CUPRINS

I. GENERALITĂŢI………………………………………………………….… 2 1. Cerinţele pomilor faţă de condiţiile de mediu…………………………...2 1.1. Cerinţele faţă de lumină………………………………………………….… 2 1.2. Cerinţele faţă de căldură………………………………………………….…..2 1.3. Cerinţele faţă de apă……………………………………………………..… 3 1.4. Cerinţele faţă de aer………………………………………………………..…4 1.5. Cerinţele faţă de sol……………………………………………………….…..4 2. Organele pomilor şi funcţiile acestora………………………………….….6 2.1 Rădăcina…………………………………………………………………….….6 2.2. Tulpina……………………………………………………………………….…7 2.3. Frunza……………………………………………………………………….…9 2.4. Muguri – Floarea – Fructul ………………………………………………...9 II. ÎNFIINŢAREA PLANTAŢIILOR……………………………………………10 1. Alegerea şi pregătirea terenului…………………………………………..10 1.1. Alegerea terenului………………………………………………………………10 1.2. Zonarea speciilor pomicole……………………………………………………11 1.3. Pregătirea terenului……………………………………………………………..12 1.4. Parcelarea terenului…………………………………………………………….13 2. Plantarea pomilor………………………………………………………….19 2.1. Epoca de plantare………………………………………………………………19 2.2. Executarea gropilor …………………………………………………………....20 2.3. Pregătirea materialului săditor………………………………………………...20 2.4 Tehnica de plantare……………………………………………………………. 20 III. LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE A POMILOR ŞI ARBUŞTILOR FRUCTIFERI……………………………………………………………….23

1. Lucrări de întreţinere…………………………………………………………23 1.1 Lucrări de întreţinere a solului în livezi………………………………………..23 1.2. Combaterea brumelor şi îngheţurilor târzii…………………………………..24 1.3. Combaterea buruienilor cu ajutorul erbicidelor……………………………..25 2. Lucrări de întreţinere a pomilor şi arbuştilor fructiferi…………………26 2.1. Combaterea bolilor şi dăunătorilor…………………………………………...26 2.2. Complexe de tratamente fitosanitare la pomi şi arbuşti fructiferi…………27 2.3. Calculul volumului de soluţie pentru tratamente fitosanitare………………45 3. Fertilizarea plantaţiilor pomicole…………………………………………...46 3.1. Îngrăşămintele organice……………………………………………………… 46 3.2. Îngrăşăminte chimice…………………………………………………………. 47 3.3. Reguli generale ……………………………………………………………….. 49 3.4. Epoca de aplicare a îngrăşămintelor……………………………………….. 49 3.5. Metode şi locul de aplicare al îngrăşămintelor…………………………….. 49 4. Irigarea livezilor……………………………………………………………….50 5. Tăierea pomilor………………………………………………………………. 52

5.1. Epocile de aplicare a tăierilor la pomi………………………………………52 5.2. Operaţii tehnice folosite la conducerea creşterii şi fructificării pomilor… 52 5.3. Sisteme de coroană pentru livezi intensive…………………………………54 5.4. Sisteme de coroană pentru livezi superintensive…………………………..55 5.5 Schiţe pentru tăieri de formare, întreţinere, fructificare la pomi şi arbuşti fructiferi............................................................................................................... 57 6. Soiuri propuse ………………………………………………………………...70 6.1. Soiuri propuse pentru cultura măr……………………………………….…… 70 6.2. Soiuri propuse pentru cultura păr……………………...…………………… 70 6.3. Soiuri propuse pentru cultura prun………………………………..………… 70 6.4. Soiuri propuse pentru cultura nuc……………………………………..……. 71 6.5. Soiuri propuse pentru cultura cais……………………………………..……. 71 6.6. Soiuri propuse pentru cultura cireş……………………………………….…. 71 6.7.Soiuri propuse pentru cultura gutui……………………………………….… ….72 6.8.Soiuri propuse pentru cultura piersic…………………………………… ……...73 6.9. Soiuri propuse pentru cultura vişin………………………………………….. . .74 6.10. Soiuri propuse pentru cultura cătină…………………………………….……75 6.11. Soiuri propuse pentru cultura alun…………………………………….…… 76 6.11 Soiuri propuse pentru cultura arbuştilor fructiferi……………………..…… 76 6.12. Soiuri propuse pentru cultura zmeur……………………………………...… 77 6.13. Soiuri propuse pentru cultura mur……………………………………….…. 78 7.Staţiuni pomicole........................................................................................79 IV. RECOLTAREA, CONDIŢIONAREA ŞI PĂSTRAREA FRUCTELOR ......81 1. Recoltarea fructelor………………………………………………………… 81 1.1. Evaluarea producţiei de fructe………………………………………………..81 1.2.Stabilirea momentului optim de recoltare…………………………………….81 1. 3. Perioada de recoltare a fructelor…………………………………………….82 1.4. Metode de recoltare...................................................................................83 2.Condiţionarea şi păstrarea fructelor……………………………………….84 2.1. Sortarea fructelor……………………………………………………………....84 2.2. Păstrarea fructelor……………………………………………………………..85 V. CALCULE ECONOMICE PENTRU ÎNFIINTAREA UNUI HA DE POMI ŞI ARBUŞTI FRUCTIFERI…………………………………………………………...….90 1. Antemăsurătoare şi deviz pentru pregătirea terenului în vederea înfiinţării unei plantatii…………………………………………………………………............91 1.1.Antemăsurătoare – Deviz nr. 1 Pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului în vederea înfiinţării unei plantaţii de măr pe o suprafaţă de 1 ha…………………………………… 91 1.2.Antemăsurătoare – Deviz nr.1 Pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului în vederea înfiinţării unei plantaţii de păr de tip intensiv…………………………………….. 93 1.3. Antemăsurătoare – Deviz nr. 1 Pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului în vederea înfiinţării unei plantaţii de prun………………………………………………………95 1.4. ANTEMĂSURĂTOARE –DEVIZ NR.1. Pentru executarea lucrărilor de pregătirea terenurilor şi înfiinţarea

unei plantaţii de nuc cu desimea de 208 pomi la hectar ………………………….97 1.5.Antemăsurătoare – Deviz nr.1 Pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului în vederea înfiinţării unei plantaţii de gutui de tip intensiv…………………………………. 100 1.6.Antemăsurătoare-Deviz nr.1 Pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului în vederea înfiinţării unei plantaţii de cais………………………………………………………102 1.7.Antemăsurătoare-Deviz nr.1 Pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului în vederea înfiinţării unei plantaţii de piersic……………………………………………….… 104 1.8. Antemăsurătoare – Deviz nr. 1 Pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului în vederea înfiinţării unei plantaţii de visin ………………………………………………….…106 1.9. Antemăsurătoare-Deviz nr.1 Pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului în vederea înfiinţării unei plantaţii de cires…………………………………………………......108 1.10. Antemăsurătoare – Deviz nr.1 Pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului pentru înfiinţarea unei plantaţii de alun cu desimea de 580 plante/ha…………110 1.11. Antemăsurătoare – Deviz nr.1 Pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului pentru înfiinţarea unei plantaţii de cătină albă cu desimea de 3333 plante/ha………..112 1.12. Antemăsurătoare – Deviz nr.1 Pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului pentru înfiinţarea unei plantaţii de arbuşti cu desimea de 4000 tufe/ha……………… 114 1.13.Antemăsurătoare – Deviz nr. 1 Pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului în vederea înfiinţării unei plantaţii de zmeur ………………………………………………… 116 1.14. Antemăsurătoare – Deviz nr.1 Pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului pentru înfiinţarea unei plantaţii de mur cu desimea de 2667 plante/ha……………… 118 2. Antemasuratoare si deviz pentru executarea lucrarilor de infiintare a unei plantatii………………………………………………………….120 2.1.Antemăsurătoare – Deviz nr.2 Pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii intensive de măr având următoarele caracteristici :………………………………………. 120 2.2.Antemăsurătoare – Deviz nr.2

Pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii de păr cu următoarele caracteristici:……………………………………

122

2.3.Antemăsurătoare – Deviz nr.2 Pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii de prun cu distanţa de plantare de 5 x 4 m şi desimea de 500 pomi la hectar…………..................................................................................................125

2.4.Antemăsurătoare – Deviz nr.2 Pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii de

gutui cu următoarele caracteristici:…………………………………….....127
2.5.Antemăsurătoare-Deviz nr.2 Pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii de cais cu desimea de 334 pomi/ha.................................................................130 2.6. Antemăsurătoare-Deviz nr.2 Pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii de piersic cu desimea de 635 pomi/ha...........................................................132 2.7.Antemăsurătoare – Deviz nr.2 Pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii de visin cu distanţa de plantare de 4,5 m şi desimea de 560 pomi la hectar……………..135 2.8.Antemăsurătoare-Deviz nr.2 Pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii de cires cu desimea de 430 pomi/ha...............................................................................137 2.9.Antemăsurătoare – Deviz nr.2 Pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii de alun cu 580 plante/ha, desime care se va asigura folosind la plantare distanţa de 5,00 m între rânduri şi 3,50 m pe rând şi lucrările de întreţinere în anul…………………………………………………………………139 2.10.Antemăsurătoare – Deviz nr.2 Pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii de cătină albă cu 3333 tufe/ha, desime care se va asigura folosind la plantare distanţa de 3 m între rânduri şi 1,50 m pe rând şi lucrările de întreţinere în anul I…………………………………………………….142 2.11.Antemăsurătoare – Deviz nr.2 Pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii de arbuşti cu 4000 tufe/ha, desime care se va asigura folosind la plantare distanţa de 2,50 m între rânduri şi 1,00 m pe rând şi lucrările de întreţinere în anul I………………144 2.12.Antemăsurătoare – Deviz nr.2 Pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii de zmeur cu 8000 drajoni/ ha desime (care se va asigura folosind la plantare distanţa de 2,50 m între rânduri şi 0,50 m pe rând )şi lucrările de întreţinere în anul I……………………………………………………………….147 2.13.Antemăsurătoare – Deviz nr.2 Pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii de mur cu 2667 plante/ha, desime care se va asigura folosind la plantare distanţa de 2,50 m între rânduri şi 1,50 m pe rând şi lucrările de întreţinere în anul I………………149

3. Antemăsurătoare şi deviz pentru executarea lucrărilor de întreţinere…………………………………………………………………......151
3.1.1.Antemăsurătoare – Deviz nr.3 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul I a plantaţiei de măr cu desimea de 1250 pomi la hectar………………………………………151 3.1.2.Antemăsurătoare – Deviz nr.4 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii de măr cu desimea de 1250 pomi la hectar………………………………………153 3.1.3.Antemăsurătoare – Deviz nr.5

Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul III a unei plantaţii de măr cu desimea de 1250 pomi la hectar………………………………………156 3.2.1.Antemăsurătoare – Deviz nr.3 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul I a unei plantaţii de păr cu desimea de 834 pomi /ha……………………………………………..158 3.2.2.Antemăsurătoare – Deviz nr.4 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii de păr cu desimea de 834 pomi /ha……………………………………..160 3.2.3.Antemăsurătoare – Deviz nr. 5 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul III a unei plantaţii de păr cu desimea de 834 pomi /ha……………………………………………....162 3.2.4.Antemăsurătoare – Deviz nr. 6 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul IV a unei plantaţii de par cu desimea de 834 pomi /ha……………………………………………….164 3.3.1.Antemăsurătoare – Deviz nr.3 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul I a plantaţiei de prun cu desimea de 500 pomi la hectar……………….167 3.3.2.Antemăsurătoare – Deviz nr.4 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii de prun cu desimea de 500 pomi la hectar……………………………………….169 3.3.3.Antemăsurătoare – Deviz nr.5 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul III a unei plantaţii de prun cu desimea de 500 pomi la hectar…………………..…171 3.3.4.Antemăsurătoare – Deviz nr.6 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul IV a unei plantaţii de prun cu desimea de 500 pomi la hectar……………………………………….173 3.3.5.Antemăsurătoare – Deviz nr.7 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul V a unei plantaţii de prun cu desimea de 500 pomi la hectar……………………………………....175 3.4.1.Antemăsurătoare –Deviz nr.2 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul I a unei plantaţii de nuc cu desimea de 208 pomi/ha……………………………………………….177 3.4.2.Antemăsurătoare – Deviz nr.3 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii de nuc cu desimea de 208 pomi/ha……………………………………………….179 3.4.3.Antemăsurătoare - Deviz nr. 4 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul III a unei plantaţii de nuc cu desimea de 208 pomi/ha ………………………………………………181 3.4.4.Antemăsurătoare - Deviz nr. 5 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul IV aunei plantaţii de nuc cu desimea de 208 pomi/ha ………………………………………………183 3.4.5.Antemăsurătoare - Deviz nr. 6 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul VI a unei plantaţii de nuc cu desimea de 208 pomi/ha ………………………………………………185 3.4.6.Antemăsurătoare - Deviz nr. 7 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul VI a unei plantaţii

de nuc cu desimea de 208 pomi/ha ………………………………………………187 3.4.7.Antemăsurătoare - Deviz nr. 8 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul VII a unei plantaţii de nuc cu desimea de 208 pomi/ha ………………………………………………189 3.4.8.Antemăsurătoare - Deviz nr. 9 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul VIII a unei plantaţii de nuc cu desimea de 208 pomi/ha ………………………………………………191 3.4.9.Antemăsurătoare - Deviz nr. 10 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul IX a unei plantaţii de nuc cu desimea de 208 pomi/ha ………………………………………………193 3.5.1.Antemăsurătoare – Deviz nr.3 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul I a unei plantaţii de gutui cu desimea de 800 pomi /ha……………………………………………..195 3.5.2.Antemăsurătoare – Deviz nr.4 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii de gutui cu desimea de 800 pomi /ha………………………………………..……197 3.5.3.Antemăsurătoare – Deviz nr. 5 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul III a unei plantaţii de gutui cu desimea de 800 /ha………………………………………………..…199 3.5.4.Antemăsurătoare – Deviz nr. 6 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul IV a unei plantaţii de gutui cu desimea de 800 pomi /ha……………………………………………..201 3.6.1.Antemăsurătoare-Deviz nr.3 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul I a unei plantaţii de cais cu desimea de 334 pomi/ha..................................................................204 3.6.2.Antemăsurătoare-Deviz nr.4 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii de cais cu desimea de 334 pomi/ha..................................................................206 3.6.3.Antemăsurătoare –Deviz nr.5 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul III a unei plantaţii de cais cu desimea de 334 pomi/ha……………………………………………….208 3.6.4.Antemăsurătoare-Deviz nr.6 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul IV a unei plantaţii de cais cu desimea de 334 pomi/ha……………………………………………….210 3.6.5.Antemăsurătoare-Deviz nr.7 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul V a unei plantaţii de cais cu desimea de 334 pomi/ha………………………………………………212 3.7.1.Antemăsurătoare-Deviz nr.3 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul I a unei plantaţii de piersic cu desimea de 635 pomi/ha..........................................................214 3.7.2.Antemăsurătoare-Deviz nr.4 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii de piersic cu desimea de 635 pomi/ha..............................................................216 3.7.3.Antemăsurătoare –Deviz nr.5 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul III a unei plantaţii de piersic cu desimea de 635 pomi/ha…………………………………………..219

3.8.1.Antemăsurătoare – Deviz nr.3 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul I a plantaţiei de vişin cu desimea de 560 pomi la hectar………………………………………221 3.8.2.Antemăsurătoare – Deviz nr.4 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii de vişin cu desimea de 560 pomi la hectar……………………………………….223 3.8.3.Antemăsurătoare – Deviz nr.5 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul III a unei plantaţii de vişin cu desimea de 560 pomi la hectar………………………………………225 3.8.4.Antemăsurătoare – Deviz nr.6 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul IV a unei plantaţii de vişin cu desimea de 560 pomi la hectar……………………………………….227 3.9.1.Antemăsurătoare-Deviz nr.3 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul I a unei plantaţii de cireş cu desimea de 430 pomi/ha.................................................................229 3.9.2.Antemăsurătoare-Deviz nr.4 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii de cireş cu desimea de 430 pomi/ha................................................................231 3.9.3.Antemăsurătoare –Deviz nr.5 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul III a unei plantaţii de cireş cu desimea de 430 pomi/ha…………………………..………………….234 3.9.4.Antemăsurătoare-Deviz nr.6 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul IV a unei plantaţii de cireş cu desimea de 430 pomi/ha…………………………..………………….236 3.9.5.Antemăsurătoare-Deviz nr.7 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul V a unei plantaţii de cireş cu desimea de 430 pomi/ha……………………………………………..238 3.10.1.Antemăsurătoare – Deviz nr.3 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii de alun cu desimea de 580 plante/ha……………………………………………..241 3.10.2.Antemăsurătoare – Deviz nr.4 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul III a unei plantaţii de alun cu desimea de 580 plante/ha………………………………………….....243 3.10.3.Antemăsurătoare – Deviz nr.5 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul IV a unei plantaţii de alun cu desimea de 580 plante/ha………………………………………….….244 3.10.4.Antemăsurătoare – Deviz nr.6 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul V a unei plantaţii de alun cu desimea de 580 plante/ha…………………………………………...…246 3.10.5.Antemăsurătoare – Deviz nr.7 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul VI a unei plantaţii de alun cu desimea de 580 plante/ha………………………………………...……248 3.10.6.Antemăsurătoare – Deviz nr.8 Pentru executarea lucrărilor de exploatare a unei plantaţii de alun……….……250 3.11.1.Antemăsurătoare – Deviz nr.3 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii

275 3.271 Varianta I 3.267 3......282 .4/b Pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a sistemului de susţinere cu spalieri beton armat la o plantaţie de mur fără spini……………………....13.2/b...2/b.Antemăsurătoare – Deviz nr...1...1.….13...Antemăsurătoare – Deviz nr..2/a Antemăsurătoare – Deviz nr..3 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii de mur cu desimea de 2667 plante/ha……………………………………………..13.12..…255 3..….4...….3....281 4.. Pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a sistemului de susţinere cu bulumaci din lemn CR esenţă tare la o plantaţie de cătină……………….278 4..3 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţiei de zmeur………………………………………………………….252 3........Antemăsurătoare – Deviz nr.....11...259 3...14.13....Antemăsurătoare – Deviz nr..5 Pentru executarea lucrărilor de exploatare a unei plantaţii de mur fără spini…………………………………………………………………......3.Centralizatorul materialelor principale şi al costurilor la măr………….4..Antemăsurătoare – Deviz nr.a Pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a sistemului de susţinere cu bulumaci din lemn CR esenţă tare la o plantaţie de mur fără spini……….2.. CENTRALIZATORUL MATERIALELOR PRINCIPALELOR PENTRU REALIZAREA UNEI PLANTATII……………………………….5 Pentru executarea lucrărilor de exploatare a unei plantaţii de zmeur…………269 3.... Centralizatorul materialelor principale la prun……….2.257 3...Antemăsurătoare – Deviz nr.4/a Pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a sistemului de susţinere cu bulumaci din lemn la o plantaţie de zmeur……………………………………...265 Varianta II 3...…280 4.Antemăsurătoare – Deviz nr....11.4 Pentru executarea lucrărilor de exploatare a unei plantaţii de arbuşti fructiferi………………………………………………………………...1.3.3...14...280 4...5 Pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a sistemului de susţinere cu spalieri la o plantaţie de cătină albă……………………………………….3 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii de arbuşti fructiferi cu desimea de 4000 tufe/ha…………………….. Centralizatorul materialelor principale la păr…………..2/b Pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a sistemului de susţinere cu spalieri de beton armat la o plantaţie de zmeur………………………………...2.Antemăsurătoare – Deviz nr.....………263 Varianta I 3...14..273 Varianta II 3.14..…………..Antemăsurătoare – Deviz nr.. Antemăsurătoare – Deviz nr......1..Antemăsurătoare – Deviz nr.12..………261 3.de cătină albă cu desimea de 3333 tufe/ha…………………………….........2/a.

2..4..... 310 6....................Centralizatorul costurilor directe de investiţii la cătină……………………........14.......285 4.309 6..309 6..13...2..314 6......12... ...306 5....4.......297 5.3.9... Deviz general pentru un ha de plantaţie de vişin…………………………..........299 5.303 5.…….7.............. Deviz general pentru un ha de plantaţie de mar…………………………...300 5..Deviz general pentru un ha de plantaţie de zmeur…………………………314 6. Centralizatorul costurilor directe de investiţii la măr………………………................Centralizatorul costurilor directe de investiţii la piersic………………....312 6...3....Deviz general pentru un ha de plantaţie de mur……………………………315 .. Centralizatorul materialelor principale la vişin………..305 5.313 6....294 4........302 5....311 6....…...9.. Deviz general pentru un ha de plantaţie de gutui……………………………311 6....301 5.....9.….................4....6....1.Centralizatorul costurilor directe de investiţii la alun…………..Centralizatorul costurilor directe de investiţii la nuc………………………..Deviz general pentru un ha de plantaţie de alun……………………………313 6.............Deviz general pentru un ha de plantaţie de arbuşti fructiferi………………314 6..………….........Centralizatorul costurilor directe de investiţii la cais………………...13.Centralizatorul materialelor principale la gutui……..............310 6.291 4.Deviz general pentru un ha de plantaţie de cătină………………………….........6.…….........288 4......Centralizatorul costurilor directe de investiţii la zmeur……………………....283 4...……………………....10..308 6....292 4.....309 6...1... Deviz general pentru un ha de plantaţie de par………………………..Centralizatorul volumelor de lucrări şi a costurilor directe de investiţii la arbustii fructiferi………………….......5. Deviz general pentru un ha de plantaţie de cireş………………………….... Deviz general pentru un ha de plantaţie de piersic…………………………....Centralizatorul materialelor principale la mur…………………………….........289 4.298 5...Centralizatorul costurilor directe de investiţii la gutui…………………….12... Centralizatorul materialelor principale şi costurile lor pentru o exploataţie de zmeur cu suprafaţa de 1 ha…........ Centralizatorul materialelor principale la piersic….. Centralizatorul costurilor directe de investiţii la prun………………...........Centralizatorul materialelor principale la nuc………......287 4................................... Deviz general pentru un ha de plantaţie de prun……………………... Centralizatorul materialelor principale la arbusti fructiferi………….......312 6.8..... Centralizatorul materialelor principale la cireş……….........6.8..C entralizatorul costurilor directe de investiţii la păr………………….....4........11.........CENTRALIZATORUL COSTURILOR DIRECTE DE INVESTITII PENTRU UN HA DE PLANTATIE……………..8......10......Centralizatorul costurilor directe de investiţii la mur……………………….12......………….....14......11...286 4...297 5..... Deviz general pentru un ha de plantaţie de nuc……………………………............. Centralizatorul materialelor principale la alun………......307 5.....10. Centralizatorul materialelor principale la cais…………......5.7.5...........295 5... Centralizatorul materialelor principale la cătină…….........................7.293 4.. Deviz general pentru un ha de plantaţie de cais……………………………............11........ Deviz general pentru un ha de plantatie…………………………..304 5...........

Valoarea producţiei marfă la cultura piersic (V.……….9.……..)…………………………. Indicatori de eficienţă economică la arbuştii fructiferi……………..336 9.9.6.8.10. Valoarea producţiei globale la cultura gutui………………………………….)………………………. Valoarea producţiei marfă la cultura păr (V.)……………………….)…………….322 7. Indicatori de eficienţă economică la vişin…………………………………….)………………….P.…………334 9.…… 335 9.M.324 8.M..338 9. Valoarea producţiei marfă la cultura cătină (V. Valoarea productţei marfă la cultura gutui (V.6.Valoarea producţiei globale la cultura vişin……………………………….Valoarea producţiei globale la cultura cătină…………………………..P.G. Valoarea producţiei globale (V.………. Valoarea producţiei globale la cultura măr………………………………. Valoarea producţiei globale la cultura piersic………………………….M.M.10.)…………………….Valoarea producţiei globale la cultura alun…………………………………. Valoarea producţiei marfă la cultura nuc (V.P. Valoarea producţiei marfă la cultura măr (V.…327 8.12.)…………………….334 9..)………………………318 7.7.P. Valoarea producţiei marfă la cultura vişin (V. Valoarea producţiei marfă la cultura alun (V..11.……….12.………….14. Indicatori de eficienţă economică la măr………………………….2.325 8. Indicatori de eficienţă economică la alun……………………………………337 9.. Valoarea producţiei marfă la cultura mur (V.P.)……………………. 319 7. Valoarea producţiei marfă la cultura arbuşti fructiferi (V.P...322 8.5.P.P.P.333 9.. Indicatori de eficienţă economică la cais………………………………..4. Valoarea producţiei marfă la cultura zmeur (V.7.….P.4. Indicatori de eficienţă economică la cătină…………………………………337 9.1. Valoarea producţiei globale la cultura nuc………………………………….1.8. 319 7.)……………………….M. 321 7.13.P.4.M..7.Valoarea producţiei globale la cultura cireş…………………………………. Valoarea producţiei globale la cultura prun………………………………….M.)……………………….3.…317 7.…….P.M..……335 9. Indicatori de eficienţă economică la piersic………………………….7.M.333 8..M..328 8.………330 8.5.……………334 9.316 7.Valoarea producţiei globale la cultura zmeur ………………….336 9.……… 320 7.9. Valoarea producţiei marfă la cultura cais (V. Indicatori de eficienţă economică la prun……………………………………. Valoarea producţiei marfă la cultura prun (V.M. Indicatori de eficienţă economică la nuc………………………………. Indicatori de eficienţă economică la zmeur…………………………………339 .M.328 8. Valoarea producţiei marfă la cultura cireş (V.P.5.6.)…………..…315 7.P. Indicatori de eficienta economica………………………………. Valoarea producţiei globale la cultura cais………………………….2.325 8.13.318 7.11.….2.324 8.326 8.12.323 8.)…………………………316 7. Indicatori de eficienţă economică la gutui…………………………………… 335 9.10. Indicatori de eficienţă economică la cireş……………………………………. Valoarea producţiei globale la cultura păr……………………………………323 8.M. Indicatori de eficienţă economică la păr………………………………………334 9.3..….P.….)…………………….11.13.M.Valoarea producţiei globale la cultura arbuşti fructiferi…………….8..327 8.Valoarea producţiei globale la cultura mur……………………………….323 8.1.336 9.3.) ……………………………………….…316 7.………317 7.14.

………….342 10..10.2.. Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura gutui…………………………...13.….. Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura păr……………………………341 10.339 10.………… 341 10. Indicatori de eficienţă economică la mur………………………. Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura cireş………………………. Grafic de esalonare a investitiilor la cultura vişin………………………….….347 10.…345 10. Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura măr……………….11. Grafic de eşalonare a investiţiilor…………………………………...…. Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura cais……………………….6.4.………….351 .1...……….…346 10.. Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura alun…………………….………...14.348 10.9.346 10.3.350 10.9.340 10. Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura cătină…………………. Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura zmeur…………………. Grafic de eşalonare a investitţilor la cultura arbuştii fructiferi………. 344 10. Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura piersic…………………….5...343 10.340 10.12. Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura mur………………………….14.7.…. Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura prun……………….349 10.. Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura nuc…………………...8.

PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CONSULTANŢĂ AGRICOLĂ PROIECT TIP Pomi şi arbuşti fructiferi 2006 .MINISTERUL AGRICULTURII.

prezenţa sau absenţa rodului. temperatura. Cerinţele pomilor faţă de condiţiile de mediu Cerinţele pomilor şi arbuştilor fructiferi faţă de factorii de mediu variază foarte mult în raport cu specia. agrotehnica aplicată etc. piersicul. care condiţionează desfăşurarea proceselor de asimilaţie. Cei mai pretenţioşi faţă de căldură sunt în ordine descrescândă migdalul. viaţa latentă a pomilor în timpul repausului de iarnă. Rezistenţa la ger a pomilor depinde de însuşirile ereditare ale genotipului. GENERALITĂŢI 1. Cerinţele speciilor pomicole faţă de lumină sunt diferite. în raport cu punctele cardinale. cireşul şi caisul. Mai puţin pretenţioşi sunt arbuştii fructiferi: zmeurul. Lumina. caisul. Nevoile de căldură ale pomilor şi arbuştilor fructiferi sunt foarte variate.1. coacăzul. cireşul. Îngheţurile timpurii din toamnă provoacă căderea prematură a frunzelor şi degerarea vârfurilor lăstarilor. deoarece în prezenţa ei. respiraţie şi transpiraţie. şi mărul. . împiedicând maturarea ţesuturilor şi pregătirea pomilor pentru iarnă. suficientă pentru cerinţele tuturor speciilor pomicole cultivate. 1. Mărul. cu condiţia asigurării unor condiţii tehnologice optime. vişinul.etc. portaltoi. Cerinţele faţă de căldură. postmaturaţia seminţelor. iar în urmă se plasează căpşunul. apă. . de vârsta pomilor. Rolul luminii în viaţa pomilor este foarte important. parcurgerea fenofazelor. şi vişinul ocupă o poziţie intermediară între primele două grupe.2. Mai puţin pretenţioşi sunt: părul. Cei mai pretenţioşi faţă de lumină sunt : nucul. vârsta pomilor. Capacitatea de rezistenţă la ger a speciilor pomicole este redată în tabelul următor: 2 . prunul european. Lumina condiţionează viteza de creştere şi de formare a organelor aeriene ale plantei. faza de vegetaţie sau repaus. castanul şi nucul. prunul. care cuprind proprietăţile fizico-chimice ale solului. Factorii ecologici cu efect direct asupra creşterii şi fructificării sunt grupaţi in mai multe categorii: .factori biotici. alunul.factori climatici: lumina. Cerinţele faţă de lumină. influenţează respiraţia şi transpiraţia frunzelor şi determină direcţia de creştere a lăstarilor. pentru ţara noastră.factori organici. măsurată sub aspectul intensităţii (număr de lucşi) cât şi a duratei acesteia (număr de ore de strălucire a soarelui ) este. a desimii şi formei coroanei etc. soiul şi portaltoiul. . Cunoaşterea cerinţelor speciilor şi soiurilor de pomi şi de arbuşti fructiferi faţă de lumină este necesară la amplasarea lor pe terenurile în pantă. agrişul şi zmeurul. faza de vegetaţie. coacăzul şi agrişul. apa şi aerul. 1. are loc procesul de fotosinteză. părul. la stabilirea distanţelor optime de plantare. Cunoaşterea comportării speciilor şi soiurilor de pomi şi arbuşti fructiferi la acţiunea temperaturilor scăzute are o mare importanţă pentru procesul de producţie pomicolă din zona temperată. Creşterea şi fructificarea pomilor au loc sub influenţa a două categorii de factori: ereditari şi ecologici. gradul de asigurare al acestuia cu substatanţe nutritive. Căldura este un factor de vegetaţie deosebit de important. piersicul şi apoi gutuiul.factori edafici ( pedologici ). aer şi activitatea microbiologică .CAPITOLUL I.

Necesităţile faţă de apă variază în funcţie de vârsta pomului.1…-3.9 -1. Totuşi.8…-4. Cele mai mari cerinţe faţă de apă (peste 700 mm precipitaţii anual) le au arbuştii fructiferi.1…-3.9 -1.7…-3.1…-2.2 -0.3.2 -0. şi prunul. care necesită peste 650-700 mm precipitaţii anual.1 -1. Cerinţele faţă de apă.2 -1. pomii îmbătrânesc prematur. Pe locul al doilea se plasează gutuiul.1 -1.6…-3.5 1. alunul. de cantitatea precipitaţiilor atmosferice. În consecinţă. ramuri şi rădăcini şi de circa 85% în fructe.2 -1. panta terenului. intensitatea luminii.1…-2.7…-4.1 -0. Insuficienţa apei din sol reduce creşterea lăstarilor.1…-4. pomii rezistă la insuficienţa umidităţii mai mult şi vreme mai îndelungată decât culturile agricole.1…-2. caisul şi migdalul.6…-3. în condiţii de secetă puternică şi persistentă se produce şi la pomi o scădere cantitativă şi calitativă a producţiei. de asemenea în timpul coacerii fructelor şi la căderea frunzelor.2 -1.1…-4. mărul. mărimea şi calitatea fructelor şi scurtează durata de viaţă a rădăcinilor active sau frânează creşterea de toamnă a acestora. Apa intră în compoziţia tuturor organelor.1 -0. în timpul creşterii intense a lăstarilor şi a fructelor nevoia de apă este cea mai mare.7…-3. Rezistenţa la secetă a pomilor este destul de ridicată.7…-3.2 -1. iar durata lor de viaţă este scurtată.7…-4. mărimea recoltelor şi alţi factori. Dimpotrivă. şi vişinul dau rezultate bune în centre cu peste 600 mm precipitaţii anual. nevoia de apă a pomilor este în general. Părul. regularitatea producţiei şi mărimea recoltelor nu mai sunt asigurate. Limitele de rezistenţă în acest stadiu fenologic se redau în tabelul următor: Limitele de rezistenţă la ger a pomilor în primele faze de vegetaţie la câteva specii pomicole Specia Butoni florali ºC Inflorit ºC Fructe mici ºC Măr Păr Piersic Cireş Prun Cais -2. datorită sistemului radicular foarte dezvoltat. uneori şi compromiterea totală a acesteia sau chiar uscarea în masă a plantelor. de concentraţia soluţiilor nutritive din sol.8 -1.9 -1. În prima jumătate a perioadei de vegetaţie. dezvoltarea frunzelor. vigoarea pomilor scade.2 -1. cireşul. 3 .0…-1. mai mare decât spre sfârşitul verii şi toamna. În timpul înfloritului pomii au nevoie de mai puţină apă. nucul. Cu toate că cerinţele lor faţă de umiditate sunt mai ridicate decât la cele mai multe culturi agricole. dimensiunile coroanei şi a sistemului radicular. viteza vântului.6…-2.7…-2.9 -1. Se cunoaşte că apa ca factor de vegetaţie are rol hotărâtor în viaţa pomilor. Exigenţe mai mici faţă de apă (peste 500 mm anual ) au piersicul.Specia Măr Păr Gutui Prun Cais Temperaturile minime de rezistenţă la ger a pomilor ºC Specia -35…-36 Piersic -32…-33 Cireş -28…-30 Vişin -30…-32 Căpşun -26…-28 Smochin ºC -24…-26 -29…-32 -30…-32 -22…-24 -16 Ingheţurile de primăvară pot provoca pagube importante atunci când mugurii floriferi au ajuns într-un anumit stadiu în care devin sensibili.7 -1. de structura şi de umiditatea solului. în proporţie de până la 75% în frunze.

sunt lipsite de structură. coacăzul negru. piersicul. În zonele cu viituri puternice are loc căderea masivă a fructelor. Cerinţele faţă de aer. În plantaţiile de pomi şi mai ales în coroanele pomilor. În plus. aerul are un rol important. pot înmagazina şi păstra apa . întrucât duce la înrăutăţirea aeraţiei în sol. cu un conţinut de 0. mai ales prin bioxidul de carbon. Dintre însuşirile fizice ale solului de primă importanţă sunt:textura. asigurând producţii mari şi constante de la an la an (solurile nisipoase din Oltenia şi nord-vestul ţării) În general aceste soluri necesită aplicarea frecventă a îngrăşămintelor organice. aflat în mişcare. în perioadele cu arşiţe mari de vară produc adieri răcoritoare. iar rădăcinile pomilor cresc mai slab şi în consecinţă pomii rodesc mai puţin. În zilele cu vânt. Cerinţele faţă de sol. este necesar să se menţină o mişcare permanentă a aerului. din regiunile mai ploioase. se încălzesc uşor şi pierd uşor apa prin evapotranspiraţie şi infiltraţie.4.Excesul de umiditate în sol şi atmosferă nu este favorabil.6 -1% humus şi peste 5% argilă. unde mişcarea aerului se face destul de uşor. este defavorabilă pomilor. de soi. Solurile nisipoase au în general o fertilitate naturală redusă. Solurile lutoase sunt cele mai potrivite pentru cultura pomilor şi arbuştilor. În viaţa pomilor. Astfel se explică de ce în aceste locuri. pentru a preveni excesul de umiditate atmosferică. structura şi adâncimea apei freatice. grosimea stratului penetrabil pentru rădăcini. bolile criptogamice atacă mai puternic. depinde de însuşirile fizico-chimice şi biologice ale lui. Din acest punct de vedere. determinând încetinirea activităţii normale a rădăcinilor pomilor. Mai puţin favorabile sunt depresiunile şi locurile joase închise. Aerul uscat influenţează negativ pomii prin aceea că provoacă pierderea apei din ţesuturi şi mai ales din sol. hidratarea ţesuturilor. în timpul îngheţurilor împrăştie aerul răcit şi micşorează efectul lui dăunător. respectiv potenţialul de producţie pe care îl posedă. prunul. 4 . În regiunile cu precipitaţii normale şi cu pânza freatică la adâncimi nu prea mari. folosit în asimilaţie şi prin oxigenul necesar pentru respiraţia organelor aeriene şi a celor subterane. aerul uscat. slab humifere. mai ales când acesta este uscat. produce uscarea secreţiei de pe stigmate şi deci defavorizează polenizarea. provoacă scăderea concentraţiei de zahăr în fructe şi chiar alterarea lor prematură. ca şi a celorlalte plante. După textură solurile pot fi clasificate în următoarele grupe mari: soluri nisipoase.5-4 m. sunt bine aerate. la cea mai mică adiere de vânt. pentru că aici are loc o mişcare a maselor de aer chiar în absenţa vântului. este dereglată absorbţia apei. se încălzesc uşor şi conţin suficiente substanţe nutritive. Fertilitatea naturală a unui sol. iar pe nisipurile uscate este obligatorie irigarea culturilor. Mişcarea prea puternică a aerului. După ele vin terenurile plane şi platourile. terenurile în pantă sunt cele mai favorabile. şi portaltoi sunt asigurate. permiţând în acelaşi timp infiltrarea excesului de apă. pe nisipurile semimobile. vişinul. 1. cireşul. Solul este principalul factor de mediu de care depinde producţia de fructe in cazul în care condiţiile cerute de specie. 1. prin faptul că permit o bună dezvoltare a sistemului radicular. părul. au permeabilitate mare pentru apă şi aer. lutoase şi argiloase. 1.5. unde în frecvente cazuri apa se găseşte în deficit. albinele nu părăsesc stupii şi nu se poate realiza polenizarea încrucişată. Vânturile slabe au efect favorabil prin aceea că după ploi usucă repede frunzişul de apă şi împiedică dezvoltarea bolilor criptogamice. reuşesc aproape toate speciile pomicole cultivate în ţara noastră: mărul.

5 5. Cele mai echilibrate creşteri ale pomilor se înregistrează pe soluri cu 2-3% humus. chimice şi prin amendamente. precum şi prezenţa unor săruri nocive mai ales cloruri . zinc.2-8.3 8. Conţinutul în humus influenţează negativ creşterea şi rodirea pomilor atunci când scade sub 2%.5 5.5 6. de regulă mai acide.8-8.Solurile argiloase au un conţinut de argilă de peste 45%.2 8.3 9. Pentru cultura pomilor nu corespund terenurile mlăştinoase.0 5. sunt: favorabile pentru cultura pomilor şi arbuştilor fructiferi.2 8. la alegerea terenurilor pentru plantaţiile pomicole se va avea în vedere ca acestea să fie cât mai corespunzătoare speciei. greu permeabile pentru apă. etc. aşa cum rezultă din tabelul următor: Cerinţele speciilor pomicole faţă de reacţia solului Valoare pH Acid Minim Optim Maxim 4. În zona de stepă. calciu. pietroase şi cele calcaroase cu un conţinut de peste 8 -10% calcar activ. aerate.7-7.2 8. sunt compacte.7 6. corespund pentru pomicultură şi solurile nisipoase dacă subsolul este mai compact şi dispune de surse de apă pentru irigare.2 8.2-8.5 6. brune roşcate de pădure şi aluviunile. ca şi cele cu conţinut prea ridicat de materie organică. cele puternic erodate.7 5. Reacţia solului. bor.5 Specia Măr Păr Cireş Vişin Prun Cais Piersic Nuc Deşi pomii prezintă o mare plasticitate şi rezistenţă la diferite reacţii ale solului. cupru.2-8. soiului şi portaltoiului. sărăturoase.2-8. argilo-iluviale.2-8.0 5. potasiu. cum sunt: brune de pădure. Pentru cultura pomilor o importanţă deosebită o prezintă reacţia solului şi conţinutul în elemente minerale : azot. recolte mici şi nesigure şi prelungirea perioadei de vegetaţie până toamna târziu. solurile slab podzolice.5 6. sunt greu penetrabile pentru rădăcini. Deşi mai bogate în substanţe nutritive. pe lângă cernoziomuri şi aluviuni. De regulă astfel de soluri sunt caracteristice dealurilor subcarpatice. 5 . Ele prezintă multe neajunsuri printre care creşterea slabă a rădăcinilor. fier. sulf.5 6.0 6. Corectarea reacţiei solului se face prin fertilizarea cu îngrăşăminte organice.5 6.2 8. În zonele de silvostepă sunt bune pentru cultura pomilor şi arbuştilor fructiferi cernoziomurile levigate şi aluviunile.0 6. umede şi reci. Printre tipurile de sol din ţara noastră. nu asigură o creştere şi dezvoltare echilibrată a pomilor. ceea ce atrage după sine micşorarea rezistenţei la ger. atunci când şi însuşirile fizice şi hidrofizice sunt favorabile. negre de fâneţe şi altele. magneziu.2-8. Pomii şi arbuştii fructiferi au o toleranţă destul de largă faţă de valoarea pH-ului. fosfor. solurile podzolice. cele situate în zona stejarului şi fagului. Însuşirile chimice ale solului.5 6. necorespunzătoare pentru cultura speciilor pomicole.6 8.5 5. Solurile slab humifere.

trunchiul. h. 6 .ramură de semischelet.2. Organele principale ale unui pom: a.axul coroanei.organe reproductive: florile. f-săgeata. seminţele Fig. cu rol principal în fixarea pomului de sol.coletul. g. 2. c. fructele. . Organele pomilor şi funcţiile acestora Pomicultorul este interesat de cunoaşterea organelor pomilor pentru ca intervenţiile sale asupra acestora să nu se facă la întâmplare ci în cunoştinţă de cauză: toate lucrările agrotehnice pot fi astfel aplicate raţional.rădăcini verticale. conducerea sevei şi depozitarea substanţelor de rezervă. fiind alcătuit din: . având ca efect creşterea şi fructificarea echilibrată a pomilor şi în final obţinerea de producţii mari şi fructe de calitate. Organele pomilor se împart în două categorii: .organe vegetative: rădăcina. b. d. ramurile.1 Rădăcina Sistemul radicular al pomilor altoiţi este constituit de fapt din rădăcinile portaltoiului.rădăcini orizontale.ramură de schelet.rădăcini de schelet puternice. mugurii şi frunzele. tulpina. e.

muguri. reprezentând 58. au culoare albă. Aproape întreaga cantitate de apă şi săruri minerale necesare funcţiilor metabolice este preluată de către pomi prin perişorii absorbanţi. Ramurile de rod la speciile sâmburoase (cais. Pe orizontală.de rod sau fructificare care sunt diferite în funcţie de specie. dar de cele mai multe ori asociaţi pe nod. ramurile mixte sunt lungi de 25-60-70 cm şi poartă pe noduri totdeauna grupuri din 3 muguri care pot fi: toţi florali. de dimensiuni mai mici. Trunchiul este partea aeriană ce se găseşte între nivelul solului ( punctul de altoire sau colet) şi ramificaţiile primului etaj al coroanei.ramuri buchet .vegetative de schelet ( şarpante. 7 . fiind practic vârful de creştere şi dezvoltare al sistemului radicular.2. la un măr în vârstă de 15 ani altoit pe sălbatic. cireş şi vişin) sunt: . Tulpina Tulpina este partea aeriană fiind alcătuită din: trunchi. Ramurile sunt: . udarea etc.6 m. Sunt purtătoare ale perişorilor absorbanţi care sunt practic prelungiri ale celulelor epidermice din zona piliferă.4 mm). depăşind de 2 ori raza proiecţiei coroanei pomilor. rădăcini fibroase sau tranzitorii. aşezaţi fie solitari pe noduri (cireş). La baza ramurii se găsesc 1-2-3 muguri vegetativi slab dezvoltaţi (fig 3) care pot evolua dacă ramura se scurtează. La piersic.ramuri mixte . constituind grupurile de muguri caracteristice prunului.pleată Ramurile mixte poartă un mugur vegetativ normal în vârf. de la trunchi. cu excepţia arbuştilor fructiferi şi a plantelor altoite pe portaltoi cu vigoare redusă. foarte numeroşi. se regenerează permanent. fructe şi seminţe (ca organe reproductive). caisului.2% din masa totală a rădăcinilor. 3. florali şi vegetativi. semişarpante) şi semischelet. prun. 1mm în grosime. Masa mare a rădăcinilor subţiri însă (cu diametrul de 0 . 2). iar lateral muguri florali şi vegetativi. inserate pe rădăcini de semischelet.- rădăcini de semischelet sunt ramificaţii de ordin superior. fertilizarea. De exemplu. ultimile ramificaţii s-au găsit la distanţa de 6 m de trunchiul pomului. dacă se arcuieşte sau dacă se fac operaţii în verde. cel din mijloc vegetativ şi cei laterali florali sau unul lateral floral şi ceilalţi vegetativi. care sunt în directă corelaţie cu perii absorbanţi se află la adâncimea de 18 – 60 cm. 76. Amplasarea în sol a sistemului radicular Este elementul cel mai important pe care cultivatorul trebuie să-l cunoască. 2. cu acelaşi rol ca cele de schelet. ramuri. Pe orizontală. .salbă . rădăcinile pătrund în sol până la adâncimea de 1. frunze (organe vegetative) şi flori.5 mm în lungime. rădăcini absorbante.5 – 2 m. sunt purtătoare de rădăcini absorbante. piersicului (fig. pe această bază urmând a se aplica corect lucrările solului.6% din masa rădăcinilor subţiri se află sub proiecţia coroanei atingând un maximum cantitativ în raza de 1. sunt cele mai tinere.

se degarnisesc total. dacă fructificarea este asigurată de ramurile mixte. pleata nu poate fi regenerată decât rar prin tăieri (fig. motiv pentru care se elimină prin tăiere după prima fructificare. Ramura mixtă la cireş şi vişin. de 1-10 cm lungime. 1-12 cm şi au o durată de viaţă variabilă cu specia şi soiul de la 1-2 ani până la 10-12 ani. Ca atare. ramurile buchet nu pot fi regenerate prin tăieri. foarte rar se pot întâlni în poziţie axilară 1 – 2 muguri vegetativi. chiar după ramificări multiple. constituie îngroşarea bazei inflorescenţei pe care cresc şi se formează fructele iar lateral alături de fructe. numite şi buchete de mai. care conduc la ramuri buchet ramificate (prun. Durata economică a ramurilor buchet la prun şi cais este relativ scurtă. 3-4 ani. smiceaua (ramură) prefloriferă) are 15 -20 cm lungime. cu grupuri de 2-3 muguri de rod la prun şi 5-6-8 la cais. restul mugurilor rămânând vegetativi . nuieluşa – 15 – 30 cm lungime. La piersic sunt în număr restâns de regulă şi o durată de viaţă economică de 1-2 an. iar fructele sunt de calitate mediocră. 8 . Evoluând numai prin mugurele vegetativ. rămânând să evolueze numai prin mugurele terminal. decât 1-2 muguri vegetativi care. constituind baza fructificării. se formează 12 muguri din care iau naştere noi ramuri fructifere. iar lateral numai muguri florali. Ramurile salbă poartă în vârf un mugur vegetativ. ţepuşa . Nu pot fi regenerate prin tăieri. mai rar se întâlnesc axilar şi muguri vegetativi. ramifică puţin sau chiar deloc. Din aceste motive. deoarece în această lună sunt deja conturate morfologic la unele specii. iar axilar în jurul acestuia strâns grupaţi (la cireş. ramurile salbă se suprimă. Sunt foarte subţiri.4). vatra de rod este o formaţiune realizată din ramificarea burselor purtătoare de pinteni şi ţepuşe care se extinde anual şi care trebuie regenerată periodic. înlocuindu-se cu altele nou formate pe ramurile de schelet şi semischelet. Ca şi salba la piersic. În 1-2 ani evoluează în ţepuşă. Prunul şi caisul formează ramuri mixte lungi de 7-20 cm. Durata economică poate fi de 5-7 ani. 4-6 ani. buchetele de mai sunt ramuri foarte scurte. La unele specii pot fi axilari şi câte 1-2 muguri vegetativi. dar alungindu-se an de an provoacă o puternică îndesire a coroanelor. bursa-pungă. neavând nici o rezervă laterală de muguri vegetativi. 5). Evoluează în acest caz numai prin mugurele vegetativ din vârf. vişin. poartă un singure mugur de rod în vârf. lungă de 7-30 cm. În general. 6) pintenul (ramură prefloriferă) are 1-3 cm lungime şi poartă în vârf un singur mugure vegetativ. de obicei în anul următor evoluează în buchete de mai.Ramurile mixte ale piersicului asigură fructe de calitate numai în primul an de formare a lor. o formaţiune de 1-1. în majoritate florali (fig. fără muguri axilari evidenţi. amplasaţi de la vârf către bază. având în plus faţă de aceasta muguri de rod axilari. unde aceste ramuri sunt foarte numeroase. prun şi piersic) sau mai deşiraţi (cais) sau 3-7 muguri florali (fig. Ramurile de rod la speciile seminţoase (fig. are particularitatea că pe nod se formează un singur mugur de obicei floral. mlădiţa are aceleaşi caracteristici ca nuieluşa. motiv pentru care mai sunt denumite punţi de rod. Sunt ramuri de bază pentru fructificarea acestor specii şi asigură fructe de calitate. Sub greutatea frunzelor şi a fructelor se arcuiesc. făcând imposibilă regenerarea. cu mugur florifer (mixt) în vârf. Ele poartă un singur mugur vegetativ în vârf. 3). cais). cu lungimi de 15-60 cm. Ramurile buchet. ramură de rod propriu-zisă.5 cm lungime. poartă muguri vegetativi axilari şi mugur terminal de asemenea vegetativ şi evoluează în nuieluţă sau mlădiţă. chiar mai lungă la unele soiuri. Pleata este o ramură de organizare morfologică identică cu salba şi se întâlneşte la numeroase soiuri de vişin.

alunul şi castanul polenizarea se face cu ajutorul vântului (anemofilă) şi de aceea este foarte important să se aleagă corect soiurile polenizate. proteine). aparatul foliar trebuie menţinut într-o perfectă stare de sănătate. între care rolul dominat revine albinelor. este necesar să se cunoască dinamica. acestea găsindu-se pe partea inferioară a frunzei. În frunză au loc cele mai importante procese biochimice şi fiziologice pentru viaţă. apa. în sensul că vremea însorită. odată cu maturarea staminelor. începând din primăvară. dar şi al pomicultorului.2. La înflorire. Polenizarea.3. cu temperaturi de peste 15 ºC. fiind purtătoarea unor substanţe specifice (clorofilă) importante pentru principala sa funcţie. Polenizarea este urmată de fecundarea ovulelor de către gametul mascul. 2. zilele lipsite de vânt. secreţia sucului zaharat pe stigmate. Muguri – Floarea – Fructul Pentru a interveni eficace în constatarea numeroaselor boli şi insecte care atacă aceste organe în diferite stadii. Agenţii polenizatori sunt reprezentaţi de insecte. acestea eliberează polenul care. proces în care cu ajutorul luminii solare şi în prezenţa clorofilei. de unde necesitatea ca la efectuarea tratamentelor soluţiile să acopere cu prioritate această zonă. Pentru asigurarea condiţiilor de realizare a fotosintezei în limite optime. „porţile de intrare” în mezofilul frunzei al numeroaselor boli se fac prin stomate. în beneficiul deopotrivă al pomului. Frunza Este organul cu cea mai mare importanţă în creşterea. La plantele unisexuate dioice ca nucul. fazele creşterii şi dezvoltării (fenofazele). fotosinteza. 9 . De reţinut este faptul că. fecundarea şi legarea fructelor sunt influenţate de factorii naturali. favorizează zborul albinelor. realizându-se prin măsurile de fitoprotecţie pe care pomicultorul trebuie să le cunoască. menţinerea frunzişului în integritatea sa. substanţele organice. dezvoltarea şi fructificarea pomului. lipide. iar structura anatomică este extrem de complexă. care prin transformări ulterioare realizează toată gama de substanţe organice (glucide.4. germinarea polenului şi dezvoltarea tubului polinic. sărurile minerale şi bioxidul de carbon sunt transformate în substanţe organice primare (glucoza). prin transfer pe stigmatele florii. purtat către ovul de tubul polinic. realizează polenizarea.

Asigurarea apei necesare pentru stropiri. . nisipo-lutoase şi luto-nisipoase sunt favorabile pentru cultura căpşunului.condiţia prioritară la înfiinţarea unei livezi o constituie sursa de apă necesară la stropiri şi la udatul pomilor. când nivelul apei freatice este la mică adâncime sau există porţiuni de băltiri sau infiltraţii de apă. . cu pH cuprins între 4. mijlocii până la profunde.1. sunt condiţii indispensabile plantaţiilor. mecanizabile sau cu posibilităţi certe de îmbunătăţire a proprietăţilor agro-productive. În incinta gospodăriei pe spaţii reduse ca suprafaţă se pot planta. lutonisipoasă şi chiar nisipoasă. permeabile. Solurile uşoare. În cazul în care nu toate terenurile dispun de condiţii corespunzătoare şi posibilităţi de mecanizare. Alegerea terenului Amplasrea plantaţiilor se face în zonele destinate pomiculturii. de preferat cu textura mijloci.executarea de lucrări antierozionale. pomi de talie mică.sunt excluse de la plantare.crearea unor canale colectoare în zone cu precipitaţii abundente şi cu pericol de inundare. cu posibilitatea mecanizării lucrărilor specifice pomiculturii. . îndeosebi pentru cele de dimensiunea unei ferme sau microferme pomicole. terenurile excesiv de umede şi fără drenaj. cu orientarea rândurilor pe direcţia curbelor de nivel şi chiar pante până la 18-20%. . de preferinţă.se vor alege terenurile cu soluri fertile. solurile lutoase şi luto-argiloase nu sunt favorabile pentru cultura pomilor.5 m. .plantaţiile de pomi pot fi de interes industrial (ferme de peste 2-5 ha –la 100-200 ha) şi de interes familial (0. . cu condiţia ca acestea să fie uniforme. ÎNFIINŢAREA PLANTAŢIILOR 1. Pentru o alegere corectă a locului de plantare a unei specii trebuie respectate cu stricteţe. condiţiile de microzonare. Alegerea şi pregătirea terenului 1.3. lutoasă. dar supuse erodării.executarea de drenaje. pe terenurile în pantă. bazine şi centre de cultură unde specia sau soiul vor întâlni maximum de condiţii naturale pentru creştere şi rodire: . .se va căuta ca zona respectivă să fie ferită pe cât posibil de brumele târzii de primăvară şi îngheţurile timpurii de iarnă. cele mai bune soluri 10 .trebuie de avut în vedere. cât şi pentru irigaţii. Pentru livezile de măr şi prun care se pretează în sisteme de cultură moderne se vor prefera în primul rând terenurile cu soluri fertile. atunci când pe remedieri este prea târziu.7 şi 9. .pe terenurile în pantă pot fi executate terase individuale cu diametru de 2-3 cm. Noile plantaţii se vor realiza numai în acele zone. Terenul destinat plantării pomilor la micii producători poate fi în incinta gospodăriilor sau în afara acestora.livezile de pomi pot fi amplasate în condiţii bune şi pe terenul cu panta de 6-12%.din punct de vedere al pantei sunt foarte bune terenurile cu panta uşoară 3-6% ce permit o bună întreţinere a solului cât şi un transport uşor al fructelor . . altoiţi pe portaltoi de vigoare slabă. În afara perimetrului construibil se pot organiza plantaţii pomicole în masiv înfiinţate după tehnica modernă.1-1.CAPITOLUL II. ca în pomicultură greşelile mari se manifestă după 4-5 ani de plantare.0 ha). ca şi cele cu nivel freatic sub 1. mai ales în zonele cu precipitaţii reduse în timpul anului. pentru mărirea capacităţii de producţie sunt necesare măsuri care constau din: . .

Giurgiu. Timişoara. Deşi în cadrul tuturor speciilor s-au creat soiuri autocompatibile. Prahova). se recomandă folosirea a cel puţin 2-3 soiuri. Suceava. Vâlcea. precum şi Hunedoara. Prahova. Reacţia solului este de preferat să fie neutră. astfel sub aspectul suprafeţelor şi a numărului total de pomi cultivati. migdal. Pe solurile mai puţin fertile. în celalalte judeţe cultura mărului este slab reprezentată. Caraş-Severin. se recomandă utilizarea unei culturi premergătoare (lucerna) care fertilizează natural terenul. solurile brun-roşcate de pădure. Cluj s. fără a exclude celelalte specii. 1. Braşov. Bihor) şi în nordul Moldovei : conditţi bune pentru cultură gaseşte şi în judeţele: Mureş. Bihor. pentru o mai bună polenizare. cele mai favorabile zone sunt acelea în care temperatura maximă în lunile iulie şi august este de 24-26°C. Botoşani. Vâlcea. Dolj. zonarea culturii se prezintă astfel: Mărul . orientarea preferată a rândurilor fiind N-S. astfel încât să fie uşurate tratamentele fitosanitare. Nu se recomandă plantarea în văile înguste. păr. prun. gutui. în zonele calde de câmpie se vor planta mai ales: cais. cu pH-ul cuprins între 5-8. Arad. el dă cele mai bune rezultate în zonele cu temperatura medie anuala 9-10 °C şi cu precipitaţii de peste 650-700 mm anual. arţar. vişin. Sălaj. Având la bază lucrările de zonare şi microzonare. Dâmboviţa. precum şi zonele cu frecvente îngheţuri târzii de primăvară. de nuci în combinaţie cu specii de talie mai redusă (alun sau alţi arbuşti). Solurile trebuie să fie permeabile pentru a se evita băltirea apei. se pot cultiva în zona dealurilor subcarpatice. Sibiu. Maramureş şi Bihor). Vâlcea. cu completarea deficitului de apă. precum şi de rezistenţa la geruri. Zonarea speciilor pomicole Zonarea se va face în funcţie de pretenţiile fiecărei specii şi chiar a soiurilor faţă de lumină şi căldură.2. Vaslui şi Vrancea. Mehedinţi.Mare. Dâmboviţa. piersic. Harghita. Olt şi Dolj. Satu-Mare. în nordvestul ţării (Bistriţa. Este recomandat ca soiurile să fie amplasate în funcţie de epoca de coacere. Speciile: măr. Mai nou au apărut noi amplasamente pomicole în Câmpia Română. Olt. slab acidă sau slab alcalină. Botoşani. 11 . se vor evita expoziţiile nordice.desi este bine reprezentat în majoritatea zonelor ţării. De asemenea trebuie pusă în evidenţă şi concentrarea realizată în partea de nord-est a Transilvaniei (judeţele Bistriţa Năsăud. Părul . Vâlcea.în zona subcarpatică meridională ( Argeş. Maramureş. Arad. terenurile vor fi expuse la soare. nectarin. Cluj. cultura este cantonată în judeţele Argeş. Bihor. Se consideră că cele mai favorabile pentru cultura mărului zonele cu temperatura medie anuală de 8-9°C şi cu 700-800 mm precipitaţii anuale.a. Iaşi. Prahova. Caraş Severin. Sălaj. Timişoara şi Arad.sunt cernoziomurile. Caraş Severin. Prahova. Olt. Călăraşi). Gorj. Satu . Buzău. cireş. Hunedoara. dar întâlneşte condiţii dintre cele mai favorabile (Ilfov. frasin. în zonele înalte şi reci se pot cultiva doar arbuştii fructiferi. precum şi în judeţele din nord-est Neamţ. Iaşi şi în centrul ţării. salcâm). dezvoltarea pomiculturii în ultimii 20-25 de ani a fost concentrată în cele mai favorabile zone. irigarea şi recoltarea. În zonele cu frecvenţă mare a vânturilor sunt obligatorii perdelele de protecţie cu arbori înalţi (stejar. Dolj. Alba. judeţul Mureş. Buzău. Bacău. pânza de apă freatică trebuie să fie la peste 2-3 m adâncime. Buzău. Prunul . Mehedinţi. Mehedinţi. cu curenţi de aer. oscilaţii de temperatură şi alte accidente climatice. cele mai mari concentrări s-au realizat în judeţele din zona subcarpatică a Olteniei şi Munteniei. iar media temperaturii minime din luna iulie este de 10-12 °C. Dâmboviţa. bogate în humus. Pe specii. mai ales în judeţele Argeş. Bacău.deşi este mult mai slab reprezentat în cultura. Dâmboviţa. Buzău. zonele de cultură sunt : Argeş.

3. Muntenia. Arad. În urma defrişării vechilor plantaţii şi a desfundării terenului. Constanta. Vaslui. Tulcea. bacteriene. Constanţa. Satu Mare. nucul în zona Tg. Vrancea. Adâncimea optimă de desfundare este de 60-70 cm. Cu cât solul este mai greu cu atât este nevoie de o mobilizare mai adâncă. Piersicul – se cultivă în zonele de sud şi vest ale ţării. Olt. alunul. Olt. Maramureş. Pregătirea terenului Pentru plantarea pomilor. Caisul este specia cea mai pretenţioasă faţă de factorii climatici şi mai ales faţă de temperatură. în judeţele Dolj.Cireşul si vişinul se întâlnesc pe toate formele de relief. Botoşani. zona Bucureştiului. cu alte mijloace. Zonele cele mai favorabile sunt în sudul ţării ( Dolj. Desfundatul se execută mecanizat cu ajutorul plugurilor şi tractoarelor speciale pentru livezile intensive şi superintensive. păr. care ar ajunge pe unele porţiuni de teren nivelat la roca-mamă. Neamţ. sau după posibilităţi. fie o fertilizare puternică. alunul ( zona Olteniei. timp de pauză (dacă este cazul).) 1. Lucrarea se execută imediat după defrişare şi se evită mişcarea unui volum prea mare de sol. modelare. aşezarea şi manipularea lăzilor şi a containerelor. Vâlcea. Desfundarea asigură afânarea structurilor inferioare mai compacte şi cele gleice impermeabile şi totodată cu această lucrare se încorporează îngrăşămintele organice în adâncime. Mehedinţi.Jiu şi Geoagiu. Celalalte specii pomicole cum sunt: nucul. piersic. Călăraşi. Vâlcea etc. fertilizare şi desfundare.Un teren bine modelat uşurează mult şi asigură efectuarea celorlalte lucrări tehnologice: deplasarea pompelor de stropit. Vâlcea. cât şi pentru a stinge focarele unor boli virotice. căpşuni. Efectele oboselii solului Efectele cele mai păgubitoare sunt semnalate în special în cazul replantării pe acelaşi teren a speciilor: măr. fungice. pregătirea terenului constă din defrişare. Giurgiu. cireş. etc. Defrişarea se face în cazul când se înfiinţează plantaţii pe locul ocupat de vechile plantaţii pomicole sau de vegetaţie forestieră. 12 . pentru refacerea structurii şi a fertilităţii solului. Giurgiu. precum şi judeţele Bihor. arbuştii fructiferi şi căpşunul sunt reprezentate pe întreg cuprinsul ţării. Bacău. este de preferat când este posibil. Modelarea terenului este obligatorie şi se execută în aşa fel încât să nu existe băltiri de apă care influienţează negativ asupra vegetaţiei pomilor. pe suprafeţe mai mari. Dobrogea) căpşunul în Satu Mare. La plantarea imediată după defrişarea unei livezi vechi este recomandat să nu se planteze aceeaşi specie. castanul. Giurgiu şi Dolj. cea mai mare pondere o deţin judeţele : Iaşi. Arad). Perioada optimă de executare a lucrărilor de desfundare este: în cazul terenurilor libere. se recomandă scoaterea şi strângerea rădăcinilor care pot să constituie sursă de infecţie pentru noile plante. simptome mai puţin evidente sunt semnalate în cazul replantării pe acelaşi teren a speciilor: prun. Teleorman) şi partea de vest (Bihor. Timişoara. Lucrarea de defrişare se execută cu ajutorul tractoarelor grele dotate cu instalaţii speciale pentru extirparea totală a rădăcinilor groase şi adunatul lor. castanul în zona Gorj şi Baia Mare. cositul sau tocatul ierburilor etc.În situaţia când prin nivelare a rămas la suprafaţă un sol mai sărac în elemente nutritive. se recomandă cultivarea cu leguminoase furajere în amestec cu ierburi perene şi apoi fie plantarea pomilor după 2-3 ani. Banat. Ialomiţa. precum şi Argeş. Practicarea timp 2-3 ani a unor culturi agricole. Olt. Bacău. cu anumite concentrări în unele microzone ( exp.

Cantitatea de îngrăşăminte chimice. Fertilizarea de fond cu îngrăşăminte organice şi minerale se aplică pe întreaga suprafaţă la înfiinţarea plantaţiilor intensive şi superintensive şi la groapă pentru pomii plantaţi la distanţe mai mari. şi câte 150-200 g superfosfat şi sare potasică. trebuie avut în vedere şi împrejmuirea viitoarei livezi. Îmbunătăţirea stării de aprovizionare cu fosfor şi potasiu pe toată adâncimea de răspândire a sistemului radicular se realizează prin administrarea unor cantităţi corespunzătoare de îngrăşăminte. precum şi executarea în condiţii optime a celorlalte lucrări premergătoare plantării ( nivelarea. cu atât mai uşor se vor executa pichetarea. În vederea transportului fructelor şi nu numai. 600-800 kg superfosfat şi sare potasică. lungimea rândurilor de pomi să fie orientată pe direcţia nord-sud pentru a asigura o cantitate mare de lumină pe tot timpul zilei. în cazul celor ocupate de culturi premergătoare. exploataţia pomicolă devine rentabilă începând de la 1 ha şi până la 20 -30 ha. Trebuie reţinut faptul că. care se amestecă cu pământul de plantare la fiecare pom. atât cât este posibil. chiar şi mai mult. Parcelarea terenului În vederea uşurării lucrărilor de întreţinere din livadă. Odată cu parcelarea terenului. întregii plantaţii şi a evita fenomenul de umbrire. prin care se urmăreşte eliminarea denivelărilor rezultate în urma desfundării. Dacă terenul nu se desfundă peste tot. la plantare. de preferat perpendiculare pe lungimea parcelelor.6 m) în aceeaşi perioadă recomandată pentru desfundat. organice şi amendamente se împrăştie în mod uniform pe terenul nivelat pe toată suprafaţa şi se încorporează în sol prin lucrarea de desfundare. gropile de plantare se fac cât mai mari (1.iunie – august. Orientativ. Înainte de pichetare şi plantarea propriu-zisă. La parcelarea terenului trebuie avut în vedere şi stabilirea locurilor unde se va depozita producţia în aşa numitele construcţii de producţie. alinierea pomilor pe rând şi lucrările ulterioare de exploatare a plantaţiei. terenul se împarte în parcele. pichetarea. Ca dimensionare. nivelarea terenului apoi mărunţirea şi tasarea solului cu combinatorul. Perioada de desfundare trebuie să asigure aşezarea solului şi acumularea unei umidităţi corespunzătoare din ploi. a recoltării şi transportului fructelor. Cantitatea de îngrăşăminte organice este de 15-20 kg pentru fiecare groapă. pentru a evita degradarea solului. orientarea rândurilor se va face de-a lungul curbelor de nivel. odată cu desfundatul (de preferat pe baza unui studiu agro-chimic realizat de o instituţie de specialitate). În cazul terenurilor în pantă. Excepţie face terenul destinat culturii afinului. 1. se impune executarea lucrării de nivelare de suprafaţă . după plantare. Lucrarea se execută de regulă cu discul şi cu cât este mai bine executată. Forma unei parcele este de regulă dreptunghiulară iar lăţimea reprezintă aproximativ jumătate din lungimea acesteia. inclusiv a şanţului rezultat de la ultima brazdă a plugului. executarea gropilor). iulie – septembrie. 13 . trebuie avută în vedere amenajarea de drumuri.0/1. Va urma mărunţirea solului prin discuire.4.0/0. la înfiinţarea plantaţiilor. Îmbunătăţirea proprietăţilor chimice are ca scop modificarea reacţiei solurilor puternic acide cu pH sub 5. Parcelele sunt necesare la suprafeţele de peste 5 ha sau când sunt cultivate mai multe specii.0 prin administrarea de amendamente calcaroase în doze de cel puţin 5 t/ha (pe bază de analiză). pentru un ha se administrează pe soluri cu fertilitate mijlocie 50-60 tone gunoi de grajd.

0 4.0 2.0-5.0-4.5 8.5 4.0-4.0 2.0 5 2.5 2.0 2.0-10. Distanţele de plantare la pomi şi arbuşti fructiferi pentru plantaţiile intensive în funcţie de portaltoii utilizaţi Specia Portaltoiul Soiul Distanţa de plantare Intre Pe rând rânduri 4 4.5-5.0-1.5 4.0 0.0-4.0 3.5 1. Pixy Mirobolan.5-6.0-. BN 70 Franc Gutui A.5-3. sativa Rădăcini proprii Rădăcini proprii Rădăcini proprii Rădăcini proprii Rădăcini proprii Rădăcini proprii 3 Standard Spur Standard Spur Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard 14 .0 4. zarzăr Oteşani 8 Mirobolan Franc Franc sau vegetativ Franc sau vegetativ J.0 5.0-9.0 Densitatea /ha Min Max 6 740 1000 500 740 634 500 500 404 740 364 444 571 740 307 454 100 110 416 83 500 8000 2777 2777 1142 3333 7 1000 1428 740 1000 1250 833 740 500 1000 500 555 740 1000 454 1000 156 156 666 125 800 10000 4000 4000 1666 4000 1 Măr 2 MM 106.0-6.0 4.0-4.5 4.5-3.0-2.0-4.5 3.5 3.5 2.0 8.0 8.0 4.0 8.0-4.2 2.0 4.0-4.0-5.Stabilirea distanţelor de plantare şi pichetatul terenului Distanţele dintre rândurile de pomi şi pe rând se stabilesc în funcţie de combinaţia soi-portaltoi.5 4.0-4.0-4.0 4.0-10. sistemul de cultură şi se materializează în teren conform unei scheme de pichetaj. fertilitatea solului.5-5.5-5.0-2.5 5.0-3.5-3.5 3.5 1. M4 Franc Păr Gutui Prun Cais Piersic Cireş Vişin Nuc (altoit) Alun Castan Soc negru Zmeur Mur Afin Cătină Coacăz Gutui A.0-10.0 5.0 4. BN 70 Mirobolan.5-5.0 4. nigra Rădăcini proprii C.0-4.0 2.0-12.5-3.5-3.0-3.0 10.0 2.0 2.0 4.0 4.0 8.5 3. regia J.5-4.0-9.0 3.0-5.2 1.5-3.0-5.5-3.0-1.0-2.0 3.5 2.5 2.0-5.0-3.0-5.5-4.0-5.4.0 3.0-4. Miroval Oteşani 8.5 4.5 5.

regia Spur Distanţa (m) Între Pe rând rânduri 3.0-1.M26.5 6.5-3.M27.Distanţele de plantare şi densităţi folosite în plantaţiile superintensive Specia Măr Piersic Nuc Portaltoiul Soiul M9.0-3.5 1.25 2.5 1.0 0.0 Densitatea/ha Minimă Maximă 2283 3333 1904 238 2666 5000 3333 333 15 .0-6.0 3.0 5.0-7.semidwarf J.8-1.0-3. Standard P22 Spur Franc Dwarf.

Sistemul de pichetat ales este dat de figura geometrica. pătrat etc).50 m. Scândura de plantare se aşează cu crestătura de la mijloc pe pichetul care marchează locul pomului şi se mai bat doi picheţi la ambele capete ale scândurii. care are lungimea de 1.Pichetarea terenului constă în marcarea pe teren a locului unde se va planta fiecare pom iar direcţia rândurilor va fi paralelă cu latura lungă a parcelei şi pe cât posibil pe direcţia N-S.0 m. considerat linie de bază. Pentru alinierea picheţilor se folosesc jaloane înalte de 1. Denumirea acestor forme este atribuită şi sistemelor de pichetat: 16 .5-2. Locul fiecărui pom se determină prin întinderea unei sârme marcate între picheţii din capătul rândului. Pe suprafeţe mai mici se folosesc obligatoriu scândura de plantare. vizibile de la distanţă pentru a trasa liniile care încadrează terenul într-o figură geometrică (dreptunghi. După marcarea primului rând. cu crestături la cele două capete şi una la mijloc. se marchează cu ţăruşi capetele rândurilor următoare la distanţa stabilită. pentru a determina locul fiecărui pom. şi se fixează cu un ţăruş. când se sapă groapa. ce se realizeaza pe teren cu ajutorul a 3-4 picheti şi care poate fi: un pătrat. pe toată lungimea lui. cei doi picheţi de la capetele scândurii rămân şi la plantarea pomului . La plantarea pomilor se întinde din nou aceeaşi sârmă gradată. un dreptunghi sau un triunghi. la distanţa stabilită.

. pomii constituie obstacole pentru apa care se scurge la vale şi erodează solul. pentru înfiinţarea plantaţiilor clasice şi pe terenuri plane. Acest tip de pichetat se foloseste în general. oferă pomilor condiţii mai bune de captare a luminii directe şi de distributţe a rădăcinilor în spaţiul de nutriţie. pentru a fi vizibile.Pichetatul în dreptunghi. 17 .Pichetatul în pătrat. Pentru executarea unui pichetat sunt necesare: • jaloane de 2 m vopsite cu roşu şi alb. se utilizează mai mult pe terenurile plane şi cu pantă uşoara pentru toate tipurile de livezi. . Pe terenurile în pantă.Pichetatul în triunghi. la care distanţele dintre rânduri sunt egale cu cele dintre pomi pe rând. cu distanţele mai mari între rânduri şi mai mici între pomi pe rând. .

• • • •

ruleta sau panglica de oţel de circa 50 m lungime; sârmă cu noduri marcată din metru în metru de circa 50 m lungime; picheţi, ţăruşi şi maiuri din lemn (0,5 lungime); triunghi compas cu deschidere reglabilă (2 - 2,5)

Pe terenurile plane pichetatul începe cu jalonarea laturii lungi, luându-se ca aliniament fix un drum, un gard, o perdea de copaci etc, care există şi nu poate fi mutat usor. In zonele colinare, unde majoritatea terenurilor sunt framântate şi au diferite expoziţii şi pante, orientarea şi pichetarea rândurilor solicită o atenţie şi o pricepere deosebită. Pe versanţii scurţi, cu pante mici şi uniforme, pichetatul rândurilor de pomi se face paralel cu curbele de nivel, plecându-se de la un aliniament jalonat la baza pantei sau de-a lungul potecilor făcute de animale în timpul păşunatului. Pe versanţii lungi ai dealurilor înalte, pichetatul constituie o lucrare mai complexă, care se execută de către cadre calificate cu ajutorul aparatelor de măsurat.

18

Stabilirea polenizatorilor

Intâlnim deseori în livada de langă casă sau în plantatţile cu scop comercial, pomi care deşi au beneficiat de cele mai bune condiţii climatice, agrotehnice, îngrijiţi cu multă migală şi măiestrie de bunul gospodar, au înflorit dar nu au legat fructe. Aceşti pomi care sunt din anumite specii şi soiuri au nevoie să se polenizeze cu polen străin (fiind autosterile), de la alte soiuri pentru ca fructele lor să lege. Un factor deosebit de important pentru asigurarea unor recolte mari şi de calitate, care trebuie avut în vedere chiar de la înfiinţarea livezii, este distribuirea soiurilor în livadă, pentru a asigura polenizarea reciprocă. Toate soiurile de măr sunt autosterile, adică nu leagă fructe prin polenizare cu polenul propriu. Ele au nevoie de polen de la un alt soi. Prin cercetări s-a stabilit care este cel mai bun polenizator pentru fiecare soi şi care este efectul polenizării cu unul sau altul dintre polenizatori. Lista cu principalii polenizatori va fi prezentata la fiecare specie pomicolă în următoarele capitole. Pentru asigurarea unui efect maxim al polenizării dintre soiuri, trebuie respectate câteva reguli şi anume: - soiurile să prezinte compatibilitate la polenizare ; - soiurile să aibă aceeasi perioadă de înflorire; - distanţa dintre soiul de bază şi soiul polenizator să nu fie prea mare; - polenizarea se face cu ajutorul albinelor şi al vântului (nuc, alun, castan); - pentru o bună polenizare sunt necesare minimum două familii de albine la hectar; - pentru protejarea albinelor în perioada înfloritului, se recomandă să nu se efectueze stropiri cu insecticide, iar dacă acestea se execută, se vor folosi insecticidele care nu omoară albinele; - aşezarea stupilor în livada pentru polenizare, se va face în imediata apropiere a livezii sau chiar in mijlocul acesteia şi neapărat la începutul înfloritului;

2. Plantarea pomilor 2.1. Epoca de plantare Cele mai bune rezultate dau plantările de toamnă, începând cu 15 octombrie şi până la venirea primului îngheţ, deoarece până în primăvară rădăcinile pomilor realizează un contact strâns cu pământul, rănile se calusează, uneori emit chiar rădăcini noi, iar în groapă se acumulează umiditate care se păstrează şi în perioadele mai secetoase din timpul primăverii. Pomii pornesc în vegetaţie cu 10-15 zile mai devreme decât cei plantaţi primăvara şi realizează creşteri mai mari cu 20-30%. În situaţia în care plantarea nu s-a făcut în toamnă, aceasta se realizează primăvara cât mai devreme posibil, imediat după dezgheţarea şi zvântarea solului, înainte de pornirea pomilor în vegetaţie, când solul are umiditate ridicată.
19

Plantările de primăvară executate cu întârziere pot să compromită plantaţia şi să întârzie intrarea pe rod a pomilor. Se mai pot planta pomi şi în „ferestrele iernii”, cu condiţia ca temperaturile din timpul plantării să nu scadă sub 0 °C. 2.2. Executarea gropilor Săpatul gropilor. In teren desfundat gropile se fac cu putţn timp înainte de plantare, sau în ziua plantării, pentru a nu se pierde umezeala acumulată în sol, cu dimensiunile de 50 / 50 / 60 cm, în cazul plantaţiilor intensive şi superintensive, iar la cele clasice de 80/80/60cm. Pe terenurile nedesfundate dimensiunile gropilor trebuie să fie de 80 / 80 cm şi adânci de 70 cm şi se efectuează cu 2-3 luni înainte de plantare. După săparea gropilor se trage 2/3 din pământ în groapa de plantare după ce în prealabil s-a adăugat gunoiul de grajd bine fermentat. În teren desfundat, gropile se fac înainte de plantare sau chiar în ziua plantării, pentru a nu se pierde umezeala acumulată în sol, cu dimensiunile reduse în aşa fel încât să încapă cât mai bine sistemul radicular. În cazul arbuştilor fructiferi gropile cu dimensiuni de 40/40/30 cm. Gropile se execută manual cu hârleţul, sau mecanic cu burghiul. Pământul rezultat la săparea manuală a gropilor în teren nedesfundat se separă, urmând ca umplerea gropilor, la plantare, în zona rădăcinilor pomilor, să se facă cu pământul cel mai fertil. 2.3. Pregătirea materialului săditor Materialul săditor se procură de la pepinierele pomicole şi până la plantarea acestora se stratifică în şanţuri adânci de 50-60 cm. Scoaterea de la stratificare, repartizarea în teren şi plantarea trebuie să se realizeze cât mai operativ pe măsura plantării pentru a evita deshidratarea. Trebuie multă atenţie la transportul, manipularea şi plantarea pomilor, pentru a nu vătăma mugurii, în special din zona de proiecţie a coroanei (50 – 80 cm). Materialul săditor admis la plantare este cel certificat (eticheta albastră) sau cel C.A.C. (eticheta galbenă). Orice altfel de material săditor folosit la plantare rămâne în responsabilitatea celui care îl foloseşte. Un astfel de material săditor este bine să fie evitat la plantare. La plantare rădăcinile pomilor se fasonează prin scurtare, eliminarea celor rupte, rănite şi mucegăite. Rădăcinile principale se lasă cât mai lungi, rădăcinile secundare se scurtează cu cca 1/3 din lungime iar cele subţiri la 1-2 cm sau rămân intacte. Tăierile se execută perpendicular pe axul rădăcinilor pentru a provoca răni cât mai mici. După fasonare, pomii se mocirlesc cu un amestec de apă, pământ galben şi balegă proaspătă de vită (3 părţi pământ, 2 părţi balegă de vită şi apă până se obţine o pastă de consistenţa smântânii). Mocirlirea asigură o mai bună aderenţă a particulelor de pământ în jurul rădăcinilor pentru a menţine o umiditate mai ridicată în zona rădăcinilor. Până la plantare materialul saditor se stratifica in santuri cu adancimea de 50-60 cm, unde se asigură condiţii pentru menţinerea în stare normală fiziologică (fără deshidratare). 2.4 Tehnica de plantare Pomii trebuie plantaţi cu punctul de altoire la nivelul solului, asezându-se pe un muşuroi de pământ, făcut în mijlocul gropii de plantare. Plantatul pomilor se face de către o echipă formată de obicei, din două persoane. Una fixează şi ţine pomul în poziţie verticală în mijlocul gropii de plantare şi la adâncimea corespunzătoare iar cealaltă trage pământ provenit din stratul fertil al solului, bine marunţit şi reavăn în jurul rădăcinilor. Se scutură uşor pomul, ca pământul să patrundă printre rădăcini, astfel încât să nu existe spaţii goale. După ce s-au
20

acoperit rădăcinile cu un strat de 5-10 cm de pământ, se tasează uniform pământul în jurul pomului, începând de la marginea gropii spre interior. Tasarea se face prin călcarea cu piciorul (cu cizma), de 2-3 ori până când se termină plantarea. Pe fundul gropii şi în amestec cu solul din groapă se administrează 20-30 kg, gunoi de grajd fermentat. Pe timp secetos, în special primăvara, pomii plantaţi se udă cu 15-20 litri de apă. In final, se face un muşuroi pe suprafaţa gropii de plantare, cu restul pământului râmas, fără a se mai tasa. Proiectarea coroanei pomilor. Pomii sub forma de vargă se scurtează la 60-70 cm de la nivelul solului în cazul plantaţiilor intensive, respectiv la 80 cm în cazul coroanelor globuloase, utilizate în sistemul semiintensiv. Scurtarea pomilor este bine să se execute primavara, inclusiv la pomii plantaţi toamna.

ÎNFIINŢAREA PLANTAŢIILOR Perioada de Parametrii lucrării Speciile la care se executare aplică 0 1 2 3 A. PREGĂTIREA TERENULUI ÎN VEDEREA PLANTĂRII a)Amendarea solului pe Inainte de 4-8 t/ha (doza care să La toate speciile, cu terenurile cu aciditate desfundare ridice pH la 6, încât excepţia plantaţiilor pronunţată ( cu pH sub 5,5 saturarea în baze să de castan şi afin care şi cu saturare în baze sub fie de 80% pe reuşesc bine pe 60%) orizontul până la 4° solurile acide. La cm adâncime) afin, pentru acidifierea solului se recomandă folosirea turbei ca îngrăşamânt organic. b) Fertilizarea în funcţie de Inainte de gunoi 40-50 t/ha Pomi si arbuşti starea de aprovizionare a desfundare fosfor 150-200 fructiferi solului cu elemente nutritive: kg/ha s.a. - pe terenuri care se In groapă, potasiu 150-200 desfundă, la plantare kg/ha s.a. Pomi In groapă, 20-30 kg gunoi Arbuşti fructiferi la plantare 5-10 kg gunoi - pe terenuri care nu se 40-50 kg gunoi desfundă. 250-300 g fosfor Pomi
21

Lucrarea

c) Dezinfecţia solului

Inainte de desfundare

s.a. 150-200 g potasiu s.a. 25-75 kg/ ha Lindatox-3, în funcţie de vârsta larvelor 60/60/60 cm 40/40/30 cm 80/80/60 cm

Pomi şi arbuşti fructiferi

d) Desfundarea terenului : - pe terenuri profunde de minimum 70 cm; - gropi individuale pe terenuri cu sol superficial şi cu alunecări stabilizate e) Nivelarea terenului desfundat f) Săpat gropi în teren desfundat

Cu 2-3 luni înainte de plantare Cu 2-3 luni înainte de plantare Cu 10-15 zile înainte de plantare Inainte de plantare

Pomi Arbuşti fructiferi Pomi

Uniformizarea terenului 60x60x60 40x40x30

Pomi si arbuşti fructiferi Nuc, castan, măr, etc Arbuşti fructiferi

Parametrii lucrării Speciile la care se Perioada de executare aplică 0 1 2 3 B. PLANTAREA POMILOR ŞI ARBUŞTILOR FRUCTIFERI a) Asigurarea materialului Cu 5-10 zile Soiurile prevăzute a Pomi şi arbuşti săditor înainte de se planta fructiferi plantare, - certificat şi C.A.C. toamna b) Stratificarea materialului Imediat In şanturi fără Pomi si arbuşti săditor şi udarea lui stagnări de apă fructiferi c) Plantarea propiu-zisă ( Toamna 1 XI-1 Conform tehnologiilor Pomi si arbuşti fasonarea, mocirlirea, XII fructiferi plantarea ) Primavara 1 III5 IV d) Udarea pomilor după Imediat după 20l/groapa Pomi plantare la locul definitiv plantare, 10 l/tufă Arbuşti fruciferi primavara. de 2 -3 ori la nevoie Pomi si arbuşti fructiferi e) Protejarea pomilor Toamna Cu diferite materiale Pomi împotriva rozătoarelor f) Arătura terenului bătătorit După plantare, La 15-20 cm, cu Pomi si arbuşti cu ocazia plantării toamna sau răsturnarea brazdei fructiferi primavara spre rândul de pomi g) Proiectarea coroanei Primavara la Conform specificului Pomi si arbuşti pornirea în formei de coroană fructiferi vegetaţie proiectată Lucrarea
22

CAPITOLUL III. LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE A POMILOR ŞI ARBUŞTILOR FRUCTIFERI 1. Lucrări de întreţinere 1.1 Lucrări de întreţinere a solului în livezi Înierbarea constă din menţinerea terenului din plantaţie cultivat cu ierburi perene şi se recomandă doar pentru zonele deluroase, cu multe ploi. În zonele cu mai puţine ploi, înierbarea mai mult dăunează decât ajută, deoarece ierburile prin numeroasele lor rădăcini, formează aproape de suprafaţa solului, un strat pâslos, care împiedică pătrunderea apei din ploi, la rădăcinile pomilor. O parte din apă, care pătrunde totuşi în pământ, este absorbită de rădăcinile ierburilor, înainte de a ajunge la rădăcinile pomilor. Mai mult, ierburile crescând primăvara devreme, consumă cantităţi mari de apă tocmai în acea vreme când şi pomii au mare nevoie de ea. Înierbarea are loc începând cu al doilea, al treilea an de plantare şi poate să fie totală sau parţială. În cazul înierbării parţiale, o parte din suprafaţa de teren din jurul trunchiului se menţine sub formă de ogor negru prin lucrări manuale şi prin erbicidare. Înierbarea poate fi permanentă sau periodică, când după un număr oarecare de ani se ară şi se menţine câţiva ani ca ogor negru, după care se înierbează din nou. În condiţii de irigare este bine să se execute înierbarea terenului în benzi, între rândurile de pomi. Menţinerea permanentă a ogorului negru este un alt mod de întreţinere a solului în livezi. În acest caz solul se menţine curat de buruieni şi afânat în cursul întregii perioade, prin discuire sau praşile repetate. Pământul fiind lucrat şi afânat, apa din ploi pătrunde cu uşurinţă şi ajunge repede la rădăcini. În acelaşi timp, solul fiind afânat la suprafaţă, împiedică evaporarea apei, ea rămânând aproape în întregime la dispoziţia pomilor. Ca urmare, pomii din livezile unde pământul este menţinut ogor negru, fără concurenţa buruienilor pentru apă şi hrană cresc mai bine, formează mai mulţi muguri de rod şi dau recolte bogate. Totuşi, prin lucrarea permanentă a solului, în cazul ogorului negru, se distruge, într-o anumită măsură structura lui. Asemenea soluri se bătătoresc repede, nu permit pătrunderea apei şi a aerului către rădăcini. Pentru a reduce aceste efecte nedorite, toamna, în perioada îngălbenirii frunzelor, terenul se ară la adâncimea de 20 – 22 cm, în livezile de măr şi păr, la 15 – 18 cm, la 15 – 18 cm, în cele de prun, cais, piersic, cireş, vişin şi de arbuşti fructiferi. Adâncimea arăturii va fi mult mai redusă în apropierea trunchiului pomilor, pentru a nu distruge rădăcinile. Arătura de toamnă nu se grăpează, brazdele şi bulgării opresc zăpada pe loc, sporind la creşterea cantităţii de apă din sol în primăvară. Arătura se va executa la 1,01,2 m de rândul de pomi. Primăvara se face o lucrare de afânare a solului la 10 – 12 cm cu cultivatorul sau cu sapa pe toată suprafaţa, inclusiv sub coroana pomilor, după efectuarea tăierilor şi tratamentelor contra bolilor. În cursul verii, solul din livadă se mai lucrează de 4- 6 ori, la 10 – 12 cm, mai ales după ploi, în aşa fel încât să nu fie buruieni şi pământul să fie afânat. Culturi de acoperire folosite pentru îngrăşământ verde constau în întreţinerea terenului din livadă prin cultura unor plante folosite ca îngăţământ verde. Cultura ocupă terenul doar câteva luni, în restul timpului solul se menţine ca ogor negru. Specia cultivată trebuie să crească repede, să producă o masă cât mai bogată de materie organică, să nu concureze pomii pentru apă şi substanţe nutritive.
23

Cele mai bune culturi de acoperire pentru îngrăşământ verde în livezi sunt cele de toamnă-primăvară sau de vară, deoarece ele cresc şi se dezvoltă în perioadele în care pomii au cerinţe mai mici pentru apă şi substanţe nutritive. Pentru culturile de primăvară se recomandă: seradela, sulfina şi rapiţa; pentru culturile de vară: lupinul alb, lupinul galben, facelia, seradela, soia, fasoliţa, floarea soarelui; pentru culturile de toamnă: secara, măzărichea păroasă, trifoiul şi rapiţa. Încorporarea plantelor în sol se realizează cu ajutorul grapei cu discuri şi cu plugul. Se practică pe solurile lipsite de materie organică (solurile nisipoase, în special). Ogorul negru combinat cu plante acoperitoare sau ogorul negru ocupat este un alt mod de menţinere a solului în livezi care elimină unele neajunsuri ale celor două moduri de lucrare a solului. În prima jumătate a verii solul din livadă se menţine ogor negru. După încetarea creşterii lăstarilor, în a doua jumătate a verii (luna august) se însămânţează anumite plante agricole, de obicei furajere ( mazăre furajeră, lupin galben, secară, timoftică). Aceste plante cresc până în toamnă, dau o masă verde importantă care în perioada înfloritului se tăvălugesc şi se îngroapă în sol prin arătura de toamnă, ca îngrăşământ verde. Culturile intercalate cu plante agroalimentare constau în cultivarea cu plante cu perioadă scurtă de vegetaţie în zonele secetoase pentru menţinerea umidităţii în sol. Din păcate, acest mod de întreţinere a solului nu este posibil decât în zonele cu multe ploi, cel puţin 600-700 mm de precipitaţii anual sau cu posibilităţi de irigare. În regiunile secetoase, unde se resimte o mare lipsă de ploaie, în a doua parte a verii, nu este posibilă o cultură anuală, nu răsare nimic sau ceea ce răsare nu creşte. În aceste regiuni este mai bine de menţinut ogorul negru în cursul verii. Mulcirea solului constă în menţinerea solului acoperit cu diferite materiale. Mulciul poate fi natural, obţinut pe terenul din plantaţii sau pe alte terenuri, cât şi artificial. Ca mulci natural se folosesc resturile vegetale din gospodărie (paie, coceni, frunze, rumeguş, fânul de proaspătă calitate) care, fie întregi, fie tocate, acoperă terenul într-un strat uniform de 10-15 cm, strat ce permite pătrunderea în sol a apei, aerului şi cădurii dar împiedică pierderea apei, pătrunderea luminii şi creşterea buruienilor. Ca mulci artificial se foloseşte folia neagră de polietilenă sau cea transparentă. Practica mulcirii s-a generalizat pe rândurile de pomi pe o lăţime de 1,5 -.2 m, în special la plantaţiile intensive şi superintensive amplasate pe terenurile nisipoase şi în zonele secetoase precum şi în culturile de căpşuni. 1.2. Combaterea brumelor şi îngheţurilor târzii Brumele şi îngheţurile târzii pot surprinde pomii în fenofaza de umflare a mugurilor floriferi şi chiar în plină floare. Cele mai des afectate sunt speciile cais, migdal, piersic şi cireş, care înfloresc timpuriu. Pentru protejarea livezilor, cea mai accesibilă şi mai ieftină metodă, rămâne fumigaţia, respectiv arderea unor materiale uşor de aprins şi care produc fum mult. Condiţia esenţială este ca arderea să fie înceată, să nu producă flacără. În aceste scopuri se caută din timp bălegar păios, semiuscat, turbă, gunoaie, buruieni uscate, vreascuri, resturi de cauciuc şi alte materiale care amestecate pot servi la pregătirea grămezilor fumigene. Pentru fiecare hectar de livadă sunt necesare 150-200 asemenea grămezi de material fumigen care se distribuie la 8 -10 m una de alta, printre rândurile de pomi, nu numai pe alei şi, pe cât posibil, să fie perpendiculare pe direcţia vântului dominat. Grămezile cu materiale fumigene trebuie să ardă (să producă fum) până la răsărirea soarelui şi au un efect bun numai la o scădere a temperaturii la -2…-3ºC.
24

Erbicidele se pot aplica preemergent toamna sau primăvara devreme. Combaterea buruienilor cu ajutorul erbicidelor Distrugerea buruienilor se poate face prin mijloace mecanice şi prin mijloace chimice înainte de formarea seminţelor. lăsând loc liber celor rezistente. pentru a nu se înfunda duzele instalaţiei. Diferiţi viruşi. rozătoare.1. Cercetările efectuate în domeniu cât şi practica de producţie au arătat că dintre speciile pomicole cultivate. Această lucrare se face obligatoriu cu consultarea specialiştilor. departe de fântâni. În aceste plantaţii pot fi folosite cu succes atât erbicidele sistemice. talpa gâştii şi volbură). Perioada optimă de aplicare a erbicidelor se stabileşte în funcţie de stadiul de dezvoltare a principalelor specii de buruieni din plantaţii. ciuperci parazite. bacterii. adânci. seminţoasele. insecte. ape curgătoare. . păsări.prepararea (soluţiei) suspensiei de erbicide se face numai cu apă perfect limpede şi lipsită de orice impurităţi. La aplicarea erbicidelor în plantaţiile pomicole se vor respecta următoarele reguli: . sănătatea şi productivitatea pomilor este foarte mare. Lucrări de întreţinere a pomilor şi arbuştilor fructiferi 2. Combaterea bolilor şi dăunătorilor Numărul organismelor dăunătoare care afectează într-un fel sau altul. pentru a împiedica germinaţia seminţelor şi postemergent în stadiul de vegetaţie.1. erbicidele selective contribuie în mare măsură la schimbarea compoziţiei floristice a buruienilor. prepararea soluţiilor se va face cât mai departe de sursele de apă (fântâni. . Buruienile perene se combat în tot timpul anului pe vetre. suportă cel mai bine erbicidarea. Erbicidele recomandate şi autorizate pentru a fi folosite în plantaţiile de pomi Denumirea erbicidelor sau Substanţa activă Doza amestecurilor de erbicide recomandată % kg/ha efectiv Gramoxone Paraquat 20% 4 Roundup Glyphosate 36% 6-10 Devrinol Napromid 50% 6-8 Simazin ( simadon) 4-5 Caragard (caradon) 4-5 2.după terminarea lucrării vasele cât şi toată aparatura folosită se spală cu apă curată. cât şi cele de contact sau totale. Lupta cu bolile şi dăunătorii pomilor trebuie dusă permanent pe parcursul întregului an şi cu 25 . De asemenea. Ambalajele goale rămase se distrug. ape curgătoare). Cele sensibile sunt distruse foarte repede.erbicidarea se va efectua numai pe timp liniştit.3. Soluţiile rămase cât şi apa provenită de la spălarea vaselor şi pompelor se varsă în gropi anumite. . canale. viermi. etc. Folosirea exclusivă a erbicidelor duce la înmulţirea speciilor perene de buruieni mai rezistente la erbicide (pir. şi în special mărul. cele mai bune rezultate obţinându-se înainte de înflorire sau când au 10-15 cm înălţime. fără vânt. în amestec cu sodă şi se clătesc repetat cu apă curată. canale. păianjeni.la prepararea erbicidelor nu se vor folosi vase din lemn. se hrănesc şi cresc pe anumite organe ale pomilor. acestea fiind absorbite de plante prin frunze.

iar resturile se distrug imediat prin ardere. reducându-se. aerul şi apa pătrund uşor la rădăcini. sunt scoase la suprafaţă şi degeră în cursul iernii. Tăierea şi arderea ramurilor uscate este o lucarare de igienă. astfel. Complexe de tratamente fitosanitare la pomi şi arbuşti fructiferi a) Tratamente pentru combaterea bolilor şi dăunătorilor la măr Pentru realizarea unor tratamente fitosanitare eficiente şi cu protejarea mediului înconjurător este bine să se apeleze la specialiştii horticultori sau agronomi Nr. este o lucrare hotărâtoare pentru creşterea şi rodirea pomilor. iarna este un prilej foarte bun de a acţiona asupra lor.). cea mai importantă fiind lucrarea solului din livadă. săpatul manual sau arătura adâncă de toamnă. Văruitul trunchiului. O serie de insecte. precum şi o serie de ciuperci şi bacterii. ouăle sau pupele lor.toate că vara se văd mai bine dăunătorii şi efectele lor. . ouă de insecte şi alţi dăunători. larve. rezerva biologică pentru următorul an de vegetaţie. sfrederitorul ramurilor etc. mai complet. are un rol deosebit în distrugerea unor specii de ciuperci parazite.0 ha) Săpatul solului în jurul tulpinilor şi aratul întregii suprafeţe ocupată de pomi. Măsurile menţionete mai sus nu sunt suficiente şi trebuie completate cu măsuri de combatere chimică. prin care se distrug numeroşi dăunători care se găsesc pe scoarţă (păduchi ţeştoşi. în afară de efectul frumos pe care-l au pomii văruiţi şi de protecţia scoarţei de „arsurile de iarnă”. la începutul toamnei. pupe sau adulţi. cum ar fi: Omizitul pomilor constă în adunarea şi arderea cuiburilor de omizi din frunzele uscate. reducând substanţial atacul omizilor. De asemenea. 2. Bolile şi dăunătorii Perioada 26 Pesticide folosite Conc. contribuind la procesele de extragere şi prelucare a substanţelor nutritive. fixate sau atârnarea de ramuri. primăvara. are un efect mai mare. unii dăunători din interiorul lemnului (carii. Aceste lucrări pot fi aplicate cu uşurinţă în plantaţiile pomicole de mici dimensiuni (sub 1.). de care au nevoie pomii. ciuruirea frunzelor şi altor boli. Adunarea şi distrugerea fructelor mumificate contribuie foarte mult la reducerea atacului unor ciuperci şi bacterii. făcută toamna.2. de igienă culturală. Răzuirea se face cu perii de sârmă. trunchiului şi ramurilor groase are ca efect îndepărtarea unei întregi serii de dăunători aflaţi pe scoarţă sau în crăpăturile acesteia ca ouă. Primele măsuri care pot fi aplicate în perioada de iarnă. care şi-au găsit adăpost în sol. ouă de acarieni şi insecte etc. Răuirea scoarţei. care provoacă putrezirea fructelor. lucrarea respectivă. Deşi oamenii văruiesc pomii primăvara.care trebuie însoţite de măsuri agrotehnice. pentru protejarea pomilor contra agenţilor patogeni şi a dăunătorilor sunt cele mecanice. prin care se încorporează şi se distrug pupăriile insectei.

04 0. Eriosoma.2 0.5 1. 3 27 .. Gloeosporium sp..5 0.160 0.2 0. ouă de defoliatoare. făinare.07 0. Gloeosporium sp.trat. 3 Aprilie. parţial acarieni.7 0.05 0.250 0. acarieni. 2 Aprilie.2 0. Gloeosporium sp. defoliatoare. Gloeosporium sp. Phylosticta sp.1 ). 3 Iunie. Phomopsis sp. psilide. monilioză. Carpocapsa p. monilioză. 1 Martie.. acarieni..07 0. făinare. Phomopsis m.05 0. defoliatoare. Eriosoma.5 ( Paracarovicid ) + Turdacupral 50 0.. Phomopsis m. Eriosoma.. Eriosoma.5 1.0 0..250 0. făinare.025 0. Eriosoma. afide. Phomopsis sp.. Rapăn. 3 Aprilie. afide.1 0. Phylosticta sp. Phomopsis m.. făinare. minatoare Rapăn. defoliatoare.2 0.. 2 decembrie..2 0. monilioză. Gloeosporium sp. ( G. făinare. afide. Sp. Phylosticta sp. defoliatore Rapăn. monilioză. decada ) noiembrie.05 0. 1 ).0 EC sau Karathan sau Kumulus 0.2 0. acarieni. afide.5 0.3 US – RV 92% 1.2 0. 1 9 Iunie. acarieni. Phylosticta. monilioză. minatoare Rapăn..160 0. afide. monilioză. acarieni. 2 10 Iunie. 3 Martie. psilide.5 Polisulfură de Ba + Carbetox 37 1. 3 Mai.1 Aprilie.păduchele din Sant Jose ( G. Phomopsis m..1 0. Gloeosporium sp.250 0.. minatoare Rapăn.. psilide. minatoare ( luna. 1 2 3 4 combătuţi Păduchele din San Jose. Phomopsis m.1 0.5 1.05 0. păduchele din Sant Jose ( G. Eriosoma. inclusiv Lymantria Rapăn.07 0.5 5 6 Aprilie.5 0. Hoplocampa m. psilide. ouă hibernante de acarieni. Phylosticta sp. Phylosticta sp. Eriosoma.2 Champion 50 WP 0. acarieni. defoliatoare Făinare. defoliatoare. 1 7 Mai.2 Zeamă bordeleză + Sulf muiabil Metoben + Captadin 50 sau Dithan + Caolin + Acid boric + Carbetox 37 la sol Sumialpha Captadin 50+(Dithan) Metoben + Caolin + Acid boric + Filitox + Carbetox 37 la sol Captadin 50 + Fademorf + Plictran 600 FL + Thuringin 6000 + Caolin + Acid boric Polycarbacin + Metoben + Wofatox 50 + Caolin + Acid boric + Carbetox 37 la sol Captadin 50 + Fademorf + Wofatox 50 + Caolin + Acid boric + Carbetox 37 la sol 0. 1 % Oleodiazol Oleockalux Oleocarbexox Polisulfură de Ba + Carbetox 37 1.5 0. Anthonomus sp.05 0. făinare. minatoare Rapăn.. Hoplocampa m. ouă de afide Psilide.. 2 8 Mai. făinare.250 0.1 ). Eriosoma.. defoliatoare..05 0. psilide.. Phylosticta sp.

monilioză... Carpocapsa (G2). 2 13 Iulie.125 0. decada ) 2 28 Produsele folosite 3 Conc. Phylosticta sp. afide. afide. Phylosticta sp.2 0. Pură. Eriosoma.2 0. 3 14 August...5 0.125 0.05 0.05 0. făinare. 2 Dithane M 45 + Nimrod 25 EC + Ekalux S. Gloeosporium sp. Phylosticta sp. Gloeosporium sp.5 0. Phylosticta sp. Eriosoma.03 0. defoliatoare. monilioză. 3 Septembrie. păduchele din Sant Jose ( G. acarieni. + Decis 2. minatoare Rapăn.5 0. 1 b) Tratamente pentru combaterea bolilor şi dăunătorilor la păr Nr. minatoare Rapăn.05 0. afide.2 0. defoliatoare.5 0.. psilide. minatoare Rapăn.11 12 Rapăn.5 0. psilide.5 August. 0 Bolile şi dăunătorii combătuţi 1 Perioada ( luna. Phomopsis sp. Gloeosporium sp. Eriosoma.. Eriosoma. Phylosticta sp.. 1 15 16 Rapăn.05 0. trat. Phylosticta sp. Eriosoma.0 0. minatoare Iulie. păduchele din Sant Jose ( G. psilide. % 4 .1 0. monilioză. defoliatoare.125 0. acarieni. psilide. Phomopsis sp.1 0.6 + Caolin + Acid boric + Clorură de Ca chim. afide. Eriosoma. Phomopsis sp. făinare. lichidă + Carbetox 37 la sol Captadin 50 + Metoben 70 + Ekalux + Carbetox 37 la sol Captadin 50 + Metoben 70 + Carbetox + Dicofol + Carbetox 37 la sol 0. Oradea + Caolin + Acid boric + Clorură de Ca chim. Carpocapsa (G2). făinare.. defoliatoare.05 1.125 0.2 0. Gloeosporium sp. păduchele din Sant Jose ( G.0 0.05 0. afide.05 0.5 EC + Caolin + Acid boric + Carbetox 37 la sol Captadin 50 + Metoben 70 + Ekalux S. acarieni. monilioză.03 0. Phomopsis m.5 0. Pură.2 0.1 ). Gloeosporium sp.0125 0.1 0.1 ). făinare.0125 0.. 1 Iulie.05 1. defoliatoare.0125 0. făinare. acarieni. psilide. Oradea + Caolin + Acid boric + Carbetox 37 la sol Polycarbacin + Metoben 70 + Plictran 600 Fl. Phomopsis m. acarieni. făinare. Phomopsis m.1 ). monilioză.05 0.2 0. defoliatoare.. monilioză. lichidă + Carbetox 37 la sol Captadin 50 + Metoben 70 + Plictran + Decis 2. Carpocapsa (G2). Gloeosporium sp. minatoare August. acarieni.05 0. psilide. minatoare Rapăn. afide.

1 0. păduchele din Sant Jose psilide. bacterioză. insecte Defoliatoare ce iernează pe scoarţa pomilor. psilide. Noiembrie. bacterioză.. ). Rapăn. 2 Decembrie. monilioză. 3 29 Ziram 75 + Carbetox 37 0.1 8 Mai. bacterioză.1 2 3 4 5 6 7 Păduchele din San Jose şi alţi păduchi ţestoşi. pătarea brună şi pătarea albă a frunzelor. pătarea brună şi pătarea albă a frunzelor. minatoare Rapăn.5 0. gărgăriţa florilor Rapăn. 2 Captadin 50 PU + Wofatox 30 PU 0.5 . monilioză. 2 Ziram 75 PU + Sinoratox R 35 0. bacterioză. psilide. viespea cu ferastrău a fructelor. pătarea brună şi pătarea albă a frunzelor. minatoare Rapăn. viermele fructelor (G 1).0 1. 3 Aprilie. defoliatoare. 1 Dibutox 25 EC Dibutox 25 EC Turdacupral 50 + PEB – 25% ( Metoxan 25% EC ) Turdacupral 50 + US – RV -92% (Paracarovicid – S ) Turdacupral 50 + Sinoratox R 35 Captadin 50 PU + Zolone 35 EC 1. monilioză. ). defoliatoare (Hyphantria c. monilioză. pătarea brună a frunzelor. monilioză. defoliatoare (Hyphantria c.5 Aprilie. monilioză.3 1. pătarea albă şi brună a frunzelor. viermele fructelor (G 1). defoliatoare (Hyphantria c.250 0. 1 Martie. 2 Ianuarie.3 0. 1 Martie. acarieni. afide. minatoare Rapăn. bacterioză. 1 Mai.3 10 Iunie. psilide Rapăn. bacterioze. păduchele din Sant Jose. pătarea brună. pătarea albă a frunzelor. 2-3 0. ouă de afide. 1 Ziram 75 PU + Wofatox 30 0. 3 Captadin 50 PU + Thuringin 6000 0. ).2 9 Iunie. ). ouă hibernante de acarieni şi de Lymantria d. afide. pătarea brună a frunzelor. minatoare Rapăn. ouă de primăvară de psilide etc. afide. psilide.3 0.250 0. monilioză. pătarea brună şi pătarea albă a frunzelor. defoliatoare (Hyphantria c.3 11 Iunie. monilioză. afide. pătarea brună şi pătarea albă a frunzelor. insecte defoliatore (inclusiv Lymantria dispar) Rapăn.2 Mai.0 0. monilioză. bacterioză. afide.5 0. psilide Rapăn.5 0.250 0.5 0. bacterioză.

monilioză. 1 Captadin 50 PU + Carbetox 37 + Plictran 600 Fl. antracnoză Monilinia. % 1. psilide. linhartiana. ouă hibernante de carieni. 1 Metoben 70 + Rovral 50 Rm. bacterioză. Monilinia fructigena. 3 c) Tratamente pentru combaterea bolilor şi dăunătorilor la gutui Nr.5 0. monilioză. 1 August. 3 Zeamă bordeleză : ( SO4Cu + var pastă ) Metoben 70 0. afide.1 30 . psilide. psilide. Monilinia fructigena. păduchele din Sant Jose (G2). păduchele din Sant Jose (G1). păduchele din Sant Jose (G1).0 1. 3 Ianuarie. monilioză.5 0. acarieni.5 0.2 0.5 EC Dudeşti Metoben 70 PU + Carbetox 37 EC + Dicofol 18. Podosphaera oxicanthae.5 1. Ziram 75 PU + Decis 2. monilioză.025 0. linhartiana.07 6 Mai. 5 EC Captadin 50 PU + Decis 2. afide.2 Conc.0125 0. Podosphera oxicanthae.025 0.0 1. ouă de Lymantria d. minatoare Rapăn.07 0. ouă de afide. 3 August.0075 0. 2 Aprilie. pătarea albă şi brună a frunzelor. 1 Dibutox 25 Dibutox 25 US – RV 92% + Turdacupral 50 4 5 Aprilie. decada) 1 2 3 Păduchele din San Jose Ouă de acarieni. psilide. de cotari etc. Diplocarpon soraueri.5 EC Dudeşti + Plictran 600 Fl.0 0. bacterioză. defoliatoare. Ziram 75 PU + Carbetox 37 + Dicofol 18. psilide. Diplocarpon soraueri Noiembrie. viermele fructelor Rapăn.250 0. minatoare Rapăn. pătarea albă şi brună a frunzelor.4 0. viermele fructelor (G2). 1 Aprilie. acarieni Iulie.250 0. acarieni. pătarea albă şi brună a frunzelor. ouă de insecte defoliatoare Monilinia linhartiana fructigena. 2 Decembrie. Valcea 0. minatoare Rapăn.. minatoare Rapăn. Monilioze. pătarea albă şi brună a frunzelor. bacterioză.5 EC 0. afide. afide.5 0.12 13 14 15 16 bacterioză. păduchele din Sant Jose (G1). 1 Martie. Diplocarpon soraueri Monilinia. afide. monilioză. 2 Iulie.3 Iulie. bacterioză.07 0. Podosphera oxicanthae. Bolile şi dăunătorii combătuţi Perioada Produsele folosite trat.5 0. ( luna.

Monilinia fructigena. 2 Iulie. acarieni.4 0. acarieni. 2 Dibutox 25 EC Decembrie. acarieni. insecte defoliatoare. Carpocapsa pomonella G. Păduchele din San Jose (G1). antracnoze etc. Podosphera oxicanthae. 1 Bolile şi dăunătorii combătuţi Păduchele din San Jose şi alţi păduchi ţestoşi. 3 Metoben 70 + Rovral 50 Rm Vâlcea + Zolone 35 EC Oradea 0. afide etc. Monilinia fructigena. 1 Iulie. antrcnoze. antracnoze etc. afide.4 0. afide.5 0.05 Iunie. insecte defoliatoare. afide.5 0.. 3 Iulie. insecte defoliatoare.1 etc. insecte defoliatoare. acarieni.07 0. 3 August. acarieni. afide.1 Iunie. insecte defoliatore. insecte defoliatoare Păduchele din San Jose (G1). Virmele fructelor (G2). 2 Septembrie. monilioze.7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Monilinia. 2 Ziram 75 + Carbetox 37 Tiuram 75 + Carbetox 37 Tiuram 75 + Carbetox 37 Ziram 75 + Carbetox 37 Ziram 75 + Carbetox 37 Metoben 70 + Sinoratox R 35 Metoben 70 + Sinoratox R 35 Metoben 70 + Decis 2. monilioze. acarieni. monilioze. Diplocarpon soraueri. afide.5 0. monilioze. insecte defoliatoare ( Lymantria d. afide. acarieni. ) Viermele fructelor (G1). 3 31 Conc. monilioze Mai.07 0. Păduchele din San Jose (G1). ouă de acarieni şi afide Perioada (luna. 1 August.05 0.1 0. acarieni.2 Iunie. antracnoze Păduchele din San Jose (G1).5 0. antracnoze etc.1 0. viermele fructelor (G1). trat. Pesticidele folosite decada) Noiembrie.5 0. afide. linhartiana. monilioze.07 0.5 0.5 0. Păduchele din San Jose (G2).0 .1 0. % 1.4 0. insecte defoliatoare. 1 Ziram 75 + Sinoratox R 35 0. Monilinia linhartiana.5 0. monilioze. acarieni. Diplocarpon soraueri. afide. acarieni. Păduchele din San Jose (G1). afide.5 EC Dudeşti 0. Hyphantria c. insecte defoliatoare. antracnoze etc. monilioze. antracnoze etc. 1 d)Tratamente pentru combaterea bolilor şi dăunătorilor la prun Nr. Viermele fructelor (G2).

defoliatoare. ) + Turdacupral 50 Turdacupral 50 + Metoben 70 + DEF 25 ( Sintox 2.5 0. ciuruirea frunzelor. Polystigma rubrum ( Pătarea roşie a frunzelor ).05 0.07 0.5 Ziram 75 + Wofatox 50 Maetoben 70 + Filitox Metoben 70 + Thuringin 6000 + Dicofol 18. ciuruirea frunzelor. viespea sâmburilor ( Eurytoma schreineri ).5 Metozir + Decis 2. afide. afide Monilioză. deformarea fructelor.160 0. defoliatoare. păduchele din San Jose (G1). viespile cu ferăstrău (Hoplocampa sp. pătarea roşie a frunzelor.5 EC + 0. 2 Ziram 75 + Carbetox 37 + Dicofol 18.1 0.2 0. defoliatoare (inclusiv Lymantria d. bacterioză.2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Monilioză.05 0. bacterioze. acarieni Monilioză. viespea sâmburilor (Eurytoma schreineri).2 Iunie. păduchele din San Jose (G1). pătarea roşie.5 0.5 0. 1 Iulie. 2 Iulie. ciuruirea. bacterioză.4 0. defoliatoare Monilioză. afide Monilioză. 3 Iulie. 1 Metozir + DEF – 25 (Sintox 25) 0. 1 US – RV – 92% (Paracarovicid S.05 Mai. rapăn. bacterioze. afide. afide Monilioză. ciuruirea frunzelor. 3 Iunie.4 0. rapăn.2 0.07 0.2 0. bacterioze.0075 Iunie. rapăn. ciuruirea frunzelor. acarieni. deformarea fructelor (G1). viermele fructelor (G2). ). ciuruirea. afide. 3 Mai. bacterioză. păduchele din San Jose (G1).3 0. afide. deformarea frunzelor. viermele fructelor (G1). acarieni Monilioză. Aprilie. acarieni Monilioză. ciuruirea frunzelor. acarieni unde nu a fost aplicat US – RV – 92% Monilioză. rapăn. viespea sâmburilor. ouă hibernate de acarieni. rapăn. defoliatoare Monilioză. ciuruirea frunzelor.2 0. ciuruirea.4 0.07 Mai. 1 Metoben 70 + Policarbacin + Filitox 0. acarieni.3 0. pătarea roşie a frunzelor. bacterioză. 2 Ziram 75 + Metoben + PEB – 1 25% + Plictran 25 WP 0. ciuruirea frunzelor. afide. rapăn.2 Aprilie. bacterioze. rapăn. ). pătarea roşie a frunzelor.07 0.5) 1.2 0.07 0. 3 32 .

afide..12 afide. musca cireşelor ( Rhagoletis cerasi ) Musca cireşelor (Rhagoletis Mai. rapăn. 2 frunzelor. 1 afide.5 EC 0. 1 Bolile şi dăunătorii Perioada (luna. Aprilie.05 0.007 6 Metoben 70 + Sinoratox R 35 Captadin 50 + Wofatox 50 0. 1 frunzelor.025 0..1 0.0 2 Turdacupral 50 + US – RV 92 % s. ciuruirea bacteriană. ouă de Martie. antracnoza Mai. rapăn Păduchele din San Jose Iunie. ciuruirea frunzelor. defoliatoare. afide ( pentru soiurile târzii ) Plictran 600 Fl. rapăn. 3 cerasi).07 0.5 . acarieni Monilioză.07 0. insecte defoliatoare ( Lymantria ). cotari etc. ciuruirea bacteriană.5 0. defoliatoare ( Hyphantria ). afide.3 Metoben 70 + Carbetox 37 + Dicofol 18. Noiembrie. bacterioze Monilioză. rapăn. insecte defoliatoare ( Caliroua limacina). % 1. 2 Eulecanium corni. antrcanoza ( Coccomyces hiemalis).5 EC 0. afide. August 2.a Captadin 50 + Metoben 70 + Zolone 35 EC Oradea 0. 1 ciuruirea bacteriană. Hyphantria cunea. Monilioză. antracnoza Mai.2 3 4 Metoben 70 + Sinoratox R 35 0. 2 33 Produsele folosite Dibutox 25 Conc.07 0. Acospora B. 3 (G1).2 0.1 5 Metoben 70 + Decis 2. ciuruirea bacteriană. Coccomyces hiemalis.160 7 8 Ziram 75 + 0. Hyphantria cunea. ciuruirea bacteriană. păduchele din Sant Jose (G2). monilioză. 1 ouă de Lymantria d. monilioză Afide. Acospora. Acospora beijerinkii. combătuţi decada) Păduchele din San Jose.250 0. viermele fructelor (G2). acarieni. antracnoză. ouă de acarieni ( parţial ) Ouă hibernante de acarieni. trat. rapăn.07 0. Coccomyces h. Păduchele din San Jose August.2 e) Tratamente pentru combaterea bolilor şi dăunătorilor la cireş şi vişin Nr. monilioză. Iunie.2 1. rapăn. viermele fructelor (G3).5 0.

160 August. ouă de acarieni.5 f) Tratamente pentru combaterea bolilor şi dăunătorilor la piersic şi migdal Nr. 1 Martie.. 1 Produsele folosite Zeamă bordeleză (SO4Cu + var pastă + DEF 25 Conc. monilioză. Acospora beijerinckii Păduchele din San Jose (G1).4 0. acarieni. persicae. Hyphantria cunea (G2). Sphaerotheca panosa var. cancerul uscat al ramurilor (Fusiccocum amygdali). Coccomyces hiemalis.2).5 0.2 2 Ianuarie. ciuruirea bacteriană.0 0. Hyphantria cunea (G. monilioză. Stereum.07 34 . 3 Noiembrie.9 10 (G1). Botrytis cinerea. ciuruirea frunzelor Wofatox 50 0. de insecte defoliatore.. Ouă hibernante de acarieni şi de Lymantria d. Coccomyces hiemalis.0 3 Ziram 75 + Metoben 70 0. Stereum p. făinarea (Sphaerotheca pannosa var. Acospora beijerinckii Păduchele din San Jose (G. uscarea ramurilor (Cytospora cincta). bacterioze. împotriva bolilor la primul tratament Taphrina deformans. Fusarium sp. % 1. Fusicoccum amygdali. 2 Polisulfură de Ba 6. purpureum etc.07 4 Aprilie. monilioză (Monilinia laxa). 3 Februarie.160 August. Cytospora cincta. 3 Tiuram 75 + Carbetox 37 0. rapăn (Fusicladium cerasi). Fusicladium cerasi. Perioada (luna şi decada) Octombrie..5 0.a + Ziram 75 + Metoben 70 1. ciuruirea bacteriană. Coccomyces hiemalis. monilioză. bacterioză.5 0. 2 Ziram 75 + Wofatox 50 0. 1 Bolile şi dăunătorii combătuţi Deformarea frunzelor (Taphrina deformans). ciuruirea frunzelor (Acospora beijerinckii).2). ouă de acarieni Păduchele din San Jode. persicae). monilioze. 1 US – RV 92 % s. trat.0 2. Acospora beijerinckii. Hyphantria cunea (G2).5 0. Fusicoccum amygdali.

05 0. 1 Rovral 50 Rm. 1 Ziram 75 + Metoben 70 + Orafon 50 0.5 EC Dudeşti 0. Laspeyresia m. 2 Ziram 75 + Metoben 70 + Decis 2.0125 Mai. (G... afide. Sphaerotheca pannosa var.. Stereum purpureum.. Cytospora cincta. acarieni. acarieni şi aceleaşi boli indicate la tratamentul 7 Păduchele din San Jose (G. Cytospora cincta. Vâlcea + Metoben 70 + Decis EC Dudeşti + Plictran 600 Fl. Hyphantria c. Taphrina deformans. 2 Aprilie.1) etc. Sphaerotheca pannosa var. Laspeyresia molesta. Anarsia l. Păduchele din San Jose (G. Anarsia lineatella.. Anarsia lineatella Fusicoccum amygdali. Taphrina d. insecte defoliatoare.... Fusicoccum amygdali. bacterioze... Laspeyresia molesta.1)... afide.05 0. Vâlcea + Metoben 70 + Zolone 35 EC 0.. Ascospora b.. afide. Eulecanium c. acarieni.2 Mai. Ascospora beijerinckii. persicae.2 0. acarieni. Fusicladium cerasi. Acospora b. Monilinia sp. Monilinia sp... 3 Rovral 50 Rm. Cytospora cincta. Myzuz p.5 6 7 8 9 Cytospora cincta. 0. persicae. Anarsia l. 3 Metoben 70 + Carbetox 37 0. Pseudomonas sp. Stereum p.07 0. Monilinia sp. Sphaerotheca pannosa var. Sphaerotheca panosa var.1).. Pseudomonas sp. Fusicladium c. Stereum purpureum etc. Monilinia laxa. Carpocapsa pomonella (G.05 0.1 0. Carpocapsa p. Laspeyresia molesta. persicae. Hyphantria cunea şi alte insecte defoliatoare. insecte defoliatoare. Ascospora beijerinckii.. persicae. Fusicladium cerasi. Fusicladium cerasi. acarieni Anarsia lineatella.1).2 0. Tphrina d.2 35 .1 0. Fusicoccum amygdali.05 0. Laspeyresia m.5 Iunie..025 Mai. Anarsia lineatella.0125 0. insecte defoliatoare. Aprilie.. Monilinia sp. Taphrina d. afide.

Myzus p. insecte defoliatoare Anarsia l.. Cytospora c.. acarieni... Laspeyresia m.. 3 Metoben 70 + Orafon 50 0. Monilinia sp. Păduchele din San Jose (G. Cytospora c..v.. Anarsia l. etc.. Pseudomonas sp. Quadraspidiotus p. Iunie. Fusicaldium c. Stereum p. 1 Metoben 70 + Orafon 50 0. Taphrina d. Fusicoccum amygdali. Sphaerotheca p. Păduchele din San Jose (G.2)..07 0.v pers. monilioze. Taphrina d.. Sphaerotheca p.p. Stereum p... Cytospora p.v.07 0. boli foliare. Ascospora b.. acarieni.. Hyphantria c. etc. Laspeyresia p. Păduchele din San Jose (G.2 August. Sphaerotheca p. Monilinia sp.. Laspeyresia m... Quadraspidiotus p. Fusicladium c. Stereum p. afide. Ascospora b. Anarsia l. insecte defoliatoare. Bacterioze. Stereum p.. Monilinia sp.5 EC Dudeşti + Dicofol 18.. Laspeyresia m.. etc. bacterioze. Hyphantria c.... afide. Sphaerotheca pan. insecte defoliatoare. Ascospora b. Fusicladium c. 2 Metoben 60 + Orafon 0. Cytospora c.. acarieni... Cytospora p. Fusicoccum a. Taphrina d... etc.afide. Stereum p. Stereum p... (G...10 11 12 13 14 15 16 Fusicoccum a. (G.2 Iulie. Laspeyresia m. afide. Anarsia l.. acarieni.1).1).2). afide. Monilinia sp.2 August.. Stereum p. etc. Quadraspidiotus p.2 Iulie.. Ascospora b. Anarsia l.. 1 Metoben 70 + Orafon 50 0.05 0... Ascospora b. V.p.2).07 0. afide.5 Metoben 70 + Orafon 50 0. Fusicoccum a.. 2 Metoben 70 + Orafon 50 0.. Anarsia l..2 0. Laspeyresia m...2 36 . Fusicoccum a... Stereum p. 3 Metoben 70 + Decis 2. insecte defoliatoare. Laspeyresia m.. bacterioze.. acarieni. Ascospora b... Monilinia sp...07 0.. Cytospora c. 1 August. acarieni.07 0. Anarsia l. Monilinia sp.. defoliatoare. etc.2 Iulie.07 0. Taphrina d..07 0....p.

p. ouăle de păduchi de frunze. 1 Ianuarie. 3 Zeamă bordeleză (SO4Cu + 0.2 g) Tratamente pentru combaterea bolilor şi dăunătorilor la cais Nr. afide. ouă hibernante de acarieni.0 0.150 0. Stereum p. Taphrina d. Ascospors beijerinckii.5 1.. Vâlcea + Zolone 35 EC Oradea 0. v. afide. păduchele ţestos (Eulecanium corni). Stereum purpureum etc. Ascospors b. Carpocapsa pomonella (G.. bacterioze.. Stereum purpureum. Fusicladium cerasi. insecte defoliatoare etc.1) Laspeyresia molesta. afide. 2 37 Rovral 50 Rm Vâlcea + 0. insecte defoliatoare etc. trat. 2 Zeamă bordeleză (SO4Cu + var pastă Turdacupral 50 + US – RV 92% 1. bacterioze.2 5 Mai. afide. Cytospora c. Monilinia sp.0 0. Ascospora b. insecte defoliatoare .. Cytospora cincta. ciuruirea frunzelor etc.4 0.. 3 Zeamă bordeleză (SO4Cu + Var pastă) + PEI 147 + DEF 25 EC 0.. Fusicoccum a. Gnomonia erythrostoma. Fusicladium c. Stereum p.. % 1. Ascospors b.. Laspeyresia m.1 .5 3 Aprilie. Monilinia laxa..2 Septembrie. v..0 DEF 25 EC 0. Cytospora cincta. Vâlcea + Metoben 70 + Sinoratox R 35 0. Anarsia Perioada ( luna. Gnomonia erythrostoma.. Cytospora c. Gnomonia erythrostoma.1 6 Mai.. păduchele din San Jose Taphrina d.1 0. insecte defoliatoare. Cytospora cincta. Cytospora cincta. 1 Produsele folosite Dibutox 25 Conc.. Sphaerotheca pan.. acarieni. insecte defoliatoare Septembrie.05 0. afide. Fusicladium cerasi. ouăle de acarieni.05 0.3 1.0 2 Februarie. Monilinia laxa.. Stereum p. 1 4 Aprilie.. Monilinia sp. acarieni.. decada) Noimebrie.. ouă de insecte defoliatoarea Monilinia laxa. Fusicladium cerasi. Gnomonia erythrostoma. Fusicladium c. Fusicoccum a.5 Var pastă) + 1.. Fusicladium cerasi. Monilinia laxa.. 1 Bolile şi dăunătorii combătuţi Păduchele din San Jose. Sphaerotheca p.p. Stereum p.. 1 Rovral 50 Rm.0 2.17 18 Fusicoccum a. acarieni. 3 Ziram 75 + Rovral 50 Rm.

2 August. rapăn. Stereum purpureum etc. 2 Metoben 70 + Carbetox 37 + Dicofol 18. Produsele folosite 38 Conc. ciuruirea frunzelor.. bacterioze. Laspeyresia molesta.07 0. ciuruirea frunzelor. Păduchele din San Jose (G.. acarieni. insecte defoliatoare. Stereum purpureum Gnomonia erythrostoma. Hphantria cunea. Gnomonia erythrostoma. Puccinia pruni spinosae.1). monilioze..5 0. păduchele din San Jose (G.2). 3 Zeamă bordeleză (SO4Cu + var pastă) 1 2 h) Tratamente pentru combaterea bolilor şi dăunătorilor la nuc Nr.5 Dudeşti 0.1). afide. rapăn. Gnomonia erythrostoma.05 0. insecte defoliatoare. Anarsia lineatella. Ascospora b. Gnomonia erythrostoma.. monilioză. Boli şi dăunători Perioada (luna. monilioze. Fusicladium c.4 0. Stereum purpureum etc. 1 Metoben 70 + Carbetox 37 0.07 0. acarieni. afide. monilioze. Anarsia lineatella. Cytospora c. Cytospora cincta. Gnomonia erythrostoma. monilioză. Gnomonia erythrostoma. acarieni.0126 Mai. păduchi de frunze. afide. afide.5 EC Dudeşti 0. insecte defoliatoare.07 0. Laspeyresia molesta. ciuruirea frunzelor.5 Ziram 75 + Carbetox 37 0. bacterioze.5 0. Ascospora b. insecte defoliatoare Păduchele din San Jose (G. rugină. Păduchele din San Jose (G.2 0..2).7 8 9 10 11 12 lineatella. ciuruirea frunzelor.5 August. .5 Iunie. rugină. rapăn. Stereum purpureum etc. Stereum purpureum Monilioze.. monilioză.5 0.0125 Iunie. insecte defoliatoare. rapăn. acarieni. Cytospora cincta. 3 Metoben 70 + Decis 2. 3 Septembrie. Stereum purpureum Metoben 70 + Decis 2.4 0. Cytospora c. bacterioze. 2 Ziram 75 + Carbetox 37 + Dicofol 18. Ascospora beijerinckii. acarieni. Laspeyresia molesta. Fusicladium c. afide. bacterioze.

Crabetox 37 EC i)Tratamente pentru combaterea bolilor şi dăunătorilor la alun Nr.5 1. molia frunzelor. bacterioza decada) Septembrie.2 2 3 4 5 6 7 8 Mai.2). bacterioză. 1 Zeamă bordeleză (SO4Cu + var pastă) Dibutox 25 Zeamă bordeleză (SO4Cu + var pastă) Turdacupral 50 Zeamă bordeleză (SO4Cu + var pastă) + DEF 25 EC % 1. etc. acarianul galicol. antrcanoză. 2 Decembrie. 1 Decembrie februarie Aprilie.2 0. )(G.1). afide. Viermele fructelor (G. antrcnoză.1 0.1). acarianul galicol ( Eriophyes tristriatus).2 Pesticidele folosite Dibutox 25 EC Turdacupral 50 + .0 0.5 9 Iulie.5 1. 1 Aprilie. 2 Iunie. % 1. anatrcanoză. trat. afide.1 0. Bacterioză.5 1. etc. 3 Iunie. antracnoza frunzelor.5 0. antracnoză. ouă de afide. molia frunzelor.trat.0 0. 3 Turdacupral 50 + Sinoratox R 35 Turdacupral 50 + DEF 25 Zeamă bordeleză (SO4Cu + var pastă) + Carbetox 37 EC Turdacupral 50 + Carbetox 37 EC 0.5 1. Bacterioza nucului.0 0.5 1. insecte defoliatoare. 3 Noimbrie. var pastă) + bacterioza.0 0. August. molia frunzelor. 1 Zeamă bordeleză insecte defoliatore. ouă hibernante de acarieni Xanthomonas corylina.0 1. Păduchele din San Jose. molia (SO4Cu + frunzelor. etc.1) şi aceleaşi boli şi dăunători ca la tratamentele 6 şi 7 Păduchele din San Jose (G.3 0. Antrcnoza Bacterioză. cărăbuşul de mai (Melolontha melolontha) în anii cu zbor masiv. decada) Noiembrie. 2 Mai.3 0. 2 39 10 Iulie.0 2. Viermele fructelor (Carpocapsa p. 2 Zeamă bordeleză (SO4Cu + var pastă) + Sinoratox R 35 11 Viermele fructelor (G.0 0.2).0 0. afide.3 0. 1 2 Bolile şi dăunătorii combătuţi Păduchele din San Jose. 3 Mai. păianjenul galicol etc. bacterioză etc.5 0. Antracnoza (Gnomonia leptostylla).5 Conc. gărgăriţa mugurilor şi a frunzelor (Sciaphobus squalidus) etc. afide. antracnoză etc. afide. 1 combătuţi Bacterioza nucului (Xanthomonas juglndis). 3 0.0 0. Se combat aceleaşi boli şi dăunători ca la tratamentul 6 Păduchele din San Jose (G. Perioada (luna.

1) Xanthomonas corylina.07 0. cotarul brun şi cotarul verde. % 1.1) Xanthomonas corylina.5 Iulie.2 0.5 0. 3 Mai.075 0. Phytoptus avellanae. Păduchele din San Jose (G. 2 Captadin 50 + Fundazol 50 + Carbetox 37 0. Păduchele din San Jose (G. Phytoptus avellanae. Phylactinia suffulata.5 0.05 0. Myzocalis coryli. Phylactinia suffulata. 1 Iulie. Mycosphaerella macularis.5 40 . cotarul brun şi cotarul verde. Adoxophyes reticulana. 3 Turdacupral 50 + Metoben 70 + Ekalux S Tiuram 75 + Metoben 70 + Carbetox 37 EC Tiuram 75 + Metoben + Tiuram 75 + Carbetox 37 EC Turdacupral 50 + Carbetox 37 EC 0.1). în plus păduchele din San Jose (G. Hedya nubiferana.05 0.1) Xanthomonas corylina.2 0. Păduchele din San Jose (G.1) Xanthomonas corylina. Hedya nubiferana Mycosphaerella macularis.1 0. Melanconis modonia. 2 Iunie.2) Metoben 70 + Sinoratox R 35 Iunie. Phytoptus avellanae. Myzocalis coryli.05 0. Păduchele din San Jose (G. ouă de afide Mycosphaerella maculiformis. Laspeyresia splendana.07 0. Melanconis modonia. Mycosphaera alpitoides Perioada (luna.5 0. 3 Pesticidele folosite Dibutox 25 Captadin 50 + Fundazol + Carbetox 37 Conc. Melancolis modonia.250 0.5 0.5 0. Laspeyresia splendana Curculio elephants. Curculio elephans.5 4 Iunie. trat. Mycosphaera alpitoides. Xiloborus dispar. decada) Noiembrie.07 0. Mycosphaera alpitoides. 2 August. afide. Adoxophyes reticulana.5 3 Mai. 3 j) Tratamente pentru combaterea bolilor şi dăunătorilor la castan Nr.250 0. păduchele din San San Jose (G. Phylactinia suffulata. 1 2 Bolile şi dăunătorii combătuţi Păduchele din San Jose. Phytoptus avellanae Aceleaşi boli şi dăunători ca la tratamentul 2. Myzecalis coryli. Myzocalis coryli. 3 Ianuarie.0 0.3 4 5 6 7 Phyllactinia suffulata. 3 Captadin 50 + Fundazol + Carbetox 37 0. Phylactinia suffulata.250 0.05 0. Xiloborus dispar.

acarieni.07 0.0 4 Aprilie.2). Sphaerotheca. Ouă de acarieni. afide. P. decada) Noiembrie martie Aprilie.05 0.025 0.05 0. ribicola. Cronartium ribicola Sphaerotheca mors-uvae. ouă de afide.160 0. 2 Produsele folosite Dibutox 25 Conc. 2 41 . Mycosphaerella maculiformis. Noematus ribesi. Melancolis modonia. 1 Bolile şi dăunătorii combătuţi Păduchele din San Jose. Mycosphaerella maculiformis.5 1. Sphaerotheca mors-uvae etc. 2 Captadin 50 + Metoben 70 + Wofatox 50 Captadin 50 + Metoben 70 + Wofatox 50 Captadin 50 + Fundazol 50 + Decis 2. Sphaerotheca mors-uvae. ouă de acarieni.1). 2 August. Sphaerotheca mors-uvae.. afide.5 August.2 0. C. Sesia tipuliformis. insecte defoliatoare. 2 6 Mai. 3 k)Tratamente pentru combaterea bolilor şi dăunătorilor la coacăz şi agriş Nr. 1 Aprilie. 3 0. Pseudopeziza r.1 0.250 0. Melancolis modonia.5 EC Captadin 50 + Fundazol 50 + Carbetox 37 0. acarieni Cronartium r. % 1.160 0..0 0. ribis.07 0. Păduchele din San Jose (G.250 0. Pseudopeziza ribis.250 0. păduchele din San Jose (G.2 5 Mai. Cronartium ribicola Sphaerotheca mors-uvae.2 0. acarieni. Perioada (luna.0 2 3 Polisulfură de Ba Zeamă bordeleză (SO4Cu + Var pastă ) + Sinoratox R 35 Metoben 70 + DEF 25 Metoben 70 + Captadin 50 + Zolone 35 EC Metoben 70 + DEF 25 Metoben 70+ Orafon 50 EC 1. insecte defoliatore. Mycosphaerella maculiformis.02 0. 1 August. Pseudopeziza ribis. Mycosphaera alpitoides Păduchele din San Jose (G.. ouă de afide. Melancolis modonia etc.07 0. Mycosphaerella maculiformis. Mycosphaera alpitoides Iunie. Mycosphaera alpitoides Laspeyresia splendana.1). afide.125 0. trat. Noematus ribesi. Sesia tipuliformis.. insecte defoliatore Sphaerotheca mors-uvae. 3 7 Iunie. Pseudopeziza r.5 6 7 8 Păducehle din San Jose (G. Laspeyresia splendana.05 0.05 0. Melancolis modonia.1). Cronartium r.250 0. Cronartium r.05 0.

D. 1 Tiuram 75 PU + 42 Conc. venetta. 1 Ziram 75 PU + afide. Cronartium r. 3 Captadin 50 + macularis. L. 2 Zeamă bordeleză (SO4Cu acarieni. rubi.. 1 Metoben 70 + Orafon 50 Tiuram 75 + Metoben 70 + Carbetox 37 + Plictran 600 Fl Tiuram 75 + Metoben 70 + Carbetox 37 0. E. Byturus tomentosus. acarieni. Metoben 70 + Phragmidium rubidae.0 0. 9 Păduchele din San Jose (G.. % 1. applanata. Pseudopeziza r. rubi. D applanata. acarieni 7 B.025 0. insecte + defoliatoare Var pastă) + Sinoratox R 35 3 Elsinoe v. Iunie. S..07 0. Mai. ouă Noiembrie Dibutox EC de acarieni. martie Didymella applanata. afide. Bolile şi dăunătorii Perioada Produsele folosite trat. D.4 0. P. B.1). afide.1). acarieni etc. E. applanata.05 0.5 0.5 0. Pseudopeziza r. applanata.2 0. tomentosus. applanata. Sinoratox R 35 Mycosphaerella rubi.0 0. DEF 25 Anthonomus rubi. E. S. Aprilie.125 0. veneta. S. 1 l)Tratamente pentru combaterea bolilor şi dăunătorilor la zmeur Nr.1). macularis. rubi. Septembrie.4 0. M. venetta..2 0.2 0. 8 Păduchele din San Jose (G. acarieni etc. Mai.. cinerea. veneta. 2 Captadin 50 + S.. afide.4 0. 3 Turdacupral 50 + Sphaerotheca humuli. Sphaerotheca mors-uvae.07 0.1 0. Zolone 35 EC Oradea P rubidae. Păduchele din San Jose (G. ouă de afide. acarieni etc.2).8 9 10 Sesia tipuliformis etc. 2 Metoben 70 + macularis. Cronartium r. Carbetox 37 macularis. Elsinoe veneta etc.05 0. acarieni 4 Botrytis cinerea. venetta. Lasioptera rubi. 5 B. cinerea.. rubidae etc. August.2 0. M. E. Aprilie. Pseudopeziza r. Sphaerotheca mors-uvae etc. rubidae etc. 2 Didymella aplanata. Păduchele din San Jose (G. Didymella aplanata.5 Septembrie. Cronartium r.1 0.5 1. D. tomentosus.05 0.2 0. Păduchele din san Jose (G. 3 Metoben 70 macularis. M.2). S. afide. rubi. D. P. Zolone 35 EC Oradea B. cinerea. acarieni etc. E.250 0. insecte defoliatoare. Iunie. combătuţi (luna. decada) 1 Păduchele din San Jose. E.4 . venetta. 6 B. Iunie. Sphaerotheca mors-uvae. 3 August.07 0.

Alternaria Mai.05 0.1 0. 2 Turdacupral 50 Botrytis cinerea 3 Phragmidium violaceum. afide 9 Phragmidium violaceum. Lasioptera Metoben 70 + rubi. % 1. 3 Metoben 70 + sp. 2 Turdacupral 50 Botrytis cinerea 5 Phragmidium violaceum. 3 2 Phomopsis vaccini. Monilinia vaccini. Monilinia vaccini 4 Phomopsis vaccini. D.05 0.5 0. Lasioptera Metoben 70 + rubi.2 0. Monilinia vaccini 3 Phomopsis vaccini.. macularis.5 0. Păduchele din Orafon 50 San Jose. Lasioptera Sinoratox R 35 rubi. Păduchele din Orafon 50 San Jose. 3 Turdacupral 50 sp. 3 Dibutox 25 Decembrie. Septembrie. applanata.07 0. E. Bolile şi dăunătorii combătuţi Perioada (luna. Aprilie. 1 Carbetox 37 + Phragmidium violaceum Turdacupral 50 n) Tratamente pentru combaterea bolilor şi dăunătorilor la afin Nr.0 0.3 0.1 0.3 Conc.5 m) Tratamente pentru combaterea bolilor şi dăunătorilor la murul fără ţepi Nr.250 0. 2 Captadin 50 + Botrytis cinerea. Lasioptera rubi. 3 Tilt 250 + Botrytis cinerea.0125 0.3 0. acarieni. Metoben 75 + 43 Conc.250 0.5 0.5 0. Martie. Alternaria Iunie. afide Sinoratox R 35 6 Phragmidium violaceum.. Pesticidele folosite trat combătuţi decada) 1 Păduchele din San Jose Noiembrie. Alternaria Aprilie. afide. 2 Metoben 70 + Botrytis cinerea.0 0. afide Sinoratox R 35 6 Phomopsis vaccini. afide 10 Păduchele din San Jose (G. Iunie. Iunie.2). 3 Turadcupral 50 Botrytis cinerea 4 Phragmidium violaceum. S. 1 Polycarbacin + Botrytis cinerea. 1 Dibutox 25 decembrie 2 Phragmidium violaceum.07 0.05 . Alternaria Martie. 3 Captadin 50 + sp..02 0.5 EC 8 Phragmidium violaceum. Alternaria Aprilie. veneta Carbetox 37 0. 3 Metoben 70 + Botrytis cinerea.07 0.07 0. % 1. Iunie. decada) 1 Păduchele din San Jose Noiembrie. Mai. afide Decis 2.1 0. Bolile şi dăunătorii Perioada (luna. 2 Turdacupral 50 sp.afide.2 0.3 0. 2 Ziram 75 + sp..3 0. Martie. Pesticide folosite trat. Monilinia vaccini Metoben 70 5 Phomopsis vaccini. afide 7 Phragmidium violaceum.. Monilinia vaccini. Mai.

Păduchele din San Jose (G. Phomopsis v.5 0. 3 Septembrie. Alternaria.5 0. afide. 3 Carbetox 37 Metoben 70 + Orafon 50 Ziram 75 + Carbetox 37 Turdacupral 50 + Carbetox 37 0. Iunie.5 0.5 44 .7 8 9 păduchele din San Jose (G.1).. Monilinia v. Alternaria. 3 Iulie.1) Păduchele din San Jose (G. Păduchele din San Jose (G. afide. Phomopsis v.5 0.1). Monilinia v... Alternaria. afide.2). Monilinia v. Phomopsis v.2 0.07 0.

5 4 5 7.3 2.2 4 6 8 12 16 20 24 30 32 40 60 80 120 200 400 0.3 5.5 10 15 20 25 30 38 40 50 75 100 150 250 500 0.:tabelul este util pentru produsele la care se recomandă concentraţia de aplicare şi nu doza pe unitatea de suprafaţă.05% 2 3.15% 0.1% 1 1.005% 20 36 40 60 80 100 160 200 300 400 600 800 0.75 1 1.01% 10 18 20 30 40 50 80 100 150 200 300 400 500 600 750 800 1000 1500 0.3 6 7 10 13 17 27 33 50 67 100 130 165 200 250 260 330 500 660 0.7 4 5 7 11 13 20 27 40 53 67 80 100 105 130 200 265 400 665 3 Selectaţi cantitatea de produs în grame sau ml 0. ml) Citiţi volumul de apă în litri la intersecţia dintre linia şi coloana corespunzătoare Obs. conform recomandării Cantitatea de produs (g.5 0.5 0.3 0.08% 1.4 0.3 7 10 13 20 27 33 40 50 53 67 100 130 200 330 665 0.7 5 8 10 13 15 20 20 25 38 50 75 125 250 Selectaţi din primul rând al tabelului concentraţia necesară a soluţiei de stropit.Tabelul nu conţine informaţii privind cantitatea de soluţie necesară pe unitatea de suprafaţă.3 Calculul volumului de soluţie pentru tratamente fitosanitare Cum se calculează volumul de soluţie pentru tratamentele fitosanitare 1 x Concentraţia recomandată a soluţiei de stropit (%) 0.25 0.8 2 3 4 5 8 10 15 20 30 40 50 60 75 80 100 150 200 300 500 1000 2 x 33 60 67 100 130 160 260 330 0.2 1. Ordinea de calcul al volumului de soluţie este 1-2-3.9 1 1. 45 .25% 0.5 5 7.3 2 2.2 2 2.25 2.5 10 13 20 25 38 50 75 100 125 150 190 200 250 375 500 0.6 4 6 8 10 16 20 30 40 60 80 100 120 150 160 200 300 400 600 0.6 3 5 7 10 13 17 20 25 27 30 50 67 100 165 330 0.003% 1 1.5 3.6 0.02% 5 9 10 15 20 25 40 50 75 100 150 200 250 300 375 400 500 750 0.7 3.075% 1.2 1.6 2 3.7 2.5 11 13 19 26 32 52 65 97 129 190 255 320 390 480 510 654 1000 0.4 2.5 2 2.5 4.45 0.8 2 3 4 5 8 10 15 20 30 40 50 60 75 80 100 150 200 300 500 1000 0.4% 0.7 0.3 1.8 1.7 1.3% 0.015% 6.7 1 1.03% 3.75 5 6 10 12 18 25 37 50 62 75 90 100 125 185 250 375 625 1250 x 0.3 2.04% 2.2% 0.2.5 3.

în special N.P.P.5 29 33 39 38 39 40 3. ramuri. magneziul. O particularitate a pomilor fructiferi de care trebuie ţinut seama la întocmirea programelor de fertilizare este aceea de reutilizare a elementelor nutritive. favorizează formarea unui număr mai mare de muguri de rod pentru producţia din anul următor şi contribuie la creşterea în volum şi greutate a fructelor din anul respectiv. 2 pentru samânţoase (măr) şi 1 :0.3 :1. în care extrag din sol mari cantiţăti de elemente nutritive. Efectele cele mai evidente ale aplicării gunoiului în livezi se înregistrează pe solurile cu un conţinut ridicat în argilă. aceste elemente sunt luate din organele de rezervă şi folosite acolo unde este nevoie. Atunci când apar deficienţe de nutriţie. umede şi reci. minerale şi îngrăţăminte verzi.5 61 71 77 81 84 86 1. gunoiul de păsări şi compostul. Îngrăşămintele folosite în pomicultură trebuie să conţină cel puţin principalele elemente care intră în hrana pomilor: azotul. denumite microelemente.5 la sâmburoase (prun). îngrăşămintele organice contribuie şi la îmbunătăţirea unor proprietăţi fizice.K) este în general 1 :0. acestea sunt absorbite în cantităţi mai mari decât este necesar în momentul respectiv şi sunt depozitate în anumite organe (rădăcini. cum sunt: fierul. trunchi).5 18 21 23 24 25 26 . cuprul.3. Cerinţele pomilor faţă de elementele nutritive variază în cursul vieţii acestora.5 20 23 25 26 27 28 > 3. în funcţie de vârsta acestora. în funcţie de starea de asigurare cu azot a solului ( indicele de azot IN*) şi de cantitatea de argilă din sol la toate speciile – în plantaţiile pe rod.Fertilizarea plantaţiilor pomicole Aplicarea îngrăşămintelor în livezile de pomi asigură creşteri normale sau viguroase ale lăstarilor. Pomii fructiferi rămân pe acelaşi amplasament o perioadă lungă de timp. Cantităţile de gunoi ce trebuie aplicate în livezi cresc odată cu creşterea conţinutului în argilă şi a scăderii indicelui de azot. Îngrăşămintele organice provin din dejecţiile animalelor şi se găsesc în majoritatea gospodăriilor ţărăneşti.0 2.0 37 43 46 49 50 52 1. Pe lângă efectul bun pe care-l au în direcţia sporirii producţiei şi a calităţii fructelor. În pomicultură se folosesc trei feluri de îngrăţăminte: organice. Doze de gunoi de grajd în t / ha aplicate o dată la 2 ani. În afară de azot. Pentru o evaluare cât mai corectă a necesarului de subsţante nutritive a livezilor trebuie stabilit mai întâi continuţul solului în elemente nutritive.25 :1. borul. chimice şi biologice ale solului. manganul şi altele. Raportul dintre principalele macroelemente (N. pomii mai extrag din sol şi alte elemente. fosforul şi potasiul. Argilă (%) 15 20 25 30 35 40 Indicele de azot din sol* 2. Gunoiul de grajd (bălegarul) este un îngrăşământ organic cu acţiune pozitivă complexă asupra tuturor tipurilor de sol din pomicultură.0 21 24 26 27 28 29 3.5 25 22 28 26 31 28 33 29 34 30 35 31 46 0. fosfor şi potasiu.K. atunci cand pomii întâlnesc condiţii optime de absorbţie a elementelor nutritive. 3.1. aluminiul. Principalele îngrăşăminte organice sunt: gunoi de grajd.

dozele menţionate se dublează. păr. fecalele. 3. 100 în care V% reprezintă gradul de saturaţie a solului în baze Gunoiul de grajd se aplică toamna pe suprafaţa de sub proiecţia coroanei pomilor. Doze de fosfor în kg/ha substanţă activă. Gunoiul de păsări este de 2-4 ori mai bogat în elemente nutritive decăt gunoiul de grajd şi se foloseşte numai după fermentare (7-8 t/ha) sau compostare (15-20t/ha). aplicate în funcţie de indicele de azot (IN) al solului şi recolta scontată în t/ha la măr. Pe suprafeţe reduse se poate folosi şi ca îngrăşământ suplimentar ( 1 kg la 10 litri de apă) în timpul vegetaţiei. din care 1/3 toamna.5 56 74 89 100 109 117 Pentru obţinerea aceloraşi producţii: .la cireş şi vişin.5 61 82 98 109 120 128 3.2. Deoarece prin descompunere pierde cantităţi mari de azot.0 66 87 105 117 129 138 1. păr şi gutui. grele. prun şi gutui. acoperit cu un strat de pământ sau cu folie de polietilenă. Pe scară mai redusă se folosesc urina.5 56 75 90 101 110 118 > 3. Se administrează ca şi gunoiul de grajd. în proporţie de 80 %. Pentru grăbirea fermentării se udă în perioadele uscate şi se omogenizează la 6-8 săptămâni. etc). 1/3 primăvara la dezmugurire şi 1/3 la înflorire. .Îngrăşămintele cu azor se vor aplica în 3 reprize.5 3. fân stricat. frunze uscate.) care se strâng în platformă. floarea soarelui. semănate pentru a fi încorporate în sol cu scopul îngrăşării acestuia. Sunt folosite cu deosebire pe terenurile nisipoase sau pe cele lutoase. Recolta scontată (t/ha) 8 12 16 20 25 30 Indicele de azot al solului 2. . borceag. în plantaţiile de pomi şi arbuşti fructiferi se folosesc şi îngrăşăminte pe bază de azot. fosfor şi potasiu.0 59 79 94 105 115 124 58 77 92 103 113 121 57 76 91 102 112 120 1. aplicate în funcţie de starea de asigurare a solului cu fosfaţi solubili şi recolta scontată în t/ha la măr. o dată la doi ani.0 2. se recomandă să se păstreze în locuri uscate. 47 . dar în doze duble. resturi ale tulpinilor de legume etc. dozele menţionate vor fi mai mari cu 66 %. Doze de azot în kg/ha substanţă activă.*IN (/ de humus x V%).la piersic şi cais. turba. Compostul se obţine din resturile vegetale din gospodărie (paie. Îngrăşăminte chimice În afara îngrăşămintelor organice. Îngrăşămintele verzi se obţin de la plante care dau o masă vegetativă bogată (lupin.

cireş./ha. vişin şi gutui. la doza de îngrăşăminte chimice cu azot menţionată se va mai adăuga 40 kg N s. N. În general. păr.Se aplică pe toată suprafaţa plantaţiei. Doze de potasiu în kg/ha substanţă activă. ca îngrăşământ cu azot se va folosi nitrocalcarul. Cu 50 %. Recolta scontată (t/ha) 8 12 16 20 25 30 Conţinutul solului în K2O exprimat în ppm 100 120 140 180 220 124 160 174 198 211 219 118 153 168 190 202 210 114 148 159 183 195 203 108 139 153 173 186 192 104 136 153 167 179 185 60 140 180 206 224 239 248 80 131 168 182 209 223 232 > 220 100 220 140 160 170 175 Pentru obţinerea aceloraşi producţii: ..la cireş şi vişin………………. se va folosi azotatul de amoniu cu 33 % s. în scopul prevenirii acidifierii solului. Se aplică toamna pe toată suprafaţa plantaţiei.a.Recolta scontată (t/ha) 8 12 16 20 25 30 10 97 121 137 146 153 157 Conţinutul solului în P2O5 exprimat în ppm 20 30 40 50 60 70 79 93 105 112 118 121 59 73 83 88 92 95 47 58 66 70 74 76 38 47 54 57 60 62 30 38 44 46 48 50 25 31 35 37 39 40 > 70 20 24 28 29 31 33 Pentru obţinerea aceloraşi producţii: . 48 . aplicate în funcţie de starea de asigurare a solului cu potasiu mobil şi recolta scontată în t/ha la măr.a. dozele vor fi mai mari cu 25 %.la prun dozele vor fi mai mari cu 10 %. cu adăugarea de carbonat de calciu măcinat. pe solurile cu pH sub 6.a. NOTĂ: În plantaţiile cu benzi înierbate. care de regulă conţine 17 – 20 % s. la toate speciile pomicole.la piersic şi cais………………cu 20 %. calculându-se 1.0 kg pentru fiecare kg de azot s. prun. o dată la 3 – 4 ani. folosit în perioada respectivă. cu excepţia castanului şi afinului. . şi în cazul când acest îngrăşământ lipseşte. .a.5 – 3. .la piersic şi cais. iar în cele cu diferite culturi agroalimentare se vor mai adăuga dozele de NPK menţionate la speciile respective.

2 m dispuse de o parte şi de alta a rândului de pomi şi între coroanele pomilor pe rând măreşte conţinutul de potasiu din frunzele pomilor comparativ cu aplicarea pe întreaga suprafaţă în special pe solurile cu permeabilitatea mai mică. şi administrarea lor fracţionată o dată cu apa de irigare prin picurare sau microaspersiune.3. aplicarea îngrăşămintelor făcându-se odată cu udarea pomilor. pe lângă o serie de 49 . În cazul pomilor răzleţi de pe terenurile cu pante mari. . 3. se administrează 4 kg gunoi şi 4-6 g N substanţă activă per m² de proiecţie a coroanei pomilor. . anual. Datorită mobilităţii reduse a fosforului şi potasiului concentrarea acestora prin aplicarea în benzi late de 1.3. Îngrăşămintele cu azot se vor administra 1/3 toamna şi 2/3 primăvara.până la intrarea pe rod a pomilor. Dozele de gunoi. Acesta se încorporează în sol printr-o lucrare superficială.anul 1 de vegetaţie 60 g/pom . Metode şi locul de aplicare al îngrăşămintelor • Aplicare la sol Îngrăşămintele cu azot se aplică de-a lungul rândului de pomi pe banda lucrată sau erbicidată unde se găsesc majoritatea rădăcinilor. În afara îngrăşămintelor aplicate la pregătirea solului şi la groapa de plantare. Se recomandă în special în zonele şi anii secetoşi în exploataţiile cu număr redus de pomi. Îngrăşămintele organice cât şi cele cu fosfor şi potasiu în livezile tinere (până în anul 3-4 de rodire a pomilor) se vor împrăştia de regulă sub proiecţia coroanei pomilor.anul 2 de vegetaţie 100g/pom . • Aplicarea pe cale foliară – constă în aplicarea prin stropirea pe frunze.4. administrarea îngrăşămintelor se va realiza pe suprafaţa lucrată din jurul pomilor care trebuie să fie egală cu proiecţia coroanei şi nu mai mică de 7 m². a unor îngrăşăminte simple sau complexe care. când lăstarii acestora au 8-12 cm lungime se aplică împrejurul fiecărui pom 15-20 g N substanţă activă.0 – 1. În primul an de viaţă al pomilor.în livezile ajunse în perioada de rodire deplină se recomandă administrarea la fiecare 2 ani a dozelor de gunoi menţionate în tabel. în diferite fenofaze de vegetaţie. fiind încorporate cât mai adânc posibil în sol.anul 4 de vegetaţie 200g/pom Aceste doze se aplică anual în două reprize: 50% primăvara la dezmugurire şi 50% în timpul creşterii intensive a lăstarilor (în luna mai).5. fosfor şi potasiu recomandate pentru primul an de rodire se vor aplica şi în toamna anului premergător diferenţierii mugurilor floriferi pentru anul intrării pe rod a plantaţiei. potasiu etc. - - • Aplicarea odată cu apa de irigare localizată (fertirigare) – constă în dizolvarea anticipată a îngrăşămintelor solubile cu azot. de preferat în două reprize (primul moment primăvara devreme şi al doilea imediat după legarea fructelor). Epoca de aplicare a îngrăşămintelor Îngrăşămintele organice şi cele minerale cu fosfor şi potasiu se aplică de regulă toamna după recoltare.anul 3 de vegetaţie 150g/pom . Reguli generale la plantarea pomilor se adminstrează 15-20 kg gunoi bine fermentat sau 8-10 kg mraniţă care se amestecă cât mai bine cu pământul cu care se umple groapa. fosfor. 3. se mai aplică următoarele doze de azot substanţă activă în timpul vegetaţiei: .

4 – 0. la 0. piersic etc) au nevoie de mai multă apă primăvara şi în prima jumătate a verii. părul.0 m una de alta. înainte de venirea îngheţului. inclusiv pe cele în pantă şi cu relieful frământat. cais. la aceeaşi distanţă. în timp ce la unul tânăr numai 60 – 70 l.8. la 0. Indiferent de tipul livezii şi metoda de irigare. prunului (dar nu. udarea prin aspersiune şi udarea localizată (prin picurare). Cantitatea de apă care trebuie dată variază după vârsta pomului şi încărcătura cu rod. cireşului şi vişinului). pe cele mijlocii la 0. piersicului. La un pom în plină rodire se dau 100 – 150 l apă la o udare. creşterea normală a fructelor. Dacă există posibilitatea. Această metodă poate fi aplicată pe orice fel de teren. cele mai folosite fiind: udarea prin brazde. iar pe cele uşoare la 0. După infiltrarea apei în sol şi zvântarea terenului. când pomii sunt epuizaţi de recoltă. În livezile tinere este suficient să se efectueze câte o singură brazdă. În plantaţiile pe rod. prin administrarea lentă a apei în această zonă. chiar dacă solul are ceva umezeală. este căderea frunzelor.elemente nutritive. de fiecare parte a rândului de pomi. înainte de umflarea mugurilor.6 – 0. în care rădăcinile. deoarece se provoacă scuturarea florilor) pentru a ajuta la creşterea fructelor legate. de mare folos pentru sporirea rezistenţei la ger a pomului şi stimularea activităţii rădăcinilor. în 50 . părului) sau la întărirea sâmburelui (cazul caisului. panta terenului.5 m distanţă de rândul de pomi. în livezile mici sau la pomii izolaţi. După ce apa a intrat în pământ. speciile de pomi sâmburoase (prun.8 – 1. o udare la intrarea în pârgă a fructelor (10 – 15 zile înainte de cules) ajută foarte mult piersicului. Irigarea livezilor Pentru a suplini insuficienţa apei din sol. În cazul livezilor mici cele mai bune metode de irigare sunt: prin brazde trasate de-a lungul rândului de pomi la 0. A treia udare se aplică la căderea fiziologică a fructelor (cazul mărului.0 m distanţă de rând. făcută în jurul trunchiului. prunului) şi ajută la creşterea intensă a lăstarilor. brazda se nivelează. se trasează mai multe brazde şi anume: pe solurile argiloase grele.5 – 1 m de trunchi şi copcă. În general. Prima udare se va da la ieşirea din iarnă. se execută o lucrare cu discul sau cultivatorul pentru a se astupa brazdele (cu excepţia terenurilor înţelenite). apa trebuie să ajungă la rădăcina pomului atunci când are cea mai mare nevoie. caisului. trebuie să formeze muguri de rod.8 – 1. A doua udare se dă la 10 – 15 zile după înflorit (niciodată în timpul înfloritului. Este însă obligatorie o udare după recoltarea fructelor. pentru recolta anului viitor. Ultima udare. Utilizarea metodei de udare prin brazde este legată de microrelief. pentru a împiedica evaporarea apei. gutuiul) au nevoie de apă şi în partea a doua a verii. datorită creşterii prelungite a lăstarilor şi a maturării târzii a fructelor. dar în acelaşi timp. În plantaţiile pe rod. permeabilitatea solului şi mărimea normei de udare. de regulă în ziua următoare udării. pot conţine şi unele substanţe organice cu rol de stimulare a proceselor metabolice. iar sămânţoasele (mărul. pomicultorii folosesc irigarea. Udarea prin aspersiune – constă în distribuirea apei în plantaţii asemănător ploii naturale cu ajutorul instalaţiilor şi dispozitivelor care funcţionează sub presiune. Terenul trebuie să fie foarte bine nivelat pentru a asigura brazde uniforme şi cu panta continuă iar lungimea brazdelor în funcţie de permeabilitatea terenului să aibă o lungime de la 50 la 300 m. în cazul livezilor mari şi udarea. 4. la diferenţierea mugurilor de rod.6 m şi la 1. Udarea prin picurare constă în umezirea locală a zonei de sol în care sunt extinse majoritatea rădăcinilor active ale pomilor. Aplicarea udărilor în livezi se face prin mai multe metode.

tinere şi pe rod De arbuşti fructiferi şi de pomi. LUCRARI DE INTRETINERE SI IRIGARE A SOLULUI Lucrarea 1 Aratură de bază Perioada de executare 2 Toamna. legume sau leguminoase cu talie mica Cultivarea solului pe intervale.raport cu cerinţele fiziologice ale pomilor. inainte de căderea frunzelor Toamna. tinere şi pe rod De arbuşti fructiferi. cand buruienile au 1520 cm Tipul plantaţiei 4 De pomi.a.a. înainte de căderea frunzelor Primavara devreme Martie .Aprilie Parametrii lucrării 3 18 ./ha efectiv tratat Simazin ( simadon) 3-6 kg s. 12 – 14 cm 10 -14 cm. de 2 ori ( sau 4 -5 ori ) Erbicidare pe rând (exclusiv pe terenurile nisipoase) In perioada de vegetaţie In perioada de vegetaţie Iunie . în funcţie de sistem. 8 – 12 cm 8 -12 cm Conform tehnologiei culturilor respective 6 – 8 cm Distrugerea buruienilor şi afânarea solului la 4–5 cm Pentru fân (sau ca mulci organic pentru pomi) Simazin ( simadon) 4-5 kg s. tinere şi pe rod Pomi Arbuşti fructiferi De pomi. tinere De pomi.4 ori Cosirea ierburilor de pe intervale. la nivelul solului.a. tinere şi pe rod De arbuşti fructiferi şi de pomi. la diferite înălţimi pe trunchiul pomilor şi spalieri. agroalimentare. sau pe sârma de jos a spalierului. tinere Mobilizarea solului pe rând (sau pe proiecţia coroanei în livezile clasice) Discuit arătură Semănat culturi praşitoare intercalate. Conductele de udare se amplasează de-a lungul rândurilor de pomi fixându-se.20 cm. de 4 – 5 ori Praşitul pomilor pe rând sau pe proiecţia coroanei de 3.Iulie In perioada de repaus pe sol curat (preemergent) 800-1000 l/ha In perioada de vegetaţie (postemergent) 300-400 l/ha De arbuşti fructiferi./ha efectiv tratat Caragard (caradon) 4-5 kg s. pe rod Pomi pe rod Arbuşti fructiferi pe rod Pomi pe rod 51 ./ha efectiv tratat.

nu pot fi recomandate. precum şi a realizării unui raport favorabil între pocesele de creştere şi de fructificare. . după căderea frunzelor şi să continue în zilele favorabile din perioada de repaus a pomilor. ramurilor. Prin aplicarea tăierilor se urmăresc următoarele obiective : . axului tulpinii. . Epocile de aplicare a tăierilor la pomi Tăierea pomilor se efectuează. . mugurilor şi lăstarilor. Dacă tăierea se face în perioadele cu geruri puternice. între procesele de creştere şi de fructificare. înclinare arcuire.operaţii de modificare a poziţiei ramurilor şi a direcţiei de creştere a lăstarilor (dresare. după umflarea mugurilor. . . . întinerirea ramurilor şi a pomilor. 52 . formării şi întreţinerii coroanei.grăbirea fructificării pomilor . Operaţii tehnice folosite la conducerea creşterii şi fructificării pomilor Conducerea creşterii şi fructificării pomilor se realizează prin două grupe de operaţii tehnice: . în principal în perioada repausului vegetativ (tăierea ”în uscat“sau de iarnă).1. . “tăierea pomilor” cuprinde totalitatea intervenţiilor ce se fac asupra trunchiului. limitarea extinderii tulpinii pe orizontală şi verticală. trunchi şi ramuri spre muguri. ramuri şi lăstari. Tăierile” în verde” se referă la lucrările din tot cursul vegetaţiei. efectuarea de incizii şi crestături. la pomi se urmăresc mai multe scopuri: rărirea coroanelor. corespunzătoare ca număr şi repartizare în spaţiu sistemului de coroană adoptat . decât în cazuri speciale. piesic. mai ales la speciile sâmburoase sensibile la ger (cais.menţinerea coroanelor.realizarea unui raport favorabil între procesele de creştere şi de fructificare . ţesuturile din apropierea rănilor neprotejate cu mastic pot suferi ( formează scurgeri de clei ). după formarea lor. Tăierea pomilor În sens larg.tăieri propriu – zise. obţinerea unor ramificaţii în puncte obligate. cireş ).garnisirea cât mai uniformă a acestui schelet cu ramuri de semischelet şi de rod . întrucât se soldează cu o risipă de substanţe de rezervă care au migrat din rădăcini. Tăierile efectuate primăvara târziu.Irigarea plantaţiilor când IUA scade sub 30% Mai . la volumul optim necesar pentru mecanizarea lucrărilor în plantaţii 5. cu 300-400mc/ha Cais si piersic Celelalte specii de pomi şi arbuşti fructiferi 5.August 3-6 udâri a 500mc/ha 2-3 udări în perioadele secetoase. torsionare).îmbunătăţirea regimului de lumină în coroană . 5. în vederea proiectării. deşi sunt urmate de o cicatrizare mai bună a rănilor. migdal. Tăierile propriu –zise.obţinerea unor producţii mari şi de calitate superioară de la un an la altul . În fermele pomicole specializate este necesar ca tăierea să fie începută toamna. Prin tăieri. De aceea este indicat ca în perioadele cu geruri mari tăierile să fie suspendate.formarea unor elemente de schelet suficient de solide. care constau din scurtări şi suprimări totale de tulpini. realizarea unui raport optim între mugurii floriferi şi vegetativi.2.

fie în fenofaza de creştere intensă a lăstarilor. Când incizia transversală se aplică înainte de pornirea vegetaţiei sub un mugur sau ramură anuală. Suprimare totală (“la inel”) a ramurilor anuale şi multianuale se impune când ele sunt prea dese. îndepărtând 2/3 până 3/4 din lungimea ei. rezultă un lăstar terminal potrivit de viguros. eventual şi câţiva lăstari de vigoare mijlocie în porţiunea bazală a ramurii. concurente). Scurtarea ramurilor anuale viguroase se face întotdeauna cu 2 -3 mm deasupra unui mugur vegetativ ( fără a se lăsa cep ). Crestarea este o tăietură în coajă şi puţin în lemn. deoarece planta porneşte în vegetaţie pe seama substanţelor de rezervă. Scurtarea mijlocie (moderată) a unei ramuri anuale viguroase (cu circa 1/2 din lungime) dă rezultate mai bune ca precedenta.Reacţia ramurilor anuale la operaţia de tăiere (scurtare). Se obţin 3 -4 sau mai mulţi lăstari viguroşi sau foarte viguroşi spre vârf. Se mai poate efectua şi deasupra unei ramuri slabe. care sunt depozitate în rădăcini. Scurtarea slabă a unei ramuri anuale viguroase. 53 . Tăierea de reducţie (tăierea în lemn vechi ) constă în scurtarea ramurilor mai vechi de 1 an. aplicată dedesubtul unui lăstar în faza creşterii lui intense. se poate utiliza la pomii în declin. Incizia opreşte circulaţia lor şi le dirijează spre lăstarul de deasupra inciziei. datorită faptului că substanţele de rezervă. fie întruna din zonele cu muguri dorminzi. rău plasate (pe partea superioară sau inferioară a şarpantelor. iar restul lăstarilor rămân foarte scurţi. în mersul lor ascendent. devenind ramuri de rod. are un efect stimulativ redus asupra creşterii . Ele pot fi transversale. cu condiţia ca aceasta să aibă la bază un diametru egal cu cel puţin 1/2 din diametrul ramurii – mamă la locul de inserţie. depinde de intensitatea acesteia (puternică. organele rămase deasupra întârzie creşterea. în formă de semilună. în scopul trezirii lui la viaţă. longitudinale sau inelare. pentru a favoriza creşterea lăstarului de prelungire. datorită faptului că în perioada de vegetaţie activă organele pomului sunt alimentate cu substanţele sintetizate în frunze. pentru restabilirea creşterilor vegetative. care se face primăvara devreme sau la începutul umflării mugurilor. precum şi de vigoarea şi poziţia ramurii care se scurtează. slabă). Prin suprimarea unor ramuri. Această scurtare se poate face fie deasupra unei ramuri – fiice. duce la întârzierea pornirii acestora în creştere. Aceeaşi incizie. a cărei creştere trebuie stimulată. înlăturând 1/4 până la 1/3 din lungimea ei. Scurtarea puternică a unei ramuri anuale viguroase şi cu un unghi de inserţie mai mic de 45º. debilitate sau prea viguroase şi cu un unghi de inserţie prea mic ( nu este posibilă corectarea acestui unghi). care circulă în sens descendent. trunchi şi în ramurile principale. moderată. câţiva lăstari subterminali de vigoare relativ slabă. are ca efect stimularea creşterii. în sensul că se obţin 2-3 lăstari viguroşi spre vârf şi mai mulţi lăstari de vigoare mijlocie şi slabă spre bază care devin ramuri roditoare. sunt oprite la nivelul inelului. primesc mai multă lumină şi hrană şi sunt stimulate în creştere. Scurtarea puternică a ramurilor anuale este contraindicată la pomii tineri. Inciziile inelare sunt de fapt incizii transversale. deasupra unui mugur dormind. Inciziile sunt operaţii care se fac numai în scoarţă. organele învecinate. Suprimarea (‘’orbirea’’) mugurilor constă în înlăturarea a 2 – 4 muguri situaţi sub cel terminal (la vârful şarpantelor). Dacă inelarea se face înainte de pornirea în vegetaţie. are ca rezultat pornirea în creştere a tuturor mugurilor rămaşi pe ramură. circulare. Inciziile transversale se execută fie înainte de pornirea vegetaţiei. iar cele situate dedesubt prosperă.

Ciupitul se face când lăstarii au o lungime de 20 -30 cm. Fiecare şarpantă din etajul I are două subşarpante. Dresarea este defavorabilă diferenţierii mugurilor florali. tipul de fructificare şi alţi factori. datorită unei creşteri vegetative prea intense. intră târziu în perioada de rodire. vertical.3. în vederea temperării creşterii. Operaţiile de modificare a poziţiei ramurilor şi a direcţiei de creştere a lăstarilor (dresarea. Dresarea ramurilor şi lăstarilor constă în aducerea lor în poziţie verticală. cu coroana în curs de formare. Deşi aceste lucrări reduc din suprafaţa aparatului foliar. Arcuirea unor ramuri anuale lungi şi a unor lăstari viguroşi este justificată şi indicată la soiurile de pomi care. prinse pe bulumaci distanţaţi la 20 cm unul de altul. ci numai să crape longitudinal. ci numai ramuri de semischelet şi de rod. Şarpantele formează cu axul palmetei unghiuri de 45-55º. grăbirea formării coroanei şi a fructificării. Primul etaj este inserat la 50-70 cm de la nivelul solului. Inclinare este operaţia opusă dresării. garnisirea foarte bună şi rapidă cu formaţiuni fructifere scurte. Arcuirea are următoarele efecte favorabile: încetarea sau reducerea creşterii în lungime. dar ea poate ajunge până la orizontală sau chiar sub orizontală. stimularea procesului de diferenţiere a mugurilor florali şi deci grăbirea fructificării. lăstarilor viguroşi. ca să nu se rupă. Pentru conducerea corectă a pomilor este necesară instalarea unui spalier cu trei sârme. în general slabă. în toate cazurile când unele ramuri (respectiv lăstari) au creştere prea viguroasă. palisându-se de prima sârmă a spalierului. El se aplică. Se aplică pomilor tineri. Arcuirea trebuie efectuată de la axul pomului către exterior şi de sus în jos. Pe şarpantele din etajele II-IV nu se lasă subşarpante. Distanţele dintre etaje variază de la 60 cm până la 130 cm în funcţie de vigoarea soiului şi portaltoiului. 54 . cu scopul de a tempera creşterea lor şi a le grăbi fructificarea. Torsionarea şi îndoirea ramurilor anuale şi a lăstarilor se practică la pomii tineri atunci când se impune conservarea la maximum a frunzişului. care nu sunt necesari pentru formarea elementelor de schelet. în caz contrar. Prin operaţiile de ciupit şi plivit nu se va suprima mai mult de 20 -30 % din frunzişul pomului. cu deosebire atunci când sunt conduşi în garduri fructifere. Cea mai convenabilă înclinare este de 45-55º. în vârstă de 1-4 ani. în loc să fie suprimaţi. pe care se află 3-4 etaje a câte două şarpante opuse şi orientate oblic pe direcţia rândului. arcuirea. Ciupitul şi plivitul lăstarilor se aplică pomilor tineri. pentru a rezulta un gard fructifer cât mai îngust. prin care ramurilor şi lăstarilor li se măresc unghiurile de inserţie. Şarpantele aceluiaşi etaj pot fi formate din muguri succesivi sau distanţaţi cu 8 -12 cm. torsionarea). pentru a ocupa spaţiul liber dintre şarpantele inferioare ale pomilor vecini. de regulă. Ramurile anuale şi lăstarii care nu sunt necesari la formarea coroanei.Ciupitul lăstarilor constă în suprimarea vârfului erbaceu. înclinarea. când aceştia au o lungime de 5 -6 cm. având în vedere să nu rezulte o curbură prea pronunţată şi depărtată mult de axul ramurii mamă. Sisteme de coroană pentru livezi intensive Palmeta etajată (regulată) cu braţe oblice are un ax central. Plivitul constă în suprimarea totală (de la inel ) a lăstarilor de prisos. datorită poziţiei lor apropiată pe verticală . axul palmetei şi şarpantele se dezvoltă mai bine. se răsucesc de la bază. în curs de formare şi devine necesară când ramurile de shelet au unghiuri de inserţie prea mari sau de creştere neechilibrată. cu scopul de a favoriza creşterea. deasupra ultimei frunze care a atins dimensiuni normale. 5. care se conduc orizontal. rădăcinile vor fi subnutrite şi pomii pot intra în dezechilibru fiziologic. În al doilea caz. au efecte favorabile: îmbunătăţirea regimului de lumină din coroană favorizarea diferenţierii elementelor de schelet şi semischelet. fiind specifică pomilor tineri. uşor de întreţinut.

fiecare braţ formând cu verticala un unghi de 45º. distanţate pe ax la 30 cm. şi respectiv 120 cm. Trunchiul are înălţimea de 30-50 cm. care se taie la inel. În august. pe direcţia rândului. Întrucât ramurile laterale descresc ca lungime de la bază spre vârful pomului. iar ceilalţi 2 la 12-30 cm unul de altul. de o parte şi de alta a axului coroanei. se utilizează la noi în cultura pirsicului (gard fructifer îndesit cu distanţe de plantare de 4 x 2 m = 1250 pomi la ha). Ceilalţi lăstari se suprimă. de la suprafaţa solului. de la sol. eventualele ramuri anticipate se taie la doi muguri de la bază.Palmeta neetajată (neregulată) cu braţe oblice diferă de precedenta prin faptul că şarpantele nu mai sunt dispuse câte două în etaje. Gardul belgian este un cordon cu două braţe oblice dispuse în V. la înălţimea de 150 cm. pentru a favoriza circulaţia agregatelor. Pe şarpante nu se găsesc subşarpante. cu punctele lor de inserţie distanţate pe ax la 25-30cm. În mai –iunie. braţele palmetei se dirijează sub un unghi de 45-55º faţă de ax. când lăstarii au 15 -20 cm. În acest al doilea caz ramurile anticipate se lasă intacte. În mai-iunie. după care urmează ramuri de semischelet scurte şi ramuri de rod dispuse direct pe ax. care se lasă intacţi. Ea se leagă de un tutore instalat înainte de plantare. varga se taie la 40 cm. Trunchiul are o înălţime de 40-50 cm. din care doi pentru braţele palmetei. Fusul . pentru a forma 55 . Prima şarpantă. se scurtează la 80 cm de la nivelul solului. După plantare. Pe braţe se lasă numai semishelet foarte scurt şi ramuri de rod. Acestea se dirijează puţin oblic faţă de direcţia rândului. se aleg trei lăstari. de la sol. cu punctele lor de inserţie distanţate la 12-30 cm. pentru a forma primele şarpante. Vasul întârziat aplatizat (piramida întreruptă aplatizată) are 3-4 şarpante. Primul din lăstarii laterali se lasă la 50-60 cm de la nivelul solului. pe care se află 3-4 ramuri de schelet permanente la partea inferioară. exceptând pe cele situate pe trunchi ( 40 cm. orientaţi în sens opus. fiind garnisite numai cu ramuri de semischelet şi de rod. pomii sub formă de vergi se scurtează la 70-85 cm. se orientează pe direcţia rândului. Palmeta simplă. După plantare. pomul este scurtat la 60 cm ( din care 40 cm pentru trunchi). când lăstarii au 15-20 cm. Când lăstarii au 20-25cm se aleg 3 dispuşi în spirală. Şarpantele sunt dirijate orizontal. În anul plantării nu se face nici o intervenţie în verde. se ciupesc de asemenea foarte scurt ( la 23 frunze de la bază) şi lăstarii anticipaţi care apar pe ei. Restul lăstarilor se torsionează sau se ciupesc la 2-3 frunze de la bază. în aşa fel ca între ele să rezulte în unghi de deschidere de 8090º. ci alternativ câte una. iar cei cu ramuri anticipate la 80 -100 cm. cu excepţia a 9 -10 lăstari anticipaţi necesari pentru fructificare în anul următor. Următoarele două şarpante au punctele de inserţie pe ax la 90 cm. fără mijloc de susţinere. încât între şarpantele suprapuse de aceeaşi parte a axului distanţele sunt de 50-60 cm. Braţele se încrucişează cu ale pomilor vecini. Şarpantele formează cu verticala unghiuri de 40-45º. subţire.4. deasupra unui mugur. La plantare. Ultima şarpantă se suprapune peste prima şarpantă. La plantare varga. orientaţi pe direcţia rândului. plus lăstarul de prelungire a axului. Această palmetă are 10-12 şarpante. pe direcţia rândului şi sub un unghi de 50-60º faţă de verticală. dispusă la maximum 60 cm. rezultă o coroană conică.tufă (Spindelbusch) are un ax central pe care se inserează în spirală 10 -16 şarpante. Pe fiecare şarpantă se lasă câte două subşarpante. Sisteme de coroană pentru livezi superintensive Fusul subţire prezintă un ax central conic şi cotit. 5. formând între ele romburi. se aleg doi cu poziţie laterală. de la nivelul solului). Pentru a favoriza creşterea celor trei lăstari. ci numai ramuri de semischelet şi de rod. iar cel de al treilea pentru prelungirea axului.

castan.5 -4 m între rânduri şi de 0. alun şi arbuşti fructiferi. pentru părul altoit pe gutui şi pentru piersic.0.8 m pe rând. nuc. prun. Vişin. Înălţimea gardului fructifer este de 2. altoite pe M9. În luna august. păr. în vederea normării acesteia prin tăieri Idem Speciile 4 Măr. programate pentru executarea tăierilor din toamnă Persic. se înclină sub un unghi de 45º legându-se de sârmele spalierului. În primăvara următoare.braţele. Arbuşti şi alun. gutui. piersic. vişin. precum şi la celelalte specii la care s-au executat Martie 56 . pentru a se garnisi mai bine. M26. când cei doi lăstari au o lungime 70-80 cm. cireş. migdal. iar restul lăstarilor se suprimă. prelungirile braţelor se scurtează la 60-80 cm. iar dintre ramurile laterale se reţin necesare pentru a deveni ramuri de rod. LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE A POMILOR ŞI ARBUŞTILOR Lucrarea 1 Tăieri de formare a coroanelor sau a tufelor Tăieri de întreţinere şi fructificare (inclusiv eliminarea drajonilor) Operaţii în verde (inclusiv eliminarea drajonilor) Perioada de executare 2 Martie .5 -3 m şi se utilizează pentru soiurile de măr de vigoare slabă şi mijlocie. sau M106. migdal şi cais Plantaţii de pomi şi arbuşti fructiferi tinere şi pe rod Noiembrie – aprilie Noiembrie – martie Martie . cais. cireş.aprilie Parametrii lucrării 3 Potrivit formelor de coroană adoptate prin proiect Se normează încărcătura cu muguri de rod a pomilor şi arbuşti fructiferi Luminarea şi aerisirea coroanei Tipul plantaţiei 4 Plantaţii tinere de pomi şi arbuşti fructiferi Măr.aprilie Iunie . nuc şi castan.iulie LUCRĂRI DE EVALUARE ŞI PERIOADA DE EXECUTARE Lucrarea 1 Prognozarea producţiei Perioada de executare 2 Noiembrie Scopul lucrării 3 Stabilirea încărcăturii cu muguri de rod pentru anul următor.6 . Distanţele de plantare sunt de 3. păr.

bilateral alternative. fructificare pentru pomi şi arbuşti fructiferi Livadă semiintensivă Soiuri de măr: standard/ A2 sau frac Distanţă: 6/4m.5 Tăieri de formare. întreţinere. având şarpantele de schelet cu ramificaţii secundare laterale. cu 2-3 etaje. fără spalier.Preelevarea producţiei La înflorire Evaluarea producţiei După căderea fiziologică a fructelor pe specii Cu 10 – 15 zile înainte de declanşarea recoltării pe fiecare specie Evaluarea definitivă a producţiei Pentru prognozarea orientativă a recoltei Stabilirea orientativă a producţiei probabile de fructe Stabilirea definitivă a producţiei de fructe după metodologia prevăzută în Decretul 77/1986 şi a mediei greutăţii fructelor pe specii şi soiuri tăierile până în luna martie La toate speciile La toate speciile La toate speciile 5. realizată prin tăieri şi palisări în perioada repausului de vegetaţie. pe pante. 57 . Coroană conic trunchiată.

x0x0 = taiere de eliminare a unei ramuri anuale. e = înclinare a 3 ramuri anuale de schelet cu 3 vergele legate între ele la locul de întălnire a acestora. fără spalier. 58 . realizată prin tăieri în perioada repausului de vegetaţie. Coroană conic trunchiată. Livadă Semiintensivă Soiuri de măr: spur/ A2 sau franc Distanţe: 5/3m. c-d = ramură anuală aplecată la orizontală. având şarpantele cu ramificaţii secundare bilateral alternative.Legenda: T = scurtare de ramura de 1 an. cu 2-3 etaje. a = inclinare de ramura şarpantă prin legare. pe pante. b = inclinare de ramură şarpantă prin căluş sau stachetă cu cuie la capete.

. 59 .Legenda: ~ Scurtarea de ramură cu foarfeca. pentru eventuala subordonare sau ramificare.Eliminarea de ramură cu foarfeca.

= pozitia ramurilor dupa inclinare. = formatie de legarea la sarmele spalierului. cu = formatie de rod de 1 an. realizata prin taieri si palisari in perioada repausului de vegetatie. = formatie de rod de 3 ani. bilateral alternative. Palmeta cu braţe oblice. 60 . pe spalier cu 4 sârme. = directia de inclinare a ramurilor de 1-2 ani. rod de 2 ani. Legenda: = taieri de scurtare si de eliminare a ramurilor de 1 an. Distanţa: 4/3 m. avand sarpantele de schelet cu ramificatii secundare laterale.Livada intensivă Soiul de măr: standard/ MM 106.

Livada intensivă Soiul de măr: standard/ MM 106. realizata prin taieri si palisari in perioada repausului de vegetatie. bilateral alternative. avand sarpantele de schelet cu ramificatii secundare laterale. Palmeta cu brate oblice. Distanta: 4/3 m. pe spalier cu 4 sârme. 61 .

Livada intensiva Soiuri de mar: M 26 sau MM 106. inclinare a ramurilor de 1-2 ani. legarea la sarmele spalierului. 62 .5-3. cu sau fara mijloace de sustinere. Coroana fus-tufa. = directia de = formatie de = pozitia ramurilor dupa inclinare.5 m. rod de 2 ani.Legenda: = taieri de scurtare si de eliminare a ramurilor de 1 an.0-4. cu sarpantele realizate prin dresaj in unde si prin taieri in perioada repausului de vegetatie. = formatie de rod de 1 an. Distanta: 4. cu axul garnisit pe toata lungimea.5/ 2. cu = formatie de rod de 3 ani.

63 .

64 .

65 .

66 .

67 .

68 .

69 .

Soiuri propuse pentru cultura prun Cultivate Agen Anna Spath Grand Prix Stanley Tuleu gras Tuleu timpuriu Vinete de Italia Centenar Silvia Polenizatori Anna Spath . Anna Spath 70 . Vinete de Italia Stanley . Anna Spath Agen . Agen Agen . Soiuri propuse pentru cultura măr SOIURI de MĂR aflate la înmulţire în pepinierele din România altoite pe M106 Soiul Câteva caracteristici Vigoare pom Mărimea Epoca de Producţie fructelor – recoltare şi To/ha gr. Stanley Anna Spath .6. Stanley . Vinete de Italia Anna Spath .1. Soiuri propuse 6. consum 1 Romus 3 (Vf) Mijlocie 125-135 Aug-sept 25 2 Prima (Vf) Supramijlocie 130-150 Sept-dec 25-30 3 Pioner (Vf) Submijlocie 140-150 Sept-ian 25 4 Mijlocie 160-180 Oct-april 30 5 Mutsu (crispin) Mare >250 Oct-april 30 6 Voinea (Vf. Soiuri propuse pentru cultura păr Soiuri cultivate Aniversarea Bella di Giugna Doina Napoca Republica Abatela Fetel Beurre Bosc Cure Williams Trivale Soiuri polenizatoare Williams şi Untoasă de Gioagiu Cedrata Română Williams şi Untoasa de Gioagiu Williams şi Republica Williams şi Passe Crassane Willians şi Beurre Gifford Williams şi Conferance Williams şi Beurre Bosc Beurre Bosc şi Posse Crassance Napoca şi Williams 6. Vinete Româneşti Stanley .3.2. Stanley Vinete de Italia . Anna Spath Stanley . Silvia . Anna Spath .) Mare >200 Sept-dec 18-20 7 Generos Mijlocie 160-180 Sept-martie 25-30 8 Florina Mare 150-180 Sept-april 30-40 9 Granny Smith Mijlocie 170-180 Oct-april 25-30 10 Ionathan Mijlocie 140-160 Sept-april 20-25 11 Golden Delicious Mijlocie 160-200 Sept-april 25-30 12 Starkinson Submijlocie 150-180 Sept-april 25-30 6.

Silvia Silvia .8 Grosimi % 68. Van Germersdorf.Pescăruş Record Ialomiţa Albatros 6. Stanley Valor .5 19. Agen . Anna Spath Fruct mărimea gr. Soiuri propuse pentru cultura cireşului Soiuri de cireş cultivate Bigarreau Moreau Ramon Oliva Negre Bistriţa Van Pietroase de Cotnari Germersdorf Polenizatoare Stella.5.2 Subst. Hedelfinger Germersdorf.5 52. Hedelfinger 71 .0 63. Ramon Oliva Stella. 12 14 12 13 13 Miez % 49.4 45.3 63. Soiuri propuse pentru cultura cais Soiuri de cais Mari de Cernad Dacia Mamaia Comandor Selena Sirena Favorit Salmona Uniserta Royal 6. Agen . Soiuri propuse pentru cultura nuc Pentru plantaţii clasice Sibesel precoce Geoagiu 65 Sebesel 44 Germisara Orăştie Suseta Pestesani Bratia Pentru plantaţiile semiintensive Sarmis Mihaela Roxana M 06 R Valcor Valmit Valrex Agen .3 6. Stanley Silvia .3 19.4.6. Rainer Ramon Oliva Ramon Oliva.8 49. Anna Spath .5 64.4 20. Agen . Prot % 16.

. Soiuri propuse pentru cultura gutui In fondul de germoplasmă organizat în România există circa 78-80 genotipuri de gutui. rustic. .Rezistent la boli. produce abundent şi constant. precocitate şi productivitate mare. Din cele opt soiuri admise la înmulţire în România. .Perioada de consum: octombrie .Soi de vigoare mijlocie. . dăunători şi ger. formează coroană globuloasă. suprafaţă netedă. cu gust dulce-acrişor. Hedelfinger Germersdorf. puţin acidulată şi plăcut aromată. pieliţă netedă.Fructul este mare sau foarte mare. De Huşi. galben portocalie. . forma sferic-turtită. .Soi de vigoare mijlocie. Pulpa este suficient de suculentă. uşor alungit. . este foarte productiv. Mălăieţe. . . placută la gust. . piriform.Rezistent la boli şi ger. circa 80% sunt româneşti şi anume: Moldoveneşti. foarte productiv. Pulpa este potrivit de suculentă. intens aromată.Soi vechi. Pepiniera Sarca a produs circa 130 mii gutui din soiurile omologate după 1990. Soiurile de gutui sunt autofertile şi nu necesită polenizatori. semidulce. .7. . . cu coaste largi.noiembrie. Portaltoiul folosit la înmulţire este gutuiul tip A.Fructul este mare.Sensibil la boli. reprezentate de soiuri şi selecţii autohtone şi străine. fără coaste şi de culoare galben-limonie. .Rezistent la boli şi ger. cu gât alungit. Are perioada de vegetaţie lungă. care imprimă soiurilor vigoare mică.Fructul are o greutate medie. lucioasă. Bereczki. .Perioada de consum: octombrie .Bing Sam Compact Larnbest Armonia Van. Pulpa este galbuie.ianuarie. Van 6. Rubin. 72 Moldoveneşti Aromate Bereczki De Constantinopol . originar din Turcia.Fructul este mijlociu. . rustic.Soi de vigoare mare. intră timpuriu pe rod. globulos.Soi românesc. .Soi românesc. Aromate. Fructele se scutură uşor din pom şi au o perioadă scurtă de păstrare. . dulce-acidulată. Pulpa suculentă. Hedelfinger Sam Jubileu 30.Perioada de consum: septembrie . .decembrie. Stela. intra timpuriu pe rod.Soi de vigoare mijlocie. cu 5 coaste evidente. originar din Romania. este productiv. fină. formeaza coroană rară. De Mosna.noiembrie. de formă ovoid-alungită sau piriformă cu un mamelon peduncular brun cenusiu şi suprafaţa neuniform costată. Aurii.Soi vechi.Perioada de consum: octombrie . . cu gust bun şi aromă puternică.

parţial autofertil. . pulpa galbena. . rezistent la bacterioză. . .cel mai timpuriu soi. galben-portocaliu acoperit cu roşu-carmin. mediu rezistent la Monilinia si Clasterosporium. sensibil la ger şi Taphrina. cu slabe infiltraţii roşii sub epiderma. productiv.A. aderenta la sâmbure. usor aplatizat. pulpa portocalie. ovoid. portocaliu cu roz pe partea însorită.Pomul este de vigoare mijlocie. ferma. . cu gust dulce-acrisor. pulpa este portocalie. . oblong-eliptic. foarte productiv. cu coroană globuloasă. .Perioada de maturare: sfarsitul lunii iulie . autosteril. mediu consistenta.6. de culoare oranj cu roşu. .Pomul semiviguros. . cu fructificare preponderentă pe ramuri mijlocii. .Perioada de maturare: sfarsitul lunii iunie-inceputul lunii iulie. rezistent la ger.U. .Pomul semivigu-ros. .Fructul mijlociu (55-60 g). . de calitate mediocră. sferic.A. cu plasticitate ecologica buna. galben-auriu cu rosu pe partea insorita.Soi originar din Italia.Fructul este mare spre foarte mare (80-90 g). .Soi originar din S. . .Soi originar din Romania. .Fructul este mijlociu (140 g). . ovoidal. pulpă consistentă. . porotocaliu cu rosu-carmin pe partea insorita. . cu înflorire timpurie. placută. inflorire tarzie.U.inceputul lunii august. productiv. cu roşu pe partea însorită.Soi originar din S. .Perioada de maturare: sfarşitul lunii iulie . productiv. neaderenta.Pomul semiviguros. Soiuri propuse pentru cultura piersic .A. cu fructificare preponderenta pe buchete de mai.Soi originar din S. .Fructul este mijlociu (65 g). .Fructul este mic spre mijlociu (40-42 g).Soi originar din S.Fructul este mare (70-75 g). sensibil la Clasterosporium. coroana invers-piramidala. asimetric. . Formează multe fructe gemene. pulpa este galbenă. sferic. mediu productiv. inflorire timpurie. cu flori campanulate. cu coroana conică.8. mediu productiv. fada. 73 Goldrich Umberto Tudor Favorit NJA 42 Cardinal Redhaven . semiconsistentă. fin aromată. portocaliu.Perioada de maturare: prima jumătate a lunii iulie.Pomul semiviguros. rezistent la ger. rezistent la gerurile de revenire din primăvară. productiv. sensibil la ger şi Taphrina. suculenta.începutul lunii august. ovoidal. pulpa consistentă cu gust plăcut.Perioada de maturare: prima decadă a lunii iulie. coroana globuloasa.Soi originar din Romania.Perioada de maturare: prima decadă a lunii iunie .U. sensibil la boli.Pomul viguros.A. .Pomul viguros. mediu rezistent la Monilinia.U.

. rezistent la ger.Perioada de maturare: a treia decadă a lunii iunie-prima decadă a lunii iulie.Soi originar din România. sensibil la Coccomyces şi Monilinia. . seceta şi boli. cu fructificare 74 Nana Ilva . productiv. . sensibil la Taphrina şi Fusicladium. galben portocaliu. . cu infiltraţii roţii în jurul sâmburelui. rezistent la ger şi secetă.9.Fructul este mare (200 g). .Pomul de vigoare submijlocie. placută la gust. acoperit 3/4 cu roşu-viu.Pomul semiviguros. sferic.A.Maturitatea de recoltare: sfârşitul lunii iunie-începutul lunii iulie .Perioada de maturare: decada a doua a lunii iunie . Este autofertil şi cu mare plasticitate ecologică.Pomul de vigoare supra-mijlocie.Soi originar din S.Pomul viguros. . galben-oranj.Soi originar din S. . pulpă şi sucul colorate. flori de tip rozaceu ce infloresc timpuriu. . . suculentă. ..Perioada de maturare: a doua decadă a lunii iulie.Pomul de vigoare mijlocie. sferic. acoperit 3/4 cu roşu. . productiv. sferic uneori uşor mamelonat. suculentă. galben. Sâmburele crapă uşor. . cu plasticitate ecologică ridicată. placută la gust. . . pulpa galbenă suculentă. foarte productiv. mediu rezistent la ger şi boli. productiv.Soiul este precoce. pulpa este fermă.Fructul este mijlociu (120 g). cu slabe infiltraţii în jurul sâmburelui.Soi originar din România. . cu coroana semiglobuloasa. neaderentă.Soi de nectarine originar din Romania.U. acoperită 2/3 cu roşu-rubiniu. neaderentă. pulpa galbenă cu infiltraţii roşii în jurul sâmburelui. alb-gălbui cu roşu. sferic. dulce. roşu-vişiniu. coroana invers-piramidală. fermă semiaderentă la sămbure. . . sferic. Southland Springold Superba de toamna Cora 6. productiv.Perioada de maturare: prima decadă a lunii septembrie.U.Fructul este mijlociu spre mare (160 g).Fructul este mijlociu (5 g). cu pulpa galbenă. . .Fructul mijlociu (160 g). Soiuri propuse pentru cultura visin Visinul este o specie care se înmulteşte destul de greu având în vedere lipsa portaltoilor vegetativi atât pe plan mondial cât şi în România. . lucioasă. fructifică preponderent pe ramuri plete. aromată. neaderentă. sferic. .Perioada de maturare: a treia decadă a lunii iulie. flori campanulate.Pomul viguros. simetric.prima decadă a lunii iulie. galbenăverzuie. florile de tip rosaceu.Fructul este mic (60-65 g).A. . cu epiderma subţire. fermă. pulpa alb-galbuie. semiaderentă.Soi originar din România. pulpa galbenă. aromată. . acoperit 70-80% cu roşu.

preponderentă pe ramuri lungi. Soiul este semiprecoce, autofertil, productiv, rezistent la ger şi mediu rezistent la secetă, sensibil la Coccomyces. - Fructul este mijlociu (5,8 g), sferic, roşu-lucios, cu pulpa colorată, suculentă, acidulată. - Maturitatea de recoltare: sfârşitul lunii iunie-începutul lunii iulie - Soi originar din S.U.A.. - Pomul de vigoare mică, cu coroana globuloasă, cu fructificare preponderenta pe ramuri mijlocii. Soiul este precoce, productiv, rezistent la ger şi boli, autofertil. - Fructul este mijlociu spre mare (5,5 g), sferic, usor alungit, vişiniu-inchis, cu pulpa intens colorată şi gust astringent. - Maturitatea de recoltare: decada a doua şi a treia a lunii iulie. - Soi originar din Romania. - Pomul de vigoare mijlocie spre mare, cu coroana piramidala, cu fructificare predominanta pe ramuri scurte şi mijlocii. Soiul este foarte productiv, semiprecoce, rezistent la ger, mediu rezistent la secetă. Este bun polenizator. - Fructul este mijlociu, sferic sau sferic-turtit, roşu-cărămiziu, cu pulpa roşie, gust plăcut. - Maturitatea de recoltare: sfârşitul lunii iulie.

Northstar

Mocăneşti 16

- Soi originar din Germania. - Pomul de vigoare mică-mijlocie, cu coroana sferic-turtită, cu fructificare preponderentă pe ramuri mijlocii. Soiul este autofertil, foarte productiv, rezistent la ger, sensibil la boli. Schattenmorelle - Fructul este mijlociu (4,5-5 g), ovosferic sau larg cordiform, vişiniu-închis până spre negru la supramaturare, cu pulpa şi sucul colorate. Pedunculul este bine prins de fruct. - Maturitatea de recoltare: decada a doua a lunii iulie. - Soi originar din România. - Pomul de vigoare medie, cu coroana globuloasă şi fructificare preponderentă pe buchete de mai. - Fructul este mijlociu (5,5-6 g) spre mare, turtit la bază, roşu-vişiniu, lucios. Pulpa este roşie-vişinie, suculentă, mediu consistentă, cu sucul colorat. Este asemănător cu soiul Crişane. - Maturitatea de recoltare: decada a doua a lunii iunie.

De Botoşani

6.10. Soiuri propuse pentru cultura cătină Denumirea soiului Şerpeni Ţara de origine Menţinătorul soiului 1037 Anul înregistrării Anul reînscrierii (radierii) 2000

R

1984

75

6.11. Soiuri propuse pentru cultura alun Denumirea soiului Cozia Romavel Tonda delle Langhe Uriaşe de Halle Vâlcea 22 Maturitatea (luna/decada) IX/1 IX/1 IX/1 IX/3 IX/1 Ţara de origine R R I D R Menţinătorul soiului 1052 1052 1037, 1052 1037, 1052 1052 1980 Anul înregistrării 1987 1991 1958 1999 1999 1996 Anul reînscrierii (radierii)

6.12. Soiuri propuse pentru cultura arbuştilor fructiferi Lista speciilor, soiurilor şi selecţiilor de perspectivă existente la înmulţire la ICPP Piteşti şi în reţeaua Staţiunilor pomicole Nr . SPECIA crt Soiul - selecţia . 1 2 1 Coacăz negru Record 35 Perla neagră Abanos Tsema Tenah Blackdown Bogatyr Tinker 2 Coacăz roşu Roşu timpuriu Abundent Jankheer Van Tets Rondom Red Lake Laxton’s Houghton Castle Elita DV4 3 Coacăz alb Mărgăritar Blanka 4 Agriş Zenit Originea Mărimea fructului gr. 4 0,8 0,7 mijlocie 0,9 1,0 0,9 0,9-1,0 0,8 0,6-0,8 mijlocie mijlocie medie 0,6 0,7 0,5 0,5 mijlocie mijlocie 5,1 Producţia posibilă pe Pe ha plantă to kg 5 6 1,3 1,6 1,8 4,0 4,2 10-12 4-9 4-6 4-5 4,5 6,0 6,3 3-6 4,0 4-6 6-7 7-8 15-16 15-17 -

3 SCPP Fălticeni SCDP Cluj ICPP Piteşti Olanda Olanda Anglia Rusia Anglia România România Olanda Olanda America America Anglia SCPP Cluj România Cehoslovacia România
76

5

6

Someş Careless Rezistent de Cluj White Smith Houghton Seedling Whinham’s Industry Mourers Samling Jubiliar Afin Simultan Pemberton Heerma Azur Safir Lax Compact Augusta Ivanhoe Coville Delicia Trandafiri pentru petale Rosa Damascena Rosa centifolia

România Anglia România Anglia America Anglia Germania ICPP Piteşti America Germania ICPP Piteşti ICPP Piteşti ICPP Piteşti ICPP Piteşti ICPP Piteşti America America ICPP Piteşti

5,1 8,2 3,2-5 3,8 1,5-1,7 5,2 7,0 4,4 mijlocie mijlocie mijlocie mijlocie mijlocie mari mari mari mari mari 2 grame mare mare

3,0 6,0 4,0 4-5 5,5 4,0 2,5-3 0,350,45 0,250,30

6-8 8-10 9-11 5-6 5-6 7-9 7-9 8-10 7-8 10-12 1,5-1,8 timpuriu 1,0-1,2 iunie

6.13. Soiuri propuse pentru cultura zmeur Soiul Grădină Willamette Veten Heritage September Rubin Bulgarese Lathan Ruvi Citria Shoenmann Lord George Puya Uup Star Originea Mărimea fructelor gr.) 3,3 – 4,2 2,5 – 3,8 2,8 – 3,3 2,2 – 2,7 3,0 2,3 2,2 3,3 2,5 3–4 2,7 2,7 2,4 - 3
77

Producţia ( posibilă t/ha 10 6 – 10 Iulie Iulie Septembrie 2 recolte Iulie Iuni-iulie Iunie-iulie Iulie Iulie Iulie-august Timpurie Târzie Mijlocie

America Norvegia America America Bulgaria America ICPP Piteşti ICPP Piteşti Germania Anglia America ICPP Piteşti

7 – 10 8 – 10 9 – 11 8,0 13,0 8 – 10

6.14. Soiuri propuse pentru cultura mur fără ghimpi SOIUL Wilson’s Early Darrow Comanchee ARK – 537 Thornfree Thornless Evergreen Smoothstem Hull thornless Felix Loganberry ORIGINEA America America America America America America America America SCPP Fălticeni America Greutatea medie a fructului gr. 4,9 8,4 7,0 6,0 f. productiv 3,4 11-14 to/ha 4,5 3-8 4-5 5,4 Perioada de maturarerecoltare iulie iulie-august iulie iulie august august august iulie-august august iulie

Soiurile care vor fi plantate vor fi alese din „ Catalogul Oficial al soiurilor ( hibrizilor ) de plante de cultură din România, elaborat de Institutul de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor.

78

LISTA CU INSTITUTELE ŞI STAŢIUNILE POMICOLE Nr. crt. 1. Denumirea instuţiei Institutul de CercetareDezvoltare pentru Pomicultură –Piteşti Mărăcineni- ICDP Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Bistriţa – SCDP Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Cluj-Napoca - SCDP Adresa Com. Mărăcineni, Cod Poştal 117450, Jud.Argeş Tel.:0248/278292;278066; 0248/278399 Fax. 0248/278477 E-mail: icpp_mar@geostar.ro Str. Drumul Dumitrei Nou nr. 3, Bistriţa, Cod Poştal 420127, Jud. Bistriţa-Năsăud Tel/Fax: 0263/214752 E-mail: scdp_bn@karma.ro Str. Horticultorilor nr. 5, Cluj Napoca, Cod Poştal 400457, Jud. Cluj Persoana de contact Duţu Ion 0726/218506

2.

Platon Ion 0722/896901

3.

Ghidra Vasile 0744/703244

4.

5.

6.

Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Fălticeni – SCDP Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Voineşti – SCDP Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Vâlcea – SCDP Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Iaşi - SCDP Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Constanţa - SCDP Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Horticultură Tg.Jiu – SCDH

Tel: 0364 /10.15.70 Fax: 0364 /10.15.72 E-mail: scpp@mail.dntcj.ro Str. Plut. Ghiniţa nr. 10, Fălticeni, Lazăr Gheorghe Cod Poştal 725200, Jud. Suceava 0744/965740 Tel/Fax: 0230/544944 Com. Voineşti, Cod Poştal 137525, Petre Gheorghe Jud. Dâmboviţa 0723/225137 Tel/Fax: 0245/679085, 679123 Calea lui Traian nr, 464, Rm. Vâlcea, Cod Poştal 240273, Jud. Vâlcea Tel: 0250/740885 E-mail: stpomvl@onix.ro Soş. Voineşti nr. 175, Iaşi, Cod Poştal 700620, Jud. Iaşi Tel/Fax. 0232/214798;215068 Emai: scdp22@rdslink.ro Str. Pepinierei nr.1, Com. Valu lui Traian, Cod Poştal 907300, Jud. Constanţa Tel/Fax: 0241/231187 Emai: scpp_constanta@hotmail.com Calea Bucureşti nr. 72, Tg.Jiu, Cod Poştal 210150, Jud. Gorj Tel/Fax: 0253/212471
79

Botu Ion 0723/506547

7.

Gelu Corneanu 0722/650239

8.

Spiţa Valentin 0744/434000

9.

Călinoiu Ion 0722/586132

10

Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Băneasa Bucureşti SCDP

11.

Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Geoagiu - SCDP

Bdul Ion Ionescu de la Brad nr. 4, Bucureşti Sector 1, Cod Poştal 031811 Tel: 2330613; Fax: 233.06.14 E-mail: office@statiuneabaneasa.ro Web_site: www.statiuneabaneasa.ro Str. Romanilor nr. 153, Geoagiu, Cod Poştal 335400, jud. Hunedoara Tel/Fax: 0254/248879

Gherghe Petre 0722/404803

Diaconu Ion 054/641876; 641180 0724/380162

80

CAPITOLUL IV. RECOLTAREA, CONDIŢIONAREA ŞI PĂSTRAREA FRUCTELOR 1. Recoltarea fructelor Recoltarea, transportul şi manipularea fructelor necesită un bun nivel de dotare tehnică şi un volum mare de forţă de muncă (aproximativ 40-60% din necesarul anual). 1.1. Evaluarea producţiei de fructe se face la începutul intrării în pârgă când datele pot fi foarte apropiate de producţia reală. Aceste date vor sta la baza organizării şi pregătirii campaniei de recoltare, în funcţie de care se va stabili: necesarul de forţă de muncă pentru recoltarea, ambalarea şi sortarea fructelor, recipientele necesare pentru recoltare (coşuri, găleţi, saci), scări şi platforme, ambalaje (lăzi de diferite tipuri, coşuri de plastic, scări în funcţie de specie, precum şi volumul şi măsurile necesare (curăţirea, reparaţia, dezinfectarea, deratizarea). Stabilirea momentului optim de recoltare Fructele se recoltează când ajung la maturitate. Se deosebesc două feluri de maturităţi: a) maturitate de recoltare sau de cules, stadiu care pe de o parte permite fructelor culese să-şi desăvârşească procesul de coacere, căpătând culoarea, gustul şi aroma specifică, iar pe de altă parte face posibil transportul lor la piaţă, fără ca fructele să se strice. b) maturitatea de consum sau tehnică este starea de dezvoltare maximă a gustului şi aromei, când fructele sunt bune de consum în stare proaspătă sau pentru prelucrare. Maturitatea fructelor se apreciază după mai multe caractere şi însuşiri, dintre care cele mai importante sunt: culoarea, gustul şi aroma, plus intensitatea pruinei (brumei), înnegrirea seminţelor, desprinderea uşoară de pe ramură (pentru sâmburoase, mai ales). La fructele de iarnă, în aprecierea maturităţii de cules nu se ţine seama de culoare, gust şi aromă, acestea dezvoltându-se mai târziu, în depozit. După cules, merele, perele, gutuile şi piersicile îşi desăvârşesc maturitatea în depozit (în timpul păstrării), în timp ce caisele şi mai ales prunele, cireşele, vişinile rămân aşa cum au fost culese, deci ele trebuie culese coapte sau aproape coapte, adică cu 2-3 zile înainte de maturitatea de consum. Pentru prelucrare fructele se culeg mai devreme sau mai târziu, după felul preparatului ce urmează a se obţine din ele: pentru compoturi se culeg cu 2-3 uile înainte de a se înmuia, iar pentru rachiuri atunci când sunt bine coapte. Cireşele şi vişinile se culeg atunci când îşi capătă culoarea caracteristică, fără să se ajungă la coacerea completă. Prunele culese înainte de vreme, de obicei nu-şi capătă culoarea caracteristică, se zbârcesc şi rămân acre. Face excepţie soiul Stanley, care se colorează foarte frumos, caracteristic, cu mult înainte de coacere. Caisele se culeg atunci când culoarea verde a dispărut, dar pulpa e încă tare, ceea ce înseamnă cu 3-4 zile înainte de a începe să se înmoaie. Pentru piaţa internă, caisele se culeg cu 1-2 zile înainte de a se înmuia, iar pentru marmelade, jeleuri şi alte moduri de preparare, culesul se face la coacerea completă. La piersici trebuie făcută deosebirea între soiurile cu pulpa albă şi cele cu pulpa galbenă. Primele se culeg când nuanţa verde a dispărut pe tot pe tot fructul, iar lângă codiţă a apărut o porţiune moale. Piersicile galbene, fiind mai rezistente, se culeg atunci când culoarea galbenă s-a întins pe tot fructul şi nuanţa verde au dispărut. Culese mai devreme rămân acre. Pentru
81

fie de ploaie sau de rouă. Perioada de recoltare a fructelor Specia şi soiurile Merele şi perele Soiuri de vară Soiuri de toamnă şi iarnă Perioada de recoltare Cu 3 – 4 zile înainte de maturitatea de consum 5 sept. respectiv 4-5 zile înainte de maturarea de consum. Cu excepţia zmeurii şi murelor. La piersic coacerea fructelor. şi să fie depozitate dimineaţa următoare. La nuc şi migdal. au căpătat culoarea caracteristică. atunci când temperatura fructelor se ridică. călduroase. Perioada de recoltare a fructelor Pe cât posibil să se evite recoltarea în mijlocul zilelor senine. De asemenea trebuie să se evite culegerea fructelor umede. este de scurtă durată. Gutuile se culeg când culoarea verde a dispărut de pe fruct. Soiurile de toamnă se culeg cu 10 – 15 zile.compoturi piersicile se culeg cu 1-2 zile înainte de a se înmuia. şi pe cât posibil. începutul brunificării seminţelor Când culoarea de bază devine galbenă-limonie sau portocalie Când fructele ating volumul maxim pentru soiul respectiv. eventual ele cad singure din pom. 3. pe acelaşi pom . îndată ce s-a ridicat roua sau cât mai devreme. recoltarea fructelor trebuie începută dimineaţa. 1. Soiurile de măr şi păr de vară se culeg cu 1-3. apoi din exteriorul coroanei şi numai la urmă cele din interior. Caracteristicile fructelor la maturitatea de recoltare Fructele ating dezvoltarea caracteristică soiului şi culoarea specifică Uşurinţa cu care fructele se detaşează de pe ramura fructiferă. toate celelalte se culeg cu codiţă. Cel mai bine este să se introducă fructele la păstrare cât mai reci. Culesul fructelor se începe totdeauna cu cele de pe vârful pomului. dar păstrarea. Fructele care se recoltează dimineaţa este bine să se introducă imediat la păstrare. se face eşalonat. iar soiurile de iarnă cu multe săptămâni înainte de maturarea de consum. fructele se culeg atunci când coaja verde crapă. dar acoperite. dacă noaptea a bătut vântul şi fructele sunt uscate. care de obicei se culeg fără codiţă. sunt acoperite cu pruină şi au aroma specifică şi gustul Gutuile Prunele de vară-toamnă Octombrie Iulie . Cele care se recoltează după amiaza se recomandă să treacă noaptea peste ele în ambalaje. Culesul trebuie făcut obligatoriu cu mâna şi numai în cazuri speciale se poate efectua prin scuturare. în general. dar sunt încă destul de tari ca să suporte transportul.septembrie 82 . În acelaşi timp trebuie evitată orice lovitură sau zgâriere a cojii şi pulpei. păstrată bruma de fructe. Indiferent de specie sau epoca de coacere. culesul trebuind să se facă în 3-4 etape. La căpşun. recoltarea fructelor se face atunci când acestea au căpătat culoarea lor roşie. – 15 oct.

Recoltarea prin batere s-a practicat pe scară largă în plantaţiile de prun. fructele desprinse fiind conduse de prelate receptoare şi benzi rulante către ambalaje. În plantaţiile organizate de prun. când începe înmuierea pulpei (consum intern). Această metodă a predominat în zonele de deal.Caisele de vară Piersicile de vară-toamnă Cireşele şi vişinele de vară Nucile.recoltare manuală prin batere (cu prăjina). nuc. alunele. cu pulpa fermă Momentul de recoltare se stabileşte în funcţie de destinaţia producţiei la toate speciile de pomi şi arbuşti fructiferi. Mărimea caracteristică soiului Mărimea şi culoarea specifică soiului Mărimea maximă şi culoarea roşu – zmeuriu sau vişiniu. la maturitatea deplină (prelucrare) Cu 3 – 4 zile înainte de maturitatea de consum (export) şi după 1 – 2 zile (consum intern) La maturitatea de consum şi la supracoacere (pentru sucuri) Când învelişul verde crapă şi fructele încep să cadă singure La maturitatea de consum La maturitatea de consum. Recoltarea manuală fruct cu fruct este tipică pentru fructele destinate consumului în stare proaspătă şi cu un grad mare de perisabilitate. . Metode de recoltare În funcţie de destinaţia de valorificare metoda de recoltare a fructelor poate fi: . recoltarea făcându-se la maturitatea deplină şi constă în scuturarea fructelor pe prelate. Un muncitor poate recolta: 400-500 kg mere. 83 . culoare şi luciu maxime.recoltare manuală prin scuturare. scuturarea mecanică a început să fie realizată cu echipamente speciale de vibrare ataşate de trunchiul sau de baza ramurilor de schelet. iar epiderma de culoare galbenă portocalie Dezvoltarea maximă a fructelor. Este o metodă costisitoare şi necesită un volum mare de forţă de muncă . arbuşti. .4. 1. cireş.recoltare manuală fruct cu fruct. Recoltarea manuală prin scuturare este folosită în prezent pentru unele destinaţii. 100-150 kg prune de masă iar prin scuturare 150 – 300 kg prune în 8 ore.acidulat Se schimbă culoarea în galben – portocaliu şi se desprind uşor de pe ramură Pulpa să aibă consistenţă fermă. la care desprinderea fructelor de pe ramuri este foarte dificilă. la soiurile autohtone. în special la prunele destinate deshidratării sau prelucrării sub formă de gemuri. migdalele şi castanele de toamnă Coacăzele. agrişele şi afinele de vară Zmeură de vară Când fructele au încă consistenţa fermă (export). dar a avut efecte negative asupra calităţii recoltei şi asupra pomilor. vişin. iar pentru sucuri la supracoacere dulce .

prelucrare. vişin Măr. cais. . depreciază calitatea fructelor prin lovire. consumul pieţei şi pentru prelucrare Deshidratare. se pun separat şi se valorifică imediat pe destinaţii corespunzătoare calităţii. fără atac de rapăn. păr. afin.culegerea „pe alese” numai a fructelor care au mărimea şi aspectul solicitat de destinaţia de valorificare – se recomandă la prun. în saci sau coşuri şi găleţi căptuşite. coşurile sau sacii de recoltare. alun. cais. aspectuoase. mur Recoltat fructe arbuşti manual în reprize Lădiţe. de transvazare a fructelor dintr-un ambalaj în altul care. lăzi P şi containere paletizabile Lăzi P. în reprize (pomi cu talie mică) Manual de pe sol. boxpaleţi Speciile Măr. Păstrarea fructelor Spaţiile din gospodărie special destinate sau amenajate pentru păstrarea fructelor sunt: pivniţe (beciuri). coşuleţe.distilare Export.sucuri . vişin. Condiţiile pe care trebuie să le asigure încăperile respective sunt: . zdrelire. piersic.umiditate ridicată.aerisire. butoaie 2. fructele să se sorteze punându-se în ambalaje separate pe calităţi.posibilităţi de ventilaţie . migdal Coacăz.2. Sortarea fructelor La păstrare trebuie introduse fructele de calitate superioară. la mere. prun. cu mărimea normală corespunzătoare soiului.1. vişin Măr. măr. . atacate. lovite etc.atunci când recoltarea se face în totalitate. hrube. păstrare îndelungată şi consumul pieţei Export. . prea mici. această operaţie se poate face în mai multe feluri şi anume: . piersic. refrigerare şi sucuri Tipuri de ambalaje Lădiţe. cireş. lăzi P şi containere paletizabile Lădiţe.trebuie să se evite pe cât posibil operaţiunile repetate de mişcare.Metode de recoltare după destinaţia producţiei de fructe Metode de recoltare Manual de pe sol. păstrare îndelungată.să fie curate de mirosuri străine. industrializare . Condiţionarea şi păstrarea fructelor 2. consumul pieţei. în saci sau coşuri şi găleţi căptuşite. . prun. presare. pe lângă consum de forţă de muncă neeconomicos.fructele necorespunzătoare. 84 . zmeur. . sănătoase. păr. cireş. Deoarece în mica gospodărie nu există utilaje speciale pentru sortarea fructelor.să aibă o bună izolaţie termică. păr. în reprize (pomi cu talie înaltă) Prin scuturare Destinaţia Export. . castan. este bine ca din găleţile. lăzi T. camere şi alte spaţii amenajate. nuc. viermele fructelor etc. lăzi T. 2.

la principalele soiuri.Greutatea medie şi numărul fructelor la un kilogram. pe specii de pomi şi arbuşti fructiferi Specia 0 Măr Soiul 1 Ancuţa Ardelean Delia Delicios de Voineşti Fălticeni Frumos de Voineşti Granny Smith Generos Golden Delicious Idared James Grieve Jerseymac Jonathan Mutsu Pioner Prima Rădăşeni Red Melba Romus 1 Romus 2 Romus 3 Starkrimson Vista Bella Voinea Wagener premiat Abatele Fetel Aniversarea Argessis Contesa de Paris Curé Doina Favorita lui Clapp Napoca Olivier de Serres Passe Crassane Republica Triumf Trivale Untoasă Bosc Untoasă de Geoagiu 85 Greutatea medie a fructului (g) 2 130. numai cele din catalog.190 125 – 180 144 155 180 120 – 167 120 – 140 180 – 200 120 – 150 180 – 200 120 – 160 100 – 120 100 – 135 140 – 190 180 – 200 120 – 150 126 – 175 80 – 100 120 120 125 150 – 180 100 – 120 200 – 230 100 – 120 102 – 130 165 125 115 – 175 100 – 250 173 110 – 160 80 – 110 140 – 210 140 – 240 95 – 160 120 70 150 – 260 90 – 130 Păr Numărul fructelor la 1 kg 3 7-5 8–6 8–7 7–6 6–5 8–6 8–7 6–5 8–7 6–5 8–6 10 – 8 10 – 8 7–6 6–5 8–7 8–6 12 – 10 8–7 8–7 8–7 7–6 10 – 8 5–4 10 – 8 10 – 7 6–5 8–7 8–6 10 – 4 6–5 9–6 13 – 9 7–5 7–4 10 – 6 9–8 15 – 14 7–4 11 – 7 .

precoce Morettini Williams alb William roşu Aromate Aurii Bereczki Champion De Constantinopol De Huşi De Portugalia Moldoveneşti Agen Andreea Albatros Anna Späth Carpatin Centenar Diana Dîmboviţa Gras ameliorat Gras românesc Ialomiţa Minerva Piteştean Pescăruş Peche Record Renclod d.Gutui Prun Cais Untoasă Hardy U.20 În medie 40 .50 28 – 25 28 – 25 33 – 28 28 – 25 22 – 20 25 – 22 22 – 20 33 – 28 50 – 40 38 – 35 28 – 25 25 – 22 22 – 20 20 – 17 17 0 15 33 – 28 33 . Althan Rivers timpuriu Silvia Stanley Tuleu gras Tuleu timpuriu Valor Vinete de Italia Vinete româneşti Callatis C. de Ungaria Comandor De Olanda Earlyril Excelsior Favorit Litoral Luizet Mamaia Mari de Cenad 86 110 – 220 120 – 160 150 – 250 140 – 200 341 462 225 – 890 415 – 790 220 – 375 180 – 410 175 – 400 332 18 – 20 35 – 40 35 – 40 30 – 35 35 – 40 45 – 50 40 – 45 45 – 50 30 – 35 20 – 25 30 – 35 35 – 40 40 – 45 45 – 50 50 – 60 60 – 70 30 – 35 30 .m.b.28 22 – 20 33 – 28 40 – 33 28 – 25 28 – 25 33 – 28 55 – 50 În medie 25 .20 .35 45 – 50 30 – 36 25 – 30 35 – 40 35 – 40 30 – 35 18 .50 9–5 8–6 7–4 7–5 3–2 3–2 4–1 2–1 4–3 6–2 6–2 4–3 55 .

7 .150 10 .Piersic Neptun Olimp Roşii de Băneasa Royale Saturn Selena Silvana Sirena Sulmona Sulina Steaua roşie Timpurii de Arad Timpurii de Chişinău Umberto Venus Cardinal Collins Congres Dixired Elberta Fairtime Fayert Fillette Flacăra Frumos de Băneasa Fantasia Flavortop Harbritte Hiland Jerseyland Jerseyglo Loring Maygold Madeleine Pouyet Madison Monroe Nectared Independence Redhaven Redskin Splendid Springold Sprincrest Suncrest Superbă de toamnă Romamer 2 Triumf Veteran 87 100 .

0 4.6 5.3 3.5 3.9 6.7 6.8 4.0 5.7 5.5 8.1 5.3 4.0 14-15 14-15 13-13 13-16 10-12 138 178 144 153 133 295 115 153 135 270 204 144 135 157 204 145 115 169 140 238 158 333 196 185 196 178 188 250 212 172 217 270 217 158 192 222 256 200 71-66 71-66 83-77 77-71 100-82 .9 7.0 8.9 7.2 5.4 5.7 5.1 5. de Bistriţa Ulster Uriaşe de Bistriţa Van Vinka Bucovina Crişana 2 Dropia Engleze timpurii Grossa Gamba Ilva Mari timpurii Meteor Mocăneşti 16 Nana Nefris Northstar Oblancinska Schattenmorelle Scuturator Timpurii de Cluj Timpurii de Piteşti Tarina Vrâncean Sibişel 44 Geoagiu Jupăneşti Bratia Biotipuri valoroase Valcor Valrex Valmit 88 7.4 6.7 4.6 6.2 6.1 4.9 7.6 6.4 4.5 7.7 4.5 7.9 6.9 5.4 3.Cireş Vişin Nuc Victoria Bigarreau Moreau B.6 3.5 3.2 4.4 5. Donissen Bing Boambe de Cotnari Cerna Fruheste der Mark Germersdorfer Hedelfinger Jubileu 30 Muncheberger Fruhe Negre de Bistriţa Roşii de Bistriţa Rubin Stella Timp.

3 1.5 2-2.0 8.0-1.D.5 1.5 1.3 1.0 8.0 1.8 1.5 2.0 6.5 2.6 1.0 2.5-2 2-3 3-5 1.Castan Alun Migdal Coacăz negru Coacăz roşu Zmeur Afin Mur fără ghimpi Polovragi Gureni Tismana Iza Mara Alte soiuri Vâlcea 22 Cozia T.4-1.L.2-1. Alte soiuri Primorski Preanai Nikitski Mărculeşti Pomorie Sudak Alte soiuri Bogatir Costwold Cross Record Tinker Abundent Roşu timpuriu Cayuga Rubin bulgăresc Taylor The latham Early blue Ivanhoe Coville Bluecrop Thornfree Evergreen Logamberry 13-15 77-66 11-13 2-3 3-3.9-2.2-1.2-1.5 1.G.1 1.5-2.0 2.5 1.2-1.5-2 1.5 91-77 89 .2-1.2-1.

95 Antemăsurătorile şi devizele pe elemente de cheltuieli din prezentul proiect sunt orientative şi pot fi modificate în funcţie de specificul zonei în care se va înfiinţa plantaţia.5 2.5 6 5 3 2. 90 .1 43067.70 60789.65 52562.5 2.27 84987. a devizelor de lucrări.CALCULE ECONOMICE PENTRU ÎNFIINŢAREA UNUI HA DE POMI ŞI ARBUŞTI FRUCTIFERI Tabel centralizator privind costurile şi distanţele de plantare la diferite specii Specia Măr Păr Prun Nuc Gutui Cais Piersic Vişin Cireş Alun Cătină albă Arbuşti Zmeur Mur Distanţa între arbori / arbuşti m 2 3 4 6 3 5 3. arbuşti / ha 1250 834 500 208 800 334 635 560 430 580 3333 4000 8000 2667 Cost total / ha Ron 62354.CAPITOLUL V.5 1. costul manoperei.5 4 5 3.5 Număr arbori. La realizarea proiectului. costul materialelor şi costul lucrărilor mecanizate.5 1 0.85 40715 33951 49402.5 4.10 57786.32 87136.8 35234.51 36075.3 40883. etc. specialistul consultant împreună cu beneficiarul vor ţine cont de structura antemăsurătorilor.5 1.5 Distanţa între rânduri m 4 4 5 8 4 6 4.93 88840.

ZO UM 3 0. = 1. Antemăsuratoare şi deviz pentru pregătirea terenului în vederea înfiinţării unei plantaţii.40 0. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr.1.08 0.6 2 3226 Încărcat.22 9.08 0.uri TOTAL 1(unu) Tarif RON ZO MANOPERĂ ha PENTRU Total RON Nr. 0 1 Lucrarea Caracteristici şi utilajul folosit 1 Administrat îngr. Denumirea lucrării din articol normele de muncă din unitatea de măsură şi NTM/92 cantitatea 0 1 2 1 3246 Încărcat + descărcat îngrăşăminte chimice : .30 25 232. 1 Pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului în vederea înfiinţării unei plantaţii de MĂR pe o suprafaţă de 1 ha Cap.cu MIC 91 CT coef. crt.UM = t.5 Cap. cantit = 1. crt.30 - x x x 44.22 - 9.08 0. n 3 4 0.05 25 876.2 lucrări UM=ha : cantit = 1 5 3091 Mărunţit îngrăşăminte chimice UM= t.11 0.50 Total ZO.14 18.00 III 7 IV 8 - 0. păducel grad de acoperire de 20% UM=ha : cantit = 0.25 TOTAL ZO 4 0. cantit.6 6 2887 Defrişat de porumbar.00 din care pe categorii I 5 II 6 0.18 0.35 20. transport la 812 km şi descărcat gunoi grajd: UM =t: cantit =80 3 3223 Încărcat gunoi de grajd şi făcut platforma : UM=t: cantit = 80 4 3135 Deservit MIC .Antemăsurătoare – Deviz nr.35 25 1108. mur. 2 0.chim.35 20.40 0.20 2 Cantitatea ha ha a.75 - 35.3 - 14. măceş.6 14.40 . 1 Manoperă Nr.1. 1.25 9.de transf.

Sinoratox kg 30 25 TOTAL VALOARE MATERII ŞI pentru 1 (unu) hectar MATERIALE Cap.08 0.III materiale 2750.07 1 1 1 2 6.50 92 .00 Cap. n MECANICE . Denumirea .7 10 80 -total t/km -tarif RON t/km -total RON Cap.IV transport 331.2 Administrat gunoi de grajd cu MIG 60to / ha 3 Dezinfectat terenul 4 Desfundat la 60 cm adâncime cu S 1800 5 Nivelat terenul cu NT –2. Ha a.Total pentru un ha PENTRU Cap.Superfosfat .43 8.13 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.n.375 331. n LUCRĂRI 1(un) ha .90 1.tr transp km ansport.90 2.43 8.40 0. Denumirea crt.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.Materii şi materiale Nr.27 250 4567.III . 0 1 2 3 1 0.88 RON Total cheltuieli directe 8758.Grupa crt.chimice + Sinoratox 5 G 2 Gunoi de grajd semifermentat TOTAL TRANSPORTURI PENTRU Pentru 1 (ha) Valoarea RON/UM Total RON 4 5 1 1000 1 600 50 400 750 2750 Greut.Tarif RON / ha a.Gunoi de grajd semifermentat 4 . 0 1 1 Îngrăş.Sare potasică .50 RON UM 2 Kg Kg To Cantitatea 3 1000 600 80 .8 – 2 lucrări + discuit TOTAL .14 18.I manopera Pentru 1(un) hectar 1108. t 2 3 50 1.75 Cap.88 Volum total t/km 4 85 800 885 0. pentru transport 6 1000 600 80000 30 81700 Distanţa de Cantit.Total ha a.II utilaje 4567.

25 - 26.14 0.Total Z.75 9. articol Denumirea lucrării din normele Z.0 - - 3 3223 0. păducel cu 20% grad de acoperire UM=ha.Antemăsurătoare – Deviz nr. măceş. crt.O.25 15.20 93 Cantitatea Ha 3 2 Ha.50 1 (unu) ha .10 18. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr. distanţa de transport 8 -12 km UM = t. unitatea de măsură UM NTM/92 şi cantitatea 1 3246 2 Încărcat şi descărcat îngr. cantitate= 0. Lucrarea Coef. cantitate= ( 1.18 10. de crt Nr.1 pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului în vederea înfiinţării unei plantaţii de PĂR de tip intensiv Cap. cantititate. mur.80 - 10. Nr.40 .51 25 662.O.1. 3 0. cantitate = 60 Încărcat gunoi de grajd în remorcă şi împrăştiat în câmp UM=t.5 - Cap. .30 25 232. cantitate=2 Defrişarea de porumbar.20 0.O.2. = 1.31 III 7 - IV 8 - 2 3226 0.2 operaţiuni UM=t. articol transformare din NPC/78 caracteristici şi utilajul folosit Ct 0 1 2 1 Administrat îngrăşăminte chimice cu MIC 0.60 0.20 9.4 Descărcat MIC – 2 lucrări UM=ha.I Manoperă: Nr.11 TOTA L Z.O/ din de muncă .30 - TOTAL MANO PERA PENTRU 1 .a.n.4 x 2) 2. chimice .20 0. 4 0.80 - - 4 5 6 3091 3136 asimilat 2887 0. cantititate. = 60 Mărunţirea îngrăşămintelor chimice UM=t.30 - 0.00 - 15.81 25 895.Total RON ha x x x 35. 4 0.20 - 9.8 Încărcat gunoi de grajd şi descărcat în câmp.31 din care pe categorii 0 1 I II 5 6 0.Tarif RON/Z.

43 8.47 250 3867.4 4 Volum total t/Km 600 70 670 251.Transporturi de materii şi materiale Nr.08 0. Tarif RON /ha. III – Materii şi materiale Nr.5 Distanţa de transport Km 2 10 50 Total t/km Tarif RON/t/km Cantitate transport tone 3 60 1.n.crt DENUMIREA – GRUPA 0 1 2 1 Gunoi de grajd Îngrăşăminte chimice + Sinoratox 5G TOTAL TRANSPORTURI PENTRU Pentru 1 ( un ) ha UM 2 kg Kg to kg Canti tatea 3 800 600 60 30 pentru Valoarea RON/UM TOTAL RON 4 5 1 800 1 600 50 300 25 1(unu) ha 750 24450 Greut pentru transp 6 0.80 0.n Tarif pentru 1(un) ha RON 1 1 1 2 4.6 60.90 0.94 15.a.43 8.5 Cap.1 61.2 3 4 5 Anexa 1 275 Administrat gunoi de grajd cu MIG – 4 Anexa 1 192 Dezinfectat terenul cu Sinoratox 5G Anexa 1 287 Desfundat la 60 cm cu S – 1800 Anexa 1 259 Nivelat terenul + discuit Anexa 251 TOTAL LUCRĂRI MECANICE PENTRU: 1 (un) ha 0.0 0. DENUMIREA crt 0 1 2 3 4 1 Superfosfat Sare potasică Gunoi de grajd semifermentat Sinoratox 5 G TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE Cap.a.8 0. IV.3 94 .47 Total ha.90 0.

25 TOTAL ZO 4 15.20 9. articol Denumirea lucrării din din normele de NTM/92 muncă unitatea de măsură şi cantitatea 1 2 3226 Încărcat gunoi şi descărcat în câmp cu transport de la 8-12 km UM = t: cantit = 60 3223 Încărcat gunoi de grajd din platf.81 25 TOTAL MANOPERĂ PENTRU Total RON X ZO Total RON X - 895.08 3 0.I Manopera 1 Pentru 1 (unu ) 895.20 9.chimice 2 operaţiuni ZO UM 3 0.20 0.TOTAL CHELTUIELI DIRECTE SPECIFICARE Cap.8 Mărunţit îngrăş.măceş.3 Total chelt.25 - 35.25 95 .chimice 0.IV Transport 251.directe 7464.rugi 0 cu 20% grad de acoperire UM = ha : cantit = 1 Total ZO uri X 1(unu) ha 0.05 1. Utilaje 3867.II.III Materiale 2450.31 4 5 6 3091 3136 2863 redus1/2 UM=t: cantit =(1.30 35.11 0. 1 Manoperă Nr.6 porumbar.2 hectar Cap.4x2)=2.80 - 10.31 - 0.3. crt 0 1 Nr.4 Deservit MIC .00 III 7 IV 8 2 O.5 Cap.30 - 0. Antemăsurătoare – Deviz nr.00 din care pe categorii I 5 II 6 15.20 0.18 10. 1 Pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului în vederea înfiinţării unei plantaţii de prun Cap.10 UM=ha : cantit = 2 Defrişat arboret de 18.81 25 895.2 lucrări 0.0 RON Cap. şi împrăştiat în câmp UM =t: cantit =60 3246 Încărcat şi descărcat îngr.14 UM=t: cantit =1.

Lucrarea Nr.de anexa 1 transf.1 RON Total directe 7465.Cap.art.chimice + Sinoratox 5 G 2 Gunoi de grajd TOTAL TRANSPORTURI PENTRU 1 (unu) ha Distanţa Cantit.0 Cap.1 Volum total t/km 4 75 600 675 0.Gunoi de grajd 4 .IV transport 253.Grupa crt 0 1 1 Îngrăş.43 0.Total pentru un ha RON PENTRU Cap. km t 2 3 50 1.375 253.5 Valoarea RON/U Total M RON 2 3 4 5 Kg 800 1 800 Kg 600 1 600 T 60 5 300 kg 30 25 750 PENTRU 1 (unu) hectar 2450 UM Cantitatea Greut.tr de transp ansport.II utilaje 3867.90 adâncime 4 Dezinfectat terenul 287 0. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr.1 61.cu MIC(2 275 0.Sare potasică 3 .25 hectar Cap.80 8.20 lucrări) 2 Administrat gunoi de grajd cu MIG-4 192 0.Total Ha a. n LUCRĂRI -1(un) .chim. n.I manopera Pentru 1(un) 895.5 Cap.Tarif RON / ha a.Sinoratox 5G TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE ha 4 2 1 1 1 2 Cantitatea ha .IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.Materii şi materiale Nr.5 96 .94 15.85 cheltuieli TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.47 250 3867.40 4. 0 1 2 3 1 Administrat îngr.Superfosfat 2 .din CT crt Caracteristici şi utilajul folosit NPC/79 coef.08 60 t / ha 3 Desfundat terenul la 60 cm 245 8.47 TOTAL .a.pentru transport 6 0. Denumirea crt 0 1 1 .8 0.III materiale 2450.6 60 0.43 5 Nivelat cu NT+ discuit (2 lucrări) 251 0. Denumirea .III . n MECANICE ha .5 10 60 -total t/km -tarif RONt/km -total RON Cap. 5 0.90 0.

05 0.20 1. şi stratificat UM=ml. 3091 Mărunţit îngrăşăminte chimice UM=t.O.cantit.00 0. cantit.1-3.=0. şi descărcat în câmp.2 1.10 0.07 26.=20.0 7. 1859 Pichetat terenul:UM= mb. transportat la 8-10 Km.125 1.5 8.54 0. UM=buc. cantitate=0.06 0. 2887 Defrişarea de porumbar. 20% UM=ha .02 0. măceş.4. cant. Număr Denumirea lucrării din Crt.O.02 0. 1867 Administrat îngrăşăminte UM=mb.5 12.25 0. pentru executarea lucrărilor de pregătirea terenurilor şi înfiinţarea unei plantaţii de NUC cu desimea de 208 pomi la hectar Distanţele de plantare: 8 m între rânduri şi 6 m pe rând Cap.14 1.cantit.8 Din care pe categorii I II III IV 5 6 7 18.8m.0 5. UM 3 18. I .=1 4. 1832 Săpat gropi de 1 × 1 × 0.cantit. 1773 Făcut şanţ de 50 × 50cm.66 1.14 0.11 0.cantit.14 3. cantit.8 Total Z.07 26.0 m3/ha: UM=ha. cantitate=o.1.80 8 3. cantit.gunoiul de grajd UM=tone.0 2. 3281 Încărcat şi descărcat pomi şi picheţi UM=tone. 4 18. 3246 Încărcat şi descărcat îngrăşăminte chimice (2operaţiuni) M=buc.06 0.10 0. 2918 Evacuarea material lemnos cu volum de 2. mur cu Φ pâna la 10 cm.32 0.5 9..0 0. 2892 Revizuirea şi completarea lucrării de defrişare :UM=ha. =1.. Antemăsutătoare –Deviz nr. şi grad de acop.=1 3.=1 5.0 0.02 1.00 0. art.25 97 .0 0.1.2 1.208 11. 1819 Confecţionat picheţi: UM=ha. Din normele de muncă NTM/92 Unitatea de măsură şi cantitatea 0 1 2 1.20 0. cantit.=5 Z.Manoperă: Nr. 3226 Încărcat.=208 10. cant.208 6. =o.0 5.25 3.=0.32 0.

0 1 Gunoi de grajd 100kg. făcut mocirla şi mocirlitul în vederea plantării UM=mb./pom Cantitatea Ha /a. Discuit după plantare 0./pom Sinoratox Îngrăşăminte chimice complexe 2. Kg Kg 98 Cantitate a 3 20 30 500 RON / UM 4 50 25 1 Valoarea Total Greutate pe mii lei transport 5 6 1000 20000 750 100 500 500 . Dezinfectat solul 0. Cantit. III. 0 1 2 3 1.2 lucrări înainte 1. cantit.=0.66 0.94 1.=208 1( unu ) Total Z. LUCRĂRI Tarif RON/ha a.2 Adus gunoiul de grajd la gropi UM=mb.74 0.36 0. Caracteristici şi utilajul folosit Coef.43 1 TOTAL 1(un) ha Total ha a.08 25 1702 0.38 15.O. Arătură adâncă la 30cm.47 1 6.74 TOTAL MANOPERĂ × × × 68.13 0.5 51.208 Repartizat pomi la gropi UM=mb.66 1.33 0.n. CT Lucrarea crt.65 8.II-Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr. Discuit+nivelat terenul înainte de plantare 0.. Denumirea Crt.47 0.43 8.69 0.34 25 1283.60 1.13.5 kg.O Total RON 1.69 16.de ha transf.208 Fasonat rădacina. –Materii şi materiale Nr.208 Plantarea pomilor lucrare completă UM=buc. Cantit.6 0.r. 1845 1847 3.r MECANICE Total pentru un ha RON Cap. 1845 3. 5 8.08 1 t/ha 3.47 2 4..65 8. Administrat gunoi de grajd cu MIG -4 – 20 0.36 1 plantare 5.80 2 de plantare 2.=0. 14. 17. Arătura normală în livadă înainte de 1.4 250 2100 UM 2 Kg.74 25 218. 1775 1846 Stratificat pomi UM=mb. cantit.86 25 196.5 7.38 1. cantitate=0.5 Cap.=0.82 8 0. 4 3.042 0.14 25 3.uri ha Tarif RON /Z.

375 95.3 ŞI :pentru 1 (un) ha 6613 4300 63 500 100 22200 Cap. 2. IV Transport 95. transport 1 Gunoi de grajd Îngrăşăminte chimice +liudator Pomi altoiţi TOTAL 1 ( un) ha TRANSPORTURI PENTRU : 0 1.6 50 0.63 99 .0 50 0.0 30. 3. Denumirea –grupa Distanţa de Crt.63 Volum total t/km 4 200.Pomi altoiţi cu rezerva de 3% Pichete TOTAL VALOARE MATERII MATERIALE Buc 215 20 Buc 210 0. Cantitatea transport tone 2 3 10 20.0 0. Total RON RON Cap.I Cap.63 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap. 25 255.IV Transporturi de materii şi materiale Nr. II Manoper Utilaje a pentru 1 (un) hectar 1702 2100 Cap.5 Total t/km Tarif RON/t/km.III Material e 6613 Total cheltuieli directe 10510.

cantitate = 45 3223 Încărcat gunoi de grajd în remorcă şi împrăştiat în câmp UM=t.31 III 7 - IV 8 - 0.Total RON 3 0. mur. distanţa de transport 8 -12 km UM = t. UM NTM/92 unitatea de măsură şi cantitatea 1 3246 2 Încărcat şi descărcat îngr.25 11.1 pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului în vederea înfiinţării unei plantaţii de GUTUI de tip intensiv Nr.2 operaţiuni UM=t. cantitate = ( 1.18 8.25 - - 0.5 9. .n.O/ din normele de muncă . cantitate=2 Cap. cantitate= 0.20 0.1. cantititate. = 45 3091 Mărunţirea îngrăşămintelor chimice UM=t. Articol transformare din NPC/78 caracteristici şi utilajul folosit 1 Administrat îngrăşăminte chimice cu MIC 100 Cantitatea 0 1 Ct 2 0.10 0. măceş. articol Denumirea lucrării din Z. 4 0.O.Total Z. .11 TOTAL Z. chimice .30 - - 9. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Lucrarea Coef. cantititate.50 1 (unu) ha .25 - 11.a.O.06 25 501. crt Cap.31 5 - II 6 0.5 - Nr. de Nr.20 Ha 3 2 Ha.Antemăsurătoare – Deviz nr.20 - 0.30 25 232.20 - - 18.36 25 734.60 9.14 0. păducel cu 20% grad de acoperire UM=ha.8 3226 Încărcat gunoi de grajd şi descărcat în câmp.20 0.10 - - 0. din care pe categorii I 4 0.0 - 20.4 x 2) 2.30 - TOTAL MANO PERA PEN TRU x x x 29.I Manoperă: 6 2887 Defrişarea de porumbar.10 - 8. = 1.Tarif RON/Z.40 .4 3136 Descărcat MIC – 2 lucrări asimilat UM=ha.5.O.

0 Cantitate transport tone 3 45 1.5 521. IV.6 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE SPECIFICARE Cap. transp.II.5 Nr.8 0.08 0.0 Cap.5 Cap.a.375 195.0 0. DENUMIREA crt 0 1 2 3 4 1 Superfosfat Sare potasică Gunoi de grajd semifermentat Sinoratox 5 G TOTAL VALOARE MATERII SI MATERIALE UM 2 kg Kg to kg pentru 1 (unu) ha TOTAL RON 5 800 600 225 750 2375 Greut pentru.a.6 60.94 14.III Materiale 2375. crt 0 1 2 Cap.43 8.n.4 Volum total t/Km 4 450 71.2 3 4 5 ( 2 lucrări) Anexa 1275 Administrat gunoi de grajd cu MIG – 4.43 8.60 0.1 61.IV Transport 195.directe 6872.60 RON Total chelt.5 0.90 0. 45 t/ha Anexa 1192 Dezinfectat terenul cu Sinoratox 5G Anexa 1 287 287 Desfundat la 60 cm cu S – 1800 Anexa 1259 Nivelat terenul + discuit Anexa 251 TOTAL LUCRĂRI MECANICE PENTRU: 1 (un) ha 0.5 Cap.90 0.47 Total ha.27 250 3567.n Tarif pentru 1(un)ha RON Canti tatea 3 800 600 45 30 Valoarea RON/UM 4 1 1 5 25 1 1 1 2 3. 6 0.Transporturi de materii şi materiale DENUMIREA – GRUPA Distanţa de transport Km 1 2 Gunoi de grajd 10 Îngrăşăminte chimice + Sinoratox 5G 50 Total transporturi pentru 1 (un) ha Total t/km Tarif RON/ t/km Total RON Cap. Tarif RON /ha. Utilaje 3567.10 101 . III – Materii şi materiale Nr.I Manopera Pentru 1 (un ) hectar 734.

18 0. 2 0.cantit.articol caracteristici şi utilajul folosit din NPC/79 anexa 1 0 1 1 Administrat îngrăşăminte chimice cu 275 MIC (două lucrări) 2 Administrat gunoi de grajd cu MIG-4 192 50 Tone/ha 3 Dezinfectat terenul cu Sinoratox 5G 287 102 CT..uri Tarif RON/z.20 0.40 4.30 25 232. Lucrarea Nr.= (1.21 25 555.o.50 III 7 IV 8 0.51 25 787. l normele de muncă crt.08 0.30 x x x 31.o.25 TOTAL z.31 - 9.6. UM=ha:cantitatea 0.31 0.II-Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr. 8-12 km UM=t: cantitatea=50 2 3223 Încărcat gunoi de grajd şi împrăştiat pe câmp UM=t.I Manoperă: Nr.00 0. din unitatea de măsură şi NTM/92 cantitatea 0 1 2 1 3226 Încărcat gunoi şi descărcat în câmp cu transp.o. Total RON din care pe categorii z.20 9. a. 4 0.4 Deservit MIC-2 lucrări UM=ha: cantit.Antemăsurătoare-Deviz nr.20 0.00 0.50 I 5 II 6 12.30 - 0..n.5 1(unu) ha TOTAL MANOPERĂ PENTRU: Total z.75 - 22. păducel cu 20% grad de acop. mur.10 18.25 9.4x2)=2. măceş.6 0.de transf.. UM 3 0.14 0.5 Cap.o.artico Denumirea lucrării din Nr.=50 3 3246 încărcat şi descărcat îngrăşăminte chimice – două operaţinui UM=t: cantit.1 pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului în vederea înfiinţării unei plantaţii de CAIS Cap.=1.43 . 4 12. Coef.00 0.=2 Defrişarea de porumbar.20 0.20 9.1.43 Cantitatea Ha 3 2 1 1 Ha.8 4 5 6 3091 3136 asimilat 2863 asimilat Mărunţirea îngrăşămintelor chimice UM=t: cantit.crt.11 9.

94 14.90 0. 0 Denumirea-grupa 1 Îngrăşăminte chimice+Sinoratox 5G Gunoi de grajd TOTAL TRANSPORTURI -total t/km 1(un) ha -tarif RON/t/km -total RON Distanţa de transp.a.625 RON Cap.625 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.75 Cap.crt.. LUCRĂRI MECANICE Tarif RON/ha.90 0.n.IV Transporturi 215.III Materii şi materiale Nr.n PENTRU: Total pentru un ha.III Materiale 2400. 2 50 10 Cantitatea transport. Km.67 250 3667.5 Cap. Cap.47 1 2 8.a.II Utilaje 3667.875 103 .5 RON Valoarea Total RON 5 800 600 250 750 2400 TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE pentru 1 (unu) hectar Cap.375 215.00 Total Cheltuieli directe 7070.5 50 Volum total tkm 4 75 500 575 0.I Manopera Pentru 1 (un) hectar 787. tone 3 1.IV Transporturi de materii şi materiale Nr.4 Desfundat terenul la 60 cm cu S 1800 258 5 Nivelat + discuit (două operaţiuni) 251 TOTAL 1(un ) ha Total ha. 0 1 2 3 4 Denumirea 1 Superfosfat Sare potasică Gunoi de grajd semifermentat Sinoratox 5G UM 2 Kg Kg T kg Cantitatea 3 800 600 50 30 RON pe U. 4 1 1 5 25 RON 8.crt.M.

18 9.=50 încărcat şi descărcat îngrăşăminte chimice –două operaţinui UM=t: cantit.5 Cap.= (1.20 0.20 - 0.1.cantit.o. Coef.o. articol normele de muncă crt.00 - 20. 2 0.10 18.crt.43 8. 8-12 km UM=t: cantitatea=45 2 3223 Încărcat gunoi de grajd şi împrăştiat pe câmp UM=t.n. Denumirea lucrării din Nr.Antemăsurătoare-Deviz nr.14 0. păducel cu 20% grad de acop. Lucrarea Nr.30 - 0.90 Cantitatea Ha 3 2 1 1 1 Ha. UM 3 0.20 5 6 3136 asimilat 2863 asimilat 0. UM=ha:cantitatea 0..08 0.30 TOTAL MANOPERĂ PENTRU: x x x 29.31 4 3091 0.=1.11 0.o.40 3.25 I 5 II 6 11.36 25 734.I Manoperă: Nr.uri Tarif RON/z.. măceş.o.II-Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr.6 0.articol caracteristici şi utilajul folosit din NPC/79 anexa 1 0 1 1 Administrat îngrăşăminte chimice 275 cu MIC (două lucrări) 2 Administrat gunoi de grajd cu MIG192 4 45 Tone/ha 3 Dezinfectat terenul cu Sinoratox 5G 287 4 Desfundat terenul la 60 cm cu S 258 1800 104 CT.d e transf. 4 11.4 Deservit MIC-2 lucrări UM=ha: cantit.30 25 232.7.90 . 4 0.00 - 9.06 25 501. din unitatea de măsură şi NTM/92 cantitatea 0 1 2 1 3226 Încărcat gunoi şi descărcat în câmp cu transp.5 1(unu) ha Total z.=2 Defrişarea de porumbar.31 - 0.43 8.20 9. Total RON din care pe categorii z.00 3 3246 0.60 0.1 pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului în vederea înfiinţării unei plantaţii de PIERSIC Cap.25 TOTAL z. mur. a.8 Mărunţirea îngrăşămintelor chimice UM=t: cantit.20 9.4x2)=2.5 9.25 III 7 IV 8 0.

crt. 4 1 1 5 25 Valoarea Total RON 5 800 600 225 750 2375 TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE pentru 1 (unu) hectar Cap. tone 3 1.II Utilaje 3567.94 14.375 195.n Total pentru un ha.I Manopera Pentru 1 (un) hectar 734. Tarif RON/ha.a.a.43 45 Volum total tkm 4 71..5 TOTAL LUCRĂRI MECANICE PENTRU: Nivelat + discuit (două operaţiuni) 251 1(un ) ha Total ha.III Materiale 2375.IV Transporturi de materii şi materiale Nr. Km.1 Distanţa de transp.60 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.IV Transporturi 195. 0 1 2 3 4 Denumirea 1 Superfosfat Sare potasică Gunoi de grajd semifermentat Sinoratox 5G UM 2 Kg Kg T kg Cantitatea 3 800 600 45 30 RON RON pe U.47 2 RON 0. 2 50 10 Cantitatea transport.5 450 521.00 Cap.6 Total Cheltuieli directe 6872.5 Cap. 0 1 2 Denumirea-grupa 1 Îngrăşăminte chimice+Sinoratox 5G Gunoi de grajd TOTAL TRANSPORTURI -total t/km 1(un) ha -tarif Total RON/t/km RON Cap.crt.27 250 3567.5 0.00 105 .n. 0.M.5 Cap.III Materii şi materiale Nr.

cu MIC(2 lucrări) 275 2 Administrat gunoi de grajd cu MIG-4 45 t / ha 192 CT coef.30 - 0. n 5 0.8.4x2)=2.20 0.art.6 106 .10 18. articol Denumirea lucrării din crt din normele de muncă NTM/92 unitatea de măsură şi cantitatea 0 1 2 1 3226 Încărcat gunoi şi descărcat în câmp cu transport de la 8-12 km UM = t: cantit = 45 2 3223 Încărcat gunoi de grajd din platf. 3 0.rugi cu 20% grad de acoperire UM = ha : cantit = 1 Total ZO uri TOTAL MANOPERĂ PENTRU 1(unu) ha Total RON ZO Total RON X X X 29.25 TOTAL ZO 4 11.40 3.chim.25 din care pe categorii I 5 II 6 11. Nr.din crt Caracteristici şi utilajul folosit NPC/79 anexa 1 0 1 2 1 Administrat îngr.20 9.chimice UM=t: cantit =1.11 8.14 0.31 - 8.30 Cap.10 0.60 0. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr.măceş. Lucrarea Nr.de transf.20 0. şi împrăştiat în câmp UM =t: cantit =45 3 3246 Încărcat şi descărcat îngr.36 29. 1 pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului în vederea înfiinţării unei plantaţii de VISIN Cap.08 Cantitatea ha 4 2 1 ha a.18 0.4 Deservit MIC . Antemăsurătoare – Deviz nr.31 4 5 6 3091 3136 2863 redus1/2 0.20 9.chimice 2 operaţiuni UM=t:cantit=(1.10 0. 1 Manopreă Nr.20 0. 8 Mărunţit îngrăş.36 ZO UM 3 0.1.25 III 7 IV 8 O.2 lucrări UM=ha : cantit = 2 Defrişat arboret de porumbar.

27 250 3567.5 4 Dezinfectat terenul 5 Nivelat cu NT+ discuit (2 lucrări) TOTAL .0 3567.Gunoi de grajd T 45 5 225.375 196.3 Desfundat terenul la 60 cm adâncime 245 8. n RON / ha a.Sare potasică Kg 600 1 600.0 MATERIALE Cap.chimice + Sinoratox 5 G 2 Gunoi de grajd TOTAL TRANSPORTURI PENTRU 1 (unu) ha TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.0 Cap.43 0.0 4 .Total PENTRU Cap.tr de transp ansport.Materii şi materiale Nr.0 TOTAL VALOARE MATERII ŞI PENTRU 1 (unu) hectar 2375.Tarif MECANICE .0 2 .43 251 0.5 hectar Distanţa Cantit.94 14.Sinoratox 5G kg 30 25 750.5 10 45 -total t/km -tarif RON t/km -total RON Cap.Total LUCRĂRI 1(un) ha .III .IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.375 107 .I Cap.47 Ha a. n pentru un ha RON Valoarea RON/U Total M RON lei 0 1 2 3 4 5 1 .0 3 .IV transport 196.875 UM Cantitate a Greut.Grupa crt 0 1 1 Îngrăş. km t 2 3 50 1.pentru transport 6 800 600 45000 30 46430 Volum total t/km 4 75 450 525 0.III materiale 2375.90 0.90 1 1 2 8. Denumirea .875 RON Total cheltuieli directe 6873. Denumirea crt 287 0.II manopera utilaje Pentru 1(un) 734.Superfosfat Kg 800 1 800.

5 Cap. din unitatea de măsură şi NTM/92 cantitatea 0 1 2 1 3226 Încărcat gunoi şi descărcat în câmp cu transp.43 Cantitatea Ha 3 2 1 1 Ha.4x2)=2.25 0.30 25 232.o.crt. Lucrarea Nr.21 25 555..08 0..8 4 3091 Mărunţirea îngrăşămintelor chimice UM=t: cantit.50 9. Total RON din care pe categorii z.14 0.10 18.uri Tarif RON/z. asimilat măceş.00 0.20 0. UM=ha:cantitatea 0. 8-12 km UM=t: cantitatea=50 2 3223 Încărcat gunoi de grajd şi împrăştiat pe câmp UM=t.I Manoperă: Nr. 2 0.=1.43 108 .n.31 III 7 IV 8 0.25 9.30 x x x 31. 4 12.20 0.d e transf. 4 0. a. Denumirea lucrării din Nr. Antemăsurătoare-Deviz nr.40 4.20 9.o. UM 3 0. mur.00 0.00 0.50 9.articol caracteristici şi utilajul folosit din NPC/79 anexa 1 0 1 1 Administrat îngrăşăminte chimice cu 275 MIC (două lucrări) 2 Administrat gunoi de grajd cu MIG-4 192 50 Tone/ha 3 Dezinfectat terenul cu Sinoratox 5G 287 CT.75 - 22.20 0.o. articol normele de muncă crt.31 I 5 II 6 12.1 pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului în vederea înfiinţării unei plantaţii de CIRES Cap.20 9.9. Coef.4 5 3136 Deservit MIC-2 lucrări asimilat UM=ha: cantit.51 25 787.= (1.cantit.18 0.=50 3 3246 încărcat şi descărcat îngrăşăminte chimice –două operaţinui UM=t: cantit.11 TOTAL z.6 0.=2 6 2863 Defrişarea de porumbar.1.30 - 0.II-Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr. păducel cu 20% grad de acop.5 1(unu) ha TOTAL MANOPERĂ PENTRU: Total z..o.

Tarif RON/ha.625 Total Cheltuieli directe 7070. 2 50 10 Cantitatea transport.III Materiale 2400.90 0.n Total pentru un ha.375 215.a.47 1 2 8.0 RON Cap.I Cap.III Materii şi materiale Nr. Km.crt.4 5 TOTAL LUCRĂRI MECANICE PENTRU Desfundat terenul la 60 cm cu S 1800 258 8.875 109 .a.90 0. 0 Denumirea-grupa 1 Îngrăşăminte chimice+Sinoratox 5G Gunoi de grajd TOTAL TRANSPORTURI -total t/km 1(un) ha -tarif RON/t/km -total RON Distanţa de transp.625 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.5 hectar Cap.M.. 4 1 1 5 25 RON Valoarea Total RON 5 800 600 250 750 2400 TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE pentru 1 (unu) hectar Cap.n.II Manopera Utilaje Pentru 1 (un) 787. 0 1 2 3 4 Denumirea 1 Superfosfat Sare potasică Gunoi de grajd semifermentat Sinoratox 5G UM 2 Kg Kg T kg Cantitatea 3 800 600 50 30 RON pe U. tone 3 1.75 3667.5 50 Volum total tkm 4 75 500 575 0.cr t.94 14.5 Nivelat + discuit (două operaţiuni) 251 1(un ) ha Total ha.IV Transporturi de materii şi materiale Nr.67 250 3667.IV Transporturi 215. RON Cap.

0 1 2 3 1 Arătură adâncă la 30-35 cm 11 2. 4 1 5 2.a.20 - - 0. = 0.25 7 8 - 2 3223 8. cantit.75 4. = 45 t Încărcat gunoi din 0.18 - - 4 3091 0.20 - TOTAL MANOPERĂ PENTRU x 30. crt.art.8 x 2 = 1. =45 Încărcat + descărcat 0. cantit=1 Parcelarea şi trasarea căilor de acces UM = ha.39 4.93 25 755. articol din NTM/92 1 3226 Denumirea lucrării din ZO/ normele de muncă UM Unitatea de măsură şi cantitatea 2 3 Încărcat + descărcat 0.00 . cantit=0.75 - Cap.10 - 8. Lucrarea Nr. I.11 0. = 2 Defrişare tufişuri cu 2% acoperire UM=ha. crt.11 - - - 5 6 3148 2863 2.25 gunoi de grajd cu transport de la 8-12 km UM=t.18 - 0.11 îngrăşăminte chimice 2 operaţiuni UM = t.00 110 Cantitatea ha Ha.00 6.59 25 164.14 TOTAL ZO 4 11.53 25 488. cantit. cantit.39 4. Antemăsurătoare – Deviz nr.00 6. CT.0 1 (unu) ha Total ZOuri Tarif RON/ZO Total RON 0.10. NPC/79 de anexa 1 transf.1 pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului pentru înfiinţarea unei plantaţii de ALUN cu desimea de 580 plante/ha Cap.18 platformă şi împrăştiat pe câmp UM= t. = 1.20 0.10 - - 3 3246 0.39 - 7 2331 0.00 - - 6. Manoperă Nr. 0 1 Nr. cantit.8 Deservit MIG (2 lucrări) UM = ha.25 6. cantit.75 19.11 25 102.1.6 Mărunţit îngrăşăminte chimice UM=t.25 I Din care pe categorii II III IV 5 6 11.II – Utilaje: Lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr. caracteristici şi utilajul folosit din Coef.n.

375 184.60 0.0 5 225.a.I Manopera 755. 6 500 300 45000 30 45830 4 Sinoratox TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE kg 30 pentru 1 (unu) hectar Cap.5 0.48 0.0 1 300.83 2 Gunoi de grajd 10 45 TOTAL 1(unu) ha Total t/km TRANSPORTUR Tarif RON/t/km I PENTRU: Total RON Total cheltuieli directe Specificare Cap.0 25 750. transp.n.00 Volum total t/km 4 41.08 0.5 450 491.0 Greut.20 0.II Utilaje 1855.n.IV Total Transport Chelt. pentru transp. 0 1 2 3 1 Superfosfat Sare potasică Gunoi de grajd fermentat UM 2 kg kg t 2 0. Directe 1843.III Materiale 1775.062 Pentru 1 (unu) hectar 111 . Denumirea crt. km.94 7. LUCRĂRI Tarif RON/ha.12 4570.III – Materii şi materiale Nr.Administrat îngrăşăminte chimice cu 275 MIC 3 Administrat gunoi de grajd 50 to/ha 192 4 Dezinfectat terenul 37 5 Nivelat cu NT + discuit prin 2 treceri 251 TOTAL 1(un) ha Total ha.75 Cap. transp.312 RON Cap.48 0.grupa Distanţa de Cantitatea crt.40 3. Denumirea.42 250 1855.0 Cantitatea 3 500 300 45 Valoarea RON/U Total M RON 4 5 1 500. MECANICE Total pentru un ha PENTRU : Cap.0 1775.a. tone 0 1 2 3 1 Îngrăşăminte chimice + Sinoratox 50 0.00 Cap. IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.47 2 45 1 2 RON 0.

75 6. caracteristici şi utilajul folosit din Coef.30 - 6. Antemăsurătoare – Deviz nr.1.11 0.75 2.00 6. cantit. Lucrarea Nr.a.20 - - 0. =35 Încărcat + descărcat îngrăşăminte chimice 2 operaţiuni UM = t.59 25 164.39 2.75 Din care pe categorii II III IV 5 6 8. crt.00 112 ha 4 1 Cantitatea Ha.00 6.1 pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului pentru înfiinţarea unei plantaţii de CĂTINA ALBĂ cu desimea de 3333 plante/ha Nr. 0 1 2 3 1 Arătură adâncă la 30-35 cm 11 2.31 25 382. Denumirea lucrării din articol normele de muncă din Unitatea de măsură şi NTM/92 cantitatea 1 2 3226 Încărcat + descărcat gunoi de grajd cu transport de la 8-12 km UM=t. cantit.II – Utilaje: Lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr.14 0.00 - - 6. cantit.11 0.art. Manoperă Nr.75 - Cap.07 25 601.26 - 0. cantit.18 6. cantit=1 Parcelarea şi trasarea căilor de acces UM = ha.8 x 2 = 1. NPC/79 de anexa 1 transf.39 - 7 2331 0. 0 1 Cap. crt.n.30 - - 3 3246 0.17 25 54. = 1.11 - - - 5 6 3148 2863 2.39 2.20 - TOTAL MANOPERĂ PENTRU: x 24.6 Mărunţit îngrăşăminte chimice UM=t.25 15.25 2 0.8 Deservit MIG (1 lucrări) UM = ha. cantit=0. = 1 Defrişare tufişuri cu 2% acoperire UM=ha.75 7 8 - I 3 0.26 - - 4 3091 0. = 0.0 1 (unu) ha Total ZO-uri Tarif RON/ZO Total RON ZO/UM TOTAL ZO 4 8. = 35 t 3223 Încărcat gunoi din platformă şi împrăştiat pe câmp UM= t.00 . CT. cantit.11. 5 2. I.20 0.

n.n.80 0.0 t 35 5 175 kg 30 25 750 x pentru 1 (unu) hectar 2325.48 0. Denumirea.40 2. tone 3 1.5 350 421.I Manopera 601.a.48 0.43 35 RON Volum total t/km 4 71. IV – Transporturi de materii şi materiale Nr. Directe 4739. LUCRĂRI Tarif RON/ha.0 Greut.0 RON Cap.a.0 TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE Canti Valoarea RON/U Total tatea M RON 2 3 4 5 kg 800 1 800.75 Cap.III Materiale 2325.0 kg 300 1 600. km.grupa Distanţa de crt.20 0.Administrat îngrăşăminte chimice cu 275 MIC 3 Administrat gunoi de grajd 50 to/ha 192 4 Dezinfectat terenul 37 5 Nivelat cu NT + discuit prin 2 treceri 251 TOTAL 1(un) ha Total ha.III – Materii şi materiale Nr. transp. 6 800 600 3500 30 36430 Cap.81 Cap. 0 1 2 3 4 1 Superfosfat Sare potasică Gunoi de grajd fermentat Sinoratox UM 2 0. pentru transp.62 250 1655. MECANICE Total pentru un ha PENTRU : Cap.47 2 35 1 2 RON 0.IV Transport 158.5 0.08 0.375 158.062 Total Chelt.0 Cantitatea transp.06 113 .II Utilaje 1655.94 6. Denumirea crt. 0 1 2 1 Îngrăşăminte chimice + Sinoratox 50 2 Gunoi de grajd 10 TOTAL 1(unu) ha Total t/km TRANSPORTUR Tarif RON/t/km I PENTRU: Total Total cheltuieli directe Specificare Pentru 1 (unu) hectar Cap.

1.18 platformă şi împrăştiat pe câmp UM = t. articol din normele de UM din muncă NTM/92 Unitatea de măsură şi cantitatea 0 1 2 3 1 3226 Încărcat + descărcat 0.0 TOTAL 1 (unu) ha Total x MANOPERĂ ZO-uri PENTRU Tarif RON/ ZO Total RON TOTAL ZO Din care pe categorii II III IV I 4 12. cantit: = 2 6 2863 Defrişare tufişuri 6.59 25 164. Antemăsurătoare – Deviz nr.2 5 3148 Deservit MIG (2 2.52 25 813.39 0.00 - - 0.39 0.25 gunoi de grajd cu transp.1 Pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului pentru înfiinţarea unei plantaţii de arbuşti cu desimea de 4000 tufe/ha Cap.12. = 50 tone 2 3223 Încărcat gunoi din 0.20 0. 20%) UM = ha.20 trasarea căilor de acces UM = ha.2 x 2 = 2. I.00 6. cantit. cantit: = 1.17 25 104.75 - 114 .25 21. cantit: = 1.76 25 544.11 îngrăşăminte chimice (2 operaţiuni) UM = t.17 4. cantit: 1.14 îngrăşăminte chimice UM = t.00 x x 6.20 x 32.00 - 9.50 7 - 8 - 9. Denumirea lucrării ZO/ crt.4 4 3091 Mărunţit 0. de la 8-12 km UM = t.0 7 2331 Parcelarea şi 0.26 - 0.39 (grad acop. Manoperă Nr.50 5 - 6 12.00 4. = 50 tone 3 3246 Încărcat + descărcat 0. cantit: 1. cantit.00 lucrări) UM = ha.26 - - 0. Nr.17 4.00 6.

III Materiale 2400.00 kg 30 25 pentru 1 (unu) hectar Distanţa de transp. Denumirea crt.375 214. Directe 5382.94 7.31 Total t/km Tarif RON/t/km Total Cap. 5 2. 0 1 2 3 1 Arătură adâncă la 30-35 cm 11 2. MECANICE Total pentru un ha PENTRU : Cap.Cap.III – Materii şi materiale Nr.31 Cap. 0 1 2 3 1 Superfosfat Sare potasică Gunoi de grajd semifermentat UM Cantitatea 3 800 600 50 ha 4 1 2 50 1 2 RON Cantitatea Ha. tone 3 1.43 50 Volum total t/km 4 71. 0 1 1 Îngrăşăminte chimice + Sinoratox 2 Gunoi de grajd TOTAL 1(unu) ha TRANSPORTURI PENTRU: Total cheltuieli directe Specificare Pentru 1 (unu) hectar Cap.40 4. Lucrarea Nr.n.I Manopera 813.00 2 Administrat îngrăşăminte chimice 2 275 0.5 0.n.20 lucrări 3 Administrat gunoi de grajd 50 to/ha 192 0.82 250 1955.a.grupa crt.a. IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.00 2 kg kg t Valoarea RON/ Total UM RON 4 5 1 800. Denumirea.II – Utilaje: Lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr. pentru transp.0 2400.08 4 Dezinfectat terenul (asimilat) 37 0.48 0.5 500 571. crt.a.47 TOTAL 1(un) ha Total ha.00 0.II Utilaje 1955.0 1 5 600.n. 2 50 10 Cantitatea transp. caracteristici şi utilajul folosit din Coef.IV Transport 214. LUCRĂRI Tarif RON/ha.00 .312 Total Chelt.0 750.0 250. 6 800 600 50000 30 51430 4 Sinoratox TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE Cap. km. NPC/79 de anexa 2 transf.48 5 Nivelat cu NT + discuit prin 2 treceri 251 0.00 0. CT.art.00 115 RON RON Cap.0 Greut.

20 36.39 grad de acoperire UM = ha : cantit = 1. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr.0 Mărunţit îngrăş.75 25 918.14 UM=t: cantit =1 Deservit MIG ( 2 lucrări 2.75 4.20 26.art.18 10.5 164.40 3 2.00 )UM=ha : cantit = 2 Defrişat tufişuri cu 20% 6.02 6.80 0. şi împrăştiat pe teren UM =t: cantit =60 3 3246 Încărcat şi descărcat îngr.39 7 2331 0.14 25 103. 75 Cap.39 0.0x2) =2.22 - 0.0 2.00 6.00 din care pe categorii I 5 II 6 15. crt Caracteristici şi utilajul folosit NPC/79 anexa 1 de transf 0 1 2 1 Arătură adâncă la 30 – 35 cm Administrat îngr.chim.chimice 0.din CT coef.20 .00 0.13. chimice 2 operaţiuni ZO UM 3 0. Nr.80 - 10.5 - 0.0 Parcelare şi trasarea căilor de acces Total ZO uri 1(unu) Tarif Ron/ ZO ha Total Ron 0.00 III 7 IV 8 0. articol Denumirea lucrării din crt din normele de muncă NTM/92 unitatea de măsură şi cantitatea 0 1 2 1 3226 Încărcat gunoi şi descărcat în câmp cu transport de la 8-12 km UM = t: cantit = 60 2 3223 Încărcat gunoi de grajd din platf.59 25 25 TOTAL MANOPERĂ PENTRU 650.00 0.1. 1 Manopreă Nr.20 X X X 0.0 5 2. 1 Pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului în vederea înfiinţării unei plantaţii de ZMEUR Cap.00 6.cu 2 11 275 116 Cantitatea ha ha a.14 4. =(1. Lucrarea Nr.22 4 5 6 3091 3136 2863 UM=t: cantit.Antemăsurătoare – Deviz nr.14 4. n 4 1.25 TOTAL ZO 4 15.11 0.

08 0.0 4. km t 2 3 50 1.0 Cap.0 Valoarea RON/U Total M RON 0 1 2 3 4 5 1 .III materiale 2050.Materii şi materiale Nr.Sare potasică Kg 400 1 400.II manopera utilaje Pentru 1(un) 918.IV transport 245.Sinoratox kg 30 25 750.0 hectar Distanţa Cantit.I Cap.0 4 .Gunoi de grajd T 60 5 300.0 TOTAL VALOARE MATERII ŞI -A – PENTRU 1 (unu) hectar 2050.80 0.62 250 2155.62 RON Total cheltuieli directe 5369.Tarif Ron/ha.48 0.n.375 245.3 Administrat gunoi de grajd cu 60 t / 192 ha 4 Dezinfectat terenul 37 5 Nivelat cu NT+ discuit (2 lucrări) 251 TOTAL .0 2. Denumirea crt UM Cantitatea 0.94 8.Total pentru un ha PENTRU Ron Cap.Total Ha a.37 117 .75 2155.Grupa crt 0 1 2 1 Îngrăş.Superfosfat Kg 600 1 600.47 60.pentru transport 6 600 400 60000 30 61030 Volum total t/km 4 55 600 655 0. Denumirea .0 3 . n LUCRĂRI 1(un) ha . MECANICE .0 -total t/km -tarif Ron/t km -total Ron Greut.1 10 60.tr de transp ansport.48 0.0 MATERIALE Cap.0 2 .a.0 1.62 Cap.chimice + Sinoratox Gunoi de grajd 1 (unu) ha TOTAL TRANSPORTURI PENTRU TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.III .

Denumirea lucrării din crt.00 2 Administrat îngrăşăminte chimice cu 275 0. = 50 t 2 3223 Încărcat gunoi din platformă şi împrăştiat pe câmp UM= t.00 6. cantit. articol normele de muncă din Unitatea de măsură şi NTM/92 cantitatea 0 1 2 1 3226 Încărcat + descărcat gunoi de grajd cu transport de la 8-12 km UM=t.00 0. cantit=1 7 2331 Parcelarea şi trasarea căilor de acces UM = ha. caracteristici şi utilajul folosit din Coef. crt.18 - - 0.50 Din care pe categorii II III IV 5 6 12.11 4. =50 3 3246 Încărcat + descărcat îngrăşăminte chimice 2 operaţiuni UM = t. 5 2.50 7 8 - I 0. Lucrarea Nr.39 0.0 TOTAL 1 (unu) ha Total ZOMANOPERĂ uri PENTRU Tarif RON/ZO Total RON ZO/ UM 3 0.00 - - 0. cantit=0.68 25 542.1.39 0.8 x 2 = 1. cantit.50 0.II – Utilaje: Lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr.14 2.00 6.11 25 102.75 - Cap.20 32. CT. cantit.00 - 9.00 4. Antemăsurătoare – Deviz nr. cantit.14.38 25 809. = 2 6 2863 Defrişare tufişuri cu 2% acoperire UM=ha. 0 1 2 3 1 Arătură adâncă la 30-35 cm 11 2.8 5 3148 Deservit MIG (2 lucrări) UM = ha.11 4.a. cantit.39 0.art. = 0.20 118 ha 4 1 2 Cantitatea Ha.40 . = 1.00 6.11 0.20 6.6 4 3091 Mărunţit îngrăşăminte chimice UM=t.20 x 0. I. NPC/79 de anexa 1 transf. Manoperă Nr.59 25 164.n.25 TOTA L ZO 4 12.18 - 0.1 Pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului pentru înfiinţarea unei plantaţii de MUR cu desimea de 2667 plante/ha Cap. Nr.75 21.18 9.

tone 3 0.0 Greut. 2 50 10 Cantitat ea transp.48 0.82 250 1955. 0 1 1 Îngrăşăminte chimice + Sinoratox 2 Gunoi de grajd TOTAL 1(unu) ha TRANSPORTUR I PENTRU: Total cheltuieli directe Specificare Cap.n.II Utilaje 1955.0 5 250.83 50 RON Volum total t/km Total t/km Tarif RON/t/km Total Cap.08 0.MIC 3 Administrat gunoi de grajd 50 to/ha 192 4 Dezinfectat terenul 37 5 Nivelat cu NT + discuit prin 2 treceri 251 TOTAL 1(un) ha Total ha. pentru transp.94 7.0 25 750.III Materiale 1800.I Manopera 809. MECANICE Total pentru un ha PENTRU : Cap.0 1 300.0 1800. Denumirea.0 TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE 3 500 300 50 30 x pentru 1 (unu) hectar Valoarea RON/U Total M RON 4 5 1 500.a.III – Materii şi materiale Nr. Directe 203.00 0.062 Cap.5 500 541.a.56 119 . LUCRĂRI Tarif RON/ha.50 Distan ţa de transp .n. km. 0 1 2 3 4 1 Superfosfat Sare potasică Gunoi de grajd fermentat Sinoratox UM 2 kg kg t kg Cantitatea 0.grupa crt.062 4767.48 0.375 203. Denumirea crt.00 4 41. 6 500 300 50000 30 50830 Cap. IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.47 50 1 2 RON 4.5 0.00 Pentru 1 (unu) hectar RON Cap.IV Total Transport Chelt.

00 12.5 3 1863 . 1 Manoperă : Nr. chimice manual 1 kg la groapă UM= mb.2 0.4 7 1773 .5 0 0.25 2 1859 . 4 m între rânduri şi 2 m pe rând şi desimea 1250 pomi/ha Cap.Stratificat pomii (100 buc/ml) UM=mb cantit=0.93 - 10.00 1.33 4.5 0.25 4 3226 .63 - 0.25 0.5 5 3246 .83 1.Pichetat terenul UM=ha cantit=1.28 6 9.83 1.38 0.Încărcat+desc. 2.25 10 1846 .2.38 - 7 - 8 15.Încărcat+descărcat îngrăşăm.2 pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii intensive de MĂR având următoarele caracteristici : Distanţa de plantare.5 1.1. Pomi+picheţi UM=ml cantit=2. cantit = 1. Antemăsurătoare şi deviz pentru executarea lucrărilor de infiinţare a unei plantaţii.00 1.11 TOTAL ZO 4 0. chimice două operaţiuni UM=t cantit=2.63 9. Nr.65 2.Repartizat pomii la groapă în vederea plantării ZO UM 3 0.33 0.28 4.5 15.65 2.82 3. făcut mocirlă şi mocirlit în vederea plantării UM=mb cantit=1.Făcut şanţ pt. stratificat de 50x50 cm UM=ml cantit=13 8 1775 .28 4. de la 8-12 km UM=t cantit=37.93 - - 3.Fasonat rădăcina.54 10.16 - 0.16 - - - 120 .5 9 1843 .Încărcat şi desc.Antemăsurătoare – Deviz nr.5 6 3281 .16 - 8.16 4.cantit=1.Săpat gropi de 50x50 UM=mb cantit =1.66 1.48 0. Gunoi cu trans.Adus mraniţa şi pus la gropi UM=mb .28 Din care pe categorii 5 0.Confecţionat picheţi refolosibili UM=mb: cantit = 1.artic Denumirea lucrării din ctr din normele de muncă NTM/9 Unitate de măsură şi 2 cantitatea 0 1 2 1 1819 .00 1.25 12 1864 .Administrat îngrăş.48 - 0.25 11 1868 .

8 două lucrări 0.Total ZO uri X 1(unu) ha .00 - - - 25.25 .0 2 .2 3% 3 .0 kg/pom) TOTAL VALOARE pentru 1 (unu) hectar RON 29285.25 21.48 250 RON 620 Cantitate Valoarea a RON/U Total M RON 0 1 2 3 4 5 1 .79 25 544.Tăieri de proiectare a 0.18 2.00 125. Complexe(1 kg 1250 1.59 anexa 254 TOTAL -Total ha.0 4 .00 1803.75 0.0 0.n LUCRĂRI 1(un) ha .75 21.5 37.75 25.02 lucrare completă cu udat UM=buc.Mraniţă 30 kg/ pom T 38 50. Lucrarea CT coef. 0 1 2 1 .Total RON X X 25.5 1.60 75.35 25 533. cantit=1.Pomi altoiţi cu rezerva de Buc 1288 20.Picheţi ( refolosibili ) Mb 1.00 25 625 TOTAL MANOPERA PENTRU Cap.3 40.00 50.5 1.48 coroanei UM=mb cantit=1. cantit=1250 . II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr.37 25 184.n 4 1.Discuit arătura cu GD-2.pentru transport 6 0.Tarif RONha a.Tarif RON/ZO .Arătura normală printre rănduri 1.25 .60 7.25 300.30 anexa 242 2 . 0.51 25 1887.13 1866 14 2019 UM=mb. Pomi. Chim.8 121 .III – Materii şi materiale Nr.Total pentru un ha PENTRU : 3 1 2 Cantitatea Ha Ha a.Îngr.n MECANICE . Denumirea crt UM Greut.de crt Caracteristici şi utilajul folosit transf.30 1.00 MATERII ŞI MATERIALE Cap.00 133.Plantarea pomilor.a.

M.M.68 0.55 6 7 Cap.5 3 1863 Săpat gropi de 50 x 50 x 50 cm în teren desfundat U. Denumirea – Grupa Distanţa crt de transp km 0 1 2 1 Îngrăşăminte chimice 10 2 Mraniţa 10 3 Pomi altoiţi 50 4 Apă ptr.11 122 6. t 3 1. cantitate= 1.375 192.25 0. cantitate = 25 0.I Cap.43 Încărcat şi descărcat gunoi cu transport de la 8 -12 km UM = t.00 hectar Cap.00 Antemăsurătoare – Deviz nr. = mb.00 12.5 25 -total t/km -tarif RON/t/km -total RON Cap.se execută 2 lucrări UM= t.III materiale 29285. Denumirea lucrării din crt.834 4 5 3226 3246 Z.5 0 1. Udat pomii 20l/pom 2 TOTAL TRANSPORTURI 1 (unu) ha PENTRU Cantit. 4 0.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr. chim.O.18 - 6.I Manoperă: Nr.numărul de pomi la hectar = 834 TOTAL Z.IV transport 192.25 Încărcat şi descărcat îngr.2 pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii de PĂR cu următoarele caracteristici: distanţa de plantare: 4 m între rânduri şi 3 m pe rând .66 IV 8 1.75 620.M.5 1. cantitate = 1.II manopera utilaje Pentru 1(un) 1887.834 2 1859 Pichetat teren la 4 x 3m majorat cu 50% U.38 Volum total t/km 4 13 375 75 50 513 0.38 RON Total cheltuieli directe 31985.55 din care pe categorii I II III 5 0.Cap.3 37.O/ UM 3 0. Nr.50 10.18 - - . cantitate = 0.25 0. cantitate = 0.43 1.13 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.transport. = mb . = ha . din unitatea de măsură şi NTM/98 cantitatea 0 1 2 1 1819 Confecţionat picheţi surse locale U. articol normele de muncă .50 10.

cantitate = 0.53 2.71 4.71 52.20 0.n. cantitate = 0.6 7 8 9 3281 1773 1775 1843 10 11 12 1864 1846 1868 13 14 1866 1951 TOTAL MANO PERA PENTRU Încărcat şi descărcat pomi UM= t.83 25 120.M.25 - - - 16.O.67 1. 7 Făcut şanţ de 50 x 50 pentru stratificat UM= ml.Total RON 0.834 1 (unu) ha .24 25 381. cantitate = 0.M. 4 1. cantitate= 1.84 x x x 16.48 .75 14.50 1. = mb.834 Repartizat pomii la gropi U.29 25 1307.30 1.33 3.82 3.33 8. de transformare Cantitatea Ha 3 1 2 Ha.34 6. .39 25 434.53 2.Tarif RON/Z.M. = mb.M.00 17. cantitate = 0.O. cantitate= 10 Stratificat pomi U.54 0.a. lucrare completă cu udat 20 l U.834 Adus mraniţă la gropi U. = mb.78 6.30 Anexa / 242 după terminarea plantării Discuit arrătura cu GD 2.68 0.18 2.n. cantitate = 0. cantitate = 0. = mb.0 1.834 Plantarea pomilor.M.29 2.68 0. făcut mocirlă şi mocirlit în vederea plantării U.două lucrări 0.50 1.05 1. = buc.75 Cap.M.29 0.59 Anexa / 254 TOTAL LUCRĂRI MECANICE Total ha.834 Tăieri pentru proiectarea coroanei fără fasonarea rădăcinei U. = mb. cantitate = 0. 123 Coef.Total Z. articol din NPC/78 0 1 2 caracteristici şi utilajul folosit Ct 1 2 Arătură normală printre rânduri 1. .34 0. = mb.75 15.02 0.8 .78 0. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr.78 - 0.84 Fasonat rădăcina.834 Administrat manual îngrăşăminte chimice 1kg la groapă U.a. crt Lucrarea Nr.78 2.M.67 1.83 25 370.

12 620 Cap.75 124 . buc.7 25.9 27.0 0. SPECIFICARE crt.375 155. DENUMIREA crt 0 1 2 3 4 1 Picheţi Pomi altoiţi cu rezervă 3% Mraniţă 30 kg/ pom Îngrăşăminte chimice complexe 1 kg/pom TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE UM 2 Buc.directe 155. transp.II.PENTRU: 1 (un) ha Tarif RON 250 /ha.9 25 1.7 17 4 Volum total t/Km 45 250 85 34 414 0. A – Pentru 1 (un ) hectar Cap.25 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Nr. to kg Greut pentru.a.I Manopera 1307. 6 0.3 250.25 25891.20 RON Cap. III – Materii şi materiale Nr.00 Cap.25 Cap. Utilaje 620.crt 0 1 2 3 4 Cap.III Materiale 23809.Transporturi de materii şi materiale DENUMIREA – GRUPA Distanţa de transport Km 1 2 Îngrăşăminte chimice 50 Mraniţă 10 Pomi altoiţi 50 Apă pentru udat 20 l/pom 2 TOTAL TRANSPORTURI Total t /Km PENTRU 1 (un) ha Tarif RON /t / Km Total RON Cantitate transport tone 3 0.IV Total Transport chelt.9 Nr.n Tarif pentru 1 RON ha Cantitatea 3 834 859 25 834 pentru 1(un) ha Valoarea RON/ TOTALR UM ON 4 5 0. IV.2 25 21475 50 1250 1 834 23809.3 1.

50 - 7 8 9 10 1775 1843 1845 1846 1.91 1.67 1.Pichetat terenul UM=ha cantit=1 .00 0.05 0.00 5 0.13 8.33 1.5 .33 3.2 pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii de PRUN cu distanţa de plantare de 5x4 m şi desimea de 500 pomi la hectar Cap.Antemăsurătoare – Deviz nr.25 TOTA L ZO 4 0.50 - 0.Adus mraniţa şi pus la gropi UM=mii gropi cantit=0.24 0.Plantat pomi +udat lucrare completă UM= buc.5 .66 1.00 0.00 1.2.3.02 10.stratif. cantit = 500 ZO UM 3 0.00 12.de la 8-12 km UM=t cantit=20 . 1 Manoperă : Nr.5 0.00 125 .Încărcat şi descărcat pomi şi pichete UM=t cantit=1.Săpat gropi de 50x50 UM=mb cantit = 0.25 - 5 6 3281 1773 0.5 .50 6.25 5.2 Făcut şanţ pt.82 3.67 1.5 .24 - 0. ctr 0 1 2 3 4 Nr.00 - 7 - 8 1.33 Din care pe categorii 6 5.Confecţionat picheţi refolosibili UM=mb: cantit = 0.57 4.57 - 4.artic dinNTM/9 2 1 1819 1860 1863 3226 Denumirea lucrării din normele de muncă Unitate de măsură şi cantitatea 2 .50 6.00 - - - 10.5 Repartizat pomi la gropi UM=mb cantit=0.Fasonat şi mocirlit rădăcinile UM=mb cantit=0.20 0.5 .91 - - 11 1866 0.Stratificat pomi(50 buc/ml) UM=mb cantit=0.Încărcat gunoi şi descărcat cu transp.pomi de 50x50 cm UM=ml cantit=10 .

11 0.Arătura normală în livadă 1.00 25 250.Discuit arătura cu GD-2.Tarif RON/ha a.24 33.Total pentru un ha PENTRU : Cap.00 TOTAL MANOPERA PENTRU Tarif X RON/ZO .54 0.cr Lucrarea CT coef.pentru transport 6 170 1000 20000 500 21670 126 .48 250 RON 620 2 3 .Pomi altoiţi cu rezerva de Buc 515 3% 3 .3 150 20 10300 50 1 1000 500 11950 Greut.84 X 0.5 .de t Caracteristici şi utilajul folosit transf.n LUCRĂRI 1(un) ha .0 .Materii şi materiale Nr. îngr.11 0.Administrat manual îngrăş chimice.25 0.n MECANICE .11 - - - 1.chim.Total ZO uri 1(unu) ha - 0.n 3 4 1 1.a. 0 1 2 1 . UM= mb cantit=0.Tăieri pt.5 .30 2 .(2 operaţiuni) UM=t cantit=(0.III .Îngr.01 25 250.Total RON X Cap. Denumirea crt 0 1 2 1 UM Cantitatea Cantitatea Ha Ha a. Complexe kg 500 (1 kg/pom) TOTAL VALOARE pentru 1 (unu) hectar MATERII ŞI MATERIALE Valoarea RON/U Total M RON 4 5 0. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr.92 25 98.00 10.5x2)= 1.09 25 827.77 - - 0.Mraniţă 40 kg/ pom T 20 4 .25 9.12 3246 13 1867 14 2019 Încărcat şi desc.proiectarea coroanei UM=mb cantit=0.8 0.24 3.16 25 229.59 TOTAL -Total ha.00 10.77 - 0.30 2 1.18 2. chim.Picheţi Buc 500 .

00 Cantit.800 2 1859 Pichetat teren la 4 x 3 m U.25 5 3246 Încărcat şi descărcat îngr.62 RON Total cheltuieli directe 13507.00 3. cantitate = 0.25 620.Cap.53 6 7 IV 8 Cap.66 locale U.11 6 3281 Încărcat şi descărcat pomi UM= t.O/ din unitatea de măsură şi UM NTM/98 cantitatea 0 1 2 3 1 1819 Confecţionat picheţi surse 0.I Manoperă: Nr.53 din care pe categorii I II III 5 0. chim.II manopera utilaje Pentru 1(un) hectar 827.5.Grupa Distanţa de crt transp km 0 1 2 1 Apă pentru udat 20 l/pom 2 2 Pomi altoiţi 50 3 Îngr.M.M.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr. Nr.III materiale 11950.68 0.32 .complexe 50 4 Mraniţă 10 TOTAL TRANSPORTURI 1 (unu) ha PENTRU TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.20 127 1. cantitate = 15 0. = mb.2 pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii de GUTUI cu următoarele caracteristici: distanţa de plantare: 4 m între rânduri şi 3 m pe rând .32 - 3.375 110.00 2. cantitate= 1.se execută 2 lucrări UM= t. Denumirea lucrării din crt.Antemăsurătoare – Deviz nr.I Cap.75 0.0 25.0 0. cantitate = 1 1. cantitate= 1. t 3 10 1. Z.0 295.800 0 4 3226 Încărcat şi descărcat gunoi cu transport de la 8 -12 km UM = t. articol normele de muncă .75 0.0 50.5 0. = mb . 4 0.18 0.62 Volum total t/km 4 20.transport. cantitate = 12.00 - - 10.0 0.M.0 200. Denumirea .O.33 - 10.IV transport 110. = ha .numărul de pomi la hectar = 800 TOTAL Z. 6 0.18 - - - 0.33 3 1863 Săpat gropi de 50 x 50 x 50 cm în teren desfundat U.5 20 -total t/km -tarif RON/t/km -total RON Cap.chim.87 Cap.33 - - 1.

6 Stratificat pomi U.48 1.00 0.05 1.30 Anexa / 242 după terminarea plantării Discuit arrătura cu GD 2.82 3.7 8 9 1773 1775 1843 10 11 12 1864 1846 1868 13 14 1866 1951 TOTAL MANO PERA PENTRU Făcut şanţ de 50 x 50 pentru stratificat UM= ml. cantitate = 0.Total Z. cantitate = 0.M.33 3.M.84 x x x 16.n.n Tarif pentru 1 ha Cantitatea 0 1 2 Ha 3 1 2 250 RON Ha.13 8.46 2.M.25 11. = mb.67 3.00 0.40 1.59 Anexa / 254 TOTAL LUCRĂRI MECANICE Total ha. cantitate = 0.0 1.Total RON 0.a.a.66 - - 0.25 16. articol transformare din NPC/78 caracteristici şi utilajul folosit Ct 1 2 Arătură normală printre rânduri 1.18 2.n.23 0.67 25 416.93 25 398. cantitate = 0.8 1 (unu) ha .66 2.54 0.8 Plantarea pomilor.8 Administrat manual îngrăşăminte chimice 1kg la groapă U. = mb.Tarif RON/Z.75 Cap.8 Repartizat pomii la gropi U.50 15.67 47.8 . = buc.70 25 292. cantitate= 9.75 - - - 16. = mb. = mb. cantitate = 0.O. 4 1. = mb. . făcut mocirlă şi mocirlit în vederea plantării U.21 25 80.48 1.M.46 2. = mb.două lucrări 0.30 1.8 Adus mraniţă la gropi U.23 2.02 0.8 Fasonat rădăcina.M.M.50 6. lucrare completă cu udat 20 l U.8 Tăieri pentru proiectarea coroanei fără fasonarea rădăcinei U.51 25 1187. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr.a.M.40 1.50 - 6. cantitate = 0. de crt Nr. cantitate = 0.O.48 620 128 . . PENTRU: 1 (un) ha Tarif RON /ha. Lucrarea Coef.

00 Cap.8 8 1.75 Cap.Transporturi de materii şi materiale Nr.0 1 800. DENUMIREA crt 0 1 2 3 4 1 Picheţi Pomi altoiţi cu rezervă 3% Mraniţă 10 kg/ pom Îngrăşăminte chimice complexe 1 kg/pom TOTAL VALOARE MATERII ŞI UM 2 Buc.0 50 400.4 1.IV Transport 72.57 16 Volum total t/Km 4 4 80 78.II. buc.5 0.I Manopera Pentru 1 (un ) hectar 1187.Cap.III Materiale 17920. to kg Cantitatea 3 800 824 8 800 pentru 1(un) ha Valoarea RON TOTAL UM RON 4 5 300 240.2 20 16480.0 Greut pentru.69 129 .0 0.937 RON Total chelt.937 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE SPECIFICARE Cap. transp. IV. Utilaje 620.57 8. DENUMIREA – GRUPA crt 0 1 2 3 4 1 Îngrăşăminte chimice Mraniţă Pomi altoiţi Apă pentru udat 20 l/pom TOTAL TRANSPORTURI PENTRU (un) ha Distanţa de transport Km 2 50 10 50 2 Total t /Km Tarif RON /t / Km Total RON Cantitate transport tone 3 0.5 32 194.00 Cap. 6 0.8 10.0 17920.directe 19800.77 Cap.375 72. III – Materii şi materiale Nr.

o.67 - 1.=1. Cap.50 I 5 0.0 3281 Încărcat şi descărcat pomi + picheţi UM=t: cantit.7 1846 Adus mraniţă la gropile de plantat UM=mb:cantit.20 - 0.61 - - 9 10 8.0 1773 Făcut şanţ de 50x50 cm pentru stratif.=0.334 1843 Fasonat rădăcina .68 130 .=0.35x2) 0.l. 3 0.35 0.2.13 0.2 pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii de CAIS cu desimea de 334 pomi/ha.=0.5 0.Antemăsurătoare-Deviz nr.o.08 0.17 2. UM=m.c rt.334 1859 Pichetat terenul UM=ha:cantit.11 - 11 12 3.=(0.20 0.61 0.08 0.17 8 - 5 6 7 8 0.334 1866 Plantarea pomilor lucrare completă UM=buc. transportat de la 8-12 km şi descărcat în câmp UM=t: cantit.=0.M.:cantit=7.0 3.=0. Cantit.05 6. Distanţa de plantare 6 m între rânduri şi 5 m pe rând.0 1775 Stratif.82 0.66 1.67 1. 0 1 2 3 4 Nr. făcut mocirlă şi mocirlit în vederea plantării UM=mb:cantit.334 3226 Încărcat gunoi.02 1.05 1.22 2.50 din care pe categorii II III IV 6 7 1.-mb:cantit. 4 0. U.00 12.00 4.6.00 4.arti Denumirea lucrării din col din normele de muncă NTM/9 unitatea de măsură şi 2 cantitatea 1 2 1819 Confecţionat picheţi U.I Manoperă: Nr.334 z.=1.11 - 2.20 0.33 2.35 0.22 1.334 1845 Repartizat pomii la gropi UM=mb:cantit=0.pomi UM=mb: cantit.=10.11 0.68 1.M .0 1863 Săpat gropi de 50 x 50 x 50cm UM=mb:cantit.25 TOTA L z.05 - - - 6.334 3246 Încărcat şi descărcat îngrăşăminte chimicedouă operaţinuni UM=t: cantit.

a. Cap. Denumirea-grupa transp.24 25 181.0 . tone 3 0.5 100.30 1.a. 0 1 2 Denumirea UM 2 buc.63 25 40. Km. 6 150 650 10000 350 11111 1 Pichete Pomi altoiţi cu rezervă de 3% 3 Mraniţă 30 kg/pom 4 Îngrăşăminte chimice complexe 1kg/pom TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE Valoarea RON pe TOTAL U.35 10.n PENTRU: Total pentru un ha.00 6.M.43 25 535. chimice UM=mb: cantit. crt.00 Volum total t/km 4 17.54 0.00 7. a.crt .de transf.2 20 6880 50 1 500 334 7814.2 pentru 1 (unu) hectar RON Cap.=0.51 0.334 1-(unu) ha Total z.28 1. RON 4 5 0.IV Transporturi de materii şi materiale Distanţa de Nr. Coef.75 0.88 25 147.51 5.n. T kg Cantitatea 3 334 334 10 334 CT.n.o. 2 1.59 Cantitatea Ha 3 1 2 Ha.III Materii şi materiale Nr.30 0.8-două 254 lucrări TOTAL 1(un ) ha Total ha.II-Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr.=0.84 x x x 0.18 2.68 25 167.uri Tarif RON/z. 0 1 2 1 Îngrăşăminte chimice 50 2 Mraniţă 10 131 Cantitatea transport.articol caracteristici şi utilajul folosit din NPC/79 anexa 1 0 1 1 Arătură normală printre rânduri 242 după terminarea plantării 2 Discuit arătură cu GD-2.13 14 1867 1951 TOTAL MANOPERĂ PENTRU: Administrat manual îngrăş. LUCRĂRI MECANICE Tarif RON/ha. Total RON 1. Lucrarea Nr. 4 1.28 21.cantit.334 Tăieri pentru protecţia coroanei UM=mb..o.75 0.48 RON 250 620 Greutate pentru ttransp.3 100.crt.. buc.00 Cap.

U.05 1.33 12.635 2 1859 Pichetat terenul UM=ha:cantit.III Materiale 7814. transportat de la 8-12 km şi descărcat în câmp UM=t: cantit.33 7.82 0.IV Transport 62.5 m între rânduri şi 3.7.387 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.94 8 - I 5 0.11 0.08 0.-mb:cantit.50 din care pe categorii II III IV 6 2.437 50 2 35.II Utilaje 620.arti Denumirea lucrării din rt.16 - - 132 .66 1.pomi UM=mb: cantit.2 pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii de PIERSIC cu desimea de 635 pomi/ha.94 2.20 0.0 7 1775 Stratif.2 0 7 1.=0.20 RON Cap.M.16 0.70 7.35 1.5 0.08 0.75 2.25 TOT AL z.33 7.3 Pomi altoiţi 4 Apa pt.=1.437 Total cheltuieli directe 9032.M. Antemăsurătoare-Deviz nr.=0.=10. Cap.00 Cap.0 6 1773 Făcut şanţ de 50x50 cm pentru stratif.=1.c Nr.20 0. 4 0.375 62.35 1.o.:cantit=7.41 1.5 0.I Manopera Pentru 1 (un) hectar 535.635 4 3226 Încărcat gunoi.7 z.41 - 0.=(0.=0. UM=m.0 3 1863 Săpat gropi de 50 x 50 x 50cm UM=mb:cantit. col din normele de muncă NTM/9 unitatea de măsură şi 2 cantitatea 0 1 2 1 1819 Confecţionat picheţi U.0 166.0 -total t/km 1(un) ha -tarif RON/t/km -total RON Cap. udat 20 l/pom TOTAL TRANSPORTURI 0.35x2) 0.0 14. Distanţa de plantare 4.o.0 5 3281 Încărcat şi descărcat pomi + picheţi UM=t: cantit.I Manoperă: Nr.5 m pe rând.635 8 3246 Încărcat şi descărcat îngrăşăminte chimice-două operaţinuni UM=t: cantit.l.5 0 0. 3 0.

33 5.48 RON 250 620 Valoarea RON pe TOTAL U..25 0.84 x x x 1. RON 4 5 0. 6 317.76 25 219 12.635 Repartizat pomii la gropi UM=mb:cantit=0.30 0.o.III Materii şi materiale Nr.de transf.01 25 75. LUCRĂRI MECANICE Tarif RON/ha.n.30 1.635 Administrat manual îngrăş.11 - 5.uri Tarif RON/z.11 - 3.59 Cantitatea Ha 3 1 2 Ha.08 2.7 0. a.7 25 317.98 0.13 0. Coef. chimice UM=mb: cantit.25 12. Total RON 8.II-Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr. Cantit.635 Tăieri pentru protecţia coroanei UM=mb.. făcut mocirlă şi mocirlit în vederea plantării UM=mb:cantit.89 25 322.=0.5 Cap.crt.M. Cantitatea 3 635 654 133 CT.n.3 190.a. buc.18 2.5 1235.98 8.n PENTRU: Total pentru un ha.o.99 12.54 0.cantit. 4 1.=0. Cap.635 Plantarea pomilor lucrare completă UM=buc.99 0.0 3.635 1-(unu) ha Total z.76 .02 1.5 20 13080 Greutate pentru transp.8-două 254 lucrări TOTAL 1(un ) ha Total ha.635 Fasonat rădăcina .a. Lucrarea Nr. 2 1.9 10 1846 1843 11 12 13 14 1845 1866 1867 1951 TOTAL MANOPERĂ PENTRU: Adus mraniţă la gropile de plantat UM=mb:cantit. 0 1 2 Denumirea 1 Pichete Pomi altoiţi cu rezervă de 3% UM 2 buc.53 37.7 12.=0.articol caracteristici şi utilajul folosit din NPC/79 anexa 1 0 1 1 Arătură normală printre rânduri 242 după terminarea plantării 2 Discuit arătură cu GD-2.3 6 25 934 1.crt .53 3.08 - 2.=0.

75 63.4 180.II Manoper Utilaje a Pentru 1 (un) 934 620.35 Îngrăşăminte chimice kg 635 complexe 1kg/pom TOTAL VALOARE pentru 1 (unu) hectar MATERII ŞI MATERIALE 3 4 50 1 RON 317. Nr.2 4 Apa pt.35 3 Pomi altoiţi 50 1.20 1.33 7.635 2 Mraniţă 10 6.5 60 25.66 refolosibili UM=mb: cantit = 1 2 1860 Pichetat terenul 1.33 UM=ha cantit=1 3 1863 .IV Transporturi de materii şi materiale Distanţa de Cantitatea Nr.20 II 6 1.00 hectar Volum total t/km 4 31.33 7.375 67.Mraniţă 10 kg/pom T 6.65 0.2 pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii de VISIN cu distanţa de plantare de 4.74 2.Săpat gropi de 12.00 III 7 IV 8 . transport.Antemăsurătoare – Deviz nr.III Materiale 14223 Cap.56 134 TOTA L ZO 4 0.74 Cap.8. udat 20 l/pom 2 12.70 TOTAL TRANSPORTURI -total t/km 1(un) ha -tarif RON/t/km -total RON TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap. t.IV Transport 67. 1 Manoperă : Nr.5 m şi desimea de 560 pomi la hectar Cap.74 RON Total cheltuieli directe 15.artic Denumirea lucrării din ZO ctr dinNTM/ normele de muncă UM 92 Unitate de măsură şi cantitatea 0 1 2 3 1 1819 Confecţionat picheţi 0. tone 0 1 2 3 1 Îngrăşăminte chimice 50 0.5 50x50 UM=mb cantit = 0.00 Din care pe categorii I 5 0.cr Denumirea-grupa transp.26 Cap. Km.5 635 14223 6350 635 8538.I Cap.844.

Stratificat pomi(50 buc/ml) UM=mb cantit=0.00 1.81 3.47 4.Adus mraniţa şi pus la gropi UM=mii gropi cantit=0.92 25 848.75 - 4.56 .pomi de 50x50 cm UM=ml cantit=10 .5x2) Administrat manual îngrăş.01 1.47 33.75 4.20 0. chimice.54 0.56 .0 135 .56 .33 3.48 1.80 - - 0.05 0.4 3226 5 6 3281 1773 7 8 9 10 1775 1843 1845 1846 11 1866 12 3246 13 1867 14 2019 Încărcat mraniţă şi descărcat cu transp.38 25 9.de la 8-12 km UM=t cantit=5.13 8.0 0.22 0. îngr.5 25 112. UM= mb cantit=0.20 - - - 11.86 1.Tarif RON/ZO .48 1.22 - - - 1.86 - - 0.0 TOTAL MANOPERA PENTRU 209.20 25 280.24 - 0.6 .5 8.11 0.56 Repartizat pomi la gropi UM=mb cantit=0.20 0.84 25 11.Plantat pomi +udat lucrare completă UM= buc.(2 operaţiuni) UM=t cantit=(0.86 1.56 .80 - 2.84 X X X 0.Tăieri pt.5 246.02 11.Fasonat şi mocirlit rădăcinile UM=mb cantit=0.Încărcat şi desc.Total ZO uri 1(unu) .86 - 0.Total RON - 0.Încărcat şi descărcat pomi şi pichete UM=t cantit=12 Făcut şanţ pt.chim.protecţia coroanei UM=mb cantit=0.56 .50 - 0. cantit = 560 .5 2.stratif.01 - - 0.50 - 1.24 0.

36 1 2 .75 RON Total cheltuieli directe 16828.n LUCRĂRI 1(un) ha .Arătura normală în livadă 1.Mraniţă 40 kg/ pom T 5. Denumirea crt 0 1 2 Cantitatea Ha Ha a.8 0.Total pentru un ha PENTRU : Cap. Denumirea .0 25 14452.0 Cap.pentru transport 6 280 1100 5600 500 15433.chim.3 168.transport.0 28.0 490.6 4 .60 1.0 7540 Cap.60 1 TOTAL -Total ha.a.III .Cap.0 56.0 Greut.II manopera utilaje Pentru 1(un) 848.Îngr.0 560.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.96 250 RON 490 UM Cantitatea 1 2 3 .6 TOTAL TRANSPORTURI 1 (unu) ha -total t/km PENTRU -tarif RON/t/km -total RON TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.Discuit arătura cu GD-2.56 3 Mraniţă 10 5.Pomi altoiţi cu rezerva de Buc 577 3% 3 .75 136 .IV transport 57.a. Lucrarea CT coef.0 50 1 280. t crt transp km 0 1 2 3 1 Pomi altoiţi + picheti 50 1.36 0. complexe(1 kg 560 kg/pom) TOTAL VALOARE pentru 1 (unu) hectar MATERII ŞI MATERIALE Valoarea RON/ Total UM RON 4 5 0.Tarif RON/ha.Materii şi materiale Nr.Grupa Distanţa de Cantit.375 57.n 4 1.0 hectar Cap.complexe 50 0.n. chim.0 0. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr.de crt Caracteristici şi utilajul folosit transf. MECANICE .0 154.75 Volum total t/km 4 70. 0 1 2 3 1 .III materiale 15433.I Cap.4 2 Îngr.Picheţi Buc 560 .

430 13 1867 Administrat manual îngrăş.0 3 1863 Săpat gropi de 50 x 50 x 50cm UM=mb:cantit.0 6 1773 Făcut şanţ de 50x50 cm pentru stratif.35 0.82 0.43 - 3.20 0.5 0.54 1.=0. TOTAL U.Antemăsurătoare-Deviz nr.l.33 3.0 7 1775 Stratif.08 0.25 4 0. Cantit.35 0.=1.=0.=0.33 5.-mb:cantit.50 I din care pe categorii II III IV 6 2.o.43 12 1866 Plantarea pomilor lucrare completă UM=buc.:cantit=7. UM=m.arti Denumirea lucrării din crt.7 9 1846 Adus mraniţă la gropile de plantat UM=mb:cantit.43 137 z.34 8.=0. col din normele de muncă NTM/9 unitatea de măsură şi 2 cantitatea 0 1 2 1 1819 Confecţionat picheţi U.0 3.44 1.o.=10.50 7 1.44 - 1. chimice UM=mb: cantit.28 - 0.pomi UM=mb: cantit.43 10 1843 Fasonat rădăcina .43 11 1845 Repartizat pomii la gropi UM=mb:cantit=0.430 4 3226 Încărcat gunoi.34 - 0.78 0.33 5. Distanţa de plantare 6 m între rânduri şi 5 m pe rând. Nr.66 - 8.28 1.M.05 1.35x2) 0.M.60 - .2.02 1. z. Cap.37 2.73 8 - 5 0.2 pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii de CIREŞ cu desimea de 430 pomi/ha.=0.08 0.66 1.13 0.43 8 3246 Încărcat şi descărcat îngrăşăminte chimice-două operaţinuni UM=t: cantit.33 12.20 - 0.60 0. făcut mocirlă şi mocirlit în vederea plantării UM=mb:cantit.11 0.20 0.43 - 3.78 - - 8. transportat de la 8-12 km şi descărcat în câmp UM=t: cantit. 3 0.66 1.43 2 1859 Pichetat terenul UM=ha:cantit.=1.9.=0.0 5 3281 Încărcat şi descărcat pomi + picheţi UM=t: cantit.=(0.I Manoperă: Nr.

Denumirea UM Cantitatea CT. RON 4 5 0.8-două 254 lucrări TOTAL 1(unu ) ha Total ha.59 Cantitatea Ha 3 1 2 Ha. 4 1. LUCRĂRI Tarif RON/ha.crt.26 25 231.30 1.crt. tone 3 0.a.III Materii şi materiale Nr..84 UM=mb.II-Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr. 0 1 2 1 Îngrăşăminte chimice 50 2 Mraniţă 10 3 Pomi altoiţi 50 138 Cantitatea transport.uri x Tarif x RON/z.a. Lucrarea Nr. 2 1. Denumirea-grupa de transp.o. PENTRU: Cap. a.M.5 8.5 6. buc.3 443 Valoarea RON pe TOTAL U.80 25 170 9.36 26.84 Volum total t/km 4 22.60 25 215 Cap.18 2.36 1.43 1(unu) ha Total z.48 RON 250 620 Pichete Pomi altoiţi cu rezervă de 3% 3 Mraniţă 30 kg/pom 4 Îngrăşăminte chimice complexe 1kg/pom TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE 0 1 2 1 2 buc. Km.crt. 6 150 840 13300 450 14740 pentru 1 (unu) hectar Cap.de transf.n..0 Greutate pentru transp. Total RON x 0.3 90 25 11075 50 1 RON 665 443 12273.n MECANICE Total pentru un ha.14 1951 TOTAL MANOPERĂ PENTRU: Tăieri pentru protecţia coroanei 0.IV Transporturi de materii şi materiale Distanţa Nr.=0.n.44 13.30 0.cantit.63 25 51.0 42.3 0.0 133.o. T kg 3 300 443 13.articol caracteristici şi utilajul folosit din NPC/79 anexa 1 0 1 1 Arătură normală printre rânduri 242 după terminarea plantării 2 Discuit arătură cu GD-2. Coef.0 .72 25 668 0.

7 214.31 6 7 8 - 4.00 m între rânduri şi 3.512 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.32 - - 0. desime care se va asigura folosind la plantare distanţa de 5.86 -total t/km 1(un) ha -tarif RON/t/km -total RON RON Cap.0 Cap.23 - - - 2.) Unitatea de măsură şi cantitatea 0 1 2 1 1819 Confecţionat picheţi UM = mii buc.III Materiale 12273.38 6. cantit.67 3. cantit = 0.32 2.58 6 1782 Plantat alun UM = mii buc. 5 l apă UM = mii buc.375 80. cantit = 1 3 1781 Săpat gropi de 20 x 20 x 25 UM = mii gropi.512 2.58 4 1846 Administrat gunoi la redus ½ groapă UM = mii gropi.2 pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii de ALUN cu 580 plante/ha. = 0.5 8 2 2339 Pichetat terenul cu sârmă UM = ha.38 6.32 - 2. udat 20 l/pom TOTAL TRANSPORTURI 2 8. normei normele de muncă (Nr. cantit = 0.7 0. cantit = 0.II Utilaje 620.58 7 2347 Udat alunii după plantat cca.71 Total ZO 4 0. cantit = ZO/ UM 3 0.4 Apa pt.36 - - 139 .10.IV Transport 80.00 2.50 m pe rând şi lucrările de întreţinere în anul I Cap.512 17.67 5.66 6. fasonat şi mocirlit rădăcini UM = mii buc. cantit = 0. I Manopera Nr.58 5 2343 Verif.0 Total cheltuieli directe 13641.23 0. Simbolul Denumirea lucrării din crt.31 din care pe categorii I II III IV 5 0.67 3.32 - 1.Antemăsurătoare – Deviz nr.0 Cap.36 2.35 4.00 1.40 0.I Manopera Pentru 1 (un) hectar 668.

a.22 25 80. cantit = 19.60 0.15 25 328.a.) UM = ha.5 RON 140 . art.37 25 1034.45 - - x x x 41.24 0. LUCRĂRI Tarif RON/ha.95 0.58 Prăşit pe rând 1.24 - 0. cantit = 0.4 Deservit MPSP 300 (4 trat.42 - 0.0. 3 0.45 23.5 Cap.22 0.n.a.50 24. de transf.95 2.87 3.n.42 - 0.22 25 619. crt. Coef. cantit = 600 x 4 = 2.95 250 987. Caracteristici şi utilajul folosit din NPC/79 anexa 2 0 1 2 1 Arătură la 20 – 22 cm adâncime după 48 plantare 2 Lucrat cu discul printre rânduri – 4 lucrări 54 3 Stropit cu insectofungicide – 4 lucrări 74 TOTAL : 1 (unu) ha Total ha.II – Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr.50 5.78 25 0.25 13.09 0.22 0.45 0.58 8 9 2356 1908 10 2744 11 12 3157 2356 TOTAL MANOPERA PENTRU: Muşuroit după udat UM = mii buc. 4 1 4 4 5 0. 4 tratamente UM = mii l.06 0.n.40 0.2 Preparat soluţie pt.15 Cantitatea ha Ha. cantit = 0. Lucrarea Nr. cantit = 4 Muşuroit toamna toată plantaţia UM = mii buc.60 3.2 m – 4 lucrări UM = mii m2.45 23.77 0. MECANICE Total pentru un ha PENTRU: CT.58 1 (unu) ha Total ZO-uri Tarif RON/ZO Total RON 0.77 1.22 - - - 0.

I Manopera Pentru 1 (unu) hectar 1034.8 kg 72 kg 24 pentru 1 (unu) hectar Cap.2 580.68 Tarif RON/km Total RON Cap.0 5760.58 10 5.3 174. tone 2 3 2 0.0 80. 0 1 2 1 Picheţi refolosibili Arb alun rădăcină + 3% rezervă UM 2 buc buc Cantitatea 3 580 597 Valoarea RON/U Total M RON 4 5 0.0 40. 0 1 1 Picheţi 2 Mur înrădăcinat (plante) 3 Mraniţă 4 Insecto-fungicide TOTAL 1(unu) ha TRANSPORTURI PENTRU: TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.4 2. transp.0 Greut.0 RON Cap.375 34.II Utilaje 987. Denumirea .grupa crt.0 10 50.25 Distanţa Cantitate de a transp.Cap. Denumirea crt.50 141 .0 72 24 6673.65 Volum total t/km 4 0. 6 197.65 Total Chelt.0 58.2 50 0.IV Transport 34.0 960.0 5 92.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.III Materiale 13154.0 5970.1 Total t/km 6.III – Materii şi materiale Nr.4 29.0 290.0 13154.4 Cap.0 580. pentru transp.8 50 0.2 3 Mraniţa 10 kg/planto 4 Insecticide 5 Fungicide TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE t 5. Directe 15210.

32 7 8 - 5 2343 0.77 1.33 Prăşit pe rând 1.09 2.57 9.57 9. cantit = 2.21 6 13.7 Verif. fasonat şi mocirlit rădăcini UM = mii buc.33 Administrat gunoi la groapă UM = mii gropi.) 0 1 2 3 4 1 1819 2339 1186 1846 redus ½ Denumirea lucrării din normele de muncă Unitatea de măsură şi cantitatea 2 Confecţionat picheţi UM = mii buc.50 m pe rând şi lucrările de întreţinere în anul I Cap.33 Muşuroit după udat UM = mii buc.11.21 13.33 1.83 - - 8 9 10 2356 1908 2744 0.32 - 7.32 din care pe categorii I II III IV 5 1.2 pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii de CĂTINĂ ALBĂ cu 3333 tufe/ha. cantit = 1 Săpat gropi de 45 x45 x40 UM = mii gropi. 4 tratamente UM = mii l.24 - - - 142 . cantit =3.33 Plantat mur UM = mii buc.22 - 2. cantit = 1.35 4. cantit = 3.40 1. cantit = 600 x 4 = 2.2 m – 4 lucrări UM = mii m2.33 Udat murii după plantat cca. 5 l apă UM = mii buc. cantit = 8 Preparat soluţie pt.10 6.) UM = ha.76 0.24 0.33 - - - 6 7 1782 2347 2.10 6. = 3.67 Pichetat terenul cu sârmă UM = ha. desime care se va asigura folosind la plantare distanţa de 3 m între rânduri şi 1.66 6. cantit.Antemăsurătoare – Deviz nr.67 22.2.83 13.32 13.00 7. normei (Nr.67 6.4 Deservit MPSP 300 (4 trat.76 0. I Manopera Nr.22 0. cantit = 4 ZO/ UM 3 0. Simbolul crt.67 4.67 22. cantit = 3.06 0.22 - - 11 3157 0.00 Total ZO 4 1. cantit = 3.

III – Materii şi materiale Nr.333 1 (unu) ha Total ZO-uri Tarif RON/ZO Total RON 0. Lucrarea Nr.5 44.n.II – Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr. cantit = 3.57 - 2. de transf. Caracteristici şi utilajul folosit din NPC/79 anexa 2 0 1 2 1 Arătură la 20 – 22 cm adâncime după 48 plantare 2 Lucrat cu discul printre rânduri 54 – 4 lucrări 3 Stropit cu insectofungicide – 4 lucrări 74 TOTAL 1 (unu) ha Total ha. pentru transp. 0 1 2 3 4 1 Picheţi refolosibili Mur în rădăcină + 3% rezervă Mraniţa 10 kg/planto Insecticide UM 2 buc buc t kg Cantitatea 3 833 3433 17.7 5 CT.5 17. art.60 0.3 10 50 80 40 5 249.40 0.n.95 250 987.5 RON Valoarea RON/UM Total RON 4 0.57 25 461.5 9 25 439.2 72 Cantitatea ha Ha.14 25 2028.57 - - x x x 81.77 2. 4 1 4 4 5 0. MECANICE Total pentru un ha PENTRU: Cap. Coef. 6 170 1730 17200 72 24 19200 5 Fungicide TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE kg 24 pentru 1 (unu) hectar 143 .9 Greut.15 2.a.12 2356 TOTAL MANOPERA PENTRU: Muşuroit toamna toată plantaţia UM = mii buc.87 25 1121.95 0. 3 0.22 25 5.60 3. Denumirea crt. 75 0. LUCRĂRI Tarif RON/ha.n.5 Cap.95 2.9 34330 860 5760 960 42159.a. crt.a.

83 17.84 144 22.67 5 0.375 98. Distanţa de transp.II Utilaje 987.Cap.50 m între rânduri şi 1.13.IV Transport 98.00 m pe rând şi lucrările de întreţinere în anul I.0 Volum total t/km 4 0.) 0 1 2 1 1819 2339 3 1781 Denumirea lucrării din normele de muncă Unitatea de măsură şi cantitatea 2 Confecţionat pichete UM = mii buc.925 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap. cantit = 1.III Materiale 42159. Denumirea .66 6.84 - - - .925 Total Chelt.2 pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii de arbuşti cu 4000 tufe/ha.00 Săpat gropi de 20 x ZO/ UM Total ZO din care pe categorii I II III IV 3 0.34 91.71 22.0 263.5 Cap.9 2.67 4 0. 2 2 50 10 Total t/km Tarif RON/km Total Cantitate a transp.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.66 6.Antemăsurătoare – Deviz nr.66 6.00 Pichetat terenul cu sârmă marcată UM = ha. crt Simbol ul normei (Nr. cantit = 1.8 0.17 1. Plantaţia va fi de tip intensiv şi se vor utiliza la plantare butaşi înrădăcinaţi şi bine fortificaţi Cap.5 Cap. I Manopera Nr. Directe 45274. tone 3 0.82 0 1 1 Picheţi 2 Mur înrădăcinat (plante) 3 Mraniţă TOTAL 1(un) ha TRANSPORTURI PENTRU: RON RON Cap.grupa crt.5 172.I Manopera Pentru 1 (unu) hectar 2028. desime care se va asigura folosind la plantare distanţa de 2.2 30.67 6 - 7 - 8 - 5.

40 - - 9.40 - 4.24 x 48. Lucrarea Nr.00 - - - 0. anexa 2 de transf.08 103.77 1. cantit = 2.60 - - - 2. cantit = 4.35 9. 0 1 2 3 145 Cantitatea ha Ha. cantit = 4.5 x 0.22 0.77 x x x 0.08 23.4 Deservit MPSP 300 (4 trat.00 16.08 22.00 x 32. cantit = 4.16 25 554.0 Muşuroit după udat UM = mii buc.08 23. cantit = 4.n.82 25 820.25 3.II – Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr.00 16.01 25 1200.0 Udat fiecare butaş cu 5 l apă UM = mii buc. cantit = 19. cantit = 4.24 3.00 - - 0. = 4.21 25 2580.) UM = ha.25 0.0 Verificat. cantit = 4. crt. cantit.00 16.4 1846 redus ½ 2343 5 6 1782 7 2347 8 9 2356 1908 10 2744 11 12 3157 2356 TOTAL MANOPERA PENTRU: 20 x 25 cm UM = mii gropi.60 1. 4 tratamente UM = mii l. Caracteristici şi utilajul folosit NPC/79 Coef.22 3. cantit = 4 Muşuroit toamna UM = mii buc.0 Plantat butaşi înrădăcinaţi UM = mii buc.2 Preparat soluţie pt.09 0. din CT. art.5 Cap.40 1. 4 5 .0 1 (unu) ha Total ZO-uri Tari RON/ZO Total RON 4.a.42 - 0.22 - - - 0.06 0.0 Administrat gunoi de grajd (turbă) UM = mii gropi.0 Prăşit pe rând 1.42 - 3.2 m x 4 lucrări UM = mii m2.00 - 16. fasonat şi mocirlit rădăcini UM = mii buc.22 25 5.

55 28184.375 116.grupa Distanţa de crt.8 0.III Materiale 24500.00 RON Cap.0 24500. tone 3 0.55 Cap. pentru transp.II Utilaje 987. MECANICE Total pentru un ha PENTRU: Cap.III – Materii şi materiale Nr.95 250 987.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.0 310.0 4 50 80 40 16480. 0 1 1 Picheţi 2 Butaşi înrădăcinaţi + insectofungicide 3 Mraniţă 4 Insecto-fungicide TOTAL 1(un) ha TRANSPORTURI PENTRU: TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.Arătură la 20 – 22 cm adâncime 48 după plantare 2 Lucrat cu discul – 4 lucrări 54 3 Stropit cu insectofungicide – 4 74 lucrări TOTAL 1 (unu) ha Total ha. de plante Butaşi înrădăcinaţi fortificaţi cu rezerva 3% Mraniţă 5 kg/plantă UM 2 buc buc t 1 0.a.30 146 .00 0.0 960.10 20. 0 1 2 3 1 Picheţi refolosibili ¼ din nr. Denumirea .95 0.n.0 200. Transport Directe 116.n.4 2.40 0.50 Cantitatea transp. 6 340 2100 20000 72 24 22536 4 Insecticide 5 Fungicide TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE kg 72 kg 24 pentru 1 (unu) hectar Cap.25 2 2 50 10 50 Total t/km Tarif RON/km Total Cap. LUCRĂRI Tarif RON/ha.0 5.0 Greut.1 RON Volum total t/km 4 0.3 300.I Manopera Pentru 1 (unu) hectar 2580.8 105.60 3. transp.0 5760.0 1000.IV Total Chelt.95 2. Denumirea crt.60 0.5 RON Cantitatea 3 1000 4120 20 Valoarea RON/ Total UM RON 4 5 0.15 1 4 4 0.a.

00 5 0.24 6.Antemăsurătoare – Deviz nr.Verificat.16 23.2.42 0.50 m pe rând )şi lucrările de întreţinere în anul I.66 3.77 x 147 0.06 0.4 11 3157 .77 1.16 23.68 16. Nr.33 45. Denumirea lucrării din crt din normele de muncă NTM/92 Unitate de măsură şi cantitatea 0 1 2 1 1819 .16 107.5 2 2339 Pichetat terenul cu sârmă redus UM=ha cantit=1.22 0.Total ZO uri ZO UM 3 0.0 0.33 3.0 6 - 7 - 8 - 1.Prăşit pe rând 1.Administrat 5 kg gunoi redus pe groapă 1/2 UM=mii gropi cantit=8.0 8 2356 .2 10 2744 .Confecţionat picheţi UM=mii buc: cantit = 0.22 .50 m între rânduri şi 0.Muşuroit toamna UM=mii buc cantit= 8 .18 12.33 5.20 2.35 4.Săpat de 20x20x25 UM=mii gropi cantit = 8 4 1846 .60 18.09 9.00 TOTAL ZO Din care pe categorii 4 0.Deservit MPSP – 300(4 trat) UM= ha.71 2.33 3.2 Pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii de ZMEUR cu 8000 drajoni/ ha desime (care se va asigura folosind la plantare distanţa de 2.32 42.22 0.80 32.00 6.0 1/2 3 1781 . fasonat şi redus ½ mocirlit rădăcini UM=mii buc cantit=8 6 1782 .0 5 2343 .60 18.13.Preparat soluţia pentru 4 trat UM=mii l gropi cantit=2.00 6.Plantat drajoni de zmeur UM=mii buc cantit=8.80 32.68 16.94 0.22 9.22 0. cantit = 4.0 12 2356 .2m-4 lucrari UM=mii m2 cantit=19.16 161. 1 Manoperă : Nr.33 45.42 0.0 9 1908 .Muşuroit după udat UM=mii buc cantit=8.24 6. Cap.0 7 2347 Udat zmeurul după plantare UM=mii buc cantit=8.artic.

Total pentru un ha Ron PENTRU : Cap.5 Cap.0 3 Mraniţă 10 32 4 Insecto-fungicide 50 0. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr.pentru transport 6 170 2000 32 72 24 34266 Cap.0 25 1055.Lucrat cu discul printre 54 0.Picheţi refolosiţi Buc 500 .Tarif Ron/ZO 1(unu) ha .0 960.1 TOTAL TRANSPORTURI 1(un) ha -total t/km PENTRU -tarif Ron/t/km -total Ron 148 Volum total t/km 4 0. Ha folosit NPC/79 de anexa 2 transf.3 150.Grupa Distanţa de Cantit.4 lucrări 3 . CT rt Caracteristici şi utilajul din coef. Denumirea .5 1 2 3 .34 100 320 5 425.art.60 3.Arătura normală în livadă 48 0.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.n LUCRĂRI 1(unu) ha .n MECANICE .Mraniţă 4 kg/ arbust T 32 4 .Materii şi materiale Nr.60 4 rânduri.5 25 5.0 4 32960.0 Greut.95 2.0 50 80 40 1600.III .c Lucrarea Nr. crt transp km transport.5 25 308.40 0. 0 1 2 3 4 1 .95 250 987.n 5 0.Total Ron x x 25 4048.0 5760.a. Denumirea crt 0 1 2 UM Cantitatea Cantitatea Ha a.Tarif Ron/ha a.15 4 fungicide TOTAL -Total ha.Drajoni zmeur cu rezerva de Buc 8240 3% 3 .Stropit cu insecto74 0.Fungicide 2400 l x 1% kg 24 TOTAL VALOARE pentru 1 (unu) hectar MATERII ŞI MATERIALE Valoarea Ron/ Total UM Ron 4 5 0. t 0 1 2 3 1 Picheţi 2 170 2 Drajoni zmeur 50 2.Însecticide 2400 l x 3% kg 72 .375 159.95 1 2 .TOTAL MANOPERA PENTRU .0 41430.34 0.5 25 2679.50 .

5 l apă UM = mii buc.4 ZO/ UM 3 0. cantit = 2.5 2 2339 Pichetat terenul cu sârmă UM = ha. cantit = 2.33 6.2 10 2744 Preparat soluţie pt. cantit = 0.80 2.35 4.7 6 1782 Plantat mur UM = mii buc.0 Cap.50 RON Total cheltuieli directe 46625. Simbolul Denumirea lucrării din crt. cantit.Antemăsurătoare – Deviz nr.08 10.7 8 2356 Muşuroit după udat UM = mii buc.40 2.77 1.80 - 10. I Manopera Nr.67 15. cantit = 2.41 6 7 8 - 4.I Cap. = 2.7 4 1846 Administrat gunoi la redus ½ groapă UM = mii gropi.71 Total ZO 4 0.TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap. cantit = 1 3 1781 Săpat gropi de 20 x 20 x 25 UM = mii gropi.41 din care pe categorii I II III IV 5 0.22 0.2 pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii de MUR cu 2667 plante/ha.42 0.7 7 2347 Udat murii după plantat cca.09 1.80 - - 0.67 5. desime care se va asigura folosind la plantare distanţa de 2.33 6.42 - 0.08 6.50 m pe rând şi lucrările de întreţinere în anul I Cap. cantit = 2.50 hectar Cap.III materiale 41430.II manopera utilaje Pentru 1(un) 4048.2 m – 4 lucrări UM = mii m2.00 0. cantit = 600 x 4 = 2.IV transport 159. cantit = 2.7 5 2343 Verif. 4 tratamente UM = mii l.08 - 6.14.) Unitatea de măsură şi cantitatea 0 1 2 1 1819 Confecţionat picheţi UM = mii buc.08 23.50 2.00 10.67 15.50 987.22 149 .22 1.80 - 2. normei normele de muncă (Nr. fasonat şi mocirlit rădăcini UM = mii buc.66 6.35 23. cantit = 19.35 10.50 m între rânduri şi 1.7 9 1908 Prăşit pe rând 1.

MECANICE Total pentru un ha RON PENTRU: Cap.III – Materii şi materiale Nr. 6 170 2750 27000 72 24 30016 4 Insecticide 5 Fungicide TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE kg 72 80.08 - - TOTAL MANOPERA PENTRU: x x x 79. Caracteristici şi utilajul folosit NPC/79 Coef.0 960.15 4 lucrări TOTAL 1 (unu) ha Total ha. cantit = 4 Muşuroit toamna toată plantaţia UM = mii buc.a.5 CantiValoarea tatea RON Total /UM RON 3 4 5 500 0. din CT.95 250 987.3 150.n.0 pentru 1 (unu) hectar 150 .06 0. 5 0.0 Greut.22 25 1987.11 3157 12 2356 Deservit MPSP 300 (4 trat.60 4 lucrări 3 Stropit cu insectofungicide – 4 74 0.08 - 2.24 - - - 0. art.0 2750 27 4.0 19220.53 25 14.0 50.0 5760.) UM = ha.77 25 0. LUCRĂRI Tarif RON/ha.a.a.0 11000.5 Cap.96 25 29.II – Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr. cantit = 2.0 744.24 0.95 2. pentru transp.0 kg 24 40.n.40 0.60 3.n.0 1350.95 1 după plantare 2 Lucrat cu discul printre rânduri – 4 54 0. 0 1 2 3 4 1 Arătură la 20 – 22 cm adâncime 48 0. ha anexa 2 de transf.0 863.7 1 (unu) ha Total ZO-uri Tarif RON/ZO Total RON 0. Denumirea crt.77 2.48 25 34. crt.25 374. 0 1 2 3 1 Picheţi refolosibili Mur înrădăcinat + 3% rezervă Mraniţa 10 kg/planto UM 2 buc buc t Cantitatea Ha. Lucrarea Nr.25 5.

7 Prăşit pe rând ( 1.2 2.5 270.18 151 .875 22349. Directe 154.0 Preparat soluţii pentru 5 tratam.Cap. UM=mii m2. tone 3 0.375 3. cantit=(3000x4)=12.5 137.II Utilaje 987.0 Deservit semănătoarea SUP-21 UM=ha cantit=0.09 0.63 2 3 3135 1908 - 0.08 1.875 Cap.0 RON Cap.06 - - 14.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.2 m lat) cu sapa se execută 4 lucr.64 - 4 2744 asimilat - 0.75 27 0.0 5 413.5 Cantitatea transp.1.89 IV 8 - 0 1 3 2. 1 Manoperă : Nr.375 154.0 0.4x1250=3.IV Total Transport Chelt.18 - - - 0. ctr Nr.89 Din care pe categorii I 5 II 6 III 7 7.Antemăsurătoare – Deviz nr. 0 1 1 Picheţi 2 Mur înrădăcinat (plante) 3 Mraniţă 4 Insecto-fungicide TOTAL A: 1(un) ha TRANSPORTUR I PENTRU: TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap. 3.artic dinNTM/9 2 1 1906 Denumirea lucrării din normele de muncă Unitate de măsură şi cantitatea 2 Sapa mare pe rândul de pomi UM= mii m2 cantit=2.3 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul I a plantaţiei de măr cu desimea de 1250 pomi la hectar Cap.grupa Distanţa de crt. transp.III Materiale 19220. a câte 400 litri ZO UM TOTA L ZO 4 7.06 14.0 RON Volum total t/km 4 0.64 0.22 0. Antemasuratoare si deviz pentru executarea lucrarilor de intretinere.0 2 2 50 10 50 Total t/km Tarif RON/km Total Cap.I Manopera Pentru 1 (unu) hectar 1987.1.1 30. Denumirea .

Total RON 0. UM=mii t. n RON / ha a. cantut=1.5 Discuit arătura cu GD 2.7x2 lucr) =1.87 250 1217.75 30.8 m UM=ha cantit=(0.60 0.din t Caracteristici şi utilajul folosit NPC/78 0 1 2 3 4 1 Arătura normală în livadă(după plantare) 2 Anexa 1 242 CT coef.78 25 144. n 4 1.0 2. n pentru un ha TOTAL LUCRĂRI MECANICE PENTRU RON 152 . II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr.06 7.30 1.art.06 4.75 38.30 0.85 4.54 1.25 Strâns mulci şi aşezaţi pe rândul de pomi UM= Ha. UM=ha cantit=5.4 Plivitul lăstarilor şi dirijarea lor pe direcţia rândurilor UM= mii pomi.0 1.Tarif RON/ZO .Total .0 Deservit MSPP 3x300 la 5 trat.Total Ha a.30 - - - 5. cantit=2.de transf.0 Cosit cu coasa pe interval 2.00 25 950 0.58 - - 7.Tarif .00 0.Total ZO uri .37 Cantitatea ha ha a.54 0.75 1.25 X X X 1.Cantit.58 - 1.59 0.60 6.5 TOTAL MANOPERA PENTRU 1(unu) ha Cap.5 6 3157 294 asimilat 1869 - 7 - 8.4 .30 5. 1.75 5.36 25 9 1.11 25 752.18 0.75 25 43. 3 1.8 / se execută 2 Anexa 1 254 lucrări) Semănat ierburi perene cu SUP 21 Anexa 1 107 Stropit în livadă tratamente 1(un) ha cu MSSP 3x300 – 5 Anexa 1 128 .cr Lucrarea Nr.0 5 5 1.

Cap.375 1.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.7x20 =14kg TOTAL VALOARE MATERII ŞI pentru 1(unu) hectar MATERIALE Cap. Nr.tarif RON/ t / km .formarea coroanei UM=mii pomi cantit=1.IV transport 1.45 - 153 .00 140.pentru transport 6 5 4 7 14 30 -seminţe trifoi alb 0.Materii şi materiale Nr.5 hectar Cap.transp crt transp km ort.2% UM 2 Kg Kg Cantitatea 3 5 4 Valoarea RON/UM Total RON 4 5 40 200.total RON TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.I Cap.III .88 RON Total cheltuieli directe 3039.Antemăsurătoare – Deviz nr.30 TOTAL ZO I 4 1. t 0 1 2 3 1 Insectofungicide + seminţe 50 0. 1 Manoperă : Nr.63 5 - Din care pe categorii II III IV 6 7 8 1.2.1 .4 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii de MĂR cu desimea de 1250 pomi la hectar Cap.II manopera utilaje Pentru 1(un) 950 1217.III materiale 870 Cap.25 2 3 -insecticide 2000l x 0.1.Tăieri pt.63 0. Denumirea crt 0 1 1 -fungicide 2000 l x 0.083 12.artic Denumirea lucrării din ctr din normele de muncă NTM/92 Unitate de măsură şi cantitate 0 1 2 1 2020 .7ha Kg 7 x10kg/ha =7 kg 4 -seminţe de lolium perene Kg 14 0.00 210. completarea golurilor 12% ZO UM 3 1.88 Volum total t/km 4 5 5 0.45 - - 12.total t /km -A:1(ha) . Denumirea .00 Greut.00 80 30 10 320.Săpat gropi pt.Grupa Distanţa de Cantit.25 2 1837 .38 3.00 870.

0 Preparat soluţie pt.22 3.2 m lăţime UM=mii m2 cantit=(2.33 0.06 dirijarea lor pe direcţia rândurilor UM =mii pomi.0 Cosit intre randuri-2 lucrari UM=ha cantit=(0. strtificat de 50x50 UM=ml cantit=3 Stratificat pomi UM=mii buc cantit=0.64 - - 14.27 - 5 1843 - 3.5 154 1.4x1250) =3.4 1.45 10 3157 - 0.50 0.15 - 1.00 5.05 0.06 tratam x 500 l UM=ha cantit=6 Prăşit pe rând (1.00 - - - 3.0 Deservit MSSP la 6 0.50 - - 0.3 1773 - 4 1775 - UM=buc cantit=150 Făcut şanţ pt.15 0.45 - - - 0.15 - - 0. x500 ml UM=mii l cantit= 3.75 - 7.36 - - - 11 1808 - 14. UM=mii m2 cantit=(3000x4) 12. 6 0.4 Plivit lăstarii şi 6.58 - - 7.25 asezat ca mulci UM=ha cantit=1.82 0.75 - 1.64 - 12 294 - 4.02 12% UM=buc cantit=150 Sapa mare pe rând 2.50 - - - 7 1866 - Plantat pomi în goluri 0.15 Repartizat pomi la gropi UM=mii pomi cantit=0.00 8 1906 - 7.15 Fasonat şi mocirlit rădăcina UM=mii pomi cantit=0.58 .2 m lat ) cu sapa se execută 4 lucr.89 - 9 2743 - 0.36 0.50 - 6 1864 - 3.7x2)=1.33 0.27 - - 0.60 13 312 - 14 1869 - Strans manual fan si 1.89 - - 7. cantit = 1.60 - - - 5.15 tratam.63 1.

Denumirea .II utilaje 555.5 0.pentru transport 6 300 12 12 324 pentru 1(unu) hectar Cap.25 0. coef.81 Volum total t/km 4 15 0.75 43.III ..86 25 21.Total RON X X X 56.Materii şi materiale Nr.n MECANICE .n 5 2.IV transport 5.81 RON Total cheltuieli directe 6420.06 Cap. Denumirea UM crt 0 1 2 1 Pomi pentru completat goluri Buc 12% 2 Fungicide : 3000 l x 0.1% Kg TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE Ha 4 6 Cantitatea Ha a. t 3 0.III materiale 4440.Total ZO uri TOTAL MANOPERA PENTRU 1(unu) ha -Tarif RON/ZO .I manopera Pentru 1(un) hectar 1419.00 Cap.01 -total t/km -tarif RON/t/km -total RON Cap.375 5.48 25 1087.22 2.a.00 155 .00 10.00 Cap.68 25 267.de Din transf.22 250 555 Cantitat Valoarea ea RON/UM RON 3 4 5 150 20 300 12 12 40 80 480 960 4440 Greut. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr.Tarif RON//ha a.5 15.37 1 128 TOTAL -Total ha.50 1.3 0.77 25 1419. NPC/79 0 1 2 3 1 Stropit cu MSPU 6 tratamente Anexa 0.25 Cantit.Total pentru un ha RON PENTRU : Cap.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.75 25 43.Grupa Distanţa crt de transp km 0 1 2 1 Pomi 150 buc x 2 kg = 300 kg 50 2 Insectofungicide 50 TOTAL TRANSPORTURI : (ha) PENTRU TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.transport.n LUCRĂRI 1(un) ha .crt Lucrarea Nr CT Caracteristici şi utilajul folosit artic.15% Kg 3 Insecticide : 3000 l x 0.

artic dinNTM /92 1 2021 3226 Denumirea lucrării din normele de muncă Unitate de măsură şi cantitatea 2 .22 14.8 ZO UM 3 3. 8 tratam a câte 600 l soluţie UM=mii cantit=4.48 0.1.09 0.00 Din care pe categorii II III IV 6 7 8 4.Tăieri pt.43 - - - 0. chimice x 2 operaţiuni UM=t cantit= (1.18 0.4 156 0.Încărcat şi descărcat gunoi cu transp.28 - - 5 1906 2.0 2.63 7.2 m lat ) 4 lucr UM= mii m2 cantit=4x3=12.Încărcat şi desc. Îngrăş. De la 8 – 12 km UM=t cantit=20.89 - - 7.60 .31 5.3.Încărcat şi desc.31 - 3 4 3223 3246 0.0 .45 0.06 tratam UM=mii pomi cantit=8 Cosit între rânduri lăţime 4.25 x 2) =2.Sapa mare pe rând (1.43 8 3157 - Deservit MSPU 900 la 8 0.7 x 2) 1.2 lat) UM=mii m2 cantit=3.5 .64 - - 14.64 - 7 2744 asimilat - 0.0 Preparat soluţia ptr.00 5 5. ctr 0 1 2 Nr.25 TOTAL ZO I 4 4.60 - - - 5. Gunoi cu transp de la o – 2 km UM=T cantit=3.Antemăsurătoare – Deviz nr.5 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul III a unei plantaţii de MĂR cu desimea de 1250 pomi la hectar Cap.54 0.89 - 6 1908 1.54 0.0 .formarea coroanei UM=mii pomi cantit=1.8m Se execută 2 lucrări UM=ha cantit=(0.25 .28 - 0.3.0 Prăşit pe rând cu sapa ( 1.48 - - - 9 294 - 5.11 0. 1 Manoperă : Nr.

53 25 563. Volum total transp km t t/km 2 3 4 50 0. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr.25 25 . n 5 0.Total RON X X 1.10 312 - Strâns manual fânul şi 1.Total Ha a.8 80 0.8 10 20 200 20 1.8 20 1250 1282 Distanţa de Cantit. n LUCRĂRI 1(un) ha .25 10.2 4.pentru transport 6 7.din NPC/78 CT coef.art.total t/km 226 .57 25 189.III .7x2) 1.96 5. crt 0 1 Lucrarea Caracteristici şi utilajul folosit Nr. n MECANICE .75 - 1. Denumirea .4 .75 - - 40.15% 2 Insecticide : 4800 l x Kg 4.25 22.pentru 1(unu) hectar ŞI MATERIALE Cap.transport. Denumirea crt 0 1 UM Cantitate a 1 2 3 Fungicide : 4800 l x Kg 7.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.92 25 102.de transf.48 25 12.34 25 258.15 0.25 aşezat ca mulci pe rândul de pomi UM=ha cantit= (0.Tarif RON/ ha a.27 250 1317.17 2.00 7.5 TOTAL MANOPERA PENTRU 1(unu) Cap.1% 3 Gunoi de grajd 20 t/ha Kg 20 50 4 Îngrăşăminte chimice 1250 1 TOTAL VALOARE MATERII -A.17 Cantitatea ha a.Tarif RON/ZO .5 ha 4 1 8 1 2 Împrăştiat îngrăşăminte chimice cu MIC 2 Stropit cu MSPU – 8 tratamente Anexa 1 0.Total ZO uri X .Total pentru un ha PENTRU Cap.Grupa crt 0 1 1 Insectofungicide 2 Gunoi de grajd 3 Îngrăşăminte chimice TOTAL 1 unu (ha) 157 RON/U M 4 40 Valoarea Total RON 5 288 384 1000 1250 2922 Greut.Materii şi materiale Nr.00 0.37 128 TOTAL .2 0. 3 0.

Denumirea lucrării din Z.64 IV 8 - 0.2.64 din care pe categorii I II III 5 0.75 35.06 6 7 7.27 5.06 14.3 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul I a unei plantaţii de PĂR cu desimea de 834 pomi /ha Cap.89 14.O.36 5.Total Z.O.III materiale 2922.75 RON Total cheltuieli directe 5347.27 0.09 asimilat tratamente a cota 500 l /ha UM= miil.36 - - 5.00 asimilat Se execută 2 lucrări UM= ha.IV transport 84.89 0.62 0.O/ crt.05 0. 4 7.4 TOTAL 1 (unu) ha x .60 5.834 8 312 Strâns fân şi aşezat ca 1. UM din unitatea de măsură şi NTM/92 cantitatea 0 1 2 3 1 1906 Sapa mare pe rândul de 2.08 –21 UM= ha. cantitate= 3 2 3135 Deservit semănătoare SUP 0.I Cap.Antemăsurătoare – Deviz nr.00 1317. 158 TOTAL Z. cantitate= 1.I Manoperă: Nr.TRANSPORTURI PENTRU TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap. cantitate= 6 6 294 Cosit manual între rânduri.375 84. cantitate= 3.22 operat) UM= m m². cantitate = 1. 4.06 tratamente UM= ha. cantitate= 0. articol normele de muncă .75 0.25 mulci pe rândul de pomi UM = ha.63 pomi UM= m m².87 . cantitate= (3 x 4) 12.05 0.0 5 3157 Deservit MSPP 900 la 6 0.42 1.7 3 1908 Prăşit pe rândul de pomi (4 1. Nr.4 7 1869 Plivitul lăstarilor şi dirijarea 6.06 lor pe direcţia rândurilor UM= mii pomi.II manopera utilaje A-Pentru 1(un) 1023.75 27.1.50 hectar -tarif RON/t/km -total Cap.58 5.00 Cap.25 3.60 - 1. cantitate= 0.75 1.0 4 2744 Preparat soluţie pentru 6 0.

37 6. Stropit cu MSPP 900 ( Se execută 6 0.Transporturi de materii şi materiale Nr.30 1.5 25 10.22 tratamente ) 121 TOTAL LUCRĂRI MECANICE Total ha.1 (un) ha Tarif 250 RON /ha.18 254 3. 5.3 % Insectofungicide: 3000 l x 0. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr.59 2.crt DENUMIREA – GRUPA Distanţa de transport Km Cantitate transport tone Volum total t/Km 159 . articol transformare din NPC/78 caracteristici şi utilajul folosit Ct Ha Ha.0 0.0 2.7 ha x 20 kg ) = 14 TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE 2 kg kg kg kg 3 9 6 7 14 pentru Cap.Tarif RON/Z.5 25 43.5 25 146. III – Materii şi materiale Nr. 0 1 2 3 4 1 Arat în livadă normală 1.30 Anexa 1 ( după terminarea plantării) 242 2 Discuit arrătura cu GD 2.0 1.a. UM Cantitatea Valoarea RON /UM 4 40 80 10 1(unu) ha TOTAL RON 5 360 480 210 140 1190 Greut pentru transp.8 . IV.54 107 4. Semănat ierburi perene cu SUP – 21 0. de Cantitatea crt Nr.75 Cap.n.MANO .24 PENTRU: A.2 % Seminţe de trifoi alb ( 0.a. 6 9 6 7 14 36 0 1 2 3 4 1 Fungicide: 3000 l x 0.7 ha x 20 kg) =7 Seminţe de lolium perene (0.n.două lucrări 0.n Tarif pentru RON 1310 un ha Cap. Lucrarea Coef.75 25 689.O PERA PEN .Total RON TRU 1 (unu) ha x x 25 890. DENUMIREA Crt.a.54 1.0 1.

085 din care pe categorii I 5 II 6 III 7 IV 8 1. cantitate = 0. Utilaje 1310 Cap.O.M. = mii pomi . = buc .30 - 0.M.M.0 0. Z.00 0.1 5 1843 Fasonat rădăcina. făcut 3.5 Cap.33 - - 0. cantitate = 0.II.1 4 5.05 stratificat pomi U.directe 3392. cantitate = 0. Nr.875 RON Total chelt.10 0.0 1 1 Insectofungicide + seminţe de ierburi perene TOTAL TRANSPORTURI PENTRU : 1 (un) ha 2 50 Total t /Km Tarif RON /t / Km Total RON Cap. = mii buc.085 8.33 - - - 2.00 . articol normele de muncă .1 7 1866 Plantat pomi în goluri 12 % 0. Denumirea lucrării din crt.375 3.1 6 1864 Repartizat pomii la gropi 3.30 coroanei U.834 2 1837 Săpat gropi pentru 0.IV Transport 1. cantitate = 0. cantitate = 2 4 1775 Stratificat pomi pentru 1.875 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE SPECIFICARE Cap. cantitate = 100 3 1733 Făcut şanţ pentru 0.Antemăsurătoare – Deviz nr.08 completarea golurilor 12 % 3 U.2.10 0.18 - - 0.02 lucrare completă şi udat cu 160 TOTAL Z.33 2. 4 1.I Manopera Pentru 1 (un ) hectar 890.33 mocirlă şi mocirlit în vederea plantării U. = mb.III Materiale 1190 3 0.18 - 0.33 U.30 - - 8.M..33 - 0.I Manoperă: Nr. = ml.M.2.375 1.0 5.82 completat goluri U. = mb.O/ din unitatea de măsură şi UM NTM/98 cantitatea 0 1 2 3 1 2020 Tăieri pentru formarea 1.4 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii de PĂR cu desimea de 834 pomi /ha Cap.M.

DENUMIREA UM Cantitatea Valoarea Greut crt. UM RON 161 . cantitate= 3..49 25 912.0 294 Cosit cu coasa între asimilat rânduri 2 lucrări UM= ha.n. MANOPE -Tarif RON/Z.4 1869 Plivit lăstarii şi dirijarea lor pe direcţia rândurilor UM = mii pomi.63 0.8 9 1906 2744 20 l apă UM= buc.89 25 1197. cantitate= 3. cantitate= 1..75 5. articol transformare din NPC/78 caracteristici şi utilajul folosit Ct Ha Ha.0 2.00 1.22 PENTRU: 1 (un) ha Tarif 250 RON/ha.4 312 Strâns fânul şi aşezat ca mulci pe rândul de pomi UM= ha..37 6..64 0.06 5.n Tarif pentru RON 555 1 ha Cap.Total Z. 2.22 0.a.25 0.75 - 5.0 Preparat soluţii pentru 6 tratamente x 500 l UM= mii l... cantitate= 0. transp..64 - 4. cantitate= 100 Sapa mare pe rând (1. cantitate= ( 3 x 4) 12.2 m lăţime) UM= mii m². Lucrarea Coef.89 0.834 TOTAL 1 (unu) ha .25 6.60 1. 0 1 2 3 4 1 Stropit cu MSPP 9 6 tratamente Anexa 1 0.06 1.05 - 1.27 - - 7.09 7.27 10 11 12 13 14 Deservit MSPP la 6 tratamente UM= ha.2 m lăţime) se execută 4 lucrări UM= mii m².22 128 TOTAL LUCRĂRI MECANICE Total ha.75 25 43. de Cantitatea crt Nr.00 Cap.36 14. III – Materii şi materiale Nr.60 - x x x 47.69 25 17..05 5.96 25 224.a.Total RON 3157 0.25 1. cantitate= 1.0 2.n. cantitate= 6 1808 Prăşit pe rând (1. RON/ TOTAL pentru.89 - 0.36 - - 14. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr.O.25 8.a.O RA PENTRU .75 36.

18 - 0.17 2 3246 0.directe 5097.00 4 4.III Materiale 3340.Transporturi de materii şi materiale Nr.11 0.00 RON Total chelt.25 Cap.834 x 2 ) =1.Antemăsurătoare – Deviz nr.06 Volum total t/Km 4 10.I Manoperă: Nr.8875 RON Cap.875 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE SPECIFICARE Cap.2 0.375 4.O.2 % TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE 2 buc.17 5 - II 6 - III 7 - IV 8 4. 5 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul III a unei plantaţii de PĂR cu desimea de 834 pomi /ha Cap.M. din unitatea de măsură şi NTM/98 cantitatea 0 1 1 1954 2 Tăieri pentru formarea coroanei U.II. = t. din care pe categorii I 3 5. cantitate = 0. 1(un) ha 3 100 9 6 4 25 40 80 5 2500 360 480 3340 6 200 9 6 215 Cap.00 Cantitate transport tone 3 0.M. Utilaje 555.O/ UM TOTA L Z. cantitate = ( 0.0 13.2 % x 0.0 1 2 3 1 Pomi altoiţi pentru completarea golurilor 12% Fungicide: 0.0 3. DENUMIREA – GRUPA crt 0 1 2 1 Pomi pentru completat goluri Insectofungicide TOTAL TRANSPORTURI PENTRU A: (un) ha Distanţa de transport Km 2 50 50 Total t /Km Tarif RON /t / Km Total Cap.3 % x 3000 l Insectofungicide: 0. Denumirea lucrării din crt. articol normele de muncă .IV Transport 4.68 Z. kg kg A ptr. = mb .3.834 Încărcat şi descărcat îngrăşăminte chimice Se execută două lucrări U.I Manopera Pentru 1 (un ) hectar 1197. Nr.12 3.0 0.18 - - 162 . IV.2.

25 22. DENUMIREA UM 163 Cantitatea Ha 3 1 8 Ha.0 Prăşit pe rând – 4 lucrări U.7 x 2) 1.. = mii m². de crt Nr.50 1. Lucrarea Coef.60 - TOTAL MANO PERA PENTR: x x x 34.13 25 253.60 1.38 25 9. cantitate = 3.25 Cap.06 4. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr.63 7.36 6 7 8 3157 294 312 0.89 - 4 5 1908 2744 1.M.a.25 10. 4 0.5 x 8) 4.a...Total RON 2. = mii m².93 25 48.75 0.25 0.37 Anexa1 128 TOTAL LUCRĂRI MECANICE Total ha.4 Strâns manual fânul şi aşezat ca mulci pe rândul de pomi UM= ha.17 2. articol transformare din NPC/78 caracteristici şi utilajul folosit Ct 0 1 2 0.4 Cosit între rânduri 2 lucrări UM= ha.2 m lăţime) U.n.64 0.97 25 874.36 - - 14.3 1906 Sapa mare pe rând (1.Tarif RON/Z. cantitate = (3 x 4) =12 Preparat soluţie pentru 8 tratamente a câte x 500 l UM= mii l.22 0.89 - - 7.00 1.4 1 (unu) ha .13 250 RON 782. cantitate= ( 0.n Tarif pentru 1 ha Cap.. .64 - 0. cantitate= ( 0.7 x 2) 1.Total Z. III – Materii şi materiale Nr.53 25 563. cantitate= 6.38 5. cantitate= ( 0.38 - 1.M.25 0.5 Cantitatea Valoarea Greut . PENTRU: A.1 (un) ha Tarif RON /ha.75 - 5.n.09 14.17 1 Împrăştiat îngrăşăminte chimice cu MIC Anexa 1 275 2 Stropit cu MSPP 900 8 tratamente 0..O .a.0 Deservit MSPP la 8 tratamente UM= mii l.96 3.O.

313 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE SPECIFICARE Cap.27 - Z.I Manopera Pentru 1 (un ) hectar 874.4.25 0.crt DENUMIREA – GRUPA 0 1 2 1 Insectofungicide Îngrăşăminte chimice TOTAL TRANSPORTURI PENTRU 1 (un) ha Cantitate transport tone 3 0. 1 Fungicide: 4000 l x 0. = mii pomi .directe 3618.25 III 7 IV 8 9.III Materiale 1954.0 19.44 - - 164 . I 4 9. 1 ha RON Distanţa de transport Km 2 50 20 Total t /Km Tarif RON/t / Km Total RON Cap.M.84 Volum total t/Km 4 2. IV. cantitate = 0. din normele de muncă .834 2 3226 Încărcat gunoi şi descărcat în câmp de la 8 – 10 km Se execută două lucrări U. 6 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul IV a unei plantaţii de PĂR cu desimea de 834 pomi /ha Cap.25 Cap.3 % Insectofungicide: 4000 l x 0.27 6.5 0. articol Denumirea lucrării din crt.375 7. cantitate = ( 0.11 0. transp.IV Transport 7.O/ UM 3 11.Transporturi de materii şi materiale Nr.I Manoperă: Nr. = t.M.2.06 3.50 Cap. cantitate = 25 3 3246 Încărcat şi descărcat îngrăşăminte chimice U.Antemăsurătoare – Deviz nr.O.M. NTM/98 unitatea de măsură şi cantitatea 0 1 2 1 2022 Tăieri de formarea coroanei U. Utilaje 785.31 RON Total chelt.crt 0 1 2 3.2 % Îngrăşăminte chimice complexe TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE 2 3 kg 12 kg 8 kg 834 ptr.22 4.25 5 din care pe categorii II 6 6.5 17. 6 12 8 834 854 Cap.1 1 0. Nr. = t.05 0.5 t x 4 operaţii ) = 2 TOTAL Z.0 RON /UM 4 40 80 1 TOTAL RON 5 480 640 834 1954 pentru.II.

4

1906

5 6 7 8 9

1908 2744 3157 294 312

TOTAL MANOPE RA PENTRU

Sapa mare pe rând ( lăţime = 1,2 m ) U.M. = mii m².; cantitate = 3,0 Prăşit pe rând – 4 lucrări U.M. = mii m².; cantitate = (3 x 4) =12 Preparat soluţii ( 10 tratamente a x 600 l ) UM= mii l., cantitate= 6,0 Deservit MSPP la 10 tratamente UM= mii l, cantitate= 6,0 Cosit între rânduri 2 lucrări UM= ha., cantitate= 1,4 Strâns manual fânul şi aşezat ca mulci pe rândul de pomi UM= ha., cantitate= ( 0,7 x 2) 1,4 1 (unu) ha - Total Z.O. -Tarif RON/Z.O - Total RON

2,63

7,89

-

-

7,89

-

1,22 0,09 0,06 4,00 1,25

14,64 0,54 0,36 5,60 1,75

0,36 -

-

14,64 -

-

0,54 1,75 5,60 -

x x x

46,82 25 1163,00

0,60 25 9,00

8,22 25 205,50

22,53 25 563,25

15,47 25 385,25

Cap. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr. Lucrarea Coef. de crt Nr. articol transformare din NPC/78 Ct caracteristici şi utilajul folosit 0 1 2 1 Împrăştiat gunoi de grajd cu MIG – 4 - 25 2,14 t/ha 2 Împrăştiat îngrăşăminte chimice cu MIC 0,17 Anexa1 275 3 Stropit cu MSPU 10 tratamente Anexa 1 0,37 128 TOTAL LUCRĂRI MECANICE Total ha.a.n. PENTRU: A.1 (un) ha Tarif RON /ha.a.n Tarif pentru 1 ha Cap. III – Materii şi materiale Nr. DENUMIREA UM
165

Cantitatea Ha 3 1 1 10

Ha.a.n. 4 2,14 0,17 3,70 6.01 250

RON

1502,5

Cantitatea

Valoarea

Greut

crt 0 1 2 3 4 1 Fungicide: 0,3 % x 6000 l Insectofungicide: 0,2 % x 6000 l Gunoi de grajd semifermentat 25 t / ha Îngrăşăminte chimice complexe TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE 2 kg kg t kg A 3 12 10 25 834

RON /UM 4 40 80 50 1

TOTAL RON 5 800 1250 834

pentru. transp. 6 12 10 25000 834 25856

Cap. IV- Transporturi de materii şi materiale Nr.crt DENUMIREA – GRUPA 0 1 2 3. 1 Insectofungicide Îngrăşăminte chimice Gunoi de grajd TOTAL TRANSPORTURI 1 (un) ha

Distanţa de transport Km 2 50 20 10 Total t /Km Tarif RON /t / Km Total RON Cap.III Materiale 3364,0

Cantitate transport tone 3 0,2 0,8 25

Volum total t/Km 4 10,0 16,0 250,0 265,0 0,375 103,5

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE SPECIFICARE Cap.I Manopera Pentru 1 (un ) hectar 1163,0

Cap.II. Utilaje 1502,5

Cap.IV Transport 103,5

RON Total chelt.directe 6133,0

3.3.1.Antemăsurătoare – Deviz nr.3 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul I a plantaţiei de PRUN cu desimea de 500 pomi la hectar Cap. 1 Manoperă : Nr. Nr.artic Denumirea lucrării din ctr dinNTM/9 normele de muncă 2 Unitate de măsură şi cantitatea 0 1 2 1 1906 - Sapa mare pe rând(500x4,8) UM= mii m2 cantit=2,4 2 3135 - Deservit semănătoarea SUP-21 UM=ha cantit=0,70 3 2744 - Pregătit soluţia pt.4 ZO UM TOTAL ZO Din care pe categorii I 3 4 2,63 6,31 0,14 0,10 0,09 0,14
166

II 6 -

III 7 6,31 0,10 -

IV 8 0,14

5 -

4

3157

-

5

1907

-

tratamente a câte 400l UM=mii l cantit=1,6 Deservit MSPP la 4 0,06 0,24 tratamente UM=ha cantit=4 Prăşit cu sapa pe 1,22 11,71 rândul de pomi 4 lucrărix2,4 mii mp UM=mii m2 cantit=9,6 Plivitul lăstarilor şi dirijarea lor pe direcţia rândurilor UM= mii pomi cantit=0,5 6,06 3,03

0,24

-

-

-

-

-

11,71

-

6

1869

-

-

-

3,03

-

7

294

-

8

312

-

Cosit între rânduri-2 4,00 6,08 lucrări UM=ha cantit=(0,76x2) 1,52 Strâns fânul şi aşezat 1,25 1,90 ca mulci pe rândul de pomi UM=ha cantit=1,52 - Total ZO uri X X X 29,51 25 737,75 - Tarif RON/ZO - Total RON

-

-

-

6,08

-

-

-

-

0,24 25 6,0 -

-

21,15 25 528,7 5

8,12 25 203,0

TOTAL MANOPERA PENTRU

1(unu) ha

Cap. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr. crt 0 1 Lucrarea Caracteristici şi utilajul folosit 1 normală în Nr.art.din NPC/79 anexa 1 2 livadă(după 242 CT coef.de transf. 3 1,30 Cantitatea ha ha a. n 4 1 2 1 4 RON 1,30 1,18 0,54 1,48 4,50 250 1125 5

Arătura plantare) 2 Discuit arătura – 2 lucrări 3 Semănat amestec de ierburi perene 4 Stropit în livadă – 4 tratamente TOTAL - Total LUCRĂRI 1(un) ha - Tarif MECANICE - Total PENTRU Cap.III - Materii şi materiale Nr. Denumirea UM

254 0,59 107 0,54 121 0,37 Ha a. n RON / ha a. n pentru un ha

Cantitatea
167

Valoarea

Greut.pentru

crt 0 1 1 Sămânţă de lolium perene 2 Sămânţă de trifoi alb 3 Fungicide 1600 l x0,3% 4 Insecticide 1600 l x0,2% TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE 2 Kg 3 14

RON/ UM 4 10

Total RON 5 140 210 192 256 798

transport 6 14 7 4,8 3,2 29

Kg 7 30 Kg 4,8 40 Kg 3,2 80 pentru 1(unu) hectar

Cap.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr. Denumirea - Grupa Distanţa de Cantit.tr crt transp km ansport. t 0 1 2 3 1 Sămânţă şi insectofungicide 50 0,03 2 Apă pt.4 tratamente 2 1,60 - total t /km -A:1(ha) - tarif RON / t / km - total RON TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.I Cap.II manopera utilaje Pentru 1(un) 737,75 1125,0 hectar

Volum total t/km 4 1,5 3,2 4,7 0,375 1,762

Cap.III materiale 798,0

RON Cap.IV Total cheltuieli transport directe 1,762 2662,51

3.3.2.Antemăsurătoare – Deviz nr.4 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii de PRUN cu desimea de 500 pomi la hectar Cap. 1 Manoperă : Nr. Nr.artic Denumirea lucrării din normele ctr dinNTM/ de muncă 92 Unitate de măsură şi cantitatea 0 1 2 1 1952 - Tăieri pt.formarea coroanei UM=mii pomi cantit=0,5 2 1835 - Săpat gropi pt. completarea golurilor 12% UM=buc cantit=60 3 1773 - Făcut şanţ de 50x50 pt.stocat UM=ml cantit=2 ZO UM 3 2,08 0,11 0,05 TOTAL ZO I 4 1,04 6,60 0,10 5 -

Din care pe categorii II 6 III 7 6,60 0,10 IV 8 1,04 -

168

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1775 1843 1845 1866 1906 1907 2744 3157 294 312 1869

TOTAL MANOPE RA PENTRU

Stratificat pom în şanţ UM=mii buc cantit=0,06 - Fasonat şi mocirlit rădăcina UM=mii pomi cantit=0,06 - Repartizat pomi la gropi UM=mii pomi cantit=0,06 - Plantat pomi lucrare completă UM=buc cantit=60 - Sapa mare pe rând(4,8x500) UM=mii m2 cantit=2,40 - Prăşit pe rând- 4 lucrări UM=mii m2 cantit=(4x2,4) 9,6 - Pregătit soluţia pentru 5 trat. UM=mii l cantit=2,0 - Deservit MSPP-5 tratamente UM=ha cantit=5,0 - Cosit intre randuri-2 lucrari UM=ha cantit=1,52 - Strans fan si asezat ca mulci UM=ha cantit=1,52 Plivit lastari si dirijarea lor pe directia randurilor UM mii pomi cant. 0,5 - Total ZO uri 1(unu) - Tarif lei/ZO - Total RON

-

1,82 3,33 3,13 0,02 2,63 1,22 0,09 0,06 4,00 1,25 6,06 X X X

0,11 0,20 0,19 1,20 6,31 11,71 0,18 0,30 6,08 1,90 3,03 38,95 25 973,75 -

O,20 0,19 0,30 -

-

0,11 6,31 11,71 3,03 -

1,20 0,18 6,08 1,90

0,69 25 17,25

-

27,86 25 696,5

10,40 25 260,0

Cap. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr.c Lucrarea CT coef.de rt Caracteristici şi utilajul folosit transf. 0 1 2 1 Stropit cu MSPP 5 tratamente 0,37 TOTAL -Total ha.a.n LUCRĂRI 1(un) ha - Tarif RON/ha a.n MECANICE - Total pentru un ha PENTRU : Cap.III - Materii şi materiale Nr. Denumirea UM Cantitatea
169

Ha 3 5 RON

Cantitatea Ha a.n 4 1,85 1,85 250 450

Valoarea

Greut.pentru transport

crt 0 1 2 3 1 2 Pomi pentru completat goluri Buc 12% Fungicide : 2000 l x 0,3% Kg Insecticide : 2000 l x 0,2% Kg 3 60 6 4

RON Total /UM mii lei 4 5 20 1200,0 40 80 240,0 320,0 1760,0

6 60 6 4 70

TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE

pentru 1(unu) hectar

Cap.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr. Denumirea - Grupa crt 0 1 1 Pomi 2 Insectofungicide 3 - total t /km -A:1(ha) - tarif RON / t / km - total RON TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.I Cap.II manopera utilaje Pentru 1(un) 973,75 450,0 hectar

Distanţa de Cantit.transport. transp km t 2 3 50 0,1 50 0,01

Volum total t/km 4 5,0 0,5 5,5 0,375 2,062

Cap.III materiale 1760,0

Cap.IV transport 2,062

RON Total cheltuieli directe 3185,812

3.3.3.Antemăsurătoare – Deviz nr.5 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul III a unei plantaţii de PRUN cu desimea de 500 pomi la hectar Cap. 1 Manoperă : Nr. Nr.artic Denumirea lucrării din ctr dinNTM normele de muncă /92 Unitate de măsură şi cantitatea 0 1 2 1 1954 - Tăieri pt.formarea coroanei UM=mii pomi cantit=0,5 2 3 2037 redus 3/4 2744 Strângerea ramurilor şi scoaterea lor la alei UM=ha cantit=1 ha Pregătit soluţia pt.6 tratamente a câte 500 l UM=mii l cantit=3,0 ZO UM 3 5,0 TOTAL ZO I 4 2,50 5 -

Din care pe categorii II III IV 6 7 8 2,50

1,44 0,09

1,44 0,27

1,44 -

-

-

0,27

170

4 5 6 7 8

3157 1906 1908 3246 1868

9

294

10

312

TOTAL MANOPERA PENTRU

Deservit MSPP la 6 tratamente UM=ha cantit=6 - Sapa mare pe rând (4,8 mx500) UM=mii m2 cantit=2,4 - Prăşit pe rând(4 lucr x 2,4) UM= mii m2 cantit=9,6 - Încărcat şi desc îngr.chim. -4 operaţiuni UM=t cantit=0,5 x 4=2 - Administrat îngr.chim.câte 1 kg/pom UM=mii pomi cantit=0,5 - Cosit între rânduri 2 lucrări UM=ha cantit=(0,76 x 2) 1,52 - Strâns iarba cosită şi aşezarea ca mulci pe rândul de pomi UM=ha cantit=1,52 - Total ZO uri 1(unu) - Tarif RON/ZO - Total RON

-

0,06 2,63 1,22 0,11 1,54

0,36 6,31 11,71 0,22 0,77

0,36 -

0,22 O,77

6,31 11,71 -

-

-

4,00

6,08

-

6,08

1,25

1,90

-

-

-

1,90

X X X

31,56 25 789,0

1,80 25 45,0

0,99 25 24,75

18,02 25 450,5

10,75 25 268,75

Cap. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr. Lucrarea Nr.art.din CT crt Caracteristici şi utilajul folosit NPC/79 coef.de ha anexa 1 transf. 0 1 2 3 4 1 Stropit în livadă cu MSPP-6 128 0,37 6 tratamente 2 Administrat îngr.chim. 275 0,17 1 TOTAL - Total Ha a. n LUCRĂRI 1(un) ha - Tarif RON / ha a. n MECANICE - Total pentru un ha RON PENTRU

Cantitatea ha a. n 5 2,22 0,17 2,39 250 597,5

Cap.III - Materii şi materiale Nr. Denumirea

UM

Cantitatea
171

Valoarea

Greut.pentru

375 4.6 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul IV a unei plantaţii de PRUN cu desimea de 500 pomi la hectar Cap.0 transport 6 9. Denumirea .77 Din care pe categorii II III IV 6 7 8 3.22 0.II manopera utilaje A-Pentru 1(un) 789.tr crt transp km ansport.formarea coroanei UM=mii pomi cantit=0.0 10. t 0 1 2 3 1 insectofungicide 50 0.13 - 172 .total t /km 1 (unu) ha .chimice UM=mii pomi cantit=0.75 0.Tăieri pt.031 RON Total cheltuieli directe 2730.53 3.I Cap.015 2 Ingrasaminta chimice 20 0.0 134.4 operaţiuni UM=t cantit=2 t 4 1868 .Grupa Distanţa de Cantit.87 0.IV transport 4.77 5 2.Administrat îngr.tarif RON / t / km .0 6. 1 Manoperă : Nr Nr.0 40.87 2.031 Volum total t/km 4 0.chim.III materiale 1340.0 Kg 6.87 0.total RON TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.0 597.22 1.3% 2 Insecticide : 300 l x 0.3.25 3.50 .13 2.75 10.crt 0 1 1 Fungicide : 300 l x 0.0 Cap.0 500.Antemăsurătoare – Deviz nr.5 hectar Cap.5 2 2037 .Strângerea ramurilor şi redus scoaterea lor la alei 3/4 UM=ha cantit=1 ha 3 3246 .0 500.0 515 Cap.Încărcat şi descărcat îngr.5 ZO UM TOTAL ZO I 3 4 6.11 0.0 Kg 500 1 pentru 1(unu) hectar Total RON 5 360.0 480.6.54 0.0 80.2% 3 Îngrăşăminte chimice TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE Lei/UM 2 3 4 Kg 9. Denumirea lucrării din ctr artic normele de muncă dinNT Unitate de măsură şi M/92 cantitatea 0 1 2 1 1955 .IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.

22 11. Denumirea .71 UM=mii m2 cantit=9.25 aşezarea ca mulci pe rândul de pomi UM=ha cantit=1.0 740.63 6.48 - - - 6.5 18.31 11.5 6 7 1906 1908 2744 - Sapa mare pe rând 2.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.96 250.tr crt transp km ansport.96 2.71 - 0.Materii şi materiale Nr.0 Greut.0 3.31 UM=mii m2 cantit=2. Ha 0 1 2 3 1 Stropit cu MSPP . Lucrarea CT coef.48 25 12.83 25 845. 173 Volum total t/km .09 0.3% Insecticide : 4000 l x 0.36 tratamente a câte 500 l UM=mii l cantit=4.Grupa Distanţa de Cantit.Total pentru un ha RON PENTRU : Cap.n LUCRĂRI 1 (un) ha .pentru transport 6 12 8 500 520 pentru 1(unu) hectar Cap.Tarif RON/ha a. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr.2% Îngrăşăminte chimice complexe TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE UM 2 Kg Kg Kg Cantitatea 3 12 8 500 Valoarea Lei/UM Total mii lei 4 5 40 480 80 360 1 500 134.08 1.36 8 9 10 3157 294 312 - 0.02 25 450.00 lucrări UM=ha cantit= 1.a.0 Cantitatea Ha a. Denumirea crt 0 1 2 3 1 Fungicide : 4000 l x 0.Tarif RON/ZO .75 TOTAL MANOPERA PENTRU 1(unu) ha Cap.86 25 96.08 1.n MECANICE .75 0.06 tratamente UM=ha cantit=8 Cosit între rânduri 2 4.47 25 286.90 - - 6.6 Pregătit soluţie pentru 8 0.de crt Caracteristici şi utilajul folosit transf.52 .Total RON X X 0.n 4 2.0 Deservit MSPP la 8 0.4 Prăşit pe rând 4 lucrări 1.8 tratamente 0.90 33.Total ZO uri X .52 Strâns iarba cosită şi 1.III .48 6.5 11.37 8 TOTAL -Total ha.

formarea coroanei UM=mii pomi cantit=0.71 7 8 7.77 1.33 - 174 .75 RON Total cheltuieli directe 2935.Sapa mare pe rând UM=mii m2 cantit=2.63 6.chim.18 1.75 740.5 5 3223 .t 0 1 1 Transport îngrăş.II manopera utilaje Pentru 1(un) hectar 845.22 TOTAL ZO I 4 7.Strângerea ramurilor şi redus scoaterea lor la alei 3/4 UM=ha cantit=1 ha 3 3246 .75 26 0.total RON TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.Tăieri pt.Antemăsurătoare – Deviz nr.80 1.Prăşit pe rând 4 lucrări UM=mii m2 cantit=9.66 0.5.III materiale 1340.33 0.22 0.tarif RON/ t / km .0 Cap.67 6.7 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul V a unei plantaţii de PRUN cu desimea de 500 pomi la hectar Cap.54 0.Administra îngr.63 1.5 2 2037 .82 3.chimice + insectofungicide 2 50 3 0.82 3.375 9.5 3.77 1.11 1.4 8 1908 .6 ZO UM 3 15.71 5 0. Nr.total t /km 1 (unu) ha .22 0.Administrat gunoi de grajd redus1/ UM=ha cantit=1.31 11.31 11.52 4 26 .Încîrcat şi descărcat îngr.3.0 2 7 1906 .chimice UM=mii pomi cantit=0.67 2.80 1.0 Cap. 1 Manoperă : Nr.4 operaţiuni UM=t cantit=2 T 4 1868 .IV transport 9.Încărcat gunoi de grajd UM=t cantit=(500 x 20)=10 6 1867 .67 - Din care pe categorii II III IV 6 6.I Cap.artic Denumirea lucrării din ctr dinNTM normele de muncă /92 Unitate de măsură şi cantitatea 0 1 2 1 1956 .

a.43 - - - 0. Denumirea crt 1 Fungicide : 4000 l x 0.06 6.90 - - - 1.Grupa Distanţa de Cantit.Tarif RON/ha a.0 4.52 Pregătit soluţie pentru 8 0.9 2744 - 10 3157 - Cosit între rânduri 2 4.02 25 450.0 1 500.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.2% Îngrăşăminte chimice complexe 1kg/pom 4 Gunoi de grajd semifermentat 20kg/pom TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE 0 1 2 3 UM Cantitatea 2 Kg Kg Kg t 3 14. Ha 0 1 2 3 1 Stropit cu MSPP .4 9.Tarif RON/ZO .Total ZO uri .52 Strâns iarba cosită şi 1.25 aşezarea ca mulci pe rândul de pomi UM=ha cantit=1. Lucrarea CT coef.Materii şi materiale Nr.0 50 500.3% Insecticide : 4000 l x 0. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr.96 250. Denumirea .n 4 2.n MECANICE .Total RON 0. t 175 Volum total t/km .52 25 1063.III .0 0.56 25 489.08 1.8 Deservit MSPP la 8 tratamente UM=ha cantit=8 .0 80 768.43 12 312 - 0.48 25 12.0 19.de crt Caracteristici şi utilajul folosit transf.08 - - - 6.37 8 TOTAL -Total ha.46 25 111.48 0.09 tratamente a câte 500 l UM=mii cantit=4.pentru transport 6 15 10 500 10000 10525 Cap.0 2344.0 lucrări UM=ha cantit= 1.8 tratamente 0.0 Greut.0 Valoarea RON/UM Total RON 4 5 40 576.90 11 294 - 0.5 18.96 2.0 740.tr crt transp km ansport.48 - - - X X X 42.Total pentru un ha RON PENTRU : Cap.n LUCRĂRI 1(un) ha .6 500 10.0 pentru 1(unu) hectar Cantitatea Ha a.0 TOTAL MANOPERA PENTRU 1(unu) Cap.

cantit.O Total Din care pe categorii Crt.75 2 3246 Incârcat şi descărcat îngr.III materiale 2344.=0.1 Transport îngrăş.8 × 4)=3. cantitate(2x0. mur.8 1. UM=ha.31 îngrăşăminte chimice UM=0.cantitate=0. Nr.14 0.41 4 1867 Administrat manual 1.chimice 0.IV transport 47.63 2.66 2.22 3.8 8 2740 Stropit pomii cu Vermorelul 3. din normele de muncă ZO I II III IV NTM/92 Unitatea de măsură şi cantitatea 0 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2863 Defrişarea de porumbar .2 176 . 0.0 Cap.total t /km :1(ha) . Denumirea lucrării din Z.408 3 3091 Marunţit îngr. 0. 18. I .total RON TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.I manopera Pentru 1(un) hectar 1063.0 Cap. cantit.0 6 1906 Sapă mare.625 3.cantitate=0.6 0.525 10 127 0.90 3.II utilaje 740. Art. cantit. =0.6 14 14 maceş.6 UM=t.07 0.=(0.2 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul I a unei plantaţii de NUC cu desimea de 208 pomi/ha.625 RON Total cheltuieli directe 4194.8 7 2744 Pregătit soluţie pentru 4 0.625 4 27 100 Cap. UM=mii m . cantit.08 UM=ha.11 0. paducel.07 tratamente UM =mii l.=1.10 2.54 0.chimice + insectofungicide 2 Gunoi de grajd .375 47.66 ( AS-S) UM=mii l.33 2.tarif RON/ t / km . 20%grad de acop.09 0.208)=0.31 0. Cap. 4m2/pom UM= 2.08 0.Antemăsurătoare –Deviz nr.04 chimice 2 operaţiuni UM=t.0 0 1 2 50 10 3 0. 4m × 4 lucr. Distanţa de plantare 8 m între rânduri şi 6 m pe rând.4.Manoperă Nr.10 mii m2 cantit.90 9 1908 Prăşit în jurul pomilor 2 2.08 0.1.04 0.2 5 3135 Deservit semănătoarea 0.

transp.uri × Tarif RON /Z.25 20.73 25 268. MECANICE Tarif RON/ha a.cantitate=0.05 25 501. Denumirea Crt 0 1 1 Îngrăşăminte chimice complexe UM 2 Kg Cantitatea 3 500 15 7 2. III – Materii şi materiale Nr. – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr.18 1.00 2.02 3. 4 1.05 34.50 8.31 25 857.375 . IV.54 lucrări TOTAL LUCRĂRI 1 ( un) ha Total ha a. transport 6 500 15 7 2.03 +seminţe de ierburi perene TOTAL 1 (UN) Total t/km. × Total RON × 8.26 250 565 Greutatea pt.06 pe direcţia rândurilor UM=mp.05 0.5 26.25 mulci lângă pomi UM=ha.6 530 RON Valoarea RON/ Total UM RON 4 5 1 500 10 30 40 80 150 210 96 128 1084 2 Seminţe de lolium perene Kg 3 Seminţe de trifoi alb Kg 4 Fungicide: 800 l × 0.n PENTRU : Total pentru un ha Cap.2% Kg TOTAL VALOARE pentru 1 (un) MATERII ŞI hectar MATERIALE Cap.75 0.25 10. Lucrarea caracteristică şi utilajul folosit C T coef.) UM=ha. cantit.25 Cap.0 0.=2 Strâns fânul şi aşezarea ca 1.50 2.4 1.O.6 ha 3 2 2 Cantitatea Ha a.Transporturi de materii şi materiale Nr. tone 0 1 2 3 1 Îngrăşăminte chimice 50 0. Denumirea grupa Distanţa de Cantitatea Crt.O.208 1 (un) ha Total Z.59 Semănat amestec de ierburi perene –2 0.10 11 294 312 12 2869 TOTAL MANOPERA Cosit manual între pomi 4.5 2 Insectofungicide 50 0.n.8 – 2 lucrari 0. 0 1 2 Discuit cu GD -2.5 0. de crt. TRANSPORTURI HA Tarif RON /t/km 177 Volum total t/km 4 25 1.08 25 2. cantit=2 Plivit lăstari şi dirijarea lor 6. transf. II.r.08 2.45 25 86.4 1.3% Kg 5 Insecticide : 800 l × 0. transp.0 (2lucr.

22 0.cantit =0.10 2.90 se execută 4 lucrări UM= mii m2.38 Total cheltuieli directe 2606.50 2.I Manopera 857.=3.PENTRU TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare pentru 1 (un )hectar Total RON 99.=1.3.4. Art..13 3. cantit.2 10 294 Cosit manual între pomi –2 4.208 2 2 1832 Săpat gropi pentru completări de 0.50 mulci în jurul pomilor UM=ha .0 11 312 Strâns iarbă cosită şi aşezată ca 1.09 0.63 2. cantit.09 0.II Utilaje 565 Cap.=0.III Materiale 1084 Cap. cantit.=25 3 1843 Fasonat rădăcină făcut mocirlă şi 3.Manopera Nr.I .33 UM=mii l.13 0.IV transport 99.50 UM=buc.38 RON Cap. cantit=25 2. cantit =0. Nr.0 8.03 4 1845 Repartizat pomi la gropi 3.Antemăsurătoare – Deviz nr.O. Pomi. cantit. Denumirea lucrării din normele Z.33 0. cantit.00 lucrări UM=ha .10 6 1906 Sapa mare în jurul pomului UM=mii m2 .3 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii de NUC cu desimea de 208 pomi/ha Cap. cantit.09 UM=mb. goluri 12% 0.. Total Crt.75 Cap.33 3.. din de muncă Z.25 2.13 3.=2 178 . =1.09 tratamente a 200 l UM=mii.33 3. =2.0 8 2740 Stropit pomii cu vermorel AS-5 3.10 mocirlet UM=mb.03 5 1866 Plantat pomi nr. cantit.09 0.0 9 1908 Prăşit în jurul pomilor câte 4 m2 1.12 3. Din care pe categorii NTM/92 Unitatea de măsură şi cantitatea 0 1 2 3 4 5 6 7 8 1 1952 Tăieri de formarea coroanei 1.13 goluri 12% 5 UM=buc.21 redus1/ UM=nr.00 8.02 0.22 3.90 3.O. cantit.10 0.5 0.8 7 2744 Preparat soluţie pentru 5 0.=0.04 0.

n.12 13 2037 1869 Strâns ramurile şi scoase la alei UM=mii mp.Transporturi de materii şi materiale Nr.5 5.5 12.85 25 846. Cantitatea Crt.cantitate=0.O TOTAL RON × CAP.25 10.3% 3 Insecticide :1000 × 0. Lucrarea CT coef.06 3.0 TOTAL 1 (un ) ha Total t/ha 3.5 TOTAL MANOPERA Plivitul lăstarilor şi dirijarea lor pe 6.63 1. Denumire grupa Distanţa Cantitatea Volum total t/km crt. de transport transport tone 0 1 2 3 4 1 Pomi şi insectofungicide 50 0.26 33.0 MATERII ŞI Tarif RON /t/km 0.IV Total cheltuieli Manopera Utilaje Materiale Transport 179 .0 Capitolul IV.0 2.26 11.13 25 278.II Cap.125 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE RON Specificare Cap.14 25 303.r.25 8. II-Utilaje :lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr.0 3. Tarif RON/ha a.06 direcţia rândurilor UM=mp. 1 Pomi pentru completări goluri 12% 2 Fungicide :1000 × 0.208 1 (unu)ha TOTAL Z. I Cap.III Cap.58 25 264.375 MATERIALE Total RON 1. Caracteristici şi utilaje folosite de transf. ha 0 1 2 3 TOTAL LUCRĂRI MECANICE 1(un) ha Total ha a.63 1.cantitate=1. Total pentru RON UM 2 Buc Kg kg Cantitatea 3 25 3 2 780 Ha a.Materii şi materiale Nr.n.2% TOTAL 1 (un ha VALOARE MATERIALE 0 1 Valoarea RON Total / UM RON 4 5 20 500 40 80 120 160 Greutatea pentru transport 6 50 3.O. Denumirea crt.75 8. × TARIF RON /Z. 4 un ha Cap III.

Denumirea lucrării din Crt din normele de muncă NTM/92 Unitatea de măsură şi cantitatea 1 1952 Tăieri pentru formarea coroanei U.63 0. Total ZO 4. art. =0.50 2. cantit.75 6.25 25 181.50 3.10 0. Nr.26 11.5 4 2740 Stropit pomii cu vermorelul AS UM=mii l.08 2.25 - 780.63 1.38 3. =1.M.II.3 25 432. cantit =1.10 0.00 3.O.2 Cosit manual între pomi –2 lucrări UM=ha .5 Plivitul lastarilor si dirijarea lor pe directia randurilor UM=mb.00 1. Total RON Z.cantitate=1.O.26 35.68 25 892 8.25 8 9 2037 1869 5.208 1 (unu) ha Total Zouri Tarif RON/Z. 4 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul III a unei plantaţii de NUC cu desimea de 208 pomi/ha Cap. =2.22 4.2 2 1866 Sapa mare în jurul pomilor UM=mii m2.33 1.Manopera Nr. cantit.16 2.pentru 1(un ) ha 846.13 25 278.cantitate=0.2 5 17.8 3 2744 Preparat soluţie pentru 5 tratament a 300 l UM= mii l.=2 Strans ramurile si scoase la alei UM=mii mp.06 8.14 5.00 2.00 1.4.2 5 7.14 5.09 3.0 Strâns iarba cosită şi aşezare camulci în jurul pomilor UM=ha : cantit.125 1627.5 TOTAL MANOPERA PENTRU × × × Cap.=mii pomi . =3.3.63 1.16 2. cantit.5 5 6 7 1908 294 312 Prăşit 4 m2 în jurul pomilor de 4 ori UM=mii m2 . cantitatea =0.90 8. cantit.Antemăsurătoare .-Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole 180 .00 Din care pe categorii I II III IV 4.I .90 8.Deviz nr.00 2.

III – Materii şi materiale Nr.5 3.3% Kg. Insectofungicide 5. transport Km.r. Total pentru un ha RON Cap.a.5 Cap. 5 181 . × 0. Transporturi de materii şi materiale Nr.h. I Manopera pentru 1 ( un ) hectar 892.Antemăsurătoare . Insecticide :1500 l.IV. × 0.19 Cap.5 0. Denumirea Crt 0 1 2 UM Cantitatea 1 2 Fungicide 1500 l.5 0.0 7.19 1312.0 Valoarea RON Total / RON UM 4 5 40 180 80 240 420 Greutatea pentru transport 6 1.00 - Cantitatea transportată tone 3 0. III Materiale 420 RON Cap.5. TOTAL -pentru 1 (un) hectar VALOARE MATERII ŞI MATERIALE 3 4.Nr.II Utilaje Cap.375 0.5 3. Crt 0 Lucrarea Caracteristici şi utilaje folosite 1 CT Coef. IV Total cheltuieli Transport directe 0.2% Kg. 2 Cantitatea 3 4 TOTAL LUCRĂRI MECANICE PENTRU : 1(un) ha Total ha . de trans. Denumirea –grupa Distanţa de crt.Deviz nr. 0 1 2 1.01 RON Volum total t/km 4 0.4.19 3.0 TOTAL 1 (un) ha Total t/km. TRANSPORT Tarif tarif RON /t/km PENTRU : Total TOTAL CHELTUIELI DIRECTE SPECIFICARE Cap. Tarif RON/ha a.

2 2 1775 Încărcat şi descărcat îngrăşăminte chimice 2 operaţiuni UM=1. cantit. cantit =0.=0.1 25 0.8 5 2744 Preparat soluţie pentru 5 tratamente a 400 l.5 25 1. cantit.=0.22 4.25 0. cantit.18 6.50 0.31 2.41 1 (unu) ha Total ZO uri Tarif RON/ZO ZO UM Total ZO I Din care pe categorii II III IV 3 2.0 2.08 25 0. =2.66 3.54 2.cantitate=1.90 8.75 8.26 0. cantit. Nr.08 0.14 1.42 0.0 1. =2 10 2037 Strâns ramurile şi scoase la alei UM=mii mp.chimice UM=t.10 0.26 TOTAL MANOPERĂ × × 182 7.11 4 0. cantit.50 5. normele de muncă din Unitatea de măsură şi NTM/9 cantitatea 2 0 1 2 1 1952 Tăieri pentru formarea coroanei Um=mii pomi.8 3 1868 Administrat manual îngrăşăminte chimice UM=mii pomi. UM=mii l.cantit. Denumirea lucrării din crt art.2 4 1866 Sapa mare în jurul pomilor UM=mii m2 cantit.31 2.0 6 2740 Stropit pomi vermorel AS-S UM =mii l.63 6.63 0.4 × 2=0.Manopera Nr.09 3. =2 8 294 Cosit manual între pomi –2 lucrări UM =ha .I .26 25 15.cantitate=0.08 5 6 7 8 0.= 2 9 312 Strâns iarba cosită şi aşezarea ca mulet în jurul pomilor UM= ha .00 2.90 8.26 25 .10 0.6 34.cantitate=0.06 0.208 Marunţit îngr.pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul IV aunei plantaţii de NUC cu desimea de 208 pomi/ha Cap.5 11 12 1869 3091 Plivitul lăstarilor şi dirijarea lor pe direcţia rândurilor UM=mb.6 11..63 8.42 0. cantit.18 6.=2 7 1908 Prăşit în jurul pomilor 4 m2 Se execută 4 lucrări UM =mii m2.08 1.=0.33 1.66 3.

de transf.. de transport Km. Tarif RON/ha a.00 0 1 2 1 Îngrăşăminte chimice complexe Kg.Transporturi de materii şi materiale Nr.r. Îngrăşăminte chimice +Insectofungicide 50 TOTAL 1 (un) Total t/km.00 0.2% Kg.4.3% Kg. Denumirea –grupa Distanţa crt.5 Cap. × 0.II Utilaje - Cantitatea transportată tone 3 0. III – Materii şi materiale Nr.0 3.0 Volum total t/km 4 21 21.50 3.Total RON × 852.5. Total pentru un ha Cantitatea ha Ha a.5 Cap.50 80 240 3. TRANSPORTURI ha Tarif RON /t/km PENTRU Total TOTAL CHELTUIELI DIRECTE SPECIFICARE Cap.Deviz nr.375 8. 2 Fungicide 2000 l. 0 1 2 TOTAL LUCRĂRI MECANICE PENTRU : 1(un) ha Total ha .5 Cap.5 381.-Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr.IV.41 RON RON Cap.a. I Manopera pentru 1 ( un ) hectar 852. 0 1 2 1.II. Denumirea Crt UM Cantitatea 3 400 4. III Materiale 820.00 820 410 Cap. 3 Insecticide :2000 l.00 Total cheltuieli directe 1680. × 0. IV Transport 8. 6 183 . Lucrarea CT Crt Caracteristici şi utilaje folosite Coef. TOTAL -pentru 1 (un) hectar VALOAREA MATERII ŞI MATERIALE Valoarea Greutatea pentru RON Total transport / UM RON 4 5 6 1 400 400 40 180 1. .5 181.n 3 4 RON Cap.5 2.Antemăsurătoare .00 287.h.

33 1.25 2.=0.00 lucrări UM =ha .90 3..Manopera Din care pe categorii Nr. Gunoiul de grajd UM=t cantit.O. I II III IV NTM/9 Unitatea de măsură şi 2 cantitatea 0 1 2 3 4 5 6 7 8 1 1953 Tăieri pentru formarea 3.10 UM=mii m2 cantit.5 336. cantit.63 8.II.I .=4 3 1867 Administrat îngrăşăminte 1.77 coroanei Um=mii pomi. cantit.5 6 3157 Deservit MSPP la 5 0.30 13. cantit.30 tratamente UM=ha .50 2. 25 25 25 25 25 × Total RON 750.0 4 1866 Sapa mare în jurul pomilor 2.= 2 9 312 Strâns iarba cosită şi 1. uri 30. =3.8 5 2744 Preparat soluţie pentru 5 0.75 8. Lucrarea 184 CT Cantitatea . cantit.5 11 1869 Plivitul lăstarilor şi dirijarea 6.63 alei UM=mii mp.2 2 3226 Încărcat.O. cantit.=0.pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul VI a unei plantaţii de NUC cu desimea de 208 pomi/ha Cap.O. cantit.=5 7 1908 Prăşit în jurul pomilor 4 m2 1. UM=mii l.26 1.10 2.90 UM =mii m2. =2.02 0.cantit. Nr.=1. şi descărcat în comp.77 0.63 2.33 1.06 1.30 0.09 0.208 TOTAL 1 (unu) ha Total Z.26 lor pe direcţia rândurilor UM=mp.00 8.46 7.cantitate=0.23 0. transportat la 80.5 225.0 × Cap. art.-Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr.00 8.84 0.cantitate=1. Denumirea lucrării din Z.5 7.26 9.06 0.00 × MANOPERA Tarif RON/Z.22 3.00 12km.5 181.2 8 294 Cosit manual între pomi –2 4.33 natural în jurul pomilor 20kg/pomi UM=ha .25 1.O.23 tratamente a 500 l. Total crt din normele de muncă UM Z.50 aşezarea ca mulet în jurul pomilor UM= ha .00 1. =2 10 2037 Strans ramurile şi scoase la 5.

85 1.0 RON Cap.19 Cap.4.19 1988. 7 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul VI a unei plantaţii 185 . Denumirea –grupa Distanţa crt. × 0.0 4.5 Greutatea pentru transport 6 4000 6 4. Total pentru un ha UM Cantitatea 3 4.n 4 1. IV Total cheltuieli Transport directe 15.3% Kg. TRANSPORTURI Tarif tarif RON /t/km Total TOTAL CHELTUIELI DIRECTE SPECIFICARE Cap. Tarif RON/ha a.II Utilaje 462.h.Antemăsurătoare .Deviz nr. .Crt 0 1 Caracteristici şi utilaje folosite 1 Stropit cu MSPP-5 tractoare 1(un) ha Total ha .37 ha 3 5 Ha a.IV.19 3. TOTAL -pentru 1 (un) hectar VALOAREA MATERII ŞI MATERIALE Cap. III – Materii şi materiale Nr.r. 3 Insecticide :2000 l. 2 0. 0 1 2 1.50 40.001 RON Volum total t/km 4 40 0. de transport Km. Gunoi de grajd 10 2 Insectofungicide 50 TOTAL 1 (un) ha Total t/km.5 Cap.5 Cantitatea transportată tone 3 4 0.375 15.a. I Manopera – pentru 1 ( un ) hectar 750.50 0.6. III Materiale 760.2% Kg..00 6. × 0.Transporturi de materii şi materiale Nr.85 250 462. Denumirea Crt 0 1 2 1 Gunoi de grajd t 2 Fungicide 2000 l.0 4010 TOTAL LUCRĂRI MECANICE RON Valoarea RON/ Total UM RON 4 5 50 200 40 240 80 320 760 Cap.0 Coef. de trans.

26 8. Denumirea lucrării din crt din normele de muncă NTM/9 Unitatea de măsură şi 2 cantitatea 0 1 2 1 1953 Tăieri pentru formarea coroanei Um=mii pomi.44 25 8. =3.208 TOTAL 1 (unu) ha Total Z. cantit.Manopera Nr.2 2 1775 Încărcat şi descărcat îngrăşăminte chimice –două operaţiuni UM=t .cantitate=1.10 25 0.=0.O.18 25 9.00 2.O.06 8. 186 Din care pe categorii Z.8 5 2744 Preparat soluţie pentru 6 tratamente a 500 l.22 4.=0.02 0. =3.08 1.31 2..0 1.90 8.0 6 3157 Deservit MSPP la 6 tratamente UM=ha .63 1.36 0.53 0.=0.08 I 5 II 6 III 7 IV 8 0. cantit.77 0.63 1.26 28.2 4 1866 Sapa mare în jurul pomilor UM=mii m2. cantit.90 8.04 25 × × .75 6.31 2.O.4 × 2=0. UM 3 3.36 3. art.=6 7 1908 Prăşit în jurul pomilor 4 lucrări UM =mii m2.208 12 2037 Strâns ramurile şi scoase la alei UM=mii mp.00 2.= 2 9 312 Strâns iarba cosită şi aşezarea ca mulet în jurul pomilor UM= ha .63 1.25 0.50 5. cantit.26 8.8 3 1868 Administrat manual îngrăşăminte chimice UM=mii pomi . 4 0.06 5.75 6.cantitate=0.de NUC cu desimea de 208 pomi/ha Cap.06 1.=0.cantitate=1.27 0. uri MANOPERA Tarif RON/Z.2 8 294 Cosit manual între pomi –2 lucrări UM =ha .02 0. cantit.54 2.cantitate=0.84 0. =2 10 2037 Strans ramurile si scoase la alei UM=mii mp.5 13 1869 Plivitul lăstarilor şi dirijarea lor pe direcţia rândurilor UM=mb. cantit.50 0.cantit. cantit.5 11 1869 Plivitul lăstarilor şi dirijarea lor pe direcţia rândurilor UM=mb.26 11.11 Total Z. Nr. cantit.09 0.63 1./ha UM=mii l.I .27 3.77 0.44 25 7.O.

de ha trans.5 Cap.25 Total cheltuieli directe 2525.25 Cap.44 Volum total t/km 4 22 22 0.0 286.75 RON RON Cap. × 0.II.IV. 8 187 . 0 1 2 3 1 Stropit cu MSPP-6 tratamente 0. 2 Fungicide 3000 l.00 6. MECANICE Total pentru un ha RON PENTRU Cap. Denumirea Crt UM Cantitatea Valoarea RO Total N/ RON UM 4 5 1 420 40 360 80 480 1260 Greutatea pentru transport 6 420 9.4.00 6. TOTAL pentru 1 (un) hectar VALOAREA MATERII ŞI MATERIALE 3 420 9.Total RON × 702.a. I Manopera pentru 1 ( un ) hectar 702.5 11.7. III Materiale 1260 3. LUCRĂRI Tarif RON/ha a.n 4 2. × 0.5 Cantitatea Ha a.3% Kg.375 8. 0 1 2 1 Îngrăşăminte chimice complexe 50 +insectofungicide TOTAL 1 (un) ha Total t/km..00 Cap. de transport Km.-Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr.Deviz nr. TRANSPORTURI Tarif tarif RON/t/km Total TOTAL CHELTUIELI DIRECTE SPECIFICARE Cap.Antemăsurătoare .22 2.h.37 6 TOTAL 1(un) ha Total ha .r.Transporturi de materii şi materiale Nr. . 3 Insecticide :3000 l.22 250 555 226 Cap. Denumirea –grupa Distanţa crt.II Utilaje 555 Cantitatea transportată tone 3 0.2% Kg.00 435 0 1 2 1 Îngrăşăminte chimice complexe Kg.0 179. III – Materii şi materiale Nr. Lucrarea CT Crt Caracteristici şi utilaje folosite Coef. IV Transport 8.

=6 6 1908 Prăşit în jurul pomilor 4 lucrări UM =mii m2.77 I 5 0. Nr.53 0.2 7 294 Cosit manual între pomi –2 lucrări UM =ha .09 0.=0.26 TOTAL MANOPERA × × × 27. cantit.O.2 2 1848 Strâns manual ramurile tăiate redus ½ UM=ha.pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul VII a unei plantaţii de NUC cu desimea de 208 pomi/ha Cap.10 0./ha UM=mii l.00 1.25 Total ZO 4 0. de trans.36 3. art.5 9. cantit.cantitate=0.06 1. cantit.=0. 188 ha 3 6.8 3 1866 Sapa mare în jurul pomilor UM=mii m2 cantit.Manopera Nr.50 0. LUCRĂRI Tarif RON/ha a. Denumirea lucrării din crt din normele de muncă NTM/92 Unitatea de măsură şi cantitatea 0 1 2 1 1953 Tăieri pentru formarea coroanei Um=mii pomi..208 1 (unu) ha Total Z.27 6.04 25 26.06 1.22 250 .13 25 278.36 3. =3.8 4 2744 Preparat soluţie pentru 6 tratamente a 500 l.h. 0 1 2 1 Stropit cu MSPP-6 tratamente 0.59 2.n 4 2. Total RON ZO UM 3 3.00 Cantitatea Ha a. uri Tarif RON/Z.79 25 694.0 Cap. cantit.O.90 8.22 2.= 2 8 312 Strâns iarba cosită şi aşezarea ca mulet în jurul pomilor UM= ha .26 25 131.a.36 25 9.59 2.77 0.00 Din care pe categorii II III IV 6 7 8 0.cantit.26 1.00 11.27 0..-Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr. =2 9 1869 Plivitul lăstarilor şi dirijarea lor pe direcţia rândurilor UM=mb. Lucrarea CT Crt Caracteristici şi utilaje folosite Coef. cantit. =3.10 0.I .37 TOTAL 1(un) ha Total ha .r.75 0.=0.22 4.90 8.50 2.00 2.0 5 3157 Deservit MSPP la 6 tratamente UM=ha .25 7.II. cantit.59 2.54 0.

00 15.IV. I Manopera pentru 1 ( un ) hectar 694.Deviz nr. × 0.II Utilaje 555.Antemăsurătoare .00 Cantitatea transporta tă tone 3 0. 9. .00 6. de transport Km.3% Kg.Transporturi de materii şi materiale Nr.376 Total cheltuieli directe 2090. TRANSPORTURI Tarif tarif RON/t/km Total TOTAL CHELTUIELI DIRECTE SPECIFICARE Cap. IV Transport 0. × 0.38 3.00 2 Insecticide :3000 l.00 0 1 2 3 1 Fungicide 3000 l.00 TOTAL VALOAREA -pentru 1 (un) hectar MATERII ŞI MATERIALE Cap.02 RON Volum total t/km 4 1.00 1. 0 1 2 1 Insectofungicide 50 TOTAL 1 (un) ha Total t/km.75 Cap.00 0.MECANICE Cap. 9 189 . Denumirea –grupa Distanţa crt. Denumirea Crt Total pentru un ha UM Cantitatea RON Valoarea RON/ Total UM RON 4 5 40 360 80 480 840 555 Greutatea pentru transport 6 9.8. 6.375 0. III Materiale 840.2% Kg.00 RON Cap.4. III – Materii şi materiale Nr.13 Cap.

=1. normele de muncă din Unitatea de măsură şi NTM/ cantitatea 92 0 1 2 1 1953 Tăieri pentru formarea coroanei Um=mii pomi.25 6. cantit.00 25 700. PERA ha Total RON PENTRU Z. =3.90 8.O.77 3 3.26 0.48 3. cantit.90 8. uri MANO (unu) Tarif RON/Z.00 25 181.25 6. cantit.0 4 1866 Sapa mare în jurul pomilor –4m2 UM=mii m2 cantit. cantit.00 2.06 1.=0.26 2.O.13 25 228.77 1.50 25 278.18 0.00 2.10 0.O.0 3 2744 Preparat soluţie pentru 8 tratamente a 500 l.-Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr.O.0 10. Denumirea lucrării din art.I .50 1.II.54 1.36 x × × 28.48 3. =2 1869 Plivitul lastarilor si dirijarea lor pe directia randurilor UM=mb.53 0. cantit. Lucrarea CT 190 Cantitatea .cantitate=0.0 2.Manopera Nr.5 9.= 2 8 312 Strâns iarba cosită şi aşezată în jurul pomilor UM= ha .10 Din care pe categorii I 5 II 6 III 7 IV 8 0.crt Nr.06 1.25 Cap.00 1.2 2 1948 Strâns manual ramurile tăiate UM=ha. 4 0.=0.cantit.=8 6 1908 Prăşit în jurul pomilor 4 lucrări UM =mii m2.2 7 294 Cosit manual între pomi – 2 lucrări UM =ha .09 2..48 25 12.50 1. cantit.8 5 3157 Deservit MSPP la 8 tratamente UM=ha . UM Tota l Z.18 0.22 4.208 TOTAL 1 Total Z./ha UM=mii l.18 0.36 2.pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul VIII a unei plantaţii de NUC cu desimea de 208 pomi/ha Cap. =4.

. 8. transport Km. TRANSPORTURI Tarif tarif RON /t/km PENTRU Total TOTAL CHELTUIELI DIRECTE SPECIFICARE Cap. Denumirea Crt UM Coef.00 TOTAL 1 (un) ha Total t/km.00 Cap.r. IV Total cheltuieli Transport directe 0. III – Materii şi materiale Nr.00 Valoarea RON Total /UM RON 4 5 40 480 80 640 1120 Cantitatea transportată tone 3 0. × 0.n 4 2.00 0.00 TOTAL VALOARE -pentru 1 (un) hectar MATERII ŞI MATERIALE Cap.IV.a. 0 1 2 1 Insectofungicide 50..3% Kg.375 Cap.00 1.Crt Caracteristici şi utilaje folosite 0 1 1 Stropit cu MSPP-8 tratamente TOTAL LUCRĂRI 1(un) ha Total ha .00 2 Insecticide :4000 l.Deviz nr.h. × 0.00 RON Ha a.II Utilaje 740.96 250 740 Greutatea pentru transport 6 12. MECANICE Tarif RON/ha a.375 0.38 3.9.00 RON Cap. Antemăsurătoare . 2 0.4. Total pentru un ha Cap. de transf.02 RON Volum total t/km 4 1.38 2560.00 20. Denumirea –grupa Distanţa crt de .37 ha 3 8.Transporturi de materii şi materiale Nr.00 Cantitatea 0 1 2 3 1 Fungicide 4000 l. I Manopera pentru 1 ( un ) hectar 700. 12.2% Kg. 10 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul IX a unei plantaţii 191 .00 8.96 2. III Materiale 1120.

cantit.5 Cantitatea .0 436.90 8. cantit.5 361. =1 5 1866 Sapa mare în jurul pomilor UM=mii m2 cantit.8 6 2744 Z. art.O.63 2.8 7 3157 Deservit MSPP la 8 0. =2 11 1869 Plivitul lastarilor si dirijarea 6..029 5.50 Preparat soluţie pentru 8 0.25 Total Z.25 2.22 3.I .75 0.cantitate=0. Denumirea lucrării din crt din normele de muncă NTM/92 Unitatea de măsură şi cantitatea 0 1 2 1 1959 Tăieri pentru formarea asimilat coroanei Um=mii pomi.46 6.26 lor pe directia randurilor UM=mb.=1. Lucrarea CT 192 1.66 TOTAL 1 (unu) Total Z.=20t 4 1867 Administrat îngrăşăminte natural în jurul pomilor – 100kg. =4. cantit.208 39.10 2.0 181.00 14.00 8. I 4 6.de NUC cu desimea de 208 pomi/ha Cap.II.00 2.03 8.48 17.-Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr. cantit.O. şi descărcat în câmp a gunoiului de grajd UM=t. cantit.00 5 Din care pe categorii II 6 III 7 IV 8 6. uri × MANOPERA ha 25 Tarif RON/Z./pomi UM= ha . UM 3 0.O.33 2.O.06 0. =3.43 tratamente a 600 l.=0.48 3.5 3 3226 Încărcat.Manopera Nr.= 2 10 312 Strâns iarba cosită şi 1.63 5.00 1.cantit.90 lucrări UM =mii m2. Nr.06 1.=208 2 2057 Strâns manual ramurile tăiate şi scoase la alee UM=ha.00 lucrări UM =ha .10 0.5 × Cap.46 25 25 25 25 12.63 5.cantit.03 8. cantit. transportat la 8-12 km.43 0. × PENTRU Total RON 991.09 0./ha UM=mii l.2 9 294 Cosit manual între pomi –2 4.26 0.50 aşezarea ei ca mulci în jurul pomilor UM= ha .33 1.48 tratamente UM=ha . cantit.=8 8 1908 Prăşit în jurul pomilor 4 1.33 1.

375 70.5.0 TOTAL VALOAREA -pentru 1 (un) hectar MATERII ŞI MATERIALE Cap.h.88 3.5 3926.96 250 740 Greutatea pentru transport 6 20000 12 8.IV. IV Total Transport cheltuieli directe 361.0 Valoarea RON/ Total UM RON 4 5 50 1000 40 480 80 640 2120 Cantitatea transportată tone 3 20 0.5 0. MECANICE PENTRU Tarif RON/ha a..5 Cap. III Materiale 2120.38 Cap. Denumirea –grupa Distanţa crt.a.Crt Caracteristici şi utilaje folosite 0 1 1 Desevit MSPP-8 tratamente TOTAL LUCRĂRI 1(un) ha Total ha .3. 8. Denumirea Crt 0 1 2 3 UM Cantitatea Coef.3% Kg.03 RON Volum total t/km 4 200 1.0 20024 1 2 3 Gunoi de grajd t 20 Fungicide 4800 l.3 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul I a unei plantaţii 193 .n 4 2. I Manopera pentru 1 ( un ) hectar 991.37 ha 3 8 RON Ha a. × 0. de transport Km. Total pentru un ha Cap.II Utilaje 740. 12. TRANSPORTURI Tarif tarif RON /t/km PENTRU Total TOTAL CHELTUIELI DIRECTE SPECIFICARE Cap.0 RON Cap. 2 0. de trans.5 201.Transporturi de materii şi materiale Nr. × 0.0 Insecticide :4800 l.Antemăsurătoare – Deviz nr. III – Materii şi materiale Nr.r.2% Kg. . 0 1 2 1 Gunoi de grajd 10 2 Insectofungicide 50 TOTAL 1 (un) ha Total t/km.96 2.

75 25 43.75 Cap.834 8 312 Strâns fân şi aşezat ca 1.00 asimilat Se execută 2 lucrări UM= ha. cantitate= 0.Total Z.de GUTUI cu desimea de 800 pomi /ha Cap.7 3 1908 Prăşit pe rândul de pomi (4 1. cantitate= 6 6 294 Cosit manual între rânduri 4.5 5.42 25 10.31 5. cantitate= 3.38 25 684.O.06 lor pe direcţia rândurilor UM= mii pomi.89 14. din NTM/92 normele de muncă .36 5.60 - 1. de crt Nr.64 din care pe categorii I 5 0.06 14.0 4 2744 Preparat soluţie pentru 6 0.75 1. cantitate= 3 2 3135 Deservit semănătoare SUP 0.85 0.5 0.89 0.O .06 II 6 III 7 7.63 pomi UM= m m².5 1. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr.09 asimilat tratamente a cota 500 l /ha UM= miil.I Manoperă: N Nr.91 25 147.75 27.a.85 0.36 - - 4.4 TOTAL 1 (unu) ha .60 4. articol Denumirea lucrării din Z. cantitate = 1.31 0. cantitate= 0. x MANOPERA PENTRU . UM cr unitatea de măsură şi t.25 mulci pe rândul de pomi UM = ha.Total RON x x TOTAL Z.0 5 3157 Deservit MSPP 900 la 6 0. articol transformare din NPC/78 Ct 194 Cantitatea Ha Ha.64 IV 8 - 0.O. .n. cantitate= (3 x 4) 12.08 –21 UM= ha. Lucrarea Coef. cantitate= 1.4 7 1869 Plivitul lăstarilor şi dirijarea 6.22 operat) UM= m m².Tarif RON/Z. 4 7.62 25 886.75 35.O/ r. cantitatea 0 1 2 3 1 1906 Sapa mare pe rândul de 2.06 tratamente UM= ha.

0 254 Semănat ierburi perene cu SUP – 21 0.0 Anexa 1 ( după terminarea plantării) 242 Discuit arătura cu GD 2.3 % Insectofungicide: 3000 l x 0.n.două lucrări 0.0 107 Stropit cu MSPP 900 ( Se execută 6 tratamente ) 0.00 195 RON Cap. 4.Transporturi de materii şi materiale DENUMIREA – GRUPA 1 Insectofungicide + seminţe de ierburi perene TOTAL TRANSPORTURI PENTRU (un) ha 2 Distanţa de transport Km 3 50 Cantitate transport tone 4 0.III Materiale 1190.8 .0 2. IV.directe 0.54 2.n Tarif pentru RON un ha Cap. caracteristici şi utilajul folosit 1 Arat în livadă normală 1.a.24 250 1310 Nr.0 121 TOTAL LUCRĂRI MECANICE Total ha.30 1.7 ha x 20 kg) =7 Seminţe de lolium perene (0.I Manopera Pentru 1 (un ) hectar 886.IV Total Transport chelt.375 .18 0.036 Volum total t/Km 2.7 ha x 20 kg ) = 14 TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE 2 kg kg kg kg 3 9 6 7 14 pentru 4 40 80 10 1(unu) ha TOTAL RON 5 360 480 210 140 1190 1.37 6.875 3387.54 1.875 Total t /Km Tarif RON /t / Km Total RON Cap.375 0. Utilaje 1310. 0 1 2 3 4 Greutatea pentru.2 % Seminţe de trifoi alb ( 0.0 1 2 3.0 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE SPECIFICARE Cap.0 0. crt 0 1 Cap.59 2. Crt. III – Materii şi materiale DENUMIREA UM Canti tatea Valoarea RON/ UM 1 Fungicide: 3000 l x 0.a.036 0.II.50 Cap.30 1. PENTRU: 1 (un) ha Tarif RON /ha. transp. 6 9 6 7 14 36 Nr.22 5.

096 7 1866 Plantat pomi în goluri 12 0. cantitate = 96 3 1733 Făcut şanţ pentru 0.30 - - - 1. cantitate = 0. cantitate= 3.97 - 0.17 - 0. cantitate= 96 8 1906 Sapa mare pe rând (1.M.O.096 5 1843 Fasonat rădăcina.800 2 1837 Săpat gropi pentru 0. = mii buc.0 9 2744 Preparat soluţii pentru 6 0. articol Denumirea lucrării din Z.27 - - - 0.26 - - 5.5. UM unitatea de măsură şi cantitatea 0 1 2 3 1 2020 Tăieri pentru formarea 1...4. Nr.30 1.10 0.09 tratamente x 500 l UM= mii l.17 - - 0.32 - - 0. din NTM/98 normele de muncă .M. făcut 3.M.08 completarea golurilor 12 3 % U.05 stratificat pomi U.30 coroanei U.63 m lăţime) UM= mii m².2 2. cantitate = 2 4 1775 Stratificat pomi pentru 1.M.92 5.M.97 - - 7.10 0.32 - 0.04 7..13 U.0 196 TOTAL Z. = mii buc. = mii buc.3.O/ crt..04 din care pe categorii I 5 II 6 III 7 IV 8 1.27 . = ml.02 % lucrare completă şi udat cu 20 l apă UM= buc. cantitate= 2. = buc .26 - 0.Antemăsurătoare – Deviz nr. cantitate = 0. cantitate = 0. = mii pomi .82 completat goluri U.33 mocirlă şi mocirlit în vederea plantării U.096 6 1864 Repartizat pomii la gropi 3. 4 1.M. cantitate = 0.92 0.I Manoperă: Nr.4 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii de GUTUI cu desimea de 800 pomi /ha Cap.

4 Strâns fânul şi aşezat ca mulci pe rândul de pomi UM= ha.75 8.83 25 220. caracteristici şi utilajul folosit 0 1 2 3 4 1 Stropit cu MSPP 900 6 tratamente 0. m².1 (un) ha Tarif 250 RON/ha.a.25 0.0 1 (unu) ha .. crt 197 . 2.25 25 331.75 - 4. DENUMIREA UM Cantitatea Valoarea Greutatea crt RON/ TOTAL pentru.22 0. articol transformare din NPC/78 Ct Ha Ha.66 25 16.a.75 4.4 Plivit lăstarii şi dirijarea lor pe direcţia rândurilor UM= mii pomi.2 m lăţime) se execută 4 lucrări UM= mii m².75 11. cantitate= 6 Prăşit pe rând ( 1. cantitate= 0. .06 5.Tarif RON/Z. cantitate= 1.10 11 3157 1808 12 13 14 294 asimilat 312 1869 15 2037 TOTAL MANOPERA PENTRU: Deservit MSPP la 6 tratamente UM= ha..22 PENTRU: .85 5. III – Materii şi materiale Nr.Total RON 0.a.36 - - 14..Total Z.25 33.n Tarif pentru 1 ha RON 555 Cap.800 Strâns ramurile şi scos la alei UM= mii .0 Cosit cu coasa între rânduri 2 lucrări UM= ha..60 1.60 - 5. cantitate= 1. 96 20 1920 183 golurilor 12% Nr. cantitate= ( 3 x 4) 12.O ..n.00 1..n.5 - - x x x 56.O.22 Anexa1 128 TOTAL LUCRĂRI MECANICE Total ha. transport UM RON 0 1 2 3 4 5 6 1 Pomi altoiţi pentru completarea buc.64 0.0 2. de Cantitatea Nr.06 1.85 - 1.5 - 11.25 6.64 - 4.36 14.31 25 832.75 Cap. cantitate= 2.37 6. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Lucrarea Coef.05 25 1401.5 13..

015 RON Volum total t/Km 4 9.18 - - 3 1906 7.64 - .11 îngrăşăminte chimice Se execută două lucrări U.Antemăsurătoare – Deviz nr.22 U.00 Cantitate transport tone 3 0.2 0.0 9 6 198 Nr.2 2.00 Cap.directe 3.O.0 3.375 3.I Manoperă: Nr. IV. = mii m².25 RON Cap.18 - 0. UM unitatea de măsură şi cantitatea 2 3 Tăieri pentru formarea 5.2 % x 0. 0 1 Nr.0 Prăşit pe rând – 4 lucrări 1.3.89 - - 7.O/ normele de muncă .183 0.5.III Materiale 2760.00 coroanei U.00 din care pe categorii I 5 II 6 III 7 IV 8 4.8 10. = mii m².M.crt 0 1 2 Cap.I Manopera Pentru 1 (un ) hectar 1401. cantitate = ( 0. Utilaje 555.Transporturi de materii şi materiale DENUMIREA – GRUPA Distanţa de transport Km 1 2 Pomi pentru completat goluri 50 Insectofungicide 50 TOTAL TRANSPORTURI Total t /Km PENTRU 1 (un) ha Tarif RON /t / Km Total Cap.M. = mii buc .IV Total Transport chelt.68 Sapa mare pe rând (1.0 0.89 - 4 1908 14.834 x 2 ) =1.63 m lăţime) U.00 2 3246 0.II.2 % TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE kg kg ptr.75 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE SPECIFICARE Cap.800 Încărcat şi descărcat 0. 4 4. cantitate = 3.75 4720. = t.. 1(un) ha 9 6 40 80 360 480 2760.M.M.3 % x 3000 l Insectofungicide: 0. crt.2 3 Fungicide: 0.64 - - 14.. cantitate = 0. cantitate = (3 x 4) =12 198 TOTAL Z. articol din NTM/98 1 1954 Denumirea lucrării din Z. 5 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul III a unei plantaţii de GUTUI cu desimea de 800 /haCap.

2 % Îngrăşăminte chimice complexe 2 kg kg kg 199 3 12 8 800 .06 0.53 25 563. articol transformare din NPC/78 Ct caracteristici şi utilajul folosit 1 2 Împrăştiat îngrăşăminte chimice cu MIC 0.38 25 9.25 22.4 Cosit între rânduri 2 lucrări UM= ha.O.00 5.5 RON Nr.13 25 253.75 - 1. de Nr.3 % Insectofungicide: 4000 l x 0.93 25 48.a. cantitate= ( 0.97 25 874.5 x 8) 4.4 Strâns manual fânul şi aşezat ca mulci pe rândul de pomi UM= ha..n.37 Anexa 1 128 TOTAL LUCRĂRI MECANICE Total ha.Total RON 0.60 1.0 Deservit MSPP la 8 tratamente UM= mii l.36 - - - 0. cantitate= 6.25 0.7 x 2) 1.38 - - - 4. transp.60 - - - 5. Cap.13 250 782.17 Anexa 1 275 Stropit cu MSPP 900 8 tratamente 0. PENTRU: 1 (un) ha Tarif RON /ha.7 x 2) 1.Total Z.36 0. cantitate= ( 0.25 10. Tarif RON/Z.a. 3 1 8 4 0. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Lucrarea Coef. crt 0 1 2 Preparat soluţie pentru 8 tratamente a câte x 500 l UM= mii l.n Tarif pentru 1 ha Cantitatea Ha Ha. 6 12 8 800 1 Fungicide: 4000 l x 0. cantitate= ( 0.4 1 (unu) ha .5 2744 6 3157 7 294 8 312 TOTAL MANO PERA PENTRU Nr.09 0.25 1.a.75 - - x x x 34. crt 0 1 2 3.96 3.50 1. III – Materii şi materiale DENUMIREA UM Cantitatea Valoarea RON/ UM 4 40 80 1 TOTAL RON 5 480 640 800 Greutatea pentru.O .n.38 0.25 Cap..17 2..

din NTM/98 din normele de muncă .I Manopera Pentru 1 (un ) hectar 1157.5 Cap. cantitate = 0.11 0.0 16.375 RON Total chelt.O/ UM 3 11.crt DENUMIREA – GRUPA Distanţa de transport Km 0 1 2 1 Insectofungicide 50 2 Îngrăşăminte chimice 20 TOTAL TRANSPORTURI Total t /Km PENTRU (un) ha Tarif RON/t / Km Total RON Cantitate transport tone 3 0.25 - 6.375 6.directe 3866. 6 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul IV a unei plantaţii de GUTUI cu desimea de 800pomi /ha Cap.800 Încărcat gunoi şi descărcat în câmp de la 8 – 10 km Se execută două lucrări U.M.5 Cap.M.II. crt.IV Transport 6.00 Cap.III Materiale 1920.0 0.M. din care pe categorii Z.4.25 I 4 8.80 Volum total t/Km 4 1.Transporturi de materii şi materiale Nr.I Manoperă: articol Denumirea lucrării Nr.O.0 17.1 1 0.375 3. Utilaje 782.89 2 3226 6.89 5 - II 6 - III 7 - IV 8 8. unitatea de măsură şi cantitatea 0 1 2022 1 2 Tăieri de formare a coroanei U.22 0.5. 1 ha RON 1920 820 Cap.25 - - 3 3246 0. Nr.5 t x 4 operaţii ) = 2 TOTAL Z. = t. = mii pomi .22 - - 200 .Antemăsurătoare – Deviz nr.02 0.TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE ptr. cantitate = 25 Încărcat şi descărcat îngrăşăminte chimice U.375 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE SPECIFICARE Cap. IV. cantitate = ( 0. = t.

= mii m².4 Strâns ramurile şi scos la alei UM= mii . cantitate= 6.14 t/ha Împrăştiat îngrăşăminte chimice cu MIC 0.22 14.25 2. cantitate= ( 0.17 3.09 0.0 Prăşit pe rând – 4 lucrări U. 4 2.54 0.60 - - - 5.88 25 1447. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Lucrarea Coef.00 22.0 Cosit între rânduri 2 lucrări UM= ha..60 1...0 Deservit MSPP la 10 tratamente UM= mii l.06 0.17 Anexa1 275 Stropit cu MSPU 10 tratamente 0.03 25 375.75 Nr.M. cantitate = (3 x 4) =12 Preparat soluţii ( 10 tratamente a x 600 l ) UM= mii l.89 - - 7.64 - - 14.0 1 (unu) ha . de Nr.75 - - 5.64 - 0.Tarif RON/Z.00 0.4 1906 5 1908 6 2744 7 3157 8 294 9 312 10 2037 TOTAL MANOPERA PENTRU: Sapa mare pe rând ( lăţime = 1.25 15.O .75 - 1. cantitate= 1..37 201 Cantitatea Ha 3 1 1 10 Ha.60 25 15. cantitate = 3.70 .63 7. m².4 Strâns manual fânul şi aşezat ca mulci pe rândul de pomi UM= ha.7 x 2) 1..89 - 1.Total RON 2. cantitate= 6.M. .72 25 493.a.5 - 11. cantitate= 2.14 0. = mii m².36 0.36 - - 4.2 m ) U.25 1. crt 0 1 2 3 Cap.Total Z.53 25 563...00 19.75 11.54 - - 0.00 5. articol transformare din NPC/78 Ct caracteristici şi utilajul folosit 1 2 Împrăştiat gunoi de grajd cu MIG – 4 .O.5 - - x x x 57.n.

0 10 5 125 25000 1 800 800 25830 Cap.I Manopera: 202 .II.3 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul I a unei plantaţii de CAIS cu desimea de 334 pomi/ha.0 291.Antemăsurătoare-Deviz nr. Cap.01 250 1502.0 250.IV Total chelt.312 1 (un) ha TOTAL CHELTUIELI DIRECTE SPECIFICARE Cap.n. crt Cap. Utilaje 1502.crt DENUMIREA – GRUPA Distanţa de transport Km 0 1 2 3.5 0.00 RON Cap.8 25 Volum total t/Km 4 1.III Materiale 2605.5 Cap.812 3.6.directe Transport 109.3 % x 6000 l Insectofungicide: 0.a.a.Transporturi de materii şi materiale Nr.2 % x 6000 l Gunoi de grajd semifermentat 25 t / ha Îngrăşăminte chimice complexe TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE 2 kg kg t kg 3 18 12 25 800 Valoarea Greutatea RO TOTAL pentru. N/ RON UM 4 5 6 40 720.375 109.1.03 0.5 Nr.Anexa 1 128 TOTAL LUCRĂRI MECANICE PENTRU: 1 (un) ha Total ha. Tarif RON /ha.312 5663. IV.0 18 80 960. III – Materii şi materiale DENUMIREA 0 1 2 3 4 1 Fungicide: 0.0 Cap.n Tarif pentru 1 ha RON UM Cantitatea 6.I Manopera Pentru 1 (un ) hectar 1447. 1 Insectofungicide Îngrăşăminte chimice Gunoi de grajd TOTAL TRANSPORTURI 2 50 50 10 Total t /Km Tarif RON /t / Km Total RON Cantitate transport tone 3 0. transp.5 40.

7 1908 Prăşit pe rândul de pomi (4lucrări) UM=mii m2:cantit.30 II 6 III 7 5.. Coef.02 26. 3 2.00 2.18 6.00 TOTAL z.: cantit.30 6.50 0.30 0.30 1.0 2.40 7 8 1.63 0.6 Plivitul lăstarilor şi dirijarea lor pe direcţia rândurilor UM=mii pomi. cantit=2.06 0.uri Tarif RON/z.26 0.00 2.76 IV 8 0.00 164. 2 1. cantit=5 294 Cosit manual între rânduri (2 asimilat lucrări) UM=ha: cantit.40 din care pe categorii I 5 0.06 9.n.18 0.02 17.09 0. 4 5.58 25 TOTAL MANOPERĂ PENTRU: 426.articol caracteristici şi utilajul folosit din NPC/79 anexa 1 0 1 1 Arat în livadă (după terminarea 242 plantării) 2 Discuit arătură cu GD-2.0 3157 Desevit MSPP la 6 tratamente UM=ha.25 6.M.o.(2x4)=8 2744 Preparat soluţie pt.36 25 9.8-(se 254 execută două lucrări) 3 Semănat amestec de ierburi 107 perene cu SUP-21 203 CT.50 Cap.04 25 6.0 1.54 . Lucrarea Nr.334 1-(unu) ha Total z. 4 1. a.o. crt.o.76 0.5 asimilat tratamente a câte 400 l UM=miil.=0.II-Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr. Total RON Nr. 0 1 2 3 4 5 6 Denumirea lucrării din normele de muncă unitatea de măsură şi cantitatea 2 Sapa mare pe rândul de pomi UM=mii m2: cantit=2 3135 Deservit semănătoare SUP=21 UM=ha: cantit=0. de transf.o.22 0.6 312 1869 Strâns fânul şi aşezat ca mulci pe rândul de pomi UM=ha: cantit=1.crt.06 4.59 0.18 0.00 25 50.Nr.02 25 649.26 9.08 1.0 0 2.0 Ha.=1.00 2. U.06 x x x 2.54 Cantitatea Ha 3 1.arti col din NTM/9 2 1 1906 z.

00 210.00 Greutate pentru transp.37 6.I Manoper a Pentru 1 (un) hectar 649.24 RON 250 1310 Cap.2.0 2.M.4 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii de CAIS cu desimea de 334 pomi/ha. Tarif RON/ha.n.6.crt .a.III Materii şi materiale Nr.7 ha x 10 kg) 4 Seminţe lolium kg 14 perene: (0.00 910.22 5. RON 4 80 40 30 10 5 320.cr Denumirea-grupa de transport.375 3.a.00 240.00 Cap.875 Volum total t/km 4 5.50 Cap.0 5. 0.00 Cap.II Utilaje 1310. 0 1 Denumirea UM Cantitatea Valoarea RON pe TOTAL U. 1 2 3 Insecticide: 2000 l x Kg 4 0. 204 .IV Transport 1.3 Kg 6 % 3 Seminţe de trifoi alb: Kg 7 (0. transp.875 RON Total cheltuieli directe 2871.III Materiale 910.IV Transporturi de materii şi materiale Distanţa Cantitatea Nr.n Total pentru un ha..00 140. 0 1 2 3 Insectofungicide + seminţe de 50 0.1 ierburi perene TOTAL TRANSPORTURI -total t/km 1(un) ha -tarif lRON/t/km -total RON TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.4 TOTAL LUCRĂRI MECANICE PENTRU: Stropit cu MSPP (se execută 6 121 tratamente) 1(un ) ha Total ha.0 0. tone Km. t.375 1.7 ha x 20 kg) TOTAL VALOARE pentru 1 (unu) hectar MATERII ŞI MATERIALE 6 4 6 7 14 30 Cap.Antemăsurătoare-Deviz nr.2% 2 Fungicide: 2000l x 0.

13 0.articol Denumirea lucrării din crt.334 Săpat gropi pentru completarea golurilor-12% UM=buc: cantit.82 3.=0.=0. 205 z.27 6.=2 Stratificat pomi pt.06 1. din normele de muncă unitatea NTM/92 de măsură şi cantitatea 0 1 2 3 4 5 1 2020 1835 1733 1775 1843 2 Tăieri de formarea coroanei UM=mii pomi: cantit:=0.04 Plantat pomi în goluri 12% lucrare completă UM=buc: cantit= 40 Sapa mare pe rând (1.06 x x 0.05 1.76 7.=2 Preparat soluţie pentru 6 tractoare a câte 500 l UM=miil: cantitatea=3.00 7.04 Fasonat rădăcina.30 0.58 27.6 Strâns fânul şi aşezat ca mulci pe rândul de pomi UM=ha: cantit=1.76 6.0 Prăşit pe rând x 4 lucrări UM=mii m2: cantit.04 Repartizat pomii la gropi UM=mii buc: cantit.o.13 IV 8 0.36 9. 3 1.13 5. făcut mocirlă şi mocirlit în vederea plantării UM=mb.11 0.33 TOTAL z.40 2.I Manopera: Nr.uri Tarif RON/z.o.43 - 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1845 1866 1906 2744 3157 1808 294 asimilat 312 1869 3.2 m lăţime) UM=mii m2::: cantit.6 Plivit lăstarii şi dirijarea lor pe direcţia rândurilor UM=mii pomi: cantit. compl.40 2. cantit.= (0.0 Deservit MSPP la 6 tratamente UM=ha: cantit.07 0.0 8.36 25 - 0. Nr.25 6.35 25 0. (2x4) = 8 Cosit cu coasa între rânduri UM=ha: cantit.26 0.07 0.43 4.10 0.22 4.Cap.00 1.27 0.58 38.=40 Făcut şanţ pentru stratificat pomii UM=ml: cantit.26 9.43 25 0. U.10 0.40 0.80 5.o.80 0.02 2.13 0.09 0.63 0.=0.)=1.=0.56 25 TOTAL MANOPERĂ .334 1-(unu) ha Total z.o.8x 2 lucr.36 0.de goluri UM=mii buc: cantit.40 0.=6. 4 0.M.13 I 5 - din care pe categorii II 6 III 7 4.

articol caracteristici şi utilajul folosit din NPC/79 anexa 1 1 2 3 2 Stropit cu MSPP 6 tratamente 128 TOTAL 1(un ) ha Total ha. Kg..n PENTRU: Total pentru un ha.01 TOTAL TRANSPORTURI -total t/km 1(un) ha –tarif RON/t/km -total RON TOTAL CHELTUIELI DIRECTE 206 Volum total t/km 4 4. de transf.22 250 555 Greutate pentru transp. completarea golurilor 12% Fungicide 3000 l soluţie x 0.II-Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr.00 1640.22 2.. Coef.75 247.37 5 6 2.5 4. 0 1 2 3 1 Pomi pt.0 0.25 9.a.02% UM 2 buc.08 2 Insectofungicide 50 0. Cap. a.00 Ha 685.crt Denumirea-grupa de transport. 6 80 RON Valoarea RON / TOTAL U.00 9 6 95 TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE pentru 1 (un) hectar Cap. 0 1 Denumirea 1 Pomi altoiţi pt.a.crt.00 480.187 RON . 9 6 40 80 360. Tone Km.III Materii şi materiale Nr.03% Insecticide 3000 l soluţie x 0. Cantitatea 3 40 CT.00 2 3 Kg. Cap.IV Transporturi de materii şi materiale Distanţa Cantitatea Nr. Lucrarea Nr.5 0. .375 3.50 Ha. 4 0. crt.n. completări de goluri 50 0. LUCRĂRI MECANICE Tarif RON/ha. RON 4 5 20 800.M. transp.PENTRU: Total RON x 942.n.

0 TOTAL zo 4 1.0 Deservit MSPP la 8 tratamente UM=ha: cantit.(0.articol crt.25 Cap. Se execută 2 lucrări UM=t: cantit.00 - - 8 3246 0.(2 x 4)=8 Pregătit soluţiile pentru 8 tratamente a câte 500 l UM= mii l: cantit.51 - 0.3.2 5 0.40 7 312 1.IV Transport 3.07 - - 9 1868 1.26 9.40 8 1.48 6 7 5.48 6.51 - - . din NTM/92 0 1 2 3 4 5 6 1954 1906 1908 2744 3157 294 1 Denumirea lucrării din normele de muncă unitatea de măsură şi cantitatea 2 Tăieri pentru formarea coroanei UM=mb: cantit.6.6 Încărcat şi descărcat îngrăş.=8 Cosit între rândurile de pomi.334 Sapa mare pe rând 120 m lăţime UM=mii m2: cantit.34 x 2) = 0.=1.I Manoperă Nr. 2 lucrări UM=ha: cantit.I Manopera 943.26 din care pe categorii I II III IV 5 0.=2.0 9 0.5 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul III a unei plantaţii de CAIS cu desimea de 334 pomi/ha Cap.334 207 z. UM 3 5.76 0.76 0.1 1 2.0 9.o.Antemăsurătoare –Deviz nr.5 4 0.70 2.68 Administrat îngrăşăminte chimice căte 1 Kg/pom UM= mii pomi: cantit.II Utilaje 555.00 Cap. Nr.6 Strâns manual fânul şi aşezat ca mulci pe rândul de pomi UM=ha: cantit.00 Cap.8 x 2) = 1.= 0.Specificare Pentru 1 (un) hectar Cap. chim.= (0.=4.0 6 4.0 Prăşit manual pe rând –4 lucrări UM=mii m2: cantit.00 - 2.=0.2 2 0.70 5.III Materiale 1640.36 6.6 3 1.187 Total cheltuieli directe 3141.07 - 0.36 0.437 3.

III Materii şi materiale Nr. crt.02 2 Îngrăşăminte chimice 50 0.37 Cantitatea Ha 3 8 Ha. Total RON 2. Cantitatea 3 12 8 334 CT.o.02 25 8.87 29.0 16.0 Greutate pentru transp.46 25 375.2% 3 Îngrăşăminte chimice complexe TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE Valoarea RON pe TOTAL U. a.375 6.41 25 735.IV Transporturi de materii şi materiale Distanţa Cantitatea Nr.637 RON . LUCRĂRI Tarif RON /ha. PENTRU: Cap.334 TOTAL TRANSPORTURI -total t/km 1(un) ha -tarif RONt/km -total RON TOTAL CHELTUIELI DIRECTE 208 Volum total t/km 4 1..50 211.0 2.00 80 1 640.n.87 5.3% 2 Insecticide. a. 0 1 2 3 1 Insectofungicide 50 0. Denumirea-grupa de transport. Lucrarea Nr.50 Cap.II-Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr.7 17.o.. tone Km. 4 2. 2 0.96 2. transp.=1 ha 1 (un) Total z.2 5 15.a. 4000 soluţie x 0..M.7 0.00 334.8 7 x x x 2. 0 1 Denumirea UM 2 Kg. Kg.crt. Kg. crt. Coef.00 1454.25 0.uri ha Tarif RON/z.48 25 12. RON 4 5 40 480.96 250 740 RON 1 Fungicide :4000 l soluţie x 0.articol caracteristici şi utilajul folosit din NPC/79 anexa 1 0 1 1 Stropit cu MSPP 128 TOTAL 1(un ) ha Total ha.10 2037 redus 3/4 TOTAL MANOPERA PENTRU Strângerea ramurilor şi scoaterea lor pe aleie UM=ha: cantit. 6 12 8 340 354 pentru 1 (un) hectar Cap.45 25 136.de transf.n MECANICE Total pentru un ha.n.

26 9.25 2.48 - - - 0.= 0.6 9 1868 Administrat îngrăşăminte chimice căte 1 Kg/pom UM= mii pomi: cantit.48 6.00 0.76 0.II Utilaje 740.336 5 2744 Preparat soluţii (8 tratamente 600 l UM= mii l: cantit =4. din normele de muncă NTM/92 unitatea de măsură şi cantitatea 0 1 2 1 1955 Tăieri de formare a coroanei UM=mii pomi: cantit=0.43 6.(0.6.63 1.15 III 7 5.4.o.III Materiale 1454.09 5.43 0.6 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul IV a unei plantaţii de CAIS cu desimea de 334 pomi/ha Cap.0 1.8 6 3157 Deservit MSPP la 8 tratamente UM=miil: cantit =8 7 294 Cosit între rânduri –2 lucrări UM=ha: cantit (0.40 2.c Nr.Antemăsurătoare-Deviz nr.chim.40 2.4 lucrări UM=mii m2 cantit (4 x 2) =8 4 3226 Încărcat şi descărcat îngrăş.25 0.25 Cap.76 IV 8 2.334 209 z.51 - - .54 0.Specificare Pentru 1 (un) hectar Cap.334 x 4) = 1. UM 3 6.00 1.I Manopera 735.8 x 2) 1.8 x 2) 1.26 9.887 3. 4 operaţiuni UM=t: cantit (0.2 m lăţimi UM= mii m2:cantit =2.I Manoperă Nr.637 Total cheltuieli directe 2935.00 Cap.IV Transport 6.09 - 0.articol Denumirea lucrării din rt.06 4.22 0.15 5 - din care pe categorii I II 6 0.334 2 1906 Sapa mare pe rând 1.00 Cap.11 TOTA L zo 4 2.0 3 1908 Prăşit pe rând .6 8 312 Strâns manual fânul şi aşezat ca mulci pe rândul de pomi UM=ha: cantit.51 - 0.09 0.

a. RON 4 5 40 576 80 1 768 334 1678 Greutate pentru transp. Kg. tone 0 1 2 3 1 Insectofungicide 50 0. LUCRĂRI Tarif RON /ha.334 TOTAL TRANSPORTURI -total t/km 1(un) ha -tarif RON/t/km -total RON Volum total t/km 4 1. PENTRU: Cap. 4 0.2 0.4 9.M.87 3.crt.0 Cap.2% 3 Îngrăşăminte chimice complexe TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE pentru 1 (un) hectar Cap.87 29. a. Ha Coef.96 250 740. 0 1 2 Denumirea 1 Fungicide :480 l soluţie x 0.48 25 12.95 25 748. Lucrarea Nr.3% UM 2 Kg.02 25 375.a.6 334 CT.n.4 9.n.n MECANICE Total pentru un ha.25 15.de transf..cr Denumirea-grupa de transp.53 25 88.92 25 273.articol caracteristici şi utilajul folosit din NPC/79 anexa 1 1 2 3 2 Stropit cu MSPP 8 tratamente 128 TOTAL 1(un ) ha Total ha..5 10.87 x x x 2.375 6.o.10 2037 redus 3/4 TOTAL MANOPERA PENTRU Strângerea ramurilor şi scoaterea lor pe alei UM=ha: cantit. crt.0 RON Valoarea RON / TOTAL U.37 5 8 Ha.96 2. t.00 2.03 2 Îngrăşăminte chimice 50 0. Km. 6 14.6 334 358. Total RON 2.=1 ha 1 (un) ha Total z. 480 l soluţie x 0.5 16.825 210 .IV Transporturi de materii şi materiale Distanţa Cantitatea Nr.0 Insecticide.7 18.uri Tarif RON/z.75 0.III Materii şi materiale Nr.o. Cantitatea 3 14.II-Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr. Kg. transport. 6 2.

11 0.00 1.22 0.=2 Prăşit pe rând 1.I Manopera Pentru 1 (un) hectar 748.09 0.5.(8x2) =1.43 0.334 x 4) = 1. UM= mii l: cantit = 8 Cosit între rânduri 2 lucrări UM=Ha : cantit.o.IV Total cheltuieli Transport directe 6.III Materiale 1678.6.76 0.26 9. UM 3 15.II Utilaje 740.87 I 5 - din care pe categorii II III IV 6 2.00 .40 2.articol Denumirea lucrării din crt din normele de muncă .40 2.6 211 z.00 0.87 TOTA L zo 4 5.00 - 5.=(2x4) 8 Pregătit soluţie pt. (0.I Manoperă Nr. NTM/92 unitatea de măsură şi cantitatea 0 1 2 1 1956 Tăieri de formare a coroanei UM=mii pomi: cantit=0.28 2.00 Cap.63 1.825 3173. a 600 l UM= mii l: cantit= 4.= 25 Sapa mare pe rând UM=mii m2: cantit.2 m lăţime de 4 ori UM= mii m2: cantit.31 2.575 3.15 - - 4 5 6 7 8 9 10 3238 1906 1908 2744 3157 294 312 0. chimice 4 operaţiuni UM=t: cantit.06 4.76 - 0.43 6.8 Deservit MSPP la 8 tratam.=1.34 2 2037 Strâns ramurile şi scoase la redus 3/4 alei UM= ha:cantit =1 ha 3 3246 Încărcat şi descărcat îngrăş.26 9.31 - 0. Nr.Antemăsurătoare-Deviz nr.15 - 0.TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap. 8 tratam.48 6.25 7.48 - 7.87 7 8 5.0 RON Cap.7 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul V a unei plantaţii de CAIS cu desimea de 334 pomi/ha Cap.75 Cap.00 5.336 Încărcat şi administrat gunoi de grajd 25 to/ha UM cantit.6 Strâns fânul şi aşezat pe rândul de pomi ca mulci UM=Ha: cantit.6 3 2.

53 25 263. Lucrarea Nr. Total RON 1.36 25.37 15.. Km.0 212 .96 2.a.08 25 1002.uri Tarif RON/z.25 CT.0 0. 4 2.00 Cap.96 Cap.51 - - x x x 40. 6 14.334 1 (un) ha Total z. 0 1 2 1 Insectofungicide şi 50 îngrăşăminte chimice 2 Gunoi de grajd 10 Cantitatea transport.3% 2 Insecticide: 4800 l soluţie x 0.02 14. a.0 Volum total t/km 4 18 250.de transf. Coef.a.n.4 9.= 0.11 1868 TOTAL MANOPERA PENTRU Administrat îngrăşăminte chimice căte 1 Kg/pom UM= mii pomi: cantit.n.2% 3 Îngrăşăminte chimice complexe 4 Gunoi de grajd semifermentat TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE Cap. RON 250 740.05 25 25 375. tone 3 0.4 9.6 334 25 pentru 1 (un) hectar Valoarea RON / TOTAL U.0 10. Tarif RON/ha.crt. Denumirea-grupa transp.articol din caracteristici şi utilajul folosit NPC/79 anexa 1 0 1 TOTAL LUCRĂRI MECANICE PENTRU: 1 Stropit cu MSPP 8 tratamente 1(un ) ha 128 Total ha.6 334 25000 25358 1 Fungicide: 4800 l soluţie x 0.IV Transporturi de materii şi materiale Distanţa de Nr.51 - 0. crt. 0 1 Denumirea UM 2 Kg Kg Kg Kg Cantitatea 3 14.o.54 0.II-Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr.25 Cantitatea Ha 3 8 Ha.III Materii şi materiale Nr. 2 0. RON 4 5 40 576 80 1 5 768 334 125 1803 Greutate pentru transp.M. crt.50 351.o.48 25 12.n Total pentru un ha.

36 18.0 5 3157 Deservit MSPP la 6 tratamente UM=ha.06 9.50 3.85 - x 27.1. cantit=5 6 294 Cosit manual între rânduri (2 asimilat lucrări) UM=ha: cantit.o. cantit=2.50 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.IV Transport 100.I Cap.5 RON Total cheltuieli directe 3645.06 3.40 2.6 8 1869 Plivitul lăstarilor şi dirijarea lor pe direcţia rândurilor UM=mii pomi.III Materiale 1803.uri 213 z.76 IV 8 0.81 0. 3 2.25 6.06 - 0.Antemăsurătoare-Deviz nr.o.00 6.II Manopera Utilaje A-Pentru 1 1002. I 4 5. Cap.09 TOTAL z.3 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul I a unei plantaţii de PIERSIC cu desimea de 635 pomi/ha.30 0.58 .85 - - 3. cantit.26 0.00 Cap.26 9.00 (un) hectar Cap.30 - - - 4.635 TOTAL 1-(un) ha Total z. Nr.TOTAL TRANSPORTURI -total t/km 1(un) ha -tarif RON /t/km -total RON 268 0.=1.6 7 312 Strâns fânul şi aşezat ca mulci pe rândul de pomi UM=ha: cantit=1.18 0.(2x4)=8 4 2744 Preparat soluţie pt.00 1. din normele de muncă NTM/92 unitatea de măsură şi cantitatea 0 1 2 1 1906 Sapa mare pe rândul de pomi UM=mii m2: cantit=2 2 3135 Deservit semănătoare SUP=21 UM=ha: cantit=0.7.06 0.00 740.08 1.articol Denumirea lucrării din crt.7 3 1908 Prăşit pe rândul de pomi (4lucrări) UM=mii m2:cantit.00 - - - 6.M.87 8. U.63 0.5 asimilat tratamente a câte 400 l UM=miil.40 2.I Manopera: Nr.76 0.18 5 - din care pe categorii II 6 III 7 5.o.22 0.=0.375 100.

25 25 9.n.o.2% Fungicide: 2000l x 0.54 perene cu SUP-21 4 Stropit cu MSPP (se execută 6 121 0.crt. 5. anexa 1 0 1 2 3 4 1 Arat în livadă (după terminarea 242 1. 4 80 40 30 10 TOTAL RON 5 320.00 140. a.0 0.8-(se 254 0.n.articol CT.00 210. 0 1 2 3 4 Denumirea UM Cantitatea Valoarea RON / U. Cantitatea caracteristici şi utilajul folosit din Coef. RON 1310 PENTRU: Cap. crt.M.18 execută două lucrări) 3 Semănat amestec de ierburi 107 0..II-Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr.n 250 MECANICE Total pentru un ha.59 2.a.5 Cap. Lucrarea Nr.7 ha x 20 kg) 2 Kg Kg Kg kg 3 4 6 7 14 6 4 6 7 14 214 ..0 1. NPC/79 transf.III Materii şi materiale Nr.30 plantării) 2 Discuit arătură cu GD-2.00 Greutate pentru transp.54 1.24 LUCRĂRI Tarif RON/ha. Total RON x x 25 695.7 ha x 10 kg) Seminţe lolium perene: (0.MANOPERĂ PENTRU: Tarif RON/z.30 1. 1 Insecticide: 2000 l x 0.a.de Ha Ha.3 % Seminţe de trifoi alb: (0.75 214.37 6.0 2.0 1.00 25 25 471.00 240.22 tratamente) TOTAL 1(un ) ha Total ha.

TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE

A-pentru 1 (un) hectar

910,00

30

Cap.IV Transporturi de materii şi materiale Distanţa de Cantitatea Nr.cr Denumirea-grupa transp. transport. t. Km. tone 0 1 2 3 Insectofungicide + seminţe de 50 0,03 ierburi perene TOTAL TRANSPORTURI -total t/km 1(un) ha -tarif lRON/t/km -total RON TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.I Manopera Pentru 1 (un) hectar 695,25 Cap.II Utilaje 1310,00 Cap.III Materiale 910,00 Cap.IV Transport 1,875

Volum total t/km 4 1,5 1,5 0,375 0,5625 RON Total cheltuieli directe 2875,125

3.7.2.Antemăsurătoare-Deviz nr.4 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii de PIERSIC cu desimea de 635 pomi/ha. Cap.I Manopera: Nr. Nr.articol Denumirea lucrării din crt. din normele de muncă NTM/92 unitatea de măsură şi cantitatea 0 1 2 1 2020 Tăieri de formare a coroanei UM=mii pomi: cantit:=0,635 2 1835 Săpat gropi pentru completarea golurilor-12% UM=buc: cantit.=76 z.o. U.M. 3 1,30 0,11 TOTAL z.o. I 4 0,825 8,36 5 din care pe categorii II 6 III 7 8,36 IV 8 0,825 -

215

3 4 5

1733 1775 1843

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1845 1866 1906 2744 3157 1808 294 asimilat 312 1869 2037

TOTAL MANOPERĂ PENTRU:

Făcut şanţ pentru stratificat pomii UM=ml: cantit.=2 Stratificat pomi pt. compl.de goluri UM=mii buc: cantit.=0,076 Fasonat rădăcina , făcut mocirla şi mocirlit în vederea plantării UM=mii buc, cantit.=0,076 Repartizat pomii la gropi UM=mii buc: cantit.=0,076 Plantat pomi în goluri 12% lucrare completă UM=buc: cantit= 76 Sapa mare pe rând (1,2 m lăţime) UM=mii m2::: cantit.=2 Preparat soluţie pentru 6 tractoare a câte 500 l UM=miil: cantitatea=3,0 Deservit MSPP la 6 tratamente UM=ha: cantit.=6,0 Prăşit pe rând x 4 lucrări UM=mii m2: cantit. (2x4) = 8 Cosit cu coasa între rânduri UM=ha: cantit.= (0,8x 2 lucr.)=1,6 Strâns fânul şi aşezat ca mulci pe rândul de pomi UM=ha: cantit=1,6 Plivit lăstarii şi dirijarea lor pe direcţia rândurilor UM=mii pomi: cantit.=0,635 Strângerea ramurilor şi scoaterea la alei UM=ha: cantit.=1ha 1-(un) ha Total z.o.uri Tarif RON/z.o. Total RON

0,05 1,81 3,33

0,10 0,14 0,25

-

-

0,10 0,14 0,25

-

3,13 0,02 2,63 0,09 0,06 1,22 4,00 1,25 6,06 1,44 x x x

0,24 1,52 5,26 0,27 0,36 9,76 6,40 2,00 3,848 1,44 40,773 25 1019,32

0,36 -

-

0,24 5,26 9,76 3,848

1,52 0,27 6,40 2,00 1,44

0,36 25 9

-

27,958 25 698,95

11,015 25 275,375

Cap.II-Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr.crt. Lucrarea Nr.articol caracteristici şi utilajul folosit din NPC/79 anexa 1 0 1 2 1 Stropit cu MSPP ….6 tratamente 128
216

CT. Coef.de transf. 3 0,37

Cantitatea Ha 4 Ha. a..n. 5 2,22

TOTAL LUCRĂRI MECANICE PENTRU:

1(un ) ha

Total ha.a..n. Tarif RON/ha.a.n Total pentru un ha. RON

2,22 250 555,0

Cap.III Materii şi materiale Nr. crt. 0 1 Denumirea UM 2 buc. Kg. Kg. Cantitatea 3 76 9 6 Valoarea RON / TOTAL U.M. RON 4 5 20 1520 40 80 360,00 480,00 2360 Greutate pentru transp. 6 38,5 9 6 53,5

1 Pomi altoiţi pt. completarea golurilor 12% 2 Fungicide 3000 l soluţie x 0,03% 3 Insecticide 3000 l soluţie x 0,02% TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE

pentru 1 (unu) hectar

Cap.IV Transporturi de materii şi materiale Distanţa Cantitatea Nr. Denumirea-grupa de transport. crt. transp. Tone Km. 0 1 2 3 1 Pomi pt. completări de goluri 50 0,037 2 Insectofungicide 50 0,015 TOTAL TRANSPORTURI -total t/km 1(un) ha –tarif RON/t/km -total RON TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.I Manopera Pentru 1 (un) hectar 1019,32 Cap.II Utilaje 555,00
217

Volum total t/km

4 1,8 0,8 2,6 0,375 0,975

Cap.III Materiale 2360

RON Cap.IV Total cheltuieli Transport directe 0,975 3935,295

3.7.3.Antemăsurătoare –Deviz nr.5 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul III a unei plantaţii de PIERSIC cu desimea de 635 pomi/ha Cap.I Manoperă Nr. crt. 0 1 2 3 Nr.articol din NTM/92 1 1954 1906 1908 Denumirea lucrării din normele de muncă unitatea de măsură şi cantitatea 2 Tăieri pentru formarea coroanei UM=mb: cantit.=0,635 Sapa mare pe rând 120 m lăţime UM=mii m2: cantit.=2,0 Prăşit manual pe rând –4 lucrări UM=mii m2: cantit.(2 x 4)=8 Pregătit soluţiile pentru 8 tratamente a câte 500 l UM= mii l: cantit.=4,0 Deservit MSPP la 8 tratamente UM=ha: cantit.=8 Cosit între rândurile de pomi, 2 lucrări UM=ha: cantit.(0,8 x 2) = 1,6 Strâns manual fânul şi aşezat ca mulci pe rândul de pomi UM=ha: cantit.=1,6 Încărcat şi descărcat îngrăş. chim. Se execută 2 lucrări UM=t: cantit.= (0,34 x 2) = 0,68 Încărcat gunoi grajd UM= t: cantit. = 12,7 Administrat gunoi grajd UM= ha: cantit.= 1,0 Strângerea ramurilor şi scoaterea lor pe alei UM=ha: cantit.=1 ha z.o. UM 3 5,0 TOTAL zo I 4 3,175 5,26 2,63 1,22 9,76 9,76 5 din care pe categorii II 6 III 7 5,26 IV 8 3,175

4 5 6

2744 3157 294

0,09 0,06 4,0

0,36 0,48 6,40

0,4 8 -

-

-

0,36 6,40

7

312

1,25

2,00

-

-

-

2,00

8

3246

0,11

0,07

-

0,07

-

-

9 10 11

3223 1868 2037 redus 3/4

0,18 1,67 1,44

2,3 1,67 1,44

-

2,3 1,67 -

-

1,44

218

TOTAL MANOPERA PENTRU

1 (un) ha

Total z.o.uri Tarif RON/z.o. Total RON

x x x

32,915 25 822,875

0.4 8 25 12 CT. Coef. de transf. 3 0,17 0,37

4,04 25 101

15,02 25 375,5

13,375 25 334,375

Cap.II-Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr.crt. Lucrarea Nr.articol caracteristici şi utilajul folosit din NPC/79 anexa 1 0 1 2 1 Administrat îngrăşăminte chimice 275 cu MIC 2 Stropit cu MSPP 128 TOTAL 1(un ) ha Total ha. a..n. LUCRĂRI Tarif RON /ha.a.n MECANICE Total pentru un ha. PENTRU: Cap.III Materii şi materiale Nr. crt. 0 1 Denumirea UM Cantitatea

Cantitatea Ha 4 1 8 Ha. a..n. 5 0,17 2,96 3,13 250 782,5

RON

1 2 3 Fungicide :4000 l Kg.. 12 soluţie x 0,3% 2 Insecticide. 4000 Kg. 8 soluţie x 0,2% 3 Îngrăşăminte chimice Kg. 635 complexe 4 Gunoi de grajd t 10 TOTAL VALOARE pentru 1 (un) hectar MATERII ŞI MATERIALE Cap.IV Transporturi de materii şi materiale Distanţa de Nr. Denumirea-grupa transp. crt. Km. 0 1 2 1 Insectofungicide 50 2 Îngrăşăminte chimice 50 3 Gunoi de grajd 10

Valoarea RON pe TOTAL U.M. RON 4 5 40 480,00 80 1 5 640,00 635,00 50 1805

Greutate pentru transp. 6 12 8 635 10000 10655

Cantitatea transport. tone 3 0,02 0,635 10

Volum total t/km 4 1,0 31,75 100

219

TOTAL TRANSPORTURI

-total t/km 1(un) ha -tarif RONt/km -total RON

132,75 0,375 49,78

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.I Manopera Pentru 1 (un) hectar 822,875

RON Cap.II Utilaje 782,5 Cap.III Materiale 10655 Cap.IV Transport 49,78 Total cheltuieli directe 12310,155

3.8.3.Antemăsurătoare – Deviz nr.3 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul I a plantaţiei de VISIN cu desimea de 560 pomi la hectar. Cap. 1 Manoperă : Nr. Nr.artic Denumirea lucrării din ctr dinNTM/92 normele de muncă Unitate de măsură şi cantitatea 0 1 2 1 1906 - Sapa mare pe rând(500x4,8) UM= mii m2 cantit=2,4 2 3135 - Deservit semănătoarea SUP-21 UM=ha cantit=0,76 3 2744 - Pregătit soluţia pt.4 tratamente a câte 400l UM=mii l cantit=1,6 4 3157 - Deservit MSPP la 4 tratamente UM=ha cantit=4 5 1907 - Prăşit cu sapa pe rândul de pomi 4 lucrărix2,4 mii mp UM=mii m2 cantit=9,6 6 294 Cosit între rânduri-2 lucrări UM=ha cantit=(0,76x2) 1,52 Strâns fânul şi aşezat ca mulci pe rândul de pomi UM=ha cantit=1,52 - Total ZO uri ZO UM 3 2,63 0,14 0,09 0,06 TOTAL ZO 4 6,31 0,11 0,14 0,24 Din care pe categorii I 5 0,24 II 6 III 7 6,31 0,11 IV 8 0,14 -

1,28

12,29

-

-

12,29

-

4,00

6,08

-

-

-

6,08

7

312

-

1,25 X
220

1,90 27,07

0,24

1,90

18,71

1,90 8,12

TOTAL MANOPERA PENTRU

- Tarif RON/ZO 1(unu) - Total RON lei

X X

25 676,75

25 6,0

25

25 467,75

25 203,0

Cap. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr. Lucrarea Nr.art.din CT crt Caracteristici şi utilajul folosit NPC/79 coef.de anexa 1 transf. 0 1 2 3 1 Arătura normală în livadă(după 1,36 plantare) 2 Discuit arătura – 2 lucrări 0,60 3 Semănat amestec de ierburi perene 0,65 4 Stropit în livadă – 4 tratamente 0,36 5 TOTAL - Total Ha a. n LUCRĂRI 1(un) ha - Tarif RON/ ha a. n MECANICE - Total pentru un ha PENTRU Cap.III - Materii şi materiale Nr. Denumirea crt 0 1 1 Sămânţă de lolium perene 2 Sămânţă de trifoi alb 3 Fungicide 1600 l x0,3% 4 Insecticide 1600 l x0,2% TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE

ha 4 1 2 1 4

Cantitatea ha a. n 5 1,36 1,20 0,65 1,44 4,65 250 1162,5

RON

UM 2 Kg

Cantitatea 3 14

Valoarea RON/ Total UM mii lei 4 5 10 140,0 210,0 192,0 256,0 798,0

Greut. pentru transport 6 14 7 4,8 3,2 29

Kg 7 30 Kg 4,8 40 Kg 3,2 80 pentru 1(unu) hectar

Cap.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr. Denumirea - Grupa crt 0 1 1 Sămânţă şi insectofungicide 2 Apă pt.4 tratamente - total t /km 1(ha) - tarif RON / t / - total RON TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.I Cap.II manopera utilaje

Distanţa de transp km 2 50 2

Cantit. transport. t 3 0,03 1,60

Volum total t/km 4 1,5 3,2 4,7 0,375 1,762

Cap.III materiale
221

Cap.IV transport

RON Total cheltuieli directe

05 0.29 - - 6.56 2 1835 .63 6. 1 Manoperă : Nr.50 798.067 5 1843 .12 - - 3.00 1.11 7.Pentru 1(un) hectar 676.4 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii de VISIN cu desimea de 560 pomi la hectar Cap.81 0.28 12.18 - - - 0.34 2.37 - - 7.4 lucrări UM=mii m2 cantit=(4x2.40 9 1907 .33 0.Prăşit pe rând.Sapa mare pe rând(4.16 5 - Din care pe categorii II III IV 6 7 8 1.762 2639.formarea coroanei UM=mii pomi cantit=0.75 1162.12 3.067 6 1845 .Fasonat şi mocirlit rădăcina UM=mii pomi cantit=0.02 1.31 1.2.Tăieri pt.09 0.29 1.Pregătit soluţia pentru 5 trat.21 - - - 0.Făcut şanţ de 50x50 pt. Nr.21 0.Antemăsurătoare – Deviz nr.Săpat gropi pt.34 - 0.Repartizat pomi la gropi UM=mii pomi cantit=0.stocat UM=ml cantit=2 4 1775 . completarea golurilor 12% UM=buc cantit=67 3 1773 .Plantat pomi lucrare completă UM=buc cantit=67 8 1906 .8x500) UM=mii m2 cantit=2.22 0.08 1.22 - 0. UM=mii l cantit=2.8.10 1.Stratificat pom în şanţ UM=mii buc cantit=0.31 12.067 7 1866 .012 3.4) 9.16 0.6 10 2744 .10 0.37 - 0.13 0.0 ZO UM TOTAL ZO I 3 4 2.18 222 .artic Denumirea lucrării din ctr din normele de muncă NTM/92 Unitate de măsură şi cantitatea 0 1 2 1 1952 .

25 1.52 Strâns fân şi asezat ca mulci UM=ha cantit=1.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr. Denumirea crt Valoarea RON/ Total UM RON 0 1 2 3 4 5 1 Pomi pentru completat goluri Buc 67 25 1675.n MECANICE .73 25 18.11 12 13 14 3157 294 312 2037 - Deservit MSPP-5 tratamente UM=ha cantit=5.2% Kg 4 80 320.3% Kg 6 40 240.13 6.Tarif RON/ha a. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr. Lucrarea CT coef.06 0.n LUCRĂRI 1(un) ha . Denumirea .85 250 462.a.0 Cosit intre randuri-2 lucrari UM=ha cantit=1.0 3 Insecticide : 2000 l x 0.90 1.44 12.75 6.0 TOTAL VALOARE MATERII ŞI -pentru 1(unu) hectar 2235.Materii şi materiale Nr.90 1.08 0.de crt Caracteristici şi utilajul folosit transf.08 1.Tarif RON/ZO .Total ZO uri .44 X X X 39.pentru transport 6 128 6 4 138 Distanţa de transp km 2 50 Cantit.Grupa crt 0 1 1 Pomi 223 UM Cantitatea Greut.Total RON 0.25 - 26.37 TOTAL -Total ha.5 Cap.50 TOTAL MANOPERA PENTRU 1(unu) Cap.III .10 25 302.30 0. cantit=1 .n 4 1. 0 1 2 1 Stropit cu MSPP 5 tratamente 0.0 2 Fungicide : 2000 l x 0.85 1.44 1.0 MATERIALE Cap. t t/km 3 4 0.19 25 654.5 1.02 25 975.5 .tran Volum total sport.30 4 6.52 Strâns ramurile şi scos la alei UM=ha.Total pentru un ha PENTRU : Ha 3 5 RON Cantitatea Ha a.

44 3 4 - 0.375 2.0 Deservit MSPP la 6 tratamente UM=ha cantit=6 Sapa mare pe rând (4.31 - 6 1907 - 1.625 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.0 RON Cap.5 hectar Cap.22 - 0.36 - - 0.total t /km 1(ha) .44 - - - 1.625 3.06 0.29 7 3246 - 0.44 1.5 x 4=2 ZO UM 3 5.31 - - 6.Tăieri pt.formarea coroanei UM=mii pomi cantit=0.4) UM= mii m2 cantit=9.80 5 - Din care pe categorii II III IV 6 7 8 2.chim.tarif RON/ t / .63 6.36 0.625 Total cheltuieli directe 3675.0 TOTAL ZO I 4 2.22 - - 224 .-4 operaţiuni UM=t cantit=0.8 mx500) UM=mii m2 cantit=2.01 0.11 0.5 462.6 tratamente a câte 500 l UM=mii l cantit=3.09 0.II manopera utilaje A-Pentru 1(un) 975.îngr.2 Insectofungicide .5 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul III a unei plantaţii de VISIN cu desimea de 560 pomi la hectar Cap.III materiale 2235.4 Prăşit pe rând(4 lucr x 2.0 0.Antemăsurătoare – Deviz nr.8.IV transport 2.6 Încărcat şi desc.I Cap.28 12.27 - 5 1906 - 2.5 7. Denumirea lucrării din artic normele de muncă dinNT Unitate de măsură şi M/92 cantitatea 0 1 2 1 1954 .3.total RON 50 0.56 2 2037 redus 3/4 2744 3157 Strângerea ramurilor şi scoaterea lor la alei UM=ha cantit=1 ha Pregătit soluţia pt. 1 Manoperă : Nr.29 - - 12.27 0.80 1.

Lucrarea Nr.25 TOTAL MANOPERA PENTRU 1(unu) Cap.17 2. pentru transport 6 9.36 25 9.0 Volum total t/km 4 0.Tarif RON/ZO .câte 1 kg/pom UM=mii pomi cantit=0.86 - - 9 294 4.0 18.0 575.00 6.III .25 1.Total RON 1.5 Valoarea RON/ Total UM RON 0 1 2 3 4 5 1 Fungicide : 300 l x 0.Total pentru un ha PENTRU Cap.0 40 360.60 25 465.Tarif lei / ha a.0 80 480.Total ZO uri .art.0 6.Grupa Distanţa de Cantit.0 2 Insecticide : 300 l x 0.0 MATERIALE Cap.22 0.0 TOTAL VALOARE MATERII ŞI pentru 1(unu) hectar 1400. 0 1 2 3 1 Stropit în livadă cu MSPP-6 128 0.015 2 Ingrasaminte chimice 50 0.2% Kg 6.90 X X X 32.25 0.0 560.86 - 0. n 5 2.54 0.56 225 Greut. t 0 1 2 3 1 insectofungicide 50 0.0 3 Îngrăşăminte chimice Kg 560 1 560.39 250 597.08 - 6. Denumirea crt UM Cantitatea ha 4 6 1 RON Cantitatea ha a.Total Ha a.17 TOTAL .3% Kg 9.tr crt transp km ansport. Denumirea .Materii şi materiale Nr. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr.de anexa 1 transf.0 12.08 10 312 - 1.52 . 275 0. n MECANICE .IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.76 x 2) 1.8 1868 - Administrat îngr.53 25 813.din CT crt Caracteristici şi utilajul folosit NPC/79 coef.8 28 .49 25 312.chim.37 tratamente 2 Administrat îngr.08 25 27.5 Cosit între rânduri 2 lucrăriUM=ha cantit=(0.0 1.52 Strâns iarba cosită şi aşezarea ca mulci pe rândul de pomi UM=ha cantit=1.chim. n LUCRĂRI -1(un) ha .90 - - 1.

total RON :1(ha) 29 0.22 0.tarif lei / t / km .63 1.4.25 597.67 - 6. 1 Manoperă : Nr.18 - - 1.Prăşit pe rând 4 lucrări UM=mii m2 cantit=9.31 - 12.Pregătit soluţie pentru 8 tratamente a câte ZO UM 3 15.625 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.67 6.Administra îngr.43 - 1.Strângerea ramurilor redus şi scoaterea lor la alei 3/4 UM=ha cantit=1 ha 3 3246 . Nr.18 - 1.44 0.III materiale 1400.375 10.09 226 1.75 5 - Din care pe categorii II III IV 6 7 8 8.56 2 2037 .56 5 3223 .0 7 1906 .4 8 1907 .4 operaţiuni UM=t cantit=2 ha 4 1868 .6 9 2744 .22 0.28 0..44 - 0.arti Denumirea lucrării din ctr c normele de muncă dinNT Unitate de măsură şi M/92 cantitatea 0 1 2 1 1955 .29 0.Antemăsurătoare – Deviz nr.Administrat gunoi de Redus1 grajd UM=ha /2 cantit=1.formarea coroanei UM=mii pomi cantit=0.63 TOTAL ZO I 4 8.11 2.Sapa mare pe rând UM=mii m2 cantit=2.18 1.chim.chimice UM=mii pomi cantit=0.0 Cap.IV transport 10.I Cap.Încîrcat şi descărcat îngr.67 2.875 Cap.total t /km .II manopera utilaje Pentru 1(un) 813.68 - 1.68 - 0.5 hectar 3.31 10.6 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul IV a unei plantaţii de VISIN cu desimea de 560 pomi la hectar Cap.43 .Incarcat gunoi de grajd UM=t cantit=(500x20)=10 6 1867 .875 RON Total cheltuieli directe 2821.Tăieri pt.75 1.44 1.29 0.8.6 3 1.

60 25 465.60 18.25 0.trans port. 0 1 2 1 Stropit cu MSPP .Grupa Distanţa de crt transp km 0 1 2 1 Transport îngrăş.3% Insecticide : 4000 l x 0.n 4 2.25 .IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.8 tratamente 0.0 TOTAL MANOPERA PENTRU 1(unu) Cap.10 11 12 3157 294 312 - 500 l UM=mii l cantit=4.08 1.chimice + 50 insectofungicide 227 Cantit.96 250 740 Valoarea RON/ Total UM RON 4 5 40 576.52 Strâns iarba cosită şi aşezarea ca mulci pe rândul de pomi UM=ha cantit=1.08 1.a.de crt Caracteristici şi utilajul folosit transf.0 1954.48 6.0 80 768. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr.8 Deservit MSPP la 8 tratamente UM=ha cantit=8 Cosit între rânduri 2 lucrări UM=ha cantit= 1.Total pentru un ha PENTRU : Cap.25 0. Denumirea .n MECANICE .96 2.Materii şi materiale Nr.n LUCRĂRI 1(un) ha .48 25 12.0 1 560.90 0.0 4.52 .0 Greut. Lucrarea CT coef.585 Volum total t/km 4 29.2% Îngrăşăminte chimice complexe UM 2 Kg Kg Kg Cantitatea 3 12 8 560 Ha 3 8 RON Cantitatea Ha a.Tarif RON/ZO .25 18.90 X X X 42.37 TOTAL -Total ha.0 465.Total RON 0.00 1.06 4.Total ZO uri .0 5 50. pentru transport 6 15 10 560 10000 10585 TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE pentru 1(unu) hectar Cap.III .Tarif RON/ha a.37 25 109.05 25 1051.48 - - - 6. t 3 0. Denumirea crt 0 1 2 3 1 Fungicide : 4000 l x 0.

o.25 740.06 6 7 5. U.o.total t /km .00 0. Nr.30 - - - 0.06 9.6 7 312 Strâns fânul şi aşezat ca mulci pe rândul de pomi UM=ha: cantit=1. 3 2.63 0.=1.III materiale 1954.5 asimilat tratamente a câte 400 l UM=miil.25 2.0 5 3157 Desevit MSPP la 6 tratamente UM=ha.08 1. 4 5.9.00 228 .26 9.3 0.18 0. cantit=2.30 6.00 - - - 2.22 TOTA L z.06 4.tarif RON/ t /km .total RON 10 :1(ha) 10 129.(2x4)=8 4 2744 Preparat soluţie pt.375 48.40 0.0 Cap.I Manopera: Nr.18 6.IV transport 48.487 100 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.7 3 1908 Prăşit pe rândul de pomi (4lucrări) UM=mii m2:cantit.M.76 din care pe categorii I II III IV 5 0.Antemăsurătoare-Deviz nr.articol Denumirea lucrării din crt din normele de muncă NTM/92 unitatea de măsură şi cantitatea 0 1 2 1 1906 Sapa mare pe rândul de pomi UM=mii m2: cantit=2 2 3135 Deservit semănătoare SUP=21 UM=ha: cantit=0.737 3.II manopera utilaje Pentru 1(un) 1051.1. Cap. cantit=5 6 294 Cosit manual între asimilat rânduri (2 lucrări) UM=ha: cantit.2 Gunoi de grajd .6 z.3 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul I a unei plantaţii de CIREŞ desimea de 430 pomi/ha.76 8 - 0.0 hectar Cap.40 1.487 RON Total cheltuieli directe 3793.26 0.09 0.I Cap.

cantit.o.54 0.II-Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr.n.uri Tarif RON/z. Lucrarea Nr.57 25 664.0 Ha.06 2.54 2.8 1869 TOTAL MANOPERĂ PENTRU: Plivitul lăstarilor şi dirijarea lor pe direcţia rândurilor UM=mii pomi. Tarif RON/ha.o Total RON 6.58 25 214.8-(se 254 execută două lucrări) 3 Semănat amestec de ierburi 107 perene cu SUP-21 4 Stropit cu MSPP (se execută 6 121 tratamente) TOTAL LUCRĂRI MECANICE PENTRU: 1(un ) ha Total ha.=0.0 40 30 10 240.III Materii şi materiale Nr.. 6 4 6 7 14 Cap.2% Fungicide: 2000l x 0. 2 1.a.7 ha x 20 kg) UM 2 Kg Kg Kg kg Cantitatea 3 4 6 7 14 Valoarea RON / TOTAL U.0 229 .3 % Seminţe de trifoi alb: (0.crt.59 0.75 8.7 ha x 10 kg) Seminţe lolium perene: (0. CT.43 1-(un) ha Total z.37 Cantitatea Ha 3 1.0 1.d e transf.24 RON 250 1310 Greutate pentru transp.36 25 9. RON 4 5 80 320.a.0 140.63 25 440. Coef.61 - - 2.25 0.0 210.30 0. 0 1 2 3 4 Denumirea 1 Insecticide: 2000 l x 0..18 0.0 2.22 5.61 - x x x 26.M.0 6.n Total pentru un ha. 4 1.n. a.crt .00 - 17.50 Cap.articol caracteristici şi utilajul folosit din NPC/79 anexa 1 0 1 1 Arat în livadă (după terminarea 242 plantării) 2 Discuit arătură cu GD-2.30 1.

tone 3 0.5 0.562 RON Cap. crt.Antemăsurătoare-Deviz nr.375 0.III Materiale 910.9.25 Cap. Km.I Manopera 664.TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE pentru 1 (un) hectar 910.562 Total cheltuieli directe 2884.812 1 Insectofungicide + seminţe de ierburi perene TOTAL TRANSPORTURI -total t/km 1(un) ha -tarif RON/t/km -total RON TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Pentru 1 (un) hectar Cap.IV Transporturi de materii şi materiale Nr.0 30 Cap.4 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii de CIREŞ cu desimea de 430 pomi/ha.I Manopera: 230 .5 1. 2 50 Cantitatea transport. 0 1 Denumirea-grupa Distanţa de transp.0 Cap.2. Cap.IV Transport 0.II Utilaje 1310.03 Volum total t/km 4 1.0 3.

=52 Făcut şanţ pentru stratificat pomii UM=ml: cantit.43 Săpat gropi pentru completarea golurilor-12% UM=buc: cantit.6 Strâns fânul şi aşezat ca mulci pe rândul de pomi UM=ha: cantit=1.25 10.40 2.76 2.36 25 9.61 1.0 25 - 23. făcut mocirla şi mocirlit în vederea plantării UM=mb.3 6 - - 0.Total ZO uri 1(un) ha .27 0.33 TOTAL z.72 0.27 6.26 9.48 25 1150.052 Repartizat pomii la gropi UM=mb: cantit.22 4.0 0.052 Plantat pomi în goluri 12% lucrare completă UM=buc: cantit= 52 Sapa mare pe rând (1.2 m lăţime) UM=mii m2::: cantit.=0.11 0. compl.=0.=2 Preparat soluţie pentru 6 tractoare a câte 500 l UM=miil: cantitatea=3.25 6. cantit. 4 0.o.07 0. crt .85 25 596.27 25 256.72 0.04 0.o.63 0.13 0.00 2.)=1.30 0.= (0.04 5.Tarif RON/ZO .02 2.07 0. 3 1.=6.0 - X X X 34.17 din care pe categorii I II III IV 5 6 7 5.0 Prăşit pe rând x 4 lucrări UM=mii m2: cantit.40 2.10 0.16 1. 0 1 2 3 4 Nr.76 6.M.17 8 0.43 .04 Fasonat rădăcina .6 Plivit lăstarii şi dirijarea lor pe direcţia rândurilor UM=mii pomi: cantit.36 9.II-Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: 231 .=0.09 0.Total RON z. U.16 5. (2x4) = 8 Cosit cu coasa între rânduri UM=ha: cantit.05 1.56 5.06 0.articol din NTM/92 1 2020 1835 1733 1775 1843 Denumirea lucrării din normele de muncă unitatea de măsură şi cantitatea 2 Tăieri de formarea coroanei UM=mii pomi: cantit:=0.10 0.0 Deservit MSPP la 6 tratamente UM=ha: cantit..06 1.=2 Stratificat pomi pt.56 - 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1845 1866 1906 2744 3157 1808 294 asimilat 312 1869 3.00 1.61 0.de goluri UM=mb: cantit.Nr.75 TOTAL MANOPERA PENTRU Cap.=0.26 0.82 3.8x 2 lucr.

a.. transport. Coef.375 2.IV Transporturi de materii şi materiale Distanţa de Cantitatea Nr.22 2.IV Transport 2. RON Cap. 2 0.I Cap.03% 3 Insecticide 3000 l soluţie x 0. Km.0 Greutate pentru transp.0 1 7 0.0 555. 6 105 9 6 120 1 Pomi altoiţi pt.37 Cantitatea Ha 3 Ha.n.625 Total cheltuieli directe 3847. Kg..0 2140. crt.d e transf. Lucrarea caracteristici şi utilajul folosit 1 Stropit cu MSPP …6 tratamente 1(un ) ha Nr.Nr. Tarif RON/ha.625 232 .articol din NPC/79 anexa 1 128 0 1 TOTAL LUCRĂRI MECANICE PENTRU: CT.22 250 555 Total ha. Kg. completări de 50 0.a. crt.0 40 80 360.III Materii şi materiale Nr. Tone 0 1 2 3 1 Pomi pt.n.0 480.crt.0 TOTAL TRANSPORTURI -total t/km 1(un) ha –tarif RON/t/km -total RON TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.III Materiale 2140.0 RON Cap. Cantitatea 3 52 9 6 Valoarea RON / TOTAL U. 0 1 Denumirea UM 2 buc. completarea golurilor 12% 2 Fungicide 3000 l soluţie x 0.02% TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE pentru 1 (un) hectar Cap.n Total pentru un ha. RON 4 5 25 1300.625 Volum total t/km 4 4.12 goluri 2 Insectofungicide 50 0.M.a. 4 2. Denumirea-grupa transp.II Manopera Utilaje A-Pentru 1 (un) hectar 1150.0 Cap.

36 - - - 0. 0 1 2 3 Cap.36 5 6 0.22 TOTAL zo 4 2.34 x 2) = 0.48 - - - 6.articol Denumirea lucrării din din normele de NTM/92 muncă unitatea de măsură şi cantitatea 1 2 1954 Tăieri pentru formarea coroanei UM=mb: cantit.0 1908 Prăşit manual pe rând –4 lucrări UM=mii m2: cantit.40 7 1.63 1.00 - - - 2.3.06 4.76 din care pe categorii II III IV 6 7 5.15 - I 5 - 4 0.6 312 Strâns manual fânul şi aşezat ca mulci pe rândul de pomi UM=ha: cantit.0 0.15 5.09 0. Se execută 2 lucrări UM=t: cantit.26 9.00 8 2.76 8 2.68 1868 Administrat îngrăşăminte chimice căte 1 Kg/pom UM= mii pomi: cantit.(0.= (0.5 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul III a unei plantaţii de CIREŞ cu desimea de 430 pomi/ha Nr.Antemăsurătoare –Deviz nr.0 2.6 3246 Încărcat şi descărcat îngrăş.9.(2 x 4)=8 2744 Pregătit soluţiile pentru 8 tratamente a câte 500 l UM= mii l: cantit.334 z.o. chim.=4.48 6. 2 lucrări UM=ha: cantit.=0.= 0. UM 3 5.8 x 2) = 1.43 1906 Sapa mare pe rând 120 m lăţime UM=mii m2: cantit.40 0.51 - 1.25 2.=2. crt.0 3157 Deservit MSPP la 8 tratamente UM=ha: cantit.26 9.=1.51 - - 9 - - - - - - 233 .3.22 1.=8 294 Cosit între rândurile de pomi.I Manoperă Nr.

Cap.de transf. 4000 Kg.n.5 39.a. Total RON 5.75 TOTAL MANOPERA PENTRU Cap.5 10. Coef.5 0.o.5 Greutate pentru transp.articol caracteristici şi utilajul folosit din NPC/79 anexa 1 0 1 1 Administrat îngrăşăminte 275 chimice cu MIC 2 Stropit cu MSPP 128 TOTAL LUCRĂRI A:1(un ) ha Total ha. RON 4 5 40 480.13 250 782.3% 2 Insecticide.0 11. 234 Cantitatea transport.=1 ha Strâns ramurile si scos la alei 1 (un) ha Total z. Denumirea-grupa de crt...o. crt.48 25 12.0 1550. transp.0 430. Lucrarea Nr.0 Cap.n PENTRU: Total pentru un ha.5 13.17 0. tone Volum total t/km .02 25 375. a.crt. 6 12 8 430 450 RON 1 2 3 Fungicide :4000 l Kg.III Materii şi materiale Nr.10 11 2037 redus 3/4 2037 Strângerea ramurilor şi scoaterea lor pe alei UM=ha: cantit.n. 12 soluţie x 0. Km.96 3. 4 0.37 Cantitatea Ha 3 1 8 Ha..76 x x x 11. 0 1 Denumirea UM Cantitatea CT. a. 430 complexe TOTAL VALOARE MATERII pentru 1 (un) hectar ŞI MATERIALE Valoarea RON pe TOTAL U.25 15.IV Transporturi de materii şi materiale Distanţa Nr.M.91 25 272.42 25 985. 2 0.II-Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr.17 2. MECANICE Tarif RON /ha.0 80 1 640. 8 soluţie x 0.01 25 325.2% 3 Îngrăşăminte chimice Kg.uri Tarif RON/z.

43 -total t/km 1(un) ha -tarif RONt/km -total RON Cap.Antemăsurătoare-Deviz nr.26 9.6 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul IV a unei plantaţii de CIREŞ cu desimea de 430 pomi/ha Cap.48 - - 0.15 5.437 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.437 RON Cap.76 0. UM TOTAL zo din care pe categorii II III IV I 3 6.I Manopera Pentru 1 (un) hectar 985.69 2.69 5 - 6 - 7 - 8 2.09 0.5 22.II Utilaje 782.25 4 2.articol Denumirea lucrării crt din din normele de .336 5 2744 Preparat soluţii (8 tratamente 600 l UM= mii l: cantit =4.43 0.8 6 3157 Deservit MSPP la 8 tratamente UM=miil: cantit =8 z.III Materiale 1550.0 3 1908 Prăşit pe rând-4 lucrări UM=mii m2 cantit (4 x 2) =8 4 3226 Încărcat şi descărcat îngrăş.26 9.43 - 235 .76 - - 0.chim.4.0 4 1. Nr.o.5 3.5 0.0 1 1 Insectofungicide 2 Îngrăşăminte chimice TOTAL TRANSPORTURI 2 3 50 0.334 x 4) = 1.63 1. 4 operaţiuni UM=t: cantit (0.48 0.15 - 0.11 5.437 3326.43 2 1906 Sapa mare pe rând 1.I Manoperă Nr.02 50 0.22 0.5 Cap.0 21.9.06 0.375 8. NTM/92 muncă unitatea de măsură şi cantitatea 0 1 2 1 1955 Tăieri de formare a coroanei UM=mii pomi: cantit=0.IV Total cheltuieli Transport directe 8.2 m lăţimi UM= mii m2:cantit =2.

(0. 0 1 2 Denumirea 1 Fungicide :480 l soluţie x 0.7 8 294 312 9 1868 10 2037 redus 3/4 TOTAL MANOPERA PENTRU Cosit între rânduri –2 lucrări UM=ha: cantit (0.00 - - - 6.0 Cap.0 8 Ha.= 0.5 RON Cap.334 Strângerea ramurilor şi scoaterea lor pe alei UM=ha: cantit.0 80 768.crt.5 11.n.articol caracteristici şi utilajul folosit din NPC/79 anexa 1 0 1 1 Administrat îngraşăminte chimice 275 cu MIC 2 Stropit cu MSPP 8 tratamente 128 TOTAL 1(un ) ha Total ha.crt.II-Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr. a.0 11.8 x 2) 1.13 250 782.o..n.3% Insecticide. PENTRU: CT.0 Greutate pentru transp.M. 4 0.de transf.52 25 288. 2 0.uri ha Tarif RON/z.n MECANICE Total pentru un ha.5 38.65 25 291.75 0.0 1. RON 4 5 40 576.48 25 12. Coef.6 Administrat îngrăşăminte chimice căte1 Kg/pom UM= mii pomi: cantit. 6 14.8 x 2) 1. LUCRĂRI Tarif RON /ha. Kg.o.=1 ha 1 (un) Total z.25 15.5 11.96 3.a.75 x x x 11.a.37 Cantitatea Ha 3 1.40 2.00 - - - - - - 5.02 25 375.6 Strâns manual fânul şi aşezat ca mulci pe rândul de pomi UM=ha: cantit. Total RON 4.4 9.17 0..4 9. 480 l soluţie x 0.6 236 Valoarea RON / TOTAL U.6 . Lucrarea Nr.17 2.III Materii şi materiale Nr.67 25 966.25 6.40 2.2% UM 2 Kg. Cantitatea 3 14.

0 1 2 3 1 Insectofungicide 50 0.03 2 Îngrăşăminte chimice 50 0.Îngrăşăminte chimice complexe TOTAL VALOARE MATERII SI MATERIALE 3 Kg.9. t. crt.II Utilaje 782.Antemăsurătoare-Deviz nr. 430 1 334.IV Transporturi de materii şi materiale Distanţ Cantitatea Nr.75 Volum total t/km 4 1.articol Denumirea lucrării din din normele de muncă NTM/92 unitatea de măsură şi cantitatea 1 2 z.25 3.I Manopera A-Pentru 1 (un) hectar 966. tone Km. 0 Cap.III Materiale 1774.5 Cap.625 RON Cap.5 23 0.IV Transport 8.o. transp.7 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul V a unei plantaţii de CIRES cu desimea de 430 pomi/ha Nr.5 21. UM 3 237 TOTAL zo 4 I 5 din care pe categorii II III IV 6 7 8 .375 8.I Manoperă Nr.cr Denumirea-grupa a de transport.625 Total cheltuieli directe 3532.5.43 TOTAL TRANSPORTURI -total t/km 1(un) ha -tarif RON/t/km -total RON TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.0 430 454 pentru 1 (un) hectar Cap.0 Cap.0 1774.

crt.25 2.1 1956 2 3 2037 redus 3/4 3246 4 5 6 3238 1906 1908 7 8 9 2744 3157 294 10 312 11 1868 TOTAL MANOPERA PENTRU Tăieri de formare a coroanei UM=mii pomi: cantit=0.77 25 1244.=(2x4) 8 Pregătit soluţie pt.0 20.50 0.= 0.o.11 11.76 - 7.334 x 4) = 1.22 - - 0. UM= mii l: cantit = 8 Cosit între rânduri 2 lucrări UM=Ha : cantit. Total RON 15.26 9.22 - 11.8 Deservit MSPP la 8 tratam. 8 tratam.II-Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr.28 2.63 1.43 Strâns ramurile şi scoase la alei UM= ha:cantit =1 ha Încărcat şi descărcat îngrăş.0 0.00 - 5.=2 Prăşit pe rând 1.63 6. 15.40 0.2 m lăţime de 4 ori UM= mii m2: cantit.6 Strâns fânul şi aşezat pe rândul de pomi ca mulci UM=Ha: cantit.uri Tarif RON/z.o.72 25 518.43 0.48 25 12.06 4.87 0.articol 238 Cantitatea .= 25 Sapa mare pe rând UM=mii m2: cantit.50 13. a 600 l UM= mii l: cantit= 4.25 0.=1.0 - 2.76 - 0. (0.09 0. chimice 4 operaţiuni UM=t: cantit.(8x2) =1.336 Încărcat şi administrat gu noi de grajd 25 to/ha UM cantit.72 2.22 7.75 Cap.0 - - - - - - - - x x x 49.6 Administrat îngrăşăminte chimice căte 1 Kg/pom UM= mii pomi: cantit.334 1 (un) ha Total z.43 6.55 25 338.50 0.0 CT.00 5.48 6.48 - - - 0.26 9.02 25 375.40 - - 1.72 - - - 6. Lucrarea Nr.

crt.0 125.crt. RON 4 5 40 576.caracteristici şi utilajul folosit 0 1 2 3 TOTAL LUCRĂRI MECANICE PENTRU din NPC/79 anexa 1 Coef.de transf. 0 1 Denumirea UM Cantitatea Valoarea RON pe TOTAL U. transp. 4 0.2% 3 Îngrăşăminte chimice Kg 430 complexe 4 Gunoi de grajd Kg 25000 semifermentat TOTAL VALOARE MATERII pentru 1 (un) hectar ŞI MATERIALE Cap.005 768.0 272. a. Denumirea-grupa de transport.6 430 25000 25454 1 2 3 Fungicide: 4800 l Kg 14.a.0 430.0 2.3% 2 Insecticide: 4800 l Kg 9.III Materii şi materiale Nr. tone Km.4 soluţiex 0.0 80 1 0.n. Tarif RON/ha.0 1899.6 soluţiex 0.IV Transporturi de materii şi materiale Distanţa Cantitatea Nr.4 9.5 1 Administrat îngrăşăminte chimice cu 275 MIC Administrat gunoi de grajd 25 to/ha 192 Stropit cu MSPP 8 tratamente 128 1(un ) ha Total ha.37 Ha 3 1 1 8 Ha.13 250 1282..17 0.5 0.n. 6 14. 0 1 2 3 1 Insectofungicide şi îngrăşăminte 50 0. 2 0.17 2.08 0.0 TOTAL TRANSPORTURI -total t/km 1(un) ha -tarif RON /t/km -total RON 239 Volum total t/km 4 22.96 5.0 Greutate pentru transp.375 102.187 .5 250.45 chimice 2 Gunoi de grajd 10 25.M. RON Cap.n Total pentru un ha.a.

=0.1.66 5.187 RON Total cheltuieli directe 4527.32 - 240 . cantit. cantit.42 0. cantit.035 Plantat mur în goluri 6% UM = mii buc.09 0.937 3. cantit.20 Din care pe categorii I II III IV 5 0.5 6. fasonat şi mocirlit rădăcina UM = mii buc.33 0.06 23. = 19. Nr.08 - - 7 2356 0.71 Total ZO 4 1.035 Muşuroit murul după udare UM = mii buc.40 2.22 0.00 0.45 8 - 4 5 6 2343 1782 2347 0.35 4. = 0.I Cap.01 0.33 7 1.14 0. = 3.TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap. complet.10.08 0.035 Verif.035 Prăşit pe rând (4 lucr.42 - 0.Antemăsurătoare – Deviz nr.03 - - 8 9 10 1908 2744 3157 1.14 - 0.) UM = mii m2.IV Transport 102. cantit.5 Cap. = 0.36 - 23. goluri 6% UM = mii gropi. cantit. cantit.6 Deservit MPSP-300 la 6 trat.II Manopera Utilaje Pentru 1 (un) hectar 1244.20 6 3.77 0. = 1 Săpat gropi pt. 6 tratam.25 1282.45 3. UM = ha.32 0.01 0. = 0.III Materiale 1899. cantit.035 Udat murul plantat în goluri UM = mii buc. = 0. = 0.36 0.3 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii de alun cu desimea de 580 plante/ha Cap. cantit.58 Legarea lăstarilor UM = ha. din NTM/92 0 1 1 1783 redus ½ 2 1788 redus ½ 3 1781 Denumirea lucrării din normele de muncă Unitatea de măsură şi cantitatea 2 Tăieri de curăţire a tufelor UM = mii buc.0 Cap. = 6 ZO/ UM 3 2.2 Pregătit soluţia pt. UM = mii l.03 - 0.I Manoperă: Nr. articol crt. cantit.

IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.25 24.75 0.45 - 0.11 2356 Muşuroit toamna toată plant. 6 35 108 36 179 TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE pentru 1 (unu) hectar Cap.95 25 623.8 0.0 80 40 8640. tone 0 1 2 3 1 Alun înrădăcinat 50 0.0 1440. pentru transp. 54 0.60 4 2 Stropit cu insecto-fungicide 6 74 0. cu MPSP 300 TOTAL 1 (unu) ha Total ha. Caracteristici şi utilajul folosit NPC/79 Coef. comp.375 3.32 25 8. de ha anexa 2 transf. cantit. 0 1 2 3 4 1 Discuit printre rânduri – 4 lucr.0 Greut.77 0. 0 1 2 3 1 Alun înrădăcinat pt.14 TOTAL 1(un) ha Total t/km TRANSPORTURI Tarif RON/km PENTRU: Total RON Volum total T/km 4 1. UM = mii buc.75 0.71 25 17.90 3.40 0.n. LUCRĂRI Tarif RON/ha.III – Materii şi materiale Nr. MECANICE Total pentru un ha RON PENTRU: Cap.81 25 95. transp.0 10115.a.58 1(unu) ha Total ZO-uri Tarif RON/ZO Total RON 0. Denumirea – grupa Distanţa Cantitatea crt. = 0.45 - - TOTAL MANOPERA PENTRU: 29.035 2 Insecto-fungicide 50 0. Lucrarea Nr. 5 2. de transp.0 Valoarea RON/ Total UM RON 4 5 10 350.30 241 .8 7. din CT crt. goluri 6% Insecticide Fungicide UM 2 mc kg Cantitatea 3 35 108 36 Cantitatea Ha.0 Cap.15 6 lucr.79 x x 25 744.II – Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr. Denumirea crt.75 3.a.n.art.30 250 825.n.a.0 8.

Nr.5 6.4 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul III a unei plantaţii de alun cu desimea de 580 plante/ha Cap.45 0. = 6 Muşuroit toamna toată plant.II Utilaje 825.87 25 621. = 0.58 2 1788 Legarea lăstarilor redus ½ UM = ha.38 x x 25 759.00 4.IV Transport 3.33 0.0 .I Manoperă: Nr. Trat.75 24. îngrăşăminte chimice UM = mii buc.22 0.89 23.III Materiale 10115. = 0. UM = ha.58 1(un) ha Total ZO-uri Tarif RON/ZO Total RON 242 ZO/ UM 3 2. = 0.I Manopera Pentru 1 (un) hectar 744.Antemăsurătoare – Deviz nr.32 25 8.32 - TOTAL MANOPERA PENTRU: 30.32 0.16 7 1.30 Total Chelt.2 6 7 8 2744 3157 2356 Pregătit soluţia pt. cantit.035 4 1868 Ad. = 0.05 3. cantit. cantit. Directe 11688. şi desc.36 - 0.09 0. UM = mii buc. 6 tratam. chimUM = mii buc.83 25 120. Denumirea lucrării din crt. cantit.36 25 9. cantit.00 Cap. = 3.00 Cap.10.45 23.11 Total ZO 4 1.42 0.89 0. cantit.45 8 - 1.33 0.54 1.) UM = mii m2.58 5 1908 Prăşit pe rând (4 lucr.50 0. cantit. Îngr.06 0. UM = mii l. = 1 3 3246 Înc.6 Deservit MPSP-300 la 6 trat. = 19.75 RON Cap.36 0. articol normele de muncă din Unitatea de măsură şi NTM/92 cantitatea 0 1 2 1 1783 Tăieri de curăţire a tufelor redus ½ UM = mii buc. cantit.77 0.42 - 0.66 0.2.TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.75 0.16 I 5 - Din care pe categorii II III IV 6 3.45 3.

I Manopera Pentru 1 (un) hectar 759.0 Greut. pentru transp.15 6 0.n.0 7620. 0 1 UM Cantitatea Valoarea RON/U Total M RON 4 5 1 580.II Utilaje 225.III Materiale 7620. anexa 2 transf.5 34.90 LUCRĂRI Tarif RON/ha.10. 0 1 1 Alun înrădăcinat 2 Insecto-fungicide şi îngr. tone 3 Volum total T/km 4 34.937 3.5 0.art.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.375 12.3. cu MPSP 300 TOTAL 1 (un) ha Total ha.Antemăsurătoare – Deviz nr. Caracteristici şi utilajul folosit NPC/79 Coef.0 80 40 5600. 2 Cantitatea transp.937 Total Chelt.90 lucr.0 PENTRU: Cap.n. Chimice complexe 1 kg / kg 580 tufă 2 Insecticide kg 70 3 Fungicide 36 TOTAL VALOARE MATERII pentru 1 (un) hectar ŞI MATERIALE Cap.IV Transport 12.0 1440.a.50 Cap.n.II – Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr. 2 Stropit cu insecto-fungicide 6 74 0.69 TOTAL 1(un) ha Total t/km TRANSPORTURI Tarif RON/km PENTRU: Total RON TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.Cap. 250 MECANICE Total pentru un ha RON 225. din CT Cantitatea crt. 6 580 70 36 686 1 2 3 Îngr. 0.III – Materii şi materiale Nr.437 RON Cap.a. Denumirea – grupa crt. Denumirea crt. Lucrarea Nr. de ha Ha.5 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul IV a unei plantaţii de alun cu desimea de 580 plante/ha 243 . Directe 8617.a. chimice complexe 50 0.00 Cap. 0 1 2 3 4 5 1 Discuit printre rânduri – 4 lucr.00 Distanţ a de transp.

) UM = mii m2. cantit.58 TOTAL 1(un) ha Total ZO-uri MANOPERA PENTRU: Tarif RON/ZO Total RON ZO/ UM 3 2. cantit. cu MPSP 300 TOTAL 1 (un) ha Total ha.90 0.a. Denumirea lucrării din crt. 0 1 2 3 4 1 Discuit printre rânduri – 4 lucr.09 0. cantit.66 0.n.75 24.n.5 6. = 0. UM = mii buc.15 6 lucr. MECANICE Total pentru un ha RON PENTRU: 244 Cantitatea Ha.45 30. cantit. cantit.22 0. = 0.36 - 0.32 0. cantit.06 0. Trat. = ½ 0.32 25 8. şi desc.32 - 0.54 1. cantit.n.38 x x 25 759. îngrăşăminte chimice UM = mii buc. Nr. LUCRĂRI Tarif RON/ha.45 I 5 - Din care pe categorii II III IV 6 3.89 23.I Manoperă: Nr.art. din CT crt.a. 2 Stropit cu insecto-fungicide 6 74 0. = 19. 6 tratam. 5 0.2 6 2744 Pregătit soluţia pt.36 0.33 0. de Ha anexa 2 transf. Îngr.90 250 225.33 0. = 3.11 1. UM = mii l. articol normele de muncă din Unitatea de măsură şi NTM/92 cantitatea 0 1 2 1 1783 Tăieri de curăţire a tufelor redus UM = mii buc.89 0.77 Total ZO 4 1.83 25 120.16 7 1.58 5 1908 Prăşit pe rând (4 lucr.87 25 621. cantit.0 Cap. Lucrarea Nr.Cap.a.5 4 1868 Ad. UM = ha.42 0.75 0.45 3. Chim.16 0.UM = mii buc. = 1. Caracteristici şi utilajul folosit NPC/79 Coef.45 8 23.58 2 1788 Legarea lăstarilor redus UM = ha.0 .50 0. = 6 8 2356 Muşuroit toamna toată plant.00 4.36 25 9. = 1 ½ 3 3246 Înc.6 7 3157 Deservit MPSP-300 la 6 trat.42 0.II – Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr.

00 Cap. Directe 8617.5 6.Cap.I Manopera Pentru 1 (unu) hectar 759.5 0. articol normele de muncă din Unitatea de măsură şi NTM/92 cantitatea 0 1 2 1 1783 Tăieri de curăţire a tufelor redus ½ UM = mii buc.00 RON RON Cap.33 0.375 12.0 40 1440.III Materiale 7620. = 0.937 3. chimice complexe 1 kg /tufă kg 580 2 Insecticide kg 70 3 Fungicide 36 TOTAL VALOARE MATERII pentru 1 (un) hectar ŞI MATERIALE Cap.45 3.Antemăsurătoare – Deviz nr.0 80 5600. transp. îngrăşăminte ZO/ UM 3 2. cantit.937 Total Chelt. pentru transp.45 8 - . Denumirea crt. cantit.11 245 Total ZO 4 1.III – Materii şi materiale Nr. Nr. Alun înrădăcinat Insecto-fungicide şi îngr.16 7 1.66 0.4. = 1 3 3246 Înc.5 34. şi desc. Denumirea lucrării din crt.0 Greut.50 0 1 2 1 2 50 UM Valoarea RON Total /UM RON 4 5 1 580.10.16 I 5 - Din care pe categorii II III IV 6 3.I Manoperă: Nr.6 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul V a unei plantaţii de ALUN cu desimea de 580 plante/ha Cap.33 0.69 Volum total T/km 4 34.437 Total t/km Tarif RON/km Total Cap.IV Transport 12. 6 580 70 36 686 Cantitatea transp.II Utilaje 225.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.0 7620. Canti tatea 0 1 2 3 1 Îngr. chimice complexe TOTAL 1(un) ha TRANSPORTURI PENTRU: TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap. Denumirea – grupa Distanţa de crt. tone 3 0.58 2 1788 Legarea lăstarilor redus ½ UM = ha.

n.75 Cap. 0 1 2 3 4 1 Discuit printre rânduri – 4 lucr.4 1868 chimice UM = mii buc.15 5 lucr.0 80 40 4640. chimUM = mii buc. trat.5 Ad.30 0. chimice complexe 1 kg / kg 580 tufă 2 Insecticide kg 70 3 Fungicide 36 TOTAL VALOARE MATERII pentru 1 (un) hectar ŞI MATERIALE 246 .n.77 0. UM = ha.2 Pregătit soluţia pt.45 - TOTAL MANOPERA PENTRU: 24.30 - - - 8 2356 0.a. LUCRĂRI Tarif RON/ha. = 1. cu MPSP 300 TOTAL 1 (un) ha Total ha.6 Deservit MPSP-300 la 6 trat.22 17. cantit.89 - 5 1908 1.50 Greut.0 Cantitatea Ha a.50 0.30 25 7.a. Caracteristici şi utilajul folosit NPC/79 Coef. 0 1 UM Cantitatea Valoarea RON/ Total RON UM 4 5 1 580. Lucrarea Nr. cantit.27 25 6.42 x x 25 610.75 0. cantit.0 1200.n.54 0. MECANICE Total pentru un ha RON PENTRU: Cap. = 0.II – Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr. = 19. îngr. cantit. 5 0.50 0.57 - - 17.83 25 120. = 3. cantit. de ha anexa 2 transf.02 25 475.45 - 0.50 4.27 7 3157 0. cantit.75 250 187. 6 tratam.art.58 1(unu) ha Total ZO-uri Tarif RON/ZO Total RON 1. Denumirea crt. din CT crt. = 0.57 - 6 2744 0. UM = mii l.09 0.75 19.58 Prăşit pe rând (4 lucr. UM = mii buc. 6 580 58 30 668 1 2 3 Îngr.0 6420. pentru transp.III – Materii şi materiale Nr.) UM = mii m2. = 6 Muşuroit toamna toată plant.27 - - - 0.06 0. 2 Stropit cu insecto-fungicide 6 74 0.89 - 0.

chimice 50 0.10.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.45 3.5 0.45 8 - 247 .562 Cap.50 Volum total t/km 4 33.5.67 complexe TOTAL 1(un) ha Total t/km TRANSPORTURI Tarif RON/km PENTRU: Total RON TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.Antemăsurătoare – Deviz nr.50 Cap. Nr.66 Total ZO 4 1. de transp.00 Cap.33 7 1. cantit. Directe 7230.33 Din care pe categorii I II III IV 5 6 3. transp.562 RON Total Chelt.Cap. cantit.5 33. articol normele de muncă din Unitatea de măsură şi NTM/92 cantitatea 0 1 2 1 1783 Tăieri de curăţire a tufelor redus ½ UM = mii buc. Denumirea lucrării din crt.375 12.58 2 1788 Legarea lăstarilor redus ½ UM = ha. Denumirea – grupa Distanţa Cantitatea crt. tone 0 1 2 3 1 Alun înrădăcinat 2 Insecto-fungicide şi îngr.562 3.II Utilaje 187.5 6.I Manoperă: Nr. = 1 ZO/ UM 3 2.III Materiale 6420.I Manopera Pentru 1 (unu) hectar 610. = 0.IV Transport 12.7 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul VI a unei plantaţii de ALUN cu desimea de 580 plante/ha Cap.

II – Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Cantitatea Nr. 0.30 0. cu MPSP 300 TOTAL 1 (un) ha Total ha.22 0. = 19.83 25 120.06 0.50 PENTRU: Cap. chim.50 0.5 Ad.0 40 1200. = 0. anexa 2 transf.75 LUCRĂRI Tarif RON/ha. din CT crt. 0 1 2 3 4 5 1 Discuit printre rânduri – 4 lucr. 250 MECANICE Total pentru un ha RON 187. UM = mii buc. Denumirea crt.UM = mii buc.n.75 lucr. 6 580 58 30 668 0 1 2 3 1 Îngr.15 5 0.89 17.0 80 4640.89 0.6 Deservit MPSP-300 la 6 trat. pentru transp. trat.27 0. = 6 Muşuroit toamna toată plant.57 0.n.58 Prăşit pe rând (4 lucr. 6 tratam. UM Cantitatea Valoarea RON/ Total UM RON 4 5 1 580.a.27 25 6.58 1(un) ha Total ZO Tarif RON/ZO Total RON 0. cantit.2 Pregătit soluţia pt.50 0. cantit. UM = mii l.0 6420.a. îngr.75 19. = 0.75 Cap. cantit.a.art. = 1. şi desc. cantit.45 17.50 4.) UM = mii m2. Lucrarea Nr. Caracteristici şi utilajul folosit NPC/79 Coef.III – Materii şi materiale Nr.42 25 610.02 25 475. îngrăşăminte chimice UM = mii buc.30 25 7.3 3246 4 5 6 7 8 1868 1908 2744 3157 2356 TOTAL MANOPERA PENTRU: Înc. cantit.0 Greut.57 - 0. chimice complexe 1 kg / tufă kg 580 2 Insecticide kg 70 3 Fungicide 36 TOTAL VALOARE MATERII pentru 1 (unu) hectar ŞI MATERIALE 248 . UM = ha.16 - - 1.27 - x x 24.09 0.30 - 0.77 0. 2 Stropit cu insecto-fungicide 6 74 0. cantit.11 0.45 0. de ha Ha. = 3.n.54 1.16 0.

cantit.I Manopera Pentru 1 (unu) hectar 610. tone 3 0. = 0.10.18 0. cantit (4.0 4 2.22 6.63 1.8 x 3) 14.375 12.III Materiale Distanţa de transp.58 2 1788 Legarea lăstarilor (tulpinilor) UM = ha.66 - 13.4 5 3127 Administrat îngrăşăminte chimice cu MIC UM = t.66 2. Denumirea lucrării crt.50 Cap.Cap. Antemăsurătoare – Deviz nr. cantit. 2 Cantitatea transp.18 - - - 249 .57 - 6.5 33.58 ZO/U M Total ZO Din care pe categorii II III I IV 3 5.I Manoperă: Nr. Denumirea – grupa crt.90 5 - 6 - 7 2.IV Total Transport Chelt. = 1.15 17.562 3.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.562 RON Cap.67 Volum total T/km 4 33. chimice complexe 50 TOTAL 1(un) ha Total t/km TRANSPORTURI Tarif RON/km PENTRU: Total RON TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.5 0.31 0.66 13.57 - 0. = 0. cantit.II Utilaje 187.15 17.50 Cap.6.90 8 - 6.00 12. Directe 6420. cantit. = 5 4 1908 Prăşit pe rând – 4 lucrări UM = mii mp. articol din normele de din muncă NTM/9 Unitatea de măsură 2 şi cantitatea 0 1 2 1 1783 Tăieri de curăţire a asimilat tufelor UM = mii buc.562 7230. 0 1 1 Alun înrădăcinat 2 Insecto-fungicide şi îngr.0 3 1906 Sapa mare pe rând asimilat UM = mii m2 . Nr.8 pentru executarea lucrărilor de exploatare a unei plantaţii de ALUN Cap.

0 580. cantit. MECANICE Total pentru un ha RON PENTRU: Cantitatea ha Ha a.a.90 - 0.15 250 787. crt. cantit.8 .n.27 - 50. LUCRĂRI Tarif RON/ha.60 lucrări 2 Stropit în plantaţie cu MPSP – 300 de 6 74 0.8 – 4 54 0.45 - - x x x 194. UM = ha.art.75 3.5 sau GDD-1. 0 1 2 3 4 1 Insecticide Fungicide Îngrăşăminte chimice complexe Gunoi de grajd UM 2 kg kg kg to Cantitatea 3 58 30 580 0.27 0.77 150. 65 tratam.38 25 4859.09 0. = 3 Muşuroit toamna toate plantele UM = mii buc. Lucrarea Nr. 0. cantit: = 3 Deservit MPSP – 300 – 5 trat.40 5 0.50 Cap.58 Recoltat alune UM = t.58 250 Valoarea RON/UM Total RON 4 5 80 4640. UM = mii l.00 0. cantit.30 - 2.6 7 8 2744 3157 1789 9 10 1792 2356 TOTAL MANOPERA PENTRU: Pregătit soluţie pt. 4 5 4 2. cantit.10 kg/pl.00 0.0 0.00 160.30 2.27 25 6.0 2.n. UM = mii plante.62 25 840.0 40 1 5 1200.01 25 4000.06 5.III – Materii şi materiale Nr.75 Cap.15 ori TOTAL 1 (unu) ha Total ha.25 33.50 0.II – Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr. org. Caracteristici şi utilajul folosit NPC/79 anexa 2 de transf.58 1(un) ha Total ZO-uri Tarif RON/ZO Total RON 0.45 - 150. pentru transp.9 Greut.a.n.90 0. 6 58 30 580 5. 0 1 2 3 1 Discuit cu DPV 1.505 0. = 5 Administrat îngrăş.48 25 12. din CT Coef. = 0. Denumirea crt.0 0.

47 - 251 .47 - - 0.I Manoperă: Nr.Antemăsurătoare – Deviz nr. = 3.375 34.50 0 1 2 50 10 Total t/km Tarif RON/km Total Cap.90 6468 Cap.75 6.20 Verif. crt Nr.8 RON RON Cap.II Utilaje 787.35 0.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.90 3.50 - - - 4 2343 0.33 11. goluri 6% UM = mii gropi. cantit.08 0. articol din NTM/9 2 1 Denumirea lucrării din normele de muncă Unitatea de măsură şi cantitatea 2 Tăieri de curăţire a tufelor UM = mii buc.50 Cantitatea transp.5 8.67 11.1.20 Plantat mur în goluri 6% UM = mii buc.33 - 2 3 5.III Materiale 6422. tone 3 0.668 5. complet.4 58 91 0.333 Strâns ramurile şi scos la alei UM=MII MP. transp. 1 Îngrăşăminte chimice complexe şi insectofungicide 2 Gunoi de grajd TOTAL 1(un) ha TRANSPORTURI PENTRU: TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap. = 0.I Manopera Pentru 1 (un) hectar 4859. fasonat şi mocirlit rădăcina UM = mii buc. cantit. = 0.40 0.33 1. Directe 12104.50 1.IV Transport 34.33 - - 8. cantit =2 Săpat gropi pt.11. Denumirea .TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE pentru 1 (un) hectar 6422.275 Volum total t /km 4 33.175 Cap.08 - - - 5 1782 2. cantit.grupa Distanţa de crt.275 Total Chelt. cantit.3 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii de CĂTINĂ ALBĂ cu desimea de 3333 tufe/ha Cap.20 ZO/ UM Total ZO I Din care pe categorii II III IV 0 3 4 5 6 7 8 1 1783 redus ½ 2037 1781 2. = 0.

0 0. Lucrarea Nr.25 0.77 0.6 Deservit MPSP-300 la 6 trat.76 0.51 25 162. MECANICE Tarif RON/ha.0 Strâns fânul şi aşezat ca mulci între rânduri UM=ha.25 6. din CT crt.30 4. 5 2.90 3. = 3.60 4 2 Stropit cu insecto-fungicide 6 74 0.56 25 464.80 - - - 7 2356 0. PENTRU: Total pentru un ha RON Cantitatea Ha a. = 0.47 25 386.n. cantit.a.30 250 825.57 0. UM = mii l. de ha anexa 2 transf.75 Cap. cantit=1.22 0.27 0.333 1(un) ha Total ZO Tarif RON/ZO Total RON 4.27 - TOTAL MANOPERA PENTRU: x x 40. = 8 Pregătit soluţia pt.0 Muşuroit toamna toată plant.15 6 lucr.75 15.40 0. = 5 Cosit manual intre rânduri.00 0.20 Prăşit pe rând (4 lucr. UM = mii buc. cantit.00 - 1.76 - 0.30 4.15 - 0.art.25 2.II – Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr.0 252 .75 18. cantit.) UM = mii m2. = 0. cantit.27 25 6.25 2. cantit=1.6 2347 Udat murul plantat în goluri UM = mii buc.20 Muşuroit murul după udare UM = mii buc.a.n. cantit. 54 0. cu MPSP 300 TOTAL LUCRĂRI 1 (un) ha Total ha. cantit.81 25 1020. UM = ha. Caracteristici şi utilajul folosit NPC/79 Coef.77 9.00 1.00 1.15 - - 8 9 10 11 12 13 1908 2744 3157 294 312 2356 1.06 4.1 lucratoare UM=ha.09 0. 0 1 2 3 4 1 Discuit printre rânduri – 4 lucr. = 3.57 9.80 0.n. 6 tratam.

5 Total ZO 4 8. Denumirea lucrării din crt. Denumirea – grupa Distanţa de crt.2 12. comp. transp. = 3.4.144 RON Volum total t /km 4 5 7. Nr.375 4. goluri 6% mc 200 2 Insecticide kg 108 3 Fungicide 36 TOTAL VALOARE MATERII ŞI pentru 1 (un) hectar MATERIALE Cap.333 ZO/ UM 3 2. articol normele de muncă din Unitatea de măsură şi NTM/92 cantitatea 0 1 2 1 1783 Pichetat pt.I Manopera Pentru 1 (un) hectar 1020. Denumirea crt.I – Manoperă: Nr.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.575 Cap. tone 3 0.II Utilaje 825. pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a sistemului de susţinere cu bulumaci din lemn CR esenţă tare la o plantaţie de CĂTINĂ Cap.0 Cap.IV Total Transport Chelt. pentru transp. stabilirea Redus bulumacilor ½ UM = ha.III – Materii şi materiale Nr.33 IV 8 - 253 .33 Din care pe categorii I 5 II 6 III 7 8. Directe 4.82 3.25 2 50 50 Total t/km Tarif RON/km Total Valoarea RON/ Total UM RON 4 5 10 2000 80 8640 40 1440 12080.575 13929. UM Cantitatea 0 1 2 3 1 Mur înrădăcinat pt.0 RON Cap.2.III Materiale 12080. 6 100 108 36 244 Cantitatea transp.11. 0 1 1 Mur înrădăcinat 2 Insecto-fungicide TOTAL 1(un) ha TRANSPORTURI PENTRU: TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.Cap.Antemăsurătoare – Deviz nr.100 0.0 Greut.2 0. cantit.

0 1 2 3 1 Insecticide Fungicide Ingraşăminte chimice complexe UM 2 Kg Kg kg 254 Cantitatea Ha.25 35.30 25 107. Caracteristici şi utilajul folosit NPC/79 Coef.0 Prepararea soluţiei pentru 5 tratamente x 600 l UM = mii l.n. din CT crt. MECANICE Tarif RON/ha.5 Greut.art.50 0.0 Deservit MPSP-300 la 5 tratamente UM=ha. cantit=20 Incârcat şi descărcat îngraşăminte chimice UM= t.a.0 0 1.00 1.27 6 7 8 3157 294 312 0.09 25 0.25 6.27 25 TOTAL MANOPERA PENTRU: 452.15 5 TOTAL LUCRĂRI 1 (un) ha Total ha.00 4.60 4 – 4 lucrari 2 Stropit în plantaţie de 5 ori 74 0. cantit=3.25 18.2 3 4 5 2037 3246 1908 2744 Strâns ramurile şi scoase la alei UM= M II MP.2 5 x x x 11. de ha anexa 2 transf.n. Denumirea crt.III – Materii şi materiale Nr.18 9.59 25 889.50 1.40 0. 6 108 36 840 Cantitatea 3 108 36 840 Valoarea Lei/ Total UM RON 4 5 80 8640 40 1440 1 840 . 0 1 2 3 4 1 Discuit cu OPV 1.1 1 1. PENTRU: Total pentru un ha RON Cap.5 sau GDO-1. cantit = 1.0 1(unu) ha Total ZO-uri Tarif RON/ZO Total RON 5.25 12. cantit=1.n.8 54 0.75 0.76 0.a.75 Cap.27 - 11.30 4. cantit=3. pentru transp.0 9 0.50 0.II – Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr.76 - 0.a.30 4.0 Strans fanul si asezat ca mulci intre randuri UM=ha.75 3. Lucrarea Nr.7 5 0.2 2 0.15 250 787.68 Praşit pe rând cu sapa ( 4 lucrari) UM = M II L.18 - 9. 5 2. cantit=5 Cosit manual intre randuri = 1 lucrare UM=ha.93 25 323. cantit=1.0 6 4.

Nr. Denumirea lucrării din ZO/ Total Din care pe categorii crt.Antemăsurătoare – Deviz nr.II Utilaje 787.I – Manoperă: Nr.2 49.TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE pentru 1 (un) hectar Cap.IV Transport 18. tone 3 0. Directe 12615.III Materiale 10920.45 3.0 RON Cap.375 18.70 Cap. Denumirea .75 Cap.3.grupa crt. 0 1 2 1 Insecto-fungicide + îngraşăminte chimice 50 TOTAL 1(un) ha Total t/km TRANSPORTURI Tarif lei/km PENTRU: Total TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.5 Cantitat ea transp.I Manopera Pentru 1 (un) hectar 889.2 0. Distanţ a de transp.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.45 Total Chelt.11. articol normele de muncă UM ZO I II III din Unitatea de măsură şi NTM/92 cantitatea 0 1 2 3 4 5 6 7 IV 8 255 .984 RON Volum total T/km 4 49.5 pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a sistemului de susţinere cu spalieri la o plantaţie de CATINA ALBĂ Cap.

333 1(un) ha Total ZOuri 5. Lucrarea Nr. 5 0.27 0.II – Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr.0 25 25 660.15 lucrări 2 Administrat îngrăşăminte chimice 275 0. 0 1 2 3 1 Stropit cu insectofungicide – 5 2 0.4 0. de anexa 2 transf.0 Muşuroit toamna toată plantaţia UM=mii buc.22 11.67 - 16.27 - 6 7 8 9 10 1908 2744 3157 1792 2356 1.00 0.0 Deservit MPSP-300-5 tratamente UM=ha.27 - TOTAL MANOPERA PENTRU: x 1046.76 0.art.75 Cantitatea Ha.22 0.57 9.06 50.27 16. din CT crt.0 0.50 - 9.09 0.00 16.333 Strâns ramurile şi scoase la alei UM = M II MP. cantit=8 Pregatit soluţia pentru 5 tratamente UM=mii l.27 Tarif x 25 25 RON/ZO Total RON x 26160.0 9. cantit=3.39 1019.43 0.76 - 0.30 - 1000 2.76 - 4 5 3127 1789 0.50 9.67 - 0.30 1000 2. cantit=5 Cules fructe de catină albă UM=t.77 9.31 26.75 1.0 Administrat ingrasaminte organice 5 kg/tufa UM= mii buc.333 Prasit pe rand (4 lucrari) UM=t.75 ha 4 5 2. Caracteristici şi utilajul folosit NPC/79 Coef.1 1783 2 3 2037 3246 Tăieri de curaţire anuală a tufelor UM = mii buc.67 - 5.a.n. cantit=2. cantit=3.0 Incărcarea şi descărcarea îngraşămintelor chimice UM=mii m2.75 Cap.20 cu MIC 256 25 25482. cantit:=20. cantit=3.76 - 11.75 0. cantit=8 Administrat îngraşăminte chimice cu MIC UM= t.57 0. cantit=3.40 .09 5.67 - - 16. cantit=3.75 6.

n.1.34 2.a.7 RON Volum total T/km 4 51.0 83.III Materiale 1833.0 218.7 Kg 30 pentru 1 (unu) hectar Lei/ UM 4 1 1 5 25 Cap.0 400.03 16.5 RON Cap. Denumirea crt.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.375 81.II Utilaje 622. 0 1 1 Ingrăşăminte chimice + Sinoratox 2 Gunoi de grajd TOTAL 1(un) ha TRANSPORTURI PENTRU: Distanţ a de transp. 0 1 1 Superfosfat 2 Sare potasica 3 Gunoi de grajd 4 Sinotatox TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE UM Cantitatea 3 0.I Manoperă: Nr.7 1.grupa crt. tone 3 1.5 Greut. 2 50 10 Cantitat ea transp. PENTRU: Total pentru un ha Cap.08 16.a. 6 600 400 16700 30 17730 RON Valoarea Total RON 5 600. Nr.III – Materii şi materiale Nr. MECANICE Tarif RON/ha.n.0 1833. Denumirea .12.Antemăsurătoare – Deviz nr. Denumirea lucrării ZO/ Total Din care pe categorii 257 .5 Cap.5 167.7 TOTAL LUCRĂRI 1 (un) ha Total ha. pentru transp.Administrat gunoi de grajd cu 192 16.I Manopera Pentru 1 (un) hectar 26160.94 3.5 0. Directe 28697.937 Total t/km Tarif RON/km Total TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.5 2 3 Kg 600 Kg 400 t 16.3 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii de arbuşti fructiferi cu desimea de 4000 tufe/ha Cap.937 Total Chelt.0 Cap.IV Transport 81.5 750.49 250 622.

) UM = mii m2. în goluri UM = mii buc.42 x x 0.00 5 x 6 x 7 10.8 x 4 = 19.2 8 2744 Pregătit soluţia pt. cantit. = 0. UM = mii buc.00 258 . în goluri UM = mii buc.32 25 849.10 x x x 2.00 8 x 5.79 25 69.5 4 10. = 0. = 0.77 1. x 600 l UM = mii l.77 0.24 4 1782 Plantat butaşi înrăd. = 0.50 33. = 4 2 1781 Săpat gropi.36 3. = 3.32 0.09 0.24 6 2356 Muşuroit după udare UM = mii buc.35 0. cantit.00 0.24 7 1908 Prăşit pe rând cu sapa (4 lucr. articol din NTM/92 UM ZO I II III IV 3 2.6 9 3157 Deservit MPSP-300 la 6 trat.24 5 2347 Udat butaşii plant.35 x x 25 1008. goluri 6% UM = mii gropi. = 0. fasonat şi mocirlit rădăcina UM = mii buc. cantit.40 0.36 x x x 3.24 3 2343 Verificat.08 x 0. 6 tratam. cantit.71 1. complet.18 x x 23. = 4 TOTAL 1(un) ha Total ZOMANOPERA uri PENTRU: Tarif RON/ZO Total RON crt. cantit.din normele de muncă Unitatea de măsură şi cantitatea 0 1 2 1 1783 Tăierea şi curăţirea redus ½ tufelor UM = mii buc.37 1.42 x x 0.50 8.96 x x x 0. UM = ha.98 25 0.56 x 4.56 x x 0.37 x x x 0. cantit. = 4.32 x x 40.96 0.06 0. cantit.75 2. cantit. cantit.08 x x x 0.75 3.10 0. cantit.26 25 81. = 6 10 2356 Muşuroit toamna toată plant.22 0.18 23.

a. UM Cantitatea Cantitatea Ha.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr. 4 5 6 4 960.a. completare goluri 6% 2 Insecto-fungicide TOTAL 1(un) ha TRANSPORTURI PENTRU: 0 1 2 50 50 Total t/km Tarif RON/km Total Valoarea Greut.0 0 1 2 3 1 Butaşi înrădăcinaţi pt.00 384 Cantitatea transp.2 0.24 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.n.I Manopera Pentru 1 (un) hectar 1008.grupa Distanţa crt. 1 Butaşi înrădăcinaţi pt.15 6 lucrări TOTAL LUCRĂRI 1 (un) ha Total ha.III Materiale 11040.2.n.30 250 825.12.99 3. RON/ Total RON pentr u UM transp .60 4 2 Stropit cu insecto-fungicide 6 74 0.00 Cap. Lucrarea Nr.75 Cap.n.Antemăsurătoare – Deviz nr. Denumirea crt.0 36 11040. MECANICE Tarif RON/ha. Denumirea .40 0. de transp. 0 1 2 3 4 1 Discuit printre rânduri – 4 lucr. din CT crt. 5 2.0 240 80 8640. 54 0.24 0. de ha anexa 2 transf.Cap.2 19.comp.24 Total Chelt. Caracteristici şi utilajul folosit NPC/79 Coef.III – Materii şi materiale Nr.375 6. tone 3 0.0 108 40 1440.art.144 RON Volum total T/km 4 12.00 RON Cap.IV Transport 6.goluri 6% buc 240 2 Insecticide 3% kg 108 3 Fungicide 1% kg 36 TOTAL VALOARE MATERII ŞI pentru 1 (un) hectar MATERIALE Cap. Directe 12879.II – Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr.II Utilaje 825.90 3.4 pentru executarea lucrărilor de exploatare a unei plantaţii de 259 .0 7. PENTRU: Total pentru un ha RON Cap.a.

08 600.89 25 x 3.36 20.0 2 1906 asimilat 1908 3127 2744 3157 1789 Sapa mare pe rând (1.08 600.0 400.06 5.2 m x 4000) UM = mii m2 .0 23.00 Total ZO Din care pe categorii I II III IV 5 x 6 x 7 20. cantit: = 19.42 x x x x x x 0.22 0.32 x x 8 9 2356 1792 0. Denumirea lucrării din crt.0 750.09 0.0 Muşuroit toamna toată plant.0 x x 260 3. cantit: = 12 Cules fructe de coacăz roşu şi alb UM = t. cantit: = 0. cantit: = 4.36 x x x x x 20.62 x 3 4 5 6 7 1.2 Administrat îngrăşăminte chimice cu MIC UM = t.6 Deservit MPSP – 300 – 6 tratam.0 750.8 Prăşit pe rând (4 lucrări) UM = mii m2 . 6 tratam. cantit: = 15 Cules fructe de afin UM = t.63 12.62 x x 12. cantit: = 4 Cules fructe de coacăz negru UM = t.08 25 56.32 0.00 8 x 4 20.0 50.0 750.0 400. UM = mii l. cantit: = 8 1(un) ha Total ZO-uri Tarif RON/ZO ZO/ UM 3 5.0 x x x x TOTAL MANOPERA PENTRU: 0.00 x 0. articol normele de muncă din Unitatea de măsură şi NTM/92 cantitatea 0 1 2 1 1783 Tăieri de curăţire anuală a tufelor UM = mii buc.3 Pregătit soluţia pt.0 750. cantit: = 6 Administrat îngr. UM = mii buc. UM = ha. cantit: = 4.45 25 23. cantit: = 4.09 0.32 25 .31 0.09 x 0. cantit: = 15 Cules fructe de agriş UM = t.04 25 0.0 79. Nr.I – Manoperă: Nr.77 50.00 23.0 50.0 50.ARBUŞTI FRUCTIFERI Cap. organice 10 kg/tufă UM = mii buc.00 2.42 0. cantit: 3.

04 0.coacăz negru TOTAL 1(un) MANOPERA ha PENTRU: Total coacăz negru TOTAL MANOPERA PENTRU: 1(un) ha Total coacăz roşu.0 40 1440.a. alb şi agriş 1(un) ha Total afin Total ZO-uri Tarif RON/ZO TOTAL RON Total ZO-uri Tarif RON/ZO RON Total ZO-uri Tarif RON/ZO TOTAL RON x x x x x x x x x x 1997.00 1401.0 773.90 3.45 25 11.32 25 56.0 1401.0 5 200.n.08 25 19327. anexa 2 0 1 2 3 4 1 Discuit cu OPV 1.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr. MECANICE Tarif RON/ha.n.8 – 54 0. de CT crt.a. din Coef.89 25 11997.45 25 11.0 56.0 423.25 0.15 6 TOTAL LUCRĂRI 1 (un) ha Total ha.08 25 15577.5 sau GDO-1.45 25 11. Denumirea crt. 6 108 36 500 40000 Valoarea RON Total /UM RON 4 5 80 8640.n.3 2 25 25 1401.40 0.04 623.III – Materii şi materiale Nr.04 25 0.a.0 1 500. Caracteristici şi utilajul folosit art. de ha NPC/79 transf.25 829. Denumirea .00 0.grupa 261 Distanţa Cantitatea Volum total .II – Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr.TOTAL RON * .25 0.60 4 4 lucrări 2 Stropit în planta]ie de 6 ori 74 0. Lucrarea Nr. PENTRU: Total pentru un ha RON Cap.32 TOTAL MANOPERA PENTRU: 25 25 1401.0 Greut.30 250 825.08 25 10577.89 25 20747.0 TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE pentru 1 (un) hectar Cap.0 8. 5 2.0 56.25 679.25 577.89 25 16997. 0 1 2 3 4 1 Insecticide Fungicide Îngrăşăminte chimice complexe Gunoi de grajd UM 2 kg kg kg T Cantitatea 3 108 36 500 40 Cantitatea Ha.0 8.25 11.0 8. pentru transp.0 Cap.25 0.25 479.0 10780.0 8.

35 0. În goluri UM=mii buc cantit= 0.5 3 2343 . roşu.3 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţiei de ZMEUR Cap.Muşuroit zmeurul din ZO UM 3 2. fasonat şi mocirlit rădăc.18 - 4.375 162.Antemăsurătoare – Deviz nr. completare goluri 6% UM=mii gropi cantit=0.00 2.13.18 0.Afin Coacăz negru. tone 3 0.86 II 6 III 7 20.Udat zmeurul plant.0 10780.I Manopera Pentru 1 (un) hectar . Directe 162.77 262 0.32 162.86 Din care pe categorii I 5 2.artic Denumirea lucrării din ctr dinNTM/ normele de muncă 92 Unitate de măsură şi cantitatea 0 1 2 1 1783 . alb.50 5.32 3.0 825.2 0.00 2.0 crt.40 2.II Utilaje 825.07 13764.25 Cap.2 400.Săpat gropi pt. Nr.00 IV 8 - 0.5 5 2347 .III Materiale 10780.07 Cap. UM=mii l cantit=1.0 432. 0 1 2 1 Insecto-fungicide + îngrăşăminte chimice 50 2 Gunoi de grajd 10 TOTAL 1(un) ha Total t/km TRANSPORTURI Tarif RON/km PENTRU: Total TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.07 32514.00 2.644 40 RON T/km 4 32.0 RON Cap.6 4 1782 .IV Total Transport Chelt. agriş 1997.25 20747.71 TOTA L ZO 4 20.39 - 0.64 1. 1 Manoperă : Nr.64 - - 1.Plantat zmeur în goluri UM=mii buc cantit=0.5 6 2356 .Tăieri de curăţare a redus ½ tufelor UM= mii buc cantit=8 2 1781 .de transp.1.39 - - . transp.Verif.00 - - - 0.

16 35.5 6.32 0.03 25 575.52 Pregătit soluţia pt.36 6.Total Ha a.75 0.95 2 Lucrat cu discul printre rânduri – 4 54 0. UM=mii buc cantut=8 .09 0.86 25 146.Total Ron 1. Lucrarea Nr. 0 1 2 3 1 Arătură la 20-22 cm 48 0.5 Cap.85 23. n 4 1 4 6 Ron 5 0. goluri 6% Fungicide UM Cantitatea 3 500 108 263 Valoarea Lei/UM Total RON 4 4 40 5 2000.40 0.95 2.0 0.25 250 1062.15 TOTAL LUCRĂRI 1(un) ha .75 1.06 0.Materii şi materiale Nr.36 5.60 lucrări 3 Stropit cu insecto-fungicide 74 0.din CT crt Caracteristici şi utilajul folosit NPC/79 coef.90 4.32 0.76 25 894.22 0.Total ZO uri .0 2 completare Buc Kg Greut.32 25 8. 6 tratamente UM=mii l cantut=3.art.III .0 Muşuroit toamna toată plant. pentru transport 6 125 108 .16 6. n MECANICE .85 0.0 4320. UM=ha cantut=6. anexa 1 de transf .55 25 163. n PENTRU .77 X 1. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr.7 8 9 10 1908 2744 3157 2356 - goluri UM=mii buc cantit= 0.6 Deservit MPSP 300 – 6 trat.0 TOTAL MANOPERA PENTRU 1(un) ha Cap.Tarif Ron / ha a.Total pentru un ha Cantitatea ha ha a.5 Prăşit pe rând rân(4 lucr) UM=mii 2cantut=1.Tarif Ron/ZO . Denumirea crt 0 1 2 1 Drajoni pt.

ul normele de muncă normei Unitate de măsură şi ( nr.012 6.total Ron TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.5 0.Antemăsurătoare – Deviz nr.15 2 Drajoni zmeur 50 0.total t /km :1(un) ha .Decojit bulumaci şi ancore UM= buc cantit=510 ZO UM 3 0. bulumaci mijlocii şi ancore UM=buc gropi cantit=442 4 2376 .transport.67 0.I Manoperă: Nr.IV transport 5.III materiale 9200.12 6.Săpat gropi pt.12 - - - 264 .67 2.028 13.0 Cap.tarif Ron / t / km . Simbol Denumirea lucrării din ctr.4/a pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a sistemului de susţinere cu bulumaci din lemn la o plantaţie de ZMEUR Cap.0 9200.0 1062.72 Din care pe categorii II III 6 7 0. bulumaci fruntaş UM=buc gropi cantit=68 3 2386 .12 .Pichetat pt.Săpat gropi pt.062 Volum total t/km 4 7.67 - IV 8 - 0.38 - 0.0 36 269 Cap.II manopera utilaje Pentru 1(un) hectar 894.72 5 2.13.I Cap.5 6 13.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.38 - - 13.562 Varianta I 3.062 RON Total cheltuieli directe 11161. t crt transp km 0 1 2 3 1 Insecto-fungicide 50 0.) cantitatea 0 1 2 1 2379 .375 5. Denumirea .3 Insecticide Kg 36 80 TOTAL VALOARE MATERII ŞI pentru 1(un) hectar MATERIALE 2880. sistem susţinere UM=ha cantit=1 2 2381 .Grupa Distanţa de Cantit.04 TOTAL ZO I 4 0.2/a.5 Cap.

21 2.72 0. 10-12 mm – 800 kg/mc 2 Sârmă galvanizată 2.7 Volum total t/km 4 146 51.Materii şi materiale Nr.Total Ron 0.0 .Grupa crt 0 1 1 Lemn CR cu diam. Denumirea .04 0.III .00 7300 7702. Denumirea crt 0 1 UM Cantitatea 1 2 3 Lemn CR esenţă tare mc 8.5 1027 1500 56 9883 Cap.3 1.68 9.6 mm + cuie 3 Scândură de stejar 265 Distanţa de transp km 2 20 50 30 Cantit.Total ZO uri .027 0.47 2.t 3 7.25 18.004 0.25 5.6 mm Kg 1027 7.72 - 4.76 450 4 Cuie de 120x5 mm Kg 56 8 TOTAL VALOARE MATERII ŞI pentru 1(un) hectar MATERIALE Valoarea Greut.45 Instalarea a 4 fire de sârmă UM=mii m cantit=17.Tarif Ron/ZO .transport . stejar ) 10-12 mm 2 Sârmă galvanizată 2.5 3 Scândură ET Mc 1.61 45.05 25 226.61 18.33 X X X 5.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.00 448.21 9.pentru transport Ron/UM Total Ron 4 5 6 500 4030.05 25 451.06 ( salcâm.42 - - - 0.57 25 1139.68 0.42 0.01 0.50 792.25 9.04 4.47 25 461.5 6 7 8 9 2378 2380 2384 2389 2392 asimilat 2390 - 10 - Arderea bazei bulumaci şi ancore UM=buc cantit=510 Repartizat bulumaci la gropi UM=buc cantit=442 Confecţionat şi fixat ancore UM=buc cantit=68 Fixarea bulumacilor în gropi UM=mii m2 cantit=442 Fixat distanţierul pe bulumaci UM=mii semne cantit=0.01 0.022 0.00 12972.75 TOTAL MANOPERA PENTRU 1(un) ha Cap.3 21 .

5 ZO UM 3 0.I Cap.86 RON Total cheltuieli directe 14193. fixare spalieri UM=ha cantit=1 2 2381 .24 11.Săpat gropi pt.25 hectar Cap.Săpat gropi pt.72 - - 266 .375 81. mijlocaşi şi ancore UM=buc cantit=442 4 2380 .72 13.61 Varianta II 3.TOTAL TRANSPORTURI .Ancorat spalierii fruntaşi UM= buc cantit=68 7 2392 Marcat pe spalieri locul bridei UM=mii semne cantit=0.022 0.67 0.10 Din care pe categorii II III IV 6 7 0.13.43 0.2/b pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a sistemului de susţinere cu spalieri de beton armat la o plantaţie de ZMEUR Cap.IV transport 81.47 11.artic Denumirea lucrării din crt din normele de muncă NTM/92 Unitate de măsură şi cantitatea 0 1 2 1 2379 .38 5.tarif Ron / km_ -total Ron TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.38 8 0.24 1.04 0. 1 Manoperă : Nr.025 0.5 Cap.22 - - - - - 8 2388 - 1.67 2.total t /km__ :1(ha) PENTRU .70 0.028 0.Repartizat la gropi spalieri + ancore UM=buc cantit=510( 68+442) 5 2389 .72 - 0.5 Confecţionat şi montat bride UM=mii buc cantit=0.2/b.862 218.Pichetat pt. spalieri fruntaşi UM=buc cantit=68 3 2386 .01 TOTAL ZO I 4 0. Nr.10 5 2.70 0.Fixat spalieri şi ancore UM=buc cantit=510 6 2375 .72 5.67 13.22 1.II manopera utilaje A-Pentru 1(un) 1139.3 0.Antemăsurătoare – Deviz nr.III materiale 12972.

61 25.25 14.III materiale 16069.IV Total cheltuieli transport directe 100. 2.05 25 351.6mm 3 Scândură ET ( distanţier ) 4 Şurub cu cap îngropat de 120x10 TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE UM 2 buc Kg Mc buc Cantitatea 3 442 1041 1.Total ZO uri .37 25 634. Denumirea crt 0 1 1 Spalieri b.0 6.537 17204.A.600 1041 1500 100 13241 .pentru 1(un) hectar Cap.0 214.Tarif Ron .I Cap.36 25 1034.Total Ron 0.5 792.00 840.0 hectar Notă de calcul Cap.94 25 48.0 268.0 1. t 0.10 0.375 100.1 52.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr. .76 140 RON/ UM 4 15 7.33 X X X 5.25 TOTAL MANOPERA PENTRU 1(un) ha Cap.61 41. transport.0 7807.00 16069.5 450.Grupa Distanţa de transp crt km 1 Scândură stejar 30 2 Sârmă galvanizată 50 3 Spalieri si suruburi 20 TOTAL TRANSPORTURI .pentru transport 6 10. Denumirea .7 1.7 - Volum total t/km 2.537 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.total t /km_______1(ha) PENTRU tarif Ron/ t / km_ .50 Greut.9 2390 - Instalarea a 4 fire de sârmă UM=mii m cantit=17.II manopera utilaje Pentru 1(un) 1034.0 Valoarea Total RON 5 6630.037 Pentru dimensionarea consumului de materiale necesare realizării sistemului de susţinere la cultura de ZMEUR 267 .50 RON Cap.41 10.a de 1600/ 8 x 8 /6 x 6 2 Sârmă galvanizată cu diam.III .total Ron Cantit.5 5.Materii şi materiale Nr.

susţinerea plantelor.4 fire .3. ) Scândură E.T. distanţiere necesar pt.008 56 1.c – pt.50x120) Necesar de bulumaci la un hectar.fruntaşi .a 2. total d. un distanţier Sârmă galvanizată de 2.mijlocaşi Nr. – pt.pt. 1 Manoperă : 268 .c m.c. d.0016 17420 17000 420 1027 - Varianta II spalieri din b.c .06 0. un hectar d.un bulumac . de rânduri la hectar ( 10000:2.0016 1764 17000 420 220 1041 68 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Distanţa între rânduri Lungimea optimă a rândurilor Distanţa între bulumacispalieri d.o ancoră Ancore din piatră Cuie de 120x5 mm ( 2210 buc x 25 gr.crt.76 0.c .13.5 pentru executarea lucrărilor de exploatare a unei plantaţii de ZMEUR Cap. un ha.c.c m.50 120 10 13 2 11 34 442 68 374 68 68 1. d.6 mm.c buc Kg mc mc ml ml ml ml Kg buc 12 13 14 3. Specificare UM I bulumaci din lemn 2.017 0. pentru: .76 0.Antemăsurătoare – Deviz nr. pt. bride – coliere Cantitate de sârmă ( 55 gr/ ml ) Şurub cu cap îngropat de 120x10 cu şaibă m m m buc buc buc Nt buc buc buc buc m.pt. ancore .fruntaşi .50 120 10 13 2 11 34 442 68 374 68 8. total pe un ha.Nr.mijlocaşi Necesar ancore Lemn CR de 10-12 cm necesar pt.

06 2.Total ZO uri 2.a.77 X X X TOTAL ZO I 4 10. primăvara UM=ha cantit=1 Recoltat zmeură UM=t cantit=12 Muşuroit toamna UM=mii tufe cantit= 8.63 1.22 0.90 3.32 0.2 Administra îngr.5 0 0.40 0.6 Deservit MPSP – 300 – 6 trat.n 4 2.16 0.62 23.25 tufelor UM=mii buc cantit=8.0 0.0 TOTAL MANOPERA PENTRU 1(un) ha .Tarif Ron/ZO .24 Sapa mare pe rând UM= mii m 2 cantit = 4.00 6.n MECANICE 1 (un) ha .60 0.0 0 6. UM=ha cantit=6 Revizuit sistem susţin.0 2.articol din NTM/92 1 1783 redus ½ 1906 1908 3127 2744 3157 2436 1793 2356 Denumirea lucrării din ZO normele de muncă UM Unitate de măsură şi cantitatea 2 3 .09 0.30 5 - Din care pe categorii II III IV 6 7 10.n 269 Ha 3 0.5 Pregătit soluţie pt.52 25 13.Tăieri de curăţare a 1.62 23.16 0.chimice UM=t cantit=0.30 250 .15 Cantitatea Ha a.Tarif Ron/ha a.32 0. 6 tratamente UM=mii l cantit=3.50 600. 0 1 2 1 Discuit cu DPV sau GDD.16 608.36 0.5 12.42 46.34 25 1158.32 25 8.8 .de crt.6 6 25 15216 . 4 54 lucrări 2 Stropit cu MPSP-30 – 6 lucrări 74 TOTAL LUCRĂRI -Total ha.36 2.0 .16 655.8 Prăşit pe rând 4 lucrîri UM=mii m 2 cantit=19. crt 0 1 Nr.84 25 16396.30 8 2 3 4 5 6 7 8 9 12.1.Nr. Lucrarea CT coef. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr.31 0. Caracteristici şi utilajul folosit transf.50 50.0 0 0.42 0.Total Ron Cap.50 600.

12 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.IV transport 13.0 10580.5 270 Total ZO 4 6.I Cap.75 I 5 - Din care pe categorii II III IV 6 7 6.3 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii de mur cu desimea de 2667 plante/ha Cap. articol normele de muncă din Unitatea de măsură şi NTM/92 cantitatea 0 1 2 1 1783 Tăieri de curăţire a ZO/ UM 3 2.1.70 Greut. t 3 0.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr. Denumirea lucrării din crt.125 RON Total cheltuieli directe 27814.I Manoperă: Nr.total Ron 2 50 Valoarea RON/ Total UM RON 4 5 40 4320.Total pentru un ha Ron 825 UM Cantitatea 1 2 3 Fungicide Kg 108 Insecticide Kg 72 Îngrăşăminte chimice Kg 500 complexe TOTAL VALOARE MATERII ŞI pentru 1(un) hectar MATERIALE Cap.0 1 500.375 13.00 Cap.125 3.total t /km 1(ha) . transport.0 80 5760.Antemăsurătoare – Deviz nr. Denumirea .Grupa Distanţa de crt transp km 0 1 1 Îngrăş.pentru transport 6 108 72 500 680 Volum total t/km 4 35 35 0.II manopera utilaje Pentru 1(un) 16396.0 Cantit.chimice + insecto-fungicide .III materiale 10580.14.Materii şi materiale Nr. Denumirea crt 0 1 2 3 .75 8 - . Nr.III .PENTRU : Cap.tarif Ron/ t / km .00 825.00 hectar Cap.

42 0.06 - - - 5 6 1782 2347 2.33 - - - 4 2343 0.64 0.55 25 763.33 0.5 5.66 5. goluri 6% UM = mii gropi. cantit. = 0. = 3.16 Udat murul plantat în goluri UM = mii buc.16 Plantat mur în goluri 6% UM = mii buc.71 3. = 2.32 - - 23.16 Prăşit pe rând (4 lucr.7 Legarea lăstarilor UM = ha. fasonat şi mocirlit rădăcina UM = mii buc.08 - - TOTAL MANOPERA PENTRU: 38.12 - 0.12 - - 8 9 1908 2744 1. UM = mii buc.75 30. = 1 Săpat gropi pt.42 - 0.40 0. UM = ha. cantit. = 19.92 3.6 Deservit MPSP-300 la 6 trat. din CT 271 Cantitatea .2 Pregătit soluţia pt.08 - 2.77 0. cantit.0 Cap.06 0.75 0.00 0. = 2. 6 tratam.09 23.32 25 8.16 Verif. cantit. = 0.art.98 25 49. cantit.5 1.77 2.64 - 0.36 0.redus ½ 2 3 1788 redus ½ 1781 tufelor UM = mii buc. cantit. cantit.53 25 138. Lucrarea Nr. = 0. cantit.22 0.35 4.38 x x 25 959. UM = mii l.36 - - - 11 2356 0.16 Muşuroit murul după udare UM = mii buc. = 0. cantit. cantit. cantit. = 6 Muşuroit toamna toată plant.06 0. complet.38 0.7 1(un) ha Total ZOuri Tarif RON/ZO Total RON 6.) UM = mii m2.32 10 3157 0.38 - - 7 2356 0.92 0.II – Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr. = 0.

625 Cap. cu MPSP 300 TOTAL LUCRĂRI 1 (un) ha MECANICE PENTRU: Cap. 5 2.0 RON Cap.III Materiale 10720. 6 160 108 36 300 TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE pentru 1 (un) hectar Cap.4.a. Tarif RON/ha.90 3.125 3.III – Materii şi materiale Nr.0 Varianta I Cantitatea transp. 0 1 2 Caracteristici şi utilajul folosit 1 Discuit printre rânduri – 4 lucr. Denumirea crt. de transf.0 15.0 10720.14. Total pentru un ha RON UM 2 mc kg Cantitatea 3 160 108 36 Valoarea RON/ Total UM RON 4 5 4 640.0 1440.15 ha 4 4 6 Ha.40 0.crt. transp. 0 1 2 3 1 Mur înrădăcinat pt.II Utilaje 825. goluri 6% Insecticide Fungicide NPC/79 anexa 2 2 54 74 Coef.n. pentru transp.a pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a sistemului de susţinere cu bulumaci din lemn CR esenţă tare la o plantaţie de MUR FĂRĂ SPINI 272 .0 7.0 Greut.60 0. Stropit cu insecto-fungicide 6 lucr. 0 1 1 Mur înrădăcinat 2 Insecto-fungicide TOTAL 1(un) ha TRANSPORTURI PENTRU: TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.30 250 825.a. comp.16 0.375 5.625 12510. Denumirea – grupa Distanţa de crt.0 0.IV Total Transport Chelt. 3 0.a.I Manopera Pentru 1 (unu) hectar 959.n.0 80 40 8640.2/a Antemăsurătoare – Deviz nr.0 Total ha. tone 3 0.n.5 2 50 50 Total t/km Tarif RON/km Total Cap.14 RON Volum total T/km 4 8. Directe 5.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.

= 12.67 2. bulumaci şi ancore UM = gropi.36 4. cantit.75 Greut. = 1.44 1.2 11 2390 Instalarea sârmelor UM = mii ml.04 0.56 10.01 2 0. cantit. = 1. = 370 7 2384 Fixarea pietrelor de ancoră Inclusiv confecţ. = 64 8 2388 Făcut bride şi fixarea lor UM = mii buc.72 8. bulumaci fruntaş UM = buc. = 370 4 2376 Decojit bulumaci din lemn uscat UM = buc.12 25 178. articol normele de muncă din Unitatea de măsură şi NTM/92 cantitatea 0 1 2 1 2379 Pichetat pt. = 370 6 2380 Repartizare la gropi bulumaci UM = buc.67 0.33 x x x 4. cantit. cantit. stabilirea bulumacilor UM = ha.03 25 275. cantit. 6 11000 - Valoarea Lei/UM Total RON 4 5 500 6900.02 8 0. = 64 3 2386 Săpat gropi pt. cantit.I – Manoperă: Nr. Denumirea crt.44 1.0 273 .36 - IV 8 - 0.64 0. cantit. cantit.22 38.01 1.2 9 2389 Fixat bulumacii în gropi UM = buc. Denumirea lucrării din crt.47 Total ZO 4 0. =370 5 2378 Arderea bazei bulumacului UM = buc.14 0. pentru transp.64 1.8 TOTAL 1(un) ha Total ZO-uri MANOPERA PENTRU: Tarif RON/ZO Total RON Cap.67 10.02 2 0.50 11. 0 1 1 Lemn CR esenţă tare UM 2 mc ZO/ UM 3 0.56 Din care pe categorii I II III 5 4.56 6 2.56 3.Cap.48 0. = 370 10 2392 Marcat pe bulumaci locul bridei UM = mii semne.32 25 508.48 3. cantit.01 0.80 7.72 8.22 20.III – Materii şi materiale Nr.00 4.43 0.70 1.49 25 962. = 1.0 2 2381 Săpat gropi pt.25 Cantitatea 3 13. cantit.70 0. gropi.00 4 0. ancorei UM = buc. Nr.14 7 0. cantit.

67 Din care pe categorii I II III IV 5 6 7 0. tone 3 11.0 ZO/ UM 3 0. Directe 14031.I – Manoperă: Nr.II Utilaje - Cantitatea transp.IV Transport 318.375 318.6 RON Volum total T/km 4 220 630 850 0.67 8 - 274 . = 1. Nr.0 RON Cap.III Materiale 12750.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.0 Varianta II 3.grupa Distanţa crt. articol normele de muncă din Unitatea de măsură şi NTM/92 cantitatea 0 1 2 1 2379 Pichetat teren pt.5 5850.I Manopera Pentru 1 (unu) hectar 962.25 Cap. cantit.4/b.2 Sârmă galvanizată ø 2.0 12600 23600 TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE pentru 1 (unu) hectar Cap. Denumirea lucrării din crt.0 12750.14. 0 1 1 Lemn CR esenţă tare cu ø 10-12 cm 800kg/m3 1(un) ha 2 20 50 Total t/km Tarif lei/km Total Cap.75 Total Chelt. Antemăsurătoare – Deviz nr.67 Total ZO 4 0. spalieri UM = ha. Denumirea .75 2 TOTAL TRANSPORTUR I PENTRU: TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap. de transp.4/b pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a sistemului de susţinere cu spalieri beton armat la o plantaţie de MUR FĂRĂ SPINI Cap.6 mm kg 780 7.0 12.

cantit.72 - - 9 2390 0. spalieri mijloc şi ancore UM = buc. = 370 Repartizat spalierii la gropi UM = buc. cantit.70 8.2 Făcut bride şi fixat pe spalieri UM = mii buc.56 - - 0. Denumirea crt.grupa Distanţa de crt. = 1.56 3. gropi. = 64 Săpat gropi pt. = 64 Fixarea spalierilor în gropi UM = buc. 6 16864 78 17644 2 Sârmă galvanizată ø 2.33 x x x 4.02 8 0.01 0.8 1(un) ha Total ZO-uri Tarif RON/ZO Total RON 0.72 - 1. cantit.0 7.75 - TOTAL MANOPERA PENTRU: Cap.36 - - 10. cantit.14 - - - 8 2388 1.III – Materii şi materiale Nr.25 1.04 2.5 5850.0 Greut. 275 Cantitatea transp.64 0.50 11.47 10.2 2381 3 2386 4 5 6 7 2380 2384 2389 2392 Săpat gropi pt.34 25 508. spalieri fruntaşi UM = buc.20 25 30. cantit.43 1.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.00 4.2 Instalat 3 sârme UM = mii ml cantit. cantit: = 370 Marcarea pe spalieri a bridei UM = mii semne.56 - 2. gropi.64 8.22 20.22 32. tone Volum total T/km . transp. pentru transp. cantit.6 mm kg 780 TOTAL VALOARE MATERII ŞI pentru 1 (un) hectar MATERIALE Cap. = 370 Fixarea pietrelor de ancore UM = buc.57 25 814.0 14010.02 2 0. = 12.14 0.03 25 275. 0 1 1 Spalieri din beton armat a 31 kg UM 2 buc Cantitatea 3 544 Valoarea Lei/UM Total RON 4 5 15 8160.01 0.56 0. = 1.70 0.36 - 3. Denumirea .

375 330.800 0. : .86 50 0.IV Materiale Transport 14010. .II Utilaje RON Cap.c.c.III Cap.I Manopera Pentru 1 (un) hectar 814.78 Total t/km Tarif RON/km Total RON Cap.0248 0. 544 bulumaci şi 68 ţăruşi d.pentru un ţăruş ancoră Ancore Cuie de 120 x 5 mm (5 x 442 x 0.6 mm TOTAL A: 1(un) ha TRANSPORTURI PENTRU: TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.6 mm . – pentru un bulumac .25 2 3 50 16.fruntaşi .0 1 1 Spalieri din beton armat 2 Sârmă galvanizată ø 2.mijlocaşi Nr.75 Total Chelt. de bulumaci – spalieri pe rând d.0 330.50 120 8 16 2 14 34 544 68 476 68 12600 340 260 13200 780 Distanţa între rânduri Lungimea optimă a rândurilor Distanţa între bulumaci – spalieri Nr.mijlocaşi Lemn CR necesar pt.025) Sârmă pentru susţinerea tulpinilor 3 fire Sârmă pentru ancore Sârmă pentru bride Total sârmă galvanizată de ø 2.0 Notă de calcul pentru dimensionarea necesarului de materiale folosite la realizarea sistemului de susţinere pentru cultura MURULUI FĂRĂ SPINI Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Specificare UM I bulumaci din lemn 2. de rânduri la hectar Necesar total de bulumaci – spalieri de H = 2. Directe 15155.50 120 8 16 2 14 34 544 68 476 13. crt.c.greutate 276 m m m buc buc buc nr buc buc buc mc mc mc buc kg ml ml ml ml kg . : .fruntaşi .75 4 843 39 882 0. .2 m d.004 60 12600 340 12940 765 Varianta II spalieri din beton armat 2.

Denumirea lucrării crt articol din normele de din muncă NTM/92 Unitatea de măsură şi cantitatea 0 1 2 1 1783 Tăieri de curăţire a asimilat tufelor UM = mii buc.36 13.6 7 3157 Deservit MPSP – 300 – 6 trat.7 9 1792 Recoltat mure UM = t.2 m x 1.5 pentru executarea lucrărilor de exploatare a unei plantaţii de MUR FĂRĂ SPINI Cap. 2.66 2. cantit.66 12.3 2 - 50.3.5 6 2744 Pregătit soluţie pt. org.42 - - 23. cantit. = 15 ZO/ UM Total ZO Din care pe categorii II III I IV 3 5. = 0. UM = mii plante.2 5 3127 Administrat îngrăşăminte chimice cu MIC UM = t. UM = mii l.Antemăsurătoare – Deviz nr. cantit. = 4.I – Manoperă: Nr.8 x 4)19.63 6.06 5.0 750.32 0. cantit.5 x 2. = 2.0 4 13.62 - 1.00 0.14. cantit. UM = ha. cantit: = 3. Nr.5 - 0. cantit.15 0.667) UM = mii m2 .50 5 - 6 - 7 13. cantit. = 1.10 kg/pl.8 4 1908 Prăşit pe rând – 4 lucrări UM = mii mp.50 0.3.36 - 13.0 3 1906 Sapa mare pe rând asimilat (1.7 -2 1788 Legarea lăstarilor (tulpinilor) UM = ha. = 6 8 1789 Administrat îngrăş.0 - 750 - - 277 .42 - 0. 6 tratam.62 - 6. cantit (4.5 8 - 6.66 - 12.22 23.09 0.15 - - - 0.31 0.

0 TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE pentru 1 (un) hectar Cap.60 0. Caracteristici şi utilajul folosit din NPC/79 anexa 2 0 1 2 1 Discuit cu DPV 1.5 8.n.50 X X x 2.15 Cantitatea ha Ha.50 825.50 774.8 – 4 lucrări 54 2 Stropit în plantaţie cu MPSP – 300 de 6 ori 1 (un) ha 74 CT Coef. Denumirea .90 3.7 Revizuit spalieri şi întins 3 sârme UM = ha. 6 108 36 500 27000 27650 TOTAL LUCRĂRI MECANICE PENTRU: Total ha. de transf.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr. 0 1 2 3 4 1 Insecticide Fungicide Îngrăşăminte chimice Gunoi de grajd Valoarea RON/ Total UM RON 4 5 80 8640.0 10715.II – Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr.08 - - 2. 0 1 1 Îngrăşăminte chimice 278 2 50 Cantitatea transp. transp.650 Volum total T/km 4 33 .3 2 25 1238.51 25 12.75 0. Lucrarea Nr.0 Cap.0 40 1 5 1440.a.III – Materii şi materiale Nr.a.74 25 19368.a.n. Tarif RON/ha. Total pentru un ha UM 2 kg kg kg to Cantitatea 3 108 36 500 27 RON Cap.54 25 0.grupa Distanţa de crt.5 sau GDD-1.40 0.5 49.75 2. 4 4 6 5 2. cantit. cantit.art. tone 3 0.n.30 250 825. Denumirea crt.77 2. 1 1(un) ha Total ZO-uri Tarif RON/ZO Total RON 0. 3 0. pentru transp.08 - 2.0 Greut.0 500. crt. = 2.10 2356 11 2436 TOTAL MANOPERA PENTRU: Muşuroit toamna toate plantele UM = mii buc.0 135.11 25 20627.

375 4. chimice complexe .1 2.Mraniţă .00 Necesarul la supr.2 1.00 50.00 1.00 1000 1000.00 1250. Directe 113.00 210.00 5 4 14 7 25760.I Manopera Pentru 1 (un) hectar 20627.1 1.Insecticide .III Materiale 10715.00 1. goluri UM Preţ /UM RON 3 x 1.30 1288.4 3 3.Sinoratox 5 G Înfiinţarea plantaţiei .0 Cap.00 38.4 4 4.00 25.00 400.1.00 Necesarul la supraf.Seminţe de trifoi alb Întreţinere în anul II .3 1.00 1250.00 750.00 320.75 10 Total t/km Tarif RON/km Total Cap.Seminţe de lolium perene .00 4440.ante m deviz 0 1 1.00 1900.Pomi altoiţi pt.4 2 2.625 32281.00 29285.00 20.1 3.2 Gunoi de grajd TOTAL 1(un) ha TRANSPORTURI PENTRU: TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.00 375.625 270 303 RON Cap.3 3.00 80.00 140.00 870.0 27 RON 0.00 600 80 30 600.2 3.1 Denumirea materialelor şi categoria de lucrări la care se utilizează 1 Pregătirea terenului .Gunoi de grajd .00 200.00 50.Superfosfat Sare potasică .30 40.00 10.00 1250.00 0. complet.375 113. de un ha cantit Valoare RON 4 5 X 2750.00 0.Centralizatorul materialelor principale şi al costurilor la MĂR Nr.00 150 3000.00 20.Pomi altoiţi .2 2.de …ha cantit valoa re 6 7 2 x Kg Kg To Kg x Buc To Kg Buc x Kg Kg Kg Kg x Buc 279 . Centralizatorul materialelor principale pentru realizarea unei plantatii 4.Îngr.II Utilaje 825.IV Total Transport Chelt.Picheţi Întreţinere în anul I .3 2.Fungicide .

Insecticide .4.0 6. Denumirea materialelor şi antem.4 4 4.3 40 80 10 30 25 4 800 600 60 30 859 25 834 834 9.0 23.0 7.0 3340 2500.Insecticide – 0.1 2. to kg buc.3 2.2 2.Fungicide .00 960. 1.00 80.8 20 1250 x 288.00 40.0 480.Pomi altoiţi pt.ha Cantit. 2 21475.0 834.2 1. Kg Kg Kg kg buc.Gunoi de grajd Îngrăşăminte chimice complexe TOTAL COSTURI MATERIALE Kg Kg x Kg Kg To Kg x 40. ….2 3.3 1.1 1 Pregătirea terenului .complet.0 1250. Înfiinţarea plantaţiei . categoria de lucrări la care deviz se utilizează UM Preţ /UM RON 843 pomi/ ha Necesarul la Necesarul la suprafaţa de un suprafaţa de ha.00 40267 4.00 x 7.Gunoi de grajd .00 1000.809.Insecticide .0 800.00 2922.4 3 3..0 210.Fungicide .1 5.0 140.Îngrăşăminte chimice complexe Picheţi Intreţinere anul I .Mraniţă .Sinoratox S.2 5.00 384.0 300.Pomi altoiţi .4 .2% Întreţinere în anul III .G.2.Superfosfat -Sare potasică .00 1250.2 4.0 250.1 3.Fungicide – 02% .3 5 5.0 14.0 600.Seminţe de lolium perene .0 Cantit Valoare .00 50.3 3. CENTRALIZATORUL MATERIALELOR PRINCIPALE LA PĂR Nr.0 100 Valoare RON 5 2450. 0 1.1 1.3 5.2 4.00 12 12 480.00 1.2 1190 360.goluri 2 kg kg to kg buc.00 80.0 750.4 2 2. 6 7 - - - - - - - . 280 3 1 1 50 25 25 50 1 0.Seminţe de trifoi alb Întreţinere în anul II .

de …ha cantit valoa re 6 7 .0 800.Insecticide Întreţinere în anul III .5 1.4.0 60 6 Valoare RON 5 2450 800 600 300 750 11950 10300 1000 500 150 798 192 256 140 210 1760 1200 240 Necesarul la supraf.1 1.4 .00 1.Gunoi de grajd .00 1. de un ha cantit 0 1 1.00 0.2 5. chimice complexe .8 3.0 834.1 5.00 25.antem deviz Denumirea materialelor şi categoria de lucrări la care se utilizează 1 Pregătirea terenului .3 3. CENTRALIZATORUL MATERIALELOR PRINCIPALE LA PRUN Nr.Fungicide .2 4.00 50.3 5 5.Îngr.Fungicide .1 6.0 7.Gunoi de grajd .2 2 Kg Kg T Kg Buc T Kg Buc Kg Kg Kg Kg Buc Kg 281 4 800 600 60 30 515 20 500 500 4.Picheţi Întreţinere în anul I .Superfosfat .2 1.2 6.1 3.4 2 2.3 40 80 10 3 20 40 Necesarul la supr.3 6 6.Sinoratox Înfiinţarea plantaţiei .Insecticide -Îngrăşăminte chimice complexe Întreţinere în anul IV .0 3364 480.Pomi altoiţi .Fungicide .2 2.2 3. complet.1 2.Seminţe de lolium perene .0 480.3 6.4 3.4 3 3.Insecticide .0 1250 834 36107.3 1.Îngrăşăminte chimice TOTAL GENERAL kg kg kg kg kg kg kg to kg x 40 80 40 80 1 40 80 50 1 x 9 6 12 8 834 12 10 25 834 x 360.3.Insecticide .Mraniţă .Pomi altoiţi pt.4 4 4.2 - - - x 4.Seminţe de trifoi alb Întreţinere în anul II .2 14. goluri .Fungicide UM Preţ / UM RON 3 1.3 2.Fungicide .1 4.Sare potasică .0 1954 480 640.

4 .3 5 5.2 6.00 80.00 1.2 5. Necesarul la suprafaţa de un ha Cantitate Valoare RON 4 5 1750 20 30 1000 750 4863 4300 500 63 584 96 128 150 210 780 Necesarul la suprafaţa de….6 500 10 320 1340 360 480 500 1340 360 480 500 2344 576 768 500 500 21982 4.Îngrăşăminte chimice .Insecticide .1 2. deviz 0 1 1.2 2 2.4 9.chimice complexe Întreţinere în anul V . ha Cantitate Valoare 6 7 Buc.3 7 7.3 3.2 7.1 7.00 30.2 3.Fungicide .1.1 6. Kg.Fungicide . chimice complexe Întreţinere în anul IV .00 2.3 7.Insecticide .Îngrăş.00 2 Tone Kg. 40.4.30 215 500 210 Kg.3 6 6. 1. intem.1 3.6 15 7 .4.Gunoi de grajd TOTAL MATERIALE Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg T 80 40 80 1 40 80 1 40 80 1 5 4 9 6 500 9 6 500 14. Kg. Kg Kg.4 4 Denumirea materialelor şi categoria de lucrări la care se utilizează 1 Pregătirea terenului şi înfiinţarea • Gunoi de grajd • Sinoralox 5G Înfiinţarea plantaţiei • Pomi altoiţi • Îngrăşăminte chimice complexe • Pichete Întreţinere în anul I • Fungicide • Insecticide • Seminţe de volum perene • Seminţe trifoi alb Întreţinere în anul II 282 U.Fungicide .00 0.Insecticide Îngrăşăm.3 3 3.CENTRALIZATORUL MATERIALELOR PRINCIPALE LA NUC Nr.2 2. 20.00 10.Insecticide Întreţinere în anul III .M Preţ pe UM 3 50.00 25.1 5. Buc.4 1.

2 7.2 6.00 50.3 8 8. 1.00 80.CENTRALIZATORUL MATERIALELOR PRINCIPALE LA GUTUI 800 pomi/ ha 283 .4. Kg 40.00 6 4 400 Kg.00 80.00 12 4.00 420 9 6 Kg.1 9.00 40.3 5 5.1 7. Kg.1 • • • Pomi altoiţi pentru completare Goluri Fungicide Insecticide Buc. Kg 40.3 9 9.2 6 6.2 8. Kg.00 40. tone 40.5 3.00 1.2 10 10.00 6 4 4 Kg.00 80. gunoi de grajd • Gunoi de grajd Întreţinere în anul VI • Îngrăşăminte chimice complexe • Fungicide • Gunoi de grajd. insecticide Întreţinere în anul VII • Fungicide • Insecticide Întreţinere în anul VIII • Fungicide TOTAL MATERIALE Kg.1 4.3 7 7. Kg.2 4. Kg. Kg.00 9 6 Kg 40.00 80.00 4.00 80. 20.1 8. Kg Kg 40.5.00 25 3 2 500 120 160 420 180 240 1040 240 400 400 760 240 320 200 1260 420 360 480 840 360 480 1120 480 13417 Întreţinere în anul III • Fungicide • Insecticide Întreţinere în anul IV • Fungicide • Insecticide • Îngrăşăminte chimice complexe Întreţinere în anul V • Fungicide • Insecticide.0 Kg.1 5.00 80.1 6.

Cantit. to kg buc.Seminţe de trifoi alb Întreţinere în anul II .0 140.3 1.0 1190 360.0 1920.0 480.3 2.Insecticide . 1.Pomi altoiţi .4 1 Pregătirea terenului . Înfiinţarea plantaţiei .Fungicide .0 2760.Îngrăşăminte chimice TOTAL GENERAL UM 2 kg kg to kg buc.0 1 800 800.2 1.Fungicide .1 6.0 14.Mraniţă .Pomi altoiţi pt. categoria de lucrări la care deviz se utilizează 0 1.0 5 45 225.1 4. 6 Valoare 7 - - - - - - - - - - x 284 .2 4.0 7.4 3 3.Insecticide .Sinoratox S.3 6.0 6.0 480.0 1954 480 640.Gunoi de grajd .0 720.4 2 2.G.1 5.Insecticide Întreţinere în anul III .3 3.2 2.1 3.0 20 824 16480.1 1.Gunoi de grajd .0 25 30 750.3 40 80 10 30 20 40 80 40 80 1 40 80 5 1 x 800 9.0 960.3 6 6. kg kg kg kg kg kg kg to kg x Preţ / Necesarul la UM suprafaţa de un RON ha.0 360.2 3.0 800 28770.2 6.Nr Denumirea materialelor şi antem.0 96 9 6 12 8 800 18 12 25 800 x 240.0 1 600 600.Superfosfat -Sare potasică .goluri .Fungicide .complet. Kg Kg Kg kg buc.0 0.3 5 5.Fungicide .0 210.0 800.Seminţe de lolium perene .1 2.0 Necesarul la suprafaţa de ….ha Cantit.0 50 8 400..0 17920.0 1 800 800.0 2605.0 125.Îngrăşăminte chimice complexe Picheţi Intreţinere anul I .Insecticide -Îngrăşăminte chimice complexe Întreţinere în anul IV .4 4 4.2 5. Valoare RON 3 4 5 2375.

00 1.00 800.4.00 210.4.00 500.00 0.00 1454.00 25.1. 1.00 Necesarul la suprafaţa de un ha.00 10. Valoare 6 7 2 kg kg To.00 100.00 750.3. 3.2 910.4.2. 4 4. 3 3.00 Kg.1. 3. To. 5.00 1640.00 . deviz 0 1 1. 20.00 Necesarul la suprafaţa de ha. 1.00 30.3. Preţ / UM RON 3 1. Denumirea materialelor şi categoria de lucrări la care se utilizează 1 Pregătirea terenului -superfosfat -sare potasică -gunoi de grajd Sinoratox 5G Înfiinţarea plantaţiei Pomi altoiţi Mraniţa Îngrăşăminte chimice complexe Picheţi Întreţinere în anul I Fungicide Insecticide Seminţe de trifoi alb Seminţe de lolium perene Întreţinere în anul II Pomi altoiţi pentru completare goluri 12% Fungicide Insecticide Întreţinere în anul III Fungicide Insecticide U. 7814.1.00 80.00 5. 3.00 80.2. 2.00 9 6 360.2.00 480.00 285 12 8 480.00 600. Kg. 20.4.00 40 800. Cantit.00 334. kg Buc. 2.00 640.2.00 80.2. 4. 40. Cantit. 2.1.00 250.M.00 6 4 7 14 240. kg 2 2.6.20 Buc. 1. Kg.3. 40.00 50. 5 5. antem.30 334 10 334 334 6880.00 320.00 1.00 140.00 4. Valoare RON 4 800 600 50 30 5 2400.00 kg kg kg kg 40.1.3. Kg. CENTRALIZATORUL MATERIALELOR PRINCIPALE LA CAIS Nr.00 Buc.

Îngrăşăminte chimice complexe Întreţinere în anul IV Fungicide Insecticide Îngrăşăminte chimice complexe Întreţinere în anul V Fungicide Insecticide Îngrăşăminte chimice complexe Gunoi de grajd semifermentat Kg. CENTRALIZATORUL MATERIALELOR PRINCIPALE LA PIERSIC Nr. To.00 768. x 40.2.00 125.7.00 x 14.3. antem.2 TOTAL GENERAL 4. Kg.0 Necesarul la suprafaţa de ha.00 334.1. 1678.00 1. 7.2. Preţ / UM RON 3 1.4.0 600.3. Kg.00 14.1.00 6 6.00 768.00 Kg. 1.0 225. 6.00 1.0 800.00 80.00 17699.3.M. 1.3. Cantit.2.00 5.4 9.00 7 7. Valoare 6 7 2 kg kg To. Kg. 40.1. 7. 6. Cantit. Denumirea materialelor şi categoria de lucrări la care se utilizează 1 Pregătirea terenului -superfosfat -sare potasică -gunoi de grajd U. deviz 0 1 1. Valoare RON 4 800 600 50 5 2375.6 334 25 x 576. Kg. . 1.00 Kg. 1803.00 5.00 334..6 334 576.5.00 286 Necesarul la suprafaţa de un ha.00 1. 7.00 334 334.00 80.4 9.

3.00 73 1460 Kg. To.0 50.4.00 80.0 21080.2.0 Necesarul la supraf. Kg.0 480. 20. Pomi altoiţi pentru completare goluri 12% 4.00 10.00 30 750.0 140.0 1805. Kg.00 6 4 7 14 240.0 635.Gunoi de grajd .2. Pomi altoiţi 2.4 Denumirea materialelor şi categoria de lucrări la care se utilizează 1 Pregătirea terenului .de …ha cantit valoare 6 7 2 Kg Kg T Kg 287 . Mraniţa 2.0 45 225.3.0 210.00 30.Sinoratox 5G 2 Înfiinţarea plantaţiei 2. Insecticide 3.2 1.00 5 x 9 6 12 8 635 10 x 360.Sinoratox UM Preţ / UM RON 3 1 1 5 25 Necesarul la supr.0 800 800. kg 25.0 640.00 628 6.Superfosfat .4. Kg.0 600 600..00 80.8. Îngrăşăminte chimice complexe 5. CENTRALIZATORUL MATERIALELOR PRINCIPALE LA VIŞIN Nr. Fungicide 4.0 910.00 80.2. Fungicide 3. Gunoi de grajd TOTAL GENERAL 1.5 4.5 Buc.1. Fungicide 5.3 1. t x 40. Seminţe de trifoi alb 3.1.1.00 1. de un ha cantit valoare RON 4 5 2375.0 320.00 50.1 635 12560 305.0 480.00 1.4.0 30 750. Seminţe de lolium perene 4 Întreţinere în anul II 4.1.0 13690.Sare potasică . Kg.1 1.3. Îngrăşăminte chimice complexe 3 Întreţinere în anul I 3.0 635.0 kg kg kg kg 40.00 40. Insecticide 5.antem deviz 0 1 1.0 2300 Buc. kg 20.2.3. Insecticide 5 Întreţinere în anul III 5.

2 5.0 1400.Fungicide .6 1 14.Pomi altoiţi .0 7.1 3.Îngrăşăm. goluri .8 3.Fungicide .0 67 6 4 9 6 560 15433.Picheţi Întreţinere în anul I .1.Îngr.0 560. Preţ / UM RON 3 Necesarul la suprafaţa de un ha.4 0.0 480. Denumirea materialelor şi categoria de lucrări la care se utilizează 1 Pregătirea terenului -superfosfat U. antem.Insecticide .3 6 6. complet. chimice complexe .0 168.3 Înfiinţarea plantaţiei .0 798. deviz 0 1 1.0 16750 240.9.4 3 3.6 500 560 4.2 6.Fungicide . 4 Valoare RON 5 2400. chimice complexe Întreţinere în anul IV .0 213.4 4 4.2 14.2 3.94 500.0 256.0 1954.2 2.0 2235.Pomi altoiţi pt.0 576.Fungicide .0 360.Seminţe de lolium perene .0 192. 6 Valoare 7 2 800 800.Insecticide Întreţinere în anul III .2 2.Insecticide .0 24195 Kg Kg Kg 40 809.3 40 80 10 30 25 40 80 40 80 1 577 5.0 140.0 kg 1 288 Necesarul la suprafaţa de ha. Cantit. CENTRALIZATORUL MATERIALELOR PRINCIPALE LA CIREŞ Nr.Mraniţă .3 5 5.1 5.1 6.0 320.1 2.0 280.0 560.Insecticide . Cantit.chimice complexe TOTAL MATERIALE Buc T Kg Buc Kg Kg Kg Kg Buc Kg Kg Kg Kg Kg 25 50 1 0.3 2.3 3.0 .0 560.M.2 4.0 14425.1 4.0 4.0 768.Îngrăş.Seminţe de trifoi alb Întreţinere în anul II .

0 750.2. 5. Kg.0 250.3.3 443 300 11075. 3.3 443 13.2.4. Kg.4.1. 2140. kg Buc.1. 5. 4. 12273. To.. 2.0 1550. -sare potasică -gunoi de grajd Sinoratox 5G Înfiinţarea plantaţiei Pomi altoiţi Mraniţa Îngrăşăminte chimice complexe Picheţi Întreţinere în anul I Fungicide Insecticide Seminţe de trifoi alb Seminţe de lolium perene Întreţinere în anul II Pomi altoiţi pentru completare goluri 12% Fungicide Insecticide Întreţinere în anul III Fungicide Insecticide Îngrăşăminte chimice complexe kg To.2.0 665.0 Buc.0 Buc. 40 80 1 12 8 430 480.0 2 2. 1.2.3. Kg.2.0 443. Kg.3.3.4. 5 5.0 480.0 4.0 320. 2.0 90 910.3. 2.0 430.0 Kg.0 4 4. 40 80 9 6 360.1.1. 1.0 210.0 140. 25 52 1300. 3. 3 3.4.0 289 .0 640. 5. 3. kg 1 5 25 600 50 30 600.1. 25 50 1 0.00 kg kg kg kg 40 80 30 10 6 4 7 14 240.

1 1. 6.0 Kg.2 2.3 2. an I Arb.0 TOTAL GENERAL x x x 22946.0 960. To. Kg. 40 80 1 14.6 6.4 9. CENTRALIZATORUL MATERIALELOR PRINCIPALE LA ALUN Nr.2. deviz 0 1 1.8 72 24 500 5970. 5 25 125.3. 1899.0 50 225. Valoare Cant.0 430.0 5760.0 300 300.1 2.3 1.4 2 2.0 7.0 Kg.3. Kg.4 2.1. 7. Întreţinere în anul IV Fungicide Insecticide Îngrăşăminte chimice complexe Întreţinere în anul V Fungicide Insecticide Îngrăşăminte chimice complexe Gunoi de grajd semifermentat 1774. Kg.0 30 750.6 430 576. RON 4 5 6 7 1775.6 430 576. antem.0 290.1.0 768.2 1.0 10115.0 13154.0 2 x kg kg t kg x buc t kg kg buc x 290 .2. 7.4 9. Kg.0 500 500. de un ha supraf.4.0 4.10.0 597 5.3 Necesarul la Necesarul la supraf. ALUN înrădăcinaţi Mraniţa 10 kg/plantă Insecticide Fungicide Picheţi refolosibili Întreţinere în anul II UM Preţ pe UM 3 1 1 5 25 10 50 80 40 0.5 3 Denumirea materialelor şi categoria de lucrări la care se utilizează 1 Pregătirea terenului Superfosfat Sare potasică Gunoi de grajd Sinoratox Înfiinţarea plantaţiei şi întreţ. 6.0 174.0 430 7 7. 40 80 1 14.0 768. de …ha Valoare Cant.

0 580.9 59551.0 7620.3 7.1 1.58 580.0 53124. CENTRALIZATORUL MATERIALELOR PRINCIPALE LA CĂTINĂ Nr.1 3.3.0 1440.1 5.0 5600.0 5600.0 4640.2 7. 7.2 6.0 1200. 6. Valoare 6 7 2 x kg kg 291 .3 5 5. de un ha Cant.0 580.2 Denumirea materialelor şi categoria de lucrări la care se utilizează 1 Pregătirea terenului Superfosfat Sare potasică UM RON / UM 3 1 1 Necesarul la supraf.0 2.1 7.0 580. alun înrădăcinaţi TOTAL lucrări tehnologice Întreţinere în anul III Îngrşăminte chimice complexe Insecticide Fungicide Întreţinere în anul IV Îngrşăminte chimice complexe Insecticide Fungicide Întreţinere în anul V Îngrăşăminte chimice complexe Insecticide Fungicide Întreţinere în anul VI Îngrşăminte chimice complexe Insecticide Fungicide Lucrări de exploatare Insecticide Fungicide Îngrăşăminte chimice complexe Gunoi de grajd TOTAL GENERAL kg kg buc x x kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg t x 40 80 10 36 108 35 1440.0 1200. Valoare Euro 4 5 2325. deviz 0 1 1.9 4640.0 500 800 600 600 Necesarul la supraf.3 6.0 7620.11.0 6420.2 8.0 1440.2 4.2 5.4 9.1 6.0 8640.2 3.9 4. antem.0 1200. 8.3 8.0 1 80 40 1 80 40 1 80 40 1 80 40 80 40 1 5 580 70 36 580 70 36 580 58 30 580 58 30 58 30 580 0.1 8.0 4640.1 4. de …ha Cant.0 580. Fungicide Insecticide Arb.4 4 4.0 6420.3 3.3 8.0 6422.

4 2.3 3433 17.1 3.2 3. Valoare RON 4 5 2400.00 Necesarul la supraf. de un ha Cant.2 5 Intreţinere anul III Insecticide Fungicide Cheltuieli cu îngrăşăminte complexe TOTAL GENERAL x kg kg kg 80 40 1 108 36 840 10920. an I Butaşi înrădăcinaţi într-un an I Mraniţa 10 kg/plantă Insecticide Fungicide Picheţi refolosibili Întreţinere în anul II Fungicide Insecticide Mur înrădăcinaţi TOTAL lucrări tehnologice t kg x buc t kg kg buc x kg kg buc x 5 25 35 30 175 750 42159.0 40 80 10 36 108 200 1440 8640 2000 67484.2 2.9 4.2 72 24 833 34330 860 5760 960 170 12080.3 1.9 4 4. de …ha Cant.1 2.1.12.1 1.00 800 600 50 800.00 250.00 600. deviz 0 1 1. antem.3 Denumirea materialelor şi categoria de lucrări la care se utilizează 1 Pregătirea terenului Superfosfat Sare potasică Gunoi de grajd UM RON pe UM 3 1 1 5 292 2 kg kg t Necesarul la supraf.5 3 3.0 8640 1440 840 68324.1 4. CENTRALIZATORUL MATERIALELOR PRINCIPALE LA ARBUŞTI FRUCTIFERI Nr.3 2.2 1.9 10 50 80 40 0. Valoare 6 7 .4 Gunoi de grajd Lindatox Înfiinţarea plantaţiei şi întreţ.3 3.4 2 2.

1 2.4 2.3 2.2 Denumirea materialelor şi categoria de lucrări la care se utilizează 1 Pregătirea terenului .00 1440.3 4120 20 72 24 1000 kg kg buc x 40 80 4 x 36 108 240 x 4.de …ha cantit valoare 6 7 2 Kg Kg 293 .0 400. CENTRALIZATORUL MATERIALELOR PRINCIPALE ŞI COSTURILE LOR PENTRU O EXPLOATAŢIE DE ZMEUR CU SUPRAFAŢA DE 1 ha Nr.0 Necesarul la supraf.00 buc t kg kg buc 4 50 80 40 0.3 3.00 24500.00 960. 00 1000.00 11040.5 3 3.4 Lindatox Înfiinţarea plantaţiei Butaşi înrădăcinaţi Mraniţa 5 kg/plantă Insecticide 3% Fungicide 1% Picheţi refolosibili Întreţinere în anul II Fungicide Insecticide Butaşi înrădăcinaţi TOTAL MATERIALE kg 25 30 750.2 2.1.Sare potasică UM Preţ / UM RON 3 1 1 Necesarul la supr. de un ha cantit Euro 4 600 400 5 2050.0 600.Superfosfat .00 16480.4 2 2.2 3.1 3.00 300.1 1.00 5760. antem deviz 0 1 1.00 8640.00 37940.13.00 960.

0 500.1 4.0 Buc Buc.CENTRALIZATORUL MATERIALELOR PRINCIPALE LA MUR Nr.1 3.06 1027 1.0 .5 450 8 8.5 Buc Kg Kg 4 40 80 500 108 36 mc.0 5760.14. deviz 0 1 1.0 7702.0 4320.1 2.Gunoi de grajd .Lemn CR esenţă tare .4 .2 3.Cuie de 120 TOTAL MATERIALE T Kg 5 25 60 30 300.Picheţi refolosibili .0 65652.Sârmă galvanizată 2.5 792.Fungicide Întreţinere în anul II .1 1.76 56 4030.6 mm .0 960.2 1.0 12972.Drajoni de zmeur . antem.0 2000.5 3 3. completare goluri .0 9200. t Kg Kg 0. Kg Kg Kg 500 7.Insecticide .Mraniţă .1.3 2.2 4.0 2880.3 Denumirea materialelor şi categoria de lucrări la care se utilizează 1 Pregătirea terenului Superfosfat Sare potasică Gunoi de grajd UM Preţ/ UM Necesarul la supraf.Scândură esenţă tare .Sinoratox Înfiinţare şi întreţinerea în anul I a plantaţiei .3 1.3 4.3 4 50 80 40 500 8240 32 72 24 150.0 1600.0 32960. 6 Valoare 7 3 1 1 5 4 500 300 50 Valoare RON 5 1800. de un ha Cant.0 750. I .0 41430.3 4 4.Fungicide Sistem de susţinere var.Drajoni pt.4 2 2.5 4. 2 x kg kg t 294 Necesarul la supraf.Insecticide .2 2. de …ha Cant.0 448.0 250.0 300.4 2.

4 Sînoratox Înfiinţarea plantaţiei şi întreţ.3 2750 27 72 24 500 11000.2 5 SISTEM DE SUSŢINERE (var.0 40 80 4.2 3.0 5850.0 150.0 4 4.1 2.0 960.1 3.5 13.0 36 108 160 1440. an I Butaşi înrădăcinaţi Mraniţa 10 kg/planto Insecticide Fungicide Picheţi refolosibili Întreţinere în anul I Fungicide Insecticide Mur înrădăcinaţi TOTAL lucrări tehnologice kg x buc t kg kg buc x kg kg buc x 25 30 750.0 10720.0 44490.0 640.4 2 2.4 2.5 3 3.0 31740.0 6900.2 2.0 1350.3 2.6 mm TOTAL GENERAL x mc kg x 500 7.1.1 4.0 5760.0 295 .0 8640.3 3.0 19200. a) Lemn CR (esenţă tare) Sârmă galvanizată ø 2.0 40 50 80 40 0.800 780 12750.

CENTRALIZATORUL COSTURILOR DIRECTE DE INVESTIŢII LA MĂR Cap I Manopera Cap. 1 HA … Ha 15 8758.75 ….n RON 5 18.81 84.75 616.77 40. 90 16 Antem ăsurăt oarea – deviz nr.Centralizatorul costurilor directe de investitii pentru un ha de plantatie 5.35 75.00 4440.0 0 10 Cap IV Transporturi TOTAL GENERAL VALOARE PT.00 15.00 5.50 ….00 6388.50 8277. 0 1 2 3 4 5 TOTAL 1 Ha Z.50 555.51 38.88 5.88 513.5 0 192.00 40267.38 1.2 5 55549.55 2 1108..50 226.O Valoare 3 4 1 Ha Ha Valoare a. II Utilaje Cap III Materii şi materiale Valoare pt: 1Ha … Ha 9 2750.22 5.3 8 6420.1 1 6 4567.25 1023.00 1217.48 4.2 7 2.27 33.O Valoare RON 1 44.Ha Ha Valoa a.1 3 31985.00 1644.1.87 2.70 ….00 1317.5.0 0 870.Ha Z.0 6 5347.75 950.75 1887.00 331. 00 3039.Ha T/km Valoa re 13 14 296 .00 2922.00 56.n re RON 7 8 1 Ha T/km Valoa re RON 11 12 885.50 620.92 255.00 29285.00 1419..

13 6.80 52.24 2.2.0 23809.Ha ha.07 46.5.Ha 1 Ha Z.20 . IV.25 1.47 2.00 1310.0 5.50 1197.0 36107.50 ……. O.n Valoa . Valoare 0 1 2 3 4 5 6 TOTAL 1 35.85 34.0 13.. Cap.52 252.a.50 1502.H A 10 15 7464.50 8637. Va a.0 3364.875 4.5 524.62 47.00 6327.0 3340. 7 8 1 Ha 9 2450.50 ……Ha Valoa Z.25 890.Ha t/ Valoa km re 13 13 TOTAL GENERAL VALOARE PENTRU: RON 1 Ha .12 3618.0 19.06 6133.01 34. Utilaje lucrări mecanice Cap.875 7.0 1386.5 265.CENTRALIZATORUL COSTURILOR DIRECTE DE INVESTIŢII LA PĂR Ante măsură toarea deviz Nr.48 5.05 25891. re 5 15. re 3 4 1 Ha Ha.II.O.50 620.00 51596.0 414.2 119.n loare .III.I Manopera Cap.0 1954.50 12 251.3 155.31 16 297 .313 103.00 555.25 874.25 1263.22 3.70 3392. Materii Cap. Transporturi şi materiale valoare pt: 1 Ha t/km Valoare 11 670.11 …….55 6 3867.96 2 895.00 782.25 1307.19 35.38 5097.

o. re 7 8 Cap.5 107.75 789.51 38.0 295.I Manopera 1 Ha valoare 2 895.II Utilaje lucrări mecanice 1 Ha Ha.52 209.62 1.0 4.75 973.625 428.0 1760.Ha t/ val km oa re 13 14 TOTAL GENERAL VALOARE PT..95 ….0 845.87 2662.50 1.75 47.5 4194.47 2.625 36682.0 450.812 2730.o.75 …….5 26.1 110.n.96 32.85 2.3.0 127.0 597.85 13507.0 1340.61 valoare 6 3867.5 740.Ha z.0 8140.5. CENTRALIZATORUL COSTURILOR DIRECTE DE INVESTIŢII LA PRUN Antemă sură toarea deviz Nr.46 Cap.0 740.0 1125.48 4.0 11950.7 Valoa re 12 253.95 31.0 21982..96 2.83 42.0 Ha 10 Cap.75 1063 6131. z. valoa a. 1Ha 9 2450. 5 15.0 1340.062 4.IV.III Materii şi materiale valoare pt.762 2.0 798.697 16 298 .Ha Ha.a.0 1240.81 33.25 737.Transporturi 1 Ha t/km 11 675.0 ……. valoa re 3 4 Cap.25 827.n.39 2. 1 Ha … RON Ha 15 7465.53 2935. 0 1 2 3 4 5 6 7 TOTAL 1 35.7 5.031 9.09 29.5 620.51 3185.56 33.0 2344.

75 700 991.38 0.19 2525.79 28. Cap.59 857.O.63 2606.10 27.22 2.5 …ha Z.0 40.13 0.5 …ha Ha valoa a.5 672.n.16 299 .0 1. valoa re Cap.5 702. Valoa a.08 1702 34.88 30828.38 1.5 555 555 740 740 5717.22 2.50 1988. Valoa re 68.68 34.4 2100 2.0 201.13 2560.19 8.02 28.13 1627.0 95.38 303.85 35.19 1680.ha Cap.0 1.26 1.19 8.66 359.0 99.I Manopera 1 ha Z.CENTRALIZATORUL COSTURILOR DIRECTE DE INVESTIŢII LA NUC Antemă surătoarea – deviz Nr.0 0.00 39.96 22.5 694.25 892 852.31 33.00 15.5 3.75 846.63 26.n.38 75.III Materii şi materiale Valoare pt: 1ha .91 …ha T/ valoa km re TOTAL GENERAL Valoare pt.85 2.87 565 462.: 1 ha ha 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total 6613 1084 780 420 820 760 1260 840 1120 2120 15817 10510.25 0.38 3926..1 30.4.5.II Utilaje şi lucrări mecanice 1 ha Ha.38 1312.75 2090.IV Transporturi 1 ha T/km Valoa re 255.5 22.O. re 8.5 21. re Cap.96 2.5 750.

5 103 6.Ha h.00 3866.48 5.50 8337.5.51 35. IV.37 0.0 2605. Transporturi Materii şi materiale valoare pt: .375 5663.25 1157. Utilaje mecanice lucrări Cap.36 47.0 1920.13 6.28 2 . 0 1 2 3 4 5 6 TOTAL 1 29. 0 291 .0 1190.5 15 6872.0 28770.50 1401..0 1187. loa re 7 8 1 Ha 9 2375.75 886.a.05 46.0 10. O .35 6 3567.10 19800. 0 17.312 1045.56 5.46 56.50 620.750 6.6 729.O.n.00 555.III.. re 5 14.CENTRALIZATORUL COSTURILOR DIRECTE DE INVESTIŢII LA CAIS 300 .24 2.5.34 16 272.50 1502.37 4720.00 6814.30 57.5 2. Cap.00 Z.00 782. 3 …Ha Valoa re 4 1 Ha Ha.CENTRALIZATORUL COSTURILOR DIRECTE DE INVESTIŢII LA GUTUI Ante măsu rătoa rea deviz Nr.00 1310.6.a.875 3.01 33.27 2.n Valoa .I Manopera Cap.88 1 Ha Valoare 2 734.5 194 .Ha t/km Val oar e 13 13 TOTAL GENERAL VALOARE PENTRU: RON 1 Ha …Ha Z.II.69 3387.0 2760. Cap.50 1447.22 3.0 17920.5 1 Ha Valoare 12 195.0 H A 1 0 t/k m 11 521 .375 109. Va a.812 44310.

48 5.Ha Ha. 1Ha Ha Cap.a.5 17.75 535.00 7814.0 740. Valoa re RON 6 3667.. 7 va lo ar e 8 Cap.5 620.69 29.5 75 3645.5 0 31871.0 555.0 166.96 2.96 2.0 5401.25 …….0 1058.III Materii şi materiale valoare pt.2 268.637 6.75 649.437 1.0 1803.0 1640.086 t/k m 13 Ha Va loa re 14 TOTAL GENERAL VALOARE PT.0 1310.43 25.0 1454.625 62.IV.25 748.50 942.2 910.II Utilaje lucrări mecanice 1 Ha Ha.875 3.51 21.08 216.Transporturi 1 Ha Valoare RON 2 787.5 397.5 …….2 10 11 575.0 8.67 2.4 37 2935.22 2.8 87 3173.187 6.0 1678.3 87 2871.5 5.825 100.8 75 9032.n. 036 16 301 . va lo ar e 4 1 Ha t/km Valoa re RON 12 215.93 37.o. 1 Ha … Ha 0 1 2 3 4 5 6 7 TOTAL 1 31. Cap.95 40.75 1002. n.I Manopera Cap.o.0 740.0 740.7 18.Antemă surătoa rea deviz Nr.43 9 2400.24 2.41 29. z.Ha z.0 8372.9 15 7070.25 735.3 75 3141.a.05 3 5 14.96 33.0 17699.

00 901. z.31 312.Ha z.66 40.5. a.13 167.Ha t/k m 13 valoa re 14 0 1 2 3 4 5 TOTAL 1 29.6 0 65.0 1780.Ha Ha.34 6 3567.III Materii şi materiale valoare pt. Cap.4 ….23 3465.5 3 5 14. valoare …….0 9 2375.o. Ha 10 1 Ha t/km valoa re 12 195.IV.06 27.38 2 734.17 34.n.36 36.96 0.I Manopera Cap.n. 0 11 521.4 15 6872.5 178.25 853.06 3860.06 32354.7.0 1310.CENTRALIZATORUL COSTURILOR DIRECTE DE INVESTIŢII LA PIERSIC Antemă surătoa rea deviz Nr.Transporturi TOTAL GENERAL VALOARE PT. 0 910.10 15245.6 131.27 2.0 782.5 620. 7 va lo ar e 8 1Ha ….5 2.3 1.50 691.24 2.48 5.II Utilaje lucrări mecanice Cap.50 1004.97 49.0 2300. va lo ar e 4 1 Ha Ha.56 0.. 1 Ha RON …H a 1 Ha valoare …….0 13658.0 6835.22 3.13 27. Cap.a.5 835.25 4184.o.9 1 16 302 .0 21023.0 555.4 6 2912..

56 63164.5 825.8 34.40 11688.44 8617.5 34.94 12.44 7230.56 12.56 273. 5 7. 7 Valoa re 8 9 1775 13154 10115 7620 7620 6420 6420 53124 10 Cap.75 17.42 210.06 15210.31 34.2 5 744.a.0 225.n .0 187.94 12.38 30.30 0.5 92.97 Valoar e RON 6 1855 987.42 3.IV Transporturi 1 hectar T /km 11 491.23 41.42 24.4 8. II Lucrări mecanice 1 hectar Ha.O. 0 1 2 3 4 5 6 7 TOTAL INVESTIŢIE Cap.50 4492.0 225.10.5 …hectare Ha.7 Valoa re RON 12 184.30 12. 1 30.7 5 …hecta re Z.CENTRALIZATORUL COSTURILOR DIRECTE DE INVESTIŢII LA ALUN Ante măsu rătoa rea – deviz Nr. Va O loa .05 8617.99 Valoar e RON 2 755.79 30.51 16 TOTAL GENERAL VALOARE 1 hectar … RON ha 303 .5 33.50 759.III Materii şi materiale 1 ha … RON ha Cap.5 728.90 0.n.38 24. I Manopera 1 hectar Z.75 0.50 610.50 187.50 610.95 3. re 3 4 Cap. a.65 3.75 759.50 5274.26 …hectare T/ km 13 Valo are 14 15 4570.5.75 1034.37 29.5 33.90 0.56 7230.

07 81. loa re 7 8 1 hectar T/km Valoa re RON 11 12 421.14 40.n.75 2028.11.00 787.25 4540.7 0 76560. re RON 5 6 6.57 18.50 4255.70 98.06 263.30 3. I Manopera Cap.IV Transporturi TOTAL GENERAL VALOARE 1 hectar RON 15 4739.5 158.15 17.00 3.82 13929.45 280.95 3.90 … ha 10 Cap.50 825. Valoare Euro 1 24.8 12.61 2 601.00 10920. loa re 3 4 1 hectar Ha.62 1655.82 12615.15 …ha 1 hectar Z.59 181..00 42159.5.00 …hectare T/ Va km loare 13 14 16 304 .2 49. Va a.90 12080. Cap.III Materii şi materiale 1 ha RON 9 2325.2 746.92 4. Valoa a.81 45274. II Lucrări mecanice Cap. Va O.CENTRALIZATORUL COSTURILOR DIRECTE DE INVESTIŢII LA CATINA Antemăsu ră-toarea – deviz Nr.75 0 1 2 3 4 TOTAL INVESTIŢIE …hectare Z.O.02 987.25 889.50 1020.n.00 …hectare Ha.81 35.00 67484.

O.12. RON 5 6 7. Valoa a.IV Transporturi TOTAL GENERAL Valoare pentru 1 hectar RON ha 1 hectar Z. Valoare a.31 28184.60 16 305 .30 15.50 825.08 2580.31 116.25 1008.30 12879.52 813.00 3.00 37940. I Manopera Cap.2 904.00 Cap.50 12 214. Valoare RON 1 2 32.82 1955.00 103.III Materii şi materiale Valoare pentru 1 ha … RON ha 9 10 2400.5.35 176.10 13 14 15 5382.75 4402. II Lucrări mecanice Cap.50 …hectare Ha.99 46446.21 40. re 7 8 1 hectar T/km Valoare RON …hectare T/ km Valoa re 11 574.00 24500. 0 1 2 3 TOTAL INVESTIŢIE Cap.n.24 337.00 …hectare Z.n.O Valoa re 3 4 1 hectar Ha.CENTRALIZATORUL VOLUMELOR DE LUCRĂRI ŞI A COSTURILOR DIRECTE DE INVESTIŢII LA ARBUŞTII FRUCTIFERI Antemăsurătoarea – deviz Nr.95 3.55 6.00 11040.07 987.5 310.00 3767.8 19.

34 13.5 16.52 1139.95 4.61 77350.04 14193.94 35. III materii şi materiale Cap.04 306 .n 5 8.5 894.84 valoar e 12 245.862 492.5 218.82 valoare 6 2155. I Manoperă Cap.37 46625. 1 ha 9 2050.0 12972.5.82 4205.0 … hectare Ha.0 5861.95 Valoare 2 918.0 9200.O.25 7000.3 1312.O.5 1062. a.62 159.14 81. II Lucrări mecanice Cap. Cap. 3 Valoa re 4 1 hectar Ha.0 52680.5 65652.62 3.13.57 279.43 … ha 16 45.25 … hectare Z.50 5.5 1093.0 … ha 10 1 hectar t/km 11 655 425.5 11161.18 … hectare t/ km 13 val oar e 14 Valoare pt.76 233.25 16.062 410.75 4048.0 987.CENTRALIZATORUL COSTURILOR DIRECTE DE INVESTIŢII LA ZMEUR Ante măsu rătoa rea Deviz nr.n 7 Valoar e 8 Valoare pt. a.5 4205. 0 1 2 3 TOTAL LUCRĂR I TEHNOL OGICE SISTEM SUSŢINE RE TOTAL GENE RAL 1 36.56 63156. 1 ha 15 5369. IV Transporturi TOTAL GENERAL 1 hectar Z.75 161.0 41430.

30 15.n.07 6 1955.00 3174.50 …hectare Ha.50 44490. I Manopera Cap. Valoa O.3 7 12510.0 0 16 0 1 2 3 Total tehnologie Sistem de susţinere TOTAL INVESTIŢIE 1 hectar Z.5.30 53658.2 5 15.14.50 3756.49 1987. Valoar e RON 1 2 32.0 0 962. Valoare n.00 1819.CENTRALIZATORUL COSTURILOR DIRECTE DE INVESTIŢII LA MUR Antemăsură toarea – deviz Nr.00 987. Valo a. re 3 4 1 hectar Ha. are 7 8 1 hectar T/km Valoare RON 11 541.50 79.7 3 4718.IV Transporturi TOTAL GENERAL VALOARE 1 hectar ha RON 15 4767.00 19220.56 22349.75 188.O.07 3767.87 5.95 3.50 682.00 3767. II Lucrări mecanice Cap.0 5 307 .00 850 318.50 825. Cap.25 …hectare Z.48 38.82 3.a.5 12 203.2 4 38.55 …hectare T/ Valo km are 13 14 - 12750.III Materii şi materiale 1 ha RON 9 1800.00 10720.38 150.06 154. RON 5 7.5 413 15 969.1 2 39627.0 5 14031.00 … ha 10 Cap.0 0 959.38 809.62 363.

de întreţ.06 5347.6 16052 RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON/ Euro Euro 308 .Diverse şi neprevăzute (5% x 51596. investiţiei -Pregătirea terenului -Înfiinţarea plantaţiei -Lucr.85 3.Lucrări de întreţinere în anul II .2.70 2777. Deviz general pentru un ha de plantaţie de măr Specificare Cap.06 6133 51596.Pregătirea terenului .ha 7464. în an.20 62354.6.90 8758.31 3610. Deviz general pentru un ha de plantaţie 6.54 57786.Aprovizionare cu materiale (10% x 36107. I Cheltuieli directe pentru realiz.9 TOTAL CAP II TOTAL GENERAL Curs de schimb TOTAL VALOARE UM Valoarea pentru : 1 hectar …hectare 55549.13 31985.00 3039. În an.II Cheltuieli suplimentare pentru: .Înfiinţarea plantaţiei .50 6804. în an III TOTAL CAP.37 5097. de întreţ. I Cap.2) . Deviz general pentru un ha de plantaţie de păr SPECIFICARE Cap.31) TOTAL CAP II TOTAL GENERAL Curs de schimb TOTAL VALOARE UM Valoarea pentru: 1 hectar ….00 RON RON RON RON RON RON RON RON RON Euro Euro 6. I Cap.13 3618.I Cheltuieli directe pentru realizarea investiţiei .Lucrări de întreţinere în anul I .72 2579.05 25891.25 4026.Lucrări de întreţinere în anul IV TOTAL CAP.10 3.1. I -Lucr. II -Lucr.82 6190.Lucrări de întreţinere în anul III .38 6420.6 17321. de întreţ.70 3392. II Cheltuieli suplimentare pentru -Aprovizionare materială 10% x 40267 -Diverse şi neprevăzute 5% x 55549.

6 11309.Lucrări de întreţinere în anul V TOTAL CAP I Cap. Cheltuieli suplimentare pentru: • Aprovizionare materiale (10% × 19000.70 TOTAL CAP.6.38 3926. Deviz general pentru un ha de plantaţie de prun Specificare Cap.13 2560.6 9431 RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON/EURO EURO .20 1834.05) • Diverse şi neprevăzute (0.5% × 3416.Diverse şi neprevăzute 5% x 36682.7 .Aprovizionare materiale 10% x 21982.87 2662.19 2525. Deviz general pentru un ha de plantaţie de NUC Specificare UM Cap.38 1312.625 36682.7 …hectare 6.13 1627.Lucrări de întreţinere în anul III .16 1582 1541 3123 33951 3.Lucrări de întreţinere în anul II .00 3.Pregătirea terenului .37) TOTAL CAP. II TOTAL GENERAL Curs de schimb TOTAL VALOARE INVESTIŢIE UM Valoarea pentru 1hectar RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON/Euro Euro 7465.I Cheltuieli directe pt.50 1988. II.Lucrări de întreţinere în anul IV .3.75 2090.realizarea investiţiei .85 13507.Lucrări de întreţinere în anul I .10 4032. II TOTAL GENERAL Curs de schimb TOTAL VALOARE 309 Valoarea pentru 1 hectar …hectare 10510.70 2198.19 1680.30 40715. I • Cap.53 2935.51 3185.63 2606. I Cheltuieli directe pentru realizarea investiţiilor • Pregătirea terenului şi înfiinţarea plantaţiei • Lucrări de întreţinere în anul I • Lucrări de întreţinere în anul II • Lucrări de întreţinere în anul III • Lucrări de întreţinere în anul IV • Lucrări de întreţinere în anul V • Lucrări de întreţinere în anul VI • Lucrări de întreţinere în anul VII • Lucrări de întreţinere în anul VIII • Lucrări de întreţinere în anul IX TOTAL CAP.812 2730.50 4194.88 30828.4.II Cheltuieli suplimentare pentru : .Înfiinţarea plantaţiei .

Lucrări de întreţinere în anul I .: Aprovizionare materiale 10% x 17699. I Cap.00 2215.00 3866.8 3.5.I Cheltuieli directe pentru realizarea investiţiei Pregătirea terenului Înfiinţarea plantaţiei Lucrări de întreţinere în anul I Lucrări de întreţinere în anul II Lucrări de întreţinere în anul III Lucrări de întreţinere în anul IV Lucrări de întreţinere în anul V TOTAL CAP.00 3387.Aprovizionare cu materiale (10% x 36107.II Cheltuieli suplimentare pentru: .Lucrări de întreţinere în anul II .036 1769.31) TOTAL CAP II TOTAL GENERAL Curs de schimb TOTAL VALOARE UM Valoarea pentru: 1 hectar ….6.Înfiinţarea plantaţiei .hectare RON 7070.51 3.55 3363.I Cheltuieli directe pentru realizarea investiţiei .6 13723.10 19800.6.036 TOTAL CAP.37 4720.ha 6872.Pregătirea terenului .437 2935.6 9787.81 44310.2 Diverse şi neprevăzute 5% x 31871.575 3645.875 9032.2) .Diverse şi neprevăzute (5% x 51596.887 3173.500 31871.34 2877. I Cap.37 5663.47 35234.387 2871.375 3141.50 5092.36 . Deviz general pentru un ha de plantaţie de GUTUI SPECIFICARE Cap. Deviz general pentru un ha de plantaţie de CAIS Specificare UM Cap.92 1593.Lucrări de întreţinere în anul IV TOTAL CAP.Lucrări de întreţinere în anul III .II TOTAL GENERAL Curs de schimb TOTAL DE VALOARE RON -/-/-/-/-/-/-/RON -/-/-/-/RON/ Euro Euro 310 Valoarea pentru 1 hectar …….5 49402.0 RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON/ Euro Euro 6.II Cheltuieli suplimentare pt.

II TOTAL GENERAL Curs de schimb TOTAL DE VALOARE RON -/-/-/-/-/-/-/RON -/-/Valoarea pentru 1 hectar ………. Deviz general pentru un ha de plantaţie de VIŞIN Natura cheltuielilor Cap.7 2639.04 -/36075.7 36632.6.6 Euro 10021 6.Lucrări de întreţinere în anul II .30 1617.0 3675.Lucrări de întreţinere în anul IV TOTAL CAP I Cap. Deviz general pentru un ha de plantaţie de PIERSIC Specificare UM Cap.I Cheltuieli directe pt.6 4251.06 32354.II Cheltuieli suplimentare pt.7 .036 TOTAL CAP.Lucrări de întreţinere în anul I .4 16828.5 1831.7.6 3793.2 Diverse şi neprevăzute 5% x 31871.II Cheltuieli suplimentare pentru : .Aprovizionare materiale 10% x 2285.6 11356.3 RON/Euro 3.hectare RON 6872.: Aprovizionare materiale 10% x 17699.0 2419. II TOTAL GENERAL Curs de schimb TOTAL VALOARE INVESTIŢIE UM Valoarea pentru 1hectar …hectare 6873.6 2821.I Cheltuieli directe pentru realizarea investiţiei Pregătirea terenului Înfiinţarea plantaţiei Lucrări de întreţinere în anul I Lucrări de întreţinere în anul II Lucrări de întreţinere în anul III Lucrări de întreţinere în anul IV Lucrări de întreţinere în anul V TOTAL CAP.Lucrări de întreţinere în anul III .Diverse şi neprevăzute 5% x 4065. I Cap.76 TOTAL CAP.4 RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON Lei/Euro Euro 311 .Pregătirea terenului .Înfiinţarea plantaţiei .06 3860.1 3.46 2912.74 -/3720.23 3465.8.10 15245.realizarea investiţiei .1 40883.91 2102.

Diverse şi neprevăzute 5% x 53658 TOTAL GENERAL Curs valutar la data de ………….100 6.I Cheltuieli directe pentru RON realizarea investiţiei Pregătirea terenului RON 7070. TOTAL VALOARE UM RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON/Euro € Valoarea pentru 1 hectar 1 hectar 63164.6.20 3763.937 TOTAL CAP.05 8617.2 Diverse şi neprevăzute 5% x -/1941.întreţinerea plantaţiei an IV .437 Lucrări de întreţinere în anul IV -/3532.600 31871.69 9718.hectare Cap.II Cheltuieli suplimentare pt.10. An I .812 Lucrări de întreţinere în anul II -/3847.: RON Aprovizionare materiale 10% x -/2294.44 8617. Deviz general pentru un ha de plantaţie de CIREŞ Valoarea pentru Specificare UM 1 hectar ………….I CHELTUIELI DIRECTE PENTRU REALIZAREA INVESTIŢIEI .875 Înfiinţarea plantaţiei -/13641.9.600 17699.înfiinţarea plantaţiei şi întreţ.63 5955.II -/4236.250 Lucrări de întreţinere în anul V -/4527..c.43 84987.Aprovizionare materiale 10% x 44490 .întreţinerea plantaţiei an VI Cap. III CHELTUIELI SUPLIMENTARE INDIRECTE .512 Lucrări de întreţinere în anul I -/2884.56 12104.270 Curs de schimb RON/Euro 3. Deviz general pentru un ha de plantaţie de ALUN Specificare Cap.pregătirea terenului ..18 75268.întreţinerea plantaţiei an III .56 7230. II CHELTUIELI DE EXPLOATARE TOTAL CHELTUIELI DIRECTE CAP. I -/38831.c.44 7230.06 15210.întreţinerea plantaţiei an V .TOTAL d.625 Lucrări de întreţinere în anul III -/3326.TOTAL d.60 23607.200 TOTAL GENERAL -/43067.036 TOTAL CAP.întreţinerea plantaţiei an II .600 TOTAL VALOARE Euro 11963.073 Cap.32 3.60 312 .40 11688.51 4570.

materiale TOTAL GENERAL Curs de schimb TOTAL VALOARE INVESTIŢIE RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON/Euro Mil.33 3794. II CHELTUIELI SUPLIMENTARE TOTAL d.Înfiinţarea plantaţiei si lucrarile intr-un an I .pregătirea terenului .80 6.00 Valoarea pentru 1 hectar …hectare 46446.93 3.aprovizionare materiale 10% .75 7623.00 12615.31 28184.c.întreţinerea plantaţiei an II CAP.30 12879.Deviz general pentru un ha de plantaţie de ZMEUR Specificare UM Cap.c.43 14193.TOTAL d.15 4739. Aprovizionare materiale 10% x 8186.65 3.70 3.diverse şi neprevăzute TOTAL GENERAL Curs de schimb TOTAL VALOARE INVESTIŢIE RON RON RON RON RON RON RON RON RON/Euro RON 6. lei Valoarea pentru 1hectar 5369.60 24678.50 88840..50 3828.82 10576.Deviz general pentru un ha de plantaţie de arbuşti fructiferi Specificare UM Cap.înfiinţarea plantaţiei şi întreţ.50 6748..Lucrări de întreţinere în anul II TOTAL CAP.. An I . III CHELT.I Cap.1 Diverse şi neprevăzute 3% x Tot.TOTAL d.61 11490. SUPLIMENTARE TOTALE d.I Cheltuieli directe pt.Diverse şi neprevăzute 5% x 53658 Intretinere anul III TOTAL GENERAL Curs valutar la data de ………….60 14600.realizarea investiţiei .56 63156.60 24205..hectar 76560.82 13929.c.13.Pregătirea terenului .pregătirea terenului .70 87136.00 …hectare 313 ..12.I CHELTUIELI DIRECTE PENTRU REALIZAREA INVESTIŢIEI .TOTAL d. II CHELTUIELI SUPLIMENTARE INDIRECTE .81 45274.înfiinţarea plantaţiei + întreţinere an I .50 11161.c.99 6116.25 3867.11.33 52562.37 46625. TOTAL VALOARE RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON/Euro € Valoarea pentru 1 hectar . II SISTEM DE SUSŢINERE Cap.00 2322.întreţinere anul II Cap.I CHELTUIELI DIRECTE PENTRU REALIZAREA INVESTIŢIEI .Aprovizionare materiale 10% x 44490 ..6.c.60 5382. Deviz general pentru un ha de plantaţie de CĂTINĂ Specificare UM Cap.

Aprovizionare materiale 10% x 44490 . – calitatea extra şi I 314 UM t t t 1 Ha 25 25 14 REVINE LA: ……ha .37 12510.2 2.preţ pe tonă Valoare prod. Valoarea producţiei marfă la cultura PĂR (V.Deviz general pentru un ha de plantaţie de MUR Specificare Cap.00 53658.Diverse şi neprevăzute 5% x 53658 TOTAL GENERAL Curs valutar la data de …………. Valoarea producţiei marfă la cultura MĂR (V.6.c.) SPECIFICARE Producţia fizică proiectată Producţia valorificabilă d.00 2682.P.05 7131.3 3 Specificare -Producţia fizică proiectată -producţia valorificabilă -calitateae extra şi . de calit I .preţ pe tonă Valoare prod. II SISTEM DE SUSŢINERE(var.TOTAL d.calitatea I .TOTAL d.12 14031.) Nr..calitatea II Preţ pe tonă Valoarea prod.95 3..I CHELTUIELI DIRECTE PENTRU REALIZAREA INVESTIŢIEI . a) TOTAL CHELTUIELI DIRECTE CAP.90 4449.1 2.1. TOTAL VALOARE UM RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON/Euro € Valoarea pentru 1 hectar 1 hectar 39.M.14. calit. III CHELTUIELI SUPLIMENTARE INDIRECTE .56 22349.înfiinţarea plantaţiei şi întreţ. An I . crt 1 2 2.c. de calit sub stas TOTAL VALOAREA PRODUCŢIEI MARFĂ UM To To to Euro/to Euro To Euro/to Euro To Euro/to Euro Euro Revine la 1 Ha …Ha 25 25 15 400 6000 6 300 1800 4 150 600 8400 7.P.întreţinerea plantaţiei an II Cap.2.90 60789.pregătirea terenului .627.60 16886.M. extra şi .00 7.05 4767.c.

de calitate II .de calit II -calitatea industrială(substas) preţ pe kg Valoarea producţiei de caliatte sub stas Total valoarea producţei marfă UM t.3.200 800 9950 7.08 160 4570 Revine la …ha 7.calit. Valoarea producţiei marfă la cultura PRUN (V. –calitatea extra şi I Preţ pe Kg.de calitate substas TOTAL VALOAREA PRODUCŢIEI MARFĂ Euro/t Euro t Euro Euro t Euro/t Euro Euro 0.calitatea extra şi I .450 6300 7 0.extra şi I -calitatea II preţ pe kg Valoarea prod.ha 315 . Kg.P. Kg EURO/KG. Euro/ t.26 3900 3 0.P. Valoarea producţiei marfă la cultura NUC (V.35 2450 4 0. Valoarea producţiei calitatea extra şi I . Euro/kg 1ha 20 20 15 0.calitatea II preţ pe T valoarea prod.4. t.c.) Specificare Producţia fizică proiectată Producţia valorificabilă d. Valoarea producţiei de calitate II TOTAL VALOAREA PRODUCŢIEI MARFĂ UM Kg.M. Euro/kg Euro t.c-calitatea extra şi I preţ pe kg Valoarea prod.calitatea II Preţ pe Kg.preţ pe T valoare prod.00 600 5400 Revine la : ….) Specificare Producţia fizică proiectată Producţia valorificabilă d. Euro t.calitatea industrială (substas) preţ pe T valoarea prod. EURO KG. EURO/KG EURO 1 ha 3000 3000 2400 2.17 510 2 0.M. t..00 4800 600 1.

de calitate II .) Specificare Producţia fizică proiectată Producţia valorificabilă d.c.…. – calitatea extra şi I preţ pe T valoare prod.M.-calitatea extra şi I preţ pe t valoare prod.c.32 3840 6 0. de calit. Valoarea producţiei marfă la cultura GUTUI (V. de calit.. Valoarea producţiei marfă la cultura CAIS (V.II -calitatea industriale (sub stas) Preţ pe t valoarea prod.P.26 4160 3 0.calitatea industrială (substas) preţ pe T valoarea prod.14 280 5440 REVINE LA: ……ha 7.M.P.5.calitatea extra şi I .08 80 4645 Revine la: …. sub stas TOTAL VALOAREA PRODUCŢIEI MARFĂ UM To To To Euro/To Euro To Euro/To Euro To Euro/To Euro Euro 1 ha 20 20 16 0.6.calitatea II preţ pe T valoarea prod.) SPECIFICARE Producţia fizică proiectată Producţia valorificabilă d.ha 316 .de calitate substas TOTAL VALOAREA PRODUCŢIEI MARFĂ UM t t T Euro/t Euro T Euro/t Euro T Euro/t Euro 1 Ha 20 20 12 0.22 1320 2 0.extra şi I -calitatea II preţ pe t valoarea prod. calit.135 405 1 0.7.

sub stas TOTAL VALOAREA PRODUCŢIEI MARFĂ UM To To To Euro7To Euro To Euro7To Euro To Euro7To Euro Euro 1 ha 20 20 16 0.) Specificare Producţia fizică proiectată Producţia valorificabilă d. Valoarea producţiei marfă la cultura VIŞIN (V.de calit II -calitatea industrială(substas) preţ pe kg Valoarea producţiei de caliatte sub stas Total valoarea producţei marfă UM t.….7.extra şi I -calitatea II preţ / t valoarea prod.15 450 1 0.-calitatea extra şi I preţ / t valoare prod.P. Euro/kg Euro t.22 3520 3 0.8. de calit. Euro/ t. de calit.7.5 280 700.P.0 1.08 80 4050 Revine la: ….calit. Euro/kg 1ha 17 17 13 380 4940. t. Valoarea producţiei marfă la cultura PIERSIC (V.M.c.extra şi I -calitatea II preţ pe kg Valoarea prod. Euro t.0 2.) Specificare Producţia fizică proiectată Producţia valorificabilă d.5 160 240 5880 Revine la …ha 317 . calit..ha 7.c-calitatea extra şi I preţ pe kg Valoarea prod.II -calitatea industriale (sub stas) Preţ / t valoarea prod.M. t.

sub stas TOTAL VALOAREA PRODUCŢIEI MARFĂ UM To To To Euro7To Euro To Euro7To Euro To Euro7To Euro Euro 1 ha 18 18 14.) Specificare Producţia fizică proiectată Producţia valorificabilă d.7.P. II Total valoarea producţiei marfă UM Kg Kg Kg Euro/kg Euro Kg Euro/kg Euro Revine la: 1 ha …ha 3000.0 8120.II -calitatea industriale (sub stas) Preţ pe t valoarea prod.P. de calit.9..c. – calitatea extra şi I preţ pe kg valoarea prod.0 2.4 250 3600 2.0 200.0 2800. de calit.6 200 520 1 100 100 4220 Revine la: ….0 318 .calitatea II preţ pe kg valoarea prod.4 280.extra şi I -calitatea II preţ pe t valoarea prod. de calit. Valoarea producţiei marfă la cultura ALUN (V.ha 7. Valoarea producţiei marfă la cultura CIREŞ (V.-calitatea extra şi I preţ pe t valoare prod. calit.8 7840. extra şi I .0 1.10.….c.0 3000.) Specificare Producţia fizică proiectată Producţia valorificabilă d. calit.M.M.

84 15120 2 0. extra şi I .calitatea II preţ pe kg valoarea prod.P.) Specificare Producţia fizică proiectată Producţia valorificabilă d.4 800 15920 796 319 . de calit. II Total valoarea producţiei marfă Pret mediu UM Kg Kg Kg Euro/kg Euro Kg Euro/kg Euro Euro/t Catina alba 20 20 18 0.11.M. – calitatea extra şi I preţ pe kg valoarea prod.7.c. Valoarea producţiei marfă la cultura CĂTINĂ (V. calit.

8 2.) Nr.de calit.1 15400 1 0. Specificare UM Coacăz negru Producţia fizică proiectată Producţia valorificabilă d.preţ pe kg .4 200 7200 480 SPECIA Afin Agriş Trandafir pentru petale 1.valoarea prod. – calitatea extra şi cal.M.7.1 15400 1 0.valoarea prod. crt.calitatea II şi industriale % .5 500 14800 1233 Coacăz roşu 15 15 14 1.4 400 15800 1053 Coacăz alb 15 15 14 1.0 3600 3600 2000 Pentru specia şi suprafaţa utilizator 1 2 8 8 8 0.8 1.7 8400 3 0.12. Valoarea producţiei marfă la cultura arbuşti fructiferi (V.8 1.8 6400 6400 800 15 15 12 0.2 600 9000 600 320 .3 14300 1 0.extra şi I .preţ pe kg .P. de calit. I . II şi industriale TOTAL VALOARE PRODUCŢIE MARFĂ Preţ mediu t t t Euro Euro t Euro Euro Euro/t 12 12 11 1.c.

(6+7) Din care : -lucrări tehnologice . Valoarea producţiei marfă la cultura ZMEUR (V.) Specificare Producţia fizică proiectată Producţia valorificabilă d.preţ de cost mediu 321 UM Kg Kg Kg Euro/kg Euro Kg Euro/kg Euro Revine la: 1 ha …ha 15000 15000 14000 14000 1.G.c-calitatea extra şi I preţ pe kg Valoarea prod.1. de prod. Valoarea producţiei marfă la cultura MUR (V.5 500 15900 Ha Euro Ani Euro /an Euro Euro Euro Euro To Euro /t Valoarea pentru 1 Ha …Ha 1 17321 20 866 2867 1783 1084 3733 25 336 .marfa UM kg kg kg Euro/ kg.25 12000 2000 0. Euro/kg kg Euro/kg Euro Euro 1ha 12000 12000 10000 1.13.7.c.14. – calitatea extra şi I preţ pe kg valoarea prod. II Total valoarea producţiei marfă 8.60 1200 13200 Revine la …ha 7.P.) Specificare Producţia fizică proiectată Producţia valorificabilă d. crt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Specificare -capacitatea proiectată -valoarea totală a investiţiei -durata de exploatare -cota anuală de amortisment -valoarea anuală a chelt.calitatea II preţ pe kg valoarea prod.P. calit. extra şi I .P. de calit.) 8.M.1 15400 1000 1000 0. Valoarea producţiei globale la cultura MĂR Nr.a II-a Total valoare prod. Valoarea producţiei globale (V.calit.extra şi I -calitatea II preţ pe kg Total valoarea producţei cal.recoltat şi valorificat recolta 25t/ha -valoarea totală a producţiei (4+5) -producţia fizică .M.

cheltuieli tehnologice anuale (antemăsurătoarea-deviz nr.2093) 20 t x 5 zo x 6.94 Euro = 1084EURO Total cheltuieli anuale de producţie 2867 EURO 8. Total cheltuieli anuale de producţie__3126 Euro 8.7 majorat cu 20%) 1237.25 Z. articol nr.37.6 20 113.4 226. majorat cu 20% ( 2044) -cheltuieli pentru recoltarea producţiei (NTM/92.0 11310 25 452.94 = 1084. 2120 ) 25 to x 6.81 Euro Total cheltuieli anuale de producţie 1932 Euro 322 . 5 majorată cu 20% ( 1783 Euro) -Cheltuielile pentru recoltarea producţiei de 25to/ha (NTM)/92 artic 2102 ) 25Tox2.ox 6.6.cheltuieli tehnologice anuale (antemăsurătoarea deviz nr.O.CHELTUIELILE ANUALE DE PRODUCŢIE Se compun din : -Cheltuielile tehnologice anuale antemăsurătoarea – deviz nr.3 2600 CHELTUIELI ANUALE DE PRODUCŢIE (VPM) Se compun din : .19 Euro . Euro Valoarea pentru 1ha …ha 1. x 6.0 16052 20 803 3126 25 398 3931 • CHELTUIELILE ANUALE DE PRODUCŢIE Se compun din: .2. Valoarea producţiei globale la cultura PRUN Specificare Capacitatea proiectată Valoarea totală a investiţiei Durata normală de exploatare Cota anuală de amortisment Cheltuieli anuale de producţie Producţia de fructe Cost mediu pe tona de fructe Valoarea totală a producţiei globale UM Ha Euro Ani Euro Euro t.94 = 694. Euro/t.3.cheltuieli pentru recoltarea producţiei (NTM/92 art. Valoarea producţiei globale la cultura PĂR SPECIFICARE Capacitatea proiectată Valoarea totală a investiei Durata normală de exploatare Cota anuală de amortisment Cheltuieli anuale de producţie Producţia de fructe Preţ mediu pe tona de fructe Valoarea totală a producţiei globale UM Ha Euro ani Euro Euro To Euro/t Euro Valoare pentru: 1 ha ……ha 1.5z.

0 t × 18.0 CHELTUIELILE ANUALE DE PRODUCŢIE Se compun din: .10 majorat cu 10% = 1200 EURO Cheltuieli pentru recoltarea producţiei ( NTM/92 2042 ) 3.0 20 686. articol nr.cheltuieli tehnologice anuale .75 ZO × 6.1 2756.8. Total cheltuieli anuale de producţie 2756 Euro 323 .94 = 868 Euro. 2120 ) 20 to x 6.94=389 EURO Total cheltuieli anuale de producţie 1589 EURO 8. majorat cu 20% .5.cheltuieli tehnologice anuale (antemăsurătoarea deviz nr. Valoarea producţiei globale la cultura NUC Specificare Capacitatea proiectată Valoarea totală a investiţiei Durata normată de exploatare Cota anuală de amortisment Cheltuieli anuale de producţie . x 6.25 Z.0 13723.O.cheltuieli pentru recoltare Producţia de fructe Preţ mediu pe tona de fructe Valoarea totală a producţiei globale UM Ha EURO Ani EURO EURO EURO EURO Tone EURO/tone EURO Valoarea pentru 1 ha ……ha 1.6.4.0 9431 60 157 1589 1200 389 3 1800 1746 CHELTUIELILE ANUALE DE PRODUCŢIE Se compun din : Cheltuieli tehnologice anuale (antemăsurătoarea–deviz nr.0 20 137. Valoarea producţiei globale la cultura GUTUI SPECIFICARE Capacitatea proiectată Valoarea totală a investiei Durata normală de exploatare Cota anuală de amortisment Cheltuieli anuale de producţie Producţia de fructe Cost de producţie pe tona de fructe Valoarea totală a producţiei globale UM Ha Euro ani Euro Euro To Euro/t Euro Valoare pentru: 1 ha ……ha 1.1888 Euro -cheltuieli pentru recoltarea producţiei (NTM/92.8 3240.

33 1215.lucrări tehnologice .94) =1215.0 10021 15 668 1849 833.4 15 652.02 Euro -Cheltuielile pentru recoltarea producţiei de (20 to x 5zo x 6.28 Euro Total cheltuieli anuale de producţie 2049 Euro 8.94 Euro) = 694. şi valorificare recoltă Producţia de fructe Cost mediu pe tona de fructe Valoarea totală a producţiei globale UM Ha Euro ani Euro Euro Euro Euro To/ha Euro/t Euro 1 ha 1.ha CHELTUIELILE ANUALE DE PRODUCŢIE Se compun din: -Chelt.ha CHELTUIELILE ANUALE DE PRODUCŢIE Se compun din: -Cheltuielile tehnologice anuale antemăsurătoarea –deviz nr. Valoarea producţiei globale la cultura CAIS Valoarea Specificare Capacitatea proiectată Valoarea totală a investiţiei Durata normală de exploatare Cota anuală de amortisment Cheltuieli anuale de producţie din care: .6.33 1215.5 majorate cu 20% →1155. Valoarea producţiei globale la cultura piersic Specificare Capacitatea proiectată Valoarea totală a investiţiei Durata normală de exploatare Cota anuală de amortisment Cheltuieli anuale de producţie din care: .8.33) -Cheltuielile pentru recoltarea producţiei de (20 to x 5zo x 6..25 2200 pentru: ….5 2049 833. tehnologice anuale antemăsurătoarea –deviz nr.44 Euro Total cheltuieli anuale de producţie 1849 Euro 324 .7.lucrări tehnologice .5 2400 pentru: ….28 20 102.recoltat şi valorificat recolta Producţia de fructe Cost producţie mediu pe tona de fructe Valoarea totală a producţiei globale UM Ha Euro ani Euro Euro Euro Euro To/ha Euro/t Euro Valoarea 1 ha 1.28 20 90.0 9787.7 majorate cu 20% ( 833..rec.

8.2093) 17t x 22 x 6.539 CHELTUIELI ANUALE DE PRODUCŢIE (VPM) Se compun din : cheltuieli tehnologice anuale (antemăsurătoarea-deviz nr.7 majorate cu 20%=625 € -Cheltuielile pentru recoltarea producţiei =159 Euro Total cheltuieli anuale de producţie 2134 Euro 325 .recoltat şi valorificat recolta Producţia de fructe Cost mediu pe tona de fructe Valoarea totală a producţiei globale Ha Euro ani Euro Euro Euro Euro To/ha Euro/t Euro CHELTUIELILE ANUALE DE PRODUCŢIE Se compun din: -Cheltuielile tehnologice anuale antemăsurătoarea–deviz nr.6 majorat cu 20%) 1264. Euro/t.0 30 399. Euro Valoarea pentru 1ha …ha 1 11356 20 568 3.Valoarea producţiei globale la cultura CIREŞ Specificare UM Valoarea 1 ha 1 11963.94Euro/ZO 2597.826 17 227 4..0 17 123.5 2295.2 Euro Total cheltuieli anuale de producţie 3862 Euro 8.0 pentru: ….0 2100.Valoarea producţiei globale la cultura vişin Specificare Capacitatea proiectată Valoarea totală a investiţiei Durata normală de exploatare Cota anuală de amortisment Cheltuieli anuale de producţie Producţia de fructe Cost de productie mediu pe tona de fructe Valoarea totală a producţiei globale UM Ha Euro Ani Euro Euro t.lucrări tehnologice .ha Capacitatea proiectată Valoarea totală a investiţiei Durata normală de exploatare Cota anuală de amortisment Cheltuieli anuale de producţie din care: .9.7 Euro cheltuieli pentru recoltarea producţiei (NTM/92 art.8.

50 RON Materiale _______________________________________6422.75 h.o.a.durata normată de exploatare .0 24205 15 1614 7972 20 399 9300 465 326 .Valoarea producţiei globale la cultura ALUN Specificare .90 RON Transporturi _______________________________________34.Valoarea producţiei globale la cultura CĂTINĂ Specificare .8 3362.a.preţ mediu de valorificare UM Ha Euro Ani Euro Euro To Euro/t Euro Euro/t Valoarea pentru 1 ha 1 ha 1.18 RON.durata normată de exploatare .cota anuală de amortisment .3 3 1120.8.6 15 1573.cheltuieli anuale de producţie .3€ ) 8.5) (VCAP) Manopera:194.0 CHELTUIELILE ANUALE DE PRODUCŢIE (Antemăsurătoare – deviz nr. (3362.50 RON Utilaje – lucrări mecanice 0.capacitatea proiectată .7 3930.0 23607.capacitatea proiectată .cheltuieli anuale de producţie .valoarea totală a investiţiei .38 z.valoarea totală a producţiei globale .cota anuală de amortisment .preţ mediu de valorificare UM Ha Euro Ani Euro Euro To Euro/t Euro Euro/t Cătină albă 1.0 1310.cost de producţie mediu pe tona de fructe . x 25 RON/30__________________ 4859.11.n.cost de producţie mediu pe tona de fructe .10.producţia de fructe .valoarea totală a producţiei globale .27 RON TOTAL CHELTUIELI ANUALE DE PRODUCŢIE 12104. x 250RON/HAAn___787.valoarea totală a investiţiei .producţia de fructe .

00 622.VALOAREA CHELTUIELILOR ANUALE DE PRODUCŢIE Specificare Chelt. pentru aplicarea lucrărilor de întreţinere -lucrări manuale -lucrări mecanice -materiale -transporturi Cheltuieli pentru recoltarea producţiei -producţia proiectată -manopera ZO/t Necesar forţă de muncă TOTAL GENERAL UM RON RON RON RON RON RON t ZO/t ZO RON Cătină albă 3697.0 20 50 1000 28697.94 1160.50 1833.50 81.94 25000.94 327 .

0 10 1460.10 10000 8 50 400 56446.0 10 1460.9 11052.00 3767.08 z.0 14601.50 37940.1 9032.0 1230 Agriş 1 2 3 4 5 6 7 1.0 14601.durata normată de exploatare .2 9840.cost de prod.60 4402.1 9448.10 15000 12 50 600 61446.60 4402.a.00 3767.0 8 18.60 46446.00 3767.0 705 VPG pentru 1 ha de: Coacăz Afin alb 1.00 337.60 Trandafir pentru petale 46446.60 4402.1 9032.0 15 602.Transporturi Cheltuieli pentru recoltarea producţiei: .0 10 1460.60 4402.1 8 1053.50 37940.mediu pe tona de fructe VALOAREA TOTALĂ A PRODUCŢIEI GLOBALE Preţ mediu /t UM Ha Euro ani Euro Euro to Euro/to Euro Euro/t Coacăz negru 1.– Lucrări manuale 176.00 337. crt Specificare UM Coacăz negru Cheltuieli pentru aplicarea lucrărilor de întreţinere: TOTAL d.0 14601.10 18750 15 50 750 65196.c.00 ha din specia: Coacăz Afin Agriş alb 46446.00 337.8 9360.0 14601.8 450 810 66696. dorită de utilizator 1 46446.07 ha.1 10575.0 12 665.1 7990.Lucrări mecanice 15.1 8426.00 337.00 337.1 9032.10 18750 15 50 750 65196.0 780 Coacăz roşu 1.0 14601.60 4402.0 705 Pentru Trandafir specia şi supraf.00 337.50 37940.8. crt Specificare .0 6140 VALOAREA CHELTUIELILOR ANUALE DE PRODUCŢIE Nr.10 20250 1.0 14601. pentru dorită de petale utilizator 1.1 10575.25.n. x 250 .00 3767.Manopera ZO/t Necesar forţă de muncă TOTAL GENERAL RON RON RON RON RON RON Tone ZO/t ZO x 46446.60 46446.0 10 1460.Materiale .00 3767.60 328 2 .0 1.8 5248.60 Pentru specia şi supraf.0 705 1.0 10 1460. x 25 .00 3767.capacitatea proiectată .0 15 602.cota anuală de amortisment .60 4402.valoarea totală a investiţiei .50 37940.50 37940.12.60 Coacăz roşu pentru 1.0 15 602.o.producţia de fructe .10 18750 15 50 750 65196.Producţia proiectată (To/ha) .cheltuieli anuale de producţie .Valoarea producţiei globale la cultura arbuşti fructiferi Nr.1 10575.50 37940.

250 RON Cheltuieli cu recoltarea la afin = 8 t/ha x 50 zo/t x 25RON/zo = 10.014.8 t/ha x 450 zo/t x 25RON/zo = 20.750 RON Cheltuieli cu recoltarea la agriş = 15 t/ha x 50 zo/t x 25RON/zo = 18.750 RON Cheltuieli cu recoltarea la trandafir = 1.32 +18.32 RON ( 9032 Euro) Cheltuieli anuale de producţie la trandafir = 13764.32 +18.000 RON Cheltuieli anuale de producţie la coacăz negru = 13764.32 +10.514.250 = 34.750 = 32.000 = 28764.32 RON ( 9032 Euro) Cheltuieli anuale de producţie la agriş = 13764.32 +20.32 RON ( 9448 Euro) Cheltuieli anuale de producţie la afin = 13764.000 = 23764.32 RON (6601 Euro) 329 .000 RON Cheltuieli cu recoltarea la coacăz roşu şi alb = 15 t/ha x 50 zo/t x 25RON/zo = 18.Cheltuieli de exploatare a unei plantaţii: = 13764.32 RON Cheltuieli anuale de producţie = cheltuieli de exploatare + cheltuieli cu recoltarea Cheltuieli cu recoltarea la coacăz negru = 12 t/ha x 50 zo/t x 25RON/zo = 15.750 = 32.32 +15.514.32 RON ( 7990 Euro) Cheltuieli anuale de producţie la coacăz roşu şi alb = 13764.

capacitatea proiectată .cheltuieli anuale de producţie .valoarea totală a investiţiei .0 RON 330 .o.14.a.0 16886 15 15 1125.0 1. Euro /t.12 Ron 8.11 z.30 ha.8 10500. x 250RON/HA--------------------------------------825 RON Materiale __________________________________ 10715.producţia de fructe .375Ron = 13.7 8967.n. ANUALE 27814.0 700 CHELTUIELILOR ANUALE DE PRODUCŢIE (Antemăsurătoare – deviz nr.0 24678 20 1233. x 25 RON/30__________________20627.125 Ron TOTAL CHELT.n x 250 Ron = 825 Ron Materiale : = 10580 Ron Transporturi : 35t/km x 0.0 15 15 597.cota anuală de amortisment .5) (VCAP) Manopera: 825.8.durata normată de exploatare .Valoarea producţiei globale la cultura ZMEUR Specificare Capacitatea proiectată Valoarea totală a investiţiei Durata normală de exploatare Cota anuală de amortisment Cheltuieli anuale de producţie Producţia de fructe Cost de productie mediu pe tona de fructe Valoarea totală a producţiei globale Pret mediu de valorificare UM Ha Euro Ani Euro Euro t.54 ZO x 25Ron/ZO = 2622.preţ mediu de valorificare UM Ha Euro Ani Euro Euro To Euro/t Euro Euro/t Valoarea pentru 1 ha 1 ha 1.75RON Utilaje – lucrări mecanice 3.13. Euro Euro/t 1ha 1.a.a.5 ) Manopera : 655.9 7726 12.valoarea totală a producţiei globale .cost de producţie mediu pe tona de fructe .3 h.15 Ron Utilaje : 3.Valoarea producţiei globale la cultura MUR Specificare .0 643 9036 753 Valoarea pentru …ha CHELTUIELI ANUALE DE PRODUCŢIE (Antemăsurătoarea – deviz nr.

32281.4 RON.- Transporturi _____________________________________ 113.4 2266 2718 4570 1852 6 331 . Indicatori de eficienţă economică 9. Indicatori de eficienţă economică la PRUN INDICATORUL Valoarea totală a investiţiei Durata normală de exploatare Cota anuală de amortisment Valoarea anuală a cheltuielilor de producţie Valoarea producţiei fizice (VPM) Valoarea producţiei marfă Profit annual Durata de recuperare UM Euro ani Euro Euro Euro Euro Euro ani Valoarea pentru 1 hectar 16052 20 803 3126 3931 9950 5619 3 UM Euro Ani Euro Euro Euro Euro Euro Ani Valoarea pentru 1 hectar 11310 25 452. Indicatori de eficienţă economică la MĂR Indicatorul UM Ani Euro/ha Euro Euro Euro Euro ani Valoarea pentru 1 Ha 17321 20 866 7501 3733 8400 4667 3-4 -durata normată de exploatare -cota anuală de amortisment -valoarea anuală a cheltuielilor de producţie -valoarea producţiei globale (VPG) -valoarea producţiei marfă -profit anual -durata de recuperare a investiţiei din profit 9. (8967 € ) 9.2.3.1. Indicatori de eficienţă economică la PĂR INDICATORUL Valoarea totală a investiţiei Durata normală de exploatare Cota anuală de amortisment Valoarea anuală a cheltuielilor de producţie Valoarea producţiei fizice (VPG) Valoarea producţiei marfă (UPG) Profit anual Durata de recuperare a investiţiei din profit 9.62RON TOTAL CHELTUIELI ANUALE DE PRODUCŢIE -------.

Indicatori de eficienţă economică la NUC INDICATORUL Valoarea totală a investiţiei Durata normală de exploatare Cota anuală de amortisment Valoarea anuală a cheltuielilor de producţie Valoarea producţiei globale ( VPG) Valoarea producţiei marfă ( VPM) Profit anual Durata de recuperare a investiţiei din profit 9.5.0 1997.36 15 652.) Valoarea producţiei marfă Profil anual Durata de recuperare din profil UM Euro ani Euro -/-/-/-/ani Valoarea pentru 1 hectar 9787.6.9 6.5 2257 2909 4645 1736 ≈6 UM Euro ani Euro Euro Euro Euro Euro ani Valoarea pentru 1 hectar 13723.1 2756.9. Indicatori de eficienţă economică la CAIS INDICATORUL Valoarea totală a investiţiei Durata normală de exploatare Cota anuală de amortisment Valoarea anuală a cheltuielilor de producţie Valoarea producţiei fizice (UP. Indicatori de eficienţă economică la GUTUI INDICATORUL Valoarea totală a investiţiei Durata normală de exploatare Cota anuală de amortisment Valoarea anuală a cheltuielilor de producţie Valoarea producţiei fizice (VPG) Valoarea producţiei marfă (UPG) Profit anual Durata de recuperare a investiţiei din profit 9.0 20 686.4.1 5440.G.0 3442.9 UM EURO Ani EURO EURO EURO EURO EURO Ani Valoarea pentru 1 hectar 9441 60 157 1589 1746 5400 3654 3 332 .

9.7. Indicatori de eficienţă economică la VIŞIN INDICATORUL Valoarea totală a investiţiei Durata normală de exploatare Cota anuală de amortisment Valoarea anuală a cheltuielilor de producţie Valoarea producţiei fizice (VPM) Valoarea producţiei marfă Profit anual Durata de recuperare 9.G.9.) Valoarea producţiei marfă Profil anual Durata de recuperare din profil 9. Indicatori de eficienţă economică la PIERSIC INDICATORUL Valoarea totală a investiţiei Durata normală de exploatare Cota anuală de amortisment Valoarea anuală a cheltuielilor de producţie Valoarea producţiei fizice (UP. Indicatori de eficienţă economică la CIREŞ INDICATORUL Valoarea totală a investiţiei Durata normală de exploatare Cota anuală de amortisment Valoarea anuală a cheltuielilor de producţie Valoarea producţiei fizice (UP.) Valoarea producţiei marfă Profil anual Durata de recuperare din profil UM Euro ani Euro -/-/-/-/ani Valoarea pentru 1 hectar 11963 399 2134 2533 4220 1687 7.8.G.8 UM Euro ani Euro -/-/-/-/ani Valoarea pentru 1 hectar 10021 15 668 1849 2517 4050 1533 ≈ 6.5 333 .1~ 7 UM Euro Ani Euro Euro Euro Euro Euro Ani Valoarea pentru 1 hectar 11356 20 568 3862 4430 5880.0 1450 7.

9. Indicatori de eficienţă economică la ALUN INDICATORUL Valoarea totală a investiţiei Durata normată de exploatare Cota anuală de amortisment Valoarea cheltuielilor anuale de producţie Valoarea producţiei fizice Valoarea producţiei marfă Profit anual Durata de recuperare a investiţiei UM Euro ani Euro Euro Euro Euro Euro ani Valoarea pentru 1 hectar 23607.6 15 1573.8 3362. Indicatori de eficienţă economică la CĂTINĂ INDICATORUL Valoarea totală a investiţiei Durata normată de exploatare Cota anuală de amortisment Valoarea cheltuielilor anuale de producţie Valoarea producţiei fizice Valoarea producţiei marfă Profit anual Durata de recuperare a investiţiei UM Euro ani Euro Euro Euro Euro Euro ani Valoarea pentru 1 hectar 24205 15 1614 7972 9586 15920 6334 3.9 7.0 3183.4 9.3 4936.10.8 334 .11.1 8120.

1 7990.0 10 1460.0 4374.1 9032.0 10492.0 10 1460.0 10 1825.0 4208.3 14601. Valoarea producţiei globale Valoarea producţiei marfă Profit anual Durata de recuperare din profit UM Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro ani 335 . de prod.0 10 1460.12. 1 2 3 4 5 6 7 8 Indicatorul Valoarea totală a investiţiei Durata normată de exploatare Cota anuală de amortisment Valoarea anuală a chelt.1 6601. crt.1 12800.1 9032.0 15800.1 9448.0 10 1460.0 13500.0 5.0 10 1460.0 2592.0 3 14601.6 Pentru specia şi suprafaţa dorită de utilizator Nr.9.0 9450.0 10908.0 10492. Indicatori de eficienţă economică la arbuştii fructiferi Specii de arbuşti fructiferi cu tehnologii asemănătoare Coacăz Coacăz Coacăz Afin Agriş Trandafir negru roşu alb pentru petale 14601.0 5308.1 9032.0 3.5 14601.0 3.0 15800.0 5308.0 8426.0 3 14601.0 14700.0 10492.0 3 14601.0 5350.1 14800.

.. Indicatori de eficienţă economică la ZMEUR INDICATORUL Valoarea totală a investiţiei Durata normală de exploatare Cota anuală de amortisment Valoarea anuală a cheltuielilor de producţie Valoarea producţiei fizice (globale) Valoarea producţiei marfă Profit anual Durata de recuperare 9.06 5347.9-3 UM Euro Ani Euro Euro Euro Euro Euro Ani Valoarea pentru 1 hectar 24.13 35024.80 654. 20.90 4286.86 6001.90 785.00 3039. Grafic de eşalonare a investiţiilor 10.38 6420.13 31985.25 55549. Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura MĂR GRAFIC DE EŞALONARE a cheltuielilor şi de realizare a investiţiei Nr.9 7726.înfiinţarea plantaţiei 3 -întreţinerea în anul I 4 -întreţinere în anul II 5 -întreţinere în anul III TOTAL COSTURI DIRECTE Chelt.10 din care eşalonată pe ani de execuţie Anul I Anul II Anul III Anul IV 20.9.0 8967.8~6 10.75 0 1 1 -pregătirea terenului 2 .13. crt Lucrare Valoarea totală RON 2 8758.10 7205.25 8758.25 1071.678 20 1233.0 8959. Indicatori de eficienţă economică la MUR INDICATORUL Valoarea totală a investiţiei Durata normată de exploatare Cota anuală de amortisment Valoarea cheltuielilor anuale de producţie Valoarea producţiei fizice Valoarea producţiei marfă Profit anual Durata de recuperare a investiţiei UM Euro ani Euro Euro Euro Euro Euro ani Valoarea pentru 1 hectar 16886 15 1126.0 5807.20 62354.20 6240..14.38 6420..1. Suplimentare TOTAL GENERAL 336 .00 3039.50 99830.0 15900.03 39306.0 2.90 6804.13 31985.9 13200 4240 5. 20. 20. 3 4 8758.0 10093.06 5347.06 5347.

85 din care eşalonată pe ani de execuţie Anul I 3 7464.37 Anul III 5 x x 5097.50 4194.625 4194.16 5097.31 6190.87 2662.05 Anul II 4 x 25891.eşalonată pe ani de execuţie Anul II Anul III Anul IV Anul V 4 13507.13 3618.14 16170.06 434.85 din care.3.Întreţinere în anul I 4 .29 8084.06 2935.79 3618.63 8359.Întreţinere în anul IV 7 .10.29 3521.06 6133.53 270.37 5097.22 6133.812 2730.0 6868.85 618.51 3185. Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura PĂR Nr crt 0 1 2 3 4 5 6 Lucrarea 1 Pregătirea terenului Înfiinţarea plantaţiei Întreţinere în anul I Întreţinere în anul II Întreţinre în anul III Întreţinere în anul IV TOTAL COSTURI DIRECTE Cheltuieli suplimentare TOTAL GENERAL Valoarea toatală RON 2 7464.625 36682.09 32798.32 18253.2.07 3514.87 2662.69 4032.53 3001.125 4638.75 5 6 7 Anul VI 8 0 1 1 .50 7465.54 57786.Întreţinere în anul II 5 .03 Anul I 3 7465.66 5708.00 51596.05 895.812 2730.51 3185.625 444.70 3392.70 3185.00 6133.13 611. crt Lucrarea Valoarea totală 2 7465.53 2935.Înfiinţatea plantaţiei 3 .3 40715.00 Anul IV 6 x x Anul V 7 x x 10.78 3216.05 25891.Pregătirea terenului 2 .28 4194.70 3392.68 29284.00 735.85 13507.50 280.1 2730.38 2083. Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura PRUN Nr.Întreţinere în anul III 6 .Întreţinere în anul V TOTAL COSTURI DIRECTE cheltuieli suplimentare TOTAL GENERAL 337 .13 3618.53 2935.812 335.06 7464.16 4052.

8 8 390 4317 × × × × 10510. 38 156 1783 × 1312. 3. 19 142 1455 × 1680 .19 1680. 9. 13 263 2869 × 1627.38 3926.6 3 2606. 10.4.8 8 3926.13 1627.7 5 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × 2090.38 1312. eşalonată pe ani de execuţie Anul Anul Anul Anul Anul Anul III IV V VI VII VIII 5 6 7 8 9 10 Anul IX 11 Anul X 12 × 2606. 53 1057 11568 × 2606.88 30828.10. 13 227 2317 TOTAL COSTURI DIRECTE Cheltuieli suplimentare TOTAL GENERAL 338 . 13 × × × 2560. 4. 53 × Anul II 4 Din care .7 5 250 2776 × 2090.5 × × × 1988. 13 × × × 1627.75 2090. 6. Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura NUC Nr. 8. 38 260 2020 × × × 3926. 0 1. 1 Pregătirea terenului Înfiinţarea plantaţiei Întreţinere in anul I Întreţinere in anul II Întreţinere in anul III Întreţinere in anul IV Întreţinere in anul V Întreţinere in anul VI Întreţinere in anul VII Întreţinere in anul VIII Întreţinere in anul IX Valoare a totală RON 2 10510. 2. Crt. 38 × × × × 1312. 7.5 162 1842 × 1988.1 6 3123 33951 Anul I 3 10510. 19 216 2204 × 2521.13 2560.19 2521. 19 × × × × 2521. 38 × 2560.5 1988. 19 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × 1680 . 5.

10 581.10.46 4720.37 5663.5 6 x x Anul V 7 x x 339 .20 23188.10 din care eşalonată pe ani de execuţie Anul II Anul III Anul IV 4 x 19800.00 3866.69 3387.37 385.00 3866. Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura GUTUI Nr crt 0 1 2 3 4 5 6 Lucrarea 1 Pregătirea terenului Înfiinţarea plantaţiei Întreţinere în anul I Întreţinere în anul II Întreţinre în anul III Întreţinere în anul IV TOTAL COSTURI DIRECTE Cheltuieli suplimentare TOTAL GENERAL Valoarea totală RON 2 6872.37 4720.5.00 512.00 3866.50 49402.40 26258.37 5 x x 4720.32 4251.69 3387.10 19800.69 6207.00 5232.81 543.81 6872.85 Anul I 3 6872.81 44310.37 5663.69 5663.34 5092.10 7453.06 3070.

58 4008. x x x x x 3173.87 7070.04 3363. eşalonată pe ani de execuţie Anul I…… 3 7070.39 2871..05 Anul VI …… x x x x x x 3645.77 1467.51 Anul IV …….44 321.44 3141.57 326.48 3500. 4 x 9032.6.41 Anul II……. 1 Pregătirea terenului 2 Înfiinţarea plantaţiei 3 Întreţinere în anul I 4 Întreţinere în anul II 5 Întreţinere în anul III 6 Întreţinere în anul IV 7 Întreţinere în anul V TOTAL COSTURI DIRECTE Cheltuieli suplimentare TOTAL GENERAL 340 .51 din care.38 Anul III …….87 593. ….54 7664.10.44 2935.89 3173. 0 1 Lucrarea Valoarea Totală 2 7070.38 3141.57 3645.39 2871. x x x x 2935..61 13371.07 3462.87 9032.5 31871.57 3173. crt. Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura CAIS Nr.19 3228.89 292.5 3645.47 35234.08 Anul… Anul .5 362. x x x 3141.38 11903.08 Anul V …….89 2935.

06 32354. Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura PIERSIC Nr.06 x x 3860.1 15245. Lucrarea Valoarea Totală 2 6872.23 x 3465.46 2912.2 Anul 341 .24 351. crt.1 6872.1 581.10 7453.10.7.23 3465. eşalonată pe ani de execuţie Anul Anul III Anul IV Anul II 4 x x x 15245.2 423.06 2364.01 4283.46 x x 2912.23 3465.52 3860.95 din care.68 20522.31 0 1 1 Pregătirea terenului 2 Înfiinţarea plantaţiei 3 Întreţinere în anul I 4 Întreţinere în anul II 5 Întreţinere în anul III 6 Întreţinere în anul IV TOTAL COSTURI DIRECTE Cheltuieli suplimentare TOTAL GENERAL Anul I 3 6872.91 372004 36074.06 3860.06 18157.25 3816.

00 3886.6 6 .0 2639.74 x x x x 3532.2 4236.4 6873.0 6873.0 4 .10.Întreţinere în anul II 3675.37 342 . crt.Pregătirea terenului 6873.4 19467.62 406.32 2144. eşalonată pe ani de execuţie Nr.94 4527.51 2884.Întreţinere în anul I 2639.3 7070.62 3847. 0 1 2 3 4 5 6 7 Lucrarea Valoare Totală 2 din care.87 593.1 43067.7 TOTAL COSTURI DIRECTE 36632.24 1 Pregătirea terenului Înfiinţarea plantaţiei Întreţinere în anul I Întreţinere în anul II Întreţinere în anul III Întreţinere în anul IV Anul I 3 7070.84 61.30 4944. Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura CIREŞ Nr.25 x x x x x 4527.6 2821.6 2821.44 321.40 4254.50 7664.7 16828.94 416.Întreţinere în anul IV 3793.84 25. Lucrarea Valoare crt a totală Anul I Anul II Anul Anul Anul V III IV 0 1 2 3 4 5 6 7 1 .81 16526.4 2 .7 3675. Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura VIŞIN din care.26 115.6 3793. eşalonată pe ani de execuţie Anul Anul Anul Anul Anul II III IV V VI 4 x x x x x 13641.6 5 .9.25 3532.25 354.6 3675.60 18670.Întreţinere în anul III 2821.65 TOTAL GENERAL 10.8.7 cheltuieli suplimentare 61.87 - Anul Întreţinere în anul V TOTAL COSTURI DIRECTE Cheltuieli suplimentare TOTAL GENERAL 38831.7 3793.7 3 .02 x x x 3326.44 3326.Înfiinţatea plantaţiei 16828.30 3647.92 x x 3847.

90 13.230.95 8.075.688.688.10.286.31 343 .56 anul V Întreţinere în 7.40 11.06 4.32 11.617.51 4.210.976.192.617.44 1.617.06 GENERAL 15.13 4.40 2. crt 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Specificare Anul I Proiect tip RON Utilizator 4 Anul IV Proiect Utilizator tip RON Utilizator 8 9 10 1 2 3 Pregătirea 4.595.283.44 anul IV Întreţinere în 7.810. I Întreţinere în 11.00 CHELTUIELI INDIRECTE TOTAL 71635.92 17.210.44 15.87 9.470.570.05 8.40 plantaţiei şi într.62 406.44 anul III Întreţinere în 8.164.05 anul II Întreţinere în 8.05 1.570.570. eşalonată pe ani de execuţie Anul II Anul III Proiect tip RON 5 Utilizator 6 Proiect tip RON 7 Nr.230.210.06 CHELTUIELI DIRECTE TOTAL 8. Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura ALUN Valoarea totală RON din care.10.06 terenului Înfiinţarea 15.688.56 anul VI TOTAL 63.617.

30 3859. eşalonată pe ani de execuţie Anul I Anul II Anul III Proiect Utilizator Proiect Utilizator Proiect Utilizator tip tip tip RON RON RON 3 4 5 6 7 8 4739.82 13929.31 28184.82 469. Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura CĂTINĂ Nr.31 Specificare 0 1 2 3 4 6 7 8 9 1 Pregătirea terenului Înfiinţarea plantaţiei şi într.74 1904. crt Valoarea totală RON din care.82 x x x 13929. Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura arbuşti fructiferi Nr.82 13929.15 10576.81 45274.92 din care.60 6116.99 46446.30 51754.70 87136.65 10.31 509.30 5382.81 x x x x x x 45274.21 32043.99 344 . crt Specificare Valoarea totală RON 1 Pregătirea terenului Înfiinţarea plantaţiei şi întreţinere în anul I 3 Întreţinere în anul II TOTAL LUCRĂRI INVESTIŢII Cheltuieli suplimentare TOTAL GENERAL 0 1 2 2 5382.5 12615.42 28184.12.10.51 12879.99 1748.99 12879.82 4739.49 6479.81 45274.11.49 5209.I Întreţinere în anul II TOTAL LUCRĂRI INVESTIŢII Cheltuieli suplimentare Intretinere in anul III Cheltuieli suplimentare TOTAL GENERAL 2 4739.31 28184.56 15834.0 14627.32 52562.11 5891.82 76560.30 12879. eşalonată pe ani de execuţie Anul I 20… Anul II 20… Anul III 20… Proiect Utilizator Proiect Utilizator Proiect Utilizator tip tip tip RON RON RON 3 4 5 6 7 8 5382.

10.61 din care.Înfiinţarea plantaţiei şi întreţinere în anul I .61 25355.Pregătirea terenului .04 10432.37 x 46625.17 3485. eşalonată pe ani de execuţie Anul I 20 Anul II 20 Anul III 20 Proiect tip Utilizator Proiect tip Utilizator Proiect tip Utilizator 3 4 5369.87 6947.75 87782.56 14193. Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura ZMEUR Nr.18 4 5 345 .13.01 28840.79 51994.61 77350.56 11161.Întreţinere în anul II TOTAL LUCRĂRI TEHNOLOGICE Sistem de susţinere TOTAL COSTURI DIRECTE cheltuieli suplimentare TOTAL GENERAL Valoarea Totală RON 2 5369.50 x 11161.74 58942.56 63156. crt 0 1 2 3 Specificare 1 .87 51994.37 46625.43 14193.50 11161.

95 346 .47 25388.05 7131.56 418.12 39627.12 12510.05 14031.37 12510.84 12510.37 4767.56 22349.94 22349.56 4767. Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura MUR Nr. crt Specificare Valoarea totală RON din care.14.12 3674. eşalonată pe ani de execuţie Anul I Anul II Anul III Proiect Utilizator Proiect Utilizator Proiect Utilizator tip tip tip RON RON RON 3 4 5 6 7 8 4767.12 14031.37 3039.56 22349.37 22349. I Întreţinere în anul II TOTAL LUCRĂRI TEHNOLOGICE SISTEM SUSŢINERE TOTAL CHELTUIELI DIRECTE TOTAL CHELTUIELI INDIRECTE TOTAL GENERAL 2 4767.90 60789.0 53658.05 30215.10.38 5185.0 26541.17 0 1 2 3 4 6 7 8 9 1 Pregătirea terenului Înfiinţarea plantaţiei şi într.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful