Sunteți pe pagina 1din 2

Conservarea si ocrotirea mediului -conservarea unor elemente natural reprezinta ocrotirea unor elemente rare de flora si fauna sau

anumite peisaje deosebite -exista multe specii de plante si animale care trebuie ocrotite -ocrotirea lor duce la conservarea si protectia diversitatii -un element natural care trebuie protejat este relieful -pt a fi protejat este nevoie sa fie inlaturata eroziunea prin plantatii forestiere si reducerea activitatii agricole dominante -in natura un rol important il joaca padurea care trebuie protejata pt ca are: -functie climatic, antierozionala,antiaridizanta,edafica(producerea de subst organice),recreativa -un rol important pentru pastrarea mediului il constitue utilizarea in mod rational a resurselor regenerabile -conservarea se poate realize prin declararea unor monumente ale naturii: parcuri nationale, rezervatii nationale Managementul mediului inconjurator =este o actiune voluntara de transformare a unor caracteristici ale acesteia pt a satisface mai bine anumite cerinte de moment si de perspective ale comunitatii umane -management=organizarea spatiului geographic -este o forma evoluata de interactiune dintre om si natura in care se realizeaza o serie de transformari antropice care duc la noi solutii cu o functie mai buna pt natura si om -in vederea realizarii unui management bun trebuie sa avem in vedere 3 probleme: 1) tipul de mediu unde se face actiunea 2) scara de abordare 3) interactiunea factorilor -pt a se putea rezolva toate acestea este nevoie de:-organizarea retelei urbane, organizarea spatiului urban intravilan, organizarea spatiului rural, organizarea spatiului agricol, organizarea spatiului industrial(tehnopol), organizarea spatiului de transporturi si servicii

-pt a avea un management efficient trebuie sa se realizeze masuri la nivel planetar, regional, national, local GLOBALIZAREA -societatea umana s-a dezvoltat atat de mult incat se pot face foarte rapid schimburi de bunuri si informatii intre cele mai indepartate puncte ale lumii -orice bun din dimeniul tehnic, stiintific, economic sau informatics produs intr-un anumit loc al lumii poate avea o semnificatie globala -toate bunurile, toate elementele noi au influenta asupra omenirii si au effect unificator si care duce la globalizare -globalizarea, daca este acceptata, duce spre universalizare adica se accepta valorile remise dar trebuie sa se assume si responsabilitatea efectelor lor -globalizarea este un process de extindere a dimensiunii unui fenomen (social, economic, stiintific, tehnic, informatic) la nivelul intregii planete -in felul acesta se va avea dim geografice: -domeniul globalizarii se refera la: -globalizarea informatiilor, schimbul de produse, circulatiei oamenilor, valorilor cultural, unor caracteristici ale societatii, limbii engleze -globalizarea are urmatoarele consecinte:-favorabile: acces rapid(theoretic) al tuturor la progresele tehnice si stiintifice, perceperea aproape instantane a oricarui fenomen perceput pe Terra, in acest sens societatea omeneasca este inteleasa ca un intreg numit sat mondial ce urmareste caracterul de solidaritate si constiinta in ansamblu; -negative: generalizarea unor modele, stergerea diferentelor dintre comunitatile locale, dimensiunea diversitatii, impunerea unor strategii generale, nu toate se potrivesc conditiilor concrete -pt a generalize globalizarea se presupune o piata comuna care presupune vinderea produselor din tarile dezvoltate marind dependent tarilor sarace de cele bogate -o alta problema se refera la transferul rapid de elemente si component -se realizeaza schimbul de valori si bunuri intr-un mod echitabil -pt o mai buna organizare a fenomenului globalizarii s-au organizat o serie de reuniuni internationale