CUPRINS

I. GENERALITĂŢI………………………………………………………….… 2 1. Cerinţele pomilor faţă de condiţiile de mediu…………………………...2 1.1. Cerinţele faţă de lumină………………………………………………….… 2 1.2. Cerinţele faţă de căldură………………………………………………….…..2 1.3. Cerinţele faţă de apă……………………………………………………..… 3 1.4. Cerinţele faţă de aer………………………………………………………..…4 1.5. Cerinţele faţă de sol……………………………………………………….…..4 2. Organele pomilor şi funcţiile acestora………………………………….….6 2.1 Rădăcina…………………………………………………………………….….6 2.2. Tulpina……………………………………………………………………….…7 2.3. Frunza……………………………………………………………………….…9 2.4. Muguri – Floarea – Fructul ………………………………………………...9 II. ÎNFIINŢAREA PLANTAŢIILOR……………………………………………10 1. Alegerea şi pregătirea terenului…………………………………………..10 1.1. Alegerea terenului………………………………………………………………10 1.2. Zonarea speciilor pomicole……………………………………………………11 1.3. Pregătirea terenului……………………………………………………………..12 1.4. Parcelarea terenului…………………………………………………………….13 2. Plantarea pomilor………………………………………………………….19 2.1. Epoca de plantare………………………………………………………………19 2.2. Executarea gropilor …………………………………………………………....20 2.3. Pregătirea materialului săditor………………………………………………...20 2.4 Tehnica de plantare……………………………………………………………. 20 III. LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE A POMILOR ŞI ARBUŞTILOR FRUCTIFERI……………………………………………………………….23

1. Lucrări de întreţinere…………………………………………………………23 1.1 Lucrări de întreţinere a solului în livezi………………………………………..23 1.2. Combaterea brumelor şi îngheţurilor târzii…………………………………..24 1.3. Combaterea buruienilor cu ajutorul erbicidelor……………………………..25 2. Lucrări de întreţinere a pomilor şi arbuştilor fructiferi…………………26 2.1. Combaterea bolilor şi dăunătorilor…………………………………………...26 2.2. Complexe de tratamente fitosanitare la pomi şi arbuşti fructiferi…………27 2.3. Calculul volumului de soluţie pentru tratamente fitosanitare………………45 3. Fertilizarea plantaţiilor pomicole…………………………………………...46 3.1. Îngrăşămintele organice……………………………………………………… 46 3.2. Îngrăşăminte chimice…………………………………………………………. 47 3.3. Reguli generale ……………………………………………………………….. 49 3.4. Epoca de aplicare a îngrăşămintelor……………………………………….. 49 3.5. Metode şi locul de aplicare al îngrăşămintelor…………………………….. 49 4. Irigarea livezilor……………………………………………………………….50 5. Tăierea pomilor………………………………………………………………. 52

5.1. Epocile de aplicare a tăierilor la pomi………………………………………52 5.2. Operaţii tehnice folosite la conducerea creşterii şi fructificării pomilor… 52 5.3. Sisteme de coroană pentru livezi intensive…………………………………54 5.4. Sisteme de coroană pentru livezi superintensive…………………………..55 5.5 Schiţe pentru tăieri de formare, întreţinere, fructificare la pomi şi arbuşti fructiferi............................................................................................................... 57 6. Soiuri propuse ………………………………………………………………...70 6.1. Soiuri propuse pentru cultura măr……………………………………….…… 70 6.2. Soiuri propuse pentru cultura păr……………………...…………………… 70 6.3. Soiuri propuse pentru cultura prun………………………………..………… 70 6.4. Soiuri propuse pentru cultura nuc……………………………………..……. 71 6.5. Soiuri propuse pentru cultura cais……………………………………..……. 71 6.6. Soiuri propuse pentru cultura cireş……………………………………….…. 71 6.7.Soiuri propuse pentru cultura gutui……………………………………….… ….72 6.8.Soiuri propuse pentru cultura piersic…………………………………… ……...73 6.9. Soiuri propuse pentru cultura vişin………………………………………….. . .74 6.10. Soiuri propuse pentru cultura cătină…………………………………….……75 6.11. Soiuri propuse pentru cultura alun…………………………………….…… 76 6.11 Soiuri propuse pentru cultura arbuştilor fructiferi……………………..…… 76 6.12. Soiuri propuse pentru cultura zmeur……………………………………...… 77 6.13. Soiuri propuse pentru cultura mur……………………………………….…. 78 7.Staţiuni pomicole........................................................................................79 IV. RECOLTAREA, CONDIŢIONAREA ŞI PĂSTRAREA FRUCTELOR ......81 1. Recoltarea fructelor………………………………………………………… 81 1.1. Evaluarea producţiei de fructe………………………………………………..81 1.2.Stabilirea momentului optim de recoltare…………………………………….81 1. 3. Perioada de recoltare a fructelor…………………………………………….82 1.4. Metode de recoltare...................................................................................83 2.Condiţionarea şi păstrarea fructelor……………………………………….84 2.1. Sortarea fructelor……………………………………………………………....84 2.2. Păstrarea fructelor……………………………………………………………..85 V. CALCULE ECONOMICE PENTRU ÎNFIINTAREA UNUI HA DE POMI ŞI ARBUŞTI FRUCTIFERI…………………………………………………………...….90 1. Antemăsurătoare şi deviz pentru pregătirea terenului în vederea înfiinţării unei plantatii…………………………………………………………………............91 1.1.Antemăsurătoare – Deviz nr. 1 Pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului în vederea înfiinţării unei plantaţii de măr pe o suprafaţă de 1 ha…………………………………… 91 1.2.Antemăsurătoare – Deviz nr.1 Pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului în vederea înfiinţării unei plantaţii de păr de tip intensiv…………………………………….. 93 1.3. Antemăsurătoare – Deviz nr. 1 Pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului în vederea înfiinţării unei plantaţii de prun………………………………………………………95 1.4. ANTEMĂSURĂTOARE –DEVIZ NR.1. Pentru executarea lucrărilor de pregătirea terenurilor şi înfiinţarea

unei plantaţii de nuc cu desimea de 208 pomi la hectar ………………………….97 1.5.Antemăsurătoare – Deviz nr.1 Pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului în vederea înfiinţării unei plantaţii de gutui de tip intensiv…………………………………. 100 1.6.Antemăsurătoare-Deviz nr.1 Pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului în vederea înfiinţării unei plantaţii de cais………………………………………………………102 1.7.Antemăsurătoare-Deviz nr.1 Pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului în vederea înfiinţării unei plantaţii de piersic……………………………………………….… 104 1.8. Antemăsurătoare – Deviz nr. 1 Pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului în vederea înfiinţării unei plantaţii de visin ………………………………………………….…106 1.9. Antemăsurătoare-Deviz nr.1 Pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului în vederea înfiinţării unei plantaţii de cires…………………………………………………......108 1.10. Antemăsurătoare – Deviz nr.1 Pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului pentru înfiinţarea unei plantaţii de alun cu desimea de 580 plante/ha…………110 1.11. Antemăsurătoare – Deviz nr.1 Pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului pentru înfiinţarea unei plantaţii de cătină albă cu desimea de 3333 plante/ha………..112 1.12. Antemăsurătoare – Deviz nr.1 Pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului pentru înfiinţarea unei plantaţii de arbuşti cu desimea de 4000 tufe/ha……………… 114 1.13.Antemăsurătoare – Deviz nr. 1 Pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului în vederea înfiinţării unei plantaţii de zmeur ………………………………………………… 116 1.14. Antemăsurătoare – Deviz nr.1 Pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului pentru înfiinţarea unei plantaţii de mur cu desimea de 2667 plante/ha……………… 118 2. Antemasuratoare si deviz pentru executarea lucrarilor de infiintare a unei plantatii………………………………………………………….120 2.1.Antemăsurătoare – Deviz nr.2 Pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii intensive de măr având următoarele caracteristici :………………………………………. 120 2.2.Antemăsurătoare – Deviz nr.2

Pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii de păr cu următoarele caracteristici:……………………………………

122

2.3.Antemăsurătoare – Deviz nr.2 Pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii de prun cu distanţa de plantare de 5 x 4 m şi desimea de 500 pomi la hectar…………..................................................................................................125

2.4.Antemăsurătoare – Deviz nr.2 Pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii de

gutui cu următoarele caracteristici:…………………………………….....127
2.5.Antemăsurătoare-Deviz nr.2 Pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii de cais cu desimea de 334 pomi/ha.................................................................130 2.6. Antemăsurătoare-Deviz nr.2 Pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii de piersic cu desimea de 635 pomi/ha...........................................................132 2.7.Antemăsurătoare – Deviz nr.2 Pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii de visin cu distanţa de plantare de 4,5 m şi desimea de 560 pomi la hectar……………..135 2.8.Antemăsurătoare-Deviz nr.2 Pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii de cires cu desimea de 430 pomi/ha...............................................................................137 2.9.Antemăsurătoare – Deviz nr.2 Pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii de alun cu 580 plante/ha, desime care se va asigura folosind la plantare distanţa de 5,00 m între rânduri şi 3,50 m pe rând şi lucrările de întreţinere în anul…………………………………………………………………139 2.10.Antemăsurătoare – Deviz nr.2 Pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii de cătină albă cu 3333 tufe/ha, desime care se va asigura folosind la plantare distanţa de 3 m între rânduri şi 1,50 m pe rând şi lucrările de întreţinere în anul I…………………………………………………….142 2.11.Antemăsurătoare – Deviz nr.2 Pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii de arbuşti cu 4000 tufe/ha, desime care se va asigura folosind la plantare distanţa de 2,50 m între rânduri şi 1,00 m pe rând şi lucrările de întreţinere în anul I………………144 2.12.Antemăsurătoare – Deviz nr.2 Pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii de zmeur cu 8000 drajoni/ ha desime (care se va asigura folosind la plantare distanţa de 2,50 m între rânduri şi 0,50 m pe rând )şi lucrările de întreţinere în anul I……………………………………………………………….147 2.13.Antemăsurătoare – Deviz nr.2 Pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii de mur cu 2667 plante/ha, desime care se va asigura folosind la plantare distanţa de 2,50 m între rânduri şi 1,50 m pe rând şi lucrările de întreţinere în anul I………………149

3. Antemăsurătoare şi deviz pentru executarea lucrărilor de întreţinere…………………………………………………………………......151
3.1.1.Antemăsurătoare – Deviz nr.3 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul I a plantaţiei de măr cu desimea de 1250 pomi la hectar………………………………………151 3.1.2.Antemăsurătoare – Deviz nr.4 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii de măr cu desimea de 1250 pomi la hectar………………………………………153 3.1.3.Antemăsurătoare – Deviz nr.5

Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul III a unei plantaţii de măr cu desimea de 1250 pomi la hectar………………………………………156 3.2.1.Antemăsurătoare – Deviz nr.3 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul I a unei plantaţii de păr cu desimea de 834 pomi /ha……………………………………………..158 3.2.2.Antemăsurătoare – Deviz nr.4 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii de păr cu desimea de 834 pomi /ha……………………………………..160 3.2.3.Antemăsurătoare – Deviz nr. 5 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul III a unei plantaţii de păr cu desimea de 834 pomi /ha……………………………………………....162 3.2.4.Antemăsurătoare – Deviz nr. 6 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul IV a unei plantaţii de par cu desimea de 834 pomi /ha……………………………………………….164 3.3.1.Antemăsurătoare – Deviz nr.3 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul I a plantaţiei de prun cu desimea de 500 pomi la hectar……………….167 3.3.2.Antemăsurătoare – Deviz nr.4 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii de prun cu desimea de 500 pomi la hectar……………………………………….169 3.3.3.Antemăsurătoare – Deviz nr.5 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul III a unei plantaţii de prun cu desimea de 500 pomi la hectar…………………..…171 3.3.4.Antemăsurătoare – Deviz nr.6 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul IV a unei plantaţii de prun cu desimea de 500 pomi la hectar……………………………………….173 3.3.5.Antemăsurătoare – Deviz nr.7 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul V a unei plantaţii de prun cu desimea de 500 pomi la hectar……………………………………....175 3.4.1.Antemăsurătoare –Deviz nr.2 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul I a unei plantaţii de nuc cu desimea de 208 pomi/ha……………………………………………….177 3.4.2.Antemăsurătoare – Deviz nr.3 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii de nuc cu desimea de 208 pomi/ha……………………………………………….179 3.4.3.Antemăsurătoare - Deviz nr. 4 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul III a unei plantaţii de nuc cu desimea de 208 pomi/ha ………………………………………………181 3.4.4.Antemăsurătoare - Deviz nr. 5 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul IV aunei plantaţii de nuc cu desimea de 208 pomi/ha ………………………………………………183 3.4.5.Antemăsurătoare - Deviz nr. 6 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul VI a unei plantaţii de nuc cu desimea de 208 pomi/ha ………………………………………………185 3.4.6.Antemăsurătoare - Deviz nr. 7 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul VI a unei plantaţii

de nuc cu desimea de 208 pomi/ha ………………………………………………187 3.4.7.Antemăsurătoare - Deviz nr. 8 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul VII a unei plantaţii de nuc cu desimea de 208 pomi/ha ………………………………………………189 3.4.8.Antemăsurătoare - Deviz nr. 9 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul VIII a unei plantaţii de nuc cu desimea de 208 pomi/ha ………………………………………………191 3.4.9.Antemăsurătoare - Deviz nr. 10 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul IX a unei plantaţii de nuc cu desimea de 208 pomi/ha ………………………………………………193 3.5.1.Antemăsurătoare – Deviz nr.3 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul I a unei plantaţii de gutui cu desimea de 800 pomi /ha……………………………………………..195 3.5.2.Antemăsurătoare – Deviz nr.4 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii de gutui cu desimea de 800 pomi /ha………………………………………..……197 3.5.3.Antemăsurătoare – Deviz nr. 5 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul III a unei plantaţii de gutui cu desimea de 800 /ha………………………………………………..…199 3.5.4.Antemăsurătoare – Deviz nr. 6 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul IV a unei plantaţii de gutui cu desimea de 800 pomi /ha……………………………………………..201 3.6.1.Antemăsurătoare-Deviz nr.3 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul I a unei plantaţii de cais cu desimea de 334 pomi/ha..................................................................204 3.6.2.Antemăsurătoare-Deviz nr.4 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii de cais cu desimea de 334 pomi/ha..................................................................206 3.6.3.Antemăsurătoare –Deviz nr.5 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul III a unei plantaţii de cais cu desimea de 334 pomi/ha……………………………………………….208 3.6.4.Antemăsurătoare-Deviz nr.6 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul IV a unei plantaţii de cais cu desimea de 334 pomi/ha……………………………………………….210 3.6.5.Antemăsurătoare-Deviz nr.7 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul V a unei plantaţii de cais cu desimea de 334 pomi/ha………………………………………………212 3.7.1.Antemăsurătoare-Deviz nr.3 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul I a unei plantaţii de piersic cu desimea de 635 pomi/ha..........................................................214 3.7.2.Antemăsurătoare-Deviz nr.4 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii de piersic cu desimea de 635 pomi/ha..............................................................216 3.7.3.Antemăsurătoare –Deviz nr.5 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul III a unei plantaţii de piersic cu desimea de 635 pomi/ha…………………………………………..219

3.8.1.Antemăsurătoare – Deviz nr.3 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul I a plantaţiei de vişin cu desimea de 560 pomi la hectar………………………………………221 3.8.2.Antemăsurătoare – Deviz nr.4 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii de vişin cu desimea de 560 pomi la hectar……………………………………….223 3.8.3.Antemăsurătoare – Deviz nr.5 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul III a unei plantaţii de vişin cu desimea de 560 pomi la hectar………………………………………225 3.8.4.Antemăsurătoare – Deviz nr.6 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul IV a unei plantaţii de vişin cu desimea de 560 pomi la hectar……………………………………….227 3.9.1.Antemăsurătoare-Deviz nr.3 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul I a unei plantaţii de cireş cu desimea de 430 pomi/ha.................................................................229 3.9.2.Antemăsurătoare-Deviz nr.4 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii de cireş cu desimea de 430 pomi/ha................................................................231 3.9.3.Antemăsurătoare –Deviz nr.5 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul III a unei plantaţii de cireş cu desimea de 430 pomi/ha…………………………..………………….234 3.9.4.Antemăsurătoare-Deviz nr.6 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul IV a unei plantaţii de cireş cu desimea de 430 pomi/ha…………………………..………………….236 3.9.5.Antemăsurătoare-Deviz nr.7 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul V a unei plantaţii de cireş cu desimea de 430 pomi/ha……………………………………………..238 3.10.1.Antemăsurătoare – Deviz nr.3 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii de alun cu desimea de 580 plante/ha……………………………………………..241 3.10.2.Antemăsurătoare – Deviz nr.4 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul III a unei plantaţii de alun cu desimea de 580 plante/ha………………………………………….....243 3.10.3.Antemăsurătoare – Deviz nr.5 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul IV a unei plantaţii de alun cu desimea de 580 plante/ha………………………………………….….244 3.10.4.Antemăsurătoare – Deviz nr.6 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul V a unei plantaţii de alun cu desimea de 580 plante/ha…………………………………………...…246 3.10.5.Antemăsurătoare – Deviz nr.7 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul VI a unei plantaţii de alun cu desimea de 580 plante/ha………………………………………...……248 3.10.6.Antemăsurătoare – Deviz nr.8 Pentru executarea lucrărilor de exploatare a unei plantaţii de alun……….……250 3.11.1.Antemăsurătoare – Deviz nr.3 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii

... CENTRALIZATORUL MATERIALELOR PRINCIPALELOR PENTRU REALIZAREA UNEI PLANTATII……………………………….271 Varianta I 3.280 4.....267 3..11.....278 4.13..14...Antemăsurătoare – Deviz nr.Antemăsurătoare – Deviz nr...1...4. Antemăsurătoare – Deviz nr..14....13..2/a.11. Centralizatorul materialelor principale la păr…………......265 Varianta II 3.4/a Pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a sistemului de susţinere cu bulumaci din lemn la o plantaţie de zmeur…………………………………….281 4...………263 Varianta I 3..…280 4.3. Pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a sistemului de susţinere cu bulumaci din lemn CR esenţă tare la o plantaţie de cătină………………..2/a Antemăsurătoare – Deviz nr...Antemăsurătoare – Deviz nr..3 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii de arbuşti fructiferi cu desimea de 4000 tufe/ha…………………….Antemăsurătoare – Deviz nr.273 Varianta II 3.…255 3..Antemăsurătoare – Deviz nr..12...5 Pentru executarea lucrărilor de exploatare a unei plantaţii de zmeur…………269 3..13.........5 Pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a sistemului de susţinere cu spalieri la o plantaţie de cătină albă………………………………………..5 Pentru executarea lucrărilor de exploatare a unei plantaţii de mur fără spini………………………………………………………………….….......2.de cătină albă cu desimea de 3333 tufe/ha……………………………..………261 3..…………......14.282 .1..Antemăsurătoare – Deviz nr.3 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii de mur cu desimea de 2667 plante/ha…………………………………………….Antemăsurătoare – Deviz nr. Centralizatorul materialelor principale la prun……….....3 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţiei de zmeur…………………………………………………………....259 3....252 3.4 Pentru executarea lucrărilor de exploatare a unei plantaţii de arbuşti fructiferi………………………………………………………………...3........2/b.4.a Pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a sistemului de susţinere cu bulumaci din lemn CR esenţă tare la o plantaţie de mur fără spini………..4/b Pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a sistemului de susţinere cu spalieri beton armat la o plantaţie de mur fără spini…………………….…..2/b Pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a sistemului de susţinere cu spalieri de beton armat la o plantaţie de zmeur……………………………….12..1..Antemăsurătoare – Deviz nr..Centralizatorul materialelor principale şi al costurilor la măr………….3....13..275 3....14...3.2.2.1.257 3....2/b..Antemăsurătoare – Deviz nr...Antemăsurătoare – Deviz nr.….

...Deviz general pentru un ha de plantaţie de mur……………………………315 .4.........9.......Centralizatorul costurilor directe de investiţii la nuc………………………..........14..........294 4...7.....288 4...……………………...C entralizatorul costurilor directe de investiţii la păr………………….........11... Deviz general pentru un ha de plantaţie de cireş………………………….………….....3.12..... Centralizatorul materialelor principale la vişin……….......................Centralizatorul costurilor directe de investiţii la cais………………... Centralizatorul materialelor principale la cireş………......Deviz general pentru un ha de plantaţie de arbuşti fructiferi………………314 6..292 4.....CENTRALIZATORUL COSTURILOR DIRECTE DE INVESTITII PENTRU UN HA DE PLANTATIE……………..13.............309 6..... Centralizatorul materialelor principale la alun……….Deviz general pentru un ha de plantaţie de alun……………………………313 6...295 5.. ....297 5.. Deviz general pentru un ha de plantaţie de vişin…………………………......12...........297 5...293 4.....309 6..……............13.…………..........298 5...289 4...12.10..Centralizatorul costurilor directe de investiţii la piersic……………….......3.11...301 5..Centralizatorul materialelor principale la nuc………...…..9.......5... Deviz general pentru un ha de plantatie………………………….4.....8.7...299 5....308 6..... Deviz general pentru un ha de plantaţie de nuc……………………………..309 6......................Centralizatorul costurilor directe de investiţii la cătină……………………..... Centralizatorul costurilor directe de investiţii la prun………………........304 5........ Centralizatorul materialelor principale şi costurile lor pentru o exploataţie de zmeur cu suprafaţa de 1 ha….303 5....Centralizatorul costurilor directe de investiţii la mur………………………..291 4........................8....Centralizatorul costurilor directe de investiţii la alun…………...287 4....312 6.......Centralizatorul materialelor principale la mur……………………………....…….Centralizatorul costurilor directe de investiţii la gutui…………………….....7.2..Centralizatorul costurilor directe de investiţii la zmeur……………………....Centralizatorul volumelor de lucrări şi a costurilor directe de investiţii la arbustii fructiferi…………………....313 6.................Centralizatorul materialelor principale la gutui…….10... Centralizatorul materialelor principale la cais………….....5.4..283 4..307 5.... Deviz general pentru un ha de plantaţie de gutui……………………………311 6.. Deviz general pentru un ha de plantaţie de cais…………………………….............. Deviz general pentru un ha de plantaţie de par……………………….…..................2..4...5.....................9...6..........10.....................Deviz general pentru un ha de plantaţie de zmeur…………………………314 6..312 6..302 5.....6.......6. Deviz general pentru un ha de plantaţie de mar…………………………..286 4. Deviz general pentru un ha de plantaţie de prun……………………... Deviz general pentru un ha de plantaţie de piersic………………………….....1........14....300 5... Centralizatorul materialelor principale la cătină…….305 5....Deviz general pentru un ha de plantaţie de cătină…………………………..306 5.... Centralizatorul costurilor directe de investiţii la măr……………………….11...311 6.1.........285 4.......314 6......8.. Centralizatorul materialelor principale la arbusti fructiferi…………..........310 6.. 310 6....... Centralizatorul materialelor principale la piersic…...

)………………………..2.………….)……………………….M.10.P. Indicatori de eficienţă economică la piersic…………………………. Valoarea producţiei globale la cultura păr……………………………………323 8. Indicatori de eficienţă economică la păr………………………………………334 9..7.P.11.338 9.5.14. Valoarea producţiei globale la cultura gutui………………………………….8.. Valoarea producţiei globale la cultura cais………………………….323 8.……….M.P. Valoarea producţiei marfă la cultura prun (V.P.P.M. Indicatori de eficienta economica……………………………….)……………………….7.12.….M.10. Indicatori de eficienţă economică la alun……………………………………337 9.)………………………318 7.)…………………………316 7.……….336 9..9..328 8.……. Indicatori de eficienţă economică la gutui…………………………………… 335 9. Valoarea producţiei marfă la cultura arbuşti fructiferi (V. 321 7.M...10. 319 7.M. Valoarea producţiei marfă la cultura păr (V.)………………….6. Valoarea producţiei marfă la cultura cătină (V.P. Valoarea producţiei marfă la cultura mur (V.P.…………334 9..12.P.)…………………………. 319 7.Valoarea producţiei globale la cultura alun………………………………….……335 9.8.11. Valoarea producţiei globale la cultura prun………………………………….………330 8.Valoarea producţiei globale la cultura cireş………………………………….3.3.…315 7.…317 7.316 7.326 8. Valoarea producţiei globale la cultura piersic………………………….……………334 9.M. Valoarea productţei marfă la cultura gutui (V.4.324 8..13.4.336 9. Valoarea producţiei marfă la cultura vişin (V.P.2.333 8.…. Valoarea producţiei marfă la cultura zmeur (V..)……………………. Valoarea producţiei marfă la cultura nuc (V.13.. Valoarea producţiei globale la cultura nuc………………………………….)………….3.2.)…………….334 9.M.327 8.P.)……………………….323 8.….…….. Indicatori de eficienţă economică la cireş…………………………………….318 7.P. Valoarea producţiei marfă la cultura măr (V. Valoarea producţiei marfă la cultura cais (V. Indicatori de eficienţă economică la măr………………………….Valoarea producţiei globale la cultura vişin……………………………….……… 320 7.5.333 9.M.M.Valoarea producţiei globale la cultura arbuşti fructiferi…………….P.P..)…………………….12.)…………………….324 8.4.Valoarea producţiei globale la cultura cătină…………………………. Indicatori de eficienţă economică la cătină…………………………………337 9. Indicatori de eficienţă economică la zmeur…………………………………339 .328 8.P.325 8.322 8.336 9.5.11..…327 8.…… 335 9.) ………………………………………. Indicatori de eficienţă economică la prun…………………………………….1. Indicatori de eficienţă economică la arbuştii fructiferi…………….Valoarea producţiei globale la cultura mur……………………………….M. Indicatori de eficienţă economică la cais……………………………….M.M.Valoarea producţiei globale la cultura zmeur ………………….9. Valoarea producţiei marfă la cultura piersic (V.G.…316 7. Indicatori de eficienţă economică la nuc………………………………. Valoarea producţiei marfă la cultura alun (V.….7. Valoarea producţiei globale (V.322 7.………317 7. Indicatori de eficienţă economică la vişin……………………………………. Valoarea producţiei globale la cultura măr……………………………….……….14....1.6.8.P.M.9.7.)…………………….6.325 8..13. Valoarea producţiei marfă la cultura cireş (V.1.

10.346 10.13.2.. Grafic de esalonare a investitiilor la cultura vişin…………………………. Grafic de eşalonare a investitţilor la cultura arbuştii fructiferi………. Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura gutui………………………….…. Grafic de eşalonare a investiţiilor………………………………….351 ..11.1.12. Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura piersic……………………. Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura măr……………….….…………. Indicatori de eficienţă economică la mur……………………….4.9..…346 10..5..7.………… 341 10.349 10.350 10.…...339 10.3.14. Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura cais……………………….343 10.340 10.340 10. Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura mur…………………………. Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura prun………………. Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura păr……………………………341 10.…345 10. 344 10.14.8.…. Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura alun……………………. Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura cireş……………………….347 10.342 10.………..6. Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura cătină…………………...………….....……….. Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura nuc…………………..348 10. Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura zmeur………………….9..

PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CONSULTANŢĂ AGRICOLĂ PROIECT TIP Pomi şi arbuşti fructiferi 2006 .MINISTERUL AGRICULTURII.

agrotehnica aplicată etc.factori organici. cu condiţia asigurării unor condiţii tehnologice optime. influenţează respiraţia şi transpiraţia frunzelor şi determină direcţia de creştere a lăstarilor. Căldura este un factor de vegetaţie deosebit de important. în raport cu punctele cardinale. faza de vegetaţie sau repaus. care cuprind proprietăţile fizico-chimice ale solului. Mai puţin pretenţioşi sunt arbuştii fructiferi: zmeurul. postmaturaţia seminţelor. deoarece în prezenţa ei.2. Mai puţin pretenţioşi sunt: părul. alunul. Cerinţele pomilor faţă de condiţiile de mediu Cerinţele pomilor şi arbuştilor fructiferi faţă de factorii de mediu variază foarte mult în raport cu specia.factori climatici: lumina.1. Cei mai pretenţioşi faţă de căldură sunt în ordine descrescândă migdalul. pentru ţara noastră. respiraţie şi transpiraţie. care condiţionează desfăşurarea proceselor de asimilaţie. şi mărul. agrişul şi zmeurul. Cerinţele faţă de căldură. cireşul şi caisul. prunul. Capacitatea de rezistenţă la ger a speciilor pomicole este redată în tabelul următor: 2 . Îngheţurile timpurii din toamnă provoacă căderea prematură a frunzelor şi degerarea vârfurilor lăstarilor. iar în urmă se plasează căpşunul. la stabilirea distanţelor optime de plantare. 1. parcurgerea fenofazelor. măsurată sub aspectul intensităţii (număr de lucşi) cât şi a duratei acesteia (număr de ore de strălucire a soarelui ) este. temperatura. a desimii şi formei coroanei etc. vârsta pomilor. coacăzul şi agrişul. apa şi aerul. Cei mai pretenţioşi faţă de lumină sunt : nucul. prunul european. Cerinţele speciilor pomicole faţă de lumină sunt diferite. cireşul. Cerinţele faţă de lumină. Cunoaşterea cerinţelor speciilor şi soiurilor de pomi şi de arbuşti fructiferi faţă de lumină este necesară la amplasarea lor pe terenurile în pantă. piersicul şi apoi gutuiul. soiul şi portaltoiul. suficientă pentru cerinţele tuturor speciilor pomicole cultivate. caisul. Lumina. faza de vegetaţie. Nevoile de căldură ale pomilor şi arbuştilor fructiferi sunt foarte variate. 1. Cunoaşterea comportării speciilor şi soiurilor de pomi şi arbuşti fructiferi la acţiunea temperaturilor scăzute are o mare importanţă pentru procesul de producţie pomicolă din zona temperată.CAPITOLUL I. . apă. castanul şi nucul. coacăzul. prezenţa sau absenţa rodului. . Factorii ecologici cu efect direct asupra creşterii şi fructificării sunt grupaţi in mai multe categorii: . piersicul. de vârsta pomilor. vişinul. Lumina condiţionează viteza de creştere şi de formare a organelor aeriene ale plantei. Rezistenţa la ger a pomilor depinde de însuşirile ereditare ale genotipului. Rolul luminii în viaţa pomilor este foarte important.factori edafici ( pedologici ). Creşterea şi fructificarea pomilor au loc sub influenţa a două categorii de factori: ereditari şi ecologici. Mărul.etc. gradul de asigurare al acestuia cu substatanţe nutritive. şi vişinul ocupă o poziţie intermediară între primele două grupe. portaltoi. .factori biotici. împiedicând maturarea ţesuturilor şi pregătirea pomilor pentru iarnă. are loc procesul de fotosinteză. viaţa latentă a pomilor în timpul repausului de iarnă. aer şi activitatea microbiologică . părul. GENERALITĂŢI 1.

5 1.2 -0. Rezistenţa la secetă a pomilor este destul de ridicată.9 -1.1…-2.2 -1. nevoia de apă a pomilor este în general.2 -0.8…-4. viteza vântului. Dimpotrivă. cireşul.7…-4. Apa intră în compoziţia tuturor organelor.1 -0. mărimea şi calitatea fructelor şi scurtează durata de viaţă a rădăcinilor active sau frânează creşterea de toamnă a acestora. Părul.1…-2. Cu toate că cerinţele lor faţă de umiditate sunt mai ridicate decât la cele mai multe culturi agricole. de cantitatea precipitaţiilor atmosferice.1 -0.3. dezvoltarea frunzelor.7…-3. Cerinţele faţă de apă.6…-3.1…-3. mărimea recoltelor şi alţi factori. pomii îmbătrânesc prematur. Se cunoaşte că apa ca factor de vegetaţie are rol hotărâtor în viaţa pomilor. Exigenţe mai mici faţă de apă (peste 500 mm anual ) au piersicul. mărul. în condiţii de secetă puternică şi persistentă se produce şi la pomi o scădere cantitativă şi calitativă a producţiei.1…-4.2 -1.1 -1. uneori şi compromiterea totală a acesteia sau chiar uscarea în masă a plantelor. dimensiunile coroanei şi a sistemului radicular. şi vişinul dau rezultate bune în centre cu peste 600 mm precipitaţii anual.1…-4.2 -1. nucul. alunul. iar durata lor de viaţă este scurtată. de structura şi de umiditatea solului.6…-2. Cele mai mari cerinţe faţă de apă (peste 700 mm precipitaţii anual) le au arbuştii fructiferi.1 -1.7…-3. Totuşi.7…-3. de concentraţia soluţiilor nutritive din sol. Limitele de rezistenţă în acest stadiu fenologic se redau în tabelul următor: Limitele de rezistenţă la ger a pomilor în primele faze de vegetaţie la câteva specii pomicole Specia Butoni florali ºC Inflorit ºC Fructe mici ºC Măr Păr Piersic Cireş Prun Cais -2.7 -1. ramuri şi rădăcini şi de circa 85% în fructe. şi prunul. mai mare decât spre sfârşitul verii şi toamna.9 -1. intensitatea luminii. Insuficienţa apei din sol reduce creşterea lăstarilor. care necesită peste 650-700 mm precipitaţii anual. Necesităţile faţă de apă variază în funcţie de vârsta pomului. în timpul creşterii intense a lăstarilor şi a fructelor nevoia de apă este cea mai mare. În timpul înfloritului pomii au nevoie de mai puţină apă. pomii rezistă la insuficienţa umidităţii mai mult şi vreme mai îndelungată decât culturile agricole.6…-3.Specia Măr Păr Gutui Prun Cais Temperaturile minime de rezistenţă la ger a pomilor ºC Specia -35…-36 Piersic -32…-33 Cireş -28…-30 Vişin -30…-32 Căpşun -26…-28 Smochin ºC -24…-26 -29…-32 -30…-32 -22…-24 -16 Ingheţurile de primăvară pot provoca pagube importante atunci când mugurii floriferi au ajuns într-un anumit stadiu în care devin sensibili. regularitatea producţiei şi mărimea recoltelor nu mai sunt asigurate. 3 . Pe locul al doilea se plasează gutuiul.1…-3. panta terenului.2 -1.7…-2. datorită sistemului radicular foarte dezvoltat.8 -1.9 -1.7…-4. caisul şi migdalul. În consecinţă. În prima jumătate a perioadei de vegetaţie.9 -1.2 -1. vigoarea pomilor scade. în proporţie de până la 75% în frunze.0…-1.1…-2. de asemenea în timpul coacerii fructelor şi la căderea frunzelor.

permiţând în acelaşi timp infiltrarea excesului de apă. prunul. Cerinţele faţă de sol. părul. determinând încetinirea activităţii normale a rădăcinilor pomilor. de soi. Din acest punct de vedere. folosit în asimilaţie şi prin oxigenul necesar pentru respiraţia organelor aeriene şi a celor subterane. iar rădăcinile pomilor cresc mai slab şi în consecinţă pomii rodesc mai puţin. În plantaţiile de pomi şi mai ales în coroanele pomilor. coacăzul negru. aerul uscat. în timpul îngheţurilor împrăştie aerul răcit şi micşorează efectul lui dăunător. iar pe nisipurile uscate este obligatorie irigarea culturilor. În viaţa pomilor. sunt bine aerate. au permeabilitate mare pentru apă şi aer. în perioadele cu arşiţe mari de vară produc adieri răcoritoare. pot înmagazina şi păstra apa . la cea mai mică adiere de vânt. mai ales când acesta este uscat. Fertilitatea naturală a unui sol. bolile criptogamice atacă mai puternic. pentru a preveni excesul de umiditate atmosferică. este dereglată absorbţia apei. pe nisipurile semimobile. Astfel se explică de ce în aceste locuri. Mişcarea prea puternică a aerului. asigurând producţii mari şi constante de la an la an (solurile nisipoase din Oltenia şi nord-vestul ţării) În general aceste soluri necesită aplicarea frecventă a îngrăşămintelor organice. aerul are un rol important. Solul este principalul factor de mediu de care depinde producţia de fructe in cazul în care condiţiile cerute de specie. În zonele cu viituri puternice are loc căderea masivă a fructelor. este necesar să se menţină o mişcare permanentă a aerului.Excesul de umiditate în sol şi atmosferă nu este favorabil. hidratarea ţesuturilor. pentru că aici are loc o mişcare a maselor de aer chiar în absenţa vântului. respectiv potenţialul de producţie pe care îl posedă. aflat în mişcare. se încălzesc uşor şi conţin suficiente substanţe nutritive. cu un conţinut de 0. După textură solurile pot fi clasificate în următoarele grupe mari: soluri nisipoase. terenurile în pantă sunt cele mai favorabile. În plus. vişinul. piersicul. 4 . slab humifere. Solurile lutoase sunt cele mai potrivite pentru cultura pomilor şi arbuştilor. şi portaltoi sunt asigurate. 1. lutoase şi argiloase. 1. unde în frecvente cazuri apa se găseşte în deficit. este defavorabilă pomilor. Solurile nisipoase au în general o fertilitate naturală redusă.4. prin faptul că permit o bună dezvoltare a sistemului radicular. După ele vin terenurile plane şi platourile. se încălzesc uşor şi pierd uşor apa prin evapotranspiraţie şi infiltraţie. sunt lipsite de structură. În regiunile cu precipitaţii normale şi cu pânza freatică la adâncimi nu prea mari. grosimea stratului penetrabil pentru rădăcini. Cerinţele faţă de aer. unde mişcarea aerului se face destul de uşor. întrucât duce la înrăutăţirea aeraţiei în sol. structura şi adâncimea apei freatice. 1.5-4 m.6 -1% humus şi peste 5% argilă. ca şi a celorlalte plante. reuşesc aproape toate speciile pomicole cultivate în ţara noastră: mărul. În zilele cu vânt. Dintre însuşirile fizice ale solului de primă importanţă sunt:textura. Aerul uscat influenţează negativ pomii prin aceea că provoacă pierderea apei din ţesuturi şi mai ales din sol. Mai puţin favorabile sunt depresiunile şi locurile joase închise.5. depinde de însuşirile fizico-chimice şi biologice ale lui. cireşul. provoacă scăderea concentraţiei de zahăr în fructe şi chiar alterarea lor prematură. Vânturile slabe au efect favorabil prin aceea că după ploi usucă repede frunzişul de apă şi împiedică dezvoltarea bolilor criptogamice. produce uscarea secreţiei de pe stigmate şi deci defavorizează polenizarea. albinele nu părăsesc stupii şi nu se poate realiza polenizarea încrucişată. din regiunile mai ploioase. mai ales prin bioxidul de carbon.

2 8. de regulă mai acide. potasiu.5 Specia Măr Păr Cireş Vişin Prun Cais Piersic Nuc Deşi pomii prezintă o mare plasticitate şi rezistenţă la diferite reacţii ale solului.8-8.5 6. Pentru cultura pomilor o importanţă deosebită o prezintă reacţia solului şi conţinutul în elemente minerale : azot.2-8. În zona de stepă. argilo-iluviale. magneziu.5 5. sunt: favorabile pentru cultura pomilor şi arbuştilor fructiferi.5 6. fier. Solurile slab humifere. ceea ce atrage după sine micşorarea rezistenţei la ger.3 8.0 5. Pentru cultura pomilor nu corespund terenurile mlăştinoase. umede şi reci.2 8. sărăturoase. aerate. fosfor. sulf. corespund pentru pomicultură şi solurile nisipoase dacă subsolul este mai compact şi dispune de surse de apă pentru irigare. bor.0 5.2 8. Reacţia solului. Ele prezintă multe neajunsuri printre care creşterea slabă a rădăcinilor. cele puternic erodate.3 9. pe lângă cernoziomuri şi aluviuni. Însuşirile chimice ale solului. De regulă astfel de soluri sunt caracteristice dealurilor subcarpatice. aşa cum rezultă din tabelul următor: Cerinţele speciilor pomicole faţă de reacţia solului Valoare pH Acid Minim Optim Maxim 4.0 6.5 6. etc.7 5. nu asigură o creştere şi dezvoltare echilibrată a pomilor.2-8.5 6.7-7. calciu. sunt compacte. cele situate în zona stejarului şi fagului. Deşi mai bogate în substanţe nutritive. cupru.2-8. cum sunt: brune de pădure.2 8. pietroase şi cele calcaroase cu un conţinut de peste 8 -10% calcar activ.5 6.2-8.2 8. În zonele de silvostepă sunt bune pentru cultura pomilor şi arbuştilor fructiferi cernoziomurile levigate şi aluviunile. solurile slab podzolice. atunci când şi însuşirile fizice şi hidrofizice sunt favorabile. negre de fâneţe şi altele. sunt greu penetrabile pentru rădăcini. brune roşcate de pădure şi aluviunile.0 6. Conţinutul în humus influenţează negativ creşterea şi rodirea pomilor atunci când scade sub 2%. la alegerea terenurilor pentru plantaţiile pomicole se va avea în vedere ca acestea să fie cât mai corespunzătoare speciei.5 5. necorespunzătoare pentru cultura speciilor pomicole.5 6.7 6.2-8. Printre tipurile de sol din ţara noastră. Corectarea reacţiei solului se face prin fertilizarea cu îngrăşăminte organice. Cele mai echilibrate creşteri ale pomilor se înregistrează pe soluri cu 2-3% humus. zinc. precum şi prezenţa unor săruri nocive mai ales cloruri .6 8. soiului şi portaltoiului.5 5.2-8.Solurile argiloase au un conţinut de argilă de peste 45%. chimice şi prin amendamente. 5 . greu permeabile pentru apă. recolte mici şi nesigure şi prelungirea perioadei de vegetaţie până toamna târziu. Pomii şi arbuştii fructiferi au o toleranţă destul de largă faţă de valoarea pH-ului. ca şi cele cu conţinut prea ridicat de materie organică. solurile podzolice.

h.ramură de semischelet. d. f-săgeata. seminţele Fig. b. Organele pomilor şi funcţiile acestora Pomicultorul este interesat de cunoaşterea organelor pomilor pentru ca intervenţiile sale asupra acestora să nu se facă la întâmplare ci în cunoştinţă de cauză: toate lucrările agrotehnice pot fi astfel aplicate raţional. fiind alcătuit din: .2. Organele principale ale unui pom: a.ramură de schelet. c. ramurile.trunchiul. conducerea sevei şi depozitarea substanţelor de rezervă.organe reproductive: florile. 6 .axul coroanei. mugurii şi frunzele. e. fructele. tulpina.rădăcini de schelet puternice. având ca efect creşterea şi fructificarea echilibrată a pomilor şi în final obţinerea de producţii mari şi fructe de calitate.1 Rădăcina Sistemul radicular al pomilor altoiţi este constituit de fapt din rădăcinile portaltoiului.rădăcini orizontale. cu rol principal în fixarea pomului de sol. . Organele pomilor se împart în două categorii: .organe vegetative: rădăcina.rădăcini verticale. 2. g.coletul.

De exemplu. rădăcinile pătrund în sol până la adâncimea de 1. Trunchiul este partea aeriană ce se găseşte între nivelul solului ( punctul de altoire sau colet) şi ramificaţiile primului etaj al coroanei.- rădăcini de semischelet sunt ramificaţii de ordin superior. florali şi vegetativi. cu excepţia arbuştilor fructiferi şi a plantelor altoite pe portaltoi cu vigoare redusă. 7 .ramuri buchet . au culoare albă.6 m. care sunt în directă corelaţie cu perii absorbanţi se află la adâncimea de 18 – 60 cm. fiind practic vârful de creştere şi dezvoltare al sistemului radicular. Ramurile de rod la speciile sâmburoase (cais. dar de cele mai multe ori asociaţi pe nod. Sunt purtătoare ale perişorilor absorbanţi care sunt practic prelungiri ale celulelor epidermice din zona piliferă. iar lateral muguri florali şi vegetativi. semişarpante) şi semischelet. ramuri.de rod sau fructificare care sunt diferite în funcţie de specie. sunt purtătoare de rădăcini absorbante. aşezaţi fie solitari pe noduri (cireş). ramurile mixte sunt lungi de 25-60-70 cm şi poartă pe noduri totdeauna grupuri din 3 muguri care pot fi: toţi florali. Masa mare a rădăcinilor subţiri însă (cu diametrul de 0 . 2. sunt cele mai tinere. rădăcini absorbante. Aproape întreaga cantitate de apă şi săruri minerale necesare funcţiilor metabolice este preluată de către pomi prin perişorii absorbanţi. foarte numeroşi.5 mm în lungime. cu acelaşi rol ca cele de schelet. se regenerează permanent. fructe şi seminţe (ca organe reproductive). 76. fertilizarea. constituind grupurile de muguri caracteristice prunului. rădăcini fibroase sau tranzitorii. reprezentând 58. inserate pe rădăcini de semischelet.pleată Ramurile mixte poartă un mugur vegetativ normal în vârf. muguri. dacă se arcuieşte sau dacă se fac operaţii în verde. prun. frunze (organe vegetative) şi flori. Amplasarea în sol a sistemului radicular Este elementul cel mai important pe care cultivatorul trebuie să-l cunoască.2% din masa totală a rădăcinilor. Ramurile sunt: .vegetative de schelet ( şarpante. caisului.2. 2). cireş şi vişin) sunt: . Tulpina Tulpina este partea aeriană fiind alcătuită din: trunchi.5 – 2 m. La piersic. 3.4 mm). depăşind de 2 ori raza proiecţiei coroanei pomilor.6% din masa rădăcinilor subţiri se află sub proiecţia coroanei atingând un maximum cantitativ în raza de 1. . Pe orizontală. pe această bază urmând a se aplica corect lucrările solului. piersicului (fig. La baza ramurii se găsesc 1-2-3 muguri vegetativi slab dezvoltaţi (fig 3) care pot evolua dacă ramura se scurtează. la un măr în vârstă de 15 ani altoit pe sălbatic. Pe orizontală. ultimile ramificaţii s-au găsit la distanţa de 6 m de trunchiul pomului. udarea etc. 1mm în grosime.ramuri mixte .salbă . cel din mijloc vegetativ şi cei laterali florali sau unul lateral floral şi ceilalţi vegetativi. de la trunchi. de dimensiuni mai mici.

rămânând să evolueze numai prin mugurele terminal. ramură de rod propriu-zisă. foarte rar se pot întâlni în poziţie axilară 1 – 2 muguri vegetativi. decât 1-2 muguri vegetativi care. Ramura mixtă la cireş şi vişin. cu grupuri de 2-3 muguri de rod la prun şi 5-6-8 la cais. cu mugur florifer (mixt) în vârf. mlădiţa are aceleaşi caracteristici ca nuieluşa. buchetele de mai sunt ramuri foarte scurte. numite şi buchete de mai.Ramurile mixte ale piersicului asigură fructe de calitate numai în primul an de formare a lor. având în plus faţă de aceasta muguri de rod axilari. Durata economică a ramurilor buchet la prun şi cais este relativ scurtă. bursa-pungă. Ramurile buchet. Ele poartă un singur mugur vegetativ în vârf. În general. restul mugurilor rămânând vegetativi . 6) pintenul (ramură prefloriferă) are 1-3 cm lungime şi poartă în vârf un singur mugure vegetativ. deoarece în această lună sunt deja conturate morfologic la unele specii. motiv pentru care mai sunt denumite punţi de rod. de obicei în anul următor evoluează în buchete de mai. constituie îngroşarea bazei inflorescenţei pe care cresc şi se formează fructele iar lateral alături de fructe. iar axilar în jurul acestuia strâns grupaţi (la cireş. vişin. smiceaua (ramură) prefloriferă) are 15 -20 cm lungime. lungă de 7-30 cm. 3). chiar mai lungă la unele soiuri. cais).5 cm lungime. în majoritate florali (fig. înlocuindu-se cu altele nou formate pe ramurile de schelet şi semischelet. cu lungimi de 15-60 cm. Ramurile salbă poartă în vârf un mugur vegetativ. Prunul şi caisul formează ramuri mixte lungi de 7-20 cm. prun şi piersic) sau mai deşiraţi (cais) sau 3-7 muguri florali (fig. În 1-2 ani evoluează în ţepuşă. ţepuşa . amplasaţi de la vârf către bază. dar alungindu-se an de an provoacă o puternică îndesire a coroanelor. vatra de rod este o formaţiune realizată din ramificarea burselor purtătoare de pinteni şi ţepuşe care se extinde anual şi care trebuie regenerată periodic. are particularitatea că pe nod se formează un singur mugur de obicei floral. Durata economică poate fi de 5-7 ani. Sunt foarte subţiri. Sub greutatea frunzelor şi a fructelor se arcuiesc. pleata nu poate fi regenerată decât rar prin tăieri (fig. se formează 12 muguri din care iau naştere noi ramuri fructifere. Ca atare.4). unde aceste ramuri sunt foarte numeroase. Ca şi salba la piersic. ramurile buchet nu pot fi regenerate prin tăieri. constituind baza fructificării. mai rar se întâlnesc axilar şi muguri vegetativi. Ramurile de rod la speciile seminţoase (fig. 4-6 ani. nuieluşa – 15 – 30 cm lungime. de 1-10 cm lungime. poartă muguri vegetativi axilari şi mugur terminal de asemenea vegetativ şi evoluează în nuieluţă sau mlădiţă. iar lateral numai muguri florali. neavând nici o rezervă laterală de muguri vegetativi. se degarnisesc total. dacă fructificarea este asigurată de ramurile mixte. Pleata este o ramură de organizare morfologică identică cu salba şi se întâlneşte la numeroase soiuri de vişin. 5). Evoluează în acest caz numai prin mugurele vegetativ din vârf. Nu pot fi regenerate prin tăieri. ramifică puţin sau chiar deloc. chiar după ramificări multiple. poartă un singure mugur de rod în vârf. care conduc la ramuri buchet ramificate (prun. motiv pentru care se elimină prin tăiere după prima fructificare. Din aceste motive. La piersic sunt în număr restâns de regulă şi o durată de viaţă economică de 1-2 an. 8 . făcând imposibilă regenerarea. 1-12 cm şi au o durată de viaţă variabilă cu specia şi soiul de la 1-2 ani până la 10-12 ani. fără muguri axilari evidenţi. La unele specii pot fi axilari şi câte 1-2 muguri vegetativi. Sunt ramuri de bază pentru fructificarea acestor specii şi asigură fructe de calitate. 3-4 ani. iar fructele sunt de calitate mediocră. Evoluând numai prin mugurele vegetativ. ramurile salbă se suprimă. o formaţiune de 1-1.

Frunza Este organul cu cea mai mare importanţă în creşterea. cu temperaturi de peste 15 ºC. purtat către ovul de tubul polinic. dezvoltarea şi fructificarea pomului. Agenţii polenizatori sunt reprezentaţi de insecte. acestea eliberează polenul care. Polenizarea. La înflorire. proces în care cu ajutorul luminii solare şi în prezenţa clorofilei. 9 . fecundarea şi legarea fructelor sunt influenţate de factorii naturali.4. acestea găsindu-se pe partea inferioară a frunzei. realizându-se prin măsurile de fitoprotecţie pe care pomicultorul trebuie să le cunoască. odată cu maturarea staminelor. De reţinut este faptul că. fazele creşterii şi dezvoltării (fenofazele). iar structura anatomică este extrem de complexă. menţinerea frunzişului în integritatea sa. favorizează zborul albinelor. este necesar să se cunoască dinamica. fotosinteza. de unde necesitatea ca la efectuarea tratamentelor soluţiile să acopere cu prioritate această zonă. Pentru asigurarea condiţiilor de realizare a fotosintezei în limite optime. 2. zilele lipsite de vânt. La plantele unisexuate dioice ca nucul. În frunză au loc cele mai importante procese biochimice şi fiziologice pentru viaţă. Polenizarea este urmată de fecundarea ovulelor de către gametul mascul. în beneficiul deopotrivă al pomului. proteine). Muguri – Floarea – Fructul Pentru a interveni eficace în constatarea numeroaselor boli şi insecte care atacă aceste organe în diferite stadii. dar şi al pomicultorului. „porţile de intrare” în mezofilul frunzei al numeroaselor boli se fac prin stomate. care prin transformări ulterioare realizează toată gama de substanţe organice (glucide. secreţia sucului zaharat pe stigmate.3. germinarea polenului şi dezvoltarea tubului polinic. sărurile minerale şi bioxidul de carbon sunt transformate în substanţe organice primare (glucoza). fiind purtătoarea unor substanţe specifice (clorofilă) importante pentru principala sa funcţie. între care rolul dominat revine albinelor. aparatul foliar trebuie menţinut într-o perfectă stare de sănătate.2. substanţele organice. prin transfer pe stigmatele florii. lipide. începând din primăvară. alunul şi castanul polenizarea se face cu ajutorul vântului (anemofilă) şi de aceea este foarte important să se aleagă corect soiurile polenizate. în sensul că vremea însorită. realizează polenizarea. apa.

5 m. bazine şi centre de cultură unde specia sau soiul vor întâlni maximum de condiţii naturale pentru creştere şi rodire: . . nisipo-lutoase şi luto-nisipoase sunt favorabile pentru cultura căpşunului. . lutoasă. ca şi cele cu nivel freatic sub 1. Pentru livezile de măr şi prun care se pretează în sisteme de cultură moderne se vor prefera în primul rând terenurile cu soluri fertile. . . atunci când pe remedieri este prea târziu. . permeabile.din punct de vedere al pantei sunt foarte bune terenurile cu panta uşoară 3-6% ce permit o bună întreţinere a solului cât şi un transport uşor al fructelor . de preferat cu textura mijloci. În incinta gospodăriei pe spaţii reduse ca suprafaţă se pot planta. . . pe terenurile în pantă. cât şi pentru irigaţii. Alegerea terenului Amplasrea plantaţiilor se face în zonele destinate pomiculturii. condiţiile de microzonare. sunt condiţii indispensabile plantaţiilor.1-1.CAPITOLUL II. .7 şi 9. mijlocii până la profunde. mecanizabile sau cu posibilităţi certe de îmbunătăţire a proprietăţilor agro-productive. pomi de talie mică. altoiţi pe portaltoi de vigoare slabă. pentru mărirea capacităţii de producţie sunt necesare măsuri care constau din: .executarea de lucrări antierozionale.se vor alege terenurile cu soluri fertile.plantaţiile de pomi pot fi de interes industrial (ferme de peste 2-5 ha –la 100-200 ha) şi de interes familial (0.executarea de drenaje. terenurile excesiv de umede şi fără drenaj.livezile de pomi pot fi amplasate în condiţii bune şi pe terenul cu panta de 6-12%. îndeosebi pentru cele de dimensiunea unei ferme sau microferme pomicole. În afara perimetrului construibil se pot organiza plantaţii pomicole în masiv înfiinţate după tehnica modernă. ÎNFIINŢAREA PLANTAŢIILOR 1.sunt excluse de la plantare. Pentru o alegere corectă a locului de plantare a unei specii trebuie respectate cu stricteţe.se va căuta ca zona respectivă să fie ferită pe cât posibil de brumele târzii de primăvară şi îngheţurile timpurii de iarnă. dar supuse erodării. Terenul destinat plantării pomilor la micii producători poate fi în incinta gospodăriilor sau în afara acestora.0 ha). cu pH cuprins între 4. Solurile uşoare.trebuie de avut în vedere.1. . În cazul în care nu toate terenurile dispun de condiţii corespunzătoare şi posibilităţi de mecanizare.crearea unor canale colectoare în zone cu precipitaţii abundente şi cu pericol de inundare. solurile lutoase şi luto-argiloase nu sunt favorabile pentru cultura pomilor. când nivelul apei freatice este la mică adâncime sau există porţiuni de băltiri sau infiltraţii de apă. Asigurarea apei necesare pentru stropiri. ca în pomicultură greşelile mari se manifestă după 4-5 ani de plantare. Alegerea şi pregătirea terenului 1. cu condiţia ca acestea să fie uniforme. cele mai bune soluri 10 .3. . cu orientarea rândurilor pe direcţia curbelor de nivel şi chiar pante până la 18-20%.pe terenurile în pantă pot fi executate terase individuale cu diametru de 2-3 cm. mai ales în zonele cu precipitaţii reduse în timpul anului.condiţia prioritară la înfiinţarea unei livezi o constituie sursa de apă necesară la stropiri şi la udatul pomilor. Noile plantaţii se vor realiza numai în acele zone. de preferinţă. cu posibilitatea mecanizării lucrărilor specifice pomiculturii. lutonisipoasă şi chiar nisipoasă.

piersic. pânza de apă freatică trebuie să fie la peste 2-3 m adâncime. slab acidă sau slab alcalină.deşi este mult mai slab reprezentat în cultura. Buzău. Iaşi. Caraş-Severin. prun. solurile brun-roşcate de pădure. precum şi zonele cu frecvente îngheţuri târzii de primăvară. Satu . astfel încât să fie uşurate tratamentele fitosanitare. cireş. Cluj. în celalalte judeţe cultura mărului este slab reprezentată. 1. iar media temperaturii minime din luna iulie este de 10-12 °C. se recomandă folosirea a cel puţin 2-3 soiuri. Reacţia solului este de preferat să fie neutră. Sălaj. Dâmboviţa. Bacău. terenurile vor fi expuse la soare. cultura este cantonată în judeţele Argeş. Vâlcea. Satu-Mare.2.Mare. Harghita. irigarea şi recoltarea. gutui. Dolj. Olt. Mai nou au apărut noi amplasamente pomicole în Câmpia Română. frasin. se pot cultiva în zona dealurilor subcarpatice. Olt şi Dolj. Timişoara. Prahova. Mehedinţi. orientarea preferată a rândurilor fiind N-S. precum şi în judeţele din nord-est Neamţ. Deşi în cadrul tuturor speciilor s-au creat soiuri autocompatibile. precum şi Hunedoara. Caraş Severin. Cluj s. salcâm). Dâmboviţa. el dă cele mai bune rezultate în zonele cu temperatura medie anuala 9-10 °C şi cu precipitaţii de peste 650-700 mm anual. Dâmboviţa.desi este bine reprezentat în majoritatea zonelor ţării. Prahova). precum şi de rezistenţa la geruri. Maramureş şi Bihor). dar întâlneşte condiţii dintre cele mai favorabile (Ilfov. Speciile: măr. Arad. Sălaj.a. Nu se recomandă plantarea în văile înguste. Maramureş. Mehedinţi. Pe solurile mai puţin fertile. pentru o mai bună polenizare. Este recomandat ca soiurile să fie amplasate în funcţie de epoca de coacere. De asemenea trebuie pusă în evidenţă şi concentrarea realizată în partea de nord-est a Transilvaniei (judeţele Bistriţa Năsăud. Vâlcea. cu completarea deficitului de apă. Mehedinţi. 11 .în zona subcarpatică meridională ( Argeş. Zonarea speciilor pomicole Zonarea se va face în funcţie de pretenţiile fiecărei specii şi chiar a soiurilor faţă de lumină şi căldură. de nuci în combinaţie cu specii de talie mai redusă (alun sau alţi arbuşti). se recomandă utilizarea unei culturi premergătoare (lucerna) care fertilizează natural terenul. astfel sub aspectul suprafeţelor şi a numărului total de pomi cultivati. Buzău. Călăraşi). Vâlcea. nectarin. cele mai mari concentrări s-au realizat în judeţele din zona subcarpatică a Olteniei şi Munteniei. cele mai favorabile zone sunt acelea în care temperatura maximă în lunile iulie şi august este de 24-26°C. Timişoara şi Arad. Giurgiu. fără a exclude celelalte specii. păr. Bacău. Dâmboviţa. dezvoltarea pomiculturii în ultimii 20-25 de ani a fost concentrată în cele mai favorabile zone. Gorj. Caraş Severin. oscilaţii de temperatură şi alte accidente climatice. Buzău. Dolj. se vor evita expoziţiile nordice. Alba. Vaslui şi Vrancea. Având la bază lucrările de zonare şi microzonare. Bihor) şi în nordul Moldovei : conditţi bune pentru cultură gaseşte şi în judeţele: Mureş. Iaşi şi în centrul ţării. Sibiu. Prahova. Buzău. migdal. Olt. Arad. Botoşani. În zonele cu frecvenţă mare a vânturilor sunt obligatorii perdelele de protecţie cu arbori înalţi (stejar. cu curenţi de aer. Botoşani. Hunedoara. arţar. judeţul Mureş. Se consideră că cele mai favorabile pentru cultura mărului zonele cu temperatura medie anuală de 8-9°C şi cu 700-800 mm precipitaţii anuale. în nordvestul ţării (Bistriţa. cu pH-ul cuprins între 5-8. Prahova. mai ales în judeţele Argeş. zonele de cultură sunt : Argeş.sunt cernoziomurile. Bihor. Solurile trebuie să fie permeabile pentru a se evita băltirea apei. Pe specii. bogate în humus. Vâlcea. Bihor. Suceava. vişin. Părul . zonarea culturii se prezintă astfel: Mărul . în zonele înalte şi reci se pot cultiva doar arbuştii fructiferi. Prunul . în zonele calde de câmpie se vor planta mai ales: cais. Braşov.

12 . cositul sau tocatul ierburilor etc. aşezarea şi manipularea lăzilor şi a containerelor. alunul ( zona Olteniei. căpşuni. pentru refacerea structurii şi a fertilităţii solului. pe suprafeţe mai mari. Vâlcea. Olt. este de preferat când este posibil. Maramureş. Arad. castanul. bacteriene. Olt. Banat. simptome mai puţin evidente sunt semnalate în cazul replantării pe acelaşi teren a speciilor: prun. Celalalte specii pomicole cum sunt: nucul. etc. fungice. pregătirea terenului constă din defrişare. cu anumite concentrări în unele microzone ( exp. precum şi judeţele Bihor. se recomandă scoaterea şi strângerea rădăcinilor care pot să constituie sursă de infecţie pentru noile plante. Neamţ. Perioada optimă de executare a lucrărilor de desfundare este: în cazul terenurilor libere. castanul în zona Gorj şi Baia Mare. Mehedinţi. Cu cât solul este mai greu cu atât este nevoie de o mobilizare mai adâncă. Muntenia. Bacău.3. piersic. La plantarea imediată după defrişarea unei livezi vechi este recomandat să nu se planteze aceeaşi specie. Caisul este specia cea mai pretenţioasă faţă de factorii climatici şi mai ales faţă de temperatură. Constanţa. cu alte mijloace. Călăraşi. Botoşani. Dobrogea) căpşunul în Satu Mare. Piersicul – se cultivă în zonele de sud şi vest ale ţării.Cireşul si vişinul se întâlnesc pe toate formele de relief. Arad). arbuştii fructiferi şi căpşunul sunt reprezentate pe întreg cuprinsul ţării. Modelarea terenului este obligatorie şi se execută în aşa fel încât să nu existe băltiri de apă care influienţează negativ asupra vegetaţiei pomilor. Vâlcea etc. Constanta. Satu Mare. cea mai mare pondere o deţin judeţele : Iaşi. Zonele cele mai favorabile sunt în sudul ţării ( Dolj. timp de pauză (dacă este cazul). Tulcea. zona Bucureştiului. Vrancea. Desfundatul se execută mecanizat cu ajutorul plugurilor şi tractoarelor speciale pentru livezile intensive şi superintensive. Olt. alunul. se recomandă cultivarea cu leguminoase furajere în amestec cu ierburi perene şi apoi fie plantarea pomilor după 2-3 ani. Giurgiu şi Dolj.) 1. în judeţele Dolj. Vâlcea. Desfundarea asigură afânarea structurilor inferioare mai compacte şi cele gleice impermeabile şi totodată cu această lucrare se încorporează îngrăşămintele organice în adâncime. Adâncimea optimă de desfundare este de 60-70 cm. care ar ajunge pe unele porţiuni de teren nivelat la roca-mamă. Ialomiţa. păr. Practicarea timp 2-3 ani a unor culturi agricole. fertilizare şi desfundare. modelare. Giurgiu. Lucrarea de defrişare se execută cu ajutorul tractoarelor grele dotate cu instalaţii speciale pentru extirparea totală a rădăcinilor groase şi adunatul lor. Defrişarea se face în cazul când se înfiinţează plantaţii pe locul ocupat de vechile plantaţii pomicole sau de vegetaţie forestieră. fie o fertilizare puternică.În situaţia când prin nivelare a rămas la suprafaţă un sol mai sărac în elemente nutritive. cât şi pentru a stinge focarele unor boli virotice. Teleorman) şi partea de vest (Bihor. Vaslui. sau după posibilităţi. În urma defrişării vechilor plantaţii şi a desfundării terenului.Jiu şi Geoagiu. Bacău. precum şi Argeş.Un teren bine modelat uşurează mult şi asigură efectuarea celorlalte lucrări tehnologice: deplasarea pompelor de stropit. Lucrarea se execută imediat după defrişare şi se evită mişcarea unui volum prea mare de sol. cireş. Pregătirea terenului Pentru plantarea pomilor. Efectele oboselii solului Efectele cele mai păgubitoare sunt semnalate în special în cazul replantării pe acelaşi teren a speciilor: măr. Giurgiu. nucul în zona Tg. Timişoara.

atât cât este posibil.0/0.6 m) în aceeaşi perioadă recomandată pentru desfundat. precum şi executarea în condiţii optime a celorlalte lucrări premergătoare plantării ( nivelarea. Fertilizarea de fond cu îngrăşăminte organice şi minerale se aplică pe întreaga suprafaţă la înfiinţarea plantaţiilor intensive şi superintensive şi la groapă pentru pomii plantaţi la distanţe mai mari. Va urma mărunţirea solului prin discuire. Trebuie reţinut faptul că. se impune executarea lucrării de nivelare de suprafaţă . după plantare. pentru a evita degradarea solului. Cantitatea de îngrăşăminte chimice. trebuie avută în vedere amenajarea de drumuri. Ca dimensionare. Lucrarea se execută de regulă cu discul şi cu cât este mai bine executată. Dacă terenul nu se desfundă peste tot. Înainte de pichetare şi plantarea propriu-zisă. executarea gropilor). Îmbunătăţirea proprietăţilor chimice are ca scop modificarea reacţiei solurilor puternic acide cu pH sub 5. prin care se urmăreşte eliminarea denivelărilor rezultate în urma desfundării. pentru un ha se administrează pe soluri cu fertilitate mijlocie 50-60 tone gunoi de grajd. 1. 13 . cu atât mai uşor se vor executa pichetarea. în cazul celor ocupate de culturi premergătoare.iunie – august. alinierea pomilor pe rând şi lucrările ulterioare de exploatare a plantaţiei. Îmbunătăţirea stării de aprovizionare cu fosfor şi potasiu pe toată adâncimea de răspândire a sistemului radicular se realizează prin administrarea unor cantităţi corespunzătoare de îngrăşăminte. Perioada de desfundare trebuie să asigure aşezarea solului şi acumularea unei umidităţi corespunzătoare din ploi. orientarea rândurilor se va face de-a lungul curbelor de nivel. La parcelarea terenului trebuie avut în vedere şi stabilirea locurilor unde se va depozita producţia în aşa numitele construcţii de producţie. Excepţie face terenul destinat culturii afinului. 600-800 kg superfosfat şi sare potasică. Forma unei parcele este de regulă dreptunghiulară iar lăţimea reprezintă aproximativ jumătate din lungimea acesteia.4. Cantitatea de îngrăşăminte organice este de 15-20 kg pentru fiecare groapă. odată cu desfundatul (de preferat pe baza unui studiu agro-chimic realizat de o instituţie de specialitate). a recoltării şi transportului fructelor. pichetarea. exploataţia pomicolă devine rentabilă începând de la 1 ha şi până la 20 -30 ha. întregii plantaţii şi a evita fenomenul de umbrire. lungimea rândurilor de pomi să fie orientată pe direcţia nord-sud pentru a asigura o cantitate mare de lumină pe tot timpul zilei. Parcelele sunt necesare la suprafeţele de peste 5 ha sau când sunt cultivate mai multe specii. organice şi amendamente se împrăştie în mod uniform pe terenul nivelat pe toată suprafaţa şi se încorporează în sol prin lucrarea de desfundare.0 prin administrarea de amendamente calcaroase în doze de cel puţin 5 t/ha (pe bază de analiză). nivelarea terenului apoi mărunţirea şi tasarea solului cu combinatorul.0/1. la plantare. Orientativ. care se amestecă cu pământul de plantare la fiecare pom. Odată cu parcelarea terenului. şi câte 150-200 g superfosfat şi sare potasică. terenul se împarte în parcele. la înfiinţarea plantaţiilor. de preferat perpendiculare pe lungimea parcelelor. Parcelarea terenului În vederea uşurării lucrărilor de întreţinere din livadă. În vederea transportului fructelor şi nu numai. gropile de plantare se fac cât mai mari (1. inclusiv a şanţului rezultat de la ultima brazdă a plugului. chiar şi mai mult. În cazul terenurilor în pantă. trebuie avut în vedere şi împrejmuirea viitoarei livezi. iulie – septembrie.

0-4.0 3.0 5.5 4.0-.0-5.0 4.0 4.0-10.5 3.0-4.5 8.0 2. BN 70 Mirobolan.0-3.5-4. Miroval Oteşani 8.5 2.0-2.5 4. nigra Rădăcini proprii C.5 5.0 8.0-5.0-1.5-5.0 Densitatea /ha Min Max 6 740 1000 500 740 634 500 500 404 740 364 444 571 740 307 454 100 110 416 83 500 8000 2777 2777 1142 3333 7 1000 1428 740 1000 1250 833 740 500 1000 500 555 740 1000 454 1000 156 156 666 125 800 10000 4000 4000 1666 4000 1 Măr 2 MM 106.0-9.0-2.5 3.5 4.0-3. M4 Franc Păr Gutui Prun Cais Piersic Cireş Vişin Nuc (altoit) Alun Castan Soc negru Zmeur Mur Afin Cătină Coacăz Gutui A.5 2.0-5.0 8.0-1.0 4.5-3.0-5.0-10.0 2.5 4.5-4.2 2.5-5.5-3.5 5.0 3.5-6.5-3.5-3. zarzăr Oteşani 8 Mirobolan Franc Franc sau vegetativ Franc sau vegetativ J.0 4.0-5.5 3. Distanţele de plantare la pomi şi arbuşti fructiferi pentru plantaţiile intensive în funcţie de portaltoii utilizaţi Specia Portaltoiul Soiul Distanţa de plantare Intre Pe rând rânduri 4 4.0 3.5 4. BN 70 Franc Gutui A. fertilitatea solului.0 2.5 3. Pixy Mirobolan.0-4.0-4.5-3.0 5 2.5-5.0-4.0 5. sativa Rădăcini proprii Rădăcini proprii Rădăcini proprii Rădăcini proprii Rădăcini proprii Rădăcini proprii 3 Standard Spur Standard Spur Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard 14 .0-6.5 1.0-9. sistemul de cultură şi se materializează în teren conform unei scheme de pichetaj.0-4.0-4.0 2.5-5.0 0.0-12.0 2.0-2.0-5.0-4.0 4.0 8.0-3.0-10.5-3.0 4.0-5.5 2.0 3.0 4.0 10.0-4.5 2.5 1.2 1. regia J.0 4.0 8.0 4.5-3.0-4.Stabilirea distanţelor de plantare şi pichetatul terenului Distanţele dintre rândurile de pomi şi pe rând se stabilesc în funcţie de combinaţia soi-portaltoi.0-4.0 4.4.0 2.

0-6.0-3.5 1.semidwarf J.8-1.Distanţele de plantare şi densităţi folosite în plantaţiile superintensive Specia Măr Piersic Nuc Portaltoiul Soiul M9.5 6.0-3.0-1.25 2.0 Densitatea/ha Minimă Maximă 2283 3333 1904 238 2666 5000 3333 333 15 .0 5.5-3.5 1.M27.0-7.regia Spur Distanţa (m) Între Pe rând rânduri 3. Standard P22 Spur Franc Dwarf.0 0.M26.0 3.

50 m. cei doi picheţi de la capetele scândurii rămân şi la plantarea pomului . un dreptunghi sau un triunghi. cu crestături la cele două capete şi una la mijloc. Denumirea acestor forme este atribuită şi sistemelor de pichetat: 16 . când se sapă groapa. Pe suprafeţe mai mici se folosesc obligatoriu scândura de plantare. pe toată lungimea lui.0 m. care are lungimea de 1. la distanţa stabilită. Sistemul de pichetat ales este dat de figura geometrica. Locul fiecărui pom se determină prin întinderea unei sârme marcate între picheţii din capătul rândului. Scândura de plantare se aşează cu crestătura de la mijloc pe pichetul care marchează locul pomului şi se mai bat doi picheţi la ambele capete ale scândurii. considerat linie de bază. se marchează cu ţăruşi capetele rândurilor următoare la distanţa stabilită. ce se realizeaza pe teren cu ajutorul a 3-4 picheti şi care poate fi: un pătrat. pentru a determina locul fiecărui pom. La plantarea pomilor se întinde din nou aceeaşi sârmă gradată. După marcarea primului rând. pătrat etc).5-2. Pentru alinierea picheţilor se folosesc jaloane înalte de 1.Pichetarea terenului constă în marcarea pe teren a locului unde se va planta fiecare pom iar direcţia rândurilor va fi paralelă cu latura lungă a parcelei şi pe cât posibil pe direcţia N-S. şi se fixează cu un ţăruş. vizibile de la distanţă pentru a trasa liniile care încadrează terenul într-o figură geometrică (dreptunghi.

. oferă pomilor condiţii mai bune de captare a luminii directe şi de distributţe a rădăcinilor în spaţiul de nutriţie.Pichetatul în dreptunghi.Pichetatul în triunghi. la care distanţele dintre rânduri sunt egale cu cele dintre pomi pe rând. . 17 .. se utilizează mai mult pe terenurile plane şi cu pantă uşoara pentru toate tipurile de livezi. Pentru executarea unui pichetat sunt necesare: • jaloane de 2 m vopsite cu roşu şi alb. pomii constituie obstacole pentru apa care se scurge la vale şi erodează solul. Acest tip de pichetat se foloseste în general. Pe terenurile în pantă. cu distanţele mai mari între rânduri şi mai mici între pomi pe rând. pentru a fi vizibile.Pichetatul în pătrat. pentru înfiinţarea plantaţiilor clasice şi pe terenuri plane.

• • • •

ruleta sau panglica de oţel de circa 50 m lungime; sârmă cu noduri marcată din metru în metru de circa 50 m lungime; picheţi, ţăruşi şi maiuri din lemn (0,5 lungime); triunghi compas cu deschidere reglabilă (2 - 2,5)

Pe terenurile plane pichetatul începe cu jalonarea laturii lungi, luându-se ca aliniament fix un drum, un gard, o perdea de copaci etc, care există şi nu poate fi mutat usor. In zonele colinare, unde majoritatea terenurilor sunt framântate şi au diferite expoziţii şi pante, orientarea şi pichetarea rândurilor solicită o atenţie şi o pricepere deosebită. Pe versanţii scurţi, cu pante mici şi uniforme, pichetatul rândurilor de pomi se face paralel cu curbele de nivel, plecându-se de la un aliniament jalonat la baza pantei sau de-a lungul potecilor făcute de animale în timpul păşunatului. Pe versanţii lungi ai dealurilor înalte, pichetatul constituie o lucrare mai complexă, care se execută de către cadre calificate cu ajutorul aparatelor de măsurat.

18

Stabilirea polenizatorilor

Intâlnim deseori în livada de langă casă sau în plantatţile cu scop comercial, pomi care deşi au beneficiat de cele mai bune condiţii climatice, agrotehnice, îngrijiţi cu multă migală şi măiestrie de bunul gospodar, au înflorit dar nu au legat fructe. Aceşti pomi care sunt din anumite specii şi soiuri au nevoie să se polenizeze cu polen străin (fiind autosterile), de la alte soiuri pentru ca fructele lor să lege. Un factor deosebit de important pentru asigurarea unor recolte mari şi de calitate, care trebuie avut în vedere chiar de la înfiinţarea livezii, este distribuirea soiurilor în livadă, pentru a asigura polenizarea reciprocă. Toate soiurile de măr sunt autosterile, adică nu leagă fructe prin polenizare cu polenul propriu. Ele au nevoie de polen de la un alt soi. Prin cercetări s-a stabilit care este cel mai bun polenizator pentru fiecare soi şi care este efectul polenizării cu unul sau altul dintre polenizatori. Lista cu principalii polenizatori va fi prezentata la fiecare specie pomicolă în următoarele capitole. Pentru asigurarea unui efect maxim al polenizării dintre soiuri, trebuie respectate câteva reguli şi anume: - soiurile să prezinte compatibilitate la polenizare ; - soiurile să aibă aceeasi perioadă de înflorire; - distanţa dintre soiul de bază şi soiul polenizator să nu fie prea mare; - polenizarea se face cu ajutorul albinelor şi al vântului (nuc, alun, castan); - pentru o bună polenizare sunt necesare minimum două familii de albine la hectar; - pentru protejarea albinelor în perioada înfloritului, se recomandă să nu se efectueze stropiri cu insecticide, iar dacă acestea se execută, se vor folosi insecticidele care nu omoară albinele; - aşezarea stupilor în livada pentru polenizare, se va face în imediata apropiere a livezii sau chiar in mijlocul acesteia şi neapărat la începutul înfloritului;

2. Plantarea pomilor 2.1. Epoca de plantare Cele mai bune rezultate dau plantările de toamnă, începând cu 15 octombrie şi până la venirea primului îngheţ, deoarece până în primăvară rădăcinile pomilor realizează un contact strâns cu pământul, rănile se calusează, uneori emit chiar rădăcini noi, iar în groapă se acumulează umiditate care se păstrează şi în perioadele mai secetoase din timpul primăverii. Pomii pornesc în vegetaţie cu 10-15 zile mai devreme decât cei plantaţi primăvara şi realizează creşteri mai mari cu 20-30%. În situaţia în care plantarea nu s-a făcut în toamnă, aceasta se realizează primăvara cât mai devreme posibil, imediat după dezgheţarea şi zvântarea solului, înainte de pornirea pomilor în vegetaţie, când solul are umiditate ridicată.
19

Plantările de primăvară executate cu întârziere pot să compromită plantaţia şi să întârzie intrarea pe rod a pomilor. Se mai pot planta pomi şi în „ferestrele iernii”, cu condiţia ca temperaturile din timpul plantării să nu scadă sub 0 °C. 2.2. Executarea gropilor Săpatul gropilor. In teren desfundat gropile se fac cu putţn timp înainte de plantare, sau în ziua plantării, pentru a nu se pierde umezeala acumulată în sol, cu dimensiunile de 50 / 50 / 60 cm, în cazul plantaţiilor intensive şi superintensive, iar la cele clasice de 80/80/60cm. Pe terenurile nedesfundate dimensiunile gropilor trebuie să fie de 80 / 80 cm şi adânci de 70 cm şi se efectuează cu 2-3 luni înainte de plantare. După săparea gropilor se trage 2/3 din pământ în groapa de plantare după ce în prealabil s-a adăugat gunoiul de grajd bine fermentat. În teren desfundat, gropile se fac înainte de plantare sau chiar în ziua plantării, pentru a nu se pierde umezeala acumulată în sol, cu dimensiunile reduse în aşa fel încât să încapă cât mai bine sistemul radicular. În cazul arbuştilor fructiferi gropile cu dimensiuni de 40/40/30 cm. Gropile se execută manual cu hârleţul, sau mecanic cu burghiul. Pământul rezultat la săparea manuală a gropilor în teren nedesfundat se separă, urmând ca umplerea gropilor, la plantare, în zona rădăcinilor pomilor, să se facă cu pământul cel mai fertil. 2.3. Pregătirea materialului săditor Materialul săditor se procură de la pepinierele pomicole şi până la plantarea acestora se stratifică în şanţuri adânci de 50-60 cm. Scoaterea de la stratificare, repartizarea în teren şi plantarea trebuie să se realizeze cât mai operativ pe măsura plantării pentru a evita deshidratarea. Trebuie multă atenţie la transportul, manipularea şi plantarea pomilor, pentru a nu vătăma mugurii, în special din zona de proiecţie a coroanei (50 – 80 cm). Materialul săditor admis la plantare este cel certificat (eticheta albastră) sau cel C.A.C. (eticheta galbenă). Orice altfel de material săditor folosit la plantare rămâne în responsabilitatea celui care îl foloseşte. Un astfel de material săditor este bine să fie evitat la plantare. La plantare rădăcinile pomilor se fasonează prin scurtare, eliminarea celor rupte, rănite şi mucegăite. Rădăcinile principale se lasă cât mai lungi, rădăcinile secundare se scurtează cu cca 1/3 din lungime iar cele subţiri la 1-2 cm sau rămân intacte. Tăierile se execută perpendicular pe axul rădăcinilor pentru a provoca răni cât mai mici. După fasonare, pomii se mocirlesc cu un amestec de apă, pământ galben şi balegă proaspătă de vită (3 părţi pământ, 2 părţi balegă de vită şi apă până se obţine o pastă de consistenţa smântânii). Mocirlirea asigură o mai bună aderenţă a particulelor de pământ în jurul rădăcinilor pentru a menţine o umiditate mai ridicată în zona rădăcinilor. Până la plantare materialul saditor se stratifica in santuri cu adancimea de 50-60 cm, unde se asigură condiţii pentru menţinerea în stare normală fiziologică (fără deshidratare). 2.4 Tehnica de plantare Pomii trebuie plantaţi cu punctul de altoire la nivelul solului, asezându-se pe un muşuroi de pământ, făcut în mijlocul gropii de plantare. Plantatul pomilor se face de către o echipă formată de obicei, din două persoane. Una fixează şi ţine pomul în poziţie verticală în mijlocul gropii de plantare şi la adâncimea corespunzătoare iar cealaltă trage pământ provenit din stratul fertil al solului, bine marunţit şi reavăn în jurul rădăcinilor. Se scutură uşor pomul, ca pământul să patrundă printre rădăcini, astfel încât să nu existe spaţii goale. După ce s-au
20

acoperit rădăcinile cu un strat de 5-10 cm de pământ, se tasează uniform pământul în jurul pomului, începând de la marginea gropii spre interior. Tasarea se face prin călcarea cu piciorul (cu cizma), de 2-3 ori până când se termină plantarea. Pe fundul gropii şi în amestec cu solul din groapă se administrează 20-30 kg, gunoi de grajd fermentat. Pe timp secetos, în special primăvara, pomii plantaţi se udă cu 15-20 litri de apă. In final, se face un muşuroi pe suprafaţa gropii de plantare, cu restul pământului râmas, fără a se mai tasa. Proiectarea coroanei pomilor. Pomii sub forma de vargă se scurtează la 60-70 cm de la nivelul solului în cazul plantaţiilor intensive, respectiv la 80 cm în cazul coroanelor globuloase, utilizate în sistemul semiintensiv. Scurtarea pomilor este bine să se execute primavara, inclusiv la pomii plantaţi toamna.

ÎNFIINŢAREA PLANTAŢIILOR Perioada de Parametrii lucrării Speciile la care se executare aplică 0 1 2 3 A. PREGĂTIREA TERENULUI ÎN VEDEREA PLANTĂRII a)Amendarea solului pe Inainte de 4-8 t/ha (doza care să La toate speciile, cu terenurile cu aciditate desfundare ridice pH la 6, încât excepţia plantaţiilor pronunţată ( cu pH sub 5,5 saturarea în baze să de castan şi afin care şi cu saturare în baze sub fie de 80% pe reuşesc bine pe 60%) orizontul până la 4° solurile acide. La cm adâncime) afin, pentru acidifierea solului se recomandă folosirea turbei ca îngrăşamânt organic. b) Fertilizarea în funcţie de Inainte de gunoi 40-50 t/ha Pomi si arbuşti starea de aprovizionare a desfundare fosfor 150-200 fructiferi solului cu elemente nutritive: kg/ha s.a. - pe terenuri care se In groapă, potasiu 150-200 desfundă, la plantare kg/ha s.a. Pomi In groapă, 20-30 kg gunoi Arbuşti fructiferi la plantare 5-10 kg gunoi - pe terenuri care nu se 40-50 kg gunoi desfundă. 250-300 g fosfor Pomi
21

Lucrarea

c) Dezinfecţia solului

Inainte de desfundare

s.a. 150-200 g potasiu s.a. 25-75 kg/ ha Lindatox-3, în funcţie de vârsta larvelor 60/60/60 cm 40/40/30 cm 80/80/60 cm

Pomi şi arbuşti fructiferi

d) Desfundarea terenului : - pe terenuri profunde de minimum 70 cm; - gropi individuale pe terenuri cu sol superficial şi cu alunecări stabilizate e) Nivelarea terenului desfundat f) Săpat gropi în teren desfundat

Cu 2-3 luni înainte de plantare Cu 2-3 luni înainte de plantare Cu 10-15 zile înainte de plantare Inainte de plantare

Pomi Arbuşti fructiferi Pomi

Uniformizarea terenului 60x60x60 40x40x30

Pomi si arbuşti fructiferi Nuc, castan, măr, etc Arbuşti fructiferi

Parametrii lucrării Speciile la care se Perioada de executare aplică 0 1 2 3 B. PLANTAREA POMILOR ŞI ARBUŞTILOR FRUCTIFERI a) Asigurarea materialului Cu 5-10 zile Soiurile prevăzute a Pomi şi arbuşti săditor înainte de se planta fructiferi plantare, - certificat şi C.A.C. toamna b) Stratificarea materialului Imediat In şanturi fără Pomi si arbuşti săditor şi udarea lui stagnări de apă fructiferi c) Plantarea propiu-zisă ( Toamna 1 XI-1 Conform tehnologiilor Pomi si arbuşti fasonarea, mocirlirea, XII fructiferi plantarea ) Primavara 1 III5 IV d) Udarea pomilor după Imediat după 20l/groapa Pomi plantare la locul definitiv plantare, 10 l/tufă Arbuşti fruciferi primavara. de 2 -3 ori la nevoie Pomi si arbuşti fructiferi e) Protejarea pomilor Toamna Cu diferite materiale Pomi împotriva rozătoarelor f) Arătura terenului bătătorit După plantare, La 15-20 cm, cu Pomi si arbuşti cu ocazia plantării toamna sau răsturnarea brazdei fructiferi primavara spre rândul de pomi g) Proiectarea coroanei Primavara la Conform specificului Pomi si arbuşti pornirea în formei de coroană fructiferi vegetaţie proiectată Lucrarea
22

CAPITOLUL III. LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE A POMILOR ŞI ARBUŞTILOR FRUCTIFERI 1. Lucrări de întreţinere 1.1 Lucrări de întreţinere a solului în livezi Înierbarea constă din menţinerea terenului din plantaţie cultivat cu ierburi perene şi se recomandă doar pentru zonele deluroase, cu multe ploi. În zonele cu mai puţine ploi, înierbarea mai mult dăunează decât ajută, deoarece ierburile prin numeroasele lor rădăcini, formează aproape de suprafaţa solului, un strat pâslos, care împiedică pătrunderea apei din ploi, la rădăcinile pomilor. O parte din apă, care pătrunde totuşi în pământ, este absorbită de rădăcinile ierburilor, înainte de a ajunge la rădăcinile pomilor. Mai mult, ierburile crescând primăvara devreme, consumă cantităţi mari de apă tocmai în acea vreme când şi pomii au mare nevoie de ea. Înierbarea are loc începând cu al doilea, al treilea an de plantare şi poate să fie totală sau parţială. În cazul înierbării parţiale, o parte din suprafaţa de teren din jurul trunchiului se menţine sub formă de ogor negru prin lucrări manuale şi prin erbicidare. Înierbarea poate fi permanentă sau periodică, când după un număr oarecare de ani se ară şi se menţine câţiva ani ca ogor negru, după care se înierbează din nou. În condiţii de irigare este bine să se execute înierbarea terenului în benzi, între rândurile de pomi. Menţinerea permanentă a ogorului negru este un alt mod de întreţinere a solului în livezi. În acest caz solul se menţine curat de buruieni şi afânat în cursul întregii perioade, prin discuire sau praşile repetate. Pământul fiind lucrat şi afânat, apa din ploi pătrunde cu uşurinţă şi ajunge repede la rădăcini. În acelaşi timp, solul fiind afânat la suprafaţă, împiedică evaporarea apei, ea rămânând aproape în întregime la dispoziţia pomilor. Ca urmare, pomii din livezile unde pământul este menţinut ogor negru, fără concurenţa buruienilor pentru apă şi hrană cresc mai bine, formează mai mulţi muguri de rod şi dau recolte bogate. Totuşi, prin lucrarea permanentă a solului, în cazul ogorului negru, se distruge, într-o anumită măsură structura lui. Asemenea soluri se bătătoresc repede, nu permit pătrunderea apei şi a aerului către rădăcini. Pentru a reduce aceste efecte nedorite, toamna, în perioada îngălbenirii frunzelor, terenul se ară la adâncimea de 20 – 22 cm, în livezile de măr şi păr, la 15 – 18 cm, la 15 – 18 cm, în cele de prun, cais, piersic, cireş, vişin şi de arbuşti fructiferi. Adâncimea arăturii va fi mult mai redusă în apropierea trunchiului pomilor, pentru a nu distruge rădăcinile. Arătura de toamnă nu se grăpează, brazdele şi bulgării opresc zăpada pe loc, sporind la creşterea cantităţii de apă din sol în primăvară. Arătura se va executa la 1,01,2 m de rândul de pomi. Primăvara se face o lucrare de afânare a solului la 10 – 12 cm cu cultivatorul sau cu sapa pe toată suprafaţa, inclusiv sub coroana pomilor, după efectuarea tăierilor şi tratamentelor contra bolilor. În cursul verii, solul din livadă se mai lucrează de 4- 6 ori, la 10 – 12 cm, mai ales după ploi, în aşa fel încât să nu fie buruieni şi pământul să fie afânat. Culturi de acoperire folosite pentru îngrăşământ verde constau în întreţinerea terenului din livadă prin cultura unor plante folosite ca îngăţământ verde. Cultura ocupă terenul doar câteva luni, în restul timpului solul se menţine ca ogor negru. Specia cultivată trebuie să crească repede, să producă o masă cât mai bogată de materie organică, să nu concureze pomii pentru apă şi substanţe nutritive.
23

Cele mai bune culturi de acoperire pentru îngrăşământ verde în livezi sunt cele de toamnă-primăvară sau de vară, deoarece ele cresc şi se dezvoltă în perioadele în care pomii au cerinţe mai mici pentru apă şi substanţe nutritive. Pentru culturile de primăvară se recomandă: seradela, sulfina şi rapiţa; pentru culturile de vară: lupinul alb, lupinul galben, facelia, seradela, soia, fasoliţa, floarea soarelui; pentru culturile de toamnă: secara, măzărichea păroasă, trifoiul şi rapiţa. Încorporarea plantelor în sol se realizează cu ajutorul grapei cu discuri şi cu plugul. Se practică pe solurile lipsite de materie organică (solurile nisipoase, în special). Ogorul negru combinat cu plante acoperitoare sau ogorul negru ocupat este un alt mod de menţinere a solului în livezi care elimină unele neajunsuri ale celor două moduri de lucrare a solului. În prima jumătate a verii solul din livadă se menţine ogor negru. După încetarea creşterii lăstarilor, în a doua jumătate a verii (luna august) se însămânţează anumite plante agricole, de obicei furajere ( mazăre furajeră, lupin galben, secară, timoftică). Aceste plante cresc până în toamnă, dau o masă verde importantă care în perioada înfloritului se tăvălugesc şi se îngroapă în sol prin arătura de toamnă, ca îngrăşământ verde. Culturile intercalate cu plante agroalimentare constau în cultivarea cu plante cu perioadă scurtă de vegetaţie în zonele secetoase pentru menţinerea umidităţii în sol. Din păcate, acest mod de întreţinere a solului nu este posibil decât în zonele cu multe ploi, cel puţin 600-700 mm de precipitaţii anual sau cu posibilităţi de irigare. În regiunile secetoase, unde se resimte o mare lipsă de ploaie, în a doua parte a verii, nu este posibilă o cultură anuală, nu răsare nimic sau ceea ce răsare nu creşte. În aceste regiuni este mai bine de menţinut ogorul negru în cursul verii. Mulcirea solului constă în menţinerea solului acoperit cu diferite materiale. Mulciul poate fi natural, obţinut pe terenul din plantaţii sau pe alte terenuri, cât şi artificial. Ca mulci natural se folosesc resturile vegetale din gospodărie (paie, coceni, frunze, rumeguş, fânul de proaspătă calitate) care, fie întregi, fie tocate, acoperă terenul într-un strat uniform de 10-15 cm, strat ce permite pătrunderea în sol a apei, aerului şi cădurii dar împiedică pierderea apei, pătrunderea luminii şi creşterea buruienilor. Ca mulci artificial se foloseşte folia neagră de polietilenă sau cea transparentă. Practica mulcirii s-a generalizat pe rândurile de pomi pe o lăţime de 1,5 -.2 m, în special la plantaţiile intensive şi superintensive amplasate pe terenurile nisipoase şi în zonele secetoase precum şi în culturile de căpşuni. 1.2. Combaterea brumelor şi îngheţurilor târzii Brumele şi îngheţurile târzii pot surprinde pomii în fenofaza de umflare a mugurilor floriferi şi chiar în plină floare. Cele mai des afectate sunt speciile cais, migdal, piersic şi cireş, care înfloresc timpuriu. Pentru protejarea livezilor, cea mai accesibilă şi mai ieftină metodă, rămâne fumigaţia, respectiv arderea unor materiale uşor de aprins şi care produc fum mult. Condiţia esenţială este ca arderea să fie înceată, să nu producă flacără. În aceste scopuri se caută din timp bălegar păios, semiuscat, turbă, gunoaie, buruieni uscate, vreascuri, resturi de cauciuc şi alte materiale care amestecate pot servi la pregătirea grămezilor fumigene. Pentru fiecare hectar de livadă sunt necesare 150-200 asemenea grămezi de material fumigen care se distribuie la 8 -10 m una de alta, printre rândurile de pomi, nu numai pe alei şi, pe cât posibil, să fie perpendiculare pe direcţia vântului dominat. Grămezile cu materiale fumigene trebuie să ardă (să producă fum) până la răsărirea soarelui şi au un efect bun numai la o scădere a temperaturii la -2…-3ºC.
24

erbicidele selective contribuie în mare măsură la schimbarea compoziţiei floristice a buruienilor. lăsând loc liber celor rezistente. Erbicidele recomandate şi autorizate pentru a fi folosite în plantaţiile de pomi Denumirea erbicidelor sau Substanţa activă Doza amestecurilor de erbicide recomandată % kg/ha efectiv Gramoxone Paraquat 20% 4 Roundup Glyphosate 36% 6-10 Devrinol Napromid 50% 6-8 Simazin ( simadon) 4-5 Caragard (caradon) 4-5 2. canale.erbicidarea se va efectua numai pe timp liniştit. Erbicidele se pot aplica preemergent toamna sau primăvara devreme. La aplicarea erbicidelor în plantaţiile pomicole se vor respecta următoarele reguli: .după terminarea lucrării vasele cât şi toată aparatura folosită se spală cu apă curată. În aceste plantaţii pot fi folosite cu succes atât erbicidele sistemice. acestea fiind absorbite de plante prin frunze. suportă cel mai bine erbicidarea. ciuperci parazite. Perioada optimă de aplicare a erbicidelor se stabileşte în funcţie de stadiul de dezvoltare a principalelor specii de buruieni din plantaţii. sănătatea şi productivitatea pomilor este foarte mare. rozătoare. Această lucrare se face obligatoriu cu consultarea specialiştilor. insecte. pentru a nu se înfunda duzele instalaţiei. prepararea soluţiilor se va face cât mai departe de sursele de apă (fântâni. Ambalajele goale rămase se distrug. în amestec cu sodă şi se clătesc repetat cu apă curată. Buruienile perene se combat în tot timpul anului pe vetre. adânci. seminţoasele. De asemenea. se hrănesc şi cresc pe anumite organe ale pomilor. talpa gâştii şi volbură). şi în special mărul. pentru a împiedica germinaţia seminţelor şi postemergent în stadiul de vegetaţie. canale. bacterii.1. cele mai bune rezultate obţinându-se înainte de înflorire sau când au 10-15 cm înălţime. . Diferiţi viruşi. .1. Soluţiile rămase cât şi apa provenită de la spălarea vaselor şi pompelor se varsă în gropi anumite. Lupta cu bolile şi dăunătorii pomilor trebuie dusă permanent pe parcursul întregului an şi cu 25 . Combaterea bolilor şi dăunătorilor Numărul organismelor dăunătoare care afectează într-un fel sau altul.la prepararea erbicidelor nu se vor folosi vase din lemn. departe de fântâni. Combaterea buruienilor cu ajutorul erbicidelor Distrugerea buruienilor se poate face prin mijloace mecanice şi prin mijloace chimice înainte de formarea seminţelor. . păsări. păianjeni.3. ape curgătoare. etc. Cercetările efectuate în domeniu cât şi practica de producţie au arătat că dintre speciile pomicole cultivate. viermi. Cele sensibile sunt distruse foarte repede. cât şi cele de contact sau totale. ape curgătoare).prepararea (soluţiei) suspensiei de erbicide se face numai cu apă perfect limpede şi lipsită de orice impurităţi. Lucrări de întreţinere a pomilor şi arbuştilor fructiferi 2. fără vânt. Folosirea exclusivă a erbicidelor duce la înmulţirea speciilor perene de buruieni mai rezistente la erbicide (pir.

sfrederitorul ramurilor etc. reducându-se. astfel. care provoacă putrezirea fructelor. iarna este un prilej foarte bun de a acţiona asupra lor. cum ar fi: Omizitul pomilor constă în adunarea şi arderea cuiburilor de omizi din frunzele uscate. . iar resturile se distrug imediat prin ardere. Răuirea scoarţei. prin care se încorporează şi se distrug pupăriile insectei. aerul şi apa pătrund uşor la rădăcini. Măsurile menţionete mai sus nu sunt suficiente şi trebuie completate cu măsuri de combatere chimică. are un rol deosebit în distrugerea unor specii de ciuperci parazite. cea mai importantă fiind lucrarea solului din livadă. Răzuirea se face cu perii de sârmă. prin care se distrug numeroşi dăunători care se găsesc pe scoarţă (păduchi ţeştoşi. Văruitul trunchiului. Adunarea şi distrugerea fructelor mumificate contribuie foarte mult la reducerea atacului unor ciuperci şi bacterii. 2. Primele măsuri care pot fi aplicate în perioada de iarnă. contribuind la procesele de extragere şi prelucare a substanţelor nutritive. sunt scoase la suprafaţă şi degeră în cursul iernii. Tăierea şi arderea ramurilor uscate este o lucarare de igienă.). ouă de acarieni şi insecte etc. pentru protejarea pomilor contra agenţilor patogeni şi a dăunătorilor sunt cele mecanice.).care trebuie însoţite de măsuri agrotehnice. fixate sau atârnarea de ramuri. este o lucrare hotărâtoare pentru creşterea şi rodirea pomilor. O serie de insecte. rezerva biologică pentru următorul an de vegetaţie. ouă de insecte şi alţi dăunători. precum şi o serie de ciuperci şi bacterii. mai complet. care şi-au găsit adăpost în sol. ciuruirea frunzelor şi altor boli. săpatul manual sau arătura adâncă de toamnă. ouăle sau pupele lor. trunchiului şi ramurilor groase are ca efect îndepărtarea unei întregi serii de dăunători aflaţi pe scoarţă sau în crăpăturile acesteia ca ouă. larve.toate că vara se văd mai bine dăunătorii şi efectele lor. de igienă culturală. pupe sau adulţi. unii dăunători din interiorul lemnului (carii. Bolile şi dăunătorii Perioada 26 Pesticide folosite Conc. De asemenea. Deşi oamenii văruiesc pomii primăvara. lucrarea respectivă.0 ha) Săpatul solului în jurul tulpinilor şi aratul întregii suprafeţe ocupată de pomi. Complexe de tratamente fitosanitare la pomi şi arbuşti fructiferi a) Tratamente pentru combaterea bolilor şi dăunătorilor la măr Pentru realizarea unor tratamente fitosanitare eficiente şi cu protejarea mediului înconjurător este bine să se apeleze la specialiştii horticultori sau agronomi Nr. Aceste lucrări pot fi aplicate cu uşurinţă în plantaţiile pomicole de mici dimensiuni (sub 1. reducând substanţial atacul omizilor. are un efect mai mare. de care au nevoie pomii. la începutul toamnei. în afară de efectul frumos pe care-l au pomii văruiţi şi de protecţia scoarţei de „arsurile de iarnă”. făcută toamna. primăvara.2.

025 0. Gloeosporium sp. Phomopsis m.5 0. Sp.. psilide. 1 % Oleodiazol Oleockalux Oleocarbexox Polisulfură de Ba + Carbetox 37 1. acarieni.05 0. monilioză.07 0. Hoplocampa m. Phylosticta.7 0. defoliatoare. Gloeosporium sp. Phylosticta sp. Phomopsis m. 3 27 . psilide. minatoare Rapăn. 1 7 Mai. ouă hibernante de acarieni. Phomopsis m.07 0.160 0.2 Champion 50 WP 0.. făinare... Eriosoma.0 0. monilioză. Phylosticta sp. psilide.0 EC sau Karathan sau Kumulus 0. monilioză.2 0.. psilide.. acarieni. făinare. Anthonomus sp.250 0. inclusiv Lymantria Rapăn. Eriosoma.250 0. Phylosticta sp.trat.1 0. Phylosticta sp. Eriosoma. 1 2 3 4 combătuţi Păduchele din San Jose. decada ) noiembrie.păduchele din Sant Jose ( G..1 ). minatoare Rapăn. psilide. Gloeosporium sp. 3 Aprilie. făinare. afide. 1 Martie. Eriosoma.05 0. făinare. acarieni.5 Polisulfură de Ba + Carbetox 37 1. monilioză. Phylosticta sp.05 0. Eriosoma. Phylosticta sp. păduchele din Sant Jose ( G.1 0. făinare.5 1.1 ).2 0. afide.5 0. 1 9 Iunie. 3 Mai.04 0.1 Aprilie. parţial acarieni. Gloeosporium sp.2 0.5 1. ouă de afide Psilide. 2 10 Iunie. 2 Aprilie. acarieni. minatoare Rapăn.. defoliatoare.5 1.. minatoare Rapăn.2 0. ( G. defoliatoare.07 0.160 0.5 ( Paracarovicid ) + Turdacupral 50 0. Gloeosporium sp..5 5 6 Aprilie.2 0.. defoliatore Rapăn. afide. 1 ). Phomopsis sp. Carpocapsa p.1 0. Hoplocampa m..05 0... făinare. 3 Iunie.. defoliatoare. Rapăn.. Eriosoma. 3 Martie. 3 Aprilie. monilioză. monilioză.2 Zeamă bordeleză + Sulf muiabil Metoben + Captadin 50 sau Dithan + Caolin + Acid boric + Carbetox 37 la sol Sumialpha Captadin 50+(Dithan) Metoben + Caolin + Acid boric + Filitox + Carbetox 37 la sol Captadin 50 + Fademorf + Plictran 600 FL + Thuringin 6000 + Caolin + Acid boric Polycarbacin + Metoben + Wofatox 50 + Caolin + Acid boric + Carbetox 37 la sol Captadin 50 + Fademorf + Wofatox 50 + Caolin + Acid boric + Carbetox 37 la sol 0.. făinare.5 0... acarieni.2 0. defoliatoare. Eriosoma. ouă de defoliatoare.. Phomopsis m. minatoare ( luna. Phomopsis m. Gloeosporium sp. Eriosoma.2 0. afide. Phomopsis sp.250 0. acarieni.05 0.5 0.3 US – RV 92% 1. 2 8 Mai. afide. defoliatoare Făinare. 2 decembrie.05 0.250 0.

Eriosoma. + Decis 2. Carpocapsa (G2). păduchele din Sant Jose ( G. Eriosoma. Pură.2 0. defoliatoare. afide. minatoare August. Gloeosporium sp. 1 15 16 Rapăn. Eriosoma. 0 Bolile şi dăunătorii combătuţi 1 Perioada ( luna. psilide. acarieni. afide.05 0. minatoare Rapăn.05 0.05 0.5 0.. Eriosoma. monilioză. trat...5 0..6 + Caolin + Acid boric + Clorură de Ca chim.125 0. acarieni.0 0.05 0. Phomopsis sp. 3 Septembrie. psilide. psilide. acarieni.05 0. acarieni. defoliatoare. Phomopsis sp. făinare.05 0. făinare.125 0.2 0. monilioză. lichidă + Carbetox 37 la sol Captadin 50 + Metoben 70 + Plictran + Decis 2.0125 0.. minatoare Rapăn..1 0. Gloeosporium sp. Gloeosporium sp. minatoare Rapăn. decada ) 2 28 Produsele folosite 3 Conc..5 August. defoliatoare.5 0. lichidă + Carbetox 37 la sol Captadin 50 + Metoben 70 + Ekalux + Carbetox 37 la sol Captadin 50 + Metoben 70 + Carbetox + Dicofol + Carbetox 37 la sol 0. defoliatoare. Phylosticta sp. 2 Dithane M 45 + Nimrod 25 EC + Ekalux S. psilide. Phylosticta sp. Pură.2 0. Phylosticta sp. Phylosticta sp. defoliatoare. acarieni.0125 0.05 1. psilide.1 ). afide.05 1. afide.05 0. Phylosticta sp.2 0.2 0.03 0. făinare. păduchele din Sant Jose ( G. afide.5 0. monilioză.5 0..03 0..1 ).1 0. Gloeosporium sp. făinare. Phomopsis m.1 ).2 0. Phomopsis m. Phomopsis m.05 0.5 EC + Caolin + Acid boric + Carbetox 37 la sol Captadin 50 + Metoben 70 + Ekalux S. defoliatoare. 1 Iulie. Carpocapsa (G2).11 12 Rapăn. afide.0 0. Carpocapsa (G2). 1 b) Tratamente pentru combaterea bolilor şi dăunătorilor la păr Nr. Phylosticta sp. Gloeosporium sp. acarieni. monilioză. Oradea + Caolin + Acid boric + Carbetox 37 la sol Polycarbacin + Metoben 70 + Plictran 600 Fl.125 0. % 4 .125 0. minatoare Rapăn. 3 14 August. psilide.0125 0. Phomopsis sp. făinare. 2 13 Iulie. Oradea + Caolin + Acid boric + Clorură de Ca chim. monilioză. Gloeosporium sp.5 0. minatoare Iulie.1 0. monilioză. Eriosoma.. Eriosoma. făinare. păduchele din Sant Jose ( G.

1 Ziram 75 PU + Wofatox 30 0. monilioză. ). viermele fructelor (G 1).250 0. pătarea brună a frunzelor.2 Mai. defoliatoare. monilioză. afide. pătarea albă şi brună a frunzelor.5 0. bacterioză.5 0. insecte Defoliatoare ce iernează pe scoarţa pomilor. ). ). bacterioză.5 0.0 0. defoliatoare (Hyphantria c. ouă hibernante de acarieni şi de Lymantria d. 1 Martie. păduchele din Sant Jose.0 1. monilioză. bacterioză.2 9 Iunie. 2 Captadin 50 PU + Wofatox 30 PU 0. 2 Ianuarie. bacterioză. Rapăn. afide.1 2 3 4 5 6 7 Păduchele din San Jose şi alţi păduchi ţestoşi. pătarea brună şi pătarea albă a frunzelor. psilide. monilioză.3 1. insecte defoliatore (inclusiv Lymantria dispar) Rapăn. afide. minatoare Rapăn.3 10 Iunie. defoliatoare (Hyphantria c.3 11 Iunie. 1 Dibutox 25 EC Dibutox 25 EC Turdacupral 50 + PEB – 25% ( Metoxan 25% EC ) Turdacupral 50 + US – RV -92% (Paracarovicid – S ) Turdacupral 50 + Sinoratox R 35 Captadin 50 PU + Zolone 35 EC 1. bacterioze.1 0. defoliatoare (Hyphantria c. 3 Captadin 50 PU + Thuringin 6000 0. gărgăriţa florilor Rapăn. psilide. pătarea brună şi pătarea albă a frunzelor.5 0. afide. 1 Mai.250 0. 2 Decembrie.1 8 Mai. minatoare Rapăn.250 0. bacterioză. monilioză. minatoare Rapăn. 3 29 Ziram 75 + Carbetox 37 0. pătarea brună şi pătarea albă a frunzelor. afide. monilioză. monilioză. psilide Rapăn. psilide Rapăn. ouă de afide.. bacterioză. acarieni. defoliatoare (Hyphantria c.3 0. pătarea brună şi pătarea albă a frunzelor. păduchele din Sant Jose psilide. ouă de primăvară de psilide etc. pătarea albă a frunzelor.3 0. 2 Ziram 75 PU + Sinoratox R 35 0. pătarea brună a frunzelor. 3 Aprilie. Noiembrie. 1 Martie.5 Aprilie. psilide. viespea cu ferastrău a fructelor. pătarea brună şi pătarea albă a frunzelor.5 . pătarea brună. ). viermele fructelor (G 1). 2-3 0. bacterioză. minatoare Rapăn. monilioză. monilioză.

% 1.5 EC 0. psilide. afide. monilioză. Ziram 75 PU + Carbetox 37 + Dicofol 18. ( luna. minatoare Rapăn. pătarea albă şi brună a frunzelor.0075 0. de cotari etc. Diplocarpon soraueri. Valcea 0.07 0. acarieni.4 0. 1 Captadin 50 PU + Carbetox 37 + Plictran 600 Fl. Podosphaera oxicanthae.0 1. monilioză. ouă hibernante de carieni..5 EC Dudeşti Metoben 70 PU + Carbetox 37 EC + Dicofol 18. 1 August. psilide.3 Iulie. psilide. minatoare Rapăn. păduchele din Sant Jose (G2). ouă de insecte defoliatoare Monilinia linhartiana fructigena.1 30 . decada) 1 2 3 Păduchele din San Jose Ouă de acarieni. defoliatoare. viermele fructelor (G2).5 0.07 6 Mai.0 1. bacterioză. 2 Aprilie.5 0. Diplocarpon soraueri Monilinia. 5 EC Captadin 50 PU + Decis 2. afide. Monilioze. antracnoză Monilinia. 2 Decembrie. linhartiana. pătarea albă şi brună a frunzelor.2 0.0 0.5 EC Dudeşti + Plictran 600 Fl. minatoare Rapăn. 3 Ianuarie. acarieni Iulie. 3 August. Podosphera oxicanthae. ouă de Lymantria d. Monilinia fructigena. pătarea albă şi brună a frunzelor. 1 Aprilie. 1 Martie. afide. linhartiana.5 0. 2 Iulie. afide. acarieni.025 0. Diplocarpon soraueri Noiembrie. păduchele din Sant Jose (G1). Bolile şi dăunătorii combătuţi Perioada Produsele folosite trat. păduchele din Sant Jose (G1). Podosphera oxicanthae. 3 Zeamă bordeleză : ( SO4Cu + var pastă ) Metoben 70 0. monilioză.250 0.250 0. minatoare Rapăn. pătarea albă şi brună a frunzelor.07 0. psilide. Ziram 75 PU + Decis 2.0125 0. bacterioză.5 0. Monilinia fructigena. 1 Dibutox 25 Dibutox 25 US – RV 92% + Turdacupral 50 4 5 Aprilie. afide.12 13 14 15 16 bacterioză. monilioză.5 1. 3 c) Tratamente pentru combaterea bolilor şi dăunătorilor la gutui Nr. bacterioză.5 0.2 Conc. ouă de afide. viermele fructelor Rapăn. 1 Metoben 70 + Rovral 50 Rm. păduchele din Sant Jose (G1). bacterioză. monilioză.025 0. psilide.

antracnoze etc. acarieni. linhartiana. 3 31 Conc.5 EC Dudeşti 0. Viermele fructelor (G2).05 Iunie. viermele fructelor (G1). monilioze. Monilinia fructigena. acarieni. insecte defoliatoare.1 0. 2 Septembrie. afide. insecte defoliatoare. afide. afide. afide. 3 August. 2 Ziram 75 + Carbetox 37 Tiuram 75 + Carbetox 37 Tiuram 75 + Carbetox 37 Ziram 75 + Carbetox 37 Ziram 75 + Carbetox 37 Metoben 70 + Sinoratox R 35 Metoben 70 + Sinoratox R 35 Metoben 70 + Decis 2.07 0.5 0. afide. insecte defoliatoare.4 0.5 0. Pesticidele folosite decada) Noiembrie. acarieni. afide. 1 d)Tratamente pentru combaterea bolilor şi dăunătorilor la prun Nr. % 1.5 0. 1 August. acarieni. ouă de acarieni şi afide Perioada (luna.1 etc.. afide. monilioze. afide. Carpocapsa pomonella G.0 .4 0. Păduchele din San Jose (G2). insecte defoliatoare Păduchele din San Jose (G1). monilioze. antracnoze etc.5 0. monilioze. monilioze. 1 Bolile şi dăunătorii combătuţi Păduchele din San Jose şi alţi păduchi ţestoşi. acarieni. antracnoze Păduchele din San Jose (G1). afide etc. insecte defoliatoare. Diplocarpon soraueri. antracnoze etc. antracnoze etc. insecte defoliatoare. Diplocarpon soraueri. acarieni.1 Iunie.07 0. antrcnoze. monilioze.5 0. 2 Iulie.4 0. acarieni. afide. Monilinia linhartiana. 1 Ziram 75 + Sinoratox R 35 0. Virmele fructelor (G2).1 0. 3 Iulie. monilioze. ) Viermele fructelor (G1). acarieni. acarieni. monilioze Mai.1 0. Păduchele din San Jose (G1). insecte defoliatoare ( Lymantria d.5 0.5 0. Monilinia fructigena.5 0.2 Iunie. 1 Iulie. Păduchele din San Jose (G1). antracnoze etc. Hyphantria c.7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Monilinia. acarieni. insecte defoliatore. 3 Metoben 70 + Rovral 50 Rm Vâlcea + Zolone 35 EC Oradea 0. insecte defoliatoare.05 0. Podosphera oxicanthae. 2 Dibutox 25 EC Decembrie. Păduchele din San Jose (G1).07 0. trat.

ciuruirea frunzelor. ciuruirea. afide.4 0. afide Monilioză.5 0.5 0. viermele fructelor (G2). 3 Mai. bacterioze. acarieni unde nu a fost aplicat US – RV – 92% Monilioză. pătarea roşie a frunzelor. ciuruirea frunzelor. 2 Ziram 75 + Carbetox 37 + Dicofol 18. bacterioze. deformarea frunzelor. păduchele din San Jose (G1). 1 Metoben 70 + Policarbacin + Filitox 0. afide Monilioză. păduchele din San Jose (G1).2 Aprilie. ciuruirea frunzelor. afide Monilioză.2 Iunie.5 0. bacterioze. ) + Turdacupral 50 Turdacupral 50 + Metoben 70 + DEF 25 ( Sintox 2. pătarea roşie a frunzelor. ciuruirea frunzelor.5 EC + 0. rapăn. defoliatoare Monilioză. rapăn. pătarea roşie.05 Mai. Polystigma rubrum ( Pătarea roşie a frunzelor ). 1 US – RV – 92% (Paracarovicid S. afide. acarieni.2 0.160 0. ciuruirea frunzelor. viermele fructelor (G1). afide. rapăn. defoliatoare. ). bacterioză. rapăn. deformarea fructelor (G1). acarieni.5 Ziram 75 + Wofatox 50 Maetoben 70 + Filitox Metoben 70 + Thuringin 6000 + Dicofol 18. defoliatoare (inclusiv Lymantria d.05 0. afide. defoliatoare Monilioză.07 0. ciuruirea.2 0. rapăn.07 0. defoliatoare. viespea sâmburilor (Eurytoma schreineri). viespile cu ferăstrău (Hoplocampa sp.05 0.2 0. ciuruirea frunzelor.1 0.2 0. 3 Iulie. Aprilie. 3 32 . 3 Iunie. 2 Ziram 75 + Metoben + PEB – 1 25% + Plictran 25 WP 0. pătarea roşie a frunzelor. bacterioze.0075 Iunie.07 0.07 0. viespea sâmburilor. 2 Iulie. ouă hibernate de acarieni.5) 1.2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Monilioză.3 0. afide. bacterioză.2 0.5 Metozir + Decis 2. rapăn. acarieni Monilioză. ciuruirea frunzelor. ). 1 Metozir + DEF – 25 (Sintox 25) 0. 1 Iulie.07 Mai. rapăn. acarieni Monilioză. păduchele din San Jose (G1).3 0. acarieni Monilioză. ciuruirea.4 0.4 0. bacterioză. bacterioză. deformarea fructelor. viespea sâmburilor ( Eurytoma schreineri ).

07 0. 1 ciuruirea bacteriană.. ciuruirea bacteriană. antracnoza Mai.07 0.2 3 4 Metoben 70 + Sinoratox R 35 0. ciuruirea bacteriană.007 6 Metoben 70 + Sinoratox R 35 Captadin 50 + Wofatox 50 0. 1 frunzelor. % 1. 3 (G1). Aprilie. rapăn. bacterioze Monilioză. 2 Eulecanium corni. musca cireşelor ( Rhagoletis cerasi ) Musca cireşelor (Rhagoletis Mai..1 5 Metoben 70 + Decis 2. Noiembrie.2 0.5 EC 0. Acospora. Acospora B.07 0. Hyphantria cunea. monilioză. 1 Bolile şi dăunătorii Perioada (luna. afide.0 2 Turdacupral 50 + US – RV 92 % s. antracnoza Mai. insecte defoliatoare ( Caliroua limacina). rapăn Păduchele din San Jose Iunie.5 EC 0. ciuruirea frunzelor. acarieni Monilioză. 3 cerasi). August 2. monilioză Afide. rapăn.2 e) Tratamente pentru combaterea bolilor şi dăunătorilor la cireş şi vişin Nr. acarieni.025 0.5 0.3 Metoben 70 + Carbetox 37 + Dicofol 18. ouă de acarieni ( parţial ) Ouă hibernante de acarieni.5 . Monilioză.2 1. trat. 1 ouă de Lymantria d. viermele fructelor (G2).a Captadin 50 + Metoben 70 + Zolone 35 EC Oradea 0. defoliatoare ( Hyphantria ). viermele fructelor (G3). combătuţi decada) Păduchele din San Jose. 2 frunzelor. 1 afide. cotari etc.07 0. ciuruirea bacteriană. Hyphantria cunea. păduchele din Sant Jose (G2). antracnoză.250 0.160 7 8 Ziram 75 + 0. insecte defoliatoare ( Lymantria ). Coccomyces hiemalis. defoliatoare. afide. afide. Acospora beijerinkii. afide ( pentru soiurile târzii ) Plictran 600 Fl. ciuruirea bacteriană. ouă de Martie. 2 33 Produsele folosite Dibutox 25 Conc. rapăn. Coccomyces h.05 0.1 0. rapăn. Păduchele din San Jose August.12 afide. rapăn. monilioză.5 0. antrcanoza ( Coccomyces hiemalis). Iunie.

uscarea ramurilor (Cytospora cincta)..07 4 Aprilie. trat.07 34 . Cytospora cincta. ciuruirea frunzelor Wofatox 50 0. 2 Ziram 75 + Wofatox 50 0. purpureum etc.5 0. făinarea (Sphaerotheca pannosa var.160 August. Coccomyces hiemalis. persicae). împotriva bolilor la primul tratament Taphrina deformans. monilioză. Coccomyces hiemalis. Sphaerotheca panosa var. monilioză. bacterioze. Perioada (luna şi decada) Octombrie. monilioză (Monilinia laxa). bacterioză. ouă de acarieni Păduchele din San Jode. Ouă hibernante de acarieni şi de Lymantria d.9 10 (G1). Fusicoccum amygdali. Stereum p. % 1. rapăn (Fusicladium cerasi). Hyphantria cunea (G2). Fusicoccum amygdali. Hyphantria cunea (G. 2 Polisulfură de Ba 6. 3 Februarie.a + Ziram 75 + Metoben 70 1.2).2 2 Ianuarie. Stereum. cancerul uscat al ramurilor (Fusiccocum amygdali). Fusicladium cerasi.5 f) Tratamente pentru combaterea bolilor şi dăunătorilor la piersic şi migdal Nr. de insecte defoliatore. acarieni. persicae.0 0..5 0.5 0.2). Hyphantria cunea (G2). monilioze.160 August. ouă de acarieni. Acospora beijerinckii Păduchele din San Jose (G. 3 Noiembrie. ciuruirea frunzelor (Acospora beijerinckii). 3 Tiuram 75 + Carbetox 37 0.5 0. ciuruirea bacteriană.. Coccomyces hiemalis. 1 US – RV 92 % s. Acospora beijerinckii.0 3 Ziram 75 + Metoben 70 0. 1 Martie. ciuruirea bacteriană. 1 Produsele folosite Zeamă bordeleză (SO4Cu + var pastă + DEF 25 Conc. monilioză. Fusarium sp. Botrytis cinerea. Acospora beijerinckii Păduchele din San Jose (G1). 1 Bolile şi dăunătorii combătuţi Deformarea frunzelor (Taphrina deformans).0 2.4 0.

1).. Laspeyresia m.. Pseudomonas sp..07 0. 2 Aprilie. Fusicoccum amygdali. Stereum purpureum. Ascospora beijerinckii. Laspeyresia molesta.05 0. Monilinia sp. 3 Rovral 50 Rm. Pseudomonas sp. Fusicladium cerasi. 1 Ziram 75 + Metoben 70 + Orafon 50 0. insecte defoliatoare. Cytospora cincta.5 Iunie.. insecte defoliatoare. Monilinia sp. acarieni. insecte defoliatoare.2 Mai. persicae. Acospora b. acarieni.025 Mai. Sphaerotheca panosa var. Taphrina deformans. Păduchele din San Jose (G. afide... 1 Rovral 50 Rm.. (G. 2 Ziram 75 + Metoben 70 + Decis 2... Fusicladium cerasi. Stereum p. Monilinia laxa. Anarsia lineatella. Vâlcea + Metoben 70 + Decis EC Dudeşti + Plictran 600 Fl.. afide. afide. Carpocapsa pomonella (G. Anarsia l. Taphrina d. afide. persicae. persicae.. Cytospora cincta.2 0.05 0.0125 0. Ascospora beijerinckii. Taphrina d.2 35 .5 6 7 8 9 Cytospora cincta. Laspeyresia m. Cytospora cincta. Eulecanium c.2 0. bacterioze.0125 Mai. Monilinia sp.. Fusicladium cerasi. 0.1) etc..1). Laspeyresia molesta.. acarieni şi aceleaşi boli indicate la tratamentul 7 Păduchele din San Jose (G. acarieni Anarsia lineatella.. Anarsia lineatella Fusicoccum amygdali.1). Aprilie. Sphaerotheca pannosa var.. Ascospora b.. Myzuz p.5 EC Dudeşti 0. Fusicladium c. Anarsia l. Sphaerotheca pannosa var. Laspeyresia molesta. Sphaerotheca pannosa var.1 0.. 3 Metoben 70 + Carbetox 37 0.1 0. persicae. Anarsia lineatella. acarieni.. Stereum purpureum etc.05 0. Fusicoccum amygdali. Carpocapsa p.. Vâlcea + Metoben 70 + Zolone 35 EC 0. Hyphantria cunea şi alte insecte defoliatoare.05 0. Monilinia sp. Hyphantria c. Tphrina d.

.. Cytospora c. Stereum p. Monilinia sp. bacterioze..07 0.v..2 0. Fusicaldium c.. Laspeyresia m... acarieni. Quadraspidiotus p. (G.. Myzus p.. Laspeyresia m. Laspeyresia m. etc. 3 Metoben 70 + Decis 2.... monilioze...2 Iulie. etc.2). 1 Metoben 70 + Orafon 50 0.2 Iulie.. Laspeyresia p. Bacterioze. insecte defoliatoare. Sphaerotheca p. etc. acarieni.2). Păduchele din San Jose (G. 3 Metoben 70 + Orafon 50 0. Anarsia l.1). Anarsia l. Taphrina d... etc.. Monilinia sp. Anarsia l. Monilinia sp.. Sphaerotheca p. Anarsia l. Sphaerotheca p. V.p.. Fusicladium c.. Taphrina d.2 36 . Sphaerotheca pan.p. Fusicoccum a.07 0. Fusicladium c.. Fusicoccum a.. Laspeyresia m. Iunie.2 August. Laspeyresia m. insecte defoliatoare.2).. Stereum p. Păduchele din San Jose (G.07 0. 1 August... (G.07 0. Ascospora b. Cytospora p. Stereum p. Quadraspidiotus p. afide.. 2 Metoben 70 + Orafon 50 0.... acarieni. Stereum p. Anarsia l. Anarsia l. acarieni... etc.. Monilinia sp.5 EC Dudeşti + Dicofol 18.1)... insecte defoliatoare. acarieni.05 0. afide.07 0. Păduchele din San Jose (G.10 11 12 13 14 15 16 Fusicoccum a.2 Iulie. Cytospora c. Monilinia sp. Stereum p.p... Ascospora b. bacterioze.. Fusicoccum amygdali. insecte defoliatoare Anarsia l.. 1 Metoben 70 + Orafon 50 0. Hyphantria c. Cytospora p.07 0. afide. Taphrina d. afide... Fusicoccum a...v.afide. Ascospora b... 2 Metoben 60 + Orafon 0.2 August. Pseudomonas sp. Cytospora c. boli foliare.. Laspeyresia m...5 Metoben 70 + Orafon 50 0. Stereum p. Hyphantria c.. Cytospora c. Monilinia sp.. Ascospora b. Ascospora b... Taphrina d. afide.. Ascospora b. Quadraspidiotus p. etc... defoliatoare...v pers. acarieni.07 0. Stereum p. Stereum p.

Vâlcea + Metoben 70 + Sinoratox R 35 0. Fusicladium cerasi. acarieni. 3 Ziram 75 + Rovral 50 Rm. Taphrina d. Cytospora c.2 g) Tratamente pentru combaterea bolilor şi dăunătorilor la cais Nr. Fusicladium cerasi... Anarsia Perioada ( luna. păduchele din San Jose Taphrina d. Fusicladium c.1) Laspeyresia molesta. Gnomonia erythrostoma.1 6 Mai. Stereum p. afide. Stereum p. ouă de insecte defoliatoarea Monilinia laxa. Ascospora b.0 2. Cytospora cincta. 1 Ianuarie. Fusicoccum a. Gnomonia erythrostoma.1 0. Monilinia laxa.0 2 Februarie.5 Var pastă) + 1. păduchele ţestos (Eulecanium corni). ouă hibernante de acarieni. insecte defoliatoare Septembrie... v. Stereum p. Stereum purpureum. afide. Cytospora cincta. bacterioze. insecte defoliatoare.p. Fusicladium cerasi. Monilinia laxa. Monilinia sp. Stereum purpureum etc. 1 Produsele folosite Dibutox 25 Conc. insecte defoliatoare etc.2 5 Mai.. trat. % 1.. Sphaerotheca p. Fusicoccum a. Stereum p. 3 Zeamă bordeleză (SO4Cu + Var pastă) + PEI 147 + DEF 25 EC 0.. 1 Bolile şi dăunătorii combătuţi Păduchele din San Jose.2 Septembrie.05 0.4 0.0 0. 2 Zeamă bordeleză (SO4Cu + var pastă Turdacupral 50 + US – RV 92% 1.. insecte defoliatoare etc. Laspeyresia m....05 0. 1 4 Aprilie.. ouăle de acarieni. Fusicladium cerasi. Cytospora cincta. 1 Rovral 50 Rm. Monilinia laxa. 2 37 Rovral 50 Rm Vâlcea + 0.17 18 Fusicoccum a.3 1. Ascospors beijerinckii. acarieni.0 0.. Vâlcea + Zolone 35 EC Oradea 0. v. bacterioze. Carpocapsa pomonella (G. ciuruirea frunzelor etc. Fusicladium c..5 1.p.. decada) Noimebrie.. afide. Cytospora cincta.0 DEF 25 EC 0. Gnomonia erythrostoma. Sphaerotheca pan. Gnomonia erythrostoma. Monilinia sp.. Ascospors b. Ascospors b.5 3 Aprilie. 3 Zeamă bordeleză (SO4Cu + 0. acarieni. afide. insecte defoliatoare ...1 ... Cytospora c.150 0. afide. ouăle de păduchi de frunze.

2 Ziram 75 + Carbetox 37 + Dicofol 18. Boli şi dăunători Perioada (luna.5 August. bacterioze. ciuruirea frunzelor. monilioze. Stereum purpureum Monilioze. Gnomonia erythrostoma.. Stereum purpureum Gnomonia erythrostoma. rugină. Hphantria cunea. Laspeyresia molesta. afide. Stereum purpureum etc. Fusicladium c. insecte defoliatoare.5 0. monilioză. Anarsia lineatella. Stereum purpureum etc.1).. rapăn. Ascospora b.2). bacterioze.4 0. păduchele din San Jose (G. bacterioze. afide. Cytospora c. monilioză. Gnomonia erythrostoma. . Puccinia pruni spinosae. acarieni. 3 Septembrie. 3 Metoben 70 + Decis 2. insecte defoliatoare Păduchele din San Jose (G.5 EC Dudeşti 0. Păduchele din San Jose (G. Laspeyresia molesta. afide.5 Iunie. Păduchele din San Jose (G.5 Ziram 75 + Carbetox 37 0.2). Cytospora c. Ascospora b.2 0. rapăn.5 0.1). rugină. insecte defoliatoare. Laspeyresia molesta. acarieni.07 0. monilioze. ciuruirea frunzelor. bacterioze. ciuruirea frunzelor.. insecte defoliatoare.2 August. Produsele folosite 38 Conc. Cytospora cincta. acarieni.5 Dudeşti 0. Gnomonia erythrostoma. 1 Metoben 70 + Carbetox 37 0. Fusicladium c. monilioze.. Anarsia lineatella.7 8 9 10 11 12 lineatella.0125 Iunie.4 0. Gnomonia erythrostoma.05 0. păduchi de frunze.5 0. 3 Zeamă bordeleză (SO4Cu + var pastă) 1 2 h) Tratamente pentru combaterea bolilor şi dăunătorilor la nuc Nr. acarieni. monilioză. insecte defoliatoare. afide. rapăn.0126 Mai. acarieni. rapăn. 2 Metoben 70 + Carbetox 37 + Dicofol 18. afide. Stereum purpureum etc. Gnomonia erythrostoma. ciuruirea frunzelor. Cytospora cincta. Stereum purpureum Metoben 70 + Decis 2.07 0.07 0.. Ascospora beijerinckii..

acarianul galicol ( Eriophyes tristriatus). Viermele fructelor (G.5 0.5 1. bacterioză etc. afide.1). ouă hibernante de acarieni Xanthomonas corylina. Păduchele din San Jose.3 0.5 1. var pastă) + bacterioza.0 0. 2 Zeamă bordeleză (SO4Cu + var pastă) + Sinoratox R 35 11 Viermele fructelor (G. 1 Zeamă bordeleză (SO4Cu + var pastă) Dibutox 25 Zeamă bordeleză (SO4Cu + var pastă) Turdacupral 50 Zeamă bordeleză (SO4Cu + var pastă) + DEF 25 EC % 1.1) şi aceleaşi boli şi dăunători ca la tratamentele 6 şi 7 Păduchele din San Jose (G.2 Pesticidele folosite Dibutox 25 EC Turdacupral 50 + .0 0.3 0. Perioada (luna. anatrcanoză. 2 Mai. păianjenul galicol etc. Bacterioza nucului. % 1. antrcanoză. antracnoză etc. trat. cărăbuşul de mai (Melolontha melolontha) în anii cu zbor masiv. molia frunzelor. ouă de afide. Crabetox 37 EC i)Tratamente pentru combaterea bolilor şi dăunătorilor la alun Nr. 3 Iunie.0 0.2 0.3 0.5 1.trat. 1 2 Bolile şi dăunătorii combătuţi Păduchele din San Jose.1 0. acarianul galicol. Bacterioză.0 0. molia (SO4Cu + frunzelor. 2 Iunie. afide. Antrcnoza Bacterioză. Viermele fructelor (Carpocapsa p. 2 39 10 Iulie.0 1. molia frunzelor.5 Conc. etc. etc. decada) Noiembrie. molia frunzelor. )(G. 1 Zeamă bordeleză insecte defoliatore. 3 Turdacupral 50 + Sinoratox R 35 Turdacupral 50 + DEF 25 Zeamă bordeleză (SO4Cu + var pastă) + Carbetox 37 EC Turdacupral 50 + Carbetox 37 EC 0.0 0.2 2 3 4 5 6 7 8 Mai. Antracnoza (Gnomonia leptostylla).2).0 2. antracnoză. bacterioză. 3 Mai. 3 Noimbrie. 3 0. August. insecte defoliatoare. gărgăriţa mugurilor şi a frunzelor (Sciaphobus squalidus) etc.0 0.5 1.2). 1 Decembrie februarie Aprilie. bacterioza decada) Septembrie.5 1.1 0.5 0. 1 Aprilie. 1 combătuţi Bacterioza nucului (Xanthomonas juglndis).5 9 Iulie.0 0. etc. afide. afide. antrcnoză. Se combat aceleaşi boli şi dăunători ca la tratamentul 6 Păduchele din San Jose (G. afide.1). 2 Decembrie. antracnoza frunzelor.

3 Pesticidele folosite Dibutox 25 Captadin 50 + Fundazol + Carbetox 37 Conc. Adoxophyes reticulana.5 0. Myzocalis coryli. Păduchele din San Jose (G. Laspeyresia splendana. afide. 3 Mai.05 0. Myzocalis coryli. Curculio elephans. Adoxophyes reticulana. 3 j) Tratamente pentru combaterea bolilor şi dăunătorilor la castan Nr.5 0.0 0.07 0. Laspeyresia splendana Curculio elephants.05 0. Phytoptus avellanae Aceleaşi boli şi dăunători ca la tratamentul 2. Melanconis modonia. Myzecalis coryli.5 40 . Phytoptus avellanae.5 4 Iunie. 1 Iulie.2 0.1). Phylactinia suffulata. 3 Ianuarie. 1 2 Bolile şi dăunătorii combătuţi Păduchele din San Jose.5 3 Mai.1) Xanthomonas corylina. Phytoptus avellanae.3 4 5 6 7 Phyllactinia suffulata. Păduchele din San Jose (G. decada) Noiembrie. 2 Iunie. Phytoptus avellanae. 3 Turdacupral 50 + Metoben 70 + Ekalux S Tiuram 75 + Metoben 70 + Carbetox 37 EC Tiuram 75 + Metoben + Tiuram 75 + Carbetox 37 EC Turdacupral 50 + Carbetox 37 EC 0. Xiloborus dispar.05 0.07 0. Phylactinia suffulata.2 0. Melanconis modonia. cotarul brun şi cotarul verde.250 0. Phylactinia suffulata.05 0. cotarul brun şi cotarul verde. Hedya nubiferana Mycosphaerella macularis. Mycosphaera alpitoides. trat. Myzocalis coryli. în plus păduchele din San Jose (G. Hedya nubiferana.1 0.2) Metoben 70 + Sinoratox R 35 Iunie.1) Xanthomonas corylina. Păduchele din San Jose (G.5 0. Phylactinia suffulata.5 Iulie. % 1. păduchele din San San Jose (G.250 0.075 0. Xiloborus dispar. ouă de afide Mycosphaerella maculiformis. Păduchele din San Jose (G. 3 Captadin 50 + Fundazol + Carbetox 37 0.07 0. Mycosphaera alpitoides.5 0. Mycosphaera alpitoides Perioada (luna. Mycosphaerella macularis. 2 Captadin 50 + Fundazol 50 + Carbetox 37 0.5 0. Melancolis modonia. 2 August.1) Xanthomonas corylina.250 0.1) Xanthomonas corylina.

0 0. Sphaerotheca mors-uvae etc. Cronartium ribicola Sphaerotheca mors-uvae.07 0. Cronartium ribicola Sphaerotheca mors-uvae.02 0. decada) Noiembrie martie Aprilie.2 5 Mai. Mycosphaerella maculiformis. acarieni. 3 7 Iunie. afide. Pseudopeziza r.2 0. acarieni Cronartium r. trat. Mycosphaerella maculiformis.125 0.160 0.2 0. insecte defoliatoare...250 0.5 EC Captadin 50 + Fundazol 50 + Carbetox 37 0.250 0. Sesia tipuliformis.05 0. Melancolis modonia.1). 3 0. păduchele din San Jose (G. 2 Produsele folosite Dibutox 25 Conc. Perioada (luna. Sphaerotheca mors-uvae. Noematus ribesi. Mycosphaerella maculiformis.0 2 3 Polisulfură de Ba Zeamă bordeleză (SO4Cu + Var pastă ) + Sinoratox R 35 Metoben 70 + DEF 25 Metoben 70 + Captadin 50 + Zolone 35 EC Metoben 70 + DEF 25 Metoben 70+ Orafon 50 EC 1.5 August. 1 August. insecte defoliatore. C. Sphaerotheca mors-uvae.1 0. 1 Aprilie. ouă de acarieni.250 0. Pseudopeziza r.1). Melancolis modonia.07 0. acarieni. afide. Cronartium r.05 0. 2 Captadin 50 + Metoben 70 + Wofatox 50 Captadin 50 + Metoben 70 + Wofatox 50 Captadin 50 + Fundazol 50 + Decis 2. Laspeyresia splendana.. Melancolis modonia etc.250 0. ouă de afide. ouă de afide. ribis.5 1. Pseudopeziza ribis. % 1.05 0. Mycosphaera alpitoides Iunie. afide. ribicola. Mycosphaerella maculiformis.025 0.05 0. 1 Bolile şi dăunătorii combătuţi Păduchele din San Jose. 3 k)Tratamente pentru combaterea bolilor şi dăunătorilor la coacăz şi agriş Nr.2). Mycosphaera alpitoides Păduchele din San Jose (G.5 6 7 8 Păducehle din San Jose (G. Cronartium r.1). Sphaerotheca. Ouă de acarieni. Melancolis modonia. Păduchele din San Jose (G.. 2 August. Pseudopeziza ribis. 2 41 .05 0. P. Noematus ribesi.160 0.07 0.0 4 Aprilie. Sesia tipuliformis. insecte defoliatore Sphaerotheca mors-uvae. Mycosphaera alpitoides Laspeyresia splendana. 2 6 Mai.

1 Metoben 70 + Orafon 50 Tiuram 75 + Metoben 70 + Carbetox 37 + Plictran 600 Fl Tiuram 75 + Metoben 70 + Carbetox 37 0.2). venetta..05 0. acarieni etc. ouă de afide. veneta. D. rubi. rubidae etc.07 0. acarieni 7 B. applanata. D.1). Lasioptera rubi. applanata. Elsinoe veneta etc. acarieni etc. P. Aprilie. afide. 2 Didymella aplanata.05 0. 1 l)Tratamente pentru combaterea bolilor şi dăunătorilor la zmeur Nr.07 0. Sphaerotheca mors-uvae.2). D. Byturus tomentosus. afide.025 0. venetta.2 0. tomentosus. decada) 1 Păduchele din San Jose.. Cronartium r. acarieni etc. DEF 25 Anthonomus rubi.1 0. Zolone 35 EC Oradea P rubidae. August. macularis. Păduchele din San Jose (G..2 0. S. afide. Sphaerotheca mors-uvae etc. acarieni etc. Mai. Pseudopeziza r.2 0. applanata. applanata. rubi.2 0. E. afide.1). Iunie. B. insecte defoliatoare. insecte + defoliatoare Var pastă) + Sinoratox R 35 3 Elsinoe v. tomentosus. cinerea. E. 1 Tiuram 75 PU + 42 Conc. S.4 0. 1 Ziram 75 PU + afide.5 Septembrie. 3 Captadin 50 + macularis. 2 Captadin 50 + S. venetta. martie Didymella applanata. Sphaerotheca mors-uvae. combătuţi (luna.5 0. rubi. E. cinerea. D applanata. Zolone 35 EC Oradea B. Didymella aplanata. Păduchele din San Jose (G. veneta.07 0. S. L. ouă Noiembrie Dibutox EC de acarieni. M. Carbetox 37 macularis. 9 Păduchele din San Jose (G. cinerea.0 0. rubi. rubidae etc.4 0. 3 Turdacupral 50 + Sphaerotheca humuli. venetta. 2 Zeamă bordeleză (SO4Cu acarieni. P. Sinoratox R 35 Mycosphaerella rubi. S.05 0.4 . Pseudopeziza r.. Metoben 70 + Phragmidium rubidae. Pseudopeziza r.. M. Iunie. 2 Metoben 70 + macularis.250 0.. Aprilie. % 1.5 1.8 9 10 Sesia tipuliformis etc. 8 Păduchele din San Jose (G. 6 B.1 0.4 0. D. 3 Metoben 70 macularis.. Cronartium r.125 0. 3 August.1). Bolile şi dăunătorii Perioada Produsele folosite trat.2 0.0 0. Iunie. E. Păduchele din san Jose (G.5 0. E. Mai. acarieni. Septembrie. 5 B. M. acarieni 4 Botrytis cinerea. Cronartium r. E.

2). Alternaria Mai. D.3 0.250 0.3 0. 2 Turdacupral 50 Botrytis cinerea 3 Phragmidium violaceum.05 0. afide 9 Phragmidium violaceum.5 0. afide Sinoratox R 35 6 Phomopsis vaccini. applanata. afide. 1 Polycarbacin + Botrytis cinerea.3 0. 3 Tilt 250 + Botrytis cinerea.2 0.1 0. Păduchele din Orafon 50 San Jose. Alternaria Aprilie. Lasioptera Sinoratox R 35 rubi. S. 2 Ziram 75 + sp.07 0. Pesticidele folosite trat combătuţi decada) 1 Păduchele din San Jose Noiembrie. Alternaria Martie.07 0... afide Decis 2. afide 7 Phragmidium violaceum.05 0. Monilinia vaccini Metoben 70 5 Phomopsis vaccini.2 0. Pesticide folosite trat. % 1. Lasioptera Metoben 70 + rubi. 3 Captadin 50 + sp. 2 Captadin 50 + Botrytis cinerea. Septembrie.afide. Păduchele din Orafon 50 San Jose. 3 Metoben 70 + Botrytis cinerea. Alternaria Aprilie.. acarieni.3 Conc. Lasioptera Metoben 70 + rubi. afide Sinoratox R 35 6 Phragmidium violaceum.. Monilinia vaccini.07 0.0 0. Lasioptera rubi. 2 Turdacupral 50 sp. decada) 1 Păduchele din San Jose Noiembrie. Martie. afide 10 Păduchele din San Jose (G. Iunie.1 0. Iunie. E. Metoben 75 + 43 Conc. Bolile şi dăunătorii combătuţi Perioada (luna.5 EC 8 Phragmidium violaceum. 2 Turdacupral 50 Botrytis cinerea 5 Phragmidium violaceum. Mai.. 1 Dibutox 25 decembrie 2 Phragmidium violaceum.0125 0.07 0.5 0.3 0. 1 Carbetox 37 + Phragmidium violaceum Turdacupral 50 n) Tratamente pentru combaterea bolilor şi dăunătorilor la afin Nr.5 0. 3 Turdacupral 50 sp.250 0.02 0.1 0.5 m) Tratamente pentru combaterea bolilor şi dăunătorilor la murul fără ţepi Nr. % 1. macularis. Monilinia vaccini 4 Phomopsis vaccini. 3 Turadcupral 50 Botrytis cinerea 4 Phragmidium violaceum. Iunie. Monilinia vaccini 3 Phomopsis vaccini. 2 Metoben 70 + Botrytis cinerea.05 . 3 2 Phomopsis vaccini. 3 Dibutox 25 Decembrie. Mai. Alternaria Iunie. Aprilie. veneta Carbetox 37 0.0 0. Martie. 3 Metoben 70 + sp. Bolile şi dăunătorii Perioada (luna.5 0. Monilinia vaccini.

afide.1). Iunie. Phomopsis v.. Monilinia v. Alternaria.5 0. Phomopsis v. Păduchele din San Jose (G.2 0.1). 3 Iulie.1) Păduchele din San Jose (G. afide.. Alternaria. Monilinia v. Monilinia v.7 8 9 păduchele din San Jose (G.. Alternaria.2).5 44 . 3 Septembrie.5 0.07 0.5 0. Păduchele din San Jose (G. Phomopsis v. afide. 3 Carbetox 37 Metoben 70 + Orafon 50 Ziram 75 + Carbetox 37 Turdacupral 50 + Carbetox 37 0.5 0.

75 1 1.3 2.5 10 15 20 25 30 38 40 50 75 100 150 250 500 0. ml) Citiţi volumul de apă în litri la intersecţia dintre linia şi coloana corespunzătoare Obs.5 5 7.5 4.8 2 3 4 5 8 10 15 20 30 40 50 60 75 80 100 150 200 300 500 1000 0.3 2 2.7 4 5 7 11 13 20 27 40 53 67 80 100 105 130 200 265 400 665 3 Selectaţi cantitatea de produs în grame sau ml 0.3 6 7 10 13 17 27 33 50 67 100 130 165 200 250 260 330 500 660 0.015% 6.02% 5 9 10 15 20 25 40 50 75 100 150 200 250 300 375 400 500 750 0.3 Calculul volumului de soluţie pentru tratamente fitosanitare Cum se calculează volumul de soluţie pentru tratamentele fitosanitare 1 x Concentraţia recomandată a soluţiei de stropit (%) 0.6 3 5 7 10 13 17 20 25 27 30 50 67 100 165 330 0.2 1.8 2 3 4 5 8 10 15 20 30 40 50 60 75 80 100 150 200 300 500 1000 2 x 33 60 67 100 130 160 260 330 0. Ordinea de calcul al volumului de soluţie este 1-2-3.5 10 13 20 25 38 50 75 100 125 150 190 200 250 375 500 0.03% 3.2 4 6 8 12 16 20 24 30 32 40 60 80 120 200 400 0.5 0.5 3.2.04% 2.6 2 3.2 2 2.3 0.7 0.075% 1.2% 0.25% 0.8 1. 45 .5 3.1% 1 1.4% 0.7 1.4 2.4 0. conform recomandării Cantitatea de produs (g.3 2.6 4 6 8 10 16 20 30 40 60 80 100 120 150 160 200 300 400 600 0.25 0.08% 1.7 2.5 0.3 7 10 13 20 27 33 40 50 53 67 100 130 200 330 665 0.2 1.003% 1 1.7 1 1.3 1.45 0.5 11 13 19 26 32 52 65 97 129 190 255 320 390 480 510 654 1000 0.:tabelul este util pentru produsele la care se recomandă concentraţia de aplicare şi nu doza pe unitatea de suprafaţă.01% 10 18 20 30 40 50 80 100 150 200 300 400 500 600 750 800 1000 1500 0.25 2.9 1 1.75 5 6 10 12 18 25 37 50 62 75 90 100 125 185 250 375 625 1250 x 0.7 3.3 5.3% 0.Tabelul nu conţine informaţii privind cantitatea de soluţie necesară pe unitatea de suprafaţă.6 0.5 4 5 7.5 2 2.7 5 8 10 13 15 20 20 25 38 50 75 125 250 Selectaţi din primul rând al tabelului concentraţia necesară a soluţiei de stropit.15% 0.005% 20 36 40 60 80 100 160 200 300 400 600 800 0.05% 2 3.

favorizează formarea unui număr mai mare de muguri de rod pentru producţia din anul următor şi contribuie la creşterea în volum şi greutate a fructelor din anul respectiv. borul. pomii mai extrag din sol şi alte elemente.0 37 43 46 49 50 52 1. Atunci când apar deficienţe de nutriţie. Principalele îngrăşăminte organice sunt: gunoi de grajd.K) este în general 1 :0. Pomii fructiferi rămân pe acelaşi amplasament o perioadă lungă de timp. Raportul dintre principalele macroelemente (N. manganul şi altele. Cerinţele pomilor faţă de elementele nutritive variază în cursul vieţii acestora.3. aceste elemente sunt luate din organele de rezervă şi folosite acolo unde este nevoie.3 :1. cuprul. O particularitate a pomilor fructiferi de care trebuie ţinut seama la întocmirea programelor de fertilizare este aceea de reutilizare a elementelor nutritive. chimice şi biologice ale solului. în funcţie de vârsta acestora. în care extrag din sol mari cantiţăti de elemente nutritive. Doze de gunoi de grajd în t / ha aplicate o dată la 2 ani. În afară de azot.25 :1.Fertilizarea plantaţiilor pomicole Aplicarea îngrăşămintelor în livezile de pomi asigură creşteri normale sau viguroase ale lăstarilor. magneziul. Îngrăşămintele folosite în pomicultură trebuie să conţină cel puţin principalele elemente care intră în hrana pomilor: azotul. Argilă (%) 15 20 25 30 35 40 Indicele de azot din sol* 2. Efectele cele mai evidente ale aplicării gunoiului în livezi se înregistrează pe solurile cu un conţinut ridicat în argilă.P.5 18 21 23 24 25 26 . în special N. Gunoiul de grajd (bălegarul) este un îngrăşământ organic cu acţiune pozitivă complexă asupra tuturor tipurilor de sol din pomicultură. ramuri. cum sunt: fierul. 3. Pentru o evaluare cât mai corectă a necesarului de subsţante nutritive a livezilor trebuie stabilit mai întâi continuţul solului în elemente nutritive. trunchi).5 20 23 25 26 27 28 > 3.5 61 71 77 81 84 86 1. Pe lângă efectul bun pe care-l au în direcţia sporirii producţiei şi a calităţii fructelor. 2 pentru samânţoase (măr) şi 1 :0.K.5 25 22 28 26 31 28 33 29 34 30 35 31 46 0. acestea sunt absorbite în cantităţi mai mari decât este necesar în momentul respectiv şi sunt depozitate în anumite organe (rădăcini. gunoiul de păsări şi compostul.P. umede şi reci.5 la sâmburoase (prun). îngrăşămintele organice contribuie şi la îmbunătăţirea unor proprietăţi fizice. În pomicultură se folosesc trei feluri de îngrăţăminte: organice. Îngrăşămintele organice provin din dejecţiile animalelor şi se găsesc în majoritatea gospodăriilor ţărăneşti. atunci cand pomii întâlnesc condiţii optime de absorbţie a elementelor nutritive.1. Cantităţile de gunoi ce trebuie aplicate în livezi cresc odată cu creşterea conţinutului în argilă şi a scăderii indicelui de azot.5 29 33 39 38 39 40 3. aluminiul. minerale şi îngrăţăminte verzi. denumite microelemente.0 2. fosfor şi potasiu. în funcţie de starea de asigurare cu azot a solului ( indicele de azot IN*) şi de cantitatea de argilă din sol la toate speciile – în plantaţiile pe rod.0 21 24 26 27 28 29 3. fosforul şi potasiul.

2. floarea soarelui. în proporţie de 80 %. Gunoiul de păsări este de 2-4 ori mai bogat în elemente nutritive decăt gunoiul de grajd şi se foloseşte numai după fermentare (7-8 t/ha) sau compostare (15-20t/ha). semănate pentru a fi încorporate în sol cu scopul îngrăşării acestuia. Pe suprafeţe reduse se poate folosi şi ca îngrăşământ suplimentar ( 1 kg la 10 litri de apă) în timpul vegetaţiei. Pe scară mai redusă se folosesc urina.0 59 79 94 105 115 124 58 77 92 103 113 121 57 76 91 102 112 120 1. frunze uscate.0 2.5 56 75 90 101 110 118 > 3.la piersic şi cais. .*IN (/ de humus x V%). Recolta scontată (t/ha) 8 12 16 20 25 30 Indicele de azot al solului 2. fân stricat. resturi ale tulpinilor de legume etc.5 56 74 89 100 109 117 Pentru obţinerea aceloraşi producţii: . dar în doze duble. Îngrăşăminte chimice În afara îngrăşămintelor organice. grele. Compostul se obţine din resturile vegetale din gospodărie (paie.Îngrăşămintele cu azor se vor aplica în 3 reprize. aplicate în funcţie de starea de asigurare a solului cu fosfaţi solubili şi recolta scontată în t/ha la măr. . păr şi gutui.5 3. Doze de azot în kg/ha substanţă activă. dozele menţionate vor fi mai mari cu 66 %. Deoarece prin descompunere pierde cantităţi mari de azot. borceag. etc).0 66 87 105 117 129 138 1. Se administrează ca şi gunoiul de grajd.5 61 82 98 109 120 128 3. turba. aplicate în funcţie de indicele de azot (IN) al solului şi recolta scontată în t/ha la măr. Îngrăşămintele verzi se obţin de la plante care dau o masă vegetativă bogată (lupin.la cireş şi vişin. se recomandă să se păstreze în locuri uscate. din care 1/3 toamna. 47 . acoperit cu un strat de pământ sau cu folie de polietilenă. 1/3 primăvara la dezmugurire şi 1/3 la înflorire. Doze de fosfor în kg/ha substanţă activă. păr. o dată la doi ani. 100 în care V% reprezintă gradul de saturaţie a solului în baze Gunoiul de grajd se aplică toamna pe suprafaţa de sub proiecţia coroanei pomilor. 3. Pentru grăbirea fermentării se udă în perioadele uscate şi se omogenizează la 6-8 săptămâni. în plantaţiile de pomi şi arbuşti fructiferi se folosesc şi îngrăşăminte pe bază de azot.) care se strâng în platformă. Sunt folosite cu deosebire pe terenurile nisipoase sau pe cele lutoase. dozele menţionate se dublează. fosfor şi potasiu. prun şi gutui. fecalele.

la piersic şi cais. 48 ./ha.a. Se aplică toamna pe toată suprafaţa plantaţiei. iar în cele cu diferite culturi agroalimentare se vor mai adăuga dozele de NPK menţionate la speciile respective. care de regulă conţine 17 – 20 % s. vişin şi gutui. la doza de îngrăşăminte chimice cu azot menţionată se va mai adăuga 40 kg N s. cireş. folosit în perioada respectivă. dozele vor fi mai mari cu 25 %. cu adăugarea de carbonat de calciu măcinat.Se aplică pe toată suprafaţa plantaţiei.la piersic şi cais………………cu 20 %. Recolta scontată (t/ha) 8 12 16 20 25 30 Conţinutul solului în K2O exprimat în ppm 100 120 140 180 220 124 160 174 198 211 219 118 153 168 190 202 210 114 148 159 183 195 203 108 139 153 173 186 192 104 136 153 167 179 185 60 140 180 206 224 239 248 80 131 168 182 209 223 232 > 220 100 220 140 160 170 175 Pentru obţinerea aceloraşi producţii: ..a. Cu 50 %. aplicate în funcţie de starea de asigurare a solului cu potasiu mobil şi recolta scontată în t/ha la măr. se va folosi azotatul de amoniu cu 33 % s. prun. .Recolta scontată (t/ha) 8 12 16 20 25 30 10 97 121 137 146 153 157 Conţinutul solului în P2O5 exprimat în ppm 20 30 40 50 60 70 79 93 105 112 118 121 59 73 83 88 92 95 47 58 66 70 74 76 38 47 54 57 60 62 30 38 44 46 48 50 25 31 35 37 39 40 > 70 20 24 28 29 31 33 Pentru obţinerea aceloraşi producţii: . .la prun dozele vor fi mai mari cu 10 %. pe solurile cu pH sub 6. calculându-se 1. N. Doze de potasiu în kg/ha substanţă activă. la toate speciile pomicole.a. NOTĂ: În plantaţiile cu benzi înierbate.la cireş şi vişin……………….5 – 3. o dată la 3 – 4 ani. cu excepţia castanului şi afinului.0 kg pentru fiecare kg de azot s. În general. şi în cazul când acest îngrăşământ lipseşte.a. în scopul prevenirii acidifierii solului. . păr. ca îngrăşământ cu azot se va folosi nitrocalcarul.

fosfor. potasiu etc. fosfor şi potasiu recomandate pentru primul an de rodire se vor aplica şi în toamna anului premergător diferenţierii mugurilor floriferi pentru anul intrării pe rod a plantaţiei.4. pe lângă o serie de 49 . .în livezile ajunse în perioada de rodire deplină se recomandă administrarea la fiecare 2 ani a dozelor de gunoi menţionate în tabel.0 – 1.anul 1 de vegetaţie 60 g/pom .anul 4 de vegetaţie 200g/pom Aceste doze se aplică anual în două reprize: 50% primăvara la dezmugurire şi 50% în timpul creşterii intensive a lăstarilor (în luna mai). Epoca de aplicare a îngrăşămintelor Îngrăşămintele organice şi cele minerale cu fosfor şi potasiu se aplică de regulă toamna după recoltare. şi administrarea lor fracţionată o dată cu apa de irigare prin picurare sau microaspersiune. Dozele de gunoi. când lăstarii acestora au 8-12 cm lungime se aplică împrejurul fiecărui pom 15-20 g N substanţă activă. - - • Aplicarea odată cu apa de irigare localizată (fertirigare) – constă în dizolvarea anticipată a îngrăşămintelor solubile cu azot. 3. a unor îngrăşăminte simple sau complexe care. administrarea îngrăşămintelor se va realiza pe suprafaţa lucrată din jurul pomilor care trebuie să fie egală cu proiecţia coroanei şi nu mai mică de 7 m². se administrează 4 kg gunoi şi 4-6 g N substanţă activă per m² de proiecţie a coroanei pomilor.2 m dispuse de o parte şi de alta a rândului de pomi şi între coroanele pomilor pe rând măreşte conţinutul de potasiu din frunzele pomilor comparativ cu aplicarea pe întreaga suprafaţă în special pe solurile cu permeabilitatea mai mică.până la intrarea pe rod a pomilor.3.anul 2 de vegetaţie 100g/pom .3. în diferite fenofaze de vegetaţie. de preferat în două reprize (primul moment primăvara devreme şi al doilea imediat după legarea fructelor). Îngrăşămintele organice cât şi cele cu fosfor şi potasiu în livezile tinere (până în anul 3-4 de rodire a pomilor) se vor împrăştia de regulă sub proiecţia coroanei pomilor.anul 3 de vegetaţie 150g/pom . Metode şi locul de aplicare al îngrăşămintelor • Aplicare la sol Îngrăşămintele cu azot se aplică de-a lungul rândului de pomi pe banda lucrată sau erbicidată unde se găsesc majoritatea rădăcinilor. se mai aplică următoarele doze de azot substanţă activă în timpul vegetaţiei: . Reguli generale la plantarea pomilor se adminstrează 15-20 kg gunoi bine fermentat sau 8-10 kg mraniţă care se amestecă cât mai bine cu pământul cu care se umple groapa. • Aplicarea pe cale foliară – constă în aplicarea prin stropirea pe frunze.5. fiind încorporate cât mai adânc posibil în sol. În afara îngrăşămintelor aplicate la pregătirea solului şi la groapa de plantare. În primul an de viaţă al pomilor. Acesta se încorporează în sol printr-o lucrare superficială. . Se recomandă în special în zonele şi anii secetoşi în exploataţiile cu număr redus de pomi. În cazul pomilor răzleţi de pe terenurile cu pante mari. Îngrăşămintele cu azot se vor administra 1/3 toamna şi 2/3 primăvara. 3. aplicarea îngrăşămintelor făcându-se odată cu udarea pomilor. anual. Datorită mobilităţii reduse a fosforului şi potasiului concentrarea acestora prin aplicarea în benzi late de 1.

datorită creşterii prelungite a lăstarilor şi a maturării târzii a fructelor. cele mai folosite fiind: udarea prin brazde. este căderea frunzelor. trebuie să formeze muguri de rod. caisului. În livezile tinere este suficient să se efectueze câte o singură brazdă. În general. părului) sau la întărirea sâmburelui (cazul caisului. Irigarea livezilor Pentru a suplini insuficienţa apei din sol. de fiecare parte a rândului de pomi. părul. chiar dacă solul are ceva umezeală. După ce apa a intrat în pământ. înainte de umflarea mugurilor. prin administrarea lentă a apei în această zonă. Udarea prin aspersiune – constă în distribuirea apei în plantaţii asemănător ploii naturale cu ajutorul instalaţiilor şi dispozitivelor care funcţionează sub presiune. pot conţine şi unele substanţe organice cu rol de stimulare a proceselor metabolice. În plantaţiile pe rod. în cazul livezilor mari şi udarea. la 0. se trasează mai multe brazde şi anume: pe solurile argiloase grele. Ultima udare.6 – 0.elemente nutritive. Dacă există posibilitatea. Terenul trebuie să fie foarte bine nivelat pentru a asigura brazde uniforme şi cu panta continuă iar lungimea brazdelor în funcţie de permeabilitatea terenului să aibă o lungime de la 50 la 300 m. prunului (dar nu. A doua udare se dă la 10 – 15 zile după înflorit (niciodată în timpul înfloritului. la diferenţierea mugurilor de rod. pomicultorii folosesc irigarea. După infiltrarea apei în sol şi zvântarea terenului. iar sămânţoasele (mărul. Indiferent de tipul livezii şi metoda de irigare. udarea prin aspersiune şi udarea localizată (prin picurare).8. deoarece se provoacă scuturarea florilor) pentru a ajuta la creşterea fructelor legate. brazda se nivelează. la aceeaşi distanţă. în timp ce la unul tânăr numai 60 – 70 l. prunului) şi ajută la creşterea intensă a lăstarilor. când pomii sunt epuizaţi de recoltă. la 0. pentru a împiedica evaporarea apei. Această metodă poate fi aplicată pe orice fel de teren. La un pom în plină rodire se dau 100 – 150 l apă la o udare. Este însă obligatorie o udare după recoltarea fructelor.4 – 0. înainte de venirea îngheţului. o udare la intrarea în pârgă a fructelor (10 – 15 zile înainte de cules) ajută foarte mult piersicului. de regulă în ziua următoare udării. pe cele mijlocii la 0.0 m una de alta. În plantaţiile pe rod. apa trebuie să ajungă la rădăcina pomului atunci când are cea mai mare nevoie. Cantitatea de apă care trebuie dată variază după vârsta pomului şi încărcătura cu rod. inclusiv pe cele în pantă şi cu relieful frământat. speciile de pomi sâmburoase (prun. Utilizarea metodei de udare prin brazde este legată de microrelief. dar în acelaşi timp.6 m şi la 1.8 – 1. iar pe cele uşoare la 0. în livezile mici sau la pomii izolaţi. de mare folos pentru sporirea rezistenţei la ger a pomului şi stimularea activităţii rădăcinilor. A treia udare se aplică la căderea fiziologică a fructelor (cazul mărului. piersic etc) au nevoie de mai multă apă primăvara şi în prima jumătate a verii. făcută în jurul trunchiului. creşterea normală a fructelor.5 – 1 m de trunchi şi copcă.5 m distanţă de rândul de pomi. În cazul livezilor mici cele mai bune metode de irigare sunt: prin brazde trasate de-a lungul rândului de pomi la 0. panta terenului.8 – 1. se execută o lucrare cu discul sau cultivatorul pentru a se astupa brazdele (cu excepţia terenurilor înţelenite). Udarea prin picurare constă în umezirea locală a zonei de sol în care sunt extinse majoritatea rădăcinilor active ale pomilor. pentru recolta anului viitor. 4. în care rădăcinile. Prima udare se va da la ieşirea din iarnă. în 50 .0 m distanţă de rând. permeabilitatea solului şi mărimea normei de udare. Aplicarea udărilor în livezi se face prin mai multe metode. piersicului. cireşului şi vişinului). cais. gutuiul) au nevoie de apă şi în partea a doua a verii.

la diferite înălţimi pe trunchiul pomilor şi spalieri. tinere şi pe rod De arbuşti fructiferi. pe rod Pomi pe rod Arbuşti fructiferi pe rod Pomi pe rod 51 . de 4 – 5 ori Praşitul pomilor pe rând sau pe proiecţia coroanei de 3. 8 – 12 cm 8 -12 cm Conform tehnologiei culturilor respective 6 – 8 cm Distrugerea buruienilor şi afânarea solului la 4–5 cm Pentru fân (sau ca mulci organic pentru pomi) Simazin ( simadon) 4-5 kg s. legume sau leguminoase cu talie mica Cultivarea solului pe intervale. sau pe sârma de jos a spalierului.4 ori Cosirea ierburilor de pe intervale. LUCRARI DE INTRETINERE SI IRIGARE A SOLULUI Lucrarea 1 Aratură de bază Perioada de executare 2 Toamna.Iulie In perioada de repaus pe sol curat (preemergent) 800-1000 l/ha In perioada de vegetaţie (postemergent) 300-400 l/ha De arbuşti fructiferi. la nivelul solului./ha efectiv tratat Simazin ( simadon) 3-6 kg s. tinere De pomi.a. înainte de căderea frunzelor Primavara devreme Martie . tinere şi pe rod Pomi Arbuşti fructiferi De pomi. Conductele de udare se amplasează de-a lungul rândurilor de pomi fixându-se.20 cm.raport cu cerinţele fiziologice ale pomilor./ha efectiv tratat Caragard (caradon) 4-5 kg s. inainte de căderea frunzelor Toamna. în funcţie de sistem. tinere şi pe rod De arbuşti fructiferi şi de pomi. 12 – 14 cm 10 -14 cm. cand buruienile au 1520 cm Tipul plantaţiei 4 De pomi. de 2 ori ( sau 4 -5 ori ) Erbicidare pe rând (exclusiv pe terenurile nisipoase) In perioada de vegetaţie In perioada de vegetaţie Iunie .a. agroalimentare.a. tinere şi pe rod De arbuşti fructiferi şi de pomi. tinere Mobilizarea solului pe rând (sau pe proiecţia coroanei în livezile clasice) Discuit arătură Semănat culturi praşitoare intercalate./ha efectiv tratat.Aprilie Parametrii lucrării 3 18 .

August 3-6 udâri a 500mc/ha 2-3 udări în perioadele secetoase. 52 . ţesuturile din apropierea rănilor neprotejate cu mastic pot suferi ( formează scurgeri de clei ). torsionare).garnisirea cât mai uniformă a acestui schelet cu ramuri de semischelet şi de rod . . înclinare arcuire.grăbirea fructificării pomilor . cireş ).operaţii de modificare a poziţiei ramurilor şi a direcţiei de creştere a lăstarilor (dresare. . axului tulpinii. mugurilor şi lăstarilor. . între procesele de creştere şi de fructificare. trunchi şi ramuri spre muguri. în vederea proiectării. 5. limitarea extinderii tulpinii pe orizontală şi verticală. nu pot fi recomandate.tăieri propriu – zise. după formarea lor. corespunzătoare ca număr şi repartizare în spaţiu sistemului de coroană adoptat .formarea unor elemente de schelet suficient de solide. la volumul optim necesar pentru mecanizarea lucrărilor în plantaţii 5. De aceea este indicat ca în perioadele cu geruri mari tăierile să fie suspendate. Prin tăieri. precum şi a realizării unui raport favorabil între pocesele de creştere şi de fructificare.Irigarea plantaţiilor când IUA scade sub 30% Mai . deşi sunt urmate de o cicatrizare mai bună a rănilor. Tăierea pomilor În sens larg. Tăierile” în verde” se referă la lucrările din tot cursul vegetaţiei. la pomi se urmăresc mai multe scopuri: rărirea coroanelor. migdal. întinerirea ramurilor şi a pomilor. în principal în perioada repausului vegetativ (tăierea ”în uscat“sau de iarnă). “tăierea pomilor” cuprinde totalitatea intervenţiilor ce se fac asupra trunchiului. Tăierile propriu –zise. obţinerea unor ramificaţii în puncte obligate. ramuri şi lăstari. mai ales la speciile sâmburoase sensibile la ger (cais. Epocile de aplicare a tăierilor la pomi Tăierea pomilor se efectuează.menţinerea coroanelor. . . . Dacă tăierea se face în perioadele cu geruri puternice. Tăierile efectuate primăvara târziu. după căderea frunzelor şi să continue în zilele favorabile din perioada de repaus a pomilor.obţinerea unor producţii mari şi de calitate superioară de la un an la altul . realizarea unui raport optim între mugurii floriferi şi vegetativi. întrucât se soldează cu o risipă de substanţe de rezervă care au migrat din rădăcini.2. după umflarea mugurilor. decât în cazuri speciale. formării şi întreţinerii coroanei. piesic. cu 300-400mc/ha Cais si piersic Celelalte specii de pomi şi arbuşti fructiferi 5. ramurilor. efectuarea de incizii şi crestături. În fermele pomicole specializate este necesar ca tăierea să fie începută toamna.realizarea unui raport favorabil între procesele de creştere şi de fructificare . Prin aplicarea tăierilor se urmăresc următoarele obiective : . Operaţii tehnice folosite la conducerea creşterii şi fructificării pomilor Conducerea creşterii şi fructificării pomilor se realizează prin două grupe de operaţii tehnice: . .1. care constau din scurtări şi suprimări totale de tulpini.îmbunătăţirea regimului de lumină în coroană .

în scopul trezirii lui la viaţă. deoarece planta porneşte în vegetaţie pe seama substanţelor de rezervă. primesc mai multă lumină şi hrană şi sunt stimulate în creştere. Dacă inelarea se face înainte de pornirea în vegetaţie. se poate utiliza la pomii în declin. aplicată dedesubtul unui lăstar în faza creşterii lui intense. datorită faptului că în perioada de vegetaţie activă organele pomului sunt alimentate cu substanţele sintetizate în frunze. duce la întârzierea pornirii acestora în creştere. în formă de semilună. care circulă în sens descendent. concurente). depinde de intensitatea acesteia (puternică. Scurtarea mijlocie (moderată) a unei ramuri anuale viguroase (cu circa 1/2 din lungime) dă rezultate mai bune ca precedenta.Reacţia ramurilor anuale la operaţia de tăiere (scurtare). Aceeaşi incizie. sunt oprite la nivelul inelului. Crestarea este o tăietură în coajă şi puţin în lemn. Ele pot fi transversale. care se face primăvara devreme sau la începutul umflării mugurilor. a cărei creştere trebuie stimulată. datorită faptului că substanţele de rezervă. Prin suprimarea unor ramuri. Scurtarea puternică a unei ramuri anuale viguroase şi cu un unghi de inserţie mai mic de 45º. Suprimarea (‘’orbirea’’) mugurilor constă în înlăturarea a 2 – 4 muguri situaţi sub cel terminal (la vârful şarpantelor). fie întruna din zonele cu muguri dorminzi. devenind ramuri de rod. Scurtarea puternică a ramurilor anuale este contraindicată la pomii tineri. Se obţin 3 -4 sau mai mulţi lăstari viguroşi sau foarte viguroşi spre vârf. care sunt depozitate în rădăcini. Această scurtare se poate face fie deasupra unei ramuri – fiice. organele rămase deasupra întârzie creşterea. moderată. deasupra unui mugur dormind. iar cele situate dedesubt prosperă. debilitate sau prea viguroase şi cu un unghi de inserţie prea mic ( nu este posibilă corectarea acestui unghi). îndepărtând 2/3 până 3/4 din lungimea ei. cu condiţia ca aceasta să aibă la bază un diametru egal cu cel puţin 1/2 din diametrul ramurii – mamă la locul de inserţie. Când incizia transversală se aplică înainte de pornirea vegetaţiei sub un mugur sau ramură anuală. câţiva lăstari subterminali de vigoare relativ slabă. slabă). organele învecinate. pentru restabilirea creşterilor vegetative. Incizia opreşte circulaţia lor şi le dirijează spre lăstarul de deasupra inciziei. Inciziile inelare sunt de fapt incizii transversale. Scurtarea ramurilor anuale viguroase se face întotdeauna cu 2 -3 mm deasupra unui mugur vegetativ ( fără a se lăsa cep ). în sensul că se obţin 2-3 lăstari viguroşi spre vârf şi mai mulţi lăstari de vigoare mijlocie şi slabă spre bază care devin ramuri roditoare. Inciziile transversale se execută fie înainte de pornirea vegetaţiei. are ca rezultat pornirea în creştere a tuturor mugurilor rămaşi pe ramură. Tăierea de reducţie (tăierea în lemn vechi ) constă în scurtarea ramurilor mai vechi de 1 an. circulare. Scurtarea slabă a unei ramuri anuale viguroase. are un efect stimulativ redus asupra creşterii . pentru a favoriza creşterea lăstarului de prelungire. eventual şi câţiva lăstari de vigoare mijlocie în porţiunea bazală a ramurii. iar restul lăstarilor rămân foarte scurţi. 53 . în mersul lor ascendent. Se mai poate efectua şi deasupra unei ramuri slabe. rezultă un lăstar terminal potrivit de viguros. Suprimare totală (“la inel”) a ramurilor anuale şi multianuale se impune când ele sunt prea dese. Inciziile sunt operaţii care se fac numai în scoarţă. fie în fenofaza de creştere intensă a lăstarilor. longitudinale sau inelare. are ca efect stimularea creşterii. precum şi de vigoarea şi poziţia ramurii care se scurtează. rău plasate (pe partea superioară sau inferioară a şarpantelor. înlăturând 1/4 până la 1/3 din lungimea ei. trunchi şi în ramurile principale.

cu deosebire atunci când sunt conduşi în garduri fructifere. cu scopul de a favoriza creşterea. Arcuirea unor ramuri anuale lungi şi a unor lăstari viguroşi este justificată şi indicată la soiurile de pomi care. datorită unei creşteri vegetative prea intense. Dresarea ramurilor şi lăstarilor constă în aducerea lor în poziţie verticală. cu scopul de a tempera creşterea lor şi a le grăbi fructificarea. uşor de întreţinut. cu coroana în curs de formare. se răsucesc de la bază. fiind specifică pomilor tineri. Pe şarpantele din etajele II-IV nu se lasă subşarpante. Dresarea este defavorabilă diferenţierii mugurilor florali. de regulă. axul palmetei şi şarpantele se dezvoltă mai bine. Fiecare şarpantă din etajul I are două subşarpante. El se aplică. care nu sunt necesari pentru formarea elementelor de schelet. pe care se află 3-4 etaje a câte două şarpante opuse şi orientate oblic pe direcţia rândului. în toate cazurile când unele ramuri (respectiv lăstari) au creştere prea viguroasă. grăbirea formării coroanei şi a fructificării. înclinarea. în general slabă. Şarpantele aceluiaşi etaj pot fi formate din muguri succesivi sau distanţaţi cu 8 -12 cm. Arcuirea trebuie efectuată de la axul pomului către exterior şi de sus în jos. Primul etaj este inserat la 50-70 cm de la nivelul solului. în vederea temperării creşterii. deasupra ultimei frunze care a atins dimensiuni normale. În al doilea caz. palisându-se de prima sârmă a spalierului. Sisteme de coroană pentru livezi intensive Palmeta etajată (regulată) cu braţe oblice are un ax central. în caz contrar. Prin operaţiile de ciupit şi plivit nu se va suprima mai mult de 20 -30 % din frunzişul pomului. Se aplică pomilor tineri. arcuirea. ca să nu se rupă. tipul de fructificare şi alţi factori. când aceştia au o lungime de 5 -6 cm. Ramurile anuale şi lăstarii care nu sunt necesari la formarea coroanei.Ciupitul lăstarilor constă în suprimarea vârfului erbaceu. care se conduc orizontal. Plivitul constă în suprimarea totală (de la inel ) a lăstarilor de prisos. dar ea poate ajunge până la orizontală sau chiar sub orizontală. Arcuirea are următoarele efecte favorabile: încetarea sau reducerea creşterii în lungime. torsionarea). Cea mai convenabilă înclinare este de 45-55º. Torsionarea şi îndoirea ramurilor anuale şi a lăstarilor se practică la pomii tineri atunci când se impune conservarea la maximum a frunzişului. intră târziu în perioada de rodire. având în vedere să nu rezulte o curbură prea pronunţată şi depărtată mult de axul ramurii mamă. Ciupitul şi plivitul lăstarilor se aplică pomilor tineri. stimularea procesului de diferenţiere a mugurilor florali şi deci grăbirea fructificării. datorită poziţiei lor apropiată pe verticală . în vârstă de 1-4 ani. prinse pe bulumaci distanţaţi la 20 cm unul de altul. au efecte favorabile: îmbunătăţirea regimului de lumină din coroană favorizarea diferenţierii elementelor de schelet şi semischelet. Distanţele dintre etaje variază de la 60 cm până la 130 cm în funcţie de vigoarea soiului şi portaltoiului. rădăcinile vor fi subnutrite şi pomii pot intra în dezechilibru fiziologic. pentru a ocupa spaţiul liber dintre şarpantele inferioare ale pomilor vecini. Inclinare este operaţia opusă dresării. pentru a rezulta un gard fructifer cât mai îngust. prin care ramurilor şi lăstarilor li se măresc unghiurile de inserţie. în loc să fie suprimaţi. 54 . ci numai ramuri de semischelet şi de rod. lăstarilor viguroşi. Pentru conducerea corectă a pomilor este necesară instalarea unui spalier cu trei sârme. vertical. garnisirea foarte bună şi rapidă cu formaţiuni fructifere scurte.3. Ciupitul se face când lăstarii au o lungime de 20 -30 cm. în curs de formare şi devine necesară când ramurile de shelet au unghiuri de inserţie prea mari sau de creştere neechilibrată. Şarpantele formează cu axul palmetei unghiuri de 45-55º. ci numai să crape longitudinal. Deşi aceste lucrări reduc din suprafaţa aparatului foliar. 5. Operaţiile de modificare a poziţiei ramurilor şi a direcţiei de creştere a lăstarilor (dresarea.

Primul din lăstarii laterali se lasă la 50-60 cm de la nivelul solului. de o parte şi de alta a axului coroanei. Întrucât ramurile laterale descresc ca lungime de la bază spre vârful pomului. braţele palmetei se dirijează sub un unghi de 45-55º faţă de ax.4. deasupra unui mugur. ci numai ramuri de semischelet şi de rod. rezultă o coroană conică. pe direcţia rândului şi sub un unghi de 50-60º faţă de verticală. se aleg doi cu poziţie laterală. În mai-iunie. fiecare braţ formând cu verticala un unghi de 45º. distanţate pe ax la 30 cm. cu excepţia a 9 -10 lăstari anticipaţi necesari pentru fructificare în anul următor. Palmeta simplă. iar cel de al treilea pentru prelungirea axului. Pe şarpante nu se găsesc subşarpante. exceptând pe cele situate pe trunchi ( 40 cm. se utilizează la noi în cultura pirsicului (gard fructifer îndesit cu distanţe de plantare de 4 x 2 m = 1250 pomi la ha). La plantare varga. eventualele ramuri anticipate se taie la doi muguri de la bază. cu punctele lor de inserţie distanţate pe ax la 25-30cm. la înălţimea de 150 cm. Pe fiecare şarpantă se lasă câte două subşarpante. de la nivelul solului). pomul este scurtat la 60 cm ( din care 40 cm pentru trunchi). Ultima şarpantă se suprapune peste prima şarpantă. şi respectiv 120 cm.Palmeta neetajată (neregulată) cu braţe oblice diferă de precedenta prin faptul că şarpantele nu mai sunt dispuse câte două în etaje. pentru a forma 55 . plus lăstarul de prelungire a axului. Ceilalţi lăstari se suprimă. Pe braţe se lasă numai semishelet foarte scurt şi ramuri de rod. pe care se află 3-4 ramuri de schelet permanente la partea inferioară. formând între ele romburi. se orientează pe direcţia rândului. Restul lăstarilor se torsionează sau se ciupesc la 2-3 frunze de la bază. Fusul . ci alternativ câte una. când lăstarii au 15 -20 cm. când lăstarii au 15-20 cm. se scurtează la 80 cm de la nivelul solului. care se lasă intacţi. după care urmează ramuri de semischelet scurte şi ramuri de rod dispuse direct pe ax. În anul plantării nu se face nici o intervenţie în verde. de la sol. încât între şarpantele suprapuse de aceeaşi parte a axului distanţele sunt de 50-60 cm. pentru a favoriza circulaţia agregatelor. Pentru a favoriza creşterea celor trei lăstari. cu punctele lor de inserţie distanţate la 12-30 cm. orientaţi în sens opus. În mai –iunie. dispusă la maximum 60 cm.tufă (Spindelbusch) are un ax central pe care se inserează în spirală 10 -16 şarpante. fără mijloc de susţinere. După plantare. După plantare. pe direcţia rândului. Următoarele două şarpante au punctele de inserţie pe ax la 90 cm. fiind garnisite numai cu ramuri de semischelet şi de rod. Ea se leagă de un tutore instalat înainte de plantare. La plantare. din care doi pentru braţele palmetei. Această palmetă are 10-12 şarpante. de la suprafaţa solului. iar ceilalţi 2 la 12-30 cm unul de altul. Trunchiul are o înălţime de 40-50 cm. orientaţi pe direcţia rândului. Vasul întârziat aplatizat (piramida întreruptă aplatizată) are 3-4 şarpante. 5. de la sol. pentru a forma primele şarpante. Şarpantele sunt dirijate orizontal. Gardul belgian este un cordon cu două braţe oblice dispuse în V. Şarpantele formează cu verticala unghiuri de 40-45º. Trunchiul are înălţimea de 30-50 cm. iar cei cu ramuri anticipate la 80 -100 cm. Prima şarpantă. în aşa fel ca între ele să rezulte în unghi de deschidere de 8090º. pomii sub formă de vergi se scurtează la 70-85 cm. Acestea se dirijează puţin oblic faţă de direcţia rândului. Sisteme de coroană pentru livezi superintensive Fusul subţire prezintă un ax central conic şi cotit. se aleg trei lăstari. care se taie la inel. se ciupesc de asemenea foarte scurt ( la 23 frunze de la bază) şi lăstarii anticipaţi care apar pe ei. varga se taie la 40 cm. Când lăstarii au 20-25cm se aleg 3 dispuşi în spirală. subţire. Braţele se încrucişează cu ale pomilor vecini. În august. În acest al doilea caz ramurile anticipate se lasă intacte.

În luna august. vişin.braţele. nuc. pentru a se garnisi mai bine. iar dintre ramurile laterale se reţin necesare pentru a deveni ramuri de rod. Distanţele de plantare sunt de 3. păr. Înălţimea gardului fructifer este de 2. prun. LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE A POMILOR ŞI ARBUŞTILOR Lucrarea 1 Tăieri de formare a coroanelor sau a tufelor Tăieri de întreţinere şi fructificare (inclusiv eliminarea drajonilor) Operaţii în verde (inclusiv eliminarea drajonilor) Perioada de executare 2 Martie . pentru părul altoit pe gutui şi pentru piersic. alun şi arbuşti fructiferi. programate pentru executarea tăierilor din toamnă Persic.0. migdal şi cais Plantaţii de pomi şi arbuşti fructiferi tinere şi pe rod Noiembrie – aprilie Noiembrie – martie Martie . M26. migdal.5 -4 m între rânduri şi de 0. când cei doi lăstari au o lungime 70-80 cm. se înclină sub un unghi de 45º legându-se de sârmele spalierului.5 -3 m şi se utilizează pentru soiurile de măr de vigoare slabă şi mijlocie. cais. iar restul lăstarilor se suprimă.aprilie Parametrii lucrării 3 Potrivit formelor de coroană adoptate prin proiect Se normează încărcătura cu muguri de rod a pomilor şi arbuşti fructiferi Luminarea şi aerisirea coroanei Tipul plantaţiei 4 Plantaţii tinere de pomi şi arbuşti fructiferi Măr. gutui. nuc şi castan. precum şi la celelalte specii la care s-au executat Martie 56 .iulie LUCRĂRI DE EVALUARE ŞI PERIOADA DE EXECUTARE Lucrarea 1 Prognozarea producţiei Perioada de executare 2 Noiembrie Scopul lucrării 3 Stabilirea încărcăturii cu muguri de rod pentru anul următor.aprilie Iunie . în vederea normării acesteia prin tăieri Idem Speciile 4 Măr. păr.6 . În primăvara următoare. cireş. Arbuşti şi alun. prelungirile braţelor se scurtează la 60-80 cm.8 m pe rând. Vişin. piersic. castan. sau M106. altoite pe M9. cireş.

întreţinere. realizată prin tăieri şi palisări în perioada repausului de vegetaţie. având şarpantele de schelet cu ramificaţii secundare laterale.Preelevarea producţiei La înflorire Evaluarea producţiei După căderea fiziologică a fructelor pe specii Cu 10 – 15 zile înainte de declanşarea recoltării pe fiecare specie Evaluarea definitivă a producţiei Pentru prognozarea orientativă a recoltei Stabilirea orientativă a producţiei probabile de fructe Stabilirea definitivă a producţiei de fructe după metodologia prevăzută în Decretul 77/1986 şi a mediei greutăţii fructelor pe specii şi soiuri tăierile până în luna martie La toate speciile La toate speciile La toate speciile 5. Coroană conic trunchiată. fără spalier. 57 . bilateral alternative. cu 2-3 etaje.5 Tăieri de formare. pe pante. fructificare pentru pomi şi arbuşti fructiferi Livadă semiintensivă Soiuri de măr: standard/ A2 sau frac Distanţă: 6/4m.

e = înclinare a 3 ramuri anuale de schelet cu 3 vergele legate între ele la locul de întălnire a acestora. Coroană conic trunchiată. 58 . pe pante. b = inclinare de ramură şarpantă prin căluş sau stachetă cu cuie la capete. cu 2-3 etaje.Legenda: T = scurtare de ramura de 1 an. Livadă Semiintensivă Soiuri de măr: spur/ A2 sau franc Distanţe: 5/3m. fără spalier. c-d = ramură anuală aplecată la orizontală. având şarpantele cu ramificaţii secundare bilateral alternative. realizată prin tăieri în perioada repausului de vegetaţie. a = inclinare de ramura şarpantă prin legare. x0x0 = taiere de eliminare a unei ramuri anuale.

pentru eventuala subordonare sau ramificare. .Eliminarea de ramură cu foarfeca.Legenda: ~ Scurtarea de ramură cu foarfeca. 59 .

Distanţa: 4/3 m. cu = formatie de rod de 1 an. bilateral alternative. avand sarpantele de schelet cu ramificatii secundare laterale. = pozitia ramurilor dupa inclinare. Legenda: = taieri de scurtare si de eliminare a ramurilor de 1 an. 60 . = formatie de rod de 3 ani. = directia de inclinare a ramurilor de 1-2 ani. pe spalier cu 4 sârme. realizata prin taieri si palisari in perioada repausului de vegetatie. = formatie de legarea la sarmele spalierului. Palmeta cu braţe oblice. rod de 2 ani.Livada intensivă Soiul de măr: standard/ MM 106.

Palmeta cu brate oblice. Distanta: 4/3 m. avand sarpantele de schelet cu ramificatii secundare laterale. realizata prin taieri si palisari in perioada repausului de vegetatie. bilateral alternative. pe spalier cu 4 sârme.Livada intensivă Soiul de măr: standard/ MM 106. 61 .

= directia de = formatie de = pozitia ramurilor dupa inclinare. cu sau fara mijloace de sustinere. rod de 2 ani. cu axul garnisit pe toata lungimea. Distanta: 4. Coroana fus-tufa. 62 .Legenda: = taieri de scurtare si de eliminare a ramurilor de 1 an. = formatie de rod de 1 an. Livada intensiva Soiuri de mar: M 26 sau MM 106. inclinare a ramurilor de 1-2 ani.5 m.0-4.5/ 2. cu sarpantele realizate prin dresaj in unde si prin taieri in perioada repausului de vegetatie.5-3. cu = formatie de rod de 3 ani. legarea la sarmele spalierului.

63 .

64 .

65 .

66 .

67 .

68 .

69 .

Vinete de Italia Stanley .) Mare >200 Sept-dec 18-20 7 Generos Mijlocie 160-180 Sept-martie 25-30 8 Florina Mare 150-180 Sept-april 30-40 9 Granny Smith Mijlocie 170-180 Oct-april 25-30 10 Ionathan Mijlocie 140-160 Sept-april 20-25 11 Golden Delicious Mijlocie 160-200 Sept-april 25-30 12 Starkinson Submijlocie 150-180 Sept-april 25-30 6. Stanley . Anna Spath 70 . Agen Agen .2. Anna Spath . Soiuri propuse pentru cultura prun Cultivate Agen Anna Spath Grand Prix Stanley Tuleu gras Tuleu timpuriu Vinete de Italia Centenar Silvia Polenizatori Anna Spath . Stanley Vinete de Italia . Silvia . Vinete de Italia Anna Spath .3.6. Soiuri propuse pentru cultura măr SOIURI de MĂR aflate la înmulţire în pepinierele din România altoite pe M106 Soiul Câteva caracteristici Vigoare pom Mărimea Epoca de Producţie fructelor – recoltare şi To/ha gr. Anna Spath Stanley . Soiuri propuse 6. Stanley Anna Spath . Soiuri propuse pentru cultura păr Soiuri cultivate Aniversarea Bella di Giugna Doina Napoca Republica Abatela Fetel Beurre Bosc Cure Williams Trivale Soiuri polenizatoare Williams şi Untoasă de Gioagiu Cedrata Română Williams şi Untoasa de Gioagiu Williams şi Republica Williams şi Passe Crassane Willians şi Beurre Gifford Williams şi Conferance Williams şi Beurre Bosc Beurre Bosc şi Posse Crassance Napoca şi Williams 6. Anna Spath Agen . consum 1 Romus 3 (Vf) Mijlocie 125-135 Aug-sept 25 2 Prima (Vf) Supramijlocie 130-150 Sept-dec 25-30 3 Pioner (Vf) Submijlocie 140-150 Sept-ian 25 4 Mijlocie 160-180 Oct-april 30 5 Mutsu (crispin) Mare >250 Oct-april 30 6 Voinea (Vf. Vinete Româneşti Stanley .1.

Soiuri propuse pentru cultura nuc Pentru plantaţii clasice Sibesel precoce Geoagiu 65 Sebesel 44 Germisara Orăştie Suseta Pestesani Bratia Pentru plantaţiile semiintensive Sarmis Mihaela Roxana M 06 R Valcor Valmit Valrex Agen . 12 14 12 13 13 Miez % 49. Van Germersdorf. Agen .5 64.3 63. Stanley Silvia . Hedelfinger Germersdorf. Stanley Valor .8 Grosimi % 68.4. Agen . Ramon Oliva Stella.3 19.Pescăruş Record Ialomiţa Albatros 6. Rainer Ramon Oliva Ramon Oliva. Agen .8 49.5 52. Hedelfinger 71 . Prot % 16.3 6.0 63. Anna Spath .2 Subst.5.6. Soiuri propuse pentru cultura cais Soiuri de cais Mari de Cernad Dacia Mamaia Comandor Selena Sirena Favorit Salmona Uniserta Royal 6. Anna Spath Fruct mărimea gr.4 45.4 20.5 19. Soiuri propuse pentru cultura cireşului Soiuri de cireş cultivate Bigarreau Moreau Ramon Oliva Negre Bistriţa Van Pietroase de Cotnari Germersdorf Polenizatoare Stella. Silvia Silvia .

. intra timpuriu pe rod. galben portocalie. .Soi de vigoare mijlocie.noiembrie.Fructul este mare sau foarte mare. Pulpa este suficient de suculentă. produce abundent şi constant.Rezistent la boli. lucioasă. intens aromată. formează coroană globuloasă.Rezistent la boli şi ger. fină.Soi românesc. cu gât alungit. Hedelfinger Germersdorf. . De Huşi. Portaltoiul folosit la înmulţire este gutuiul tip A. . . . intră timpuriu pe rod. reprezentate de soiuri şi selecţii autohtone şi străine.ianuarie. dăunători şi ger.Soi de vigoare mare. . foarte productiv. originar din Romania. cu 5 coaste evidente. Are perioada de vegetaţie lungă. circa 80% sunt româneşti şi anume: Moldoveneşti. cu gust bun şi aromă puternică. Pulpa este potrivit de suculentă. suprafaţă netedă.Soi românesc.Perioada de consum: octombrie . puţin acidulată şi plăcut aromată.Soi vechi. cu coaste largi. Aurii. Stela. semidulce. .Fructul este mijlociu. este productiv. Soiurile de gutui sunt autofertile şi nu necesită polenizatori. Hedelfinger Sam Jubileu 30.Bing Sam Compact Larnbest Armonia Van. .Soi de vigoare mijlocie.Perioada de consum: septembrie . Rubin.decembrie.Rezistent la boli şi ger. rustic. . uşor alungit. Aromate. este foarte productiv. cu gust dulce-acrişor. originar din Turcia. forma sferic-turtită. dulce-acidulată. 72 Moldoveneşti Aromate Bereczki De Constantinopol . . De Mosna. precocitate şi productivitate mare. . formeaza coroană rară. . Van 6.Perioada de consum: octombrie . de formă ovoid-alungită sau piriformă cu un mamelon peduncular brun cenusiu şi suprafaţa neuniform costată. pieliţă netedă. . Mălăieţe. care imprimă soiurilor vigoare mică. Pepiniera Sarca a produs circa 130 mii gutui din soiurile omologate după 1990. . Din cele opt soiuri admise la înmulţire în România. Fructele se scutură uşor din pom şi au o perioadă scurtă de păstrare. . .Soi vechi.noiembrie. piriform.Soi de vigoare mijlocie. .Perioada de consum: octombrie .Fructul are o greutate medie. globulos.7. . Pulpa este galbuie. fără coaste şi de culoare galben-limonie. Soiuri propuse pentru cultura gutui In fondul de germoplasmă organizat în România există circa 78-80 genotipuri de gutui. Pulpa suculentă. . placută la gust.Sensibil la boli. Bereczki.Fructul este mare. rustic.

pulpa este galbenă. mediu rezistent la Monilinia si Clasterosporium. ferma. cu coroană globuloasă. . productiv. fin aromată. ovoidal.U.Fructul este mijlociu (65 g). Formează multe fructe gemene.Soi originar din S. cu fructificare preponderentă pe ramuri mijlocii. galben-auriu cu rosu pe partea insorita. aderenta la sâmbure. .Perioada de maturare: sfarşitul lunii iulie . galben-portocaliu acoperit cu roşu-carmin. . . Soiuri propuse pentru cultura piersic . neaderenta.Perioada de maturare: prima decadă a lunii iunie . . autosteril. pulpa galbena. mediu consistenta. suculenta. sensibil la boli.A. . mediu rezistent la Monilinia.Fructul este mare (70-75 g).A. .cel mai timpuriu soi. semiconsistentă. .A. de calitate mediocră.Soi originar din Italia. mediu productiv. pulpă consistentă. sensibil la ger şi Taphrina. pulpa consistentă cu gust plăcut. . . sferic. . .Perioada de maturare: sfarsitul lunii iulie .U. usor aplatizat.U. pulpa portocalie.Pomul este de vigoare mijlocie. porotocaliu cu rosu-carmin pe partea insorita.Soi originar din S. .Perioada de maturare: sfarsitul lunii iunie-inceputul lunii iulie.U. inflorire timpurie. inflorire tarzie. rezistent la gerurile de revenire din primăvară. . cu fructificare preponderenta pe buchete de mai.Fructul este mare spre foarte mare (80-90 g).Fructul este mijlociu (140 g).Perioada de maturare: prima decadă a lunii iulie. ovoidal. cu înflorire timpurie. . foarte productiv.Pomul semiviguros. rezistent la bacterioză. de culoare oranj cu roşu. . 73 Goldrich Umberto Tudor Favorit NJA 42 Cardinal Redhaven . .Soi originar din Romania. rezistent la ger.A.Soi originar din Romania.Pomul viguros. productiv.începutul lunii august.Pomul semiviguros. cu coroana conică. cu flori campanulate. pulpa este portocalie. . productiv. coroana globuloasa. cu gust dulce-acrisor.Fructul mijlociu (55-60 g). parţial autofertil. . . productiv. sferic.Fructul este mic spre mijlociu (40-42 g).Pomul semivigu-ros. rezistent la ger.Soi originar din S.Pomul viguros.Perioada de maturare: prima jumătate a lunii iulie.8. cu plasticitate ecologica buna. oblong-eliptic.inceputul lunii august. . cu roşu pe partea însorită.Soi originar din S. portocaliu. sensibil la Clasterosporium. .Pomul semiviguros. asimetric. . coroana invers-piramidala. portocaliu cu roz pe partea însorită. placută. ovoid. fada.6. sensibil la ger şi Taphrina. . . cu slabe infiltraţii roşii sub epiderma. mediu productiv.

cu infiltraţii roţii în jurul sâmburelui. . neaderentă. suculentă.Fructul este mijlociu (120 g). .Perioada de maturare: decada a doua a lunii iunie . productiv. acoperit 3/4 cu roşu.Soi originar din România. lucioasă.prima decadă a lunii iulie.Pomul de vigoare mijlocie. simetric.Soi originar din S. pulpă şi sucul colorate. aromată. fermă semiaderentă la sămbure.A. flori campanulate. .A. semiaderentă. sferic. cu coroana semiglobuloasa. rezistent la ger. placută la gust.Fructul este mare (200 g). fermă. Este autofertil şi cu mare plasticitate ecologică. pulpa este fermă. . suculentă. flori de tip rozaceu ce infloresc timpuriu.Soiul este precoce. .9. cu plasticitate ecologică ridicată.Soi de nectarine originar din Romania. . foarte productiv. acoperit 3/4 cu roşu-viu. Soiuri propuse pentru cultura visin Visinul este o specie care se înmulteşte destul de greu având în vedere lipsa portaltoilor vegetativi atât pe plan mondial cât şi în România. galbenăverzuie. pulpa galbenă cu infiltraţii roşii în jurul sâmburelui. .Pomul semiviguros. cu epiderma subţire. galben. . neaderentă. Sâmburele crapă uşor.Pomul de vigoare supra-mijlocie. .Perioada de maturare: a treia decadă a lunii iulie. rezistent la ger şi secetă. . alb-gălbui cu roşu. placută la gust. sferic. sferic. sferic. productiv.Pomul de vigoare submijlocie.U. productiv.. sferic. pulpa galbenă suculentă. . . seceta şi boli.Fructul mijlociu (160 g). cu slabe infiltraţii în jurul sâmburelui. acoperită 2/3 cu roşu-rubiniu. . mediu rezistent la ger şi boli.Soi originar din România. roşu-vişiniu. . .Pomul viguros. . . fructifică preponderent pe ramuri plete.Fructul este mijlociu (5 g). .Perioada de maturare: prima decadă a lunii septembrie. florile de tip rosaceu.Fructul este mijlociu spre mare (160 g). . pulpa alb-galbuie. dulce.Soi originar din S. productiv. acoperit 70-80% cu roşu. aromată.Pomul viguros.U.Soi originar din România. sensibil la Coccomyces şi Monilinia. sensibil la Taphrina şi Fusicladium.Perioada de maturare: a treia decadă a lunii iunie-prima decadă a lunii iulie. sferic uneori uşor mamelonat. . Southland Springold Superba de toamna Cora 6. pulpa galbenă. .Maturitatea de recoltare: sfârşitul lunii iunie-începutul lunii iulie . .Perioada de maturare: a doua decadă a lunii iulie. coroana invers-piramidală. neaderentă.Fructul este mic (60-65 g). galben-oranj. cu pulpa galbenă. cu fructificare 74 Nana Ilva . galben portocaliu. .

preponderentă pe ramuri lungi. Soiul este semiprecoce, autofertil, productiv, rezistent la ger şi mediu rezistent la secetă, sensibil la Coccomyces. - Fructul este mijlociu (5,8 g), sferic, roşu-lucios, cu pulpa colorată, suculentă, acidulată. - Maturitatea de recoltare: sfârşitul lunii iunie-începutul lunii iulie - Soi originar din S.U.A.. - Pomul de vigoare mică, cu coroana globuloasă, cu fructificare preponderenta pe ramuri mijlocii. Soiul este precoce, productiv, rezistent la ger şi boli, autofertil. - Fructul este mijlociu spre mare (5,5 g), sferic, usor alungit, vişiniu-inchis, cu pulpa intens colorată şi gust astringent. - Maturitatea de recoltare: decada a doua şi a treia a lunii iulie. - Soi originar din Romania. - Pomul de vigoare mijlocie spre mare, cu coroana piramidala, cu fructificare predominanta pe ramuri scurte şi mijlocii. Soiul este foarte productiv, semiprecoce, rezistent la ger, mediu rezistent la secetă. Este bun polenizator. - Fructul este mijlociu, sferic sau sferic-turtit, roşu-cărămiziu, cu pulpa roşie, gust plăcut. - Maturitatea de recoltare: sfârşitul lunii iulie.

Northstar

Mocăneşti 16

- Soi originar din Germania. - Pomul de vigoare mică-mijlocie, cu coroana sferic-turtită, cu fructificare preponderentă pe ramuri mijlocii. Soiul este autofertil, foarte productiv, rezistent la ger, sensibil la boli. Schattenmorelle - Fructul este mijlociu (4,5-5 g), ovosferic sau larg cordiform, vişiniu-închis până spre negru la supramaturare, cu pulpa şi sucul colorate. Pedunculul este bine prins de fruct. - Maturitatea de recoltare: decada a doua a lunii iulie. - Soi originar din România. - Pomul de vigoare medie, cu coroana globuloasă şi fructificare preponderentă pe buchete de mai. - Fructul este mijlociu (5,5-6 g) spre mare, turtit la bază, roşu-vişiniu, lucios. Pulpa este roşie-vişinie, suculentă, mediu consistentă, cu sucul colorat. Este asemănător cu soiul Crişane. - Maturitatea de recoltare: decada a doua a lunii iunie.

De Botoşani

6.10. Soiuri propuse pentru cultura cătină Denumirea soiului Şerpeni Ţara de origine Menţinătorul soiului 1037 Anul înregistrării Anul reînscrierii (radierii) 2000

R

1984

75

6.11. Soiuri propuse pentru cultura alun Denumirea soiului Cozia Romavel Tonda delle Langhe Uriaşe de Halle Vâlcea 22 Maturitatea (luna/decada) IX/1 IX/1 IX/1 IX/3 IX/1 Ţara de origine R R I D R Menţinătorul soiului 1052 1052 1037, 1052 1037, 1052 1052 1980 Anul înregistrării 1987 1991 1958 1999 1999 1996 Anul reînscrierii (radierii)

6.12. Soiuri propuse pentru cultura arbuştilor fructiferi Lista speciilor, soiurilor şi selecţiilor de perspectivă existente la înmulţire la ICPP Piteşti şi în reţeaua Staţiunilor pomicole Nr . SPECIA crt Soiul - selecţia . 1 2 1 Coacăz negru Record 35 Perla neagră Abanos Tsema Tenah Blackdown Bogatyr Tinker 2 Coacăz roşu Roşu timpuriu Abundent Jankheer Van Tets Rondom Red Lake Laxton’s Houghton Castle Elita DV4 3 Coacăz alb Mărgăritar Blanka 4 Agriş Zenit Originea Mărimea fructului gr. 4 0,8 0,7 mijlocie 0,9 1,0 0,9 0,9-1,0 0,8 0,6-0,8 mijlocie mijlocie medie 0,6 0,7 0,5 0,5 mijlocie mijlocie 5,1 Producţia posibilă pe Pe ha plantă to kg 5 6 1,3 1,6 1,8 4,0 4,2 10-12 4-9 4-6 4-5 4,5 6,0 6,3 3-6 4,0 4-6 6-7 7-8 15-16 15-17 -

3 SCPP Fălticeni SCDP Cluj ICPP Piteşti Olanda Olanda Anglia Rusia Anglia România România Olanda Olanda America America Anglia SCPP Cluj România Cehoslovacia România
76

5

6

Someş Careless Rezistent de Cluj White Smith Houghton Seedling Whinham’s Industry Mourers Samling Jubiliar Afin Simultan Pemberton Heerma Azur Safir Lax Compact Augusta Ivanhoe Coville Delicia Trandafiri pentru petale Rosa Damascena Rosa centifolia

România Anglia România Anglia America Anglia Germania ICPP Piteşti America Germania ICPP Piteşti ICPP Piteşti ICPP Piteşti ICPP Piteşti ICPP Piteşti America America ICPP Piteşti

5,1 8,2 3,2-5 3,8 1,5-1,7 5,2 7,0 4,4 mijlocie mijlocie mijlocie mijlocie mijlocie mari mari mari mari mari 2 grame mare mare

3,0 6,0 4,0 4-5 5,5 4,0 2,5-3 0,350,45 0,250,30

6-8 8-10 9-11 5-6 5-6 7-9 7-9 8-10 7-8 10-12 1,5-1,8 timpuriu 1,0-1,2 iunie

6.13. Soiuri propuse pentru cultura zmeur Soiul Grădină Willamette Veten Heritage September Rubin Bulgarese Lathan Ruvi Citria Shoenmann Lord George Puya Uup Star Originea Mărimea fructelor gr.) 3,3 – 4,2 2,5 – 3,8 2,8 – 3,3 2,2 – 2,7 3,0 2,3 2,2 3,3 2,5 3–4 2,7 2,7 2,4 - 3
77

Producţia ( posibilă t/ha 10 6 – 10 Iulie Iulie Septembrie 2 recolte Iulie Iuni-iulie Iunie-iulie Iulie Iulie Iulie-august Timpurie Târzie Mijlocie

America Norvegia America America Bulgaria America ICPP Piteşti ICPP Piteşti Germania Anglia America ICPP Piteşti

7 – 10 8 – 10 9 – 11 8,0 13,0 8 – 10

6.14. Soiuri propuse pentru cultura mur fără ghimpi SOIUL Wilson’s Early Darrow Comanchee ARK – 537 Thornfree Thornless Evergreen Smoothstem Hull thornless Felix Loganberry ORIGINEA America America America America America America America America SCPP Fălticeni America Greutatea medie a fructului gr. 4,9 8,4 7,0 6,0 f. productiv 3,4 11-14 to/ha 4,5 3-8 4-5 5,4 Perioada de maturarerecoltare iulie iulie-august iulie iulie august august august iulie-august august iulie

Soiurile care vor fi plantate vor fi alese din „ Catalogul Oficial al soiurilor ( hibrizilor ) de plante de cultură din România, elaborat de Institutul de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor.

78

LISTA CU INSTITUTELE ŞI STAŢIUNILE POMICOLE Nr. crt. 1. Denumirea instuţiei Institutul de CercetareDezvoltare pentru Pomicultură –Piteşti Mărăcineni- ICDP Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Bistriţa – SCDP Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Cluj-Napoca - SCDP Adresa Com. Mărăcineni, Cod Poştal 117450, Jud.Argeş Tel.:0248/278292;278066; 0248/278399 Fax. 0248/278477 E-mail: icpp_mar@geostar.ro Str. Drumul Dumitrei Nou nr. 3, Bistriţa, Cod Poştal 420127, Jud. Bistriţa-Năsăud Tel/Fax: 0263/214752 E-mail: scdp_bn@karma.ro Str. Horticultorilor nr. 5, Cluj Napoca, Cod Poştal 400457, Jud. Cluj Persoana de contact Duţu Ion 0726/218506

2.

Platon Ion 0722/896901

3.

Ghidra Vasile 0744/703244

4.

5.

6.

Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Fălticeni – SCDP Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Voineşti – SCDP Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Vâlcea – SCDP Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Iaşi - SCDP Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Constanţa - SCDP Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Horticultură Tg.Jiu – SCDH

Tel: 0364 /10.15.70 Fax: 0364 /10.15.72 E-mail: scpp@mail.dntcj.ro Str. Plut. Ghiniţa nr. 10, Fălticeni, Lazăr Gheorghe Cod Poştal 725200, Jud. Suceava 0744/965740 Tel/Fax: 0230/544944 Com. Voineşti, Cod Poştal 137525, Petre Gheorghe Jud. Dâmboviţa 0723/225137 Tel/Fax: 0245/679085, 679123 Calea lui Traian nr, 464, Rm. Vâlcea, Cod Poştal 240273, Jud. Vâlcea Tel: 0250/740885 E-mail: stpomvl@onix.ro Soş. Voineşti nr. 175, Iaşi, Cod Poştal 700620, Jud. Iaşi Tel/Fax. 0232/214798;215068 Emai: scdp22@rdslink.ro Str. Pepinierei nr.1, Com. Valu lui Traian, Cod Poştal 907300, Jud. Constanţa Tel/Fax: 0241/231187 Emai: scpp_constanta@hotmail.com Calea Bucureşti nr. 72, Tg.Jiu, Cod Poştal 210150, Jud. Gorj Tel/Fax: 0253/212471
79

Botu Ion 0723/506547

7.

Gelu Corneanu 0722/650239

8.

Spiţa Valentin 0744/434000

9.

Călinoiu Ion 0722/586132

10

Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Băneasa Bucureşti SCDP

11.

Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Geoagiu - SCDP

Bdul Ion Ionescu de la Brad nr. 4, Bucureşti Sector 1, Cod Poştal 031811 Tel: 2330613; Fax: 233.06.14 E-mail: office@statiuneabaneasa.ro Web_site: www.statiuneabaneasa.ro Str. Romanilor nr. 153, Geoagiu, Cod Poştal 335400, jud. Hunedoara Tel/Fax: 0254/248879

Gherghe Petre 0722/404803

Diaconu Ion 054/641876; 641180 0724/380162

80

CAPITOLUL IV. RECOLTAREA, CONDIŢIONAREA ŞI PĂSTRAREA FRUCTELOR 1. Recoltarea fructelor Recoltarea, transportul şi manipularea fructelor necesită un bun nivel de dotare tehnică şi un volum mare de forţă de muncă (aproximativ 40-60% din necesarul anual). 1.1. Evaluarea producţiei de fructe se face la începutul intrării în pârgă când datele pot fi foarte apropiate de producţia reală. Aceste date vor sta la baza organizării şi pregătirii campaniei de recoltare, în funcţie de care se va stabili: necesarul de forţă de muncă pentru recoltarea, ambalarea şi sortarea fructelor, recipientele necesare pentru recoltare (coşuri, găleţi, saci), scări şi platforme, ambalaje (lăzi de diferite tipuri, coşuri de plastic, scări în funcţie de specie, precum şi volumul şi măsurile necesare (curăţirea, reparaţia, dezinfectarea, deratizarea). Stabilirea momentului optim de recoltare Fructele se recoltează când ajung la maturitate. Se deosebesc două feluri de maturităţi: a) maturitate de recoltare sau de cules, stadiu care pe de o parte permite fructelor culese să-şi desăvârşească procesul de coacere, căpătând culoarea, gustul şi aroma specifică, iar pe de altă parte face posibil transportul lor la piaţă, fără ca fructele să se strice. b) maturitatea de consum sau tehnică este starea de dezvoltare maximă a gustului şi aromei, când fructele sunt bune de consum în stare proaspătă sau pentru prelucrare. Maturitatea fructelor se apreciază după mai multe caractere şi însuşiri, dintre care cele mai importante sunt: culoarea, gustul şi aroma, plus intensitatea pruinei (brumei), înnegrirea seminţelor, desprinderea uşoară de pe ramură (pentru sâmburoase, mai ales). La fructele de iarnă, în aprecierea maturităţii de cules nu se ţine seama de culoare, gust şi aromă, acestea dezvoltându-se mai târziu, în depozit. După cules, merele, perele, gutuile şi piersicile îşi desăvârşesc maturitatea în depozit (în timpul păstrării), în timp ce caisele şi mai ales prunele, cireşele, vişinile rămân aşa cum au fost culese, deci ele trebuie culese coapte sau aproape coapte, adică cu 2-3 zile înainte de maturitatea de consum. Pentru prelucrare fructele se culeg mai devreme sau mai târziu, după felul preparatului ce urmează a se obţine din ele: pentru compoturi se culeg cu 2-3 uile înainte de a se înmuia, iar pentru rachiuri atunci când sunt bine coapte. Cireşele şi vişinile se culeg atunci când îşi capătă culoarea caracteristică, fără să se ajungă la coacerea completă. Prunele culese înainte de vreme, de obicei nu-şi capătă culoarea caracteristică, se zbârcesc şi rămân acre. Face excepţie soiul Stanley, care se colorează foarte frumos, caracteristic, cu mult înainte de coacere. Caisele se culeg atunci când culoarea verde a dispărut, dar pulpa e încă tare, ceea ce înseamnă cu 3-4 zile înainte de a începe să se înmoaie. Pentru piaţa internă, caisele se culeg cu 1-2 zile înainte de a se înmuia, iar pentru marmelade, jeleuri şi alte moduri de preparare, culesul se face la coacerea completă. La piersici trebuie făcută deosebirea între soiurile cu pulpa albă şi cele cu pulpa galbenă. Primele se culeg când nuanţa verde a dispărut pe tot pe tot fructul, iar lângă codiţă a apărut o porţiune moale. Piersicile galbene, fiind mai rezistente, se culeg atunci când culoarea galbenă s-a întins pe tot fructul şi nuanţa verde au dispărut. Culese mai devreme rămân acre. Pentru
81

Indiferent de specie sau epoca de coacere.septembrie 82 . toate celelalte se culeg cu codiţă. Soiurile de măr şi păr de vară se culeg cu 1-3. Cele care se recoltează după amiaza se recomandă să treacă noaptea peste ele în ambalaje. Culesul fructelor se începe totdeauna cu cele de pe vârful pomului. au căpătat culoarea caracteristică. Gutuile se culeg când culoarea verde a dispărut de pe fruct. dar sunt încă destul de tari ca să suporte transportul. şi să fie depozitate dimineaţa următoare. Perioada de recoltare a fructelor Pe cât posibil să se evite recoltarea în mijlocul zilelor senine. dar păstrarea. – 15 oct. în general. De asemenea trebuie să se evite culegerea fructelor umede. care de obicei se culeg fără codiţă. apoi din exteriorul coroanei şi numai la urmă cele din interior. Cu excepţia zmeurii şi murelor. păstrată bruma de fructe. iar soiurile de iarnă cu multe săptămâni înainte de maturarea de consum.compoturi piersicile se culeg cu 1-2 zile înainte de a se înmuia. se face eşalonat. pe acelaşi pom . sunt acoperite cu pruină şi au aroma specifică şi gustul Gutuile Prunele de vară-toamnă Octombrie Iulie . La nuc şi migdal. este de scurtă durată. respectiv 4-5 zile înainte de maturarea de consum. începutul brunificării seminţelor Când culoarea de bază devine galbenă-limonie sau portocalie Când fructele ating volumul maxim pentru soiul respectiv. şi pe cât posibil. culesul trebuind să se facă în 3-4 etape. Caracteristicile fructelor la maturitatea de recoltare Fructele ating dezvoltarea caracteristică soiului şi culoarea specifică Uşurinţa cu care fructele se detaşează de pe ramura fructiferă. fie de ploaie sau de rouă. 3. îndată ce s-a ridicat roua sau cât mai devreme. 1. atunci când temperatura fructelor se ridică. dacă noaptea a bătut vântul şi fructele sunt uscate. La piersic coacerea fructelor. dar acoperite. recoltarea fructelor se face atunci când acestea au căpătat culoarea lor roşie. fructele se culeg atunci când coaja verde crapă. Soiurile de toamnă se culeg cu 10 – 15 zile. Cel mai bine este să se introducă fructele la păstrare cât mai reci. eventual ele cad singure din pom. Perioada de recoltare a fructelor Specia şi soiurile Merele şi perele Soiuri de vară Soiuri de toamnă şi iarnă Perioada de recoltare Cu 3 – 4 zile înainte de maturitatea de consum 5 sept. În acelaşi timp trebuie evitată orice lovitură sau zgâriere a cojii şi pulpei. Fructele care se recoltează dimineaţa este bine să se introducă imediat la păstrare. Culesul trebuie făcut obligatoriu cu mâna şi numai în cazuri speciale se poate efectua prin scuturare. recoltarea fructelor trebuie începută dimineaţa. călduroase. La căpşun.

Un muncitor poate recolta: 400-500 kg mere. nuc. Această metodă a predominat în zonele de deal. la care desprinderea fructelor de pe ramuri este foarte dificilă.acidulat Se schimbă culoarea în galben – portocaliu şi se desprind uşor de pe ramură Pulpa să aibă consistenţă fermă. Recoltarea manuală fruct cu fruct este tipică pentru fructele destinate consumului în stare proaspătă şi cu un grad mare de perisabilitate. 83 . alunele.Caisele de vară Piersicile de vară-toamnă Cireşele şi vişinele de vară Nucile. Este o metodă costisitoare şi necesită un volum mare de forţă de muncă . Recoltarea prin batere s-a practicat pe scară largă în plantaţiile de prun. cireş. . fructele desprinse fiind conduse de prelate receptoare şi benzi rulante către ambalaje. vişin. recoltarea făcându-se la maturitatea deplină şi constă în scuturarea fructelor pe prelate. scuturarea mecanică a început să fie realizată cu echipamente speciale de vibrare ataşate de trunchiul sau de baza ramurilor de schelet. în special la prunele destinate deshidratării sau prelucrării sub formă de gemuri. Metode de recoltare În funcţie de destinaţia de valorificare metoda de recoltare a fructelor poate fi: . iar pentru sucuri la supracoacere dulce . 1. Recoltarea manuală prin scuturare este folosită în prezent pentru unele destinaţii. agrişele şi afinele de vară Zmeură de vară Când fructele au încă consistenţa fermă (export). cu pulpa fermă Momentul de recoltare se stabileşte în funcţie de destinaţia producţiei la toate speciile de pomi şi arbuşti fructiferi.recoltare manuală fruct cu fruct.recoltare manuală prin scuturare. la maturitatea deplină (prelucrare) Cu 3 – 4 zile înainte de maturitatea de consum (export) şi după 1 – 2 zile (consum intern) La maturitatea de consum şi la supracoacere (pentru sucuri) Când învelişul verde crapă şi fructele încep să cadă singure La maturitatea de consum La maturitatea de consum. Mărimea caracteristică soiului Mărimea şi culoarea specifică soiului Mărimea maximă şi culoarea roşu – zmeuriu sau vişiniu. dar a avut efecte negative asupra calităţii recoltei şi asupra pomilor. culoare şi luciu maxime.recoltare manuală prin batere (cu prăjina).4. . iar epiderma de culoare galbenă portocalie Dezvoltarea maximă a fructelor. arbuşti. când începe înmuierea pulpei (consum intern). la soiurile autohtone. 100-150 kg prune de masă iar prin scuturare 150 – 300 kg prune în 8 ore. În plantaţiile organizate de prun. migdalele şi castanele de toamnă Coacăzele.

prelucrare. în saci sau coşuri şi găleţi căptuşite. vişin. cireş. nuc. zdrelire. camere şi alte spaţii amenajate.să aibă o bună izolaţie termică. de transvazare a fructelor dintr-un ambalaj în altul care. pe lângă consum de forţă de muncă neeconomicos. păr.trebuie să se evite pe cât posibil operaţiunile repetate de mişcare. lăzi P şi containere paletizabile Lădiţe.să fie curate de mirosuri străine. aspectuoase. fără atac de rapăn. păr. Deoarece în mica gospodărie nu există utilaje speciale pentru sortarea fructelor. butoaie 2. Condiţiile pe care trebuie să le asigure încăperile respective sunt: . viermele fructelor etc. în saci sau coşuri şi găleţi căptuşite. atacate. .2. Păstrarea fructelor Spaţiile din gospodărie special destinate sau amenajate pentru păstrarea fructelor sunt: pivniţe (beciuri). . se pun separat şi se valorifică imediat pe destinaţii corespunzătoare calităţii. prea mici. Sortarea fructelor La păstrare trebuie introduse fructele de calitate superioară. mur Recoltat fructe arbuşti manual în reprize Lădiţe. coşuleţe. păr. . păstrare îndelungată şi consumul pieţei Export.sucuri . zmeur. . lovite etc. castan. consumul pieţei şi pentru prelucrare Deshidratare. piersic. migdal Coacăz. este bine ca din găleţile. vişin Măr. lăzi T. refrigerare şi sucuri Tipuri de ambalaje Lădiţe. . afin. păstrare îndelungată. piersic. depreciază calitatea fructelor prin lovire. în reprize (pomi cu talie mică) Manual de pe sol. cireş. la mere. . lăzi P şi containere paletizabile Lăzi P. industrializare . alun. lăzi T.fructele necorespunzătoare. hrube. 2. prun. cais. sănătoase.posibilităţi de ventilaţie . fructele să se sorteze punându-se în ambalaje separate pe calităţi. cu mărimea normală corespunzătoare soiului. Condiţionarea şi păstrarea fructelor 2. măr. presare. în reprize (pomi cu talie înaltă) Prin scuturare Destinaţia Export.aerisire.Metode de recoltare după destinaţia producţiei de fructe Metode de recoltare Manual de pe sol. coşurile sau sacii de recoltare.umiditate ridicată. cais. această operaţie se poate face în mai multe feluri şi anume: . consumul pieţei.distilare Export.culegerea „pe alese” numai a fructelor care au mărimea şi aspectul solicitat de destinaţia de valorificare – se recomandă la prun.atunci când recoltarea se face în totalitate. 84 .1. vişin Măr. prun. boxpaleţi Speciile Măr.

190 125 – 180 144 155 180 120 – 167 120 – 140 180 – 200 120 – 150 180 – 200 120 – 160 100 – 120 100 – 135 140 – 190 180 – 200 120 – 150 126 – 175 80 – 100 120 120 125 150 – 180 100 – 120 200 – 230 100 – 120 102 – 130 165 125 115 – 175 100 – 250 173 110 – 160 80 – 110 140 – 210 140 – 240 95 – 160 120 70 150 – 260 90 – 130 Păr Numărul fructelor la 1 kg 3 7-5 8–6 8–7 7–6 6–5 8–6 8–7 6–5 8–7 6–5 8–6 10 – 8 10 – 8 7–6 6–5 8–7 8–6 12 – 10 8–7 8–7 8–7 7–6 10 – 8 5–4 10 – 8 10 – 7 6–5 8–7 8–6 10 – 4 6–5 9–6 13 – 9 7–5 7–4 10 – 6 9–8 15 – 14 7–4 11 – 7 . la principalele soiuri. numai cele din catalog. pe specii de pomi şi arbuşti fructiferi Specia 0 Măr Soiul 1 Ancuţa Ardelean Delia Delicios de Voineşti Fălticeni Frumos de Voineşti Granny Smith Generos Golden Delicious Idared James Grieve Jerseymac Jonathan Mutsu Pioner Prima Rădăşeni Red Melba Romus 1 Romus 2 Romus 3 Starkrimson Vista Bella Voinea Wagener premiat Abatele Fetel Aniversarea Argessis Contesa de Paris Curé Doina Favorita lui Clapp Napoca Olivier de Serres Passe Crassane Republica Triumf Trivale Untoasă Bosc Untoasă de Geoagiu 85 Greutatea medie a fructului (g) 2 130.Greutatea medie şi numărul fructelor la un kilogram.

precoce Morettini Williams alb William roşu Aromate Aurii Bereczki Champion De Constantinopol De Huşi De Portugalia Moldoveneşti Agen Andreea Albatros Anna Späth Carpatin Centenar Diana Dîmboviţa Gras ameliorat Gras românesc Ialomiţa Minerva Piteştean Pescăruş Peche Record Renclod d.20 . de Ungaria Comandor De Olanda Earlyril Excelsior Favorit Litoral Luizet Mamaia Mari de Cenad 86 110 – 220 120 – 160 150 – 250 140 – 200 341 462 225 – 890 415 – 790 220 – 375 180 – 410 175 – 400 332 18 – 20 35 – 40 35 – 40 30 – 35 35 – 40 45 – 50 40 – 45 45 – 50 30 – 35 20 – 25 30 – 35 35 – 40 40 – 45 45 – 50 50 – 60 60 – 70 30 – 35 30 .50 28 – 25 28 – 25 33 – 28 28 – 25 22 – 20 25 – 22 22 – 20 33 – 28 50 – 40 38 – 35 28 – 25 25 – 22 22 – 20 20 – 17 17 0 15 33 – 28 33 .b.35 45 – 50 30 – 36 25 – 30 35 – 40 35 – 40 30 – 35 18 .Gutui Prun Cais Untoasă Hardy U.m. Althan Rivers timpuriu Silvia Stanley Tuleu gras Tuleu timpuriu Valor Vinete de Italia Vinete româneşti Callatis C.50 9–5 8–6 7–4 7–5 3–2 3–2 4–1 2–1 4–3 6–2 6–2 4–3 55 .20 În medie 40 .28 22 – 20 33 – 28 40 – 33 28 – 25 28 – 25 33 – 28 55 – 50 În medie 25 .

7 .150 10 .Piersic Neptun Olimp Roşii de Băneasa Royale Saturn Selena Silvana Sirena Sulmona Sulina Steaua roşie Timpurii de Arad Timpurii de Chişinău Umberto Venus Cardinal Collins Congres Dixired Elberta Fairtime Fayert Fillette Flacăra Frumos de Băneasa Fantasia Flavortop Harbritte Hiland Jerseyland Jerseyglo Loring Maygold Madeleine Pouyet Madison Monroe Nectared Independence Redhaven Redskin Splendid Springold Sprincrest Suncrest Superbă de toamnă Romamer 2 Triumf Veteran 87 100 .

1 5.4 4.5 7.9 7.6 3.0 5.9 7.9 7.8 4.5 7.9 6.0 8.2 4.0 4.1 4.3 3.6 6.7 5.7 6.1 5.7 5.5 3.2 6. de Bistriţa Ulster Uriaşe de Bistriţa Van Vinka Bucovina Crişana 2 Dropia Engleze timpurii Grossa Gamba Ilva Mari timpurii Meteor Mocăneşti 16 Nana Nefris Northstar Oblancinska Schattenmorelle Scuturator Timpurii de Cluj Timpurii de Piteşti Tarina Vrâncean Sibişel 44 Geoagiu Jupăneşti Bratia Biotipuri valoroase Valcor Valrex Valmit 88 7. Donissen Bing Boambe de Cotnari Cerna Fruheste der Mark Germersdorfer Hedelfinger Jubileu 30 Muncheberger Fruhe Negre de Bistriţa Roşii de Bistriţa Rubin Stella Timp.4 5.6 5.5 3.2 5.9 6.5 8.4 3.4 5.6 6.Cireş Vişin Nuc Victoria Bigarreau Moreau B.7 4.9 5.4 6.3 4.0 14-15 14-15 13-13 13-16 10-12 138 178 144 153 133 295 115 153 135 270 204 144 135 157 204 145 115 169 140 238 158 333 196 185 196 178 188 250 212 172 217 270 217 158 192 222 256 200 71-66 71-66 83-77 77-71 100-82 .7 4.

8 1.5 2.2-1.0 8.L.5-2 1.2-1.0 1.0 2.5-2 2-3 3-5 1.Castan Alun Migdal Coacăz negru Coacăz roşu Zmeur Afin Mur fără ghimpi Polovragi Gureni Tismana Iza Mara Alte soiuri Vâlcea 22 Cozia T.9-2.2-1.6 1.1 1.5 1.5 1.5 91-77 89 .5 1.3 1.2-1.5 2. Alte soiuri Primorski Preanai Nikitski Mărculeşti Pomorie Sudak Alte soiuri Bogatir Costwold Cross Record Tinker Abundent Roşu timpuriu Cayuga Rubin bulgăresc Taylor The latham Early blue Ivanhoe Coville Bluecrop Thornfree Evergreen Logamberry 13-15 77-66 11-13 2-3 3-3.5-2.0 8.5 1.0 6.G.0-1.0 2.4-1.2-1.D.2-1.3 1.5 2-2.

1 43067.5 4.5 4 5 3.70 60789.5 1.3 40883. etc.5 1 0.5 Distanţa între rânduri m 4 4 5 8 4 6 4. 90 .CALCULE ECONOMICE PENTRU ÎNFIINŢAREA UNUI HA DE POMI ŞI ARBUŞTI FRUCTIFERI Tabel centralizator privind costurile şi distanţele de plantare la diferite specii Specia Măr Păr Prun Nuc Gutui Cais Piersic Vişin Cireş Alun Cătină albă Arbuşti Zmeur Mur Distanţa între arbori / arbuşti m 2 3 4 6 3 5 3.51 36075.10 57786. La realizarea proiectului.95 Antemăsurătorile şi devizele pe elemente de cheltuieli din prezentul proiect sunt orientative şi pot fi modificate în funcţie de specificul zonei în care se va înfiinţa plantaţia.85 40715 33951 49402.65 52562.32 87136.5 2.5 6 5 3 2.27 84987. a devizelor de lucrări. arbuşti / ha 1250 834 500 208 800 334 635 560 430 580 3333 4000 8000 2667 Cost total / ha Ron 62354.5 1. specialistul consultant împreună cu beneficiarul vor ţine cont de structura antemăsurătorilor.8 35234.93 88840. costul materialelor şi costul lucrărilor mecanizate. costul manoperei.5 2.CAPITOLUL V.5 Număr arbori.

2 lucrări UM=ha : cantit = 1 5 3091 Mărunţit îngrăşăminte chimice UM= t.50 Total ZO.35 20. = 1.08 0.6 14.UM = t.chim.08 0.08 0.11 0.30 - x x x 44.de transf.18 0.3 - 14.1.25 9.20 2 Cantitatea ha ha a.1.40 0. n 3 4 0. păducel grad de acoperire de 20% UM=ha : cantit = 0. cantit. transport la 812 km şi descărcat gunoi grajd: UM =t: cantit =80 3 3223 Încărcat gunoi de grajd şi făcut platforma : UM=t: cantit = 80 4 3135 Deservit MIC .35 25 1108.00 din care pe categorii I 5 II 6 0. Denumirea lucrării din articol normele de muncă din unitatea de măsură şi NTM/92 cantitatea 0 1 2 1 3246 Încărcat + descărcat îngrăşăminte chimice : . crt.05 25 876.00 III 7 IV 8 - 0. crt. ZO UM 3 0.40 .40 0. 1 Manoperă Nr.22 - 9. 1 Pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului în vederea înfiinţării unei plantaţii de MĂR pe o suprafaţă de 1 ha Cap.cu MIC 91 CT coef.30 25 232.6 6 2887 Defrişat de porumbar. Antemăsuratoare şi deviz pentru pregătirea terenului în vederea înfiinţării unei plantaţii. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr.25 TOTAL ZO 4 0. cantit = 1.35 20. măceş. 2 0. mur.6 2 3226 Încărcat. 0 1 Lucrarea Caracteristici şi utilajul folosit 1 Administrat îngr. 1.14 18.Antemăsurătoare – Deviz nr.75 - 35.22 9.5 Cap.uri TOTAL 1(unu) Tarif RON ZO MANOPERĂ ha PENTRU Total RON Nr.

375 331.00 Cap.tr transp km ansport.Materii şi materiale Nr.13 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap. Denumirea crt.III materiale 2750.90 1.07 1 1 1 2 6.75 Cap.88 Volum total t/km 4 85 800 885 0.II utilaje 4567.Superfosfat . t 2 3 50 1.Grupa crt. n LUCRĂRI 1(un) ha .Tarif RON / ha a. n MECANICE .Total ha a.50 RON UM 2 Kg Kg To Cantitatea 3 1000 600 80 .43 8.88 RON Total cheltuieli directe 8758.40 0.8 – 2 lucrări + discuit TOTAL .n.7 10 80 -total t/km -tarif RON t/km -total RON Cap.43 8.14 18.Gunoi de grajd semifermentat 4 .08 0.27 250 4567. pentru transport 6 1000 600 80000 30 81700 Distanţa de Cantit.Sare potasică .90 2.50 92 . Denumirea .III .IV transport 331.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.chimice + Sinoratox 5 G 2 Gunoi de grajd semifermentat TOTAL TRANSPORTURI PENTRU Pentru 1 (ha) Valoarea RON/UM Total RON 4 5 1 1000 1 600 50 400 750 2750 Greut. 0 1 1 Îngrăş. Ha a.Sinoratox kg 30 25 TOTAL VALOARE MATERII ŞI pentru 1 (unu) hectar MATERIALE Cap.I manopera Pentru 1(un) hectar 1108.Total pentru un ha PENTRU Cap. 0 1 2 3 1 0.2 Administrat gunoi de grajd cu MIG 60to / ha 3 Dezinfectat terenul 4 Desfundat la 60 cm adâncime cu S 1800 5 Nivelat terenul cu NT –2.

40 .5 - Cap. cantitate= ( 1.60 0.30 - 0.11 TOTA L Z.31 din care pe categorii 0 1 I II 5 6 0. chimice .20 93 Cantitatea Ha 3 2 Ha.4 Descărcat MIC – 2 lucrări UM=ha.1 pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului în vederea înfiinţării unei plantaţii de PĂR de tip intensiv Cap.20 - 9.O.51 25 662. articol Denumirea lucrării din normele Z. unitatea de măsură UM NTM/92 şi cantitatea 1 3246 2 Încărcat şi descărcat îngr. = 60 Mărunţirea îngrăşămintelor chimice UM=t. distanţa de transport 8 -12 km UM = t. 3 0.O/ din de muncă .2 operaţiuni UM=t.8 Încărcat gunoi de grajd şi descărcat în câmp.0 - - 3 3223 0. = 1. crt.O.14 0.18 10.n. articol transformare din NPC/78 caracteristici şi utilajul folosit Ct 0 1 2 1 Administrat îngrăşăminte chimice cu MIC 0.25 - 26. mur.10 18. 4 0.Tarif RON/Z.Antemăsurătoare – Deviz nr. Lucrarea Coef.Total RON ha x x x 35. cantititate.81 25 895.30 25 232.50 1 (unu) ha .20 0. cantitate = 60 Încărcat gunoi de grajd în remorcă şi împrăştiat în câmp UM=t.I Manoperă: Nr.80 - 10.1. cantitate= 0.2. de crt Nr. cantititate. .a.4 x 2) 2.30 - TOTAL MANO PERA PENTRU 1 . Nr. cantitate=2 Defrişarea de porumbar. 4 0.O.75 9.80 - - 4 5 6 3091 3136 asimilat 2887 0. păducel cu 20% grad de acoperire UM=ha.31 III 7 - IV 8 - 2 3226 0.Total Z. măceş.20 9.00 - 15.20 0.25 15. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr.

90 0.a.crt DENUMIREA – GRUPA 0 1 2 1 Gunoi de grajd Îngrăşăminte chimice + Sinoratox 5G TOTAL TRANSPORTURI PENTRU Pentru 1 ( un ) ha UM 2 kg Kg to kg Canti tatea 3 800 600 60 30 pentru Valoarea RON/UM TOTAL RON 4 5 1 800 1 600 50 300 25 1(unu) ha 750 24450 Greut pentru transp 6 0. III – Materii şi materiale Nr.a.90 0.43 8.n.n Tarif pentru 1(un) ha RON 1 1 1 2 4.6 60.80 0. IV. DENUMIREA crt 0 1 2 3 4 1 Superfosfat Sare potasică Gunoi de grajd semifermentat Sinoratox 5 G TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE Cap.5 Distanţa de transport Km 2 10 50 Total t/km Tarif RON/t/km Cantitate transport tone 3 60 1.3 94 .8 0.94 15.47 Total ha. Tarif RON /ha.43 8.47 250 3867.1 61.2 3 4 5 Anexa 1 275 Administrat gunoi de grajd cu MIG – 4 Anexa 1 192 Dezinfectat terenul cu Sinoratox 5G Anexa 1 287 Desfundat la 60 cm cu S – 1800 Anexa 1 259 Nivelat terenul + discuit Anexa 251 TOTAL LUCRĂRI MECANICE PENTRU: 1 (un) ha 0.08 0.Transporturi de materii şi materiale Nr.0 0.5 Cap.4 4 Volum total t/Km 600 70 670 251.

articol Denumirea lucrării din din normele de NTM/92 muncă unitatea de măsură şi cantitatea 1 2 3226 Încărcat gunoi şi descărcat în câmp cu transport de la 8-12 km UM = t: cantit = 60 3223 Încărcat gunoi de grajd din platf.14 UM=t: cantit =1.TOTAL CHELTUIELI DIRECTE SPECIFICARE Cap.31 4 5 6 3091 3136 2863 redus1/2 UM=t: cantit =(1.05 1.directe 7464.III Materiale 2450.5 Cap.80 - 10.10 UM=ha : cantit = 2 Defrişat arboret de 18.chimice 2 operaţiuni ZO UM 3 0. Utilaje 3867.20 9.I Manopera 1 Pentru 1 (unu ) 895.25 95 .30 - 0.18 10.2 lucrări 0. 1 Manoperă Nr. Antemăsurătoare – Deviz nr.3.IV Transport 251. 1 Pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului în vederea înfiinţării unei plantaţii de prun Cap. şi împrăştiat în câmp UM =t: cantit =60 3246 Încărcat şi descărcat îngr.măceş.20 0.30 35.08 3 0.81 25 TOTAL MANOPERĂ PENTRU Total RON X ZO Total RON X - 895.31 - 0.chimice 0.4x2)=2.11 0.00 III 7 IV 8 2 O.3 Total chelt.25 - 35. crt 0 1 Nr.II.8 Mărunţit îngrăş.25 TOTAL ZO 4 15.2 hectar Cap.rugi 0 cu 20% grad de acoperire UM = ha : cantit = 1 Total ZO uri X 1(unu) ha 0.81 25 895.0 RON Cap.20 9.4 Deservit MIC .20 0.6 porumbar.00 din care pe categorii I 5 II 6 15.

n LUCRĂRI -1(un) . 5 0.tr de transp ansport.40 4.20 lucrări) 2 Administrat gunoi de grajd cu MIG-4 192 0.art.375 253.cu MIC(2 275 0.85 cheltuieli TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.Tarif RON / ha a.chim.08 60 t / ha 3 Desfundat terenul la 60 cm 245 8.6 60 0.94 15.Total Ha a.5 10 60 -total t/km -tarif RONt/km -total RON Cap.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.III . 0 1 2 3 1 Administrat îngr.Sinoratox 5G TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE ha 4 2 1 1 1 2 Cantitatea ha .III materiale 2450.25 hectar Cap.80 8. Lucrarea Nr.5 Valoarea RON/U Total M RON 2 3 4 5 Kg 800 1 800 Kg 600 1 600 T 60 5 300 kg 30 25 750 PENTRU 1 (unu) hectar 2450 UM Cantitatea Greut.1 61.din CT crt Caracteristici şi utilajul folosit NPC/79 coef.1 RON Total directe 7465. Denumirea . n.43 0.Superfosfat 2 .II utilaje 3867.5 Cap.Total pentru un ha RON PENTRU Cap.Sare potasică 3 . km t 2 3 50 1.IV transport 253.43 5 Nivelat cu NT+ discuit (2 lucrări) 251 0.Cap.8 0.Gunoi de grajd 4 .a.I manopera Pentru 1(un) 895.0 Cap.chimice + Sinoratox 5 G 2 Gunoi de grajd TOTAL TRANSPORTURI PENTRU 1 (unu) ha Distanţa Cantit.pentru transport 6 0. n MECANICE ha . Denumirea crt 0 1 1 .Grupa crt 0 1 1 Îngrăş.de anexa 1 transf.47 250 3867.90 0.1 Volum total t/km 4 75 600 675 0.47 TOTAL .5 96 . II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr.Materii şi materiale Nr.90 adâncime 4 Dezinfectat terenul 287 0.

1. =o.2 1..=208 10.=1 4.5 8. cantit. cant. şi grad de acop.=1 5.=0.gunoiul de grajd UM=tone. 1773 Făcut şanţ de 50 × 50cm.0 m3/ha: UM=ha.14 3. 1867 Administrat îngrăşăminte UM=mb.10 0.5 9. pentru executarea lucrărilor de pregătirea terenurilor şi înfiinţarea unei plantaţii de NUC cu desimea de 208 pomi la hectar Distanţele de plantare: 8 m între rânduri şi 6 m pe rând Cap.cantit.25 3.54 0. 3226 Încărcat.07 26. 1859 Pichetat terenul:UM= mb.cantit. 3281 Încărcat şi descărcat pomi şi picheţi UM=tone.=1 3. 2918 Evacuarea material lemnos cu volum de 2.20 1.0 0. 2887 Defrişarea de porumbar. UM=buc.66 1.cantit. cant.2 1. 3091 Mărunţit îngrăşăminte chimice UM=t.0 5.00 0.02 0.00 0.8 Total Z.0 7. UM 3 18. şi descărcat în câmp. măceş.06 0.25 0.80 8 3.14 0.10 0.5 12. mur cu Φ pâna la 10 cm.25 97 .02 0. 1832 Săpat gropi de 1 × 1 × 0.32 0.208 6. cantit. I .=0.=5 Z.1-3. Număr Denumirea lucrării din Crt. 3246 Încărcat şi descărcat îngrăşăminte chimice (2operaţiuni) M=buc. =1. 2892 Revizuirea şi completarea lucrării de defrişare :UM=ha. Din normele de muncă NTM/92 Unitatea de măsură şi cantitatea 0 1 2 1.11 0.O. cantitate=0. Antemăsutătoare –Deviz nr.125 1.07 26.8 Din care pe categorii I II III IV 5 6 7 18. 1819 Confecţionat picheţi: UM=ha. şi stratificat UM=ml.208 11.Manoperă: Nr. 4 18.0 5.0 0.0 0. cantit. 20% UM=ha .05 0.20 0. transportat la 8-10 Km.14 1. cantitate=o.32 0.06 0. art.02 1.8m.1.=20.cantit.O.0 2..4. cantit.

Caracteristici şi utilajul folosit Coef.47 0.65 8..r MECANICE Total pentru un ha RON Cap.86 25 196. cantit.36 1 plantare 5. 0 1 2 3 1. 1775 1846 Stratificat pomi UM=mb.5 Cap.042 0.=0.n. 0 1 Gunoi de grajd 100kg. 1845 3.69 0. Arătura normală în livadă înainte de 1./pom Cantitatea Ha /a.74 0. Cantit.33 0.de ha transf.34 25 1283.6 0. III. Discuit după plantare 0. CT Lucrarea crt.2 Adus gunoiul de grajd la gropi UM=mb.O Total RON 1. cantitate=0.38 1. Administrat gunoi de grajd cu MIG -4 – 20 0.82 8 0.14 25 3.65 8.O. 1845 1847 3.74 25 218. –Materii şi materiale Nr.47 2 4.94 1..13 0.=208 1( unu ) Total Z.13.2 lucrări înainte 1. 14.uri ha Tarif RON /Z.08 25 1702 0.38 15. Denumirea Crt.60 1.4 250 2100 UM 2 Kg.208 Fasonat rădacina.r.69 16.=0.47 1 6.II-Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr. 5 8. Kg Kg 98 Cantitate a 3 20 30 500 RON / UM 4 50 25 1 Valoarea Total Greutate pe mii lei transport 5 6 1000 20000 750 100 500 500 .43 1 TOTAL 1(un) ha Total ha a.43 8.66 0.=0. Cantit. Dezinfectat solul 0.5 kg.74 TOTAL MANOPERĂ × × × 68.208 Plantarea pomilor lucrare completă UM=buc.5 7.80 2 de plantare 2.36 0. 4 3.08 1 t/ha 3. Arătură adâncă la 30cm.208 Repartizat pomi la gropi UM=mb./pom Sinoratox Îngrăşăminte chimice complexe 2.5 51. făcut mocirla şi mocirlitul în vederea plantării UM=mb.66 1. cantit. 17. Discuit+nivelat terenul înainte de plantare 0. LUCRĂRI Tarif RON/ha a.

0 0.Pomi altoiţi cu rezerva de 3% Pichete TOTAL VALOARE MATERII MATERIALE Buc 215 20 Buc 210 0.63 99 . Total RON RON Cap.63 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.0 30.0 50 0. 2. Denumirea –grupa Distanţa de Crt. 25 255. Cantitatea transport tone 2 3 10 20.III Material e 6613 Total cheltuieli directe 10510. 3. IV Transport 95. II Manoper Utilaje a pentru 1 (un) hectar 1702 2100 Cap.5 Total t/km Tarif RON/t/km.IV Transporturi de materii şi materiale Nr.I Cap.63 Volum total t/km 4 200.375 95. transport 1 Gunoi de grajd Îngrăşăminte chimice +liudator Pomi altoiţi TOTAL 1 ( un) ha TRANSPORTURI PENTRU : 0 1.6 50 0.3 ŞI :pentru 1 (un) ha 6613 4300 63 500 100 22200 Cap.

chimice .I Manoperă: 6 2887 Defrişarea de porumbar.31 III 7 - IV 8 - 0.40 . .O/ din normele de muncă . II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Lucrarea Coef. cantititate.2 operaţiuni UM=t. = 1.30 25 232.1.5.10 - - 0. păducel cu 20% grad de acoperire UM=ha. cantitate= 0. mur. = 45 3091 Mărunţirea îngrăşămintelor chimice UM=t. distanţa de transport 8 -12 km UM = t.Antemăsurătoare – Deviz nr.14 0. Articol transformare din NPC/78 caracteristici şi utilajul folosit 1 Administrat îngrăşăminte chimice cu MIC 100 Cantitatea 0 1 Ct 2 0. măceş.O. UM NTM/92 unitatea de măsură şi cantitatea 1 3246 2 Încărcat şi descărcat îngr.06 25 501. articol Denumirea lucrării din Z.5 9. cantitate=2 Cap.18 8.Tarif RON/Z.31 5 - II 6 0.5 - Nr. .20 0.O.36 25 734.10 0.Total RON 3 0.30 - TOTAL MANO PERA PEN TRU x x x 29.O.20 0.20 Ha 3 2 Ha.1 pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului în vederea înfiinţării unei plantaţii de GUTUI de tip intensiv Nr.Total Z.25 11.25 - 11. cantitate = ( 1.25 - - 0.11 TOTAL Z. de Nr.n. crt Cap. 4 0.20 - 0.10 - 8.20 - - 18. cantitate = 45 3223 Încărcat gunoi de grajd în remorcă şi împrăştiat în câmp UM=t. din care pe categorii I 4 0.8 3226 Încărcat gunoi de grajd şi descărcat în câmp.a.30 - - 9.0 - 20.4 x 2) 2.60 9.4 3136 Descărcat MIC – 2 lucrări asimilat UM=ha. cantititate.50 1 (unu) ha .

90 0.27 250 3567.I Manopera Pentru 1 (un ) hectar 734.5 Nr.60 0.IV Transport 195.5 521. 6 0.1 61. transp. III – Materii şi materiale Nr.Transporturi de materii şi materiale DENUMIREA – GRUPA Distanţa de transport Km 1 2 Gunoi de grajd 10 Îngrăşăminte chimice + Sinoratox 5G 50 Total transporturi pentru 1 (un) ha Total t/km Tarif RON/ t/km Total RON Cap.47 Total ha. Utilaje 3567.08 0.4 Volum total t/Km 4 450 71.a.43 8.n.0 Cap. crt 0 1 2 Cap.0 0.2 3 4 5 ( 2 lucrări) Anexa 1275 Administrat gunoi de grajd cu MIG – 4. DENUMIREA crt 0 1 2 3 4 1 Superfosfat Sare potasică Gunoi de grajd semifermentat Sinoratox 5 G TOTAL VALOARE MATERII SI MATERIALE UM 2 kg Kg to kg pentru 1 (unu) ha TOTAL RON 5 800 600 225 750 2375 Greut pentru.n Tarif pentru 1(un)ha RON Canti tatea 3 800 600 45 30 Valoarea RON/UM 4 1 1 5 25 1 1 1 2 3.directe 6872.5 0.43 8. 45 t/ha Anexa 1192 Dezinfectat terenul cu Sinoratox 5G Anexa 1 287 287 Desfundat la 60 cm cu S – 1800 Anexa 1259 Nivelat terenul + discuit Anexa 251 TOTAL LUCRĂRI MECANICE PENTRU: 1 (un) ha 0.8 0.90 0.94 14.60 RON Total chelt.5 Cap.a.375 195. IV.6 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE SPECIFICARE Cap. Tarif RON /ha.6 60.III Materiale 2375.10 101 .II.5 Cap.0 Cantitate transport tone 3 45 1.

30 25 232.20 0..6 0.crt.o.25 TOTAL z.75 - 22.5 Cap. mur..uri Tarif RON/z.= (1.5 1(unu) ha TOTAL MANOPERĂ PENTRU: Total z.50 I 5 II 6 12.20 9.00 0.00 0. 4 12.o. din unitatea de măsură şi NTM/92 cantitatea 0 1 2 1 3226 Încărcat gunoi şi descărcat în câmp cu transp.20 0.31 - 9.o. UM=ha:cantitatea 0.4x2)=2.20 9.43 Cantitatea Ha 3 2 1 1 Ha.de transf.artico Denumirea lucrării din Nr. 2 0. 4 0.25 9.8 4 5 6 3091 3136 asimilat 2863 asimilat Mărunţirea îngrăşămintelor chimice UM=t: cantit.00 0.11 9.6.18 0. a.40 4.30 x x x 31. 8-12 km UM=t: cantitatea=50 2 3223 Încărcat gunoi de grajd şi împrăştiat pe câmp UM=t.II-Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr. UM 3 0.43 .=50 3 3246 încărcat şi descărcat îngrăşăminte chimice – două operaţinui UM=t: cantit.. Coef.o. păducel cu 20% grad de acop.51 25 787.08 0.14 0.4 Deservit MIC-2 lucrări UM=ha: cantit.31 0.n. măceş.1 pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului în vederea înfiinţării unei plantaţii de CAIS Cap.21 25 555.20 0.50 III 7 IV 8 0. l normele de muncă crt.I Manoperă: Nr.30 - 0.1.=1.Antemăsurătoare-Deviz nr. Lucrarea Nr.articol caracteristici şi utilajul folosit din NPC/79 anexa 1 0 1 1 Administrat îngrăşăminte chimice cu 275 MIC (două lucrări) 2 Administrat gunoi de grajd cu MIG-4 192 50 Tone/ha 3 Dezinfectat terenul cu Sinoratox 5G 287 102 CT.cantit.=2 Defrişarea de porumbar. Total RON din care pe categorii z.10 18.

IV Transporturi 215.00 Total Cheltuieli directe 7070. tone 3 1. 4 1 1 5 25 RON 8.I Manopera Pentru 1 (un) hectar 787. 0 Denumirea-grupa 1 Îngrăşăminte chimice+Sinoratox 5G Gunoi de grajd TOTAL TRANSPORTURI -total t/km 1(un) ha -tarif RON/t/km -total RON Distanţa de transp.n.a.75 Cap.875 103 . 0 1 2 3 4 Denumirea 1 Superfosfat Sare potasică Gunoi de grajd semifermentat Sinoratox 5G UM 2 Kg Kg T kg Cantitatea 3 800 600 50 30 RON pe U.47 1 2 8.67 250 3667.crt.IV Transporturi de materii şi materiale Nr.375 215.90 0.94 14.n PENTRU: Total pentru un ha.M. Cap..5 50 Volum total tkm 4 75 500 575 0.4 Desfundat terenul la 60 cm cu S 1800 258 5 Nivelat + discuit (două operaţiuni) 251 TOTAL 1(un ) ha Total ha.II Utilaje 3667.III Materiale 2400.5 Cap.III Materii şi materiale Nr.90 0.a.625 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.crt. Km. LUCRĂRI MECANICE Tarif RON/ha. 2 50 10 Cantitatea transport.625 RON Cap.5 RON Valoarea Total RON 5 800 600 250 750 2400 TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE pentru 1 (unu) hectar Cap.

=1.10 18.11 0. mur. 2 0.1 pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului în vederea înfiinţării unei plantaţii de PIERSIC Cap. UM=ha:cantitatea 0.4x2)=2. Coef.31 - 0.o.d e transf.08 0.7.uri Tarif RON/z.30 TOTAL MANOPERĂ PENTRU: x x x 29.4 Deservit MIC-2 lucrări UM=ha: cantit.= (1.articol caracteristici şi utilajul folosit din NPC/79 anexa 1 0 1 1 Administrat îngrăşăminte chimice 275 cu MIC (două lucrări) 2 Administrat gunoi de grajd cu MIG192 4 45 Tone/ha 3 Dezinfectat terenul cu Sinoratox 5G 287 4 Desfundat terenul la 60 cm cu S 258 1800 104 CT.14 0.20 - 0.5 Cap.30 25 232.5 1(unu) ha Total z.90 ..31 4 3091 0.. păducel cu 20% grad de acop.36 25 734.60 0. 4 0. 8-12 km UM=t: cantitatea=45 2 3223 Încărcat gunoi de grajd şi împrăştiat pe câmp UM=t.25 I 5 II 6 11.43 8.20 9.crt.25 TOTAL z.90 Cantitatea Ha 3 2 1 1 1 Ha.40 3.o.n.25 III 7 IV 8 0. articol normele de muncă crt. Denumirea lucrării din Nr. 4 11.Antemăsurătoare-Deviz nr. a.30 - 0.=50 încărcat şi descărcat îngrăşăminte chimice –două operaţinui UM=t: cantit.20 0.o.5 9.20 5 6 3136 asimilat 2863 asimilat 0.06 25 501.I Manoperă: Nr. UM 3 0. din unitatea de măsură şi NTM/92 cantitatea 0 1 2 1 3226 Încărcat gunoi şi descărcat în câmp cu transp. Lucrarea Nr.00 3 3246 0.6 0.43 8. măceş.8 Mărunţirea îngrăşămintelor chimice UM=t: cantit.=2 Defrişarea de porumbar.1.cantit. Total RON din care pe categorii z.00 - 20.00 - 9.20 9.18 9.II-Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr.o.

Tarif RON/ha. 0 1 2 3 4 Denumirea 1 Superfosfat Sare potasică Gunoi de grajd semifermentat Sinoratox 5G UM 2 Kg Kg T kg Cantitatea 3 800 600 45 30 RON RON pe U.5 Cap.60 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.II Utilaje 3567.5 450 521.47 2 RON 0.n Total pentru un ha.27 250 3567.n.94 14.III Materiale 2375.375 195.a. 4 1 1 5 25 Valoarea Total RON 5 800 600 225 750 2375 TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE pentru 1 (unu) hectar Cap.I Manopera Pentru 1 (un) hectar 734. 0.5 Cap.crt.crt. 2 50 10 Cantitatea transport.M. Km.00 Cap.43 45 Volum total tkm 4 71.00 105 .5 0.a.IV Transporturi de materii şi materiale Nr.5 TOTAL LUCRĂRI MECANICE PENTRU: Nivelat + discuit (două operaţiuni) 251 1(un ) ha Total ha.IV Transporturi 195.III Materii şi materiale Nr. tone 3 1..1 Distanţa de transp.6 Total Cheltuieli directe 6872. 0 1 2 Denumirea-grupa 1 Îngrăşăminte chimice+Sinoratox 5G Gunoi de grajd TOTAL TRANSPORTURI -total t/km 1(un) ha -tarif Total RON/t/km RON Cap.

10 0.20 9.18 0. Nr.2 lucrări UM=ha : cantit = 2 Defrişat arboret de porumbar. Lucrarea Nr.8.1.20 9.11 8. articol Denumirea lucrării din crt din normele de muncă NTM/92 unitatea de măsură şi cantitatea 0 1 2 1 3226 Încărcat gunoi şi descărcat în câmp cu transport de la 8-12 km UM = t: cantit = 45 2 3223 Încărcat gunoi de grajd din platf.08 Cantitatea ha 4 2 1 ha a.6 106 .chimice 2 operaţiuni UM=t:cantit=(1.chimice UM=t: cantit =1.din crt Caracteristici şi utilajul folosit NPC/79 anexa 1 0 1 2 1 Administrat îngr. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr. Antemăsurătoare – Deviz nr.20 0.20 0.14 0.30 - 0. 3 0.de transf.art.20 0.25 TOTAL ZO 4 11.4x2)=2.25 din care pe categorii I 5 II 6 11.4 Deservit MIC .31 4 5 6 3091 3136 2863 redus1/2 0.40 3.chim. 8 Mărunţit îngrăş.cu MIC(2 lucrări) 275 2 Administrat gunoi de grajd cu MIG-4 45 t / ha 192 CT coef.31 - 8.60 0.măceş.10 18. 1 pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului în vederea înfiinţării unei plantaţii de VISIN Cap.30 Cap.10 0.25 III 7 IV 8 O.36 29. şi împrăştiat în câmp UM =t: cantit =45 3 3246 Încărcat şi descărcat îngr.36 ZO UM 3 0.rugi cu 20% grad de acoperire UM = ha : cantit = 1 Total ZO uri TOTAL MANOPERĂ PENTRU 1(unu) ha Total RON ZO Total RON X X X 29. 1 Manopreă Nr. n 5 0.

0 TOTAL VALOARE MATERII ŞI PENTRU 1 (unu) hectar 2375.375 196.875 UM Cantitate a Greut.375 107 .43 0.III . km t 2 3 50 1.Sare potasică Kg 600 1 600.94 14. n pentru un ha RON Valoarea RON/U Total M RON lei 0 1 2 3 4 5 1 . Denumirea crt 287 0.3 Desfundat terenul la 60 cm adâncime 245 8.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.0 Cap.Sinoratox 5G kg 30 25 750.0 3567.90 0.0 2 .Gunoi de grajd T 45 5 225.0 4 .5 4 Dezinfectat terenul 5 Nivelat cu NT+ discuit (2 lucrări) TOTAL .chimice + Sinoratox 5 G 2 Gunoi de grajd TOTAL TRANSPORTURI PENTRU 1 (unu) ha TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.Superfosfat Kg 800 1 800.IV transport 196. n RON / ha a.875 RON Total cheltuieli directe 6873.Materii şi materiale Nr.Total LUCRĂRI 1(un) ha .47 Ha a.Total PENTRU Cap.pentru transport 6 800 600 45000 30 46430 Volum total t/km 4 75 450 525 0.5 hectar Distanţa Cantit.Grupa crt 0 1 1 Îngrăş. Denumirea .I Cap.0 MATERIALE Cap.III materiale 2375.27 250 3567.Tarif MECANICE .43 251 0.tr de transp ansport.0 3 .5 10 45 -total t/km -tarif RON t/km -total RON Cap.II manopera utilaje Pentru 1(un) 734.90 1 1 2 8.

5 Cap.50 9. Coef.43 Cantitatea Ha 3 2 1 1 Ha..o.08 0. Total RON din care pe categorii z.30 25 232.9.20 9. mur. asimilat măceş.11 TOTAL z.31 I 5 II 6 12.o. UM 3 0.=50 3 3246 încărcat şi descărcat îngrăşăminte chimice –două operaţinui UM=t: cantit.4x2)=2.18 0. articol normele de muncă crt.articol caracteristici şi utilajul folosit din NPC/79 anexa 1 0 1 1 Administrat îngrăşăminte chimice cu 275 MIC (două lucrări) 2 Administrat gunoi de grajd cu MIG-4 192 50 Tone/ha 3 Dezinfectat terenul cu Sinoratox 5G 287 CT.6 0.00 0.31 III 7 IV 8 0.75 - 22. din unitatea de măsură şi NTM/92 cantitatea 0 1 2 1 3226 Încărcat gunoi şi descărcat în câmp cu transp.o.=1.= (1.30 - 0.n..=2 6 2863 Defrişarea de porumbar.uri Tarif RON/z. Antemăsurătoare-Deviz nr. 4 0.00 0.1 pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului în vederea înfiinţării unei plantaţii de CIRES Cap.00 0. Denumirea lucrării din Nr. UM=ha:cantitatea 0.25 9.20 9.10 18.20 0. păducel cu 20% grad de acop.50 9. a.43 108 .d e transf.II-Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr.40 4.cantit. 4 12.o. 2 0..5 1(unu) ha TOTAL MANOPERĂ PENTRU: Total z. 8-12 km UM=t: cantitatea=50 2 3223 Încărcat gunoi de grajd şi împrăştiat pe câmp UM=t.crt.25 0.51 25 787.20 0.1.4 5 3136 Deservit MIC-2 lucrări asimilat UM=ha: cantit.I Manoperă: Nr.20 0.8 4 3091 Mărunţirea îngrăşămintelor chimice UM=t: cantit. Lucrarea Nr.30 x x x 31.21 25 555.14 0.

cr t.IV Transporturi de materii şi materiale Nr.875 109 .0 RON Cap..625 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.75 3667.90 0.II Manopera Utilaje Pentru 1 (un) 787. Tarif RON/ha.4 5 TOTAL LUCRĂRI MECANICE PENTRU Desfundat terenul la 60 cm cu S 1800 258 8. 2 50 10 Cantitatea transport.III Materiale 2400.a.a. 0 Denumirea-grupa 1 Îngrăşăminte chimice+Sinoratox 5G Gunoi de grajd TOTAL TRANSPORTURI -total t/km 1(un) ha -tarif RON/t/km -total RON Distanţa de transp. 4 1 1 5 25 RON Valoarea Total RON 5 800 600 250 750 2400 TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE pentru 1 (unu) hectar Cap.47 1 2 8. RON Cap.5 Nivelat + discuit (două operaţiuni) 251 1(un ) ha Total ha. Km.5 50 Volum total tkm 4 75 500 575 0. 0 1 2 3 4 Denumirea 1 Superfosfat Sare potasică Gunoi de grajd semifermentat Sinoratox 5G UM 2 Kg Kg T kg Cantitatea 3 800 600 50 30 RON pe U.n.625 Total Cheltuieli directe 7070.5 hectar Cap.crt.375 215.n Total pentru un ha.III Materii şi materiale Nr.67 250 3667.M.90 0.IV Transporturi 215.I Cap.94 14. tone 3 1.

18 - 0.14 TOTAL ZO 4 11. Manoperă Nr. CT.20 0.00 6. articol din NTM/92 1 3226 Denumirea lucrării din ZO/ normele de muncă UM Unitatea de măsură şi cantitatea 2 3 Încărcat + descărcat 0.art.10.39 - 7 2331 0.1 pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului pentru înfiinţarea unei plantaţii de ALUN cu desimea de 580 plante/ha Cap.8 x 2 = 1.n.20 - - 0.59 25 164.75 - Cap.39 4.25 I Din care pe categorii II III IV 5 6 11.00 110 Cantitatea ha Ha. cantit.18 platformă şi împrăştiat pe câmp UM= t.75 19. 0 1 2 3 1 Arătură adâncă la 30-35 cm 11 2. 4 1 5 2. =45 Încărcat + descărcat 0.10 - 8.1. crt.75 4. = 0. cantit=0.25 7 8 - 2 3223 8. cantit=1 Parcelarea şi trasarea căilor de acces UM = ha. Antemăsurătoare – Deviz nr. cantit. = 45 t Încărcat gunoi din 0.53 25 488.11 - - - 5 6 3148 2863 2. I.00 . 0 1 Nr.25 gunoi de grajd cu transport de la 8-12 km UM=t.20 - TOTAL MANOPERĂ PENTRU x 30. cantit. Lucrarea Nr. NPC/79 de anexa 1 transf. = 1.39 4.11 0. crt. caracteristici şi utilajul folosit din Coef. cantit.93 25 755.0 1 (unu) ha Total ZOuri Tarif RON/ZO Total RON 0.II – Utilaje: Lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr.00 - - 6. cantit.11 îngrăşăminte chimice 2 operaţiuni UM = t.00 6.6 Mărunţit îngrăşăminte chimice UM=t.18 - - 4 3091 0.8 Deservit MIG (2 lucrări) UM = ha.11 25 102.a.25 6.10 - - 3 3246 0. = 2 Defrişare tufişuri cu 2% acoperire UM=ha.

00 Cap. Directe 1843.5 450 491.0 1775. km.062 Pentru 1 (unu) hectar 111 . MECANICE Total pentru un ha PENTRU : Cap.12 4570.III – Materii şi materiale Nr. tone 0 1 2 3 1 Îngrăşăminte chimice + Sinoratox 50 0.I Manopera 755.83 2 Gunoi de grajd 10 45 TOTAL 1(unu) ha Total t/km TRANSPORTUR Tarif RON/t/km I PENTRU: Total RON Total cheltuieli directe Specificare Cap.5 0. LUCRĂRI Tarif RON/ha.II Utilaje 1855.0 Greut.n.0 5 225. 6 500 300 45000 30 45830 4 Sinoratox TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE kg 30 pentru 1 (unu) hectar Cap.60 0.III Materiale 1775.00 Volum total t/km 4 41.0 25 750.47 2 45 1 2 RON 0.08 0.a. pentru transp.0 Cantitatea 3 500 300 45 Valoarea RON/U Total M RON 4 5 1 500.48 0. Denumirea. Denumirea crt. transp.40 3.n.20 0. 0 1 2 3 1 Superfosfat Sare potasică Gunoi de grajd fermentat UM 2 kg kg t 2 0.94 7. transp.48 0.a. IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.0 1 300.312 RON Cap.Administrat îngrăşăminte chimice cu 275 MIC 3 Administrat gunoi de grajd 50 to/ha 192 4 Dezinfectat terenul 37 5 Nivelat cu NT + discuit prin 2 treceri 251 TOTAL 1(un) ha Total ha.IV Total Transport Chelt.grupa Distanţa de Cantitatea crt.375 184.42 250 1855.75 Cap.

= 0.75 2. Manoperă Nr.75 6. cantit.00 - - 6.18 6.1 pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului pentru înfiinţarea unei plantaţii de CĂTINA ALBĂ cu desimea de 3333 plante/ha Nr.11 - - - 5 6 3148 2863 2. CT. I. cantit=1 Parcelarea şi trasarea căilor de acces UM = ha.n.30 - 6.75 - Cap. Denumirea lucrării din articol normele de muncă din Unitatea de măsură şi NTM/92 cantitatea 1 2 3226 Încărcat + descărcat gunoi de grajd cu transport de la 8-12 km UM=t. crt.59 25 164.00 6. = 35 t 3223 Încărcat gunoi din platformă şi împrăştiat pe câmp UM= t.00 6.39 2.8 Deservit MIG (1 lucrări) UM = ha.11 0.31 25 382.II – Utilaje: Lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr.17 25 54.20 0.11.75 7 8 - I 3 0. =35 Încărcat + descărcat îngrăşăminte chimice 2 operaţiuni UM = t. 5 2.20 - TOTAL MANOPERĂ PENTRU: x 24. Lucrarea Nr.75 Din care pe categorii II III IV 5 6 8.14 0. cantit.39 2. crt. cantit.a. = 1.1.6 Mărunţit îngrăşăminte chimice UM=t. cantit=0. = 1 Defrişare tufişuri cu 2% acoperire UM=ha.11 0. Antemăsurătoare – Deviz nr.00 112 ha 4 1 Cantitatea Ha. caracteristici şi utilajul folosit din Coef.39 - 7 2331 0.art. 0 1 Cap.00 .30 - - 3 3246 0.0 1 (unu) ha Total ZO-uri Tarif RON/ZO Total RON ZO/UM TOTAL ZO 4 8.25 15.20 - - 0.25 2 0. cantit.26 - - 4 3091 0. NPC/79 de anexa 1 transf.07 25 601.26 - 0. cantit. 0 1 2 3 1 Arătură adâncă la 30-35 cm 11 2.8 x 2 = 1.

75 Cap.5 350 421. 0 1 2 1 Îngrăşăminte chimice + Sinoratox 50 2 Gunoi de grajd 10 TOTAL 1(unu) ha Total t/km TRANSPORTUR Tarif RON/t/km I PENTRU: Total Total cheltuieli directe Specificare Pentru 1 (unu) hectar Cap.0 RON Cap.0 Cantitatea transp.0 t 35 5 175 kg 30 25 750 x pentru 1 (unu) hectar 2325.II Utilaje 1655.III – Materii şi materiale Nr.IV Transport 158. km.n. transp.a.80 0.81 Cap. Denumirea crt.n. 6 800 600 3500 30 36430 Cap.43 35 RON Volum total t/km 4 71.0 Greut.5 0. Denumirea.94 6.0 TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE Canti Valoarea RON/U Total tatea M RON 2 3 4 5 kg 800 1 800.I Manopera 601. 0 1 2 3 4 1 Superfosfat Sare potasică Gunoi de grajd fermentat Sinoratox UM 2 0.grupa Distanţa de crt.62 250 1655. MECANICE Total pentru un ha PENTRU : Cap. Directe 4739.48 0.375 158.0 kg 300 1 600.47 2 35 1 2 RON 0.Administrat îngrăşăminte chimice cu 275 MIC 3 Administrat gunoi de grajd 50 to/ha 192 4 Dezinfectat terenul 37 5 Nivelat cu NT + discuit prin 2 treceri 251 TOTAL 1(un) ha Total ha.20 0.40 2.08 0.a. LUCRĂRI Tarif RON/ha. tone 3 1. IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.48 0. pentru transp.III Materiale 2325.062 Total Chelt.06 113 .

Antemăsurătoare – Deviz nr. cantit: = 2 6 2863 Defrişare tufişuri 6.20 trasarea căilor de acces UM = ha. cantit.00 6. cantit: 1.2 5 3148 Deservit MIG (2 2.59 25 164.26 - - 0. I. cantit: = 1.00 - 9.0 TOTAL 1 (unu) ha Total x MANOPERĂ ZO-uri PENTRU Tarif RON/ ZO Total RON TOTAL ZO Din care pe categorii II III IV I 4 12.26 - 0.39 0.00 4.1. Nr.00 x x 6.00 6.00 - - 0.14 îngrăşăminte chimice UM = t. cantit: 1.39 0. Denumirea lucrării ZO/ crt.50 7 - 8 - 9.20 0. = 50 tone 2 3223 Încărcat gunoi din 0.0 7 2331 Parcelarea şi 0.75 - 114 .4 4 3091 Mărunţit 0. = 50 tone 3 3246 Încărcat + descărcat 0.17 25 104.20 x 32.17 4.18 platformă şi împrăştiat pe câmp UM = t.00 lucrări) UM = ha.76 25 544. 20%) UM = ha.25 gunoi de grajd cu transp.50 5 - 6 12.1 Pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului pentru înfiinţarea unei plantaţii de arbuşti cu desimea de 4000 tufe/ha Cap.17 4. articol din normele de UM din muncă NTM/92 Unitatea de măsură şi cantitatea 0 1 2 3 1 3226 Încărcat + descărcat 0. cantit: = 1.12. de la 8-12 km UM = t.25 21.11 îngrăşăminte chimice (2 operaţiuni) UM = t.2 x 2 = 2.39 (grad acop. cantit. Manoperă Nr.52 25 813.

art. 0 1 2 3 1 Superfosfat Sare potasică Gunoi de grajd semifermentat UM Cantitatea 3 800 600 50 ha 4 1 2 50 1 2 RON Cantitatea Ha.31 Cap.31 Total t/km Tarif RON/t/km Total Cap.0 1 5 600. IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.47 TOTAL 1(un) ha Total ha. 0 1 1 Îngrăşăminte chimice + Sinoratox 2 Gunoi de grajd TOTAL 1(unu) ha TRANSPORTURI PENTRU: Total cheltuieli directe Specificare Pentru 1 (unu) hectar Cap.00 kg 30 25 pentru 1 (unu) hectar Distanţa de transp. NPC/79 de anexa 2 transf.n. caracteristici şi utilajul folosit din Coef.Cap.5 500 571.94 7.a.0 750.n.00 2 kg kg t Valoarea RON/ Total UM RON 4 5 1 800.00 2 Administrat îngrăşăminte chimice 2 275 0.a. Lucrarea Nr. LUCRĂRI Tarif RON/ha.I Manopera 813. pentru transp. MECANICE Total pentru un ha PENTRU : Cap.II Utilaje 1955. Directe 5382.00 0.82 250 1955.III Materiale 2400.40 4. 6 800 600 50000 30 51430 4 Sinoratox TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE Cap. tone 3 1.312 Total Chelt.20 lucrări 3 Administrat gunoi de grajd 50 to/ha 192 0.n.0 250.375 214. 5 2. crt. 2 50 10 Cantitatea transp. Denumirea.08 4 Dezinfectat terenul (asimilat) 37 0.00 .IV Transport 214.48 5 Nivelat cu NT + discuit prin 2 treceri 251 0.48 0.43 50 Volum total t/km 4 71.a.0 2400.II – Utilaje: Lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr.00 115 RON RON Cap. 0 1 2 3 1 Arătură adâncă la 30-35 cm 11 2. CT.III – Materii şi materiale Nr. Denumirea crt.5 0.0 Greut. km.00 0.grupa crt.

22 - 0.00 6. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr.25 TOTAL ZO 4 15. chimice 2 operaţiuni ZO UM 3 0. 75 Cap.chimice 0.20 36. crt Caracteristici şi utilajul folosit NPC/79 anexa 1 de transf 0 1 2 1 Arătură adâncă la 30 – 35 cm Administrat îngr.18 10.59 25 25 TOTAL MANOPERĂ PENTRU 650.din CT coef.cu 2 11 275 116 Cantitatea ha ha a.39 0.Antemăsurătoare – Deviz nr.chim.1.02 6.20 X X X 0. n 4 1.00 0. 1 Pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului în vederea înfiinţării unei plantaţii de ZMEUR Cap.39 7 2331 0.20 26.00 0.80 - 10.14 UM=t: cantit =1 Deservit MIG ( 2 lucrări 2.20 .39 grad de acoperire UM = ha : cantit = 1.5 164.0x2) =2.5 - 0.11 0. Nr.13. şi împrăştiat pe teren UM =t: cantit =60 3 3246 Încărcat şi descărcat îngr.00 din care pe categorii I 5 II 6 15.0 Mărunţit îngrăş. 1 Manopreă Nr.00 6.75 25 918. =(1.75 4.00 )UM=ha : cantit = 2 Defrişat tufişuri cu 20% 6.0 5 2.art.14 25 103.14 4. Lucrarea Nr.14 4.22 4 5 6 3091 3136 2863 UM=t: cantit.0 2. articol Denumirea lucrării din crt din normele de muncă NTM/92 unitatea de măsură şi cantitatea 0 1 2 1 3226 Încărcat gunoi şi descărcat în câmp cu transport de la 8-12 km UM = t: cantit = 60 2 3223 Încărcat gunoi de grajd din platf.40 3 2.00 III 7 IV 8 0.0 Parcelare şi trasarea căilor de acces Total ZO uri 1(unu) Tarif Ron/ ZO ha Total Ron 0.80 0.

IV – Transporturi de materii şi materiale Nr. Denumirea .94 8.tr de transp ansport.III materiale 2050. n LUCRĂRI 1(un) ha .Total Ha a.48 0.3 Administrat gunoi de grajd cu 60 t / 192 ha 4 Dezinfectat terenul 37 5 Nivelat cu NT+ discuit (2 lucrări) 251 TOTAL . MECANICE .80 0.375 245.62 RON Total cheltuieli directe 5369.0 TOTAL VALOARE MATERII ŞI -A – PENTRU 1 (unu) hectar 2050.pentru transport 6 600 400 60000 30 61030 Volum total t/km 4 55 600 655 0.Superfosfat Kg 600 1 600.37 117 .62 Cap.Materii şi materiale Nr.Sinoratox kg 30 25 750.III .0 4 .0 Cap.Gunoi de grajd T 60 5 300.0 1.IV transport 245.0 2.0 -total t/km -tarif Ron/t km -total Ron Greut.47 60.n.chimice + Sinoratox Gunoi de grajd 1 (unu) ha TOTAL TRANSPORTURI PENTRU TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.48 0.75 2155.0 4.1 10 60.I Cap.62 250 2155.08 0.Sare potasică Kg 400 1 400.II manopera utilaje Pentru 1(un) 918.Total pentru un ha PENTRU Ron Cap.0 2 .Grupa crt 0 1 2 1 Îngrăş.0 hectar Distanţa Cantit. Denumirea crt UM Cantitatea 0.a.Tarif Ron/ha.0 3 . km t 2 3 50 1.0 Valoarea RON/U Total M RON 0 1 2 3 4 5 1 .0 MATERIALE Cap.

CT. cantit.00 6.6 4 3091 Mărunţit îngrăşăminte chimice UM=t. articol normele de muncă din Unitatea de măsură şi NTM/92 cantitatea 0 1 2 1 3226 Încărcat + descărcat gunoi de grajd cu transport de la 8-12 km UM=t.50 7 8 - I 0. cantit. cantit. Nr.14 2. Lucrarea Nr. Denumirea lucrării din crt.59 25 164. = 0. = 50 t 2 3223 Încărcat gunoi din platformă şi împrăştiat pe câmp UM= t.00 2 Administrat îngrăşăminte chimice cu 275 0.20 6. 5 2. cantit=0.11 4. I.25 TOTA L ZO 4 12. NPC/79 de anexa 1 transf.11 25 102. Manoperă Nr.20 32.8 x 2 = 1.00 4.39 0.38 25 809. = 2 6 2863 Defrişare tufişuri cu 2% acoperire UM=ha. =50 3 3246 Încărcat + descărcat îngrăşăminte chimice 2 operaţiuni UM = t. Antemăsurătoare – Deviz nr. caracteristici şi utilajul folosit din Coef.50 Din care pe categorii II III IV 5 6 12.68 25 542.75 - Cap. cantit.14.00 - 9.18 9.39 0.18 - 0. crt.00 - - 0.a.n.39 0. cantit.40 .00 6.00 6.18 - - 0.II – Utilaje: Lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr. = 1.50 0.1. 0 1 2 3 1 Arătură adâncă la 30-35 cm 11 2.11 4.0 TOTAL 1 (unu) ha Total ZOMANOPERĂ uri PENTRU Tarif RON/ZO Total RON ZO/ UM 3 0.00 0.art.11 0.1 Pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului pentru înfiinţarea unei plantaţii de MUR cu desimea de 2667 plante/ha Cap.8 5 3148 Deservit MIG (2 lucrări) UM = ha.20 x 0.75 21. cantit=1 7 2331 Parcelarea şi trasarea căilor de acces UM = ha.20 118 ha 4 1 2 Cantitatea Ha.

Denumirea. IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.5 0.375 203.grupa crt.IV Total Transport Chelt.48 0. 6 500 300 50000 30 50830 Cap.a.III – Materii şi materiale Nr. Directe 203.I Manopera 809.a. 2 50 10 Cantitat ea transp.82 250 1955.00 Pentru 1 (unu) hectar RON Cap.00 4 41.062 4767. MECANICE Total pentru un ha PENTRU : Cap.n.00 0.83 50 RON Volum total t/km Total t/km Tarif RON/t/km Total Cap.0 1800.0 5 250.50 Distan ţa de transp .MIC 3 Administrat gunoi de grajd 50 to/ha 192 4 Dezinfectat terenul 37 5 Nivelat cu NT + discuit prin 2 treceri 251 TOTAL 1(un) ha Total ha.0 TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE 3 500 300 50 30 x pentru 1 (unu) hectar Valoarea RON/U Total M RON 4 5 1 500.5 500 541.08 0. pentru transp.n.0 25 750. Denumirea crt.47 50 1 2 RON 4.III Materiale 1800.0 1 300.062 Cap. tone 3 0. 0 1 2 3 4 1 Superfosfat Sare potasică Gunoi de grajd fermentat Sinoratox UM 2 kg kg t kg Cantitatea 0.48 0. 0 1 1 Îngrăşăminte chimice + Sinoratox 2 Gunoi de grajd TOTAL 1(unu) ha TRANSPORTUR I PENTRU: Total cheltuieli directe Specificare Cap. LUCRĂRI Tarif RON/ha.II Utilaje 1955.94 7.0 Greut. km.56 119 .

93 - - 3.Repartizat pomii la groapă în vederea plantării ZO UM 3 0.00 1.5 0.28 4. 4 m între rânduri şi 2 m pe rând şi desimea 1250 pomi/ha Cap.16 4. chimice două operaţiuni UM=t cantit=2.65 2.2 0.Antemăsurătoare – Deviz nr.16 - 0.16 - 8.Săpat gropi de 50x50 UM=mb cantit =1.Pichetat terenul UM=ha cantit=1.cantit=1. stratificat de 50x50 cm UM=ml cantit=13 8 1775 .Stratificat pomii (100 buc/ml) UM=mb cantit=0.38 0. de la 8-12 km UM=t cantit=37. Nr.65 2.artic Denumirea lucrării din ctr din normele de muncă NTM/9 Unitate de măsură şi 2 cantitatea 0 1 2 1 1819 .48 0.28 Din care pe categorii 5 0.54 10.5 0 0.Încărcat şi desc.48 - 0.4 7 1773 .63 9.Administrat îngrăş.83 1. 2.Încărcat+desc.83 1.Făcut şanţ pt.Fasonat rădăcina. făcut mocirlă şi mocirlit în vederea plantării UM=mb cantit=1. cantit = 1.25 11 1868 .25 2 1859 .Confecţionat picheţi refolosibili UM=mb: cantit = 1.38 - 7 - 8 15.Încărcat+descărcat îngrăşăm.66 1. chimice manual 1 kg la groapă UM= mb.28 6 9.25 10 1846 .25 4 3226 .1.Adus mraniţa şi pus la gropi UM=mb . 1 Manoperă : Nr.28 4.00 1.25 12 1864 . Pomi+picheţi UM=ml cantit=2. Antemăsurătoare şi deviz pentru executarea lucrărilor de infiinţare a unei plantaţii.5 15.5 6 3281 .25 0.63 - 0.5 1.2.00 1.2 pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii intensive de MĂR având următoarele caracteristici : Distanţa de plantare. Gunoi cu trans.5 5 3246 .00 12.33 4.33 0.16 - - - 120 .82 3.93 - 10.5 3 1863 .5 9 1843 .11 TOTAL ZO 4 0.

Tăieri de proiectare a 0.25 .18 2. Lucrarea CT coef.Total RON X X 25.75 21.37 25 184.25 21.79 25 544.a.n MECANICE . cantit=1250 . cantit=1.00 133. Pomi.00 MATERII ŞI MATERIALE Cap.n 4 1.48 coroanei UM=mb cantit=1.Discuit arătura cu GD-2.Îngr.2 3% 3 .5 1.60 7. 0.30 1.02 lucrare completă cu udat UM=buc.30 anexa 242 2 . Chim.60 75.n LUCRĂRI 1(un) ha .13 1866 14 2019 UM=mb.51 25 1887.59 anexa 254 TOTAL -Total ha.35 25 533. Denumirea crt UM Greut.3 40.00 25 625 TOTAL MANOPERA PENTRU Cap.5 37.III – Materii şi materiale Nr.Tarif RONha a.00 - - - 25.pentru transport 6 0. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr.0 2 .75 25.75 0.25 300.00 125. Complexe(1 kg 1250 1.0 4 .Tarif RON/ZO .8 121 .48 250 RON 620 Cantitate Valoarea a RON/U Total M RON 0 1 2 3 4 5 1 .Pomi altoiţi cu rezerva de Buc 1288 20.Plantarea pomilor.25 .Total ZO uri X 1(unu) ha . 0 1 2 1 .Total pentru un ha PENTRU : 3 1 2 Cantitatea Ha Ha a.8 două lucrări 0.00 50.5 1.de crt Caracteristici şi utilajul folosit transf.Mraniţă 30 kg/ pom T 38 50.0 kg/pom) TOTAL VALOARE pentru 1 (unu) hectar RON 29285.00 1803.Arătura normală printre rănduri 1.Picheţi ( refolosibili ) Mb 1.0 0.

III materiale 29285.55 6 7 Cap. cantitate = 1.43 1.numărul de pomi la hectar = 834 TOTAL Z.43 Încărcat şi descărcat gunoi cu transport de la 8 -12 km UM = t.M. chim.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.18 - - .834 2 1859 Pichetat teren la 4 x 3m majorat cu 50% U.5 0 1.se execută 2 lucrări UM= t.55 din care pe categorii I II III 5 0.50 10.00 12. = mb.II manopera utilaje Pentru 1(un) 1887. = ha .O/ UM 3 0.75 620.18 - 6. Denumirea – Grupa Distanţa crt de transp km 0 1 2 1 Îngrăşăminte chimice 10 2 Mraniţa 10 3 Pomi altoiţi 50 4 Apă ptr.M.O.25 0. cantitate = 0. Denumirea lucrării din crt.IV transport 192. cantitate = 0. 4 0.Cap. articol normele de muncă .38 Volum total t/km 4 13 375 75 50 513 0. Udat pomii 20l/pom 2 TOTAL TRANSPORTURI 1 (unu) ha PENTRU Cantit.375 192.2 pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii de PĂR cu următoarele caracteristici: distanţa de plantare: 4 m între rânduri şi 3 m pe rând . = mb . Nr.11 122 6.13 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap. cantitate = 25 0.5 25 -total t/km -tarif RON/t/km -total RON Cap.I Manoperă: Nr.25 0.834 4 5 3226 3246 Z.5 3 1863 Săpat gropi de 50 x 50 x 50 cm în teren desfundat U.68 0.M. cantitate= 1.3 37.5 1.66 IV 8 1. din unitatea de măsură şi NTM/98 cantitatea 0 1 2 1 1819 Confecţionat picheţi surse locale U.transport.50 10.00 Antemăsurătoare – Deviz nr.25 Încărcat şi descărcat îngr.38 RON Total cheltuieli directe 31985.I Cap.00 hectar Cap. t 3 1.

34 0. crt Lucrarea Nr. cantitate= 10 Stratificat pomi U.75 14.29 2.50 1. articol din NPC/78 0 1 2 caracteristici şi utilajul folosit Ct 1 2 Arătură normală printre rânduri 1.67 1. cantitate = 0.50 1.84 Fasonat rădăcina.84 x x x 16.834 1 (unu) ha .834 Administrat manual îngrăşăminte chimice 1kg la groapă U.48 . cantitate = 0. .M.M.71 4.75 15.78 - 0.834 Adus mraniţă la gropi U.două lucrări 0.29 25 1307. = mb. 7 Făcut şanţ de 50 x 50 pentru stratificat UM= ml.33 8.Total Z.53 2.M.82 3.25 - - - 16. de transformare Cantitatea Ha 3 1 2 Ha. cantitate = 0.20 0.78 6.83 25 120. = mb.67 1.02 0.30 Anexa / 242 după terminarea plantării Discuit arrătura cu GD 2.59 Anexa / 254 TOTAL LUCRĂRI MECANICE Total ha. = mb.33 3. 4 1.a. făcut mocirlă şi mocirlit în vederea plantării U.8 .n.n.05 1.83 25 370. lucrare completă cu udat 20 l U.Total RON 0.M.78 0.a. cantitate= 1. = mb. cantitate = 0. cantitate = 0.M.O. cantitate = 0.24 25 381.68 0.29 0.34 6.78 2. = mb. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr.39 25 434.71 52.00 17.M. .54 0.53 2.75 Cap.Tarif RON/Z.834 Repartizat pomii la gropi U.68 0. = buc.6 7 8 9 3281 1773 1775 1843 10 11 12 1864 1846 1868 13 14 1866 1951 TOTAL MANO PERA PENTRU Încărcat şi descărcat pomi UM= t.0 1.834 Plantarea pomilor.18 2. cantitate = 0.O.834 Tăieri pentru proiectarea coroanei fără fasonarea rădăcinei U.30 1. 123 Coef.M. = mb.

25 Cap.a.0 0. Utilaje 620.Transporturi de materii şi materiale DENUMIREA – GRUPA Distanţa de transport Km 1 2 Îngrăşăminte chimice 50 Mraniţă 10 Pomi altoiţi 50 Apă pentru udat 20 l/pom 2 TOTAL TRANSPORTURI Total t /Km PENTRU 1 (un) ha Tarif RON /t / Km Total RON Cantitate transport tone 3 0. transp.7 25.75 124 .II.I Manopera 1307.PENTRU: 1 (un) ha Tarif RON 250 /ha.n Tarif pentru 1 RON ha Cantitatea 3 834 859 25 834 pentru 1(un) ha Valoarea RON/ TOTALR UM ON 4 5 0.9 27.9 Nr. A – Pentru 1 (un ) hectar Cap.crt 0 1 2 3 4 Cap.III Materiale 23809.2 25 21475 50 1250 1 834 23809.20 RON Cap. DENUMIREA crt 0 1 2 3 4 1 Picheţi Pomi altoiţi cu rezervă 3% Mraniţă 30 kg/ pom Îngrăşăminte chimice complexe 1 kg/pom TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE UM 2 Buc. buc.375 155.00 Cap.3 1.25 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Nr.9 25 1. to kg Greut pentru.3 250.7 17 4 Volum total t/Km 45 250 85 34 414 0. SPECIFICARE crt. 6 0.directe 155.12 620 Cap. III – Materii şi materiale Nr.25 25891.IV Total Transport chelt. IV.

Încărcat şi descărcat pomi şi pichete UM=t cantit=1. 1 Manoperă : Nr.66 1.82 3.Încărcat gunoi şi descărcat cu transp.Antemăsurătoare – Deviz nr.2 pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii de PRUN cu distanţa de plantare de 5x4 m şi desimea de 500 pomi la hectar Cap.91 - - 11 1866 0.50 6.5 .5 0.00 125 .24 0.25 - 5 6 3281 1773 0.5 Repartizat pomi la gropi UM=mb cantit=0.Fasonat şi mocirlit rădăcinile UM=mb cantit=0.02 10.5 .2.5 .Stratificat pomi(50 buc/ml) UM=mb cantit=0.57 - 4.33 3.25 5.pomi de 50x50 cm UM=ml cantit=10 .Plantat pomi +udat lucrare completă UM= buc.00 12.00 - - - 10.Săpat gropi de 50x50 UM=mb cantit = 0.50 - 7 8 9 10 1775 1843 1845 1846 1.91 1.20 0.00 5 0.Adus mraniţa şi pus la gropi UM=mii gropi cantit=0.Pichetat terenul UM=ha cantit=1 . ctr 0 1 2 3 4 Nr.Confecţionat picheţi refolosibili UM=mb: cantit = 0.artic dinNTM/9 2 1 1819 1860 1863 3226 Denumirea lucrării din normele de muncă Unitate de măsură şi cantitatea 2 .67 1.33 Din care pe categorii 6 5.5 .2 Făcut şanţ pt.stratif.24 - 0.67 1.5 .00 0.00 - 7 - 8 1.de la 8-12 km UM=t cantit=20 .00 0.50 6.05 0.57 4.3.33 1.00 1.25 TOTA L ZO 4 0.50 - 0. cantit = 500 ZO UM 3 0.13 8.

11 0.3 150 20 10300 50 1 1000 500 11950 Greut.30 2 .00 10.Total RON X Cap.chim.54 0.III .25 9.5 .Administrat manual îngrăş chimice.n 3 4 1 1.Materii şi materiale Nr.11 0.5 .Total pentru un ha PENTRU : Cap.24 3.Mraniţă 40 kg/ pom T 20 4 . II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr.25 0.00 25 250.a.30 2 1.8 0.00 TOTAL MANOPERA PENTRU Tarif X RON/ZO .11 - - - 1.Tarif RON/ha a.Total ZO uri 1(unu) ha - 0.Tăieri pt. îngr.Picheţi Buc 500 . chim.01 25 250.00 10.n MECANICE . Complexe kg 500 (1 kg/pom) TOTAL VALOARE pentru 1 (unu) hectar MATERII ŞI MATERIALE Valoarea RON/U Total M RON 4 5 0.12 3246 13 1867 14 2019 Încărcat şi desc.09 25 827.59 TOTAL -Total ha.Arătura normală în livadă 1. UM= mb cantit=0.proiectarea coroanei UM=mb cantit=0.18 2.84 X 0.n LUCRĂRI 1(un) ha . Denumirea crt 0 1 2 1 UM Cantitatea Cantitatea Ha Ha a.cr Lucrarea CT coef.16 25 229.pentru transport 6 170 1000 20000 500 21670 126 .77 - 0.Îngr.de t Caracteristici şi utilajul folosit transf.92 25 98.24 33.Pomi altoiţi cu rezerva de Buc 515 3% 3 .(2 operaţiuni) UM=t cantit=(0.Discuit arătura cu GD-2. 0 1 2 1 .0 .77 - - 0.5x2)= 1.48 250 RON 620 2 3 .

75 0.Antemăsurătoare – Deviz nr.33 3 1863 Săpat gropi de 50 x 50 x 50 cm în teren desfundat U. Nr.2 pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii de GUTUI cu următoarele caracteristici: distanţa de plantare: 4 m între rânduri şi 3 m pe rând .I Manoperă: Nr.62 RON Total cheltuieli directe 13507.33 - - 1.62 Volum total t/km 4 20.I Cap. chim.M.375 110.chim.II manopera utilaje Pentru 1(un) hectar 827.75 0.20 127 1.32 - 3.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.5.III materiale 11950.00 - - 10.transport.87 Cap. = mb. Z.800 0 4 3226 Încărcat şi descărcat gunoi cu transport de la 8 -12 km UM = t.800 2 1859 Pichetat teren la 4 x 3 m U.se execută 2 lucrări UM= t.O/ din unitatea de măsură şi UM NTM/98 cantitatea 0 1 2 3 1 1819 Confecţionat picheţi surse 0. Denumirea lucrării din crt. cantitate= 1.0 200.18 - - - 0.M. cantitate = 12. 4 0. cantitate = 1 1.53 6 7 IV 8 Cap.numărul de pomi la hectar = 800 TOTAL Z. cantitate= 1.25 5 3246 Încărcat şi descărcat îngr.IV transport 110.Grupa Distanţa de crt transp km 0 1 2 1 Apă pentru udat 20 l/pom 2 2 Pomi altoiţi 50 3 Îngr.complexe 50 4 Mraniţă 10 TOTAL TRANSPORTURI 1 (unu) ha PENTRU TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.M.32 .0 50. Denumirea .18 0. t 3 10 1.0 0. = mb . cantitate = 15 0.11 6 3281 Încărcat şi descărcat pomi UM= t.68 0.53 din care pe categorii I II III 5 0.0 295.0 25.66 locale U.00 Cantit.Cap.5 20 -total t/km -tarif RON/t/km -total RON Cap.O.00 3. articol normele de muncă .5 0.00 2.0 0.33 - 10. = ha .25 620. 6 0. cantitate = 0.

= mb.23 0. cantitate = 0.8 .7 8 9 1773 1775 1843 10 11 12 1864 1846 1868 13 14 1866 1951 TOTAL MANO PERA PENTRU Făcut şanţ de 50 x 50 pentru stratificat UM= ml.8 1 (unu) ha .66 2. lucrare completă cu udat 20 l U. cantitate = 0.două lucrări 0.75 Cap. cantitate = 0. Lucrarea Coef. făcut mocirlă şi mocirlit în vederea plantării U.48 1.84 x x x 16.40 1.00 0.0 1.8 Fasonat rădăcina.66 - - 0.M. cantitate = 0.05 1.02 0.33 3.Total Z.70 25 292.8 Adus mraniţă la gropi U.21 25 80.M. .8 Tăieri pentru proiectarea coroanei fără fasonarea rădăcinei U.51 25 1187.n.18 2.67 3.25 16.30 Anexa / 242 după terminarea plantării Discuit arrătura cu GD 2.Total RON 0. = mb.54 0.a.48 620 128 .M.48 1. 4 1.67 25 416.a.8 Administrat manual îngrăşăminte chimice 1kg la groapă U.46 2.n.25 11.8 Repartizat pomii la gropi U.Tarif RON/Z. = mb. = buc.82 3.M. articol transformare din NPC/78 caracteristici şi utilajul folosit Ct 1 2 Arătură normală printre rânduri 1. = mb. = mb.40 1. . cantitate = 0.50 - 6. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr.O.59 Anexa / 254 TOTAL LUCRĂRI MECANICE Total ha.50 15. = mb. cantitate = 0.46 2.67 47.M.8 Plantarea pomilor. cantitate= 9.n Tarif pentru 1 ha Cantitatea 0 1 2 Ha 3 1 2 250 RON Ha.6 Stratificat pomi U. cantitate = 0. PENTRU: 1 (un) ha Tarif RON /ha.50 6.M.13 8. de crt Nr.30 1.a.75 - - - 16.23 2.00 0.93 25 398.M.O.

Transporturi de materii şi materiale Nr.Cap.8 10.2 20 16480.57 8.I Manopera Pentru 1 (un ) hectar 1187.III Materiale 17920.II.5 0. DENUMIREA crt 0 1 2 3 4 1 Picheţi Pomi altoiţi cu rezervă 3% Mraniţă 10 kg/ pom Îngrăşăminte chimice complexe 1 kg/pom TOTAL VALOARE MATERII ŞI UM 2 Buc. III – Materii şi materiale Nr. to kg Cantitatea 3 800 824 8 800 pentru 1(un) ha Valoarea RON TOTAL UM RON 4 5 300 240.0 1 800.0 17920. buc.75 Cap.00 Cap. transp. Utilaje 620.375 72.77 Cap.937 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE SPECIFICARE Cap.5 32 194.directe 19800.0 50 400.57 16 Volum total t/Km 4 4 80 78.937 RON Total chelt. DENUMIREA – GRUPA crt 0 1 2 3 4 1 Îngrăşăminte chimice Mraniţă Pomi altoiţi Apă pentru udat 20 l/pom TOTAL TRANSPORTURI PENTRU (un) ha Distanţa de transport Km 2 50 10 50 2 Total t /Km Tarif RON /t / Km Total RON Cantitate transport tone 3 0. 6 0.8 8 1.00 Cap.4 1.0 Greut pentru.69 129 . IV.0 0.IV Transport 72.

făcut mocirlă şi mocirlit în vederea plantării UM=mb:cantit. 0 1 2 3 4 Nr.11 0.2 pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii de CAIS cu desimea de 334 pomi/ha.o.17 2.00 12.0 1773 Făcut şanţ de 50x50 cm pentru stratif.334 3246 Încărcat şi descărcat îngrăşăminte chimicedouă operaţinuni UM=t: cantit.35 0.11 - 11 12 3.334 1843 Fasonat rădăcina .11 - 2.67 1.pomi UM=mb: cantit.61 - - 9 10 8.61 0.M .08 0.o.22 1.05 1. Cantit.50 I 5 0.5 0.68 130 .22 2.20 0. 3 0.6.=1.Antemăsurătoare-Deviz nr.05 6.00 4.50 din care pe categorii II III IV 6 7 1.334 3226 Încărcat gunoi. Cap.0 3281 Încărcat şi descărcat pomi + picheţi UM=t: cantit.=0.334 z.82 0.=(0.-mb:cantit.=0.05 - - - 6.33 2.arti Denumirea lucrării din col din normele de muncă NTM/9 unitatea de măsură şi 2 cantitatea 1 2 1819 Confecţionat picheţi U.35 0.20 - 0. UM=m.334 1859 Pichetat terenul UM=ha:cantit.17 8 - 5 6 7 8 0.67 - 1.=1.13 0.20 0.:cantit=7.334 1866 Plantarea pomilor lucrare completă UM=buc.c rt.l. Distanţa de plantare 6 m între rânduri şi 5 m pe rând.2.0 1775 Stratif.66 1.68 1.=0.35x2) 0.334 1845 Repartizat pomii la gropi UM=mb:cantit=0.0 1863 Săpat gropi de 50 x 50 x 50cm UM=mb:cantit. transportat de la 8-12 km şi descărcat în câmp UM=t: cantit.=0.08 0.=0.25 TOTA L z.02 1.0 3.I Manoperă: Nr.7 1846 Adus mraniţă la gropile de plantat UM=mb:cantit.M. U.00 4. 4 0.=10.

51 0. 6 150 650 10000 350 11111 1 Pichete Pomi altoiţi cu rezervă de 3% 3 Mraniţă 30 kg/pom 4 Îngrăşăminte chimice complexe 1kg/pom TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE Valoarea RON pe TOTAL U.n PENTRU: Total pentru un ha.M.30 1.IV Transporturi de materii şi materiale Distanţa de Nr.2 20 6880 50 1 500 334 7814. Coef. buc. 0 1 2 Denumirea UM 2 buc.III Materii şi materiale Nr..63 25 40. Denumirea-grupa transp.5 100.crt. Km. 0 1 2 1 Îngrăşăminte chimice 50 2 Mraniţă 10 131 Cantitatea transport. Cap.cantit.0 . 4 1.35 10.00 Volum total t/km 4 17.48 RON 250 620 Greutate pentru ttransp.articol caracteristici şi utilajul folosit din NPC/79 anexa 1 0 1 1 Arătură normală printre rânduri 242 după terminarea plantării 2 Discuit arătură cu GD-2.334 Tăieri pentru protecţia coroanei UM=mb..a.68 25 167.crt . crt. LUCRĂRI MECANICE Tarif RON/ha. 2 1.43 25 535.54 0.=0.00 6. chimice UM=mb: cantit.88 25 147.28 1.o.n. Lucrarea Nr.=0.84 x x x 0.00 Cap.75 0. RON 4 5 0.00 7.uri Tarif RON/z.24 25 181.13 14 1867 1951 TOTAL MANOPERĂ PENTRU: Administrat manual îngrăş.n.28 21.18 2.o. a.334 1-(unu) ha Total z.51 5.3 100. T kg Cantitatea 3 334 334 10 334 CT.de transf.75 0.II-Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr.2 pentru 1 (unu) hectar RON Cap.59 Cantitatea Ha 3 1 2 Ha.8-două 254 lucrări TOTAL 1(un ) ha Total ha.a. Total RON 1.30 0. tone 3 0.

5 0 0. 4 0.arti Denumirea lucrării din rt.5 m pe rând.70 7.2 pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii de PIERSIC cu desimea de 635 pomi/ha.20 0.94 8 - I 5 0.94 2.66 1.2 0 7 1.3 Pomi altoiţi 4 Apa pt.5 0.437 Total cheltuieli directe 9032.M.-mb:cantit.08 0.II Utilaje 620.5 0.o.0 5 3281 Încărcat şi descărcat pomi + picheţi UM=t: cantit. col din normele de muncă NTM/9 unitatea de măsură şi 2 cantitatea 0 1 2 1 1819 Confecţionat picheţi U.=1.437 50 2 35.=10. 3 0.0 7 1775 Stratif.82 0.0 6 1773 Făcut şanţ de 50x50 cm pentru stratif.20 RON Cap.635 2 1859 Pichetat terenul UM=ha:cantit.7 z.635 4 3226 Încărcat gunoi.pomi UM=mb: cantit.:cantit=7.05 1.387 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.75 2.08 0. Cap. Antemăsurătoare-Deviz nr.33 12.11 0. udat 20 l/pom TOTAL TRANSPORTURI 0.20 0.=0. U.35 1.l.33 7.IV Transport 62. UM=m.M.0 166.33 7.635 8 3246 Încărcat şi descărcat îngrăşăminte chimice-două operaţinuni UM=t: cantit.=0.5 m între rânduri şi 3.16 - - 132 .c Nr.35x2) 0. transportat de la 8-12 km şi descărcat în câmp UM=t: cantit.25 TOT AL z.=0.00 Cap.0 3 1863 Săpat gropi de 50 x 50 x 50cm UM=mb:cantit.III Materiale 7814.16 0.0 14.I Manoperă: Nr.=(0.7.41 1. Distanţa de plantare 4.50 din care pe categorii II III IV 6 2.35 1.o.41 - 0.0 -total t/km 1(un) ha -tarif RON/t/km -total RON Cap.=1.I Manopera Pentru 1 (un) hectar 535.375 62.

3 190.13 0.635 Administrat manual îngrăş.o. 4 1.n.9 10 1846 1843 11 12 13 14 1845 1866 1867 1951 TOTAL MANOPERĂ PENTRU: Adus mraniţă la gropile de plantat UM=mb:cantit.5 1235.7 0.635 Fasonat rădăcina .53 37.30 1.articol caracteristici şi utilajul folosit din NPC/79 anexa 1 0 1 1 Arătură normală printre rânduri 242 după terminarea plantării 2 Discuit arătură cu GD-2. a.30 0.25 12.99 12.=0.3 6 25 934 1.11 - 5. buc.a. LUCRĂRI MECANICE Tarif RON/ha.84 x x x 1.01 25 75.02 1.89 25 322.76 .8-două 254 lucrări TOTAL 1(un ) ha Total ha. RON 4 5 0.o.crt .99 0.=0. 0 1 2 Denumirea 1 Pichete Pomi altoiţi cu rezervă de 3% UM 2 buc.98 0.III Materii şi materiale Nr.635 Repartizat pomii la gropi UM=mb:cantit=0.n. Coef.5 Cap.0 3. Cantit. Cap.48 RON 250 620 Valoarea RON pe TOTAL U.de transf.33 5.7 12.18 2. 2 1.=0.635 Tăieri pentru protecţia coroanei UM=mb.n PENTRU: Total pentru un ha. făcut mocirlă şi mocirlit în vederea plantării UM=mb:cantit.11 - 3.98 8.7 25 317.II-Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr. Lucrarea Nr.54 0.08 2.08 - 2.cantit.=0..a. 6 317.5 20 13080 Greutate pentru transp.25 0.76 25 219 12.635 Plantarea pomilor lucrare completă UM=buc..635 1-(unu) ha Total z. chimice UM=mb: cantit.59 Cantitatea Ha 3 1 2 Ha.uri Tarif RON/z. Total RON 8. Cantitatea 3 635 654 133 CT.53 3.crt.M.

5 50x50 UM=mb cantit = 0.Săpat gropi de 12.26 Cap.66 refolosibili UM=mb: cantit = 1 2 1860 Pichetat terenul 1. 1 Manoperă : Nr.33 UM=ha cantit=1 3 1863 .74 Cap.III Materiale 14223 Cap.35 3 Pomi altoiţi 50 1.75 63.cr Denumirea-grupa transp.33 7. Nr.74 2.II Manoper Utilaje a Pentru 1 (un) 934 620.00 Din care pe categorii I 5 0.20 II 6 1.56 134 TOTA L ZO 4 0.70 TOTAL TRANSPORTURI -total t/km 1(un) ha -tarif RON/t/km -total RON TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.375 67.00 III 7 IV 8 .844.5 60 25.5 m şi desimea de 560 pomi la hectar Cap.635 2 Mraniţă 10 6.2 4 Apa pt.35 Îngrăşăminte chimice kg 635 complexe 1kg/pom TOTAL VALOARE pentru 1 (unu) hectar MATERII ŞI MATERIALE 3 4 50 1 RON 317.IV Transport 67. Km.artic Denumirea lucrării din ZO ctr dinNTM/ normele de muncă UM 92 Unitate de măsură şi cantitatea 0 1 2 3 1 1819 Confecţionat picheţi 0.65 0.00 hectar Volum total t/km 4 31.Mraniţă 10 kg/pom T 6.IV Transporturi de materii şi materiale Distanţa de Cantitatea Nr. tone 0 1 2 3 1 Îngrăşăminte chimice 50 0.33 7. t.20 1.74 RON Total cheltuieli directe 15.4 180. udat 20 l/pom 2 12.Antemăsurătoare – Deviz nr.8.5 635 14223 6350 635 8538. transport.I Cap.2 pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii de VISIN cu distanţa de plantare de 4.

47 33.80 - - 0.4 3226 5 6 3281 1773 7 8 9 10 1775 1843 1845 1846 11 1866 12 3246 13 1867 14 2019 Încărcat mraniţă şi descărcat cu transp.Tarif RON/ZO .24 0.01 - - 0.86 1.5 2.(2 operaţiuni) UM=t cantit=(0.0 135 .56 Repartizat pomi la gropi UM=mb cantit=0.38 25 9.33 3.5 8.56 .20 0.56 .13 8.5 246.0 0.22 0.05 0.5 25 112.Încărcat şi descărcat pomi şi pichete UM=t cantit=12 Făcut şanţ pt.chim.20 25 280.22 - - - 1.02 11.pomi de 50x50 cm UM=ml cantit=10 .84 25 11.20 0.de la 8-12 km UM=t cantit=5.81 3.Total RON - 0.20 - - - 11.86 - 0.75 4.Fasonat şi mocirlit rădăcinile UM=mb cantit=0.86 1.47 4.Adus mraniţa şi pus la gropi UM=mii gropi cantit=0.54 0. cantit = 560 .92 25 848.56 . chimice.50 - 0.stratif.Total ZO uri 1(unu) .48 1.50 - 1. UM= mb cantit=0.56 .Încărcat şi desc.24 - 0.11 0.0 TOTAL MANOPERA PENTRU 209.75 - 4.00 1.protecţia coroanei UM=mb cantit=0.6 .80 - 2.5x2) Administrat manual îngrăş.86 - - 0.Stratificat pomi(50 buc/ml) UM=mb cantit=0.48 1. îngr.84 X X X 0.01 1.56 .Plantat pomi +udat lucrare completă UM= buc.Tăieri pt.

0 0.75 RON Total cheltuieli directe 16828.Grupa Distanţa de Cantit.a.60 1.0 Cap.II manopera utilaje Pentru 1(un) 848.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.III materiale 15433.36 0.6 4 .transport.0 hectar Cap.n. Denumirea crt 0 1 2 Cantitatea Ha Ha a.0 560.Tarif RON/ha. Denumirea .0 50 1 280.0 490.a.75 Volum total t/km 4 70.III . II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr.0 28.pentru transport 6 280 1100 5600 500 15433. MECANICE .0 Greut.Îngr.de crt Caracteristici şi utilajul folosit transf.Picheţi Buc 560 .96 250 RON 490 UM Cantitatea 1 2 3 .8 0.56 3 Mraniţă 10 5.Mraniţă 40 kg/ pom T 5.0 56.complexe 50 0. 0 1 2 3 1 .n 4 1.3 168. chim.IV transport 57.375 57.Discuit arătura cu GD-2. Lucrarea CT coef.0 154.6 TOTAL TRANSPORTURI 1 (unu) ha -total t/km PENTRU -tarif RON/t/km -total RON TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.0 7540 Cap.chim.Pomi altoiţi cu rezerva de Buc 577 3% 3 .Arătura normală în livadă 1. complexe(1 kg 560 kg/pom) TOTAL VALOARE pentru 1 (unu) hectar MATERII ŞI MATERIALE Valoarea RON/ Total UM RON 4 5 0.Cap.Total pentru un ha PENTRU : Cap.75 136 .Materii şi materiale Nr.I Cap. t crt transp km 0 1 2 3 1 Pomi altoiţi + picheti 50 1.4 2 Îngr.n LUCRĂRI 1(un) ha .36 1 2 .0 25 14452.60 1 TOTAL -Total ha.

13 0.M. z.o.=10.:cantit=7.78 0. TOTAL U.44 1. col din normele de muncă NTM/9 unitatea de măsură şi 2 cantitatea 0 1 2 1 1819 Confecţionat picheţi U.33 5.430 13 1867 Administrat manual îngrăş.28 - 0.arti Denumirea lucrării din crt.35 0.=0.43 8 3246 Încărcat şi descărcat îngrăşăminte chimice-două operaţinuni UM=t: cantit.=0.0 6 1773 Făcut şanţ de 50x50 cm pentru stratif.34 - 0.0 7 1775 Stratif.78 - - 8.=0.0 5 3281 Încărcat şi descărcat pomi + picheţi UM=t: cantit.66 1. făcut mocirlă şi mocirlit în vederea plantării UM=mb:cantit.5 0.=0.o.43 137 z.I Manoperă: Nr.20 0.43 - 3.20 - 0.=1. Nr.9.25 4 0.43 - 3. Distanţa de plantare 6 m între rânduri şi 5 m pe rând. Cap.=0.M.=0.60 - .-mb:cantit.2 pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii de CIREŞ cu desimea de 430 pomi/ha.02 1.66 - 8.Antemăsurătoare-Deviz nr.20 0.7 9 1846 Adus mraniţă la gropile de plantat UM=mb:cantit.43 11 1845 Repartizat pomii la gropi UM=mb:cantit=0.37 2.35 0.73 8 - 5 0. chimice UM=mb: cantit.60 0.l.33 3.=1.pomi UM=mb: cantit.0 3 1863 Săpat gropi de 50 x 50 x 50cm UM=mb:cantit.50 I din care pe categorii II III IV 6 2.43 12 1866 Plantarea pomilor lucrare completă UM=buc.430 4 3226 Încărcat gunoi.08 0.54 1.66 1.05 1. Cantit.08 0.11 0.44 - 1.43 2 1859 Pichetat terenul UM=ha:cantit.2. 3 0.43 10 1843 Fasonat rădăcina . transportat de la 8-12 km şi descărcat în câmp UM=t: cantit.34 8.33 5.50 7 1.0 3.82 0.=(0. UM=m.28 1.33 12.35x2) 0.

26 25 231.43 1(unu) ha Total z.n MECANICE Total pentru un ha.60 25 215 Cap.3 0.59 Cantitatea Ha 3 1 2 Ha.3 90 25 11075 50 1 RON 665 443 12273. Km.uri x Tarif x RON/z.72 25 668 0.5 8.0 42..crt.8-două 254 lucrări TOTAL 1(unu ) ha Total ha.63 25 51.o.3 443 Valoarea RON pe TOTAL U. buc.IV Transporturi de materii şi materiale Distanţa Nr.48 RON 250 620 Pichete Pomi altoiţi cu rezervă de 3% 3 Mraniţă 30 kg/pom 4 Îngrăşăminte chimice complexe 1kg/pom TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE 0 1 2 1 2 buc.36 26. PENTRU: Cap. 6 150 840 13300 450 14740 pentru 1 (unu) hectar Cap.M. 0 1 2 1 Îngrăşăminte chimice 50 2 Mraniţă 10 3 Pomi altoiţi 50 138 Cantitatea transport.18 2.crt. T kg 3 300 443 13. 2 1.cantit..0 133.5 6.0 Greutate pentru transp. Total RON x 0. Lucrarea Nr. tone 3 0. a.80 25 170 9.36 1. Coef. Denumirea-grupa de transp.30 0.84 Volum total t/km 4 22.a. Denumirea UM Cantitatea CT.n.de transf.30 1.articol caracteristici şi utilajul folosit din NPC/79 anexa 1 0 1 1 Arătură normală printre rânduri 242 după terminarea plantării 2 Discuit arătură cu GD-2.o.crt.III Materii şi materiale Nr. LUCRĂRI Tarif RON/ha. 4 1.n.a.II-Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr. RON 4 5 0.=0.84 UM=mb.44 13.0 .14 1951 TOTAL MANOPERĂ PENTRU: Tăieri pentru protecţia coroanei 0.

58 5 2343 Verif. cantit. cantit = 0.67 3.2 pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii de ALUN cu 580 plante/ha.00 2. Simbolul Denumirea lucrării din crt.58 4 1846 Administrat gunoi la redus ½ groapă UM = mii gropi.4 Apa pt.58 6 1782 Plantat alun UM = mii buc.32 2.38 6.5 8 2 2339 Pichetat terenul cu sârmă UM = ha.IV Transport 80. 5 l apă UM = mii buc. udat 20 l/pom TOTAL TRANSPORTURI 2 8.35 4.31 din care pe categorii I II III IV 5 0.36 - - 139 .I Manopera Pentru 1 (un) hectar 668.0 Cap.23 - - - 2.32 - 2. cantit = ZO/ UM 3 0.II Utilaje 620.0 Total cheltuieli directe 13641. cantit = 0.36 2.67 5. cantit = 0. cantit = 0.7 214.00 m între rânduri şi 3.7 0.32 - 1.58 7 2347 Udat alunii după plantat cca. fasonat şi mocirlit rădăcini UM = mii buc. normei normele de muncă (Nr.40 0.32 - - 0.10.31 6 7 8 - 4.) Unitatea de măsură şi cantitatea 0 1 2 1 1819 Confecţionat picheţi UM = mii buc.67 3.38 6. = 0.0 Cap.50 m pe rând şi lucrările de întreţinere în anul I Cap. desime care se va asigura folosind la plantare distanţa de 5. I Manopera Nr.375 80.512 17.71 Total ZO 4 0.512 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.23 0.512 2.III Materiale 12273.Antemăsurătoare – Deviz nr.00 1.86 -total t/km 1(un) ha -tarif RON/t/km -total RON RON Cap. cantit = 1 3 1781 Săpat gropi de 20 x 20 x 25 UM = mii gropi.66 6.

15 25 328.2 m – 4 lucrări UM = mii m2.II – Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr.77 1.45 - - x x x 41. de transf.95 2.n. cantit = 4 Muşuroit toamna toată plantaţia UM = mii buc.24 - 0.45 23.24 0.95 0.42 - 0. 4 1 4 4 5 0.60 3.5 Cap.37 25 1034. crt.) UM = ha. Coef. art.87 3.95 250 987.a.4 Deservit MPSP 300 (4 trat.a.0.n. 4 tratamente UM = mii l. cantit = 600 x 4 = 2.a.58 1 (unu) ha Total ZO-uri Tarif RON/ZO Total RON 0. Caracteristici şi utilajul folosit din NPC/79 anexa 2 0 1 2 1 Arătură la 20 – 22 cm adâncime după 48 plantare 2 Lucrat cu discul printre rânduri – 4 lucrări 54 3 Stropit cu insectofungicide – 4 lucrări 74 TOTAL : 1 (unu) ha Total ha.58 8 9 2356 1908 10 2744 11 12 3157 2356 TOTAL MANOPERA PENTRU: Muşuroit după udat UM = mii buc.22 0.15 Cantitatea ha Ha.06 0.5 RON 140 .09 0. 3 0.60 0.50 24.58 Prăşit pe rând 1. cantit = 0.22 0. cantit = 19. LUCRĂRI Tarif RON/ha.45 23.50 5.78 25 0. cantit = 0. MECANICE Total pentru un ha PENTRU: CT.40 0.2 Preparat soluţie pt.n.42 - 0.22 25 619.22 - - - 0. Lucrarea Nr.25 13.22 25 80.45 0.77 0.

4 29.III – Materii şi materiale Nr.0 10 50. Denumirea crt.grupa crt. Denumirea .4 2.375 34.0 RON Cap.0 5 92.3 174.0 13154. tone 2 3 2 0. Directe 15210.0 Greut.0 290.8 kg 72 kg 24 pentru 1 (unu) hectar Cap.III Materiale 13154.0 5970.IV Transport 34.Cap.II Utilaje 987. 0 1 1 Picheţi 2 Mur înrădăcinat (plante) 3 Mraniţă 4 Insecto-fungicide TOTAL 1(unu) ha TRANSPORTURI PENTRU: TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.0 5760. transp.25 Distanţa Cantitate de a transp.0 72 24 6673.2 3 Mraniţa 10 kg/planto 4 Insecticide 5 Fungicide TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE t 5.65 Total Chelt.4 Cap.50 141 .68 Tarif RON/km Total RON Cap.0 80.I Manopera Pentru 1 (unu) hectar 1034. pentru transp.0 40.2 580. 6 197.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.2 50 0.0 580.0 960.1 Total t/km 6.8 50 0.65 Volum total t/km 4 0.58 10 5.0 58. 0 1 2 1 Picheţi refolosibili Arb alun rădăcină + 3% rezervă UM 2 buc buc Cantitatea 3 580 597 Valoarea RON/U Total M RON 4 5 0.

35 4.33 Administrat gunoi la groapă UM = mii gropi.24 - - - 142 .33 Udat murii după plantat cca.67 4.22 0. cantit. = 3.22 - - 11 3157 0.67 22.2 m – 4 lucrări UM = mii m2. 4 tratamente UM = mii l.00 7.83 13. cantit =3.40 1.66 6. cantit = 4 ZO/ UM 3 0.33 Muşuroit după udat UM = mii buc. cantit = 1 Săpat gropi de 45 x45 x40 UM = mii gropi.33 Prăşit pe rând 1. cantit = 3.67 Pichetat terenul cu sârmă UM = ha.76 0. cantit = 3.22 - 2.33 Plantat mur UM = mii buc.67 6. cantit = 8 Preparat soluţie pt. 5 l apă UM = mii buc. normei (Nr.) UM = ha.50 m pe rând şi lucrările de întreţinere în anul I Cap. I Manopera Nr. fasonat şi mocirlit rădăcini UM = mii buc.57 9.10 6.Antemăsurătoare – Deviz nr.77 1.32 - 7. cantit = 600 x 4 = 2.4 Deservit MPSP 300 (4 trat. Simbolul crt. cantit = 3.33 - - - 6 7 1782 2347 2.2.21 6 13.24 0. cantit = 1.57 9.83 - - 8 9 10 2356 1908 2744 0.06 0.32 13.33 1.00 Total ZO 4 1.11.21 13.32 din care pe categorii I II III IV 5 1.67 22. desime care se va asigura folosind la plantare distanţa de 3 m între rânduri şi 1.7 Verif.2 pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii de CĂTINĂ ALBĂ cu 3333 tufe/ha.32 7 8 - 5 2343 0.) 0 1 2 3 4 1 1819 2339 1186 1846 redus ½ Denumirea lucrării din normele de muncă Unitatea de măsură şi cantitatea 2 Confecţionat picheţi UM = mii buc. cantit = 2.09 2.10 6.76 0.

0 1 2 3 4 1 Picheţi refolosibili Mur în rădăcină + 3% rezervă Mraniţa 10 kg/planto Insecticide UM 2 buc buc t kg Cantitatea 3 833 3433 17. de transf. crt.95 250 987.a.40 0. art.III – Materii şi materiale Nr.22 25 5.5 9 25 439. Caracteristici şi utilajul folosit din NPC/79 anexa 2 0 1 2 1 Arătură la 20 – 22 cm adâncime după 48 plantare 2 Lucrat cu discul printre rânduri 54 – 4 lucrări 3 Stropit cu insectofungicide – 4 lucrări 74 TOTAL 1 (unu) ha Total ha. Denumirea crt.a.57 - 2.60 3. pentru transp. Lucrarea Nr.12 2356 TOTAL MANOPERA PENTRU: Muşuroit toamna toată plantaţia UM = mii buc.95 0.5 RON Valoarea RON/UM Total RON 4 0. cantit = 3.77 2.87 25 1121. 3 0.7 5 CT.15 2.60 0. LUCRĂRI Tarif RON/ha.14 25 2028.n.2 72 Cantitatea ha Ha.9 Greut. 4 1 4 4 5 0.95 2.57 - - x x x 81.5 Cap. MECANICE Total pentru un ha PENTRU: Cap.5 17.n.a.3 10 50 80 40 5 249.II – Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr.57 25 461.333 1 (unu) ha Total ZO-uri Tarif RON/ZO Total RON 0. 6 170 1730 17200 72 24 19200 5 Fungicide TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE kg 24 pentru 1 (unu) hectar 143 . 75 0.9 34330 860 5760 960 42159.5 44.n. Coef.

I Manopera Pentru 1 (unu) hectar 2028.00 Pichetat terenul cu sârmă marcată UM = ha.2 30. tone 3 0.2 pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii de arbuşti cu 4000 tufe/ha. Denumirea .III Materiale 42159.82 0 1 1 Picheţi 2 Mur înrădăcinat (plante) 3 Mraniţă TOTAL 1(un) ha TRANSPORTURI PENTRU: RON RON Cap.Antemăsurătoare – Deviz nr.Cap.83 17. cantit = 1.66 6.13.66 6.5 Cap. I Manopera Nr. desime care se va asigura folosind la plantare distanţa de 2.grupa crt. Plantaţia va fi de tip intensiv şi se vor utiliza la plantare butaşi înrădăcinaţi şi bine fortificaţi Cap.67 6 - 7 - 8 - 5. cantit = 1.925 Total Chelt.9 2.) 0 1 2 1 1819 2339 3 1781 Denumirea lucrării din normele de muncă Unitatea de măsură şi cantitatea 2 Confecţionat pichete UM = mii buc.8 0.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.67 5 0.5 Cap.5 172.0 Volum total t/km 4 0.66 6.II Utilaje 987.925 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.IV Transport 98. Distanţa de transp. crt Simbol ul normei (Nr.67 4 0.34 91.0 263.00 Săpat gropi de 20 x ZO/ UM Total ZO din care pe categorii I II III IV 3 0. 2 2 50 10 Total t/km Tarif RON/km Total Cantitate a transp.50 m între rânduri şi 1.84 144 22.00 m pe rând şi lucrările de întreţinere în anul I.84 - - - .71 22. Directe 45274.375 98.17 1.

22 3. cantit = 4.09 0.06 0.60 - - - 2. art.0 Prăşit pe rând 1.25 0.21 25 2580.00 - 16.16 25 554.2 Preparat soluţie pt. cantit.42 - 0. fasonat şi mocirlit rădăcini UM = mii buc. anexa 2 de transf.35 9.n.40 - 4. cantit = 19.22 0.60 1.08 22.00 16. cantit = 4.00 16. 4 tratamente UM = mii l.5 Cap. din CT.4 Deservit MPSP 300 (4 trat.42 - 3.77 x x x 0.24 x 48. = 4. Lucrarea Nr.82 25 820.01 25 1200.00 - - - 0.0 Udat fiecare butaş cu 5 l apă UM = mii buc. cantit = 4.40 - - 9.00 - - 0.77 1. cantit = 2.0 1 (unu) ha Total ZO-uri Tari RON/ZO Total RON 4.) UM = ha.08 23.4 1846 redus ½ 2343 5 6 1782 7 2347 8 9 2356 1908 10 2744 11 12 3157 2356 TOTAL MANOPERA PENTRU: 20 x 25 cm UM = mii gropi.0 Verificat. crt.00 16. cantit = 4. 0 1 2 3 145 Cantitatea ha Ha. cantit = 4.22 25 5.2 m x 4 lucrări UM = mii m2.08 23. cantit = 4.25 3.II – Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr. 4 5 .22 - - - 0. cantit = 4 Muşuroit toamna UM = mii buc. Caracteristici şi utilajul folosit NPC/79 Coef.a.5 x 0.08 103.00 x 32.40 1.0 Administrat gunoi de grajd (turbă) UM = mii gropi.0 Plantat butaşi înrădăcinaţi UM = mii buc.24 3.0 Muşuroit după udat UM = mii buc.

0 1000.5 RON Cantitatea 3 1000 4120 20 Valoarea RON/ Total UM RON 4 5 0.0 960.00 RON Cap.1 RON Volum total t/km 4 0.4 2.95 2.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr. Transport Directe 116. 6 340 2100 20000 72 24 22536 4 Insecticide 5 Fungicide TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE kg 72 kg 24 pentru 1 (unu) hectar Cap.95 250 987. de plante Butaşi înrădăcinaţi fortificaţi cu rezerva 3% Mraniţă 5 kg/plantă UM 2 buc buc t 1 0.IV Total Chelt.0 5.25 2 2 50 10 50 Total t/km Tarif RON/km Total Cap.III – Materii şi materiale Nr. tone 3 0.0 Greut.0 200.0 310. MECANICE Total pentru un ha PENTRU: Cap. transp.50 Cantitatea transp. 0 1 2 3 1 Picheţi refolosibili ¼ din nr. pentru transp.n.0 24500.n.15 1 4 4 0.00 0.0 5760.60 3.8 0.I Manopera Pentru 1 (unu) hectar 2580.30 146 . LUCRĂRI Tarif RON/ha.40 0.Arătură la 20 – 22 cm adâncime 48 după plantare 2 Lucrat cu discul – 4 lucrări 54 3 Stropit cu insectofungicide – 4 74 lucrări TOTAL 1 (unu) ha Total ha.375 116.II Utilaje 987.3 300.a.grupa Distanţa de crt. Denumirea crt.0 4 50 80 40 16480.55 28184.55 Cap.10 20.a.60 0.8 105.95 0. Denumirea . 0 1 1 Picheţi 2 Butaşi înrădăcinaţi + insectofungicide 3 Mraniţă 4 Insecto-fungicide TOTAL 1(un) ha TRANSPORTURI PENTRU: TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.III Materiale 24500.

Antemăsurătoare – Deviz nr.Confecţionat picheţi UM=mii buc: cantit = 0.22 9.66 3.2.09 9.Total ZO uri ZO UM 3 0.13.22 0.50 m între rânduri şi 0.20 2.80 32.0 12 2356 .24 6.68 16.4 11 3157 .0 5 2343 .42 0.22 0.00 TOTAL ZO Din care pe categorii 4 0.32 42.artic.16 23.42 0.33 45. Denumirea lucrării din crt din normele de muncă NTM/92 Unitate de măsură şi cantitatea 0 1 2 1 1819 .16 23.16 161.Administrat 5 kg gunoi redus pe groapă 1/2 UM=mii gropi cantit=8.00 6.00 5 0.2 Pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii de ZMEUR cu 8000 drajoni/ ha desime (care se va asigura folosind la plantare distanţa de 2.80 32.33 3. Cap.50 m pe rând )şi lucrările de întreţinere în anul I.Preparat soluţia pentru 4 trat UM=mii l gropi cantit=2.24 6.0 1/2 3 1781 .0 6 - 7 - 8 - 1.16 107.94 0.22 0.2m-4 lucrari UM=mii m2 cantit=19.68 16. 1 Manoperă : Nr.0 7 2347 Udat zmeurul după plantare UM=mii buc cantit=8.Muşuroit după udat UM=mii buc cantit=8.Deservit MPSP – 300(4 trat) UM= ha.0 0.Verificat. Nr.60 18.35 4.71 2.0 9 1908 .Săpat de 20x20x25 UM=mii gropi cantit = 8 4 1846 .0 8 2356 .00 6.Plantat drajoni de zmeur UM=mii buc cantit=8.Muşuroit toamna UM=mii buc cantit= 8 .77 1. fasonat şi redus ½ mocirlit rădăcini UM=mii buc cantit=8 6 1782 .Prăşit pe rând 1.18 12.5 2 2339 Pichetat terenul cu sârmă redus UM=ha cantit=1.77 x 147 0.33 45.60 18.33 5. cantit = 4.06 0.22 .2 10 2744 .33 3.

Tarif Ron/ZO 1(unu) ha .15 4 fungicide TOTAL -Total ha.375 159. Ha folosit NPC/79 de anexa 2 transf.art.Stropit cu insecto74 0.Total Ron x x 25 4048.n MECANICE .Materii şi materiale Nr.0 5760.60 4 rânduri.95 2.0 960.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.0 50 80 40 1600.40 0.pentru transport 6 170 2000 32 72 24 34266 Cap.0 Greut.3 150. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr.50 . crt transp km transport.Tarif Ron/ha a.a.5 25 308.Arătura normală în livadă 48 0.0 25 1055.34 100 320 5 425.Mraniţă 4 kg/ arbust T 32 4 .34 0.n 5 0.Total pentru un ha Ron PENTRU : Cap.0 3 Mraniţă 10 32 4 Insecto-fungicide 50 0.95 250 987.TOTAL MANOPERA PENTRU .c Lucrarea Nr.Drajoni zmeur cu rezerva de Buc 8240 3% 3 .5 1 2 3 . Denumirea crt 0 1 2 UM Cantitatea Cantitatea Ha a.5 25 2679.4 lucrări 3 . Denumirea .Lucrat cu discul printre 54 0.95 1 2 .0 4 32960.n LUCRĂRI 1(unu) ha .Grupa Distanţa de Cantit.1 TOTAL TRANSPORTURI 1(un) ha -total t/km PENTRU -tarif Ron/t/km -total Ron 148 Volum total t/km 4 0.60 3.Însecticide 2400 l x 3% kg 72 . 0 1 2 3 4 1 .III .Picheţi refolosiţi Buc 500 .0 41430. t 0 1 2 3 1 Picheţi 2 170 2 Drajoni zmeur 50 2.5 25 5.Fungicide 2400 l x 1% kg 24 TOTAL VALOARE pentru 1 (unu) hectar MATERII ŞI MATERIALE Valoarea Ron/ Total UM Ron 4 5 0.5 Cap. CT rt Caracteristici şi utilajul din coef.

80 - - 0.35 10.00 10. 4 tratamente UM = mii l.I Cap.14.80 - 2.50 m pe rând şi lucrările de întreţinere în anul I Cap. normei normele de muncă (Nr. 5 l apă UM = mii buc.08 - 6.67 15. cantit = 2.80 2.08 23.42 - 0. I Manopera Nr.IV transport 159.0 Cap.71 Total ZO 4 0.50 987.22 1.7 8 2356 Muşuroit după udat UM = mii buc.80 - 10.50 RON Total cheltuieli directe 46625. cantit = 1 3 1781 Săpat gropi de 20 x 20 x 25 UM = mii gropi.7 4 1846 Administrat gunoi la redus ½ groapă UM = mii gropi.7 5 2343 Verif.33 6.40 2.50 2.7 7 2347 Udat murii după plantat cca. cantit = 2.7 6 1782 Plantat mur UM = mii buc.50 m între rânduri şi 1. cantit = 2. cantit = 0.2 m – 4 lucrări UM = mii m2. cantit = 2.00 0.66 6.41 din care pe categorii I II III IV 5 0.22 0.22 149 .35 23. cantit = 2.7 9 1908 Prăşit pe rând 1. Simbolul Denumirea lucrării din crt.41 6 7 8 - 4.77 1.2 pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii de MUR cu 2667 plante/ha.5 2 2339 Pichetat terenul cu sârmă UM = ha.4 ZO/ UM 3 0.) Unitatea de măsură şi cantitatea 0 1 2 1 1819 Confecţionat picheţi UM = mii buc. cantit.TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.33 6. cantit = 600 x 4 = 2.08 6.08 10.50 hectar Cap.2 10 2744 Preparat soluţie pt.67 15.Antemăsurătoare – Deviz nr.III materiale 41430.09 1. = 2. cantit = 19. desime care se va asigura folosind la plantare distanţa de 2.II manopera utilaje Pentru 1(un) 4048.67 5.35 4. fasonat şi mocirlit rădăcini UM = mii buc.42 0.

0 1 2 3 4 1 Arătură la 20 – 22 cm adâncime 48 0.0 960.24 - - - 0. art.5 Cap.0 50. LUCRĂRI Tarif RON/ha.a. 0 1 2 3 1 Picheţi refolosibili Mur înrădăcinat + 3% rezervă Mraniţa 10 kg/planto UM 2 buc buc t Cantitatea Ha.25 374.96 25 29.0 kg 24 40.0 1350.08 - - TOTAL MANOPERA PENTRU: x x x 79. crt.24 0. pentru transp. cantit = 2. 5 0.III – Materii şi materiale Nr.06 0. 6 170 2750 27000 72 24 30016 4 Insecticide 5 Fungicide TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE kg 72 80.0 pentru 1 (unu) hectar 150 .95 1 după plantare 2 Lucrat cu discul printre rânduri – 4 54 0. Denumirea crt. cantit = 4 Muşuroit toamna toată plantaţia UM = mii buc.40 0.53 25 14.25 5.22 25 1987.60 3.II – Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr.48 25 34.3 150.11 3157 12 2356 Deservit MPSP 300 (4 trat.n.7 1 (unu) ha Total ZO-uri Tarif RON/ZO Total RON 0.60 4 lucrări 3 Stropit cu insectofungicide – 4 74 0.a.77 25 0. ha anexa 2 de transf. Lucrarea Nr.a.0 863.0 Greut.15 4 lucrări TOTAL 1 (unu) ha Total ha.0 11000.0 19220. Caracteristici şi utilajul folosit NPC/79 Coef.95 250 987.08 - 2.0 2750 27 4.5 CantiValoarea tatea RON Total /UM RON 3 4 5 500 0.77 2.0 5760.95 2. MECANICE Total pentru un ha RON PENTRU: Cap. din CT.) UM = ha.n.0 744.n.

89 Din care pe categorii I 5 II 6 III 7 7.75 27 0.0 RON Volum total t/km 4 0.375 3. Denumirea .18 - - - 0.89 IV 8 - 0 1 3 2. 3.18 151 .0 Preparat soluţii pentru 5 tratam. ctr Nr. cantit=(3000x4)=12. tone 3 0.0 RON Cap. a câte 400 litri ZO UM TOTA L ZO 4 7.375 154.64 - 4 2744 asimilat - 0.06 14.0 5 413.7 Prăşit pe rând ( 1.1. Antemasuratoare si deviz pentru executarea lucrarilor de intretinere.875 Cap. 0 1 1 Picheţi 2 Mur înrădăcinat (plante) 3 Mraniţă 4 Insecto-fungicide TOTAL A: 1(un) ha TRANSPORTUR I PENTRU: TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.I Manopera Pentru 1 (unu) hectar 1987.06 - - 14.1.4x1250=3.0 2 2 50 10 50 Total t/km Tarif RON/km Total Cap.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.II Utilaje 987.0 0.5 270. UM=mii m2.artic dinNTM/9 2 1 1906 Denumirea lucrării din normele de muncă Unitate de măsură şi cantitatea 2 Sapa mare pe rândul de pomi UM= mii m2 cantit=2.5 Cantitatea transp.22 0.5 137.08 1.2 2.2 m lat) cu sapa se execută 4 lucr. Directe 154.3 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul I a plantaţiei de măr cu desimea de 1250 pomi la hectar Cap.grupa Distanţa de crt.Antemăsurătoare – Deviz nr.09 0.875 22349.1 30.63 2 3 3135 1908 - 0.64 0.Cap. 1 Manoperă : Nr.0 Deservit semănătoarea SUP-21 UM=ha cantit=0. transp.IV Total Transport Chelt.III Materiale 19220.

54 0.00 25 950 0. 3 1.75 1. n pentru un ha TOTAL LUCRĂRI MECANICE PENTRU RON 152 .5 TOTAL MANOPERA PENTRU 1(unu) ha Cap.58 - - 7.75 5.Total ZO uri . II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr. UM=ha cantit=5.06 4. 1.4 Plivitul lăstarilor şi dirijarea lor pe direcţia rândurilor UM= mii pomi.54 1.0 1.5 Discuit arătura cu GD 2.Total Ha a.4 .art.de transf.Total RON 0.din t Caracteristici şi utilajul folosit NPC/78 0 1 2 3 4 1 Arătura normală în livadă(după plantare) 2 Anexa 1 242 CT coef.Total .cr Lucrarea Nr.75 30.30 5.18 0.7x2 lucr) =1.8 m UM=ha cantit=(0.36 25 9 1.37 Cantitatea ha ha a.8 / se execută 2 Anexa 1 254 lucrări) Semănat ierburi perene cu SUP 21 Anexa 1 107 Stropit în livadă tratamente 1(un) ha cu MSSP 3x300 – 5 Anexa 1 128 .75 25 43.0 Deservit MSPP 3x300 la 5 trat.60 0.Tarif RON/ZO .11 25 752.06 7.0 Cosit cu coasa pe interval 2.30 - - - 5. cantut=1. n RON / ha a.25 X X X 1. cantit=2.Tarif .30 1.30 0.75 38.78 25 144.5 6 3157 294 asimilat 1869 - 7 - 8.85 4. n 4 1.58 - 1. UM=mii t.Cantit.0 5 5 1.0 2.00 0.60 6.87 250 1217.59 0.25 Strâns mulci şi aşezaţi pe rândul de pomi UM= Ha.

III .88 RON Total cheltuieli directe 3039. completarea golurilor 12% ZO UM 3 1. Nr.7x20 =14kg TOTAL VALOARE MATERII ŞI pentru 1(unu) hectar MATERIALE Cap.Tăieri pt.Grupa Distanţa de Cantit.II manopera utilaje Pentru 1(un) 950 1217.2.25 2 3 -insecticide 2000l x 0.total RON TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.88 Volum total t/km 4 5 5 0.I Cap.00 870.Cap.transp crt transp km ort. Denumirea crt 0 1 1 -fungicide 2000 l x 0. Denumirea .Antemăsurătoare – Deviz nr.00 210.30 TOTAL ZO I 4 1. 1 Manoperă : Nr.total t /km -A:1(ha) .25 2 1837 .1.formarea coroanei UM=mii pomi cantit=1.Materii şi materiale Nr.5 hectar Cap.artic Denumirea lucrării din ctr din normele de muncă NTM/92 Unitate de măsură şi cantitate 0 1 2 1 2020 .IV transport 1.1 .63 5 - Din care pe categorii II III IV 6 7 8 1.083 12.375 1.63 0.7ha Kg 7 x10kg/ha =7 kg 4 -seminţe de lolium perene Kg 14 0.45 - 153 .Săpat gropi pt.pentru transport 6 5 4 7 14 30 -seminţe trifoi alb 0.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.00 80 30 10 320.38 3.2% UM 2 Kg Kg Cantitatea 3 5 4 Valoarea RON/UM Total RON 4 5 40 200.00 Greut.45 - - 12.4 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii de MĂR cu desimea de 1250 pomi la hectar Cap.III materiale 870 Cap.tarif RON/ t / km . t 0 1 2 3 1 Insectofungicide + seminţe 50 0.00 140.

89 - - 7. cantit = 1.2 m lăţime UM=mii m2 cantit=(2.27 - 5 1843 - 3.50 - 6 1864 - 3.4 Plivit lăstarii şi 6.0 Deservit MSSP la 6 0.22 3.33 0.50 0.64 - - 14.75 - 7.63 1.02 12% UM=buc cantit=150 Sapa mare pe rând 2.15 - - 0.15 0.45 - - - 0.00 - - - 3.15 Fasonat şi mocirlit rădăcina UM=mii pomi cantit=0.82 0.58 - - 7.0 Cosit intre randuri-2 lucrari UM=ha cantit=(0.5 154 1.64 - 12 294 - 4.27 - - 0.06 tratam x 500 l UM=ha cantit=6 Prăşit pe rând (1.3 1773 - 4 1775 - UM=buc cantit=150 Făcut şanţ pt.25 asezat ca mulci UM=ha cantit=1. strtificat de 50x50 UM=ml cantit=3 Stratificat pomi UM=mii buc cantit=0.15 Repartizat pomi la gropi UM=mii pomi cantit=0.33 0.58 .45 10 3157 - 0.7x2)=1.75 - 1.00 5.00 8 1906 - 7.15 - 1.2 m lat ) cu sapa se execută 4 lucr.50 - - - 7 1866 - Plantat pomi în goluri 0.0 Preparat soluţie pt.60 - - - 5.05 0.4 1.36 - - - 11 1808 - 14.15 tratam.89 - 9 2743 - 0.36 0.50 - - 0.4x1250) =3. x500 ml UM=mii l cantit= 3.60 13 312 - 14 1869 - Strans manual fan si 1. UM=mii m2 cantit=(3000x4) 12.06 dirijarea lor pe direcţia rândurilor UM =mii pomi. 6 0.

Tarif RON//ha a.a. Denumirea UM crt 0 1 2 1 Pomi pentru completat goluri Buc 12% 2 Fungicide : 3000 l x 0.Total RON X X X 56.pentru transport 6 300 12 12 324 pentru 1(unu) hectar Cap.00 Cap.37 1 128 TOTAL -Total ha.00 Cap.22 2.25 0.5 15.5 0.n 5 2. NPC/79 0 1 2 3 1 Stropit cu MSPU 6 tratamente Anexa 0.III materiale 4440.06 Cap.48 25 1087.transport.Materii şi materiale Nr.81 RON Total cheltuieli directe 6420.. coef.50 1.II utilaje 555.00 155 .crt Lucrarea Nr CT Caracteristici şi utilajul folosit artic.86 25 21.25 Cantit.81 Volum total t/km 4 15 0.Grupa Distanţa crt de transp km 0 1 2 1 Pomi 150 buc x 2 kg = 300 kg 50 2 Insectofungicide 50 TOTAL TRANSPORTURI : (ha) PENTRU TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr.75 25 43.3 0.IV transport 5.15% Kg 3 Insecticide : 3000 l x 0.77 25 1419.375 5.68 25 267.01 -total t/km -tarif RON/t/km -total RON Cap. Denumirea .1% Kg TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE Ha 4 6 Cantitatea Ha a. t 3 0.Total pentru un ha RON PENTRU : Cap.Total ZO uri TOTAL MANOPERA PENTRU 1(unu) ha -Tarif RON/ZO .de Din transf.n MECANICE .III .00 10.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.75 43.I manopera Pentru 1(un) hectar 1419.n LUCRĂRI 1(un) ha .22 250 555 Cantitat Valoarea ea RON/UM RON 3 4 5 150 20 300 12 12 40 80 480 960 4440 Greut.

48 0.89 - 6 1908 1.60 .31 5.63 7.06 tratam UM=mii pomi cantit=8 Cosit între rânduri lăţime 4.00 5 5.54 0. 1 Manoperă : Nr.11 0.Încărcat şi desc.0 Preparat soluţia ptr. chimice x 2 operaţiuni UM=t cantit= (1.64 - - 14.5 . De la 8 – 12 km UM=t cantit=20.0 Prăşit pe rând cu sapa ( 1.2 m lat ) 4 lucr UM= mii m2 cantit=4x3=12.60 - - - 5. ctr 0 1 2 Nr.Încărcat şi desc.31 - 3 4 3223 3246 0.28 - 0.64 - 7 2744 asimilat - 0.54 0.43 8 3157 - Deservit MSPU 900 la 8 0.Încărcat şi descărcat gunoi cu transp.25 .Antemăsurătoare – Deviz nr.Sapa mare pe rând (1.0 .43 - - - 0.89 - - 7. Îngrăş.formarea coroanei UM=mii pomi cantit=1.25 TOTAL ZO I 4 4.09 0.00 Din care pe categorii II III IV 6 7 8 4.45 0.18 0.0 2.5 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul III a unei plantaţii de MĂR cu desimea de 1250 pomi la hectar Cap.8 ZO UM 3 3.4 156 0.22 14.3.1.3.Tăieri pt. artic dinNTM /92 1 2021 3226 Denumirea lucrării din normele de muncă Unitate de măsură şi cantitatea 2 . 8 tratam a câte 600 l soluţie UM=mii cantit=4.25 x 2) =2.2 lat) UM=mii m2 cantit=3.0 . Gunoi cu transp de la o – 2 km UM=T cantit=3.8m Se execută 2 lucrări UM=ha cantit=(0.7 x 2) 1.28 - - 5 1906 2.48 - - - 9 294 - 5.

5 TOTAL MANOPERA PENTRU 1(unu) Cap.15% 2 Insecticide : 4800 l x Kg 4.92 25 102.Total Ha a.Total ZO uri X .pentru 1(unu) hectar ŞI MATERIALE Cap.25 25 .2 4.Total pentru un ha PENTRU Cap. 3 0.total t/km 226 . Denumirea .din NPC/78 CT coef.15 0.4 .III .25 aşezat ca mulci pe rândul de pomi UM=ha cantit= (0. crt 0 1 Lucrarea Caracteristici şi utilajul folosit Nr. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr.7x2) 1.53 25 563. Denumirea crt 0 1 UM Cantitate a 1 2 3 Fungicide : 4800 l x Kg 7.96 5.00 7.8 10 20 200 20 1.art.Tarif RON/ ha a.pentru transport 6 7.25 10.75 - 1.Grupa crt 0 1 1 Insectofungicide 2 Gunoi de grajd 3 Îngrăşăminte chimice TOTAL 1 unu (ha) 157 RON/U M 4 40 Valoarea Total RON 5 288 384 1000 1250 2922 Greut.Materii şi materiale Nr.1% 3 Gunoi de grajd 20 t/ha Kg 20 50 4 Îngrăşăminte chimice 1250 1 TOTAL VALOARE MATERII -A.34 25 258.de transf.75 - - 40. n MECANICE .2 0.10 312 - Strâns manual fânul şi 1.5 ha 4 1 8 1 2 Împrăştiat îngrăşăminte chimice cu MIC 2 Stropit cu MSPU – 8 tratamente Anexa 1 0.Tarif RON/ZO . n LUCRĂRI 1(un) ha .17 2.37 128 TOTAL .17 Cantitatea ha a. Volum total transp km t t/km 2 3 4 50 0.25 22.48 25 12.Total RON X X 1.8 80 0. n 5 0.00 0.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.27 250 1317.8 20 1250 1282 Distanţa de Cantit.transport.57 25 189.

III materiale 2922. articol normele de muncă .75 0.00 asimilat Se execută 2 lucrări UM= ha.25 mulci pe rândul de pomi UM = ha.06 14.89 14.27 0. cantitate= 6 6 294 Cosit manual între rânduri.08 –21 UM= ha.Total Z.75 1.89 0.64 din care pe categorii I II III 5 0. 4 7.36 - - 5.06 tratamente UM= ha. Nr.O.375 84.60 5.75 27. cantitate= 0. UM din unitatea de măsură şi NTM/92 cantitatea 0 1 2 3 1 1906 Sapa mare pe rândul de 2. cantitate= 3 2 3135 Deservit semănătoare SUP 0.4 TOTAL 1 (unu) ha x .87 .60 - 1. cantitate= (3 x 4) 12.06 lor pe direcţia rândurilor UM= mii pomi.58 5.50 hectar -tarif RON/t/km -total Cap.75 RON Total cheltuieli directe 5347. 158 TOTAL Z.05 0.00 Cap.00 1317.Antemăsurătoare – Deviz nr.I Cap.63 pomi UM= m m².O.0 4 2744 Preparat soluţie pentru 6 0.4 7 1869 Plivitul lăstarilor şi dirijarea 6. cantitate= 0.II manopera utilaje A-Pentru 1(un) 1023.TRANSPORTURI PENTRU TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.42 1.2. cantitate= 3.IV transport 84.22 operat) UM= m m².05 0.25 3.3 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul I a unei plantaţii de PĂR cu desimea de 834 pomi /ha Cap.09 asimilat tratamente a cota 500 l /ha UM= miil.I Manoperă: Nr. cantitate = 1.7 3 1908 Prăşit pe rândul de pomi (4 1.1.36 5. cantitate= 1.834 8 312 Strâns fân şi aşezat ca 1.75 35. Denumirea lucrării din Z.64 IV 8 - 0.27 5.06 6 7 7. 4.O/ crt.0 5 3157 Deservit MSPP 900 la 6 0.62 0.

5 25 43.două lucrări 0.O PERA PEN .a.crt DENUMIREA – GRUPA Distanţa de transport Km Cantitate transport tone Volum total t/Km 159 .a. articol transformare din NPC/78 caracteristici şi utilajul folosit Ct Ha Ha. de Cantitatea crt Nr.Transporturi de materii şi materiale Nr. Stropit cu MSPP 900 ( Se execută 6 0. Lucrarea Coef.22 tratamente ) 121 TOTAL LUCRĂRI MECANICE Total ha.30 1.0 1.54 1. III – Materii şi materiale Nr.0 2.24 PENTRU: A.1 (un) ha Tarif 250 RON /ha.5 25 10.7 ha x 20 kg) =7 Seminţe de lolium perene (0.a.75 Cap.Total RON TRU 1 (unu) ha x x 25 890.54 107 4.30 Anexa 1 ( după terminarea plantării) 242 2 Discuit arrătura cu GD 2.Tarif RON/Z.18 254 3. 5.n.2 % Seminţe de trifoi alb ( 0.n. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr.37 6. IV. 6 9 6 7 14 36 0 1 2 3 4 1 Fungicide: 3000 l x 0.8 .7 ha x 20 kg ) = 14 TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE 2 kg kg kg kg 3 9 6 7 14 pentru Cap. Semănat ierburi perene cu SUP – 21 0.n Tarif pentru RON 1310 un ha Cap. DENUMIREA Crt.3 % Insectofungicide: 3000 l x 0.MANO .0 1.0 0. 0 1 2 3 4 1 Arat în livadă normală 1.59 2.75 25 689. UM Cantitatea Valoarea RON /UM 4 40 80 10 1(unu) ha TOTAL RON 5 360 480 210 140 1190 Greut pentru transp.5 25 146.

1 5 1843 Fasonat rădăcina.375 3. = mb.2.085 din care pe categorii I 5 II 6 III 7 IV 8 1.I Manopera Pentru 1 (un ) hectar 890.875 RON Total chelt.IV Transport 1. cantitate = 0.Antemăsurătoare – Deviz nr.2.82 completat goluri U.M.II.1 6 1864 Repartizat pomii la gropi 3.33 mocirlă şi mocirlit în vederea plantării U.30 - - 8. 4 1.02 lucrare completă şi udat cu 160 TOTAL Z.M.M.M.M.4 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii de PĂR cu desimea de 834 pomi /ha Cap. Z. = mb.5 Cap. cantitate = 0.33 - - - 2.I Manoperă: Nr.O/ din unitatea de măsură şi UM NTM/98 cantitatea 0 1 2 3 1 2020 Tăieri pentru formarea 1.10 0. cantitate = 100 3 1733 Făcut şanţ pentru 0.0 0.085 8.O. = buc . = mii buc.directe 3392. cantitate = 0. Nr.18 - - 0.18 - 0.875 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE SPECIFICARE Cap.0 5.08 completarea golurilor 12 % 3 U.30 - 0.0 1 1 Insectofungicide + seminţe de ierburi perene TOTAL TRANSPORTURI PENTRU : 1 (un) ha 2 50 Total t /Km Tarif RON /t / Km Total RON Cap.III Materiale 1190 3 0.00 0. cantitate = 0.33 - - 0. Utilaje 1310 Cap.30 coroanei U.. articol normele de muncă .834 2 1837 Săpat gropi pentru 0.33 U. = ml. Denumirea lucrării din crt.1 4 5.M.33 2. făcut 3.375 1.05 stratificat pomi U.10 0.00 .33 - 0. cantitate = 2 4 1775 Stratificat pomi pentru 1. = mii pomi .1 7 1866 Plantat pomi în goluri 12 % 0.

II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr. cantitate= 3.05 - 1.O RA PENTRU .n.27 - - 7. cantitate= 1..69 25 17.4 312 Strâns fânul şi aşezat ca mulci pe rândul de pomi UM= ha.09 7.0 294 Cosit cu coasa între asimilat rânduri 2 lucrări UM= ha.60 - x x x 47.Total Z..22 128 TOTAL LUCRĂRI MECANICE Total ha.00 1. UM RON 161 .25 8.25 0. 2...89 0.n.75 5.05 5.22 PENTRU: 1 (un) ha Tarif 250 RON/ha.96 25 224.8 9 1906 2744 20 l apă UM= buc. cantitate= 6 1808 Prăşit pe rând (1.64 - 4. 0 1 2 3 4 1 Stropit cu MSPP 9 6 tratamente Anexa 1 0.60 1. cantitate= 1.. de Cantitatea crt Nr.Total RON 3157 0.0 Preparat soluţii pentru 6 tratamente x 500 l UM= mii l. Lucrarea Coef.25 1.75 36.75 25 43. articol transformare din NPC/78 caracteristici şi utilajul folosit Ct Ha Ha.00 Cap.834 TOTAL 1 (unu) ha .25 6.36 14. transp.27 10 11 12 13 14 Deservit MSPP la 6 tratamente UM= ha.a. cantitate= 3.4 1869 Plivit lăstarii şi dirijarea lor pe direcţia rândurilor UM = mii pomi..06 5.89 25 1197. DENUMIREA UM Cantitatea Valoarea Greut crt. cantitate= ( 3 x 4) 12.49 25 912.06 1..0 2.36 - - 14.O.22 0.2 m lăţime) UM= mii m². III – Materii şi materiale Nr. cantitate= 0..n Tarif pentru RON 555 1 ha Cap.0 2.37 6. cantitate= 100 Sapa mare pe rând (1.a.2 m lăţime) se execută 4 lucrări UM= mii m².63 0. MANOPE -Tarif RON/Z.75 - 5. RON/ TOTAL pentru.a.64 0.89 - 0.

17 5 - II 6 - III 7 - IV 8 4. DENUMIREA – GRUPA crt 0 1 2 1 Pomi pentru completat goluri Insectofungicide TOTAL TRANSPORTURI PENTRU A: (un) ha Distanţa de transport Km 2 50 50 Total t /Km Tarif RON /t / Km Total Cap.M.Antemăsurătoare – Deviz nr.875 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE SPECIFICARE Cap. cantitate = 0. IV.O/ UM TOTA L Z. kg kg A ptr.O. Denumirea lucrării din crt.8875 RON Cap. cantitate = ( 0.0 3.06 Volum total t/Km 4 10.00 Cantitate transport tone 3 0.M.2.0 13.68 Z.2 0.I Manopera Pentru 1 (un ) hectar 1197.3.17 2 3246 0. 1(un) ha 3 100 9 6 4 25 40 80 5 2500 360 480 3340 6 200 9 6 215 Cap.2 % TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE 2 buc.12 3.18 - 0.3 % x 3000 l Insectofungicide: 0.11 0.II. Utilaje 555.18 - - 162 .0 1 2 3 1 Pomi altoiţi pentru completarea golurilor 12% Fungicide: 0.2 % x 0.375 4.IV Transport 4.I Manoperă: Nr. 5 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul III a unei plantaţii de PĂR cu desimea de 834 pomi /ha Cap.Transporturi de materii şi materiale Nr. din unitatea de măsură şi NTM/98 cantitatea 0 1 1 1954 2 Tăieri pentru formarea coroanei U. articol normele de muncă . din care pe categorii I 3 5.0 0.directe 5097.834 Încărcat şi descărcat îngrăşăminte chimice Se execută două lucrări U.III Materiale 3340.25 Cap.00 RON Total chelt.00 4 4.834 x 2 ) =1. Nr. = t. = mb .

38 5. III – Materii şi materiale Nr.Tarif RON/Z.M.75 - 5. PENTRU: A. cantitate= ( 0.7 x 2) 1.5 x 8) 4.13 25 253.36 6 7 8 3157 294 312 0.64 - 0..64 0.50 1.38 25 9. cantitate= ( 0.97 25 874.96 3.5 Cantitatea Valoarea Greut .a..a. cantitate= 6. de crt Nr.Total Z.a.17 2. = mii m².1 (un) ha Tarif RON /ha.37 Anexa1 128 TOTAL LUCRĂRI MECANICE Total ha.25 10.25 Cap.7 x 2) 1.36 - - 14.25 22.O .Total RON 2..13 250 RON 782.4 Cosit între rânduri 2 lucrări UM= ha.89 - - 7.60 1.17 1 Împrăştiat îngrăşăminte chimice cu MIC Anexa 1 275 2 Stropit cu MSPP 900 8 tratamente 0. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr.4 Strâns manual fânul şi aşezat ca mulci pe rândul de pomi UM= ha..M.4 1 (unu) ha .60 - TOTAL MANO PERA PENTR: x x x 34.25 0.89 - 4 5 1908 2744 1.2 m lăţime) U. cantitate = (3 x 4) =12 Preparat soluţie pentru 8 tratamente a câte x 500 l UM= mii l.75 0. 4 0. = mii m².n Tarif pentru 1 ha Cap. .O.n.93 25 48.0 Deservit MSPP la 8 tratamente UM= mii l. cantitate= ( 0.06 4.53 25 563. DENUMIREA UM 163 Cantitatea Ha 3 1 8 Ha.3 1906 Sapa mare pe rând (1. cantitate = 3.09 14.25 0.38 - 1.0 Prăşit pe rând – 4 lucrări U.00 1..22 0.63 7.n. articol transformare din NPC/78 caracteristici şi utilajul folosit Ct 0 1 2 0. Lucrarea Coef.

5 17.31 RON Total chelt.25 III 7 IV 8 9.27 6.directe 3618.84 Volum total t/Km 4 2.0 19.25 Cap.M.I Manopera Pentru 1 (un ) hectar 874.50 Cap.3 % Insectofungicide: 4000 l x 0.44 - - 164 . NTM/98 unitatea de măsură şi cantitatea 0 1 2 1 2022 Tăieri de formarea coroanei U.O.27 - Z.375 7. = t. 6 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul IV a unei plantaţii de PĂR cu desimea de 834 pomi /ha Cap. Nr.05 0.Antemăsurătoare – Deviz nr.11 0.313 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE SPECIFICARE Cap. 1 Fungicide: 4000 l x 0. Utilaje 785.834 2 3226 Încărcat gunoi şi descărcat în câmp de la 8 – 10 km Se execută două lucrări U.0 RON /UM 4 40 80 1 TOTAL RON 5 480 640 834 1954 pentru. cantitate = ( 0.25 0.5 t x 4 operaţii ) = 2 TOTAL Z.4.IV Transport 7. 1 ha RON Distanţa de transport Km 2 50 20 Total t /Km Tarif RON/t / Km Total RON Cap. transp.III Materiale 1954.2 % Îngrăşăminte chimice complexe TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE 2 3 kg 12 kg 8 kg 834 ptr. cantitate = 0.II. = t.22 4.crt DENUMIREA – GRUPA 0 1 2 1 Insectofungicide Îngrăşăminte chimice TOTAL TRANSPORTURI PENTRU 1 (un) ha Cantitate transport tone 3 0.I Manoperă: Nr.25 5 din care pe categorii II 6 6. 6 12 8 834 854 Cap. cantitate = 25 3 3246 Încărcat şi descărcat îngrăşăminte chimice U.M.M. I 4 9.2. = mii pomi .5 0.crt 0 1 2 3. articol Denumirea lucrării din crt.06 3. IV. din normele de muncă .O/ UM 3 11.Transporturi de materii şi materiale Nr.1 1 0.

4

1906

5 6 7 8 9

1908 2744 3157 294 312

TOTAL MANOPE RA PENTRU

Sapa mare pe rând ( lăţime = 1,2 m ) U.M. = mii m².; cantitate = 3,0 Prăşit pe rând – 4 lucrări U.M. = mii m².; cantitate = (3 x 4) =12 Preparat soluţii ( 10 tratamente a x 600 l ) UM= mii l., cantitate= 6,0 Deservit MSPP la 10 tratamente UM= mii l, cantitate= 6,0 Cosit între rânduri 2 lucrări UM= ha., cantitate= 1,4 Strâns manual fânul şi aşezat ca mulci pe rândul de pomi UM= ha., cantitate= ( 0,7 x 2) 1,4 1 (unu) ha - Total Z.O. -Tarif RON/Z.O - Total RON

2,63

7,89

-

-

7,89

-

1,22 0,09 0,06 4,00 1,25

14,64 0,54 0,36 5,60 1,75

0,36 -

-

14,64 -

-

0,54 1,75 5,60 -

x x x

46,82 25 1163,00

0,60 25 9,00

8,22 25 205,50

22,53 25 563,25

15,47 25 385,25

Cap. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr. Lucrarea Coef. de crt Nr. articol transformare din NPC/78 Ct caracteristici şi utilajul folosit 0 1 2 1 Împrăştiat gunoi de grajd cu MIG – 4 - 25 2,14 t/ha 2 Împrăştiat îngrăşăminte chimice cu MIC 0,17 Anexa1 275 3 Stropit cu MSPU 10 tratamente Anexa 1 0,37 128 TOTAL LUCRĂRI MECANICE Total ha.a.n. PENTRU: A.1 (un) ha Tarif RON /ha.a.n Tarif pentru 1 ha Cap. III – Materii şi materiale Nr. DENUMIREA UM
165

Cantitatea Ha 3 1 1 10

Ha.a.n. 4 2,14 0,17 3,70 6.01 250

RON

1502,5

Cantitatea

Valoarea

Greut

crt 0 1 2 3 4 1 Fungicide: 0,3 % x 6000 l Insectofungicide: 0,2 % x 6000 l Gunoi de grajd semifermentat 25 t / ha Îngrăşăminte chimice complexe TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE 2 kg kg t kg A 3 12 10 25 834

RON /UM 4 40 80 50 1

TOTAL RON 5 800 1250 834

pentru. transp. 6 12 10 25000 834 25856

Cap. IV- Transporturi de materii şi materiale Nr.crt DENUMIREA – GRUPA 0 1 2 3. 1 Insectofungicide Îngrăşăminte chimice Gunoi de grajd TOTAL TRANSPORTURI 1 (un) ha

Distanţa de transport Km 2 50 20 10 Total t /Km Tarif RON /t / Km Total RON Cap.III Materiale 3364,0

Cantitate transport tone 3 0,2 0,8 25

Volum total t/Km 4 10,0 16,0 250,0 265,0 0,375 103,5

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE SPECIFICARE Cap.I Manopera Pentru 1 (un ) hectar 1163,0

Cap.II. Utilaje 1502,5

Cap.IV Transport 103,5

RON Total chelt.directe 6133,0

3.3.1.Antemăsurătoare – Deviz nr.3 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul I a plantaţiei de PRUN cu desimea de 500 pomi la hectar Cap. 1 Manoperă : Nr. Nr.artic Denumirea lucrării din ctr dinNTM/9 normele de muncă 2 Unitate de măsură şi cantitatea 0 1 2 1 1906 - Sapa mare pe rând(500x4,8) UM= mii m2 cantit=2,4 2 3135 - Deservit semănătoarea SUP-21 UM=ha cantit=0,70 3 2744 - Pregătit soluţia pt.4 ZO UM TOTAL ZO Din care pe categorii I 3 4 2,63 6,31 0,14 0,10 0,09 0,14
166

II 6 -

III 7 6,31 0,10 -

IV 8 0,14

5 -

4

3157

-

5

1907

-

tratamente a câte 400l UM=mii l cantit=1,6 Deservit MSPP la 4 0,06 0,24 tratamente UM=ha cantit=4 Prăşit cu sapa pe 1,22 11,71 rândul de pomi 4 lucrărix2,4 mii mp UM=mii m2 cantit=9,6 Plivitul lăstarilor şi dirijarea lor pe direcţia rândurilor UM= mii pomi cantit=0,5 6,06 3,03

0,24

-

-

-

-

-

11,71

-

6

1869

-

-

-

3,03

-

7

294

-

8

312

-

Cosit între rânduri-2 4,00 6,08 lucrări UM=ha cantit=(0,76x2) 1,52 Strâns fânul şi aşezat 1,25 1,90 ca mulci pe rândul de pomi UM=ha cantit=1,52 - Total ZO uri X X X 29,51 25 737,75 - Tarif RON/ZO - Total RON

-

-

-

6,08

-

-

-

-

0,24 25 6,0 -

-

21,15 25 528,7 5

8,12 25 203,0

TOTAL MANOPERA PENTRU

1(unu) ha

Cap. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr. crt 0 1 Lucrarea Caracteristici şi utilajul folosit 1 normală în Nr.art.din NPC/79 anexa 1 2 livadă(după 242 CT coef.de transf. 3 1,30 Cantitatea ha ha a. n 4 1 2 1 4 RON 1,30 1,18 0,54 1,48 4,50 250 1125 5

Arătura plantare) 2 Discuit arătura – 2 lucrări 3 Semănat amestec de ierburi perene 4 Stropit în livadă – 4 tratamente TOTAL - Total LUCRĂRI 1(un) ha - Tarif MECANICE - Total PENTRU Cap.III - Materii şi materiale Nr. Denumirea UM

254 0,59 107 0,54 121 0,37 Ha a. n RON / ha a. n pentru un ha

Cantitatea
167

Valoarea

Greut.pentru

crt 0 1 1 Sămânţă de lolium perene 2 Sămânţă de trifoi alb 3 Fungicide 1600 l x0,3% 4 Insecticide 1600 l x0,2% TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE 2 Kg 3 14

RON/ UM 4 10

Total RON 5 140 210 192 256 798

transport 6 14 7 4,8 3,2 29

Kg 7 30 Kg 4,8 40 Kg 3,2 80 pentru 1(unu) hectar

Cap.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr. Denumirea - Grupa Distanţa de Cantit.tr crt transp km ansport. t 0 1 2 3 1 Sămânţă şi insectofungicide 50 0,03 2 Apă pt.4 tratamente 2 1,60 - total t /km -A:1(ha) - tarif RON / t / km - total RON TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.I Cap.II manopera utilaje Pentru 1(un) 737,75 1125,0 hectar

Volum total t/km 4 1,5 3,2 4,7 0,375 1,762

Cap.III materiale 798,0

RON Cap.IV Total cheltuieli transport directe 1,762 2662,51

3.3.2.Antemăsurătoare – Deviz nr.4 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii de PRUN cu desimea de 500 pomi la hectar Cap. 1 Manoperă : Nr. Nr.artic Denumirea lucrării din normele ctr dinNTM/ de muncă 92 Unitate de măsură şi cantitatea 0 1 2 1 1952 - Tăieri pt.formarea coroanei UM=mii pomi cantit=0,5 2 1835 - Săpat gropi pt. completarea golurilor 12% UM=buc cantit=60 3 1773 - Făcut şanţ de 50x50 pt.stocat UM=ml cantit=2 ZO UM 3 2,08 0,11 0,05 TOTAL ZO I 4 1,04 6,60 0,10 5 -

Din care pe categorii II 6 III 7 6,60 0,10 IV 8 1,04 -

168

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1775 1843 1845 1866 1906 1907 2744 3157 294 312 1869

TOTAL MANOPE RA PENTRU

Stratificat pom în şanţ UM=mii buc cantit=0,06 - Fasonat şi mocirlit rădăcina UM=mii pomi cantit=0,06 - Repartizat pomi la gropi UM=mii pomi cantit=0,06 - Plantat pomi lucrare completă UM=buc cantit=60 - Sapa mare pe rând(4,8x500) UM=mii m2 cantit=2,40 - Prăşit pe rând- 4 lucrări UM=mii m2 cantit=(4x2,4) 9,6 - Pregătit soluţia pentru 5 trat. UM=mii l cantit=2,0 - Deservit MSPP-5 tratamente UM=ha cantit=5,0 - Cosit intre randuri-2 lucrari UM=ha cantit=1,52 - Strans fan si asezat ca mulci UM=ha cantit=1,52 Plivit lastari si dirijarea lor pe directia randurilor UM mii pomi cant. 0,5 - Total ZO uri 1(unu) - Tarif lei/ZO - Total RON

-

1,82 3,33 3,13 0,02 2,63 1,22 0,09 0,06 4,00 1,25 6,06 X X X

0,11 0,20 0,19 1,20 6,31 11,71 0,18 0,30 6,08 1,90 3,03 38,95 25 973,75 -

O,20 0,19 0,30 -

-

0,11 6,31 11,71 3,03 -

1,20 0,18 6,08 1,90

0,69 25 17,25

-

27,86 25 696,5

10,40 25 260,0

Cap. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr.c Lucrarea CT coef.de rt Caracteristici şi utilajul folosit transf. 0 1 2 1 Stropit cu MSPP 5 tratamente 0,37 TOTAL -Total ha.a.n LUCRĂRI 1(un) ha - Tarif RON/ha a.n MECANICE - Total pentru un ha PENTRU : Cap.III - Materii şi materiale Nr. Denumirea UM Cantitatea
169

Ha 3 5 RON

Cantitatea Ha a.n 4 1,85 1,85 250 450

Valoarea

Greut.pentru transport

crt 0 1 2 3 1 2 Pomi pentru completat goluri Buc 12% Fungicide : 2000 l x 0,3% Kg Insecticide : 2000 l x 0,2% Kg 3 60 6 4

RON Total /UM mii lei 4 5 20 1200,0 40 80 240,0 320,0 1760,0

6 60 6 4 70

TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE

pentru 1(unu) hectar

Cap.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr. Denumirea - Grupa crt 0 1 1 Pomi 2 Insectofungicide 3 - total t /km -A:1(ha) - tarif RON / t / km - total RON TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.I Cap.II manopera utilaje Pentru 1(un) 973,75 450,0 hectar

Distanţa de Cantit.transport. transp km t 2 3 50 0,1 50 0,01

Volum total t/km 4 5,0 0,5 5,5 0,375 2,062

Cap.III materiale 1760,0

Cap.IV transport 2,062

RON Total cheltuieli directe 3185,812

3.3.3.Antemăsurătoare – Deviz nr.5 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul III a unei plantaţii de PRUN cu desimea de 500 pomi la hectar Cap. 1 Manoperă : Nr. Nr.artic Denumirea lucrării din ctr dinNTM normele de muncă /92 Unitate de măsură şi cantitatea 0 1 2 1 1954 - Tăieri pt.formarea coroanei UM=mii pomi cantit=0,5 2 3 2037 redus 3/4 2744 Strângerea ramurilor şi scoaterea lor la alei UM=ha cantit=1 ha Pregătit soluţia pt.6 tratamente a câte 500 l UM=mii l cantit=3,0 ZO UM 3 5,0 TOTAL ZO I 4 2,50 5 -

Din care pe categorii II III IV 6 7 8 2,50

1,44 0,09

1,44 0,27

1,44 -

-

-

0,27

170

4 5 6 7 8

3157 1906 1908 3246 1868

9

294

10

312

TOTAL MANOPERA PENTRU

Deservit MSPP la 6 tratamente UM=ha cantit=6 - Sapa mare pe rând (4,8 mx500) UM=mii m2 cantit=2,4 - Prăşit pe rând(4 lucr x 2,4) UM= mii m2 cantit=9,6 - Încărcat şi desc îngr.chim. -4 operaţiuni UM=t cantit=0,5 x 4=2 - Administrat îngr.chim.câte 1 kg/pom UM=mii pomi cantit=0,5 - Cosit între rânduri 2 lucrări UM=ha cantit=(0,76 x 2) 1,52 - Strâns iarba cosită şi aşezarea ca mulci pe rândul de pomi UM=ha cantit=1,52 - Total ZO uri 1(unu) - Tarif RON/ZO - Total RON

-

0,06 2,63 1,22 0,11 1,54

0,36 6,31 11,71 0,22 0,77

0,36 -

0,22 O,77

6,31 11,71 -

-

-

4,00

6,08

-

6,08

1,25

1,90

-

-

-

1,90

X X X

31,56 25 789,0

1,80 25 45,0

0,99 25 24,75

18,02 25 450,5

10,75 25 268,75

Cap. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr. Lucrarea Nr.art.din CT crt Caracteristici şi utilajul folosit NPC/79 coef.de ha anexa 1 transf. 0 1 2 3 4 1 Stropit în livadă cu MSPP-6 128 0,37 6 tratamente 2 Administrat îngr.chim. 275 0,17 1 TOTAL - Total Ha a. n LUCRĂRI 1(un) ha - Tarif RON / ha a. n MECANICE - Total pentru un ha RON PENTRU

Cantitatea ha a. n 5 2,22 0,17 2,39 250 597,5

Cap.III - Materii şi materiale Nr. Denumirea

UM

Cantitatea
171

Valoarea

Greut.pentru

total RON TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap. t 0 1 2 3 1 insectofungicide 50 0.2% 3 Îngrăşăminte chimice TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE Lei/UM 2 3 4 Kg 9.4 operaţiuni UM=t cantit=2 t 4 1868 .0 transport 6 9.0 597.3.77 5 2.13 2.Strângerea ramurilor şi redus scoaterea lor la alei 3/4 UM=ha cantit=1 ha 3 3246 .Tăieri pt.III materiale 1340.22 1. Denumirea lucrării din ctr artic normele de muncă dinNT Unitate de măsură şi M/92 cantitatea 0 1 2 1 1955 .0 Kg 6.0 80.22 0.6.IV transport 4.formarea coroanei UM=mii pomi cantit=0.0 6.0 Kg 500 1 pentru 1(unu) hectar Total RON 5 360.031 RON Total cheltuieli directe 2730.0 480. Denumirea .87 0.total t /km 1 (unu) ha .015 2 Ingrasaminta chimice 20 0.5 ZO UM TOTAL ZO I 3 4 6.Antemăsurătoare – Deviz nr.0 10.0 500.50 .87 2.5 2 2037 .chim.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.375 4.25 3.3% 2 Insecticide : 300 l x 0.I Cap.54 0.13 - 172 .0 Cap.0 40.tarif RON / t / km .75 0. 1 Manoperă : Nr Nr.Încărcat şi descărcat îngr.II manopera utilaje A-Pentru 1(un) 789.77 Din care pe categorii II III IV 6 7 8 3.75 10.Grupa Distanţa de Cantit.5 hectar Cap.87 0.031 Volum total t/km 4 0.tr crt transp km ansport.0 515 Cap.0 134.11 0.Administrat îngr.53 3.crt 0 1 1 Fungicide : 300 l x 0.0 500.6 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul IV a unei plantaţii de PRUN cu desimea de 500 pomi la hectar Cap.chimice UM=mii pomi cantit=0.

173 Volum total t/km .90 - - 6.5 6 7 1906 1908 2744 - Sapa mare pe rând 2.37 8 TOTAL -Total ha.75 TOTAL MANOPERA PENTRU 1(unu) ha Cap.96 2.0 Cantitatea Ha a.02 25 450.75 0.48 6.n MECANICE . II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr.Tarif RON/ha a.III .22 11.pentru transport 6 12 8 500 520 pentru 1(unu) hectar Cap. Lucrarea CT coef.31 UM=mii m2 cantit=2.2% Îngrăşăminte chimice complexe TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE UM 2 Kg Kg Kg Cantitatea 3 12 8 500 Valoarea Lei/UM Total mii lei 4 5 40 480 80 360 1 500 134.00 lucrări UM=ha cantit= 1.tr crt transp km ansport.36 tratamente a câte 500 l UM=mii l cantit=4.06 tratamente UM=ha cantit=8 Cosit între rânduri 2 4.47 25 286. Denumirea .86 25 96.Total pentru un ha RON PENTRU : Cap.0 740.3% Insecticide : 4000 l x 0.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.63 6.09 0.48 25 12.de crt Caracteristici şi utilajul folosit transf.0 Greut. Denumirea crt 0 1 2 3 1 Fungicide : 4000 l x 0.96 250.8 tratamente 0.Total RON X X 0.Materii şi materiale Nr.0 Deservit MSPP la 8 0.71 - 0.4 Prăşit pe rând 4 lucrări 1.52 .n 4 2.Total ZO uri X .90 33.6 Pregătit soluţie pentru 8 0.08 1.52 Strâns iarba cosită şi 1.5 11.08 1.Grupa Distanţa de Cantit.a.48 - - - 6.5 18.25 aşezarea ca mulci pe rândul de pomi UM=ha cantit=1.Tarif RON/ZO . Ha 0 1 2 3 1 Stropit cu MSPP .36 8 9 10 3157 294 312 - 0.71 UM=mii m2 cantit=9.n LUCRĂRI 1 (un) ha .31 11.0 3.83 25 845.

52 4 26 .III materiale 1340.0 2 7 1906 . Nr.Tăieri pt.71 5 0.11 1.5 5 3223 .total RON TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.chimice + insectofungicide 2 50 3 0.6 ZO UM 3 15.chim.0 Cap.I Cap.Încărcat gunoi de grajd UM=t cantit=(500 x 20)=10 6 1867 .77 1.Sapa mare pe rând UM=mii m2 cantit=2.82 3.54 0.18 1.375 9.82 3.33 - 174 .3.67 2.7 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul V a unei plantaţii de PRUN cu desimea de 500 pomi la hectar Cap.t 0 1 1 Transport îngrăş.31 11.II manopera utilaje Pentru 1(un) hectar 845.80 1.artic Denumirea lucrării din ctr dinNTM normele de muncă /92 Unitate de măsură şi cantitatea 0 1 2 1 1956 .chimice UM=mii pomi cantit=0.Administra îngr.75 740.IV transport 9.33 0.63 6.67 - Din care pe categorii II III IV 6 6.Administrat gunoi de grajd redus1/ UM=ha cantit=1.5.22 0.63 1.31 11.formarea coroanei UM=mii pomi cantit=0.22 TOTAL ZO I 4 7.5 3.Prăşit pe rând 4 lucrări UM=mii m2 cantit=9.4 8 1908 .tarif RON/ t / km . 1 Manoperă : Nr.22 0.Antemăsurătoare – Deviz nr.Încîrcat şi descărcat îngr.total t /km 1 (unu) ha .0 Cap.75 26 0.4 operaţiuni UM=t cantit=2 T 4 1868 .5 2 2037 .66 0.80 1.Strângerea ramurilor şi redus scoaterea lor la alei 3/4 UM=ha cantit=1 ha 3 3246 .75 RON Total cheltuieli directe 2935.67 6.71 7 8 7.77 1.

t 175 Volum total t/km .IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.0 2344.48 0.a.6 500 10. Denumirea crt 1 Fungicide : 4000 l x 0.pentru transport 6 15 10 500 10000 10525 Cap.52 Strâns iarba cosită şi 1.0 4.Tarif RON/ha a.0 740.02 25 450.8 tratamente 0.25 aşezarea ca mulci pe rândul de pomi UM=ha cantit=1. Lucrarea CT coef.0 lucrări UM=ha cantit= 1.46 25 111.0 Greut.96 250.37 8 TOTAL -Total ha.0 19. Ha 0 1 2 3 1 Stropit cu MSPP .96 2.43 - - - 0.48 - - - X X X 42.n LUCRĂRI 1(un) ha .tr crt transp km ansport.n 4 2.43 12 312 - 0.2% Îngrăşăminte chimice complexe 1kg/pom 4 Gunoi de grajd semifermentat 20kg/pom TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE 0 1 2 3 UM Cantitatea 2 Kg Kg Kg t 3 14.Tarif RON/ZO .de crt Caracteristici şi utilajul folosit transf.0 0.48 25 12.5 18.08 - - - 6.III .Total ZO uri .06 6.4 9.0 80 768.0 Valoarea RON/UM Total RON 4 5 40 576.0 pentru 1(unu) hectar Cantitatea Ha a.3% Insecticide : 4000 l x 0.Total pentru un ha RON PENTRU : Cap.52 Pregătit soluţie pentru 8 0.90 11 294 - 0. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr.n MECANICE .09 tratamente a câte 500 l UM=mii cantit=4. Denumirea .0 1 500.Materii şi materiale Nr.0 50 500.08 1.8 Deservit MSPP la 8 tratamente UM=ha cantit=8 .90 - - - 1.Total RON 0.52 25 1063.9 2744 - 10 3157 - Cosit între rânduri 2 4.56 25 489.0 TOTAL MANOPERA PENTRU 1(unu) Cap.Grupa Distanţa de Cantit.

04 chimice 2 operaţiuni UM=t.31 0. cantit.54 0.2 5 3135 Deservit semănătoarea 0.625 3.625 RON Total cheltuieli directe 4194.208)=0. Nr. 0.6 0.Manoperă Nr.II utilaje 740. =0.408 3 3091 Marunţit îngr.Antemăsurătoare –Deviz nr.10 mii m2 cantit.chimice 0.08 UM=ha.66 2.I manopera Pentru 1(un) hectar 1063. 4m × 4 lucr. Cap.4. Art. I .0 Cap. 4m2/pom UM= 2. cantit.III materiale 2344.90 3. UM=ha. din normele de muncă ZO I II III IV NTM/92 Unitatea de măsură şi cantitatea 0 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2863 Defrişarea de porumbar .09 0.41 4 1867 Administrat manual 1. Denumirea lucrării din Z.07 tratamente UM =mii l.66 ( AS-S) UM=mii l.08 0.6 UM=t.total t /km :1(ha) .cantitate=0.10 2.08 0.=(0.8 1.total RON TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.63 2.2 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul I a unei plantaţii de NUC cu desimea de 208 pomi/ha. 0.8 8 2740 Stropit pomii cu Vermorelul 3.22 3. cantit.2 176 .04 0.1. 18.33 2. mur.90 9 1908 Prăşit în jurul pomilor 2 2.tarif RON/ t / km . 20%grad de acop. cantitate(2x0.O Total Din care pe categorii Crt.=0.31 îngrăşăminte chimice UM=0. cantit.0 0 1 2 50 10 3 0. paducel.375 47.chimice + insectofungicide 2 Gunoi de grajd .75 2 3246 Incârcat şi descărcat îngr.525 10 127 0. UM=mii m .625 4 27 100 Cap.07 0.6 14 14 maceş.0 Cap.8 × 4)=3.=1.IV transport 47.cantitate=0.14 0.1 Transport îngrăş. Distanţa de plantare 8 m între rânduri şi 6 m pe rând.8 7 2744 Pregătit soluţie pentru 4 0.0 6 1906 Sapă mare.11 0.

0 (2lucr. transp. – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr.05 25 501. cantit.cantitate=0.50 2. 0 1 2 Discuit cu GD -2.75 0.25 Cap.08 2.6 530 RON Valoarea RON/ Total UM RON 4 5 1 500 10 30 40 80 150 210 96 128 1084 2 Seminţe de lolium perene Kg 3 Seminţe de trifoi alb Kg 4 Fungicide: 800 l × 0.4 1.8 – 2 lucrari 0.45 25 86.5 26.3% Kg 5 Insecticide : 800 l × 0. III – Materii şi materiale Nr.25 20.59 Semănat amestec de ierburi perene –2 0. tone 0 1 2 3 1 Îngrăşăminte chimice 50 0.) UM=ha. II.50 8.05 34.10 11 294 312 12 2869 TOTAL MANOPERA Cosit manual între pomi 4.375 .208 1 (un) ha Total Z.n. transport 6 500 15 7 2.25 10.02 3.06 pe direcţia rândurilor UM=mp. transp.6 ha 3 2 2 Cantitatea Ha a.08 25 2.00 2.O.5 0.25 mulci lângă pomi UM=ha.18 1.05 0.4 1. Denumirea grupa Distanţa de Cantitatea Crt.2% Kg TOTAL VALOARE pentru 1 (un) MATERII ŞI hectar MATERIALE Cap. de crt.03 +seminţe de ierburi perene TOTAL 1 (UN) Total t/km. transf. × Total RON × 8.r. Lucrarea caracteristică şi utilajul folosit C T coef.n PENTRU : Total pentru un ha Cap. MECANICE Tarif RON/ha a.Transporturi de materii şi materiale Nr. TRANSPORTURI HA Tarif RON /t/km 177 Volum total t/km 4 25 1.73 25 268.uri × Tarif RON /Z.O.31 25 857. Denumirea Crt 0 1 1 Îngrăşăminte chimice complexe UM 2 Kg Cantitatea 3 500 15 7 2.=2 Strâns fânul şi aşezarea ca 1. cantit=2 Plivit lăstari şi dirijarea lor 6.26 250 565 Greutatea pt.5 2 Insectofungicide 50 0. IV.54 lucrări TOTAL LUCRĂRI 1 ( un) ha Total ha a. 4 1.0 0.

Art. cantit.0 11 312 Strâns iarbă cosită şi aşezată ca 1.13 goluri 12% 5 UM=buc.04 0.0 8.=2 178 .10 mocirlet UM=mb.IV transport 99. cantit =0.13 0.33 3.208 2 2 1832 Săpat gropi pentru completări de 0.50 2. cantit.3 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii de NUC cu desimea de 208 pomi/ha Cap.25 2.00 lucrări UM=ha . cantit. cantit.02 0.09 tratamente a 200 l UM=mii.. din de muncă Z. Pomi.38 RON Cap.10 6 1906 Sapa mare în jurul pomului UM=mii m2 .33 3.50 UM=buc.PENTRU TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare pentru 1 (un )hectar Total RON 99.Antemăsurătoare – Deviz nr.cantit =0.13 3..3.=0.Manopera Nr.00 8. cantit.O.50 mulci în jurul pomilor UM=ha .03 4 1845 Repartizat pomi la gropi 3.2 10 294 Cosit manual între pomi –2 4.=3. cantit.09 0.0 9 1908 Prăşit în jurul pomilor câte 4 m2 1.21 redus1/ UM=nr.4.III Materiale 1084 Cap. Total Crt.10 2.I Manopera 857.22 3. cantit.II Utilaje 565 Cap. Din care pe categorii NTM/92 Unitatea de măsură şi cantitatea 0 1 2 3 4 5 6 7 8 1 1952 Tăieri de formarea coroanei 1.22 0..O.63 2.12 3.03 5 1866 Plantat pomi nr. =2.13 3.I .=0.33 UM=mii l. goluri 12% 0.5 0.90 3. cantit=25 2.10 0.90 se execută 4 lucrări UM= mii m2.09 0.75 Cap. =1. cantit.=1. Denumirea lucrării din normele Z.09 0.38 Total cheltuieli directe 2606.09 UM=mb. Nr.33 0.8 7 2744 Preparat soluţie pentru 5 0.0 8 2740 Stropit pomii cu vermorel AS-5 3.=25 3 1843 Fasonat rădăcină făcut mocirlă şi 3.

r.63 1.Materii şi materiale Nr.5 12.25 8.2% TOTAL 1 (un ha VALOARE MATERIALE 0 1 Valoarea RON Total / UM RON 4 5 20 500 40 80 120 160 Greutatea pentru transport 6 50 3.0 2.II Cap. Denumirea crt.06 direcţia rândurilor UM=mp.0 Capitolul IV. ha 0 1 2 3 TOTAL LUCRĂRI MECANICE 1(un) ha Total ha a.13 25 278. de transport transport tone 0 1 2 3 4 1 Pomi şi insectofungicide 50 0.12 13 2037 1869 Strâns ramurile şi scoase la alei UM=mii mp.208 1 (unu)ha TOTAL Z.58 25 264.n.O TOTAL RON × CAP. Caracteristici şi utilaje folosite de transf.Transporturi de materii şi materiale Nr. 1 Pomi pentru completări goluri 12% 2 Fungicide :1000 × 0. Cantitatea Crt. × TARIF RON /Z.0 TOTAL 1 (un ) ha Total t/ha 3.III Cap.cantitate=1. II-Utilaje :lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr. Total pentru RON UM 2 Buc Kg kg Cantitatea 3 25 3 2 780 Ha a.O.85 25 846.26 33.3% 3 Insecticide :1000 × 0.cantitate=0. Tarif RON/ha a.06 3. 4 un ha Cap III.75 8. Lucrarea CT coef. I Cap. Denumire grupa Distanţa Cantitatea Volum total t/km crt.5 TOTAL MANOPERA Plivitul lăstarilor şi dirijarea lor pe 6.0 MATERII ŞI Tarif RON /t/km 0.n.0 3.25 10.IV Total cheltuieli Manopera Utilaje Materiale Transport 179 .14 25 303.26 11.375 MATERIALE Total RON 1.63 1.5 5.125 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE RON Specificare Cap.

cantit.22 4.2 5 17.00 Din care pe categorii I II III IV 4.90 8.68 25 892 8. Total ZO 4.63 1.cantitate=0. cantit.Manopera Nr.4. cantitatea =0. Nr.=mii pomi . =0.10 0. =1.208 1 (unu) ha Total Zouri Tarif RON/Z.3 25 432.08 2.63 1. Denumirea lucrării din Crt din normele de muncă NTM/92 Unitatea de măsură şi cantitatea 1 1952 Tăieri pentru formarea coroanei U.50 2.16 2.14 5.Antemăsurătoare .cantitate=1.26 11.=2 Strans ramurile si scoase la alei UM=mii mp.pentru 1(un ) ha 846.O.O.26 35.25 - 780.14 5.10 0.I .5 5 6 7 1908 294 312 Prăşit 4 m2 în jurul pomilor de 4 ori UM=mii m2 .33 1.8 3 2744 Preparat soluţie pentru 5 tratament a 300 l UM= mii l. cantit =1. =3.II.63 0.0 Strâns iarba cosită şi aşezare camulci în jurul pomilor UM=ha : cantit. =2.5 Plivitul lastarilor si dirijarea lor pe directia randurilor UM=mb.75 6. 4 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul III a unei plantaţii de NUC cu desimea de 208 pomi/ha Cap.00 2.38 3.-Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole 180 .2 2 1866 Sapa mare în jurul pomilor UM=mii m2.M. Total RON Z.06 8.3.5 4 2740 Stropit pomii cu vermorelul AS UM=mii l.00 1.00 1. art.125 1627.2 Cosit manual între pomi –2 lucrări UM=ha .16 2.25 8 9 2037 1869 5.50 3.13 25 278.00 2. cantit.Deviz nr. cantit.2 5 7.25 25 181.5 TOTAL MANOPERA PENTRU × × × Cap.09 3.90 8.00 3.

III – Materii şi materiale Nr. Tarif RON/ha a. IV Total cheltuieli Transport directe 0.5 0. TOTAL -pentru 1 (un) hectar VALOARE MATERII ŞI MATERIALE 3 4.00 - Cantitatea transportată tone 3 0.IV. 2 Cantitatea 3 4 TOTAL LUCRĂRI MECANICE PENTRU : 1(un) ha Total ha .0 TOTAL 1 (un) ha Total t/km.h.r.0 7. Crt 0 Lucrarea Caracteristici şi utilaje folosite 1 CT Coef.5. Total pentru un ha RON Cap.5 3.Deviz nr.01 RON Volum total t/km 4 0.II Utilaje Cap.2% Kg. de trans. Denumirea Crt 0 1 2 UM Cantitatea 1 2 Fungicide 1500 l. TRANSPORT Tarif tarif RON /t/km PENTRU : Total TOTAL CHELTUIELI DIRECTE SPECIFICARE Cap.19 3. Insecticide :1500 l.19 Cap.4. I Manopera pentru 1 ( un ) hectar 892.375 0. Insectofungicide 5. transport Km.0 Valoarea RON Total / RON UM 4 5 40 180 80 240 420 Greutatea pentru transport 6 1. Denumirea –grupa Distanţa de crt.Nr. × 0. × 0.Antemăsurătoare .5 Cap.5 3.3% Kg.19 1312. Transporturi de materii şi materiale Nr. 0 1 2 1. III Materiale 420 RON Cap.a.5 0. 5 181 .

08 1. cantit.I . =2.Manopera Nr.08 0.31 2.=0.08 5 6 7 8 0.=0.66 3.09 3. normele de muncă din Unitatea de măsură şi NTM/9 cantitatea 2 0 1 2 1 1952 Tăieri pentru formarea coroanei Um=mii pomi.42 0.26 TOTAL MANOPERĂ × × 182 7.26 25 .= 2 9 312 Strâns iarba cosită şi aşezarea ca mulet în jurul pomilor UM= ha .42 0.08 25 0.=2 7 1908 Prăşit în jurul pomilor 4 m2 Se execută 4 lucrări UM =mii m2. cantit =0.00 2. Denumirea lucrării din crt art.6 11.0 2.10 0.66 3.14 1.90 8.10 0.0 6 2740 Stropit pomi vermorel AS-S UM =mii l.5 11 12 1869 3091 Plivitul lăstarilor şi dirijarea lor pe direcţia rândurilor UM=mb.31 2. cantit.50 0.63 0. =2 8 294 Cosit manual între pomi –2 lucrări UM =ha .1 25 0.cantitate=1. cantit.2 4 1866 Sapa mare în jurul pomilor UM=mii m2 cantit.5 25 1.90 8.6 34. UM=mii l.06 0.208 Marunţit îngr.75 8. cantit.63 8.25 0.18 6.=0.8 5 2744 Preparat soluţie pentru 5 tratamente a 400 l. =2 10 2037 Strâns ramurile şi scoase la alei UM=mii mp. cantit.4 × 2=0.18 6. cantit.26 0.33 1.cantitate=0..cantitate=0.22 4.54 2.0 1.11 4 0.chimice UM=t.26 25 15.41 1 (unu) ha Total ZO uri Tarif RON/ZO ZO UM Total ZO I Din care pe categorii II III IV 3 2.cantit.2 2 1775 Încărcat şi descărcat îngrăşăminte chimice 2 operaţiuni UM=1.pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul IV aunei plantaţii de NUC cu desimea de 208 pomi/ha Cap.50 5.8 3 1868 Administrat manual îngrăşăminte chimice UM=mii pomi.63 6. Nr.

Denumirea –grupa Distanţa crt. × 0. Total pentru un ha Cantitatea ha Ha a.00 Total cheltuieli directe 1680.Transporturi de materii şi materiale Nr.II Utilaje - Cantitatea transportată tone 3 0. III – Materii şi materiale Nr.5 Cap.5 2.Total RON × 852.50 3. Îngrăşăminte chimice +Insectofungicide 50 TOTAL 1 (un) Total t/km..5 Cap.Antemăsurătoare . 2 Fungicide 2000 l.00 0.a.5 381. Denumirea Crt UM Cantitatea 3 400 4.41 RON RON Cap.r. TOTAL -pentru 1 (un) hectar VALOAREA MATERII ŞI MATERIALE Valoarea Greutatea pentru RON Total transport / UM RON 4 5 6 1 400 400 40 180 1. 0 1 2 TOTAL LUCRĂRI MECANICE PENTRU : 1(un) ha Total ha . IV Transport 8.4. de transf.50 80 240 3.n 3 4 RON Cap.0 Volum total t/km 4 21 21.0 3.-Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr.00 820 410 Cap. 3 Insecticide :2000 l.5.IV. I Manopera pentru 1 ( un ) hectar 852.3% Kg.375 8.00 287. Tarif RON/ha a. TRANSPORTURI ha Tarif RON /t/km PENTRU Total TOTAL CHELTUIELI DIRECTE SPECIFICARE Cap. 0 1 2 1. Lucrarea CT Crt Caracteristici şi utilaje folosite Coef.h.00 0 1 2 1 Îngrăşăminte chimice complexe Kg. . de transport Km. × 0.Deviz nr.5 Cap.2% Kg.II.5 181. 6 183 . III Materiale 820.

=2 10 2037 Strans ramurile şi scoase la 5. uri 30.50 2.06 1.09 0. cantit.23 0. UM=mii l..10 2. Lucrarea 184 CT Cantitatea . =2.26 lor pe direcţia rândurilor UM=mp.84 0. I II III IV NTM/9 Unitatea de măsură şi 2 cantitatea 0 1 2 3 4 5 6 7 8 1 1953 Tăieri pentru formarea 3.33 natural în jurul pomilor 20kg/pomi UM=ha .30 tratamente UM=ha .10 UM=mii m2 cantit.I . Nr. cantit.O.Manopera Din care pe categorii Nr.0 × Cap. Gunoiul de grajd UM=t cantit.00 12km.30 0.33 1.II.O. cantit.= 2 9 312 Strâns iarba cosită şi 1.208 TOTAL 1 (unu) ha Total Z.00 8.2 2 3226 Încărcat.-Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr.=5 7 1908 Prăşit în jurul pomilor 4 m2 1. art.=0.33 1.00 lucrări UM =ha .O.25 2.26 9.pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul VI a unei plantaţii de NUC cu desimea de 208 pomi/ha Cap. transportat la 80.77 coroanei Um=mii pomi.90 UM =mii m2.23 tratamente a 500 l.63 8.00 × MANOPERA Tarif RON/Z.cantitate=1.5 7. Denumirea lucrării din Z.25 1.5 6 3157 Deservit MSPP la 5 0.75 8.90 3.5 181. cantit.8 5 2744 Preparat soluţie pentru 5 0.00 8.=4 3 1867 Administrat îngrăşăminte 1.0 4 1866 Sapa mare în jurul pomilor 2.63 2.30 13.cantitate=0.5 336. şi descărcat în comp.5 225.2 8 294 Cosit manual între pomi –2 4. cantit. =3. Total crt din normele de muncă UM Z.O. 25 25 25 25 25 × Total RON 750.63 alei UM=mii mp.5 11 1869 Plivitul lăstarilor şi dirijarea 6. cantit.06 0.02 0.22 3.=0.26 1.cantit.46 7.00 1.50 aşezarea ca mulet în jurul pomilor UM= ha .=1.77 0.

Antemăsurătoare . TRANSPORTURI Tarif tarif RON /t/km Total TOTAL CHELTUIELI DIRECTE SPECIFICARE Cap. Denumirea –grupa Distanţa crt.0 Coef.50 0.375 15. 2 0. 7 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul VI a unei plantaţii 185 . . Gunoi de grajd 10 2 Insectofungicide 50 TOTAL 1 (un) ha Total t/km.IV.5 Cantitatea transportată tone 3 4 0.r.2% Kg.5 Cap.3% Kg.0 4010 TOTAL LUCRĂRI MECANICE RON Valoarea RON/ Total UM RON 4 5 50 200 40 240 80 320 760 Cap.19 3.50 40.0 RON Cap.001 RON Volum total t/km 4 40 0. I Manopera – pentru 1 ( un ) hectar 750.Crt 0 1 Caracteristici şi utilaje folosite 1 Stropit cu MSPP-5 tractoare 1(un) ha Total ha ..85 1.Deviz nr. TOTAL -pentru 1 (un) hectar VALOAREA MATERII ŞI MATERIALE Cap. 3 Insecticide :2000 l.0 4. × 0.Transporturi de materii şi materiale Nr.00 6.n 4 1. IV Total cheltuieli Transport directe 15.6.II Utilaje 462. de transport Km.19 Cap. III Materiale 760.37 ha 3 5 Ha a.5 Greutatea pentru transport 6 4000 6 4. III – Materii şi materiale Nr.a. de trans. Tarif RON/ha a. Denumirea Crt 0 1 2 1 Gunoi de grajd t 2 Fungicide 2000 l.19 1988.85 250 462. Total pentru un ha UM Cantitatea 3 4.h.4. × 0. 0 1 2 1.

8 3 1868 Administrat manual îngrăşăminte chimice UM=mii pomi .90 8.63 1.10 25 0.22 4. =2 10 2037 Strans ramurile si scoase la alei UM=mii mp.Manopera Nr. cantit./ha UM=mii l.50 0.=6 7 1908 Prăşit în jurul pomilor 4 lucrări UM =mii m2.cantitate=0.75 6.27 0.02 0.54 2.31 2.= 2 9 312 Strâns iarba cosită şi aşezarea ca mulet în jurul pomilor UM= ha .=0.8 5 2744 Preparat soluţie pentru 6 tratamente a 500 l.=0.208 TOTAL 1 (unu) ha Total Z.5 11 1869 Plivitul lăstarilor şi dirijarea lor pe direcţia rândurilor UM=mb.26 11. uri MANOPERA Tarif RON/Z.08 1.O. cantit.0 6 3157 Deservit MSPP la 6 tratamente UM=ha .31 2.90 8.25 0.=0.44 25 8.0 1.77 0.O.04 25 × × ..O.00 2. 186 Din care pe categorii Z. Nr.50 5.27 3.26 28. cantit.63 1.de NUC cu desimea de 208 pomi/ha Cap.cantitate=0. UM 3 3.06 1. Denumirea lucrării din crt din normele de muncă NTM/9 Unitatea de măsură şi 2 cantitatea 0 1 2 1 1953 Tăieri pentru formarea coroanei Um=mii pomi.2 2 1775 Încărcat şi descărcat îngrăşăminte chimice –două operaţiuni UM=t . cantit.36 0.75 6.5 13 1869 Plivitul lăstarilor şi dirijarea lor pe direcţia rândurilor UM=mb. cantit.2 4 1866 Sapa mare în jurul pomilor UM=mii m2. =3.cantit.18 25 9.06 5. 4 0.53 0. cantit.63 1.63 1.O. cantit. art.44 25 7.77 0.208 12 2037 Strâns ramurile şi scoase la alei UM=mii mp.11 Total Z.=0.06 8.26 8.cantitate=1.08 I 5 II 6 III 7 IV 8 0. =3.09 0.36 3.2 8 294 Cosit manual între pomi –2 lucrări UM =ha .4 × 2=0.84 0. cantit.cantitate=1.02 0.I .00 2.26 8.

LUCRĂRI Tarif RON/ha a.5 11.-Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr. 0 1 2 3 1 Stropit cu MSPP-6 tratamente 0.0 179.7.00 Cap. Lucrarea CT Crt Caracteristici şi utilaje folosite Coef. III Materiale 1260 3.0 286. TOTAL pentru 1 (un) hectar VALOAREA MATERII ŞI MATERIALE 3 420 9.3% Kg.Transporturi de materii şi materiale Nr. 3 Insecticide :3000 l. Denumirea Crt UM Cantitatea Valoarea RO Total N/ RON UM 4 5 1 420 40 360 80 480 1260 Greutatea pentru transport 6 420 9.r.h.5 Cantitatea Ha a. TRANSPORTURI Tarif tarif RON/t/km Total TOTAL CHELTUIELI DIRECTE SPECIFICARE Cap.Deviz nr. 2 Fungicide 3000 l.00 435 0 1 2 1 Îngrăşăminte chimice complexe Kg.44 Volum total t/km 4 22 22 0.00 6.5 Cap. . Denumirea –grupa Distanţa crt. I Manopera pentru 1 ( un ) hectar 702.00 6. × 0. de ha trans.22 250 555 226 Cap.22 2.n 4 2.II.. × 0.Antemăsurătoare . III – Materii şi materiale Nr.75 RON RON Cap. de transport Km.2% Kg.25 Total cheltuieli directe 2525.a. IV Transport 8.IV.37 6 TOTAL 1(un) ha Total ha . MECANICE Total pentru un ha RON PENTRU Cap.Total RON × 702.II Utilaje 555 Cantitatea transportată tone 3 0.375 8. 0 1 2 1 Îngrăşăminte chimice complexe 50 +insectofungicide TOTAL 1 (un) ha Total t/km.25 Cap.4. 8 187 .

22 250 .=0.cantitate=0.O.77 I 5 0..36 3.27 6.50 2.06 1.27 0. 0 1 2 1 Stropit cu MSPP-6 tratamente 0.2 7 294 Cosit manual între pomi –2 lucrări UM =ha .pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul VII a unei plantaţii de NUC cu desimea de 208 pomi/ha Cap.=0.59 2. =3.22 2. cantit.a..2 2 1848 Strâns manual ramurile tăiate redus ½ UM=ha.25 7.=0.0 Cap.h. cantit.13 25 278. LUCRĂRI Tarif RON/ha a. art.208 1 (unu) ha Total Z.26 TOTAL MANOPERA × × × 27. 188 ha 3 6.O. de trans. =2 9 1869 Plivitul lăstarilor şi dirijarea lor pe direcţia rândurilor UM=mb.26 1.90 8.-Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr.59 2.n 4 2.54 0.10 0. uri Tarif RON/Z./ha UM=mii l.8 4 2744 Preparat soluţie pentru 6 tratamente a 500 l.Manopera Nr.= 2 8 312 Strâns iarba cosită şi aşezarea ca mulet în jurul pomilor UM= ha .04 25 26. Denumirea lucrării din crt din normele de muncă NTM/92 Unitatea de măsură şi cantitatea 0 1 2 1 1953 Tăieri pentru formarea coroanei Um=mii pomi.00 11.25 Total ZO 4 0.I .09 0.53 0.r.75 0. =3.77 0.00 1.06 1.37 TOTAL 1(un) ha Total ha .50 0.36 25 9.00 2. cantit. Nr.59 2.0 5 3157 Deservit MSPP la 6 tratamente UM=ha . cantit. cantit.5 9.00 Din care pe categorii II III IV 6 7 8 0.22 4. Total RON ZO UM 3 3.90 8.II.79 25 694. Lucrarea CT Crt Caracteristici şi utilaje folosite Coef.26 25 131.36 3.=6 6 1908 Prăşit în jurul pomilor 4 lucrări UM =mii m2.00 Cantitatea Ha a.cantit.10 0.8 3 1866 Sapa mare în jurul pomilor UM=mii m2 cantit. cantit.

13 Cap.MECANICE Cap. III Materiale 840.3% Kg.4.IV. I Manopera pentru 1 ( un ) hectar 694.00 1.75 Cap. × 0. 9 189 .II Utilaje 555. × 0.00 RON Cap. Denumirea Crt Total pentru un ha UM Cantitatea RON Valoarea RON/ Total UM RON 4 5 40 360 80 480 840 555 Greutatea pentru transport 6 9. 9.00 6.8.00 15. III – Materii şi materiale Nr.Transporturi de materii şi materiale Nr. Denumirea –grupa Distanţa crt.Antemăsurătoare . TRANSPORTURI Tarif tarif RON/t/km Total TOTAL CHELTUIELI DIRECTE SPECIFICARE Cap. IV Transport 0.00 TOTAL VALOAREA -pentru 1 (un) hectar MATERII ŞI MATERIALE Cap.02 RON Volum total t/km 4 1. 0 1 2 1 Insectofungicide 50 TOTAL 1 (un) ha Total t/km.376 Total cheltuieli directe 2090.00 0.Deviz nr.375 0.2% Kg. de transport Km. .00 Cantitatea transporta tă tone 3 0.38 3. 6.00 2 Insecticide :3000 l.00 0 1 2 3 1 Fungicide 3000 l.

=2 1869 Plivitul lastarilor si dirijarea lor pe directia randurilor UM=mb. PERA ha Total RON PENTRU Z.50 1. uri MANO (unu) Tarif RON/Z.5 9.2 2 1948 Strâns manual ramurile tăiate UM=ha. UM Tota l Z. Denumirea lucrării din art.25 6.50 1. Lucrarea CT 190 Cantitatea .90 8.00 25 181.26 0.26 2. cantit.13 25 228./ha UM=mii l. cantit.0 2.50 25 278.77 1.00 1.Manopera Nr.25 6. cantit.208 TOTAL 1 Total Z. cantit.0 4 1866 Sapa mare în jurul pomilor –4m2 UM=mii m2 cantit.O.II.48 3.=8 6 1908 Prăşit în jurul pomilor 4 lucrări UM =mii m2.06 1.=1.48 3.36 x × × 28.48 25 12. cantit.00 2. =3.=0.36 2.O.54 1.cantitate=0.22 4. 4 0..= 2 8 312 Strâns iarba cosită şi aşezată în jurul pomilor UM= ha .0 10.77 3 3.25 Cap.00 2.18 0.18 0. =4.09 2.00 25 700.8 5 3157 Deservit MSPP la 8 tratamente UM=ha .10 Din care pe categorii I 5 II 6 III 7 IV 8 0. normele de muncă din Unitatea de măsură şi NTM/ cantitatea 92 0 1 2 1 1953 Tăieri pentru formarea coroanei Um=mii pomi.2 7 294 Cosit manual între pomi – 2 lucrări UM =ha .cantit.18 0.crt Nr.0 3 2744 Preparat soluţie pentru 8 tratamente a 500 l.10 0. cantit.53 0.pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul VIII a unei plantaţii de NUC cu desimea de 208 pomi/ha Cap.=0.06 1.I .90 8.O.-Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr.O.

00 20. III – Materii şi materiale Nr. 12.00 Valoarea RON Total /UM RON 4 5 40 480 80 640 1120 Cantitatea transportată tone 3 0. 2 0.00 1.r. TRANSPORTURI Tarif tarif RON /t/km PENTRU Total TOTAL CHELTUIELI DIRECTE SPECIFICARE Cap. 8. × 0.96 2.Transporturi de materii şi materiale Nr.00 TOTAL 1 (un) ha Total t/km.II Utilaje 740. 0 1 2 1 Insectofungicide 50. I Manopera pentru 1 ( un ) hectar 700.00 8.00 TOTAL VALOARE -pentru 1 (un) hectar MATERII ŞI MATERIALE Cap.00 Cap.00 2 Insecticide :4000 l.00 RON Cap. MECANICE Tarif RON/ha a.9.n 4 2. Total pentru un ha Cap. III Materiale 1120.375 Cap.00 RON Ha a.00 0. transport Km.h..375 0. . IV Total cheltuieli Transport directe 0.00 Cantitatea 0 1 2 3 1 Fungicide 4000 l.Crt Caracteristici şi utilaje folosite 0 1 1 Stropit cu MSPP-8 tratamente TOTAL LUCRĂRI 1(un) ha Total ha . × 0.38 3.3% Kg. 10 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul IX a unei plantaţii 191 .37 ha 3 8.a.38 2560. de transf.96 250 740 Greutatea pentru transport 6 12.02 RON Volum total t/km 4 1.4. Denumirea Crt UM Coef.2% Kg.IV. Denumirea –grupa Distanţa crt de . Antemăsurătoare .Deviz nr.

00 8.=208 2 2057 Strâns manual ramurile tăiate şi scoase la alee UM=ha.=20t 4 1867 Administrat îngrăşăminte natural în jurul pomilor – 100kg.cantit.2 9 294 Cosit manual între pomi –2 4.= 2 10 312 Strâns iarba cosită şi 1.8 7 3157 Deservit MSPP la 8 0.5 × Cap.26 0.8 6 2744 Z.43 0.00 14. =3. Denumirea lucrării din crt din normele de muncă NTM/92 Unitatea de măsură şi cantitatea 0 1 2 1 1959 Tăieri pentru formarea asimilat coroanei Um=mii pomi. transportat la 8-12 km. Lucrarea CT 192 1.029 5.33 1.48 17.O.63 2. =4. I 4 6. art.0 436.63 5.00 lucrări UM =ha . cantit. cantit.00 5 Din care pe categorii II 6 III 7 IV 8 6. cantit.48 3. cantit./pomi UM= ha .=0.de NUC cu desimea de 208 pomi/ha Cap.25 2.00 2.06 0. Nr.O.25 Total Z. uri × MANOPERA ha 25 Tarif RON/Z.26 lor pe directia randurilor UM=mb.75 0./ha UM=mii l.46 25 25 25 25 12.46 6. cantit.208 39.5 Cantitatea .33 2.03 8. cantit..=1.O.10 0.00 1.48 tratamente UM=ha .=8 8 1908 Prăşit în jurul pomilor 4 1.06 1.09 0.5 3 3226 Încărcat.22 3. UM 3 0.63 5.cantitate=0.-Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr.66 TOTAL 1 (unu) Total Z.90 8.50 aşezarea ei ca mulci în jurul pomilor UM= ha .Manopera Nr. =1 5 1866 Sapa mare în jurul pomilor UM=mii m2 cantit.O. cantit.33 1.10 2.50 Preparat soluţie pentru 8 0.I .cantit.43 tratamente a 600 l. =2 11 1869 Plivitul lastarilor si dirijarea 6.90 lucrări UM =mii m2.0 181. × PENTRU Total RON 991.03 8.II. şi descărcat în câmp a gunoiului de grajd UM=t.5 361.

3. de trans. Denumirea –grupa Distanţa crt.Crt Caracteristici şi utilaje folosite 0 1 1 Desevit MSPP-8 tratamente TOTAL LUCRĂRI 1(un) ha Total ha .a.0 20024 1 2 3 Gunoi de grajd t 20 Fungicide 4800 l. MECANICE PENTRU Tarif RON/ha a. de transport Km.0 TOTAL VALOAREA -pentru 1 (un) hectar MATERII ŞI MATERIALE Cap. III Materiale 2120. TRANSPORTURI Tarif tarif RON /t/km PENTRU Total TOTAL CHELTUIELI DIRECTE SPECIFICARE Cap. 0 1 2 1 Gunoi de grajd 10 2 Insectofungicide 50 TOTAL 1 (un) ha Total t/km.38 Cap.5 3926.37 ha 3 8 RON Ha a. III – Materii şi materiale Nr.375 70.3 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul I a unei plantaţii 193 . I Manopera pentru 1 ( un ) hectar 991.0 Insecticide :4800 l. 2 0. × 0.0 Valoarea RON/ Total UM RON 4 5 50 1000 40 480 80 640 2120 Cantitatea transportată tone 3 20 0.5.96 250 740 Greutatea pentru transport 6 20000 12 8.Transporturi de materii şi materiale Nr.03 RON Volum total t/km 4 200 1.5 201. 8.3% Kg.Antemăsurătoare – Deviz nr.96 2. Total pentru un ha Cap. Denumirea Crt 0 1 2 3 UM Cantitatea Coef.IV. IV Total Transport cheltuieli directe 361.n 4 2. × 0.5 0.h.5 Cap.88 3.II Utilaje 740.r. 12.. .2% Kg.0 RON Cap.

06 II 6 III 7 7.22 operat) UM= m m². de crt Nr. din NTM/92 normele de muncă .31 5.O. .75 35.85 0. cantitate= 1.5 1.5 0. cantitate= 0.38 25 684.08 –21 UM= ha.0 4 2744 Preparat soluţie pentru 6 0.89 0. x MANOPERA PENTRU .36 - - 4.O/ r.0 5 3157 Deservit MSPP 900 la 6 0. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr. cantitate= 3 2 3135 Deservit semănătoare SUP 0.06 lor pe direcţia rândurilor UM= mii pomi.25 mulci pe rândul de pomi UM = ha.I Manoperă: N Nr.09 asimilat tratamente a cota 500 l /ha UM= miil.31 0.62 25 886. articol Denumirea lucrării din Z. UM cr unitatea de măsură şi t.91 25 147.63 pomi UM= m m². cantitate= 6 6 294 Cosit manual între rânduri 4.O . cantitate= 3.5 5.85 0.64 IV 8 - 0.00 asimilat Se execută 2 lucrări UM= ha. 4 7.O.60 - 1.89 14.834 8 312 Strâns fân şi aşezat ca 1. cantitate = 1.36 5.de GUTUI cu desimea de 800 pomi /ha Cap. cantitatea 0 1 2 3 1 1906 Sapa mare pe rândul de 2.n.Total RON x x TOTAL Z. Lucrarea Coef.75 27. cantitate= (3 x 4) 12.Total Z. articol transformare din NPC/78 Ct 194 Cantitatea Ha Ha.06 14.75 25 43.a. cantitate= 0.42 25 10.7 3 1908 Prăşit pe rândul de pomi (4 1.06 tratamente UM= ha.64 din care pe categorii I 5 0.75 1.75 Cap.4 TOTAL 1 (unu) ha .4 7 1869 Plivitul lăstarilor şi dirijarea 6.60 4.Tarif RON/Z.

3 % Insectofungicide: 3000 l x 0.24 250 1310 Nr.0 1 2 3. III – Materii şi materiale DENUMIREA UM Canti tatea Valoarea RON/ UM 1 Fungicide: 3000 l x 0.II.036 0.directe 0.30 1.III Materiale 1190.0 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE SPECIFICARE Cap.59 2.0 254 Semănat ierburi perene cu SUP – 21 0. 6 9 6 7 14 36 Nr.22 5.18 0.375 .a. caracteristici şi utilajul folosit 1 Arat în livadă normală 1.50 Cap. Utilaje 1310.0 Anexa 1 ( după terminarea plantării) 242 Discuit arătura cu GD 2.54 1.875 3387.0 0. transp.IV Total Transport chelt. crt 0 1 Cap.a.7 ha x 20 kg ) = 14 TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE 2 kg kg kg kg 3 9 6 7 14 pentru 4 40 80 10 1(unu) ha TOTAL RON 5 360 480 210 140 1190 1.54 2.30 1.I Manopera Pentru 1 (un ) hectar 886.37 6. 4.n.2 % Seminţe de trifoi alb ( 0.două lucrări 0. IV.7 ha x 20 kg) =7 Seminţe de lolium perene (0.Transporturi de materii şi materiale DENUMIREA – GRUPA 1 Insectofungicide + seminţe de ierburi perene TOTAL TRANSPORTURI PENTRU (un) ha 2 Distanţa de transport Km 3 50 Cantitate transport tone 4 0.8 .875 Total t /Km Tarif RON /t / Km Total RON Cap.00 195 RON Cap.n Tarif pentru RON un ha Cap. Crt.0 107 Stropit cu MSPP 900 ( Se execută 6 tratamente ) 0.0 121 TOTAL LUCRĂRI MECANICE Total ha.036 Volum total t/Km 2. PENTRU: 1 (un) ha Tarif RON /ha.0 2. 0 1 2 3 4 Greutatea pentru.375 0.

82 completat goluri U. cantitate = 96 3 1733 Făcut şanţ pentru 0.Antemăsurătoare – Deviz nr. = buc . articol Denumirea lucrării din Z.M.27 . cantitate = 0.04 7.M. = mii buc. cantitate= 96 8 1906 Sapa mare pe rând (1. cantitate= 3.17 - 0.08 completarea golurilor 12 3 % U.97 - 0. din NTM/98 normele de muncă .04 din care pe categorii I 5 II 6 III 7 IV 8 1.096 7 1866 Plantat pomi în goluri 12 0.97 - - 7.10 0..30 - - - 1..05 stratificat pomi U. = ml.63 m lăţime) UM= mii m².0 196 TOTAL Z.O.M.10 0.2 2.02 % lucrare completă şi udat cu 20 l apă UM= buc. Nr.M.92 0.3..M.4 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii de GUTUI cu desimea de 800 pomi /ha Cap. cantitate = 2 4 1775 Stratificat pomi pentru 1. cantitate = 0.09 tratamente x 500 l UM= mii l.13 U.30 coroanei U.17 - - 0. UM unitatea de măsură şi cantitatea 0 1 2 3 1 2020 Tăieri pentru formarea 1.32 - 0. = mii buc. = mii pomi .30 1.27 - - - 0.O/ crt.33 mocirlă şi mocirlit în vederea plantării U.4.800 2 1837 Săpat gropi pentru 0..26 - 0. făcut 3.32 - - 0. cantitate = 0.92 5. cantitate = 0. cantitate= 2.M.26 - - 5.096 5 1843 Fasonat rădăcina.5. 4 1.I Manoperă: Nr.0 9 2744 Preparat soluţii pentru 6 0.096 6 1864 Repartizat pomii la gropi 3. = mii buc.

05 25 1401.. cantitate= 0. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Lucrarea Coef.22 PENTRU: .5 13.75 4.a.75 11.5 - - x x x 56.5 - 11.n. cantitate= 1. cantitate= 6 Prăşit pe rând ( 1.00 1. cantitate= 1.O .25 25 331.800 Strâns ramurile şi scos la alei UM= mii .1 (un) ha Tarif 250 RON/ha.66 25 16. 2.75 Cap. III – Materii şi materiale Nr..83 25 220.2 m lăţime) se execută 4 lucrări UM= mii m².31 25 832.Total RON 0.22 Anexa1 128 TOTAL LUCRĂRI MECANICE Total ha. cantitate= 2.10 11 3157 1808 12 13 14 294 asimilat 312 1869 15 2037 TOTAL MANOPERA PENTRU: Deservit MSPP la 6 tratamente UM= ha. 96 20 1920 183 golurilor 12% Nr.25 33.O.25 6.0 Cosit cu coasa între rânduri 2 lucrări UM= ha.75 - 4.4 Plivit lăstarii şi dirijarea lor pe direcţia rândurilor UM= mii pomi.36 - - 14.4 Strâns fânul şi aşezat ca mulci pe rândul de pomi UM= ha.36 14..a. caracteristici şi utilajul folosit 0 1 2 3 4 1 Stropit cu MSPP 900 6 tratamente 0.64 - 4.37 6. de Cantitatea Nr.60 1. crt 197 ..85 5.a.n.06 1.Total Z. .25 0..64 0.0 1 (unu) ha .n Tarif pentru 1 ha RON 555 Cap.22 0.75 8.60 - 5. DENUMIREA UM Cantitatea Valoarea Greutatea crt RON/ TOTAL pentru.06 5.0 2... transport UM RON 0 1 2 3 4 5 6 1 Pomi altoiţi pentru completarea buc. articol transformare din NPC/78 Ct Ha Ha. cantitate= ( 3 x 4) 12.85 - 1. m².Tarif RON/Z.

.III Materiale 2760.00 Cantitate transport tone 3 0.Transporturi de materii şi materiale DENUMIREA – GRUPA Distanţa de transport Km 1 2 Pomi pentru completat goluri 50 Insectofungicide 50 TOTAL TRANSPORTURI Total t /Km PENTRU 1 (un) ha Tarif RON /t / Km Total Cap. cantitate = 0.63 m lăţime) U. 4 4.8 10. = mii m².M.IV Total Transport chelt.00 din care pe categorii I 5 II 6 III 7 IV 8 4.75 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE SPECIFICARE Cap.O.22 U.2 0. Utilaje 555.800 Încărcat şi descărcat 0.M. = mii m².3. crt.25 RON Cap.5. 1(un) ha 9 6 40 80 360 480 2760.0 Prăşit pe rând – 4 lucrări 1. cantitate = 3.0 9 6 198 Nr. = t.M.64 - - 14.18 - 0. 5 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul III a unei plantaţii de GUTUI cu desimea de 800 /haCap..0 3.2 2.I Manoperă: Nr. UM unitatea de măsură şi cantitatea 2 3 Tăieri pentru formarea 5.2 % x 0.18 - - 3 1906 7. IV.crt 0 1 2 Cap. 0 1 Nr.O/ normele de muncă .2 % TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE kg kg ptr.2 3 Fungicide: 0.Antemăsurătoare – Deviz nr. = mii buc .89 - - 7. cantitate = (3 x 4) =12 198 TOTAL Z.75 4720.68 Sapa mare pe rând (1.II.64 - . cantitate = ( 0.directe 3.0 0.89 - 4 1908 14.00 coroanei U.183 0.3 % x 3000 l Insectofungicide: 0.I Manopera Pentru 1 (un ) hectar 1401.375 3.M.00 Cap.00 2 3246 0.11 îngrăşăminte chimice Se execută două lucrări U. articol din NTM/98 1 1954 Denumirea lucrării din Z.015 RON Volum total t/Km 4 9.834 x 2 ) =1.

75 - - x x x 34.36 - - - 0.37 Anexa 1 128 TOTAL LUCRĂRI MECANICE Total ha.25 1.. III – Materii şi materiale DENUMIREA UM Cantitatea Valoarea RON/ UM 4 40 80 1 TOTAL RON 5 480 640 800 Greutatea pentru.06 0.60 - - - 5.n.38 0. 3 1 8 4 0.09 0.5 x 8) 4.a.a.25 10. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Lucrarea Coef.Total RON 0. PENTRU: 1 (un) ha Tarif RON /ha.38 25 9.7 x 2) 1.0 Deservit MSPP la 8 tratamente UM= mii l. Cap. Tarif RON/Z.2 % Îngrăşăminte chimice complexe 2 kg kg kg 199 3 12 8 800 .a.25 22.n. cantitate= 6.53 25 563.96 3.4 Cosit între rânduri 2 lucrări UM= ha.5 2744 6 3157 7 294 8 312 TOTAL MANO PERA PENTRU Nr. crt 0 1 2 Preparat soluţie pentru 8 tratamente a câte x 500 l UM= mii l. crt 0 1 2 3.36 0.7 x 2) 1..13 250 782.O.97 25 874.n Tarif pentru 1 ha Cantitatea Ha Ha.93 25 48.00 5.75 - 1.17 Anexa 1 275 Stropit cu MSPP 900 8 tratamente 0.4 1 (unu) ha . cantitate= ( 0. transp. de Nr.25 Cap. cantitate= ( 0.O .60 1.3 % Insectofungicide: 4000 l x 0.25 0.Total Z. articol transformare din NPC/78 Ct caracteristici şi utilajul folosit 1 2 Împrăştiat îngrăşăminte chimice cu MIC 0.50 1. cantitate= ( 0.5 RON Nr. 6 12 8 800 1 Fungicide: 4000 l x 0.17 2..38 - - - 4.13 25 253.4 Strâns manual fânul şi aşezat ca mulci pe rândul de pomi UM= ha.

375 3.5 t x 4 operaţii ) = 2 TOTAL Z.02 0.0 17. cantitate = 0.M.22 0.5 Cap.11 0. cantitate = ( 0.4. din care pe categorii Z. Utilaje 782. unitatea de măsură şi cantitatea 0 1 2022 1 2 Tăieri de formare a coroanei U.M.5. din NTM/98 din normele de muncă .O/ UM 3 11. IV.O.5 Cap.89 2 3226 6. = t.TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE ptr.375 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE SPECIFICARE Cap.1 1 0.25 I 4 8.25 - - 3 3246 0.I Manoperă: articol Denumirea lucrării Nr.375 RON Total chelt.directe 3866.22 - - 200 .375 6.80 Volum total t/Km 4 1.800 Încărcat gunoi şi descărcat în câmp de la 8 – 10 km Se execută două lucrări U.0 16. crt. = t.M.IV Transport 6. Nr.crt DENUMIREA – GRUPA Distanţa de transport Km 0 1 2 1 Insectofungicide 50 2 Îngrăşăminte chimice 20 TOTAL TRANSPORTURI Total t /Km PENTRU (un) ha Tarif RON/t / Km Total RON Cantitate transport tone 3 0. 1 ha RON 1920 820 Cap.25 - 6. 6 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul IV a unei plantaţii de GUTUI cu desimea de 800pomi /ha Cap. cantitate = 25 Încărcat şi descărcat îngrăşăminte chimice U.00 Cap.Transporturi de materii şi materiale Nr.II. = mii pomi .89 5 - II 6 - III 7 - IV 8 8.I Manopera Pentru 1 (un ) hectar 1157.Antemăsurătoare – Deviz nr.0 0.III Materiale 1920.

22 14. cantitate = 3.72 25 493. crt 0 1 2 3 Cap.4 1906 5 1908 6 2744 7 3157 8 294 9 312 10 2037 TOTAL MANOPERA PENTRU: Sapa mare pe rând ( lăţime = 1.64 - 0.M.17 3.36 0.4 Strâns ramurile şi scos la alei UM= mii ..2 m ) U. cantitate= 2.. m². II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Lucrarea Coef.03 25 375.75 Nr.89 - - 7.25 1.7 x 2) 1..n.09 0.53 25 563.60 25 15.5 - 11.37 201 Cantitatea Ha 3 1 1 10 Ha. .0 1 (unu) ha .60 - - - 5. cantitate= ( 0.17 Anexa1 275 Stropit cu MSPU 10 tratamente 0. 4 2.00 5.Total RON 2.00 22.00 0.54 - - 0.63 7.64 - - 14.54 0.60 1.5 - - x x x 57. de Nr.0 Prăşit pe rând – 4 lucrări U.75 - - 5..0 Cosit între rânduri 2 lucrări UM= ha.0 Deservit MSPP la 10 tratamente UM= mii l. = mii m².89 - 1.O. cantitate= 6.. = mii m².70 .88 25 1447.14 t/ha Împrăştiat îngrăşăminte chimice cu MIC 0. cantitate= 6.Tarif RON/Z. cantitate = (3 x 4) =12 Preparat soluţii ( 10 tratamente a x 600 l ) UM= mii l.75 - 1.06 0. articol transformare din NPC/78 Ct caracteristici şi utilajul folosit 1 2 Împrăştiat gunoi de grajd cu MIG – 4 . cantitate= 1.36 - - 4.M.25 15..14 0.O ..4 Strâns manual fânul şi aşezat ca mulci pe rândul de pomi UM= ha.75 11.a.Total Z.25 2.00 19.

Antemăsurătoare-Deviz nr.I Manopera: 202 . Tarif RON /ha.IV Total chelt.6.5 0.312 5663.I Manopera Pentru 1 (un ) hectar 1447.0 Cap.03 0.5 40.3 % x 6000 l Insectofungicide: 0.0 291. N/ RON UM 4 5 6 40 720. Utilaje 1502.3 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul I a unei plantaţii de CAIS cu desimea de 334 pomi/ha. IV.5 Nr.Anexa 1 128 TOTAL LUCRĂRI MECANICE PENTRU: 1 (un) ha Total ha. 1 Insectofungicide Îngrăşăminte chimice Gunoi de grajd TOTAL TRANSPORTURI 2 50 50 10 Total t /Km Tarif RON /t / Km Total RON Cantitate transport tone 3 0.375 109.directe Transport 109.n.8 25 Volum total t/Km 4 1.n Tarif pentru 1 ha RON UM Cantitatea 6.5 Cap.312 1 (un) ha TOTAL CHELTUIELI DIRECTE SPECIFICARE Cap.812 3.00 RON Cap.1. III – Materii şi materiale DENUMIREA 0 1 2 3 4 1 Fungicide: 0. transp.0 250.a.II.0 18 80 960.III Materiale 2605.2 % x 6000 l Gunoi de grajd semifermentat 25 t / ha Îngrăşăminte chimice complexe TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE 2 kg kg t kg 3 18 12 25 800 Valoarea Greutatea RO TOTAL pentru.Transporturi de materii şi materiale Nr.a. crt Cap.01 250 1502.0 10 5 125 25000 1 800 800 25830 Cap.crt DENUMIREA – GRUPA Distanţa de transport Km 0 1 2 3. Cap.

06 4.02 26.00 164.n. a.50 Cap.0 1.00 25 50. Lucrarea Nr.Nr. 3 2.334 1-(unu) ha Total z.articol caracteristici şi utilajul folosit din NPC/79 anexa 1 0 1 1 Arat în livadă (după terminarea 242 plantării) 2 Discuit arătură cu GD-2.o.30 6. crt.=0.18 6. de transf.0 0 2.54 Cantitatea Ha 3 1.02 17.00 2.26 9.: cantit. 4 1.0 3157 Desevit MSPP la 6 tratamente UM=ha.0 2.30 II 6 III 7 5. 2 1.76 IV 8 0.06 x x x 2.(2x4)=8 2744 Preparat soluţie pt.58 25 TOTAL MANOPERĂ PENTRU: 426.40 7 8 1.25 6.6 Plivitul lăstarilor şi dirijarea lor pe direcţia rândurilor UM=mii pomi.uri Tarif RON/z.40 din care pe categorii I 5 0.5 asimilat tratamente a câte 400 l UM=miil.30 1. cantit=5 294 Cosit manual între rânduri (2 asimilat lucrări) UM=ha: cantit.arti col din NTM/9 2 1 1906 z.crt.8-(se 254 execută două lucrări) 3 Semănat amestec de ierburi 107 perene cu SUP-21 203 CT.26 0.o.30 0.63 0.00 2.08 1. Coef.06 0. 0 1 2 3 4 5 6 Denumirea lucrării din normele de muncă unitatea de măsură şi cantitatea 2 Sapa mare pe rândul de pomi UM=mii m2: cantit=2 3135 Deservit semănătoare SUP=21 UM=ha: cantit=0.76 0.02 25 649.M. U.6 312 1869 Strâns fânul şi aşezat ca mulci pe rândul de pomi UM=ha: cantit=1.09 0.00 2. cantit=2.=1..7 1908 Prăşit pe rândul de pomi (4lucrări) UM=mii m2:cantit.06 9.o.54 .50 0. 4 5.18 0.04 25 6.o.22 0. Total RON Nr.0 Ha.00 TOTAL z.II-Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr.36 25 9.18 0.59 0.

37 6.24 RON 250 1310 Cap. tone Km.n.III Materii şi materiale Nr.00 210.875 RON Total cheltuieli directe 2871.0 0. Tarif RON/ha..50 Cap. transp.a.M.II Utilaje 1310.7 ha x 20 kg) TOTAL VALOARE pentru 1 (unu) hectar MATERII ŞI MATERIALE 6 4 6 7 14 30 Cap. RON 4 80 40 30 10 5 320.00 Cap.cr Denumirea-grupa de transport.2.Antemăsurătoare-Deviz nr.n Total pentru un ha. 1 2 3 Insecticide: 2000 l x Kg 4 0.875 Volum total t/km 4 5.IV Transport 1.22 5.00 140.0 2. 204 .0 5.a.4 TOTAL LUCRĂRI MECANICE PENTRU: Stropit cu MSPP (se execută 6 121 tratamente) 1(un ) ha Total ha.3 Kg 6 % 3 Seminţe de trifoi alb: Kg 7 (0.375 3. t.00 Cap.crt . 0.I Manoper a Pentru 1 (un) hectar 649.1 ierburi perene TOTAL TRANSPORTURI -total t/km 1(un) ha -tarif lRON/t/km -total RON TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.2% 2 Fungicide: 2000l x 0.III Materiale 910. 0 1 Denumirea UM Cantitatea Valoarea RON pe TOTAL U.00 910.375 1.IV Transporturi de materii şi materiale Distanţa Cantitatea Nr.6.00 Greutate pentru transp. 0 1 2 3 Insectofungicide + seminţe de 50 0.4 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii de CAIS cu desimea de 334 pomi/ha.00 240.7 ha x 10 kg) 4 Seminţe lolium kg 14 perene: (0.

00 1.M.= (0.0 Prăşit pe rând x 4 lucrări UM=mii m2: cantit.=0.43 25 0.o.06 1. din normele de muncă unitatea NTM/92 de măsură şi cantitatea 0 1 2 3 4 5 1 2020 1835 1733 1775 1843 2 Tăieri de formarea coroanei UM=mii pomi: cantit:=0.334 1-(unu) ha Total z.6 Strâns fânul şi aşezat ca mulci pe rândul de pomi UM=ha: cantit=1.22 4.06 x x 0.=6.=0.25 6.)=1.36 25 - 0.36 0.40 2.=0.de goluri UM=mii buc: cantit.07 0.26 9.40 2.40 0.=40 Făcut şanţ pentru stratificat pomii UM=ml: cantit. 3 1.I Manopera: Nr.00 7.=2 Stratificat pomi pt.0 Deservit MSPP la 6 tratamente UM=ha: cantit.13 I 5 - din care pe categorii II 6 III 7 4.o.76 6.43 4.334 Săpat gropi pentru completarea golurilor-12% UM=buc: cantit.30 0.35 25 0. U.09 0. (2x4) = 8 Cosit cu coasa între rânduri UM=ha: cantit.05 1.80 0. cantit.13 IV 8 0.56 25 TOTAL MANOPERĂ .Cap.2 m lăţime) UM=mii m2::: cantit.26 0.=2 Preparat soluţie pentru 6 tractoare a câte 500 l UM=miil: cantitatea=3.0 8.articol Denumirea lucrării din crt.27 6.40 0.58 38.02 2.13 0.04 Repartizat pomii la gropi UM=mii buc: cantit.o.36 9.63 0.04 Fasonat rădăcina. 4 0.11 0.10 0. făcut mocirlă şi mocirlit în vederea plantării UM=mb.13 0. 205 z.07 0.80 5.o.82 3.10 0.43 - 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1845 1866 1906 2744 3157 1808 294 asimilat 312 1869 3.33 TOTAL z.uri Tarif RON/z.=0.58 27.27 0.8x 2 lucr.13 5.04 Plantat pomi în goluri 12% lucrare completă UM=buc: cantit= 40 Sapa mare pe rând (1. Nr. compl.76 7.6 Plivit lăstarii şi dirijarea lor pe direcţia rândurilor UM=mii pomi: cantit.

a..crt Denumirea-grupa de transport.22 250 555 Greutate pentru transp.75 247. Lucrarea Nr.articol caracteristici şi utilajul folosit din NPC/79 anexa 1 1 2 3 2 Stropit cu MSPP 6 tratamente 128 TOTAL 1(un ) ha Total ha. Cantitatea 3 40 CT.n PENTRU: Total pentru un ha.03% Insecticide 3000 l soluţie x 0. completarea golurilor 12% Fungicide 3000 l soluţie x 0. 0 1 Denumirea 1 Pomi altoiţi pt.00 9 6 95 TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE pentru 1 (un) hectar Cap. Kg.5 4.a.n. 4 0.22 2. completări de goluri 50 0.crt.PENTRU: Total RON x 942.25 9.5 0.187 RON .00 480. Cap. 0 1 2 3 1 Pomi pt. 6 80 RON Valoarea RON / TOTAL U. 9 6 40 80 360. RON 4 5 20 800. transp. Coef. LUCRĂRI MECANICE Tarif RON/ha. Tone Km.IV Transporturi de materii şi materiale Distanţa Cantitatea Nr. de transf.08 2 Insectofungicide 50 0.a. . Cap.III Materii şi materiale Nr.00 Ha 685.00 1640.50 Ha.M.II-Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr.02% UM 2 buc.37 5 6 2.00 2 3 Kg.. crt.n.01 TOTAL TRANSPORTURI -total t/km 1(un) ha –tarif RON/t/km -total RON TOTAL CHELTUIELI DIRECTE 206 Volum total t/km 4 4.375 3.0 0.

0 Prăşit manual pe rând –4 lucrări UM=mii m2: cantit.76 0.III Materiale 1640.=8 Cosit între rândurile de pomi.187 Total cheltuieli directe 3141.I Manopera 943.=4.6 Strâns manual fânul şi aşezat ca mulci pe rândul de pomi UM=ha: cantit.2 5 0.articol crt.36 0.(2 x 4)=8 Pregătit soluţiile pentru 8 tratamente a câte 500 l UM= mii l: cantit.8 x 2) = 1.1 1 2.0 9.68 Administrat îngrăşăminte chimice căte 1 Kg/pom UM= mii pomi: cantit.0 Deservit MSPP la 8 tratamente UM=ha: cantit.70 2.= (0.=2.=0.34 x 2) = 0.76 0.5 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul III a unei plantaţii de CAIS cu desimea de 334 pomi/ha Cap.3. din NTM/92 0 1 2 3 4 5 6 1954 1906 1908 2744 3157 294 1 Denumirea lucrării din normele de muncă unitatea de măsură şi cantitatea 2 Tăieri pentru formarea coroanei UM=mb: cantit.00 - 2.0 9 0.26 9.00 - - 8 3246 0. Nr.Specificare Pentru 1 (un) hectar Cap.00 Cap.6 3 1.334 207 z.70 5.(0.5 4 0.Antemăsurătoare –Deviz nr.07 - - 9 1868 1.=1. Se execută 2 lucrări UM=t: cantit.00 Cap.6.2 2 0.48 6.48 6 7 5.437 3.25 Cap.26 din care pe categorii I II III IV 5 0.0 6 4.40 8 1.II Utilaje 555.36 6.51 - 0.51 - - .6 Încărcat şi descărcat îngrăş. 2 lucrări UM=ha: cantit. chim.334 Sapa mare pe rând 120 m lăţime UM=mii m2: cantit.= 0. UM 3 5.o.07 - 0.I Manoperă Nr.40 7 312 1.IV Transport 3.0 TOTAL zo 4 1.

7 0.3% 2 Insecticide. 4 2.. PENTRU: Cap.articol caracteristici şi utilajul folosit din NPC/79 anexa 1 0 1 1 Stropit cu MSPP 128 TOTAL 1(un ) ha Total ha.50 Cap.IV Transporturi de materii şi materiale Distanţa Cantitatea Nr.2 5 15.II-Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr. 0 1 Denumirea UM 2 Kg. 2 0. 0 1 2 3 1 Insectofungicide 50 0.uri ha Tarif RON/z.n.96 2.02 2 Îngrăşăminte chimice 50 0.o.n.8 7 x x x 2.a.37 Cantitatea Ha 3 8 Ha.M.50 211. Denumirea-grupa de transport.n MECANICE Total pentru un ha.0 2.45 25 136. a. LUCRĂRI Tarif RON /ha.87 5.de transf.10 2037 redus 3/4 TOTAL MANOPERA PENTRU Strângerea ramurilor şi scoaterea lor pe aleie UM=ha: cantit. RON 4 5 40 480.0 Greutate pentru transp.48 25 12. Total RON 2.7 17. Kg.crt. Coef.41 25 735.00 1454. a.375 6. Lucrarea Nr. Kg.00 80 1 640.o.=1 ha 1 (un) Total z. crt.2% 3 Îngrăşăminte chimice complexe TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE Valoarea RON pe TOTAL U.25 0.. crt. transp.96 250 740 RON 1 Fungicide :4000 l soluţie x 0. tone Km.0 16.00 334.334 TOTAL TRANSPORTURI -total t/km 1(un) ha -tarif RONt/km -total RON TOTAL CHELTUIELI DIRECTE 208 Volum total t/km 4 1.46 25 375.637 RON .. Cantitatea 3 12 8 334 CT.87 29. 4000 soluţie x 0.III Materii şi materiale Nr. 6 12 8 340 354 pentru 1 (un) hectar Cap.02 25 8.

Antemăsurătoare-Deviz nr.III Materiale 1454.15 III 7 5.00 Cap.o. UM 3 6.25 Cap.I Manoperă Nr.334 x 4) = 1.c Nr.26 9.43 6.54 0.51 - - .09 0.4 lucrări UM=mii m2 cantit (4 x 2) =8 4 3226 Încărcat şi descărcat îngrăş.887 3.48 6.09 - 0.26 9.15 5 - din care pe categorii I II 6 0.chim.6 9 1868 Administrat îngrăşăminte chimice căte 1 Kg/pom UM= mii pomi: cantit.06 4.637 Total cheltuieli directe 2935.48 - - - 0.51 - 0. 4 operaţiuni UM=t: cantit (0.articol Denumirea lucrării din rt.43 0.8 x 2) 1.IV Transport 6.I Manopera 735.6 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul IV a unei plantaţii de CAIS cu desimea de 334 pomi/ha Cap.00 0.63 1.8 6 3157 Deservit MSPP la 8 tratamente UM=miil: cantit =8 7 294 Cosit între rânduri –2 lucrări UM=ha: cantit (0.25 2.Specificare Pentru 1 (un) hectar Cap.76 0.334 2 1906 Sapa mare pe rând 1.6.2 m lăţimi UM= mii m2:cantit =2.II Utilaje 740.336 5 2744 Preparat soluţii (8 tratamente 600 l UM= mii l: cantit =4.334 209 z.22 0.11 TOTA L zo 4 2.40 2.00 Cap.0 3 1908 Prăşit pe rând .00 1.4.40 2.0 1.6 8 312 Strâns manual fânul şi aşezat ca mulci pe rândul de pomi UM=ha: cantit.09 5.= 0.25 0.8 x 2) 1.(0. din normele de muncă NTM/92 unitatea de măsură şi cantitatea 0 1 2 1 1955 Tăieri de formare a coroanei UM=mii pomi: cantit=0.76 IV 8 2.

6 334 CT. transport.M.0 Cap.III Materii şi materiale Nr. 6 14.7 18.n.=1 ha 1 (un) ha Total z.6 334 358. RON 4 5 40 576 80 1 768 334 1678 Greutate pentru transp.3% UM 2 Kg.87 29. 480 l soluţie x 0.10 2037 redus 3/4 TOTAL MANOPERA PENTRU Strângerea ramurilor şi scoaterea lor pe alei UM=ha: cantit. Kg.00 2.0 RON Valoarea RON / TOTAL U.2% 3 Îngrăşăminte chimice complexe TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE pentru 1 (un) hectar Cap.o.. a. t. crt. tone 0 1 2 3 1 Insectofungicide 50 0. 6 2. 4 0.825 210 .02 25 375.375 6.75 0.uri Tarif RON/z. Lucrarea Nr.5 16.96 2.48 25 12.03 2 Îngrăşăminte chimice 50 0.n MECANICE Total pentru un ha.n. Cantitatea 3 14. Total RON 2.95 25 748.37 5 8 Ha. LUCRĂRI Tarif RON /ha.92 25 273.2 0.articol caracteristici şi utilajul folosit din NPC/79 anexa 1 1 2 3 2 Stropit cu MSPP 8 tratamente 128 TOTAL 1(un ) ha Total ha.5 10. 0 1 2 Denumirea 1 Fungicide :480 l soluţie x 0.87 x x x 2.crt.a.cr Denumirea-grupa de transp. PENTRU: Cap.o.87 3.25 15.53 25 88. Km.96 250 740. Kg.a.4 9.334 TOTAL TRANSPORTURI -total t/km 1(un) ha -tarif RON/t/km -total RON Volum total t/km 4 1.0 Insecticide.IV Transporturi de materii şi materiale Distanţa Cantitatea Nr.II-Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr. Ha Coef..de transf.4 9.

6 Strâns fânul şi aşezat pe rândul de pomi ca mulci UM=Ha: cantit. chimice 4 operaţiuni UM=t: cantit.76 0.40 2.5.00 1.22 0.40 2.31 - 0.=(2x4) 8 Pregătit soluţie pt.87 7 8 5.43 0.articol Denumirea lucrării din crt din normele de muncă . Nr.25 7.575 3.2 m lăţime de 4 ori UM= mii m2: cantit.87 TOTA L zo 4 5. NTM/92 unitatea de măsură şi cantitatea 0 1 2 1 1956 Tăieri de formare a coroanei UM=mii pomi: cantit=0.II Utilaje 740.28 2.6 3 2.6 211 z.43 6. a 600 l UM= mii l: cantit= 4.15 - 0.75 Cap.TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap. 8 tratam.31 2.o. UM 3 15.825 3173. UM= mii l: cantit = 8 Cosit între rânduri 2 lucrări UM=Ha : cantit.26 9.63 1.8 Deservit MSPP la 8 tratam.76 - 0.IV Total cheltuieli Transport directe 6.34 2 2037 Strâns ramurile şi scoase la redus 3/4 alei UM= ha:cantit =1 ha 3 3246 Încărcat şi descărcat îngrăş.(8x2) =1.00 - 5.11 0.15 - - 4 5 6 7 8 9 10 3238 1906 1908 2744 3157 294 312 0.00 0.=2 Prăşit pe rând 1.I Manopera Pentru 1 (un) hectar 748.87 I 5 - din care pe categorii II III IV 6 2.7 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul V a unei plantaţii de CAIS cu desimea de 334 pomi/ha Cap.06 4.334 x 4) = 1.48 - 7.6.III Materiale 1678.09 0.00 .26 9.=1. (0.00 5.I Manoperă Nr.00 Cap.Antemăsurătoare-Deviz nr.0 RON Cap.336 Încărcat şi administrat gunoi de grajd 25 to/ha UM cantit.= 25 Sapa mare pe rând UM=mii m2: cantit.48 6.

tone 3 0. Denumirea-grupa transp.6 334 25 pentru 1 (un) hectar Valoarea RON / TOTAL U.3% 2 Insecticide: 4800 l soluţie x 0.uri Tarif RON/z.51 - - x x x 40. Tarif RON/ha.25 Cantitatea Ha 3 8 Ha. 0 1 Denumirea UM 2 Kg Kg Kg Kg Cantitatea 3 14.articol din caracteristici şi utilajul folosit NPC/79 anexa 1 0 1 TOTAL LUCRĂRI MECANICE PENTRU: 1 Stropit cu MSPP 8 tratamente 1(un ) ha 128 Total ha.o.51 - 0. Coef. a.2% 3 Îngrăşăminte chimice complexe 4 Gunoi de grajd semifermentat TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE Cap.crt. Km.o.0 0. 6 14.III Materii şi materiale Nr.96 2.02 14.n Total pentru un ha. Total RON 1. Lucrarea Nr.96 Cap.II-Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr.50 351.0 212 .25 CT.08 25 1002.37 15.36 25.0 Volum total t/km 4 18 250.a.6 334 25000 25358 1 Fungicide: 4800 l soluţie x 0.05 25 25 375.n.334 1 (un) ha Total z.de transf. RON 4 5 40 576 80 1 5 768 334 125 1803 Greutate pentru transp.54 0.00 Cap.4 9.48 25 12..11 1868 TOTAL MANOPERA PENTRU Administrat îngrăşăminte chimice căte 1 Kg/pom UM= mii pomi: cantit.M. RON 250 740. 2 0.n. 4 2.a.= 0.IV Transporturi de materii şi materiale Distanţa de Nr. crt. crt.53 25 263.0 10.4 9. 0 1 2 1 Insectofungicide şi 50 îngrăşăminte chimice 2 Gunoi de grajd 10 Cantitatea transport.

7. cantit=2.26 9.18 5 - din care pe categorii II 6 III 7 5.=1.26 0.50 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.(2x4)=8 4 2744 Preparat soluţie pt.M.I Manopera: Nr.76 0.06 3.09 TOTAL z.85 - x 27.81 0.III Materiale 1803. Cap.06 - 0.TOTAL TRANSPORTURI -total t/km 1(un) ha -tarif RON /t/km -total RON 268 0.7 3 1908 Prăşit pe rândul de pomi (4lucrări) UM=mii m2:cantit.1. I 4 5.5 RON Total cheltuieli directe 3645.5 asimilat tratamente a câte 400 l UM=miil. 3 2.36 18.o.=0.40 2.30 0.00 740.06 9.00 6.06 0.08 1.uri 213 z.00 1.I Cap. cantit.00 Cap.58 . cantit=5 6 294 Cosit manual între rânduri (2 asimilat lucrări) UM=ha: cantit.6 8 1869 Plivitul lăstarilor şi dirijarea lor pe direcţia rândurilor UM=mii pomi.IV Transport 100.3 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul I a unei plantaţii de PIERSIC cu desimea de 635 pomi/ha.635 TOTAL 1-(un) ha Total z.o.76 IV 8 0.30 - - - 4. din normele de muncă NTM/92 unitatea de măsură şi cantitatea 0 1 2 1 1906 Sapa mare pe rândul de pomi UM=mii m2: cantit=2 2 3135 Deservit semănătoare SUP=21 UM=ha: cantit=0.50 3.40 2.6 7 312 Strâns fânul şi aşezat ca mulci pe rândul de pomi UM=ha: cantit=1.87 8.0 5 3157 Deservit MSPP la 6 tratamente UM=ha.63 0.00 - - - 6.375 100. Nr.25 6.00 (un) hectar Cap.articol Denumirea lucrării din crt.18 0.85 - - 3.II Manopera Utilaje A-Pentru 1 1002.Antemăsurătoare-Deviz nr. U.o.22 0.

crt.o.59 2.crt.00 25 25 471.articol CT. 5.II-Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr.00 240. Cantitatea caracteristici şi utilajul folosit din Coef..n. RON 1310 PENTRU: Cap.75 214. a.n 250 MECANICE Total pentru un ha.n.54 1.0 1.a.18 execută două lucrări) 3 Semănat amestec de ierburi 107 0.7 ha x 20 kg) 2 Kg Kg Kg kg 3 4 6 7 14 6 4 6 7 14 214 .0 2. Lucrarea Nr.8-(se 254 0. Total RON x x 25 695.00 210. 0 1 2 3 4 Denumirea UM Cantitatea Valoarea RON / U.2% Fungicide: 2000l x 0. 1 Insecticide: 2000 l x 0.00 Greutate pentru transp. NPC/79 transf.0 0.25 25 9.24 LUCRĂRI Tarif RON/ha.M.7 ha x 10 kg) Seminţe lolium perene: (0.a. anexa 1 0 1 2 3 4 1 Arat în livadă (după terminarea 242 1.5 Cap..37 6.de Ha Ha.III Materii şi materiale Nr.30 1.30 plantării) 2 Discuit arătură cu GD-2.3 % Seminţe de trifoi alb: (0.0 1.54 perene cu SUP-21 4 Stropit cu MSPP (se execută 6 121 0.22 tratamente) TOTAL 1(un ) ha Total ha. 4 80 40 30 10 TOTAL RON 5 320.MANOPERĂ PENTRU: Tarif RON/z.00 140.

TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE

A-pentru 1 (un) hectar

910,00

30

Cap.IV Transporturi de materii şi materiale Distanţa de Cantitatea Nr.cr Denumirea-grupa transp. transport. t. Km. tone 0 1 2 3 Insectofungicide + seminţe de 50 0,03 ierburi perene TOTAL TRANSPORTURI -total t/km 1(un) ha -tarif lRON/t/km -total RON TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.I Manopera Pentru 1 (un) hectar 695,25 Cap.II Utilaje 1310,00 Cap.III Materiale 910,00 Cap.IV Transport 1,875

Volum total t/km 4 1,5 1,5 0,375 0,5625 RON Total cheltuieli directe 2875,125

3.7.2.Antemăsurătoare-Deviz nr.4 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii de PIERSIC cu desimea de 635 pomi/ha. Cap.I Manopera: Nr. Nr.articol Denumirea lucrării din crt. din normele de muncă NTM/92 unitatea de măsură şi cantitatea 0 1 2 1 2020 Tăieri de formare a coroanei UM=mii pomi: cantit:=0,635 2 1835 Săpat gropi pentru completarea golurilor-12% UM=buc: cantit.=76 z.o. U.M. 3 1,30 0,11 TOTAL z.o. I 4 0,825 8,36 5 din care pe categorii II 6 III 7 8,36 IV 8 0,825 -

215

3 4 5

1733 1775 1843

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1845 1866 1906 2744 3157 1808 294 asimilat 312 1869 2037

TOTAL MANOPERĂ PENTRU:

Făcut şanţ pentru stratificat pomii UM=ml: cantit.=2 Stratificat pomi pt. compl.de goluri UM=mii buc: cantit.=0,076 Fasonat rădăcina , făcut mocirla şi mocirlit în vederea plantării UM=mii buc, cantit.=0,076 Repartizat pomii la gropi UM=mii buc: cantit.=0,076 Plantat pomi în goluri 12% lucrare completă UM=buc: cantit= 76 Sapa mare pe rând (1,2 m lăţime) UM=mii m2::: cantit.=2 Preparat soluţie pentru 6 tractoare a câte 500 l UM=miil: cantitatea=3,0 Deservit MSPP la 6 tratamente UM=ha: cantit.=6,0 Prăşit pe rând x 4 lucrări UM=mii m2: cantit. (2x4) = 8 Cosit cu coasa între rânduri UM=ha: cantit.= (0,8x 2 lucr.)=1,6 Strâns fânul şi aşezat ca mulci pe rândul de pomi UM=ha: cantit=1,6 Plivit lăstarii şi dirijarea lor pe direcţia rândurilor UM=mii pomi: cantit.=0,635 Strângerea ramurilor şi scoaterea la alei UM=ha: cantit.=1ha 1-(un) ha Total z.o.uri Tarif RON/z.o. Total RON

0,05 1,81 3,33

0,10 0,14 0,25

-

-

0,10 0,14 0,25

-

3,13 0,02 2,63 0,09 0,06 1,22 4,00 1,25 6,06 1,44 x x x

0,24 1,52 5,26 0,27 0,36 9,76 6,40 2,00 3,848 1,44 40,773 25 1019,32

0,36 -

-

0,24 5,26 9,76 3,848

1,52 0,27 6,40 2,00 1,44

0,36 25 9

-

27,958 25 698,95

11,015 25 275,375

Cap.II-Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr.crt. Lucrarea Nr.articol caracteristici şi utilajul folosit din NPC/79 anexa 1 0 1 2 1 Stropit cu MSPP ….6 tratamente 128
216

CT. Coef.de transf. 3 0,37

Cantitatea Ha 4 Ha. a..n. 5 2,22

TOTAL LUCRĂRI MECANICE PENTRU:

1(un ) ha

Total ha.a..n. Tarif RON/ha.a.n Total pentru un ha. RON

2,22 250 555,0

Cap.III Materii şi materiale Nr. crt. 0 1 Denumirea UM 2 buc. Kg. Kg. Cantitatea 3 76 9 6 Valoarea RON / TOTAL U.M. RON 4 5 20 1520 40 80 360,00 480,00 2360 Greutate pentru transp. 6 38,5 9 6 53,5

1 Pomi altoiţi pt. completarea golurilor 12% 2 Fungicide 3000 l soluţie x 0,03% 3 Insecticide 3000 l soluţie x 0,02% TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE

pentru 1 (unu) hectar

Cap.IV Transporturi de materii şi materiale Distanţa Cantitatea Nr. Denumirea-grupa de transport. crt. transp. Tone Km. 0 1 2 3 1 Pomi pt. completări de goluri 50 0,037 2 Insectofungicide 50 0,015 TOTAL TRANSPORTURI -total t/km 1(un) ha –tarif RON/t/km -total RON TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.I Manopera Pentru 1 (un) hectar 1019,32 Cap.II Utilaje 555,00
217

Volum total t/km

4 1,8 0,8 2,6 0,375 0,975

Cap.III Materiale 2360

RON Cap.IV Total cheltuieli Transport directe 0,975 3935,295

3.7.3.Antemăsurătoare –Deviz nr.5 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul III a unei plantaţii de PIERSIC cu desimea de 635 pomi/ha Cap.I Manoperă Nr. crt. 0 1 2 3 Nr.articol din NTM/92 1 1954 1906 1908 Denumirea lucrării din normele de muncă unitatea de măsură şi cantitatea 2 Tăieri pentru formarea coroanei UM=mb: cantit.=0,635 Sapa mare pe rând 120 m lăţime UM=mii m2: cantit.=2,0 Prăşit manual pe rând –4 lucrări UM=mii m2: cantit.(2 x 4)=8 Pregătit soluţiile pentru 8 tratamente a câte 500 l UM= mii l: cantit.=4,0 Deservit MSPP la 8 tratamente UM=ha: cantit.=8 Cosit între rândurile de pomi, 2 lucrări UM=ha: cantit.(0,8 x 2) = 1,6 Strâns manual fânul şi aşezat ca mulci pe rândul de pomi UM=ha: cantit.=1,6 Încărcat şi descărcat îngrăş. chim. Se execută 2 lucrări UM=t: cantit.= (0,34 x 2) = 0,68 Încărcat gunoi grajd UM= t: cantit. = 12,7 Administrat gunoi grajd UM= ha: cantit.= 1,0 Strângerea ramurilor şi scoaterea lor pe alei UM=ha: cantit.=1 ha z.o. UM 3 5,0 TOTAL zo I 4 3,175 5,26 2,63 1,22 9,76 9,76 5 din care pe categorii II 6 III 7 5,26 IV 8 3,175

4 5 6

2744 3157 294

0,09 0,06 4,0

0,36 0,48 6,40

0,4 8 -

-

-

0,36 6,40

7

312

1,25

2,00

-

-

-

2,00

8

3246

0,11

0,07

-

0,07

-

-

9 10 11

3223 1868 2037 redus 3/4

0,18 1,67 1,44

2,3 1,67 1,44

-

2,3 1,67 -

-

1,44

218

TOTAL MANOPERA PENTRU

1 (un) ha

Total z.o.uri Tarif RON/z.o. Total RON

x x x

32,915 25 822,875

0.4 8 25 12 CT. Coef. de transf. 3 0,17 0,37

4,04 25 101

15,02 25 375,5

13,375 25 334,375

Cap.II-Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr.crt. Lucrarea Nr.articol caracteristici şi utilajul folosit din NPC/79 anexa 1 0 1 2 1 Administrat îngrăşăminte chimice 275 cu MIC 2 Stropit cu MSPP 128 TOTAL 1(un ) ha Total ha. a..n. LUCRĂRI Tarif RON /ha.a.n MECANICE Total pentru un ha. PENTRU: Cap.III Materii şi materiale Nr. crt. 0 1 Denumirea UM Cantitatea

Cantitatea Ha 4 1 8 Ha. a..n. 5 0,17 2,96 3,13 250 782,5

RON

1 2 3 Fungicide :4000 l Kg.. 12 soluţie x 0,3% 2 Insecticide. 4000 Kg. 8 soluţie x 0,2% 3 Îngrăşăminte chimice Kg. 635 complexe 4 Gunoi de grajd t 10 TOTAL VALOARE pentru 1 (un) hectar MATERII ŞI MATERIALE Cap.IV Transporturi de materii şi materiale Distanţa de Nr. Denumirea-grupa transp. crt. Km. 0 1 2 1 Insectofungicide 50 2 Îngrăşăminte chimice 50 3 Gunoi de grajd 10

Valoarea RON pe TOTAL U.M. RON 4 5 40 480,00 80 1 5 640,00 635,00 50 1805

Greutate pentru transp. 6 12 8 635 10000 10655

Cantitatea transport. tone 3 0,02 0,635 10

Volum total t/km 4 1,0 31,75 100

219

TOTAL TRANSPORTURI

-total t/km 1(un) ha -tarif RONt/km -total RON

132,75 0,375 49,78

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.I Manopera Pentru 1 (un) hectar 822,875

RON Cap.II Utilaje 782,5 Cap.III Materiale 10655 Cap.IV Transport 49,78 Total cheltuieli directe 12310,155

3.8.3.Antemăsurătoare – Deviz nr.3 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul I a plantaţiei de VISIN cu desimea de 560 pomi la hectar. Cap. 1 Manoperă : Nr. Nr.artic Denumirea lucrării din ctr dinNTM/92 normele de muncă Unitate de măsură şi cantitatea 0 1 2 1 1906 - Sapa mare pe rând(500x4,8) UM= mii m2 cantit=2,4 2 3135 - Deservit semănătoarea SUP-21 UM=ha cantit=0,76 3 2744 - Pregătit soluţia pt.4 tratamente a câte 400l UM=mii l cantit=1,6 4 3157 - Deservit MSPP la 4 tratamente UM=ha cantit=4 5 1907 - Prăşit cu sapa pe rândul de pomi 4 lucrărix2,4 mii mp UM=mii m2 cantit=9,6 6 294 Cosit între rânduri-2 lucrări UM=ha cantit=(0,76x2) 1,52 Strâns fânul şi aşezat ca mulci pe rândul de pomi UM=ha cantit=1,52 - Total ZO uri ZO UM 3 2,63 0,14 0,09 0,06 TOTAL ZO 4 6,31 0,11 0,14 0,24 Din care pe categorii I 5 0,24 II 6 III 7 6,31 0,11 IV 8 0,14 -

1,28

12,29

-

-

12,29

-

4,00

6,08

-

-

-

6,08

7

312

-

1,25 X
220

1,90 27,07

0,24

1,90

18,71

1,90 8,12

TOTAL MANOPERA PENTRU

- Tarif RON/ZO 1(unu) - Total RON lei

X X

25 676,75

25 6,0

25

25 467,75

25 203,0

Cap. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr. Lucrarea Nr.art.din CT crt Caracteristici şi utilajul folosit NPC/79 coef.de anexa 1 transf. 0 1 2 3 1 Arătura normală în livadă(după 1,36 plantare) 2 Discuit arătura – 2 lucrări 0,60 3 Semănat amestec de ierburi perene 0,65 4 Stropit în livadă – 4 tratamente 0,36 5 TOTAL - Total Ha a. n LUCRĂRI 1(un) ha - Tarif RON/ ha a. n MECANICE - Total pentru un ha PENTRU Cap.III - Materii şi materiale Nr. Denumirea crt 0 1 1 Sămânţă de lolium perene 2 Sămânţă de trifoi alb 3 Fungicide 1600 l x0,3% 4 Insecticide 1600 l x0,2% TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE

ha 4 1 2 1 4

Cantitatea ha a. n 5 1,36 1,20 0,65 1,44 4,65 250 1162,5

RON

UM 2 Kg

Cantitatea 3 14

Valoarea RON/ Total UM mii lei 4 5 10 140,0 210,0 192,0 256,0 798,0

Greut. pentru transport 6 14 7 4,8 3,2 29

Kg 7 30 Kg 4,8 40 Kg 3,2 80 pentru 1(unu) hectar

Cap.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr. Denumirea - Grupa crt 0 1 1 Sămânţă şi insectofungicide 2 Apă pt.4 tratamente - total t /km 1(ha) - tarif RON / t / - total RON TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.I Cap.II manopera utilaje

Distanţa de transp km 2 50 2

Cantit. transport. t 3 0,03 1,60

Volum total t/km 4 1,5 3,2 4,7 0,375 1,762

Cap.III materiale
221

Cap.IV transport

RON Total cheltuieli directe

21 0.Stratificat pom în şanţ UM=mii buc cantit=0.34 - 0.8x500) UM=mii m2 cantit=2.56 2 1835 .22 0. completarea golurilor 12% UM=buc cantit=67 3 1773 .067 5 1843 .21 - - - 0.08 1.34 2.Sapa mare pe rând(4.2.31 1.05 0.18 222 . 1 Manoperă : Nr.Pentru 1(un) hectar 676.formarea coroanei UM=mii pomi cantit=0.6 10 2744 .stocat UM=ml cantit=2 4 1775 .10 1.067 7 1866 .37 - - 7.33 0.50 798.10 0.067 6 1845 .artic Denumirea lucrării din ctr din normele de muncă NTM/92 Unitate de măsură şi cantitatea 0 1 2 1 1952 .8.Pregătit soluţia pentru 5 trat.16 5 - Din care pe categorii II III IV 6 7 8 1.Săpat gropi pt.Repartizat pomi la gropi UM=mii pomi cantit=0.63 6.Prăşit pe rând.81 0.29 1.75 1162.00 1.11 7.Antemăsurătoare – Deviz nr.Făcut şanţ de 50x50 pt.22 - 0.Tăieri pt.31 12.13 0.Plantat pomi lucrare completă UM=buc cantit=67 8 1906 .0 ZO UM TOTAL ZO I 3 4 2.28 12.4 lucrări UM=mii m2 cantit=(4x2.4 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii de VISIN cu desimea de 560 pomi la hectar Cap.16 0.012 3.37 - 0.12 3. UM=mii l cantit=2.29 - - 6.Fasonat şi mocirlit rădăcina UM=mii pomi cantit=0.40 9 1907 .02 1. Nr.762 2639.4) 9.09 0.18 - - - 0.12 - - 3.

0 3 Insecticide : 2000 l x 0.30 0.52 Strâns fân şi asezat ca mulci UM=ha cantit=1. Lucrarea CT coef.90 1.0 Cosit intre randuri-2 lucrari UM=ha cantit=1.08 0. t t/km 3 4 0.44 X X X 39.52 Strâns ramurile şi scos la alei UM=ha.III .10 25 302. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr. Denumirea crt Valoarea RON/ Total UM RON 0 1 2 3 4 5 1 Pomi pentru completat goluri Buc 67 25 1675.85 250 462.a.de crt Caracteristici şi utilajul folosit transf.5 Cap.13 6. 0 1 2 1 Stropit cu MSPP 5 tratamente 0.2% Kg 4 80 320.90 1.Total pentru un ha PENTRU : Ha 3 5 RON Cantitatea Ha a.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.44 12.19 25 654.75 6.25 - 26.Grupa crt 0 1 1 Pomi 223 UM Cantitatea Greut.85 1. cantit=1 .tran Volum total sport.11 12 13 14 3157 294 312 2037 - Deservit MSPP-5 tratamente UM=ha cantit=5.Tarif RON/ha a.n MECANICE .pentru transport 6 128 6 4 138 Distanţa de transp km 2 50 Cantit.50 TOTAL MANOPERA PENTRU 1(unu) Cap.Total ZO uri .5 .30 4 6. Denumirea .0 2 Fungicide : 2000 l x 0.73 25 18.Materii şi materiale Nr.n 4 1.n LUCRĂRI 1(un) ha .37 TOTAL -Total ha.Total RON 0.06 0.3% Kg 6 40 240.Tarif RON/ZO .25 1.02 25 975.44 1.5 1.0 MATERIALE Cap.08 1.0 TOTAL VALOARE MATERII ŞI -pentru 1(unu) hectar 2235.

IV transport 2.Antemăsurătoare – Deviz nr.tarif RON/ t / .formarea coroanei UM=mii pomi cantit=0.06 0.-4 operaţiuni UM=t cantit=0.63 6.01 0.27 0.îngr.0 RON Cap. Denumirea lucrării din artic normele de muncă dinNT Unitate de măsură şi M/92 cantitatea 0 1 2 1 1954 .36 - - 0.chim.31 - - 6.80 5 - Din care pe categorii II III IV 6 7 8 2.II manopera utilaje A-Pentru 1(un) 975.22 - - 224 . 1 Manoperă : Nr.2 Insectofungicide .09 0.total RON 50 0.56 2 2037 redus 3/4 2744 3157 Strângerea ramurilor şi scoaterea lor la alei UM=ha cantit=1 ha Pregătit soluţia pt.0 TOTAL ZO I 4 2.29 7 3246 - 0.625 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.0 Deservit MSPP la 6 tratamente UM=ha cantit=6 Sapa mare pe rând (4.3.375 2.total t /km 1(ha) .4) UM= mii m2 cantit=9.27 - 5 1906 - 2.I Cap.8.6 Încărcat şi desc.5 hectar Cap.5 7.4 Prăşit pe rând(4 lucr x 2.44 1.36 0.29 - - 12.80 1.5 x 4=2 ZO UM 3 5.0 0.8 mx500) UM=mii m2 cantit=2.5 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul III a unei plantaţii de VISIN cu desimea de 560 pomi la hectar Cap.28 12.6 tratamente a câte 500 l UM=mii l cantit=3.625 Total cheltuieli directe 3675.III materiale 2235.11 0.44 3 4 - 0.Tăieri pt.44 - - - 1.625 3.5 462.22 - 0.31 - 6 1907 - 1.

0 1.00 6.86 - 0.17 TOTAL .76 x 2) 1.tr crt transp km ansport.0 Volum total t/km 4 0.chim.0 12.25 0.86 - - 9 294 4.2% Kg 6.0 6.Materii şi materiale Nr.Total pentru un ha PENTRU Cap. n LUCRĂRI -1(un) ha .90 - - 1.52 .0 MATERIALE Cap.0 80 480.3% Kg 9.08 25 27.36 25 9.17 2.52 Strâns iarba cosită şi aşezarea ca mulci pe rândul de pomi UM=ha cantit=1. 0 1 2 3 1 Stropit în livadă cu MSPP-6 128 0.56 225 Greut. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr.08 10 312 - 1.Total ZO uri .Tarif RON/ZO . Lucrarea Nr. t 0 1 2 3 1 insectofungicide 50 0.49 25 312.0 18.60 25 465.Grupa Distanţa de Cantit. Denumirea crt UM Cantitatea ha 4 6 1 RON Cantitatea ha a.0 560.39 250 597.0 3 Îngrăşăminte chimice Kg 560 1 560.art. n MECANICE .Tarif lei / ha a.90 X X X 32.din CT crt Caracteristici şi utilajul folosit NPC/79 coef.8 28 .5 Valoarea RON/ Total UM RON 0 1 2 3 4 5 1 Fungicide : 300 l x 0.25 TOTAL MANOPERA PENTRU 1(unu) Cap.5 Cosit între rânduri 2 lucrăriUM=ha cantit=(0.37 tratamente 2 Administrat îngr.de anexa 1 transf.Total Ha a.54 0. 275 0. n 5 2.015 2 Ingrasaminte chimice 50 0.0 575.0 TOTAL VALOARE MATERII ŞI pentru 1(unu) hectar 1400.8 1868 - Administrat îngr.chim.câte 1 kg/pom UM=mii pomi cantit=0.08 - 6.Total RON 1.25 1.III .0 40 360. Denumirea .IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.53 25 813. pentru transport 6 9.22 0.0 2 Insecticide : 300 l x 0.

18 - 1.44 1.875 Cap.arti Denumirea lucrării din ctr c normele de muncă dinNT Unitate de măsură şi M/92 cantitatea 0 1 2 1 1955 .4 operaţiuni UM=t cantit=2 ha 4 1868 .75 5 - Din care pe categorii II III IV 6 7 8 8.68 - 1.Administra îngr.625 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.44 0.31 10.875 RON Total cheltuieli directe 2821.56 2 2037 .4 8 1907 .6 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul IV a unei plantaţii de VISIN cu desimea de 560 pomi la hectar Cap.total RON :1(ha) 29 0.63 TOTAL ZO I 4 8.68 - 0.Sapa mare pe rând UM=mii m2 cantit=2.11 2.III materiale 1400.5 hectar 3.28 0.4.22 0.67 6.I Cap.Administrat gunoi de Redus1 grajd UM=ha /2 cantit=1.chim.43 .formarea coroanei UM=mii pomi cantit=0.Strângerea ramurilor redus şi scoaterea lor la alei 3/4 UM=ha cantit=1 ha 3 3246 .IV transport 10.18 - - 1. Nr. 1 Manoperă : Nr.Încîrcat şi descărcat îngr.6 9 2744 .Tăieri pt.6 3 1..67 - 6.43 - 1.29 0.09 226 1.25 597.chimice UM=mii pomi cantit=0.44 - 0.18 1.Prăşit pe rând 4 lucrări UM=mii m2 cantit=9.375 10.tarif lei / t / km .31 - 12.29 0.Antemăsurătoare – Deviz nr.Pregătit soluţie pentru 8 tratamente a câte ZO UM 3 15.0 7 1906 .63 1.II manopera utilaje Pentru 1(un) 813.75 1.total t /km .56 5 3223 .0 Cap.8.22 0.67 2.Incarcat gunoi de grajd UM=t cantit=(500x20)=10 6 1867 .

0 1954.a.8 tratamente 0.Grupa Distanţa de crt transp km 0 1 2 1 Transport îngrăş.05 25 1051.Total ZO uri .0 1 560.25 .n MECANICE .60 18.08 1.96 250 740 Valoarea RON/ Total UM RON 4 5 40 576.Tarif RON/ZO .25 0.0 Greut.III .0 80 768. Lucrarea CT coef. pentru transport 6 15 10 560 10000 10585 TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE pentru 1(unu) hectar Cap.2% Îngrăşăminte chimice complexe UM 2 Kg Kg Kg Cantitatea 3 12 8 560 Ha 3 8 RON Cantitatea Ha a.48 6.90 0.06 4.0 4.de crt Caracteristici şi utilajul folosit transf.3% Insecticide : 4000 l x 0. 0 1 2 1 Stropit cu MSPP .trans port.Total RON 0.0 5 50.25 18.n 4 2.00 1.0 TOTAL MANOPERA PENTRU 1(unu) Cap.10 11 12 3157 294 312 - 500 l UM=mii l cantit=4.chimice + 50 insectofungicide 227 Cantit. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr. Denumirea .60 25 465.48 25 12.48 - - - 6.08 1.Total pentru un ha PENTRU : Cap.n LUCRĂRI 1(un) ha .8 Deservit MSPP la 8 tratamente UM=ha cantit=8 Cosit între rânduri 2 lucrări UM=ha cantit= 1.37 TOTAL -Total ha.Materii şi materiale Nr.37 25 109.52 Strâns iarba cosită şi aşezarea ca mulci pe rândul de pomi UM=ha cantit=1.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr. Denumirea crt 0 1 2 3 1 Fungicide : 4000 l x 0. t 3 0.25 0.90 X X X 42.0 465.585 Volum total t/km 4 29.52 .96 2.Tarif RON/ha a.

5 asimilat tratamente a câte 400 l UM=miil.0 Cap.(2x4)=8 4 2744 Preparat soluţie pt.30 6.40 0.articol Denumirea lucrării din crt din normele de muncă NTM/92 unitatea de măsură şi cantitatea 0 1 2 1 1906 Sapa mare pe rândul de pomi UM=mii m2: cantit=2 2 3135 Deservit semănătoare SUP=21 UM=ha: cantit=0. U.63 0.76 din care pe categorii I II III IV 5 0.total RON 10 :1(ha) 10 129.Antemăsurătoare-Deviz nr.487 100 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.I Manopera: Nr.0 5 3157 Desevit MSPP la 6 tratamente UM=ha.25 2.o.06 4.M.06 9. Nr.6 z.09 0.III materiale 1954.6 7 312 Strâns fânul şi aşezat ca mulci pe rândul de pomi UM=ha: cantit=1.0 hectar Cap.18 0.2 Gunoi de grajd .00 0.40 1. cantit=5 6 294 Cosit manual între asimilat rânduri (2 lucrări) UM=ha: cantit.22 TOTA L z.3 0. Cap.I Cap.487 RON Total cheltuieli directe 3793.08 1.06 6 7 5.375 48.3 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul I a unei plantaţii de CIREŞ desimea de 430 pomi/ha.=1.737 3.18 6.00 228 .30 - - - 0.76 8 - 0.26 9.IV transport 48.7 3 1908 Prăşit pe rândul de pomi (4lucrări) UM=mii m2:cantit.1.total t /km .00 - - - 2.II manopera utilaje Pentru 1(un) 1051.26 0.9.tarif RON/ t /km . cantit=2.25 740. 3 2. 4 5.o.

0 40 30 10 240.24 RON 250 1310 Greutate pentru transp.63 25 440.M.d e transf. cantit.o Total RON 6.articol caracteristici şi utilajul folosit din NPC/79 anexa 1 0 1 1 Arat în livadă (după terminarea 242 plantării) 2 Discuit arătură cu GD-2.58 25 214. RON 4 5 80 320.0 Ha..=0. 4 1.0 2. 6 4 6 7 14 Cap.n.n.crt.61 - - 2.22 5. a. Lucrarea Nr.06 2. 2 1. 0 1 2 3 4 Denumirea 1 Insecticide: 2000 l x 0.30 0.0 140.3 % Seminţe de trifoi alb: (0. Coef.a.00 - 17.57 25 664.uri Tarif RON/z.0 229 .25 0.61 - x x x 26.59 0.0 6..0 1.30 1.75 8.43 1-(un) ha Total z.7 ha x 10 kg) Seminţe lolium perene: (0.n Total pentru un ha.8 1869 TOTAL MANOPERĂ PENTRU: Plivitul lăstarilor şi dirijarea lor pe direcţia rândurilor UM=mii pomi.8-(se 254 execută două lucrări) 3 Semănat amestec de ierburi 107 perene cu SUP-21 4 Stropit cu MSPP (se execută 6 121 tratamente) TOTAL LUCRĂRI MECANICE PENTRU: 1(un ) ha Total ha. Tarif RON/ha.18 0.37 Cantitatea Ha 3 1.III Materii şi materiale Nr.o.2% Fungicide: 2000l x 0.a.54 2.36 25 9.7 ha x 20 kg) UM 2 Kg Kg Kg kg Cantitatea 3 4 6 7 14 Valoarea RON / TOTAL U.II-Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr.0 210. CT.54 0.50 Cap.crt .

Km.0 30 Cap.0 3.Antemăsurătoare-Deviz nr.2.812 1 Insectofungicide + seminţe de ierburi perene TOTAL TRANSPORTURI -total t/km 1(un) ha -tarif RON/t/km -total RON TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Pentru 1 (un) hectar Cap.375 0.IV Transport 0.0 Cap.562 Total cheltuieli directe 2884. Cap.5 1.5 0.562 RON Cap. crt.III Materiale 910.03 Volum total t/km 4 1. 0 1 Denumirea-grupa Distanţa de transp.I Manopera: 230 .I Manopera 664.4 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii de CIREŞ cu desimea de 430 pomi/ha. tone 3 0.IV Transporturi de materii şi materiale Nr.II Utilaje 1310.25 Cap. 2 50 Cantitatea transport.TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE pentru 1 (un) hectar 910.9.

3 6 - - 0.26 9. crt .o.0 25 - 23.76 6.27 25 256.=0.25 10.052 Repartizat pomii la gropi UM=mb: cantit. cantit.30 0.o.Nr.56 5.07 0.04 Fasonat rădăcina .27 6. 3 1.17 din care pe categorii I II III IV 5 6 7 5.16 1.II-Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: 231 .6 Plivit lăstarii şi dirijarea lor pe direcţia rândurilor UM=mii pomi: cantit.Total ZO uri 1(un) ha .36 9.10 0.72 0.72 0.63 0.17 8 0.09 0.8x 2 lucr.Total RON z.00 1.052 Plantat pomi în goluri 12% lucrare completă UM=buc: cantit= 52 Sapa mare pe rând (1.=0. 0 1 2 3 4 Nr.43 .M.22 4.04 5.= (0.61 1.6 Strâns fânul şi aşezat ca mulci pe rândul de pomi UM=ha: cantit=1.0 - X X X 34.=6.05 1.06 0.82 3.76 2.2 m lăţime) UM=mii m2::: cantit.0 Prăşit pe rând x 4 lucrări UM=mii m2: cantit.40 2.articol din NTM/92 1 2020 1835 1733 1775 1843 Denumirea lucrării din normele de muncă unitatea de măsură şi cantitatea 2 Tăieri de formarea coroanei UM=mii pomi: cantit:=0.56 - 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1845 1866 1906 2744 3157 1808 294 asimilat 312 1869 3.)=1. compl.0 0.61 0.=0.de goluri UM=mb: cantit.=52 Făcut şanţ pentru stratificat pomii UM=ml: cantit. 4 0.=2 Preparat soluţie pentru 6 tractoare a câte 500 l UM=miil: cantitatea=3.27 0.04 0.=0.40 2.25 6.13 0.00 2..02 2.75 TOTAL MANOPERA PENTRU Cap.Tarif RON/ZO . făcut mocirla şi mocirlit în vederea plantării UM=mb.11 0.43 Săpat gropi pentru completarea golurilor-12% UM=buc: cantit.36 25 9.26 0.10 0.=2 Stratificat pomi pt.06 1.07 0. U.16 5.0 Deservit MSPP la 6 tratamente UM=ha: cantit.48 25 1150. (2x4) = 8 Cosit cu coasa între rânduri UM=ha: cantit.33 TOTAL z.85 25 596.

Nr. completări de 50 0. transport.0 Greutate pentru transp. Tone 0 1 2 3 1 Pomi pt.articol din NPC/79 anexa 1 128 0 1 TOTAL LUCRĂRI MECANICE PENTRU: CT.0 TOTAL TRANSPORTURI -total t/km 1(un) ha –tarif RON/t/km -total RON TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap. crt. 2 0.crt.02% TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE pentru 1 (un) hectar Cap.a.0 480.d e transf.375 2. completarea golurilor 12% 2 Fungicide 3000 l soluţie x 0..n.a. Km..n.0 Cap.IV Transport 2. Kg. Lucrarea caracteristici şi utilajul folosit 1 Stropit cu MSPP …6 tratamente 1(un ) ha Nr.II Manopera Utilaje A-Pentru 1 (un) hectar 1150.625 232 . a.0 555. Cantitatea 3 52 9 6 Valoarea RON / TOTAL U.n Total pentru un ha.22 2.625 Total cheltuieli directe 3847.III Materii şi materiale Nr.0 1 7 0. 0 1 Denumirea UM 2 buc.0 RON Cap.III Materiale 2140. Kg.22 250 555 Total ha.625 Volum total t/km 4 4. RON 4 5 25 1300.M.IV Transporturi de materii şi materiale Distanţa de Cantitatea Nr. 4 2. 6 105 9 6 120 1 Pomi altoiţi pt. crt. Denumirea-grupa transp.0 2140.0 40 80 360. Tarif RON/ha.I Cap. RON Cap. Coef.12 goluri 2 Insectofungicide 50 0.37 Cantitatea Ha 3 Ha.03% 3 Insecticide 3000 l soluţie x 0.

articol Denumirea lucrării din din normele de NTM/92 muncă unitatea de măsură şi cantitatea 1 2 1954 Tăieri pentru formarea coroanei UM=mb: cantit.40 7 1.26 9.0 1908 Prăşit manual pe rând –4 lucrări UM=mii m2: cantit.3.I Manoperă Nr.00 - - - 2.48 6.36 - - - 0.= 0.=4.09 0.3.5 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul III a unei plantaţii de CIREŞ cu desimea de 430 pomi/ha Nr.=0.15 - I 5 - 4 0. 2 lucrări UM=ha: cantit.334 z.9.15 5.0 2.=8 294 Cosit între rândurile de pomi.6 312 Strâns manual fânul şi aşezat ca mulci pe rândul de pomi UM=ha: cantit.=1. UM 3 5. Se execută 2 lucrări UM=t: cantit.8 x 2) = 1.25 2.51 - 1.68 1868 Administrat îngrăşăminte chimice căte 1 Kg/pom UM= mii pomi: cantit.36 5 6 0.o. crt.76 din care pe categorii II III IV 6 7 5.(0.76 8 2.Antemăsurătoare –Deviz nr.26 9.51 - - 9 - - - - - - 233 .34 x 2) = 0.= (0.00 8 2.6 3246 Încărcat şi descărcat îngrăş.40 0.0 0.=2. 0 1 2 3 Cap.43 1906 Sapa mare pe rând 120 m lăţime UM=mii m2: cantit.63 1.48 - - - 6.06 4.22 1.(2 x 4)=8 2744 Pregătit soluţiile pentru 8 tratamente a câte 500 l UM= mii l: cantit.22 TOTAL zo 4 2.0 3157 Deservit MSPP la 8 tratamente UM=ha: cantit. chim.

crt.42 25 985.76 x x x 11.n.articol caracteristici şi utilajul folosit din NPC/79 anexa 1 0 1 1 Administrat îngrăşăminte 275 chimice cu MIC 2 Stropit cu MSPP 128 TOTAL LUCRĂRI A:1(un ) ha Total ha. 8 soluţie x 0. Lucrarea Nr. tone Volum total t/km . 430 complexe TOTAL VALOARE MATERII pentru 1 (un) hectar ŞI MATERIALE Valoarea RON pe TOTAL U. Km.n.a.M.96 3. a.de transf.37 Cantitatea Ha 3 1 8 Ha.II-Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr. Coef.0 430.13 250 782. MECANICE Tarif RON /ha.n PENTRU: Total pentru un ha.10 11 2037 redus 3/4 2037 Strângerea ramurilor şi scoaterea lor pe alei UM=ha: cantit.02 25 375. 4 0.0 Cap.5 Greutate pentru transp.3% 2 Insecticide.. 4000 Kg. a. Cap.25 15.91 25 272. transp.5 10.5 39. Total RON 5.5 0. 12 soluţie x 0.0 11. 2 0.01 25 325. Denumirea-grupa de crt. 6 12 8 430 450 RON 1 2 3 Fungicide :4000 l Kg.2% 3 Îngrăşăminte chimice Kg..0 1550. 0 1 Denumirea UM Cantitatea CT.17 0.48 25 12.o.=1 ha Strâns ramurile si scos la alei 1 (un) ha Total z.5 13.III Materii şi materiale Nr.uri Tarif RON/z.0 80 1 640..o.17 2.IV Transporturi de materii şi materiale Distanţa Nr. crt.75 TOTAL MANOPERA PENTRU Cap. 234 Cantitatea transport. RON 4 5 40 480.

Nr.02 50 0.0 3 1908 Prăşit pe rând-4 lucrări UM=mii m2 cantit (4 x 2) =8 4 3226 Încărcat şi descărcat îngrăş.437 3326.69 2.2 m lăţimi UM= mii m2:cantit =2.334 x 4) = 1.III Materiale 1550.437 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.15 5.43 -total t/km 1(un) ha -tarif RONt/km -total RON Cap.76 0.437 RON Cap.25 4 2.0 4 1.76 - - 0.5 22.26 9.09 0.43 2 1906 Sapa mare pe rând 1. 4 operaţiuni UM=t: cantit (0.336 5 2744 Preparat soluţii (8 tratamente 600 l UM= mii l: cantit =4.69 5 - 6 - 7 - 8 2. UM TOTAL zo din care pe categorii II III IV I 3 6.0 1 1 Insectofungicide 2 Îngrăşăminte chimice TOTAL TRANSPORTURI 2 3 50 0.5 3.15 - 0.I Manopera Pentru 1 (un) hectar 985.4.I Manoperă Nr.48 0. NTM/92 muncă unitatea de măsură şi cantitatea 0 1 2 1 1955 Tăieri de formare a coroanei UM=mii pomi: cantit=0.43 0.06 0.o.8 6 3157 Deservit MSPP la 8 tratamente UM=miil: cantit =8 z.26 9.63 1.articol Denumirea lucrării crt din din normele de .IV Total cheltuieli Transport directe 8.22 0.9.375 8.11 5.II Utilaje 782.Antemăsurătoare-Deviz nr.0 21.chim.43 - 235 .5 0.6 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul IV a unei plantaţii de CIREŞ cu desimea de 430 pomi/ha Cap.5 Cap.48 - - 0.

Kg.(0. Total RON 4.0 80 768.II-Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr.articol caracteristici şi utilajul folosit din NPC/79 anexa 1 0 1 1 Administrat îngraşăminte chimice 275 cu MIC 2 Stropit cu MSPP 8 tratamente 128 TOTAL 1(un ) ha Total ha. RON 4 5 40 576.37 Cantitatea Ha 3 1.48 25 12.02 25 375.67 25 966.0 8 Ha. Lucrarea Nr. LUCRĂRI Tarif RON /ha.40 2.5 11. 4 0. Coef.6 236 Valoarea RON / TOTAL U. 480 l soluţie x 0..3% Insecticide.=1 ha 1 (un) Total z.0 1. PENTRU: CT.a.n MECANICE Total pentru un ha.6 .uri ha Tarif RON/z.4 9.= 0.7 8 294 312 9 1868 10 2037 redus 3/4 TOTAL MANOPERA PENTRU Cosit între rânduri –2 lucrări UM=ha: cantit (0. 2 0.III Materii şi materiale Nr.8 x 2) 1.de transf.0 Cap.96 3. 0 1 2 Denumirea 1 Fungicide :480 l soluţie x 0. Cantitatea 3 14.40 2.4 9.o.75 0.00 - - - - - - 5.75 x x x 11.13 250 782.5 RON Cap.crt.25 6.0 11.5 38..334 Strângerea ramurilor şi scoaterea lor pe alei UM=ha: cantit.n.17 2.n.6 Administrat îngrăşăminte chimice căte1 Kg/pom UM= mii pomi: cantit.0 Greutate pentru transp.M.52 25 288. 6 14.a.00 - - - 6.crt.5 11.25 15.o.6 Strâns manual fânul şi aşezat ca mulci pe rândul de pomi UM=ha: cantit.17 0.2% UM 2 Kg.65 25 291. a.8 x 2) 1.

0 1 2 3 1 Insectofungicide 50 0.25 3.43 TOTAL TRANSPORTURI -total t/km 1(un) ha -tarif RON/t/km -total RON TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap. 0 Cap.Îngrăşăminte chimice complexe TOTAL VALOARE MATERII SI MATERIALE 3 Kg.Antemăsurătoare-Deviz nr. t.III Materiale 1774.I Manoperă Nr. 430 1 334.IV Transport 8.375 8.0 430 454 pentru 1 (un) hectar Cap.0 Cap.o.5 Cap.5.625 Total cheltuieli directe 3532.II Utilaje 782.75 Volum total t/km 4 1.7 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul V a unei plantaţii de CIRES cu desimea de 430 pomi/ha Nr.0 1774.articol Denumirea lucrării din din normele de muncă NTM/92 unitatea de măsură şi cantitatea 1 2 z.cr Denumirea-grupa a de transport.5 23 0. tone Km.5 21. UM 3 237 TOTAL zo 4 I 5 din care pe categorii II III IV 6 7 8 . crt.625 RON Cap.03 2 Îngrăşăminte chimice 50 0.9. transp.I Manopera A-Pentru 1 (un) hectar 966.IV Transporturi de materii şi materiale Distanţ Cantitatea Nr.

26 9.0 20.0 - 2.63 6.28 2.25 2.40 0.48 - - - 0.crt.336 Încărcat şi administrat gu noi de grajd 25 to/ha UM cantit.334 x 4) = 1.11 11.50 0. chimice 4 operaţiuni UM=t: cantit.uri Tarif RON/z.22 - - 0.o.=1.0 - - - - - - - - x x x 49.0 0. Lucrarea Nr.(8x2) =1. 8 tratam.48 6.articol 238 Cantitatea .09 0.6 Administrat îngrăşăminte chimice căte 1 Kg/pom UM= mii pomi: cantit.48 25 12.63 1.87 0. Total RON 15.22 - 11.06 4.25 0.50 13.26 9.00 - 5. UM= mii l: cantit = 8 Cosit între rânduri 2 lucrări UM=Ha : cantit.0 CT.= 25 Sapa mare pe rând UM=mii m2: cantit.76 - 7.o.334 1 (un) ha Total z.72 - - - 6.= 0.00 5. (0.II-Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr.43 6.43 0.55 25 338.40 - - 1.2 m lăţime de 4 ori UM= mii m2: cantit.76 - 0.8 Deservit MSPP la 8 tratam.1 1956 2 3 2037 redus 3/4 3246 4 5 6 3238 1906 1908 7 8 9 2744 3157 294 10 312 11 1868 TOTAL MANOPERA PENTRU Tăieri de formare a coroanei UM=mii pomi: cantit=0.77 25 1244.=(2x4) 8 Pregătit soluţie pt.72 2. 15.72 25 518. a 600 l UM= mii l: cantit= 4.50 0.=2 Prăşit pe rând 1.22 7.6 Strâns fânul şi aşezat pe rândul de pomi ca mulci UM=Ha: cantit.02 25 375.43 Strâns ramurile şi scoase la alei UM= ha:cantit =1 ha Încărcat şi descărcat îngrăş.75 Cap.

5 1 Administrat îngrăşăminte chimice cu 275 MIC Administrat gunoi de grajd 25 to/ha 192 Stropit cu MSPP 8 tratamente 128 1(un ) ha Total ha.M.4 soluţiex 0.96 5.6 soluţiex 0.375 102. transp. 6 14.0 Greutate pentru transp.17 2. Denumirea-grupa de transport.005 768.2% 3 Îngrăşăminte chimice Kg 430 complexe 4 Gunoi de grajd Kg 25000 semifermentat TOTAL VALOARE MATERII pentru 1 (un) hectar ŞI MATERIALE Cap. crt.0 TOTAL TRANSPORTURI -total t/km 1(un) ha -tarif RON /t/km -total RON 239 Volum total t/km 4 22.13 250 1282. 2 0.5 250.a.n..6 430 25000 25454 1 2 3 Fungicide: 4800 l Kg 14.0 1899.III Materii şi materiale Nr. a.n. RON Cap.0 430.de transf.45 chimice 2 Gunoi de grajd 10 25.187 . tone Km.0 80 1 0. RON 4 5 40 576.3% 2 Insecticide: 4800 l Kg 9. 0 1 2 3 1 Insectofungicide şi îngrăşăminte 50 0.4 9. 0 1 Denumirea UM Cantitatea Valoarea RON pe TOTAL U.IV Transporturi de materii şi materiale Distanţa Cantitatea Nr.37 Ha 3 1 1 8 Ha.caracteristici şi utilajul folosit 0 1 2 3 TOTAL LUCRĂRI MECANICE PENTRU din NPC/79 anexa 1 Coef.0 272.a.n Total pentru un ha. Tarif RON/ha.0 2.08 0.5 0. 4 0.crt.0 125.17 0.

II Manopera Utilaje Pentru 1 (un) hectar 1244. cantit.) UM = mii m2. = 0.00 0. = 6 ZO/ UM 3 2.35 4.01 0. = 19.TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap. complet. Nr.035 Prăşit pe rând (4 lucr. 6 tratam.32 0.14 0.33 0.2 Pregătit soluţia pt. goluri 6% UM = mii gropi.45 3.Antemăsurătoare – Deviz nr.937 3.08 0. = 0.III Materiale 1899. din NTM/92 0 1 1 1783 redus ½ 2 1788 redus ½ 3 1781 Denumirea lucrării din normele de muncă Unitatea de măsură şi cantitatea 2 Tăieri de curăţire a tufelor UM = mii buc.33 7 1.40 2.42 - 0.I Manoperă: Nr.03 - - 8 9 10 1908 2744 3157 1.36 - 23. =0.6 Deservit MPSP-300 la 6 trat.IV Transport 102.187 RON Total cheltuieli directe 4527. cantit. cantit.58 Legarea lăstarilor UM = ha.66 5. fasonat şi mocirlit rădăcina UM = mii buc.5 6.08 - - 7 2356 0. cantit. cantit. = 0.25 1282.3 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii de alun cu desimea de 580 plante/ha Cap. cantit.5 Cap.01 0. UM = mii l. = 0. = 0.45 8 - 4 5 6 2343 1782 2347 0. = 3.I Cap.32 - 240 . UM = ha.035 Verif.0 Cap. cantit.71 Total ZO 4 1.77 0.035 Udat murul plantat în goluri UM = mii buc.20 6 3. cantit.06 23.36 0. cantit.42 0. cantit.09 0.035 Muşuroit murul după udare UM = mii buc. articol crt.1.10.14 - 0. = 1 Săpat gropi pt.20 Din care pe categorii I II III IV 5 0.035 Plantat mur în goluri 6% UM = mii buc.22 0.03 - 0.

cu MPSP 300 TOTAL 1 (unu) ha Total ha.0 Greut.0 10115.0 Cap.79 x x 25 744.81 25 95.n.25 24.75 0.90 3. comp. pentru transp. 6 35 108 36 179 TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE pentru 1 (unu) hectar Cap.30 250 825. de ha anexa 2 transf.95 25 623.a.0 Valoarea RON/ Total UM RON 4 5 10 350.15 6 lucr.II – Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr. din CT crt.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr. UM = mii buc.58 1(unu) ha Total ZO-uri Tarif RON/ZO Total RON 0. de transp.11 2356 Muşuroit toamna toată plant. goluri 6% Insecticide Fungicide UM 2 mc kg Cantitatea 3 35 108 36 Cantitatea Ha. 0 1 2 3 1 Alun înrădăcinat pt. 54 0.n. cantit.8 7. MECANICE Total pentru un ha RON PENTRU: Cap.75 0.0 1440.60 4 2 Stropit cu insecto-fungicide 6 74 0.0 8. Denumirea crt.0 80 40 8640.n. Lucrarea Nr. 0 1 2 3 4 1 Discuit printre rânduri – 4 lucr.75 3.art.14 TOTAL 1(un) ha Total t/km TRANSPORTURI Tarif RON/km PENTRU: Total RON Volum total T/km 4 1.71 25 17.40 0.a.035 2 Insecto-fungicide 50 0. transp. Denumirea – grupa Distanţa Cantitatea crt.32 25 8.375 3.45 - - TOTAL MANOPERA PENTRU: 29.a.77 0. 5 2.8 0. tone 0 1 2 3 1 Alun înrădăcinat 50 0.III – Materii şi materiale Nr. Caracteristici şi utilajul folosit NPC/79 Coef.30 241 . LUCRĂRI Tarif RON/ha. = 0.45 - 0.

0 .83 25 120.4 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul III a unei plantaţii de alun cu desimea de 580 plante/ha Cap.50 0.I Manoperă: Nr.06 0.5 6.16 7 1. UM = mii buc. cantit.36 - 0. UM = mii l.75 0.36 25 9.45 0.16 I 5 - Din care pe categorii II III IV 6 3. = 0.66 0.89 23.32 - TOTAL MANOPERA PENTRU: 30.89 0.I Manopera Pentru 1 (un) hectar 744.45 8 - 1. Trat.TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.42 0.09 0.38 x x 25 759.10.2.32 0.58 2 1788 Legarea lăstarilor redus ½ UM = ha. = 6 Muşuroit toamna toată plant.Antemăsurătoare – Deviz nr.45 3. cantit. Denumirea lucrării din crt. cantit.00 Cap. articol normele de muncă din Unitatea de măsură şi NTM/92 cantitatea 0 1 2 1 1783 Tăieri de curăţire a tufelor redus ½ UM = mii buc.00 Cap. = 3.36 0. = 1 3 3246 Înc.11 Total ZO 4 1. şi desc.22 0. = 19.54 1. = 0.75 24. = 0.30 Total Chelt. cantit. cantit.IV Transport 3.77 0.2 6 7 8 2744 3157 2356 Pregătit soluţia pt.6 Deservit MPSP-300 la 6 trat.45 23.05 3.II Utilaje 825.87 25 621.58 5 1908 Prăşit pe rând (4 lucr.32 25 8. cantit. îngrăşăminte chimice UM = mii buc. Îngr. cantit.035 4 1868 Ad.75 RON Cap. Directe 11688. 6 tratam.42 - 0.) UM = mii m2.58 1(un) ha Total ZO-uri Tarif RON/ZO Total RON 242 ZO/ UM 3 2. chimUM = mii buc.33 0. cantit. Nr.33 0.III Materiale 10115. = 0. UM = ha.00 4.

2 Stropit cu insecto-fungicide 6 74 0.art.5 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul IV a unei plantaţii de alun cu desimea de 580 plante/ha 243 .Antemăsurătoare – Deviz nr.0 PENTRU: Cap. de ha Ha. 250 MECANICE Total pentru un ha RON 225.5 34.a. din CT Cantitatea crt.III – Materii şi materiale Nr. tone 3 Volum total T/km 4 34. 0 1 2 3 4 5 1 Discuit printre rânduri – 4 lucr. Denumirea – grupa crt.Cap.437 RON Cap.III Materiale 7620. cu MPSP 300 TOTAL 1 (un) ha Total ha. pentru transp.II Utilaje 225.3. Caracteristici şi utilajul folosit NPC/79 Coef.n. 0 1 1 Alun înrădăcinat 2 Insecto-fungicide şi îngr. Lucrarea Nr.00 Cap. 2 Cantitatea transp. Chimice complexe 1 kg / kg 580 tufă 2 Insecticide kg 70 3 Fungicide 36 TOTAL VALOARE MATERII pentru 1 (un) hectar ŞI MATERIALE Cap.00 Distanţ a de transp.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr. anexa 2 transf.5 0.0 80 40 5600.375 12.n.a.69 TOTAL 1(un) ha Total t/km TRANSPORTURI Tarif RON/km PENTRU: Total RON TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap. 6 580 70 36 686 1 2 3 Îngr.n. chimice complexe 50 0.937 3. Directe 8617.90 LUCRĂRI Tarif RON/ha.0 7620.50 Cap.I Manopera Pentru 1 (un) hectar 759.0 Greut.15 6 0.90 lucr.0 1440. 0.IV Transport 12.II – Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr. Denumirea crt.a.10.937 Total Chelt. 0 1 UM Cantitatea Valoarea RON/U Total M RON 4 5 1 580.

UM = mii l.33 0.36 25 9. 0 1 2 3 4 1 Discuit printre rânduri – 4 lucr.16 0. Îngr.32 25 8.6 7 3157 Deservit MPSP-300 la 6 trat.54 1.a. 5 0.89 23.) UM = mii m2.58 2 1788 Legarea lăstarilor redus UM = ha.06 0.38 x x 25 759. din CT crt. = 3.16 7 1.II – Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr.a. = 1 ½ 3 3246 Înc.75 0.0 Cap. = 0.36 - 0.09 0. LUCRĂRI Tarif RON/ha. Nr.n.2 6 2744 Pregătit soluţia pt. Trat. Denumirea lucrării din crt.87 25 621. cantit. Chim.58 5 1908 Prăşit pe rând (4 lucr.66 0.77 Total ZO 4 1. cantit. articol normele de muncă din Unitatea de măsură şi NTM/92 cantitatea 0 1 2 1 1783 Tăieri de curăţire a tufelor redus UM = mii buc.Cap.5 6. cantit.15 6 lucr. cantit. cantit.75 24.0 . cantit. cantit.32 0.UM = mii buc. Lucrarea Nr.90 250 225. UM = mii buc. cantit.5 4 1868 Ad.50 0. Caracteristici şi utilajul folosit NPC/79 Coef. = 1. 2 Stropit cu insecto-fungicide 6 74 0.n. 6 tratam.art. de Ha anexa 2 transf.11 1.45 3. = 6 8 2356 Muşuroit toamna toată plant.83 25 120.42 0.n. MECANICE Total pentru un ha RON PENTRU: 244 Cantitatea Ha.33 0. cu MPSP 300 TOTAL 1 (un) ha Total ha.58 TOTAL 1(un) ha Total ZO-uri MANOPERA PENTRU: Tarif RON/ZO Total RON ZO/ UM 3 2.45 8 23.36 0.a.I Manoperă: Nr. şi desc.22 0.45 30.45 I 5 - Din care pe categorii II III IV 6 3. UM = ha.32 - 0.90 0. = 0.00 4.89 0. = ½ 0. îngrăşăminte chimice UM = mii buc.42 0. = 19.

= 1 3 3246 Înc. Canti tatea 0 1 2 3 1 Îngr.50 0 1 2 1 2 50 UM Valoarea RON Total /UM RON 4 5 1 580. îngrăşăminte ZO/ UM 3 2.16 I 5 - Din care pe categorii II III IV 6 3. Denumirea crt.0 Greut.11 245 Total ZO 4 1.937 Total Chelt.375 12.Cap.I Manopera Pentru 1 (unu) hectar 759.5 6.III Materiale 7620. transp.33 0.I Manoperă: Nr. chimice complexe 1 kg /tufă kg 580 2 Insecticide kg 70 3 Fungicide 36 TOTAL VALOARE MATERII pentru 1 (un) hectar ŞI MATERIALE Cap. chimice complexe TOTAL 1(un) ha TRANSPORTURI PENTRU: TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.IV Transport 12.5 34.0 40 1440.4.III – Materii şi materiale Nr.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr. cantit.58 2 1788 Legarea lăstarilor redus ½ UM = ha. Nr.66 0.45 3.437 Total t/km Tarif RON/km Total Cap. 6 580 70 36 686 Cantitatea transp. articol normele de muncă din Unitatea de măsură şi NTM/92 cantitatea 0 1 2 1 1783 Tăieri de curăţire a tufelor redus ½ UM = mii buc. cantit.937 3.0 7620.5 0.16 7 1. = 0. Directe 8617. pentru transp. Denumirea – grupa Distanţa de crt. Denumirea lucrării din crt.33 0. şi desc.0 80 5600.6 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul V a unei plantaţii de ALUN cu desimea de 580 plante/ha Cap.69 Volum total T/km 4 34.00 RON RON Cap.Antemăsurătoare – Deviz nr.00 Cap.45 8 - .10. tone 3 0.II Utilaje 225. Alun înrădăcinat Insecto-fungicide şi îngr.

cantit. 6 tratam.0 Cantitatea Ha a.0 80 40 4640. MECANICE Total pentru un ha RON PENTRU: Cap.art.30 0. chimUM = mii buc. = 1.58 Prăşit pe rând (4 lucr.) UM = mii m2.75 19. îngr.15 5 lucr.89 - 5 1908 1.0 1200.27 25 6.77 0.27 - - - 0. UM = mii buc.45 - TOTAL MANOPERA PENTRU: 24.III – Materii şi materiale Nr.58 1(unu) ha Total ZO-uri Tarif RON/ZO Total RON 1. = 0. = 0. cantit. cantit. trat. 0 1 2 3 4 1 Discuit printre rânduri – 4 lucr. Caracteristici şi utilajul folosit NPC/79 Coef. = 19. 6 580 58 30 668 1 2 3 Îngr.06 0.n.75 Cap.27 7 3157 0. LUCRĂRI Tarif RON/ha.30 - - - 8 2356 0.22 17.a. 2 Stropit cu insecto-fungicide 6 74 0.6 Deservit MPSP-300 la 6 trat.83 25 120.30 25 7.50 0. pentru transp. cantit. Lucrarea Nr.02 25 475. = 3.II – Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr.a.57 - - 17. cantit.09 0.5 Ad. cantit.75 250 187. chimice complexe 1 kg / kg 580 tufă 2 Insecticide kg 70 3 Fungicide 36 TOTAL VALOARE MATERII pentru 1 (un) hectar ŞI MATERIALE 246 .50 4. cu MPSP 300 TOTAL 1 (un) ha Total ha.n.0 6420.50 Greut. 5 0.45 - 0. = 6 Muşuroit toamna toată plant.50 0.42 x x 25 610. UM = ha.4 1868 chimice UM = mii buc. de ha anexa 2 transf.75 0. 0 1 UM Cantitatea Valoarea RON/ Total RON UM 4 5 1 580. UM = mii l.2 Pregătit soluţia pt.n.54 0. Denumirea crt.89 - 0. din CT crt.57 - 6 2744 0.

10.58 2 1788 Legarea lăstarilor redus ½ UM = ha.33 7 1. = 1 ZO/ UM 3 2. Denumirea – grupa Distanţa Cantitatea crt.II Utilaje 187.IV Transport 12.33 Din care pe categorii I II III IV 5 6 3.562 Cap.562 RON Total Chelt.I Manopera Pentru 1 (unu) hectar 610.66 Total ZO 4 1. de transp.50 Cap.45 8 - 247 .IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.Cap.5 0.I Manoperă: Nr.50 Volum total t/km 4 33.Antemăsurătoare – Deviz nr. chimice 50 0. = 0.562 3. articol normele de muncă din Unitatea de măsură şi NTM/92 cantitatea 0 1 2 1 1783 Tăieri de curăţire a tufelor redus ½ UM = mii buc. Denumirea lucrării din crt. Nr.45 3.5 33.00 Cap. cantit.III Materiale 6420. Directe 7230. tone 0 1 2 3 1 Alun înrădăcinat 2 Insecto-fungicide şi îngr. transp.7 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul VI a unei plantaţii de ALUN cu desimea de 580 plante/ha Cap.67 complexe TOTAL 1(un) ha Total t/km TRANSPORTURI Tarif RON/km PENTRU: Total RON TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.5 6. cantit.5.375 12.

0 6420. = 0. îngr. = 1. de ha Ha. îngrăşăminte chimice UM = mii buc. 0 1 2 3 4 5 1 Discuit printre rânduri – 4 lucr.16 - - 1.75 19. din CT crt.30 0. cantit.27 25 6. UM Cantitatea Valoarea RON/ Total UM RON 4 5 1 580.11 0.75 Cap. = 19. Denumirea crt.75 LUCRĂRI Tarif RON/ha.77 0.UM = mii buc. 6 tratam.58 Prăşit pe rând (4 lucr. Caracteristici şi utilajul folosit NPC/79 Coef. 0. cantit.15 5 0.22 0.50 PENTRU: Cap. chimice complexe 1 kg / tufă kg 580 2 Insecticide kg 70 3 Fungicide 36 TOTAL VALOARE MATERII pentru 1 (unu) hectar ŞI MATERIALE 248 .27 - x x 24.89 0.50 0.5 Ad.0 80 4640.45 17.42 25 610.57 0.57 - 0.n.16 0. trat. cantit.III – Materii şi materiale Nr.3 3246 4 5 6 7 8 1868 1908 2744 3157 2356 TOTAL MANOPERA PENTRU: Înc. = 3.II – Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Cantitatea Nr.30 - 0.n. UM = ha. anexa 2 transf.6 Deservit MPSP-300 la 6 trat. UM = mii buc.50 0.30 25 7. UM = mii l.75 lucr. 2 Stropit cu insecto-fungicide 6 74 0.83 25 120. = 6 Muşuroit toamna toată plant.) UM = mii m2.02 25 475.89 17. = 0.0 40 1200.58 1(un) ha Total ZO Tarif RON/ZO Total RON 0.a. Lucrarea Nr. 6 580 58 30 668 0 1 2 3 1 Îngr.54 1. cantit. cu MPSP 300 TOTAL 1 (un) ha Total ha. cantit.a.45 0.50 4. pentru transp.27 0.06 0.09 0.a. 250 MECANICE Total pentru un ha RON 187.n.art. cantit. chim.0 Greut. şi desc.2 Pregătit soluţia pt.

cantit.5 33.0 3 1906 Sapa mare pe rând asimilat UM = mii m2 . cantit (4.Cap.8 pentru executarea lucrărilor de exploatare a unei plantaţii de ALUN Cap.562 RON Cap. = 5 4 1908 Prăşit pe rând – 4 lucrări UM = mii mp.562 3.66 13. Nr.31 0.66 2.67 Volum total T/km 4 33.562 7230. chimice complexe 50 TOTAL 1(un) ha Total t/km TRANSPORTURI Tarif RON/km PENTRU: Total RON TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap. 0 1 1 Alun înrădăcinat 2 Insecto-fungicide şi îngr. = 0.I Manopera Pentru 1 (unu) hectar 610.I Manoperă: Nr.63 1.58 2 1788 Legarea lăstarilor (tulpinilor) UM = ha.57 - 6.00 12.III Materiale Distanţa de transp.90 8 - 6.90 5 - 6 - 7 2.57 - 0.18 0.10. Directe 6420.58 ZO/U M Total ZO Din care pe categorii II III I IV 3 5. = 0.18 - - - 249 .5 0. 2 Cantitatea transp. cantit.50 Cap.6.15 17.15 17.375 12. articol din normele de din muncă NTM/9 Unitatea de măsură 2 şi cantitatea 0 1 2 1 1783 Tăieri de curăţire a asimilat tufelor UM = mii buc.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr. cantit.0 4 2.66 - 13.50 Cap.8 x 3) 14. Antemăsurătoare – Deviz nr.22 6. cantit. = 1.II Utilaje 187. tone 3 0.4 5 3127 Administrat îngrăşăminte chimice cu MIC UM = t. Denumirea – grupa crt. Denumirea lucrării crt.IV Total Transport Chelt.

5 sau GDD-1.62 25 840.45 - - x x x 194. = 0.10 kg/pl. 0 1 2 3 4 1 Insecticide Fungicide Îngrăşăminte chimice complexe Gunoi de grajd UM 2 kg kg kg to Cantitatea 3 58 30 580 0. UM = mii l. Lucrarea Nr.a.6 7 8 2744 3157 1789 9 10 1792 2356 TOTAL MANOPERA PENTRU: Pregătit soluţie pt.III – Materii şi materiale Nr. MECANICE Total pentru un ha RON PENTRU: Cantitatea ha Ha a. 65 tratam.60 lucrări 2 Stropit în plantaţie cu MPSP – 300 de 6 74 0. org. LUCRĂRI Tarif RON/ha.58 1(un) ha Total ZO-uri Tarif RON/ZO Total RON 0.505 0. pentru transp.30 2.06 5. Caracteristici şi utilajul folosit NPC/79 anexa 2 de transf.09 0.8 . 0.27 25 6.77 150.38 25 4859.30 - 2. cantit.75 Cap.art.50 0.40 5 0.n.00 160. 4 5 4 2.15 ori TOTAL 1 (unu) ha Total ha.25 33.27 0.50 Cap. Denumirea crt. UM = ha.0 580.n. 0 1 2 3 1 Discuit cu DPV 1. din CT Coef.8 – 4 54 0.90 - 0. cantit. cantit. = 3 Muşuroit toamna toate plantele UM = mii buc.n. 6 58 30 580 5.00 0.58 Recoltat alune UM = t.0 0.45 - 150.58 250 Valoarea RON/UM Total RON 4 5 80 4640.a. crt. = 5 Administrat îngrăş.01 25 4000.9 Greut.0 2.00 0.75 3.48 25 12.15 250 787.27 - 50.0 0.II – Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr. cantit: = 3 Deservit MPSP – 300 – 5 trat.90 0. UM = mii plante. cantit.0 40 1 5 1200.

complet.75 6.47 - - 0. goluri 6% UM = mii gropi. cantit.III Materiale 6422.90 6468 Cap.67 11.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.47 - 251 .50 - - - 4 2343 0.33 1.20 ZO/ UM Total ZO I Din care pe categorii II III IV 0 3 4 5 6 7 8 1 1783 redus ½ 2037 1781 2.275 Volum total t /km 4 33.I Manopera Pentru 1 (un) hectar 4859.TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE pentru 1 (un) hectar 6422.175 Cap.08 - - - 5 1782 2.40 0. crt Nr.grupa Distanţa de crt. articol din NTM/9 2 1 Denumirea lucrării din normele de muncă Unitatea de măsură şi cantitatea 2 Tăieri de curăţire a tufelor UM = mii buc.50 0 1 2 50 10 Total t/km Tarif RON/km Total Cap. = 0.90 3.33 - - 8.1.Antemăsurătoare – Deviz nr. 1 Îngrăşăminte chimice complexe şi insectofungicide 2 Gunoi de grajd TOTAL 1(un) ha TRANSPORTURI PENTRU: TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap. cantit =2 Săpat gropi pt. Directe 12104. = 3. cantit.08 0.333 Strâns ramurile şi scos la alei UM=MII MP.50 Cantitatea transp. = 0.5 8.35 0.I Manoperă: Nr.4 58 91 0.11.20 Verif. cantit. fasonat şi mocirlit rădăcina UM = mii buc. Denumirea .3 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii de CĂTINĂ ALBĂ cu desimea de 3333 tufe/ha Cap.IV Transport 34.II Utilaje 787.8 RON RON Cap. transp.33 11.375 34.20 Plantat mur în goluri 6% UM = mii buc.50 1.33 - 2 3 5.668 5. tone 3 0.275 Total Chelt. = 0. cantit.

n.a.) UM = mii m2.47 25 386.77 9.6 2347 Udat murul plantat în goluri UM = mii buc. = 0. = 5 Cosit manual intre rânduri.27 - TOTAL MANOPERA PENTRU: x x 40.75 Cap.25 2. din CT crt. Caracteristici şi utilajul folosit NPC/79 Coef.77 0.06 4.25 0.81 25 1020. cantit.art.25 2.20 Prăşit pe rând (4 lucr.6 Deservit MPSP-300 la 6 trat.0 Muşuroit toamna toată plant. cantit=1. = 0.75 15.30 4.20 Muşuroit murul după udare UM = mii buc.51 25 162. cantit.56 25 464.76 0. = 3. cantit.30 250 825.30 4.25 6.0 252 . = 3. de ha anexa 2 transf.00 0.40 0.n. cantit=1.00 1. cantit.15 6 lucr.75 18. 6 tratam.80 0. MECANICE Tarif RON/ha. UM = ha. = 8 Pregătit soluţia pt.1 lucratoare UM=ha. 54 0.22 0. PENTRU: Total pentru un ha RON Cantitatea Ha a.57 9. Lucrarea Nr.15 - - 8 9 10 11 12 13 1908 2744 3157 294 312 2356 1.80 - - - 7 2356 0. 5 2. cantit.76 - 0.09 0.0 Strâns fânul şi aşezat ca mulci între rânduri UM=ha.II – Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr.60 4 2 Stropit cu insecto-fungicide 6 74 0.n.90 3. cu MPSP 300 TOTAL LUCRĂRI 1 (un) ha Total ha. 0 1 2 3 4 1 Discuit printre rânduri – 4 lucr.00 - 1.27 25 6. UM = mii buc.a.00 1. UM = mii l.0 0.57 0.27 0. cantit.15 - 0.333 1(un) ha Total ZO Tarif RON/ZO Total RON 4.

comp.II Utilaje 825.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.Antemăsurătoare – Deviz nr. Denumirea crt.IV Total Transport Chelt.0 RON Cap.Cap.82 3.333 ZO/ UM 3 2. Denumirea – grupa Distanţa de crt.33 IV 8 - 253 .2 12.100 0.575 Cap. UM Cantitatea 0 1 2 3 1 Mur înrădăcinat pt.11. 0 1 1 Mur înrădăcinat 2 Insecto-fungicide TOTAL 1(un) ha TRANSPORTURI PENTRU: TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap. transp. Denumirea lucrării din crt.144 RON Volum total t /km 4 5 7.375 4.III Materiale 12080.4.0 Greut. Nr. tone 3 0.0 Cap.33 Din care pe categorii I 5 II 6 III 7 8.I – Manoperă: Nr. = 3. cantit. Directe 4. pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a sistemului de susţinere cu bulumaci din lemn CR esenţă tare la o plantaţie de CĂTINĂ Cap.25 2 50 50 Total t/km Tarif RON/km Total Valoarea RON/ Total UM RON 4 5 10 2000 80 8640 40 1440 12080. pentru transp. goluri 6% mc 200 2 Insecticide kg 108 3 Fungicide 36 TOTAL VALOARE MATERII ŞI pentru 1 (un) hectar MATERIALE Cap.I Manopera Pentru 1 (un) hectar 1020.2. articol normele de muncă din Unitatea de măsură şi NTM/92 cantitatea 0 1 2 1 1783 Pichetat pt.5 Total ZO 4 8.2 0. stabilirea Redus bulumacilor ½ UM = ha.575 13929.III – Materii şi materiale Nr. 6 100 108 36 244 Cantitatea transp.

2 5 x x x 11.25 18.75 3.n. 0 1 2 3 4 1 Discuit cu OPV 1.25 35.0 Prepararea soluţiei pentru 5 tratamente x 600 l UM = mii l.0 1(unu) ha Total ZO-uri Tarif RON/ZO Total RON 5.93 25 323.75 0. cantit=3. cantit = 1. PENTRU: Total pentru un ha RON Cap.27 - 11.II – Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr.a.art.a.2 2 0.a. cantit=1.25 6.III – Materii şi materiale Nr. 6 108 36 840 Cantitatea 3 108 36 840 Valoarea Lei/ Total UM RON 4 5 80 8640 40 1440 1 840 .09 25 0.68 Praşit pe rând cu sapa ( 4 lucrari) UM = M II L.18 9. de ha anexa 2 transf.5 Greut.15 5 TOTAL LUCRĂRI 1 (un) ha Total ha.n.50 1.1 1 1.2 3 4 5 2037 3246 1908 2744 Strâns ramurile şi scoase la alei UM= M II MP.25 12. cantit=5 Cosit manual intre randuri = 1 lucrare UM=ha.n. MECANICE Tarif RON/ha.59 25 889.7 5 0.5 sau GDO-1. Denumirea crt. cantit=20 Incârcat şi descărcat îngraşăminte chimice UM= t.15 250 787.76 - 0. Lucrarea Nr.30 4.50 0. cantit=3.75 Cap.0 Deservit MPSP-300 la 5 tratamente UM=ha.50 0.18 - 9.0 9 0.8 54 0. pentru transp.30 25 107. din CT crt.0 0 1.0 6 4. 0 1 2 3 1 Insecticide Fungicide Ingraşăminte chimice complexe UM 2 Kg Kg kg 254 Cantitatea Ha.27 6 7 8 3157 294 312 0. 5 2.60 4 – 4 lucrari 2 Stropit în plantaţie de 5 ori 74 0.00 1.40 0.76 0.0 Strans fanul si asezat ca mulci intre randuri UM=ha. cantit=1.00 4.30 4.27 25 TOTAL MANOPERA PENTRU: 452. Caracteristici şi utilajul folosit NPC/79 Coef.

75 Cap. Directe 12615.grupa crt.70 Cap. Denumirea . Distanţ a de transp.375 18.5 pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a sistemului de susţinere cu spalieri la o plantaţie de CATINA ALBĂ Cap.3. articol normele de muncă UM ZO I II III din Unitatea de măsură şi NTM/92 cantitatea 0 1 2 3 4 5 6 7 IV 8 255 .Antemăsurătoare – Deviz nr.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr. Denumirea lucrării din ZO/ Total Din care pe categorii crt.TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE pentru 1 (un) hectar Cap.984 RON Volum total T/km 4 49.5 Cantitat ea transp. Nr.I – Manoperă: Nr.45 Total Chelt.0 RON Cap.11.III Materiale 10920.I Manopera Pentru 1 (un) hectar 889.II Utilaje 787.45 3. 0 1 2 1 Insecto-fungicide + îngraşăminte chimice 50 TOTAL 1(un) ha Total t/km TRANSPORTURI Tarif lei/km PENTRU: Total TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.2 0.IV Transport 18.2 49. tone 3 0.

50 9. cantit=3.333 Prasit pe rand (4 lucrari) UM=t.67 - 16.40 .0 Administrat ingrasaminte organice 5 kg/tufa UM= mii buc.15 lucrări 2 Administrat îngrăşăminte chimice 275 0.39 1019.75 0.67 - - 16.75 1. cantit=2.67 - 5.09 0. Lucrarea Nr.06 50.30 1000 2.20 cu MIC 256 25 25482. cantit=5 Cules fructe de catină albă UM=t.00 0.76 - 0.333 Strâns ramurile şi scoase la alei UM = M II MP.09 5.75 Cantitatea Ha. cantit=3.a. Caracteristici şi utilajul folosit NPC/79 Coef.27 - 6 7 8 9 10 1908 2744 3157 1792 2356 1.22 11.75 Cap.27 - TOTAL MANOPERA PENTRU: x 1046.27 16. din CT crt.76 - 4 5 3127 1789 0. cantit=8 Pregatit soluţia pentru 5 tratamente UM=mii l.43 0.77 9.67 - 0.4 0.333 1(un) ha Total ZOuri 5. cantit:=20. cantit=3.57 0.n.30 - 1000 2.II – Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr.0 Deservit MPSP-300-5 tratamente UM=ha.0 Incărcarea şi descărcarea îngraşămintelor chimice UM=mii m2. 0 1 2 3 1 Stropit cu insectofungicide – 5 2 0.22 0.0 0.0 9.00 16.31 26. cantit=8 Administrat îngraşăminte chimice cu MIC UM= t.0 Muşuroit toamna toată plantaţia UM=mii buc. de anexa 2 transf.76 - 11.75 6.27 0.57 9. cantit=3.75 ha 4 5 2.0 25 25 660.1 1783 2 3 2037 3246 Tăieri de curaţire anuală a tufelor UM = mii buc. cantit=3.76 0.27 Tarif x 25 25 RON/ZO Total RON x 26160.art. 5 0.50 - 9.

IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.0 400.937 Total t/km Tarif RON/km Total TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.5 750. 0 1 1 Superfosfat 2 Sare potasica 3 Gunoi de grajd 4 Sinotatox TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE UM Cantitatea 3 0.1.0 83.5 167. Denumirea crt.08 16.937 Total Chelt.7 Kg 30 pentru 1 (unu) hectar Lei/ UM 4 1 1 5 25 Cap.12.III – Materii şi materiale Nr. 6 600 400 16700 30 17730 RON Valoarea Total RON 5 600.34 2. pentru transp. 2 50 10 Cantitat ea transp.03 16.49 250 622.5 Cap. MECANICE Tarif RON/ha. Denumirea . 0 1 1 Ingrăşăminte chimice + Sinoratox 2 Gunoi de grajd TOTAL 1(un) ha TRANSPORTURI PENTRU: Distanţ a de transp. Directe 28697.II Utilaje 622. PENTRU: Total pentru un ha Cap.94 3.0 Cap.375 81.Administrat gunoi de grajd cu 192 16.5 Greut.0 218.7 TOTAL LUCRĂRI 1 (un) ha Total ha.IV Transport 81.grupa crt.n.7 1. Denumirea lucrării ZO/ Total Din care pe categorii 257 .a.I Manopera Pentru 1 (un) hectar 26160. Nr.Antemăsurătoare – Deviz nr.I Manoperă: Nr.3 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii de arbuşti fructiferi cu desimea de 4000 tufe/ha Cap.7 RON Volum total T/km 4 51.a.0 1833.5 RON Cap.5 2 3 Kg 600 Kg 400 t 16.III Materiale 1833.n.5 0. tone 3 1.

42 x x 0.36 x x x 3. cantit.40 0.6 9 3157 Deservit MPSP-300 la 6 trat.75 3. cantit. = 0. cantit.56 x x 0. articol din NTM/92 UM ZO I II III IV 3 2. UM = ha. cantit. goluri 6% UM = mii gropi.18 x x 23.96 x x x 0. = 4. = 4 TOTAL 1(un) ha Total ZOMANOPERA uri PENTRU: Tarif RON/ZO Total RON crt. = 0.24 5 2347 Udat butaşii plant.10 0. = 6 10 2356 Muşuroit toamna toată plant.42 x x 0. complet. = 0. în goluri UM = mii buc.00 5 x 6 x 7 10.08 x 0.32 0.32 25 849.24 3 2343 Verificat. cantit. x 600 l UM = mii l.24 6 2356 Muşuroit după udare UM = mii buc. = 0.) UM = mii m2.35 x x 25 1008.96 0. cantit.56 x 4.8 x 4 = 19.37 1.2 8 2744 Pregătit soluţia pt. cantit. UM = mii buc.98 25 0.24 4 1782 Plantat butaşi înrăd.08 x x x 0.32 x x 40.09 0.din normele de muncă Unitatea de măsură şi cantitatea 0 1 2 1 1783 Tăierea şi curăţirea redus ½ tufelor UM = mii buc. = 3.5 4 10. = 4 2 1781 Săpat gropi.37 x x x 0.10 x x x 2.06 0.26 25 81.71 1.50 8.36 3.79 25 69.00 258 . cantit.77 0.22 0.00 8 x 5.24 7 1908 Prăşit pe rând cu sapa (4 lucr.50 33. cantit.77 1.75 2. fasonat şi mocirlit rădăcina UM = mii buc.00 0. = 0. 6 tratam. cantit. în goluri UM = mii buc.18 23.35 0.

RON/ Total RON pentr u UM transp .0 7.75 Cap.375 6.IV Transport 6. 5 2.art.30 250 825.00 Cap.90 3.0 36 11040. Denumirea . UM Cantitatea Cantitatea Ha.III Materiale 11040. tone 3 0. Denumirea crt.00 RON Cap.60 4 2 Stropit cu insecto-fungicide 6 74 0.a.99 3. 4 5 6 4 960.2.4 pentru executarea lucrărilor de exploatare a unei plantaţii de 259 .I Manopera Pentru 1 (un) hectar 1008.Antemăsurătoare – Deviz nr.comp. MECANICE Tarif RON/ha. din CT crt. de transp. completare goluri 6% 2 Insecto-fungicide TOTAL 1(un) ha TRANSPORTURI PENTRU: 0 1 2 50 50 Total t/km Tarif RON/km Total Valoarea Greut.a. Caracteristici şi utilajul folosit NPC/79 Coef.12.24 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.24 0.15 6 lucrări TOTAL LUCRĂRI 1 (un) ha Total ha.0 0 1 2 3 1 Butaşi înrădăcinaţi pt. 0 1 2 3 4 1 Discuit printre rânduri – 4 lucr.goluri 6% buc 240 2 Insecticide 3% kg 108 3 Fungicide 1% kg 36 TOTAL VALOARE MATERII ŞI pentru 1 (un) hectar MATERIALE Cap.00 384 Cantitatea transp.40 0.24 Total Chelt.II – Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr.III – Materii şi materiale Nr.II Utilaje 825.Cap.0 108 40 1440.2 0. Directe 12879.0 240 80 8640.144 RON Volum total T/km 4 12. 54 0. 1 Butaşi înrădăcinaţi pt.a. Lucrarea Nr. PENTRU: Total pentru un ha RON Cap.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.n. de ha anexa 2 transf.2 19.n.n.grupa Distanţa crt.

09 x 0.36 x x x x x 20. cantit: = 8 1(un) ha Total ZO-uri Tarif RON/ZO ZO/ UM 3 5.I – Manoperă: Nr.08 600.0 x x x x TOTAL MANOPERA PENTRU: 0.62 x x 12.0 50.42 0.77 50.89 25 x 3.0 750.22 0.2 m x 4000) UM = mii m2 .42 x x x x x x 0.09 0.0 400.00 2.32 0.45 25 23.0 750.0 79. cantit: = 4.08 600. articol normele de muncă din Unitatea de măsură şi NTM/92 cantitatea 0 1 2 1 1783 Tăieri de curăţire anuală a tufelor UM = mii buc.00 Total ZO Din care pe categorii I II III IV 5 x 6 x 7 20.0 23.6 Deservit MPSP – 300 – 6 tratam. cantit: = 12 Cules fructe de coacăz roşu şi alb UM = t. 6 tratam. cantit: = 0.0 Muşuroit toamna toată plant.00 x 0. cantit: = 4.0 750. cantit: = 4 Cules fructe de coacăz negru UM = t. Denumirea lucrării din crt. cantit: = 6 Administrat îngr.00 23.62 x 3 4 5 6 7 1.0 50.ARBUŞTI FRUCTIFERI Cap. cantit: = 15 Cules fructe de afin UM = t. Nr.0 x x 260 3.06 5.32 25 . UM = mii buc.0 50. organice 10 kg/tufă UM = mii buc.63 12. UM = mii l. cantit: = 19.09 0.04 25 0.08 25 56.0 750.31 0. cantit: = 4.32 x x 8 9 2356 1792 0.8 Prăşit pe rând (4 lucrări) UM = mii m2 .36 20.2 Administrat îngrăşăminte chimice cu MIC UM = t.00 8 x 4 20.0 400. UM = ha.0 2 1906 asimilat 1908 3127 2744 3157 1789 Sapa mare pe rând (1. cantit: 3. cantit: = 15 Cules fructe de agriş UM = t.3 Pregătit soluţia pt.

a.0 10780.25 679.0 56.II – Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr. PENTRU: Total pentru un ha RON Cap.89 25 20747.25 577. Caracteristici şi utilajul folosit art.TOTAL RON * .0 TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE pentru 1 (un) hectar Cap. alb şi agriş 1(un) ha Total afin Total ZO-uri Tarif RON/ZO TOTAL RON Total ZO-uri Tarif RON/ZO RON Total ZO-uri Tarif RON/ZO TOTAL RON x x x x x x x x x x 1997.n.0 40 1440.0 8. Denumirea crt.30 250 825. din Coef.04 0.25 0. MECANICE Tarif RON/ha.n.8 – 54 0.0 1401.0 56.15 6 TOTAL LUCRĂRI 1 (un) ha Total ha.coacăz negru TOTAL 1(un) MANOPERA ha PENTRU: Total coacăz negru TOTAL MANOPERA PENTRU: 1(un) ha Total coacăz roşu.25 0.III – Materii şi materiale Nr.08 25 15577.0 Cap.40 0.32 TOTAL MANOPERA PENTRU: 25 25 1401.0 423.grupa 261 Distanţa Cantitatea Volum total .45 25 11.0 8.08 25 10577.0 5 200. de CT crt.89 25 11997.04 623.89 25 16997.08 25 19327.3 2 25 25 1401.00 0. Lucrarea Nr.90 3.45 25 11.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.45 25 11. pentru transp.0 8.a.32 25 56.a.0 8. de ha NPC/79 transf.25 11. 0 1 2 3 4 1 Insecticide Fungicide Îngrăşăminte chimice complexe Gunoi de grajd UM 2 kg kg kg T Cantitatea 3 108 36 500 40 Cantitatea Ha.25 0. Denumirea .60 4 4 lucrări 2 Stropit în planta]ie de 6 ori 74 0.n.5 sau GDO-1. 6 108 36 500 40000 Valoarea RON Total /UM RON 4 5 80 8640.0 773.00 1401.25 479.25 829.04 25 0.0 1 500.0 Greut. 5 2. anexa 2 0 1 2 3 4 1 Discuit cu OPV 1.

fasonat şi mocirlit rădăc.07 Cap. roşu.375 162.32 162.2 0.25 Cap.00 - - - 0. UM=mii l cantit=1.07 32514.de transp.18 0.644 40 RON T/km 4 32.II Utilaje 825.2 400.0 825.5 3 2343 .Tăieri de curăţare a redus ½ tufelor UM= mii buc cantit=8 2 1781 .07 13764.artic Denumirea lucrării din ctr dinNTM/ normele de muncă 92 Unitate de măsură şi cantitatea 0 1 2 1 1783 . completare goluri 6% UM=mii gropi cantit=0.18 - 4.32 3.Verif.5 6 2356 .Afin Coacăz negru.Săpat gropi pt. 0 1 2 1 Insecto-fungicide + îngrăşăminte chimice 50 2 Gunoi de grajd 10 TOTAL 1(un) ha Total t/km TRANSPORTURI Tarif RON/km PENTRU: Total TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap. tone 3 0.00 2.86 Din care pe categorii I 5 2.0 10780. Nr.IV Total Transport Chelt.64 1. alb. În goluri UM=mii buc cantit= 0. Directe 162. transp.5 5 2347 .25 20747.00 IV 8 - 0.0 RON Cap.1.71 TOTA L ZO 4 20.39 - - .Antemăsurătoare – Deviz nr.13.64 - - 1.III Materiale 10780.00 2.I Manopera Pentru 1 (un) hectar .Plantat zmeur în goluri UM=mii buc cantit=0.50 5.6 4 1782 .35 0.86 II 6 III 7 20.39 - 0. agriş 1997.3 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţiei de ZMEUR Cap.Muşuroit zmeurul din ZO UM 3 2.77 262 0.40 2.0 432.0 crt. 1 Manoperă : Nr.00 2.Udat zmeurul plant.

36 5.09 0.Total Ron 1.90 4.86 25 146.Total pentru un ha Cantitatea ha ha a. UM=ha cantut=6.6 Deservit MPSP 300 – 6 trat. n 4 1 4 6 Ron 5 0.36 6.16 35.16 6.77 X 1. Denumirea crt 0 1 2 1 Drajoni pt. 0 1 2 3 1 Arătură la 20-22 cm 48 0.7 8 9 10 1908 2744 3157 2356 - goluri UM=mii buc cantit= 0. n PENTRU .Total ZO uri . UM=mii buc cantut=8 .85 0.32 25 8.32 0. Lucrarea Nr. 6 tratamente UM=mii l cantut=3. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr.75 1.03 25 575.din CT crt Caracteristici şi utilajul folosit NPC/79 coef. pentru transport 6 125 108 .5 Prăşit pe rând rân(4 lucr) UM=mii 2cantut=1.5 6.55 25 163.5 Cap.32 0. anexa 1 de transf .76 25 894.0 Muşuroit toamna toată plant.Total Ha a.75 0.15 TOTAL LUCRĂRI 1(un) ha .25 250 1062.95 2.0 2 completare Buc Kg Greut.22 0.40 0.85 23.0 TOTAL MANOPERA PENTRU 1(un) ha Cap.Tarif Ron/ZO .06 0.0 4320.52 Pregătit soluţia pt.art. n MECANICE . goluri 6% Fungicide UM Cantitatea 3 500 108 263 Valoarea Lei/UM Total RON 4 4 40 5 2000.Materii şi materiale Nr.60 lucrări 3 Stropit cu insecto-fungicide 74 0.95 2 Lucrat cu discul printre rânduri – 4 54 0.III .0 0.Tarif Ron / ha a.

t crt transp km 0 1 2 3 1 Insecto-fungicide 50 0.38 - - 13.04 TOTAL ZO I 4 0.5 Cap.5 0.Săpat gropi pt.12 .3 Insecticide Kg 36 80 TOTAL VALOARE MATERII ŞI pentru 1(un) hectar MATERIALE 2880.67 0.12 - - - 264 .0 Cap.Decojit bulumaci şi ancore UM= buc cantit=510 ZO UM 3 0.062 Volum total t/km 4 7.I Manoperă: Nr.0 36 269 Cap.) cantitatea 0 1 2 1 2379 . Denumirea .tarif Ron / t / km .2/a.IV transport 5.4/a pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a sistemului de susţinere cu bulumaci din lemn la o plantaţie de ZMEUR Cap.562 Varianta I 3.13.12 6. sistem susţinere UM=ha cantit=1 2 2381 . ul normele de muncă normei Unitate de măsură şi ( nr.total Ron TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.Antemăsurătoare – Deviz nr.062 RON Total cheltuieli directe 11161.15 2 Drajoni zmeur 50 0.38 - 0.Pichetat pt. bulumaci fruntaş UM=buc gropi cantit=68 3 2386 .375 5.II manopera utilaje Pentru 1(un) hectar 894.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.72 5 2.total t /km :1(un) ha .0 9200.5 6 13.I Cap.transport. bulumaci mijlocii şi ancore UM=buc gropi cantit=442 4 2376 .III materiale 9200.012 6.72 Din care pe categorii II III 6 7 0. Simbol Denumirea lucrării din ctr.0 1062.67 - IV 8 - 0.028 13.Grupa Distanţa de Cantit.Săpat gropi pt.67 2.

47 2.21 2.3 21 .04 4.75 TOTAL MANOPERA PENTRU 1(un) ha Cap.0 .00 12972.Total Ron 0. Denumirea crt 0 1 UM Cantitatea 1 2 3 Lemn CR esenţă tare mc 8.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.06 ( salcâm.68 9.5 1027 1500 56 9883 Cap.Grupa crt 0 1 1 Lemn CR cu diam.5 6 7 8 9 2378 2380 2384 2389 2392 asimilat 2390 - 10 - Arderea bazei bulumaci şi ancore UM=buc cantit=510 Repartizat bulumaci la gropi UM=buc cantit=442 Confecţionat şi fixat ancore UM=buc cantit=68 Fixarea bulumacilor în gropi UM=mii m2 cantit=442 Fixat distanţierul pe bulumaci UM=mii semne cantit=0.33 X X X 5.00 448.45 Instalarea a 4 fire de sârmă UM=mii m cantit=17.5 3 Scândură ET Mc 1.027 0.05 25 226.Materii şi materiale Nr.III .72 0.Total ZO uri .21 9.68 0.61 45. 10-12 mm – 800 kg/mc 2 Sârmă galvanizată 2.42 0.57 25 1139.3 1.t 3 7.42 - - - 0.6 mm + cuie 3 Scândură de stejar 265 Distanţa de transp km 2 20 50 30 Cantit.022 0. Denumirea .05 25 451.25 18.61 18.47 25 461.7 Volum total t/km 4 146 51.76 450 4 Cuie de 120x5 mm Kg 56 8 TOTAL VALOARE MATERII ŞI pentru 1(un) hectar MATERIALE Valoarea Greut.25 9.pentru transport Ron/UM Total Ron 4 5 6 500 4030. stejar ) 10-12 mm 2 Sârmă galvanizată 2.72 - 4.01 0.6 mm Kg 1027 7.25 5.04 0.transport .00 7300 7702.004 0.01 0.Tarif Ron/ZO .50 792.

Săpat gropi pt.862 218.Antemăsurătoare – Deviz nr.artic Denumirea lucrării din crt din normele de muncă NTM/92 Unitate de măsură şi cantitatea 0 1 2 1 2379 .72 - 0.5 ZO UM 3 0.72 5.028 0.5 Cap.I Cap.04 0.86 RON Total cheltuieli directe 14193.3 0.67 0.72 13.tarif Ron / km_ -total Ron TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.01 TOTAL ZO I 4 0.70 0.Repartizat la gropi spalieri + ancore UM=buc cantit=510( 68+442) 5 2389 . 1 Manoperă : Nr.43 0.67 2.70 0.47 11. Nr. fixare spalieri UM=ha cantit=1 2 2381 .II manopera utilaje A-Pentru 1(un) 1139.025 0. spalieri fruntaşi UM=buc cantit=68 3 2386 .38 5.2/b pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a sistemului de susţinere cu spalieri de beton armat la o plantaţie de ZMEUR Cap.72 - - 266 .Ancorat spalierii fruntaşi UM= buc cantit=68 7 2392 Marcat pe spalieri locul bridei UM=mii semne cantit=0.61 Varianta II 3. mijlocaşi şi ancore UM=buc cantit=442 4 2380 .67 13.total t /km__ :1(ha) PENTRU .24 1.Fixat spalieri şi ancore UM=buc cantit=510 6 2375 .38 8 0.2/b.22 1.022 0.III materiale 12972.Săpat gropi pt.13.24 11.TOTAL TRANSPORTURI .22 - - - - - 8 2388 - 1.25 hectar Cap.375 81.Pichetat pt.IV transport 81.10 5 2.5 Confecţionat şi montat bride UM=mii buc cantit=0.10 Din care pe categorii II III IV 6 7 0.

33 X X X 5.pentru transport 6 10.Total ZO uri .50 Greut. .IV Total cheltuieli transport directe 100.Materii şi materiale Nr.pentru 1(un) hectar Cap.61 41.total t /km_______1(ha) PENTRU tarif Ron/ t / km_ . Denumirea crt 0 1 1 Spalieri b.5 5.61 25.Tarif Ron .Total Ron 0.0 1.94 25 48.00 840.II manopera utilaje Pentru 1(un) 1034.Grupa Distanţa de transp crt km 1 Scândură stejar 30 2 Sârmă galvanizată 50 3 Spalieri si suruburi 20 TOTAL TRANSPORTURI .a de 1600/ 8 x 8 /6 x 6 2 Sârmă galvanizată cu diam. Denumirea . transport.36 25 1034.600 1041 1500 100 13241 .41 10.05 25 351.375 100.9 2390 - Instalarea a 4 fire de sârmă UM=mii m cantit=17.00 16069. t 0. 2.10 0.III .III materiale 16069.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.6mm 3 Scândură ET ( distanţier ) 4 Şurub cu cap îngropat de 120x10 TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE UM 2 buc Kg Mc buc Cantitatea 3 442 1041 1.537 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.0 7807.0 Valoarea Total RON 5 6630.5 792.0 268.037 Pentru dimensionarea consumului de materiale necesare realizării sistemului de susţinere la cultura de ZMEUR 267 .5 450.total Ron Cantit.I Cap.25 14.7 - Volum total t/km 2.0 214.0 6.1 52.7 1.537 17204.A.0 hectar Notă de calcul Cap.76 140 RON/ UM 4 15 7.25 TOTAL MANOPERA PENTRU 1(un) ha Cap.37 25 634.50 RON Cap.

06 0. distanţiere necesar pt.3.c – pt. d.fruntaşi .T.c m.0016 1764 17000 420 220 1041 68 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Distanţa între rânduri Lungimea optimă a rândurilor Distanţa între bulumacispalieri d. Specificare UM I bulumaci din lemn 2. ) Scândură E.Antemăsurătoare – Deviz nr. un ha.mijlocaşi Nr. de rânduri la hectar ( 10000:2.Nr.mijlocaşi Necesar ancore Lemn CR de 10-12 cm necesar pt.pt. pentru: .c .50x120) Necesar de bulumaci la un hectar.crt.fruntaşi . pt. un hectar d.50 120 10 13 2 11 34 442 68 374 68 68 1. un distanţier Sârmă galvanizată de 2.13. total pe un ha. susţinerea plantelor. ancore . d.008 56 1.017 0. – pt.76 0.c m. bride – coliere Cantitate de sârmă ( 55 gr/ ml ) Şurub cu cap îngropat de 120x10 cu şaibă m m m buc buc buc Nt buc buc buc buc m.6 mm.76 0. total d.o ancoră Ancore din piatră Cuie de 120x5 mm ( 2210 buc x 25 gr.5 pentru executarea lucrărilor de exploatare a unei plantaţii de ZMEUR Cap.c buc Kg mc mc ml ml ml ml Kg buc 12 13 14 3.un bulumac .c.c.a 2.50 120 10 13 2 11 34 442 68 374 68 8.0016 17420 17000 420 1027 - Varianta II spalieri din b. 1 Manoperă : 268 .4 fire .c .pt.

30 8 2 3 4 5 6 7 8 9 12.articol din NTM/92 1 1783 redus ½ 1906 1908 3127 2744 3157 2436 1793 2356 Denumirea lucrării din ZO normele de muncă UM Unitate de măsură şi cantitatea 2 3 .31 0. primăvara UM=ha cantit=1 Recoltat zmeură UM=t cantit=12 Muşuroit toamna UM=mii tufe cantit= 8.42 46.16 608.0 0.Tarif Ron/ha a.09 0. Caracteristici şi utilajul folosit transf.36 0. Lucrarea CT coef.Tăieri de curăţare a 1.Total Ron Cap.84 25 16396.2 Administra îngr.32 25 8.52 25 13. UM=ha cantit=6 Revizuit sistem susţin.Tarif Ron/ZO .16 0. crt 0 1 Nr.0 0 6.0 0 0.50 600.30 5 - Din care pe categorii II III IV 6 7 10.n 269 Ha 3 0.62 23.06 2.30 250 . 4 54 lucrări 2 Stropit cu MPSP-30 – 6 lucrări 74 TOTAL LUCRĂRI -Total ha.0 2.8 .1. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr.42 0.6 6 25 15216 .32 0.25 tufelor UM=mii buc cantit=8. 0 1 2 1 Discuit cu DPV sau GDD.34 25 1158.Total ZO uri 2.6 Deservit MPSP – 300 – 6 trat.36 2.16 655.5 Pregătit soluţie pt.n 4 2.00 6.63 1.5 12.50 50.50 600.62 23.90 3.de crt.16 0.32 0. 6 tratamente UM=mii l cantit=3.5 0 0.40 0.77 X X X TOTAL ZO I 4 10.8 Prăşit pe rând 4 lucrîri UM=mii m 2 cantit=19.0 TOTAL MANOPERA PENTRU 1(un) ha .Nr.22 0.24 Sapa mare pe rând UM= mii m 2 cantit = 4.n MECANICE 1 (un) ha .a.chimice UM=t cantit=0.15 Cantitatea Ha a.60 0.0 .

0 Cantit.I Cap.1.0 1 500.Antemăsurătoare – Deviz nr.14.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.III materiale 10580. Denumirea .pentru transport 6 108 72 500 680 Volum total t/km 4 35 35 0.III .125 3.5 270 Total ZO 4 6.Grupa Distanţa de crt transp km 0 1 1 Îngrăş. Denumirea crt 0 1 2 3 . Nr. articol normele de muncă din Unitatea de măsură şi NTM/92 cantitatea 0 1 2 1 1783 Tăieri de curăţire a ZO/ UM 3 2.chimice + insecto-fungicide .PENTRU : Cap. transport. Denumirea lucrării din crt.tarif Ron/ t / km .00 hectar Cap.0 10580.IV transport 13.12 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.0 80 5760.Materii şi materiale Nr.total Ron 2 50 Valoarea RON/ Total UM RON 4 5 40 4320.375 13.Total pentru un ha Ron 825 UM Cantitatea 1 2 3 Fungicide Kg 108 Insecticide Kg 72 Îngrăşăminte chimice Kg 500 complexe TOTAL VALOARE MATERII ŞI pentru 1(un) hectar MATERIALE Cap.70 Greut.II manopera utilaje Pentru 1(un) 16396.00 Cap. t 3 0.total t /km 1(ha) .00 825.I Manoperă: Nr.125 RON Total cheltuieli directe 27814.75 I 5 - Din care pe categorii II III IV 6 7 6.75 8 - .3 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii de mur cu desimea de 2667 plante/ha Cap.

92 0. cantit.08 - 2. UM = mii l. = 3.32 25 8. cantit. cantit. cantit.5 1. cantit. UM = mii buc. = 6 Muşuroit toamna toată plant. din CT 271 Cantitatea .7 1(un) ha Total ZOuri Tarif RON/ZO Total RON 6.5 5.) UM = mii m2. = 1 Săpat gropi pt. = 0. = 2.16 Verif.12 - 0. cantit.55 25 763.77 0.09 23.64 0.33 0.2 Pregătit soluţia pt. complet.06 0.36 - - - 11 2356 0.36 0. = 0.06 0.7 Legarea lăstarilor UM = ha.16 Plantat mur în goluri 6% UM = mii buc.53 25 138.16 Udat murul plantat în goluri UM = mii buc.38 x x 25 959.66 5.92 3. fasonat şi mocirlit rădăcina UM = mii buc.75 0.64 - 0.16 Prăşit pe rând (4 lucr.77 2.98 25 49.00 0. cantit.08 - - TOTAL MANOPERA PENTRU: 38.35 4.38 0. UM = ha.42 0.71 3.40 0. goluri 6% UM = mii gropi. cantit.art. = 0.32 10 3157 0. 6 tratam. = 19.42 - 0.32 - - 23. Lucrarea Nr. cantit.6 Deservit MPSP-300 la 6 trat.33 - - - 4 2343 0.38 - - 7 2356 0.16 Muşuroit murul după udare UM = mii buc. cantit. = 0.75 30.12 - - 8 9 1908 2744 1.redus ½ 2 3 1788 redus ½ 1781 tufelor UM = mii buc.06 - - - 5 6 1782 2347 2.II – Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr. cantit. = 0.0 Cap.22 0. = 2.

14. 6 160 108 36 300 TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE pentru 1 (un) hectar Cap.III Materiale 10720.a.a pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a sistemului de susţinere cu bulumaci din lemn CR esenţă tare la o plantaţie de MUR FĂRĂ SPINI 272 .375 5.crt. Denumirea crt.4.II Utilaje 825.14 RON Volum total T/km 4 8.0 1440.0 Varianta I Cantitatea transp. transp.625 Cap.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.n.n. comp. Tarif RON/ha.16 0.III – Materii şi materiale Nr.125 3. 3 0. 0 1 2 3 1 Mur înrădăcinat pt. Total pentru un ha RON UM 2 mc kg Cantitatea 3 160 108 36 Valoarea RON/ Total UM RON 4 5 4 640. 0 1 2 Caracteristici şi utilajul folosit 1 Discuit printre rânduri – 4 lucr.0 80 40 8640. de transf.625 12510. tone 3 0. 0 1 1 Mur înrădăcinat 2 Insecto-fungicide TOTAL 1(un) ha TRANSPORTURI PENTRU: TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap. Stropit cu insecto-fungicide 6 lucr. Directe 5. cu MPSP 300 TOTAL LUCRĂRI 1 (un) ha MECANICE PENTRU: Cap.a. pentru transp.0 0.15 ha 4 4 6 Ha.0 RON Cap.0 Greut. goluri 6% Insecticide Fungicide NPC/79 anexa 2 2 54 74 Coef.0 Total ha.2/a Antemăsurătoare – Deviz nr.5 2 50 50 Total t/km Tarif RON/km Total Cap. Denumirea – grupa Distanţa de crt.0 7.60 0.a.30 250 825.0 10720.IV Total Transport Chelt. 5 2.n.0 15.90 3.40 0.I Manopera Pentru 1 (unu) hectar 959.

= 12.43 0.36 4.2 11 2390 Instalarea sârmelor UM = mii ml.48 0.00 4 0. cantit.25 Cantitatea 3 13.22 20.47 Total ZO 4 0.0 2 2381 Săpat gropi pt. stabilirea bulumacilor UM = ha.04 0.02 2 0.64 1.8 TOTAL 1(un) ha Total ZO-uri MANOPERA PENTRU: Tarif RON/ZO Total RON Cap.56 3.49 25 962. bulumaci fruntaş UM = buc.56 6 2.72 8.70 0. = 370 7 2384 Fixarea pietrelor de ancoră Inclusiv confecţ. Nr.01 2 0. cantit. pentru transp.44 1. cantit. cantit. bulumaci şi ancore UM = gropi.33 x x x 4. 6 11000 - Valoarea Lei/UM Total RON 4 5 500 6900.50 11.64 0.Cap. = 1.14 0. = 370 10 2392 Marcat pe bulumaci locul bridei UM = mii semne.80 7. cantit.02 8 0.12 25 178. gropi.72 8.01 0. cantit.67 2. ancorei UM = buc.22 38.56 Din care pe categorii I II III 5 4.70 1. Denumirea lucrării din crt.67 10. = 370 4 2376 Decojit bulumaci din lemn uscat UM = buc. Denumirea crt. 0 1 1 Lemn CR esenţă tare UM 2 mc ZO/ UM 3 0.2 9 2389 Fixat bulumacii în gropi UM = buc. cantit.44 1. cantit.01 1. =370 5 2378 Arderea bazei bulumacului UM = buc.36 - IV 8 - 0.48 3. = 1.67 0. cantit.0 273 . cantit. = 1.56 10.32 25 508. cantit.14 7 0. articol normele de muncă din Unitatea de măsură şi NTM/92 cantitatea 0 1 2 1 2379 Pichetat pt.75 Greut.III – Materii şi materiale Nr.00 4.I – Manoperă: Nr. = 64 3 2386 Săpat gropi pt.03 25 275. = 64 8 2388 Făcut bride şi fixarea lor UM = mii buc. = 370 6 2380 Repartizare la gropi bulumaci UM = buc.

75 2 TOTAL TRANSPORTUR I PENTRU: TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap. 0 1 1 Lemn CR esenţă tare cu ø 10-12 cm 800kg/m3 1(un) ha 2 20 50 Total t/km Tarif lei/km Total Cap. articol normele de muncă din Unitatea de măsură şi NTM/92 cantitatea 0 1 2 1 2379 Pichetat teren pt. Denumirea .67 Total ZO 4 0.375 318.IV Transport 318.III Materiale 12750. Denumirea lucrării din crt.25 Cap. spalieri UM = ha. cantit.67 Din care pe categorii I II III IV 5 6 7 0.4/b pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a sistemului de susţinere cu spalieri beton armat la o plantaţie de MUR FĂRĂ SPINI Cap.6 RON Volum total T/km 4 220 630 850 0.I Manopera Pentru 1 (unu) hectar 962.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr. Antemăsurătoare – Deviz nr. tone 3 11. de transp.0 RON Cap.67 8 - 274 . = 1.2 Sârmă galvanizată ø 2.0 12. Directe 14031.II Utilaje - Cantitatea transp.0 ZO/ UM 3 0.0 12750.5 5850.4/b.75 Total Chelt.0 12600 23600 TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE pentru 1 (unu) hectar Cap.6 mm kg 780 7. Nr.grupa Distanţa crt.0 Varianta II 3.14.I – Manoperă: Nr.

56 - 2.33 x x x 4.34 25 508.64 0.56 - - 0.56 3.00 4.2 Instalat 3 sârme UM = mii ml cantit. = 64 Săpat gropi pt. cantit. cantit.57 25 814. cantit.43 1. 0 1 1 Spalieri din beton armat a 31 kg UM 2 buc Cantitatea 3 544 Valoarea Lei/UM Total RON 4 5 15 8160. = 1. = 370 Repartizat spalierii la gropi UM = buc.72 - 1.36 - 3.02 2 0.01 0. cantit. tone Volum total T/km .0 7. gropi.75 - TOTAL MANOPERA PENTRU: Cap.03 25 275.2 2381 3 2386 4 5 6 7 2380 2384 2389 2392 Săpat gropi pt.02 8 0. 275 Cantitatea transp.III – Materii şi materiale Nr.14 0.36 - - 10.grupa Distanţa de crt. cantit: = 370 Marcarea pe spalieri a bridei UM = mii semne. transp.14 - - - 8 2388 1.6 mm kg 780 TOTAL VALOARE MATERII ŞI pentru 1 (un) hectar MATERIALE Cap. gropi. cantit. = 12. pentru transp.70 8.22 32. spalieri fruntaşi UM = buc. = 370 Fixarea pietrelor de ancore UM = buc. = 1.01 0. Denumirea .47 10.22 20.56 0. 6 16864 78 17644 2 Sârmă galvanizată ø 2.20 25 30. spalieri mijloc şi ancore UM = buc.2 Făcut bride şi fixat pe spalieri UM = mii buc.0 14010.64 8.50 11.0 Greut.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.72 - - 9 2390 0. Denumirea crt.04 2. cantit.25 1.70 0.8 1(un) ha Total ZO-uri Tarif RON/ZO Total RON 0. = 64 Fixarea spalierilor în gropi UM = buc.5 5850.

II Utilaje RON Cap.fruntaşi .0 330. : .50 120 8 16 2 14 34 544 68 476 13.III Cap. de bulumaci – spalieri pe rând d. crt.375 330.mijlocaşi Nr. : .004 60 12600 340 12940 765 Varianta II spalieri din beton armat 2.0248 0. 544 bulumaci şi 68 ţăruşi d.pentru un ţăruş ancoră Ancore Cuie de 120 x 5 mm (5 x 442 x 0. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Specificare UM I bulumaci din lemn 2.mijlocaşi Lemn CR necesar pt. .800 0. .6 mm TOTAL A: 1(un) ha TRANSPORTURI PENTRU: TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.75 4 843 39 882 0.75 Total Chelt.0 1 1 Spalieri din beton armat 2 Sârmă galvanizată ø 2. Directe 15155.6 mm .0 Notă de calcul pentru dimensionarea necesarului de materiale folosite la realizarea sistemului de susţinere pentru cultura MURULUI FĂRĂ SPINI Nr.86 50 0.025) Sârmă pentru susţinerea tulpinilor 3 fire Sârmă pentru ancore Sârmă pentru bride Total sârmă galvanizată de ø 2.2 m d.c.c.greutate 276 m m m buc buc buc nr buc buc buc mc mc mc buc kg ml ml ml ml kg .25 2 3 50 16.I Manopera Pentru 1 (un) hectar 814.fruntaşi .IV Materiale Transport 14010. – pentru un bulumac .c.78 Total t/km Tarif RON/km Total RON Cap. de rânduri la hectar Necesar total de bulumaci – spalieri de H = 2.50 120 8 16 2 14 34 544 68 476 68 12600 340 260 13200 780 Distanţa între rânduri Lungimea optimă a rândurilor Distanţa între bulumaci – spalieri Nr.

UM = ha.62 - 1. Nr. 2. org. 6 tratam.50 5 - 6 - 7 13. cantit.0 - 750 - - 277 . cantit. UM = mii l.15 0.0 3 1906 Sapa mare pe rând asimilat (1.5 - 0. = 6 8 1789 Administrat îngrăş. = 15 ZO/ UM Total ZO Din care pe categorii II III I IV 3 5.6 7 3157 Deservit MPSP – 300 – 6 trat.15 - - - 0.66 2. Denumirea lucrării crt articol din normele de din muncă NTM/92 Unitatea de măsură şi cantitatea 0 1 2 1 1783 Tăieri de curăţire a asimilat tufelor UM = mii buc. UM = mii plante.7 9 1792 Recoltat mure UM = t.42 - 0.5 6 2744 Pregătit soluţie pt.3. = 1.63 6. cantit.3 2 - 50.5 x 2. = 0.0 750. = 4.10 kg/pl.2 m x 1.3.8 4 1908 Prăşit pe rând – 4 lucrări UM = mii mp.50 0.62 - 6.5 pentru executarea lucrărilor de exploatare a unei plantaţii de MUR FĂRĂ SPINI Cap.09 0.31 0.66 12. cantit (4. cantit.06 5. = 2.2 5 3127 Administrat îngrăşăminte chimice cu MIC UM = t.8 x 4)19.5 8 - 6.7 -2 1788 Legarea lăstarilor (tulpinilor) UM = ha.66 - 12.Antemăsurătoare – Deviz nr.36 - 13.667) UM = mii m2 .0 4 13. cantit. cantit: = 3.14. cantit.00 0.22 23.32 0.42 - - 23.I – Manoperă: Nr.36 13. cantit.

50 X X x 2. 3 0.0 10715. Denumirea . Lucrarea Nr. cantit.n.51 25 12.15 Cantitatea ha Ha. 6 108 36 500 27000 27650 TOTAL LUCRĂRI MECANICE PENTRU: Total ha.50 825. Tarif RON/ha.a.grupa Distanţa de crt.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.08 - 2.0 500.0 Greut.0 Cap.60 0. 1 1(un) ha Total ZO-uri Tarif RON/ZO Total RON 0. pentru transp.50 774.650 Volum total T/km 4 33 .a. Caracteristici şi utilajul folosit din NPC/79 anexa 2 0 1 2 1 Discuit cu DPV 1.08 - - 2. crt.5 8.art.0 TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE pentru 1 (un) hectar Cap.40 0. de transf.77 2. 0 1 2 3 4 1 Insecticide Fungicide Îngrăşăminte chimice Gunoi de grajd Valoarea RON/ Total UM RON 4 5 80 8640.5 49.0 135. transp. Denumirea crt.7 Revizuit spalieri şi întins 3 sârme UM = ha. Total pentru un ha UM 2 kg kg kg to Cantitatea 3 108 36 500 27 RON Cap.n.II – Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr.III – Materii şi materiale Nr.5 sau GDD-1.10 2356 11 2436 TOTAL MANOPERA PENTRU: Muşuroit toamna toate plantele UM = mii buc. tone 3 0. 4 4 6 5 2. = 2.75 0.75 2.a.11 25 20627.8 – 4 lucrări 54 2 Stropit în plantaţie cu MPSP – 300 de 6 ori 1 (un) ha 74 CT Coef. cantit.0 40 1 5 1440.n.30 250 825.90 3.54 25 0.3 2 25 1238. 0 1 1 Îngrăşăminte chimice 278 2 50 Cantitatea transp.74 25 19368.

00 29285.Seminţe de trifoi alb Întreţinere în anul II .00 4440.4 4 4.00 600 80 30 600.00 50.Insecticide .00 25.375 113.625 32281.00 400.00 Necesarul la supr.00 50. chimice complexe .4 2 2.II Utilaje 825. complet.75 10 Total t/km Tarif RON/km Total Cap.00 150 3000.III Materiale 10715.00 10.30 1288.Pomi altoiţi pt.00 20.00 Necesarul la supraf.00 20. goluri UM Preţ /UM RON 3 x 1.Pomi altoiţi .I Manopera Pentru 1 (un) hectar 20627.1 1.3 1.IV Total Transport Chelt.1.00 1000 1000.4 3 3.00 1250.00 750.30 40.00 1250.Îngr.Picheţi Întreţinere în anul I .Superfosfat Sare potasică .375 4. Centralizatorul materialelor principale pentru realizarea unei plantatii 4.0 Cap.2 3.00 320.Gunoi de grajd . de un ha cantit Valoare RON 4 5 X 2750.00 5 4 14 7 25760.1 3.625 270 303 RON Cap.3 3.1 2.1 Denumirea materialelor şi categoria de lucrări la care se utilizează 1 Pregătirea terenului .00 140.ante m deviz 0 1 1.00 870.00 1.00 80. Directe 113.Sinoratox 5 G Înfiinţarea plantaţiei .Centralizatorul materialelor principale şi al costurilor la MĂR Nr.00 0.00 1.3 2.2 2.0 27 RON 0.00 1900.Mraniţă .00 0.00 1250.2 1.2 Gunoi de grajd TOTAL 1(un) ha TRANSPORTURI PENTRU: TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.00 38.00 375.00 200.Fungicide .00 210.Seminţe de lolium perene .de …ha cantit valoa re 6 7 2 x Kg Kg To Kg x Buc To Kg Buc x Kg Kg Kg Kg x Buc 279 .

00 960.Fungicide .Seminţe de lolium perene .00 80.Pomi altoiţi . 280 3 1 1 50 25 25 50 1 0.4 4 4. Înfiinţarea plantaţiei .2.Sinoratox S.4 .goluri 2 kg kg to kg buc.0 210.0 250.complet.00 x 7.0 7.4 2 2.2 3. 6 7 - - - - - - - .4 3 3.3 40 80 10 30 25 4 800 600 60 30 859 25 834 834 9.G.Insecticide – 0.00 12 12 480. 1..0 6. CENTRALIZATORUL MATERIALELOR PRINCIPALE LA PĂR Nr.2 2.1 1 Pregătirea terenului .0 Cantit Valoare .Superfosfat -Sare potasică .Gunoi de grajd .00 2922.4.0 23.8 20 1250 x 288.3 1.ha Cantit. Kg Kg Kg kg buc.Fungicide .Fungicide – 02% .0 140.0 3340 2500.Pomi altoiţi pt.0 750.00 80. 2 21475.00 1000.3 2.3 5 5. Denumirea materialelor şi antem.0 480.00 384.0 834.0 300.3 3.00 1250.2 5.00 50.0 1250.Seminţe de trifoi alb Întreţinere în anul II .2 1190 360.2 1.2 4.Insecticide .00 1.Mraniţă .00 40.Gunoi de grajd Îngrăşăminte chimice complexe TOTAL COSTURI MATERIALE Kg Kg x Kg Kg To Kg x 40.Insecticide . to kg buc.0 100 Valoare RON 5 2450. ….1 1.0 14. categoria de lucrări la care deviz se utilizează UM Preţ /UM RON 843 pomi/ ha Necesarul la Necesarul la suprafaţa de un suprafaţa de ha.1 3.1 2.809.0 800.Îngrăşăminte chimice complexe Picheţi Intreţinere anul I .3 5.2 4.0 600.1 5.00 40267 4. 0 1.2% Întreţinere în anul III .

Seminţe de trifoi alb Întreţinere în anul II .de …ha cantit valoa re 6 7 .0 800.Gunoi de grajd .2 3. chimice complexe .3 2.3 6.Mraniţă .00 50.0 834.4 3.Îngr.Fungicide .Picheţi Întreţinere în anul I .0 7. goluri .3 6 6.0 480.5 1.00 0. de un ha cantit 0 1 1.Insecticide .00 1.1 1.Pomi altoiţi . complet.2 2 Kg Kg T Kg Buc T Kg Buc Kg Kg Kg Kg Buc Kg 281 4 800 600 60 30 515 20 500 500 4.1 5.3 40 80 10 3 20 40 Necesarul la supr.3.Superfosfat .Seminţe de lolium perene .1 6.Insecticide Întreţinere în anul III .4 .Gunoi de grajd .3 5 5.Fungicide .Insecticide -Îngrăşăminte chimice complexe Întreţinere în anul IV .2 4.Fungicide .Sare potasică .2 - - - x 4.2 5.0 1954 480 640.Pomi altoiţi pt.4.0 60 6 Valoare RON 5 2450 800 600 300 750 11950 10300 1000 500 150 798 192 256 140 210 1760 1200 240 Necesarul la supraf.2 6.1 4.4 2 2. CENTRALIZATORUL MATERIALELOR PRINCIPALE LA PRUN Nr.Sinoratox Înfiinţarea plantaţiei .00 25.2 1.1 2.2 2.2 14.0 3364 480.0 1250 834 36107.1 3.Fungicide .00 1.3 1.Insecticide .4 4 4.Fungicide UM Preţ / UM RON 3 1.3 3.8 3.Îngrăşăminte chimice TOTAL GENERAL kg kg kg kg kg kg kg to kg x 40 80 40 80 1 40 80 50 1 x 9 6 12 8 834 12 10 25 834 x 360.antem deviz Denumirea materialelor şi categoria de lucrări la care se utilizează 1 Pregătirea terenului .4 3 3.

1 2.Îngrăş.3 7 7.00 2.Insecticide Întreţinere în anul III . ha Cantitate Valoare 6 7 Buc.4.Fungicide . chimice complexe Întreţinere în anul IV . Necesarul la suprafaţa de un ha Cantitate Valoare RON 4 5 1750 20 30 1000 750 4863 4300 500 63 584 96 128 150 210 780 Necesarul la suprafaţa de….00 1.Îngrăşăminte chimice .00 2 Tone Kg.Fungicide . Kg.4 4 Denumirea materialelor şi categoria de lucrări la care se utilizează 1 Pregătirea terenului şi înfiinţarea • Gunoi de grajd • Sinoralox 5G Înfiinţarea plantaţiei • Pomi altoiţi • Îngrăşăminte chimice complexe • Pichete Întreţinere în anul I • Fungicide • Insecticide • Seminţe de volum perene • Seminţe trifoi alb Întreţinere în anul II 282 U.2 3.2 7.Fungicide .chimice complexe Întreţinere în anul V .1 5.4 9.00 30.00 80. deviz 0 1 1.CENTRALIZATORUL MATERIALELOR PRINCIPALE LA NUC Nr.2 2 2. 20.Insecticide Îngrăşăm.3 6 6. 1.2 5.4.3 3.1 3.Insecticide .30 215 500 210 Kg.Insecticide .4 .1 7. 40.3 3 3.1 6.00 10.6 500 10 320 1340 360 480 500 1340 360 480 500 2344 576 768 500 500 21982 4.00 25.6 15 7 .M Preţ pe UM 3 50. Kg Kg.3 5 5.4 1.Gunoi de grajd TOTAL MATERIALE Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg T 80 40 80 1 40 80 1 40 80 1 5 4 9 6 500 9 6 500 14.00 0.2 6.2 2. Kg.1. intem.3 7. Buc.

2 6 6. Kg 40.00 4.00 80. Kg Kg 40. insecticide Întreţinere în anul VII • Fungicide • Insecticide Întreţinere în anul VIII • Fungicide TOTAL MATERIALE Kg.0 Kg.00 12 4.00 6 4 4 Kg.2 7.00 80.3 5 5. Kg 40.1 5.00 40.1 • • • Pomi altoiţi pentru completare Goluri Fungicide Insecticide Buc.1 4.5 3.1 9.2 4. Kg.1 7.3 7 7.00 80.00 25 3 2 500 120 160 420 180 240 1040 240 400 400 760 240 320 200 1260 420 360 480 840 360 480 1120 480 13417 Întreţinere în anul III • Fungicide • Insecticide Întreţinere în anul IV • Fungicide • Insecticide • Îngrăşăminte chimice complexe Întreţinere în anul V • Fungicide • Insecticide. Kg. Kg.1 6.00 40. tone 40.00 420 9 6 Kg. 1.3 8 8.00 9 6 Kg 40.2 10 10. gunoi de grajd • Gunoi de grajd Întreţinere în anul VI • Îngrăşăminte chimice complexe • Fungicide • Gunoi de grajd.00 80.00 6 4 400 Kg.2 6.00 50.3 9 9.CENTRALIZATORUL MATERIALELOR PRINCIPALE LA GUTUI 800 pomi/ ha 283 . 20. Kg.5.1 8. Kg.00 1.00 80.2 8.00 80.4.

Kg Kg Kg kg buc.0 1 800 800.2 3.Pomi altoiţi .1 1.G.1 5.3 6.Insecticide .3 3.4 2 2.0 96 9 6 12 8 800 18 12 25 800 x 240. kg kg kg kg kg kg kg to kg x Preţ / Necesarul la UM suprafaţa de un RON ha. 6 Valoare 7 - - - - - - - - - - x 284 . to kg buc.2 1.2 2.0 210.0 800.0 360.ha Cantit.Mraniţă .0 6.2 4.Fungicide . Valoare RON 3 4 5 2375.0 1 800 800.1 3.Seminţe de lolium perene .2 6.0 480.0 20 824 16480.0 50 8 400.3 6 6.0 140. Înfiinţarea plantaţiei .0 960. Cantit.3 5 5.Nr Denumirea materialelor şi antem.0 2760.Fungicide .4 4 4.0 480.1 6.0 5 45 225..3 1.Gunoi de grajd .0 Necesarul la suprafaţa de ….1 4.0 7.Sinoratox S.0 0. categoria de lucrări la care deviz se utilizează 0 1.0 2605.1 2.0 14.Superfosfat -Sare potasică .Insecticide -Îngrăşăminte chimice complexe Întreţinere în anul IV .3 40 80 10 30 20 40 80 40 80 1 40 80 5 1 x 800 9.0 25 30 750.0 17920.Pomi altoiţi pt.Fungicide .Îngrăşăminte chimice TOTAL GENERAL UM 2 kg kg to kg buc.2 5.0 720.goluri .3 2.4 3 3. 1.Insecticide Întreţinere în anul III .0 800 28770.Fungicide .0 1190 360.0 1 600 600.complet.Seminţe de trifoi alb Întreţinere în anul II .Insecticide .4 1 Pregătirea terenului .Gunoi de grajd .Îngrăşăminte chimice complexe Picheţi Intreţinere anul I .0 125.0 1954 480 640.0 1920.

00 80.1. 1.00 5.20 Buc.2.1.00 Necesarul la suprafaţa de ha.00 50. 3 3. 3.00 25.3. 7814.00 .4.00 480. CENTRALIZATORUL MATERIALELOR PRINCIPALE LA CAIS Nr. Kg.4.00 285 12 8 480.00 80. kg Buc.00 kg kg kg kg 40. 1.3.00 80.00 Buc.4. Cantit. Cantit.00 1.6.2. 40. 20. 1.3. 5 5.M.00 140.2.00 500.00 800.00 750. 20.2 910.00 1640.00 4.00 210.00 1454. Denumirea materialelor şi categoria de lucrări la care se utilizează 1 Pregătirea terenului -superfosfat -sare potasică -gunoi de grajd Sinoratox 5G Înfiinţarea plantaţiei Pomi altoiţi Mraniţa Îngrăşăminte chimice complexe Picheţi Întreţinere în anul I Fungicide Insecticide Seminţe de trifoi alb Seminţe de lolium perene Întreţinere în anul II Pomi altoiţi pentru completare goluri 12% Fungicide Insecticide Întreţinere în anul III Fungicide Insecticide U. 3.2. Kg.1.1.00 Kg.00 10.4.00 30.00 320.00 640. Valoare 6 7 2 kg kg To.00 40 800. kg 2 2.00 1. Valoare RON 4 800 600 50 30 5 2400.2.30 334 10 334 334 6880.00 Necesarul la suprafaţa de un ha. 4.00 0.00 9 6 360. 2.1. Preţ / UM RON 3 1. 5. To.3.00 600.00 6 4 7 14 240. 40. 3. Kg. 2. 2. antem.00 100.00 250.00 334. deviz 0 1 1. 4 4.

2 TOTAL GENERAL 4.6 334 576.4. 1.1.00 5.00 80.0 225.00 5. 6.00 x 14. Kg. 1803.M. deviz 0 1 1. 40. 1.3.00 768.00 334. .5. Denumirea materialelor şi categoria de lucrări la care se utilizează 1 Pregătirea terenului -superfosfat -sare potasică -gunoi de grajd U.4 9. Cantit. Îngrăşăminte chimice complexe Întreţinere în anul IV Fungicide Insecticide Îngrăşăminte chimice complexe Întreţinere în anul V Fungicide Insecticide Îngrăşăminte chimice complexe Gunoi de grajd semifermentat Kg. Cantit..3.3.00 Kg. CENTRALIZATORUL MATERIALELOR PRINCIPALE LA PIERSIC Nr. antem.00 334 334.00 Kg.00 17699. Kg.0 800.00 1.00 768. Kg.00 7 7.00 286 Necesarul la suprafaţa de un ha. Valoare 6 7 2 kg kg To. x 40. To.00 1. 6.0 Necesarul la suprafaţa de ha.3.1. Preţ / UM RON 3 1. 1678. 7. 7.00 125.2. 7.2.00 334.00 14.00 6 6.7.1.2.4 9.0 600. 1. Valoare RON 4 800 600 50 5 2375. Kg.00 80.6 334 25 x 576.00 1.

00 80.Sare potasică . Pomi altoiţi pentru completare goluri 12% 4.1.00 30 750.0 800 800.0 910.2.3. Seminţe de lolium perene 4 Întreţinere în anul II 4.00 628 6. Kg.00 5 x 9 6 12 8 635 10 x 360. Fungicide 3.Gunoi de grajd .00 1. Fungicide 4. Kg.00 80.2.4.00 80.0 Necesarul la supraf.3.00 50.00 1. kg 25.3.0 21080.1.0 640.4.antem deviz 0 1 1.0 50. Insecticide 3.1.8. Pomi altoiţi 2. Insecticide 5 Întreţinere în anul III 5.4 Denumirea materialelor şi categoria de lucrări la care se utilizează 1 Pregătirea terenului .00 10. CENTRALIZATORUL MATERIALELOR PRINCIPALE LA VIŞIN Nr. Seminţe de trifoi alb 3.0 635. Insecticide 5.0 140. Fungicide 5.0 210.Superfosfat . To.0 kg kg kg kg 40.0 320.3 1. de un ha cantit valoare RON 4 5 2375.Sinoratox 5G 2 Înfiinţarea plantaţiei 2.00 30.0 480. Kg. Îngrăşăminte chimice complexe 5.5 Buc.4.00 6 4 7 14 240. t x 40. Îngrăşăminte chimice complexe 3 Întreţinere în anul I 3.0 2300 Buc.0 30 750.2.1 1.1.3.2 1.0 45 225.0 13690.0 1805..00 73 1460 Kg. Kg.0 600 600.5 4. 20.Sinoratox UM Preţ / UM RON 3 1 1 5 25 Necesarul la supr.1 635 12560 305. kg 20.00 40. Gunoi de grajd TOTAL GENERAL 1.de …ha cantit valoare 6 7 2 Kg Kg T Kg 287 .2. Mraniţa 2.0 480.0 635.

4 Valoare RON 5 2400.Fungicide . Preţ / UM RON 3 Necesarul la suprafaţa de un ha.8 3.0 14425. chimice complexe Întreţinere în anul IV .0 560.Picheţi Întreţinere în anul I .Fungicide .Insecticide Întreţinere în anul III .0 576.2 5.0 24195 Kg Kg Kg 40 809. Cantit.4 0. chimice complexe .0 768.0 kg 1 288 Necesarul la suprafaţa de ha.0 7.1 4.1 2. Cantit.0 16750 240. antem.0 140.0 560.Îngrăşăm.Îngrăş.Insecticide .3 2.1 3.0 360.0 280.chimice complexe TOTAL MATERIALE Buc T Kg Buc Kg Kg Kg Kg Buc Kg Kg Kg Kg Kg 25 50 1 0.2 3.3 40 80 10 30 25 40 80 40 80 1 577 5.2 6.0 .6 1 14.Seminţe de lolium perene .4 3 3.0 2235.Mraniţă .Seminţe de trifoi alb Întreţinere în anul II . CENTRALIZATORUL MATERIALELOR PRINCIPALE LA CIREŞ Nr.Pomi altoiţi pt.Insecticide .3 5 5.3 3.Pomi altoiţi .0 480. goluri .0 320.2 4. deviz 0 1 1.2 14.Fungicide .3 6 6.2 2.1 5. 6 Valoare 7 2 800 800.0 4.0 213.0 1954.M.0 168.4 4 4.0 256.Îngr.3 Înfiinţarea plantaţiei .0 1400.0 798.9. complet.Fungicide .0 192.1 6.0 560.6 500 560 4.Insecticide .2 2.94 500.0 67 6 4 9 6 560 15433.1. Denumirea materialelor şi categoria de lucrări la care se utilizează 1 Pregătirea terenului -superfosfat U.

0 Kg. 3.2. Kg. 3. Kg. kg Buc. kg 1 5 25 600 50 30 600. 5.2.0 443. -sare potasică -gunoi de grajd Sinoratox 5G Înfiinţarea plantaţiei Pomi altoiţi Mraniţa Îngrăşăminte chimice complexe Picheţi Întreţinere în anul I Fungicide Insecticide Seminţe de trifoi alb Seminţe de lolium perene Întreţinere în anul II Pomi altoiţi pentru completare goluri 12% Fungicide Insecticide Întreţinere în anul III Fungicide Insecticide Îngrăşăminte chimice complexe kg To. To.0 2 2..4. 12273.0 Buc. 2.2.2. 25 52 1300.3 443 300 11075.1. 2. Kg.3.0 750. 5.0 210. 2140.1.0 250.3.0 665. 25 50 1 0. 1.0 140. 3 3.0 1550.0 480. 3.3 443 13.1.0 4.4.1.3.3.0 430. 40 80 1 12 8 430 480. 40 80 9 6 360.4.0 289 .0 4 4. Kg.4.1. 4.0 90 910.3.0 Buc.0 640.00 kg kg kg kg 40 80 30 10 6 4 7 14 240.0 320. 1. 5. 5 5.2. 2.

3 Necesarul la Necesarul la supraf. Valoare Cant.1 1. ALUN înrădăcinaţi Mraniţa 10 kg/plantă Insecticide Fungicide Picheţi refolosibili Întreţinere în anul II UM Preţ pe UM 3 1 1 5 25 10 50 80 40 0.3. 6.10.3 1.0 768.1 2.0 7.0 13154. 5 25 125.0 Kg. Kg. Kg. 40 80 1 14.0 2 x kg kg t kg x buc t kg kg buc x 290 .0 5760.6 6.4.0 300 300. de un ha supraf.0 Kg.2 2.0 430 7 7.3.2.0 30 750.0 4. 6. deviz 0 1 1.0 TOTAL GENERAL x x x 22946.5 3 Denumirea materialelor şi categoria de lucrări la care se utilizează 1 Pregătirea terenului Superfosfat Sare potasică Gunoi de grajd Sinoratox Înfiinţarea plantaţiei şi întreţ.0 174.0 50 225. Întreţinere în anul IV Fungicide Insecticide Îngrăşăminte chimice complexe Întreţinere în anul V Fungicide Insecticide Îngrăşăminte chimice complexe Gunoi de grajd semifermentat 1774.0 500 500.2 1.1.4 2 2.3 2. 1899. 40 80 1 14. Kg. RON 4 5 6 7 1775.0 960. an I Arb. To.6 430 576. de …ha Valoare Cant. 7.0 10115.0 597 5.8 72 24 500 5970. antem.4 2.1.4 9. Kg.0 768.6 430 576.0 430. 7.2.4 9. CENTRALIZATORUL MATERIALELOR PRINCIPALE LA ALUN Nr.0 290.

2 5. 6.0 580.1 8.1 3.1 1. 7.2 Denumirea materialelor şi categoria de lucrări la care se utilizează 1 Pregătirea terenului Superfosfat Sare potasică UM RON / UM 3 1 1 Necesarul la supraf.9 59551.3.0 7620.0 6422. CENTRALIZATORUL MATERIALELOR PRINCIPALE LA CĂTINĂ Nr.3 5 5.0 6420.1 4.0 53124.0 1200.3 6.0 1200.3 8.58 580.0 1440. Valoare Euro 4 5 2325.0 580.3 3.0 1200. de …ha Cant.0 1 80 40 1 80 40 1 80 40 1 80 40 80 40 1 5 580 70 36 580 70 36 580 58 30 580 58 30 58 30 580 0.0 2.0 4640.9 4.2 8.0 6420.1 6. deviz 0 1 1. Fungicide Insecticide Arb. alun înrădăcinaţi TOTAL lucrări tehnologice Întreţinere în anul III Îngrşăminte chimice complexe Insecticide Fungicide Întreţinere în anul IV Îngrşăminte chimice complexe Insecticide Fungicide Întreţinere în anul V Îngrăşăminte chimice complexe Insecticide Fungicide Întreţinere în anul VI Îngrşăminte chimice complexe Insecticide Fungicide Lucrări de exploatare Insecticide Fungicide Îngrăşăminte chimice complexe Gunoi de grajd TOTAL GENERAL kg kg buc x x kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg t x 40 80 10 36 108 35 1440. Valoare 6 7 2 x kg kg 291 .4 9.2 7.0 5600.0 580.4 4 4.0 4640.0 8640. de un ha Cant.3 7.11.1 7.2 4.2 3.1 5.0 580.2 6. antem.0 7620.0 5600.0 500 800 600 600 Necesarul la supraf. 8.0 1440.9 4640.3 8.

9 4 4.00 600.1. Valoare RON 4 5 2400. an I Butaşi înrădăcinaţi într-un an I Mraniţa 10 kg/plantă Insecticide Fungicide Picheţi refolosibili Întreţinere în anul II Fungicide Insecticide Mur înrădăcinaţi TOTAL lucrări tehnologice t kg x buc t kg kg buc x kg kg buc x 5 25 35 30 175 750 42159.1 4.9 10 50 80 40 0. de un ha Cant.00 800 600 50 800.2 3.12.5 3 3.0 8640 1440 840 68324.2 5 Intreţinere anul III Insecticide Fungicide Cheltuieli cu îngrăşăminte complexe TOTAL GENERAL x kg kg kg 80 40 1 108 36 840 10920.3 3.1 1.3 1.00 Necesarul la supraf.2 1.1 3.1 2. antem.2 2.3 3433 17.9 4.4 2. de …ha Cant.4 2 2. deviz 0 1 1.00 250.2 72 24 833 34330 860 5760 960 170 12080. Valoare 6 7 .3 2.0 40 80 10 36 108 200 1440 8640 2000 67484.4 Gunoi de grajd Lindatox Înfiinţarea plantaţiei şi întreţ. CENTRALIZATORUL MATERIALELOR PRINCIPALE LA ARBUŞTI FRUCTIFERI Nr.3 Denumirea materialelor şi categoria de lucrări la care se utilizează 1 Pregătirea terenului Superfosfat Sare potasică Gunoi de grajd UM RON pe UM 3 1 1 5 292 2 kg kg t Necesarul la supraf.

00 960.00 8640.0 Necesarul la supraf.00 300.2 2.1 1. 00 1000.3 4120 20 72 24 1000 kg kg buc x 40 80 4 x 36 108 240 x 4.0 600.Superfosfat .de …ha cantit valoare 6 7 2 Kg Kg 293 .00 1440.3 3.3 2.00 960.1 3.00 5760.00 16480.1.4 2 2.00 11040.00 24500. de un ha cantit Euro 4 600 400 5 2050.4 2. CENTRALIZATORUL MATERIALELOR PRINCIPALE ŞI COSTURILE LOR PENTRU O EXPLOATAŢIE DE ZMEUR CU SUPRAFAŢA DE 1 ha Nr.2 Denumirea materialelor şi categoria de lucrări la care se utilizează 1 Pregătirea terenului .Sare potasică UM Preţ / UM RON 3 1 1 Necesarul la supr.4 Lindatox Înfiinţarea plantaţiei Butaşi înrădăcinaţi Mraniţa 5 kg/plantă Insecticide 3% Fungicide 1% Picheţi refolosibili Întreţinere în anul II Fungicide Insecticide Butaşi înrădăcinaţi TOTAL MATERIALE kg 25 30 750.00 37940.0 400.5 3 3.2 3.00 buc t kg kg buc 4 50 80 40 0.1 2. antem deviz 0 1 1.13.

0 448.0 300.0 750.Scândură esenţă tare .0 5760.0 7702.1 4.Picheţi refolosibili .0 41430.6 mm . Kg Kg Kg 500 7.0 65652. deviz 0 1 1. I .3 Denumirea materialelor şi categoria de lucrări la care se utilizează 1 Pregătirea terenului Superfosfat Sare potasică Gunoi de grajd UM Preţ/ UM Necesarul la supraf.0 250.4 2.Sinoratox Înfiinţare şi întreţinerea în anul I a plantaţiei . completare goluri .CENTRALIZATORUL MATERIALELOR PRINCIPALE LA MUR Nr.Insecticide .Cuie de 120 TOTAL MATERIALE T Kg 5 25 60 30 300.Drajoni de zmeur .Lemn CR esenţă tare .0 32960.3 4 4.0 1600.2 3.5 3 3.0 2880.4 2 2. de …ha Cant.Fungicide Întreţinere în anul II .Mraniţă .1 1.3 1.0 960.3 4 50 80 40 500 8240 32 72 24 150. antem. de un ha Cant.Drajoni pt.2 2.0 500.1 3.0 4320.0 Buc Buc.3 4. 6 Valoare 7 3 1 1 5 4 500 300 50 Valoare RON 5 1800.2 4.5 792.76 56 4030.Sârmă galvanizată 2.Fungicide Sistem de susţinere var.1.1 2.5 Buc Kg Kg 4 40 80 500 108 36 mc. 2 x kg kg t 294 Necesarul la supraf.0 .3 2.Gunoi de grajd .0 2000.5 4. t Kg Kg 0.0 9200.2 1.14.06 1027 1.Insecticide .5 450 8 8.4 .0 12972.

0 960.0 40 80 4.0 8640.0 1350.800 780 12750.0 5760.0 10720.5 13.3 3. an I Butaşi înrădăcinaţi Mraniţa 10 kg/planto Insecticide Fungicide Picheţi refolosibili Întreţinere în anul I Fungicide Insecticide Mur înrădăcinaţi TOTAL lucrări tehnologice kg x buc t kg kg buc x kg kg buc x 25 30 750.0 44490.0 31740.1. a) Lemn CR (esenţă tare) Sârmă galvanizată ø 2.0 295 .1 3.2 3.4 Sînoratox Înfiinţarea plantaţiei şi întreţ.4 2 2.2 5 SISTEM DE SUSŢINERE (var.0 36 108 160 1440.0 4 4.2 2.0 150.0 6900.4 2.6 mm TOTAL GENERAL x mc kg x 500 7.3 2750 27 72 24 500 11000.1 4.3 2.0 640.0 19200.0 40 50 80 40 0.1 2.0 5850.5 3 3.

1 HA … Ha 15 8758.00 5.75 950.75 1887.88 5.Ha Z.O Valoare 3 4 1 Ha Ha Valoare a.n RON 5 18.00 6388.1.00 1317.2 7 2.00 1644.Ha T/km Valoa re 13 14 296 .0 0 870. 00 3039.00 2922.50 620.00 1419. II Utilaje Cap III Materii şi materiale Valoare pt: 1Ha … Ha 9 2750.O Valoare RON 1 44.55 2 1108.22 5. 0 1 2 3 4 5 TOTAL 1 Ha Z.00 4440.50 555.n re RON 7 8 1 Ha T/km Valoa re RON 11 12 885.Centralizatorul costurilor directe de investitii pentru un ha de plantatie 5.00 29285.48 4.3 8 6420.25 1023.0 0 10 Cap IV Transporturi TOTAL GENERAL VALOARE PT..87 2.81 84.00 331.75 616.00 40267.35 75. 90 16 Antem ăsurăt oarea – deviz nr.Ha Ha Valoa a.00 56.1 1 6 4567..5 0 192.00 15.70 ….00 1217.92 255.51 38.50 ….27 33.50 8277. CENTRALIZATORUL COSTURILOR DIRECTE DE INVESTIŢII LA MĂR Cap I Manopera Cap.50 226.0 6 5347.75 ….1 3 31985.2 5 55549.38 1.77 40.5.88 513.

2.19 35.5 524.50 …….31 16 297 . Va a.O.5 265.25 1307.50 12 251. Materii Cap.00 782.52 252.22 3.III.25 1263. 7 8 1 Ha 9 2450.a.06 6133.CENTRALIZATORUL COSTURILOR DIRECTE DE INVESTIŢII LA PĂR Ante măsură toarea deviz Nr.3 155.38 5097.n Valoa .50 1502.Ha ha.50 8637.875 7.07 46.25 1.25 890.47 2.Ha t/ Valoa km re 13 13 TOTAL GENERAL VALOARE PENTRU: RON 1 Ha .0 3364.05 25891.0 414. Valoare 0 1 2 3 4 5 6 TOTAL 1 35. O.25 874.11 …….24 2.0 36107.0 3340.5.96 2 895.n loare . re 5 15.Ha 1 Ha Z.0 1386.0 13.0 5.H A 10 15 7464.12 3618.62 47.00 1310.20 .00 51596.0 23809.875 4.313 103.70 3392.50 1197.50 ……Ha Valoa Z.0 19.2 119. re 3 4 1 Ha Ha.80 52.48 5.00 555.50 620.01 34.0 1954.I Manopera Cap. Cap. Transporturi şi materiale valoare pt: 1 Ha t/km Valoare 11 670. IV..00 6327.55 6 3867.13 6.85 34. Utilaje lucrări mecanice Cap.II.

1 110.61 valoare 6 3867.0 …….0 740.II Utilaje lucrări mecanice 1 Ha Ha.56 33.53 2935.0 450.51 38.50 1.52 209..0 1340.0 845.5 26.75 789.87 2662.0 597.85 2. valoa re 3 4 Cap.5 4194.3. 1 Ha … RON Ha 15 7465.a.85 13507.0 2344.IV.46 Cap.0 Ha 10 Cap.031 9.75 1063 6131.0 11950.0 1340. valoa a.83 42.0 8140.625 428.0 4.Ha z.5 107.0 295.47 2.0 1240..81 33.062 4. re 7 8 Cap.7 Valoa re 12 253.5 740.0 127.III Materii şi materiale valoare pt.5.25 827.o.Ha Ha.75 ……. 5 15.625 36682.96 32.09 29.7 5.96 2.n. 1Ha 9 2450.39 2.0 1125.762 2.62 1.697 16 298 .48 4. 0 1 2 3 4 5 6 7 TOTAL 1 35.n.812 2730.95 ….0 1760.I Manopera 1 Ha valoare 2 895. CENTRALIZATORUL COSTURILOR DIRECTE DE INVESTIŢII LA PRUN Antemă sură toarea deviz Nr.75 973.5 620.51 3185.0 21982.Ha t/ val km oa re 13 14 TOTAL GENERAL VALOARE PT.95 31.Transporturi 1 Ha t/km 11 675. z.0 798.o.75 47.25 737.

87 565 462.08 1702 34.4.5 3.5.19 8.75 700 991.I Manopera 1 ha Z.25 892 852.5 21.00 15.59 857.63 26.ha Cap.II Utilaje şi lucrări mecanice 1 ha Ha.75 846.26 1.5 …ha Ha valoa a.00 39.5 555 555 740 740 5717. re Cap.O.13 1627.25 0.75 2090.38 3926.22 2.0 1.85 35.38 1.IV Transporturi 1 ha T/km Valoa re 255.63 2606.85 2.38 1312.19 2525.13 2560.96 2.0 1. Valoa a.96 22.50 1988.: 1 ha ha 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total 6613 1084 780 420 820 760 1260 840 1120 2120 15817 10510.19 8.91 …ha T/ valoa km re TOTAL GENERAL Valoare pt.CENTRALIZATORUL COSTURILOR DIRECTE DE INVESTIŢII LA NUC Antemă surătoarea – deviz Nr.0 201.38 0.02 28.5 672..1 30.38 75.38 303.88 30828.0 0.III Materii şi materiale Valoare pt: 1ha .5 …ha Z.22 2.O.31 33.5 702.5 694. valoa re Cap.68 34.79 28.19 1680. re 8.13 0.n.5 22.5 750.4 2100 2. Valoa re 68. Cap.10 27.16 299 .0 40.66 359.n.0 95.0 99.

n Valoa .25 1157. re 5 14.34 16 272.75 886.0 H A 1 0 t/k m 11 521 .5 2.750 6.69 3387.00 3866.Ha t/km Val oar e 13 13 TOTAL GENERAL VALOARE PENTRU: RON 1 Ha …Ha Z. loa re 7 8 1 Ha 9 2375.n.05 46.5.III. Cap.II.5 1 Ha Valoare 12 195. IV.0 1190.Ha h.28 2 .CENTRALIZATORUL COSTURILOR DIRECTE DE INVESTIŢII LA GUTUI Ante măsu rătoa rea deviz Nr. 3 …Ha Valoa re 4 1 Ha Ha. O . 0 1 2 3 4 5 6 TOTAL 1 29.27 2.00 Z.56 5.00 555.37 4720.50 1447.22 3. Cap. 0 17..O.0 2605.0 28770.5 15 6872..375 5663.5 194 .46 56. Va a.36 47.10 19800.5 103 6.13 6.375 109.6.50 620.37 0.5.88 1 Ha Valoare 2 734.0 2760.875 3. Transporturi Materii şi materiale valoare pt: .48 5.00 6814.50 1502.a. Utilaje mecanice lucrări Cap.01 33.35 6 3567.CENTRALIZATORUL COSTURILOR DIRECTE DE INVESTIŢII LA CAIS 300 .0 1920.24 2.0 10.a. 0 291 .30 57.50 8337.312 1045.0 17920.6 729.00 1310.812 44310.I Manopera Cap.0 1187.00 782.50 1401.51 35.

a.0 17699.0 1058.08 216.9 15 7070.086 t/k m 13 Ha Va loa re 14 TOTAL GENERAL VALOARE PT.43 9 2400.75 649.69 29.0 555.825 100.5 …….00 7814.75 1002.50 942.637 6.96 2.0 5401.5 75 3645.o.8 87 3173. 1Ha Ha Cap.95 40.2 910.2 268.IV. 036 16 301 .5 397.o.05 3 5 14. va lo ar e 4 1 Ha t/km Valoa re RON 12 215.0 740..0 740.I Manopera Cap.75 535.5 5. n.0 1640.a.875 3. 1 Ha … Ha 0 1 2 3 4 5 6 7 TOTAL 1 31.51 21. Cap. z. Valoa re RON 6 3667.0 740.2 10 11 575.93 37.0 1678.Ha Ha.67 2.22 2.96 33.43 25.48 5.n.0 1454.II Utilaje lucrări mecanice 1 Ha Ha.0 166.437 1.0 1803.3 75 3141.Transporturi 1 Ha Valoare RON 2 787.0 8372.25 …….96 2.41 29.3 87 2871.0 1310.Antemă surătoa rea deviz Nr. 7 va lo ar e 8 Cap.7 18.625 62.5 620.0 8.Ha z.5 17.187 6.24 2.8 75 9032.III Materii şi materiale valoare pt.25 748.25 735.4 37 2935.5 0 31871.

50 691. 1 Ha RON …H a 1 Ha valoare …….II Utilaje lucrări mecanice Cap. 0 910.. valoare …….n.5 2.36 36.Transporturi TOTAL GENERAL VALOARE PT.48 5.0 1780. 7 va lo ar e 8 1Ha …. Cap.56 0.22 3.I Manopera Cap.5 620.17 34.0 21023.Ha t/k m 13 valoa re 14 0 1 2 3 4 5 TOTAL 1 29.31 312.. Ha 10 1 Ha t/km valoa re 12 195.06 27.24 2. va lo ar e 4 1 Ha Ha.23 3465. z.IV.6 0 65.0 9 2375.13 27.25 4184.13 167.0 6835.0 555.5 835.a.Ha Ha.66 40.3 1. a.5 3 5 14. 0 11 521.5.n.06 32354.27 2.o.97 49.III Materii şi materiale valoare pt.4 6 2912.38 2 734.7.0 2300.0 1310.o. Cap.0 13658.5 178.0 782.50 1004.00 901.10 15245.25 853.06 3860.Ha z.4 15 6872.6 131.9 1 16 302 .96 0.34 6 3567.4 ….CENTRALIZATORUL COSTURILOR DIRECTE DE INVESTIŢII LA PIERSIC Antemă surătoa rea deviz Nr.

8 34.2 5 744.10.75 0. re 3 4 Cap. 0 1 2 3 4 5 6 7 TOTAL INVESTIŢIE Cap.05 8617.0 187.IV Transporturi 1 hectar T /km 11 491.75 17.56 12.95 3.65 3.56 273.5 92. 7 Valoa re 8 9 1775 13154 10115 7620 7620 6420 6420 53124 10 Cap.O.26 …hectare T/ km 13 Valo are 14 15 4570.5.75 759.94 12.30 0.7 Valoa re RON 12 184.50 610.50 610.56 63164.51 16 TOTAL GENERAL VALOARE 1 hectar … RON ha 303 .50 4492.38 30.38 24.42 210.94 12.30 12. II Lucrări mecanice 1 hectar Ha.III Materii şi materiale 1 ha … RON ha Cap.50 5274.99 Valoar e RON 2 755.5 728.90 0.31 34.5 825.44 7230. 5 7.4 8.90 0.40 11688.23 41.5 …hectare Ha. 1 30.79 30.97 Valoar e RON 6 1855 987.n . I Manopera 1 hectar Z.CENTRALIZATORUL COSTURILOR DIRECTE DE INVESTIŢII LA ALUN Ante măsu rătoa rea – deviz Nr. a.50 759.75 1034.n.06 15210.5 33.a.0 225.56 7230.42 3.5 33.50 187. Va O loa .0 225.5 34.44 8617.37 29.7 5 …hecta re Z.42 24.

5 158. Va a.15 …ha 1 hectar Z.25 4540. loa re 7 8 1 hectar T/km Valoa re RON 11 12 421..50 1020.11.14 40.50 825.00 787.81 45274.90 12080.8 12.00 3.45 280. Va O.82 13929.00 67484.15 17. Valoare Euro 1 24.III Materii şi materiale 1 ha RON 9 2325.25 889.2 746.2 49.81 35.82 12615.62 1655.00 …hectare Ha.30 3.00 …hectare T/ Va km loare 13 14 16 304 .O.07 81. II Lucrări mecanice Cap.95 3.57 18.IV Transporturi TOTAL GENERAL VALOARE 1 hectar RON 15 4739.90 … ha 10 Cap.75 0 1 2 3 4 TOTAL INVESTIŢIE …hectare Z.00 10920.5.50 4255.61 2 601.06 263.59 181.75 2028. I Manopera Cap. Cap.n.CENTRALIZATORUL COSTURILOR DIRECTE DE INVESTIŢII LA CATINA Antemăsu ră-toarea – deviz Nr. loa re 3 4 1 hectar Ha.n.92 4.70 98. re RON 5 6 6.00 42159.7 0 76560.02 987. Valoa a.

24 337.31 28184. RON 5 6 7.30 12879. Valoa a.60 16 305 .IV Transporturi TOTAL GENERAL Valoare pentru 1 hectar RON ha 1 hectar Z.8 19.00 3.95 3. II Lucrări mecanice Cap.21 40.50 825.50 12 214.52 813.CENTRALIZATORUL VOLUMELOR DE LUCRĂRI ŞI A COSTURILOR DIRECTE DE INVESTIŢII LA ARBUŞTII FRUCTIFERI Antemăsurătoarea – deviz Nr.08 2580.82 1955.99 46446.12.00 3767.00 …hectare Z.5 310.III Materii şi materiale Valoare pentru 1 ha … RON ha 9 10 2400.75 4402.07 987.O Valoa re 3 4 1 hectar Ha.00 103. 0 1 2 3 TOTAL INVESTIŢIE Cap. Valoare a.10 13 14 15 5382.50 …hectare Ha. re 7 8 1 hectar T/km Valoare RON …hectare T/ km Valoa re 11 574. Valoare RON 1 2 32.n.30 15.31 116.00 24500.2 904.25 1008.00 11040.00 37940. I Manopera Cap.n.35 176.5.O.55 6.00 Cap.

95 Valoare 2 918. III materii şi materiale Cap.5.0 987.0 12972.0 … ha 10 1 hectar t/km 11 655 425.5 1093.25 7000.56 63156.862 492.O.57 279. Cap.75 4048.062 410.62 3. 1 ha 15 5369.50 5.94 35.CENTRALIZATORUL COSTURILOR DIRECTE DE INVESTIŢII LA ZMEUR Ante măsu rătoa rea Deviz nr. I Manoperă Cap. a.84 valoar e 12 245.14 81.52 1139.25 … hectare Z.13.43 … ha 16 45.5 11161.04 14193.62 159.61 77350.n 7 Valoar e 8 Valoare pt.82 4205.0 41430. II Lucrări mecanice Cap.82 valoare 6 2155.0 5861.34 13.25 16. IV Transporturi TOTAL GENERAL 1 hectar Z.0 … hectare Ha. 0 1 2 3 TOTAL LUCRĂR I TEHNOL OGICE SISTEM SUSŢINE RE TOTAL GENE RAL 1 36. a.5 218.37 46625.0 9200.O.18 … hectare t/ km 13 val oar e 14 Valoare pt.04 306 .3 1312.n 5 8. 1 ha 9 2050.75 161.5 894.5 1062.0 52680.95 4.76 233.5 65652.5 16.5 4205. 3 Valoa re 4 1 hectar Ha.

5 12 203.50 825. Valo a. are 7 8 1 hectar T/km Valoare RON 11 541.00 3767.00 19220.38 150.0 5 307 .06 154.07 3767.50 44490.2 5 15.00 1819.00 850 318.0 0 959. I Manopera Cap.5 413 15 969.CENTRALIZATORUL COSTURILOR DIRECTE DE INVESTIŢII LA MUR Antemăsură toarea – deviz Nr.50 79.00 3174.30 15.49 1987.00 10720.00 … ha 10 Cap.50 3756.a.95 3.7 3 4718.2 4 38.O. Valoa O.38 809. Cap.50 682. II Lucrări mecanice Cap.30 53658.25 …hectare Z.0 0 16 0 1 2 3 Total tehnologie Sistem de susţinere TOTAL INVESTIŢIE 1 hectar Z.62 363.n.IV Transporturi TOTAL GENERAL VALOARE 1 hectar ha RON 15 4767. Valoar e RON 1 2 32.48 38.50 …hectare Ha. Valoare n.0 5 14031.00 987.82 3.III Materii şi materiale 1 ha RON 9 1800. re 3 4 1 hectar Ha.3 7 12510.1 2 39627.87 5.5.07 6 1955.56 22349.0 0 962.55 …hectare T/ Valo km are 13 14 - 12750.75 188.14. RON 5 7.

6. în an. II Cheltuieli suplimentare pentru -Aprovizionare materială 10% x 40267 -Diverse şi neprevăzute 5% x 55549.13 31985.54 57786.6 16052 RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON/ Euro Euro 308 .10 3.Pregătirea terenului .Lucrări de întreţinere în anul III .90 8758.85 3.70 3392.38 6420.25 4026.2) .31) TOTAL CAP II TOTAL GENERAL Curs de schimb TOTAL VALOARE UM Valoarea pentru: 1 hectar …. de întreţ. În an.Aprovizionare cu materiale (10% x 36107. I Cap.05 25891. II -Lucr.70 2777.6 17321. Deviz general pentru un ha de plantaţie de măr Specificare Cap. de întreţ.00 3039.50 6804.9 TOTAL CAP II TOTAL GENERAL Curs de schimb TOTAL VALOARE UM Valoarea pentru : 1 hectar …hectare 55549.Înfiinţarea plantaţiei .20 62354.Diverse şi neprevăzute (5% x 51596.06 6133 51596. I -Lucr. de întreţ.ha 7464.06 5347.II Cheltuieli suplimentare pentru: .Lucrări de întreţinere în anul II .2. în an III TOTAL CAP.I Cheltuieli directe pentru realizarea investiţiei . I Cap.82 6190.37 5097.Lucrări de întreţinere în anul I . investiţiei -Pregătirea terenului -Înfiinţarea plantaţiei -Lucr.13 3618. I Cheltuieli directe pentru realiz. Deviz general pentru un ha de plantaţie 6.00 RON RON RON RON RON RON RON RON RON Euro Euro 6.72 2579.31 3610.1. Deviz general pentru un ha de plantaţie de păr SPECIFICARE Cap.Lucrări de întreţinere în anul IV TOTAL CAP.

85 13507. Cheltuieli suplimentare pentru: • Aprovizionare materiale (10% × 19000. II TOTAL GENERAL Curs de schimb TOTAL VALOARE INVESTIŢIE UM Valoarea pentru 1hectar RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON/Euro Euro 7465.75 2090.16 1582 1541 3123 33951 3.5% × 3416.6 11309.4.I Cheltuieli directe pt.Lucrări de întreţinere în anul IV .70 TOTAL CAP. Deviz general pentru un ha de plantaţie de NUC Specificare UM Cap. II TOTAL GENERAL Curs de schimb TOTAL VALOARE 309 Valoarea pentru 1 hectar …hectare 10510.70 2198.Lucrări de întreţinere în anul V TOTAL CAP I Cap.625 36682.Aprovizionare materiale 10% x 21982.20 1834.II Cheltuieli suplimentare pentru : .6. I Cheltuieli directe pentru realizarea investiţiilor • Pregătirea terenului şi înfiinţarea plantaţiei • Lucrări de întreţinere în anul I • Lucrări de întreţinere în anul II • Lucrări de întreţinere în anul III • Lucrări de întreţinere în anul IV • Lucrări de întreţinere în anul V • Lucrări de întreţinere în anul VI • Lucrări de întreţinere în anul VII • Lucrări de întreţinere în anul VIII • Lucrări de întreţinere în anul IX TOTAL CAP.Lucrări de întreţinere în anul II .Înfiinţarea plantaţiei .Pregătirea terenului .6 9431 RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON/EURO EURO .Lucrări de întreţinere în anul I .7 …hectare 6.00 3. I • Cap.51 3185.50 4194.realizarea investiţiei .19 1680.63 2606.812 2730.50 1988.13 2560.Diverse şi neprevăzute 5% x 36682.30 40715.87 2662.19 2525. II.13 1627.37) TOTAL CAP. Deviz general pentru un ha de plantaţie de prun Specificare Cap.38 1312.3.05) • Diverse şi neprevăzute (0.Lucrări de întreţinere în anul III .38 3926.7 .53 2935.10 4032.88 30828.

II Cheltuieli suplimentare pt.500 31871.Diverse şi neprevăzute (5% x 51596.036 1769.8 3.92 1593.37 4720.II TOTAL GENERAL Curs de schimb TOTAL DE VALOARE RON -/-/-/-/-/-/-/RON -/-/-/-/RON/ Euro Euro 310 Valoarea pentru 1 hectar …….Lucrări de întreţinere în anul IV TOTAL CAP.5.375 3141.036 TOTAL CAP.437 2935.10 19800.hectare RON 7070.387 2871.50 5092.Lucrări de întreţinere în anul III . Deviz general pentru un ha de plantaţie de CAIS Specificare UM Cap.I Cheltuieli directe pentru realizarea investiţiei .Lucrări de întreţinere în anul II .2 Diverse şi neprevăzute 5% x 31871.6 13723.575 3645.6 9787. I Cap.875 9032.Aprovizionare cu materiale (10% x 36107.31) TOTAL CAP II TOTAL GENERAL Curs de schimb TOTAL VALOARE UM Valoarea pentru: 1 hectar ….II Cheltuieli suplimentare pentru: .Pregătirea terenului .47 35234.51 3.Înfiinţarea plantaţiei .6.5 49402.: Aprovizionare materiale 10% x 17699.00 2215.ha 6872.I Cheltuieli directe pentru realizarea investiţiei Pregătirea terenului Înfiinţarea plantaţiei Lucrări de întreţinere în anul I Lucrări de întreţinere în anul II Lucrări de întreţinere în anul III Lucrări de întreţinere în anul IV Lucrări de întreţinere în anul V TOTAL CAP. Deviz general pentru un ha de plantaţie de GUTUI SPECIFICARE Cap.6.2) .55 3363.0 RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON/ Euro Euro 6.887 3173.34 2877. I Cap.00 3866.Lucrări de întreţinere în anul I .36 .81 44310.37 5663.00 3387.

hectare RON 6872.46 2912.I Cheltuieli directe pt.8.Lucrări de întreţinere în anul IV TOTAL CAP I Cap.5 1831.6.10 15245.Lucrări de întreţinere în anul II .2 Diverse şi neprevăzute 5% x 31871.036 TOTAL CAP.7.04 -/36075.91 2102.76 TOTAL CAP.30 1617.6 3793.1 3.06 3860.23 3465.Pregătirea terenului .7 .I Cheltuieli directe pentru realizarea investiţiei Pregătirea terenului Înfiinţarea plantaţiei Lucrări de întreţinere în anul I Lucrări de întreţinere în anul II Lucrări de întreţinere în anul III Lucrări de întreţinere în anul IV Lucrări de întreţinere în anul V TOTAL CAP.Lucrări de întreţinere în anul III .3 RON/Euro 3.0 3675.: Aprovizionare materiale 10% x 17699. Deviz general pentru un ha de plantaţie de PIERSIC Specificare UM Cap.6 4251.II TOTAL GENERAL Curs de schimb TOTAL DE VALOARE RON -/-/-/-/-/-/-/RON -/-/Valoarea pentru 1 hectar ……….Lucrări de întreţinere în anul I .74 -/3720.7 36632.Înfiinţarea plantaţiei .4 RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON Lei/Euro Euro 311 .7 2639.4 16828.6 Euro 10021 6.6 2821.1 40883.II Cheltuieli suplimentare pentru : .Diverse şi neprevăzute 5% x 4065. II TOTAL GENERAL Curs de schimb TOTAL VALOARE INVESTIŢIE UM Valoarea pentru 1hectar …hectare 6873. I Cap.realizarea investiţiei .6 11356.Aprovizionare materiale 10% x 2285.0 2419. Deviz general pentru un ha de plantaţie de VIŞIN Natura cheltuielilor Cap.II Cheltuieli suplimentare pt.06 32354.

întreţinerea plantaţiei an III .44 8617. Deviz general pentru un ha de plantaţie de CIREŞ Valoarea pentru Specificare UM 1 hectar ………….56 12104.Aprovizionare materiale 10% x 44490 .32 3.întreţinerea plantaţiei an IV .100 6.200 TOTAL GENERAL -/43067.512 Lucrări de întreţinere în anul I -/2884.întreţinerea plantaţiei an V .18 75268.600 31871. I -/38831.II -/4236. Deviz general pentru un ha de plantaţie de ALUN Specificare Cap.II Cheltuieli suplimentare pt.036 TOTAL CAP.40 11688.I Cheltuieli directe pentru RON realizarea investiţiei Pregătirea terenului RON 7070.întreţinerea plantaţiei an VI Cap.625 Lucrări de întreţinere în anul III -/3326.20 3763.TOTAL d.63 5955.: RON Aprovizionare materiale 10% x -/2294.250 Lucrări de întreţinere în anul V -/4527.6.43 84987..întreţinerea plantaţiei an II .073 Cap.937 TOTAL CAP.pregătirea terenului .hectare Cap.270 Curs de schimb RON/Euro 3.875 Înfiinţarea plantaţiei -/13641.2 Diverse şi neprevăzute 5% x -/1941.60 312 .600 TOTAL VALOARE Euro 11963.812 Lucrări de întreţinere în anul II -/3847.69 9718.600 17699.c.Diverse şi neprevăzute 5% x 53658 TOTAL GENERAL Curs valutar la data de …………..I CHELTUIELI DIRECTE PENTRU REALIZAREA INVESTIŢIEI .51 4570.44 7230.06 15210. III CHELTUIELI SUPLIMENTARE INDIRECTE .60 23607. II CHELTUIELI DE EXPLOATARE TOTAL CHELTUIELI DIRECTE CAP. An I .TOTAL d.56 7230.c.9.înfiinţarea plantaţiei şi întreţ.10.05 8617.437 Lucrări de întreţinere în anul IV -/3532. TOTAL VALOARE UM RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON/Euro € Valoarea pentru 1 hectar 1 hectar 63164.

00 12615.93 3.12.I CHELTUIELI DIRECTE PENTRU REALIZAREA INVESTIŢIEI .37 46625.50 11161.82 13929.13.Diverse şi neprevăzute 5% x 53658 Intretinere anul III TOTAL GENERAL Curs valutar la data de …………. SUPLIMENTARE TOTALE d.Lucrări de întreţinere în anul II TOTAL CAP.50 3828.c. TOTAL VALOARE RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON/Euro € Valoarea pentru 1 hectar . II SISTEM DE SUSŢINERE Cap.realizarea investiţiei .99 6116.50 6748.43 14193.pregătirea terenului .33 52562.TOTAL d. Deviz general pentru un ha de plantaţie de CĂTINĂ Specificare UM Cap.60 24678. materiale TOTAL GENERAL Curs de schimb TOTAL VALOARE INVESTIŢIE RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON/Euro Mil.00 Valoarea pentru 1 hectar …hectare 46446.I CHELTUIELI DIRECTE PENTRU REALIZAREA INVESTIŢIEI .Înfiinţarea plantaţiei si lucrarile intr-un an I .înfiinţarea plantaţiei + întreţinere an I .întreţinere anul II Cap.hectar 76560.81 45274.70 3.82 10576.75 7623.c..aprovizionare materiale 10% .11.33 3794.I Cheltuieli directe pt..56 63156.Deviz general pentru un ha de plantaţie de ZMEUR Specificare UM Cap. II CHELTUIELI SUPLIMENTARE TOTAL d.60 24205.70 87136.25 3867. II CHELTUIELI SUPLIMENTARE INDIRECTE ..65 3.Aprovizionare materiale 10% x 44490 .00 2322.80 6. Aprovizionare materiale 10% x 8186.întreţinerea plantaţiei an II CAP.TOTAL d.I Cap..30 12879.c..c.60 14600.61 11490.1 Diverse şi neprevăzute 3% x Tot.15 4739.00 …hectare 313 .diverse şi neprevăzute TOTAL GENERAL Curs de schimb TOTAL VALOARE INVESTIŢIE RON RON RON RON RON RON RON RON RON/Euro RON 6.c.TOTAL d.60 5382. An I .Deviz general pentru un ha de plantaţie de arbuşti fructiferi Specificare UM Cap.. III CHELT.31 28184.Pregătirea terenului .50 88840. lei Valoarea pentru 1hectar 5369.pregătirea terenului .6.înfiinţarea plantaţiei şi întreţ.

TOTAL d.I CHELTUIELI DIRECTE PENTRU REALIZAREA INVESTIŢIEI .P.c.) SPECIFICARE Producţia fizică proiectată Producţia valorificabilă d. crt 1 2 2.00 53658.37 12510.05 7131.M. – calitatea extra şi I 314 UM t t t 1 Ha 25 25 14 REVINE LA: ……ha ..M. II SISTEM DE SUSŢINERE(var.preţ pe tonă Valoare prod.Aprovizionare materiale 10% x 44490 .627.pregătirea terenului .12 14031.00 7. a) TOTAL CHELTUIELI DIRECTE CAP.2 2.calitatea I .TOTAL d.Deviz general pentru un ha de plantaţie de MUR Specificare Cap.14.c.60 16886.90 60789.6. extra şi .1.) Nr. calit.2.00 2682.56 22349.1 2.întreţinerea plantaţiei an II Cap. de calit I . Valoarea producţiei marfă la cultura PĂR (V. III CHELTUIELI SUPLIMENTARE INDIRECTE . Valoarea producţiei marfă la cultura MĂR (V. de calit sub stas TOTAL VALOAREA PRODUCŢIEI MARFĂ UM To To to Euro/to Euro To Euro/to Euro To Euro/to Euro Euro Revine la 1 Ha …Ha 25 25 15 400 6000 6 300 1800 4 150 600 8400 7.calitatea II Preţ pe tonă Valoarea prod.90 4449.3 3 Specificare -Producţia fizică proiectată -producţia valorificabilă -calitateae extra şi .înfiinţarea plantaţiei şi întreţ. An I .95 3.Diverse şi neprevăzute 5% x 53658 TOTAL GENERAL Curs valutar la data de ………….P.c.preţ pe tonă Valoare prod. TOTAL VALOARE UM RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON/Euro € Valoarea pentru 1 hectar 1 hectar 39..05 4767.

4.M.200 800 9950 7.3.calitatea extra şi I . t. Kg.calit.00 4800 600 1. Valoarea producţiei calitatea extra şi I . Valoarea producţiei marfă la cultura NUC (V. EURO KG.35 2450 4 0.de calitate substas TOTAL VALOAREA PRODUCŢIEI MARFĂ Euro/t Euro t Euro Euro t Euro/t Euro Euro 0. Valoarea producţiei marfă la cultura PRUN (V. t.extra şi I -calitatea II preţ pe kg Valoarea prod.450 6300 7 0.) Specificare Producţia fizică proiectată Producţia valorificabilă d. Euro t.26 3900 3 0.00 600 5400 Revine la : …. Valoarea producţiei de calitate II TOTAL VALOAREA PRODUCŢIEI MARFĂ UM Kg.M.P. Euro/ t.08 160 4570 Revine la …ha 7.c-calitatea extra şi I preţ pe kg Valoarea prod.P. Euro/kg Euro t. EURO/KG EURO 1 ha 3000 3000 2400 2. Euro/kg 1ha 20 20 15 0.) Specificare Producţia fizică proiectată Producţia valorificabilă d.17 510 2 0.de calit II -calitatea industrială(substas) preţ pe kg Valoarea producţiei de caliatte sub stas Total valoarea producţei marfă UM t.de calitate II . –calitatea extra şi I Preţ pe Kg.ha 315 .calitatea II Preţ pe Kg.c.preţ pe T valoare prod.. Kg EURO/KG.calitatea II preţ pe T valoarea prod.calitatea industrială (substas) preţ pe T valoarea prod.

sub stas TOTAL VALOAREA PRODUCŢIEI MARFĂ UM To To To Euro/To Euro To Euro/To Euro To Euro/To Euro Euro 1 ha 20 20 16 0. de calit.P. de calit.22 1320 2 0.calitatea II preţ pe T valoarea prod.II -calitatea industriale (sub stas) Preţ pe t valoarea prod.c.6.calitatea industrială (substas) preţ pe T valoarea prod.P.de calitate II .26 4160 3 0.) SPECIFICARE Producţia fizică proiectată Producţia valorificabilă d.c..M.08 80 4645 Revine la: ….135 405 1 0.M. calit.calitatea extra şi I . Valoarea producţiei marfă la cultura CAIS (V.-calitatea extra şi I preţ pe t valoare prod. – calitatea extra şi I preţ pe T valoare prod.32 3840 6 0.….extra şi I -calitatea II preţ pe t valoarea prod.) Specificare Producţia fizică proiectată Producţia valorificabilă d.5.de calitate substas TOTAL VALOAREA PRODUCŢIEI MARFĂ UM t t T Euro/t Euro T Euro/t Euro T Euro/t Euro 1 Ha 20 20 12 0.ha 316 .14 280 5440 REVINE LA: ……ha 7. Valoarea producţiei marfă la cultura GUTUI (V.7.

.c-calitatea extra şi I preţ pe kg Valoarea prod.M. Euro t.22 3520 3 0. Euro/kg 1ha 17 17 13 380 4940.II -calitatea industriale (sub stas) Preţ / t valoarea prod. t.0 2.M.0 1.-calitatea extra şi I preţ / t valoare prod.extra şi I -calitatea II preţ pe kg Valoarea prod.5 280 700. Euro/ t.5 160 240 5880 Revine la …ha 317 . sub stas TOTAL VALOAREA PRODUCŢIEI MARFĂ UM To To To Euro7To Euro To Euro7To Euro To Euro7To Euro Euro 1 ha 20 20 16 0.calit.P. calit.15 450 1 0.de calit II -calitatea industrială(substas) preţ pe kg Valoarea producţiei de caliatte sub stas Total valoarea producţei marfă UM t.….08 80 4050 Revine la: ….7.8.extra şi I -calitatea II preţ / t valoarea prod. t. de calit. Valoarea producţiei marfă la cultura PIERSIC (V.P. Valoarea producţiei marfă la cultura VIŞIN (V.) Specificare Producţia fizică proiectată Producţia valorificabilă d.ha 7.) Specificare Producţia fizică proiectată Producţia valorificabilă d. de calit.7. Euro/kg Euro t.c.

….0 2800.ha 7. calit.0 318 . – calitatea extra şi I preţ pe kg valoarea prod.6 200 520 1 100 100 4220 Revine la: …. calit.extra şi I -calitatea II preţ pe t valoarea prod. de calit.4 250 3600 2.-calitatea extra şi I preţ pe t valoare prod. Valoarea producţiei marfă la cultura ALUN (V.0 1.7.calitatea II preţ pe kg valoarea prod.M.P.10.0 3000.) Specificare Producţia fizică proiectată Producţia valorificabilă d. II Total valoarea producţiei marfă UM Kg Kg Kg Euro/kg Euro Kg Euro/kg Euro Revine la: 1 ha …ha 3000.9. de calit.0 2.) Specificare Producţia fizică proiectată Producţia valorificabilă d.II -calitatea industriale (sub stas) Preţ pe t valoarea prod.0 8120.0 200..c.8 7840. extra şi I . sub stas TOTAL VALOAREA PRODUCŢIEI MARFĂ UM To To To Euro7To Euro To Euro7To Euro To Euro7To Euro Euro 1 ha 18 18 14.P.c.4 280. de calit. Valoarea producţiei marfă la cultura CIREŞ (V.M.

– calitatea extra şi I preţ pe kg valoarea prod.7.84 15120 2 0. extra şi I . II Total valoarea producţiei marfă Pret mediu UM Kg Kg Kg Euro/kg Euro Kg Euro/kg Euro Euro/t Catina alba 20 20 18 0.M. calit.calitatea II preţ pe kg valoarea prod.c.) Specificare Producţia fizică proiectată Producţia valorificabilă d.4 800 15920 796 319 .P. de calit.11. Valoarea producţiei marfă la cultura CĂTINĂ (V.

8 1.8 1.c.4 400 15800 1053 Coacăz alb 15 15 14 1.preţ pe kg .7 8400 3 0.4 200 7200 480 SPECIA Afin Agriş Trandafir pentru petale 1.2 600 9000 600 320 . II şi industriale TOTAL VALOARE PRODUCŢIE MARFĂ Preţ mediu t t t Euro Euro t Euro Euro Euro/t 12 12 11 1. – calitatea extra şi cal.12.1 15400 1 0.5 500 14800 1233 Coacăz roşu 15 15 14 1.1 15400 1 0.) Nr. Specificare UM Coacăz negru Producţia fizică proiectată Producţia valorificabilă d.0 3600 3600 2000 Pentru specia şi suprafaţa utilizator 1 2 8 8 8 0.calitatea II şi industriale % .extra şi I .P. crt. I . de calit. Valoarea producţiei marfă la cultura arbuşti fructiferi (V.M.preţ pe kg .3 14300 1 0.valoarea prod.8 6400 6400 800 15 15 12 0.valoarea prod.7.de calit.8 2.

a II-a Total valoare prod.marfa UM kg kg kg Euro/ kg. Valoarea producţiei globale la cultura MĂR Nr. II Total valoarea producţiei marfă 8. – calitatea extra şi I preţ pe kg valoarea prod. (6+7) Din care : -lucrări tehnologice .13.1 15400 1000 1000 0. Valoarea producţiei marfă la cultura MUR (V.) Specificare Producţia fizică proiectată Producţia valorificabilă d.c-calitatea extra şi I preţ pe kg Valoarea prod.c.1.extra şi I -calitatea II preţ pe kg Total valoarea producţei cal.7.calitatea II preţ pe kg valoarea prod. Valoarea producţiei globale (V.preţ de cost mediu 321 UM Kg Kg Kg Euro/kg Euro Kg Euro/kg Euro Revine la: 1 ha …ha 15000 15000 14000 14000 1. crt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Specificare -capacitatea proiectată -valoarea totală a investiţiei -durata de exploatare -cota anuală de amortisment -valoarea anuală a chelt.14.P.M. de prod.calit.P.) Specificare Producţia fizică proiectată Producţia valorificabilă d. Euro/kg kg Euro/kg Euro Euro 1ha 12000 12000 10000 1.5 500 15900 Ha Euro Ani Euro /an Euro Euro Euro Euro To Euro /t Valoarea pentru 1 Ha …Ha 1 17321 20 866 2867 1783 1084 3733 25 336 . calit. Valoarea producţiei marfă la cultura ZMEUR (V.P. de calit.recoltat şi valorificat recolta 25t/ha -valoarea totală a producţiei (4+5) -producţia fizică .60 1200 13200 Revine la …ha 7.G.) 8. extra şi I .25 12000 2000 0.M.

Valoarea producţiei globale la cultura PĂR SPECIFICARE Capacitatea proiectată Valoarea totală a investiei Durata normală de exploatare Cota anuală de amortisment Cheltuieli anuale de producţie Producţia de fructe Preţ mediu pe tona de fructe Valoarea totală a producţiei globale UM Ha Euro ani Euro Euro To Euro/t Euro Valoare pentru: 1 ha ……ha 1.4 226.94 = 1084.cheltuieli tehnologice anuale (antemăsurătoarea deviz nr. Valoarea producţiei globale la cultura PRUN Specificare Capacitatea proiectată Valoarea totală a investiţiei Durata normală de exploatare Cota anuală de amortisment Cheltuieli anuale de producţie Producţia de fructe Cost mediu pe tona de fructe Valoarea totală a producţiei globale UM Ha Euro Ani Euro Euro t.3.19 Euro .CHELTUIELILE ANUALE DE PRODUCŢIE Se compun din : -Cheltuielile tehnologice anuale antemăsurătoarea – deviz nr.94 Euro = 1084EURO Total cheltuieli anuale de producţie 2867 EURO 8.0 11310 25 452.0 16052 20 803 3126 25 398 3931 • CHELTUIELILE ANUALE DE PRODUCŢIE Se compun din: . x 6.7 majorat cu 20%) 1237. articol nr.6.5z. Total cheltuieli anuale de producţie__3126 Euro 8.cheltuieli tehnologice anuale (antemăsurătoarea-deviz nr.94 = 694.37.O. 2120 ) 25 to x 6.81 Euro Total cheltuieli anuale de producţie 1932 Euro 322 .ox 6.2.6 20 113. 5 majorată cu 20% ( 1783 Euro) -Cheltuielile pentru recoltarea producţiei de 25to/ha (NTM)/92 artic 2102 ) 25Tox2. Euro/t.3 2600 CHELTUIELI ANUALE DE PRODUCŢIE (VPM) Se compun din : .2093) 20 t x 5 zo x 6.25 Z. Euro Valoarea pentru 1ha …ha 1.cheltuieli pentru recoltarea producţiei (NTM/92 art. majorat cu 20% ( 2044) -cheltuieli pentru recoltarea producţiei (NTM/92.

0 13723. Valoarea producţiei globale la cultura GUTUI SPECIFICARE Capacitatea proiectată Valoarea totală a investiei Durata normală de exploatare Cota anuală de amortisment Cheltuieli anuale de producţie Producţia de fructe Cost de producţie pe tona de fructe Valoarea totală a producţiei globale UM Ha Euro ani Euro Euro To Euro/t Euro Valoare pentru: 1 ha ……ha 1.1888 Euro -cheltuieli pentru recoltarea producţiei (NTM/92. majorat cu 20% .5. Total cheltuieli anuale de producţie 2756 Euro 323 . 2120 ) 20 to x 6.0 20 686. Valoarea producţiei globale la cultura NUC Specificare Capacitatea proiectată Valoarea totală a investiţiei Durata normată de exploatare Cota anuală de amortisment Cheltuieli anuale de producţie .25 Z.0 9431 60 157 1589 1200 389 3 1800 1746 CHELTUIELILE ANUALE DE PRODUCŢIE Se compun din : Cheltuieli tehnologice anuale (antemăsurătoarea–deviz nr.8.8 3240.0 t × 18.6.1 2756.cheltuieli pentru recoltare Producţia de fructe Preţ mediu pe tona de fructe Valoarea totală a producţiei globale UM Ha EURO Ani EURO EURO EURO EURO Tone EURO/tone EURO Valoarea pentru 1 ha ……ha 1.94=389 EURO Total cheltuieli anuale de producţie 1589 EURO 8. x 6. articol nr.O.75 ZO × 6.0 20 137.cheltuieli tehnologice anuale .cheltuieli tehnologice anuale (antemăsurătoarea deviz nr.10 majorat cu 10% = 1200 EURO Cheltuieli pentru recoltarea producţiei ( NTM/92 2042 ) 3.0 CHELTUIELILE ANUALE DE PRODUCŢIE Se compun din: .94 = 868 Euro.4.

25 2200 pentru: ….8..6.ha CHELTUIELILE ANUALE DE PRODUCŢIE Se compun din: -Chelt.rec.33) -Cheltuielile pentru recoltarea producţiei de (20 to x 5zo x 6.33 1215.28 20 102.ha CHELTUIELILE ANUALE DE PRODUCŢIE Se compun din: -Cheltuielile tehnologice anuale antemăsurătoarea –deviz nr. şi valorificare recoltă Producţia de fructe Cost mediu pe tona de fructe Valoarea totală a producţiei globale UM Ha Euro ani Euro Euro Euro Euro To/ha Euro/t Euro 1 ha 1.44 Euro Total cheltuieli anuale de producţie 1849 Euro 324 .lucrări tehnologice .94 Euro) = 694.33 1215.5 2400 pentru: ….02 Euro -Cheltuielile pentru recoltarea producţiei de (20 to x 5zo x 6.5 2049 833.7.94) =1215. Valoarea producţiei globale la cultura CAIS Valoarea Specificare Capacitatea proiectată Valoarea totală a investiţiei Durata normală de exploatare Cota anuală de amortisment Cheltuieli anuale de producţie din care: . tehnologice anuale antemăsurătoarea –deviz nr. Valoarea producţiei globale la cultura piersic Specificare Capacitatea proiectată Valoarea totală a investiţiei Durata normală de exploatare Cota anuală de amortisment Cheltuieli anuale de producţie din care: .0 9787.28 Euro Total cheltuieli anuale de producţie 2049 Euro 8.7 majorate cu 20% ( 833.28 20 90.0 10021 15 668 1849 833.recoltat şi valorificat recolta Producţia de fructe Cost producţie mediu pe tona de fructe Valoarea totală a producţiei globale UM Ha Euro ani Euro Euro Euro Euro To/ha Euro/t Euro Valoarea 1 ha 1.4 15 652.lucrări tehnologice .5 majorate cu 20% →1155..

7 majorate cu 20%=625 € -Cheltuielile pentru recoltarea producţiei =159 Euro Total cheltuieli anuale de producţie 2134 Euro 325 .recoltat şi valorificat recolta Producţia de fructe Cost mediu pe tona de fructe Valoarea totală a producţiei globale Ha Euro ani Euro Euro Euro Euro To/ha Euro/t Euro CHELTUIELILE ANUALE DE PRODUCŢIE Se compun din: -Cheltuielile tehnologice anuale antemăsurătoarea–deviz nr.Valoarea producţiei globale la cultura vişin Specificare Capacitatea proiectată Valoarea totală a investiţiei Durata normală de exploatare Cota anuală de amortisment Cheltuieli anuale de producţie Producţia de fructe Cost de productie mediu pe tona de fructe Valoarea totală a producţiei globale UM Ha Euro Ani Euro Euro t.lucrări tehnologice .2 Euro Total cheltuieli anuale de producţie 3862 Euro 8..ha Capacitatea proiectată Valoarea totală a investiţiei Durata normală de exploatare Cota anuală de amortisment Cheltuieli anuale de producţie din care: .539 CHELTUIELI ANUALE DE PRODUCŢIE (VPM) Se compun din : cheltuieli tehnologice anuale (antemăsurătoarea-deviz nr.0 17 123.8.826 17 227 4.0 30 399.2093) 17t x 22 x 6.6 majorat cu 20%) 1264. Euro/t.8.5 2295.94Euro/ZO 2597.7 Euro cheltuieli pentru recoltarea producţiei (NTM/92 art.Valoarea producţiei globale la cultura CIREŞ Specificare UM Valoarea 1 ha 1 11963.9. Euro Valoarea pentru 1ha …ha 1 11356 20 568 3.0 2100.0 pentru: ….

50 RON Utilaje – lucrări mecanice 0.8 3362.3 3 1120.75 h.0 23607.preţ mediu de valorificare UM Ha Euro Ani Euro Euro To Euro/t Euro Euro/t Valoarea pentru 1 ha 1 ha 1. x 25 RON/30__________________ 4859.capacitatea proiectată .11.valoarea totală a producţiei globale .38 z.n.0 24205 15 1614 7972 20 399 9300 465 326 .producţia de fructe .cheltuieli anuale de producţie .5) (VCAP) Manopera:194.cota anuală de amortisment .capacitatea proiectată .7 3930.o.cost de producţie mediu pe tona de fructe . (3362.producţia de fructe .Valoarea producţiei globale la cultura CĂTINĂ Specificare .durata normată de exploatare .27 RON TOTAL CHELTUIELI ANUALE DE PRODUCŢIE 12104.0 CHELTUIELILE ANUALE DE PRODUCŢIE (Antemăsurătoare – deviz nr.valoarea totală a producţiei globale .valoarea totală a investiţiei .3€ ) 8.Valoarea producţiei globale la cultura ALUN Specificare .18 RON.cost de producţie mediu pe tona de fructe .preţ mediu de valorificare UM Ha Euro Ani Euro Euro To Euro/t Euro Euro/t Cătină albă 1.10.90 RON Transporturi _______________________________________34.50 RON Materiale _______________________________________6422.cheltuieli anuale de producţie .8.0 1310.valoarea totală a investiţiei . x 250RON/HAAn___787.durata normată de exploatare .6 15 1573.cota anuală de amortisment .a.a.

50 1833. pentru aplicarea lucrărilor de întreţinere -lucrări manuale -lucrări mecanice -materiale -transporturi Cheltuieli pentru recoltarea producţiei -producţia proiectată -manopera ZO/t Necesar forţă de muncă TOTAL GENERAL UM RON RON RON RON RON RON t ZO/t ZO RON Cătină albă 3697.0 20 50 1000 28697.94 25000.94 327 .00 622.94 1160.50 81.VALOAREA CHELTUIELILOR ANUALE DE PRODUCŢIE Specificare Chelt.

0 705 Pentru Trandafir specia şi supraf.25.00 337.00 ha din specia: Coacăz Afin Agriş alb 46446.50 37940.0 705 VPG pentru 1 ha de: Coacăz Afin alb 1.00 337.0 15 602.00 337.0 14601.00 3767.0 6140 VALOAREA CHELTUIELILOR ANUALE DE PRODUCŢIE Nr.1 9032.0 15 602.0 15 602.60 4402.60 Pentru specia şi supraf.cost de prod.8.durata normată de exploatare .50 37940.Materiale .0 14601.0 14601.0 8 18.0 705 1.10 10000 8 50 400 56446.00 3767.60 Coacăz roşu pentru 1.60 328 2 .8 450 810 66696.00 3767.9 11052.60 4402.50 37940.00 337.1 8426.0 780 Coacăz roşu 1.o.0 10 1460.cheltuieli anuale de producţie .n.60 4402.producţia de fructe .08 z.60 4402.0 12 665. crt Specificare .00 3767. crt Specificare UM Coacăz negru Cheltuieli pentru aplicarea lucrărilor de întreţinere: TOTAL d.0 10 1460.1 9032.00 3767.1 7990.mediu pe tona de fructe VALOAREA TOTALĂ A PRODUCŢIEI GLOBALE Preţ mediu /t UM Ha Euro ani Euro Euro to Euro/to Euro Euro/t Coacăz negru 1.0 1230 Agriş 1 2 3 4 5 6 7 1.12.1 9032.10 15000 12 50 600 61446.0 14601.10 20250 1. x 25 .60 4402.c.2 9840. x 250 .00 337.1 10575.Lucrări mecanice 15.a.Manopera ZO/t Necesar forţă de muncă TOTAL GENERAL RON RON RON RON RON RON Tone ZO/t ZO x 46446.50 37940.1 8 1053.Valoarea producţiei globale la cultura arbuşti fructiferi Nr.8 5248.00 337. pentru dorită de petale utilizator 1.0 10 1460.0 1.10 18750 15 50 750 65196.0 14601.cota anuală de amortisment .0 14601.1 10575.60 46446.Producţia proiectată (To/ha) .07 ha.60 Trandafir pentru petale 46446.– Lucrări manuale 176.10 18750 15 50 750 65196.10 18750 15 50 750 65196.Transporturi Cheltuieli pentru recoltarea producţiei: .capacitatea proiectată .valoarea totală a investiţiei .50 37940.8 9360.0 10 1460. dorită de utilizator 1 46446.00 3767.1 9448.1 10575.0 10 1460.60 46446.50 37940.60 4402.

750 RON Cheltuieli cu recoltarea la trandafir = 1.000 = 23764.514.750 = 32.250 RON Cheltuieli cu recoltarea la afin = 8 t/ha x 50 zo/t x 25RON/zo = 10.014.32 RON ( 7990 Euro) Cheltuieli anuale de producţie la coacăz roşu şi alb = 13764.32 +20.8 t/ha x 450 zo/t x 25RON/zo = 20.32 +18.000 = 28764.250 = 34.32 +18.Cheltuieli de exploatare a unei plantaţii: = 13764.000 RON Cheltuieli anuale de producţie la coacăz negru = 13764.32 +10.32 RON ( 9032 Euro) Cheltuieli anuale de producţie la agriş = 13764.750 = 32.32 RON (6601 Euro) 329 .750 RON Cheltuieli cu recoltarea la agriş = 15 t/ha x 50 zo/t x 25RON/zo = 18.32 RON Cheltuieli anuale de producţie = cheltuieli de exploatare + cheltuieli cu recoltarea Cheltuieli cu recoltarea la coacăz negru = 12 t/ha x 50 zo/t x 25RON/zo = 15.32 +15.32 RON ( 9448 Euro) Cheltuieli anuale de producţie la afin = 13764.32 RON ( 9032 Euro) Cheltuieli anuale de producţie la trandafir = 13764.000 RON Cheltuieli cu recoltarea la coacăz roşu şi alb = 15 t/ha x 50 zo/t x 25RON/zo = 18.514.

0 643 9036 753 Valoarea pentru …ha CHELTUIELI ANUALE DE PRODUCŢIE (Antemăsurătoarea – deviz nr. ANUALE 27814.preţ mediu de valorificare UM Ha Euro Ani Euro Euro To Euro/t Euro Euro/t Valoarea pentru 1 ha 1 ha 1.5 ) Manopera : 655.0 16886 15 15 1125. Euro /t.14.durata normată de exploatare .0 24678 20 1233.Valoarea producţiei globale la cultura MUR Specificare .75RON Utilaje – lucrări mecanice 3.3 h.8.13.valoarea totală a producţiei globale .cota anuală de amortisment . x 250RON/HA--------------------------------------825 RON Materiale __________________________________ 10715.12 Ron 8.0 700 CHELTUIELILOR ANUALE DE PRODUCŢIE (Antemăsurătoare – deviz nr.producţia de fructe .a.8 10500.15 Ron Utilaje : 3.9 7726 12.5) (VCAP) Manopera: 825.54 ZO x 25Ron/ZO = 2622.cheltuieli anuale de producţie .o.cost de producţie mediu pe tona de fructe .375Ron = 13. Euro Euro/t 1ha 1.valoarea totală a investiţiei .capacitatea proiectată .30 ha.0 1.125 Ron TOTAL CHELT.a.11 z.0 15 15 597.Valoarea producţiei globale la cultura ZMEUR Specificare Capacitatea proiectată Valoarea totală a investiţiei Durata normală de exploatare Cota anuală de amortisment Cheltuieli anuale de producţie Producţia de fructe Cost de productie mediu pe tona de fructe Valoarea totală a producţiei globale Pret mediu de valorificare UM Ha Euro Ani Euro Euro t.n x 250 Ron = 825 Ron Materiale : = 10580 Ron Transporturi : 35t/km x 0.n. x 25 RON/30__________________20627.7 8967.0 RON 330 .a.

Indicatori de eficienţă economică la MĂR Indicatorul UM Ani Euro/ha Euro Euro Euro Euro ani Valoarea pentru 1 Ha 17321 20 866 7501 3733 8400 4667 3-4 -durata normată de exploatare -cota anuală de amortisment -valoarea anuală a cheltuielilor de producţie -valoarea producţiei globale (VPG) -valoarea producţiei marfă -profit anual -durata de recuperare a investiţiei din profit 9.1. (8967 € ) 9.4 2266 2718 4570 1852 6 331 .32281. Indicatori de eficienţă economică 9.62RON TOTAL CHELTUIELI ANUALE DE PRODUCŢIE -------.4 RON.- Transporturi _____________________________________ 113. Indicatori de eficienţă economică la PĂR INDICATORUL Valoarea totală a investiţiei Durata normală de exploatare Cota anuală de amortisment Valoarea anuală a cheltuielilor de producţie Valoarea producţiei fizice (VPG) Valoarea producţiei marfă (UPG) Profit anual Durata de recuperare a investiţiei din profit 9.2.3. Indicatori de eficienţă economică la PRUN INDICATORUL Valoarea totală a investiţiei Durata normală de exploatare Cota anuală de amortisment Valoarea anuală a cheltuielilor de producţie Valoarea producţiei fizice (VPM) Valoarea producţiei marfă Profit annual Durata de recuperare UM Euro ani Euro Euro Euro Euro Euro ani Valoarea pentru 1 hectar 16052 20 803 3126 3931 9950 5619 3 UM Euro Ani Euro Euro Euro Euro Euro Ani Valoarea pentru 1 hectar 11310 25 452.

1 5440.1 2756.9.4.6. Indicatori de eficienţă economică la CAIS INDICATORUL Valoarea totală a investiţiei Durata normală de exploatare Cota anuală de amortisment Valoarea anuală a cheltuielilor de producţie Valoarea producţiei fizice (UP.5 2257 2909 4645 1736 ≈6 UM Euro ani Euro Euro Euro Euro Euro ani Valoarea pentru 1 hectar 13723.0 1997.0 3442.9 UM EURO Ani EURO EURO EURO EURO EURO Ani Valoarea pentru 1 hectar 9441 60 157 1589 1746 5400 3654 3 332 .G.) Valoarea producţiei marfă Profil anual Durata de recuperare din profil UM Euro ani Euro -/-/-/-/ani Valoarea pentru 1 hectar 9787. Indicatori de eficienţă economică la GUTUI INDICATORUL Valoarea totală a investiţiei Durata normală de exploatare Cota anuală de amortisment Valoarea anuală a cheltuielilor de producţie Valoarea producţiei fizice (VPG) Valoarea producţiei marfă (UPG) Profit anual Durata de recuperare a investiţiei din profit 9.5.36 15 652.0 20 686.9 6. Indicatori de eficienţă economică la NUC INDICATORUL Valoarea totală a investiţiei Durata normală de exploatare Cota anuală de amortisment Valoarea anuală a cheltuielilor de producţie Valoarea producţiei globale ( VPG) Valoarea producţiei marfă ( VPM) Profit anual Durata de recuperare a investiţiei din profit 9.

) Valoarea producţiei marfă Profil anual Durata de recuperare din profil UM Euro ani Euro -/-/-/-/ani Valoarea pentru 1 hectar 11963 399 2134 2533 4220 1687 7.8 UM Euro ani Euro -/-/-/-/ani Valoarea pentru 1 hectar 10021 15 668 1849 2517 4050 1533 ≈ 6.G. Indicatori de eficienţă economică la PIERSIC INDICATORUL Valoarea totală a investiţiei Durata normală de exploatare Cota anuală de amortisment Valoarea anuală a cheltuielilor de producţie Valoarea producţiei fizice (UP.G.8.9.9.) Valoarea producţiei marfă Profil anual Durata de recuperare din profil 9.7.0 1450 7. Indicatori de eficienţă economică la VIŞIN INDICATORUL Valoarea totală a investiţiei Durata normală de exploatare Cota anuală de amortisment Valoarea anuală a cheltuielilor de producţie Valoarea producţiei fizice (VPM) Valoarea producţiei marfă Profit anual Durata de recuperare 9.5 333 .1~ 7 UM Euro Ani Euro Euro Euro Euro Euro Ani Valoarea pentru 1 hectar 11356 20 568 3862 4430 5880. Indicatori de eficienţă economică la CIREŞ INDICATORUL Valoarea totală a investiţiei Durata normală de exploatare Cota anuală de amortisment Valoarea anuală a cheltuielilor de producţie Valoarea producţiei fizice (UP.

8 3362. Indicatori de eficienţă economică la CĂTINĂ INDICATORUL Valoarea totală a investiţiei Durata normată de exploatare Cota anuală de amortisment Valoarea cheltuielilor anuale de producţie Valoarea producţiei fizice Valoarea producţiei marfă Profit anual Durata de recuperare a investiţiei UM Euro ani Euro Euro Euro Euro Euro ani Valoarea pentru 1 hectar 24205 15 1614 7972 9586 15920 6334 3.9 7.8 334 .0 3183.6 15 1573.1 8120.11.9.3 4936.10. Indicatori de eficienţă economică la ALUN INDICATORUL Valoarea totală a investiţiei Durata normată de exploatare Cota anuală de amortisment Valoarea cheltuielilor anuale de producţie Valoarea producţiei fizice Valoarea producţiei marfă Profit anual Durata de recuperare a investiţiei UM Euro ani Euro Euro Euro Euro Euro ani Valoarea pentru 1 hectar 23607.4 9.

0 10 1460.0 3. Valoarea producţiei globale Valoarea producţiei marfă Profit anual Durata de recuperare din profit UM Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro ani 335 .0 9450.0 10908.1 12800.0 10492.6 Pentru specia şi suprafaţa dorită de utilizator Nr.0 4374.0 10 1460.0 3 14601.0 2592.1 14800.5 14601.0 5.0 4208.1 9032.12.0 5308.9.0 10492.1 9032.0 15800.1 9448.1 6601.0 3 14601.0 10 1460. Indicatori de eficienţă economică la arbuştii fructiferi Specii de arbuşti fructiferi cu tehnologii asemănătoare Coacăz Coacăz Coacăz Afin Agriş Trandafir negru roşu alb pentru petale 14601.0 15800.0 3.0 14700. 1 2 3 4 5 6 7 8 Indicatorul Valoarea totală a investiţiei Durata normată de exploatare Cota anuală de amortisment Valoarea anuală a chelt. de prod.1 7990.0 10492.3 14601.0 10 1825.0 10 1460.0 3 14601. crt.0 5350.0 10 1460.1 9032.0 8426.0 13500.0 5308.

13 31985.9 7726.06 5347.00 3039.înfiinţarea plantaţiei 3 -întreţinerea în anul I 4 -întreţinere în anul II 5 -întreţinere în anul III TOTAL COSTURI DIRECTE Chelt.0 8967.90 6804.25 55549.90 4286.13.25 1071.13 35024. 20.06 5347.10 din care eşalonată pe ani de execuţie Anul I Anul II Anul III Anul IV 20.50 99830.9.0 8959.0 2. Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura MĂR GRAFIC DE EŞALONARE a cheltuielilor şi de realizare a investiţiei Nr. 3 4 8758.. Indicatori de eficienţă economică la MUR INDICATORUL Valoarea totală a investiţiei Durata normată de exploatare Cota anuală de amortisment Valoarea cheltuielilor anuale de producţie Valoarea producţiei fizice Valoarea producţiei marfă Profit anual Durata de recuperare a investiţiei UM Euro ani Euro Euro Euro Euro Euro ani Valoarea pentru 1 hectar 16886 15 1126.0 10093.00 3039.678 20 1233.75 0 1 1 -pregătirea terenului 2 ...8~6 10.03 39306.0 15900. 20.20 62354.20 6240.25 8758..9 13200 4240 5.38 6420. Suplimentare TOTAL GENERAL 336 . crt Lucrare Valoarea totală RON 2 8758.1.14. Indicatori de eficienţă economică la ZMEUR INDICATORUL Valoarea totală a investiţiei Durata normală de exploatare Cota anuală de amortisment Valoarea anuală a cheltuielilor de producţie Valoarea producţiei fizice (globale) Valoarea producţiei marfă Profit anual Durata de recuperare 9.0 5807.38 6420.9-3 UM Euro Ani Euro Euro Euro Euro Euro Ani Valoarea pentru 1 hectar 24.90 785. 20.06 5347.10 7205.80 654.86 6001.13 31985. Grafic de eşalonare a investiţiilor 10.

53 2935.37 5097.53 2935.00 735.Pregătirea terenului 2 .3 40715.85 din care eşalonată pe ani de execuţie Anul I 3 7464.68 29284.Înfiinţatea plantaţiei 3 .16 5097.79 3618.50 4194.Întreţinere în anul III 6 .32 18253.78 3216.00 Anul IV 6 x x Anul V 7 x x 10.75 5 6 7 Anul VI 8 0 1 1 .13 611.50 280.66 5708.0 6868.1 2730.812 335.38 2083.625 444.16 4052.51 3185.63 8359.31 6190.29 3521.625 4194.10.125 4638.13 3618. Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura PĂR Nr crt 0 1 2 3 4 5 6 Lucrarea 1 Pregătirea terenului Înfiinţarea plantaţiei Întreţinere în anul I Întreţinere în anul II Întreţinre în anul III Întreţinere în anul IV TOTAL COSTURI DIRECTE Cheltuieli suplimentare TOTAL GENERAL Valoarea toatală RON 2 7464.07 3514.3.05 895.53 3001. crt Lucrarea Valoarea totală 2 7465.53 270.51 3185.70 3392.85 618.85 din care.09 32798.70 3185.29 8084.14 16170.13 3618.05 25891.50 7465.87 2662.00 6133.06 6133.70 3392.06 2935.2. Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura PRUN Nr.87 2662.05 Anul II 4 x 25891.03 Anul I 3 7465.Întreţinere în anul IV 7 .eşalonată pe ani de execuţie Anul II Anul III Anul IV Anul V 4 13507.37 Anul III 5 x x 5097.06 7464.625 36682.Întreţinere în anul V TOTAL COSTURI DIRECTE cheltuieli suplimentare TOTAL GENERAL 337 .22 6133.Întreţinere în anul I 4 .812 2730.00 51596.812 2730.Întreţinere în anul II 5 .85 13507.28 4194.06 434.69 4032.54 57786.

10.19 2521. 38 260 2020 × × × 3926. 38 156 1783 × 1312. 38 × × × × 1312.19 1680.7 5 250 2776 × 2090.7 5 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × 2090. 19 216 2204 × 2521.5 162 1842 × 1988. Crt. 13 227 2317 TOTAL COSTURI DIRECTE Cheltuieli suplimentare TOTAL GENERAL 338 .88 30828.10. 13 × × × 1627.8 8 390 4317 × × × × 10510.5 × × × 1988. 0 1.6 3 2606. 8. 1 Pregătirea terenului Înfiinţarea plantaţiei Întreţinere in anul I Întreţinere in anul II Întreţinere in anul III Întreţinere in anul IV Întreţinere in anul V Întreţinere in anul VI Întreţinere in anul VII Întreţinere in anul VIII Întreţinere in anul IX Valoare a totală RON 2 10510. 3.38 1312. 53 1057 11568 × 2606.1 6 3123 33951 Anul I 3 10510. 9. 19 142 1455 × 1680 . 38 × 2560. 2. 19 × × × × 2521. 6.13 1627. 13 × × × 2560. Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura NUC Nr.75 2090. 19 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × 1680 . 7. eşalonată pe ani de execuţie Anul Anul Anul Anul Anul Anul III IV V VI VII VIII 5 6 7 8 9 10 Anul IX 11 Anul X 12 × 2606.38 3926.13 2560. 5.4. 4. 53 × Anul II 4 Din care . 13 263 2869 × 1627.8 8 3926.5 1988.

00 3866.20 23188.37 5 x x 4720.37 4720.69 6207.69 3387.34 5092.10 19800.81 44310.50 49402.10 din care eşalonată pe ani de execuţie Anul II Anul III Anul IV 4 x 19800.69 3387.5 6 x x Anul V 7 x x 339 .10.69 5663.5.37 5663.37 385.81 543.81 6872.37 5663. Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura GUTUI Nr crt 0 1 2 3 4 5 6 Lucrarea 1 Pregătirea terenului Înfiinţarea plantaţiei Întreţinere în anul I Întreţinere în anul II Întreţinre în anul III Întreţinere în anul IV TOTAL COSTURI DIRECTE Cheltuieli suplimentare TOTAL GENERAL Valoarea totală RON 2 6872.40 26258.00 512.06 3070.10 581.10 7453.00 3866.00 3866.32 4251.85 Anul I 3 6872.46 4720.00 5232.

41 Anul II……. crt.51 Anul IV ……. 0 1 Lucrarea Valoarea Totală 2 7070.38 11903. …. eşalonată pe ani de execuţie Anul I…… 3 7070.87 593.54 7664.04 3363. 4 x 9032.51 din care.05 Anul VI …… x x x x x x 3645.89 292.57 3173.77 1467.44 2935.48 3500.89 3173..47 35234.08 Anul V …….61 13371. 1 Pregătirea terenului 2 Înfiinţarea plantaţiei 3 Întreţinere în anul I 4 Întreţinere în anul II 5 Întreţinere în anul III 6 Întreţinere în anul IV 7 Întreţinere în anul V TOTAL COSTURI DIRECTE Cheltuieli suplimentare TOTAL GENERAL 340 . x x x x 2935.10.19 3228. x x x 3141.87 9032.5 3645..89 2935. Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura CAIS Nr.07 3462.6.58 4008.39 2871.44 3141.38 Anul III ……. x x x x x 3173.5 31871.87 7070.39 2871.44 321.57 326.57 3645.38 3141.08 Anul… Anul .5 362.

crt.46 2912.06 x x 3860.01 4283.25 3816.1 581.06 2364.06 32354.1 15245.23 x 3465. Lucrarea Valoarea Totală 2 6872.52 3860.68 20522.10.91 372004 36074.06 3860.31 0 1 1 Pregătirea terenului 2 Înfiinţarea plantaţiei 3 Întreţinere în anul I 4 Întreţinere în anul II 5 Întreţinere în anul III 6 Întreţinere în anul IV TOTAL COSTURI DIRECTE Cheltuieli suplimentare TOTAL GENERAL Anul I 3 6872.10 7453.95 din care.24 351.7.23 3465.06 18157.2 Anul 341 .46 x x 2912. Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura PIERSIC Nr.2 423.1 6872.23 3465. eşalonată pe ani de execuţie Anul Anul III Anul IV Anul II 4 x x x 15245.

Întreţinere în anul I 2639.6 3675.3 7070. eşalonată pe ani de execuţie Anul Anul Anul Anul Anul II III IV V VI 4 x x x x x 13641.94 4527. 0 1 2 3 4 5 6 7 Lucrarea Valoare Totală 2 din care.26 115.62 3847.32 2144.84 61.4 19467.Înfiinţatea plantaţiei 16828.Pregătirea terenului 6873.8.30 4944. Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura CIREŞ Nr.Întreţinere în anul III 2821.74 x x x x 3532.9. crt.30 3647.50 7664.6 3793. eşalonată pe ani de execuţie Nr.94 416.4 6873.25 354.84 25.40 4254.62 406.51 2884.02 x x x 3326.25 x x x x x 4527.6 6 .6 2821.0 2639.87 - Anul Întreţinere în anul V TOTAL COSTURI DIRECTE Cheltuieli suplimentare TOTAL GENERAL 38831.87 593. Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura VIŞIN din care.7 cheltuieli suplimentare 61.0 6873.81 16526.2 4236.1 43067.0 4 .Întreţinere în anul II 3675.4 2 .00 3886.60 18670.92 x x 3847.65 TOTAL GENERAL 10.Întreţinere în anul IV 3793.7 3 .24 1 Pregătirea terenului Înfiinţarea plantaţiei Întreţinere în anul I Întreţinere în anul II Întreţinere în anul III Întreţinere în anul IV Anul I 3 7070.7 TOTAL COSTURI DIRECTE 36632.7 3675.25 3532. Lucrarea Valoare crt a totală Anul I Anul II Anul Anul Anul V III IV 0 1 2 3 4 5 6 7 1 .44 3326.7 16828.10.7 3793.44 321.37 342 .6 5 .6 2821.

286.44 15. crt 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Specificare Anul I Proiect tip RON Utilizator 4 Anul IV Proiect Utilizator tip RON Utilizator 8 9 10 1 2 3 Pregătirea 4.44 anul IV Întreţinere în 7.13 4.92 17.05 anul II Întreţinere în 8.10.40 11.00 CHELTUIELI INDIRECTE TOTAL 71635.570.32 11.570.617.90 13. Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura ALUN Valoarea totală RON din care.164.617.810.283.192. I Întreţinere în 11.51 4.10.595.06 CHELTUIELI DIRECTE TOTAL 8.95 8.688.230.075.688.210.44 anul III Întreţinere în 8.05 8.06 GENERAL 15. eşalonată pe ani de execuţie Anul II Anul III Proiect tip RON 5 Utilizator 6 Proiect tip RON 7 Nr.56 anul VI TOTAL 63.06 4.56 anul V Întreţinere în 7.40 plantaţiei şi într.230.31 343 .210.470.976.44 1.617.617.688.87 9.570.06 terenului Înfiinţarea 15.62 406.05 1.40 2.210.

99 1748. eşalonată pe ani de execuţie Anul I Anul II Anul III Proiect Utilizator Proiect Utilizator Proiect Utilizator tip tip tip RON RON RON 3 4 5 6 7 8 4739. crt Specificare Valoarea totală RON 1 Pregătirea terenului Înfiinţarea plantaţiei şi întreţinere în anul I 3 Întreţinere în anul II TOTAL LUCRĂRI INVESTIŢII Cheltuieli suplimentare TOTAL GENERAL 0 1 2 2 5382.81 x x x x x x 45274.32 52562.11.81 45274. Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura CĂTINĂ Nr.81 45274.42 28184.5 12615.30 3859.51 12879.30 12879. eşalonată pe ani de execuţie Anul I 20… Anul II 20… Anul III 20… Proiect Utilizator Proiect Utilizator Proiect Utilizator tip tip tip RON RON RON 3 4 5 6 7 8 5382.70 87136.82 13929.99 12879.15 10576.0 14627.I Întreţinere în anul II TOTAL LUCRĂRI INVESTIŢII Cheltuieli suplimentare Intretinere in anul III Cheltuieli suplimentare TOTAL GENERAL 2 4739.56 15834.92 din care.49 6479. crt Valoarea totală RON din care.31 Specificare 0 1 2 3 4 6 7 8 9 1 Pregătirea terenului Înfiinţarea plantaţiei şi într.49 5209.99 46446.31 28184.30 51754.60 6116.65 10.12.11 5891.74 1904.21 32043.82 x x x 13929. Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura arbuşti fructiferi Nr.99 344 .82 469.10.31 28184.82 76560.82 13929.31 509.30 5382.82 4739.

79 51994.10.50 11161.37 x 46625.61 25355.Înfiinţarea plantaţiei şi întreţinere în anul I .87 6947.50 x 11161. Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura ZMEUR Nr.56 14193.Pregătirea terenului .13.56 11161. crt 0 1 2 3 Specificare 1 .74 58942.43 14193.61 77350.01 28840.Întreţinere în anul II TOTAL LUCRĂRI TEHNOLOGICE Sistem de susţinere TOTAL COSTURI DIRECTE cheltuieli suplimentare TOTAL GENERAL Valoarea Totală RON 2 5369.75 87782.61 din care.56 63156.17 3485.04 10432.37 46625.87 51994. eşalonată pe ani de execuţie Anul I 20 Anul II 20 Anul III 20 Proiect tip Utilizator Proiect tip Utilizator Proiect tip Utilizator 3 4 5369.18 4 5 345 .

12 3674.37 3039.0 53658.94 22349.84 12510. eşalonată pe ani de execuţie Anul I Anul II Anul III Proiect Utilizator Proiect Utilizator Proiect Utilizator tip tip tip RON RON RON 3 4 5 6 7 8 4767.12 12510.12 39627.17 0 1 2 3 4 6 7 8 9 1 Pregătirea terenului Înfiinţarea plantaţiei şi într.12 14031.0 26541.56 4767.37 12510. crt Specificare Valoarea totală RON din care.38 5185.56 22349.47 25388.37 22349.05 7131.90 60789.37 4767. Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura MUR Nr.05 30215. I Întreţinere în anul II TOTAL LUCRĂRI TEHNOLOGICE SISTEM SUSŢINERE TOTAL CHELTUIELI DIRECTE TOTAL CHELTUIELI INDIRECTE TOTAL GENERAL 2 4767.95 346 .56 418.05 14031.14.56 22349.10.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful