr..../. Nu m aflu n niciuna din cauzele de incompatibilitate prevzute de art. , nici n situa ia conflictului de interese conform Regulilor de procedur arbitral ale Cur ii de Arbitraj Comercial Interna ional i am disponibilitatea de a acorda aten ie prioritar acestei activit i n calitate de supraarbitru. n situa ia n care orice mprejurare m va determina s nu-mi pot ndeplini obliga ia asumat n compunerea tribunalului arbitral voi putea fi nlocuit de supraarbitrul supleant desemnat n prezentul litigiu, respectiv doamna/domnul. Asistentul arbitral al dosarului este doamna / domnul SUPRAARBITRU, Asistent arbitral, Data
*) Actul de misiune se completeaz olograf de ctre supraarbitru. Asistentul arbitral va semna i va tampila cu parafa personalizat. n caz de refuz se completeaz i se semneaz doar rubrica respectiv.

33

Anexa Nr. 2A la Regulile de procedur arbitral Refuz actul de misiune Supraarbitru supleant . Semntura... Data.

ACT DE MISIUNE* Doamna/Domnulde profesie nscris pe Lista de arbitri a Cur ii de Arbitraj Comercial Interna ional, accept prezentul Act de misiune n sensul c n eleg s fac parte din tribunalul arbitral ce va solu iona litigiul nregistrat la aceast Curte sub nr..../. Nu m aflu n niciuna din cauzele de incompatibilitate prevzute de art. .., nici n situa ia conflictului de interese conform Regulilor de procedur arbitral ale Cur ii de Arbitraj Comercial Interna ional i am disponibilitatea de a acorda aten ie prioritar acestei activit i n calitate de supraarbitru supleant. Asistentul arbitral al dosarului este doamna / domnul... SUPRAARBITRU SUPLEANT, Asistent arbitral, Data

* ) Actul de misiune se completeaz olograf de ctre supraarbitrul supleant. Asistentul arbitral va semna i va tampila cu parafa personalizat. n caz de refuz se completeaz i se semneaz doar rubrica respectiv.

34

Anexa Nr. 3 la Regulile de procedur arbitral

- Model CLAUZA COMPROMISORIE n cuprinsul contractului ntre pr i se insereaz urmtoarea clauz: "Orice litigiu decurgnd din sau n legtur cu acest contract, inclusiv referitor la ncheierea, executarea ori desfiin area lui, se va solu iona prin arbitrajul Cur ii de Arbitraj Comercial Interna ional de pe lng Camera de Comer i Industrie a Romniei n conformitate cu Regulile de procedur arbitral ale Cur ii de Arbitraj Comercial Interna ional, n vigoare, publicate n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I."

35

Anexa Nr. 4 la Regulile de procedur arbitral - Model COMPROMISUL Acest act se ncheie ntre pr i n situa ia n care contractul nu con ine clauza compromisorie. Subsemna ii: 1...
(nume/denumire; numele reprezentan ilor legali; domiciliu/sediu; numr de nmatriculare la Registrul Comer ului; numr de telefon, telex, fax)

denumit n continuare Partea 1, i 2.


(nume/denumire; numele reprezentan ilor legali; domiciliu/sediu; numr de nmatriculare la Registrul Comer ului; numr de telefon, telex, fax),

denumit n continuare Partea 2, constatm c ntre noi a intervenit un litigiu izvort din contractul nr..... din ., litigiul avnd urmtorul obiect: Partea 1 pretinde c....
(expunerea pe scurt a preten iilor)

Partea 2 sus ine c...........................................................


(expunerea pe scurt a obiec iilor).

Subsemna ii convenim ca acest litigiu s fie solu ionat prin arbitrajul Cur ii de Arbitraj Comercial Interna ional de pe lng Camera de Comer i Industrie a Romniei, n conformitate cu Regulile de procedur arbitral ale Cur ii de Arbitraj Comercial Interna ional, n vigoare, publicate n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I." ncheiat n dublu exemplar, la, astzi Semntura pr ii 1*), .. ______
* n cazul persoanelor juridice se parafeaz semntura cu amprenta tampilei.

Semntura pr ii 2*),

36