Sunteți pe pagina 1din 9

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE

AGENTIA DE PLATI PENTRU DEZVOLTARE RURALA SI PESCUIT

Anexa B1

Prognoza veniturilor si evolutia capacitatii de productie-varianta cu proiect


Anul 1

Nr.
Crt.

Categoria

Pret in
LEI/UM

UM

TRIM I

TRIM II

Anul 2

TRIM III

TRIM IV

TRIM I

TRIM II

TRIM III

Total
An 1

TRIM IV

Total
An 2

Total
An 3

Total
An 4

Total
An 5

Vanzari fizice previzionate

107.81
129.38

228
342

235
352

273
410

278
417

266
399

313
470

364
547

318
477

1,014
1,521

1,261
1,891

1,224
1,836

1,377
2,066

1,530
2,295

Programe Speciale

50.00

399

411

478

486

465

548

638

556

1,774

2,206

2,142

2,410

2,678

Cazare - grupuri
Cazare - neorganizat

107.81
129.38

LEI
LEI
LEI
LEI
LEI
LEI
LEI
LEI
LEI
LEI
LEI
LEI

24,555
44,200

25,311
45,560

29,466
53,040

29,970
53,946

28,648
51,566

33,748
60,746

39,289
70,719

34,252
61,653

109,303
196,745

135,936
244,685

131,969
237,545

148,466
267,238

164,962
296,931

19,929

20,542

23,915

24,324

23,251

27,390

31,886

27,798

88,710

110,325

107,106

120,494

133,882

LEI
LEI

88,684

91,413

106,421

108,240

103,465

121,884

141,894

123,703

394,758

490,946

476,620

536,197

595,775

LEI

88,684

91,413

106,421

108,240

103,465

121,884

141,894

123,703

394,758

490,946

476,620

536,197

595,775

88,684

91,413

106,421

108,240

103,465

121,884

141,894

123,703

394,758

490,946

476,620

536,197

595,775

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Cazare - grupuri
Cazare - neorganizat

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Vanzari valorice previzionate

#REF!

Programe Speciale

Venituri productie proprie total


13 Alte venituri
Total productie vanduta
14
15
16
17
18
19

Venituri din vanzari marfuri


Venituri din subventii de
exploatare aferente cifrei de
afaceri nete
Venituri din subventii pentru
investitii
Venituri din alte activitati
Variatia stocurilor (+ pentru
C; - pentru D)
Venituri din productia
realizata pentru scopuri
proprii si capitalizata

50.00

LEI
LEI
LEI
LEI
LEI
LEI

Alte venituri din exploatare

LEI

Total venituri din exploatare

LEI

20

Prognoza veniturilor

12/27/2012

1/9

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE

AGENTIA DE PLATI PENTRU DEZVOLTARE RURALA SI PESCUIT

Anexa B2

Prognoza cheltuielilor si evolutia capacitatii de productie-varianta cu proiect


Anul 1

Nr.
Crt.

Categoria

UM

TRIM I

TRIM II

Anul 2

TRIM III

TRIM IV

TRIM I

TRIM II

Total
An 1

TRIM III

Total
An 2

Total
An 3

Total
An 4

Total
An 5

TRIM IV

Cheltuieli cu materiile prime si cu materialele


consumabile

LEI

3,122

3,210

3,691

3,750

3,597

4,188

4,830

4,246

13,773

16,861

16,401

18,313

20,226

Alte cheltuieli materiale

LEI

3,071

3,132

3,470

3,510

3,403

3,817

4,267

3,858

13,183

15,345

15,023

16,362

17,701

Alte cheltuieli din afara (cu energia si apa)

LEI

2,465

1,943

2,579

3,491

2,560

2,139

2,807

3,590

10,479

11,096

11,004

11,387

11,769

Cheltuieli privind marfurile

LEI

Cheltuieli materiale total

LEI

8,658

8,285

9,740

10,751

9,560

10,143

11,904

11,694

37,435

43,302

42,428

46,062

49,696

Cheltuieli cu personalul angajat

LEI

14,967

14,967

14,967

14,967

14,967

14,967

14,967

14,967

59,869

59,869

59,869

59,869

59,869

Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala

LEI

4,543

4,543

4,543

4,543

4,543

4,543

4,543

4,543

18,170

18,170

18,170

18,170

18,170

Cheltuieli cu personalul total

LEI

19,510

19,510

19,510

19,510

19,510

19,510

19,510

19,510

78,039

78,039

78,039

78,039

78,039

LEI

13,511

13,511

13,511

13,511

13,511

13,511

13,511

13,511

54,045

54,045

54,045

54,045

54,045

Cheltuieli cu amortizarile

10

Alte cheltuieli de exploatare

LEI

2,076

2,076

2,076

2,076

2,076

2,076

2,076

2,076

8,304

8,304

8,304

8,304

8,304

11

Cheltuieli pentru exploatare - total

LEI

43,755

43,382

44,837

45,848

44,657

45,240

47,001

46,791

177,823

183,690

182,816

186,450

190,084

Prognoza cheltuielilor

12/27/2012

2/9

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE

AGENTIA DE PLATI PENTRU DEZVOLTARE RURALA SI PESCUIT

Anexa B3

Proiectia contului de profit si pierdere activitate cu proiect

Nr.
Crt.

Anul 0
(anterior depunerii
cererii de finantare)

Categoria

Anul 1

TRIM I

TRIM II

Anul 2

TRIM III

TRIM IV

TRIM I

TRIM II

TRIM III

Total
An 1

TRIM IV

Total
An 2

Total
An 3

Total
An 4

Total
An 5

Venituri din exploatare


1

Cifra de afaceri

LEI

LEI

Variatia stocurilor (+ pentru C; - pentru D)


Venituri din productia realizata pentru scopuri proprii
si capitalizata
Alte venituri din exploatare

Venituri din exploatare total

LEI

88,684

91,413

106,421

88,684

91,413

106,421

108,240

103,465

121,884

141,894

123,703

394,758

490,946

476,620

536,197

595,775

108,240

103,465

121,884

141,894

123,703

394,758

490,946

476,620

536,197

595,775

LEI
LEI

Cheltuieli pentru exploatare


6

Cheltuieli materiale total

LEI

8,658

8,285

9,740

10,751

9,560

10,143

11,904

11,694

37,435

43,302

42,428

46,062

49,696

Cheltuieli cu personalul total

LEI

19,510

19,510

19,510

19,510

19,510

19,510

19,510

19,510

78,039

78,039

78,039

78,039

78,039

Cheltuieli cu amortizarile

LEI

13,511

13,511

13,511

13,511

13,511

13,511

13,511

13,511

54,045

54,045

54,045

54,045

54,045

Alte cheltuieli de exploatare

LEI

2,076

2,076

2,076

2,076

2,076

2,076

2,076

2,076

8,304

8,304

8,304

8,304

8,304

10

Cheltuieli pentru exploatare - total

LEI

43,755

43,382

44,837

45,848

44,657

45,240

47,001

46,791

177,823

183,690

182,816

186,450

190,084

11

Rezultatul din exploatare

LEI

44,929

48,031

61,584

62,392

58,808

76,643

94,893

76,911

216,935

307,256

293,804

349,747

405,691

59,103

Venituri financiare total


12

Venituri financiare total

LEI

13

Cheltuieli privind dobanzile

LEI

27,654

27,654

27,383

26,569

25,756

24,943

24,129

23,316

109,260

98,144

85,131

72,117

14

Alte cheltuieli financiare

LEI

300

600

600

300

300

600

600

300

1,800

1,800

1,800

1,800

1,800

15

Cheltuieli financiare - total

LEI

27,954

28,254

27,983

26,869

26,056

25,543

24,729

23,616

111,060

99,944

86,931

73,917

60,903

16

Rezultatul financiar

LEI

-27,954

-28,254

-27,983

-26,869

-26,056

-25,543

-24,729

-23,616

-111,060

-99,944

-86,931

-73,917

-60,903

17

Rezultatul brut

LEI

16,975

19,777

33,601

35,522

32,752

51,100

70,164

53,295

105,875

207,312

206,873

275,830

344,787

18

Impozitul pe profit / cifra de afaceri

LEI

2,716

3,164

5,376

5,684

5,240

8,176

11,226

8,527

16,940

33,170

33,100

44,133

55,166

19

Rezultatul net al exercitiului financiar

LEI

14,259

16,613

28,225

29,839

27,511

42,924

58,938

44,768

88,935

174,142

173,773

231,697

289,621

Cheltuieli financiare, din care

Cpp

12/27/2012

3/9

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE


AGENTIA DE PLATI PENTRU DEZVOLTARE RURALA SI PESCUIT

Anexa B4

BILANT SINTETIC PREVIZIONAT - LEI


Anul 0
(anterior depunerii
cererii de finantare)
1
2
I
3
4
5
II

III
6
7
8
IV
9
10
11
V
12
13
14
15
16
VI

Active imobilizate - brute


Valoarea amortizarii cumulate
Active imobilizate - nete (1-2)
Stocuri
Creante
Casa si conturi la banci
Total active circulante (3+4+5)
TOTAL ACTIV (I+II)
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de
pana la un an
Imprumuturi si datorii la institutii de credit
Datorii comerciale
Alte datorii, inclusiv fiscale si la asigurari sociale
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai
mare de un an
Imprumuturi si datorii la institutii de credit
Datorii comerciale
Alte datorii, inclusiv fiscale si la asigurari sociale
Subventii pentru investitii
Capital social
Rezultatul exercitiului financiar
- repartizare profit la dividende
- repartizare profit la la rezerve
Rezerve
Total capitaluri proprii
TOTAL PASIV
Verificare:

Bilant

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

200
200

1,660,744
27,023
1,633,722
54,076
234,014
118,017
406,107

1,660,744
54,045
1,606,699
67,253
205,354
216,422
489,029

1,660,744
81,068
1,579,676
65,290
161,555
314,458
541,304

1,660,744
108,090
1,552,654
73,452
127,880
470,419
671,751

1,660,744
135,113
1,525,631
81,613
94,206
684,303
860,122

200

2,039,829

2,095,728

2,120,981

2,224,405

2,385,753

108,153
0
86,522
21,631

134,506
0
107,605
26,901

130,581
0
104,465
26,116

146,903
0
117,523
29,381

163,226
0
130,581
32,645

1,012,169
1,012,169

867,574
867,574

722,978
722,978

578,382
578,382

433,787
433,787

200
200

830,372
200
88,935
0
88,935
0
89,135
2,039,829

830,372
200
174,142
0
174,142
88,935
263,276
2,095,728

830,372
200
173,773
0
173,773
263,076
437,050
2,120,981

830,372
200
231,697
0
231,697
436,850
668,747
2,224,405

830,372
200
289,621
0
289,621
668,547
958,368
2,385,753

200

12/27/2012

4/9

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE


AGENTIA DE PLATI PENTRU DEZVOLTARE RURALA SI PESCUIT
Luna 1

OPERATIUNEA/PERIOADA

I.

Anexa B5
Anul 1 al implementarii

Flux de numerar - previziuni - LEI


Luna 2

Luna 3

Luna 4

Luna 5

Luna 6

Luna 7

Total
Luna 8

Luna 9

Luna 10

Luna 11

Luna 12

ACTIVITATEA DE INVESTITII SI FINANTARE

A. Total intrari de lichiditati din: (A1+A2+A3+A4)

1,395,137

A1. Aport la capitalul societatii (imprumuturi de la


actionari/asociati)
A2. Vanzari de active, inclusiv TVA
A3. Credite pe termen lung, din care: (A.3.1. +
A.3.2.)
A.3.1. Imprumut - cofinantare la proiect
A.3.2. Alte Credite pe termen mediu si lung,
leasinguri, alte datorii financiare
A4. Ajutor nerambursabil FEADR (inclusiv
avans)
Total iesiri de lichiditati prin investitii:
B.
(B1+B2+B3)

295,921

1,691,058

1,229,063

1,229,063

1,229,063

1,229,063

166,074

461,995

295,921
81,817

B1. Achizitii de active fixe corporale, inclusiv TVA


B2. Achizitii de active fixe necorporale, inclusiv
TVA
B3. Cresterea investitiilor in curs
Total iesiri de lichiditati prin finantare
C.
(C1+C2)
C1. Rambursari de Credite pe termen mediu si
lung, din care: (C.1.1.+ C.1.2.)

28,021

145,778

478,268

49,753

28,021

145,778

478,268

49,753

783,637
701,820
81,817

81,817

C.1.1. Rate la imprumut - cofinantare la proiect


C.1.2. Rate la alte Credite pe termen mediu si
lung, leasinguri, alte datorii financiare
C2. Plati de dobanzi la Credite pe termen mediu
si lung, din care: (C.2.1.+C.2.2.)
C.2.1. La imprumut - cofinantare la proiect
C.2.2. La alte Credite pe termen mediu si lung,
leasinguri, alte datorii financiare
Flux de lichiditati din activitatea de investitii si
D.
finantare (A-B-C)

Anul 1
al implementarii

9,218

9,218

9,218

9,218

9,218

9,218

9,218

9,218

9,218

9,218

9,218

9,218

110,616

9,218
9,218

9,218
9,218

9,218
9,218

9,218
9,218

9,218
9,218

9,218
9,218

9,218
9,218

9,218
9,218

9,218
9,218

9,218
9,218

9,218
9,218

9,218
9,218

110,616
110,616

1,385,919

-91,035

-37,239

-154,996

-9,218

-487,486

-58,971

-9,218

286,703

-9,218

-9,218

-9,218

796,805

-15,836

-5,423

-28,215

-92,568

-9,630

-151,672

15,836

5,423

28,215

92,568

9,630

151,672

-15,836

-5,423

-28,215

-92,568

-9,630

-151,672

15,836

5,423

28,215

92,568

9,630

151,672

II. ACTIVITATEA DE EXPLOATARE


E. Incasari din activitatea de exploatare, inclusiv
TVA
F.

Incasari din activitatea financiara pe termen scurt


G. Credite pe termen scurt
H. Total intrari de numerar (E+F+G)
Plati pentru activitatea de exploatare, inclusiv
I.
TVA (dupa caz), din care:
I1. Materii prime si materiale
I2. Alte materiale
I3. Energia si apa
I4.
I5.
I6.
I7.
I8.
I9.

Marfuri
Aferente personalului angajat
Asigurari si protectie sociala
Prestatii externe
Impozite, taxe si varsaminte asimilate
Alte plati aferente exploatarii

J. Flux brut inainte de plati pentru impozit pe


profit /cifra de afaceri si ajustare TVA (H-I)
Plati/incasari pentru impozite si taxe (K1K.
K2+K3)
K1. plati TVA
K2. rambursari TVA
K3. impozit pe profit/cifra de afaceri
L. Rambursari de credite pe termen scurt
M. Plati de dobanzi la credite pe termen scurt
N. Dividende
Total plati exclusiv cele aferente exploatarii
O.
(K+L+M+N)
Flux de numerar din activitatea de exploatare
P.
(J-O)
III. FLUX DE LICHIDITATI (CASH FLOW)
Q. Flux de lichiditati net al perioadei (D+P)
R. Disponibil de numerar al lunii precedente
Disponibil de numerar la sfarsitul perioadei
S.
(R+Q)
FN An 1 I

200

1,385,919
200

-91,035
1,386,119

-37,239
1,295,084

-139,161
1,257,845

-3,795
1,118,685

-459,271
1,114,890

-58,971
655,619

83,350
596,648

296,333
679,998

-9,218
976,331

-9,218
967,113

-9,218
957,895

948,477
200

200

1,386,119

1,295,084

1,257,845

1,118,685

1,114,890

655,619

596,648

679,998

976,331

967,113

957,895

948,677

948,677

12/27/2012

5/9

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE


AGENTIA DE PLATI PENTRU DEZVOLTARE RURALA SI PESCUIT
Luna 1

OPERATIUNEA/PERIOADA

I.

Anexa B6
Anul 2 al implementarii

Flux de numerar - previziuni - LEI


Luna 2

Luna 3

Luna 4

Luna 5

Luna 6

Luna 7

Total
Luna 8

Luna 9

Luna 10

Luna 11

Luna 12

ACTIVITATEA DE INVESTITII SI FINANTARE

A. Total intrari de lichiditati din: (A1+A2+A3+A4)

212,912

A1. Aport la capitalul societatii (imprumuturi de la


actionari/asociati)
A2. Vanzari de active, inclusiv TVA
A3. Credite pe termen lung, din care: (A.3.1. +
A.3.2.)
A.3.1. Imprumut - cofinantare la proiect
A.3.2. Alte Credite pe termen mediu si lung,
leasinguri, alte datorii financiare
A4. Ajutor nerambursabil FEADR (inclusiv
avans)
Total iesiri de lichiditati prin investitii:
B.
(B1+B2+B3)

80,000

75,465

80,000

-80,000

212,912

B1. Achizitii de active fixe corporale, inclusiv TVA


B2. Achizitii de active fixe necorporale, inclusiv
TVA
B3. Cresterea investitiilor in curs
Total iesiri de lichiditati prin finantare
C.
(C1+C2)

155,465

478,268

496,984

59,743

240,691

478,268

496,984

49,753

240,691

9,218

9,218

9,218

9,218

9,218

9,218

C.1.1. Rate la imprumut - cofinantare la proiect


C.1.2. Rate la alte Credite pe termen mediu si
lung, leasinguri, alte datorii financiare
C2. Plati de dobanzi la Credite pe termen mediu
si lung, din care: (C.2.1.+C.2.2.)
C.2.1. La imprumut - cofinantare la proiect
C.2.2. La alte Credite pe termen mediu si lung,
leasinguri, alte datorii financiare
Flux de lichiditati din activitatea de investitii si
D.
finantare (A-B-C)

368,377

368,377
1,275,686
1,265,696
9,989

9,989

C1. Rambursari de Credite pe termen mediu si


lung, din care: (C.1.1.+ C.1.2.)

Anul 2 al
implementarii

21,268

21,177

21,087

20,996

20,906

20,816

12,050

12,050

12,050

12,050

12,050

12,050

181,558
72,298

12,050

12,050

12,050

12,050

12,050

12,050

72,298

9,218
9,218

9,218
9,218

9,218
9,218

9,218
9,218

9,218
9,218

9,218
9,218

9,218
9,218

9,128
9,128

9,037
9,037

8,947
8,947

8,856
8,856

8,766
8,766

109,260
109,260

-9,218

-9,218

-487,486

-9,218

-9,218

203,694

-21,268

-518,161

-80,829

-181,687

-20,906

54,649

-1,088,867

-92,568

-96,191

-11,563

-46,585

-246,907

92,568

96,191

11,563

46,585

246,907

-92,568

-96,191

-11,563

-46,585

-246,907

92,568

96,191

11,563

46,585

246,907

II. ACTIVITATEA DE EXPLOATARE


E.

Incasari din activitatea de exploatare, inclusiv


TVA

F.

Incasari din activitatea financiara pe termen scurt


G. Credite pe termen scurt
H. Total intrari de numerar (E+F+G)
Plati pentru activitatea de exploatare, inclusiv
I.
TVA (dupa caz), din care:
I1. Materii prime si materiale
I2.
I3.
I4.
I5.
I6.

Alte materiale
Energia si apa
Marfuri
Aferente personalului angajat
Asigurari si protectie sociala

I7. Prestatii externe


I8. Impozite, taxe si varsaminte asimilate
I9. Alte plati aferente exploatarii
J. Flux brut inainte de plati pentru impozit pe
profit /cifra de afaceri si ajustare TVA (H-I)
Plati/incasari pentru impozite si taxe (K1K.
K2+K3)
K1. plati TVA
K2. rambursari TVA
K3. impozit pe profit/cifra de afaceri
L. Rambursari de credite pe termen scurt
M. Plati de dobanzi la credite pe termen scurt
N. Dividende
Total plati exclusiv cele aferente exploatarii
O.
(K+L+M+N)
P.

Flux de numerar din activitatea de exploatare


(J-O)

III. FLUX DE LICHIDITATI (CASH FLOW)


Q. Flux de lichiditati net al perioadei (D+P)
R. Disponibil de numerar al lunii precedente
Disponibil de numerar la sfarsitul perioadei
S.
(R+Q) FN An 2 I

948,677

-9,218
948,677

-9,218
939,459

-487,486
930,241

-9,218
442,755

83,350
433,537

203,694
516,887

-21,268
720,581

-518,161
699,313

-80,829
181,152

-85,497
100,322

-9,343
14,825

101,235
5,482

-841,960
948,677

948,677

939,459

930,241

442,755

433,537

516,887
12/27/2012

720,581

699,313

181,152

100,322

14,825

5,482

106,717

106,717
6/9

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE


AGENTIA DE PLATI PENTRU DEZVOLTARE RURALA SI PESCUIT
Luna 1

OPERATIUNEA/PERIOADA

I.

Anexa B7
Anul 3 al implementarii

Flux de numerar - previziuni - LEI


Luna 2

Luna 3

Luna 4

Luna 5

Luna 6

Luna 7

Total
Luna 8

Luna 9

Luna 10

Luna 11

Luna 12

ACTIVITATEA DE INVESTITII SI FINANTARE

Anul 3 al
implementarii

A. Total intrari de lichiditati din: (A1+A2+A3+A4)


A1. Aport la capitalul societatii (imprumuturi de la
actionari/asociati)
A2. Vanzari de active, inclusiv TVA
A3. Credite pe termen lung, din care: (A.3.1. +
A.3.2.)
A.3.1. Imprumut - cofinantare la proiect
A.3.2. Alte Credite pe termen mediu si lung,
leasinguri, alte datorii financiare
A4. Ajutor nerambursabil FEADR (inclusiv
avans)
Total iesiri de lichiditati prin investitii:
B.
(B1+B2+B3)
B1. Achizitii de active fixe corporale, inclusiv TVA
B2. Achizitii de active fixe necorporale, inclusiv
TVA
B3. Cresterea investitiilor in curs
Total iesiri de lichiditati prin finantare
C.
(C1+C2)
C1. Rambursari de Credite pe termen mediu si
lung, din care: (C.1.1.+ C.1.2.)
C.1.1. Rate la imprumut - cofinantare la proiect
C.1.2. Rate la alte Credite pe termen mediu si
lung, leasinguri, alte datorii financiare
C2. Plati de dobanzi la Credite pe termen mediu
si lung, din care: (C.2.1.+C.2.2.)
C.2.1. La imprumut - cofinantare la proiect
C.2.2. La alte Credite pe termen mediu si lung,
leasinguri, alte datorii financiare
Flux de lichiditati din activitatea de investitii si
D.
finantare (A-B-C)
II. ACTIVITATEA DE EXPLOATARE
E.

Incasari din activitatea de exploatare, inclusiv


TVA

F.

Incasari din activitatea financiara pe termen scurt


G. Credite pe termen scurt
H. Total intrari de numerar (E+F+G)
Plati pentru activitatea de exploatare, inclusiv
I.
TVA (dupa caz), din care:
I1. Materii prime si materiale
I2.
I3.
I4.
I5.
I6.

Alte materiale
Energia si apa
Marfuri
Aferente personalului angajat
Asigurari si protectie sociala

I7. Prestatii externe


I8. Impozite, taxe si varsaminte asimilate
I9. Alte plati aferente exploatarii
J. Flux brut inainte de plati pentru impozit pe
profit /cifra de afaceri si ajustare TVA (H-I)
Plati/incasari pentru impozite si taxe (K1K.
K2+K3)
K1. plati TVA
K2. rambursari TVA
K3. impozit pe profit/cifra de afaceri
L. Rambursari de credite pe termen scurt
M. Plati de dobanzi la credite pe termen scurt
N. Dividende
Total plati exclusiv cele aferente exploatarii
O.
(K+L+M+N)
P.

Flux de numerar din activitatea de exploatare


(J-O)

III. FLUX DE LICHIDITATI (CASH FLOW)


Q. Flux de lichiditati net al perioadei (D+P)
R. Disponibil de numerar al lunii precedente
Disponibil de numerar la sfarsitul perioadei
S.
(R+Q) FN An 3 I

106,717

106,717

106,717

106,717

106,717

106,717

106,717

106,717

106,717

106,717

106,717

106,717

106,717

106,717

106,717

106,717

106,717

106,717

106,717

106,717
12/27/2012

106,717

106,717

106,717

106,717

106,717

106,717

106,717

106,717
7/9

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE


AGENTIA DE PLATI PENTRU DEZVOLTARE RURALA SI PESCUIT

Anexa B8

Flux de numerar - previziuni - LEI


Anul 1

OPERATIUNEA/PERIOADA

I.

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

ACTIVITATEA DE INVESTITII SI FINANTARE

A. Total intrari de lichiditati din: (A1+A2+A3+A4)


A1. Aport la capitalul societatii (imprumuturi de la
actionari/asociati)
A2. Vanzari de active, inclusiv TVA
A3. Credite pe termen lung, din care: (A.3.1. +
A.3.2.)
A.3.1. Imprumut - cofinantare la proiect
A.3.2. Alte Credite pe termen mediu si lung,
leasinguri, alte datorii financiare
A4. Ajutor nerambursabil FEADR (inclusiv avans)
Total iesiri de lichiditati prin investitii:
B.
(B1+B2+B3)
B1. Achizitii de active fixe corporale, inclusiv TVA
B2. Achizitii de active fixe necorporale, inclusiv TVA
B3. Cresterea investitiilor in curs
C. Total iesiri de lichiditati prin finantare (C1+C2)
C1. Rambursari de Credite pe termen mediu si lung,
din care: (C.1.1.+ C.1.2.)
C.1.1. Rate la imprumut - cofinantare la proiect
C.1.2. Rate la alte Credite pe termen mediu si
lung, leasinguri, alte datorii financiare
C2. Plati de dobanzi la Credite pe termen mediu si
lung, din care: (C.2.1.+C.2.2.)
C.2.1. La imprumut - cofinantare la proiect
C.2.2. La alte Credite pe termen mediu si lung,
leasinguri, alte datorii financiare
Flux de lichiditati din activitatea de investitii si
D.
finantare (A-B-C)

242,740

229,726

216,713

203,699

190,685

144,596
144,596

144,596
144,596

144,596
144,596

144,596
144,596

144,596
144,596

98,144
98,144

85,131
85,131

72,117
72,117

59,103
59,103

46,090
46,090

-242,740

-229,726

-216,713

-203,699

-190,685

443,592

551,680

535,582

602,529

669,477

443,592

551,680

535,582

602,529

669,477

132,762

140,037

138,954

143,460

147,966

17,078
12,993

20,907
13,759

20,337
13,645

22,709
14,119

25,080
14,594

59,869
18,170
16,347

59,869
18,170
19,028

59,869
18,170
18,629

59,869
18,170
20,289

59,869
18,170
21,949

8,304

8,304

8,304

8,304

8,304

310,830

411,642

396,628

459,069

521,511

56,790
48,835
8,984
16,940

83,511
60,734
10,392
33,170

81,879
58,962
10,183
33,100

99,410
66,332
11,055
44,133

116,941
73,702
11,927
55,166

II. ACTIVITATEA DE EXPLOATARE


E.
F.
G.
H.
I.
I1.
I2.
I3.
I4.
I5.
I6.
I7.
I8.
I9.
J.
K.

L.
M.
N.
O.
P.
III.
Q.
R.
S.

Incasari din activitatea de exploatare, inclusiv TVA


Incasari din activitatea financiara pe termen scurt
Credite pe termen scurt
Total intrari de numerar (E+F+G)
Plati pentru activitatea de exploatare, inclusiv
TVA (dupa caz), din care:
Materii prime si materiale
Alte materiale
Energie si apa
Marfuri
Aferente personalului angajat
Asigurari si protectie sociala
Prestatii externe
Impozite, taxe si varsaminte asimilate
Alte plati aferente exploatarii
Flux brut inainte de plati pentru impozit pe profit
/cifra de afaceri si ajustare TVA (H-I)
Plati/incasari pentru impozite si taxe
(K1-K2+K3)
K1. plati TVA
K2. rambursari TVA
K3. impozit pe profit/cifra de afaceri
Rambursari de credite pe termen scurt
Plati de dobanzi la credite pe termen scurt
Dividende
Total plati, exclusiv cele aferente exploatarii
Flux de numerar din activitatea de exploatare (JO)
FLUX DE LICHIDITATI (CASH FLOW)
Flux de lichiditati net al perioadei (D+P)
Disponibil de numerar al perioadei precedente
Disponibil de numerar la sfarsitul perioadei
(Q+R)

FN An 1-5

56,790

83,511

81,879

99,410

116,941

254,040

328,131

314,749

359,660

404,570

11,300

98,405

98,036

155,961

213,885

106,717

106,717

118,017

216,422

314,458

470,419

106,717

118,017

216,422

314,458

470,419

684,303

12/27/2012

8/9

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE


Anexa B9

AGENTIA DE PLATI PENTRU DEZVOLTARE RURALA SI PESCUIT


INDICATORI FINANCIARI
Anul
Specificatie

Nr.crt.

UM

Total an 1

Total an 2

Total an 3

Total an 4

Total an 5

Valoare
1,652,755

Valoare investitie(Vi)= valoarea totala a proiectului fara TVA

LEI

Veniturile din exploatare (Ve) = veniturile realizate din activitatea


curenta, conform obiectului de activitate al solicitantului.

LEI

394,758

490,946

476,620

536,197

595,775

LEI

177,823

183,690

182,816

186,450

190,084

Cheltuieli de exploatare (Ce)= cheltuielile generate de derularea


activitatii curente

Rata rezultatului din exploatare (rRe) - trebuie sa fie minim 10%

Durata de recuperare a investitiei (Dr) - maxim 12 ani

Rata rentabilitatii capitalului investit (rRc) - trebuie sa fie minim 5%

Rata acoperirii prin fluxul de numerar (RAFN) - trebuie sa fie mai mare
Numeric
sau egal cu 1.2

Rata indatorarii pe termen mediu si lung (rI) - maxim 60%

Rata de actualizare

10

Valoare actualizata neta (VAN) - trebuie sa fie pozitiva

LEI

11

Disponibil de numerar la sfarsitul perioadei - trebuie sa fie pozitiv

LEI

54.95%

62.58%

65.23%

68.09%

10.2759

ANI
%

61.64%

15.37%

19.85%

19.04%

21.76%

24.48%

1.0466

1.4284

1.4524

1.7656

2.1217

49.62%

41.40%

34.09%

26.00%

18.18%

8%
213,641
118,017

216,422

314,458

470,419

684,303

NOTA: Incadrarea indicatorilor in limitele impuse prin program se va analiza din anul al doilea al punerii in functiune a investitiei finantate prin
proiect (An 2 - An 5), cu exceptia proiectelor aferente Masurii 121 pentru care se analizeaza din primul an al punerii in functiune al investitiei (An 1 An 5) (in cazul investitiilor privind infiintarea de plantatii, proiectiile se vor face din anul in care se obtine productie/venituri conform tehnologiilor de
productie si a specificului proiectului)

Indicatori

12/27/2012

9/9

S-ar putea să vă placă și