CUPRINS

I. GENERALITĂŢI………………………………………………………….… 2 1. Cerinţele pomilor faţă de condiţiile de mediu…………………………...2 1.1. Cerinţele faţă de lumină………………………………………………….… 2 1.2. Cerinţele faţă de căldură………………………………………………….…..2 1.3. Cerinţele faţă de apă……………………………………………………..… 3 1.4. Cerinţele faţă de aer………………………………………………………..…4 1.5. Cerinţele faţă de sol……………………………………………………….…..4 2. Organele pomilor şi funcţiile acestora………………………………….….6 2.1 Rădăcina…………………………………………………………………….….6 2.2. Tulpina……………………………………………………………………….…7 2.3. Frunza……………………………………………………………………….…9 2.4. Muguri – Floarea – Fructul ………………………………………………...9 II. ÎNFIINŢAREA PLANTAŢIILOR……………………………………………10 1. Alegerea şi pregătirea terenului…………………………………………..10 1.1. Alegerea terenului………………………………………………………………10 1.2. Zonarea speciilor pomicole……………………………………………………11 1.3. Pregătirea terenului……………………………………………………………..12 1.4. Parcelarea terenului…………………………………………………………….13 2. Plantarea pomilor………………………………………………………….19 2.1. Epoca de plantare………………………………………………………………19 2.2. Executarea gropilor …………………………………………………………....20 2.3. Pregătirea materialului săditor………………………………………………...20 2.4 Tehnica de plantare……………………………………………………………. 20 III. LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE A POMILOR ŞI ARBUŞTILOR FRUCTIFERI……………………………………………………………….23

1. Lucrări de întreţinere…………………………………………………………23 1.1 Lucrări de întreţinere a solului în livezi………………………………………..23 1.2. Combaterea brumelor şi îngheţurilor târzii…………………………………..24 1.3. Combaterea buruienilor cu ajutorul erbicidelor……………………………..25 2. Lucrări de întreţinere a pomilor şi arbuştilor fructiferi…………………26 2.1. Combaterea bolilor şi dăunătorilor…………………………………………...26 2.2. Complexe de tratamente fitosanitare la pomi şi arbuşti fructiferi…………27 2.3. Calculul volumului de soluţie pentru tratamente fitosanitare………………45 3. Fertilizarea plantaţiilor pomicole…………………………………………...46 3.1. Îngrăşămintele organice……………………………………………………… 46 3.2. Îngrăşăminte chimice…………………………………………………………. 47 3.3. Reguli generale ……………………………………………………………….. 49 3.4. Epoca de aplicare a îngrăşămintelor……………………………………….. 49 3.5. Metode şi locul de aplicare al îngrăşămintelor…………………………….. 49 4. Irigarea livezilor……………………………………………………………….50 5. Tăierea pomilor………………………………………………………………. 52

5.1. Epocile de aplicare a tăierilor la pomi………………………………………52 5.2. Operaţii tehnice folosite la conducerea creşterii şi fructificării pomilor… 52 5.3. Sisteme de coroană pentru livezi intensive…………………………………54 5.4. Sisteme de coroană pentru livezi superintensive…………………………..55 5.5 Schiţe pentru tăieri de formare, întreţinere, fructificare la pomi şi arbuşti fructiferi............................................................................................................... 57 6. Soiuri propuse ………………………………………………………………...70 6.1. Soiuri propuse pentru cultura măr……………………………………….…… 70 6.2. Soiuri propuse pentru cultura păr……………………...…………………… 70 6.3. Soiuri propuse pentru cultura prun………………………………..………… 70 6.4. Soiuri propuse pentru cultura nuc……………………………………..……. 71 6.5. Soiuri propuse pentru cultura cais……………………………………..……. 71 6.6. Soiuri propuse pentru cultura cireş……………………………………….…. 71 6.7.Soiuri propuse pentru cultura gutui……………………………………….… ….72 6.8.Soiuri propuse pentru cultura piersic…………………………………… ……...73 6.9. Soiuri propuse pentru cultura vişin………………………………………….. . .74 6.10. Soiuri propuse pentru cultura cătină…………………………………….……75 6.11. Soiuri propuse pentru cultura alun…………………………………….…… 76 6.11 Soiuri propuse pentru cultura arbuştilor fructiferi……………………..…… 76 6.12. Soiuri propuse pentru cultura zmeur……………………………………...… 77 6.13. Soiuri propuse pentru cultura mur……………………………………….…. 78 7.Staţiuni pomicole........................................................................................79 IV. RECOLTAREA, CONDIŢIONAREA ŞI PĂSTRAREA FRUCTELOR ......81 1. Recoltarea fructelor………………………………………………………… 81 1.1. Evaluarea producţiei de fructe………………………………………………..81 1.2.Stabilirea momentului optim de recoltare…………………………………….81 1. 3. Perioada de recoltare a fructelor…………………………………………….82 1.4. Metode de recoltare...................................................................................83 2.Condiţionarea şi păstrarea fructelor……………………………………….84 2.1. Sortarea fructelor……………………………………………………………....84 2.2. Păstrarea fructelor……………………………………………………………..85 V. CALCULE ECONOMICE PENTRU ÎNFIINTAREA UNUI HA DE POMI ŞI ARBUŞTI FRUCTIFERI…………………………………………………………...….90 1. Antemăsurătoare şi deviz pentru pregătirea terenului în vederea înfiinţării unei plantatii…………………………………………………………………............91 1.1.Antemăsurătoare – Deviz nr. 1 Pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului în vederea înfiinţării unei plantaţii de măr pe o suprafaţă de 1 ha…………………………………… 91 1.2.Antemăsurătoare – Deviz nr.1 Pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului în vederea înfiinţării unei plantaţii de păr de tip intensiv…………………………………….. 93 1.3. Antemăsurătoare – Deviz nr. 1 Pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului în vederea înfiinţării unei plantaţii de prun………………………………………………………95 1.4. ANTEMĂSURĂTOARE –DEVIZ NR.1. Pentru executarea lucrărilor de pregătirea terenurilor şi înfiinţarea

unei plantaţii de nuc cu desimea de 208 pomi la hectar ………………………….97 1.5.Antemăsurătoare – Deviz nr.1 Pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului în vederea înfiinţării unei plantaţii de gutui de tip intensiv…………………………………. 100 1.6.Antemăsurătoare-Deviz nr.1 Pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului în vederea înfiinţării unei plantaţii de cais………………………………………………………102 1.7.Antemăsurătoare-Deviz nr.1 Pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului în vederea înfiinţării unei plantaţii de piersic……………………………………………….… 104 1.8. Antemăsurătoare – Deviz nr. 1 Pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului în vederea înfiinţării unei plantaţii de visin ………………………………………………….…106 1.9. Antemăsurătoare-Deviz nr.1 Pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului în vederea înfiinţării unei plantaţii de cires…………………………………………………......108 1.10. Antemăsurătoare – Deviz nr.1 Pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului pentru înfiinţarea unei plantaţii de alun cu desimea de 580 plante/ha…………110 1.11. Antemăsurătoare – Deviz nr.1 Pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului pentru înfiinţarea unei plantaţii de cătină albă cu desimea de 3333 plante/ha………..112 1.12. Antemăsurătoare – Deviz nr.1 Pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului pentru înfiinţarea unei plantaţii de arbuşti cu desimea de 4000 tufe/ha……………… 114 1.13.Antemăsurătoare – Deviz nr. 1 Pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului în vederea înfiinţării unei plantaţii de zmeur ………………………………………………… 116 1.14. Antemăsurătoare – Deviz nr.1 Pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului pentru înfiinţarea unei plantaţii de mur cu desimea de 2667 plante/ha……………… 118 2. Antemasuratoare si deviz pentru executarea lucrarilor de infiintare a unei plantatii………………………………………………………….120 2.1.Antemăsurătoare – Deviz nr.2 Pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii intensive de măr având următoarele caracteristici :………………………………………. 120 2.2.Antemăsurătoare – Deviz nr.2

Pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii de păr cu următoarele caracteristici:……………………………………

122

2.3.Antemăsurătoare – Deviz nr.2 Pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii de prun cu distanţa de plantare de 5 x 4 m şi desimea de 500 pomi la hectar…………..................................................................................................125

2.4.Antemăsurătoare – Deviz nr.2 Pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii de

gutui cu următoarele caracteristici:…………………………………….....127
2.5.Antemăsurătoare-Deviz nr.2 Pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii de cais cu desimea de 334 pomi/ha.................................................................130 2.6. Antemăsurătoare-Deviz nr.2 Pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii de piersic cu desimea de 635 pomi/ha...........................................................132 2.7.Antemăsurătoare – Deviz nr.2 Pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii de visin cu distanţa de plantare de 4,5 m şi desimea de 560 pomi la hectar……………..135 2.8.Antemăsurătoare-Deviz nr.2 Pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii de cires cu desimea de 430 pomi/ha...............................................................................137 2.9.Antemăsurătoare – Deviz nr.2 Pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii de alun cu 580 plante/ha, desime care se va asigura folosind la plantare distanţa de 5,00 m între rânduri şi 3,50 m pe rând şi lucrările de întreţinere în anul…………………………………………………………………139 2.10.Antemăsurătoare – Deviz nr.2 Pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii de cătină albă cu 3333 tufe/ha, desime care se va asigura folosind la plantare distanţa de 3 m între rânduri şi 1,50 m pe rând şi lucrările de întreţinere în anul I…………………………………………………….142 2.11.Antemăsurătoare – Deviz nr.2 Pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii de arbuşti cu 4000 tufe/ha, desime care se va asigura folosind la plantare distanţa de 2,50 m între rânduri şi 1,00 m pe rând şi lucrările de întreţinere în anul I………………144 2.12.Antemăsurătoare – Deviz nr.2 Pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii de zmeur cu 8000 drajoni/ ha desime (care se va asigura folosind la plantare distanţa de 2,50 m între rânduri şi 0,50 m pe rând )şi lucrările de întreţinere în anul I……………………………………………………………….147 2.13.Antemăsurătoare – Deviz nr.2 Pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii de mur cu 2667 plante/ha, desime care se va asigura folosind la plantare distanţa de 2,50 m între rânduri şi 1,50 m pe rând şi lucrările de întreţinere în anul I………………149

3. Antemăsurătoare şi deviz pentru executarea lucrărilor de întreţinere…………………………………………………………………......151
3.1.1.Antemăsurătoare – Deviz nr.3 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul I a plantaţiei de măr cu desimea de 1250 pomi la hectar………………………………………151 3.1.2.Antemăsurătoare – Deviz nr.4 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii de măr cu desimea de 1250 pomi la hectar………………………………………153 3.1.3.Antemăsurătoare – Deviz nr.5

Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul III a unei plantaţii de măr cu desimea de 1250 pomi la hectar………………………………………156 3.2.1.Antemăsurătoare – Deviz nr.3 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul I a unei plantaţii de păr cu desimea de 834 pomi /ha……………………………………………..158 3.2.2.Antemăsurătoare – Deviz nr.4 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii de păr cu desimea de 834 pomi /ha……………………………………..160 3.2.3.Antemăsurătoare – Deviz nr. 5 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul III a unei plantaţii de păr cu desimea de 834 pomi /ha……………………………………………....162 3.2.4.Antemăsurătoare – Deviz nr. 6 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul IV a unei plantaţii de par cu desimea de 834 pomi /ha……………………………………………….164 3.3.1.Antemăsurătoare – Deviz nr.3 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul I a plantaţiei de prun cu desimea de 500 pomi la hectar……………….167 3.3.2.Antemăsurătoare – Deviz nr.4 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii de prun cu desimea de 500 pomi la hectar……………………………………….169 3.3.3.Antemăsurătoare – Deviz nr.5 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul III a unei plantaţii de prun cu desimea de 500 pomi la hectar…………………..…171 3.3.4.Antemăsurătoare – Deviz nr.6 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul IV a unei plantaţii de prun cu desimea de 500 pomi la hectar……………………………………….173 3.3.5.Antemăsurătoare – Deviz nr.7 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul V a unei plantaţii de prun cu desimea de 500 pomi la hectar……………………………………....175 3.4.1.Antemăsurătoare –Deviz nr.2 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul I a unei plantaţii de nuc cu desimea de 208 pomi/ha……………………………………………….177 3.4.2.Antemăsurătoare – Deviz nr.3 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii de nuc cu desimea de 208 pomi/ha……………………………………………….179 3.4.3.Antemăsurătoare - Deviz nr. 4 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul III a unei plantaţii de nuc cu desimea de 208 pomi/ha ………………………………………………181 3.4.4.Antemăsurătoare - Deviz nr. 5 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul IV aunei plantaţii de nuc cu desimea de 208 pomi/ha ………………………………………………183 3.4.5.Antemăsurătoare - Deviz nr. 6 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul VI a unei plantaţii de nuc cu desimea de 208 pomi/ha ………………………………………………185 3.4.6.Antemăsurătoare - Deviz nr. 7 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul VI a unei plantaţii

de nuc cu desimea de 208 pomi/ha ………………………………………………187 3.4.7.Antemăsurătoare - Deviz nr. 8 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul VII a unei plantaţii de nuc cu desimea de 208 pomi/ha ………………………………………………189 3.4.8.Antemăsurătoare - Deviz nr. 9 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul VIII a unei plantaţii de nuc cu desimea de 208 pomi/ha ………………………………………………191 3.4.9.Antemăsurătoare - Deviz nr. 10 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul IX a unei plantaţii de nuc cu desimea de 208 pomi/ha ………………………………………………193 3.5.1.Antemăsurătoare – Deviz nr.3 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul I a unei plantaţii de gutui cu desimea de 800 pomi /ha……………………………………………..195 3.5.2.Antemăsurătoare – Deviz nr.4 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii de gutui cu desimea de 800 pomi /ha………………………………………..……197 3.5.3.Antemăsurătoare – Deviz nr. 5 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul III a unei plantaţii de gutui cu desimea de 800 /ha………………………………………………..…199 3.5.4.Antemăsurătoare – Deviz nr. 6 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul IV a unei plantaţii de gutui cu desimea de 800 pomi /ha……………………………………………..201 3.6.1.Antemăsurătoare-Deviz nr.3 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul I a unei plantaţii de cais cu desimea de 334 pomi/ha..................................................................204 3.6.2.Antemăsurătoare-Deviz nr.4 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii de cais cu desimea de 334 pomi/ha..................................................................206 3.6.3.Antemăsurătoare –Deviz nr.5 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul III a unei plantaţii de cais cu desimea de 334 pomi/ha……………………………………………….208 3.6.4.Antemăsurătoare-Deviz nr.6 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul IV a unei plantaţii de cais cu desimea de 334 pomi/ha……………………………………………….210 3.6.5.Antemăsurătoare-Deviz nr.7 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul V a unei plantaţii de cais cu desimea de 334 pomi/ha………………………………………………212 3.7.1.Antemăsurătoare-Deviz nr.3 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul I a unei plantaţii de piersic cu desimea de 635 pomi/ha..........................................................214 3.7.2.Antemăsurătoare-Deviz nr.4 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii de piersic cu desimea de 635 pomi/ha..............................................................216 3.7.3.Antemăsurătoare –Deviz nr.5 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul III a unei plantaţii de piersic cu desimea de 635 pomi/ha…………………………………………..219

3.8.1.Antemăsurătoare – Deviz nr.3 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul I a plantaţiei de vişin cu desimea de 560 pomi la hectar………………………………………221 3.8.2.Antemăsurătoare – Deviz nr.4 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii de vişin cu desimea de 560 pomi la hectar……………………………………….223 3.8.3.Antemăsurătoare – Deviz nr.5 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul III a unei plantaţii de vişin cu desimea de 560 pomi la hectar………………………………………225 3.8.4.Antemăsurătoare – Deviz nr.6 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul IV a unei plantaţii de vişin cu desimea de 560 pomi la hectar……………………………………….227 3.9.1.Antemăsurătoare-Deviz nr.3 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul I a unei plantaţii de cireş cu desimea de 430 pomi/ha.................................................................229 3.9.2.Antemăsurătoare-Deviz nr.4 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii de cireş cu desimea de 430 pomi/ha................................................................231 3.9.3.Antemăsurătoare –Deviz nr.5 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul III a unei plantaţii de cireş cu desimea de 430 pomi/ha…………………………..………………….234 3.9.4.Antemăsurătoare-Deviz nr.6 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul IV a unei plantaţii de cireş cu desimea de 430 pomi/ha…………………………..………………….236 3.9.5.Antemăsurătoare-Deviz nr.7 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul V a unei plantaţii de cireş cu desimea de 430 pomi/ha……………………………………………..238 3.10.1.Antemăsurătoare – Deviz nr.3 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii de alun cu desimea de 580 plante/ha……………………………………………..241 3.10.2.Antemăsurătoare – Deviz nr.4 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul III a unei plantaţii de alun cu desimea de 580 plante/ha………………………………………….....243 3.10.3.Antemăsurătoare – Deviz nr.5 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul IV a unei plantaţii de alun cu desimea de 580 plante/ha………………………………………….….244 3.10.4.Antemăsurătoare – Deviz nr.6 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul V a unei plantaţii de alun cu desimea de 580 plante/ha…………………………………………...…246 3.10.5.Antemăsurătoare – Deviz nr.7 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul VI a unei plantaţii de alun cu desimea de 580 plante/ha………………………………………...……248 3.10.6.Antemăsurătoare – Deviz nr.8 Pentru executarea lucrărilor de exploatare a unei plantaţii de alun……….……250 3.11.1.Antemăsurătoare – Deviz nr.3 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii

..14.. Centralizatorul materialelor principale la păr…………....11.252 3..Antemăsurătoare – Deviz nr..265 Varianta II 3.273 Varianta II 3..Antemăsurătoare – Deviz nr.4/b Pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a sistemului de susţinere cu spalieri beton armat la o plantaţie de mur fără spini……………………........281 4..2.13...3....12....…...………263 Varianta I 3.14..4 Pentru executarea lucrărilor de exploatare a unei plantaţii de arbuşti fructiferi……………………………………………………………….3 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţiei de zmeur………………………………………………………….1....5 Pentru executarea lucrărilor de exploatare a unei plantaţii de mur fără spini………………………………………………………………….14.a Pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a sistemului de susţinere cu bulumaci din lemn CR esenţă tare la o plantaţie de mur fără spini……….Antemăsurătoare – Deviz nr...275 3.......2..282 .13..Antemăsurătoare – Deviz nr..3......5 Pentru executarea lucrărilor de exploatare a unei plantaţii de zmeur…………269 3........2/a....…. CENTRALIZATORUL MATERIALELOR PRINCIPALELOR PENTRU REALIZAREA UNEI PLANTATII……………………………….14.2/b.3 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii de arbuşti fructiferi cu desimea de 4000 tufe/ha……………………..Antemăsurătoare – Deviz nr...... Centralizatorul materialelor principale la prun……….3 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii de mur cu desimea de 2667 plante/ha……………………………………………....2/a Antemăsurătoare – Deviz nr.12.....257 3.3.4/a Pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a sistemului de susţinere cu bulumaci din lemn la o plantaţie de zmeur……………………………………..4...2/b Pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a sistemului de susţinere cu spalieri de beton armat la o plantaţie de zmeur………………………………..280 4.5 Pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a sistemului de susţinere cu spalieri la o plantaţie de cătină albă………………………………………..…255 3.2..Antemăsurătoare – Deviz nr. Pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a sistemului de susţinere cu bulumaci din lemn CR esenţă tare la o plantaţie de cătină………………..11...…..4.259 3.3..………261 3..Antemăsurătoare – Deviz nr....Antemăsurătoare – Deviz nr.13...13.Centralizatorul materialelor principale şi al costurilor la măr…………...2/b..de cătină albă cu desimea de 3333 tufe/ha…………………………….278 4......1.1.…280 4.1..………….......267 3..271 Varianta I 3. Antemăsurătoare – Deviz nr.Antemăsurătoare – Deviz nr.Antemăsurătoare – Deviz nr.

..11. Centralizatorul materialelor principale la vişin……….........9.....307 5........Centralizatorul materialelor principale la gutui…….302 5.10.286 4.....314 6...…..........7......294 4....... 310 6....... Deviz general pentru un ha de plantaţie de par………………………......6.......304 5.....9.......... Centralizatorul costurilor directe de investiţii la măr………………………....C entralizatorul costurilor directe de investiţii la păr…………………..4.....295 5......309 6....5..7....10......1...293 4..10......312 6...312 6.......…………...292 4..2.....309 6...13...12......6..............Centralizatorul materialelor principale la mur…………………………….....…………………….Centralizatorul materialelor principale la nuc………....12.6...Deviz general pentru un ha de plantaţie de cătină………………………….300 5...................291 4........Deviz general pentru un ha de plantaţie de zmeur…………………………314 6....285 4...Deviz general pentru un ha de plantaţie de arbuşti fructiferi………………314 6.........299 5............. Deviz general pentru un ha de plantaţie de prun……………………..... Deviz general pentru un ha de plantaţie de nuc……………………………...Centralizatorul costurilor directe de investiţii la mur……………………….....297 5...Centralizatorul costurilor directe de investiţii la cais……………….11...2..298 5..............306 5..3.Deviz general pentru un ha de plantaţie de alun……………………………313 6....... Centralizatorul materialelor principale la piersic…....1........5................288 4.11.9..303 5.......5....... Centralizatorul materialelor principale la alun………. Deviz general pentru un ha de plantaţie de cais……………………………........313 6.3... Centralizatorul materialelor principale la cătină……......Centralizatorul volumelor de lucrări şi a costurilor directe de investiţii la arbustii fructiferi…………………..283 4.. Deviz general pentru un ha de plantaţie de piersic………………………….......... Centralizatorul materialelor principale la cireş………. Deviz general pentru un ha de plantaţie de gutui……………………………311 6..310 6.......Centralizatorul costurilor directe de investiţii la cătină…………………….... Deviz general pentru un ha de plantaţie de mar………………………….......……..305 5.CENTRALIZATORUL COSTURILOR DIRECTE DE INVESTITII PENTRU UN HA DE PLANTATIE……………...... Centralizatorul materialelor principale la cais…………........Centralizatorul costurilor directe de investiţii la piersic………………......... Deviz general pentru un ha de plantaţie de cireş………………………….8..287 4.........…......301 5.....……..........311 6.....12............Centralizatorul costurilor directe de investiţii la nuc………………………..289 4.4.......4. Deviz general pentru un ha de plantatie………………………….Deviz general pentru un ha de plantaţie de mur……………………………315 ... Centralizatorul costurilor directe de investiţii la prun………………..4.......Centralizatorul costurilor directe de investiţii la alun…………...8..14....7......... Centralizatorul materialelor principale la arbusti fructiferi…………..13................... .... Centralizatorul materialelor principale şi costurile lor pentru o exploataţie de zmeur cu suprafaţa de 1 ha…...Centralizatorul costurilor directe de investiţii la zmeur…………………….......………….......297 5...308 6.............. Deviz general pentru un ha de plantaţie de vişin………………………….Centralizatorul costurilor directe de investiţii la gutui……………………..........309 6........8....14....

Indicatori de eficienţă economică la alun……………………………………337 9.…. Valoarea productţei marfă la cultura gutui (V.3. Valoarea producţiei marfă la cultura măr (V.)…………………………..…….M.7.Valoarea producţiei globale la cultura cireş………………………………….……… 320 7.10..M.………. Indicatori de eficienţă economică la măr………………………….P.5..P..13.336 9.8. Valoarea producţiei marfă la cultura mur (V.325 8.P. 319 7.325 8.9.. Indicatori de eficienţă economică la cătină…………………………………337 9.336 9.7.)…………………….. Valoarea producţiei globale (V. 321 7.M. Indicatori de eficienta economica……………………………….M. Indicatori de eficienţă economică la păr………………………………………334 9.…315 7. Indicatori de eficienţă economică la cais……………………………….…….316 7.322 7. Valoarea producţiei marfă la cultura cireş (V..5.3.…327 8.…317 7..P.P.Valoarea producţiei globale la cultura mur……………………………….….9.M.2.P.4.14.M.1.P. 319 7. Valoarea producţiei globale la cultura gutui………………………………….333 8. Indicatori de eficienţă economică la prun…………………………………….………317 7.10.……………334 9. Valoarea producţiei globale la cultura păr……………………………………323 8. Indicatori de eficienţă economică la cireş…………………………………….………….M. Indicatori de eficienţă economică la nuc……………………………….)…………………….)…………………….P.6. Valoarea producţiei globale la cultura cais………………………….10.…… 335 9.338 9.1.5.……….………330 8. Valoarea producţiei marfă la cultura cais (V.M.P. Valoarea producţiei globale la cultura nuc…………………………………...2.)……………………….M.7.M.)………….328 8.)………………………. Valoarea producţiei globale la cultura măr……………………………….)…………………………316 7.P.Valoarea producţiei globale la cultura vişin……………………………….326 8.324 8. Indicatori de eficienţă economică la zmeur…………………………………339 .….G.Valoarea producţiei globale la cultura zmeur …………………. Valoarea producţiei marfă la cultura nuc (V.327 8. Indicatori de eficienţă economică la vişin……………………………………...………. Indicatori de eficienţă economică la arbuştii fructiferi…………….P.. Indicatori de eficienţă economică la piersic………………………….11.….P.14.) ……………………………………….M. Valoarea producţiei globale la cultura prun………………………………….12.8.328 8.12.12.P. Valoarea producţiei marfă la cultura zmeur (V..M. Valoarea producţiei marfă la cultura arbuşti fructiferi (V.8.6. Valoarea producţiei marfă la cultura vişin (V.11.4.M..4.2.Valoarea producţiei globale la cultura alun………………………………….6.322 8.)……………………….)………………………318 7..1.M.13. Valoarea producţiei marfă la cultura păr (V.Valoarea producţiei globale la cultura cătină………………………….336 9..Valoarea producţiei globale la cultura arbuşti fructiferi…………….13. Indicatori de eficienţă economică la gutui…………………………………… 335 9.334 9.…………334 9.)…………………. Valoarea producţiei globale la cultura piersic………………………….11.P.7.P.3.)……………. Valoarea producţiei marfă la cultura cătină (V.9.318 7. Valoarea producţiei marfă la cultura piersic (V.333 9. Valoarea producţiei marfă la cultura alun (V.323 8. Valoarea producţiei marfă la cultura prun (V.323 8.)……………………….324 8.)…………………….…316 7..……335 9.

. Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura cireş……………………….…………. Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura prun……………….347 10.343 10. Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura alun……………………. Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura mur………………………….340 10. Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura păr……………………………341 10.351 . Indicatori de eficienţă economică la mur………………………. Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura cătină………………….………….………… 341 10.…345 10.……….…346 10..350 10.….14..……….13.12.…..9.. Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura cais……………………….10.2. Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura măr………………..11... 344 10. Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura gutui………………………….349 10.342 10. Grafic de eşalonare a investiţiilor………………………………….346 10.... Grafic de eşalonare a investitţilor la cultura arbuştii fructiferi……….3.9..6.348 10.7.. Grafic de esalonare a investitiilor la cultura vişin…………………………. Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura zmeur…………………..1.5.8.. Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura piersic…………………….. Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura nuc………………….….14..….339 10.340 10.4.

PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CONSULTANŢĂ AGRICOLĂ PROIECT TIP Pomi şi arbuşti fructiferi 2006 .MINISTERUL AGRICULTURII.

deoarece în prezenţa ei. viaţa latentă a pomilor în timpul repausului de iarnă. .factori organici. soiul şi portaltoiul. agrişul şi zmeurul. apa şi aerul. Creşterea şi fructificarea pomilor au loc sub influenţa a două categorii de factori: ereditari şi ecologici. piersicul. GENERALITĂŢI 1. gradul de asigurare al acestuia cu substatanţe nutritive. împiedicând maturarea ţesuturilor şi pregătirea pomilor pentru iarnă. Capacitatea de rezistenţă la ger a speciilor pomicole este redată în tabelul următor: 2 . influenţează respiraţia şi transpiraţia frunzelor şi determină direcţia de creştere a lăstarilor. faza de vegetaţie sau repaus. Căldura este un factor de vegetaţie deosebit de important. vişinul. parcurgerea fenofazelor. la stabilirea distanţelor optime de plantare. faza de vegetaţie. Cunoaşterea comportării speciilor şi soiurilor de pomi şi arbuşti fructiferi la acţiunea temperaturilor scăzute are o mare importanţă pentru procesul de producţie pomicolă din zona temperată. piersicul şi apoi gutuiul. Îngheţurile timpurii din toamnă provoacă căderea prematură a frunzelor şi degerarea vârfurilor lăstarilor. cireşul. caisul. iar în urmă se plasează căpşunul. Mai puţin pretenţioşi sunt arbuştii fructiferi: zmeurul. 1. Cei mai pretenţioşi faţă de lumină sunt : nucul. pentru ţara noastră. castanul şi nucul. Cerinţele faţă de căldură. cu condiţia asigurării unor condiţii tehnologice optime. aer şi activitatea microbiologică . Cerinţele pomilor faţă de condiţiile de mediu Cerinţele pomilor şi arbuştilor fructiferi faţă de factorii de mediu variază foarte mult în raport cu specia. Mai puţin pretenţioşi sunt: părul. părul. Rezistenţa la ger a pomilor depinde de însuşirile ereditare ale genotipului. prunul european.factori climatici: lumina. respiraţie şi transpiraţie. a desimii şi formei coroanei etc. temperatura. care cuprind proprietăţile fizico-chimice ale solului. prezenţa sau absenţa rodului. apă.factori edafici ( pedologici ). agrotehnica aplicată etc.CAPITOLUL I. postmaturaţia seminţelor. portaltoi. şi mărul. prunul. suficientă pentru cerinţele tuturor speciilor pomicole cultivate. şi vişinul ocupă o poziţie intermediară între primele două grupe.2. coacăzul şi agrişul.etc.factori biotici. vârsta pomilor. Cunoaşterea cerinţelor speciilor şi soiurilor de pomi şi de arbuşti fructiferi faţă de lumină este necesară la amplasarea lor pe terenurile în pantă. . Cerinţele speciilor pomicole faţă de lumină sunt diferite. alunul. coacăzul. Lumina condiţionează viteza de creştere şi de formare a organelor aeriene ale plantei. măsurată sub aspectul intensităţii (număr de lucşi) cât şi a duratei acesteia (număr de ore de strălucire a soarelui ) este.1. Mărul. Factorii ecologici cu efect direct asupra creşterii şi fructificării sunt grupaţi in mai multe categorii: . Lumina. în raport cu punctele cardinale. de vârsta pomilor. Cerinţele faţă de lumină. cireşul şi caisul. Rolul luminii în viaţa pomilor este foarte important. 1. Nevoile de căldură ale pomilor şi arbuştilor fructiferi sunt foarte variate. care condiţionează desfăşurarea proceselor de asimilaţie. Cei mai pretenţioşi faţă de căldură sunt în ordine descrescândă migdalul. are loc procesul de fotosinteză. .

1 -1.9 -1.1 -1. în proporţie de până la 75% în frunze. Părul.1 -0. Apa intră în compoziţia tuturor organelor. nevoia de apă a pomilor este în general. în condiţii de secetă puternică şi persistentă se produce şi la pomi o scădere cantitativă şi calitativă a producţiei. Insuficienţa apei din sol reduce creşterea lăstarilor. nucul.6…-2.1…-2.1…-2. iar durata lor de viaţă este scurtată. Limitele de rezistenţă în acest stadiu fenologic se redau în tabelul următor: Limitele de rezistenţă la ger a pomilor în primele faze de vegetaţie la câteva specii pomicole Specia Butoni florali ºC Inflorit ºC Fructe mici ºC Măr Păr Piersic Cireş Prun Cais -2. în timpul creşterii intense a lăstarilor şi a fructelor nevoia de apă este cea mai mare. mărimea recoltelor şi alţi factori. pomii rezistă la insuficienţa umidităţii mai mult şi vreme mai îndelungată decât culturile agricole.1…-4. viteza vântului. Rezistenţa la secetă a pomilor este destul de ridicată.7…-3. de concentraţia soluţiilor nutritive din sol.1 -0.Specia Măr Păr Gutui Prun Cais Temperaturile minime de rezistenţă la ger a pomilor ºC Specia -35…-36 Piersic -32…-33 Cireş -28…-30 Vişin -30…-32 Căpşun -26…-28 Smochin ºC -24…-26 -29…-32 -30…-32 -22…-24 -16 Ingheţurile de primăvară pot provoca pagube importante atunci când mugurii floriferi au ajuns într-un anumit stadiu în care devin sensibili.7…-4. mărul. de asemenea în timpul coacerii fructelor şi la căderea frunzelor. panta terenului. ramuri şi rădăcini şi de circa 85% în fructe.9 -1.6…-3.8…-4. Se cunoaşte că apa ca factor de vegetaţie are rol hotărâtor în viaţa pomilor.7…-4. Cu toate că cerinţele lor faţă de umiditate sunt mai ridicate decât la cele mai multe culturi agricole.3. dezvoltarea frunzelor. 3 . Dimpotrivă. În prima jumătate a perioadei de vegetaţie. alunul.1…-3.2 -0. uneori şi compromiterea totală a acesteia sau chiar uscarea în masă a plantelor. şi vişinul dau rezultate bune în centre cu peste 600 mm precipitaţii anual. mai mare decât spre sfârşitul verii şi toamna.1…-4. datorită sistemului radicular foarte dezvoltat.9 -1. vigoarea pomilor scade.2 -1.1…-3. Exigenţe mai mici faţă de apă (peste 500 mm anual ) au piersicul.8 -1. intensitatea luminii.1…-2. de cantitatea precipitaţiilor atmosferice.7…-2. regularitatea producţiei şi mărimea recoltelor nu mai sunt asigurate. În timpul înfloritului pomii au nevoie de mai puţină apă. care necesită peste 650-700 mm precipitaţii anual.6…-3. Necesităţile faţă de apă variază în funcţie de vârsta pomului.7…-3. mărimea şi calitatea fructelor şi scurtează durata de viaţă a rădăcinilor active sau frânează creşterea de toamnă a acestora.5 1. Cerinţele faţă de apă. caisul şi migdalul. Pe locul al doilea se plasează gutuiul.9 -1.2 -1. pomii îmbătrânesc prematur.7 -1.2 -0. Cele mai mari cerinţe faţă de apă (peste 700 mm precipitaţii anual) le au arbuştii fructiferi.7…-3. dimensiunile coroanei şi a sistemului radicular.2 -1. de structura şi de umiditatea solului.2 -1.0…-1. şi prunul. Totuşi. cireşul. În consecinţă.2 -1.

în perioadele cu arşiţe mari de vară produc adieri răcoritoare.Excesul de umiditate în sol şi atmosferă nu este favorabil. 1. Solul este principalul factor de mediu de care depinde producţia de fructe in cazul în care condiţiile cerute de specie. în timpul îngheţurilor împrăştie aerul răcit şi micşorează efectul lui dăunător. determinând încetinirea activităţii normale a rădăcinilor pomilor. cu un conţinut de 0. prunul. 1. aflat în mişcare. aerul are un rol important. Vânturile slabe au efect favorabil prin aceea că după ploi usucă repede frunzişul de apă şi împiedică dezvoltarea bolilor criptogamice. iar rădăcinile pomilor cresc mai slab şi în consecinţă pomii rodesc mai puţin. produce uscarea secreţiei de pe stigmate şi deci defavorizează polenizarea. Cerinţele faţă de aer. pe nisipurile semimobile. unde în frecvente cazuri apa se găseşte în deficit. 4 . respectiv potenţialul de producţie pe care îl posedă. unde mişcarea aerului se face destul de uşor. Solurile nisipoase au în general o fertilitate naturală redusă. mai ales prin bioxidul de carbon. şi portaltoi sunt asigurate. este defavorabilă pomilor. Din acest punct de vedere. Astfel se explică de ce în aceste locuri. După ele vin terenurile plane şi platourile.5-4 m. terenurile în pantă sunt cele mai favorabile. bolile criptogamice atacă mai puternic. 1. se încălzesc uşor şi pierd uşor apa prin evapotranspiraţie şi infiltraţie. se încălzesc uşor şi conţin suficiente substanţe nutritive. de soi. pot înmagazina şi păstra apa . albinele nu părăsesc stupii şi nu se poate realiza polenizarea încrucişată. sunt lipsite de structură.5.4. Aerul uscat influenţează negativ pomii prin aceea că provoacă pierderea apei din ţesuturi şi mai ales din sol. structura şi adâncimea apei freatice. întrucât duce la înrăutăţirea aeraţiei în sol. Mişcarea prea puternică a aerului. provoacă scăderea concentraţiei de zahăr în fructe şi chiar alterarea lor prematură. În plantaţiile de pomi şi mai ales în coroanele pomilor. reuşesc aproape toate speciile pomicole cultivate în ţara noastră: mărul. piersicul. hidratarea ţesuturilor. au permeabilitate mare pentru apă şi aer. mai ales când acesta este uscat. Mai puţin favorabile sunt depresiunile şi locurile joase închise. cireşul. iar pe nisipurile uscate este obligatorie irigarea culturilor. În regiunile cu precipitaţii normale şi cu pânza freatică la adâncimi nu prea mari. este dereglată absorbţia apei. Cerinţele faţă de sol. la cea mai mică adiere de vânt.6 -1% humus şi peste 5% argilă. asigurând producţii mari şi constante de la an la an (solurile nisipoase din Oltenia şi nord-vestul ţării) În general aceste soluri necesită aplicarea frecventă a îngrăşămintelor organice. slab humifere. pentru că aici are loc o mişcare a maselor de aer chiar în absenţa vântului. părul. sunt bine aerate. Dintre însuşirile fizice ale solului de primă importanţă sunt:textura. În plus. aerul uscat. depinde de însuşirile fizico-chimice şi biologice ale lui. Fertilitatea naturală a unui sol. coacăzul negru. folosit în asimilaţie şi prin oxigenul necesar pentru respiraţia organelor aeriene şi a celor subterane. În zilele cu vânt. vişinul. din regiunile mai ploioase. ca şi a celorlalte plante. În viaţa pomilor. prin faptul că permit o bună dezvoltare a sistemului radicular. În zonele cu viituri puternice are loc căderea masivă a fructelor. permiţând în acelaşi timp infiltrarea excesului de apă. Solurile lutoase sunt cele mai potrivite pentru cultura pomilor şi arbuştilor. lutoase şi argiloase. pentru a preveni excesul de umiditate atmosferică. După textură solurile pot fi clasificate în următoarele grupe mari: soluri nisipoase. este necesar să se menţină o mişcare permanentă a aerului. grosimea stratului penetrabil pentru rădăcini.

pietroase şi cele calcaroase cu un conţinut de peste 8 -10% calcar activ. sărăturoase. sunt compacte.5 6.0 5.5 6.Solurile argiloase au un conţinut de argilă de peste 45%.2-8.3 8. soiului şi portaltoiului. etc. Însuşirile chimice ale solului. Pentru cultura pomilor o importanţă deosebită o prezintă reacţia solului şi conţinutul în elemente minerale : azot.7 5. Pentru cultura pomilor nu corespund terenurile mlăştinoase. atunci când şi însuşirile fizice şi hidrofizice sunt favorabile. solurile podzolice.5 Specia Măr Păr Cireş Vişin Prun Cais Piersic Nuc Deşi pomii prezintă o mare plasticitate şi rezistenţă la diferite reacţii ale solului.0 6. chimice şi prin amendamente. aerate. solurile slab podzolice.5 6.0 6. zinc. sulf. la alegerea terenurilor pentru plantaţiile pomicole se va avea în vedere ca acestea să fie cât mai corespunzătoare speciei. corespund pentru pomicultură şi solurile nisipoase dacă subsolul este mai compact şi dispune de surse de apă pentru irigare. nu asigură o creştere şi dezvoltare echilibrată a pomilor. În zonele de silvostepă sunt bune pentru cultura pomilor şi arbuştilor fructiferi cernoziomurile levigate şi aluviunile.7-7.2-8.5 6. aşa cum rezultă din tabelul următor: Cerinţele speciilor pomicole faţă de reacţia solului Valoare pH Acid Minim Optim Maxim 4. Cele mai echilibrate creşteri ale pomilor se înregistrează pe soluri cu 2-3% humus. ca şi cele cu conţinut prea ridicat de materie organică.2 8.8-8.5 6. brune roşcate de pădure şi aluviunile. precum şi prezenţa unor săruri nocive mai ales cloruri .2-8.2-8. Ele prezintă multe neajunsuri printre care creşterea slabă a rădăcinilor.2-8.2 8. potasiu.2 8.6 8. cupru. Conţinutul în humus influenţează negativ creşterea şi rodirea pomilor atunci când scade sub 2%. În zona de stepă. Deşi mai bogate în substanţe nutritive. recolte mici şi nesigure şi prelungirea perioadei de vegetaţie până toamna târziu.2-8. cum sunt: brune de pădure. sunt greu penetrabile pentru rădăcini.2 8. pe lângă cernoziomuri şi aluviuni.5 5. Pomii şi arbuştii fructiferi au o toleranţă destul de largă faţă de valoarea pH-ului.7 6. 5 . Corectarea reacţiei solului se face prin fertilizarea cu îngrăşăminte organice. magneziu. fier. cele puternic erodate. De regulă astfel de soluri sunt caracteristice dealurilor subcarpatice. Solurile slab humifere. fosfor.0 5. Printre tipurile de sol din ţara noastră. de regulă mai acide. umede şi reci. greu permeabile pentru apă.5 5. Reacţia solului.5 6. sunt: favorabile pentru cultura pomilor şi arbuştilor fructiferi. cele situate în zona stejarului şi fagului. ceea ce atrage după sine micşorarea rezistenţei la ger. negre de fâneţe şi altele.3 9. argilo-iluviale. bor. necorespunzătoare pentru cultura speciilor pomicole.2 8.5 5. calciu.

cu rol principal în fixarea pomului de sol. . 6 . ramurile. h. c. d. f-săgeata.rădăcini de schelet puternice.organe reproductive: florile.rădăcini verticale. mugurii şi frunzele. Organele pomilor şi funcţiile acestora Pomicultorul este interesat de cunoaşterea organelor pomilor pentru ca intervenţiile sale asupra acestora să nu se facă la întâmplare ci în cunoştinţă de cauză: toate lucrările agrotehnice pot fi astfel aplicate raţional. fructele. e. fiind alcătuit din: . Organele pomilor se împart în două categorii: .ramură de semischelet. g. Organele principale ale unui pom: a.trunchiul. având ca efect creşterea şi fructificarea echilibrată a pomilor şi în final obţinerea de producţii mari şi fructe de calitate. b.organe vegetative: rădăcina. conducerea sevei şi depozitarea substanţelor de rezervă. tulpina.rădăcini orizontale.coletul.1 Rădăcina Sistemul radicular al pomilor altoiţi este constituit de fapt din rădăcinile portaltoiului. seminţele Fig. 2.axul coroanei.ramură de schelet.2.

sunt cele mai tinere. La baza ramurii se găsesc 1-2-3 muguri vegetativi slab dezvoltaţi (fig 3) care pot evolua dacă ramura se scurtează. fiind practic vârful de creştere şi dezvoltare al sistemului radicular. depăşind de 2 ori raza proiecţiei coroanei pomilor. aşezaţi fie solitari pe noduri (cireş). La piersic. iar lateral muguri florali şi vegetativi. rădăcinile pătrund în sol până la adâncimea de 1. reprezentând 58. se regenerează permanent. cu excepţia arbuştilor fructiferi şi a plantelor altoite pe portaltoi cu vigoare redusă. caisului. . rădăcini absorbante. ramuri. sunt purtătoare de rădăcini absorbante. cireş şi vişin) sunt: . de dimensiuni mai mici. 76. Amplasarea în sol a sistemului radicular Este elementul cel mai important pe care cultivatorul trebuie să-l cunoască. 2.vegetative de schelet ( şarpante. Masa mare a rădăcinilor subţiri însă (cu diametrul de 0 . pe această bază urmând a se aplica corect lucrările solului. fructe şi seminţe (ca organe reproductive). ultimile ramificaţii s-au găsit la distanţa de 6 m de trunchiul pomului. Tulpina Tulpina este partea aeriană fiind alcătuită din: trunchi. 2). foarte numeroşi. cel din mijloc vegetativ şi cei laterali florali sau unul lateral floral şi ceilalţi vegetativi.ramuri buchet .5 mm în lungime. dacă se arcuieşte sau dacă se fac operaţii în verde. 3. cu acelaşi rol ca cele de schelet.salbă . de la trunchi. ramurile mixte sunt lungi de 25-60-70 cm şi poartă pe noduri totdeauna grupuri din 3 muguri care pot fi: toţi florali. Pe orizontală. florali şi vegetativi.4 mm).pleată Ramurile mixte poartă un mugur vegetativ normal în vârf.5 – 2 m. rădăcini fibroase sau tranzitorii. piersicului (fig. frunze (organe vegetative) şi flori. muguri. Sunt purtătoare ale perişorilor absorbanţi care sunt practic prelungiri ale celulelor epidermice din zona piliferă. semişarpante) şi semischelet.2. dar de cele mai multe ori asociaţi pe nod. fertilizarea. De exemplu. Trunchiul este partea aeriană ce se găseşte între nivelul solului ( punctul de altoire sau colet) şi ramificaţiile primului etaj al coroanei. au culoare albă. 1mm în grosime.de rod sau fructificare care sunt diferite în funcţie de specie. la un măr în vârstă de 15 ani altoit pe sălbatic. constituind grupurile de muguri caracteristice prunului.6% din masa rădăcinilor subţiri se află sub proiecţia coroanei atingând un maximum cantitativ în raza de 1. Ramurile sunt: . Pe orizontală. prun. Ramurile de rod la speciile sâmburoase (cais. inserate pe rădăcini de semischelet. 7 .ramuri mixte . Aproape întreaga cantitate de apă şi săruri minerale necesare funcţiilor metabolice este preluată de către pomi prin perişorii absorbanţi. udarea etc.- rădăcini de semischelet sunt ramificaţii de ordin superior.6 m. care sunt în directă corelaţie cu perii absorbanţi se află la adâncimea de 18 – 60 cm.2% din masa totală a rădăcinilor.

chiar după ramificări multiple. Sub greutatea frunzelor şi a fructelor se arcuiesc. Ele poartă un singur mugur vegetativ în vârf. constituind baza fructificării. care conduc la ramuri buchet ramificate (prun. rămânând să evolueze numai prin mugurele terminal. foarte rar se pot întâlni în poziţie axilară 1 – 2 muguri vegetativi. bursa-pungă. cu grupuri de 2-3 muguri de rod la prun şi 5-6-8 la cais. Ramurile buchet. vatra de rod este o formaţiune realizată din ramificarea burselor purtătoare de pinteni şi ţepuşe care se extinde anual şi care trebuie regenerată periodic. nuieluşa – 15 – 30 cm lungime. o formaţiune de 1-1. La piersic sunt în număr restâns de regulă şi o durată de viaţă economică de 1-2 an. Sunt foarte subţiri. 4-6 ani. are particularitatea că pe nod se formează un singur mugur de obicei floral. În 1-2 ani evoluează în ţepuşă. lungă de 7-30 cm. deoarece în această lună sunt deja conturate morfologic la unele specii. neavând nici o rezervă laterală de muguri vegetativi. prun şi piersic) sau mai deşiraţi (cais) sau 3-7 muguri florali (fig. 5). cais). 3). ţepuşa . ramifică puţin sau chiar deloc. având în plus faţă de aceasta muguri de rod axilari. Prunul şi caisul formează ramuri mixte lungi de 7-20 cm. Durata economică a ramurilor buchet la prun şi cais este relativ scurtă. se degarnisesc total. Evoluează în acest caz numai prin mugurele vegetativ din vârf. Ca atare. cu mugur florifer (mixt) în vârf. În general. Ramurile salbă poartă în vârf un mugur vegetativ. mai rar se întâlnesc axilar şi muguri vegetativi. cu lungimi de 15-60 cm. 6) pintenul (ramură prefloriferă) are 1-3 cm lungime şi poartă în vârf un singur mugure vegetativ. de 1-10 cm lungime. fără muguri axilari evidenţi. iar axilar în jurul acestuia strâns grupaţi (la cireş. ramurile salbă se suprimă. Ramura mixtă la cireş şi vişin. făcând imposibilă regenerarea. ramurile buchet nu pot fi regenerate prin tăieri. Durata economică poate fi de 5-7 ani. buchetele de mai sunt ramuri foarte scurte. unde aceste ramuri sunt foarte numeroase. poartă muguri vegetativi axilari şi mugur terminal de asemenea vegetativ şi evoluează în nuieluţă sau mlădiţă. Din aceste motive. restul mugurilor rămânând vegetativi . vişin. Pleata este o ramură de organizare morfologică identică cu salba şi se întâlneşte la numeroase soiuri de vişin. Ramurile de rod la speciile seminţoase (fig. dar alungindu-se an de an provoacă o puternică îndesire a coroanelor. Evoluând numai prin mugurele vegetativ.4). iar fructele sunt de calitate mediocră. smiceaua (ramură) prefloriferă) are 15 -20 cm lungime. se formează 12 muguri din care iau naştere noi ramuri fructifere. dacă fructificarea este asigurată de ramurile mixte. poartă un singure mugur de rod în vârf. înlocuindu-se cu altele nou formate pe ramurile de schelet şi semischelet. constituie îngroşarea bazei inflorescenţei pe care cresc şi se formează fructele iar lateral alături de fructe. 8 . La unele specii pot fi axilari şi câte 1-2 muguri vegetativi. ramură de rod propriu-zisă. amplasaţi de la vârf către bază. chiar mai lungă la unele soiuri. numite şi buchete de mai. Sunt ramuri de bază pentru fructificarea acestor specii şi asigură fructe de calitate. motiv pentru care mai sunt denumite punţi de rod. 1-12 cm şi au o durată de viaţă variabilă cu specia şi soiul de la 1-2 ani până la 10-12 ani. Nu pot fi regenerate prin tăieri. Ca şi salba la piersic. în majoritate florali (fig. 3-4 ani. decât 1-2 muguri vegetativi care. iar lateral numai muguri florali.5 cm lungime. de obicei în anul următor evoluează în buchete de mai. mlădiţa are aceleaşi caracteristici ca nuieluşa.Ramurile mixte ale piersicului asigură fructe de calitate numai în primul an de formare a lor. pleata nu poate fi regenerată decât rar prin tăieri (fig. motiv pentru care se elimină prin tăiere după prima fructificare.

proces în care cu ajutorul luminii solare şi în prezenţa clorofilei. prin transfer pe stigmatele florii. Polenizarea. La înflorire. La plantele unisexuate dioice ca nucul.2. realizându-se prin măsurile de fitoprotecţie pe care pomicultorul trebuie să le cunoască. fecundarea şi legarea fructelor sunt influenţate de factorii naturali.3. În frunză au loc cele mai importante procese biochimice şi fiziologice pentru viaţă. aparatul foliar trebuie menţinut într-o perfectă stare de sănătate. secreţia sucului zaharat pe stigmate. dezvoltarea şi fructificarea pomului. care prin transformări ulterioare realizează toată gama de substanţe organice (glucide. favorizează zborul albinelor. Frunza Este organul cu cea mai mare importanţă în creşterea. De reţinut este faptul că. dar şi al pomicultorului. între care rolul dominat revine albinelor. proteine). alunul şi castanul polenizarea se face cu ajutorul vântului (anemofilă) şi de aceea este foarte important să se aleagă corect soiurile polenizate. 2. începând din primăvară. iar structura anatomică este extrem de complexă. lipide. în sensul că vremea însorită. acestea eliberează polenul care. „porţile de intrare” în mezofilul frunzei al numeroaselor boli se fac prin stomate. sărurile minerale şi bioxidul de carbon sunt transformate în substanţe organice primare (glucoza). odată cu maturarea staminelor. Muguri – Floarea – Fructul Pentru a interveni eficace în constatarea numeroaselor boli şi insecte care atacă aceste organe în diferite stadii. fazele creşterii şi dezvoltării (fenofazele). realizează polenizarea.4. germinarea polenului şi dezvoltarea tubului polinic. menţinerea frunzişului în integritatea sa. zilele lipsite de vânt. apa. acestea găsindu-se pe partea inferioară a frunzei. Polenizarea este urmată de fecundarea ovulelor de către gametul mascul. 9 . purtat către ovul de tubul polinic. în beneficiul deopotrivă al pomului. fiind purtătoarea unor substanţe specifice (clorofilă) importante pentru principala sa funcţie. substanţele organice. cu temperaturi de peste 15 ºC. fotosinteza. Agenţii polenizatori sunt reprezentaţi de insecte. de unde necesitatea ca la efectuarea tratamentelor soluţiile să acopere cu prioritate această zonă. este necesar să se cunoască dinamica. Pentru asigurarea condiţiilor de realizare a fotosintezei în limite optime.

3. Pentru o alegere corectă a locului de plantare a unei specii trebuie respectate cu stricteţe.se va căuta ca zona respectivă să fie ferită pe cât posibil de brumele târzii de primăvară şi îngheţurile timpurii de iarnă.din punct de vedere al pantei sunt foarte bune terenurile cu panta uşoară 3-6% ce permit o bună întreţinere a solului cât şi un transport uşor al fructelor . cu pH cuprins între 4.trebuie de avut în vedere. condiţiile de microzonare. permeabile. solurile lutoase şi luto-argiloase nu sunt favorabile pentru cultura pomilor. nisipo-lutoase şi luto-nisipoase sunt favorabile pentru cultura căpşunului.executarea de lucrări antierozionale. pomi de talie mică.livezile de pomi pot fi amplasate în condiţii bune şi pe terenul cu panta de 6-12%. de preferinţă. . bazine şi centre de cultură unde specia sau soiul vor întâlni maximum de condiţii naturale pentru creştere şi rodire: . . În afara perimetrului construibil se pot organiza plantaţii pomicole în masiv înfiinţate după tehnica modernă. Noile plantaţii se vor realiza numai în acele zone. Terenul destinat plantării pomilor la micii producători poate fi în incinta gospodăriilor sau în afara acestora. dar supuse erodării.7 şi 9. Asigurarea apei necesare pentru stropiri. lutoasă. pe terenurile în pantă. pentru mărirea capacităţii de producţie sunt necesare măsuri care constau din: . cu posibilitatea mecanizării lucrărilor specifice pomiculturii. mijlocii până la profunde. . . . Alegerea şi pregătirea terenului 1. . mai ales în zonele cu precipitaţii reduse în timpul anului. mecanizabile sau cu posibilităţi certe de îmbunătăţire a proprietăţilor agro-productive.1-1. .1. ca şi cele cu nivel freatic sub 1.condiţia prioritară la înfiinţarea unei livezi o constituie sursa de apă necesară la stropiri şi la udatul pomilor. . atunci când pe remedieri este prea târziu. lutonisipoasă şi chiar nisipoasă. ca în pomicultură greşelile mari se manifestă după 4-5 ani de plantare. . terenurile excesiv de umede şi fără drenaj. îndeosebi pentru cele de dimensiunea unei ferme sau microferme pomicole.pe terenurile în pantă pot fi executate terase individuale cu diametru de 2-3 cm. cu condiţia ca acestea să fie uniforme. ÎNFIINŢAREA PLANTAŢIILOR 1. În cazul în care nu toate terenurile dispun de condiţii corespunzătoare şi posibilităţi de mecanizare. cele mai bune soluri 10 . Solurile uşoare.5 m.executarea de drenaje.plantaţiile de pomi pot fi de interes industrial (ferme de peste 2-5 ha –la 100-200 ha) şi de interes familial (0. Alegerea terenului Amplasrea plantaţiilor se face în zonele destinate pomiculturii.0 ha). În incinta gospodăriei pe spaţii reduse ca suprafaţă se pot planta. cât şi pentru irigaţii.se vor alege terenurile cu soluri fertile.CAPITOLUL II. . Pentru livezile de măr şi prun care se pretează în sisteme de cultură moderne se vor prefera în primul rând terenurile cu soluri fertile. cu orientarea rândurilor pe direcţia curbelor de nivel şi chiar pante până la 18-20%. de preferat cu textura mijloci. altoiţi pe portaltoi de vigoare slabă.crearea unor canale colectoare în zone cu precipitaţii abundente şi cu pericol de inundare.sunt excluse de la plantare. când nivelul apei freatice este la mică adâncime sau există porţiuni de băltiri sau infiltraţii de apă. sunt condiţii indispensabile plantaţiilor.

Pe specii.deşi este mult mai slab reprezentat în cultura. Bacău. Arad. Gorj. în celalalte judeţe cultura mărului este slab reprezentată. Iaşi şi în centrul ţării. De asemenea trebuie pusă în evidenţă şi concentrarea realizată în partea de nord-est a Transilvaniei (judeţele Bistriţa Năsăud. Prahova). orientarea preferată a rândurilor fiind N-S. Mai nou au apărut noi amplasamente pomicole în Câmpia Română. Giurgiu. Arad. se vor evita expoziţiile nordice. zonele de cultură sunt : Argeş. cele mai mari concentrări s-au realizat în judeţele din zona subcarpatică a Olteniei şi Munteniei. În zonele cu frecvenţă mare a vânturilor sunt obligatorii perdelele de protecţie cu arbori înalţi (stejar. nectarin. Bacău. Dâmboviţa. păr. cu curenţi de aer. Vâlcea. Buzău. Buzău. Speciile: măr. în zonele calde de câmpie se vor planta mai ales: cais. Vâlcea. Zonarea speciilor pomicole Zonarea se va face în funcţie de pretenţiile fiecărei specii şi chiar a soiurilor faţă de lumină şi căldură. Timişoara şi Arad. frasin. Reacţia solului este de preferat să fie neutră. se recomandă folosirea a cel puţin 2-3 soiuri. precum şi Hunedoara. arţar. se pot cultiva în zona dealurilor subcarpatice. Caraş Severin. slab acidă sau slab alcalină. Vaslui şi Vrancea. precum şi de rezistenţa la geruri. solurile brun-roşcate de pădure. mai ales în judeţele Argeş. Mehedinţi. cele mai favorabile zone sunt acelea în care temperatura maximă în lunile iulie şi august este de 24-26°C. Este recomandat ca soiurile să fie amplasate în funcţie de epoca de coacere. în nordvestul ţării (Bistriţa. terenurile vor fi expuse la soare. gutui. iar media temperaturii minime din luna iulie este de 10-12 °C. Braşov. migdal. Satu . Sălaj. precum şi zonele cu frecvente îngheţuri târzii de primăvară. precum şi în judeţele din nord-est Neamţ. Cluj. oscilaţii de temperatură şi alte accidente climatice. 11 . judeţul Mureş.în zona subcarpatică meridională ( Argeş. Caraş Severin. prun. Olt şi Dolj. Iaşi. Caraş-Severin. piersic. Având la bază lucrările de zonare şi microzonare. Suceava. Bihor. irigarea şi recoltarea. zonarea culturii se prezintă astfel: Mărul . cultura este cantonată în judeţele Argeş. Harghita. Mehedinţi. Maramureş. Maramureş şi Bihor). Bihor. Botoşani. fără a exclude celelalte specii. astfel sub aspectul suprafeţelor şi a numărului total de pomi cultivati. pânza de apă freatică trebuie să fie la peste 2-3 m adâncime. Mehedinţi. Buzău. Dâmboviţa. Deşi în cadrul tuturor speciilor s-au creat soiuri autocompatibile. Prahova. Hunedoara. Buzău.2. Sibiu. bogate în humus. Sălaj. Dolj.a. Pe solurile mai puţin fertile.sunt cernoziomurile. vişin. cu completarea deficitului de apă. dezvoltarea pomiculturii în ultimii 20-25 de ani a fost concentrată în cele mai favorabile zone. Botoşani.Mare. Olt. se recomandă utilizarea unei culturi premergătoare (lucerna) care fertilizează natural terenul. Vâlcea. salcâm). Vâlcea. cu pH-ul cuprins între 5-8. Dâmboviţa. în zonele înalte şi reci se pot cultiva doar arbuştii fructiferi. de nuci în combinaţie cu specii de talie mai redusă (alun sau alţi arbuşti). Dolj. Cluj s.desi este bine reprezentat în majoritatea zonelor ţării. Prahova. Călăraşi). Nu se recomandă plantarea în văile înguste. Olt. Prunul . Se consideră că cele mai favorabile pentru cultura mărului zonele cu temperatura medie anuală de 8-9°C şi cu 700-800 mm precipitaţii anuale. cireş. Părul . Dâmboviţa. dar întâlneşte condiţii dintre cele mai favorabile (Ilfov. astfel încât să fie uşurate tratamentele fitosanitare. Bihor) şi în nordul Moldovei : conditţi bune pentru cultură gaseşte şi în judeţele: Mureş. Timişoara. pentru o mai bună polenizare. Alba. Solurile trebuie să fie permeabile pentru a se evita băltirea apei. Prahova. Satu-Mare. el dă cele mai bune rezultate în zonele cu temperatura medie anuala 9-10 °C şi cu precipitaţii de peste 650-700 mm anual. 1.

simptome mai puţin evidente sunt semnalate în cazul replantării pe acelaşi teren a speciilor: prun. Olt. pentru refacerea structurii şi a fertilităţii solului. castanul în zona Gorj şi Baia Mare. cositul sau tocatul ierburilor etc. fertilizare şi desfundare. castanul. Banat. Desfundarea asigură afânarea structurilor inferioare mai compacte şi cele gleice impermeabile şi totodată cu această lucrare se încorporează îngrăşămintele organice în adâncime. Defrişarea se face în cazul când se înfiinţează plantaţii pe locul ocupat de vechile plantaţii pomicole sau de vegetaţie forestieră. Efectele oboselii solului Efectele cele mai păgubitoare sunt semnalate în special în cazul replantării pe acelaşi teren a speciilor: măr. zona Bucureştiului. bacteriene. Cu cât solul este mai greu cu atât este nevoie de o mobilizare mai adâncă. fungice. Practicarea timp 2-3 ani a unor culturi agricole. Bacău. nucul în zona Tg. Celalalte specii pomicole cum sunt: nucul. Vrancea. Zonele cele mai favorabile sunt în sudul ţării ( Dolj. Dobrogea) căpşunul în Satu Mare. Mehedinţi. este de preferat când este posibil. piersic. Perioada optimă de executare a lucrărilor de desfundare este: în cazul terenurilor libere. cu anumite concentrări în unele microzone ( exp. Caisul este specia cea mai pretenţioasă faţă de factorii climatici şi mai ales faţă de temperatură. se recomandă cultivarea cu leguminoase furajere în amestec cu ierburi perene şi apoi fie plantarea pomilor după 2-3 ani. alunul ( zona Olteniei.) 1. Constanta. pregătirea terenului constă din defrişare. Olt.Un teren bine modelat uşurează mult şi asigură efectuarea celorlalte lucrări tehnologice: deplasarea pompelor de stropit. Arad. care ar ajunge pe unele porţiuni de teren nivelat la roca-mamă.Jiu şi Geoagiu. Călăraşi. La plantarea imediată după defrişarea unei livezi vechi este recomandat să nu se planteze aceeaşi specie. Satu Mare. Neamţ. Arad). căpşuni. În urma defrişării vechilor plantaţii şi a desfundării terenului. Giurgiu. 12 . fie o fertilizare puternică. Constanţa. cu alte mijloace. Olt. Ialomiţa. Adâncimea optimă de desfundare este de 60-70 cm. arbuştii fructiferi şi căpşunul sunt reprezentate pe întreg cuprinsul ţării. Giurgiu şi Dolj. Lucrarea se execută imediat după defrişare şi se evită mişcarea unui volum prea mare de sol.3. etc. se recomandă scoaterea şi strângerea rădăcinilor care pot să constituie sursă de infecţie pentru noile plante. în judeţele Dolj. Vaslui. sau după posibilităţi. Piersicul – se cultivă în zonele de sud şi vest ale ţării. Botoşani. Timişoara. Lucrarea de defrişare se execută cu ajutorul tractoarelor grele dotate cu instalaţii speciale pentru extirparea totală a rădăcinilor groase şi adunatul lor.Cireşul si vişinul se întâlnesc pe toate formele de relief. cea mai mare pondere o deţin judeţele : Iaşi. Giurgiu. Vâlcea. alunul. Vâlcea. Vâlcea etc. cât şi pentru a stinge focarele unor boli virotice. Tulcea. precum şi Argeş. cireş. păr. timp de pauză (dacă este cazul). Bacău.În situaţia când prin nivelare a rămas la suprafaţă un sol mai sărac în elemente nutritive. Modelarea terenului este obligatorie şi se execută în aşa fel încât să nu existe băltiri de apă care influienţează negativ asupra vegetaţiei pomilor. precum şi judeţele Bihor. Desfundatul se execută mecanizat cu ajutorul plugurilor şi tractoarelor speciale pentru livezile intensive şi superintensive. Muntenia. Pregătirea terenului Pentru plantarea pomilor. modelare. aşezarea şi manipularea lăzilor şi a containerelor. Maramureş. pe suprafeţe mai mari. Teleorman) şi partea de vest (Bihor.

Excepţie face terenul destinat culturii afinului. de preferat perpendiculare pe lungimea parcelelor. chiar şi mai mult. organice şi amendamente se împrăştie în mod uniform pe terenul nivelat pe toată suprafaţa şi se încorporează în sol prin lucrarea de desfundare. după plantare. Va urma mărunţirea solului prin discuire. pentru a evita degradarea solului. se impune executarea lucrării de nivelare de suprafaţă . Perioada de desfundare trebuie să asigure aşezarea solului şi acumularea unei umidităţi corespunzătoare din ploi. iulie – septembrie. Îmbunătăţirea proprietăţilor chimice are ca scop modificarea reacţiei solurilor puternic acide cu pH sub 5. În vederea transportului fructelor şi nu numai. lungimea rândurilor de pomi să fie orientată pe direcţia nord-sud pentru a asigura o cantitate mare de lumină pe tot timpul zilei. executarea gropilor). care se amestecă cu pământul de plantare la fiecare pom. Cantitatea de îngrăşăminte chimice.iunie – august. Parcelele sunt necesare la suprafeţele de peste 5 ha sau când sunt cultivate mai multe specii. Forma unei parcele este de regulă dreptunghiulară iar lăţimea reprezintă aproximativ jumătate din lungimea acesteia. Parcelarea terenului În vederea uşurării lucrărilor de întreţinere din livadă. alinierea pomilor pe rând şi lucrările ulterioare de exploatare a plantaţiei. Dacă terenul nu se desfundă peste tot. Lucrarea se execută de regulă cu discul şi cu cât este mai bine executată. cu atât mai uşor se vor executa pichetarea. Trebuie reţinut faptul că. la înfiinţarea plantaţiilor. 13 . exploataţia pomicolă devine rentabilă începând de la 1 ha şi până la 20 -30 ha.6 m) în aceeaşi perioadă recomandată pentru desfundat. La parcelarea terenului trebuie avut în vedere şi stabilirea locurilor unde se va depozita producţia în aşa numitele construcţii de producţie. Ca dimensionare. Cantitatea de îngrăşăminte organice este de 15-20 kg pentru fiecare groapă. trebuie avută în vedere amenajarea de drumuri. şi câte 150-200 g superfosfat şi sare potasică. prin care se urmăreşte eliminarea denivelărilor rezultate în urma desfundării. terenul se împarte în parcele. Înainte de pichetare şi plantarea propriu-zisă. Îmbunătăţirea stării de aprovizionare cu fosfor şi potasiu pe toată adâncimea de răspândire a sistemului radicular se realizează prin administrarea unor cantităţi corespunzătoare de îngrăşăminte. gropile de plantare se fac cât mai mari (1. nivelarea terenului apoi mărunţirea şi tasarea solului cu combinatorul. atât cât este posibil. Fertilizarea de fond cu îngrăşăminte organice şi minerale se aplică pe întreaga suprafaţă la înfiinţarea plantaţiilor intensive şi superintensive şi la groapă pentru pomii plantaţi la distanţe mai mari. trebuie avut în vedere şi împrejmuirea viitoarei livezi.0/1. pentru un ha se administrează pe soluri cu fertilitate mijlocie 50-60 tone gunoi de grajd. 1. precum şi executarea în condiţii optime a celorlalte lucrări premergătoare plantării ( nivelarea. odată cu desfundatul (de preferat pe baza unui studiu agro-chimic realizat de o instituţie de specialitate). la plantare. întregii plantaţii şi a evita fenomenul de umbrire. inclusiv a şanţului rezultat de la ultima brazdă a plugului. orientarea rândurilor se va face de-a lungul curbelor de nivel. 600-800 kg superfosfat şi sare potasică.4. Orientativ.0 prin administrarea de amendamente calcaroase în doze de cel puţin 5 t/ha (pe bază de analiză). a recoltării şi transportului fructelor. Odată cu parcelarea terenului. în cazul celor ocupate de culturi premergătoare.0/0. În cazul terenurilor în pantă. pichetarea.

5 2.0-9.0 4.5 2.0-9.5-5.0-.0 4. nigra Rădăcini proprii C.0 3.5 2.0 8.0 5.0-3.0-5.0-1. zarzăr Oteşani 8 Mirobolan Franc Franc sau vegetativ Franc sau vegetativ J. sistemul de cultură şi se materializează în teren conform unei scheme de pichetaj.0 3.0 4.0-10.5-3.0 4.0 3.5 5.5 4.0-10.0 8.0 2.0-2.0 8.0 2.0 2. Distanţele de plantare la pomi şi arbuşti fructiferi pentru plantaţiile intensive în funcţie de portaltoii utilizaţi Specia Portaltoiul Soiul Distanţa de plantare Intre Pe rând rânduri 4 4.0 3.0-2.0-3.0 2. Miroval Oteşani 8.4.5-3.5-6.0 4.0 4.0 5 2.5 1.0 10.2 2.0-5.0 Densitatea /ha Min Max 6 740 1000 500 740 634 500 500 404 740 364 444 571 740 307 454 100 110 416 83 500 8000 2777 2777 1142 3333 7 1000 1428 740 1000 1250 833 740 500 1000 500 555 740 1000 454 1000 156 156 666 125 800 10000 4000 4000 1666 4000 1 Măr 2 MM 106.0-12. BN 70 Franc Gutui A.0 2.5 3.5 4.5 4.0-5.0-4.5-5.5-4.5 3.5 8.0-1.5-3.5 2.Stabilirea distanţelor de plantare şi pichetatul terenului Distanţele dintre rândurile de pomi şi pe rând se stabilesc în funcţie de combinaţia soi-portaltoi.0-4.5-3.0-4.5 1.0-5.0 8.0-4.0-4.5-3.5-3.0-2.0-5.0 5.0-4.0 0. sativa Rădăcini proprii Rădăcini proprii Rădăcini proprii Rădăcini proprii Rădăcini proprii Rădăcini proprii 3 Standard Spur Standard Spur Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard 14 .0 2.0 4.0-4. fertilitatea solului.2 1.5 5.5 3.5 4.0-3.0-5.0-4.5 4.5-3.5-5. BN 70 Mirobolan.5-5. M4 Franc Păr Gutui Prun Cais Piersic Cireş Vişin Nuc (altoit) Alun Castan Soc negru Zmeur Mur Afin Cătină Coacăz Gutui A.5 3.0-5.0-4.5-4. regia J.0-10. Pixy Mirobolan.0 4.0 4.0-6.0 4.0-4.0-4.

5 1.semidwarf J.5-3.0 Densitatea/ha Minimă Maximă 2283 3333 1904 238 2666 5000 3333 333 15 .0 3.M27.M26.0-6.5 1.0-7.Distanţele de plantare şi densităţi folosite în plantaţiile superintensive Specia Măr Piersic Nuc Portaltoiul Soiul M9.regia Spur Distanţa (m) Între Pe rând rânduri 3.25 2.5 6.0 0.0-3.0-1.0-3. Standard P22 Spur Franc Dwarf.0 5.8-1.

Pentru alinierea picheţilor se folosesc jaloane înalte de 1. cu crestături la cele două capete şi una la mijloc. considerat linie de bază. La plantarea pomilor se întinde din nou aceeaşi sârmă gradată. când se sapă groapa. Scândura de plantare se aşează cu crestătura de la mijloc pe pichetul care marchează locul pomului şi se mai bat doi picheţi la ambele capete ale scândurii. pe toată lungimea lui.5-2. la distanţa stabilită. După marcarea primului rând.Pichetarea terenului constă în marcarea pe teren a locului unde se va planta fiecare pom iar direcţia rândurilor va fi paralelă cu latura lungă a parcelei şi pe cât posibil pe direcţia N-S. ce se realizeaza pe teren cu ajutorul a 3-4 picheti şi care poate fi: un pătrat.50 m. şi se fixează cu un ţăruş. se marchează cu ţăruşi capetele rândurilor următoare la distanţa stabilită. Sistemul de pichetat ales este dat de figura geometrica. pătrat etc). pentru a determina locul fiecărui pom. Pe suprafeţe mai mici se folosesc obligatoriu scândura de plantare. cei doi picheţi de la capetele scândurii rămân şi la plantarea pomului .0 m. Locul fiecărui pom se determină prin întinderea unei sârme marcate între picheţii din capătul rândului. un dreptunghi sau un triunghi. Denumirea acestor forme este atribuită şi sistemelor de pichetat: 16 . care are lungimea de 1. vizibile de la distanţă pentru a trasa liniile care încadrează terenul într-o figură geometrică (dreptunghi.

17 . pomii constituie obstacole pentru apa care se scurge la vale şi erodează solul. pentru înfiinţarea plantaţiilor clasice şi pe terenuri plane.. cu distanţele mai mari între rânduri şi mai mici între pomi pe rând. Pentru executarea unui pichetat sunt necesare: • jaloane de 2 m vopsite cu roşu şi alb. oferă pomilor condiţii mai bune de captare a luminii directe şi de distributţe a rădăcinilor în spaţiul de nutriţie.Pichetatul în dreptunghi. . Acest tip de pichetat se foloseste în general. se utilizează mai mult pe terenurile plane şi cu pantă uşoara pentru toate tipurile de livezi.Pichetatul în triunghi. la care distanţele dintre rânduri sunt egale cu cele dintre pomi pe rând.Pichetatul în pătrat. Pe terenurile în pantă. pentru a fi vizibile. .

• • • •

ruleta sau panglica de oţel de circa 50 m lungime; sârmă cu noduri marcată din metru în metru de circa 50 m lungime; picheţi, ţăruşi şi maiuri din lemn (0,5 lungime); triunghi compas cu deschidere reglabilă (2 - 2,5)

Pe terenurile plane pichetatul începe cu jalonarea laturii lungi, luându-se ca aliniament fix un drum, un gard, o perdea de copaci etc, care există şi nu poate fi mutat usor. In zonele colinare, unde majoritatea terenurilor sunt framântate şi au diferite expoziţii şi pante, orientarea şi pichetarea rândurilor solicită o atenţie şi o pricepere deosebită. Pe versanţii scurţi, cu pante mici şi uniforme, pichetatul rândurilor de pomi se face paralel cu curbele de nivel, plecându-se de la un aliniament jalonat la baza pantei sau de-a lungul potecilor făcute de animale în timpul păşunatului. Pe versanţii lungi ai dealurilor înalte, pichetatul constituie o lucrare mai complexă, care se execută de către cadre calificate cu ajutorul aparatelor de măsurat.

18

Stabilirea polenizatorilor

Intâlnim deseori în livada de langă casă sau în plantatţile cu scop comercial, pomi care deşi au beneficiat de cele mai bune condiţii climatice, agrotehnice, îngrijiţi cu multă migală şi măiestrie de bunul gospodar, au înflorit dar nu au legat fructe. Aceşti pomi care sunt din anumite specii şi soiuri au nevoie să se polenizeze cu polen străin (fiind autosterile), de la alte soiuri pentru ca fructele lor să lege. Un factor deosebit de important pentru asigurarea unor recolte mari şi de calitate, care trebuie avut în vedere chiar de la înfiinţarea livezii, este distribuirea soiurilor în livadă, pentru a asigura polenizarea reciprocă. Toate soiurile de măr sunt autosterile, adică nu leagă fructe prin polenizare cu polenul propriu. Ele au nevoie de polen de la un alt soi. Prin cercetări s-a stabilit care este cel mai bun polenizator pentru fiecare soi şi care este efectul polenizării cu unul sau altul dintre polenizatori. Lista cu principalii polenizatori va fi prezentata la fiecare specie pomicolă în următoarele capitole. Pentru asigurarea unui efect maxim al polenizării dintre soiuri, trebuie respectate câteva reguli şi anume: - soiurile să prezinte compatibilitate la polenizare ; - soiurile să aibă aceeasi perioadă de înflorire; - distanţa dintre soiul de bază şi soiul polenizator să nu fie prea mare; - polenizarea se face cu ajutorul albinelor şi al vântului (nuc, alun, castan); - pentru o bună polenizare sunt necesare minimum două familii de albine la hectar; - pentru protejarea albinelor în perioada înfloritului, se recomandă să nu se efectueze stropiri cu insecticide, iar dacă acestea se execută, se vor folosi insecticidele care nu omoară albinele; - aşezarea stupilor în livada pentru polenizare, se va face în imediata apropiere a livezii sau chiar in mijlocul acesteia şi neapărat la începutul înfloritului;

2. Plantarea pomilor 2.1. Epoca de plantare Cele mai bune rezultate dau plantările de toamnă, începând cu 15 octombrie şi până la venirea primului îngheţ, deoarece până în primăvară rădăcinile pomilor realizează un contact strâns cu pământul, rănile se calusează, uneori emit chiar rădăcini noi, iar în groapă se acumulează umiditate care se păstrează şi în perioadele mai secetoase din timpul primăverii. Pomii pornesc în vegetaţie cu 10-15 zile mai devreme decât cei plantaţi primăvara şi realizează creşteri mai mari cu 20-30%. În situaţia în care plantarea nu s-a făcut în toamnă, aceasta se realizează primăvara cât mai devreme posibil, imediat după dezgheţarea şi zvântarea solului, înainte de pornirea pomilor în vegetaţie, când solul are umiditate ridicată.
19

Plantările de primăvară executate cu întârziere pot să compromită plantaţia şi să întârzie intrarea pe rod a pomilor. Se mai pot planta pomi şi în „ferestrele iernii”, cu condiţia ca temperaturile din timpul plantării să nu scadă sub 0 °C. 2.2. Executarea gropilor Săpatul gropilor. In teren desfundat gropile se fac cu putţn timp înainte de plantare, sau în ziua plantării, pentru a nu se pierde umezeala acumulată în sol, cu dimensiunile de 50 / 50 / 60 cm, în cazul plantaţiilor intensive şi superintensive, iar la cele clasice de 80/80/60cm. Pe terenurile nedesfundate dimensiunile gropilor trebuie să fie de 80 / 80 cm şi adânci de 70 cm şi se efectuează cu 2-3 luni înainte de plantare. După săparea gropilor se trage 2/3 din pământ în groapa de plantare după ce în prealabil s-a adăugat gunoiul de grajd bine fermentat. În teren desfundat, gropile se fac înainte de plantare sau chiar în ziua plantării, pentru a nu se pierde umezeala acumulată în sol, cu dimensiunile reduse în aşa fel încât să încapă cât mai bine sistemul radicular. În cazul arbuştilor fructiferi gropile cu dimensiuni de 40/40/30 cm. Gropile se execută manual cu hârleţul, sau mecanic cu burghiul. Pământul rezultat la săparea manuală a gropilor în teren nedesfundat se separă, urmând ca umplerea gropilor, la plantare, în zona rădăcinilor pomilor, să se facă cu pământul cel mai fertil. 2.3. Pregătirea materialului săditor Materialul săditor se procură de la pepinierele pomicole şi până la plantarea acestora se stratifică în şanţuri adânci de 50-60 cm. Scoaterea de la stratificare, repartizarea în teren şi plantarea trebuie să se realizeze cât mai operativ pe măsura plantării pentru a evita deshidratarea. Trebuie multă atenţie la transportul, manipularea şi plantarea pomilor, pentru a nu vătăma mugurii, în special din zona de proiecţie a coroanei (50 – 80 cm). Materialul săditor admis la plantare este cel certificat (eticheta albastră) sau cel C.A.C. (eticheta galbenă). Orice altfel de material săditor folosit la plantare rămâne în responsabilitatea celui care îl foloseşte. Un astfel de material săditor este bine să fie evitat la plantare. La plantare rădăcinile pomilor se fasonează prin scurtare, eliminarea celor rupte, rănite şi mucegăite. Rădăcinile principale se lasă cât mai lungi, rădăcinile secundare se scurtează cu cca 1/3 din lungime iar cele subţiri la 1-2 cm sau rămân intacte. Tăierile se execută perpendicular pe axul rădăcinilor pentru a provoca răni cât mai mici. După fasonare, pomii se mocirlesc cu un amestec de apă, pământ galben şi balegă proaspătă de vită (3 părţi pământ, 2 părţi balegă de vită şi apă până se obţine o pastă de consistenţa smântânii). Mocirlirea asigură o mai bună aderenţă a particulelor de pământ în jurul rădăcinilor pentru a menţine o umiditate mai ridicată în zona rădăcinilor. Până la plantare materialul saditor se stratifica in santuri cu adancimea de 50-60 cm, unde se asigură condiţii pentru menţinerea în stare normală fiziologică (fără deshidratare). 2.4 Tehnica de plantare Pomii trebuie plantaţi cu punctul de altoire la nivelul solului, asezându-se pe un muşuroi de pământ, făcut în mijlocul gropii de plantare. Plantatul pomilor se face de către o echipă formată de obicei, din două persoane. Una fixează şi ţine pomul în poziţie verticală în mijlocul gropii de plantare şi la adâncimea corespunzătoare iar cealaltă trage pământ provenit din stratul fertil al solului, bine marunţit şi reavăn în jurul rădăcinilor. Se scutură uşor pomul, ca pământul să patrundă printre rădăcini, astfel încât să nu existe spaţii goale. După ce s-au
20

acoperit rădăcinile cu un strat de 5-10 cm de pământ, se tasează uniform pământul în jurul pomului, începând de la marginea gropii spre interior. Tasarea se face prin călcarea cu piciorul (cu cizma), de 2-3 ori până când se termină plantarea. Pe fundul gropii şi în amestec cu solul din groapă se administrează 20-30 kg, gunoi de grajd fermentat. Pe timp secetos, în special primăvara, pomii plantaţi se udă cu 15-20 litri de apă. In final, se face un muşuroi pe suprafaţa gropii de plantare, cu restul pământului râmas, fără a se mai tasa. Proiectarea coroanei pomilor. Pomii sub forma de vargă se scurtează la 60-70 cm de la nivelul solului în cazul plantaţiilor intensive, respectiv la 80 cm în cazul coroanelor globuloase, utilizate în sistemul semiintensiv. Scurtarea pomilor este bine să se execute primavara, inclusiv la pomii plantaţi toamna.

ÎNFIINŢAREA PLANTAŢIILOR Perioada de Parametrii lucrării Speciile la care se executare aplică 0 1 2 3 A. PREGĂTIREA TERENULUI ÎN VEDEREA PLANTĂRII a)Amendarea solului pe Inainte de 4-8 t/ha (doza care să La toate speciile, cu terenurile cu aciditate desfundare ridice pH la 6, încât excepţia plantaţiilor pronunţată ( cu pH sub 5,5 saturarea în baze să de castan şi afin care şi cu saturare în baze sub fie de 80% pe reuşesc bine pe 60%) orizontul până la 4° solurile acide. La cm adâncime) afin, pentru acidifierea solului se recomandă folosirea turbei ca îngrăşamânt organic. b) Fertilizarea în funcţie de Inainte de gunoi 40-50 t/ha Pomi si arbuşti starea de aprovizionare a desfundare fosfor 150-200 fructiferi solului cu elemente nutritive: kg/ha s.a. - pe terenuri care se In groapă, potasiu 150-200 desfundă, la plantare kg/ha s.a. Pomi In groapă, 20-30 kg gunoi Arbuşti fructiferi la plantare 5-10 kg gunoi - pe terenuri care nu se 40-50 kg gunoi desfundă. 250-300 g fosfor Pomi
21

Lucrarea

c) Dezinfecţia solului

Inainte de desfundare

s.a. 150-200 g potasiu s.a. 25-75 kg/ ha Lindatox-3, în funcţie de vârsta larvelor 60/60/60 cm 40/40/30 cm 80/80/60 cm

Pomi şi arbuşti fructiferi

d) Desfundarea terenului : - pe terenuri profunde de minimum 70 cm; - gropi individuale pe terenuri cu sol superficial şi cu alunecări stabilizate e) Nivelarea terenului desfundat f) Săpat gropi în teren desfundat

Cu 2-3 luni înainte de plantare Cu 2-3 luni înainte de plantare Cu 10-15 zile înainte de plantare Inainte de plantare

Pomi Arbuşti fructiferi Pomi

Uniformizarea terenului 60x60x60 40x40x30

Pomi si arbuşti fructiferi Nuc, castan, măr, etc Arbuşti fructiferi

Parametrii lucrării Speciile la care se Perioada de executare aplică 0 1 2 3 B. PLANTAREA POMILOR ŞI ARBUŞTILOR FRUCTIFERI a) Asigurarea materialului Cu 5-10 zile Soiurile prevăzute a Pomi şi arbuşti săditor înainte de se planta fructiferi plantare, - certificat şi C.A.C. toamna b) Stratificarea materialului Imediat In şanturi fără Pomi si arbuşti săditor şi udarea lui stagnări de apă fructiferi c) Plantarea propiu-zisă ( Toamna 1 XI-1 Conform tehnologiilor Pomi si arbuşti fasonarea, mocirlirea, XII fructiferi plantarea ) Primavara 1 III5 IV d) Udarea pomilor după Imediat după 20l/groapa Pomi plantare la locul definitiv plantare, 10 l/tufă Arbuşti fruciferi primavara. de 2 -3 ori la nevoie Pomi si arbuşti fructiferi e) Protejarea pomilor Toamna Cu diferite materiale Pomi împotriva rozătoarelor f) Arătura terenului bătătorit După plantare, La 15-20 cm, cu Pomi si arbuşti cu ocazia plantării toamna sau răsturnarea brazdei fructiferi primavara spre rândul de pomi g) Proiectarea coroanei Primavara la Conform specificului Pomi si arbuşti pornirea în formei de coroană fructiferi vegetaţie proiectată Lucrarea
22

CAPITOLUL III. LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE A POMILOR ŞI ARBUŞTILOR FRUCTIFERI 1. Lucrări de întreţinere 1.1 Lucrări de întreţinere a solului în livezi Înierbarea constă din menţinerea terenului din plantaţie cultivat cu ierburi perene şi se recomandă doar pentru zonele deluroase, cu multe ploi. În zonele cu mai puţine ploi, înierbarea mai mult dăunează decât ajută, deoarece ierburile prin numeroasele lor rădăcini, formează aproape de suprafaţa solului, un strat pâslos, care împiedică pătrunderea apei din ploi, la rădăcinile pomilor. O parte din apă, care pătrunde totuşi în pământ, este absorbită de rădăcinile ierburilor, înainte de a ajunge la rădăcinile pomilor. Mai mult, ierburile crescând primăvara devreme, consumă cantităţi mari de apă tocmai în acea vreme când şi pomii au mare nevoie de ea. Înierbarea are loc începând cu al doilea, al treilea an de plantare şi poate să fie totală sau parţială. În cazul înierbării parţiale, o parte din suprafaţa de teren din jurul trunchiului se menţine sub formă de ogor negru prin lucrări manuale şi prin erbicidare. Înierbarea poate fi permanentă sau periodică, când după un număr oarecare de ani se ară şi se menţine câţiva ani ca ogor negru, după care se înierbează din nou. În condiţii de irigare este bine să se execute înierbarea terenului în benzi, între rândurile de pomi. Menţinerea permanentă a ogorului negru este un alt mod de întreţinere a solului în livezi. În acest caz solul se menţine curat de buruieni şi afânat în cursul întregii perioade, prin discuire sau praşile repetate. Pământul fiind lucrat şi afânat, apa din ploi pătrunde cu uşurinţă şi ajunge repede la rădăcini. În acelaşi timp, solul fiind afânat la suprafaţă, împiedică evaporarea apei, ea rămânând aproape în întregime la dispoziţia pomilor. Ca urmare, pomii din livezile unde pământul este menţinut ogor negru, fără concurenţa buruienilor pentru apă şi hrană cresc mai bine, formează mai mulţi muguri de rod şi dau recolte bogate. Totuşi, prin lucrarea permanentă a solului, în cazul ogorului negru, se distruge, într-o anumită măsură structura lui. Asemenea soluri se bătătoresc repede, nu permit pătrunderea apei şi a aerului către rădăcini. Pentru a reduce aceste efecte nedorite, toamna, în perioada îngălbenirii frunzelor, terenul se ară la adâncimea de 20 – 22 cm, în livezile de măr şi păr, la 15 – 18 cm, la 15 – 18 cm, în cele de prun, cais, piersic, cireş, vişin şi de arbuşti fructiferi. Adâncimea arăturii va fi mult mai redusă în apropierea trunchiului pomilor, pentru a nu distruge rădăcinile. Arătura de toamnă nu se grăpează, brazdele şi bulgării opresc zăpada pe loc, sporind la creşterea cantităţii de apă din sol în primăvară. Arătura se va executa la 1,01,2 m de rândul de pomi. Primăvara se face o lucrare de afânare a solului la 10 – 12 cm cu cultivatorul sau cu sapa pe toată suprafaţa, inclusiv sub coroana pomilor, după efectuarea tăierilor şi tratamentelor contra bolilor. În cursul verii, solul din livadă se mai lucrează de 4- 6 ori, la 10 – 12 cm, mai ales după ploi, în aşa fel încât să nu fie buruieni şi pământul să fie afânat. Culturi de acoperire folosite pentru îngrăşământ verde constau în întreţinerea terenului din livadă prin cultura unor plante folosite ca îngăţământ verde. Cultura ocupă terenul doar câteva luni, în restul timpului solul se menţine ca ogor negru. Specia cultivată trebuie să crească repede, să producă o masă cât mai bogată de materie organică, să nu concureze pomii pentru apă şi substanţe nutritive.
23

Cele mai bune culturi de acoperire pentru îngrăşământ verde în livezi sunt cele de toamnă-primăvară sau de vară, deoarece ele cresc şi se dezvoltă în perioadele în care pomii au cerinţe mai mici pentru apă şi substanţe nutritive. Pentru culturile de primăvară se recomandă: seradela, sulfina şi rapiţa; pentru culturile de vară: lupinul alb, lupinul galben, facelia, seradela, soia, fasoliţa, floarea soarelui; pentru culturile de toamnă: secara, măzărichea păroasă, trifoiul şi rapiţa. Încorporarea plantelor în sol se realizează cu ajutorul grapei cu discuri şi cu plugul. Se practică pe solurile lipsite de materie organică (solurile nisipoase, în special). Ogorul negru combinat cu plante acoperitoare sau ogorul negru ocupat este un alt mod de menţinere a solului în livezi care elimină unele neajunsuri ale celor două moduri de lucrare a solului. În prima jumătate a verii solul din livadă se menţine ogor negru. După încetarea creşterii lăstarilor, în a doua jumătate a verii (luna august) se însămânţează anumite plante agricole, de obicei furajere ( mazăre furajeră, lupin galben, secară, timoftică). Aceste plante cresc până în toamnă, dau o masă verde importantă care în perioada înfloritului se tăvălugesc şi se îngroapă în sol prin arătura de toamnă, ca îngrăşământ verde. Culturile intercalate cu plante agroalimentare constau în cultivarea cu plante cu perioadă scurtă de vegetaţie în zonele secetoase pentru menţinerea umidităţii în sol. Din păcate, acest mod de întreţinere a solului nu este posibil decât în zonele cu multe ploi, cel puţin 600-700 mm de precipitaţii anual sau cu posibilităţi de irigare. În regiunile secetoase, unde se resimte o mare lipsă de ploaie, în a doua parte a verii, nu este posibilă o cultură anuală, nu răsare nimic sau ceea ce răsare nu creşte. În aceste regiuni este mai bine de menţinut ogorul negru în cursul verii. Mulcirea solului constă în menţinerea solului acoperit cu diferite materiale. Mulciul poate fi natural, obţinut pe terenul din plantaţii sau pe alte terenuri, cât şi artificial. Ca mulci natural se folosesc resturile vegetale din gospodărie (paie, coceni, frunze, rumeguş, fânul de proaspătă calitate) care, fie întregi, fie tocate, acoperă terenul într-un strat uniform de 10-15 cm, strat ce permite pătrunderea în sol a apei, aerului şi cădurii dar împiedică pierderea apei, pătrunderea luminii şi creşterea buruienilor. Ca mulci artificial se foloseşte folia neagră de polietilenă sau cea transparentă. Practica mulcirii s-a generalizat pe rândurile de pomi pe o lăţime de 1,5 -.2 m, în special la plantaţiile intensive şi superintensive amplasate pe terenurile nisipoase şi în zonele secetoase precum şi în culturile de căpşuni. 1.2. Combaterea brumelor şi îngheţurilor târzii Brumele şi îngheţurile târzii pot surprinde pomii în fenofaza de umflare a mugurilor floriferi şi chiar în plină floare. Cele mai des afectate sunt speciile cais, migdal, piersic şi cireş, care înfloresc timpuriu. Pentru protejarea livezilor, cea mai accesibilă şi mai ieftină metodă, rămâne fumigaţia, respectiv arderea unor materiale uşor de aprins şi care produc fum mult. Condiţia esenţială este ca arderea să fie înceată, să nu producă flacără. În aceste scopuri se caută din timp bălegar păios, semiuscat, turbă, gunoaie, buruieni uscate, vreascuri, resturi de cauciuc şi alte materiale care amestecate pot servi la pregătirea grămezilor fumigene. Pentru fiecare hectar de livadă sunt necesare 150-200 asemenea grămezi de material fumigen care se distribuie la 8 -10 m una de alta, printre rândurile de pomi, nu numai pe alei şi, pe cât posibil, să fie perpendiculare pe direcţia vântului dominat. Grămezile cu materiale fumigene trebuie să ardă (să producă fum) până la răsărirea soarelui şi au un efect bun numai la o scădere a temperaturii la -2…-3ºC.
24

erbicidarea se va efectua numai pe timp liniştit. suportă cel mai bine erbicidarea. cât şi cele de contact sau totale. Erbicidele recomandate şi autorizate pentru a fi folosite în plantaţiile de pomi Denumirea erbicidelor sau Substanţa activă Doza amestecurilor de erbicide recomandată % kg/ha efectiv Gramoxone Paraquat 20% 4 Roundup Glyphosate 36% 6-10 Devrinol Napromid 50% 6-8 Simazin ( simadon) 4-5 Caragard (caradon) 4-5 2. lăsând loc liber celor rezistente.la prepararea erbicidelor nu se vor folosi vase din lemn. insecte. Buruienile perene se combat în tot timpul anului pe vetre. ape curgătoare. pentru a împiedica germinaţia seminţelor şi postemergent în stadiul de vegetaţie. canale. prepararea soluţiilor se va face cât mai departe de sursele de apă (fântâni. În aceste plantaţii pot fi folosite cu succes atât erbicidele sistemice. Ambalajele goale rămase se distrug. Cercetările efectuate în domeniu cât şi practica de producţie au arătat că dintre speciile pomicole cultivate. pentru a nu se înfunda duzele instalaţiei. . Această lucrare se face obligatoriu cu consultarea specialiştilor. sănătatea şi productivitatea pomilor este foarte mare. . De asemenea. Diferiţi viruşi. canale. erbicidele selective contribuie în mare măsură la schimbarea compoziţiei floristice a buruienilor.1. se hrănesc şi cresc pe anumite organe ale pomilor. talpa gâştii şi volbură). în amestec cu sodă şi se clătesc repetat cu apă curată. ciuperci parazite. cele mai bune rezultate obţinându-se înainte de înflorire sau când au 10-15 cm înălţime. etc. fără vânt.1. bacterii. Erbicidele se pot aplica preemergent toamna sau primăvara devreme. acestea fiind absorbite de plante prin frunze. viermi. . Folosirea exclusivă a erbicidelor duce la înmulţirea speciilor perene de buruieni mai rezistente la erbicide (pir.prepararea (soluţiei) suspensiei de erbicide se face numai cu apă perfect limpede şi lipsită de orice impurităţi. Perioada optimă de aplicare a erbicidelor se stabileşte în funcţie de stadiul de dezvoltare a principalelor specii de buruieni din plantaţii. adânci. Lupta cu bolile şi dăunătorii pomilor trebuie dusă permanent pe parcursul întregului an şi cu 25 . Combaterea bolilor şi dăunătorilor Numărul organismelor dăunătoare care afectează într-un fel sau altul. şi în special mărul. păianjeni. La aplicarea erbicidelor în plantaţiile pomicole se vor respecta următoarele reguli: . departe de fântâni. Soluţiile rămase cât şi apa provenită de la spălarea vaselor şi pompelor se varsă în gropi anumite. rozătoare. seminţoasele.3.după terminarea lucrării vasele cât şi toată aparatura folosită se spală cu apă curată. Lucrări de întreţinere a pomilor şi arbuştilor fructiferi 2. Cele sensibile sunt distruse foarte repede. Combaterea buruienilor cu ajutorul erbicidelor Distrugerea buruienilor se poate face prin mijloace mecanice şi prin mijloace chimice înainte de formarea seminţelor. păsări. ape curgătoare).

pentru protejarea pomilor contra agenţilor patogeni şi a dăunătorilor sunt cele mecanice. este o lucrare hotărâtoare pentru creşterea şi rodirea pomilor. Răzuirea se face cu perii de sârmă. ouă de insecte şi alţi dăunători. sunt scoase la suprafaţă şi degeră în cursul iernii. de igienă culturală. contribuind la procesele de extragere şi prelucare a substanţelor nutritive. astfel. prin care se încorporează şi se distrug pupăriile insectei. trunchiului şi ramurilor groase are ca efect îndepărtarea unei întregi serii de dăunători aflaţi pe scoarţă sau în crăpăturile acesteia ca ouă. ciuruirea frunzelor şi altor boli.0 ha) Săpatul solului în jurul tulpinilor şi aratul întregii suprafeţe ocupată de pomi. iar resturile se distrug imediat prin ardere. Deşi oamenii văruiesc pomii primăvara. reducându-se.). primăvara.). ouă de acarieni şi insecte etc.toate că vara se văd mai bine dăunătorii şi efectele lor.2. făcută toamna. Aceste lucrări pot fi aplicate cu uşurinţă în plantaţiile pomicole de mici dimensiuni (sub 1. cum ar fi: Omizitul pomilor constă în adunarea şi arderea cuiburilor de omizi din frunzele uscate. la începutul toamnei. O serie de insecte. care provoacă putrezirea fructelor. în afară de efectul frumos pe care-l au pomii văruiţi şi de protecţia scoarţei de „arsurile de iarnă”. sfrederitorul ramurilor etc. reducând substanţial atacul omizilor.care trebuie însoţite de măsuri agrotehnice. 2. Primele măsuri care pot fi aplicate în perioada de iarnă. prin care se distrug numeroşi dăunători care se găsesc pe scoarţă (păduchi ţeştoşi. Măsurile menţionete mai sus nu sunt suficiente şi trebuie completate cu măsuri de combatere chimică. rezerva biologică pentru următorul an de vegetaţie. mai complet. . Complexe de tratamente fitosanitare la pomi şi arbuşti fructiferi a) Tratamente pentru combaterea bolilor şi dăunătorilor la măr Pentru realizarea unor tratamente fitosanitare eficiente şi cu protejarea mediului înconjurător este bine să se apeleze la specialiştii horticultori sau agronomi Nr. de care au nevoie pomii. larve. unii dăunători din interiorul lemnului (carii. care şi-au găsit adăpost în sol. iarna este un prilej foarte bun de a acţiona asupra lor. Tăierea şi arderea ramurilor uscate este o lucarare de igienă. cea mai importantă fiind lucrarea solului din livadă. pupe sau adulţi. precum şi o serie de ciuperci şi bacterii. ouăle sau pupele lor. lucrarea respectivă. fixate sau atârnarea de ramuri. Adunarea şi distrugerea fructelor mumificate contribuie foarte mult la reducerea atacului unor ciuperci şi bacterii. Răuirea scoarţei. De asemenea. Văruitul trunchiului. Bolile şi dăunătorii Perioada 26 Pesticide folosite Conc. săpatul manual sau arătura adâncă de toamnă. aerul şi apa pătrund uşor la rădăcini. are un efect mai mare. are un rol deosebit în distrugerea unor specii de ciuperci parazite.

160 0. psilide. păduchele din Sant Jose ( G...05 0. defoliatoare. Hoplocampa m. Phomopsis sp.250 0. Phomopsis m. Eriosoma. făinare.5 5 6 Aprilie.2 0. Phomopsis m.. defoliatore Rapăn. Phylosticta sp. 1 2 3 4 combătuţi Păduchele din San Jose. Gloeosporium sp. Eriosoma.. monilioză.025 0...3 US – RV 92% 1. 3 Martie.05 0. 3 Aprilie. acarieni. Anthonomus sp..07 0. Phylosticta sp. minatoare Rapăn. 2 Aprilie. 2 10 Iunie. acarieni.. afide. ouă hibernante de acarieni.0 EC sau Karathan sau Kumulus 0.160 0. făinare.2 Zeamă bordeleză + Sulf muiabil Metoben + Captadin 50 sau Dithan + Caolin + Acid boric + Carbetox 37 la sol Sumialpha Captadin 50+(Dithan) Metoben + Caolin + Acid boric + Filitox + Carbetox 37 la sol Captadin 50 + Fademorf + Plictran 600 FL + Thuringin 6000 + Caolin + Acid boric Polycarbacin + Metoben + Wofatox 50 + Caolin + Acid boric + Carbetox 37 la sol Captadin 50 + Fademorf + Wofatox 50 + Caolin + Acid boric + Carbetox 37 la sol 0. minatoare Rapăn. 1 Martie. Gloeosporium sp.04 0. monilioză. făinare. ouă de defoliatoare. afide.250 0.07 0. ouă de afide Psilide. psilide. Phylosticta. ( G. Phomopsis sp.2 0. parţial acarieni. Hoplocampa m. defoliatoare Făinare. afide. Rapăn. Eriosoma. 2 decembrie.1 ). psilide.1 0.0 0. Gloeosporium sp. 1 % Oleodiazol Oleockalux Oleocarbexox Polisulfură de Ba + Carbetox 37 1.2 0. psilide..5 0.5 ( Paracarovicid ) + Turdacupral 50 0.. defoliatoare.05 0.2 0. Phylosticta sp. 1 9 Iunie. 1 7 Mai..2 0. Phomopsis m. Eriosoma.07 0. Gloeosporium sp. minatoare Rapăn..5 0.. Carpocapsa p.. Eriosoma. 3 Mai. 2 8 Mai.05 0. decada ) noiembrie. acarieni. făinare..2 0. 3 Iunie. monilioză. defoliatoare.1 0. 1 ).. monilioză. Phylosticta sp.05 0. defoliatoare. făinare.1 ).trat. Sp.7 0. făinare. Gloeosporium sp. acarieni. 3 Aprilie.250 0.5 1. Eriosoma. psilide.5 1.1 0. 3 27 .. afide. Phylosticta sp. Phomopsis m.5 1. acarieni. Eriosoma. Eriosoma.5 0. afide. Phomopsis m..2 0.păduchele din Sant Jose ( G.250 0. făinare. monilioză. acarieni.. monilioză.1 Aprilie. minatoare ( luna.5 Polisulfură de Ba + Carbetox 37 1.. minatoare Rapăn.05 0.5 0.2 Champion 50 WP 0. inclusiv Lymantria Rapăn. Gloeosporium sp. Phylosticta sp. defoliatoare.

acarieni.03 0. monilioză. făinare. afide.05 0.. Eriosoma..0 0.05 1. 3 14 August. minatoare Rapăn. acarieni.05 1..2 0.05 0. 1 15 16 Rapăn.05 0.05 0. afide.125 0. % 4 . Oradea + Caolin + Acid boric + Carbetox 37 la sol Polycarbacin + Metoben 70 + Plictran 600 Fl.0 0. Eriosoma. Phylosticta sp. monilioză. psilide. Eriosoma. 3 Septembrie. Gloeosporium sp. Gloeosporium sp. Phylosticta sp. Phylosticta sp. Phylosticta sp.5 0. minatoare Rapăn.1 ). Pură. psilide. Phomopsis m..1 0. Carpocapsa (G2).05 0.5 0. + Decis 2. Eriosoma. defoliatoare. acarieni.5 0.1 ). trat.2 0. monilioză. acarieni. defoliatoare. minatoare August.0125 0.05 0. Carpocapsa (G2). acarieni.5 0. păduchele din Sant Jose ( G. decada ) 2 28 Produsele folosite 3 Conc. psilide. 0 Bolile şi dăunătorii combătuţi 1 Perioada ( luna. făinare.1 ). Pură. afide. defoliatoare.03 0.. Gloeosporium sp. Phomopsis m.2 0.5 EC + Caolin + Acid boric + Carbetox 37 la sol Captadin 50 + Metoben 70 + Ekalux S. Phomopsis m. păduchele din Sant Jose ( G. defoliatoare.5 0. Gloeosporium sp. făinare. Phomopsis sp.. lichidă + Carbetox 37 la sol Captadin 50 + Metoben 70 + Plictran + Decis 2. psilide. afide..0125 0.1 0. Carpocapsa (G2).5 0. monilioză.2 0..125 0. defoliatoare. minatoare Rapăn. făinare. Phomopsis sp. 2 13 Iulie. 1 b) Tratamente pentru combaterea bolilor şi dăunătorilor la păr Nr.. minatoare Rapăn.125 0.05 0. Phylosticta sp. minatoare Iulie. Oradea + Caolin + Acid boric + Clorură de Ca chim.11 12 Rapăn. psilide. monilioză. monilioză.125 0. defoliatoare. afide. psilide..0125 0.6 + Caolin + Acid boric + Clorură de Ca chim. Eriosoma. Gloeosporium sp.05 0.5 August. afide.1 0. acarieni. Gloeosporium sp. Phylosticta sp.2 0. făinare. 1 Iulie. Eriosoma.2 0. Phomopsis sp. 2 Dithane M 45 + Nimrod 25 EC + Ekalux S. păduchele din Sant Jose ( G. făinare. lichidă + Carbetox 37 la sol Captadin 50 + Metoben 70 + Ekalux + Carbetox 37 la sol Captadin 50 + Metoben 70 + Carbetox + Dicofol + Carbetox 37 la sol 0.

3 0. păduchele din Sant Jose psilide. monilioză. pătarea brună.2 Mai. 2 Captadin 50 PU + Wofatox 30 PU 0. 2 Decembrie.1 8 Mai. minatoare Rapăn. 2 Ianuarie. ). Rapăn. 2-3 0. defoliatoare (Hyphantria c.3 0.5 0.0 0. viespea cu ferastrău a fructelor. bacterioze. afide. monilioză. insecte defoliatore (inclusiv Lymantria dispar) Rapăn. bacterioză. pătarea brună şi pătarea albă a frunzelor. insecte Defoliatoare ce iernează pe scoarţa pomilor. ouă hibernante de acarieni şi de Lymantria d.3 11 Iunie. viermele fructelor (G 1). defoliatoare (Hyphantria c.3 10 Iunie. pătarea brună şi pătarea albă a frunzelor.0 1.2 9 Iunie. psilide Rapăn. 1 Martie. defoliatoare (Hyphantria c.5 0. ouă de primăvară de psilide etc. bacterioză. 1 Ziram 75 PU + Wofatox 30 0. pătarea albă şi brună a frunzelor. psilide Rapăn. afide. 1 Martie. defoliatoare (Hyphantria c. 3 Aprilie.250 0.5 0. ). 1 Mai. bacterioză. bacterioză. 1 Dibutox 25 EC Dibutox 25 EC Turdacupral 50 + PEB – 25% ( Metoxan 25% EC ) Turdacupral 50 + US – RV -92% (Paracarovicid – S ) Turdacupral 50 + Sinoratox R 35 Captadin 50 PU + Zolone 35 EC 1. 3 Captadin 50 PU + Thuringin 6000 0.5 . monilioză. minatoare Rapăn.3 1. gărgăriţa florilor Rapăn. psilide. minatoare Rapăn. monilioză. minatoare Rapăn. 3 29 Ziram 75 + Carbetox 37 0. psilide.1 2 3 4 5 6 7 Păduchele din San Jose şi alţi păduchi ţestoşi. pătarea brună a frunzelor.1 0. defoliatoare. afide. ouă de afide. psilide.5 Aprilie..5 0. monilioză. acarieni. Noiembrie. monilioză. monilioză.250 0. pătarea brună şi pătarea albă a frunzelor. ). afide. 2 Ziram 75 PU + Sinoratox R 35 0.250 0. bacterioză. bacterioză. viermele fructelor (G 1). bacterioză. ). păduchele din Sant Jose. monilioză. monilioză. pătarea brună şi pătarea albă a frunzelor. pătarea albă a frunzelor. afide. pătarea brună şi pătarea albă a frunzelor. pătarea brună a frunzelor.

monilioză. afide. monilioză. bacterioză. păduchele din Sant Jose (G1). antracnoză Monilinia.0125 0. Valcea 0. monilioză.5 0. Diplocarpon soraueri Monilinia. ouă de afide. bacterioză.07 6 Mai. bacterioză. pătarea albă şi brună a frunzelor. acarieni.0075 0.07 0.2 0. psilide. ouă de insecte defoliatoare Monilinia linhartiana fructigena.5 EC Dudeşti + Plictran 600 Fl.250 0. % 1. minatoare Rapăn. păduchele din Sant Jose (G1). afide. defoliatoare. afide. ouă hibernante de carieni. 1 Aprilie. Diplocarpon soraueri Noiembrie. viermele fructelor Rapăn. acarieni. de cotari etc. Podosphera oxicanthae. minatoare Rapăn. pătarea albă şi brună a frunzelor. 3 August. 1 Metoben 70 + Rovral 50 Rm. 3 Zeamă bordeleză : ( SO4Cu + var pastă ) Metoben 70 0. monilioză.5 0. Diplocarpon soraueri. decada) 1 2 3 Păduchele din San Jose Ouă de acarieni.5 0. Ziram 75 PU + Decis 2.3 Iulie. linhartiana.025 0. 5 EC Captadin 50 PU + Decis 2.0 0. psilide.1 30 . 2 Aprilie.250 0. ( luna. minatoare Rapăn.4 0. afide.07 0.0 1.2 Conc. Monilinia fructigena.5 EC Dudeşti Metoben 70 PU + Carbetox 37 EC + Dicofol 18. psilide. 1 Martie. acarieni Iulie.025 0. 2 Iulie.5 1.0 1. pătarea albă şi brună a frunzelor. Monilioze. 1 August. 1 Captadin 50 PU + Carbetox 37 + Plictran 600 Fl. 2 Decembrie. Ziram 75 PU + Carbetox 37 + Dicofol 18. afide.12 13 14 15 16 bacterioză. Bolile şi dăunătorii combătuţi Perioada Produsele folosite trat. psilide. minatoare Rapăn. Monilinia fructigena. linhartiana. 3 c) Tratamente pentru combaterea bolilor şi dăunătorilor la gutui Nr. 3 Ianuarie. ouă de Lymantria d. Podosphaera oxicanthae.. psilide. bacterioză. păduchele din Sant Jose (G2). pătarea albă şi brună a frunzelor. 1 Dibutox 25 Dibutox 25 US – RV 92% + Turdacupral 50 4 5 Aprilie. Podosphera oxicanthae. monilioză.5 0.5 EC 0. viermele fructelor (G2). păduchele din Sant Jose (G1).5 0.

Carpocapsa pomonella G. insecte defoliatoare. monilioze.4 0.5 0. antracnoze etc. Păduchele din San Jose (G1). 2 Iulie. 1 Iulie. antracnoze etc. 1 d)Tratamente pentru combaterea bolilor şi dăunătorilor la prun Nr. afide.7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Monilinia. antracnoze etc. insecte defoliatoare Păduchele din San Jose (G1). insecte defoliatoare.4 0. afide. acarieni. afide. monilioze. 3 Iulie. Păduchele din San Jose (G1). 3 Metoben 70 + Rovral 50 Rm Vâlcea + Zolone 35 EC Oradea 0. monilioze Mai. ) Viermele fructelor (G1). monilioze. insecte defoliatoare. monilioze. acarieni.4 0. Hyphantria c.2 Iunie. afide etc. afide. monilioze. afide. insecte defoliatoare. insecte defoliatoare. insecte defoliatore. 2 Septembrie. antrcnoze. viermele fructelor (G1).5 0. Diplocarpon soraueri. acarieni. trat. acarieni. 3 August. monilioze.5 0. Păduchele din San Jose (G1). 1 Ziram 75 + Sinoratox R 35 0.07 0. Pesticidele folosite decada) Noiembrie.5 0. acarieni. acarieni.07 0. Păduchele din San Jose (G2).05 Iunie. antracnoze etc. 2 Ziram 75 + Carbetox 37 Tiuram 75 + Carbetox 37 Tiuram 75 + Carbetox 37 Ziram 75 + Carbetox 37 Ziram 75 + Carbetox 37 Metoben 70 + Sinoratox R 35 Metoben 70 + Sinoratox R 35 Metoben 70 + Decis 2. afide.0 . afide.07 0.1 etc.1 0. 3 31 Conc.5 0. afide. acarieni. Virmele fructelor (G2)..1 Iunie. antracnoze Păduchele din San Jose (G1). Monilinia fructigena. 1 August. linhartiana. acarieni.5 0. Monilinia linhartiana. Viermele fructelor (G2). insecte defoliatoare ( Lymantria d. monilioze.5 EC Dudeşti 0.1 0. Podosphera oxicanthae. insecte defoliatoare. acarieni.05 0. % 1. acarieni. Monilinia fructigena. afide.5 0.5 0. 2 Dibutox 25 EC Decembrie. antracnoze etc. Diplocarpon soraueri. ouă de acarieni şi afide Perioada (luna. 1 Bolile şi dăunătorii combătuţi Păduchele din San Jose şi alţi păduchi ţestoşi.1 0.

ciuruirea. afide Monilioză.2 0. ciuruirea frunzelor. afide Monilioză. bacterioze. păduchele din San Jose (G1). 1 US – RV – 92% (Paracarovicid S. viespea sâmburilor ( Eurytoma schreineri ). rapăn. pătarea roşie. rapăn. 2 Ziram 75 + Metoben + PEB – 1 25% + Plictran 25 WP 0.5 0. 3 32 . rapăn.0075 Iunie. rapăn. 2 Ziram 75 + Carbetox 37 + Dicofol 18.5 0. 3 Mai. viespile cu ferăstrău (Hoplocampa sp. acarieni Monilioză. Aprilie. defoliatoare Monilioză. ciuruirea frunzelor. viermele fructelor (G1). afide. 1 Metozir + DEF – 25 (Sintox 25) 0. pătarea roşie a frunzelor. defoliatoare Monilioză. păduchele din San Jose (G1). bacterioze. 3 Iulie. ouă hibernate de acarieni.5 0. 2 Iulie. acarieni. bacterioză.07 0.07 0.3 0. pătarea roşie a frunzelor. bacterioze.05 Mai. viermele fructelor (G2).2 Aprilie. ciuruirea.3 0.1 0.2 0.5) 1. deformarea frunzelor. afide.2 0. deformarea fructelor (G1). afide. acarieni unde nu a fost aplicat US – RV – 92% Monilioză.2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Monilioză. ) + Turdacupral 50 Turdacupral 50 + Metoben 70 + DEF 25 ( Sintox 2.07 Mai. ciuruirea frunzelor.2 0. afide. ).5 Metozir + Decis 2. deformarea fructelor.4 0.2 0. bacterioze. afide Monilioză. rapăn. bacterioză. pătarea roşie a frunzelor.5 Ziram 75 + Wofatox 50 Maetoben 70 + Filitox Metoben 70 + Thuringin 6000 + Dicofol 18. acarieni Monilioză.07 0.05 0. ciuruirea. bacterioză. Polystigma rubrum ( Pătarea roşie a frunzelor ). ciuruirea frunzelor. ciuruirea frunzelor. defoliatoare.2 Iunie. 1 Iulie. acarieni Monilioză. viespea sâmburilor (Eurytoma schreineri).4 0. rapăn. acarieni. 1 Metoben 70 + Policarbacin + Filitox 0.07 0. ciuruirea frunzelor. viespea sâmburilor. ciuruirea frunzelor. ). defoliatoare (inclusiv Lymantria d.160 0. bacterioză. păduchele din San Jose (G1). afide.05 0. defoliatoare. 3 Iunie.5 EC + 0. rapăn.4 0.

2 e) Tratamente pentru combaterea bolilor şi dăunătorilor la cireş şi vişin Nr. Iunie. defoliatoare. 3 (G1). combătuţi decada) Păduchele din San Jose. insecte defoliatoare ( Lymantria ).5 EC 0. acarieni Monilioză. afide. cotari etc. insecte defoliatoare ( Caliroua limacina). musca cireşelor ( Rhagoletis cerasi ) Musca cireşelor (Rhagoletis Mai. Monilioză.07 0. rapăn. ciuruirea bacteriană. Acospora. 3 cerasi). monilioză Afide. 1 afide. Hyphantria cunea.1 5 Metoben 70 + Decis 2.2 1. rapăn. Acospora beijerinkii. bacterioze Monilioză.0 2 Turdacupral 50 + US – RV 92 % s. Noiembrie. ciuruirea bacteriană. 2 33 Produsele folosite Dibutox 25 Conc.a Captadin 50 + Metoben 70 + Zolone 35 EC Oradea 0. ciuruirea frunzelor.007 6 Metoben 70 + Sinoratox R 35 Captadin 50 + Wofatox 50 0. acarieni. 1 Bolile şi dăunătorii Perioada (luna. ciuruirea bacteriană.025 0. Păduchele din San Jose August. păduchele din Sant Jose (G2).. viermele fructelor (G2). trat. antracnoza Mai. 1 ciuruirea bacteriană.2 0. antracnoză.07 0. % 1. Coccomyces hiemalis. afide.250 0.05 0. 1 frunzelor. monilioză. afide. Hyphantria cunea. Aprilie.5 . rapăn. afide ( pentru soiurile târzii ) Plictran 600 Fl.2 3 4 Metoben 70 + Sinoratox R 35 0. 2 Eulecanium corni.07 0. viermele fructelor (G3). ouă de Martie. ciuruirea bacteriană. 1 ouă de Lymantria d.3 Metoben 70 + Carbetox 37 + Dicofol 18. ouă de acarieni ( parţial ) Ouă hibernante de acarieni. rapăn.5 0. Coccomyces h.07 0. rapăn Păduchele din San Jose Iunie.1 0.12 afide. monilioză. defoliatoare ( Hyphantria ). antracnoza Mai. Acospora B.. August 2.5 0.160 7 8 Ziram 75 + 0. antrcanoza ( Coccomyces hiemalis).5 EC 0. rapăn. 2 frunzelor.

1 Produsele folosite Zeamă bordeleză (SO4Cu + var pastă + DEF 25 Conc.0 0. monilioză. Fusicoccum amygdali.2). Fusarium sp. Coccomyces hiemalis. acarieni. cancerul uscat al ramurilor (Fusiccocum amygdali). ciuruirea bacteriană. Acospora beijerinckii Păduchele din San Jose (G. Stereum. Stereum p.. rapăn (Fusicladium cerasi). monilioze. Hyphantria cunea (G2). Cytospora cincta. Coccomyces hiemalis.07 4 Aprilie.9 10 (G1).5 0. ouă de acarieni Păduchele din San Jode.160 August. Perioada (luna şi decada) Octombrie. monilioză. monilioză (Monilinia laxa). uscarea ramurilor (Cytospora cincta).5 f) Tratamente pentru combaterea bolilor şi dăunătorilor la piersic şi migdal Nr. 2 Polisulfură de Ba 6. Ouă hibernante de acarieni şi de Lymantria d.0 3 Ziram 75 + Metoben 70 0. Fusicoccum amygdali. ciuruirea frunzelor Wofatox 50 0. 2 Ziram 75 + Wofatox 50 0. Hyphantria cunea (G.5 0. trat.0 2. Acospora beijerinckii.2 2 Ianuarie. persicae. Sphaerotheca panosa var.07 34 . bacterioză. 1 Martie.a + Ziram 75 + Metoben 70 1. de insecte defoliatore. 3 Tiuram 75 + Carbetox 37 0.5 0. făinarea (Sphaerotheca pannosa var. împotriva bolilor la primul tratament Taphrina deformans. persicae).160 August. 3 Februarie.2). 1 Bolile şi dăunătorii combătuţi Deformarea frunzelor (Taphrina deformans). Fusicladium cerasi. ouă de acarieni. Coccomyces hiemalis. % 1. 3 Noiembrie.5 0. monilioză.4 0. ciuruirea frunzelor (Acospora beijerinckii). Botrytis cinerea... Acospora beijerinckii Păduchele din San Jose (G1). purpureum etc. bacterioze. ciuruirea bacteriană. Hyphantria cunea (G2). 1 US – RV 92 % s.

Pseudomonas sp.. 2 Ziram 75 + Metoben 70 + Decis 2. afide.5 Iunie. (G.1).2 0. Laspeyresia molesta. Monilinia sp..1) etc. afide.1).1 0..025 Mai.05 0.. persicae.07 0.. 1 Ziram 75 + Metoben 70 + Orafon 50 0. Sphaerotheca pannosa var.2 0.1). Taphrina deformans. Fusicladium cerasi.05 0...0125 0.. insecte defoliatoare. Stereum purpureum. Ascospora beijerinckii. Vâlcea + Metoben 70 + Decis EC Dudeşti + Plictran 600 Fl. acarieni şi aceleaşi boli indicate la tratamentul 7 Păduchele din San Jose (G. Laspeyresia m. Vâlcea + Metoben 70 + Zolone 35 EC 0.. 0. Fusicladium cerasi. Hyphantria cunea şi alte insecte defoliatoare. Taphrina d. Monilinia sp. Taphrina d.5 6 7 8 9 Cytospora cincta. persicae.. Stereum purpureum etc. Sphaerotheca panosa var. persicae. Monilinia sp. Ascospora beijerinckii. bacterioze.. Eulecanium c. Laspeyresia molesta. Sphaerotheca pannosa var. acarieni Anarsia lineatella. Ascospora b. acarieni. Laspeyresia m. insecte defoliatoare. Stereum p. Păduchele din San Jose (G. Fusicoccum amygdali. Anarsia lineatella. Hyphantria c. Carpocapsa p. Cytospora cincta. Pseudomonas sp.05 0. Cytospora cincta..2 35 . Monilinia laxa. Myzuz p.2 Mai.. 3 Metoben 70 + Carbetox 37 0. Fusicoccum amygdali. Laspeyresia molesta. acarieni. insecte defoliatoare. Anarsia l.. 3 Rovral 50 Rm. Anarsia lineatella. Fusicladium c.05 0. Fusicladium cerasi. afide..1 0. persicae. 2 Aprilie. Tphrina d. Monilinia sp. acarieni.5 EC Dudeşti 0.. Sphaerotheca pannosa var.. Acospora b.. 1 Rovral 50 Rm. Cytospora cincta.0125 Mai. afide. Aprilie... Anarsia l. Carpocapsa pomonella (G. Anarsia lineatella Fusicoccum amygdali.

2 36 . Myzus p. Stereum p... Ascospora b. Monilinia sp. Cytospora p. afide. Fusicoccum a. Stereum p. 2 Metoben 60 + Orafon 0... Laspeyresia m. bacterioze. Stereum p. Sphaerotheca pan. Anarsia l.07 0. insecte defoliatoare Anarsia l. 1 Metoben 70 + Orafon 50 0.. insecte defoliatoare. etc.2 Iulie.. afide.... Păduchele din San Jose (G. Cytospora c...2 Iulie. Fusicladium c. Monilinia sp.v.v..2).2).. Fusicaldium c. Ascospora b.. acarieni.2 Iulie. Stereum p. Laspeyresia p.p. Anarsia l. Laspeyresia m. Păduchele din San Jose (G. defoliatoare. acarieni. boli foliare.. Cytospora c. Ascospora b..afide. Stereum p...07 0. Laspeyresia m. acarieni. Fusicoccum a. 2 Metoben 70 + Orafon 50 0.. Monilinia sp.07 0.. insecte defoliatoare. Sphaerotheca p... Ascospora b.. Laspeyresia m. 3 Metoben 70 + Decis 2. Cytospora c. Anarsia l.p.. Stereum p.. Quadraspidiotus p.2). acarieni.. acarieni.. Laspeyresia m. Quadraspidiotus p. (G..07 0. etc.1). etc. Taphrina d.. Stereum p. Taphrina d. 3 Metoben 70 + Orafon 50 0.. Taphrina d.. monilioze. Fusicoccum amygdali.. Anarsia l. Anarsia l.5 EC Dudeşti + Dicofol 18. etc. bacterioze.. Hyphantria c. Sphaerotheca p.. Monilinia sp.v pers.. etc.1)... afide. Ascospora b... Păduchele din San Jose (G...07 0.. afide.p. etc. afide. V.. Fusicladium c. insecte defoliatoare.. Monilinia sp. Bacterioze. Pseudomonas sp. Cytospora p. (G.2 August.. Monilinia sp..10 11 12 13 14 15 16 Fusicoccum a.2 August. Iunie. Laspeyresia m.05 0.2 0.5 Metoben 70 + Orafon 50 0.. Fusicoccum a.. 1 August. acarieni.. Sphaerotheca p. Quadraspidiotus p. Ascospora b.. Anarsia l. Cytospora c.. 1 Metoben 70 + Orafon 50 0...07 0... Stereum p. Hyphantria c.07 0. Taphrina d...

păduchele ţestos (Eulecanium corni).0 2.... 2 Zeamă bordeleză (SO4Cu + var pastă Turdacupral 50 + US – RV 92% 1.3 1. insecte defoliatoare etc. Cytospora cincta. afide. Carpocapsa pomonella (G.4 0. Stereum purpureum etc. Cytospora cincta. afide. 1 4 Aprilie. % 1.. Fusicladium cerasi.5 1... Fusicladium c. Gnomonia erythrostoma. păduchele din San Jose Taphrina d.1) Laspeyresia molesta. Cytospora c. Stereum p. insecte defoliatoare. Cytospora cincta. Gnomonia erythrostoma. acarieni. insecte defoliatoare etc. Monilinia laxa. 1 Bolile şi dăunătorii combătuţi Păduchele din San Jose.1 ..5 Var pastă) + 1. ouăle de acarieni. Stereum p.. Ascospora b.. 3 Zeamă bordeleză (SO4Cu + 0... Ascospors beijerinckii. 1 Produsele folosite Dibutox 25 Conc.2 5 Mai.0 DEF 25 EC 0.2 Septembrie. trat.150 0. 1 Ianuarie.. v. Vâlcea + Zolone 35 EC Oradea 0. ciuruirea frunzelor etc.0 2 Februarie. bacterioze. Monilinia sp. Laspeyresia m.5 3 Aprilie. ouă de insecte defoliatoarea Monilinia laxa. afide.0 0. bacterioze. Anarsia Perioada ( luna. Gnomonia erythrostoma..0 0. Stereum p. Fusicoccum a. Monilinia sp. 3 Zeamă bordeleză (SO4Cu + Var pastă) + PEI 147 + DEF 25 EC 0..17 18 Fusicoccum a.. 2 37 Rovral 50 Rm Vâlcea + 0. Taphrina d.. Vâlcea + Metoben 70 + Sinoratox R 35 0.1 0.. decada) Noimebrie. ouă hibernante de acarieni. v. Fusicladium cerasi. Cytospora c. Stereum p. acarieni.1 6 Mai. afide. ouăle de păduchi de frunze. afide. Monilinia laxa. Ascospors b. 1 Rovral 50 Rm. Ascospors b.p. Sphaerotheca p.p. insecte defoliatoare Septembrie. Monilinia laxa.05 0. insecte defoliatoare . Fusicladium cerasi. 3 Ziram 75 + Rovral 50 Rm. Fusicladium c. Cytospora cincta. Gnomonia erythrostoma. Fusicoccum a.. Sphaerotheca pan.05 0..2 g) Tratamente pentru combaterea bolilor şi dăunătorilor la cais Nr. acarieni.. Stereum purpureum.. Fusicladium cerasi.

bacterioze. Cytospora c. Stereum purpureum etc. 2 Metoben 70 + Carbetox 37 + Dicofol 18.05 0.07 0.07 0. păduchele din San Jose (G.7 8 9 10 11 12 lineatella. acarieni. insecte defoliatoare.4 0. Stereum purpureum Metoben 70 + Decis 2. . ciuruirea frunzelor.. monilioze.5 0. rugină. acarieni. Stereum purpureum Gnomonia erythrostoma. Fusicladium c. insecte defoliatoare. rapăn.5 0. Laspeyresia molesta. ciuruirea frunzelor. 2 Ziram 75 + Carbetox 37 + Dicofol 18.. afide.4 0. 3 Metoben 70 + Decis 2. rapăn. Ascospora beijerinckii.5 August.. Păduchele din San Jose (G. monilioză. insecte defoliatoare. Anarsia lineatella. Cytospora cincta. insecte defoliatoare Păduchele din San Jose (G. Stereum purpureum Monilioze.2 August. Cytospora c. bacterioze. Gnomonia erythrostoma. Păduchele din San Jose (G..1).5 0. Ascospora b. monilioză.5 EC Dudeşti 0. Boli şi dăunători Perioada (luna. Gnomonia erythrostoma. Hphantria cunea.07 0. acarieni. afide. Gnomonia erythrostoma. insecte defoliatoare. bacterioze. Gnomonia erythrostoma..2). Laspeyresia molesta.5 Iunie. acarieni. rugină. afide. ciuruirea frunzelor.0125 Iunie. monilioză. afide. Cytospora cincta. monilioze.2 0.2). rapăn. monilioze. Stereum purpureum etc. Stereum purpureum etc. Laspeyresia molesta.0126 Mai. 3 Septembrie. Gnomonia erythrostoma. afide. Anarsia lineatella. ciuruirea frunzelor. Ascospora b.5 Dudeşti 0. păduchi de frunze. Produsele folosite 38 Conc. rapăn. Fusicladium c. 3 Zeamă bordeleză (SO4Cu + var pastă) 1 2 h) Tratamente pentru combaterea bolilor şi dăunătorilor la nuc Nr.5 Ziram 75 + Carbetox 37 0. Puccinia pruni spinosae. 1 Metoben 70 + Carbetox 37 0. acarieni.. bacterioze.1).

Bacterioză.0 0. 3 Noimbrie. bacterioză etc. ouă hibernante de acarieni Xanthomonas corylina.5 0. antracnoză etc.3 0. molia frunzelor. 1 Zeamă bordeleză (SO4Cu + var pastă) Dibutox 25 Zeamă bordeleză (SO4Cu + var pastă) Turdacupral 50 Zeamă bordeleză (SO4Cu + var pastă) + DEF 25 EC % 1. afide. etc.1).2). ouă de afide. 3 Turdacupral 50 + Sinoratox R 35 Turdacupral 50 + DEF 25 Zeamă bordeleză (SO4Cu + var pastă) + Carbetox 37 EC Turdacupral 50 + Carbetox 37 EC 0. 1 2 Bolile şi dăunătorii combătuţi Păduchele din San Jose.5 0. molia (SO4Cu + frunzelor. 2 Iunie.5 1. gărgăriţa mugurilor şi a frunzelor (Sciaphobus squalidus) etc.5 1. etc.0 0.0 0. Bacterioza nucului.0 0.0 1. % 1.3 0. Viermele fructelor (G. decada) Noiembrie.trat. 1 Aprilie. 3 0. Antracnoza (Gnomonia leptostylla). )(G. bacterioza decada) Septembrie. August.1). antracnoză. var pastă) + bacterioza.3 0. Perioada (luna. Antrcnoza Bacterioză. Păduchele din San Jose.5 Conc.1 0. 1 combătuţi Bacterioza nucului (Xanthomonas juglndis). anatrcanoză.0 0. 2 39 10 Iulie. acarianul galicol ( Eriophyes tristriatus). acarianul galicol.2 2 3 4 5 6 7 8 Mai. trat.1 0. etc.0 0. 3 Iunie.2). 1 Zeamă bordeleză insecte defoliatore. Crabetox 37 EC i)Tratamente pentru combaterea bolilor şi dăunătorilor la alun Nr.2 Pesticidele folosite Dibutox 25 EC Turdacupral 50 + .5 1.0 0. antracnoza frunzelor. 1 Decembrie februarie Aprilie.2 0. molia frunzelor.5 1. 2 Zeamă bordeleză (SO4Cu + var pastă) + Sinoratox R 35 11 Viermele fructelor (G.1) şi aceleaşi boli şi dăunători ca la tratamentele 6 şi 7 Păduchele din San Jose (G. bacterioză. afide.5 1. antrcnoză. afide. păianjenul galicol etc. molia frunzelor.0 2. Viermele fructelor (Carpocapsa p.5 9 Iulie. antrcanoză. Se combat aceleaşi boli şi dăunători ca la tratamentul 6 Păduchele din San Jose (G. 2 Decembrie. afide. insecte defoliatoare. 3 Mai. 2 Mai. afide. cărăbuşul de mai (Melolontha melolontha) în anii cu zbor masiv.

1) Xanthomonas corylina.07 0.5 0. Phytoptus avellanae.5 0.2 0. 3 Pesticidele folosite Dibutox 25 Captadin 50 + Fundazol + Carbetox 37 Conc. Hedya nubiferana Mycosphaerella macularis. Myzocalis coryli. Păduchele din San Jose (G. Păduchele din San Jose (G. afide. 2 Iunie.1 0. Myzocalis coryli. Melancolis modonia. Melanconis modonia. 2 Captadin 50 + Fundazol 50 + Carbetox 37 0. Phylactinia suffulata. Phytoptus avellanae. Myzocalis coryli. Adoxophyes reticulana.1) Xanthomonas corylina. 1 2 Bolile şi dăunătorii combătuţi Păduchele din San Jose. Xiloborus dispar.3 4 5 6 7 Phyllactinia suffulata.075 0. Mycosphaera alpitoides Perioada (luna. Laspeyresia splendana Curculio elephants. cotarul brun şi cotarul verde. Păduchele din San Jose (G. Mycosphaera alpitoides.2 0.250 0. Phytoptus avellanae. Melanconis modonia.5 40 . Curculio elephans.5 3 Mai. 1 Iulie. Xiloborus dispar. în plus păduchele din San Jose (G. Phylactinia suffulata.07 0. 2 August.0 0. Myzecalis coryli.1). Mycosphaera alpitoides. decada) Noiembrie.05 0.5 4 Iunie. Phylactinia suffulata.250 0. Laspeyresia splendana. Mycosphaerella macularis.5 0. Hedya nubiferana.1) Xanthomonas corylina. trat.05 0.5 0. Păduchele din San Jose (G. Phytoptus avellanae Aceleaşi boli şi dăunători ca la tratamentul 2. Phylactinia suffulata. 3 j) Tratamente pentru combaterea bolilor şi dăunătorilor la castan Nr.2) Metoben 70 + Sinoratox R 35 Iunie.1) Xanthomonas corylina. ouă de afide Mycosphaerella maculiformis.07 0. 3 Turdacupral 50 + Metoben 70 + Ekalux S Tiuram 75 + Metoben 70 + Carbetox 37 EC Tiuram 75 + Metoben + Tiuram 75 + Carbetox 37 EC Turdacupral 50 + Carbetox 37 EC 0.05 0. păduchele din San San Jose (G.5 0. Adoxophyes reticulana.05 0. 3 Ianuarie.250 0. 3 Mai. 3 Captadin 50 + Fundazol + Carbetox 37 0. cotarul brun şi cotarul verde. % 1.5 Iulie.

afide.05 0.250 0. 2 August. Sphaerotheca mors-uvae etc.250 0. 1 Bolile şi dăunătorii combătuţi Păduchele din San Jose. Ouă de acarieni. Sphaerotheca.. trat.160 0. ouă de afide. acarieni. 2 Produsele folosite Dibutox 25 Conc.02 0.1).250 0. decada) Noiembrie martie Aprilie. acarieni. 1 August. Melancolis modonia. 3 7 Iunie. Mycosphaerella maculiformis. insecte defoliatore Sphaerotheca mors-uvae. Sphaerotheca mors-uvae. acarieni Cronartium r. insecte defoliatore.05 0. 3 k)Tratamente pentru combaterea bolilor şi dăunătorilor la coacăz şi agriş Nr. Cronartium r. % 1..2 0.5 6 7 8 Păducehle din San Jose (G.250 0.1). Cronartium ribicola Sphaerotheca mors-uvae. Cronartium ribicola Sphaerotheca mors-uvae.07 0. Sesia tipuliformis. Noematus ribesi. Sphaerotheca mors-uvae. 3 0. Mycosphaera alpitoides Iunie. Pseudopeziza r. Melancolis modonia etc.160 0. afide..5 August. Cronartium r. Mycosphaerella maculiformis.2 5 Mai. Mycosphaerella maculiformis.025 0. P.0 0.0 2 3 Polisulfură de Ba Zeamă bordeleză (SO4Cu + Var pastă ) + Sinoratox R 35 Metoben 70 + DEF 25 Metoben 70 + Captadin 50 + Zolone 35 EC Metoben 70 + DEF 25 Metoben 70+ Orafon 50 EC 1. ouă de afide. Mycosphaerella maculiformis. Laspeyresia splendana. 1 Aprilie. Pseudopeziza ribis..05 0. Perioada (luna. C. Pseudopeziza r.2). afide. 2 41 .05 0.07 0.1 0. Noematus ribesi.05 0. ribis. păduchele din San Jose (G. Mycosphaera alpitoides Păduchele din San Jose (G.5 1. ouă de acarieni.125 0. 2 Captadin 50 + Metoben 70 + Wofatox 50 Captadin 50 + Metoben 70 + Wofatox 50 Captadin 50 + Fundazol 50 + Decis 2. ribicola. insecte defoliatoare.07 0.0 4 Aprilie. Melancolis modonia. Melancolis modonia.5 EC Captadin 50 + Fundazol 50 + Carbetox 37 0. Pseudopeziza ribis. Păduchele din San Jose (G. Mycosphaera alpitoides Laspeyresia splendana.1). 2 6 Mai.2 0. Sesia tipuliformis.

ouă Noiembrie Dibutox EC de acarieni. rubidae etc. E. % 1. 1 Metoben 70 + Orafon 50 Tiuram 75 + Metoben 70 + Carbetox 37 + Plictran 600 Fl Tiuram 75 + Metoben 70 + Carbetox 37 0. Septembrie. 3 Turdacupral 50 + Sphaerotheca humuli.4 0. applanata. M.2 0. veneta. venetta. afide.250 0. Sphaerotheca mors-uvae. Lasioptera rubi.07 0. rubi. Zolone 35 EC Oradea P rubidae. 2 Captadin 50 + S. E.. rubi. L.05 0. venetta. acarieni. Pseudopeziza r. Aprilie. Mai. Cronartium r. insecte + defoliatoare Var pastă) + Sinoratox R 35 3 Elsinoe v. ouă de afide. Pseudopeziza r. afide. Bolile şi dăunătorii Perioada Produsele folosite trat.0 0.5 0.5 1. acarieni 7 B. 2 Didymella aplanata. DEF 25 Anthonomus rubi. rubi. 5 B.8 9 10 Sesia tipuliformis etc. Iunie.4 0. 1 l)Tratamente pentru combaterea bolilor şi dăunătorilor la zmeur Nr. 1 Ziram 75 PU + afide. Zolone 35 EC Oradea B. afide. Sphaerotheca mors-uvae. M. Păduchele din San Jose (G..2). acarieni 4 Botrytis cinerea.1 0. Metoben 70 + Phragmidium rubidae. applanata. E. S. cinerea. 2 Zeamă bordeleză (SO4Cu acarieni. M. Aprilie.1 0.2). tomentosus. rubi.07 0.1).125 0. D applanata. applanata. S. cinerea. afide. macularis. Pseudopeziza r..05 0. 8 Păduchele din San Jose (G.5 Septembrie. Elsinoe veneta etc. tomentosus. Păduchele din san Jose (G.. S. veneta. E. August. B. D. acarieni etc.1). combătuţi (luna. 3 Metoben 70 macularis. 9 Păduchele din San Jose (G. Păduchele din San Jose (G.07 0. venetta. D. 1 Tiuram 75 PU + 42 Conc.2 0.. S.025 0.2 0. acarieni etc. 6 B. decada) 1 Păduchele din San Jose. Mai. Sinoratox R 35 Mycosphaerella rubi.0 0. P.4 0. venetta.2 0. applanata. rubidae etc. Cronartium r.2 0. acarieni etc.1). P. E. E. martie Didymella applanata. D. Cronartium r. 3 Captadin 50 + macularis.. Sphaerotheca mors-uvae etc. 3 August.5 0..4 . Iunie.05 0. Carbetox 37 macularis. D. 2 Metoben 70 + macularis. acarieni etc. insecte defoliatoare. Byturus tomentosus. Didymella aplanata. Iunie. cinerea.

5 0.5 m) Tratamente pentru combaterea bolilor şi dăunătorilor la murul fără ţepi Nr. Mai. Aprilie. 3 Captadin 50 + sp. afide Sinoratox R 35 6 Phomopsis vaccini. macularis. Bolile şi dăunătorii Perioada (luna.250 0. Alternaria Aprilie.. Lasioptera Metoben 70 + rubi. 1 Carbetox 37 + Phragmidium violaceum Turdacupral 50 n) Tratamente pentru combaterea bolilor şi dăunătorilor la afin Nr. 3 2 Phomopsis vaccini. Mai. Monilinia vaccini 4 Phomopsis vaccini. Pesticide folosite trat.5 0. Pesticidele folosite trat combătuţi decada) 1 Păduchele din San Jose Noiembrie.. afide Sinoratox R 35 6 Phragmidium violaceum. 1 Polycarbacin + Botrytis cinerea. afide 9 Phragmidium violaceum. Monilinia vaccini 3 Phomopsis vaccini. decada) 1 Păduchele din San Jose Noiembrie.3 0.3 0. Lasioptera rubi. Păduchele din Orafon 50 San Jose. 2 Metoben 70 + Botrytis cinerea. % 1.2). afide 7 Phragmidium violaceum.5 EC 8 Phragmidium violaceum.5 0. 3 Dibutox 25 Decembrie. Septembrie. afide Decis 2.0 0.250 0. acarieni.05 . Iunie.02 0.07 0. 2 Turdacupral 50 sp.3 0.0125 0. Metoben 75 + 43 Conc. 3 Turadcupral 50 Botrytis cinerea 4 Phragmidium violaceum.afide.. Monilinia vaccini.07 0. Iunie.07 0.07 0. D.2 0.3 Conc. 3 Turdacupral 50 sp. Alternaria Mai. applanata. Lasioptera Metoben 70 + rubi.. S. Păduchele din Orafon 50 San Jose.1 0. 2 Captadin 50 + Botrytis cinerea. veneta Carbetox 37 0. 3 Metoben 70 + sp.2 0. 3 Metoben 70 + Botrytis cinerea. Martie. afide. Lasioptera Sinoratox R 35 rubi. E. Alternaria Martie. Monilinia vaccini. % 1. 3 Tilt 250 + Botrytis cinerea.05 0. Bolile şi dăunătorii combătuţi Perioada (luna..1 0. 2 Turdacupral 50 Botrytis cinerea 5 Phragmidium violaceum.0 0. 2 Ziram 75 + sp. afide 10 Păduchele din San Jose (G.1 0. Monilinia vaccini Metoben 70 5 Phomopsis vaccini.5 0. 1 Dibutox 25 decembrie 2 Phragmidium violaceum. Martie.05 0. Alternaria Aprilie. Iunie.3 0. 2 Turdacupral 50 Botrytis cinerea 3 Phragmidium violaceum. Alternaria Iunie.

Iunie.5 0. Alternaria.1).7 8 9 păduchele din San Jose (G. Alternaria. Alternaria. 3 Carbetox 37 Metoben 70 + Orafon 50 Ziram 75 + Carbetox 37 Turdacupral 50 + Carbetox 37 0. Monilinia v.2 0.07 0.2).1). afide. Phomopsis v.5 0.. afide.1) Păduchele din San Jose (G. Phomopsis v.5 44 .. afide. Phomopsis v.5 0. Monilinia v.5 0. Păduchele din San Jose (G. 3 Septembrie.. Monilinia v. 3 Iulie. Păduchele din San Jose (G.

2 2 2.04% 2.8 2 3 4 5 8 10 15 20 30 40 50 60 75 80 100 150 200 300 500 1000 2 x 33 60 67 100 130 160 260 330 0.05% 2 3.15% 0.6 3 5 7 10 13 17 20 25 27 30 50 67 100 165 330 0.7 1 1.3 7 10 13 20 27 33 40 50 53 67 100 130 200 330 665 0.7 1.75 1 1.7 2.5 5 7.5 11 13 19 26 32 52 65 97 129 190 255 320 390 480 510 654 1000 0.075% 1.5 10 15 20 25 30 38 40 50 75 100 150 250 500 0.Tabelul nu conţine informaţii privind cantitatea de soluţie necesară pe unitatea de suprafaţă.5 4 5 7.6 4 6 8 10 16 20 30 40 60 80 100 120 150 160 200 300 400 600 0.25 2.3 2.5 2 2.003% 1 1. Ordinea de calcul al volumului de soluţie este 1-2-3. 45 .08% 1.1% 1 1.7 0.4 0.45 0.3% 0.25 0.2.75 5 6 10 12 18 25 37 50 62 75 90 100 125 185 250 375 625 1250 x 0.5 10 13 20 25 38 50 75 100 125 150 190 200 250 375 500 0.8 2 3 4 5 8 10 15 20 30 40 50 60 75 80 100 150 200 300 500 1000 0.3 0.5 3.5 0.6 0.3 6 7 10 13 17 27 33 50 67 100 130 165 200 250 260 330 500 660 0.2 4 6 8 12 16 20 24 30 32 40 60 80 120 200 400 0.2 1.:tabelul este util pentru produsele la care se recomandă concentraţia de aplicare şi nu doza pe unitatea de suprafaţă.03% 3.5 4.015% 6.01% 10 18 20 30 40 50 80 100 150 200 300 400 500 600 750 800 1000 1500 0.3 2 2.2% 0.4 2.3 5.7 3.2 1.8 1. conform recomandării Cantitatea de produs (g.6 2 3.02% 5 9 10 15 20 25 40 50 75 100 150 200 250 300 375 400 500 750 0.7 4 5 7 11 13 20 27 40 53 67 80 100 105 130 200 265 400 665 3 Selectaţi cantitatea de produs în grame sau ml 0. ml) Citiţi volumul de apă în litri la intersecţia dintre linia şi coloana corespunzătoare Obs.7 5 8 10 13 15 20 20 25 38 50 75 125 250 Selectaţi din primul rând al tabelului concentraţia necesară a soluţiei de stropit.3 Calculul volumului de soluţie pentru tratamente fitosanitare Cum se calculează volumul de soluţie pentru tratamentele fitosanitare 1 x Concentraţia recomandată a soluţiei de stropit (%) 0.5 3.25% 0.9 1 1.5 0.3 2.4% 0.005% 20 36 40 60 80 100 160 200 300 400 600 800 0.3 1.

3. aceste elemente sunt luate din organele de rezervă şi folosite acolo unde este nevoie. denumite microelemente. Principalele îngrăşăminte organice sunt: gunoi de grajd.K) este în general 1 :0.5 61 71 77 81 84 86 1. minerale şi îngrăţăminte verzi. 2 pentru samânţoase (măr) şi 1 :0. atunci cand pomii întâlnesc condiţii optime de absorbţie a elementelor nutritive. O particularitate a pomilor fructiferi de care trebuie ţinut seama la întocmirea programelor de fertilizare este aceea de reutilizare a elementelor nutritive. Pe lângă efectul bun pe care-l au în direcţia sporirii producţiei şi a calităţii fructelor. Cantităţile de gunoi ce trebuie aplicate în livezi cresc odată cu creşterea conţinutului în argilă şi a scăderii indicelui de azot. Cerinţele pomilor faţă de elementele nutritive variază în cursul vieţii acestora.0 2. în care extrag din sol mari cantiţăti de elemente nutritive. în funcţie de starea de asigurare cu azot a solului ( indicele de azot IN*) şi de cantitatea de argilă din sol la toate speciile – în plantaţiile pe rod. Raportul dintre principalele macroelemente (N. Îngrăşămintele folosite în pomicultură trebuie să conţină cel puţin principalele elemente care intră în hrana pomilor: azotul. favorizează formarea unui număr mai mare de muguri de rod pentru producţia din anul următor şi contribuie la creşterea în volum şi greutate a fructelor din anul respectiv.5 20 23 25 26 27 28 > 3.K.P. borul. îngrăşămintele organice contribuie şi la îmbunătăţirea unor proprietăţi fizice. cum sunt: fierul.25 :1. Doze de gunoi de grajd în t / ha aplicate o dată la 2 ani. trunchi). manganul şi altele. în special N. Pomii fructiferi rămân pe acelaşi amplasament o perioadă lungă de timp.Fertilizarea plantaţiilor pomicole Aplicarea îngrăşămintelor în livezile de pomi asigură creşteri normale sau viguroase ale lăstarilor.3.P.5 la sâmburoase (prun). umede şi reci. cuprul.5 29 33 39 38 39 40 3. În pomicultură se folosesc trei feluri de îngrăţăminte: organice. Argilă (%) 15 20 25 30 35 40 Indicele de azot din sol* 2. gunoiul de păsări şi compostul.1. Atunci când apar deficienţe de nutriţie. chimice şi biologice ale solului. aluminiul.5 25 22 28 26 31 28 33 29 34 30 35 31 46 0. fosfor şi potasiu. magneziul. În afară de azot. Pentru o evaluare cât mai corectă a necesarului de subsţante nutritive a livezilor trebuie stabilit mai întâi continuţul solului în elemente nutritive.5 18 21 23 24 25 26 . în funcţie de vârsta acestora. Gunoiul de grajd (bălegarul) este un îngrăşământ organic cu acţiune pozitivă complexă asupra tuturor tipurilor de sol din pomicultură. ramuri.0 21 24 26 27 28 29 3. Efectele cele mai evidente ale aplicării gunoiului în livezi se înregistrează pe solurile cu un conţinut ridicat în argilă.3 :1.0 37 43 46 49 50 52 1. acestea sunt absorbite în cantităţi mai mari decât este necesar în momentul respectiv şi sunt depozitate în anumite organe (rădăcini. pomii mai extrag din sol şi alte elemente. Îngrăşămintele organice provin din dejecţiile animalelor şi se găsesc în majoritatea gospodăriilor ţărăneşti. fosforul şi potasiul.

47 .5 56 75 90 101 110 118 > 3. păr şi gutui. Sunt folosite cu deosebire pe terenurile nisipoase sau pe cele lutoase. frunze uscate. floarea soarelui. 1/3 primăvara la dezmugurire şi 1/3 la înflorire. Gunoiul de păsări este de 2-4 ori mai bogat în elemente nutritive decăt gunoiul de grajd şi se foloseşte numai după fermentare (7-8 t/ha) sau compostare (15-20t/ha). fân stricat. Recolta scontată (t/ha) 8 12 16 20 25 30 Indicele de azot al solului 2. Doze de azot în kg/ha substanţă activă. se recomandă să se păstreze în locuri uscate. aplicate în funcţie de indicele de azot (IN) al solului şi recolta scontată în t/ha la măr. grele. fecalele. păr. fosfor şi potasiu.la cireş şi vişin.la piersic şi cais. Pe scară mai redusă se folosesc urina. borceag.5 61 82 98 109 120 128 3. dozele menţionate vor fi mai mari cu 66 %.) care se strâng în platformă. în plantaţiile de pomi şi arbuşti fructiferi se folosesc şi îngrăşăminte pe bază de azot. Doze de fosfor în kg/ha substanţă activă. Îngrăşămintele verzi se obţin de la plante care dau o masă vegetativă bogată (lupin. Pe suprafeţe reduse se poate folosi şi ca îngrăşământ suplimentar ( 1 kg la 10 litri de apă) în timpul vegetaţiei. .0 66 87 105 117 129 138 1. 3. în proporţie de 80 %. dar în doze duble. aplicate în funcţie de starea de asigurare a solului cu fosfaţi solubili şi recolta scontată în t/ha la măr. resturi ale tulpinilor de legume etc.2.Îngrăşămintele cu azor se vor aplica în 3 reprize. semănate pentru a fi încorporate în sol cu scopul îngrăşării acestuia. Deoarece prin descompunere pierde cantităţi mari de azot. Se administrează ca şi gunoiul de grajd. din care 1/3 toamna. prun şi gutui. turba.*IN (/ de humus x V%). o dată la doi ani. .5 3. etc).5 56 74 89 100 109 117 Pentru obţinerea aceloraşi producţii: .0 59 79 94 105 115 124 58 77 92 103 113 121 57 76 91 102 112 120 1. Pentru grăbirea fermentării se udă în perioadele uscate şi se omogenizează la 6-8 săptămâni. 100 în care V% reprezintă gradul de saturaţie a solului în baze Gunoiul de grajd se aplică toamna pe suprafaţa de sub proiecţia coroanei pomilor. acoperit cu un strat de pământ sau cu folie de polietilenă. Compostul se obţine din resturile vegetale din gospodărie (paie.0 2. Îngrăşăminte chimice În afara îngrăşămintelor organice. dozele menţionate se dublează.

ca îngrăşământ cu azot se va folosi nitrocalcarul. 48 . calculându-se 1. aplicate în funcţie de starea de asigurare a solului cu potasiu mobil şi recolta scontată în t/ha la măr. la toate speciile pomicole. dozele vor fi mai mari cu 25 %. se va folosi azotatul de amoniu cu 33 % s. iar în cele cu diferite culturi agroalimentare se vor mai adăuga dozele de NPK menţionate la speciile respective. cu excepţia castanului şi afinului. Recolta scontată (t/ha) 8 12 16 20 25 30 Conţinutul solului în K2O exprimat în ppm 100 120 140 180 220 124 160 174 198 211 219 118 153 168 190 202 210 114 148 159 183 195 203 108 139 153 173 186 192 104 136 153 167 179 185 60 140 180 206 224 239 248 80 131 168 182 209 223 232 > 220 100 220 140 160 170 175 Pentru obţinerea aceloraşi producţii: .Recolta scontată (t/ha) 8 12 16 20 25 30 10 97 121 137 146 153 157 Conţinutul solului în P2O5 exprimat în ppm 20 30 40 50 60 70 79 93 105 112 118 121 59 73 83 88 92 95 47 58 66 70 74 76 38 47 54 57 60 62 30 38 44 46 48 50 25 31 35 37 39 40 > 70 20 24 28 29 31 33 Pentru obţinerea aceloraşi producţii: .a.la cireş şi vişin………………. şi în cazul când acest îngrăşământ lipseşte. în scopul prevenirii acidifierii solului. cireş. pe solurile cu pH sub 6. vişin şi gutui. Cu 50 %.5 – 3. NOTĂ: În plantaţiile cu benzi înierbate./ha.. . păr. .a.a. prun. Se aplică toamna pe toată suprafaţa plantaţiei.Se aplică pe toată suprafaţa plantaţiei. cu adăugarea de carbonat de calciu măcinat.la prun dozele vor fi mai mari cu 10 %.a. Doze de potasiu în kg/ha substanţă activă. În general. la doza de îngrăşăminte chimice cu azot menţionată se va mai adăuga 40 kg N s. care de regulă conţine 17 – 20 % s.la piersic şi cais………………cu 20 %. folosit în perioada respectivă.la piersic şi cais.0 kg pentru fiecare kg de azot s. . o dată la 3 – 4 ani. N.

fosfor. Metode şi locul de aplicare al îngrăşămintelor • Aplicare la sol Îngrăşămintele cu azot se aplică de-a lungul rândului de pomi pe banda lucrată sau erbicidată unde se găsesc majoritatea rădăcinilor.în livezile ajunse în perioada de rodire deplină se recomandă administrarea la fiecare 2 ani a dozelor de gunoi menţionate în tabel. . 3. În afara îngrăşămintelor aplicate la pregătirea solului şi la groapa de plantare. Reguli generale la plantarea pomilor se adminstrează 15-20 kg gunoi bine fermentat sau 8-10 kg mraniţă care se amestecă cât mai bine cu pământul cu care se umple groapa.3. anual.3. Îngrăşămintele organice cât şi cele cu fosfor şi potasiu în livezile tinere (până în anul 3-4 de rodire a pomilor) se vor împrăştia de regulă sub proiecţia coroanei pomilor. Îngrăşămintele cu azot se vor administra 1/3 toamna şi 2/3 primăvara.anul 2 de vegetaţie 100g/pom .4. Datorită mobilităţii reduse a fosforului şi potasiului concentrarea acestora prin aplicarea în benzi late de 1. fosfor şi potasiu recomandate pentru primul an de rodire se vor aplica şi în toamna anului premergător diferenţierii mugurilor floriferi pentru anul intrării pe rod a plantaţiei. aplicarea îngrăşămintelor făcându-se odată cu udarea pomilor. Dozele de gunoi. şi administrarea lor fracţionată o dată cu apa de irigare prin picurare sau microaspersiune. - - • Aplicarea odată cu apa de irigare localizată (fertirigare) – constă în dizolvarea anticipată a îngrăşămintelor solubile cu azot. În cazul pomilor răzleţi de pe terenurile cu pante mari. Se recomandă în special în zonele şi anii secetoşi în exploataţiile cu număr redus de pomi. de preferat în două reprize (primul moment primăvara devreme şi al doilea imediat după legarea fructelor). . se mai aplică următoarele doze de azot substanţă activă în timpul vegetaţiei: . 3. Acesta se încorporează în sol printr-o lucrare superficială. se administrează 4 kg gunoi şi 4-6 g N substanţă activă per m² de proiecţie a coroanei pomilor. în diferite fenofaze de vegetaţie. a unor îngrăşăminte simple sau complexe care.2 m dispuse de o parte şi de alta a rândului de pomi şi între coroanele pomilor pe rând măreşte conţinutul de potasiu din frunzele pomilor comparativ cu aplicarea pe întreaga suprafaţă în special pe solurile cu permeabilitatea mai mică. administrarea îngrăşămintelor se va realiza pe suprafaţa lucrată din jurul pomilor care trebuie să fie egală cu proiecţia coroanei şi nu mai mică de 7 m².anul 3 de vegetaţie 150g/pom . când lăstarii acestora au 8-12 cm lungime se aplică împrejurul fiecărui pom 15-20 g N substanţă activă.până la intrarea pe rod a pomilor. • Aplicarea pe cale foliară – constă în aplicarea prin stropirea pe frunze. Epoca de aplicare a îngrăşămintelor Îngrăşămintele organice şi cele minerale cu fosfor şi potasiu se aplică de regulă toamna după recoltare. fiind încorporate cât mai adânc posibil în sol. În primul an de viaţă al pomilor.anul 1 de vegetaţie 60 g/pom . potasiu etc.anul 4 de vegetaţie 200g/pom Aceste doze se aplică anual în două reprize: 50% primăvara la dezmugurire şi 50% în timpul creşterii intensive a lăstarilor (în luna mai).5.0 – 1. pe lângă o serie de 49 .

la 0. pot conţine şi unele substanţe organice cu rol de stimulare a proceselor metabolice. După ce apa a intrat în pământ.8 – 1. Această metodă poate fi aplicată pe orice fel de teren. În cazul livezilor mici cele mai bune metode de irigare sunt: prin brazde trasate de-a lungul rândului de pomi la 0. Udarea prin picurare constă în umezirea locală a zonei de sol în care sunt extinse majoritatea rădăcinilor active ale pomilor. de fiecare parte a rândului de pomi. Dacă există posibilitatea. o udare la intrarea în pârgă a fructelor (10 – 15 zile înainte de cules) ajută foarte mult piersicului. pentru recolta anului viitor. brazda se nivelează. pentru a împiedica evaporarea apei. Prima udare se va da la ieşirea din iarnă.6 – 0. permeabilitatea solului şi mărimea normei de udare. cais. A treia udare se aplică la căderea fiziologică a fructelor (cazul mărului.8 – 1. trebuie să formeze muguri de rod. Utilizarea metodei de udare prin brazde este legată de microrelief.4 – 0. datorită creşterii prelungite a lăstarilor şi a maturării târzii a fructelor. în cazul livezilor mari şi udarea. în 50 .0 m distanţă de rând. la aceeaşi distanţă. După infiltrarea apei în sol şi zvântarea terenului. de regulă în ziua următoare udării. La un pom în plină rodire se dau 100 – 150 l apă la o udare. în care rădăcinile. se trasează mai multe brazde şi anume: pe solurile argiloase grele. iar pe cele uşoare la 0. dar în acelaşi timp.5 m distanţă de rândul de pomi. părul. părului) sau la întărirea sâmburelui (cazul caisului. iar sămânţoasele (mărul. prunului (dar nu. pe cele mijlocii la 0. Indiferent de tipul livezii şi metoda de irigare. piersic etc) au nevoie de mai multă apă primăvara şi în prima jumătate a verii. panta terenului. caisului. la diferenţierea mugurilor de rod. În livezile tinere este suficient să se efectueze câte o singură brazdă. este căderea frunzelor. apa trebuie să ajungă la rădăcina pomului atunci când are cea mai mare nevoie. speciile de pomi sâmburoase (prun. prin administrarea lentă a apei în această zonă. când pomii sunt epuizaţi de recoltă. Cantitatea de apă care trebuie dată variază după vârsta pomului şi încărcătura cu rod. creşterea normală a fructelor. cireşului şi vişinului). pomicultorii folosesc irigarea. înainte de venirea îngheţului. piersicului. Udarea prin aspersiune – constă în distribuirea apei în plantaţii asemănător ploii naturale cu ajutorul instalaţiilor şi dispozitivelor care funcţionează sub presiune. de mare folos pentru sporirea rezistenţei la ger a pomului şi stimularea activităţii rădăcinilor. Este însă obligatorie o udare după recoltarea fructelor. Terenul trebuie să fie foarte bine nivelat pentru a asigura brazde uniforme şi cu panta continuă iar lungimea brazdelor în funcţie de permeabilitatea terenului să aibă o lungime de la 50 la 300 m. În plantaţiile pe rod. 4. Irigarea livezilor Pentru a suplini insuficienţa apei din sol. inclusiv pe cele în pantă şi cu relieful frământat. în timp ce la unul tânăr numai 60 – 70 l. deoarece se provoacă scuturarea florilor) pentru a ajuta la creşterea fructelor legate. se execută o lucrare cu discul sau cultivatorul pentru a se astupa brazdele (cu excepţia terenurilor înţelenite). în livezile mici sau la pomii izolaţi. chiar dacă solul are ceva umezeală. udarea prin aspersiune şi udarea localizată (prin picurare). înainte de umflarea mugurilor. la 0.6 m şi la 1.0 m una de alta. A doua udare se dă la 10 – 15 zile după înflorit (niciodată în timpul înfloritului.5 – 1 m de trunchi şi copcă. făcută în jurul trunchiului. prunului) şi ajută la creşterea intensă a lăstarilor. Aplicarea udărilor în livezi se face prin mai multe metode.elemente nutritive. În plantaţiile pe rod. Ultima udare. gutuiul) au nevoie de apă şi în partea a doua a verii. cele mai folosite fiind: udarea prin brazde. În general.8.

12 – 14 cm 10 -14 cm. cand buruienile au 1520 cm Tipul plantaţiei 4 De pomi. tinere De pomi. sau pe sârma de jos a spalierului.a. LUCRARI DE INTRETINERE SI IRIGARE A SOLULUI Lucrarea 1 Aratură de bază Perioada de executare 2 Toamna.Aprilie Parametrii lucrării 3 18 ./ha efectiv tratat Simazin ( simadon) 3-6 kg s. la diferite înălţimi pe trunchiul pomilor şi spalieri. legume sau leguminoase cu talie mica Cultivarea solului pe intervale. agroalimentare.Iulie In perioada de repaus pe sol curat (preemergent) 800-1000 l/ha In perioada de vegetaţie (postemergent) 300-400 l/ha De arbuşti fructiferi.a. de 4 – 5 ori Praşitul pomilor pe rând sau pe proiecţia coroanei de 3. la nivelul solului. tinere Mobilizarea solului pe rând (sau pe proiecţia coroanei în livezile clasice) Discuit arătură Semănat culturi praşitoare intercalate.20 cm.4 ori Cosirea ierburilor de pe intervale.raport cu cerinţele fiziologice ale pomilor. în funcţie de sistem./ha efectiv tratat./ha efectiv tratat Caragard (caradon) 4-5 kg s. tinere şi pe rod De arbuşti fructiferi. Conductele de udare se amplasează de-a lungul rândurilor de pomi fixându-se. inainte de căderea frunzelor Toamna. tinere şi pe rod De arbuşti fructiferi şi de pomi. înainte de căderea frunzelor Primavara devreme Martie . tinere şi pe rod Pomi Arbuşti fructiferi De pomi. pe rod Pomi pe rod Arbuşti fructiferi pe rod Pomi pe rod 51 . 8 – 12 cm 8 -12 cm Conform tehnologiei culturilor respective 6 – 8 cm Distrugerea buruienilor şi afânarea solului la 4–5 cm Pentru fân (sau ca mulci organic pentru pomi) Simazin ( simadon) 4-5 kg s.a. de 2 ori ( sau 4 -5 ori ) Erbicidare pe rând (exclusiv pe terenurile nisipoase) In perioada de vegetaţie In perioada de vegetaţie Iunie . tinere şi pe rod De arbuşti fructiferi şi de pomi.

îmbunătăţirea regimului de lumină în coroană . Tăierile efectuate primăvara târziu. între procesele de creştere şi de fructificare. mai ales la speciile sâmburoase sensibile la ger (cais. mugurilor şi lăstarilor. după umflarea mugurilor. în vederea proiectării. migdal. trunchi şi ramuri spre muguri. . întinerirea ramurilor şi a pomilor. nu pot fi recomandate. Tăierile” în verde” se referă la lucrările din tot cursul vegetaţiei. întrucât se soldează cu o risipă de substanţe de rezervă care au migrat din rădăcini. Epocile de aplicare a tăierilor la pomi Tăierea pomilor se efectuează. Tăierea pomilor În sens larg. ţesuturile din apropierea rănilor neprotejate cu mastic pot suferi ( formează scurgeri de clei ). piesic. deşi sunt urmate de o cicatrizare mai bună a rănilor. care constau din scurtări şi suprimări totale de tulpini. .Irigarea plantaţiilor când IUA scade sub 30% Mai . . axului tulpinii. torsionare).realizarea unui raport favorabil între procesele de creştere şi de fructificare .obţinerea unor producţii mari şi de calitate superioară de la un an la altul . De aceea este indicat ca în perioadele cu geruri mari tăierile să fie suspendate. după căderea frunzelor şi să continue în zilele favorabile din perioada de repaus a pomilor. în principal în perioada repausului vegetativ (tăierea ”în uscat“sau de iarnă). decât în cazuri speciale. după formarea lor.garnisirea cât mai uniformă a acestui schelet cu ramuri de semischelet şi de rod . limitarea extinderii tulpinii pe orizontală şi verticală. Tăierile propriu –zise.August 3-6 udâri a 500mc/ha 2-3 udări în perioadele secetoase. În fermele pomicole specializate este necesar ca tăierea să fie începută toamna. cu 300-400mc/ha Cais si piersic Celelalte specii de pomi şi arbuşti fructiferi 5. Dacă tăierea se face în perioadele cu geruri puternice.operaţii de modificare a poziţiei ramurilor şi a direcţiei de creştere a lăstarilor (dresare.menţinerea coroanelor. . la volumul optim necesar pentru mecanizarea lucrărilor în plantaţii 5. . ramuri şi lăstari. ramurilor. efectuarea de incizii şi crestături. Operaţii tehnice folosite la conducerea creşterii şi fructificării pomilor Conducerea creşterii şi fructificării pomilor se realizează prin două grupe de operaţii tehnice: . precum şi a realizării unui raport favorabil între pocesele de creştere şi de fructificare.tăieri propriu – zise. “tăierea pomilor” cuprinde totalitatea intervenţiilor ce se fac asupra trunchiului. 5.formarea unor elemente de schelet suficient de solide.1. . realizarea unui raport optim între mugurii floriferi şi vegetativi. Prin aplicarea tăierilor se urmăresc următoarele obiective : . obţinerea unor ramificaţii în puncte obligate. cireş ). la pomi se urmăresc mai multe scopuri: rărirea coroanelor. .2.grăbirea fructificării pomilor . 52 . Prin tăieri. formării şi întreţinerii coroanei. corespunzătoare ca număr şi repartizare în spaţiu sistemului de coroană adoptat . înclinare arcuire.

Suprimare totală (“la inel”) a ramurilor anuale şi multianuale se impune când ele sunt prea dese. cu condiţia ca aceasta să aibă la bază un diametru egal cu cel puţin 1/2 din diametrul ramurii – mamă la locul de inserţie. Inciziile sunt operaţii care se fac numai în scoarţă. Ele pot fi transversale. Prin suprimarea unor ramuri. are ca efect stimularea creşterii. fie în fenofaza de creştere intensă a lăstarilor. în formă de semilună. devenind ramuri de rod. circulare. depinde de intensitatea acesteia (puternică. Inciziile transversale se execută fie înainte de pornirea vegetaţiei. 53 . a cărei creştere trebuie stimulată. Scurtarea slabă a unei ramuri anuale viguroase. se poate utiliza la pomii în declin. în sensul că se obţin 2-3 lăstari viguroşi spre vârf şi mai mulţi lăstari de vigoare mijlocie şi slabă spre bază care devin ramuri roditoare. Această scurtare se poate face fie deasupra unei ramuri – fiice. eventual şi câţiva lăstari de vigoare mijlocie în porţiunea bazală a ramurii. slabă). înlăturând 1/4 până la 1/3 din lungimea ei. fie întruna din zonele cu muguri dorminzi. aplicată dedesubtul unui lăstar în faza creşterii lui intense. duce la întârzierea pornirii acestora în creştere. pentru restabilirea creşterilor vegetative. Crestarea este o tăietură în coajă şi puţin în lemn. Scurtarea puternică a ramurilor anuale este contraindicată la pomii tineri. care circulă în sens descendent. Inciziile inelare sunt de fapt incizii transversale. moderată. precum şi de vigoarea şi poziţia ramurii care se scurtează. are un efect stimulativ redus asupra creşterii . care sunt depozitate în rădăcini. deasupra unui mugur dormind. sunt oprite la nivelul inelului. datorită faptului că substanţele de rezervă. Se obţin 3 -4 sau mai mulţi lăstari viguroşi sau foarte viguroşi spre vârf. în mersul lor ascendent. în scopul trezirii lui la viaţă. iar restul lăstarilor rămân foarte scurţi. Suprimarea (‘’orbirea’’) mugurilor constă în înlăturarea a 2 – 4 muguri situaţi sub cel terminal (la vârful şarpantelor). Dacă inelarea se face înainte de pornirea în vegetaţie. rău plasate (pe partea superioară sau inferioară a şarpantelor. primesc mai multă lumină şi hrană şi sunt stimulate în creştere. concurente). Incizia opreşte circulaţia lor şi le dirijează spre lăstarul de deasupra inciziei. Scurtarea puternică a unei ramuri anuale viguroase şi cu un unghi de inserţie mai mic de 45º. Când incizia transversală se aplică înainte de pornirea vegetaţiei sub un mugur sau ramură anuală. Tăierea de reducţie (tăierea în lemn vechi ) constă în scurtarea ramurilor mai vechi de 1 an. iar cele situate dedesubt prosperă. organele învecinate. Aceeaşi incizie. Scurtarea ramurilor anuale viguroase se face întotdeauna cu 2 -3 mm deasupra unui mugur vegetativ ( fără a se lăsa cep ). are ca rezultat pornirea în creştere a tuturor mugurilor rămaşi pe ramură. debilitate sau prea viguroase şi cu un unghi de inserţie prea mic ( nu este posibilă corectarea acestui unghi). pentru a favoriza creşterea lăstarului de prelungire. deoarece planta porneşte în vegetaţie pe seama substanţelor de rezervă. rezultă un lăstar terminal potrivit de viguros. câţiva lăstari subterminali de vigoare relativ slabă. organele rămase deasupra întârzie creşterea. longitudinale sau inelare. datorită faptului că în perioada de vegetaţie activă organele pomului sunt alimentate cu substanţele sintetizate în frunze. Scurtarea mijlocie (moderată) a unei ramuri anuale viguroase (cu circa 1/2 din lungime) dă rezultate mai bune ca precedenta. Se mai poate efectua şi deasupra unei ramuri slabe. trunchi şi în ramurile principale. care se face primăvara devreme sau la începutul umflării mugurilor. îndepărtând 2/3 până 3/4 din lungimea ei.Reacţia ramurilor anuale la operaţia de tăiere (scurtare).

ci numai să crape longitudinal. cu deosebire atunci când sunt conduşi în garduri fructifere. datorită unei creşteri vegetative prea intense. În al doilea caz. în loc să fie suprimaţi. pentru a ocupa spaţiul liber dintre şarpantele inferioare ale pomilor vecini. lăstarilor viguroşi.3. Se aplică pomilor tineri. Deşi aceste lucrări reduc din suprafaţa aparatului foliar. Arcuirea unor ramuri anuale lungi şi a unor lăstari viguroşi este justificată şi indicată la soiurile de pomi care. cu coroana în curs de formare. în toate cazurile când unele ramuri (respectiv lăstari) au creştere prea viguroasă.Ciupitul lăstarilor constă în suprimarea vârfului erbaceu. Dresarea ramurilor şi lăstarilor constă în aducerea lor în poziţie verticală. 5. în curs de formare şi devine necesară când ramurile de shelet au unghiuri de inserţie prea mari sau de creştere neechilibrată. pe care se află 3-4 etaje a câte două şarpante opuse şi orientate oblic pe direcţia rândului. stimularea procesului de diferenţiere a mugurilor florali şi deci grăbirea fructificării. care nu sunt necesari pentru formarea elementelor de schelet. în caz contrar. grăbirea formării coroanei şi a fructificării. au efecte favorabile: îmbunătăţirea regimului de lumină din coroană favorizarea diferenţierii elementelor de schelet şi semischelet. se răsucesc de la bază. cu scopul de a tempera creşterea lor şi a le grăbi fructificarea. pentru a rezulta un gard fructifer cât mai îngust. ca să nu se rupă. uşor de întreţinut. de regulă. Ciupitul se face când lăstarii au o lungime de 20 -30 cm. care se conduc orizontal. axul palmetei şi şarpantele se dezvoltă mai bine. Şarpantele formează cu axul palmetei unghiuri de 45-55º. Arcuirea trebuie efectuată de la axul pomului către exterior şi de sus în jos. Pentru conducerea corectă a pomilor este necesară instalarea unui spalier cu trei sârme. în vederea temperării creşterii. tipul de fructificare şi alţi factori. cu scopul de a favoriza creşterea. Cea mai convenabilă înclinare este de 45-55º. Dresarea este defavorabilă diferenţierii mugurilor florali. datorită poziţiei lor apropiată pe verticală . vertical. 54 . ci numai ramuri de semischelet şi de rod. prinse pe bulumaci distanţaţi la 20 cm unul de altul. prin care ramurilor şi lăstarilor li se măresc unghiurile de inserţie. deasupra ultimei frunze care a atins dimensiuni normale. Fiecare şarpantă din etajul I are două subşarpante. rădăcinile vor fi subnutrite şi pomii pot intra în dezechilibru fiziologic. înclinarea. Inclinare este operaţia opusă dresării. palisându-se de prima sârmă a spalierului. Ciupitul şi plivitul lăstarilor se aplică pomilor tineri. arcuirea. în vârstă de 1-4 ani. Pe şarpantele din etajele II-IV nu se lasă subşarpante. Sisteme de coroană pentru livezi intensive Palmeta etajată (regulată) cu braţe oblice are un ax central. garnisirea foarte bună şi rapidă cu formaţiuni fructifere scurte. fiind specifică pomilor tineri. Şarpantele aceluiaşi etaj pot fi formate din muguri succesivi sau distanţaţi cu 8 -12 cm. Operaţiile de modificare a poziţiei ramurilor şi a direcţiei de creştere a lăstarilor (dresarea. Plivitul constă în suprimarea totală (de la inel ) a lăstarilor de prisos. având în vedere să nu rezulte o curbură prea pronunţată şi depărtată mult de axul ramurii mamă. torsionarea). în general slabă. Distanţele dintre etaje variază de la 60 cm până la 130 cm în funcţie de vigoarea soiului şi portaltoiului. Torsionarea şi îndoirea ramurilor anuale şi a lăstarilor se practică la pomii tineri atunci când se impune conservarea la maximum a frunzişului. Ramurile anuale şi lăstarii care nu sunt necesari la formarea coroanei. El se aplică. intră târziu în perioada de rodire. Arcuirea are următoarele efecte favorabile: încetarea sau reducerea creşterii în lungime. dar ea poate ajunge până la orizontală sau chiar sub orizontală. Prin operaţiile de ciupit şi plivit nu se va suprima mai mult de 20 -30 % din frunzişul pomului. când aceştia au o lungime de 5 -6 cm. Primul etaj este inserat la 50-70 cm de la nivelul solului.

Prima şarpantă. se aleg trei lăstari. Vasul întârziat aplatizat (piramida întreruptă aplatizată) are 3-4 şarpante. Fusul . 5. Şarpantele sunt dirijate orizontal. de la sol. Pe fiecare şarpantă se lasă câte două subşarpante. Această palmetă are 10-12 şarpante. pentru a favoriza circulaţia agregatelor. cu punctele lor de inserţie distanţate pe ax la 25-30cm. Pentru a favoriza creşterea celor trei lăstari. pomii sub formă de vergi se scurtează la 70-85 cm. Gardul belgian este un cordon cu două braţe oblice dispuse în V. fiecare braţ formând cu verticala un unghi de 45º. de la suprafaţa solului. În august. Când lăstarii au 20-25cm se aleg 3 dispuşi în spirală. Primul din lăstarii laterali se lasă la 50-60 cm de la nivelul solului. orientaţi în sens opus. fiind garnisite numai cu ramuri de semischelet şi de rod. eventualele ramuri anticipate se taie la doi muguri de la bază. dispusă la maximum 60 cm. Pe braţe se lasă numai semishelet foarte scurt şi ramuri de rod. se orientează pe direcţia rândului. pe direcţia rândului şi sub un unghi de 50-60º faţă de verticală. Şarpantele formează cu verticala unghiuri de 40-45º. încât între şarpantele suprapuse de aceeaşi parte a axului distanţele sunt de 50-60 cm. iar cel de al treilea pentru prelungirea axului. pe direcţia rândului. când lăstarii au 15-20 cm. pe care se află 3-4 ramuri de schelet permanente la partea inferioară. În anul plantării nu se face nici o intervenţie în verde. Trunchiul are înălţimea de 30-50 cm. rezultă o coroană conică.tufă (Spindelbusch) are un ax central pe care se inserează în spirală 10 -16 şarpante. După plantare. pomul este scurtat la 60 cm ( din care 40 cm pentru trunchi). varga se taie la 40 cm. Următoarele două şarpante au punctele de inserţie pe ax la 90 cm. Sisteme de coroană pentru livezi superintensive Fusul subţire prezintă un ax central conic şi cotit.4. formând între ele romburi. se utilizează la noi în cultura pirsicului (gard fructifer îndesit cu distanţe de plantare de 4 x 2 m = 1250 pomi la ha). pentru a forma primele şarpante. distanţate pe ax la 30 cm. din care doi pentru braţele palmetei. La plantare varga. braţele palmetei se dirijează sub un unghi de 45-55º faţă de ax. care se taie la inel. Restul lăstarilor se torsionează sau se ciupesc la 2-3 frunze de la bază. În acest al doilea caz ramurile anticipate se lasă intacte. cu punctele lor de inserţie distanţate la 12-30 cm. Ultima şarpantă se suprapune peste prima şarpantă. când lăstarii au 15 -20 cm. ci numai ramuri de semischelet şi de rod. plus lăstarul de prelungire a axului. exceptând pe cele situate pe trunchi ( 40 cm. pentru a forma 55 . Palmeta simplă. cu excepţia a 9 -10 lăstari anticipaţi necesari pentru fructificare în anul următor. după care urmează ramuri de semischelet scurte şi ramuri de rod dispuse direct pe ax. şi respectiv 120 cm. orientaţi pe direcţia rândului. Trunchiul are o înălţime de 40-50 cm. Întrucât ramurile laterale descresc ca lungime de la bază spre vârful pomului. la înălţimea de 150 cm. În mai –iunie. Acestea se dirijează puţin oblic faţă de direcţia rândului. deasupra unui mugur. se ciupesc de asemenea foarte scurt ( la 23 frunze de la bază) şi lăstarii anticipaţi care apar pe ei. fără mijloc de susţinere. subţire. se aleg doi cu poziţie laterală. După plantare. În mai-iunie. de la sol. ci alternativ câte una.Palmeta neetajată (neregulată) cu braţe oblice diferă de precedenta prin faptul că şarpantele nu mai sunt dispuse câte două în etaje. în aşa fel ca între ele să rezulte în unghi de deschidere de 8090º. Pe şarpante nu se găsesc subşarpante. Ea se leagă de un tutore instalat înainte de plantare. de la nivelul solului). Ceilalţi lăstari se suprimă. care se lasă intacţi. se scurtează la 80 cm de la nivelul solului. Braţele se încrucişează cu ale pomilor vecini. iar ceilalţi 2 la 12-30 cm unul de altul. La plantare. iar cei cu ramuri anticipate la 80 -100 cm. de o parte şi de alta a axului coroanei.

piersic. prelungirile braţelor se scurtează la 60-80 cm. iar dintre ramurile laterale se reţin necesare pentru a deveni ramuri de rod.6 . castan. alun şi arbuşti fructiferi. vişin. Înălţimea gardului fructifer este de 2. când cei doi lăstari au o lungime 70-80 cm. păr.5 -3 m şi se utilizează pentru soiurile de măr de vigoare slabă şi mijlocie. gutui. Distanţele de plantare sunt de 3. migdal. se înclină sub un unghi de 45º legându-se de sârmele spalierului.8 m pe rând.5 -4 m între rânduri şi de 0.0. cais. Arbuşti şi alun. în vederea normării acesteia prin tăieri Idem Speciile 4 Măr. LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE A POMILOR ŞI ARBUŞTILOR Lucrarea 1 Tăieri de formare a coroanelor sau a tufelor Tăieri de întreţinere şi fructificare (inclusiv eliminarea drajonilor) Operaţii în verde (inclusiv eliminarea drajonilor) Perioada de executare 2 Martie . sau M106. În primăvara următoare. altoite pe M9. nuc.aprilie Parametrii lucrării 3 Potrivit formelor de coroană adoptate prin proiect Se normează încărcătura cu muguri de rod a pomilor şi arbuşti fructiferi Luminarea şi aerisirea coroanei Tipul plantaţiei 4 Plantaţii tinere de pomi şi arbuşti fructiferi Măr. iar restul lăstarilor se suprimă.aprilie Iunie . precum şi la celelalte specii la care s-au executat Martie 56 . cireş. cireş. M26. păr. migdal şi cais Plantaţii de pomi şi arbuşti fructiferi tinere şi pe rod Noiembrie – aprilie Noiembrie – martie Martie .iulie LUCRĂRI DE EVALUARE ŞI PERIOADA DE EXECUTARE Lucrarea 1 Prognozarea producţiei Perioada de executare 2 Noiembrie Scopul lucrării 3 Stabilirea încărcăturii cu muguri de rod pentru anul următor. programate pentru executarea tăierilor din toamnă Persic. pentru a se garnisi mai bine. În luna august.braţele. Vişin. pentru părul altoit pe gutui şi pentru piersic. nuc şi castan. prun.

5 Tăieri de formare. 57 . cu 2-3 etaje. fructificare pentru pomi şi arbuşti fructiferi Livadă semiintensivă Soiuri de măr: standard/ A2 sau frac Distanţă: 6/4m. realizată prin tăieri şi palisări în perioada repausului de vegetaţie. întreţinere.Preelevarea producţiei La înflorire Evaluarea producţiei După căderea fiziologică a fructelor pe specii Cu 10 – 15 zile înainte de declanşarea recoltării pe fiecare specie Evaluarea definitivă a producţiei Pentru prognozarea orientativă a recoltei Stabilirea orientativă a producţiei probabile de fructe Stabilirea definitivă a producţiei de fructe după metodologia prevăzută în Decretul 77/1986 şi a mediei greutăţii fructelor pe specii şi soiuri tăierile până în luna martie La toate speciile La toate speciile La toate speciile 5. având şarpantele de schelet cu ramificaţii secundare laterale. Coroană conic trunchiată. fără spalier. pe pante. bilateral alternative.

58 .Legenda: T = scurtare de ramura de 1 an. având şarpantele cu ramificaţii secundare bilateral alternative. b = inclinare de ramură şarpantă prin căluş sau stachetă cu cuie la capete. Coroană conic trunchiată. e = înclinare a 3 ramuri anuale de schelet cu 3 vergele legate între ele la locul de întălnire a acestora. Livadă Semiintensivă Soiuri de măr: spur/ A2 sau franc Distanţe: 5/3m. pe pante. fără spalier. cu 2-3 etaje. c-d = ramură anuală aplecată la orizontală. x0x0 = taiere de eliminare a unei ramuri anuale. a = inclinare de ramura şarpantă prin legare. realizată prin tăieri în perioada repausului de vegetaţie.

59 . . pentru eventuala subordonare sau ramificare.Legenda: ~ Scurtarea de ramură cu foarfeca.Eliminarea de ramură cu foarfeca.

Livada intensivă Soiul de măr: standard/ MM 106. Palmeta cu braţe oblice. rod de 2 ani. Legenda: = taieri de scurtare si de eliminare a ramurilor de 1 an. Distanţa: 4/3 m. 60 . pe spalier cu 4 sârme. realizata prin taieri si palisari in perioada repausului de vegetatie. cu = formatie de rod de 1 an. = pozitia ramurilor dupa inclinare. = formatie de legarea la sarmele spalierului. avand sarpantele de schelet cu ramificatii secundare laterale. = directia de inclinare a ramurilor de 1-2 ani. bilateral alternative. = formatie de rod de 3 ani.

pe spalier cu 4 sârme.Livada intensivă Soiul de măr: standard/ MM 106. avand sarpantele de schelet cu ramificatii secundare laterale. bilateral alternative. 61 . Palmeta cu brate oblice. realizata prin taieri si palisari in perioada repausului de vegetatie. Distanta: 4/3 m.

cu sau fara mijloace de sustinere.5 m.5/ 2.5-3. rod de 2 ani. 62 . Distanta: 4. inclinare a ramurilor de 1-2 ani. cu = formatie de rod de 3 ani. legarea la sarmele spalierului. Livada intensiva Soiuri de mar: M 26 sau MM 106. Coroana fus-tufa. cu axul garnisit pe toata lungimea.0-4.Legenda: = taieri de scurtare si de eliminare a ramurilor de 1 an. = directia de = formatie de = pozitia ramurilor dupa inclinare. cu sarpantele realizate prin dresaj in unde si prin taieri in perioada repausului de vegetatie. = formatie de rod de 1 an.

63 .

64 .

65 .

66 .

67 .

68 .

69 .

Stanley . Soiuri propuse pentru cultura prun Cultivate Agen Anna Spath Grand Prix Stanley Tuleu gras Tuleu timpuriu Vinete de Italia Centenar Silvia Polenizatori Anna Spath . Soiuri propuse pentru cultura păr Soiuri cultivate Aniversarea Bella di Giugna Doina Napoca Republica Abatela Fetel Beurre Bosc Cure Williams Trivale Soiuri polenizatoare Williams şi Untoasă de Gioagiu Cedrata Română Williams şi Untoasa de Gioagiu Williams şi Republica Williams şi Passe Crassane Willians şi Beurre Gifford Williams şi Conferance Williams şi Beurre Bosc Beurre Bosc şi Posse Crassance Napoca şi Williams 6.) Mare >200 Sept-dec 18-20 7 Generos Mijlocie 160-180 Sept-martie 25-30 8 Florina Mare 150-180 Sept-april 30-40 9 Granny Smith Mijlocie 170-180 Oct-april 25-30 10 Ionathan Mijlocie 140-160 Sept-april 20-25 11 Golden Delicious Mijlocie 160-200 Sept-april 25-30 12 Starkinson Submijlocie 150-180 Sept-april 25-30 6. Vinete Româneşti Stanley . Anna Spath Stanley . Silvia . Soiuri propuse 6.3. consum 1 Romus 3 (Vf) Mijlocie 125-135 Aug-sept 25 2 Prima (Vf) Supramijlocie 130-150 Sept-dec 25-30 3 Pioner (Vf) Submijlocie 140-150 Sept-ian 25 4 Mijlocie 160-180 Oct-april 30 5 Mutsu (crispin) Mare >250 Oct-april 30 6 Voinea (Vf. Anna Spath . Anna Spath Agen . Agen Agen .6.1. Anna Spath 70 . Vinete de Italia Stanley .2. Stanley Anna Spath . Stanley Vinete de Italia . Vinete de Italia Anna Spath . Soiuri propuse pentru cultura măr SOIURI de MĂR aflate la înmulţire în pepinierele din România altoite pe M106 Soiul Câteva caracteristici Vigoare pom Mărimea Epoca de Producţie fructelor – recoltare şi To/ha gr.

4 20.0 63. Agen . 12 14 12 13 13 Miez % 49. Prot % 16. Stanley Valor .5 64.4 45.6. Hedelfinger 71 .2 Subst. Anna Spath . Hedelfinger Germersdorf. Soiuri propuse pentru cultura cais Soiuri de cais Mari de Cernad Dacia Mamaia Comandor Selena Sirena Favorit Salmona Uniserta Royal 6. Silvia Silvia . Soiuri propuse pentru cultura cireşului Soiuri de cireş cultivate Bigarreau Moreau Ramon Oliva Negre Bistriţa Van Pietroase de Cotnari Germersdorf Polenizatoare Stella.5 19.5.8 Grosimi % 68.8 49. Van Germersdorf. Ramon Oliva Stella.3 6.3 19. Anna Spath Fruct mărimea gr. Stanley Silvia . Soiuri propuse pentru cultura nuc Pentru plantaţii clasice Sibesel precoce Geoagiu 65 Sebesel 44 Germisara Orăştie Suseta Pestesani Bratia Pentru plantaţiile semiintensive Sarmis Mihaela Roxana M 06 R Valcor Valmit Valrex Agen .4. Agen . Rainer Ramon Oliva Ramon Oliva.Pescăruş Record Ialomiţa Albatros 6. Agen .5 52.3 63.

Are perioada de vegetaţie lungă. . . formează coroană globuloasă.Fructul este mijlociu. Hedelfinger Sam Jubileu 30. rustic. fără coaste şi de culoare galben-limonie. . Rubin. Van 6. . suprafaţă netedă. foarte productiv. cu gât alungit. lucioasă.Soi românesc. Bereczki.Fructul este mare. Stela.Soi de vigoare mare. globulos.Rezistent la boli şi ger. placută la gust. Pulpa suculentă. Mălăieţe.decembrie. cu gust dulce-acrişor. formeaza coroană rară. fină. Pulpa este galbuie. . . produce abundent şi constant. puţin acidulată şi plăcut aromată. uşor alungit. . intră timpuriu pe rod. intra timpuriu pe rod. .Fructul este mare sau foarte mare.Soi de vigoare mijlocie.Perioada de consum: septembrie . Pepiniera Sarca a produs circa 130 mii gutui din soiurile omologate după 1990. reprezentate de soiuri şi selecţii autohtone şi străine.Fructul are o greutate medie. pieliţă netedă. circa 80% sunt româneşti şi anume: Moldoveneşti.noiembrie.Bing Sam Compact Larnbest Armonia Van. . Pulpa este suficient de suculentă. . galben portocalie. Din cele opt soiuri admise la înmulţire în România. semidulce.noiembrie.Soi vechi. de formă ovoid-alungită sau piriformă cu un mamelon peduncular brun cenusiu şi suprafaţa neuniform costată.Soi de vigoare mijlocie. Aurii. Hedelfinger Germersdorf. dulce-acidulată. rustic. forma sferic-turtită. care imprimă soiurilor vigoare mică. originar din Turcia. . este productiv.Rezistent la boli şi ger. Soiuri propuse pentru cultura gutui In fondul de germoplasmă organizat în România există circa 78-80 genotipuri de gutui. Portaltoiul folosit la înmulţire este gutuiul tip A. Fructele se scutură uşor din pom şi au o perioadă scurtă de păstrare. cu gust bun şi aromă puternică.Soi românesc.Soi vechi. originar din Romania.Perioada de consum: octombrie . Pulpa este potrivit de suculentă. dăunători şi ger.7. cu 5 coaste evidente.Soi de vigoare mijlocie.Perioada de consum: octombrie . . . Aromate. .Sensibil la boli. Soiurile de gutui sunt autofertile şi nu necesită polenizatori.ianuarie. piriform.Perioada de consum: octombrie . 72 Moldoveneşti Aromate Bereczki De Constantinopol . . este foarte productiv. . . . precocitate şi productivitate mare. cu coaste largi. intens aromată. De Mosna. . De Huşi. .Rezistent la boli.

cu gust dulce-acrisor. foarte productiv. .Soi originar din S.U.Fructul este mare (70-75 g). placută. portocaliu cu roz pe partea însorită. . mediu rezistent la Monilinia si Clasterosporium. fada. rezistent la gerurile de revenire din primăvară. neaderenta.Perioada de maturare: prima decadă a lunii iulie. sferic. cu slabe infiltraţii roşii sub epiderma. productiv.cel mai timpuriu soi.U.Pomul semiviguros. asimetric.A. . . cu fructificare preponderenta pe buchete de mai.Pomul semiviguros. .Soi originar din Italia. mediu productiv. Formează multe fructe gemene.Fructul mijlociu (55-60 g).Pomul semiviguros. . productiv. suculenta.Fructul este mijlociu (65 g).A. cu flori campanulate. . inflorire timpurie. pulpă consistentă. . cu fructificare preponderentă pe ramuri mijlocii. ovoidal. rezistent la ger. . . .U.Soi originar din Romania. mediu productiv.A.Pomul viguros. .Perioada de maturare: sfarsitul lunii iulie .A.Soi originar din Romania. ferma. rezistent la ger.Pomul este de vigoare mijlocie. de calitate mediocră. . usor aplatizat. . .Soi originar din S. pulpa este galbenă.inceputul lunii august. parţial autofertil. de culoare oranj cu roşu.începutul lunii august. . . cu coroană globuloasă.Soi originar din S.Soi originar din S. ovoidal. cu înflorire timpurie. productiv. pulpa este portocalie.Fructul este mic spre mijlociu (40-42 g). pulpa galbena. .Pomul semivigu-ros.6.8. sensibil la Clasterosporium.U. . cu roşu pe partea însorită. sferic. mediu rezistent la Monilinia.Fructul este mare spre foarte mare (80-90 g). ovoid. galben-auriu cu rosu pe partea insorita.Perioada de maturare: prima jumătate a lunii iulie.Fructul este mijlociu (140 g). pulpa portocalie. rezistent la bacterioză. . Soiuri propuse pentru cultura piersic . cu coroana conică. aderenta la sâmbure. .Perioada de maturare: prima decadă a lunii iunie . .Perioada de maturare: sfarşitul lunii iulie . inflorire tarzie. sensibil la boli. . semiconsistentă. oblong-eliptic. sensibil la ger şi Taphrina. . portocaliu. cu plasticitate ecologica buna.Pomul viguros. coroana globuloasa. coroana invers-piramidala. productiv. galben-portocaliu acoperit cu roşu-carmin. autosteril. . pulpa consistentă cu gust plăcut.Perioada de maturare: sfarsitul lunii iunie-inceputul lunii iulie. 73 Goldrich Umberto Tudor Favorit NJA 42 Cardinal Redhaven . fin aromată. sensibil la ger şi Taphrina. mediu consistenta. porotocaliu cu rosu-carmin pe partea insorita.

. acoperit 70-80% cu roşu.Perioada de maturare: a doua decadă a lunii iulie. fermă. simetric.Pomul de vigoare supra-mijlocie. cu pulpa galbenă. pulpa galbenă cu infiltraţii roşii în jurul sâmburelui.U. .Pomul de vigoare submijlocie. neaderentă. pulpa este fermă. cu plasticitate ecologică ridicată. seceta şi boli. . galbenăverzuie. placută la gust. sferic uneori uşor mamelonat.Pomul viguros.Fructul este mijlociu (5 g).Perioada de maturare: prima decadă a lunii septembrie. cu slabe infiltraţii în jurul sâmburelui. . productiv. galben-oranj. roşu-vişiniu. Southland Springold Superba de toamna Cora 6. sferic.Perioada de maturare: a treia decadă a lunii iunie-prima decadă a lunii iulie. sferic.Soi originar din România. pulpa galbenă. rezistent la ger. . coroana invers-piramidală. cu coroana semiglobuloasa. .Soi originar din S. sferic. fermă semiaderentă la sămbure. florile de tip rosaceu. pulpă şi sucul colorate. ..Fructul este mijlociu (120 g). acoperită 2/3 cu roşu-rubiniu. cu infiltraţii roţii în jurul sâmburelui. . alb-gălbui cu roşu. . neaderentă. . sensibil la Taphrina şi Fusicladium. suculentă. sensibil la Coccomyces şi Monilinia. Soiuri propuse pentru cultura visin Visinul este o specie care se înmulteşte destul de greu având în vedere lipsa portaltoilor vegetativi atât pe plan mondial cât şi în România. aromată. . flori campanulate. Sâmburele crapă uşor. galben. productiv. dulce.Perioada de maturare: a treia decadă a lunii iulie. pulpa galbenă suculentă. galben portocaliu. .Fructul mijlociu (160 g). .Fructul este mare (200 g). rezistent la ger şi secetă. productiv. .Pomul viguros. pulpa alb-galbuie.Soi originar din România.A. cu fructificare 74 Nana Ilva .Maturitatea de recoltare: sfârşitul lunii iunie-începutul lunii iulie .A. . . . Este autofertil şi cu mare plasticitate ecologică.Perioada de maturare: decada a doua a lunii iunie . placută la gust. cu epiderma subţire. aromată. foarte productiv. .Fructul este mijlociu spre mare (160 g). suculentă. neaderentă. lucioasă.Soiul este precoce. mediu rezistent la ger şi boli.Fructul este mic (60-65 g). acoperit 3/4 cu roşu-viu.prima decadă a lunii iulie. . acoperit 3/4 cu roşu. semiaderentă. . flori de tip rozaceu ce infloresc timpuriu.Soi de nectarine originar din Romania.Soi originar din S. sferic. . sferic.Pomul semiviguros. productiv. . .U. fructifică preponderent pe ramuri plete.Pomul de vigoare mijlocie.9.Soi originar din România.

preponderentă pe ramuri lungi. Soiul este semiprecoce, autofertil, productiv, rezistent la ger şi mediu rezistent la secetă, sensibil la Coccomyces. - Fructul este mijlociu (5,8 g), sferic, roşu-lucios, cu pulpa colorată, suculentă, acidulată. - Maturitatea de recoltare: sfârşitul lunii iunie-începutul lunii iulie - Soi originar din S.U.A.. - Pomul de vigoare mică, cu coroana globuloasă, cu fructificare preponderenta pe ramuri mijlocii. Soiul este precoce, productiv, rezistent la ger şi boli, autofertil. - Fructul este mijlociu spre mare (5,5 g), sferic, usor alungit, vişiniu-inchis, cu pulpa intens colorată şi gust astringent. - Maturitatea de recoltare: decada a doua şi a treia a lunii iulie. - Soi originar din Romania. - Pomul de vigoare mijlocie spre mare, cu coroana piramidala, cu fructificare predominanta pe ramuri scurte şi mijlocii. Soiul este foarte productiv, semiprecoce, rezistent la ger, mediu rezistent la secetă. Este bun polenizator. - Fructul este mijlociu, sferic sau sferic-turtit, roşu-cărămiziu, cu pulpa roşie, gust plăcut. - Maturitatea de recoltare: sfârşitul lunii iulie.

Northstar

Mocăneşti 16

- Soi originar din Germania. - Pomul de vigoare mică-mijlocie, cu coroana sferic-turtită, cu fructificare preponderentă pe ramuri mijlocii. Soiul este autofertil, foarte productiv, rezistent la ger, sensibil la boli. Schattenmorelle - Fructul este mijlociu (4,5-5 g), ovosferic sau larg cordiform, vişiniu-închis până spre negru la supramaturare, cu pulpa şi sucul colorate. Pedunculul este bine prins de fruct. - Maturitatea de recoltare: decada a doua a lunii iulie. - Soi originar din România. - Pomul de vigoare medie, cu coroana globuloasă şi fructificare preponderentă pe buchete de mai. - Fructul este mijlociu (5,5-6 g) spre mare, turtit la bază, roşu-vişiniu, lucios. Pulpa este roşie-vişinie, suculentă, mediu consistentă, cu sucul colorat. Este asemănător cu soiul Crişane. - Maturitatea de recoltare: decada a doua a lunii iunie.

De Botoşani

6.10. Soiuri propuse pentru cultura cătină Denumirea soiului Şerpeni Ţara de origine Menţinătorul soiului 1037 Anul înregistrării Anul reînscrierii (radierii) 2000

R

1984

75

6.11. Soiuri propuse pentru cultura alun Denumirea soiului Cozia Romavel Tonda delle Langhe Uriaşe de Halle Vâlcea 22 Maturitatea (luna/decada) IX/1 IX/1 IX/1 IX/3 IX/1 Ţara de origine R R I D R Menţinătorul soiului 1052 1052 1037, 1052 1037, 1052 1052 1980 Anul înregistrării 1987 1991 1958 1999 1999 1996 Anul reînscrierii (radierii)

6.12. Soiuri propuse pentru cultura arbuştilor fructiferi Lista speciilor, soiurilor şi selecţiilor de perspectivă existente la înmulţire la ICPP Piteşti şi în reţeaua Staţiunilor pomicole Nr . SPECIA crt Soiul - selecţia . 1 2 1 Coacăz negru Record 35 Perla neagră Abanos Tsema Tenah Blackdown Bogatyr Tinker 2 Coacăz roşu Roşu timpuriu Abundent Jankheer Van Tets Rondom Red Lake Laxton’s Houghton Castle Elita DV4 3 Coacăz alb Mărgăritar Blanka 4 Agriş Zenit Originea Mărimea fructului gr. 4 0,8 0,7 mijlocie 0,9 1,0 0,9 0,9-1,0 0,8 0,6-0,8 mijlocie mijlocie medie 0,6 0,7 0,5 0,5 mijlocie mijlocie 5,1 Producţia posibilă pe Pe ha plantă to kg 5 6 1,3 1,6 1,8 4,0 4,2 10-12 4-9 4-6 4-5 4,5 6,0 6,3 3-6 4,0 4-6 6-7 7-8 15-16 15-17 -

3 SCPP Fălticeni SCDP Cluj ICPP Piteşti Olanda Olanda Anglia Rusia Anglia România România Olanda Olanda America America Anglia SCPP Cluj România Cehoslovacia România
76

5

6

Someş Careless Rezistent de Cluj White Smith Houghton Seedling Whinham’s Industry Mourers Samling Jubiliar Afin Simultan Pemberton Heerma Azur Safir Lax Compact Augusta Ivanhoe Coville Delicia Trandafiri pentru petale Rosa Damascena Rosa centifolia

România Anglia România Anglia America Anglia Germania ICPP Piteşti America Germania ICPP Piteşti ICPP Piteşti ICPP Piteşti ICPP Piteşti ICPP Piteşti America America ICPP Piteşti

5,1 8,2 3,2-5 3,8 1,5-1,7 5,2 7,0 4,4 mijlocie mijlocie mijlocie mijlocie mijlocie mari mari mari mari mari 2 grame mare mare

3,0 6,0 4,0 4-5 5,5 4,0 2,5-3 0,350,45 0,250,30

6-8 8-10 9-11 5-6 5-6 7-9 7-9 8-10 7-8 10-12 1,5-1,8 timpuriu 1,0-1,2 iunie

6.13. Soiuri propuse pentru cultura zmeur Soiul Grădină Willamette Veten Heritage September Rubin Bulgarese Lathan Ruvi Citria Shoenmann Lord George Puya Uup Star Originea Mărimea fructelor gr.) 3,3 – 4,2 2,5 – 3,8 2,8 – 3,3 2,2 – 2,7 3,0 2,3 2,2 3,3 2,5 3–4 2,7 2,7 2,4 - 3
77

Producţia ( posibilă t/ha 10 6 – 10 Iulie Iulie Septembrie 2 recolte Iulie Iuni-iulie Iunie-iulie Iulie Iulie Iulie-august Timpurie Târzie Mijlocie

America Norvegia America America Bulgaria America ICPP Piteşti ICPP Piteşti Germania Anglia America ICPP Piteşti

7 – 10 8 – 10 9 – 11 8,0 13,0 8 – 10

6.14. Soiuri propuse pentru cultura mur fără ghimpi SOIUL Wilson’s Early Darrow Comanchee ARK – 537 Thornfree Thornless Evergreen Smoothstem Hull thornless Felix Loganberry ORIGINEA America America America America America America America America SCPP Fălticeni America Greutatea medie a fructului gr. 4,9 8,4 7,0 6,0 f. productiv 3,4 11-14 to/ha 4,5 3-8 4-5 5,4 Perioada de maturarerecoltare iulie iulie-august iulie iulie august august august iulie-august august iulie

Soiurile care vor fi plantate vor fi alese din „ Catalogul Oficial al soiurilor ( hibrizilor ) de plante de cultură din România, elaborat de Institutul de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor.

78

LISTA CU INSTITUTELE ŞI STAŢIUNILE POMICOLE Nr. crt. 1. Denumirea instuţiei Institutul de CercetareDezvoltare pentru Pomicultură –Piteşti Mărăcineni- ICDP Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Bistriţa – SCDP Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Cluj-Napoca - SCDP Adresa Com. Mărăcineni, Cod Poştal 117450, Jud.Argeş Tel.:0248/278292;278066; 0248/278399 Fax. 0248/278477 E-mail: icpp_mar@geostar.ro Str. Drumul Dumitrei Nou nr. 3, Bistriţa, Cod Poştal 420127, Jud. Bistriţa-Năsăud Tel/Fax: 0263/214752 E-mail: scdp_bn@karma.ro Str. Horticultorilor nr. 5, Cluj Napoca, Cod Poştal 400457, Jud. Cluj Persoana de contact Duţu Ion 0726/218506

2.

Platon Ion 0722/896901

3.

Ghidra Vasile 0744/703244

4.

5.

6.

Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Fălticeni – SCDP Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Voineşti – SCDP Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Vâlcea – SCDP Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Iaşi - SCDP Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Constanţa - SCDP Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Horticultură Tg.Jiu – SCDH

Tel: 0364 /10.15.70 Fax: 0364 /10.15.72 E-mail: scpp@mail.dntcj.ro Str. Plut. Ghiniţa nr. 10, Fălticeni, Lazăr Gheorghe Cod Poştal 725200, Jud. Suceava 0744/965740 Tel/Fax: 0230/544944 Com. Voineşti, Cod Poştal 137525, Petre Gheorghe Jud. Dâmboviţa 0723/225137 Tel/Fax: 0245/679085, 679123 Calea lui Traian nr, 464, Rm. Vâlcea, Cod Poştal 240273, Jud. Vâlcea Tel: 0250/740885 E-mail: stpomvl@onix.ro Soş. Voineşti nr. 175, Iaşi, Cod Poştal 700620, Jud. Iaşi Tel/Fax. 0232/214798;215068 Emai: scdp22@rdslink.ro Str. Pepinierei nr.1, Com. Valu lui Traian, Cod Poştal 907300, Jud. Constanţa Tel/Fax: 0241/231187 Emai: scpp_constanta@hotmail.com Calea Bucureşti nr. 72, Tg.Jiu, Cod Poştal 210150, Jud. Gorj Tel/Fax: 0253/212471
79

Botu Ion 0723/506547

7.

Gelu Corneanu 0722/650239

8.

Spiţa Valentin 0744/434000

9.

Călinoiu Ion 0722/586132

10

Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Băneasa Bucureşti SCDP

11.

Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Geoagiu - SCDP

Bdul Ion Ionescu de la Brad nr. 4, Bucureşti Sector 1, Cod Poştal 031811 Tel: 2330613; Fax: 233.06.14 E-mail: office@statiuneabaneasa.ro Web_site: www.statiuneabaneasa.ro Str. Romanilor nr. 153, Geoagiu, Cod Poştal 335400, jud. Hunedoara Tel/Fax: 0254/248879

Gherghe Petre 0722/404803

Diaconu Ion 054/641876; 641180 0724/380162

80

CAPITOLUL IV. RECOLTAREA, CONDIŢIONAREA ŞI PĂSTRAREA FRUCTELOR 1. Recoltarea fructelor Recoltarea, transportul şi manipularea fructelor necesită un bun nivel de dotare tehnică şi un volum mare de forţă de muncă (aproximativ 40-60% din necesarul anual). 1.1. Evaluarea producţiei de fructe se face la începutul intrării în pârgă când datele pot fi foarte apropiate de producţia reală. Aceste date vor sta la baza organizării şi pregătirii campaniei de recoltare, în funcţie de care se va stabili: necesarul de forţă de muncă pentru recoltarea, ambalarea şi sortarea fructelor, recipientele necesare pentru recoltare (coşuri, găleţi, saci), scări şi platforme, ambalaje (lăzi de diferite tipuri, coşuri de plastic, scări în funcţie de specie, precum şi volumul şi măsurile necesare (curăţirea, reparaţia, dezinfectarea, deratizarea). Stabilirea momentului optim de recoltare Fructele se recoltează când ajung la maturitate. Se deosebesc două feluri de maturităţi: a) maturitate de recoltare sau de cules, stadiu care pe de o parte permite fructelor culese să-şi desăvârşească procesul de coacere, căpătând culoarea, gustul şi aroma specifică, iar pe de altă parte face posibil transportul lor la piaţă, fără ca fructele să se strice. b) maturitatea de consum sau tehnică este starea de dezvoltare maximă a gustului şi aromei, când fructele sunt bune de consum în stare proaspătă sau pentru prelucrare. Maturitatea fructelor se apreciază după mai multe caractere şi însuşiri, dintre care cele mai importante sunt: culoarea, gustul şi aroma, plus intensitatea pruinei (brumei), înnegrirea seminţelor, desprinderea uşoară de pe ramură (pentru sâmburoase, mai ales). La fructele de iarnă, în aprecierea maturităţii de cules nu se ţine seama de culoare, gust şi aromă, acestea dezvoltându-se mai târziu, în depozit. După cules, merele, perele, gutuile şi piersicile îşi desăvârşesc maturitatea în depozit (în timpul păstrării), în timp ce caisele şi mai ales prunele, cireşele, vişinile rămân aşa cum au fost culese, deci ele trebuie culese coapte sau aproape coapte, adică cu 2-3 zile înainte de maturitatea de consum. Pentru prelucrare fructele se culeg mai devreme sau mai târziu, după felul preparatului ce urmează a se obţine din ele: pentru compoturi se culeg cu 2-3 uile înainte de a se înmuia, iar pentru rachiuri atunci când sunt bine coapte. Cireşele şi vişinile se culeg atunci când îşi capătă culoarea caracteristică, fără să se ajungă la coacerea completă. Prunele culese înainte de vreme, de obicei nu-şi capătă culoarea caracteristică, se zbârcesc şi rămân acre. Face excepţie soiul Stanley, care se colorează foarte frumos, caracteristic, cu mult înainte de coacere. Caisele se culeg atunci când culoarea verde a dispărut, dar pulpa e încă tare, ceea ce înseamnă cu 3-4 zile înainte de a începe să se înmoaie. Pentru piaţa internă, caisele se culeg cu 1-2 zile înainte de a se înmuia, iar pentru marmelade, jeleuri şi alte moduri de preparare, culesul se face la coacerea completă. La piersici trebuie făcută deosebirea între soiurile cu pulpa albă şi cele cu pulpa galbenă. Primele se culeg când nuanţa verde a dispărut pe tot pe tot fructul, iar lângă codiţă a apărut o porţiune moale. Piersicile galbene, fiind mai rezistente, se culeg atunci când culoarea galbenă s-a întins pe tot fructul şi nuanţa verde au dispărut. Culese mai devreme rămân acre. Pentru
81

pe acelaşi pom . au căpătat culoarea caracteristică. De asemenea trebuie să se evite culegerea fructelor umede. călduroase. Culesul trebuie făcut obligatoriu cu mâna şi numai în cazuri speciale se poate efectua prin scuturare. respectiv 4-5 zile înainte de maturarea de consum. îndată ce s-a ridicat roua sau cât mai devreme. Culesul fructelor se începe totdeauna cu cele de pe vârful pomului. Fructele care se recoltează dimineaţa este bine să se introducă imediat la păstrare. este de scurtă durată. eventual ele cad singure din pom. Gutuile se culeg când culoarea verde a dispărut de pe fruct. Cele care se recoltează după amiaza se recomandă să treacă noaptea peste ele în ambalaje. Cu excepţia zmeurii şi murelor. toate celelalte se culeg cu codiţă.compoturi piersicile se culeg cu 1-2 zile înainte de a se înmuia. sunt acoperite cu pruină şi au aroma specifică şi gustul Gutuile Prunele de vară-toamnă Octombrie Iulie . atunci când temperatura fructelor se ridică. În acelaşi timp trebuie evitată orice lovitură sau zgâriere a cojii şi pulpei. păstrată bruma de fructe. dar sunt încă destul de tari ca să suporte transportul. fie de ploaie sau de rouă. în general. culesul trebuind să se facă în 3-4 etape. recoltarea fructelor se face atunci când acestea au căpătat culoarea lor roşie. se face eşalonat. dar păstrarea. Indiferent de specie sau epoca de coacere. şi să fie depozitate dimineaţa următoare. 1. Caracteristicile fructelor la maturitatea de recoltare Fructele ating dezvoltarea caracteristică soiului şi culoarea specifică Uşurinţa cu care fructele se detaşează de pe ramura fructiferă. iar soiurile de iarnă cu multe săptămâni înainte de maturarea de consum. La nuc şi migdal. recoltarea fructelor trebuie începută dimineaţa. Cel mai bine este să se introducă fructele la păstrare cât mai reci. 3.septembrie 82 . – 15 oct. apoi din exteriorul coroanei şi numai la urmă cele din interior. Perioada de recoltare a fructelor Specia şi soiurile Merele şi perele Soiuri de vară Soiuri de toamnă şi iarnă Perioada de recoltare Cu 3 – 4 zile înainte de maturitatea de consum 5 sept. Soiurile de măr şi păr de vară se culeg cu 1-3. fructele se culeg atunci când coaja verde crapă. La piersic coacerea fructelor. Perioada de recoltare a fructelor Pe cât posibil să se evite recoltarea în mijlocul zilelor senine. începutul brunificării seminţelor Când culoarea de bază devine galbenă-limonie sau portocalie Când fructele ating volumul maxim pentru soiul respectiv. La căpşun. dacă noaptea a bătut vântul şi fructele sunt uscate. dar acoperite. Soiurile de toamnă se culeg cu 10 – 15 zile. care de obicei se culeg fără codiţă. şi pe cât posibil.

100-150 kg prune de masă iar prin scuturare 150 – 300 kg prune în 8 ore. Metode de recoltare În funcţie de destinaţia de valorificare metoda de recoltare a fructelor poate fi: .4.recoltare manuală fruct cu fruct. Este o metodă costisitoare şi necesită un volum mare de forţă de muncă . arbuşti. culoare şi luciu maxime. la maturitatea deplină (prelucrare) Cu 3 – 4 zile înainte de maturitatea de consum (export) şi după 1 – 2 zile (consum intern) La maturitatea de consum şi la supracoacere (pentru sucuri) Când învelişul verde crapă şi fructele încep să cadă singure La maturitatea de consum La maturitatea de consum. 83 . la care desprinderea fructelor de pe ramuri este foarte dificilă. Recoltarea prin batere s-a practicat pe scară largă în plantaţiile de prun. Această metodă a predominat în zonele de deal. agrişele şi afinele de vară Zmeură de vară Când fructele au încă consistenţa fermă (export). . iar pentru sucuri la supracoacere dulce . Recoltarea manuală fruct cu fruct este tipică pentru fructele destinate consumului în stare proaspătă şi cu un grad mare de perisabilitate. cireş. Recoltarea manuală prin scuturare este folosită în prezent pentru unele destinaţii. 1. Mărimea caracteristică soiului Mărimea şi culoarea specifică soiului Mărimea maximă şi culoarea roşu – zmeuriu sau vişiniu.recoltare manuală prin scuturare. fructele desprinse fiind conduse de prelate receptoare şi benzi rulante către ambalaje. recoltarea făcându-se la maturitatea deplină şi constă în scuturarea fructelor pe prelate. În plantaţiile organizate de prun. vişin. la soiurile autohtone.Caisele de vară Piersicile de vară-toamnă Cireşele şi vişinele de vară Nucile. cu pulpa fermă Momentul de recoltare se stabileşte în funcţie de destinaţia producţiei la toate speciile de pomi şi arbuşti fructiferi. . în special la prunele destinate deshidratării sau prelucrării sub formă de gemuri. alunele.recoltare manuală prin batere (cu prăjina). iar epiderma de culoare galbenă portocalie Dezvoltarea maximă a fructelor.acidulat Se schimbă culoarea în galben – portocaliu şi se desprind uşor de pe ramură Pulpa să aibă consistenţă fermă. migdalele şi castanele de toamnă Coacăzele. când începe înmuierea pulpei (consum intern). Un muncitor poate recolta: 400-500 kg mere. nuc. dar a avut efecte negative asupra calităţii recoltei şi asupra pomilor. scuturarea mecanică a început să fie realizată cu echipamente speciale de vibrare ataşate de trunchiul sau de baza ramurilor de schelet.

mur Recoltat fructe arbuşti manual în reprize Lădiţe. . prea mici. alun. lovite etc.atunci când recoltarea se face în totalitate. păr.sucuri .culegerea „pe alese” numai a fructelor care au mărimea şi aspectul solicitat de destinaţia de valorificare – se recomandă la prun. coşuleţe. Păstrarea fructelor Spaţiile din gospodărie special destinate sau amenajate pentru păstrarea fructelor sunt: pivniţe (beciuri).posibilităţi de ventilaţie . depreciază calitatea fructelor prin lovire. prelucrare. aspectuoase. păr. coşurile sau sacii de recoltare. . Deoarece în mica gospodărie nu există utilaje speciale pentru sortarea fructelor. măr. în saci sau coşuri şi găleţi căptuşite. 2. 84 . zdrelire. în reprize (pomi cu talie înaltă) Prin scuturare Destinaţia Export. zmeur. . . camere şi alte spaţii amenajate. Condiţionarea şi păstrarea fructelor 2. butoaie 2. piersic. cu mărimea normală corespunzătoare soiului. sănătoase. presare. cireş. prun. fără atac de rapăn. vişin.umiditate ridicată. consumul pieţei şi pentru prelucrare Deshidratare. de transvazare a fructelor dintr-un ambalaj în altul care. boxpaleţi Speciile Măr.Metode de recoltare după destinaţia producţiei de fructe Metode de recoltare Manual de pe sol. în reprize (pomi cu talie mică) Manual de pe sol.2. Sortarea fructelor La păstrare trebuie introduse fructele de calitate superioară. se pun separat şi se valorifică imediat pe destinaţii corespunzătoare calităţii. consumul pieţei. lăzi P şi containere paletizabile Lădiţe. este bine ca din găleţile. fructele să se sorteze punându-se în ambalaje separate pe calităţi. prun.să fie curate de mirosuri străine. lăzi P şi containere paletizabile Lăzi P. această operaţie se poate face în mai multe feluri şi anume: .1. refrigerare şi sucuri Tipuri de ambalaje Lădiţe. piersic. păstrare îndelungată. nuc.trebuie să se evite pe cât posibil operaţiunile repetate de mişcare. în saci sau coşuri şi găleţi căptuşite. Condiţiile pe care trebuie să le asigure încăperile respective sunt: . . lăzi T. vişin Măr. afin. castan. migdal Coacăz.fructele necorespunzătoare. vişin Măr. atacate. industrializare . pe lângă consum de forţă de muncă neeconomicos. păr. cireş. cais. cais. la mere. lăzi T.să aibă o bună izolaţie termică.distilare Export. . viermele fructelor etc. păstrare îndelungată şi consumul pieţei Export. hrube.aerisire.

190 125 – 180 144 155 180 120 – 167 120 – 140 180 – 200 120 – 150 180 – 200 120 – 160 100 – 120 100 – 135 140 – 190 180 – 200 120 – 150 126 – 175 80 – 100 120 120 125 150 – 180 100 – 120 200 – 230 100 – 120 102 – 130 165 125 115 – 175 100 – 250 173 110 – 160 80 – 110 140 – 210 140 – 240 95 – 160 120 70 150 – 260 90 – 130 Păr Numărul fructelor la 1 kg 3 7-5 8–6 8–7 7–6 6–5 8–6 8–7 6–5 8–7 6–5 8–6 10 – 8 10 – 8 7–6 6–5 8–7 8–6 12 – 10 8–7 8–7 8–7 7–6 10 – 8 5–4 10 – 8 10 – 7 6–5 8–7 8–6 10 – 4 6–5 9–6 13 – 9 7–5 7–4 10 – 6 9–8 15 – 14 7–4 11 – 7 . numai cele din catalog. la principalele soiuri.Greutatea medie şi numărul fructelor la un kilogram. pe specii de pomi şi arbuşti fructiferi Specia 0 Măr Soiul 1 Ancuţa Ardelean Delia Delicios de Voineşti Fălticeni Frumos de Voineşti Granny Smith Generos Golden Delicious Idared James Grieve Jerseymac Jonathan Mutsu Pioner Prima Rădăşeni Red Melba Romus 1 Romus 2 Romus 3 Starkrimson Vista Bella Voinea Wagener premiat Abatele Fetel Aniversarea Argessis Contesa de Paris Curé Doina Favorita lui Clapp Napoca Olivier de Serres Passe Crassane Republica Triumf Trivale Untoasă Bosc Untoasă de Geoagiu 85 Greutatea medie a fructului (g) 2 130.

Gutui Prun Cais Untoasă Hardy U.20 .35 45 – 50 30 – 36 25 – 30 35 – 40 35 – 40 30 – 35 18 .m.b.20 În medie 40 .50 28 – 25 28 – 25 33 – 28 28 – 25 22 – 20 25 – 22 22 – 20 33 – 28 50 – 40 38 – 35 28 – 25 25 – 22 22 – 20 20 – 17 17 0 15 33 – 28 33 . de Ungaria Comandor De Olanda Earlyril Excelsior Favorit Litoral Luizet Mamaia Mari de Cenad 86 110 – 220 120 – 160 150 – 250 140 – 200 341 462 225 – 890 415 – 790 220 – 375 180 – 410 175 – 400 332 18 – 20 35 – 40 35 – 40 30 – 35 35 – 40 45 – 50 40 – 45 45 – 50 30 – 35 20 – 25 30 – 35 35 – 40 40 – 45 45 – 50 50 – 60 60 – 70 30 – 35 30 .50 9–5 8–6 7–4 7–5 3–2 3–2 4–1 2–1 4–3 6–2 6–2 4–3 55 . Althan Rivers timpuriu Silvia Stanley Tuleu gras Tuleu timpuriu Valor Vinete de Italia Vinete româneşti Callatis C.28 22 – 20 33 – 28 40 – 33 28 – 25 28 – 25 33 – 28 55 – 50 În medie 25 . precoce Morettini Williams alb William roşu Aromate Aurii Bereczki Champion De Constantinopol De Huşi De Portugalia Moldoveneşti Agen Andreea Albatros Anna Späth Carpatin Centenar Diana Dîmboviţa Gras ameliorat Gras românesc Ialomiţa Minerva Piteştean Pescăruş Peche Record Renclod d.

Piersic Neptun Olimp Roşii de Băneasa Royale Saturn Selena Silvana Sirena Sulmona Sulina Steaua roşie Timpurii de Arad Timpurii de Chişinău Umberto Venus Cardinal Collins Congres Dixired Elberta Fairtime Fayert Fillette Flacăra Frumos de Băneasa Fantasia Flavortop Harbritte Hiland Jerseyland Jerseyglo Loring Maygold Madeleine Pouyet Madison Monroe Nectared Independence Redhaven Redskin Splendid Springold Sprincrest Suncrest Superbă de toamnă Romamer 2 Triumf Veteran 87 100 .7 .150 10 .

6 3.7 6.2 5.9 6.1 5.0 5.6 6.2 6.9 7.4 5.7 4.0 4.1 4.4 6.0 14-15 14-15 13-13 13-16 10-12 138 178 144 153 133 295 115 153 135 270 204 144 135 157 204 145 115 169 140 238 158 333 196 185 196 178 188 250 212 172 217 270 217 158 192 222 256 200 71-66 71-66 83-77 77-71 100-82 .5 3.4 4.5 8.Cireş Vişin Nuc Victoria Bigarreau Moreau B.4 5.0 8.5 3.7 5.5 7.3 3. Donissen Bing Boambe de Cotnari Cerna Fruheste der Mark Germersdorfer Hedelfinger Jubileu 30 Muncheberger Fruhe Negre de Bistriţa Roşii de Bistriţa Rubin Stella Timp.5 7.9 6.3 4.9 7.8 4.6 5.6 6.9 5.7 5.1 5.4 3.2 4. de Bistriţa Ulster Uriaşe de Bistriţa Van Vinka Bucovina Crişana 2 Dropia Engleze timpurii Grossa Gamba Ilva Mari timpurii Meteor Mocăneşti 16 Nana Nefris Northstar Oblancinska Schattenmorelle Scuturator Timpurii de Cluj Timpurii de Piteşti Tarina Vrâncean Sibişel 44 Geoagiu Jupăneşti Bratia Biotipuri valoroase Valcor Valrex Valmit 88 7.7 4.9 7.

5 91-77 89 .9-2.5 2.5-2.0-1.0 8.2-1.5 2.0 6.3 1.5 1.6 1.L.2-1.2-1.2-1.4-1.8 1.2-1.0 1.2-1.G.D.5 2-2. Alte soiuri Primorski Preanai Nikitski Mărculeşti Pomorie Sudak Alte soiuri Bogatir Costwold Cross Record Tinker Abundent Roşu timpuriu Cayuga Rubin bulgăresc Taylor The latham Early blue Ivanhoe Coville Bluecrop Thornfree Evergreen Logamberry 13-15 77-66 11-13 2-3 3-3.5 1.0 8.5 1.0 2.5 1.0 2.5-2 2-3 3-5 1.Castan Alun Migdal Coacăz negru Coacăz roşu Zmeur Afin Mur fără ghimpi Polovragi Gureni Tismana Iza Mara Alte soiuri Vâlcea 22 Cozia T.1 1.3 1.5-2 1.

5 2. etc.65 52562. arbuşti / ha 1250 834 500 208 800 334 635 560 430 580 3333 4000 8000 2667 Cost total / ha Ron 62354. La realizarea proiectului.85 40715 33951 49402.5 4 5 3.5 6 5 3 2.70 60789.5 1 0.CALCULE ECONOMICE PENTRU ÎNFIINŢAREA UNUI HA DE POMI ŞI ARBUŞTI FRUCTIFERI Tabel centralizator privind costurile şi distanţele de plantare la diferite specii Specia Măr Păr Prun Nuc Gutui Cais Piersic Vişin Cireş Alun Cătină albă Arbuşti Zmeur Mur Distanţa între arbori / arbuşti m 2 3 4 6 3 5 3. 90 .5 1. costul manoperei. a devizelor de lucrări. specialistul consultant împreună cu beneficiarul vor ţine cont de structura antemăsurătorilor.5 4.10 57786.5 Număr arbori.27 84987.1 43067.93 88840.5 1.95 Antemăsurătorile şi devizele pe elemente de cheltuieli din prezentul proiect sunt orientative şi pot fi modificate în funcţie de specificul zonei în care se va înfiinţa plantaţia.51 36075.5 Distanţa între rânduri m 4 4 5 8 4 6 4. costul materialelor şi costul lucrărilor mecanizate.CAPITOLUL V.8 35234.3 40883.5 2.32 87136.

cantit.6 14. crt. = 1.35 20. Denumirea lucrării din articol normele de muncă din unitatea de măsură şi NTM/92 cantitatea 0 1 2 1 3246 Încărcat + descărcat îngrăşăminte chimice : .5 Cap.08 0. cantit = 1.50 Total ZO.1. păducel grad de acoperire de 20% UM=ha : cantit = 0. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr. 1.30 - x x x 44.14 18.2 lucrări UM=ha : cantit = 1 5 3091 Mărunţit îngrăşăminte chimice UM= t.de transf.00 III 7 IV 8 - 0.40 0.22 9.1. 2 0.6 6 2887 Defrişat de porumbar. măceş.11 0. crt.25 9.22 - 9. mur. ZO UM 3 0.Antemăsurătoare – Deviz nr. Antemăsuratoare şi deviz pentru pregătirea terenului în vederea înfiinţării unei plantaţii. 1 Manoperă Nr.08 0. 0 1 Lucrarea Caracteristici şi utilajul folosit 1 Administrat îngr.UM = t.uri TOTAL 1(unu) Tarif RON ZO MANOPERĂ ha PENTRU Total RON Nr.30 25 232.20 2 Cantitatea ha ha a.18 0.40 0.00 din care pe categorii I 5 II 6 0.25 TOTAL ZO 4 0.35 20.cu MIC 91 CT coef.75 - 35.chim.08 0. 1 Pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului în vederea înfiinţării unei plantaţii de MĂR pe o suprafaţă de 1 ha Cap.40 . n 3 4 0.3 - 14.05 25 876. transport la 812 km şi descărcat gunoi grajd: UM =t: cantit =80 3 3223 Încărcat gunoi de grajd şi făcut platforma : UM=t: cantit = 80 4 3135 Deservit MIC .6 2 3226 Încărcat.35 25 1108.

7 10 80 -total t/km -tarif RON t/km -total RON Cap. n LUCRĂRI 1(un) ha .08 0.n. Ha a. Denumirea .III .chimice + Sinoratox 5 G 2 Gunoi de grajd semifermentat TOTAL TRANSPORTURI PENTRU Pentru 1 (ha) Valoarea RON/UM Total RON 4 5 1 1000 1 600 50 400 750 2750 Greut.III materiale 2750.Materii şi materiale Nr.Sare potasică .Superfosfat .13 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.II utilaje 4567.IV transport 331.375 331.27 250 4567.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.8 – 2 lucrări + discuit TOTAL .88 RON Total cheltuieli directe 8758.43 8.2 Administrat gunoi de grajd cu MIG 60to / ha 3 Dezinfectat terenul 4 Desfundat la 60 cm adâncime cu S 1800 5 Nivelat terenul cu NT –2. t 2 3 50 1.Total ha a.Total pentru un ha PENTRU Cap.tr transp km ansport.75 Cap.90 1.50 RON UM 2 Kg Kg To Cantitatea 3 1000 600 80 .I manopera Pentru 1(un) hectar 1108. 0 1 1 Îngrăş. n MECANICE .Grupa crt. pentru transport 6 1000 600 80000 30 81700 Distanţa de Cantit.Tarif RON / ha a.07 1 1 1 2 6.50 92 .43 8.00 Cap. 0 1 2 3 1 0.Gunoi de grajd semifermentat 4 .40 0.90 2.Sinoratox kg 30 25 TOTAL VALOARE MATERII ŞI pentru 1 (unu) hectar MATERIALE Cap.88 Volum total t/km 4 85 800 885 0. Denumirea crt.14 18.

a. distanţa de transport 8 -12 km UM = t.20 0. = 1. 4 0. chimice . cantitate = 60 Încărcat gunoi de grajd în remorcă şi împrăştiat în câmp UM=t. cantititate. păducel cu 20% grad de acoperire UM=ha.30 - TOTAL MANO PERA PENTRU 1 . cantitate=2 Defrişarea de porumbar. . de crt Nr.50 1 (unu) ha .10 18.0 - - 3 3223 0.4 Descărcat MIC – 2 lucrări UM=ha.1. articol Denumirea lucrării din normele Z.2. 4 0.Total Z. măceş.n.4 x 2) 2.11 TOTA L Z.Tarif RON/Z.30 - 0.20 93 Cantitatea Ha 3 2 Ha.81 25 895.O/ din de muncă .18 10. crt.75 9. 3 0. unitatea de măsură UM NTM/92 şi cantitatea 1 3246 2 Încărcat şi descărcat îngr.O.5 - Cap.25 15.30 25 232. cantitate= 0. mur. cantitate= ( 1.I Manoperă: Nr.20 0. = 60 Mărunţirea îngrăşămintelor chimice UM=t. Nr.80 - 10.40 .20 9.20 - 9. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr.25 - 26.31 din care pe categorii 0 1 I II 5 6 0.00 - 15.O. cantititate.60 0. Lucrarea Coef.Total RON ha x x x 35.2 operaţiuni UM=t.Antemăsurătoare – Deviz nr.80 - - 4 5 6 3091 3136 asimilat 2887 0. articol transformare din NPC/78 caracteristici şi utilajul folosit Ct 0 1 2 1 Administrat îngrăşăminte chimice cu MIC 0.1 pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului în vederea înfiinţării unei plantaţii de PĂR de tip intensiv Cap.31 III 7 - IV 8 - 2 3226 0.O.51 25 662.14 0.8 Încărcat gunoi de grajd şi descărcat în câmp.

43 8. III – Materii şi materiale Nr.6 60.5 Cap.n.90 0. Tarif RON /ha.08 0.90 0.94 15.80 0.a.47 Total ha.4 4 Volum total t/Km 600 70 670 251.n Tarif pentru 1(un) ha RON 1 1 1 2 4.47 250 3867.a.0 0.1 61. DENUMIREA crt 0 1 2 3 4 1 Superfosfat Sare potasică Gunoi de grajd semifermentat Sinoratox 5 G TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE Cap.5 Distanţa de transport Km 2 10 50 Total t/km Tarif RON/t/km Cantitate transport tone 3 60 1.43 8.crt DENUMIREA – GRUPA 0 1 2 1 Gunoi de grajd Îngrăşăminte chimice + Sinoratox 5G TOTAL TRANSPORTURI PENTRU Pentru 1 ( un ) ha UM 2 kg Kg to kg Canti tatea 3 800 600 60 30 pentru Valoarea RON/UM TOTAL RON 4 5 1 800 1 600 50 300 25 1(unu) ha 750 24450 Greut pentru transp 6 0.2 3 4 5 Anexa 1 275 Administrat gunoi de grajd cu MIG – 4 Anexa 1 192 Dezinfectat terenul cu Sinoratox 5G Anexa 1 287 Desfundat la 60 cm cu S – 1800 Anexa 1 259 Nivelat terenul + discuit Anexa 251 TOTAL LUCRĂRI MECANICE PENTRU: 1 (un) ha 0.3 94 . IV.Transporturi de materii şi materiale Nr.8 0.

05 1.20 0.I Manopera 1 Pentru 1 (unu ) 895.08 3 0.IV Transport 251.81 25 TOTAL MANOPERĂ PENTRU Total RON X ZO Total RON X - 895.20 9.14 UM=t: cantit =1.18 10.3.0 RON Cap.4x2)=2.directe 7464.6 porumbar. Antemăsurătoare – Deviz nr.3 Total chelt.8 Mărunţit îngrăş.31 4 5 6 3091 3136 2863 redus1/2 UM=t: cantit =(1. articol Denumirea lucrării din din normele de NTM/92 muncă unitatea de măsură şi cantitatea 1 2 3226 Încărcat gunoi şi descărcat în câmp cu transport de la 8-12 km UM = t: cantit = 60 3223 Încărcat gunoi de grajd din platf.măceş.2 lucrări 0.25 TOTAL ZO 4 15.2 hectar Cap. 1 Pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului în vederea înfiinţării unei plantaţii de prun Cap.25 95 .81 25 895.10 UM=ha : cantit = 2 Defrişat arboret de 18.III Materiale 2450.30 - 0.TOTAL CHELTUIELI DIRECTE SPECIFICARE Cap. crt 0 1 Nr.5 Cap.80 - 10. 1 Manoperă Nr.00 III 7 IV 8 2 O.30 35.25 - 35.31 - 0.chimice 0.00 din care pe categorii I 5 II 6 15.11 0.20 0. Utilaje 3867.rugi 0 cu 20% grad de acoperire UM = ha : cantit = 1 Total ZO uri X 1(unu) ha 0. şi împrăştiat în câmp UM =t: cantit =60 3246 Încărcat şi descărcat îngr.4 Deservit MIC .chimice 2 operaţiuni ZO UM 3 0.II.20 9.

1 Volum total t/km 4 75 600 675 0.tr de transp ansport.08 60 t / ha 3 Desfundat terenul la 60 cm 245 8.de anexa 1 transf. Denumirea crt 0 1 1 .94 15.Cap. n MECANICE ha . km t 2 3 50 1.cu MIC(2 275 0.47 TOTAL .a.chimice + Sinoratox 5 G 2 Gunoi de grajd TOTAL TRANSPORTURI PENTRU 1 (unu) ha Distanţa Cantit. Denumirea .IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.6 60 0.5 96 . 0 1 2 3 1 Administrat îngr.din CT crt Caracteristici şi utilajul folosit NPC/79 coef.40 4.43 5 Nivelat cu NT+ discuit (2 lucrări) 251 0. n LUCRĂRI -1(un) .chim.90 0.80 8.5 Valoarea RON/U Total M RON 2 3 4 5 Kg 800 1 800 Kg 600 1 600 T 60 5 300 kg 30 25 750 PENTRU 1 (unu) hectar 2450 UM Cantitatea Greut.20 lucrări) 2 Administrat gunoi de grajd cu MIG-4 192 0.Total pentru un ha RON PENTRU Cap.5 10 60 -total t/km -tarif RONt/km -total RON Cap.Materii şi materiale Nr.375 253. n.Tarif RON / ha a.I manopera Pentru 1(un) 895.III materiale 2450.Sinoratox 5G TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE ha 4 2 1 1 1 2 Cantitatea ha .art.Sare potasică 3 .Superfosfat 2 .II utilaje 3867.III .0 Cap.pentru transport 6 0. Lucrarea Nr.25 hectar Cap.1 61.1 RON Total directe 7465.5 Cap.Grupa crt 0 1 1 Îngrăş.Total Ha a.Gunoi de grajd 4 .8 0.IV transport 253.90 adâncime 4 Dezinfectat terenul 287 0.47 250 3867. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr.85 cheltuieli TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.43 0. 5 0.

06 0.0 5.07 26.Manoperă: Nr.5 12. cantitate=0. Antemăsutătoare –Deviz nr. cant.11 0. 1832 Săpat gropi de 1 × 1 × 0.25 3.0 0. 3281 Încărcat şi descărcat pomi şi picheţi UM=tone.66 1.5 9. 3246 Încărcat şi descărcat îngrăşăminte chimice (2operaţiuni) M=buc.06 0. 1773 Făcut şanţ de 50 × 50cm.0 5.1. 2892 Revizuirea şi completarea lucrării de defrişare :UM=ha.4. UM=buc. pentru executarea lucrărilor de pregătirea terenurilor şi înfiinţarea unei plantaţii de NUC cu desimea de 208 pomi la hectar Distanţele de plantare: 8 m între rânduri şi 6 m pe rând Cap.0 0. I . şi stratificat UM=ml.2 1.gunoiul de grajd UM=tone. 1867 Administrat îngrăşăminte UM=mb. UM 3 18. cantit.02 0.=208 10.32 0.8 Din care pe categorii I II III IV 5 6 7 18.20 1. cantitate=o.32 0.125 1.14 1.208 11.=1 5.=1 3.cantit.25 0.O.10 0. 2918 Evacuarea material lemnos cu volum de 2.20 0.02 1.10 0.O.00 0.8 Total Z.00 0. transportat la 8-10 Km. =o. 1859 Pichetat terenul:UM= mb.8m. 3091 Mărunţit îngrăşăminte chimice UM=t.=0. cantit.. 1819 Confecţionat picheţi: UM=ha.1.07 26.25 97 . 3226 Încărcat. cantit.. 20% UM=ha .5 8.208 6. şi grad de acop.=5 Z.0 m3/ha: UM=ha.2 1. cant. art.14 0.0 2.02 0.cantit.1-3.=1 4. =1.54 0.05 0.80 8 3. şi descărcat în câmp.0 0. 4 18. măceş. 2887 Defrişarea de porumbar.=20.cantit. cantit.14 3.0 7. Număr Denumirea lucrării din Crt. mur cu Φ pâna la 10 cm.cantit.=0. Din normele de muncă NTM/92 Unitatea de măsură şi cantitatea 0 1 2 1.

Denumirea Crt. Arătura normală în livadă înainte de 1.O Total RON 1. 0 1 Gunoi de grajd 100kg. Cantit./pom Cantitatea Ha /a.13.O.66 1.5 kg. cantit.08 25 1702 0./pom Sinoratox Îngrăşăminte chimice complexe 2.36 0.94 1. cantitate=0.60 1.65 8. Cantit.2 lucrări înainte 1. făcut mocirla şi mocirlitul în vederea plantării UM=mb. 1845 3.36 1 plantare 5. CT Lucrarea crt.47 1 6. 1845 1847 3.82 8 0.2 Adus gunoiul de grajd la gropi UM=mb.69 0.86 25 196. 5 8. 4 3.=0.74 0.34 25 1283.38 15.43 1 TOTAL 1(un) ha Total ha a.47 2 4.II-Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr.n. cantit. Caracteristici şi utilajul folosit Coef.5 51.74 25 218..38 1.4 250 2100 UM 2 Kg.5 Cap. Arătură adâncă la 30cm.69 16.=0.208 Repartizat pomi la gropi UM=mb.208 Fasonat rădacina. 0 1 2 3 1. 14.66 0.6 0.80 2 de plantare 2.5 7.08 1 t/ha 3.r.de ha transf.74 TOTAL MANOPERĂ × × × 68. 1775 1846 Stratificat pomi UM=mb. LUCRĂRI Tarif RON/ha a..=0.13 0. –Materii şi materiale Nr. Discuit+nivelat terenul înainte de plantare 0. Administrat gunoi de grajd cu MIG -4 – 20 0.43 8.14 25 3. Dezinfectat solul 0.r MECANICE Total pentru un ha RON Cap.042 0.65 8. Kg Kg 98 Cantitate a 3 20 30 500 RON / UM 4 50 25 1 Valoarea Total Greutate pe mii lei transport 5 6 1000 20000 750 100 500 500 .33 0.208 Plantarea pomilor lucrare completă UM=buc.uri ha Tarif RON /Z. 17. III.47 0.=208 1( unu ) Total Z. Discuit după plantare 0.

Cantitatea transport tone 2 3 10 20.III Material e 6613 Total cheltuieli directe 10510.5 Total t/km Tarif RON/t/km. 25 255.0 30.0 50 0. II Manoper Utilaje a pentru 1 (un) hectar 1702 2100 Cap. 3.375 95.Pomi altoiţi cu rezerva de 3% Pichete TOTAL VALOARE MATERII MATERIALE Buc 215 20 Buc 210 0. transport 1 Gunoi de grajd Îngrăşăminte chimice +liudator Pomi altoiţi TOTAL 1 ( un) ha TRANSPORTURI PENTRU : 0 1.3 ŞI :pentru 1 (un) ha 6613 4300 63 500 100 22200 Cap.0 0. Total RON RON Cap. IV Transport 95. Denumirea –grupa Distanţa de Crt.6 50 0.63 Volum total t/km 4 200.I Cap.IV Transporturi de materii şi materiale Nr.63 99 . 2.63 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.

20 Ha 3 2 Ha. păducel cu 20% grad de acoperire UM=ha.18 8. distanţa de transport 8 -12 km UM = t.4 3136 Descărcat MIC – 2 lucrări asimilat UM=ha.60 9. .20 - 0. din care pe categorii I 4 0. cantitate=2 Cap.30 - - 9.20 - - 18. mur.5 - Nr.10 - - 0.O.5 9. cantititate.31 5 - II 6 0.20 0.06 25 501. .I Manoperă: 6 2887 Defrişarea de porumbar.O. măceş.Total Z.30 - TOTAL MANO PERA PEN TRU x x x 29. cantitate = 45 3223 Încărcat gunoi de grajd în remorcă şi împrăştiat în câmp UM=t. UM NTM/92 unitatea de măsură şi cantitatea 1 3246 2 Încărcat şi descărcat îngr.O/ din normele de muncă .8 3226 Încărcat gunoi de grajd şi descărcat în câmp.40 . = 1. articol Denumirea lucrării din Z.11 TOTAL Z. cantitate = ( 1.Antemăsurătoare – Deviz nr.O. cantitate= 0.31 III 7 - IV 8 - 0.4 x 2) 2.14 0.5.36 25 734.20 0.25 - 11.2 operaţiuni UM=t.25 11. crt Cap. 4 0.25 - - 0.50 1 (unu) ha . = 45 3091 Mărunţirea îngrăşămintelor chimice UM=t.a.10 - 8.1. chimice .30 25 232. cantititate.Tarif RON/Z.1 pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului în vederea înfiinţării unei plantaţii de GUTUI de tip intensiv Nr. Articol transformare din NPC/78 caracteristici şi utilajul folosit 1 Administrat îngrăşăminte chimice cu MIC 100 Cantitatea 0 1 Ct 2 0.10 0. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Lucrarea Coef.Total RON 3 0.n. de Nr.0 - 20.

transp.directe 6872.1 61.Transporturi de materii şi materiale DENUMIREA – GRUPA Distanţa de transport Km 1 2 Gunoi de grajd 10 Îngrăşăminte chimice + Sinoratox 5G 50 Total transporturi pentru 1 (un) ha Total t/km Tarif RON/ t/km Total RON Cap.6 60.90 0.5 Cap.II. crt 0 1 2 Cap.5 521. Utilaje 3567.a. 6 0. IV.43 8.5 Cap.0 0.2 3 4 5 ( 2 lucrări) Anexa 1275 Administrat gunoi de grajd cu MIG – 4.60 RON Total chelt.5 Nr.III Materiale 2375.IV Transport 195.94 14.I Manopera Pentru 1 (un ) hectar 734.8 0.0 Cap. III – Materii şi materiale Nr.a. DENUMIREA crt 0 1 2 3 4 1 Superfosfat Sare potasică Gunoi de grajd semifermentat Sinoratox 5 G TOTAL VALOARE MATERII SI MATERIALE UM 2 kg Kg to kg pentru 1 (unu) ha TOTAL RON 5 800 600 225 750 2375 Greut pentru.08 0.n.10 101 .6 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE SPECIFICARE Cap.47 Total ha.90 0.4 Volum total t/Km 4 450 71.5 0.n Tarif pentru 1(un)ha RON Canti tatea 3 800 600 45 30 Valoarea RON/UM 4 1 1 5 25 1 1 1 2 3.27 250 3567.0 Cantitate transport tone 3 45 1.60 0. Tarif RON /ha. 45 t/ha Anexa 1192 Dezinfectat terenul cu Sinoratox 5G Anexa 1 287 287 Desfundat la 60 cm cu S – 1800 Anexa 1259 Nivelat terenul + discuit Anexa 251 TOTAL LUCRĂRI MECANICE PENTRU: 1 (un) ha 0.375 195.43 8.

8-12 km UM=t: cantitatea=50 2 3223 Încărcat gunoi de grajd şi împrăştiat pe câmp UM=t.40 4.= (1.50 I 5 II 6 12..Antemăsurătoare-Deviz nr.n.14 0.51 25 787.43 Cantitatea Ha 3 2 1 1 Ha. 4 12.10 18.o.25 TOTAL z.II-Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr.31 0.31 - 9.00 0.o.43 . Coef.6 0. a.8 4 5 6 3091 3136 asimilat 2863 asimilat Mărunţirea îngrăşămintelor chimice UM=t: cantit.25 9.1 pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului în vederea înfiinţării unei plantaţii de CAIS Cap. păducel cu 20% grad de acop.uri Tarif RON/z.5 1(unu) ha TOTAL MANOPERĂ PENTRU: Total z.11 9.20 0.08 0.6.18 0.o.20 0.75 - 22.30 25 232.20 0.00 0.de transf..20 9.crt.50 III 7 IV 8 0.cantit.20 9.30 x x x 31.21 25 555.30 - 0.00 0.I Manoperă: Nr.articol caracteristici şi utilajul folosit din NPC/79 anexa 1 0 1 1 Administrat îngrăşăminte chimice cu 275 MIC (două lucrări) 2 Administrat gunoi de grajd cu MIG-4 192 50 Tone/ha 3 Dezinfectat terenul cu Sinoratox 5G 287 102 CT. UM 3 0.=1.o.=50 3 3246 încărcat şi descărcat îngrăşăminte chimice – două operaţinui UM=t: cantit.4 Deservit MIC-2 lucrări UM=ha: cantit. mur.4x2)=2. din unitatea de măsură şi NTM/92 cantitatea 0 1 2 1 3226 Încărcat gunoi şi descărcat în câmp cu transp. Total RON din care pe categorii z.artico Denumirea lucrării din Nr. l normele de muncă crt.5 Cap.1. Lucrarea Nr. 2 0. măceş.. UM=ha:cantitatea 0.=2 Defrişarea de porumbar. 4 0.

Km.n.625 RON Cap. 2 50 10 Cantitatea transport.IV Transporturi 215.5 50 Volum total tkm 4 75 500 575 0.67 250 3667.a.90 0.90 0. 0 Denumirea-grupa 1 Îngrăşăminte chimice+Sinoratox 5G Gunoi de grajd TOTAL TRANSPORTURI -total t/km 1(un) ha -tarif RON/t/km -total RON Distanţa de transp.a.III Materii şi materiale Nr.47 1 2 8.M.94 14. 4 1 1 5 25 RON 8.625 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.IV Transporturi de materii şi materiale Nr.4 Desfundat terenul la 60 cm cu S 1800 258 5 Nivelat + discuit (două operaţiuni) 251 TOTAL 1(un ) ha Total ha.II Utilaje 3667.III Materiale 2400.5 RON Valoarea Total RON 5 800 600 250 750 2400 TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE pentru 1 (unu) hectar Cap..375 215. tone 3 1. 0 1 2 3 4 Denumirea 1 Superfosfat Sare potasică Gunoi de grajd semifermentat Sinoratox 5G UM 2 Kg Kg T kg Cantitatea 3 800 600 50 30 RON pe U.I Manopera Pentru 1 (un) hectar 787.75 Cap.00 Total Cheltuieli directe 7070.875 103 .crt.crt. LUCRĂRI MECANICE Tarif RON/ha.n PENTRU: Total pentru un ha. Cap.5 Cap.

Denumirea lucrării din Nr.o.18 9.11 0.25 TOTAL z.5 9.o.5 1(unu) ha Total z..10 18.cantit.I Manoperă: Nr.4 Deservit MIC-2 lucrări UM=ha: cantit..1. Coef.25 III 7 IV 8 0. din unitatea de măsură şi NTM/92 cantitatea 0 1 2 1 3226 Încărcat gunoi şi descărcat în câmp cu transp.90 . 4 11.20 9. 4 0. 8-12 km UM=t: cantitatea=45 2 3223 Încărcat gunoi de grajd şi împrăştiat pe câmp UM=t.08 0.articol caracteristici şi utilajul folosit din NPC/79 anexa 1 0 1 1 Administrat îngrăşăminte chimice 275 cu MIC (două lucrări) 2 Administrat gunoi de grajd cu MIG192 4 45 Tone/ha 3 Dezinfectat terenul cu Sinoratox 5G 287 4 Desfundat terenul la 60 cm cu S 258 1800 104 CT.00 - 20.06 25 501.n.00 3 3246 0.14 0.30 - 0.II-Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr.1 pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului în vederea înfiinţării unei plantaţii de PIERSIC Cap.=50 încărcat şi descărcat îngrăşăminte chimice –două operaţinui UM=t: cantit. UM 3 0.90 Cantitatea Ha 3 2 1 1 1 Ha.20 5 6 3136 asimilat 2863 asimilat 0.uri Tarif RON/z.31 4 3091 0.43 8.o.20 0.20 9.00 - 9.o. Lucrarea Nr. măceş.30 25 232. UM=ha:cantitatea 0.25 I 5 II 6 11.7. articol normele de muncă crt.8 Mărunţirea îngrăşămintelor chimice UM=t: cantit. păducel cu 20% grad de acop.30 TOTAL MANOPERĂ PENTRU: x x x 29.40 3.60 0.crt.4x2)=2.Antemăsurătoare-Deviz nr.=1.20 - 0.43 8.6 0.d e transf.= (1. a.31 - 0.5 Cap. Total RON din care pe categorii z. mur.=2 Defrişarea de porumbar.36 25 734. 2 0.

crt.n.III Materii şi materiale Nr. 0 1 2 Denumirea-grupa 1 Îngrăşăminte chimice+Sinoratox 5G Gunoi de grajd TOTAL TRANSPORTURI -total t/km 1(un) ha -tarif Total RON/t/km RON Cap.5 450 521.5 0.IV Transporturi de materii şi materiale Nr.I Manopera Pentru 1 (un) hectar 734. 2 50 10 Cantitatea transport. Tarif RON/ha.43 45 Volum total tkm 4 71.II Utilaje 3567.5 Cap. 0 1 2 3 4 Denumirea 1 Superfosfat Sare potasică Gunoi de grajd semifermentat Sinoratox 5G UM 2 Kg Kg T kg Cantitatea 3 800 600 45 30 RON RON pe U.IV Transporturi 195.III Materiale 2375.a. Km.crt.5 TOTAL LUCRĂRI MECANICE PENTRU: Nivelat + discuit (două operaţiuni) 251 1(un ) ha Total ha. 4 1 1 5 25 Valoarea Total RON 5 800 600 225 750 2375 TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE pentru 1 (unu) hectar Cap..00 Cap. tone 3 1.27 250 3567.375 195.60 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.a.94 14.M. 0.6 Total Cheltuieli directe 6872.00 105 .1 Distanţa de transp.n Total pentru un ha.47 2 RON 0.5 Cap.

măceş.2 lucrări UM=ha : cantit = 2 Defrişat arboret de porumbar.31 - 8.rugi cu 20% grad de acoperire UM = ha : cantit = 1 Total ZO uri TOTAL MANOPERĂ PENTRU 1(unu) ha Total RON ZO Total RON X X X 29.art.11 8. şi împrăştiat în câmp UM =t: cantit =45 3 3246 Încărcat şi descărcat îngr.36 29.18 0.10 0.25 III 7 IV 8 O.30 Cap. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr.14 0.de transf.25 TOTAL ZO 4 11. n 5 0.08 Cantitatea ha 4 2 1 ha a. 8 Mărunţit îngrăş.20 0.cu MIC(2 lucrări) 275 2 Administrat gunoi de grajd cu MIG-4 45 t / ha 192 CT coef. Nr.20 9.40 3.8.10 18. Lucrarea Nr.chim.1.10 0. 1 Manopreă Nr.6 106 .36 ZO UM 3 0.chimice UM=t: cantit =1.60 0. 3 0.31 4 5 6 3091 3136 2863 redus1/2 0.30 - 0.chimice 2 operaţiuni UM=t:cantit=(1. 1 pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului în vederea înfiinţării unei plantaţii de VISIN Cap.4x2)=2.25 din care pe categorii I 5 II 6 11.20 0. Antemăsurătoare – Deviz nr.4 Deservit MIC .20 9. articol Denumirea lucrării din crt din normele de muncă NTM/92 unitatea de măsură şi cantitatea 0 1 2 1 3226 Încărcat gunoi şi descărcat în câmp cu transport de la 8-12 km UM = t: cantit = 45 2 3223 Încărcat gunoi de grajd din platf.20 0.din crt Caracteristici şi utilajul folosit NPC/79 anexa 1 0 1 2 1 Administrat îngr.

Total LUCRĂRI 1(un) ha .0 Cap.I Cap.43 0.0 3 .Sare potasică Kg 600 1 600.0 MATERIALE Cap.Materii şi materiale Nr.5 4 Dezinfectat terenul 5 Nivelat cu NT+ discuit (2 lucrări) TOTAL .0 4 .0 TOTAL VALOARE MATERII ŞI PENTRU 1 (unu) hectar 2375.IV transport 196.Grupa crt 0 1 1 Îngrăş.43 251 0.Tarif MECANICE .875 UM Cantitate a Greut.Total PENTRU Cap. Denumirea crt 287 0.0 2 .5 hectar Distanţa Cantit.27 250 3567. Denumirea .94 14.chimice + Sinoratox 5 G 2 Gunoi de grajd TOTAL TRANSPORTURI PENTRU 1 (unu) ha TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.3 Desfundat terenul la 60 cm adâncime 245 8.5 10 45 -total t/km -tarif RON t/km -total RON Cap.375 196.90 0. km t 2 3 50 1.375 107 .III .III materiale 2375.Sinoratox 5G kg 30 25 750. n pentru un ha RON Valoarea RON/U Total M RON lei 0 1 2 3 4 5 1 .90 1 1 2 8.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.Gunoi de grajd T 45 5 225.47 Ha a.II manopera utilaje Pentru 1(un) 734.0 3567.pentru transport 6 800 600 45000 30 46430 Volum total t/km 4 75 450 525 0.Superfosfat Kg 800 1 800. n RON / ha a.875 RON Total cheltuieli directe 6873.tr de transp ansport.

d e transf.20 0.00 0.14 0.20 9.o. Denumirea lucrării din Nr. Antemăsurătoare-Deviz nr.5 Cap. articol normele de muncă crt.1 pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului în vederea înfiinţării unei plantaţii de CIRES Cap.=2 6 2863 Defrişarea de porumbar.cantit. Lucrarea Nr.n.43 Cantitatea Ha 3 2 1 1 Ha. UM=ha:cantitatea 0. 8-12 km UM=t: cantitatea=50 2 3223 Încărcat gunoi de grajd şi împrăştiat pe câmp UM=t. mur.20 0.31 I 5 II 6 12.o. UM 3 0.crt.II-Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr.. Coef.30 25 232.9.11 TOTAL z.75 - 22.I Manoperă: Nr.31 III 7 IV 8 0.43 108 .20 9.=1.08 0.articol caracteristici şi utilajul folosit din NPC/79 anexa 1 0 1 1 Administrat îngrăşăminte chimice cu 275 MIC (două lucrări) 2 Administrat gunoi de grajd cu MIG-4 192 50 Tone/ha 3 Dezinfectat terenul cu Sinoratox 5G 287 CT. Total RON din care pe categorii z.50 9.50 9. 4 12. 4 0.40 4.o. din unitatea de măsură şi NTM/92 cantitatea 0 1 2 1 3226 Încărcat gunoi şi descărcat în câmp cu transp.21 25 555.20 0.5 1(unu) ha TOTAL MANOPERĂ PENTRU: Total z.30 - 0. 2 0.18 0.00 0.=50 3 3246 încărcat şi descărcat îngrăşăminte chimice –două operaţinui UM=t: cantit.51 25 787.25 0.1. păducel cu 20% grad de acop.o.10 18..30 x x x 31..25 9.6 0.00 0.4x2)=2.= (1. asimilat măceş. a.uri Tarif RON/z.8 4 3091 Mărunţirea îngrăşămintelor chimice UM=t: cantit.4 5 3136 Deservit MIC-2 lucrări asimilat UM=ha: cantit.

crt.5 hectar Cap.IV Transporturi de materii şi materiale Nr.375 215.n.625 Total Cheltuieli directe 7070. 2 50 10 Cantitatea transport.0 RON Cap.625 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap. 0 Denumirea-grupa 1 Îngrăşăminte chimice+Sinoratox 5G Gunoi de grajd TOTAL TRANSPORTURI -total t/km 1(un) ha -tarif RON/t/km -total RON Distanţa de transp. tone 3 1.II Manopera Utilaje Pentru 1 (un) 787.III Materii şi materiale Nr.90 0.cr t.M. 0 1 2 3 4 Denumirea 1 Superfosfat Sare potasică Gunoi de grajd semifermentat Sinoratox 5G UM 2 Kg Kg T kg Cantitatea 3 800 600 50 30 RON pe U.5 Nivelat + discuit (două operaţiuni) 251 1(un ) ha Total ha..I Cap.IV Transporturi 215.90 0.67 250 3667. 4 1 1 5 25 RON Valoarea Total RON 5 800 600 250 750 2400 TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE pentru 1 (unu) hectar Cap.III Materiale 2400. Tarif RON/ha.5 50 Volum total tkm 4 75 500 575 0. Km.4 5 TOTAL LUCRĂRI MECANICE PENTRU Desfundat terenul la 60 cm cu S 1800 258 8.875 109 .75 3667.n Total pentru un ha.47 1 2 8.a.94 14.a. RON Cap.

20 - - 0.25 I Din care pe categorii II III IV 5 6 11.art. 0 1 Nr. 4 1 5 2. NPC/79 de anexa 1 transf. articol din NTM/92 1 3226 Denumirea lucrării din ZO/ normele de muncă UM Unitatea de măsură şi cantitatea 2 3 Încărcat + descărcat 0.39 - 7 2331 0. crt. I. cantit.75 19. Lucrarea Nr.00 .0 1 (unu) ha Total ZOuri Tarif RON/ZO Total RON 0.20 0. cantit. 0 1 2 3 1 Arătură adâncă la 30-35 cm 11 2.59 25 164.11 - - - 5 6 3148 2863 2. = 0.10 - 8.n. caracteristici şi utilajul folosit din Coef.25 7 8 - 2 3223 8. CT. Manoperă Nr. cantit=0. = 45 t Încărcat gunoi din 0.75 4.11 0. = 1.6 Mărunţit îngrăşăminte chimice UM=t.II – Utilaje: Lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr.14 TOTAL ZO 4 11.18 platformă şi împrăştiat pe câmp UM= t.00 6.39 4.00 110 Cantitatea ha Ha.00 6. =45 Încărcat + descărcat 0.20 - TOTAL MANOPERĂ PENTRU x 30.53 25 488.10.1.00 - - 6.1 pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului pentru înfiinţarea unei plantaţii de ALUN cu desimea de 580 plante/ha Cap.11 îngrăşăminte chimice 2 operaţiuni UM = t.11 25 102.93 25 755.8 x 2 = 1. cantit.8 Deservit MIG (2 lucrări) UM = ha. Antemăsurătoare – Deviz nr.a. cantit=1 Parcelarea şi trasarea căilor de acces UM = ha. cantit. = 2 Defrişare tufişuri cu 2% acoperire UM=ha.18 - 0.25 6.75 - Cap.25 gunoi de grajd cu transport de la 8-12 km UM=t. crt.39 4.18 - - 4 3091 0.10 - - 3 3246 0. cantit.

20 0.12 4570.75 Cap.60 0. Denumirea crt.062 Pentru 1 (unu) hectar 111 . MECANICE Total pentru un ha PENTRU : Cap.312 RON Cap. 6 500 300 45000 30 45830 4 Sinoratox TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE kg 30 pentru 1 (unu) hectar Cap. pentru transp.n.00 Volum total t/km 4 41. 0 1 2 3 1 Superfosfat Sare potasică Gunoi de grajd fermentat UM 2 kg kg t 2 0.40 3.0 Greut. tone 0 1 2 3 1 Îngrăşăminte chimice + Sinoratox 50 0.IV Total Transport Chelt.n.5 0.grupa Distanţa de Cantitatea crt.00 Cap.83 2 Gunoi de grajd 10 45 TOTAL 1(unu) ha Total t/km TRANSPORTUR Tarif RON/t/km I PENTRU: Total RON Total cheltuieli directe Specificare Cap. Directe 1843.47 2 45 1 2 RON 0.I Manopera 755.48 0.0 1 300.375 184.94 7.a.48 0. IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.0 Cantitatea 3 500 300 45 Valoarea RON/U Total M RON 4 5 1 500.42 250 1855.0 5 225. transp. transp. Denumirea.II Utilaje 1855.0 25 750.III – Materii şi materiale Nr.Administrat îngrăşăminte chimice cu 275 MIC 3 Administrat gunoi de grajd 50 to/ha 192 4 Dezinfectat terenul 37 5 Nivelat cu NT + discuit prin 2 treceri 251 TOTAL 1(un) ha Total ha. km.08 0.5 450 491.0 1775.a. LUCRĂRI Tarif RON/ha.III Materiale 1775.

a.00 - - 6.8 Deservit MIG (1 lucrări) UM = ha.n.25 15.00 6. cantit. NPC/79 de anexa 1 transf. Lucrarea Nr.75 - Cap.59 25 164. = 1 Defrişare tufişuri cu 2% acoperire UM=ha.75 6. CT. cantit.75 7 8 - I 3 0. = 0.11 0.1.30 - - 3 3246 0. 5 2.07 25 601.20 - - 0.31 25 382. = 35 t 3223 Încărcat gunoi din platformă şi împrăştiat pe câmp UM= t. Antemăsurătoare – Deviz nr.26 - 0.39 2.6 Mărunţit îngrăşăminte chimice UM=t.1 pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului pentru înfiinţarea unei plantaţii de CĂTINA ALBĂ cu desimea de 3333 plante/ha Nr.11. Manoperă Nr. cantit.75 2.17 25 54.00 .14 0. cantit. =35 Încărcat + descărcat îngrăşăminte chimice 2 operaţiuni UM = t.25 2 0. 0 1 2 3 1 Arătură adâncă la 30-35 cm 11 2.39 - 7 2331 0. cantit=1 Parcelarea şi trasarea căilor de acces UM = ha. cantit.II – Utilaje: Lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr.18 6.11 0.11 - - - 5 6 3148 2863 2. Denumirea lucrării din articol normele de muncă din Unitatea de măsură şi NTM/92 cantitatea 1 2 3226 Încărcat + descărcat gunoi de grajd cu transport de la 8-12 km UM=t. 0 1 Cap.8 x 2 = 1.39 2.20 - TOTAL MANOPERĂ PENTRU: x 24.00 112 ha 4 1 Cantitatea Ha.0 1 (unu) ha Total ZO-uri Tarif RON/ZO Total RON ZO/UM TOTAL ZO 4 8. crt. caracteristici şi utilajul folosit din Coef.75 Din care pe categorii II III IV 5 6 8. crt.20 0.30 - 6.00 6. I. = 1.26 - - 4 3091 0. cantit=0.art.

LUCRĂRI Tarif RON/ha.grupa Distanţa de crt.a.47 2 35 1 2 RON 0.0 kg 300 1 600.375 158.5 0.81 Cap.0 Cantitatea transp.94 6. 0 1 2 1 Îngrăşăminte chimice + Sinoratox 50 2 Gunoi de grajd 10 TOTAL 1(unu) ha Total t/km TRANSPORTUR Tarif RON/t/km I PENTRU: Total Total cheltuieli directe Specificare Pentru 1 (unu) hectar Cap.n.80 0.75 Cap.43 35 RON Volum total t/km 4 71.IV Transport 158.n.a. IV – Transporturi de materii şi materiale Nr. Denumirea.08 0. Denumirea crt.I Manopera 601. 0 1 2 3 4 1 Superfosfat Sare potasică Gunoi de grajd fermentat Sinoratox UM 2 0.0 TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE Canti Valoarea RON/U Total tatea M RON 2 3 4 5 kg 800 1 800.5 350 421.20 0.40 2.III Materiale 2325.0 t 35 5 175 kg 30 25 750 x pentru 1 (unu) hectar 2325.Administrat îngrăşăminte chimice cu 275 MIC 3 Administrat gunoi de grajd 50 to/ha 192 4 Dezinfectat terenul 37 5 Nivelat cu NT + discuit prin 2 treceri 251 TOTAL 1(un) ha Total ha.III – Materii şi materiale Nr.0 Greut. tone 3 1. 6 800 600 3500 30 36430 Cap. km.0 RON Cap.06 113 .62 250 1655.II Utilaje 1655.48 0.48 0. pentru transp. MECANICE Total pentru un ha PENTRU : Cap.062 Total Chelt. transp. Directe 4739.

Nr. 20%) UM = ha.2 5 3148 Deservit MIG (2 2. de la 8-12 km UM = t.20 trasarea căilor de acces UM = ha.39 (grad acop.4 4 3091 Mărunţit 0. cantit. = 50 tone 2 3223 Încărcat gunoi din 0.1.50 7 - 8 - 9. Antemăsurătoare – Deviz nr.18 platformă şi împrăştiat pe câmp UM = t.25 gunoi de grajd cu transp.17 4.14 îngrăşăminte chimice UM = t.39 0. cantit: = 2 6 2863 Defrişare tufişuri 6.76 25 544.00 x x 6.0 TOTAL 1 (unu) ha Total x MANOPERĂ ZO-uri PENTRU Tarif RON/ ZO Total RON TOTAL ZO Din care pe categorii II III IV I 4 12.00 - 9.00 - - 0. cantit: 1.17 25 104. cantit: = 1.26 - 0.20 x 32. cantit: = 1. cantit.00 lucrări) UM = ha.20 0.39 0.00 4. articol din normele de UM din muncă NTM/92 Unitatea de măsură şi cantitatea 0 1 2 3 1 3226 Încărcat + descărcat 0.75 - 114 .25 21.52 25 813.00 6. = 50 tone 3 3246 Încărcat + descărcat 0.12.11 îngrăşăminte chimice (2 operaţiuni) UM = t.2 x 2 = 2.17 4.59 25 164. cantit: 1. Manoperă Nr. Denumirea lucrării ZO/ crt.0 7 2331 Parcelarea şi 0.26 - - 0.00 6.50 5 - 6 12.1 Pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului pentru înfiinţarea unei plantaţii de arbuşti cu desimea de 4000 tufe/ha Cap. I.

40 4.0 750.48 5 Nivelat cu NT + discuit prin 2 treceri 251 0.31 Cap.08 4 Dezinfectat terenul (asimilat) 37 0. 0 1 1 Îngrăşăminte chimice + Sinoratox 2 Gunoi de grajd TOTAL 1(unu) ha TRANSPORTURI PENTRU: Total cheltuieli directe Specificare Pentru 1 (unu) hectar Cap.375 214.31 Total t/km Tarif RON/t/km Total Cap.grupa crt.n. 6 800 600 50000 30 51430 4 Sinoratox TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE Cap.82 250 1955. CT.00 kg 30 25 pentru 1 (unu) hectar Distanţa de transp.00 115 RON RON Cap. pentru transp.n.94 7.0 2400.00 2 kg kg t Valoarea RON/ Total UM RON 4 5 1 800.5 0.5 500 571. 2 50 10 Cantitatea transp.a.III – Materii şi materiale Nr.art.0 1 5 600.n.312 Total Chelt. IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.I Manopera 813.Cap. caracteristici şi utilajul folosit din Coef. crt.43 50 Volum total t/km 4 71.00 0.II – Utilaje: Lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr.47 TOTAL 1(un) ha Total ha.III Materiale 2400.a. NPC/79 de anexa 2 transf. 0 1 2 3 1 Superfosfat Sare potasică Gunoi de grajd semifermentat UM Cantitatea 3 800 600 50 ha 4 1 2 50 1 2 RON Cantitatea Ha.20 lucrări 3 Administrat gunoi de grajd 50 to/ha 192 0.0 250.0 Greut.00 2 Administrat îngrăşăminte chimice 2 275 0.00 . LUCRĂRI Tarif RON/ha. Directe 5382.00 0.IV Transport 214.48 0.II Utilaje 1955.a. MECANICE Total pentru un ha PENTRU : Cap. tone 3 1. Denumirea. 5 2. 0 1 2 3 1 Arătură adâncă la 30-35 cm 11 2. km. Denumirea crt. Lucrarea Nr.

00 6.59 25 25 TOTAL MANOPERĂ PENTRU 650.art. =(1.0 Mărunţit îngrăş. n 4 1.0 2.14 UM=t: cantit =1 Deservit MIG ( 2 lucrări 2.39 grad de acoperire UM = ha : cantit = 1.75 4.80 - 10.chim.din CT coef.11 0.00 )UM=ha : cantit = 2 Defrişat tufişuri cu 20% 6.00 din care pe categorii I 5 II 6 15.80 0.5 164.00 0. crt Caracteristici şi utilajul folosit NPC/79 anexa 1 de transf 0 1 2 1 Arătură adâncă la 30 – 35 cm Administrat îngr.00 0. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr.20 36. chimice 2 operaţiuni ZO UM 3 0.22 4 5 6 3091 3136 2863 UM=t: cantit.39 0.40 3 2.75 25 918.5 - 0. Lucrarea Nr.0x2) =2.18 10.20 X X X 0.25 TOTAL ZO 4 15. 1 Manopreă Nr.chimice 0.02 6.14 25 103. 75 Cap.00 6.cu 2 11 275 116 Cantitatea ha ha a.0 Parcelare şi trasarea căilor de acces Total ZO uri 1(unu) Tarif Ron/ ZO ha Total Ron 0. Nr.0 5 2.13.22 - 0. articol Denumirea lucrării din crt din normele de muncă NTM/92 unitatea de măsură şi cantitatea 0 1 2 1 3226 Încărcat gunoi şi descărcat în câmp cu transport de la 8-12 km UM = t: cantit = 60 2 3223 Încărcat gunoi de grajd din platf.20 .20 26.Antemăsurătoare – Deviz nr.1.39 7 2331 0. şi împrăştiat pe teren UM =t: cantit =60 3 3246 Încărcat şi descărcat îngr.14 4. 1 Pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului în vederea înfiinţării unei plantaţii de ZMEUR Cap.00 III 7 IV 8 0.14 4.

0 4.48 0.III materiale 2050.94 8.n.1 10 60.0 hectar Distanţa Cantit.08 0.0 MATERIALE Cap.80 0.47 60.0 1.II manopera utilaje Pentru 1(un) 918. Denumirea .0 Valoarea RON/U Total M RON 0 1 2 3 4 5 1 .75 2155.Sinoratox kg 30 25 750.tr de transp ansport.Total Ha a.Grupa crt 0 1 2 1 Îngrăş.62 Cap.Tarif Ron/ha.0 4 .0 -total t/km -tarif Ron/t km -total Ron Greut. MECANICE .0 TOTAL VALOARE MATERII ŞI -A – PENTRU 1 (unu) hectar 2050.Sare potasică Kg 400 1 400.I Cap.48 0.0 2 .Materii şi materiale Nr.0 3 .375 245.chimice + Sinoratox Gunoi de grajd 1 (unu) ha TOTAL TRANSPORTURI PENTRU TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.a.IV transport 245.Superfosfat Kg 600 1 600. Denumirea crt UM Cantitatea 0.Gunoi de grajd T 60 5 300.37 117 .0 Cap.3 Administrat gunoi de grajd cu 60 t / 192 ha 4 Dezinfectat terenul 37 5 Nivelat cu NT+ discuit (2 lucrări) 251 TOTAL .III . n LUCRĂRI 1(un) ha .62 250 2155. km t 2 3 50 1.Total pentru un ha PENTRU Ron Cap.0 2.62 RON Total cheltuieli directe 5369.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.pentru transport 6 600 400 60000 30 61030 Volum total t/km 4 55 600 655 0.

20 118 ha 4 1 2 Cantitatea Ha.00 6. Lucrarea Nr.11 25 102.11 4. cantit.50 0.39 0.75 21. cantit. cantit.39 0. 0 1 2 3 1 Arătură adâncă la 30-35 cm 11 2.00 0.1 Pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului pentru înfiinţarea unei plantaţii de MUR cu desimea de 2667 plante/ha Cap.00 2 Administrat îngrăşăminte chimice cu 275 0. Manoperă Nr. caracteristici şi utilajul folosit din Coef.39 0.18 9.6 4 3091 Mărunţit îngrăşăminte chimice UM=t.00 4.00 6.II – Utilaje: Lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr. crt. cantit=1 7 2331 Parcelarea şi trasarea căilor de acces UM = ha.a. cantit. Nr. NPC/79 de anexa 1 transf. cantit.20 6.00 - - 0.1. = 0.40 .50 7 8 - I 0.68 25 542. = 1. = 50 t 2 3223 Încărcat gunoi din platformă şi împrăştiat pe câmp UM= t.14.00 - 9. Antemăsurătoare – Deviz nr.11 4. I. 5 2. CT.59 25 164.8 x 2 = 1.18 - - 0.n.18 - 0.38 25 809.25 TOTA L ZO 4 12.0 TOTAL 1 (unu) ha Total ZOMANOPERĂ uri PENTRU Tarif RON/ZO Total RON ZO/ UM 3 0.art.50 Din care pe categorii II III IV 5 6 12. = 2 6 2863 Defrişare tufişuri cu 2% acoperire UM=ha. =50 3 3246 Încărcat + descărcat îngrăşăminte chimice 2 operaţiuni UM = t.20 32.14 2.20 x 0.00 6.8 5 3148 Deservit MIG (2 lucrări) UM = ha.11 0. Denumirea lucrării din crt.75 - Cap. cantit=0. articol normele de muncă din Unitatea de măsură şi NTM/92 cantitatea 0 1 2 1 3226 Încărcat + descărcat gunoi de grajd cu transport de la 8-12 km UM=t.

6 500 300 50000 30 50830 Cap.56 119 .a.n.08 0. Denumirea. 2 50 10 Cantitat ea transp.062 Cap.00 0.48 0.II Utilaje 1955. Denumirea crt.82 250 1955.00 4 41. km.grupa crt.MIC 3 Administrat gunoi de grajd 50 to/ha 192 4 Dezinfectat terenul 37 5 Nivelat cu NT + discuit prin 2 treceri 251 TOTAL 1(un) ha Total ha. Directe 203. tone 3 0.5 500 541.50 Distan ţa de transp .III – Materii şi materiale Nr.0 1800.0 25 750.0 1 300.IV Total Transport Chelt.062 4767.0 5 250. 0 1 1 Îngrăşăminte chimice + Sinoratox 2 Gunoi de grajd TOTAL 1(unu) ha TRANSPORTUR I PENTRU: Total cheltuieli directe Specificare Cap.0 TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE 3 500 300 50 30 x pentru 1 (unu) hectar Valoarea RON/U Total M RON 4 5 1 500.III Materiale 1800.0 Greut. LUCRĂRI Tarif RON/ha.5 0. 0 1 2 3 4 1 Superfosfat Sare potasică Gunoi de grajd fermentat Sinoratox UM 2 kg kg t kg Cantitatea 0.94 7. IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.375 203.I Manopera 809.47 50 1 2 RON 4.00 Pentru 1 (unu) hectar RON Cap.n.a.83 50 RON Volum total t/km Total t/km Tarif RON/t/km Total Cap. pentru transp.48 0. MECANICE Total pentru un ha PENTRU : Cap.

Pichetat terenul UM=ha cantit=1. făcut mocirlă şi mocirlit în vederea plantării UM=mb cantit=1. Antemăsurătoare şi deviz pentru executarea lucrărilor de infiinţare a unei plantaţii.2.38 0.Săpat gropi de 50x50 UM=mb cantit =1.33 4.38 - 7 - 8 15.83 1.Adus mraniţa şi pus la gropi UM=mb .65 2. Gunoi cu trans. Nr.5 0.00 1.66 1.Încărcat+descărcat îngrăşăm.16 - 8.93 - - 3.00 1.16 4.82 3.Făcut şanţ pt.5 15. chimice manual 1 kg la groapă UM= mb. chimice două operaţiuni UM=t cantit=2. de la 8-12 km UM=t cantit=37.5 6 3281 .65 2.5 5 3246 .4 7 1773 . 4 m între rânduri şi 2 m pe rând şi desimea 1250 pomi/ha Cap.16 - 0.Încărcat şi desc.cantit=1.5 3 1863 .11 TOTAL ZO 4 0. stratificat de 50x50 cm UM=ml cantit=13 8 1775 .5 9 1843 .48 - 0.25 0.2 pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii intensive de MĂR având următoarele caracteristici : Distanţa de plantare.63 - 0.93 - 10.83 1.28 4.28 Din care pe categorii 5 0.28 4. Pomi+picheţi UM=ml cantit=2.Repartizat pomii la groapă în vederea plantării ZO UM 3 0.artic Denumirea lucrării din ctr din normele de muncă NTM/9 Unitate de măsură şi 2 cantitatea 0 1 2 1 1819 .54 10.Fasonat rădăcina.48 0.00 12.Confecţionat picheţi refolosibili UM=mb: cantit = 1. 2.Stratificat pomii (100 buc/ml) UM=mb cantit=0.Antemăsurătoare – Deviz nr.16 - - - 120 .25 10 1846 .2 0.28 6 9.25 11 1868 .5 1.00 1.Încărcat+desc.1.Administrat îngrăş.63 9.5 0 0. cantit = 1. 1 Manoperă : Nr.33 0.25 2 1859 .25 12 1864 .25 4 3226 .

n 4 1.75 25. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr.5 1.30 1. 0 1 2 1 .25 .18 2.2 3% 3 .Pomi altoiţi cu rezerva de Buc 1288 20.Total pentru un ha PENTRU : 3 1 2 Cantitatea Ha Ha a.00 133.51 25 1887.Tăieri de proiectare a 0. Complexe(1 kg 1250 1.00 1803.25 .0 2 .5 37.02 lucrare completă cu udat UM=buc.75 21.79 25 544.00 125.III – Materii şi materiale Nr.00 - - - 25.30 anexa 242 2 .48 coroanei UM=mb cantit=1.Tarif RON/ZO . cantit=1. Denumirea crt UM Greut.37 25 184.25 300.60 75.75 0.a.de crt Caracteristici şi utilajul folosit transf.Discuit arătura cu GD-2.59 anexa 254 TOTAL -Total ha. 0.Arătura normală printre rănduri 1.00 50.48 250 RON 620 Cantitate Valoarea a RON/U Total M RON 0 1 2 3 4 5 1 .8 121 .Picheţi ( refolosibili ) Mb 1. Chim. Lucrarea CT coef.00 MATERII ŞI MATERIALE Cap.0 4 .13 1866 14 2019 UM=mb.25 21.8 două lucrări 0.Plantarea pomilor. cantit=1250 .35 25 533.0 0.n MECANICE .60 7.0 kg/pom) TOTAL VALOARE pentru 1 (unu) hectar RON 29285.00 25 625 TOTAL MANOPERA PENTRU Cap. Pomi.pentru transport 6 0.Total RON X X 25.Total ZO uri X 1(unu) ha .3 40.Mraniţă 30 kg/ pom T 38 50.n LUCRĂRI 1(un) ha .5 1.Tarif RONha a.Îngr.

Cap.13 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.5 3 1863 Săpat gropi de 50 x 50 x 50 cm în teren desfundat U.O/ UM 3 0.3 37.11 122 6.25 Încărcat şi descărcat îngr.se execută 2 lucrări UM= t.O.M. Udat pomii 20l/pom 2 TOTAL TRANSPORTURI 1 (unu) ha PENTRU Cantit. cantitate= 1.IV transport 192.5 0 1.M.75 620.38 RON Total cheltuieli directe 31985. cantitate = 0. 4 0.50 10. cantitate = 25 0.transport.numărul de pomi la hectar = 834 TOTAL Z.66 IV 8 1.834 2 1859 Pichetat teren la 4 x 3m majorat cu 50% U.375 192. = ha . t 3 1. = mb .5 25 -total t/km -tarif RON/t/km -total RON Cap.55 6 7 Cap. chim.25 0.00 hectar Cap.5 1.43 1.50 10.II manopera utilaje Pentru 1(un) 1887. cantitate = 1.18 - - . cantitate = 0.2 pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii de PĂR cu următoarele caracteristici: distanţa de plantare: 4 m între rânduri şi 3 m pe rând .00 12.25 0. Denumirea – Grupa Distanţa crt de transp km 0 1 2 1 Îngrăşăminte chimice 10 2 Mraniţa 10 3 Pomi altoiţi 50 4 Apă ptr. din unitatea de măsură şi NTM/98 cantitatea 0 1 2 1 1819 Confecţionat picheţi surse locale U.55 din care pe categorii I II III 5 0.68 0.18 - 6.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.M.I Cap.834 4 5 3226 3246 Z. = mb.I Manoperă: Nr.38 Volum total t/km 4 13 375 75 50 513 0.III materiale 29285. articol normele de muncă .00 Antemăsurătoare – Deviz nr. Nr.43 Încărcat şi descărcat gunoi cu transport de la 8 -12 km UM = t. Denumirea lucrării din crt.

M. cantitate = 0.M.50 1.M. articol din NPC/78 0 1 2 caracteristici şi utilajul folosit Ct 1 2 Arătură normală printre rânduri 1.O. = mb.Total Z.68 0. lucrare completă cu udat 20 l U.00 17.M.834 Administrat manual îngrăşăminte chimice 1kg la groapă U. .78 6. = buc.0 1.34 6.59 Anexa / 254 TOTAL LUCRĂRI MECANICE Total ha.n.78 2.78 0.834 1 (unu) ha . = mb. = mb.75 15.02 0.6 7 8 9 3281 1773 1775 1843 10 11 12 1864 1846 1868 13 14 1866 1951 TOTAL MANO PERA PENTRU Încărcat şi descărcat pomi UM= t.83 25 120.M.75 Cap.50 1.29 0.33 8.54 0. = mb. 123 Coef. . cantitate= 10 Stratificat pomi U.05 1. = mb. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr.30 Anexa / 242 după terminarea plantării Discuit arrătura cu GD 2.29 2. cantitate= 1.67 1.M.Tarif RON/Z.834 Repartizat pomii la gropi U.83 25 370.29 25 1307. de transformare Cantitatea Ha 3 1 2 Ha.75 14.18 2. 7 Făcut şanţ de 50 x 50 pentru stratificat UM= ml.O. 4 1.834 Tăieri pentru proiectarea coroanei fără fasonarea rădăcinei U.84 x x x 16.48 .n.33 3. făcut mocirlă şi mocirlit în vederea plantării U.20 0.84 Fasonat rădăcina. cantitate = 0.68 0. cantitate = 0.a. crt Lucrarea Nr.71 52.30 1. cantitate = 0.două lucrări 0.834 Plantarea pomilor.39 25 434.Total RON 0.834 Adus mraniţă la gropi U.34 0.82 3.67 1. = mb.a.25 - - - 16. cantitate = 0.71 4.78 - 0.M. cantitate = 0.8 .24 25 381. cantitate = 0.53 2.53 2.

25 Cap.9 27.2 25 21475 50 1250 1 834 23809.25 25891. IV. Utilaje 620. buc. III – Materii şi materiale Nr.PENTRU: 1 (un) ha Tarif RON 250 /ha.II. SPECIFICARE crt. DENUMIREA crt 0 1 2 3 4 1 Picheţi Pomi altoiţi cu rezervă 3% Mraniţă 30 kg/ pom Îngrăşăminte chimice complexe 1 kg/pom TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE UM 2 Buc.00 Cap.25 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Nr. transp.375 155.9 25 1.n Tarif pentru 1 RON ha Cantitatea 3 834 859 25 834 pentru 1(un) ha Valoarea RON/ TOTALR UM ON 4 5 0.crt 0 1 2 3 4 Cap.Transporturi de materii şi materiale DENUMIREA – GRUPA Distanţa de transport Km 1 2 Îngrăşăminte chimice 50 Mraniţă 10 Pomi altoiţi 50 Apă pentru udat 20 l/pom 2 TOTAL TRANSPORTURI Total t /Km PENTRU 1 (un) ha Tarif RON /t / Km Total RON Cantitate transport tone 3 0.7 25.IV Total Transport chelt.I Manopera 1307. to kg Greut pentru.III Materiale 23809.a.9 Nr.20 RON Cap.0 0. 6 0.3 1.12 620 Cap.75 124 .7 17 4 Volum total t/Km 45 250 85 34 414 0.3 250. A – Pentru 1 (un ) hectar Cap.directe 155.

5 .00 0.5 .00 - 7 - 8 1. cantit = 500 ZO UM 3 0.91 - - 11 1866 0.5 Repartizat pomi la gropi UM=mb cantit=0.33 1.Stratificat pomi(50 buc/ml) UM=mb cantit=0.25 - 5 6 3281 1773 0.24 - 0.50 - 0.Încărcat gunoi şi descărcat cu transp.00 - - - 10. 1 Manoperă : Nr.stratif.57 4.50 6.5 .00 0.67 1.Încărcat şi descărcat pomi şi pichete UM=t cantit=1.00 12.50 - 7 8 9 10 1775 1843 1845 1846 1.57 - 4.50 6.25 TOTA L ZO 4 0.de la 8-12 km UM=t cantit=20 .5 0.20 0.00 1.Plantat pomi +udat lucrare completă UM= buc.91 1.00 5 0.33 3.2 pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii de PRUN cu distanţa de plantare de 5x4 m şi desimea de 500 pomi la hectar Cap.25 5.pomi de 50x50 cm UM=ml cantit=10 .2 Făcut şanţ pt.3.Săpat gropi de 50x50 UM=mb cantit = 0.Pichetat terenul UM=ha cantit=1 .00 125 .Antemăsurătoare – Deviz nr. ctr 0 1 2 3 4 Nr.5 .Fasonat şi mocirlit rădăcinile UM=mb cantit=0.Adus mraniţa şi pus la gropi UM=mii gropi cantit=0.67 1.82 3.66 1.33 Din care pe categorii 6 5.5 .artic dinNTM/9 2 1 1819 1860 1863 3226 Denumirea lucrării din normele de muncă Unitate de măsură şi cantitatea 2 .13 8.05 0.2.02 10.Confecţionat picheţi refolosibili UM=mb: cantit = 0.24 0.

II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr.n LUCRĂRI 1(un) ha .25 0.00 10.24 33.Discuit arătura cu GD-2.30 2 1.chim.Total ZO uri 1(unu) ha - 0.Administrat manual îngrăş chimice.5 .01 25 250. Denumirea crt 0 1 2 1 UM Cantitatea Cantitatea Ha Ha a.0 . UM= mb cantit=0.Arătura normală în livadă 1. îngr.48 250 RON 620 2 3 .de t Caracteristici şi utilajul folosit transf.3 150 20 10300 50 1 1000 500 11950 Greut.25 9.Îngr.18 2.Mraniţă 40 kg/ pom T 20 4 .n 3 4 1 1.54 0. Complexe kg 500 (1 kg/pom) TOTAL VALOARE pentru 1 (unu) hectar MATERII ŞI MATERIALE Valoarea RON/U Total M RON 4 5 0.cr Lucrarea CT coef.30 2 .5 .09 25 827.Tăieri pt.16 25 229.Picheţi Buc 500 .12 3246 13 1867 14 2019 Încărcat şi desc.00 25 250.Total RON X Cap.8 0.11 0.Pomi altoiţi cu rezerva de Buc 515 3% 3 . chim.Materii şi materiale Nr.77 - - 0.III .00 TOTAL MANOPERA PENTRU Tarif X RON/ZO .92 25 98.Tarif RON/ha a. 0 1 2 1 .n MECANICE .5x2)= 1.(2 operaţiuni) UM=t cantit=(0.77 - 0.Total pentru un ha PENTRU : Cap.24 3.84 X 0.59 TOTAL -Total ha.a.pentru transport 6 170 1000 20000 500 21670 126 .11 - - - 1.proiectarea coroanei UM=mb cantit=0.00 10.11 0.

62 Volum total t/km 4 20. Denumirea lucrării din crt. t 3 10 1.0 0.33 - - 1.IV transport 110.Antemăsurătoare – Deviz nr.complexe 50 4 Mraniţă 10 TOTAL TRANSPORTURI 1 (unu) ha PENTRU TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.chim.0 295.00 Cantit.Grupa Distanţa de crt transp km 0 1 2 1 Apă pentru udat 20 l/pom 2 2 Pomi altoiţi 50 3 Îngr. cantitate = 15 0.III materiale 11950.11 6 3281 Încărcat şi descărcat pomi UM= t.0 50.53 6 7 IV 8 Cap.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.M. Z. 6 0. = mb . cantitate = 0.25 5 3246 Încărcat şi descărcat îngr. = mb. cantitate = 12.75 0.O.M.68 0.0 0.25 620.I Cap.M.II manopera utilaje Pentru 1(un) hectar 827.18 0. cantitate = 1 1.53 din care pe categorii I II III 5 0.5 0.32 .33 - 10.20 127 1.numărul de pomi la hectar = 800 TOTAL Z.800 0 4 3226 Încărcat şi descărcat gunoi cu transport de la 8 -12 km UM = t.62 RON Total cheltuieli directe 13507. articol normele de muncă . 4 0.2 pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii de GUTUI cu următoarele caracteristici: distanţa de plantare: 4 m între rânduri şi 3 m pe rând .5.se execută 2 lucrări UM= t.transport.66 locale U.O/ din unitatea de măsură şi UM NTM/98 cantitatea 0 1 2 3 1 1819 Confecţionat picheţi surse 0. Nr.0 200. cantitate= 1.375 110.0 25. cantitate= 1.Cap.I Manoperă: Nr. = ha .32 - 3. Denumirea .00 - - 10.00 2.5 20 -total t/km -tarif RON/t/km -total RON Cap.33 3 1863 Săpat gropi de 50 x 50 x 50 cm în teren desfundat U.800 2 1859 Pichetat teren la 4 x 3 m U.00 3. chim.87 Cap.18 - - - 0.75 0.

a.a. = mb.21 25 80. cantitate = 0.23 0. cantitate = 0.O.8 Plantarea pomilor.6 Stratificat pomi U. Lucrarea Coef.40 1.18 2.30 Anexa / 242 după terminarea plantării Discuit arrătura cu GD 2.48 1.25 11. = mb.a.70 25 292.M.75 - - - 16.8 Fasonat rădăcina.66 2. cantitate = 0.Tarif RON/Z.67 3.30 1.48 620 128 . = mb.50 - 6.05 1. făcut mocirlă şi mocirlit în vederea plantării U.0 1. cantitate = 0. .75 Cap.M.54 0.Total RON 0.n Tarif pentru 1 ha Cantitatea 0 1 2 Ha 3 1 2 250 RON Ha.00 0.n. cantitate= 9.84 x x x 16. lucrare completă cu udat 20 l U.93 25 398. de crt Nr.8 . articol transformare din NPC/78 caracteristici şi utilajul folosit Ct 1 2 Arătură normală printre rânduri 1.M.8 1 (unu) ha .M.23 2.46 2.02 0.Total Z.50 6.M. cantitate = 0.48 1.8 Adus mraniţă la gropi U. = mb.25 16. = mb.7 8 9 1773 1775 1843 10 11 12 1864 1846 1868 13 14 1866 1951 TOTAL MANO PERA PENTRU Făcut şanţ de 50 x 50 pentru stratificat UM= ml.13 8.două lucrări 0. cantitate = 0.67 47.M. = buc.40 1.O. cantitate = 0. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr.M.66 - - 0.67 25 416.n.33 3. = mb. 4 1.51 25 1187. .8 Administrat manual îngrăşăminte chimice 1kg la groapă U.00 0.82 3.46 2.8 Tăieri pentru proiectarea coroanei fără fasonarea rădăcinei U. PENTRU: 1 (un) ha Tarif RON /ha.50 15.8 Repartizat pomii la gropi U.59 Anexa / 254 TOTAL LUCRĂRI MECANICE Total ha.

IV.0 Greut pentru.0 0.4 1.2 20 16480.II.00 Cap.0 17920.69 129 . 6 0. Utilaje 620.8 10.937 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE SPECIFICARE Cap. buc.I Manopera Pentru 1 (un ) hectar 1187. DENUMIREA – GRUPA crt 0 1 2 3 4 1 Îngrăşăminte chimice Mraniţă Pomi altoiţi Apă pentru udat 20 l/pom TOTAL TRANSPORTURI PENTRU (un) ha Distanţa de transport Km 2 50 10 50 2 Total t /Km Tarif RON /t / Km Total RON Cantitate transport tone 3 0.375 72.0 50 400.5 32 194.Transporturi de materii şi materiale Nr.0 1 800.937 RON Total chelt.75 Cap. to kg Cantitatea 3 800 824 8 800 pentru 1(un) ha Valoarea RON TOTAL UM RON 4 5 300 240.57 16 Volum total t/Km 4 4 80 78.5 0. DENUMIREA crt 0 1 2 3 4 1 Picheţi Pomi altoiţi cu rezervă 3% Mraniţă 10 kg/ pom Îngrăşăminte chimice complexe 1 kg/pom TOTAL VALOARE MATERII ŞI UM 2 Buc.Cap. III – Materii şi materiale Nr.IV Transport 72.77 Cap.directe 19800.00 Cap.8 8 1. transp.III Materiale 17920.57 8.

=1.00 4. Cap.=0.I Manoperă: Nr. Distanţa de plantare 6 m între rânduri şi 5 m pe rând. 0 1 2 3 4 Nr.61 0.=10.50 din care pe categorii II III IV 6 7 1.35x2) 0.11 - 2.20 0.00 12.-mb:cantit.22 1.82 0.11 - 11 12 3.0 1773 Făcut şanţ de 50x50 cm pentru stratif.c rt.=0.:cantit=7.2.=(0.17 8 - 5 6 7 8 0.7 1846 Adus mraniţă la gropile de plantat UM=mb:cantit.334 3246 Încărcat şi descărcat îngrăşăminte chimicedouă operaţinuni UM=t: cantit.334 1843 Fasonat rădăcina .61 - - 9 10 8.0 3.5 0.0 1863 Săpat gropi de 50 x 50 x 50cm UM=mb:cantit.02 1.l.67 1.20 - 0.35 0.11 0.=0.o.68 1. 3 0.o.05 - - - 6.6.2 pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii de CAIS cu desimea de 334 pomi/ha.334 3226 Încărcat gunoi. U. făcut mocirlă şi mocirlit în vederea plantării UM=mb:cantit.=0.0 3281 Încărcat şi descărcat pomi + picheţi UM=t: cantit. UM=m.334 1859 Pichetat terenul UM=ha:cantit.68 130 .05 6.pomi UM=mb: cantit.00 4.33 2. transportat de la 8-12 km şi descărcat în câmp UM=t: cantit.M .=0.66 1.25 TOTA L z.17 2.67 - 1.334 1866 Plantarea pomilor lucrare completă UM=buc. Cantit.20 0.08 0.50 I 5 0. 4 0.arti Denumirea lucrării din col din normele de muncă NTM/9 unitatea de măsură şi 2 cantitatea 1 2 1819 Confecţionat picheţi U.0 1775 Stratif.Antemăsurătoare-Deviz nr.13 0.05 1.=1.22 2.334 1845 Repartizat pomii la gropi UM=mb:cantit=0.35 0.M.08 0.334 z.

8-două 254 lucrări TOTAL 1(un ) ha Total ha.24 25 181.00 6.II-Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr. buc.00 Volum total t/km 4 17..2 pentru 1 (unu) hectar RON Cap.n. 0 1 2 1 Îngrăşăminte chimice 50 2 Mraniţă 10 131 Cantitatea transport.28 1.a.o.54 0.uri Tarif RON/z.o. Denumirea-grupa transp.=0.2 20 6880 50 1 500 334 7814.59 Cantitatea Ha 3 1 2 Ha. 6 150 650 10000 350 11111 1 Pichete Pomi altoiţi cu rezervă de 3% 3 Mraniţă 30 kg/pom 4 Îngrăşăminte chimice complexe 1kg/pom TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE Valoarea RON pe TOTAL U.334 1-(unu) ha Total z.88 25 147.cantit.75 0.M. tone 3 0.=0.51 0.28 21.III Materii şi materiale Nr. Cap.334 Tăieri pentru protecţia coroanei UM=mb. Total RON 1. Coef.75 0.. crt.a.00 Cap.n PENTRU: Total pentru un ha.5 100.articol caracteristici şi utilajul folosit din NPC/79 anexa 1 0 1 1 Arătură normală printre rânduri 242 după terminarea plantării 2 Discuit arătură cu GD-2.51 5. T kg Cantitatea 3 334 334 10 334 CT.43 25 535.de transf.30 1.35 10. 4 1.68 25 167.n. 2 1.84 x x x 0. 0 1 2 Denumirea UM 2 buc.3 100. Km. RON 4 5 0.13 14 1867 1951 TOTAL MANOPERĂ PENTRU: Administrat manual îngrăş.crt.18 2.30 0.IV Transporturi de materii şi materiale Distanţa de Nr.00 7.63 25 40. chimice UM=mb: cantit.crt .0 .48 RON 250 620 Greutate pentru ttransp. a. LUCRĂRI MECANICE Tarif RON/ha. Lucrarea Nr.

16 - - 132 .635 8 3246 Încărcat şi descărcat îngrăşăminte chimice-două operaţinuni UM=t: cantit.5 0.5 m între rânduri şi 3.IV Transport 62. Distanţa de plantare 4.=0.82 0.11 0.5 m pe rând.00 Cap.94 8 - I 5 0.=1. transportat de la 8-12 km şi descărcat în câmp UM=t: cantit.2 pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii de PIERSIC cu desimea de 635 pomi/ha.0 14.33 7.I Manoperă: Nr.41 1.20 0.08 0.-mb:cantit.2 0 7 1.o.7.20 0.33 12.=0.75 2.M.0 166.o.33 7.M.635 2 1859 Pichetat terenul UM=ha:cantit. Cap.=(0.5 0.70 7.437 50 2 35.II Utilaje 620. 4 0.=1. col din normele de muncă NTM/9 unitatea de măsură şi 2 cantitatea 0 1 2 1 1819 Confecţionat picheţi U.5 0 0.16 0.7 z.25 TOT AL z. UM=m.08 0.=0.35 1.05 1.66 1.0 -total t/km 1(un) ha -tarif RON/t/km -total RON Cap.I Manopera Pentru 1 (un) hectar 535.35x2) 0.375 62.20 RON Cap.0 7 1775 Stratif. 3 0.arti Denumirea lucrării din rt.437 Total cheltuieli directe 9032.0 3 1863 Săpat gropi de 50 x 50 x 50cm UM=mb:cantit.94 2.3 Pomi altoiţi 4 Apa pt. Antemăsurătoare-Deviz nr.35 1.0 6 1773 Făcut şanţ de 50x50 cm pentru stratif.41 - 0.0 5 3281 Încărcat şi descărcat pomi + picheţi UM=t: cantit. udat 20 l/pom TOTAL TRANSPORTURI 0.l. U.c Nr.:cantit=7.387 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.635 4 3226 Încărcat gunoi.50 din care pe categorii II III IV 6 2.=10.III Materiale 7814.pomi UM=mb: cantit.

98 8. 6 317.25 0. 2 1.13 0.9 10 1846 1843 11 12 13 14 1845 1866 1867 1951 TOTAL MANOPERĂ PENTRU: Adus mraniţă la gropile de plantat UM=mb:cantit. Total RON 8.02 1. Lucrarea Nr..a.53 37.articol caracteristici şi utilajul folosit din NPC/79 anexa 1 0 1 1 Arătură normală printre rânduri 242 după terminarea plantării 2 Discuit arătură cu GD-2. RON 4 5 0.635 Fasonat rădăcina .=0.25 12.a. Coef. LUCRĂRI MECANICE Tarif RON/ha.48 RON 250 620 Valoarea RON pe TOTAL U.99 12.n PENTRU: Total pentru un ha.59 Cantitatea Ha 3 1 2 Ha.30 0.30 1.crt. Cantitatea 3 635 654 133 CT.7 0.7 25 317.635 1-(unu) ha Total z. a.II-Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr.III Materii şi materiale Nr.. 4 1. buc.53 3.5 1235. Cantit.01 25 75. 0 1 2 Denumirea 1 Pichete Pomi altoiţi cu rezervă de 3% UM 2 buc.54 0.8-două 254 lucrări TOTAL 1(un ) ha Total ha.7 12.n.de transf.o.M.cantit.99 0.11 - 3.=0.89 25 322.5 20 13080 Greutate pentru transp.5 Cap.635 Repartizat pomii la gropi UM=mb:cantit=0.33 5.crt . făcut mocirlă şi mocirlit în vederea plantării UM=mb:cantit.08 2.635 Administrat manual îngrăş.08 - 2.o.=0.uri Tarif RON/z.635 Tăieri pentru protecţia coroanei UM=mb.635 Plantarea pomilor lucrare completă UM=buc.98 0.=0.76 25 219 12.n. chimice UM=mb: cantit.84 x x x 1.18 2.0 3.76 .11 - 5. Cap.3 190.3 6 25 934 1.

2 4 Apa pt.20 II 6 1.74 RON Total cheltuieli directe 15.III Materiale 14223 Cap.26 Cap.5 60 25.artic Denumirea lucrării din ZO ctr dinNTM/ normele de muncă UM 92 Unitate de măsură şi cantitatea 0 1 2 3 1 1819 Confecţionat picheţi 0.20 1.Mraniţă 10 kg/pom T 6.II Manoper Utilaje a Pentru 1 (un) 934 620. tone 0 1 2 3 1 Îngrăşăminte chimice 50 0.75 63.5 m şi desimea de 560 pomi la hectar Cap.I Cap. transport.74 Cap.66 refolosibili UM=mb: cantit = 1 2 1860 Pichetat terenul 1.33 UM=ha cantit=1 3 1863 .56 134 TOTA L ZO 4 0.74 2.IV Transport 67.33 7.70 TOTAL TRANSPORTURI -total t/km 1(un) ha -tarif RON/t/km -total RON TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.00 hectar Volum total t/km 4 31.65 0.635 2 Mraniţă 10 6.375 67.IV Transporturi de materii şi materiale Distanţa de Cantitatea Nr.00 III 7 IV 8 .Antemăsurătoare – Deviz nr. Nr. Km.2 pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii de VISIN cu distanţa de plantare de 4.00 Din care pe categorii I 5 0. udat 20 l/pom 2 12.33 7. 1 Manoperă : Nr.4 180.5 50x50 UM=mb cantit = 0.35 Îngrăşăminte chimice kg 635 complexe 1kg/pom TOTAL VALOARE pentru 1 (unu) hectar MATERII ŞI MATERIALE 3 4 50 1 RON 317. t.5 635 14223 6350 635 8538.Săpat gropi de 12.844.8.cr Denumirea-grupa transp.35 3 Pomi altoiţi 50 1.

de la 8-12 km UM=t cantit=5. chimice.chim.stratif.86 - 0.56 Repartizat pomi la gropi UM=mb cantit=0.24 - 0.02 11.11 0.50 - 0.20 0.86 1.Stratificat pomi(50 buc/ml) UM=mb cantit=0.5 25 112.80 - - 0.Tarif RON/ZO .Încărcat şi descărcat pomi şi pichete UM=t cantit=12 Făcut şanţ pt.24 0.5x2) Administrat manual îngrăş.56 .20 - - - 11.38 25 9.0 TOTAL MANOPERA PENTRU 209.22 - - - 1.56 .13 8.6 .Adus mraniţa şi pus la gropi UM=mii gropi cantit=0. îngr.54 0.Total ZO uri 1(unu) .Plantat pomi +udat lucrare completă UM= buc.84 X X X 0. cantit = 560 .80 - 2.Fasonat şi mocirlit rădăcinile UM=mb cantit=0.47 4.56 .50 - 1.5 8. UM= mb cantit=0.33 3.47 33.01 1.pomi de 50x50 cm UM=ml cantit=10 .75 4.48 1.22 0.56 .Tăieri pt.0 0.20 0.protecţia coroanei UM=mb cantit=0.86 - - 0.01 - - 0.75 - 4.92 25 848.Total RON - 0.86 1.00 1.4 3226 5 6 3281 1773 7 8 9 10 1775 1843 1845 1846 11 1866 12 3246 13 1867 14 2019 Încărcat mraniţă şi descărcat cu transp.0 135 .56 .Încărcat şi desc.5 246.05 0.5 2.48 1.20 25 280.(2 operaţiuni) UM=t cantit=(0.81 3.84 25 11.

0 25 14452.transport.Cap.III materiale 15433.0 hectar Cap.4 2 Îngr.0 56. t crt transp km 0 1 2 3 1 Pomi altoiţi + picheti 50 1.de crt Caracteristici şi utilajul folosit transf.6 4 .Picheţi Buc 560 . Denumirea crt 0 1 2 Cantitatea Ha Ha a.Pomi altoiţi cu rezerva de Buc 577 3% 3 .75 RON Total cheltuieli directe 16828.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.0 Greut. chim.II manopera utilaje Pentru 1(un) 848.pentru transport 6 280 1100 5600 500 15433.III .60 1 TOTAL -Total ha.0 50 1 280.0 560. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr.0 0.Arătura normală în livadă 1.0 490.Tarif RON/ha.Îngr. complexe(1 kg 560 kg/pom) TOTAL VALOARE pentru 1 (unu) hectar MATERII ŞI MATERIALE Valoarea RON/ Total UM RON 4 5 0.a. Lucrarea CT coef.Materii şi materiale Nr.375 57.complexe 50 0. MECANICE .0 154.75 Volum total t/km 4 70.chim.n.3 168.0 28.Mraniţă 40 kg/ pom T 5.8 0.n LUCRĂRI 1(un) ha .56 3 Mraniţă 10 5.60 1.a.96 250 RON 490 UM Cantitatea 1 2 3 .Total pentru un ha PENTRU : Cap.IV transport 57.0 Cap.I Cap.36 1 2 .0 7540 Cap. Denumirea .36 0. 0 1 2 3 1 .75 136 .6 TOTAL TRANSPORTURI 1 (unu) ha -total t/km PENTRU -tarif RON/t/km -total RON TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.Discuit arătura cu GD-2.n 4 1.Grupa Distanţa de Cantit.

50 I din care pe categorii II III IV 6 2. Nr.=0.=1.43 2 1859 Pichetat terenul UM=ha:cantit. chimice UM=mb: cantit.=0.60 - .0 3 1863 Săpat gropi de 50 x 50 x 50cm UM=mb:cantit.37 2. UM=m.:cantit=7. Cap.25 4 0.43 8 3246 Încărcat şi descărcat îngrăşăminte chimice-două operaţinuni UM=t: cantit.34 8.=1.2 pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii de CIREŞ cu desimea de 430 pomi/ha.11 0.2.43 11 1845 Repartizat pomii la gropi UM=mb:cantit=0.35 0.o. 3 0.50 7 1.44 - 1.43 12 1866 Plantarea pomilor lucrare completă UM=buc. Cantit.35x2) 0. transportat de la 8-12 km şi descărcat în câmp UM=t: cantit.82 0.=10.66 1.pomi UM=mb: cantit.08 0.20 0.28 - 0.34 - 0.33 5.33 3.66 - 8.M.I Manoperă: Nr.M.20 0.7 9 1846 Adus mraniţă la gropile de plantat UM=mb:cantit.28 1.60 0.78 - - 8.08 0.=0.5 0.43 10 1843 Fasonat rădăcina .33 12.l. z.02 1.43 - 3.78 0.=(0.73 8 - 5 0.66 1.44 1. făcut mocirlă şi mocirlit în vederea plantării UM=mb:cantit.-mb:cantit.430 13 1867 Administrat manual îngrăş. Distanţa de plantare 6 m între rânduri şi 5 m pe rând.20 - 0.0 5 3281 Încărcat şi descărcat pomi + picheţi UM=t: cantit.=0.arti Denumirea lucrării din crt.35 0.54 1. TOTAL U.43 137 z.=0.0 3. col din normele de muncă NTM/9 unitatea de măsură şi 2 cantitatea 0 1 2 1 1819 Confecţionat picheţi U.0 6 1773 Făcut şanţ de 50x50 cm pentru stratif.430 4 3226 Încărcat gunoi.Antemăsurătoare-Deviz nr.o.33 5.43 - 3.9.0 7 1775 Stratif.=0.13 0.05 1.

=0.a.72 25 668 0.63 25 51.5 8.0 Greutate pentru transp.III Materii şi materiale Nr. a.44 13.60 25 215 Cap.30 0.M.36 26. 4 1.II-Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr.IV Transporturi de materii şi materiale Distanţa Nr.. tone 3 0.n.30 1. Denumirea-grupa de transp. Lucrarea Nr.a.43 1(unu) ha Total z..3 443 Valoarea RON pe TOTAL U.59 Cantitatea Ha 3 1 2 Ha.cantit.crt.36 1.0 42. PENTRU: Cap. Coef.uri x Tarif x RON/z.5 6.crt.crt. Denumirea UM Cantitatea CT. Total RON x 0. 2 1.14 1951 TOTAL MANOPERĂ PENTRU: Tăieri pentru protecţia coroanei 0. 6 150 840 13300 450 14740 pentru 1 (unu) hectar Cap. buc.48 RON 250 620 Pichete Pomi altoiţi cu rezervă de 3% 3 Mraniţă 30 kg/pom 4 Îngrăşăminte chimice complexe 1kg/pom TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE 0 1 2 1 2 buc.3 90 25 11075 50 1 RON 665 443 12273. RON 4 5 0.18 2. 0 1 2 1 Îngrăşăminte chimice 50 2 Mraniţă 10 3 Pomi altoiţi 50 138 Cantitatea transport.de transf.0 .26 25 231.articol caracteristici şi utilajul folosit din NPC/79 anexa 1 0 1 1 Arătură normală printre rânduri 242 după terminarea plantării 2 Discuit arătură cu GD-2.0 133. Km.8-două 254 lucrări TOTAL 1(unu ) ha Total ha. T kg 3 300 443 13.o.84 Volum total t/km 4 22.n. LUCRĂRI Tarif RON/ha.n MECANICE Total pentru un ha.80 25 170 9.84 UM=mb.3 0.o.

00 1.58 6 1782 Plantat alun UM = mii buc.50 m pe rând şi lucrările de întreţinere în anul I Cap.375 80. cantit = 0.10.32 - - 0.67 3. udat 20 l/pom TOTAL TRANSPORTURI 2 8.) Unitatea de măsură şi cantitatea 0 1 2 1 1819 Confecţionat picheţi UM = mii buc. cantit = 1 3 1781 Săpat gropi de 20 x 20 x 25 UM = mii gropi.36 - - 139 .512 17. cantit = 0.58 4 1846 Administrat gunoi la redus ½ groapă UM = mii gropi. cantit = 0. cantit = 0.66 6.23 - - - 2.512 2.5 8 2 2339 Pichetat terenul cu sârmă UM = ha.67 5.40 0. normei normele de muncă (Nr.38 6.31 din care pe categorii I II III IV 5 0.2 pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii de ALUN cu 580 plante/ha.23 0.58 5 2343 Verif.38 6.512 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.I Manopera Pentru 1 (un) hectar 668.35 4.7 214. cantit = ZO/ UM 3 0.7 0. 5 l apă UM = mii buc.4 Apa pt.31 6 7 8 - 4.0 Total cheltuieli directe 13641. Simbolul Denumirea lucrării din crt.00 2.0 Cap.32 2.IV Transport 80. fasonat şi mocirlit rădăcini UM = mii buc.Antemăsurătoare – Deviz nr.II Utilaje 620.36 2.32 - 1.67 3.86 -total t/km 1(un) ha -tarif RON/t/km -total RON RON Cap.III Materiale 12273.58 7 2347 Udat alunii după plantat cca.0 Cap.32 - 2. desime care se va asigura folosind la plantare distanţa de 5. = 0.71 Total ZO 4 0. I Manopera Nr. cantit.00 m între rânduri şi 3.

Coef.24 0. de transf. 4 1 4 4 5 0. cantit = 600 x 4 = 2.50 24. MECANICE Total pentru un ha PENTRU: CT. cantit = 0.II – Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr.a.15 25 328. cantit = 0.22 25 80.42 - 0.22 0.15 Cantitatea ha Ha.5 RON 140 .58 Prăşit pe rând 1.09 0.58 8 9 2356 1908 10 2744 11 12 3157 2356 TOTAL MANOPERA PENTRU: Muşuroit după udat UM = mii buc.37 25 1034. crt.45 23. Lucrarea Nr.22 25 619.50 5.42 - 0.a.n.95 2.0.45 0.2 Preparat soluţie pt.95 0. 3 0. LUCRĂRI Tarif RON/ha.77 1.40 0.60 0.24 - 0.60 3.58 1 (unu) ha Total ZO-uri Tarif RON/ZO Total RON 0.22 0.n.77 0.78 25 0.2 m – 4 lucrări UM = mii m2.22 - - - 0.95 250 987.45 23.06 0.4 Deservit MPSP 300 (4 trat.n.5 Cap. cantit = 4 Muşuroit toamna toată plantaţia UM = mii buc. cantit = 19.87 3.) UM = ha.25 13. art. 4 tratamente UM = mii l.a.45 - - x x x 41. Caracteristici şi utilajul folosit din NPC/79 anexa 2 0 1 2 1 Arătură la 20 – 22 cm adâncime după 48 plantare 2 Lucrat cu discul printre rânduri – 4 lucrări 54 3 Stropit cu insectofungicide – 4 lucrări 74 TOTAL : 1 (unu) ha Total ha.

pentru transp.65 Total Chelt.2 3 Mraniţa 10 kg/planto 4 Insecticide 5 Fungicide TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE t 5.0 580.I Manopera Pentru 1 (unu) hectar 1034.0 10 50.0 80. transp.0 RON Cap.8 kg 72 kg 24 pentru 1 (unu) hectar Cap.50 141 .grupa crt.IV Transport 34.8 50 0.Cap.3 174.III Materiale 13154.0 13154. 0 1 2 1 Picheţi refolosibili Arb alun rădăcină + 3% rezervă UM 2 buc buc Cantitatea 3 580 597 Valoarea RON/U Total M RON 4 5 0.II Utilaje 987.68 Tarif RON/km Total RON Cap.0 5 92.0 58.2 50 0.III – Materii şi materiale Nr. Denumirea .58 10 5.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.4 2.4 Cap.2 580. Directe 15210.0 5760.0 Greut. tone 2 3 2 0.1 Total t/km 6.0 40.0 960. 0 1 1 Picheţi 2 Mur înrădăcinat (plante) 3 Mraniţă 4 Insecto-fungicide TOTAL 1(unu) ha TRANSPORTURI PENTRU: TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.4 29. Denumirea crt.25 Distanţa Cantitate de a transp.65 Volum total t/km 4 0.0 72 24 6673.0 5970.375 34.0 290. 6 197.

cantit = 4 ZO/ UM 3 0. = 3.76 0.10 6.33 Administrat gunoi la groapă UM = mii gropi.06 0. desime care se va asigura folosind la plantare distanţa de 3 m între rânduri şi 1.) 0 1 2 3 4 1 1819 2339 1186 1846 redus ½ Denumirea lucrării din normele de muncă Unitatea de măsură şi cantitatea 2 Confecţionat picheţi UM = mii buc.00 7.7 Verif. cantit = 3.) UM = ha.2 m – 4 lucrări UM = mii m2.32 - 7.22 - 2.76 0.83 - - 8 9 10 2356 1908 2744 0. I Manopera Nr. cantit = 1. 5 l apă UM = mii buc.4 Deservit MPSP 300 (4 trat. fasonat şi mocirlit rădăcini UM = mii buc. cantit = 8 Preparat soluţie pt. cantit = 1 Săpat gropi de 45 x45 x40 UM = mii gropi.22 - - 11 3157 0.83 13.33 Prăşit pe rând 1. cantit = 3.33 1.Antemăsurătoare – Deviz nr.50 m pe rând şi lucrările de întreţinere în anul I Cap. cantit = 2.67 Pichetat terenul cu sârmă UM = ha.57 9.67 6.10 6.11.00 Total ZO 4 1.33 Plantat mur UM = mii buc.66 6.24 0.67 4. cantit = 3.22 0.2 pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii de CĂTINĂ ALBĂ cu 3333 tufe/ha. Simbolul crt. normei (Nr.77 1.33 Udat murii după plantat cca.32 13.21 6 13. cantit = 600 x 4 = 2.32 din care pe categorii I II III IV 5 1.21 13. cantit.57 9.40 1.09 2.67 22.35 4.33 Muşuroit după udat UM = mii buc.33 - - - 6 7 1782 2347 2.32 7 8 - 5 2343 0.24 - - - 142 . 4 tratamente UM = mii l.67 22.2. cantit =3.

MECANICE Total pentru un ha PENTRU: Cap.15 2.60 3.87 25 1121.9 Greut. crt.333 1 (unu) ha Total ZO-uri Tarif RON/ZO Total RON 0.III – Materii şi materiale Nr. LUCRĂRI Tarif RON/ha.n. 75 0. 3 0.n.II – Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr.22 25 5.a.2 72 Cantitatea ha Ha. Lucrarea Nr.a.95 0.a.40 0.3 10 50 80 40 5 249.n.5 RON Valoarea RON/UM Total RON 4 0. 4 1 4 4 5 0.5 Cap.95 2.14 25 2028. 0 1 2 3 4 1 Picheţi refolosibili Mur în rădăcină + 3% rezervă Mraniţa 10 kg/planto Insecticide UM 2 buc buc t kg Cantitatea 3 833 3433 17.57 - 2.7 5 CT.57 - - x x x 81. cantit = 3.60 0.9 34330 860 5760 960 42159. Caracteristici şi utilajul folosit din NPC/79 anexa 2 0 1 2 1 Arătură la 20 – 22 cm adâncime după 48 plantare 2 Lucrat cu discul printre rânduri 54 – 4 lucrări 3 Stropit cu insectofungicide – 4 lucrări 74 TOTAL 1 (unu) ha Total ha.77 2.5 9 25 439.95 250 987.5 17. art. pentru transp. 6 170 1730 17200 72 24 19200 5 Fungicide TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE kg 24 pentru 1 (unu) hectar 143 . Coef. Denumirea crt.57 25 461. de transf.5 44.12 2356 TOTAL MANOPERA PENTRU: Muşuroit toamna toată plantaţia UM = mii buc.

34 91.IV Transport 98. desime care se va asigura folosind la plantare distanţa de 2.) 0 1 2 1 1819 2339 3 1781 Denumirea lucrării din normele de muncă Unitatea de măsură şi cantitatea 2 Confecţionat pichete UM = mii buc.17 1.I Manopera Pentru 1 (unu) hectar 2028. cantit = 1.0 263.2 30.13. crt Simbol ul normei (Nr. I Manopera Nr.8 0.grupa crt.5 Cap. cantit = 1.Antemăsurătoare – Deviz nr.84 - - - .Cap.375 98.67 6 - 7 - 8 - 5. Denumirea . Directe 45274. Plantaţia va fi de tip intensiv şi se vor utiliza la plantare butaşi înrădăcinaţi şi bine fortificaţi Cap.00 Săpat gropi de 20 x ZO/ UM Total ZO din care pe categorii I II III IV 3 0.III Materiale 42159. tone 3 0.00 m pe rând şi lucrările de întreţinere în anul I.83 17.82 0 1 1 Picheţi 2 Mur înrădăcinat (plante) 3 Mraniţă TOTAL 1(un) ha TRANSPORTURI PENTRU: RON RON Cap.5 Cap.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr. 2 2 50 10 Total t/km Tarif RON/km Total Cantitate a transp.66 6.925 Total Chelt.5 172.66 6.2 pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii de arbuşti cu 4000 tufe/ha.84 144 22.71 22. Distanţa de transp.00 Pichetat terenul cu sârmă marcată UM = ha.67 5 0.0 Volum total t/km 4 0.II Utilaje 987.67 4 0.66 6.9 2.925 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.50 m între rânduri şi 1.

22 - - - 0.82 25 820. cantit = 4. cantit = 4.40 - - 9.22 3.0 Plantat butaşi înrădăcinaţi UM = mii buc.II – Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr.01 25 1200.16 25 554. cantit = 4. cantit = 4 Muşuroit toamna UM = mii buc.00 x 32. art.42 - 3. Caracteristici şi utilajul folosit NPC/79 Coef.60 1.24 x 48.00 - 16. cantit = 4.00 - - 0.0 Verificat.4 Deservit MPSP 300 (4 trat. 4 5 .00 - - - 0. cantit = 19.60 - - - 2. fasonat şi mocirlit rădăcini UM = mii buc.08 103.77 1.24 3. 4 tratamente UM = mii l.40 - 4.22 25 5.) UM = ha.2 Preparat soluţie pt.4 1846 redus ½ 2343 5 6 1782 7 2347 8 9 2356 1908 10 2744 11 12 3157 2356 TOTAL MANOPERA PENTRU: 20 x 25 cm UM = mii gropi.22 0.21 25 2580. cantit. crt.08 22.5 x 0.a.2 m x 4 lucrări UM = mii m2.35 9.08 23.40 1.0 Muşuroit după udat UM = mii buc.0 Prăşit pe rând 1. 0 1 2 3 145 Cantitatea ha Ha.0 1 (unu) ha Total ZO-uri Tari RON/ZO Total RON 4.25 0.42 - 0.00 16.00 16. = 4. Lucrarea Nr. cantit = 4. cantit = 2.25 3.00 16.n. din CT.08 23.0 Udat fiecare butaş cu 5 l apă UM = mii buc.06 0. anexa 2 de transf.77 x x x 0.5 Cap. cantit = 4.09 0.0 Administrat gunoi de grajd (turbă) UM = mii gropi.

95 2. Denumirea crt.30 146 .0 5.40 0.3 300.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr. de plante Butaşi înrădăcinaţi fortificaţi cu rezerva 3% Mraniţă 5 kg/plantă UM 2 buc buc t 1 0.60 3. 0 1 2 3 1 Picheţi refolosibili ¼ din nr.0 4 50 80 40 16480. Denumirea .55 28184.95 0.a.8 105.a. tone 3 0.0 960.0 200.8 0. pentru transp.III Materiale 24500.55 Cap.I Manopera Pentru 1 (unu) hectar 2580.25 2 2 50 10 50 Total t/km Tarif RON/km Total Cap.15 1 4 4 0. 6 340 2100 20000 72 24 22536 4 Insecticide 5 Fungicide TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE kg 72 kg 24 pentru 1 (unu) hectar Cap.II Utilaje 987. transp.0 5760.95 250 987.IV Total Chelt. Transport Directe 116.60 0.0 Greut.5 RON Cantitatea 3 1000 4120 20 Valoarea RON/ Total UM RON 4 5 0.0 310.n.n.grupa Distanţa de crt.00 RON Cap. 0 1 1 Picheţi 2 Butaşi înrădăcinaţi + insectofungicide 3 Mraniţă 4 Insecto-fungicide TOTAL 1(un) ha TRANSPORTURI PENTRU: TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.Arătură la 20 – 22 cm adâncime 48 după plantare 2 Lucrat cu discul – 4 lucrări 54 3 Stropit cu insectofungicide – 4 74 lucrări TOTAL 1 (unu) ha Total ha.00 0.0 1000.4 2.10 20.50 Cantitatea transp.III – Materii şi materiale Nr. MECANICE Total pentru un ha PENTRU: Cap.375 116. LUCRĂRI Tarif RON/ha.1 RON Volum total t/km 4 0.0 24500.

Prăşit pe rând 1.24 6.94 0.0 0.20 2.0 12 2356 .77 1.50 m pe rând )şi lucrările de întreţinere în anul I.2m-4 lucrari UM=mii m2 cantit=19.50 m între rânduri şi 0.0 9 1908 .33 45.68 16.42 0.2 Pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii de ZMEUR cu 8000 drajoni/ ha desime (care se va asigura folosind la plantare distanţa de 2.Administrat 5 kg gunoi redus pe groapă 1/2 UM=mii gropi cantit=8. 1 Manoperă : Nr.80 32.35 4.00 TOTAL ZO Din care pe categorii 4 0.16 23.0 5 2343 .0 7 2347 Udat zmeurul după plantare UM=mii buc cantit=8. cantit = 4.16 107.42 0.Săpat de 20x20x25 UM=mii gropi cantit = 8 4 1846 .Muşuroit după udat UM=mii buc cantit=8.60 18.06 0.66 3.Muşuroit toamna UM=mii buc cantit= 8 .33 3.Confecţionat picheţi UM=mii buc: cantit = 0.22 0.artic.5 2 2339 Pichetat terenul cu sârmă redus UM=ha cantit=1. Nr.0 6 - 7 - 8 - 1.00 6.24 6.80 32.4 11 3157 .Preparat soluţia pentru 4 trat UM=mii l gropi cantit=2.09 9.68 16.18 12.77 x 147 0.33 5.33 45.22 0.0 1/2 3 1781 .Total ZO uri ZO UM 3 0.33 3.Antemăsurătoare – Deviz nr.2.22 0. Denumirea lucrării din crt din normele de muncă NTM/92 Unitate de măsură şi cantitatea 0 1 2 1 1819 .13.2 10 2744 .22 .16 161. fasonat şi redus ½ mocirlit rădăcini UM=mii buc cantit=8 6 1782 . Cap.22 9.0 8 2356 .00 6.16 23.71 2.Plantat drajoni de zmeur UM=mii buc cantit=8.Verificat.00 5 0.60 18.Deservit MPSP – 300(4 trat) UM= ha.32 42.

Însecticide 2400 l x 3% kg 72 .Arătura normală în livadă 48 0.Picheţi refolosiţi Buc 500 .0 3 Mraniţă 10 32 4 Insecto-fungicide 50 0. crt transp km transport.n MECANICE .5 25 2679. 0 1 2 3 4 1 .0 50 80 40 1600.95 250 987.n 5 0. CT rt Caracteristici şi utilajul din coef.5 1 2 3 .TOTAL MANOPERA PENTRU . II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr.Grupa Distanţa de Cantit.0 25 1055.Materii şi materiale Nr.a.95 2.Tarif Ron/ZO 1(unu) ha .3 150.375 159.Fungicide 2400 l x 1% kg 24 TOTAL VALOARE pentru 1 (unu) hectar MATERII ŞI MATERIALE Valoarea Ron/ Total UM Ron 4 5 0.Lucrat cu discul printre 54 0.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.5 25 5.15 4 fungicide TOTAL -Total ha.34 100 320 5 425.pentru transport 6 170 2000 32 72 24 34266 Cap.Total pentru un ha Ron PENTRU : Cap.0 960.40 0.Mraniţă 4 kg/ arbust T 32 4 .60 4 rânduri.Tarif Ron/ha a.Total Ron x x 25 4048.5 25 308.Drajoni zmeur cu rezerva de Buc 8240 3% 3 .50 .n LUCRĂRI 1(unu) ha .1 TOTAL TRANSPORTURI 1(un) ha -total t/km PENTRU -tarif Ron/t/km -total Ron 148 Volum total t/km 4 0.95 1 2 .c Lucrarea Nr.4 lucrări 3 .34 0. Ha folosit NPC/79 de anexa 2 transf.III .0 Greut. t 0 1 2 3 1 Picheţi 2 170 2 Drajoni zmeur 50 2.60 3. Denumirea .0 41430.Stropit cu insecto74 0.0 4 32960.0 5760. Denumirea crt 0 1 2 UM Cantitatea Cantitatea Ha a.5 Cap.art.

41 din care pe categorii I II III IV 5 0.67 5. I Manopera Nr.42 0.0 Cap.50 m între rânduri şi 1.00 10.14.II manopera utilaje Pentru 1(un) 4048.77 1.7 9 1908 Prăşit pe rând 1. 5 l apă UM = mii buc.7 7 2347 Udat murii după plantat cca.08 23.) Unitatea de măsură şi cantitatea 0 1 2 1 1819 Confecţionat picheţi UM = mii buc.2 10 2744 Preparat soluţie pt.50 m pe rând şi lucrările de întreţinere în anul I Cap.66 6.08 10.I Cap.67 15.33 6.50 hectar Cap. cantit = 2.2 m – 4 lucrări UM = mii m2. cantit = 1 3 1781 Săpat gropi de 20 x 20 x 25 UM = mii gropi. desime care se va asigura folosind la plantare distanţa de 2. fasonat şi mocirlit rădăcini UM = mii buc. cantit = 2.Antemăsurătoare – Deviz nr.III materiale 41430.00 0.71 Total ZO 4 0. cantit = 2. normei normele de muncă (Nr.09 1.67 15.33 6.TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap. cantit = 19.80 2.80 - 2.42 - 0.35 4.08 6.7 4 1846 Administrat gunoi la redus ½ groapă UM = mii gropi.5 2 2339 Pichetat terenul cu sârmă UM = ha.IV transport 159.22 0.80 - 10.7 5 2343 Verif. cantit = 2.22 149 .35 23.41 6 7 8 - 4.35 10.50 987.40 2.7 8 2356 Muşuroit după udat UM = mii buc. cantit = 2. cantit = 0.22 1. Simbolul Denumirea lucrării din crt.4 ZO/ UM 3 0.50 RON Total cheltuieli directe 46625. = 2.08 - 6.80 - - 0. 4 tratamente UM = mii l. cantit.50 2.2 pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii de MUR cu 2667 plante/ha. cantit = 600 x 4 = 2.7 6 1782 Plantat mur UM = mii buc.

0 50.5 Cap.48 25 34.0 11000.a.3 150.0 5760. din CT.0 744.7 1 (unu) ha Total ZO-uri Tarif RON/ZO Total RON 0.24 0. MECANICE Total pentru un ha RON PENTRU: Cap.15 4 lucrări TOTAL 1 (unu) ha Total ha. cantit = 4 Muşuroit toamna toată plantaţia UM = mii buc. pentru transp.n.n.II – Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr.) UM = ha. LUCRĂRI Tarif RON/ha. art.5 CantiValoarea tatea RON Total /UM RON 3 4 5 500 0.11 3157 12 2356 Deservit MPSP 300 (4 trat.a.40 0.77 2.0 1350.77 25 0.0 19220.08 - - TOTAL MANOPERA PENTRU: x x x 79. Lucrarea Nr. 6 170 2750 27000 72 24 30016 4 Insecticide 5 Fungicide TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE kg 72 80.III – Materii şi materiale Nr.22 25 1987.a. ha anexa 2 de transf.n.60 4 lucrări 3 Stropit cu insectofungicide – 4 74 0. crt.95 1 după plantare 2 Lucrat cu discul printre rânduri – 4 54 0.95 250 987. Caracteristici şi utilajul folosit NPC/79 Coef.0 kg 24 40.53 25 14.0 Greut.0 2750 27 4. Denumirea crt. 0 1 2 3 4 1 Arătură la 20 – 22 cm adâncime 48 0. 0 1 2 3 1 Picheţi refolosibili Mur înrădăcinat + 3% rezervă Mraniţa 10 kg/planto UM 2 buc buc t Cantitatea Ha.60 3.96 25 29.0 960.25 374.0 pentru 1 (unu) hectar 150 .0 863. 5 0.25 5.24 - - - 0.95 2.06 0. cantit = 2.08 - 2.

09 0.I Manopera Pentru 1 (unu) hectar 1987.08 1.64 - 4 2744 asimilat - 0.0 0.IV Total Transport Chelt.2 m lat) cu sapa se execută 4 lucr.75 27 0. cantit=(3000x4)=12.375 3.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.Antemăsurătoare – Deviz nr.18 151 .artic dinNTM/9 2 1 1906 Denumirea lucrării din normele de muncă Unitate de măsură şi cantitatea 2 Sapa mare pe rândul de pomi UM= mii m2 cantit=2.63 2 3 3135 1908 - 0.grupa Distanţa de crt.7 Prăşit pe rând ( 1.875 22349. 1 Manoperă : Nr.Cap.1 30.5 Cantitatea transp.0 Deservit semănătoarea SUP-21 UM=ha cantit=0.0 5 413.64 0.18 - - - 0.375 154. 0 1 1 Picheţi 2 Mur înrădăcinat (plante) 3 Mraniţă 4 Insecto-fungicide TOTAL A: 1(un) ha TRANSPORTUR I PENTRU: TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.1.89 Din care pe categorii I 5 II 6 III 7 7.0 RON Volum total t/km 4 0.5 270.III Materiale 19220. ctr Nr.4x1250=3.875 Cap.1.89 IV 8 - 0 1 3 2.5 137.22 0. transp.II Utilaje 987. Directe 154. 3. Denumirea .3 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul I a plantaţiei de măr cu desimea de 1250 pomi la hectar Cap.0 RON Cap.06 14.06 - - 14.0 2 2 50 10 50 Total t/km Tarif RON/km Total Cap.2 2. Antemasuratoare si deviz pentru executarea lucrarilor de intretinere. tone 3 0. a câte 400 litri ZO UM TOTA L ZO 4 7. UM=mii m2.0 Preparat soluţii pentru 5 tratam.

18 0.5 6 3157 294 asimilat 1869 - 7 - 8.06 7. UM=ha cantit=5.59 0.Total .37 Cantitatea ha ha a.78 25 144.5 TOTAL MANOPERA PENTRU 1(unu) ha Cap.de transf.Total RON 0. n 4 1.0 Deservit MSPP 3x300 la 5 trat.30 1.11 25 752.30 5. n pentru un ha TOTAL LUCRĂRI MECANICE PENTRU RON 152 .4 .75 38.00 25 950 0.art.06 4.58 - - 7.0 2.5 Discuit arătura cu GD 2. 1.85 4. cantut=1.0 Cosit cu coasa pe interval 2. n RON / ha a.60 6.36 25 9 1.Tarif RON/ZO .7x2 lucr) =1.75 5.58 - 1. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr.54 1.30 0.0 1.cr Lucrarea Nr.30 - - - 5.75 30.75 25 43.0 5 5 1.Total Ha a.Cantit.87 250 1217.75 1.din t Caracteristici şi utilajul folosit NPC/78 0 1 2 3 4 1 Arătura normală în livadă(după plantare) 2 Anexa 1 242 CT coef.8 / se execută 2 Anexa 1 254 lucrări) Semănat ierburi perene cu SUP 21 Anexa 1 107 Stropit în livadă tratamente 1(un) ha cu MSSP 3x300 – 5 Anexa 1 128 . 3 1.Tarif .25 Strâns mulci şi aşezaţi pe rândul de pomi UM= Ha.25 X X X 1.54 0. UM=mii t.00 0.8 m UM=ha cantit=(0.4 Plivitul lăstarilor şi dirijarea lor pe direcţia rândurilor UM= mii pomi.60 0.Total ZO uri . cantit=2.

45 - - 12.Materii şi materiale Nr.Antemăsurătoare – Deviz nr.25 2 3 -insecticide 2000l x 0.5 hectar Cap.00 870.7x20 =14kg TOTAL VALOARE MATERII ŞI pentru 1(unu) hectar MATERIALE Cap.II manopera utilaje Pentru 1(un) 950 1217. Nr.2% UM 2 Kg Kg Cantitatea 3 5 4 Valoarea RON/UM Total RON 4 5 40 200.63 0.7ha Kg 7 x10kg/ha =7 kg 4 -seminţe de lolium perene Kg 14 0.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.00 210.artic Denumirea lucrării din ctr din normele de muncă NTM/92 Unitate de măsură şi cantitate 0 1 2 1 2020 .2. t 0 1 2 3 1 Insectofungicide + seminţe 50 0.formarea coroanei UM=mii pomi cantit=1.88 RON Total cheltuieli directe 3039.88 Volum total t/km 4 5 5 0. Denumirea .total RON TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.Cap.1 .375 1.00 140.Grupa Distanţa de Cantit.Tăieri pt.tarif RON/ t / km .00 80 30 10 320.I Cap. 1 Manoperă : Nr.63 5 - Din care pe categorii II III IV 6 7 8 1.30 TOTAL ZO I 4 1.00 Greut.III .38 3.total t /km -A:1(ha) .transp crt transp km ort.III materiale 870 Cap.Săpat gropi pt.25 2 1837 . Denumirea crt 0 1 1 -fungicide 2000 l x 0.IV transport 1.45 - 153 .pentru transport 6 5 4 7 14 30 -seminţe trifoi alb 0.083 12.4 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii de MĂR cu desimea de 1250 pomi la hectar Cap. completarea golurilor 12% ZO UM 3 1.1.

0 Preparat soluţie pt.22 3.7x2)=1.15 Fasonat şi mocirlit rădăcina UM=mii pomi cantit=0.06 dirijarea lor pe direcţia rândurilor UM =mii pomi.75 - 1.33 0.0 Deservit MSSP la 6 0.89 - - 7.3 1773 - 4 1775 - UM=buc cantit=150 Făcut şanţ pt.2 m lat ) cu sapa se execută 4 lucr.4 Plivit lăstarii şi 6.05 0.82 0. strtificat de 50x50 UM=ml cantit=3 Stratificat pomi UM=mii buc cantit=0.0 Cosit intre randuri-2 lucrari UM=ha cantit=(0.15 tratam.89 - 9 2743 - 0.06 tratam x 500 l UM=ha cantit=6 Prăşit pe rând (1. UM=mii m2 cantit=(3000x4) 12.4 1.50 - 6 1864 - 3.15 0.50 - - 0.75 - 7.15 Repartizat pomi la gropi UM=mii pomi cantit=0. x500 ml UM=mii l cantit= 3.4x1250) =3.36 0.00 5.60 - - - 5.50 0.33 0.5 154 1.60 13 312 - 14 1869 - Strans manual fan si 1.2 m lăţime UM=mii m2 cantit=(2.63 1.45 10 3157 - 0.27 - 5 1843 - 3.15 - - 0.58 .45 - - - 0.64 - 12 294 - 4.00 - - - 3.58 - - 7.02 12% UM=buc cantit=150 Sapa mare pe rând 2.00 8 1906 - 7.36 - - - 11 1808 - 14. 6 0.50 - - - 7 1866 - Plantat pomi în goluri 0.15 - 1.64 - - 14. cantit = 1.27 - - 0.25 asezat ca mulci UM=ha cantit=1.

transport.5 15. NPC/79 0 1 2 3 1 Stropit cu MSPU 6 tratamente Anexa 0.III materiale 4440.IV transport 5.Grupa Distanţa crt de transp km 0 1 2 1 Pomi 150 buc x 2 kg = 300 kg 50 2 Insectofungicide 50 TOTAL TRANSPORTURI : (ha) PENTRU TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap. t 3 0.00 10.68 25 267. Denumirea UM crt 0 1 2 1 Pomi pentru completat goluri Buc 12% 2 Fungicide : 3000 l x 0.3 0.Materii şi materiale Nr.00 Cap.22 2.n LUCRĂRI 1(un) ha .375 5.Tarif RON//ha a.II utilaje 555.15% Kg 3 Insecticide : 3000 l x 0.50 1.Total pentru un ha RON PENTRU : Cap. Denumirea .25 0.48 25 1087.06 Cap.86 25 21.crt Lucrarea Nr CT Caracteristici şi utilajul folosit artic.25 Cantit.Total RON X X X 56.81 Volum total t/km 4 15 0.81 RON Total cheltuieli directe 6420.00 155 . II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr.I manopera Pentru 1(un) hectar 1419..1% Kg TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE Ha 4 6 Cantitatea Ha a.00 Cap.de Din transf.5 0.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.Total ZO uri TOTAL MANOPERA PENTRU 1(unu) ha -Tarif RON/ZO .37 1 128 TOTAL -Total ha.75 25 43.n 5 2.III .pentru transport 6 300 12 12 324 pentru 1(unu) hectar Cap.01 -total t/km -tarif RON/t/km -total RON Cap.77 25 1419.75 43.a.n MECANICE . coef.22 250 555 Cantitat Valoarea ea RON/UM RON 3 4 5 150 20 300 12 12 40 80 480 960 4440 Greut.

00 Din care pe categorii II III IV 6 7 8 4.25 .54 0.22 14. Îngrăş.0 .8m Se execută 2 lucrări UM=ha cantit=(0.00 5 5.54 0.2 lat) UM=mii m2 cantit=3.Încărcat şi descărcat gunoi cu transp. De la 8 – 12 km UM=t cantit=20.45 0.09 0. ctr 0 1 2 Nr.63 7.11 0.0 2.89 - - 7.4 156 0.Tăieri pt.formarea coroanei UM=mii pomi cantit=1. 8 tratam a câte 600 l soluţie UM=mii cantit=4.3.0 .64 - 7 2744 asimilat - 0.0 Prăşit pe rând cu sapa ( 1.0 Preparat soluţia ptr.25 TOTAL ZO I 4 4. chimice x 2 operaţiuni UM=t cantit= (1.18 0.28 - 0.Antemăsurătoare – Deviz nr.5 . Gunoi cu transp de la o – 2 km UM=T cantit=3.64 - - 14.8 ZO UM 3 3.5 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul III a unei plantaţii de MĂR cu desimea de 1250 pomi la hectar Cap.25 x 2) =2.Încărcat şi desc.2 m lat ) 4 lucr UM= mii m2 cantit=4x3=12.48 0.60 - - - 5.28 - - 5 1906 2.3.89 - 6 1908 1.Sapa mare pe rând (1. 1 Manoperă : Nr.1.7 x 2) 1.48 - - - 9 294 - 5.43 8 3157 - Deservit MSPU 900 la 8 0.31 - 3 4 3223 3246 0.Încărcat şi desc.31 5.60 .06 tratam UM=mii pomi cantit=8 Cosit între rânduri lăţime 4.43 - - - 0. artic dinNTM /92 1 2021 3226 Denumirea lucrării din normele de muncă Unitate de măsură şi cantitatea 2 .

n LUCRĂRI 1(un) ha .7x2) 1.1% 3 Gunoi de grajd 20 t/ha Kg 20 50 4 Îngrăşăminte chimice 1250 1 TOTAL VALOARE MATERII -A. n MECANICE .Total pentru un ha PENTRU Cap. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr.2 4.4 .III .25 10.Grupa crt 0 1 1 Insectofungicide 2 Gunoi de grajd 3 Îngrăşăminte chimice TOTAL 1 unu (ha) 157 RON/U M 4 40 Valoarea Total RON 5 288 384 1000 1250 2922 Greut. n 5 0.17 Cantitatea ha a.48 25 12.art.pentru 1(unu) hectar ŞI MATERIALE Cap.10 312 - Strâns manual fânul şi 1.Total RON X X 1. crt 0 1 Lucrarea Caracteristici şi utilajul folosit Nr.Tarif RON/ ha a.8 20 1250 1282 Distanţa de Cantit. 3 0.00 0.17 2.75 - - 40.8 80 0.5 ha 4 1 8 1 2 Împrăştiat îngrăşăminte chimice cu MIC 2 Stropit cu MSPU – 8 tratamente Anexa 1 0. Volum total transp km t t/km 2 3 4 50 0.75 - 1.00 7.Total Ha a.pentru transport 6 7.15 0.din NPC/78 CT coef.25 aşezat ca mulci pe rândul de pomi UM=ha cantit= (0.Tarif RON/ZO .92 25 102.57 25 189.transport.96 5.15% 2 Insecticide : 4800 l x Kg 4.53 25 563. Denumirea .de transf. Denumirea crt 0 1 UM Cantitate a 1 2 3 Fungicide : 4800 l x Kg 7.5 TOTAL MANOPERA PENTRU 1(unu) Cap.25 25 .Materii şi materiale Nr.2 0.27 250 1317.Total ZO uri X .37 128 TOTAL .IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.34 25 258.total t/km 226 .25 22.8 10 20 200 20 1.

3 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul I a unei plantaţii de PĂR cu desimea de 834 pomi /ha Cap.08 –21 UM= ha.05 0.50 hectar -tarif RON/t/km -total Cap. cantitate= 6 6 294 Cosit manual între rânduri.Total Z.00 asimilat Se execută 2 lucrări UM= ha.22 operat) UM= m m².I Manoperă: Nr.00 Cap. cantitate= (3 x 4) 12. cantitate= 3 2 3135 Deservit semănătoare SUP 0.TRANSPORTURI PENTRU TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.75 35.64 din care pe categorii I II III 5 0.89 0.62 0.7 3 1908 Prăşit pe rândul de pomi (4 1. cantitate = 1. UM din unitatea de măsură şi NTM/92 cantitatea 0 1 2 3 1 1906 Sapa mare pe rândul de 2.60 5.60 - 1.75 0.75 1.834 8 312 Strâns fân şi aşezat ca 1.36 5.1. articol normele de muncă .O. 158 TOTAL Z.63 pomi UM= m m².89 14.Antemăsurătoare – Deviz nr.42 1.O.4 7 1869 Plivitul lăstarilor şi dirijarea 6.4 TOTAL 1 (unu) ha x .87 .27 5. cantitate= 0.25 3. Nr. cantitate= 1.II manopera utilaje A-Pentru 1(un) 1023.06 tratamente UM= ha.III materiale 2922. cantitate= 0.06 14.05 0. cantitate= 3.2.00 1317.375 84. Denumirea lucrării din Z.27 0. 4 7.06 lor pe direcţia rândurilor UM= mii pomi.36 - - 5.06 6 7 7.I Cap.25 mulci pe rândul de pomi UM = ha.0 5 3157 Deservit MSPP 900 la 6 0.58 5.75 RON Total cheltuieli directe 5347.09 asimilat tratamente a cota 500 l /ha UM= miil.O/ crt.0 4 2744 Preparat soluţie pentru 6 0.75 27.IV transport 84. 4.64 IV 8 - 0.

3 % Insectofungicide: 3000 l x 0.7 ha x 20 kg ) = 14 TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE 2 kg kg kg kg 3 9 6 7 14 pentru Cap.0 1.Total RON TRU 1 (unu) ha x x 25 890.n.24 PENTRU: A.30 Anexa 1 ( după terminarea plantării) 242 2 Discuit arrătura cu GD 2. 5.a.75 Cap. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr.54 1. III – Materii şi materiale Nr.5 25 10.a.MANO .30 1.5 25 146. 0 1 2 3 4 1 Arat în livadă normală 1. de Cantitatea crt Nr. DENUMIREA Crt.0 2.1 (un) ha Tarif 250 RON /ha. UM Cantitatea Valoarea RON /UM 4 40 80 10 1(unu) ha TOTAL RON 5 360 480 210 140 1190 Greut pentru transp.O PERA PEN .crt DENUMIREA – GRUPA Distanţa de transport Km Cantitate transport tone Volum total t/Km 159 .Transporturi de materii şi materiale Nr. Stropit cu MSPP 900 ( Se execută 6 0.a. articol transformare din NPC/78 caracteristici şi utilajul folosit Ct Ha Ha.n.59 2.22 tratamente ) 121 TOTAL LUCRĂRI MECANICE Total ha.7 ha x 20 kg) =7 Seminţe de lolium perene (0.54 107 4.18 254 3. Semănat ierburi perene cu SUP – 21 0.n Tarif pentru RON 1310 un ha Cap. 6 9 6 7 14 36 0 1 2 3 4 1 Fungicide: 3000 l x 0.0 0.Tarif RON/Z.0 1.8 .2 % Seminţe de trifoi alb ( 0. Lucrarea Coef. IV.5 25 43.75 25 689.două lucrări 0.37 6.

33 - - 0.30 - 0.085 8. = mii buc.08 completarea golurilor 12 % 3 U.875 RON Total chelt.I Manoperă: Nr.085 din care pe categorii I 5 II 6 III 7 IV 8 1. = mb.10 0.M.375 3.M.30 coroanei U.I Manopera Pentru 1 (un ) hectar 890. = mb.82 completat goluri U.00 .O. cantitate = 0. = ml.M.0 5.4 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii de PĂR cu desimea de 834 pomi /ha Cap.02 lucrare completă şi udat cu 160 TOTAL Z.30 - - 8. cantitate = 2 4 1775 Stratificat pomi pentru 1. articol normele de muncă .0 1 1 Insectofungicide + seminţe de ierburi perene TOTAL TRANSPORTURI PENTRU : 1 (un) ha 2 50 Total t /Km Tarif RON /t / Km Total RON Cap.18 - 0..M.O/ din unitatea de măsură şi UM NTM/98 cantitatea 0 1 2 3 1 2020 Tăieri pentru formarea 1.2.1 4 5. 4 1. cantitate = 0. = buc .5 Cap.1 7 1866 Plantat pomi în goluri 12 % 0.375 1.1 5 1843 Fasonat rădăcina. = mii pomi . Denumirea lucrării din crt. Utilaje 1310 Cap.10 0. cantitate = 0.33 - - - 2.834 2 1837 Săpat gropi pentru 0.00 0.33 2. cantitate = 0.IV Transport 1. cantitate = 100 3 1733 Făcut şanţ pentru 0.0 0.II.33 mocirlă şi mocirlit în vederea plantării U. făcut 3.directe 3392. Nr.M.875 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE SPECIFICARE Cap.33 - 0.M. Z.18 - - 0.1 6 1864 Repartizat pomii la gropi 3.Antemăsurătoare – Deviz nr.III Materiale 1190 3 0.2.33 U.05 stratificat pomi U.

89 - 0.Total RON 3157 0..4 1869 Plivit lăstarii şi dirijarea lor pe direcţia rândurilor UM = mii pomi. cantitate= 1.64 - 4. transp..96 25 224. cantitate= 6 1808 Prăşit pe rând (1. cantitate= 3. 0 1 2 3 4 1 Stropit cu MSPP 9 6 tratamente Anexa 1 0..n Tarif pentru RON 555 1 ha Cap.25 0.22 128 TOTAL LUCRĂRI MECANICE Total ha..Total Z.60 - x x x 47. cantitate= 3.n.O.25 8.0 294 Cosit cu coasa între asimilat rânduri 2 lucrări UM= ha. cantitate= ( 3 x 4) 12.n.00 1. MANOPE -Tarif RON/Z.a. cantitate= 0.25 6.64 0.89 25 1197.a..22 PENTRU: 1 (un) ha Tarif 250 RON/ha. DENUMIREA UM Cantitatea Valoarea Greut crt. III – Materii şi materiale Nr. UM RON 161 . cantitate= 1. 2. RON/ TOTAL pentru.75 36.69 25 17. Lucrarea Coef..36 - - 14.00 Cap.27 - - 7.06 5.834 TOTAL 1 (unu) ha .89 0.0 Preparat soluţii pentru 6 tratamente x 500 l UM= mii l.36 14.0 2.63 0.0 2..05 - 1. de Cantitatea crt Nr.25 1.8 9 1906 2744 20 l apă UM= buc.22 0.05 5.27 10 11 12 13 14 Deservit MSPP la 6 tratamente UM= ha.a.O RA PENTRU . cantitate= 100 Sapa mare pe rând (1.09 7.49 25 912.2 m lăţime) UM= mii m². II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr.60 1.75 25 43.06 1. articol transformare din NPC/78 caracteristici şi utilajul folosit Ct Ha Ha.4 312 Strâns fânul şi aşezat ca mulci pe rândul de pomi UM= ha.75 5..75 - 5.2 m lăţime) se execută 4 lucrări UM= mii m².37 6.

din unitatea de măsură şi NTM/98 cantitatea 0 1 1 1954 2 Tăieri pentru formarea coroanei U. cantitate = ( 0.3.17 2 3246 0.3 % x 3000 l Insectofungicide: 0.18 - 0.M.0 0.375 4.M.III Materiale 3340.IV Transport 4.directe 5097.2 % TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE 2 buc. cantitate = 0.11 0.834 Încărcat şi descărcat îngrăşăminte chimice Se execută două lucrări U. articol normele de muncă .I Manoperă: Nr.0 3. Utilaje 555.Antemăsurătoare – Deviz nr.0 1 2 3 1 Pomi altoiţi pentru completarea golurilor 12% Fungicide: 0. IV.00 4 4.12 3.17 5 - II 6 - III 7 - IV 8 4.18 - - 162 . Denumirea lucrării din crt.00 Cantitate transport tone 3 0.O. din care pe categorii I 3 5. = t.00 RON Total chelt. Nr.68 Z.2.8875 RON Cap. 5 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul III a unei plantaţii de PĂR cu desimea de 834 pomi /ha Cap.2 % x 0.25 Cap. DENUMIREA – GRUPA crt 0 1 2 1 Pomi pentru completat goluri Insectofungicide TOTAL TRANSPORTURI PENTRU A: (un) ha Distanţa de transport Km 2 50 50 Total t /Km Tarif RON /t / Km Total Cap.0 13.Transporturi de materii şi materiale Nr.834 x 2 ) =1.II.O/ UM TOTA L Z.06 Volum total t/Km 4 10.2 0.I Manopera Pentru 1 (un ) hectar 1197.875 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE SPECIFICARE Cap. = mb . 1(un) ha 3 100 9 6 4 25 40 80 5 2500 360 480 3340 6 200 9 6 215 Cap. kg kg A ptr.

06 4.4 1 (unu) ha .25 0. de crt Nr.13 25 253.a. .5 x 8) 4..89 - 4 5 1908 2744 1.60 - TOTAL MANO PERA PENTR: x x x 34.36 - - 14. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr.17 2.09 14. DENUMIREA UM 163 Cantitatea Ha 3 1 8 Ha.2 m lăţime) U.4 Cosit între rânduri 2 lucrări UM= ha.25 Cap.3 1906 Sapa mare pe rând (1.0 Prăşit pe rând – 4 lucrări U.0 Deservit MSPP la 8 tratamente UM= mii l. 4 0. cantitate= ( 0.64 - 0. cantitate= ( 0.n. = mii m².93 25 48..a.1 (un) ha Tarif RON /ha. cantitate= ( 0. = mii m².63 7.38 - 1.25 22.64 0.50 1. Lucrarea Coef.00 1.53 25 563.5 Cantitatea Valoarea Greut .M.13 250 RON 782. cantitate = 3.36 6 7 8 3157 294 312 0.a.38 5.Tarif RON/Z.38 25 9.89 - - 7..O .n Tarif pentru 1 ha Cap.7 x 2) 1.97 25 874.Total RON 2.75 - 5.Total Z.60 1. III – Materii şi materiale Nr.37 Anexa1 128 TOTAL LUCRĂRI MECANICE Total ha.25 0.25 10.4 Strâns manual fânul şi aşezat ca mulci pe rândul de pomi UM= ha.M. cantitate= 6..75 0.17 1 Împrăştiat îngrăşăminte chimice cu MIC Anexa 1 275 2 Stropit cu MSPP 900 8 tratamente 0.96 3.7 x 2) 1.O..n. cantitate = (3 x 4) =12 Preparat soluţie pentru 8 tratamente a câte x 500 l UM= mii l. articol transformare din NPC/78 caracteristici şi utilajul folosit Ct 0 1 2 0.22 0. PENTRU: A.

crt 0 1 2 3.31 RON Total chelt. transp.11 0. = t.44 - - 164 .4. din normele de muncă .27 6.IV Transport 7. 6 12 8 834 854 Cap. cantitate = 25 3 3246 Încărcat şi descărcat îngrăşăminte chimice U. 1 Fungicide: 4000 l x 0.22 4.2 % Îngrăşăminte chimice complexe TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE 2 3 kg 12 kg 8 kg 834 ptr. 1 ha RON Distanţa de transport Km 2 50 20 Total t /Km Tarif RON/t / Km Total RON Cap.1 1 0. 6 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul IV a unei plantaţii de PĂR cu desimea de 834 pomi /ha Cap.5 0.Transporturi de materii şi materiale Nr. = mii pomi .06 3.O. cantitate = 0.crt DENUMIREA – GRUPA 0 1 2 1 Insectofungicide Îngrăşăminte chimice TOTAL TRANSPORTURI PENTRU 1 (un) ha Cantitate transport tone 3 0.0 RON /UM 4 40 80 1 TOTAL RON 5 480 640 834 1954 pentru.05 0. Nr.O/ UM 3 11.I Manoperă: Nr.M. NTM/98 unitatea de măsură şi cantitatea 0 1 2 1 2022 Tăieri de formarea coroanei U.313 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE SPECIFICARE Cap. I 4 9.II.0 19. Utilaje 785.27 - Z.84 Volum total t/Km 4 2. = t.25 Cap.50 Cap.M.directe 3618. IV.M. cantitate = ( 0.I Manopera Pentru 1 (un ) hectar 874.5 t x 4 operaţii ) = 2 TOTAL Z.Antemăsurătoare – Deviz nr.25 III 7 IV 8 9.25 5 din care pe categorii II 6 6.834 2 3226 Încărcat gunoi şi descărcat în câmp de la 8 – 10 km Se execută două lucrări U.5 17.2.III Materiale 1954. articol Denumirea lucrării din crt.375 7.25 0.3 % Insectofungicide: 4000 l x 0.

4

1906

5 6 7 8 9

1908 2744 3157 294 312

TOTAL MANOPE RA PENTRU

Sapa mare pe rând ( lăţime = 1,2 m ) U.M. = mii m².; cantitate = 3,0 Prăşit pe rând – 4 lucrări U.M. = mii m².; cantitate = (3 x 4) =12 Preparat soluţii ( 10 tratamente a x 600 l ) UM= mii l., cantitate= 6,0 Deservit MSPP la 10 tratamente UM= mii l, cantitate= 6,0 Cosit între rânduri 2 lucrări UM= ha., cantitate= 1,4 Strâns manual fânul şi aşezat ca mulci pe rândul de pomi UM= ha., cantitate= ( 0,7 x 2) 1,4 1 (unu) ha - Total Z.O. -Tarif RON/Z.O - Total RON

2,63

7,89

-

-

7,89

-

1,22 0,09 0,06 4,00 1,25

14,64 0,54 0,36 5,60 1,75

0,36 -

-

14,64 -

-

0,54 1,75 5,60 -

x x x

46,82 25 1163,00

0,60 25 9,00

8,22 25 205,50

22,53 25 563,25

15,47 25 385,25

Cap. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr. Lucrarea Coef. de crt Nr. articol transformare din NPC/78 Ct caracteristici şi utilajul folosit 0 1 2 1 Împrăştiat gunoi de grajd cu MIG – 4 - 25 2,14 t/ha 2 Împrăştiat îngrăşăminte chimice cu MIC 0,17 Anexa1 275 3 Stropit cu MSPU 10 tratamente Anexa 1 0,37 128 TOTAL LUCRĂRI MECANICE Total ha.a.n. PENTRU: A.1 (un) ha Tarif RON /ha.a.n Tarif pentru 1 ha Cap. III – Materii şi materiale Nr. DENUMIREA UM
165

Cantitatea Ha 3 1 1 10

Ha.a.n. 4 2,14 0,17 3,70 6.01 250

RON

1502,5

Cantitatea

Valoarea

Greut

crt 0 1 2 3 4 1 Fungicide: 0,3 % x 6000 l Insectofungicide: 0,2 % x 6000 l Gunoi de grajd semifermentat 25 t / ha Îngrăşăminte chimice complexe TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE 2 kg kg t kg A 3 12 10 25 834

RON /UM 4 40 80 50 1

TOTAL RON 5 800 1250 834

pentru. transp. 6 12 10 25000 834 25856

Cap. IV- Transporturi de materii şi materiale Nr.crt DENUMIREA – GRUPA 0 1 2 3. 1 Insectofungicide Îngrăşăminte chimice Gunoi de grajd TOTAL TRANSPORTURI 1 (un) ha

Distanţa de transport Km 2 50 20 10 Total t /Km Tarif RON /t / Km Total RON Cap.III Materiale 3364,0

Cantitate transport tone 3 0,2 0,8 25

Volum total t/Km 4 10,0 16,0 250,0 265,0 0,375 103,5

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE SPECIFICARE Cap.I Manopera Pentru 1 (un ) hectar 1163,0

Cap.II. Utilaje 1502,5

Cap.IV Transport 103,5

RON Total chelt.directe 6133,0

3.3.1.Antemăsurătoare – Deviz nr.3 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul I a plantaţiei de PRUN cu desimea de 500 pomi la hectar Cap. 1 Manoperă : Nr. Nr.artic Denumirea lucrării din ctr dinNTM/9 normele de muncă 2 Unitate de măsură şi cantitatea 0 1 2 1 1906 - Sapa mare pe rând(500x4,8) UM= mii m2 cantit=2,4 2 3135 - Deservit semănătoarea SUP-21 UM=ha cantit=0,70 3 2744 - Pregătit soluţia pt.4 ZO UM TOTAL ZO Din care pe categorii I 3 4 2,63 6,31 0,14 0,10 0,09 0,14
166

II 6 -

III 7 6,31 0,10 -

IV 8 0,14

5 -

4

3157

-

5

1907

-

tratamente a câte 400l UM=mii l cantit=1,6 Deservit MSPP la 4 0,06 0,24 tratamente UM=ha cantit=4 Prăşit cu sapa pe 1,22 11,71 rândul de pomi 4 lucrărix2,4 mii mp UM=mii m2 cantit=9,6 Plivitul lăstarilor şi dirijarea lor pe direcţia rândurilor UM= mii pomi cantit=0,5 6,06 3,03

0,24

-

-

-

-

-

11,71

-

6

1869

-

-

-

3,03

-

7

294

-

8

312

-

Cosit între rânduri-2 4,00 6,08 lucrări UM=ha cantit=(0,76x2) 1,52 Strâns fânul şi aşezat 1,25 1,90 ca mulci pe rândul de pomi UM=ha cantit=1,52 - Total ZO uri X X X 29,51 25 737,75 - Tarif RON/ZO - Total RON

-

-

-

6,08

-

-

-

-

0,24 25 6,0 -

-

21,15 25 528,7 5

8,12 25 203,0

TOTAL MANOPERA PENTRU

1(unu) ha

Cap. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr. crt 0 1 Lucrarea Caracteristici şi utilajul folosit 1 normală în Nr.art.din NPC/79 anexa 1 2 livadă(după 242 CT coef.de transf. 3 1,30 Cantitatea ha ha a. n 4 1 2 1 4 RON 1,30 1,18 0,54 1,48 4,50 250 1125 5

Arătura plantare) 2 Discuit arătura – 2 lucrări 3 Semănat amestec de ierburi perene 4 Stropit în livadă – 4 tratamente TOTAL - Total LUCRĂRI 1(un) ha - Tarif MECANICE - Total PENTRU Cap.III - Materii şi materiale Nr. Denumirea UM

254 0,59 107 0,54 121 0,37 Ha a. n RON / ha a. n pentru un ha

Cantitatea
167

Valoarea

Greut.pentru

crt 0 1 1 Sămânţă de lolium perene 2 Sămânţă de trifoi alb 3 Fungicide 1600 l x0,3% 4 Insecticide 1600 l x0,2% TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE 2 Kg 3 14

RON/ UM 4 10

Total RON 5 140 210 192 256 798

transport 6 14 7 4,8 3,2 29

Kg 7 30 Kg 4,8 40 Kg 3,2 80 pentru 1(unu) hectar

Cap.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr. Denumirea - Grupa Distanţa de Cantit.tr crt transp km ansport. t 0 1 2 3 1 Sămânţă şi insectofungicide 50 0,03 2 Apă pt.4 tratamente 2 1,60 - total t /km -A:1(ha) - tarif RON / t / km - total RON TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.I Cap.II manopera utilaje Pentru 1(un) 737,75 1125,0 hectar

Volum total t/km 4 1,5 3,2 4,7 0,375 1,762

Cap.III materiale 798,0

RON Cap.IV Total cheltuieli transport directe 1,762 2662,51

3.3.2.Antemăsurătoare – Deviz nr.4 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii de PRUN cu desimea de 500 pomi la hectar Cap. 1 Manoperă : Nr. Nr.artic Denumirea lucrării din normele ctr dinNTM/ de muncă 92 Unitate de măsură şi cantitatea 0 1 2 1 1952 - Tăieri pt.formarea coroanei UM=mii pomi cantit=0,5 2 1835 - Săpat gropi pt. completarea golurilor 12% UM=buc cantit=60 3 1773 - Făcut şanţ de 50x50 pt.stocat UM=ml cantit=2 ZO UM 3 2,08 0,11 0,05 TOTAL ZO I 4 1,04 6,60 0,10 5 -

Din care pe categorii II 6 III 7 6,60 0,10 IV 8 1,04 -

168

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1775 1843 1845 1866 1906 1907 2744 3157 294 312 1869

TOTAL MANOPE RA PENTRU

Stratificat pom în şanţ UM=mii buc cantit=0,06 - Fasonat şi mocirlit rădăcina UM=mii pomi cantit=0,06 - Repartizat pomi la gropi UM=mii pomi cantit=0,06 - Plantat pomi lucrare completă UM=buc cantit=60 - Sapa mare pe rând(4,8x500) UM=mii m2 cantit=2,40 - Prăşit pe rând- 4 lucrări UM=mii m2 cantit=(4x2,4) 9,6 - Pregătit soluţia pentru 5 trat. UM=mii l cantit=2,0 - Deservit MSPP-5 tratamente UM=ha cantit=5,0 - Cosit intre randuri-2 lucrari UM=ha cantit=1,52 - Strans fan si asezat ca mulci UM=ha cantit=1,52 Plivit lastari si dirijarea lor pe directia randurilor UM mii pomi cant. 0,5 - Total ZO uri 1(unu) - Tarif lei/ZO - Total RON

-

1,82 3,33 3,13 0,02 2,63 1,22 0,09 0,06 4,00 1,25 6,06 X X X

0,11 0,20 0,19 1,20 6,31 11,71 0,18 0,30 6,08 1,90 3,03 38,95 25 973,75 -

O,20 0,19 0,30 -

-

0,11 6,31 11,71 3,03 -

1,20 0,18 6,08 1,90

0,69 25 17,25

-

27,86 25 696,5

10,40 25 260,0

Cap. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr.c Lucrarea CT coef.de rt Caracteristici şi utilajul folosit transf. 0 1 2 1 Stropit cu MSPP 5 tratamente 0,37 TOTAL -Total ha.a.n LUCRĂRI 1(un) ha - Tarif RON/ha a.n MECANICE - Total pentru un ha PENTRU : Cap.III - Materii şi materiale Nr. Denumirea UM Cantitatea
169

Ha 3 5 RON

Cantitatea Ha a.n 4 1,85 1,85 250 450

Valoarea

Greut.pentru transport

crt 0 1 2 3 1 2 Pomi pentru completat goluri Buc 12% Fungicide : 2000 l x 0,3% Kg Insecticide : 2000 l x 0,2% Kg 3 60 6 4

RON Total /UM mii lei 4 5 20 1200,0 40 80 240,0 320,0 1760,0

6 60 6 4 70

TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE

pentru 1(unu) hectar

Cap.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr. Denumirea - Grupa crt 0 1 1 Pomi 2 Insectofungicide 3 - total t /km -A:1(ha) - tarif RON / t / km - total RON TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.I Cap.II manopera utilaje Pentru 1(un) 973,75 450,0 hectar

Distanţa de Cantit.transport. transp km t 2 3 50 0,1 50 0,01

Volum total t/km 4 5,0 0,5 5,5 0,375 2,062

Cap.III materiale 1760,0

Cap.IV transport 2,062

RON Total cheltuieli directe 3185,812

3.3.3.Antemăsurătoare – Deviz nr.5 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul III a unei plantaţii de PRUN cu desimea de 500 pomi la hectar Cap. 1 Manoperă : Nr. Nr.artic Denumirea lucrării din ctr dinNTM normele de muncă /92 Unitate de măsură şi cantitatea 0 1 2 1 1954 - Tăieri pt.formarea coroanei UM=mii pomi cantit=0,5 2 3 2037 redus 3/4 2744 Strângerea ramurilor şi scoaterea lor la alei UM=ha cantit=1 ha Pregătit soluţia pt.6 tratamente a câte 500 l UM=mii l cantit=3,0 ZO UM 3 5,0 TOTAL ZO I 4 2,50 5 -

Din care pe categorii II III IV 6 7 8 2,50

1,44 0,09

1,44 0,27

1,44 -

-

-

0,27

170

4 5 6 7 8

3157 1906 1908 3246 1868

9

294

10

312

TOTAL MANOPERA PENTRU

Deservit MSPP la 6 tratamente UM=ha cantit=6 - Sapa mare pe rând (4,8 mx500) UM=mii m2 cantit=2,4 - Prăşit pe rând(4 lucr x 2,4) UM= mii m2 cantit=9,6 - Încărcat şi desc îngr.chim. -4 operaţiuni UM=t cantit=0,5 x 4=2 - Administrat îngr.chim.câte 1 kg/pom UM=mii pomi cantit=0,5 - Cosit între rânduri 2 lucrări UM=ha cantit=(0,76 x 2) 1,52 - Strâns iarba cosită şi aşezarea ca mulci pe rândul de pomi UM=ha cantit=1,52 - Total ZO uri 1(unu) - Tarif RON/ZO - Total RON

-

0,06 2,63 1,22 0,11 1,54

0,36 6,31 11,71 0,22 0,77

0,36 -

0,22 O,77

6,31 11,71 -

-

-

4,00

6,08

-

6,08

1,25

1,90

-

-

-

1,90

X X X

31,56 25 789,0

1,80 25 45,0

0,99 25 24,75

18,02 25 450,5

10,75 25 268,75

Cap. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr. Lucrarea Nr.art.din CT crt Caracteristici şi utilajul folosit NPC/79 coef.de ha anexa 1 transf. 0 1 2 3 4 1 Stropit în livadă cu MSPP-6 128 0,37 6 tratamente 2 Administrat îngr.chim. 275 0,17 1 TOTAL - Total Ha a. n LUCRĂRI 1(un) ha - Tarif RON / ha a. n MECANICE - Total pentru un ha RON PENTRU

Cantitatea ha a. n 5 2,22 0,17 2,39 250 597,5

Cap.III - Materii şi materiale Nr. Denumirea

UM

Cantitatea
171

Valoarea

Greut.pentru

53 3.3% 2 Insecticide : 300 l x 0.5 hectar Cap.Administrat îngr.0 10.IV transport 4. t 0 1 2 3 1 insectofungicide 50 0.0 515 Cap.0 Kg 6.5 ZO UM TOTAL ZO I 3 4 6.III materiale 1340.chimice UM=mii pomi cantit=0.13 2.77 5 2.total t /km 1 (unu) ha .I Cap.formarea coroanei UM=mii pomi cantit=0.50 .6.0 500.87 0.Antemăsurătoare – Deviz nr.chim.015 2 Ingrasaminta chimice 20 0.0 Cap.87 2.5 2 2037 .0 597.Strângerea ramurilor şi redus scoaterea lor la alei 3/4 UM=ha cantit=1 ha 3 3246 . Denumirea lucrării din ctr artic normele de muncă dinNT Unitate de măsură şi M/92 cantitatea 0 1 2 1 1955 .0 transport 6 9.total RON TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.3.22 1.25 3.22 0. Denumirea .0 40.031 Volum total t/km 4 0.4 operaţiuni UM=t cantit=2 t 4 1868 .77 Din care pe categorii II III IV 6 7 8 3.6 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul IV a unei plantaţii de PRUN cu desimea de 500 pomi la hectar Cap.11 0.75 0.375 4.0 134.tarif RON / t / km .0 480.II manopera utilaje A-Pentru 1(un) 789.87 0.13 - 172 .IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.0 80. 1 Manoperă : Nr Nr.crt 0 1 1 Fungicide : 300 l x 0.0 Kg 500 1 pentru 1(unu) hectar Total RON 5 360.tr crt transp km ansport.Grupa Distanţa de Cantit.Încărcat şi descărcat îngr.0 500.Tăieri pt.0 6.75 10.54 0.031 RON Total cheltuieli directe 2730.2% 3 Îngrăşăminte chimice TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE Lei/UM 2 3 4 Kg 9.

5 18.96 250.3% Insecticide : 4000 l x 0.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.02 25 450.90 33.0 740.36 8 9 10 3157 294 312 - 0.4 Prăşit pe rând 4 lucrări 1.37 8 TOTAL -Total ha. Lucrarea CT coef.Grupa Distanţa de Cantit.83 25 845.71 UM=mii m2 cantit=9.75 0. Denumirea crt 0 1 2 3 1 Fungicide : 4000 l x 0.a.0 Cantitatea Ha a.n MECANICE .5 6 7 1906 1908 2744 - Sapa mare pe rând 2.n LUCRĂRI 1 (un) ha .Total RON X X 0.tr crt transp km ansport.Tarif RON/ZO .71 - 0.0 Deservit MSPP la 8 0.2% Îngrăşăminte chimice complexe TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE UM 2 Kg Kg Kg Cantitatea 3 12 8 500 Valoarea Lei/UM Total mii lei 4 5 40 480 80 360 1 500 134.36 tratamente a câte 500 l UM=mii l cantit=4.31 11.48 25 12.Tarif RON/ha a.90 - - 6. Denumirea .86 25 96.0 3.08 1.48 6.52 Strâns iarba cosită şi 1.31 UM=mii m2 cantit=2.00 lucrări UM=ha cantit= 1.de crt Caracteristici şi utilajul folosit transf.96 2.6 Pregătit soluţie pentru 8 0. Ha 0 1 2 3 1 Stropit cu MSPP .Materii şi materiale Nr.0 Greut. 173 Volum total t/km .5 11.8 tratamente 0.22 11.63 6.n 4 2.48 - - - 6.25 aşezarea ca mulci pe rândul de pomi UM=ha cantit=1.III .pentru transport 6 12 8 500 520 pentru 1(unu) hectar Cap.Total pentru un ha RON PENTRU : Cap.52 .Total ZO uri X . II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr.47 25 286.09 0.08 1.06 tratamente UM=ha cantit=8 Cosit între rânduri 2 4.75 TOTAL MANOPERA PENTRU 1(unu) ha Cap.

total RON TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.t 0 1 1 Transport îngrăş.5 5 3223 . Nr.375 9.Tăieri pt.22 TOTAL ZO I 4 7.31 11.33 0.82 3.7 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul V a unei plantaţii de PRUN cu desimea de 500 pomi la hectar Cap.0 2 7 1906 .5 2 2037 .22 0.5 3.54 0. 1 Manoperă : Nr.33 - 174 .0 Cap.4 operaţiuni UM=t cantit=2 T 4 1868 .Antemăsurătoare – Deviz nr.63 1.80 1.Încîrcat şi descărcat îngr.Strângerea ramurilor şi redus scoaterea lor la alei 3/4 UM=ha cantit=1 ha 3 3246 .III materiale 1340.22 0.71 5 0.chimice UM=mii pomi cantit=0.II manopera utilaje Pentru 1(un) hectar 845.3.52 4 26 .67 6.31 11.formarea coroanei UM=mii pomi cantit=0.Încărcat gunoi de grajd UM=t cantit=(500 x 20)=10 6 1867 .total t /km 1 (unu) ha .71 7 8 7.11 1.I Cap.75 740.67 2.tarif RON/ t / km .Prăşit pe rând 4 lucrări UM=mii m2 cantit=9.Sapa mare pe rând UM=mii m2 cantit=2.75 RON Total cheltuieli directe 2935.chimice + insectofungicide 2 50 3 0.IV transport 9.63 6.5.chim.77 1.80 1.4 8 1908 .6 ZO UM 3 15.82 3.66 0.artic Denumirea lucrării din ctr dinNTM normele de muncă /92 Unitate de măsură şi cantitatea 0 1 2 1 1956 .75 26 0.Administra îngr.67 - Din care pe categorii II III IV 6 6.18 1.0 Cap.Administrat gunoi de grajd redus1/ UM=ha cantit=1.77 1.

t 175 Volum total t/km .25 aşezarea ca mulci pe rândul de pomi UM=ha cantit=1.06 6.96 250. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr.3% Insecticide : 4000 l x 0.6 500 10.4 9.Tarif RON/ha a.0 0.52 Strâns iarba cosită şi 1.tr crt transp km ansport.9 2744 - 10 3157 - Cosit între rânduri 2 4.n 4 2.0 80 768.8 Deservit MSPP la 8 tratamente UM=ha cantit=8 .Total pentru un ha RON PENTRU : Cap.0 Valoarea RON/UM Total RON 4 5 40 576.46 25 111.III .pentru transport 6 15 10 500 10000 10525 Cap.90 11 294 - 0.0 740.0 2344. Denumirea crt 1 Fungicide : 4000 l x 0.37 8 TOTAL -Total ha.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.08 - - - 6.n LUCRĂRI 1(un) ha .0 TOTAL MANOPERA PENTRU 1(unu) Cap. Denumirea .0 pentru 1(unu) hectar Cantitatea Ha a.09 tratamente a câte 500 l UM=mii cantit=4.Grupa Distanţa de Cantit.96 2.43 12 312 - 0.02 25 450. Ha 0 1 2 3 1 Stropit cu MSPP .Materii şi materiale Nr.0 1 500.48 0.0 4.Total RON 0.n MECANICE .Total ZO uri .de crt Caracteristici şi utilajul folosit transf.48 25 12.56 25 489.0 lucrări UM=ha cantit= 1. Lucrarea CT coef.8 tratamente 0.Tarif RON/ZO .90 - - - 1.52 Pregătit soluţie pentru 8 0.43 - - - 0.2% Îngrăşăminte chimice complexe 1kg/pom 4 Gunoi de grajd semifermentat 20kg/pom TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE 0 1 2 3 UM Cantitatea 2 Kg Kg Kg t 3 14.0 50 500.08 1.0 19.0 Greut.5 18.48 - - - X X X 42.a.52 25 1063.

total t /km :1(ha) .07 tratamente UM =mii l.2 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul I a unei plantaţii de NUC cu desimea de 208 pomi/ha.22 3. UM=ha.0 Cap.14 0.Manoperă Nr.III materiale 2344.cantitate=0.O Total Din care pe categorii Crt.8 8 2740 Stropit pomii cu Vermorelul 3.04 chimice 2 operaţiuni UM=t. cantitate(2x0.41 4 1867 Administrat manual 1. 20%grad de acop.cantitate=0.chimice + insectofungicide 2 Gunoi de grajd .625 3.IV transport 47.=(0.0 6 1906 Sapă mare.chimice 0. Denumirea lucrării din Z.II utilaje 740.10 2. din normele de muncă ZO I II III IV NTM/92 Unitatea de măsură şi cantitatea 0 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2863 Defrişarea de porumbar .Antemăsurătoare –Deviz nr. cantit.31 0.525 10 127 0. mur. I .total RON TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.66 2.09 0. Distanţa de plantare 8 m între rânduri şi 6 m pe rând. Cap. Art.1 Transport îngrăş. cantit.I manopera Pentru 1(un) hectar 1063.66 ( AS-S) UM=mii l.tarif RON/ t / km . 0.625 4 27 100 Cap.6 UM=t.6 0. Nr.08 0. 4m2/pom UM= 2.90 3.6 14 14 maceş. cantit. UM=mii m .90 9 1908 Prăşit în jurul pomilor 2 2.54 0.625 RON Total cheltuieli directe 4194.11 0.375 47.0 0 1 2 50 10 3 0.2 5 3135 Deservit semănătoarea 0.10 mii m2 cantit.33 2.2 176 .208)=0.408 3 3091 Marunţit îngr. cantit.08 UM=ha.8 × 4)=3.1. 0. =0.08 0.8 1.31 îngrăşăminte chimice UM=0.8 7 2744 Pregătit soluţie pentru 4 0.4.04 0.0 Cap. paducel.=0.75 2 3246 Incârcat şi descărcat îngr.63 2.=1. 4m × 4 lucr.07 0. 18.

) UM=ha.0 (2lucr.50 8. × Total RON × 8.208 1 (un) ha Total Z. II. Lucrarea caracteristică şi utilajul folosit C T coef.50 2. Denumirea grupa Distanţa de Cantitatea Crt. de crt.0 0.O. transf. transp.Transporturi de materii şi materiale Nr.05 25 501.4 1. cantit.06 pe direcţia rândurilor UM=mp.03 +seminţe de ierburi perene TOTAL 1 (UN) Total t/km.10 11 294 312 12 2869 TOTAL MANOPERA Cosit manual între pomi 4.73 25 268.00 2. – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr.2% Kg TOTAL VALOARE pentru 1 (un) MATERII ŞI hectar MATERIALE Cap.26 250 565 Greutatea pt. transport 6 500 15 7 2. tone 0 1 2 3 1 Îngrăşăminte chimice 50 0. Denumirea Crt 0 1 1 Îngrăşăminte chimice complexe UM 2 Kg Cantitatea 3 500 15 7 2.uri × Tarif RON /Z.375 .n. TRANSPORTURI HA Tarif RON /t/km 177 Volum total t/km 4 25 1.08 25 2.05 0.05 34.=2 Strâns fânul şi aşezarea ca 1.31 25 857.cantitate=0.3% Kg 5 Insecticide : 800 l × 0. MECANICE Tarif RON/ha a.45 25 86.18 1.08 2. III – Materii şi materiale Nr. cantit=2 Plivit lăstari şi dirijarea lor 6.8 – 2 lucrari 0.02 3.O. IV.54 lucrări TOTAL LUCRĂRI 1 ( un) ha Total ha a. transp.n PENTRU : Total pentru un ha Cap. 4 1.25 mulci lângă pomi UM=ha.r.75 0.25 20.5 26.25 10.6 ha 3 2 2 Cantitatea Ha a.5 0. 0 1 2 Discuit cu GD -2.59 Semănat amestec de ierburi perene –2 0.4 1.6 530 RON Valoarea RON/ Total UM RON 4 5 1 500 10 30 40 80 150 210 96 128 1084 2 Seminţe de lolium perene Kg 3 Seminţe de trifoi alb Kg 4 Fungicide: 800 l × 0.25 Cap.5 2 Insectofungicide 50 0.

0 8 2740 Stropit pomii cu vermorel AS-5 3.10 mocirlet UM=mb.50 mulci în jurul pomilor UM=ha .03 5 1866 Plantat pomi nr.22 3.208 2 2 1832 Săpat gropi pentru completări de 0. cantit.90 3.09 tratamente a 200 l UM=mii. Pomi.5 0.22 0. Art.13 goluri 12% 5 UM=buc.04 0. cantit.33 3. cantit. cantit=25 2.02 0.III Materiale 1084 Cap.13 0.21 redus1/ UM=nr.33 0.=0. Nr.=1.4.IV transport 99.10 0.0 9 1908 Prăşit în jurul pomilor câte 4 m2 1. din de muncă Z.II Utilaje 565 Cap.33 UM=mii l.75 Cap.=25 3 1843 Fasonat rădăcină făcut mocirlă şi 3.09 0. cantit.50 2.O.90 se execută 4 lucrări UM= mii m2. cantit. cantit.13 3. =1.0 8.0 11 312 Strâns iarbă cosită şi aşezată ca 1.=3. goluri 12% 0.I Manopera 857.12 3.38 RON Cap.. Denumirea lucrării din normele Z.09 UM=mb.10 6 1906 Sapa mare în jurul pomului UM=mii m2 . cantit =0.3 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii de NUC cu desimea de 208 pomi/ha Cap.50 UM=buc..00 8.=0..03 4 1845 Repartizat pomi la gropi 3.09 0.Antemăsurătoare – Deviz nr. Total Crt. =2.PENTRU TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare pentru 1 (un )hectar Total RON 99. cantit.25 2.10 2. Din care pe categorii NTM/92 Unitatea de măsură şi cantitatea 0 1 2 3 4 5 6 7 8 1 1952 Tăieri de formarea coroanei 1.3.O.I .=2 178 . cantit.cantit =0.Manopera Nr.2 10 294 Cosit manual între pomi –2 4.33 3.13 3.00 lucrări UM=ha .38 Total cheltuieli directe 2606.09 0.8 7 2744 Preparat soluţie pentru 5 0.63 2.

Lucrarea CT coef. 1 Pomi pentru completări goluri 12% 2 Fungicide :1000 × 0.58 25 264. ha 0 1 2 3 TOTAL LUCRĂRI MECANICE 1(un) ha Total ha a.06 direcţia rândurilor UM=mp.25 10.63 1.26 11. Total pentru RON UM 2 Buc Kg kg Cantitatea 3 25 3 2 780 Ha a.n.0 3.75 8.26 33.5 12.n.II Cap.06 3. I Cap.3% 3 Insecticide :1000 × 0.5 TOTAL MANOPERA Plivitul lăstarilor şi dirijarea lor pe 6.85 25 846. Cantitatea Crt. Denumire grupa Distanţa Cantitatea Volum total t/km crt.125 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE RON Specificare Cap.III Cap.IV Total cheltuieli Manopera Utilaje Materiale Transport 179 .5 5.O.r. Tarif RON/ha a.12 13 2037 1869 Strâns ramurile şi scoase la alei UM=mii mp.0 2. × TARIF RON /Z.O TOTAL RON × CAP.cantitate=1. II-Utilaje :lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr.0 TOTAL 1 (un ) ha Total t/ha 3. 4 un ha Cap III. Caracteristici şi utilaje folosite de transf.25 8. de transport transport tone 0 1 2 3 4 1 Pomi şi insectofungicide 50 0.cantitate=0.63 1. Denumirea crt.14 25 303.13 25 278.Transporturi de materii şi materiale Nr.208 1 (unu)ha TOTAL Z.0 Capitolul IV.Materii şi materiale Nr.0 MATERII ŞI Tarif RON /t/km 0.375 MATERIALE Total RON 1.2% TOTAL 1 (un ha VALOARE MATERIALE 0 1 Valoarea RON Total / UM RON 4 5 20 500 40 80 120 160 Greutatea pentru transport 6 50 3.

II.08 2.2 2 1866 Sapa mare în jurul pomilor UM=mii m2.3.14 5.3 25 432.68 25 892 8.90 8.O.M. cantit.125 1627.5 4 2740 Stropit pomii cu vermorelul AS UM=mii l.pentru 1(un ) ha 846.-Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole 180 .4.5 TOTAL MANOPERA PENTRU × × × Cap.Antemăsurătoare . cantitatea =0.13 25 278. =1.90 8.10 0.208 1 (unu) ha Total Zouri Tarif RON/Z.cantitate=1.26 11.25 25 181. Total ZO 4.50 2.00 2.25 - 780.=2 Strans ramurile si scoase la alei UM=mii mp.06 8.75 6.38 3.00 2.14 5.10 0.16 2.63 1. cantit =1.63 0.=mii pomi .Manopera Nr.0 Strâns iarba cosită şi aşezare camulci în jurul pomilor UM=ha : cantit. cantit.26 35.25 8 9 2037 1869 5. 4 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul III a unei plantaţii de NUC cu desimea de 208 pomi/ha Cap.00 3.5 Plivitul lastarilor si dirijarea lor pe directia randurilor UM=mb. Denumirea lucrării din Crt din normele de muncă NTM/92 Unitatea de măsură şi cantitatea 1 1952 Tăieri pentru formarea coroanei U.63 1.00 Din care pe categorii I II III IV 4.09 3.5 5 6 7 1908 294 312 Prăşit 4 m2 în jurul pomilor de 4 ori UM=mii m2 . =0.Deviz nr. art.00 1.cantitate=0. Total RON Z.8 3 2744 Preparat soluţie pentru 5 tratament a 300 l UM= mii l.2 Cosit manual între pomi –2 lucrări UM=ha . cantit.33 1. =2.O. Nr.16 2.50 3.22 4.I .00 1. =3.2 5 7.2 5 17. cantit.

Antemăsurătoare . TOTAL -pentru 1 (un) hectar VALOARE MATERII ŞI MATERIALE 3 4. III – Materii şi materiale Nr.5.5 3. I Manopera pentru 1 ( un ) hectar 892. Crt 0 Lucrarea Caracteristici şi utilaje folosite 1 CT Coef. de trans. × 0.a. TRANSPORT Tarif tarif RON /t/km PENTRU : Total TOTAL CHELTUIELI DIRECTE SPECIFICARE Cap.0 TOTAL 1 (un) ha Total t/km. Total pentru un ha RON Cap.h.5 3.19 3.01 RON Volum total t/km 4 0.0 Valoarea RON Total / RON UM 4 5 40 180 80 240 420 Greutatea pentru transport 6 1. Tarif RON/ha a.375 0.II Utilaje Cap. Insecticide :1500 l. 2 Cantitatea 3 4 TOTAL LUCRĂRI MECANICE PENTRU : 1(un) ha Total ha .IV.4.Nr. transport Km.3% Kg.19 Cap. Denumirea Crt 0 1 2 UM Cantitatea 1 2 Fungicide 1500 l. × 0. Transporturi de materii şi materiale Nr. 0 1 2 1.00 - Cantitatea transportată tone 3 0. Insectofungicide 5.2% Kg. 5 181 .r.Deviz nr.5 0. III Materiale 420 RON Cap. IV Total cheltuieli Transport directe 0.0 7.5 0.19 1312. Denumirea –grupa Distanţa de crt.5 Cap.

09 3.63 6.63 0.31 2.54 2.08 0. =2 8 294 Cosit manual între pomi –2 lucrări UM =ha .1 25 0.33 1.8 3 1868 Administrat manual îngrăşăminte chimice UM=mii pomi.2 2 1775 Încărcat şi descărcat îngrăşăminte chimice 2 operaţiuni UM=1.14 1. cantit.90 8.66 3.0 2.5 11 12 1869 3091 Plivitul lăstarilor şi dirijarea lor pe direcţia rândurilor UM=mb.10 0.31 2.. cantit.10 0.6 11.0 1.06 0.cantitate=1.26 25 15.0 6 2740 Stropit pomi vermorel AS-S UM =mii l.=2 7 1908 Prăşit în jurul pomilor 4 m2 Se execută 4 lucrări UM =mii m2.=0. cantit =0.25 0.5 25 1.cantitate=0.22 4.08 25 0.cantitate=0.I .90 8.208 Marunţit îngr. UM=mii l. Nr. =2.11 4 0.= 2 9 312 Strâns iarba cosită şi aşezarea ca mulet în jurul pomilor UM= ha .18 6.75 8.6 34.2 4 1866 Sapa mare în jurul pomilor UM=mii m2 cantit.Manopera Nr. cantit.cantit.chimice UM=t. Denumirea lucrării din crt art.66 3.=0.50 0.8 5 2744 Preparat soluţie pentru 5 tratamente a 400 l.50 5. cantit. normele de muncă din Unitatea de măsură şi NTM/9 cantitatea 2 0 1 2 1 1952 Tăieri pentru formarea coroanei Um=mii pomi. =2 10 2037 Strâns ramurile şi scoase la alei UM=mii mp.26 0.18 6.63 8.26 TOTAL MANOPERĂ × × 182 7.pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul IV aunei plantaţii de NUC cu desimea de 208 pomi/ha Cap.42 0.=0. cantit.08 5 6 7 8 0.4 × 2=0.42 0.26 25 .08 1. cantit.00 2.41 1 (unu) ha Total ZO uri Tarif RON/ZO ZO UM Total ZO I Din care pe categorii II III IV 3 2.

n 3 4 RON Cap.5 Cap.a.Total RON × 852.5 181. 2 Fungicide 2000 l. Tarif RON/ha a. III Materiale 820.2% Kg.5 2. III – Materii şi materiale Nr. TRANSPORTURI ha Tarif RON /t/km PENTRU Total TOTAL CHELTUIELI DIRECTE SPECIFICARE Cap.-Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr. . 6 183 .IV.Transporturi de materii şi materiale Nr.h.3% Kg.00 820 410 Cap.Antemăsurătoare .00 Total cheltuieli directe 1680. 0 1 2 1.0 3. IV Transport 8.II Utilaje - Cantitatea transportată tone 3 0.5. Denumirea –grupa Distanţa crt.4.375 8.50 80 240 3. × 0. de transport Km..r.0 Volum total t/km 4 21 21.41 RON RON Cap. 0 1 2 TOTAL LUCRĂRI MECANICE PENTRU : 1(un) ha Total ha .5 Cap.00 287. Denumirea Crt UM Cantitatea 3 400 4.5 381. de transf.00 0 1 2 1 Îngrăşăminte chimice complexe Kg. TOTAL -pentru 1 (un) hectar VALOAREA MATERII ŞI MATERIALE Valoarea Greutatea pentru RON Total transport / UM RON 4 5 6 1 400 400 40 180 1.5 Cap. Total pentru un ha Cantitatea ha Ha a. 3 Insecticide :2000 l. × 0.00 0.50 3. Îngrăşăminte chimice +Insectofungicide 50 TOTAL 1 (un) Total t/km. I Manopera pentru 1 ( un ) hectar 852. Lucrarea CT Crt Caracteristici şi utilaje folosite Coef.Deviz nr.II.

=4 3 1867 Administrat îngrăşăminte 1.cantitate=1.2 2 3226 Încărcat.10 2. =2 10 2037 Strans ramurile şi scoase la 5.33 natural în jurul pomilor 20kg/pomi UM=ha .30 tratamente UM=ha .I .63 2. cantit.pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul VI a unei plantaţii de NUC cu desimea de 208 pomi/ha Cap.25 2.09 0. şi descărcat în comp. cantit.0 4 1866 Sapa mare în jurul pomilor 2.2 8 294 Cosit manual între pomi –2 4. Gunoiul de grajd UM=t cantit.O.75 8.50 2.02 0. =2. transportat la 80.25 1.O.II.8 5 2744 Preparat soluţie pentru 5 0.= 2 9 312 Strâns iarba cosită şi 1.30 13.Manopera Din care pe categorii Nr.06 1. Lucrarea 184 CT Cantitatea . uri 30.00 8.26 lor pe direcţia rândurilor UM=mp.5 181.00 lucrări UM =ha . Nr.23 tratamente a 500 l.77 0.0 × Cap. art.cantitate=0.5 225.26 1. 25 25 25 25 25 × Total RON 750.63 8.00 12km.5 11 1869 Plivitul lăstarilor şi dirijarea 6. I II III IV NTM/9 Unitatea de măsură şi 2 cantitatea 0 1 2 3 4 5 6 7 8 1 1953 Tăieri pentru formarea 3.50 aşezarea ca mulet în jurul pomilor UM= ha .63 alei UM=mii mp.00 × MANOPERA Tarif RON/Z.26 9.cantit.5 6 3157 Deservit MSPP la 5 0.208 TOTAL 1 (unu) ha Total Z.=5 7 1908 Prăşit în jurul pomilor 4 m2 1..33 1. Denumirea lucrării din Z.=0.10 UM=mii m2 cantit. cantit. cantit.00 8. UM=mii l.=1.06 0. cantit.90 UM =mii m2.30 0.77 coroanei Um=mii pomi. Total crt din normele de muncă UM Z.46 7. =3.22 3.5 7.33 1.00 1.O.23 0.-Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr.5 336.O. cantit.84 0.=0.90 3.

h.Crt 0 1 Caracteristici şi utilaje folosite 1 Stropit cu MSPP-5 tractoare 1(un) ha Total ha .Transporturi de materii şi materiale Nr.0 4010 TOTAL LUCRĂRI MECANICE RON Valoarea RON/ Total UM RON 4 5 50 200 40 240 80 320 760 Cap. 2 0.0 Coef.5 Cap.4. 7 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul VI a unei plantaţii 185 .001 RON Volum total t/km 4 40 0.5 Cantitatea transportată tone 3 4 0.Deviz nr. III – Materii şi materiale Nr.3% Kg. 3 Insecticide :2000 l.19 1988.37 ha 3 5 Ha a. I Manopera – pentru 1 ( un ) hectar 750.0 RON Cap. de transport Km.85 250 462. Gunoi de grajd 10 2 Insectofungicide 50 TOTAL 1 (un) ha Total t/km.375 15..19 3. Tarif RON/ha a. Denumirea –grupa Distanţa crt. de trans.n 4 1.50 0.85 1. × 0. TRANSPORTURI Tarif tarif RON /t/km Total TOTAL CHELTUIELI DIRECTE SPECIFICARE Cap.19 Cap. IV Total cheltuieli Transport directe 15.00 6. × 0. .IV.a.5 Greutatea pentru transport 6 4000 6 4.50 40.0 4. Total pentru un ha UM Cantitatea 3 4.r.II Utilaje 462.Antemăsurătoare . 0 1 2 1.2% Kg. III Materiale 760.6. TOTAL -pentru 1 (un) hectar VALOAREA MATERII ŞI MATERIALE Cap. Denumirea Crt 0 1 2 1 Gunoi de grajd t 2 Fungicide 2000 l.

26 8. 4 0.208 TOTAL 1 (unu) ha Total Z.25 0.=6 7 1908 Prăşit în jurul pomilor 4 lucrări UM =mii m2.27 3. cantit.06 5. cantit.75 6.O.2 8 294 Cosit manual între pomi –2 lucrări UM =ha .O.44 25 8.09 0. UM 3 3.5 11 1869 Plivitul lăstarilor şi dirijarea lor pe direcţia rândurilor UM=mb.=0. cantit.208 12 2037 Strâns ramurile şi scoase la alei UM=mii mp.00 2.75 6.63 1.= 2 9 312 Strâns iarba cosită şi aşezarea ca mulet în jurul pomilor UM= ha .50 5./ha UM=mii l. 186 Din care pe categorii Z.O.cantitate=1.4 × 2=0.2 2 1775 Încărcat şi descărcat îngrăşăminte chimice –două operaţiuni UM=t .63 1.26 11. Nr. cantit.02 0.de NUC cu desimea de 208 pomi/ha Cap. cantit.Manopera Nr.0 6 3157 Deservit MSPP la 6 tratamente UM=ha .06 8.22 4. uri MANOPERA Tarif RON/Z.36 0.90 8.cantit.63 1.04 25 × × . cantit.5 13 1869 Plivitul lăstarilor şi dirijarea lor pe direcţia rândurilor UM=mb..=0.8 3 1868 Administrat manual îngrăşăminte chimice UM=mii pomi .18 25 9.77 0. cantit. =2 10 2037 Strans ramurile si scoase la alei UM=mii mp.0 1. Denumirea lucrării din crt din normele de muncă NTM/9 Unitatea de măsură şi 2 cantitatea 0 1 2 1 1953 Tăieri pentru formarea coroanei Um=mii pomi.26 8.84 0.08 1.02 0.O.cantitate=0.11 Total Z.cantitate=0.54 2.8 5 2744 Preparat soluţie pentru 6 tratamente a 500 l.31 2.cantitate=1.36 3.63 1.90 8.77 0.26 28.08 I 5 II 6 III 7 IV 8 0.50 0.31 2. =3. =3. art.27 0.44 25 7.00 2.I .=0.2 4 1866 Sapa mare în jurul pomilor UM=mii m2. cantit.53 0.06 1.10 25 0.=0.

.25 Cap.2% Kg. IV Transport 8. III Materiale 1260 3. de ha trans.00 6.25 Total cheltuieli directe 2525.Deviz nr. III – Materii şi materiale Nr.h.00 Cap.n 4 2.0 286.7.Antemăsurătoare .375 8.00 435 0 1 2 1 Îngrăşăminte chimice complexe Kg.5 11.r. × 0. 0 1 2 1 Îngrăşăminte chimice complexe 50 +insectofungicide TOTAL 1 (un) ha Total t/km. LUCRĂRI Tarif RON/ha a.II Utilaje 555 Cantitatea transportată tone 3 0. × 0.5 Cantitatea Ha a. TOTAL pentru 1 (un) hectar VALOAREA MATERII ŞI MATERIALE 3 420 9.Transporturi de materii şi materiale Nr. 2 Fungicide 3000 l.75 RON RON Cap.IV.37 6 TOTAL 1(un) ha Total ha .4. I Manopera pentru 1 ( un ) hectar 702. 0 1 2 3 1 Stropit cu MSPP-6 tratamente 0. Lucrarea CT Crt Caracteristici şi utilaje folosite Coef.5 Cap.0 179. 3 Insecticide :3000 l. MECANICE Total pentru un ha RON PENTRU Cap.II.Total RON × 702. de transport Km.22 2.00 6. 8 187 . Denumirea Crt UM Cantitatea Valoarea RO Total N/ RON UM 4 5 1 420 40 360 80 480 1260 Greutatea pentru transport 6 420 9.-Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr.44 Volum total t/km 4 22 22 0. Denumirea –grupa Distanţa crt. TRANSPORTURI Tarif tarif RON/t/km Total TOTAL CHELTUIELI DIRECTE SPECIFICARE Cap.22 250 555 226 Cap.a.3% Kg..

36 3.37 TOTAL 1(un) ha Total ha .75 0.59 2. cantit.208 1 (unu) ha Total Z.04 25 26.O.54 0. =3.. Lucrarea CT Crt Caracteristici şi utilaje folosite Coef.a.-Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr. Total RON ZO UM 3 3. de trans.77 0.06 1.= 2 8 312 Strâns iarba cosită şi aşezarea ca mulet în jurul pomilor UM= ha .O.59 2. cantit.22 2. 188 ha 3 6. =2 9 1869 Plivitul lăstarilor şi dirijarea lor pe direcţia rândurilor UM=mb. cantit.=0.27 6. LUCRĂRI Tarif RON/ha a.90 8..90 8.=6 6 1908 Prăşit în jurul pomilor 4 lucrări UM =mii m2.27 0.h.cantit.25 7.2 2 1848 Strâns manual ramurile tăiate redus ½ UM=ha.0 Cap.00 11.r.pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul VII a unei plantaţii de NUC cu desimea de 208 pomi/ha Cap.8 3 1866 Sapa mare în jurul pomilor UM=mii m2 cantit.50 2. uri Tarif RON/Z. cantit.50 0. cantit.cantitate=0.26 25 131. =3.79 25 694. 0 1 2 1 Stropit cu MSPP-6 tratamente 0.5 9.=0.8 4 2744 Preparat soluţie pentru 6 tratamente a 500 l.00 Din care pe categorii II III IV 6 7 8 0.00 2.II./ha UM=mii l.59 2.Manopera Nr. art.10 0.26 TOTAL MANOPERA × × × 27.00 1. Denumirea lucrării din crt din normele de muncă NTM/92 Unitatea de măsură şi cantitatea 0 1 2 1 1953 Tăieri pentru formarea coroanei Um=mii pomi.06 1.10 0.53 0.=0.2 7 294 Cosit manual între pomi –2 lucrări UM =ha .n 4 2.I .77 I 5 0.00 Cantitatea Ha a.22 250 .36 25 9.36 3. cantit.26 1.13 25 278. Nr.25 Total ZO 4 0.22 4.0 5 3157 Deservit MSPP la 6 tratamente UM=ha .09 0.

Denumirea –grupa Distanţa crt. 9. III Materiale 840.375 0.00 Cantitatea transporta tă tone 3 0. Denumirea Crt Total pentru un ha UM Cantitatea RON Valoarea RON/ Total UM RON 4 5 40 360 80 480 840 555 Greutatea pentru transport 6 9.13 Cap.00 1. .Antemăsurătoare .376 Total cheltuieli directe 2090.2% Kg.00 0.00 TOTAL VALOAREA -pentru 1 (un) hectar MATERII ŞI MATERIALE Cap.Transporturi de materii şi materiale Nr.00 2 Insecticide :3000 l. 6.3% Kg.38 3.00 0 1 2 3 1 Fungicide 3000 l.II Utilaje 555.IV.00 15.00 RON Cap.00 6.02 RON Volum total t/km 4 1.MECANICE Cap. × 0. I Manopera pentru 1 ( un ) hectar 694.75 Cap. 0 1 2 1 Insectofungicide 50 TOTAL 1 (un) ha Total t/km. IV Transport 0. TRANSPORTURI Tarif tarif RON/t/km Total TOTAL CHELTUIELI DIRECTE SPECIFICARE Cap.4.8.Deviz nr. III – Materii şi materiale Nr. 9 189 . × 0. de transport Km.

10 0.O. =3.48 25 12. PERA ha Total RON PENTRU Z. cantit.00 2.06 1.53 0.pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul VIII a unei plantaţii de NUC cu desimea de 208 pomi/ha Cap./ha UM=mii l.25 6.cantit. Lucrarea CT 190 Cantitatea .0 4 1866 Sapa mare în jurul pomilor –4m2 UM=mii m2 cantit.25 Cap.10 Din care pe categorii I 5 II 6 III 7 IV 8 0.50 1.0 10.26 0.I .=0.18 0.48 3.90 8. =2 1869 Plivitul lastarilor si dirijarea lor pe directia randurilor UM=mb.208 TOTAL 1 Total Z.18 0.0 2.8 5 3157 Deservit MSPP la 8 tratamente UM=ha .5 9.00 2.09 2.=1.50 25 278.36 2. 4 0.=8 6 1908 Prăşit în jurul pomilor 4 lucrări UM =mii m2.Manopera Nr. cantit.36 x × × 28.00 1.00 25 181.54 1. cantit. cantit.-Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr.crt Nr.00 25 700.cantitate=0.II.06 1.= 2 8 312 Strâns iarba cosită şi aşezată în jurul pomilor UM= ha . cantit.25 6.77 3 3.0 3 2744 Preparat soluţie pentru 8 tratamente a 500 l..22 4.77 1. cantit.2 2 1948 Strâns manual ramurile tăiate UM=ha.90 8.2 7 294 Cosit manual între pomi – 2 lucrări UM =ha .50 1. UM Tota l Z.13 25 228. normele de muncă din Unitatea de măsură şi NTM/ cantitatea 92 0 1 2 1 1953 Tăieri pentru formarea coroanei Um=mii pomi. Denumirea lucrării din art.18 0.O.=0. =4.48 3.O. uri MANO (unu) Tarif RON/Z.26 2.O.

II Utilaje 740. III – Materii şi materiale Nr. .00 RON Ha a.37 ha 3 8.3% Kg. TRANSPORTURI Tarif tarif RON /t/km PENTRU Total TOTAL CHELTUIELI DIRECTE SPECIFICARE Cap.00 0.2% Kg. IV Total cheltuieli Transport directe 0. Antemăsurătoare ..Deviz nr.n 4 2.00 RON Cap.h. 8.96 2.38 2560.IV. × 0. 10 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul IX a unei plantaţii 191 .00 2 Insecticide :4000 l.375 Cap.4. 12. 0 1 2 1 Insectofungicide 50.Transporturi de materii şi materiale Nr.r.00 Cantitatea 0 1 2 3 1 Fungicide 4000 l.a. Denumirea Crt UM Coef. Denumirea –grupa Distanţa crt de . Total pentru un ha Cap. de transf. MECANICE Tarif RON/ha a.00 8.00 Valoarea RON Total /UM RON 4 5 40 480 80 640 1120 Cantitatea transportată tone 3 0.96 250 740 Greutatea pentru transport 6 12.9. transport Km. III Materiale 1120.375 0.00 Cap. × 0.02 RON Volum total t/km 4 1.00 1. 2 0.00 TOTAL VALOARE -pentru 1 (un) hectar MATERII ŞI MATERIALE Cap.00 TOTAL 1 (un) ha Total t/km.38 3. I Manopera pentru 1 ( un ) hectar 700.Crt Caracteristici şi utilaje folosite 0 1 1 Stropit cu MSPP-8 tratamente TOTAL LUCRĂRI 1(un) ha Total ha .00 20.

25 2.06 1. cantit..0 181.50 aşezarea ei ca mulci în jurul pomilor UM= ha .=0. =2 11 1869 Plivitul lastarilor si dirijarea 6.2 9 294 Cosit manual între pomi –2 4.I .10 0.= 2 10 312 Strâns iarba cosită şi 1.8 7 3157 Deservit MSPP la 8 0.00 2.5 361. cantit.22 3. şi descărcat în câmp a gunoiului de grajd UM=t.33 2.63 5.029 5. art.48 3.33 1.5 Cantitatea .03 8.-Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr. cantit.00 14.0 436.00 lucrări UM =ha .8 6 2744 Z.63 2. =1 5 1866 Sapa mare în jurul pomilor UM=mii m2 cantit.26 lor pe directia randurilor UM=mb. UM 3 0.26 0. cantit.00 8.=208 2 2057 Strâns manual ramurile tăiate şi scoase la alee UM=ha.=1.46 6.cantit.48 tratamente UM=ha ./ha UM=mii l.90 lucrări UM =mii m2. uri × MANOPERA ha 25 Tarif RON/Z.25 Total Z. cantit.43 0. × PENTRU Total RON 991. Lucrarea CT 192 1. I 4 6. Denumirea lucrării din crt din normele de muncă NTM/92 Unitatea de măsură şi cantitatea 0 1 2 1 1959 Tăieri pentru formarea asimilat coroanei Um=mii pomi.Manopera Nr.10 2.03 8. cantit.cantitate=0./pomi UM= ha .=8 8 1908 Prăşit în jurul pomilor 4 1.O. Nr.75 0.II.O.33 1.5 × Cap.48 17.=20t 4 1867 Administrat îngrăşăminte natural în jurul pomilor – 100kg. =4.cantit.66 TOTAL 1 (unu) Total Z.63 5.O.O.00 5 Din care pe categorii II 6 III 7 IV 8 6.06 0.00 1.43 tratamente a 600 l.de NUC cu desimea de 208 pomi/ha Cap. =3.46 25 25 25 25 12.208 39.09 0. transportat la 8-12 km.90 8.5 3 3226 Încărcat.50 Preparat soluţie pentru 8 0. cantit.

II Utilaje 740.5 201.0 20024 1 2 3 Gunoi de grajd t 20 Fungicide 4800 l. × 0.a.0 Insecticide :4800 l.96 250 740 Greutatea pentru transport 6 20000 12 8. 0 1 2 1 Gunoi de grajd 10 2 Insectofungicide 50 TOTAL 1 (un) ha Total t/km. MECANICE PENTRU Tarif RON/ha a.0 Valoarea RON/ Total UM RON 4 5 50 1000 40 480 80 640 2120 Cantitatea transportată tone 3 20 0. . de trans. 2 0. III Materiale 2120.96 2.375 70. Denumirea Crt 0 1 2 3 UM Cantitatea Coef.. Denumirea –grupa Distanţa crt. × 0.37 ha 3 8 RON Ha a.Transporturi de materii şi materiale Nr.88 3.0 TOTAL VALOAREA -pentru 1 (un) hectar MATERII ŞI MATERIALE Cap.Crt Caracteristici şi utilaje folosite 0 1 1 Desevit MSPP-8 tratamente TOTAL LUCRĂRI 1(un) ha Total ha . 12. IV Total Transport cheltuieli directe 361. I Manopera pentru 1 ( un ) hectar 991.3% Kg.n 4 2.Antemăsurătoare – Deviz nr.03 RON Volum total t/km 4 200 1.h. de transport Km.5 Cap. 8.5 0.5 3926.5.3 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul I a unei plantaţii 193 .2% Kg. TRANSPORTURI Tarif tarif RON /t/km PENTRU Total TOTAL CHELTUIELI DIRECTE SPECIFICARE Cap.r.0 RON Cap.3.IV. Total pentru un ha Cap.38 Cap. III – Materii şi materiale Nr.

75 25 43.de GUTUI cu desimea de 800 pomi /ha Cap. . cantitate= 0.08 –21 UM= ha.31 0.75 Cap.89 0. Lucrarea Coef.22 operat) UM= m m². cantitate= 3. din NTM/92 normele de muncă .0 4 2744 Preparat soluţie pentru 6 0.n.I Manoperă: N Nr.Total Z.63 pomi UM= m m².62 25 886.06 lor pe direcţia rândurilor UM= mii pomi.5 1. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr. cantitate= 0.36 5.00 asimilat Se execută 2 lucrări UM= ha. cantitate= (3 x 4) 12.89 14.O.06 II 6 III 7 7. cantitate= 1. cantitatea 0 1 2 3 1 1906 Sapa mare pe rândul de 2. cantitate= 3 2 3135 Deservit semănătoare SUP 0.60 - 1.5 0. cantitate= 6 6 294 Cosit manual între rânduri 4.834 8 312 Strâns fân şi aşezat ca 1. cantitate = 1. 4 7.4 7 1869 Plivitul lăstarilor şi dirijarea 6. articol Denumirea lucrării din Z.0 5 3157 Deservit MSPP 900 la 6 0.38 25 684. articol transformare din NPC/78 Ct 194 Cantitatea Ha Ha.a.42 25 10.36 - - 4.91 25 147.60 4. x MANOPERA PENTRU .O.5 5.75 35.Tarif RON/Z.75 1.7 3 1908 Prăşit pe rândul de pomi (4 1.85 0.64 IV 8 - 0.06 14.31 5. de crt Nr.4 TOTAL 1 (unu) ha .O/ r.25 mulci pe rândul de pomi UM = ha.75 27.85 0.O .09 asimilat tratamente a cota 500 l /ha UM= miil.Total RON x x TOTAL Z.64 din care pe categorii I 5 0.06 tratamente UM= ha. UM cr unitatea de măsură şi t.

036 Volum total t/Km 2.375 .0 254 Semănat ierburi perene cu SUP – 21 0.0 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE SPECIFICARE Cap. Crt. Utilaje 1310.două lucrări 0.3 % Insectofungicide: 3000 l x 0.I Manopera Pentru 1 (un ) hectar 886.37 6.00 195 RON Cap.0 1 2 3. 6 9 6 7 14 36 Nr.24 250 1310 Nr.0 107 Stropit cu MSPP 900 ( Se execută 6 tratamente ) 0.30 1. crt 0 1 Cap.0 0.a.Transporturi de materii şi materiale DENUMIREA – GRUPA 1 Insectofungicide + seminţe de ierburi perene TOTAL TRANSPORTURI PENTRU (un) ha 2 Distanţa de transport Km 3 50 Cantitate transport tone 4 0.7 ha x 20 kg ) = 14 TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE 2 kg kg kg kg 3 9 6 7 14 pentru 4 40 80 10 1(unu) ha TOTAL RON 5 360 480 210 140 1190 1. III – Materii şi materiale DENUMIREA UM Canti tatea Valoarea RON/ UM 1 Fungicide: 3000 l x 0. caracteristici şi utilajul folosit 1 Arat în livadă normală 1.50 Cap. 0 1 2 3 4 Greutatea pentru. IV.directe 0.18 0.375 0.0 Anexa 1 ( după terminarea plantării) 242 Discuit arătura cu GD 2. PENTRU: 1 (un) ha Tarif RON /ha.II.n.875 3387.a. 4.7 ha x 20 kg) =7 Seminţe de lolium perene (0.30 1.IV Total Transport chelt.59 2.0 121 TOTAL LUCRĂRI MECANICE Total ha.0 2. transp.54 1.036 0.n Tarif pentru RON un ha Cap.875 Total t /Km Tarif RON /t / Km Total RON Cap.54 2.22 5.2 % Seminţe de trifoi alb ( 0.III Materiale 1190.8 .

4 1. cantitate = 96 3 1733 Făcut şanţ pentru 0.92 5.02 % lucrare completă şi udat cu 20 l apă UM= buc.0 9 2744 Preparat soluţii pentru 6 0.M.04 7.096 7 1866 Plantat pomi în goluri 12 0. cantitate= 2.17 - - 0.M. cantitate= 3.O.13 U. = mii buc. = mii buc. = buc .2 2.26 - - 5.30 - - - 1.M.63 m lăţime) UM= mii m².32 - 0.97 - - 7.82 completat goluri U.800 2 1837 Săpat gropi pentru 0.32 - - 0.M..M.09 tratamente x 500 l UM= mii l.Antemăsurătoare – Deviz nr. articol Denumirea lucrării din Z.30 coroanei U. cantitate = 0. = ml.10 0.26 - 0.27 . cantitate = 0.10 0..08 completarea golurilor 12 3 % U.17 - 0.096 6 1864 Repartizat pomii la gropi 3.0 196 TOTAL Z.27 - - - 0.05 stratificat pomi U.5. Nr.096 5 1843 Fasonat rădăcina.. cantitate = 2 4 1775 Stratificat pomi pentru 1. = mii buc. cantitate = 0. = mii pomi .4.4 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii de GUTUI cu desimea de 800 pomi /ha Cap. din NTM/98 normele de muncă .3.30 1.O/ crt.M. cantitate= 96 8 1906 Sapa mare pe rând (1.33 mocirlă şi mocirlit în vederea plantării U. făcut 3.97 - 0.I Manoperă: Nr. UM unitatea de măsură şi cantitatea 0 1 2 3 1 2020 Tăieri pentru formarea 1.04 din care pe categorii I 5 II 6 III 7 IV 8 1. cantitate = 0..92 0.

caracteristici şi utilajul folosit 0 1 2 3 4 1 Stropit cu MSPP 900 6 tratamente 0.75 8.66 25 16.75 Cap.10 11 3157 1808 12 13 14 294 asimilat 312 1869 15 2037 TOTAL MANOPERA PENTRU: Deservit MSPP la 6 tratamente UM= ha.5 - 11. DENUMIREA UM Cantitatea Valoarea Greutatea crt RON/ TOTAL pentru.a..4 Strâns fânul şi aşezat ca mulci pe rândul de pomi UM= ha.Total Z.75 4.n. 96 20 1920 183 golurilor 12% Nr.0 1 (unu) ha .a. crt 197 .64 - 4.85 - 1.75 11.0 Cosit cu coasa între rânduri 2 lucrări UM= ha.36 - - 14. cantitate= 2. III – Materii şi materiale Nr.n Tarif pentru 1 ha RON 555 Cap.0 2.75 - 4.1 (un) ha Tarif 250 RON/ha.25 33.64 0.O. cantitate= ( 3 x 4) 12. cantitate= 1..25 6.. cantitate= 1.. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Lucrarea Coef. cantitate= 0.83 25 220.O .60 - 5.37 6.25 25 331.n.06 1. .800 Strâns ramurile şi scos la alei UM= mii . 2..5 13.a.05 25 1401.22 0. de Cantitatea Nr.00 1.Tarif RON/Z.60 1.4 Plivit lăstarii şi dirijarea lor pe direcţia rândurilor UM= mii pomi..Total RON 0. cantitate= 6 Prăşit pe rând ( 1.36 14. m².85 5.5 - - x x x 56.2 m lăţime) se execută 4 lucrări UM= mii m². articol transformare din NPC/78 Ct Ha Ha.06 5.25 0.22 Anexa1 128 TOTAL LUCRĂRI MECANICE Total ha. transport UM RON 0 1 2 3 4 5 6 1 Pomi altoiţi pentru completarea buc.31 25 832..22 PENTRU: .

2 2.directe 3.18 - - 3 1906 7.2 % x 0.0 3.25 RON Cap. UM unitatea de măsură şi cantitatea 2 3 Tăieri pentru formarea 5.64 - - 14.11 îngrăşăminte chimice Se execută două lucrări U.375 3.18 - 0. 1(un) ha 9 6 40 80 360 480 2760. = mii m². Utilaje 555.00 Cantitate transport tone 3 0..3.IV Total Transport chelt.M.Antemăsurătoare – Deviz nr.68 Sapa mare pe rând (1.III Materiale 2760. cantitate = ( 0.75 4720.2 % TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE kg kg ptr.63 m lăţime) U.2 3 Fungicide: 0. 5 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul III a unei plantaţii de GUTUI cu desimea de 800 /haCap. cantitate = 3.0 9 6 198 Nr. IV.00 coroanei U.64 - .crt 0 1 2 Cap. = t.8 10.00 Cap.O/ normele de muncă .0 0.5.I Manoperă: Nr. articol din NTM/98 1 1954 Denumirea lucrării din Z.0 Prăşit pe rând – 4 lucrări 1.183 0.015 RON Volum total t/Km 4 9. = mii m².89 - - 7. 0 1 Nr.89 - 4 1908 14. cantitate = 0.800 Încărcat şi descărcat 0.22 U. crt. = mii buc .00 2 3246 0..2 0.834 x 2 ) =1.II. 4 4.00 din care pe categorii I 5 II 6 III 7 IV 8 4.M.75 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE SPECIFICARE Cap. cantitate = (3 x 4) =12 198 TOTAL Z.I Manopera Pentru 1 (un ) hectar 1401.Transporturi de materii şi materiale DENUMIREA – GRUPA Distanţa de transport Km 1 2 Pomi pentru completat goluri 50 Insectofungicide 50 TOTAL TRANSPORTURI Total t /Km PENTRU 1 (un) ha Tarif RON /t / Km Total Cap.3 % x 3000 l Insectofungicide: 0.M.M.O.

cantitate= ( 0..a.93 25 48. de Nr.38 - - - 4. cantitate= 6.53 25 563. cantitate= ( 0.36 - - - 0.75 - 1.Total Z.25 10.60 1.3 % Insectofungicide: 4000 l x 0. PENTRU: 1 (un) ha Tarif RON /ha..37 Anexa 1 128 TOTAL LUCRĂRI MECANICE Total ha. transp.0 Deservit MSPP la 8 tratamente UM= mii l.17 2.36 0.09 0. articol transformare din NPC/78 Ct caracteristici şi utilajul folosit 1 2 Împrăştiat îngrăşăminte chimice cu MIC 0.38 0.7 x 2) 1.5 RON Nr.n. 6 12 8 800 1 Fungicide: 4000 l x 0.4 Strâns manual fânul şi aşezat ca mulci pe rândul de pomi UM= ha.a.O.a.75 - - x x x 34. 3 1 8 4 0. cantitate= ( 0.Total RON 0.5 2744 6 3157 7 294 8 312 TOTAL MANO PERA PENTRU Nr.96 3.25 0.25 22.06 0.4 Cosit între rânduri 2 lucrări UM= ha.13 25 253.5 x 8) 4. Tarif RON/Z. crt 0 1 2 Preparat soluţie pentru 8 tratamente a câte x 500 l UM= mii l. Cap. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Lucrarea Coef.50 1..00 5.n.17 Anexa 1 275 Stropit cu MSPP 900 8 tratamente 0.25 1.13 250 782.7 x 2) 1.n Tarif pentru 1 ha Cantitatea Ha Ha. crt 0 1 2 3.60 - - - 5.O .4 1 (unu) ha .2 % Îngrăşăminte chimice complexe 2 kg kg kg 199 3 12 8 800 .97 25 874.38 25 9. III – Materii şi materiale DENUMIREA UM Cantitatea Valoarea RON/ UM 4 40 80 1 TOTAL RON 5 480 640 800 Greutatea pentru.25 Cap.

din NTM/98 din normele de muncă .80 Volum total t/Km 4 1.IV Transport 6.02 0.0 17. cantitate = 0.crt DENUMIREA – GRUPA Distanţa de transport Km 0 1 2 1 Insectofungicide 50 2 Îngrăşăminte chimice 20 TOTAL TRANSPORTURI Total t /Km PENTRU (un) ha Tarif RON/t / Km Total RON Cantitate transport tone 3 0. = t.00 Cap. unitatea de măsură şi cantitatea 0 1 2022 1 2 Tăieri de formare a coroanei U.III Materiale 1920.1 1 0.375 3.TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE ptr.4. IV.M.Antemăsurătoare – Deviz nr. = mii pomi .89 2 3226 6.I Manoperă: articol Denumirea lucrării Nr. din care pe categorii Z.5 t x 4 operaţii ) = 2 TOTAL Z. cantitate = ( 0. crt.I Manopera Pentru 1 (un ) hectar 1157.M.0 16. = t. Utilaje 782.800 Încărcat gunoi şi descărcat în câmp de la 8 – 10 km Se execută două lucrări U.5. 6 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul IV a unei plantaţii de GUTUI cu desimea de 800pomi /ha Cap.II. cantitate = 25 Încărcat şi descărcat îngrăşăminte chimice U.5 Cap. Nr. 1 ha RON 1920 820 Cap.89 5 - II 6 - III 7 - IV 8 8.25 - 6.O.375 6.Transporturi de materii şi materiale Nr.375 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE SPECIFICARE Cap.25 - - 3 3246 0.M.directe 3866.0 0.11 0.22 0.O/ UM 3 11.25 I 4 8.5 Cap.22 - - 200 .375 RON Total chelt.

00 5.5 - 11.14 t/ha Împrăştiat îngrăşăminte chimice cu MIC 0.00 19.64 - - 14.36 - - 4. articol transformare din NPC/78 Ct caracteristici şi utilajul folosit 1 2 Împrăştiat gunoi de grajd cu MIG – 4 .O .5 - - x x x 57. de Nr.53 25 563.4 1906 5 1908 6 2744 7 3157 8 294 9 312 10 2037 TOTAL MANOPERA PENTRU: Sapa mare pe rând ( lăţime = 1.89 - - 7.22 14.17 3.75 Nr.00 22.Tarif RON/Z.0 Prăşit pe rând – 4 lucrări U.O.09 0.4 Strâns ramurile şi scos la alei UM= mii . = mii m².14 0.36 0. cantitate= 6.88 25 1447.. cantitate= ( 0.4 Strâns manual fânul şi aşezat ca mulci pe rândul de pomi UM= ha.25 1.60 25 15. cantitate= 6. = mii m².M..75 - - 5.60 1. cantitate = 3..00 0.06 0.17 Anexa1 275 Stropit cu MSPU 10 tratamente 0.Total Z.89 - 1.2 m ) U. cantitate = (3 x 4) =12 Preparat soluţii ( 10 tratamente a x 600 l ) UM= mii l..a.64 - 0.70 . crt 0 1 2 3 Cap.54 0.03 25 375.Total RON 2.72 25 493..0 Cosit între rânduri 2 lucrări UM= ha.37 201 Cantitatea Ha 3 1 1 10 Ha.0 1 (unu) ha . 4 2.25 15.54 - - 0.60 - - - 5.25 2.75 - 1.75 11.0 Deservit MSPP la 10 tratamente UM= mii l. cantitate= 1.63 7..7 x 2) 1.n..M. . II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Lucrarea Coef. cantitate= 2. m².

5 Nr.0 250. crt Cap. III – Materii şi materiale DENUMIREA 0 1 2 3 4 1 Fungicide: 0.5 Cap.III Materiale 2605.II.0 Cap.312 5663.3 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul I a unei plantaţii de CAIS cu desimea de 334 pomi/ha.a. 1 Insectofungicide Îngrăşăminte chimice Gunoi de grajd TOTAL TRANSPORTURI 2 50 50 10 Total t /Km Tarif RON /t / Km Total RON Cantitate transport tone 3 0.n.I Manopera Pentru 1 (un ) hectar 1447. transp.312 1 (un) ha TOTAL CHELTUIELI DIRECTE SPECIFICARE Cap.0 291.Transporturi de materii şi materiale Nr. Cap. Tarif RON /ha. IV.5 40.3 % x 6000 l Insectofungicide: 0.I Manopera: 202 .directe Transport 109.00 RON Cap.375 109.IV Total chelt.03 0. Utilaje 1502.2 % x 6000 l Gunoi de grajd semifermentat 25 t / ha Îngrăşăminte chimice complexe TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE 2 kg kg t kg 3 18 12 25 800 Valoarea Greutatea RO TOTAL pentru.6.0 10 5 125 25000 1 800 800 25830 Cap.crt DENUMIREA – GRUPA Distanţa de transport Km 0 1 2 3.n Tarif pentru 1 ha RON UM Cantitatea 6.8 25 Volum total t/Km 4 1.Antemăsurătoare-Deviz nr.01 250 1502.Anexa 1 128 TOTAL LUCRĂRI MECANICE PENTRU: 1 (un) ha Total ha.812 3.0 18 80 960.5 0. N/ RON UM 4 5 6 40 720.a.1.

cantit=5 294 Cosit manual între rânduri (2 asimilat lucrări) UM=ha: cantit.76 IV 8 0.06 0.7 1908 Prăşit pe rândul de pomi (4lucrări) UM=mii m2:cantit.30 0.8-(se 254 execută două lucrări) 3 Semănat amestec de ierburi 107 perene cu SUP-21 203 CT.0 0 2.o.02 25 649.uri Tarif RON/z.63 0.0 Ha.6 Plivitul lăstarilor şi dirijarea lor pe direcţia rândurilor UM=mii pomi.II-Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr.00 25 50.o. U.Nr.25 6.30 1.crt.22 0.00 2. a.04 25 6.40 din care pe categorii I 5 0. crt.26 0.40 7 8 1. Total RON Nr.arti col din NTM/9 2 1 1906 z.54 Cantitatea Ha 3 1.06 4.6 312 1869 Strâns fânul şi aşezat ca mulci pe rândul de pomi UM=ha: cantit=1.08 1.00 164. 0 1 2 3 4 5 6 Denumirea lucrării din normele de muncă unitatea de măsură şi cantitatea 2 Sapa mare pe rândul de pomi UM=mii m2: cantit=2 3135 Deservit semănătoare SUP=21 UM=ha: cantit=0.=0.00 TOTAL z. de transf.00 2.06 9.09 0.59 0. 3 2. Coef.o.5 asimilat tratamente a câte 400 l UM=miil.=1.M. Lucrarea Nr.0 1.00 2. 4 5.0 2.18 6.58 25 TOTAL MANOPERĂ PENTRU: 426. cantit=2.30 II 6 III 7 5..30 6.o.18 0.02 17.n.0 3157 Desevit MSPP la 6 tratamente UM=ha.(2x4)=8 2744 Preparat soluţie pt.articol caracteristici şi utilajul folosit din NPC/79 anexa 1 0 1 1 Arat în livadă (după terminarea 242 plantării) 2 Discuit arătură cu GD-2.: cantit.334 1-(unu) ha Total z.50 0.02 26.54 .36 25 9.76 0. 2 1.06 x x x 2. 4 1.50 Cap.26 9.18 0.

375 1.37 6.24 RON 250 1310 Cap. Tarif RON/ha.0 2. tone Km.22 5.III Materii şi materiale Nr.375 3.0 0. 0 1 Denumirea UM Cantitatea Valoarea RON pe TOTAL U.875 Volum total t/km 4 5. 204 .IV Transport 1.00 140.M.7 ha x 10 kg) 4 Seminţe lolium kg 14 perene: (0.00 910.4 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii de CAIS cu desimea de 334 pomi/ha.6.n Total pentru un ha.III Materiale 910. 1 2 3 Insecticide: 2000 l x Kg 4 0.00 Cap.4 TOTAL LUCRĂRI MECANICE PENTRU: Stropit cu MSPP (se execută 6 121 tratamente) 1(un ) ha Total ha.crt .Antemăsurătoare-Deviz nr..50 Cap. 0 1 2 3 Insectofungicide + seminţe de 50 0.a. RON 4 80 40 30 10 5 320.II Utilaje 1310.00 Cap.00 Greutate pentru transp.3 Kg 6 % 3 Seminţe de trifoi alb: Kg 7 (0.I Manoper a Pentru 1 (un) hectar 649. t.cr Denumirea-grupa de transport. transp.2% 2 Fungicide: 2000l x 0.00 240.00 210.2.n.IV Transporturi de materii şi materiale Distanţa Cantitatea Nr. 0.1 ierburi perene TOTAL TRANSPORTURI -total t/km 1(un) ha -tarif lRON/t/km -total RON TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.875 RON Total cheltuieli directe 2871.0 5.a.7 ha x 20 kg) TOTAL VALOARE pentru 1 (unu) hectar MATERII ŞI MATERIALE 6 4 6 7 14 30 Cap.

40 0.56 25 TOTAL MANOPERĂ .04 Repartizat pomii la gropi UM=mii buc: cantit.43 4. Nr.2 m lăţime) UM=mii m2::: cantit.02 2.58 38.26 0.13 0. 3 1.)=1.07 0.articol Denumirea lucrării din crt.=0.=0.43 25 0. cantit.M.04 Plantat pomi în goluri 12% lucrare completă UM=buc: cantit= 40 Sapa mare pe rând (1. compl.35 25 0.22 4.13 IV 8 0.6 Plivit lăstarii şi dirijarea lor pe direcţia rândurilor UM=mii pomi: cantit.=2 Preparat soluţie pentru 6 tractoare a câte 500 l UM=miil: cantitatea=3.o.04 Fasonat rădăcina.de goluri UM=mii buc: cantit.36 9.Cap.40 2. din normele de muncă unitatea NTM/92 de măsură şi cantitatea 0 1 2 3 4 5 1 2020 1835 1733 1775 1843 2 Tăieri de formarea coroanei UM=mii pomi: cantit:=0.33 TOTAL z.36 25 - 0.05 1.76 7.27 6.80 0. (2x4) = 8 Cosit cu coasa între rânduri UM=ha: cantit.10 0.=6.43 - 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1845 1866 1906 2744 3157 1808 294 asimilat 312 1869 3. U.=0.=0.o.334 1-(unu) ha Total z. făcut mocirlă şi mocirlit în vederea plantării UM=mb.o.0 Prăşit pe rând x 4 lucrări UM=mii m2: cantit.11 0.40 0.13 0.uri Tarif RON/z.10 0.= (0.27 0.80 5.26 9.13 I 5 - din care pe categorii II 6 III 7 4.=2 Stratificat pomi pt.334 Săpat gropi pentru completarea golurilor-12% UM=buc: cantit.8x 2 lucr.30 0.06 1.13 5.0 8. 205 z. 4 0.6 Strâns fânul şi aşezat ca mulci pe rândul de pomi UM=ha: cantit=1.36 0.=40 Făcut şanţ pentru stratificat pomii UM=ml: cantit.07 0.25 6.76 6.06 x x 0.40 2.00 7.0 Deservit MSPP la 6 tratamente UM=ha: cantit.58 27.o.09 0.00 1.82 3.I Manopera: Nr.63 0.

6 80 RON Valoarea RON / TOTAL U. 4 0.37 5 6 2.02% UM 2 buc.crt Denumirea-grupa de transport.00 480.50 Ha. 0 1 2 3 1 Pomi pt. de transf.0 0.n.II-Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr. crt. 9 6 40 80 360.22 2. Cantitatea 3 40 CT.n PENTRU: Total pentru un ha.00 1640.a. LUCRĂRI MECANICE Tarif RON/ha.PENTRU: Total RON x 942. Kg.03% Insecticide 3000 l soluţie x 0.M. transp. 0 1 Denumirea 1 Pomi altoiţi pt. Cap.III Materii şi materiale Nr.08 2 Insectofungicide 50 0..00 Ha 685.. Coef.IV Transporturi de materii şi materiale Distanţa Cantitatea Nr.01 TOTAL TRANSPORTURI -total t/km 1(un) ha –tarif RON/t/km -total RON TOTAL CHELTUIELI DIRECTE 206 Volum total t/km 4 4. RON 4 5 20 800.187 RON . .375 3. completarea golurilor 12% Fungicide 3000 l soluţie x 0.22 250 555 Greutate pentru transp. Cap.5 0. a.crt.5 4.a.00 2 3 Kg.75 247.n. Lucrarea Nr.00 9 6 95 TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE pentru 1 (un) hectar Cap. completări de goluri 50 0.articol caracteristici şi utilajul folosit din NPC/79 anexa 1 1 2 3 2 Stropit cu MSPP 6 tratamente 128 TOTAL 1(un ) ha Total ha. Tone Km.25 9.

40 7 312 1.07 - - 9 1868 1.III Materiale 1640.6 Strâns manual fânul şi aşezat ca mulci pe rândul de pomi UM=ha: cantit.36 0.=4.76 0.=2.51 - - .5 4 0.Specificare Pentru 1 (un) hectar Cap.=8 Cosit între rândurile de pomi.articol crt.2 2 0.334 Sapa mare pe rând 120 m lăţime UM=mii m2: cantit.25 Cap.00 Cap.51 - 0.34 x 2) = 0.48 6.1 1 2. chim. din NTM/92 0 1 2 3 4 5 6 1954 1906 1908 2744 3157 294 1 Denumirea lucrării din normele de muncă unitatea de măsură şi cantitatea 2 Tăieri pentru formarea coroanei UM=mb: cantit.00 - 2.187 Total cheltuieli directe 3141.68 Administrat îngrăşăminte chimice căte 1 Kg/pom UM= mii pomi: cantit.5 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul III a unei plantaţii de CAIS cu desimea de 334 pomi/ha Cap.I Manoperă Nr.0 9.334 207 z.00 - - 8 3246 0.IV Transport 3.6 3 1.2 5 0. 2 lucrări UM=ha: cantit.26 din care pe categorii I II III IV 5 0.0 6 4.= (0.(2 x 4)=8 Pregătit soluţiile pentru 8 tratamente a câte 500 l UM= mii l: cantit.(0.26 9.o.0 Deservit MSPP la 8 tratamente UM=ha: cantit.0 TOTAL zo 4 1.Antemăsurătoare –Deviz nr.6 Încărcat şi descărcat îngrăş.00 Cap.II Utilaje 555.3.0 Prăşit manual pe rând –4 lucrări UM=mii m2: cantit.6.=0.437 3.= 0.8 x 2) = 1.07 - 0.36 6. Nr. Se execută 2 lucrări UM=t: cantit.=1.40 8 1. UM 3 5.70 5.76 0.70 2.48 6 7 5.I Manopera 943.0 9 0.

RON 4 5 40 480. Cantitatea 3 12 8 334 CT.96 2.87 29. LUCRĂRI Tarif RON /ha.III Materii şi materiale Nr.00 80 1 640.M. crt.46 25 375. a.II-Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr. 6 12 8 340 354 pentru 1 (un) hectar Cap.50 211. 0 1 2 3 1 Insectofungicide 50 0.2 5 15. 0 1 Denumirea UM 2 Kg. crt.334 TOTAL TRANSPORTURI -total t/km 1(un) ha -tarif RONt/km -total RON TOTAL CHELTUIELI DIRECTE 208 Volum total t/km 4 1.10 2037 redus 3/4 TOTAL MANOPERA PENTRU Strângerea ramurilor şi scoaterea lor pe aleie UM=ha: cantit. transp.50 Cap.uri ha Tarif RON/z.de transf.45 25 136.. Kg.3% 2 Insecticide.96 250 740 RON 1 Fungicide :4000 l soluţie x 0.00 334.637 RON .7 0.n. a.25 0.41 25 735.7 17.0 16.o. Coef. Lucrarea Nr. Denumirea-grupa de transport.2% 3 Îngrăşăminte chimice complexe TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE Valoarea RON pe TOTAL U. 4 2..48 25 12. tone Km.375 6. Kg.articol caracteristici şi utilajul folosit din NPC/79 anexa 1 0 1 1 Stropit cu MSPP 128 TOTAL 1(un ) ha Total ha.87 5.02 2 Îngrăşăminte chimice 50 0.crt.a. 2 0. Total RON 2..IV Transporturi de materii şi materiale Distanţa Cantitatea Nr.n MECANICE Total pentru un ha.n.=1 ha 1 (un) Total z.8 7 x x x 2.37 Cantitatea Ha 3 8 Ha.02 25 8.00 1454.0 2.o.0 Greutate pentru transp. 4000 soluţie x 0. PENTRU: Cap.

6 9 1868 Administrat îngrăşăminte chimice căte 1 Kg/pom UM= mii pomi: cantit.4.25 Cap.00 Cap.887 3. 4 operaţiuni UM=t: cantit (0.40 2.chim.06 4.43 6.IV Transport 6.334 209 z.III Materiale 1454.I Manopera 735.o.334 2 1906 Sapa mare pe rând 1.15 5 - din care pe categorii I II 6 0.51 - 0.336 5 2744 Preparat soluţii (8 tratamente 600 l UM= mii l: cantit =4.48 6.25 2.26 9.334 x 4) = 1.0 1.6 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul IV a unei plantaţii de CAIS cu desimea de 334 pomi/ha Cap. UM 3 6.26 9.I Manoperă Nr.40 2.c Nr.25 0.6 8 312 Strâns manual fânul şi aşezat ca mulci pe rândul de pomi UM=ha: cantit.(0.4 lucrări UM=mii m2 cantit (4 x 2) =8 4 3226 Încărcat şi descărcat îngrăş.8 6 3157 Deservit MSPP la 8 tratamente UM=miil: cantit =8 7 294 Cosit între rânduri –2 lucrări UM=ha: cantit (0.54 0.00 1.articol Denumirea lucrării din rt.0 3 1908 Prăşit pe rând .00 Cap.09 5.Antemăsurătoare-Deviz nr.63 1.6.15 III 7 5. din normele de muncă NTM/92 unitatea de măsură şi cantitatea 0 1 2 1 1955 Tăieri de formare a coroanei UM=mii pomi: cantit=0.51 - - .8 x 2) 1.637 Total cheltuieli directe 2935.00 0.09 - 0.48 - - - 0.76 IV 8 2.11 TOTA L zo 4 2.= 0.II Utilaje 740.2 m lăţimi UM= mii m2:cantit =2.43 0.Specificare Pentru 1 (un) hectar Cap.22 0.76 0.09 0.8 x 2) 1.

96 2.o.334 TOTAL TRANSPORTURI -total t/km 1(un) ha -tarif RON/t/km -total RON Volum total t/km 4 1.5 10. Total RON 2.96 250 740.00 2.3% UM 2 Kg.crt.375 6.37 5 8 Ha.92 25 273..95 25 748..6 334 CT.6 334 358.articol caracteristici şi utilajul folosit din NPC/79 anexa 1 1 2 3 2 Stropit cu MSPP 8 tratamente 128 TOTAL 1(un ) ha Total ha.0 Cap.53 25 88.87 x x x 2.87 29. RON 4 5 40 576 80 1 768 334 1678 Greutate pentru transp. 6 2. Cantitatea 3 14. 0 1 2 Denumirea 1 Fungicide :480 l soluţie x 0.825 210 .2% 3 Îngrăşăminte chimice complexe TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE pentru 1 (un) hectar Cap.87 3. tone 0 1 2 3 1 Insectofungicide 50 0.4 9.III Materii şi materiale Nr.cr Denumirea-grupa de transp. LUCRĂRI Tarif RON /ha. a.IV Transporturi de materii şi materiale Distanţa Cantitatea Nr.25 15. 480 l soluţie x 0.0 Insecticide. t.2 0.75 0. Ha Coef. Kg.a. 4 0.03 2 Îngrăşăminte chimice 50 0.II-Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr.=1 ha 1 (un) ha Total z. transport.7 18.n. Kg. PENTRU: Cap.10 2037 redus 3/4 TOTAL MANOPERA PENTRU Strângerea ramurilor şi scoaterea lor pe alei UM=ha: cantit.M.uri Tarif RON/z.a.de transf. crt.o.4 9. Lucrarea Nr. 6 14.5 16.n MECANICE Total pentru un ha.0 RON Valoarea RON / TOTAL U.48 25 12.n.02 25 375. Km.

I Manoperă Nr.09 0.I Manopera Pentru 1 (un) hectar 748.00 Cap.articol Denumirea lucrării din crt din normele de muncă .00 - 5.334 x 4) = 1.6 211 z.26 9.43 6.31 2. UM 3 15.63 1.TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.00 0.00 .26 9.III Materiale 1678.76 - 0.(8x2) =1.40 2.= 25 Sapa mare pe rând UM=mii m2: cantit.48 - 7.575 3.=2 Prăşit pe rând 1.22 0.0 RON Cap.87 TOTA L zo 4 5.II Utilaje 740.6 Strâns fânul şi aşezat pe rândul de pomi ca mulci UM=Ha: cantit. Nr.6 3 2.25 7.75 Cap.5.28 2.6.40 2.34 2 2037 Strâns ramurile şi scoase la redus 3/4 alei UM= ha:cantit =1 ha 3 3246 Încărcat şi descărcat îngrăş.825 3173.2 m lăţime de 4 ori UM= mii m2: cantit. (0.=1.15 - - 4 5 6 7 8 9 10 3238 1906 1908 2744 3157 294 312 0.8 Deservit MSPP la 8 tratam.IV Total cheltuieli Transport directe 6. UM= mii l: cantit = 8 Cosit între rânduri 2 lucrări UM=Ha : cantit.00 5.o. a 600 l UM= mii l: cantit= 4. chimice 4 operaţiuni UM=t: cantit.06 4.00 1.87 I 5 - din care pe categorii II III IV 6 2.7 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul V a unei plantaţii de CAIS cu desimea de 334 pomi/ha Cap. 8 tratam.76 0.=(2x4) 8 Pregătit soluţie pt.43 0.336 Încărcat şi administrat gunoi de grajd 25 to/ha UM cantit.31 - 0.15 - 0. NTM/92 unitatea de măsură şi cantitatea 0 1 2 1 1956 Tăieri de formare a coroanei UM=mii pomi: cantit=0.11 0.48 6.87 7 8 5.Antemăsurătoare-Deviz nr.

RON 4 5 40 576 80 1 5 768 334 125 1803 Greutate pentru transp. 4 2.3% 2 Insecticide: 4800 l soluţie x 0. Total RON 1.05 25 25 375.o.III Materii şi materiale Nr.53 25 263. crt..2% 3 Îngrăşăminte chimice complexe 4 Gunoi de grajd semifermentat TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE Cap.25 CT.M.= 0.0 10.50 351.n Total pentru un ha.6 334 25000 25358 1 Fungicide: 4800 l soluţie x 0.37 15. Lucrarea Nr.II-Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr. 0 1 Denumirea UM 2 Kg Kg Kg Kg Cantitatea 3 14. RON 250 740. tone 3 0.o.n.0 Volum total t/km 4 18 250.36 25.54 0.02 14.4 9. Km.IV Transporturi de materii şi materiale Distanţa de Nr.a. crt. Tarif RON/ha.51 - - x x x 40.11 1868 TOTAL MANOPERA PENTRU Administrat îngrăşăminte chimice căte 1 Kg/pom UM= mii pomi: cantit.n.0 212 .crt. 2 0.a. 0 1 2 1 Insectofungicide şi 50 îngrăşăminte chimice 2 Gunoi de grajd 10 Cantitatea transport. Coef.334 1 (un) ha Total z.articol din caracteristici şi utilajul folosit NPC/79 anexa 1 0 1 TOTAL LUCRĂRI MECANICE PENTRU: 1 Stropit cu MSPP 8 tratamente 1(un ) ha 128 Total ha.6 334 25 pentru 1 (un) hectar Valoarea RON / TOTAL U.0 0.96 Cap.51 - 0.48 25 12. a.08 25 1002. Denumirea-grupa transp.4 9. 6 14.00 Cap.25 Cantitatea Ha 3 8 Ha.96 2.uri Tarif RON/z.de transf.

U.5 RON Total cheltuieli directe 3645.63 0.00 - - - 6.=0.18 0.7 3 1908 Prăşit pe rândul de pomi (4lucrări) UM=mii m2:cantit.06 9. Cap.635 TOTAL 1-(un) ha Total z.06 3.22 0.3 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul I a unei plantaţii de PIERSIC cu desimea de 635 pomi/ha.6 7 312 Strâns fânul şi aşezat ca mulci pe rândul de pomi UM=ha: cantit=1.I Manopera: Nr.26 0.I Cap.06 - 0.1.IV Transport 100.II Manopera Utilaje A-Pentru 1 1002.uri 213 z.06 0.30 0.26 9.40 2.0 5 3157 Deservit MSPP la 6 tratamente UM=ha.6 8 1869 Plivitul lăstarilor şi dirijarea lor pe direcţia rândurilor UM=mii pomi.30 - - - 4.00 (un) hectar Cap.375 100.18 5 - din care pe categorii II 6 III 7 5.5 asimilat tratamente a câte 400 l UM=miil.=1.85 - x 27.09 TOTAL z. 3 2. I 4 5.o.40 2.TOTAL TRANSPORTURI -total t/km 1(un) ha -tarif RON /t/km -total RON 268 0.08 1. cantit=2.25 6.7. din normele de muncă NTM/92 unitatea de măsură şi cantitatea 0 1 2 1 1906 Sapa mare pe rândul de pomi UM=mii m2: cantit=2 2 3135 Deservit semănătoare SUP=21 UM=ha: cantit=0.85 - - 3.o.00 740.III Materiale 1803.(2x4)=8 4 2744 Preparat soluţie pt.36 18.00 Cap. Nr.articol Denumirea lucrării din crt.Antemăsurătoare-Deviz nr.00 6.58 .00 1.76 0.87 8.81 0. cantit.50 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap. cantit=5 6 294 Cosit manual între rânduri (2 asimilat lucrări) UM=ha: cantit.M.50 3.76 IV 8 0.o.

M.37 6.o. Lucrarea Nr.00 210.0 1.22 tratamente) TOTAL 1(un ) ha Total ha.de Ha Ha.7 ha x 20 kg) 2 Kg Kg Kg kg 3 4 6 7 14 6 4 6 7 14 214 ..3 % Seminţe de trifoi alb: (0.MANOPERĂ PENTRU: Tarif RON/z.54 1.5 Cap.25 25 9.00 240. Total RON x x 25 695.0 2.8-(se 254 0.18 execută două lucrări) 3 Semănat amestec de ierburi 107 0.30 1.a. 1 Insecticide: 2000 l x 0. RON 1310 PENTRU: Cap.24 LUCRĂRI Tarif RON/ha. 4 80 40 30 10 TOTAL RON 5 320.a.II-Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr.crt.75 214.0 0. 5. NPC/79 transf.. Cantitatea caracteristici şi utilajul folosit din Coef.articol CT. a.n.III Materii şi materiale Nr.0 1. crt.30 plantării) 2 Discuit arătură cu GD-2.2% Fungicide: 2000l x 0.54 perene cu SUP-21 4 Stropit cu MSPP (se execută 6 121 0. 0 1 2 3 4 Denumirea UM Cantitatea Valoarea RON / U. anexa 1 0 1 2 3 4 1 Arat în livadă (după terminarea 242 1.7 ha x 10 kg) Seminţe lolium perene: (0.n 250 MECANICE Total pentru un ha.00 25 25 471.n.59 2.00 140.00 Greutate pentru transp.

TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE

A-pentru 1 (un) hectar

910,00

30

Cap.IV Transporturi de materii şi materiale Distanţa de Cantitatea Nr.cr Denumirea-grupa transp. transport. t. Km. tone 0 1 2 3 Insectofungicide + seminţe de 50 0,03 ierburi perene TOTAL TRANSPORTURI -total t/km 1(un) ha -tarif lRON/t/km -total RON TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.I Manopera Pentru 1 (un) hectar 695,25 Cap.II Utilaje 1310,00 Cap.III Materiale 910,00 Cap.IV Transport 1,875

Volum total t/km 4 1,5 1,5 0,375 0,5625 RON Total cheltuieli directe 2875,125

3.7.2.Antemăsurătoare-Deviz nr.4 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii de PIERSIC cu desimea de 635 pomi/ha. Cap.I Manopera: Nr. Nr.articol Denumirea lucrării din crt. din normele de muncă NTM/92 unitatea de măsură şi cantitatea 0 1 2 1 2020 Tăieri de formare a coroanei UM=mii pomi: cantit:=0,635 2 1835 Săpat gropi pentru completarea golurilor-12% UM=buc: cantit.=76 z.o. U.M. 3 1,30 0,11 TOTAL z.o. I 4 0,825 8,36 5 din care pe categorii II 6 III 7 8,36 IV 8 0,825 -

215

3 4 5

1733 1775 1843

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1845 1866 1906 2744 3157 1808 294 asimilat 312 1869 2037

TOTAL MANOPERĂ PENTRU:

Făcut şanţ pentru stratificat pomii UM=ml: cantit.=2 Stratificat pomi pt. compl.de goluri UM=mii buc: cantit.=0,076 Fasonat rădăcina , făcut mocirla şi mocirlit în vederea plantării UM=mii buc, cantit.=0,076 Repartizat pomii la gropi UM=mii buc: cantit.=0,076 Plantat pomi în goluri 12% lucrare completă UM=buc: cantit= 76 Sapa mare pe rând (1,2 m lăţime) UM=mii m2::: cantit.=2 Preparat soluţie pentru 6 tractoare a câte 500 l UM=miil: cantitatea=3,0 Deservit MSPP la 6 tratamente UM=ha: cantit.=6,0 Prăşit pe rând x 4 lucrări UM=mii m2: cantit. (2x4) = 8 Cosit cu coasa între rânduri UM=ha: cantit.= (0,8x 2 lucr.)=1,6 Strâns fânul şi aşezat ca mulci pe rândul de pomi UM=ha: cantit=1,6 Plivit lăstarii şi dirijarea lor pe direcţia rândurilor UM=mii pomi: cantit.=0,635 Strângerea ramurilor şi scoaterea la alei UM=ha: cantit.=1ha 1-(un) ha Total z.o.uri Tarif RON/z.o. Total RON

0,05 1,81 3,33

0,10 0,14 0,25

-

-

0,10 0,14 0,25

-

3,13 0,02 2,63 0,09 0,06 1,22 4,00 1,25 6,06 1,44 x x x

0,24 1,52 5,26 0,27 0,36 9,76 6,40 2,00 3,848 1,44 40,773 25 1019,32

0,36 -

-

0,24 5,26 9,76 3,848

1,52 0,27 6,40 2,00 1,44

0,36 25 9

-

27,958 25 698,95

11,015 25 275,375

Cap.II-Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr.crt. Lucrarea Nr.articol caracteristici şi utilajul folosit din NPC/79 anexa 1 0 1 2 1 Stropit cu MSPP ….6 tratamente 128
216

CT. Coef.de transf. 3 0,37

Cantitatea Ha 4 Ha. a..n. 5 2,22

TOTAL LUCRĂRI MECANICE PENTRU:

1(un ) ha

Total ha.a..n. Tarif RON/ha.a.n Total pentru un ha. RON

2,22 250 555,0

Cap.III Materii şi materiale Nr. crt. 0 1 Denumirea UM 2 buc. Kg. Kg. Cantitatea 3 76 9 6 Valoarea RON / TOTAL U.M. RON 4 5 20 1520 40 80 360,00 480,00 2360 Greutate pentru transp. 6 38,5 9 6 53,5

1 Pomi altoiţi pt. completarea golurilor 12% 2 Fungicide 3000 l soluţie x 0,03% 3 Insecticide 3000 l soluţie x 0,02% TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE

pentru 1 (unu) hectar

Cap.IV Transporturi de materii şi materiale Distanţa Cantitatea Nr. Denumirea-grupa de transport. crt. transp. Tone Km. 0 1 2 3 1 Pomi pt. completări de goluri 50 0,037 2 Insectofungicide 50 0,015 TOTAL TRANSPORTURI -total t/km 1(un) ha –tarif RON/t/km -total RON TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.I Manopera Pentru 1 (un) hectar 1019,32 Cap.II Utilaje 555,00
217

Volum total t/km

4 1,8 0,8 2,6 0,375 0,975

Cap.III Materiale 2360

RON Cap.IV Total cheltuieli Transport directe 0,975 3935,295

3.7.3.Antemăsurătoare –Deviz nr.5 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul III a unei plantaţii de PIERSIC cu desimea de 635 pomi/ha Cap.I Manoperă Nr. crt. 0 1 2 3 Nr.articol din NTM/92 1 1954 1906 1908 Denumirea lucrării din normele de muncă unitatea de măsură şi cantitatea 2 Tăieri pentru formarea coroanei UM=mb: cantit.=0,635 Sapa mare pe rând 120 m lăţime UM=mii m2: cantit.=2,0 Prăşit manual pe rând –4 lucrări UM=mii m2: cantit.(2 x 4)=8 Pregătit soluţiile pentru 8 tratamente a câte 500 l UM= mii l: cantit.=4,0 Deservit MSPP la 8 tratamente UM=ha: cantit.=8 Cosit între rândurile de pomi, 2 lucrări UM=ha: cantit.(0,8 x 2) = 1,6 Strâns manual fânul şi aşezat ca mulci pe rândul de pomi UM=ha: cantit.=1,6 Încărcat şi descărcat îngrăş. chim. Se execută 2 lucrări UM=t: cantit.= (0,34 x 2) = 0,68 Încărcat gunoi grajd UM= t: cantit. = 12,7 Administrat gunoi grajd UM= ha: cantit.= 1,0 Strângerea ramurilor şi scoaterea lor pe alei UM=ha: cantit.=1 ha z.o. UM 3 5,0 TOTAL zo I 4 3,175 5,26 2,63 1,22 9,76 9,76 5 din care pe categorii II 6 III 7 5,26 IV 8 3,175

4 5 6

2744 3157 294

0,09 0,06 4,0

0,36 0,48 6,40

0,4 8 -

-

-

0,36 6,40

7

312

1,25

2,00

-

-

-

2,00

8

3246

0,11

0,07

-

0,07

-

-

9 10 11

3223 1868 2037 redus 3/4

0,18 1,67 1,44

2,3 1,67 1,44

-

2,3 1,67 -

-

1,44

218

TOTAL MANOPERA PENTRU

1 (un) ha

Total z.o.uri Tarif RON/z.o. Total RON

x x x

32,915 25 822,875

0.4 8 25 12 CT. Coef. de transf. 3 0,17 0,37

4,04 25 101

15,02 25 375,5

13,375 25 334,375

Cap.II-Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr.crt. Lucrarea Nr.articol caracteristici şi utilajul folosit din NPC/79 anexa 1 0 1 2 1 Administrat îngrăşăminte chimice 275 cu MIC 2 Stropit cu MSPP 128 TOTAL 1(un ) ha Total ha. a..n. LUCRĂRI Tarif RON /ha.a.n MECANICE Total pentru un ha. PENTRU: Cap.III Materii şi materiale Nr. crt. 0 1 Denumirea UM Cantitatea

Cantitatea Ha 4 1 8 Ha. a..n. 5 0,17 2,96 3,13 250 782,5

RON

1 2 3 Fungicide :4000 l Kg.. 12 soluţie x 0,3% 2 Insecticide. 4000 Kg. 8 soluţie x 0,2% 3 Îngrăşăminte chimice Kg. 635 complexe 4 Gunoi de grajd t 10 TOTAL VALOARE pentru 1 (un) hectar MATERII ŞI MATERIALE Cap.IV Transporturi de materii şi materiale Distanţa de Nr. Denumirea-grupa transp. crt. Km. 0 1 2 1 Insectofungicide 50 2 Îngrăşăminte chimice 50 3 Gunoi de grajd 10

Valoarea RON pe TOTAL U.M. RON 4 5 40 480,00 80 1 5 640,00 635,00 50 1805

Greutate pentru transp. 6 12 8 635 10000 10655

Cantitatea transport. tone 3 0,02 0,635 10

Volum total t/km 4 1,0 31,75 100

219

TOTAL TRANSPORTURI

-total t/km 1(un) ha -tarif RONt/km -total RON

132,75 0,375 49,78

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.I Manopera Pentru 1 (un) hectar 822,875

RON Cap.II Utilaje 782,5 Cap.III Materiale 10655 Cap.IV Transport 49,78 Total cheltuieli directe 12310,155

3.8.3.Antemăsurătoare – Deviz nr.3 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul I a plantaţiei de VISIN cu desimea de 560 pomi la hectar. Cap. 1 Manoperă : Nr. Nr.artic Denumirea lucrării din ctr dinNTM/92 normele de muncă Unitate de măsură şi cantitatea 0 1 2 1 1906 - Sapa mare pe rând(500x4,8) UM= mii m2 cantit=2,4 2 3135 - Deservit semănătoarea SUP-21 UM=ha cantit=0,76 3 2744 - Pregătit soluţia pt.4 tratamente a câte 400l UM=mii l cantit=1,6 4 3157 - Deservit MSPP la 4 tratamente UM=ha cantit=4 5 1907 - Prăşit cu sapa pe rândul de pomi 4 lucrărix2,4 mii mp UM=mii m2 cantit=9,6 6 294 Cosit între rânduri-2 lucrări UM=ha cantit=(0,76x2) 1,52 Strâns fânul şi aşezat ca mulci pe rândul de pomi UM=ha cantit=1,52 - Total ZO uri ZO UM 3 2,63 0,14 0,09 0,06 TOTAL ZO 4 6,31 0,11 0,14 0,24 Din care pe categorii I 5 0,24 II 6 III 7 6,31 0,11 IV 8 0,14 -

1,28

12,29

-

-

12,29

-

4,00

6,08

-

-

-

6,08

7

312

-

1,25 X
220

1,90 27,07

0,24

1,90

18,71

1,90 8,12

TOTAL MANOPERA PENTRU

- Tarif RON/ZO 1(unu) - Total RON lei

X X

25 676,75

25 6,0

25

25 467,75

25 203,0

Cap. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr. Lucrarea Nr.art.din CT crt Caracteristici şi utilajul folosit NPC/79 coef.de anexa 1 transf. 0 1 2 3 1 Arătura normală în livadă(după 1,36 plantare) 2 Discuit arătura – 2 lucrări 0,60 3 Semănat amestec de ierburi perene 0,65 4 Stropit în livadă – 4 tratamente 0,36 5 TOTAL - Total Ha a. n LUCRĂRI 1(un) ha - Tarif RON/ ha a. n MECANICE - Total pentru un ha PENTRU Cap.III - Materii şi materiale Nr. Denumirea crt 0 1 1 Sămânţă de lolium perene 2 Sămânţă de trifoi alb 3 Fungicide 1600 l x0,3% 4 Insecticide 1600 l x0,2% TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE

ha 4 1 2 1 4

Cantitatea ha a. n 5 1,36 1,20 0,65 1,44 4,65 250 1162,5

RON

UM 2 Kg

Cantitatea 3 14

Valoarea RON/ Total UM mii lei 4 5 10 140,0 210,0 192,0 256,0 798,0

Greut. pentru transport 6 14 7 4,8 3,2 29

Kg 7 30 Kg 4,8 40 Kg 3,2 80 pentru 1(unu) hectar

Cap.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr. Denumirea - Grupa crt 0 1 1 Sămânţă şi insectofungicide 2 Apă pt.4 tratamente - total t /km 1(ha) - tarif RON / t / - total RON TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.I Cap.II manopera utilaje

Distanţa de transp km 2 50 2

Cantit. transport. t 3 0,03 1,60

Volum total t/km 4 1,5 3,2 4,7 0,375 1,762

Cap.III materiale
221

Cap.IV transport

RON Total cheltuieli directe

Plantat pomi lucrare completă UM=buc cantit=67 8 1906 .012 3.formarea coroanei UM=mii pomi cantit=0.6 10 2744 .16 0.067 5 1843 . completarea golurilor 12% UM=buc cantit=67 3 1773 .09 0.63 6.22 0.8x500) UM=mii m2 cantit=2.Săpat gropi pt.067 6 1845 .00 1.50 798.81 0.29 - - 6.stocat UM=ml cantit=2 4 1775 .4 lucrări UM=mii m2 cantit=(4x2.2.37 - 0.10 1.4) 9.18 - - - 0.37 - - 7.762 2639. 1 Manoperă : Nr.12 - - 3.artic Denumirea lucrării din ctr din normele de muncă NTM/92 Unitate de măsură şi cantitatea 0 1 2 1 1952 .05 0.56 2 1835 .22 - 0. UM=mii l cantit=2.Fasonat şi mocirlit rădăcina UM=mii pomi cantit=0.11 7.21 0.Stratificat pom în şanţ UM=mii buc cantit=0.Tăieri pt.Pregătit soluţia pentru 5 trat.16 5 - Din care pe categorii II III IV 6 7 8 1.0 ZO UM TOTAL ZO I 3 4 2.31 1.Făcut şanţ de 50x50 pt.34 - 0.10 0.Prăşit pe rând.Antemăsurătoare – Deviz nr.34 2.31 12.21 - - - 0.067 7 1866 .Pentru 1(un) hectar 676.75 1162.4 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii de VISIN cu desimea de 560 pomi la hectar Cap.18 222 .28 12.33 0. Nr.12 3.Repartizat pomi la gropi UM=mii pomi cantit=0.40 9 1907 .08 1.29 1.8.Sapa mare pe rând(4.13 0.02 1.

0 TOTAL VALOARE MATERII ŞI -pentru 1(unu) hectar 2235.n 4 1.5 .52 Strâns ramurile şi scos la alei UM=ha.13 6.25 - 26. Denumirea .25 1.n LUCRĂRI 1(un) ha .90 1.44 12.tran Volum total sport.11 12 13 14 3157 294 312 2037 - Deservit MSPP-5 tratamente UM=ha cantit=5.0 2 Fungicide : 2000 l x 0.90 1.3% Kg 6 40 240.a.44 X X X 39.de crt Caracteristici şi utilajul folosit transf.30 4 6.85 250 462.Total pentru un ha PENTRU : Ha 3 5 RON Cantitatea Ha a.5 1.n MECANICE . cantit=1 .0 3 Insecticide : 2000 l x 0. 0 1 2 1 Stropit cu MSPP 5 tratamente 0.Tarif RON/ha a.0 Cosit intre randuri-2 lucrari UM=ha cantit=1.III .30 0.02 25 975.19 25 654.85 1.0 MATERIALE Cap.Tarif RON/ZO .37 TOTAL -Total ha.10 25 302.pentru transport 6 128 6 4 138 Distanţa de transp km 2 50 Cantit.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.73 25 18. Lucrarea CT coef.Materii şi materiale Nr. Denumirea crt Valoarea RON/ Total UM RON 0 1 2 3 4 5 1 Pomi pentru completat goluri Buc 67 25 1675.Total RON 0.08 1.50 TOTAL MANOPERA PENTRU 1(unu) Cap.2% Kg 4 80 320.5 Cap.75 6.Total ZO uri .Grupa crt 0 1 1 Pomi 223 UM Cantitatea Greut. t t/km 3 4 0. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr.44 1.06 0.08 0.52 Strâns fân şi asezat ca mulci UM=ha cantit=1.

31 - - 6.11 0.III materiale 2235.36 - - 0.27 0.8 mx500) UM=mii m2 cantit=2.63 6.06 0.0 Deservit MSPP la 6 tratamente UM=ha cantit=6 Sapa mare pe rând (4. Denumirea lucrării din artic normele de muncă dinNT Unitate de măsură şi M/92 cantitatea 0 1 2 1 1954 .5 462.II manopera utilaje A-Pentru 1(un) 975.total t /km 1(ha) .6 Încărcat şi desc.36 0.625 3.80 1.6 tratamente a câte 500 l UM=mii l cantit=3.625 Total cheltuieli directe 3675.Antemăsurătoare – Deviz nr.formarea coroanei UM=mii pomi cantit=0.375 2.80 5 - Din care pe categorii II III IV 6 7 8 2.29 7 3246 - 0.total RON 50 0.IV transport 2.44 1.0 TOTAL ZO I 4 2.5 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul III a unei plantaţii de VISIN cu desimea de 560 pomi la hectar Cap.44 - - - 1.tarif RON/ t / .4) UM= mii m2 cantit=9.3.28 12.chim.56 2 2037 redus 3/4 2744 3157 Strângerea ramurilor şi scoaterea lor la alei UM=ha cantit=1 ha Pregătit soluţia pt.22 - - 224 .31 - 6 1907 - 1.-4 operaţiuni UM=t cantit=0.09 0.4 Prăşit pe rând(4 lucr x 2.I Cap.2 Insectofungicide .8. 1 Manoperă : Nr.0 0.27 - 5 1906 - 2.29 - - 12.Tăieri pt.22 - 0.0 RON Cap.44 3 4 - 0.îngr.5 7.5 x 4=2 ZO UM 3 5.5 hectar Cap.01 0.625 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.

art. 275 0.Total RON 1.2% Kg 6.25 1.90 X X X 32. Lucrarea Nr.0 1.49 25 312.25 TOTAL MANOPERA PENTRU 1(unu) Cap. Denumirea crt UM Cantitatea ha 4 6 1 RON Cantitatea ha a.60 25 465.08 25 27.17 TOTAL .52 .chim.Total Ha a. Denumirea .0 12.Tarif lei / ha a.Total pentru un ha PENTRU Cap.86 - 0. pentru transport 6 9.0 575. t 0 1 2 3 1 insectofungicide 50 0.din CT crt Caracteristici şi utilajul folosit NPC/79 coef.0 80 480.0 40 360.00 6.39 250 597.Grupa Distanţa de Cantit.de anexa 1 transf.câte 1 kg/pom UM=mii pomi cantit=0.0 560.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.90 - - 1.III .0 6.8 1868 - Administrat îngr.56 225 Greut.37 tratamente 2 Administrat îngr.0 2 Insecticide : 300 l x 0. n MECANICE .36 25 9.0 MATERIALE Cap.Total ZO uri . n 5 2.015 2 Ingrasaminte chimice 50 0.52 Strâns iarba cosită şi aşezarea ca mulci pe rândul de pomi UM=ha cantit=1.0 Volum total t/km 4 0.chim. 0 1 2 3 1 Stropit în livadă cu MSPP-6 128 0.Materii şi materiale Nr.Tarif RON/ZO .5 Valoarea RON/ Total UM RON 0 1 2 3 4 5 1 Fungicide : 300 l x 0.54 0.76 x 2) 1.17 2.3% Kg 9.tr crt transp km ansport.53 25 813.08 10 312 - 1.08 - 6.22 0.5 Cosit între rânduri 2 lucrăriUM=ha cantit=(0.0 3 Îngrăşăminte chimice Kg 560 1 560. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr.86 - - 9 294 4.0 TOTAL VALOARE MATERII ŞI pentru 1(unu) hectar 1400.8 28 . n LUCRĂRI -1(un) ha .25 0.0 18.

67 6.Administra îngr.Pregătit soluţie pentru 8 tratamente a câte ZO UM 3 15.68 - 1.43 .18 - 1.8.22 0.67 2.Încîrcat şi descărcat îngr.4 operaţiuni UM=t cantit=2 ha 4 1868 .25 597.Incarcat gunoi de grajd UM=t cantit=(500x20)=10 6 1867 .III materiale 1400.31 - 12.IV transport 10.formarea coroanei UM=mii pomi cantit=0.0 Cap.44 0.II manopera utilaje Pentru 1(un) 813.chim.6 3 1.22 0.875 Cap.Tăieri pt.44 1.tarif lei / t / km .4.Strângerea ramurilor redus şi scoaterea lor la alei 3/4 UM=ha cantit=1 ha 3 3246 .total RON :1(ha) 29 0.28 0.875 RON Total cheltuieli directe 2821.56 2 2037 .75 1.6 9 2744 .44 - 0.arti Denumirea lucrării din ctr c normele de muncă dinNT Unitate de măsură şi M/92 cantitatea 0 1 2 1 1955 .31 10..67 - 6.4 8 1907 .625 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.0 7 1906 .63 1.5 hectar 3.Prăşit pe rând 4 lucrări UM=mii m2 cantit=9.I Cap.29 0.56 5 3223 .29 0.18 1.43 - 1.total t /km .375 10.Sapa mare pe rând UM=mii m2 cantit=2.6 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul IV a unei plantaţii de VISIN cu desimea de 560 pomi la hectar Cap.Administrat gunoi de Redus1 grajd UM=ha /2 cantit=1.09 226 1.63 TOTAL ZO I 4 8.18 - - 1. 1 Manoperă : Nr.68 - 0.75 5 - Din care pe categorii II III IV 6 7 8 8.chimice UM=mii pomi cantit=0. Nr.Antemăsurătoare – Deviz nr.11 2.

Total RON 0.0 TOTAL MANOPERA PENTRU 1(unu) Cap.06 4.3% Insecticide : 4000 l x 0. Denumirea .60 18.37 TOTAL -Total ha.05 25 1051.25 .2% Îngrăşăminte chimice complexe UM 2 Kg Kg Kg Cantitatea 3 12 8 560 Ha 3 8 RON Cantitatea Ha a.25 0.8 tratamente 0.Grupa Distanţa de crt transp km 0 1 2 1 Transport îngrăş.96 250 740 Valoarea RON/ Total UM RON 4 5 40 576.Total pentru un ha PENTRU : Cap.a.III .52 .52 Strâns iarba cosită şi aşezarea ca mulci pe rândul de pomi UM=ha cantit=1.25 18.Tarif RON/ZO .Tarif RON/ha a.48 6.n LUCRĂRI 1(un) ha .10 11 12 3157 294 312 - 500 l UM=mii l cantit=4.0 5 50.08 1.0 1954.Total ZO uri .0 Greut.0 4.60 25 465.de crt Caracteristici şi utilajul folosit transf. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr. t 3 0.25 0. pentru transport 6 15 10 560 10000 10585 TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE pentru 1(unu) hectar Cap.90 X X X 42.37 25 109. Lucrarea CT coef.trans port.48 - - - 6.0 80 768.n MECANICE .Materii şi materiale Nr. 0 1 2 1 Stropit cu MSPP .585 Volum total t/km 4 29.96 2.48 25 12.0 1 560.0 465.90 0. Denumirea crt 0 1 2 3 1 Fungicide : 4000 l x 0.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.chimice + 50 insectofungicide 227 Cantit.8 Deservit MSPP la 8 tratamente UM=ha cantit=8 Cosit între rânduri 2 lucrări UM=ha cantit= 1.n 4 2.00 1.08 1.

6 z.6 7 312 Strâns fânul şi aşezat ca mulci pe rândul de pomi UM=ha: cantit=1.total t /km .00 0.25 2.737 3.0 Cap.I Manopera: Nr. 3 2.9.22 TOTA L z. cantit=2.26 0. Nr.18 6. 4 5.487 RON Total cheltuieli directe 3793.total RON 10 :1(ha) 10 129.1.30 - - - 0.7 3 1908 Prăşit pe rândul de pomi (4lucrări) UM=mii m2:cantit.3 0.76 8 - 0.25 740.2 Gunoi de grajd .76 din care pe categorii I II III IV 5 0. Cap.I Cap.Antemăsurătoare-Deviz nr.o.5 asimilat tratamente a câte 400 l UM=miil.0 hectar Cap.M.0 5 3157 Desevit MSPP la 6 tratamente UM=ha.375 48.3 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul I a unei plantaţii de CIREŞ desimea de 430 pomi/ha.06 4.487 100 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.09 0.26 9.o.II manopera utilaje Pentru 1(un) 1051.06 9.63 0.tarif RON/ t /km .00 228 .40 1.=1.06 6 7 5.40 0.IV transport 48.18 0.articol Denumirea lucrării din crt din normele de muncă NTM/92 unitatea de măsură şi cantitatea 0 1 2 1 1906 Sapa mare pe rândul de pomi UM=mii m2: cantit=2 2 3135 Deservit semănătoare SUP=21 UM=ha: cantit=0.(2x4)=8 4 2744 Preparat soluţie pt.30 6. cantit=5 6 294 Cosit manual între asimilat rânduri (2 lucrări) UM=ha: cantit.00 - - - 2. U.08 1.III materiale 1954.

. Coef. 4 1.o.7 ha x 10 kg) Seminţe lolium perene: (0.o Total RON 6.M..57 25 664.24 RON 250 1310 Greutate pentru transp.n Total pentru un ha.25 0.06 2.d e transf.0 2.54 2.0 6.crt. 2 1. Lucrarea Nr.18 0.0 229 .58 25 214.0 40 30 10 240.30 0.n. RON 4 5 80 320.75 8.articol caracteristici şi utilajul folosit din NPC/79 anexa 1 0 1 1 Arat în livadă (după terminarea 242 plantării) 2 Discuit arătură cu GD-2.II-Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr.7 ha x 20 kg) UM 2 Kg Kg Kg kg Cantitatea 3 4 6 7 14 Valoarea RON / TOTAL U.37 Cantitatea Ha 3 1. cantit. 6 4 6 7 14 Cap.a.36 25 9.00 - 17. 0 1 2 3 4 Denumirea 1 Insecticide: 2000 l x 0.III Materii şi materiale Nr.uri Tarif RON/z.61 - - 2.n.2% Fungicide: 2000l x 0.8 1869 TOTAL MANOPERĂ PENTRU: Plivitul lăstarilor şi dirijarea lor pe direcţia rândurilor UM=mii pomi.59 0.0 210.crt . Tarif RON/ha.a.30 1. CT.61 - x x x 26.=0.8-(se 254 execută două lucrări) 3 Semănat amestec de ierburi 107 perene cu SUP-21 4 Stropit cu MSPP (se execută 6 121 tratamente) TOTAL LUCRĂRI MECANICE PENTRU: 1(un ) ha Total ha.54 0.0 140.3 % Seminţe de trifoi alb: (0.50 Cap.0 1.43 1-(un) ha Total z.0 Ha. a.22 5.63 25 440.

25 Cap.III Materiale 910. 0 1 Denumirea-grupa Distanţa de transp.0 Cap.9.I Manopera: 230 .I Manopera 664.2.IV Transport 0.0 3. 2 50 Cantitatea transport.0 30 Cap. tone 3 0.4 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii de CIREŞ cu desimea de 430 pomi/ha. Cap.Antemăsurătoare-Deviz nr. crt.5 1.5 0.IV Transporturi de materii şi materiale Nr.562 Total cheltuieli directe 2884.562 RON Cap.03 Volum total t/km 4 1.TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE pentru 1 (un) hectar 910.II Utilaje 1310.375 0. Km.812 1 Insectofungicide + seminţe de ierburi perene TOTAL TRANSPORTURI -total t/km 1(un) ha -tarif RON/t/km -total RON TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Pentru 1 (un) hectar Cap.

25 10.43 Săpat gropi pentru completarea golurilor-12% UM=buc: cantit.04 0. crt .36 9.43 .09 0.00 2.56 - 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1845 1866 1906 2744 3157 1808 294 asimilat 312 1869 3.=2 Preparat soluţie pentru 6 tractoare a câte 500 l UM=miil: cantitatea=3.Total RON z.06 1.85 25 596. 4 0.0 - X X X 34.27 6.3 6 - - 0.=2 Stratificat pomi pt..de goluri UM=mb: cantit.052 Repartizat pomii la gropi UM=mb: cantit.6 Strâns fânul şi aşezat ca mulci pe rândul de pomi UM=ha: cantit=1.07 0.27 25 256.16 1.0 Deservit MSPP la 6 tratamente UM=ha: cantit.27 0.22 4. compl.2 m lăţime) UM=mii m2::: cantit.)=1.07 0. U.Nr.=0.0 0.8x 2 lucr.M.o.052 Plantat pomi în goluri 12% lucrare completă UM=buc: cantit= 52 Sapa mare pe rând (1.17 8 0.02 2. 3 1.o. făcut mocirla şi mocirlit în vederea plantării UM=mb. cantit.17 din care pe categorii I II III IV 5 6 7 5.63 0.26 0.=52 Făcut şanţ pentru stratificat pomii UM=ml: cantit.06 0.76 6.04 Fasonat rădăcina .33 TOTAL z.05 1.= (0.16 5.6 Plivit lăstarii şi dirijarea lor pe direcţia rândurilor UM=mii pomi: cantit.26 9.75 TOTAL MANOPERA PENTRU Cap.40 2.=0.36 25 9.25 6.56 5.10 0.=0.=0.72 0.=6. (2x4) = 8 Cosit cu coasa între rânduri UM=ha: cantit.II-Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: 231 .Total ZO uri 1(un) ha .61 1.72 0.82 3.13 0.0 Prăşit pe rând x 4 lucrări UM=mii m2: cantit.61 0.48 25 1150.11 0.articol din NTM/92 1 2020 1835 1733 1775 1843 Denumirea lucrării din normele de muncă unitatea de măsură şi cantitatea 2 Tăieri de formarea coroanei UM=mii pomi: cantit:=0. 0 1 2 3 4 Nr.30 0.0 25 - 23.00 1.76 2.10 0.Tarif RON/ZO .40 2.04 5.

IV Transport 2.0 555.III Materiale 2140. completarea golurilor 12% 2 Fungicide 3000 l soluţie x 0.03% 3 Insecticide 3000 l soluţie x 0.a.I Cap.625 Volum total t/km 4 4.375 2.37 Cantitatea Ha 3 Ha.12 goluri 2 Insectofungicide 50 0. 4 2.n Total pentru un ha.0 Cap.d e transf. Coef. Lucrarea caracteristici şi utilajul folosit 1 Stropit cu MSPP …6 tratamente 1(un ) ha Nr. 6 105 9 6 120 1 Pomi altoiţi pt. RON 4 5 25 1300.02% TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE pentru 1 (un) hectar Cap.22 250 555 Total ha.625 232 .0 TOTAL TRANSPORTURI -total t/km 1(un) ha –tarif RON/t/km -total RON TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap. Denumirea-grupa transp. Km.n.0 Greutate pentru transp. transport. crt. Tarif RON/ha. Cantitatea 3 52 9 6 Valoarea RON / TOTAL U.625 Total cheltuieli directe 3847.. 0 1 Denumirea UM 2 buc. Kg. Tone 0 1 2 3 1 Pomi pt. 2 0. RON Cap.0 40 80 360.Nr.II Manopera Utilaje A-Pentru 1 (un) hectar 1150.III Materii şi materiale Nr.IV Transporturi de materii şi materiale Distanţa de Cantitatea Nr.0 480. Kg.0 RON Cap.crt.M.0 1 7 0. crt.0 2140.. completări de 50 0.articol din NPC/79 anexa 1 128 0 1 TOTAL LUCRĂRI MECANICE PENTRU: CT.a.n.22 2. a.

15 5.334 z.00 8 2. chim.00 - - - 2.40 0.=0.= (0.36 - - - 0.09 0.6 312 Strâns manual fânul şi aşezat ca mulci pe rândul de pomi UM=ha: cantit.(2 x 4)=8 2744 Pregătit soluţiile pentru 8 tratamente a câte 500 l UM= mii l: cantit.26 9.=1.articol Denumirea lucrării din din normele de NTM/92 muncă unitatea de măsură şi cantitatea 1 2 1954 Tăieri pentru formarea coroanei UM=mb: cantit.0 0. crt.06 4.I Manoperă Nr.22 TOTAL zo 4 2.0 3157 Deservit MSPP la 8 tratamente UM=ha: cantit.51 - - 9 - - - - - - 233 . 0 1 2 3 Cap.9. Se execută 2 lucrări UM=t: cantit.=8 294 Cosit între rândurile de pomi.22 1.0 2.0 1908 Prăşit manual pe rând –4 lucrări UM=mii m2: cantit.8 x 2) = 1.=4.63 1.68 1868 Administrat îngrăşăminte chimice căte 1 Kg/pom UM= mii pomi: cantit.6 3246 Încărcat şi descărcat îngrăş.34 x 2) = 0.48 - - - 6.26 9.(0.48 6. 2 lucrări UM=ha: cantit.51 - 1. UM 3 5.36 5 6 0.76 din care pe categorii II III IV 6 7 5.43 1906 Sapa mare pe rând 120 m lăţime UM=mii m2: cantit.o.=2.25 2.15 - I 5 - 4 0.76 8 2.40 7 1.3.= 0.5 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul III a unei plantaţii de CIREŞ cu desimea de 430 pomi/ha Nr.Antemăsurătoare –Deviz nr.3.

crt.02 25 375.=1 ha Strâns ramurile si scos la alei 1 (un) ha Total z.M.uri Tarif RON/z. 12 soluţie x 0.2% 3 Îngrăşăminte chimice Kg. 2 0. a.III Materii şi materiale Nr. RON 4 5 40 480. Total RON 5.n. Km.10 11 2037 redus 3/4 2037 Strângerea ramurilor şi scoaterea lor pe alei UM=ha: cantit.25 15..5 0.37 Cantitatea Ha 3 1 8 Ha.0 11.0 80 1 640. MECANICE Tarif RON /ha.o.de transf. tone Volum total t/km .17 2.48 25 12.96 3.42 25 985.17 0. Lucrarea Nr.n PENTRU: Total pentru un ha.5 10.01 25 325. Denumirea-grupa de crt.5 Greutate pentru transp.IV Transporturi de materii şi materiale Distanţa Nr.13 250 782. 4000 Kg. 8 soluţie x 0. 430 complexe TOTAL VALOARE MATERII pentru 1 (un) hectar ŞI MATERIALE Valoarea RON pe TOTAL U. crt.5 13.a..76 x x x 11.II-Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr.0 430. 4 0.o. 0 1 Denumirea UM Cantitatea CT.n. transp.0 1550. 6 12 8 430 450 RON 1 2 3 Fungicide :4000 l Kg.0 Cap.5 39. 234 Cantitatea transport.3% 2 Insecticide.articol caracteristici şi utilajul folosit din NPC/79 anexa 1 0 1 1 Administrat îngrăşăminte 275 chimice cu MIC 2 Stropit cu MSPP 128 TOTAL LUCRĂRI A:1(un ) ha Total ha.75 TOTAL MANOPERA PENTRU Cap. Coef.. Cap. a.91 25 272.

06 0.5 0.0 3 1908 Prăşit pe rând-4 lucrări UM=mii m2 cantit (4 x 2) =8 4 3226 Încărcat şi descărcat îngrăş.Antemăsurătoare-Deviz nr.15 5.43 -total t/km 1(un) ha -tarif RONt/km -total RON Cap.4.437 RON Cap.8 6 3157 Deservit MSPP la 8 tratamente UM=miil: cantit =8 z.11 5.26 9.6 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul IV a unei plantaţii de CIREŞ cu desimea de 430 pomi/ha Cap.chim.5 Cap.48 - - 0.9.2 m lăţimi UM= mii m2:cantit =2.22 0.76 0.0 21.15 - 0.26 9.69 2. NTM/92 muncă unitatea de măsură şi cantitatea 0 1 2 1 1955 Tăieri de formare a coroanei UM=mii pomi: cantit=0.48 0. 4 operaţiuni UM=t: cantit (0.63 1.02 50 0. UM TOTAL zo din care pe categorii II III IV I 3 6.0 1 1 Insectofungicide 2 Îngrăşăminte chimice TOTAL TRANSPORTURI 2 3 50 0.IV Total cheltuieli Transport directe 8.III Materiale 1550.437 3326.I Manopera Pentru 1 (un) hectar 985.0 4 1.5 22.334 x 4) = 1.articol Denumirea lucrării crt din din normele de .25 4 2.II Utilaje 782. Nr.09 0.I Manoperă Nr.5 3.76 - - 0.43 0.437 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.69 5 - 6 - 7 - 8 2.43 - 235 .o.336 5 2744 Preparat soluţii (8 tratamente 600 l UM= mii l: cantit =4.375 8.43 2 1906 Sapa mare pe rând 1.

40 2.67 25 966.13 250 782.articol caracteristici şi utilajul folosit din NPC/79 anexa 1 0 1 1 Administrat îngraşăminte chimice 275 cu MIC 2 Stropit cu MSPP 8 tratamente 128 TOTAL 1(un ) ha Total ha.II-Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr.6 Strâns manual fânul şi aşezat ca mulci pe rândul de pomi UM=ha: cantit. RON 4 5 40 576.3% Insecticide. LUCRĂRI Tarif RON /ha.0 1.65 25 291..6 .0 Greutate pentru transp.a.52 25 288.5 11.5 11.0 11.7 8 294 312 9 1868 10 2037 redus 3/4 TOTAL MANOPERA PENTRU Cosit între rânduri –2 lucrări UM=ha: cantit (0. 0 1 2 Denumirea 1 Fungicide :480 l soluţie x 0.0 8 Ha.0 80 768.4 9. Cantitatea 3 14.75 0.=1 ha 1 (un) Total z.6 Administrat îngrăşăminte chimice căte1 Kg/pom UM= mii pomi: cantit.n MECANICE Total pentru un ha. Kg.37 Cantitatea Ha 3 1.334 Strângerea ramurilor şi scoaterea lor pe alei UM=ha: cantit. Total RON 4.25 15.8 x 2) 1.n.4 9.48 25 12.. 480 l soluţie x 0.96 3.02 25 375.uri ha Tarif RON/z. Lucrarea Nr.o.5 RON Cap.crt.40 2.17 0.M. a.III Materii şi materiale Nr.o.75 x x x 11.00 - - - - - - 5.17 2.= 0.crt.a.5 38.8 x 2) 1.25 6. 4 0.2% UM 2 Kg. 2 0. 6 14.6 236 Valoarea RON / TOTAL U.de transf.0 Cap. Coef. PENTRU: CT.00 - - - 6.n.(0.

Îngrăşăminte chimice complexe TOTAL VALOARE MATERII SI MATERIALE 3 Kg.5 Cap.375 8.Antemăsurătoare-Deviz nr.0 430 454 pentru 1 (un) hectar Cap.5 21.articol Denumirea lucrării din din normele de muncă NTM/92 unitatea de măsură şi cantitatea 1 2 z.43 TOTAL TRANSPORTURI -total t/km 1(un) ha -tarif RON/t/km -total RON TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap. transp.III Materiale 1774. 430 1 334.o.0 Cap. tone Km.5 23 0.625 Total cheltuieli directe 3532. 0 1 2 3 1 Insectofungicide 50 0.9. 0 Cap.75 Volum total t/km 4 1.II Utilaje 782.0 1774.7 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul V a unei plantaţii de CIRES cu desimea de 430 pomi/ha Nr.IV Transporturi de materii şi materiale Distanţ Cantitatea Nr.25 3. crt.625 RON Cap.03 2 Îngrăşăminte chimice 50 0.I Manoperă Nr. UM 3 237 TOTAL zo 4 I 5 din care pe categorii II III IV 6 7 8 .cr Denumirea-grupa a de transport.I Manopera A-Pentru 1 (un) hectar 966. t.IV Transport 8.5.

72 2. (0.25 2.43 Strâns ramurile şi scoase la alei UM= ha:cantit =1 ha Încărcat şi descărcat îngrăş.crt.72 - - - 6.0 CT.6 Strâns fânul şi aşezat pe rândul de pomi ca mulci UM=Ha: cantit.26 9.76 - 0.02 25 375.=2 Prăşit pe rând 1.77 25 1244. 8 tratam.11 11.=1.50 13.72 25 518.334 x 4) = 1.=(2x4) 8 Pregătit soluţie pt.48 - - - 0.2 m lăţime de 4 ori UM= mii m2: cantit. Lucrarea Nr.uri Tarif RON/z.75 Cap.6 Administrat îngrăşăminte chimice căte 1 Kg/pom UM= mii pomi: cantit.22 - - 0.43 0.76 - 7. chimice 4 operaţiuni UM=t: cantit.63 1.= 0.o.1 1956 2 3 2037 redus 3/4 3246 4 5 6 3238 1906 1908 7 8 9 2744 3157 294 10 312 11 1868 TOTAL MANOPERA PENTRU Tăieri de formare a coroanei UM=mii pomi: cantit=0.25 0.8 Deservit MSPP la 8 tratam.= 25 Sapa mare pe rând UM=mii m2: cantit.articol 238 Cantitatea . UM= mii l: cantit = 8 Cosit între rânduri 2 lucrări UM=Ha : cantit.63 6.22 - 11.336 Încărcat şi administrat gu noi de grajd 25 to/ha UM cantit.87 0.50 0.48 6.22 7.II-Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr.0 - - - - - - - - x x x 49.(8x2) =1.26 9.28 2. 15.0 - 2.55 25 338.0 20.00 - 5.00 5.0 0.o.334 1 (un) ha Total z.09 0.48 25 12.50 0.06 4.43 6.40 0. Total RON 15.40 - - 1. a 600 l UM= mii l: cantit= 4.

08 0.0 430.37 Ha 3 1 1 8 Ha. 4 0. 0 1 2 3 1 Insectofungicide şi îngrăşăminte 50 0.5 1 Administrat îngrăşăminte chimice cu 275 MIC Administrat gunoi de grajd 25 to/ha 192 Stropit cu MSPP 8 tratamente 128 1(un ) ha Total ha.0 1899.005 768.0 TOTAL TRANSPORTURI -total t/km 1(un) ha -tarif RON /t/km -total RON 239 Volum total t/km 4 22.4 soluţiex 0. a.0 80 1 0.IV Transporturi de materii şi materiale Distanţa Cantitatea Nr.0 272.5 250.crt.caracteristici şi utilajul folosit 0 1 2 3 TOTAL LUCRĂRI MECANICE PENTRU din NPC/79 anexa 1 Coef.3% 2 Insecticide: 4800 l Kg 9.4 9. tone Km.6 430 25000 25454 1 2 3 Fungicide: 4800 l Kg 14. Tarif RON/ha.2% 3 Îngrăşăminte chimice Kg 430 complexe 4 Gunoi de grajd Kg 25000 semifermentat TOTAL VALOARE MATERII pentru 1 (un) hectar ŞI MATERIALE Cap. 2 0.6 soluţiex 0.M.187 .0 2. crt. 6 14. transp.96 5. 0 1 Denumirea UM Cantitatea Valoarea RON pe TOTAL U.17 0. RON 4 5 40 576. Denumirea-grupa de transport.5 0. RON Cap.0 125..45 chimice 2 Gunoi de grajd 10 25.375 102.13 250 1282.a.n.0 Greutate pentru transp.17 2.n Total pentru un ha.n.de transf.a.III Materii şi materiale Nr.

06 23. cantit.I Manoperă: Nr.77 0. = 3.III Materiale 1899.42 - 0.00 0.03 - 0.Antemăsurătoare – Deviz nr. = 0. UM = ha.32 0. = 0.187 RON Total cheltuieli directe 4527. cantit. goluri 6% UM = mii gropi.08 - - 7 2356 0.14 0.36 0.2 Pregătit soluţia pt.0 Cap.I Cap.01 0.20 Din care pe categorii I II III IV 5 0.10.58 Legarea lăstarilor UM = ha.1. fasonat şi mocirlit rădăcina UM = mii buc. UM = mii l.3 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii de alun cu desimea de 580 plante/ha Cap.42 0.22 0. cantit. =0. din NTM/92 0 1 1 1783 redus ½ 2 1788 redus ½ 3 1781 Denumirea lucrării din normele de muncă Unitatea de măsură şi cantitatea 2 Tăieri de curăţire a tufelor UM = mii buc. Nr. cantit.TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.36 - 23.32 - 240 .035 Verif. 6 tratam.09 0.33 0. = 0.03 - - 8 9 10 1908 2744 3157 1.08 0.33 7 1.937 3. complet.5 6. = 6 ZO/ UM 3 2. cantit. = 1 Săpat gropi pt.II Manopera Utilaje Pentru 1 (un) hectar 1244. = 0. cantit.45 8 - 4 5 6 2343 1782 2347 0.035 Udat murul plantat în goluri UM = mii buc.035 Plantat mur în goluri 6% UM = mii buc. cantit.71 Total ZO 4 1. = 19.35 4.01 0.40 2.) UM = mii m2. = 0. cantit.66 5.035 Prăşit pe rând (4 lucr.5 Cap. articol crt.035 Muşuroit murul după udare UM = mii buc. cantit.IV Transport 102. cantit.25 1282.45 3.6 Deservit MPSP-300 la 6 trat.14 - 0.20 6 3.

11 2356 Muşuroit toamna toată plant. cu MPSP 300 TOTAL 1 (unu) ha Total ha.375 3.8 0.14 TOTAL 1(un) ha Total t/km TRANSPORTURI Tarif RON/km PENTRU: Total RON Volum total T/km 4 1.0 Cap.a.32 25 8.0 10115.40 0. 0 1 2 3 1 Alun înrădăcinat pt. de transp.75 0.a.45 - - TOTAL MANOPERA PENTRU: 29. comp.n. Caracteristici şi utilajul folosit NPC/79 Coef.30 250 825. de ha anexa 2 transf.60 4 2 Stropit cu insecto-fungicide 6 74 0. UM = mii buc.81 25 95.0 8.75 0. goluri 6% Insecticide Fungicide UM 2 mc kg Cantitatea 3 35 108 36 Cantitatea Ha. LUCRĂRI Tarif RON/ha.II – Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr.a.90 3. 0 1 2 3 4 1 Discuit printre rânduri – 4 lucr.0 1440.0 Valoarea RON/ Total UM RON 4 5 10 350.III – Materii şi materiale Nr. 5 2.75 3.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.art.30 241 . transp. pentru transp. 6 35 108 36 179 TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE pentru 1 (unu) hectar Cap.58 1(unu) ha Total ZO-uri Tarif RON/ZO Total RON 0.77 0. cantit. MECANICE Total pentru un ha RON PENTRU: Cap. 54 0.79 x x 25 744. = 0.45 - 0.71 25 17. Lucrarea Nr. Denumirea – grupa Distanţa Cantitatea crt. tone 0 1 2 3 1 Alun înrădăcinat 50 0.25 24. Denumirea crt. din CT crt.15 6 lucr.0 80 40 8640.n.035 2 Insecto-fungicide 50 0.95 25 623.n.0 Greut.8 7.

cantit.10. Nr.66 0.77 0.58 5 1908 Prăşit pe rând (4 lucr. îngrăşăminte chimice UM = mii buc.45 8 - 1.45 0.11 Total ZO 4 1.54 1.42 - 0. Îngr. = 6 Muşuroit toamna toată plant.32 25 8.4 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul III a unei plantaţii de alun cu desimea de 580 plante/ha Cap.05 3.42 0. cantit.2.00 4.89 0.16 7 1. = 1 3 3246 Înc. = 3. Denumirea lucrării din crt.035 4 1868 Ad. cantit. şi desc. = 0.32 0.36 - 0.16 I 5 - Din care pe categorii II III IV 6 3.32 - TOTAL MANOPERA PENTRU: 30. Trat.33 0.58 2 1788 Legarea lăstarilor redus ½ UM = ha.36 0. cantit.00 Cap.30 Total Chelt.87 25 621.TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.00 Cap.IV Transport 3.36 25 9. chimUM = mii buc. UM = mii buc.II Utilaje 825.) UM = mii m2.III Materiale 10115.45 23.75 RON Cap. UM = ha.2 6 7 8 2744 3157 2356 Pregătit soluţia pt. = 19.83 25 120.Antemăsurătoare – Deviz nr. Directe 11688. articol normele de muncă din Unitatea de măsură şi NTM/92 cantitatea 0 1 2 1 1783 Tăieri de curăţire a tufelor redus ½ UM = mii buc. cantit.75 0.22 0. = 0. = 0. cantit. 6 tratam.5 6.I Manopera Pentru 1 (un) hectar 744.33 0.09 0.45 3.0 .06 0.I Manoperă: Nr. cantit.50 0. UM = mii l.89 23.38 x x 25 759.75 24.58 1(un) ha Total ZO-uri Tarif RON/ZO Total RON 242 ZO/ UM 3 2. cantit. = 0.6 Deservit MPSP-300 la 6 trat.

n.III – Materii şi materiale Nr.0 1440.90 lucr. 6 580 70 36 686 1 2 3 Îngr.Cap.a. 0 1 UM Cantitatea Valoarea RON/U Total M RON 4 5 1 580. cu MPSP 300 TOTAL 1 (un) ha Total ha.50 Cap.art.5 0. Lucrarea Nr.Antemăsurătoare – Deviz nr.II Utilaje 225. Caracteristici şi utilajul folosit NPC/79 Coef. 2 Cantitatea transp. 0 1 2 3 4 5 1 Discuit printre rânduri – 4 lucr. Chimice complexe 1 kg / kg 580 tufă 2 Insecticide kg 70 3 Fungicide 36 TOTAL VALOARE MATERII pentru 1 (un) hectar ŞI MATERIALE Cap.10. chimice complexe 50 0. de ha Ha.937 3.00 Cap. Directe 8617.375 12.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.00 Distanţ a de transp.0 7620.IV Transport 12. Denumirea crt.n. 250 MECANICE Total pentru un ha RON 225.0 80 40 5600.937 Total Chelt. din CT Cantitatea crt. 0.69 TOTAL 1(un) ha Total t/km TRANSPORTURI Tarif RON/km PENTRU: Total RON TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.15 6 0.3. pentru transp.90 LUCRĂRI Tarif RON/ha.III Materiale 7620.a. 2 Stropit cu insecto-fungicide 6 74 0. 0 1 1 Alun înrădăcinat 2 Insecto-fungicide şi îngr.5 34.II – Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr.0 PENTRU: Cap. Denumirea – grupa crt.0 Greut.437 RON Cap. anexa 2 transf.n.a. tone 3 Volum total T/km 4 34.I Manopera Pentru 1 (un) hectar 759.5 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul IV a unei plantaţii de alun cu desimea de 580 plante/ha 243 .

06 0. cantit.16 0.58 TOTAL 1(un) ha Total ZO-uri MANOPERA PENTRU: Tarif RON/ZO Total RON ZO/ UM 3 2.75 0.16 7 1.32 0.32 25 8. 5 0. Chim.a.42 0. Lucrarea Nr.5 4 1868 Ad. din CT crt. UM = mii l. de Ha anexa 2 transf.UM = mii buc.66 0. = 0.Cap.50 0. cantit. Îngr.38 x x 25 759.75 24. = 1.II – Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr.33 0.n. = 1 ½ 3 3246 Înc.09 0.I Manoperă: Nr.n. = 6 8 2356 Muşuroit toamna toată plant.54 1.art. = 0.36 - 0.11 1. cantit. 2 Stropit cu insecto-fungicide 6 74 0.33 0. cantit.) UM = mii m2. Caracteristici şi utilajul folosit NPC/79 Coef.a.0 . cantit. LUCRĂRI Tarif RON/ha.58 2 1788 Legarea lăstarilor redus UM = ha.a.77 Total ZO 4 1.2 6 2744 Pregătit soluţia pt. cantit.6 7 3157 Deservit MPSP-300 la 6 trat.58 5 1908 Prăşit pe rând (4 lucr. UM = mii buc.5 6. UM = ha.36 25 9. = 3. Nr.42 0. cu MPSP 300 TOTAL 1 (un) ha Total ha. Denumirea lucrării din crt.15 6 lucr.36 0.45 8 23. cantit.90 0.0 Cap. cantit. = ½ 0. 0 1 2 3 4 1 Discuit printre rânduri – 4 lucr. Trat. articol normele de muncă din Unitatea de măsură şi NTM/92 cantitatea 0 1 2 1 1783 Tăieri de curăţire a tufelor redus UM = mii buc. îngrăşăminte chimice UM = mii buc.n. MECANICE Total pentru un ha RON PENTRU: 244 Cantitatea Ha.90 250 225.83 25 120. 6 tratam. = 19.32 - 0.89 23.22 0.87 25 621.45 30.45 3. şi desc.45 I 5 - Din care pe categorii II III IV 6 3.89 0.00 4.

16 7 1. chimice complexe TOTAL 1(un) ha TRANSPORTURI PENTRU: TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.00 Cap. Denumirea – grupa Distanţa de crt.937 3. Directe 8617.4.937 Total Chelt.375 12. cantit.II Utilaje 225.33 0. tone 3 0. Alun înrădăcinat Insecto-fungicide şi îngr. îngrăşăminte ZO/ UM 3 2. Canti tatea 0 1 2 3 1 Îngr.45 8 - . Nr.III – Materii şi materiale Nr.5 34. şi desc. Denumirea crt.5 6.0 80 5600. transp. = 0.69 Volum total T/km 4 34.16 I 5 - Din care pe categorii II III IV 6 3.Antemăsurătoare – Deviz nr.00 RON RON Cap. 6 580 70 36 686 Cantitatea transp.0 7620.IV Transport 12.I Manoperă: Nr.5 0.45 3. articol normele de muncă din Unitatea de măsură şi NTM/92 cantitatea 0 1 2 1 1783 Tăieri de curăţire a tufelor redus ½ UM = mii buc.0 40 1440. chimice complexe 1 kg /tufă kg 580 2 Insecticide kg 70 3 Fungicide 36 TOTAL VALOARE MATERII pentru 1 (un) hectar ŞI MATERIALE Cap.11 245 Total ZO 4 1.33 0.I Manopera Pentru 1 (unu) hectar 759. cantit. = 1 3 3246 Înc. Denumirea lucrării din crt. pentru transp.Cap.0 Greut.66 0.6 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul V a unei plantaţii de ALUN cu desimea de 580 plante/ha Cap.58 2 1788 Legarea lăstarilor redus ½ UM = ha.III Materiale 7620.10.437 Total t/km Tarif RON/km Total Cap.50 0 1 2 1 2 50 UM Valoarea RON Total /UM RON 4 5 1 580.

0 Cantitatea Ha a.a.09 0. pentru transp. Denumirea crt.58 1(unu) ha Total ZO-uri Tarif RON/ZO Total RON 1. Lucrarea Nr.a.n. = 19.83 25 120.54 0.75 Cap.II – Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr.02 25 475. UM = ha.0 6420.30 25 7.n.27 25 6.58 Prăşit pe rând (4 lucr.15 5 lucr. chimUM = mii buc.n. UM = mii l. cantit.75 19. 2 Stropit cu insecto-fungicide 6 74 0. MECANICE Total pentru un ha RON PENTRU: Cap. cantit.50 4. = 3.27 7 3157 0.75 250 187.30 - - - 8 2356 0. = 6 Muşuroit toamna toată plant.57 - - 17. din CT crt.57 - 6 2744 0. UM = mii buc. cantit.5 Ad.06 0. cu MPSP 300 TOTAL 1 (un) ha Total ha.2 Pregătit soluţia pt. cantit.75 0. de ha anexa 2 transf.42 x x 25 610. 6 580 58 30 668 1 2 3 Îngr.77 0.50 0. 0 1 2 3 4 1 Discuit printre rânduri – 4 lucr.50 Greut. 5 0.22 17.30 0. = 0. LUCRĂRI Tarif RON/ha.) UM = mii m2.4 1868 chimice UM = mii buc.45 - 0. îngr.45 - TOTAL MANOPERA PENTRU: 24.0 1200. cantit. 0 1 UM Cantitatea Valoarea RON/ Total RON UM 4 5 1 580. 6 tratam. chimice complexe 1 kg / kg 580 tufă 2 Insecticide kg 70 3 Fungicide 36 TOTAL VALOARE MATERII pentru 1 (un) hectar ŞI MATERIALE 246 .0 80 40 4640. = 1. = 0.art.89 - 0. trat.III – Materii şi materiale Nr. Caracteristici şi utilajul folosit NPC/79 Coef.89 - 5 1908 1.50 0.6 Deservit MPSP-300 la 6 trat.27 - - - 0. cantit.

10. cantit.Antemăsurătoare – Deviz nr.33 7 1.5 6.00 Cap.IV Transport 12. Denumirea lucrării din crt.I Manopera Pentru 1 (unu) hectar 610.375 12.III Materiale 6420.33 Din care pe categorii I II III IV 5 6 3.5 0.562 RON Total Chelt.50 Cap. Nr.562 3.7 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul VI a unei plantaţii de ALUN cu desimea de 580 plante/ha Cap.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.5. transp. = 0.562 Cap. de transp.58 2 1788 Legarea lăstarilor redus ½ UM = ha. Directe 7230.45 3. articol normele de muncă din Unitatea de măsură şi NTM/92 cantitatea 0 1 2 1 1783 Tăieri de curăţire a tufelor redus ½ UM = mii buc.5 33. cantit.II Utilaje 187. chimice 50 0.Cap.45 8 - 247 . Denumirea – grupa Distanţa Cantitatea crt.66 Total ZO 4 1.67 complexe TOTAL 1(un) ha Total t/km TRANSPORTURI Tarif RON/km PENTRU: Total RON TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap. = 1 ZO/ UM 3 2.50 Volum total t/km 4 33. tone 0 1 2 3 1 Alun înrădăcinat 2 Insecto-fungicide şi îngr.I Manoperă: Nr.

0 40 1200. de ha Ha.15 5 0. Denumirea crt. 250 MECANICE Total pentru un ha RON 187.75 lucr. = 3.6 Deservit MPSP-300 la 6 trat. şi desc.57 0.06 0.58 Prăşit pe rând (4 lucr.a.0 Greut. cantit. 2 Stropit cu insecto-fungicide 6 74 0.27 - x x 24. 0 1 2 3 4 5 1 Discuit printre rânduri – 4 lucr. cantit. cantit.III – Materii şi materiale Nr. UM = mii l.02 25 475. = 19.11 0.57 - 0.n. 6 tratam.42 25 610.75 LUCRĂRI Tarif RON/ha.27 25 6.50 0.16 0.50 0.45 0.3 3246 4 5 6 7 8 1868 1908 2744 3157 2356 TOTAL MANOPERA PENTRU: Înc. îngrăşăminte chimice UM = mii buc.30 - 0.n.83 25 120. UM Cantitatea Valoarea RON/ Total UM RON 4 5 1 580.a.2 Pregătit soluţia pt.45 17.a. îngr. Caracteristici şi utilajul folosit NPC/79 Coef. 0. cantit. = 1. = 0. = 0.0 6420.II – Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Cantitatea Nr. chimice complexe 1 kg / tufă kg 580 2 Insecticide kg 70 3 Fungicide 36 TOTAL VALOARE MATERII pentru 1 (unu) hectar ŞI MATERIALE 248 .UM = mii buc.89 0.) UM = mii m2.30 0. Lucrarea Nr. pentru transp. = 6 Muşuroit toamna toată plant.75 Cap.77 0.75 19. cantit. anexa 2 transf.16 - - 1.09 0. 6 580 58 30 668 0 1 2 3 1 Îngr.30 25 7.n. UM = ha.0 80 4640.50 PENTRU: Cap.58 1(un) ha Total ZO Tarif RON/ZO Total RON 0. din CT crt. cantit.22 0.89 17.5 Ad.art. cu MPSP 300 TOTAL 1 (un) ha Total ha.27 0. trat. chim.50 4.54 1. UM = mii buc.

cantit (4. 0 1 1 Alun înrădăcinat 2 Insecto-fungicide şi îngr.31 0. articol din normele de din muncă NTM/9 Unitatea de măsură 2 şi cantitatea 0 1 2 1 1783 Tăieri de curăţire a asimilat tufelor UM = mii buc. Denumirea lucrării crt.4 5 3127 Administrat îngrăşăminte chimice cu MIC UM = t.I Manoperă: Nr. cantit.II Utilaje 187.66 - 13.I Manopera Pentru 1 (unu) hectar 610. Nr. chimice complexe 50 TOTAL 1(un) ha Total t/km TRANSPORTURI Tarif RON/km PENTRU: Total RON TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap. cantit. = 1.66 13.5 0.8 x 3) 14.58 2 1788 Legarea lăstarilor (tulpinilor) UM = ha. cantit.90 8 - 6. Denumirea – grupa crt.15 17.Cap.58 ZO/U M Total ZO Din care pe categorii II III I IV 3 5.66 2.63 1. Antemăsurătoare – Deviz nr. = 5 4 1908 Prăşit pe rând – 4 lucrări UM = mii mp. 2 Cantitatea transp.67 Volum total T/km 4 33.50 Cap.0 3 1906 Sapa mare pe rând asimilat UM = mii m2 .III Materiale Distanţa de transp.18 - - - 249 .6.15 17.10.90 5 - 6 - 7 2. tone 3 0.00 12.18 0.57 - 6.22 6.375 12.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr. cantit.0 4 2.562 3.5 33.562 7230.50 Cap.562 RON Cap. = 0. Directe 6420.IV Total Transport Chelt. = 0.8 pentru executarea lucrărilor de exploatare a unei plantaţii de ALUN Cap.57 - 0.

58 250 Valoarea RON/UM Total RON 4 5 80 4640.a. UM = mii plante. = 5 Administrat îngrăş.27 0. pentru transp. 6 58 30 580 5. 0 1 2 3 4 1 Insecticide Fungicide Îngrăşăminte chimice complexe Gunoi de grajd UM 2 kg kg kg to Cantitatea 3 58 30 580 0.n.06 5.30 - 2.60 lucrări 2 Stropit în plantaţie cu MPSP – 300 de 6 74 0.a.8 – 4 54 0.n. org. UM = mii l.8 .45 - - x x x 194. cantit. 0 1 2 3 1 Discuit cu DPV 1. UM = ha.9 Greut.30 2.6 7 8 2744 3157 1789 9 10 1792 2356 TOTAL MANOPERA PENTRU: Pregătit soluţie pt.505 0.n.0 0. crt.75 Cap. = 3 Muşuroit toamna toate plantele UM = mii buc.0 2.45 - 150.58 1(un) ha Total ZO-uri Tarif RON/ZO Total RON 0. Caracteristici şi utilajul folosit NPC/79 anexa 2 de transf. 4 5 4 2. din CT Coef.00 0. cantit. Denumirea crt.0 0. = 0.25 33.27 - 50.58 Recoltat alune UM = t. 0. 65 tratam.50 0.40 5 0.09 0.0 580. MECANICE Total pentru un ha RON PENTRU: Cantitatea ha Ha a.art. cantit. cantit. LUCRĂRI Tarif RON/ha.15 250 787.01 25 4000.15 ori TOTAL 1 (unu) ha Total ha.50 Cap.II – Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr.27 25 6.00 160.10 kg/pl.0 40 1 5 1200.77 150.48 25 12.75 3. cantit: = 3 Deservit MPSP – 300 – 5 trat.III – Materii şi materiale Nr.90 0.62 25 840.90 - 0.38 25 4859.5 sau GDD-1.00 0. Lucrarea Nr.

35 0.I Manopera Pentru 1 (un) hectar 4859. Denumirea . crt Nr.50 1.333 Strâns ramurile şi scos la alei UM=MII MP. complet.20 ZO/ UM Total ZO I Din care pe categorii II III IV 0 3 4 5 6 7 8 1 1783 redus ½ 2037 1781 2.90 6468 Cap.375 34.47 - 251 . 1 Îngrăşăminte chimice complexe şi insectofungicide 2 Gunoi de grajd TOTAL 1(un) ha TRANSPORTURI PENTRU: TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.33 - - 8.20 Verif. cantit. = 3.08 - - - 5 1782 2.175 Cap. = 0.50 Cantitatea transp. cantit =2 Săpat gropi pt.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr. transp.grupa Distanţa de crt. cantit. articol din NTM/9 2 1 Denumirea lucrării din normele de muncă Unitatea de măsură şi cantitatea 2 Tăieri de curăţire a tufelor UM = mii buc. goluri 6% UM = mii gropi.11. cantit.TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE pentru 1 (un) hectar 6422.II Utilaje 787.50 0 1 2 50 10 Total t/km Tarif RON/km Total Cap.I Manoperă: Nr.8 RON RON Cap. Directe 12104. tone 3 0.20 Plantat mur în goluri 6% UM = mii buc.47 - - 0.3 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii de CĂTINĂ ALBĂ cu desimea de 3333 tufe/ha Cap. cantit.III Materiale 6422.4 58 91 0. fasonat şi mocirlit rădăcina UM = mii buc.33 1.1.275 Total Chelt. = 0.50 - - - 4 2343 0.33 - 2 3 5.67 11.668 5.90 3. = 0.Antemăsurătoare – Deviz nr.33 11.IV Transport 34.5 8.08 0.40 0.75 6.275 Volum total t /km 4 33.

40 0.0 252 .333 1(un) ha Total ZO Tarif RON/ZO Total RON 4.75 18. de ha anexa 2 transf. = 0.25 2.77 0.60 4 2 Stropit cu insecto-fungicide 6 74 0. UM = mii buc. cantit.27 25 6.art.27 0.n. UM = mii l. 5 2.75 15. MECANICE Tarif RON/ha.n.76 - 0.15 6 lucr.25 6. Lucrarea Nr. = 5 Cosit manual intre rânduri. cantit.0 0.57 0.25 2.80 - - - 7 2356 0.25 0. Caracteristici şi utilajul folosit NPC/79 Coef.0 Muşuroit toamna toată plant. = 8 Pregătit soluţia pt. = 0.6 Deservit MPSP-300 la 6 trat.00 - 1.57 9. cantit=1. din CT crt. 54 0.15 - - 8 9 10 11 12 13 1908 2744 3157 294 312 2356 1. 6 tratam.n.09 0.76 0. cantit=1. cu MPSP 300 TOTAL LUCRĂRI 1 (un) ha Total ha.06 4.30 4. cantit.27 - TOTAL MANOPERA PENTRU: x x 40.a. = 3.81 25 1020. PENTRU: Total pentru un ha RON Cantitatea Ha a.15 - 0.90 3.00 1.00 1.30 4.0 Strâns fânul şi aşezat ca mulci între rânduri UM=ha.II – Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr. cantit.00 0.) UM = mii m2.1 lucratoare UM=ha.51 25 162.75 Cap. cantit.77 9.30 250 825.20 Prăşit pe rând (4 lucr. UM = ha. cantit.80 0.47 25 386.22 0. 0 1 2 3 4 1 Discuit printre rânduri – 4 lucr.20 Muşuroit murul după udare UM = mii buc. = 3.a.6 2347 Udat murul plantat în goluri UM = mii buc.56 25 464.

UM Cantitatea 0 1 2 3 1 Mur înrădăcinat pt.4. Nr. 0 1 1 Mur înrădăcinat 2 Insecto-fungicide TOTAL 1(un) ha TRANSPORTURI PENTRU: TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.100 0. Denumirea crt.2 0.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr. Denumirea lucrării din crt.333 ZO/ UM 3 2. pentru transp. tone 3 0.III Materiale 12080. stabilirea Redus bulumacilor ½ UM = ha.11.82 3.575 13929. 6 100 108 36 244 Cantitatea transp.Cap.144 RON Volum total t /km 4 5 7.375 4.IV Total Transport Chelt.0 Greut.33 Din care pe categorii I 5 II 6 III 7 8. goluri 6% mc 200 2 Insecticide kg 108 3 Fungicide 36 TOTAL VALOARE MATERII ŞI pentru 1 (un) hectar MATERIALE Cap. Directe 4.III – Materii şi materiale Nr. articol normele de muncă din Unitatea de măsură şi NTM/92 cantitatea 0 1 2 1 1783 Pichetat pt.II Utilaje 825. = 3.0 Cap.33 IV 8 - 253 . Denumirea – grupa Distanţa de crt. pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a sistemului de susţinere cu bulumaci din lemn CR esenţă tare la o plantaţie de CĂTINĂ Cap.I – Manoperă: Nr. cantit. transp.2.I Manopera Pentru 1 (un) hectar 1020.0 RON Cap.575 Cap.25 2 50 50 Total t/km Tarif RON/km Total Valoarea RON/ Total UM RON 4 5 10 2000 80 8640 40 1440 12080.Antemăsurătoare – Deviz nr. comp.5 Total ZO 4 8.2 12.

25 6.0 6 4.1 1 1.75 Cap. cantit = 1.2 5 x x x 11. cantit=3.00 1.27 25 TOTAL MANOPERA PENTRU: 452. MECANICE Tarif RON/ha. 6 108 36 840 Cantitatea 3 108 36 840 Valoarea Lei/ Total UM RON 4 5 80 8640 40 1440 1 840 . 0 1 2 3 1 Insecticide Fungicide Ingraşăminte chimice complexe UM 2 Kg Kg kg 254 Cantitatea Ha.8 54 0.art.25 18.0 Deservit MPSP-300 la 5 tratamente UM=ha.30 4.0 1(unu) ha Total ZO-uri Tarif RON/ZO Total RON 5.5 Greut. cantit=5 Cosit manual intre randuri = 1 lucrare UM=ha.76 0. din CT crt. cantit=1. cantit=3.27 - 11.27 6 7 8 3157 294 312 0. cantit=1.68 Praşit pe rând cu sapa ( 4 lucrari) UM = M II L.0 9 0.2 2 0. Lucrarea Nr.2 3 4 5 2037 3246 1908 2744 Strâns ramurile şi scoase la alei UM= M II MP. 5 2.0 Prepararea soluţiei pentru 5 tratamente x 600 l UM = mii l.50 1.a.60 4 – 4 lucrari 2 Stropit în plantaţie de 5 ori 74 0. de ha anexa 2 transf.59 25 889. Caracteristici şi utilajul folosit NPC/79 Coef.30 25 107.40 0.15 250 787.09 25 0.II – Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr.n.76 - 0.30 4.50 0.15 5 TOTAL LUCRĂRI 1 (un) ha Total ha.7 5 0.0 0 1. pentru transp.III – Materii şi materiale Nr.75 0.25 35.18 - 9. Denumirea crt.50 0.75 3.25 12. PENTRU: Total pentru un ha RON Cap.n.a. cantit=20 Incârcat şi descărcat îngraşăminte chimice UM= t.5 sau GDO-1. 0 1 2 3 4 1 Discuit cu OPV 1.0 Strans fanul si asezat ca mulci intre randuri UM=ha.93 25 323.a.n.00 4.18 9.

70 Cap. Nr. 0 1 2 1 Insecto-fungicide + îngraşăminte chimice 50 TOTAL 1(un) ha Total t/km TRANSPORTURI Tarif lei/km PENTRU: Total TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.2 49.I Manopera Pentru 1 (un) hectar 889.Antemăsurătoare – Deviz nr.IV Transport 18. Directe 12615.0 RON Cap.984 RON Volum total T/km 4 49.45 Total Chelt.5 pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a sistemului de susţinere cu spalieri la o plantaţie de CATINA ALBĂ Cap.TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE pentru 1 (un) hectar Cap.75 Cap.2 0.III Materiale 10920.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr. articol normele de muncă UM ZO I II III din Unitatea de măsură şi NTM/92 cantitatea 0 1 2 3 4 5 6 7 IV 8 255 . Denumirea lucrării din ZO/ Total Din care pe categorii crt.grupa crt. Distanţ a de transp.3. Denumirea .45 3.11. tone 3 0.II Utilaje 787.I – Manoperă: Nr.5 Cantitat ea transp.375 18.

00 0.27 16.30 - 1000 2.a.22 0.67 - 16. cantit=3. cantit=5 Cules fructe de catină albă UM=t.n.0 0. cantit=3.1 1783 2 3 2037 3246 Tăieri de curaţire anuală a tufelor UM = mii buc.75 0.57 9.50 - 9.43 0.II – Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr.4 0.75 Cap.50 9.40 . din CT crt.0 Incărcarea şi descărcarea îngraşămintelor chimice UM=mii m2.27 - TOTAL MANOPERA PENTRU: x 1046. 5 0.333 1(un) ha Total ZOuri 5. cantit=8 Pregatit soluţia pentru 5 tratamente UM=mii l.06 50.67 - 5.31 26.77 9.0 25 25 660.09 5.0 9.39 1019.09 0.57 0. Lucrarea Nr.0 Deservit MPSP-300-5 tratamente UM=ha.75 Cantitatea Ha.76 - 4 5 3127 1789 0.27 Tarif x 25 25 RON/ZO Total RON x 26160.0 Muşuroit toamna toată plantaţia UM=mii buc.20 cu MIC 256 25 25482.0 Administrat ingrasaminte organice 5 kg/tufa UM= mii buc.76 0. cantit=3. cantit=3.75 ha 4 5 2.76 - 11. cantit=2.00 16.art. cantit=3. de anexa 2 transf.75 6.27 - 6 7 8 9 10 1908 2744 3157 1792 2356 1.15 lucrări 2 Administrat îngrăşăminte chimice 275 0. cantit=8 Administrat îngraşăminte chimice cu MIC UM= t. cantit:=20.333 Strâns ramurile şi scoase la alei UM = M II MP.27 0. 0 1 2 3 1 Stropit cu insectofungicide – 5 2 0.333 Prasit pe rand (4 lucrari) UM=t. Caracteristici şi utilajul folosit NPC/79 Coef.76 - 0.75 1.22 11.67 - - 16.30 1000 2.67 - 0.

pentru transp.Administrat gunoi de grajd cu 192 16.IV Transport 81.34 2. 2 50 10 Cantitat ea transp.II Utilaje 622.1.375 81. Denumirea lucrării ZO/ Total Din care pe categorii 257 .937 Total Chelt.n.5 Cap.7 TOTAL LUCRĂRI 1 (un) ha Total ha.94 3.0 Cap.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.I Manoperă: Nr.0 1833.0 400. Denumirea .12. Directe 28697.5 RON Cap. 6 600 400 16700 30 17730 RON Valoarea Total RON 5 600.I Manopera Pentru 1 (un) hectar 26160.a.7 Kg 30 pentru 1 (unu) hectar Lei/ UM 4 1 1 5 25 Cap.5 0. tone 3 1.7 RON Volum total T/km 4 51.937 Total t/km Tarif RON/km Total TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.49 250 622. Denumirea crt. MECANICE Tarif RON/ha.n. 0 1 1 Superfosfat 2 Sare potasica 3 Gunoi de grajd 4 Sinotatox TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE UM Cantitatea 3 0.08 16. PENTRU: Total pentru un ha Cap.3 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii de arbuşti fructiferi cu desimea de 4000 tufe/ha Cap.Antemăsurătoare – Deviz nr.5 167.a.0 218.7 1.III – Materii şi materiale Nr.5 Greut.5 750. 0 1 1 Ingrăşăminte chimice + Sinoratox 2 Gunoi de grajd TOTAL 1(un) ha TRANSPORTURI PENTRU: Distanţ a de transp.grupa crt.5 2 3 Kg 600 Kg 400 t 16.03 16.III Materiale 1833.0 83. Nr.

2 8 2744 Pregătit soluţia pt. UM = ha.din normele de muncă Unitatea de măsură şi cantitatea 0 1 2 1 1783 Tăierea şi curăţirea redus ½ tufelor UM = mii buc. goluri 6% UM = mii gropi.37 1.96 x x x 0. cantit.56 x x 0. = 6 10 2356 Muşuroit toamna toată plant.24 6 2356 Muşuroit după udare UM = mii buc.32 x x 40.24 7 1908 Prăşit pe rând cu sapa (4 lucr. în goluri UM = mii buc. = 0. cantit.) UM = mii m2.08 x x x 0.40 0. cantit. UM = mii buc.18 23.00 8 x 5.10 x x x 2.32 25 849. = 0. = 4. în goluri UM = mii buc. = 4 TOTAL 1(un) ha Total ZOMANOPERA uri PENTRU: Tarif RON/ZO Total RON crt. = 3. cantit.24 3 2343 Verificat.24 4 1782 Plantat butaşi înrăd.6 9 3157 Deservit MPSP-300 la 6 trat.79 25 69. = 4 2 1781 Săpat gropi.5 4 10.75 2.00 5 x 6 x 7 10.00 0.42 x x 0.09 0.77 0.00 258 .06 0. articol din NTM/92 UM ZO I II III IV 3 2.75 3.35 x x 25 1008. cantit.50 8. cantit.77 1.36 x x x 3.36 3.10 0.37 x x x 0.8 x 4 = 19.71 1.24 5 2347 Udat butaşii plant. fasonat şi mocirlit rădăcina UM = mii buc. cantit.56 x 4.26 25 81. cantit.98 25 0. = 0.96 0.32 0.42 x x 0.18 x x 23. complet.22 0. = 0.50 33. cantit. 6 tratam. = 0. cantit.08 x 0. x 600 l UM = mii l.35 0.

de ha anexa 2 transf. tone 3 0.0 7. 5 2.00 RON Cap. Denumirea crt. RON/ Total RON pentr u UM transp .II – Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr.0 108 40 1440.4 pentru executarea lucrărilor de exploatare a unei plantaţii de 259 .a.0 0 1 2 3 1 Butaşi înrădăcinaţi pt.goluri 6% buc 240 2 Insecticide 3% kg 108 3 Fungicide 1% kg 36 TOTAL VALOARE MATERII ŞI pentru 1 (un) hectar MATERIALE Cap. 1 Butaşi înrădăcinaţi pt.15 6 lucrări TOTAL LUCRĂRI 1 (un) ha Total ha.III – Materii şi materiale Nr.Antemăsurătoare – Deviz nr.n.III Materiale 11040. UM Cantitatea Cantitatea Ha.144 RON Volum total T/km 4 12.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.Cap. 4 5 6 4 960.40 0.0 36 11040.24 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap. de transp.n. 54 0. PENTRU: Total pentru un ha RON Cap.n.00 Cap.375 6.I Manopera Pentru 1 (un) hectar 1008. 0 1 2 3 4 1 Discuit printre rânduri – 4 lucr.2 19.art. Lucrarea Nr.comp.24 0.75 Cap. Denumirea .12.2 0.24 Total Chelt.30 250 825. MECANICE Tarif RON/ha.a.grupa Distanţa crt.99 3.II Utilaje 825. din CT crt.IV Transport 6.00 384 Cantitatea transp.0 240 80 8640.2.60 4 2 Stropit cu insecto-fungicide 6 74 0.a.90 3. completare goluri 6% 2 Insecto-fungicide TOTAL 1(un) ha TRANSPORTURI PENTRU: 0 1 2 50 50 Total t/km Tarif RON/km Total Valoarea Greut. Directe 12879. Caracteristici şi utilajul folosit NPC/79 Coef.

32 x x 8 9 2356 1792 0.00 23. cantit: = 8 1(un) ha Total ZO-uri Tarif RON/ZO ZO/ UM 3 5.2 Administrat îngrăşăminte chimice cu MIC UM = t.2 m x 4000) UM = mii m2 . cantit: = 4 Cules fructe de coacăz negru UM = t.6 Deservit MPSP – 300 – 6 tratam.22 0. UM = ha.08 600.36 x x x x x 20.63 12. 6 tratam.ARBUŞTI FRUCTIFERI Cap. cantit: = 0.08 600.00 Total ZO Din care pe categorii I II III IV 5 x 6 x 7 20.89 25 x 3.32 25 . cantit: = 15 Cules fructe de afin UM = t.0 Muşuroit toamna toată plant.0 750.00 x 0. organice 10 kg/tufă UM = mii buc.0 2 1906 asimilat 1908 3127 2744 3157 1789 Sapa mare pe rând (1.0 750.8 Prăşit pe rând (4 lucrări) UM = mii m2 . Denumirea lucrării din crt.0 400.62 x 3 4 5 6 7 1.0 400.3 Pregătit soluţia pt. cantit: = 4.32 0. cantit: = 15 Cules fructe de agriş UM = t.0 50.09 x 0.42 x x x x x x 0.00 8 x 4 20. Nr. cantit: = 12 Cules fructe de coacăz roşu şi alb UM = t.I – Manoperă: Nr. cantit: = 4. cantit: = 19. UM = mii buc.62 x x 12.09 0. UM = mii l.0 23.42 0. cantit: = 4.08 25 56.0 x x x x TOTAL MANOPERA PENTRU: 0.0 750.0 79.0 750.77 50.45 25 23.36 20. articol normele de muncă din Unitatea de măsură şi NTM/92 cantitatea 0 1 2 1 1783 Tăieri de curăţire anuală a tufelor UM = mii buc.0 x x 260 3.04 25 0. cantit: 3.06 5.00 2. cantit: = 6 Administrat îngr.31 0.09 0.0 50.0 50.

Caracteristici şi utilajul folosit art. 0 1 2 3 4 1 Insecticide Fungicide Îngrăşăminte chimice complexe Gunoi de grajd UM 2 kg kg kg T Cantitatea 3 108 36 500 40 Cantitatea Ha.25 0.45 25 11.89 25 11997.0 10780.0 8.5 sau GDO-1.8 – 54 0.30 250 825.25 829.0 8.40 0.a.0 423.0 1401. din Coef.3 2 25 25 1401.60 4 4 lucrări 2 Stropit în planta]ie de 6 ori 74 0.15 6 TOTAL LUCRĂRI 1 (un) ha Total ha. de CT crt.TOTAL RON * .25 0.04 25 0.II – Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr.0 Greut.0 5 200. Denumirea .89 25 16997.25 577.08 25 10577. MECANICE Tarif RON/ha.45 25 11.coacăz negru TOTAL 1(un) MANOPERA ha PENTRU: Total coacăz negru TOTAL MANOPERA PENTRU: 1(un) ha Total coacăz roşu.0 56.0 56. Lucrarea Nr.25 479.32 25 56.25 679.0 773. PENTRU: Total pentru un ha RON Cap.00 0. 6 108 36 500 40000 Valoarea RON Total /UM RON 4 5 80 8640.00 1401.04 623.0 TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE pentru 1 (un) hectar Cap. pentru transp.n. Denumirea crt.25 11.0 8.0 1 500.n.n. alb şi agriş 1(un) ha Total afin Total ZO-uri Tarif RON/ZO TOTAL RON Total ZO-uri Tarif RON/ZO RON Total ZO-uri Tarif RON/ZO TOTAL RON x x x x x x x x x x 1997.0 40 1440.0 8.0 Cap. anexa 2 0 1 2 3 4 1 Discuit cu OPV 1.04 0.III – Materii şi materiale Nr.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.90 3. de ha NPC/79 transf.08 25 19327.a.a.25 0.89 25 20747. 5 2.08 25 15577.45 25 11.grupa 261 Distanţa Cantitatea Volum total .32 TOTAL MANOPERA PENTRU: 25 25 1401.

5 3 2343 . agriş 1997.71 TOTA L ZO 4 20.40 2.86 Din care pe categorii I 5 2.Antemăsurătoare – Deviz nr.artic Denumirea lucrării din ctr dinNTM/ normele de muncă 92 Unitate de măsură şi cantitatea 0 1 2 1 1783 .64 1.Udat zmeurul plant.18 - 4.I Manopera Pentru 1 (un) hectar .Plantat zmeur în goluri UM=mii buc cantit=0.18 0.25 Cap.00 - - - 0. completare goluri 6% UM=mii gropi cantit=0.25 20747.64 - - 1. fasonat şi mocirlit rădăc. În goluri UM=mii buc cantit= 0. alb.Tăieri de curăţare a redus ½ tufelor UM= mii buc cantit=8 2 1781 .35 0.07 Cap.0 RON Cap.00 2. tone 3 0. UM=mii l cantit=1.2 400.Săpat gropi pt.77 262 0.III Materiale 10780.644 40 RON T/km 4 32.5 6 2356 .6 4 1782 .Muşuroit zmeurul din ZO UM 3 2.0 825.2 0.0 432.00 2.13.39 - 0.00 IV 8 - 0.1.50 5. 1 Manoperă : Nr.Verif. Nr.07 32514.00 2.0 crt.375 162.IV Total Transport Chelt.86 II 6 III 7 20.3 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţiei de ZMEUR Cap. transp.de transp.32 162.0 10780. roşu.Afin Coacăz negru.07 13764.39 - - .32 3.5 5 2347 . Directe 162.II Utilaje 825. 0 1 2 1 Insecto-fungicide + îngrăşăminte chimice 50 2 Gunoi de grajd 10 TOTAL 1(un) ha Total t/km TRANSPORTURI Tarif RON/km PENTRU: Total TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.

0 4320.75 1. 0 1 2 3 1 Arătură la 20-22 cm 48 0. UM=ha cantut=6. anexa 1 de transf . II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr. n PENTRU .95 2.Total ZO uri .85 23.75 0. 6 tratamente UM=mii l cantut=3.5 Prăşit pe rând rân(4 lucr) UM=mii 2cantut=1.85 0.0 TOTAL MANOPERA PENTRU 1(un) ha Cap.06 0.Tarif Ron/ZO .art.60 lucrări 3 Stropit cu insecto-fungicide 74 0.din CT crt Caracteristici şi utilajul folosit NPC/79 coef.76 25 894.77 X 1.86 25 146.Tarif Ron / ha a.52 Pregătit soluţia pt.6 Deservit MPSP 300 – 6 trat.5 Cap.32 0.III .03 25 575.36 5.22 0.7 8 9 10 1908 2744 3157 2356 - goluri UM=mii buc cantit= 0. n MECANICE .0 2 completare Buc Kg Greut.32 0. goluri 6% Fungicide UM Cantitatea 3 500 108 263 Valoarea Lei/UM Total RON 4 4 40 5 2000.16 6.36 6. n 4 1 4 6 Ron 5 0.Total Ha a.Total Ron 1.25 250 1062.40 0.5 6.32 25 8.0 Muşuroit toamna toată plant. Denumirea crt 0 1 2 1 Drajoni pt.16 35.95 2 Lucrat cu discul printre rânduri – 4 54 0.Materii şi materiale Nr.15 TOTAL LUCRĂRI 1(un) ha .0 0.09 0. UM=mii buc cantut=8 . pentru transport 6 125 108 .Total pentru un ha Cantitatea ha ha a. Lucrarea Nr.55 25 163.90 4.

bulumaci fruntaş UM=buc gropi cantit=68 3 2386 .0 1062.Antemăsurătoare – Deviz nr. Simbol Denumirea lucrării din ctr.) cantitatea 0 1 2 1 2379 .I Manoperă: Nr.Grupa Distanţa de Cantit.III materiale 9200.tarif Ron / t / km .Săpat gropi pt.38 - 0.0 Cap.15 2 Drajoni zmeur 50 0.transport.12 6.5 6 13.562 Varianta I 3. ul normele de muncă normei Unitate de măsură şi ( nr.67 0.13.5 0.Săpat gropi pt. Denumirea . sistem susţinere UM=ha cantit=1 2 2381 .12 - - - 264 .72 5 2.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.IV transport 5.0 9200.total t /km :1(un) ha .4/a pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a sistemului de susţinere cu bulumaci din lemn la o plantaţie de ZMEUR Cap.Pichetat pt. t crt transp km 0 1 2 3 1 Insecto-fungicide 50 0.062 RON Total cheltuieli directe 11161.72 Din care pe categorii II III 6 7 0.375 5.028 13.04 TOTAL ZO I 4 0.3 Insecticide Kg 36 80 TOTAL VALOARE MATERII ŞI pentru 1(un) hectar MATERIALE 2880.38 - - 13.5 Cap.012 6.062 Volum total t/km 4 7.total Ron TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.Decojit bulumaci şi ancore UM= buc cantit=510 ZO UM 3 0.0 36 269 Cap.II manopera utilaje Pentru 1(un) hectar 894. bulumaci mijlocii şi ancore UM=buc gropi cantit=442 4 2376 .I Cap.2/a.12 .67 - IV 8 - 0.67 2.

00 12972.21 9.47 2.25 9.5 6 7 8 9 2378 2380 2384 2389 2392 asimilat 2390 - 10 - Arderea bazei bulumaci şi ancore UM=buc cantit=510 Repartizat bulumaci la gropi UM=buc cantit=442 Confecţionat şi fixat ancore UM=buc cantit=68 Fixarea bulumacilor în gropi UM=mii m2 cantit=442 Fixat distanţierul pe bulumaci UM=mii semne cantit=0.76 450 4 Cuie de 120x5 mm Kg 56 8 TOTAL VALOARE MATERII ŞI pentru 1(un) hectar MATERIALE Valoarea Greut.50 792.75 TOTAL MANOPERA PENTRU 1(un) ha Cap.05 25 226.42 0.Grupa crt 0 1 1 Lemn CR cu diam. 10-12 mm – 800 kg/mc 2 Sârmă galvanizată 2.68 9.57 25 1139.5 1027 1500 56 9883 Cap.transport .004 0.5 3 Scândură ET Mc 1.68 0. stejar ) 10-12 mm 2 Sârmă galvanizată 2.00 448.Total Ron 0.6 mm + cuie 3 Scândură de stejar 265 Distanţa de transp km 2 20 50 30 Cantit.3 1.pentru transport Ron/UM Total Ron 4 5 6 500 4030.3 21 .04 4.61 45.027 0.21 2.00 7300 7702.0 .25 5.Tarif Ron/ZO .42 - - - 0.01 0.7 Volum total t/km 4 146 51.72 - 4.61 18.33 X X X 5.t 3 7. Denumirea .25 18.Total ZO uri .72 0. Denumirea crt 0 1 UM Cantitatea 1 2 3 Lemn CR esenţă tare mc 8.05 25 451.III .04 0.47 25 461.45 Instalarea a 4 fire de sârmă UM=mii m cantit=17.01 0.022 0.6 mm Kg 1027 7.06 ( salcâm.Materii şi materiale Nr.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.

2/b pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a sistemului de susţinere cu spalieri de beton armat la o plantaţie de ZMEUR Cap.artic Denumirea lucrării din crt din normele de muncă NTM/92 Unitate de măsură şi cantitatea 0 1 2 1 2379 .Săpat gropi pt.67 13.862 218.III materiale 12972.total t /km__ :1(ha) PENTRU .70 0.Săpat gropi pt.61 Varianta II 3.IV transport 81.I Cap.72 - - 266 .72 - 0.67 2. Nr. 1 Manoperă : Nr.25 hectar Cap.13.tarif Ron / km_ -total Ron TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.Ancorat spalierii fruntaşi UM= buc cantit=68 7 2392 Marcat pe spalieri locul bridei UM=mii semne cantit=0.38 8 0.47 11.Pichetat pt.04 0.TOTAL TRANSPORTURI .72 13.01 TOTAL ZO I 4 0. mijlocaşi şi ancore UM=buc cantit=442 4 2380 .Antemăsurătoare – Deviz nr.2/b.24 11.375 81.5 Confecţionat şi montat bride UM=mii buc cantit=0.72 5.22 1.22 - - - - - 8 2388 - 1.86 RON Total cheltuieli directe 14193.025 0.5 Cap. fixare spalieri UM=ha cantit=1 2 2381 .022 0.Repartizat la gropi spalieri + ancore UM=buc cantit=510( 68+442) 5 2389 .10 Din care pe categorii II III IV 6 7 0. spalieri fruntaşi UM=buc cantit=68 3 2386 .67 0.38 5.028 0.Fixat spalieri şi ancore UM=buc cantit=510 6 2375 .II manopera utilaje A-Pentru 1(un) 1139.3 0.43 0.5 ZO UM 3 0.10 5 2.24 1.70 0.

0 Valoarea Total RON 5 6630. .total Ron Cantit.0 268.36 25 1034.Tarif Ron .25 14.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.pentru transport 6 10.00 16069.A.037 Pentru dimensionarea consumului de materiale necesare realizării sistemului de susţinere la cultura de ZMEUR 267 .II manopera utilaje Pentru 1(un) 1034.00 840.37 25 634.7 - Volum total t/km 2.375 100.10 0.50 RON Cap.a de 1600/ 8 x 8 /6 x 6 2 Sârmă galvanizată cu diam. transport.5 450.5 792.pentru 1(un) hectar Cap.0 1.Total Ron 0.0 6. Denumirea crt 0 1 1 Spalieri b.50 Greut.III materiale 16069.1 52.537 17204.94 25 48.76 140 RON/ UM 4 15 7.Materii şi materiale Nr.600 1041 1500 100 13241 .61 25. 2.Grupa Distanţa de transp crt km 1 Scândură stejar 30 2 Sârmă galvanizată 50 3 Spalieri si suruburi 20 TOTAL TRANSPORTURI .III .0 214.25 TOTAL MANOPERA PENTRU 1(un) ha Cap.9 2390 - Instalarea a 4 fire de sârmă UM=mii m cantit=17.61 41.I Cap.total t /km_______1(ha) PENTRU tarif Ron/ t / km_ .7 1.6mm 3 Scândură ET ( distanţier ) 4 Şurub cu cap îngropat de 120x10 TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE UM 2 buc Kg Mc buc Cantitatea 3 442 1041 1.Total ZO uri . Denumirea .537 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.IV Total cheltuieli transport directe 100.0 hectar Notă de calcul Cap.41 10. t 0.0 7807.05 25 351.33 X X X 5.5 5.

susţinerea plantelor.T.c .crt. de rânduri la hectar ( 10000:2.fruntaşi . un hectar d.c . d.fruntaşi . un distanţier Sârmă galvanizată de 2.c. total d. pentru: .o ancoră Ancore din piatră Cuie de 120x5 mm ( 2210 buc x 25 gr.c buc Kg mc mc ml ml ml ml Kg buc 12 13 14 3. distanţiere necesar pt.c m.0016 17420 17000 420 1027 - Varianta II spalieri din b.50x120) Necesar de bulumaci la un hectar. d.un bulumac .mijlocaşi Nr.c m.0016 1764 17000 420 220 1041 68 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Distanţa între rânduri Lungimea optimă a rândurilor Distanţa între bulumacispalieri d. pt. 1 Manoperă : 268 .Nr. un ha. ) Scândură E.6 mm.50 120 10 13 2 11 34 442 68 374 68 68 1.a 2.5 pentru executarea lucrărilor de exploatare a unei plantaţii de ZMEUR Cap.06 0.Antemăsurătoare – Deviz nr.c – pt.pt. total pe un ha. – pt.4 fire .mijlocaşi Necesar ancore Lemn CR de 10-12 cm necesar pt.c.017 0. ancore . Specificare UM I bulumaci din lemn 2.76 0.3.13.76 0. bride – coliere Cantitate de sârmă ( 55 gr/ ml ) Şurub cu cap îngropat de 120x10 cu şaibă m m m buc buc buc Nt buc buc buc buc m.50 120 10 13 2 11 34 442 68 374 68 8.pt.008 56 1.

articol din NTM/92 1 1783 redus ½ 1906 1908 3127 2744 3157 2436 1793 2356 Denumirea lucrării din ZO normele de muncă UM Unitate de măsură şi cantitatea 2 3 .5 12.50 50.Tarif Ron/ha a.32 25 8.8 .36 2. primăvara UM=ha cantit=1 Recoltat zmeură UM=t cantit=12 Muşuroit toamna UM=mii tufe cantit= 8.chimice UM=t cantit=0.32 0.52 25 13.16 0. UM=ha cantit=6 Revizuit sistem susţin.15 Cantitatea Ha a.n 4 2.de crt.30 250 .8 Prăşit pe rând 4 lucrîri UM=mii m 2 cantit=19.24 Sapa mare pe rând UM= mii m 2 cantit = 4.n 269 Ha 3 0.32 0. Lucrarea CT coef.0 2.90 3.6 6 25 15216 .62 23.5 0 0.31 0.Tăieri de curăţare a 1.42 0. 6 tratamente UM=mii l cantit=3.1.60 0.50 600.6 Deservit MPSP – 300 – 6 trat. 4 54 lucrări 2 Stropit cu MPSP-30 – 6 lucrări 74 TOTAL LUCRĂRI -Total ha. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr.62 23.09 0.63 1.36 0. crt 0 1 Nr.Total ZO uri 2.n MECANICE 1 (un) ha .22 0.2 Administra îngr.0 0.25 tufelor UM=mii buc cantit=8.Total Ron Cap.06 2. 0 1 2 1 Discuit cu DPV sau GDD.30 5 - Din care pe categorii II III IV 6 7 10.84 25 16396.Nr.16 608.0 0 0.77 X X X TOTAL ZO I 4 10.40 0.a.42 46.0 TOTAL MANOPERA PENTRU 1(un) ha .16 0.30 8 2 3 4 5 6 7 8 9 12.50 600.Tarif Ron/ZO .5 Pregătit soluţie pt.16 655.0 .0 0 6.34 25 1158. Caracteristici şi utilajul folosit transf.00 6.

0 80 5760.Materii şi materiale Nr.Antemăsurătoare – Deviz nr.total t /km 1(ha) . articol normele de muncă din Unitatea de măsură şi NTM/92 cantitatea 0 1 2 1 1783 Tăieri de curăţire a ZO/ UM 3 2.Total pentru un ha Ron 825 UM Cantitatea 1 2 3 Fungicide Kg 108 Insecticide Kg 72 Îngrăşăminte chimice Kg 500 complexe TOTAL VALOARE MATERII ŞI pentru 1(un) hectar MATERIALE Cap. Denumirea lucrării din crt.12 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.IV transport 13.chimice + insecto-fungicide .3 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii de mur cu desimea de 2667 plante/ha Cap.0 Cantit.1.00 825.00 hectar Cap.Grupa Distanţa de crt transp km 0 1 1 Îngrăş. Denumirea crt 0 1 2 3 .125 RON Total cheltuieli directe 27814.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.0 10580. transport. Nr.tarif Ron/ t / km .70 Greut.00 Cap.I Cap.5 270 Total ZO 4 6. t 3 0.75 8 - .14.III materiale 10580.total Ron 2 50 Valoarea RON/ Total UM RON 4 5 40 4320.III .PENTRU : Cap.II manopera utilaje Pentru 1(un) 16396. Denumirea .I Manoperă: Nr.pentru transport 6 108 72 500 680 Volum total t/km 4 35 35 0.0 1 500.375 13.75 I 5 - Din care pe categorii II III IV 6 7 6.125 3.

7 1(un) ha Total ZOuri Tarif RON/ZO Total RON 6. din CT 271 Cantitatea .77 2. = 0. = 2. = 19.71 3. cantit. UM = mii buc. fasonat şi mocirlit rădăcina UM = mii buc.art. = 6 Muşuroit toamna toată plant.32 10 3157 0. goluri 6% UM = mii gropi. = 0.08 - - TOTAL MANOPERA PENTRU: 38.33 - - - 4 2343 0.06 0. cantit.36 0.92 3. cantit.12 - - 8 9 1908 2744 1. cantit. = 3. cantit.II – Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr. complet.36 - - - 11 2356 0. cantit. = 1 Săpat gropi pt.38 0.16 Plantat mur în goluri 6% UM = mii buc.32 - - 23.75 0.77 0.08 - 2.42 0.38 - - 7 2356 0.6 Deservit MPSP-300 la 6 trat.42 - 0.09 23.75 30. cantit. = 2.16 Muşuroit murul după udare UM = mii buc.53 25 138. cantit.35 4. = 0.55 25 763.0 Cap. Lucrarea Nr.92 0.7 Legarea lăstarilor UM = ha. cantit. cantit.) UM = mii m2. UM = ha.16 Verif.22 0.64 - 0.33 0.40 0.00 0.2 Pregătit soluţia pt. = 0.16 Prăşit pe rând (4 lucr.64 0.98 25 49.redus ½ 2 3 1788 redus ½ 1781 tufelor UM = mii buc. UM = mii l.12 - 0.16 Udat murul plantat în goluri UM = mii buc.06 - - - 5 6 1782 2347 2.66 5.32 25 8. = 0.06 0.38 x x 25 959.5 1. cantit.5 5. 6 tratam.

Denumirea crt. 0 1 2 3 1 Mur înrădăcinat pt. tone 3 0. 0 1 1 Mur înrădăcinat 2 Insecto-fungicide TOTAL 1(un) ha TRANSPORTURI PENTRU: TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.a.IV Total Transport Chelt.4.2/a Antemăsurătoare – Deviz nr.0 RON Cap.0 Varianta I Cantitatea transp.16 0. de transf.0 0. 5 2. comp. 3 0.0 Total ha.a pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a sistemului de susţinere cu bulumaci din lemn CR esenţă tare la o plantaţie de MUR FĂRĂ SPINI 272 .a. transp.a. Tarif RON/ha.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr. Denumirea – grupa Distanţa de crt.n.II Utilaje 825.0 7.n.0 Greut. goluri 6% Insecticide Fungicide NPC/79 anexa 2 2 54 74 Coef. cu MPSP 300 TOTAL LUCRĂRI 1 (un) ha MECANICE PENTRU: Cap. 6 160 108 36 300 TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE pentru 1 (un) hectar Cap. pentru transp.375 5.30 250 825.625 12510. 0 1 2 Caracteristici şi utilajul folosit 1 Discuit printre rânduri – 4 lucr.40 0.14 RON Volum total T/km 4 8.I Manopera Pentru 1 (unu) hectar 959.5 2 50 50 Total t/km Tarif RON/km Total Cap.n.15 ha 4 4 6 Ha. Directe 5.60 0. Stropit cu insecto-fungicide 6 lucr.III Materiale 10720. Total pentru un ha RON UM 2 mc kg Cantitatea 3 160 108 36 Valoarea RON/ Total UM RON 4 5 4 640.14.625 Cap.0 80 40 8640.crt.0 1440.0 10720.0 15.III – Materii şi materiale Nr.90 3.125 3.

36 - IV 8 - 0. cantit. = 1.44 1.03 25 275. cantit.67 0.8 TOTAL 1(un) ha Total ZO-uri MANOPERA PENTRU: Tarif RON/ZO Total RON Cap.50 11.44 1.01 0.48 0.67 10.02 2 0. cantit. Nr.33 x x x 4. 0 1 1 Lemn CR esenţă tare UM 2 mc ZO/ UM 3 0. = 370 7 2384 Fixarea pietrelor de ancoră Inclusiv confecţ. ancorei UM = buc. cantit. articol normele de muncă din Unitatea de măsură şi NTM/92 cantitatea 0 1 2 1 2379 Pichetat pt. =370 5 2378 Arderea bazei bulumacului UM = buc. cantit. = 64 3 2386 Săpat gropi pt.56 Din care pe categorii I II III 5 4.43 0.36 4. Denumirea crt.47 Total ZO 4 0.Cap. gropi. bulumaci fruntaş UM = buc.72 8.75 Greut.80 7. stabilirea bulumacilor UM = ha.0 273 .02 8 0. = 64 8 2388 Făcut bride şi fixarea lor UM = mii buc. 6 11000 - Valoarea Lei/UM Total RON 4 5 500 6900.14 7 0.56 3.00 4.56 6 2.12 25 178.70 1.2 9 2389 Fixat bulumacii în gropi UM = buc. = 1. cantit.70 0.22 20.56 10.I – Manoperă: Nr. cantit.0 2 2381 Săpat gropi pt.64 0.67 2. = 370 4 2376 Decojit bulumaci din lemn uscat UM = buc. = 370 6 2380 Repartizare la gropi bulumaci UM = buc.49 25 962.64 1.III – Materii şi materiale Nr.2 11 2390 Instalarea sârmelor UM = mii ml.72 8. cantit.32 25 508. cantit.01 2 0.00 4 0. = 12.25 Cantitatea 3 13.48 3. pentru transp. cantit. = 1. = 370 10 2392 Marcat pe bulumaci locul bridei UM = mii semne.14 0.01 1. bulumaci şi ancore UM = gropi.22 38. Denumirea lucrării din crt. cantit.04 0.

75 2 TOTAL TRANSPORTUR I PENTRU: TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.6 RON Volum total T/km 4 220 630 850 0. Antemăsurătoare – Deviz nr.0 12. = 1. de transp.I – Manoperă: Nr.75 Total Chelt. 0 1 1 Lemn CR esenţă tare cu ø 10-12 cm 800kg/m3 1(un) ha 2 20 50 Total t/km Tarif lei/km Total Cap. articol normele de muncă din Unitatea de măsură şi NTM/92 cantitatea 0 1 2 1 2379 Pichetat teren pt.I Manopera Pentru 1 (unu) hectar 962.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.5 5850.67 8 - 274 . Directe 14031.67 Total ZO 4 0.2 Sârmă galvanizată ø 2.67 Din care pe categorii I II III IV 5 6 7 0. Denumirea . Nr. cantit.4/b pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a sistemului de susţinere cu spalieri beton armat la o plantaţie de MUR FĂRĂ SPINI Cap.0 Varianta II 3.IV Transport 318.II Utilaje - Cantitatea transp.III Materiale 12750. spalieri UM = ha.4/b.375 318.6 mm kg 780 7.0 ZO/ UM 3 0.14.25 Cap. Denumirea lucrării din crt.0 12750.grupa Distanţa crt.0 RON Cap. tone 3 11.0 12600 23600 TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE pentru 1 (unu) hectar Cap.

34 25 508.00 4.72 - - 9 2390 0. = 12. pentru transp.0 14010.grupa Distanţa de crt.64 0. cantit.56 - 2.64 8.2 Instalat 3 sârme UM = mii ml cantit.2 Făcut bride şi fixat pe spalieri UM = mii buc.6 mm kg 780 TOTAL VALOARE MATERII ŞI pentru 1 (un) hectar MATERIALE Cap.0 7. gropi.56 3. cantit.22 20. = 64 Fixarea spalierilor în gropi UM = buc.70 0.57 25 814.25 1.01 0.36 - - 10. gropi. = 370 Fixarea pietrelor de ancore UM = buc.14 0.72 - 1. = 370 Repartizat spalierii la gropi UM = buc.22 32. Denumirea crt. Denumirea . cantit.01 0. = 1.III – Materii şi materiale Nr. spalieri fruntaşi UM = buc.02 8 0.20 25 30.8 1(un) ha Total ZO-uri Tarif RON/ZO Total RON 0.56 - - 0. cantit: = 370 Marcarea pe spalieri a bridei UM = mii semne. = 64 Săpat gropi pt.43 1.47 10. spalieri mijloc şi ancore UM = buc.75 - TOTAL MANOPERA PENTRU: Cap.56 0.50 11.5 5850. tone Volum total T/km . 6 16864 78 17644 2 Sârmă galvanizată ø 2.70 8.02 2 0. cantit. cantit.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr. 275 Cantitatea transp.0 Greut.14 - - - 8 2388 1. = 1. transp.04 2.2 2381 3 2386 4 5 6 7 2380 2384 2389 2392 Săpat gropi pt.03 25 275. cantit.36 - 3. 0 1 1 Spalieri din beton armat a 31 kg UM 2 buc Cantitatea 3 544 Valoarea Lei/UM Total RON 4 5 15 8160.33 x x x 4.

mijlocaşi Lemn CR necesar pt.78 Total t/km Tarif RON/km Total RON Cap.c.004 60 12600 340 12940 765 Varianta II spalieri din beton armat 2.fruntaşi . : . – pentru un bulumac .greutate 276 m m m buc buc buc nr buc buc buc mc mc mc buc kg ml ml ml ml kg .c.0248 0. Directe 15155.0 330. . .25 2 3 50 16. : . crt.6 mm TOTAL A: 1(un) ha TRANSPORTURI PENTRU: TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.mijlocaşi Nr. 544 bulumaci şi 68 ţăruşi d.75 Total Chelt. de bulumaci – spalieri pe rând d.III Cap.fruntaşi .c. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Specificare UM I bulumaci din lemn 2.75 4 843 39 882 0. de rânduri la hectar Necesar total de bulumaci – spalieri de H = 2.I Manopera Pentru 1 (un) hectar 814.2 m d.0 1 1 Spalieri din beton armat 2 Sârmă galvanizată ø 2.II Utilaje RON Cap.6 mm .IV Materiale Transport 14010.pentru un ţăruş ancoră Ancore Cuie de 120 x 5 mm (5 x 442 x 0.50 120 8 16 2 14 34 544 68 476 13.0 Notă de calcul pentru dimensionarea necesarului de materiale folosite la realizarea sistemului de susţinere pentru cultura MURULUI FĂRĂ SPINI Nr.800 0.375 330.025) Sârmă pentru susţinerea tulpinilor 3 fire Sârmă pentru ancore Sârmă pentru bride Total sârmă galvanizată de ø 2.86 50 0.50 120 8 16 2 14 34 544 68 476 68 12600 340 260 13200 780 Distanţa între rânduri Lungimea optimă a rândurilor Distanţa între bulumaci – spalieri Nr.

06 5.62 - 6. Denumirea lucrării crt articol din normele de din muncă NTM/92 Unitatea de măsură şi cantitatea 0 1 2 1 1783 Tăieri de curăţire a asimilat tufelor UM = mii buc.0 - 750 - - 277 .6 7 3157 Deservit MPSP – 300 – 6 trat. = 0.5 6 2744 Pregătit soluţie pt. = 4. UM = ha.8 x 4)19.7 -2 1788 Legarea lăstarilor (tulpinilor) UM = ha.66 - 12.36 - 13. = 6 8 1789 Administrat îngrăş. Nr. org.10 kg/pl.42 - 0. cantit.31 0.36 13.00 0. cantit (4. 2. cantit.3.15 0.0 3 1906 Sapa mare pe rând asimilat (1.7 9 1792 Recoltat mure UM = t.22 23.5 pentru executarea lucrărilor de exploatare a unei plantaţii de MUR FĂRĂ SPINI Cap.667) UM = mii m2 .62 - 1.32 0.0 750.Antemăsurătoare – Deviz nr. cantit.3.09 0.8 4 1908 Prăşit pe rând – 4 lucrări UM = mii mp.5 x 2. cantit.63 6.I – Manoperă: Nr.2 m x 1.5 8 - 6.3 2 - 50.42 - - 23. cantit. 6 tratam. UM = mii l.15 - - - 0.66 12.5 - 0.50 5 - 6 - 7 13. = 15 ZO/ UM Total ZO Din care pe categorii II III I IV 3 5. cantit.14. = 2.50 0.2 5 3127 Administrat îngrăşăminte chimice cu MIC UM = t. = 1. cantit: = 3. cantit. UM = mii plante.0 4 13.66 2.

51 25 12.n. 4 4 6 5 2.50 X X x 2.40 0. Denumirea .n.5 49. de transf. Lucrarea Nr.a.0 10715. 1 1(un) ha Total ZO-uri Tarif RON/ZO Total RON 0. Total pentru un ha UM 2 kg kg kg to Cantitatea 3 108 36 500 27 RON Cap.7 Revizuit spalieri şi întins 3 sârme UM = ha.a.II – Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr.3 2 25 1238.54 25 0.74 25 19368.75 2.11 25 20627.grupa Distanţa de crt.8 – 4 lucrări 54 2 Stropit în plantaţie cu MPSP – 300 de 6 ori 1 (un) ha 74 CT Coef.n. transp. = 2.0 500.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.50 774. 0 1 1 Îngrăşăminte chimice 278 2 50 Cantitatea transp. crt. cantit.III – Materii şi materiale Nr.0 Cap.5 sau GDD-1.0 Greut.50 825.90 3.5 8. Denumirea crt. Tarif RON/ha. 3 0.0 135. Caracteristici şi utilajul folosit din NPC/79 anexa 2 0 1 2 1 Discuit cu DPV 1. 0 1 2 3 4 1 Insecticide Fungicide Îngrăşăminte chimice Gunoi de grajd Valoarea RON/ Total UM RON 4 5 80 8640. 6 108 36 500 27000 27650 TOTAL LUCRĂRI MECANICE PENTRU: Total ha.15 Cantitatea ha Ha. tone 3 0.77 2. cantit.a.75 0.60 0.30 250 825.08 - - 2. pentru transp.10 2356 11 2436 TOTAL MANOPERA PENTRU: Muşuroit toamna toate plantele UM = mii buc.art.0 40 1 5 1440.0 TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE pentru 1 (un) hectar Cap.08 - 2.650 Volum total T/km 4 33 .

00 0.0 Cap.375 4.Seminţe de lolium perene .00 29285.00 80.Pomi altoiţi .Seminţe de trifoi alb Întreţinere în anul II . chimice complexe .IV Total Transport Chelt.00 1.00 140. de un ha cantit Valoare RON 4 5 X 2750.00 Necesarul la supr.00 4440.1 1.Superfosfat Sare potasică .Sinoratox 5 G Înfiinţarea plantaţiei .II Utilaje 825. Directe 113.Mraniţă .Îngr.Pomi altoiţi pt.4 3 3. goluri UM Preţ /UM RON 3 x 1.3 1.00 870.3 2.00 Necesarul la supraf.00 1250.ante m deviz 0 1 1.75 10 Total t/km Tarif RON/km Total Cap.1 3.4 4 4.0 27 RON 0.00 1000 1000.00 20.4 2 2.00 1.00 750.00 50.00 5 4 14 7 25760.3 3.00 400.00 150 3000.00 25.1 2.2 2.2 3.Picheţi Întreţinere în anul I .00 1250. complet.625 32281.00 375.2 Gunoi de grajd TOTAL 1(un) ha TRANSPORTURI PENTRU: TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.1 Denumirea materialelor şi categoria de lucrări la care se utilizează 1 Pregătirea terenului .de …ha cantit valoa re 6 7 2 x Kg Kg To Kg x Buc To Kg Buc x Kg Kg Kg Kg x Buc 279 .625 270 303 RON Cap.30 40.Gunoi de grajd .00 0.00 210.00 10.00 20.30 1288.Insecticide .375 113.00 50.Centralizatorul materialelor principale şi al costurilor la MĂR Nr.Fungicide .1.00 200.III Materiale 10715.00 38.00 1250.00 600 80 30 600.2 1.I Manopera Pentru 1 (un) hectar 20627.00 1900. Centralizatorul materialelor principale pentru realizarea unei plantatii 4.00 320.

goluri 2 kg kg to kg buc. Denumirea materialelor şi antem. Kg Kg Kg kg buc. 280 3 1 1 50 25 25 50 1 0.1 2.Seminţe de lolium perene .1 3.0 800.G.0 480.Fungicide . CENTRALIZATORUL MATERIALELOR PRINCIPALE LA PĂR Nr.ha Cantit.3 2.2 5.00 80.Insecticide – 0.3 3.809.Fungicide .00 1000.Mraniţă . to kg buc.00 80.0 100 Valoare RON 5 2450.00 40267 4.0 300.2 1. categoria de lucrări la care deviz se utilizează UM Preţ /UM RON 843 pomi/ ha Necesarul la Necesarul la suprafaţa de un suprafaţa de ha. ….0 250. 1.3 1.3 5 5.Gunoi de grajd Îngrăşăminte chimice complexe TOTAL COSTURI MATERIALE Kg Kg x Kg Kg To Kg x 40.1 1.1 5.Pomi altoiţi .0 600.complet.0 14.2 4.8 20 1250 x 288.2.00 384.2 1190 360.Gunoi de grajd .0 834.0 23.4 2 2.3 5.00 x 7.1 1 Pregătirea terenului .0 7.00 12 12 480.0 3340 2500.Insecticide . 2 21475.00 2922..Insecticide .Fungicide – 02% .4 3 3.00 960.2 2.00 40.2% Întreţinere în anul III . Înfiinţarea plantaţiei .0 210.2 4.Sinoratox S.Îngrăşăminte chimice complexe Picheţi Intreţinere anul I .0 1250.00 1250.0 6.0 140.Seminţe de trifoi alb Întreţinere în anul II .Superfosfat -Sare potasică .00 1.0 Cantit Valoare . 0 1.4 . 6 7 - - - - - - - .2 3.Pomi altoiţi pt.3 40 80 10 30 25 4 800 600 60 30 859 25 834 834 9.4.4 4 4.00 50.0 750.

de …ha cantit valoa re 6 7 .3.4 .Seminţe de lolium perene .00 25.4 2 2.Îngrăşăminte chimice TOTAL GENERAL kg kg kg kg kg kg kg to kg x 40 80 40 80 1 40 80 50 1 x 9 6 12 8 834 12 10 25 834 x 360.2 - - - x 4.00 1.4 3 3.Fungicide .1 6.3 3.1 5.Fungicide .0 3364 480.Insecticide .3 6.Fungicide .2 2.3 5 5.Sinoratox Înfiinţarea plantaţiei .Sare potasică .2 3.2 14.2 1.00 1.2 4.0 834.4 3.Seminţe de trifoi alb Întreţinere în anul II .1 4.5 1.2 5.3 2.Fungicide .4 4 4.Insecticide Întreţinere în anul III .Gunoi de grajd .Gunoi de grajd .Picheţi Întreţinere în anul I .1 1. CENTRALIZATORUL MATERIALELOR PRINCIPALE LA PRUN Nr. de un ha cantit 0 1 1.1 2.00 50. goluri . complet.00 0.8 3.Pomi altoiţi .Fungicide UM Preţ / UM RON 3 1.Insecticide -Îngrăşăminte chimice complexe Întreţinere în anul IV .3 6 6.2 6.Mraniţă .Pomi altoiţi pt.Insecticide .0 60 6 Valoare RON 5 2450 800 600 300 750 11950 10300 1000 500 150 798 192 256 140 210 1760 1200 240 Necesarul la supraf.Superfosfat .2 2 Kg Kg T Kg Buc T Kg Buc Kg Kg Kg Kg Buc Kg 281 4 800 600 60 30 515 20 500 500 4.4.0 480.3 1.1 3.antem deviz Denumirea materialelor şi categoria de lucrări la care se utilizează 1 Pregătirea terenului .0 7.Îngr.0 800.0 1250 834 36107. chimice complexe .3 40 80 10 3 20 40 Necesarul la supr.0 1954 480 640.

4.3 3 3.2 6. Necesarul la suprafaţa de un ha Cantitate Valoare RON 4 5 1750 20 30 1000 750 4863 4300 500 63 584 96 128 150 210 780 Necesarul la suprafaţa de….Insecticide Întreţinere în anul III . Kg Kg.Insecticide . Kg.Insecticide .1 6.2 7.2 2.00 10.6 500 10 320 1340 360 480 500 1340 360 480 500 2344 576 768 500 500 21982 4. 20.00 80.1 5. intem.00 0.00 25.2 2 2.Insecticide Îngrăşăm.00 2. Buc.M Preţ pe UM 3 50.Îngrăş. chimice complexe Întreţinere în anul IV .3 7 7.Îngrăşăminte chimice .Fungicide .chimice complexe Întreţinere în anul V . ha Cantitate Valoare 6 7 Buc.1 7.Fungicide .3 6 6. Kg.3 5 5.1 2.2 3.00 1.4.4 9.1.00 2 Tone Kg. 40.CENTRALIZATORUL MATERIALELOR PRINCIPALE LA NUC Nr. deviz 0 1 1.Fungicide .Gunoi de grajd TOTAL MATERIALE Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg T 80 40 80 1 40 80 1 40 80 1 5 4 9 6 500 9 6 500 14.00 30.6 15 7 .3 7.4 1.3 3.1 3.4 4 Denumirea materialelor şi categoria de lucrări la care se utilizează 1 Pregătirea terenului şi înfiinţarea • Gunoi de grajd • Sinoralox 5G Înfiinţarea plantaţiei • Pomi altoiţi • Îngrăşăminte chimice complexe • Pichete Întreţinere în anul I • Fungicide • Insecticide • Seminţe de volum perene • Seminţe trifoi alb Întreţinere în anul II 282 U.4 .30 215 500 210 Kg. 1.2 5.

00 40.1 5.1 4. tone 40.00 1.3 5 5.00 420 9 6 Kg.00 6 4 4 Kg.00 80. Kg 40.00 25 3 2 500 120 160 420 180 240 1040 240 400 400 760 240 320 200 1260 420 360 480 840 360 480 1120 480 13417 Întreţinere în anul III • Fungicide • Insecticide Întreţinere în anul IV • Fungicide • Insecticide • Îngrăşăminte chimice complexe Întreţinere în anul V • Fungicide • Insecticide. Kg 40.1 8.00 50.00 9 6 Kg 40. 1.00 80.2 4.00 4.CENTRALIZATORUL MATERIALELOR PRINCIPALE LA GUTUI 800 pomi/ ha 283 .5 3. insecticide Întreţinere în anul VII • Fungicide • Insecticide Întreţinere în anul VIII • Fungicide TOTAL MATERIALE Kg.1 7.2 7.1 9.2 10 10. gunoi de grajd • Gunoi de grajd Întreţinere în anul VI • Îngrăşăminte chimice complexe • Fungicide • Gunoi de grajd.00 80.2 6. Kg.4.3 9 9.1 6.0 Kg.00 80.00 6 4 400 Kg.1 • • • Pomi altoiţi pentru completare Goluri Fungicide Insecticide Buc.00 80.00 40. Kg.2 8. Kg.00 12 4. Kg. Kg.2 6 6.5. 20.3 8 8.00 80.3 7 7. Kg Kg 40.

Fungicide .4 4 4.G.complet.Sinoratox S.0 1 800 800.0 50 8 400. 6 Valoare 7 - - - - - - - - - - x 284 .0 96 9 6 12 8 800 18 12 25 800 x 240. Înfiinţarea plantaţiei .0 25 30 750.Insecticide -Îngrăşăminte chimice complexe Întreţinere în anul IV .2 6.0 210.Insecticide .Seminţe de lolium perene . categoria de lucrări la care deviz se utilizează 0 1.0 125.1 6..2 3.0 720.Îngrăşăminte chimice complexe Picheţi Intreţinere anul I .0 6.3 2.Seminţe de trifoi alb Întreţinere în anul II . Valoare RON 3 4 5 2375. Kg Kg Kg kg buc. kg kg kg kg kg kg kg to kg x Preţ / Necesarul la UM suprafaţa de un RON ha.1 4.Fungicide .Gunoi de grajd .2 2.0 2760.Îngrăşăminte chimice TOTAL GENERAL UM 2 kg kg to kg buc.0 2605.0 1954 480 640.0 1 800 800.0 0.0 800.2 1.0 17920.2 5.2 4.0 7.1 5. 1.3 6.3 40 80 10 30 20 40 80 40 80 1 40 80 5 1 x 800 9.Pomi altoiţi pt.0 Necesarul la suprafaţa de ….0 360.0 800 28770.Nr Denumirea materialelor şi antem.0 1190 360.Fungicide .1 1.0 20 824 16480.3 5 5.3 6 6.0 5 45 225.4 3 3.0 1920.goluri .1 3.0 480.0 1 600 600.Insecticide .Superfosfat -Sare potasică .Fungicide . Cantit.Pomi altoiţi .3 3.Gunoi de grajd .0 480.0 140.1 2.ha Cantit.3 1.4 1 Pregătirea terenului .4 2 2.Insecticide Întreţinere în anul III . to kg buc.0 960.0 14.Mraniţă .

00 600. 1.00 140. deviz 0 1 1.00 Buc.1.3.4. Kg.00 750.2.00 250. 2. 3.00 1. 3.00 30. Kg.00 5.00 500.00 320.00 0. 20.30 334 10 334 334 6880. Kg. Valoare RON 4 800 600 50 30 5 2400.00 9 6 360. Denumirea materialelor şi categoria de lucrări la care se utilizează 1 Pregătirea terenului -superfosfat -sare potasică -gunoi de grajd Sinoratox 5G Înfiinţarea plantaţiei Pomi altoiţi Mraniţa Îngrăşăminte chimice complexe Picheţi Întreţinere în anul I Fungicide Insecticide Seminţe de trifoi alb Seminţe de lolium perene Întreţinere în anul II Pomi altoiţi pentru completare goluri 12% Fungicide Insecticide Întreţinere în anul III Fungicide Insecticide U.00 1640. 3.00 40 800.00 1.00 6 4 7 14 240. 4. 2. 1.00 Kg.00 10. antem. 4 4.3. 40. kg 2 2. 20.2.2.2.3.00 4.00 1454. 40. Cantit. Cantit.1.00 285 12 8 480.00 Necesarul la suprafaţa de ha.00 800.00 50. 7814. 1. Valoare 6 7 2 kg kg To.3.00 640. Preţ / UM RON 3 1.4. 5 5.00 80.00 25.1.6.00 Necesarul la suprafaţa de un ha.00 80.20 Buc.4.00 210. 5. 3 3.00 480.00 kg kg kg kg 40.00 100.00 .4. kg Buc.00 80.00 334.1. CENTRALIZATORUL MATERIALELOR PRINCIPALE LA CAIS Nr. To.2 910.2.1.M. 2.

antem. Îngrăşăminte chimice complexe Întreţinere în anul IV Fungicide Insecticide Îngrăşăminte chimice complexe Întreţinere în anul V Fungicide Insecticide Îngrăşăminte chimice complexe Gunoi de grajd semifermentat Kg.00 Kg. 7.00 334.00 14.4 9. 1.0 Necesarul la suprafaţa de ha. 1. Cantit.7.6 334 25 x 576.00 334 334. 1803.00 80.00 5.0 225.00 125.2.4 9. Preţ / UM RON 3 1. . x 40. Kg. 1678. Kg.0 800.0 600. 7. Valoare RON 4 800 600 50 5 2375.00 x 14. Cantit.2 TOTAL GENERAL 4.00 334. To.3.00 7 7. 7.00 5.00 80.00 1.6 334 576.M. CENTRALIZATORUL MATERIALELOR PRINCIPALE LA PIERSIC Nr.00 1. Kg.00 768. 6.1.5.1.3.4.2. deviz 0 1 1. Kg.3.1.00 1.. Denumirea materialelor şi categoria de lucrări la care se utilizează 1 Pregătirea terenului -superfosfat -sare potasică -gunoi de grajd U.3.2. 6.00 Kg.00 17699. 1.00 768.00 6 6.00 286 Necesarul la suprafaţa de un ha. 40. Valoare 6 7 2 kg kg To.

antem deviz 0 1 1.00 30.2.0 800 800. Kg. Kg..4.1.00 628 6. 20.3.2.0 45 225.Superfosfat . kg 20.0 2300 Buc.00 5 x 9 6 12 8 635 10 x 360.4. Fungicide 3. Kg.0 13690. Îngrăşăminte chimice complexe 5.1.3. Fungicide 5. Insecticide 5.3.00 6 4 7 14 240.de …ha cantit valoare 6 7 2 Kg Kg T Kg 287 . kg 25.3.1 1.3 1.0 635.2.0 635. Insecticide 3.0 50. Seminţe de lolium perene 4 Întreţinere în anul II 4.0 320. Pomi altoiţi 2.5 4.0 Necesarul la supraf.00 30 750.0 480. t x 40. Seminţe de trifoi alb 3.1.0 21080.0 640.00 1.00 40.00 50. de un ha cantit valoare RON 4 5 2375.00 80.4.0 600 600. Mraniţa 2.Gunoi de grajd .2.5 Buc.1 635 12560 305. Insecticide 5 Întreţinere în anul III 5.0 1805. Kg.00 80.0 30 750. Gunoi de grajd TOTAL GENERAL 1. Îngrăşăminte chimice complexe 3 Întreţinere în anul I 3.1.4 Denumirea materialelor şi categoria de lucrări la care se utilizează 1 Pregătirea terenului .0 910.00 80.0 kg kg kg kg 40. Pomi altoiţi pentru completare goluri 12% 4.00 10.2 1.8.Sinoratox 5G 2 Înfiinţarea plantaţiei 2.00 73 1460 Kg. CENTRALIZATORUL MATERIALELOR PRINCIPALE LA VIŞIN Nr.Sinoratox UM Preţ / UM RON 3 1 1 5 25 Necesarul la supr.0 480.0 210. To.00 1. Fungicide 4.Sare potasică .0 140.

2 5.1 4.2 2.0 480.8 3.0 16750 240. deviz 0 1 1. goluri .0 560.0 7.0 192.2 3.6 500 560 4.Fungicide .Fungicide .chimice complexe TOTAL MATERIALE Buc T Kg Buc Kg Kg Kg Kg Buc Kg Kg Kg Kg Kg 25 50 1 0.Pomi altoiţi .0 560.3 5 5.4 4 4.Fungicide .Îngrăş.0 1400.1 6.0 2235.2 6.Seminţe de trifoi alb Întreţinere în anul II .Fungicide . antem. Cantit.Picheţi Întreţinere în anul I .0 1954.Insecticide .0 560. CENTRALIZATORUL MATERIALELOR PRINCIPALE LA CIREŞ Nr.94 500. chimice complexe .Mraniţă .3 40 80 10 30 25 40 80 40 80 1 577 5.Insecticide .0 168. Denumirea materialelor şi categoria de lucrări la care se utilizează 1 Pregătirea terenului -superfosfat U.0 576.0 768.Îngr.1 2.0 kg 1 288 Necesarul la suprafaţa de ha.3 3.4 3 3.0 140.2 14.3 2.0 280.3 Înfiinţarea plantaţiei .Insecticide Întreţinere în anul III . complet.0 798.0 14425.0 360.9.0 .0 256.2 2. chimice complexe Întreţinere în anul IV .Îngrăşăm.Pomi altoiţi pt.M.0 213.3 6 6.2 4. Cantit. 4 Valoare RON 5 2400.0 24195 Kg Kg Kg 40 809.0 67 6 4 9 6 560 15433.0 4.0 320. 6 Valoare 7 2 800 800.1 5.1.6 1 14.Insecticide .Seminţe de lolium perene .1 3.4 0. Preţ / UM RON 3 Necesarul la suprafaţa de un ha.

2. 25 52 1300.00 kg kg kg kg 40 80 30 10 6 4 7 14 240.3. 3 3.0 430. 5. 12273. 3. Kg.0 4 4. 3. 40 80 9 6 360. kg Buc.2.0 90 910.0 1550.0 140.1.1. 2.0 Buc. 1.0 250. 5.3.0 750.0 443.4..0 480.0 210.0 Buc.1.0 640.0 665.3.3 443 300 11075. 25 50 1 0.4.0 320.3 443 13.3.1.4.0 289 .1. 2.3.0 4. Kg.0 Kg.2. 3.4.2. 5. To. 4. 5 5. 40 80 1 12 8 430 480. -sare potasică -gunoi de grajd Sinoratox 5G Înfiinţarea plantaţiei Pomi altoiţi Mraniţa Îngrăşăminte chimice complexe Picheţi Întreţinere în anul I Fungicide Insecticide Seminţe de trifoi alb Seminţe de lolium perene Întreţinere în anul II Pomi altoiţi pentru completare goluri 12% Fungicide Insecticide Întreţinere în anul III Fungicide Insecticide Îngrăşăminte chimice complexe kg To.2. 1.2. kg 1 5 25 600 50 30 600.0 2 2. 2140. Kg. Kg.

3 1. 1899.0 597 5. 7. To. Kg. Kg.8 72 24 500 5970.4 2 2.3 Necesarul la Necesarul la supraf. ALUN înrădăcinaţi Mraniţa 10 kg/plantă Insecticide Fungicide Picheţi refolosibili Întreţinere în anul II UM Preţ pe UM 3 1 1 5 25 10 50 80 40 0.1.0 768.0 30 750.6 430 576. 6. 5 25 125.0 4. CENTRALIZATORUL MATERIALELOR PRINCIPALE LA ALUN Nr.4.6 6. 40 80 1 14.0 430. antem.3.0 300 300.0 Kg. 40 80 1 14.4 2.0 5760.4 9.1 1.0 290.0 7.10.2.0 500 500.0 430 7 7. Valoare Cant.1 2.2 1. Întreţinere în anul IV Fungicide Insecticide Îngrăşăminte chimice complexe Întreţinere în anul V Fungicide Insecticide Îngrăşăminte chimice complexe Gunoi de grajd semifermentat 1774.0 10115. an I Arb.3 2.5 3 Denumirea materialelor şi categoria de lucrări la care se utilizează 1 Pregătirea terenului Superfosfat Sare potasică Gunoi de grajd Sinoratox Înfiinţarea plantaţiei şi întreţ.0 50 225. 6. de un ha supraf.0 768.2 2. Kg.6 430 576.1. de …ha Valoare Cant.0 960. deviz 0 1 1.0 TOTAL GENERAL x x x 22946.0 2 x kg kg t kg x buc t kg kg buc x 290 . RON 4 5 6 7 1775.4 9. Kg.0 13154.0 Kg.2.3.0 174. 7.

0 1440.2 7.2 5. Fungicide Insecticide Arb.0 4640.0 53124.2 8. CENTRALIZATORUL MATERIALELOR PRINCIPALE LA CĂTINĂ Nr. de …ha Cant.1 3.0 4640.0 1200.0 8640.0 5600.1 1.2 3.0 500 800 600 600 Necesarul la supraf.0 6420. de un ha Cant.0 7620.1 8.2 Denumirea materialelor şi categoria de lucrări la care se utilizează 1 Pregătirea terenului Superfosfat Sare potasică UM RON / UM 3 1 1 Necesarul la supraf.4 4 4. 7.0 6420.1 5.0 580.3 5 5. 8.58 580.11.2 4. Valoare Euro 4 5 2325.3.9 4.1 4.0 1200.0 1 80 40 1 80 40 1 80 40 1 80 40 80 40 1 5 580 70 36 580 70 36 580 58 30 580 58 30 58 30 580 0.1 7.2 6.4 9. alun înrădăcinaţi TOTAL lucrări tehnologice Întreţinere în anul III Îngrşăminte chimice complexe Insecticide Fungicide Întreţinere în anul IV Îngrşăminte chimice complexe Insecticide Fungicide Întreţinere în anul V Îngrăşăminte chimice complexe Insecticide Fungicide Întreţinere în anul VI Îngrşăminte chimice complexe Insecticide Fungicide Lucrări de exploatare Insecticide Fungicide Îngrăşăminte chimice complexe Gunoi de grajd TOTAL GENERAL kg kg buc x x kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg t x 40 80 10 36 108 35 1440. antem.0 580.0 580.0 7620.0 1200.9 59551.1 6.3 6.9 4640.0 6422.0 5600.0 580.3 8.3 3.3 7. 6.0 1440. Valoare 6 7 2 x kg kg 291 .3 8. deviz 0 1 1.0 2.

1.0 8640 1440 840 68324. an I Butaşi înrădăcinaţi într-un an I Mraniţa 10 kg/plantă Insecticide Fungicide Picheţi refolosibili Întreţinere în anul II Fungicide Insecticide Mur înrădăcinaţi TOTAL lucrări tehnologice t kg x buc t kg kg buc x kg kg buc x 5 25 35 30 175 750 42159.9 4.00 250.1 2. CENTRALIZATORUL MATERIALELOR PRINCIPALE LA ARBUŞTI FRUCTIFERI Nr.2 1.4 2 2.5 3 3.3 3433 17. deviz 0 1 1.2 3. antem.3 Denumirea materialelor şi categoria de lucrări la care se utilizează 1 Pregătirea terenului Superfosfat Sare potasică Gunoi de grajd UM RON pe UM 3 1 1 5 292 2 kg kg t Necesarul la supraf.00 600.9 4 4.00 800 600 50 800.3 2.9 10 50 80 40 0.4 2.1 3.2 5 Intreţinere anul III Insecticide Fungicide Cheltuieli cu îngrăşăminte complexe TOTAL GENERAL x kg kg kg 80 40 1 108 36 840 10920.4 Gunoi de grajd Lindatox Înfiinţarea plantaţiei şi întreţ.1 1.3 1.2 72 24 833 34330 860 5760 960 170 12080.12.00 Necesarul la supraf. de un ha Cant.1 4. Valoare RON 4 5 2400. Valoare 6 7 .2 2.0 40 80 10 36 108 200 1440 8640 2000 67484. de …ha Cant.3 3.

3 4120 20 72 24 1000 kg kg buc x 40 80 4 x 36 108 240 x 4.3 2.00 8640.4 Lindatox Înfiinţarea plantaţiei Butaşi înrădăcinaţi Mraniţa 5 kg/plantă Insecticide 3% Fungicide 1% Picheţi refolosibili Întreţinere în anul II Fungicide Insecticide Butaşi înrădăcinaţi TOTAL MATERIALE kg 25 30 750.4 2.de …ha cantit valoare 6 7 2 Kg Kg 293 .1 2.00 11040.1.1 3.Superfosfat .00 37940.Sare potasică UM Preţ / UM RON 3 1 1 Necesarul la supr.13.2 2.0 Necesarul la supraf.00 300.5 3 3. antem deviz 0 1 1.2 3.2 Denumirea materialelor şi categoria de lucrări la care se utilizează 1 Pregătirea terenului .00 960.4 2 2. 00 1000.00 16480.1 1.00 960.00 1440.00 5760.00 24500. de un ha cantit Euro 4 600 400 5 2050. CENTRALIZATORUL MATERIALELOR PRINCIPALE ŞI COSTURILE LOR PENTRU O EXPLOATAŢIE DE ZMEUR CU SUPRAFAŢA DE 1 ha Nr.3 3.0 400.0 600.00 buc t kg kg buc 4 50 80 40 0.

0 32960. antem.2 1.2 4.06 1027 1.0 2880.0 1600. de …ha Cant.0 500.4 .3 1.3 2.0 960.4 2. Kg Kg Kg 500 7.5 792.3 4 4.4 2 2.0 12972. 2 x kg kg t 294 Necesarul la supraf. t Kg Kg 0. de un ha Cant.Sinoratox Înfiinţare şi întreţinerea în anul I a plantaţiei .Mraniţă .1 1.Fungicide Sistem de susţinere var.14.1 3.0 4320.2 3.Drajoni de zmeur .0 250.0 41430.Gunoi de grajd .Sârmă galvanizată 2.CENTRALIZATORUL MATERIALELOR PRINCIPALE LA MUR Nr.1.0 448.0 300.0 7702.0 750.1 2.5 3 3.0 Buc Buc.0 9200.5 Buc Kg Kg 4 40 80 500 108 36 mc.3 Denumirea materialelor şi categoria de lucrări la care se utilizează 1 Pregătirea terenului Superfosfat Sare potasică Gunoi de grajd UM Preţ/ UM Necesarul la supraf. completare goluri .0 65652.3 4.76 56 4030.0 . 6 Valoare 7 3 1 1 5 4 500 300 50 Valoare RON 5 1800.5 4.6 mm .Lemn CR esenţă tare .Fungicide Întreţinere în anul II .1 4.3 4 50 80 40 500 8240 32 72 24 150.Scândură esenţă tare .2 2.5 450 8 8.Insecticide .Cuie de 120 TOTAL MATERIALE T Kg 5 25 60 30 300.Insecticide . deviz 0 1 1.Picheţi refolosibili .0 5760.Drajoni pt. I .0 2000.

0 150.0 10720.0 1350. a) Lemn CR (esenţă tare) Sârmă galvanizată ø 2.2 3.0 640.0 40 50 80 40 0.0 6900.6 mm TOTAL GENERAL x mc kg x 500 7.0 960. an I Butaşi înrădăcinaţi Mraniţa 10 kg/planto Insecticide Fungicide Picheţi refolosibili Întreţinere în anul I Fungicide Insecticide Mur înrădăcinaţi TOTAL lucrări tehnologice kg x buc t kg kg buc x kg kg buc x 25 30 750.800 780 12750.4 2.1 4.3 2.5 13.0 40 80 4.2 2.2 5 SISTEM DE SUSŢINERE (var.1 2.0 36 108 160 1440.0 19200.1.5 3 3.1 3.0 295 .4 2 2.0 31740.3 2750 27 72 24 500 11000.0 5760.3 3.4 Sînoratox Înfiinţarea plantaţiei şi întreţ.0 4 4.0 8640.0 44490.0 5850.

1 HA … Ha 15 8758.1.Ha Z.81 84.1 3 31985.75 616.00 6388.Ha Ha Valoa a.00 5.n re RON 7 8 1 Ha T/km Valoa re RON 11 12 885.87 2.35 75.2 5 55549.00 1419.88 5.75 950.75 1887.0 0 10 Cap IV Transporturi TOTAL GENERAL VALOARE PT.75 …. CENTRALIZATORUL COSTURILOR DIRECTE DE INVESTIŢII LA MĂR Cap I Manopera Cap.38 1.00 2922.00 1217.51 38.O Valoare RON 1 44.0 6 5347.00 331.5 0 192.50 ….O Valoare 3 4 1 Ha Ha Valoare a.25 1023.70 ….3 8 6420.77 40.5.00 1317.50 226.50 620.00 1644.88 513. 00 3039.00 4440.00 15.00 29285..50 555. 90 16 Antem ăsurăt oarea – deviz nr.27 33.1 1 6 4567.48 4.50 8277.00 40267.Ha T/km Valoa re 13 14 296 .00 56.2 7 2. II Utilaje Cap III Materii şi materiale Valoare pt: 1Ha … Ha 9 2750.92 255..Centralizatorul costurilor directe de investitii pentru un ha de plantatie 5.55 2 1108.0 0 870.n RON 5 18.22 5. 0 1 2 3 4 5 TOTAL 1 Ha Z.

48 5.I Manopera Cap.25 1.Ha t/ Valoa km re 13 13 TOTAL GENERAL VALOARE PENTRU: RON 1 Ha .19 35.III. Cap.0 3340.50 ……Ha Valoa Z.0 5.96 2 895.52 252.25 874.25 1307. re 3 4 1 Ha Ha.47 2.13 6.a.55 6 3867.00 6327.50 …….Ha 1 Ha Z.62 47. Utilaje lucrări mecanice Cap. O.12 3618.5 524. Materii Cap.11 …….O.50 1197.85 34. Va a.00 782.38 5097.50 620.313 103.25 1263.CENTRALIZATORUL COSTURILOR DIRECTE DE INVESTIŢII LA PĂR Ante măsură toarea deviz Nr.II.01 34.0 13.22 3.0 36107.50 12 251.24 2.3 155.H A 10 15 7464.25 890.31 16 297 . re 5 15.80 52.875 4..06 6133.0 3364. Transporturi şi materiale valoare pt: 1 Ha t/km Valoare 11 670.0 23809.875 7.07 46. IV.0 414.2.Ha ha.5.2 119.00 555.00 51596.n loare .5 265. 7 8 1 Ha 9 2450.00 1310.50 1502.0 1386.20 . Valoare 0 1 2 3 4 5 6 TOTAL 1 35.0 1954.0 19.n Valoa .70 3392.50 8637.05 25891.

09 29.48 4.51 3185.39 2.5 107.62 1.0 1760. re 7 8 Cap.III Materii şi materiale valoare pt.0 …….0 597.a.062 4.25 827.0 798.625 36682.0 740.83 42.0 1340.81 33.812 2730.75 973.75 …….697 16 298 .Ha t/ val km oa re 13 14 TOTAL GENERAL VALOARE PT.25 737.95 ….o.0 1125.5.5 620. 1Ha 9 2450.Transporturi 1 Ha t/km 11 675.75 47.5 740.5 4194.II Utilaje lucrări mecanice 1 Ha Ha.0 2344.7 5.0 21982..75 1063 6131. 1 Ha … RON Ha 15 7465.0 1240. valoa re 3 4 Cap.0 1340.53 2935. valoa a.031 9.n.Ha z. CENTRALIZATORUL COSTURILOR DIRECTE DE INVESTIŢII LA PRUN Antemă sură toarea deviz Nr.51 38.0 8140.0 Ha 10 Cap.o.1 110.56 33.625 428. 5 15.75 789.61 valoare 6 3867.46 Cap. 0 1 2 3 4 5 6 7 TOTAL 1 35. z.96 2.3..0 450.87 2662.n.0 11950.IV.5 26.762 2.Ha Ha.I Manopera 1 Ha valoare 2 895.0 127.47 2.0 845.85 2.7 Valoa re 12 253.50 1.0 295.85 13507.96 32.52 209.95 31.0 4.

5 672.5 3.38 75. Valoa a.13 0.88 30828.75 2090.96 22.0 201.10 27.0 95.91 …ha T/ valoa km re TOTAL GENERAL Valoare pt.n.75 700 991.66 359.38 1312.0 99.19 8.25 0.0 1.08 1702 34.31 33.19 1680.0 1. Cap.85 35.n.38 1.38 0.22 2.26 1.CENTRALIZATORUL COSTURILOR DIRECTE DE INVESTIŢII LA NUC Antemă surătoarea – deviz Nr.5.25 892 852.19 8.5 750.63 2606.5 702. re 8.5 694.16 299 .85 2.O. re Cap.5 555 555 740 740 5717.19 2525. Valoa re 68.38 303.59 857. valoa re Cap.00 39.13 1627.4.IV Transporturi 1 ha T/km Valoa re 255.III Materii şi materiale Valoare pt: 1ha .0 0.5 …ha Z.22 2.4 2100 2.13 2560.68 34.38 3926.: 1 ha ha 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total 6613 1084 780 420 820 760 1260 840 1120 2120 15817 10510.0 40.1 30.5 …ha Ha valoa a.I Manopera 1 ha Z.O.02 28.87 565 462.63 26..II Utilaje şi lucrări mecanice 1 ha Ha.96 2.5 22.00 15.5 21.75 846.79 28.ha Cap.50 1988.

00 782.a. Va a.0 10.25 1157.75 886. Utilaje mecanice lucrări Cap.30 57.48 5.III.00 3866. loa re 7 8 1 Ha 9 2375.50 1447. 0 291 .5.Ha t/km Val oar e 13 13 TOTAL GENERAL VALOARE PENTRU: RON 1 Ha …Ha Z..0 2605.10 19800.375 5663.22 3.24 2.875 3.312 1045.13 6.56 5.375 109.5. Cap.36 47. Transporturi Materii şi materiale valoare pt: .5 103 6. 3 …Ha Valoa re 4 1 Ha Ha. 0 1 2 3 4 5 6 TOTAL 1 29.0 H A 1 0 t/k m 11 521 .II.750 6.6.0 1190.CENTRALIZATORUL COSTURILOR DIRECTE DE INVESTIŢII LA CAIS 300 .00 Z.50 620.34 16 272. 0 17.I Manopera Cap.0 1920.5 2.00 6814.a.50 1401.CENTRALIZATORUL COSTURILOR DIRECTE DE INVESTIŢII LA GUTUI Ante măsu rătoa rea deviz Nr.n.0 1187.50 8337.5 194 .27 2.50 1502.88 1 Ha Valoare 2 734.0 17920.O.69 3387.51 35.0 2760. re 5 14.Ha h.46 56.05 46..01 33.812 44310.37 0.35 6 3567. IV.5 1 Ha Valoare 12 195.5 15 6872.37 4720. O . Cap.n Valoa .00 1310.6 729.28 2 .00 555.0 28770.

0 8.0 17699.0 1803. 1Ha Ha Cap.00 7814.187 6.437 1.0 1058.75 649. z.3 75 3141.0 555..96 2.825 100. Cap.41 29. 036 16 301 .0 740.2 268.0 1454.50 942.05 3 5 14.0 740.Antemă surătoa rea deviz Nr.0 8372.0 1640.Transporturi 1 Ha Valoare RON 2 787.9 15 7070.95 40.3 87 2871. 1 Ha … Ha 0 1 2 3 4 5 6 7 TOTAL 1 31.93 37.IV.69 29.5 0 31871.75 535.o. va lo ar e 4 1 Ha t/km Valoa re RON 12 215.43 25.2 910.48 5.08 216.0 1310.0 1678.43 9 2400.a.5 17.51 21.0 5401.5 5. n.Ha Ha.22 2.086 t/k m 13 Ha Va loa re 14 TOTAL GENERAL VALOARE PT. Valoa re RON 6 3667.5 620.25 735.4 37 2935.II Utilaje lucrări mecanice 1 Ha Ha.24 2.25 …….Ha z.8 75 9032.25 748.637 6.96 33.a.2 10 11 575.5 …….875 3. 7 va lo ar e 8 Cap.0 740.n.7 18.96 2.75 1002.III Materii şi materiale valoare pt.5 75 3645.8 87 3173.I Manopera Cap.5 397.0 166.67 2.625 62.o.

CENTRALIZATORUL COSTURILOR DIRECTE DE INVESTIŢII LA PIERSIC Antemă surătoa rea deviz Nr.6 131.0 1780.5 620.10 15245.II Utilaje lucrări mecanice Cap. 7 va lo ar e 8 1Ha ….Transporturi TOTAL GENERAL VALOARE PT. a.4 6 2912.97 49.7.13 27.48 5.50 691.6 0 65.5 2.34 6 3567.06 32354.Ha Ha.a. 0 11 521.96 0.0 13658.5 3 5 14.0 555.Ha z.36 36.Ha t/k m 13 valoa re 14 0 1 2 3 4 5 TOTAL 1 29.0 21023.06 27.III Materii şi materiale valoare pt.o. 0 910.38 2 734.50 1004.56 0.n.22 3.24 2. z.0 6835.IV.17 34..3 1..13 167. Ha 10 1 Ha t/km valoa re 12 195.23 3465.06 3860.4 ….0 782.5 835.5.I Manopera Cap. Cap.n.00 901.0 2300.25 853.5 178.0 9 2375.25 4184. valoare ……. 1 Ha RON …H a 1 Ha valoare ……. va lo ar e 4 1 Ha Ha. Cap.31 312.66 40.9 1 16 302 .o.0 1310.4 15 6872.27 2.

Va O loa .7 5 …hecta re Z.5 825.42 210.a. II Lucrări mecanice 1 hectar Ha.0 225.75 759.79 30.97 Valoar e RON 6 1855 987. 5 7.30 12.94 12.2 5 744.III Materii şi materiale 1 ha … RON ha Cap.06 15210.5 33. 0 1 2 3 4 5 6 7 TOTAL INVESTIŢIE Cap.40 11688.7 Valoa re RON 12 184.8 34.50 610.75 17.n.56 273.26 …hectare T/ km 13 Valo are 14 15 4570. I Manopera 1 hectar Z.10.50 759.56 12.50 187.5 34.90 0.4 8.99 Valoar e RON 2 755.42 3. a.90 0. 7 Valoa re 8 9 1775 13154 10115 7620 7620 6420 6420 53124 10 Cap.5 …hectare Ha.0 225.65 3.56 7230.31 34.IV Transporturi 1 hectar T /km 11 491.50 610.50 4492.94 12.n . re 3 4 Cap.50 5274.44 8617.5.O.56 63164.5 92.38 24.38 30.30 0.95 3.5 33.37 29.51 16 TOTAL GENERAL VALOARE 1 hectar … RON ha 303 .CENTRALIZATORUL COSTURILOR DIRECTE DE INVESTIŢII LA ALUN Ante măsu rătoa rea – deviz Nr.75 0.42 24.0 187.5 728.23 41.75 1034.44 7230.05 8617. 1 30.

IV Transporturi TOTAL GENERAL VALOARE 1 hectar RON 15 4739.81 35.14 40.5.00 42159.8 12.2 746.11.07 81.50 4255.00 …hectare T/ Va km loare 13 14 16 304 .57 18.75 0 1 2 3 4 TOTAL INVESTIŢIE …hectare Z.00 3.CENTRALIZATORUL COSTURILOR DIRECTE DE INVESTIŢII LA CATINA Antemăsu ră-toarea – deviz Nr. Cap. loa re 3 4 1 hectar Ha.III Materii şi materiale 1 ha RON 9 2325.70 98.00 787.62 1655.02 987.81 45274. loa re 7 8 1 hectar T/km Valoa re RON 11 12 421.90 12080.O.90 … ha 10 Cap. re RON 5 6 6.82 12615.25 4540.7 0 76560.00 67484.15 17. II Lucrări mecanice Cap. Va O.45 280.06 263.n. I Manopera Cap.75 2028.95 3.. Valoa a. Valoare Euro 1 24.n. Va a.25 889.00 …hectare Ha.92 4.30 3.59 181.61 2 601.5 158.15 …ha 1 hectar Z.82 13929.2 49.50 825.00 10920.50 1020.

82 1955.5 310.07 987.n.31 28184.10 13 14 15 5382.III Materii şi materiale Valoare pentru 1 ha … RON ha 9 10 2400.50 825. II Lucrări mecanice Cap.50 12 214.35 176.08 2580.21 40.2 904.30 15.31 116.25 1008.55 6.00 24500. Valoare a.60 16 305 .12. re 7 8 1 hectar T/km Valoare RON …hectare T/ km Valoa re 11 574. Valoare RON 1 2 32. I Manopera Cap.CENTRALIZATORUL VOLUMELOR DE LUCRĂRI ŞI A COSTURILOR DIRECTE DE INVESTIŢII LA ARBUŞTII FRUCTIFERI Antemăsurătoarea – deviz Nr.00 103.00 Cap.n.O.00 3.52 813.75 4402.95 3.30 12879.5.99 46446.00 …hectare Z.00 37940.IV Transporturi TOTAL GENERAL Valoare pentru 1 hectar RON ha 1 hectar Z.50 …hectare Ha.8 19. RON 5 6 7.00 3767. Valoa a.00 11040. 0 1 2 3 TOTAL INVESTIŢIE Cap.O Valoa re 3 4 1 hectar Ha.24 337.

25 7000.5 894.13.0 987.04 14193.25 16.25 … hectare Z.57 279.5 4205.52 1139.3 1312.62 159.43 … ha 16 45.84 valoar e 12 245.75 4048.862 492.5 218.76 233.62 3.94 35. 1 ha 15 5369.5 16.0 12972.18 … hectare t/ km 13 val oar e 14 Valoare pt.0 5861.50 5.5 1093.0 9200.CENTRALIZATORUL COSTURILOR DIRECTE DE INVESTIŢII LA ZMEUR Ante măsu rătoa rea Deviz nr. Cap.95 4.37 46625. IV Transporturi TOTAL GENERAL 1 hectar Z.O. a.062 410.n 5 8.5 65652.O.0 … hectare Ha.0 … ha 10 1 hectar t/km 11 655 425.56 63156.n 7 Valoar e 8 Valoare pt.5 11161.61 77350.04 306 .5 1062.0 52680. III materii şi materiale Cap. 0 1 2 3 TOTAL LUCRĂR I TEHNOL OGICE SISTEM SUSŢINE RE TOTAL GENE RAL 1 36.82 4205. II Lucrări mecanice Cap.95 Valoare 2 918. 1 ha 9 2050. I Manoperă Cap.75 161.5.14 81. a.34 13.0 41430.82 valoare 6 2155. 3 Valoa re 4 1 hectar Ha.

07 6 1955.55 …hectare T/ Valo km are 13 14 - 12750.87 5.48 38.00 3174.00 19220. are 7 8 1 hectar T/km Valoare RON 11 541.50 79.3 7 12510.CENTRALIZATORUL COSTURILOR DIRECTE DE INVESTIŢII LA MUR Antemăsură toarea – deviz Nr.5 413 15 969.50 682. Valoare n. RON 5 7.O. I Manopera Cap.38 809. re 3 4 1 hectar Ha.1 2 39627.2 4 38.0 5 307 . II Lucrări mecanice Cap.5 12 203. Cap. Valoar e RON 1 2 32.95 3.14.n.00 987.00 10720.7 3 4718.0 0 959.III Materii şi materiale 1 ha RON 9 1800.IV Transporturi TOTAL GENERAL VALOARE 1 hectar ha RON 15 4767.56 22349.00 1819.50 44490. Valoa O.30 15.50 825.00 3767.75 188.62 363.30 53658.0 0 16 0 1 2 3 Total tehnologie Sistem de susţinere TOTAL INVESTIŢIE 1 hectar Z. Valo a.0 0 962.00 850 318.5.a.50 …hectare Ha.2 5 15.25 …hectare Z.38 150.06 154.49 1987.07 3767.82 3.0 5 14031.00 … ha 10 Cap.50 3756.

70 2777.6.50 6804.1. I -Lucr.00 3039.31 3610. I Cap.Lucrări de întreţinere în anul III .Lucrări de întreţinere în anul IV TOTAL CAP.2.9 TOTAL CAP II TOTAL GENERAL Curs de schimb TOTAL VALOARE UM Valoarea pentru : 1 hectar …hectare 55549.37 5097. Deviz general pentru un ha de plantaţie de măr Specificare Cap. Deviz general pentru un ha de plantaţie de păr SPECIFICARE Cap.6 16052 RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON/ Euro Euro 308 .10 3.Înfiinţarea plantaţiei .Pregătirea terenului . de întreţ. în an III TOTAL CAP. II Cheltuieli suplimentare pentru -Aprovizionare materială 10% x 40267 -Diverse şi neprevăzute 5% x 55549.Lucrări de întreţinere în anul I .72 2579.38 6420. I Cheltuieli directe pentru realiz.6 17321. I Cap. în an.06 6133 51596.25 4026. II -Lucr.II Cheltuieli suplimentare pentru: .70 3392.Diverse şi neprevăzute (5% x 51596.54 57786. de întreţ.05 25891.ha 7464.Aprovizionare cu materiale (10% x 36107.2) . Deviz general pentru un ha de plantaţie 6.Lucrări de întreţinere în anul II .82 6190.90 8758.13 3618.13 31985.06 5347. În an.85 3.00 RON RON RON RON RON RON RON RON RON Euro Euro 6.20 62354. de întreţ.31) TOTAL CAP II TOTAL GENERAL Curs de schimb TOTAL VALOARE UM Valoarea pentru: 1 hectar …. investiţiei -Pregătirea terenului -Înfiinţarea plantaţiei -Lucr.I Cheltuieli directe pentru realizarea investiţiei .

I Cheltuieli directe pentru realizarea investiţiilor • Pregătirea terenului şi înfiinţarea plantaţiei • Lucrări de întreţinere în anul I • Lucrări de întreţinere în anul II • Lucrări de întreţinere în anul III • Lucrări de întreţinere în anul IV • Lucrări de întreţinere în anul V • Lucrări de întreţinere în anul VI • Lucrări de întreţinere în anul VII • Lucrări de întreţinere în anul VIII • Lucrări de întreţinere în anul IX TOTAL CAP.II Cheltuieli suplimentare pentru : .Aprovizionare materiale 10% x 21982. Deviz general pentru un ha de plantaţie de prun Specificare Cap.70 2198.87 2662.30 40715.6 9431 RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON/EURO EURO . II TOTAL GENERAL Curs de schimb TOTAL VALOARE 309 Valoarea pentru 1 hectar …hectare 10510.4.Lucrări de întreţinere în anul V TOTAL CAP I Cap.70 TOTAL CAP.812 2730.50 4194.6.20 1834.19 2525.50 1988.7 .Pregătirea terenului .5% × 3416.Înfiinţarea plantaţiei .37) TOTAL CAP.38 3926. I • Cap.Lucrări de întreţinere în anul I .Lucrări de întreţinere în anul II .38 1312.85 13507. Cheltuieli suplimentare pentru: • Aprovizionare materiale (10% × 19000.13 1627.625 36682.10 4032.19 1680.3.63 2606. Deviz general pentru un ha de plantaţie de NUC Specificare UM Cap.88 30828.16 1582 1541 3123 33951 3.75 2090.Diverse şi neprevăzute 5% x 36682.6 11309.13 2560.51 3185.realizarea investiţiei .7 …hectare 6. II TOTAL GENERAL Curs de schimb TOTAL VALOARE INVESTIŢIE UM Valoarea pentru 1hectar RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON/Euro Euro 7465. II.Lucrări de întreţinere în anul III .Lucrări de întreţinere în anul IV .00 3.05) • Diverse şi neprevăzute (0.53 2935.I Cheltuieli directe pt.

hectare RON 7070.II Cheltuieli suplimentare pt.10 19800.6.Pregătirea terenului .Aprovizionare cu materiale (10% x 36107.500 31871.47 35234.Lucrări de întreţinere în anul IV TOTAL CAP.Lucrări de întreţinere în anul III .Lucrări de întreţinere în anul I .37 4720.Înfiinţarea plantaţiei .55 3363.6 9787.575 3645.51 3.5 49402.I Cheltuieli directe pentru realizarea investiţiei Pregătirea terenului Înfiinţarea plantaţiei Lucrări de întreţinere în anul I Lucrări de întreţinere în anul II Lucrări de întreţinere în anul III Lucrări de întreţinere în anul IV Lucrări de întreţinere în anul V TOTAL CAP.50 5092.5.II Cheltuieli suplimentare pentru: .6.0 RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON/ Euro Euro 6.6 13723.: Aprovizionare materiale 10% x 17699.00 2215. Deviz general pentru un ha de plantaţie de GUTUI SPECIFICARE Cap.II TOTAL GENERAL Curs de schimb TOTAL DE VALOARE RON -/-/-/-/-/-/-/RON -/-/-/-/RON/ Euro Euro 310 Valoarea pentru 1 hectar …….I Cheltuieli directe pentru realizarea investiţiei . I Cap.Diverse şi neprevăzute (5% x 51596.375 3141.036 1769.387 2871.ha 6872.875 9032.34 2877.887 3173.31) TOTAL CAP II TOTAL GENERAL Curs de schimb TOTAL VALOARE UM Valoarea pentru: 1 hectar ….Lucrări de întreţinere în anul II .437 2935.36 .2) .37 5663.2 Diverse şi neprevăzute 5% x 31871.036 TOTAL CAP.8 3. Deviz general pentru un ha de plantaţie de CAIS Specificare UM Cap.92 1593. I Cap.00 3387.00 3866.81 44310.

06 3860.6 4251.0 3675.II Cheltuieli suplimentare pentru : .4 16828. Deviz general pentru un ha de plantaţie de PIERSIC Specificare UM Cap.Lucrări de întreţinere în anul IV TOTAL CAP I Cap.04 -/36075.Înfiinţarea plantaţiei .1 3.0 2419.II TOTAL GENERAL Curs de schimb TOTAL DE VALOARE RON -/-/-/-/-/-/-/RON -/-/Valoarea pentru 1 hectar ……….Lucrări de întreţinere în anul III .Lucrări de întreţinere în anul I .I Cheltuieli directe pentru realizarea investiţiei Pregătirea terenului Înfiinţarea plantaţiei Lucrări de întreţinere în anul I Lucrări de întreţinere în anul II Lucrări de întreţinere în anul III Lucrări de întreţinere în anul IV Lucrări de întreţinere în anul V TOTAL CAP.06 32354.1 40883.8.Pregătirea terenului .4 RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON Lei/Euro Euro 311 .30 1617.76 TOTAL CAP.7 2639.Diverse şi neprevăzute 5% x 4065.Aprovizionare materiale 10% x 2285. I Cap.7 .74 -/3720.91 2102.Lucrări de întreţinere în anul II .2 Diverse şi neprevăzute 5% x 31871.6 11356.II Cheltuieli suplimentare pt.hectare RON 6872.7 36632.036 TOTAL CAP.6 2821. Deviz general pentru un ha de plantaţie de VIŞIN Natura cheltuielilor Cap.5 1831.10 15245. II TOTAL GENERAL Curs de schimb TOTAL VALOARE INVESTIŢIE UM Valoarea pentru 1hectar …hectare 6873.6 3793.46 2912.3 RON/Euro 3.: Aprovizionare materiale 10% x 17699.realizarea investiţiei .6 Euro 10021 6.6.23 3465.7.I Cheltuieli directe pt.

036 TOTAL CAP. III CHELTUIELI SUPLIMENTARE INDIRECTE .I Cheltuieli directe pentru RON realizarea investiţiei Pregătirea terenului RON 7070. An I .200 TOTAL GENERAL -/43067.20 3763.I CHELTUIELI DIRECTE PENTRU REALIZAREA INVESTIŢIEI .44 7230.56 7230.6.437 Lucrări de întreţinere în anul IV -/3532.II Cheltuieli suplimentare pt.600 17699.44 8617.înfiinţarea plantaţiei şi întreţ.întreţinerea plantaţiei an II .100 6..625 Lucrări de întreţinere în anul III -/3326.06 15210.. I -/38831.937 TOTAL CAP.TOTAL d.pregătirea terenului .43 84987.Aprovizionare materiale 10% x 44490 . Deviz general pentru un ha de plantaţie de CIREŞ Valoarea pentru Specificare UM 1 hectar ………….întreţinerea plantaţiei an III .60 23607.10.9.512 Lucrări de întreţinere în anul I -/2884.63 5955.întreţinerea plantaţiei an VI Cap.Diverse şi neprevăzute 5% x 53658 TOTAL GENERAL Curs valutar la data de ………….270 Curs de schimb RON/Euro 3.40 11688.c.18 75268.073 Cap.întreţinerea plantaţiei an V .2 Diverse şi neprevăzute 5% x -/1941.c. Deviz general pentru un ha de plantaţie de ALUN Specificare Cap.60 312 .56 12104.II -/4236.51 4570.250 Lucrări de întreţinere în anul V -/4527.600 31871.69 9718.05 8617.TOTAL d.812 Lucrări de întreţinere în anul II -/3847.32 3. TOTAL VALOARE UM RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON/Euro € Valoarea pentru 1 hectar 1 hectar 63164.hectare Cap. II CHELTUIELI DE EXPLOATARE TOTAL CHELTUIELI DIRECTE CAP.: RON Aprovizionare materiale 10% x -/2294.875 Înfiinţarea plantaţiei -/13641.600 TOTAL VALOARE Euro 11963.întreţinerea plantaţiei an IV .

31 28184.. III CHELT.hectar 76560... SUPLIMENTARE TOTALE d.60 24678.c.75 7623.întreţinerea plantaţiei an II CAP.1 Diverse şi neprevăzute 3% x Tot.Deviz general pentru un ha de plantaţie de ZMEUR Specificare UM Cap.I CHELTUIELI DIRECTE PENTRU REALIZAREA INVESTIŢIEI .I Cap..60 24205. II CHELTUIELI SUPLIMENTARE INDIRECTE .37 46625.pregătirea terenului .înfiinţarea plantaţiei şi întreţ.61 11490.c.60 5382. An I .c. TOTAL VALOARE RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON/Euro € Valoarea pentru 1 hectar .82 10576.80 6.pregătirea terenului .82 13929.13. materiale TOTAL GENERAL Curs de schimb TOTAL VALOARE INVESTIŢIE RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON/Euro Mil.c.00 2322.33 52562.00 …hectare 313 .TOTAL d.11.60 14600.întreţinere anul II Cap.12.Deviz general pentru un ha de plantaţie de arbuşti fructiferi Specificare UM Cap.15 4739.înfiinţarea plantaţiei + întreţinere an I .25 3867.c. Aprovizionare materiale 10% x 8186. Deviz general pentru un ha de plantaţie de CĂTINĂ Specificare UM Cap. II SISTEM DE SUSŢINERE Cap.33 3794.50 6748.56 63156.I Cheltuieli directe pt.I CHELTUIELI DIRECTE PENTRU REALIZAREA INVESTIŢIEI .99 6116.6.50 11161.70 3.aprovizionare materiale 10% .93 3.00 Valoarea pentru 1 hectar …hectare 46446. lei Valoarea pentru 1hectar 5369.Lucrări de întreţinere în anul II TOTAL CAP.Aprovizionare materiale 10% x 44490 .70 87136.TOTAL d.81 45274..realizarea investiţiei ..65 3.Pregătirea terenului .Înfiinţarea plantaţiei si lucrarile intr-un an I . II CHELTUIELI SUPLIMENTARE TOTAL d.TOTAL d.50 3828.Diverse şi neprevăzute 5% x 53658 Intretinere anul III TOTAL GENERAL Curs valutar la data de ………….diverse şi neprevăzute TOTAL GENERAL Curs de schimb TOTAL VALOARE INVESTIŢIE RON RON RON RON RON RON RON RON RON/Euro RON 6.00 12615.30 12879.50 88840.43 14193.

II SISTEM DE SUSŢINERE(var.1.2.întreţinerea plantaţiei an II Cap.90 60789. III CHELTUIELI SUPLIMENTARE INDIRECTE . de calit sub stas TOTAL VALOAREA PRODUCŢIEI MARFĂ UM To To to Euro/to Euro To Euro/to Euro To Euro/to Euro Euro Revine la 1 Ha …Ha 25 25 15 400 6000 6 300 1800 4 150 600 8400 7.) SPECIFICARE Producţia fizică proiectată Producţia valorificabilă d.pregătirea terenului .90 4449.calitatea I .627. a) TOTAL CHELTUIELI DIRECTE CAP..37 12510.12 14031.c.00 2682.calitatea II Preţ pe tonă Valoarea prod. TOTAL VALOARE UM RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON/Euro € Valoarea pentru 1 hectar 1 hectar 39. – calitatea extra şi I 314 UM t t t 1 Ha 25 25 14 REVINE LA: ……ha . An I .c. calit. de calit I .95 3.) Nr.P.1 2. extra şi .60 16886. Valoarea producţiei marfă la cultura PĂR (V.Diverse şi neprevăzute 5% x 53658 TOTAL GENERAL Curs valutar la data de ………….05 7131.P.I CHELTUIELI DIRECTE PENTRU REALIZAREA INVESTIŢIEI . Valoarea producţiei marfă la cultura MĂR (V.preţ pe tonă Valoare prod.M.3 3 Specificare -Producţia fizică proiectată -producţia valorificabilă -calitateae extra şi .preţ pe tonă Valoare prod.Aprovizionare materiale 10% x 44490 .00 53658. crt 1 2 2.14.înfiinţarea plantaţiei şi întreţ.00 7.Deviz general pentru un ha de plantaţie de MUR Specificare Cap.TOTAL d.M.2 2.6.56 22349..05 4767.TOTAL d.c.

de calit II -calitatea industrială(substas) preţ pe kg Valoarea producţiei de caliatte sub stas Total valoarea producţei marfă UM t.450 6300 7 0. Kg EURO/KG.P.calitatea II preţ pe T valoarea prod.) Specificare Producţia fizică proiectată Producţia valorificabilă d.de calitate substas TOTAL VALOAREA PRODUCŢIEI MARFĂ Euro/t Euro t Euro Euro t Euro/t Euro Euro 0.calit. Euro/kg 1ha 20 20 15 0. t.4. Euro t.17 510 2 0.3.00 4800 600 1. –calitatea extra şi I Preţ pe Kg.) Specificare Producţia fizică proiectată Producţia valorificabilă d. Valoarea producţiei de calitate II TOTAL VALOAREA PRODUCŢIEI MARFĂ UM Kg.. EURO KG.P.M. Valoarea producţiei marfă la cultura PRUN (V. Kg.calitatea industrială (substas) preţ pe T valoarea prod.00 600 5400 Revine la : ….preţ pe T valoare prod.de calitate II . EURO/KG EURO 1 ha 3000 3000 2400 2.35 2450 4 0. Valoarea producţiei marfă la cultura NUC (V.extra şi I -calitatea II preţ pe kg Valoarea prod. t.calitatea II Preţ pe Kg.c-calitatea extra şi I preţ pe kg Valoarea prod.26 3900 3 0.c.08 160 4570 Revine la …ha 7.ha 315 . Euro/kg Euro t.M. Euro/ t. Valoarea producţiei calitatea extra şi I .calitatea extra şi I .200 800 9950 7.

calit.ha 316 .) SPECIFICARE Producţia fizică proiectată Producţia valorificabilă d. Valoarea producţiei marfă la cultura CAIS (V.de calitate II . Valoarea producţiei marfă la cultura GUTUI (V.extra şi I -calitatea II preţ pe t valoarea prod. sub stas TOTAL VALOAREA PRODUCŢIEI MARFĂ UM To To To Euro/To Euro To Euro/To Euro To Euro/To Euro Euro 1 ha 20 20 16 0..M.….M.08 80 4645 Revine la: …. – calitatea extra şi I preţ pe T valoare prod.5.32 3840 6 0.26 4160 3 0. de calit.II -calitatea industriale (sub stas) Preţ pe t valoarea prod.calitatea II preţ pe T valoarea prod.135 405 1 0.calitatea extra şi I .c.P.6.calitatea industrială (substas) preţ pe T valoarea prod.22 1320 2 0.de calitate substas TOTAL VALOAREA PRODUCŢIEI MARFĂ UM t t T Euro/t Euro T Euro/t Euro T Euro/t Euro 1 Ha 20 20 12 0. de calit.c.-calitatea extra şi I preţ pe t valoare prod.) Specificare Producţia fizică proiectată Producţia valorificabilă d.14 280 5440 REVINE LA: ……ha 7.7.P.

-calitatea extra şi I preţ / t valoare prod.c-calitatea extra şi I preţ pe kg Valoarea prod. Euro/kg Euro t..….15 450 1 0.5 280 700.II -calitatea industriale (sub stas) Preţ / t valoarea prod.P. de calit. t.P.22 3520 3 0.08 80 4050 Revine la: …. t.M. Valoarea producţiei marfă la cultura PIERSIC (V. Euro/ t.) Specificare Producţia fizică proiectată Producţia valorificabilă d.ha 7.de calit II -calitatea industrială(substas) preţ pe kg Valoarea producţiei de caliatte sub stas Total valoarea producţei marfă UM t. Valoarea producţiei marfă la cultura VIŞIN (V.c.extra şi I -calitatea II preţ / t valoarea prod.) Specificare Producţia fizică proiectată Producţia valorificabilă d. Euro/kg 1ha 17 17 13 380 4940.7.0 1.M. Euro t.8.5 160 240 5880 Revine la …ha 317 .extra şi I -calitatea II preţ pe kg Valoarea prod. de calit.0 2.calit. calit.7. sub stas TOTAL VALOAREA PRODUCŢIEI MARFĂ UM To To To Euro7To Euro To Euro7To Euro To Euro7To Euro Euro 1 ha 20 20 16 0.

M..M.calitatea II preţ pe kg valoarea prod.) Specificare Producţia fizică proiectată Producţia valorificabilă d.ha 7.9. de calit.0 318 .extra şi I -calitatea II preţ pe t valoarea prod.8 7840.4 280. calit.6 200 520 1 100 100 4220 Revine la: …. Valoarea producţiei marfă la cultura CIREŞ (V.….-calitatea extra şi I preţ pe t valoare prod.0 8120.7.10.c. sub stas TOTAL VALOAREA PRODUCŢIEI MARFĂ UM To To To Euro7To Euro To Euro7To Euro To Euro7To Euro Euro 1 ha 18 18 14.II -calitatea industriale (sub stas) Preţ pe t valoarea prod.c. II Total valoarea producţiei marfă UM Kg Kg Kg Euro/kg Euro Kg Euro/kg Euro Revine la: 1 ha …ha 3000.) Specificare Producţia fizică proiectată Producţia valorificabilă d.4 250 3600 2.0 1. calit.P.0 2800. Valoarea producţiei marfă la cultura ALUN (V.0 3000. de calit.0 2. – calitatea extra şi I preţ pe kg valoarea prod. extra şi I .0 200. de calit.P.

11.84 15120 2 0. de calit. Valoarea producţiei marfă la cultura CĂTINĂ (V. calit.4 800 15920 796 319 . – calitatea extra şi I preţ pe kg valoarea prod. extra şi I . II Total valoarea producţiei marfă Pret mediu UM Kg Kg Kg Euro/kg Euro Kg Euro/kg Euro Euro/t Catina alba 20 20 18 0.) Specificare Producţia fizică proiectată Producţia valorificabilă d.P.c.calitatea II preţ pe kg valoarea prod.7.M.

I . Valoarea producţiei marfă la cultura arbuşti fructiferi (V.8 1.0 3600 3600 2000 Pentru specia şi suprafaţa utilizator 1 2 8 8 8 0.de calit.12. – calitatea extra şi cal.5 500 14800 1233 Coacăz roşu 15 15 14 1.8 2.preţ pe kg .4 200 7200 480 SPECIA Afin Agriş Trandafir pentru petale 1.extra şi I . crt.preţ pe kg . Specificare UM Coacăz negru Producţia fizică proiectată Producţia valorificabilă d.1 15400 1 0.8 6400 6400 800 15 15 12 0.7 8400 3 0.4 400 15800 1053 Coacăz alb 15 15 14 1.8 1.) Nr.7.valoarea prod. de calit.calitatea II şi industriale % .P.valoarea prod.2 600 9000 600 320 .c.3 14300 1 0. II şi industriale TOTAL VALOARE PRODUCŢIE MARFĂ Preţ mediu t t t Euro Euro t Euro Euro Euro/t 12 12 11 1.1 15400 1 0.M.

) Specificare Producţia fizică proiectată Producţia valorificabilă d.25 12000 2000 0.P.1 15400 1000 1000 0.) Specificare Producţia fizică proiectată Producţia valorificabilă d. de prod. Euro/kg kg Euro/kg Euro Euro 1ha 12000 12000 10000 1.calitatea II preţ pe kg valoarea prod.M.13. Valoarea producţiei marfă la cultura ZMEUR (V.M.) 8.P.60 1200 13200 Revine la …ha 7. extra şi I .7. Valoarea producţiei globale la cultura MĂR Nr.c.calit.extra şi I -calitatea II preţ pe kg Total valoarea producţei cal. Valoarea producţiei globale (V.14.P. crt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Specificare -capacitatea proiectată -valoarea totală a investiţiei -durata de exploatare -cota anuală de amortisment -valoarea anuală a chelt.preţ de cost mediu 321 UM Kg Kg Kg Euro/kg Euro Kg Euro/kg Euro Revine la: 1 ha …ha 15000 15000 14000 14000 1. II Total valoarea producţiei marfă 8. (6+7) Din care : -lucrări tehnologice . de calit. – calitatea extra şi I preţ pe kg valoarea prod. calit.recoltat şi valorificat recolta 25t/ha -valoarea totală a producţiei (4+5) -producţia fizică .a II-a Total valoare prod.5 500 15900 Ha Euro Ani Euro /an Euro Euro Euro Euro To Euro /t Valoarea pentru 1 Ha …Ha 1 17321 20 866 2867 1783 1084 3733 25 336 .c-calitatea extra şi I preţ pe kg Valoarea prod. Valoarea producţiei marfă la cultura MUR (V.1.G.marfa UM kg kg kg Euro/ kg.

94 = 1084. Valoarea producţiei globale la cultura PRUN Specificare Capacitatea proiectată Valoarea totală a investiţiei Durata normală de exploatare Cota anuală de amortisment Cheltuieli anuale de producţie Producţia de fructe Cost mediu pe tona de fructe Valoarea totală a producţiei globale UM Ha Euro Ani Euro Euro t.0 16052 20 803 3126 25 398 3931 • CHELTUIELILE ANUALE DE PRODUCŢIE Se compun din: .25 Z. Total cheltuieli anuale de producţie__3126 Euro 8.4 226.O.3. Euro/t.6.cheltuieli tehnologice anuale (antemăsurătoarea deviz nr.6 20 113.5z.94 Euro = 1084EURO Total cheltuieli anuale de producţie 2867 EURO 8.2093) 20 t x 5 zo x 6. Valoarea producţiei globale la cultura PĂR SPECIFICARE Capacitatea proiectată Valoarea totală a investiei Durata normală de exploatare Cota anuală de amortisment Cheltuieli anuale de producţie Producţia de fructe Preţ mediu pe tona de fructe Valoarea totală a producţiei globale UM Ha Euro ani Euro Euro To Euro/t Euro Valoare pentru: 1 ha ……ha 1.cheltuieli tehnologice anuale (antemăsurătoarea-deviz nr.2. majorat cu 20% ( 2044) -cheltuieli pentru recoltarea producţiei (NTM/92.CHELTUIELILE ANUALE DE PRODUCŢIE Se compun din : -Cheltuielile tehnologice anuale antemăsurătoarea – deviz nr.37. 5 majorată cu 20% ( 1783 Euro) -Cheltuielile pentru recoltarea producţiei de 25to/ha (NTM)/92 artic 2102 ) 25Tox2.ox 6.3 2600 CHELTUIELI ANUALE DE PRODUCŢIE (VPM) Se compun din : .7 majorat cu 20%) 1237. 2120 ) 25 to x 6.81 Euro Total cheltuieli anuale de producţie 1932 Euro 322 . articol nr. Euro Valoarea pentru 1ha …ha 1. x 6.0 11310 25 452.19 Euro .cheltuieli pentru recoltarea producţiei (NTM/92 art.94 = 694.

94 = 868 Euro. Valoarea producţiei globale la cultura NUC Specificare Capacitatea proiectată Valoarea totală a investiţiei Durata normată de exploatare Cota anuală de amortisment Cheltuieli anuale de producţie . majorat cu 20% .cheltuieli tehnologice anuale .0 CHELTUIELILE ANUALE DE PRODUCŢIE Se compun din: . articol nr. Valoarea producţiei globale la cultura GUTUI SPECIFICARE Capacitatea proiectată Valoarea totală a investiei Durata normală de exploatare Cota anuală de amortisment Cheltuieli anuale de producţie Producţia de fructe Cost de producţie pe tona de fructe Valoarea totală a producţiei globale UM Ha Euro ani Euro Euro To Euro/t Euro Valoare pentru: 1 ha ……ha 1.8.25 Z.75 ZO × 6.0 20 137.4.94=389 EURO Total cheltuieli anuale de producţie 1589 EURO 8.cheltuieli tehnologice anuale (antemăsurătoarea deviz nr. Total cheltuieli anuale de producţie 2756 Euro 323 .1 2756.1888 Euro -cheltuieli pentru recoltarea producţiei (NTM/92. x 6.5.8 3240.0 13723.10 majorat cu 10% = 1200 EURO Cheltuieli pentru recoltarea producţiei ( NTM/92 2042 ) 3.cheltuieli pentru recoltare Producţia de fructe Preţ mediu pe tona de fructe Valoarea totală a producţiei globale UM Ha EURO Ani EURO EURO EURO EURO Tone EURO/tone EURO Valoarea pentru 1 ha ……ha 1.0 20 686.0 t × 18.O. 2120 ) 20 to x 6.0 9431 60 157 1589 1200 389 3 1800 1746 CHELTUIELILE ANUALE DE PRODUCŢIE Se compun din : Cheltuieli tehnologice anuale (antemăsurătoarea–deviz nr.6.

7 majorate cu 20% ( 833. şi valorificare recoltă Producţia de fructe Cost mediu pe tona de fructe Valoarea totală a producţiei globale UM Ha Euro ani Euro Euro Euro Euro To/ha Euro/t Euro 1 ha 1.recoltat şi valorificat recolta Producţia de fructe Cost producţie mediu pe tona de fructe Valoarea totală a producţiei globale UM Ha Euro ani Euro Euro Euro Euro To/ha Euro/t Euro Valoarea 1 ha 1.33 1215.ha CHELTUIELILE ANUALE DE PRODUCŢIE Se compun din: -Cheltuielile tehnologice anuale antemăsurătoarea –deviz nr.28 20 102.ha CHELTUIELILE ANUALE DE PRODUCŢIE Se compun din: -Chelt.5 2400 pentru: ….lucrări tehnologice .33) -Cheltuielile pentru recoltarea producţiei de (20 to x 5zo x 6.rec. tehnologice anuale antemăsurătoarea –deviz nr.6.lucrări tehnologice .94) =1215. Valoarea producţiei globale la cultura CAIS Valoarea Specificare Capacitatea proiectată Valoarea totală a investiţiei Durata normală de exploatare Cota anuală de amortisment Cheltuieli anuale de producţie din care: ..28 Euro Total cheltuieli anuale de producţie 2049 Euro 8.4 15 652.0 10021 15 668 1849 833.33 1215.5 majorate cu 20% →1155.94 Euro) = 694.8.28 20 90.7.5 2049 833.. Valoarea producţiei globale la cultura piersic Specificare Capacitatea proiectată Valoarea totală a investiţiei Durata normală de exploatare Cota anuală de amortisment Cheltuieli anuale de producţie din care: .0 9787.02 Euro -Cheltuielile pentru recoltarea producţiei de (20 to x 5zo x 6.44 Euro Total cheltuieli anuale de producţie 1849 Euro 324 .25 2200 pentru: ….

2 Euro Total cheltuieli anuale de producţie 3862 Euro 8.Valoarea producţiei globale la cultura CIREŞ Specificare UM Valoarea 1 ha 1 11963.lucrări tehnologice .0 2100.8.recoltat şi valorificat recolta Producţia de fructe Cost mediu pe tona de fructe Valoarea totală a producţiei globale Ha Euro ani Euro Euro Euro Euro To/ha Euro/t Euro CHELTUIELILE ANUALE DE PRODUCŢIE Se compun din: -Cheltuielile tehnologice anuale antemăsurătoarea–deviz nr.826 17 227 4. Euro/t.Valoarea producţiei globale la cultura vişin Specificare Capacitatea proiectată Valoarea totală a investiţiei Durata normală de exploatare Cota anuală de amortisment Cheltuieli anuale de producţie Producţia de fructe Cost de productie mediu pe tona de fructe Valoarea totală a producţiei globale UM Ha Euro Ani Euro Euro t.5 2295.8.7 majorate cu 20%=625 € -Cheltuielile pentru recoltarea producţiei =159 Euro Total cheltuieli anuale de producţie 2134 Euro 325 .6 majorat cu 20%) 1264.0 pentru: ….539 CHELTUIELI ANUALE DE PRODUCŢIE (VPM) Se compun din : cheltuieli tehnologice anuale (antemăsurătoarea-deviz nr.7 Euro cheltuieli pentru recoltarea producţiei (NTM/92 art. Euro Valoarea pentru 1ha …ha 1 11356 20 568 3.0 30 399..0 17 123.94Euro/ZO 2597.9.2093) 17t x 22 x 6.ha Capacitatea proiectată Valoarea totală a investiţiei Durata normală de exploatare Cota anuală de amortisment Cheltuieli anuale de producţie din care: .

90 RON Transporturi _______________________________________34.preţ mediu de valorificare UM Ha Euro Ani Euro Euro To Euro/t Euro Euro/t Valoarea pentru 1 ha 1 ha 1.capacitatea proiectată .3 3 1120. x 250RON/HAAn___787.producţia de fructe .preţ mediu de valorificare UM Ha Euro Ani Euro Euro To Euro/t Euro Euro/t Cătină albă 1.cota anuală de amortisment .durata normată de exploatare .0 1310.7 3930.50 RON Materiale _______________________________________6422.cheltuieli anuale de producţie .valoarea totală a investiţiei .Valoarea producţiei globale la cultura ALUN Specificare .o.11.capacitatea proiectată .0 23607.8.cota anuală de amortisment .a.cheltuieli anuale de producţie .cost de producţie mediu pe tona de fructe .6 15 1573.valoarea totală a producţiei globale .valoarea totală a investiţiei . x 25 RON/30__________________ 4859.0 CHELTUIELILE ANUALE DE PRODUCŢIE (Antemăsurătoare – deviz nr.producţia de fructe .durata normată de exploatare .10.valoarea totală a producţiei globale .n.38 z.8 3362.50 RON Utilaje – lucrări mecanice 0.Valoarea producţiei globale la cultura CĂTINĂ Specificare .cost de producţie mediu pe tona de fructe . (3362.a.75 h.18 RON.3€ ) 8.0 24205 15 1614 7972 20 399 9300 465 326 .27 RON TOTAL CHELTUIELI ANUALE DE PRODUCŢIE 12104.5) (VCAP) Manopera:194.

00 622.50 81.94 327 .94 1160. pentru aplicarea lucrărilor de întreţinere -lucrări manuale -lucrări mecanice -materiale -transporturi Cheltuieli pentru recoltarea producţiei -producţia proiectată -manopera ZO/t Necesar forţă de muncă TOTAL GENERAL UM RON RON RON RON RON RON t ZO/t ZO RON Cătină albă 3697.94 25000.0 20 50 1000 28697.VALOAREA CHELTUIELILOR ANUALE DE PRODUCŢIE Specificare Chelt.50 1833.

0 10 1460. crt Specificare .cost de prod.o.a.00 3767.60 4402.60 46446.Producţia proiectată (To/ha) .10 18750 15 50 750 65196.producţia de fructe .1 8426.50 37940.capacitatea proiectată .10 15000 12 50 600 61446.60 4402.00 337.8 5248.50 37940.00 ha din specia: Coacăz Afin Agriş alb 46446.0 14601.10 18750 15 50 750 65196. x 25 .c.60 4402.10 18750 15 50 750 65196.60 Coacăz roşu pentru 1.1 9032. dorită de utilizator 1 46446.12.50 37940.0 15 602.0 10 1460.00 3767.00 3767.0 780 Coacăz roşu 1.50 37940.60 328 2 .0 1230 Agriş 1 2 3 4 5 6 7 1.8.1 9032.8 9360.1 9448.00 337.0 8 18.50 37940.1 7990.60 Pentru specia şi supraf.0 14601.mediu pe tona de fructe VALOAREA TOTALĂ A PRODUCŢIEI GLOBALE Preţ mediu /t UM Ha Euro ani Euro Euro to Euro/to Euro Euro/t Coacăz negru 1.08 z.cheltuieli anuale de producţie .0 14601.10 10000 8 50 400 56446.0 15 602.10 20250 1.0 10 1460.Valoarea producţiei globale la cultura arbuşti fructiferi Nr.n.0 14601.60 4402.Materiale .1 10575.00 3767.0 6140 VALOAREA CHELTUIELILOR ANUALE DE PRODUCŢIE Nr.00 3767. x 250 .1 8 1053.0 10 1460.0 14601.8 450 810 66696.Manopera ZO/t Necesar forţă de muncă TOTAL GENERAL RON RON RON RON RON RON Tone ZO/t ZO x 46446.60 Trandafir pentru petale 46446.9 11052.– Lucrări manuale 176.cota anuală de amortisment .60 46446.00 337. crt Specificare UM Coacăz negru Cheltuieli pentru aplicarea lucrărilor de întreţinere: TOTAL d.60 4402.00 337.0 705 1.0 12 665.1 9032.0 10 1460.0 15 602.durata normată de exploatare .25.07 ha.0 705 VPG pentru 1 ha de: Coacăz Afin alb 1.0 705 Pentru Trandafir specia şi supraf.0 14601.60 4402.1 10575.1 10575.0 1.Lucrări mecanice 15.00 337.00 3767.50 37940.00 337.2 9840. pentru dorită de petale utilizator 1.valoarea totală a investiţiei .Transporturi Cheltuieli pentru recoltarea producţiei: .

32 +10.32 +20.014.32 RON (6601 Euro) 329 .750 = 32.000 = 23764.32 RON ( 9032 Euro) Cheltuieli anuale de producţie la agriş = 13764.750 RON Cheltuieli cu recoltarea la agriş = 15 t/ha x 50 zo/t x 25RON/zo = 18.32 RON Cheltuieli anuale de producţie = cheltuieli de exploatare + cheltuieli cu recoltarea Cheltuieli cu recoltarea la coacăz negru = 12 t/ha x 50 zo/t x 25RON/zo = 15.250 = 34.750 = 32.000 RON Cheltuieli cu recoltarea la coacăz roşu şi alb = 15 t/ha x 50 zo/t x 25RON/zo = 18.8 t/ha x 450 zo/t x 25RON/zo = 20.250 RON Cheltuieli cu recoltarea la afin = 8 t/ha x 50 zo/t x 25RON/zo = 10.32 +18.000 RON Cheltuieli anuale de producţie la coacăz negru = 13764.32 +15.32 RON ( 9032 Euro) Cheltuieli anuale de producţie la trandafir = 13764.32 RON ( 7990 Euro) Cheltuieli anuale de producţie la coacăz roşu şi alb = 13764.514.514.Cheltuieli de exploatare a unei plantaţii: = 13764.32 RON ( 9448 Euro) Cheltuieli anuale de producţie la afin = 13764.32 +18.000 = 28764.750 RON Cheltuieli cu recoltarea la trandafir = 1.

cheltuieli anuale de producţie .8 10500.valoarea totală a investiţiei .Valoarea producţiei globale la cultura ZMEUR Specificare Capacitatea proiectată Valoarea totală a investiţiei Durata normală de exploatare Cota anuală de amortisment Cheltuieli anuale de producţie Producţia de fructe Cost de productie mediu pe tona de fructe Valoarea totală a producţiei globale Pret mediu de valorificare UM Ha Euro Ani Euro Euro t.o.valoarea totală a producţiei globale .n.11 z.5 ) Manopera : 655. x 250RON/HA--------------------------------------825 RON Materiale __________________________________ 10715.9 7726 12.15 Ron Utilaje : 3.0 1.8.5) (VCAP) Manopera: 825.producţia de fructe .0 643 9036 753 Valoarea pentru …ha CHELTUIELI ANUALE DE PRODUCŢIE (Antemăsurătoarea – deviz nr.0 16886 15 15 1125.125 Ron TOTAL CHELT.durata normată de exploatare .a. Euro /t.54 ZO x 25Ron/ZO = 2622.Valoarea producţiei globale la cultura MUR Specificare .30 ha.0 15 15 597.preţ mediu de valorificare UM Ha Euro Ani Euro Euro To Euro/t Euro Euro/t Valoarea pentru 1 ha 1 ha 1.12 Ron 8. Euro Euro/t 1ha 1.cota anuală de amortisment . ANUALE 27814.0 700 CHELTUIELILOR ANUALE DE PRODUCŢIE (Antemăsurătoare – deviz nr.a.75RON Utilaje – lucrări mecanice 3.3 h.n x 250 Ron = 825 Ron Materiale : = 10580 Ron Transporturi : 35t/km x 0.0 24678 20 1233.0 RON 330 .375Ron = 13.13.cost de producţie mediu pe tona de fructe .14. x 25 RON/30__________________20627.capacitatea proiectată .7 8967.a.

Indicatori de eficienţă economică la PĂR INDICATORUL Valoarea totală a investiţiei Durata normală de exploatare Cota anuală de amortisment Valoarea anuală a cheltuielilor de producţie Valoarea producţiei fizice (VPG) Valoarea producţiei marfă (UPG) Profit anual Durata de recuperare a investiţiei din profit 9.32281. Indicatori de eficienţă economică la MĂR Indicatorul UM Ani Euro/ha Euro Euro Euro Euro ani Valoarea pentru 1 Ha 17321 20 866 7501 3733 8400 4667 3-4 -durata normată de exploatare -cota anuală de amortisment -valoarea anuală a cheltuielilor de producţie -valoarea producţiei globale (VPG) -valoarea producţiei marfă -profit anual -durata de recuperare a investiţiei din profit 9.- Transporturi _____________________________________ 113.1. Indicatori de eficienţă economică la PRUN INDICATORUL Valoarea totală a investiţiei Durata normală de exploatare Cota anuală de amortisment Valoarea anuală a cheltuielilor de producţie Valoarea producţiei fizice (VPM) Valoarea producţiei marfă Profit annual Durata de recuperare UM Euro ani Euro Euro Euro Euro Euro ani Valoarea pentru 1 hectar 16052 20 803 3126 3931 9950 5619 3 UM Euro Ani Euro Euro Euro Euro Euro Ani Valoarea pentru 1 hectar 11310 25 452.2. (8967 € ) 9. Indicatori de eficienţă economică 9.3.62RON TOTAL CHELTUIELI ANUALE DE PRODUCŢIE -------.4 RON.4 2266 2718 4570 1852 6 331 .

Indicatori de eficienţă economică la NUC INDICATORUL Valoarea totală a investiţiei Durata normală de exploatare Cota anuală de amortisment Valoarea anuală a cheltuielilor de producţie Valoarea producţiei globale ( VPG) Valoarea producţiei marfă ( VPM) Profit anual Durata de recuperare a investiţiei din profit 9.36 15 652.1 2756.0 3442.) Valoarea producţiei marfă Profil anual Durata de recuperare din profil UM Euro ani Euro -/-/-/-/ani Valoarea pentru 1 hectar 9787.0 20 686. Indicatori de eficienţă economică la GUTUI INDICATORUL Valoarea totală a investiţiei Durata normală de exploatare Cota anuală de amortisment Valoarea anuală a cheltuielilor de producţie Valoarea producţiei fizice (VPG) Valoarea producţiei marfă (UPG) Profit anual Durata de recuperare a investiţiei din profit 9.9 6.9 UM EURO Ani EURO EURO EURO EURO EURO Ani Valoarea pentru 1 hectar 9441 60 157 1589 1746 5400 3654 3 332 .0 1997.6.5 2257 2909 4645 1736 ≈6 UM Euro ani Euro Euro Euro Euro Euro ani Valoarea pentru 1 hectar 13723.1 5440.4.G.5. Indicatori de eficienţă economică la CAIS INDICATORUL Valoarea totală a investiţiei Durata normală de exploatare Cota anuală de amortisment Valoarea anuală a cheltuielilor de producţie Valoarea producţiei fizice (UP.9.

) Valoarea producţiei marfă Profil anual Durata de recuperare din profil 9.8.9.1~ 7 UM Euro Ani Euro Euro Euro Euro Euro Ani Valoarea pentru 1 hectar 11356 20 568 3862 4430 5880.G. Indicatori de eficienţă economică la VIŞIN INDICATORUL Valoarea totală a investiţiei Durata normală de exploatare Cota anuală de amortisment Valoarea anuală a cheltuielilor de producţie Valoarea producţiei fizice (VPM) Valoarea producţiei marfă Profit anual Durata de recuperare 9. Indicatori de eficienţă economică la CIREŞ INDICATORUL Valoarea totală a investiţiei Durata normală de exploatare Cota anuală de amortisment Valoarea anuală a cheltuielilor de producţie Valoarea producţiei fizice (UP.8 UM Euro ani Euro -/-/-/-/ani Valoarea pentru 1 hectar 10021 15 668 1849 2517 4050 1533 ≈ 6.G.9.) Valoarea producţiei marfă Profil anual Durata de recuperare din profil UM Euro ani Euro -/-/-/-/ani Valoarea pentru 1 hectar 11963 399 2134 2533 4220 1687 7. Indicatori de eficienţă economică la PIERSIC INDICATORUL Valoarea totală a investiţiei Durata normală de exploatare Cota anuală de amortisment Valoarea anuală a cheltuielilor de producţie Valoarea producţiei fizice (UP.7.0 1450 7.5 333 .

1 8120.3 4936.8 3362.9.10.4 9. Indicatori de eficienţă economică la ALUN INDICATORUL Valoarea totală a investiţiei Durata normată de exploatare Cota anuală de amortisment Valoarea cheltuielilor anuale de producţie Valoarea producţiei fizice Valoarea producţiei marfă Profit anual Durata de recuperare a investiţiei UM Euro ani Euro Euro Euro Euro Euro ani Valoarea pentru 1 hectar 23607.11.8 334 .9 7.6 15 1573.0 3183. Indicatori de eficienţă economică la CĂTINĂ INDICATORUL Valoarea totală a investiţiei Durata normată de exploatare Cota anuală de amortisment Valoarea cheltuielilor anuale de producţie Valoarea producţiei fizice Valoarea producţiei marfă Profit anual Durata de recuperare a investiţiei UM Euro ani Euro Euro Euro Euro Euro ani Valoarea pentru 1 hectar 24205 15 1614 7972 9586 15920 6334 3.

0 4208.0 5308.0 10 1460.0 10 1460.0 15800.1 9032. Valoarea producţiei globale Valoarea producţiei marfă Profit anual Durata de recuperare din profit UM Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro ani 335 .0 10492.1 9032.0 10 1460.1 6601.0 15800.0 9450.1 12800.1 14800.0 13500.0 10492. de prod.9.0 3.0 5.0 3 14601.0 8426. 1 2 3 4 5 6 7 8 Indicatorul Valoarea totală a investiţiei Durata normată de exploatare Cota anuală de amortisment Valoarea anuală a chelt.0 5350.3 14601.1 9032.0 2592.0 10 1460.0 10908.0 10 1460.0 3 14601.1 9448.0 3.1 7990.0 10 1825.5 14601.12.0 14700.0 5308.6 Pentru specia şi suprafaţa dorită de utilizator Nr.0 3 14601.0 4374. Indicatori de eficienţă economică la arbuştii fructiferi Specii de arbuşti fructiferi cu tehnologii asemănătoare Coacăz Coacăz Coacăz Afin Agriş Trandafir negru roşu alb pentru petale 14601. crt.0 10492.

0 8959.90 4286.20 6240.75 0 1 1 -pregătirea terenului 2 .06 5347.38 6420.06 5347. 20.90 785.9-3 UM Euro Ani Euro Euro Euro Euro Euro Ani Valoarea pentru 1 hectar 24.10 7205.03 39306. Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura MĂR GRAFIC DE EŞALONARE a cheltuielilor şi de realizare a investiţiei Nr.20 62354.0 2.înfiinţarea plantaţiei 3 -întreţinerea în anul I 4 -întreţinere în anul II 5 -întreţinere în anul III TOTAL COSTURI DIRECTE Chelt.8~6 10..10 din care eşalonată pe ani de execuţie Anul I Anul II Anul III Anul IV 20.9 7726.678 20 1233.. Indicatori de eficienţă economică la MUR INDICATORUL Valoarea totală a investiţiei Durata normată de exploatare Cota anuală de amortisment Valoarea cheltuielilor anuale de producţie Valoarea producţiei fizice Valoarea producţiei marfă Profit anual Durata de recuperare a investiţiei UM Euro ani Euro Euro Euro Euro Euro ani Valoarea pentru 1 hectar 16886 15 1126.0 8967.90 6804.9.38 6420. 20.06 5347.13 31985.13 31985.25 55549.1. crt Lucrare Valoarea totală RON 2 8758.50 99830.0 15900.00 3039.25 8758. Suplimentare TOTAL GENERAL 336 .13 35024. Indicatori de eficienţă economică la ZMEUR INDICATORUL Valoarea totală a investiţiei Durata normală de exploatare Cota anuală de amortisment Valoarea anuală a cheltuielilor de producţie Valoarea producţiei fizice (globale) Valoarea producţiei marfă Profit anual Durata de recuperare 9.. 3 4 8758.00 3039..86 6001.0 10093.9 13200 4240 5.25 1071.0 5807.14.13.80 654. 20. Grafic de eşalonare a investiţiilor 10.

22 6133.00 Anul IV 6 x x Anul V 7 x x 10. Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura PĂR Nr crt 0 1 2 3 4 5 6 Lucrarea 1 Pregătirea terenului Înfiinţarea plantaţiei Întreţinere în anul I Întreţinere în anul II Întreţinre în anul III Întreţinere în anul IV TOTAL COSTURI DIRECTE Cheltuieli suplimentare TOTAL GENERAL Valoarea toatală RON 2 7464.38 2083.53 3001.2.29 3521.Întreţinere în anul I 4 .13 3618.66 5708.05 895.85 din care eşalonată pe ani de execuţie Anul I 3 7464.79 3618.06 7464.85 13507.78 3216.28 4194.812 2730.Pregătirea terenului 2 .13 611.53 2935.31 6190.16 4052.14 16170.75 5 6 7 Anul VI 8 0 1 1 .16 5097.Înfiinţatea plantaţiei 3 .87 2662.68 29284.13 3618.53 2935.Întreţinere în anul III 6 .Întreţinere în anul V TOTAL COSTURI DIRECTE cheltuieli suplimentare TOTAL GENERAL 337 .812 2730.51 3185.70 3185.05 Anul II 4 x 25891.63 8359.00 6133.50 7465. crt Lucrarea Valoarea totală 2 7465.50 4194.Întreţinere în anul IV 7 .87 2662.51 3185.37 5097.85 din care.625 444.812 335.10.70 3392.07 3514.0 6868.85 618.625 36682.06 6133.Întreţinere în anul II 5 .1 2730.06 2935.3.05 25891.54 57786.03 Anul I 3 7465. Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura PRUN Nr.09 32798.70 3392.625 4194.eşalonată pe ani de execuţie Anul II Anul III Anul IV Anul V 4 13507.29 8084.3 40715.37 Anul III 5 x x 5097.00 51596.50 280.32 18253.53 270.00 735.125 4638.69 4032.06 434.

9. 10.8 8 3926. Crt.38 3926.75 2090. eşalonată pe ani de execuţie Anul Anul Anul Anul Anul Anul III IV V VI VII VIII 5 6 7 8 9 10 Anul IX 11 Anul X 12 × 2606. 5. 13 × × × 1627.1 6 3123 33951 Anul I 3 10510.6 3 2606. 0 1. Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura NUC Nr. 13 × × × 2560.19 2521.8 8 390 4317 × × × × 10510. 19 142 1455 × 1680 . 19 × × × × 2521. 6.13 1627. 2. 19 216 2204 × 2521. 7. 38 × × × × 1312.88 30828. 4. 3. 19 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × 1680 .13 2560. 13 227 2317 TOTAL COSTURI DIRECTE Cheltuieli suplimentare TOTAL GENERAL 338 .10.5 × × × 1988. 53 1057 11568 × 2606.4. 1 Pregătirea terenului Înfiinţarea plantaţiei Întreţinere in anul I Întreţinere in anul II Întreţinere in anul III Întreţinere in anul IV Întreţinere in anul V Întreţinere in anul VI Întreţinere in anul VII Întreţinere in anul VIII Întreţinere in anul IX Valoare a totală RON 2 10510. 38 156 1783 × 1312.7 5 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × 2090. 38 × 2560.38 1312. 38 260 2020 × × × 3926. 53 × Anul II 4 Din care .19 1680.5 1988. 8. 13 263 2869 × 1627.5 162 1842 × 1988.7 5 250 2776 × 2090.

50 49402. Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura GUTUI Nr crt 0 1 2 3 4 5 6 Lucrarea 1 Pregătirea terenului Înfiinţarea plantaţiei Întreţinere în anul I Întreţinere în anul II Întreţinre în anul III Întreţinere în anul IV TOTAL COSTURI DIRECTE Cheltuieli suplimentare TOTAL GENERAL Valoarea totală RON 2 6872.00 3866.85 Anul I 3 6872.37 5663.69 3387.69 3387.06 3070.00 512.69 6207.69 5663.00 3866.10 7453.37 4720.37 385.00 3866.10 581.10 19800.40 26258.10.5 6 x x Anul V 7 x x 339 .81 6872.00 5232.81 44310.5.32 4251.46 4720.37 5 x x 4720.20 23188.34 5092.10 din care eşalonată pe ani de execuţie Anul II Anul III Anul IV 4 x 19800.81 543.37 5663.

47 35234.44 3141. 0 1 Lucrarea Valoarea Totală 2 7070.04 3363.57 3645.5 31871. crt.51 din care.87 593. 4 x 9032.58 4008.38 Anul III …….39 2871. eşalonată pe ani de execuţie Anul I…… 3 7070.89 3173.44 2935..61 13371.44 321. x x x x x 3173.48 3500. x x x x 2935. 1 Pregătirea terenului 2 Înfiinţarea plantaţiei 3 Întreţinere în anul I 4 Întreţinere în anul II 5 Întreţinere în anul III 6 Întreţinere în anul IV 7 Întreţinere în anul V TOTAL COSTURI DIRECTE Cheltuieli suplimentare TOTAL GENERAL 340 .10. x x x 3141.38 3141.19 3228. Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura CAIS Nr.57 3173.89 292.6.51 Anul IV …….77 1467. ….41 Anul II…….07 3462.57 326.05 Anul VI …… x x x x x x 3645.87 7070.39 2871.08 Anul V …….38 11903.89 2935.54 7664..5 3645.87 9032.5 362.08 Anul… Anul .

23 3465.91 372004 36074.23 3465.95 din care.2 423. Lucrarea Valoarea Totală 2 6872.2 Anul 341 .7.10 7453.06 18157. crt. eşalonată pe ani de execuţie Anul Anul III Anul IV Anul II 4 x x x 15245.23 x 3465. Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura PIERSIC Nr.06 2364.10.01 4283.1 581.1 6872.06 x x 3860.1 15245.06 3860.25 3816.46 x x 2912.31 0 1 1 Pregătirea terenului 2 Înfiinţarea plantaţiei 3 Întreţinere în anul I 4 Întreţinere în anul II 5 Întreţinere în anul III 6 Întreţinere în anul IV TOTAL COSTURI DIRECTE Cheltuieli suplimentare TOTAL GENERAL Anul I 3 6872.68 20522.52 3860.24 351.06 32354.46 2912.

10. crt. Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura VIŞIN din care.7 cheltuieli suplimentare 61. eşalonată pe ani de execuţie Anul Anul Anul Anul Anul II III IV V VI 4 x x x x x 13641.87 593.92 x x 3847.6 2821.0 2639.87 - Anul Întreţinere în anul V TOTAL COSTURI DIRECTE Cheltuieli suplimentare TOTAL GENERAL 38831.2 4236.62 406.8.94 4527.51 2884.30 4944.3 7070.44 321. Lucrarea Valoare crt a totală Anul I Anul II Anul Anul Anul V III IV 0 1 2 3 4 5 6 7 1 .9.84 61.24 1 Pregătirea terenului Înfiinţarea plantaţiei Întreţinere în anul I Întreţinere în anul II Întreţinere în anul III Întreţinere în anul IV Anul I 3 7070.7 3 .30 3647. eşalonată pe ani de execuţie Nr.44 3326.50 7664.0 6873.Întreţinere în anul IV 3793.62 3847.81 16526.02 x x x 3326.37 342 .7 16828. Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura CIREŞ Nr.26 115.6 2821.65 TOTAL GENERAL 10.7 TOTAL COSTURI DIRECTE 36632.25 x x x x x 4527.4 6873.Întreţinere în anul II 3675.6 6 .00 3886.94 416.1 43067.Întreţinere în anul I 2639. 0 1 2 3 4 5 6 7 Lucrarea Valoare Totală 2 din care.60 18670.32 2144.Întreţinere în anul III 2821.0 4 .6 5 .4 19467.4 2 .7 3793.84 25.74 x x x x 3532.40 4254.6 3793.Pregătirea terenului 6873.7 3675.25 3532.25 354.6 3675.Înfiinţatea plantaţiei 16828.

192.075.230.210. crt 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Specificare Anul I Proiect tip RON Utilizator 4 Anul IV Proiect Utilizator tip RON Utilizator 8 9 10 1 2 3 Pregătirea 4.976.40 2.00 CHELTUIELI INDIRECTE TOTAL 71635.62 406.688.05 1.06 GENERAL 15.06 CHELTUIELI DIRECTE TOTAL 8.688.164.617.31 343 .05 anul II Întreţinere în 8.06 4.56 anul VI TOTAL 63.570.56 anul V Întreţinere în 7.617. I Întreţinere în 11. Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura ALUN Valoarea totală RON din care.13 4.05 8.44 15.44 anul IV Întreţinere în 7.06 terenului Înfiinţarea 15.44 anul III Întreţinere în 8.617.570.595.90 13.570.286.230.470.617.40 11.32 11.10. eşalonată pe ani de execuţie Anul II Anul III Proiect tip RON 5 Utilizator 6 Proiect tip RON 7 Nr.92 17.210.87 9.44 1.51 4.95 8.40 plantaţiei şi într.810.210.283.10.688.

65 10.11.11 5891.82 4739.12.92 din care.0 14627.31 509.10.82 x x x 13929.31 28184.60 6116.21 32043.99 1748. Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura arbuşti fructiferi Nr. eşalonată pe ani de execuţie Anul I 20… Anul II 20… Anul III 20… Proiect Utilizator Proiect Utilizator Proiect Utilizator tip tip tip RON RON RON 3 4 5 6 7 8 5382.30 5382. crt Specificare Valoarea totală RON 1 Pregătirea terenului Înfiinţarea plantaţiei şi întreţinere în anul I 3 Întreţinere în anul II TOTAL LUCRĂRI INVESTIŢII Cheltuieli suplimentare TOTAL GENERAL 0 1 2 2 5382.30 3859.5 12615.30 51754.30 12879.31 28184.81 x x x x x x 45274.31 Specificare 0 1 2 3 4 6 7 8 9 1 Pregătirea terenului Înfiinţarea plantaţiei şi într.49 5209.81 45274.81 45274. eşalonată pe ani de execuţie Anul I Anul II Anul III Proiect Utilizator Proiect Utilizator Proiect Utilizator tip tip tip RON RON RON 3 4 5 6 7 8 4739.42 28184.99 12879.70 87136.I Întreţinere în anul II TOTAL LUCRĂRI INVESTIŢII Cheltuieli suplimentare Intretinere in anul III Cheltuieli suplimentare TOTAL GENERAL 2 4739.99 344 .49 6479.82 469.56 15834.74 1904. crt Valoarea totală RON din care.82 76560.82 13929.82 13929.99 46446. Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura CĂTINĂ Nr.15 10576.32 52562.51 12879.

17 3485.37 46625.13.61 din care.50 x 11161.74 58942.56 11161.75 87782.Înfiinţarea plantaţiei şi întreţinere în anul I .56 14193.61 25355.50 11161.87 51994.87 6947.56 63156.18 4 5 345 .43 14193. eşalonată pe ani de execuţie Anul I 20 Anul II 20 Anul III 20 Proiect tip Utilizator Proiect tip Utilizator Proiect tip Utilizator 3 4 5369.Pregătirea terenului . Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura ZMEUR Nr.79 51994.Întreţinere în anul II TOTAL LUCRĂRI TEHNOLOGICE Sistem de susţinere TOTAL COSTURI DIRECTE cheltuieli suplimentare TOTAL GENERAL Valoarea Totală RON 2 5369.10. crt 0 1 2 3 Specificare 1 .01 28840.61 77350.04 10432.37 x 46625.

10.56 4767.12 3674.37 22349. eşalonată pe ani de execuţie Anul I Anul II Anul III Proiect Utilizator Proiect Utilizator Proiect Utilizator tip tip tip RON RON RON 3 4 5 6 7 8 4767.12 14031.56 22349.56 418.56 22349.12 12510.37 12510.90 60789.95 346 . I Întreţinere în anul II TOTAL LUCRĂRI TEHNOLOGICE SISTEM SUSŢINERE TOTAL CHELTUIELI DIRECTE TOTAL CHELTUIELI INDIRECTE TOTAL GENERAL 2 4767.12 39627.38 5185.05 7131.37 3039.94 22349. Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura MUR Nr.47 25388.14.05 30215.05 14031.0 26541.0 53658.37 4767. crt Specificare Valoarea totală RON din care.84 12510.17 0 1 2 3 4 6 7 8 9 1 Pregătirea terenului Înfiinţarea plantaţiei şi într.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful