Sunteți pe pagina 1din 1

MODEL PENTRU SIMULAREA PROBEI DE MATEMATIC DIN CADRUL EVALURII NAIONALE 2013 LA NIVELUL MUNICIPIULUI BUCURETI 01 FEBRUARIE 2013

SUBIECT

Pentru rezolvarea corect a tuturor cerinelor se acord 90 de puncte. Din oficiu se acord 10 puncte. Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul de lucru efectiv este de 2 ore. SUBIECTUL I - Pe foaia de tez scriei numai rezultatele. (30 de puncte) 1. Rezultatul calculului 10 4 : 2 este numrul natural ... . 2. Numrul x este egal cu 36. Jumtatea numrului x este numrul ... . 3. Lungimea diagonalei unui ptrat este egal cu 16 m. Aria ptratului este egal cu ... m2. 4. Numerele ntregi diferite a i b aparin intervalului [ 2;0 ) . Numrul a + b este egal cu ... . 5. Numrul muchiilor unui cub este egal cu ... . 6. Perimetrul unui triunghi echilateral este egal cu 18 cm. Lungimea unei laturi a triunghiului este egal cu ... cm. SUBIECTUL al II-lea - Pe foaia de tez scriei rezolvrile complete. (30 de puncte) 1. Desenai, pe foaia de examen, o prism triunghiular regulat ABCABC . 2. La un test, 20% din numrul elevilor unei clase au luat nota 10. Media notelor obinute de ceilali 20 de elevi ai clasei a fost 7,50. a) Artai c numrul elevilor din clas este 25. b) Determinai media tuturor notelor obinute la test de elevii clasei. 3. Artai c numrul a = ( 3,5 1,5 ) ( 3,5 + 1,5) este natural.

5p 5p 5p 5p 5p 5p 5p 5p 5p 5p

1 4 x2 1 , unde x 0; . 2 2 2x x 2 5p 5. Fie n . Determinai numrul natural p care are proprietatea p = 4n ( n 1) + 1 . 5p 4. Simplificai raportul SUBIECTUL al III-lea - Pe foaia de examen scriei rezolvrile complete. (30 de puncte) 1. Se consider cubul ABCDABC D . Se tie c AB = 8 cm. a) Artai c dreapta AD este paralel cu planul ( BCC ) . b) Calculai suma lungimilor muchiilor tetraedrului ACB D . c) Determinai msura unghiului dreptelor AC i BD . d) Dac M este mijlocul segmentului [ AC ] i N este mijlocul segmentului [ BC ] , calculai lungimea segmentului [ MN ] .

5p 5p 5p 5p

2. n figura alturat, segmentul [ SO ] reprezint un stlp de telegraf cu nlimea de 12 m aezat perpendicular pe sol, iar dreapta r reprezint un ru. Distana de la punctul O la dreapta r este de 9 m. n punctul P de pe sol, situat la distana ( x + 1) m fa de S i la distana ( x 7 ) m fa de O, x > 7 , se afl un porumbel. 5p a) Artai c x = 12 . 5p b) Porumbelul zboar pn n punctul S, apoi zboar n continuare pn la ru pe drumul cel mai scurt posibil. Determinai lungimea total a drumului parcurs de porumbel.