CUPRINS

I. GENERALITĂŢI………………………………………………………….… 2 1. Cerinţele pomilor faţă de condiţiile de mediu…………………………...2 1.1. Cerinţele faţă de lumină………………………………………………….… 2 1.2. Cerinţele faţă de căldură………………………………………………….…..2 1.3. Cerinţele faţă de apă……………………………………………………..… 3 1.4. Cerinţele faţă de aer………………………………………………………..…4 1.5. Cerinţele faţă de sol……………………………………………………….…..4 2. Organele pomilor şi funcţiile acestora………………………………….….6 2.1 Rădăcina…………………………………………………………………….….6 2.2. Tulpina……………………………………………………………………….…7 2.3. Frunza……………………………………………………………………….…9 2.4. Muguri – Floarea – Fructul ………………………………………………...9 II. ÎNFIINŢAREA PLANTAŢIILOR……………………………………………10 1. Alegerea şi pregătirea terenului…………………………………………..10 1.1. Alegerea terenului………………………………………………………………10 1.2. Zonarea speciilor pomicole……………………………………………………11 1.3. Pregătirea terenului……………………………………………………………..12 1.4. Parcelarea terenului…………………………………………………………….13 2. Plantarea pomilor………………………………………………………….19 2.1. Epoca de plantare………………………………………………………………19 2.2. Executarea gropilor …………………………………………………………....20 2.3. Pregătirea materialului săditor………………………………………………...20 2.4 Tehnica de plantare……………………………………………………………. 20 III. LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE A POMILOR ŞI ARBUŞTILOR FRUCTIFERI……………………………………………………………….23

1. Lucrări de întreţinere…………………………………………………………23 1.1 Lucrări de întreţinere a solului în livezi………………………………………..23 1.2. Combaterea brumelor şi îngheţurilor târzii…………………………………..24 1.3. Combaterea buruienilor cu ajutorul erbicidelor……………………………..25 2. Lucrări de întreţinere a pomilor şi arbuştilor fructiferi…………………26 2.1. Combaterea bolilor şi dăunătorilor…………………………………………...26 2.2. Complexe de tratamente fitosanitare la pomi şi arbuşti fructiferi…………27 2.3. Calculul volumului de soluţie pentru tratamente fitosanitare………………45 3. Fertilizarea plantaţiilor pomicole…………………………………………...46 3.1. Îngrăşămintele organice……………………………………………………… 46 3.2. Îngrăşăminte chimice…………………………………………………………. 47 3.3. Reguli generale ……………………………………………………………….. 49 3.4. Epoca de aplicare a îngrăşămintelor……………………………………….. 49 3.5. Metode şi locul de aplicare al îngrăşămintelor…………………………….. 49 4. Irigarea livezilor……………………………………………………………….50 5. Tăierea pomilor………………………………………………………………. 52

5.1. Epocile de aplicare a tăierilor la pomi………………………………………52 5.2. Operaţii tehnice folosite la conducerea creşterii şi fructificării pomilor… 52 5.3. Sisteme de coroană pentru livezi intensive…………………………………54 5.4. Sisteme de coroană pentru livezi superintensive…………………………..55 5.5 Schiţe pentru tăieri de formare, întreţinere, fructificare la pomi şi arbuşti fructiferi............................................................................................................... 57 6. Soiuri propuse ………………………………………………………………...70 6.1. Soiuri propuse pentru cultura măr……………………………………….…… 70 6.2. Soiuri propuse pentru cultura păr……………………...…………………… 70 6.3. Soiuri propuse pentru cultura prun………………………………..………… 70 6.4. Soiuri propuse pentru cultura nuc……………………………………..……. 71 6.5. Soiuri propuse pentru cultura cais……………………………………..……. 71 6.6. Soiuri propuse pentru cultura cireş……………………………………….…. 71 6.7.Soiuri propuse pentru cultura gutui……………………………………….… ….72 6.8.Soiuri propuse pentru cultura piersic…………………………………… ……...73 6.9. Soiuri propuse pentru cultura vişin………………………………………….. . .74 6.10. Soiuri propuse pentru cultura cătină…………………………………….……75 6.11. Soiuri propuse pentru cultura alun…………………………………….…… 76 6.11 Soiuri propuse pentru cultura arbuştilor fructiferi……………………..…… 76 6.12. Soiuri propuse pentru cultura zmeur……………………………………...… 77 6.13. Soiuri propuse pentru cultura mur……………………………………….…. 78 7.Staţiuni pomicole........................................................................................79 IV. RECOLTAREA, CONDIŢIONAREA ŞI PĂSTRAREA FRUCTELOR ......81 1. Recoltarea fructelor………………………………………………………… 81 1.1. Evaluarea producţiei de fructe………………………………………………..81 1.2.Stabilirea momentului optim de recoltare…………………………………….81 1. 3. Perioada de recoltare a fructelor…………………………………………….82 1.4. Metode de recoltare...................................................................................83 2.Condiţionarea şi păstrarea fructelor……………………………………….84 2.1. Sortarea fructelor……………………………………………………………....84 2.2. Păstrarea fructelor……………………………………………………………..85 V. CALCULE ECONOMICE PENTRU ÎNFIINTAREA UNUI HA DE POMI ŞI ARBUŞTI FRUCTIFERI…………………………………………………………...….90 1. Antemăsurătoare şi deviz pentru pregătirea terenului în vederea înfiinţării unei plantatii…………………………………………………………………............91 1.1.Antemăsurătoare – Deviz nr. 1 Pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului în vederea înfiinţării unei plantaţii de măr pe o suprafaţă de 1 ha…………………………………… 91 1.2.Antemăsurătoare – Deviz nr.1 Pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului în vederea înfiinţării unei plantaţii de păr de tip intensiv…………………………………….. 93 1.3. Antemăsurătoare – Deviz nr. 1 Pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului în vederea înfiinţării unei plantaţii de prun………………………………………………………95 1.4. ANTEMĂSURĂTOARE –DEVIZ NR.1. Pentru executarea lucrărilor de pregătirea terenurilor şi înfiinţarea

unei plantaţii de nuc cu desimea de 208 pomi la hectar ………………………….97 1.5.Antemăsurătoare – Deviz nr.1 Pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului în vederea înfiinţării unei plantaţii de gutui de tip intensiv…………………………………. 100 1.6.Antemăsurătoare-Deviz nr.1 Pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului în vederea înfiinţării unei plantaţii de cais………………………………………………………102 1.7.Antemăsurătoare-Deviz nr.1 Pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului în vederea înfiinţării unei plantaţii de piersic……………………………………………….… 104 1.8. Antemăsurătoare – Deviz nr. 1 Pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului în vederea înfiinţării unei plantaţii de visin ………………………………………………….…106 1.9. Antemăsurătoare-Deviz nr.1 Pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului în vederea înfiinţării unei plantaţii de cires…………………………………………………......108 1.10. Antemăsurătoare – Deviz nr.1 Pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului pentru înfiinţarea unei plantaţii de alun cu desimea de 580 plante/ha…………110 1.11. Antemăsurătoare – Deviz nr.1 Pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului pentru înfiinţarea unei plantaţii de cătină albă cu desimea de 3333 plante/ha………..112 1.12. Antemăsurătoare – Deviz nr.1 Pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului pentru înfiinţarea unei plantaţii de arbuşti cu desimea de 4000 tufe/ha……………… 114 1.13.Antemăsurătoare – Deviz nr. 1 Pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului în vederea înfiinţării unei plantaţii de zmeur ………………………………………………… 116 1.14. Antemăsurătoare – Deviz nr.1 Pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului pentru înfiinţarea unei plantaţii de mur cu desimea de 2667 plante/ha……………… 118 2. Antemasuratoare si deviz pentru executarea lucrarilor de infiintare a unei plantatii………………………………………………………….120 2.1.Antemăsurătoare – Deviz nr.2 Pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii intensive de măr având următoarele caracteristici :………………………………………. 120 2.2.Antemăsurătoare – Deviz nr.2

Pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii de păr cu următoarele caracteristici:……………………………………

122

2.3.Antemăsurătoare – Deviz nr.2 Pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii de prun cu distanţa de plantare de 5 x 4 m şi desimea de 500 pomi la hectar…………..................................................................................................125

2.4.Antemăsurătoare – Deviz nr.2 Pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii de

gutui cu următoarele caracteristici:…………………………………….....127
2.5.Antemăsurătoare-Deviz nr.2 Pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii de cais cu desimea de 334 pomi/ha.................................................................130 2.6. Antemăsurătoare-Deviz nr.2 Pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii de piersic cu desimea de 635 pomi/ha...........................................................132 2.7.Antemăsurătoare – Deviz nr.2 Pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii de visin cu distanţa de plantare de 4,5 m şi desimea de 560 pomi la hectar……………..135 2.8.Antemăsurătoare-Deviz nr.2 Pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii de cires cu desimea de 430 pomi/ha...............................................................................137 2.9.Antemăsurătoare – Deviz nr.2 Pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii de alun cu 580 plante/ha, desime care se va asigura folosind la plantare distanţa de 5,00 m între rânduri şi 3,50 m pe rând şi lucrările de întreţinere în anul…………………………………………………………………139 2.10.Antemăsurătoare – Deviz nr.2 Pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii de cătină albă cu 3333 tufe/ha, desime care se va asigura folosind la plantare distanţa de 3 m între rânduri şi 1,50 m pe rând şi lucrările de întreţinere în anul I…………………………………………………….142 2.11.Antemăsurătoare – Deviz nr.2 Pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii de arbuşti cu 4000 tufe/ha, desime care se va asigura folosind la plantare distanţa de 2,50 m între rânduri şi 1,00 m pe rând şi lucrările de întreţinere în anul I………………144 2.12.Antemăsurătoare – Deviz nr.2 Pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii de zmeur cu 8000 drajoni/ ha desime (care se va asigura folosind la plantare distanţa de 2,50 m între rânduri şi 0,50 m pe rând )şi lucrările de întreţinere în anul I……………………………………………………………….147 2.13.Antemăsurătoare – Deviz nr.2 Pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii de mur cu 2667 plante/ha, desime care se va asigura folosind la plantare distanţa de 2,50 m între rânduri şi 1,50 m pe rând şi lucrările de întreţinere în anul I………………149

3. Antemăsurătoare şi deviz pentru executarea lucrărilor de întreţinere…………………………………………………………………......151
3.1.1.Antemăsurătoare – Deviz nr.3 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul I a plantaţiei de măr cu desimea de 1250 pomi la hectar………………………………………151 3.1.2.Antemăsurătoare – Deviz nr.4 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii de măr cu desimea de 1250 pomi la hectar………………………………………153 3.1.3.Antemăsurătoare – Deviz nr.5

Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul III a unei plantaţii de măr cu desimea de 1250 pomi la hectar………………………………………156 3.2.1.Antemăsurătoare – Deviz nr.3 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul I a unei plantaţii de păr cu desimea de 834 pomi /ha……………………………………………..158 3.2.2.Antemăsurătoare – Deviz nr.4 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii de păr cu desimea de 834 pomi /ha……………………………………..160 3.2.3.Antemăsurătoare – Deviz nr. 5 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul III a unei plantaţii de păr cu desimea de 834 pomi /ha……………………………………………....162 3.2.4.Antemăsurătoare – Deviz nr. 6 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul IV a unei plantaţii de par cu desimea de 834 pomi /ha……………………………………………….164 3.3.1.Antemăsurătoare – Deviz nr.3 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul I a plantaţiei de prun cu desimea de 500 pomi la hectar……………….167 3.3.2.Antemăsurătoare – Deviz nr.4 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii de prun cu desimea de 500 pomi la hectar……………………………………….169 3.3.3.Antemăsurătoare – Deviz nr.5 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul III a unei plantaţii de prun cu desimea de 500 pomi la hectar…………………..…171 3.3.4.Antemăsurătoare – Deviz nr.6 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul IV a unei plantaţii de prun cu desimea de 500 pomi la hectar……………………………………….173 3.3.5.Antemăsurătoare – Deviz nr.7 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul V a unei plantaţii de prun cu desimea de 500 pomi la hectar……………………………………....175 3.4.1.Antemăsurătoare –Deviz nr.2 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul I a unei plantaţii de nuc cu desimea de 208 pomi/ha……………………………………………….177 3.4.2.Antemăsurătoare – Deviz nr.3 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii de nuc cu desimea de 208 pomi/ha……………………………………………….179 3.4.3.Antemăsurătoare - Deviz nr. 4 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul III a unei plantaţii de nuc cu desimea de 208 pomi/ha ………………………………………………181 3.4.4.Antemăsurătoare - Deviz nr. 5 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul IV aunei plantaţii de nuc cu desimea de 208 pomi/ha ………………………………………………183 3.4.5.Antemăsurătoare - Deviz nr. 6 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul VI a unei plantaţii de nuc cu desimea de 208 pomi/ha ………………………………………………185 3.4.6.Antemăsurătoare - Deviz nr. 7 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul VI a unei plantaţii

de nuc cu desimea de 208 pomi/ha ………………………………………………187 3.4.7.Antemăsurătoare - Deviz nr. 8 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul VII a unei plantaţii de nuc cu desimea de 208 pomi/ha ………………………………………………189 3.4.8.Antemăsurătoare - Deviz nr. 9 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul VIII a unei plantaţii de nuc cu desimea de 208 pomi/ha ………………………………………………191 3.4.9.Antemăsurătoare - Deviz nr. 10 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul IX a unei plantaţii de nuc cu desimea de 208 pomi/ha ………………………………………………193 3.5.1.Antemăsurătoare – Deviz nr.3 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul I a unei plantaţii de gutui cu desimea de 800 pomi /ha……………………………………………..195 3.5.2.Antemăsurătoare – Deviz nr.4 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii de gutui cu desimea de 800 pomi /ha………………………………………..……197 3.5.3.Antemăsurătoare – Deviz nr. 5 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul III a unei plantaţii de gutui cu desimea de 800 /ha………………………………………………..…199 3.5.4.Antemăsurătoare – Deviz nr. 6 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul IV a unei plantaţii de gutui cu desimea de 800 pomi /ha……………………………………………..201 3.6.1.Antemăsurătoare-Deviz nr.3 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul I a unei plantaţii de cais cu desimea de 334 pomi/ha..................................................................204 3.6.2.Antemăsurătoare-Deviz nr.4 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii de cais cu desimea de 334 pomi/ha..................................................................206 3.6.3.Antemăsurătoare –Deviz nr.5 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul III a unei plantaţii de cais cu desimea de 334 pomi/ha……………………………………………….208 3.6.4.Antemăsurătoare-Deviz nr.6 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul IV a unei plantaţii de cais cu desimea de 334 pomi/ha……………………………………………….210 3.6.5.Antemăsurătoare-Deviz nr.7 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul V a unei plantaţii de cais cu desimea de 334 pomi/ha………………………………………………212 3.7.1.Antemăsurătoare-Deviz nr.3 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul I a unei plantaţii de piersic cu desimea de 635 pomi/ha..........................................................214 3.7.2.Antemăsurătoare-Deviz nr.4 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii de piersic cu desimea de 635 pomi/ha..............................................................216 3.7.3.Antemăsurătoare –Deviz nr.5 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul III a unei plantaţii de piersic cu desimea de 635 pomi/ha…………………………………………..219

3.8.1.Antemăsurătoare – Deviz nr.3 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul I a plantaţiei de vişin cu desimea de 560 pomi la hectar………………………………………221 3.8.2.Antemăsurătoare – Deviz nr.4 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii de vişin cu desimea de 560 pomi la hectar……………………………………….223 3.8.3.Antemăsurătoare – Deviz nr.5 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul III a unei plantaţii de vişin cu desimea de 560 pomi la hectar………………………………………225 3.8.4.Antemăsurătoare – Deviz nr.6 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul IV a unei plantaţii de vişin cu desimea de 560 pomi la hectar……………………………………….227 3.9.1.Antemăsurătoare-Deviz nr.3 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul I a unei plantaţii de cireş cu desimea de 430 pomi/ha.................................................................229 3.9.2.Antemăsurătoare-Deviz nr.4 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii de cireş cu desimea de 430 pomi/ha................................................................231 3.9.3.Antemăsurătoare –Deviz nr.5 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul III a unei plantaţii de cireş cu desimea de 430 pomi/ha…………………………..………………….234 3.9.4.Antemăsurătoare-Deviz nr.6 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul IV a unei plantaţii de cireş cu desimea de 430 pomi/ha…………………………..………………….236 3.9.5.Antemăsurătoare-Deviz nr.7 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul V a unei plantaţii de cireş cu desimea de 430 pomi/ha……………………………………………..238 3.10.1.Antemăsurătoare – Deviz nr.3 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii de alun cu desimea de 580 plante/ha……………………………………………..241 3.10.2.Antemăsurătoare – Deviz nr.4 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul III a unei plantaţii de alun cu desimea de 580 plante/ha………………………………………….....243 3.10.3.Antemăsurătoare – Deviz nr.5 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul IV a unei plantaţii de alun cu desimea de 580 plante/ha………………………………………….….244 3.10.4.Antemăsurătoare – Deviz nr.6 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul V a unei plantaţii de alun cu desimea de 580 plante/ha…………………………………………...…246 3.10.5.Antemăsurătoare – Deviz nr.7 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul VI a unei plantaţii de alun cu desimea de 580 plante/ha………………………………………...……248 3.10.6.Antemăsurătoare – Deviz nr.8 Pentru executarea lucrărilor de exploatare a unei plantaţii de alun……….……250 3.11.1.Antemăsurătoare – Deviz nr.3 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii

de cătină albă cu desimea de 3333 tufe/ha……………………………......Antemăsurătoare – Deviz nr.13.3...………….Antemăsurătoare – Deviz nr......13.4/a Pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a sistemului de susţinere cu bulumaci din lemn la o plantaţie de zmeur……………………………………..…255 3.2/b. Pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a sistemului de susţinere cu bulumaci din lemn CR esenţă tare la o plantaţie de cătină………………...257 3.2/b.5 Pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a sistemului de susţinere cu spalieri la o plantaţie de cătină albă……………………………………….4.....4.Antemăsurătoare – Deviz nr..267 3....265 Varianta II 3.3.........259 3.....…280 4..278 4......Antemăsurătoare – Deviz nr..281 4..2.Centralizatorul materialelor principale şi al costurilor la măr…………. Centralizatorul materialelor principale la prun………..3..1..14........282 ....11..12.4 Pentru executarea lucrărilor de exploatare a unei plantaţii de arbuşti fructiferi……………………………………………………………….Antemăsurătoare – Deviz nr........…..12.14.280 4...4/b Pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a sistemului de susţinere cu spalieri beton armat la o plantaţie de mur fără spini…………………….5 Pentru executarea lucrărilor de exploatare a unei plantaţii de zmeur…………269 3.11.1..13... Centralizatorul materialelor principale la păr…………........….…..2/a.2...5 Pentru executarea lucrărilor de exploatare a unei plantaţii de mur fără spini…………………………………………………………………...271 Varianta I 3..3 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii de mur cu desimea de 2667 plante/ha…………………………………………….3 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţiei de zmeur…………………………………………………………..... Antemăsurătoare – Deviz nr.Antemăsurătoare – Deviz nr.13..2/a Antemăsurătoare – Deviz nr..2/b Pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a sistemului de susţinere cu spalieri de beton armat la o plantaţie de zmeur………………………………...1.1.………263 Varianta I 3...Antemăsurătoare – Deviz nr.a Pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a sistemului de susţinere cu bulumaci din lemn CR esenţă tare la o plantaţie de mur fără spini……….3 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii de arbuşti fructiferi cu desimea de 4000 tufe/ha…………………….………261 3.273 Varianta II 3.14.Antemăsurătoare – Deviz nr.2.275 3.Antemăsurătoare – Deviz nr.252 3.3....14.Antemăsurătoare – Deviz nr...... CENTRALIZATORUL MATERIALELOR PRINCIPALELOR PENTRU REALIZAREA UNEI PLANTATII………………………………...

.................... Deviz general pentru un ha de plantatie…………………………...9.293 4......7...301 5......292 4. Deviz general pentru un ha de plantaţie de mar………………………….......5.........7.............289 4...10...... Deviz general pentru un ha de plantaţie de cireş…………………………...... Centralizatorul materialelor principale la cireş………........ .........6..303 5.3........14..Deviz general pentru un ha de plantaţie de mur……………………………315 ...........…………………….........………….....Centralizatorul costurilor directe de investiţii la mur………………………..CENTRALIZATORUL COSTURILOR DIRECTE DE INVESTITII PENTRU UN HA DE PLANTATIE……………..........1...304 5............Centralizatorul volumelor de lucrări şi a costurilor directe de investiţii la arbustii fructiferi…………………....Centralizatorul materialelor principale la mur…………………………….Centralizatorul materialelor principale la nuc……….305 5.294 4.291 4.4........... Centralizatorul materialelor principale la cătină…….............299 5....312 6......Deviz general pentru un ha de plantaţie de arbuşti fructiferi………………314 6.6..….......13.1........ Deviz general pentru un ha de plantaţie de piersic………………………….Deviz general pentru un ha de plantaţie de cătină………………………….283 4..309 6. Centralizatorul materialelor principale la arbusti fructiferi…………. Centralizatorul costurilor directe de investiţii la prun………………....13...306 5...12.…………............. Centralizatorul materialelor principale la piersic…......2...Centralizatorul costurilor directe de investiţii la alun…………...C entralizatorul costurilor directe de investiţii la păr…………………..298 5................297 5.....8..............300 5...........312 6........... Deviz general pentru un ha de plantaţie de nuc……………………………......6. Centralizatorul materialelor principale la alun………........310 6... Centralizatorul materialelor principale şi costurile lor pentru o exploataţie de zmeur cu suprafaţa de 1 ha…..Centralizatorul costurilor directe de investiţii la piersic………………..........3.4.5.286 4...12..... Deviz general pentru un ha de plantaţie de par……………………….........8......……..10.9....4..309 6.........308 6...5..Centralizatorul costurilor directe de investiţii la nuc………………………..........11..297 5. Deviz general pentru un ha de plantaţie de gutui……………………………311 6....Centralizatorul costurilor directe de investiţii la cais………………..…….....Deviz general pentru un ha de plantaţie de zmeur…………………………314 6........Centralizatorul materialelor principale la gutui…….........10.309 6..11.... Deviz general pentru un ha de plantaţie de vişin…………………………....Deviz general pentru un ha de plantaţie de alun……………………………313 6...295 5..287 4.14...…...Centralizatorul costurilor directe de investiţii la zmeur…………………….307 5.......288 4. Centralizatorul costurilor directe de investiţii la măr……………………….............. 310 6... Deviz general pentru un ha de plantaţie de cais…………………………….......313 6..... Deviz general pentru un ha de plantaţie de prun……………………...........314 6......8......9.......2........Centralizatorul costurilor directe de investiţii la cătină…………………….11... Centralizatorul materialelor principale la vişin………....285 4......Centralizatorul costurilor directe de investiţii la gutui……………………..........7........311 6.......12.......302 5..... Centralizatorul materialelor principale la cais…………....4..

…317 7. Valoarea producţiei globale la cultura gutui………………………………….P.2.P.338 9.)………………………….….)…………………….323 8.8.8.……………334 9.M.…………334 9.P.P.P.328 8. Valoarea producţiei marfă la cultura măr (V.)…………….14.325 8... Valoarea producţiei marfă la cultura piersic (V.)……………………….)…………………. Indicatori de eficienţă economică la nuc………………………………. Valoarea producţiei globale la cultura măr……………………………….324 8. Valoarea producţiei globale la cultura păr……………………………………323 8. Valoarea productţei marfă la cultura gutui (V. Valoarea producţiei globale la cultura nuc………………………………….333 9..336 9..M.P.9.……….……….336 9.10.11.3.M.M.)…………………….P. Indicatori de eficienţă economică la gutui…………………………………… 335 9.9.Valoarea producţiei globale la cultura vişin………………………………. Valoarea producţiei marfă la cultura prun (V.3.7.13.M..10.316 7.9.…. Valoarea producţiei marfă la cultura vişin (V.. Indicatori de eficienţă economică la prun……………………………………. Valoarea producţiei globale la cultura piersic………………………….. Indicatori de eficienţă economică la măr…………………………. Indicatori de eficienţă economică la păr………………………………………334 9.2. Valoarea producţiei globale la cultura prun…………………………………. Indicatori de eficienţă economică la vişin…………………………………….)………………………. Indicatori de eficienţă economică la cătină…………………………………337 9.13. 319 7.Valoarea producţiei globale la cultura mur……………………………….328 8.11. Valoarea producţiei marfă la cultura mur (V.1.Valoarea producţiei globale la cultura arbuşti fructiferi…………….M. Indicatori de eficienta economica……………………………….)………………………318 7.323 8.4.12.……….. Valoarea producţiei marfă la cultura zmeur (V. Valoarea producţiei marfă la cultura arbuşti fructiferi (V.5.322 7.334 9.318 7..325 8.11.Valoarea producţiei globale la cultura alun…………………………………...…………. Valoarea producţiei marfă la cultura cais (V.…….M.…327 8.P. Valoarea producţiei marfă la cultura alun (V.)………….……… 320 7..P..G. Valoarea producţiei marfă la cultura păr (V.M.….………317 7. Valoarea producţiei globale (V.4..336 9.5.7. Indicatori de eficienţă economică la piersic………………………….)……………………….333 8.M.)………………………..P.M.6..13.322 8. Valoarea producţiei marfă la cultura nuc (V. Indicatori de eficienţă economică la cireş…………………………………….7.3. 319 7.P..2.10.P.326 8.……335 9.M.4.M. Valoarea producţiei globale la cultura cais………………………….Valoarea producţiei globale la cultura cireş………………………………….….Valoarea producţiei globale la cultura cătină………………………….M. Valoarea producţiei marfă la cultura cireş (V. Indicatori de eficienţă economică la alun……………………………………337 9.…315 7. Indicatori de eficienţă economică la zmeur…………………………………339 . Indicatori de eficienţă economică la arbuştii fructiferi…………….P.8..5.324 8.P.) ……………………………………….………330 8.…….)…………………………316 7.1.M.P.6.12.6. Indicatori de eficienţă economică la cais………………………………. 321 7.327 8.…… 335 9. Valoarea producţiei marfă la cultura cătină (V.14.)…………………….Valoarea producţiei globale la cultura zmeur ………………….)…………………….1.12.7.…316 7.

.5.…..12. Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura alun…………………….14..9.351 .…346 10.……….14.349 10..347 10.. 344 10.……….8.…345 10.4.10. Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura păr……………………………341 10.….. Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura cătină………………….339 10.11...….350 10. Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura cais……………………….………….. Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura gutui………………………….346 10. Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura zmeur…………………..………… 341 10.9. Grafic de eşalonare a investitţilor la cultura arbuştii fructiferi……….343 10..3. Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura măr………………..2.340 10.7.. Grafic de eşalonare a investiţiilor………………………………….6. Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura prun………………. Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura mur…………………………. Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura nuc………………….. Grafic de esalonare a investitiilor la cultura vişin…………………………. Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura cireş………………………..342 10. Indicatori de eficienţă economică la mur……………………….348 10.1.………….340 10.…. Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura piersic……………………...13.

PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CONSULTANŢĂ AGRICOLĂ PROIECT TIP Pomi şi arbuşti fructiferi 2006 .MINISTERUL AGRICULTURII.

soiul şi portaltoiul.factori organici. agrişul şi zmeurul. Cei mai pretenţioşi faţă de lumină sunt : nucul. portaltoi. împiedicând maturarea ţesuturilor şi pregătirea pomilor pentru iarnă. cireşul şi caisul. castanul şi nucul. prunul. Mărul. pentru ţara noastră. măsurată sub aspectul intensităţii (număr de lucşi) cât şi a duratei acesteia (număr de ore de strălucire a soarelui ) este. iar în urmă se plasează căpşunul. postmaturaţia seminţelor. prunul european. de vârsta pomilor. Îngheţurile timpurii din toamnă provoacă căderea prematură a frunzelor şi degerarea vârfurilor lăstarilor. Mai puţin pretenţioşi sunt arbuştii fructiferi: zmeurul. cireşul. vârsta pomilor. . gradul de asigurare al acestuia cu substatanţe nutritive. Cerinţele faţă de lumină. Cei mai pretenţioşi faţă de căldură sunt în ordine descrescândă migdalul. a desimii şi formei coroanei etc. prezenţa sau absenţa rodului.factori biotici. piersicul şi apoi gutuiul. faza de vegetaţie.etc. Cerinţele speciilor pomicole faţă de lumină sunt diferite.1. coacăzul. care condiţionează desfăşurarea proceselor de asimilaţie. are loc procesul de fotosinteză. Rolul luminii în viaţa pomilor este foarte important. Cerinţele faţă de căldură. coacăzul şi agrişul. în raport cu punctele cardinale. apa şi aerul. faza de vegetaţie sau repaus. parcurgerea fenofazelor. caisul. şi vişinul ocupă o poziţie intermediară între primele două grupe. Lumina condiţionează viteza de creştere şi de formare a organelor aeriene ale plantei.factori edafici ( pedologici ). suficientă pentru cerinţele tuturor speciilor pomicole cultivate. GENERALITĂŢI 1. şi mărul. apă. respiraţie şi transpiraţie. temperatura. 1. . vişinul. care cuprind proprietăţile fizico-chimice ale solului. Rezistenţa la ger a pomilor depinde de însuşirile ereditare ale genotipului. agrotehnica aplicată etc. Capacitatea de rezistenţă la ger a speciilor pomicole este redată în tabelul următor: 2 . Cerinţele pomilor faţă de condiţiile de mediu Cerinţele pomilor şi arbuştilor fructiferi faţă de factorii de mediu variază foarte mult în raport cu specia.2. deoarece în prezenţa ei. alunul.CAPITOLUL I. Nevoile de căldură ale pomilor şi arbuştilor fructiferi sunt foarte variate. . Creşterea şi fructificarea pomilor au loc sub influenţa a două categorii de factori: ereditari şi ecologici. Lumina. aer şi activitatea microbiologică . influenţează respiraţia şi transpiraţia frunzelor şi determină direcţia de creştere a lăstarilor. viaţa latentă a pomilor în timpul repausului de iarnă. Cunoaşterea cerinţelor speciilor şi soiurilor de pomi şi de arbuşti fructiferi faţă de lumină este necesară la amplasarea lor pe terenurile în pantă. Factorii ecologici cu efect direct asupra creşterii şi fructificării sunt grupaţi in mai multe categorii: . 1. Cunoaşterea comportării speciilor şi soiurilor de pomi şi arbuşti fructiferi la acţiunea temperaturilor scăzute are o mare importanţă pentru procesul de producţie pomicolă din zona temperată.factori climatici: lumina. părul. Căldura este un factor de vegetaţie deosebit de important. cu condiţia asigurării unor condiţii tehnologice optime. Mai puţin pretenţioşi sunt: părul. la stabilirea distanţelor optime de plantare. piersicul.

2 -0. în proporţie de până la 75% în frunze.1 -0.8…-4. şi vişinul dau rezultate bune în centre cu peste 600 mm precipitaţii anual. În prima jumătate a perioadei de vegetaţie.6…-3.7 -1.6…-2.7…-3. pomii rezistă la insuficienţa umidităţii mai mult şi vreme mai îndelungată decât culturile agricole. de asemenea în timpul coacerii fructelor şi la căderea frunzelor. Cu toate că cerinţele lor faţă de umiditate sunt mai ridicate decât la cele mai multe culturi agricole. şi prunul. În consecinţă. iar durata lor de viaţă este scurtată. de cantitatea precipitaţiilor atmosferice. mărul.1…-3. Dimpotrivă. ramuri şi rădăcini şi de circa 85% în fructe.1 -1. alunul.7…-4. dimensiunile coroanei şi a sistemului radicular. Rezistenţa la secetă a pomilor este destul de ridicată. Apa intră în compoziţia tuturor organelor.1…-4.1 -0. nucul. În timpul înfloritului pomii au nevoie de mai puţină apă.2 -1.1…-2. dezvoltarea frunzelor. Cerinţele faţă de apă.3. de concentraţia soluţiilor nutritive din sol. de structura şi de umiditatea solului. mărimea şi calitatea fructelor şi scurtează durata de viaţă a rădăcinilor active sau frânează creşterea de toamnă a acestora. datorită sistemului radicular foarte dezvoltat.Specia Măr Păr Gutui Prun Cais Temperaturile minime de rezistenţă la ger a pomilor ºC Specia -35…-36 Piersic -32…-33 Cireş -28…-30 Vişin -30…-32 Căpşun -26…-28 Smochin ºC -24…-26 -29…-32 -30…-32 -22…-24 -16 Ingheţurile de primăvară pot provoca pagube importante atunci când mugurii floriferi au ajuns într-un anumit stadiu în care devin sensibili.2 -0. cireşul.1 -1.7…-4.9 -1. mărimea recoltelor şi alţi factori.1…-2. Părul. intensitatea luminii.9 -1.2 -1.1…-4.1…-2. care necesită peste 650-700 mm precipitaţii anual. mai mare decât spre sfârşitul verii şi toamna.7…-3.2 -1. Necesităţile faţă de apă variază în funcţie de vârsta pomului. Totuşi. uneori şi compromiterea totală a acesteia sau chiar uscarea în masă a plantelor.2 -1. panta terenului. Limitele de rezistenţă în acest stadiu fenologic se redau în tabelul următor: Limitele de rezistenţă la ger a pomilor în primele faze de vegetaţie la câteva specii pomicole Specia Butoni florali ºC Inflorit ºC Fructe mici ºC Măr Păr Piersic Cireş Prun Cais -2.1…-3. Cele mai mari cerinţe faţă de apă (peste 700 mm precipitaţii anual) le au arbuştii fructiferi.8 -1. pomii îmbătrânesc prematur.9 -1.0…-1.7…-2. nevoia de apă a pomilor este în general. Insuficienţa apei din sol reduce creşterea lăstarilor.6…-3.2 -1. Pe locul al doilea se plasează gutuiul. în timpul creşterii intense a lăstarilor şi a fructelor nevoia de apă este cea mai mare. viteza vântului. în condiţii de secetă puternică şi persistentă se produce şi la pomi o scădere cantitativă şi calitativă a producţiei. Exigenţe mai mici faţă de apă (peste 500 mm anual ) au piersicul. regularitatea producţiei şi mărimea recoltelor nu mai sunt asigurate.9 -1.7…-3. Se cunoaşte că apa ca factor de vegetaţie are rol hotărâtor în viaţa pomilor. caisul şi migdalul. 3 .5 1. vigoarea pomilor scade.

de soi. produce uscarea secreţiei de pe stigmate şi deci defavorizează polenizarea. prin faptul că permit o bună dezvoltare a sistemului radicular. sunt lipsite de structură. pentru că aici are loc o mişcare a maselor de aer chiar în absenţa vântului. pentru a preveni excesul de umiditate atmosferică. pe nisipurile semimobile. aerul are un rol important.Excesul de umiditate în sol şi atmosferă nu este favorabil. asigurând producţii mari şi constante de la an la an (solurile nisipoase din Oltenia şi nord-vestul ţării) În general aceste soluri necesită aplicarea frecventă a îngrăşămintelor organice. mai ales prin bioxidul de carbon. prunul. se încălzesc uşor şi conţin suficiente substanţe nutritive. slab humifere. Cerinţele faţă de aer. 1. După ele vin terenurile plane şi platourile. În zonele cu viituri puternice are loc căderea masivă a fructelor. reuşesc aproape toate speciile pomicole cultivate în ţara noastră: mărul. este defavorabilă pomilor. respectiv potenţialul de producţie pe care îl posedă. este necesar să se menţină o mişcare permanentă a aerului. În plus. iar pe nisipurile uscate este obligatorie irigarea culturilor. este dereglată absorbţia apei. unde mişcarea aerului se face destul de uşor. În viaţa pomilor. mai ales când acesta este uscat. După textură solurile pot fi clasificate în următoarele grupe mari: soluri nisipoase. aerul uscat. grosimea stratului penetrabil pentru rădăcini. provoacă scăderea concentraţiei de zahăr în fructe şi chiar alterarea lor prematură. lutoase şi argiloase. Din acest punct de vedere. în perioadele cu arşiţe mari de vară produc adieri răcoritoare. vişinul. 1.5-4 m. albinele nu părăsesc stupii şi nu se poate realiza polenizarea încrucişată. Vânturile slabe au efect favorabil prin aceea că după ploi usucă repede frunzişul de apă şi împiedică dezvoltarea bolilor criptogamice. bolile criptogamice atacă mai puternic.6 -1% humus şi peste 5% argilă. Solurile nisipoase au în general o fertilitate naturală redusă. determinând încetinirea activităţii normale a rădăcinilor pomilor. hidratarea ţesuturilor. Dintre însuşirile fizice ale solului de primă importanţă sunt:textura. Fertilitatea naturală a unui sol. 1. aflat în mişcare. părul. au permeabilitate mare pentru apă şi aer. Solurile lutoase sunt cele mai potrivite pentru cultura pomilor şi arbuştilor. iar rădăcinile pomilor cresc mai slab şi în consecinţă pomii rodesc mai puţin. cireşul. pot înmagazina şi păstra apa . folosit în asimilaţie şi prin oxigenul necesar pentru respiraţia organelor aeriene şi a celor subterane. ca şi a celorlalte plante. Aerul uscat influenţează negativ pomii prin aceea că provoacă pierderea apei din ţesuturi şi mai ales din sol. sunt bine aerate. Astfel se explică de ce în aceste locuri. se încălzesc uşor şi pierd uşor apa prin evapotranspiraţie şi infiltraţie. Solul este principalul factor de mediu de care depinde producţia de fructe in cazul în care condiţiile cerute de specie. permiţând în acelaşi timp infiltrarea excesului de apă. la cea mai mică adiere de vânt.4. În zilele cu vânt. Mai puţin favorabile sunt depresiunile şi locurile joase închise. piersicul. În plantaţiile de pomi şi mai ales în coroanele pomilor. coacăzul negru. în timpul îngheţurilor împrăştie aerul răcit şi micşorează efectul lui dăunător. 4 . terenurile în pantă sunt cele mai favorabile. Mişcarea prea puternică a aerului.5. structura şi adâncimea apei freatice. Cerinţele faţă de sol. întrucât duce la înrăutăţirea aeraţiei în sol. din regiunile mai ploioase. depinde de însuşirile fizico-chimice şi biologice ale lui. În regiunile cu precipitaţii normale şi cu pânza freatică la adâncimi nu prea mari. cu un conţinut de 0. şi portaltoi sunt asigurate. unde în frecvente cazuri apa se găseşte în deficit.

zinc. la alegerea terenurilor pentru plantaţiile pomicole se va avea în vedere ca acestea să fie cât mai corespunzătoare speciei.5 6. 5 . Cele mai echilibrate creşteri ale pomilor se înregistrează pe soluri cu 2-3% humus. Pomii şi arbuştii fructiferi au o toleranţă destul de largă faţă de valoarea pH-ului.2-8.0 5.5 6. cum sunt: brune de pădure.2-8. sunt compacte. de regulă mai acide. bor. solurile podzolice.5 5. soiului şi portaltoiului.6 8.5 5. sărăturoase.7 6. sunt greu penetrabile pentru rădăcini.Solurile argiloase au un conţinut de argilă de peste 45%.2-8. magneziu. Solurile slab humifere. negre de fâneţe şi altele. sulf.7 5.3 9. precum şi prezenţa unor săruri nocive mai ales cloruri . solurile slab podzolice. Ele prezintă multe neajunsuri printre care creşterea slabă a rădăcinilor. chimice şi prin amendamente. corespund pentru pomicultură şi solurile nisipoase dacă subsolul este mai compact şi dispune de surse de apă pentru irigare. Conţinutul în humus influenţează negativ creşterea şi rodirea pomilor atunci când scade sub 2%. cele puternic erodate. brune roşcate de pădure şi aluviunile.0 6. greu permeabile pentru apă. cupru.3 8. calciu.2-8.8-8. nu asigură o creştere şi dezvoltare echilibrată a pomilor.5 6. sunt: favorabile pentru cultura pomilor şi arbuştilor fructiferi. Însuşirile chimice ale solului. necorespunzătoare pentru cultura speciilor pomicole. De regulă astfel de soluri sunt caracteristice dealurilor subcarpatice. recolte mici şi nesigure şi prelungirea perioadei de vegetaţie până toamna târziu.5 6.5 6. ceea ce atrage după sine micşorarea rezistenţei la ger. Pentru cultura pomilor nu corespund terenurile mlăştinoase. pietroase şi cele calcaroase cu un conţinut de peste 8 -10% calcar activ. umede şi reci. În zonele de silvostepă sunt bune pentru cultura pomilor şi arbuştilor fructiferi cernoziomurile levigate şi aluviunile. cele situate în zona stejarului şi fagului.2 8.5 6. În zona de stepă.2 8. argilo-iluviale.2-8. Pentru cultura pomilor o importanţă deosebită o prezintă reacţia solului şi conţinutul în elemente minerale : azot. Corectarea reacţiei solului se face prin fertilizarea cu îngrăşăminte organice. Reacţia solului. aşa cum rezultă din tabelul următor: Cerinţele speciilor pomicole faţă de reacţia solului Valoare pH Acid Minim Optim Maxim 4. Deşi mai bogate în substanţe nutritive.2 8.2 8. etc. fier. fosfor. pe lângă cernoziomuri şi aluviuni.5 Specia Măr Păr Cireş Vişin Prun Cais Piersic Nuc Deşi pomii prezintă o mare plasticitate şi rezistenţă la diferite reacţii ale solului.0 6. aerate. ca şi cele cu conţinut prea ridicat de materie organică.7-7.5 5.2 8.2-8. atunci când şi însuşirile fizice şi hidrofizice sunt favorabile.0 5. Printre tipurile de sol din ţara noastră. potasiu.

6 . f-săgeata. c.rădăcini de schelet puternice.coletul.2. g.rădăcini orizontale. 2. . Organele principale ale unui pom: a. mugurii şi frunzele. seminţele Fig. fructele.trunchiul. Organele pomilor şi funcţiile acestora Pomicultorul este interesat de cunoaşterea organelor pomilor pentru ca intervenţiile sale asupra acestora să nu se facă la întâmplare ci în cunoştinţă de cauză: toate lucrările agrotehnice pot fi astfel aplicate raţional. conducerea sevei şi depozitarea substanţelor de rezervă.organe reproductive: florile. e. h. Organele pomilor se împart în două categorii: . ramurile.rădăcini verticale. cu rol principal în fixarea pomului de sol.ramură de semischelet. tulpina. fiind alcătuit din: . având ca efect creşterea şi fructificarea echilibrată a pomilor şi în final obţinerea de producţii mari şi fructe de calitate.ramură de schelet.organe vegetative: rădăcina.1 Rădăcina Sistemul radicular al pomilor altoiţi este constituit de fapt din rădăcinile portaltoiului. b.axul coroanei. d.

care sunt în directă corelaţie cu perii absorbanţi se află la adâncimea de 18 – 60 cm. 3.pleată Ramurile mixte poartă un mugur vegetativ normal în vârf. Amplasarea în sol a sistemului radicular Este elementul cel mai important pe care cultivatorul trebuie să-l cunoască. cu acelaşi rol ca cele de schelet. La piersic. rădăcini fibroase sau tranzitorii. au culoare albă.4 mm). Ramurile de rod la speciile sâmburoase (cais. 1mm în grosime. prun. inserate pe rădăcini de semischelet.ramuri mixte . 76. reprezentând 58. depăşind de 2 ori raza proiecţiei coroanei pomilor. ramuri.6 m. iar lateral muguri florali şi vegetativi. frunze (organe vegetative) şi flori. ramurile mixte sunt lungi de 25-60-70 cm şi poartă pe noduri totdeauna grupuri din 3 muguri care pot fi: toţi florali. Masa mare a rădăcinilor subţiri însă (cu diametrul de 0 . piersicului (fig.vegetative de schelet ( şarpante. rădăcinile pătrund în sol până la adâncimea de 1. . 7 . fiind practic vârful de creştere şi dezvoltare al sistemului radicular. De exemplu. muguri. ultimile ramificaţii s-au găsit la distanţa de 6 m de trunchiul pomului.5 – 2 m. La baza ramurii se găsesc 1-2-3 muguri vegetativi slab dezvoltaţi (fig 3) care pot evolua dacă ramura se scurtează. dar de cele mai multe ori asociaţi pe nod. aşezaţi fie solitari pe noduri (cireş). dacă se arcuieşte sau dacă se fac operaţii în verde. Trunchiul este partea aeriană ce se găseşte între nivelul solului ( punctul de altoire sau colet) şi ramificaţiile primului etaj al coroanei. cel din mijloc vegetativ şi cei laterali florali sau unul lateral floral şi ceilalţi vegetativi. florali şi vegetativi. rădăcini absorbante. 2). udarea etc. constituind grupurile de muguri caracteristice prunului.2% din masa totală a rădăcinilor. sunt purtătoare de rădăcini absorbante.2. Pe orizontală.6% din masa rădăcinilor subţiri se află sub proiecţia coroanei atingând un maximum cantitativ în raza de 1. Pe orizontală. 2. semişarpante) şi semischelet.- rădăcini de semischelet sunt ramificaţii de ordin superior.de rod sau fructificare care sunt diferite în funcţie de specie. pe această bază urmând a se aplica corect lucrările solului. se regenerează permanent.5 mm în lungime. Aproape întreaga cantitate de apă şi săruri minerale necesare funcţiilor metabolice este preluată de către pomi prin perişorii absorbanţi. de dimensiuni mai mici. cireş şi vişin) sunt: . foarte numeroşi. cu excepţia arbuştilor fructiferi şi a plantelor altoite pe portaltoi cu vigoare redusă. caisului. de la trunchi. Sunt purtătoare ale perişorilor absorbanţi care sunt practic prelungiri ale celulelor epidermice din zona piliferă. la un măr în vârstă de 15 ani altoit pe sălbatic. Tulpina Tulpina este partea aeriană fiind alcătuită din: trunchi. fructe şi seminţe (ca organe reproductive). fertilizarea. sunt cele mai tinere.ramuri buchet .salbă . Ramurile sunt: .

Ramurile salbă poartă în vârf un mugur vegetativ. În 1-2 ani evoluează în ţepuşă.Ramurile mixte ale piersicului asigură fructe de calitate numai în primul an de formare a lor. Evoluând numai prin mugurele vegetativ. constituie îngroşarea bazei inflorescenţei pe care cresc şi se formează fructele iar lateral alături de fructe. Ramurile buchet. 4-6 ani. are particularitatea că pe nod se formează un singur mugur de obicei floral. poartă un singure mugur de rod în vârf. cu grupuri de 2-3 muguri de rod la prun şi 5-6-8 la cais. În general. se degarnisesc total. se formează 12 muguri din care iau naştere noi ramuri fructifere. Ele poartă un singur mugur vegetativ în vârf. Durata economică poate fi de 5-7 ani. Ramurile de rod la speciile seminţoase (fig. Evoluează în acest caz numai prin mugurele vegetativ din vârf. deoarece în această lună sunt deja conturate morfologic la unele specii. având în plus faţă de aceasta muguri de rod axilari. smiceaua (ramură) prefloriferă) are 15 -20 cm lungime. buchetele de mai sunt ramuri foarte scurte. făcând imposibilă regenerarea. vişin. cu lungimi de 15-60 cm.4). înlocuindu-se cu altele nou formate pe ramurile de schelet şi semischelet. cais). Pleata este o ramură de organizare morfologică identică cu salba şi se întâlneşte la numeroase soiuri de vişin. Din aceste motive. Nu pot fi regenerate prin tăieri. o formaţiune de 1-1. fără muguri axilari evidenţi. foarte rar se pot întâlni în poziţie axilară 1 – 2 muguri vegetativi. Ca atare. poartă muguri vegetativi axilari şi mugur terminal de asemenea vegetativ şi evoluează în nuieluţă sau mlădiţă. Ca şi salba la piersic. 1-12 cm şi au o durată de viaţă variabilă cu specia şi soiul de la 1-2 ani până la 10-12 ani. 6) pintenul (ramură prefloriferă) are 1-3 cm lungime şi poartă în vârf un singur mugure vegetativ. de obicei în anul următor evoluează în buchete de mai. Sunt foarte subţiri. ţepuşa . ramifică puţin sau chiar deloc. constituind baza fructificării. restul mugurilor rămânând vegetativi .5 cm lungime. ramurile salbă se suprimă. decât 1-2 muguri vegetativi care. 5). La unele specii pot fi axilari şi câte 1-2 muguri vegetativi. ramurile buchet nu pot fi regenerate prin tăieri. chiar mai lungă la unele soiuri. numite şi buchete de mai. iar fructele sunt de calitate mediocră. care conduc la ramuri buchet ramificate (prun. amplasaţi de la vârf către bază. mlădiţa are aceleaşi caracteristici ca nuieluşa. iar axilar în jurul acestuia strâns grupaţi (la cireş. Prunul şi caisul formează ramuri mixte lungi de 7-20 cm. vatra de rod este o formaţiune realizată din ramificarea burselor purtătoare de pinteni şi ţepuşe care se extinde anual şi care trebuie regenerată periodic. unde aceste ramuri sunt foarte numeroase. motiv pentru care se elimină prin tăiere după prima fructificare. prun şi piersic) sau mai deşiraţi (cais) sau 3-7 muguri florali (fig. de 1-10 cm lungime. mai rar se întâlnesc axilar şi muguri vegetativi. ramură de rod propriu-zisă. în majoritate florali (fig. iar lateral numai muguri florali. 8 . La piersic sunt în număr restâns de regulă şi o durată de viaţă economică de 1-2 an. pleata nu poate fi regenerată decât rar prin tăieri (fig. Durata economică a ramurilor buchet la prun şi cais este relativ scurtă. Ramura mixtă la cireş şi vişin. chiar după ramificări multiple. bursa-pungă. nuieluşa – 15 – 30 cm lungime. cu mugur florifer (mixt) în vârf. lungă de 7-30 cm. neavând nici o rezervă laterală de muguri vegetativi. Sunt ramuri de bază pentru fructificarea acestor specii şi asigură fructe de calitate. motiv pentru care mai sunt denumite punţi de rod. Sub greutatea frunzelor şi a fructelor se arcuiesc. rămânând să evolueze numai prin mugurele terminal. dacă fructificarea este asigurată de ramurile mixte. dar alungindu-se an de an provoacă o puternică îndesire a coroanelor. 3). 3-4 ani.

4. cu temperaturi de peste 15 ºC. care prin transformări ulterioare realizează toată gama de substanţe organice (glucide. iar structura anatomică este extrem de complexă. în sensul că vremea însorită. Pentru asigurarea condiţiilor de realizare a fotosintezei în limite optime. fotosinteza. prin transfer pe stigmatele florii. realizându-se prin măsurile de fitoprotecţie pe care pomicultorul trebuie să le cunoască. apa. favorizează zborul albinelor. fecundarea şi legarea fructelor sunt influenţate de factorii naturali. 2. purtat către ovul de tubul polinic. germinarea polenului şi dezvoltarea tubului polinic. De reţinut este faptul că.2. este necesar să se cunoască dinamica. sărurile minerale şi bioxidul de carbon sunt transformate în substanţe organice primare (glucoza). realizează polenizarea. alunul şi castanul polenizarea se face cu ajutorul vântului (anemofilă) şi de aceea este foarte important să se aleagă corect soiurile polenizate. Frunza Este organul cu cea mai mare importanţă în creşterea. de unde necesitatea ca la efectuarea tratamentelor soluţiile să acopere cu prioritate această zonă. fazele creşterii şi dezvoltării (fenofazele). dar şi al pomicultorului. La plantele unisexuate dioice ca nucul. Polenizarea. aparatul foliar trebuie menţinut într-o perfectă stare de sănătate. dezvoltarea şi fructificarea pomului. Polenizarea este urmată de fecundarea ovulelor de către gametul mascul.3. secreţia sucului zaharat pe stigmate. menţinerea frunzişului în integritatea sa. 9 . La înflorire. în beneficiul deopotrivă al pomului. Muguri – Floarea – Fructul Pentru a interveni eficace în constatarea numeroaselor boli şi insecte care atacă aceste organe în diferite stadii. substanţele organice. fiind purtătoarea unor substanţe specifice (clorofilă) importante pentru principala sa funcţie. „porţile de intrare” în mezofilul frunzei al numeroaselor boli se fac prin stomate. În frunză au loc cele mai importante procese biochimice şi fiziologice pentru viaţă. acestea eliberează polenul care. Agenţii polenizatori sunt reprezentaţi de insecte. începând din primăvară. zilele lipsite de vânt. proteine). între care rolul dominat revine albinelor. lipide. proces în care cu ajutorul luminii solare şi în prezenţa clorofilei. acestea găsindu-se pe partea inferioară a frunzei. odată cu maturarea staminelor.

bazine şi centre de cultură unde specia sau soiul vor întâlni maximum de condiţii naturale pentru creştere şi rodire: . cu pH cuprins între 4.din punct de vedere al pantei sunt foarte bune terenurile cu panta uşoară 3-6% ce permit o bună întreţinere a solului cât şi un transport uşor al fructelor .plantaţiile de pomi pot fi de interes industrial (ferme de peste 2-5 ha –la 100-200 ha) şi de interes familial (0. . când nivelul apei freatice este la mică adâncime sau există porţiuni de băltiri sau infiltraţii de apă. .trebuie de avut în vedere. . sunt condiţii indispensabile plantaţiilor. cu orientarea rândurilor pe direcţia curbelor de nivel şi chiar pante până la 18-20%.se va căuta ca zona respectivă să fie ferită pe cât posibil de brumele târzii de primăvară şi îngheţurile timpurii de iarnă. Alegerea terenului Amplasrea plantaţiilor se face în zonele destinate pomiculturii. lutoasă. Pentru o alegere corectă a locului de plantare a unei specii trebuie respectate cu stricteţe.executarea de lucrări antierozionale.sunt excluse de la plantare. În cazul în care nu toate terenurile dispun de condiţii corespunzătoare şi posibilităţi de mecanizare.livezile de pomi pot fi amplasate în condiţii bune şi pe terenul cu panta de 6-12%. În incinta gospodăriei pe spaţii reduse ca suprafaţă se pot planta.7 şi 9. nisipo-lutoase şi luto-nisipoase sunt favorabile pentru cultura căpşunului. cu condiţia ca acestea să fie uniforme. atunci când pe remedieri este prea târziu. .executarea de drenaje. ca în pomicultură greşelile mari se manifestă după 4-5 ani de plantare.5 m. pomi de talie mică. Solurile uşoare. permeabile. mai ales în zonele cu precipitaţii reduse în timpul anului. terenurile excesiv de umede şi fără drenaj. Alegerea şi pregătirea terenului 1. dar supuse erodării.crearea unor canale colectoare în zone cu precipitaţii abundente şi cu pericol de inundare.pe terenurile în pantă pot fi executate terase individuale cu diametru de 2-3 cm. Pentru livezile de măr şi prun care se pretează în sisteme de cultură moderne se vor prefera în primul rând terenurile cu soluri fertile. . de preferat cu textura mijloci. de preferinţă. solurile lutoase şi luto-argiloase nu sunt favorabile pentru cultura pomilor. . altoiţi pe portaltoi de vigoare slabă. pe terenurile în pantă. cele mai bune soluri 10 .3.se vor alege terenurile cu soluri fertile. lutonisipoasă şi chiar nisipoasă. mijlocii până la profunde. În afara perimetrului construibil se pot organiza plantaţii pomicole în masiv înfiinţate după tehnica modernă. .condiţia prioritară la înfiinţarea unei livezi o constituie sursa de apă necesară la stropiri şi la udatul pomilor. Terenul destinat plantării pomilor la micii producători poate fi în incinta gospodăriilor sau în afara acestora. . cu posibilitatea mecanizării lucrărilor specifice pomiculturii. cât şi pentru irigaţii. pentru mărirea capacităţii de producţie sunt necesare măsuri care constau din: .1-1. . ca şi cele cu nivel freatic sub 1. îndeosebi pentru cele de dimensiunea unei ferme sau microferme pomicole. mecanizabile sau cu posibilităţi certe de îmbunătăţire a proprietăţilor agro-productive. Asigurarea apei necesare pentru stropiri. condiţiile de microzonare.0 ha). Noile plantaţii se vor realiza numai în acele zone.CAPITOLUL II.1. ÎNFIINŢAREA PLANTAŢIILOR 1. .

Mehedinţi. se recomandă utilizarea unei culturi premergătoare (lucerna) care fertilizează natural terenul.sunt cernoziomurile. cele mai mari concentrări s-au realizat în judeţele din zona subcarpatică a Olteniei şi Munteniei. Bihor. Maramureş. cu completarea deficitului de apă. zonele de cultură sunt : Argeş. terenurile vor fi expuse la soare. Bihor. Buzău.în zona subcarpatică meridională ( Argeş. dar întâlneşte condiţii dintre cele mai favorabile (Ilfov. precum şi Hunedoara. cireş. se pot cultiva în zona dealurilor subcarpatice. de nuci în combinaţie cu specii de talie mai redusă (alun sau alţi arbuşti). Bihor) şi în nordul Moldovei : conditţi bune pentru cultură gaseşte şi în judeţele: Mureş. Harghita. astfel încât să fie uşurate tratamentele fitosanitare. Iaşi şi în centrul ţării. 1. cu pH-ul cuprins între 5-8.deşi este mult mai slab reprezentat în cultura. Gorj. precum şi zonele cu frecvente îngheţuri târzii de primăvară. Cluj. Dolj. Mehedinţi. Este recomandat ca soiurile să fie amplasate în funcţie de epoca de coacere. Dâmboviţa. Dâmboviţa. Vâlcea. slab acidă sau slab alcalină. se recomandă folosirea a cel puţin 2-3 soiuri. prun. oscilaţii de temperatură şi alte accidente climatice. Botoşani. Mai nou au apărut noi amplasamente pomicole în Câmpia Română. frasin. Pe solurile mai puţin fertile. Sibiu. Dâmboviţa. solurile brun-roşcate de pădure. mai ales în judeţele Argeş. Solurile trebuie să fie permeabile pentru a se evita băltirea apei. cele mai favorabile zone sunt acelea în care temperatura maximă în lunile iulie şi august este de 24-26°C. Giurgiu. Botoşani. în nordvestul ţării (Bistriţa. Arad. Vâlcea. Deşi în cadrul tuturor speciilor s-au creat soiuri autocompatibile.a. Zonarea speciilor pomicole Zonarea se va face în funcţie de pretenţiile fiecărei specii şi chiar a soiurilor faţă de lumină şi căldură. piersic. Prunul . se vor evita expoziţiile nordice. Suceava. zonarea culturii se prezintă astfel: Mărul . Olt. în celalalte judeţe cultura mărului este slab reprezentată. Bacău. gutui. Hunedoara. migdal. Călăraşi). Dâmboviţa. Olt şi Dolj. Braşov. Vâlcea. Prahova). De asemenea trebuie pusă în evidenţă şi concentrarea realizată în partea de nord-est a Transilvaniei (judeţele Bistriţa Năsăud. în zonele înalte şi reci se pot cultiva doar arbuştii fructiferi. Pe specii. Cluj s. Prahova. în zonele calde de câmpie se vor planta mai ales: cais. pânza de apă freatică trebuie să fie la peste 2-3 m adâncime. Dolj. Mehedinţi. Maramureş şi Bihor). pentru o mai bună polenizare. dezvoltarea pomiculturii în ultimii 20-25 de ani a fost concentrată în cele mai favorabile zone. Prahova. el dă cele mai bune rezultate în zonele cu temperatura medie anuala 9-10 °C şi cu precipitaţii de peste 650-700 mm anual. Caraş Severin. precum şi în judeţele din nord-est Neamţ. vişin. bogate în humus. cu curenţi de aer. Prahova. păr. Buzău. nectarin. judeţul Mureş. arţar. Buzău. Vaslui şi Vrancea. 11 . iar media temperaturii minime din luna iulie este de 10-12 °C. Sălaj. Satu . Caraş-Severin. astfel sub aspectul suprafeţelor şi a numărului total de pomi cultivati. Vâlcea. În zonele cu frecvenţă mare a vânturilor sunt obligatorii perdelele de protecţie cu arbori înalţi (stejar.2. Timişoara. Iaşi. Arad. Nu se recomandă plantarea în văile înguste. Alba. Speciile: măr. Olt. Reacţia solului este de preferat să fie neutră. Se consideră că cele mai favorabile pentru cultura mărului zonele cu temperatura medie anuală de 8-9°C şi cu 700-800 mm precipitaţii anuale. Având la bază lucrările de zonare şi microzonare. Timişoara şi Arad. salcâm). Bacău. Buzău. Satu-Mare. cultura este cantonată în judeţele Argeş. irigarea şi recoltarea. Caraş Severin. precum şi de rezistenţa la geruri. Părul .Mare. fără a exclude celelalte specii. Sălaj.desi este bine reprezentat în majoritatea zonelor ţării. orientarea preferată a rândurilor fiind N-S.

Giurgiu. pregătirea terenului constă din defrişare. căpşuni. păr. cu anumite concentrări în unele microzone ( exp. Călăraşi. Piersicul – se cultivă în zonele de sud şi vest ale ţării. Arad). fertilizare şi desfundare.) 1. arbuştii fructiferi şi căpşunul sunt reprezentate pe întreg cuprinsul ţării. castanul în zona Gorj şi Baia Mare. Vâlcea etc. cea mai mare pondere o deţin judeţele : Iaşi. Lucrarea de defrişare se execută cu ajutorul tractoarelor grele dotate cu instalaţii speciale pentru extirparea totală a rădăcinilor groase şi adunatul lor. Constanta. cireş. Ialomiţa. Giurgiu. castanul. Practicarea timp 2-3 ani a unor culturi agricole. În urma defrişării vechilor plantaţii şi a desfundării terenului. Bacău. Bacău. precum şi Argeş.Un teren bine modelat uşurează mult şi asigură efectuarea celorlalte lucrări tehnologice: deplasarea pompelor de stropit. piersic. fie o fertilizare puternică. Desfundatul se execută mecanizat cu ajutorul plugurilor şi tractoarelor speciale pentru livezile intensive şi superintensive. Arad. Vaslui. Banat. în judeţele Dolj. modelare. Cu cât solul este mai greu cu atât este nevoie de o mobilizare mai adâncă. Neamţ. Constanţa. Satu Mare. Desfundarea asigură afânarea structurilor inferioare mai compacte şi cele gleice impermeabile şi totodată cu această lucrare se încorporează îngrăşămintele organice în adâncime. Defrişarea se face în cazul când se înfiinţează plantaţii pe locul ocupat de vechile plantaţii pomicole sau de vegetaţie forestieră. Celalalte specii pomicole cum sunt: nucul. Teleorman) şi partea de vest (Bihor. alunul. Giurgiu şi Dolj. pe suprafeţe mai mari. sau după posibilităţi. Olt. etc.Cireşul si vişinul se întâlnesc pe toate formele de relief. fungice. cât şi pentru a stinge focarele unor boli virotice.În situaţia când prin nivelare a rămas la suprafaţă un sol mai sărac în elemente nutritive. care ar ajunge pe unele porţiuni de teren nivelat la roca-mamă. Timişoara. bacteriene. Perioada optimă de executare a lucrărilor de desfundare este: în cazul terenurilor libere. se recomandă cultivarea cu leguminoase furajere în amestec cu ierburi perene şi apoi fie plantarea pomilor după 2-3 ani. Muntenia. Lucrarea se execută imediat după defrişare şi se evită mişcarea unui volum prea mare de sol. aşezarea şi manipularea lăzilor şi a containerelor. Caisul este specia cea mai pretenţioasă faţă de factorii climatici şi mai ales faţă de temperatură. este de preferat când este posibil. Vâlcea. zona Bucureştiului. Pregătirea terenului Pentru plantarea pomilor. nucul în zona Tg. Zonele cele mai favorabile sunt în sudul ţării ( Dolj. Modelarea terenului este obligatorie şi se execută în aşa fel încât să nu existe băltiri de apă care influienţează negativ asupra vegetaţiei pomilor. Olt. simptome mai puţin evidente sunt semnalate în cazul replantării pe acelaşi teren a speciilor: prun. precum şi judeţele Bihor. timp de pauză (dacă este cazul). cositul sau tocatul ierburilor etc. Vâlcea. Olt. pentru refacerea structurii şi a fertilităţii solului. La plantarea imediată după defrişarea unei livezi vechi este recomandat să nu se planteze aceeaşi specie. Efectele oboselii solului Efectele cele mai păgubitoare sunt semnalate în special în cazul replantării pe acelaşi teren a speciilor: măr. Maramureş. Botoşani. Vrancea. Adâncimea optimă de desfundare este de 60-70 cm. alunul ( zona Olteniei.Jiu şi Geoagiu. Dobrogea) căpşunul în Satu Mare. Mehedinţi. cu alte mijloace. se recomandă scoaterea şi strângerea rădăcinilor care pot să constituie sursă de infecţie pentru noile plante. 12 .3. Tulcea.

0 prin administrarea de amendamente calcaroase în doze de cel puţin 5 t/ha (pe bază de analiză). exploataţia pomicolă devine rentabilă începând de la 1 ha şi până la 20 -30 ha.0/1. Orientativ. Forma unei parcele este de regulă dreptunghiulară iar lăţimea reprezintă aproximativ jumătate din lungimea acesteia. şi câte 150-200 g superfosfat şi sare potasică. la plantare. 13 . La parcelarea terenului trebuie avut în vedere şi stabilirea locurilor unde se va depozita producţia în aşa numitele construcţii de producţie. Parcelele sunt necesare la suprafeţele de peste 5 ha sau când sunt cultivate mai multe specii. la înfiinţarea plantaţiilor. În cazul terenurilor în pantă. cu atât mai uşor se vor executa pichetarea. Îmbunătăţirea stării de aprovizionare cu fosfor şi potasiu pe toată adâncimea de răspândire a sistemului radicular se realizează prin administrarea unor cantităţi corespunzătoare de îngrăşăminte. inclusiv a şanţului rezultat de la ultima brazdă a plugului. Ca dimensionare. În vederea transportului fructelor şi nu numai. 600-800 kg superfosfat şi sare potasică. se impune executarea lucrării de nivelare de suprafaţă .iunie – august. iulie – septembrie.0/0. lungimea rândurilor de pomi să fie orientată pe direcţia nord-sud pentru a asigura o cantitate mare de lumină pe tot timpul zilei. Perioada de desfundare trebuie să asigure aşezarea solului şi acumularea unei umidităţi corespunzătoare din ploi. Odată cu parcelarea terenului. a recoltării şi transportului fructelor. odată cu desfundatul (de preferat pe baza unui studiu agro-chimic realizat de o instituţie de specialitate). Parcelarea terenului În vederea uşurării lucrărilor de întreţinere din livadă. care se amestecă cu pământul de plantare la fiecare pom. Trebuie reţinut faptul că. atât cât este posibil. executarea gropilor). întregii plantaţii şi a evita fenomenul de umbrire. prin care se urmăreşte eliminarea denivelărilor rezultate în urma desfundării. chiar şi mai mult. pentru un ha se administrează pe soluri cu fertilitate mijlocie 50-60 tone gunoi de grajd. trebuie avută în vedere amenajarea de drumuri. Va urma mărunţirea solului prin discuire. Cantitatea de îngrăşăminte organice este de 15-20 kg pentru fiecare groapă. organice şi amendamente se împrăştie în mod uniform pe terenul nivelat pe toată suprafaţa şi se încorporează în sol prin lucrarea de desfundare. nivelarea terenului apoi mărunţirea şi tasarea solului cu combinatorul.6 m) în aceeaşi perioadă recomandată pentru desfundat. precum şi executarea în condiţii optime a celorlalte lucrări premergătoare plantării ( nivelarea. Înainte de pichetare şi plantarea propriu-zisă. pichetarea. Lucrarea se execută de regulă cu discul şi cu cât este mai bine executată. pentru a evita degradarea solului. Excepţie face terenul destinat culturii afinului. orientarea rândurilor se va face de-a lungul curbelor de nivel. de preferat perpendiculare pe lungimea parcelelor. trebuie avut în vedere şi împrejmuirea viitoarei livezi.4. alinierea pomilor pe rând şi lucrările ulterioare de exploatare a plantaţiei. Fertilizarea de fond cu îngrăşăminte organice şi minerale se aplică pe întreaga suprafaţă la înfiinţarea plantaţiilor intensive şi superintensive şi la groapă pentru pomii plantaţi la distanţe mai mari. Dacă terenul nu se desfundă peste tot. gropile de plantare se fac cât mai mari (1. terenul se împarte în parcele. în cazul celor ocupate de culturi premergătoare. 1. Îmbunătăţirea proprietăţilor chimice are ca scop modificarea reacţiei solurilor puternic acide cu pH sub 5. după plantare. Cantitatea de îngrăşăminte chimice.

0-4.0-4.5 1. BN 70 Mirobolan. Distanţele de plantare la pomi şi arbuşti fructiferi pentru plantaţiile intensive în funcţie de portaltoii utilizaţi Specia Portaltoiul Soiul Distanţa de plantare Intre Pe rând rânduri 4 4.Stabilirea distanţelor de plantare şi pichetatul terenului Distanţele dintre rândurile de pomi şi pe rând se stabilesc în funcţie de combinaţia soi-portaltoi.0-5.5 2.0 2. sativa Rădăcini proprii Rădăcini proprii Rădăcini proprii Rădăcini proprii Rădăcini proprii Rădăcini proprii 3 Standard Spur Standard Spur Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard 14 .5-3.0 8. nigra Rădăcini proprii C. Pixy Mirobolan.0-1.0-5.0 3.5 3.0-4. M4 Franc Păr Gutui Prun Cais Piersic Cireş Vişin Nuc (altoit) Alun Castan Soc negru Zmeur Mur Afin Cătină Coacăz Gutui A. zarzăr Oteşani 8 Mirobolan Franc Franc sau vegetativ Franc sau vegetativ J.5 4.0-4. regia J.5-4.0-3.0-4.5-5.0-5.5 4.0 8.0-4.0-10.5 8.0-9.5 2.0-5.5 4. sistemul de cultură şi se materializează în teren conform unei scheme de pichetaj.5 5.0 4. fertilitatea solului.5 2.0-9.0 8. Miroval Oteşani 8.0 Densitatea /ha Min Max 6 740 1000 500 740 634 500 500 404 740 364 444 571 740 307 454 100 110 416 83 500 8000 2777 2777 1142 3333 7 1000 1428 740 1000 1250 833 740 500 1000 500 555 740 1000 454 1000 156 156 666 125 800 10000 4000 4000 1666 4000 1 Măr 2 MM 106.0-6.0 3.5 2.0-12.0 5.0 10.0 4.5 1.5-6.0 0.2 1.0 4.0-1.0-2.0 3.0-4.0 3.0 2.0-2.0 2.0-10.5 3.0-4.5 4.5-5.0-3.5-3.5 5.0 4.0 4.0 4.0-4.0 4.0-.0-4.0 4.2 2.0-2.5-4.0-5.5-3.0 5 2.5-3.0-4.0 8.4.5 3.0 4.5-5.0 2.0 2.0-3.5 3.0-5.0 2.5 4. BN 70 Franc Gutui A.0 5.5-3.5-3.0 4.0-10.5-3.0-5.5-5.

semidwarf J.Distanţele de plantare şi densităţi folosite în plantaţiile superintensive Specia Măr Piersic Nuc Portaltoiul Soiul M9.0-1.M26.8-1.5 6. Standard P22 Spur Franc Dwarf.5 1.M27.0-3.5-3.0 Densitatea/ha Minimă Maximă 2283 3333 1904 238 2666 5000 3333 333 15 .0 3.25 2.0-3.0 5.regia Spur Distanţa (m) Între Pe rând rânduri 3.0-6.0-7.0 0.5 1.

Pentru alinierea picheţilor se folosesc jaloane înalte de 1. un dreptunghi sau un triunghi. se marchează cu ţăruşi capetele rândurilor următoare la distanţa stabilită. La plantarea pomilor se întinde din nou aceeaşi sârmă gradată. Denumirea acestor forme este atribuită şi sistemelor de pichetat: 16 . cu crestături la cele două capete şi una la mijloc. Sistemul de pichetat ales este dat de figura geometrica. la distanţa stabilită.5-2. şi se fixează cu un ţăruş. vizibile de la distanţă pentru a trasa liniile care încadrează terenul într-o figură geometrică (dreptunghi. pentru a determina locul fiecărui pom. După marcarea primului rând. ce se realizeaza pe teren cu ajutorul a 3-4 picheti şi care poate fi: un pătrat.Pichetarea terenului constă în marcarea pe teren a locului unde se va planta fiecare pom iar direcţia rândurilor va fi paralelă cu latura lungă a parcelei şi pe cât posibil pe direcţia N-S. Locul fiecărui pom se determină prin întinderea unei sârme marcate între picheţii din capătul rândului.50 m.0 m. pătrat etc). pe toată lungimea lui. considerat linie de bază. care are lungimea de 1. Pe suprafeţe mai mici se folosesc obligatoriu scândura de plantare. când se sapă groapa. Scândura de plantare se aşează cu crestătura de la mijloc pe pichetul care marchează locul pomului şi se mai bat doi picheţi la ambele capete ale scândurii. cei doi picheţi de la capetele scândurii rămân şi la plantarea pomului .

17 . Pe terenurile în pantă. . se utilizează mai mult pe terenurile plane şi cu pantă uşoara pentru toate tipurile de livezi. oferă pomilor condiţii mai bune de captare a luminii directe şi de distributţe a rădăcinilor în spaţiul de nutriţie. Acest tip de pichetat se foloseste în general.Pichetatul în triunghi. pomii constituie obstacole pentru apa care se scurge la vale şi erodează solul. la care distanţele dintre rânduri sunt egale cu cele dintre pomi pe rând. Pentru executarea unui pichetat sunt necesare: • jaloane de 2 m vopsite cu roşu şi alb.Pichetatul în dreptunghi.Pichetatul în pătrat. .. pentru a fi vizibile. pentru înfiinţarea plantaţiilor clasice şi pe terenuri plane. cu distanţele mai mari între rânduri şi mai mici între pomi pe rând.

• • • •

ruleta sau panglica de oţel de circa 50 m lungime; sârmă cu noduri marcată din metru în metru de circa 50 m lungime; picheţi, ţăruşi şi maiuri din lemn (0,5 lungime); triunghi compas cu deschidere reglabilă (2 - 2,5)

Pe terenurile plane pichetatul începe cu jalonarea laturii lungi, luându-se ca aliniament fix un drum, un gard, o perdea de copaci etc, care există şi nu poate fi mutat usor. In zonele colinare, unde majoritatea terenurilor sunt framântate şi au diferite expoziţii şi pante, orientarea şi pichetarea rândurilor solicită o atenţie şi o pricepere deosebită. Pe versanţii scurţi, cu pante mici şi uniforme, pichetatul rândurilor de pomi se face paralel cu curbele de nivel, plecându-se de la un aliniament jalonat la baza pantei sau de-a lungul potecilor făcute de animale în timpul păşunatului. Pe versanţii lungi ai dealurilor înalte, pichetatul constituie o lucrare mai complexă, care se execută de către cadre calificate cu ajutorul aparatelor de măsurat.

18

Stabilirea polenizatorilor

Intâlnim deseori în livada de langă casă sau în plantatţile cu scop comercial, pomi care deşi au beneficiat de cele mai bune condiţii climatice, agrotehnice, îngrijiţi cu multă migală şi măiestrie de bunul gospodar, au înflorit dar nu au legat fructe. Aceşti pomi care sunt din anumite specii şi soiuri au nevoie să se polenizeze cu polen străin (fiind autosterile), de la alte soiuri pentru ca fructele lor să lege. Un factor deosebit de important pentru asigurarea unor recolte mari şi de calitate, care trebuie avut în vedere chiar de la înfiinţarea livezii, este distribuirea soiurilor în livadă, pentru a asigura polenizarea reciprocă. Toate soiurile de măr sunt autosterile, adică nu leagă fructe prin polenizare cu polenul propriu. Ele au nevoie de polen de la un alt soi. Prin cercetări s-a stabilit care este cel mai bun polenizator pentru fiecare soi şi care este efectul polenizării cu unul sau altul dintre polenizatori. Lista cu principalii polenizatori va fi prezentata la fiecare specie pomicolă în următoarele capitole. Pentru asigurarea unui efect maxim al polenizării dintre soiuri, trebuie respectate câteva reguli şi anume: - soiurile să prezinte compatibilitate la polenizare ; - soiurile să aibă aceeasi perioadă de înflorire; - distanţa dintre soiul de bază şi soiul polenizator să nu fie prea mare; - polenizarea se face cu ajutorul albinelor şi al vântului (nuc, alun, castan); - pentru o bună polenizare sunt necesare minimum două familii de albine la hectar; - pentru protejarea albinelor în perioada înfloritului, se recomandă să nu se efectueze stropiri cu insecticide, iar dacă acestea se execută, se vor folosi insecticidele care nu omoară albinele; - aşezarea stupilor în livada pentru polenizare, se va face în imediata apropiere a livezii sau chiar in mijlocul acesteia şi neapărat la începutul înfloritului;

2. Plantarea pomilor 2.1. Epoca de plantare Cele mai bune rezultate dau plantările de toamnă, începând cu 15 octombrie şi până la venirea primului îngheţ, deoarece până în primăvară rădăcinile pomilor realizează un contact strâns cu pământul, rănile se calusează, uneori emit chiar rădăcini noi, iar în groapă se acumulează umiditate care se păstrează şi în perioadele mai secetoase din timpul primăverii. Pomii pornesc în vegetaţie cu 10-15 zile mai devreme decât cei plantaţi primăvara şi realizează creşteri mai mari cu 20-30%. În situaţia în care plantarea nu s-a făcut în toamnă, aceasta se realizează primăvara cât mai devreme posibil, imediat după dezgheţarea şi zvântarea solului, înainte de pornirea pomilor în vegetaţie, când solul are umiditate ridicată.
19

Plantările de primăvară executate cu întârziere pot să compromită plantaţia şi să întârzie intrarea pe rod a pomilor. Se mai pot planta pomi şi în „ferestrele iernii”, cu condiţia ca temperaturile din timpul plantării să nu scadă sub 0 °C. 2.2. Executarea gropilor Săpatul gropilor. In teren desfundat gropile se fac cu putţn timp înainte de plantare, sau în ziua plantării, pentru a nu se pierde umezeala acumulată în sol, cu dimensiunile de 50 / 50 / 60 cm, în cazul plantaţiilor intensive şi superintensive, iar la cele clasice de 80/80/60cm. Pe terenurile nedesfundate dimensiunile gropilor trebuie să fie de 80 / 80 cm şi adânci de 70 cm şi se efectuează cu 2-3 luni înainte de plantare. După săparea gropilor se trage 2/3 din pământ în groapa de plantare după ce în prealabil s-a adăugat gunoiul de grajd bine fermentat. În teren desfundat, gropile se fac înainte de plantare sau chiar în ziua plantării, pentru a nu se pierde umezeala acumulată în sol, cu dimensiunile reduse în aşa fel încât să încapă cât mai bine sistemul radicular. În cazul arbuştilor fructiferi gropile cu dimensiuni de 40/40/30 cm. Gropile se execută manual cu hârleţul, sau mecanic cu burghiul. Pământul rezultat la săparea manuală a gropilor în teren nedesfundat se separă, urmând ca umplerea gropilor, la plantare, în zona rădăcinilor pomilor, să se facă cu pământul cel mai fertil. 2.3. Pregătirea materialului săditor Materialul săditor se procură de la pepinierele pomicole şi până la plantarea acestora se stratifică în şanţuri adânci de 50-60 cm. Scoaterea de la stratificare, repartizarea în teren şi plantarea trebuie să se realizeze cât mai operativ pe măsura plantării pentru a evita deshidratarea. Trebuie multă atenţie la transportul, manipularea şi plantarea pomilor, pentru a nu vătăma mugurii, în special din zona de proiecţie a coroanei (50 – 80 cm). Materialul săditor admis la plantare este cel certificat (eticheta albastră) sau cel C.A.C. (eticheta galbenă). Orice altfel de material săditor folosit la plantare rămâne în responsabilitatea celui care îl foloseşte. Un astfel de material săditor este bine să fie evitat la plantare. La plantare rădăcinile pomilor se fasonează prin scurtare, eliminarea celor rupte, rănite şi mucegăite. Rădăcinile principale se lasă cât mai lungi, rădăcinile secundare se scurtează cu cca 1/3 din lungime iar cele subţiri la 1-2 cm sau rămân intacte. Tăierile se execută perpendicular pe axul rădăcinilor pentru a provoca răni cât mai mici. După fasonare, pomii se mocirlesc cu un amestec de apă, pământ galben şi balegă proaspătă de vită (3 părţi pământ, 2 părţi balegă de vită şi apă până se obţine o pastă de consistenţa smântânii). Mocirlirea asigură o mai bună aderenţă a particulelor de pământ în jurul rădăcinilor pentru a menţine o umiditate mai ridicată în zona rădăcinilor. Până la plantare materialul saditor se stratifica in santuri cu adancimea de 50-60 cm, unde se asigură condiţii pentru menţinerea în stare normală fiziologică (fără deshidratare). 2.4 Tehnica de plantare Pomii trebuie plantaţi cu punctul de altoire la nivelul solului, asezându-se pe un muşuroi de pământ, făcut în mijlocul gropii de plantare. Plantatul pomilor se face de către o echipă formată de obicei, din două persoane. Una fixează şi ţine pomul în poziţie verticală în mijlocul gropii de plantare şi la adâncimea corespunzătoare iar cealaltă trage pământ provenit din stratul fertil al solului, bine marunţit şi reavăn în jurul rădăcinilor. Se scutură uşor pomul, ca pământul să patrundă printre rădăcini, astfel încât să nu existe spaţii goale. După ce s-au
20

acoperit rădăcinile cu un strat de 5-10 cm de pământ, se tasează uniform pământul în jurul pomului, începând de la marginea gropii spre interior. Tasarea se face prin călcarea cu piciorul (cu cizma), de 2-3 ori până când se termină plantarea. Pe fundul gropii şi în amestec cu solul din groapă se administrează 20-30 kg, gunoi de grajd fermentat. Pe timp secetos, în special primăvara, pomii plantaţi se udă cu 15-20 litri de apă. In final, se face un muşuroi pe suprafaţa gropii de plantare, cu restul pământului râmas, fără a se mai tasa. Proiectarea coroanei pomilor. Pomii sub forma de vargă se scurtează la 60-70 cm de la nivelul solului în cazul plantaţiilor intensive, respectiv la 80 cm în cazul coroanelor globuloase, utilizate în sistemul semiintensiv. Scurtarea pomilor este bine să se execute primavara, inclusiv la pomii plantaţi toamna.

ÎNFIINŢAREA PLANTAŢIILOR Perioada de Parametrii lucrării Speciile la care se executare aplică 0 1 2 3 A. PREGĂTIREA TERENULUI ÎN VEDEREA PLANTĂRII a)Amendarea solului pe Inainte de 4-8 t/ha (doza care să La toate speciile, cu terenurile cu aciditate desfundare ridice pH la 6, încât excepţia plantaţiilor pronunţată ( cu pH sub 5,5 saturarea în baze să de castan şi afin care şi cu saturare în baze sub fie de 80% pe reuşesc bine pe 60%) orizontul până la 4° solurile acide. La cm adâncime) afin, pentru acidifierea solului se recomandă folosirea turbei ca îngrăşamânt organic. b) Fertilizarea în funcţie de Inainte de gunoi 40-50 t/ha Pomi si arbuşti starea de aprovizionare a desfundare fosfor 150-200 fructiferi solului cu elemente nutritive: kg/ha s.a. - pe terenuri care se In groapă, potasiu 150-200 desfundă, la plantare kg/ha s.a. Pomi In groapă, 20-30 kg gunoi Arbuşti fructiferi la plantare 5-10 kg gunoi - pe terenuri care nu se 40-50 kg gunoi desfundă. 250-300 g fosfor Pomi
21

Lucrarea

c) Dezinfecţia solului

Inainte de desfundare

s.a. 150-200 g potasiu s.a. 25-75 kg/ ha Lindatox-3, în funcţie de vârsta larvelor 60/60/60 cm 40/40/30 cm 80/80/60 cm

Pomi şi arbuşti fructiferi

d) Desfundarea terenului : - pe terenuri profunde de minimum 70 cm; - gropi individuale pe terenuri cu sol superficial şi cu alunecări stabilizate e) Nivelarea terenului desfundat f) Săpat gropi în teren desfundat

Cu 2-3 luni înainte de plantare Cu 2-3 luni înainte de plantare Cu 10-15 zile înainte de plantare Inainte de plantare

Pomi Arbuşti fructiferi Pomi

Uniformizarea terenului 60x60x60 40x40x30

Pomi si arbuşti fructiferi Nuc, castan, măr, etc Arbuşti fructiferi

Parametrii lucrării Speciile la care se Perioada de executare aplică 0 1 2 3 B. PLANTAREA POMILOR ŞI ARBUŞTILOR FRUCTIFERI a) Asigurarea materialului Cu 5-10 zile Soiurile prevăzute a Pomi şi arbuşti săditor înainte de se planta fructiferi plantare, - certificat şi C.A.C. toamna b) Stratificarea materialului Imediat In şanturi fără Pomi si arbuşti săditor şi udarea lui stagnări de apă fructiferi c) Plantarea propiu-zisă ( Toamna 1 XI-1 Conform tehnologiilor Pomi si arbuşti fasonarea, mocirlirea, XII fructiferi plantarea ) Primavara 1 III5 IV d) Udarea pomilor după Imediat după 20l/groapa Pomi plantare la locul definitiv plantare, 10 l/tufă Arbuşti fruciferi primavara. de 2 -3 ori la nevoie Pomi si arbuşti fructiferi e) Protejarea pomilor Toamna Cu diferite materiale Pomi împotriva rozătoarelor f) Arătura terenului bătătorit După plantare, La 15-20 cm, cu Pomi si arbuşti cu ocazia plantării toamna sau răsturnarea brazdei fructiferi primavara spre rândul de pomi g) Proiectarea coroanei Primavara la Conform specificului Pomi si arbuşti pornirea în formei de coroană fructiferi vegetaţie proiectată Lucrarea
22

CAPITOLUL III. LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE A POMILOR ŞI ARBUŞTILOR FRUCTIFERI 1. Lucrări de întreţinere 1.1 Lucrări de întreţinere a solului în livezi Înierbarea constă din menţinerea terenului din plantaţie cultivat cu ierburi perene şi se recomandă doar pentru zonele deluroase, cu multe ploi. În zonele cu mai puţine ploi, înierbarea mai mult dăunează decât ajută, deoarece ierburile prin numeroasele lor rădăcini, formează aproape de suprafaţa solului, un strat pâslos, care împiedică pătrunderea apei din ploi, la rădăcinile pomilor. O parte din apă, care pătrunde totuşi în pământ, este absorbită de rădăcinile ierburilor, înainte de a ajunge la rădăcinile pomilor. Mai mult, ierburile crescând primăvara devreme, consumă cantităţi mari de apă tocmai în acea vreme când şi pomii au mare nevoie de ea. Înierbarea are loc începând cu al doilea, al treilea an de plantare şi poate să fie totală sau parţială. În cazul înierbării parţiale, o parte din suprafaţa de teren din jurul trunchiului se menţine sub formă de ogor negru prin lucrări manuale şi prin erbicidare. Înierbarea poate fi permanentă sau periodică, când după un număr oarecare de ani se ară şi se menţine câţiva ani ca ogor negru, după care se înierbează din nou. În condiţii de irigare este bine să se execute înierbarea terenului în benzi, între rândurile de pomi. Menţinerea permanentă a ogorului negru este un alt mod de întreţinere a solului în livezi. În acest caz solul se menţine curat de buruieni şi afânat în cursul întregii perioade, prin discuire sau praşile repetate. Pământul fiind lucrat şi afânat, apa din ploi pătrunde cu uşurinţă şi ajunge repede la rădăcini. În acelaşi timp, solul fiind afânat la suprafaţă, împiedică evaporarea apei, ea rămânând aproape în întregime la dispoziţia pomilor. Ca urmare, pomii din livezile unde pământul este menţinut ogor negru, fără concurenţa buruienilor pentru apă şi hrană cresc mai bine, formează mai mulţi muguri de rod şi dau recolte bogate. Totuşi, prin lucrarea permanentă a solului, în cazul ogorului negru, se distruge, într-o anumită măsură structura lui. Asemenea soluri se bătătoresc repede, nu permit pătrunderea apei şi a aerului către rădăcini. Pentru a reduce aceste efecte nedorite, toamna, în perioada îngălbenirii frunzelor, terenul se ară la adâncimea de 20 – 22 cm, în livezile de măr şi păr, la 15 – 18 cm, la 15 – 18 cm, în cele de prun, cais, piersic, cireş, vişin şi de arbuşti fructiferi. Adâncimea arăturii va fi mult mai redusă în apropierea trunchiului pomilor, pentru a nu distruge rădăcinile. Arătura de toamnă nu se grăpează, brazdele şi bulgării opresc zăpada pe loc, sporind la creşterea cantităţii de apă din sol în primăvară. Arătura se va executa la 1,01,2 m de rândul de pomi. Primăvara se face o lucrare de afânare a solului la 10 – 12 cm cu cultivatorul sau cu sapa pe toată suprafaţa, inclusiv sub coroana pomilor, după efectuarea tăierilor şi tratamentelor contra bolilor. În cursul verii, solul din livadă se mai lucrează de 4- 6 ori, la 10 – 12 cm, mai ales după ploi, în aşa fel încât să nu fie buruieni şi pământul să fie afânat. Culturi de acoperire folosite pentru îngrăşământ verde constau în întreţinerea terenului din livadă prin cultura unor plante folosite ca îngăţământ verde. Cultura ocupă terenul doar câteva luni, în restul timpului solul se menţine ca ogor negru. Specia cultivată trebuie să crească repede, să producă o masă cât mai bogată de materie organică, să nu concureze pomii pentru apă şi substanţe nutritive.
23

Cele mai bune culturi de acoperire pentru îngrăşământ verde în livezi sunt cele de toamnă-primăvară sau de vară, deoarece ele cresc şi se dezvoltă în perioadele în care pomii au cerinţe mai mici pentru apă şi substanţe nutritive. Pentru culturile de primăvară se recomandă: seradela, sulfina şi rapiţa; pentru culturile de vară: lupinul alb, lupinul galben, facelia, seradela, soia, fasoliţa, floarea soarelui; pentru culturile de toamnă: secara, măzărichea păroasă, trifoiul şi rapiţa. Încorporarea plantelor în sol se realizează cu ajutorul grapei cu discuri şi cu plugul. Se practică pe solurile lipsite de materie organică (solurile nisipoase, în special). Ogorul negru combinat cu plante acoperitoare sau ogorul negru ocupat este un alt mod de menţinere a solului în livezi care elimină unele neajunsuri ale celor două moduri de lucrare a solului. În prima jumătate a verii solul din livadă se menţine ogor negru. După încetarea creşterii lăstarilor, în a doua jumătate a verii (luna august) se însămânţează anumite plante agricole, de obicei furajere ( mazăre furajeră, lupin galben, secară, timoftică). Aceste plante cresc până în toamnă, dau o masă verde importantă care în perioada înfloritului se tăvălugesc şi se îngroapă în sol prin arătura de toamnă, ca îngrăşământ verde. Culturile intercalate cu plante agroalimentare constau în cultivarea cu plante cu perioadă scurtă de vegetaţie în zonele secetoase pentru menţinerea umidităţii în sol. Din păcate, acest mod de întreţinere a solului nu este posibil decât în zonele cu multe ploi, cel puţin 600-700 mm de precipitaţii anual sau cu posibilităţi de irigare. În regiunile secetoase, unde se resimte o mare lipsă de ploaie, în a doua parte a verii, nu este posibilă o cultură anuală, nu răsare nimic sau ceea ce răsare nu creşte. În aceste regiuni este mai bine de menţinut ogorul negru în cursul verii. Mulcirea solului constă în menţinerea solului acoperit cu diferite materiale. Mulciul poate fi natural, obţinut pe terenul din plantaţii sau pe alte terenuri, cât şi artificial. Ca mulci natural se folosesc resturile vegetale din gospodărie (paie, coceni, frunze, rumeguş, fânul de proaspătă calitate) care, fie întregi, fie tocate, acoperă terenul într-un strat uniform de 10-15 cm, strat ce permite pătrunderea în sol a apei, aerului şi cădurii dar împiedică pierderea apei, pătrunderea luminii şi creşterea buruienilor. Ca mulci artificial se foloseşte folia neagră de polietilenă sau cea transparentă. Practica mulcirii s-a generalizat pe rândurile de pomi pe o lăţime de 1,5 -.2 m, în special la plantaţiile intensive şi superintensive amplasate pe terenurile nisipoase şi în zonele secetoase precum şi în culturile de căpşuni. 1.2. Combaterea brumelor şi îngheţurilor târzii Brumele şi îngheţurile târzii pot surprinde pomii în fenofaza de umflare a mugurilor floriferi şi chiar în plină floare. Cele mai des afectate sunt speciile cais, migdal, piersic şi cireş, care înfloresc timpuriu. Pentru protejarea livezilor, cea mai accesibilă şi mai ieftină metodă, rămâne fumigaţia, respectiv arderea unor materiale uşor de aprins şi care produc fum mult. Condiţia esenţială este ca arderea să fie înceată, să nu producă flacără. În aceste scopuri se caută din timp bălegar păios, semiuscat, turbă, gunoaie, buruieni uscate, vreascuri, resturi de cauciuc şi alte materiale care amestecate pot servi la pregătirea grămezilor fumigene. Pentru fiecare hectar de livadă sunt necesare 150-200 asemenea grămezi de material fumigen care se distribuie la 8 -10 m una de alta, printre rândurile de pomi, nu numai pe alei şi, pe cât posibil, să fie perpendiculare pe direcţia vântului dominat. Grămezile cu materiale fumigene trebuie să ardă (să producă fum) până la răsărirea soarelui şi au un efect bun numai la o scădere a temperaturii la -2…-3ºC.
24

Lupta cu bolile şi dăunătorii pomilor trebuie dusă permanent pe parcursul întregului an şi cu 25 .1. Erbicidele recomandate şi autorizate pentru a fi folosite în plantaţiile de pomi Denumirea erbicidelor sau Substanţa activă Doza amestecurilor de erbicide recomandată % kg/ha efectiv Gramoxone Paraquat 20% 4 Roundup Glyphosate 36% 6-10 Devrinol Napromid 50% 6-8 Simazin ( simadon) 4-5 Caragard (caradon) 4-5 2. Această lucrare se face obligatoriu cu consultarea specialiştilor. prepararea soluţiilor se va face cât mai departe de sursele de apă (fântâni. în amestec cu sodă şi se clătesc repetat cu apă curată. . Buruienile perene se combat în tot timpul anului pe vetre. Ambalajele goale rămase se distrug. De asemenea. Cercetările efectuate în domeniu cât şi practica de producţie au arătat că dintre speciile pomicole cultivate. bacterii. fără vânt. sănătatea şi productivitatea pomilor este foarte mare. rozătoare. cele mai bune rezultate obţinându-se înainte de înflorire sau când au 10-15 cm înălţime. cât şi cele de contact sau totale. etc. Perioada optimă de aplicare a erbicidelor se stabileşte în funcţie de stadiul de dezvoltare a principalelor specii de buruieni din plantaţii.prepararea (soluţiei) suspensiei de erbicide se face numai cu apă perfect limpede şi lipsită de orice impurităţi. departe de fântâni. viermi. se hrănesc şi cresc pe anumite organe ale pomilor. suportă cel mai bine erbicidarea. pentru a împiedica germinaţia seminţelor şi postemergent în stadiul de vegetaţie. insecte. Folosirea exclusivă a erbicidelor duce la înmulţirea speciilor perene de buruieni mai rezistente la erbicide (pir. . păsări. Erbicidele se pot aplica preemergent toamna sau primăvara devreme. talpa gâştii şi volbură). pentru a nu se înfunda duzele instalaţiei. ape curgătoare). Cele sensibile sunt distruse foarte repede. ape curgătoare. adânci. Lucrări de întreţinere a pomilor şi arbuştilor fructiferi 2. Soluţiile rămase cât şi apa provenită de la spălarea vaselor şi pompelor se varsă în gropi anumite. Combaterea bolilor şi dăunătorilor Numărul organismelor dăunătoare care afectează într-un fel sau altul. păianjeni. La aplicarea erbicidelor în plantaţiile pomicole se vor respecta următoarele reguli: . şi în special mărul. canale.la prepararea erbicidelor nu se vor folosi vase din lemn.3. erbicidele selective contribuie în mare măsură la schimbarea compoziţiei floristice a buruienilor. ciuperci parazite. Diferiţi viruşi. Combaterea buruienilor cu ajutorul erbicidelor Distrugerea buruienilor se poate face prin mijloace mecanice şi prin mijloace chimice înainte de formarea seminţelor. lăsând loc liber celor rezistente.după terminarea lucrării vasele cât şi toată aparatura folosită se spală cu apă curată. .1. canale. seminţoasele.erbicidarea se va efectua numai pe timp liniştit. În aceste plantaţii pot fi folosite cu succes atât erbicidele sistemice. acestea fiind absorbite de plante prin frunze.

0 ha) Săpatul solului în jurul tulpinilor şi aratul întregii suprafeţe ocupată de pomi. precum şi o serie de ciuperci şi bacterii. de care au nevoie pomii. trunchiului şi ramurilor groase are ca efect îndepărtarea unei întregi serii de dăunători aflaţi pe scoarţă sau în crăpăturile acesteia ca ouă. la începutul toamnei. Aceste lucrări pot fi aplicate cu uşurinţă în plantaţiile pomicole de mici dimensiuni (sub 1. De asemenea. mai complet. Văruitul trunchiului. prin care se încorporează şi se distrug pupăriile insectei. Primele măsuri care pot fi aplicate în perioada de iarnă. în afară de efectul frumos pe care-l au pomii văruiţi şi de protecţia scoarţei de „arsurile de iarnă”. cum ar fi: Omizitul pomilor constă în adunarea şi arderea cuiburilor de omizi din frunzele uscate. O serie de insecte. ouăle sau pupele lor. larve. are un efect mai mare. lucrarea respectivă. de igienă culturală. unii dăunători din interiorul lemnului (carii. ciuruirea frunzelor şi altor boli. Deşi oamenii văruiesc pomii primăvara. 2.2. reducându-se.care trebuie însoţite de măsuri agrotehnice. aerul şi apa pătrund uşor la rădăcini. . astfel. ouă de acarieni şi insecte etc. făcută toamna. sunt scoase la suprafaţă şi degeră în cursul iernii. contribuind la procesele de extragere şi prelucare a substanţelor nutritive.toate că vara se văd mai bine dăunătorii şi efectele lor. Măsurile menţionete mai sus nu sunt suficiente şi trebuie completate cu măsuri de combatere chimică. fixate sau atârnarea de ramuri. rezerva biologică pentru următorul an de vegetaţie.). Tăierea şi arderea ramurilor uscate este o lucarare de igienă. iarna este un prilej foarte bun de a acţiona asupra lor. prin care se distrug numeroşi dăunători care se găsesc pe scoarţă (păduchi ţeştoşi. Adunarea şi distrugerea fructelor mumificate contribuie foarte mult la reducerea atacului unor ciuperci şi bacterii. iar resturile se distrug imediat prin ardere. cea mai importantă fiind lucrarea solului din livadă. este o lucrare hotărâtoare pentru creşterea şi rodirea pomilor. pupe sau adulţi. primăvara. Răuirea scoarţei. sfrederitorul ramurilor etc. Bolile şi dăunătorii Perioada 26 Pesticide folosite Conc. pentru protejarea pomilor contra agenţilor patogeni şi a dăunătorilor sunt cele mecanice. reducând substanţial atacul omizilor.). are un rol deosebit în distrugerea unor specii de ciuperci parazite. ouă de insecte şi alţi dăunători. săpatul manual sau arătura adâncă de toamnă. Răzuirea se face cu perii de sârmă. care şi-au găsit adăpost în sol. Complexe de tratamente fitosanitare la pomi şi arbuşti fructiferi a) Tratamente pentru combaterea bolilor şi dăunătorilor la măr Pentru realizarea unor tratamente fitosanitare eficiente şi cu protejarea mediului înconjurător este bine să se apeleze la specialiştii horticultori sau agronomi Nr. care provoacă putrezirea fructelor.

05 0.. ouă hibernante de acarieni. Eriosoma.0 EC sau Karathan sau Kumulus 0. Anthonomus sp. Eriosoma. monilioză. 1 % Oleodiazol Oleockalux Oleocarbexox Polisulfură de Ba + Carbetox 37 1. Phylosticta sp. 1 2 3 4 combătuţi Păduchele din San Jose. afide. Eriosoma. ouă de defoliatoare. Gloeosporium sp.1 0. Phomopsis m.05 0.1 0.2 0.0 0.. Gloeosporium sp. Phylosticta sp. 2 10 Iunie. minatoare Rapăn.. afide.. 1 ). defoliatoare.. acarieni. Sp. psilide. 2 Aprilie. minatoare Rapăn.. 3 27 .5 1.5 0.07 0. Gloeosporium sp. defoliatoare. acarieni. Hoplocampa m. Phomopsis m.7 0. Gloeosporium sp.5 0... defoliatore Rapăn. Eriosoma.05 0.07 0. 1 7 Mai. Phomopsis m.250 0. Phylosticta sp.160 0. 3 Martie. păduchele din Sant Jose ( G. Rapăn.. făinare. acarieni.2 0. Phomopsis sp.1 ).. parţial acarieni. făinare. psilide. minatoare Rapăn. făinare.3 US – RV 92% 1.1 0. Carpocapsa p. 2 decembrie. făinare.2 Zeamă bordeleză + Sulf muiabil Metoben + Captadin 50 sau Dithan + Caolin + Acid boric + Carbetox 37 la sol Sumialpha Captadin 50+(Dithan) Metoben + Caolin + Acid boric + Filitox + Carbetox 37 la sol Captadin 50 + Fademorf + Plictran 600 FL + Thuringin 6000 + Caolin + Acid boric Polycarbacin + Metoben + Wofatox 50 + Caolin + Acid boric + Carbetox 37 la sol Captadin 50 + Fademorf + Wofatox 50 + Caolin + Acid boric + Carbetox 37 la sol 0. afide.5 0. defoliatoare..5 Polisulfură de Ba + Carbetox 37 1. 3 Aprilie.5 5 6 Aprilie.250 0. Eriosoma.5 0.04 0. 3 Iunie. 3 Mai. defoliatoare Făinare.2 0. psilide. Eriosoma. monilioză. minatoare Rapăn. Eriosoma. Phylosticta sp. Eriosoma.5 1.2 0.07 0. monilioză. ( G.trat. afide. făinare. 1 9 Iunie.2 0. Phylosticta sp. monilioză. Gloeosporium sp.. Phomopsis sp.025 0..1 ).5 1. Gloeosporium sp. acarieni. 1 Martie. psilide.250 0.. ouă de afide Psilide. făinare. Phomopsis m.250 0. monilioză.05 0.. Phomopsis m. decada ) noiembrie. Phylosticta..05 0... făinare.. defoliatoare.160 0. psilide.5 ( Paracarovicid ) + Turdacupral 50 0. 2 8 Mai. minatoare ( luna. defoliatoare.1 Aprilie.2 Champion 50 WP 0.2 0.2 0. afide. Phylosticta sp. monilioză. Hoplocampa m.păduchele din Sant Jose ( G. acarieni..05 0. inclusiv Lymantria Rapăn. acarieni. 3 Aprilie.

1 0. Eriosoma. afide. Gloeosporium sp. 1 b) Tratamente pentru combaterea bolilor şi dăunătorilor la păr Nr. monilioză. monilioză...2 0. trat. psilide. 2 13 Iulie.5 0. acarieni. Gloeosporium sp. Gloeosporium sp. Gloeosporium sp. minatoare Rapăn. Phylosticta sp.5 0. făinare.125 0. lichidă + Carbetox 37 la sol Captadin 50 + Metoben 70 + Plictran + Decis 2. Pură. defoliatoare. Phylosticta sp... psilide. Eriosoma. defoliatoare. făinare.05 0.0125 0..5 August.2 0. 1 15 16 Rapăn. făinare. Oradea + Caolin + Acid boric + Carbetox 37 la sol Polycarbacin + Metoben 70 + Plictran 600 Fl.0125 0. Carpocapsa (G2).05 1. minatoare August.5 0. minatoare Rapăn. psilide.05 0. acarieni. Eriosoma. Oradea + Caolin + Acid boric + Clorură de Ca chim. Phomopsis m. afide. Gloeosporium sp.11 12 Rapăn.03 0. acarieni.1 0. Eriosoma. acarieni.05 0.1 ). monilioză. defoliatoare..05 0.2 0..2 0.125 0. defoliatoare. defoliatoare. minatoare Rapăn. minatoare Iulie. Phylosticta sp. Phomopsis m.6 + Caolin + Acid boric + Clorură de Ca chim. 3 14 August. defoliatoare.0 0.125 0. 3 Septembrie. acarieni.0125 0.5 0. păduchele din Sant Jose ( G. psilide. 1 Iulie.5 0.05 1. 0 Bolile şi dăunătorii combătuţi 1 Perioada ( luna. Phylosticta sp. monilioză..5 0.0 0.05 0.. acarieni. psilide. făinare. Phomopsis sp. păduchele din Sant Jose ( G.05 0. psilide. afide. minatoare Rapăn. păduchele din Sant Jose ( G. monilioză.. % 4 . + Decis 2. 2 Dithane M 45 + Nimrod 25 EC + Ekalux S.05 0.1 ). lichidă + Carbetox 37 la sol Captadin 50 + Metoben 70 + Ekalux + Carbetox 37 la sol Captadin 50 + Metoben 70 + Carbetox + Dicofol + Carbetox 37 la sol 0. Carpocapsa (G2). decada ) 2 28 Produsele folosite 3 Conc. Carpocapsa (G2). monilioză. Pură. afide.125 0.2 0. Phomopsis sp. Phylosticta sp.2 0. afide.1 0. Phomopsis m. Phylosticta sp.03 0. Phomopsis sp.1 ). Eriosoma. Gloeosporium sp. afide.05 0. Eriosoma. făinare.5 EC + Caolin + Acid boric + Carbetox 37 la sol Captadin 50 + Metoben 70 + Ekalux S. făinare.

defoliatoare (Hyphantria c. monilioză. afide. afide.3 1. bacterioză. 2 Ianuarie. păduchele din Sant Jose. 3 Captadin 50 PU + Thuringin 6000 0. defoliatoare (Hyphantria c. ouă de afide. insecte defoliatore (inclusiv Lymantria dispar) Rapăn.0 0. viermele fructelor (G 1). bacterioză. 1 Martie.250 0.3 11 Iunie.250 0. pătarea brună a frunzelor.5 0.0 1. bacterioză. afide. pătarea albă a frunzelor.5 0. defoliatoare (Hyphantria c. bacterioză. minatoare Rapăn. monilioză. ). minatoare Rapăn.2 9 Iunie.1 8 Mai. 2 Captadin 50 PU + Wofatox 30 PU 0. viermele fructelor (G 1). 2-3 0.250 0.3 0.5 . monilioză. monilioză. afide. ). psilide. ). psilide Rapăn. pătarea albă şi brună a frunzelor. monilioză. psilide.5 0. bacterioze. viespea cu ferastrău a fructelor. minatoare Rapăn.1 2 3 4 5 6 7 Păduchele din San Jose şi alţi păduchi ţestoşi. 2 Ziram 75 PU + Sinoratox R 35 0. ouă hibernante de acarieni şi de Lymantria d. ouă de primăvară de psilide etc. pătarea brună.2 Mai. monilioză. acarieni. pătarea brună şi pătarea albă a frunzelor.. afide. minatoare Rapăn. defoliatoare (Hyphantria c. insecte Defoliatoare ce iernează pe scoarţa pomilor. pătarea brună şi pătarea albă a frunzelor. ). defoliatoare. pătarea brună şi pătarea albă a frunzelor. 1 Dibutox 25 EC Dibutox 25 EC Turdacupral 50 + PEB – 25% ( Metoxan 25% EC ) Turdacupral 50 + US – RV -92% (Paracarovicid – S ) Turdacupral 50 + Sinoratox R 35 Captadin 50 PU + Zolone 35 EC 1. 3 29 Ziram 75 + Carbetox 37 0.3 0. gărgăriţa florilor Rapăn. 2 Decembrie. monilioză. 1 Mai.5 Aprilie. pătarea brună a frunzelor. psilide Rapăn.3 10 Iunie. pătarea brună şi pătarea albă a frunzelor. bacterioză. monilioză. bacterioză. păduchele din Sant Jose psilide.1 0. 1 Ziram 75 PU + Wofatox 30 0. 1 Martie.5 0. Rapăn. monilioză. 3 Aprilie. pătarea brună şi pătarea albă a frunzelor. Noiembrie. psilide. bacterioză.

5 0. minatoare Rapăn. psilide.07 6 Mai. acarieni. 2 Decembrie.025 0. monilioză.0 1. psilide. pătarea albă şi brună a frunzelor. afide. păduchele din Sant Jose (G2).5 EC 0.0 0. 3 August. Monilinia fructigena. 3 c) Tratamente pentru combaterea bolilor şi dăunătorilor la gutui Nr. 1 August. 5 EC Captadin 50 PU + Decis 2. 1 Dibutox 25 Dibutox 25 US – RV 92% + Turdacupral 50 4 5 Aprilie.0 1. linhartiana. psilide.3 Iulie. 3 Zeamă bordeleză : ( SO4Cu + var pastă ) Metoben 70 0.2 0. minatoare Rapăn. viermele fructelor (G2).5 EC Dudeşti + Plictran 600 Fl. ouă de afide.0125 0.5 EC Dudeşti Metoben 70 PU + Carbetox 37 EC + Dicofol 18. Monilioze. Monilinia fructigena. psilide. afide. Bolile şi dăunătorii combătuţi Perioada Produsele folosite trat. defoliatoare.5 0. Ziram 75 PU + Decis 2. 3 Ianuarie. 2 Iulie. bacterioză. Valcea 0.025 0. acarieni Iulie.2 Conc. păduchele din Sant Jose (G1). ouă de insecte defoliatoare Monilinia linhartiana fructigena.5 0. decada) 1 2 3 Păduchele din San Jose Ouă de acarieni. monilioză. minatoare Rapăn. minatoare Rapăn. afide. monilioză. Podosphaera oxicanthae. monilioză. 1 Aprilie. viermele fructelor Rapăn.5 1.5 0.5 0.250 0. 1 Martie. 1 Metoben 70 + Rovral 50 Rm. păduchele din Sant Jose (G1). acarieni.0075 0. linhartiana. pătarea albă şi brună a frunzelor. pătarea albă şi brună a frunzelor. bacterioză. 2 Aprilie. bacterioză. ouă hibernante de carieni.12 13 14 15 16 bacterioză.4 0. 1 Captadin 50 PU + Carbetox 37 + Plictran 600 Fl. Podosphera oxicanthae. afide. % 1. bacterioză. pătarea albă şi brună a frunzelor. păduchele din Sant Jose (G1).. monilioză. Podosphera oxicanthae. psilide.07 0. afide.250 0. Diplocarpon soraueri. Diplocarpon soraueri Monilinia.07 0. antracnoză Monilinia. ouă de Lymantria d. ( luna.1 30 . Ziram 75 PU + Carbetox 37 + Dicofol 18. de cotari etc. Diplocarpon soraueri Noiembrie.

afide. insecte defoliatoare. afide. insecte defoliatoare. acarieni. acarieni.5 0. 3 Metoben 70 + Rovral 50 Rm Vâlcea + Zolone 35 EC Oradea 0. 2 Dibutox 25 EC Decembrie. antracnoze Păduchele din San Jose (G1).7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Monilinia. 2 Ziram 75 + Carbetox 37 Tiuram 75 + Carbetox 37 Tiuram 75 + Carbetox 37 Ziram 75 + Carbetox 37 Ziram 75 + Carbetox 37 Metoben 70 + Sinoratox R 35 Metoben 70 + Sinoratox R 35 Metoben 70 + Decis 2. acarieni. antracnoze etc. monilioze. antrcnoze. ) Viermele fructelor (G1). antracnoze etc. 3 31 Conc.05 Iunie.07 0. monilioze Mai.5 0. monilioze. acarieni. insecte defoliatoare.1 Iunie. insecte defoliatore. ouă de acarieni şi afide Perioada (luna. afide etc. afide. Monilinia fructigena. antracnoze etc.4 0. 1 August.1 0. insecte defoliatoare. Păduchele din San Jose (G1).1 etc. 2 Iulie. acarieni.5 0.5 0. 1 Iulie. Diplocarpon soraueri.5 0.1 0. acarieni. monilioze. afide. 1 d)Tratamente pentru combaterea bolilor şi dăunătorilor la prun Nr. insecte defoliatoare. insecte defoliatoare ( Lymantria d.1 0.07 0. linhartiana. Monilinia linhartiana. Păduchele din San Jose (G1). viermele fructelor (G1). afide. Pesticidele folosite decada) Noiembrie.4 0. % 1.07 0. acarieni. Diplocarpon soraueri.2 Iunie. insecte defoliatoare Păduchele din San Jose (G1). 3 Iulie.. 1 Ziram 75 + Sinoratox R 35 0. Carpocapsa pomonella G. 3 August. Viermele fructelor (G2). acarieni. monilioze. acarieni. Păduchele din San Jose (G2). Podosphera oxicanthae. trat. acarieni. monilioze. afide.0 . afide. Păduchele din San Jose (G1).5 0.5 0. insecte defoliatoare. monilioze. 1 Bolile şi dăunătorii combătuţi Păduchele din San Jose şi alţi păduchi ţestoşi.5 0. Virmele fructelor (G2).4 0.05 0. antracnoze etc. Hyphantria c. antracnoze etc. afide. Monilinia fructigena. afide. monilioze. 2 Septembrie.5 EC Dudeşti 0.

bacterioză. defoliatoare Monilioză. ciuruirea. 3 Iunie. defoliatoare (inclusiv Lymantria d. 2 Ziram 75 + Carbetox 37 + Dicofol 18. păduchele din San Jose (G1). ciuruirea frunzelor. 1 US – RV – 92% (Paracarovicid S. acarieni unde nu a fost aplicat US – RV – 92% Monilioză. rapăn. Aprilie. 1 Iulie.07 0.1 0. ciuruirea frunzelor.4 0. ciuruirea frunzelor. defoliatoare Monilioză. 2 Iulie.2 0. ciuruirea frunzelor. viermele fructelor (G2).07 0.4 0. acarieni. 3 32 .07 Mai.05 0.5 0. afide. acarieni. viespea sâmburilor. afide Monilioză. bacterioze. afide. viespile cu ferăstrău (Hoplocampa sp. afide. ). deformarea frunzelor.2 0.5 Metozir + Decis 2. păduchele din San Jose (G1). 1 Metoben 70 + Policarbacin + Filitox 0. viermele fructelor (G1). ) + Turdacupral 50 Turdacupral 50 + Metoben 70 + DEF 25 ( Sintox 2. rapăn.3 0. afide.2 0. afide Monilioză. viespea sâmburilor ( Eurytoma schreineri ).0075 Iunie. pătarea roşie a frunzelor. rapăn. viespea sâmburilor (Eurytoma schreineri). pătarea roşie a frunzelor.05 0.05 Mai. 3 Mai. ciuruirea frunzelor. defoliatoare. pătarea roşie. ciuruirea frunzelor.07 0.5 EC + 0. bacterioză. bacterioze. acarieni Monilioză.2 0.5 0. afide Monilioză. rapăn.2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Monilioză. defoliatoare. acarieni Monilioză.3 0. rapăn. ). bacterioze. 1 Metozir + DEF – 25 (Sintox 25) 0. deformarea fructelor (G1). bacterioze.2 0. ouă hibernate de acarieni.160 0.2 Iunie.2 Aprilie. ciuruirea.5 0. afide.4 0. rapăn.07 0. Polystigma rubrum ( Pătarea roşie a frunzelor ).5) 1. păduchele din San Jose (G1). 2 Ziram 75 + Metoben + PEB – 1 25% + Plictran 25 WP 0. ciuruirea frunzelor. deformarea fructelor. acarieni Monilioză. ciuruirea. 3 Iulie. bacterioză. pătarea roşie a frunzelor. rapăn. bacterioză.5 Ziram 75 + Wofatox 50 Maetoben 70 + Filitox Metoben 70 + Thuringin 6000 + Dicofol 18.

025 0. ouă de acarieni ( parţial ) Ouă hibernante de acarieni.05 0. 2 Eulecanium corni. 2 frunzelor. rapăn.007 6 Metoben 70 + Sinoratox R 35 Captadin 50 + Wofatox 50 0. Iunie.. ciuruirea bacteriană. Păduchele din San Jose August. Monilioză.12 afide.a Captadin 50 + Metoben 70 + Zolone 35 EC Oradea 0. afide.250 0. cotari etc.07 0. ciuruirea bacteriană.2 e) Tratamente pentru combaterea bolilor şi dăunătorilor la cireş şi vişin Nr. păduchele din Sant Jose (G2). acarieni.160 7 8 Ziram 75 + 0. defoliatoare ( Hyphantria ).5 . ciuruirea frunzelor. 2 33 Produsele folosite Dibutox 25 Conc. afide. combătuţi decada) Păduchele din San Jose. antracnoza Mai. Coccomyces h. ciuruirea bacteriană. rapăn. afide.2 0. 1 ciuruirea bacteriană. Acospora.07 0. Aprilie..5 EC 0. antrcanoza ( Coccomyces hiemalis). afide ( pentru soiurile târzii ) Plictran 600 Fl.07 0. antracnoza Mai.1 0. bacterioze Monilioză.5 0. rapăn. ciuruirea bacteriană. trat. acarieni Monilioză. 3 (G1).1 5 Metoben 70 + Decis 2. 1 frunzelor. Coccomyces hiemalis. rapăn. 1 afide. viermele fructelor (G3). rapăn. Acospora B. Acospora beijerinkii. 3 cerasi). August 2. monilioză. Hyphantria cunea. Noiembrie.2 1.2 3 4 Metoben 70 + Sinoratox R 35 0. Hyphantria cunea. 1 ouă de Lymantria d. defoliatoare. antracnoză. 1 Bolile şi dăunătorii Perioada (luna.3 Metoben 70 + Carbetox 37 + Dicofol 18. ouă de Martie. % 1. monilioză. monilioză Afide. viermele fructelor (G2).07 0. musca cireşelor ( Rhagoletis cerasi ) Musca cireşelor (Rhagoletis Mai. rapăn Păduchele din San Jose Iunie.0 2 Turdacupral 50 + US – RV 92 % s.5 EC 0.5 0. insecte defoliatoare ( Caliroua limacina). insecte defoliatoare ( Lymantria ).

5 0. Fusicoccum amygdali.160 August.. Hyphantria cunea (G. Acospora beijerinckii Păduchele din San Jose (G1).0 0. Hyphantria cunea (G2). Sphaerotheca panosa var. % 1. Perioada (luna şi decada) Octombrie.07 34 . împotriva bolilor la primul tratament Taphrina deformans.0 3 Ziram 75 + Metoben 70 0. ciuruirea frunzelor (Acospora beijerinckii). 2 Ziram 75 + Wofatox 50 0. trat. bacterioză. Stereum p. Fusarium sp. ciuruirea frunzelor Wofatox 50 0. Acospora beijerinckii Păduchele din San Jose (G. Coccomyces hiemalis. 2 Polisulfură de Ba 6. monilioză (Monilinia laxa). ouă de acarieni Păduchele din San Jode.. 3 Februarie. 1 Produsele folosite Zeamă bordeleză (SO4Cu + var pastă + DEF 25 Conc. monilioză. Hyphantria cunea (G2). monilioză. Fusicladium cerasi.2). bacterioze. Coccomyces hiemalis. Cytospora cincta. persicae). monilioze. Stereum.a + Ziram 75 + Metoben 70 1. făinarea (Sphaerotheca pannosa var.4 0. cancerul uscat al ramurilor (Fusiccocum amygdali). purpureum etc. Acospora beijerinckii.9 10 (G1).5 f) Tratamente pentru combaterea bolilor şi dăunătorilor la piersic şi migdal Nr. rapăn (Fusicladium cerasi). ciuruirea bacteriană. 1 Bolile şi dăunătorii combătuţi Deformarea frunzelor (Taphrina deformans). Fusicoccum amygdali. persicae. Botrytis cinerea.5 0. monilioză..2 2 Ianuarie. Ouă hibernante de acarieni şi de Lymantria d. ouă de acarieni. ciuruirea bacteriană. 3 Noiembrie. 1 Martie. Coccomyces hiemalis. de insecte defoliatore.07 4 Aprilie.5 0.5 0. 1 US – RV 92 % s. acarieni.160 August.0 2. 3 Tiuram 75 + Carbetox 37 0.2). uscarea ramurilor (Cytospora cincta).

1). 2 Aprilie. afide. insecte defoliatoare. afide.1 0. Carpocapsa pomonella (G.2 35 . Acospora b. 1 Ziram 75 + Metoben 70 + Orafon 50 0.. Fusicladium cerasi... Fusicoccum amygdali. Păduchele din San Jose (G. Sphaerotheca pannosa var.05 0..2 Mai. Cytospora cincta. Stereum p. Sphaerotheca panosa var. bacterioze. Aprilie. Taphrina d. 0. Ascospora beijerinckii.. acarieni. Myzuz p. Monilinia sp.05 0.0125 0.. Hyphantria cunea şi alte insecte defoliatoare. persicae. 2 Ziram 75 + Metoben 70 + Decis 2.2 0. Fusicoccum amygdali.2 0. Stereum purpureum. Carpocapsa p. 3 Rovral 50 Rm. Laspeyresia m. Pseudomonas sp.. acarieni.. Monilinia sp. persicae.5 6 7 8 9 Cytospora cincta.. Laspeyresia molesta. Anarsia lineatella.1). 3 Metoben 70 + Carbetox 37 0. Anarsia l. acarieni Anarsia lineatella. Stereum purpureum etc. Monilinia sp.05 0. persicae. Ascospora beijerinckii. Taphrina d.1 0. Pseudomonas sp. Laspeyresia molesta.. afide..5 Iunie. Taphrina deformans.. 1 Rovral 50 Rm.025 Mai. Vâlcea + Metoben 70 + Decis EC Dudeşti + Plictran 600 Fl. Sphaerotheca pannosa var. insecte defoliatoare. afide.1) etc.07 0.0125 Mai.5 EC Dudeşti 0. Fusicladium cerasi. Hyphantria c.. acarieni şi aceleaşi boli indicate la tratamentul 7 Păduchele din San Jose (G.. Laspeyresia molesta. Sphaerotheca pannosa var. (G. Tphrina d.05 0. Eulecanium c. Fusicladium c. Monilinia laxa. Cytospora cincta.. insecte defoliatoare.... Anarsia lineatella. Cytospora cincta.. Fusicladium cerasi. Monilinia sp. Anarsia l. Ascospora b.. Anarsia lineatella Fusicoccum amygdali. Vâlcea + Metoben 70 + Zolone 35 EC 0. acarieni.1). persicae. Laspeyresia m.

Taphrina d. Laspeyresia m.p.. etc. Sphaerotheca p.. Laspeyresia m. acarieni.. Păduchele din San Jose (G.1).. (G.2 Iulie..v. afide. Anarsia l. Cytospora p... acarieni. Stereum p. afide..10 11 12 13 14 15 16 Fusicoccum a. (G. acarieni. 3 Metoben 70 + Decis 2..2 August.....2 0. Stereum p. Fusicladium c. Fusicoccum a..07 0.. Laspeyresia m. Iunie.. Cytospora p. Laspeyresia m..05 0.p.. etc. 2 Metoben 70 + Orafon 50 0. insecte defoliatoare. Stereum p. Ascospora b. Ascospora b.07 0. Ascospora b.2). Stereum p. Anarsia l..07 0. 3 Metoben 70 + Orafon 50 0.. 2 Metoben 60 + Orafon 0. Anarsia l.07 0... Fusicladium c. Păduchele din San Jose (G. 1 Metoben 70 + Orafon 50 0. Sphaerotheca p. etc.07 0. Cytospora c. 1 August. Ascospora b. Laspeyresia m.. Taphrina d. acarieni. Taphrina d. Myzus p. afide.. Monilinia sp... bacterioze... Cytospora c. Cytospora c. Sphaerotheca p. Laspeyresia p. insecte defoliatoare Anarsia l. Bacterioze. Hyphantria c. defoliatoare. insecte defoliatoare. boli foliare. monilioze. Anarsia l. 1 Metoben 70 + Orafon 50 0. V. Anarsia l.. Monilinia sp. Sphaerotheca pan..5 EC Dudeşti + Dicofol 18. Anarsia l. Quadraspidiotus p. Taphrina d.. acarieni.... Ascospora b.. Stereum p.07 0. Quadraspidiotus p. Ascospora b. Cytospora c.v pers. Stereum p.2 Iulie. Monilinia sp. Fusicoccum amygdali.p..2).. Fusicoccum a... Fusicoccum a. Stereum p.5 Metoben 70 + Orafon 50 0...... acarieni. Monilinia sp.afide. bacterioze..2 August. insecte defoliatoare...2 36 . Păduchele din San Jose (G. Pseudomonas sp.. Fusicaldium c.07 0.... etc.1).v. afide..2 Iulie. Laspeyresia m. etc. Monilinia sp..... Stereum p. afide. etc.. Quadraspidiotus p.2). Hyphantria c. Monilinia sp.

insecte defoliatoare Septembrie. 2 37 Rovral 50 Rm Vâlcea + 0. ouă hibernante de acarieni. Ascospors beijerinckii.0 2 Februarie.2 Septembrie.150 0. insecte defoliatoare. afide.2 5 Mai.. v. Monilinia sp... trat. 1 Rovral 50 Rm.5 1. Ascospors b.p... Sphaerotheca p. Fusicladium c.. Fusicladium cerasi. afide. Cytospora cincta. afide..0 0. Monilinia laxa. Cytospora c..0 0.. Cytospora cincta. acarieni. afide. Fusicoccum a.0 2. Gnomonia erythrostoma. 1 Ianuarie. afide.. Cytospora cincta. Carpocapsa pomonella (G.0 DEF 25 EC 0. Stereum purpureum etc. ouă de insecte defoliatoarea Monilinia laxa. Anarsia Perioada ( luna. insecte defoliatoare etc. Stereum purpureum.3 1. Stereum p. Monilinia sp. ouăle de acarieni. Monilinia laxa..p. Fusicladium c. decada) Noimebrie. 1 Produsele folosite Dibutox 25 Conc. Gnomonia erythrostoma. 2 Zeamă bordeleză (SO4Cu + var pastă Turdacupral 50 + US – RV 92% 1.1 0...05 0. Stereum p. Taphrina d.. acarieni.05 0... păduchele ţestos (Eulecanium corni). Gnomonia erythrostoma. 1 Bolile şi dăunătorii combătuţi Păduchele din San Jose.5 Var pastă) + 1. acarieni.17 18 Fusicoccum a. Ascospora b.. ciuruirea frunzelor etc. Monilinia laxa.1 . insecte defoliatoare etc. 3 Zeamă bordeleză (SO4Cu + Var pastă) + PEI 147 + DEF 25 EC 0. bacterioze. Stereum p.. Vâlcea + Metoben 70 + Sinoratox R 35 0.. Cytospora cincta. Fusicladium cerasi. 3 Zeamă bordeleză (SO4Cu + 0. 3 Ziram 75 + Rovral 50 Rm. păduchele din San Jose Taphrina d. v. Sphaerotheca pan. Ascospors b.. Laspeyresia m. Vâlcea + Zolone 35 EC Oradea 0. % 1. 1 4 Aprilie.4 0. Cytospora c. Fusicladium cerasi.1) Laspeyresia molesta.1 6 Mai. Stereum p.2 g) Tratamente pentru combaterea bolilor şi dăunătorilor la cais Nr. bacterioze. Gnomonia erythrostoma. Fusicladium cerasi. insecte defoliatoare . ouăle de păduchi de frunze.. Fusicoccum a.5 3 Aprilie.

afide.0125 Iunie.1). . 1 Metoben 70 + Carbetox 37 0.. ciuruirea frunzelor.05 0.07 0. monilioză. rapăn.5 0.4 0. insecte defoliatoare. Gnomonia erythrostoma. monilioză.07 0. rugină. Anarsia lineatella. Păduchele din San Jose (G. insecte defoliatoare Păduchele din San Jose (G.0126 Mai..5 August. monilioze.2). Gnomonia erythrostoma. ciuruirea frunzelor. Stereum purpureum etc. Gnomonia erythrostoma. afide. Ascospora b. ciuruirea frunzelor. acarieni. Păduchele din San Jose (G.5 0.2). monilioză. Gnomonia erythrostoma. Cytospora cincta. Ascospora b. rugină. Laspeyresia molesta.2 August.5 Ziram 75 + Carbetox 37 0. insecte defoliatoare. Laspeyresia molesta. Laspeyresia molesta. Stereum purpureum etc.. Cytospora cincta. Stereum purpureum Monilioze. Ascospora beijerinckii. ciuruirea frunzelor. afide.1).7 8 9 10 11 12 lineatella.07 0.. acarieni. 3 Metoben 70 + Decis 2. Stereum purpureum etc.4 0. 3 Septembrie.5 Dudeşti 0. Fusicladium c. insecte defoliatoare. bacterioze. acarieni. rapăn. Hphantria cunea.2 0. rapăn. bacterioze.. 2 Ziram 75 + Carbetox 37 + Dicofol 18. afide. acarieni.5 Iunie. Puccinia pruni spinosae. monilioze.. bacterioze. păduchele din San Jose (G. afide. păduchi de frunze. Produsele folosite 38 Conc. Anarsia lineatella. insecte defoliatoare. monilioze. Cytospora c. Stereum purpureum Gnomonia erythrostoma. Fusicladium c.5 0. rapăn. 3 Zeamă bordeleză (SO4Cu + var pastă) 1 2 h) Tratamente pentru combaterea bolilor şi dăunătorilor la nuc Nr. Stereum purpureum Metoben 70 + Decis 2.5 EC Dudeşti 0. Cytospora c. acarieni. Gnomonia erythrostoma. Boli şi dăunători Perioada (luna. 2 Metoben 70 + Carbetox 37 + Dicofol 18. bacterioze.

Perioada (luna. Se combat aceleaşi boli şi dăunători ca la tratamentul 6 Păduchele din San Jose (G. molia frunzelor. 3 Iunie.0 0. % 1. acarianul galicol.0 0. etc.5 0.5 1. ouă hibernante de acarieni Xanthomonas corylina. 1 Zeamă bordeleză insecte defoliatore.2 0.0 0. var pastă) + bacterioza. Bacterioză. afide. 2 39 10 Iulie.5 9 Iulie. Viermele fructelor (Carpocapsa p. 2 Iunie.0 1. 1 Aprilie. 1 combătuţi Bacterioza nucului (Xanthomonas juglndis).1). afide. antracnoza frunzelor. 1 Decembrie februarie Aprilie. gărgăriţa mugurilor şi a frunzelor (Sciaphobus squalidus) etc. Bacterioza nucului. acarianul galicol ( Eriophyes tristriatus). 3 Turdacupral 50 + Sinoratox R 35 Turdacupral 50 + DEF 25 Zeamă bordeleză (SO4Cu + var pastă) + Carbetox 37 EC Turdacupral 50 + Carbetox 37 EC 0.5 1.5 1. 2 Mai. antracnoză. antrcanoză.5 1.0 0.5 Conc.1) şi aceleaşi boli şi dăunători ca la tratamentele 6 şi 7 Păduchele din San Jose (G. păianjenul galicol etc.2). antracnoză etc. Crabetox 37 EC i)Tratamente pentru combaterea bolilor şi dăunătorilor la alun Nr. ouă de afide. 3 Mai. 2 Decembrie. antrcnoză. anatrcanoză.2 Pesticidele folosite Dibutox 25 EC Turdacupral 50 + .5 0. )(G. trat.2). Antrcnoza Bacterioză.3 0. afide. cărăbuşul de mai (Melolontha melolontha) în anii cu zbor masiv. etc.2 2 3 4 5 6 7 8 Mai. insecte defoliatoare.0 0. 3 0.trat. bacterioză etc. decada) Noiembrie. molia frunzelor.3 0. 3 Noimbrie.0 0. afide. 2 Zeamă bordeleză (SO4Cu + var pastă) + Sinoratox R 35 11 Viermele fructelor (G. etc. bacterioza decada) Septembrie. molia frunzelor.1 0. August.1 0. 1 Zeamă bordeleză (SO4Cu + var pastă) Dibutox 25 Zeamă bordeleză (SO4Cu + var pastă) Turdacupral 50 Zeamă bordeleză (SO4Cu + var pastă) + DEF 25 EC % 1.1). Viermele fructelor (G. molia (SO4Cu + frunzelor.3 0. 1 2 Bolile şi dăunătorii combătuţi Păduchele din San Jose.0 2. Antracnoza (Gnomonia leptostylla). bacterioză.5 1. Păduchele din San Jose. afide.0 0.

Păduchele din San Jose (G.05 0. Laspeyresia splendana. Xiloborus dispar. Phylactinia suffulata. afide.07 0.5 Iulie. Phytoptus avellanae. Myzocalis coryli. 3 Turdacupral 50 + Metoben 70 + Ekalux S Tiuram 75 + Metoben 70 + Carbetox 37 EC Tiuram 75 + Metoben + Tiuram 75 + Carbetox 37 EC Turdacupral 50 + Carbetox 37 EC 0. % 1. Phylactinia suffulata.5 3 Mai. 3 Mai.1) Xanthomonas corylina. 1 Iulie. ouă de afide Mycosphaerella maculiformis.5 0. Phytoptus avellanae.1).1 0. Hedya nubiferana Mycosphaerella macularis. 3 Pesticidele folosite Dibutox 25 Captadin 50 + Fundazol + Carbetox 37 Conc. Phytoptus avellanae Aceleaşi boli şi dăunători ca la tratamentul 2. Păduchele din San Jose (G.250 0.05 0. 2 August.5 0. 1 2 Bolile şi dăunătorii combătuţi Păduchele din San Jose.5 40 . Adoxophyes reticulana.07 0.2 0.05 0.3 4 5 6 7 Phyllactinia suffulata. Mycosphaerella macularis.05 0. Adoxophyes reticulana.250 0. Myzecalis coryli. Myzocalis coryli. cotarul brun şi cotarul verde. 3 Ianuarie.250 0.5 4 Iunie. Mycosphaera alpitoides. Mycosphaera alpitoides. Phylactinia suffulata. Phytoptus avellanae. Hedya nubiferana. Phylactinia suffulata. Myzocalis coryli. 3 Captadin 50 + Fundazol + Carbetox 37 0. Melanconis modonia. Păduchele din San Jose (G. Curculio elephans. cotarul brun şi cotarul verde. decada) Noiembrie.075 0.5 0. Laspeyresia splendana Curculio elephants.2 0.2) Metoben 70 + Sinoratox R 35 Iunie.5 0.0 0.1) Xanthomonas corylina. trat.5 0. Mycosphaera alpitoides Perioada (luna.1) Xanthomonas corylina. în plus păduchele din San Jose (G. 2 Iunie. Păduchele din San Jose (G. Xiloborus dispar.07 0. Melanconis modonia. 2 Captadin 50 + Fundazol 50 + Carbetox 37 0. 3 j) Tratamente pentru combaterea bolilor şi dăunătorilor la castan Nr.1) Xanthomonas corylina. Melancolis modonia. păduchele din San San Jose (G.

. Laspeyresia splendana. decada) Noiembrie martie Aprilie..07 0.0 0. ouă de acarieni. insecte defoliatore Sphaerotheca mors-uvae. trat. Pseudopeziza ribis. insecte defoliatore.025 0. Noematus ribesi.250 0. 2 August. ouă de afide. Cronartium ribicola Sphaerotheca mors-uvae.07 0.5 August.5 1. Sphaerotheca. Cronartium r. 2 6 Mai.125 0.0 2 3 Polisulfură de Ba Zeamă bordeleză (SO4Cu + Var pastă ) + Sinoratox R 35 Metoben 70 + DEF 25 Metoben 70 + Captadin 50 + Zolone 35 EC Metoben 70 + DEF 25 Metoben 70+ Orafon 50 EC 1. acarieni.1).05 0. Mycosphaerella maculiformis. 3 k)Tratamente pentru combaterea bolilor şi dăunătorilor la coacăz şi agriş Nr. acarieni. insecte defoliatoare. Noematus ribesi. Melancolis modonia. Mycosphaerella maculiformis. 3 0. 1 August. Melancolis modonia. Ouă de acarieni. 3 7 Iunie.02 0. Păduchele din San Jose (G.250 0. afide. Pseudopeziza r. C. acarieni Cronartium r.1). ribicola.05 0. P. Melancolis modonia etc. Sesia tipuliformis..05 0. % 1.05 0. Sphaerotheca mors-uvae.160 0.250 0.2 5 Mai. păduchele din San Jose (G. Melancolis modonia. 2 41 . Sesia tipuliformis. Sphaerotheca mors-uvae.5 6 7 8 Păducehle din San Jose (G. afide.1). Pseudopeziza ribis.07 0. 1 Aprilie.2 0. Perioada (luna. Mycosphaerella maculiformis. ouă de afide.05 0. Sphaerotheca mors-uvae etc. 2 Captadin 50 + Metoben 70 + Wofatox 50 Captadin 50 + Metoben 70 + Wofatox 50 Captadin 50 + Fundazol 50 + Decis 2.2 0.1 0.. Pseudopeziza r. Cronartium r. Cronartium ribicola Sphaerotheca mors-uvae.5 EC Captadin 50 + Fundazol 50 + Carbetox 37 0. Mycosphaera alpitoides Iunie.160 0. 1 Bolile şi dăunătorii combătuţi Păduchele din San Jose.250 0. Mycosphaera alpitoides Păduchele din San Jose (G. ribis. afide. 2 Produsele folosite Dibutox 25 Conc.0 4 Aprilie. Mycosphaera alpitoides Laspeyresia splendana. Mycosphaerella maculiformis.2).

Păduchele din San Jose (G. acarieni etc. tomentosus. Păduchele din San Jose (G.2 0. rubi. Sinoratox R 35 Mycosphaerella rubi. applanata. Iunie. Carbetox 37 macularis. Iunie. 2 Didymella aplanata. Elsinoe veneta etc. 6 B. acarieni etc. 1 l)Tratamente pentru combaterea bolilor şi dăunătorilor la zmeur Nr. S. venetta. P. afide. Mai. 3 August. insecte defoliatoare.1). 3 Metoben 70 macularis. venetta. Pseudopeziza r.250 0.. Bolile şi dăunătorii Perioada Produsele folosite trat.. Pseudopeziza r. M. August. martie Didymella applanata. cinerea.. 5 B. Didymella aplanata. decada) 1 Păduchele din San Jose. Iunie. rubidae etc.2 0.1 0. insecte + defoliatoare Var pastă) + Sinoratox R 35 3 Elsinoe v. Septembrie. D applanata.2 0. Sphaerotheca mors-uvae.2).05 0. afide.5 1. venetta.. applanata. afide. acarieni.4 0. Lasioptera rubi. 3 Turdacupral 50 + Sphaerotheca humuli.. Mai. S. venetta. veneta. 1 Tiuram 75 PU + 42 Conc. acarieni etc. acarieni etc. 1 Metoben 70 + Orafon 50 Tiuram 75 + Metoben 70 + Carbetox 37 + Plictran 600 Fl Tiuram 75 + Metoben 70 + Carbetox 37 0. D. S.05 0. Cronartium r. Cronartium r. applanata. rubidae etc. afide.. P. Păduchele din san Jose (G.2). Metoben 70 + Phragmidium rubidae.2 0.125 0. D.2 0. E.4 0. Cronartium r. E.07 0.1 0. 2 Captadin 50 + S. 8 Păduchele din San Jose (G.0 0. rubi. applanata..07 0. % 1.025 0.05 0. 3 Captadin 50 + macularis. cinerea. acarieni 4 Botrytis cinerea. 1 Ziram 75 PU + afide.07 0. Zolone 35 EC Oradea B. M. D. macularis.8 9 10 Sesia tipuliformis etc. DEF 25 Anthonomus rubi.1). M.1).5 0. Sphaerotheca mors-uvae. E. ouă Noiembrie Dibutox EC de acarieni. 2 Metoben 70 + macularis. rubi.5 Septembrie. E. Zolone 35 EC Oradea P rubidae. acarieni 7 B. E.4 0.0 0. combătuţi (luna. veneta. rubi. D. Aprilie. Pseudopeziza r. B. cinerea. tomentosus. S.4 .5 0. Sphaerotheca mors-uvae etc. Aprilie. ouă de afide. L. E. 2 Zeamă bordeleză (SO4Cu acarieni. 9 Păduchele din San Jose (G. Byturus tomentosus.

0 0. Alternaria Mai. afide 7 Phragmidium violaceum. Monilinia vaccini 4 Phomopsis vaccini.07 0.05 0.2 0. Alternaria Aprilie. Pesticidele folosite trat combătuţi decada) 1 Păduchele din San Jose Noiembrie. 3 Dibutox 25 Decembrie.3 0. Alternaria Aprilie. Iunie. Monilinia vaccini. D. Pesticide folosite trat. Lasioptera Sinoratox R 35 rubi. Aprilie. 3 Turadcupral 50 Botrytis cinerea 4 Phragmidium violaceum.05 0.. 3 Metoben 70 + sp. afide Decis 2. afide 10 Păduchele din San Jose (G. Iunie. Lasioptera Metoben 70 + rubi. 2 Turdacupral 50 Botrytis cinerea 5 Phragmidium violaceum. Lasioptera rubi. 3 Tilt 250 + Botrytis cinerea. 2 Turdacupral 50 sp.0125 0. 2 Ziram 75 + sp. applanata.07 0.. Septembrie. afide Sinoratox R 35 6 Phomopsis vaccini. S. 3 Turdacupral 50 sp. Alternaria Iunie. Monilinia vaccini Metoben 70 5 Phomopsis vaccini.. Martie.5 0.3 0. Monilinia vaccini. Iunie.0 0. afide Sinoratox R 35 6 Phragmidium violaceum. 3 Captadin 50 + sp. Păduchele din Orafon 50 San Jose. Mai. 1 Carbetox 37 + Phragmidium violaceum Turdacupral 50 n) Tratamente pentru combaterea bolilor şi dăunătorilor la afin Nr. 1 Polycarbacin + Botrytis cinerea.07 0. afide 9 Phragmidium violaceum.5 0.1 0.07 0. Mai... 2 Metoben 70 + Botrytis cinerea. macularis.3 0. Metoben 75 + 43 Conc.5 EC 8 Phragmidium violaceum. veneta Carbetox 37 0. Bolile şi dăunătorii combătuţi Perioada (luna.05 . decada) 1 Păduchele din San Jose Noiembrie.afide. E. % 1.2 0.3 0. Bolile şi dăunătorii Perioada (luna.250 0.2). 3 Metoben 70 + Botrytis cinerea. Lasioptera Metoben 70 + rubi. 1 Dibutox 25 decembrie 2 Phragmidium violaceum.1 0. % 1. 3 2 Phomopsis vaccini.5 0.5 m) Tratamente pentru combaterea bolilor şi dăunătorilor la murul fără ţepi Nr.02 0.250 0. Alternaria Martie. afide. 2 Turdacupral 50 Botrytis cinerea 3 Phragmidium violaceum.3 Conc.5 0. Monilinia vaccini 3 Phomopsis vaccini. Martie.1 0. Păduchele din Orafon 50 San Jose. acarieni. 2 Captadin 50 + Botrytis cinerea.

Păduchele din San Jose (G.5 0. Alternaria. Phomopsis v. Phomopsis v.07 0.7 8 9 păduchele din San Jose (G. Alternaria. Păduchele din San Jose (G.5 0..5 44 . afide. Monilinia v.2).5 0. 3 Iulie..1). afide. 3 Carbetox 37 Metoben 70 + Orafon 50 Ziram 75 + Carbetox 37 Turdacupral 50 + Carbetox 37 0. Alternaria. Monilinia v. Phomopsis v. 3 Septembrie.1) Păduchele din San Jose (G.. afide.5 0.1).2 0. Monilinia v. Iunie.

005% 20 36 40 60 80 100 160 200 300 400 600 800 0.003% 1 1.7 2.015% 6.2% 0.6 4 6 8 10 16 20 30 40 60 80 100 120 150 160 200 300 400 600 0.6 0.3 0.5 10 13 20 25 38 50 75 100 125 150 190 200 250 375 500 0.8 2 3 4 5 8 10 15 20 30 40 50 60 75 80 100 150 200 300 500 1000 0.7 3.7 4 5 7 11 13 20 27 40 53 67 80 100 105 130 200 265 400 665 3 Selectaţi cantitatea de produs în grame sau ml 0.75 5 6 10 12 18 25 37 50 62 75 90 100 125 185 250 375 625 1250 x 0.6 2 3.4 0.8 2 3 4 5 8 10 15 20 30 40 50 60 75 80 100 150 200 300 500 1000 2 x 33 60 67 100 130 160 260 330 0.75 1 1.25% 0.04% 2.3 2.15% 0. 45 .075% 1.01% 10 18 20 30 40 50 80 100 150 200 300 400 500 600 750 800 1000 1500 0.25 2.5 4 5 7.7 1 1.03% 3.5 0.Tabelul nu conţine informaţii privind cantitatea de soluţie necesară pe unitatea de suprafaţă.8 1. conform recomandării Cantitatea de produs (g.2.45 0. Ordinea de calcul al volumului de soluţie este 1-2-3.2 1.4% 0.5 3.3 2 2.2 4 6 8 12 16 20 24 30 32 40 60 80 120 200 400 0.5 11 13 19 26 32 52 65 97 129 190 255 320 390 480 510 654 1000 0.3 1.2 2 2.7 5 8 10 13 15 20 20 25 38 50 75 125 250 Selectaţi din primul rând al tabelului concentraţia necesară a soluţiei de stropit.5 4.02% 5 9 10 15 20 25 40 50 75 100 150 200 250 300 375 400 500 750 0.6 3 5 7 10 13 17 20 25 27 30 50 67 100 165 330 0. ml) Citiţi volumul de apă în litri la intersecţia dintre linia şi coloana corespunzătoare Obs.9 1 1.05% 2 3.3 5.5 0.3 6 7 10 13 17 27 33 50 67 100 130 165 200 250 260 330 500 660 0.3 7 10 13 20 27 33 40 50 53 67 100 130 200 330 665 0.3 2.5 2 2.7 0.2 1.25 0.4 2.5 10 15 20 25 30 38 40 50 75 100 150 250 500 0.7 1.3 Calculul volumului de soluţie pentru tratamente fitosanitare Cum se calculează volumul de soluţie pentru tratamentele fitosanitare 1 x Concentraţia recomandată a soluţiei de stropit (%) 0.3% 0.08% 1.5 5 7.1% 1 1.:tabelul este util pentru produsele la care se recomandă concentraţia de aplicare şi nu doza pe unitatea de suprafaţă.5 3.

Fertilizarea plantaţiilor pomicole Aplicarea îngrăşămintelor în livezile de pomi asigură creşteri normale sau viguroase ale lăstarilor. Atunci când apar deficienţe de nutriţie. minerale şi îngrăţăminte verzi.5 20 23 25 26 27 28 > 3.K) este în general 1 :0. Gunoiul de grajd (bălegarul) este un îngrăşământ organic cu acţiune pozitivă complexă asupra tuturor tipurilor de sol din pomicultură. Pentru o evaluare cât mai corectă a necesarului de subsţante nutritive a livezilor trebuie stabilit mai întâi continuţul solului în elemente nutritive. în care extrag din sol mari cantiţăti de elemente nutritive.0 2.0 37 43 46 49 50 52 1. trunchi). magneziul. aceste elemente sunt luate din organele de rezervă şi folosite acolo unde este nevoie. cum sunt: fierul. gunoiul de păsări şi compostul. Cerinţele pomilor faţă de elementele nutritive variază în cursul vieţii acestora. Principalele îngrăşăminte organice sunt: gunoi de grajd.1. 2 pentru samânţoase (măr) şi 1 :0. O particularitate a pomilor fructiferi de care trebuie ţinut seama la întocmirea programelor de fertilizare este aceea de reutilizare a elementelor nutritive. Cantităţile de gunoi ce trebuie aplicate în livezi cresc odată cu creşterea conţinutului în argilă şi a scăderii indicelui de azot. Pomii fructiferi rămân pe acelaşi amplasament o perioadă lungă de timp. cuprul. Îngrăşămintele organice provin din dejecţiile animalelor şi se găsesc în majoritatea gospodăriilor ţărăneşti. borul. îngrăşămintele organice contribuie şi la îmbunătăţirea unor proprietăţi fizice.P. acestea sunt absorbite în cantităţi mai mari decât este necesar în momentul respectiv şi sunt depozitate în anumite organe (rădăcini.0 21 24 26 27 28 29 3. aluminiul.K. Argilă (%) 15 20 25 30 35 40 Indicele de azot din sol* 2. În afară de azot. favorizează formarea unui număr mai mare de muguri de rod pentru producţia din anul următor şi contribuie la creşterea în volum şi greutate a fructelor din anul respectiv.5 la sâmburoase (prun). ramuri. Îngrăşămintele folosite în pomicultură trebuie să conţină cel puţin principalele elemente care intră în hrana pomilor: azotul.P. pomii mai extrag din sol şi alte elemente.5 18 21 23 24 25 26 . fosforul şi potasiul. denumite microelemente. Pe lângă efectul bun pe care-l au în direcţia sporirii producţiei şi a calităţii fructelor. în funcţie de starea de asigurare cu azot a solului ( indicele de azot IN*) şi de cantitatea de argilă din sol la toate speciile – în plantaţiile pe rod. umede şi reci.5 61 71 77 81 84 86 1.3 :1. Raportul dintre principalele macroelemente (N. chimice şi biologice ale solului. În pomicultură se folosesc trei feluri de îngrăţăminte: organice. Doze de gunoi de grajd în t / ha aplicate o dată la 2 ani.3. în special N.5 29 33 39 38 39 40 3. 3. în funcţie de vârsta acestora. manganul şi altele. atunci cand pomii întâlnesc condiţii optime de absorbţie a elementelor nutritive. Efectele cele mai evidente ale aplicării gunoiului în livezi se înregistrează pe solurile cu un conţinut ridicat în argilă. fosfor şi potasiu.5 25 22 28 26 31 28 33 29 34 30 35 31 46 0.25 :1.

păr. 3.0 66 87 105 117 129 138 1. fân stricat. Pentru grăbirea fermentării se udă în perioadele uscate şi se omogenizează la 6-8 săptămâni. o dată la doi ani.Îngrăşămintele cu azor se vor aplica în 3 reprize. turba. dar în doze duble. în plantaţiile de pomi şi arbuşti fructiferi se folosesc şi îngrăşăminte pe bază de azot. grele. Sunt folosite cu deosebire pe terenurile nisipoase sau pe cele lutoase.5 3. prun şi gutui.2. . în proporţie de 80 %. Gunoiul de păsări este de 2-4 ori mai bogat în elemente nutritive decăt gunoiul de grajd şi se foloseşte numai după fermentare (7-8 t/ha) sau compostare (15-20t/ha). 1/3 primăvara la dezmugurire şi 1/3 la înflorire. borceag. 100 în care V% reprezintă gradul de saturaţie a solului în baze Gunoiul de grajd se aplică toamna pe suprafaţa de sub proiecţia coroanei pomilor.la cireş şi vişin.) care se strâng în platformă.la piersic şi cais. .5 56 75 90 101 110 118 > 3. Compostul se obţine din resturile vegetale din gospodărie (paie. Deoarece prin descompunere pierde cantităţi mari de azot. fosfor şi potasiu. frunze uscate. Îngrăşăminte chimice În afara îngrăşămintelor organice. Pe suprafeţe reduse se poate folosi şi ca îngrăşământ suplimentar ( 1 kg la 10 litri de apă) în timpul vegetaţiei. Îngrăşămintele verzi se obţin de la plante care dau o masă vegetativă bogată (lupin. aplicate în funcţie de starea de asigurare a solului cu fosfaţi solubili şi recolta scontată în t/ha la măr. dozele menţionate vor fi mai mari cu 66 %. etc). floarea soarelui. resturi ale tulpinilor de legume etc.0 59 79 94 105 115 124 58 77 92 103 113 121 57 76 91 102 112 120 1.*IN (/ de humus x V%). aplicate în funcţie de indicele de azot (IN) al solului şi recolta scontată în t/ha la măr. semănate pentru a fi încorporate în sol cu scopul îngrăşării acestuia.5 56 74 89 100 109 117 Pentru obţinerea aceloraşi producţii: . Recolta scontată (t/ha) 8 12 16 20 25 30 Indicele de azot al solului 2. Se administrează ca şi gunoiul de grajd. 47 . Pe scară mai redusă se folosesc urina. acoperit cu un strat de pământ sau cu folie de polietilenă. se recomandă să se păstreze în locuri uscate. dozele menţionate se dublează. păr şi gutui.0 2. fecalele.5 61 82 98 109 120 128 3. Doze de fosfor în kg/ha substanţă activă. din care 1/3 toamna. Doze de azot în kg/ha substanţă activă.

În general. se va folosi azotatul de amoniu cu 33 % s./ha.Recolta scontată (t/ha) 8 12 16 20 25 30 10 97 121 137 146 153 157 Conţinutul solului în P2O5 exprimat în ppm 20 30 40 50 60 70 79 93 105 112 118 121 59 73 83 88 92 95 47 58 66 70 74 76 38 47 54 57 60 62 30 38 44 46 48 50 25 31 35 37 39 40 > 70 20 24 28 29 31 33 Pentru obţinerea aceloraşi producţii: ..a.5 – 3. cu adăugarea de carbonat de calciu măcinat. o dată la 3 – 4 ani.la piersic şi cais………………cu 20 %.a.la piersic şi cais. care de regulă conţine 17 – 20 % s.a. iar în cele cu diferite culturi agroalimentare se vor mai adăuga dozele de NPK menţionate la speciile respective.la cireş şi vişin………………. ca îngrăşământ cu azot se va folosi nitrocalcarul.a. . cireş. şi în cazul când acest îngrăşământ lipseşte. Se aplică toamna pe toată suprafaţa plantaţiei. prun. . calculându-se 1. NOTĂ: În plantaţiile cu benzi înierbate. pe solurile cu pH sub 6. N. . la toate speciile pomicole. Doze de potasiu în kg/ha substanţă activă. 48 . la doza de îngrăşăminte chimice cu azot menţionată se va mai adăuga 40 kg N s. vişin şi gutui. Cu 50 %. folosit în perioada respectivă.la prun dozele vor fi mai mari cu 10 %. Recolta scontată (t/ha) 8 12 16 20 25 30 Conţinutul solului în K2O exprimat în ppm 100 120 140 180 220 124 160 174 198 211 219 118 153 168 190 202 210 114 148 159 183 195 203 108 139 153 173 186 192 104 136 153 167 179 185 60 140 180 206 224 239 248 80 131 168 182 209 223 232 > 220 100 220 140 160 170 175 Pentru obţinerea aceloraşi producţii: . în scopul prevenirii acidifierii solului. dozele vor fi mai mari cu 25 %. aplicate în funcţie de starea de asigurare a solului cu potasiu mobil şi recolta scontată în t/ha la măr. păr.0 kg pentru fiecare kg de azot s.Se aplică pe toată suprafaţa plantaţiei. cu excepţia castanului şi afinului.

fosfor şi potasiu recomandate pentru primul an de rodire se vor aplica şi în toamna anului premergător diferenţierii mugurilor floriferi pentru anul intrării pe rod a plantaţiei.anul 1 de vegetaţie 60 g/pom . În cazul pomilor răzleţi de pe terenurile cu pante mari. În primul an de viaţă al pomilor. 3. potasiu etc. Îngrăşămintele cu azot se vor administra 1/3 toamna şi 2/3 primăvara. când lăstarii acestora au 8-12 cm lungime se aplică împrejurul fiecărui pom 15-20 g N substanţă activă. anual. în diferite fenofaze de vegetaţie. fosfor.anul 4 de vegetaţie 200g/pom Aceste doze se aplică anual în două reprize: 50% primăvara la dezmugurire şi 50% în timpul creşterii intensive a lăstarilor (în luna mai). În afara îngrăşămintelor aplicate la pregătirea solului şi la groapa de plantare. Reguli generale la plantarea pomilor se adminstrează 15-20 kg gunoi bine fermentat sau 8-10 kg mraniţă care se amestecă cât mai bine cu pământul cu care se umple groapa. aplicarea îngrăşămintelor făcându-se odată cu udarea pomilor. fiind încorporate cât mai adânc posibil în sol. şi administrarea lor fracţionată o dată cu apa de irigare prin picurare sau microaspersiune. Datorită mobilităţii reduse a fosforului şi potasiului concentrarea acestora prin aplicarea în benzi late de 1. a unor îngrăşăminte simple sau complexe care. administrarea îngrăşămintelor se va realiza pe suprafaţa lucrată din jurul pomilor care trebuie să fie egală cu proiecţia coroanei şi nu mai mică de 7 m².2 m dispuse de o parte şi de alta a rândului de pomi şi între coroanele pomilor pe rând măreşte conţinutul de potasiu din frunzele pomilor comparativ cu aplicarea pe întreaga suprafaţă în special pe solurile cu permeabilitatea mai mică.anul 2 de vegetaţie 100g/pom .0 – 1.5. pe lângă o serie de 49 . se administrează 4 kg gunoi şi 4-6 g N substanţă activă per m² de proiecţie a coroanei pomilor. • Aplicarea pe cale foliară – constă în aplicarea prin stropirea pe frunze. . Îngrăşămintele organice cât şi cele cu fosfor şi potasiu în livezile tinere (până în anul 3-4 de rodire a pomilor) se vor împrăştia de regulă sub proiecţia coroanei pomilor.până la intrarea pe rod a pomilor. .anul 3 de vegetaţie 150g/pom .3. Metode şi locul de aplicare al îngrăşămintelor • Aplicare la sol Îngrăşămintele cu azot se aplică de-a lungul rândului de pomi pe banda lucrată sau erbicidată unde se găsesc majoritatea rădăcinilor.3. - - • Aplicarea odată cu apa de irigare localizată (fertirigare) – constă în dizolvarea anticipată a îngrăşămintelor solubile cu azot. Dozele de gunoi. 3. de preferat în două reprize (primul moment primăvara devreme şi al doilea imediat după legarea fructelor). Se recomandă în special în zonele şi anii secetoşi în exploataţiile cu număr redus de pomi.în livezile ajunse în perioada de rodire deplină se recomandă administrarea la fiecare 2 ani a dozelor de gunoi menţionate în tabel. Epoca de aplicare a îngrăşămintelor Îngrăşămintele organice şi cele minerale cu fosfor şi potasiu se aplică de regulă toamna după recoltare. se mai aplică următoarele doze de azot substanţă activă în timpul vegetaţiei: .4. Acesta se încorporează în sol printr-o lucrare superficială.

6 – 0. iar pe cele uşoare la 0. piersicului. panta terenului. prunului) şi ajută la creşterea intensă a lăstarilor. în livezile mici sau la pomii izolaţi. apa trebuie să ajungă la rădăcina pomului atunci când are cea mai mare nevoie. După infiltrarea apei în sol şi zvântarea terenului. în care rădăcinile.6 m şi la 1. În cazul livezilor mici cele mai bune metode de irigare sunt: prin brazde trasate de-a lungul rândului de pomi la 0. înainte de venirea îngheţului. prunului (dar nu. la 0. Indiferent de tipul livezii şi metoda de irigare. În livezile tinere este suficient să se efectueze câte o singură brazdă. făcută în jurul trunchiului. în 50 . cele mai folosite fiind: udarea prin brazde.8 – 1.5 m distanţă de rândul de pomi. în cazul livezilor mari şi udarea. A doua udare se dă la 10 – 15 zile după înflorit (niciodată în timpul înfloritului. chiar dacă solul are ceva umezeală. dar în acelaşi timp. de mare folos pentru sporirea rezistenţei la ger a pomului şi stimularea activităţii rădăcinilor. înainte de umflarea mugurilor. o udare la intrarea în pârgă a fructelor (10 – 15 zile înainte de cules) ajută foarte mult piersicului. la 0. iar sămânţoasele (mărul. Aplicarea udărilor în livezi se face prin mai multe metode. După ce apa a intrat în pământ. de regulă în ziua următoare udării. A treia udare se aplică la căderea fiziologică a fructelor (cazul mărului. cireşului şi vişinului). Cantitatea de apă care trebuie dată variază după vârsta pomului şi încărcătura cu rod. speciile de pomi sâmburoase (prun.8 – 1. Ultima udare. de fiecare parte a rândului de pomi. În plantaţiile pe rod. datorită creşterii prelungite a lăstarilor şi a maturării târzii a fructelor. la diferenţierea mugurilor de rod. Utilizarea metodei de udare prin brazde este legată de microrelief. Udarea prin picurare constă în umezirea locală a zonei de sol în care sunt extinse majoritatea rădăcinilor active ale pomilor. pentru recolta anului viitor.8. când pomii sunt epuizaţi de recoltă.0 m distanţă de rând. permeabilitatea solului şi mărimea normei de udare. la aceeaşi distanţă. Irigarea livezilor Pentru a suplini insuficienţa apei din sol. inclusiv pe cele în pantă şi cu relieful frământat. Dacă există posibilitatea. piersic etc) au nevoie de mai multă apă primăvara şi în prima jumătate a verii. creşterea normală a fructelor. udarea prin aspersiune şi udarea localizată (prin picurare). în timp ce la unul tânăr numai 60 – 70 l. gutuiul) au nevoie de apă şi în partea a doua a verii. Prima udare se va da la ieşirea din iarnă.5 – 1 m de trunchi şi copcă.0 m una de alta. trebuie să formeze muguri de rod. se execută o lucrare cu discul sau cultivatorul pentru a se astupa brazdele (cu excepţia terenurilor înţelenite). deoarece se provoacă scuturarea florilor) pentru a ajuta la creşterea fructelor legate. La un pom în plină rodire se dau 100 – 150 l apă la o udare. Udarea prin aspersiune – constă în distribuirea apei în plantaţii asemănător ploii naturale cu ajutorul instalaţiilor şi dispozitivelor care funcţionează sub presiune. părului) sau la întărirea sâmburelui (cazul caisului. pentru a împiedica evaporarea apei. Această metodă poate fi aplicată pe orice fel de teren. În plantaţiile pe rod. brazda se nivelează. Terenul trebuie să fie foarte bine nivelat pentru a asigura brazde uniforme şi cu panta continuă iar lungimea brazdelor în funcţie de permeabilitatea terenului să aibă o lungime de la 50 la 300 m. se trasează mai multe brazde şi anume: pe solurile argiloase grele.elemente nutritive. pomicultorii folosesc irigarea. În general. pe cele mijlocii la 0. prin administrarea lentă a apei în această zonă.4 – 0. este căderea frunzelor. cais. Este însă obligatorie o udare după recoltarea fructelor. 4. părul. pot conţine şi unele substanţe organice cu rol de stimulare a proceselor metabolice. caisului.

cand buruienile au 1520 cm Tipul plantaţiei 4 De pomi. LUCRARI DE INTRETINERE SI IRIGARE A SOLULUI Lucrarea 1 Aratură de bază Perioada de executare 2 Toamna. 8 – 12 cm 8 -12 cm Conform tehnologiei culturilor respective 6 – 8 cm Distrugerea buruienilor şi afânarea solului la 4–5 cm Pentru fân (sau ca mulci organic pentru pomi) Simazin ( simadon) 4-5 kg s.20 cm. pe rod Pomi pe rod Arbuşti fructiferi pe rod Pomi pe rod 51 . tinere Mobilizarea solului pe rând (sau pe proiecţia coroanei în livezile clasice) Discuit arătură Semănat culturi praşitoare intercalate.Aprilie Parametrii lucrării 3 18 . sau pe sârma de jos a spalierului. de 2 ori ( sau 4 -5 ori ) Erbicidare pe rând (exclusiv pe terenurile nisipoase) In perioada de vegetaţie In perioada de vegetaţie Iunie ./ha efectiv tratat Caragard (caradon) 4-5 kg s. la diferite înălţimi pe trunchiul pomilor şi spalieri. în funcţie de sistem.a. legume sau leguminoase cu talie mica Cultivarea solului pe intervale. agroalimentare.a. tinere şi pe rod De arbuşti fructiferi. tinere şi pe rod Pomi Arbuşti fructiferi De pomi.4 ori Cosirea ierburilor de pe intervale. 12 – 14 cm 10 -14 cm. de 4 – 5 ori Praşitul pomilor pe rând sau pe proiecţia coroanei de 3. tinere şi pe rod De arbuşti fructiferi şi de pomi. Conductele de udare se amplasează de-a lungul rândurilor de pomi fixându-se.raport cu cerinţele fiziologice ale pomilor.a. tinere De pomi. tinere şi pe rod De arbuşti fructiferi şi de pomi. la nivelul solului. inainte de căderea frunzelor Toamna./ha efectiv tratat Simazin ( simadon) 3-6 kg s. înainte de căderea frunzelor Primavara devreme Martie ./ha efectiv tratat.Iulie In perioada de repaus pe sol curat (preemergent) 800-1000 l/ha In perioada de vegetaţie (postemergent) 300-400 l/ha De arbuşti fructiferi.

Tăierile efectuate primăvara târziu. Operaţii tehnice folosite la conducerea creşterii şi fructificării pomilor Conducerea creşterii şi fructificării pomilor se realizează prin două grupe de operaţii tehnice: . Prin tăieri. Tăierea pomilor În sens larg. migdal. realizarea unui raport optim între mugurii floriferi şi vegetativi. în principal în perioada repausului vegetativ (tăierea ”în uscat“sau de iarnă). întrucât se soldează cu o risipă de substanţe de rezervă care au migrat din rădăcini.realizarea unui raport favorabil între procesele de creştere şi de fructificare . mai ales la speciile sâmburoase sensibile la ger (cais. limitarea extinderii tulpinii pe orizontală şi verticală. între procesele de creştere şi de fructificare. ramurilor.grăbirea fructificării pomilor . Tăierile propriu –zise.operaţii de modificare a poziţiei ramurilor şi a direcţiei de creştere a lăstarilor (dresare. în vederea proiectării.menţinerea coroanelor. întinerirea ramurilor şi a pomilor.1. nu pot fi recomandate. . precum şi a realizării unui raport favorabil între pocesele de creştere şi de fructificare.2. 5. după formarea lor. . cu 300-400mc/ha Cais si piersic Celelalte specii de pomi şi arbuşti fructiferi 5. torsionare). .formarea unor elemente de schelet suficient de solide.obţinerea unor producţii mari şi de calitate superioară de la un an la altul . De aceea este indicat ca în perioadele cu geruri mari tăierile să fie suspendate.garnisirea cât mai uniformă a acestui schelet cu ramuri de semischelet şi de rod . corespunzătoare ca număr şi repartizare în spaţiu sistemului de coroană adoptat . după căderea frunzelor şi să continue în zilele favorabile din perioada de repaus a pomilor. după umflarea mugurilor. decât în cazuri speciale. Tăierile” în verde” se referă la lucrările din tot cursul vegetaţiei.îmbunătăţirea regimului de lumină în coroană . mugurilor şi lăstarilor. În fermele pomicole specializate este necesar ca tăierea să fie începută toamna. 52 . ţesuturile din apropierea rănilor neprotejate cu mastic pot suferi ( formează scurgeri de clei ). Dacă tăierea se face în perioadele cu geruri puternice. Epocile de aplicare a tăierilor la pomi Tăierea pomilor se efectuează. “tăierea pomilor” cuprinde totalitatea intervenţiilor ce se fac asupra trunchiului. Prin aplicarea tăierilor se urmăresc următoarele obiective : . . obţinerea unor ramificaţii în puncte obligate. trunchi şi ramuri spre muguri. deşi sunt urmate de o cicatrizare mai bună a rănilor. cireş ). . ramuri şi lăstari. . care constau din scurtări şi suprimări totale de tulpini. . efectuarea de incizii şi crestături.tăieri propriu – zise. înclinare arcuire. formării şi întreţinerii coroanei. la pomi se urmăresc mai multe scopuri: rărirea coroanelor.Irigarea plantaţiilor când IUA scade sub 30% Mai . piesic. la volumul optim necesar pentru mecanizarea lucrărilor în plantaţii 5.August 3-6 udâri a 500mc/ha 2-3 udări în perioadele secetoase. axului tulpinii.

Suprimarea (‘’orbirea’’) mugurilor constă în înlăturarea a 2 – 4 muguri situaţi sub cel terminal (la vârful şarpantelor). câţiva lăstari subterminali de vigoare relativ slabă. Scurtarea puternică a unei ramuri anuale viguroase şi cu un unghi de inserţie mai mic de 45º. datorită faptului că substanţele de rezervă. se poate utiliza la pomii în declin. moderată. înlăturând 1/4 până la 1/3 din lungimea ei. rău plasate (pe partea superioară sau inferioară a şarpantelor. Ele pot fi transversale. sunt oprite la nivelul inelului. deasupra unui mugur dormind. Scurtarea puternică a ramurilor anuale este contraindicată la pomii tineri. Scurtarea ramurilor anuale viguroase se face întotdeauna cu 2 -3 mm deasupra unui mugur vegetativ ( fără a se lăsa cep ). devenind ramuri de rod.Reacţia ramurilor anuale la operaţia de tăiere (scurtare). Scurtarea slabă a unei ramuri anuale viguroase. cu condiţia ca aceasta să aibă la bază un diametru egal cu cel puţin 1/2 din diametrul ramurii – mamă la locul de inserţie. aplicată dedesubtul unui lăstar în faza creşterii lui intense. Se mai poate efectua şi deasupra unei ramuri slabe. are ca efect stimularea creşterii. precum şi de vigoarea şi poziţia ramurii care se scurtează. fie în fenofaza de creştere intensă a lăstarilor. rezultă un lăstar terminal potrivit de viguros. depinde de intensitatea acesteia (puternică. primesc mai multă lumină şi hrană şi sunt stimulate în creştere. concurente). Se obţin 3 -4 sau mai mulţi lăstari viguroşi sau foarte viguroşi spre vârf. îndepărtând 2/3 până 3/4 din lungimea ei. care circulă în sens descendent. Această scurtare se poate face fie deasupra unei ramuri – fiice. iar cele situate dedesubt prosperă. Aceeaşi incizie. Inciziile transversale se execută fie înainte de pornirea vegetaţiei. fie întruna din zonele cu muguri dorminzi. eventual şi câţiva lăstari de vigoare mijlocie în porţiunea bazală a ramurii. în mersul lor ascendent. Când incizia transversală se aplică înainte de pornirea vegetaţiei sub un mugur sau ramură anuală. longitudinale sau inelare. care se face primăvara devreme sau la începutul umflării mugurilor. a cărei creştere trebuie stimulată. are ca rezultat pornirea în creştere a tuturor mugurilor rămaşi pe ramură. Dacă inelarea se face înainte de pornirea în vegetaţie. slabă). în formă de semilună. în sensul că se obţin 2-3 lăstari viguroşi spre vârf şi mai mulţi lăstari de vigoare mijlocie şi slabă spre bază care devin ramuri roditoare. Crestarea este o tăietură în coajă şi puţin în lemn. pentru a favoriza creşterea lăstarului de prelungire. care sunt depozitate în rădăcini. Inciziile sunt operaţii care se fac numai în scoarţă. circulare. Inciziile inelare sunt de fapt incizii transversale. iar restul lăstarilor rămân foarte scurţi. datorită faptului că în perioada de vegetaţie activă organele pomului sunt alimentate cu substanţele sintetizate în frunze. 53 . Prin suprimarea unor ramuri. deoarece planta porneşte în vegetaţie pe seama substanţelor de rezervă. are un efect stimulativ redus asupra creşterii . în scopul trezirii lui la viaţă. pentru restabilirea creşterilor vegetative. debilitate sau prea viguroase şi cu un unghi de inserţie prea mic ( nu este posibilă corectarea acestui unghi). Suprimare totală (“la inel”) a ramurilor anuale şi multianuale se impune când ele sunt prea dese. organele învecinate. organele rămase deasupra întârzie creşterea. trunchi şi în ramurile principale. Scurtarea mijlocie (moderată) a unei ramuri anuale viguroase (cu circa 1/2 din lungime) dă rezultate mai bune ca precedenta. Incizia opreşte circulaţia lor şi le dirijează spre lăstarul de deasupra inciziei. Tăierea de reducţie (tăierea în lemn vechi ) constă în scurtarea ramurilor mai vechi de 1 an. duce la întârzierea pornirii acestora în creştere.

Arcuirea are următoarele efecte favorabile: încetarea sau reducerea creşterii în lungime. lăstarilor viguroşi. Ciupitul şi plivitul lăstarilor se aplică pomilor tineri. Torsionarea şi îndoirea ramurilor anuale şi a lăstarilor se practică la pomii tineri atunci când se impune conservarea la maximum a frunzişului. grăbirea formării coroanei şi a fructificării. Ramurile anuale şi lăstarii care nu sunt necesari la formarea coroanei. rădăcinile vor fi subnutrite şi pomii pot intra în dezechilibru fiziologic. Arcuirea trebuie efectuată de la axul pomului către exterior şi de sus în jos. pe care se află 3-4 etaje a câte două şarpante opuse şi orientate oblic pe direcţia rândului. prinse pe bulumaci distanţaţi la 20 cm unul de altul. cu coroana în curs de formare. când aceştia au o lungime de 5 -6 cm. în loc să fie suprimaţi. prin care ramurilor şi lăstarilor li se măresc unghiurile de inserţie. 5. pentru a rezulta un gard fructifer cât mai îngust. au efecte favorabile: îmbunătăţirea regimului de lumină din coroană favorizarea diferenţierii elementelor de schelet şi semischelet. în curs de formare şi devine necesară când ramurile de shelet au unghiuri de inserţie prea mari sau de creştere neechilibrată. intră târziu în perioada de rodire. uşor de întreţinut. Plivitul constă în suprimarea totală (de la inel ) a lăstarilor de prisos. Fiecare şarpantă din etajul I are două subşarpante. fiind specifică pomilor tineri. Prin operaţiile de ciupit şi plivit nu se va suprima mai mult de 20 -30 % din frunzişul pomului. Inclinare este operaţia opusă dresării. garnisirea foarte bună şi rapidă cu formaţiuni fructifere scurte. cu scopul de a favoriza creşterea. Pentru conducerea corectă a pomilor este necesară instalarea unui spalier cu trei sârme. ca să nu se rupă. arcuirea. palisându-se de prima sârmă a spalierului. ci numai să crape longitudinal. dar ea poate ajunge până la orizontală sau chiar sub orizontală. Distanţele dintre etaje variază de la 60 cm până la 130 cm în funcţie de vigoarea soiului şi portaltoiului. în vârstă de 1-4 ani. Sisteme de coroană pentru livezi intensive Palmeta etajată (regulată) cu braţe oblice are un ax central. de regulă. În al doilea caz. având în vedere să nu rezulte o curbură prea pronunţată şi depărtată mult de axul ramurii mamă. datorită unei creşteri vegetative prea intense. axul palmetei şi şarpantele se dezvoltă mai bine. datorită poziţiei lor apropiată pe verticală . Cea mai convenabilă înclinare este de 45-55º. Dresarea ramurilor şi lăstarilor constă în aducerea lor în poziţie verticală. care se conduc orizontal. Arcuirea unor ramuri anuale lungi şi a unor lăstari viguroşi este justificată şi indicată la soiurile de pomi care. Dresarea este defavorabilă diferenţierii mugurilor florali. Se aplică pomilor tineri. tipul de fructificare şi alţi factori. pentru a ocupa spaţiul liber dintre şarpantele inferioare ale pomilor vecini. Pe şarpantele din etajele II-IV nu se lasă subşarpante. cu deosebire atunci când sunt conduşi în garduri fructifere. Şarpantele formează cu axul palmetei unghiuri de 45-55º. ci numai ramuri de semischelet şi de rod. Deşi aceste lucrări reduc din suprafaţa aparatului foliar. în general slabă. deasupra ultimei frunze care a atins dimensiuni normale. Şarpantele aceluiaşi etaj pot fi formate din muguri succesivi sau distanţaţi cu 8 -12 cm. Ciupitul se face când lăstarii au o lungime de 20 -30 cm. El se aplică. în caz contrar. în vederea temperării creşterii. se răsucesc de la bază.3.Ciupitul lăstarilor constă în suprimarea vârfului erbaceu. 54 . stimularea procesului de diferenţiere a mugurilor florali şi deci grăbirea fructificării. care nu sunt necesari pentru formarea elementelor de schelet. Primul etaj este inserat la 50-70 cm de la nivelul solului. Operaţiile de modificare a poziţiei ramurilor şi a direcţiei de creştere a lăstarilor (dresarea. înclinarea. cu scopul de a tempera creşterea lor şi a le grăbi fructificarea. în toate cazurile când unele ramuri (respectiv lăstari) au creştere prea viguroasă. torsionarea). vertical.

pentru a forma 55 . Ultima şarpantă se suprapune peste prima şarpantă. Sisteme de coroană pentru livezi superintensive Fusul subţire prezintă un ax central conic şi cotit. Fusul . Gardul belgian este un cordon cu două braţe oblice dispuse în V. pe direcţia rândului. pe direcţia rândului şi sub un unghi de 50-60º faţă de verticală. formând între ele romburi. Primul din lăstarii laterali se lasă la 50-60 cm de la nivelul solului. încât între şarpantele suprapuse de aceeaşi parte a axului distanţele sunt de 50-60 cm. la înălţimea de 150 cm. Când lăstarii au 20-25cm se aleg 3 dispuşi în spirală. de o parte şi de alta a axului coroanei. 5. Trunchiul are o înălţime de 40-50 cm. După plantare. La plantare. fără mijloc de susţinere. fiecare braţ formând cu verticala un unghi de 45º. Şarpantele formează cu verticala unghiuri de 40-45º. În mai-iunie. pe care se află 3-4 ramuri de schelet permanente la partea inferioară.4. pomii sub formă de vergi se scurtează la 70-85 cm. iar ceilalţi 2 la 12-30 cm unul de altul. de la suprafaţa solului. În mai –iunie. se scurtează la 80 cm de la nivelul solului. Restul lăstarilor se torsionează sau se ciupesc la 2-3 frunze de la bază. Ea se leagă de un tutore instalat înainte de plantare. ci numai ramuri de semischelet şi de rod. Pe şarpante nu se găsesc subşarpante. dispusă la maximum 60 cm. În anul plantării nu se face nici o intervenţie în verde. Vasul întârziat aplatizat (piramida întreruptă aplatizată) are 3-4 şarpante. deasupra unui mugur. de la nivelul solului).Palmeta neetajată (neregulată) cu braţe oblice diferă de precedenta prin faptul că şarpantele nu mai sunt dispuse câte două în etaje. orientaţi pe direcţia rândului. se utilizează la noi în cultura pirsicului (gard fructifer îndesit cu distanţe de plantare de 4 x 2 m = 1250 pomi la ha). Următoarele două şarpante au punctele de inserţie pe ax la 90 cm. care se taie la inel. ci alternativ câte una. varga se taie la 40 cm. Ceilalţi lăstari se suprimă. rezultă o coroană conică. Pe braţe se lasă numai semishelet foarte scurt şi ramuri de rod. La plantare varga.tufă (Spindelbusch) are un ax central pe care se inserează în spirală 10 -16 şarpante. Întrucât ramurile laterale descresc ca lungime de la bază spre vârful pomului. fiind garnisite numai cu ramuri de semischelet şi de rod. braţele palmetei se dirijează sub un unghi de 45-55º faţă de ax. Trunchiul are înălţimea de 30-50 cm. Pentru a favoriza creşterea celor trei lăstari. se ciupesc de asemenea foarte scurt ( la 23 frunze de la bază) şi lăstarii anticipaţi care apar pe ei. plus lăstarul de prelungire a axului. Palmeta simplă. subţire. se aleg trei lăstari. După plantare. Prima şarpantă. Şarpantele sunt dirijate orizontal. iar cel de al treilea pentru prelungirea axului. pentru a favoriza circulaţia agregatelor. Această palmetă are 10-12 şarpante. cu punctele lor de inserţie distanţate la 12-30 cm. Acestea se dirijează puţin oblic faţă de direcţia rândului. exceptând pe cele situate pe trunchi ( 40 cm. când lăstarii au 15-20 cm. eventualele ramuri anticipate se taie la doi muguri de la bază. când lăstarii au 15 -20 cm. distanţate pe ax la 30 cm. iar cei cu ramuri anticipate la 80 -100 cm. În acest al doilea caz ramurile anticipate se lasă intacte. Pe fiecare şarpantă se lasă câte două subşarpante. de la sol. pentru a forma primele şarpante. se aleg doi cu poziţie laterală. cu excepţia a 9 -10 lăstari anticipaţi necesari pentru fructificare în anul următor. din care doi pentru braţele palmetei. cu punctele lor de inserţie distanţate pe ax la 25-30cm. şi respectiv 120 cm. după care urmează ramuri de semischelet scurte şi ramuri de rod dispuse direct pe ax. se orientează pe direcţia rândului. În august. Braţele se încrucişează cu ale pomilor vecini. de la sol. în aşa fel ca între ele să rezulte în unghi de deschidere de 8090º. pomul este scurtat la 60 cm ( din care 40 cm pentru trunchi). care se lasă intacţi. orientaţi în sens opus.

prun.5 -3 m şi se utilizează pentru soiurile de măr de vigoare slabă şi mijlocie. castan. prelungirile braţelor se scurtează la 60-80 cm.braţele. altoite pe M9. sau M106. migdal şi cais Plantaţii de pomi şi arbuşti fructiferi tinere şi pe rod Noiembrie – aprilie Noiembrie – martie Martie .6 . păr. gutui.aprilie Iunie . se înclină sub un unghi de 45º legându-se de sârmele spalierului. nuc. Înălţimea gardului fructifer este de 2. În primăvara următoare. cireş.8 m pe rând. pentru părul altoit pe gutui şi pentru piersic. în vederea normării acesteia prin tăieri Idem Speciile 4 Măr. pentru a se garnisi mai bine. iar dintre ramurile laterale se reţin necesare pentru a deveni ramuri de rod.5 -4 m între rânduri şi de 0. În luna august. Distanţele de plantare sunt de 3. LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE A POMILOR ŞI ARBUŞTILOR Lucrarea 1 Tăieri de formare a coroanelor sau a tufelor Tăieri de întreţinere şi fructificare (inclusiv eliminarea drajonilor) Operaţii în verde (inclusiv eliminarea drajonilor) Perioada de executare 2 Martie . cireş. Vişin. când cei doi lăstari au o lungime 70-80 cm.aprilie Parametrii lucrării 3 Potrivit formelor de coroană adoptate prin proiect Se normează încărcătura cu muguri de rod a pomilor şi arbuşti fructiferi Luminarea şi aerisirea coroanei Tipul plantaţiei 4 Plantaţii tinere de pomi şi arbuşti fructiferi Măr. cais.0. migdal. păr. iar restul lăstarilor se suprimă.iulie LUCRĂRI DE EVALUARE ŞI PERIOADA DE EXECUTARE Lucrarea 1 Prognozarea producţiei Perioada de executare 2 Noiembrie Scopul lucrării 3 Stabilirea încărcăturii cu muguri de rod pentru anul următor. precum şi la celelalte specii la care s-au executat Martie 56 . nuc şi castan. vişin. programate pentru executarea tăierilor din toamnă Persic. M26. Arbuşti şi alun. alun şi arbuşti fructiferi. piersic.

fructificare pentru pomi şi arbuşti fructiferi Livadă semiintensivă Soiuri de măr: standard/ A2 sau frac Distanţă: 6/4m. cu 2-3 etaje. 57 . pe pante. având şarpantele de schelet cu ramificaţii secundare laterale.5 Tăieri de formare. bilateral alternative. realizată prin tăieri şi palisări în perioada repausului de vegetaţie. Coroană conic trunchiată.Preelevarea producţiei La înflorire Evaluarea producţiei După căderea fiziologică a fructelor pe specii Cu 10 – 15 zile înainte de declanşarea recoltării pe fiecare specie Evaluarea definitivă a producţiei Pentru prognozarea orientativă a recoltei Stabilirea orientativă a producţiei probabile de fructe Stabilirea definitivă a producţiei de fructe după metodologia prevăzută în Decretul 77/1986 şi a mediei greutăţii fructelor pe specii şi soiuri tăierile până în luna martie La toate speciile La toate speciile La toate speciile 5. fără spalier. întreţinere.

pe pante. Coroană conic trunchiată. e = înclinare a 3 ramuri anuale de schelet cu 3 vergele legate între ele la locul de întălnire a acestora. realizată prin tăieri în perioada repausului de vegetaţie. Livadă Semiintensivă Soiuri de măr: spur/ A2 sau franc Distanţe: 5/3m. b = inclinare de ramură şarpantă prin căluş sau stachetă cu cuie la capete. cu 2-3 etaje.Legenda: T = scurtare de ramura de 1 an. având şarpantele cu ramificaţii secundare bilateral alternative. x0x0 = taiere de eliminare a unei ramuri anuale. a = inclinare de ramura şarpantă prin legare. c-d = ramură anuală aplecată la orizontală. 58 . fără spalier.

.Legenda: ~ Scurtarea de ramură cu foarfeca.Eliminarea de ramură cu foarfeca. 59 . pentru eventuala subordonare sau ramificare.

Livada intensivă Soiul de măr: standard/ MM 106. cu = formatie de rod de 1 an. Palmeta cu braţe oblice. 60 . = pozitia ramurilor dupa inclinare. Distanţa: 4/3 m. realizata prin taieri si palisari in perioada repausului de vegetatie. Legenda: = taieri de scurtare si de eliminare a ramurilor de 1 an. = formatie de rod de 3 ani. pe spalier cu 4 sârme. avand sarpantele de schelet cu ramificatii secundare laterale. bilateral alternative. = directia de inclinare a ramurilor de 1-2 ani. = formatie de legarea la sarmele spalierului. rod de 2 ani.

pe spalier cu 4 sârme. avand sarpantele de schelet cu ramificatii secundare laterale. Distanta: 4/3 m.Livada intensivă Soiul de măr: standard/ MM 106. bilateral alternative. realizata prin taieri si palisari in perioada repausului de vegetatie. 61 . Palmeta cu brate oblice.

5 m. rod de 2 ani.5-3.Legenda: = taieri de scurtare si de eliminare a ramurilor de 1 an. cu sau fara mijloace de sustinere. = directia de = formatie de = pozitia ramurilor dupa inclinare.5/ 2. = formatie de rod de 1 an. inclinare a ramurilor de 1-2 ani. legarea la sarmele spalierului. cu sarpantele realizate prin dresaj in unde si prin taieri in perioada repausului de vegetatie. cu axul garnisit pe toata lungimea. Distanta: 4. cu = formatie de rod de 3 ani. 62 . Coroana fus-tufa.0-4. Livada intensiva Soiuri de mar: M 26 sau MM 106.

63 .

64 .

65 .

66 .

67 .

68 .

69 .

Anna Spath 70 . Soiuri propuse 6.3. consum 1 Romus 3 (Vf) Mijlocie 125-135 Aug-sept 25 2 Prima (Vf) Supramijlocie 130-150 Sept-dec 25-30 3 Pioner (Vf) Submijlocie 140-150 Sept-ian 25 4 Mijlocie 160-180 Oct-april 30 5 Mutsu (crispin) Mare >250 Oct-april 30 6 Voinea (Vf. Stanley Vinete de Italia . Soiuri propuse pentru cultura păr Soiuri cultivate Aniversarea Bella di Giugna Doina Napoca Republica Abatela Fetel Beurre Bosc Cure Williams Trivale Soiuri polenizatoare Williams şi Untoasă de Gioagiu Cedrata Română Williams şi Untoasa de Gioagiu Williams şi Republica Williams şi Passe Crassane Willians şi Beurre Gifford Williams şi Conferance Williams şi Beurre Bosc Beurre Bosc şi Posse Crassance Napoca şi Williams 6. Vinete de Italia Stanley .1. Stanley .6.2. Soiuri propuse pentru cultura prun Cultivate Agen Anna Spath Grand Prix Stanley Tuleu gras Tuleu timpuriu Vinete de Italia Centenar Silvia Polenizatori Anna Spath . Anna Spath Stanley . Vinete de Italia Anna Spath . Agen Agen . Soiuri propuse pentru cultura măr SOIURI de MĂR aflate la înmulţire în pepinierele din România altoite pe M106 Soiul Câteva caracteristici Vigoare pom Mărimea Epoca de Producţie fructelor – recoltare şi To/ha gr. Stanley Anna Spath . Silvia . Anna Spath . Anna Spath Agen .) Mare >200 Sept-dec 18-20 7 Generos Mijlocie 160-180 Sept-martie 25-30 8 Florina Mare 150-180 Sept-april 30-40 9 Granny Smith Mijlocie 170-180 Oct-april 25-30 10 Ionathan Mijlocie 140-160 Sept-april 20-25 11 Golden Delicious Mijlocie 160-200 Sept-april 25-30 12 Starkinson Submijlocie 150-180 Sept-april 25-30 6. Vinete Româneşti Stanley .

Soiuri propuse pentru cultura cais Soiuri de cais Mari de Cernad Dacia Mamaia Comandor Selena Sirena Favorit Salmona Uniserta Royal 6.2 Subst.3 19. Anna Spath .0 63.8 Grosimi % 68. Soiuri propuse pentru cultura nuc Pentru plantaţii clasice Sibesel precoce Geoagiu 65 Sebesel 44 Germisara Orăştie Suseta Pestesani Bratia Pentru plantaţiile semiintensive Sarmis Mihaela Roxana M 06 R Valcor Valmit Valrex Agen .4. Anna Spath Fruct mărimea gr. Hedelfinger 71 . Van Germersdorf. Agen . Agen .5. Soiuri propuse pentru cultura cireşului Soiuri de cireş cultivate Bigarreau Moreau Ramon Oliva Negre Bistriţa Van Pietroase de Cotnari Germersdorf Polenizatoare Stella.Pescăruş Record Ialomiţa Albatros 6.5 52. Agen . Rainer Ramon Oliva Ramon Oliva. Silvia Silvia .5 64. Ramon Oliva Stella.6. 12 14 12 13 13 Miez % 49.8 49.4 20. Stanley Valor .3 6. Hedelfinger Germersdorf.4 45. Prot % 16.5 19.3 63. Stanley Silvia .

Bereczki.Soi vechi.Soi de vigoare mijlocie. Stela.noiembrie. uşor alungit. .Fructul este mare. Pulpa este potrivit de suculentă.Rezistent la boli şi ger. piriform. Aromate. originar din Turcia. .Rezistent la boli. Hedelfinger Sam Jubileu 30. precocitate şi productivitate mare. cu 5 coaste evidente. pieliţă netedă. Pulpa suculentă. rustic. cu gust dulce-acrişor. . . . Pepiniera Sarca a produs circa 130 mii gutui din soiurile omologate după 1990. .Soi românesc.Perioada de consum: octombrie . globulos. intra timpuriu pe rod. forma sferic-turtită. de formă ovoid-alungită sau piriformă cu un mamelon peduncular brun cenusiu şi suprafaţa neuniform costată.Fructul este mijlociu.Perioada de consum: octombrie . galben portocalie. .decembrie.Bing Sam Compact Larnbest Armonia Van. . Are perioada de vegetaţie lungă. .noiembrie. . Van 6.Fructul are o greutate medie.Soi vechi. dulce-acidulată.Soi de vigoare mare. cu coaste largi. De Huşi. . . Aurii. Mălăieţe. De Mosna. Fructele se scutură uşor din pom şi au o perioadă scurtă de păstrare. foarte productiv. .Soi de vigoare mijlocie. . Rubin. formeaza coroană rară. rustic. Pulpa este suficient de suculentă. . Hedelfinger Germersdorf. Soiurile de gutui sunt autofertile şi nu necesită polenizatori. fără coaste şi de culoare galben-limonie. reprezentate de soiuri şi selecţii autohtone şi străine. Soiuri propuse pentru cultura gutui In fondul de germoplasmă organizat în România există circa 78-80 genotipuri de gutui.ianuarie. placută la gust.Rezistent la boli şi ger. care imprimă soiurilor vigoare mică.Soi românesc.7. intens aromată. 72 Moldoveneşti Aromate Bereczki De Constantinopol . . dăunători şi ger. . Pulpa este galbuie. . intră timpuriu pe rod. suprafaţă netedă. puţin acidulată şi plăcut aromată. cu gât alungit. este foarte productiv. Din cele opt soiuri admise la înmulţire în România. circa 80% sunt româneşti şi anume: Moldoveneşti. originar din Romania. Portaltoiul folosit la înmulţire este gutuiul tip A.Soi de vigoare mijlocie. produce abundent şi constant. este productiv. . fină.Sensibil la boli.Perioada de consum: septembrie . semidulce.Perioada de consum: octombrie . lucioasă. formează coroană globuloasă. .Fructul este mare sau foarte mare. cu gust bun şi aromă puternică.

.U. .Pomul viguros. pulpa este galbenă. aderenta la sâmbure.Perioada de maturare: prima decadă a lunii iulie. pulpa galbena. sensibil la boli. ovoidal. . productiv. . asimetric. Formează multe fructe gemene.Perioada de maturare: sfarşitul lunii iulie .cel mai timpuriu soi. .Fructul este mijlociu (65 g). . inflorire tarzie.Soi originar din S. coroana globuloasa. foarte productiv. .Soi originar din Romania. mediu rezistent la Monilinia. galben-auriu cu rosu pe partea insorita.Fructul este mare (70-75 g). ovoidal. pulpă consistentă. mediu productiv. sferic. cu coroană globuloasă.6. parţial autofertil.Perioada de maturare: sfarsitul lunii iulie .inceputul lunii august.Perioada de maturare: sfarsitul lunii iunie-inceputul lunii iulie.Pomul semiviguros. mediu productiv. neaderenta.8. usor aplatizat.Soi originar din Romania. productiv. .Perioada de maturare: prima jumătate a lunii iulie. productiv. fada.Fructul mijlociu (55-60 g). .U. portocaliu cu roz pe partea însorită. cu coroana conică. semiconsistentă. inflorire timpurie.Perioada de maturare: prima decadă a lunii iunie . . Soiuri propuse pentru cultura piersic . suculenta. rezistent la ger. 73 Goldrich Umberto Tudor Favorit NJA 42 Cardinal Redhaven . porotocaliu cu rosu-carmin pe partea insorita.începutul lunii august. sferic.Fructul este mare spre foarte mare (80-90 g). sensibil la Clasterosporium. sensibil la ger şi Taphrina. .A.Soi originar din Italia. cu slabe infiltraţii roşii sub epiderma. cu fructificare preponderenta pe buchete de mai. portocaliu. de calitate mediocră. sensibil la ger şi Taphrina. mediu rezistent la Monilinia si Clasterosporium.Soi originar din S. . . .Pomul semivigu-ros.Soi originar din S. autosteril. rezistent la bacterioză. . galben-portocaliu acoperit cu roşu-carmin.Fructul este mic spre mijlociu (40-42 g). cu fructificare preponderentă pe ramuri mijlocii. . pulpa consistentă cu gust plăcut. placută. .A. mediu consistenta. ferma. .Pomul viguros. pulpa portocalie.U.Pomul semiviguros. . .Pomul semiviguros.Fructul este mijlociu (140 g). cu gust dulce-acrisor.Soi originar din S. ovoid.A. .Pomul este de vigoare mijlocie. cu roşu pe partea însorită. fin aromată. . . cu înflorire timpurie. de culoare oranj cu roşu. rezistent la gerurile de revenire din primăvară. cu plasticitate ecologica buna. .U.A. oblong-eliptic. rezistent la ger. . coroana invers-piramidala. productiv. cu flori campanulate. pulpa este portocalie.

cu slabe infiltraţii în jurul sâmburelui. sferic. florile de tip rosaceu. . acoperit 70-80% cu roşu.A. sferic. productiv. cu fructificare 74 Nana Ilva . cu plasticitate ecologică ridicată. seceta şi boli. pulpa galbenă. placută la gust. .Pomul de vigoare mijlocie. pulpă şi sucul colorate. .Pomul de vigoare supra-mijlocie. fructifică preponderent pe ramuri plete. .Perioada de maturare: a treia decadă a lunii iunie-prima decadă a lunii iulie.9. sferic.Perioada de maturare: prima decadă a lunii septembrie.Pomul viguros. simetric. . fermă semiaderentă la sămbure. productiv.Pomul viguros.A. sferic uneori uşor mamelonat. dulce. ..Soi originar din România.Soi originar din România. acoperit 3/4 cu roşu. galben portocaliu. sensibil la Taphrina şi Fusicladium. productiv. .Pomul de vigoare submijlocie. cu epiderma subţire. pulpa galbenă suculentă. semiaderentă. pulpa este fermă.Perioada de maturare: decada a doua a lunii iunie . lucioasă. sensibil la Coccomyces şi Monilinia. . . neaderentă.Soi originar din România. . .Fructul este mijlociu (5 g). pulpa galbenă cu infiltraţii roşii în jurul sâmburelui. .Soi originar din S.Fructul este mare (200 g). .Soi originar din S.Soi de nectarine originar din Romania.Fructul mijlociu (160 g). pulpa alb-galbuie. productiv. . cu pulpa galbenă. rezistent la ger şi secetă. .Fructul este mijlociu (120 g).Soiul este precoce. fermă.Perioada de maturare: a treia decadă a lunii iulie. flori campanulate. Soiuri propuse pentru cultura visin Visinul este o specie care se înmulteşte destul de greu având în vedere lipsa portaltoilor vegetativi atât pe plan mondial cât şi în România. acoperită 2/3 cu roşu-rubiniu. rezistent la ger. sferic. Southland Springold Superba de toamna Cora 6. . cu infiltraţii roţii în jurul sâmburelui. . foarte productiv. neaderentă. suculentă. alb-gălbui cu roşu. acoperit 3/4 cu roşu-viu. roşu-vişiniu. neaderentă. sferic.Pomul semiviguros. Sâmburele crapă uşor. cu coroana semiglobuloasa.Maturitatea de recoltare: sfârşitul lunii iunie-începutul lunii iulie .Perioada de maturare: a doua decadă a lunii iulie. coroana invers-piramidală. . placută la gust. galben-oranj. flori de tip rozaceu ce infloresc timpuriu. . .U.U. suculentă. aromată. . mediu rezistent la ger şi boli. galben. .Fructul este mic (60-65 g).prima decadă a lunii iulie. galbenăverzuie. aromată. Este autofertil şi cu mare plasticitate ecologică. .Fructul este mijlociu spre mare (160 g).

preponderentă pe ramuri lungi. Soiul este semiprecoce, autofertil, productiv, rezistent la ger şi mediu rezistent la secetă, sensibil la Coccomyces. - Fructul este mijlociu (5,8 g), sferic, roşu-lucios, cu pulpa colorată, suculentă, acidulată. - Maturitatea de recoltare: sfârşitul lunii iunie-începutul lunii iulie - Soi originar din S.U.A.. - Pomul de vigoare mică, cu coroana globuloasă, cu fructificare preponderenta pe ramuri mijlocii. Soiul este precoce, productiv, rezistent la ger şi boli, autofertil. - Fructul este mijlociu spre mare (5,5 g), sferic, usor alungit, vişiniu-inchis, cu pulpa intens colorată şi gust astringent. - Maturitatea de recoltare: decada a doua şi a treia a lunii iulie. - Soi originar din Romania. - Pomul de vigoare mijlocie spre mare, cu coroana piramidala, cu fructificare predominanta pe ramuri scurte şi mijlocii. Soiul este foarte productiv, semiprecoce, rezistent la ger, mediu rezistent la secetă. Este bun polenizator. - Fructul este mijlociu, sferic sau sferic-turtit, roşu-cărămiziu, cu pulpa roşie, gust plăcut. - Maturitatea de recoltare: sfârşitul lunii iulie.

Northstar

Mocăneşti 16

- Soi originar din Germania. - Pomul de vigoare mică-mijlocie, cu coroana sferic-turtită, cu fructificare preponderentă pe ramuri mijlocii. Soiul este autofertil, foarte productiv, rezistent la ger, sensibil la boli. Schattenmorelle - Fructul este mijlociu (4,5-5 g), ovosferic sau larg cordiform, vişiniu-închis până spre negru la supramaturare, cu pulpa şi sucul colorate. Pedunculul este bine prins de fruct. - Maturitatea de recoltare: decada a doua a lunii iulie. - Soi originar din România. - Pomul de vigoare medie, cu coroana globuloasă şi fructificare preponderentă pe buchete de mai. - Fructul este mijlociu (5,5-6 g) spre mare, turtit la bază, roşu-vişiniu, lucios. Pulpa este roşie-vişinie, suculentă, mediu consistentă, cu sucul colorat. Este asemănător cu soiul Crişane. - Maturitatea de recoltare: decada a doua a lunii iunie.

De Botoşani

6.10. Soiuri propuse pentru cultura cătină Denumirea soiului Şerpeni Ţara de origine Menţinătorul soiului 1037 Anul înregistrării Anul reînscrierii (radierii) 2000

R

1984

75

6.11. Soiuri propuse pentru cultura alun Denumirea soiului Cozia Romavel Tonda delle Langhe Uriaşe de Halle Vâlcea 22 Maturitatea (luna/decada) IX/1 IX/1 IX/1 IX/3 IX/1 Ţara de origine R R I D R Menţinătorul soiului 1052 1052 1037, 1052 1037, 1052 1052 1980 Anul înregistrării 1987 1991 1958 1999 1999 1996 Anul reînscrierii (radierii)

6.12. Soiuri propuse pentru cultura arbuştilor fructiferi Lista speciilor, soiurilor şi selecţiilor de perspectivă existente la înmulţire la ICPP Piteşti şi în reţeaua Staţiunilor pomicole Nr . SPECIA crt Soiul - selecţia . 1 2 1 Coacăz negru Record 35 Perla neagră Abanos Tsema Tenah Blackdown Bogatyr Tinker 2 Coacăz roşu Roşu timpuriu Abundent Jankheer Van Tets Rondom Red Lake Laxton’s Houghton Castle Elita DV4 3 Coacăz alb Mărgăritar Blanka 4 Agriş Zenit Originea Mărimea fructului gr. 4 0,8 0,7 mijlocie 0,9 1,0 0,9 0,9-1,0 0,8 0,6-0,8 mijlocie mijlocie medie 0,6 0,7 0,5 0,5 mijlocie mijlocie 5,1 Producţia posibilă pe Pe ha plantă to kg 5 6 1,3 1,6 1,8 4,0 4,2 10-12 4-9 4-6 4-5 4,5 6,0 6,3 3-6 4,0 4-6 6-7 7-8 15-16 15-17 -

3 SCPP Fălticeni SCDP Cluj ICPP Piteşti Olanda Olanda Anglia Rusia Anglia România România Olanda Olanda America America Anglia SCPP Cluj România Cehoslovacia România
76

5

6

Someş Careless Rezistent de Cluj White Smith Houghton Seedling Whinham’s Industry Mourers Samling Jubiliar Afin Simultan Pemberton Heerma Azur Safir Lax Compact Augusta Ivanhoe Coville Delicia Trandafiri pentru petale Rosa Damascena Rosa centifolia

România Anglia România Anglia America Anglia Germania ICPP Piteşti America Germania ICPP Piteşti ICPP Piteşti ICPP Piteşti ICPP Piteşti ICPP Piteşti America America ICPP Piteşti

5,1 8,2 3,2-5 3,8 1,5-1,7 5,2 7,0 4,4 mijlocie mijlocie mijlocie mijlocie mijlocie mari mari mari mari mari 2 grame mare mare

3,0 6,0 4,0 4-5 5,5 4,0 2,5-3 0,350,45 0,250,30

6-8 8-10 9-11 5-6 5-6 7-9 7-9 8-10 7-8 10-12 1,5-1,8 timpuriu 1,0-1,2 iunie

6.13. Soiuri propuse pentru cultura zmeur Soiul Grădină Willamette Veten Heritage September Rubin Bulgarese Lathan Ruvi Citria Shoenmann Lord George Puya Uup Star Originea Mărimea fructelor gr.) 3,3 – 4,2 2,5 – 3,8 2,8 – 3,3 2,2 – 2,7 3,0 2,3 2,2 3,3 2,5 3–4 2,7 2,7 2,4 - 3
77

Producţia ( posibilă t/ha 10 6 – 10 Iulie Iulie Septembrie 2 recolte Iulie Iuni-iulie Iunie-iulie Iulie Iulie Iulie-august Timpurie Târzie Mijlocie

America Norvegia America America Bulgaria America ICPP Piteşti ICPP Piteşti Germania Anglia America ICPP Piteşti

7 – 10 8 – 10 9 – 11 8,0 13,0 8 – 10

6.14. Soiuri propuse pentru cultura mur fără ghimpi SOIUL Wilson’s Early Darrow Comanchee ARK – 537 Thornfree Thornless Evergreen Smoothstem Hull thornless Felix Loganberry ORIGINEA America America America America America America America America SCPP Fălticeni America Greutatea medie a fructului gr. 4,9 8,4 7,0 6,0 f. productiv 3,4 11-14 to/ha 4,5 3-8 4-5 5,4 Perioada de maturarerecoltare iulie iulie-august iulie iulie august august august iulie-august august iulie

Soiurile care vor fi plantate vor fi alese din „ Catalogul Oficial al soiurilor ( hibrizilor ) de plante de cultură din România, elaborat de Institutul de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor.

78

LISTA CU INSTITUTELE ŞI STAŢIUNILE POMICOLE Nr. crt. 1. Denumirea instuţiei Institutul de CercetareDezvoltare pentru Pomicultură –Piteşti Mărăcineni- ICDP Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Bistriţa – SCDP Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Cluj-Napoca - SCDP Adresa Com. Mărăcineni, Cod Poştal 117450, Jud.Argeş Tel.:0248/278292;278066; 0248/278399 Fax. 0248/278477 E-mail: icpp_mar@geostar.ro Str. Drumul Dumitrei Nou nr. 3, Bistriţa, Cod Poştal 420127, Jud. Bistriţa-Năsăud Tel/Fax: 0263/214752 E-mail: scdp_bn@karma.ro Str. Horticultorilor nr. 5, Cluj Napoca, Cod Poştal 400457, Jud. Cluj Persoana de contact Duţu Ion 0726/218506

2.

Platon Ion 0722/896901

3.

Ghidra Vasile 0744/703244

4.

5.

6.

Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Fălticeni – SCDP Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Voineşti – SCDP Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Vâlcea – SCDP Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Iaşi - SCDP Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Constanţa - SCDP Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Horticultură Tg.Jiu – SCDH

Tel: 0364 /10.15.70 Fax: 0364 /10.15.72 E-mail: scpp@mail.dntcj.ro Str. Plut. Ghiniţa nr. 10, Fălticeni, Lazăr Gheorghe Cod Poştal 725200, Jud. Suceava 0744/965740 Tel/Fax: 0230/544944 Com. Voineşti, Cod Poştal 137525, Petre Gheorghe Jud. Dâmboviţa 0723/225137 Tel/Fax: 0245/679085, 679123 Calea lui Traian nr, 464, Rm. Vâlcea, Cod Poştal 240273, Jud. Vâlcea Tel: 0250/740885 E-mail: stpomvl@onix.ro Soş. Voineşti nr. 175, Iaşi, Cod Poştal 700620, Jud. Iaşi Tel/Fax. 0232/214798;215068 Emai: scdp22@rdslink.ro Str. Pepinierei nr.1, Com. Valu lui Traian, Cod Poştal 907300, Jud. Constanţa Tel/Fax: 0241/231187 Emai: scpp_constanta@hotmail.com Calea Bucureşti nr. 72, Tg.Jiu, Cod Poştal 210150, Jud. Gorj Tel/Fax: 0253/212471
79

Botu Ion 0723/506547

7.

Gelu Corneanu 0722/650239

8.

Spiţa Valentin 0744/434000

9.

Călinoiu Ion 0722/586132

10

Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Băneasa Bucureşti SCDP

11.

Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Geoagiu - SCDP

Bdul Ion Ionescu de la Brad nr. 4, Bucureşti Sector 1, Cod Poştal 031811 Tel: 2330613; Fax: 233.06.14 E-mail: office@statiuneabaneasa.ro Web_site: www.statiuneabaneasa.ro Str. Romanilor nr. 153, Geoagiu, Cod Poştal 335400, jud. Hunedoara Tel/Fax: 0254/248879

Gherghe Petre 0722/404803

Diaconu Ion 054/641876; 641180 0724/380162

80

CAPITOLUL IV. RECOLTAREA, CONDIŢIONAREA ŞI PĂSTRAREA FRUCTELOR 1. Recoltarea fructelor Recoltarea, transportul şi manipularea fructelor necesită un bun nivel de dotare tehnică şi un volum mare de forţă de muncă (aproximativ 40-60% din necesarul anual). 1.1. Evaluarea producţiei de fructe se face la începutul intrării în pârgă când datele pot fi foarte apropiate de producţia reală. Aceste date vor sta la baza organizării şi pregătirii campaniei de recoltare, în funcţie de care se va stabili: necesarul de forţă de muncă pentru recoltarea, ambalarea şi sortarea fructelor, recipientele necesare pentru recoltare (coşuri, găleţi, saci), scări şi platforme, ambalaje (lăzi de diferite tipuri, coşuri de plastic, scări în funcţie de specie, precum şi volumul şi măsurile necesare (curăţirea, reparaţia, dezinfectarea, deratizarea). Stabilirea momentului optim de recoltare Fructele se recoltează când ajung la maturitate. Se deosebesc două feluri de maturităţi: a) maturitate de recoltare sau de cules, stadiu care pe de o parte permite fructelor culese să-şi desăvârşească procesul de coacere, căpătând culoarea, gustul şi aroma specifică, iar pe de altă parte face posibil transportul lor la piaţă, fără ca fructele să se strice. b) maturitatea de consum sau tehnică este starea de dezvoltare maximă a gustului şi aromei, când fructele sunt bune de consum în stare proaspătă sau pentru prelucrare. Maturitatea fructelor se apreciază după mai multe caractere şi însuşiri, dintre care cele mai importante sunt: culoarea, gustul şi aroma, plus intensitatea pruinei (brumei), înnegrirea seminţelor, desprinderea uşoară de pe ramură (pentru sâmburoase, mai ales). La fructele de iarnă, în aprecierea maturităţii de cules nu se ţine seama de culoare, gust şi aromă, acestea dezvoltându-se mai târziu, în depozit. După cules, merele, perele, gutuile şi piersicile îşi desăvârşesc maturitatea în depozit (în timpul păstrării), în timp ce caisele şi mai ales prunele, cireşele, vişinile rămân aşa cum au fost culese, deci ele trebuie culese coapte sau aproape coapte, adică cu 2-3 zile înainte de maturitatea de consum. Pentru prelucrare fructele se culeg mai devreme sau mai târziu, după felul preparatului ce urmează a se obţine din ele: pentru compoturi se culeg cu 2-3 uile înainte de a se înmuia, iar pentru rachiuri atunci când sunt bine coapte. Cireşele şi vişinile se culeg atunci când îşi capătă culoarea caracteristică, fără să se ajungă la coacerea completă. Prunele culese înainte de vreme, de obicei nu-şi capătă culoarea caracteristică, se zbârcesc şi rămân acre. Face excepţie soiul Stanley, care se colorează foarte frumos, caracteristic, cu mult înainte de coacere. Caisele se culeg atunci când culoarea verde a dispărut, dar pulpa e încă tare, ceea ce înseamnă cu 3-4 zile înainte de a începe să se înmoaie. Pentru piaţa internă, caisele se culeg cu 1-2 zile înainte de a se înmuia, iar pentru marmelade, jeleuri şi alte moduri de preparare, culesul se face la coacerea completă. La piersici trebuie făcută deosebirea între soiurile cu pulpa albă şi cele cu pulpa galbenă. Primele se culeg când nuanţa verde a dispărut pe tot pe tot fructul, iar lângă codiţă a apărut o porţiune moale. Piersicile galbene, fiind mai rezistente, se culeg atunci când culoarea galbenă s-a întins pe tot fructul şi nuanţa verde au dispărut. Culese mai devreme rămân acre. Pentru
81

iar soiurile de iarnă cu multe săptămâni înainte de maturarea de consum. Soiurile de toamnă se culeg cu 10 – 15 zile. care de obicei se culeg fără codiţă. Culesul trebuie făcut obligatoriu cu mâna şi numai în cazuri speciale se poate efectua prin scuturare. şi să fie depozitate dimineaţa următoare. Caracteristicile fructelor la maturitatea de recoltare Fructele ating dezvoltarea caracteristică soiului şi culoarea specifică Uşurinţa cu care fructele se detaşează de pe ramura fructiferă. De asemenea trebuie să se evite culegerea fructelor umede. La piersic coacerea fructelor. culesul trebuind să se facă în 3-4 etape. sunt acoperite cu pruină şi au aroma specifică şi gustul Gutuile Prunele de vară-toamnă Octombrie Iulie . fructele se culeg atunci când coaja verde crapă. păstrată bruma de fructe. se face eşalonat. călduroase.compoturi piersicile se culeg cu 1-2 zile înainte de a se înmuia. La căpşun. recoltarea fructelor trebuie începută dimineaţa. eventual ele cad singure din pom. fie de ploaie sau de rouă. Perioada de recoltare a fructelor Specia şi soiurile Merele şi perele Soiuri de vară Soiuri de toamnă şi iarnă Perioada de recoltare Cu 3 – 4 zile înainte de maturitatea de consum 5 sept. dar păstrarea. îndată ce s-a ridicat roua sau cât mai devreme. Cu excepţia zmeurii şi murelor. Perioada de recoltare a fructelor Pe cât posibil să se evite recoltarea în mijlocul zilelor senine. Cele care se recoltează după amiaza se recomandă să treacă noaptea peste ele în ambalaje. este de scurtă durată. respectiv 4-5 zile înainte de maturarea de consum.septembrie 82 . au căpătat culoarea caracteristică. Gutuile se culeg când culoarea verde a dispărut de pe fruct. recoltarea fructelor se face atunci când acestea au căpătat culoarea lor roşie. – 15 oct. dar sunt încă destul de tari ca să suporte transportul. în general. şi pe cât posibil. 3. începutul brunificării seminţelor Când culoarea de bază devine galbenă-limonie sau portocalie Când fructele ating volumul maxim pentru soiul respectiv. Indiferent de specie sau epoca de coacere. În acelaşi timp trebuie evitată orice lovitură sau zgâriere a cojii şi pulpei. La nuc şi migdal. apoi din exteriorul coroanei şi numai la urmă cele din interior. dar acoperite. atunci când temperatura fructelor se ridică. pe acelaşi pom . Soiurile de măr şi păr de vară se culeg cu 1-3. Culesul fructelor se începe totdeauna cu cele de pe vârful pomului. 1. dacă noaptea a bătut vântul şi fructele sunt uscate. Fructele care se recoltează dimineaţa este bine să se introducă imediat la păstrare. Cel mai bine este să se introducă fructele la păstrare cât mai reci. toate celelalte se culeg cu codiţă.

iar pentru sucuri la supracoacere dulce . la maturitatea deplină (prelucrare) Cu 3 – 4 zile înainte de maturitatea de consum (export) şi după 1 – 2 zile (consum intern) La maturitatea de consum şi la supracoacere (pentru sucuri) Când învelişul verde crapă şi fructele încep să cadă singure La maturitatea de consum La maturitatea de consum. Această metodă a predominat în zonele de deal. . . 100-150 kg prune de masă iar prin scuturare 150 – 300 kg prune în 8 ore. migdalele şi castanele de toamnă Coacăzele. nuc. la care desprinderea fructelor de pe ramuri este foarte dificilă. iar epiderma de culoare galbenă portocalie Dezvoltarea maximă a fructelor. agrişele şi afinele de vară Zmeură de vară Când fructele au încă consistenţa fermă (export). Este o metodă costisitoare şi necesită un volum mare de forţă de muncă . alunele. cireş. Un muncitor poate recolta: 400-500 kg mere. la soiurile autohtone. culoare şi luciu maxime. când începe înmuierea pulpei (consum intern). vişin. 1. Recoltarea prin batere s-a practicat pe scară largă în plantaţiile de prun. 83 . recoltarea făcându-se la maturitatea deplină şi constă în scuturarea fructelor pe prelate. dar a avut efecte negative asupra calităţii recoltei şi asupra pomilor.Caisele de vară Piersicile de vară-toamnă Cireşele şi vişinele de vară Nucile. Recoltarea manuală fruct cu fruct este tipică pentru fructele destinate consumului în stare proaspătă şi cu un grad mare de perisabilitate.recoltare manuală fruct cu fruct. cu pulpa fermă Momentul de recoltare se stabileşte în funcţie de destinaţia producţiei la toate speciile de pomi şi arbuşti fructiferi. scuturarea mecanică a început să fie realizată cu echipamente speciale de vibrare ataşate de trunchiul sau de baza ramurilor de schelet. fructele desprinse fiind conduse de prelate receptoare şi benzi rulante către ambalaje. Recoltarea manuală prin scuturare este folosită în prezent pentru unele destinaţii.recoltare manuală prin scuturare. în special la prunele destinate deshidratării sau prelucrării sub formă de gemuri.4. În plantaţiile organizate de prun. Mărimea caracteristică soiului Mărimea şi culoarea specifică soiului Mărimea maximă şi culoarea roşu – zmeuriu sau vişiniu. Metode de recoltare În funcţie de destinaţia de valorificare metoda de recoltare a fructelor poate fi: .recoltare manuală prin batere (cu prăjina). arbuşti.acidulat Se schimbă culoarea în galben – portocaliu şi se desprind uşor de pe ramură Pulpa să aibă consistenţă fermă.

în reprize (pomi cu talie mică) Manual de pe sol. 84 . Sortarea fructelor La păstrare trebuie introduse fructele de calitate superioară. . coşuleţe. viermele fructelor etc. aspectuoase. coşurile sau sacii de recoltare. nuc. . această operaţie se poate face în mai multe feluri şi anume: . prelucrare. castan.distilare Export. Condiţiile pe care trebuie să le asigure încăperile respective sunt: . . presare. păstrare îndelungată şi consumul pieţei Export.posibilităţi de ventilaţie .atunci când recoltarea se face în totalitate. lăzi T. cu mărimea normală corespunzătoare soiului. . vişin Măr. 2. sănătoase.sucuri . se pun separat şi se valorifică imediat pe destinaţii corespunzătoare calităţii.fructele necorespunzătoare. cireş.1. este bine ca din găleţile. lăzi T. prun. lăzi P şi containere paletizabile Lădiţe.Metode de recoltare după destinaţia producţiei de fructe Metode de recoltare Manual de pe sol. păstrare îndelungată. mur Recoltat fructe arbuşti manual în reprize Lădiţe.să fie curate de mirosuri străine. la mere.umiditate ridicată. industrializare .trebuie să se evite pe cât posibil operaţiunile repetate de mişcare.să aibă o bună izolaţie termică. Condiţionarea şi păstrarea fructelor 2. camere şi alte spaţii amenajate.2. alun. depreciază calitatea fructelor prin lovire. păr. piersic. fructele să se sorteze punându-se în ambalaje separate pe calităţi.culegerea „pe alese” numai a fructelor care au mărimea şi aspectul solicitat de destinaţia de valorificare – se recomandă la prun. atacate. refrigerare şi sucuri Tipuri de ambalaje Lădiţe. afin. vişin Măr. Păstrarea fructelor Spaţiile din gospodărie special destinate sau amenajate pentru păstrarea fructelor sunt: pivniţe (beciuri). pe lângă consum de forţă de muncă neeconomicos. zmeur. consumul pieţei şi pentru prelucrare Deshidratare. Deoarece în mica gospodărie nu există utilaje speciale pentru sortarea fructelor. lovite etc. măr. fără atac de rapăn.aerisire. . zdrelire. cais. piersic. cais. boxpaleţi Speciile Măr. păr. păr. în saci sau coşuri şi găleţi căptuşite. consumul pieţei. în saci sau coşuri şi găleţi căptuşite. prun. vişin. . butoaie 2. de transvazare a fructelor dintr-un ambalaj în altul care. lăzi P şi containere paletizabile Lăzi P. în reprize (pomi cu talie înaltă) Prin scuturare Destinaţia Export. migdal Coacăz. hrube. prea mici. cireş.

pe specii de pomi şi arbuşti fructiferi Specia 0 Măr Soiul 1 Ancuţa Ardelean Delia Delicios de Voineşti Fălticeni Frumos de Voineşti Granny Smith Generos Golden Delicious Idared James Grieve Jerseymac Jonathan Mutsu Pioner Prima Rădăşeni Red Melba Romus 1 Romus 2 Romus 3 Starkrimson Vista Bella Voinea Wagener premiat Abatele Fetel Aniversarea Argessis Contesa de Paris Curé Doina Favorita lui Clapp Napoca Olivier de Serres Passe Crassane Republica Triumf Trivale Untoasă Bosc Untoasă de Geoagiu 85 Greutatea medie a fructului (g) 2 130. la principalele soiuri. numai cele din catalog.190 125 – 180 144 155 180 120 – 167 120 – 140 180 – 200 120 – 150 180 – 200 120 – 160 100 – 120 100 – 135 140 – 190 180 – 200 120 – 150 126 – 175 80 – 100 120 120 125 150 – 180 100 – 120 200 – 230 100 – 120 102 – 130 165 125 115 – 175 100 – 250 173 110 – 160 80 – 110 140 – 210 140 – 240 95 – 160 120 70 150 – 260 90 – 130 Păr Numărul fructelor la 1 kg 3 7-5 8–6 8–7 7–6 6–5 8–6 8–7 6–5 8–7 6–5 8–6 10 – 8 10 – 8 7–6 6–5 8–7 8–6 12 – 10 8–7 8–7 8–7 7–6 10 – 8 5–4 10 – 8 10 – 7 6–5 8–7 8–6 10 – 4 6–5 9–6 13 – 9 7–5 7–4 10 – 6 9–8 15 – 14 7–4 11 – 7 .Greutatea medie şi numărul fructelor la un kilogram.

b.20 .28 22 – 20 33 – 28 40 – 33 28 – 25 28 – 25 33 – 28 55 – 50 În medie 25 .35 45 – 50 30 – 36 25 – 30 35 – 40 35 – 40 30 – 35 18 .20 În medie 40 . Althan Rivers timpuriu Silvia Stanley Tuleu gras Tuleu timpuriu Valor Vinete de Italia Vinete româneşti Callatis C. precoce Morettini Williams alb William roşu Aromate Aurii Bereczki Champion De Constantinopol De Huşi De Portugalia Moldoveneşti Agen Andreea Albatros Anna Späth Carpatin Centenar Diana Dîmboviţa Gras ameliorat Gras românesc Ialomiţa Minerva Piteştean Pescăruş Peche Record Renclod d.m.50 9–5 8–6 7–4 7–5 3–2 3–2 4–1 2–1 4–3 6–2 6–2 4–3 55 .50 28 – 25 28 – 25 33 – 28 28 – 25 22 – 20 25 – 22 22 – 20 33 – 28 50 – 40 38 – 35 28 – 25 25 – 22 22 – 20 20 – 17 17 0 15 33 – 28 33 .Gutui Prun Cais Untoasă Hardy U. de Ungaria Comandor De Olanda Earlyril Excelsior Favorit Litoral Luizet Mamaia Mari de Cenad 86 110 – 220 120 – 160 150 – 250 140 – 200 341 462 225 – 890 415 – 790 220 – 375 180 – 410 175 – 400 332 18 – 20 35 – 40 35 – 40 30 – 35 35 – 40 45 – 50 40 – 45 45 – 50 30 – 35 20 – 25 30 – 35 35 – 40 40 – 45 45 – 50 50 – 60 60 – 70 30 – 35 30 .

150 10 .Piersic Neptun Olimp Roşii de Băneasa Royale Saturn Selena Silvana Sirena Sulmona Sulina Steaua roşie Timpurii de Arad Timpurii de Chişinău Umberto Venus Cardinal Collins Congres Dixired Elberta Fairtime Fayert Fillette Flacăra Frumos de Băneasa Fantasia Flavortop Harbritte Hiland Jerseyland Jerseyglo Loring Maygold Madeleine Pouyet Madison Monroe Nectared Independence Redhaven Redskin Splendid Springold Sprincrest Suncrest Superbă de toamnă Romamer 2 Triumf Veteran 87 100 .7 .

2 6.2 4.4 4.6 3.8 4.5 3.1 4.0 5.0 14-15 14-15 13-13 13-16 10-12 138 178 144 153 133 295 115 153 135 270 204 144 135 157 204 145 115 169 140 238 158 333 196 185 196 178 188 250 212 172 217 270 217 158 192 222 256 200 71-66 71-66 83-77 77-71 100-82 .6 6.7 5.5 7.7 6.Cireş Vişin Nuc Victoria Bigarreau Moreau B.3 3.9 7.5 8.9 6.1 5.4 3. Donissen Bing Boambe de Cotnari Cerna Fruheste der Mark Germersdorfer Hedelfinger Jubileu 30 Muncheberger Fruhe Negre de Bistriţa Roşii de Bistriţa Rubin Stella Timp.4 5.4 6.6 6.2 5.0 8.9 7. de Bistriţa Ulster Uriaşe de Bistriţa Van Vinka Bucovina Crişana 2 Dropia Engleze timpurii Grossa Gamba Ilva Mari timpurii Meteor Mocăneşti 16 Nana Nefris Northstar Oblancinska Schattenmorelle Scuturator Timpurii de Cluj Timpurii de Piteşti Tarina Vrâncean Sibişel 44 Geoagiu Jupăneşti Bratia Biotipuri valoroase Valcor Valrex Valmit 88 7.9 6.5 7.4 5.5 3.1 5.9 7.7 4.3 4.0 4.7 4.9 5.7 5.6 5.

6 1.Castan Alun Migdal Coacăz negru Coacăz roşu Zmeur Afin Mur fără ghimpi Polovragi Gureni Tismana Iza Mara Alte soiuri Vâlcea 22 Cozia T.9-2.4-1.0 8.0 2.5 1.5 2.G. Alte soiuri Primorski Preanai Nikitski Mărculeşti Pomorie Sudak Alte soiuri Bogatir Costwold Cross Record Tinker Abundent Roşu timpuriu Cayuga Rubin bulgăresc Taylor The latham Early blue Ivanhoe Coville Bluecrop Thornfree Evergreen Logamberry 13-15 77-66 11-13 2-3 3-3.2-1.3 1.0 6.2-1.2-1.2-1.8 1.2-1.5-2 2-3 3-5 1.5-2 1.3 1.5 1.5 91-77 89 .0 2.2-1.0 1.5 2.5 1.5-2.L.5 1.1 1.0 8.D.0-1.5 2-2.

10 57786.93 88840.85 40715 33951 49402.5 4 5 3.CALCULE ECONOMICE PENTRU ÎNFIINŢAREA UNUI HA DE POMI ŞI ARBUŞTI FRUCTIFERI Tabel centralizator privind costurile şi distanţele de plantare la diferite specii Specia Măr Păr Prun Nuc Gutui Cais Piersic Vişin Cireş Alun Cătină albă Arbuşti Zmeur Mur Distanţa între arbori / arbuşti m 2 3 4 6 3 5 3.5 Distanţa între rânduri m 4 4 5 8 4 6 4.8 35234. costul manoperei. costul materialelor şi costul lucrărilor mecanizate.95 Antemăsurătorile şi devizele pe elemente de cheltuieli din prezentul proiect sunt orientative şi pot fi modificate în funcţie de specificul zonei în care se va înfiinţa plantaţia.CAPITOLUL V.5 4.5 2.5 1.5 2.5 Număr arbori.51 36075. specialistul consultant împreună cu beneficiarul vor ţine cont de structura antemăsurătorilor. etc.5 6 5 3 2.1 43067.32 87136.27 84987. arbuşti / ha 1250 834 500 208 800 334 635 560 430 580 3333 4000 8000 2667 Cost total / ha Ron 62354. 90 .5 1 0. a devizelor de lucrări. La realizarea proiectului.5 1.65 52562.3 40883.70 60789.

08 0.00 din care pe categorii I 5 II 6 0.30 25 232.5 Cap.de transf.Antemăsurătoare – Deviz nr. = 1.11 0.30 - x x x 44. măceş.35 20. 0 1 Lucrarea Caracteristici şi utilajul folosit 1 Administrat îngr.50 Total ZO.40 0.35 25 1108. n 3 4 0.08 0.22 - 9.chim. cantit.2 lucrări UM=ha : cantit = 1 5 3091 Mărunţit îngrăşăminte chimice UM= t. mur.35 20. crt. 1. crt. 1 Pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului în vederea înfiinţării unei plantaţii de MĂR pe o suprafaţă de 1 ha Cap. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr.6 14. cantit = 1. Denumirea lucrării din articol normele de muncă din unitatea de măsură şi NTM/92 cantitatea 0 1 2 1 3246 Încărcat + descărcat îngrăşăminte chimice : .75 - 35.1.14 18.25 9. 2 0.00 III 7 IV 8 - 0.08 0.3 - 14.05 25 876.6 6 2887 Defrişat de porumbar.40 0.cu MIC 91 CT coef. 1 Manoperă Nr.20 2 Cantitatea ha ha a. transport la 812 km şi descărcat gunoi grajd: UM =t: cantit =80 3 3223 Încărcat gunoi de grajd şi făcut platforma : UM=t: cantit = 80 4 3135 Deservit MIC .25 TOTAL ZO 4 0.22 9.40 .1. Antemăsuratoare şi deviz pentru pregătirea terenului în vederea înfiinţării unei plantaţii.uri TOTAL 1(unu) Tarif RON ZO MANOPERĂ ha PENTRU Total RON Nr.18 0. ZO UM 3 0.UM = t.6 2 3226 Încărcat. păducel grad de acoperire de 20% UM=ha : cantit = 0.

II utilaje 4567.50 92 . pentru transport 6 1000 600 80000 30 81700 Distanţa de Cantit.08 0.n.Grupa crt.Total pentru un ha PENTRU Cap.88 RON Total cheltuieli directe 8758.III .7 10 80 -total t/km -tarif RON t/km -total RON Cap.Total ha a.88 Volum total t/km 4 85 800 885 0.27 250 4567. 0 1 2 3 1 0.chimice + Sinoratox 5 G 2 Gunoi de grajd semifermentat TOTAL TRANSPORTURI PENTRU Pentru 1 (ha) Valoarea RON/UM Total RON 4 5 1 1000 1 600 50 400 750 2750 Greut.Gunoi de grajd semifermentat 4 .50 RON UM 2 Kg Kg To Cantitatea 3 1000 600 80 .IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.Sinoratox kg 30 25 TOTAL VALOARE MATERII ŞI pentru 1 (unu) hectar MATERIALE Cap.14 18. Ha a. Denumirea .III materiale 2750.40 0.IV transport 331.Sare potasică .375 331.90 1.07 1 1 1 2 6.tr transp km ansport.2 Administrat gunoi de grajd cu MIG 60to / ha 3 Dezinfectat terenul 4 Desfundat la 60 cm adâncime cu S 1800 5 Nivelat terenul cu NT –2.00 Cap. 0 1 1 Îngrăş. n MECANICE .13 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.43 8.90 2.43 8.Superfosfat . Denumirea crt.I manopera Pentru 1(un) hectar 1108.8 – 2 lucrări + discuit TOTAL .75 Cap. t 2 3 50 1. n LUCRĂRI 1(un) ha .Materii şi materiale Nr.Tarif RON / ha a.

chimice .O.25 15.20 9. articol transformare din NPC/78 caracteristici şi utilajul folosit Ct 0 1 2 1 Administrat îngrăşăminte chimice cu MIC 0.11 TOTA L Z. cantitate= ( 1.4 x 2) 2.14 0.Antemăsurătoare – Deviz nr. cantitate = 60 Încărcat gunoi de grajd în remorcă şi împrăştiat în câmp UM=t.n. 4 0.30 25 232. 4 0. cantititate. cantititate.20 0. = 1.O.a. păducel cu 20% grad de acoperire UM=ha. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr.O.30 - 0. cantitate=2 Defrişarea de porumbar.50 1 (unu) ha .Tarif RON/Z.31 III 7 - IV 8 - 2 3226 0. articol Denumirea lucrării din normele Z.81 25 895. de crt Nr. mur.00 - 15.10 18.1 pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului în vederea înfiinţării unei plantaţii de PĂR de tip intensiv Cap. unitatea de măsură UM NTM/92 şi cantitatea 1 3246 2 Încărcat şi descărcat îngr.I Manoperă: Nr. distanţa de transport 8 -12 km UM = t. Nr.4 Descărcat MIC – 2 lucrări UM=ha. 3 0.75 9.60 0.5 - Cap.30 - TOTAL MANO PERA PENTRU 1 .2 operaţiuni UM=t.2.1.40 .20 0. = 60 Mărunţirea îngrăşămintelor chimice UM=t.Total RON ha x x x 35.O/ din de muncă .51 25 662.18 10. crt.Total Z.25 - 26. . măceş.8 Încărcat gunoi de grajd şi descărcat în câmp.80 - 10.0 - - 3 3223 0.80 - - 4 5 6 3091 3136 asimilat 2887 0.31 din care pe categorii 0 1 I II 5 6 0.20 93 Cantitatea Ha 3 2 Ha. cantitate= 0. Lucrarea Coef.20 - 9.

43 8.08 0.a.Transporturi de materii şi materiale Nr.47 250 3867. Tarif RON /ha.94 15.47 Total ha. DENUMIREA crt 0 1 2 3 4 1 Superfosfat Sare potasică Gunoi de grajd semifermentat Sinoratox 5 G TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE Cap.crt DENUMIREA – GRUPA 0 1 2 1 Gunoi de grajd Îngrăşăminte chimice + Sinoratox 5G TOTAL TRANSPORTURI PENTRU Pentru 1 ( un ) ha UM 2 kg Kg to kg Canti tatea 3 800 600 60 30 pentru Valoarea RON/UM TOTAL RON 4 5 1 800 1 600 50 300 25 1(unu) ha 750 24450 Greut pentru transp 6 0.8 0. III – Materii şi materiale Nr.6 60. IV.5 Distanţa de transport Km 2 10 50 Total t/km Tarif RON/t/km Cantitate transport tone 3 60 1.80 0.90 0.2 3 4 5 Anexa 1 275 Administrat gunoi de grajd cu MIG – 4 Anexa 1 192 Dezinfectat terenul cu Sinoratox 5G Anexa 1 287 Desfundat la 60 cm cu S – 1800 Anexa 1 259 Nivelat terenul + discuit Anexa 251 TOTAL LUCRĂRI MECANICE PENTRU: 1 (un) ha 0.90 0.5 Cap.3 94 .n.4 4 Volum total t/Km 600 70 670 251.a.0 0.1 61.43 8.n Tarif pentru 1(un) ha RON 1 1 1 2 4.

II. Utilaje 3867.IV Transport 251.00 din care pe categorii I 5 II 6 15.0 RON Cap.80 - 10.20 0. 1 Manoperă Nr.3 Total chelt.05 1.14 UM=t: cantit =1. Antemăsurătoare – Deviz nr.81 25 TOTAL MANOPERĂ PENTRU Total RON X ZO Total RON X - 895.18 10.25 - 35. 1 Pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului în vederea înfiinţării unei plantaţii de prun Cap.10 UM=ha : cantit = 2 Defrişat arboret de 18.2 lucrări 0.20 9.2 hectar Cap.măceş.8 Mărunţit îngrăş.30 - 0.chimice 0.31 - 0.rugi 0 cu 20% grad de acoperire UM = ha : cantit = 1 Total ZO uri X 1(unu) ha 0.6 porumbar. articol Denumirea lucrării din din normele de NTM/92 muncă unitatea de măsură şi cantitatea 1 2 3226 Încărcat gunoi şi descărcat în câmp cu transport de la 8-12 km UM = t: cantit = 60 3223 Încărcat gunoi de grajd din platf.30 35.directe 7464.25 95 .chimice 2 operaţiuni ZO UM 3 0.11 0.4 Deservit MIC .20 0.08 3 0.3.I Manopera 1 Pentru 1 (unu ) 895. crt 0 1 Nr.4x2)=2.31 4 5 6 3091 3136 2863 redus1/2 UM=t: cantit =(1.20 9.25 TOTAL ZO 4 15.81 25 895.TOTAL CHELTUIELI DIRECTE SPECIFICARE Cap.5 Cap.00 III 7 IV 8 2 O. şi împrăştiat în câmp UM =t: cantit =60 3246 Încărcat şi descărcat îngr.III Materiale 2450.

Cap.375 253. Lucrarea Nr.din CT crt Caracteristici şi utilajul folosit NPC/79 coef.chimice + Sinoratox 5 G 2 Gunoi de grajd TOTAL TRANSPORTURI PENTRU 1 (unu) ha Distanţa Cantit.de anexa 1 transf. km t 2 3 50 1.43 0.Sare potasică 3 .Gunoi de grajd 4 .85 cheltuieli TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.a.40 4. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr.80 8. 0 1 2 3 1 Administrat îngr.5 96 .pentru transport 6 0.25 hectar Cap.I manopera Pentru 1(un) 895.III .Superfosfat 2 .8 0.Grupa crt 0 1 1 Îngrăş.94 15.1 RON Total directe 7465. n LUCRĂRI -1(un) .5 Cap. n MECANICE ha .Materii şi materiale Nr.Tarif RON / ha a.08 60 t / ha 3 Desfundat terenul la 60 cm 245 8.90 0.43 5 Nivelat cu NT+ discuit (2 lucrări) 251 0.1 Volum total t/km 4 75 600 675 0.Total Ha a. n.Total pentru un ha RON PENTRU Cap. Denumirea .20 lucrări) 2 Administrat gunoi de grajd cu MIG-4 192 0.chim.47 250 3867.cu MIC(2 275 0.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.90 adâncime 4 Dezinfectat terenul 287 0.II utilaje 3867.0 Cap. Denumirea crt 0 1 1 .III materiale 2450.47 TOTAL .Sinoratox 5G TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE ha 4 2 1 1 1 2 Cantitatea ha .1 61.6 60 0.IV transport 253.tr de transp ansport.art. 5 0.5 10 60 -total t/km -tarif RONt/km -total RON Cap.5 Valoarea RON/U Total M RON 2 3 4 5 Kg 800 1 800 Kg 600 1 600 T 60 5 300 kg 30 25 750 PENTRU 1 (unu) hectar 2450 UM Cantitatea Greut.

=1 3. 1859 Pichetat terenul:UM= mb.5 9.05 0.06 0. 1867 Administrat îngrăşăminte UM=mb.1. 3091 Mărunţit îngrăşăminte chimice UM=t.0 2.66 1. art.11 0.25 0. 4 18.8 Total Z.8 Din care pe categorii I II III IV 5 6 7 18.=1 5. cantit. şi stratificat UM=ml.02 0.208 6. 1819 Confecţionat picheţi: UM=ha.2 1. 2887 Defrişarea de porumbar. 3226 Încărcat. cantitate=0. 2918 Evacuarea material lemnos cu volum de 2.=1 4.5 8. cant.0 m3/ha: UM=ha. Antemăsutătoare –Deviz nr.. I .2 1.5 12.0 0.20 1.=208 10.125 1.06 0.0 7.=5 Z.00 0.O.0 5. =1.=0.0 0. 1832 Săpat gropi de 1 × 1 × 0. 3246 Încărcat şi descărcat îngrăşăminte chimice (2operaţiuni) M=buc.cantit.0 5. UM=buc.208 11. măceş. şi descărcat în câmp.1-3. 2892 Revizuirea şi completarea lucrării de defrişare :UM=ha. Număr Denumirea lucrării din Crt.4. cantit. =o.32 0.Manoperă: Nr.00 0.gunoiul de grajd UM=tone. mur cu Φ pâna la 10 cm.07 26.10 0.25 97 .=0.. pentru executarea lucrărilor de pregătirea terenurilor şi înfiinţarea unei plantaţii de NUC cu desimea de 208 pomi la hectar Distanţele de plantare: 8 m între rânduri şi 6 m pe rând Cap.cantit. UM 3 18.O. Din normele de muncă NTM/92 Unitatea de măsură şi cantitatea 0 1 2 1.cantit. cantitate=o. transportat la 8-10 Km.=20.25 3.14 3.02 1.cantit. cantit.1.80 8 3. 1773 Făcut şanţ de 50 × 50cm.32 0.07 26. 20% UM=ha .14 1. cant.8m.14 0.54 0. 3281 Încărcat şi descărcat pomi şi picheţi UM=tone.20 0.0 0. şi grad de acop.02 0. cantit.10 0.

de ha transf.r MECANICE Total pentru un ha RON Cap. cantit.2 Adus gunoiul de grajd la gropi UM=mb.208 Repartizat pomi la gropi UM=mb.5 kg.4 250 2100 UM 2 Kg. Discuit după plantare 0.69 0.6 0.II-Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr. Caracteristici şi utilajul folosit Coef.65 8.47 2 4. 1775 1846 Stratificat pomi UM=mb.O.38 15. LUCRĂRI Tarif RON/ha a.74 0.36 0.36 1 plantare 5.O Total RON 1.5 51.5 7.08 1 t/ha 3. Denumirea Crt. 4 3. III.=208 1( unu ) Total Z. CT Lucrarea crt. 0 1 2 3 1. 17.n.042 0.47 1 6.34 25 1283.=0.208 Fasonat rădacina. 0 1 Gunoi de grajd 100kg. 5 8.74 TOTAL MANOPERĂ × × × 68.43 1 TOTAL 1(un) ha Total ha a.uri ha Tarif RON /Z. cantit. făcut mocirla şi mocirlitul în vederea plantării UM=mb.69 16./pom Cantitatea Ha /a.208 Plantarea pomilor lucrare completă UM=buc. Administrat gunoi de grajd cu MIG -4 – 20 0.94 1..43 8.82 8 0./pom Sinoratox Îngrăşăminte chimice complexe 2.13. Kg Kg 98 Cantitate a 3 20 30 500 RON / UM 4 50 25 1 Valoarea Total Greutate pe mii lei transport 5 6 1000 20000 750 100 500 500 .5 Cap.2 lucrări înainte 1.=0. 1845 1847 3.66 1.38 1.r.14 25 3. cantitate=0. 14.65 8.08 25 1702 0.13 0. Discuit+nivelat terenul înainte de plantare 0.80 2 de plantare 2. Arătura normală în livadă înainte de 1.60 1. 1845 3..66 0.86 25 196. Arătură adâncă la 30cm. Dezinfectat solul 0.33 0. Cantit.47 0.=0. Cantit. –Materii şi materiale Nr.74 25 218.

3 ŞI :pentru 1 (un) ha 6613 4300 63 500 100 22200 Cap.63 99 .0 30.63 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap. 25 255. transport 1 Gunoi de grajd Îngrăşăminte chimice +liudator Pomi altoiţi TOTAL 1 ( un) ha TRANSPORTURI PENTRU : 0 1. 2.III Material e 6613 Total cheltuieli directe 10510.Pomi altoiţi cu rezerva de 3% Pichete TOTAL VALOARE MATERII MATERIALE Buc 215 20 Buc 210 0. Denumirea –grupa Distanţa de Crt.63 Volum total t/km 4 200.0 50 0.5 Total t/km Tarif RON/t/km.6 50 0.375 95. Total RON RON Cap. IV Transport 95.IV Transporturi de materii şi materiale Nr.0 0. II Manoper Utilaje a pentru 1 (un) hectar 1702 2100 Cap.I Cap. Cantitatea transport tone 2 3 10 20. 3.

4 x 2) 2.O. Articol transformare din NPC/78 caracteristici şi utilajul folosit 1 Administrat îngrăşăminte chimice cu MIC 100 Cantitatea 0 1 Ct 2 0. 4 0.14 0.10 0.25 - 11. cantitate = 45 3223 Încărcat gunoi de grajd în remorcă şi împrăştiat în câmp UM=t.11 TOTAL Z.O/ din normele de muncă .31 III 7 - IV 8 - 0.8 3226 Încărcat gunoi de grajd şi descărcat în câmp.4 3136 Descărcat MIC – 2 lucrări asimilat UM=ha. = 1.30 - - 9. cantitate=2 Cap. crt Cap.Total Z.20 0.2 operaţiuni UM=t.1. păducel cu 20% grad de acoperire UM=ha.30 - TOTAL MANO PERA PEN TRU x x x 29.18 8.20 - 0.06 25 501. cantitate= 0. UM NTM/92 unitatea de măsură şi cantitatea 1 3246 2 Încărcat şi descărcat îngr. .10 - - 0.O.O.Total RON 3 0.1 pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului în vederea înfiinţării unei plantaţii de GUTUI de tip intensiv Nr.60 9.25 11. de Nr.Antemăsurătoare – Deviz nr.25 - - 0. cantititate.40 . = 45 3091 Mărunţirea îngrăşămintelor chimice UM=t.50 1 (unu) ha . cantititate.5 9. cantitate = ( 1. mur.10 - 8.20 - - 18. distanţa de transport 8 -12 km UM = t. . măceş.31 5 - II 6 0.Tarif RON/Z. articol Denumirea lucrării din Z.I Manoperă: 6 2887 Defrişarea de porumbar.5.a.0 - 20.20 0.5 - Nr.n. din care pe categorii I 4 0.30 25 232. chimice . II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Lucrarea Coef.20 Ha 3 2 Ha.36 25 734.

III – Materii şi materiale Nr.n Tarif pentru 1(un)ha RON Canti tatea 3 800 600 45 30 Valoarea RON/UM 4 1 1 5 25 1 1 1 2 3.III Materiale 2375.II. Utilaje 3567.27 250 3567.90 0.5 Cap.5 0.6 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE SPECIFICARE Cap.2 3 4 5 ( 2 lucrări) Anexa 1275 Administrat gunoi de grajd cu MIG – 4. IV.94 14.10 101 .08 0.n.IV Transport 195.Transporturi de materii şi materiale DENUMIREA – GRUPA Distanţa de transport Km 1 2 Gunoi de grajd 10 Îngrăşăminte chimice + Sinoratox 5G 50 Total transporturi pentru 1 (un) ha Total t/km Tarif RON/ t/km Total RON Cap. 6 0.I Manopera Pentru 1 (un ) hectar 734.47 Total ha.375 195. crt 0 1 2 Cap.0 Cantitate transport tone 3 45 1. transp.1 61.43 8.5 Cap.60 0.5 521. 45 t/ha Anexa 1192 Dezinfectat terenul cu Sinoratox 5G Anexa 1 287 287 Desfundat la 60 cm cu S – 1800 Anexa 1259 Nivelat terenul + discuit Anexa 251 TOTAL LUCRĂRI MECANICE PENTRU: 1 (un) ha 0. Tarif RON /ha.8 0.a.directe 6872.a.90 0.0 Cap.43 8.0 0.4 Volum total t/Km 4 450 71.6 60.60 RON Total chelt. DENUMIREA crt 0 1 2 3 4 1 Superfosfat Sare potasică Gunoi de grajd semifermentat Sinoratox 5 G TOTAL VALOARE MATERII SI MATERIALE UM 2 kg Kg to kg pentru 1 (unu) ha TOTAL RON 5 800 600 225 750 2375 Greut pentru.5 Nr.

5 1(unu) ha TOTAL MANOPERĂ PENTRU: Total z.20 9. Lucrarea Nr. 4 0.20 9.00 0.cantit.75 - 22.20 0. a.1.00 0.o. Total RON din care pe categorii z.articol caracteristici şi utilajul folosit din NPC/79 anexa 1 0 1 1 Administrat îngrăşăminte chimice cu 275 MIC (două lucrări) 2 Administrat gunoi de grajd cu MIG-4 192 50 Tone/ha 3 Dezinfectat terenul cu Sinoratox 5G 287 102 CT.25 TOTAL z.o. 4 12.4 Deservit MIC-2 lucrări UM=ha: cantit. mur.31 - 9.n.08 0.o.8 4 5 6 3091 3136 asimilat 2863 asimilat Mărunţirea îngrăşămintelor chimice UM=t: cantit.21 25 555.5 Cap.50 III 7 IV 8 0.51 25 787..43 .6 0...25 9. din unitatea de măsură şi NTM/92 cantitatea 0 1 2 1 3226 Încărcat gunoi şi descărcat în câmp cu transp. Coef.00 0. 2 0.=1.30 - 0.31 0.o. măceş.30 x x x 31.10 18.50 I 5 II 6 12.30 25 232.de transf.1 pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului în vederea înfiinţării unei plantaţii de CAIS Cap.20 0.14 0.artico Denumirea lucrării din Nr.Antemăsurătoare-Deviz nr.= (1.20 0.=50 3 3246 încărcat şi descărcat îngrăşăminte chimice – două operaţinui UM=t: cantit.4x2)=2.11 9. păducel cu 20% grad de acop.crt.uri Tarif RON/z.=2 Defrişarea de porumbar. 8-12 km UM=t: cantitatea=50 2 3223 Încărcat gunoi de grajd şi împrăştiat pe câmp UM=t.6. l normele de muncă crt.I Manoperă: Nr.40 4. UM=ha:cantitatea 0.II-Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr.43 Cantitatea Ha 3 2 1 1 Ha. UM 3 0.18 0.

tone 3 1.90 0.00 Total Cheltuieli directe 7070. Cap.n PENTRU: Total pentru un ha.a.625 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.67 250 3667.n.4 Desfundat terenul la 60 cm cu S 1800 258 5 Nivelat + discuit (două operaţiuni) 251 TOTAL 1(un ) ha Total ha. 0 Denumirea-grupa 1 Îngrăşăminte chimice+Sinoratox 5G Gunoi de grajd TOTAL TRANSPORTURI -total t/km 1(un) ha -tarif RON/t/km -total RON Distanţa de transp.a.875 103 .III Materii şi materiale Nr. LUCRĂRI MECANICE Tarif RON/ha.5 RON Valoarea Total RON 5 800 600 250 750 2400 TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE pentru 1 (unu) hectar Cap.III Materiale 2400.IV Transporturi de materii şi materiale Nr.II Utilaje 3667..375 215.47 1 2 8.M.crt.crt.75 Cap. Km.5 Cap.I Manopera Pentru 1 (un) hectar 787.IV Transporturi 215.90 0. 4 1 1 5 25 RON 8. 0 1 2 3 4 Denumirea 1 Superfosfat Sare potasică Gunoi de grajd semifermentat Sinoratox 5G UM 2 Kg Kg T kg Cantitatea 3 800 600 50 30 RON pe U.94 14. 2 50 10 Cantitatea transport.625 RON Cap.5 50 Volum total tkm 4 75 500 575 0.

1 pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului în vederea înfiinţării unei plantaţii de PIERSIC Cap.31 - 0.90 Cantitatea Ha 3 2 1 1 1 Ha. articol normele de muncă crt.20 9. Total RON din care pe categorii z..18 9. măceş. păducel cu 20% grad de acop.30 - 0.I Manoperă: Nr.4x2)=2.d e transf.Antemăsurătoare-Deviz nr.00 3 3246 0..25 III 7 IV 8 0.= (1.uri Tarif RON/z.00 - 9. mur.30 TOTAL MANOPERĂ PENTRU: x x x 29.10 18.25 TOTAL z.II-Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr.60 0.7. Denumirea lucrării din Nr.o.=1.14 0. 4 0.20 9.8 Mărunţirea îngrăşămintelor chimice UM=t: cantit.31 4 3091 0.20 0.o. UM 3 0. 8-12 km UM=t: cantitatea=45 2 3223 Încărcat gunoi de grajd şi împrăştiat pe câmp UM=t.43 8.00 - 20.06 25 501.08 0. UM=ha:cantitatea 0.cantit.20 - 0.43 8.11 0.=2 Defrişarea de porumbar.4 Deservit MIC-2 lucrări UM=ha: cantit.20 5 6 3136 asimilat 2863 asimilat 0. 4 11.36 25 734.o.5 Cap. din unitatea de măsură şi NTM/92 cantitatea 0 1 2 1 3226 Încărcat gunoi şi descărcat în câmp cu transp. 2 0.articol caracteristici şi utilajul folosit din NPC/79 anexa 1 0 1 1 Administrat îngrăşăminte chimice 275 cu MIC (două lucrări) 2 Administrat gunoi de grajd cu MIG192 4 45 Tone/ha 3 Dezinfectat terenul cu Sinoratox 5G 287 4 Desfundat terenul la 60 cm cu S 258 1800 104 CT. Coef.1.5 9.6 0.5 1(unu) ha Total z.25 I 5 II 6 11.40 3.crt.90 .30 25 232.=50 încărcat şi descărcat îngrăşăminte chimice –două operaţinui UM=t: cantit.o. Lucrarea Nr.n. a.

a. tone 3 1. 0 1 2 Denumirea-grupa 1 Îngrăşăminte chimice+Sinoratox 5G Gunoi de grajd TOTAL TRANSPORTURI -total t/km 1(un) ha -tarif Total RON/t/km RON Cap.1 Distanţa de transp.60 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.n Total pentru un ha. 0 1 2 3 4 Denumirea 1 Superfosfat Sare potasică Gunoi de grajd semifermentat Sinoratox 5G UM 2 Kg Kg T kg Cantitatea 3 800 600 45 30 RON RON pe U.a.375 195.IV Transporturi 195.27 250 3567.M.5 Cap.n. Tarif RON/ha.crt. 0..I Manopera Pentru 1 (un) hectar 734.5 450 521.5 Cap. 2 50 10 Cantitatea transport.IV Transporturi de materii şi materiale Nr.43 45 Volum total tkm 4 71. 4 1 1 5 25 Valoarea Total RON 5 800 600 225 750 2375 TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE pentru 1 (unu) hectar Cap.III Materiale 2375.94 14.47 2 RON 0.crt.III Materii şi materiale Nr.5 TOTAL LUCRĂRI MECANICE PENTRU: Nivelat + discuit (două operaţiuni) 251 1(un ) ha Total ha.5 0.II Utilaje 3567.00 Cap. Km.00 105 .6 Total Cheltuieli directe 6872.

chimice 2 operaţiuni UM=t:cantit=(1.20 0. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr.cu MIC(2 lucrări) 275 2 Administrat gunoi de grajd cu MIG-4 45 t / ha 192 CT coef. n 5 0. Lucrarea Nr.1.4x2)=2.20 0.08 Cantitatea ha 4 2 1 ha a.măceş.25 III 7 IV 8 O.25 din care pe categorii I 5 II 6 11. 3 0.art. 1 Manopreă Nr.60 0. articol Denumirea lucrării din crt din normele de muncă NTM/92 unitatea de măsură şi cantitatea 0 1 2 1 3226 Încărcat gunoi şi descărcat în câmp cu transport de la 8-12 km UM = t: cantit = 45 2 3223 Încărcat gunoi de grajd din platf.de transf.10 0. Nr.6 106 .36 ZO UM 3 0.14 0. Antemăsurătoare – Deviz nr.20 0.31 4 5 6 3091 3136 2863 redus1/2 0. 1 pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului în vederea înfiinţării unei plantaţii de VISIN Cap.chim.30 Cap. 8 Mărunţit îngrăş.30 - 0.8.18 0.40 3.10 0.rugi cu 20% grad de acoperire UM = ha : cantit = 1 Total ZO uri TOTAL MANOPERĂ PENTRU 1(unu) ha Total RON ZO Total RON X X X 29.chimice UM=t: cantit =1.36 29.2 lucrări UM=ha : cantit = 2 Defrişat arboret de porumbar. şi împrăştiat în câmp UM =t: cantit =45 3 3246 Încărcat şi descărcat îngr.25 TOTAL ZO 4 11.4 Deservit MIC .11 8.20 9.20 9.10 18.31 - 8.din crt Caracteristici şi utilajul folosit NPC/79 anexa 1 0 1 2 1 Administrat îngr.

43 251 0.5 hectar Distanţa Cantit.III .Sinoratox 5G kg 30 25 750. Denumirea .Gunoi de grajd T 45 5 225.II manopera utilaje Pentru 1(un) 734.0 4 .III materiale 2375.pentru transport 6 800 600 45000 30 46430 Volum total t/km 4 75 450 525 0.43 0.Total PENTRU Cap. n pentru un ha RON Valoarea RON/U Total M RON lei 0 1 2 3 4 5 1 .0 TOTAL VALOARE MATERII ŞI PENTRU 1 (unu) hectar 2375.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr. n RON / ha a.94 14. Denumirea crt 287 0.90 0.I Cap.0 Cap.875 RON Total cheltuieli directe 6873.tr de transp ansport.Materii şi materiale Nr.0 2 .IV transport 196. km t 2 3 50 1.Tarif MECANICE .27 250 3567.Superfosfat Kg 800 1 800.375 196.90 1 1 2 8.chimice + Sinoratox 5 G 2 Gunoi de grajd TOTAL TRANSPORTURI PENTRU 1 (unu) ha TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.Sare potasică Kg 600 1 600.Grupa crt 0 1 1 Îngrăş.0 3 .875 UM Cantitate a Greut.3 Desfundat terenul la 60 cm adâncime 245 8.0 3567.375 107 .0 MATERIALE Cap.5 4 Dezinfectat terenul 5 Nivelat cu NT+ discuit (2 lucrări) TOTAL .47 Ha a.Total LUCRĂRI 1(un) ha .5 10 45 -total t/km -tarif RON t/km -total RON Cap.

o.43 Cantitatea Ha 3 2 1 1 Ha.50 9. păducel cu 20% grad de acop.25 9.articol caracteristici şi utilajul folosit din NPC/79 anexa 1 0 1 1 Administrat îngrăşăminte chimice cu 275 MIC (două lucrări) 2 Administrat gunoi de grajd cu MIG-4 192 50 Tone/ha 3 Dezinfectat terenul cu Sinoratox 5G 287 CT. asimilat măceş.n.00 0.00 0. 2 0.I Manoperă: Nr.5 1(unu) ha TOTAL MANOPERĂ PENTRU: Total z.30 - 0.. UM=ha:cantitatea 0.9.20 9.20 0.50 9.1 pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului în vederea înfiinţării unei plantaţii de CIRES Cap. a. UM 3 0.08 0.30 x x x 31.10 18.1. articol normele de muncă crt. Lucrarea Nr.8 4 3091 Mărunţirea îngrăşămintelor chimice UM=t: cantit.6 0.= (1.00 0. 8-12 km UM=t: cantitatea=50 2 3223 Încărcat gunoi de grajd şi împrăştiat pe câmp UM=t.20 9.18 0.5 Cap.o. mur.4x2)=2.25 0.. Antemăsurătoare-Deviz nr.21 25 555.43 108 . 4 0.o.o.31 III 7 IV 8 0. 4 12..14 0.31 I 5 II 6 12.crt.=1.30 25 232. Total RON din care pe categorii z.11 TOTAL z.uri Tarif RON/z.20 0.=2 6 2863 Defrişarea de porumbar.40 4.cantit. Denumirea lucrării din Nr.d e transf.51 25 787.4 5 3136 Deservit MIC-2 lucrări asimilat UM=ha: cantit. din unitatea de măsură şi NTM/92 cantitatea 0 1 2 1 3226 Încărcat gunoi şi descărcat în câmp cu transp.II-Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr. Coef.=50 3 3246 încărcat şi descărcat îngrăşăminte chimice –două operaţinui UM=t: cantit.20 0.75 - 22.

625 Total Cheltuieli directe 7070.a.90 0.47 1 2 8.94 14.M.crt.4 5 TOTAL LUCRĂRI MECANICE PENTRU Desfundat terenul la 60 cm cu S 1800 258 8.875 109 .I Cap.5 hectar Cap.90 0.cr t.a. Tarif RON/ha. 0 Denumirea-grupa 1 Îngrăşăminte chimice+Sinoratox 5G Gunoi de grajd TOTAL TRANSPORTURI -total t/km 1(un) ha -tarif RON/t/km -total RON Distanţa de transp. Km.II Manopera Utilaje Pentru 1 (un) 787. tone 3 1. 2 50 10 Cantitatea transport.5 50 Volum total tkm 4 75 500 575 0.n Total pentru un ha. RON Cap.. 4 1 1 5 25 RON Valoarea Total RON 5 800 600 250 750 2400 TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE pentru 1 (unu) hectar Cap.67 250 3667.IV Transporturi 215.IV Transporturi de materii şi materiale Nr.75 3667.0 RON Cap.5 Nivelat + discuit (două operaţiuni) 251 1(un ) ha Total ha. 0 1 2 3 4 Denumirea 1 Superfosfat Sare potasică Gunoi de grajd semifermentat Sinoratox 5G UM 2 Kg Kg T kg Cantitatea 3 800 600 50 30 RON pe U.III Materii şi materiale Nr.375 215.III Materiale 2400.n.625 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.

00 6. Lucrarea Nr. articol din NTM/92 1 3226 Denumirea lucrării din ZO/ normele de muncă UM Unitatea de măsură şi cantitatea 2 3 Încărcat + descărcat 0.93 25 755. cantit.00 .11 25 102.a.art. crt.10 - - 3 3246 0.25 6.00 - - 6. = 1. crt. cantit.39 4.20 0. cantit.20 - TOTAL MANOPERĂ PENTRU x 30.0 1 (unu) ha Total ZOuri Tarif RON/ZO Total RON 0.18 platformă şi împrăştiat pe câmp UM= t.75 4.53 25 488.II – Utilaje: Lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr.20 - - 0.00 110 Cantitatea ha Ha. 0 1 2 3 1 Arătură adâncă la 30-35 cm 11 2. cantit=1 Parcelarea şi trasarea căilor de acces UM = ha. = 45 t Încărcat gunoi din 0.39 4.00 6.11 - - - 5 6 3148 2863 2. =45 Încărcat + descărcat 0. I.14 TOTAL ZO 4 11.10 - 8. cantit=0. = 0.11 0. 4 1 5 2.25 I Din care pe categorii II III IV 5 6 11.75 19.1. cantit.59 25 164. Antemăsurătoare – Deviz nr. Manoperă Nr.8 x 2 = 1. cantit.18 - 0.6 Mărunţit îngrăşăminte chimice UM=t.n. caracteristici şi utilajul folosit din Coef. 0 1 Nr. NPC/79 de anexa 1 transf. CT.18 - - 4 3091 0.39 - 7 2331 0.75 - Cap.1 pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului pentru înfiinţarea unei plantaţii de ALUN cu desimea de 580 plante/ha Cap.25 gunoi de grajd cu transport de la 8-12 km UM=t. = 2 Defrişare tufişuri cu 2% acoperire UM=ha.10.8 Deservit MIG (2 lucrări) UM = ha.25 7 8 - 2 3223 8.11 îngrăşăminte chimice 2 operaţiuni UM = t.

6 500 300 45000 30 45830 4 Sinoratox TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE kg 30 pentru 1 (unu) hectar Cap.I Manopera 755. transp.312 RON Cap.20 0.062 Pentru 1 (unu) hectar 111 . Directe 1843.00 Cap.00 Volum total t/km 4 41.n.48 0.0 Cantitatea 3 500 300 45 Valoarea RON/U Total M RON 4 5 1 500.375 184. transp.Administrat îngrăşăminte chimice cu 275 MIC 3 Administrat gunoi de grajd 50 to/ha 192 4 Dezinfectat terenul 37 5 Nivelat cu NT + discuit prin 2 treceri 251 TOTAL 1(un) ha Total ha. Denumirea crt.40 3.12 4570.5 0. LUCRĂRI Tarif RON/ha.48 0.08 0.83 2 Gunoi de grajd 10 45 TOTAL 1(unu) ha Total t/km TRANSPORTUR Tarif RON/t/km I PENTRU: Total RON Total cheltuieli directe Specificare Cap.42 250 1855.III Materiale 1775.0 Greut.II Utilaje 1855.III – Materii şi materiale Nr. pentru transp.75 Cap.0 5 225.n.60 0.a. tone 0 1 2 3 1 Îngrăşăminte chimice + Sinoratox 50 0.0 1775.94 7. MECANICE Total pentru un ha PENTRU : Cap. IV – Transporturi de materii şi materiale Nr. 0 1 2 3 1 Superfosfat Sare potasică Gunoi de grajd fermentat UM 2 kg kg t 2 0.a. km.47 2 45 1 2 RON 0.5 450 491.0 25 750. Denumirea.0 1 300.grupa Distanţa de Cantitatea crt.IV Total Transport Chelt.

39 - 7 2331 0. cantit=1 Parcelarea şi trasarea căilor de acces UM = ha. cantit.30 - - 3 3246 0.11. = 35 t 3223 Încărcat gunoi din platformă şi împrăştiat pe câmp UM= t. Lucrarea Nr.18 6.39 2.1 pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului pentru înfiinţarea unei plantaţii de CĂTINA ALBĂ cu desimea de 3333 plante/ha Nr. Denumirea lucrării din articol normele de muncă din Unitatea de măsură şi NTM/92 cantitatea 1 2 3226 Încărcat + descărcat gunoi de grajd cu transport de la 8-12 km UM=t. caracteristici şi utilajul folosit din Coef. CT. 0 1 Cap. cantit.30 - 6. =35 Încărcat + descărcat îngrăşăminte chimice 2 operaţiuni UM = t.75 - Cap.00 112 ha 4 1 Cantitatea Ha.11 0.17 25 54.8 Deservit MIG (1 lucrări) UM = ha.75 Din care pe categorii II III IV 5 6 8.11 0. Manoperă Nr.26 - 0.II – Utilaje: Lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr.00 6.75 6.11 - - - 5 6 3148 2863 2.20 - - 0.00 - - 6.20 - TOTAL MANOPERĂ PENTRU: x 24.20 0.n.0 1 (unu) ha Total ZO-uri Tarif RON/ZO Total RON ZO/UM TOTAL ZO 4 8. = 0. 0 1 2 3 1 Arătură adâncă la 30-35 cm 11 2. cantit.31 25 382.59 25 164.25 15. crt. = 1. cantit.39 2.1.8 x 2 = 1.art.26 - - 4 3091 0.07 25 601.25 2 0. 5 2. NPC/79 de anexa 1 transf. = 1 Defrişare tufişuri cu 2% acoperire UM=ha. cantit. cantit=0. crt.6 Mărunţit îngrăşăminte chimice UM=t.75 2.14 0.75 7 8 - I 3 0.a.00 . I. Antemăsurătoare – Deviz nr.00 6.

375 158.48 0.40 2. MECANICE Total pentru un ha PENTRU : Cap.43 35 RON Volum total t/km 4 71.80 0.n.06 113 . 0 1 2 1 Îngrăşăminte chimice + Sinoratox 50 2 Gunoi de grajd 10 TOTAL 1(unu) ha Total t/km TRANSPORTUR Tarif RON/t/km I PENTRU: Total Total cheltuieli directe Specificare Pentru 1 (unu) hectar Cap.5 0. Denumirea crt.0 kg 300 1 600. tone 3 1.81 Cap.Administrat îngrăşăminte chimice cu 275 MIC 3 Administrat gunoi de grajd 50 to/ha 192 4 Dezinfectat terenul 37 5 Nivelat cu NT + discuit prin 2 treceri 251 TOTAL 1(un) ha Total ha.III – Materii şi materiale Nr.III Materiale 2325.a. 0 1 2 3 4 1 Superfosfat Sare potasică Gunoi de grajd fermentat Sinoratox UM 2 0. Denumirea.0 t 35 5 175 kg 30 25 750 x pentru 1 (unu) hectar 2325.0 TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE Canti Valoarea RON/U Total tatea M RON 2 3 4 5 kg 800 1 800.II Utilaje 1655. LUCRĂRI Tarif RON/ha.0 Cantitatea transp.grupa Distanţa de crt.n. 6 800 600 3500 30 36430 Cap. IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.0 RON Cap. pentru transp. Directe 4739.08 0.47 2 35 1 2 RON 0.94 6.20 0.a.48 0.I Manopera 601.0 Greut.IV Transport 158.5 350 421.062 Total Chelt. transp. km.62 250 1655.75 Cap.

cantit: = 2 6 2863 Defrişare tufişuri 6.00 x x 6.20 0.17 25 104.59 25 164. Denumirea lucrării ZO/ crt. de la 8-12 km UM = t.39 (grad acop.39 0. cantit.00 6.17 4.2 5 3148 Deservit MIG (2 2.12. cantit: 1.1 Pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului pentru înfiinţarea unei plantaţii de arbuşti cu desimea de 4000 tufe/ha Cap.50 5 - 6 12.25 gunoi de grajd cu transp. cantit.00 lucrări) UM = ha. Antemăsurătoare – Deviz nr.18 platformă şi împrăştiat pe câmp UM = t. I.26 - 0. = 50 tone 2 3223 Încărcat gunoi din 0.20 x 32. Manoperă Nr.52 25 813. cantit: 1.4 4 3091 Mărunţit 0.00 4.26 - - 0.2 x 2 = 2. = 50 tone 3 3246 Încărcat + descărcat 0.00 - 9.25 21.50 7 - 8 - 9.76 25 544.75 - 114 . cantit: = 1.20 trasarea căilor de acces UM = ha.00 - - 0.1. 20%) UM = ha. cantit: = 1. Nr.39 0.11 îngrăşăminte chimice (2 operaţiuni) UM = t.0 7 2331 Parcelarea şi 0.17 4.14 îngrăşăminte chimice UM = t. articol din normele de UM din muncă NTM/92 Unitatea de măsură şi cantitatea 0 1 2 3 1 3226 Încărcat + descărcat 0.00 6.0 TOTAL 1 (unu) ha Total x MANOPERĂ ZO-uri PENTRU Tarif RON/ ZO Total RON TOTAL ZO Din care pe categorii II III IV I 4 12.

IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.a.n. pentru transp.31 Cap.III – Materii şi materiale Nr.00 . CT.94 7. Denumirea.n.375 214. caracteristici şi utilajul folosit din Coef. 6 800 600 50000 30 51430 4 Sinoratox TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE Cap. MECANICE Total pentru un ha PENTRU : Cap.00 0.n.0 Greut.II Utilaje 1955.48 0.Cap.00 115 RON RON Cap.5 0.00 2 Administrat îngrăşăminte chimice 2 275 0. tone 3 1. 0 1 2 3 1 Superfosfat Sare potasică Gunoi de grajd semifermentat UM Cantitatea 3 800 600 50 ha 4 1 2 50 1 2 RON Cantitatea Ha.0 750.31 Total t/km Tarif RON/t/km Total Cap.grupa crt.40 4.0 2400.I Manopera 813.a.00 kg 30 25 pentru 1 (unu) hectar Distanţa de transp.43 50 Volum total t/km 4 71.5 500 571. LUCRĂRI Tarif RON/ha.20 lucrări 3 Administrat gunoi de grajd 50 to/ha 192 0.00 2 kg kg t Valoarea RON/ Total UM RON 4 5 1 800.0 1 5 600. crt. km.00 0.08 4 Dezinfectat terenul (asimilat) 37 0. Directe 5382. 2 50 10 Cantitatea transp.IV Transport 214. Denumirea crt.47 TOTAL 1(un) ha Total ha.0 250.312 Total Chelt. 5 2. 0 1 2 3 1 Arătură adâncă la 30-35 cm 11 2.III Materiale 2400. NPC/79 de anexa 2 transf.82 250 1955. 0 1 1 Îngrăşăminte chimice + Sinoratox 2 Gunoi de grajd TOTAL 1(unu) ha TRANSPORTURI PENTRU: Total cheltuieli directe Specificare Pentru 1 (unu) hectar Cap. Lucrarea Nr.48 5 Nivelat cu NT + discuit prin 2 treceri 251 0.art.a.II – Utilaje: Lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr.

1 Manopreă Nr. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr. Nr.0 5 2.0 Mărunţit îngrăş.18 10.din CT coef.75 25 918.1.00 )UM=ha : cantit = 2 Defrişat tufişuri cu 20% 6.20 26.14 4.00 din care pe categorii I 5 II 6 15.39 7 2331 0.80 - 10. crt Caracteristici şi utilajul folosit NPC/79 anexa 1 de transf 0 1 2 1 Arătură adâncă la 30 – 35 cm Administrat îngr.00 0. =(1.chimice 0.59 25 25 TOTAL MANOPERĂ PENTRU 650.00 0.20 36.75 4.00 6.39 0.chim.cu 2 11 275 116 Cantitatea ha ha a.0 Parcelare şi trasarea căilor de acces Total ZO uri 1(unu) Tarif Ron/ ZO ha Total Ron 0.00 6.5 164.00 III 7 IV 8 0. 75 Cap.20 X X X 0.14 UM=t: cantit =1 Deservit MIG ( 2 lucrări 2.02 6.0 2.39 grad de acoperire UM = ha : cantit = 1.Antemăsurătoare – Deviz nr.25 TOTAL ZO 4 15. articol Denumirea lucrării din crt din normele de muncă NTM/92 unitatea de măsură şi cantitatea 0 1 2 1 3226 Încărcat gunoi şi descărcat în câmp cu transport de la 8-12 km UM = t: cantit = 60 2 3223 Încărcat gunoi de grajd din platf.80 0.14 4. Lucrarea Nr.0x2) =2. şi împrăştiat pe teren UM =t: cantit =60 3 3246 Încărcat şi descărcat îngr. chimice 2 operaţiuni ZO UM 3 0.13.20 .22 - 0.40 3 2. n 4 1.14 25 103.11 0.art.5 - 0. 1 Pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului în vederea înfiinţării unei plantaţii de ZMEUR Cap.22 4 5 6 3091 3136 2863 UM=t: cantit.

Tarif Ron/ha.0 TOTAL VALOARE MATERII ŞI -A – PENTRU 1 (unu) hectar 2050.0 2 .62 Cap.Superfosfat Kg 600 1 600.II manopera utilaje Pentru 1(un) 918.III materiale 2050.Gunoi de grajd T 60 5 300. n LUCRĂRI 1(un) ha .3 Administrat gunoi de grajd cu 60 t / 192 ha 4 Dezinfectat terenul 37 5 Nivelat cu NT+ discuit (2 lucrări) 251 TOTAL .Sare potasică Kg 400 1 400.IV transport 245. Denumirea crt UM Cantitatea 0.a.0 3 . Denumirea .0 2.Total pentru un ha PENTRU Ron Cap.0 1.chimice + Sinoratox Gunoi de grajd 1 (unu) ha TOTAL TRANSPORTURI PENTRU TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.48 0.Grupa crt 0 1 2 1 Îngrăş.80 0.0 Cap.375 245.62 RON Total cheltuieli directe 5369.0 4.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.0 hectar Distanţa Cantit. km t 2 3 50 1.n.48 0.Total Ha a.75 2155.pentru transport 6 600 400 60000 30 61030 Volum total t/km 4 55 600 655 0.47 60.0 4 . MECANICE .Materii şi materiale Nr.08 0.Sinoratox kg 30 25 750.I Cap.tr de transp ansport.0 Valoarea RON/U Total M RON 0 1 2 3 4 5 1 .III .62 250 2155.0 -total t/km -tarif Ron/t km -total Ron Greut.37 117 .94 8.0 MATERIALE Cap.1 10 60.

Manoperă Nr. 0 1 2 3 1 Arătură adâncă la 30-35 cm 11 2.11 4.00 6.39 0. cantit. caracteristici şi utilajul folosit din Coef. 5 2.38 25 809.14.00 - 9.0 TOTAL 1 (unu) ha Total ZOMANOPERĂ uri PENTRU Tarif RON/ZO Total RON ZO/ UM 3 0. cantit.II – Utilaje: Lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr.20 x 0.50 7 8 - I 0. =50 3 3246 Încărcat + descărcat îngrăşăminte chimice 2 operaţiuni UM = t.1 Pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului pentru înfiinţarea unei plantaţii de MUR cu desimea de 2667 plante/ha Cap. Denumirea lucrării din crt.68 25 542. NPC/79 de anexa 1 transf.11 4. cantit=0. cantit. Nr.20 32. = 0. = 1.39 0.75 21.00 4. articol normele de muncă din Unitatea de măsură şi NTM/92 cantitatea 0 1 2 1 3226 Încărcat + descărcat gunoi de grajd cu transport de la 8-12 km UM=t.50 Din care pe categorii II III IV 5 6 12.50 0.a.n. I.20 118 ha 4 1 2 Cantitatea Ha. Lucrarea Nr.00 2 Administrat îngrăşăminte chimice cu 275 0.00 6.11 0.8 5 3148 Deservit MIG (2 lucrări) UM = ha.18 - 0.39 0.18 - - 0.20 6.00 6.40 .00 0.75 - Cap. crt.1.art. cantit.00 - - 0.11 25 102.14 2. cantit.25 TOTA L ZO 4 12. Antemăsurătoare – Deviz nr.8 x 2 = 1.59 25 164. = 2 6 2863 Defrişare tufişuri cu 2% acoperire UM=ha. cantit=1 7 2331 Parcelarea şi trasarea căilor de acces UM = ha. CT.18 9.6 4 3091 Mărunţit îngrăşăminte chimice UM=t. = 50 t 2 3223 Încărcat gunoi din platformă şi împrăştiat pe câmp UM= t.

0 25 750. 2 50 10 Cantitat ea transp. km.5 0.a.0 5 250.n.062 4767. 6 500 300 50000 30 50830 Cap.0 TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE 3 500 300 50 30 x pentru 1 (unu) hectar Valoarea RON/U Total M RON 4 5 1 500. Denumirea.56 119 .n.47 50 1 2 RON 4. 0 1 1 Îngrăşăminte chimice + Sinoratox 2 Gunoi de grajd TOTAL 1(unu) ha TRANSPORTUR I PENTRU: Total cheltuieli directe Specificare Cap.062 Cap. Denumirea crt.III – Materii şi materiale Nr.0 1800.IV Total Transport Chelt.00 0.a.82 250 1955.50 Distan ţa de transp .I Manopera 809.94 7.0 Greut.0 1 300.00 Pentru 1 (unu) hectar RON Cap.5 500 541.II Utilaje 1955. MECANICE Total pentru un ha PENTRU : Cap. LUCRĂRI Tarif RON/ha.00 4 41.48 0. IV – Transporturi de materii şi materiale Nr. Directe 203. 0 1 2 3 4 1 Superfosfat Sare potasică Gunoi de grajd fermentat Sinoratox UM 2 kg kg t kg Cantitatea 0.08 0.83 50 RON Volum total t/km Total t/km Tarif RON/t/km Total Cap.48 0. tone 3 0. pentru transp.III Materiale 1800.grupa crt.MIC 3 Administrat gunoi de grajd 50 to/ha 192 4 Dezinfectat terenul 37 5 Nivelat cu NT + discuit prin 2 treceri 251 TOTAL 1(un) ha Total ha.375 203.

25 2 1859 . de la 8-12 km UM=t cantit=37.5 0 0. chimice manual 1 kg la groapă UM= mb.16 - 0. Pomi+picheţi UM=ml cantit=2.63 - 0. 1 Manoperă : Nr.65 2.4 7 1773 .5 0.00 1.65 2.5 5 3246 .2 0.5 15.48 - 0.Antemăsurătoare – Deviz nr.25 11 1868 .Confecţionat picheţi refolosibili UM=mb: cantit = 1.25 4 3226 .Încărcat şi desc.Pichetat terenul UM=ha cantit=1.2 pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii intensive de MĂR având următoarele caracteristici : Distanţa de plantare.00 12.Încărcat+descărcat îngrăşăm.93 - 10.00 1.16 - 8.Încărcat+desc.Stratificat pomii (100 buc/ml) UM=mb cantit=0.33 4.83 1.00 1. cantit = 1. Antemăsurătoare şi deviz pentru executarea lucrărilor de infiinţare a unei plantaţii.25 10 1846 . Gunoi cu trans. chimice două operaţiuni UM=t cantit=2.54 10.Administrat îngrăş.Săpat gropi de 50x50 UM=mb cantit =1.16 4.cantit=1.33 0.63 9.Adus mraniţa şi pus la gropi UM=mb .28 6 9.1. Nr.28 Din care pe categorii 5 0.Repartizat pomii la groapă în vederea plantării ZO UM 3 0.28 4.28 4.16 - - - 120 .25 12 1864 .5 1.38 - 7 - 8 15.Făcut şanţ pt.38 0.25 0. 4 m între rânduri şi 2 m pe rând şi desimea 1250 pomi/ha Cap. 2. făcut mocirlă şi mocirlit în vederea plantării UM=mb cantit=1.83 1.5 6 3281 .2.66 1.93 - - 3.11 TOTAL ZO 4 0.48 0. stratificat de 50x50 cm UM=ml cantit=13 8 1775 .Fasonat rădăcina.artic Denumirea lucrării din ctr din normele de muncă NTM/9 Unitate de măsură şi 2 cantitatea 0 1 2 1 1819 .5 3 1863 .5 9 1843 .82 3.

Total ZO uri X 1(unu) ha .51 25 1887.00 133.pentru transport 6 0. cantit=1.25 .Îngr.75 0.00 1803.Discuit arătura cu GD-2.Tăieri de proiectare a 0.48 250 RON 620 Cantitate Valoarea a RON/U Total M RON 0 1 2 3 4 5 1 .n MECANICE . Chim.n 4 1.13 1866 14 2019 UM=mb.2 3% 3 .de crt Caracteristici şi utilajul folosit transf.59 anexa 254 TOTAL -Total ha.Total pentru un ha PENTRU : 3 1 2 Cantitatea Ha Ha a. cantit=1250 .0 kg/pom) TOTAL VALOARE pentru 1 (unu) hectar RON 29285. Pomi.III – Materii şi materiale Nr.25 .Pomi altoiţi cu rezerva de Buc 1288 20. Lucrarea CT coef.5 37.60 7.5 1.8 două lucrări 0. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr.0 0.Mraniţă 30 kg/ pom T 38 50.Picheţi ( refolosibili ) Mb 1.37 25 184.48 coroanei UM=mb cantit=1.00 MATERII ŞI MATERIALE Cap.Tarif RON/ZO .3 40.60 75.00 50.00 125. Complexe(1 kg 1250 1. 0 1 2 1 .25 300.30 anexa 242 2 .35 25 533.5 1.18 2.25 21.00 25 625 TOTAL MANOPERA PENTRU Cap.n LUCRĂRI 1(un) ha .8 121 .79 25 544. Denumirea crt UM Greut.Tarif RONha a.30 1.a.02 lucrare completă cu udat UM=buc.Arătura normală printre rănduri 1.75 25. 0.75 21.0 2 .Plantarea pomilor.0 4 .Total RON X X 25.00 - - - 25.

cantitate = 0.11 122 6.IV transport 192.I Manoperă: Nr.M. 4 0.se execută 2 lucrări UM= t.834 4 5 3226 3246 Z.5 3 1863 Săpat gropi de 50 x 50 x 50 cm în teren desfundat U.numărul de pomi la hectar = 834 TOTAL Z. Denumirea lucrării din crt. = ha .III materiale 29285.75 620.18 - 6. = mb.5 25 -total t/km -tarif RON/t/km -total RON Cap.55 6 7 Cap.25 0.5 0 1.00 hectar Cap. Nr.M.43 Încărcat şi descărcat gunoi cu transport de la 8 -12 km UM = t.43 1.00 12. Denumirea – Grupa Distanţa crt de transp km 0 1 2 1 Îngrăşăminte chimice 10 2 Mraniţa 10 3 Pomi altoiţi 50 4 Apă ptr.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.00 Antemăsurătoare – Deviz nr.50 10.13 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap. cantitate = 25 0.II manopera utilaje Pentru 1(un) 1887. cantitate= 1.25 Încărcat şi descărcat îngr. cantitate = 0.5 1.38 RON Total cheltuieli directe 31985. = mb .I Cap.18 - - .transport.375 192.38 Volum total t/km 4 13 375 75 50 513 0. Udat pomii 20l/pom 2 TOTAL TRANSPORTURI 1 (unu) ha PENTRU Cantit.25 0.O/ UM 3 0.66 IV 8 1.Cap. cantitate = 1.50 10. chim.55 din care pe categorii I II III 5 0.O.2 pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii de PĂR cu următoarele caracteristici: distanţa de plantare: 4 m între rânduri şi 3 m pe rând . din unitatea de măsură şi NTM/98 cantitatea 0 1 2 1 1819 Confecţionat picheţi surse locale U.3 37.68 0. articol normele de muncă .834 2 1859 Pichetat teren la 4 x 3m majorat cu 50% U.M. t 3 1.

18 2.M.83 25 120.75 14.78 - 0. articol din NPC/78 0 1 2 caracteristici şi utilajul folosit Ct 1 2 Arătură normală printre rânduri 1.834 Plantarea pomilor.02 0. = mb. cantitate = 0.29 25 1307. 4 1. de transformare Cantitatea Ha 3 1 2 Ha.50 1.53 2.M. cantitate= 1.M.50 1.59 Anexa / 254 TOTAL LUCRĂRI MECANICE Total ha.n.71 4. = mb.30 1. = mb.n.71 52.O.33 8.34 6. . cantitate = 0.Total RON 0. = mb. făcut mocirlă şi mocirlit în vederea plantării U.Tarif RON/Z. = buc. .25 - - - 16. crt Lucrarea Nr.M.48 . cantitate = 0.Total Z.68 0.84 Fasonat rădăcina.834 1 (unu) ha .05 1.75 Cap.834 Adus mraniţă la gropi U.a. = mb.20 0.30 Anexa / 242 după terminarea plantării Discuit arrătura cu GD 2.O.78 0. cantitate = 0.78 2. cantitate= 10 Stratificat pomi U.39 25 434.83 25 370.M. cantitate = 0.29 2.a.M. 7 Făcut şanţ de 50 x 50 pentru stratificat UM= ml.54 0. cantitate = 0.67 1.0 1.M. = mb. cantitate = 0.34 0.53 2.24 25 381.834 Administrat manual îngrăşăminte chimice 1kg la groapă U.33 3.68 0.834 Tăieri pentru proiectarea coroanei fără fasonarea rădăcinei U.75 15.00 17.78 6.6 7 8 9 3281 1773 1775 1843 10 11 12 1864 1846 1868 13 14 1866 1951 TOTAL MANO PERA PENTRU Încărcat şi descărcat pomi UM= t.834 Repartizat pomii la gropi U. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr.8 .două lucrări 0.82 3.67 1. 123 Coef. lucrare completă cu udat 20 l U.29 0.84 x x x 16.

II. buc.PENTRU: 1 (un) ha Tarif RON 250 /ha.7 17 4 Volum total t/Km 45 250 85 34 414 0.2 25 21475 50 1250 1 834 23809.9 27.Transporturi de materii şi materiale DENUMIREA – GRUPA Distanţa de transport Km 1 2 Îngrăşăminte chimice 50 Mraniţă 10 Pomi altoiţi 50 Apă pentru udat 20 l/pom 2 TOTAL TRANSPORTURI Total t /Km PENTRU 1 (un) ha Tarif RON /t / Km Total RON Cantitate transport tone 3 0.crt 0 1 2 3 4 Cap.a. 6 0.375 155. III – Materii şi materiale Nr.00 Cap.9 Nr.n Tarif pentru 1 RON ha Cantitatea 3 834 859 25 834 pentru 1(un) ha Valoarea RON/ TOTALR UM ON 4 5 0.7 25.3 250.25 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Nr.20 RON Cap.directe 155. Utilaje 620. SPECIFICARE crt. transp. A – Pentru 1 (un ) hectar Cap.III Materiale 23809.3 1.I Manopera 1307.12 620 Cap.9 25 1.IV Total Transport chelt.25 Cap. IV.25 25891. DENUMIREA crt 0 1 2 3 4 1 Picheţi Pomi altoiţi cu rezervă 3% Mraniţă 30 kg/ pom Îngrăşăminte chimice complexe 1 kg/pom TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE UM 2 Buc.0 0.75 124 . to kg Greut pentru.

00 12.Antemăsurătoare – Deviz nr.50 6. ctr 0 1 2 3 4 Nr.5 0.Încărcat gunoi şi descărcat cu transp.stratif.00 0.00 5 0.Plantat pomi +udat lucrare completă UM= buc.Confecţionat picheţi refolosibili UM=mb: cantit = 0. cantit = 500 ZO UM 3 0.2.50 - 7 8 9 10 1775 1843 1845 1846 1.25 5.91 - - 11 1866 0.33 Din care pe categorii 6 5.5 .24 0.66 1.2 pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii de PRUN cu distanţa de plantare de 5x4 m şi desimea de 500 pomi la hectar Cap.67 1.5 Repartizat pomi la gropi UM=mb cantit=0.57 - 4.00 125 .33 1.00 - - - 10.57 4.Stratificat pomi(50 buc/ml) UM=mb cantit=0.67 1.de la 8-12 km UM=t cantit=20 .25 TOTA L ZO 4 0.50 6.5 .20 0.00 0.3.2 Făcut şanţ pt.Fasonat şi mocirlit rădăcinile UM=mb cantit=0.91 1. 1 Manoperă : Nr.pomi de 50x50 cm UM=ml cantit=10 .02 10.00 - 7 - 8 1.Adus mraniţa şi pus la gropi UM=mii gropi cantit=0.5 .Pichetat terenul UM=ha cantit=1 .05 0.82 3.Încărcat şi descărcat pomi şi pichete UM=t cantit=1.50 - 0.artic dinNTM/9 2 1 1819 1860 1863 3226 Denumirea lucrării din normele de muncă Unitate de măsură şi cantitatea 2 .25 - 5 6 3281 1773 0.24 - 0.5 .Săpat gropi de 50x50 UM=mb cantit = 0.33 3.13 8.5 .00 1.

Arătura normală în livadă 1. chim.III .5x2)= 1.84 X 0.5 .09 25 827.30 2 1.00 25 250.Total RON X Cap.18 2.(2 operaţiuni) UM=t cantit=(0.25 9.11 0.24 33.11 0.proiectarea coroanei UM=mb cantit=0.n MECANICE .48 250 RON 620 2 3 .Pomi altoiţi cu rezerva de Buc 515 3% 3 .01 25 250.cr Lucrarea CT coef.Tăieri pt.chim.12 3246 13 1867 14 2019 Încărcat şi desc.8 0.30 2 .25 0.77 - - 0.n LUCRĂRI 1(un) ha .00 TOTAL MANOPERA PENTRU Tarif X RON/ZO . II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr.Picheţi Buc 500 .Mraniţă 40 kg/ pom T 20 4 .92 25 98.59 TOTAL -Total ha. UM= mb cantit=0.16 25 229.5 .Materii şi materiale Nr.54 0.Tarif RON/ha a.11 - - - 1.Discuit arătura cu GD-2.a.0 . 0 1 2 1 .00 10. îngr.pentru transport 6 170 1000 20000 500 21670 126 .3 150 20 10300 50 1 1000 500 11950 Greut.Administrat manual îngrăş chimice.24 3.Îngr. Complexe kg 500 (1 kg/pom) TOTAL VALOARE pentru 1 (unu) hectar MATERII ŞI MATERIALE Valoarea RON/U Total M RON 4 5 0.Total pentru un ha PENTRU : Cap.77 - 0.00 10. Denumirea crt 0 1 2 1 UM Cantitatea Cantitatea Ha Ha a.n 3 4 1 1.Total ZO uri 1(unu) ha - 0.de t Caracteristici şi utilajul folosit transf.

Z.33 - - 1.M.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr. chim.5. cantitate= 1.O/ din unitatea de măsură şi UM NTM/98 cantitatea 0 1 2 3 1 1819 Confecţionat picheţi surse 0. cantitate = 12.53 din care pe categorii I II III 5 0. t 3 10 1.25 5 3246 Încărcat şi descărcat îngr.66 locale U.numărul de pomi la hectar = 800 TOTAL Z.68 0.2 pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii de GUTUI cu următoarele caracteristici: distanţa de plantare: 4 m între rânduri şi 3 m pe rând .O.se execută 2 lucrări UM= t. cantitate = 0. cantitate = 15 0.00 3.33 - 10. Denumirea lucrării din crt.0 0. Denumirea .transport. = mb.20 127 1. 4 0.5 20 -total t/km -tarif RON/t/km -total RON Cap. cantitate = 1 1.0 25. 6 0.0 50.00 - - 10.800 2 1859 Pichetat teren la 4 x 3 m U.Grupa Distanţa de crt transp km 0 1 2 1 Apă pentru udat 20 l/pom 2 2 Pomi altoiţi 50 3 Îngr.5 0.0 200.M. = ha . cantitate= 1. = mb .Antemăsurătoare – Deviz nr.18 - - - 0.32 .75 0.I Cap. articol normele de muncă .375 110.800 0 4 3226 Încărcat şi descărcat gunoi cu transport de la 8 -12 km UM = t.I Manoperă: Nr.53 6 7 IV 8 Cap.00 2.87 Cap.11 6 3281 Încărcat şi descărcat pomi UM= t.18 0.32 - 3.chim.III materiale 11950.0 0.IV transport 110.M.00 Cantit.complexe 50 4 Mraniţă 10 TOTAL TRANSPORTURI 1 (unu) ha PENTRU TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.25 620.33 3 1863 Săpat gropi de 50 x 50 x 50 cm în teren desfundat U.Cap.62 RON Total cheltuieli directe 13507.II manopera utilaje Pentru 1(un) hectar 827.62 Volum total t/km 4 20.0 295.75 0. Nr.

a.30 1. PENTRU: 1 (un) ha Tarif RON /ha.50 15.59 Anexa / 254 TOTAL LUCRĂRI MECANICE Total ha. = mb.8 1 (unu) ha . cantitate = 0.Total Z.23 2. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr.66 2.50 - 6.54 0.M.67 25 416. Lucrarea Coef.8 Administrat manual îngrăşăminte chimice 1kg la groapă U. cantitate = 0.Tarif RON/Z.75 Cap. cantitate = 0.67 47.n Tarif pentru 1 ha Cantitatea 0 1 2 Ha 3 1 2 250 RON Ha.00 0.23 0.8 Adus mraniţă la gropi U.18 2.M.50 6.8 Tăieri pentru proiectarea coroanei fără fasonarea rădăcinei U.n.a.8 Fasonat rădăcina. de crt Nr.48 1.M. cantitate = 0.46 2.a. cantitate = 0.M.70 25 292.7 8 9 1773 1775 1843 10 11 12 1864 1846 1868 13 14 1866 1951 TOTAL MANO PERA PENTRU Făcut şanţ de 50 x 50 pentru stratificat UM= ml.66 - - 0.33 3.21 25 80. cantitate = 0.M. = mb.0 1.8 .84 x x x 16.O. 4 1. = mb. = mb.93 25 398.25 11.46 2.O.8 Plantarea pomilor. cantitate = 0. = mb. lucrare completă cu udat 20 l U.75 - - - 16.30 Anexa / 242 după terminarea plantării Discuit arrătura cu GD 2. .25 16. = mb.n. = buc.6 Stratificat pomi U.40 1.13 8. articol transformare din NPC/78 caracteristici şi utilajul folosit Ct 1 2 Arătură normală printre rânduri 1.48 1.M.02 0.05 1. cantitate= 9.M. făcut mocirlă şi mocirlit în vederea plantării U.40 1.Total RON 0.00 0. .8 Repartizat pomii la gropi U.51 25 1187.67 3.două lucrări 0.82 3.48 620 128 .

II.Cap. transp.0 0.Transporturi de materii şi materiale Nr.0 17920.00 Cap.57 16 Volum total t/Km 4 4 80 78. DENUMIREA – GRUPA crt 0 1 2 3 4 1 Îngrăşăminte chimice Mraniţă Pomi altoiţi Apă pentru udat 20 l/pom TOTAL TRANSPORTURI PENTRU (un) ha Distanţa de transport Km 2 50 10 50 2 Total t /Km Tarif RON /t / Km Total RON Cantitate transport tone 3 0. DENUMIREA crt 0 1 2 3 4 1 Picheţi Pomi altoiţi cu rezervă 3% Mraniţă 10 kg/ pom Îngrăşăminte chimice complexe 1 kg/pom TOTAL VALOARE MATERII ŞI UM 2 Buc.5 32 194. Utilaje 620. buc.75 Cap.0 Greut pentru. to kg Cantitatea 3 800 824 8 800 pentru 1(un) ha Valoarea RON TOTAL UM RON 4 5 300 240.I Manopera Pentru 1 (un ) hectar 1187.0 50 400.8 8 1.4 1.IV Transport 72.0 1 800.2 20 16480. 6 0.57 8.directe 19800.III Materiale 17920.69 129 .937 RON Total chelt. IV.8 10. III – Materii şi materiale Nr.375 72.5 0.77 Cap.937 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE SPECIFICARE Cap.00 Cap.

=0. transportat de la 8-12 km şi descărcat în câmp UM=t: cantit.=0.M .33 2.11 0. 4 0.00 4.61 0.00 12.22 2.68 1.=10.2.334 1845 Repartizat pomii la gropi UM=mb:cantit=0. Cantit. UM=m. U.05 1. 0 1 2 3 4 Nr.22 1.0 1863 Săpat gropi de 50 x 50 x 50cm UM=mb:cantit.08 0.05 6.=1.50 din care pe categorii II III IV 6 7 1.-mb:cantit.334 3246 Încărcat şi descărcat îngrăşăminte chimicedouă operaţinuni UM=t: cantit.20 0.=0.334 1859 Pichetat terenul UM=ha:cantit.68 130 .M.00 4.11 - 11 12 3.o.=1.20 - 0. Cap.=0.67 - 1.02 1.=0.=(0.I Manoperă: Nr.arti Denumirea lucrării din col din normele de muncă NTM/9 unitatea de măsură şi 2 cantitatea 1 2 1819 Confecţionat picheţi U.l.08 0.6.25 TOTA L z.5 0.0 1773 Făcut şanţ de 50x50 cm pentru stratif.67 1.334 1866 Plantarea pomilor lucrare completă UM=buc.13 0.11 - 2.334 z.66 1.2 pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii de CAIS cu desimea de 334 pomi/ha.50 I 5 0.0 1775 Stratif.35x2) 0. făcut mocirlă şi mocirlit în vederea plantării UM=mb:cantit.7 1846 Adus mraniţă la gropile de plantat UM=mb:cantit.35 0.334 3226 Încărcat gunoi.35 0. Distanţa de plantare 6 m între rânduri şi 5 m pe rând.:cantit=7.o. 3 0.0 3281 Încărcat şi descărcat pomi + picheţi UM=t: cantit.0 3.82 0.17 8 - 5 6 7 8 0.334 1843 Fasonat rădăcina .20 0.c rt.17 2.Antemăsurătoare-Deviz nr.pomi UM=mb: cantit.61 - - 9 10 8.05 - - - 6.

=0. crt.43 25 535.de transf.334 1-(unu) ha Total z. buc. Total RON 1.5 100.00 Volum total t/km 4 17.18 2.a.00 7.51 5.=0.M. 0 1 2 1 Îngrăşăminte chimice 50 2 Mraniţă 10 131 Cantitatea transport..13 14 1867 1951 TOTAL MANOPERĂ PENTRU: Administrat manual îngrăş.28 1.n PENTRU: Total pentru un ha. Cap.uri Tarif RON/z. Denumirea-grupa transp.0 .30 0. 2 1. a.54 0. Coef.2 pentru 1 (unu) hectar RON Cap..crt . LUCRĂRI MECANICE Tarif RON/ha.59 Cantitatea Ha 3 1 2 Ha. RON 4 5 0.75 0.334 Tăieri pentru protecţia coroanei UM=mb. chimice UM=mb: cantit.o.a.75 0.III Materii şi materiale Nr.n.8-două 254 lucrări TOTAL 1(un ) ha Total ha.00 Cap.63 25 40.84 x x x 0.00 6. T kg Cantitatea 3 334 334 10 334 CT. Lucrarea Nr.51 0.IV Transporturi de materii şi materiale Distanţa de Nr. Km.o.35 10.48 RON 250 620 Greutate pentru ttransp.68 25 167.II-Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr.n.articol caracteristici şi utilajul folosit din NPC/79 anexa 1 0 1 1 Arătură normală printre rânduri 242 după terminarea plantării 2 Discuit arătură cu GD-2.2 20 6880 50 1 500 334 7814.cantit.crt.30 1. 6 150 650 10000 350 11111 1 Pichete Pomi altoiţi cu rezervă de 3% 3 Mraniţă 30 kg/pom 4 Îngrăşăminte chimice complexe 1kg/pom TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE Valoarea RON pe TOTAL U. tone 3 0. 4 1.88 25 147.3 100.24 25 181. 0 1 2 Denumirea UM 2 buc.28 21.

635 2 1859 Pichetat terenul UM=ha:cantit.M.III Materiale 7814.arti Denumirea lucrării din rt. col din normele de muncă NTM/9 unitatea de măsură şi 2 cantitatea 0 1 2 1 1819 Confecţionat picheţi U. udat 20 l/pom TOTAL TRANSPORTURI 0.33 7.82 0.-mb:cantit.33 7.20 0.0 -total t/km 1(un) ha -tarif RON/t/km -total RON Cap.94 2.33 12.0 5 3281 Încărcat şi descărcat pomi + picheţi UM=t: cantit.25 TOT AL z.2 pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii de PIERSIC cu desimea de 635 pomi/ha.=10.o.=0.75 2.3 Pomi altoiţi 4 Apa pt.387 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.16 - - 132 .=(0.08 0.08 0.0 14.35x2) 0.I Manopera Pentru 1 (un) hectar 535.:cantit=7.II Utilaje 620.7.437 Total cheltuieli directe 9032.41 1.70 7. UM=m.94 8 - I 5 0.5 0.5 m între rânduri şi 3.16 0.IV Transport 62.5 m pe rând.11 0.l.c Nr.635 4 3226 Încărcat gunoi.=1.20 0. Antemăsurătoare-Deviz nr.=0. 3 0. transportat de la 8-12 km şi descărcat în câmp UM=t: cantit.o.=1.05 1.20 RON Cap.2 0 7 1.41 - 0.pomi UM=mb: cantit.635 8 3246 Încărcat şi descărcat îngrăşăminte chimice-două operaţinuni UM=t: cantit.00 Cap.0 3 1863 Săpat gropi de 50 x 50 x 50cm UM=mb:cantit.50 din care pe categorii II III IV 6 2.375 62.437 50 2 35.35 1.I Manoperă: Nr. 4 0.=0.0 166. Distanţa de plantare 4.M.66 1. Cap.0 7 1775 Stratif.35 1.5 0 0. U.7 z.0 6 1773 Făcut şanţ de 50x50 cm pentru stratif.5 0.

98 8. a.01 25 75.635 1-(unu) ha Total z. 0 1 2 Denumirea 1 Pichete Pomi altoiţi cu rezervă de 3% UM 2 buc. Lucrarea Nr.33 5.99 0.n.02 1.o.n.=0.98 0. 2 1.=0. LUCRĂRI MECANICE Tarif RON/ha.30 0.11 - 5.99 12.13 0. Total RON 8.635 Plantarea pomilor lucrare completă UM=buc.0 3.84 x x x 1.=0. Cap.53 37.25 12.25 0. 6 317. Cantit.II-Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr.18 2. făcut mocirlă şi mocirlit în vederea plantării UM=mb:cantit.76 25 219 12.89 25 322.M.articol caracteristici şi utilajul folosit din NPC/79 anexa 1 0 1 1 Arătură normală printre rânduri 242 după terminarea plantării 2 Discuit arătură cu GD-2.11 - 3. chimice UM=mb: cantit.08 2.7 25 317.n PENTRU: Total pentru un ha. 4 1.3 6 25 934 1.635 Repartizat pomii la gropi UM=mb:cantit=0..crt.a.8-două 254 lucrări TOTAL 1(un ) ha Total ha.9 10 1846 1843 11 12 13 14 1845 1866 1867 1951 TOTAL MANOPERĂ PENTRU: Adus mraniţă la gropile de plantat UM=mb:cantit.635 Fasonat rădăcina .635 Administrat manual îngrăş. Cantitatea 3 635 654 133 CT.uri Tarif RON/z.53 3.635 Tăieri pentru protecţia coroanei UM=mb.o.08 - 2..48 RON 250 620 Valoarea RON pe TOTAL U.de transf.76 .crt .a.5 20 13080 Greutate pentru transp.7 0.7 12.3 190.54 0. buc. RON 4 5 0.5 1235.=0.III Materii şi materiale Nr. Coef.5 Cap.cantit.30 1.59 Cantitatea Ha 3 1 2 Ha.

74 2.artic Denumirea lucrării din ZO ctr dinNTM/ normele de muncă UM 92 Unitate de măsură şi cantitatea 0 1 2 3 1 1819 Confecţionat picheţi 0. transport. t.8.00 hectar Volum total t/km 4 31.33 7.65 0.375 67.56 134 TOTA L ZO 4 0.35 Îngrăşăminte chimice kg 635 complexe 1kg/pom TOTAL VALOARE pentru 1 (unu) hectar MATERII ŞI MATERIALE 3 4 50 1 RON 317. Nr. udat 20 l/pom 2 12.74 RON Total cheltuieli directe 15.00 III 7 IV 8 .5 50x50 UM=mb cantit = 0.20 II 6 1.33 UM=ha cantit=1 3 1863 . 1 Manoperă : Nr.IV Transporturi de materii şi materiale Distanţa de Cantitatea Nr.26 Cap.III Materiale 14223 Cap.Mraniţă 10 kg/pom T 6. tone 0 1 2 3 1 Îngrăşăminte chimice 50 0.Antemăsurătoare – Deviz nr.75 63.5 635 14223 6350 635 8538.II Manoper Utilaje a Pentru 1 (un) 934 620.66 refolosibili UM=mb: cantit = 1 2 1860 Pichetat terenul 1.cr Denumirea-grupa transp.IV Transport 67.33 7.2 4 Apa pt.74 Cap.5 m şi desimea de 560 pomi la hectar Cap.00 Din care pe categorii I 5 0. Km.844.2 pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii de VISIN cu distanţa de plantare de 4.635 2 Mraniţă 10 6.20 1.5 60 25.Săpat gropi de 12.70 TOTAL TRANSPORTURI -total t/km 1(un) ha -tarif RON/t/km -total RON TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.4 180.35 3 Pomi altoiţi 50 1.I Cap.

56 .chim.38 25 9. UM= mb cantit=0.05 0.86 1.81 3.48 1.Fasonat şi mocirlit rădăcinile UM=mb cantit=0.50 - 0.Încărcat şi desc.Total RON - 0.80 - 2.92 25 848.6 .75 - 4.5 25 112.4 3226 5 6 3281 1773 7 8 9 10 1775 1843 1845 1846 11 1866 12 3246 13 1867 14 2019 Încărcat mraniţă şi descărcat cu transp.20 25 280.Tăieri pt.47 4.Tarif RON/ZO .5 246.56 Repartizat pomi la gropi UM=mb cantit=0.47 33.20 - - - 11.Încărcat şi descărcat pomi şi pichete UM=t cantit=12 Făcut şanţ pt.protecţia coroanei UM=mb cantit=0. cantit = 560 .Stratificat pomi(50 buc/ml) UM=mb cantit=0.50 - 1.20 0.13 8.33 3.56 .Adus mraniţa şi pus la gropi UM=mii gropi cantit=0.24 - 0.56 .54 0.22 0.20 0.pomi de 50x50 cm UM=ml cantit=10 .stratif.56 .86 - 0.22 - - - 1. îngr. chimice.80 - - 0.86 - - 0.01 1.02 11.75 4.5x2) Administrat manual îngrăş.24 0.86 1.5 8.48 1.0 TOTAL MANOPERA PENTRU 209.(2 operaţiuni) UM=t cantit=(0.84 25 11.Plantat pomi +udat lucrare completă UM= buc.84 X X X 0.0 0.0 135 .11 0.00 1.01 - - 0.5 2.56 .de la 8-12 km UM=t cantit=5.Total ZO uri 1(unu) .

Arătura normală în livadă 1.0 56.III .0 0.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.Îngr.I Cap.6 TOTAL TRANSPORTURI 1 (unu) ha -total t/km PENTRU -tarif RON/t/km -total RON TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.Picheţi Buc 560 .III materiale 15433.Mraniţă 40 kg/ pom T 5.pentru transport 6 280 1100 5600 500 15433.0 25 14452.Pomi altoiţi cu rezerva de Buc 577 3% 3 .75 RON Total cheltuieli directe 16828.8 0.n LUCRĂRI 1(un) ha .0 28. Denumirea crt 0 1 2 Cantitatea Ha Ha a.0 Greut.IV transport 57.6 4 .0 hectar Cap.complexe 50 0.96 250 RON 490 UM Cantitatea 1 2 3 .Cap. Lucrarea CT coef.56 3 Mraniţă 10 5.3 168.60 1 TOTAL -Total ha.Grupa Distanţa de Cantit.n 4 1.60 1.0 490.Total pentru un ha PENTRU : Cap.375 57.de crt Caracteristici şi utilajul folosit transf. 0 1 2 3 1 .0 50 1 280.a.Materii şi materiale Nr.transport.n.Discuit arătura cu GD-2.0 7540 Cap. chim.75 Volum total t/km 4 70.75 136 .0 560. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr.4 2 Îngr.36 1 2 . t crt transp km 0 1 2 3 1 Pomi altoiţi + picheti 50 1.chim.36 0.II manopera utilaje Pentru 1(un) 848. Denumirea . MECANICE .Tarif RON/ha.0 Cap.0 154.a. complexe(1 kg 560 kg/pom) TOTAL VALOARE pentru 1 (unu) hectar MATERII ŞI MATERIALE Valoarea RON/ Total UM RON 4 5 0.

=0. Cap.33 5.=0.54 1.=1.43 12 1866 Plantarea pomilor lucrare completă UM=buc. Nr.78 - - 8. Cantit.28 1. chimice UM=mb: cantit.20 0. UM=m. Distanţa de plantare 6 m între rânduri şi 5 m pe rând.28 - 0.11 0. col din normele de muncă NTM/9 unitatea de măsură şi 2 cantitatea 0 1 2 1 1819 Confecţionat picheţi U.66 1.34 - 0.66 - 8.arti Denumirea lucrării din crt.-mb:cantit.Antemăsurătoare-Deviz nr.50 7 1. z.05 1.08 0.13 0.20 - 0. făcut mocirlă şi mocirlit în vederea plantării UM=mb:cantit.5 0.43 - 3.0 7 1775 Stratif.2 pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii de CIREŞ cu desimea de 430 pomi/ha.M.82 0.=(0.0 3. TOTAL U. transportat de la 8-12 km şi descărcat în câmp UM=t: cantit.=0.=0.I Manoperă: Nr.430 13 1867 Administrat manual îngrăş.=0.43 137 z.=0.l.37 2.33 12.33 3.0 3 1863 Săpat gropi de 50 x 50 x 50cm UM=mb:cantit.60 0.9.430 4 3226 Încărcat gunoi.20 0.25 4 0.:cantit=7.43 10 1843 Fasonat rădăcina .0 5 3281 Încărcat şi descărcat pomi + picheţi UM=t: cantit.35 0.=10.02 1.35x2) 0.43 8 3246 Încărcat şi descărcat îngrăşăminte chimice-două operaţinuni UM=t: cantit.08 0.78 0. 3 0.o.o.73 8 - 5 0.44 1.60 - .2.0 6 1773 Făcut şanţ de 50x50 cm pentru stratif.M.=1.7 9 1846 Adus mraniţă la gropile de plantat UM=mb:cantit.50 I din care pe categorii II III IV 6 2.34 8.66 1.35 0.44 - 1.43 11 1845 Repartizat pomii la gropi UM=mb:cantit=0.43 2 1859 Pichetat terenul UM=ha:cantit.pomi UM=mb: cantit.43 - 3.33 5.

26 25 231. RON 4 5 0.0 133.cantit. PENTRU: Cap.IV Transporturi de materii şi materiale Distanţa Nr.III Materii şi materiale Nr.43 1(unu) ha Total z.crt.3 90 25 11075 50 1 RON 665 443 12273.crt. Lucrarea Nr. Total RON x 0.articol caracteristici şi utilajul folosit din NPC/79 anexa 1 0 1 1 Arătură normală printre rânduri 242 după terminarea plantării 2 Discuit arătură cu GD-2.63 25 51. Denumirea UM Cantitatea CT.84 UM=mb. 0 1 2 1 Îngrăşăminte chimice 50 2 Mraniţă 10 3 Pomi altoiţi 50 138 Cantitatea transport.a.o.72 25 668 0.60 25 215 Cap.5 6.=0.59 Cantitatea Ha 3 1 2 Ha.36 26.80 25 170 9.3 443 Valoarea RON pe TOTAL U. Denumirea-grupa de transp.18 2. a.3 0.M. 2 1.8-două 254 lucrări TOTAL 1(unu ) ha Total ha.crt. T kg 3 300 443 13.0 .30 1.48 RON 250 620 Pichete Pomi altoiţi cu rezervă de 3% 3 Mraniţă 30 kg/pom 4 Îngrăşăminte chimice complexe 1kg/pom TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE 0 1 2 1 2 buc.o.0 42.84 Volum total t/km 4 22. Coef. tone 3 0.14 1951 TOTAL MANOPERĂ PENTRU: Tăieri pentru protecţia coroanei 0. buc.a.44 13.II-Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr.n. Km. 4 1.. LUCRĂRI Tarif RON/ha.0 Greutate pentru transp.n MECANICE Total pentru un ha.5 8.30 0.de transf.36 1.n. 6 150 840 13300 450 14740 pentru 1 (unu) hectar Cap.uri x Tarif x RON/z..

50 m pe rând şi lucrările de întreţinere în anul I Cap. I Manopera Nr.III Materiale 12273.66 6.10.32 - - 0.375 80.I Manopera Pentru 1 (un) hectar 668.58 6 1782 Plantat alun UM = mii buc.5 8 2 2339 Pichetat terenul cu sârmă UM = ha.31 6 7 8 - 4. desime care se va asigura folosind la plantare distanţa de 5.7 214.0 Cap.58 7 2347 Udat alunii după plantat cca. Simbolul Denumirea lucrării din crt. cantit = 0. cantit = 1 3 1781 Săpat gropi de 20 x 20 x 25 UM = mii gropi.36 2.Antemăsurătoare – Deviz nr.00 2. cantit = 0.II Utilaje 620. = 0.512 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap. cantit = ZO/ UM 3 0.40 0.67 5.23 - - - 2.36 - - 139 .2 pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii de ALUN cu 580 plante/ha.4 Apa pt.58 5 2343 Verif.38 6.IV Transport 80. 5 l apă UM = mii buc.00 1. fasonat şi mocirlit rădăcini UM = mii buc.00 m între rânduri şi 3.67 3.) Unitatea de măsură şi cantitatea 0 1 2 1 1819 Confecţionat picheţi UM = mii buc.58 4 1846 Administrat gunoi la redus ½ groapă UM = mii gropi. cantit.32 - 1.512 17.23 0.31 din care pe categorii I II III IV 5 0.86 -total t/km 1(un) ha -tarif RON/t/km -total RON RON Cap. cantit = 0.38 6.32 2.7 0. cantit = 0.0 Total cheltuieli directe 13641.32 - 2.512 2.71 Total ZO 4 0.67 3.0 Cap.35 4. udat 20 l/pom TOTAL TRANSPORTURI 2 8. normei normele de muncă (Nr.

40 0.77 1.50 5.24 - 0. art. cantit = 4 Muşuroit toamna toată plantaţia UM = mii buc.37 25 1034. crt.60 0.II – Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr.50 24.87 3.09 0.95 250 987.95 2. de transf.a.4 Deservit MPSP 300 (4 trat.15 Cantitatea ha Ha.a. cantit = 600 x 4 = 2.45 0. cantit = 0.24 0.22 0.n.42 - 0.45 23.n. Caracteristici şi utilajul folosit din NPC/79 anexa 2 0 1 2 1 Arătură la 20 – 22 cm adâncime după 48 plantare 2 Lucrat cu discul printre rânduri – 4 lucrări 54 3 Stropit cu insectofungicide – 4 lucrări 74 TOTAL : 1 (unu) ha Total ha. 3 0.45 23.77 0.42 - 0.45 - - x x x 41.58 8 9 2356 1908 10 2744 11 12 3157 2356 TOTAL MANOPERA PENTRU: Muşuroit după udat UM = mii buc.58 Prăşit pe rând 1.2 Preparat soluţie pt.) UM = ha.5 Cap. Lucrarea Nr. 4 1 4 4 5 0. cantit = 0. MECANICE Total pentru un ha PENTRU: CT.58 1 (unu) ha Total ZO-uri Tarif RON/ZO Total RON 0.n.a. Coef.22 25 80.2 m – 4 lucrări UM = mii m2.25 13.22 0.22 - - - 0.22 25 619. cantit = 19.5 RON 140 . 4 tratamente UM = mii l.15 25 328. LUCRĂRI Tarif RON/ha.06 0.0.60 3.78 25 0.95 0.

IV Transport 34.2 580.68 Tarif RON/km Total RON Cap. 6 197.grupa crt.0 Greut.375 34.8 kg 72 kg 24 pentru 1 (unu) hectar Cap.4 2.0 960. pentru transp.8 50 0. tone 2 3 2 0.1 Total t/km 6.2 3 Mraniţa 10 kg/planto 4 Insecticide 5 Fungicide TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE t 5. Denumirea crt.2 50 0.0 RON Cap.0 5760.0 72 24 6673.0 80.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.III Materiale 13154.4 Cap.0 5 92.65 Total Chelt.65 Volum total t/km 4 0. transp. 0 1 1 Picheţi 2 Mur înrădăcinat (plante) 3 Mraniţă 4 Insecto-fungicide TOTAL 1(unu) ha TRANSPORTURI PENTRU: TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.II Utilaje 987.0 10 50.0 5970.0 58.0 290. Denumirea .0 13154.50 141 .0 580.0 40.Cap.58 10 5. 0 1 2 1 Picheţi refolosibili Arb alun rădăcină + 3% rezervă UM 2 buc buc Cantitatea 3 580 597 Valoarea RON/U Total M RON 4 5 0.3 174.III – Materii şi materiale Nr.25 Distanţa Cantitate de a transp.4 29. Directe 15210.I Manopera Pentru 1 (unu) hectar 1034.

cantit = 4 ZO/ UM 3 0.11. cantit = 3. cantit = 1 Săpat gropi de 45 x45 x40 UM = mii gropi.21 13. cantit = 3.67 6.2 m – 4 lucrări UM = mii m2.32 din care pe categorii I II III IV 5 1.22 0.33 Udat murii după plantat cca.) 0 1 2 3 4 1 1819 2339 1186 1846 redus ½ Denumirea lucrării din normele de muncă Unitatea de măsură şi cantitatea 2 Confecţionat picheţi UM = mii buc.09 2.32 13.76 0.32 - 7. cantit =3.66 6.83 13.77 1.76 0.10 6. Simbolul crt.22 - 2.57 9. cantit.2.Antemăsurătoare – Deviz nr.24 0.35 4.32 7 8 - 5 2343 0. cantit = 1. 5 l apă UM = mii buc. cantit = 3.22 - - 11 3157 0.06 0.67 22.67 4.33 1.10 6.21 6 13.57 9. I Manopera Nr.33 - - - 6 7 1782 2347 2.4 Deservit MPSP 300 (4 trat.33 Plantat mur UM = mii buc.00 7.33 Muşuroit după udat UM = mii buc.67 22.67 Pichetat terenul cu sârmă UM = ha.33 Administrat gunoi la groapă UM = mii gropi. fasonat şi mocirlit rădăcini UM = mii buc.33 Prăşit pe rând 1.24 - - - 142 .00 Total ZO 4 1.83 - - 8 9 10 2356 1908 2744 0. = 3.50 m pe rând şi lucrările de întreţinere în anul I Cap. 4 tratamente UM = mii l. normei (Nr.7 Verif. cantit = 8 Preparat soluţie pt.) UM = ha.40 1.2 pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii de CĂTINĂ ALBĂ cu 3333 tufe/ha. cantit = 600 x 4 = 2. desime care se va asigura folosind la plantare distanţa de 3 m între rânduri şi 1. cantit = 2.

4 1 4 4 5 0.III – Materii şi materiale Nr. pentru transp.a.95 250 987.3 10 50 80 40 5 249.15 2.95 0.II – Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr. Denumirea crt.n.2 72 Cantitatea ha Ha. MECANICE Total pentru un ha PENTRU: Cap.22 25 5.9 Greut. 75 0.9 34330 860 5760 960 42159.n. Coef. cantit = 3. Caracteristici şi utilajul folosit din NPC/79 anexa 2 0 1 2 1 Arătură la 20 – 22 cm adâncime după 48 plantare 2 Lucrat cu discul printre rânduri 54 – 4 lucrări 3 Stropit cu insectofungicide – 4 lucrări 74 TOTAL 1 (unu) ha Total ha.a. LUCRĂRI Tarif RON/ha.57 - - x x x 81.a.57 25 461. Lucrarea Nr.7 5 CT.40 0. 6 170 1730 17200 72 24 19200 5 Fungicide TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE kg 24 pentru 1 (unu) hectar 143 .5 RON Valoarea RON/UM Total RON 4 0.n.333 1 (unu) ha Total ZO-uri Tarif RON/ZO Total RON 0.60 3.5 17.87 25 1121.77 2.5 44.12 2356 TOTAL MANOPERA PENTRU: Muşuroit toamna toată plantaţia UM = mii buc.60 0.5 9 25 439.57 - 2. 0 1 2 3 4 1 Picheţi refolosibili Mur în rădăcină + 3% rezervă Mraniţa 10 kg/planto Insecticide UM 2 buc buc t kg Cantitatea 3 833 3433 17.5 Cap.14 25 2028. crt. art. de transf.95 2. 3 0.

84 144 22.I Manopera Pentru 1 (unu) hectar 2028. tone 3 0.00 m pe rând şi lucrările de întreţinere în anul I. Plantaţia va fi de tip intensiv şi se vor utiliza la plantare butaşi înrădăcinaţi şi bine fortificaţi Cap.Antemăsurătoare – Deviz nr.82 0 1 1 Picheţi 2 Mur înrădăcinat (plante) 3 Mraniţă TOTAL 1(un) ha TRANSPORTURI PENTRU: RON RON Cap.71 22.5 Cap.84 - - - .2 pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii de arbuşti cu 4000 tufe/ha.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.II Utilaje 987.50 m între rânduri şi 1. Directe 45274.III Materiale 42159. cantit = 1.13.5 Cap.5 172.66 6. desime care se va asigura folosind la plantare distanţa de 2.17 1.34 91. Distanţa de transp.2 30.00 Săpat gropi de 20 x ZO/ UM Total ZO din care pe categorii I II III IV 3 0.0 Volum total t/km 4 0.67 5 0.IV Transport 98.00 Pichetat terenul cu sârmă marcată UM = ha.83 17.925 Total Chelt. 2 2 50 10 Total t/km Tarif RON/km Total Cantitate a transp.grupa crt.9 2. crt Simbol ul normei (Nr.0 263.66 6.) 0 1 2 1 1819 2339 3 1781 Denumirea lucrării din normele de muncă Unitatea de măsură şi cantitatea 2 Confecţionat pichete UM = mii buc.Cap. cantit = 1.925 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap. Denumirea .8 0.67 4 0.67 6 - 7 - 8 - 5.375 98.66 6. I Manopera Nr.

cantit = 19.0 Udat fiecare butaş cu 5 l apă UM = mii buc.60 1.5 Cap. anexa 2 de transf.08 23. cantit = 4 Muşuroit toamna UM = mii buc.4 Deservit MPSP 300 (4 trat.) UM = ha.00 16.n.24 3.40 1.42 - 0.22 3.0 Muşuroit după udat UM = mii buc.0 Administrat gunoi de grajd (turbă) UM = mii gropi.08 22. cantit = 4.21 25 2580. cantit = 2.00 16. cantit.08 103.82 25 820.00 - - - 0.2 m x 4 lucrări UM = mii m2.0 1 (unu) ha Total ZO-uri Tari RON/ZO Total RON 4. cantit = 4. Caracteristici şi utilajul folosit NPC/79 Coef.4 1846 redus ½ 2343 5 6 1782 7 2347 8 9 2356 1908 10 2744 11 12 3157 2356 TOTAL MANOPERA PENTRU: 20 x 25 cm UM = mii gropi.II – Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr.16 25 554.00 - - 0. 4 5 .22 25 5.77 x x x 0.00 16.0 Verificat.22 - - - 0.42 - 3.25 0.24 x 48.40 - - 9. cantit = 4. cantit = 4.09 0.0 Plantat butaşi înrădăcinaţi UM = mii buc.22 0.2 Preparat soluţie pt.35 9. Lucrarea Nr.25 3. cantit = 4.40 - 4. = 4.00 - 16.a. crt. cantit = 4.77 1. art. 4 tratamente UM = mii l.00 x 32.08 23.60 - - - 2. fasonat şi mocirlit rădăcini UM = mii buc.06 0.01 25 1200. din CT.5 x 0.0 Prăşit pe rând 1. 0 1 2 3 145 Cantitatea ha Ha.

Arătură la 20 – 22 cm adâncime 48 după plantare 2 Lucrat cu discul – 4 lucrări 54 3 Stropit cu insectofungicide – 4 74 lucrări TOTAL 1 (unu) ha Total ha.8 0.III Materiale 24500.a.95 250 987.00 0.60 0.55 Cap.0 24500.00 RON Cap.95 0.55 28184. pentru transp.grupa Distanţa de crt.40 0. Denumirea .60 3. tone 3 0.4 2.50 Cantitatea transp.IV Total Chelt.a.0 5760.n. de plante Butaşi înrădăcinaţi fortificaţi cu rezerva 3% Mraniţă 5 kg/plantă UM 2 buc buc t 1 0. transp.5 RON Cantitatea 3 1000 4120 20 Valoarea RON/ Total UM RON 4 5 0.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.3 300.375 116. Transport Directe 116.1 RON Volum total t/km 4 0.0 4 50 80 40 16480.III – Materii şi materiale Nr. 0 1 2 3 1 Picheţi refolosibili ¼ din nr.I Manopera Pentru 1 (unu) hectar 2580.0 5.0 Greut.0 1000.25 2 2 50 10 50 Total t/km Tarif RON/km Total Cap.0 960.95 2.8 105. Denumirea crt. MECANICE Total pentru un ha PENTRU: Cap.II Utilaje 987. LUCRĂRI Tarif RON/ha. 0 1 1 Picheţi 2 Butaşi înrădăcinaţi + insectofungicide 3 Mraniţă 4 Insecto-fungicide TOTAL 1(un) ha TRANSPORTURI PENTRU: TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.15 1 4 4 0.0 310.30 146 .0 200.10 20.n. 6 340 2100 20000 72 24 22536 4 Insecticide 5 Fungicide TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE kg 72 kg 24 pentru 1 (unu) hectar Cap.

Nr.77 1.06 0.0 6 - 7 - 8 - 1.16 161.24 6. cantit = 4.33 45. fasonat şi redus ½ mocirlit rădăcini UM=mii buc cantit=8 6 1782 .5 2 2339 Pichetat terenul cu sârmă redus UM=ha cantit=1.94 0.0 7 2347 Udat zmeurul după plantare UM=mii buc cantit=8. Cap.18 12.0 0.33 3.22 0.33 5.artic.09 9.Săpat de 20x20x25 UM=mii gropi cantit = 8 4 1846 .50 m între rânduri şi 0.2 Pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii de ZMEUR cu 8000 drajoni/ ha desime (care se va asigura folosind la plantare distanţa de 2.33 45.22 0.42 0.0 5 2343 .2 10 2744 .00 6.Total ZO uri ZO UM 3 0.16 107.0 8 2356 .Muşuroit după udat UM=mii buc cantit=8.00 6.Administrat 5 kg gunoi redus pe groapă 1/2 UM=mii gropi cantit=8.80 32.80 32.32 42.Plantat drajoni de zmeur UM=mii buc cantit=8.60 18.50 m pe rând )şi lucrările de întreţinere în anul I.0 1/2 3 1781 .68 16.2m-4 lucrari UM=mii m2 cantit=19.Antemăsurătoare – Deviz nr.Verificat.13.00 5 0.Muşuroit toamna UM=mii buc cantit= 8 .Confecţionat picheţi UM=mii buc: cantit = 0.66 3.Preparat soluţia pentru 4 trat UM=mii l gropi cantit=2.35 4.4 11 3157 .77 x 147 0. Denumirea lucrării din crt din normele de muncă NTM/92 Unitate de măsură şi cantitatea 0 1 2 1 1819 .60 18.Deservit MPSP – 300(4 trat) UM= ha.42 0.22 .16 23.00 TOTAL ZO Din care pe categorii 4 0.22 0.71 2.2.68 16.16 23.33 3.22 9.24 6. 1 Manoperă : Nr.0 9 1908 .20 2.Prăşit pe rând 1.0 12 2356 .

Materii şi materiale Nr.34 100 320 5 425.Tarif Ron/ha a.0 960.0 3 Mraniţă 10 32 4 Insecto-fungicide 50 0. Denumirea crt 0 1 2 UM Cantitatea Cantitatea Ha a.0 4 32960. 0 1 2 3 4 1 .IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.Mraniţă 4 kg/ arbust T 32 4 .0 50 80 40 1600.5 25 308.0 41430.Tarif Ron/ZO 1(unu) ha .0 Greut.III .0 5760.1 TOTAL TRANSPORTURI 1(un) ha -total t/km PENTRU -tarif Ron/t/km -total Ron 148 Volum total t/km 4 0.40 0.5 25 5.95 250 987.50 .60 4 rânduri.95 1 2 .Stropit cu insecto74 0.TOTAL MANOPERA PENTRU .a.n MECANICE .4 lucrări 3 .c Lucrarea Nr.Însecticide 2400 l x 3% kg 72 .Total Ron x x 25 4048.Picheţi refolosiţi Buc 500 .Fungicide 2400 l x 1% kg 24 TOTAL VALOARE pentru 1 (unu) hectar MATERII ŞI MATERIALE Valoarea Ron/ Total UM Ron 4 5 0.Drajoni zmeur cu rezerva de Buc 8240 3% 3 .Total pentru un ha Ron PENTRU : Cap.Lucrat cu discul printre 54 0.art. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr.60 3.Grupa Distanţa de Cantit.pentru transport 6 170 2000 32 72 24 34266 Cap. Ha folosit NPC/79 de anexa 2 transf.375 159.5 1 2 3 . t 0 1 2 3 1 Picheţi 2 170 2 Drajoni zmeur 50 2.n LUCRĂRI 1(unu) ha .0 25 1055.5 Cap.n 5 0.34 0.Arătura normală în livadă 48 0.3 150.95 2.5 25 2679.15 4 fungicide TOTAL -Total ha. CT rt Caracteristici şi utilajul din coef. crt transp km transport. Denumirea .

80 - - 0. fasonat şi mocirlit rădăcini UM = mii buc.14.77 1.4 ZO/ UM 3 0. 5 l apă UM = mii buc.7 9 1908 Prăşit pe rând 1.2 10 2744 Preparat soluţie pt.09 1.22 1.42 - 0.41 6 7 8 - 4.50 m între rânduri şi 1. I Manopera Nr. cantit = 2.7 5 2343 Verif.I Cap.5 2 2339 Pichetat terenul cu sârmă UM = ha. cantit = 0. 4 tratamente UM = mii l.50 hectar Cap.35 10.67 15. cantit.TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.22 0.50 RON Total cheltuieli directe 46625.40 2.35 4. cantit = 2.80 - 10. cantit = 2.50 m pe rând şi lucrările de întreţinere în anul I Cap.II manopera utilaje Pentru 1(un) 4048.III materiale 41430.7 8 2356 Muşuroit după udat UM = mii buc.7 4 1846 Administrat gunoi la redus ½ groapă UM = mii gropi.08 - 6.2 pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii de MUR cu 2667 plante/ha.2 m – 4 lucrări UM = mii m2. cantit = 2.71 Total ZO 4 0. cantit = 600 x 4 = 2.0 Cap. = 2.80 2.41 din care pe categorii I II III IV 5 0.00 0. desime care se va asigura folosind la plantare distanţa de 2.67 5. normei normele de muncă (Nr.67 15.00 10.) Unitatea de măsură şi cantitatea 0 1 2 1 1819 Confecţionat picheţi UM = mii buc.50 2.33 6.66 6.22 149 .42 0. Simbolul Denumirea lucrării din crt.7 7 2347 Udat murii după plantat cca.33 6.08 10. cantit = 19.7 6 1782 Plantat mur UM = mii buc. cantit = 2.80 - 2.08 6.IV transport 159.50 987.Antemăsurătoare – Deviz nr.35 23.08 23. cantit = 1 3 1781 Săpat gropi de 20 x 20 x 25 UM = mii gropi.

24 - - - 0.0 11000.3 150.40 0.a.60 3.a. 0 1 2 3 4 1 Arătură la 20 – 22 cm adâncime 48 0.06 0. din CT.III – Materii şi materiale Nr. Lucrarea Nr.77 25 0.0 pentru 1 (unu) hectar 150 . art.96 25 29. 6 170 2750 27000 72 24 30016 4 Insecticide 5 Fungicide TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE kg 72 80.0 863.15 4 lucrări TOTAL 1 (unu) ha Total ha.0 2750 27 4.0 kg 24 40. 0 1 2 3 1 Picheţi refolosibili Mur înrădăcinat + 3% rezervă Mraniţa 10 kg/planto UM 2 buc buc t Cantitatea Ha.25 5.60 4 lucrări 3 Stropit cu insectofungicide – 4 74 0. crt.0 1350.0 960.08 - - TOTAL MANOPERA PENTRU: x x x 79.) UM = ha.95 1 după plantare 2 Lucrat cu discul printre rânduri – 4 54 0. pentru transp.a. 5 0.II – Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr.08 - 2.22 25 1987.24 0.5 Cap.95 250 987. Caracteristici şi utilajul folosit NPC/79 Coef.n.25 374. Denumirea crt. cantit = 2.0 744.11 3157 12 2356 Deservit MPSP 300 (4 trat.0 Greut.5 CantiValoarea tatea RON Total /UM RON 3 4 5 500 0. MECANICE Total pentru un ha RON PENTRU: Cap.77 2.48 25 34.53 25 14. ha anexa 2 de transf.0 19220. LUCRĂRI Tarif RON/ha.7 1 (unu) ha Total ZO-uri Tarif RON/ZO Total RON 0.n. cantit = 4 Muşuroit toamna toată plantaţia UM = mii buc.0 50.0 5760.95 2.n.

0 RON Volum total t/km 4 0.grupa Distanţa de crt.18 - - - 0.Antemăsurătoare – Deviz nr.IV Total Transport Chelt.2 m lat) cu sapa se execută 4 lucr.64 - 4 2744 asimilat - 0.0 0.18 151 .0 5 413.0 Deservit semănătoarea SUP-21 UM=ha cantit=0.Cap. UM=mii m2. Directe 154.22 0. ctr Nr.64 0. tone 3 0.0 RON Cap.0 2 2 50 10 50 Total t/km Tarif RON/km Total Cap.1.875 Cap.09 0.III Materiale 19220. Antemasuratoare si deviz pentru executarea lucrarilor de intretinere.1.75 27 0. a câte 400 litri ZO UM TOTA L ZO 4 7.63 2 3 3135 1908 - 0.875 22349.1 30.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.I Manopera Pentru 1 (unu) hectar 1987.89 IV 8 - 0 1 3 2.3 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul I a plantaţiei de măr cu desimea de 1250 pomi la hectar Cap.375 154.2 2.7 Prăşit pe rând ( 1.08 1. 3.375 3. Denumirea .artic dinNTM/9 2 1 1906 Denumirea lucrării din normele de muncă Unitate de măsură şi cantitatea 2 Sapa mare pe rândul de pomi UM= mii m2 cantit=2. cantit=(3000x4)=12.II Utilaje 987. 0 1 1 Picheţi 2 Mur înrădăcinat (plante) 3 Mraniţă 4 Insecto-fungicide TOTAL A: 1(un) ha TRANSPORTUR I PENTRU: TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap. 1 Manoperă : Nr.5 137.06 14.5 Cantitatea transp.0 Preparat soluţii pentru 5 tratam.06 - - 14. transp.5 270.89 Din care pe categorii I 5 II 6 III 7 7.4x1250=3.

5 TOTAL MANOPERA PENTRU 1(unu) ha Cap. n 4 1.30 1.8 m UM=ha cantit=(0.60 6.60 0.0 1.art.0 Cosit cu coasa pe interval 2.75 1.58 - 1.75 30. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr. cantut=1.59 0.75 38.00 0.Total .54 1. 3 1.37 Cantitatea ha ha a.5 6 3157 294 asimilat 1869 - 7 - 8.Total ZO uri .87 250 1217.din t Caracteristici şi utilajul folosit NPC/78 0 1 2 3 4 1 Arătura normală în livadă(după plantare) 2 Anexa 1 242 CT coef.Tarif .06 4.Tarif RON/ZO .30 5.00 25 950 0.8 / se execută 2 Anexa 1 254 lucrări) Semănat ierburi perene cu SUP 21 Anexa 1 107 Stropit în livadă tratamente 1(un) ha cu MSSP 3x300 – 5 Anexa 1 128 .30 0.25 Strâns mulci şi aşezaţi pe rândul de pomi UM= Ha.0 Deservit MSPP 3x300 la 5 trat.0 2. cantit=2.25 X X X 1.18 0.54 0.Cantit.75 5.4 .0 5 5 1.85 4.7x2 lucr) =1. n RON / ha a.cr Lucrarea Nr.78 25 144.11 25 752.4 Plivitul lăstarilor şi dirijarea lor pe direcţia rândurilor UM= mii pomi.30 - - - 5.5 Discuit arătura cu GD 2. UM=mii t. n pentru un ha TOTAL LUCRĂRI MECANICE PENTRU RON 152 .Total RON 0.Total Ha a.36 25 9 1. UM=ha cantit=5.06 7.75 25 43. 1.de transf.58 - - 7.

Nr.transp crt transp km ort.III .00 80 30 10 320.Grupa Distanţa de Cantit.I Cap.Tăieri pt.III materiale 870 Cap.Antemăsurătoare – Deviz nr.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.2% UM 2 Kg Kg Cantitatea 3 5 4 Valoarea RON/UM Total RON 4 5 40 200.pentru transport 6 5 4 7 14 30 -seminţe trifoi alb 0.00 210.00 Greut. 1 Manoperă : Nr.Materii şi materiale Nr.63 0.5 hectar Cap. t 0 1 2 3 1 Insectofungicide + seminţe 50 0.88 RON Total cheltuieli directe 3039.25 2 1837 .7ha Kg 7 x10kg/ha =7 kg 4 -seminţe de lolium perene Kg 14 0.total RON TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.45 - 153 . completarea golurilor 12% ZO UM 3 1.4 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii de MĂR cu desimea de 1250 pomi la hectar Cap.00 870.tarif RON/ t / km .IV transport 1.45 - - 12.30 TOTAL ZO I 4 1.1.7x20 =14kg TOTAL VALOARE MATERII ŞI pentru 1(unu) hectar MATERIALE Cap.38 3.63 5 - Din care pe categorii II III IV 6 7 8 1.00 140.88 Volum total t/km 4 5 5 0.25 2 3 -insecticide 2000l x 0.Săpat gropi pt.formarea coroanei UM=mii pomi cantit=1.2.artic Denumirea lucrării din ctr din normele de muncă NTM/92 Unitate de măsură şi cantitate 0 1 2 1 2020 .total t /km -A:1(ha) .1 .Cap. Denumirea crt 0 1 1 -fungicide 2000 l x 0.II manopera utilaje Pentru 1(un) 950 1217. Denumirea .375 1.083 12.

63 1.06 tratam x 500 l UM=ha cantit=6 Prăşit pe rând (1.60 - - - 5.5 154 1.3 1773 - 4 1775 - UM=buc cantit=150 Făcut şanţ pt.82 0.15 tratam.45 - - - 0.00 - - - 3.25 asezat ca mulci UM=ha cantit=1.7x2)=1.58 - - 7.50 0. 6 0.36 0.0 Cosit intre randuri-2 lucrari UM=ha cantit=(0.05 0.4x1250) =3.15 - 1.00 8 1906 - 7.58 .15 - - 0.4 Plivit lăstarii şi 6.33 0. x500 ml UM=mii l cantit= 3.89 - 9 2743 - 0.64 - 12 294 - 4.0 Deservit MSSP la 6 0.50 - - 0.36 - - - 11 1808 - 14. strtificat de 50x50 UM=ml cantit=3 Stratificat pomi UM=mii buc cantit=0.06 dirijarea lor pe direcţia rândurilor UM =mii pomi.15 0. UM=mii m2 cantit=(3000x4) 12.15 Repartizat pomi la gropi UM=mii pomi cantit=0.4 1.15 Fasonat şi mocirlit rădăcina UM=mii pomi cantit=0.89 - - 7.50 - 6 1864 - 3.2 m lat ) cu sapa se execută 4 lucr.75 - 1.27 - 5 1843 - 3.22 3.0 Preparat soluţie pt. cantit = 1.02 12% UM=buc cantit=150 Sapa mare pe rând 2.2 m lăţime UM=mii m2 cantit=(2.33 0.75 - 7.64 - - 14.00 5.60 13 312 - 14 1869 - Strans manual fan si 1.45 10 3157 - 0.27 - - 0.50 - - - 7 1866 - Plantat pomi în goluri 0.

01 -total t/km -tarif RON/t/km -total RON Cap.Tarif RON//ha a. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr. coef.pentru transport 6 300 12 12 324 pentru 1(unu) hectar Cap.n LUCRĂRI 1(un) ha . NPC/79 0 1 2 3 1 Stropit cu MSPU 6 tratamente Anexa 0.5 15.25 0.00 10.IV transport 5.75 25 43.3 0.50 1.de Din transf..Total RON X X X 56.81 Volum total t/km 4 15 0.crt Lucrarea Nr CT Caracteristici şi utilajul folosit artic.Grupa Distanţa crt de transp km 0 1 2 1 Pomi 150 buc x 2 kg = 300 kg 50 2 Insectofungicide 50 TOTAL TRANSPORTURI : (ha) PENTRU TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap. Denumirea .375 5.86 25 21.III .15% Kg 3 Insecticide : 3000 l x 0.5 0.Materii şi materiale Nr.25 Cantit.22 2.Total pentru un ha RON PENTRU : Cap.77 25 1419.00 155 . Denumirea UM crt 0 1 2 1 Pomi pentru completat goluri Buc 12% 2 Fungicide : 3000 l x 0.1% Kg TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE Ha 4 6 Cantitatea Ha a.Total ZO uri TOTAL MANOPERA PENTRU 1(unu) ha -Tarif RON/ZO .I manopera Pentru 1(un) hectar 1419.n 5 2.37 1 128 TOTAL -Total ha.II utilaje 555.00 Cap.48 25 1087.a.75 43.22 250 555 Cantitat Valoarea ea RON/UM RON 3 4 5 150 20 300 12 12 40 80 480 960 4440 Greut.68 25 267.81 RON Total cheltuieli directe 6420.transport.n MECANICE .06 Cap.III materiale 4440. t 3 0.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.00 Cap.

5 .1.60 .Încărcat şi desc.Tăieri pt.45 0.2 lat) UM=mii m2 cantit=3.Sapa mare pe rând (1. Gunoi cu transp de la o – 2 km UM=T cantit=3.0 .22 14.48 0.formarea coroanei UM=mii pomi cantit=1.89 - 6 1908 1.3.28 - - 5 1906 2.0 Preparat soluţia ptr.25 x 2) =2.0 .28 - 0.00 Din care pe categorii II III IV 6 7 8 4.25 .06 tratam UM=mii pomi cantit=8 Cosit între rânduri lăţime 4.43 8 3157 - Deservit MSPU 900 la 8 0.2 m lat ) 4 lucr UM= mii m2 cantit=4x3=12.89 - - 7.7 x 2) 1.31 5. 8 tratam a câte 600 l soluţie UM=mii cantit=4.Antemăsurătoare – Deviz nr.54 0.09 0.4 156 0.00 5 5.0 Prăşit pe rând cu sapa ( 1.25 TOTAL ZO I 4 4.43 - - - 0.Încărcat şi desc.5 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul III a unei plantaţii de MĂR cu desimea de 1250 pomi la hectar Cap.18 0.31 - 3 4 3223 3246 0.8m Se execută 2 lucrări UM=ha cantit=(0.8 ZO UM 3 3.64 - 7 2744 asimilat - 0. De la 8 – 12 km UM=t cantit=20. 1 Manoperă : Nr.54 0.63 7.11 0.Încărcat şi descărcat gunoi cu transp.60 - - - 5. chimice x 2 operaţiuni UM=t cantit= (1. Îngrăş.0 2. ctr 0 1 2 Nr.3.48 - - - 9 294 - 5.64 - - 14. artic dinNTM /92 1 2021 3226 Denumirea lucrării din normele de muncă Unitate de măsură şi cantitatea 2 .

transport. crt 0 1 Lucrarea Caracteristici şi utilajul folosit Nr.art.8 80 0.53 25 563.75 - 1.00 7. n MECANICE .total t/km 226 .7x2) 1.37 128 TOTAL .pentru transport 6 7.15% 2 Insecticide : 4800 l x Kg 4.Grupa crt 0 1 1 Insectofungicide 2 Gunoi de grajd 3 Îngrăşăminte chimice TOTAL 1 unu (ha) 157 RON/U M 4 40 Valoarea Total RON 5 288 384 1000 1250 2922 Greut.25 10.Materii şi materiale Nr.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.15 0.8 10 20 200 20 1.1% 3 Gunoi de grajd 20 t/ha Kg 20 50 4 Îngrăşăminte chimice 1250 1 TOTAL VALOARE MATERII -A.25 aşezat ca mulci pe rândul de pomi UM=ha cantit= (0.pentru 1(unu) hectar ŞI MATERIALE Cap.Total ZO uri X .4 .Tarif RON/ ha a.17 Cantitatea ha a.75 - - 40.25 22.III . Denumirea .Total Ha a. Volum total transp km t t/km 2 3 4 50 0.5 ha 4 1 8 1 2 Împrăştiat îngrăşăminte chimice cu MIC 2 Stropit cu MSPU – 8 tratamente Anexa 1 0.57 25 189.25 25 .92 25 102.Total pentru un ha PENTRU Cap.27 250 1317. n LUCRĂRI 1(un) ha .96 5. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr.8 20 1250 1282 Distanţa de Cantit.17 2.din NPC/78 CT coef.5 TOTAL MANOPERA PENTRU 1(unu) Cap. Denumirea crt 0 1 UM Cantitate a 1 2 3 Fungicide : 4800 l x Kg 7.Total RON X X 1.10 312 - Strâns manual fânul şi 1. n 5 0.34 25 258.48 25 12.00 0.Tarif RON/ZO .de transf. 3 0.2 0.2 4.

7 3 1908 Prăşit pe rândul de pomi (4 1.05 0. cantitate= (3 x 4) 12.TRANSPORTURI PENTRU TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.62 0.O. cantitate= 6 6 294 Cosit manual între rânduri.27 5.4 TOTAL 1 (unu) ha x . cantitate= 0.09 asimilat tratamente a cota 500 l /ha UM= miil.89 14.0 4 2744 Preparat soluţie pentru 6 0.06 6 7 7.25 mulci pe rândul de pomi UM = ha.36 5.I Cap.25 3. 158 TOTAL Z.75 35.Antemăsurătoare – Deviz nr.87 .4 7 1869 Plivitul lăstarilor şi dirijarea 6.60 5. cantitate= 3. 4 7.06 14.75 0.O. cantitate= 1.05 0.08 –21 UM= ha.64 din care pe categorii I II III 5 0.1.63 pomi UM= m m².50 hectar -tarif RON/t/km -total Cap. articol normele de muncă .O/ crt.58 5.42 1.0 5 3157 Deservit MSPP 900 la 6 0.375 84.22 operat) UM= m m².00 asimilat Se execută 2 lucrări UM= ha.06 tratamente UM= ha.00 1317.2.36 - - 5.60 - 1.75 27. cantitate = 1.834 8 312 Strâns fân şi aşezat ca 1. cantitate= 0.64 IV 8 - 0. cantitate= 3 2 3135 Deservit semănătoare SUP 0.Total Z.75 1.27 0. Denumirea lucrării din Z.00 Cap.75 RON Total cheltuieli directe 5347.3 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul I a unei plantaţii de PĂR cu desimea de 834 pomi /ha Cap. UM din unitatea de măsură şi NTM/92 cantitatea 0 1 2 3 1 1906 Sapa mare pe rândul de 2.06 lor pe direcţia rândurilor UM= mii pomi.IV transport 84. 4. Nr.III materiale 2922.89 0.II manopera utilaje A-Pentru 1(un) 1023.I Manoperă: Nr.

6 9 6 7 14 36 0 1 2 3 4 1 Fungicide: 3000 l x 0. 5.30 Anexa 1 ( după terminarea plantării) 242 2 Discuit arrătura cu GD 2.3 % Insectofungicide: 3000 l x 0.7 ha x 20 kg) =7 Seminţe de lolium perene (0.n.n. III – Materii şi materiale Nr. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr.Transporturi de materii şi materiale Nr.crt DENUMIREA – GRUPA Distanţa de transport Km Cantitate transport tone Volum total t/Km 159 .75 Cap.O PERA PEN .Total RON TRU 1 (unu) ha x x 25 890. de Cantitatea crt Nr.0 2.2 % Seminţe de trifoi alb ( 0.59 2.54 1.n Tarif pentru RON 1310 un ha Cap.18 254 3.30 1. Lucrarea Coef.0 1.37 6.a.0 0.0 1.1 (un) ha Tarif 250 RON /ha. articol transformare din NPC/78 caracteristici şi utilajul folosit Ct Ha Ha. Stropit cu MSPP 900 ( Se execută 6 0.8 .Tarif RON/Z.două lucrări 0.22 tratamente ) 121 TOTAL LUCRĂRI MECANICE Total ha.54 107 4. 0 1 2 3 4 1 Arat în livadă normală 1. Semănat ierburi perene cu SUP – 21 0.a. DENUMIREA Crt.a.5 25 146. IV.7 ha x 20 kg ) = 14 TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE 2 kg kg kg kg 3 9 6 7 14 pentru Cap.75 25 689.24 PENTRU: A. UM Cantitatea Valoarea RON /UM 4 40 80 10 1(unu) ha TOTAL RON 5 360 480 210 140 1190 Greut pentru transp.5 25 10.MANO .5 25 43.

cantitate = 0.O/ din unitatea de măsură şi UM NTM/98 cantitatea 0 1 2 3 1 2020 Tăieri pentru formarea 1.1 4 5.00 .30 - 0. Z. = mii buc.33 - 0. Denumirea lucrării din crt.33 - - - 2.10 0.085 din care pe categorii I 5 II 6 III 7 IV 8 1.834 2 1837 Săpat gropi pentru 0.00 0. cantitate = 2 4 1775 Stratificat pomi pentru 1.directe 3392.III Materiale 1190 3 0. = ml.30 - - 8. Utilaje 1310 Cap.375 3.18 - 0.33 U. Nr. = mb.02 lucrare completă şi udat cu 160 TOTAL Z. cantitate = 0.1 5 1843 Fasonat rădăcina.0 5.0 1 1 Insectofungicide + seminţe de ierburi perene TOTAL TRANSPORTURI PENTRU : 1 (un) ha 2 50 Total t /Km Tarif RON /t / Km Total RON Cap.375 1..II.0 0.Antemăsurătoare – Deviz nr. articol normele de muncă .5 Cap.33 - - 0.1 7 1866 Plantat pomi în goluri 12 % 0.M.M.M.I Manopera Pentru 1 (un ) hectar 890. făcut 3.M.10 0.30 coroanei U.05 stratificat pomi U.08 completarea golurilor 12 % 3 U. = mb.4 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii de PĂR cu desimea de 834 pomi /ha Cap. cantitate = 0.875 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE SPECIFICARE Cap.I Manoperă: Nr. = buc . cantitate = 0.1 6 1864 Repartizat pomii la gropi 3.33 2. cantitate = 100 3 1733 Făcut şanţ pentru 0.2. = mii pomi .18 - - 0.M.875 RON Total chelt.O.2.M.085 8.IV Transport 1.33 mocirlă şi mocirlit în vederea plantării U. 4 1.82 completat goluri U.

49 25 912..36 - - 14.25 6.834 TOTAL 1 (unu) ha .a.22 PENTRU: 1 (un) ha Tarif 250 RON/ha.75 36.25 0.O RA PENTRU . Lucrarea Coef.89 - 0.60 1.n Tarif pentru RON 555 1 ha Cap..2 m lăţime) UM= mii m². cantitate= ( 3 x 4) 12. cantitate= 100 Sapa mare pe rând (1. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr. transp. 0 1 2 3 4 1 Stropit cu MSPP 9 6 tratamente Anexa 1 0.89 25 1197.75 5.0 2.4 1869 Plivit lăstarii şi dirijarea lor pe direcţia rândurilor UM = mii pomi.05 - 1.Total RON 3157 0. cantitate= 3..22 0. cantitate= 0.8 9 1906 2744 20 l apă UM= buc.27 - - 7.0 Preparat soluţii pentru 6 tratamente x 500 l UM= mii l..n.75 25 43.25 8.. cantitate= 6 1808 Prăşit pe rând (1.25 1.60 - x x x 47.06 5.00 Cap. articol transformare din NPC/78 caracteristici şi utilajul folosit Ct Ha Ha.05 5.36 14.69 25 17.n.64 0.00 1.27 10 11 12 13 14 Deservit MSPP la 6 tratamente UM= ha. MANOPE -Tarif RON/Z. de Cantitatea crt Nr. cantitate= 3.37 6.2 m lăţime) se execută 4 lucrări UM= mii m².96 25 224.06 1.. cantitate= 1. DENUMIREA UM Cantitatea Valoarea Greut crt.89 0..a. cantitate= 1.64 - 4.22 128 TOTAL LUCRĂRI MECANICE Total ha.O.0 294 Cosit cu coasa între asimilat rânduri 2 lucrări UM= ha.75 - 5.09 7. III – Materii şi materiale Nr.. 2. UM RON 161 . RON/ TOTAL pentru.4 312 Strâns fânul şi aşezat ca mulci pe rândul de pomi UM= ha.a.63 0.Total Z.0 2.

I Manopera Pentru 1 (un ) hectar 1197.III Materiale 3340.12 3.I Manoperă: Nr.0 1 2 3 1 Pomi altoiţi pentru completarea golurilor 12% Fungicide: 0.O/ UM TOTA L Z. kg kg A ptr. din care pe categorii I 3 5.M.directe 5097.11 0.IV Transport 4.3 % x 3000 l Insectofungicide: 0. articol normele de muncă .375 4.17 2 3246 0.0 0.M.18 - 0.834 Încărcat şi descărcat îngrăşăminte chimice Se execută două lucrări U. = t.Transporturi de materii şi materiale Nr. 5 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul III a unei plantaţii de PĂR cu desimea de 834 pomi /ha Cap.Antemăsurătoare – Deviz nr.18 - - 162 .00 RON Total chelt.II.O.00 Cantitate transport tone 3 0. din unitatea de măsură şi NTM/98 cantitatea 0 1 1 1954 2 Tăieri pentru formarea coroanei U.68 Z.17 5 - II 6 - III 7 - IV 8 4.25 Cap. = mb .2.875 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE SPECIFICARE Cap.8875 RON Cap.0 13. cantitate = 0. 1(un) ha 3 100 9 6 4 25 40 80 5 2500 360 480 3340 6 200 9 6 215 Cap. IV.2 % TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE 2 buc. Utilaje 555. DENUMIREA – GRUPA crt 0 1 2 1 Pomi pentru completat goluri Insectofungicide TOTAL TRANSPORTURI PENTRU A: (un) ha Distanţa de transport Km 2 50 50 Total t /Km Tarif RON /t / Km Total Cap. Nr.00 4 4.0 3.2 % x 0. Denumirea lucrării din crt.2 0.834 x 2 ) =1.3.06 Volum total t/Km 4 10. cantitate = ( 0.

.a.n Tarif pentru 1 ha Cap.5 Cantitatea Valoarea Greut . = mii m².a.63 7.7 x 2) 1. 4 0.n.O .17 1 Împrăştiat îngrăşăminte chimice cu MIC Anexa 1 275 2 Stropit cu MSPP 900 8 tratamente 0..89 - 4 5 1908 2744 1.38 - 1.17 2.96 3.09 14.38 5.75 - 5.. cantitate= ( 0.97 25 874.00 1.3 1906 Sapa mare pe rând (1. cantitate = (3 x 4) =12 Preparat soluţie pentru 8 tratamente a câte x 500 l UM= mii l.38 25 9.25 0. Lucrarea Coef.64 0.75 0.5 x 8) 4. cantitate= ( 0. articol transformare din NPC/78 caracteristici şi utilajul folosit Ct 0 1 2 0.7 x 2) 1.13 250 RON 782.89 - - 7.a.36 6 7 8 3157 294 312 0.2 m lăţime) U.60 1.06 4. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr.0 Prăşit pe rând – 4 lucrări U.M.Total RON 2.4 Strâns manual fânul şi aşezat ca mulci pe rândul de pomi UM= ha. de crt Nr.M. = mii m². .60 - TOTAL MANO PERA PENTR: x x x 34.Total Z. cantitate= ( 0..25 22.Tarif RON/Z.1 (un) ha Tarif RON /ha.64 - 0. cantitate = 3. cantitate= 6.36 - - 14.37 Anexa1 128 TOTAL LUCRĂRI MECANICE Total ha.53 25 563.22 0.25 Cap.0 Deservit MSPP la 8 tratamente UM= mii l.n.50 1. PENTRU: A.25 10.25 0.93 25 48.4 Cosit între rânduri 2 lucrări UM= ha. DENUMIREA UM 163 Cantitatea Ha 3 1 8 Ha.4 1 (unu) ha .O.13 25 253. III – Materii şi materiale Nr..

0 RON /UM 4 40 80 1 TOTAL RON 5 480 640 834 1954 pentru. articol Denumirea lucrării din crt. transp. Nr. IV.directe 3618.5 t x 4 operaţii ) = 2 TOTAL Z.11 0.44 - - 164 . = t.II. 6 12 8 834 854 Cap.5 0.84 Volum total t/Km 4 2.M. = mii pomi .I Manopera Pentru 1 (un ) hectar 874.Antemăsurătoare – Deviz nr. I 4 9.50 Cap.27 - Z.2.O/ UM 3 11.25 III 7 IV 8 9.3 % Insectofungicide: 4000 l x 0.05 0. Utilaje 785.06 3.IV Transport 7.375 7.M.834 2 3226 Încărcat gunoi şi descărcat în câmp de la 8 – 10 km Se execută două lucrări U.4.I Manoperă: Nr.31 RON Total chelt.O.M.25 0.Transporturi de materii şi materiale Nr. din normele de muncă . = t. cantitate = 0. 1 ha RON Distanţa de transport Km 2 50 20 Total t /Km Tarif RON/t / Km Total RON Cap.25 5 din care pe categorii II 6 6.1 1 0. NTM/98 unitatea de măsură şi cantitatea 0 1 2 1 2022 Tăieri de formarea coroanei U.0 19. cantitate = ( 0.crt DENUMIREA – GRUPA 0 1 2 1 Insectofungicide Îngrăşăminte chimice TOTAL TRANSPORTURI PENTRU 1 (un) ha Cantitate transport tone 3 0. 6 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul IV a unei plantaţii de PĂR cu desimea de 834 pomi /ha Cap.crt 0 1 2 3. 1 Fungicide: 4000 l x 0.22 4.III Materiale 1954.5 17.27 6.313 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE SPECIFICARE Cap.2 % Îngrăşăminte chimice complexe TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE 2 3 kg 12 kg 8 kg 834 ptr.25 Cap. cantitate = 25 3 3246 Încărcat şi descărcat îngrăşăminte chimice U.

4

1906

5 6 7 8 9

1908 2744 3157 294 312

TOTAL MANOPE RA PENTRU

Sapa mare pe rând ( lăţime = 1,2 m ) U.M. = mii m².; cantitate = 3,0 Prăşit pe rând – 4 lucrări U.M. = mii m².; cantitate = (3 x 4) =12 Preparat soluţii ( 10 tratamente a x 600 l ) UM= mii l., cantitate= 6,0 Deservit MSPP la 10 tratamente UM= mii l, cantitate= 6,0 Cosit între rânduri 2 lucrări UM= ha., cantitate= 1,4 Strâns manual fânul şi aşezat ca mulci pe rândul de pomi UM= ha., cantitate= ( 0,7 x 2) 1,4 1 (unu) ha - Total Z.O. -Tarif RON/Z.O - Total RON

2,63

7,89

-

-

7,89

-

1,22 0,09 0,06 4,00 1,25

14,64 0,54 0,36 5,60 1,75

0,36 -

-

14,64 -

-

0,54 1,75 5,60 -

x x x

46,82 25 1163,00

0,60 25 9,00

8,22 25 205,50

22,53 25 563,25

15,47 25 385,25

Cap. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr. Lucrarea Coef. de crt Nr. articol transformare din NPC/78 Ct caracteristici şi utilajul folosit 0 1 2 1 Împrăştiat gunoi de grajd cu MIG – 4 - 25 2,14 t/ha 2 Împrăştiat îngrăşăminte chimice cu MIC 0,17 Anexa1 275 3 Stropit cu MSPU 10 tratamente Anexa 1 0,37 128 TOTAL LUCRĂRI MECANICE Total ha.a.n. PENTRU: A.1 (un) ha Tarif RON /ha.a.n Tarif pentru 1 ha Cap. III – Materii şi materiale Nr. DENUMIREA UM
165

Cantitatea Ha 3 1 1 10

Ha.a.n. 4 2,14 0,17 3,70 6.01 250

RON

1502,5

Cantitatea

Valoarea

Greut

crt 0 1 2 3 4 1 Fungicide: 0,3 % x 6000 l Insectofungicide: 0,2 % x 6000 l Gunoi de grajd semifermentat 25 t / ha Îngrăşăminte chimice complexe TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE 2 kg kg t kg A 3 12 10 25 834

RON /UM 4 40 80 50 1

TOTAL RON 5 800 1250 834

pentru. transp. 6 12 10 25000 834 25856

Cap. IV- Transporturi de materii şi materiale Nr.crt DENUMIREA – GRUPA 0 1 2 3. 1 Insectofungicide Îngrăşăminte chimice Gunoi de grajd TOTAL TRANSPORTURI 1 (un) ha

Distanţa de transport Km 2 50 20 10 Total t /Km Tarif RON /t / Km Total RON Cap.III Materiale 3364,0

Cantitate transport tone 3 0,2 0,8 25

Volum total t/Km 4 10,0 16,0 250,0 265,0 0,375 103,5

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE SPECIFICARE Cap.I Manopera Pentru 1 (un ) hectar 1163,0

Cap.II. Utilaje 1502,5

Cap.IV Transport 103,5

RON Total chelt.directe 6133,0

3.3.1.Antemăsurătoare – Deviz nr.3 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul I a plantaţiei de PRUN cu desimea de 500 pomi la hectar Cap. 1 Manoperă : Nr. Nr.artic Denumirea lucrării din ctr dinNTM/9 normele de muncă 2 Unitate de măsură şi cantitatea 0 1 2 1 1906 - Sapa mare pe rând(500x4,8) UM= mii m2 cantit=2,4 2 3135 - Deservit semănătoarea SUP-21 UM=ha cantit=0,70 3 2744 - Pregătit soluţia pt.4 ZO UM TOTAL ZO Din care pe categorii I 3 4 2,63 6,31 0,14 0,10 0,09 0,14
166

II 6 -

III 7 6,31 0,10 -

IV 8 0,14

5 -

4

3157

-

5

1907

-

tratamente a câte 400l UM=mii l cantit=1,6 Deservit MSPP la 4 0,06 0,24 tratamente UM=ha cantit=4 Prăşit cu sapa pe 1,22 11,71 rândul de pomi 4 lucrărix2,4 mii mp UM=mii m2 cantit=9,6 Plivitul lăstarilor şi dirijarea lor pe direcţia rândurilor UM= mii pomi cantit=0,5 6,06 3,03

0,24

-

-

-

-

-

11,71

-

6

1869

-

-

-

3,03

-

7

294

-

8

312

-

Cosit între rânduri-2 4,00 6,08 lucrări UM=ha cantit=(0,76x2) 1,52 Strâns fânul şi aşezat 1,25 1,90 ca mulci pe rândul de pomi UM=ha cantit=1,52 - Total ZO uri X X X 29,51 25 737,75 - Tarif RON/ZO - Total RON

-

-

-

6,08

-

-

-

-

0,24 25 6,0 -

-

21,15 25 528,7 5

8,12 25 203,0

TOTAL MANOPERA PENTRU

1(unu) ha

Cap. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr. crt 0 1 Lucrarea Caracteristici şi utilajul folosit 1 normală în Nr.art.din NPC/79 anexa 1 2 livadă(după 242 CT coef.de transf. 3 1,30 Cantitatea ha ha a. n 4 1 2 1 4 RON 1,30 1,18 0,54 1,48 4,50 250 1125 5

Arătura plantare) 2 Discuit arătura – 2 lucrări 3 Semănat amestec de ierburi perene 4 Stropit în livadă – 4 tratamente TOTAL - Total LUCRĂRI 1(un) ha - Tarif MECANICE - Total PENTRU Cap.III - Materii şi materiale Nr. Denumirea UM

254 0,59 107 0,54 121 0,37 Ha a. n RON / ha a. n pentru un ha

Cantitatea
167

Valoarea

Greut.pentru

crt 0 1 1 Sămânţă de lolium perene 2 Sămânţă de trifoi alb 3 Fungicide 1600 l x0,3% 4 Insecticide 1600 l x0,2% TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE 2 Kg 3 14

RON/ UM 4 10

Total RON 5 140 210 192 256 798

transport 6 14 7 4,8 3,2 29

Kg 7 30 Kg 4,8 40 Kg 3,2 80 pentru 1(unu) hectar

Cap.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr. Denumirea - Grupa Distanţa de Cantit.tr crt transp km ansport. t 0 1 2 3 1 Sămânţă şi insectofungicide 50 0,03 2 Apă pt.4 tratamente 2 1,60 - total t /km -A:1(ha) - tarif RON / t / km - total RON TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.I Cap.II manopera utilaje Pentru 1(un) 737,75 1125,0 hectar

Volum total t/km 4 1,5 3,2 4,7 0,375 1,762

Cap.III materiale 798,0

RON Cap.IV Total cheltuieli transport directe 1,762 2662,51

3.3.2.Antemăsurătoare – Deviz nr.4 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii de PRUN cu desimea de 500 pomi la hectar Cap. 1 Manoperă : Nr. Nr.artic Denumirea lucrării din normele ctr dinNTM/ de muncă 92 Unitate de măsură şi cantitatea 0 1 2 1 1952 - Tăieri pt.formarea coroanei UM=mii pomi cantit=0,5 2 1835 - Săpat gropi pt. completarea golurilor 12% UM=buc cantit=60 3 1773 - Făcut şanţ de 50x50 pt.stocat UM=ml cantit=2 ZO UM 3 2,08 0,11 0,05 TOTAL ZO I 4 1,04 6,60 0,10 5 -

Din care pe categorii II 6 III 7 6,60 0,10 IV 8 1,04 -

168

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1775 1843 1845 1866 1906 1907 2744 3157 294 312 1869

TOTAL MANOPE RA PENTRU

Stratificat pom în şanţ UM=mii buc cantit=0,06 - Fasonat şi mocirlit rădăcina UM=mii pomi cantit=0,06 - Repartizat pomi la gropi UM=mii pomi cantit=0,06 - Plantat pomi lucrare completă UM=buc cantit=60 - Sapa mare pe rând(4,8x500) UM=mii m2 cantit=2,40 - Prăşit pe rând- 4 lucrări UM=mii m2 cantit=(4x2,4) 9,6 - Pregătit soluţia pentru 5 trat. UM=mii l cantit=2,0 - Deservit MSPP-5 tratamente UM=ha cantit=5,0 - Cosit intre randuri-2 lucrari UM=ha cantit=1,52 - Strans fan si asezat ca mulci UM=ha cantit=1,52 Plivit lastari si dirijarea lor pe directia randurilor UM mii pomi cant. 0,5 - Total ZO uri 1(unu) - Tarif lei/ZO - Total RON

-

1,82 3,33 3,13 0,02 2,63 1,22 0,09 0,06 4,00 1,25 6,06 X X X

0,11 0,20 0,19 1,20 6,31 11,71 0,18 0,30 6,08 1,90 3,03 38,95 25 973,75 -

O,20 0,19 0,30 -

-

0,11 6,31 11,71 3,03 -

1,20 0,18 6,08 1,90

0,69 25 17,25

-

27,86 25 696,5

10,40 25 260,0

Cap. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr.c Lucrarea CT coef.de rt Caracteristici şi utilajul folosit transf. 0 1 2 1 Stropit cu MSPP 5 tratamente 0,37 TOTAL -Total ha.a.n LUCRĂRI 1(un) ha - Tarif RON/ha a.n MECANICE - Total pentru un ha PENTRU : Cap.III - Materii şi materiale Nr. Denumirea UM Cantitatea
169

Ha 3 5 RON

Cantitatea Ha a.n 4 1,85 1,85 250 450

Valoarea

Greut.pentru transport

crt 0 1 2 3 1 2 Pomi pentru completat goluri Buc 12% Fungicide : 2000 l x 0,3% Kg Insecticide : 2000 l x 0,2% Kg 3 60 6 4

RON Total /UM mii lei 4 5 20 1200,0 40 80 240,0 320,0 1760,0

6 60 6 4 70

TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE

pentru 1(unu) hectar

Cap.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr. Denumirea - Grupa crt 0 1 1 Pomi 2 Insectofungicide 3 - total t /km -A:1(ha) - tarif RON / t / km - total RON TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.I Cap.II manopera utilaje Pentru 1(un) 973,75 450,0 hectar

Distanţa de Cantit.transport. transp km t 2 3 50 0,1 50 0,01

Volum total t/km 4 5,0 0,5 5,5 0,375 2,062

Cap.III materiale 1760,0

Cap.IV transport 2,062

RON Total cheltuieli directe 3185,812

3.3.3.Antemăsurătoare – Deviz nr.5 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul III a unei plantaţii de PRUN cu desimea de 500 pomi la hectar Cap. 1 Manoperă : Nr. Nr.artic Denumirea lucrării din ctr dinNTM normele de muncă /92 Unitate de măsură şi cantitatea 0 1 2 1 1954 - Tăieri pt.formarea coroanei UM=mii pomi cantit=0,5 2 3 2037 redus 3/4 2744 Strângerea ramurilor şi scoaterea lor la alei UM=ha cantit=1 ha Pregătit soluţia pt.6 tratamente a câte 500 l UM=mii l cantit=3,0 ZO UM 3 5,0 TOTAL ZO I 4 2,50 5 -

Din care pe categorii II III IV 6 7 8 2,50

1,44 0,09

1,44 0,27

1,44 -

-

-

0,27

170

4 5 6 7 8

3157 1906 1908 3246 1868

9

294

10

312

TOTAL MANOPERA PENTRU

Deservit MSPP la 6 tratamente UM=ha cantit=6 - Sapa mare pe rând (4,8 mx500) UM=mii m2 cantit=2,4 - Prăşit pe rând(4 lucr x 2,4) UM= mii m2 cantit=9,6 - Încărcat şi desc îngr.chim. -4 operaţiuni UM=t cantit=0,5 x 4=2 - Administrat îngr.chim.câte 1 kg/pom UM=mii pomi cantit=0,5 - Cosit între rânduri 2 lucrări UM=ha cantit=(0,76 x 2) 1,52 - Strâns iarba cosită şi aşezarea ca mulci pe rândul de pomi UM=ha cantit=1,52 - Total ZO uri 1(unu) - Tarif RON/ZO - Total RON

-

0,06 2,63 1,22 0,11 1,54

0,36 6,31 11,71 0,22 0,77

0,36 -

0,22 O,77

6,31 11,71 -

-

-

4,00

6,08

-

6,08

1,25

1,90

-

-

-

1,90

X X X

31,56 25 789,0

1,80 25 45,0

0,99 25 24,75

18,02 25 450,5

10,75 25 268,75

Cap. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr. Lucrarea Nr.art.din CT crt Caracteristici şi utilajul folosit NPC/79 coef.de ha anexa 1 transf. 0 1 2 3 4 1 Stropit în livadă cu MSPP-6 128 0,37 6 tratamente 2 Administrat îngr.chim. 275 0,17 1 TOTAL - Total Ha a. n LUCRĂRI 1(un) ha - Tarif RON / ha a. n MECANICE - Total pentru un ha RON PENTRU

Cantitatea ha a. n 5 2,22 0,17 2,39 250 597,5

Cap.III - Materii şi materiale Nr. Denumirea

UM

Cantitatea
171

Valoarea

Greut.pentru

Denumirea .6 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul IV a unei plantaţii de PRUN cu desimea de 500 pomi la hectar Cap.0 transport 6 9.25 3.77 Din care pe categorii II III IV 6 7 8 3.0 134.0 80.0 500.total RON TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.Administrat îngr.54 0.Încărcat şi descărcat îngr.0 40.22 1.3.crt 0 1 1 Fungicide : 300 l x 0.0 597. t 0 1 2 3 1 insectofungicide 50 0.5 2 2037 .IV transport 4.chim.II manopera utilaje A-Pentru 1(un) 789.0 Kg 6.5 ZO UM TOTAL ZO I 3 4 6.13 2.formarea coroanei UM=mii pomi cantit=0.0 6.0 Kg 500 1 pentru 1(unu) hectar Total RON 5 360.13 - 172 .11 0.6.75 10.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.87 0.87 0. Denumirea lucrării din ctr artic normele de muncă dinNT Unitate de măsură şi M/92 cantitatea 0 1 2 1 1955 .375 4.0 Cap.Grupa Distanţa de Cantit.5 hectar Cap.III materiale 1340.87 2.77 5 2.0 480. 1 Manoperă : Nr Nr.53 3.0 515 Cap.chimice UM=mii pomi cantit=0.0 500.22 0.031 RON Total cheltuieli directe 2730.total t /km 1 (unu) ha .0 10.tr crt transp km ansport.4 operaţiuni UM=t cantit=2 t 4 1868 .tarif RON / t / km .Strângerea ramurilor şi redus scoaterea lor la alei 3/4 UM=ha cantit=1 ha 3 3246 .2% 3 Îngrăşăminte chimice TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE Lei/UM 2 3 4 Kg 9.3% 2 Insecticide : 300 l x 0.Antemăsurătoare – Deviz nr.50 .Tăieri pt.031 Volum total t/km 4 0.75 0.I Cap.015 2 Ingrasaminta chimice 20 0.

a.83 25 845.pentru transport 6 12 8 500 520 pentru 1(unu) hectar Cap.3% Insecticide : 4000 l x 0.Tarif RON/ZO .0 Deservit MSPP la 8 0.n MECANICE .Total ZO uri X .08 1.tr crt transp km ansport.52 Strâns iarba cosită şi 1.71 - 0.08 1.Materii şi materiale Nr. Ha 0 1 2 3 1 Stropit cu MSPP .n LUCRĂRI 1 (un) ha .0 740.25 aşezarea ca mulci pe rândul de pomi UM=ha cantit=1.36 8 9 10 3157 294 312 - 0.6 Pregătit soluţie pentru 8 0.96 2.48 6.III .36 tratamente a câte 500 l UM=mii l cantit=4.96 250. Lucrarea CT coef.31 UM=mii m2 cantit=2.90 - - 6.37 8 TOTAL -Total ha.Grupa Distanţa de Cantit.8 tratamente 0.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.Total RON X X 0.Total pentru un ha RON PENTRU : Cap.09 0.47 25 286.63 6.n 4 2.0 3.Tarif RON/ha a.de crt Caracteristici şi utilajul folosit transf.48 - - - 6.90 33.86 25 96.22 11.2% Îngrăşăminte chimice complexe TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE UM 2 Kg Kg Kg Cantitatea 3 12 8 500 Valoarea Lei/UM Total mii lei 4 5 40 480 80 360 1 500 134.31 11. Denumirea crt 0 1 2 3 1 Fungicide : 4000 l x 0.4 Prăşit pe rând 4 lucrări 1.02 25 450.0 Greut.5 11.48 25 12.06 tratamente UM=ha cantit=8 Cosit între rânduri 2 4. Denumirea .75 0.75 TOTAL MANOPERA PENTRU 1(unu) ha Cap.5 6 7 1906 1908 2744 - Sapa mare pe rând 2.71 UM=mii m2 cantit=9.5 18.0 Cantitatea Ha a.00 lucrări UM=ha cantit= 1. 173 Volum total t/km . II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr.52 .

22 TOTAL ZO I 4 7.5 3.6 ZO UM 3 15.33 - 174 .4 operaţiuni UM=t cantit=2 T 4 1868 .82 3.31 11.77 1.Antemăsurătoare – Deviz nr.52 4 26 .artic Denumirea lucrării din ctr dinNTM normele de muncă /92 Unitate de măsură şi cantitatea 0 1 2 1 1956 .71 5 0.Administrat gunoi de grajd redus1/ UM=ha cantit=1.total RON TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.375 9.5 5 3223 .Încărcat gunoi de grajd UM=t cantit=(500 x 20)=10 6 1867 .3.67 - Din care pe categorii II III IV 6 6.33 0.80 1.t 0 1 1 Transport îngrăş.chim.5 2 2037 .75 26 0.71 7 8 7.77 1.Strângerea ramurilor şi redus scoaterea lor la alei 3/4 UM=ha cantit=1 ha 3 3246 .0 Cap.4 8 1908 .54 0.75 740.18 1.31 11.Administra îngr. Nr.63 6.Tăieri pt.tarif RON/ t / km .III materiale 1340.22 0.Sapa mare pe rând UM=mii m2 cantit=2.11 1.formarea coroanei UM=mii pomi cantit=0.I Cap.Prăşit pe rând 4 lucrări UM=mii m2 cantit=9.Încîrcat şi descărcat îngr.22 0.0 2 7 1906 .total t /km 1 (unu) ha .63 1.0 Cap.66 0.67 2.67 6. 1 Manoperă : Nr.5.82 3.chimice UM=mii pomi cantit=0.75 RON Total cheltuieli directe 2935.80 1.chimice + insectofungicide 2 50 3 0.7 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul V a unei plantaţii de PRUN cu desimea de 500 pomi la hectar Cap.IV transport 9.II manopera utilaje Pentru 1(un) hectar 845.

90 11 294 - 0.48 0.Materii şi materiale Nr.8 tratamente 0.52 Strâns iarba cosită şi 1.pentru transport 6 15 10 500 10000 10525 Cap.2% Îngrăşăminte chimice complexe 1kg/pom 4 Gunoi de grajd semifermentat 20kg/pom TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE 0 1 2 3 UM Cantitatea 2 Kg Kg Kg t 3 14.37 8 TOTAL -Total ha.43 - - - 0.0 740.Tarif RON/ha a.6 500 10.n 4 2.n LUCRĂRI 1(un) ha .Total RON 0.III .52 25 1063.48 - - - X X X 42.Tarif RON/ZO .43 12 312 - 0.90 - - - 1.3% Insecticide : 4000 l x 0.0 80 768.48 25 12.5 18.96 250. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr.0 1 500.0 Greut. t 175 Volum total t/km .0 Valoarea RON/UM Total RON 4 5 40 576.8 Deservit MSPP la 8 tratamente UM=ha cantit=8 .0 TOTAL MANOPERA PENTRU 1(unu) Cap.a.n MECANICE .46 25 111.25 aşezarea ca mulci pe rândul de pomi UM=ha cantit=1.de crt Caracteristici şi utilajul folosit transf. Denumirea .0 2344.Grupa Distanţa de Cantit.0 50 500.08 1.56 25 489.0 pentru 1(unu) hectar Cantitatea Ha a.02 25 450.09 tratamente a câte 500 l UM=mii cantit=4.0 4.0 19.08 - - - 6.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr. Denumirea crt 1 Fungicide : 4000 l x 0.06 6.0 lucrări UM=ha cantit= 1.Total ZO uri .9 2744 - 10 3157 - Cosit între rânduri 2 4.4 9.0 0. Lucrarea CT coef.Total pentru un ha RON PENTRU : Cap. Ha 0 1 2 3 1 Stropit cu MSPP .96 2.52 Pregătit soluţie pentru 8 0.tr crt transp km ansport.

0.08 0.IV transport 47.1.22 3. mur.08 0.cantitate=0.III materiale 2344.O Total Din care pe categorii Crt.4. Cap.chimice + insectofungicide 2 Gunoi de grajd . Nr. UM=mii m .90 9 1908 Prăşit în jurul pomilor 2 2. 18.31 îngrăşăminte chimice UM=0. Distanţa de plantare 8 m între rânduri şi 6 m pe rând. =0.625 3. cantit.total t /km :1(ha) .41 4 1867 Administrat manual 1. Art.525 10 127 0.chimice 0.90 3. cantitate(2x0.63 2.6 UM=t.10 2.625 RON Total cheltuieli directe 4194.375 47.8 1.14 0.04 0.2 5 3135 Deservit semănătoarea 0.2 176 .04 chimice 2 operaţiuni UM=t.31 0.208)=0.0 Cap.07 tratamente UM =mii l.6 0.54 0.2 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul I a unei plantaţii de NUC cu desimea de 208 pomi/ha.8 8 2740 Stropit pomii cu Vermorelul 3.11 0. din normele de muncă ZO I II III IV NTM/92 Unitatea de măsură şi cantitatea 0 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2863 Defrişarea de porumbar .=0.07 0.I manopera Pentru 1(un) hectar 1063.0 0 1 2 50 10 3 0.0 6 1906 Sapă mare.66 2.1 Transport îngrăş.09 0. UM=ha.75 2 3246 Incârcat şi descărcat îngr.0 Cap. 0.Antemăsurătoare –Deviz nr.10 mii m2 cantit.cantitate=0.=(0. 4m2/pom UM= 2.total RON TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.8 7 2744 Pregătit soluţie pentru 4 0. Denumirea lucrării din Z. 20%grad de acop.8 × 4)=3.=1. paducel.408 3 3091 Marunţit îngr.33 2. 4m × 4 lucr. cantit. cantit.II utilaje 740.08 UM=ha.66 ( AS-S) UM=mii l.6 14 14 maceş.625 4 27 100 Cap.Manoperă Nr.tarif RON/ t / km . cantit. I .

MECANICE Tarif RON/ha a.5 0. III – Materii şi materiale Nr.6 ha 3 2 2 Cantitatea Ha a.25 10.18 1. transf.Transporturi de materii şi materiale Nr.03 +seminţe de ierburi perene TOTAL 1 (UN) Total t/km.0 (2lucr.10 11 294 312 12 2869 TOTAL MANOPERA Cosit manual între pomi 4. TRANSPORTURI HA Tarif RON /t/km 177 Volum total t/km 4 25 1.45 25 86.25 Cap. de crt.06 pe direcţia rândurilor UM=mp. × Total RON × 8.00 2.6 530 RON Valoarea RON/ Total UM RON 4 5 1 500 10 30 40 80 150 210 96 128 1084 2 Seminţe de lolium perene Kg 3 Seminţe de trifoi alb Kg 4 Fungicide: 800 l × 0.05 34.4 1. transp.75 0. transport 6 500 15 7 2.08 2. tone 0 1 2 3 1 Îngrăşăminte chimice 50 0.0 0.uri × Tarif RON /Z.) UM=ha.02 3.08 25 2.26 250 565 Greutatea pt.05 25 501.208 1 (un) ha Total Z.n.r. Denumirea grupa Distanţa de Cantitatea Crt. IV.05 0. Denumirea Crt 0 1 1 Îngrăşăminte chimice complexe UM 2 Kg Cantitatea 3 500 15 7 2.73 25 268.O. II.8 – 2 lucrari 0.50 8.n PENTRU : Total pentru un ha Cap. 4 1.4 1. transp.25 20. – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr.O.50 2. 0 1 2 Discuit cu GD -2.54 lucrări TOTAL LUCRĂRI 1 ( un) ha Total ha a.375 .3% Kg 5 Insecticide : 800 l × 0.cantitate=0.=2 Strâns fânul şi aşezarea ca 1.25 mulci lângă pomi UM=ha. Lucrarea caracteristică şi utilajul folosit C T coef.5 2 Insectofungicide 50 0.2% Kg TOTAL VALOARE pentru 1 (un) MATERII ŞI hectar MATERIALE Cap. cantit=2 Plivit lăstari şi dirijarea lor 6.59 Semănat amestec de ierburi perene –2 0. cantit.31 25 857.5 26.

.13 3. cantit.O.10 6 1906 Sapa mare în jurul pomului UM=mii m2 .12 3. cantit.=25 3 1843 Fasonat rădăcină făcut mocirlă şi 3.0 8 2740 Stropit pomii cu vermorel AS-5 3.=0. cantit.33 0.63 2.I Manopera 857.33 UM=mii l.8 7 2744 Preparat soluţie pentru 5 0.75 Cap. Din care pe categorii NTM/92 Unitatea de măsură şi cantitatea 0 1 2 3 4 5 6 7 8 1 1952 Tăieri de formarea coroanei 1.Manopera Nr. goluri 12% 0. Total Crt.=2 178 . Art.II Utilaje 565 Cap.09 UM=mb.III Materiale 1084 Cap.03 5 1866 Plantat pomi nr.cantit =0.90 3.=0. =2.I .4.3.90 se execută 4 lucrări UM= mii m2. Nr.09 0.04 0. cantit.09 0.22 0.09 tratamente a 200 l UM=mii. cantit. =1.38 Total cheltuieli directe 2606.38 RON Cap.10 0.13 goluri 12% 5 UM=buc.IV transport 99.03 4 1845 Repartizat pomi la gropi 3.02 0.10 2.3 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii de NUC cu desimea de 208 pomi/ha Cap.09 0.208 2 2 1832 Săpat gropi pentru completări de 0.Antemăsurătoare – Deviz nr.00 8.25 2. cantit=25 2.10 mocirlet UM=mb.O..0 11 312 Strâns iarbă cosită şi aşezată ca 1.00 lucrări UM=ha .=1.22 3. cantit =0. Denumirea lucrării din normele Z.50 UM=buc.. din de muncă Z.21 redus1/ UM=nr.33 3.=3.PENTRU TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare pentru 1 (un )hectar Total RON 99. cantit.50 mulci în jurul pomilor UM=ha .13 0.0 8.2 10 294 Cosit manual între pomi –2 4. cantit.13 3.50 2. Pomi.5 0.0 9 1908 Prăşit în jurul pomilor câte 4 m2 1. cantit.33 3.

cantitate=1. ha 0 1 2 3 TOTAL LUCRĂRI MECANICE 1(un) ha Total ha a.r.3% 3 Insecticide :1000 × 0. 4 un ha Cap III.Transporturi de materii şi materiale Nr.25 10.75 8.5 12.0 Capitolul IV.III Cap.14 25 303.Materii şi materiale Nr.2% TOTAL 1 (un ha VALOARE MATERIALE 0 1 Valoarea RON Total / UM RON 4 5 20 500 40 80 120 160 Greutatea pentru transport 6 50 3.25 8.375 MATERIALE Total RON 1.cantitate=0. Lucrarea CT coef.n.5 5. Caracteristici şi utilaje folosite de transf.58 25 264. Denumire grupa Distanţa Cantitatea Volum total t/km crt.5 TOTAL MANOPERA Plivitul lăstarilor şi dirijarea lor pe 6.125 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE RON Specificare Cap. Total pentru RON UM 2 Buc Kg kg Cantitatea 3 25 3 2 780 Ha a.0 2. II-Utilaje :lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr.26 11.63 1.0 MATERII ŞI Tarif RON /t/km 0.0 TOTAL 1 (un ) ha Total t/ha 3. Tarif RON/ha a.26 33.O.06 3. Cantitatea Crt.208 1 (unu)ha TOTAL Z. I Cap.13 25 278.IV Total cheltuieli Manopera Utilaje Materiale Transport 179 . × TARIF RON /Z.12 13 2037 1869 Strâns ramurile şi scoase la alei UM=mii mp.63 1. Denumirea crt.II Cap. 1 Pomi pentru completări goluri 12% 2 Fungicide :1000 × 0.85 25 846.0 3.O TOTAL RON × CAP.n.06 direcţia rândurilor UM=mp. de transport transport tone 0 1 2 3 4 1 Pomi şi insectofungicide 50 0.

00 1.-Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole 180 .Antemăsurătoare . 4 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul III a unei plantaţii de NUC cu desimea de 208 pomi/ha Cap.16 2.63 1.Manopera Nr.06 8.25 8 9 2037 1869 5.5 5 6 7 1908 294 312 Prăşit 4 m2 în jurul pomilor de 4 ori UM=mii m2 .cantitate=1.Deviz nr.O.14 5.2 5 7. art. Nr.00 Din care pe categorii I II III IV 4.63 0.16 2.22 4.14 5. cantit.3.0 Strâns iarba cosită şi aşezare camulci în jurul pomilor UM=ha : cantit.5 Plivitul lastarilor si dirijarea lor pe directia randurilor UM=mb.8 3 2744 Preparat soluţie pentru 5 tratament a 300 l UM= mii l.25 - 780.10 0.125 1627.00 1. cantit.50 2.26 35.90 8.M.pentru 1(un ) ha 846. =0.208 1 (unu) ha Total Zouri Tarif RON/Z.68 25 892 8.00 3.09 3.10 0.=mii pomi . cantit.=2 Strans ramurile si scoase la alei UM=mii mp.26 11. Denumirea lucrării din Crt din normele de muncă NTM/92 Unitatea de măsură şi cantitatea 1 1952 Tăieri pentru formarea coroanei U.00 2.08 2.33 1.13 25 278. =3.38 3.90 8. Total ZO 4. cantit =1.25 25 181. Total RON Z.2 Cosit manual între pomi –2 lucrări UM=ha .50 3.II.2 5 17.3 25 432. =1.2 2 1866 Sapa mare în jurul pomilor UM=mii m2.cantitate=0.4.00 2.O.I .75 6. cantitatea =0.5 4 2740 Stropit pomii cu vermorelul AS UM=mii l. cantit. =2.63 1.5 TOTAL MANOPERA PENTRU × × × Cap.

01 RON Volum total t/km 4 0.0 7. Total pentru un ha RON Cap. Transporturi de materii şi materiale Nr.Nr. IV Total cheltuieli Transport directe 0. transport Km.r.IV.II Utilaje Cap. × 0.a. Insecticide :1500 l.4.h.5 Cap. 0 1 2 1. III Materiale 420 RON Cap.5.2% Kg. TOTAL -pentru 1 (un) hectar VALOARE MATERII ŞI MATERIALE 3 4. Crt 0 Lucrarea Caracteristici şi utilaje folosite 1 CT Coef. Denumirea –grupa Distanţa de crt. de trans.5 0.Antemăsurătoare .0 Valoarea RON Total / RON UM 4 5 40 180 80 240 420 Greutatea pentru transport 6 1.0 TOTAL 1 (un) ha Total t/km. TRANSPORT Tarif tarif RON /t/km PENTRU : Total TOTAL CHELTUIELI DIRECTE SPECIFICARE Cap.19 3.19 1312. Insectofungicide 5.5 0.Deviz nr.5 3. Denumirea Crt 0 1 2 UM Cantitatea 1 2 Fungicide 1500 l. 5 181 .5 3.00 - Cantitatea transportată tone 3 0.3% Kg. × 0. I Manopera pentru 1 ( un ) hectar 892. Tarif RON/ha a.375 0.19 Cap. 2 Cantitatea 3 4 TOTAL LUCRĂRI MECANICE PENTRU : 1(un) ha Total ha . III – Materii şi materiale Nr.

cantit =0.14 1.8 3 1868 Administrat manual îngrăşăminte chimice UM=mii pomi.50 0. Denumirea lucrării din crt art. cantit.66 3.cantit.42 0.2 2 1775 Încărcat şi descărcat îngrăşăminte chimice 2 operaţiuni UM=1.0 1.33 1.18 6.11 4 0.90 8.08 0.6 11.chimice UM=t.=2 7 1908 Prăşit în jurul pomilor 4 m2 Se execută 4 lucrări UM =mii m2.26 0.I .26 25 .0 2.08 1.08 5 6 7 8 0.66 3.90 8.26 25 15. normele de muncă din Unitatea de măsură şi NTM/9 cantitatea 2 0 1 2 1 1952 Tăieri pentru formarea coroanei Um=mii pomi.=0.42 0.8 5 2744 Preparat soluţie pentru 5 tratamente a 400 l.5 11 12 1869 3091 Plivitul lăstarilor şi dirijarea lor pe direcţia rândurilor UM=mb. cantit. =2 10 2037 Strâns ramurile şi scoase la alei UM=mii mp.208 Marunţit îngr.4 × 2=0.=0.26 TOTAL MANOPERĂ × × 182 7.63 8.6 34.pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul IV aunei plantaţii de NUC cu desimea de 208 pomi/ha Cap.cantitate=0. cantit. cantit.10 0.25 0.09 3.5 25 1.31 2.. UM=mii l.54 2.0 6 2740 Stropit pomi vermorel AS-S UM =mii l.18 6.1 25 0.41 1 (unu) ha Total ZO uri Tarif RON/ZO ZO UM Total ZO I Din care pe categorii II III IV 3 2. cantit.cantitate=0. cantit.75 8.50 5.00 2.22 4.Manopera Nr.06 0. =2.2 4 1866 Sapa mare în jurul pomilor UM=mii m2 cantit.10 0.=0.63 6.31 2.= 2 9 312 Strâns iarba cosită şi aşezarea ca mulet în jurul pomilor UM= ha . Nr.cantitate=1.63 0. =2 8 294 Cosit manual între pomi –2 lucrări UM =ha .08 25 0.

5 Cap.0 3. Lucrarea CT Crt Caracteristici şi utilaje folosite Coef.00 0 1 2 1 Îngrăşăminte chimice complexe Kg.r. Denumirea Crt UM Cantitatea 3 400 4. 2 Fungicide 2000 l.00 Total cheltuieli directe 1680.n 3 4 RON Cap. × 0. IV Transport 8. Total pentru un ha Cantitatea ha Ha a.00 287. TRANSPORTURI ha Tarif RON /t/km PENTRU Total TOTAL CHELTUIELI DIRECTE SPECIFICARE Cap. 0 1 2 TOTAL LUCRĂRI MECANICE PENTRU : 1(un) ha Total ha .0 Volum total t/km 4 21 21.5 Cap.50 80 240 3. 6 183 .II Utilaje - Cantitatea transportată tone 3 0. III – Materii şi materiale Nr.Deviz nr.Antemăsurătoare .-Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr.5 2. III Materiale 820. de transf.Total RON × 852. . Îngrăşăminte chimice +Insectofungicide 50 TOTAL 1 (un) Total t/km.2% Kg.Transporturi de materii şi materiale Nr.5 Cap.5. Tarif RON/ha a..50 3. de transport Km.3% Kg.h. 3 Insecticide :2000 l.II. 0 1 2 1.IV.5 181. I Manopera pentru 1 ( un ) hectar 852.41 RON RON Cap.00 820 410 Cap.00 0. × 0.4.375 8.a. Denumirea –grupa Distanţa crt. TOTAL -pentru 1 (un) hectar VALOAREA MATERII ŞI MATERIALE Valoarea Greutatea pentru RON Total transport / UM RON 4 5 6 1 400 400 40 180 1.5 381.

. cantit.cantitate=0.8 5 2744 Preparat soluţie pentru 5 0.25 1.46 7.26 1. =3.0 4 1866 Sapa mare în jurul pomilor 2.77 0.63 alei UM=mii mp.00 8.06 1. 25 25 25 25 25 × Total RON 750.0 × Cap. I II III IV NTM/9 Unitatea de măsură şi 2 cantitatea 0 1 2 3 4 5 6 7 8 1 1953 Tăieri pentru formarea 3.90 UM =mii m2.cantitate=1.77 coroanei Um=mii pomi.2 2 3226 Încărcat. transportat la 80.5 225. UM=mii l.90 3.I .26 lor pe direcţia rândurilor UM=mp. Lucrarea 184 CT Cantitatea .O. cantit.22 3.30 tratamente UM=ha .=4 3 1867 Administrat îngrăşăminte 1.5 336.02 0.63 8.O.00 1. cantit.10 2.II.23 tratamente a 500 l. şi descărcat în comp. cantit.33 natural în jurul pomilor 20kg/pomi UM=ha .63 2.30 13.-Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr.208 TOTAL 1 (unu) ha Total Z.50 aşezarea ca mulet în jurul pomilor UM= ha .33 1.Manopera Din care pe categorii Nr.O.25 2. cantit.cantit. cantit.06 0.50 2.84 0. art. Denumirea lucrării din Z.10 UM=mii m2 cantit. Nr.23 0.00 × MANOPERA Tarif RON/Z.5 11 1869 Plivitul lăstarilor şi dirijarea 6.5 181.00 lucrări UM =ha .O. Gunoiul de grajd UM=t cantit.=0.26 9.2 8 294 Cosit manual între pomi –2 4.5 7.=5 7 1908 Prăşit în jurul pomilor 4 m2 1. =2.5 6 3157 Deservit MSPP la 5 0. =2 10 2037 Strans ramurile şi scoase la 5. Total crt din normele de muncă UM Z.30 0.75 8. uri 30.= 2 9 312 Strâns iarba cosită şi 1.pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul VI a unei plantaţii de NUC cu desimea de 208 pomi/ha Cap.00 12km.=0.=1.00 8.09 0.33 1.

IV. 3 Insecticide :2000 l.5 Cap.Crt 0 1 Caracteristici şi utilaje folosite 1 Stropit cu MSPP-5 tractoare 1(un) ha Total ha .. de trans.19 Cap. III Materiale 760.5 Cantitatea transportată tone 3 4 0.5 Greutatea pentru transport 6 4000 6 4.37 ha 3 5 Ha a. Tarif RON/ha a. .50 40.00 6. 0 1 2 1.II Utilaje 462. 2 0. de transport Km.4.n 4 1.0 4010 TOTAL LUCRĂRI MECANICE RON Valoarea RON/ Total UM RON 4 5 50 200 40 240 80 320 760 Cap.001 RON Volum total t/km 4 40 0.Deviz nr. TRANSPORTURI Tarif tarif RON /t/km Total TOTAL CHELTUIELI DIRECTE SPECIFICARE Cap.h.19 3. Denumirea Crt 0 1 2 1 Gunoi de grajd t 2 Fungicide 2000 l. 7 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul VI a unei plantaţii 185 .Transporturi de materii şi materiale Nr. IV Total cheltuieli Transport directe 15.85 1.Antemăsurătoare .19 1988. Gunoi de grajd 10 2 Insectofungicide 50 TOTAL 1 (un) ha Total t/km.r. Denumirea –grupa Distanţa crt.6. TOTAL -pentru 1 (un) hectar VALOAREA MATERII ŞI MATERIALE Cap.2% Kg.0 RON Cap. × 0. III – Materii şi materiale Nr.0 4. Total pentru un ha UM Cantitatea 3 4.3% Kg. × 0.0 Coef.a. I Manopera – pentru 1 ( un ) hectar 750.375 15.50 0.85 250 462.

cantit.=0. =2 10 2037 Strans ramurile si scoase la alei UM=mii mp.50 5.00 2.06 5.75 6. cantit.63 1.44 25 8.11 Total Z.=0. 186 Din care pe categorii Z.31 2.I . Nr.2 8 294 Cosit manual între pomi –2 lucrări UM =ha .O.8 3 1868 Administrat manual îngrăşăminte chimice UM=mii pomi .08 I 5 II 6 III 7 IV 8 0.04 25 × × .22 4..cantitate=0. cantit.02 0. cantit.de NUC cu desimea de 208 pomi/ha Cap.02 0.5 13 1869 Plivitul lăstarilor şi dirijarea lor pe direcţia rândurilor UM=mb.31 2.53 0.0 6 3157 Deservit MSPP la 6 tratamente UM=ha .36 0.27 3.44 25 7. cantit.54 2.08 1.36 3.cantitate=1.Manopera Nr.50 0.O.2 4 1866 Sapa mare în jurul pomilor UM=mii m2.63 1.4 × 2=0.26 8.90 8./ha UM=mii l.26 28.cantit. cantit. art.84 0.cantitate=0. 4 0.0 1.27 0.= 2 9 312 Strâns iarba cosită şi aşezarea ca mulet în jurul pomilor UM= ha .8 5 2744 Preparat soluţie pentru 6 tratamente a 500 l.18 25 9.=6 7 1908 Prăşit în jurul pomilor 4 lucrări UM =mii m2.O. cantit. Denumirea lucrării din crt din normele de muncă NTM/9 Unitatea de măsură şi 2 cantitatea 0 1 2 1 1953 Tăieri pentru formarea coroanei Um=mii pomi.26 11. cantit.77 0.75 6.=0.63 1.25 0. UM 3 3.90 8. uri MANOPERA Tarif RON/Z.208 12 2037 Strâns ramurile şi scoase la alei UM=mii mp.77 0. =3.06 1.06 8.00 2.O.5 11 1869 Plivitul lăstarilor şi dirijarea lor pe direcţia rândurilor UM=mb.2 2 1775 Încărcat şi descărcat îngrăşăminte chimice –două operaţiuni UM=t .cantitate=1.10 25 0.=0.208 TOTAL 1 (unu) ha Total Z. =3.63 1.26 8.09 0.

de transport Km. 8 187 .a.Transporturi de materii şi materiale Nr.IV.r. 0 1 2 1 Îngrăşăminte chimice complexe 50 +insectofungicide TOTAL 1 (un) ha Total t/km.0 179. × 0. IV Transport 8.5 Cantitatea Ha a.25 Total cheltuieli directe 2525. de ha trans.II Utilaje 555 Cantitatea transportată tone 3 0.Total RON × 702. MECANICE Total pentru un ha RON PENTRU Cap.75 RON RON Cap.4.2% Kg.0 286.25 Cap. Denumirea –grupa Distanţa crt. I Manopera pentru 1 ( un ) hectar 702. 2 Fungicide 3000 l. 0 1 2 3 1 Stropit cu MSPP-6 tratamente 0.00 435 0 1 2 1 Îngrăşăminte chimice complexe Kg.3% Kg. Denumirea Crt UM Cantitatea Valoarea RO Total N/ RON UM 4 5 1 420 40 360 80 480 1260 Greutatea pentru transport 6 420 9. TRANSPORTURI Tarif tarif RON/t/km Total TOTAL CHELTUIELI DIRECTE SPECIFICARE Cap.44 Volum total t/km 4 22 22 0.22 2.22 250 555 226 Cap. III Materiale 1260 3. III – Materii şi materiale Nr.Deviz nr. TOTAL pentru 1 (un) hectar VALOAREA MATERII ŞI MATERIALE 3 420 9.-Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr.. × 0.II.n 4 2. 3 Insecticide :3000 l. Lucrarea CT Crt Caracteristici şi utilaje folosite Coef. LUCRĂRI Tarif RON/ha a.00 Cap.00 6.Antemăsurătoare .00 6.5 Cap.7.5 11.h. .37 6 TOTAL 1(un) ha Total ha .375 8.

09 0. =3.208 1 (unu) ha Total Z.=6 6 1908 Prăşit în jurul pomilor 4 lucrări UM =mii m2. cantit.75 0.=0.a.06 1. 0 1 2 1 Stropit cu MSPP-6 tratamente 0.pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul VII a unei plantaţii de NUC cu desimea de 208 pomi/ha Cap.77 I 5 0. 188 ha 3 6.00 Din care pe categorii II III IV 6 7 8 0.O. =3.Manopera Nr.8 4 2744 Preparat soluţie pentru 6 tratamente a 500 l..59 2.cantitate=0.54 0.25 7.26 1.2 2 1848 Strâns manual ramurile tăiate redus ½ UM=ha.27 0. cantit.=0. Total RON ZO UM 3 3.10 0.r.26 25 131.= 2 8 312 Strâns iarba cosită şi aşezarea ca mulet în jurul pomilor UM= ha . =2 9 1869 Plivitul lăstarilor şi dirijarea lor pe direcţia rândurilor UM=mb..25 Total ZO 4 0.13 25 278.36 25 9.cantit. Lucrarea CT Crt Caracteristici şi utilaje folosite Coef.22 2.59 2.00 11. Nr.O.00 1./ha UM=mii l.79 25 694.I .50 2. LUCRĂRI Tarif RON/ha a.27 6.-Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr. Denumirea lucrării din crt din normele de muncă NTM/92 Unitatea de măsură şi cantitatea 0 1 2 1 1953 Tăieri pentru formarea coroanei Um=mii pomi.0 5 3157 Deservit MSPP la 6 tratamente UM=ha .h.59 2.04 25 26.II.8 3 1866 Sapa mare în jurul pomilor UM=mii m2 cantit.0 Cap.10 0.00 2.22 250 .06 1. art. cantit.90 8.36 3.26 TOTAL MANOPERA × × × 27. uri Tarif RON/Z. de trans.=0.90 8.53 0.00 Cantitatea Ha a. cantit.n 4 2. cantit.36 3.2 7 294 Cosit manual între pomi –2 lucrări UM =ha .37 TOTAL 1(un) ha Total ha . cantit.50 0.5 9.77 0.22 4.

00 TOTAL VALOAREA -pentru 1 (un) hectar MATERII ŞI MATERIALE Cap.02 RON Volum total t/km 4 1. IV Transport 0. Denumirea –grupa Distanţa crt.376 Total cheltuieli directe 2090. × 0.Deviz nr.00 6.00 15. .MECANICE Cap. 9 189 .3% Kg.00 RON Cap.8.13 Cap. III Materiale 840. TRANSPORTURI Tarif tarif RON/t/km Total TOTAL CHELTUIELI DIRECTE SPECIFICARE Cap.375 0.4. I Manopera pentru 1 ( un ) hectar 694.2% Kg. × 0.00 2 Insecticide :3000 l.00 Cantitatea transporta tă tone 3 0.Antemăsurătoare . 6. de transport Km.00 0. 0 1 2 1 Insectofungicide 50 TOTAL 1 (un) ha Total t/km. 9.38 3. III – Materii şi materiale Nr.Transporturi de materii şi materiale Nr. Denumirea Crt Total pentru un ha UM Cantitatea RON Valoarea RON/ Total UM RON 4 5 40 360 80 480 840 555 Greutatea pentru transport 6 9.00 1.IV.00 0 1 2 3 1 Fungicide 3000 l.75 Cap.II Utilaje 555.

0 2. uri MANO (unu) Tarif RON/Z.=0. UM Tota l Z. Denumirea lucrării din art. cantit.2 7 294 Cosit manual între pomi – 2 lucrări UM =ha . cantit. 4 0.= 2 8 312 Strâns iarba cosită şi aşezată în jurul pomilor UM= ha . cantit..25 6.0 4 1866 Sapa mare în jurul pomilor –4m2 UM=mii m2 cantit. =4.cantitate=0.2 2 1948 Strâns manual ramurile tăiate UM=ha.00 2.00 1. =2 1869 Plivitul lastarilor si dirijarea lor pe directia randurilor UM=mb.77 3 3.06 1. PERA ha Total RON PENTRU Z.36 x × × 28.48 3.50 25 278.10 Din care pe categorii I 5 II 6 III 7 IV 8 0.25 Cap.O.09 2.0 10.06 1.II. =3.crt Nr.50 1.36 2. normele de muncă din Unitatea de măsură şi NTM/ cantitatea 92 0 1 2 1 1953 Tăieri pentru formarea coroanei Um=mii pomi.O.8 5 3157 Deservit MSPP la 8 tratamente UM=ha .77 1.18 0. cantit.13 25 228.50 1.54 1.O.26 2.53 0./ha UM=mii l.5 9. cantit.22 4.48 3.cantit.26 0.O.Manopera Nr.-Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr.=8 6 1908 Prăşit în jurul pomilor 4 lucrări UM =mii m2.90 8.00 25 181.208 TOTAL 1 Total Z.10 0.pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul VIII a unei plantaţii de NUC cu desimea de 208 pomi/ha Cap.00 25 700. Lucrarea CT 190 Cantitatea .18 0.=1.48 25 12.25 6.I .90 8.18 0. cantit.0 3 2744 Preparat soluţie pentru 8 tratamente a 500 l.=0.00 2.

00 RON Cap. I Manopera pentru 1 ( un ) hectar 700.3% Kg. Total pentru un ha Cap.h.IV.375 0.r. TRANSPORTURI Tarif tarif RON /t/km PENTRU Total TOTAL CHELTUIELI DIRECTE SPECIFICARE Cap.Transporturi de materii şi materiale Nr. III Materiale 1120.II Utilaje 740. × 0.00 2 Insecticide :4000 l.00 RON Ha a.38 3. 8. IV Total cheltuieli Transport directe 0.4. III – Materii şi materiale Nr.a. × 0. Denumirea –grupa Distanţa crt de .9. 2 0.37 ha 3 8. Antemăsurătoare .00 8..00 TOTAL VALOARE -pentru 1 (un) hectar MATERII ŞI MATERIALE Cap.00 1.375 Cap. de transf.00 0. transport Km. .00 TOTAL 1 (un) ha Total t/km.2% Kg.Crt Caracteristici şi utilaje folosite 0 1 1 Stropit cu MSPP-8 tratamente TOTAL LUCRĂRI 1(un) ha Total ha .Deviz nr.00 20. Denumirea Crt UM Coef. MECANICE Tarif RON/ha a.96 250 740 Greutatea pentru transport 6 12.n 4 2. 0 1 2 1 Insectofungicide 50.02 RON Volum total t/km 4 1.00 Valoarea RON Total /UM RON 4 5 40 480 80 640 1120 Cantitatea transportată tone 3 0. 10 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul IX a unei plantaţii 191 .00 Cap. 12.00 Cantitatea 0 1 2 3 1 Fungicide 4000 l.96 2.38 2560.

90 lucrări UM =mii m2. art.=8 8 1908 Prăşit în jurul pomilor 4 1.O.48 tratamente UM=ha .22 3..03 8. cantit.5 3 3226 Încărcat. Denumirea lucrării din crt din normele de muncă NTM/92 Unitatea de măsură şi cantitatea 0 1 2 1 1959 Tăieri pentru formarea asimilat coroanei Um=mii pomi. × PENTRU Total RON 991.63 5.26 lor pe directia randurilor UM=mb.48 17.00 2.00 14. cantit.66 TOTAL 1 (unu) Total Z./pomi UM= ha .029 5. =4.50 aşezarea ei ca mulci în jurul pomilor UM= ha . UM 3 0.06 1.46 25 25 25 25 12. cantit.25 2. cantit.50 Preparat soluţie pentru 8 0.cantitate=0.5 × Cap.II.-Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr. Lucrarea CT 192 1.=0.63 5.48 3. transportat la 8-12 km.=1.26 0. Nr.43 0.208 39.I .= 2 10 312 Strâns iarba cosită şi 1.63 2. cantit.00 8. =3. =1 5 1866 Sapa mare în jurul pomilor UM=mii m2 cantit.10 2.0 436.Manopera Nr. uri × MANOPERA ha 25 Tarif RON/Z.43 tratamente a 600 l.25 Total Z.=208 2 2057 Strâns manual ramurile tăiate şi scoase la alee UM=ha. cantit.cantit.00 1.03 8.10 0. =2 11 1869 Plivitul lastarilor si dirijarea 6.00 5 Din care pe categorii II 6 III 7 IV 8 6. cantit.90 8.=20t 4 1867 Administrat îngrăşăminte natural în jurul pomilor – 100kg.O.O.8 6 2744 Z.de NUC cu desimea de 208 pomi/ha Cap.0 181.00 lucrări UM =ha .2 9 294 Cosit manual între pomi –2 4.5 Cantitatea .46 6.5 361.33 1./ha UM=mii l.33 1.33 2.O.8 7 3157 Deservit MSPP la 8 0. I 4 6. şi descărcat în câmp a gunoiului de grajd UM=t.09 0.06 0.cantit.75 0.

TRANSPORTURI Tarif tarif RON /t/km PENTRU Total TOTAL CHELTUIELI DIRECTE SPECIFICARE Cap.Crt Caracteristici şi utilaje folosite 0 1 1 Desevit MSPP-8 tratamente TOTAL LUCRĂRI 1(un) ha Total ha .5 Cap.0 Insecticide :4800 l.h.n 4 2. III Materiale 2120. 2 0.0 RON Cap.5 3926. 8.38 Cap. . MECANICE PENTRU Tarif RON/ha a. III – Materii şi materiale Nr.IV..0 20024 1 2 3 Gunoi de grajd t 20 Fungicide 4800 l.3 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul I a unei plantaţii 193 .Transporturi de materii şi materiale Nr.5 0. Total pentru un ha Cap. Denumirea Crt 0 1 2 3 UM Cantitatea Coef.88 3. 0 1 2 1 Gunoi de grajd 10 2 Insectofungicide 50 TOTAL 1 (un) ha Total t/km.0 Valoarea RON/ Total UM RON 4 5 50 1000 40 480 80 640 2120 Cantitatea transportată tone 3 20 0.3. IV Total Transport cheltuieli directe 361.Antemăsurătoare – Deviz nr.II Utilaje 740.2% Kg. × 0.375 70. de transport Km.37 ha 3 8 RON Ha a. × 0.0 TOTAL VALOAREA -pentru 1 (un) hectar MATERII ŞI MATERIALE Cap.r.3% Kg. I Manopera pentru 1 ( un ) hectar 991.96 250 740 Greutatea pentru transport 6 20000 12 8.5 201. Denumirea –grupa Distanţa crt. 12.5.03 RON Volum total t/km 4 200 1.a.96 2. de trans.

75 1.31 0.64 IV 8 - 0.O .O. x MANOPERA PENTRU .de GUTUI cu desimea de 800 pomi /ha Cap.4 TOTAL 1 (unu) ha . cantitatea 0 1 2 3 1 1906 Sapa mare pe rândul de 2.75 27.38 25 684.5 0.75 Cap. cantitate= 1.5 5.0 4 2744 Preparat soluţie pentru 6 0.n.60 - 1. cantitate= 0.7 3 1908 Prăşit pe rândul de pomi (4 1.5 1.36 - - 4.89 0.834 8 312 Strâns fân şi aşezat ca 1.63 pomi UM= m m². UM cr unitatea de măsură şi t.36 5. . articol transformare din NPC/78 Ct 194 Cantitatea Ha Ha. Lucrarea Coef. cantitate = 1.a.06 tratamente UM= ha.O.85 0.25 mulci pe rândul de pomi UM = ha.06 14.64 din care pe categorii I 5 0. 4 7. articol Denumirea lucrării din Z.22 operat) UM= m m².31 5.08 –21 UM= ha.Tarif RON/Z. cantitate= 3 2 3135 Deservit semănătoare SUP 0.06 lor pe direcţia rândurilor UM= mii pomi.75 35.85 0.09 asimilat tratamente a cota 500 l /ha UM= miil.62 25 886.O/ r. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr.42 25 10.Total Z.I Manoperă: N Nr. din NTM/92 normele de muncă .89 14.4 7 1869 Plivitul lăstarilor şi dirijarea 6.60 4. de crt Nr. cantitate= (3 x 4) 12.06 II 6 III 7 7.91 25 147. cantitate= 6 6 294 Cosit manual între rânduri 4. cantitate= 3.00 asimilat Se execută 2 lucrări UM= ha. cantitate= 0.75 25 43.0 5 3157 Deservit MSPP 900 la 6 0.Total RON x x TOTAL Z.

3 % Insectofungicide: 3000 l x 0. transp.37 6.a.22 5.875 Total t /Km Tarif RON /t / Km Total RON Cap.7 ha x 20 kg) =7 Seminţe de lolium perene (0.375 .375 0.II. IV.0 254 Semănat ierburi perene cu SUP – 21 0.036 Volum total t/Km 2.50 Cap.0 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE SPECIFICARE Cap.IV Total Transport chelt.III Materiale 1190.Transporturi de materii şi materiale DENUMIREA – GRUPA 1 Insectofungicide + seminţe de ierburi perene TOTAL TRANSPORTURI PENTRU (un) ha 2 Distanţa de transport Km 3 50 Cantitate transport tone 4 0. Crt.30 1. crt 0 1 Cap.54 1.I Manopera Pentru 1 (un ) hectar 886.0 1 2 3.59 2. 6 9 6 7 14 36 Nr.două lucrări 0.036 0.8 .0 121 TOTAL LUCRĂRI MECANICE Total ha. caracteristici şi utilajul folosit 1 Arat în livadă normală 1.0 2.24 250 1310 Nr.00 195 RON Cap. PENTRU: 1 (un) ha Tarif RON /ha. III – Materii şi materiale DENUMIREA UM Canti tatea Valoarea RON/ UM 1 Fungicide: 3000 l x 0.7 ha x 20 kg ) = 14 TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE 2 kg kg kg kg 3 9 6 7 14 pentru 4 40 80 10 1(unu) ha TOTAL RON 5 360 480 210 140 1190 1.30 1.2 % Seminţe de trifoi alb ( 0.0 107 Stropit cu MSPP 900 ( Se execută 6 tratamente ) 0.0 Anexa 1 ( după terminarea plantării) 242 Discuit arătura cu GD 2.18 0.875 3387.a. 0 1 2 3 4 Greutatea pentru.54 2.directe 0.0 0.n. 4.n Tarif pentru RON un ha Cap. Utilaje 1310.

M.26 - - 5..17 - 0. cantitate= 96 8 1906 Sapa mare pe rând (1.M.30 coroanei U.096 7 1866 Plantat pomi în goluri 12 0.97 - 0..4 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii de GUTUI cu desimea de 800 pomi /ha Cap.27 - - - 0.. cantitate = 2 4 1775 Stratificat pomi pentru 1.10 0. cantitate = 0.3.I Manoperă: Nr. cantitate = 0.30 - - - 1.2 2.32 - 0.04 din care pe categorii I 5 II 6 III 7 IV 8 1.O/ crt. = buc .09 tratamente x 500 l UM= mii l.30 1. articol Denumirea lucrării din Z.10 0. = mii buc. cantitate= 3.08 completarea golurilor 12 3 % U.82 completat goluri U. din NTM/98 normele de muncă .63 m lăţime) UM= mii m².13 U.05 stratificat pomi U. făcut 3.O.97 - - 7. cantitate = 0.33 mocirlă şi mocirlit în vederea plantării U.5. = mii buc.M.0 196 TOTAL Z.92 5.26 - 0.32 - - 0.17 - - 0.04 7. cantitate= 2.800 2 1837 Săpat gropi pentru 0.92 0.096 6 1864 Repartizat pomii la gropi 3. cantitate = 96 3 1733 Făcut şanţ pentru 0. UM unitatea de măsură şi cantitatea 0 1 2 3 1 2020 Tăieri pentru formarea 1.M. cantitate = 0..096 5 1843 Fasonat rădăcina. Nr. = mii buc. 4 1. = ml.27 . = mii pomi .02 % lucrare completă şi udat cu 20 l apă UM= buc.Antemăsurătoare – Deviz nr.M.M.0 9 2744 Preparat soluţii pentru 6 0.4.

.60 - 5.37 6.10 11 3157 1808 12 13 14 294 asimilat 312 1869 15 2037 TOTAL MANOPERA PENTRU: Deservit MSPP la 6 tratamente UM= ha. .85 5. cantitate= 0.n.06 5.66 25 16. de Cantitatea Nr.a.75 11.36 14.Total Z.5 13..75 4.22 Anexa1 128 TOTAL LUCRĂRI MECANICE Total ha. crt 197 .a.O.85 - 1.06 1.O ..75 8.25 0.5 - 11. cantitate= 1.n.. cantitate= 2.00 1. 96 20 1920 183 golurilor 12% Nr. m².4 Strâns fânul şi aşezat ca mulci pe rândul de pomi UM= ha.36 - - 14.5 - - x x x 56. cantitate= 1.22 PENTRU: .64 - 4.60 1. DENUMIREA UM Cantitatea Valoarea Greutatea crt RON/ TOTAL pentru.83 25 220. III – Materii şi materiale Nr.0 Cosit cu coasa între rânduri 2 lucrări UM= ha.. caracteristici şi utilajul folosit 0 1 2 3 4 1 Stropit cu MSPP 900 6 tratamente 0.25 6.2 m lăţime) se execută 4 lucrări UM= mii m².75 Cap.0 1 (unu) ha . articol transformare din NPC/78 Ct Ha Ha..n Tarif pentru 1 ha RON 555 Cap.31 25 832.25 33.0 2.. cantitate= ( 3 x 4) 12.Tarif RON/Z.22 0.05 25 1401. cantitate= 6 Prăşit pe rând ( 1.a.4 Plivit lăstarii şi dirijarea lor pe direcţia rândurilor UM= mii pomi.75 - 4. 2.Total RON 0. transport UM RON 0 1 2 3 4 5 6 1 Pomi altoiţi pentru completarea buc.800 Strâns ramurile şi scos la alei UM= mii .64 0. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Lucrarea Coef.1 (un) ha Tarif 250 RON/ha.25 25 331.

68 Sapa mare pe rând (1.015 RON Volum total t/Km 4 9.2 % TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE kg kg ptr.8 10.00 Cantitate transport tone 3 0.834 x 2 ) =1.00 2 3246 0.00 Cap.5.0 9 6 198 Nr.M. cantitate = ( 0.O/ normele de muncă .64 - . IV. cantitate = 0.M. articol din NTM/98 1 1954 Denumirea lucrării din Z.00 coroanei U.III Materiale 2760.11 îngrăşăminte chimice Se execută două lucrări U.Antemăsurătoare – Deviz nr.89 - - 7. 1(un) ha 9 6 40 80 360 480 2760.0 3. = mii m². 4 4. = t.2 2. 5 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul III a unei plantaţii de GUTUI cu desimea de 800 /haCap.375 3.I Manopera Pentru 1 (un ) hectar 1401.0 Prăşit pe rând – 4 lucrări 1.2 3 Fungicide: 0.18 - - 3 1906 7. = mii buc . UM unitatea de măsură şi cantitatea 2 3 Tăieri pentru formarea 5.2 0.Transporturi de materii şi materiale DENUMIREA – GRUPA Distanţa de transport Km 1 2 Pomi pentru completat goluri 50 Insectofungicide 50 TOTAL TRANSPORTURI Total t /Km PENTRU 1 (un) ha Tarif RON /t / Km Total Cap. cantitate = 3.800 Încărcat şi descărcat 0. 0 1 Nr.25 RON Cap.75 4720.75 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE SPECIFICARE Cap.00 din care pe categorii I 5 II 6 III 7 IV 8 4.I Manoperă: Nr. crt.2 % x 0.O..63 m lăţime) U.183 0.M.crt 0 1 2 Cap.0 0.3.64 - - 14.II.22 U.. = mii m². Utilaje 555.IV Total Transport chelt.18 - 0.3 % x 3000 l Insectofungicide: 0.M.directe 3.89 - 4 1908 14. cantitate = (3 x 4) =12 198 TOTAL Z.

O .n Tarif pentru 1 ha Cantitatea Ha Ha. 3 1 8 4 0..Total Z.Total RON 0.25 1.5 x 8) 4.0 Deservit MSPP la 8 tratamente UM= mii l. PENTRU: 1 (un) ha Tarif RON /ha.75 - 1.60 1.36 - - - 0.96 3. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Lucrarea Coef.3 % Insectofungicide: 4000 l x 0.38 - - - 4.97 25 874.25 22. cantitate= ( 0. transp.n.36 0.7 x 2) 1.17 Anexa 1 275 Stropit cu MSPP 900 8 tratamente 0.4 Strâns manual fânul şi aşezat ca mulci pe rândul de pomi UM= ha.13 25 253.2 % Îngrăşăminte chimice complexe 2 kg kg kg 199 3 12 8 800 .38 0..a.06 0. cantitate= ( 0. de Nr.a.00 5.O.53 25 563.7 x 2) 1. Cap.25 0.93 25 48. Tarif RON/Z. articol transformare din NPC/78 Ct caracteristici şi utilajul folosit 1 2 Împrăştiat îngrăşăminte chimice cu MIC 0. crt 0 1 2 3.38 25 9.37 Anexa 1 128 TOTAL LUCRĂRI MECANICE Total ha.n.4 Cosit între rânduri 2 lucrări UM= ha. crt 0 1 2 Preparat soluţie pentru 8 tratamente a câte x 500 l UM= mii l. III – Materii şi materiale DENUMIREA UM Cantitatea Valoarea RON/ UM 4 40 80 1 TOTAL RON 5 480 640 800 Greutatea pentru.13 250 782.09 0.5 RON Nr.50 1.5 2744 6 3157 7 294 8 312 TOTAL MANO PERA PENTRU Nr.. cantitate= 6.4 1 (unu) ha .25 Cap.a.60 - - - 5.75 - - x x x 34.17 2. 6 12 8 800 1 Fungicide: 4000 l x 0.25 10. cantitate= ( 0.

crt.375 3.25 - - 3 3246 0.375 6.5 Cap.Transporturi de materii şi materiale Nr.25 - 6. Utilaje 782.375 RON Total chelt. cantitate = ( 0.crt DENUMIREA – GRUPA Distanţa de transport Km 0 1 2 1 Insectofungicide 50 2 Îngrăşăminte chimice 20 TOTAL TRANSPORTURI Total t /Km PENTRU (un) ha Tarif RON/t / Km Total RON Cantitate transport tone 3 0.M.M.5 t x 4 operaţii ) = 2 TOTAL Z.directe 3866. din care pe categorii Z.I Manopera Pentru 1 (un ) hectar 1157.02 0. 1 ha RON 1920 820 Cap.80 Volum total t/Km 4 1.II.22 0. cantitate = 25 Încărcat şi descărcat îngrăşăminte chimice U.800 Încărcat gunoi şi descărcat în câmp de la 8 – 10 km Se execută două lucrări U.5.375 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE SPECIFICARE Cap.89 2 3226 6. = t. cantitate = 0.5 Cap.0 17.25 I 4 8. Nr.1 1 0.I Manoperă: articol Denumirea lucrării Nr.89 5 - II 6 - III 7 - IV 8 8.0 0.4.0 16.O.IV Transport 6. = mii pomi .O/ UM 3 11. IV.22 - - 200 .III Materiale 1920.M. din NTM/98 din normele de muncă . = t.TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE ptr. 6 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul IV a unei plantaţii de GUTUI cu desimea de 800pomi /ha Cap.Antemăsurătoare – Deviz nr.11 0. unitatea de măsură şi cantitatea 0 1 2022 1 2 Tăieri de formare a coroanei U.00 Cap.

17 3..37 201 Cantitatea Ha 3 1 1 10 Ha..09 0.22 14. cantitate= ( 0.0 Cosit între rânduri 2 lucrări UM= ha.4 1906 5 1908 6 2744 7 3157 8 294 9 312 10 2037 TOTAL MANOPERA PENTRU: Sapa mare pe rând ( lăţime = 1.17 Anexa1 275 Stropit cu MSPU 10 tratamente 0.25 1.14 0.75 11.54 0.75 - - 5.88 25 1447.25 2.2 m ) U.00 5. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Lucrarea Coef.03 25 375.. m².O. articol transformare din NPC/78 Ct caracteristici şi utilajul folosit 1 2 Împrăştiat gunoi de grajd cu MIG – 4 ..64 - 0.5 - 11.72 25 493.0 1 (unu) ha .Tarif RON/Z..75 - 1.60 1.. crt 0 1 2 3 Cap.a.M.00 22.75 Nr. 4 2. de Nr.00 19. cantitate= 2. cantitate = (3 x 4) =12 Preparat soluţii ( 10 tratamente a x 600 l ) UM= mii l.54 - - 0.n. = mii m².4 Strâns ramurile şi scos la alei UM= mii .06 0.60 - - - 5.0 Deservit MSPP la 10 tratamente UM= mii l. ..89 - 1.Total RON 2.53 25 563.36 0. cantitate = 3. = mii m². cantitate= 1.89 - - 7.64 - - 14.00 0. cantitate= 6.5 - - x x x 57.M.Total Z.O .63 7.4 Strâns manual fânul şi aşezat ca mulci pe rândul de pomi UM= ha.7 x 2) 1.0 Prăşit pe rând – 4 lucrări U.14 t/ha Împrăştiat îngrăşăminte chimice cu MIC 0.60 25 15.25 15.36 - - 4. cantitate= 6.70 .

directe Transport 109.Antemăsurătoare-Deviz nr.00 RON Cap.3 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul I a unei plantaţii de CAIS cu desimea de 334 pomi/ha. N/ RON UM 4 5 6 40 720.I Manopera Pentru 1 (un ) hectar 1447.IV Total chelt. Cap. crt Cap.III Materiale 2605. III – Materii şi materiale DENUMIREA 0 1 2 3 4 1 Fungicide: 0.312 1 (un) ha TOTAL CHELTUIELI DIRECTE SPECIFICARE Cap.812 3.n Tarif pentru 1 ha RON UM Cantitatea 6.312 5663.a.03 0.0 18 80 960. transp. Utilaje 1502.I Manopera: 202 .5 0.0 250.Transporturi de materii şi materiale Nr. Tarif RON /ha.0 291.II.5 Cap.8 25 Volum total t/Km 4 1.3 % x 6000 l Insectofungicide: 0.0 10 5 125 25000 1 800 800 25830 Cap.0 Cap.Anexa 1 128 TOTAL LUCRĂRI MECANICE PENTRU: 1 (un) ha Total ha.n.crt DENUMIREA – GRUPA Distanţa de transport Km 0 1 2 3.01 250 1502. IV.1.2 % x 6000 l Gunoi de grajd semifermentat 25 t / ha Îngrăşăminte chimice complexe TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE 2 kg kg t kg 3 18 12 25 800 Valoarea Greutatea RO TOTAL pentru.6.5 40. 1 Insectofungicide Îngrăşăminte chimice Gunoi de grajd TOTAL TRANSPORTURI 2 50 50 10 Total t /Km Tarif RON /t / Km Total RON Cantitate transport tone 3 0.a.375 109.5 Nr.

Lucrarea Nr.00 2.63 0. 4 1.06 4.(2x4)=8 2744 Preparat soluţie pt.0 0 2.59 0. Total RON Nr.00 25 50.0 2.8-(se 254 execută două lucrări) 3 Semănat amestec de ierburi 107 perene cu SUP-21 203 CT.54 Cantitatea Ha 3 1. Coef.00 TOTAL z.04 25 6.36 25 9. U.crt.54 . 4 5.Nr.22 0.30 6.76 IV 8 0.02 25 649.18 0.0 Ha. cantit=2.25 6.: cantit.o.7 1908 Prăşit pe rândul de pomi (4lucrări) UM=mii m2:cantit.00 2. crt.II-Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr.334 1-(unu) ha Total z.40 7 8 1. 0 1 2 3 4 5 6 Denumirea lucrării din normele de muncă unitatea de măsură şi cantitatea 2 Sapa mare pe rândul de pomi UM=mii m2: cantit=2 3135 Deservit semănătoare SUP=21 UM=ha: cantit=0.08 1.00 164.articol caracteristici şi utilajul folosit din NPC/79 anexa 1 0 1 1 Arat în livadă (după terminarea 242 plantării) 2 Discuit arătură cu GD-2.00 2.58 25 TOTAL MANOPERĂ PENTRU: 426.=1.18 0.arti col din NTM/9 2 1 1906 z.uri Tarif RON/z. cantit=5 294 Cosit manual între rânduri (2 asimilat lucrări) UM=ha: cantit. 3 2.5 asimilat tratamente a câte 400 l UM=miil. a.o.M.06 9.30 0.30 II 6 III 7 5.50 0.40 din care pe categorii I 5 0.02 17.76 0.o.n.18 6.26 0.06 x x x 2. 2 1.=0.0 3157 Desevit MSPP la 6 tratamente UM=ha.50 Cap.6 Plivitul lăstarilor şi dirijarea lor pe direcţia rândurilor UM=mii pomi.09 0.0 1.6 312 1869 Strâns fânul şi aşezat ca mulci pe rândul de pomi UM=ha: cantit=1. de transf.02 26.30 1..26 9.06 0.o.

00 210.M.00 240.4 TOTAL LUCRĂRI MECANICE PENTRU: Stropit cu MSPP (se execută 6 121 tratamente) 1(un ) ha Total ha.00 910.Antemăsurătoare-Deviz nr. t..0 0.3 Kg 6 % 3 Seminţe de trifoi alb: Kg 7 (0.IV Transporturi de materii şi materiale Distanţa Cantitatea Nr.II Utilaje 1310.a.III Materiale 910.2.0 5.375 3.00 Cap.a.00 Cap.cr Denumirea-grupa de transport.37 6.875 RON Total cheltuieli directe 2871. Tarif RON/ha.n.2% 2 Fungicide: 2000l x 0.375 1. 0 1 Denumirea UM Cantitatea Valoarea RON pe TOTAL U.7 ha x 20 kg) TOTAL VALOARE pentru 1 (unu) hectar MATERII ŞI MATERIALE 6 4 6 7 14 30 Cap.875 Volum total t/km 4 5.IV Transport 1.50 Cap.I Manoper a Pentru 1 (un) hectar 649.00 140.n Total pentru un ha. 0. transp.4 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii de CAIS cu desimea de 334 pomi/ha.6. 204 .22 5.1 ierburi perene TOTAL TRANSPORTURI -total t/km 1(un) ha -tarif lRON/t/km -total RON TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap. tone Km.crt . RON 4 80 40 30 10 5 320.24 RON 250 1310 Cap.III Materii şi materiale Nr.7 ha x 10 kg) 4 Seminţe lolium kg 14 perene: (0.0 2.00 Greutate pentru transp. 1 2 3 Insecticide: 2000 l x Kg 4 0. 0 1 2 3 Insectofungicide + seminţe de 50 0.

04 Repartizat pomii la gropi UM=mii buc: cantit.uri Tarif RON/z.26 9.40 2.30 0.04 Plantat pomi în goluri 12% lucrare completă UM=buc: cantit= 40 Sapa mare pe rând (1.=0.0 Deservit MSPP la 6 tratamente UM=ha: cantit.334 Săpat gropi pentru completarea golurilor-12% UM=buc: cantit.6 Plivit lăstarii şi dirijarea lor pe direcţia rândurilor UM=mii pomi: cantit. 4 0.00 7.76 7.82 3.13 5.10 0.o.2 m lăţime) UM=mii m2::: cantit.M.13 0.05 1.06 x x 0.06 1.=2 Preparat soluţie pentru 6 tractoare a câte 500 l UM=miil: cantitatea=3. U.00 1. (2x4) = 8 Cosit cu coasa între rânduri UM=ha: cantit.80 5.36 9.27 0.8x 2 lucr.07 0.=0.63 0.10 0.43 4.I Manopera: Nr.13 0.de goluri UM=mii buc: cantit. din normele de muncă unitatea NTM/92 de măsură şi cantitatea 0 1 2 3 4 5 1 2020 1835 1733 1775 1843 2 Tăieri de formarea coroanei UM=mii pomi: cantit:=0.0 8.334 1-(unu) ha Total z.35 25 0.o.36 0.02 2.=6.33 TOTAL z.07 0.43 25 0. compl. 205 z.o.80 0. cantit.=2 Stratificat pomi pt.58 27.43 - 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1845 1866 1906 2744 3157 1808 294 asimilat 312 1869 3.articol Denumirea lucrării din crt.Cap.04 Fasonat rădăcina.40 2.0 Prăşit pe rând x 4 lucrări UM=mii m2: cantit.36 25 - 0.27 6.58 38.26 0.40 0.o.76 6. făcut mocirlă şi mocirlit în vederea plantării UM=mb.6 Strâns fânul şi aşezat ca mulci pe rândul de pomi UM=ha: cantit=1.13 IV 8 0.56 25 TOTAL MANOPERĂ . 3 1. Nr.40 0.=0.=40 Făcut şanţ pentru stratificat pomii UM=ml: cantit.)=1.11 0.25 6.22 4.13 I 5 - din care pe categorii II 6 III 7 4.09 0.= (0.=0.

Lucrarea Nr. 4 0. de transf.03% Insecticide 3000 l soluţie x 0.5 0.III Materii şi materiale Nr. completări de goluri 50 0.50 Ha. Cantitatea 3 40 CT. 0 1 Denumirea 1 Pomi altoiţi pt.IV Transporturi de materii şi materiale Distanţa Cantitatea Nr.187 RON . Coef.5 4.articol caracteristici şi utilajul folosit din NPC/79 anexa 1 1 2 3 2 Stropit cu MSPP 6 tratamente 128 TOTAL 1(un ) ha Total ha.00 9 6 95 TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE pentru 1 (un) hectar Cap. 6 80 RON Valoarea RON / TOTAL U. 0 1 2 3 1 Pomi pt. transp.00 2 3 Kg. a.00 Ha 685.00 1640. Tone Km.25 9.n PENTRU: Total pentru un ha.375 3.75 247.II-Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr.n. 9 6 40 80 360.PENTRU: Total RON x 942. .37 5 6 2.n..M.00 480.. Cap.01 TOTAL TRANSPORTURI -total t/km 1(un) ha –tarif RON/t/km -total RON TOTAL CHELTUIELI DIRECTE 206 Volum total t/km 4 4.08 2 Insectofungicide 50 0.22 250 555 Greutate pentru transp. LUCRĂRI MECANICE Tarif RON/ha.02% UM 2 buc. crt.0 0.a.22 2.a. Cap. RON 4 5 20 800. completarea golurilor 12% Fungicide 3000 l soluţie x 0.crt.crt Denumirea-grupa de transport. Kg.

= 0.6. Nr. chim.25 Cap.76 0.=1.6 Încărcat şi descărcat îngrăş.I Manopera 943.437 3. UM 3 5.=8 Cosit între rândurile de pomi.0 Prăşit manual pe rând –4 lucrări UM=mii m2: cantit.3.0 TOTAL zo 4 1.=4.26 9.07 - 0.00 Cap.IV Transport 3.00 - 2.= (0.=2. Se execută 2 lucrări UM=t: cantit.40 7 312 1.36 6.(0.48 6.II Utilaje 555. din NTM/92 0 1 2 3 4 5 6 1954 1906 1908 2744 3157 294 1 Denumirea lucrării din normele de muncă unitatea de măsură şi cantitatea 2 Tăieri pentru formarea coroanei UM=mb: cantit. 2 lucrări UM=ha: cantit.51 - 0.68 Administrat îngrăşăminte chimice căte 1 Kg/pom UM= mii pomi: cantit.07 - - 9 1868 1.0 9.8 x 2) = 1.6 Strâns manual fânul şi aşezat ca mulci pe rândul de pomi UM=ha: cantit.334 Sapa mare pe rând 120 m lăţime UM=mii m2: cantit.Specificare Pentru 1 (un) hectar Cap.34 x 2) = 0.70 5.0 6 4.o.articol crt.26 din care pe categorii I II III IV 5 0.6 3 1.51 - - .III Materiale 1640.40 8 1.0 9 0.Antemăsurătoare –Deviz nr.=0.36 0.2 5 0.5 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul III a unei plantaţii de CAIS cu desimea de 334 pomi/ha Cap.00 Cap.187 Total cheltuieli directe 3141.334 207 z.1 1 2.2 2 0.00 - - 8 3246 0.70 2.(2 x 4)=8 Pregătit soluţiile pentru 8 tratamente a câte 500 l UM= mii l: cantit.0 Deservit MSPP la 8 tratamente UM=ha: cantit.5 4 0.48 6 7 5.I Manoperă Nr.76 0.

o.02 25 8.637 RON .50 211.a.n MECANICE Total pentru un ha..0 2.IV Transporturi de materii şi materiale Distanţa Cantitatea Nr. Lucrarea Nr. a.. Kg.96 250 740 RON 1 Fungicide :4000 l soluţie x 0.n.0 16. Coef.45 25 136. 2 0.46 25 375. Cantitatea 3 12 8 334 CT.25 0.10 2037 redus 3/4 TOTAL MANOPERA PENTRU Strângerea ramurilor şi scoaterea lor pe aleie UM=ha: cantit.37 Cantitatea Ha 3 8 Ha.50 Cap. PENTRU: Cap.8 7 x x x 2.96 2. crt.7 17.2% 3 Îngrăşăminte chimice complexe TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE Valoarea RON pe TOTAL U.375 6. tone Km.87 5.00 80 1 640.00 334.articol caracteristici şi utilajul folosit din NPC/79 anexa 1 0 1 1 Stropit cu MSPP 128 TOTAL 1(un ) ha Total ha.uri ha Tarif RON/z. 4 2.=1 ha 1 (un) Total z. 4000 soluţie x 0.II-Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr..7 0. 6 12 8 340 354 pentru 1 (un) hectar Cap.2 5 15. RON 4 5 40 480.41 25 735.87 29. 0 1 Denumirea UM 2 Kg.o.M.III Materii şi materiale Nr.3% 2 Insecticide.n.48 25 12. Denumirea-grupa de transport. a.de transf. transp.334 TOTAL TRANSPORTURI -total t/km 1(un) ha -tarif RONt/km -total RON TOTAL CHELTUIELI DIRECTE 208 Volum total t/km 4 1.02 2 Îngrăşăminte chimice 50 0.crt. Kg. LUCRĂRI Tarif RON /ha.0 Greutate pentru transp. Total RON 2. 0 1 2 3 1 Insectofungicide 50 0. crt.00 1454.

6.26 9.43 0.40 2.40 2.(0.09 - 0.09 0.76 IV 8 2.15 5 - din care pe categorii I II 6 0.III Materiale 1454.15 III 7 5.334 x 4) = 1.00 Cap.I Manopera 735.Antemăsurătoare-Deviz nr.8 6 3157 Deservit MSPP la 8 tratamente UM=miil: cantit =8 7 294 Cosit între rânduri –2 lucrări UM=ha: cantit (0.= 0.4 lucrări UM=mii m2 cantit (4 x 2) =8 4 3226 Încărcat şi descărcat îngrăş.articol Denumirea lucrării din rt.43 6.c Nr.334 2 1906 Sapa mare pe rând 1.48 - - - 0.51 - 0.6 9 1868 Administrat îngrăşăminte chimice căte 1 Kg/pom UM= mii pomi: cantit.54 0.0 3 1908 Prăşit pe rând .25 Cap.26 9. UM 3 6.06 4.48 6.25 2.334 209 z.I Manoperă Nr.8 x 2) 1.Specificare Pentru 1 (un) hectar Cap.6 8 312 Strâns manual fânul şi aşezat ca mulci pe rândul de pomi UM=ha: cantit.76 0.09 5.2 m lăţimi UM= mii m2:cantit =2.11 TOTA L zo 4 2.336 5 2744 Preparat soluţii (8 tratamente 600 l UM= mii l: cantit =4.chim.0 1.IV Transport 6.6 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul IV a unei plantaţii de CAIS cu desimea de 334 pomi/ha Cap.o.51 - - .63 1.8 x 2) 1.00 1.22 0. din normele de muncă NTM/92 unitatea de măsură şi cantitatea 0 1 2 1 1955 Tăieri de formare a coroanei UM=mii pomi: cantit=0.00 0.637 Total cheltuieli directe 2935.887 3.II Utilaje 740.00 Cap.4.25 0. 4 operaţiuni UM=t: cantit (0.

10 2037 redus 3/4 TOTAL MANOPERA PENTRU Strângerea ramurilor şi scoaterea lor pe alei UM=ha: cantit.0 Insecticide.a. Cantitatea 3 14. RON 4 5 40 576 80 1 768 334 1678 Greutate pentru transp.2 0. a. 0 1 2 Denumirea 1 Fungicide :480 l soluţie x 0. Kg. transport.uri Tarif RON/z.75 0. Lucrarea Nr.=1 ha 1 (un) ha Total z.375 6.n MECANICE Total pentru un ha. PENTRU: Cap.n.02 25 375.5 16.95 25 748.o.0 Cap.III Materii şi materiale Nr.M.25 15.4 9. crt. 480 l soluţie x 0..87 29.de transf.825 210 .96 2.96 250 740.03 2 Îngrăşăminte chimice 50 0. LUCRĂRI Tarif RON /ha. Ha Coef.articol caracteristici şi utilajul folosit din NPC/79 anexa 1 1 2 3 2 Stropit cu MSPP 8 tratamente 128 TOTAL 1(un ) ha Total ha.87 x x x 2.87 3.. tone 0 1 2 3 1 Insectofungicide 50 0.2% 3 Îngrăşăminte chimice complexe TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE pentru 1 (un) hectar Cap.IV Transporturi de materii şi materiale Distanţa Cantitatea Nr.crt. Km. 6 14.7 18.48 25 12.92 25 273. t.cr Denumirea-grupa de transp.o.5 10.3% UM 2 Kg.6 334 358.a.53 25 88.4 9.6 334 CT. Kg.334 TOTAL TRANSPORTURI -total t/km 1(un) ha -tarif RON/t/km -total RON Volum total t/km 4 1.II-Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr. 4 0.n. Total RON 2. 6 2.37 5 8 Ha.0 RON Valoarea RON / TOTAL U.00 2.

43 0.40 2.31 2.o.575 3.=2 Prăşit pe rând 1.IV Total cheltuieli Transport directe 6.87 I 5 - din care pe categorii II III IV 6 2.Antemăsurătoare-Deviz nr.48 6.09 0.= 25 Sapa mare pe rând UM=mii m2: cantit. a 600 l UM= mii l: cantit= 4.25 7.I Manoperă Nr. chimice 4 operaţiuni UM=t: cantit.6.00 Cap.15 - - 4 5 6 7 8 9 10 3238 1906 1908 2744 3157 294 312 0.26 9.76 - 0. (0.6 Strâns fânul şi aşezat pe rândul de pomi ca mulci UM=Ha: cantit. Nr.2 m lăţime de 4 ori UM= mii m2: cantit.26 9.63 1.0 RON Cap.6 211 z.00 1.336 Încărcat şi administrat gunoi de grajd 25 to/ha UM cantit.76 0.articol Denumirea lucrării din crt din normele de muncă .TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.75 Cap.6 3 2.825 3173.II Utilaje 740. 8 tratam.III Materiale 1678.31 - 0.28 2.00 0.43 6.87 7 8 5.8 Deservit MSPP la 8 tratam.87 TOTA L zo 4 5. NTM/92 unitatea de măsură şi cantitatea 0 1 2 1 1956 Tăieri de formare a coroanei UM=mii pomi: cantit=0.(8x2) =1.00 5.334 x 4) = 1.40 2.11 0. UM 3 15.=(2x4) 8 Pregătit soluţie pt.22 0.7 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul V a unei plantaţii de CAIS cu desimea de 334 pomi/ha Cap.=1.5. UM= mii l: cantit = 8 Cosit între rânduri 2 lucrări UM=Ha : cantit.00 .34 2 2037 Strâns ramurile şi scoase la redus 3/4 alei UM= ha:cantit =1 ha 3 3246 Încărcat şi descărcat îngrăş.15 - 0.00 - 5.I Manopera Pentru 1 (un) hectar 748.06 4.48 - 7.

6 14.37 15. tone 3 0.4 9.articol din caracteristici şi utilajul folosit NPC/79 anexa 1 0 1 TOTAL LUCRĂRI MECANICE PENTRU: 1 Stropit cu MSPP 8 tratamente 1(un ) ha 128 Total ha.96 2. crt.6 334 25 pentru 1 (un) hectar Valoarea RON / TOTAL U. Denumirea-grupa transp. RON 4 5 40 576 80 1 5 768 334 125 1803 Greutate pentru transp.11 1868 TOTAL MANOPERA PENTRU Administrat îngrăşăminte chimice căte 1 Kg/pom UM= mii pomi: cantit.0 10.51 - 0.334 1 (un) ha Total z.25 CT. Total RON 1.0 Volum total t/km 4 18 250.51 - - x x x 40.96 Cap.0 0. RON 250 740.n. 2 0.= 0.2% 3 Îngrăşăminte chimice complexe 4 Gunoi de grajd semifermentat TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE Cap..50 351. 0 1 Denumirea UM 2 Kg Kg Kg Kg Cantitatea 3 14.III Materii şi materiale Nr.36 25.0 212 .M.a.00 Cap.II-Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr.o.uri Tarif RON/z.crt. 4 2.n.48 25 12.25 Cantitatea Ha 3 8 Ha.4 9.3% 2 Insecticide: 4800 l soluţie x 0. Coef.a.02 14. 0 1 2 1 Insectofungicide şi 50 îngrăşăminte chimice 2 Gunoi de grajd 10 Cantitatea transport.n Total pentru un ha. Lucrarea Nr. a. crt.de transf.05 25 25 375.53 25 263.6 334 25000 25358 1 Fungicide: 4800 l soluţie x 0.IV Transporturi de materii şi materiale Distanţa de Nr. Tarif RON/ha.54 0.08 25 1002.o. Km.

6 8 1869 Plivitul lăstarilor şi dirijarea lor pe direcţia rândurilor UM=mii pomi.06 9. Cap.articol Denumirea lucrării din crt.uri 213 z.06 3.26 9.0 5 3157 Deservit MSPP la 6 tratamente UM=ha.TOTAL TRANSPORTURI -total t/km 1(un) ha -tarif RON /t/km -total RON 268 0.81 0.18 5 - din care pe categorii II 6 III 7 5. cantit.IV Transport 100.30 0.00 1.5 asimilat tratamente a câte 400 l UM=miil.76 0.I Cap.25 6.3 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul I a unei plantaţii de PIERSIC cu desimea de 635 pomi/ha.40 2.7.63 0.o.(2x4)=8 4 2744 Preparat soluţie pt.87 8. cantit=2. 3 2.00 740.30 - - - 4.=0.26 0. din normele de muncă NTM/92 unitatea de măsură şi cantitatea 0 1 2 1 1906 Sapa mare pe rândul de pomi UM=mii m2: cantit=2 2 3135 Deservit semănătoare SUP=21 UM=ha: cantit=0.II Manopera Utilaje A-Pentru 1 1002.III Materiale 1803.06 - 0.40 2. I 4 5.1.00 6.50 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.o.18 0.85 - x 27.85 - - 3.00 Cap.o.50 3.5 RON Total cheltuieli directe 3645.76 IV 8 0.=1.58 .Antemăsurătoare-Deviz nr.08 1.00 (un) hectar Cap.I Manopera: Nr.22 0.375 100.36 18.09 TOTAL z. cantit=5 6 294 Cosit manual între rânduri (2 asimilat lucrări) UM=ha: cantit.M. U.06 0.00 - - - 6.6 7 312 Strâns fânul şi aşezat ca mulci pe rândul de pomi UM=ha: cantit=1. Nr.7 3 1908 Prăşit pe rândul de pomi (4lucrări) UM=mii m2:cantit.635 TOTAL 1-(un) ha Total z.

articol CT.30 1. 0 1 2 3 4 Denumirea UM Cantitatea Valoarea RON / U.7 ha x 20 kg) 2 Kg Kg Kg kg 3 4 6 7 14 6 4 6 7 14 214 .o. 5.0 1.a.crt.75 214.0 1.M.0 2. NPC/79 transf. Cantitatea caracteristici şi utilajul folosit din Coef.54 1.de Ha Ha.0 0.3 % Seminţe de trifoi alb: (0.18 execută două lucrări) 3 Semănat amestec de ierburi 107 0. Total RON x x 25 695.22 tratamente) TOTAL 1(un ) ha Total ha. RON 1310 PENTRU: Cap.25 25 9.5 Cap.59 2.00 140.2% Fungicide: 2000l x 0. a.24 LUCRĂRI Tarif RON/ha.8-(se 254 0.III Materii şi materiale Nr.a. 4 80 40 30 10 TOTAL RON 5 320.7 ha x 10 kg) Seminţe lolium perene: (0.37 6.II-Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr.00 210. 1 Insecticide: 2000 l x 0.n 250 MECANICE Total pentru un ha. crt.00 25 25 471.30 plantării) 2 Discuit arătură cu GD-2.MANOPERĂ PENTRU: Tarif RON/z.n.54 perene cu SUP-21 4 Stropit cu MSPP (se execută 6 121 0. anexa 1 0 1 2 3 4 1 Arat în livadă (după terminarea 242 1..00 240.n.00 Greutate pentru transp. Lucrarea Nr..

TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE

A-pentru 1 (un) hectar

910,00

30

Cap.IV Transporturi de materii şi materiale Distanţa de Cantitatea Nr.cr Denumirea-grupa transp. transport. t. Km. tone 0 1 2 3 Insectofungicide + seminţe de 50 0,03 ierburi perene TOTAL TRANSPORTURI -total t/km 1(un) ha -tarif lRON/t/km -total RON TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.I Manopera Pentru 1 (un) hectar 695,25 Cap.II Utilaje 1310,00 Cap.III Materiale 910,00 Cap.IV Transport 1,875

Volum total t/km 4 1,5 1,5 0,375 0,5625 RON Total cheltuieli directe 2875,125

3.7.2.Antemăsurătoare-Deviz nr.4 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii de PIERSIC cu desimea de 635 pomi/ha. Cap.I Manopera: Nr. Nr.articol Denumirea lucrării din crt. din normele de muncă NTM/92 unitatea de măsură şi cantitatea 0 1 2 1 2020 Tăieri de formare a coroanei UM=mii pomi: cantit:=0,635 2 1835 Săpat gropi pentru completarea golurilor-12% UM=buc: cantit.=76 z.o. U.M. 3 1,30 0,11 TOTAL z.o. I 4 0,825 8,36 5 din care pe categorii II 6 III 7 8,36 IV 8 0,825 -

215

3 4 5

1733 1775 1843

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1845 1866 1906 2744 3157 1808 294 asimilat 312 1869 2037

TOTAL MANOPERĂ PENTRU:

Făcut şanţ pentru stratificat pomii UM=ml: cantit.=2 Stratificat pomi pt. compl.de goluri UM=mii buc: cantit.=0,076 Fasonat rădăcina , făcut mocirla şi mocirlit în vederea plantării UM=mii buc, cantit.=0,076 Repartizat pomii la gropi UM=mii buc: cantit.=0,076 Plantat pomi în goluri 12% lucrare completă UM=buc: cantit= 76 Sapa mare pe rând (1,2 m lăţime) UM=mii m2::: cantit.=2 Preparat soluţie pentru 6 tractoare a câte 500 l UM=miil: cantitatea=3,0 Deservit MSPP la 6 tratamente UM=ha: cantit.=6,0 Prăşit pe rând x 4 lucrări UM=mii m2: cantit. (2x4) = 8 Cosit cu coasa între rânduri UM=ha: cantit.= (0,8x 2 lucr.)=1,6 Strâns fânul şi aşezat ca mulci pe rândul de pomi UM=ha: cantit=1,6 Plivit lăstarii şi dirijarea lor pe direcţia rândurilor UM=mii pomi: cantit.=0,635 Strângerea ramurilor şi scoaterea la alei UM=ha: cantit.=1ha 1-(un) ha Total z.o.uri Tarif RON/z.o. Total RON

0,05 1,81 3,33

0,10 0,14 0,25

-

-

0,10 0,14 0,25

-

3,13 0,02 2,63 0,09 0,06 1,22 4,00 1,25 6,06 1,44 x x x

0,24 1,52 5,26 0,27 0,36 9,76 6,40 2,00 3,848 1,44 40,773 25 1019,32

0,36 -

-

0,24 5,26 9,76 3,848

1,52 0,27 6,40 2,00 1,44

0,36 25 9

-

27,958 25 698,95

11,015 25 275,375

Cap.II-Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr.crt. Lucrarea Nr.articol caracteristici şi utilajul folosit din NPC/79 anexa 1 0 1 2 1 Stropit cu MSPP ….6 tratamente 128
216

CT. Coef.de transf. 3 0,37

Cantitatea Ha 4 Ha. a..n. 5 2,22

TOTAL LUCRĂRI MECANICE PENTRU:

1(un ) ha

Total ha.a..n. Tarif RON/ha.a.n Total pentru un ha. RON

2,22 250 555,0

Cap.III Materii şi materiale Nr. crt. 0 1 Denumirea UM 2 buc. Kg. Kg. Cantitatea 3 76 9 6 Valoarea RON / TOTAL U.M. RON 4 5 20 1520 40 80 360,00 480,00 2360 Greutate pentru transp. 6 38,5 9 6 53,5

1 Pomi altoiţi pt. completarea golurilor 12% 2 Fungicide 3000 l soluţie x 0,03% 3 Insecticide 3000 l soluţie x 0,02% TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE

pentru 1 (unu) hectar

Cap.IV Transporturi de materii şi materiale Distanţa Cantitatea Nr. Denumirea-grupa de transport. crt. transp. Tone Km. 0 1 2 3 1 Pomi pt. completări de goluri 50 0,037 2 Insectofungicide 50 0,015 TOTAL TRANSPORTURI -total t/km 1(un) ha –tarif RON/t/km -total RON TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.I Manopera Pentru 1 (un) hectar 1019,32 Cap.II Utilaje 555,00
217

Volum total t/km

4 1,8 0,8 2,6 0,375 0,975

Cap.III Materiale 2360

RON Cap.IV Total cheltuieli Transport directe 0,975 3935,295

3.7.3.Antemăsurătoare –Deviz nr.5 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul III a unei plantaţii de PIERSIC cu desimea de 635 pomi/ha Cap.I Manoperă Nr. crt. 0 1 2 3 Nr.articol din NTM/92 1 1954 1906 1908 Denumirea lucrării din normele de muncă unitatea de măsură şi cantitatea 2 Tăieri pentru formarea coroanei UM=mb: cantit.=0,635 Sapa mare pe rând 120 m lăţime UM=mii m2: cantit.=2,0 Prăşit manual pe rând –4 lucrări UM=mii m2: cantit.(2 x 4)=8 Pregătit soluţiile pentru 8 tratamente a câte 500 l UM= mii l: cantit.=4,0 Deservit MSPP la 8 tratamente UM=ha: cantit.=8 Cosit între rândurile de pomi, 2 lucrări UM=ha: cantit.(0,8 x 2) = 1,6 Strâns manual fânul şi aşezat ca mulci pe rândul de pomi UM=ha: cantit.=1,6 Încărcat şi descărcat îngrăş. chim. Se execută 2 lucrări UM=t: cantit.= (0,34 x 2) = 0,68 Încărcat gunoi grajd UM= t: cantit. = 12,7 Administrat gunoi grajd UM= ha: cantit.= 1,0 Strângerea ramurilor şi scoaterea lor pe alei UM=ha: cantit.=1 ha z.o. UM 3 5,0 TOTAL zo I 4 3,175 5,26 2,63 1,22 9,76 9,76 5 din care pe categorii II 6 III 7 5,26 IV 8 3,175

4 5 6

2744 3157 294

0,09 0,06 4,0

0,36 0,48 6,40

0,4 8 -

-

-

0,36 6,40

7

312

1,25

2,00

-

-

-

2,00

8

3246

0,11

0,07

-

0,07

-

-

9 10 11

3223 1868 2037 redus 3/4

0,18 1,67 1,44

2,3 1,67 1,44

-

2,3 1,67 -

-

1,44

218

TOTAL MANOPERA PENTRU

1 (un) ha

Total z.o.uri Tarif RON/z.o. Total RON

x x x

32,915 25 822,875

0.4 8 25 12 CT. Coef. de transf. 3 0,17 0,37

4,04 25 101

15,02 25 375,5

13,375 25 334,375

Cap.II-Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr.crt. Lucrarea Nr.articol caracteristici şi utilajul folosit din NPC/79 anexa 1 0 1 2 1 Administrat îngrăşăminte chimice 275 cu MIC 2 Stropit cu MSPP 128 TOTAL 1(un ) ha Total ha. a..n. LUCRĂRI Tarif RON /ha.a.n MECANICE Total pentru un ha. PENTRU: Cap.III Materii şi materiale Nr. crt. 0 1 Denumirea UM Cantitatea

Cantitatea Ha 4 1 8 Ha. a..n. 5 0,17 2,96 3,13 250 782,5

RON

1 2 3 Fungicide :4000 l Kg.. 12 soluţie x 0,3% 2 Insecticide. 4000 Kg. 8 soluţie x 0,2% 3 Îngrăşăminte chimice Kg. 635 complexe 4 Gunoi de grajd t 10 TOTAL VALOARE pentru 1 (un) hectar MATERII ŞI MATERIALE Cap.IV Transporturi de materii şi materiale Distanţa de Nr. Denumirea-grupa transp. crt. Km. 0 1 2 1 Insectofungicide 50 2 Îngrăşăminte chimice 50 3 Gunoi de grajd 10

Valoarea RON pe TOTAL U.M. RON 4 5 40 480,00 80 1 5 640,00 635,00 50 1805

Greutate pentru transp. 6 12 8 635 10000 10655

Cantitatea transport. tone 3 0,02 0,635 10

Volum total t/km 4 1,0 31,75 100

219

TOTAL TRANSPORTURI

-total t/km 1(un) ha -tarif RONt/km -total RON

132,75 0,375 49,78

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.I Manopera Pentru 1 (un) hectar 822,875

RON Cap.II Utilaje 782,5 Cap.III Materiale 10655 Cap.IV Transport 49,78 Total cheltuieli directe 12310,155

3.8.3.Antemăsurătoare – Deviz nr.3 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul I a plantaţiei de VISIN cu desimea de 560 pomi la hectar. Cap. 1 Manoperă : Nr. Nr.artic Denumirea lucrării din ctr dinNTM/92 normele de muncă Unitate de măsură şi cantitatea 0 1 2 1 1906 - Sapa mare pe rând(500x4,8) UM= mii m2 cantit=2,4 2 3135 - Deservit semănătoarea SUP-21 UM=ha cantit=0,76 3 2744 - Pregătit soluţia pt.4 tratamente a câte 400l UM=mii l cantit=1,6 4 3157 - Deservit MSPP la 4 tratamente UM=ha cantit=4 5 1907 - Prăşit cu sapa pe rândul de pomi 4 lucrărix2,4 mii mp UM=mii m2 cantit=9,6 6 294 Cosit între rânduri-2 lucrări UM=ha cantit=(0,76x2) 1,52 Strâns fânul şi aşezat ca mulci pe rândul de pomi UM=ha cantit=1,52 - Total ZO uri ZO UM 3 2,63 0,14 0,09 0,06 TOTAL ZO 4 6,31 0,11 0,14 0,24 Din care pe categorii I 5 0,24 II 6 III 7 6,31 0,11 IV 8 0,14 -

1,28

12,29

-

-

12,29

-

4,00

6,08

-

-

-

6,08

7

312

-

1,25 X
220

1,90 27,07

0,24

1,90

18,71

1,90 8,12

TOTAL MANOPERA PENTRU

- Tarif RON/ZO 1(unu) - Total RON lei

X X

25 676,75

25 6,0

25

25 467,75

25 203,0

Cap. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr. Lucrarea Nr.art.din CT crt Caracteristici şi utilajul folosit NPC/79 coef.de anexa 1 transf. 0 1 2 3 1 Arătura normală în livadă(după 1,36 plantare) 2 Discuit arătura – 2 lucrări 0,60 3 Semănat amestec de ierburi perene 0,65 4 Stropit în livadă – 4 tratamente 0,36 5 TOTAL - Total Ha a. n LUCRĂRI 1(un) ha - Tarif RON/ ha a. n MECANICE - Total pentru un ha PENTRU Cap.III - Materii şi materiale Nr. Denumirea crt 0 1 1 Sămânţă de lolium perene 2 Sămânţă de trifoi alb 3 Fungicide 1600 l x0,3% 4 Insecticide 1600 l x0,2% TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE

ha 4 1 2 1 4

Cantitatea ha a. n 5 1,36 1,20 0,65 1,44 4,65 250 1162,5

RON

UM 2 Kg

Cantitatea 3 14

Valoarea RON/ Total UM mii lei 4 5 10 140,0 210,0 192,0 256,0 798,0

Greut. pentru transport 6 14 7 4,8 3,2 29

Kg 7 30 Kg 4,8 40 Kg 3,2 80 pentru 1(unu) hectar

Cap.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr. Denumirea - Grupa crt 0 1 1 Sămânţă şi insectofungicide 2 Apă pt.4 tratamente - total t /km 1(ha) - tarif RON / t / - total RON TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.I Cap.II manopera utilaje

Distanţa de transp km 2 50 2

Cantit. transport. t 3 0,03 1,60

Volum total t/km 4 1,5 3,2 4,7 0,375 1,762

Cap.III materiale
221

Cap.IV transport

RON Total cheltuieli directe

22 - 0.10 1.50 798.22 0.81 0.Sapa mare pe rând(4.Pentru 1(un) hectar 676.34 2.Tăieri pt.6 10 2744 .18 222 .762 2639.Fasonat şi mocirlit rădăcina UM=mii pomi cantit=0.40 9 1907 .28 12.31 1.09 0. 1 Manoperă : Nr.75 1162.21 0.Săpat gropi pt.formarea coroanei UM=mii pomi cantit=0.0 ZO UM TOTAL ZO I 3 4 2.Antemăsurătoare – Deviz nr. UM=mii l cantit=2.Stratificat pom în şanţ UM=mii buc cantit=0. Nr.012 3.2.067 6 1845 .Făcut şanţ de 50x50 pt.stocat UM=ml cantit=2 4 1775 .08 1.13 0.8x500) UM=mii m2 cantit=2.31 12.16 5 - Din care pe categorii II III IV 6 7 8 1.067 7 1866 .artic Denumirea lucrării din ctr din normele de muncă NTM/92 Unitate de măsură şi cantitatea 0 1 2 1 1952 .29 1.00 1.067 5 1843 .12 - - 3.33 0.11 7.4 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii de VISIN cu desimea de 560 pomi la hectar Cap.56 2 1835 .21 - - - 0.37 - 0.05 0.10 0.02 1.34 - 0.16 0.12 3.4 lucrări UM=mii m2 cantit=(4x2. completarea golurilor 12% UM=buc cantit=67 3 1773 .4) 9.29 - - 6.8.18 - - - 0.63 6.37 - - 7.Prăşit pe rând.Repartizat pomi la gropi UM=mii pomi cantit=0.Plantat pomi lucrare completă UM=buc cantit=67 8 1906 .Pregătit soluţia pentru 5 trat.

0 Cosit intre randuri-2 lucrari UM=ha cantit=1. t t/km 3 4 0.Tarif RON/ha a.n MECANICE .III .25 - 26. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr.Total pentru un ha PENTRU : Ha 3 5 RON Cantitatea Ha a.37 TOTAL -Total ha.0 2 Fungicide : 2000 l x 0.0 TOTAL VALOARE MATERII ŞI -pentru 1(unu) hectar 2235.30 0.Materii şi materiale Nr.08 0.44 X X X 39.85 1.06 0.tran Volum total sport.44 12.44 1.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr. cantit=1 .90 1.50 TOTAL MANOPERA PENTRU 1(unu) Cap.5 .08 1.19 25 654.5 Cap.11 12 13 14 3157 294 312 2037 - Deservit MSPP-5 tratamente UM=ha cantit=5. Denumirea . Lucrarea CT coef.0 MATERIALE Cap.n 4 1.Tarif RON/ZO .73 25 18.30 4 6.10 25 302.2% Kg 4 80 320.Grupa crt 0 1 1 Pomi 223 UM Cantitatea Greut. Denumirea crt Valoarea RON/ Total UM RON 0 1 2 3 4 5 1 Pomi pentru completat goluri Buc 67 25 1675.Total ZO uri .pentru transport 6 128 6 4 138 Distanţa de transp km 2 50 Cantit.52 Strâns ramurile şi scos la alei UM=ha.0 3 Insecticide : 2000 l x 0.de crt Caracteristici şi utilajul folosit transf.52 Strâns fân şi asezat ca mulci UM=ha cantit=1.Total RON 0.13 6.85 250 462.25 1.75 6.5 1.3% Kg 6 40 240.n LUCRĂRI 1(un) ha . 0 1 2 1 Stropit cu MSPP 5 tratamente 0.02 25 975.90 1.a.

5 x 4=2 ZO UM 3 5.09 0.27 - 5 1906 - 2.375 2.5 hectar Cap.28 12.5 7.22 - 0.8 mx500) UM=mii m2 cantit=2.44 - - - 1.44 3 4 - 0.5 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul III a unei plantaţii de VISIN cu desimea de 560 pomi la hectar Cap.4) UM= mii m2 cantit=9.80 5 - Din care pe categorii II III IV 6 7 8 2.-4 operaţiuni UM=t cantit=0.29 7 3246 - 0.0 0.27 0.01 0.36 - - 0.8.36 0.0 Deservit MSPP la 6 tratamente UM=ha cantit=6 Sapa mare pe rând (4.tarif RON/ t / . Denumirea lucrării din artic normele de muncă dinNT Unitate de măsură şi M/92 cantitatea 0 1 2 1 1954 .625 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.2 Insectofungicide . 1 Manoperă : Nr.29 - - 12.III materiale 2235.56 2 2037 redus 3/4 2744 3157 Strângerea ramurilor şi scoaterea lor la alei UM=ha cantit=1 ha Pregătit soluţia pt.formarea coroanei UM=mii pomi cantit=0.31 - 6 1907 - 1.Antemăsurătoare – Deviz nr.06 0.I Cap.44 1.total t /km 1(ha) .63 6.80 1.6 Încărcat şi desc.625 3.IV transport 2.22 - - 224 .11 0.total RON 50 0.6 tratamente a câte 500 l UM=mii l cantit=3.3.5 462.625 Total cheltuieli directe 3675.31 - - 6.0 TOTAL ZO I 4 2.Tăieri pt.0 RON Cap.chim.4 Prăşit pe rând(4 lucr x 2.îngr.II manopera utilaje A-Pentru 1(un) 975.

25 TOTAL MANOPERA PENTRU 1(unu) Cap.chim.0 6.22 0. 0 1 2 3 1 Stropit în livadă cu MSPP-6 128 0.Total pentru un ha PENTRU Cap. t 0 1 2 3 1 insectofungicide 50 0.Grupa Distanţa de Cantit. n 5 2. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr.2% Kg 6.Tarif RON/ZO .17 2.49 25 312.08 25 27. Denumirea crt UM Cantitatea ha 4 6 1 RON Cantitatea ha a.00 6.din CT crt Caracteristici şi utilajul folosit NPC/79 coef. 275 0. pentru transport 6 9.90 - - 1.0 560.0 80 480.52 Strâns iarba cosită şi aşezarea ca mulci pe rândul de pomi UM=ha cantit=1.Tarif lei / ha a.5 Cosit între rânduri 2 lucrăriUM=ha cantit=(0.Materii şi materiale Nr.tr crt transp km ansport. Denumirea .0 40 360.0 TOTAL VALOARE MATERII ŞI pentru 1(unu) hectar 1400.8 1868 - Administrat îngr.5 Valoarea RON/ Total UM RON 0 1 2 3 4 5 1 Fungicide : 300 l x 0.Total Ha a.015 2 Ingrasaminte chimice 50 0.76 x 2) 1.art.86 - - 9 294 4.54 0.08 - 6.86 - 0. n MECANICE .III .25 0.90 X X X 32.60 25 465. Lucrarea Nr.8 28 .de anexa 1 transf.25 1.39 250 597.36 25 9. n LUCRĂRI -1(un) ha .37 tratamente 2 Administrat îngr.0 Volum total t/km 4 0.0 18.0 MATERIALE Cap.0 575.52 .56 225 Greut.0 1.chim.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.53 25 813.3% Kg 9.0 3 Îngrăşăminte chimice Kg 560 1 560.0 12.08 10 312 - 1.17 TOTAL .Total RON 1.câte 1 kg/pom UM=mii pomi cantit=0.0 2 Insecticide : 300 l x 0.Total ZO uri .

II manopera utilaje Pentru 1(un) 813.44 0.43 .Pregătit soluţie pentru 8 tratamente a câte ZO UM 3 15.68 - 1.6 9 2744 .total RON :1(ha) 29 0. Nr..56 5 3223 .Tăieri pt.44 1.18 - - 1.28 0.0 Cap.I Cap.total t /km .18 1.31 10.875 RON Total cheltuieli directe 2821.56 2 2037 .Sapa mare pe rând UM=mii m2 cantit=2.Antemăsurătoare – Deviz nr.8.68 - 0.IV transport 10.31 - 12.22 0.63 TOTAL ZO I 4 8.625 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.4.0 7 1906 .tarif lei / t / km .arti Denumirea lucrării din ctr c normele de muncă dinNT Unitate de măsură şi M/92 cantitatea 0 1 2 1 1955 .Incarcat gunoi de grajd UM=t cantit=(500x20)=10 6 1867 .67 2.4 operaţiuni UM=t cantit=2 ha 4 1868 .5 hectar 3.6 3 1.Prăşit pe rând 4 lucrări UM=mii m2 cantit=9.Încîrcat şi descărcat îngr.25 597.44 - 0.Administra îngr.22 0.Strângerea ramurilor redus şi scoaterea lor la alei 3/4 UM=ha cantit=1 ha 3 3246 .67 - 6.375 10.18 - 1.chim.4 8 1907 .29 0.11 2.43 - 1.875 Cap.Administrat gunoi de Redus1 grajd UM=ha /2 cantit=1.6 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul IV a unei plantaţii de VISIN cu desimea de 560 pomi la hectar Cap. 1 Manoperă : Nr.67 6.75 1.75 5 - Din care pe categorii II III IV 6 7 8 8.III materiale 1400.chimice UM=mii pomi cantit=0.09 226 1.63 1.formarea coroanei UM=mii pomi cantit=0.29 0.

III .60 25 465.96 2.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.Tarif RON/ha a.52 Strâns iarba cosită şi aşezarea ca mulci pe rândul de pomi UM=ha cantit=1. t 3 0.585 Volum total t/km 4 29.52 .chimice + 50 insectofungicide 227 Cantit. Lucrarea CT coef.a.60 18.06 4.90 0.05 25 1051.90 X X X 42. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr. pentru transport 6 15 10 560 10000 10585 TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE pentru 1(unu) hectar Cap.n MECANICE .8 Deservit MSPP la 8 tratamente UM=ha cantit=8 Cosit între rânduri 2 lucrări UM=ha cantit= 1.0 80 768.48 6.25 .trans port.3% Insecticide : 4000 l x 0.0 1 560.Total ZO uri .Grupa Distanţa de crt transp km 0 1 2 1 Transport îngrăş.2% Îngrăşăminte chimice complexe UM 2 Kg Kg Kg Cantitatea 3 12 8 560 Ha 3 8 RON Cantitatea Ha a.0 1954.25 0.Total pentru un ha PENTRU : Cap.n 4 2.Total RON 0.0 Greut.0 TOTAL MANOPERA PENTRU 1(unu) Cap.0 5 50. 0 1 2 1 Stropit cu MSPP .de crt Caracteristici şi utilajul folosit transf.0 4.Tarif RON/ZO .Materii şi materiale Nr.n LUCRĂRI 1(un) ha .00 1. Denumirea .37 TOTAL -Total ha.96 250 740 Valoarea RON/ Total UM RON 4 5 40 576.25 0.37 25 109.08 1.48 25 12.10 11 12 3157 294 312 - 500 l UM=mii l cantit=4.0 465.25 18.08 1. Denumirea crt 0 1 2 3 1 Fungicide : 4000 l x 0.48 - - - 6.8 tratamente 0.

6 7 312 Strâns fânul şi aşezat ca mulci pe rândul de pomi UM=ha: cantit=1.18 6.26 0.2 Gunoi de grajd . 4 5. U.30 6.1.3 0.0 5 3157 Desevit MSPP la 6 tratamente UM=ha.7 3 1908 Prăşit pe rândul de pomi (4lucrări) UM=mii m2:cantit.II manopera utilaje Pentru 1(un) 1051.III materiale 1954.76 din care pe categorii I II III IV 5 0.00 228 .0 Cap.26 9. Nr.06 6 7 5.IV transport 48.30 - - - 0.00 0.09 0.I Cap.25 740.06 9.=1.08 1.o.40 0.3 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul I a unei plantaţii de CIREŞ desimea de 430 pomi/ha.6 z.06 4.I Manopera: Nr.0 hectar Cap.40 1.487 RON Total cheltuieli directe 3793.22 TOTA L z.articol Denumirea lucrării din crt din normele de muncă NTM/92 unitatea de măsură şi cantitatea 0 1 2 1 1906 Sapa mare pe rândul de pomi UM=mii m2: cantit=2 2 3135 Deservit semănătoare SUP=21 UM=ha: cantit=0.(2x4)=8 4 2744 Preparat soluţie pt.63 0.18 0.M.76 8 - 0.Antemăsurătoare-Deviz nr.total RON 10 :1(ha) 10 129. cantit=5 6 294 Cosit manual între asimilat rânduri (2 lucrări) UM=ha: cantit.25 2. 3 2.tarif RON/ t /km .o.total t /km .737 3. Cap. cantit=2.9.00 - - - 2.375 48.5 asimilat tratamente a câte 400 l UM=miil.487 100 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.

Tarif RON/ha.61 - x x x 26.7 ha x 10 kg) Seminţe lolium perene: (0. Coef.63 25 440.III Materii şi materiale Nr.n Total pentru un ha.57 25 664. cantit.a.II-Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr..articol caracteristici şi utilajul folosit din NPC/79 anexa 1 0 1 1 Arat în livadă (după terminarea 242 plantării) 2 Discuit arătură cu GD-2.0 Ha.25 0.58 25 214.22 5.0 229 .0 2.crt.a. 2 1.00 - 17.8-(se 254 execută două lucrări) 3 Semănat amestec de ierburi 107 perene cu SUP-21 4 Stropit cu MSPP (se execută 6 121 tratamente) TOTAL LUCRĂRI MECANICE PENTRU: 1(un ) ha Total ha.0 1.43 1-(un) ha Total z.2% Fungicide: 2000l x 0. CT.o Total RON 6.o.50 Cap.36 25 9.0 140.n.7 ha x 20 kg) UM 2 Kg Kg Kg kg Cantitatea 3 4 6 7 14 Valoarea RON / TOTAL U.30 1.06 2.59 0. 0 1 2 3 4 Denumirea 1 Insecticide: 2000 l x 0.uri Tarif RON/z.75 8.18 0. a.54 0. Lucrarea Nr.=0.d e transf.3 % Seminţe de trifoi alb: (0.0 210.8 1869 TOTAL MANOPERĂ PENTRU: Plivitul lăstarilor şi dirijarea lor pe direcţia rândurilor UM=mii pomi.54 2.30 0.. 6 4 6 7 14 Cap.61 - - 2.0 40 30 10 240.37 Cantitatea Ha 3 1.crt .M. 4 1.0 6.n.24 RON 250 1310 Greutate pentru transp. RON 4 5 80 320.

9.0 3.25 Cap.IV Transport 0.2.4 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii de CIREŞ cu desimea de 430 pomi/ha.03 Volum total t/km 4 1.562 RON Cap.IV Transporturi de materii şi materiale Nr.I Manopera 664.0 Cap. 0 1 Denumirea-grupa Distanţa de transp.III Materiale 910.I Manopera: 230 .375 0.Antemăsurătoare-Deviz nr.562 Total cheltuieli directe 2884.5 0. 2 50 Cantitatea transport.0 30 Cap.5 1. Km. crt.II Utilaje 1310.812 1 Insectofungicide + seminţe de ierburi perene TOTAL TRANSPORTURI -total t/km 1(un) ha -tarif RON/t/km -total RON TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Pentru 1 (un) hectar Cap.TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE pentru 1 (un) hectar 910. tone 3 0. Cap.

43 .= (0.00 2.11 0. făcut mocirla şi mocirlit în vederea plantării UM=mb.052 Repartizat pomii la gropi UM=mb: cantit.61 1.3 6 - - 0.6 Strâns fânul şi aşezat ca mulci pe rândul de pomi UM=ha: cantit=1.07 0.16 1.04 0. cantit.Total RON z.25 6. (2x4) = 8 Cosit cu coasa între rânduri UM=ha: cantit.06 1.10 0.27 6.07 0.0 0.o.09 0.02 2.=0.22 4.06 0.=0.=2 Preparat soluţie pentru 6 tractoare a câte 500 l UM=miil: cantitatea=3.27 0.16 5.articol din NTM/92 1 2020 1835 1733 1775 1843 Denumirea lucrării din normele de muncă unitatea de măsură şi cantitatea 2 Tăieri de formarea coroanei UM=mii pomi: cantit:=0.30 0.25 10.17 din care pe categorii I II III IV 5 6 7 5.04 Fasonat rădăcina .6 Plivit lăstarii şi dirijarea lor pe direcţia rândurilor UM=mii pomi: cantit. 0 1 2 3 4 Nr.36 25 9.40 2.56 5.75 TOTAL MANOPERA PENTRU Cap.=0. crt .=6.72 0.0 25 - 23.)=1. 3 1.8x 2 lucr.26 9.63 0.II-Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: 231 .76 2.13 0.27 25 256.40 2.48 25 1150.o.05 1.36 9.76 6..33 TOTAL z.2 m lăţime) UM=mii m2::: cantit.0 Prăşit pe rând x 4 lucrări UM=mii m2: cantit.10 0.de goluri UM=mb: cantit.43 Săpat gropi pentru completarea golurilor-12% UM=buc: cantit.Nr.82 3. U.Total ZO uri 1(un) ha . compl. 4 0.72 0.00 1.26 0.85 25 596.=2 Stratificat pomi pt.=52 Făcut şanţ pentru stratificat pomii UM=ml: cantit.Tarif RON/ZO .04 5.17 8 0.052 Plantat pomi în goluri 12% lucrare completă UM=buc: cantit= 52 Sapa mare pe rând (1.0 - X X X 34.0 Deservit MSPP la 6 tratamente UM=ha: cantit.=0.56 - 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1845 1866 1906 2744 3157 1808 294 asimilat 312 1869 3.M.61 0.

crt. 0 1 Denumirea UM 2 buc.II Manopera Utilaje A-Pentru 1 (un) hectar 1150.0 555..articol din NPC/79 anexa 1 128 0 1 TOTAL LUCRĂRI MECANICE PENTRU: CT.0 40 80 360. Denumirea-grupa transp.M.0 2140.0 480.0 RON Cap.37 Cantitatea Ha 3 Ha.12 goluri 2 Insectofungicide 50 0. Cantitatea 3 52 9 6 Valoarea RON / TOTAL U.I Cap. Tarif RON/ha. Coef.n.0 1 7 0.. a. 4 2. 2 0. Tone 0 1 2 3 1 Pomi pt.22 2. crt.III Materii şi materiale Nr.0 TOTAL TRANSPORTURI -total t/km 1(un) ha –tarif RON/t/km -total RON TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.III Materiale 2140. completări de 50 0. completarea golurilor 12% 2 Fungicide 3000 l soluţie x 0. RON Cap.n Total pentru un ha. Kg.0 Greutate pentru transp.IV Transporturi de materii şi materiale Distanţa de Cantitatea Nr.crt.625 Volum total t/km 4 4. RON 4 5 25 1300. Lucrarea caracteristici şi utilajul folosit 1 Stropit cu MSPP …6 tratamente 1(un ) ha Nr.03% 3 Insecticide 3000 l soluţie x 0. transport. 6 105 9 6 120 1 Pomi altoiţi pt.375 2.IV Transport 2.a.22 250 555 Total ha.625 232 . Kg.Nr.d e transf.0 Cap.02% TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE pentru 1 (un) hectar Cap. Km.625 Total cheltuieli directe 3847.a.n.

= (0.articol Denumirea lucrării din din normele de NTM/92 muncă unitatea de măsură şi cantitatea 1 2 1954 Tăieri pentru formarea coroanei UM=mb: cantit.43 1906 Sapa mare pe rând 120 m lăţime UM=mii m2: cantit.26 9.36 - - - 0.09 0.5 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul III a unei plantaţii de CIREŞ cu desimea de 430 pomi/ha Nr.9. UM 3 5.34 x 2) = 0. Se execută 2 lucrări UM=t: cantit.76 din care pe categorii II III IV 6 7 5.0 2.40 0.51 - - 9 - - - - - - 233 . 2 lucrări UM=ha: cantit.0 0.(2 x 4)=8 2744 Pregătit soluţiile pentru 8 tratamente a câte 500 l UM= mii l: cantit. chim. 0 1 2 3 Cap.40 7 1.00 8 2.I Manoperă Nr.48 - - - 6.22 TOTAL zo 4 2.15 5.=0. crt.Antemăsurătoare –Deviz nr.=2.(0.=4.0 1908 Prăşit manual pe rând –4 lucrări UM=mii m2: cantit.= 0.=8 294 Cosit între rândurile de pomi.25 2.334 z.26 9.3.00 - - - 2.3.48 6.63 1.06 4.8 x 2) = 1.6 3246 Încărcat şi descărcat îngrăş.22 1.76 8 2.36 5 6 0.6 312 Strâns manual fânul şi aşezat ca mulci pe rândul de pomi UM=ha: cantit.0 3157 Deservit MSPP la 8 tratamente UM=ha: cantit.68 1868 Administrat îngrăşăminte chimice căte 1 Kg/pom UM= mii pomi: cantit.15 - I 5 - 4 0.o.51 - 1.=1.

de transf.n PENTRU: Total pentru un ha.articol caracteristici şi utilajul folosit din NPC/79 anexa 1 0 1 1 Administrat îngrăşăminte 275 chimice cu MIC 2 Stropit cu MSPP 128 TOTAL LUCRĂRI A:1(un ) ha Total ha.5 0.II-Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr.25 15.0 1550. MECANICE Tarif RON /ha. Denumirea-grupa de crt.91 25 272.o.. transp.crt..o.M. 430 complexe TOTAL VALOARE MATERII pentru 1 (un) hectar ŞI MATERIALE Valoarea RON pe TOTAL U.37 Cantitatea Ha 3 1 8 Ha.5 39.48 25 12.17 0.01 25 325.. Total RON 5. Coef.0 Cap. Lucrarea Nr. RON 4 5 40 480.02 25 375. 4 0.17 2.=1 ha Strâns ramurile si scos la alei 1 (un) ha Total z. 0 1 Denumirea UM Cantitatea CT.5 13. 234 Cantitatea transport. 4000 Kg. tone Volum total t/km .III Materii şi materiale Nr. 6 12 8 430 450 RON 1 2 3 Fungicide :4000 l Kg.0 80 1 640. 2 0. a.76 x x x 11.2% 3 Îngrăşăminte chimice Kg. 12 soluţie x 0.42 25 985.0 11.13 250 782.10 11 2037 redus 3/4 2037 Strângerea ramurilor şi scoaterea lor pe alei UM=ha: cantit.n.5 Greutate pentru transp. a.96 3. Km.3% 2 Insecticide.0 430. 8 soluţie x 0.IV Transporturi de materii şi materiale Distanţa Nr.75 TOTAL MANOPERA PENTRU Cap.n.5 10. Cap.a. crt.uri Tarif RON/z.

43 0.437 RON Cap.336 5 2744 Preparat soluţii (8 tratamente 600 l UM= mii l: cantit =4.15 - 0.articol Denumirea lucrării crt din din normele de .I Manopera Pentru 1 (un) hectar 985.26 9.0 1 1 Insectofungicide 2 Îngrăşăminte chimice TOTAL TRANSPORTURI 2 3 50 0.2 m lăţimi UM= mii m2:cantit =2.437 3326.4.09 0. UM TOTAL zo din care pe categorii II III IV I 3 6.76 - - 0.48 0.o.0 21.69 5 - 6 - 7 - 8 2.63 1.5 3.Antemăsurătoare-Deviz nr.06 0.II Utilaje 782.02 50 0.I Manoperă Nr.22 0.5 Cap.IV Total cheltuieli Transport directe 8.11 5.8 6 3157 Deservit MSPP la 8 tratamente UM=miil: cantit =8 z. Nr.6 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul IV a unei plantaţii de CIREŞ cu desimea de 430 pomi/ha Cap.43 -total t/km 1(un) ha -tarif RONt/km -total RON Cap.III Materiale 1550. 4 operaţiuni UM=t: cantit (0. NTM/92 muncă unitatea de măsură şi cantitatea 0 1 2 1 1955 Tăieri de formare a coroanei UM=mii pomi: cantit=0.5 22.48 - - 0.69 2.0 4 1.26 9.25 4 2.76 0.43 2 1906 Sapa mare pe rând 1.0 3 1908 Prăşit pe rând-4 lucrări UM=mii m2 cantit (4 x 2) =8 4 3226 Încărcat şi descărcat îngrăş.5 0.437 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.375 8.334 x 4) = 1.43 - 235 .chim.9.15 5.

334 Strângerea ramurilor şi scoaterea lor pe alei UM=ha: cantit.0 Greutate pentru transp.4 9.4 9. a.=1 ha 1 (un) Total z.5 RON Cap. RON 4 5 40 576.n MECANICE Total pentru un ha.75 0.75 x x x 11.o.6 Strâns manual fânul şi aşezat ca mulci pe rândul de pomi UM=ha: cantit.uri ha Tarif RON/z.67 25 966. 6 14.02 25 375.0 11..de transf.5 11.48 25 12.0 1.96 3.6 Administrat îngrăşăminte chimice căte1 Kg/pom UM= mii pomi: cantit. 4 0.13 250 782. 2 0.00 - - - - - - 5. Kg. PENTRU: CT.37 Cantitatea Ha 3 1.17 0.3% Insecticide.a.III Materii şi materiale Nr.8 x 2) 1.. Lucrarea Nr.25 6. Coef.a.5 38. 480 l soluţie x 0.5 11.6 236 Valoarea RON / TOTAL U.crt.n.8 x 2) 1.o.0 8 Ha.52 25 288.17 2.7 8 294 312 9 1868 10 2037 redus 3/4 TOTAL MANOPERA PENTRU Cosit între rânduri –2 lucrări UM=ha: cantit (0.II-Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr.n.25 15. Cantitatea 3 14.40 2.= 0.0 Cap.2% UM 2 Kg.65 25 291.articol caracteristici şi utilajul folosit din NPC/79 anexa 1 0 1 1 Administrat îngraşăminte chimice 275 cu MIC 2 Stropit cu MSPP 8 tratamente 128 TOTAL 1(un ) ha Total ha. 0 1 2 Denumirea 1 Fungicide :480 l soluţie x 0.(0. Total RON 4.0 80 768. LUCRĂRI Tarif RON /ha.crt.6 .M.00 - - - 6.40 2.

crt. 430 1 334.375 8. t.0 430 454 pentru 1 (un) hectar Cap.5 Cap.7 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul V a unei plantaţii de CIRES cu desimea de 430 pomi/ha Nr.625 RON Cap.III Materiale 1774.625 Total cheltuieli directe 3532.IV Transport 8.25 3.articol Denumirea lucrării din din normele de muncă NTM/92 unitatea de măsură şi cantitatea 1 2 z.cr Denumirea-grupa a de transport.0 Cap. transp. 0 1 2 3 1 Insectofungicide 50 0. UM 3 237 TOTAL zo 4 I 5 din care pe categorii II III IV 6 7 8 .5 21.5.9.Îngrăşăminte chimice complexe TOTAL VALOARE MATERII SI MATERIALE 3 Kg. 0 Cap.IV Transporturi de materii şi materiale Distanţ Cantitatea Nr.I Manoperă Nr.I Manopera A-Pentru 1 (un) hectar 966.03 2 Îngrăşăminte chimice 50 0.o.5 23 0.43 TOTAL TRANSPORTURI -total t/km 1(un) ha -tarif RON/t/km -total RON TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.Antemăsurătoare-Deviz nr.II Utilaje 782. tone Km.75 Volum total t/km 4 1.0 1774.

0 - 2.25 2.6 Administrat îngrăşăminte chimice căte 1 Kg/pom UM= mii pomi: cantit.28 2.40 - - 1.0 - - - - - - - - x x x 49. Total RON 15.0 0.72 - - - 6. 8 tratam.=2 Prăşit pe rând 1.0 CT.8 Deservit MSPP la 8 tratam.334 x 4) = 1.48 6.2 m lăţime de 4 ori UM= mii m2: cantit.26 9.40 0.63 6. a 600 l UM= mii l: cantit= 4.=1.22 - 11.77 25 1244.articol 238 Cantitatea .=(2x4) 8 Pregătit soluţie pt.22 7.00 - 5.II-Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr.76 - 7.09 0.26 9.55 25 338.50 0.o.crt.25 0.= 0.= 25 Sapa mare pe rând UM=mii m2: cantit.48 25 12.72 2.22 - - 0.00 5.334 1 (un) ha Total z. chimice 4 operaţiuni UM=t: cantit.75 Cap.72 25 518.11 11.43 Strâns ramurile şi scoase la alei UM= ha:cantit =1 ha Încărcat şi descărcat îngrăş.6 Strâns fânul şi aşezat pe rândul de pomi ca mulci UM=Ha: cantit.0 20.43 6. 15. UM= mii l: cantit = 8 Cosit între rânduri 2 lucrări UM=Ha : cantit. Lucrarea Nr. (0.76 - 0.(8x2) =1.63 1.uri Tarif RON/z.50 0.336 Încărcat şi administrat gu noi de grajd 25 to/ha UM cantit.87 0.1 1956 2 3 2037 redus 3/4 3246 4 5 6 3238 1906 1908 7 8 9 2744 3157 294 10 312 11 1868 TOTAL MANOPERA PENTRU Tăieri de formare a coroanei UM=mii pomi: cantit=0.48 - - - 0.02 25 375.o.43 0.50 13.06 4.

2 0. Tarif RON/ha.caracteristici şi utilajul folosit 0 1 2 3 TOTAL LUCRĂRI MECANICE PENTRU din NPC/79 anexa 1 Coef.4 soluţiex 0.13 250 1282.2% 3 Îngrăşăminte chimice Kg 430 complexe 4 Gunoi de grajd Kg 25000 semifermentat TOTAL VALOARE MATERII pentru 1 (un) hectar ŞI MATERIALE Cap.0 125.0 272.187 . tone Km. 6 14.5 1 Administrat îngrăşăminte chimice cu 275 MIC Administrat gunoi de grajd 25 to/ha 192 Stropit cu MSPP 8 tratamente 128 1(un ) ha Total ha. RON Cap.3% 2 Insecticide: 4800 l Kg 9.17 2. 0 1 2 3 1 Insectofungicide şi îngrăşăminte 50 0.IV Transporturi de materii şi materiale Distanţa Cantitatea Nr.n. transp.5 0.crt.a.a. 4 0.6 430 25000 25454 1 2 3 Fungicide: 4800 l Kg 14.17 0.6 soluţiex 0.n.45 chimice 2 Gunoi de grajd 10 25. 0 1 Denumirea UM Cantitatea Valoarea RON pe TOTAL U.M.37 Ha 3 1 1 8 Ha.0 80 1 0.005 768.0 2.de transf.0 Greutate pentru transp. crt.0 1899.375 102.4 9.5 250..0 430.08 0.0 TOTAL TRANSPORTURI -total t/km 1(un) ha -tarif RON /t/km -total RON 239 Volum total t/km 4 22. Denumirea-grupa de transport.n Total pentru un ha. a. RON 4 5 40 576.III Materii şi materiale Nr.96 5.

06 23.01 0.42 - 0. complet. Nr.035 Verif.36 0. = 19. articol crt.03 - 0.33 7 1.36 - 23.10. cantit.20 6 3.035 Plantat mur în goluri 6% UM = mii buc. 6 tratam.22 0.58 Legarea lăstarilor UM = ha.Antemăsurătoare – Deviz nr.2 Pregătit soluţia pt. UM = ha.45 3.40 2.I Cap.5 6.0 Cap.937 3.1.III Materiale 1899. = 0. UM = mii l.TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap. cantit.20 Din care pe categorii I II III IV 5 0.I Manoperă: Nr.03 - - 8 9 10 1908 2744 3157 1.14 - 0.08 - - 7 2356 0.00 0.187 RON Total cheltuieli directe 4527. cantit.09 0. = 1 Săpat gropi pt.08 0.3 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii de alun cu desimea de 580 plante/ha Cap.45 8 - 4 5 6 2343 1782 2347 0.25 1282.66 5. = 6 ZO/ UM 3 2. = 0.32 0. = 0.35 4. din NTM/92 0 1 1 1783 redus ½ 2 1788 redus ½ 3 1781 Denumirea lucrării din normele de muncă Unitatea de măsură şi cantitatea 2 Tăieri de curăţire a tufelor UM = mii buc. = 3. goluri 6% UM = mii gropi. cantit.5 Cap.035 Udat murul plantat în goluri UM = mii buc.42 0.6 Deservit MPSP-300 la 6 trat.71 Total ZO 4 1.IV Transport 102.) UM = mii m2. fasonat şi mocirlit rădăcina UM = mii buc. cantit.035 Muşuroit murul după udare UM = mii buc. = 0. cantit.77 0. = 0. cantit.32 - 240 .33 0.01 0. cantit. =0. cantit.035 Prăşit pe rând (4 lucr. cantit.II Manopera Utilaje Pentru 1 (un) hectar 1244.14 0.

11 2356 Muşuroit toamna toată plant.25 24.0 80 40 8640. Denumirea crt.0 10115.n.0 1440.0 Cap. = 0.30 250 825.95 25 623.n.a.90 3.60 4 2 Stropit cu insecto-fungicide 6 74 0.79 x x 25 744.75 3.n. cu MPSP 300 TOTAL 1 (unu) ha Total ha. Denumirea – grupa Distanţa Cantitatea crt. MECANICE Total pentru un ha RON PENTRU: Cap.77 0.45 - - TOTAL MANOPERA PENTRU: 29.40 0.art.375 3. 6 35 108 36 179 TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE pentru 1 (unu) hectar Cap. pentru transp.a. UM = mii buc.14 TOTAL 1(un) ha Total t/km TRANSPORTURI Tarif RON/km PENTRU: Total RON Volum total T/km 4 1. 0 1 2 3 1 Alun înrădăcinat pt.75 0.45 - 0.0 8. comp. cantit.a.75 0.30 241 . tone 0 1 2 3 1 Alun înrădăcinat 50 0. transp.8 7.71 25 17. 0 1 2 3 4 1 Discuit printre rânduri – 4 lucr. Caracteristici şi utilajul folosit NPC/79 Coef. goluri 6% Insecticide Fungicide UM 2 mc kg Cantitatea 3 35 108 36 Cantitatea Ha. LUCRĂRI Tarif RON/ha. de ha anexa 2 transf.81 25 95.II – Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.58 1(unu) ha Total ZO-uri Tarif RON/ZO Total RON 0. 54 0. 5 2.8 0. din CT crt.III – Materii şi materiale Nr. de transp.15 6 lucr.035 2 Insecto-fungicide 50 0.0 Valoarea RON/ Total UM RON 4 5 10 350.0 Greut. Lucrarea Nr.32 25 8.

83 25 120. UM = mii l.II Utilaje 825.32 - TOTAL MANOPERA PENTRU: 30.I Manopera Pentru 1 (un) hectar 744. Directe 11688. = 19. cantit.50 0.11 Total ZO 4 1.58 1(un) ha Total ZO-uri Tarif RON/ZO Total RON 242 ZO/ UM 3 2.36 - 0. UM = mii buc. cantit. şi desc. = 0.89 23.36 25 9.45 0. cantit. = 0.22 0.45 8 - 1. cantit.09 0. = 6 Muşuroit toamna toată plant.0 . Trat.75 0.00 Cap.Antemăsurătoare – Deviz nr.10. cantit.5 6.33 0.30 Total Chelt.42 - 0.035 4 1868 Ad.38 x x 25 759.2. Denumirea lucrării din crt. Nr.00 4.75 24.00 Cap.36 0.) UM = mii m2. = 0. Îngr.05 3.I Manoperă: Nr.33 0. = 1 3 3246 Înc. cantit.6 Deservit MPSP-300 la 6 trat.IV Transport 3. 6 tratam.75 RON Cap.06 0.45 3.32 0.4 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul III a unei plantaţii de alun cu desimea de 580 plante/ha Cap.58 5 1908 Prăşit pe rând (4 lucr.42 0.45 23. = 3. îngrăşăminte chimice UM = mii buc.2 6 7 8 2744 3157 2356 Pregătit soluţia pt. UM = ha.16 7 1. cantit.77 0.58 2 1788 Legarea lăstarilor redus ½ UM = ha.III Materiale 10115.87 25 621.TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.89 0.66 0. = 0. articol normele de muncă din Unitatea de măsură şi NTM/92 cantitatea 0 1 2 1 1783 Tăieri de curăţire a tufelor redus ½ UM = mii buc.54 1. cantit.32 25 8. chimUM = mii buc.16 I 5 - Din care pe categorii II III IV 6 3.

pentru transp.n. 2 Stropit cu insecto-fungicide 6 74 0.Antemăsurătoare – Deviz nr.437 RON Cap.0 Greut.III Materiale 7620.5 34.937 3.IV Transport 12.Cap. cu MPSP 300 TOTAL 1 (un) ha Total ha. Denumirea crt. Caracteristici şi utilajul folosit NPC/79 Coef.00 Distanţ a de transp. Chimice complexe 1 kg / kg 580 tufă 2 Insecticide kg 70 3 Fungicide 36 TOTAL VALOARE MATERII pentru 1 (un) hectar ŞI MATERIALE Cap. 250 MECANICE Total pentru un ha RON 225.a.a. 0 1 UM Cantitatea Valoarea RON/U Total M RON 4 5 1 580. anexa 2 transf.5 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul IV a unei plantaţii de alun cu desimea de 580 plante/ha 243 . 6 580 70 36 686 1 2 3 Îngr.50 Cap.15 6 0. de ha Ha.0 1440.art.00 Cap.90 LUCRĂRI Tarif RON/ha.937 Total Chelt.a. tone 3 Volum total T/km 4 34. 0 1 1 Alun înrădăcinat 2 Insecto-fungicide şi îngr. 0 1 2 3 4 5 1 Discuit printre rânduri – 4 lucr.5 0. Directe 8617.69 TOTAL 1(un) ha Total t/km TRANSPORTURI Tarif RON/km PENTRU: Total RON TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap. 2 Cantitatea transp.III – Materii şi materiale Nr.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.0 7620.375 12.II – Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr.I Manopera Pentru 1 (un) hectar 759. Denumirea – grupa crt.10.n.n. chimice complexe 50 0.0 80 40 5600.0 PENTRU: Cap. Lucrarea Nr.90 lucr. 0.3. din CT Cantitatea crt.II Utilaje 225.

) UM = mii m2.a.58 2 1788 Legarea lăstarilor redus UM = ha.n.16 0. MECANICE Total pentru un ha RON PENTRU: 244 Cantitatea Ha.0 Cap. = 19. cantit. cu MPSP 300 TOTAL 1 (un) ha Total ha.5 4 1868 Ad.45 8 23.42 0. cantit. cantit.83 25 120.89 0. îngrăşăminte chimice UM = mii buc. LUCRĂRI Tarif RON/ha. de Ha anexa 2 transf.UM = mii buc.0 .32 - 0.I Manoperă: Nr.II – Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr. articol normele de muncă din Unitatea de măsură şi NTM/92 cantitatea 0 1 2 1 1783 Tăieri de curăţire a tufelor redus UM = mii buc.Cap.87 25 621.32 0.90 250 225.90 0. = 3.42 0. Nr.58 TOTAL 1(un) ha Total ZO-uri MANOPERA PENTRU: Tarif RON/ZO Total RON ZO/ UM 3 2. Chim.66 0. Caracteristici şi utilajul folosit NPC/79 Coef. cantit.11 1.5 6. Îngr. Trat.6 7 3157 Deservit MPSP-300 la 6 trat. = 0.45 3.36 25 9.45 I 5 - Din care pe categorii II III IV 6 3.33 0.32 25 8. 5 0.09 0.art.06 0. cantit. = ½ 0. cantit.n. UM = mii l.75 0.a. 6 tratam. din CT crt. Lucrarea Nr.58 5 1908 Prăşit pe rând (4 lucr. Denumirea lucrării din crt.36 0.38 x x 25 759.n. 2 Stropit cu insecto-fungicide 6 74 0.a.75 24.15 6 lucr.33 0. = 1. UM = ha. = 1 ½ 3 3246 Înc.54 1. UM = mii buc.22 0.77 Total ZO 4 1.2 6 2744 Pregătit soluţia pt.00 4.45 30. 0 1 2 3 4 1 Discuit printre rânduri – 4 lucr.50 0.89 23. şi desc.36 - 0. cantit. = 6 8 2356 Muşuroit toamna toată plant. cantit. = 0.16 7 1.

33 0.0 40 1440.Cap.66 0.0 Greut. transp.375 12. Denumirea lucrării din crt. cantit. chimice complexe 1 kg /tufă kg 580 2 Insecticide kg 70 3 Fungicide 36 TOTAL VALOARE MATERII pentru 1 (un) hectar ŞI MATERIALE Cap.5 6.937 3.III – Materii şi materiale Nr.437 Total t/km Tarif RON/km Total Cap.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.5 34. tone 3 0.45 8 - .IV Transport 12. = 1 3 3246 Înc.50 0 1 2 1 2 50 UM Valoarea RON Total /UM RON 4 5 1 580. Canti tatea 0 1 2 3 1 Îngr.I Manoperă: Nr. pentru transp.16 I 5 - Din care pe categorii II III IV 6 3.58 2 1788 Legarea lăstarilor redus ½ UM = ha.10. chimice complexe TOTAL 1(un) ha TRANSPORTURI PENTRU: TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.937 Total Chelt.11 245 Total ZO 4 1.III Materiale 7620.00 Cap.69 Volum total T/km 4 34. Directe 8617. 6 580 70 36 686 Cantitatea transp. cantit.Antemăsurătoare – Deviz nr. Alun înrădăcinat Insecto-fungicide şi îngr.5 0.6 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul V a unei plantaţii de ALUN cu desimea de 580 plante/ha Cap.33 0. Denumirea – grupa Distanţa de crt.0 7620.00 RON RON Cap. = 0. îngrăşăminte ZO/ UM 3 2.4.16 7 1. Denumirea crt.0 80 5600.II Utilaje 225. articol normele de muncă din Unitatea de măsură şi NTM/92 cantitatea 0 1 2 1 1783 Tăieri de curăţire a tufelor redus ½ UM = mii buc. Nr.45 3. şi desc.I Manopera Pentru 1 (unu) hectar 759.

UM = mii buc.77 0.) UM = mii m2.15 5 lucr. UM = ha.50 Greut.89 - 5 1908 1. Caracteristici şi utilajul folosit NPC/79 Coef.50 0.30 - - - 8 2356 0. trat. Lucrarea Nr. 5 0.30 25 7.27 7 3157 0. 6 tratam.58 1(unu) ha Total ZO-uri Tarif RON/ZO Total RON 1. 2 Stropit cu insecto-fungicide 6 74 0. 0 1 2 3 4 1 Discuit printre rânduri – 4 lucr.0 6420.n.75 Cap.6 Deservit MPSP-300 la 6 trat.57 - - 17.5 Ad. cantit.II – Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr.50 4.75 0.75 250 187. cantit.4 1868 chimice UM = mii buc.45 - TOTAL MANOPERA PENTRU: 24.06 0.art. = 0. = 0. de ha anexa 2 transf.45 - 0.02 25 475.83 25 120. LUCRĂRI Tarif RON/ha. cantit.22 17.50 0.III – Materii şi materiale Nr.n.58 Prăşit pe rând (4 lucr.2 Pregătit soluţia pt.09 0.a. = 6 Muşuroit toamna toată plant. 6 580 58 30 668 1 2 3 Îngr. cantit.27 25 6. MECANICE Total pentru un ha RON PENTRU: Cap.57 - 6 2744 0.42 x x 25 610. = 3.75 19.a. chimUM = mii buc. cantit. Denumirea crt.89 - 0. cantit.n. cu MPSP 300 TOTAL 1 (un) ha Total ha.0 Cantitatea Ha a.54 0. 0 1 UM Cantitatea Valoarea RON/ Total RON UM 4 5 1 580.27 - - - 0. = 1.0 80 40 4640. chimice complexe 1 kg / kg 580 tufă 2 Insecticide kg 70 3 Fungicide 36 TOTAL VALOARE MATERII pentru 1 (un) hectar ŞI MATERIALE 246 .0 1200.30 0. din CT crt. pentru transp. îngr. = 19. UM = mii l.

Denumirea – grupa Distanţa Cantitatea crt.10.5. cantit.50 Volum total t/km 4 33.33 7 1. Denumirea lucrării din crt. tone 0 1 2 3 1 Alun înrădăcinat 2 Insecto-fungicide şi îngr.562 RON Total Chelt.5 0.Antemăsurătoare – Deviz nr.58 2 1788 Legarea lăstarilor redus ½ UM = ha.67 complexe TOTAL 1(un) ha Total t/km TRANSPORTURI Tarif RON/km PENTRU: Total RON TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap. articol normele de muncă din Unitatea de măsură şi NTM/92 cantitatea 0 1 2 1 1783 Tăieri de curăţire a tufelor redus ½ UM = mii buc.I Manoperă: Nr. de transp. Nr. cantit.II Utilaje 187.45 3. chimice 50 0. transp.66 Total ZO 4 1.562 3.375 12. = 1 ZO/ UM 3 2.00 Cap.Cap.5 6.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.7 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul VI a unei plantaţii de ALUN cu desimea de 580 plante/ha Cap.50 Cap. = 0.IV Transport 12.5 33.III Materiale 6420. Directe 7230.33 Din care pe categorii I II III IV 5 6 3.562 Cap.I Manopera Pentru 1 (unu) hectar 610.45 8 - 247 .

chimice complexe 1 kg / tufă kg 580 2 Insecticide kg 70 3 Fungicide 36 TOTAL VALOARE MATERII pentru 1 (unu) hectar ŞI MATERIALE 248 .89 17. cantit. cantit. pentru transp. 6 580 58 30 668 0 1 2 3 1 Îngr.09 0. UM = ha.02 25 475.UM = mii buc.a.58 1(un) ha Total ZO Tarif RON/ZO Total RON 0.22 0. anexa 2 transf.27 - x x 24. = 19.0 80 4640.) UM = mii m2.0 Greut.0 40 1200. Denumirea crt. îngr. cu MPSP 300 TOTAL 1 (un) ha Total ha.45 17. 0 1 2 3 4 5 1 Discuit printre rânduri – 4 lucr. UM = mii buc.n.30 25 7.III – Materii şi materiale Nr.a.77 0. = 0.58 Prăşit pe rând (4 lucr. din CT crt.art. îngrăşăminte chimice UM = mii buc. cantit. Caracteristici şi utilajul folosit NPC/79 Coef.n.27 25 6.57 - 0.50 0.27 0.75 19. = 1.57 0.50 4. Lucrarea Nr.42 25 610.06 0.89 0. cantit. = 0.45 0. şi desc. 250 MECANICE Total pentru un ha RON 187.16 - - 1.n. UM = mii l. 0.16 0. trat. de ha Ha. UM Cantitatea Valoarea RON/ Total UM RON 4 5 1 580.0 6420. 2 Stropit cu insecto-fungicide 6 74 0.50 0. = 6 Muşuroit toamna toată plant. cantit.75 lucr.5 Ad. 6 tratam.II – Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Cantitatea Nr. chim.a.15 5 0. cantit.30 - 0.6 Deservit MPSP-300 la 6 trat.75 LUCRĂRI Tarif RON/ha.54 1.83 25 120. = 3.75 Cap.11 0.3 3246 4 5 6 7 8 1868 1908 2744 3157 2356 TOTAL MANOPERA PENTRU: Înc.30 0.50 PENTRU: Cap.2 Pregătit soluţia pt.

IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.00 12.8 x 3) 14.8 pentru executarea lucrărilor de exploatare a unei plantaţii de ALUN Cap. 2 Cantitatea transp. Nr.57 - 6. cantit (4. Antemăsurătoare – Deviz nr.18 - - - 249 .63 1.50 Cap.15 17. cantit.5 33.31 0.II Utilaje 187.I Manoperă: Nr.375 12.0 3 1906 Sapa mare pe rând asimilat UM = mii m2 . articol din normele de din muncă NTM/9 Unitatea de măsură 2 şi cantitatea 0 1 2 1 1783 Tăieri de curăţire a asimilat tufelor UM = mii buc.562 RON Cap. cantit.6. cantit.10.66 - 13.0 4 2. = 5 4 1908 Prăşit pe rând – 4 lucrări UM = mii mp.50 Cap. Denumirea lucrării crt.15 17. tone 3 0.18 0. Denumirea – grupa crt.562 3. cantit. chimice complexe 50 TOTAL 1(un) ha Total t/km TRANSPORTURI Tarif RON/km PENTRU: Total RON TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.5 0.562 7230. = 0.57 - 0.I Manopera Pentru 1 (unu) hectar 610. = 0.22 6.90 8 - 6.90 5 - 6 - 7 2.Cap.58 2 1788 Legarea lăstarilor (tulpinilor) UM = ha.58 ZO/U M Total ZO Din care pe categorii II III I IV 3 5. = 1.III Materiale Distanţa de transp.66 2. Directe 6420. 0 1 1 Alun înrădăcinat 2 Insecto-fungicide şi îngr.67 Volum total T/km 4 33.IV Total Transport Chelt.4 5 3127 Administrat îngrăşăminte chimice cu MIC UM = t.66 13.

0 0. = 0.5 sau GDD-1.25 33. org. din CT Coef. = 3 Muşuroit toamna toate plantele UM = mii buc.art.58 250 Valoarea RON/UM Total RON 4 5 80 4640. Caracteristici şi utilajul folosit NPC/79 anexa 2 de transf.45 - 150. MECANICE Total pentru un ha RON PENTRU: Cantitatea ha Ha a.15 250 787.III – Materii şi materiale Nr.27 25 6.77 150. Denumirea crt. pentru transp. crt.09 0. Lucrarea Nr. = 5 Administrat îngrăş.6 7 8 2744 3157 1789 9 10 1792 2356 TOTAL MANOPERA PENTRU: Pregătit soluţie pt.8 – 4 54 0.00 0. cantit: = 3 Deservit MPSP – 300 – 5 trat.62 25 840.0 40 1 5 1200.n.48 25 12.00 0.75 Cap. 4 5 4 2. 0 1 2 3 4 1 Insecticide Fungicide Îngrăşăminte chimice complexe Gunoi de grajd UM 2 kg kg kg to Cantitatea 3 58 30 580 0.45 - - x x x 194.00 160.0 580.9 Greut. cantit.II – Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr.n.30 - 2.50 Cap.90 0. 0 1 2 3 1 Discuit cu DPV 1.10 kg/pl.75 3. 6 58 30 580 5.58 Recoltat alune UM = t.27 - 50. 0.60 lucrări 2 Stropit în plantaţie cu MPSP – 300 de 6 74 0. cantit.50 0.38 25 4859.15 ori TOTAL 1 (unu) ha Total ha. UM = mii plante.0 2.8 .30 2.27 0. UM = mii l.58 1(un) ha Total ZO-uri Tarif RON/ZO Total RON 0.40 5 0. 65 tratam. cantit.n.06 5.a.0 0. UM = ha. cantit.01 25 4000.90 - 0.a.505 0. LUCRĂRI Tarif RON/ha.

goluri 6% UM = mii gropi.5 8. tone 3 0.275 Volum total t /km 4 33.20 Plantat mur în goluri 6% UM = mii buc. complet.20 ZO/ UM Total ZO I Din care pe categorii II III IV 0 3 4 5 6 7 8 1 1783 redus ½ 2037 1781 2.33 1.75 6. Directe 12104. Denumirea .50 - - - 4 2343 0. transp. cantit =2 Săpat gropi pt. fasonat şi mocirlit rădăcina UM = mii buc.668 5.Antemăsurătoare – Deviz nr.33 11.175 Cap. cantit.375 34.1. = 0.50 0 1 2 50 10 Total t/km Tarif RON/km Total Cap. cantit. 1 Îngrăşăminte chimice complexe şi insectofungicide 2 Gunoi de grajd TOTAL 1(un) ha TRANSPORTURI PENTRU: TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.90 3.333 Strâns ramurile şi scos la alei UM=MII MP.40 0.47 - 251 .11.275 Total Chelt.33 - 2 3 5.I Manopera Pentru 1 (un) hectar 4859. = 0.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.50 Cantitatea transp.47 - - 0.II Utilaje 787.IV Transport 34. cantit.I Manoperă: Nr.50 1.08 0. articol din NTM/9 2 1 Denumirea lucrării din normele de muncă Unitatea de măsură şi cantitatea 2 Tăieri de curăţire a tufelor UM = mii buc.67 11.3 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii de CĂTINĂ ALBĂ cu desimea de 3333 tufe/ha Cap.35 0.08 - - - 5 1782 2.33 - - 8.20 Verif.grupa Distanţa de crt.90 6468 Cap. = 3. = 0. crt Nr.4 58 91 0. cantit.8 RON RON Cap.III Materiale 6422.TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE pentru 1 (un) hectar 6422.

cantit=1.22 0. 5 2.06 4.30 4.art. Lucrarea Nr. cantit.15 - 0.00 1. 54 0. cantit.47 25 386.1 lucratoare UM=ha.57 9.n.0 0.75 18.6 2347 Udat murul plantat în goluri UM = mii buc. UM = mii l.II – Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr. = 0.20 Muşuroit murul după udare UM = mii buc.77 0. = 0.75 15. cu MPSP 300 TOTAL LUCRĂRI 1 (un) ha Total ha. cantit.) UM = mii m2.a.n.57 0.25 0. MECANICE Tarif RON/ha.80 - - - 7 2356 0.27 - TOTAL MANOPERA PENTRU: x x 40.51 25 162. 0 1 2 3 4 1 Discuit printre rânduri – 4 lucr.30 250 825. cantit.25 6.15 6 lucr.60 4 2 Stropit cu insecto-fungicide 6 74 0.00 0.09 0. = 3. cantit=1.00 - 1.333 1(un) ha Total ZO Tarif RON/ZO Total RON 4.76 0. Caracteristici şi utilajul folosit NPC/79 Coef.00 1.25 2.20 Prăşit pe rând (4 lucr.0 Strâns fânul şi aşezat ca mulci între rânduri UM=ha.40 0.80 0.n.90 3. = 3.15 - - 8 9 10 11 12 13 1908 2744 3157 294 312 2356 1.81 25 1020.30 4.0 Muşuroit toamna toată plant. PENTRU: Total pentru un ha RON Cantitatea Ha a.75 Cap.27 25 6.76 - 0.a.77 9. din CT crt.0 252 .27 0. de ha anexa 2 transf. UM = mii buc. = 5 Cosit manual intre rânduri. cantit.6 Deservit MPSP-300 la 6 trat.56 25 464. 6 tratam. cantit. UM = ha. = 8 Pregătit soluţia pt.25 2.

IV Total Transport Chelt.I Manopera Pentru 1 (un) hectar 1020.III Materiale 12080. Denumirea crt.33 Din care pe categorii I 5 II 6 III 7 8. tone 3 0.Antemăsurătoare – Deviz nr. articol normele de muncă din Unitatea de măsură şi NTM/92 cantitatea 0 1 2 1 1783 Pichetat pt.25 2 50 50 Total t/km Tarif RON/km Total Valoarea RON/ Total UM RON 4 5 10 2000 80 8640 40 1440 12080.0 Greut. transp. 6 100 108 36 244 Cantitatea transp. Denumirea lucrării din crt.5 Total ZO 4 8. Nr.2 12.2 0. 0 1 1 Mur înrădăcinat 2 Insecto-fungicide TOTAL 1(un) ha TRANSPORTURI PENTRU: TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap. comp. stabilirea Redus bulumacilor ½ UM = ha. pentru transp.III – Materii şi materiale Nr. cantit.0 Cap.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.2. pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a sistemului de susţinere cu bulumaci din lemn CR esenţă tare la o plantaţie de CĂTINĂ Cap. = 3. UM Cantitatea 0 1 2 3 1 Mur înrădăcinat pt.I – Manoperă: Nr.333 ZO/ UM 3 2. Directe 4. Denumirea – grupa Distanţa de crt.375 4.82 3.II Utilaje 825.144 RON Volum total t /km 4 5 7.4. goluri 6% mc 200 2 Insecticide kg 108 3 Fungicide 36 TOTAL VALOARE MATERII ŞI pentru 1 (un) hectar MATERIALE Cap.Cap.575 Cap.575 13929.11.33 IV 8 - 253 .100 0.0 RON Cap.

5 2. cantit=20 Incârcat şi descărcat îngraşăminte chimice UM= t.2 2 0.30 4.15 5 TOTAL LUCRĂRI 1 (un) ha Total ha.75 Cap.7 5 0.15 250 787.75 3.0 9 0.18 9.5 Greut.59 25 889.40 0.1 1 1.75 0. Denumirea crt.0 Strans fanul si asezat ca mulci intre randuri UM=ha.0 Prepararea soluţiei pentru 5 tratamente x 600 l UM = mii l.68 Praşit pe rând cu sapa ( 4 lucrari) UM = M II L.76 0.0 1(unu) ha Total ZO-uri Tarif RON/ZO Total RON 5.III – Materii şi materiale Nr.25 35. pentru transp.60 4 – 4 lucrari 2 Stropit în plantaţie de 5 ori 74 0.27 6 7 8 3157 294 312 0. de ha anexa 2 transf. cantit=5 Cosit manual intre randuri = 1 lucrare UM=ha.50 0.0 6 4.n. Lucrarea Nr.art. cantit=1.50 0.50 1.8 54 0. cantit=1.30 4.0 Deservit MPSP-300 la 5 tratamente UM=ha.25 6. 6 108 36 840 Cantitatea 3 108 36 840 Valoarea Lei/ Total UM RON 4 5 80 8640 40 1440 1 840 .30 25 107.25 18.n.a.a.27 25 TOTAL MANOPERA PENTRU: 452. cantit = 1.93 25 323. Caracteristici şi utilajul folosit NPC/79 Coef.n.2 3 4 5 2037 3246 1908 2744 Strâns ramurile şi scoase la alei UM= M II MP.27 - 11.18 - 9.0 0 1.00 4. 0 1 2 3 4 1 Discuit cu OPV 1.76 - 0.II – Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr. MECANICE Tarif RON/ha.25 12.a. cantit=3. cantit=3.5 sau GDO-1.09 25 0.00 1.2 5 x x x 11. PENTRU: Total pentru un ha RON Cap. din CT crt. 0 1 2 3 1 Insecticide Fungicide Ingraşăminte chimice complexe UM 2 Kg Kg kg 254 Cantitatea Ha.

tone 3 0.I Manopera Pentru 1 (un) hectar 889.IV Transport 18.11.Antemăsurătoare – Deviz nr.45 3.5 pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a sistemului de susţinere cu spalieri la o plantaţie de CATINA ALBĂ Cap.I – Manoperă: Nr. Distanţ a de transp.375 18. Denumirea .984 RON Volum total T/km 4 49. Directe 12615.70 Cap.II Utilaje 787.5 Cantitat ea transp. Denumirea lucrării din ZO/ Total Din care pe categorii crt. Nr. 0 1 2 1 Insecto-fungicide + îngraşăminte chimice 50 TOTAL 1(un) ha Total t/km TRANSPORTURI Tarif lei/km PENTRU: Total TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr. articol normele de muncă UM ZO I II III din Unitatea de măsură şi NTM/92 cantitatea 0 1 2 3 4 5 6 7 IV 8 255 .45 Total Chelt.grupa crt.2 49.III Materiale 10920.TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE pentru 1 (un) hectar Cap.75 Cap.2 0.3.0 RON Cap.

cantit=2.75 1.31 26.27 - TOTAL MANOPERA PENTRU: x 1046. cantit=3.333 Strâns ramurile şi scoase la alei UM = M II MP.27 - 6 7 8 9 10 1908 2744 3157 1792 2356 1.a.57 0.0 9. 0 1 2 3 1 Stropit cu insectofungicide – 5 2 0.0 Muşuroit toamna toată plantaţia UM=mii buc.00 0.75 0.67 - 5.27 16.39 1019.0 Administrat ingrasaminte organice 5 kg/tufa UM= mii buc. cantit=3.50 9.76 - 11.77 9. Caracteristici şi utilajul folosit NPC/79 Coef.09 0. cantit:=20.0 0. de anexa 2 transf.20 cu MIC 256 25 25482.76 0.75 ha 4 5 2. cantit=3.333 1(un) ha Total ZOuri 5.75 6.22 0.27 0.76 - 4 5 3127 1789 0.30 - 1000 2. cantit=3.75 Cap.22 11.1 1783 2 3 2037 3246 Tăieri de curaţire anuală a tufelor UM = mii buc.15 lucrări 2 Administrat îngrăşăminte chimice 275 0.67 - 16.67 - 0. din CT crt.43 0.4 0.06 50. Lucrarea Nr.333 Prasit pe rand (4 lucrari) UM=t.30 1000 2. cantit=8 Pregatit soluţia pentru 5 tratamente UM=mii l.75 Cantitatea Ha. cantit=3. 5 0.76 - 0.n.40 .27 Tarif x 25 25 RON/ZO Total RON x 26160.art. cantit=5 Cules fructe de catină albă UM=t.0 Deservit MPSP-300-5 tratamente UM=ha.00 16. cantit=8 Administrat îngraşăminte chimice cu MIC UM= t.0 25 25 660.57 9.09 5.II – Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr.50 - 9.0 Incărcarea şi descărcarea îngraşămintelor chimice UM=mii m2.67 - - 16.

MECANICE Tarif RON/ha.I Manoperă: Nr. Denumirea crt.n. Directe 28697. tone 3 1.I Manopera Pentru 1 (un) hectar 26160.5 2 3 Kg 600 Kg 400 t 16.3 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii de arbuşti fructiferi cu desimea de 4000 tufe/ha Cap. PENTRU: Total pentru un ha Cap. Denumirea lucrării ZO/ Total Din care pe categorii 257 .0 83. 6 600 400 16700 30 17730 RON Valoarea Total RON 5 600.94 3.375 81.937 Total t/km Tarif RON/km Total TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.08 16. 2 50 10 Cantitat ea transp.1.Antemăsurătoare – Deviz nr.a.5 RON Cap. 0 1 1 Superfosfat 2 Sare potasica 3 Gunoi de grajd 4 Sinotatox TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE UM Cantitatea 3 0.5 Greut.34 2.IV Transport 81.49 250 622.0 1833.7 RON Volum total T/km 4 51.Administrat gunoi de grajd cu 192 16.III Materiale 1833. Nr.0 400.7 TOTAL LUCRĂRI 1 (un) ha Total ha.5 167. pentru transp.III – Materii şi materiale Nr.II Utilaje 622.0 218.7 Kg 30 pentru 1 (unu) hectar Lei/ UM 4 1 1 5 25 Cap.03 16.5 750.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.5 Cap.5 0.a. Denumirea . 0 1 1 Ingrăşăminte chimice + Sinoratox 2 Gunoi de grajd TOTAL 1(un) ha TRANSPORTURI PENTRU: Distanţ a de transp.7 1.12.n.grupa crt.937 Total Chelt.0 Cap.

cantit. cantit. = 4.35 x x 25 1008. cantit. articol din NTM/92 UM ZO I II III IV 3 2.06 0.10 x x x 2.98 25 0.96 0. = 0. cantit. UM = ha.71 1.75 2.96 x x x 0.10 0.00 0. cantit.26 25 81. UM = mii buc.40 0.08 x 0.42 x x 0.56 x x 0.24 3 2343 Verificat.8 x 4 = 19. = 0. 6 tratam.56 x 4.24 6 2356 Muşuroit după udare UM = mii buc.42 x x 0.75 3.18 x x 23. x 600 l UM = mii l.24 4 1782 Plantat butaşi înrăd. complet. = 4 TOTAL 1(un) ha Total ZOMANOPERA uri PENTRU: Tarif RON/ZO Total RON crt.50 33.79 25 69.2 8 2744 Pregătit soluţia pt. fasonat şi mocirlit rădăcina UM = mii buc. = 0.18 23.77 0. = 3.77 1. = 0.00 5 x 6 x 7 10. = 4 2 1781 Săpat gropi.35 0.24 7 1908 Prăşit pe rând cu sapa (4 lucr.36 3. în goluri UM = mii buc. cantit. = 6 10 2356 Muşuroit toamna toată plant.37 x x x 0.32 25 849.09 0.00 8 x 5.50 8. în goluri UM = mii buc.32 x x 40. cantit. = 0.37 1.6 9 3157 Deservit MPSP-300 la 6 trat.22 0.00 258 . cantit.din normele de muncă Unitatea de măsură şi cantitatea 0 1 2 1 1783 Tăierea şi curăţirea redus ½ tufelor UM = mii buc.) UM = mii m2.24 5 2347 Udat butaşii plant. goluri 6% UM = mii gropi.32 0. cantit.36 x x x 3. cantit.08 x x x 0.5 4 10.

12. RON/ Total RON pentr u UM transp . 54 0.a.24 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.24 Total Chelt. Lucrarea Nr.0 240 80 8640. Directe 12879. Denumirea crt.a.00 384 Cantitatea transp.art.n.comp.III – Materii şi materiale Nr.0 36 11040. Caracteristici şi utilajul folosit NPC/79 Coef.375 6. de transp. completare goluri 6% 2 Insecto-fungicide TOTAL 1(un) ha TRANSPORTURI PENTRU: 0 1 2 50 50 Total t/km Tarif RON/km Total Valoarea Greut.Antemăsurătoare – Deviz nr.60 4 2 Stropit cu insecto-fungicide 6 74 0.grupa Distanţa crt.144 RON Volum total T/km 4 12. Denumirea . MECANICE Tarif RON/ha.30 250 825.2 19.0 0 1 2 3 1 Butaşi înrădăcinaţi pt.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.00 Cap.Cap. din CT crt.0 108 40 1440.I Manopera Pentru 1 (un) hectar 1008.n.99 3. 4 5 6 4 960.90 3.IV Transport 6.goluri 6% buc 240 2 Insecticide 3% kg 108 3 Fungicide 1% kg 36 TOTAL VALOARE MATERII ŞI pentru 1 (un) hectar MATERIALE Cap. UM Cantitatea Cantitatea Ha. 5 2.15 6 lucrări TOTAL LUCRĂRI 1 (un) ha Total ha.40 0.III Materiale 11040.II Utilaje 825.24 0.00 RON Cap. 0 1 2 3 4 1 Discuit printre rânduri – 4 lucr. PENTRU: Total pentru un ha RON Cap.75 Cap.a.2 0. de ha anexa 2 transf. 1 Butaşi înrădăcinaţi pt.0 7.II – Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr. tone 3 0.2.4 pentru executarea lucrărilor de exploatare a unei plantaţii de 259 .n.

0 23. cantit: 3.00 x 0.09 0. UM = ha.0 750. articol normele de muncă din Unitatea de măsură şi NTM/92 cantitatea 0 1 2 1 1783 Tăieri de curăţire anuală a tufelor UM = mii buc.63 12.0 x x x x TOTAL MANOPERA PENTRU: 0. cantit: = 6 Administrat îngr.09 x 0.32 x x 8 9 2356 1792 0.42 x x x x x x 0.0 x x 260 3.45 25 23.36 20.8 Prăşit pe rând (4 lucrări) UM = mii m2 . cantit: = 4.77 50.32 25 . cantit: = 4.00 23. Nr.0 750.62 x 3 4 5 6 7 1.09 0.08 600.36 x x x x x 20.62 x x 12. cantit: = 0. cantit: = 8 1(un) ha Total ZO-uri Tarif RON/ZO ZO/ UM 3 5. cantit: = 15 Cules fructe de afin UM = t. Denumirea lucrării din crt.6 Deservit MPSP – 300 – 6 tratam.0 50.0 750. cantit: = 4.2 Administrat îngrăşăminte chimice cu MIC UM = t. cantit: = 12 Cules fructe de coacăz roşu şi alb UM = t. organice 10 kg/tufă UM = mii buc.3 Pregătit soluţia pt.0 400.22 0.42 0.2 m x 4000) UM = mii m2 .0 2 1906 asimilat 1908 3127 2744 3157 1789 Sapa mare pe rând (1.0 50.00 2.06 5. cantit: = 4 Cules fructe de coacăz negru UM = t.08 600.00 Total ZO Din care pe categorii I II III IV 5 x 6 x 7 20.ARBUŞTI FRUCTIFERI Cap.31 0.0 Muşuroit toamna toată plant.08 25 56. UM = mii l.0 750.89 25 x 3. UM = mii buc.0 79. cantit: = 15 Cules fructe de agriş UM = t.00 8 x 4 20.32 0.04 25 0.0 400. cantit: = 19. 6 tratam.I – Manoperă: Nr.0 50.

0 773.00 0.08 25 19327.0 1 500.08 25 10577.45 25 11. MECANICE Tarif RON/ha.40 0.04 0.0 56.0 Greut.n.n.0 Cap. 5 2.60 4 4 lucrări 2 Stropit în planta]ie de 6 ori 74 0.0 40 1440.45 25 11.0 8.45 25 11.a. PENTRU: Total pentru un ha RON Cap. alb şi agriş 1(un) ha Total afin Total ZO-uri Tarif RON/ZO TOTAL RON Total ZO-uri Tarif RON/ZO RON Total ZO-uri Tarif RON/ZO TOTAL RON x x x x x x x x x x 1997.5 sau GDO-1.04 25 0.0 56.25 11.0 8.32 25 56.III – Materii şi materiale Nr. pentru transp.08 25 15577. Caracteristici şi utilajul folosit art.25 577.grupa 261 Distanţa Cantitatea Volum total .0 TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE pentru 1 (un) hectar Cap.0 8.89 25 11997.0 423. anexa 2 0 1 2 3 4 1 Discuit cu OPV 1.0 5 200.00 1401.89 25 16997. Denumirea .coacăz negru TOTAL 1(un) MANOPERA ha PENTRU: Total coacăz negru TOTAL MANOPERA PENTRU: 1(un) ha Total coacăz roşu.8 – 54 0.89 25 20747.0 1401.15 6 TOTAL LUCRĂRI 1 (un) ha Total ha. Lucrarea Nr.90 3. de CT crt.32 TOTAL MANOPERA PENTRU: 25 25 1401. de ha NPC/79 transf.TOTAL RON * . 0 1 2 3 4 1 Insecticide Fungicide Îngrăşăminte chimice complexe Gunoi de grajd UM 2 kg kg kg T Cantitatea 3 108 36 500 40 Cantitatea Ha.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.04 623. 6 108 36 500 40000 Valoarea RON Total /UM RON 4 5 80 8640. din Coef.25 679.25 0.0 10780.25 479.II – Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr.a.30 250 825.n.25 0. Denumirea crt.25 0.25 829.a.3 2 25 25 1401.0 8.

completare goluri 6% UM=mii gropi cantit=0.0 432.5 6 2356 .07 32514.77 262 0.644 40 RON T/km 4 32.de transp.5 5 2347 .5 3 2343 .25 20747.39 - - .I Manopera Pentru 1 (un) hectar .40 2. 0 1 2 1 Insecto-fungicide + îngrăşăminte chimice 50 2 Gunoi de grajd 10 TOTAL 1(un) ha Total t/km TRANSPORTURI Tarif RON/km PENTRU: Total TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.39 - 0.0 RON Cap.Antemăsurătoare – Deviz nr.6 4 1782 .00 - - - 0. transp. alb.3 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţiei de ZMEUR Cap.86 Din care pe categorii I 5 2.artic Denumirea lucrării din ctr dinNTM/ normele de muncă 92 Unitate de măsură şi cantitatea 0 1 2 1 1783 .375 162.13.00 2.Afin Coacăz negru. agriş 1997.00 IV 8 - 0.III Materiale 10780.86 II 6 III 7 20. tone 3 0.50 5.00 2.25 Cap.2 400.Plantat zmeur în goluri UM=mii buc cantit=0.2 0.II Utilaje 825.32 162.0 825.Udat zmeurul plant.IV Total Transport Chelt.07 Cap.Tăieri de curăţare a redus ½ tufelor UM= mii buc cantit=8 2 1781 .Verif.32 3. UM=mii l cantit=1.18 0.71 TOTA L ZO 4 20.64 1.Muşuroit zmeurul din ZO UM 3 2.07 13764.Săpat gropi pt.0 crt.0 10780. În goluri UM=mii buc cantit= 0. Nr. roşu.00 2.64 - - 1. fasonat şi mocirlit rădăc.1.18 - 4.35 0. Directe 162. 1 Manoperă : Nr.

95 2 Lucrat cu discul printre rânduri – 4 54 0.32 0.85 23. UM=ha cantut=6.16 6. Denumirea crt 0 1 2 1 Drajoni pt.Total ZO uri .25 250 1062. n MECANICE .Total pentru un ha Cantitatea ha ha a.6 Deservit MPSP 300 – 6 trat.Total Ha a. n PENTRU .5 Prăşit pe rând rân(4 lucr) UM=mii 2cantut=1.5 Cap.5 6. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr.75 0.din CT crt Caracteristici şi utilajul folosit NPC/79 coef.Tarif Ron/ZO .55 25 163. 0 1 2 3 1 Arătură la 20-22 cm 48 0.03 25 575.36 6.95 2.0 Muşuroit toamna toată plant. n 4 1 4 6 Ron 5 0.0 0.90 4.Tarif Ron / ha a.60 lucrări 3 Stropit cu insecto-fungicide 74 0. pentru transport 6 125 108 .art.0 4320. 6 tratamente UM=mii l cantut=3.Total Ron 1. UM=mii buc cantut=8 .III .76 25 894.52 Pregătit soluţia pt.40 0.15 TOTAL LUCRĂRI 1(un) ha .7 8 9 10 1908 2744 3157 2356 - goluri UM=mii buc cantit= 0.16 35.36 5.Materii şi materiale Nr.32 25 8.0 TOTAL MANOPERA PENTRU 1(un) ha Cap.86 25 146.77 X 1.75 1.22 0. goluri 6% Fungicide UM Cantitatea 3 500 108 263 Valoarea Lei/UM Total RON 4 4 40 5 2000. anexa 1 de transf .32 0.0 2 completare Buc Kg Greut.85 0. Lucrarea Nr.06 0.09 0.

tarif Ron / t / km .0 9200.transport.III materiale 9200.total Ron TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.12 - - - 264 .IV transport 5.I Manoperă: Nr.12 6.062 Volum total t/km 4 7.67 0.2/a.) cantitatea 0 1 2 1 2379 . Simbol Denumirea lucrării din ctr. t crt transp km 0 1 2 3 1 Insecto-fungicide 50 0.I Cap. bulumaci mijlocii şi ancore UM=buc gropi cantit=442 4 2376 .562 Varianta I 3.Săpat gropi pt. bulumaci fruntaş UM=buc gropi cantit=68 3 2386 .IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.12 .Săpat gropi pt.375 5.3 Insecticide Kg 36 80 TOTAL VALOARE MATERII ŞI pentru 1(un) hectar MATERIALE 2880.67 2.Pichetat pt.Grupa Distanţa de Cantit.5 6 13.15 2 Drajoni zmeur 50 0. Denumirea .0 Cap.04 TOTAL ZO I 4 0.67 - IV 8 - 0.total t /km :1(un) ha .5 Cap.72 5 2.4/a pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a sistemului de susţinere cu bulumaci din lemn la o plantaţie de ZMEUR Cap.Decojit bulumaci şi ancore UM= buc cantit=510 ZO UM 3 0. ul normele de muncă normei Unitate de măsură şi ( nr.38 - - 13.0 1062.II manopera utilaje Pentru 1(un) hectar 894.38 - 0.13.5 0.0 36 269 Cap.Antemăsurătoare – Deviz nr.72 Din care pe categorii II III 6 7 0. sistem susţinere UM=ha cantit=1 2 2381 .062 RON Total cheltuieli directe 11161.012 6.028 13.

00 7300 7702.III .3 1.6 mm Kg 1027 7.01 0.027 0. Denumirea crt 0 1 UM Cantitatea 1 2 3 Lemn CR esenţă tare mc 8.33 X X X 5.05 25 226.76 450 4 Cuie de 120x5 mm Kg 56 8 TOTAL VALOARE MATERII ŞI pentru 1(un) hectar MATERIALE Valoarea Greut.Total Ron 0.pentru transport Ron/UM Total Ron 4 5 6 500 4030.00 448.5 3 Scândură ET Mc 1.01 0.61 18.04 4.47 2.57 25 1139.7 Volum total t/km 4 146 51.61 45.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.5 6 7 8 9 2378 2380 2384 2389 2392 asimilat 2390 - 10 - Arderea bazei bulumaci şi ancore UM=buc cantit=510 Repartizat bulumaci la gropi UM=buc cantit=442 Confecţionat şi fixat ancore UM=buc cantit=68 Fixarea bulumacilor în gropi UM=mii m2 cantit=442 Fixat distanţierul pe bulumaci UM=mii semne cantit=0.00 12972.75 TOTAL MANOPERA PENTRU 1(un) ha Cap.42 - - - 0.50 792.5 1027 1500 56 9883 Cap.72 0.25 9.6 mm + cuie 3 Scândură de stejar 265 Distanţa de transp km 2 20 50 30 Cantit.Tarif Ron/ZO .Total ZO uri .25 5.68 0.25 18.022 0.72 - 4.04 0.47 25 461.21 2.Grupa crt 0 1 1 Lemn CR cu diam.004 0.05 25 451. Denumirea .3 21 . stejar ) 10-12 mm 2 Sârmă galvanizată 2.68 9.42 0.transport .0 .45 Instalarea a 4 fire de sârmă UM=mii m cantit=17. 10-12 mm – 800 kg/mc 2 Sârmă galvanizată 2.21 9.t 3 7.06 ( salcâm.Materii şi materiale Nr.

22 - - - - - 8 2388 - 1.028 0. spalieri fruntaşi UM=buc cantit=68 3 2386 .3 0.TOTAL TRANSPORTURI .Antemăsurătoare – Deviz nr.72 - - 266 .61 Varianta II 3.I Cap.25 hectar Cap.10 5 2. mijlocaşi şi ancore UM=buc cantit=442 4 2380 .artic Denumirea lucrării din crt din normele de muncă NTM/92 Unitate de măsură şi cantitatea 0 1 2 1 2379 .Ancorat spalierii fruntaşi UM= buc cantit=68 7 2392 Marcat pe spalieri locul bridei UM=mii semne cantit=0.13.Pichetat pt. fixare spalieri UM=ha cantit=1 2 2381 .38 5.375 81.22 1.72 5.Repartizat la gropi spalieri + ancore UM=buc cantit=510( 68+442) 5 2389 .2/b pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a sistemului de susţinere cu spalieri de beton armat la o plantaţie de ZMEUR Cap.5 Cap.Săpat gropi pt.Fixat spalieri şi ancore UM=buc cantit=510 6 2375 .862 218.38 8 0.24 11.47 11.24 1.IV transport 81.01 TOTAL ZO I 4 0.5 ZO UM 3 0. Nr.total t /km__ :1(ha) PENTRU .10 Din care pe categorii II III IV 6 7 0.72 - 0.tarif Ron / km_ -total Ron TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.67 13.70 0.Săpat gropi pt.022 0.2/b.72 13.II manopera utilaje A-Pentru 1(un) 1139.70 0.43 0.5 Confecţionat şi montat bride UM=mii buc cantit=0.04 0. 1 Manoperă : Nr.025 0.67 0.67 2.86 RON Total cheltuieli directe 14193.III materiale 12972.

61 25. t 0.600 1041 1500 100 13241 .0 Valoarea Total RON 5 6630.25 14.9 2390 - Instalarea a 4 fire de sârmă UM=mii m cantit=17.5 792.III .Tarif Ron .00 16069.61 41.1 52.10 0.Total Ron 0.7 - Volum total t/km 2. transport.5 5.94 25 48.Total ZO uri .6mm 3 Scândură ET ( distanţier ) 4 Şurub cu cap îngropat de 120x10 TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE UM 2 buc Kg Mc buc Cantitatea 3 442 1041 1.A. Denumirea .total Ron Cantit.0 268.33 X X X 5.50 Greut.76 140 RON/ UM 4 15 7.5 450.25 TOTAL MANOPERA PENTRU 1(un) ha Cap.37 25 634.I Cap.50 RON Cap.II manopera utilaje Pentru 1(un) 1034.037 Pentru dimensionarea consumului de materiale necesare realizării sistemului de susţinere la cultura de ZMEUR 267 .0 1.375 100.05 25 351.41 10.total t /km_______1(ha) PENTRU tarif Ron/ t / km_ .a de 1600/ 8 x 8 /6 x 6 2 Sârmă galvanizată cu diam.pentru 1(un) hectar Cap.Grupa Distanţa de transp crt km 1 Scândură stejar 30 2 Sârmă galvanizată 50 3 Spalieri si suruburi 20 TOTAL TRANSPORTURI .537 17204.Materii şi materiale Nr.36 25 1034.0 hectar Notă de calcul Cap.pentru transport 6 10.0 7807. Denumirea crt 0 1 1 Spalieri b.537 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap. 2.0 6.7 1.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.0 214.00 840.III materiale 16069.IV Total cheltuieli transport directe 100. .

un ha.76 0. d.mijlocaşi Nr.c. – pt. susţinerea plantelor.fruntaşi .c . bride – coliere Cantitate de sârmă ( 55 gr/ ml ) Şurub cu cap îngropat de 120x10 cu şaibă m m m buc buc buc Nt buc buc buc buc m.017 0.pt.5 pentru executarea lucrărilor de exploatare a unei plantaţii de ZMEUR Cap.13.c buc Kg mc mc ml ml ml ml Kg buc 12 13 14 3. d.4 fire . distanţiere necesar pt.mijlocaşi Necesar ancore Lemn CR de 10-12 cm necesar pt.c m.crt. total pe un ha. total d.c.c – pt. pentru: .76 0.008 56 1.Nr.0016 17420 17000 420 1027 - Varianta II spalieri din b. un hectar d. ancore .un bulumac .50x120) Necesar de bulumaci la un hectar.c m.0016 1764 17000 420 220 1041 68 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Distanţa între rânduri Lungimea optimă a rândurilor Distanţa între bulumacispalieri d.06 0. 1 Manoperă : 268 . Specificare UM I bulumaci din lemn 2.Antemăsurătoare – Deviz nr.6 mm. un distanţier Sârmă galvanizată de 2. de rânduri la hectar ( 10000:2. pt.3.c .a 2.pt.o ancoră Ancore din piatră Cuie de 120x5 mm ( 2210 buc x 25 gr.T.fruntaşi .50 120 10 13 2 11 34 442 68 374 68 8. ) Scândură E.50 120 10 13 2 11 34 442 68 374 68 68 1.

42 46.40 0.0 0 0.6 Deservit MPSP – 300 – 6 trat.5 12. 4 54 lucrări 2 Stropit cu MPSP-30 – 6 lucrări 74 TOTAL LUCRĂRI -Total ha.Tarif Ron/ha a.09 0. crt 0 1 Nr.16 655.8 Prăşit pe rând 4 lucrîri UM=mii m 2 cantit=19.62 23.16 608.22 0.25 tufelor UM=mii buc cantit=8.Total ZO uri 2.06 2.5 0 0. Lucrarea CT coef.36 2.n MECANICE 1 (un) ha .6 6 25 15216 .50 600.77 X X X TOTAL ZO I 4 10. 6 tratamente UM=mii l cantit=3.n 4 2.32 25 8.30 5 - Din care pe categorii II III IV 6 7 10. 0 1 2 1 Discuit cu DPV sau GDD.24 Sapa mare pe rând UM= mii m 2 cantit = 4.0 TOTAL MANOPERA PENTRU 1(un) ha .30 8 2 3 4 5 6 7 8 9 12.a.50 50.Total Ron Cap.32 0. UM=ha cantit=6 Revizuit sistem susţin.chimice UM=t cantit=0.00 6.84 25 16396.Tarif Ron/ZO .articol din NTM/92 1 1783 redus ½ 1906 1908 3127 2744 3157 2436 1793 2356 Denumirea lucrării din ZO normele de muncă UM Unitate de măsură şi cantitatea 2 3 .0 2.16 0.1.Tăieri de curăţare a 1.30 250 .90 3.32 0.60 0.5 Pregătit soluţie pt. primăvara UM=ha cantit=1 Recoltat zmeură UM=t cantit=12 Muşuroit toamna UM=mii tufe cantit= 8.0 .0 0 6.0 0.50 600. Caracteristici şi utilajul folosit transf.de crt.15 Cantitatea Ha a.16 0.Nr.n 269 Ha 3 0.63 1.52 25 13.34 25 1158.62 23. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr.8 .31 0.2 Administra îngr.36 0.42 0.

1.0 10580.I Cap.0 1 500.00 hectar Cap.5 270 Total ZO 4 6. Denumirea crt 0 1 2 3 . transport. t 3 0.375 13.tarif Ron/ t / km .00 825. articol normele de muncă din Unitatea de măsură şi NTM/92 cantitatea 0 1 2 1 1783 Tăieri de curăţire a ZO/ UM 3 2.pentru transport 6 108 72 500 680 Volum total t/km 4 35 35 0.0 Cantit. Nr.Materii şi materiale Nr.0 80 5760.Antemăsurătoare – Deviz nr.125 RON Total cheltuieli directe 27814.14.Grupa Distanţa de crt transp km 0 1 1 Îngrăş.total Ron 2 50 Valoarea RON/ Total UM RON 4 5 40 4320.75 I 5 - Din care pe categorii II III IV 6 7 6.125 3.III materiale 10580.3 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii de mur cu desimea de 2667 plante/ha Cap.75 8 - .II manopera utilaje Pentru 1(un) 16396. Denumirea lucrării din crt.III .IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.00 Cap.12 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.I Manoperă: Nr.total t /km 1(ha) .PENTRU : Cap.chimice + insecto-fungicide .70 Greut. Denumirea .Total pentru un ha Ron 825 UM Cantitatea 1 2 3 Fungicide Kg 108 Insecticide Kg 72 Îngrăşăminte chimice Kg 500 complexe TOTAL VALOARE MATERII ŞI pentru 1(un) hectar MATERIALE Cap.IV transport 13.

= 19. cantit.12 - 0.77 0. = 0.II – Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr.42 0. Lucrarea Nr. cantit.) UM = mii m2. 6 tratam.32 - - 23. = 2.7 1(un) ha Total ZOuri Tarif RON/ZO Total RON 6. = 2. cantit.16 Prăşit pe rând (4 lucr.06 0.22 0.75 0. cantit.5 1.98 25 49.06 0.5 5.38 - - 7 2356 0. = 0.38 x x 25 959. fasonat şi mocirlit rădăcina UM = mii buc. = 0.36 0. = 6 Muşuroit toamna toată plant.16 Udat murul plantat în goluri UM = mii buc.71 3.35 4.2 Pregătit soluţia pt.40 0.33 0.09 23.art.92 0.redus ½ 2 3 1788 redus ½ 1781 tufelor UM = mii buc. din CT 271 Cantitatea . cantit.32 25 8.16 Muşuroit murul după udare UM = mii buc.36 - - - 11 2356 0.0 Cap.38 0.16 Plantat mur în goluri 6% UM = mii buc. cantit. cantit.7 Legarea lăstarilor UM = ha. cantit.6 Deservit MPSP-300 la 6 trat.53 25 138. UM = ha. = 1 Săpat gropi pt.06 - - - 5 6 1782 2347 2.32 10 3157 0. goluri 6% UM = mii gropi. = 3.55 25 763.12 - - 8 9 1908 2744 1. cantit.16 Verif.33 - - - 4 2343 0. complet.42 - 0.64 - 0.64 0. = 0. UM = mii buc. cantit. = 0.77 2.08 - 2.75 30.92 3. cantit. UM = mii l.00 0.66 5.08 - - TOTAL MANOPERA PENTRU: 38.

III – Materii şi materiale Nr. Stropit cu insecto-fungicide 6 lucr.a.375 5.5 2 50 50 Total t/km Tarif RON/km Total Cap.n.II Utilaje 825.0 1440.30 250 825.0 0.IV Total Transport Chelt.0 10720. 0 1 2 Caracteristici şi utilajul folosit 1 Discuit printre rânduri – 4 lucr. 0 1 2 3 1 Mur înrădăcinat pt. Denumirea crt. cu MPSP 300 TOTAL LUCRĂRI 1 (un) ha MECANICE PENTRU: Cap.a pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a sistemului de susţinere cu bulumaci din lemn CR esenţă tare la o plantaţie de MUR FĂRĂ SPINI 272 .2/a Antemăsurătoare – Deviz nr. transp. 0 1 1 Mur înrădăcinat 2 Insecto-fungicide TOTAL 1(un) ha TRANSPORTURI PENTRU: TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.a.15 ha 4 4 6 Ha.0 7.4.14.a. Directe 5.n.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr. Total pentru un ha RON UM 2 mc kg Cantitatea 3 160 108 36 Valoarea RON/ Total UM RON 4 5 4 640. 5 2. 6 160 108 36 300 TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE pentru 1 (un) hectar Cap.625 Cap. de transf.0 RON Cap. Denumirea – grupa Distanţa de crt.40 0.90 3. Tarif RON/ha.0 Greut.III Materiale 10720.I Manopera Pentru 1 (unu) hectar 959.0 Total ha.625 12510.0 80 40 8640.16 0.n. 3 0.0 Varianta I Cantitatea transp.125 3. comp.60 0. goluri 6% Insecticide Fungicide NPC/79 anexa 2 2 54 74 Coef.14 RON Volum total T/km 4 8. tone 3 0.0 15. pentru transp.crt.

cantit.8 TOTAL 1(un) ha Total ZO-uri MANOPERA PENTRU: Tarif RON/ZO Total RON Cap. pentru transp.67 0.0 2 2381 Săpat gropi pt. cantit.48 0. bulumaci şi ancore UM = gropi. cantit.25 Cantitatea 3 13. = 64 8 2388 Făcut bride şi fixarea lor UM = mii buc. articol normele de muncă din Unitatea de măsură şi NTM/92 cantitatea 0 1 2 1 2379 Pichetat pt.14 0. = 370 4 2376 Decojit bulumaci din lemn uscat UM = buc.14 7 0.70 0.50 11.00 4 0.56 10.Cap.43 0.48 3. cantit.02 8 0. 6 11000 - Valoarea Lei/UM Total RON 4 5 500 6900.22 20.64 0.04 0. cantit.03 25 275.47 Total ZO 4 0.80 7. cantit.01 2 0.56 6 2.12 25 178.01 0.49 25 962. = 1.72 8.75 Greut. =370 5 2378 Arderea bazei bulumacului UM = buc.01 1. cantit.56 Din care pe categorii I II III 5 4. ancorei UM = buc.36 4.32 25 508.33 x x x 4.44 1.56 3.64 1.I – Manoperă: Nr. = 1.2 9 2389 Fixat bulumacii în gropi UM = buc. stabilirea bulumacilor UM = ha.III – Materii şi materiale Nr. = 12. Nr. gropi.72 8.22 38.0 273 . = 370 6 2380 Repartizare la gropi bulumaci UM = buc. = 370 10 2392 Marcat pe bulumaci locul bridei UM = mii semne.36 - IV 8 - 0.02 2 0. = 370 7 2384 Fixarea pietrelor de ancoră Inclusiv confecţ. cantit. = 1.67 2. bulumaci fruntaş UM = buc.2 11 2390 Instalarea sârmelor UM = mii ml. = 64 3 2386 Săpat gropi pt. cantit.00 4. Denumirea crt.44 1.67 10. cantit. 0 1 1 Lemn CR esenţă tare UM 2 mc ZO/ UM 3 0. cantit.70 1. Denumirea lucrării din crt.

6 mm kg 780 7.75 Total Chelt. 0 1 1 Lemn CR esenţă tare cu ø 10-12 cm 800kg/m3 1(un) ha 2 20 50 Total t/km Tarif lei/km Total Cap.375 318.67 8 - 274 . Antemăsurătoare – Deviz nr.14.grupa Distanţa crt. spalieri UM = ha. Denumirea lucrării din crt.4/b pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a sistemului de susţinere cu spalieri beton armat la o plantaţie de MUR FĂRĂ SPINI Cap.III Materiale 12750.6 RON Volum total T/km 4 220 630 850 0.I Manopera Pentru 1 (unu) hectar 962.0 12600 23600 TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE pentru 1 (unu) hectar Cap.67 Din care pe categorii I II III IV 5 6 7 0.0 RON Cap.IV Transport 318.0 12.0 12750.25 Cap. cantit.2 Sârmă galvanizată ø 2.0 ZO/ UM 3 0.0 Varianta II 3.II Utilaje - Cantitatea transp.67 Total ZO 4 0. Denumirea .IV – Transporturi de materii şi materiale Nr. tone 3 11. articol normele de muncă din Unitatea de măsură şi NTM/92 cantitatea 0 1 2 1 2379 Pichetat teren pt. = 1.4/b.75 2 TOTAL TRANSPORTUR I PENTRU: TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap. Nr. Directe 14031.I – Manoperă: Nr.5 5850. de transp.

6 16864 78 17644 2 Sârmă galvanizată ø 2. = 370 Fixarea pietrelor de ancore UM = buc. gropi.56 0.36 - 3.00 4.64 0.64 8.2 Făcut bride şi fixat pe spalieri UM = mii buc.01 0. Denumirea crt.25 1.0 7.03 25 275. tone Volum total T/km . = 370 Repartizat spalierii la gropi UM = buc. cantit.02 8 0.56 - - 0. = 64 Săpat gropi pt.70 8.02 2 0.22 20.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr. cantit.01 0.33 x x x 4. = 12.22 32. 0 1 1 Spalieri din beton armat a 31 kg UM 2 buc Cantitatea 3 544 Valoarea Lei/UM Total RON 4 5 15 8160.47 10.14 - - - 8 2388 1.56 3.70 0. = 1.2 2381 3 2386 4 5 6 7 2380 2384 2389 2392 Săpat gropi pt.34 25 508.0 Greut.6 mm kg 780 TOTAL VALOARE MATERII ŞI pentru 1 (un) hectar MATERIALE Cap. Denumirea . cantit.5 5850. cantit.8 1(un) ha Total ZO-uri Tarif RON/ZO Total RON 0.20 25 30.grupa Distanţa de crt. transp.2 Instalat 3 sârme UM = mii ml cantit.43 1.36 - - 10.57 25 814. pentru transp.72 - 1. = 64 Fixarea spalierilor în gropi UM = buc.56 - 2. 275 Cantitatea transp. cantit. gropi. spalieri fruntaşi UM = buc. = 1.72 - - 9 2390 0.14 0. cantit.04 2.0 14010.50 11.75 - TOTAL MANOPERA PENTRU: Cap. cantit: = 370 Marcarea pe spalieri a bridei UM = mii semne.III – Materii şi materiale Nr. spalieri mijloc şi ancore UM = buc.

fruntaşi .025) Sârmă pentru susţinerea tulpinilor 3 fire Sârmă pentru ancore Sârmă pentru bride Total sârmă galvanizată de ø 2.86 50 0.78 Total t/km Tarif RON/km Total RON Cap. de rânduri la hectar Necesar total de bulumaci – spalieri de H = 2.50 120 8 16 2 14 34 544 68 476 68 12600 340 260 13200 780 Distanţa între rânduri Lungimea optimă a rândurilor Distanţa între bulumaci – spalieri Nr.mijlocaşi Nr.IV Materiale Transport 14010.004 60 12600 340 12940 765 Varianta II spalieri din beton armat 2.greutate 276 m m m buc buc buc nr buc buc buc mc mc mc buc kg ml ml ml ml kg . – pentru un bulumac . : . de bulumaci – spalieri pe rând d.0248 0.c.III Cap.pentru un ţăruş ancoră Ancore Cuie de 120 x 5 mm (5 x 442 x 0. .2 m d.I Manopera Pentru 1 (un) hectar 814.6 mm . 544 bulumaci şi 68 ţăruşi d. : .fruntaşi .0 1 1 Spalieri din beton armat 2 Sârmă galvanizată ø 2. crt. Directe 15155. .6 mm TOTAL A: 1(un) ha TRANSPORTURI PENTRU: TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.50 120 8 16 2 14 34 544 68 476 13.75 4 843 39 882 0.75 Total Chelt.0 Notă de calcul pentru dimensionarea necesarului de materiale folosite la realizarea sistemului de susţinere pentru cultura MURULUI FĂRĂ SPINI Nr.800 0.375 330.c.mijlocaşi Lemn CR necesar pt.25 2 3 50 16. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Specificare UM I bulumaci din lemn 2.c.II Utilaje RON Cap.0 330.

42 - 0.Antemăsurătoare – Deviz nr.6 7 3157 Deservit MPSP – 300 – 6 trat.8 x 4)19.0 4 13.06 5. = 6 8 1789 Administrat îngrăş.66 12.0 3 1906 Sapa mare pe rând asimilat (1.62 - 1. Nr.22 23. cantit. 2.63 6.09 0. cantit. = 1.3.50 5 - 6 - 7 13.31 0.7 -2 1788 Legarea lăstarilor (tulpinilor) UM = ha. = 2. = 15 ZO/ UM Total ZO Din care pe categorii II III I IV 3 5.I – Manoperă: Nr.5 pentru executarea lucrărilor de exploatare a unei plantaţii de MUR FĂRĂ SPINI Cap.3.7 9 1792 Recoltat mure UM = t.0 - 750 - - 277 .5 - 0. Denumirea lucrării crt articol din normele de din muncă NTM/92 Unitatea de măsură şi cantitatea 0 1 2 1 1783 Tăieri de curăţire a asimilat tufelor UM = mii buc. cantit.3 2 - 50.62 - 6.66 - 12. UM = mii plante. cantit (4.667) UM = mii m2 .42 - - 23. org. cantit. = 0.15 0.5 x 2.5 8 - 6.2 5 3127 Administrat îngrăşăminte chimice cu MIC UM = t. cantit. cantit: = 3.8 4 1908 Prăşit pe rând – 4 lucrări UM = mii mp. cantit.36 13.36 - 13. = 4.2 m x 1. 6 tratam.14.32 0. cantit.00 0.10 kg/pl. UM = mii l. UM = ha.15 - - - 0.50 0.0 750.66 2.5 6 2744 Pregătit soluţie pt.

a.50 825.0 500.n.0 Cap.art.n.5 49.II – Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr.75 2. Caracteristici şi utilajul folosit din NPC/79 anexa 2 0 1 2 1 Discuit cu DPV 1. Total pentru un ha UM 2 kg kg kg to Cantitatea 3 108 36 500 27 RON Cap.08 - 2. = 2.n.650 Volum total T/km 4 33 . 0 1 2 3 4 1 Insecticide Fungicide Îngrăşăminte chimice Gunoi de grajd Valoarea RON/ Total UM RON 4 5 80 8640.75 0. cantit.5 8. cantit.0 40 1 5 1440.30 250 825. 4 4 6 5 2.0 Greut. Lucrarea Nr. Denumirea crt.50 X X x 2.8 – 4 lucrări 54 2 Stropit în plantaţie cu MPSP – 300 de 6 ori 1 (un) ha 74 CT Coef. 6 108 36 500 27000 27650 TOTAL LUCRĂRI MECANICE PENTRU: Total ha. 1 1(un) ha Total ZO-uri Tarif RON/ZO Total RON 0.50 774.60 0.54 25 0. de transf.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.40 0.08 - - 2.III – Materii şi materiale Nr. tone 3 0.74 25 19368.11 25 20627. crt.10 2356 11 2436 TOTAL MANOPERA PENTRU: Muşuroit toamna toate plantele UM = mii buc.51 25 12. Denumirea .grupa Distanţa de crt.7 Revizuit spalieri şi întins 3 sârme UM = ha.90 3.a. pentru transp.a.0 TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE pentru 1 (un) hectar Cap. transp.0 10715.5 sau GDD-1.0 135.3 2 25 1238.77 2.15 Cantitatea ha Ha. 0 1 1 Îngrăşăminte chimice 278 2 50 Cantitatea transp. 3 0. Tarif RON/ha.

00 210.00 Necesarul la supr.Superfosfat Sare potasică .IV Total Transport Chelt.00 20.2 2.00 1250.00 1.Centralizatorul materialelor principale şi al costurilor la MĂR Nr. chimice complexe .Pomi altoiţi . de un ha cantit Valoare RON 4 5 X 2750.00 870.75 10 Total t/km Tarif RON/km Total Cap.Îngr.1.00 38.Fungicide . Directe 113.00 320.00 1000 1000.3 1.00 Necesarul la supraf.00 150 3000.00 140.I Manopera Pentru 1 (un) hectar 20627.Mraniţă .00 200.Sinoratox 5 G Înfiinţarea plantaţiei .00 1.0 27 RON 0.3 3.00 4440.625 32281.00 80.375 113.4 4 4.30 1288.00 50.00 375.3 2.Seminţe de trifoi alb Întreţinere în anul II .Seminţe de lolium perene .00 1250.00 20.Insecticide .2 Gunoi de grajd TOTAL 1(un) ha TRANSPORTURI PENTRU: TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.00 10.00 1250.30 40.00 600 80 30 600.2 3.II Utilaje 825.III Materiale 10715.1 3.00 29285. Centralizatorul materialelor principale pentru realizarea unei plantatii 4.1 2.ante m deviz 0 1 1.2 1.Picheţi Întreţinere în anul I .1 1.00 750.00 0. goluri UM Preţ /UM RON 3 x 1.00 0.625 270 303 RON Cap.1 Denumirea materialelor şi categoria de lucrări la care se utilizează 1 Pregătirea terenului .4 3 3. complet.4 2 2.00 25.00 1900.00 5 4 14 7 25760.00 50.Pomi altoiţi pt.00 400.0 Cap.375 4.de …ha cantit valoa re 6 7 2 x Kg Kg To Kg x Buc To Kg Buc x Kg Kg Kg Kg x Buc 279 .Gunoi de grajd .

00 2922.1 1.Îngrăşăminte chimice complexe Picheţi Intreţinere anul I . CENTRALIZATORUL MATERIALELOR PRINCIPALE LA PĂR Nr.0 834.Fungicide .4 4 4.8 20 1250 x 288.Insecticide .4 .1 2.ha Cantit.2.4 2 2.00 384.3 3. 6 7 - - - - - - - . 0 1.Insecticide – 0.1 5.0 210.0 140. Înfiinţarea plantaţiei .Gunoi de grajd .0 6.Fungicide – 02% .Insecticide .0 800.Seminţe de trifoi alb Întreţinere în anul II .0 23. 280 3 1 1 50 25 25 50 1 0.Gunoi de grajd Îngrăşăminte chimice complexe TOTAL COSTURI MATERIALE Kg Kg x Kg Kg To Kg x 40.1 3.Sinoratox S.1 1 Pregătirea terenului .0 Cantit Valoare . 1.complet.00 80.2 5.00 1000.Pomi altoiţi . Denumirea materialelor şi antem.G.Fungicide .3 5 5.00 12 12 480.Seminţe de lolium perene .2% Întreţinere în anul III .0 100 Valoare RON 5 2450.2 1190 360.0 250. 2 21475.00 960. …. Kg Kg Kg kg buc.3 2.2 2.0 750.809.0 480.00 80.0 1250.Mraniţă .0 300.goluri 2 kg kg to kg buc.00 x 7. to kg buc.4 3 3.00 1250.Pomi altoiţi pt.2 4.3 5.2 3.0 7.0 3340 2500.4.00 40267 4.3 40 80 10 30 25 4 800 600 60 30 859 25 834 834 9.2 1.2 4.3 1.0 600.Superfosfat -Sare potasică . categoria de lucrări la care deviz se utilizează UM Preţ /UM RON 843 pomi/ ha Necesarul la Necesarul la suprafaţa de un suprafaţa de ha..0 14.00 40.00 50.00 1.

1 3.3 6.1 1.3 3.0 7.Seminţe de trifoi alb Întreţinere în anul II .Pomi altoiţi pt.5 1.Gunoi de grajd .1 6.3 40 80 10 3 20 40 Necesarul la supr.2 - - - x 4.Insecticide Întreţinere în anul III .Sare potasică .0 480.2 2.3 1.00 50.4.4 .Fungicide .Îngr.8 3.2 1.Fungicide .Gunoi de grajd . goluri .0 834.3 2.0 60 6 Valoare RON 5 2450 800 600 300 750 11950 10300 1000 500 150 798 192 256 140 210 1760 1200 240 Necesarul la supraf. CENTRALIZATORUL MATERIALELOR PRINCIPALE LA PRUN Nr.4 2 2.00 1.Fungicide .2 14. complet. chimice complexe .Fungicide .antem deviz Denumirea materialelor şi categoria de lucrări la care se utilizează 1 Pregătirea terenului .0 1250 834 36107.Picheţi Întreţinere în anul I .de …ha cantit valoa re 6 7 .1 5.Insecticide .Seminţe de lolium perene .Insecticide .00 25.0 3364 480.4 3 3.0 800.2 2 Kg Kg T Kg Buc T Kg Buc Kg Kg Kg Kg Buc Kg 281 4 800 600 60 30 515 20 500 500 4.Pomi altoiţi .3 6 6.1 2.3.2 4.1 4.Superfosfat .Sinoratox Înfiinţarea plantaţiei .Mraniţă .00 0.Îngrăşăminte chimice TOTAL GENERAL kg kg kg kg kg kg kg to kg x 40 80 40 80 1 40 80 50 1 x 9 6 12 8 834 12 10 25 834 x 360.4 3.2 5.0 1954 480 640.2 6.3 5 5. de un ha cantit 0 1 1.4 4 4.Fungicide UM Preţ / UM RON 3 1.00 1.Insecticide -Îngrăşăminte chimice complexe Întreţinere în anul IV .2 3.

3 3 3. ha Cantitate Valoare 6 7 Buc.Insecticide Îngrăşăm.Fungicide .4. Kg Kg.6 500 10 320 1340 360 480 500 1340 360 480 500 2344 576 768 500 500 21982 4.1 2.00 30.Fungicide .1 7. chimice complexe Întreţinere în anul IV . 1. 40.2 7.Fungicide .Insecticide .30 215 500 210 Kg.00 1.2 2.00 2 Tone Kg. Kg.3 7 7.Îngrăş.4 .00 80.2 3.Insecticide .Îngrăşăminte chimice .chimice complexe Întreţinere în anul V .1 5. Buc.2 2 2. 20. deviz 0 1 1. Necesarul la suprafaţa de un ha Cantitate Valoare RON 4 5 1750 20 30 1000 750 4863 4300 500 63 584 96 128 150 210 780 Necesarul la suprafaţa de….00 2.3 5 5.6 15 7 .3 6 6.4 9.3 7.4 4 Denumirea materialelor şi categoria de lucrări la care se utilizează 1 Pregătirea terenului şi înfiinţarea • Gunoi de grajd • Sinoralox 5G Înfiinţarea plantaţiei • Pomi altoiţi • Îngrăşăminte chimice complexe • Pichete Întreţinere în anul I • Fungicide • Insecticide • Seminţe de volum perene • Seminţe trifoi alb Întreţinere în anul II 282 U.00 25.3 3.CENTRALIZATORUL MATERIALELOR PRINCIPALE LA NUC Nr. intem.Insecticide Întreţinere în anul III .Gunoi de grajd TOTAL MATERIALE Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg T 80 40 80 1 40 80 1 40 80 1 5 4 9 6 500 9 6 500 14.1.2 5.2 6. Kg.4.1 3.4 1.00 0.1 6.00 10.M Preţ pe UM 3 50.

3 7 7. 1.00 420 9 6 Kg.0 Kg.00 80. Kg Kg 40. Kg 40. gunoi de grajd • Gunoi de grajd Întreţinere în anul VI • Îngrăşăminte chimice complexe • Fungicide • Gunoi de grajd.2 8.1 9.2 6.2 4.1 4.5 3. tone 40.00 80. Kg.3 8 8. insecticide Întreţinere în anul VII • Fungicide • Insecticide Întreţinere în anul VIII • Fungicide TOTAL MATERIALE Kg.00 40.00 12 4.00 80.00 6 4 400 Kg.00 1.1 7.1 6.3 5 5.00 80. Kg.3 9 9. 20.CENTRALIZATORUL MATERIALELOR PRINCIPALE LA GUTUI 800 pomi/ ha 283 . Kg.00 80.2 6 6. Kg. Kg 40.1 • • • Pomi altoiţi pentru completare Goluri Fungicide Insecticide Buc.00 40.00 80.00 50.00 25 3 2 500 120 160 420 180 240 1040 240 400 400 760 240 320 200 1260 420 360 480 840 360 480 1120 480 13417 Întreţinere în anul III • Fungicide • Insecticide Întreţinere în anul IV • Fungicide • Insecticide • Îngrăşăminte chimice complexe Întreţinere în anul V • Fungicide • Insecticide. Kg.00 4.00 6 4 4 Kg.1 8.2 7.4.00 9 6 Kg 40.1 5.5.2 10 10.

0 1 600 600. Valoare RON 3 4 5 2375.Fungicide .2 6.0 1190 360.Nr Denumirea materialelor şi antem.Pomi altoiţi pt.0 Necesarul la suprafaţa de ….0 800.0 1 800 800.3 6.0 17920.0 0..0 1954 480 640. Înfiinţarea plantaţiei .0 96 9 6 12 8 800 18 12 25 800 x 240.0 140.4 3 3.Insecticide .1 4.4 4 4.0 20 824 16480.0 1920.goluri .Fungicide .Superfosfat -Sare potasică .Seminţe de lolium perene .Insecticide .Seminţe de trifoi alb Întreţinere în anul II .1 3.0 960. Cantit.G.0 1 800 800.0 2760.1 5.Gunoi de grajd .0 800 28770.4 1 Pregătirea terenului .0 5 45 225.3 3.Îngrăşăminte chimice complexe Picheţi Intreţinere anul I .2 3. 1.3 2. to kg buc.Insecticide -Îngrăşăminte chimice complexe Întreţinere în anul IV .0 480.Fungicide .1 6.complet.0 14.Sinoratox S.3 5 5.3 6 6.1 2.ha Cantit.0 6.0 25 30 750.2 4.Pomi altoiţi .2 2.Insecticide Întreţinere în anul III . 6 Valoare 7 - - - - - - - - - - x 284 .0 210.0 2605. Kg Kg Kg kg buc.Mraniţă .0 50 8 400.0 720.3 1.1 1.3 40 80 10 30 20 40 80 40 80 1 40 80 5 1 x 800 9.Gunoi de grajd .0 7.Fungicide . kg kg kg kg kg kg kg to kg x Preţ / Necesarul la UM suprafaţa de un RON ha. categoria de lucrări la care deviz se utilizează 0 1.0 125.0 480.Îngrăşăminte chimice TOTAL GENERAL UM 2 kg kg to kg buc.0 360.2 5.2 1.4 2 2.

Valoare RON 4 800 600 50 30 5 2400. 20. 40.00 10.00 80. 20.2.1.00 750.00 Necesarul la suprafaţa de un ha.00 1. 4 4.00 25.20 Buc.00 600.00 640.1.6.00 9 6 360. deviz 0 1 1. 3. 1.00 80.M.4.4. 3. 2. CENTRALIZATORUL MATERIALELOR PRINCIPALE LA CAIS Nr.00 334. 3 3.00 0.3.00 Necesarul la suprafaţa de ha. 4.00 40 800.00 kg kg kg kg 40.1.00 140.00 6 4 7 14 240. 40.00 50.30 334 10 334 334 6880.00 500.2 910. 3. To.00 5.1.00 1.3.2. Valoare 6 7 2 kg kg To.00 250. kg 2 2. 1. Cantit.3.00 Kg.3.00 285 12 8 480.00 100.00 80. Kg.1. Kg. Preţ / UM RON 3 1.00 4. 5. 2. 7814.00 210. Cantit. Kg.00 480. kg Buc.2.4. 2. antem.00 320.00 Buc.2. 5 5.00 30. Denumirea materialelor şi categoria de lucrări la care se utilizează 1 Pregătirea terenului -superfosfat -sare potasică -gunoi de grajd Sinoratox 5G Înfiinţarea plantaţiei Pomi altoiţi Mraniţa Îngrăşăminte chimice complexe Picheţi Întreţinere în anul I Fungicide Insecticide Seminţe de trifoi alb Seminţe de lolium perene Întreţinere în anul II Pomi altoiţi pentru completare goluri 12% Fungicide Insecticide Întreţinere în anul III Fungicide Insecticide U.00 1640.00 800.00 1454.00 .2. 1.4.

00 Kg.00 5.4 9.00 1.00 6 6.5. Kg. Kg.. Denumirea materialelor şi categoria de lucrări la care se utilizează 1 Pregătirea terenului -superfosfat -sare potasică -gunoi de grajd U.3. 1.00 5.00 1. Cantit. Preţ / UM RON 3 1. Cantit. 6.0 225. 1803. x 40. .0 600. 1678. Kg.00 17699. 7.0 800.00 Kg. Valoare RON 4 800 600 50 5 2375. 7.2. Kg. 1.3.00 768.3.M. 6.00 7 7.3.00 334. 7.1. Valoare 6 7 2 kg kg To.6 334 25 x 576.1.4.00 334 334.00 x 14.2.00 768.00 1.6 334 576.00 125. Îngrăşăminte chimice complexe Întreţinere în anul IV Fungicide Insecticide Îngrăşăminte chimice complexe Întreţinere în anul V Fungicide Insecticide Îngrăşăminte chimice complexe Gunoi de grajd semifermentat Kg.1.00 286 Necesarul la suprafaţa de un ha.2 TOTAL GENERAL 4.7.00 14. 1.0 Necesarul la suprafaţa de ha.2.00 334. 40. deviz 0 1 1. antem.00 80. CENTRALIZATORUL MATERIALELOR PRINCIPALE LA PIERSIC Nr. To.00 80.4 9.

00 1.Gunoi de grajd . Pomi altoiţi 2.0 13690. Pomi altoiţi pentru completare goluri 12% 4.0 45 225.00 5 x 9 6 12 8 635 10 x 360.0 480. t x 40.1.0 Necesarul la supraf.0 480.0 30 750.0 140.2 1.1.Sare potasică .0 635.2.3 1.4.00 1.00 80.00 80. Insecticide 3.0 kg kg kg kg 40. kg 25.3. Seminţe de lolium perene 4 Întreţinere în anul II 4..0 50.2. Fungicide 3. Îngrăşăminte chimice complexe 5.0 640. Gunoi de grajd TOTAL GENERAL 1. Insecticide 5 Întreţinere în anul III 5.8.0 635.5 4. kg 20.1 635 12560 305. Mraniţa 2.0 800 800. de un ha cantit valoare RON 4 5 2375.3.5 Buc.00 50.00 628 6. To.00 40.1.1. CENTRALIZATORUL MATERIALELOR PRINCIPALE LA VIŞIN Nr.00 30. Kg. 20.Sinoratox UM Preţ / UM RON 3 1 1 5 25 Necesarul la supr.0 2300 Buc. Fungicide 5.0 21080.Sinoratox 5G 2 Înfiinţarea plantaţiei 2. Insecticide 5.3.4 Denumirea materialelor şi categoria de lucrări la care se utilizează 1 Pregătirea terenului .0 910.antem deviz 0 1 1.4.1 1. Kg.2.de …ha cantit valoare 6 7 2 Kg Kg T Kg 287 . Kg. Fungicide 4.0 1805.00 73 1460 Kg.Superfosfat .00 10. Îngrăşăminte chimice complexe 3 Întreţinere în anul I 3.0 210.0 320.4.00 30 750.00 6 4 7 14 240. Kg.00 80.3.0 600 600.2. Seminţe de trifoi alb 3.

Pomi altoiţi .3 40 80 10 30 25 40 80 40 80 1 577 5.4 0.9.4 4 4.Pomi altoiţi pt. Preţ / UM RON 3 Necesarul la suprafaţa de un ha.0 480. goluri .Insecticide Întreţinere în anul III .chimice complexe TOTAL MATERIALE Buc T Kg Buc Kg Kg Kg Kg Buc Kg Kg Kg Kg Kg 25 50 1 0.0 67 6 4 9 6 560 15433.2 2.2 4.0 192. 4 Valoare RON 5 2400.Seminţe de trifoi alb Întreţinere în anul II .1 6.0 4.3 6 6.Fungicide . Denumirea materialelor şi categoria de lucrări la care se utilizează 1 Pregătirea terenului -superfosfat U.0 16750 240.0 1954.0 14425.Insecticide .3 3. chimice complexe .1 2.2 6.0 24195 Kg Kg Kg 40 809.0 768.Îngrăşăm. deviz 0 1 1. chimice complexe Întreţinere în anul IV .0 798.0 168.Insecticide .0 1400.3 5 5.2 5.0 576. CENTRALIZATORUL MATERIALELOR PRINCIPALE LA CIREŞ Nr.Îngrăş.Insecticide .Mraniţă .0 560.1 3.3 2.M.3 Înfiinţarea plantaţiei .Fungicide .0 360.0 7.1 4.Îngr. Cantit.0 560.0 560.8 3. antem.0 140. complet.4 3 3.2 14.0 kg 1 288 Necesarul la suprafaţa de ha.Fungicide . Cantit.94 500.0 213.1 5.0 280. 6 Valoare 7 2 800 800.2 3.Seminţe de lolium perene .0 .0 2235.0 256.Fungicide .2 2.0 320.Picheţi Întreţinere în anul I .6 500 560 4.6 1 14.1.

.0 443. Kg.0 750.4.0 Buc.4.3. 2. 5 5. Kg.00 kg kg kg kg 40 80 30 10 6 4 7 14 240.0 289 .2. 2.3. 1.3 443 13.0 Buc.0 1550.2.0 250.0 140. Kg. 4. 1.3 443 300 11075. -sare potasică -gunoi de grajd Sinoratox 5G Înfiinţarea plantaţiei Pomi altoiţi Mraniţa Îngrăşăminte chimice complexe Picheţi Întreţinere în anul I Fungicide Insecticide Seminţe de trifoi alb Seminţe de lolium perene Întreţinere în anul II Pomi altoiţi pentru completare goluri 12% Fungicide Insecticide Întreţinere în anul III Fungicide Insecticide Îngrăşăminte chimice complexe kg To.3. 3. 3. 3 3. Kg.0 480. 25 50 1 0. 2140. 25 52 1300.1.0 665.0 90 910.3. 5. 3. kg 1 5 25 600 50 30 600.0 430.0 Kg.1. 5.1.2.0 640. 40 80 9 6 360.0 4 4.0 210.3. 2.0 2 2. 12273.4.1. To.4. 5.1. kg Buc.0 320.0 4.2. 40 80 1 12 8 430 480.2.

4 9.4 2 2.1 2.8 72 24 500 5970.6 430 576.3 1.0 768.4 2. 6. CENTRALIZATORUL MATERIALELOR PRINCIPALE LA ALUN Nr.0 597 5. 6.0 7. 40 80 1 14.0 Kg.2. 5 25 125.4 9. Întreţinere în anul IV Fungicide Insecticide Îngrăşăminte chimice complexe Întreţinere în anul V Fungicide Insecticide Îngrăşăminte chimice complexe Gunoi de grajd semifermentat 1774.10.2.0 13154. ALUN înrădăcinaţi Mraniţa 10 kg/plantă Insecticide Fungicide Picheţi refolosibili Întreţinere în anul II UM Preţ pe UM 3 1 1 5 25 10 50 80 40 0.6 6.6 430 576.1. de …ha Valoare Cant.0 10115. RON 4 5 6 7 1775. Kg.0 5760.0 TOTAL GENERAL x x x 22946.0 2 x kg kg t kg x buc t kg kg buc x 290 . 40 80 1 14.0 500 500. deviz 0 1 1. To.0 960. de un ha supraf.1.0 768.1 1.3.0 50 225.5 3 Denumirea materialelor şi categoria de lucrări la care se utilizează 1 Pregătirea terenului Superfosfat Sare potasică Gunoi de grajd Sinoratox Înfiinţarea plantaţiei şi întreţ.3 2. Valoare Cant.2 1.0 30 750.0 4.3 Necesarul la Necesarul la supraf.0 290.0 430 7 7. Kg. Kg. 7. 1899.0 Kg. antem.4.0 300 300.0 174.0 430.3. 7. Kg. an I Arb.2 2.

1 3.1 5.0 5600.0 4640.9 4640. deviz 0 1 1. antem.3 3. CENTRALIZATORUL MATERIALELOR PRINCIPALE LA CĂTINĂ Nr.1 7.0 4640.2 4.2 5.3 8. alun înrădăcinaţi TOTAL lucrări tehnologice Întreţinere în anul III Îngrşăminte chimice complexe Insecticide Fungicide Întreţinere în anul IV Îngrşăminte chimice complexe Insecticide Fungicide Întreţinere în anul V Îngrăşăminte chimice complexe Insecticide Fungicide Întreţinere în anul VI Îngrşăminte chimice complexe Insecticide Fungicide Lucrări de exploatare Insecticide Fungicide Îngrăşăminte chimice complexe Gunoi de grajd TOTAL GENERAL kg kg buc x x kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg t x 40 80 10 36 108 35 1440.0 8640.0 580. de un ha Cant.2 7.3 8. 6.2 3.0 1200.2 Denumirea materialelor şi categoria de lucrări la care se utilizează 1 Pregătirea terenului Superfosfat Sare potasică UM RON / UM 3 1 1 Necesarul la supraf.1 6.9 59551.0 580.3 5 5.2 8.0 6422.58 580.0 1 80 40 1 80 40 1 80 40 1 80 40 80 40 1 5 580 70 36 580 70 36 580 58 30 580 58 30 58 30 580 0.0 1440. de …ha Cant.0 580.9 4.4 4 4.0 1200.0 580. 8.1 4. Valoare Euro 4 5 2325.3.0 6420. Fungicide Insecticide Arb.2 6.0 2.3 6.11. Valoare 6 7 2 x kg kg 291 .1 8.0 53124.0 1440.0 500 800 600 600 Necesarul la supraf.0 5600.3 7.4 9.1 1. 7.0 7620.0 1200.0 7620.0 6420.

3 3.2 5 Intreţinere anul III Insecticide Fungicide Cheltuieli cu îngrăşăminte complexe TOTAL GENERAL x kg kg kg 80 40 1 108 36 840 10920.3 3433 17.3 1.2 72 24 833 34330 860 5760 960 170 12080. an I Butaşi înrădăcinaţi într-un an I Mraniţa 10 kg/plantă Insecticide Fungicide Picheţi refolosibili Întreţinere în anul II Fungicide Insecticide Mur înrădăcinaţi TOTAL lucrări tehnologice t kg x buc t kg kg buc x kg kg buc x 5 25 35 30 175 750 42159.3 Denumirea materialelor şi categoria de lucrări la care se utilizează 1 Pregătirea terenului Superfosfat Sare potasică Gunoi de grajd UM RON pe UM 3 1 1 5 292 2 kg kg t Necesarul la supraf.0 40 80 10 36 108 200 1440 8640 2000 67484.2 3.2 1.4 2.4 Gunoi de grajd Lindatox Înfiinţarea plantaţiei şi întreţ.9 4 4. antem. Valoare RON 4 5 2400.9 10 50 80 40 0.4 2 2.3 2.12.1.0 8640 1440 840 68324.2 2.00 800 600 50 800.00 Necesarul la supraf.9 4.1 4.1 3.5 3 3.1 1.00 600. deviz 0 1 1.00 250. Valoare 6 7 . de …ha Cant. CENTRALIZATORUL MATERIALELOR PRINCIPALE LA ARBUŞTI FRUCTIFERI Nr. de un ha Cant.1 2.

00 960.00 5760.Sare potasică UM Preţ / UM RON 3 1 1 Necesarul la supr.00 buc t kg kg buc 4 50 80 40 0.4 2 2. CENTRALIZATORUL MATERIALELOR PRINCIPALE ŞI COSTURILE LOR PENTRU O EXPLOATAŢIE DE ZMEUR CU SUPRAFAŢA DE 1 ha Nr.00 24500.00 11040.1 3.1 1.3 2.Superfosfat .13.5 3 3.4 Lindatox Înfiinţarea plantaţiei Butaşi înrădăcinaţi Mraniţa 5 kg/plantă Insecticide 3% Fungicide 1% Picheţi refolosibili Întreţinere în anul II Fungicide Insecticide Butaşi înrădăcinaţi TOTAL MATERIALE kg 25 30 750.2 Denumirea materialelor şi categoria de lucrări la care se utilizează 1 Pregătirea terenului .00 960. 00 1000. de un ha cantit Euro 4 600 400 5 2050.0 Necesarul la supraf.00 8640.2 3.2 2.0 600.1 2.3 4120 20 72 24 1000 kg kg buc x 40 80 4 x 36 108 240 x 4.00 37940.4 2.00 16480.0 400. antem deviz 0 1 1.00 1440.3 3.de …ha cantit valoare 6 7 2 Kg Kg 293 .1.00 300.

2 2. I .Scândură esenţă tare .4 2.Mraniţă .1 3.0 750.Drajoni de zmeur . 6 Valoare 7 3 1 1 5 4 500 300 50 Valoare RON 5 1800.1 4.3 4 4.0 32960.14.1.0 1600.Sinoratox Înfiinţare şi întreţinerea în anul I a plantaţiei .0 7702.2 4.2 1.Insecticide . 2 x kg kg t 294 Necesarul la supraf.Fungicide Sistem de susţinere var.5 450 8 8.3 2.5 4.76 56 4030.Lemn CR esenţă tare .0 250.Drajoni pt.4 2 2.3 4.Cuie de 120 TOTAL MATERIALE T Kg 5 25 60 30 300.Picheţi refolosibili . completare goluri . t Kg Kg 0.1 1.5 792.3 Denumirea materialelor şi categoria de lucrări la care se utilizează 1 Pregătirea terenului Superfosfat Sare potasică Gunoi de grajd UM Preţ/ UM Necesarul la supraf.CENTRALIZATORUL MATERIALELOR PRINCIPALE LA MUR Nr.0 9200.0 300.0 2000.0 5760.6 mm .0 12972.0 65652.Sârmă galvanizată 2.4 .0 4320.Insecticide .1 2.0 960.5 3 3.3 4 50 80 40 500 8240 32 72 24 150.0 2880. de …ha Cant.3 1. deviz 0 1 1.06 1027 1.0 41430. antem.Fungicide Întreţinere în anul II .2 3. Kg Kg Kg 500 7.0 Buc Buc.0 448.0 .Gunoi de grajd .5 Buc Kg Kg 4 40 80 500 108 36 mc.0 500. de un ha Cant.

0 5850. an I Butaşi înrădăcinaţi Mraniţa 10 kg/planto Insecticide Fungicide Picheţi refolosibili Întreţinere în anul I Fungicide Insecticide Mur înrădăcinaţi TOTAL lucrări tehnologice kg x buc t kg kg buc x kg kg buc x 25 30 750.4 2 2.0 640.3 2750 27 72 24 500 11000.0 4 4.0 6900.4 2.0 8640.1 2.4 Sînoratox Înfiinţarea plantaţiei şi întreţ.0 44490.5 13.0 150.0 19200.3 3.2 3.0 40 80 4.0 5760.1.0 10720.5 3 3.3 2.6 mm TOTAL GENERAL x mc kg x 500 7.0 295 .800 780 12750.0 1350.0 40 50 80 40 0.1 3.2 5 SISTEM DE SUSŢINERE (var.2 2. a) Lemn CR (esenţă tare) Sârmă galvanizată ø 2.0 31740.0 36 108 160 1440.0 960.1 4.

75 950.00 4440.5.75 616.0 0 870.00 40267.50 ….00 6388.00 1419.2 7 2.0 6 5347.77 40.Ha T/km Valoa re 13 14 296 . 90 16 Antem ăsurăt oarea – deviz nr.1 3 31985.3 8 6420.Centralizatorul costurilor directe de investitii pentru un ha de plantatie 5.O Valoare RON 1 44.35 75.50 620.00 2922.87 2. II Utilaje Cap III Materii şi materiale Valoare pt: 1Ha … Ha 9 2750.51 38.1.92 255.2 5 55549.00 1317.88 5.5 0 192.50 226..55 2 1108. 0 1 2 3 4 5 TOTAL 1 Ha Z.75 ….48 4.1 1 6 4567.81 84.00 56.00 29285.0 0 10 Cap IV Transporturi TOTAL GENERAL VALOARE PT.00 331.00 5.88 513.50 8277.00 15.Ha Z. 00 3039.O Valoare 3 4 1 Ha Ha Valoare a.27 33. 1 HA … Ha 15 8758.38 1.Ha Ha Valoa a.n RON 5 18.50 555.70 …. CENTRALIZATORUL COSTURILOR DIRECTE DE INVESTIŢII LA MĂR Cap I Manopera Cap.n re RON 7 8 1 Ha T/km Valoa re RON 11 12 885..22 5.25 1023.00 1644.00 1217.75 1887.

0 3340.07 46.01 34.47 2.05 25891.a.20 .96 2 895.19 35.62 47.00 782.52 252.I Manopera Cap.0 23809.00 6327.00 555.0 3364.Ha ha. re 5 15.50 ……. 7 8 1 Ha 9 2450.85 34. Va a.n loare .0 36107. Materii Cap.313 103.24 2.0 1386.n Valoa . re 3 4 1 Ha Ha.12 3618.II.50 620.25 1263.III. Valoare 0 1 2 3 4 5 6 TOTAL 1 35.25 874.CENTRALIZATORUL COSTURILOR DIRECTE DE INVESTIŢII LA PĂR Ante măsură toarea deviz Nr.H A 10 15 7464.O.25 1. Transporturi şi materiale valoare pt: 1 Ha t/km Valoare 11 670.Ha t/ Valoa km re 13 13 TOTAL GENERAL VALOARE PENTRU: RON 1 Ha .5 265.875 4.38 5097.31 16 297 . Utilaje lucrări mecanice Cap.5.50 8637.3 155.0 5. O.48 5.Ha 1 Ha Z.00 1310.55 6 3867.13 6. Cap. IV.0 13.00 51596.06 6133.5 524.22 3.2.80 52.50 12 251.875 7.50 1502.25 1307.0 414.2 119.50 1197.0 1954.70 3392.50 ……Ha Valoa Z..11 …….0 19.25 890.

062 4.0 11950.09 29.48 4.7 Valoa re 12 253.Ha z.85 2. valoa a.0 127.39 2.0 …….0 1760. re 7 8 Cap.53 2935.51 38.46 Cap.75 1063 6131.85 13507.0 845.95 …. CENTRALIZATORUL COSTURILOR DIRECTE DE INVESTIŢII LA PRUN Antemă sură toarea deviz Nr.0 1125.96 2.0 2344.0 798.5.75 973.75 789.75 47.5 4194.0 740.812 2730.25 737.0 1240.7 5.0 4.625 36682.0 597.IV. valoa re 3 4 Cap.3.III Materii şi materiale valoare pt.0 295.a.697 16 298 .0 8140.0 1340.96 32.81 33. 0 1 2 3 4 5 6 7 TOTAL 1 35.51 3185.o.II Utilaje lucrări mecanice 1 Ha Ha.52 209. 5 15.56 33.762 2.83 42.5 740.0 Ha 10 Cap.5 620.47 2.0 21982.62 1. 1 Ha … RON Ha 15 7465.o. 1Ha 9 2450.50 1.0 450.I Manopera 1 Ha valoare 2 895.5 107. z.95 31.61 valoare 6 3867..1 110.Ha t/ val km oa re 13 14 TOTAL GENERAL VALOARE PT.5 26.0 1340.Transporturi 1 Ha t/km 11 675.75 …….625 428.n.n.87 2662.25 827..031 9.Ha Ha.

: 1 ha ha 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total 6613 1084 780 420 820 760 1260 840 1120 2120 15817 10510.25 0.38 1.O.25 892 852.38 303. Valoa re 68. Valoa a.5 …ha Z.63 26.1 30.0 95.19 8.4.5 694.5 672.II Utilaje şi lucrări mecanice 1 ha Ha.19 8.96 2.10 27.I Manopera 1 ha Z.85 2.02 28.n.5 21.0 0.75 2090.26 1.13 2560.5 702.19 1680.59 857.5 22.75 700 991.13 1627.5 …ha Ha valoa a.ha Cap.. re 8.0 201.08 1702 34.0 1.5.38 0.0 1.50 1988.0 40.88 30828.38 1312.16 299 .13 0.5 555 555 740 740 5717.75 846.96 22.4 2100 2.22 2.22 2. valoa re Cap.19 2525.n.79 28.87 565 462.68 34.5 3.5 750. re Cap.00 39.00 15.91 …ha T/ valoa km re TOTAL GENERAL Valoare pt.38 3926.0 99.IV Transporturi 1 ha T/km Valoa re 255.63 2606.31 33.III Materii şi materiale Valoare pt: 1ha .CENTRALIZATORUL COSTURILOR DIRECTE DE INVESTIŢII LA NUC Antemă surătoarea – deviz Nr.85 35.66 359. Cap.O.38 75.

5.00 555.750 6. IV.50 1447.312 1045.01 33.30 57. 0 291 .6.5 103 6.05 46. Utilaje mecanice lucrări Cap.48 5.0 1190.0 H A 1 0 t/k m 11 521 .00 6814.00 782. 0 17.875 3.50 620.CENTRALIZATORUL COSTURILOR DIRECTE DE INVESTIŢII LA CAIS 300 . 0 1 2 3 4 5 6 TOTAL 1 29.88 1 Ha Valoare 2 734.a.75 886.CENTRALIZATORUL COSTURILOR DIRECTE DE INVESTIŢII LA GUTUI Ante măsu rătoa rea deviz Nr.46 56.37 0.n Valoa .Ha t/km Val oar e 13 13 TOTAL GENERAL VALOARE PENTRU: RON 1 Ha …Ha Z. Cap. Transporturi Materii şi materiale valoare pt: .5 15 6872.n.0 28770. 3 …Ha Valoa re 4 1 Ha Ha.37 4720.10 19800.34 16 272.69 3387.0 1920.50 1502.50 8337.13 6.II. loa re 7 8 1 Ha 9 2375.375 5663.5 194 .00 1310.0 1187.28 2 .24 2. re 5 14.0 2760. O .27 2.51 35.00 Z.00 3866.I Manopera Cap.5 2.0 10.0 2605.0 17920.III.50 1401..5 1 Ha Valoare 12 195.375 109. Cap.812 44310.36 47.22 3.56 5.5.25 1157.O.. Va a.a.35 6 3567.6 729.Ha h.

22 2.75 1002.187 6.41 29.825 100.2 268.0 166.25 735.n.IV.69 29. 1Ha Ha Cap.0 8372.Antemă surătoa rea deviz Nr.0 1310.III Materii şi materiale valoare pt.8 75 9032.4 37 2935..67 2.o.0 555. z.Transporturi 1 Ha Valoare RON 2 787.25 …….08 216.50 942.I Manopera Cap.43 9 2400.0 740.2 910.00 7814.96 33.a.9 15 7070.96 2.8 87 3173.0 740.5 0 31871.0 8.0 1058.Ha Ha.0 1454.637 6. 7 va lo ar e 8 Cap.0 1640.43 25.086 t/k m 13 Ha Va loa re 14 TOTAL GENERAL VALOARE PT.5 5.o.5 397.95 40.96 2.Ha z.2 10 11 575.437 1.75 535.3 87 2871.25 748.0 17699.a.24 2. 036 16 301 .625 62.93 37.48 5.05 3 5 14. Cap.5 620.0 1678. 1 Ha … Ha 0 1 2 3 4 5 6 7 TOTAL 1 31.75 649.875 3.0 1803.5 17.3 75 3141.51 21.5 75 3645.0 5401. Valoa re RON 6 3667.7 18. n. va lo ar e 4 1 Ha t/km Valoa re RON 12 215.II Utilaje lucrări mecanice 1 Ha Ha.5 …….0 740.

Cap.25 853.5.96 0.06 27.36 36.0 6835.9 1 16 302 .Ha Ha.06 32354.6 131. Cap.3 1.4 15 6872.o. 1 Ha RON …H a 1 Ha valoare …….0 13658.48 5.III Materii şi materiale valoare pt. valoare …….0 555.25 4184.o.56 0.Transporturi TOTAL GENERAL VALOARE PT.a..5 2.31 312. va lo ar e 4 1 Ha Ha.23 3465.5 178.4 6 2912.I Manopera Cap.27 2.17 34.n.0 1780. 0 11 521.10 15245.66 40.4 ….5 835.n..00 901.22 3.6 0 65.IV.Ha t/k m 13 valoa re 14 0 1 2 3 4 5 TOTAL 1 29.0 21023. Ha 10 1 Ha t/km valoa re 12 195.50 1004.Ha z. z.7.5 620.50 691.97 49.13 27.5 3 5 14. 7 va lo ar e 8 1Ha ….34 6 3567.II Utilaje lucrări mecanice Cap.CENTRALIZATORUL COSTURILOR DIRECTE DE INVESTIŢII LA PIERSIC Antemă surătoa rea deviz Nr.0 9 2375.0 1310. a.0 782.38 2 734.06 3860.24 2. 0 910.13 167.0 2300.

06 15210. 1 30.75 759. 0 1 2 3 4 5 6 7 TOTAL INVESTIŢIE Cap.n.5 33.75 1034.O.5 33.50 610.37 29.31 34.2 5 744.95 3.42 3.50 5274.23 41.5.III Materii şi materiale 1 ha … RON ha Cap.50 759.10.40 11688.56 273.5 …hectare Ha.0 225.5 34.30 12.90 0.56 63164.IV Transporturi 1 hectar T /km 11 491.5 825.38 30.97 Valoar e RON 6 1855 987.26 …hectare T/ km 13 Valo are 14 15 4570.44 7230.8 34. 7 Valoa re 8 9 1775 13154 10115 7620 7620 6420 6420 53124 10 Cap.42 210.94 12. II Lucrări mecanice 1 hectar Ha.90 0.4 8. a.5 728. re 3 4 Cap.65 3.0 187.56 7230.56 12.50 187. I Manopera 1 hectar Z.51 16 TOTAL GENERAL VALOARE 1 hectar … RON ha 303 . 5 7.a.44 8617.7 5 …hecta re Z.79 30.5 92. Va O loa .99 Valoar e RON 2 755.75 0.0 225.05 8617.42 24.30 0.50 610.38 24.7 Valoa re RON 12 184.75 17.94 12.50 4492.n .CENTRALIZATORUL COSTURILOR DIRECTE DE INVESTIŢII LA ALUN Ante măsu rătoa rea – deviz Nr.

50 825.81 45274.00 …hectare T/ Va km loare 13 14 16 304 .95 3. I Manopera Cap. Valoa a. loa re 3 4 1 hectar Ha.07 81.30 3.90 … ha 10 Cap.45 280.62 1655.CENTRALIZATORUL COSTURILOR DIRECTE DE INVESTIŢII LA CATINA Antemăsu ră-toarea – deviz Nr.O.59 181. loa re 7 8 1 hectar T/km Valoa re RON 11 12 421. Valoare Euro 1 24.25 4540.70 98.81 35. II Lucrări mecanice Cap. Va O.11.IV Transporturi TOTAL GENERAL VALOARE 1 hectar RON 15 4739.00 10920.2 746.00 787. re RON 5 6 6.14 40.57 18.50 1020.90 12080.2 49.n.5 158.02 987.92 4.50 4255.00 42159.n.75 0 1 2 3 4 TOTAL INVESTIŢIE …hectare Z.5.III Materii şi materiale 1 ha RON 9 2325.15 …ha 1 hectar Z.00 67484..8 12. Cap.82 12615.06 263.25 889.00 …hectare Ha.75 2028. Va a.7 0 76560.82 13929.15 17.61 2 601.00 3.

55 6.31 116.82 1955.O Valoa re 3 4 1 hectar Ha.95 3.00 37940.35 176. Valoa a.24 337.5.00 3767. re 7 8 1 hectar T/km Valoare RON …hectare T/ km Valoa re 11 574.2 904.00 103.00 …hectare Z.60 16 305 .00 Cap.31 28184. Valoare a.30 12879.CENTRALIZATORUL VOLUMELOR DE LUCRĂRI ŞI A COSTURILOR DIRECTE DE INVESTIŢII LA ARBUŞTII FRUCTIFERI Antemăsurătoarea – deviz Nr.08 2580.07 987.99 46446.O.50 825.00 11040.n. RON 5 6 7.52 813.21 40.n.00 24500.25 1008.50 12 214.75 4402.30 15.5 310.III Materii şi materiale Valoare pentru 1 ha … RON ha 9 10 2400.00 3.50 …hectare Ha.IV Transporturi TOTAL GENERAL Valoare pentru 1 hectar RON ha 1 hectar Z. I Manopera Cap. II Lucrări mecanice Cap. 0 1 2 3 TOTAL INVESTIŢIE Cap.10 13 14 15 5382.12.8 19. Valoare RON 1 2 32.

5 218.34 13.57 279.84 valoar e 12 245.94 35.61 77350. III materii şi materiale Cap.0 9200.52 1139.14 81. II Lucrări mecanice Cap.0 987.862 492.04 306 .43 … ha 16 45.5 894.5 11161.CENTRALIZATORUL COSTURILOR DIRECTE DE INVESTIŢII LA ZMEUR Ante măsu rătoa rea Deviz nr.37 46625.5 1093.0 52680.0 41430.5 1062. 3 Valoa re 4 1 hectar Ha.n 7 Valoar e 8 Valoare pt.82 4205.75 4048. a.0 … hectare Ha.062 410.n 5 8.O.25 16.76 233.25 7000. 1 ha 9 2050.0 … ha 10 1 hectar t/km 11 655 425. Cap.82 valoare 6 2155.25 … hectare Z. IV Transporturi TOTAL GENERAL 1 hectar Z.62 3.5 65652.18 … hectare t/ km 13 val oar e 14 Valoare pt. a.5 16.0 12972. I Manoperă Cap.50 5.56 63156.75 161. 1 ha 15 5369.3 1312.5 4205.13.0 5861. 0 1 2 3 TOTAL LUCRĂR I TEHNOL OGICE SISTEM SUSŢINE RE TOTAL GENE RAL 1 36.62 159.95 4.04 14193.5.95 Valoare 2 918.O.

00 3767.07 3767.50 44490.49 1987.0 0 959.2 5 15.38 150.50 682.00 3174. are 7 8 1 hectar T/km Valoare RON 11 541. RON 5 7.5.75 188.0 0 962.00 19220.CENTRALIZATORUL COSTURILOR DIRECTE DE INVESTIŢII LA MUR Antemăsură toarea – deviz Nr.14.0 5 307 .III Materii şi materiale 1 ha RON 9 1800.00 1819.07 6 1955.00 10720.95 3.30 53658.2 4 38. Valoar e RON 1 2 32.50 825.IV Transporturi TOTAL GENERAL VALOARE 1 hectar ha RON 15 4767.a.1 2 39627.O. I Manopera Cap.5 413 15 969. re 3 4 1 hectar Ha.50 3756.00 987.50 79.06 154.00 … ha 10 Cap.n.38 809. Cap.87 5. Valo a.25 …hectare Z.62 363.5 12 203.55 …hectare T/ Valo km are 13 14 - 12750.0 5 14031.0 0 16 0 1 2 3 Total tehnologie Sistem de susţinere TOTAL INVESTIŢIE 1 hectar Z.82 3.3 7 12510. Valoa O.30 15.00 850 318. II Lucrări mecanice Cap.50 …hectare Ha.56 22349.7 3 4718. Valoare n.48 38.

Pregătirea terenului .82 6190.Lucrări de întreţinere în anul I .38 6420.10 3. Deviz general pentru un ha de plantaţie de măr Specificare Cap.85 3.2) . I Cap.90 8758.06 5347.13 31985.05 25891.6 17321. În an. I Cheltuieli directe pentru realiz.37 5097.2.00 RON RON RON RON RON RON RON RON RON Euro Euro 6.20 62354. Deviz general pentru un ha de plantaţie de păr SPECIFICARE Cap.I Cheltuieli directe pentru realizarea investiţiei . I -Lucr.Aprovizionare cu materiale (10% x 36107.25 4026.ha 7464.6 16052 RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON/ Euro Euro 308 .72 2579.50 6804. de întreţ.Lucrări de întreţinere în anul III . I Cap. Deviz general pentru un ha de plantaţie 6.31) TOTAL CAP II TOTAL GENERAL Curs de schimb TOTAL VALOARE UM Valoarea pentru: 1 hectar ….Înfiinţarea plantaţiei .9 TOTAL CAP II TOTAL GENERAL Curs de schimb TOTAL VALOARE UM Valoarea pentru : 1 hectar …hectare 55549. de întreţ.6.06 6133 51596.31 3610.70 3392.54 57786.Lucrări de întreţinere în anul II .1.Diverse şi neprevăzute (5% x 51596.13 3618.Lucrări de întreţinere în anul IV TOTAL CAP. II -Lucr. II Cheltuieli suplimentare pentru -Aprovizionare materială 10% x 40267 -Diverse şi neprevăzute 5% x 55549. de întreţ.70 2777. în an.II Cheltuieli suplimentare pentru: . investiţiei -Pregătirea terenului -Înfiinţarea plantaţiei -Lucr. în an III TOTAL CAP.00 3039.

63 2606.38 3926.7 .50 4194.I Cheltuieli directe pt.53 2935.30 40715.75 2090.20 1834.Diverse şi neprevăzute 5% x 36682.13 2560.70 TOTAL CAP. I Cheltuieli directe pentru realizarea investiţiilor • Pregătirea terenului şi înfiinţarea plantaţiei • Lucrări de întreţinere în anul I • Lucrări de întreţinere în anul II • Lucrări de întreţinere în anul III • Lucrări de întreţinere în anul IV • Lucrări de întreţinere în anul V • Lucrări de întreţinere în anul VI • Lucrări de întreţinere în anul VII • Lucrări de întreţinere în anul VIII • Lucrări de întreţinere în anul IX TOTAL CAP.4.Lucrări de întreţinere în anul II .Pregătirea terenului .5% × 3416.05) • Diverse şi neprevăzute (0. Cheltuieli suplimentare pentru: • Aprovizionare materiale (10% × 19000.812 2730. II TOTAL GENERAL Curs de schimb TOTAL VALOARE INVESTIŢIE UM Valoarea pentru 1hectar RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON/Euro Euro 7465.Lucrări de întreţinere în anul IV .7 …hectare 6.00 3.85 13507. Deviz general pentru un ha de plantaţie de prun Specificare Cap.10 4032.87 2662. Deviz general pentru un ha de plantaţie de NUC Specificare UM Cap.70 2198.51 3185.3.Lucrări de întreţinere în anul I .Aprovizionare materiale 10% x 21982.625 36682.16 1582 1541 3123 33951 3.6 9431 RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON/EURO EURO .19 1680.88 30828.Lucrări de întreţinere în anul III . II TOTAL GENERAL Curs de schimb TOTAL VALOARE 309 Valoarea pentru 1 hectar …hectare 10510. II.II Cheltuieli suplimentare pentru : .50 1988.Înfiinţarea plantaţiei .13 1627.37) TOTAL CAP.Lucrări de întreţinere în anul V TOTAL CAP I Cap.6.realizarea investiţiei .19 2525.6 11309. I • Cap.38 1312.

375 3141.hectare RON 7070.10 19800.34 2877.Înfiinţarea plantaţiei . Deviz general pentru un ha de plantaţie de CAIS Specificare UM Cap.31) TOTAL CAP II TOTAL GENERAL Curs de schimb TOTAL VALOARE UM Valoarea pentru: 1 hectar ….ha 6872.6. I Cap.Diverse şi neprevăzute (5% x 51596.5.2 Diverse şi neprevăzute 5% x 31871.6 9787.92 1593.387 2871.II TOTAL GENERAL Curs de schimb TOTAL DE VALOARE RON -/-/-/-/-/-/-/RON -/-/-/-/RON/ Euro Euro 310 Valoarea pentru 1 hectar …….Aprovizionare cu materiale (10% x 36107.I Cheltuieli directe pentru realizarea investiţiei Pregătirea terenului Înfiinţarea plantaţiei Lucrări de întreţinere în anul I Lucrări de întreţinere în anul II Lucrări de întreţinere în anul III Lucrări de întreţinere în anul IV Lucrări de întreţinere în anul V TOTAL CAP.55 3363.2) .50 5092.00 3387.81 44310.47 35234.Lucrări de întreţinere în anul I .6.II Cheltuieli suplimentare pt.37 5663.5 49402.00 2215.575 3645.875 9032. Deviz general pentru un ha de plantaţie de GUTUI SPECIFICARE Cap.00 3866.37 4720.36 .I Cheltuieli directe pentru realizarea investiţiei .887 3173.Lucrări de întreţinere în anul IV TOTAL CAP.Lucrări de întreţinere în anul III .0 RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON/ Euro Euro 6.: Aprovizionare materiale 10% x 17699.8 3.6 13723.Lucrări de întreţinere în anul II .036 TOTAL CAP.500 31871. I Cap.Pregătirea terenului .51 3.036 1769.437 2935.II Cheltuieli suplimentare pentru: .

: Aprovizionare materiale 10% x 17699.6 11356.II Cheltuieli suplimentare pentru : .hectare RON 6872. I Cap.6 Euro 10021 6. Deviz general pentru un ha de plantaţie de VIŞIN Natura cheltuielilor Cap.3 RON/Euro 3.Diverse şi neprevăzute 5% x 4065.6 4251.036 TOTAL CAP.10 15245.4 RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON Lei/Euro Euro 311 .06 3860.6.04 -/36075.Lucrări de întreţinere în anul IV TOTAL CAP I Cap.7 2639.6 3793. Deviz general pentru un ha de plantaţie de PIERSIC Specificare UM Cap.Lucrări de întreţinere în anul II .76 TOTAL CAP.0 2419.74 -/3720.7 36632.7.91 2102.4 16828.Lucrări de întreţinere în anul III .II Cheltuieli suplimentare pt.7 .2 Diverse şi neprevăzute 5% x 31871.Înfiinţarea plantaţiei .realizarea investiţiei .Pregătirea terenului . II TOTAL GENERAL Curs de schimb TOTAL VALOARE INVESTIŢIE UM Valoarea pentru 1hectar …hectare 6873.0 3675.Lucrări de întreţinere în anul I .I Cheltuieli directe pentru realizarea investiţiei Pregătirea terenului Înfiinţarea plantaţiei Lucrări de întreţinere în anul I Lucrări de întreţinere în anul II Lucrări de întreţinere în anul III Lucrări de întreţinere în anul IV Lucrări de întreţinere în anul V TOTAL CAP.06 32354.II TOTAL GENERAL Curs de schimb TOTAL DE VALOARE RON -/-/-/-/-/-/-/RON -/-/Valoarea pentru 1 hectar ……….1 40883.Aprovizionare materiale 10% x 2285.I Cheltuieli directe pt.1 3.5 1831.46 2912.6 2821.8.23 3465.30 1617.

I Cheltuieli directe pentru RON realizarea investiţiei Pregătirea terenului RON 7070.TOTAL d.9.512 Lucrări de întreţinere în anul I -/2884.43 84987.036 TOTAL CAP.812 Lucrări de întreţinere în anul II -/3847.10.05 8617.56 12104.hectare Cap. I -/38831.250 Lucrări de întreţinere în anul V -/4527.625 Lucrări de întreţinere în anul III -/3326..pregătirea terenului .073 Cap.2 Diverse şi neprevăzute 5% x -/1941.56 7230.. Deviz general pentru un ha de plantaţie de ALUN Specificare Cap.600 31871.c. TOTAL VALOARE UM RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON/Euro € Valoarea pentru 1 hectar 1 hectar 63164. Deviz general pentru un ha de plantaţie de CIREŞ Valoarea pentru Specificare UM 1 hectar ………….44 8617.270 Curs de schimb RON/Euro 3.II -/4236.600 TOTAL VALOARE Euro 11963.18 75268.63 5955.Aprovizionare materiale 10% x 44490 .40 11688.c. An I .44 7230. III CHELTUIELI SUPLIMENTARE INDIRECTE .II Cheltuieli suplimentare pt. II CHELTUIELI DE EXPLOATARE TOTAL CHELTUIELI DIRECTE CAP.32 3.întreţinerea plantaţiei an VI Cap.51 4570.937 TOTAL CAP.TOTAL d.60 312 .437 Lucrări de întreţinere în anul IV -/3532.întreţinerea plantaţiei an V .60 23607.100 6.875 Înfiinţarea plantaţiei -/13641.întreţinerea plantaţiei an III .600 17699.69 9718.întreţinerea plantaţiei an II .6.: RON Aprovizionare materiale 10% x -/2294.200 TOTAL GENERAL -/43067.06 15210.înfiinţarea plantaţiei şi întreţ.I CHELTUIELI DIRECTE PENTRU REALIZAREA INVESTIŢIEI .Diverse şi neprevăzute 5% x 53658 TOTAL GENERAL Curs valutar la data de ………….20 3763.întreţinerea plantaţiei an IV .

12.Deviz general pentru un ha de plantaţie de ZMEUR Specificare UM Cap.60 24205.99 6116.80 6. III CHELT. TOTAL VALOARE RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON/Euro € Valoarea pentru 1 hectar .31 28184.82 13929.50 11161.33 3794. materiale TOTAL GENERAL Curs de schimb TOTAL VALOARE INVESTIŢIE RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON/Euro Mil.50 3828. II CHELTUIELI SUPLIMENTARE INDIRECTE .70 87136. SUPLIMENTARE TOTALE d.60 24678.c.60 14600.Aprovizionare materiale 10% x 44490 .50 6748. II CHELTUIELI SUPLIMENTARE TOTAL d.6.TOTAL d..30 12879.întreţinere anul II Cap.Deviz general pentru un ha de plantaţie de arbuşti fructiferi Specificare UM Cap.11.81 45274.82 10576.13.Diverse şi neprevăzute 5% x 53658 Intretinere anul III TOTAL GENERAL Curs valutar la data de ………….00 Valoarea pentru 1 hectar …hectare 46446.întreţinerea plantaţiei an II CAP. II SISTEM DE SUSŢINERE Cap. Aprovizionare materiale 10% x 8186.hectar 76560...înfiinţarea plantaţiei + întreţinere an I .înfiinţarea plantaţiei şi întreţ.00 …hectare 313 .33 52562.Pregătirea terenului .70 3.pregătirea terenului .93 3.75 7623.c.I CHELTUIELI DIRECTE PENTRU REALIZAREA INVESTIŢIEI ...61 11490.43 14193.56 63156.60 5382..diverse şi neprevăzute TOTAL GENERAL Curs de schimb TOTAL VALOARE INVESTIŢIE RON RON RON RON RON RON RON RON RON/Euro RON 6.00 2322.c.Lucrări de întreţinere în anul II TOTAL CAP.I Cheltuieli directe pt.realizarea investiţiei .TOTAL d.Înfiinţarea plantaţiei si lucrarile intr-un an I .00 12615.65 3.25 3867.37 46625. lei Valoarea pentru 1hectar 5369.c.50 88840. An I .I Cap.TOTAL d.1 Diverse şi neprevăzute 3% x Tot.pregătirea terenului .15 4739.I CHELTUIELI DIRECTE PENTRU REALIZAREA INVESTIŢIEI . Deviz general pentru un ha de plantaţie de CĂTINĂ Specificare UM Cap.aprovizionare materiale 10% .c.

c. calit.1 2.întreţinerea plantaţiei an II Cap. extra şi . de calit I .. Valoarea producţiei marfă la cultura MĂR (V.14.1.60 16886.P.) SPECIFICARE Producţia fizică proiectată Producţia valorificabilă d. – calitatea extra şi I 314 UM t t t 1 Ha 25 25 14 REVINE LA: ……ha .TOTAL d.12 14031.) Nr.00 7.6.pregătirea terenului .3 3 Specificare -Producţia fizică proiectată -producţia valorificabilă -calitateae extra şi .90 4449.05 4767.2 2.37 12510.calitatea II Preţ pe tonă Valoarea prod. TOTAL VALOARE UM RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON/Euro € Valoarea pentru 1 hectar 1 hectar 39.Deviz general pentru un ha de plantaţie de MUR Specificare Cap..M.2. III CHELTUIELI SUPLIMENTARE INDIRECTE .00 2682.M. crt 1 2 2.P.preţ pe tonă Valoare prod.calitatea I .TOTAL d.627.Aprovizionare materiale 10% x 44490 .c.înfiinţarea plantaţiei şi întreţ. An I .56 22349. a) TOTAL CHELTUIELI DIRECTE CAP.Diverse şi neprevăzute 5% x 53658 TOTAL GENERAL Curs valutar la data de …………. de calit sub stas TOTAL VALOAREA PRODUCŢIEI MARFĂ UM To To to Euro/to Euro To Euro/to Euro To Euro/to Euro Euro Revine la 1 Ha …Ha 25 25 15 400 6000 6 300 1800 4 150 600 8400 7. Valoarea producţiei marfă la cultura PĂR (V.90 60789.95 3.00 53658.I CHELTUIELI DIRECTE PENTRU REALIZAREA INVESTIŢIEI .c.preţ pe tonă Valoare prod.05 7131. II SISTEM DE SUSŢINERE(var.

t.de calitate II .extra şi I -calitatea II preţ pe kg Valoarea prod..de calitate substas TOTAL VALOAREA PRODUCŢIEI MARFĂ Euro/t Euro t Euro Euro t Euro/t Euro Euro 0. Euro/ t. t. Euro/kg 1ha 20 20 15 0. Valoarea producţiei calitatea extra şi I .450 6300 7 0. Valoarea producţiei de calitate II TOTAL VALOAREA PRODUCŢIEI MARFĂ UM Kg.calitatea II Preţ pe Kg.calit.08 160 4570 Revine la …ha 7.calitatea industrială (substas) preţ pe T valoarea prod. Euro/kg Euro t.4.) Specificare Producţia fizică proiectată Producţia valorificabilă d. Euro t.M. EURO KG.preţ pe T valoare prod.c-calitatea extra şi I preţ pe kg Valoarea prod. –calitatea extra şi I Preţ pe Kg.35 2450 4 0.calitatea II preţ pe T valoarea prod.ha 315 .00 600 5400 Revine la : ….P.00 4800 600 1.200 800 9950 7. EURO/KG EURO 1 ha 3000 3000 2400 2.de calit II -calitatea industrială(substas) preţ pe kg Valoarea producţiei de caliatte sub stas Total valoarea producţei marfă UM t. Valoarea producţiei marfă la cultura PRUN (V. Kg EURO/KG.17 510 2 0.M.P.26 3900 3 0. Valoarea producţiei marfă la cultura NUC (V.c. Kg.3.calitatea extra şi I .) Specificare Producţia fizică proiectată Producţia valorificabilă d.

135 405 1 0.ha 316 .M.calitatea II preţ pe T valoarea prod.M.II -calitatea industriale (sub stas) Preţ pe t valoarea prod.de calitate II . calit.extra şi I -calitatea II preţ pe t valoarea prod.6.calitatea industrială (substas) preţ pe T valoarea prod. Valoarea producţiei marfă la cultura CAIS (V. sub stas TOTAL VALOAREA PRODUCŢIEI MARFĂ UM To To To Euro/To Euro To Euro/To Euro To Euro/To Euro Euro 1 ha 20 20 16 0.14 280 5440 REVINE LA: ……ha 7. – calitatea extra şi I preţ pe T valoare prod.) Specificare Producţia fizică proiectată Producţia valorificabilă d.….c. de calit.calitatea extra şi I .26 4160 3 0.) SPECIFICARE Producţia fizică proiectată Producţia valorificabilă d.32 3840 6 0.. Valoarea producţiei marfă la cultura GUTUI (V.22 1320 2 0.7.P.-calitatea extra şi I preţ pe t valoare prod.08 80 4645 Revine la: ….P.c. de calit.5.de calitate substas TOTAL VALOAREA PRODUCŢIEI MARFĂ UM t t T Euro/t Euro T Euro/t Euro T Euro/t Euro 1 Ha 20 20 12 0.

5 160 240 5880 Revine la …ha 317 .) Specificare Producţia fizică proiectată Producţia valorificabilă d.M.) Specificare Producţia fizică proiectată Producţia valorificabilă d. t.7. Euro/kg Euro t. de calit.extra şi I -calitatea II preţ pe kg Valoarea prod.extra şi I -calitatea II preţ / t valoarea prod..….8.P. Valoarea producţiei marfă la cultura PIERSIC (V. Euro t.0 2.c-calitatea extra şi I preţ pe kg Valoarea prod.22 3520 3 0.15 450 1 0.7.5 280 700.-calitatea extra şi I preţ / t valoare prod.ha 7.0 1. t.c. calit.calit.de calit II -calitatea industrială(substas) preţ pe kg Valoarea producţiei de caliatte sub stas Total valoarea producţei marfă UM t. Euro/kg 1ha 17 17 13 380 4940. Valoarea producţiei marfă la cultura VIŞIN (V.08 80 4050 Revine la: ….M. Euro/ t.P. de calit.II -calitatea industriale (sub stas) Preţ / t valoarea prod. sub stas TOTAL VALOAREA PRODUCŢIEI MARFĂ UM To To To Euro7To Euro To Euro7To Euro To Euro7To Euro Euro 1 ha 20 20 16 0.

extra şi I .0 318 . sub stas TOTAL VALOAREA PRODUCŢIEI MARFĂ UM To To To Euro7To Euro To Euro7To Euro To Euro7To Euro Euro 1 ha 18 18 14.M.6 200 520 1 100 100 4220 Revine la: ….0 2.c.0 3000.….-calitatea extra şi I preţ pe t valoare prod. II Total valoarea producţiei marfă UM Kg Kg Kg Euro/kg Euro Kg Euro/kg Euro Revine la: 1 ha …ha 3000.c.10. de calit.) Specificare Producţia fizică proiectată Producţia valorificabilă d.extra şi I -calitatea II preţ pe t valoarea prod. Valoarea producţiei marfă la cultura ALUN (V.0 200.4 280. – calitatea extra şi I preţ pe kg valoarea prod. Valoarea producţiei marfă la cultura CIREŞ (V.7.8 7840.0 1.0 2800.M.0 8120. de calit.P.calitatea II preţ pe kg valoarea prod.II -calitatea industriale (sub stas) Preţ pe t valoarea prod.ha 7.4 250 3600 2. calit. calit. de calit.P..9.) Specificare Producţia fizică proiectată Producţia valorificabilă d.

– calitatea extra şi I preţ pe kg valoarea prod.c.11. Valoarea producţiei marfă la cultura CĂTINĂ (V. extra şi I .M. calit. II Total valoarea producţiei marfă Pret mediu UM Kg Kg Kg Euro/kg Euro Kg Euro/kg Euro Euro/t Catina alba 20 20 18 0.) Specificare Producţia fizică proiectată Producţia valorificabilă d.84 15120 2 0.P.4 800 15920 796 319 . de calit.calitatea II preţ pe kg valoarea prod.7.

1 15400 1 0.2 600 9000 600 320 .8 1.7 8400 3 0.c.4 400 15800 1053 Coacăz alb 15 15 14 1.) Nr.8 2.5 500 14800 1233 Coacăz roşu 15 15 14 1.extra şi I .12.P.preţ pe kg .8 1. de calit. II şi industriale TOTAL VALOARE PRODUCŢIE MARFĂ Preţ mediu t t t Euro Euro t Euro Euro Euro/t 12 12 11 1.0 3600 3600 2000 Pentru specia şi suprafaţa utilizator 1 2 8 8 8 0.valoarea prod.preţ pe kg .valoarea prod.M.1 15400 1 0.calitatea II şi industriale % . I . – calitatea extra şi cal. crt.de calit.8 6400 6400 800 15 15 12 0. Specificare UM Coacăz negru Producţia fizică proiectată Producţia valorificabilă d.4 200 7200 480 SPECIA Afin Agriş Trandafir pentru petale 1. Valoarea producţiei marfă la cultura arbuşti fructiferi (V.3 14300 1 0.7.

G.7.extra şi I -calitatea II preţ pe kg Total valoarea producţei cal.5 500 15900 Ha Euro Ani Euro /an Euro Euro Euro Euro To Euro /t Valoarea pentru 1 Ha …Ha 1 17321 20 866 2867 1783 1084 3733 25 336 . Valoarea producţiei marfă la cultura ZMEUR (V. crt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Specificare -capacitatea proiectată -valoarea totală a investiţiei -durata de exploatare -cota anuală de amortisment -valoarea anuală a chelt. extra şi I .P.13. Valoarea producţiei marfă la cultura MUR (V.M.calit.25 12000 2000 0.calitatea II preţ pe kg valoarea prod. II Total valoarea producţiei marfă 8.c-calitatea extra şi I preţ pe kg Valoarea prod.a II-a Total valoare prod.preţ de cost mediu 321 UM Kg Kg Kg Euro/kg Euro Kg Euro/kg Euro Revine la: 1 ha …ha 15000 15000 14000 14000 1. Euro/kg kg Euro/kg Euro Euro 1ha 12000 12000 10000 1.c. de prod.14.1. Valoarea producţiei globale (V.) Specificare Producţia fizică proiectată Producţia valorificabilă d.P. calit. – calitatea extra şi I preţ pe kg valoarea prod.1 15400 1000 1000 0.recoltat şi valorificat recolta 25t/ha -valoarea totală a producţiei (4+5) -producţia fizică .M.) Specificare Producţia fizică proiectată Producţia valorificabilă d. de calit.marfa UM kg kg kg Euro/ kg.) 8.P. (6+7) Din care : -lucrări tehnologice .60 1200 13200 Revine la …ha 7. Valoarea producţiei globale la cultura MĂR Nr.

7 majorat cu 20%) 1237.25 Z. Valoarea producţiei globale la cultura PRUN Specificare Capacitatea proiectată Valoarea totală a investiţiei Durata normală de exploatare Cota anuală de amortisment Cheltuieli anuale de producţie Producţia de fructe Cost mediu pe tona de fructe Valoarea totală a producţiei globale UM Ha Euro Ani Euro Euro t. 5 majorată cu 20% ( 1783 Euro) -Cheltuielile pentru recoltarea producţiei de 25to/ha (NTM)/92 artic 2102 ) 25Tox2.cheltuieli pentru recoltarea producţiei (NTM/92 art.2.2093) 20 t x 5 zo x 6.37. Valoarea producţiei globale la cultura PĂR SPECIFICARE Capacitatea proiectată Valoarea totală a investiei Durata normală de exploatare Cota anuală de amortisment Cheltuieli anuale de producţie Producţia de fructe Preţ mediu pe tona de fructe Valoarea totală a producţiei globale UM Ha Euro ani Euro Euro To Euro/t Euro Valoare pentru: 1 ha ……ha 1. 2120 ) 25 to x 6.6 20 113.5z. x 6. majorat cu 20% ( 2044) -cheltuieli pentru recoltarea producţiei (NTM/92.94 = 1084. articol nr.3.81 Euro Total cheltuieli anuale de producţie 1932 Euro 322 .4 226.3 2600 CHELTUIELI ANUALE DE PRODUCŢIE (VPM) Se compun din : .O. Euro/t.CHELTUIELILE ANUALE DE PRODUCŢIE Se compun din : -Cheltuielile tehnologice anuale antemăsurătoarea – deviz nr.94 = 694.cheltuieli tehnologice anuale (antemăsurătoarea deviz nr.19 Euro . Euro Valoarea pentru 1ha …ha 1.94 Euro = 1084EURO Total cheltuieli anuale de producţie 2867 EURO 8.6.ox 6. Total cheltuieli anuale de producţie__3126 Euro 8.0 16052 20 803 3126 25 398 3931 • CHELTUIELILE ANUALE DE PRODUCŢIE Se compun din: .0 11310 25 452.cheltuieli tehnologice anuale (antemăsurătoarea-deviz nr.

94 = 868 Euro.6. Total cheltuieli anuale de producţie 2756 Euro 323 .0 t × 18.cheltuieli tehnologice anuale (antemăsurătoarea deviz nr.1888 Euro -cheltuieli pentru recoltarea producţiei (NTM/92. majorat cu 20% . x 6.10 majorat cu 10% = 1200 EURO Cheltuieli pentru recoltarea producţiei ( NTM/92 2042 ) 3. articol nr.5.O.8. Valoarea producţiei globale la cultura GUTUI SPECIFICARE Capacitatea proiectată Valoarea totală a investiei Durata normală de exploatare Cota anuală de amortisment Cheltuieli anuale de producţie Producţia de fructe Cost de producţie pe tona de fructe Valoarea totală a producţiei globale UM Ha Euro ani Euro Euro To Euro/t Euro Valoare pentru: 1 ha ……ha 1.cheltuieli tehnologice anuale .0 9431 60 157 1589 1200 389 3 1800 1746 CHELTUIELILE ANUALE DE PRODUCŢIE Se compun din : Cheltuieli tehnologice anuale (antemăsurătoarea–deviz nr.8 3240.1 2756.75 ZO × 6.0 13723.0 20 686.4. Valoarea producţiei globale la cultura NUC Specificare Capacitatea proiectată Valoarea totală a investiţiei Durata normată de exploatare Cota anuală de amortisment Cheltuieli anuale de producţie .cheltuieli pentru recoltare Producţia de fructe Preţ mediu pe tona de fructe Valoarea totală a producţiei globale UM Ha EURO Ani EURO EURO EURO EURO Tone EURO/tone EURO Valoarea pentru 1 ha ……ha 1.94=389 EURO Total cheltuieli anuale de producţie 1589 EURO 8.25 Z.0 20 137. 2120 ) 20 to x 6.0 CHELTUIELILE ANUALE DE PRODUCŢIE Se compun din: .

25 2200 pentru: …..28 20 90.0 10021 15 668 1849 833.ha CHELTUIELILE ANUALE DE PRODUCŢIE Se compun din: -Cheltuielile tehnologice anuale antemăsurătoarea –deviz nr. Valoarea producţiei globale la cultura CAIS Valoarea Specificare Capacitatea proiectată Valoarea totală a investiţiei Durata normală de exploatare Cota anuală de amortisment Cheltuieli anuale de producţie din care: .44 Euro Total cheltuieli anuale de producţie 1849 Euro 324 .28 20 102.lucrări tehnologice .0 9787.5 2049 833.33 1215.4 15 652..02 Euro -Cheltuielile pentru recoltarea producţiei de (20 to x 5zo x 6.28 Euro Total cheltuieli anuale de producţie 2049 Euro 8.5 majorate cu 20% →1155.33) -Cheltuielile pentru recoltarea producţiei de (20 to x 5zo x 6.33 1215. şi valorificare recoltă Producţia de fructe Cost mediu pe tona de fructe Valoarea totală a producţiei globale UM Ha Euro ani Euro Euro Euro Euro To/ha Euro/t Euro 1 ha 1.recoltat şi valorificat recolta Producţia de fructe Cost producţie mediu pe tona de fructe Valoarea totală a producţiei globale UM Ha Euro ani Euro Euro Euro Euro To/ha Euro/t Euro Valoarea 1 ha 1.rec.7 majorate cu 20% ( 833.lucrări tehnologice .94) =1215.5 2400 pentru: ….7.ha CHELTUIELILE ANUALE DE PRODUCŢIE Se compun din: -Chelt.6.94 Euro) = 694. tehnologice anuale antemăsurătoarea –deviz nr. Valoarea producţiei globale la cultura piersic Specificare Capacitatea proiectată Valoarea totală a investiţiei Durata normală de exploatare Cota anuală de amortisment Cheltuieli anuale de producţie din care: .8.

0 2100.0 17 123.2 Euro Total cheltuieli anuale de producţie 3862 Euro 8.539 CHELTUIELI ANUALE DE PRODUCŢIE (VPM) Se compun din : cheltuieli tehnologice anuale (antemăsurătoarea-deviz nr.ha Capacitatea proiectată Valoarea totală a investiţiei Durata normală de exploatare Cota anuală de amortisment Cheltuieli anuale de producţie din care: .recoltat şi valorificat recolta Producţia de fructe Cost mediu pe tona de fructe Valoarea totală a producţiei globale Ha Euro ani Euro Euro Euro Euro To/ha Euro/t Euro CHELTUIELILE ANUALE DE PRODUCŢIE Se compun din: -Cheltuielile tehnologice anuale antemăsurătoarea–deviz nr.6 majorat cu 20%) 1264.9. Euro/t.2093) 17t x 22 x 6.0 pentru: ….8.5 2295.7 majorate cu 20%=625 € -Cheltuielile pentru recoltarea producţiei =159 Euro Total cheltuieli anuale de producţie 2134 Euro 325 . Euro Valoarea pentru 1ha …ha 1 11356 20 568 3..8.Valoarea producţiei globale la cultura vişin Specificare Capacitatea proiectată Valoarea totală a investiţiei Durata normală de exploatare Cota anuală de amortisment Cheltuieli anuale de producţie Producţia de fructe Cost de productie mediu pe tona de fructe Valoarea totală a producţiei globale UM Ha Euro Ani Euro Euro t.lucrări tehnologice .826 17 227 4.7 Euro cheltuieli pentru recoltarea producţiei (NTM/92 art.94Euro/ZO 2597.0 30 399.Valoarea producţiei globale la cultura CIREŞ Specificare UM Valoarea 1 ha 1 11963.

x 25 RON/30__________________ 4859.0 CHELTUIELILE ANUALE DE PRODUCŢIE (Antemăsurătoare – deviz nr.7 3930.6 15 1573.50 RON Utilaje – lucrări mecanice 0.Valoarea producţiei globale la cultura ALUN Specificare .valoarea totală a investiţiei .0 23607.cota anuală de amortisment .valoarea totală a producţiei globale .cota anuală de amortisment .8 3362.11.a.50 RON Materiale _______________________________________6422.38 z.n.preţ mediu de valorificare UM Ha Euro Ani Euro Euro To Euro/t Euro Euro/t Valoarea pentru 1 ha 1 ha 1.27 RON TOTAL CHELTUIELI ANUALE DE PRODUCŢIE 12104.0 1310.3€ ) 8.valoarea totală a producţiei globale .durata normată de exploatare .cost de producţie mediu pe tona de fructe .cheltuieli anuale de producţie .valoarea totală a investiţiei .cheltuieli anuale de producţie .preţ mediu de valorificare UM Ha Euro Ani Euro Euro To Euro/t Euro Euro/t Cătină albă 1.3 3 1120. (3362.Valoarea producţiei globale la cultura CĂTINĂ Specificare .durata normată de exploatare .5) (VCAP) Manopera:194.a.75 h. x 250RON/HAAn___787.cost de producţie mediu pe tona de fructe .8.producţia de fructe .10.capacitatea proiectată .capacitatea proiectată .0 24205 15 1614 7972 20 399 9300 465 326 .o.90 RON Transporturi _______________________________________34.producţia de fructe .18 RON.

94 327 .94 25000. pentru aplicarea lucrărilor de întreţinere -lucrări manuale -lucrări mecanice -materiale -transporturi Cheltuieli pentru recoltarea producţiei -producţia proiectată -manopera ZO/t Necesar forţă de muncă TOTAL GENERAL UM RON RON RON RON RON RON t ZO/t ZO RON Cătină albă 3697.94 1160.00 622.50 1833.0 20 50 1000 28697.50 81.VALOAREA CHELTUIELILOR ANUALE DE PRODUCŢIE Specificare Chelt.

Manopera ZO/t Necesar forţă de muncă TOTAL GENERAL RON RON RON RON RON RON Tone ZO/t ZO x 46446. pentru dorită de petale utilizator 1.00 337.1 9032.12.0 14601.cheltuieli anuale de producţie .0 780 Coacăz roşu 1.mediu pe tona de fructe VALOAREA TOTALĂ A PRODUCŢIEI GLOBALE Preţ mediu /t UM Ha Euro ani Euro Euro to Euro/to Euro Euro/t Coacăz negru 1.0 10 1460.25.1 9448.10 10000 8 50 400 56446.1 9032.Transporturi Cheltuieli pentru recoltarea producţiei: .0 15 602.0 10 1460.Lucrări mecanice 15.60 46446.50 37940.60 4402.60 4402.1 10575.0 705 Pentru Trandafir specia şi supraf.1 7990.cota anuală de amortisment .10 18750 15 50 750 65196.0 14601.60 4402. x 25 .0 14601.07 ha.00 3767.60 46446.8 9360.60 4402.50 37940.50 37940.0 10 1460. dorită de utilizator 1 46446.60 4402.00 3767.0 1230 Agriş 1 2 3 4 5 6 7 1.0 14601.00 337. crt Specificare UM Coacăz negru Cheltuieli pentru aplicarea lucrărilor de întreţinere: TOTAL d.8.10 15000 12 50 600 61446. x 250 .00 3767.60 Pentru specia şi supraf.1 9032.00 3767.0 8 18.0 10 1460.0 15 602.60 Trandafir pentru petale 46446.50 37940.00 3767.9 11052.60 4402.0 14601.00 337.0 705 VPG pentru 1 ha de: Coacăz Afin alb 1.0 14601.00 ha din specia: Coacăz Afin Agriş alb 46446.0 1.0 15 602.2 9840.60 Coacăz roşu pentru 1.1 10575.1 8426. crt Specificare .1 10575.producţia de fructe .00 337.10 20250 1.0 6140 VALOAREA CHELTUIELILOR ANUALE DE PRODUCŢIE Nr.cost de prod.00 337.50 37940.Valoarea producţiei globale la cultura arbuşti fructiferi Nr.10 18750 15 50 750 65196.– Lucrări manuale 176.00 337.0 12 665.Materiale .a.capacitatea proiectată .50 37940.durata normată de exploatare .10 18750 15 50 750 65196.c.o.8 5248.valoarea totală a investiţiei .0 705 1.1 8 1053.8 450 810 66696.0 10 1460.Producţia proiectată (To/ha) .n.00 3767.60 328 2 .08 z.

32 +15.750 = 32.514.32 RON ( 9032 Euro) Cheltuieli anuale de producţie la agriş = 13764.750 RON Cheltuieli cu recoltarea la trandafir = 1.32 RON ( 9448 Euro) Cheltuieli anuale de producţie la afin = 13764.750 RON Cheltuieli cu recoltarea la agriş = 15 t/ha x 50 zo/t x 25RON/zo = 18.750 = 32.000 = 28764.Cheltuieli de exploatare a unei plantaţii: = 13764.000 RON Cheltuieli cu recoltarea la coacăz roşu şi alb = 15 t/ha x 50 zo/t x 25RON/zo = 18.014.8 t/ha x 450 zo/t x 25RON/zo = 20.32 +10.32 +20.000 = 23764.32 +18.250 RON Cheltuieli cu recoltarea la afin = 8 t/ha x 50 zo/t x 25RON/zo = 10.32 RON Cheltuieli anuale de producţie = cheltuieli de exploatare + cheltuieli cu recoltarea Cheltuieli cu recoltarea la coacăz negru = 12 t/ha x 50 zo/t x 25RON/zo = 15.000 RON Cheltuieli anuale de producţie la coacăz negru = 13764.514.32 +18.250 = 34.32 RON ( 9032 Euro) Cheltuieli anuale de producţie la trandafir = 13764.32 RON ( 7990 Euro) Cheltuieli anuale de producţie la coacăz roşu şi alb = 13764.32 RON (6601 Euro) 329 .

54 ZO x 25Ron/ZO = 2622.375Ron = 13. x 250RON/HA--------------------------------------825 RON Materiale __________________________________ 10715.0 24678 20 1233.o.15 Ron Utilaje : 3.0 16886 15 15 1125. x 25 RON/30__________________20627.0 700 CHELTUIELILOR ANUALE DE PRODUCŢIE (Antemăsurătoare – deviz nr.a.75RON Utilaje – lucrări mecanice 3.a.0 643 9036 753 Valoarea pentru …ha CHELTUIELI ANUALE DE PRODUCŢIE (Antemăsurătoarea – deviz nr.7 8967.0 15 15 597.n x 250 Ron = 825 Ron Materiale : = 10580 Ron Transporturi : 35t/km x 0. Euro Euro/t 1ha 1.12 Ron 8.valoarea totală a producţiei globale .n.cost de producţie mediu pe tona de fructe .0 1.durata normată de exploatare .14.11 z.Valoarea producţiei globale la cultura ZMEUR Specificare Capacitatea proiectată Valoarea totală a investiţiei Durata normală de exploatare Cota anuală de amortisment Cheltuieli anuale de producţie Producţia de fructe Cost de productie mediu pe tona de fructe Valoarea totală a producţiei globale Pret mediu de valorificare UM Ha Euro Ani Euro Euro t.8 10500.preţ mediu de valorificare UM Ha Euro Ani Euro Euro To Euro/t Euro Euro/t Valoarea pentru 1 ha 1 ha 1.8.3 h.125 Ron TOTAL CHELT.Valoarea producţiei globale la cultura MUR Specificare .valoarea totală a investiţiei .cota anuală de amortisment .capacitatea proiectată . Euro /t.a.9 7726 12. ANUALE 27814.13.0 RON 330 .30 ha.5 ) Manopera : 655.5) (VCAP) Manopera: 825.producţia de fructe .cheltuieli anuale de producţie .

Indicatori de eficienţă economică la MĂR Indicatorul UM Ani Euro/ha Euro Euro Euro Euro ani Valoarea pentru 1 Ha 17321 20 866 7501 3733 8400 4667 3-4 -durata normată de exploatare -cota anuală de amortisment -valoarea anuală a cheltuielilor de producţie -valoarea producţiei globale (VPG) -valoarea producţiei marfă -profit anual -durata de recuperare a investiţiei din profit 9. Indicatori de eficienţă economică 9.32281.3. Indicatori de eficienţă economică la PRUN INDICATORUL Valoarea totală a investiţiei Durata normală de exploatare Cota anuală de amortisment Valoarea anuală a cheltuielilor de producţie Valoarea producţiei fizice (VPM) Valoarea producţiei marfă Profit annual Durata de recuperare UM Euro ani Euro Euro Euro Euro Euro ani Valoarea pentru 1 hectar 16052 20 803 3126 3931 9950 5619 3 UM Euro Ani Euro Euro Euro Euro Euro Ani Valoarea pentru 1 hectar 11310 25 452.- Transporturi _____________________________________ 113.1.62RON TOTAL CHELTUIELI ANUALE DE PRODUCŢIE -------.4 RON. Indicatori de eficienţă economică la PĂR INDICATORUL Valoarea totală a investiţiei Durata normală de exploatare Cota anuală de amortisment Valoarea anuală a cheltuielilor de producţie Valoarea producţiei fizice (VPG) Valoarea producţiei marfă (UPG) Profit anual Durata de recuperare a investiţiei din profit 9. (8967 € ) 9.2.4 2266 2718 4570 1852 6 331 .

9 UM EURO Ani EURO EURO EURO EURO EURO Ani Valoarea pentru 1 hectar 9441 60 157 1589 1746 5400 3654 3 332 .0 3442.1 2756. Indicatori de eficienţă economică la GUTUI INDICATORUL Valoarea totală a investiţiei Durata normală de exploatare Cota anuală de amortisment Valoarea anuală a cheltuielilor de producţie Valoarea producţiei fizice (VPG) Valoarea producţiei marfă (UPG) Profit anual Durata de recuperare a investiţiei din profit 9. Indicatori de eficienţă economică la CAIS INDICATORUL Valoarea totală a investiţiei Durata normală de exploatare Cota anuală de amortisment Valoarea anuală a cheltuielilor de producţie Valoarea producţiei fizice (UP.9.6.9 6.G.4.0 20 686.5 2257 2909 4645 1736 ≈6 UM Euro ani Euro Euro Euro Euro Euro ani Valoarea pentru 1 hectar 13723.36 15 652. Indicatori de eficienţă economică la NUC INDICATORUL Valoarea totală a investiţiei Durata normală de exploatare Cota anuală de amortisment Valoarea anuală a cheltuielilor de producţie Valoarea producţiei globale ( VPG) Valoarea producţiei marfă ( VPM) Profit anual Durata de recuperare a investiţiei din profit 9.0 1997.5.1 5440.) Valoarea producţiei marfă Profil anual Durata de recuperare din profil UM Euro ani Euro -/-/-/-/ani Valoarea pentru 1 hectar 9787.

0 1450 7.) Valoarea producţiei marfă Profil anual Durata de recuperare din profil UM Euro ani Euro -/-/-/-/ani Valoarea pentru 1 hectar 11963 399 2134 2533 4220 1687 7.8 UM Euro ani Euro -/-/-/-/ani Valoarea pentru 1 hectar 10021 15 668 1849 2517 4050 1533 ≈ 6.7. Indicatori de eficienţă economică la VIŞIN INDICATORUL Valoarea totală a investiţiei Durata normală de exploatare Cota anuală de amortisment Valoarea anuală a cheltuielilor de producţie Valoarea producţiei fizice (VPM) Valoarea producţiei marfă Profit anual Durata de recuperare 9.9.1~ 7 UM Euro Ani Euro Euro Euro Euro Euro Ani Valoarea pentru 1 hectar 11356 20 568 3862 4430 5880. Indicatori de eficienţă economică la PIERSIC INDICATORUL Valoarea totală a investiţiei Durata normală de exploatare Cota anuală de amortisment Valoarea anuală a cheltuielilor de producţie Valoarea producţiei fizice (UP.G.G.8.9.5 333 .) Valoarea producţiei marfă Profil anual Durata de recuperare din profil 9. Indicatori de eficienţă economică la CIREŞ INDICATORUL Valoarea totală a investiţiei Durata normală de exploatare Cota anuală de amortisment Valoarea anuală a cheltuielilor de producţie Valoarea producţiei fizice (UP.

3 4936.11. Indicatori de eficienţă economică la CĂTINĂ INDICATORUL Valoarea totală a investiţiei Durata normată de exploatare Cota anuală de amortisment Valoarea cheltuielilor anuale de producţie Valoarea producţiei fizice Valoarea producţiei marfă Profit anual Durata de recuperare a investiţiei UM Euro ani Euro Euro Euro Euro Euro ani Valoarea pentru 1 hectar 24205 15 1614 7972 9586 15920 6334 3.1 8120.8 3362.9 7.8 334 .10.0 3183.6 15 1573.9. Indicatori de eficienţă economică la ALUN INDICATORUL Valoarea totală a investiţiei Durata normată de exploatare Cota anuală de amortisment Valoarea cheltuielilor anuale de producţie Valoarea producţiei fizice Valoarea producţiei marfă Profit anual Durata de recuperare a investiţiei UM Euro ani Euro Euro Euro Euro Euro ani Valoarea pentru 1 hectar 23607.4 9.

0 3.0 5.1 9032.0 10 1460.0 9450. de prod.0 5308. Valoarea producţiei globale Valoarea producţiei marfă Profit anual Durata de recuperare din profit UM Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro ani 335 .12.0 10908.0 15800.6 Pentru specia şi suprafaţa dorită de utilizator Nr. crt.0 2592.0 10 1460.0 13500.1 14800.1 12800.0 5350.0 3 14601.3 14601.0 15800.0 5308.0 3 14601.0 8426.1 9448.1 7990.0 3.0 10492.0 10492.0 3 14601. Indicatori de eficienţă economică la arbuştii fructiferi Specii de arbuşti fructiferi cu tehnologii asemănătoare Coacăz Coacăz Coacăz Afin Agriş Trandafir negru roşu alb pentru petale 14601.5 14601.0 4374.0 10 1825.0 10 1460.1 6601. 1 2 3 4 5 6 7 8 Indicatorul Valoarea totală a investiţiei Durata normată de exploatare Cota anuală de amortisment Valoarea anuală a chelt.0 4208.0 10 1460.0 14700.0 10 1460.0 10492.9.1 9032.1 9032.

20.10 7205.00 3039.0 2.00 3039.9.13 35024.90 4286.20 62354.90 6804.8~6 10.80 654.0 15900.înfiinţarea plantaţiei 3 -întreţinerea în anul I 4 -întreţinere în anul II 5 -întreţinere în anul III TOTAL COSTURI DIRECTE Chelt.10 din care eşalonată pe ani de execuţie Anul I Anul II Anul III Anul IV 20.86 6001..06 5347.9 13200 4240 5.06 5347.13 31985.9-3 UM Euro Ani Euro Euro Euro Euro Euro Ani Valoarea pentru 1 hectar 24.50 99830. Indicatori de eficienţă economică la ZMEUR INDICATORUL Valoarea totală a investiţiei Durata normală de exploatare Cota anuală de amortisment Valoarea anuală a cheltuielilor de producţie Valoarea producţiei fizice (globale) Valoarea producţiei marfă Profit anual Durata de recuperare 9. 20.0 8967.13.678 20 1233..25 1071.75 0 1 1 -pregătirea terenului 2 .9 7726.38 6420. 3 4 8758. Indicatori de eficienţă economică la MUR INDICATORUL Valoarea totală a investiţiei Durata normată de exploatare Cota anuală de amortisment Valoarea cheltuielilor anuale de producţie Valoarea producţiei fizice Valoarea producţiei marfă Profit anual Durata de recuperare a investiţiei UM Euro ani Euro Euro Euro Euro Euro ani Valoarea pentru 1 hectar 16886 15 1126. Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura MĂR GRAFIC DE EŞALONARE a cheltuielilor şi de realizare a investiţiei Nr. 20.1.0 8959..0 10093.. Grafic de eşalonare a investiţiilor 10. crt Lucrare Valoarea totală RON 2 8758.25 8758.38 6420.0 5807.06 5347.14.20 6240.03 39306.25 55549.13 31985.90 785. Suplimentare TOTAL GENERAL 336 .

70 3392.51 3185.69 4032.79 3618.09 32798.53 2935.54 57786.22 6133.eşalonată pe ani de execuţie Anul II Anul III Anul IV Anul V 4 13507.3 40715.625 36682.51 3185.50 280.53 270.85 13507.13 3618.0 6868.Întreţinere în anul IV 7 .70 3185.812 335.66 5708.53 3001.125 4638.00 51596.50 4194.00 735.13 3618.00 6133.14 16170.87 2662. Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura PRUN Nr.625 444.53 2935.32 18253.06 7464.29 3521.10.07 3514.28 4194.1 2730.Întreţinere în anul II 5 .16 5097.85 618.37 Anul III 5 x x 5097.75 5 6 7 Anul VI 8 0 1 1 .812 2730.85 din care eşalonată pe ani de execuţie Anul I 3 7464. Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura PĂR Nr crt 0 1 2 3 4 5 6 Lucrarea 1 Pregătirea terenului Înfiinţarea plantaţiei Întreţinere în anul I Întreţinere în anul II Întreţinre în anul III Întreţinere în anul IV TOTAL COSTURI DIRECTE Cheltuieli suplimentare TOTAL GENERAL Valoarea toatală RON 2 7464.812 2730.00 Anul IV 6 x x Anul V 7 x x 10.70 3392.03 Anul I 3 7465.13 611.Întreţinere în anul I 4 .06 2935.05 Anul II 4 x 25891.16 4052.87 2662.05 895.06 6133.37 5097.3.85 din care.63 8359.06 434.625 4194. crt Lucrarea Valoarea totală 2 7465.31 6190.Întreţinere în anul III 6 .Întreţinere în anul V TOTAL COSTURI DIRECTE cheltuieli suplimentare TOTAL GENERAL 337 .38 2083.Pregătirea terenului 2 .2.68 29284.29 8084.50 7465.Înfiinţatea plantaţiei 3 .05 25891.78 3216.

8 8 3926.5 × × × 1988. 19 142 1455 × 1680 .7 5 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × 2090.19 1680. 38 × × × × 1312. 4. 13 × × × 2560. 19 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × 1680 .8 8 390 4317 × × × × 10510.5 162 1842 × 1988.75 2090.5 1988. 53 × Anul II 4 Din care . 19 × × × × 2521. eşalonată pe ani de execuţie Anul Anul Anul Anul Anul Anul III IV V VI VII VIII 5 6 7 8 9 10 Anul IX 11 Anul X 12 × 2606. 38 260 2020 × × × 3926. 13 227 2317 TOTAL COSTURI DIRECTE Cheltuieli suplimentare TOTAL GENERAL 338 . 9.4.10.38 3926.7 5 250 2776 × 2090. 7. Crt.6 3 2606.19 2521. 13 263 2869 × 1627.13 1627. 38 156 1783 × 1312. 5. 38 × 2560. 0 1.13 2560. 3. 10.88 30828. 6. 53 1057 11568 × 2606.1 6 3123 33951 Anul I 3 10510. Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura NUC Nr. 2.38 1312. 19 216 2204 × 2521. 8. 1 Pregătirea terenului Înfiinţarea plantaţiei Întreţinere in anul I Întreţinere in anul II Întreţinere in anul III Întreţinere in anul IV Întreţinere in anul V Întreţinere in anul VI Întreţinere in anul VII Întreţinere in anul VIII Întreţinere in anul IX Valoare a totală RON 2 10510. 13 × × × 1627.

81 543.10 din care eşalonată pe ani de execuţie Anul II Anul III Anul IV 4 x 19800.5.00 3866.81 6872.85 Anul I 3 6872.37 5663.00 5232.69 3387.00 512.37 4720.46 4720.40 26258.10.50 49402.37 5663.37 5 x x 4720. Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura GUTUI Nr crt 0 1 2 3 4 5 6 Lucrarea 1 Pregătirea terenului Înfiinţarea plantaţiei Întreţinere în anul I Întreţinere în anul II Întreţinre în anul III Întreţinere în anul IV TOTAL COSTURI DIRECTE Cheltuieli suplimentare TOTAL GENERAL Valoarea totală RON 2 6872.69 6207.5 6 x x Anul V 7 x x 339 .34 5092.20 23188.69 3387.00 3866.06 3070.10 7453.32 4251.81 44310.69 5663.00 3866.37 385.10 581.10 19800.

38 11903.5 362. 1 Pregătirea terenului 2 Înfiinţarea plantaţiei 3 Întreţinere în anul I 4 Întreţinere în anul II 5 Întreţinere în anul III 6 Întreţinere în anul IV 7 Întreţinere în anul V TOTAL COSTURI DIRECTE Cheltuieli suplimentare TOTAL GENERAL 340 .61 13371.87 593. 0 1 Lucrarea Valoarea Totală 2 7070.38 3141.58 4008.38 Anul III …….39 2871.5 31871.89 3173. x x x x 2935.89 2935.48 3500.44 3141.6.10.87 9032.05 Anul VI …… x x x x x x 3645.. eşalonată pe ani de execuţie Anul I…… 3 7070.57 326.07 3462.19 3228..44 2935.44 321.51 din care. …. crt.04 3363.39 2871.51 Anul IV ……. Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura CAIS Nr.41 Anul II…….77 1467.89 292.5 3645. x x x 3141.47 35234.08 Anul V …….08 Anul… Anul .87 7070. 4 x 9032. x x x x x 3173.57 3645.57 3173.54 7664.

Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura PIERSIC Nr.24 351.23 x 3465.2 Anul 341 .06 2364.46 2912.2 423.06 3860.06 x x 3860.10.23 3465.01 4283.52 3860.10 7453.25 3816.06 32354.06 18157.1 581.91 372004 36074. eşalonată pe ani de execuţie Anul Anul III Anul IV Anul II 4 x x x 15245. crt.7.1 15245. Lucrarea Valoarea Totală 2 6872.23 3465.31 0 1 1 Pregătirea terenului 2 Înfiinţarea plantaţiei 3 Întreţinere în anul I 4 Întreţinere în anul II 5 Întreţinere în anul III 6 Întreţinere în anul IV TOTAL COSTURI DIRECTE Cheltuieli suplimentare TOTAL GENERAL Anul I 3 6872.68 20522.1 6872.46 x x 2912.95 din care.

51 2884.62 406. eşalonată pe ani de execuţie Anul Anul Anul Anul Anul II III IV V VI 4 x x x x x 13641.4 2 .7 3793.44 321.25 x x x x x 4527.2 4236.7 16828.44 3326. 0 1 2 3 4 5 6 7 Lucrarea Valoare Totală 2 din care.30 3647.7 3 .62 3847.0 2639.24 1 Pregătirea terenului Înfiinţarea plantaţiei Întreţinere în anul I Întreţinere în anul II Întreţinere în anul III Întreţinere în anul IV Anul I 3 7070.7 cheltuieli suplimentare 61.0 6873.00 3886.40 4254.6 2821.3 7070. Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura CIREŞ Nr.6 3675.0 4 .Întreţinere în anul II 3675.6 5 .87 - Anul Întreţinere în anul V TOTAL COSTURI DIRECTE Cheltuieli suplimentare TOTAL GENERAL 38831.87 593. Lucrarea Valoare crt a totală Anul I Anul II Anul Anul Anul V III IV 0 1 2 3 4 5 6 7 1 .74 x x x x 3532.94 4527.Înfiinţatea plantaţiei 16828.8.02 x x x 3326.37 342 .Întreţinere în anul III 2821.26 115.84 25. crt.Pregătirea terenului 6873.25 354.9.7 TOTAL COSTURI DIRECTE 36632.92 x x 3847.60 18670. eşalonată pe ani de execuţie Nr.65 TOTAL GENERAL 10.Întreţinere în anul IV 3793. Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura VIŞIN din care.4 6873.6 3793.7 3675.1 43067.4 19467.94 416.10.30 4944.6 2821.84 61.50 7664.Întreţinere în anul I 2639.32 2144.25 3532.81 16526.6 6 .

56 anul V Întreţinere în 7.470.570.10.05 1.230.87 9.92 17. I Întreţinere în 11.44 anul IV Întreţinere în 7.210.210.90 13. crt 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Specificare Anul I Proiect tip RON Utilizator 4 Anul IV Proiect Utilizator tip RON Utilizator 8 9 10 1 2 3 Pregătirea 4.40 2.51 4.56 anul VI TOTAL 63.617.286.06 terenului Înfiinţarea 15.06 4.230.31 343 . eşalonată pe ani de execuţie Anul II Anul III Proiect tip RON 5 Utilizator 6 Proiect tip RON 7 Nr.210.164.40 11.32 11.688.13 4.075.617.688.192. Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura ALUN Valoarea totală RON din care.00 CHELTUIELI INDIRECTE TOTAL 71635.44 1.62 406.570.810.44 15.95 8.44 anul III Întreţinere în 8.976.688.570.06 GENERAL 15.617.40 plantaţiei şi într.05 anul II Întreţinere în 8.283.595.10.05 8.06 CHELTUIELI DIRECTE TOTAL 8.617.

12. eşalonată pe ani de execuţie Anul I Anul II Anul III Proiect Utilizator Proiect Utilizator Proiect Utilizator tip tip tip RON RON RON 3 4 5 6 7 8 4739.32 52562.99 46446.5 12615.31 509.15 10576.81 x x x x x x 45274.31 Specificare 0 1 2 3 4 6 7 8 9 1 Pregătirea terenului Înfiinţarea plantaţiei şi într. Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura CĂTINĂ Nr.99 1748.70 87136.81 45274.31 28184.74 1904.30 51754.11.65 10. Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura arbuşti fructiferi Nr.49 5209.82 x x x 13929.49 6479.92 din care.11 5891.30 5382.30 12879.82 4739.99 344 .82 13929.99 12879.31 28184.10.82 13929. eşalonată pe ani de execuţie Anul I 20… Anul II 20… Anul III 20… Proiect Utilizator Proiect Utilizator Proiect Utilizator tip tip tip RON RON RON 3 4 5 6 7 8 5382.30 3859.60 6116.82 76560.0 14627.I Întreţinere în anul II TOTAL LUCRĂRI INVESTIŢII Cheltuieli suplimentare Intretinere in anul III Cheltuieli suplimentare TOTAL GENERAL 2 4739.42 28184.81 45274. crt Valoarea totală RON din care.82 469.51 12879.56 15834.21 32043. crt Specificare Valoarea totală RON 1 Pregătirea terenului Înfiinţarea plantaţiei şi întreţinere în anul I 3 Întreţinere în anul II TOTAL LUCRĂRI INVESTIŢII Cheltuieli suplimentare TOTAL GENERAL 0 1 2 2 5382.

75 87782.10.87 51994.13. crt 0 1 2 3 Specificare 1 .87 6947.04 10432.61 77350. eşalonată pe ani de execuţie Anul I 20 Anul II 20 Anul III 20 Proiect tip Utilizator Proiect tip Utilizator Proiect tip Utilizator 3 4 5369.18 4 5 345 .56 11161.17 3485.61 25355.37 46625.56 14193.Întreţinere în anul II TOTAL LUCRĂRI TEHNOLOGICE Sistem de susţinere TOTAL COSTURI DIRECTE cheltuieli suplimentare TOTAL GENERAL Valoarea Totală RON 2 5369. Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura ZMEUR Nr.Pregătirea terenului .Înfiinţarea plantaţiei şi întreţinere în anul I .56 63156.37 x 46625.50 11161.79 51994.01 28840.61 din care.74 58942.43 14193.50 x 11161.

10. I Întreţinere în anul II TOTAL LUCRĂRI TEHNOLOGICE SISTEM SUSŢINERE TOTAL CHELTUIELI DIRECTE TOTAL CHELTUIELI INDIRECTE TOTAL GENERAL 2 4767.14.0 26541.17 0 1 2 3 4 6 7 8 9 1 Pregătirea terenului Înfiinţarea plantaţiei şi într. eşalonată pe ani de execuţie Anul I Anul II Anul III Proiect Utilizator Proiect Utilizator Proiect Utilizator tip tip tip RON RON RON 3 4 5 6 7 8 4767.37 3039.12 39627.05 14031.37 22349.05 7131.12 14031.56 418.56 4767.47 25388.12 12510.05 30215.0 53658.94 22349.90 60789.12 3674.38 5185. crt Specificare Valoarea totală RON din care.95 346 .56 22349.37 4767.84 12510. Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura MUR Nr.37 12510.56 22349.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful