CUPRINS

I. GENERALITĂŢI………………………………………………………….… 2 1. Cerinţele pomilor faţă de condiţiile de mediu…………………………...2 1.1. Cerinţele faţă de lumină………………………………………………….… 2 1.2. Cerinţele faţă de căldură………………………………………………….…..2 1.3. Cerinţele faţă de apă……………………………………………………..… 3 1.4. Cerinţele faţă de aer………………………………………………………..…4 1.5. Cerinţele faţă de sol……………………………………………………….…..4 2. Organele pomilor şi funcţiile acestora………………………………….….6 2.1 Rădăcina…………………………………………………………………….….6 2.2. Tulpina……………………………………………………………………….…7 2.3. Frunza……………………………………………………………………….…9 2.4. Muguri – Floarea – Fructul ………………………………………………...9 II. ÎNFIINŢAREA PLANTAŢIILOR……………………………………………10 1. Alegerea şi pregătirea terenului…………………………………………..10 1.1. Alegerea terenului………………………………………………………………10 1.2. Zonarea speciilor pomicole……………………………………………………11 1.3. Pregătirea terenului……………………………………………………………..12 1.4. Parcelarea terenului…………………………………………………………….13 2. Plantarea pomilor………………………………………………………….19 2.1. Epoca de plantare………………………………………………………………19 2.2. Executarea gropilor …………………………………………………………....20 2.3. Pregătirea materialului săditor………………………………………………...20 2.4 Tehnica de plantare……………………………………………………………. 20 III. LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE A POMILOR ŞI ARBUŞTILOR FRUCTIFERI……………………………………………………………….23

1. Lucrări de întreţinere…………………………………………………………23 1.1 Lucrări de întreţinere a solului în livezi………………………………………..23 1.2. Combaterea brumelor şi îngheţurilor târzii…………………………………..24 1.3. Combaterea buruienilor cu ajutorul erbicidelor……………………………..25 2. Lucrări de întreţinere a pomilor şi arbuştilor fructiferi…………………26 2.1. Combaterea bolilor şi dăunătorilor…………………………………………...26 2.2. Complexe de tratamente fitosanitare la pomi şi arbuşti fructiferi…………27 2.3. Calculul volumului de soluţie pentru tratamente fitosanitare………………45 3. Fertilizarea plantaţiilor pomicole…………………………………………...46 3.1. Îngrăşămintele organice……………………………………………………… 46 3.2. Îngrăşăminte chimice…………………………………………………………. 47 3.3. Reguli generale ……………………………………………………………….. 49 3.4. Epoca de aplicare a îngrăşămintelor……………………………………….. 49 3.5. Metode şi locul de aplicare al îngrăşămintelor…………………………….. 49 4. Irigarea livezilor……………………………………………………………….50 5. Tăierea pomilor………………………………………………………………. 52

5.1. Epocile de aplicare a tăierilor la pomi………………………………………52 5.2. Operaţii tehnice folosite la conducerea creşterii şi fructificării pomilor… 52 5.3. Sisteme de coroană pentru livezi intensive…………………………………54 5.4. Sisteme de coroană pentru livezi superintensive…………………………..55 5.5 Schiţe pentru tăieri de formare, întreţinere, fructificare la pomi şi arbuşti fructiferi............................................................................................................... 57 6. Soiuri propuse ………………………………………………………………...70 6.1. Soiuri propuse pentru cultura măr……………………………………….…… 70 6.2. Soiuri propuse pentru cultura păr……………………...…………………… 70 6.3. Soiuri propuse pentru cultura prun………………………………..………… 70 6.4. Soiuri propuse pentru cultura nuc……………………………………..……. 71 6.5. Soiuri propuse pentru cultura cais……………………………………..……. 71 6.6. Soiuri propuse pentru cultura cireş……………………………………….…. 71 6.7.Soiuri propuse pentru cultura gutui……………………………………….… ….72 6.8.Soiuri propuse pentru cultura piersic…………………………………… ……...73 6.9. Soiuri propuse pentru cultura vişin………………………………………….. . .74 6.10. Soiuri propuse pentru cultura cătină…………………………………….……75 6.11. Soiuri propuse pentru cultura alun…………………………………….…… 76 6.11 Soiuri propuse pentru cultura arbuştilor fructiferi……………………..…… 76 6.12. Soiuri propuse pentru cultura zmeur……………………………………...… 77 6.13. Soiuri propuse pentru cultura mur……………………………………….…. 78 7.Staţiuni pomicole........................................................................................79 IV. RECOLTAREA, CONDIŢIONAREA ŞI PĂSTRAREA FRUCTELOR ......81 1. Recoltarea fructelor………………………………………………………… 81 1.1. Evaluarea producţiei de fructe………………………………………………..81 1.2.Stabilirea momentului optim de recoltare…………………………………….81 1. 3. Perioada de recoltare a fructelor…………………………………………….82 1.4. Metode de recoltare...................................................................................83 2.Condiţionarea şi păstrarea fructelor……………………………………….84 2.1. Sortarea fructelor……………………………………………………………....84 2.2. Păstrarea fructelor……………………………………………………………..85 V. CALCULE ECONOMICE PENTRU ÎNFIINTAREA UNUI HA DE POMI ŞI ARBUŞTI FRUCTIFERI…………………………………………………………...….90 1. Antemăsurătoare şi deviz pentru pregătirea terenului în vederea înfiinţării unei plantatii…………………………………………………………………............91 1.1.Antemăsurătoare – Deviz nr. 1 Pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului în vederea înfiinţării unei plantaţii de măr pe o suprafaţă de 1 ha…………………………………… 91 1.2.Antemăsurătoare – Deviz nr.1 Pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului în vederea înfiinţării unei plantaţii de păr de tip intensiv…………………………………….. 93 1.3. Antemăsurătoare – Deviz nr. 1 Pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului în vederea înfiinţării unei plantaţii de prun………………………………………………………95 1.4. ANTEMĂSURĂTOARE –DEVIZ NR.1. Pentru executarea lucrărilor de pregătirea terenurilor şi înfiinţarea

unei plantaţii de nuc cu desimea de 208 pomi la hectar ………………………….97 1.5.Antemăsurătoare – Deviz nr.1 Pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului în vederea înfiinţării unei plantaţii de gutui de tip intensiv…………………………………. 100 1.6.Antemăsurătoare-Deviz nr.1 Pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului în vederea înfiinţării unei plantaţii de cais………………………………………………………102 1.7.Antemăsurătoare-Deviz nr.1 Pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului în vederea înfiinţării unei plantaţii de piersic……………………………………………….… 104 1.8. Antemăsurătoare – Deviz nr. 1 Pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului în vederea înfiinţării unei plantaţii de visin ………………………………………………….…106 1.9. Antemăsurătoare-Deviz nr.1 Pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului în vederea înfiinţării unei plantaţii de cires…………………………………………………......108 1.10. Antemăsurătoare – Deviz nr.1 Pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului pentru înfiinţarea unei plantaţii de alun cu desimea de 580 plante/ha…………110 1.11. Antemăsurătoare – Deviz nr.1 Pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului pentru înfiinţarea unei plantaţii de cătină albă cu desimea de 3333 plante/ha………..112 1.12. Antemăsurătoare – Deviz nr.1 Pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului pentru înfiinţarea unei plantaţii de arbuşti cu desimea de 4000 tufe/ha……………… 114 1.13.Antemăsurătoare – Deviz nr. 1 Pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului în vederea înfiinţării unei plantaţii de zmeur ………………………………………………… 116 1.14. Antemăsurătoare – Deviz nr.1 Pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului pentru înfiinţarea unei plantaţii de mur cu desimea de 2667 plante/ha……………… 118 2. Antemasuratoare si deviz pentru executarea lucrarilor de infiintare a unei plantatii………………………………………………………….120 2.1.Antemăsurătoare – Deviz nr.2 Pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii intensive de măr având următoarele caracteristici :………………………………………. 120 2.2.Antemăsurătoare – Deviz nr.2

Pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii de păr cu următoarele caracteristici:……………………………………

122

2.3.Antemăsurătoare – Deviz nr.2 Pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii de prun cu distanţa de plantare de 5 x 4 m şi desimea de 500 pomi la hectar…………..................................................................................................125

2.4.Antemăsurătoare – Deviz nr.2 Pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii de

gutui cu următoarele caracteristici:…………………………………….....127
2.5.Antemăsurătoare-Deviz nr.2 Pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii de cais cu desimea de 334 pomi/ha.................................................................130 2.6. Antemăsurătoare-Deviz nr.2 Pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii de piersic cu desimea de 635 pomi/ha...........................................................132 2.7.Antemăsurătoare – Deviz nr.2 Pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii de visin cu distanţa de plantare de 4,5 m şi desimea de 560 pomi la hectar……………..135 2.8.Antemăsurătoare-Deviz nr.2 Pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii de cires cu desimea de 430 pomi/ha...............................................................................137 2.9.Antemăsurătoare – Deviz nr.2 Pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii de alun cu 580 plante/ha, desime care se va asigura folosind la plantare distanţa de 5,00 m între rânduri şi 3,50 m pe rând şi lucrările de întreţinere în anul…………………………………………………………………139 2.10.Antemăsurătoare – Deviz nr.2 Pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii de cătină albă cu 3333 tufe/ha, desime care se va asigura folosind la plantare distanţa de 3 m între rânduri şi 1,50 m pe rând şi lucrările de întreţinere în anul I…………………………………………………….142 2.11.Antemăsurătoare – Deviz nr.2 Pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii de arbuşti cu 4000 tufe/ha, desime care se va asigura folosind la plantare distanţa de 2,50 m între rânduri şi 1,00 m pe rând şi lucrările de întreţinere în anul I………………144 2.12.Antemăsurătoare – Deviz nr.2 Pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii de zmeur cu 8000 drajoni/ ha desime (care se va asigura folosind la plantare distanţa de 2,50 m între rânduri şi 0,50 m pe rând )şi lucrările de întreţinere în anul I……………………………………………………………….147 2.13.Antemăsurătoare – Deviz nr.2 Pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii de mur cu 2667 plante/ha, desime care se va asigura folosind la plantare distanţa de 2,50 m între rânduri şi 1,50 m pe rând şi lucrările de întreţinere în anul I………………149

3. Antemăsurătoare şi deviz pentru executarea lucrărilor de întreţinere…………………………………………………………………......151
3.1.1.Antemăsurătoare – Deviz nr.3 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul I a plantaţiei de măr cu desimea de 1250 pomi la hectar………………………………………151 3.1.2.Antemăsurătoare – Deviz nr.4 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii de măr cu desimea de 1250 pomi la hectar………………………………………153 3.1.3.Antemăsurătoare – Deviz nr.5

Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul III a unei plantaţii de măr cu desimea de 1250 pomi la hectar………………………………………156 3.2.1.Antemăsurătoare – Deviz nr.3 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul I a unei plantaţii de păr cu desimea de 834 pomi /ha……………………………………………..158 3.2.2.Antemăsurătoare – Deviz nr.4 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii de păr cu desimea de 834 pomi /ha……………………………………..160 3.2.3.Antemăsurătoare – Deviz nr. 5 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul III a unei plantaţii de păr cu desimea de 834 pomi /ha……………………………………………....162 3.2.4.Antemăsurătoare – Deviz nr. 6 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul IV a unei plantaţii de par cu desimea de 834 pomi /ha……………………………………………….164 3.3.1.Antemăsurătoare – Deviz nr.3 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul I a plantaţiei de prun cu desimea de 500 pomi la hectar……………….167 3.3.2.Antemăsurătoare – Deviz nr.4 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii de prun cu desimea de 500 pomi la hectar……………………………………….169 3.3.3.Antemăsurătoare – Deviz nr.5 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul III a unei plantaţii de prun cu desimea de 500 pomi la hectar…………………..…171 3.3.4.Antemăsurătoare – Deviz nr.6 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul IV a unei plantaţii de prun cu desimea de 500 pomi la hectar……………………………………….173 3.3.5.Antemăsurătoare – Deviz nr.7 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul V a unei plantaţii de prun cu desimea de 500 pomi la hectar……………………………………....175 3.4.1.Antemăsurătoare –Deviz nr.2 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul I a unei plantaţii de nuc cu desimea de 208 pomi/ha……………………………………………….177 3.4.2.Antemăsurătoare – Deviz nr.3 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii de nuc cu desimea de 208 pomi/ha……………………………………………….179 3.4.3.Antemăsurătoare - Deviz nr. 4 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul III a unei plantaţii de nuc cu desimea de 208 pomi/ha ………………………………………………181 3.4.4.Antemăsurătoare - Deviz nr. 5 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul IV aunei plantaţii de nuc cu desimea de 208 pomi/ha ………………………………………………183 3.4.5.Antemăsurătoare - Deviz nr. 6 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul VI a unei plantaţii de nuc cu desimea de 208 pomi/ha ………………………………………………185 3.4.6.Antemăsurătoare - Deviz nr. 7 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul VI a unei plantaţii

de nuc cu desimea de 208 pomi/ha ………………………………………………187 3.4.7.Antemăsurătoare - Deviz nr. 8 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul VII a unei plantaţii de nuc cu desimea de 208 pomi/ha ………………………………………………189 3.4.8.Antemăsurătoare - Deviz nr. 9 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul VIII a unei plantaţii de nuc cu desimea de 208 pomi/ha ………………………………………………191 3.4.9.Antemăsurătoare - Deviz nr. 10 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul IX a unei plantaţii de nuc cu desimea de 208 pomi/ha ………………………………………………193 3.5.1.Antemăsurătoare – Deviz nr.3 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul I a unei plantaţii de gutui cu desimea de 800 pomi /ha……………………………………………..195 3.5.2.Antemăsurătoare – Deviz nr.4 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii de gutui cu desimea de 800 pomi /ha………………………………………..……197 3.5.3.Antemăsurătoare – Deviz nr. 5 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul III a unei plantaţii de gutui cu desimea de 800 /ha………………………………………………..…199 3.5.4.Antemăsurătoare – Deviz nr. 6 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul IV a unei plantaţii de gutui cu desimea de 800 pomi /ha……………………………………………..201 3.6.1.Antemăsurătoare-Deviz nr.3 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul I a unei plantaţii de cais cu desimea de 334 pomi/ha..................................................................204 3.6.2.Antemăsurătoare-Deviz nr.4 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii de cais cu desimea de 334 pomi/ha..................................................................206 3.6.3.Antemăsurătoare –Deviz nr.5 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul III a unei plantaţii de cais cu desimea de 334 pomi/ha……………………………………………….208 3.6.4.Antemăsurătoare-Deviz nr.6 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul IV a unei plantaţii de cais cu desimea de 334 pomi/ha……………………………………………….210 3.6.5.Antemăsurătoare-Deviz nr.7 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul V a unei plantaţii de cais cu desimea de 334 pomi/ha………………………………………………212 3.7.1.Antemăsurătoare-Deviz nr.3 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul I a unei plantaţii de piersic cu desimea de 635 pomi/ha..........................................................214 3.7.2.Antemăsurătoare-Deviz nr.4 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii de piersic cu desimea de 635 pomi/ha..............................................................216 3.7.3.Antemăsurătoare –Deviz nr.5 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul III a unei plantaţii de piersic cu desimea de 635 pomi/ha…………………………………………..219

3.8.1.Antemăsurătoare – Deviz nr.3 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul I a plantaţiei de vişin cu desimea de 560 pomi la hectar………………………………………221 3.8.2.Antemăsurătoare – Deviz nr.4 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii de vişin cu desimea de 560 pomi la hectar……………………………………….223 3.8.3.Antemăsurătoare – Deviz nr.5 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul III a unei plantaţii de vişin cu desimea de 560 pomi la hectar………………………………………225 3.8.4.Antemăsurătoare – Deviz nr.6 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul IV a unei plantaţii de vişin cu desimea de 560 pomi la hectar……………………………………….227 3.9.1.Antemăsurătoare-Deviz nr.3 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul I a unei plantaţii de cireş cu desimea de 430 pomi/ha.................................................................229 3.9.2.Antemăsurătoare-Deviz nr.4 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii de cireş cu desimea de 430 pomi/ha................................................................231 3.9.3.Antemăsurătoare –Deviz nr.5 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul III a unei plantaţii de cireş cu desimea de 430 pomi/ha…………………………..………………….234 3.9.4.Antemăsurătoare-Deviz nr.6 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul IV a unei plantaţii de cireş cu desimea de 430 pomi/ha…………………………..………………….236 3.9.5.Antemăsurătoare-Deviz nr.7 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul V a unei plantaţii de cireş cu desimea de 430 pomi/ha……………………………………………..238 3.10.1.Antemăsurătoare – Deviz nr.3 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii de alun cu desimea de 580 plante/ha……………………………………………..241 3.10.2.Antemăsurătoare – Deviz nr.4 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul III a unei plantaţii de alun cu desimea de 580 plante/ha………………………………………….....243 3.10.3.Antemăsurătoare – Deviz nr.5 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul IV a unei plantaţii de alun cu desimea de 580 plante/ha………………………………………….….244 3.10.4.Antemăsurătoare – Deviz nr.6 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul V a unei plantaţii de alun cu desimea de 580 plante/ha…………………………………………...…246 3.10.5.Antemăsurătoare – Deviz nr.7 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul VI a unei plantaţii de alun cu desimea de 580 plante/ha………………………………………...……248 3.10.6.Antemăsurătoare – Deviz nr.8 Pentru executarea lucrărilor de exploatare a unei plantaţii de alun……….……250 3.11.1.Antemăsurătoare – Deviz nr.3 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii

.....14.11..280 4.5 Pentru executarea lucrărilor de exploatare a unei plantaţii de mur fără spini………………………………………………………………….Antemăsurătoare – Deviz nr...273 Varianta II 3..13.a Pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a sistemului de susţinere cu bulumaci din lemn CR esenţă tare la o plantaţie de mur fără spini……….2....………263 Varianta I 3.2/b.1.Antemăsurătoare – Deviz nr.4...3.Antemăsurătoare – Deviz nr......Antemăsurătoare – Deviz nr.282 ..…………...3 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii de arbuşti fructiferi cu desimea de 4000 tufe/ha…………………….259 3.2/a..1..…255 3.2/b Pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a sistemului de susţinere cu spalieri de beton armat la o plantaţie de zmeur……………………………….252 3...13...257 3.12....Antemăsurătoare – Deviz nr....….267 3.281 4.14........2.....…280 4.4 Pentru executarea lucrărilor de exploatare a unei plantaţii de arbuşti fructiferi……………………………………………………………….278 4.Antemăsurătoare – Deviz nr... Centralizatorul materialelor principale la prun………..14.2/b.1...…....3......13..1.....271 Varianta I 3..Centralizatorul materialelor principale şi al costurilor la măr…………..3.5 Pentru executarea lucrărilor de exploatare a unei plantaţii de zmeur…………269 3....13..2...265 Varianta II 3... Centralizatorul materialelor principale la păr…………....de cătină albă cu desimea de 3333 tufe/ha…………………………….3 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii de mur cu desimea de 2667 plante/ha…………………………………………….. Antemăsurătoare – Deviz nr..Antemăsurătoare – Deviz nr..4..12.Antemăsurătoare – Deviz nr.11.3. Pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a sistemului de susţinere cu bulumaci din lemn CR esenţă tare la o plantaţie de cătină……………….......Antemăsurătoare – Deviz nr.....2/a Antemăsurătoare – Deviz nr..4/a Pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a sistemului de susţinere cu bulumaci din lemn la o plantaţie de zmeur…………………………………….275 3.5 Pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a sistemului de susţinere cu spalieri la o plantaţie de cătină albă………………………………………....4/b Pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a sistemului de susţinere cu spalieri beton armat la o plantaţie de mur fără spini…………………….………261 3......Antemăsurătoare – Deviz nr.3 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţiei de zmeur………………………………………………………….... CENTRALIZATORUL MATERIALELOR PRINCIPALELOR PENTRU REALIZAREA UNEI PLANTATII……………………………….14..….

....285 4.....11.... Centralizatorul materialelor principale la vişin………....Centralizatorul costurilor directe de investiţii la piersic………………........1... ..........6.. Centralizatorul materialelor principale la arbusti fructiferi………….....294 4..3.....CENTRALIZATORUL COSTURILOR DIRECTE DE INVESTITII PENTRU UN HA DE PLANTATIE…………….……..... Centralizatorul materialelor principale la cireş………............6..Deviz general pentru un ha de plantaţie de mur……………………………315 ..14.............12.....291 4..312 6.........309 6.5..9...................Centralizatorul costurilor directe de investiţii la cătină……………………..…....Centralizatorul costurilor directe de investiţii la nuc………………………........Centralizatorul costurilor directe de investiţii la zmeur…………………….299 5.Deviz general pentru un ha de plantaţie de cătină…………………………...293 4.................4.....298 5..2... Deviz general pentru un ha de plantaţie de nuc……………………………...288 4.......301 5.....286 4.11....Deviz general pentru un ha de plantaţie de zmeur…………………………314 6...8... Centralizatorul costurilor directe de investiţii la măr………………………... Deviz general pentru un ha de plantaţie de cireş………………………….. Centralizatorul materialelor principale la cais…………..4....Deviz general pentru un ha de plantaţie de alun……………………………313 6.............309 6...C entralizatorul costurilor directe de investiţii la păr…………………... Centralizatorul materialelor principale şi costurile lor pentru o exploataţie de zmeur cu suprafaţa de 1 ha….. Centralizatorul materialelor principale la alun………..............297 5...10......303 5..292 4....289 4...............287 4...300 5..313 6................Deviz general pentru un ha de plantaţie de arbuşti fructiferi………………314 6....Centralizatorul costurilor directe de investiţii la cais………………..Centralizatorul costurilor directe de investiţii la gutui…………………….Centralizatorul volumelor de lucrări şi a costurilor directe de investiţii la arbustii fructiferi…………………..1...302 5.. Centralizatorul materialelor principale la piersic…........314 6......306 5..... Deviz general pentru un ha de plantaţie de piersic…………………………...7..307 5........11... Centralizatorul costurilor directe de investiţii la prun………………...Centralizatorul materialelor principale la gutui……..14..…………........6. Deviz general pentru un ha de plantaţie de prun……………………...297 5.9.8...........…….......7........10...311 6....Centralizatorul costurilor directe de investiţii la mur……………………….............................4...308 6... Deviz general pentru un ha de plantaţie de vişin…………………………....7........…………........3....... Deviz general pentru un ha de plantaţie de cais…………………………….........5..Centralizatorul costurilor directe de investiţii la alun…………......5....10..........8..304 5.13.312 6......305 5..……………………...... Deviz general pentru un ha de plantaţie de mar…………………………..................12. Deviz general pentru un ha de plantatie…………………………....... Centralizatorul materialelor principale la cătină……....4........….. 310 6..9..310 6.2.295 5........13........Centralizatorul materialelor principale la mur……………………………..12.. Deviz general pentru un ha de plantaţie de gutui……………………………311 6.283 4...309 6.....................Centralizatorul materialelor principale la nuc………. Deviz general pentru un ha de plantaţie de par……………………….....

.328 8.M.326 8.8.5. Indicatori de eficienţă economică la cătină…………………………………337 9.316 7. Indicatori de eficienta economica……………………………….P.Valoarea producţiei globale la cultura alun…………………………………. Indicatori de eficienţă economică la cireş…………………………………….P.322 8. 319 7.)…………………….………330 8.)…………………….…316 7.)……………………….M.4.….M.9.8. Valoarea producţiei marfă la cultura cireş (V. Valoarea producţiei marfă la cultura piersic (V.P.…315 7.…….)……………………. Valoarea producţiei marfă la cultura cătină (V.334 9.10.7. Valoarea producţiei globale la cultura gutui………………………………….……… 320 7. Indicatori de eficienţă economică la cais……………………………….….………….8.7.5.3.………317 7. Valoarea producţiei marfă la cultura păr (V.4.……335 9. Valoarea producţiei globale la cultura măr………………………………..M.6.336 9.327 8. Valoarea producţiei marfă la cultura zmeur (V.3.12. Valoarea producţiei globale la cultura nuc………………………………….14.……………334 9. Valoarea producţiei globale la cultura piersic………………………….P..4.…………334 9.333 8. Valoarea producţiei globale la cultura cais………………………….P. Indicatori de eficienţă economică la vişin……………………………………. 319 7..323 8...) ………………………………………..Valoarea producţiei globale la cultura cătină………………………….)………….P.325 8.. Indicatori de eficienţă economică la piersic………………………….……….14. Valoarea producţiei globale (V.1.P.…327 8.336 9.Valoarea producţiei globale la cultura cireş………………………………….325 8.P.….7.Valoarea producţiei globale la cultura arbuşti fructiferi…………….13.Valoarea producţiei globale la cultura zmeur ………………….)…………………………. Valoarea producţiei marfă la cultura vişin (V.)………………………318 7.336 9..M.338 9. Indicatori de eficienţă economică la măr………………………….. Indicatori de eficienţă economică la prun…………………………………….)……………………. Valoarea producţiei marfă la cultura cais (V..10..11..2.……….M.…… 335 9.3. Valoarea producţiei globale la cultura păr……………………………………323 8.M.333 9.7..324 8.M.)………………….. Indicatori de eficienţă economică la zmeur…………………………………339 .9.)…………….1.10.11.13.328 8.11.318 7.G.)……………………….)……………………….12.P.………. Valoarea producţiei marfă la cultura mur (V.6.5.323 8.M.……. Valoarea producţiei marfă la cultura alun (V. Valoarea producţiei marfă la cultura măr (V.12.P.M.9.…. Indicatori de eficienţă economică la gutui…………………………………… 335 9.M.322 7.M..2.Valoarea producţiei globale la cultura mur………………………………. Valoarea producţiei marfă la cultura arbuşti fructiferi (V.P.M..P. Indicatori de eficienţă economică la arbuştii fructiferi……………. Valoarea productţei marfă la cultura gutui (V..M.P.Valoarea producţiei globale la cultura vişin………………………………. Indicatori de eficienţă economică la alun……………………………………337 9.P.2. Indicatori de eficienţă economică la nuc……………………………….1.)…………………………316 7.…317 7. 321 7.P. Valoarea producţiei marfă la cultura nuc (V.)……………………….6.13. Valoarea producţiei globale la cultura prun…………………………………. Valoarea producţiei marfă la cultura prun (V.324 8. Indicatori de eficienţă economică la păr………………………………………334 9.

Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura nuc………………….14.…345 10..…………. Grafic de eşalonare a investitţilor la cultura arbuştii fructiferi………. Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura cătină…………………. Grafic de esalonare a investitiilor la cultura vişin…………………………. Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura mur…………………………. Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura păr……………………………341 10.340 10.4.340 10.….1.348 10.……….…...350 10. Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura cireş……………………….12...8..………. 344 10..11. Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura prun………………. Indicatori de eficienţă economică la mur……………………….9...13. Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura măr……………….7..349 10..………….351 .339 10. Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura gutui………………………….10.342 10.347 10.14.6. Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura cais………………………. Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura alun……………………. Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura piersic…………………….2.…346 10.9. Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura zmeur………………….3.. Grafic de eşalonare a investiţiilor………………………………….343 10.5.…...…..346 10...………… 341 10.

MINISTERUL AGRICULTURII. PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CONSULTANŢĂ AGRICOLĂ PROIECT TIP Pomi şi arbuşti fructiferi 2006 .

Cei mai pretenţioşi faţă de lumină sunt : nucul.factori organici. Cunoaşterea comportării speciilor şi soiurilor de pomi şi arbuşti fructiferi la acţiunea temperaturilor scăzute are o mare importanţă pentru procesul de producţie pomicolă din zona temperată. măsurată sub aspectul intensităţii (număr de lucşi) cât şi a duratei acesteia (număr de ore de strălucire a soarelui ) este.factori climatici: lumina. Cerinţele faţă de lumină.2. Cerinţele speciilor pomicole faţă de lumină sunt diferite.CAPITOLUL I. Factorii ecologici cu efect direct asupra creşterii şi fructificării sunt grupaţi in mai multe categorii: . castanul şi nucul. iar în urmă se plasează căpşunul. la stabilirea distanţelor optime de plantare. cireşul şi caisul. Cei mai pretenţioşi faţă de căldură sunt în ordine descrescândă migdalul. deoarece în prezenţa ei. soiul şi portaltoiul. suficientă pentru cerinţele tuturor speciilor pomicole cultivate. Rezistenţa la ger a pomilor depinde de însuşirile ereditare ale genotipului. Mărul. Cerinţele faţă de căldură. părul. Căldura este un factor de vegetaţie deosebit de important. care cuprind proprietăţile fizico-chimice ale solului. gradul de asigurare al acestuia cu substatanţe nutritive. temperatura. . vişinul. caisul. parcurgerea fenofazelor. piersicul. cireşul. coacăzul.1.factori edafici ( pedologici ). faza de vegetaţie sau repaus.factori biotici. Capacitatea de rezistenţă la ger a speciilor pomicole este redată în tabelul următor: 2 . Îngheţurile timpurii din toamnă provoacă căderea prematură a frunzelor şi degerarea vârfurilor lăstarilor. .etc. prezenţa sau absenţa rodului. şi mărul. de vârsta pomilor. postmaturaţia seminţelor. Cerinţele pomilor faţă de condiţiile de mediu Cerinţele pomilor şi arbuştilor fructiferi faţă de factorii de mediu variază foarte mult în raport cu specia. prunul european. care condiţionează desfăşurarea proceselor de asimilaţie. aer şi activitatea microbiologică . Mai puţin pretenţioşi sunt: părul. apa şi aerul. Mai puţin pretenţioşi sunt arbuştii fructiferi: zmeurul. Cunoaşterea cerinţelor speciilor şi soiurilor de pomi şi de arbuşti fructiferi faţă de lumină este necesară la amplasarea lor pe terenurile în pantă. alunul. 1. agrotehnica aplicată etc. Lumina. împiedicând maturarea ţesuturilor şi pregătirea pomilor pentru iarnă. prunul. coacăzul şi agrişul. Nevoile de căldură ale pomilor şi arbuştilor fructiferi sunt foarte variate. apă. pentru ţara noastră. influenţează respiraţia şi transpiraţia frunzelor şi determină direcţia de creştere a lăstarilor. Rolul luminii în viaţa pomilor este foarte important. respiraţie şi transpiraţie. a desimii şi formei coroanei etc. în raport cu punctele cardinale. . şi vişinul ocupă o poziţie intermediară între primele două grupe. portaltoi. Creşterea şi fructificarea pomilor au loc sub influenţa a două categorii de factori: ereditari şi ecologici. GENERALITĂŢI 1. 1. cu condiţia asigurării unor condiţii tehnologice optime. are loc procesul de fotosinteză. faza de vegetaţie. agrişul şi zmeurul. viaţa latentă a pomilor în timpul repausului de iarnă. vârsta pomilor. Lumina condiţionează viteza de creştere şi de formare a organelor aeriene ale plantei. piersicul şi apoi gutuiul.

6…-3.7…-3.1…-4. Cele mai mari cerinţe faţă de apă (peste 700 mm precipitaţii anual) le au arbuştii fructiferi.1…-2.1 -0. Apa intră în compoziţia tuturor organelor.5 1. intensitatea luminii. dezvoltarea frunzelor. în proporţie de până la 75% în frunze. uneori şi compromiterea totală a acesteia sau chiar uscarea în masă a plantelor.2 -1.1…-3. cireşul. Insuficienţa apei din sol reduce creşterea lăstarilor. alunul. Cerinţele faţă de apă. Rezistenţa la secetă a pomilor este destul de ridicată. panta terenului. datorită sistemului radicular foarte dezvoltat. care necesită peste 650-700 mm precipitaţii anual. de concentraţia soluţiilor nutritive din sol. dimensiunile coroanei şi a sistemului radicular. În consecinţă.8…-4. nevoia de apă a pomilor este în general.7 -1. mărul.2 -1.1…-2.0…-1.9 -1.7…-3. Dimpotrivă. mărimea recoltelor şi alţi factori.9 -1. nucul. regularitatea producţiei şi mărimea recoltelor nu mai sunt asigurate.1…-3. şi vişinul dau rezultate bune în centre cu peste 600 mm precipitaţii anual.9 -1. În prima jumătate a perioadei de vegetaţie.7…-3. În timpul înfloritului pomii au nevoie de mai puţină apă.1…-2.9 -1.1 -1.1 -0.2 -0. şi prunul.8 -1.3.2 -1. 3 . ramuri şi rădăcini şi de circa 85% în fructe. Părul.6…-2.2 -0. Necesităţile faţă de apă variază în funcţie de vârsta pomului. pomii rezistă la insuficienţa umidităţii mai mult şi vreme mai îndelungată decât culturile agricole. de cantitatea precipitaţiilor atmosferice. pomii îmbătrânesc prematur. de asemenea în timpul coacerii fructelor şi la căderea frunzelor. Pe locul al doilea se plasează gutuiul. Se cunoaşte că apa ca factor de vegetaţie are rol hotărâtor în viaţa pomilor. iar durata lor de viaţă este scurtată.1 -1.7…-4. Exigenţe mai mici faţă de apă (peste 500 mm anual ) au piersicul. Cu toate că cerinţele lor faţă de umiditate sunt mai ridicate decât la cele mai multe culturi agricole. viteza vântului.7…-4.2 -1.7…-2. caisul şi migdalul.6…-3.Specia Măr Păr Gutui Prun Cais Temperaturile minime de rezistenţă la ger a pomilor ºC Specia -35…-36 Piersic -32…-33 Cireş -28…-30 Vişin -30…-32 Căpşun -26…-28 Smochin ºC -24…-26 -29…-32 -30…-32 -22…-24 -16 Ingheţurile de primăvară pot provoca pagube importante atunci când mugurii floriferi au ajuns într-un anumit stadiu în care devin sensibili.2 -1. vigoarea pomilor scade. în timpul creşterii intense a lăstarilor şi a fructelor nevoia de apă este cea mai mare. mai mare decât spre sfârşitul verii şi toamna. Limitele de rezistenţă în acest stadiu fenologic se redau în tabelul următor: Limitele de rezistenţă la ger a pomilor în primele faze de vegetaţie la câteva specii pomicole Specia Butoni florali ºC Inflorit ºC Fructe mici ºC Măr Păr Piersic Cireş Prun Cais -2. în condiţii de secetă puternică şi persistentă se produce şi la pomi o scădere cantitativă şi calitativă a producţiei. de structura şi de umiditatea solului. mărimea şi calitatea fructelor şi scurtează durata de viaţă a rădăcinilor active sau frânează creşterea de toamnă a acestora. Totuşi.1…-4.

pentru că aici are loc o mişcare a maselor de aer chiar în absenţa vântului. produce uscarea secreţiei de pe stigmate şi deci defavorizează polenizarea. slab humifere. terenurile în pantă sunt cele mai favorabile. structura şi adâncimea apei freatice. vişinul. Fertilitatea naturală a unui sol. aflat în mişcare. În plantaţiile de pomi şi mai ales în coroanele pomilor. Solul este principalul factor de mediu de care depinde producţia de fructe in cazul în care condiţiile cerute de specie. pot înmagazina şi păstra apa . Astfel se explică de ce în aceste locuri. şi portaltoi sunt asigurate. din regiunile mai ploioase. Dintre însuşirile fizice ale solului de primă importanţă sunt:textura. 4 . Cerinţele faţă de aer. cu un conţinut de 0. albinele nu părăsesc stupii şi nu se poate realiza polenizarea încrucişată. respectiv potenţialul de producţie pe care îl posedă. În zonele cu viituri puternice are loc căderea masivă a fructelor. este necesar să se menţină o mişcare permanentă a aerului. În plus.5-4 m. asigurând producţii mari şi constante de la an la an (solurile nisipoase din Oltenia şi nord-vestul ţării) În general aceste soluri necesită aplicarea frecventă a îngrăşămintelor organice. mai ales când acesta este uscat. Vânturile slabe au efect favorabil prin aceea că după ploi usucă repede frunzişul de apă şi împiedică dezvoltarea bolilor criptogamice. În zilele cu vânt. mai ales prin bioxidul de carbon. pentru a preveni excesul de umiditate atmosferică. Cerinţele faţă de sol. sunt bine aerate. 1. 1. folosit în asimilaţie şi prin oxigenul necesar pentru respiraţia organelor aeriene şi a celor subterane.4. în timpul îngheţurilor împrăştie aerul răcit şi micşorează efectul lui dăunător. în perioadele cu arşiţe mari de vară produc adieri răcoritoare. Aerul uscat influenţează negativ pomii prin aceea că provoacă pierderea apei din ţesuturi şi mai ales din sol. 1. iar rădăcinile pomilor cresc mai slab şi în consecinţă pomii rodesc mai puţin. prunul. prin faptul că permit o bună dezvoltare a sistemului radicular. bolile criptogamice atacă mai puternic. După textură solurile pot fi clasificate în următoarele grupe mari: soluri nisipoase. Mai puţin favorabile sunt depresiunile şi locurile joase închise. permiţând în acelaşi timp infiltrarea excesului de apă. la cea mai mică adiere de vânt. unde mişcarea aerului se face destul de uşor. sunt lipsite de structură. Din acest punct de vedere. În viaţa pomilor. se încălzesc uşor şi conţin suficiente substanţe nutritive. aerul uscat. coacăzul negru. iar pe nisipurile uscate este obligatorie irigarea culturilor. cireşul. determinând încetinirea activităţii normale a rădăcinilor pomilor. provoacă scăderea concentraţiei de zahăr în fructe şi chiar alterarea lor prematură.Excesul de umiditate în sol şi atmosferă nu este favorabil. depinde de însuşirile fizico-chimice şi biologice ale lui. se încălzesc uşor şi pierd uşor apa prin evapotranspiraţie şi infiltraţie. au permeabilitate mare pentru apă şi aer. lutoase şi argiloase. aerul are un rol important.6 -1% humus şi peste 5% argilă. ca şi a celorlalte plante. grosimea stratului penetrabil pentru rădăcini. piersicul. de soi. În regiunile cu precipitaţii normale şi cu pânza freatică la adâncimi nu prea mari. pe nisipurile semimobile. Solurile nisipoase au în general o fertilitate naturală redusă. întrucât duce la înrăutăţirea aeraţiei în sol.5. este dereglată absorbţia apei. Solurile lutoase sunt cele mai potrivite pentru cultura pomilor şi arbuştilor. unde în frecvente cazuri apa se găseşte în deficit. hidratarea ţesuturilor. Mişcarea prea puternică a aerului. reuşesc aproape toate speciile pomicole cultivate în ţara noastră: mărul. părul. este defavorabilă pomilor. După ele vin terenurile plane şi platourile.

cele puternic erodate. atunci când şi însuşirile fizice şi hidrofizice sunt favorabile.2-8.5 6.5 6.5 5. De regulă astfel de soluri sunt caracteristice dealurilor subcarpatice.2 8. necorespunzătoare pentru cultura speciilor pomicole.2-8.2-8. pietroase şi cele calcaroase cu un conţinut de peste 8 -10% calcar activ. ca şi cele cu conţinut prea ridicat de materie organică. bor. Printre tipurile de sol din ţara noastră. sunt greu penetrabile pentru rădăcini.0 5. potasiu. recolte mici şi nesigure şi prelungirea perioadei de vegetaţie până toamna târziu. În zonele de silvostepă sunt bune pentru cultura pomilor şi arbuştilor fructiferi cernoziomurile levigate şi aluviunile.2-8. solurile slab podzolice.8-8.5 5.0 5. greu permeabile pentru apă. Însuşirile chimice ale solului. la alegerea terenurilor pentru plantaţiile pomicole se va avea în vedere ca acestea să fie cât mai corespunzătoare speciei.3 9.2-8. chimice şi prin amendamente. Conţinutul în humus influenţează negativ creşterea şi rodirea pomilor atunci când scade sub 2%. cum sunt: brune de pădure. fosfor. umede şi reci. aşa cum rezultă din tabelul următor: Cerinţele speciilor pomicole faţă de reacţia solului Valoare pH Acid Minim Optim Maxim 4. etc. calciu.2 8. zinc.7 5. Cele mai echilibrate creşteri ale pomilor se înregistrează pe soluri cu 2-3% humus. 5 . Deşi mai bogate în substanţe nutritive. de regulă mai acide.5 5. Corectarea reacţiei solului se face prin fertilizarea cu îngrăşăminte organice. Ele prezintă multe neajunsuri printre care creşterea slabă a rădăcinilor.5 Specia Măr Păr Cireş Vişin Prun Cais Piersic Nuc Deşi pomii prezintă o mare plasticitate şi rezistenţă la diferite reacţii ale solului.7 6. aerate.2 8. cele situate în zona stejarului şi fagului.2-8. corespund pentru pomicultură şi solurile nisipoase dacă subsolul este mai compact şi dispune de surse de apă pentru irigare. nu asigură o creştere şi dezvoltare echilibrată a pomilor. argilo-iluviale. În zona de stepă.Solurile argiloase au un conţinut de argilă de peste 45%. brune roşcate de pădure şi aluviunile.7-7. negre de fâneţe şi altele.2 8.3 8. precum şi prezenţa unor săruri nocive mai ales cloruri . sărăturoase.5 6. sulf. soiului şi portaltoiului. Reacţia solului. fier. cupru. ceea ce atrage după sine micşorarea rezistenţei la ger. solurile podzolice.5 6. Pomii şi arbuştii fructiferi au o toleranţă destul de largă faţă de valoarea pH-ului.5 6. sunt: favorabile pentru cultura pomilor şi arbuştilor fructiferi. Pentru cultura pomilor o importanţă deosebită o prezintă reacţia solului şi conţinutul în elemente minerale : azot. magneziu. pe lângă cernoziomuri şi aluviuni.0 6.5 6. sunt compacte.0 6. Pentru cultura pomilor nu corespund terenurile mlăştinoase.2 8. Solurile slab humifere.6 8.

ramurile. 2. mugurii şi frunzele. c. fructele. b. Organele principale ale unui pom: a. . f-săgeata. e. g. Organele pomilor se împart în două categorii: .organe vegetative: rădăcina. d.axul coroanei.ramură de schelet. fiind alcătuit din: . conducerea sevei şi depozitarea substanţelor de rezervă. având ca efect creşterea şi fructificarea echilibrată a pomilor şi în final obţinerea de producţii mari şi fructe de calitate. Organele pomilor şi funcţiile acestora Pomicultorul este interesat de cunoaşterea organelor pomilor pentru ca intervenţiile sale asupra acestora să nu se facă la întâmplare ci în cunoştinţă de cauză: toate lucrările agrotehnice pot fi astfel aplicate raţional. cu rol principal în fixarea pomului de sol.trunchiul.1 Rădăcina Sistemul radicular al pomilor altoiţi este constituit de fapt din rădăcinile portaltoiului. seminţele Fig.organe reproductive: florile.ramură de semischelet.rădăcini orizontale.2. 6 .rădăcini verticale.rădăcini de schelet puternice. tulpina.coletul. h.

3. foarte numeroşi. ramurile mixte sunt lungi de 25-60-70 cm şi poartă pe noduri totdeauna grupuri din 3 muguri care pot fi: toţi florali. 1mm în grosime. Trunchiul este partea aeriană ce se găseşte între nivelul solului ( punctul de altoire sau colet) şi ramificaţiile primului etaj al coroanei. depăşind de 2 ori raza proiecţiei coroanei pomilor. semişarpante) şi semischelet. pe această bază urmând a se aplica corect lucrările solului. muguri. dacă se arcuieşte sau dacă se fac operaţii în verde. cu acelaşi rol ca cele de schelet. aşezaţi fie solitari pe noduri (cireş).- rădăcini de semischelet sunt ramificaţii de ordin superior.vegetative de schelet ( şarpante. iar lateral muguri florali şi vegetativi. Pe orizontală.4 mm). udarea etc. La piersic. piersicului (fig. Ramurile de rod la speciile sâmburoase (cais.5 – 2 m. de la trunchi. Pe orizontală.de rod sau fructificare care sunt diferite în funcţie de specie. de dimensiuni mai mici. care sunt în directă corelaţie cu perii absorbanţi se află la adâncimea de 18 – 60 cm. 7 . La baza ramurii se găsesc 1-2-3 muguri vegetativi slab dezvoltaţi (fig 3) care pot evolua dacă ramura se scurtează. fertilizarea. Amplasarea în sol a sistemului radicular Este elementul cel mai important pe care cultivatorul trebuie să-l cunoască. Masa mare a rădăcinilor subţiri însă (cu diametrul de 0 .salbă . sunt cele mai tinere. prun.pleată Ramurile mixte poartă un mugur vegetativ normal în vârf. sunt purtătoare de rădăcini absorbante.ramuri buchet .2% din masa totală a rădăcinilor.5 mm în lungime. caisului. ultimile ramificaţii s-au găsit la distanţa de 6 m de trunchiul pomului. la un măr în vârstă de 15 ani altoit pe sălbatic. constituind grupurile de muguri caracteristice prunului.2.6% din masa rădăcinilor subţiri se află sub proiecţia coroanei atingând un maximum cantitativ în raza de 1.6 m. frunze (organe vegetative) şi flori. Sunt purtătoare ale perişorilor absorbanţi care sunt practic prelungiri ale celulelor epidermice din zona piliferă. . 2. Ramurile sunt: . inserate pe rădăcini de semischelet. ramuri. dar de cele mai multe ori asociaţi pe nod. se regenerează permanent. Aproape întreaga cantitate de apă şi săruri minerale necesare funcţiilor metabolice este preluată de către pomi prin perişorii absorbanţi. rădăcini fibroase sau tranzitorii. 76. Tulpina Tulpina este partea aeriană fiind alcătuită din: trunchi. rădăcinile pătrund în sol până la adâncimea de 1. De exemplu. cel din mijloc vegetativ şi cei laterali florali sau unul lateral floral şi ceilalţi vegetativi. reprezentând 58. florali şi vegetativi. cireş şi vişin) sunt: . fructe şi seminţe (ca organe reproductive). cu excepţia arbuştilor fructiferi şi a plantelor altoite pe portaltoi cu vigoare redusă. au culoare albă.ramuri mixte . rădăcini absorbante. fiind practic vârful de creştere şi dezvoltare al sistemului radicular. 2).

mai rar se întâlnesc axilar şi muguri vegetativi. La piersic sunt în număr restâns de regulă şi o durată de viaţă economică de 1-2 an. ramură de rod propriu-zisă. ţepuşa . Prunul şi caisul formează ramuri mixte lungi de 7-20 cm. Evoluează în acest caz numai prin mugurele vegetativ din vârf. Din aceste motive.Ramurile mixte ale piersicului asigură fructe de calitate numai în primul an de formare a lor. Durata economică a ramurilor buchet la prun şi cais este relativ scurtă. 6) pintenul (ramură prefloriferă) are 1-3 cm lungime şi poartă în vârf un singur mugure vegetativ. restul mugurilor rămânând vegetativi . chiar după ramificări multiple.5 cm lungime. constituie îngroşarea bazei inflorescenţei pe care cresc şi se formează fructele iar lateral alături de fructe. mlădiţa are aceleaşi caracteristici ca nuieluşa. 5). Ele poartă un singur mugur vegetativ în vârf. iar fructele sunt de calitate mediocră. cais). numite şi buchete de mai. ramifică puţin sau chiar deloc. dacă fructificarea este asigurată de ramurile mixte. buchetele de mai sunt ramuri foarte scurte. poartă muguri vegetativi axilari şi mugur terminal de asemenea vegetativ şi evoluează în nuieluţă sau mlădiţă. fără muguri axilari evidenţi. motiv pentru care se elimină prin tăiere după prima fructificare. de 1-10 cm lungime. amplasaţi de la vârf către bază. iar lateral numai muguri florali. 8 . înlocuindu-se cu altele nou formate pe ramurile de schelet şi semischelet. Evoluând numai prin mugurele vegetativ. Sunt foarte subţiri. o formaţiune de 1-1. Sub greutatea frunzelor şi a fructelor se arcuiesc. nuieluşa – 15 – 30 cm lungime. se degarnisesc total. rămânând să evolueze numai prin mugurele terminal. cu grupuri de 2-3 muguri de rod la prun şi 5-6-8 la cais. Sunt ramuri de bază pentru fructificarea acestor specii şi asigură fructe de calitate. neavând nici o rezervă laterală de muguri vegetativi. unde aceste ramuri sunt foarte numeroase. În general. Nu pot fi regenerate prin tăieri. bursa-pungă. Pleata este o ramură de organizare morfologică identică cu salba şi se întâlneşte la numeroase soiuri de vişin. ramurile salbă se suprimă. foarte rar se pot întâlni în poziţie axilară 1 – 2 muguri vegetativi. ramurile buchet nu pot fi regenerate prin tăieri. 3). Ca şi salba la piersic. 1-12 cm şi au o durată de viaţă variabilă cu specia şi soiul de la 1-2 ani până la 10-12 ani. deoarece în această lună sunt deja conturate morfologic la unele specii. poartă un singure mugur de rod în vârf. cu lungimi de 15-60 cm. La unele specii pot fi axilari şi câte 1-2 muguri vegetativi. decât 1-2 muguri vegetativi care. Ca atare. pleata nu poate fi regenerată decât rar prin tăieri (fig. motiv pentru care mai sunt denumite punţi de rod. se formează 12 muguri din care iau naştere noi ramuri fructifere. prun şi piersic) sau mai deşiraţi (cais) sau 3-7 muguri florali (fig. vatra de rod este o formaţiune realizată din ramificarea burselor purtătoare de pinteni şi ţepuşe care se extinde anual şi care trebuie regenerată periodic. Ramurile buchet. are particularitatea că pe nod se formează un singur mugur de obicei floral. care conduc la ramuri buchet ramificate (prun. dar alungindu-se an de an provoacă o puternică îndesire a coroanelor. smiceaua (ramură) prefloriferă) are 15 -20 cm lungime. cu mugur florifer (mixt) în vârf. În 1-2 ani evoluează în ţepuşă. 4-6 ani. chiar mai lungă la unele soiuri. având în plus faţă de aceasta muguri de rod axilari. 3-4 ani. în majoritate florali (fig. de obicei în anul următor evoluează în buchete de mai. iar axilar în jurul acestuia strâns grupaţi (la cireş. Durata economică poate fi de 5-7 ani. Ramurile salbă poartă în vârf un mugur vegetativ.4). constituind baza fructificării. Ramura mixtă la cireş şi vişin. Ramurile de rod la speciile seminţoase (fig. făcând imposibilă regenerarea. vişin. lungă de 7-30 cm.

fiind purtătoarea unor substanţe specifice (clorofilă) importante pentru principala sa funcţie. realizându-se prin măsurile de fitoprotecţie pe care pomicultorul trebuie să le cunoască. lipide. Pentru asigurarea condiţiilor de realizare a fotosintezei în limite optime. prin transfer pe stigmatele florii. La plantele unisexuate dioice ca nucul. menţinerea frunzişului în integritatea sa. secreţia sucului zaharat pe stigmate. începând din primăvară. în sensul că vremea însorită. de unde necesitatea ca la efectuarea tratamentelor soluţiile să acopere cu prioritate această zonă. proteine). fotosinteza.3. substanţele organice. Polenizarea este urmată de fecundarea ovulelor de către gametul mascul. purtat către ovul de tubul polinic. proces în care cu ajutorul luminii solare şi în prezenţa clorofilei. „porţile de intrare” în mezofilul frunzei al numeroaselor boli se fac prin stomate.4. Frunza Este organul cu cea mai mare importanţă în creşterea. 2. 9 . cu temperaturi de peste 15 ºC. fecundarea şi legarea fructelor sunt influenţate de factorii naturali. Muguri – Floarea – Fructul Pentru a interveni eficace în constatarea numeroaselor boli şi insecte care atacă aceste organe în diferite stadii. în beneficiul deopotrivă al pomului. dar şi al pomicultorului. Polenizarea. aparatul foliar trebuie menţinut într-o perfectă stare de sănătate. Agenţii polenizatori sunt reprezentaţi de insecte.2. De reţinut este faptul că. odată cu maturarea staminelor. este necesar să se cunoască dinamica. fazele creşterii şi dezvoltării (fenofazele). zilele lipsite de vânt. care prin transformări ulterioare realizează toată gama de substanţe organice (glucide. realizează polenizarea. La înflorire. germinarea polenului şi dezvoltarea tubului polinic. apa. iar structura anatomică este extrem de complexă. În frunză au loc cele mai importante procese biochimice şi fiziologice pentru viaţă. între care rolul dominat revine albinelor. favorizează zborul albinelor. acestea găsindu-se pe partea inferioară a frunzei. sărurile minerale şi bioxidul de carbon sunt transformate în substanţe organice primare (glucoza). dezvoltarea şi fructificarea pomului. acestea eliberează polenul care. alunul şi castanul polenizarea se face cu ajutorul vântului (anemofilă) şi de aceea este foarte important să se aleagă corect soiurile polenizate.

CAPITOLUL II. permeabile. Noile plantaţii se vor realiza numai în acele zone. ÎNFIINŢAREA PLANTAŢIILOR 1. cu condiţia ca acestea să fie uniforme. Alegerea şi pregătirea terenului 1. . bazine şi centre de cultură unde specia sau soiul vor întâlni maximum de condiţii naturale pentru creştere şi rodire: . . mai ales în zonele cu precipitaţii reduse în timpul anului.se vor alege terenurile cu soluri fertile.executarea de drenaje. În incinta gospodăriei pe spaţii reduse ca suprafaţă se pot planta.3. lutoasă. . mecanizabile sau cu posibilităţi certe de îmbunătăţire a proprietăţilor agro-productive. îndeosebi pentru cele de dimensiunea unei ferme sau microferme pomicole. condiţiile de microzonare. când nivelul apei freatice este la mică adâncime sau există porţiuni de băltiri sau infiltraţii de apă.7 şi 9.livezile de pomi pot fi amplasate în condiţii bune şi pe terenul cu panta de 6-12%. ca şi cele cu nivel freatic sub 1. Pentru o alegere corectă a locului de plantare a unei specii trebuie respectate cu stricteţe. Terenul destinat plantării pomilor la micii producători poate fi în incinta gospodăriilor sau în afara acestora. nisipo-lutoase şi luto-nisipoase sunt favorabile pentru cultura căpşunului. pomi de talie mică. dar supuse erodării. mijlocii până la profunde. .se va căuta ca zona respectivă să fie ferită pe cât posibil de brumele târzii de primăvară şi îngheţurile timpurii de iarnă. . altoiţi pe portaltoi de vigoare slabă. . Alegerea terenului Amplasrea plantaţiilor se face în zonele destinate pomiculturii. de preferat cu textura mijloci.0 ha). sunt condiţii indispensabile plantaţiilor.pe terenurile în pantă pot fi executate terase individuale cu diametru de 2-3 cm. cât şi pentru irigaţii. terenurile excesiv de umede şi fără drenaj. cu orientarea rândurilor pe direcţia curbelor de nivel şi chiar pante până la 18-20%.plantaţiile de pomi pot fi de interes industrial (ferme de peste 2-5 ha –la 100-200 ha) şi de interes familial (0.1-1.din punct de vedere al pantei sunt foarte bune terenurile cu panta uşoară 3-6% ce permit o bună întreţinere a solului cât şi un transport uşor al fructelor .sunt excluse de la plantare. . atunci când pe remedieri este prea târziu. cu pH cuprins între 4.condiţia prioritară la înfiinţarea unei livezi o constituie sursa de apă necesară la stropiri şi la udatul pomilor.crearea unor canale colectoare în zone cu precipitaţii abundente şi cu pericol de inundare. cele mai bune soluri 10 . Pentru livezile de măr şi prun care se pretează în sisteme de cultură moderne se vor prefera în primul rând terenurile cu soluri fertile. solurile lutoase şi luto-argiloase nu sunt favorabile pentru cultura pomilor.trebuie de avut în vedere. Solurile uşoare. .executarea de lucrări antierozionale. . cu posibilitatea mecanizării lucrărilor specifice pomiculturii. pe terenurile în pantă. Asigurarea apei necesare pentru stropiri.1. lutonisipoasă şi chiar nisipoasă. În cazul în care nu toate terenurile dispun de condiţii corespunzătoare şi posibilităţi de mecanizare. ca în pomicultură greşelile mari se manifestă după 4-5 ani de plantare.5 m. În afara perimetrului construibil se pot organiza plantaţii pomicole în masiv înfiinţate după tehnica modernă. de preferinţă. pentru mărirea capacităţii de producţie sunt necesare măsuri care constau din: . .

cu pH-ul cuprins între 5-8. Caraş-Severin.deşi este mult mai slab reprezentat în cultura. frasin. Bihor. migdal. orientarea preferată a rândurilor fiind N-S. Arad. Gorj. cele mai mari concentrări s-au realizat în judeţele din zona subcarpatică a Olteniei şi Munteniei. Mehedinţi. Deşi în cadrul tuturor speciilor s-au creat soiuri autocompatibile. Dolj. Satu-Mare. nectarin. cireş. salcâm). irigarea şi recoltarea. Având la bază lucrările de zonare şi microzonare. Dâmboviţa. Buzău. Bihor. Vaslui şi Vrancea. judeţul Mureş.a. Zonarea speciilor pomicole Zonarea se va face în funcţie de pretenţiile fiecărei specii şi chiar a soiurilor faţă de lumină şi căldură. Buzău. terenurile vor fi expuse la soare. Maramureş. Timişoara. dar întâlneşte condiţii dintre cele mai favorabile (Ilfov. zonele de cultură sunt : Argeş. dezvoltarea pomiculturii în ultimii 20-25 de ani a fost concentrată în cele mai favorabile zone. se recomandă utilizarea unei culturi premergătoare (lucerna) care fertilizează natural terenul. Se consideră că cele mai favorabile pentru cultura mărului zonele cu temperatura medie anuală de 8-9°C şi cu 700-800 mm precipitaţii anuale. Pe solurile mai puţin fertile. în zonele înalte şi reci se pot cultiva doar arbuştii fructiferi. Arad. cele mai favorabile zone sunt acelea în care temperatura maximă în lunile iulie şi august este de 24-26°C. Dâmboviţa. în celalalte judeţe cultura mărului este slab reprezentată. Braşov. Olt. Sălaj. precum şi zonele cu frecvente îngheţuri târzii de primăvară. Prahova. Cluj s. Dolj. cu completarea deficitului de apă. Dâmboviţa. Călăraşi). Vâlcea. Sălaj. în nordvestul ţării (Bistriţa.2. fără a exclude celelalte specii. prun. De asemenea trebuie pusă în evidenţă şi concentrarea realizată în partea de nord-est a Transilvaniei (judeţele Bistriţa Năsăud. Harghita. Buzău. bogate în humus. Olt. Suceava. Iaşi şi în centrul ţării. Dâmboviţa.Mare. Botoşani. Mehedinţi. cultura este cantonată în judeţele Argeş. arţar. oscilaţii de temperatură şi alte accidente climatice. 11 .desi este bine reprezentat în majoritatea zonelor ţării. Speciile: măr. de nuci în combinaţie cu specii de talie mai redusă (alun sau alţi arbuşti). piersic. Prahova. Mai nou au apărut noi amplasamente pomicole în Câmpia Română. pânza de apă freatică trebuie să fie la peste 2-3 m adâncime. Caraş Severin. slab acidă sau slab alcalină. Bihor) şi în nordul Moldovei : conditţi bune pentru cultură gaseşte şi în judeţele: Mureş. Caraş Severin. mai ales în judeţele Argeş. se pot cultiva în zona dealurilor subcarpatice. Vâlcea. Olt şi Dolj. precum şi de rezistenţa la geruri. gutui. Botoşani. precum şi în judeţele din nord-est Neamţ. Sibiu. Hunedoara. Solurile trebuie să fie permeabile pentru a se evita băltirea apei. vişin. Prahova. Alba. Părul . Prahova). În zonele cu frecvenţă mare a vânturilor sunt obligatorii perdelele de protecţie cu arbori înalţi (stejar. Nu se recomandă plantarea în văile înguste. astfel încât să fie uşurate tratamentele fitosanitare. Bacău. se recomandă folosirea a cel puţin 2-3 soiuri. Buzău. astfel sub aspectul suprafeţelor şi a numărului total de pomi cultivati. pentru o mai bună polenizare. Prunul . solurile brun-roşcate de pădure. Satu . zonarea culturii se prezintă astfel: Mărul . Maramureş şi Bihor). Giurgiu. Cluj. Pe specii. păr. 1. în zonele calde de câmpie se vor planta mai ales: cais. cu curenţi de aer. Iaşi. precum şi Hunedoara. Este recomandat ca soiurile să fie amplasate în funcţie de epoca de coacere.sunt cernoziomurile. el dă cele mai bune rezultate în zonele cu temperatura medie anuala 9-10 °C şi cu precipitaţii de peste 650-700 mm anual. Timişoara şi Arad. Mehedinţi. Bacău.în zona subcarpatică meridională ( Argeş. Vâlcea. Reacţia solului este de preferat să fie neutră. iar media temperaturii minime din luna iulie este de 10-12 °C. Vâlcea. se vor evita expoziţiile nordice.

Olt. se recomandă cultivarea cu leguminoase furajere în amestec cu ierburi perene şi apoi fie plantarea pomilor după 2-3 ani. Olt. cositul sau tocatul ierburilor etc. Perioada optimă de executare a lucrărilor de desfundare este: în cazul terenurilor libere. 12 . Lucrarea de defrişare se execută cu ajutorul tractoarelor grele dotate cu instalaţii speciale pentru extirparea totală a rădăcinilor groase şi adunatul lor. Olt. Bacău. Giurgiu. alunul. pregătirea terenului constă din defrişare. bacteriene. cu alte mijloace. Caisul este specia cea mai pretenţioasă faţă de factorii climatici şi mai ales faţă de temperatură. care ar ajunge pe unele porţiuni de teren nivelat la roca-mamă. La plantarea imediată după defrişarea unei livezi vechi este recomandat să nu se planteze aceeaşi specie. castanul în zona Gorj şi Baia Mare. Timişoara. Practicarea timp 2-3 ani a unor culturi agricole.Un teren bine modelat uşurează mult şi asigură efectuarea celorlalte lucrări tehnologice: deplasarea pompelor de stropit. Cu cât solul este mai greu cu atât este nevoie de o mobilizare mai adâncă. Banat. Adâncimea optimă de desfundare este de 60-70 cm. castanul. Vâlcea. cu anumite concentrări în unele microzone ( exp. aşezarea şi manipularea lăzilor şi a containerelor. simptome mai puţin evidente sunt semnalate în cazul replantării pe acelaşi teren a speciilor: prun. Călăraşi. Arad). Neamţ. precum şi judeţele Bihor. fungice. Tulcea. Vâlcea etc. precum şi Argeş. timp de pauză (dacă este cazul).Cireşul si vişinul se întâlnesc pe toate formele de relief. Constanţa. Maramureş. Desfundarea asigură afânarea structurilor inferioare mai compacte şi cele gleice impermeabile şi totodată cu această lucrare se încorporează îngrăşămintele organice în adâncime. Arad. Defrişarea se face în cazul când se înfiinţează plantaţii pe locul ocupat de vechile plantaţii pomicole sau de vegetaţie forestieră. Botoşani. Zonele cele mai favorabile sunt în sudul ţării ( Dolj.3. se recomandă scoaterea şi strângerea rădăcinilor care pot să constituie sursă de infecţie pentru noile plante. În urma defrişării vechilor plantaţii şi a desfundării terenului. Lucrarea se execută imediat după defrişare şi se evită mişcarea unui volum prea mare de sol. Modelarea terenului este obligatorie şi se execută în aşa fel încât să nu existe băltiri de apă care influienţează negativ asupra vegetaţiei pomilor. cât şi pentru a stinge focarele unor boli virotice. Vâlcea. pe suprafeţe mai mari. Mehedinţi. Teleorman) şi partea de vest (Bihor.Jiu şi Geoagiu. Dobrogea) căpşunul în Satu Mare. păr. sau după posibilităţi. pentru refacerea structurii şi a fertilităţii solului. Satu Mare. cireş. Efectele oboselii solului Efectele cele mai păgubitoare sunt semnalate în special în cazul replantării pe acelaşi teren a speciilor: măr. Bacău. piersic. Celalalte specii pomicole cum sunt: nucul. căpşuni. fie o fertilizare puternică. zona Bucureştiului. este de preferat când este posibil. Vrancea. nucul în zona Tg.) 1. Constanta. Giurgiu şi Dolj. Desfundatul se execută mecanizat cu ajutorul plugurilor şi tractoarelor speciale pentru livezile intensive şi superintensive. cea mai mare pondere o deţin judeţele : Iaşi. Vaslui. Ialomiţa. fertilizare şi desfundare. Giurgiu. Muntenia. arbuştii fructiferi şi căpşunul sunt reprezentate pe întreg cuprinsul ţării. Piersicul – se cultivă în zonele de sud şi vest ale ţării. modelare. Pregătirea terenului Pentru plantarea pomilor.În situaţia când prin nivelare a rămas la suprafaţă un sol mai sărac în elemente nutritive. alunul ( zona Olteniei. în judeţele Dolj. etc.

Înainte de pichetare şi plantarea propriu-zisă. cu atât mai uşor se vor executa pichetarea. Excepţie face terenul destinat culturii afinului. a recoltării şi transportului fructelor. Parcelarea terenului În vederea uşurării lucrărilor de întreţinere din livadă. la înfiinţarea plantaţiilor. trebuie avut în vedere şi împrejmuirea viitoarei livezi. odată cu desfundatul (de preferat pe baza unui studiu agro-chimic realizat de o instituţie de specialitate). lungimea rândurilor de pomi să fie orientată pe direcţia nord-sud pentru a asigura o cantitate mare de lumină pe tot timpul zilei.0 prin administrarea de amendamente calcaroase în doze de cel puţin 5 t/ha (pe bază de analiză). întregii plantaţii şi a evita fenomenul de umbrire. orientarea rândurilor se va face de-a lungul curbelor de nivel. organice şi amendamente se împrăştie în mod uniform pe terenul nivelat pe toată suprafaţa şi se încorporează în sol prin lucrarea de desfundare. nivelarea terenului apoi mărunţirea şi tasarea solului cu combinatorul. exploataţia pomicolă devine rentabilă începând de la 1 ha şi până la 20 -30 ha. La parcelarea terenului trebuie avut în vedere şi stabilirea locurilor unde se va depozita producţia în aşa numitele construcţii de producţie. inclusiv a şanţului rezultat de la ultima brazdă a plugului. care se amestecă cu pământul de plantare la fiecare pom. şi câte 150-200 g superfosfat şi sare potasică. iulie – septembrie. Odată cu parcelarea terenului. Îmbunătăţirea proprietăţilor chimice are ca scop modificarea reacţiei solurilor puternic acide cu pH sub 5. Va urma mărunţirea solului prin discuire. chiar şi mai mult. după plantare. terenul se împarte în parcele. Cantitatea de îngrăşăminte organice este de 15-20 kg pentru fiecare groapă. Forma unei parcele este de regulă dreptunghiulară iar lăţimea reprezintă aproximativ jumătate din lungimea acesteia. alinierea pomilor pe rând şi lucrările ulterioare de exploatare a plantaţiei.4. pentru a evita degradarea solului. Cantitatea de îngrăşăminte chimice. executarea gropilor). Dacă terenul nu se desfundă peste tot. 1. prin care se urmăreşte eliminarea denivelărilor rezultate în urma desfundării.6 m) în aceeaşi perioadă recomandată pentru desfundat. pichetarea. Îmbunătăţirea stării de aprovizionare cu fosfor şi potasiu pe toată adâncimea de răspândire a sistemului radicular se realizează prin administrarea unor cantităţi corespunzătoare de îngrăşăminte. de preferat perpendiculare pe lungimea parcelelor. precum şi executarea în condiţii optime a celorlalte lucrări premergătoare plantării ( nivelarea. În vederea transportului fructelor şi nu numai.0/1. pentru un ha se administrează pe soluri cu fertilitate mijlocie 50-60 tone gunoi de grajd. Fertilizarea de fond cu îngrăşăminte organice şi minerale se aplică pe întreaga suprafaţă la înfiinţarea plantaţiilor intensive şi superintensive şi la groapă pentru pomii plantaţi la distanţe mai mari. Perioada de desfundare trebuie să asigure aşezarea solului şi acumularea unei umidităţi corespunzătoare din ploi. Orientativ. atât cât este posibil. la plantare. Lucrarea se execută de regulă cu discul şi cu cât este mai bine executată.0/0. în cazul celor ocupate de culturi premergătoare. 600-800 kg superfosfat şi sare potasică.iunie – august. Parcelele sunt necesare la suprafeţele de peste 5 ha sau când sunt cultivate mai multe specii. Ca dimensionare. 13 . În cazul terenurilor în pantă. gropile de plantare se fac cât mai mari (1. Trebuie reţinut faptul că. trebuie avută în vedere amenajarea de drumuri. se impune executarea lucrării de nivelare de suprafaţă .

5 2.5-3.0-3.0 2.0 2.5 5. M4 Franc Păr Gutui Prun Cais Piersic Cireş Vişin Nuc (altoit) Alun Castan Soc negru Zmeur Mur Afin Cătină Coacăz Gutui A. Distanţele de plantare la pomi şi arbuşti fructiferi pentru plantaţiile intensive în funcţie de portaltoii utilizaţi Specia Portaltoiul Soiul Distanţa de plantare Intre Pe rând rânduri 4 4.2 1.0 4.0 2.2 2.0 4.0 8.0 4.0-4.Stabilirea distanţelor de plantare şi pichetatul terenului Distanţele dintre rândurile de pomi şi pe rând se stabilesc în funcţie de combinaţia soi-portaltoi.0-5. BN 70 Franc Gutui A.5-5.0-10.0 8.0-2.5-4.0-4.0-3.0 3.5 8.0-1. fertilitatea solului.0-4.0 4.5 2.5-6.0-10.0 8.0 2.4.0 4.0-.5 1.0 4.5 2.0 4.5-3.0-10. Miroval Oteşani 8. BN 70 Mirobolan. sativa Rădăcini proprii Rădăcini proprii Rădăcini proprii Rădăcini proprii Rădăcini proprii Rădăcini proprii 3 Standard Spur Standard Spur Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard 14 .0 4.0 5.0-4.0 2.0 5 2.0-3.0-5.0 0.0 4.0-5.5-5.5 4.0-1.5-5.0 3.5-3. nigra Rădăcini proprii C.0-5.0-9. Pixy Mirobolan.5 2.5 3.5 4.5-4.5 3.5-5.0-6.0-4.0 5. sistemul de cultură şi se materializează în teren conform unei scheme de pichetaj.0-5.0 10.0-4.0 2.0 8.0-4.5 3.0-5.5 3. zarzăr Oteşani 8 Mirobolan Franc Franc sau vegetativ Franc sau vegetativ J.5-3.0 4.5 4.0-2.0-9.0 3.5 1.5 4.0-4.5-3.0-5.0-4.0-4.0-2.5-3.5-3.0 3.0 Densitatea /ha Min Max 6 740 1000 500 740 634 500 500 404 740 364 444 571 740 307 454 100 110 416 83 500 8000 2777 2777 1142 3333 7 1000 1428 740 1000 1250 833 740 500 1000 500 555 740 1000 454 1000 156 156 666 125 800 10000 4000 4000 1666 4000 1 Măr 2 MM 106. regia J.5 5.0-12.5 4.0-4.

0-1.25 2.0-6.5-3.0-3.0 Densitatea/ha Minimă Maximă 2283 3333 1904 238 2666 5000 3333 333 15 .semidwarf J. Standard P22 Spur Franc Dwarf.5 6.M27.0-7.8-1.M26.regia Spur Distanţa (m) Între Pe rând rânduri 3.0 3.5 1.0 0.Distanţele de plantare şi densităţi folosite în plantaţiile superintensive Specia Măr Piersic Nuc Portaltoiul Soiul M9.0 5.0-3.5 1.

5-2. Pe suprafeţe mai mici se folosesc obligatoriu scândura de plantare. un dreptunghi sau un triunghi. cu crestături la cele două capete şi una la mijloc.0 m. când se sapă groapa. vizibile de la distanţă pentru a trasa liniile care încadrează terenul într-o figură geometrică (dreptunghi.Pichetarea terenului constă în marcarea pe teren a locului unde se va planta fiecare pom iar direcţia rândurilor va fi paralelă cu latura lungă a parcelei şi pe cât posibil pe direcţia N-S. cei doi picheţi de la capetele scândurii rămân şi la plantarea pomului . La plantarea pomilor se întinde din nou aceeaşi sârmă gradată. şi se fixează cu un ţăruş. pentru a determina locul fiecărui pom.50 m. care are lungimea de 1. pătrat etc). Scândura de plantare se aşează cu crestătura de la mijloc pe pichetul care marchează locul pomului şi se mai bat doi picheţi la ambele capete ale scândurii. Denumirea acestor forme este atribuită şi sistemelor de pichetat: 16 . După marcarea primului rând. considerat linie de bază. Pentru alinierea picheţilor se folosesc jaloane înalte de 1. la distanţa stabilită. Locul fiecărui pom se determină prin întinderea unei sârme marcate între picheţii din capătul rândului. se marchează cu ţăruşi capetele rândurilor următoare la distanţa stabilită. ce se realizeaza pe teren cu ajutorul a 3-4 picheti şi care poate fi: un pătrat. Sistemul de pichetat ales este dat de figura geometrica. pe toată lungimea lui.

pentru a fi vizibile. la care distanţele dintre rânduri sunt egale cu cele dintre pomi pe rând. 17 . . Pentru executarea unui pichetat sunt necesare: • jaloane de 2 m vopsite cu roşu şi alb. cu distanţele mai mari între rânduri şi mai mici între pomi pe rând.Pichetatul în dreptunghi. se utilizează mai mult pe terenurile plane şi cu pantă uşoara pentru toate tipurile de livezi. Pe terenurile în pantă. .Pichetatul în triunghi..Pichetatul în pătrat. oferă pomilor condiţii mai bune de captare a luminii directe şi de distributţe a rădăcinilor în spaţiul de nutriţie. pomii constituie obstacole pentru apa care se scurge la vale şi erodează solul. Acest tip de pichetat se foloseste în general. pentru înfiinţarea plantaţiilor clasice şi pe terenuri plane.

• • • •

ruleta sau panglica de oţel de circa 50 m lungime; sârmă cu noduri marcată din metru în metru de circa 50 m lungime; picheţi, ţăruşi şi maiuri din lemn (0,5 lungime); triunghi compas cu deschidere reglabilă (2 - 2,5)

Pe terenurile plane pichetatul începe cu jalonarea laturii lungi, luându-se ca aliniament fix un drum, un gard, o perdea de copaci etc, care există şi nu poate fi mutat usor. In zonele colinare, unde majoritatea terenurilor sunt framântate şi au diferite expoziţii şi pante, orientarea şi pichetarea rândurilor solicită o atenţie şi o pricepere deosebită. Pe versanţii scurţi, cu pante mici şi uniforme, pichetatul rândurilor de pomi se face paralel cu curbele de nivel, plecându-se de la un aliniament jalonat la baza pantei sau de-a lungul potecilor făcute de animale în timpul păşunatului. Pe versanţii lungi ai dealurilor înalte, pichetatul constituie o lucrare mai complexă, care se execută de către cadre calificate cu ajutorul aparatelor de măsurat.

18

Stabilirea polenizatorilor

Intâlnim deseori în livada de langă casă sau în plantatţile cu scop comercial, pomi care deşi au beneficiat de cele mai bune condiţii climatice, agrotehnice, îngrijiţi cu multă migală şi măiestrie de bunul gospodar, au înflorit dar nu au legat fructe. Aceşti pomi care sunt din anumite specii şi soiuri au nevoie să se polenizeze cu polen străin (fiind autosterile), de la alte soiuri pentru ca fructele lor să lege. Un factor deosebit de important pentru asigurarea unor recolte mari şi de calitate, care trebuie avut în vedere chiar de la înfiinţarea livezii, este distribuirea soiurilor în livadă, pentru a asigura polenizarea reciprocă. Toate soiurile de măr sunt autosterile, adică nu leagă fructe prin polenizare cu polenul propriu. Ele au nevoie de polen de la un alt soi. Prin cercetări s-a stabilit care este cel mai bun polenizator pentru fiecare soi şi care este efectul polenizării cu unul sau altul dintre polenizatori. Lista cu principalii polenizatori va fi prezentata la fiecare specie pomicolă în următoarele capitole. Pentru asigurarea unui efect maxim al polenizării dintre soiuri, trebuie respectate câteva reguli şi anume: - soiurile să prezinte compatibilitate la polenizare ; - soiurile să aibă aceeasi perioadă de înflorire; - distanţa dintre soiul de bază şi soiul polenizator să nu fie prea mare; - polenizarea se face cu ajutorul albinelor şi al vântului (nuc, alun, castan); - pentru o bună polenizare sunt necesare minimum două familii de albine la hectar; - pentru protejarea albinelor în perioada înfloritului, se recomandă să nu se efectueze stropiri cu insecticide, iar dacă acestea se execută, se vor folosi insecticidele care nu omoară albinele; - aşezarea stupilor în livada pentru polenizare, se va face în imediata apropiere a livezii sau chiar in mijlocul acesteia şi neapărat la începutul înfloritului;

2. Plantarea pomilor 2.1. Epoca de plantare Cele mai bune rezultate dau plantările de toamnă, începând cu 15 octombrie şi până la venirea primului îngheţ, deoarece până în primăvară rădăcinile pomilor realizează un contact strâns cu pământul, rănile se calusează, uneori emit chiar rădăcini noi, iar în groapă se acumulează umiditate care se păstrează şi în perioadele mai secetoase din timpul primăverii. Pomii pornesc în vegetaţie cu 10-15 zile mai devreme decât cei plantaţi primăvara şi realizează creşteri mai mari cu 20-30%. În situaţia în care plantarea nu s-a făcut în toamnă, aceasta se realizează primăvara cât mai devreme posibil, imediat după dezgheţarea şi zvântarea solului, înainte de pornirea pomilor în vegetaţie, când solul are umiditate ridicată.
19

Plantările de primăvară executate cu întârziere pot să compromită plantaţia şi să întârzie intrarea pe rod a pomilor. Se mai pot planta pomi şi în „ferestrele iernii”, cu condiţia ca temperaturile din timpul plantării să nu scadă sub 0 °C. 2.2. Executarea gropilor Săpatul gropilor. In teren desfundat gropile se fac cu putţn timp înainte de plantare, sau în ziua plantării, pentru a nu se pierde umezeala acumulată în sol, cu dimensiunile de 50 / 50 / 60 cm, în cazul plantaţiilor intensive şi superintensive, iar la cele clasice de 80/80/60cm. Pe terenurile nedesfundate dimensiunile gropilor trebuie să fie de 80 / 80 cm şi adânci de 70 cm şi se efectuează cu 2-3 luni înainte de plantare. După săparea gropilor se trage 2/3 din pământ în groapa de plantare după ce în prealabil s-a adăugat gunoiul de grajd bine fermentat. În teren desfundat, gropile se fac înainte de plantare sau chiar în ziua plantării, pentru a nu se pierde umezeala acumulată în sol, cu dimensiunile reduse în aşa fel încât să încapă cât mai bine sistemul radicular. În cazul arbuştilor fructiferi gropile cu dimensiuni de 40/40/30 cm. Gropile se execută manual cu hârleţul, sau mecanic cu burghiul. Pământul rezultat la săparea manuală a gropilor în teren nedesfundat se separă, urmând ca umplerea gropilor, la plantare, în zona rădăcinilor pomilor, să se facă cu pământul cel mai fertil. 2.3. Pregătirea materialului săditor Materialul săditor se procură de la pepinierele pomicole şi până la plantarea acestora se stratifică în şanţuri adânci de 50-60 cm. Scoaterea de la stratificare, repartizarea în teren şi plantarea trebuie să se realizeze cât mai operativ pe măsura plantării pentru a evita deshidratarea. Trebuie multă atenţie la transportul, manipularea şi plantarea pomilor, pentru a nu vătăma mugurii, în special din zona de proiecţie a coroanei (50 – 80 cm). Materialul săditor admis la plantare este cel certificat (eticheta albastră) sau cel C.A.C. (eticheta galbenă). Orice altfel de material săditor folosit la plantare rămâne în responsabilitatea celui care îl foloseşte. Un astfel de material săditor este bine să fie evitat la plantare. La plantare rădăcinile pomilor se fasonează prin scurtare, eliminarea celor rupte, rănite şi mucegăite. Rădăcinile principale se lasă cât mai lungi, rădăcinile secundare se scurtează cu cca 1/3 din lungime iar cele subţiri la 1-2 cm sau rămân intacte. Tăierile se execută perpendicular pe axul rădăcinilor pentru a provoca răni cât mai mici. După fasonare, pomii se mocirlesc cu un amestec de apă, pământ galben şi balegă proaspătă de vită (3 părţi pământ, 2 părţi balegă de vită şi apă până se obţine o pastă de consistenţa smântânii). Mocirlirea asigură o mai bună aderenţă a particulelor de pământ în jurul rădăcinilor pentru a menţine o umiditate mai ridicată în zona rădăcinilor. Până la plantare materialul saditor se stratifica in santuri cu adancimea de 50-60 cm, unde se asigură condiţii pentru menţinerea în stare normală fiziologică (fără deshidratare). 2.4 Tehnica de plantare Pomii trebuie plantaţi cu punctul de altoire la nivelul solului, asezându-se pe un muşuroi de pământ, făcut în mijlocul gropii de plantare. Plantatul pomilor se face de către o echipă formată de obicei, din două persoane. Una fixează şi ţine pomul în poziţie verticală în mijlocul gropii de plantare şi la adâncimea corespunzătoare iar cealaltă trage pământ provenit din stratul fertil al solului, bine marunţit şi reavăn în jurul rădăcinilor. Se scutură uşor pomul, ca pământul să patrundă printre rădăcini, astfel încât să nu existe spaţii goale. După ce s-au
20

acoperit rădăcinile cu un strat de 5-10 cm de pământ, se tasează uniform pământul în jurul pomului, începând de la marginea gropii spre interior. Tasarea se face prin călcarea cu piciorul (cu cizma), de 2-3 ori până când se termină plantarea. Pe fundul gropii şi în amestec cu solul din groapă se administrează 20-30 kg, gunoi de grajd fermentat. Pe timp secetos, în special primăvara, pomii plantaţi se udă cu 15-20 litri de apă. In final, se face un muşuroi pe suprafaţa gropii de plantare, cu restul pământului râmas, fără a se mai tasa. Proiectarea coroanei pomilor. Pomii sub forma de vargă se scurtează la 60-70 cm de la nivelul solului în cazul plantaţiilor intensive, respectiv la 80 cm în cazul coroanelor globuloase, utilizate în sistemul semiintensiv. Scurtarea pomilor este bine să se execute primavara, inclusiv la pomii plantaţi toamna.

ÎNFIINŢAREA PLANTAŢIILOR Perioada de Parametrii lucrării Speciile la care se executare aplică 0 1 2 3 A. PREGĂTIREA TERENULUI ÎN VEDEREA PLANTĂRII a)Amendarea solului pe Inainte de 4-8 t/ha (doza care să La toate speciile, cu terenurile cu aciditate desfundare ridice pH la 6, încât excepţia plantaţiilor pronunţată ( cu pH sub 5,5 saturarea în baze să de castan şi afin care şi cu saturare în baze sub fie de 80% pe reuşesc bine pe 60%) orizontul până la 4° solurile acide. La cm adâncime) afin, pentru acidifierea solului se recomandă folosirea turbei ca îngrăşamânt organic. b) Fertilizarea în funcţie de Inainte de gunoi 40-50 t/ha Pomi si arbuşti starea de aprovizionare a desfundare fosfor 150-200 fructiferi solului cu elemente nutritive: kg/ha s.a. - pe terenuri care se In groapă, potasiu 150-200 desfundă, la plantare kg/ha s.a. Pomi In groapă, 20-30 kg gunoi Arbuşti fructiferi la plantare 5-10 kg gunoi - pe terenuri care nu se 40-50 kg gunoi desfundă. 250-300 g fosfor Pomi
21

Lucrarea

c) Dezinfecţia solului

Inainte de desfundare

s.a. 150-200 g potasiu s.a. 25-75 kg/ ha Lindatox-3, în funcţie de vârsta larvelor 60/60/60 cm 40/40/30 cm 80/80/60 cm

Pomi şi arbuşti fructiferi

d) Desfundarea terenului : - pe terenuri profunde de minimum 70 cm; - gropi individuale pe terenuri cu sol superficial şi cu alunecări stabilizate e) Nivelarea terenului desfundat f) Săpat gropi în teren desfundat

Cu 2-3 luni înainte de plantare Cu 2-3 luni înainte de plantare Cu 10-15 zile înainte de plantare Inainte de plantare

Pomi Arbuşti fructiferi Pomi

Uniformizarea terenului 60x60x60 40x40x30

Pomi si arbuşti fructiferi Nuc, castan, măr, etc Arbuşti fructiferi

Parametrii lucrării Speciile la care se Perioada de executare aplică 0 1 2 3 B. PLANTAREA POMILOR ŞI ARBUŞTILOR FRUCTIFERI a) Asigurarea materialului Cu 5-10 zile Soiurile prevăzute a Pomi şi arbuşti săditor înainte de se planta fructiferi plantare, - certificat şi C.A.C. toamna b) Stratificarea materialului Imediat In şanturi fără Pomi si arbuşti săditor şi udarea lui stagnări de apă fructiferi c) Plantarea propiu-zisă ( Toamna 1 XI-1 Conform tehnologiilor Pomi si arbuşti fasonarea, mocirlirea, XII fructiferi plantarea ) Primavara 1 III5 IV d) Udarea pomilor după Imediat după 20l/groapa Pomi plantare la locul definitiv plantare, 10 l/tufă Arbuşti fruciferi primavara. de 2 -3 ori la nevoie Pomi si arbuşti fructiferi e) Protejarea pomilor Toamna Cu diferite materiale Pomi împotriva rozătoarelor f) Arătura terenului bătătorit După plantare, La 15-20 cm, cu Pomi si arbuşti cu ocazia plantării toamna sau răsturnarea brazdei fructiferi primavara spre rândul de pomi g) Proiectarea coroanei Primavara la Conform specificului Pomi si arbuşti pornirea în formei de coroană fructiferi vegetaţie proiectată Lucrarea
22

CAPITOLUL III. LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE A POMILOR ŞI ARBUŞTILOR FRUCTIFERI 1. Lucrări de întreţinere 1.1 Lucrări de întreţinere a solului în livezi Înierbarea constă din menţinerea terenului din plantaţie cultivat cu ierburi perene şi se recomandă doar pentru zonele deluroase, cu multe ploi. În zonele cu mai puţine ploi, înierbarea mai mult dăunează decât ajută, deoarece ierburile prin numeroasele lor rădăcini, formează aproape de suprafaţa solului, un strat pâslos, care împiedică pătrunderea apei din ploi, la rădăcinile pomilor. O parte din apă, care pătrunde totuşi în pământ, este absorbită de rădăcinile ierburilor, înainte de a ajunge la rădăcinile pomilor. Mai mult, ierburile crescând primăvara devreme, consumă cantităţi mari de apă tocmai în acea vreme când şi pomii au mare nevoie de ea. Înierbarea are loc începând cu al doilea, al treilea an de plantare şi poate să fie totală sau parţială. În cazul înierbării parţiale, o parte din suprafaţa de teren din jurul trunchiului se menţine sub formă de ogor negru prin lucrări manuale şi prin erbicidare. Înierbarea poate fi permanentă sau periodică, când după un număr oarecare de ani se ară şi se menţine câţiva ani ca ogor negru, după care se înierbează din nou. În condiţii de irigare este bine să se execute înierbarea terenului în benzi, între rândurile de pomi. Menţinerea permanentă a ogorului negru este un alt mod de întreţinere a solului în livezi. În acest caz solul se menţine curat de buruieni şi afânat în cursul întregii perioade, prin discuire sau praşile repetate. Pământul fiind lucrat şi afânat, apa din ploi pătrunde cu uşurinţă şi ajunge repede la rădăcini. În acelaşi timp, solul fiind afânat la suprafaţă, împiedică evaporarea apei, ea rămânând aproape în întregime la dispoziţia pomilor. Ca urmare, pomii din livezile unde pământul este menţinut ogor negru, fără concurenţa buruienilor pentru apă şi hrană cresc mai bine, formează mai mulţi muguri de rod şi dau recolte bogate. Totuşi, prin lucrarea permanentă a solului, în cazul ogorului negru, se distruge, într-o anumită măsură structura lui. Asemenea soluri se bătătoresc repede, nu permit pătrunderea apei şi a aerului către rădăcini. Pentru a reduce aceste efecte nedorite, toamna, în perioada îngălbenirii frunzelor, terenul se ară la adâncimea de 20 – 22 cm, în livezile de măr şi păr, la 15 – 18 cm, la 15 – 18 cm, în cele de prun, cais, piersic, cireş, vişin şi de arbuşti fructiferi. Adâncimea arăturii va fi mult mai redusă în apropierea trunchiului pomilor, pentru a nu distruge rădăcinile. Arătura de toamnă nu se grăpează, brazdele şi bulgării opresc zăpada pe loc, sporind la creşterea cantităţii de apă din sol în primăvară. Arătura se va executa la 1,01,2 m de rândul de pomi. Primăvara se face o lucrare de afânare a solului la 10 – 12 cm cu cultivatorul sau cu sapa pe toată suprafaţa, inclusiv sub coroana pomilor, după efectuarea tăierilor şi tratamentelor contra bolilor. În cursul verii, solul din livadă se mai lucrează de 4- 6 ori, la 10 – 12 cm, mai ales după ploi, în aşa fel încât să nu fie buruieni şi pământul să fie afânat. Culturi de acoperire folosite pentru îngrăşământ verde constau în întreţinerea terenului din livadă prin cultura unor plante folosite ca îngăţământ verde. Cultura ocupă terenul doar câteva luni, în restul timpului solul se menţine ca ogor negru. Specia cultivată trebuie să crească repede, să producă o masă cât mai bogată de materie organică, să nu concureze pomii pentru apă şi substanţe nutritive.
23

Cele mai bune culturi de acoperire pentru îngrăşământ verde în livezi sunt cele de toamnă-primăvară sau de vară, deoarece ele cresc şi se dezvoltă în perioadele în care pomii au cerinţe mai mici pentru apă şi substanţe nutritive. Pentru culturile de primăvară se recomandă: seradela, sulfina şi rapiţa; pentru culturile de vară: lupinul alb, lupinul galben, facelia, seradela, soia, fasoliţa, floarea soarelui; pentru culturile de toamnă: secara, măzărichea păroasă, trifoiul şi rapiţa. Încorporarea plantelor în sol se realizează cu ajutorul grapei cu discuri şi cu plugul. Se practică pe solurile lipsite de materie organică (solurile nisipoase, în special). Ogorul negru combinat cu plante acoperitoare sau ogorul negru ocupat este un alt mod de menţinere a solului în livezi care elimină unele neajunsuri ale celor două moduri de lucrare a solului. În prima jumătate a verii solul din livadă se menţine ogor negru. După încetarea creşterii lăstarilor, în a doua jumătate a verii (luna august) se însămânţează anumite plante agricole, de obicei furajere ( mazăre furajeră, lupin galben, secară, timoftică). Aceste plante cresc până în toamnă, dau o masă verde importantă care în perioada înfloritului se tăvălugesc şi se îngroapă în sol prin arătura de toamnă, ca îngrăşământ verde. Culturile intercalate cu plante agroalimentare constau în cultivarea cu plante cu perioadă scurtă de vegetaţie în zonele secetoase pentru menţinerea umidităţii în sol. Din păcate, acest mod de întreţinere a solului nu este posibil decât în zonele cu multe ploi, cel puţin 600-700 mm de precipitaţii anual sau cu posibilităţi de irigare. În regiunile secetoase, unde se resimte o mare lipsă de ploaie, în a doua parte a verii, nu este posibilă o cultură anuală, nu răsare nimic sau ceea ce răsare nu creşte. În aceste regiuni este mai bine de menţinut ogorul negru în cursul verii. Mulcirea solului constă în menţinerea solului acoperit cu diferite materiale. Mulciul poate fi natural, obţinut pe terenul din plantaţii sau pe alte terenuri, cât şi artificial. Ca mulci natural se folosesc resturile vegetale din gospodărie (paie, coceni, frunze, rumeguş, fânul de proaspătă calitate) care, fie întregi, fie tocate, acoperă terenul într-un strat uniform de 10-15 cm, strat ce permite pătrunderea în sol a apei, aerului şi cădurii dar împiedică pierderea apei, pătrunderea luminii şi creşterea buruienilor. Ca mulci artificial se foloseşte folia neagră de polietilenă sau cea transparentă. Practica mulcirii s-a generalizat pe rândurile de pomi pe o lăţime de 1,5 -.2 m, în special la plantaţiile intensive şi superintensive amplasate pe terenurile nisipoase şi în zonele secetoase precum şi în culturile de căpşuni. 1.2. Combaterea brumelor şi îngheţurilor târzii Brumele şi îngheţurile târzii pot surprinde pomii în fenofaza de umflare a mugurilor floriferi şi chiar în plină floare. Cele mai des afectate sunt speciile cais, migdal, piersic şi cireş, care înfloresc timpuriu. Pentru protejarea livezilor, cea mai accesibilă şi mai ieftină metodă, rămâne fumigaţia, respectiv arderea unor materiale uşor de aprins şi care produc fum mult. Condiţia esenţială este ca arderea să fie înceată, să nu producă flacără. În aceste scopuri se caută din timp bălegar păios, semiuscat, turbă, gunoaie, buruieni uscate, vreascuri, resturi de cauciuc şi alte materiale care amestecate pot servi la pregătirea grămezilor fumigene. Pentru fiecare hectar de livadă sunt necesare 150-200 asemenea grămezi de material fumigen care se distribuie la 8 -10 m una de alta, printre rândurile de pomi, nu numai pe alei şi, pe cât posibil, să fie perpendiculare pe direcţia vântului dominat. Grămezile cu materiale fumigene trebuie să ardă (să producă fum) până la răsărirea soarelui şi au un efect bun numai la o scădere a temperaturii la -2…-3ºC.
24

Lupta cu bolile şi dăunătorii pomilor trebuie dusă permanent pe parcursul întregului an şi cu 25 . rozătoare. se hrănesc şi cresc pe anumite organe ale pomilor.1. Diferiţi viruşi. lăsând loc liber celor rezistente. Erbicidele se pot aplica preemergent toamna sau primăvara devreme. Folosirea exclusivă a erbicidelor duce la înmulţirea speciilor perene de buruieni mai rezistente la erbicide (pir. adânci. şi în special mărul. Perioada optimă de aplicare a erbicidelor se stabileşte în funcţie de stadiul de dezvoltare a principalelor specii de buruieni din plantaţii. La aplicarea erbicidelor în plantaţiile pomicole se vor respecta următoarele reguli: . canale. pentru a nu se înfunda duzele instalaţiei.prepararea (soluţiei) suspensiei de erbicide se face numai cu apă perfect limpede şi lipsită de orice impurităţi.după terminarea lucrării vasele cât şi toată aparatura folosită se spală cu apă curată. pentru a împiedica germinaţia seminţelor şi postemergent în stadiul de vegetaţie. erbicidele selective contribuie în mare măsură la schimbarea compoziţiei floristice a buruienilor. În aceste plantaţii pot fi folosite cu succes atât erbicidele sistemice. ape curgătoare. cele mai bune rezultate obţinându-se înainte de înflorire sau când au 10-15 cm înălţime. Cele sensibile sunt distruse foarte repede. Această lucrare se face obligatoriu cu consultarea specialiştilor. Lucrări de întreţinere a pomilor şi arbuştilor fructiferi 2. Ambalajele goale rămase se distrug. . bacterii. insecte. talpa gâştii şi volbură). suportă cel mai bine erbicidarea. cât şi cele de contact sau totale. prepararea soluţiilor se va face cât mai departe de sursele de apă (fântâni. în amestec cu sodă şi se clătesc repetat cu apă curată.la prepararea erbicidelor nu se vor folosi vase din lemn. viermi. fără vânt. acestea fiind absorbite de plante prin frunze. ciuperci parazite. păianjeni.1. Buruienile perene se combat în tot timpul anului pe vetre. Soluţiile rămase cât şi apa provenită de la spălarea vaselor şi pompelor se varsă în gropi anumite. . Cercetările efectuate în domeniu cât şi practica de producţie au arătat că dintre speciile pomicole cultivate. seminţoasele.3. ape curgătoare). canale. etc. De asemenea. păsări.erbicidarea se va efectua numai pe timp liniştit. departe de fântâni. Combaterea buruienilor cu ajutorul erbicidelor Distrugerea buruienilor se poate face prin mijloace mecanice şi prin mijloace chimice înainte de formarea seminţelor. sănătatea şi productivitatea pomilor este foarte mare. . Combaterea bolilor şi dăunătorilor Numărul organismelor dăunătoare care afectează într-un fel sau altul. Erbicidele recomandate şi autorizate pentru a fi folosite în plantaţiile de pomi Denumirea erbicidelor sau Substanţa activă Doza amestecurilor de erbicide recomandată % kg/ha efectiv Gramoxone Paraquat 20% 4 Roundup Glyphosate 36% 6-10 Devrinol Napromid 50% 6-8 Simazin ( simadon) 4-5 Caragard (caradon) 4-5 2.

Complexe de tratamente fitosanitare la pomi şi arbuşti fructiferi a) Tratamente pentru combaterea bolilor şi dăunătorilor la măr Pentru realizarea unor tratamente fitosanitare eficiente şi cu protejarea mediului înconjurător este bine să se apeleze la specialiştii horticultori sau agronomi Nr. O serie de insecte. . 2. de igienă culturală. Deşi oamenii văruiesc pomii primăvara.2. care provoacă putrezirea fructelor. ouăle sau pupele lor. în afară de efectul frumos pe care-l au pomii văruiţi şi de protecţia scoarţei de „arsurile de iarnă”. cea mai importantă fiind lucrarea solului din livadă. pentru protejarea pomilor contra agenţilor patogeni şi a dăunătorilor sunt cele mecanice. are un rol deosebit în distrugerea unor specii de ciuperci parazite. De asemenea. este o lucrare hotărâtoare pentru creşterea şi rodirea pomilor. săpatul manual sau arătura adâncă de toamnă. astfel. Răuirea scoarţei. Primele măsuri care pot fi aplicate în perioada de iarnă. contribuind la procesele de extragere şi prelucare a substanţelor nutritive. Adunarea şi distrugerea fructelor mumificate contribuie foarte mult la reducerea atacului unor ciuperci şi bacterii. reducând substanţial atacul omizilor. fixate sau atârnarea de ramuri.0 ha) Săpatul solului în jurul tulpinilor şi aratul întregii suprafeţe ocupată de pomi. Răzuirea se face cu perii de sârmă. sfrederitorul ramurilor etc.care trebuie însoţite de măsuri agrotehnice. de care au nevoie pomii. cum ar fi: Omizitul pomilor constă în adunarea şi arderea cuiburilor de omizi din frunzele uscate. care şi-au găsit adăpost în sol. iar resturile se distrug imediat prin ardere.toate că vara se văd mai bine dăunătorii şi efectele lor. ouă de acarieni şi insecte etc. ciuruirea frunzelor şi altor boli. primăvara. Aceste lucrări pot fi aplicate cu uşurinţă în plantaţiile pomicole de mici dimensiuni (sub 1. iarna este un prilej foarte bun de a acţiona asupra lor. trunchiului şi ramurilor groase are ca efect îndepărtarea unei întregi serii de dăunători aflaţi pe scoarţă sau în crăpăturile acesteia ca ouă. lucrarea respectivă. aerul şi apa pătrund uşor la rădăcini. precum şi o serie de ciuperci şi bacterii. mai complet. Bolile şi dăunătorii Perioada 26 Pesticide folosite Conc. larve. prin care se distrug numeroşi dăunători care se găsesc pe scoarţă (păduchi ţeştoşi. prin care se încorporează şi se distrug pupăriile insectei. sunt scoase la suprafaţă şi degeră în cursul iernii.). rezerva biologică pentru următorul an de vegetaţie. reducându-se. la începutul toamnei. are un efect mai mare. unii dăunători din interiorul lemnului (carii. făcută toamna.). Văruitul trunchiului. Măsurile menţionete mai sus nu sunt suficiente şi trebuie completate cu măsuri de combatere chimică. pupe sau adulţi. ouă de insecte şi alţi dăunători. Tăierea şi arderea ramurilor uscate este o lucarare de igienă.

05 0. Phomopsis m.5 Polisulfură de Ba + Carbetox 37 1.5 0. defoliatoare Făinare.. acarieni. defoliatoare. afide.1 ).1 0..160 0.05 0. parţial acarieni. Carpocapsa p.04 0. afide.1 0. făinare. Eriosoma. acarieni. defoliatore Rapăn.07 0. făinare. afide. minatoare Rapăn..05 0.1 0. minatoare Rapăn. Phomopsis m. Phylosticta sp.160 0. Eriosoma.2 Zeamă bordeleză + Sulf muiabil Metoben + Captadin 50 sau Dithan + Caolin + Acid boric + Carbetox 37 la sol Sumialpha Captadin 50+(Dithan) Metoben + Caolin + Acid boric + Filitox + Carbetox 37 la sol Captadin 50 + Fademorf + Plictran 600 FL + Thuringin 6000 + Caolin + Acid boric Polycarbacin + Metoben + Wofatox 50 + Caolin + Acid boric + Carbetox 37 la sol Captadin 50 + Fademorf + Wofatox 50 + Caolin + Acid boric + Carbetox 37 la sol 0. 3 Aprilie. acarieni.. monilioză. defoliatoare.5 ( Paracarovicid ) + Turdacupral 50 0..2 0. Gloeosporium sp.2 0. monilioză.5 5 6 Aprilie. monilioză. psilide.025 0.3 US – RV 92% 1. Phylosticta sp.2 Champion 50 WP 0.7 0.05 0..1 ).5 0. Anthonomus sp. Hoplocampa m..2 0. afide. ouă de defoliatoare. Gloeosporium sp. Phomopsis sp.2 0. 2 10 Iunie. 3 27 .1 Aprilie..2 0. Hoplocampa m.. minatoare Rapăn. Phomopsis sp. 1 % Oleodiazol Oleockalux Oleocarbexox Polisulfură de Ba + Carbetox 37 1. Phylosticta sp. 2 8 Mai. Eriosoma. făinare. făinare.0 0. acarieni. 3 Iunie. Gloeosporium sp. Eriosoma. monilioză. Phomopsis m. făinare. Phylosticta sp. Rapăn.250 0. 1 2 3 4 combătuţi Păduchele din San Jose.. ouă de afide Psilide.5 1..250 0. monilioză. Gloeosporium sp.5 0....07 0. 1 7 Mai. acarieni. Phomopsis m.2 0. defoliatoare.. păduchele din Sant Jose ( G.2 0. 1 9 Iunie.07 0.5 1.păduchele din Sant Jose ( G. ( G. Phylosticta sp. decada ) noiembrie. făinare.trat. Eriosoma. 1 ). Phylosticta sp. ouă hibernante de acarieni. acarieni.5 0.. Phylosticta. defoliatoare. făinare.05 0. psilide. psilide. minatoare Rapăn. afide. Eriosoma. Eriosoma. 3 Mai. Gloeosporium sp.05 0.250 0. Gloeosporium sp..5 1. monilioză. 3 Martie. 3 Aprilie. 1 Martie. psilide. 2 decembrie. inclusiv Lymantria Rapăn. minatoare ( luna. Eriosoma. 2 Aprilie.0 EC sau Karathan sau Kumulus 0. Sp. psilide. defoliatoare..250 0. Phomopsis m...

Eriosoma. afide.2 0. defoliatoare.1 0. 3 Septembrie.5 0. Eriosoma.11 12 Rapăn. psilide.05 1. defoliatoare.1 0.125 0.0125 0.1 ). defoliatoare.6 + Caolin + Acid boric + Clorură de Ca chim.0 0. Phomopsis sp.5 EC + Caolin + Acid boric + Carbetox 37 la sol Captadin 50 + Metoben 70 + Ekalux S. Eriosoma.. Phomopsis m.. defoliatoare.05 0. afide. făinare. Oradea + Caolin + Acid boric + Clorură de Ca chim. 1 Iulie. Carpocapsa (G2).05 0. Gloeosporium sp. minatoare Rapăn. psilide..5 0. defoliatoare.. afide. Phylosticta sp. Pură. psilide. monilioză.2 0. Phylosticta sp. făinare. Eriosoma.05 0. monilioză. Gloeosporium sp. + Decis 2. făinare. făinare..5 August.03 0. decada ) 2 28 Produsele folosite 3 Conc. minatoare Iulie. păduchele din Sant Jose ( G.03 0.05 0. Phylosticta sp.. lichidă + Carbetox 37 la sol Captadin 50 + Metoben 70 + Ekalux + Carbetox 37 la sol Captadin 50 + Metoben 70 + Carbetox + Dicofol + Carbetox 37 la sol 0. Phomopsis sp. 1 15 16 Rapăn. 0 Bolile şi dăunătorii combătuţi 1 Perioada ( luna. Phomopsis m. lichidă + Carbetox 37 la sol Captadin 50 + Metoben 70 + Plictran + Decis 2.05 0.5 0. afide. minatoare Rapăn. Eriosoma.1 0. Gloeosporium sp. acarieni. 2 13 Iulie.05 0. minatoare Rapăn.0 0. Phomopsis sp. acarieni.2 0. monilioză. Gloeosporium sp.1 ). % 4 .125 0.2 0.05 1. acarieni.0125 0.05 0. acarieni. Gloeosporium sp. Oradea + Caolin + Acid boric + Carbetox 37 la sol Polycarbacin + Metoben 70 + Plictran 600 Fl. 1 b) Tratamente pentru combaterea bolilor şi dăunătorilor la păr Nr.5 0.5 0. afide.125 0.125 0. psilide. Carpocapsa (G2). Gloeosporium sp.. făinare. Phylosticta sp.1 ).05 0. acarieni. păduchele din Sant Jose ( G. făinare.. păduchele din Sant Jose ( G. monilioză. afide.2 0. Phylosticta sp. Phylosticta sp. 3 14 August. Pură. 2 Dithane M 45 + Nimrod 25 EC + Ekalux S. trat..2 0. psilide. acarieni. Carpocapsa (G2).5 0.. minatoare Rapăn. minatoare August. monilioză. monilioză. defoliatoare. Eriosoma.0125 0. Phomopsis m. psilide.

5 0. 1 Dibutox 25 EC Dibutox 25 EC Turdacupral 50 + PEB – 25% ( Metoxan 25% EC ) Turdacupral 50 + US – RV -92% (Paracarovicid – S ) Turdacupral 50 + Sinoratox R 35 Captadin 50 PU + Zolone 35 EC 1.1 8 Mai. pătarea brună a frunzelor. monilioză. bacterioză. afide. minatoare Rapăn.2 9 Iunie.3 1. ouă de afide. pătarea albă şi brună a frunzelor. monilioză.0 0.5 0. bacterioză. ouă hibernante de acarieni şi de Lymantria d. monilioză. bacterioză. monilioză. pătarea brună a frunzelor. defoliatoare (Hyphantria c.3 10 Iunie. monilioză. păduchele din Sant Jose psilide. bacterioză.1 2 3 4 5 6 7 Păduchele din San Jose şi alţi păduchi ţestoşi. minatoare Rapăn. 1 Martie. ouă de primăvară de psilide etc.3 0. pătarea brună şi pătarea albă a frunzelor.. 3 29 Ziram 75 + Carbetox 37 0. defoliatoare (Hyphantria c. viespea cu ferastrău a fructelor. ). psilide Rapăn.3 0.5 0. pătarea brună şi pătarea albă a frunzelor. 2-3 0. defoliatoare (Hyphantria c. 2 Captadin 50 PU + Wofatox 30 PU 0.5 .5 Aprilie. pătarea brună şi pătarea albă a frunzelor. insecte defoliatore (inclusiv Lymantria dispar) Rapăn. 1 Ziram 75 PU + Wofatox 30 0. monilioză. pătarea brună şi pătarea albă a frunzelor. psilide. monilioză.1 0. ). afide. psilide. acarieni. bacterioze. bacterioză. 2 Ianuarie. viermele fructelor (G 1). bacterioză. Noiembrie. minatoare Rapăn. afide. 1 Martie.0 1. 2 Ziram 75 PU + Sinoratox R 35 0. 3 Captadin 50 PU + Thuringin 6000 0. pătarea brună şi pătarea albă a frunzelor.2 Mai. ).250 0. psilide. pătarea albă a frunzelor. monilioză. defoliatoare (Hyphantria c. monilioză. Rapăn.250 0.3 11 Iunie. defoliatoare. minatoare Rapăn. afide.5 0. afide. gărgăriţa florilor Rapăn. 1 Mai. păduchele din Sant Jose. 2 Decembrie. 3 Aprilie. pătarea brună. viermele fructelor (G 1). insecte Defoliatoare ce iernează pe scoarţa pomilor.250 0. bacterioză. psilide Rapăn. ).

viermele fructelor Rapăn. decada) 1 2 3 Păduchele din San Jose Ouă de acarieni.3 Iulie.0 1. ouă de insecte defoliatoare Monilinia linhartiana fructigena. Diplocarpon soraueri Monilinia. pătarea albă şi brună a frunzelor. păduchele din Sant Jose (G1). monilioză. linhartiana. psilide.250 0. de cotari etc.5 0.0125 0. păduchele din Sant Jose (G1). linhartiana. afide. monilioză. afide. Monilinia fructigena.0 1. ( luna. psilide.5 EC Dudeşti + Plictran 600 Fl. 1 Dibutox 25 Dibutox 25 US – RV 92% + Turdacupral 50 4 5 Aprilie. acarieni Iulie.5 EC 0. 3 August. minatoare Rapăn.5 0. % 1. Monilioze. 3 Ianuarie. afide.5 0. viermele fructelor (G2). bacterioză. afide. 5 EC Captadin 50 PU + Decis 2.025 0. Ziram 75 PU + Decis 2. psilide. bacterioză. 1 August. 2 Iulie.0075 0. păduchele din Sant Jose (G2).5 0. Diplocarpon soraueri. 1 Captadin 50 PU + Carbetox 37 + Plictran 600 Fl. 1 Martie.5 1. defoliatoare. ouă de Lymantria d.12 13 14 15 16 bacterioză. acarieni. pătarea albă şi brună a frunzelor. 1 Aprilie. 1 Metoben 70 + Rovral 50 Rm. minatoare Rapăn. monilioză. afide. Podosphera oxicanthae.025 0. ouă hibernante de carieni. acarieni. Bolile şi dăunătorii combătuţi Perioada Produsele folosite trat. 3 Zeamă bordeleză : ( SO4Cu + var pastă ) Metoben 70 0. ouă de afide. Podosphera oxicanthae.2 Conc. monilioză.5 EC Dudeşti Metoben 70 PU + Carbetox 37 EC + Dicofol 18.07 0. minatoare Rapăn. pătarea albă şi brună a frunzelor. pătarea albă şi brună a frunzelor.. 2 Decembrie.5 0. psilide.4 0. păduchele din Sant Jose (G1).2 0. psilide. antracnoză Monilinia. Monilinia fructigena. 2 Aprilie. Podosphaera oxicanthae. minatoare Rapăn. Ziram 75 PU + Carbetox 37 + Dicofol 18. bacterioză.250 0. Valcea 0. Diplocarpon soraueri Noiembrie. monilioză. bacterioză.07 0. 3 c) Tratamente pentru combaterea bolilor şi dăunătorilor la gutui Nr.07 6 Mai.1 30 .0 0.

afide. monilioze. antracnoze etc. acarieni. 2 Ziram 75 + Carbetox 37 Tiuram 75 + Carbetox 37 Tiuram 75 + Carbetox 37 Ziram 75 + Carbetox 37 Ziram 75 + Carbetox 37 Metoben 70 + Sinoratox R 35 Metoben 70 + Sinoratox R 35 Metoben 70 + Decis 2.5 0. acarieni. monilioze.5 0. 3 Iulie. Păduchele din San Jose (G2). 2 Iulie. acarieni.07 0. insecte defoliatore. 2 Dibutox 25 EC Decembrie. insecte defoliatoare.5 0. afide. afide. insecte defoliatoare. 2 Septembrie.4 0.2 Iunie. Carpocapsa pomonella G. Viermele fructelor (G2). acarieni.5 0.. acarieni. Podosphera oxicanthae. ouă de acarieni şi afide Perioada (luna. afide. monilioze. monilioze. Diplocarpon soraueri. Diplocarpon soraueri.1 Iunie. linhartiana. antracnoze etc. trat. 1 August. Păduchele din San Jose (G1). Virmele fructelor (G2). Monilinia fructigena. insecte defoliatoare ( Lymantria d. Păduchele din San Jose (G1). antrcnoze.5 0. insecte defoliatoare. antracnoze Păduchele din San Jose (G1). Pesticidele folosite decada) Noiembrie. antracnoze etc.07 0. ) Viermele fructelor (G1). 1 Bolile şi dăunătorii combătuţi Păduchele din San Jose şi alţi păduchi ţestoşi.5 0. afide etc. monilioze. 3 August. Monilinia fructigena. afide.1 etc.1 0. afide.07 0. acarieni. Păduchele din San Jose (G1). antracnoze etc. 1 Iulie. acarieni.5 0. acarieni. % 1. afide. acarieni. 3 31 Conc. afide.7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Monilinia. monilioze. insecte defoliatoare. monilioze Mai. insecte defoliatoare. monilioze.5 EC Dudeşti 0. viermele fructelor (G1).05 Iunie.1 0.1 0. afide.4 0.05 0.0 . insecte defoliatoare Păduchele din San Jose (G1). Hyphantria c. 3 Metoben 70 + Rovral 50 Rm Vâlcea + Zolone 35 EC Oradea 0. insecte defoliatoare. 1 Ziram 75 + Sinoratox R 35 0. acarieni. antracnoze etc.5 0.4 0. 1 d)Tratamente pentru combaterea bolilor şi dăunătorilor la prun Nr. Monilinia linhartiana.

bacterioză. bacterioze. ciuruirea. Aprilie. ciuruirea frunzelor. ).3 0. afide. viespea sâmburilor.07 0. 3 Mai. pătarea roşie. bacterioză. bacterioză. viespea sâmburilor (Eurytoma schreineri). deformarea fructelor (G1). acarieni unde nu a fost aplicat US – RV – 92% Monilioză.2 Iunie. 3 32 .160 0.07 Mai.05 0.05 0.4 0.5 Metozir + Decis 2. ciuruirea frunzelor.3 0. afide.2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Monilioză. ciuruirea frunzelor. ciuruirea frunzelor. acarieni.5 EC + 0. 3 Iulie.2 0.2 0. 2 Ziram 75 + Metoben + PEB – 1 25% + Plictran 25 WP 0.05 Mai. păduchele din San Jose (G1). 1 US – RV – 92% (Paracarovicid S. viespea sâmburilor ( Eurytoma schreineri ). afide Monilioză.5 0.5) 1.2 Aprilie. rapăn. viespile cu ferăstrău (Hoplocampa sp. ciuruirea frunzelor. rapăn.4 0. 3 Iunie. defoliatoare Monilioză. rapăn.07 0. viermele fructelor (G2). acarieni Monilioză. 2 Iulie. defoliatoare. bacterioze. Polystigma rubrum ( Pătarea roşie a frunzelor ). acarieni Monilioză. ) + Turdacupral 50 Turdacupral 50 + Metoben 70 + DEF 25 ( Sintox 2. defoliatoare Monilioză. defoliatoare. pătarea roşie a frunzelor. deformarea frunzelor.5 Ziram 75 + Wofatox 50 Maetoben 70 + Filitox Metoben 70 + Thuringin 6000 + Dicofol 18. ).1 0. pătarea roşie a frunzelor. bacterioze.0075 Iunie. bacterioze. acarieni. defoliatoare (inclusiv Lymantria d. ciuruirea frunzelor. viermele fructelor (G1).5 0.5 0. afide.2 0. 1 Metozir + DEF – 25 (Sintox 25) 0.2 0. 1 Iulie. ciuruirea. bacterioză. afide Monilioză. afide. afide. pătarea roşie a frunzelor. deformarea fructelor. rapăn. ciuruirea. afide Monilioză. rapăn. rapăn.2 0. rapăn. ciuruirea frunzelor. ouă hibernate de acarieni. 2 Ziram 75 + Carbetox 37 + Dicofol 18. 1 Metoben 70 + Policarbacin + Filitox 0.4 0.07 0. acarieni Monilioză. păduchele din San Jose (G1). păduchele din San Jose (G1).07 0.

Coccomyces h.250 0. bacterioze Monilioză. August 2. monilioză. acarieni Monilioză. musca cireşelor ( Rhagoletis cerasi ) Musca cireşelor (Rhagoletis Mai. 2 Eulecanium corni. monilioză.1 5 Metoben 70 + Decis 2.07 0. afide. 1 Bolile şi dăunătorii Perioada (luna. rapăn. 1 afide. Acospora B. combătuţi decada) Păduchele din San Jose. rapăn Păduchele din San Jose Iunie. rapăn. acarieni. insecte defoliatoare ( Lymantria ).5 EC 0. afide.1 0. cotari etc. defoliatoare ( Hyphantria ). viermele fructelor (G3).12 afide. Noiembrie. antracnoza Mai.025 0.a Captadin 50 + Metoben 70 + Zolone 35 EC Oradea 0. Hyphantria cunea.5 .160 7 8 Ziram 75 + 0.07 0. viermele fructelor (G2). monilioză Afide. 1 frunzelor. Acospora. trat.2 0. 2 frunzelor. 2 33 Produsele folosite Dibutox 25 Conc. defoliatoare. păduchele din Sant Jose (G2). Păduchele din San Jose August. afide. ciuruirea bacteriană.0 2 Turdacupral 50 + US – RV 92 % s.. rapăn.05 0..007 6 Metoben 70 + Sinoratox R 35 Captadin 50 + Wofatox 50 0. ouă de Martie. Coccomyces hiemalis.3 Metoben 70 + Carbetox 37 + Dicofol 18. ciuruirea bacteriană.5 0. Iunie. ciuruirea frunzelor. antracnoză. Monilioză. 3 cerasi). antrcanoza ( Coccomyces hiemalis).07 0. antracnoza Mai. Aprilie. afide ( pentru soiurile târzii ) Plictran 600 Fl. ouă de acarieni ( parţial ) Ouă hibernante de acarieni. rapăn.07 0. 1 ciuruirea bacteriană. % 1.5 0. 3 (G1). rapăn. ciuruirea bacteriană.5 EC 0.2 3 4 Metoben 70 + Sinoratox R 35 0.2 e) Tratamente pentru combaterea bolilor şi dăunătorilor la cireş şi vişin Nr. insecte defoliatoare ( Caliroua limacina). 1 ouă de Lymantria d. Acospora beijerinkii. ciuruirea bacteriană. Hyphantria cunea.2 1.

Stereum. ouă de acarieni.2 2 Ianuarie.a + Ziram 75 + Metoben 70 1. monilioze. Botrytis cinerea. 1 Martie.0 2. trat.. Acospora beijerinckii.160 August. monilioză. % 1. 2 Polisulfură de Ba 6. bacterioze. 3 Noiembrie. monilioză. Fusarium sp. bacterioză. persicae.5 0. Acospora beijerinckii Păduchele din San Jose (G.5 0. 1 US – RV 92 % s. împotriva bolilor la primul tratament Taphrina deformans. Coccomyces hiemalis. purpureum etc. Cytospora cincta.160 August. Fusicoccum amygdali. monilioză (Monilinia laxa).0 0. monilioză. persicae). Hyphantria cunea (G2).5 0. ciuruirea frunzelor (Acospora beijerinckii). Hyphantria cunea (G.5 0. 2 Ziram 75 + Wofatox 50 0.2). Hyphantria cunea (G2).07 4 Aprilie. 3 Februarie. Ouă hibernante de acarieni şi de Lymantria d. Acospora beijerinckii Păduchele din San Jose (G1). acarieni.4 0.5 f) Tratamente pentru combaterea bolilor şi dăunătorilor la piersic şi migdal Nr. cancerul uscat al ramurilor (Fusiccocum amygdali)..0 3 Ziram 75 + Metoben 70 0. ciuruirea frunzelor Wofatox 50 0. rapăn (Fusicladium cerasi). Coccomyces hiemalis. Sphaerotheca panosa var. ciuruirea bacteriană. ouă de acarieni Păduchele din San Jode. 1 Bolile şi dăunătorii combătuţi Deformarea frunzelor (Taphrina deformans). ciuruirea bacteriană.. 3 Tiuram 75 + Carbetox 37 0. Fusicladium cerasi. făinarea (Sphaerotheca pannosa var. Stereum p. uscarea ramurilor (Cytospora cincta). Fusicoccum amygdali.9 10 (G1). 1 Produsele folosite Zeamă bordeleză (SO4Cu + var pastă + DEF 25 Conc.07 34 .2). de insecte defoliatore. Coccomyces hiemalis. Perioada (luna şi decada) Octombrie.

3 Metoben 70 + Carbetox 37 0. persicae. Laspeyresia m... persicae. insecte defoliatoare. Sphaerotheca pannosa var.025 Mai.05 0. Stereum p. Anarsia l. 1 Rovral 50 Rm.2 Mai..0125 Mai. Sphaerotheca pannosa var. insecte defoliatoare.. Fusicoccum amygdali. Fusicoccum amygdali. Laspeyresia molesta.. Stereum purpureum. Eulecanium c.. acarieni Anarsia lineatella. persicae. (G.5 6 7 8 9 Cytospora cincta.5 EC Dudeşti 0. Aprilie. Fusicladium c. Laspeyresia molesta.. persicae. Vâlcea + Metoben 70 + Decis EC Dudeşti + Plictran 600 Fl.5 Iunie.1).2 35 . bacterioze... 2 Ziram 75 + Metoben 70 + Decis 2. afide.1 0. Pseudomonas sp.. Anarsia lineatella. Taphrina d.. Fusicladium cerasi. Myzuz p. Cytospora cincta. Vâlcea + Metoben 70 + Zolone 35 EC 0. Sphaerotheca pannosa var.1). afide.05 0.05 0. Acospora b. Taphrina deformans. Anarsia l. Pseudomonas sp.. Taphrina d. acarieni. acarieni. Tphrina d. Monilinia laxa. Fusicladium cerasi. Anarsia lineatella Fusicoccum amygdali.07 0. afide. 1 Ziram 75 + Metoben 70 + Orafon 50 0. Stereum purpureum etc... Cytospora cincta. Ascospora beijerinckii.. Hyphantria c.. Cytospora cincta. acarieni. afide.1 0. Păduchele din San Jose (G. Carpocapsa p. 3 Rovral 50 Rm. Monilinia sp. Laspeyresia m. Ascospora b.. Ascospora beijerinckii. insecte defoliatoare... Laspeyresia molesta. Carpocapsa pomonella (G.1).2 0. Fusicladium cerasi. Monilinia sp. Sphaerotheca panosa var. acarieni şi aceleaşi boli indicate la tratamentul 7 Păduchele din San Jose (G. 2 Aprilie. Monilinia sp.2 0. 0.1) etc. Monilinia sp. Hyphantria cunea şi alte insecte defoliatoare. Anarsia lineatella..05 0.0125 0.

.. acarieni.. 2 Metoben 60 + Orafon 0.07 0.. Myzus p.. Taphrina d.2). Anarsia l. Taphrina d. Laspeyresia m. 2 Metoben 70 + Orafon 50 0.07 0.5 Metoben 70 + Orafon 50 0. (G... Fusicoccum a.. Hyphantria c. Monilinia sp.. Păduchele din San Jose (G.. (G.. Sphaerotheca pan..2). Fusicoccum a.2 August. Monilinia sp.p.1)... Sphaerotheca p.05 0. Cytospora p.afide. insecte defoliatoare. 3 Metoben 70 + Orafon 50 0. Stereum p.v pers. etc... Anarsia l.. afide. Taphrina d. Sphaerotheca p. Anarsia l.. Cytospora c.. Laspeyresia m.p. insecte defoliatoare. Hyphantria c. Monilinia sp.. Cytospora c. Fusicoccum amygdali... 1 August. Fusicladium c.2).. Monilinia sp. Stereum p. Laspeyresia m.... etc. Quadraspidiotus p. Fusicladium c..10 11 12 13 14 15 16 Fusicoccum a.2 August..2 36 ..07 0... boli foliare.. Anarsia l. afide. afide. acarieni.p.. Stereum p. Ascospora b. etc. Pseudomonas sp...07 0. 1 Metoben 70 + Orafon 50 0. 3 Metoben 70 + Decis 2. Ascospora b.. Fusicoccum a. bacterioze... acarieni. Quadraspidiotus p. Fusicaldium c. Laspeyresia m. etc.2 Iulie. insecte defoliatoare Anarsia l. Quadraspidiotus p.2 Iulie. Iunie. Monilinia sp. afide..1).07 0. Ascospora b.. Laspeyresia m. Ascospora b. 1 Metoben 70 + Orafon 50 0.. Cytospora c.07 0.v. etc. Anarsia l. Laspeyresia m.. Sphaerotheca p. Păduchele din San Jose (G... Ascospora b. V.5 EC Dudeşti + Dicofol 18. Laspeyresia p.07 0... bacterioze. Cytospora c. Stereum p. acarieni. afide. Taphrina d..2 Iulie... Anarsia l.v.2 0.. acarieni.. Monilinia sp. monilioze.. Păduchele din San Jose (G. Stereum p. Ascospora b... Stereum p. Cytospora p. Stereum p. Stereum p.. Bacterioze. etc.. defoliatoare.. acarieni. insecte defoliatoare.

Monilinia laxa.0 2 Februarie. ouă hibernante de acarieni. 1 Produsele folosite Dibutox 25 Conc.. Carpocapsa pomonella (G. 1 4 Aprilie. Cytospora cincta. insecte defoliatoare . Fusicladium cerasi.2 Septembrie. afide. Fusicladium cerasi..0 0.. păduchele din San Jose Taphrina d. v. bacterioze.. Gnomonia erythrostoma. 3 Zeamă bordeleză (SO4Cu + Var pastă) + PEI 147 + DEF 25 EC 0..0 DEF 25 EC 0. Ascospors b. insecte defoliatoare etc. afide. Gnomonia erythrostoma. Stereum p.2 g) Tratamente pentru combaterea bolilor şi dăunătorilor la cais Nr. decada) Noimebrie.3 1..4 0. Gnomonia erythrostoma. Monilinia sp.150 0. 3 Zeamă bordeleză (SO4Cu + 0.. Monilinia sp.17 18 Fusicoccum a.. Stereum p. Cytospora cincta. Stereum purpureum.p.0 2...... acarieni.. Ascospors b. Fusicladium c. Monilinia laxa. acarieni. 1 Ianuarie. Vâlcea + Zolone 35 EC Oradea 0. 1 Rovral 50 Rm. insecte defoliatoare. Fusicladium c. Gnomonia erythrostoma. afide. Cytospora c. Fusicoccum a. păduchele ţestos (Eulecanium corni). Fusicoccum a.05 0.05 0. insecte defoliatoare etc. Cytospora cincta. Stereum purpureum etc.. Laspeyresia m.. Fusicladium cerasi. ciuruirea frunzelor etc. 1 Bolile şi dăunătorii combătuţi Păduchele din San Jose. Stereum p. Taphrina d. ouăle de păduchi de frunze.5 3 Aprilie. v. afide. 3 Ziram 75 + Rovral 50 Rm. ouăle de acarieni.. Fusicladium cerasi..1 0.. Vâlcea + Metoben 70 + Sinoratox R 35 0. Stereum p. 2 Zeamă bordeleză (SO4Cu + var pastă Turdacupral 50 + US – RV 92% 1. 2 37 Rovral 50 Rm Vâlcea + 0. acarieni.1 .1 6 Mai.2 5 Mai. Sphaerotheca p. Ascospora b. afide.5 Var pastă) + 1. insecte defoliatoare Septembrie.0 0.p.. Anarsia Perioada ( luna. Cytospora c. % 1. trat. bacterioze.5 1. ouă de insecte defoliatoarea Monilinia laxa. Cytospora cincta. Ascospors beijerinckii.. Monilinia laxa. Sphaerotheca pan.1) Laspeyresia molesta.

07 0. bacterioze.5 August. rugină.2). 1 Metoben 70 + Carbetox 37 0. 2 Ziram 75 + Carbetox 37 + Dicofol 18. rapăn. acarieni. Gnomonia erythrostoma. bacterioze. afide.5 Iunie. . Hphantria cunea.1). monilioze.. afide.5 Dudeşti 0.4 0. Gnomonia erythrostoma. monilioze. afide. Păduchele din San Jose (G. Stereum purpureum Monilioze.05 0. Cytospora cincta.1). ciuruirea frunzelor. monilioză. acarieni.07 0. insecte defoliatoare Păduchele din San Jose (G.7 8 9 10 11 12 lineatella. insecte defoliatoare. Ascospora beijerinckii. 2 Metoben 70 + Carbetox 37 + Dicofol 18. 3 Zeamă bordeleză (SO4Cu + var pastă) 1 2 h) Tratamente pentru combaterea bolilor şi dăunătorilor la nuc Nr.0126 Mai.. Gnomonia erythrostoma. Stereum purpureum etc. 3 Metoben 70 + Decis 2. ciuruirea frunzelor.5 0. Ascospora b.. Boli şi dăunători Perioada (luna. bacterioze. Stereum purpureum Gnomonia erythrostoma. acarieni. Puccinia pruni spinosae. monilioză. insecte defoliatoare... acarieni.2 August.5 Ziram 75 + Carbetox 37 0. rapăn. Stereum purpureum etc. Ascospora b. afide. Laspeyresia molesta. ciuruirea frunzelor. insecte defoliatoare. Stereum purpureum Metoben 70 + Decis 2. Păduchele din San Jose (G. Cytospora c. Anarsia lineatella. Stereum purpureum etc. Laspeyresia molesta..07 0. păduchele din San Jose (G. ciuruirea frunzelor. monilioză. Cytospora cincta.2).5 0. Gnomonia erythrostoma. Produsele folosite 38 Conc. rugină. păduchi de frunze.4 0. Gnomonia erythrostoma. Anarsia lineatella. rapăn. rapăn. Cytospora c.0125 Iunie. Laspeyresia molesta.5 EC Dudeşti 0. Fusicladium c.5 0. bacterioze. Fusicladium c.2 0. insecte defoliatoare. afide. acarieni. 3 Septembrie. monilioze.

afide. afide. Antracnoza (Gnomonia leptostylla). Păduchele din San Jose. insecte defoliatoare.0 2. bacterioză.5 1.2 0.5 1. 2 Decembrie. ouă hibernante de acarieni Xanthomonas corylina. 1 combătuţi Bacterioza nucului (Xanthomonas juglndis).0 0.1 0. Bacterioză.5 9 Iulie.1) şi aceleaşi boli şi dăunători ca la tratamentele 6 şi 7 Păduchele din San Jose (G. 1 Zeamă bordeleză (SO4Cu + var pastă) Dibutox 25 Zeamă bordeleză (SO4Cu + var pastă) Turdacupral 50 Zeamă bordeleză (SO4Cu + var pastă) + DEF 25 EC % 1. 1 Decembrie februarie Aprilie.3 0. cărăbuşul de mai (Melolontha melolontha) în anii cu zbor masiv.0 0.5 0.1). molia frunzelor.trat. molia frunzelor. trat. Viermele fructelor (Carpocapsa p. antracnoză. decada) Noiembrie. Perioada (luna. Crabetox 37 EC i)Tratamente pentru combaterea bolilor şi dăunătorilor la alun Nr.0 1. anatrcanoză. Viermele fructelor (G.5 0. acarianul galicol ( Eriophyes tristriatus). 2 Iunie. August. molia (SO4Cu + frunzelor. 3 Iunie. păianjenul galicol etc.3 0. etc.0 0. 1 Aprilie.2 Pesticidele folosite Dibutox 25 EC Turdacupral 50 + . antracnoza frunzelor. 3 0.0 0. afide. Bacterioza nucului. antrcanoză.2). antracnoză etc. 2 Zeamă bordeleză (SO4Cu + var pastă) + Sinoratox R 35 11 Viermele fructelor (G.0 0. 3 Mai.3 0. Antrcnoza Bacterioză. )(G. 1 Zeamă bordeleză insecte defoliatore. bacterioza decada) Septembrie. 2 Mai. antrcnoză.1 0.0 0. ouă de afide. gărgăriţa mugurilor şi a frunzelor (Sciaphobus squalidus) etc. Se combat aceleaşi boli şi dăunători ca la tratamentul 6 Păduchele din San Jose (G. molia frunzelor.0 0. etc.1). var pastă) + bacterioza.5 Conc. bacterioză etc. etc. afide. acarianul galicol.2 2 3 4 5 6 7 8 Mai.2). afide. 3 Turdacupral 50 + Sinoratox R 35 Turdacupral 50 + DEF 25 Zeamă bordeleză (SO4Cu + var pastă) + Carbetox 37 EC Turdacupral 50 + Carbetox 37 EC 0. 3 Noimbrie.5 1. 2 39 10 Iulie.5 1. 1 2 Bolile şi dăunătorii combătuţi Păduchele din San Jose. % 1.5 1.

Laspeyresia splendana.250 0. % 1. Mycosphaera alpitoides. Păduchele din San Jose (G.07 0.250 0. Phylactinia suffulata. Hedya nubiferana Mycosphaerella macularis. cotarul brun şi cotarul verde. Xiloborus dispar. Mycosphaera alpitoides. afide. 3 Pesticidele folosite Dibutox 25 Captadin 50 + Fundazol + Carbetox 37 Conc. 3 j) Tratamente pentru combaterea bolilor şi dăunătorilor la castan Nr.5 0.0 0. 3 Captadin 50 + Fundazol + Carbetox 37 0. Adoxophyes reticulana.3 4 5 6 7 Phyllactinia suffulata.5 3 Mai.1) Xanthomonas corylina. Hedya nubiferana.1) Xanthomonas corylina.2) Metoben 70 + Sinoratox R 35 Iunie.5 0. Phytoptus avellanae. Phylactinia suffulata. Adoxophyes reticulana. ouă de afide Mycosphaerella maculiformis. Xiloborus dispar.05 0.5 4 Iunie. decada) Noiembrie. Păduchele din San Jose (G. Phylactinia suffulata. Myzocalis coryli.5 0.07 0.1) Xanthomonas corylina. 2 August. Phytoptus avellanae. 1 2 Bolile şi dăunătorii combătuţi Păduchele din San Jose.5 0. Păduchele din San Jose (G. Păduchele din San Jose (G.2 0. Myzecalis coryli.05 0. cotarul brun şi cotarul verde.1 0. 3 Ianuarie.250 0.05 0.2 0. Myzocalis coryli. 3 Turdacupral 50 + Metoben 70 + Ekalux S Tiuram 75 + Metoben 70 + Carbetox 37 EC Tiuram 75 + Metoben + Tiuram 75 + Carbetox 37 EC Turdacupral 50 + Carbetox 37 EC 0. Phylactinia suffulata. 2 Iunie. 2 Captadin 50 + Fundazol 50 + Carbetox 37 0. păduchele din San San Jose (G.5 Iulie.05 0.075 0. Melancolis modonia.1).5 40 .1) Xanthomonas corylina. Phytoptus avellanae. trat. Mycosphaerella macularis. Melanconis modonia.07 0. Melanconis modonia. 1 Iulie. în plus păduchele din San Jose (G. 3 Mai. Laspeyresia splendana Curculio elephants. Myzocalis coryli.5 0. Mycosphaera alpitoides Perioada (luna. Phytoptus avellanae Aceleaşi boli şi dăunători ca la tratamentul 2. Curculio elephans.

2 6 Mai. % 1. 2 August.125 0.250 0. Sphaerotheca. Cronartium r. Mycosphaera alpitoides Laspeyresia splendana.5 1.05 0. C.2 0. ouă de afide. insecte defoliatore Sphaerotheca mors-uvae. 3 7 Iunie.5 6 7 8 Păducehle din San Jose (G.250 0. afide.0 2 3 Polisulfură de Ba Zeamă bordeleză (SO4Cu + Var pastă ) + Sinoratox R 35 Metoben 70 + DEF 25 Metoben 70 + Captadin 50 + Zolone 35 EC Metoben 70 + DEF 25 Metoben 70+ Orafon 50 EC 1. afide.1 0. Pseudopeziza ribis. 2 Captadin 50 + Metoben 70 + Wofatox 50 Captadin 50 + Metoben 70 + Wofatox 50 Captadin 50 + Fundazol 50 + Decis 2. Pseudopeziza ribis. Sesia tipuliformis.1). Păduchele din San Jose (G. trat... 2 41 . insecte defoliatore.02 0. Melancolis modonia.160 0. Melancolis modonia.2 5 Mai. Cronartium ribicola Sphaerotheca mors-uvae.0 0.05 0.0 4 Aprilie. Ouă de acarieni. decada) Noiembrie martie Aprilie. ouă de acarieni. Mycosphaerella maculiformis. acarieni Cronartium r.250 0. Sphaerotheca mors-uvae etc.1).2). păduchele din San Jose (G. Melancolis modonia etc. Melancolis modonia. afide. ribicola.05 0. Sesia tipuliformis. P. Mycosphaerella maculiformis. Mycosphaerella maculiformis.07 0.07 0. ouă de afide. 1 Aprilie.. 3 k)Tratamente pentru combaterea bolilor şi dăunătorilor la coacăz şi agriş Nr. Pseudopeziza r. Sphaerotheca mors-uvae.160 0. acarieni. 3 0. Mycosphaerella maculiformis. acarieni. Mycosphaera alpitoides Iunie.. Cronartium r.025 0.2 0.5 EC Captadin 50 + Fundazol 50 + Carbetox 37 0. Noematus ribesi. ribis.05 0. Sphaerotheca mors-uvae.1).250 0.5 August. Pseudopeziza r. Laspeyresia splendana. 1 Bolile şi dăunătorii combătuţi Păduchele din San Jose. insecte defoliatoare. Perioada (luna.07 0. 1 August. 2 Produsele folosite Dibutox 25 Conc. Mycosphaera alpitoides Păduchele din San Jose (G. Cronartium ribicola Sphaerotheca mors-uvae.05 0. Noematus ribesi.

2 0. rubi.4 . Aprilie. rubi. 3 August. Pseudopeziza r.5 0. Septembrie. E. Sphaerotheca mors-uvae etc. Metoben 70 + Phragmidium rubidae. insecte defoliatoare. venetta. Iunie. D. 1 Tiuram 75 PU + 42 Conc. M.2 0.. 2 Metoben 70 + macularis. 1 Metoben 70 + Orafon 50 Tiuram 75 + Metoben 70 + Carbetox 37 + Plictran 600 Fl Tiuram 75 + Metoben 70 + Carbetox 37 0. S. applanata. afide. B. E. Cronartium r. rubi. martie Didymella applanata. rubidae etc. acarieni etc. E. M.5 0. D applanata. acarieni.1). 2 Captadin 50 + S. Mai. 1 l)Tratamente pentru combaterea bolilor şi dăunătorilor la zmeur Nr. acarieni etc. acarieni etc.. Iunie.5 1. venetta. S..1). applanata.1 0. Byturus tomentosus. DEF 25 Anthonomus rubi. E.2). cinerea. S. 2 Didymella aplanata.05 0. Sphaerotheca mors-uvae. Zolone 35 EC Oradea P rubidae. D. E. Păduchele din san Jose (G. 3 Captadin 50 + macularis. cinerea. D.07 0. veneta.250 0. 6 B.2 0. Pseudopeziza r.. P. 9 Păduchele din San Jose (G. macularis.07 0. venetta.4 0. afide. decada) 1 Păduchele din San Jose.4 0. veneta..2 0. rubi. ouă de afide. rubidae etc. acarieni 4 Botrytis cinerea. 3 Turdacupral 50 + Sphaerotheca humuli.125 0. Zolone 35 EC Oradea B. 8 Păduchele din San Jose (G.0 0. Lasioptera rubi. 3 Metoben 70 macularis.07 0.0 0. August.4 0. Cronartium r. applanata. P. Păduchele din San Jose (G. acarieni etc. tomentosus. acarieni 7 B. applanata. Bolile şi dăunătorii Perioada Produsele folosite trat.05 0.05 0. Aprilie..5 Septembrie. Iunie. afide. Cronartium r.2 0. 2 Zeamă bordeleză (SO4Cu acarieni.1). insecte + defoliatoare Var pastă) + Sinoratox R 35 3 Elsinoe v. combătuţi (luna.025 0. % 1. venetta. Păduchele din San Jose (G. Elsinoe veneta etc. Sphaerotheca mors-uvae. E. afide. Sinoratox R 35 Mycosphaerella rubi. L.2). tomentosus. Didymella aplanata. Carbetox 37 macularis. Mai. 1 Ziram 75 PU + afide. Pseudopeziza r. ouă Noiembrie Dibutox EC de acarieni.. S. M.1 0. 5 B.8 9 10 Sesia tipuliformis etc. cinerea. D.

veneta Carbetox 37 0.1 0. 2 Ziram 75 + sp.250 0. D.1 0.3 0. 3 Tilt 250 + Botrytis cinerea.2).2 0. afide Sinoratox R 35 6 Phragmidium violaceum.05 0.5 0. afide 9 Phragmidium violaceum. 2 Turdacupral 50 Botrytis cinerea 5 Phragmidium violaceum. Monilinia vaccini. applanata. Lasioptera rubi. macularis. Martie.07 0.5 0.. Alternaria Iunie. afide 10 Păduchele din San Jose (G.5 0.02 0. Alternaria Martie. afide Sinoratox R 35 6 Phomopsis vaccini.. Lasioptera Metoben 70 + rubi. Metoben 75 + 43 Conc.5 0. Păduchele din Orafon 50 San Jose. 1 Polycarbacin + Botrytis cinerea. afide Decis 2. % 1. Monilinia vaccini Metoben 70 5 Phomopsis vaccini. acarieni.3 0. afide. E. 3 Captadin 50 + sp. 3 2 Phomopsis vaccini.5 EC 8 Phragmidium violaceum. Monilinia vaccini 3 Phomopsis vaccini.07 0. 3 Turadcupral 50 Botrytis cinerea 4 Phragmidium violaceum. 2 Captadin 50 + Botrytis cinerea. 1 Carbetox 37 + Phragmidium violaceum Turdacupral 50 n) Tratamente pentru combaterea bolilor şi dăunătorilor la afin Nr.2 0. Septembrie.07 0. 3 Metoben 70 + Botrytis cinerea.3 Conc.250 0. Lasioptera Sinoratox R 35 rubi. 2 Metoben 70 + Botrytis cinerea.05 .afide. 1 Dibutox 25 decembrie 2 Phragmidium violaceum. 3 Metoben 70 + sp.1 0. 3 Dibutox 25 Decembrie. Lasioptera Metoben 70 + rubi. S. Bolile şi dăunătorii combătuţi Perioada (luna.. Iunie. Iunie.07 0. Alternaria Aprilie..05 0. Mai.0 0. afide 7 Phragmidium violaceum.3 0. Aprilie. Mai.5 m) Tratamente pentru combaterea bolilor şi dăunătorilor la murul fără ţepi Nr. Iunie.0 0..0125 0. 3 Turdacupral 50 sp. % 1. Alternaria Mai. 2 Turdacupral 50 Botrytis cinerea 3 Phragmidium violaceum. Monilinia vaccini. decada) 1 Păduchele din San Jose Noiembrie. Alternaria Aprilie. Bolile şi dăunătorii Perioada (luna. Monilinia vaccini 4 Phomopsis vaccini. Pesticide folosite trat. Păduchele din Orafon 50 San Jose. Martie.3 0. Pesticidele folosite trat combătuţi decada) 1 Păduchele din San Jose Noiembrie. 2 Turdacupral 50 sp.

2). Phomopsis v...5 0.2 0. 3 Iulie. Alternaria. Alternaria. Monilinia v.5 0.1). afide. Phomopsis v. Păduchele din San Jose (G. 3 Carbetox 37 Metoben 70 + Orafon 50 Ziram 75 + Carbetox 37 Turdacupral 50 + Carbetox 37 0. Alternaria.7 8 9 păduchele din San Jose (G. afide. Iunie.1).07 0. Phomopsis v.5 44 .5 0.1) Păduchele din San Jose (G.5 0. Monilinia v. Păduchele din San Jose (G. 3 Septembrie. afide. Monilinia v..

25 2.3 2 2.7 1 1.5 3.6 0.Tabelul nu conţine informaţii privind cantitatea de soluţie necesară pe unitatea de suprafaţă.8 2 3 4 5 8 10 15 20 30 40 50 60 75 80 100 150 200 300 500 1000 0.3 2.5 4 5 7.8 1.5 2 2.4 0.5 4.7 5 8 10 13 15 20 20 25 38 50 75 125 250 Selectaţi din primul rând al tabelului concentraţia necesară a soluţiei de stropit.7 3.005% 20 36 40 60 80 100 160 200 300 400 600 800 0.6 2 3.6 4 6 8 10 16 20 30 40 60 80 100 120 150 160 200 300 400 600 0.25 0.5 5 7.8 2 3 4 5 8 10 15 20 30 40 50 60 75 80 100 150 200 300 500 1000 2 x 33 60 67 100 130 160 260 330 0.2 1.2% 0.015% 6.7 4 5 7 11 13 20 27 40 53 67 80 100 105 130 200 265 400 665 3 Selectaţi cantitatea de produs în grame sau ml 0.6 3 5 7 10 13 17 20 25 27 30 50 67 100 165 330 0.5 0.5 10 15 20 25 30 38 40 50 75 100 150 250 500 0.2 4 6 8 12 16 20 24 30 32 40 60 80 120 200 400 0.3 Calculul volumului de soluţie pentru tratamente fitosanitare Cum se calculează volumul de soluţie pentru tratamentele fitosanitare 1 x Concentraţia recomandată a soluţiei de stropit (%) 0. conform recomandării Cantitatea de produs (g.7 0.3 2.7 2.75 5 6 10 12 18 25 37 50 62 75 90 100 125 185 250 375 625 1250 x 0.3 1.08% 1.3 7 10 13 20 27 33 40 50 53 67 100 130 200 330 665 0.003% 1 1.3 6 7 10 13 17 27 33 50 67 100 130 165 200 250 260 330 500 660 0.25% 0.5 11 13 19 26 32 52 65 97 129 190 255 320 390 480 510 654 1000 0.:tabelul este util pentru produsele la care se recomandă concentraţia de aplicare şi nu doza pe unitatea de suprafaţă.03% 3.3% 0.45 0.02% 5 9 10 15 20 25 40 50 75 100 150 200 250 300 375 400 500 750 0.9 1 1.075% 1.3 0. ml) Citiţi volumul de apă în litri la intersecţia dintre linia şi coloana corespunzătoare Obs.4 2.7 1.05% 2 3.2 1.5 10 13 20 25 38 50 75 100 125 150 190 200 250 375 500 0.3 5.01% 10 18 20 30 40 50 80 100 150 200 300 400 500 600 750 800 1000 1500 0. Ordinea de calcul al volumului de soluţie este 1-2-3.2 2 2.4% 0.5 0.75 1 1.1% 1 1.15% 0. 45 .2.04% 2.5 3.

Pe lângă efectul bun pe care-l au în direcţia sporirii producţiei şi a calităţii fructelor. chimice şi biologice ale solului. aluminiul.3. 2 pentru samânţoase (măr) şi 1 :0.3 :1. Pomii fructiferi rămân pe acelaşi amplasament o perioadă lungă de timp. umede şi reci. atunci cand pomii întâlnesc condiţii optime de absorbţie a elementelor nutritive. fosforul şi potasiul. pomii mai extrag din sol şi alte elemente. cum sunt: fierul. denumite microelemente. manganul şi altele.5 18 21 23 24 25 26 . cuprul.K.0 37 43 46 49 50 52 1. 3. magneziul.P. Gunoiul de grajd (bălegarul) este un îngrăşământ organic cu acţiune pozitivă complexă asupra tuturor tipurilor de sol din pomicultură. Efectele cele mai evidente ale aplicării gunoiului în livezi se înregistrează pe solurile cu un conţinut ridicat în argilă. fosfor şi potasiu. Raportul dintre principalele macroelemente (N. În afară de azot.5 25 22 28 26 31 28 33 29 34 30 35 31 46 0. favorizează formarea unui număr mai mare de muguri de rod pentru producţia din anul următor şi contribuie la creşterea în volum şi greutate a fructelor din anul respectiv.5 20 23 25 26 27 28 > 3. în care extrag din sol mari cantiţăti de elemente nutritive. Principalele îngrăşăminte organice sunt: gunoi de grajd.25 :1.0 2. aceste elemente sunt luate din organele de rezervă şi folosite acolo unde este nevoie. Pentru o evaluare cât mai corectă a necesarului de subsţante nutritive a livezilor trebuie stabilit mai întâi continuţul solului în elemente nutritive. minerale şi îngrăţăminte verzi. Argilă (%) 15 20 25 30 35 40 Indicele de azot din sol* 2. trunchi). borul. în funcţie de vârsta acestora.0 21 24 26 27 28 29 3. Atunci când apar deficienţe de nutriţie. Doze de gunoi de grajd în t / ha aplicate o dată la 2 ani. în special N. Îngrăşămintele folosite în pomicultură trebuie să conţină cel puţin principalele elemente care intră în hrana pomilor: azotul. Cerinţele pomilor faţă de elementele nutritive variază în cursul vieţii acestora. ramuri.P.5 61 71 77 81 84 86 1.5 la sâmburoase (prun). gunoiul de păsări şi compostul. Îngrăşămintele organice provin din dejecţiile animalelor şi se găsesc în majoritatea gospodăriilor ţărăneşti.5 29 33 39 38 39 40 3. acestea sunt absorbite în cantităţi mai mari decât este necesar în momentul respectiv şi sunt depozitate în anumite organe (rădăcini. O particularitate a pomilor fructiferi de care trebuie ţinut seama la întocmirea programelor de fertilizare este aceea de reutilizare a elementelor nutritive. Cantităţile de gunoi ce trebuie aplicate în livezi cresc odată cu creşterea conţinutului în argilă şi a scăderii indicelui de azot. îngrăşămintele organice contribuie şi la îmbunătăţirea unor proprietăţi fizice. în funcţie de starea de asigurare cu azot a solului ( indicele de azot IN*) şi de cantitatea de argilă din sol la toate speciile – în plantaţiile pe rod.Fertilizarea plantaţiilor pomicole Aplicarea îngrăşămintelor în livezile de pomi asigură creşteri normale sau viguroase ale lăstarilor. În pomicultură se folosesc trei feluri de îngrăţăminte: organice.K) este în general 1 :0.1.

păr.5 56 74 89 100 109 117 Pentru obţinerea aceloraşi producţii: . resturi ale tulpinilor de legume etc.5 61 82 98 109 120 128 3.la cireş şi vişin. în proporţie de 80 %. prun şi gutui. Gunoiul de păsări este de 2-4 ori mai bogat în elemente nutritive decăt gunoiul de grajd şi se foloseşte numai după fermentare (7-8 t/ha) sau compostare (15-20t/ha).Îngrăşămintele cu azor se vor aplica în 3 reprize. Doze de azot în kg/ha substanţă activă. 1/3 primăvara la dezmugurire şi 1/3 la înflorire.*IN (/ de humus x V%). . din care 1/3 toamna. o dată la doi ani. etc).0 66 87 105 117 129 138 1. semănate pentru a fi încorporate în sol cu scopul îngrăşării acestuia. aplicate în funcţie de indicele de azot (IN) al solului şi recolta scontată în t/ha la măr. grele. borceag. Compostul se obţine din resturile vegetale din gospodărie (paie.2. Deoarece prin descompunere pierde cantităţi mari de azot.5 3.0 2. fân stricat. Sunt folosite cu deosebire pe terenurile nisipoase sau pe cele lutoase. Îngrăşămintele verzi se obţin de la plante care dau o masă vegetativă bogată (lupin. Îngrăşăminte chimice În afara îngrăşămintelor organice. 100 în care V% reprezintă gradul de saturaţie a solului în baze Gunoiul de grajd se aplică toamna pe suprafaţa de sub proiecţia coroanei pomilor. 3. frunze uscate. turba.5 56 75 90 101 110 118 > 3. Pe suprafeţe reduse se poate folosi şi ca îngrăşământ suplimentar ( 1 kg la 10 litri de apă) în timpul vegetaţiei. dozele menţionate vor fi mai mari cu 66 %. Pe scară mai redusă se folosesc urina.) care se strâng în platformă. se recomandă să se păstreze în locuri uscate. Doze de fosfor în kg/ha substanţă activă. aplicate în funcţie de starea de asigurare a solului cu fosfaţi solubili şi recolta scontată în t/ha la măr. dar în doze duble. floarea soarelui.la piersic şi cais. 47 . păr şi gutui. în plantaţiile de pomi şi arbuşti fructiferi se folosesc şi îngrăşăminte pe bază de azot. Se administrează ca şi gunoiul de grajd. Pentru grăbirea fermentării se udă în perioadele uscate şi se omogenizează la 6-8 săptămâni. acoperit cu un strat de pământ sau cu folie de polietilenă. fecalele. Recolta scontată (t/ha) 8 12 16 20 25 30 Indicele de azot al solului 2. dozele menţionate se dublează. . fosfor şi potasiu.0 59 79 94 105 115 124 58 77 92 103 113 121 57 76 91 102 112 120 1.

Cu 50 %. N. păr. prun. iar în cele cu diferite culturi agroalimentare se vor mai adăuga dozele de NPK menţionate la speciile respective. o dată la 3 – 4 ani. Doze de potasiu în kg/ha substanţă activă. calculându-se 1.a. folosit în perioada respectivă. cu adăugarea de carbonat de calciu măcinat. vişin şi gutui. cu excepţia castanului şi afinului.5 – 3. NOTĂ: În plantaţiile cu benzi înierbate.. .la cireş şi vişin………………. în scopul prevenirii acidifierii solului. şi în cazul când acest îngrăşământ lipseşte. dozele vor fi mai mari cu 25 %. ca îngrăşământ cu azot se va folosi nitrocalcarul. la doza de îngrăşăminte chimice cu azot menţionată se va mai adăuga 40 kg N s.a. 48 ./ha. .la piersic şi cais. se va folosi azotatul de amoniu cu 33 % s. pe solurile cu pH sub 6. cireş.a. . care de regulă conţine 17 – 20 % s.0 kg pentru fiecare kg de azot s.Se aplică pe toată suprafaţa plantaţiei.Recolta scontată (t/ha) 8 12 16 20 25 30 10 97 121 137 146 153 157 Conţinutul solului în P2O5 exprimat în ppm 20 30 40 50 60 70 79 93 105 112 118 121 59 73 83 88 92 95 47 58 66 70 74 76 38 47 54 57 60 62 30 38 44 46 48 50 25 31 35 37 39 40 > 70 20 24 28 29 31 33 Pentru obţinerea aceloraşi producţii: . aplicate în funcţie de starea de asigurare a solului cu potasiu mobil şi recolta scontată în t/ha la măr.la piersic şi cais………………cu 20 %. la toate speciile pomicole. Se aplică toamna pe toată suprafaţa plantaţiei.a. Recolta scontată (t/ha) 8 12 16 20 25 30 Conţinutul solului în K2O exprimat în ppm 100 120 140 180 220 124 160 174 198 211 219 118 153 168 190 202 210 114 148 159 183 195 203 108 139 153 173 186 192 104 136 153 167 179 185 60 140 180 206 224 239 248 80 131 168 182 209 223 232 > 220 100 220 140 160 170 175 Pentru obţinerea aceloraşi producţii: .la prun dozele vor fi mai mari cu 10 %. În general.

Îngrăşămintele cu azot se vor administra 1/3 toamna şi 2/3 primăvara. aplicarea îngrăşămintelor făcându-se odată cu udarea pomilor. potasiu etc. anual. . Acesta se încorporează în sol printr-o lucrare superficială.până la intrarea pe rod a pomilor. În afara îngrăşămintelor aplicate la pregătirea solului şi la groapa de plantare. Epoca de aplicare a îngrăşămintelor Îngrăşămintele organice şi cele minerale cu fosfor şi potasiu se aplică de regulă toamna după recoltare.anul 1 de vegetaţie 60 g/pom . Datorită mobilităţii reduse a fosforului şi potasiului concentrarea acestora prin aplicarea în benzi late de 1. 3. în diferite fenofaze de vegetaţie.2 m dispuse de o parte şi de alta a rândului de pomi şi între coroanele pomilor pe rând măreşte conţinutul de potasiu din frunzele pomilor comparativ cu aplicarea pe întreaga suprafaţă în special pe solurile cu permeabilitatea mai mică. administrarea îngrăşămintelor se va realiza pe suprafaţa lucrată din jurul pomilor care trebuie să fie egală cu proiecţia coroanei şi nu mai mică de 7 m². şi administrarea lor fracţionată o dată cu apa de irigare prin picurare sau microaspersiune. În cazul pomilor răzleţi de pe terenurile cu pante mari. pe lângă o serie de 49 . . În primul an de viaţă al pomilor. • Aplicarea pe cale foliară – constă în aplicarea prin stropirea pe frunze. se administrează 4 kg gunoi şi 4-6 g N substanţă activă per m² de proiecţie a coroanei pomilor. de preferat în două reprize (primul moment primăvara devreme şi al doilea imediat după legarea fructelor). Se recomandă în special în zonele şi anii secetoşi în exploataţiile cu număr redus de pomi. - - • Aplicarea odată cu apa de irigare localizată (fertirigare) – constă în dizolvarea anticipată a îngrăşămintelor solubile cu azot. când lăstarii acestora au 8-12 cm lungime se aplică împrejurul fiecărui pom 15-20 g N substanţă activă. Reguli generale la plantarea pomilor se adminstrează 15-20 kg gunoi bine fermentat sau 8-10 kg mraniţă care se amestecă cât mai bine cu pământul cu care se umple groapa. Îngrăşămintele organice cât şi cele cu fosfor şi potasiu în livezile tinere (până în anul 3-4 de rodire a pomilor) se vor împrăştia de regulă sub proiecţia coroanei pomilor.anul 3 de vegetaţie 150g/pom . fosfor şi potasiu recomandate pentru primul an de rodire se vor aplica şi în toamna anului premergător diferenţierii mugurilor floriferi pentru anul intrării pe rod a plantaţiei. se mai aplică următoarele doze de azot substanţă activă în timpul vegetaţiei: .5.3.4.în livezile ajunse în perioada de rodire deplină se recomandă administrarea la fiecare 2 ani a dozelor de gunoi menţionate în tabel.anul 2 de vegetaţie 100g/pom .anul 4 de vegetaţie 200g/pom Aceste doze se aplică anual în două reprize: 50% primăvara la dezmugurire şi 50% în timpul creşterii intensive a lăstarilor (în luna mai). fiind încorporate cât mai adânc posibil în sol. Metode şi locul de aplicare al îngrăşămintelor • Aplicare la sol Îngrăşămintele cu azot se aplică de-a lungul rândului de pomi pe banda lucrată sau erbicidată unde se găsesc majoritatea rădăcinilor. a unor îngrăşăminte simple sau complexe care. fosfor. 3.3.0 – 1. Dozele de gunoi.

părului) sau la întărirea sâmburelui (cazul caisului. dar în acelaşi timp. când pomii sunt epuizaţi de recoltă. inclusiv pe cele în pantă şi cu relieful frământat.5 – 1 m de trunchi şi copcă. Utilizarea metodei de udare prin brazde este legată de microrelief. piersic etc) au nevoie de mai multă apă primăvara şi în prima jumătate a verii. brazda se nivelează. de fiecare parte a rândului de pomi. panta terenului. Indiferent de tipul livezii şi metoda de irigare. pomicultorii folosesc irigarea. prunului (dar nu. este căderea frunzelor. chiar dacă solul are ceva umezeală. piersicului. pot conţine şi unele substanţe organice cu rol de stimulare a proceselor metabolice. în timp ce la unul tânăr numai 60 – 70 l. În livezile tinere este suficient să se efectueze câte o singură brazdă. pentru a împiedica evaporarea apei. În plantaţiile pe rod. A treia udare se aplică la căderea fiziologică a fructelor (cazul mărului.5 m distanţă de rândul de pomi. Aplicarea udărilor în livezi se face prin mai multe metode. caisului. o udare la intrarea în pârgă a fructelor (10 – 15 zile înainte de cules) ajută foarte mult piersicului. cireşului şi vişinului).8. înainte de venirea îngheţului. pe cele mijlocii la 0. Această metodă poate fi aplicată pe orice fel de teren. În general. apa trebuie să ajungă la rădăcina pomului atunci când are cea mai mare nevoie. Irigarea livezilor Pentru a suplini insuficienţa apei din sol. udarea prin aspersiune şi udarea localizată (prin picurare).4 – 0. făcută în jurul trunchiului. Ultima udare. se execută o lucrare cu discul sau cultivatorul pentru a se astupa brazdele (cu excepţia terenurilor înţelenite). părul. în care rădăcinile. 4. pentru recolta anului viitor. deoarece se provoacă scuturarea florilor) pentru a ajuta la creşterea fructelor legate. În cazul livezilor mici cele mai bune metode de irigare sunt: prin brazde trasate de-a lungul rândului de pomi la 0. speciile de pomi sâmburoase (prun.6 – 0. se trasează mai multe brazde şi anume: pe solurile argiloase grele. cele mai folosite fiind: udarea prin brazde.0 m una de alta. După ce apa a intrat în pământ. În plantaţiile pe rod. Dacă există posibilitatea.8 – 1.8 – 1. datorită creşterii prelungite a lăstarilor şi a maturării târzii a fructelor. la 0. După infiltrarea apei în sol şi zvântarea terenului.6 m şi la 1. Cantitatea de apă care trebuie dată variază după vârsta pomului şi încărcătura cu rod. înainte de umflarea mugurilor. iar pe cele uşoare la 0. iar sămânţoasele (mărul. Udarea prin picurare constă în umezirea locală a zonei de sol în care sunt extinse majoritatea rădăcinilor active ale pomilor. La un pom în plină rodire se dau 100 – 150 l apă la o udare.0 m distanţă de rând. în 50 . în livezile mici sau la pomii izolaţi. Prima udare se va da la ieşirea din iarnă. creşterea normală a fructelor. în cazul livezilor mari şi udarea. trebuie să formeze muguri de rod. Udarea prin aspersiune – constă în distribuirea apei în plantaţii asemănător ploii naturale cu ajutorul instalaţiilor şi dispozitivelor care funcţionează sub presiune. A doua udare se dă la 10 – 15 zile după înflorit (niciodată în timpul înfloritului. la aceeaşi distanţă. de mare folos pentru sporirea rezistenţei la ger a pomului şi stimularea activităţii rădăcinilor.elemente nutritive. permeabilitatea solului şi mărimea normei de udare. cais. la 0. la diferenţierea mugurilor de rod. prunului) şi ajută la creşterea intensă a lăstarilor. Este însă obligatorie o udare după recoltarea fructelor. de regulă în ziua următoare udării. gutuiul) au nevoie de apă şi în partea a doua a verii. prin administrarea lentă a apei în această zonă. Terenul trebuie să fie foarte bine nivelat pentru a asigura brazde uniforme şi cu panta continuă iar lungimea brazdelor în funcţie de permeabilitatea terenului să aibă o lungime de la 50 la 300 m.

Conductele de udare se amplasează de-a lungul rândurilor de pomi fixându-se. LUCRARI DE INTRETINERE SI IRIGARE A SOLULUI Lucrarea 1 Aratură de bază Perioada de executare 2 Toamna.raport cu cerinţele fiziologice ale pomilor. în funcţie de sistem. de 2 ori ( sau 4 -5 ori ) Erbicidare pe rând (exclusiv pe terenurile nisipoase) In perioada de vegetaţie In perioada de vegetaţie Iunie ./ha efectiv tratat Simazin ( simadon) 3-6 kg s./ha efectiv tratat. inainte de căderea frunzelor Toamna.a./ha efectiv tratat Caragard (caradon) 4-5 kg s. pe rod Pomi pe rod Arbuşti fructiferi pe rod Pomi pe rod 51 . 8 – 12 cm 8 -12 cm Conform tehnologiei culturilor respective 6 – 8 cm Distrugerea buruienilor şi afânarea solului la 4–5 cm Pentru fân (sau ca mulci organic pentru pomi) Simazin ( simadon) 4-5 kg s.4 ori Cosirea ierburilor de pe intervale. tinere şi pe rod De arbuşti fructiferi şi de pomi.Aprilie Parametrii lucrării 3 18 . înainte de căderea frunzelor Primavara devreme Martie .20 cm. de 4 – 5 ori Praşitul pomilor pe rând sau pe proiecţia coroanei de 3. sau pe sârma de jos a spalierului.a. agroalimentare. la nivelul solului. la diferite înălţimi pe trunchiul pomilor şi spalieri.a.Iulie In perioada de repaus pe sol curat (preemergent) 800-1000 l/ha In perioada de vegetaţie (postemergent) 300-400 l/ha De arbuşti fructiferi. tinere şi pe rod De arbuşti fructiferi. tinere şi pe rod Pomi Arbuşti fructiferi De pomi. legume sau leguminoase cu talie mica Cultivarea solului pe intervale. tinere şi pe rod De arbuşti fructiferi şi de pomi. cand buruienile au 1520 cm Tipul plantaţiei 4 De pomi. tinere De pomi. 12 – 14 cm 10 -14 cm. tinere Mobilizarea solului pe rând (sau pe proiecţia coroanei în livezile clasice) Discuit arătură Semănat culturi praşitoare intercalate.

menţinerea coroanelor. . ţesuturile din apropierea rănilor neprotejate cu mastic pot suferi ( formează scurgeri de clei ). În fermele pomicole specializate este necesar ca tăierea să fie începută toamna. 52 . Dacă tăierea se face în perioadele cu geruri puternice. . Prin aplicarea tăierilor se urmăresc următoarele obiective : . după umflarea mugurilor.1. în principal în perioada repausului vegetativ (tăierea ”în uscat“sau de iarnă). întrucât se soldează cu o risipă de substanţe de rezervă care au migrat din rădăcini. piesic.realizarea unui raport favorabil între procesele de creştere şi de fructificare . care constau din scurtări şi suprimări totale de tulpini. migdal. . formării şi întreţinerii coroanei.îmbunătăţirea regimului de lumină în coroană . în vederea proiectării. mugurilor şi lăstarilor.operaţii de modificare a poziţiei ramurilor şi a direcţiei de creştere a lăstarilor (dresare. torsionare).Irigarea plantaţiilor când IUA scade sub 30% Mai . 5. Epocile de aplicare a tăierilor la pomi Tăierea pomilor se efectuează. Operaţii tehnice folosite la conducerea creşterii şi fructificării pomilor Conducerea creşterii şi fructificării pomilor se realizează prin două grupe de operaţii tehnice: . limitarea extinderii tulpinii pe orizontală şi verticală. .formarea unor elemente de schelet suficient de solide. efectuarea de incizii şi crestături. axului tulpinii. realizarea unui raport optim între mugurii floriferi şi vegetativi. corespunzătoare ca număr şi repartizare în spaţiu sistemului de coroană adoptat . Prin tăieri. . Tăierile propriu –zise. ramuri şi lăstari. ramurilor. înclinare arcuire.August 3-6 udâri a 500mc/ha 2-3 udări în perioadele secetoase. “tăierea pomilor” cuprinde totalitatea intervenţiilor ce se fac asupra trunchiului. . nu pot fi recomandate. după căderea frunzelor şi să continue în zilele favorabile din perioada de repaus a pomilor. mai ales la speciile sâmburoase sensibile la ger (cais. . după formarea lor. întinerirea ramurilor şi a pomilor.obţinerea unor producţii mari şi de calitate superioară de la un an la altul . între procesele de creştere şi de fructificare. deşi sunt urmate de o cicatrizare mai bună a rănilor. Tăierea pomilor În sens larg. Tăierile efectuate primăvara târziu.2. decât în cazuri speciale. la volumul optim necesar pentru mecanizarea lucrărilor în plantaţii 5. cireş ). obţinerea unor ramificaţii în puncte obligate. De aceea este indicat ca în perioadele cu geruri mari tăierile să fie suspendate. la pomi se urmăresc mai multe scopuri: rărirea coroanelor. precum şi a realizării unui raport favorabil între pocesele de creştere şi de fructificare.tăieri propriu – zise.garnisirea cât mai uniformă a acestui schelet cu ramuri de semischelet şi de rod .grăbirea fructificării pomilor . Tăierile” în verde” se referă la lucrările din tot cursul vegetaţiei. cu 300-400mc/ha Cais si piersic Celelalte specii de pomi şi arbuşti fructiferi 5. trunchi şi ramuri spre muguri.

îndepărtând 2/3 până 3/4 din lungimea ei. fie întruna din zonele cu muguri dorminzi. duce la întârzierea pornirii acestora în creştere. depinde de intensitatea acesteia (puternică. datorită faptului că în perioada de vegetaţie activă organele pomului sunt alimentate cu substanţele sintetizate în frunze. precum şi de vigoarea şi poziţia ramurii care se scurtează. Aceeaşi incizie. Se mai poate efectua şi deasupra unei ramuri slabe. concurente). fie în fenofaza de creştere intensă a lăstarilor. moderată. iar restul lăstarilor rămân foarte scurţi. 53 . sunt oprite la nivelul inelului. debilitate sau prea viguroase şi cu un unghi de inserţie prea mic ( nu este posibilă corectarea acestui unghi). Incizia opreşte circulaţia lor şi le dirijează spre lăstarul de deasupra inciziei. aplicată dedesubtul unui lăstar în faza creşterii lui intense. circulare. Scurtarea puternică a ramurilor anuale este contraindicată la pomii tineri. pentru restabilirea creşterilor vegetative. Se obţin 3 -4 sau mai mulţi lăstari viguroşi sau foarte viguroşi spre vârf. devenind ramuri de rod. organele învecinate. datorită faptului că substanţele de rezervă. are un efect stimulativ redus asupra creşterii . în formă de semilună. are ca efect stimularea creşterii. în mersul lor ascendent. Dacă inelarea se face înainte de pornirea în vegetaţie. în scopul trezirii lui la viaţă. Ele pot fi transversale. rău plasate (pe partea superioară sau inferioară a şarpantelor. înlăturând 1/4 până la 1/3 din lungimea ei. eventual şi câţiva lăstari de vigoare mijlocie în porţiunea bazală a ramurii. iar cele situate dedesubt prosperă. Tăierea de reducţie (tăierea în lemn vechi ) constă în scurtarea ramurilor mai vechi de 1 an. cu condiţia ca aceasta să aibă la bază un diametru egal cu cel puţin 1/2 din diametrul ramurii – mamă la locul de inserţie.Reacţia ramurilor anuale la operaţia de tăiere (scurtare). în sensul că se obţin 2-3 lăstari viguroşi spre vârf şi mai mulţi lăstari de vigoare mijlocie şi slabă spre bază care devin ramuri roditoare. Inciziile transversale se execută fie înainte de pornirea vegetaţiei. slabă). Această scurtare se poate face fie deasupra unei ramuri – fiice. Inciziile sunt operaţii care se fac numai în scoarţă. deoarece planta porneşte în vegetaţie pe seama substanţelor de rezervă. Scurtarea slabă a unei ramuri anuale viguroase. Crestarea este o tăietură în coajă şi puţin în lemn. câţiva lăstari subterminali de vigoare relativ slabă. pentru a favoriza creşterea lăstarului de prelungire. organele rămase deasupra întârzie creşterea. trunchi şi în ramurile principale. Suprimarea (‘’orbirea’’) mugurilor constă în înlăturarea a 2 – 4 muguri situaţi sub cel terminal (la vârful şarpantelor). Când incizia transversală se aplică înainte de pornirea vegetaţiei sub un mugur sau ramură anuală. a cărei creştere trebuie stimulată. care circulă în sens descendent. care se face primăvara devreme sau la începutul umflării mugurilor. deasupra unui mugur dormind. Scurtarea puternică a unei ramuri anuale viguroase şi cu un unghi de inserţie mai mic de 45º. are ca rezultat pornirea în creştere a tuturor mugurilor rămaşi pe ramură. Prin suprimarea unor ramuri. Suprimare totală (“la inel”) a ramurilor anuale şi multianuale se impune când ele sunt prea dese. care sunt depozitate în rădăcini. Inciziile inelare sunt de fapt incizii transversale. primesc mai multă lumină şi hrană şi sunt stimulate în creştere. rezultă un lăstar terminal potrivit de viguros. se poate utiliza la pomii în declin. Scurtarea mijlocie (moderată) a unei ramuri anuale viguroase (cu circa 1/2 din lungime) dă rezultate mai bune ca precedenta. Scurtarea ramurilor anuale viguroase se face întotdeauna cu 2 -3 mm deasupra unui mugur vegetativ ( fără a se lăsa cep ). longitudinale sau inelare.

Arcuirea unor ramuri anuale lungi şi a unor lăstari viguroşi este justificată şi indicată la soiurile de pomi care. Pentru conducerea corectă a pomilor este necesară instalarea unui spalier cu trei sârme. prinse pe bulumaci distanţaţi la 20 cm unul de altul. Ciupitul şi plivitul lăstarilor se aplică pomilor tineri. Primul etaj este inserat la 50-70 cm de la nivelul solului. tipul de fructificare şi alţi factori. ci numai ramuri de semischelet şi de rod. Torsionarea şi îndoirea ramurilor anuale şi a lăstarilor se practică la pomii tineri atunci când se impune conservarea la maximum a frunzişului. Şarpantele aceluiaşi etaj pot fi formate din muguri succesivi sau distanţaţi cu 8 -12 cm. stimularea procesului de diferenţiere a mugurilor florali şi deci grăbirea fructificării. în vederea temperării creşterii. Ciupitul se face când lăstarii au o lungime de 20 -30 cm. palisându-se de prima sârmă a spalierului. dar ea poate ajunge până la orizontală sau chiar sub orizontală. garnisirea foarte bună şi rapidă cu formaţiuni fructifere scurte. în caz contrar. rădăcinile vor fi subnutrite şi pomii pot intra în dezechilibru fiziologic. În al doilea caz. 5. deasupra ultimei frunze care a atins dimensiuni normale.3. când aceştia au o lungime de 5 -6 cm. cu scopul de a tempera creşterea lor şi a le grăbi fructificarea. cu scopul de a favoriza creşterea. Inclinare este operaţia opusă dresării. uşor de întreţinut. intră târziu în perioada de rodire. având în vedere să nu rezulte o curbură prea pronunţată şi depărtată mult de axul ramurii mamă. fiind specifică pomilor tineri. Deşi aceste lucrări reduc din suprafaţa aparatului foliar. Operaţiile de modificare a poziţiei ramurilor şi a direcţiei de creştere a lăstarilor (dresarea. lăstarilor viguroşi. Sisteme de coroană pentru livezi intensive Palmeta etajată (regulată) cu braţe oblice are un ax central. în general slabă. datorită unei creşteri vegetative prea intense. vertical. pe care se află 3-4 etaje a câte două şarpante opuse şi orientate oblic pe direcţia rândului. Dresarea este defavorabilă diferenţierii mugurilor florali. în curs de formare şi devine necesară când ramurile de shelet au unghiuri de inserţie prea mari sau de creştere neechilibrată. Cea mai convenabilă înclinare este de 45-55º. cu deosebire atunci când sunt conduşi în garduri fructifere. El se aplică. Se aplică pomilor tineri. axul palmetei şi şarpantele se dezvoltă mai bine. grăbirea formării coroanei şi a fructificării. pentru a ocupa spaţiul liber dintre şarpantele inferioare ale pomilor vecini. 54 . Plivitul constă în suprimarea totală (de la inel ) a lăstarilor de prisos. în toate cazurile când unele ramuri (respectiv lăstari) au creştere prea viguroasă. Pe şarpantele din etajele II-IV nu se lasă subşarpante. datorită poziţiei lor apropiată pe verticală .Ciupitul lăstarilor constă în suprimarea vârfului erbaceu. se răsucesc de la bază. înclinarea. ci numai să crape longitudinal. Dresarea ramurilor şi lăstarilor constă în aducerea lor în poziţie verticală. pentru a rezulta un gard fructifer cât mai îngust. Arcuirea trebuie efectuată de la axul pomului către exterior şi de sus în jos. de regulă. Arcuirea are următoarele efecte favorabile: încetarea sau reducerea creşterii în lungime. în vârstă de 1-4 ani. cu coroana în curs de formare. Distanţele dintre etaje variază de la 60 cm până la 130 cm în funcţie de vigoarea soiului şi portaltoiului. arcuirea. în loc să fie suprimaţi. Prin operaţiile de ciupit şi plivit nu se va suprima mai mult de 20 -30 % din frunzişul pomului. Fiecare şarpantă din etajul I are două subşarpante. Şarpantele formează cu axul palmetei unghiuri de 45-55º. prin care ramurilor şi lăstarilor li se măresc unghiurile de inserţie. Ramurile anuale şi lăstarii care nu sunt necesari la formarea coroanei. care se conduc orizontal. care nu sunt necesari pentru formarea elementelor de schelet. ca să nu se rupă. au efecte favorabile: îmbunătăţirea regimului de lumină din coroană favorizarea diferenţierii elementelor de schelet şi semischelet. torsionarea).

care se taie la inel. fiecare braţ formând cu verticala un unghi de 45º. de la nivelul solului). fără mijloc de susţinere. pentru a forma primele şarpante. când lăstarii au 15-20 cm. orientaţi pe direcţia rândului. de la sol. varga se taie la 40 cm. încât între şarpantele suprapuse de aceeaşi parte a axului distanţele sunt de 50-60 cm. pomul este scurtat la 60 cm ( din care 40 cm pentru trunchi). cu excepţia a 9 -10 lăstari anticipaţi necesari pentru fructificare în anul următor. iar cel de al treilea pentru prelungirea axului. orientaţi în sens opus. La plantare varga. Prima şarpantă. după care urmează ramuri de semischelet scurte şi ramuri de rod dispuse direct pe ax. eventualele ramuri anticipate se taie la doi muguri de la bază. se scurtează la 80 cm de la nivelul solului. se aleg doi cu poziţie laterală. când lăstarii au 15 -20 cm. După plantare. plus lăstarul de prelungire a axului. Trunchiul are o înălţime de 40-50 cm. Vasul întârziat aplatizat (piramida întreruptă aplatizată) are 3-4 şarpante. se orientează pe direcţia rândului. deasupra unui mugur. pe direcţia rândului. fiind garnisite numai cu ramuri de semischelet şi de rod.Palmeta neetajată (neregulată) cu braţe oblice diferă de precedenta prin faptul că şarpantele nu mai sunt dispuse câte două în etaje. cu punctele lor de inserţie distanţate pe ax la 25-30cm. În anul plantării nu se face nici o intervenţie în verde. pentru a favoriza circulaţia agregatelor. exceptând pe cele situate pe trunchi ( 40 cm. Palmeta simplă. Gardul belgian este un cordon cu două braţe oblice dispuse în V. pe care se află 3-4 ramuri de schelet permanente la partea inferioară. pe direcţia rândului şi sub un unghi de 50-60º faţă de verticală. În mai –iunie. care se lasă intacţi.tufă (Spindelbusch) are un ax central pe care se inserează în spirală 10 -16 şarpante. Şarpantele formează cu verticala unghiuri de 40-45º. După plantare. de o parte şi de alta a axului coroanei. distanţate pe ax la 30 cm. de la sol. La plantare. Restul lăstarilor se torsionează sau se ciupesc la 2-3 frunze de la bază. Trunchiul are înălţimea de 30-50 cm. cu punctele lor de inserţie distanţate la 12-30 cm. rezultă o coroană conică. de la suprafaţa solului. Ea se leagă de un tutore instalat înainte de plantare. Fusul . Sisteme de coroană pentru livezi superintensive Fusul subţire prezintă un ax central conic şi cotit. În acest al doilea caz ramurile anticipate se lasă intacte. pentru a forma 55 . se aleg trei lăstari. Pentru a favoriza creşterea celor trei lăstari. Primul din lăstarii laterali se lasă la 50-60 cm de la nivelul solului. formând între ele romburi. dispusă la maximum 60 cm. Pe braţe se lasă numai semishelet foarte scurt şi ramuri de rod. În mai-iunie. În august. Când lăstarii au 20-25cm se aleg 3 dispuşi în spirală. la înălţimea de 150 cm. ci numai ramuri de semischelet şi de rod. se ciupesc de asemenea foarte scurt ( la 23 frunze de la bază) şi lăstarii anticipaţi care apar pe ei. în aşa fel ca între ele să rezulte în unghi de deschidere de 8090º. 5. Următoarele două şarpante au punctele de inserţie pe ax la 90 cm. iar ceilalţi 2 la 12-30 cm unul de altul. şi respectiv 120 cm. braţele palmetei se dirijează sub un unghi de 45-55º faţă de ax. Ceilalţi lăstari se suprimă. se utilizează la noi în cultura pirsicului (gard fructifer îndesit cu distanţe de plantare de 4 x 2 m = 1250 pomi la ha). Întrucât ramurile laterale descresc ca lungime de la bază spre vârful pomului. Pe fiecare şarpantă se lasă câte două subşarpante. pomii sub formă de vergi se scurtează la 70-85 cm. Braţele se încrucişează cu ale pomilor vecini. Pe şarpante nu se găsesc subşarpante. iar cei cu ramuri anticipate la 80 -100 cm. Această palmetă are 10-12 şarpante. ci alternativ câte una. Ultima şarpantă se suprapune peste prima şarpantă. Acestea se dirijează puţin oblic faţă de direcţia rândului. din care doi pentru braţele palmetei.4. Şarpantele sunt dirijate orizontal. subţire.

programate pentru executarea tăierilor din toamnă Persic. În primăvara următoare. prelungirile braţelor se scurtează la 60-80 cm. nuc. precum şi la celelalte specii la care s-au executat Martie 56 . Distanţele de plantare sunt de 3.5 -3 m şi se utilizează pentru soiurile de măr de vigoare slabă şi mijlocie. prun. păr. gutui. cireş.iulie LUCRĂRI DE EVALUARE ŞI PERIOADA DE EXECUTARE Lucrarea 1 Prognozarea producţiei Perioada de executare 2 Noiembrie Scopul lucrării 3 Stabilirea încărcăturii cu muguri de rod pentru anul următor. sau M106. altoite pe M9. piersic. castan. migdal şi cais Plantaţii de pomi şi arbuşti fructiferi tinere şi pe rod Noiembrie – aprilie Noiembrie – martie Martie .braţele. Arbuşti şi alun. pentru a se garnisi mai bine.6 . migdal. nuc şi castan. În luna august. alun şi arbuşti fructiferi.aprilie Iunie .aprilie Parametrii lucrării 3 Potrivit formelor de coroană adoptate prin proiect Se normează încărcătura cu muguri de rod a pomilor şi arbuşti fructiferi Luminarea şi aerisirea coroanei Tipul plantaţiei 4 Plantaţii tinere de pomi şi arbuşti fructiferi Măr.0. iar dintre ramurile laterale se reţin necesare pentru a deveni ramuri de rod. vişin. în vederea normării acesteia prin tăieri Idem Speciile 4 Măr. cais. cireş. se înclină sub un unghi de 45º legându-se de sârmele spalierului. pentru părul altoit pe gutui şi pentru piersic. iar restul lăstarilor se suprimă. Înălţimea gardului fructifer este de 2. M26. Vişin. LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE A POMILOR ŞI ARBUŞTILOR Lucrarea 1 Tăieri de formare a coroanelor sau a tufelor Tăieri de întreţinere şi fructificare (inclusiv eliminarea drajonilor) Operaţii în verde (inclusiv eliminarea drajonilor) Perioada de executare 2 Martie . păr. când cei doi lăstari au o lungime 70-80 cm.8 m pe rând.5 -4 m între rânduri şi de 0.

bilateral alternative.5 Tăieri de formare. realizată prin tăieri şi palisări în perioada repausului de vegetaţie.Preelevarea producţiei La înflorire Evaluarea producţiei După căderea fiziologică a fructelor pe specii Cu 10 – 15 zile înainte de declanşarea recoltării pe fiecare specie Evaluarea definitivă a producţiei Pentru prognozarea orientativă a recoltei Stabilirea orientativă a producţiei probabile de fructe Stabilirea definitivă a producţiei de fructe după metodologia prevăzută în Decretul 77/1986 şi a mediei greutăţii fructelor pe specii şi soiuri tăierile până în luna martie La toate speciile La toate speciile La toate speciile 5. fructificare pentru pomi şi arbuşti fructiferi Livadă semiintensivă Soiuri de măr: standard/ A2 sau frac Distanţă: 6/4m. fără spalier. cu 2-3 etaje. 57 . Coroană conic trunchiată. întreţinere. pe pante. având şarpantele de schelet cu ramificaţii secundare laterale.

58 . cu 2-3 etaje.Legenda: T = scurtare de ramura de 1 an. c-d = ramură anuală aplecată la orizontală. Livadă Semiintensivă Soiuri de măr: spur/ A2 sau franc Distanţe: 5/3m. x0x0 = taiere de eliminare a unei ramuri anuale. b = inclinare de ramură şarpantă prin căluş sau stachetă cu cuie la capete. Coroană conic trunchiată. pe pante. a = inclinare de ramura şarpantă prin legare. fără spalier. e = înclinare a 3 ramuri anuale de schelet cu 3 vergele legate între ele la locul de întălnire a acestora. având şarpantele cu ramificaţii secundare bilateral alternative. realizată prin tăieri în perioada repausului de vegetaţie.

Eliminarea de ramură cu foarfeca. pentru eventuala subordonare sau ramificare.Legenda: ~ Scurtarea de ramură cu foarfeca. 59 . .

60 . = formatie de rod de 3 ani. = pozitia ramurilor dupa inclinare. = directia de inclinare a ramurilor de 1-2 ani. Palmeta cu braţe oblice. pe spalier cu 4 sârme. cu = formatie de rod de 1 an. Distanţa: 4/3 m. avand sarpantele de schelet cu ramificatii secundare laterale.Livada intensivă Soiul de măr: standard/ MM 106. = formatie de legarea la sarmele spalierului. realizata prin taieri si palisari in perioada repausului de vegetatie. Legenda: = taieri de scurtare si de eliminare a ramurilor de 1 an. bilateral alternative. rod de 2 ani.

61 . pe spalier cu 4 sârme. avand sarpantele de schelet cu ramificatii secundare laterale. realizata prin taieri si palisari in perioada repausului de vegetatie. Distanta: 4/3 m. bilateral alternative.Livada intensivă Soiul de măr: standard/ MM 106. Palmeta cu brate oblice.

Distanta: 4.5/ 2. cu axul garnisit pe toata lungimea. Coroana fus-tufa. = directia de = formatie de = pozitia ramurilor dupa inclinare. = formatie de rod de 1 an. inclinare a ramurilor de 1-2 ani.5 m.Legenda: = taieri de scurtare si de eliminare a ramurilor de 1 an. cu = formatie de rod de 3 ani. Livada intensiva Soiuri de mar: M 26 sau MM 106. 62 .0-4.5-3. legarea la sarmele spalierului. cu sarpantele realizate prin dresaj in unde si prin taieri in perioada repausului de vegetatie. cu sau fara mijloace de sustinere. rod de 2 ani.

63 .

64 .

65 .

66 .

67 .

68 .

69 .

Stanley . Stanley Anna Spath .2.1. Vinete Româneşti Stanley . Stanley Vinete de Italia . Soiuri propuse 6. Soiuri propuse pentru cultura prun Cultivate Agen Anna Spath Grand Prix Stanley Tuleu gras Tuleu timpuriu Vinete de Italia Centenar Silvia Polenizatori Anna Spath . Anna Spath Stanley . consum 1 Romus 3 (Vf) Mijlocie 125-135 Aug-sept 25 2 Prima (Vf) Supramijlocie 130-150 Sept-dec 25-30 3 Pioner (Vf) Submijlocie 140-150 Sept-ian 25 4 Mijlocie 160-180 Oct-april 30 5 Mutsu (crispin) Mare >250 Oct-april 30 6 Voinea (Vf. Soiuri propuse pentru cultura măr SOIURI de MĂR aflate la înmulţire în pepinierele din România altoite pe M106 Soiul Câteva caracteristici Vigoare pom Mărimea Epoca de Producţie fructelor – recoltare şi To/ha gr.3. Agen Agen . Vinete de Italia Anna Spath . Vinete de Italia Stanley . Silvia . Anna Spath Agen .) Mare >200 Sept-dec 18-20 7 Generos Mijlocie 160-180 Sept-martie 25-30 8 Florina Mare 150-180 Sept-april 30-40 9 Granny Smith Mijlocie 170-180 Oct-april 25-30 10 Ionathan Mijlocie 140-160 Sept-april 20-25 11 Golden Delicious Mijlocie 160-200 Sept-april 25-30 12 Starkinson Submijlocie 150-180 Sept-april 25-30 6. Anna Spath 70 .6. Soiuri propuse pentru cultura păr Soiuri cultivate Aniversarea Bella di Giugna Doina Napoca Republica Abatela Fetel Beurre Bosc Cure Williams Trivale Soiuri polenizatoare Williams şi Untoasă de Gioagiu Cedrata Română Williams şi Untoasa de Gioagiu Williams şi Republica Williams şi Passe Crassane Willians şi Beurre Gifford Williams şi Conferance Williams şi Beurre Bosc Beurre Bosc şi Posse Crassance Napoca şi Williams 6. Anna Spath .

12 14 12 13 13 Miez % 49. Anna Spath . Agen .Pescăruş Record Ialomiţa Albatros 6. Soiuri propuse pentru cultura nuc Pentru plantaţii clasice Sibesel precoce Geoagiu 65 Sebesel 44 Germisara Orăştie Suseta Pestesani Bratia Pentru plantaţiile semiintensive Sarmis Mihaela Roxana M 06 R Valcor Valmit Valrex Agen . Hedelfinger Germersdorf.3 63.8 49. Ramon Oliva Stella. Stanley Silvia .2 Subst.4. Prot % 16.5.3 6. Anna Spath Fruct mărimea gr. Agen .4 20. Agen . Van Germersdorf.5 64.5 52. Rainer Ramon Oliva Ramon Oliva.4 45. Silvia Silvia .8 Grosimi % 68.0 63. Soiuri propuse pentru cultura cireşului Soiuri de cireş cultivate Bigarreau Moreau Ramon Oliva Negre Bistriţa Van Pietroase de Cotnari Germersdorf Polenizatoare Stella. Soiuri propuse pentru cultura cais Soiuri de cais Mari de Cernad Dacia Mamaia Comandor Selena Sirena Favorit Salmona Uniserta Royal 6.3 19.5 19. Hedelfinger 71 . Stanley Valor .6.

Bereczki. intens aromată. piriform. uşor alungit. fără coaste şi de culoare galben-limonie. .Soi de vigoare mijlocie.Soi vechi.Rezistent la boli. .Soi românesc. rustic. cu gust bun şi aromă puternică. Hedelfinger Sam Jubileu 30. rustic. pieliţă netedă.Soi de vigoare mare. .ianuarie. Van 6.Rezistent la boli şi ger. precocitate şi productivitate mare.Perioada de consum: octombrie . Rubin.Soi vechi. foarte productiv. cu 5 coaste evidente. semidulce.Sensibil la boli. intra timpuriu pe rod. Pulpa este galbuie. galben portocalie.decembrie.Bing Sam Compact Larnbest Armonia Van. Pulpa suculentă. de formă ovoid-alungită sau piriformă cu un mamelon peduncular brun cenusiu şi suprafaţa neuniform costată. .Rezistent la boli şi ger. Portaltoiul folosit la înmulţire este gutuiul tip A. Hedelfinger Germersdorf. Pulpa este suficient de suculentă. produce abundent şi constant. Aurii. . Pepiniera Sarca a produs circa 130 mii gutui din soiurile omologate după 1990. . cu gust dulce-acrişor. Soiuri propuse pentru cultura gutui In fondul de germoplasmă organizat în România există circa 78-80 genotipuri de gutui.Soi românesc.Fructul este mare sau foarte mare. este foarte productiv.Perioada de consum: septembrie . . Din cele opt soiuri admise la înmulţire în România. . originar din Turcia. placută la gust. Are perioada de vegetaţie lungă. 72 Moldoveneşti Aromate Bereczki De Constantinopol . formează coroană globuloasă. intră timpuriu pe rod. suprafaţă netedă.Soi de vigoare mijlocie. Pulpa este potrivit de suculentă. Fructele se scutură uşor din pom şi au o perioadă scurtă de păstrare. puţin acidulată şi plăcut aromată. forma sferic-turtită. Aromate. formeaza coroană rară.Perioada de consum: octombrie .Fructul are o greutate medie.7. . . Stela. dăunători şi ger. . . fină. . De Huşi. Soiurile de gutui sunt autofertile şi nu necesită polenizatori. Mălăieţe. reprezentate de soiuri şi selecţii autohtone şi străine.noiembrie. dulce-acidulată. circa 80% sunt româneşti şi anume: Moldoveneşti. . cu coaste largi.Fructul este mare. . originar din Romania. care imprimă soiurilor vigoare mică. cu gât alungit.Soi de vigoare mijlocie. globulos. . este productiv.Perioada de consum: octombrie . De Mosna. .noiembrie. lucioasă. . . .Fructul este mijlociu.

cu fructificare preponderenta pe buchete de mai. productiv. . . mediu productiv. porotocaliu cu rosu-carmin pe partea insorita. inflorire timpurie. .Perioada de maturare: prima decadă a lunii iulie. fada.U. . cu plasticitate ecologica buna. de calitate mediocră. . pulpa este galbenă. cu fructificare preponderentă pe ramuri mijlocii. placută.Fructul mijlociu (55-60 g). rezistent la ger.Soi originar din S.inceputul lunii august.Pomul este de vigoare mijlocie. . mediu rezistent la Monilinia. oblong-eliptic.Soi originar din S.cel mai timpuriu soi. cu coroană globuloasă. . pulpa este portocalie. mediu rezistent la Monilinia si Clasterosporium.Pomul viguros. sensibil la Clasterosporium. foarte productiv. parţial autofertil. productiv. asimetric. mediu productiv. coroana invers-piramidala.U. .Perioada de maturare: sfarsitul lunii iunie-inceputul lunii iulie.Pomul semivigu-ros. sferic. pulpa portocalie. . . . cu flori campanulate. autosteril. galben-portocaliu acoperit cu roşu-carmin.Fructul este mijlociu (65 g).Fructul este mijlociu (140 g).Perioada de maturare: prima decadă a lunii iunie . inflorire tarzie. aderenta la sâmbure.Pomul semiviguros. coroana globuloasa. . .Pomul semiviguros. rezistent la ger.A. .Fructul este mare spre foarte mare (80-90 g). .U. de culoare oranj cu roşu.Fructul este mic spre mijlociu (40-42 g). 73 Goldrich Umberto Tudor Favorit NJA 42 Cardinal Redhaven . sensibil la ger şi Taphrina. .A. ferma. Formează multe fructe gemene. . galben-auriu cu rosu pe partea insorita.Perioada de maturare: prima jumătate a lunii iulie. portocaliu. ovoidal. portocaliu cu roz pe partea însorită.U. rezistent la gerurile de revenire din primăvară. ovoid. sensibil la boli.8. neaderenta.Soi originar din Italia. semiconsistentă. . pulpa consistentă cu gust plăcut. . pulpă consistentă. . cu coroana conică. suculenta. .Perioada de maturare: sfarşitul lunii iulie . . productiv. sensibil la ger şi Taphrina. Soiuri propuse pentru cultura piersic . fin aromată.A. cu slabe infiltraţii roşii sub epiderma. productiv.Soi originar din S. usor aplatizat. cu gust dulce-acrisor.începutul lunii august. .A. .Fructul este mare (70-75 g).6.Soi originar din S. rezistent la bacterioză. pulpa galbena. cu înflorire timpurie. .Soi originar din Romania.Soi originar din Romania.Perioada de maturare: sfarsitul lunii iulie . cu roşu pe partea însorită. ovoidal.Pomul viguros.Pomul semiviguros. sferic. mediu consistenta.

pulpa galbenă. roşu-vişiniu. fermă. . dulce. . pulpa alb-galbuie.Fructul este mare (200 g).Soi de nectarine originar din Romania. cu coroana semiglobuloasa. rezistent la ger şi secetă. pulpă şi sucul colorate.Soi originar din S. pulpa este fermă. productiv.Pomul viguros.Perioada de maturare: decada a doua a lunii iunie . . . simetric.Perioada de maturare: a treia decadă a lunii iunie-prima decadă a lunii iulie. neaderentă.Fructul este mijlociu (5 g). Sâmburele crapă uşor. . galben-oranj.Perioada de maturare: a doua decadă a lunii iulie. aromată.Fructul mijlociu (160 g).Soi originar din România. Southland Springold Superba de toamna Cora 6. productiv. aromată. cu epiderma subţire.Pomul viguros. placută la gust. cu slabe infiltraţii în jurul sâmburelui. seceta şi boli.Soi originar din S. Soiuri propuse pentru cultura visin Visinul este o specie care se înmulteşte destul de greu având în vedere lipsa portaltoilor vegetativi atât pe plan mondial cât şi în România. .. sferic.A. sensibil la Taphrina şi Fusicladium.Pomul semiviguros.Fructul este mijlociu (120 g). flori campanulate. coroana invers-piramidală. . . sferic.prima decadă a lunii iulie. pulpa galbenă suculentă. cu plasticitate ecologică ridicată. acoperit 3/4 cu roşu-viu.Pomul de vigoare mijlocie. . . alb-gălbui cu roşu. foarte productiv.A.Soi originar din România. .Soiul este precoce. pulpa galbenă cu infiltraţii roşii în jurul sâmburelui. suculentă. Este autofertil şi cu mare plasticitate ecologică. . galben portocaliu. sensibil la Coccomyces şi Monilinia.Maturitatea de recoltare: sfârşitul lunii iunie-începutul lunii iulie .Pomul de vigoare submijlocie. acoperită 2/3 cu roşu-rubiniu. flori de tip rozaceu ce infloresc timpuriu. sferic uneori uşor mamelonat. . . fructifică preponderent pe ramuri plete.Soi originar din România. . suculentă. productiv. neaderentă. . . productiv. . cu fructificare 74 Nana Ilva . .9. sferic.Fructul este mijlociu spre mare (160 g). semiaderentă. galben. . mediu rezistent la ger şi boli. cu infiltraţii roţii în jurul sâmburelui. .U. rezistent la ger. fermă semiaderentă la sămbure. florile de tip rosaceu.Pomul de vigoare supra-mijlocie.Perioada de maturare: a treia decadă a lunii iulie. cu pulpa galbenă.Fructul este mic (60-65 g). . placută la gust. lucioasă. acoperit 3/4 cu roşu. sferic.U. sferic.Perioada de maturare: prima decadă a lunii septembrie. galbenăverzuie. . neaderentă. acoperit 70-80% cu roşu.

preponderentă pe ramuri lungi. Soiul este semiprecoce, autofertil, productiv, rezistent la ger şi mediu rezistent la secetă, sensibil la Coccomyces. - Fructul este mijlociu (5,8 g), sferic, roşu-lucios, cu pulpa colorată, suculentă, acidulată. - Maturitatea de recoltare: sfârşitul lunii iunie-începutul lunii iulie - Soi originar din S.U.A.. - Pomul de vigoare mică, cu coroana globuloasă, cu fructificare preponderenta pe ramuri mijlocii. Soiul este precoce, productiv, rezistent la ger şi boli, autofertil. - Fructul este mijlociu spre mare (5,5 g), sferic, usor alungit, vişiniu-inchis, cu pulpa intens colorată şi gust astringent. - Maturitatea de recoltare: decada a doua şi a treia a lunii iulie. - Soi originar din Romania. - Pomul de vigoare mijlocie spre mare, cu coroana piramidala, cu fructificare predominanta pe ramuri scurte şi mijlocii. Soiul este foarte productiv, semiprecoce, rezistent la ger, mediu rezistent la secetă. Este bun polenizator. - Fructul este mijlociu, sferic sau sferic-turtit, roşu-cărămiziu, cu pulpa roşie, gust plăcut. - Maturitatea de recoltare: sfârşitul lunii iulie.

Northstar

Mocăneşti 16

- Soi originar din Germania. - Pomul de vigoare mică-mijlocie, cu coroana sferic-turtită, cu fructificare preponderentă pe ramuri mijlocii. Soiul este autofertil, foarte productiv, rezistent la ger, sensibil la boli. Schattenmorelle - Fructul este mijlociu (4,5-5 g), ovosferic sau larg cordiform, vişiniu-închis până spre negru la supramaturare, cu pulpa şi sucul colorate. Pedunculul este bine prins de fruct. - Maturitatea de recoltare: decada a doua a lunii iulie. - Soi originar din România. - Pomul de vigoare medie, cu coroana globuloasă şi fructificare preponderentă pe buchete de mai. - Fructul este mijlociu (5,5-6 g) spre mare, turtit la bază, roşu-vişiniu, lucios. Pulpa este roşie-vişinie, suculentă, mediu consistentă, cu sucul colorat. Este asemănător cu soiul Crişane. - Maturitatea de recoltare: decada a doua a lunii iunie.

De Botoşani

6.10. Soiuri propuse pentru cultura cătină Denumirea soiului Şerpeni Ţara de origine Menţinătorul soiului 1037 Anul înregistrării Anul reînscrierii (radierii) 2000

R

1984

75

6.11. Soiuri propuse pentru cultura alun Denumirea soiului Cozia Romavel Tonda delle Langhe Uriaşe de Halle Vâlcea 22 Maturitatea (luna/decada) IX/1 IX/1 IX/1 IX/3 IX/1 Ţara de origine R R I D R Menţinătorul soiului 1052 1052 1037, 1052 1037, 1052 1052 1980 Anul înregistrării 1987 1991 1958 1999 1999 1996 Anul reînscrierii (radierii)

6.12. Soiuri propuse pentru cultura arbuştilor fructiferi Lista speciilor, soiurilor şi selecţiilor de perspectivă existente la înmulţire la ICPP Piteşti şi în reţeaua Staţiunilor pomicole Nr . SPECIA crt Soiul - selecţia . 1 2 1 Coacăz negru Record 35 Perla neagră Abanos Tsema Tenah Blackdown Bogatyr Tinker 2 Coacăz roşu Roşu timpuriu Abundent Jankheer Van Tets Rondom Red Lake Laxton’s Houghton Castle Elita DV4 3 Coacăz alb Mărgăritar Blanka 4 Agriş Zenit Originea Mărimea fructului gr. 4 0,8 0,7 mijlocie 0,9 1,0 0,9 0,9-1,0 0,8 0,6-0,8 mijlocie mijlocie medie 0,6 0,7 0,5 0,5 mijlocie mijlocie 5,1 Producţia posibilă pe Pe ha plantă to kg 5 6 1,3 1,6 1,8 4,0 4,2 10-12 4-9 4-6 4-5 4,5 6,0 6,3 3-6 4,0 4-6 6-7 7-8 15-16 15-17 -

3 SCPP Fălticeni SCDP Cluj ICPP Piteşti Olanda Olanda Anglia Rusia Anglia România România Olanda Olanda America America Anglia SCPP Cluj România Cehoslovacia România
76

5

6

Someş Careless Rezistent de Cluj White Smith Houghton Seedling Whinham’s Industry Mourers Samling Jubiliar Afin Simultan Pemberton Heerma Azur Safir Lax Compact Augusta Ivanhoe Coville Delicia Trandafiri pentru petale Rosa Damascena Rosa centifolia

România Anglia România Anglia America Anglia Germania ICPP Piteşti America Germania ICPP Piteşti ICPP Piteşti ICPP Piteşti ICPP Piteşti ICPP Piteşti America America ICPP Piteşti

5,1 8,2 3,2-5 3,8 1,5-1,7 5,2 7,0 4,4 mijlocie mijlocie mijlocie mijlocie mijlocie mari mari mari mari mari 2 grame mare mare

3,0 6,0 4,0 4-5 5,5 4,0 2,5-3 0,350,45 0,250,30

6-8 8-10 9-11 5-6 5-6 7-9 7-9 8-10 7-8 10-12 1,5-1,8 timpuriu 1,0-1,2 iunie

6.13. Soiuri propuse pentru cultura zmeur Soiul Grădină Willamette Veten Heritage September Rubin Bulgarese Lathan Ruvi Citria Shoenmann Lord George Puya Uup Star Originea Mărimea fructelor gr.) 3,3 – 4,2 2,5 – 3,8 2,8 – 3,3 2,2 – 2,7 3,0 2,3 2,2 3,3 2,5 3–4 2,7 2,7 2,4 - 3
77

Producţia ( posibilă t/ha 10 6 – 10 Iulie Iulie Septembrie 2 recolte Iulie Iuni-iulie Iunie-iulie Iulie Iulie Iulie-august Timpurie Târzie Mijlocie

America Norvegia America America Bulgaria America ICPP Piteşti ICPP Piteşti Germania Anglia America ICPP Piteşti

7 – 10 8 – 10 9 – 11 8,0 13,0 8 – 10

6.14. Soiuri propuse pentru cultura mur fără ghimpi SOIUL Wilson’s Early Darrow Comanchee ARK – 537 Thornfree Thornless Evergreen Smoothstem Hull thornless Felix Loganberry ORIGINEA America America America America America America America America SCPP Fălticeni America Greutatea medie a fructului gr. 4,9 8,4 7,0 6,0 f. productiv 3,4 11-14 to/ha 4,5 3-8 4-5 5,4 Perioada de maturarerecoltare iulie iulie-august iulie iulie august august august iulie-august august iulie

Soiurile care vor fi plantate vor fi alese din „ Catalogul Oficial al soiurilor ( hibrizilor ) de plante de cultură din România, elaborat de Institutul de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor.

78

LISTA CU INSTITUTELE ŞI STAŢIUNILE POMICOLE Nr. crt. 1. Denumirea instuţiei Institutul de CercetareDezvoltare pentru Pomicultură –Piteşti Mărăcineni- ICDP Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Bistriţa – SCDP Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Cluj-Napoca - SCDP Adresa Com. Mărăcineni, Cod Poştal 117450, Jud.Argeş Tel.:0248/278292;278066; 0248/278399 Fax. 0248/278477 E-mail: icpp_mar@geostar.ro Str. Drumul Dumitrei Nou nr. 3, Bistriţa, Cod Poştal 420127, Jud. Bistriţa-Năsăud Tel/Fax: 0263/214752 E-mail: scdp_bn@karma.ro Str. Horticultorilor nr. 5, Cluj Napoca, Cod Poştal 400457, Jud. Cluj Persoana de contact Duţu Ion 0726/218506

2.

Platon Ion 0722/896901

3.

Ghidra Vasile 0744/703244

4.

5.

6.

Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Fălticeni – SCDP Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Voineşti – SCDP Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Vâlcea – SCDP Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Iaşi - SCDP Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Constanţa - SCDP Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Horticultură Tg.Jiu – SCDH

Tel: 0364 /10.15.70 Fax: 0364 /10.15.72 E-mail: scpp@mail.dntcj.ro Str. Plut. Ghiniţa nr. 10, Fălticeni, Lazăr Gheorghe Cod Poştal 725200, Jud. Suceava 0744/965740 Tel/Fax: 0230/544944 Com. Voineşti, Cod Poştal 137525, Petre Gheorghe Jud. Dâmboviţa 0723/225137 Tel/Fax: 0245/679085, 679123 Calea lui Traian nr, 464, Rm. Vâlcea, Cod Poştal 240273, Jud. Vâlcea Tel: 0250/740885 E-mail: stpomvl@onix.ro Soş. Voineşti nr. 175, Iaşi, Cod Poştal 700620, Jud. Iaşi Tel/Fax. 0232/214798;215068 Emai: scdp22@rdslink.ro Str. Pepinierei nr.1, Com. Valu lui Traian, Cod Poştal 907300, Jud. Constanţa Tel/Fax: 0241/231187 Emai: scpp_constanta@hotmail.com Calea Bucureşti nr. 72, Tg.Jiu, Cod Poştal 210150, Jud. Gorj Tel/Fax: 0253/212471
79

Botu Ion 0723/506547

7.

Gelu Corneanu 0722/650239

8.

Spiţa Valentin 0744/434000

9.

Călinoiu Ion 0722/586132

10

Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Băneasa Bucureşti SCDP

11.

Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Geoagiu - SCDP

Bdul Ion Ionescu de la Brad nr. 4, Bucureşti Sector 1, Cod Poştal 031811 Tel: 2330613; Fax: 233.06.14 E-mail: office@statiuneabaneasa.ro Web_site: www.statiuneabaneasa.ro Str. Romanilor nr. 153, Geoagiu, Cod Poştal 335400, jud. Hunedoara Tel/Fax: 0254/248879

Gherghe Petre 0722/404803

Diaconu Ion 054/641876; 641180 0724/380162

80

CAPITOLUL IV. RECOLTAREA, CONDIŢIONAREA ŞI PĂSTRAREA FRUCTELOR 1. Recoltarea fructelor Recoltarea, transportul şi manipularea fructelor necesită un bun nivel de dotare tehnică şi un volum mare de forţă de muncă (aproximativ 40-60% din necesarul anual). 1.1. Evaluarea producţiei de fructe se face la începutul intrării în pârgă când datele pot fi foarte apropiate de producţia reală. Aceste date vor sta la baza organizării şi pregătirii campaniei de recoltare, în funcţie de care se va stabili: necesarul de forţă de muncă pentru recoltarea, ambalarea şi sortarea fructelor, recipientele necesare pentru recoltare (coşuri, găleţi, saci), scări şi platforme, ambalaje (lăzi de diferite tipuri, coşuri de plastic, scări în funcţie de specie, precum şi volumul şi măsurile necesare (curăţirea, reparaţia, dezinfectarea, deratizarea). Stabilirea momentului optim de recoltare Fructele se recoltează când ajung la maturitate. Se deosebesc două feluri de maturităţi: a) maturitate de recoltare sau de cules, stadiu care pe de o parte permite fructelor culese să-şi desăvârşească procesul de coacere, căpătând culoarea, gustul şi aroma specifică, iar pe de altă parte face posibil transportul lor la piaţă, fără ca fructele să se strice. b) maturitatea de consum sau tehnică este starea de dezvoltare maximă a gustului şi aromei, când fructele sunt bune de consum în stare proaspătă sau pentru prelucrare. Maturitatea fructelor se apreciază după mai multe caractere şi însuşiri, dintre care cele mai importante sunt: culoarea, gustul şi aroma, plus intensitatea pruinei (brumei), înnegrirea seminţelor, desprinderea uşoară de pe ramură (pentru sâmburoase, mai ales). La fructele de iarnă, în aprecierea maturităţii de cules nu se ţine seama de culoare, gust şi aromă, acestea dezvoltându-se mai târziu, în depozit. După cules, merele, perele, gutuile şi piersicile îşi desăvârşesc maturitatea în depozit (în timpul păstrării), în timp ce caisele şi mai ales prunele, cireşele, vişinile rămân aşa cum au fost culese, deci ele trebuie culese coapte sau aproape coapte, adică cu 2-3 zile înainte de maturitatea de consum. Pentru prelucrare fructele se culeg mai devreme sau mai târziu, după felul preparatului ce urmează a se obţine din ele: pentru compoturi se culeg cu 2-3 uile înainte de a se înmuia, iar pentru rachiuri atunci când sunt bine coapte. Cireşele şi vişinile se culeg atunci când îşi capătă culoarea caracteristică, fără să se ajungă la coacerea completă. Prunele culese înainte de vreme, de obicei nu-şi capătă culoarea caracteristică, se zbârcesc şi rămân acre. Face excepţie soiul Stanley, care se colorează foarte frumos, caracteristic, cu mult înainte de coacere. Caisele se culeg atunci când culoarea verde a dispărut, dar pulpa e încă tare, ceea ce înseamnă cu 3-4 zile înainte de a începe să se înmoaie. Pentru piaţa internă, caisele se culeg cu 1-2 zile înainte de a se înmuia, iar pentru marmelade, jeleuri şi alte moduri de preparare, culesul se face la coacerea completă. La piersici trebuie făcută deosebirea între soiurile cu pulpa albă şi cele cu pulpa galbenă. Primele se culeg când nuanţa verde a dispărut pe tot pe tot fructul, iar lângă codiţă a apărut o porţiune moale. Piersicile galbene, fiind mai rezistente, se culeg atunci când culoarea galbenă s-a întins pe tot fructul şi nuanţa verde au dispărut. Culese mai devreme rămân acre. Pentru
81

În acelaşi timp trebuie evitată orice lovitură sau zgâriere a cojii şi pulpei. dacă noaptea a bătut vântul şi fructele sunt uscate. care de obicei se culeg fără codiţă. La căpşun. Cu excepţia zmeurii şi murelor. călduroase. pe acelaşi pom . în general. La piersic coacerea fructelor. toate celelalte se culeg cu codiţă. Culesul fructelor se începe totdeauna cu cele de pe vârful pomului. atunci când temperatura fructelor se ridică. recoltarea fructelor se face atunci când acestea au căpătat culoarea lor roşie. 3. Culesul trebuie făcut obligatoriu cu mâna şi numai în cazuri speciale se poate efectua prin scuturare. păstrată bruma de fructe. au căpătat culoarea caracteristică. 1.septembrie 82 . sunt acoperite cu pruină şi au aroma specifică şi gustul Gutuile Prunele de vară-toamnă Octombrie Iulie .compoturi piersicile se culeg cu 1-2 zile înainte de a se înmuia. şi să fie depozitate dimineaţa următoare. dar păstrarea. se face eşalonat. La nuc şi migdal. Soiurile de toamnă se culeg cu 10 – 15 zile. Soiurile de măr şi păr de vară se culeg cu 1-3. – 15 oct. De asemenea trebuie să se evite culegerea fructelor umede. dar acoperite. începutul brunificării seminţelor Când culoarea de bază devine galbenă-limonie sau portocalie Când fructele ating volumul maxim pentru soiul respectiv. culesul trebuind să se facă în 3-4 etape. Fructele care se recoltează dimineaţa este bine să se introducă imediat la păstrare. Perioada de recoltare a fructelor Pe cât posibil să se evite recoltarea în mijlocul zilelor senine. iar soiurile de iarnă cu multe săptămâni înainte de maturarea de consum. Perioada de recoltare a fructelor Specia şi soiurile Merele şi perele Soiuri de vară Soiuri de toamnă şi iarnă Perioada de recoltare Cu 3 – 4 zile înainte de maturitatea de consum 5 sept. recoltarea fructelor trebuie începută dimineaţa. şi pe cât posibil. fie de ploaie sau de rouă. dar sunt încă destul de tari ca să suporte transportul. eventual ele cad singure din pom. Caracteristicile fructelor la maturitatea de recoltare Fructele ating dezvoltarea caracteristică soiului şi culoarea specifică Uşurinţa cu care fructele se detaşează de pe ramura fructiferă. respectiv 4-5 zile înainte de maturarea de consum. Cele care se recoltează după amiaza se recomandă să treacă noaptea peste ele în ambalaje. este de scurtă durată. Cel mai bine este să se introducă fructele la păstrare cât mai reci. Indiferent de specie sau epoca de coacere. Gutuile se culeg când culoarea verde a dispărut de pe fruct. fructele se culeg atunci când coaja verde crapă. apoi din exteriorul coroanei şi numai la urmă cele din interior. îndată ce s-a ridicat roua sau cât mai devreme.

culoare şi luciu maxime. . la soiurile autohtone. agrişele şi afinele de vară Zmeură de vară Când fructele au încă consistenţa fermă (export). 1.4. cu pulpa fermă Momentul de recoltare se stabileşte în funcţie de destinaţia producţiei la toate speciile de pomi şi arbuşti fructiferi. Un muncitor poate recolta: 400-500 kg mere. nuc.Caisele de vară Piersicile de vară-toamnă Cireşele şi vişinele de vară Nucile. arbuşti. fructele desprinse fiind conduse de prelate receptoare şi benzi rulante către ambalaje. când începe înmuierea pulpei (consum intern). Metode de recoltare În funcţie de destinaţia de valorificare metoda de recoltare a fructelor poate fi: . migdalele şi castanele de toamnă Coacăzele. la care desprinderea fructelor de pe ramuri este foarte dificilă.recoltare manuală prin batere (cu prăjina). 100-150 kg prune de masă iar prin scuturare 150 – 300 kg prune în 8 ore. în special la prunele destinate deshidratării sau prelucrării sub formă de gemuri. Recoltarea manuală fruct cu fruct este tipică pentru fructele destinate consumului în stare proaspătă şi cu un grad mare de perisabilitate.recoltare manuală fruct cu fruct. iar epiderma de culoare galbenă portocalie Dezvoltarea maximă a fructelor. 83 . recoltarea făcându-se la maturitatea deplină şi constă în scuturarea fructelor pe prelate. . În plantaţiile organizate de prun. vişin. cireş. Recoltarea manuală prin scuturare este folosită în prezent pentru unele destinaţii. Această metodă a predominat în zonele de deal. alunele. Este o metodă costisitoare şi necesită un volum mare de forţă de muncă .recoltare manuală prin scuturare. scuturarea mecanică a început să fie realizată cu echipamente speciale de vibrare ataşate de trunchiul sau de baza ramurilor de schelet. iar pentru sucuri la supracoacere dulce . Recoltarea prin batere s-a practicat pe scară largă în plantaţiile de prun. dar a avut efecte negative asupra calităţii recoltei şi asupra pomilor. Mărimea caracteristică soiului Mărimea şi culoarea specifică soiului Mărimea maximă şi culoarea roşu – zmeuriu sau vişiniu.acidulat Se schimbă culoarea în galben – portocaliu şi se desprind uşor de pe ramură Pulpa să aibă consistenţă fermă. la maturitatea deplină (prelucrare) Cu 3 – 4 zile înainte de maturitatea de consum (export) şi după 1 – 2 zile (consum intern) La maturitatea de consum şi la supracoacere (pentru sucuri) Când învelişul verde crapă şi fructele încep să cadă singure La maturitatea de consum La maturitatea de consum.

boxpaleţi Speciile Măr. Păstrarea fructelor Spaţiile din gospodărie special destinate sau amenajate pentru păstrarea fructelor sunt: pivniţe (beciuri). lovite etc. hrube. vişin.sucuri . coşurile sau sacii de recoltare. Deoarece în mica gospodărie nu există utilaje speciale pentru sortarea fructelor. butoaie 2. lăzi T. mur Recoltat fructe arbuşti manual în reprize Lădiţe. păstrare îndelungată şi consumul pieţei Export. prelucrare. măr. lăzi P şi containere paletizabile Lădiţe. 2. în saci sau coşuri şi găleţi căptuşite. prun.1. Condiţionarea şi păstrarea fructelor 2. .trebuie să se evite pe cât posibil operaţiunile repetate de mişcare. în reprize (pomi cu talie mică) Manual de pe sol. păr. presare. de transvazare a fructelor dintr-un ambalaj în altul care. migdal Coacăz. zdrelire. .Metode de recoltare după destinaţia producţiei de fructe Metode de recoltare Manual de pe sol.aerisire. 84 .să fie curate de mirosuri străine.atunci când recoltarea se face în totalitate. . prea mici. fără atac de rapăn.culegerea „pe alese” numai a fructelor care au mărimea şi aspectul solicitat de destinaţia de valorificare – se recomandă la prun.fructele necorespunzătoare. nuc. . atacate. se pun separat şi se valorifică imediat pe destinaţii corespunzătoare calităţii. camere şi alte spaţii amenajate. lăzi P şi containere paletizabile Lăzi P. afin. sănătoase. fructele să se sorteze punându-se în ambalaje separate pe calităţi.umiditate ridicată. prun. coşuleţe. păr. Condiţiile pe care trebuie să le asigure încăperile respective sunt: .distilare Export. . viermele fructelor etc. cireş. Sortarea fructelor La păstrare trebuie introduse fructele de calitate superioară. cireş. industrializare . la mere. păstrare îndelungată. vişin Măr. consumul pieţei şi pentru prelucrare Deshidratare. consumul pieţei.2.să aibă o bună izolaţie termică. păr. castan. cais. . depreciază calitatea fructelor prin lovire.posibilităţi de ventilaţie . pe lângă consum de forţă de muncă neeconomicos. lăzi T. cu mărimea normală corespunzătoare soiului. este bine ca din găleţile. alun. vişin Măr. această operaţie se poate face în mai multe feluri şi anume: . piersic. în saci sau coşuri şi găleţi căptuşite. cais. piersic. refrigerare şi sucuri Tipuri de ambalaje Lădiţe. aspectuoase. zmeur. în reprize (pomi cu talie înaltă) Prin scuturare Destinaţia Export.

Greutatea medie şi numărul fructelor la un kilogram. numai cele din catalog. pe specii de pomi şi arbuşti fructiferi Specia 0 Măr Soiul 1 Ancuţa Ardelean Delia Delicios de Voineşti Fălticeni Frumos de Voineşti Granny Smith Generos Golden Delicious Idared James Grieve Jerseymac Jonathan Mutsu Pioner Prima Rădăşeni Red Melba Romus 1 Romus 2 Romus 3 Starkrimson Vista Bella Voinea Wagener premiat Abatele Fetel Aniversarea Argessis Contesa de Paris Curé Doina Favorita lui Clapp Napoca Olivier de Serres Passe Crassane Republica Triumf Trivale Untoasă Bosc Untoasă de Geoagiu 85 Greutatea medie a fructului (g) 2 130. la principalele soiuri.190 125 – 180 144 155 180 120 – 167 120 – 140 180 – 200 120 – 150 180 – 200 120 – 160 100 – 120 100 – 135 140 – 190 180 – 200 120 – 150 126 – 175 80 – 100 120 120 125 150 – 180 100 – 120 200 – 230 100 – 120 102 – 130 165 125 115 – 175 100 – 250 173 110 – 160 80 – 110 140 – 210 140 – 240 95 – 160 120 70 150 – 260 90 – 130 Păr Numărul fructelor la 1 kg 3 7-5 8–6 8–7 7–6 6–5 8–6 8–7 6–5 8–7 6–5 8–6 10 – 8 10 – 8 7–6 6–5 8–7 8–6 12 – 10 8–7 8–7 8–7 7–6 10 – 8 5–4 10 – 8 10 – 7 6–5 8–7 8–6 10 – 4 6–5 9–6 13 – 9 7–5 7–4 10 – 6 9–8 15 – 14 7–4 11 – 7 .

28 22 – 20 33 – 28 40 – 33 28 – 25 28 – 25 33 – 28 55 – 50 În medie 25 .20 În medie 40 .m. Althan Rivers timpuriu Silvia Stanley Tuleu gras Tuleu timpuriu Valor Vinete de Italia Vinete româneşti Callatis C.20 .Gutui Prun Cais Untoasă Hardy U. de Ungaria Comandor De Olanda Earlyril Excelsior Favorit Litoral Luizet Mamaia Mari de Cenad 86 110 – 220 120 – 160 150 – 250 140 – 200 341 462 225 – 890 415 – 790 220 – 375 180 – 410 175 – 400 332 18 – 20 35 – 40 35 – 40 30 – 35 35 – 40 45 – 50 40 – 45 45 – 50 30 – 35 20 – 25 30 – 35 35 – 40 40 – 45 45 – 50 50 – 60 60 – 70 30 – 35 30 .35 45 – 50 30 – 36 25 – 30 35 – 40 35 – 40 30 – 35 18 .50 28 – 25 28 – 25 33 – 28 28 – 25 22 – 20 25 – 22 22 – 20 33 – 28 50 – 40 38 – 35 28 – 25 25 – 22 22 – 20 20 – 17 17 0 15 33 – 28 33 .50 9–5 8–6 7–4 7–5 3–2 3–2 4–1 2–1 4–3 6–2 6–2 4–3 55 .b. precoce Morettini Williams alb William roşu Aromate Aurii Bereczki Champion De Constantinopol De Huşi De Portugalia Moldoveneşti Agen Andreea Albatros Anna Späth Carpatin Centenar Diana Dîmboviţa Gras ameliorat Gras românesc Ialomiţa Minerva Piteştean Pescăruş Peche Record Renclod d.

7 .Piersic Neptun Olimp Roşii de Băneasa Royale Saturn Selena Silvana Sirena Sulmona Sulina Steaua roşie Timpurii de Arad Timpurii de Chişinău Umberto Venus Cardinal Collins Congres Dixired Elberta Fairtime Fayert Fillette Flacăra Frumos de Băneasa Fantasia Flavortop Harbritte Hiland Jerseyland Jerseyglo Loring Maygold Madeleine Pouyet Madison Monroe Nectared Independence Redhaven Redskin Splendid Springold Sprincrest Suncrest Superbă de toamnă Romamer 2 Triumf Veteran 87 100 .150 10 .

4 6.1 5.6 6.0 4.0 8.9 7.5 8.9 6. de Bistriţa Ulster Uriaşe de Bistriţa Van Vinka Bucovina Crişana 2 Dropia Engleze timpurii Grossa Gamba Ilva Mari timpurii Meteor Mocăneşti 16 Nana Nefris Northstar Oblancinska Schattenmorelle Scuturator Timpurii de Cluj Timpurii de Piteşti Tarina Vrâncean Sibişel 44 Geoagiu Jupăneşti Bratia Biotipuri valoroase Valcor Valrex Valmit 88 7.9 6.3 4.3 3.7 5.2 5.5 7.9 7.4 5.1 4.4 4.6 3.6 5.5 7.4 3. Donissen Bing Boambe de Cotnari Cerna Fruheste der Mark Germersdorfer Hedelfinger Jubileu 30 Muncheberger Fruhe Negre de Bistriţa Roşii de Bistriţa Rubin Stella Timp.8 4.7 6.9 7.7 5.7 4.Cireş Vişin Nuc Victoria Bigarreau Moreau B.0 5.5 3.2 6.4 5.7 4.6 6.0 14-15 14-15 13-13 13-16 10-12 138 178 144 153 133 295 115 153 135 270 204 144 135 157 204 145 115 169 140 238 158 333 196 185 196 178 188 250 212 172 217 270 217 158 192 222 256 200 71-66 71-66 83-77 77-71 100-82 .1 5.5 3.2 4.9 5.

G.2-1.0-1.Castan Alun Migdal Coacăz negru Coacăz roşu Zmeur Afin Mur fără ghimpi Polovragi Gureni Tismana Iza Mara Alte soiuri Vâlcea 22 Cozia T.2-1.5 2.5 1.2-1. Alte soiuri Primorski Preanai Nikitski Mărculeşti Pomorie Sudak Alte soiuri Bogatir Costwold Cross Record Tinker Abundent Roşu timpuriu Cayuga Rubin bulgăresc Taylor The latham Early blue Ivanhoe Coville Bluecrop Thornfree Evergreen Logamberry 13-15 77-66 11-13 2-3 3-3.0 2.5-2 1.3 1.5 2.2-1.3 1.2-1.0 8.5 2-2.5-2 2-3 3-5 1.9-2.0 1.6 1.D.5-2.1 1.5 1.5 91-77 89 .5 1.5 1.0 6.4-1.8 1.0 8.0 2.2-1.L.

costul materialelor şi costul lucrărilor mecanizate.5 Număr arbori. a devizelor de lucrări.10 57786.70 60789.5 1 0.5 1.5 1. specialistul consultant împreună cu beneficiarul vor ţine cont de structura antemăsurătorilor.1 43067. arbuşti / ha 1250 834 500 208 800 334 635 560 430 580 3333 4000 8000 2667 Cost total / ha Ron 62354.5 6 5 3 2.93 88840.5 Distanţa între rânduri m 4 4 5 8 4 6 4.CAPITOLUL V.32 87136. 90 .95 Antemăsurătorile şi devizele pe elemente de cheltuieli din prezentul proiect sunt orientative şi pot fi modificate în funcţie de specificul zonei în care se va înfiinţa plantaţia.51 36075.85 40715 33951 49402.5 2.65 52562. costul manoperei.27 84987.CALCULE ECONOMICE PENTRU ÎNFIINŢAREA UNUI HA DE POMI ŞI ARBUŞTI FRUCTIFERI Tabel centralizator privind costurile şi distanţele de plantare la diferite specii Specia Măr Păr Prun Nuc Gutui Cais Piersic Vişin Cireş Alun Cătină albă Arbuşti Zmeur Mur Distanţa între arbori / arbuşti m 2 3 4 6 3 5 3.5 2. La realizarea proiectului.5 4 5 3. etc.8 35234.5 4.3 40883.

08 0.00 III 7 IV 8 - 0.22 - 9.30 - x x x 44. crt.08 0.uri TOTAL 1(unu) Tarif RON ZO MANOPERĂ ha PENTRU Total RON Nr.Antemăsurătoare – Deviz nr.6 6 2887 Defrişat de porumbar. cantit = 1.1. crt. ZO UM 3 0. măceş.20 2 Cantitatea ha ha a.1.de transf. cantit. 1. 1 Manoperă Nr. păducel grad de acoperire de 20% UM=ha : cantit = 0.40 .08 0.5 Cap. 0 1 Lucrarea Caracteristici şi utilajul folosit 1 Administrat îngr. mur.50 Total ZO. Antemăsuratoare şi deviz pentru pregătirea terenului în vederea înfiinţării unei plantaţii.11 0.UM = t. transport la 812 km şi descărcat gunoi grajd: UM =t: cantit =80 3 3223 Încărcat gunoi de grajd şi făcut platforma : UM=t: cantit = 80 4 3135 Deservit MIC .18 0.00 din care pe categorii I 5 II 6 0.40 0.30 25 232.22 9. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr.25 9.cu MIC 91 CT coef. 2 0.25 TOTAL ZO 4 0. = 1. n 3 4 0.35 20.3 - 14.75 - 35.35 25 1108.35 20.2 lucrări UM=ha : cantit = 1 5 3091 Mărunţit îngrăşăminte chimice UM= t.05 25 876.chim.6 14. Denumirea lucrării din articol normele de muncă din unitatea de măsură şi NTM/92 cantitatea 0 1 2 1 3246 Încărcat + descărcat îngrăşăminte chimice : . 1 Pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului în vederea înfiinţării unei plantaţii de MĂR pe o suprafaţă de 1 ha Cap.6 2 3226 Încărcat.14 18.40 0.

88 Volum total t/km 4 85 800 885 0.Total ha a.88 RON Total cheltuieli directe 8758. 0 1 2 3 1 0.tr transp km ansport.8 – 2 lucrări + discuit TOTAL .07 1 1 1 2 6. 0 1 1 Îngrăş.Gunoi de grajd semifermentat 4 .I manopera Pentru 1(un) hectar 1108.75 Cap.Sinoratox kg 30 25 TOTAL VALOARE MATERII ŞI pentru 1 (unu) hectar MATERIALE Cap. n MECANICE .Materii şi materiale Nr.II utilaje 4567.50 92 .50 RON UM 2 Kg Kg To Cantitatea 3 1000 600 80 .43 8. pentru transport 6 1000 600 80000 30 81700 Distanţa de Cantit.43 8.Superfosfat .Total pentru un ha PENTRU Cap.14 18.2 Administrat gunoi de grajd cu MIG 60to / ha 3 Dezinfectat terenul 4 Desfundat la 60 cm adâncime cu S 1800 5 Nivelat terenul cu NT –2.Tarif RON / ha a.13 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.27 250 4567.Grupa crt.90 2. Denumirea crt.40 0.90 1. Denumirea .IV transport 331.chimice + Sinoratox 5 G 2 Gunoi de grajd semifermentat TOTAL TRANSPORTURI PENTRU Pentru 1 (ha) Valoarea RON/UM Total RON 4 5 1 1000 1 600 50 400 750 2750 Greut. Ha a. n LUCRĂRI 1(un) ha .08 0.7 10 80 -total t/km -tarif RON t/km -total RON Cap.n.III materiale 2750.00 Cap.Sare potasică .III .IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.375 331. t 2 3 50 1.

25 - 26. măceş. articol Denumirea lucrării din normele Z.O/ din de muncă .51 25 662. . 3 0. chimice . 4 0.5 - Cap. = 60 Mărunţirea îngrăşămintelor chimice UM=t. = 1. crt.8 Încărcat gunoi de grajd şi descărcat în câmp.60 0.Total RON ha x x x 35.20 93 Cantitatea Ha 3 2 Ha.Antemăsurătoare – Deviz nr.Total Z. distanţa de transport 8 -12 km UM = t.50 1 (unu) ha .2. cantitate= 0. 4 0.20 9. cantititate.I Manoperă: Nr. Nr.18 10.20 0.1.80 - 10.81 25 895.30 25 232. cantitate = 60 Încărcat gunoi de grajd în remorcă şi împrăştiat în câmp UM=t.20 - 9.25 15. unitatea de măsură UM NTM/92 şi cantitatea 1 3246 2 Încărcat şi descărcat îngr.a.31 din care pe categorii 0 1 I II 5 6 0.O.20 0.O. cantitate=2 Defrişarea de porumbar. articol transformare din NPC/78 caracteristici şi utilajul folosit Ct 0 1 2 1 Administrat îngrăşăminte chimice cu MIC 0.4 Descărcat MIC – 2 lucrări UM=ha.n. cantititate. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr.80 - - 4 5 6 3091 3136 asimilat 2887 0.O.75 9. păducel cu 20% grad de acoperire UM=ha.Tarif RON/Z.0 - - 3 3223 0.31 III 7 - IV 8 - 2 3226 0. Lucrarea Coef.40 . mur.10 18. cantitate= ( 1.2 operaţiuni UM=t.1 pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului în vederea înfiinţării unei plantaţii de PĂR de tip intensiv Cap.11 TOTA L Z.30 - TOTAL MANO PERA PENTRU 1 .00 - 15. de crt Nr.14 0.4 x 2) 2.30 - 0.

IV. Tarif RON /ha.crt DENUMIREA – GRUPA 0 1 2 1 Gunoi de grajd Îngrăşăminte chimice + Sinoratox 5G TOTAL TRANSPORTURI PENTRU Pentru 1 ( un ) ha UM 2 kg Kg to kg Canti tatea 3 800 600 60 30 pentru Valoarea RON/UM TOTAL RON 4 5 1 800 1 600 50 300 25 1(unu) ha 750 24450 Greut pentru transp 6 0.6 60.47 Total ha. DENUMIREA crt 0 1 2 3 4 1 Superfosfat Sare potasică Gunoi de grajd semifermentat Sinoratox 5 G TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE Cap.80 0.a.4 4 Volum total t/Km 600 70 670 251.0 0.5 Distanţa de transport Km 2 10 50 Total t/km Tarif RON/t/km Cantitate transport tone 3 60 1. III – Materii şi materiale Nr.90 0.94 15.a.n.2 3 4 5 Anexa 1 275 Administrat gunoi de grajd cu MIG – 4 Anexa 1 192 Dezinfectat terenul cu Sinoratox 5G Anexa 1 287 Desfundat la 60 cm cu S – 1800 Anexa 1 259 Nivelat terenul + discuit Anexa 251 TOTAL LUCRĂRI MECANICE PENTRU: 1 (un) ha 0.8 0.90 0.43 8.5 Cap.Transporturi de materii şi materiale Nr.1 61.3 94 .08 0.47 250 3867.n Tarif pentru 1(un) ha RON 1 1 1 2 4.43 8.

20 0.chimice 2 operaţiuni ZO UM 3 0.25 - 35.8 Mărunţit îngrăş.rugi 0 cu 20% grad de acoperire UM = ha : cantit = 1 Total ZO uri X 1(unu) ha 0.14 UM=t: cantit =1.31 - 0. articol Denumirea lucrării din din normele de NTM/92 muncă unitatea de măsură şi cantitatea 1 2 3226 Încărcat gunoi şi descărcat în câmp cu transport de la 8-12 km UM = t: cantit = 60 3223 Încărcat gunoi de grajd din platf.25 95 .II. Antemăsurătoare – Deviz nr.00 III 7 IV 8 2 O.5 Cap.3 Total chelt.măceş.I Manopera 1 Pentru 1 (unu ) 895.chimice 0.TOTAL CHELTUIELI DIRECTE SPECIFICARE Cap.08 3 0.4x2)=2.6 porumbar.directe 7464.IV Transport 251.05 1.00 din care pe categorii I 5 II 6 15.III Materiale 2450.0 RON Cap.10 UM=ha : cantit = 2 Defrişat arboret de 18.4 Deservit MIC . crt 0 1 Nr.30 - 0.18 10.2 hectar Cap. Utilaje 3867. 1 Manoperă Nr.81 25 TOTAL MANOPERĂ PENTRU Total RON X ZO Total RON X - 895. şi împrăştiat în câmp UM =t: cantit =60 3246 Încărcat şi descărcat îngr.2 lucrări 0.20 9.81 25 895.11 0.3.20 9.20 0. 1 Pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului în vederea înfiinţării unei plantaţii de prun Cap.25 TOTAL ZO 4 15.80 - 10.31 4 5 6 3091 3136 2863 redus1/2 UM=t: cantit =(1.30 35.

a.5 Cap.80 8.din CT crt Caracteristici şi utilajul folosit NPC/79 coef. km t 2 3 50 1.Total pentru un ha RON PENTRU Cap.Sare potasică 3 .de anexa 1 transf.375 253.1 RON Total directe 7465. 5 0.1 Volum total t/km 4 75 600 675 0. Denumirea crt 0 1 1 .85 cheltuieli TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.5 Valoarea RON/U Total M RON 2 3 4 5 Kg 800 1 800 Kg 600 1 600 T 60 5 300 kg 30 25 750 PENTRU 1 (unu) hectar 2450 UM Cantitatea Greut.25 hectar Cap.5 10 60 -total t/km -tarif RONt/km -total RON Cap.43 0.1 61.III materiale 2450.art.Gunoi de grajd 4 .cu MIC(2 275 0.III .Sinoratox 5G TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE ha 4 2 1 1 1 2 Cantitatea ha .Grupa crt 0 1 1 Îngrăş. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr.Superfosfat 2 .47 TOTAL .IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.chim.47 250 3867.Total Ha a.40 4.Materii şi materiale Nr.pentru transport 6 0.20 lucrări) 2 Administrat gunoi de grajd cu MIG-4 192 0.90 adâncime 4 Dezinfectat terenul 287 0.43 5 Nivelat cu NT+ discuit (2 lucrări) 251 0.8 0. n.Tarif RON / ha a.08 60 t / ha 3 Desfundat terenul la 60 cm 245 8.II utilaje 3867.Cap.IV transport 253. n LUCRĂRI -1(un) .I manopera Pentru 1(un) 895.90 0.0 Cap. n MECANICE ha .chimice + Sinoratox 5 G 2 Gunoi de grajd TOTAL TRANSPORTURI PENTRU 1 (unu) ha Distanţa Cantit.5 96 . Denumirea . 0 1 2 3 1 Administrat îngr.94 15.6 60 0.tr de transp ansport. Lucrarea Nr.

=1 4.25 0.5 9.. cantit.0 7.1. cant.O.25 3.80 8 3. 3281 Încărcat şi descărcat pomi şi picheţi UM=tone.0 0.66 1. Antemăsutătoare –Deviz nr.1-3.32 0.0 5. =o. pentru executarea lucrărilor de pregătirea terenurilor şi înfiinţarea unei plantaţii de NUC cu desimea de 208 pomi la hectar Distanţele de plantare: 8 m între rânduri şi 6 m pe rând Cap. 3226 Încărcat.=1 5.25 97 .Manoperă: Nr. =1.208 11.07 26.14 3. 4 18.20 0.54 0. 2887 Defrişarea de porumbar. şi grad de acop.=208 10.=0.32 0. transportat la 8-10 Km.0 0.0 2.00 0. 1773 Făcut şanţ de 50 × 50cm.00 0.02 1.07 26. 3091 Mărunţit îngrăşăminte chimice UM=t.125 1. cantit. şi stratificat UM=ml. 3246 Încărcat şi descărcat îngrăşăminte chimice (2operaţiuni) M=buc.=0.5 8.14 1. cantit.=1 3.06 0.1.02 0. 2892 Revizuirea şi completarea lucrării de defrişare :UM=ha.4.02 0.cantit.2 1.=5 Z.gunoiul de grajd UM=tone.cantit. UM=buc.cantit.11 0. Număr Denumirea lucrării din Crt.06 0. cant.20 1. UM 3 18. I .208 6.0 0.10 0. cantitate=o. mur cu Φ pâna la 10 cm.0 5.8 Total Z. Din normele de muncă NTM/92 Unitatea de măsură şi cantitatea 0 1 2 1.05 0. 1867 Administrat îngrăşăminte UM=mb. 2918 Evacuarea material lemnos cu volum de 2.cantit. 20% UM=ha . 1859 Pichetat terenul:UM= mb. cantit.5 12. art.14 0.8m.8 Din care pe categorii I II III IV 5 6 7 18. 1832 Săpat gropi de 1 × 1 × 0.10 0..0 m3/ha: UM=ha. măceş.O. cantitate=0. 1819 Confecţionat picheţi: UM=ha.2 1.=20. şi descărcat în câmp.

74 0.r MECANICE Total pentru un ha RON Cap.66 0.38 1. Caracteristici şi utilajul folosit Coef.13 0. 14.47 1 6. Discuit după plantare 0. cantit..86 25 196. Cantit.208 Plantarea pomilor lucrare completă UM=buc.n.O.5 Cap.33 0. 1845 3.2 Adus gunoiul de grajd la gropi UM=mb. Arătura normală în livadă înainte de 1.36 1 plantare 5.36 0. Administrat gunoi de grajd cu MIG -4 – 20 0.4 250 2100 UM 2 Kg. Cantit. 1775 1846 Stratificat pomi UM=mb.5 7. 1845 1847 3.47 0.74 25 218.43 8. Denumirea Crt.208 Fasonat rădacina./pom Cantitatea Ha /a.uri ha Tarif RON /Z.14 25 3. 5 8./pom Sinoratox Îngrăşăminte chimice complexe 2.042 0. 4 3.O Total RON 1.38 15.=0.208 Repartizat pomi la gropi UM=mb. 17.43 1 TOTAL 1(un) ha Total ha a.II-Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr.. LUCRĂRI Tarif RON/ha a.69 0.r.65 8. III.60 1. făcut mocirla şi mocirlitul în vederea plantării UM=mb.2 lucrări înainte 1.66 1. cantitate=0.82 8 0. Arătură adâncă la 30cm.5 kg.69 16.74 TOTAL MANOPERĂ × × × 68.94 1. Discuit+nivelat terenul înainte de plantare 0.=208 1( unu ) Total Z. Dezinfectat solul 0.80 2 de plantare 2.13. 0 1 Gunoi de grajd 100kg.65 8.5 51.6 0.de ha transf.08 25 1702 0.34 25 1283.=0. CT Lucrarea crt.08 1 t/ha 3. –Materii şi materiale Nr.47 2 4. Kg Kg 98 Cantitate a 3 20 30 500 RON / UM 4 50 25 1 Valoarea Total Greutate pe mii lei transport 5 6 1000 20000 750 100 500 500 .=0. 0 1 2 3 1. cantit.

Denumirea –grupa Distanţa de Crt. 2. Cantitatea transport tone 2 3 10 20. II Manoper Utilaje a pentru 1 (un) hectar 1702 2100 Cap. transport 1 Gunoi de grajd Îngrăşăminte chimice +liudator Pomi altoiţi TOTAL 1 ( un) ha TRANSPORTURI PENTRU : 0 1. Total RON RON Cap.III Material e 6613 Total cheltuieli directe 10510.63 Volum total t/km 4 200.63 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.6 50 0.3 ŞI :pentru 1 (un) ha 6613 4300 63 500 100 22200 Cap.0 0. 25 255. 3. IV Transport 95.63 99 .I Cap.375 95.IV Transporturi de materii şi materiale Nr.0 50 0.0 30.5 Total t/km Tarif RON/t/km.Pomi altoiţi cu rezerva de 3% Pichete TOTAL VALOARE MATERII MATERIALE Buc 215 20 Buc 210 0.

8 3226 Încărcat gunoi de grajd şi descărcat în câmp.50 1 (unu) ha .1 pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului în vederea înfiinţării unei plantaţii de GUTUI de tip intensiv Nr.5 9.20 - - 18.0 - 20. păducel cu 20% grad de acoperire UM=ha.11 TOTAL Z. cantitate=2 Cap.25 - 11.30 - TOTAL MANO PERA PEN TRU x x x 29. . de Nr.a.2 operaţiuni UM=t.31 III 7 - IV 8 - 0.n. cantitate = ( 1.Antemăsurătoare – Deviz nr.10 0. cantitate = 45 3223 Încărcat gunoi de grajd în remorcă şi împrăştiat în câmp UM=t.4 3136 Descărcat MIC – 2 lucrări asimilat UM=ha. 4 0. cantititate.30 25 232.30 - - 9.06 25 501.20 0. măceş.18 8.O.I Manoperă: 6 2887 Defrişarea de porumbar. crt Cap. UM NTM/92 unitatea de măsură şi cantitatea 1 3246 2 Încărcat şi descărcat îngr.36 25 734.1. chimice .10 - 8.Total Z.O.20 0.20 Ha 3 2 Ha.60 9.5 - Nr.25 - - 0. mur. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Lucrarea Coef. = 45 3091 Mărunţirea îngrăşămintelor chimice UM=t. cantitate= 0. distanţa de transport 8 -12 km UM = t. .14 0.10 - - 0.Total RON 3 0. Articol transformare din NPC/78 caracteristici şi utilajul folosit 1 Administrat îngrăşăminte chimice cu MIC 100 Cantitatea 0 1 Ct 2 0.5.O/ din normele de muncă .4 x 2) 2.40 .20 - 0.O.25 11. din care pe categorii I 4 0. = 1. cantititate.31 5 - II 6 0. articol Denumirea lucrării din Z.Tarif RON/Z.

DENUMIREA crt 0 1 2 3 4 1 Superfosfat Sare potasică Gunoi de grajd semifermentat Sinoratox 5 G TOTAL VALOARE MATERII SI MATERIALE UM 2 kg Kg to kg pentru 1 (unu) ha TOTAL RON 5 800 600 225 750 2375 Greut pentru.5 Nr.n.47 Total ha. 45 t/ha Anexa 1192 Dezinfectat terenul cu Sinoratox 5G Anexa 1 287 287 Desfundat la 60 cm cu S – 1800 Anexa 1259 Nivelat terenul + discuit Anexa 251 TOTAL LUCRĂRI MECANICE PENTRU: 1 (un) ha 0.6 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE SPECIFICARE Cap. 6 0.10 101 . Utilaje 3567.5 521.4 Volum total t/Km 4 450 71.60 0.0 0.0 Cantitate transport tone 3 45 1.43 8.94 14.8 0.1 61.IV Transport 195.5 Cap.60 RON Total chelt.a. III – Materii şi materiale Nr.6 60.III Materiale 2375. Tarif RON /ha.5 0.I Manopera Pentru 1 (un ) hectar 734. transp.Transporturi de materii şi materiale DENUMIREA – GRUPA Distanţa de transport Km 1 2 Gunoi de grajd 10 Îngrăşăminte chimice + Sinoratox 5G 50 Total transporturi pentru 1 (un) ha Total t/km Tarif RON/ t/km Total RON Cap.a.43 8. IV.0 Cap.27 250 3567.5 Cap.375 195.2 3 4 5 ( 2 lucrări) Anexa 1275 Administrat gunoi de grajd cu MIG – 4.n Tarif pentru 1(un)ha RON Canti tatea 3 800 600 45 30 Valoarea RON/UM 4 1 1 5 25 1 1 1 2 3.90 0.08 0.directe 6872.90 0. crt 0 1 2 Cap.II.

1.20 0.00 0.crt.25 9.4 Deservit MIC-2 lucrări UM=ha: cantit. mur.n.1 pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului în vederea înfiinţării unei plantaţii de CAIS Cap. 4 12.40 4.4x2)=2.6. l normele de muncă crt.de transf.50 III 7 IV 8 0. Coef.o. 8-12 km UM=t: cantitatea=50 2 3223 Încărcat gunoi de grajd şi împrăştiat pe câmp UM=t.= (1.20 0.uri Tarif RON/z. UM 3 0.=1.20 9.31 - 9. Total RON din care pe categorii z.08 0.18 0.50 I 5 II 6 12.31 0.11 9.II-Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr.=2 Defrişarea de porumbar.75 - 22. Lucrarea Nr.articol caracteristici şi utilajul folosit din NPC/79 anexa 1 0 1 1 Administrat îngrăşăminte chimice cu 275 MIC (două lucrări) 2 Administrat gunoi de grajd cu MIG-4 192 50 Tone/ha 3 Dezinfectat terenul cu Sinoratox 5G 287 102 CT. din unitatea de măsură şi NTM/92 cantitatea 0 1 2 1 3226 Încărcat gunoi şi descărcat în câmp cu transp. 4 0.I Manoperă: Nr.30 25 232.8 4 5 6 3091 3136 asimilat 2863 asimilat Mărunţirea îngrăşămintelor chimice UM=t: cantit.10 18. a.5 1(unu) ha TOTAL MANOPERĂ PENTRU: Total z...o. păducel cu 20% grad de acop. 2 0.51 25 787.30 - 0.20 9.00 0.25 TOTAL z.artico Denumirea lucrării din Nr.5 Cap.30 x x x 31.Antemăsurătoare-Deviz nr. măceş.43 Cantitatea Ha 3 2 1 1 Ha.43 .00 0. UM=ha:cantitatea 0.o.cantit.=50 3 3246 încărcat şi descărcat îngrăşăminte chimice – două operaţinui UM=t: cantit.21 25 555.o.6 0.20 0.14 0..

II Utilaje 3667. tone 3 1.n. Km.crt.M.5 Cap.III Materiale 2400.. 2 50 10 Cantitatea transport.75 Cap.n PENTRU: Total pentru un ha.IV Transporturi de materii şi materiale Nr.4 Desfundat terenul la 60 cm cu S 1800 258 5 Nivelat + discuit (două operaţiuni) 251 TOTAL 1(un ) ha Total ha.IV Transporturi 215. 0 Denumirea-grupa 1 Îngrăşăminte chimice+Sinoratox 5G Gunoi de grajd TOTAL TRANSPORTURI -total t/km 1(un) ha -tarif RON/t/km -total RON Distanţa de transp.875 103 .47 1 2 8.94 14.a. Cap.625 RON Cap.crt. 4 1 1 5 25 RON 8.375 215.5 50 Volum total tkm 4 75 500 575 0.67 250 3667.a.I Manopera Pentru 1 (un) hectar 787.5 RON Valoarea Total RON 5 800 600 250 750 2400 TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE pentru 1 (unu) hectar Cap.III Materii şi materiale Nr. LUCRĂRI MECANICE Tarif RON/ha.00 Total Cheltuieli directe 7070.625 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.90 0. 0 1 2 3 4 Denumirea 1 Superfosfat Sare potasică Gunoi de grajd semifermentat Sinoratox 5G UM 2 Kg Kg T kg Cantitatea 3 800 600 50 30 RON pe U.90 0.

o. Denumirea lucrării din Nr. a. din unitatea de măsură şi NTM/92 cantitatea 0 1 2 1 3226 Încărcat gunoi şi descărcat în câmp cu transp. mur.20 0.5 9.d e transf.o.Antemăsurătoare-Deviz nr.20 - 0. 2 0.36 25 734.=50 încărcat şi descărcat îngrăşăminte chimice –două operaţinui UM=t: cantit.11 0. 8-12 km UM=t: cantitatea=45 2 3223 Încărcat gunoi de grajd şi împrăştiat pe câmp UM=t.06 25 501.30 - 0. păducel cu 20% grad de acop.08 0.30 TOTAL MANOPERĂ PENTRU: x x x 29.60 0.1.14 0.crt.5 1(unu) ha Total z.o.7.6 0.25 TOTAL z. 4 0.4 Deservit MIC-2 lucrări UM=ha: cantit. UM=ha:cantitatea 0.8 Mărunţirea îngrăşămintelor chimice UM=t: cantit.uri Tarif RON/z.1 pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului în vederea înfiinţării unei plantaţii de PIERSIC Cap.90 .=2 Defrişarea de porumbar.II-Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr.18 9.5 Cap.43 8.30 25 232. Lucrarea Nr.4x2)=2.=1. măceş. Total RON din care pe categorii z.00 - 9.I Manoperă: Nr.n. UM 3 0.43 8.= (1.90 Cantitatea Ha 3 2 1 1 1 Ha.31 - 0. articol normele de muncă crt.o.10 18. Coef..20 9.20 9.00 3 3246 0.31 4 3091 0..40 3.25 III 7 IV 8 0.00 - 20.25 I 5 II 6 11. 4 11.articol caracteristici şi utilajul folosit din NPC/79 anexa 1 0 1 1 Administrat îngrăşăminte chimice 275 cu MIC (două lucrări) 2 Administrat gunoi de grajd cu MIG192 4 45 Tone/ha 3 Dezinfectat terenul cu Sinoratox 5G 287 4 Desfundat terenul la 60 cm cu S 258 1800 104 CT.cantit.20 5 6 3136 asimilat 2863 asimilat 0.

0.94 14.5 450 521.47 2 RON 0.6 Total Cheltuieli directe 6872. 0 1 2 3 4 Denumirea 1 Superfosfat Sare potasică Gunoi de grajd semifermentat Sinoratox 5G UM 2 Kg Kg T kg Cantitatea 3 800 600 45 30 RON RON pe U.crt.375 195. 0 1 2 Denumirea-grupa 1 Îngrăşăminte chimice+Sinoratox 5G Gunoi de grajd TOTAL TRANSPORTURI -total t/km 1(un) ha -tarif Total RON/t/km RON Cap.5 Cap.1 Distanţa de transp.III Materii şi materiale Nr.n.crt. 4 1 1 5 25 Valoarea Total RON 5 800 600 225 750 2375 TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE pentru 1 (unu) hectar Cap..III Materiale 2375.a.n Total pentru un ha.M.I Manopera Pentru 1 (un) hectar 734. tone 3 1.00 Cap.IV Transporturi 195.IV Transporturi de materii şi materiale Nr.5 TOTAL LUCRĂRI MECANICE PENTRU: Nivelat + discuit (două operaţiuni) 251 1(un ) ha Total ha. Km. 2 50 10 Cantitatea transport.a.00 105 .5 Cap.27 250 3567.60 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.II Utilaje 3567. Tarif RON/ha.5 0.43 45 Volum total tkm 4 71.

11 8.10 0.36 ZO UM 3 0.chimice UM=t: cantit =1.10 18. 3 0. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr.chim. 1 pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului în vederea înfiinţării unei plantaţii de VISIN Cap.2 lucrări UM=ha : cantit = 2 Defrişat arboret de porumbar.18 0. Lucrarea Nr.20 0.31 - 8.40 3.30 Cap.4x2)=2.20 9.cu MIC(2 lucrări) 275 2 Administrat gunoi de grajd cu MIG-4 45 t / ha 192 CT coef.25 din care pe categorii I 5 II 6 11. articol Denumirea lucrării din crt din normele de muncă NTM/92 unitatea de măsură şi cantitatea 0 1 2 1 3226 Încărcat gunoi şi descărcat în câmp cu transport de la 8-12 km UM = t: cantit = 45 2 3223 Încărcat gunoi de grajd din platf. Nr. Antemăsurătoare – Deviz nr.60 0. n 5 0.14 0.20 9.6 106 .de transf.8.măceş.08 Cantitatea ha 4 2 1 ha a.31 4 5 6 3091 3136 2863 redus1/2 0.25 III 7 IV 8 O.din crt Caracteristici şi utilajul folosit NPC/79 anexa 1 0 1 2 1 Administrat îngr.4 Deservit MIC .10 0.36 29.chimice 2 operaţiuni UM=t:cantit=(1.20 0. 8 Mărunţit îngrăş. 1 Manopreă Nr.art.20 0. şi împrăştiat în câmp UM =t: cantit =45 3 3246 Încărcat şi descărcat îngr.1.30 - 0.25 TOTAL ZO 4 11.rugi cu 20% grad de acoperire UM = ha : cantit = 1 Total ZO uri TOTAL MANOPERĂ PENTRU 1(unu) ha Total RON ZO Total RON X X X 29.

II manopera utilaje Pentru 1(un) 734.0 3567.43 251 0.47 Ha a.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.III .IV transport 196. n pentru un ha RON Valoarea RON/U Total M RON lei 0 1 2 3 4 5 1 .875 RON Total cheltuieli directe 6873.tr de transp ansport.I Cap. km t 2 3 50 1.90 1 1 2 8.27 250 3567.Sare potasică Kg 600 1 600.Grupa crt 0 1 1 Îngrăş.0 Cap.5 hectar Distanţa Cantit.0 2 .Materii şi materiale Nr.pentru transport 6 800 600 45000 30 46430 Volum total t/km 4 75 450 525 0.Tarif MECANICE . Denumirea crt 287 0.III materiale 2375.0 4 .875 UM Cantitate a Greut.3 Desfundat terenul la 60 cm adâncime 245 8.0 3 .375 107 .chimice + Sinoratox 5 G 2 Gunoi de grajd TOTAL TRANSPORTURI PENTRU 1 (unu) ha TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap. n RON / ha a.94 14.Total PENTRU Cap.90 0.0 TOTAL VALOARE MATERII ŞI PENTRU 1 (unu) hectar 2375.0 MATERIALE Cap.43 0.375 196.Superfosfat Kg 800 1 800. Denumirea .Total LUCRĂRI 1(un) ha .Gunoi de grajd T 45 5 225.5 4 Dezinfectat terenul 5 Nivelat cu NT+ discuit (2 lucrări) TOTAL .5 10 45 -total t/km -tarif RON t/km -total RON Cap.Sinoratox 5G kg 30 25 750.

Lucrarea Nr.25 0.o.crt.d e transf. Antemăsurătoare-Deviz nr.50 9.o.14 0.20 0.31 III 7 IV 8 0.40 4.5 1(unu) ha TOTAL MANOPERĂ PENTRU: Total z.25 9.uri Tarif RON/z. articol normele de muncă crt.11 TOTAL z.II-Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr.5 Cap. 4 12.4 5 3136 Deservit MIC-2 lucrări asimilat UM=ha: cantit. mur.I Manoperă: Nr.00 0.1.=1. UM 3 0. 2 0.20 9. a.o.8 4 3091 Mărunţirea îngrăşămintelor chimice UM=t: cantit.18 0.1 pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului în vederea înfiinţării unei plantaţii de CIRES Cap. UM=ha:cantitatea 0.. Denumirea lucrării din Nr..30 x x x 31.20 0..00 0. Coef.cantit.43 Cantitatea Ha 3 2 1 1 Ha.=50 3 3246 încărcat şi descărcat îngrăşăminte chimice –două operaţinui UM=t: cantit.4x2)=2.75 - 22.9.6 0.10 18.30 - 0. din unitatea de măsură şi NTM/92 cantitatea 0 1 2 1 3226 Încărcat gunoi şi descărcat în câmp cu transp.51 25 787.50 9. Total RON din care pe categorii z.30 25 232.20 0. 4 0.00 0. păducel cu 20% grad de acop. 8-12 km UM=t: cantitatea=50 2 3223 Încărcat gunoi de grajd şi împrăştiat pe câmp UM=t.21 25 555.o.=2 6 2863 Defrişarea de porumbar.20 9.43 108 .= (1.31 I 5 II 6 12. asimilat măceş.n.articol caracteristici şi utilajul folosit din NPC/79 anexa 1 0 1 1 Administrat îngrăşăminte chimice cu 275 MIC (două lucrări) 2 Administrat gunoi de grajd cu MIG-4 192 50 Tone/ha 3 Dezinfectat terenul cu Sinoratox 5G 287 CT.08 0.

IV Transporturi de materii şi materiale Nr.5 Nivelat + discuit (două operaţiuni) 251 1(un ) ha Total ha.n.5 hectar Cap.III Materiale 2400..III Materii şi materiale Nr. 4 1 1 5 25 RON Valoarea Total RON 5 800 600 250 750 2400 TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE pentru 1 (unu) hectar Cap.875 109 .67 250 3667.IV Transporturi 215. 0 1 2 3 4 Denumirea 1 Superfosfat Sare potasică Gunoi de grajd semifermentat Sinoratox 5G UM 2 Kg Kg T kg Cantitatea 3 800 600 50 30 RON pe U.75 3667.625 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.90 0.94 14. 0 Denumirea-grupa 1 Îngrăşăminte chimice+Sinoratox 5G Gunoi de grajd TOTAL TRANSPORTURI -total t/km 1(un) ha -tarif RON/t/km -total RON Distanţa de transp.crt.375 215. RON Cap.M.n Total pentru un ha.I Cap. tone 3 1.90 0.4 5 TOTAL LUCRĂRI MECANICE PENTRU Desfundat terenul la 60 cm cu S 1800 258 8. Tarif RON/ha.47 1 2 8.II Manopera Utilaje Pentru 1 (un) 787.5 50 Volum total tkm 4 75 500 575 0.cr t.a. 2 50 10 Cantitatea transport.a.625 Total Cheltuieli directe 7070. Km.0 RON Cap.

75 4.14 TOTAL ZO 4 11.11 - - - 5 6 3148 2863 2. NPC/79 de anexa 1 transf. crt. 0 1 Nr.39 - 7 2331 0.10 - - 3 3246 0.a.8 x 2 = 1.1 pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului pentru înfiinţarea unei plantaţii de ALUN cu desimea de 580 plante/ha Cap. caracteristici şi utilajul folosit din Coef. Antemăsurătoare – Deviz nr.18 platformă şi împrăştiat pe câmp UM= t. = 0.93 25 755. crt.10. cantit.0 1 (unu) ha Total ZOuri Tarif RON/ZO Total RON 0. cantit=0. = 2 Defrişare tufişuri cu 2% acoperire UM=ha. cantit.8 Deservit MIG (2 lucrări) UM = ha.25 gunoi de grajd cu transport de la 8-12 km UM=t.25 6. =45 Încărcat + descărcat 0. = 1. articol din NTM/92 1 3226 Denumirea lucrării din ZO/ normele de muncă UM Unitatea de măsură şi cantitatea 2 3 Încărcat + descărcat 0. Manoperă Nr.20 - TOTAL MANOPERĂ PENTRU x 30.10 - 8.53 25 488.25 I Din care pe categorii II III IV 5 6 11.20 0.00 6.n. cantit=1 Parcelarea şi trasarea căilor de acces UM = ha.6 Mărunţit îngrăşăminte chimice UM=t. cantit.11 0.11 îngrăşăminte chimice 2 operaţiuni UM = t.00 6.II – Utilaje: Lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr.18 - - 4 3091 0.art.39 4. 4 1 5 2. 0 1 2 3 1 Arătură adâncă la 30-35 cm 11 2. cantit. I.75 - Cap.75 19.39 4.11 25 102.25 7 8 - 2 3223 8.00 110 Cantitatea ha Ha. CT. Lucrarea Nr. cantit.20 - - 0.1.00 .59 25 164.00 - - 6.18 - 0. = 45 t Încărcat gunoi din 0.

08 0.a.48 0.375 184. Denumirea crt.062 Pentru 1 (unu) hectar 111 .48 0. 6 500 300 45000 30 45830 4 Sinoratox TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE kg 30 pentru 1 (unu) hectar Cap.II Utilaje 1855.12 4570.0 5 225.83 2 Gunoi de grajd 10 45 TOTAL 1(unu) ha Total t/km TRANSPORTUR Tarif RON/t/km I PENTRU: Total RON Total cheltuieli directe Specificare Cap.94 7.0 1775.0 1 300. pentru transp.IV Total Transport Chelt. transp.0 Cantitatea 3 500 300 45 Valoarea RON/U Total M RON 4 5 1 500.0 Greut.5 450 491.III Materiale 1775.00 Cap.grupa Distanţa de Cantitatea crt.n.47 2 45 1 2 RON 0.n.20 0.60 0. tone 0 1 2 3 1 Îngrăşăminte chimice + Sinoratox 50 0. km.42 250 1855. MECANICE Total pentru un ha PENTRU : Cap. LUCRĂRI Tarif RON/ha. Denumirea.I Manopera 755.312 RON Cap.40 3.75 Cap. IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.III – Materii şi materiale Nr. Directe 1843.0 25 750. 0 1 2 3 1 Superfosfat Sare potasică Gunoi de grajd fermentat UM 2 kg kg t 2 0.5 0.00 Volum total t/km 4 41. transp.Administrat îngrăşăminte chimice cu 275 MIC 3 Administrat gunoi de grajd 50 to/ha 192 4 Dezinfectat terenul 37 5 Nivelat cu NT + discuit prin 2 treceri 251 TOTAL 1(un) ha Total ha.a.

Denumirea lucrării din articol normele de muncă din Unitatea de măsură şi NTM/92 cantitatea 1 2 3226 Încărcat + descărcat gunoi de grajd cu transport de la 8-12 km UM=t.75 6.6 Mărunţit îngrăşăminte chimice UM=t. cantit. cantit.1 pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului pentru înfiinţarea unei plantaţii de CĂTINA ALBĂ cu desimea de 3333 plante/ha Nr.39 2.26 - 0.n.8 Deservit MIG (1 lucrări) UM = ha. 5 2.00 6. =35 Încărcat + descărcat îngrăşăminte chimice 2 operaţiuni UM = t.0 1 (unu) ha Total ZO-uri Tarif RON/ZO Total RON ZO/UM TOTAL ZO 4 8.14 0. NPC/79 de anexa 1 transf. cantit.17 25 54.26 - - 4 3091 0. = 1 Defrişare tufişuri cu 2% acoperire UM=ha.59 25 164.8 x 2 = 1.art.31 25 382.75 Din care pe categorii II III IV 5 6 8. cantit.20 - - 0. Manoperă Nr.07 25 601.75 - Cap.18 6.11 0. Lucrarea Nr.25 2 0.a. crt. CT.11 0. crt. caracteristici şi utilajul folosit din Coef. cantit=0.39 2. = 1.25 15.20 0.75 7 8 - I 3 0.00 6.11. cantit=1 Parcelarea şi trasarea căilor de acces UM = ha.30 - - 3 3246 0.00 - - 6. = 0.00 .30 - 6. = 35 t 3223 Încărcat gunoi din platformă şi împrăştiat pe câmp UM= t.11 - - - 5 6 3148 2863 2. Antemăsurătoare – Deviz nr.II – Utilaje: Lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr.1. I.00 112 ha 4 1 Cantitatea Ha. 0 1 Cap. 0 1 2 3 1 Arătură adâncă la 30-35 cm 11 2.75 2.20 - TOTAL MANOPERĂ PENTRU: x 24.39 - 7 2331 0. cantit.

Directe 4739.06 113 .0 Cantitatea transp.75 Cap.81 Cap.grupa Distanţa de crt.a. pentru transp.II Utilaje 1655.80 0.IV Transport 158. LUCRĂRI Tarif RON/ha.08 0.40 2.III Materiale 2325.5 350 421.48 0.47 2 35 1 2 RON 0. tone 3 1. MECANICE Total pentru un ha PENTRU : Cap.0 TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE Canti Valoarea RON/U Total tatea M RON 2 3 4 5 kg 800 1 800. Denumirea crt. 6 800 600 3500 30 36430 Cap.94 6.375 158.062 Total Chelt.I Manopera 601. 0 1 2 3 4 1 Superfosfat Sare potasică Gunoi de grajd fermentat Sinoratox UM 2 0.a.0 kg 300 1 600. transp.48 0.0 Greut.Administrat îngrăşăminte chimice cu 275 MIC 3 Administrat gunoi de grajd 50 to/ha 192 4 Dezinfectat terenul 37 5 Nivelat cu NT + discuit prin 2 treceri 251 TOTAL 1(un) ha Total ha. Denumirea. 0 1 2 1 Îngrăşăminte chimice + Sinoratox 50 2 Gunoi de grajd 10 TOTAL 1(unu) ha Total t/km TRANSPORTUR Tarif RON/t/km I PENTRU: Total Total cheltuieli directe Specificare Pentru 1 (unu) hectar Cap.0 t 35 5 175 kg 30 25 750 x pentru 1 (unu) hectar 2325.43 35 RON Volum total t/km 4 71.n.5 0. IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.n.III – Materii şi materiale Nr.0 RON Cap.62 250 1655.20 0. km.

cantit: = 2 6 2863 Defrişare tufişuri 6.00 lucrări) UM = ha.25 21.17 25 104. 20%) UM = ha. cantit: 1.00 x x 6.25 gunoi de grajd cu transp.00 - 9.20 0.17 4.50 7 - 8 - 9. Nr. cantit.00 6.1.39 0.26 - 0. cantit: 1. = 50 tone 3 3246 Încărcat + descărcat 0.12.11 îngrăşăminte chimice (2 operaţiuni) UM = t.18 platformă şi împrăştiat pe câmp UM = t.17 4. de la 8-12 km UM = t.59 25 164.00 - - 0.2 x 2 = 2. I.75 - 114 .14 îngrăşăminte chimice UM = t.20 x 32. cantit.0 7 2331 Parcelarea şi 0.0 TOTAL 1 (unu) ha Total x MANOPERĂ ZO-uri PENTRU Tarif RON/ ZO Total RON TOTAL ZO Din care pe categorii II III IV I 4 12. articol din normele de UM din muncă NTM/92 Unitatea de măsură şi cantitatea 0 1 2 3 1 3226 Încărcat + descărcat 0. cantit: = 1. = 50 tone 2 3223 Încărcat gunoi din 0. Antemăsurătoare – Deviz nr.2 5 3148 Deservit MIG (2 2. cantit: = 1.4 4 3091 Mărunţit 0.50 5 - 6 12.76 25 544. Denumirea lucrării ZO/ crt.39 0.52 25 813.00 4. Manoperă Nr.20 trasarea căilor de acces UM = ha.39 (grad acop.00 6.1 Pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului pentru înfiinţarea unei plantaţii de arbuşti cu desimea de 4000 tufe/ha Cap.26 - - 0.

31 Cap. NPC/79 de anexa 2 transf.a.II Utilaje 1955.00 kg 30 25 pentru 1 (unu) hectar Distanţa de transp.5 0.48 0.00 115 RON RON Cap.00 0.94 7.0 2400. 0 1 1 Îngrăşăminte chimice + Sinoratox 2 Gunoi de grajd TOTAL 1(unu) ha TRANSPORTURI PENTRU: Total cheltuieli directe Specificare Pentru 1 (unu) hectar Cap. tone 3 1.00 0. LUCRĂRI Tarif RON/ha. Lucrarea Nr.40 4. caracteristici şi utilajul folosit din Coef.n.0 250.5 500 571.art.0 1 5 600. CT.31 Total t/km Tarif RON/t/km Total Cap.II – Utilaje: Lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr. Directe 5382. crt.n. 6 800 600 50000 30 51430 4 Sinoratox TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE Cap. 2 50 10 Cantitatea transp.00 2 kg kg t Valoarea RON/ Total UM RON 4 5 1 800.43 50 Volum total t/km 4 71. 0 1 2 3 1 Superfosfat Sare potasică Gunoi de grajd semifermentat UM Cantitatea 3 800 600 50 ha 4 1 2 50 1 2 RON Cantitatea Ha. Denumirea crt. 5 2.III – Materii şi materiale Nr.n.a.20 lucrări 3 Administrat gunoi de grajd 50 to/ha 192 0. 0 1 2 3 1 Arătură adâncă la 30-35 cm 11 2.08 4 Dezinfectat terenul (asimilat) 37 0.312 Total Chelt.82 250 1955. km.00 . pentru transp.0 750.I Manopera 813.grupa crt.Cap. IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.III Materiale 2400.a.0 Greut.IV Transport 214.375 214.00 2 Administrat îngrăşăminte chimice 2 275 0.48 5 Nivelat cu NT + discuit prin 2 treceri 251 0. MECANICE Total pentru un ha PENTRU : Cap. Denumirea.47 TOTAL 1(un) ha Total ha.

şi împrăştiat pe teren UM =t: cantit =60 3 3246 Încărcat şi descărcat îngr.0 5 2.20 . Lucrarea Nr.Antemăsurătoare – Deviz nr.20 26.75 25 918.chim.80 - 10.18 10.cu 2 11 275 116 Cantitatea ha ha a.14 UM=t: cantit =1 Deservit MIG ( 2 lucrări 2. articol Denumirea lucrării din crt din normele de muncă NTM/92 unitatea de măsură şi cantitatea 0 1 2 1 3226 Încărcat gunoi şi descărcat în câmp cu transport de la 8-12 km UM = t: cantit = 60 2 3223 Încărcat gunoi de grajd din platf.59 25 25 TOTAL MANOPERĂ PENTRU 650.25 TOTAL ZO 4 15.02 6. Nr.39 grad de acoperire UM = ha : cantit = 1. =(1. crt Caracteristici şi utilajul folosit NPC/79 anexa 1 de transf 0 1 2 1 Arătură adâncă la 30 – 35 cm Administrat îngr.5 164.1.20 36.39 7 2331 0.14 4.00 III 7 IV 8 0.14 25 103.22 - 0.0x2) =2. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr.40 3 2.00 0.art. 75 Cap.00 6.11 0.0 Parcelare şi trasarea căilor de acces Total ZO uri 1(unu) Tarif Ron/ ZO ha Total Ron 0.0 Mărunţit îngrăş.22 4 5 6 3091 3136 2863 UM=t: cantit.20 X X X 0. chimice 2 operaţiuni ZO UM 3 0.00 )UM=ha : cantit = 2 Defrişat tufişuri cu 20% 6.0 2.din CT coef.80 0.75 4.39 0. 1 Pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului în vederea înfiinţării unei plantaţii de ZMEUR Cap.00 6.5 - 0. n 4 1. 1 Manopreă Nr.00 0.14 4.13.chimice 0.00 din care pe categorii I 5 II 6 15.

pentru transport 6 600 400 60000 30 61030 Volum total t/km 4 55 600 655 0.62 250 2155. Denumirea crt UM Cantitatea 0.a.47 60.0 1.08 0.Materii şi materiale Nr.0 4 .tr de transp ansport.IV transport 245. Denumirea .Sinoratox kg 30 25 750.III .80 0.n.0 Cap.Gunoi de grajd T 60 5 300. MECANICE .Sare potasică Kg 400 1 400.Total Ha a.II manopera utilaje Pentru 1(un) 918.94 8.Total pentru un ha PENTRU Ron Cap.375 245.48 0.75 2155.0 TOTAL VALOARE MATERII ŞI -A – PENTRU 1 (unu) hectar 2050. n LUCRĂRI 1(un) ha .0 hectar Distanţa Cantit.0 2.3 Administrat gunoi de grajd cu 60 t / 192 ha 4 Dezinfectat terenul 37 5 Nivelat cu NT+ discuit (2 lucrări) 251 TOTAL .Grupa crt 0 1 2 1 Îngrăş.0 Valoarea RON/U Total M RON 0 1 2 3 4 5 1 .37 117 .0 4.48 0.62 RON Total cheltuieli directe 5369.62 Cap. km t 2 3 50 1.Superfosfat Kg 600 1 600.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.1 10 60.Tarif Ron/ha.0 MATERIALE Cap.chimice + Sinoratox Gunoi de grajd 1 (unu) ha TOTAL TRANSPORTURI PENTRU TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.0 -total t/km -tarif Ron/t km -total Ron Greut.0 2 .III materiale 2050.0 3 .I Cap.

20 6. cantit=1 7 2331 Parcelarea şi trasarea căilor de acces UM = ha. cantit. articol normele de muncă din Unitatea de măsură şi NTM/92 cantitatea 0 1 2 1 3226 Încărcat + descărcat gunoi de grajd cu transport de la 8-12 km UM=t.00 6.1.50 Din care pe categorii II III IV 5 6 12.59 25 164.20 32.40 .20 x 0.n. Manoperă Nr.39 0. cantit. = 1.II – Utilaje: Lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr.a.11 0.25 TOTA L ZO 4 12.14.68 25 542.75 21.11 4. = 0.00 - - 0.00 - 9. crt. Antemăsurătoare – Deviz nr.50 0.0 TOTAL 1 (unu) ha Total ZOMANOPERĂ uri PENTRU Tarif RON/ZO Total RON ZO/ UM 3 0.art. Lucrarea Nr.18 - - 0. cantit.50 7 8 - I 0.00 0. cantit. NPC/79 de anexa 1 transf.39 0.8 5 3148 Deservit MIG (2 lucrări) UM = ha. cantit=0. CT.11 25 102.00 2 Administrat îngrăşăminte chimice cu 275 0. I. 0 1 2 3 1 Arătură adâncă la 30-35 cm 11 2.1 Pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului pentru înfiinţarea unei plantaţii de MUR cu desimea de 2667 plante/ha Cap.18 9.00 6. cantit.8 x 2 = 1.14 2. =50 3 3246 Încărcat + descărcat îngrăşăminte chimice 2 operaţiuni UM = t.38 25 809.11 4.20 118 ha 4 1 2 Cantitatea Ha. Nr.39 0. Denumirea lucrării din crt. = 2 6 2863 Defrişare tufişuri cu 2% acoperire UM=ha.00 6. 5 2.75 - Cap. caracteristici şi utilajul folosit din Coef.18 - 0.6 4 3091 Mărunţit îngrăşăminte chimice UM=t. = 50 t 2 3223 Încărcat gunoi din platformă şi împrăştiat pe câmp UM= t.00 4.

5 0.0 Greut.00 0.5 500 541.00 4 41.0 25 750.48 0.MIC 3 Administrat gunoi de grajd 50 to/ha 192 4 Dezinfectat terenul 37 5 Nivelat cu NT + discuit prin 2 treceri 251 TOTAL 1(un) ha Total ha.375 203.00 Pentru 1 (unu) hectar RON Cap. Denumirea.a.47 50 1 2 RON 4.0 1800. tone 3 0. Directe 203. 2 50 10 Cantitat ea transp. km.82 250 1955.0 5 250.56 119 . 6 500 300 50000 30 50830 Cap.062 Cap. 0 1 2 3 4 1 Superfosfat Sare potasică Gunoi de grajd fermentat Sinoratox UM 2 kg kg t kg Cantitatea 0.I Manopera 809.50 Distan ţa de transp .0 1 300. MECANICE Total pentru un ha PENTRU : Cap.0 TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE 3 500 300 50 30 x pentru 1 (unu) hectar Valoarea RON/U Total M RON 4 5 1 500.48 0. pentru transp.83 50 RON Volum total t/km Total t/km Tarif RON/t/km Total Cap. 0 1 1 Îngrăşăminte chimice + Sinoratox 2 Gunoi de grajd TOTAL 1(unu) ha TRANSPORTUR I PENTRU: Total cheltuieli directe Specificare Cap.III Materiale 1800. Denumirea crt.III – Materii şi materiale Nr.II Utilaje 1955. IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.n.grupa crt.08 0.n.a. LUCRĂRI Tarif RON/ha.94 7.062 4767.IV Total Transport Chelt.

5 9 1843 . 2.28 6 9.25 2 1859 .28 Din care pe categorii 5 0.63 9.5 6 3281 .83 1.28 4. de la 8-12 km UM=t cantit=37. Pomi+picheţi UM=ml cantit=2. Antemăsurătoare şi deviz pentru executarea lucrărilor de infiinţare a unei plantaţii.25 0.82 3.38 - 7 - 8 15.11 TOTAL ZO 4 0.Adus mraniţa şi pus la gropi UM=mb .5 15.Stratificat pomii (100 buc/ml) UM=mb cantit=0. Gunoi cu trans.4 7 1773 . 4 m între rânduri şi 2 m pe rând şi desimea 1250 pomi/ha Cap.25 12 1864 . chimice două operaţiuni UM=t cantit=2.1.Încărcat+descărcat îngrăşăm.25 10 1846 . Nr.28 4.00 1.5 0. stratificat de 50x50 cm UM=ml cantit=13 8 1775 . cantit = 1.Făcut şanţ pt.65 2.Repartizat pomii la groapă în vederea plantării ZO UM 3 0.54 10.16 - - - 120 .00 12.33 0.48 - 0.66 1.83 1.Confecţionat picheţi refolosibili UM=mb: cantit = 1.00 1.63 - 0.2 0.5 3 1863 .38 0.25 11 1868 .93 - - 3.Săpat gropi de 50x50 UM=mb cantit =1.48 0. chimice manual 1 kg la groapă UM= mb.5 1.artic Denumirea lucrării din ctr din normele de muncă NTM/9 Unitate de măsură şi 2 cantitatea 0 1 2 1 1819 .5 5 3246 .00 1.2.Încărcat şi desc.93 - 10.Administrat îngrăş.16 - 0.Antemăsurătoare – Deviz nr.cantit=1.Încărcat+desc.2 pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii intensive de MĂR având următoarele caracteristici : Distanţa de plantare.65 2.16 4.33 4.Fasonat rădăcina.25 4 3226 .5 0 0. făcut mocirlă şi mocirlit în vederea plantării UM=mb cantit=1. 1 Manoperă : Nr.16 - 8.Pichetat terenul UM=ha cantit=1.

5 37.25 21.n MECANICE .Total ZO uri X 1(unu) ha .0 4 .25 .5 1.a. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr.2 3% 3 .79 25 544.Tăieri de proiectare a 0.0 2 .37 25 184.8 121 . cantit=1.5 1. cantit=1250 .III – Materii şi materiale Nr.75 21.13 1866 14 2019 UM=mb.48 coroanei UM=mb cantit=1.Discuit arătura cu GD-2.0 kg/pom) TOTAL VALOARE pentru 1 (unu) hectar RON 29285.00 133.Plantarea pomilor. 0 1 2 1 .00 MATERII ŞI MATERIALE Cap. Lucrarea CT coef.00 50.0 0.Tarif RON/ZO .30 1.Îngr.75 0.00 25 625 TOTAL MANOPERA PENTRU Cap.30 anexa 242 2 .n 4 1.60 7. Pomi.Total RON X X 25.59 anexa 254 TOTAL -Total ha.pentru transport 6 0.Picheţi ( refolosibili ) Mb 1.25 300.60 75.Tarif RONha a.00 - - - 25.Arătura normală printre rănduri 1.51 25 1887.n LUCRĂRI 1(un) ha . Complexe(1 kg 1250 1.de crt Caracteristici şi utilajul folosit transf.02 lucrare completă cu udat UM=buc.Pomi altoiţi cu rezerva de Buc 1288 20.18 2.48 250 RON 620 Cantitate Valoarea a RON/U Total M RON 0 1 2 3 4 5 1 .3 40. Chim. Denumirea crt UM Greut.35 25 533.00 1803.00 125. 0.25 .Mraniţă 30 kg/ pom T 38 50.Total pentru un ha PENTRU : 3 1 2 Cantitatea Ha Ha a.75 25.8 două lucrări 0.

numărul de pomi la hectar = 834 TOTAL Z.O/ UM 3 0. articol normele de muncă .834 4 5 3226 3246 Z.5 0 1. cantitate = 0.25 0.5 25 -total t/km -tarif RON/t/km -total RON Cap. din unitatea de măsură şi NTM/98 cantitatea 0 1 2 1 1819 Confecţionat picheţi surse locale U.834 2 1859 Pichetat teren la 4 x 3m majorat cu 50% U.55 din care pe categorii I II III 5 0.2 pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii de PĂR cu următoarele caracteristici: distanţa de plantare: 4 m între rânduri şi 3 m pe rând .68 0.25 0.M.18 - - . Denumirea – Grupa Distanţa crt de transp km 0 1 2 1 Îngrăşăminte chimice 10 2 Mraniţa 10 3 Pomi altoiţi 50 4 Apă ptr.50 10.43 Încărcat şi descărcat gunoi cu transport de la 8 -12 km UM = t. 4 0.375 192.se execută 2 lucrări UM= t.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr. chim.00 12.00 hectar Cap.55 6 7 Cap. Denumirea lucrării din crt. = mb.Cap.III materiale 29285.75 620.I Cap. cantitate = 1. cantitate = 0.25 Încărcat şi descărcat îngr.transport. Udat pomii 20l/pom 2 TOTAL TRANSPORTURI 1 (unu) ha PENTRU Cantit.II manopera utilaje Pentru 1(un) 1887.38 Volum total t/km 4 13 375 75 50 513 0.11 122 6. t 3 1.5 3 1863 Săpat gropi de 50 x 50 x 50 cm în teren desfundat U.18 - 6.00 Antemăsurătoare – Deviz nr.5 1.66 IV 8 1. = mb . cantitate= 1.3 37.I Manoperă: Nr.13 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.50 10.M. = ha .38 RON Total cheltuieli directe 31985.43 1. cantitate = 25 0.IV transport 192.O. Nr.M.

00 17. lucrare completă cu udat 20 l U.M.33 8.n.M.78 6.71 52.34 0.Total RON 0.29 0. de transformare Cantitatea Ha 3 1 2 Ha.834 Adus mraniţă la gropi U. cantitate = 0.83 25 370.29 2. cantitate = 0.20 0.67 1.M.48 .0 1.78 2.78 - 0.a.83 25 120. 4 1.O. cantitate = 0. 7 Făcut şanţ de 50 x 50 pentru stratificat UM= ml. = mb.834 Administrat manual îngrăşăminte chimice 1kg la groapă U.18 2.Total Z.59 Anexa / 254 TOTAL LUCRĂRI MECANICE Total ha. = mb.78 0.75 Cap.67 1. cantitate = 0. = mb.84 x x x 16.68 0.M. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr.două lucrări 0. articol din NPC/78 0 1 2 caracteristici şi utilajul folosit Ct 1 2 Arătură normală printre rânduri 1.75 15.25 - - - 16.53 2.75 14.84 Fasonat rădăcina.834 Plantarea pomilor. . = mb.71 4.M.30 1.O. = buc.54 0.24 25 381.82 3. crt Lucrarea Nr.M.33 3. = mb.834 Repartizat pomii la gropi U.53 2.50 1.834 1 (unu) ha .30 Anexa / 242 după terminarea plantării Discuit arrătura cu GD 2. cantitate = 0.34 6. . = mb.68 0.n. cantitate= 1.05 1. cantitate = 0.834 Tăieri pentru proiectarea coroanei fără fasonarea rădăcinei U.50 1. cantitate= 10 Stratificat pomi U. 123 Coef.8 .a. făcut mocirlă şi mocirlit în vederea plantării U.6 7 8 9 3281 1773 1775 1843 10 11 12 1864 1846 1868 13 14 1866 1951 TOTAL MANO PERA PENTRU Încărcat şi descărcat pomi UM= t.29 25 1307.M. cantitate = 0.02 0.Tarif RON/Z.39 25 434.

7 25.25 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Nr.3 250. to kg Greut pentru.20 RON Cap.25 Cap.9 27.Transporturi de materii şi materiale DENUMIREA – GRUPA Distanţa de transport Km 1 2 Îngrăşăminte chimice 50 Mraniţă 10 Pomi altoiţi 50 Apă pentru udat 20 l/pom 2 TOTAL TRANSPORTURI Total t /Km PENTRU 1 (un) ha Tarif RON /t / Km Total RON Cantitate transport tone 3 0.IV Total Transport chelt.I Manopera 1307.II.directe 155. transp.75 124 .PENTRU: 1 (un) ha Tarif RON 250 /ha.00 Cap. III – Materii şi materiale Nr. DENUMIREA crt 0 1 2 3 4 1 Picheţi Pomi altoiţi cu rezervă 3% Mraniţă 30 kg/ pom Îngrăşăminte chimice complexe 1 kg/pom TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE UM 2 Buc.9 25 1.a.7 17 4 Volum total t/Km 45 250 85 34 414 0.2 25 21475 50 1250 1 834 23809.3 1.12 620 Cap.crt 0 1 2 3 4 Cap. 6 0. Utilaje 620. IV. buc.0 0.III Materiale 23809.375 155. A – Pentru 1 (un ) hectar Cap.9 Nr. SPECIFICARE crt.25 25891.n Tarif pentru 1 RON ha Cantitatea 3 834 859 25 834 pentru 1(un) ha Valoarea RON/ TOTALR UM ON 4 5 0.

Săpat gropi de 50x50 UM=mb cantit = 0.66 1.00 125 .67 1.00 5 0.5 Repartizat pomi la gropi UM=mb cantit=0.50 6.Adus mraniţa şi pus la gropi UM=mii gropi cantit=0.00 1.50 - 7 8 9 10 1775 1843 1845 1846 1.5 .33 3. 1 Manoperă : Nr.02 10.91 - - 11 1866 0.00 0.Încărcat gunoi şi descărcat cu transp.25 5.33 1.57 4.00 - - - 10.Plantat pomi +udat lucrare completă UM= buc.33 Din care pe categorii 6 5.00 - 7 - 8 1.2 pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii de PRUN cu distanţa de plantare de 5x4 m şi desimea de 500 pomi la hectar Cap.25 - 5 6 3281 1773 0. ctr 0 1 2 3 4 Nr.00 12.91 1.24 - 0.13 8.2 Făcut şanţ pt.67 1.05 0.00 0.artic dinNTM/9 2 1 1819 1860 1863 3226 Denumirea lucrării din normele de muncă Unitate de măsură şi cantitatea 2 .5 .Pichetat terenul UM=ha cantit=1 .Fasonat şi mocirlit rădăcinile UM=mb cantit=0.50 6.25 TOTA L ZO 4 0.57 - 4.Antemăsurătoare – Deviz nr.Încărcat şi descărcat pomi şi pichete UM=t cantit=1.5 .82 3.de la 8-12 km UM=t cantit=20 .50 - 0.5 0.5 .20 0.pomi de 50x50 cm UM=ml cantit=10 .3. cantit = 500 ZO UM 3 0.24 0.Confecţionat picheţi refolosibili UM=mb: cantit = 0.stratif.5 .Stratificat pomi(50 buc/ml) UM=mb cantit=0.2.

5 .n 3 4 1 1. Denumirea crt 0 1 2 1 UM Cantitatea Cantitatea Ha Ha a.Administrat manual îngrăş chimice.30 2 .84 X 0.48 250 RON 620 2 3 .cr Lucrarea CT coef.Pomi altoiţi cu rezerva de Buc 515 3% 3 .09 25 827.0 .Arătura normală în livadă 1.25 9.54 0.Total pentru un ha PENTRU : Cap.Tăieri pt. UM= mb cantit=0.a.3 150 20 10300 50 1 1000 500 11950 Greut.Îngr. Complexe kg 500 (1 kg/pom) TOTAL VALOARE pentru 1 (unu) hectar MATERII ŞI MATERIALE Valoarea RON/U Total M RON 4 5 0. îngr.16 25 229.5 .III .11 - - - 1.30 2 1.92 25 98.(2 operaţiuni) UM=t cantit=(0.18 2.Total RON X Cap.de t Caracteristici şi utilajul folosit transf.n LUCRĂRI 1(un) ha .24 3.59 TOTAL -Total ha.Picheţi Buc 500 . II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr.01 25 250.00 10.pentru transport 6 170 1000 20000 500 21670 126 .Total ZO uri 1(unu) ha - 0.chim.24 33.Mraniţă 40 kg/ pom T 20 4 .11 0.8 0. 0 1 2 1 .proiectarea coroanei UM=mb cantit=0.00 25 250.Tarif RON/ha a.00 10.77 - 0.12 3246 13 1867 14 2019 Încărcat şi desc.5x2)= 1. chim.Discuit arătura cu GD-2.77 - - 0.n MECANICE .11 0.25 0.00 TOTAL MANOPERA PENTRU Tarif X RON/ZO .Materii şi materiale Nr.

00 2. Denumirea lucrării din crt.25 5 3246 Încărcat şi descărcat îngr.00 3.18 0. Nr.numărul de pomi la hectar = 800 TOTAL Z.0 0.III materiale 11950.M.68 0. cantitate = 15 0.00 - - 10. 4 0.53 din care pe categorii I II III 5 0.transport.0 200. t 3 10 1. Z. articol normele de muncă .se execută 2 lucrări UM= t.53 6 7 IV 8 Cap.800 0 4 3226 Încărcat şi descărcat gunoi cu transport de la 8 -12 km UM = t. cantitate= 1.18 - - - 0.complexe 50 4 Mraniţă 10 TOTAL TRANSPORTURI 1 (unu) ha PENTRU TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.0 50.I Cap.33 - - 1.II manopera utilaje Pentru 1(un) hectar 827. cantitate = 12.66 locale U.Cap. 6 0.0 295.5 20 -total t/km -tarif RON/t/km -total RON Cap.00 Cantit.32 - 3.O/ din unitatea de măsură şi UM NTM/98 cantitatea 0 1 2 3 1 1819 Confecţionat picheţi surse 0. cantitate = 0.5.33 3 1863 Săpat gropi de 50 x 50 x 50 cm în teren desfundat U.M.75 0.5 0.O.Grupa Distanţa de crt transp km 0 1 2 1 Apă pentru udat 20 l/pom 2 2 Pomi altoiţi 50 3 Îngr. = ha .IV transport 110.chim.I Manoperă: Nr.11 6 3281 Încărcat şi descărcat pomi UM= t.800 2 1859 Pichetat teren la 4 x 3 m U. cantitate = 1 1.0 0.25 620. = mb .20 127 1. cantitate= 1.75 0.0 25. = mb.62 Volum total t/km 4 20. chim.M.62 RON Total cheltuieli directe 13507.87 Cap.32 . Denumirea .IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.375 110.Antemăsurătoare – Deviz nr.33 - 10.2 pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii de GUTUI cu următoarele caracteristici: distanţa de plantare: 4 m între rânduri şi 3 m pe rând .

46 2. .n.M.M. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr.8 Adus mraniţă la gropi U.8 . cantitate = 0.51 25 1187.75 Cap. = buc.0 1.8 Tăieri pentru proiectarea coroanei fără fasonarea rădăcinei U.6 Stratificat pomi U.05 1.02 0.21 25 80.n.M.a.n Tarif pentru 1 ha Cantitatea 0 1 2 Ha 3 1 2 250 RON Ha.93 25 398.18 2.66 - - 0.75 - - - 16.8 1 (unu) ha . 4 1.25 16. cantitate = 0. cantitate = 0.82 3. = mb.M. = mb.30 1.67 3.M. articol transformare din NPC/78 caracteristici şi utilajul folosit Ct 1 2 Arătură normală printre rânduri 1.59 Anexa / 254 TOTAL LUCRĂRI MECANICE Total ha.8 Fasonat rădăcina.8 Plantarea pomilor. lucrare completă cu udat 20 l U. = mb.30 Anexa / 242 după terminarea plantării Discuit arrătura cu GD 2.23 0. cantitate = 0.a. de crt Nr. .67 47.50 6.Tarif RON/Z.O. făcut mocirlă şi mocirlit în vederea plantării U.00 0.46 2.Total Z. cantitate = 0.67 25 416.50 - 6.23 2. = mb.40 1.13 8.a.25 11.M.40 1.48 1.66 2. PENTRU: 1 (un) ha Tarif RON /ha.Total RON 0. cantitate = 0. = mb.50 15.O. Lucrarea Coef.00 0.48 620 128 .33 3.M.7 8 9 1773 1775 1843 10 11 12 1864 1846 1868 13 14 1866 1951 TOTAL MANO PERA PENTRU Făcut şanţ de 50 x 50 pentru stratificat UM= ml.48 1.două lucrări 0. cantitate = 0.70 25 292.54 0. cantitate= 9.8 Repartizat pomii la gropi U.8 Administrat manual îngrăşăminte chimice 1kg la groapă U.84 x x x 16. = mb.

6 0.937 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE SPECIFICARE Cap.2 20 16480. to kg Cantitatea 3 800 824 8 800 pentru 1(un) ha Valoarea RON TOTAL UM RON 4 5 300 240.375 72.69 129 .75 Cap.directe 19800.57 8.8 10.57 16 Volum total t/Km 4 4 80 78. Utilaje 620.Cap.77 Cap.0 0.0 17920.00 Cap. DENUMIREA – GRUPA crt 0 1 2 3 4 1 Îngrăşăminte chimice Mraniţă Pomi altoiţi Apă pentru udat 20 l/pom TOTAL TRANSPORTURI PENTRU (un) ha Distanţa de transport Km 2 50 10 50 2 Total t /Km Tarif RON /t / Km Total RON Cantitate transport tone 3 0.4 1. DENUMIREA crt 0 1 2 3 4 1 Picheţi Pomi altoiţi cu rezervă 3% Mraniţă 10 kg/ pom Îngrăşăminte chimice complexe 1 kg/pom TOTAL VALOARE MATERII ŞI UM 2 Buc. III – Materii şi materiale Nr.5 0.8 8 1.5 32 194.0 Greut pentru.III Materiale 17920.0 50 400. buc.00 Cap. IV.II.I Manopera Pentru 1 (un ) hectar 1187.Transporturi de materii şi materiale Nr.IV Transport 72.0 1 800.937 RON Total chelt. transp.

2.0 3281 Încărcat şi descărcat pomi + picheţi UM=t: cantit.50 I 5 0.35x2) 0.334 z.I Manoperă: Nr.67 - 1.66 1. Cantit.0 1775 Stratif. Distanţa de plantare 6 m între rânduri şi 5 m pe rând.20 - 0.02 1.35 0.0 1863 Săpat gropi de 50 x 50 x 50cm UM=mb:cantit.=1.0 1773 Făcut şanţ de 50x50 cm pentru stratif.35 0.:cantit=7.61 0.c rt.22 1.334 3246 Încărcat şi descărcat îngrăşăminte chimicedouă operaţinuni UM=t: cantit.0 3.61 - - 9 10 8.25 TOTA L z.11 - 11 12 3.arti Denumirea lucrării din col din normele de muncă NTM/9 unitatea de măsură şi 2 cantitatea 1 2 1819 Confecţionat picheţi U.o.82 0.17 8 - 5 6 7 8 0.13 0.334 3226 Încărcat gunoi.67 1.=0.08 0.05 1.22 2.334 1845 Repartizat pomii la gropi UM=mb:cantit=0.05 6. Cap.20 0.=0.17 2.11 - 2.M.M .334 1859 Pichetat terenul UM=ha:cantit. făcut mocirlă şi mocirlit în vederea plantării UM=mb:cantit.-mb:cantit.68 1.pomi UM=mb: cantit.08 0. UM=m.33 2.=(0.00 12. 3 0.50 din care pe categorii II III IV 6 7 1.00 4.68 130 .=1.2 pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii de CAIS cu desimea de 334 pomi/ha. U. transportat de la 8-12 km şi descărcat în câmp UM=t: cantit.00 4.o.Antemăsurătoare-Deviz nr.l.11 0.334 1843 Fasonat rădăcina .05 - - - 6.334 1866 Plantarea pomilor lucrare completă UM=buc.7 1846 Adus mraniţă la gropile de plantat UM=mb:cantit.=0.=0.5 0.20 0.=10. 4 0.=0.6. 0 1 2 3 4 Nr.

48 RON 250 620 Greutate pentru ttransp. 4 1.=0.III Materii şi materiale Nr.=0.68 25 167. LUCRĂRI MECANICE Tarif RON/ha.n.n PENTRU: Total pentru un ha.13 14 1867 1951 TOTAL MANOPERĂ PENTRU: Administrat manual îngrăş. 2 1.28 21.24 25 181.63 25 40. 0 1 2 1 Îngrăşăminte chimice 50 2 Mraniţă 10 131 Cantitatea transport. Total RON 1.30 0..334 Tăieri pentru protecţia coroanei UM=mb.84 x x x 0. 0 1 2 Denumirea UM 2 buc.o.II-Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr.uri Tarif RON/z. Lucrarea Nr. buc. Denumirea-grupa transp. Km. a.43 25 535. chimice UM=mb: cantit.75 0.30 1.IV Transporturi de materii şi materiale Distanţa de Nr.75 0.crt .35 10. 6 150 650 10000 350 11111 1 Pichete Pomi altoiţi cu rezervă de 3% 3 Mraniţă 30 kg/pom 4 Îngrăşăminte chimice complexe 1kg/pom TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE Valoarea RON pe TOTAL U..de transf.59 Cantitatea Ha 3 1 2 Ha.cantit.18 2. Cap.54 0.n.0 . Coef.88 25 147.2 20 6880 50 1 500 334 7814.3 100. RON 4 5 0.00 6.5 100.28 1.articol caracteristici şi utilajul folosit din NPC/79 anexa 1 0 1 1 Arătură normală printre rânduri 242 după terminarea plantării 2 Discuit arătură cu GD-2.00 7.8-două 254 lucrări TOTAL 1(un ) ha Total ha.51 0.crt. crt.334 1-(unu) ha Total z.a.2 pentru 1 (unu) hectar RON Cap.a.o. tone 3 0. T kg Cantitatea 3 334 334 10 334 CT.51 5.00 Cap.00 Volum total t/km 4 17.M.

Distanţa de plantare 4.08 0.=0. 3 0.0 -total t/km 1(un) ha -tarif RON/t/km -total RON Cap.635 2 1859 Pichetat terenul UM=ha:cantit.375 62. col din normele de muncă NTM/9 unitatea de măsură şi 2 cantitatea 0 1 2 1 1819 Confecţionat picheţi U.5 0.=1.:cantit=7.35x2) 0.=(0.20 0.M.33 7.=0.16 - - 132 .387 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.0 6 1773 Făcut şanţ de 50x50 cm pentru stratif.o.=1.3 Pomi altoiţi 4 Apa pt.0 3 1863 Săpat gropi de 50 x 50 x 50cm UM=mb:cantit.41 1.5 0.66 1.635 4 3226 Încărcat gunoi.08 0.0 166.75 2.94 8 - I 5 0. transportat de la 8-12 km şi descărcat în câmp UM=t: cantit.-mb:cantit.pomi UM=mb: cantit.41 - 0.=0.5 0 0.0 7 1775 Stratif.437 50 2 35.20 RON Cap. Antemăsurătoare-Deviz nr.33 7.o. Cap.0 14. 4 0.33 12.635 8 3246 Încărcat şi descărcat îngrăşăminte chimice-două operaţinuni UM=t: cantit.16 0.=10.I Manoperă: Nr.II Utilaje 620.5 m pe rând.35 1.2 0 7 1.94 2.III Materiale 7814.00 Cap.437 Total cheltuieli directe 9032.05 1.70 7.50 din care pe categorii II III IV 6 2.arti Denumirea lucrării din rt. udat 20 l/pom TOTAL TRANSPORTURI 0.20 0.5 m între rânduri şi 3.25 TOT AL z.7 z. UM=m.11 0.35 1. U.I Manopera Pentru 1 (un) hectar 535.c Nr.7.2 pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii de PIERSIC cu desimea de 635 pomi/ha.0 5 3281 Încărcat şi descărcat pomi + picheţi UM=t: cantit.IV Transport 62.82 0.l.M.

13 0.99 0. RON 4 5 0.25 12.5 20 13080 Greutate pentru transp.08 - 2.0 3.=0.33 5.84 x x x 1.76 25 219 12. 2 1.98 8.5 Cap.=0.crt.11 - 5.=0.54 0.02 1..76 .II-Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr.a. Cantitatea 3 635 654 133 CT.635 Plantarea pomilor lucrare completă UM=buc. făcut mocirlă şi mocirlit în vederea plantării UM=mb:cantit.30 1. chimice UM=mb: cantit.a. buc.53 3.635 Administrat manual îngrăş.25 0.8-două 254 lucrări TOTAL 1(un ) ha Total ha.o. a. Total RON 8.635 Tăieri pentru protecţia coroanei UM=mb.M.89 25 322.9 10 1846 1843 11 12 13 14 1845 1866 1867 1951 TOTAL MANOPERĂ PENTRU: Adus mraniţă la gropile de plantat UM=mb:cantit.=0.08 2.cantit.01 25 75..635 Repartizat pomii la gropi UM=mb:cantit=0. Cantit.3 6 25 934 1.7 25 317. 6 317. LUCRĂRI MECANICE Tarif RON/ha.crt .59 Cantitatea Ha 3 1 2 Ha.n PENTRU: Total pentru un ha.III Materii şi materiale Nr.o.5 1235.30 0.3 190. 0 1 2 Denumirea 1 Pichete Pomi altoiţi cu rezervă de 3% UM 2 buc.11 - 3. Cap. 4 1.n. Lucrarea Nr.7 0.articol caracteristici şi utilajul folosit din NPC/79 anexa 1 0 1 1 Arătură normală printre rânduri 242 după terminarea plantării 2 Discuit arătură cu GD-2.635 1-(unu) ha Total z.99 12. Coef.48 RON 250 620 Valoarea RON pe TOTAL U.uri Tarif RON/z.635 Fasonat rădăcina .53 37.n.de transf.98 0.7 12.18 2.

2 4 Apa pt.70 TOTAL TRANSPORTURI -total t/km 1(un) ha -tarif RON/t/km -total RON TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.35 Îngrăşăminte chimice kg 635 complexe 1kg/pom TOTAL VALOARE pentru 1 (unu) hectar MATERII ŞI MATERIALE 3 4 50 1 RON 317.33 7.artic Denumirea lucrării din ZO ctr dinNTM/ normele de muncă UM 92 Unitate de măsură şi cantitatea 0 1 2 3 1 1819 Confecţionat picheţi 0.5 60 25. tone 0 1 2 3 1 Îngrăşăminte chimice 50 0.26 Cap.Antemăsurătoare – Deviz nr.75 63. udat 20 l/pom 2 12.5 m şi desimea de 560 pomi la hectar Cap.5 635 14223 6350 635 8538.74 2.cr Denumirea-grupa transp. t.635 2 Mraniţă 10 6.4 180.844.III Materiale 14223 Cap. transport.Săpat gropi de 12. 1 Manoperă : Nr. Nr.56 134 TOTA L ZO 4 0.33 7.5 50x50 UM=mb cantit = 0.20 1.Mraniţă 10 kg/pom T 6.2 pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii de VISIN cu distanţa de plantare de 4.00 Din care pe categorii I 5 0.74 RON Total cheltuieli directe 15.65 0.I Cap.66 refolosibili UM=mb: cantit = 1 2 1860 Pichetat terenul 1.20 II 6 1.00 III 7 IV 8 .IV Transport 67.00 hectar Volum total t/km 4 31.33 UM=ha cantit=1 3 1863 .IV Transporturi de materii şi materiale Distanţa de Cantitatea Nr.74 Cap. Km.375 67.II Manoper Utilaje a Pentru 1 (un) 934 620.8.35 3 Pomi altoiţi 50 1.

56 .24 - 0.33 3.Încărcat şi desc.50 - 1.Plantat pomi +udat lucrare completă UM= buc.5 25 112.0 0.5 8.75 - 4.Stratificat pomi(50 buc/ml) UM=mb cantit=0.5 246.56 .Încărcat şi descărcat pomi şi pichete UM=t cantit=12 Făcut şanţ pt.02 11.47 4.13 8.24 0.5x2) Administrat manual îngrăş.84 25 11.de la 8-12 km UM=t cantit=5.stratif.pomi de 50x50 cm UM=ml cantit=10 .92 25 848.0 TOTAL MANOPERA PENTRU 209.22 0.80 - - 0.05 0.20 - - - 11.4 3226 5 6 3281 1773 7 8 9 10 1775 1843 1845 1846 11 1866 12 3246 13 1867 14 2019 Încărcat mraniţă şi descărcat cu transp.Total RON - 0.Adus mraniţa şi pus la gropi UM=mii gropi cantit=0. îngr.54 0.Total ZO uri 1(unu) .5 2.50 - 0.80 - 2.22 - - - 1.48 1.56 .11 0.75 4.(2 operaţiuni) UM=t cantit=(0.56 .01 1.Tarif RON/ZO .56 . cantit = 560 .protecţia coroanei UM=mb cantit=0.chim.86 - - 0. chimice.86 1.56 Repartizat pomi la gropi UM=mb cantit=0.86 - 0.6 .Tăieri pt.00 1.84 X X X 0.38 25 9.81 3.20 0.0 135 .47 33. UM= mb cantit=0.20 25 280.48 1.Fasonat şi mocirlit rădăcinile UM=mb cantit=0.01 - - 0.20 0.86 1.

a. Lucrarea CT coef.III materiale 15433. t crt transp km 0 1 2 3 1 Pomi altoiţi + picheti 50 1.75 136 .de crt Caracteristici şi utilajul folosit transf.60 1 TOTAL -Total ha.Tarif RON/ha.Total pentru un ha PENTRU : Cap.transport. chim.Îngr.75 RON Total cheltuieli directe 16828. Denumirea crt 0 1 2 Cantitatea Ha Ha a.75 Volum total t/km 4 70.Arătura normală în livadă 1.pentru transport 6 280 1100 5600 500 15433.0 28.complexe 50 0.0 hectar Cap.0 490.36 1 2 .n 4 1.0 560. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr.III .0 56.6 4 .0 50 1 280. complexe(1 kg 560 kg/pom) TOTAL VALOARE pentru 1 (unu) hectar MATERII ŞI MATERIALE Valoarea RON/ Total UM RON 4 5 0. 0 1 2 3 1 .60 1.a.IV transport 57.Mraniţă 40 kg/ pom T 5.chim.II manopera utilaje Pentru 1(un) 848.375 57.0 Cap.0 Greut.8 0.Cap.4 2 Îngr.56 3 Mraniţă 10 5.Discuit arătura cu GD-2. MECANICE .36 0.Grupa Distanţa de Cantit.0 154. Denumirea .IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.96 250 RON 490 UM Cantitatea 1 2 3 .0 7540 Cap.Materii şi materiale Nr.6 TOTAL TRANSPORTURI 1 (unu) ha -total t/km PENTRU -tarif RON/t/km -total RON TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.Picheţi Buc 560 .n.0 25 14452.I Cap.0 0.3 168.Pomi altoiţi cu rezerva de Buc 577 3% 3 .n LUCRĂRI 1(un) ha .

o.78 0.82 0.35x2) 0.=0. col din normele de muncă NTM/9 unitatea de măsură şi 2 cantitatea 0 1 2 1 1819 Confecţionat picheţi U.=0.0 6 1773 Făcut şanţ de 50x50 cm pentru stratif.M.54 1.arti Denumirea lucrării din crt.0 3 1863 Săpat gropi de 50 x 50 x 50cm UM=mb:cantit.7 9 1846 Adus mraniţă la gropile de plantat UM=mb:cantit.34 8.66 - 8.33 5.20 0.9.66 1.34 - 0.33 3.66 1. Distanţa de plantare 6 m între rânduri şi 5 m pe rând. TOTAL U.=0.33 12.43 - 3.0 7 1775 Stratif.43 12 1866 Plantarea pomilor lucrare completă UM=buc.=10.20 - 0.44 - 1.08 0.35 0.05 1.=0.=1. făcut mocirlă şi mocirlit în vederea plantării UM=mb:cantit.pomi UM=mb: cantit.37 2.33 5.0 5 3281 Încărcat şi descărcat pomi + picheţi UM=t: cantit.43 8 3246 Încărcat şi descărcat îngrăşăminte chimice-două operaţinuni UM=t: cantit.20 0.25 4 0.50 I din care pe categorii II III IV 6 2.28 - 0.Antemăsurătoare-Deviz nr.=0.430 13 1867 Administrat manual îngrăş.28 1. 3 0. z. Nr.13 0. Cantit.02 1. Cap.43 10 1843 Fasonat rădăcina . transportat de la 8-12 km şi descărcat în câmp UM=t: cantit.=1. chimice UM=mb: cantit.43 - 3.=0.60 - .=(0.5 0.50 7 1.43 2 1859 Pichetat terenul UM=ha:cantit.11 0.M.44 1.73 8 - 5 0.08 0. UM=m.60 0.0 3.43 137 z.2 pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii de CIREŞ cu desimea de 430 pomi/ha.35 0.43 11 1845 Repartizat pomii la gropi UM=mb:cantit=0.-mb:cantit.78 - - 8.l.430 4 3226 Încărcat gunoi.2.:cantit=7.I Manoperă: Nr.o.

crt.a. 2 1.3 90 25 11075 50 1 RON 665 443 12273.n.M. Lucrarea Nr.36 26.de transf.63 25 51.30 0.14 1951 TOTAL MANOPERĂ PENTRU: Tăieri pentru protecţia coroanei 0. PENTRU: Cap.=0. Km.48 RON 250 620 Pichete Pomi altoiţi cu rezervă de 3% 3 Mraniţă 30 kg/pom 4 Îngrăşăminte chimice complexe 1kg/pom TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE 0 1 2 1 2 buc.5 6.18 2.26 25 231.84 Volum total t/km 4 22.5 8..30 1. 6 150 840 13300 450 14740 pentru 1 (unu) hectar Cap.articol caracteristici şi utilajul folosit din NPC/79 anexa 1 0 1 1 Arătură normală printre rânduri 242 după terminarea plantării 2 Discuit arătură cu GD-2. 4 1.uri x Tarif x RON/z.8-două 254 lucrări TOTAL 1(unu ) ha Total ha. LUCRĂRI Tarif RON/ha.0 42. 0 1 2 1 Îngrăşăminte chimice 50 2 Mraniţă 10 3 Pomi altoiţi 50 138 Cantitatea transport.IV Transporturi de materii şi materiale Distanţa Nr.crt.. tone 3 0.60 25 215 Cap.n MECANICE Total pentru un ha. Coef.80 25 170 9.0 Greutate pentru transp.crt. buc.3 0.0 .44 13. Total RON x 0.cantit.o. Denumirea-grupa de transp.3 443 Valoarea RON pe TOTAL U.n. Denumirea UM Cantitatea CT.II-Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr.43 1(unu) ha Total z.36 1. RON 4 5 0.o.III Materii şi materiale Nr.72 25 668 0. T kg 3 300 443 13.59 Cantitatea Ha 3 1 2 Ha.84 UM=mb. a.0 133.a.

31 6 7 8 - 4.38 6.32 - 2.66 6.32 - - 0.31 din care pe categorii I II III IV 5 0.00 1.4 Apa pt. udat 20 l/pom TOTAL TRANSPORTURI 2 8. I Manopera Nr.58 6 1782 Plantat alun UM = mii buc.86 -total t/km 1(un) ha -tarif RON/t/km -total RON RON Cap.58 7 2347 Udat alunii după plantat cca. cantit = 0.58 4 1846 Administrat gunoi la redus ½ groapă UM = mii gropi. cantit = 0.67 3.36 - - 139 .0 Cap.I Manopera Pentru 1 (un) hectar 668.III Materiale 12273.512 17. fasonat şi mocirlit rădăcini UM = mii buc. cantit = 0. cantit = 0.512 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.7 214.38 6.67 5.50 m pe rând şi lucrările de întreţinere în anul I Cap. cantit = 1 3 1781 Săpat gropi de 20 x 20 x 25 UM = mii gropi.7 0.23 - - - 2. = 0. 5 l apă UM = mii buc.36 2.II Utilaje 620.2 pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii de ALUN cu 580 plante/ha. desime care se va asigura folosind la plantare distanţa de 5.00 m între rânduri şi 3.23 0. cantit = ZO/ UM 3 0.32 2.0 Cap.512 2.5 8 2 2339 Pichetat terenul cu sârmă UM = ha.0 Total cheltuieli directe 13641.67 3. Simbolul Denumirea lucrării din crt.375 80.) Unitatea de măsură şi cantitatea 0 1 2 1 1819 Confecţionat picheţi UM = mii buc.Antemăsurătoare – Deviz nr.IV Transport 80. cantit.32 - 1.10.71 Total ZO 4 0.40 0.58 5 2343 Verif. normei normele de muncă (Nr.00 2.35 4.

58 1 (unu) ha Total ZO-uri Tarif RON/ZO Total RON 0.95 0.a. Caracteristici şi utilajul folosit din NPC/79 anexa 2 0 1 2 1 Arătură la 20 – 22 cm adâncime după 48 plantare 2 Lucrat cu discul printre rânduri – 4 lucrări 54 3 Stropit cu insectofungicide – 4 lucrări 74 TOTAL : 1 (unu) ha Total ha.a.22 25 80.42 - 0.95 2.50 5.II – Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr.40 0.2 Preparat soluţie pt.45 23.58 Prăşit pe rând 1.) UM = ha.22 25 619. cantit = 19. 4 tratamente UM = mii l.15 25 328.78 25 0. cantit = 600 x 4 = 2.a. cantit = 4 Muşuroit toamna toată plantaţia UM = mii buc.22 0. Coef. crt.0.4 Deservit MPSP 300 (4 trat. Lucrarea Nr. cantit = 0.n. cantit = 0. 4 1 4 4 5 0. LUCRĂRI Tarif RON/ha.24 0.25 13. de transf.87 3.2 m – 4 lucrări UM = mii m2.22 0.95 250 987. MECANICE Total pentru un ha PENTRU: CT.22 - - - 0.09 0.n. art.60 0.50 24.42 - 0. 3 0.06 0.77 1.5 Cap.24 - 0.58 8 9 2356 1908 10 2744 11 12 3157 2356 TOTAL MANOPERA PENTRU: Muşuroit după udat UM = mii buc.5 RON 140 .n.45 0.45 23.15 Cantitatea ha Ha.45 - - x x x 41.77 0.37 25 1034.60 3.

6 197.0 580.IV Transport 34. Directe 15210.375 34.0 Greut.8 50 0.2 580.0 58.8 kg 72 kg 24 pentru 1 (unu) hectar Cap.0 80.25 Distanţa Cantitate de a transp.0 960.1 Total t/km 6.65 Total Chelt.4 Cap.0 RON Cap. transp. Denumirea crt.III Materiale 13154.0 13154.0 290.2 3 Mraniţa 10 kg/planto 4 Insecticide 5 Fungicide TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE t 5. 0 1 2 1 Picheţi refolosibili Arb alun rădăcină + 3% rezervă UM 2 buc buc Cantitatea 3 580 597 Valoarea RON/U Total M RON 4 5 0.4 2.Cap.I Manopera Pentru 1 (unu) hectar 1034.3 174.65 Volum total t/km 4 0.grupa crt. 0 1 1 Picheţi 2 Mur înrădăcinat (plante) 3 Mraniţă 4 Insecto-fungicide TOTAL 1(unu) ha TRANSPORTURI PENTRU: TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.III – Materii şi materiale Nr.0 72 24 6673.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.II Utilaje 987. tone 2 3 2 0. pentru transp.4 29.0 40.68 Tarif RON/km Total RON Cap.0 5 92.0 5760.50 141 .58 10 5.0 5970.2 50 0. Denumirea .0 10 50.

21 6 13.67 4. cantit = 4 ZO/ UM 3 0. desime care se va asigura folosind la plantare distanţa de 3 m între rânduri şi 1. 5 l apă UM = mii buc.4 Deservit MPSP 300 (4 trat.32 13.22 - - 11 3157 0.67 6. cantit = 1. cantit.06 0.) 0 1 2 3 4 1 1819 2339 1186 1846 redus ½ Denumirea lucrării din normele de muncă Unitatea de măsură şi cantitatea 2 Confecţionat picheţi UM = mii buc.11.09 2.76 0. cantit = 2.83 13.10 6.22 - 2. Simbolul crt. cantit =3. = 3. fasonat şi mocirlit rădăcini UM = mii buc.35 4. I Manopera Nr.33 Muşuroit după udat UM = mii buc.7 Verif.22 0.32 - 7.76 0. cantit = 8 Preparat soluţie pt.33 - - - 6 7 1782 2347 2.67 22.33 Prăşit pe rând 1.32 din care pe categorii I II III IV 5 1.77 1.00 Total ZO 4 1.33 Administrat gunoi la groapă UM = mii gropi.21 13.33 Udat murii după plantat cca.33 Plantat mur UM = mii buc.) UM = ha.67 22.00 7. cantit = 3.40 1.50 m pe rând şi lucrările de întreţinere în anul I Cap.24 - - - 142 .57 9.32 7 8 - 5 2343 0. cantit = 600 x 4 = 2.2. cantit = 3.83 - - 8 9 10 2356 1908 2744 0.33 1. cantit = 3.2 pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii de CĂTINĂ ALBĂ cu 3333 tufe/ha.10 6.67 Pichetat terenul cu sârmă UM = ha. normei (Nr.Antemăsurătoare – Deviz nr. cantit = 1 Săpat gropi de 45 x45 x40 UM = mii gropi.66 6.24 0.57 9. 4 tratamente UM = mii l.2 m – 4 lucrări UM = mii m2.

5 Cap.60 3. art.9 34330 860 5760 960 42159. cantit = 3.95 2.40 0.15 2.57 - - x x x 81.77 2.n. 6 170 1730 17200 72 24 19200 5 Fungicide TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE kg 24 pentru 1 (unu) hectar 143 .II – Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr. LUCRĂRI Tarif RON/ha.2 72 Cantitatea ha Ha.7 5 CT. Denumirea crt.95 0.a.57 - 2.14 25 2028. Caracteristici şi utilajul folosit din NPC/79 anexa 2 0 1 2 1 Arătură la 20 – 22 cm adâncime după 48 plantare 2 Lucrat cu discul printre rânduri 54 – 4 lucrări 3 Stropit cu insectofungicide – 4 lucrări 74 TOTAL 1 (unu) ha Total ha.22 25 5. 3 0. crt.9 Greut.III – Materii şi materiale Nr. 75 0.a.3 10 50 80 40 5 249.n. de transf.a.57 25 461. 0 1 2 3 4 1 Picheţi refolosibili Mur în rădăcină + 3% rezervă Mraniţa 10 kg/planto Insecticide UM 2 buc buc t kg Cantitatea 3 833 3433 17.12 2356 TOTAL MANOPERA PENTRU: Muşuroit toamna toată plantaţia UM = mii buc.5 RON Valoarea RON/UM Total RON 4 0.333 1 (unu) ha Total ZO-uri Tarif RON/ZO Total RON 0.87 25 1121.n. 4 1 4 4 5 0.5 17. pentru transp. Lucrarea Nr.60 0.5 44. MECANICE Total pentru un ha PENTRU: Cap.5 9 25 439. Coef.95 250 987.

2 30.34 91. Plantaţia va fi de tip intensiv şi se vor utiliza la plantare butaşi înrădăcinaţi şi bine fortificaţi Cap.I Manopera Pentru 1 (unu) hectar 2028.67 6 - 7 - 8 - 5. Directe 45274.71 22. cantit = 1.66 6.IV Transport 98.5 172. desime care se va asigura folosind la plantare distanţa de 2.83 17.50 m între rânduri şi 1.0 263.2 pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii de arbuşti cu 4000 tufe/ha.5 Cap. tone 3 0.00 Pichetat terenul cu sârmă marcată UM = ha. crt Simbol ul normei (Nr.0 Volum total t/km 4 0.00 m pe rând şi lucrările de întreţinere în anul I.13.III Materiale 42159.9 2. Distanţa de transp.925 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.5 Cap. 2 2 50 10 Total t/km Tarif RON/km Total Cantitate a transp. cantit = 1.) 0 1 2 1 1819 2339 3 1781 Denumirea lucrării din normele de muncă Unitatea de măsură şi cantitatea 2 Confecţionat pichete UM = mii buc.66 6.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.II Utilaje 987. I Manopera Nr.82 0 1 1 Picheţi 2 Mur înrădăcinat (plante) 3 Mraniţă TOTAL 1(un) ha TRANSPORTURI PENTRU: RON RON Cap.67 4 0.925 Total Chelt.grupa crt.84 - - - .8 0.66 6. Denumirea .84 144 22.67 5 0.Antemăsurătoare – Deviz nr.17 1.00 Săpat gropi de 20 x ZO/ UM Total ZO din care pe categorii I II III IV 3 0.375 98.Cap.

0 1 (unu) ha Total ZO-uri Tari RON/ZO Total RON 4.08 23.25 0. = 4. cantit = 4.60 1.35 9.16 25 554.40 - 4.00 16.0 Verificat. cantit = 4.08 22.00 - 16.0 Plantat butaşi înrădăcinaţi UM = mii buc. 0 1 2 3 145 Cantitatea ha Ha.00 16.4 Deservit MPSP 300 (4 trat.82 25 820.40 1. cantit = 4.0 Administrat gunoi de grajd (turbă) UM = mii gropi.00 x 32. Lucrarea Nr.60 - - - 2.00 - - 0.00 - - - 0.00 16.25 3.24 3.2 m x 4 lucrări UM = mii m2.01 25 1200.2 Preparat soluţie pt.) UM = ha.24 x 48. 4 tratamente UM = mii l. cantit = 4 Muşuroit toamna UM = mii buc.0 Muşuroit după udat UM = mii buc.II – Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr. cantit = 4.09 0.4 1846 redus ½ 2343 5 6 1782 7 2347 8 9 2356 1908 10 2744 11 12 3157 2356 TOTAL MANOPERA PENTRU: 20 x 25 cm UM = mii gropi.06 0.5 Cap.77 1. cantit = 19. cantit.0 Udat fiecare butaş cu 5 l apă UM = mii buc.42 - 3. cantit = 4. din CT.21 25 2580.22 3. 4 5 . Caracteristici şi utilajul folosit NPC/79 Coef.42 - 0.77 x x x 0.08 23. cantit = 4.22 - - - 0.40 - - 9.08 103.n.a. crt.22 0.5 x 0. anexa 2 de transf. cantit = 2.22 25 5. art. fasonat şi mocirlit rădăcini UM = mii buc.0 Prăşit pe rând 1.

375 116.0 310. Denumirea crt.40 0. 0 1 2 3 1 Picheţi refolosibili ¼ din nr. pentru transp.8 105.a.III Materiale 24500.30 146 .0 Greut.Arătură la 20 – 22 cm adâncime 48 după plantare 2 Lucrat cu discul – 4 lucrări 54 3 Stropit cu insectofungicide – 4 74 lucrări TOTAL 1 (unu) ha Total ha. MECANICE Total pentru un ha PENTRU: Cap.60 3.15 1 4 4 0.00 0. Denumirea .60 0. de plante Butaşi înrădăcinaţi fortificaţi cu rezerva 3% Mraniţă 5 kg/plantă UM 2 buc buc t 1 0.55 Cap.1 RON Volum total t/km 4 0.3 300.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.0 1000.00 RON Cap.0 24500.III – Materii şi materiale Nr.0 4 50 80 40 16480.8 0.0 5760.IV Total Chelt. tone 3 0. 0 1 1 Picheţi 2 Butaşi înrădăcinaţi + insectofungicide 3 Mraniţă 4 Insecto-fungicide TOTAL 1(un) ha TRANSPORTURI PENTRU: TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.II Utilaje 987.25 2 2 50 10 50 Total t/km Tarif RON/km Total Cap.n.95 250 987. 6 340 2100 20000 72 24 22536 4 Insecticide 5 Fungicide TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE kg 72 kg 24 pentru 1 (unu) hectar Cap.95 0.0 5. LUCRĂRI Tarif RON/ha.0 200.I Manopera Pentru 1 (unu) hectar 2580. Transport Directe 116.10 20. transp.95 2.n.a.4 2.50 Cantitatea transp.5 RON Cantitatea 3 1000 4120 20 Valoarea RON/ Total UM RON 4 5 0.55 28184.grupa Distanţa de crt.0 960.

22 9.Verificat.0 0.24 6.33 45.00 6.22 0.Confecţionat picheţi UM=mii buc: cantit = 0.33 5.50 m pe rând )şi lucrările de întreţinere în anul I.0 12 2356 .0 6 - 7 - 8 - 1.33 3.35 4.artic.Administrat 5 kg gunoi redus pe groapă 1/2 UM=mii gropi cantit=8.22 .33 3.Plantat drajoni de zmeur UM=mii buc cantit=8.33 45.00 TOTAL ZO Din care pe categorii 4 0.60 18. cantit = 4.77 1.Săpat de 20x20x25 UM=mii gropi cantit = 8 4 1846 .09 9.0 9 1908 .2m-4 lucrari UM=mii m2 cantit=19.Muşuroit toamna UM=mii buc cantit= 8 .16 23. Cap.16 23.68 16.42 0.2 Pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii de ZMEUR cu 8000 drajoni/ ha desime (care se va asigura folosind la plantare distanţa de 2.4 11 3157 .13.0 8 2356 .0 5 2343 .5 2 2339 Pichetat terenul cu sârmă redus UM=ha cantit=1.60 18.94 0.Deservit MPSP – 300(4 trat) UM= ha.22 0.32 42.Muşuroit după udat UM=mii buc cantit=8.68 16.71 2.20 2.50 m între rânduri şi 0.2 10 2744 .Preparat soluţia pentru 4 trat UM=mii l gropi cantit=2.Total ZO uri ZO UM 3 0.16 161. fasonat şi redus ½ mocirlit rădăcini UM=mii buc cantit=8 6 1782 .16 107. Denumirea lucrării din crt din normele de muncă NTM/92 Unitate de măsură şi cantitatea 0 1 2 1 1819 .00 6.2.00 5 0.0 1/2 3 1781 .24 6.66 3.42 0.77 x 147 0.0 7 2347 Udat zmeurul după plantare UM=mii buc cantit=8. 1 Manoperă : Nr.Antemăsurătoare – Deviz nr.06 0.18 12.80 32.80 32.Prăşit pe rând 1. Nr.22 0.

II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr.5 Cap.Grupa Distanţa de Cantit.50 . CT rt Caracteristici şi utilajul din coef.95 1 2 .375 159. t 0 1 2 3 1 Picheţi 2 170 2 Drajoni zmeur 50 2.Tarif Ron/ZO 1(unu) ha .TOTAL MANOPERA PENTRU .Total pentru un ha Ron PENTRU : Cap.pentru transport 6 170 2000 32 72 24 34266 Cap.5 1 2 3 .3 150. crt transp km transport.Însecticide 2400 l x 3% kg 72 .40 0.art.0 5760.n MECANICE .0 3 Mraniţă 10 32 4 Insecto-fungicide 50 0.15 4 fungicide TOTAL -Total ha.95 250 987.Tarif Ron/ha a. Ha folosit NPC/79 de anexa 2 transf.1 TOTAL TRANSPORTURI 1(un) ha -total t/km PENTRU -tarif Ron/t/km -total Ron 148 Volum total t/km 4 0.Arătura normală în livadă 48 0.a.0 41430.34 0.Fungicide 2400 l x 1% kg 24 TOTAL VALOARE pentru 1 (unu) hectar MATERII ŞI MATERIALE Valoarea Ron/ Total UM Ron 4 5 0.Total Ron x x 25 4048.Picheţi refolosiţi Buc 500 .0 25 1055.Stropit cu insecto74 0.Lucrat cu discul printre 54 0. 0 1 2 3 4 1 .0 50 80 40 1600.95 2.4 lucrări 3 .III .0 4 32960.n 5 0.n LUCRĂRI 1(unu) ha .0 960.60 4 rânduri.5 25 308.c Lucrarea Nr. Denumirea crt 0 1 2 UM Cantitatea Cantitatea Ha a.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.Materii şi materiale Nr.Mraniţă 4 kg/ arbust T 32 4 .Drajoni zmeur cu rezerva de Buc 8240 3% 3 . Denumirea .5 25 5.5 25 2679.34 100 320 5 425.60 3.0 Greut.

09 1. = 2.35 4.50 2.33 6.42 - 0.66 6.67 15.42 0.) Unitatea de măsură şi cantitatea 0 1 2 1 1819 Confecţionat picheţi UM = mii buc. fasonat şi mocirlit rădăcini UM = mii buc.08 23.08 - 6.7 7 2347 Udat murii după plantat cca.Antemăsurătoare – Deviz nr.80 2.7 4 1846 Administrat gunoi la redus ½ groapă UM = mii gropi.50 hectar Cap. cantit = 2. cantit = 1 3 1781 Săpat gropi de 20 x 20 x 25 UM = mii gropi. cantit = 2. 5 l apă UM = mii buc.TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.50 987.IV transport 159.7 8 2356 Muşuroit după udat UM = mii buc.35 23. 4 tratamente UM = mii l.08 6. normei normele de muncă (Nr.40 2. I Manopera Nr.41 6 7 8 - 4. Simbolul Denumirea lucrării din crt.67 15.50 m între rânduri şi 1.5 2 2339 Pichetat terenul cu sârmă UM = ha.2 pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii de MUR cu 2667 plante/ha.80 - - 0.14.22 1. desime care se va asigura folosind la plantare distanţa de 2.II manopera utilaje Pentru 1(un) 4048. cantit = 2.22 0.2 10 2744 Preparat soluţie pt. cantit = 2.80 - 2.41 din care pe categorii I II III IV 5 0.35 10.0 Cap.08 10.00 0. cantit.67 5. cantit = 2.77 1.22 149 . cantit = 600 x 4 = 2.7 6 1782 Plantat mur UM = mii buc.50 RON Total cheltuieli directe 46625.00 10.III materiale 41430.80 - 10. cantit = 0.2 m – 4 lucrări UM = mii m2.7 5 2343 Verif.71 Total ZO 4 0.7 9 1908 Prăşit pe rând 1.50 m pe rând şi lucrările de întreţinere în anul I Cap. cantit = 19.4 ZO/ UM 3 0.33 6.I Cap.

pentru transp.) UM = ha.11 3157 12 2356 Deservit MPSP 300 (4 trat.0 pentru 1 (unu) hectar 150 .95 1 după plantare 2 Lucrat cu discul printre rânduri – 4 54 0.24 - - - 0.3 150.40 0.a. MECANICE Total pentru un ha RON PENTRU: Cap.06 0.60 4 lucrări 3 Stropit cu insectofungicide – 4 74 0.0 Greut.III – Materii şi materiale Nr.5 CantiValoarea tatea RON Total /UM RON 3 4 5 500 0.0 5760. crt.24 0.0 863. Caracteristici şi utilajul folosit NPC/79 Coef.a.60 3.22 25 1987.n.77 2.0 1350.15 4 lucrări TOTAL 1 (unu) ha Total ha.II – Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr.0 50. cantit = 4 Muşuroit toamna toată plantaţia UM = mii buc. art.0 744.0 11000.08 - 2.95 2.0 19220. 0 1 2 3 4 1 Arătură la 20 – 22 cm adâncime 48 0.5 Cap. ha anexa 2 de transf.7 1 (unu) ha Total ZO-uri Tarif RON/ZO Total RON 0.0 2750 27 4.25 5.77 25 0. 5 0. 6 170 2750 27000 72 24 30016 4 Insecticide 5 Fungicide TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE kg 72 80.53 25 14. Denumirea crt.0 960. cantit = 2.08 - - TOTAL MANOPERA PENTRU: x x x 79.95 250 987.25 374.48 25 34.0 kg 24 40.n.96 25 29.a. 0 1 2 3 1 Picheţi refolosibili Mur înrădăcinat + 3% rezervă Mraniţa 10 kg/planto UM 2 buc buc t Cantitatea Ha. LUCRĂRI Tarif RON/ha.n. Lucrarea Nr. din CT.

18 151 .06 14. 1 Manoperă : Nr. 3.0 RON Cap.0 2 2 50 10 50 Total t/km Tarif RON/km Total Cap.5 270. ctr Nr.375 3.0 Preparat soluţii pentru 5 tratam.64 0.5 137.22 0.0 Deservit semănătoarea SUP-21 UM=ha cantit=0.7 Prăşit pe rând ( 1.64 - 4 2744 asimilat - 0.89 Din care pe categorii I 5 II 6 III 7 7. tone 3 0. Denumirea . Directe 154. a câte 400 litri ZO UM TOTA L ZO 4 7.Antemăsurătoare – Deviz nr.1.2 m lat) cu sapa se execută 4 lucr.2 2.63 2 3 3135 1908 - 0. UM=mii m2.875 22349.75 27 0.08 1.89 IV 8 - 0 1 3 2.0 0.0 RON Volum total t/km 4 0.III Materiale 19220. 0 1 1 Picheţi 2 Mur înrădăcinat (plante) 3 Mraniţă 4 Insecto-fungicide TOTAL A: 1(un) ha TRANSPORTUR I PENTRU: TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.09 0.4x1250=3.grupa Distanţa de crt.I Manopera Pentru 1 (unu) hectar 1987. Antemasuratoare si deviz pentru executarea lucrarilor de intretinere.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.0 5 413.3 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul I a plantaţiei de măr cu desimea de 1250 pomi la hectar Cap.06 - - 14.II Utilaje 987.18 - - - 0.1 30. transp.375 154.5 Cantitatea transp.Cap.1.875 Cap.artic dinNTM/9 2 1 1906 Denumirea lucrării din normele de muncă Unitate de măsură şi cantitatea 2 Sapa mare pe rândul de pomi UM= mii m2 cantit=2.IV Total Transport Chelt. cantit=(3000x4)=12.

60 0.75 5.06 7. UM=ha cantit=5.Total RON 0.60 6.30 0.5 6 3157 294 asimilat 1869 - 7 - 8.0 1.18 0.75 38. n pentru un ha TOTAL LUCRĂRI MECANICE PENTRU RON 152 .30 5.58 - 1.Cantit.0 Cosit cu coasa pe interval 2.36 25 9 1. cantit=2.4 Plivitul lăstarilor şi dirijarea lor pe direcţia rândurilor UM= mii pomi.8 m UM=ha cantit=(0.54 0.37 Cantitatea ha ha a.54 1.58 - - 7. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr. 3 1.00 25 950 0.30 1.8 / se execută 2 Anexa 1 254 lucrări) Semănat ierburi perene cu SUP 21 Anexa 1 107 Stropit în livadă tratamente 1(un) ha cu MSSP 3x300 – 5 Anexa 1 128 .Total Ha a.0 5 5 1.art.59 0.06 4.75 1.0 2.11 25 752.5 TOTAL MANOPERA PENTRU 1(unu) ha Cap.Total ZO uri .87 250 1217.din t Caracteristici şi utilajul folosit NPC/78 0 1 2 3 4 1 Arătura normală în livadă(după plantare) 2 Anexa 1 242 CT coef. 1. n 4 1.30 - - - 5.25 Strâns mulci şi aşezaţi pe rândul de pomi UM= Ha.78 25 144.4 .75 25 43.85 4.5 Discuit arătura cu GD 2. cantut=1.75 30.cr Lucrarea Nr.Tarif .0 Deservit MSPP 3x300 la 5 trat.Tarif RON/ZO . UM=mii t.de transf. n RON / ha a.00 0.25 X X X 1.Total .7x2 lucr) =1.

t 0 1 2 3 1 Insectofungicide + seminţe 50 0.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.63 0.II manopera utilaje Pentru 1(un) 950 1217. Nr.2.Cap.45 - - 12.38 3. Denumirea .transp crt transp km ort.88 Volum total t/km 4 5 5 0.Săpat gropi pt.00 Greut.00 210. completarea golurilor 12% ZO UM 3 1.7x20 =14kg TOTAL VALOARE MATERII ŞI pentru 1(unu) hectar MATERIALE Cap.III .I Cap.7ha Kg 7 x10kg/ha =7 kg 4 -seminţe de lolium perene Kg 14 0. Denumirea crt 0 1 1 -fungicide 2000 l x 0.00 870.083 12.Materii şi materiale Nr.00 80 30 10 320.25 2 3 -insecticide 2000l x 0.Grupa Distanţa de Cantit.artic Denumirea lucrării din ctr din normele de muncă NTM/92 Unitate de măsură şi cantitate 0 1 2 1 2020 .88 RON Total cheltuieli directe 3039.2% UM 2 Kg Kg Cantitatea 3 5 4 Valoarea RON/UM Total RON 4 5 40 200.1 .Antemăsurătoare – Deviz nr.25 2 1837 .63 5 - Din care pe categorii II III IV 6 7 8 1.5 hectar Cap.45 - 153 .III materiale 870 Cap.total t /km -A:1(ha) .4 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii de MĂR cu desimea de 1250 pomi la hectar Cap.formarea coroanei UM=mii pomi cantit=1.1.tarif RON/ t / km . 1 Manoperă : Nr.00 140.375 1.pentru transport 6 5 4 7 14 30 -seminţe trifoi alb 0.Tăieri pt.IV transport 1.30 TOTAL ZO I 4 1.total RON TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.

4 Plivit lăstarii şi 6.50 0.60 - - - 5.15 - - 0.0 Preparat soluţie pt.0 Deservit MSSP la 6 0.15 tratam.15 - 1.82 0.50 - - 0.33 0.15 Repartizat pomi la gropi UM=mii pomi cantit=0.63 1.06 dirijarea lor pe direcţia rândurilor UM =mii pomi.05 0.50 - 6 1864 - 3.0 Cosit intre randuri-2 lucrari UM=ha cantit=(0. cantit = 1.75 - 7.7x2)=1.27 - - 0.06 tratam x 500 l UM=ha cantit=6 Prăşit pe rând (1.58 - - 7. 6 0.15 0.45 10 3157 - 0.75 - 1.64 - 12 294 - 4.36 - - - 11 1808 - 14.64 - - 14.22 3.00 5.5 154 1. UM=mii m2 cantit=(3000x4) 12.00 - - - 3.4 1.27 - 5 1843 - 3.25 asezat ca mulci UM=ha cantit=1.60 13 312 - 14 1869 - Strans manual fan si 1. strtificat de 50x50 UM=ml cantit=3 Stratificat pomi UM=mii buc cantit=0.58 .15 Fasonat şi mocirlit rădăcina UM=mii pomi cantit=0.2 m lăţime UM=mii m2 cantit=(2.2 m lat ) cu sapa se execută 4 lucr.00 8 1906 - 7. x500 ml UM=mii l cantit= 3.50 - - - 7 1866 - Plantat pomi în goluri 0.89 - 9 2743 - 0.45 - - - 0.33 0.89 - - 7.36 0.4x1250) =3.3 1773 - 4 1775 - UM=buc cantit=150 Făcut şanţ pt.02 12% UM=buc cantit=150 Sapa mare pe rând 2.

Total ZO uri TOTAL MANOPERA PENTRU 1(unu) ha -Tarif RON/ZO .III .68 25 267.I manopera Pentru 1(un) hectar 1419.IV transport 5.37 1 128 TOTAL -Total ha. Denumirea UM crt 0 1 2 1 Pomi pentru completat goluri Buc 12% 2 Fungicide : 3000 l x 0.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr..25 Cantit.3 0.77 25 1419.Total RON X X X 56. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr.pentru transport 6 300 12 12 324 pentru 1(unu) hectar Cap. Denumirea .48 25 1087.15% Kg 3 Insecticide : 3000 l x 0.Grupa Distanţa crt de transp km 0 1 2 1 Pomi 150 buc x 2 kg = 300 kg 50 2 Insectofungicide 50 TOTAL TRANSPORTURI : (ha) PENTRU TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.75 25 43.81 RON Total cheltuieli directe 6420. t 3 0.crt Lucrarea Nr CT Caracteristici şi utilajul folosit artic. coef.22 250 555 Cantitat Valoarea ea RON/UM RON 3 4 5 150 20 300 12 12 40 80 480 960 4440 Greut.75 43.de Din transf.01 -total t/km -tarif RON/t/km -total RON Cap.II utilaje 555.06 Cap.00 Cap.22 2.00 10.transport.n 5 2.375 5.5 0.Tarif RON//ha a.00 155 .Materii şi materiale Nr.a.00 Cap.n LUCRĂRI 1(un) ha .81 Volum total t/km 4 15 0. NPC/79 0 1 2 3 1 Stropit cu MSPU 6 tratamente Anexa 0.1% Kg TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE Ha 4 6 Cantitatea Ha a.III materiale 4440.Total pentru un ha RON PENTRU : Cap.86 25 21.n MECANICE .50 1.5 15.25 0.

54 0.31 - 3 4 3223 3246 0.8m Se execută 2 lucrări UM=ha cantit=(0.0 .64 - - 14.0 Preparat soluţia ptr.0 2.45 0.2 lat) UM=mii m2 cantit=3.60 - - - 5.43 8 3157 - Deservit MSPU 900 la 8 0.25 .2 m lat ) 4 lucr UM= mii m2 cantit=4x3=12.00 Din care pe categorii II III IV 6 7 8 4.22 14.3.3.4 156 0.Încărcat şi desc.63 7. 1 Manoperă : Nr.Încărcat şi descărcat gunoi cu transp. Îngrăş.1.0 .48 - - - 9 294 - 5.7 x 2) 1.60 . chimice x 2 operaţiuni UM=t cantit= (1. De la 8 – 12 km UM=t cantit=20.89 - 6 1908 1.Antemăsurătoare – Deviz nr.48 0. artic dinNTM /92 1 2021 3226 Denumirea lucrării din normele de muncă Unitate de măsură şi cantitatea 2 .Încărcat şi desc.09 0.25 x 2) =2. 8 tratam a câte 600 l soluţie UM=mii cantit=4.64 - 7 2744 asimilat - 0. ctr 0 1 2 Nr.18 0.28 - 0.54 0. Gunoi cu transp de la o – 2 km UM=T cantit=3.06 tratam UM=mii pomi cantit=8 Cosit între rânduri lăţime 4.43 - - - 0.Tăieri pt.0 Prăşit pe rând cu sapa ( 1.5 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul III a unei plantaţii de MĂR cu desimea de 1250 pomi la hectar Cap.25 TOTAL ZO I 4 4.formarea coroanei UM=mii pomi cantit=1.5 .Sapa mare pe rând (1.00 5 5.31 5.89 - - 7.11 0.28 - - 5 1906 2.8 ZO UM 3 3.

art.15% 2 Insecticide : 4800 l x Kg 4.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.00 0.25 22.15 0.Total RON X X 1.7x2) 1. n LUCRĂRI 1(un) ha .transport.57 25 189. Denumirea .de transf.Total ZO uri X . n 5 0.2 4.8 80 0.27 250 1317.total t/km 226 .48 25 12.5 ha 4 1 8 1 2 Împrăştiat îngrăşăminte chimice cu MIC 2 Stropit cu MSPU – 8 tratamente Anexa 1 0.5 TOTAL MANOPERA PENTRU 1(unu) Cap. Volum total transp km t t/km 2 3 4 50 0.Tarif RON/ZO .17 Cantitatea ha a.25 aşezat ca mulci pe rândul de pomi UM=ha cantit= (0.Materii şi materiale Nr. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr.75 - 1.25 10.34 25 258.17 2.25 25 .8 10 20 200 20 1.10 312 - Strâns manual fânul şi 1. crt 0 1 Lucrarea Caracteristici şi utilajul folosit Nr.8 20 1250 1282 Distanţa de Cantit.din NPC/78 CT coef.Tarif RON/ ha a.53 25 563.Total pentru un ha PENTRU Cap.96 5.2 0.92 25 102.75 - - 40.00 7.pentru 1(unu) hectar ŞI MATERIALE Cap.III .Total Ha a.37 128 TOTAL . n MECANICE .Grupa crt 0 1 1 Insectofungicide 2 Gunoi de grajd 3 Îngrăşăminte chimice TOTAL 1 unu (ha) 157 RON/U M 4 40 Valoarea Total RON 5 288 384 1000 1250 2922 Greut. Denumirea crt 0 1 UM Cantitate a 1 2 3 Fungicide : 4800 l x Kg 7.pentru transport 6 7.1% 3 Gunoi de grajd 20 t/ha Kg 20 50 4 Îngrăşăminte chimice 1250 1 TOTAL VALOARE MATERII -A. 3 0.4 .

2. cantitate= 0.I Manoperă: Nr.75 1.36 - - 5.36 5.00 Cap.0 4 2744 Preparat soluţie pentru 6 0.0 5 3157 Deservit MSPP 900 la 6 0.62 0.00 1317.27 0.08 –21 UM= ha.64 IV 8 - 0. articol normele de muncă .4 7 1869 Plivitul lăstarilor şi dirijarea 6.I Cap.89 14.05 0.375 84. cantitate= 6 6 294 Cosit manual între rânduri. cantitate= 1.3 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul I a unei plantaţii de PĂR cu desimea de 834 pomi /ha Cap.75 0. cantitate= 0.25 3. 4 7.1.O.22 operat) UM= m m². 4.Total Z.64 din care pe categorii I II III 5 0.05 0. UM din unitatea de măsură şi NTM/92 cantitatea 0 1 2 3 1 1906 Sapa mare pe rândul de 2.60 - 1.89 0. cantitate = 1.75 RON Total cheltuieli directe 5347.7 3 1908 Prăşit pe rândul de pomi (4 1. Nr.IV transport 84.06 6 7 7.75 35. cantitate= 3 2 3135 Deservit semănătoare SUP 0.27 5.4 TOTAL 1 (unu) ha x .834 8 312 Strâns fân şi aşezat ca 1.75 27. Denumirea lucrării din Z.60 5.50 hectar -tarif RON/t/km -total Cap. 158 TOTAL Z.06 tratamente UM= ha.00 asimilat Se execută 2 lucrări UM= ha.06 lor pe direcţia rândurilor UM= mii pomi.II manopera utilaje A-Pentru 1(un) 1023.TRANSPORTURI PENTRU TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.58 5.63 pomi UM= m m².O/ crt.25 mulci pe rândul de pomi UM = ha.42 1. cantitate= 3.87 . cantitate= (3 x 4) 12.06 14.09 asimilat tratamente a cota 500 l /ha UM= miil.Antemăsurătoare – Deviz nr.III materiale 2922.O.

n. UM Cantitatea Valoarea RON /UM 4 40 80 10 1(unu) ha TOTAL RON 5 360 480 210 140 1190 Greut pentru transp.a.1 (un) ha Tarif 250 RON /ha. DENUMIREA Crt.două lucrări 0.a.54 107 4.0 2.0 1. Stropit cu MSPP 900 ( Se execută 6 0.2 % Seminţe de trifoi alb ( 0. articol transformare din NPC/78 caracteristici şi utilajul folosit Ct Ha Ha.18 254 3.30 1. III – Materii şi materiale Nr.30 Anexa 1 ( după terminarea plantării) 242 2 Discuit arrătura cu GD 2.Transporturi de materii şi materiale Nr.24 PENTRU: A. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr.0 1.MANO .59 2.n. Lucrarea Coef.n Tarif pentru RON 1310 un ha Cap.7 ha x 20 kg ) = 14 TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE 2 kg kg kg kg 3 9 6 7 14 pentru Cap.75 25 689.3 % Insectofungicide: 3000 l x 0. 6 9 6 7 14 36 0 1 2 3 4 1 Fungicide: 3000 l x 0.22 tratamente ) 121 TOTAL LUCRĂRI MECANICE Total ha.8 . de Cantitatea crt Nr. 5. Semănat ierburi perene cu SUP – 21 0.5 25 10.Total RON TRU 1 (unu) ha x x 25 890.37 6.7 ha x 20 kg) =7 Seminţe de lolium perene (0. IV.54 1.5 25 146.crt DENUMIREA – GRUPA Distanţa de transport Km Cantitate transport tone Volum total t/Km 159 .Tarif RON/Z.O PERA PEN .5 25 43.a. 0 1 2 3 4 1 Arat în livadă normală 1.75 Cap.0 0.

085 8.834 2 1837 Săpat gropi pentru 0..M.directe 3392.05 stratificat pomi U.1 6 1864 Repartizat pomii la gropi 3. cantitate = 0.0 1 1 Insectofungicide + seminţe de ierburi perene TOTAL TRANSPORTURI PENTRU : 1 (un) ha 2 50 Total t /Km Tarif RON /t / Km Total RON Cap. făcut 3.M.085 din care pe categorii I 5 II 6 III 7 IV 8 1.I Manopera Pentru 1 (un ) hectar 890.33 - 0.2. cantitate = 0. Denumirea lucrării din crt.0 5. cantitate = 2 4 1775 Stratificat pomi pentru 1.10 0.375 1.Antemăsurătoare – Deviz nr.M.08 completarea golurilor 12 % 3 U.1 7 1866 Plantat pomi în goluri 12 % 0. = mii buc.IV Transport 1. 4 1.18 - - 0.875 RON Total chelt.18 - 0.875 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE SPECIFICARE Cap. Z.33 - - 0. Utilaje 1310 Cap. = ml.33 U.1 4 5.I Manoperă: Nr.5 Cap.375 3.0 0.02 lucrare completă şi udat cu 160 TOTAL Z.O. = mb.00 . articol normele de muncă .30 - 0.00 0.II. = buc .30 coroanei U.4 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii de PĂR cu desimea de 834 pomi /ha Cap. cantitate = 0.33 mocirlă şi mocirlit în vederea plantării U.82 completat goluri U. cantitate = 100 3 1733 Făcut şanţ pentru 0.33 2.33 - - - 2.M. cantitate = 0.1 5 1843 Fasonat rădăcina.O/ din unitatea de măsură şi UM NTM/98 cantitatea 0 1 2 3 1 2020 Tăieri pentru formarea 1.M.10 0.2.30 - - 8. = mii pomi .III Materiale 1190 3 0. Nr. = mb.M.

a.37 6. DENUMIREA UM Cantitatea Valoarea Greut crt. cantitate= 6 1808 Prăşit pe rând (1.834 TOTAL 1 (unu) ha .Total RON 3157 0.60 - x x x 47.0 Preparat soluţii pentru 6 tratamente x 500 l UM= mii l. cantitate= 3.36 14..a.89 25 1197.8 9 1906 2744 20 l apă UM= buc. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr..06 5.25 6.00 Cap.Total Z. cantitate= 3.64 - 4.n. de Cantitatea crt Nr..05 5.2 m lăţime) UM= mii m².09 7.25 8..0 294 Cosit cu coasa între asimilat rânduri 2 lucrări UM= ha..2 m lăţime) se execută 4 lucrări UM= mii m².27 10 11 12 13 14 Deservit MSPP la 6 tratamente UM= ha.n..4 312 Strâns fânul şi aşezat ca mulci pe rândul de pomi UM= ha..a.O RA PENTRU . 0 1 2 3 4 1 Stropit cu MSPP 9 6 tratamente Anexa 1 0. 2. cantitate= 1.0 2.0 2.75 5.75 36.22 0.69 25 17.75 - 5.89 - 0. MANOPE -Tarif RON/Z.4 1869 Plivit lăstarii şi dirijarea lor pe direcţia rândurilor UM = mii pomi.22 128 TOTAL LUCRĂRI MECANICE Total ha.00 1. RON/ TOTAL pentru. articol transformare din NPC/78 caracteristici şi utilajul folosit Ct Ha Ha.64 0.06 1. cantitate= 1.60 1.49 25 912. cantitate= 100 Sapa mare pe rând (1. cantitate= ( 3 x 4) 12. Lucrarea Coef..27 - - 7. cantitate= 0.96 25 224.05 - 1.O.75 25 43.89 0.22 PENTRU: 1 (un) ha Tarif 250 RON/ha. III – Materii şi materiale Nr.36 - - 14. transp.63 0.n Tarif pentru RON 555 1 ha Cap.25 1. UM RON 161 .25 0.

375 4.II.O. IV.875 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE SPECIFICARE Cap. DENUMIREA – GRUPA crt 0 1 2 1 Pomi pentru completat goluri Insectofungicide TOTAL TRANSPORTURI PENTRU A: (un) ha Distanţa de transport Km 2 50 50 Total t /Km Tarif RON /t / Km Total Cap.68 Z.8875 RON Cap.00 4 4.2 0. cantitate = ( 0.Transporturi de materii şi materiale Nr.M.06 Volum total t/Km 4 10.III Materiale 3340.17 2 3246 0. Utilaje 555. 5 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul III a unei plantaţii de PĂR cu desimea de 834 pomi /ha Cap. articol normele de muncă .0 3.11 0.I Manopera Pentru 1 (un ) hectar 1197.18 - 0.12 3.3.00 RON Total chelt. cantitate = 0. din unitatea de măsură şi NTM/98 cantitatea 0 1 1 1954 2 Tăieri pentru formarea coroanei U.18 - - 162 . kg kg A ptr. Denumirea lucrării din crt.O/ UM TOTA L Z.2 % x 0.IV Transport 4.I Manoperă: Nr.834 Încărcat şi descărcat îngrăşăminte chimice Se execută două lucrări U.834 x 2 ) =1.0 0. = t. = mb .2.Antemăsurătoare – Deviz nr.00 Cantitate transport tone 3 0.3 % x 3000 l Insectofungicide: 0.25 Cap.0 1 2 3 1 Pomi altoiţi pentru completarea golurilor 12% Fungicide: 0.17 5 - II 6 - III 7 - IV 8 4.directe 5097.2 % TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE 2 buc.0 13. din care pe categorii I 3 5. Nr. 1(un) ha 3 100 9 6 4 25 40 80 5 2500 360 480 3340 6 200 9 6 215 Cap.M.

53 25 563. de crt Nr.5 x 8) 4. DENUMIREA UM 163 Cantitatea Ha 3 1 8 Ha. PENTRU: A.1 (un) ha Tarif RON /ha. cantitate = 3.7 x 2) 1.3 1906 Sapa mare pe rând (1.n.00 1. cantitate= ( 0. cantitate = (3 x 4) =12 Preparat soluţie pentru 8 tratamente a câte x 500 l UM= mii l.13 25 253.Tarif RON/Z.38 25 9.4 Strâns manual fânul şi aşezat ca mulci pe rândul de pomi UM= ha.Total RON 2.09 14.M.36 - - 14.63 7.37 Anexa1 128 TOTAL LUCRĂRI MECANICE Total ha.n Tarif pentru 1 ha Cap.n.Total Z.25 Cap.25 22.75 - 5. articol transformare din NPC/78 caracteristici şi utilajul folosit Ct 0 1 2 0.4 Cosit între rânduri 2 lucrări UM= ha.4 1 (unu) ha . ..38 5.17 2.60 1. 4 0.0 Deservit MSPP la 8 tratamente UM= mii l.25 10.M.2 m lăţime) U.22 0.97 25 874.89 - - 7.64 - 0.25 0.38 - 1.O .93 25 48. cantitate= ( 0. cantitate= ( 0. = mii m². II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr. = mii m²..50 1.13 250 RON 782. Lucrarea Coef.a.O. cantitate= 6.a.7 x 2) 1..a.96 3.0 Prăşit pe rând – 4 lucrări U.89 - 4 5 1908 2744 1.36 6 7 8 3157 294 312 0.25 0.5 Cantitatea Valoarea Greut .60 - TOTAL MANO PERA PENTR: x x x 34.. III – Materii şi materiale Nr.64 0.75 0.17 1 Împrăştiat îngrăşăminte chimice cu MIC Anexa 1 275 2 Stropit cu MSPP 900 8 tratamente 0.06 4..

27 - Z.III Materiale 1954.25 0.25 5 din care pe categorii II 6 6.I Manopera Pentru 1 (un ) hectar 874.3 % Insectofungicide: 4000 l x 0. Nr.1 1 0.5 t x 4 operaţii ) = 2 TOTAL Z.0 RON /UM 4 40 80 1 TOTAL RON 5 480 640 834 1954 pentru.M.31 RON Total chelt.IV Transport 7.375 7. 6 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul IV a unei plantaţii de PĂR cu desimea de 834 pomi /ha Cap.M. I 4 9. IV. 6 12 8 834 854 Cap.crt 0 1 2 3. 1 ha RON Distanţa de transport Km 2 50 20 Total t /Km Tarif RON/t / Km Total RON Cap.834 2 3226 Încărcat gunoi şi descărcat în câmp de la 8 – 10 km Se execută două lucrări U. cantitate = 0.50 Cap.2 % Îngrăşăminte chimice complexe TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE 2 3 kg 12 kg 8 kg 834 ptr.22 4. cantitate = 25 3 3246 Încărcat şi descărcat îngrăşăminte chimice U.06 3. din normele de muncă .directe 3618.25 Cap.I Manoperă: Nr. articol Denumirea lucrării din crt.O/ UM 3 11.2.4.Transporturi de materii şi materiale Nr. = t.0 19. = t.M.crt DENUMIREA – GRUPA 0 1 2 1 Insectofungicide Îngrăşăminte chimice TOTAL TRANSPORTURI PENTRU 1 (un) ha Cantitate transport tone 3 0.05 0.5 17. NTM/98 unitatea de măsură şi cantitatea 0 1 2 1 2022 Tăieri de formarea coroanei U. 1 Fungicide: 4000 l x 0.Antemăsurătoare – Deviz nr.44 - - 164 .O.313 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE SPECIFICARE Cap.11 0.25 III 7 IV 8 9. = mii pomi .II.84 Volum total t/Km 4 2. transp.27 6.5 0. cantitate = ( 0. Utilaje 785.

4

1906

5 6 7 8 9

1908 2744 3157 294 312

TOTAL MANOPE RA PENTRU

Sapa mare pe rând ( lăţime = 1,2 m ) U.M. = mii m².; cantitate = 3,0 Prăşit pe rând – 4 lucrări U.M. = mii m².; cantitate = (3 x 4) =12 Preparat soluţii ( 10 tratamente a x 600 l ) UM= mii l., cantitate= 6,0 Deservit MSPP la 10 tratamente UM= mii l, cantitate= 6,0 Cosit între rânduri 2 lucrări UM= ha., cantitate= 1,4 Strâns manual fânul şi aşezat ca mulci pe rândul de pomi UM= ha., cantitate= ( 0,7 x 2) 1,4 1 (unu) ha - Total Z.O. -Tarif RON/Z.O - Total RON

2,63

7,89

-

-

7,89

-

1,22 0,09 0,06 4,00 1,25

14,64 0,54 0,36 5,60 1,75

0,36 -

-

14,64 -

-

0,54 1,75 5,60 -

x x x

46,82 25 1163,00

0,60 25 9,00

8,22 25 205,50

22,53 25 563,25

15,47 25 385,25

Cap. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr. Lucrarea Coef. de crt Nr. articol transformare din NPC/78 Ct caracteristici şi utilajul folosit 0 1 2 1 Împrăştiat gunoi de grajd cu MIG – 4 - 25 2,14 t/ha 2 Împrăştiat îngrăşăminte chimice cu MIC 0,17 Anexa1 275 3 Stropit cu MSPU 10 tratamente Anexa 1 0,37 128 TOTAL LUCRĂRI MECANICE Total ha.a.n. PENTRU: A.1 (un) ha Tarif RON /ha.a.n Tarif pentru 1 ha Cap. III – Materii şi materiale Nr. DENUMIREA UM
165

Cantitatea Ha 3 1 1 10

Ha.a.n. 4 2,14 0,17 3,70 6.01 250

RON

1502,5

Cantitatea

Valoarea

Greut

crt 0 1 2 3 4 1 Fungicide: 0,3 % x 6000 l Insectofungicide: 0,2 % x 6000 l Gunoi de grajd semifermentat 25 t / ha Îngrăşăminte chimice complexe TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE 2 kg kg t kg A 3 12 10 25 834

RON /UM 4 40 80 50 1

TOTAL RON 5 800 1250 834

pentru. transp. 6 12 10 25000 834 25856

Cap. IV- Transporturi de materii şi materiale Nr.crt DENUMIREA – GRUPA 0 1 2 3. 1 Insectofungicide Îngrăşăminte chimice Gunoi de grajd TOTAL TRANSPORTURI 1 (un) ha

Distanţa de transport Km 2 50 20 10 Total t /Km Tarif RON /t / Km Total RON Cap.III Materiale 3364,0

Cantitate transport tone 3 0,2 0,8 25

Volum total t/Km 4 10,0 16,0 250,0 265,0 0,375 103,5

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE SPECIFICARE Cap.I Manopera Pentru 1 (un ) hectar 1163,0

Cap.II. Utilaje 1502,5

Cap.IV Transport 103,5

RON Total chelt.directe 6133,0

3.3.1.Antemăsurătoare – Deviz nr.3 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul I a plantaţiei de PRUN cu desimea de 500 pomi la hectar Cap. 1 Manoperă : Nr. Nr.artic Denumirea lucrării din ctr dinNTM/9 normele de muncă 2 Unitate de măsură şi cantitatea 0 1 2 1 1906 - Sapa mare pe rând(500x4,8) UM= mii m2 cantit=2,4 2 3135 - Deservit semănătoarea SUP-21 UM=ha cantit=0,70 3 2744 - Pregătit soluţia pt.4 ZO UM TOTAL ZO Din care pe categorii I 3 4 2,63 6,31 0,14 0,10 0,09 0,14
166

II 6 -

III 7 6,31 0,10 -

IV 8 0,14

5 -

4

3157

-

5

1907

-

tratamente a câte 400l UM=mii l cantit=1,6 Deservit MSPP la 4 0,06 0,24 tratamente UM=ha cantit=4 Prăşit cu sapa pe 1,22 11,71 rândul de pomi 4 lucrărix2,4 mii mp UM=mii m2 cantit=9,6 Plivitul lăstarilor şi dirijarea lor pe direcţia rândurilor UM= mii pomi cantit=0,5 6,06 3,03

0,24

-

-

-

-

-

11,71

-

6

1869

-

-

-

3,03

-

7

294

-

8

312

-

Cosit între rânduri-2 4,00 6,08 lucrări UM=ha cantit=(0,76x2) 1,52 Strâns fânul şi aşezat 1,25 1,90 ca mulci pe rândul de pomi UM=ha cantit=1,52 - Total ZO uri X X X 29,51 25 737,75 - Tarif RON/ZO - Total RON

-

-

-

6,08

-

-

-

-

0,24 25 6,0 -

-

21,15 25 528,7 5

8,12 25 203,0

TOTAL MANOPERA PENTRU

1(unu) ha

Cap. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr. crt 0 1 Lucrarea Caracteristici şi utilajul folosit 1 normală în Nr.art.din NPC/79 anexa 1 2 livadă(după 242 CT coef.de transf. 3 1,30 Cantitatea ha ha a. n 4 1 2 1 4 RON 1,30 1,18 0,54 1,48 4,50 250 1125 5

Arătura plantare) 2 Discuit arătura – 2 lucrări 3 Semănat amestec de ierburi perene 4 Stropit în livadă – 4 tratamente TOTAL - Total LUCRĂRI 1(un) ha - Tarif MECANICE - Total PENTRU Cap.III - Materii şi materiale Nr. Denumirea UM

254 0,59 107 0,54 121 0,37 Ha a. n RON / ha a. n pentru un ha

Cantitatea
167

Valoarea

Greut.pentru

crt 0 1 1 Sămânţă de lolium perene 2 Sămânţă de trifoi alb 3 Fungicide 1600 l x0,3% 4 Insecticide 1600 l x0,2% TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE 2 Kg 3 14

RON/ UM 4 10

Total RON 5 140 210 192 256 798

transport 6 14 7 4,8 3,2 29

Kg 7 30 Kg 4,8 40 Kg 3,2 80 pentru 1(unu) hectar

Cap.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr. Denumirea - Grupa Distanţa de Cantit.tr crt transp km ansport. t 0 1 2 3 1 Sămânţă şi insectofungicide 50 0,03 2 Apă pt.4 tratamente 2 1,60 - total t /km -A:1(ha) - tarif RON / t / km - total RON TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.I Cap.II manopera utilaje Pentru 1(un) 737,75 1125,0 hectar

Volum total t/km 4 1,5 3,2 4,7 0,375 1,762

Cap.III materiale 798,0

RON Cap.IV Total cheltuieli transport directe 1,762 2662,51

3.3.2.Antemăsurătoare – Deviz nr.4 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii de PRUN cu desimea de 500 pomi la hectar Cap. 1 Manoperă : Nr. Nr.artic Denumirea lucrării din normele ctr dinNTM/ de muncă 92 Unitate de măsură şi cantitatea 0 1 2 1 1952 - Tăieri pt.formarea coroanei UM=mii pomi cantit=0,5 2 1835 - Săpat gropi pt. completarea golurilor 12% UM=buc cantit=60 3 1773 - Făcut şanţ de 50x50 pt.stocat UM=ml cantit=2 ZO UM 3 2,08 0,11 0,05 TOTAL ZO I 4 1,04 6,60 0,10 5 -

Din care pe categorii II 6 III 7 6,60 0,10 IV 8 1,04 -

168

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1775 1843 1845 1866 1906 1907 2744 3157 294 312 1869

TOTAL MANOPE RA PENTRU

Stratificat pom în şanţ UM=mii buc cantit=0,06 - Fasonat şi mocirlit rădăcina UM=mii pomi cantit=0,06 - Repartizat pomi la gropi UM=mii pomi cantit=0,06 - Plantat pomi lucrare completă UM=buc cantit=60 - Sapa mare pe rând(4,8x500) UM=mii m2 cantit=2,40 - Prăşit pe rând- 4 lucrări UM=mii m2 cantit=(4x2,4) 9,6 - Pregătit soluţia pentru 5 trat. UM=mii l cantit=2,0 - Deservit MSPP-5 tratamente UM=ha cantit=5,0 - Cosit intre randuri-2 lucrari UM=ha cantit=1,52 - Strans fan si asezat ca mulci UM=ha cantit=1,52 Plivit lastari si dirijarea lor pe directia randurilor UM mii pomi cant. 0,5 - Total ZO uri 1(unu) - Tarif lei/ZO - Total RON

-

1,82 3,33 3,13 0,02 2,63 1,22 0,09 0,06 4,00 1,25 6,06 X X X

0,11 0,20 0,19 1,20 6,31 11,71 0,18 0,30 6,08 1,90 3,03 38,95 25 973,75 -

O,20 0,19 0,30 -

-

0,11 6,31 11,71 3,03 -

1,20 0,18 6,08 1,90

0,69 25 17,25

-

27,86 25 696,5

10,40 25 260,0

Cap. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr.c Lucrarea CT coef.de rt Caracteristici şi utilajul folosit transf. 0 1 2 1 Stropit cu MSPP 5 tratamente 0,37 TOTAL -Total ha.a.n LUCRĂRI 1(un) ha - Tarif RON/ha a.n MECANICE - Total pentru un ha PENTRU : Cap.III - Materii şi materiale Nr. Denumirea UM Cantitatea
169

Ha 3 5 RON

Cantitatea Ha a.n 4 1,85 1,85 250 450

Valoarea

Greut.pentru transport

crt 0 1 2 3 1 2 Pomi pentru completat goluri Buc 12% Fungicide : 2000 l x 0,3% Kg Insecticide : 2000 l x 0,2% Kg 3 60 6 4

RON Total /UM mii lei 4 5 20 1200,0 40 80 240,0 320,0 1760,0

6 60 6 4 70

TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE

pentru 1(unu) hectar

Cap.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr. Denumirea - Grupa crt 0 1 1 Pomi 2 Insectofungicide 3 - total t /km -A:1(ha) - tarif RON / t / km - total RON TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.I Cap.II manopera utilaje Pentru 1(un) 973,75 450,0 hectar

Distanţa de Cantit.transport. transp km t 2 3 50 0,1 50 0,01

Volum total t/km 4 5,0 0,5 5,5 0,375 2,062

Cap.III materiale 1760,0

Cap.IV transport 2,062

RON Total cheltuieli directe 3185,812

3.3.3.Antemăsurătoare – Deviz nr.5 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul III a unei plantaţii de PRUN cu desimea de 500 pomi la hectar Cap. 1 Manoperă : Nr. Nr.artic Denumirea lucrării din ctr dinNTM normele de muncă /92 Unitate de măsură şi cantitatea 0 1 2 1 1954 - Tăieri pt.formarea coroanei UM=mii pomi cantit=0,5 2 3 2037 redus 3/4 2744 Strângerea ramurilor şi scoaterea lor la alei UM=ha cantit=1 ha Pregătit soluţia pt.6 tratamente a câte 500 l UM=mii l cantit=3,0 ZO UM 3 5,0 TOTAL ZO I 4 2,50 5 -

Din care pe categorii II III IV 6 7 8 2,50

1,44 0,09

1,44 0,27

1,44 -

-

-

0,27

170

4 5 6 7 8

3157 1906 1908 3246 1868

9

294

10

312

TOTAL MANOPERA PENTRU

Deservit MSPP la 6 tratamente UM=ha cantit=6 - Sapa mare pe rând (4,8 mx500) UM=mii m2 cantit=2,4 - Prăşit pe rând(4 lucr x 2,4) UM= mii m2 cantit=9,6 - Încărcat şi desc îngr.chim. -4 operaţiuni UM=t cantit=0,5 x 4=2 - Administrat îngr.chim.câte 1 kg/pom UM=mii pomi cantit=0,5 - Cosit între rânduri 2 lucrări UM=ha cantit=(0,76 x 2) 1,52 - Strâns iarba cosită şi aşezarea ca mulci pe rândul de pomi UM=ha cantit=1,52 - Total ZO uri 1(unu) - Tarif RON/ZO - Total RON

-

0,06 2,63 1,22 0,11 1,54

0,36 6,31 11,71 0,22 0,77

0,36 -

0,22 O,77

6,31 11,71 -

-

-

4,00

6,08

-

6,08

1,25

1,90

-

-

-

1,90

X X X

31,56 25 789,0

1,80 25 45,0

0,99 25 24,75

18,02 25 450,5

10,75 25 268,75

Cap. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr. Lucrarea Nr.art.din CT crt Caracteristici şi utilajul folosit NPC/79 coef.de ha anexa 1 transf. 0 1 2 3 4 1 Stropit în livadă cu MSPP-6 128 0,37 6 tratamente 2 Administrat îngr.chim. 275 0,17 1 TOTAL - Total Ha a. n LUCRĂRI 1(un) ha - Tarif RON / ha a. n MECANICE - Total pentru un ha RON PENTRU

Cantitatea ha a. n 5 2,22 0,17 2,39 250 597,5

Cap.III - Materii şi materiale Nr. Denumirea

UM

Cantitatea
171

Valoarea

Greut.pentru

4 operaţiuni UM=t cantit=2 t 4 1868 .0 Kg 500 1 pentru 1(unu) hectar Total RON 5 360.6.87 0.2% 3 Îngrăşăminte chimice TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE Lei/UM 2 3 4 Kg 9.87 2.53 3.0 Kg 6.0 515 Cap.3.chim.tr crt transp km ansport.5 2 2037 .25 3.total t /km 1 (unu) ha .22 0.chimice UM=mii pomi cantit=0.50 .54 0.87 0.6 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul IV a unei plantaţii de PRUN cu desimea de 500 pomi la hectar Cap.0 Cap.0 6.5 ZO UM TOTAL ZO I 3 4 6.crt 0 1 1 Fungicide : 300 l x 0.II manopera utilaje A-Pentru 1(un) 789.Administrat îngr.031 RON Total cheltuieli directe 2730. Denumirea lucrării din ctr artic normele de muncă dinNT Unitate de măsură şi M/92 cantitatea 0 1 2 1 1955 .22 1.IV transport 4.13 - 172 .total RON TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.5 hectar Cap. 1 Manoperă : Nr Nr.0 480.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.031 Volum total t/km 4 0.tarif RON / t / km .0 500.Grupa Distanţa de Cantit.formarea coroanei UM=mii pomi cantit=0.Antemăsurătoare – Deviz nr.015 2 Ingrasaminta chimice 20 0.13 2.75 0.11 0. Denumirea . t 0 1 2 3 1 insectofungicide 50 0.Tăieri pt.0 40.3% 2 Insecticide : 300 l x 0.0 80.0 597.I Cap.77 5 2.375 4.Strângerea ramurilor şi redus scoaterea lor la alei 3/4 UM=ha cantit=1 ha 3 3246 .77 Din care pe categorii II III IV 6 7 8 3.0 transport 6 9.Încărcat şi descărcat îngr.0 134.0 10.0 500.75 10.III materiale 1340.

00 lucrări UM=ha cantit= 1.09 0.0 740.0 3.a.48 - - - 6.75 TOTAL MANOPERA PENTRU 1(unu) ha Cap.6 Pregătit soluţie pentru 8 0.n 4 2.4 Prăşit pe rând 4 lucrări 1.71 - 0.5 18.08 1.90 33.90 - - 6.06 tratamente UM=ha cantit=8 Cosit între rânduri 2 4.Grupa Distanţa de Cantit.0 Greut.n LUCRĂRI 1 (un) ha .71 UM=mii m2 cantit=9.3% Insecticide : 4000 l x 0.96 250.02 25 450.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.52 Strâns iarba cosită şi 1.n MECANICE .8 tratamente 0.de crt Caracteristici şi utilajul folosit transf.pentru transport 6 12 8 500 520 pentru 1(unu) hectar Cap.52 .Materii şi materiale Nr.Tarif RON/ZO . Denumirea .Total pentru un ha RON PENTRU : Cap.Tarif RON/ha a.36 tratamente a câte 500 l UM=mii l cantit=4.48 25 12.47 25 286.Total ZO uri X .86 25 96.25 aşezarea ca mulci pe rândul de pomi UM=ha cantit=1.75 0. Ha 0 1 2 3 1 Stropit cu MSPP .5 11.31 UM=mii m2 cantit=2. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr.48 6.tr crt transp km ansport.0 Cantitatea Ha a.83 25 845.08 1.2% Îngrăşăminte chimice complexe TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE UM 2 Kg Kg Kg Cantitatea 3 12 8 500 Valoarea Lei/UM Total mii lei 4 5 40 480 80 360 1 500 134.63 6. Denumirea crt 0 1 2 3 1 Fungicide : 4000 l x 0.96 2.0 Deservit MSPP la 8 0. 173 Volum total t/km .36 8 9 10 3157 294 312 - 0.Total RON X X 0. Lucrarea CT coef.22 11.5 6 7 1906 1908 2744 - Sapa mare pe rând 2.31 11.37 8 TOTAL -Total ha.III .

77 1.77 1.5 2 2037 .Încărcat gunoi de grajd UM=t cantit=(500 x 20)=10 6 1867 .80 1.Prăşit pe rând 4 lucrări UM=mii m2 cantit=9.0 2 7 1906 .II manopera utilaje Pentru 1(un) hectar 845.63 1.artic Denumirea lucrării din ctr dinNTM normele de muncă /92 Unitate de măsură şi cantitatea 0 1 2 1 1956 .22 0.33 0.80 1.7 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul V a unei plantaţii de PRUN cu desimea de 500 pomi la hectar Cap.tarif RON/ t / km .0 Cap.31 11.6 ZO UM 3 15.Sapa mare pe rând UM=mii m2 cantit=2.22 TOTAL ZO I 4 7.formarea coroanei UM=mii pomi cantit=0.4 operaţiuni UM=t cantit=2 T 4 1868 .31 11.I Cap.III materiale 1340.82 3.5.82 3.chimice + insectofungicide 2 50 3 0.22 0.54 0.33 - 174 . 1 Manoperă : Nr.chim.Administra îngr.71 5 0.total RON TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.Tăieri pt.Antemăsurătoare – Deviz nr.5 3.67 6.63 6.4 8 1908 .71 7 8 7.375 9.18 1.66 0.11 1.t 0 1 1 Transport îngrăş.52 4 26 .5 5 3223 . Nr.75 RON Total cheltuieli directe 2935.Încîrcat şi descărcat îngr.IV transport 9.Administrat gunoi de grajd redus1/ UM=ha cantit=1.0 Cap.total t /km 1 (unu) ha .67 2.chimice UM=mii pomi cantit=0.3.75 26 0.67 - Din care pe categorii II III IV 6 6.Strângerea ramurilor şi redus scoaterea lor la alei 3/4 UM=ha cantit=1 ha 3 3246 .75 740.

5 18.90 - - - 1.9 2744 - 10 3157 - Cosit între rânduri 2 4.0 TOTAL MANOPERA PENTRU 1(unu) Cap.0 4.0 Valoarea RON/UM Total RON 4 5 40 576. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr.Materii şi materiale Nr.III .56 25 489.Grupa Distanţa de Cantit.52 Strâns iarba cosită şi 1.09 tratamente a câte 500 l UM=mii cantit=4.0 0.52 25 1063.52 Pregătit soluţie pentru 8 0. t 175 Volum total t/km .tr crt transp km ansport.0 1 500.06 6.96 2.0 19.n 4 2.a. Lucrarea CT coef.0 Greut.de crt Caracteristici şi utilajul folosit transf.n MECANICE .0 pentru 1(unu) hectar Cantitatea Ha a.3% Insecticide : 4000 l x 0.2% Îngrăşăminte chimice complexe 1kg/pom 4 Gunoi de grajd semifermentat 20kg/pom TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE 0 1 2 3 UM Cantitatea 2 Kg Kg Kg t 3 14.4 9. Denumirea crt 1 Fungicide : 4000 l x 0.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.8 Deservit MSPP la 8 tratamente UM=ha cantit=8 .90 11 294 - 0.48 - - - X X X 42.Total pentru un ha RON PENTRU : Cap.0 50 500.37 8 TOTAL -Total ha.08 1.0 lucrări UM=ha cantit= 1. Denumirea .43 12 312 - 0.8 tratamente 0.96 250.pentru transport 6 15 10 500 10000 10525 Cap.02 25 450. Ha 0 1 2 3 1 Stropit cu MSPP .48 0.46 25 111.25 aşezarea ca mulci pe rândul de pomi UM=ha cantit=1.0 740.08 - - - 6.Tarif RON/ZO .Total RON 0.Tarif RON/ha a.Total ZO uri .0 80 768.43 - - - 0.0 2344.6 500 10.48 25 12.n LUCRĂRI 1(un) ha .

mur.04 chimice 2 operaţiuni UM=t. 18.total RON TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.II utilaje 740.90 3. 0. din normele de muncă ZO I II III IV NTM/92 Unitatea de măsură şi cantitatea 0 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2863 Defrişarea de porumbar .O Total Din care pe categorii Crt.208)=0.375 47.Antemăsurătoare –Deviz nr. 0.10 2.8 × 4)=3.total t /km :1(ha) . Denumirea lucrării din Z.cantitate=0.08 0.63 2.41 4 1867 Administrat manual 1.66 2.8 7 2744 Pregătit soluţie pentru 4 0.07 tratamente UM =mii l.tarif RON/ t / km .22 3.04 0.cantitate=0.54 0.6 UM=t.625 3. Cap.08 UM=ha.10 mii m2 cantit.chimice 0. cantit.07 0.90 9 1908 Prăşit în jurul pomilor 2 2.09 0.75 2 3246 Incârcat şi descărcat îngr. cantit.Manoperă Nr. 4m × 4 lucr. cantitate(2x0.8 1.408 3 3091 Marunţit îngr. Art. UM=mii m .33 2.6 0. UM=ha.2 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul I a unei plantaţii de NUC cu desimea de 208 pomi/ha.8 8 2740 Stropit pomii cu Vermorelul 3.14 0.1.III materiale 2344.4.I manopera Pentru 1(un) hectar 1063. cantit.IV transport 47. I .=0.31 0.625 4 27 100 Cap.31 îngrăşăminte chimice UM=0.chimice + insectofungicide 2 Gunoi de grajd . cantit. 4m2/pom UM= 2. =0.1 Transport îngrăş.0 Cap.=(0.=1. paducel.6 14 14 maceş.2 176 . Distanţa de plantare 8 m între rânduri şi 6 m pe rând.2 5 3135 Deservit semănătoarea 0.625 RON Total cheltuieli directe 4194. Nr.0 Cap.66 ( AS-S) UM=mii l.0 6 1906 Sapă mare. 20%grad de acop.525 10 127 0.08 0.11 0.0 0 1 2 50 10 3 0.

50 8.25 Cap.08 25 2.5 26.375 . transp.4 1.05 25 501.31 25 857.208 1 (un) ha Total Z. 0 1 2 Discuit cu GD -2. 4 1. Denumirea Crt 0 1 1 Îngrăşăminte chimice complexe UM 2 Kg Cantitatea 3 500 15 7 2.5 0.Transporturi de materii şi materiale Nr.2% Kg TOTAL VALOARE pentru 1 (un) MATERII ŞI hectar MATERIALE Cap.00 2.18 1.=2 Strâns fânul şi aşezarea ca 1.08 2.3% Kg 5 Insecticide : 800 l × 0.26 250 565 Greutatea pt. transf. Denumirea grupa Distanţa de Cantitatea Crt. III – Materii şi materiale Nr.) UM=ha. tone 0 1 2 3 1 Îngrăşăminte chimice 50 0. de crt.45 25 86.02 3. MECANICE Tarif RON/ha a.n.4 1.25 10.O.25 mulci lângă pomi UM=ha.0 0. II. TRANSPORTURI HA Tarif RON /t/km 177 Volum total t/km 4 25 1.n PENTRU : Total pentru un ha Cap. transport 6 500 15 7 2. cantit. IV.54 lucrări TOTAL LUCRĂRI 1 ( un) ha Total ha a.25 20.50 2.0 (2lucr. – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr.O.6 530 RON Valoarea RON/ Total UM RON 4 5 1 500 10 30 40 80 150 210 96 128 1084 2 Seminţe de lolium perene Kg 3 Seminţe de trifoi alb Kg 4 Fungicide: 800 l × 0. Lucrarea caracteristică şi utilajul folosit C T coef.05 0.05 34.6 ha 3 2 2 Cantitatea Ha a.59 Semănat amestec de ierburi perene –2 0.cantitate=0.8 – 2 lucrari 0.5 2 Insectofungicide 50 0. cantit=2 Plivit lăstari şi dirijarea lor 6.10 11 294 312 12 2869 TOTAL MANOPERA Cosit manual între pomi 4.r.73 25 268.uri × Tarif RON /Z. × Total RON × 8. transp.75 0.06 pe direcţia rândurilor UM=mp.03 +seminţe de ierburi perene TOTAL 1 (UN) Total t/km.

50 mulci în jurul pomilor UM=ha .3 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii de NUC cu desimea de 208 pomi/ha Cap.90 3.=25 3 1843 Fasonat rădăcină făcut mocirlă şi 3.13 3. goluri 12% 0.III Materiale 1084 Cap.38 Total cheltuieli directe 2606.00 8. cantit.90 se execută 4 lucrări UM= mii m2.2 10 294 Cosit manual între pomi –2 4. cantit.0 8 2740 Stropit pomii cu vermorel AS-5 3.II Utilaje 565 Cap. Total Crt.Antemăsurătoare – Deviz nr.09 0.O. din de muncă Z.10 0.cantit =0.0 9 1908 Prăşit în jurul pomilor câte 4 m2 1.09 0.=3.02 0.=1.10 mocirlet UM=mb. cantit =0. Pomi.4.IV transport 99.Manopera Nr. cantit.0 8.=2 178 .3.13 0.63 2.12 3. cantit.10 2.03 5 1866 Plantat pomi nr. Denumirea lucrării din normele Z.5 0. cantit.O. Art.09 UM=mb.8 7 2744 Preparat soluţie pentru 5 0.33 3. Din care pe categorii NTM/92 Unitatea de măsură şi cantitatea 0 1 2 3 4 5 6 7 8 1 1952 Tăieri de formarea coroanei 1.75 Cap.PENTRU TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare pentru 1 (un )hectar Total RON 99.. cantit=25 2.09 0.09 tratamente a 200 l UM=mii..10 6 1906 Sapa mare în jurul pomului UM=mii m2 . Nr.. =2.I Manopera 857.38 RON Cap.22 0.I .33 3.22 3.33 0.13 goluri 12% 5 UM=buc.00 lucrări UM=ha .21 redus1/ UM=nr.13 3. cantit.208 2 2 1832 Săpat gropi pentru completări de 0.04 0.0 11 312 Strâns iarbă cosită şi aşezată ca 1.33 UM=mii l.25 2. =1.50 UM=buc.50 2.03 4 1845 Repartizat pomi la gropi 3.=0. cantit. cantit.=0.

Caracteristici şi utilaje folosite de transf.5 5.14 25 303. 1 Pomi pentru completări goluri 12% 2 Fungicide :1000 × 0.0 TOTAL 1 (un ) ha Total t/ha 3.cantitate=1.n.13 25 278. Tarif RON/ha a. de transport transport tone 0 1 2 3 4 1 Pomi şi insectofungicide 50 0. × TARIF RON /Z.2% TOTAL 1 (un ha VALOARE MATERIALE 0 1 Valoarea RON Total / UM RON 4 5 20 500 40 80 120 160 Greutatea pentru transport 6 50 3. Cantitatea Crt.Transporturi de materii şi materiale Nr.12 13 2037 1869 Strâns ramurile şi scoase la alei UM=mii mp.208 1 (unu)ha TOTAL Z.63 1.0 Capitolul IV.0 3.125 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE RON Specificare Cap.n.26 11.III Cap.5 TOTAL MANOPERA Plivitul lăstarilor şi dirijarea lor pe 6. Lucrarea CT coef.r.0 2.0 MATERII ŞI Tarif RON /t/km 0. Total pentru RON UM 2 Buc Kg kg Cantitatea 3 25 3 2 780 Ha a. I Cap.3% 3 Insecticide :1000 × 0. ha 0 1 2 3 TOTAL LUCRĂRI MECANICE 1(un) ha Total ha a.Materii şi materiale Nr.5 12. 4 un ha Cap III. Denumire grupa Distanţa Cantitatea Volum total t/km crt.cantitate=0.25 8.58 25 264.IV Total cheltuieli Manopera Utilaje Materiale Transport 179 .II Cap.375 MATERIALE Total RON 1.75 8. Denumirea crt.63 1.85 25 846.06 3. II-Utilaje :lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr.O TOTAL RON × CAP.26 33.25 10.O.06 direcţia rândurilor UM=mp.

Denumirea lucrării din Crt din normele de muncă NTM/92 Unitatea de măsură şi cantitatea 1 1952 Tăieri pentru formarea coroanei U. cantit.2 5 17.00 2.=mii pomi .5 Plivitul lastarilor si dirijarea lor pe directia randurilor UM=mb. Total ZO 4.00 1.3.4.68 25 892 8.00 3.Deviz nr.8 3 2744 Preparat soluţie pentru 5 tratament a 300 l UM= mii l.14 5. =3. art. cantit =1. cantit.5 TOTAL MANOPERA PENTRU × × × Cap. cantit.16 2. Nr.38 3.22 4.Antemăsurătoare .2 5 7.cantitate=0.25 - 780. cantitatea =0.=2 Strans ramurile si scoase la alei UM=mii mp.5 5 6 7 1908 294 312 Prăşit 4 m2 în jurul pomilor de 4 ori UM=mii m2 .Manopera Nr. Total RON Z.00 1.75 6.M.63 1.63 1.0 Strâns iarba cosită şi aşezare camulci în jurul pomilor UM=ha : cantit.26 35.2 Cosit manual între pomi –2 lucrări UM=ha .63 0.09 3.25 25 181. =2.50 3. 4 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul III a unei plantaţii de NUC cu desimea de 208 pomi/ha Cap. =1.cantitate=1.pentru 1(un ) ha 846.08 2.50 2.25 8 9 2037 1869 5.-Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole 180 .208 1 (unu) ha Total Zouri Tarif RON/Z. =0.14 5.O.125 1627.O.00 Din care pe categorii I II III IV 4.I .13 25 278.33 1.26 11.10 0.90 8.90 8.06 8.16 2.5 4 2740 Stropit pomii cu vermorelul AS UM=mii l.10 0.00 2.2 2 1866 Sapa mare în jurul pomilor UM=mii m2. cantit.II.3 25 432.

II Utilaje Cap. 2 Cantitatea 3 4 TOTAL LUCRĂRI MECANICE PENTRU : 1(un) ha Total ha .19 3.h.0 7. Denumirea –grupa Distanţa de crt.IV.0 TOTAL 1 (un) ha Total t/km. × 0.5 Cap. × 0. transport Km.2% Kg. de trans. III – Materii şi materiale Nr.3% Kg. Insecticide :1500 l. 0 1 2 1. Crt 0 Lucrarea Caracteristici şi utilaje folosite 1 CT Coef. III Materiale 420 RON Cap. I Manopera pentru 1 ( un ) hectar 892.a.375 0.19 Cap.5 0.5 3. TOTAL -pentru 1 (un) hectar VALOARE MATERII ŞI MATERIALE 3 4.r.5 3.00 - Cantitatea transportată tone 3 0. TRANSPORT Tarif tarif RON /t/km PENTRU : Total TOTAL CHELTUIELI DIRECTE SPECIFICARE Cap. Tarif RON/ha a. 5 181 . Denumirea Crt 0 1 2 UM Cantitatea 1 2 Fungicide 1500 l.5 0.01 RON Volum total t/km 4 0. Transporturi de materii şi materiale Nr.5.Deviz nr.Nr. Total pentru un ha RON Cap.0 Valoarea RON Total / RON UM 4 5 40 180 80 240 420 Greutatea pentru transport 6 1. IV Total cheltuieli Transport directe 0. Insectofungicide 5.Antemăsurătoare .4.19 1312.

42 0.08 5 6 7 8 0.63 8.cantit.90 8.I . =2 8 294 Cosit manual între pomi –2 lucrări UM =ha .=0.0 1.26 25 15.0 2. UM=mii l.208 Marunţit îngr.=0.75 8. cantit.2 2 1775 Încărcat şi descărcat îngrăşăminte chimice 2 operaţiuni UM=1.00 2.14 1..26 25 .08 0.cantitate=0.26 0. Denumirea lucrării din crt art.8 5 2744 Preparat soluţie pentru 5 tratamente a 400 l. cantit =0. cantit.26 TOTAL MANOPERĂ × × 182 7. =2 10 2037 Strâns ramurile şi scoase la alei UM=mii mp.08 25 0.Manopera Nr.25 0.6 11.66 3. =2.50 0.1 25 0.5 11 12 1869 3091 Plivitul lăstarilor şi dirijarea lor pe direcţia rândurilor UM=mb.11 4 0.42 0.pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul IV aunei plantaţii de NUC cu desimea de 208 pomi/ha Cap.41 1 (unu) ha Total ZO uri Tarif RON/ZO ZO UM Total ZO I Din care pe categorii II III IV 3 2. normele de muncă din Unitatea de măsură şi NTM/9 cantitatea 2 0 1 2 1 1952 Tăieri pentru formarea coroanei Um=mii pomi. cantit.66 3.90 8.18 6.22 4.cantitate=0.63 6.8 3 1868 Administrat manual îngrăşăminte chimice UM=mii pomi. cantit.10 0. Nr.09 3.cantitate=1.4 × 2=0.= 2 9 312 Strâns iarba cosită şi aşezarea ca mulet în jurul pomilor UM= ha .5 25 1. cantit.10 0.0 6 2740 Stropit pomi vermorel AS-S UM =mii l.63 0.18 6. cantit.33 1.2 4 1866 Sapa mare în jurul pomilor UM=mii m2 cantit.31 2.=2 7 1908 Prăşit în jurul pomilor 4 m2 Se execută 4 lucrări UM =mii m2.06 0.=0.31 2.chimice UM=t.54 2.50 5.08 1.6 34.

2% Kg.00 820 410 Cap.4.0 3.Antemăsurătoare . Denumirea Crt UM Cantitatea 3 400 4.5 Cap.5 181. III Materiale 820.-Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr.Total RON × 852. Denumirea –grupa Distanţa crt.. III – Materii şi materiale Nr.r.00 Total cheltuieli directe 1680.Deviz nr. × 0.00 287. TRANSPORTURI ha Tarif RON /t/km PENTRU Total TOTAL CHELTUIELI DIRECTE SPECIFICARE Cap. 2 Fungicide 2000 l.5 381.5.5 2.50 80 240 3. 0 1 2 1. 0 1 2 TOTAL LUCRĂRI MECANICE PENTRU : 1(un) ha Total ha . Îngrăşăminte chimice +Insectofungicide 50 TOTAL 1 (un) Total t/km.50 3.Transporturi de materii şi materiale Nr. IV Transport 8.0 Volum total t/km 4 21 21.41 RON RON Cap.a.n 3 4 RON Cap. Total pentru un ha Cantitatea ha Ha a.00 0.II Utilaje - Cantitatea transportată tone 3 0. de transport Km. I Manopera pentru 1 ( un ) hectar 852. Tarif RON/ha a.IV.h.375 8.5 Cap.3% Kg. × 0. .5 Cap. de transf.00 0 1 2 1 Îngrăşăminte chimice complexe Kg. 6 183 . TOTAL -pentru 1 (un) hectar VALOAREA MATERII ŞI MATERIALE Valoarea Greutatea pentru RON Total transport / UM RON 4 5 6 1 400 400 40 180 1. Lucrarea CT Crt Caracteristici şi utilaje folosite Coef.II. 3 Insecticide :2000 l.

77 coroanei Um=mii pomi.77 0.50 aşezarea ca mulet în jurul pomilor UM= ha .8 5 2744 Preparat soluţie pentru 5 0.09 0. UM=mii l.00 lucrări UM =ha .33 1.=5 7 1908 Prăşit în jurul pomilor 4 m2 1.2 8 294 Cosit manual între pomi –2 4.63 8.02 0. =2 10 2037 Strans ramurile şi scoase la 5.5 181. =3.5 7.06 1.26 lor pe direcţia rândurilor UM=mp.26 1.cantitate=1. cantit.84 0.10 UM=mii m2 cantit.=4 3 1867 Administrat îngrăşăminte 1.23 0. Lucrarea 184 CT Cantitatea .00 12km.O.5 336.23 tratamente a 500 l. cantit.5 6 3157 Deservit MSPP la 5 0.=0. Nr.O. =2. cantit.2 2 3226 Încărcat.208 TOTAL 1 (unu) ha Total Z.22 3.0 4 1866 Sapa mare în jurul pomilor 2.33 natural în jurul pomilor 20kg/pomi UM=ha .75 8.25 1.63 2. uri 30. cantit. 25 25 25 25 25 × Total RON 750. Denumirea lucrării din Z.90 3. I II III IV NTM/9 Unitatea de măsură şi 2 cantitatea 0 1 2 3 4 5 6 7 8 1 1953 Tăieri pentru formarea 3.46 7.= 2 9 312 Strâns iarba cosită şi 1.00 × MANOPERA Tarif RON/Z.II.cantit.5 225. şi descărcat în comp.50 2. cantit.30 tratamente UM=ha .-Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr.I .63 alei UM=mii mp.00 1.pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul VI a unei plantaţii de NUC cu desimea de 208 pomi/ha Cap.26 9. Total crt din normele de muncă UM Z.30 0.0 × Cap.cantitate=0.25 2. Gunoiul de grajd UM=t cantit. transportat la 80.5 11 1869 Plivitul lăstarilor şi dirijarea 6.30 13. cantit. art.00 8.O.00 8.90 UM =mii m2.=1.33 1.Manopera Din care pe categorii Nr..06 0.=0.O.10 2.

0 4. × 0.00 6. TRANSPORTURI Tarif tarif RON /t/km Total TOTAL CHELTUIELI DIRECTE SPECIFICARE Cap.85 250 462.50 0.n 4 1.3% Kg.5 Greutatea pentru transport 6 4000 6 4. 2 0.0 RON Cap.Antemăsurătoare .Deviz nr. Denumirea –grupa Distanţa crt. TOTAL -pentru 1 (un) hectar VALOAREA MATERII ŞI MATERIALE Cap.4.Crt 0 1 Caracteristici şi utilaje folosite 1 Stropit cu MSPP-5 tractoare 1(un) ha Total ha . III Materiale 760.5 Cantitatea transportată tone 3 4 0.r.375 15.a.0 Coef. Gunoi de grajd 10 2 Insectofungicide 50 TOTAL 1 (un) ha Total t/km.19 Cap. × 0. de trans.2% Kg. I Manopera – pentru 1 ( un ) hectar 750.19 3. . III – Materii şi materiale Nr.37 ha 3 5 Ha a.IV.Transporturi de materii şi materiale Nr. Denumirea Crt 0 1 2 1 Gunoi de grajd t 2 Fungicide 2000 l. IV Total cheltuieli Transport directe 15..h. 3 Insecticide :2000 l.5 Cap. de transport Km.50 40. Total pentru un ha UM Cantitatea 3 4.II Utilaje 462.0 4010 TOTAL LUCRĂRI MECANICE RON Valoarea RON/ Total UM RON 4 5 50 200 40 240 80 320 760 Cap.19 1988.6.001 RON Volum total t/km 4 40 0. 7 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul VI a unei plantaţii 185 . 0 1 2 1.85 1. Tarif RON/ha a.

O.06 1.54 2. =2 10 2037 Strans ramurile si scoase la alei UM=mii mp.75 6.2 8 294 Cosit manual între pomi –2 lucrări UM =ha .06 8.10 25 0.31 2.2 4 1866 Sapa mare în jurul pomilor UM=mii m2.=6 7 1908 Prăşit în jurul pomilor 4 lucrări UM =mii m2.0 6 3157 Deservit MSPP la 6 tratamente UM=ha .90 8.90 8.00 2. art.cantit.de NUC cu desimea de 208 pomi/ha Cap.44 25 7.36 3.5 11 1869 Plivitul lăstarilor şi dirijarea lor pe direcţia rândurilor UM=mb.11 Total Z.208 TOTAL 1 (unu) ha Total Z./ha UM=mii l.4 × 2=0.. uri MANOPERA Tarif RON/Z.36 0.cantitate=1. =3. Denumirea lucrării din crt din normele de muncă NTM/9 Unitatea de măsură şi 2 cantitatea 0 1 2 1 1953 Tăieri pentru formarea coroanei Um=mii pomi.63 1.04 25 × × .06 5.53 0.18 25 9.08 I 5 II 6 III 7 IV 8 0.26 8.= 2 9 312 Strâns iarba cosită şi aşezarea ca mulet în jurul pomilor UM= ha . cantit. 186 Din care pe categorii Z.50 5.0 1.I .22 4.27 0.02 0.26 11.63 1.09 0.O. UM 3 3.63 1.5 13 1869 Plivitul lăstarilor şi dirijarea lor pe direcţia rândurilor UM=mb.08 1.=0.84 0.=0. cantit.8 3 1868 Administrat manual îngrăşăminte chimice UM=mii pomi .O. =3.63 1.2 2 1775 Încărcat şi descărcat îngrăşăminte chimice –două operaţiuni UM=t .75 6.44 25 8.O.=0.208 12 2037 Strâns ramurile şi scoase la alei UM=mii mp.26 8.cantitate=1. cantit.77 0. 4 0.02 0. cantit.cantitate=0. cantit.27 3.Manopera Nr. cantit.25 0.cantitate=0.8 5 2744 Preparat soluţie pentru 6 tratamente a 500 l.77 0.=0. cantit.50 0.00 2. Nr.31 2.26 28. cantit.

Denumirea Crt UM Cantitatea Valoarea RO Total N/ RON UM 4 5 1 420 40 360 80 480 1260 Greutatea pentru transport 6 420 9.25 Total cheltuieli directe 2525.h.Transporturi de materii şi materiale Nr. × 0. TOTAL pentru 1 (un) hectar VALOAREA MATERII ŞI MATERIALE 3 420 9.n 4 2.Deviz nr.Total RON × 702.II Utilaje 555 Cantitatea transportată tone 3 0.22 250 555 226 Cap.2% Kg. MECANICE Total pentru un ha RON PENTRU Cap.r.375 8. I Manopera pentru 1 ( un ) hectar 702. IV Transport 8. Denumirea –grupa Distanţa crt.5 11. de transport Km..25 Cap.5 Cantitatea Ha a. 2 Fungicide 3000 l. .a. de ha trans.Antemăsurătoare .75 RON RON Cap.00 6.5 Cap. 3 Insecticide :3000 l.22 2. TRANSPORTURI Tarif tarif RON/t/km Total TOTAL CHELTUIELI DIRECTE SPECIFICARE Cap.00 6. 8 187 .-Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr.44 Volum total t/km 4 22 22 0. 0 1 2 3 1 Stropit cu MSPP-6 tratamente 0.00 Cap. III – Materii şi materiale Nr. 0 1 2 1 Îngrăşăminte chimice complexe 50 +insectofungicide TOTAL 1 (un) ha Total t/km. LUCRĂRI Tarif RON/ha a.0 286.II.3% Kg. Lucrarea CT Crt Caracteristici şi utilaje folosite Coef.4. × 0.00 435 0 1 2 1 Îngrăşăminte chimice complexe Kg.0 179.IV.37 6 TOTAL 1(un) ha Total ha . III Materiale 1260 3.7.

06 1. cantit.27 6.5 9.06 1.77 I 5 0. =2 9 1869 Plivitul lăstarilor şi dirijarea lor pe direcţia rândurilor UM=mb.h.36 3.50 2. Denumirea lucrării din crt din normele de muncă NTM/92 Unitatea de măsură şi cantitatea 0 1 2 1 1953 Tăieri pentru formarea coroanei Um=mii pomi. cantit.8 3 1866 Sapa mare în jurul pomilor UM=mii m2 cantit. Nr.59 2.-Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr. Total RON ZO UM 3 3.50 0.77 0. =3.0 Cap. de trans.O.Manopera Nr.II.cantitate=0.=0.r. LUCRĂRI Tarif RON/ha a.= 2 8 312 Strâns iarba cosită şi aşezarea ca mulet în jurul pomilor UM= ha .10 0. uri Tarif RON/Z. cantit.=0.54 0.8 4 2744 Preparat soluţie pentru 6 tratamente a 500 l.53 0.04 25 26.pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul VII a unei plantaţii de NUC cu desimea de 208 pomi/ha Cap. =3. cantit.00 11.27 0.90 8.25 Total ZO 4 0.26 TOTAL MANOPERA × × × 27. cantit.59 2.0 5 3157 Deservit MSPP la 6 tratamente UM=ha . cantit.13 25 278./ha UM=mii l.22 2.n 4 2.00 Cantitatea Ha a.22 4.75 0.36 3.00 2.=0.208 1 (unu) ha Total Z.2 7 294 Cosit manual între pomi –2 lucrări UM =ha .09 0.37 TOTAL 1(un) ha Total ha . art.22 250 .I . 188 ha 3 6.26 1. 0 1 2 1 Stropit cu MSPP-6 tratamente 0.=6 6 1908 Prăşit în jurul pomilor 4 lucrări UM =mii m2.cantit. Lucrarea CT Crt Caracteristici şi utilaje folosite Coef.O.79 25 694.00 1.90 8.26 25 131..10 0.36 25 9.59 2.25 7..2 2 1848 Strâns manual ramurile tăiate redus ½ UM=ha.00 Din care pe categorii II III IV 6 7 8 0.a.

de transport Km. Denumirea Crt Total pentru un ha UM Cantitatea RON Valoarea RON/ Total UM RON 4 5 40 360 80 480 840 555 Greutatea pentru transport 6 9.13 Cap.00 0.00 6. TRANSPORTURI Tarif tarif RON/t/km Total TOTAL CHELTUIELI DIRECTE SPECIFICARE Cap.00 0 1 2 3 1 Fungicide 3000 l.00 Cantitatea transporta tă tone 3 0. IV Transport 0.75 Cap. .MECANICE Cap.00 15. 6.Deviz nr. 0 1 2 1 Insectofungicide 50 TOTAL 1 (un) ha Total t/km.Antemăsurătoare . × 0.3% Kg. III Materiale 840. I Manopera pentru 1 ( un ) hectar 694. 9 189 .Transporturi de materii şi materiale Nr.375 0.00 TOTAL VALOAREA -pentru 1 (un) hectar MATERII ŞI MATERIALE Cap.2% Kg. × 0.00 2 Insecticide :3000 l. III – Materii şi materiale Nr.II Utilaje 555.8. Denumirea –grupa Distanţa crt.38 3.02 RON Volum total t/km 4 1.00 RON Cap.00 1.4.376 Total cheltuieli directe 2090. 9.IV.

PERA ha Total RON PENTRU Z.O.8 5 3157 Deservit MSPP la 8 tratamente UM=ha . cantit.50 25 278. cantit.=0. =4.77 1. =3.10 Din care pe categorii I 5 II 6 III 7 IV 8 0.48 3.I . uri MANO (unu) Tarif RON/Z.= 2 8 312 Strâns iarba cosită şi aşezată în jurul pomilor UM= ha . UM Tota l Z.90 8.cantit.-Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr.26 2.22 4.0 10.36 x × × 28. Lucrarea CT 190 Cantitatea .O.0 4 1866 Sapa mare în jurul pomilor –4m2 UM=mii m2 cantit.00 2.=1.50 1.2 2 1948 Strâns manual ramurile tăiate UM=ha.36 2./ha UM=mii l.cantitate=0.0 2.00 1. Denumirea lucrării din art.18 0.53 0.48 25 12.5 9.18 0.50 1. normele de muncă din Unitatea de măsură şi NTM/ cantitatea 92 0 1 2 1 1953 Tăieri pentru formarea coroanei Um=mii pomi.06 1.O.13 25 228.=0.26 0.0 3 2744 Preparat soluţie pentru 8 tratamente a 500 l.25 Cap. =2 1869 Plivitul lastarilor si dirijarea lor pe directia randurilor UM=mb. cantit.09 2.. 4 0.10 0.=8 6 1908 Prăşit în jurul pomilor 4 lucrări UM =mii m2.06 1.208 TOTAL 1 Total Z.2 7 294 Cosit manual între pomi – 2 lucrări UM =ha .48 3.crt Nr.II. cantit.O.54 1.90 8.00 25 700.00 2.pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul VIII a unei plantaţii de NUC cu desimea de 208 pomi/ha Cap. cantit.77 3 3.00 25 181.25 6. cantit.Manopera Nr.25 6.18 0.

00 Cantitatea 0 1 2 3 1 Fungicide 4000 l.r.. I Manopera pentru 1 ( un ) hectar 700.Deviz nr. × 0.00 RON Ha a. Antemăsurătoare .00 20.9. de transf. MECANICE Tarif RON/ha a. transport Km.a.4. TRANSPORTURI Tarif tarif RON /t/km PENTRU Total TOTAL CHELTUIELI DIRECTE SPECIFICARE Cap. 12.n 4 2.IV.02 RON Volum total t/km 4 1.00 8. .96 250 740 Greutatea pentru transport 6 12.00 RON Cap. 8. III Materiale 1120.2% Kg.Transporturi de materii şi materiale Nr.00 2 Insecticide :4000 l.96 2. Denumirea Crt UM Coef.00 Valoarea RON Total /UM RON 4 5 40 480 80 640 1120 Cantitatea transportată tone 3 0.II Utilaje 740. III – Materii şi materiale Nr.00 0.375 Cap.38 3. IV Total cheltuieli Transport directe 0.37 ha 3 8. 10 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul IX a unei plantaţii 191 .h.3% Kg. × 0. Denumirea –grupa Distanţa crt de .00 Cap.00 1.Crt Caracteristici şi utilaje folosite 0 1 1 Stropit cu MSPP-8 tratamente TOTAL LUCRĂRI 1(un) ha Total ha . Total pentru un ha Cap.00 TOTAL VALOARE -pentru 1 (un) hectar MATERII ŞI MATERIALE Cap. 2 0.00 TOTAL 1 (un) ha Total t/km. 0 1 2 1 Insectofungicide 50.38 2560.375 0.

09 0.48 17.03 8. şi descărcat în câmp a gunoiului de grajd UM=t. Lucrarea CT 192 1.5 Cantitatea .00 14. cantit.8 6 2744 Z.06 1.208 39.90 8. =4.0 436. Nr.=1.I .O.33 2.33 1.-Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr.5 × Cap.10 0.=208 2 2057 Strâns manual ramurile tăiate şi scoase la alee UM=ha.de NUC cu desimea de 208 pomi/ha Cap.66 TOTAL 1 (unu) Total Z.63 5.43 tratamente a 600 l.00 2.50 aşezarea ei ca mulci în jurul pomilor UM= ha .cantit.cantit.=20t 4 1867 Administrat îngrăşăminte natural în jurul pomilor – 100kg. cantit.06 0. cantit. transportat la 8-12 km.Manopera Nr.03 8.26 0.. =3.5 361.II. =1 5 1866 Sapa mare în jurul pomilor UM=mii m2 cantit.00 5 Din care pe categorii II 6 III 7 IV 8 6.00 8. cantit.8 7 3157 Deservit MSPP la 8 0. cantit. art.43 0.029 5.2 9 294 Cosit manual între pomi –2 4.00 1.22 3. UM 3 0.5 3 3226 Încărcat. =2 11 1869 Plivitul lastarilor si dirijarea 6./ha UM=mii l.10 2.46 25 25 25 25 12. I 4 6. × PENTRU Total RON 991.48 tratamente UM=ha .25 Total Z.75 0.90 lucrări UM =mii m2.63 2.O. cantit.O.00 lucrări UM =ha .48 3.33 1.=0.25 2.O.63 5. Denumirea lucrării din crt din normele de muncă NTM/92 Unitatea de măsură şi cantitatea 0 1 2 1 1959 Tăieri pentru formarea asimilat coroanei Um=mii pomi. cantit.46 6.26 lor pe directia randurilor UM=mb.0 181.50 Preparat soluţie pentru 8 0. uri × MANOPERA ha 25 Tarif RON/Z.cantitate=0.= 2 10 312 Strâns iarba cosită şi 1./pomi UM= ha .=8 8 1908 Prăşit în jurul pomilor 4 1.

.0 20024 1 2 3 Gunoi de grajd t 20 Fungicide 4800 l.Antemăsurătoare – Deviz nr.5 3926.Crt Caracteristici şi utilaje folosite 0 1 1 Desevit MSPP-8 tratamente TOTAL LUCRĂRI 1(un) ha Total ha .5. TRANSPORTURI Tarif tarif RON /t/km PENTRU Total TOTAL CHELTUIELI DIRECTE SPECIFICARE Cap. III – Materii şi materiale Nr. Denumirea Crt 0 1 2 3 UM Cantitatea Coef.96 2.a.IV.5 201.3. 8.2% Kg. I Manopera pentru 1 ( un ) hectar 991.96 250 740 Greutatea pentru transport 6 20000 12 8. 2 0.37 ha 3 8 RON Ha a. IV Total Transport cheltuieli directe 361. de transport Km.3% Kg.375 70. × 0. de trans. × 0.5 Cap.88 3. 12. .Transporturi de materii şi materiale Nr.5 0.38 Cap. 0 1 2 1 Gunoi de grajd 10 2 Insectofungicide 50 TOTAL 1 (un) ha Total t/km. III Materiale 2120.n 4 2.3 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul I a unei plantaţii 193 .0 RON Cap.0 TOTAL VALOAREA -pentru 1 (un) hectar MATERII ŞI MATERIALE Cap.h.r.03 RON Volum total t/km 4 200 1. MECANICE PENTRU Tarif RON/ha a.0 Insecticide :4800 l. Total pentru un ha Cap. Denumirea –grupa Distanţa crt.II Utilaje 740.0 Valoarea RON/ Total UM RON 4 5 50 1000 40 480 80 640 2120 Cantitatea transportată tone 3 20 0.

00 asimilat Se execută 2 lucrări UM= ha. articol Denumirea lucrării din Z.36 - - 4. cantitate= (3 x 4) 12.Total RON x x TOTAL Z.06 II 6 III 7 7.a. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr.5 0.89 0. UM cr unitatea de măsură şi t.38 25 684.62 25 886.89 14.834 8 312 Strâns fân şi aşezat ca 1.91 25 147. cantitate= 3.42 25 10.75 25 43.7 3 1908 Prăşit pe rândul de pomi (4 1.Tarif RON/Z. cantitate= 0.0 5 3157 Deservit MSPP 900 la 6 0. .60 4.64 din care pe categorii I 5 0.5 1. cantitatea 0 1 2 3 1 1906 Sapa mare pe rândul de 2.63 pomi UM= m m².06 tratamente UM= ha. din NTM/92 normele de muncă .22 operat) UM= m m².75 Cap.31 5. cantitate= 3 2 3135 Deservit semănătoare SUP 0.09 asimilat tratamente a cota 500 l /ha UM= miil.31 0.06 14.0 4 2744 Preparat soluţie pentru 6 0.4 7 1869 Plivitul lăstarilor şi dirijarea 6. articol transformare din NPC/78 Ct 194 Cantitatea Ha Ha.06 lor pe direcţia rândurilor UM= mii pomi. Lucrarea Coef.O. cantitate= 6 6 294 Cosit manual între rânduri 4.Total Z.08 –21 UM= ha. x MANOPERA PENTRU . de crt Nr.85 0. cantitate= 1. cantitate = 1.85 0.60 - 1.75 27.36 5.75 35.25 mulci pe rândul de pomi UM = ha.4 TOTAL 1 (unu) ha .I Manoperă: N Nr.O.64 IV 8 - 0.75 1. cantitate= 0.n.de GUTUI cu desimea de 800 pomi /ha Cap. 4 7.5 5.O .O/ r.

0 1 2 3.a.22 5.036 0.50 Cap.875 Total t /Km Tarif RON /t / Km Total RON Cap.375 0.n.7 ha x 20 kg) =7 Seminţe de lolium perene (0. III – Materii şi materiale DENUMIREA UM Canti tatea Valoarea RON/ UM 1 Fungicide: 3000 l x 0.7 ha x 20 kg ) = 14 TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE 2 kg kg kg kg 3 9 6 7 14 pentru 4 40 80 10 1(unu) ha TOTAL RON 5 360 480 210 140 1190 1.2 % Seminţe de trifoi alb ( 0. 4.0 107 Stropit cu MSPP 900 ( Se execută 6 tratamente ) 0. caracteristici şi utilajul folosit 1 Arat în livadă normală 1.8 . IV.0 2.30 1.00 195 RON Cap.036 Volum total t/Km 2.24 250 1310 Nr.875 3387.54 2.a.0 254 Semănat ierburi perene cu SUP – 21 0.0 0. Crt.III Materiale 1190.54 1. 0 1 2 3 4 Greutatea pentru. 6 9 6 7 14 36 Nr.Transporturi de materii şi materiale DENUMIREA – GRUPA 1 Insectofungicide + seminţe de ierburi perene TOTAL TRANSPORTURI PENTRU (un) ha 2 Distanţa de transport Km 3 50 Cantitate transport tone 4 0. crt 0 1 Cap.directe 0.59 2.0 121 TOTAL LUCRĂRI MECANICE Total ha. Utilaje 1310.II.0 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE SPECIFICARE Cap.37 6.I Manopera Pentru 1 (un ) hectar 886.18 0.0 Anexa 1 ( după terminarea plantării) 242 Discuit arătura cu GD 2.IV Total Transport chelt.n Tarif pentru RON un ha Cap.două lucrări 0.375 . PENTRU: 1 (un) ha Tarif RON /ha.30 1.3 % Insectofungicide: 3000 l x 0. transp.

096 6 1864 Repartizat pomii la gropi 3.M. articol Denumirea lucrării din Z. cantitate = 0. = mii pomi .M. = buc .4 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii de GUTUI cu desimea de 800 pomi /ha Cap.32 - 0.800 2 1837 Săpat gropi pentru 0. cantitate = 0.30 coroanei U..O/ crt.92 5.4.5. 4 1.97 - 0.M.09 tratamente x 500 l UM= mii l. UM unitatea de măsură şi cantitatea 0 1 2 3 1 2020 Tăieri pentru formarea 1.04 din care pe categorii I 5 II 6 III 7 IV 8 1.33 mocirlă şi mocirlit în vederea plantării U.32 - - 0.92 0.27 - - - 0. cantitate = 96 3 1733 Făcut şanţ pentru 0.02 % lucrare completă şi udat cu 20 l apă UM= buc.97 - - 7.0 9 2744 Preparat soluţii pentru 6 0.05 stratificat pomi U.10 0.10 0.096 5 1843 Fasonat rădăcina.17 - 0.M. cantitate = 2 4 1775 Stratificat pomi pentru 1. = mii buc.17 - - 0.M. cantitate= 2.13 U.O..30 - - - 1. cantitate = 0. făcut 3.04 7. = ml.08 completarea golurilor 12 3 % U.82 completat goluri U.26 - - 5.Antemăsurătoare – Deviz nr.26 - 0.096 7 1866 Plantat pomi în goluri 12 0.0 196 TOTAL Z. = mii buc.. = mii buc. cantitate= 3.. din NTM/98 normele de muncă . cantitate = 0.2 2.M. cantitate= 96 8 1906 Sapa mare pe rând (1.3.I Manoperă: Nr. Nr.30 1.63 m lăţime) UM= mii m².27 .

.10 11 3157 1808 12 13 14 294 asimilat 312 1869 15 2037 TOTAL MANOPERA PENTRU: Deservit MSPP la 6 tratamente UM= ha.Tarif RON/Z. 2.36 14..O.85 - 1..64 0. cantitate= 1.75 Cap.64 - 4.25 6.0 Cosit cu coasa între rânduri 2 lucrări UM= ha.5 - - x x x 56..5 13. cantitate= 6 Prăşit pe rând ( 1.75 - 4. crt 197 .75 8.4 Plivit lăstarii şi dirijarea lor pe direcţia rândurilor UM= mii pomi.75 11.O ..22 0.4 Strâns fânul şi aşezat ca mulci pe rândul de pomi UM= ha. articol transformare din NPC/78 Ct Ha Ha. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Lucrarea Coef. 96 20 1920 183 golurilor 12% Nr. cantitate= 2.36 - - 14.n Tarif pentru 1 ha RON 555 Cap. .a.37 6.22 Anexa1 128 TOTAL LUCRĂRI MECANICE Total ha.75 4.06 5. de Cantitatea Nr.83 25 220.2 m lăţime) se execută 4 lucrări UM= mii m².31 25 832.25 25 331. caracteristici şi utilajul folosit 0 1 2 3 4 1 Stropit cu MSPP 900 6 tratamente 0. DENUMIREA UM Cantitatea Valoarea Greutatea crt RON/ TOTAL pentru.06 1.1 (un) ha Tarif 250 RON/ha.05 25 1401.22 PENTRU: .60 - 5.a. transport UM RON 0 1 2 3 4 5 6 1 Pomi altoiţi pentru completarea buc. m².0 2.. III – Materii şi materiale Nr. cantitate= ( 3 x 4) 12. cantitate= 1. cantitate= 0.25 0.n.a.60 1.00 1.5 - 11.n.66 25 16.800 Strâns ramurile şi scos la alei UM= mii .Total RON 0.Total Z.85 5.25 33..0 1 (unu) ha .

834 x 2 ) =1.0 0.3. = mii m². articol din NTM/98 1 1954 Denumirea lucrării din Z.2 0.63 m lăţime) U.00 coroanei U.M.III Materiale 2760. = mii m².11 îngrăşăminte chimice Se execută două lucrări U.2 2.89 - - 7.00 din care pe categorii I 5 II 6 III 7 IV 8 4.64 - .18 - - 3 1906 7.375 3.crt 0 1 2 Cap. cantitate = ( 0.800 Încărcat şi descărcat 0.64 - - 14. UM unitatea de măsură şi cantitatea 2 3 Tăieri pentru formarea 5. crt. 4 4.00 Cantitate transport tone 3 0.8 10.183 0.0 3.75 4720.Antemăsurătoare – Deviz nr.directe 3.Transporturi de materii şi materiale DENUMIREA – GRUPA Distanţa de transport Km 1 2 Pomi pentru completat goluri 50 Insectofungicide 50 TOTAL TRANSPORTURI Total t /Km PENTRU 1 (un) ha Tarif RON /t / Km Total Cap.2 % x 0.II.25 RON Cap.0 Prăşit pe rând – 4 lucrări 1.M. 5 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul III a unei plantaţii de GUTUI cu desimea de 800 /haCap..2 3 Fungicide: 0.M. 1(un) ha 9 6 40 80 360 480 2760.2 % TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE kg kg ptr. = t.I Manopera Pentru 1 (un ) hectar 1401.M.68 Sapa mare pe rând (1.O/ normele de muncă .3 % x 3000 l Insectofungicide: 0.18 - 0.015 RON Volum total t/Km 4 9. cantitate = 3.IV Total Transport chelt. = mii buc .5.89 - 4 1908 14.22 U. Utilaje 555. 0 1 Nr.00 Cap.I Manoperă: Nr.0 9 6 198 Nr..00 2 3246 0. cantitate = 0.O.75 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE SPECIFICARE Cap. IV. cantitate = (3 x 4) =12 198 TOTAL Z.

38 - - - 4. de Nr.a. 3 1 8 4 0.Total RON 0.5 RON Nr.4 1 (unu) ha .25 Cap. crt 0 1 2 Preparat soluţie pentru 8 tratamente a câte x 500 l UM= mii l.7 x 2) 1.25 0.36 0.53 25 563.5 2744 6 3157 7 294 8 312 TOTAL MANO PERA PENTRU Nr.25 1.25 10. III – Materii şi materiale DENUMIREA UM Cantitatea Valoarea RON/ UM 4 40 80 1 TOTAL RON 5 480 640 800 Greutatea pentru.O.17 Anexa 1 275 Stropit cu MSPP 900 8 tratamente 0.2 % Îngrăşăminte chimice complexe 2 kg kg kg 199 3 12 8 800 .17 2.96 3.4 Strâns manual fânul şi aşezat ca mulci pe rândul de pomi UM= ha.n.97 25 874. 6 12 8 800 1 Fungicide: 4000 l x 0.38 25 9.38 0. transp. cantitate= ( 0. Tarif RON/Z.0 Deservit MSPP la 8 tratamente UM= mii l.13 250 782.7 x 2) 1. PENTRU: 1 (un) ha Tarif RON /ha.O ...09 0.n.75 - 1.60 1.37 Anexa 1 128 TOTAL LUCRĂRI MECANICE Total ha. articol transformare din NPC/78 Ct caracteristici şi utilajul folosit 1 2 Împrăştiat îngrăşăminte chimice cu MIC 0.Total Z.13 25 253. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Lucrarea Coef. cantitate= ( 0.4 Cosit între rânduri 2 lucrări UM= ha. Cap.60 - - - 5. cantitate= 6.5 x 8) 4.36 - - - 0. crt 0 1 2 3.50 1.75 - - x x x 34.a.n Tarif pentru 1 ha Cantitatea Ha Ha.3 % Insectofungicide: 4000 l x 0. cantitate= ( 0.a.25 22.93 25 48.00 5.06 0..

25 I 4 8.I Manoperă: articol Denumirea lucrării Nr. = mii pomi .800 Încărcat gunoi şi descărcat în câmp de la 8 – 10 km Se execută două lucrări U.1 1 0.M.11 0.5 Cap. 6 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul IV a unei plantaţii de GUTUI cu desimea de 800pomi /ha Cap.M.I Manopera Pentru 1 (un ) hectar 1157. din NTM/98 din normele de muncă . cantitate = ( 0.Antemăsurătoare – Deviz nr.0 0. Nr. cantitate = 0.IV Transport 6.5 t x 4 operaţii ) = 2 TOTAL Z.375 RON Total chelt.directe 3866.TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE ptr.89 2 3226 6.III Materiale 1920. din care pe categorii Z. Utilaje 782. IV.O.Transporturi de materii şi materiale Nr.0 17.80 Volum total t/Km 4 1.02 0.22 - - 200 .5. = t.89 5 - II 6 - III 7 - IV 8 8.375 3.00 Cap.II. 1 ha RON 1920 820 Cap. = t. cantitate = 25 Încărcat şi descărcat îngrăşăminte chimice U.25 - 6.22 0. unitatea de măsură şi cantitatea 0 1 2022 1 2 Tăieri de formare a coroanei U.375 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE SPECIFICARE Cap.0 16. crt.crt DENUMIREA – GRUPA Distanţa de transport Km 0 1 2 1 Insectofungicide 50 2 Îngrăşăminte chimice 20 TOTAL TRANSPORTURI Total t /Km PENTRU (un) ha Tarif RON/t / Km Total RON Cantitate transport tone 3 0.4.5 Cap.O/ UM 3 11.375 6.25 - - 3 3246 0.M.

= mii m².03 25 375.00 5.2 m ) U. cantitate= 6. de Nr. cantitate = (3 x 4) =12 Preparat soluţii ( 10 tratamente a x 600 l ) UM= mii l.M.17 Anexa1 275 Stropit cu MSPU 10 tratamente 0.36 - - 4.75 - - 5.75 - 1.70 .64 - - 14..60 - - - 5.4 Strâns ramurile şi scos la alei UM= mii . cantitate= ( 0.Tarif RON/Z.0 1 (unu) ha ... II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Lucrarea Coef. m².0 Deservit MSPP la 10 tratamente UM= mii l.63 7. articol transformare din NPC/78 Ct caracteristici şi utilajul folosit 1 2 Împrăştiat gunoi de grajd cu MIG – 4 .5 - - x x x 57..a.89 - - 7.88 25 1447.O .75 11.64 - 0. cantitate= 2.7 x 2) 1. cantitate = 3.. crt 0 1 2 3 Cap.4 Strâns manual fânul şi aşezat ca mulci pe rândul de pomi UM= ha.25 2.22 14..25 15.00 22.54 - - 0.75 Nr.O. cantitate= 6.M..09 0.54 0.14 0.0 Prăşit pe rând – 4 lucrări U.00 0.25 1.17 3. cantitate= 1.Total RON 2.Total Z.53 25 563. 4 2.36 0.5 - 11.4 1906 5 1908 6 2744 7 3157 8 294 9 312 10 2037 TOTAL MANOPERA PENTRU: Sapa mare pe rând ( lăţime = 1.0 Cosit între rânduri 2 lucrări UM= ha.14 t/ha Împrăştiat îngrăşăminte chimice cu MIC 0.06 0.n.89 - 1.60 1. . = mii m².00 19.60 25 15.72 25 493.37 201 Cantitatea Ha 3 1 1 10 Ha.

0 10 5 125 25000 1 800 800 25830 Cap. Tarif RON /ha. Cap.312 1 (un) ha TOTAL CHELTUIELI DIRECTE SPECIFICARE Cap. Utilaje 1502.1.Transporturi de materii şi materiale Nr.375 109.5 Nr.n. transp.5 0.2 % x 6000 l Gunoi de grajd semifermentat 25 t / ha Îngrăşăminte chimice complexe TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE 2 kg kg t kg 3 18 12 25 800 Valoarea Greutatea RO TOTAL pentru. III – Materii şi materiale DENUMIREA 0 1 2 3 4 1 Fungicide: 0.6.Anexa 1 128 TOTAL LUCRĂRI MECANICE PENTRU: 1 (un) ha Total ha.03 0.I Manopera: 202 . 1 Insectofungicide Îngrăşăminte chimice Gunoi de grajd TOTAL TRANSPORTURI 2 50 50 10 Total t /Km Tarif RON /t / Km Total RON Cantitate transport tone 3 0.8 25 Volum total t/Km 4 1.0 Cap.5 Cap.0 291.directe Transport 109.I Manopera Pentru 1 (un ) hectar 1447.0 250.crt DENUMIREA – GRUPA Distanţa de transport Km 0 1 2 3.0 18 80 960. crt Cap.5 40. IV. N/ RON UM 4 5 6 40 720.III Materiale 2605.312 5663.a.812 3.01 250 1502.IV Total chelt.3 % x 6000 l Insectofungicide: 0.3 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul I a unei plantaţii de CAIS cu desimea de 334 pomi/ha.Antemăsurătoare-Deviz nr.a.n Tarif pentru 1 ha RON UM Cantitatea 6.00 RON Cap.II.

: cantit. cantit=2.0 0 2.6 Plivitul lăstarilor şi dirijarea lor pe direcţia rândurilor UM=mii pomi.00 25 50.0 Ha.30 6.06 9.o.articol caracteristici şi utilajul folosit din NPC/79 anexa 1 0 1 1 Arat în livadă (după terminarea 242 plantării) 2 Discuit arătură cu GD-2..18 0.06 4.59 0.6 312 1869 Strâns fânul şi aşezat ca mulci pe rândul de pomi UM=ha: cantit=1.06 x x x 2.00 2. 0 1 2 3 4 5 6 Denumirea lucrării din normele de muncă unitatea de măsură şi cantitatea 2 Sapa mare pe rândul de pomi UM=mii m2: cantit=2 3135 Deservit semănătoare SUP=21 UM=ha: cantit=0.00 164.o. 4 5.30 0.08 1. Total RON Nr. de transf.30 II 6 III 7 5.=0.50 0.30 1.18 0. Coef.00 2.arti col din NTM/9 2 1 1906 z.76 IV 8 0.00 2.02 17.04 25 6. 2 1.crt.40 din care pe categorii I 5 0.7 1908 Prăşit pe rândul de pomi (4lucrări) UM=mii m2:cantit.36 25 9.334 1-(unu) ha Total z. 4 1.54 .0 1.02 26.5 asimilat tratamente a câte 400 l UM=miil.02 25 649.63 0.0 2.25 6.(2x4)=8 2744 Preparat soluţie pt.Nr. 3 2. U.26 9.50 Cap.o.26 0. Lucrarea Nr.8-(se 254 execută două lucrări) 3 Semănat amestec de ierburi 107 perene cu SUP-21 203 CT.09 0.18 6.40 7 8 1.76 0.M. crt.uri Tarif RON/z.0 3157 Desevit MSPP la 6 tratamente UM=ha.o. a.=1.58 25 TOTAL MANOPERĂ PENTRU: 426.54 Cantitatea Ha 3 1. cantit=5 294 Cosit manual între rânduri (2 asimilat lucrări) UM=ha: cantit.22 0.n.II-Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr.00 TOTAL z.06 0.

7 ha x 20 kg) TOTAL VALOARE pentru 1 (unu) hectar MATERII ŞI MATERIALE 6 4 6 7 14 30 Cap.7 ha x 10 kg) 4 Seminţe lolium kg 14 perene: (0. transp.a.3 Kg 6 % 3 Seminţe de trifoi alb: Kg 7 (0.00 Cap.875 RON Total cheltuieli directe 2871. 204 .n.6.24 RON 250 1310 Cap.37 6.50 Cap.1 ierburi perene TOTAL TRANSPORTURI -total t/km 1(un) ha -tarif lRON/t/km -total RON TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.IV Transport 1. tone Km. 0.00 Cap.2% 2 Fungicide: 2000l x 0.875 Volum total t/km 4 5.III Materii şi materiale Nr. RON 4 80 40 30 10 5 320.00 910.00 240..M.n Total pentru un ha.00 Greutate pentru transp.375 1.00 140.2.0 2.a. 0 1 2 3 Insectofungicide + seminţe de 50 0. 0 1 Denumirea UM Cantitatea Valoarea RON pe TOTAL U.IV Transporturi de materii şi materiale Distanţa Cantitatea Nr.crt .I Manoper a Pentru 1 (un) hectar 649.4 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii de CAIS cu desimea de 334 pomi/ha.00 210. t.375 3. 1 2 3 Insecticide: 2000 l x Kg 4 0.22 5.II Utilaje 1310.0 5. Tarif RON/ha.4 TOTAL LUCRĂRI MECANICE PENTRU: Stropit cu MSPP (se execută 6 121 tratamente) 1(un ) ha Total ha.0 0.Antemăsurătoare-Deviz nr.III Materiale 910.cr Denumirea-grupa de transport.

o.80 5.36 25 - 0.27 0. compl. din normele de muncă unitatea NTM/92 de măsură şi cantitatea 0 1 2 3 4 5 1 2020 1835 1733 1775 1843 2 Tăieri de formarea coroanei UM=mii pomi: cantit:=0.I Manopera: Nr.0 Prăşit pe rând x 4 lucrări UM=mii m2: cantit.=0.M.76 6. 205 z.07 0.)=1.07 0.334 Săpat gropi pentru completarea golurilor-12% UM=buc: cantit.40 0.33 TOTAL z.40 2.58 27.26 0.40 2.76 7.06 1.00 1.o.0 8.=6.58 38.25 6.334 1-(unu) ha Total z. (2x4) = 8 Cosit cu coasa între rânduri UM=ha: cantit.00 7.6 Plivit lăstarii şi dirijarea lor pe direcţia rândurilor UM=mii pomi: cantit.43 - 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1845 1866 1906 2744 3157 1808 294 asimilat 312 1869 3.10 0.=0.04 Fasonat rădăcina.13 IV 8 0.=0.04 Plantat pomi în goluri 12% lucrare completă UM=buc: cantit= 40 Sapa mare pe rând (1.80 0.26 9.10 0.11 0.0 Deservit MSPP la 6 tratamente UM=ha: cantit.04 Repartizat pomii la gropi UM=mii buc: cantit. făcut mocirlă şi mocirlit în vederea plantării UM=mb.13 I 5 - din care pe categorii II 6 III 7 4.o.13 5.82 3.8x 2 lucr.35 25 0.43 25 0. 3 1.=0.13 0.articol Denumirea lucrării din crt. 4 0.Cap.30 0.43 4.2 m lăţime) UM=mii m2::: cantit.02 2.=2 Preparat soluţie pentru 6 tractoare a câte 500 l UM=miil: cantitatea=3.36 0.40 0.de goluri UM=mii buc: cantit.36 9.o.22 4.6 Strâns fânul şi aşezat ca mulci pe rândul de pomi UM=ha: cantit=1.56 25 TOTAL MANOPERĂ . U. cantit.uri Tarif RON/z. Nr.27 6.13 0.=2 Stratificat pomi pt.= (0.63 0.=40 Făcut şanţ pentru stratificat pomii UM=ml: cantit.09 0.06 x x 0.05 1.

M.375 3.75 247.0 0.01 TOTAL TRANSPORTURI -total t/km 1(un) ha –tarif RON/t/km -total RON TOTAL CHELTUIELI DIRECTE 206 Volum total t/km 4 4.22 250 555 Greutate pentru transp. Cantitatea 3 40 CT. Coef.00 Ha 685... .00 9 6 95 TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE pentru 1 (un) hectar Cap.crt Denumirea-grupa de transport. Cap. 0 1 Denumirea 1 Pomi altoiţi pt. 0 1 2 3 1 Pomi pt.articol caracteristici şi utilajul folosit din NPC/79 anexa 1 1 2 3 2 Stropit cu MSPP 6 tratamente 128 TOTAL 1(un ) ha Total ha.IV Transporturi de materii şi materiale Distanţa Cantitatea Nr.n.37 5 6 2.crt.03% Insecticide 3000 l soluţie x 0.00 2 3 Kg. Lucrarea Nr.22 2.187 RON . crt.02% UM 2 buc.25 9.a. de transf.II-Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr. transp. completarea golurilor 12% Fungicide 3000 l soluţie x 0. 4 0. LUCRĂRI MECANICE Tarif RON/ha. 9 6 40 80 360.00 480.00 1640. RON 4 5 20 800.a. 6 80 RON Valoarea RON / TOTAL U.50 Ha. Kg. a.PENTRU: Total RON x 942. Cap.5 0. completări de goluri 50 0.n PENTRU: Total pentru un ha. Tone Km.08 2 Insectofungicide 50 0.n.5 4.III Materii şi materiale Nr.

00 Cap.36 6.0 9.(0.51 - - .1 1 2.Antemăsurătoare –Deviz nr.70 5.76 0.76 0.2 5 0.= (0.articol crt. Se execută 2 lucrări UM=t: cantit.6 3 1.187 Total cheltuieli directe 3141.07 - 0. 2 lucrări UM=ha: cantit.6 Încărcat şi descărcat îngrăş. UM 3 5.0 Deservit MSPP la 8 tratamente UM=ha: cantit.26 9.25 Cap.34 x 2) = 0.437 3.3.8 x 2) = 1.68 Administrat îngrăşăminte chimice căte 1 Kg/pom UM= mii pomi: cantit.III Materiale 1640.II Utilaje 555.6. chim.51 - 0.36 0.334 207 z.40 7 312 1.=1. din NTM/92 0 1 2 3 4 5 6 1954 1906 1908 2744 3157 294 1 Denumirea lucrării din normele de muncă unitatea de măsură şi cantitatea 2 Tăieri pentru formarea coroanei UM=mb: cantit.6 Strâns manual fânul şi aşezat ca mulci pe rândul de pomi UM=ha: cantit. Nr.00 Cap.70 2.48 6.o.5 4 0.00 - 2.2 2 0.=2.48 6 7 5.5 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul III a unei plantaţii de CAIS cu desimea de 334 pomi/ha Cap.=4.= 0.40 8 1.I Manopera 943.IV Transport 3.(2 x 4)=8 Pregătit soluţiile pentru 8 tratamente a câte 500 l UM= mii l: cantit.0 9 0.=0.07 - - 9 1868 1.334 Sapa mare pe rând 120 m lăţime UM=mii m2: cantit.0 Prăşit manual pe rând –4 lucrări UM=mii m2: cantit.=8 Cosit între rândurile de pomi.I Manoperă Nr.00 - - 8 3246 0.0 TOTAL zo 4 1.0 6 4.Specificare Pentru 1 (un) hectar Cap.26 din care pe categorii I II III IV 5 0.

96 250 740 RON 1 Fungicide :4000 l soluţie x 0. Coef.375 6.7 0. Kg.00 1454. a.0 16.0 2.3% 2 Insecticide.0 Greutate pentru transp. tone Km. Cantitatea 3 12 8 334 CT.02 25 8.n. transp. 2 0..n MECANICE Total pentru un ha.41 25 735.334 TOTAL TRANSPORTURI -total t/km 1(un) ha -tarif RONt/km -total RON TOTAL CHELTUIELI DIRECTE 208 Volum total t/km 4 1.10 2037 redus 3/4 TOTAL MANOPERA PENTRU Strângerea ramurilor şi scoaterea lor pe aleie UM=ha: cantit.crt.8 7 x x x 2.II-Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr. 4000 soluţie x 0. 0 1 2 3 1 Insectofungicide 50 0.48 25 12.articol caracteristici şi utilajul folosit din NPC/79 anexa 1 0 1 1 Stropit cu MSPP 128 TOTAL 1(un ) ha Total ha.=1 ha 1 (un) Total z. crt.02 2 Îngrăşăminte chimice 50 0.96 2.46 25 375.n.III Materii şi materiale Nr. Denumirea-grupa de transport.. 6 12 8 340 354 pentru 1 (un) hectar Cap. 0 1 Denumirea UM 2 Kg. RON 4 5 40 480.87 5. LUCRĂRI Tarif RON /ha. crt.o.00 80 1 640..2 5 15.25 0.M.uri ha Tarif RON/z.45 25 136.7 17.50 211. a.87 29. 4 2.50 Cap. Total RON 2.637 RON . Lucrarea Nr.37 Cantitatea Ha 3 8 Ha. PENTRU: Cap.a. Kg.2% 3 Îngrăşăminte chimice complexe TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE Valoarea RON pe TOTAL U.00 334.IV Transporturi de materii şi materiale Distanţa Cantitatea Nr.o.de transf.

25 0.IV Transport 6.00 Cap.c Nr.00 1.25 2.26 9.III Materiale 1454.4.40 2.334 209 z. 4 operaţiuni UM=t: cantit (0.887 3.51 - 0.334 2 1906 Sapa mare pe rând 1.09 - 0.54 0.15 III 7 5.43 0.40 2.336 5 2744 Preparat soluţii (8 tratamente 600 l UM= mii l: cantit =4.48 - - - 0.8 x 2) 1.articol Denumirea lucrării din rt.6 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul IV a unei plantaţii de CAIS cu desimea de 334 pomi/ha Cap.8 6 3157 Deservit MSPP la 8 tratamente UM=miil: cantit =8 7 294 Cosit între rânduri –2 lucrări UM=ha: cantit (0.o.09 5.= 0.334 x 4) = 1.2 m lăţimi UM= mii m2:cantit =2.chim.63 1.15 5 - din care pe categorii I II 6 0.76 0.(0.I Manoperă Nr.Specificare Pentru 1 (un) hectar Cap.25 Cap.8 x 2) 1.4 lucrări UM=mii m2 cantit (4 x 2) =8 4 3226 Încărcat şi descărcat îngrăş.11 TOTA L zo 4 2.6 8 312 Strâns manual fânul şi aşezat ca mulci pe rândul de pomi UM=ha: cantit.I Manopera 735.0 1.26 9. UM 3 6.43 6.22 0.00 Cap.637 Total cheltuieli directe 2935.00 0.6.0 3 1908 Prăşit pe rând . din normele de muncă NTM/92 unitatea de măsură şi cantitatea 0 1 2 1 1955 Tăieri de formare a coroanei UM=mii pomi: cantit=0.Antemăsurătoare-Deviz nr.6 9 1868 Administrat îngrăşăminte chimice căte 1 Kg/pom UM= mii pomi: cantit.76 IV 8 2.II Utilaje 740.48 6.51 - - .06 4.09 0.

n.75 0.7 18.87 x x x 2. Km.5 16.crt.02 25 375.10 2037 redus 3/4 TOTAL MANOPERA PENTRU Strângerea ramurilor şi scoaterea lor pe alei UM=ha: cantit.6 334 CT.334 TOTAL TRANSPORTURI -total t/km 1(un) ha -tarif RON/t/km -total RON Volum total t/km 4 1.53 25 88. Kg. 4 0.37 5 8 Ha.2 0.92 25 273.6 334 358.II-Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr.0 Cap.a.95 25 748.n MECANICE Total pentru un ha.4 9.48 25 12.03 2 Îngrăşăminte chimice 50 0.25 15.uri Tarif RON/z.articol caracteristici şi utilajul folosit din NPC/79 anexa 1 1 2 3 2 Stropit cu MSPP 8 tratamente 128 TOTAL 1(un ) ha Total ha.3% UM 2 Kg.5 10. Cantitatea 3 14. Lucrarea Nr.=1 ha 1 (un) ha Total z. Total RON 2.o.M. 0 1 2 Denumirea 1 Fungicide :480 l soluţie x 0.00 2. RON 4 5 40 576 80 1 768 334 1678 Greutate pentru transp.2% 3 Îngrăşăminte chimice complexe TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE pentru 1 (un) hectar Cap. LUCRĂRI Tarif RON /ha. PENTRU: Cap.de transf. Kg.0 Insecticide. Ha Coef.96 250 740.cr Denumirea-grupa de transp. 6 2.a.III Materii şi materiale Nr.n.87 29. 6 14. a.825 210 . transport. 480 l soluţie x 0.96 2.87 3.0 RON Valoarea RON / TOTAL U.375 6. t.IV Transporturi de materii şi materiale Distanţa Cantitatea Nr. crt...o. tone 0 1 2 3 1 Insectofungicide 50 0.4 9.

11 0.(8x2) =1.6 211 z.75 Cap.00 - 5.5.575 3.7 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul V a unei plantaţii de CAIS cu desimea de 334 pomi/ha Cap.825 3173.48 - 7.15 - - 4 5 6 7 8 9 10 3238 1906 1908 2744 3157 294 312 0.26 9.articol Denumirea lucrării din crt din normele de muncă .00 5.=2 Prăşit pe rând 1.87 I 5 - din care pe categorii II III IV 6 2.15 - 0. Nr. (0.00 0.6.6 3 2.=(2x4) 8 Pregătit soluţie pt.31 2.00 Cap.25 7.63 1.334 x 4) = 1.31 - 0.336 Încărcat şi administrat gunoi de grajd 25 to/ha UM cantit.I Manopera Pentru 1 (un) hectar 748.0 RON Cap.00 .28 2.48 6.00 1.40 2.Antemăsurătoare-Deviz nr. UM 3 15. NTM/92 unitatea de măsură şi cantitatea 0 1 2 1 1956 Tăieri de formare a coroanei UM=mii pomi: cantit=0.6 Strâns fânul şi aşezat pe rândul de pomi ca mulci UM=Ha: cantit.87 TOTA L zo 4 5.87 7 8 5.I Manoperă Nr.22 0.II Utilaje 740.76 - 0.76 0. chimice 4 operaţiuni UM=t: cantit.IV Total cheltuieli Transport directe 6. a 600 l UM= mii l: cantit= 4.40 2.III Materiale 1678.06 4. 8 tratam.2 m lăţime de 4 ori UM= mii m2: cantit.34 2 2037 Strâns ramurile şi scoase la redus 3/4 alei UM= ha:cantit =1 ha 3 3246 Încărcat şi descărcat îngrăş.8 Deservit MSPP la 8 tratam.26 9.= 25 Sapa mare pe rând UM=mii m2: cantit.43 6.o.43 0.09 0. UM= mii l: cantit = 8 Cosit între rânduri 2 lucrări UM=Ha : cantit.TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.=1.

Coef.4 9.de transf.n Total pentru un ha.96 2.25 Cantitatea Ha 3 8 Ha.0 0. 2 0.II-Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr.M..11 1868 TOTAL MANOPERA PENTRU Administrat îngrăşăminte chimice căte 1 Kg/pom UM= mii pomi: cantit.= 0.51 - 0. RON 250 740. tone 3 0.25 CT.n.III Materii şi materiale Nr.48 25 12.6 334 25000 25358 1 Fungicide: 4800 l soluţie x 0. crt.a. 0 1 2 1 Insectofungicide şi 50 îngrăşăminte chimice 2 Gunoi de grajd 10 Cantitatea transport.0 212 .54 0. Total RON 1.6 334 25 pentru 1 (un) hectar Valoarea RON / TOTAL U.3% 2 Insecticide: 4800 l soluţie x 0.36 25.334 1 (un) ha Total z.articol din caracteristici şi utilajul folosit NPC/79 anexa 1 0 1 TOTAL LUCRĂRI MECANICE PENTRU: 1 Stropit cu MSPP 8 tratamente 1(un ) ha 128 Total ha. Denumirea-grupa transp.0 Volum total t/km 4 18 250. 0 1 Denumirea UM 2 Kg Kg Kg Kg Cantitatea 3 14.51 - - x x x 40.02 14. RON 4 5 40 576 80 1 5 768 334 125 1803 Greutate pentru transp. Tarif RON/ha.crt.a.n. 6 14.0 10. Lucrarea Nr.08 25 1002.uri Tarif RON/z.o.o. a.05 25 25 375.96 Cap.2% 3 Îngrăşăminte chimice complexe 4 Gunoi de grajd semifermentat TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE Cap.IV Transporturi de materii şi materiale Distanţa de Nr.4 9. 4 2.00 Cap.37 15. Km.53 25 263.50 351. crt.

7 3 1908 Prăşit pe rândul de pomi (4lucrări) UM=mii m2:cantit.3 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul I a unei plantaţii de PIERSIC cu desimea de 635 pomi/ha.IV Transport 100.M.30 0.6 7 312 Strâns fânul şi aşezat ca mulci pe rândul de pomi UM=ha: cantit=1.87 8.o.06 - 0. I 4 5.00 740.40 2.18 5 - din care pe categorii II 6 III 7 5.635 TOTAL 1-(un) ha Total z.o.00 1.06 3.II Manopera Utilaje A-Pentru 1 1002. Nr.85 - - 3.=0. cantit=5 6 294 Cosit manual între rânduri (2 asimilat lucrări) UM=ha: cantit. cantit=2.I Cap.00 Cap.50 3.50 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.6 8 1869 Plivitul lăstarilor şi dirijarea lor pe direcţia rândurilor UM=mii pomi.Antemăsurătoare-Deviz nr.=1.5 asimilat tratamente a câte 400 l UM=miil.o.TOTAL TRANSPORTURI -total t/km 1(un) ha -tarif RON /t/km -total RON 268 0.36 18.III Materiale 1803.22 0.76 IV 8 0.00 6.0 5 3157 Deservit MSPP la 6 tratamente UM=ha. cantit.09 TOTAL z.articol Denumirea lucrării din crt.25 6.63 0.I Manopera: Nr.375 100.40 2.76 0.30 - - - 4.00 (un) hectar Cap.7.18 0. U. din normele de muncă NTM/92 unitatea de măsură şi cantitatea 0 1 2 1 1906 Sapa mare pe rândul de pomi UM=mii m2: cantit=2 2 3135 Deservit semănătoare SUP=21 UM=ha: cantit=0.85 - x 27.06 0.08 1.81 0.(2x4)=8 4 2744 Preparat soluţie pt.58 . 3 2.00 - - - 6.26 0.26 9. Cap.1.06 9.5 RON Total cheltuieli directe 3645.uri 213 z.

54 perene cu SUP-21 4 Stropit cu MSPP (se execută 6 121 0.2% Fungicide: 2000l x 0.n.MANOPERĂ PENTRU: Tarif RON/z. anexa 1 0 1 2 3 4 1 Arat în livadă (după terminarea 242 1.30 plantării) 2 Discuit arătură cu GD-2.crt.III Materii şi materiale Nr. 0 1 2 3 4 Denumirea UM Cantitatea Valoarea RON / U.o. crt.n.a.articol CT.00 25 25 471.3 % Seminţe de trifoi alb: (0.59 2.de Ha Ha.22 tratamente) TOTAL 1(un ) ha Total ha.54 1.7 ha x 10 kg) Seminţe lolium perene: (0.00 140..II-Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr.7 ha x 20 kg) 2 Kg Kg Kg kg 3 4 6 7 14 6 4 6 7 14 214 .5 Cap. Cantitatea caracteristici şi utilajul folosit din Coef.8-(se 254 0. 4 80 40 30 10 TOTAL RON 5 320.37 6. Total RON x x 25 695.M.00 240. Lucrarea Nr.24 LUCRĂRI Tarif RON/ha.0 1.00 210. RON 1310 PENTRU: Cap.18 execută două lucrări) 3 Semănat amestec de ierburi 107 0.75 214.30 1.a.00 Greutate pentru transp.0 1. NPC/79 transf.0 0. a. 5.. 1 Insecticide: 2000 l x 0.25 25 9.n 250 MECANICE Total pentru un ha.0 2.

TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE

A-pentru 1 (un) hectar

910,00

30

Cap.IV Transporturi de materii şi materiale Distanţa de Cantitatea Nr.cr Denumirea-grupa transp. transport. t. Km. tone 0 1 2 3 Insectofungicide + seminţe de 50 0,03 ierburi perene TOTAL TRANSPORTURI -total t/km 1(un) ha -tarif lRON/t/km -total RON TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.I Manopera Pentru 1 (un) hectar 695,25 Cap.II Utilaje 1310,00 Cap.III Materiale 910,00 Cap.IV Transport 1,875

Volum total t/km 4 1,5 1,5 0,375 0,5625 RON Total cheltuieli directe 2875,125

3.7.2.Antemăsurătoare-Deviz nr.4 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii de PIERSIC cu desimea de 635 pomi/ha. Cap.I Manopera: Nr. Nr.articol Denumirea lucrării din crt. din normele de muncă NTM/92 unitatea de măsură şi cantitatea 0 1 2 1 2020 Tăieri de formare a coroanei UM=mii pomi: cantit:=0,635 2 1835 Săpat gropi pentru completarea golurilor-12% UM=buc: cantit.=76 z.o. U.M. 3 1,30 0,11 TOTAL z.o. I 4 0,825 8,36 5 din care pe categorii II 6 III 7 8,36 IV 8 0,825 -

215

3 4 5

1733 1775 1843

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1845 1866 1906 2744 3157 1808 294 asimilat 312 1869 2037

TOTAL MANOPERĂ PENTRU:

Făcut şanţ pentru stratificat pomii UM=ml: cantit.=2 Stratificat pomi pt. compl.de goluri UM=mii buc: cantit.=0,076 Fasonat rădăcina , făcut mocirla şi mocirlit în vederea plantării UM=mii buc, cantit.=0,076 Repartizat pomii la gropi UM=mii buc: cantit.=0,076 Plantat pomi în goluri 12% lucrare completă UM=buc: cantit= 76 Sapa mare pe rând (1,2 m lăţime) UM=mii m2::: cantit.=2 Preparat soluţie pentru 6 tractoare a câte 500 l UM=miil: cantitatea=3,0 Deservit MSPP la 6 tratamente UM=ha: cantit.=6,0 Prăşit pe rând x 4 lucrări UM=mii m2: cantit. (2x4) = 8 Cosit cu coasa între rânduri UM=ha: cantit.= (0,8x 2 lucr.)=1,6 Strâns fânul şi aşezat ca mulci pe rândul de pomi UM=ha: cantit=1,6 Plivit lăstarii şi dirijarea lor pe direcţia rândurilor UM=mii pomi: cantit.=0,635 Strângerea ramurilor şi scoaterea la alei UM=ha: cantit.=1ha 1-(un) ha Total z.o.uri Tarif RON/z.o. Total RON

0,05 1,81 3,33

0,10 0,14 0,25

-

-

0,10 0,14 0,25

-

3,13 0,02 2,63 0,09 0,06 1,22 4,00 1,25 6,06 1,44 x x x

0,24 1,52 5,26 0,27 0,36 9,76 6,40 2,00 3,848 1,44 40,773 25 1019,32

0,36 -

-

0,24 5,26 9,76 3,848

1,52 0,27 6,40 2,00 1,44

0,36 25 9

-

27,958 25 698,95

11,015 25 275,375

Cap.II-Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr.crt. Lucrarea Nr.articol caracteristici şi utilajul folosit din NPC/79 anexa 1 0 1 2 1 Stropit cu MSPP ….6 tratamente 128
216

CT. Coef.de transf. 3 0,37

Cantitatea Ha 4 Ha. a..n. 5 2,22

TOTAL LUCRĂRI MECANICE PENTRU:

1(un ) ha

Total ha.a..n. Tarif RON/ha.a.n Total pentru un ha. RON

2,22 250 555,0

Cap.III Materii şi materiale Nr. crt. 0 1 Denumirea UM 2 buc. Kg. Kg. Cantitatea 3 76 9 6 Valoarea RON / TOTAL U.M. RON 4 5 20 1520 40 80 360,00 480,00 2360 Greutate pentru transp. 6 38,5 9 6 53,5

1 Pomi altoiţi pt. completarea golurilor 12% 2 Fungicide 3000 l soluţie x 0,03% 3 Insecticide 3000 l soluţie x 0,02% TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE

pentru 1 (unu) hectar

Cap.IV Transporturi de materii şi materiale Distanţa Cantitatea Nr. Denumirea-grupa de transport. crt. transp. Tone Km. 0 1 2 3 1 Pomi pt. completări de goluri 50 0,037 2 Insectofungicide 50 0,015 TOTAL TRANSPORTURI -total t/km 1(un) ha –tarif RON/t/km -total RON TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.I Manopera Pentru 1 (un) hectar 1019,32 Cap.II Utilaje 555,00
217

Volum total t/km

4 1,8 0,8 2,6 0,375 0,975

Cap.III Materiale 2360

RON Cap.IV Total cheltuieli Transport directe 0,975 3935,295

3.7.3.Antemăsurătoare –Deviz nr.5 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul III a unei plantaţii de PIERSIC cu desimea de 635 pomi/ha Cap.I Manoperă Nr. crt. 0 1 2 3 Nr.articol din NTM/92 1 1954 1906 1908 Denumirea lucrării din normele de muncă unitatea de măsură şi cantitatea 2 Tăieri pentru formarea coroanei UM=mb: cantit.=0,635 Sapa mare pe rând 120 m lăţime UM=mii m2: cantit.=2,0 Prăşit manual pe rând –4 lucrări UM=mii m2: cantit.(2 x 4)=8 Pregătit soluţiile pentru 8 tratamente a câte 500 l UM= mii l: cantit.=4,0 Deservit MSPP la 8 tratamente UM=ha: cantit.=8 Cosit între rândurile de pomi, 2 lucrări UM=ha: cantit.(0,8 x 2) = 1,6 Strâns manual fânul şi aşezat ca mulci pe rândul de pomi UM=ha: cantit.=1,6 Încărcat şi descărcat îngrăş. chim. Se execută 2 lucrări UM=t: cantit.= (0,34 x 2) = 0,68 Încărcat gunoi grajd UM= t: cantit. = 12,7 Administrat gunoi grajd UM= ha: cantit.= 1,0 Strângerea ramurilor şi scoaterea lor pe alei UM=ha: cantit.=1 ha z.o. UM 3 5,0 TOTAL zo I 4 3,175 5,26 2,63 1,22 9,76 9,76 5 din care pe categorii II 6 III 7 5,26 IV 8 3,175

4 5 6

2744 3157 294

0,09 0,06 4,0

0,36 0,48 6,40

0,4 8 -

-

-

0,36 6,40

7

312

1,25

2,00

-

-

-

2,00

8

3246

0,11

0,07

-

0,07

-

-

9 10 11

3223 1868 2037 redus 3/4

0,18 1,67 1,44

2,3 1,67 1,44

-

2,3 1,67 -

-

1,44

218

TOTAL MANOPERA PENTRU

1 (un) ha

Total z.o.uri Tarif RON/z.o. Total RON

x x x

32,915 25 822,875

0.4 8 25 12 CT. Coef. de transf. 3 0,17 0,37

4,04 25 101

15,02 25 375,5

13,375 25 334,375

Cap.II-Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr.crt. Lucrarea Nr.articol caracteristici şi utilajul folosit din NPC/79 anexa 1 0 1 2 1 Administrat îngrăşăminte chimice 275 cu MIC 2 Stropit cu MSPP 128 TOTAL 1(un ) ha Total ha. a..n. LUCRĂRI Tarif RON /ha.a.n MECANICE Total pentru un ha. PENTRU: Cap.III Materii şi materiale Nr. crt. 0 1 Denumirea UM Cantitatea

Cantitatea Ha 4 1 8 Ha. a..n. 5 0,17 2,96 3,13 250 782,5

RON

1 2 3 Fungicide :4000 l Kg.. 12 soluţie x 0,3% 2 Insecticide. 4000 Kg. 8 soluţie x 0,2% 3 Îngrăşăminte chimice Kg. 635 complexe 4 Gunoi de grajd t 10 TOTAL VALOARE pentru 1 (un) hectar MATERII ŞI MATERIALE Cap.IV Transporturi de materii şi materiale Distanţa de Nr. Denumirea-grupa transp. crt. Km. 0 1 2 1 Insectofungicide 50 2 Îngrăşăminte chimice 50 3 Gunoi de grajd 10

Valoarea RON pe TOTAL U.M. RON 4 5 40 480,00 80 1 5 640,00 635,00 50 1805

Greutate pentru transp. 6 12 8 635 10000 10655

Cantitatea transport. tone 3 0,02 0,635 10

Volum total t/km 4 1,0 31,75 100

219

TOTAL TRANSPORTURI

-total t/km 1(un) ha -tarif RONt/km -total RON

132,75 0,375 49,78

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.I Manopera Pentru 1 (un) hectar 822,875

RON Cap.II Utilaje 782,5 Cap.III Materiale 10655 Cap.IV Transport 49,78 Total cheltuieli directe 12310,155

3.8.3.Antemăsurătoare – Deviz nr.3 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul I a plantaţiei de VISIN cu desimea de 560 pomi la hectar. Cap. 1 Manoperă : Nr. Nr.artic Denumirea lucrării din ctr dinNTM/92 normele de muncă Unitate de măsură şi cantitatea 0 1 2 1 1906 - Sapa mare pe rând(500x4,8) UM= mii m2 cantit=2,4 2 3135 - Deservit semănătoarea SUP-21 UM=ha cantit=0,76 3 2744 - Pregătit soluţia pt.4 tratamente a câte 400l UM=mii l cantit=1,6 4 3157 - Deservit MSPP la 4 tratamente UM=ha cantit=4 5 1907 - Prăşit cu sapa pe rândul de pomi 4 lucrărix2,4 mii mp UM=mii m2 cantit=9,6 6 294 Cosit între rânduri-2 lucrări UM=ha cantit=(0,76x2) 1,52 Strâns fânul şi aşezat ca mulci pe rândul de pomi UM=ha cantit=1,52 - Total ZO uri ZO UM 3 2,63 0,14 0,09 0,06 TOTAL ZO 4 6,31 0,11 0,14 0,24 Din care pe categorii I 5 0,24 II 6 III 7 6,31 0,11 IV 8 0,14 -

1,28

12,29

-

-

12,29

-

4,00

6,08

-

-

-

6,08

7

312

-

1,25 X
220

1,90 27,07

0,24

1,90

18,71

1,90 8,12

TOTAL MANOPERA PENTRU

- Tarif RON/ZO 1(unu) - Total RON lei

X X

25 676,75

25 6,0

25

25 467,75

25 203,0

Cap. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr. Lucrarea Nr.art.din CT crt Caracteristici şi utilajul folosit NPC/79 coef.de anexa 1 transf. 0 1 2 3 1 Arătura normală în livadă(după 1,36 plantare) 2 Discuit arătura – 2 lucrări 0,60 3 Semănat amestec de ierburi perene 0,65 4 Stropit în livadă – 4 tratamente 0,36 5 TOTAL - Total Ha a. n LUCRĂRI 1(un) ha - Tarif RON/ ha a. n MECANICE - Total pentru un ha PENTRU Cap.III - Materii şi materiale Nr. Denumirea crt 0 1 1 Sămânţă de lolium perene 2 Sămânţă de trifoi alb 3 Fungicide 1600 l x0,3% 4 Insecticide 1600 l x0,2% TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE

ha 4 1 2 1 4

Cantitatea ha a. n 5 1,36 1,20 0,65 1,44 4,65 250 1162,5

RON

UM 2 Kg

Cantitatea 3 14

Valoarea RON/ Total UM mii lei 4 5 10 140,0 210,0 192,0 256,0 798,0

Greut. pentru transport 6 14 7 4,8 3,2 29

Kg 7 30 Kg 4,8 40 Kg 3,2 80 pentru 1(unu) hectar

Cap.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr. Denumirea - Grupa crt 0 1 1 Sămânţă şi insectofungicide 2 Apă pt.4 tratamente - total t /km 1(ha) - tarif RON / t / - total RON TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.I Cap.II manopera utilaje

Distanţa de transp km 2 50 2

Cantit. transport. t 3 0,03 1,60

Volum total t/km 4 1,5 3,2 4,7 0,375 1,762

Cap.III materiale
221

Cap.IV transport

RON Total cheltuieli directe

75 1162.Fasonat şi mocirlit rădăcina UM=mii pomi cantit=0.Sapa mare pe rând(4.33 0.00 1.762 2639.29 1.067 5 1843 .63 6.formarea coroanei UM=mii pomi cantit=0.09 0.4) 9.Făcut şanţ de 50x50 pt.16 5 - Din care pe categorii II III IV 6 7 8 1.22 0.21 - - - 0.12 - - 3.Tăieri pt.8.4 lucrări UM=mii m2 cantit=(4x2.10 1.50 798.40 9 1907 .2.56 2 1835 .18 - - - 0.31 12.13 0.Stratificat pom în şanţ UM=mii buc cantit=0.34 - 0.16 0. UM=mii l cantit=2.Antemăsurătoare – Deviz nr.34 2.37 - - 7.8x500) UM=mii m2 cantit=2.0 ZO UM TOTAL ZO I 3 4 2.02 1.Repartizat pomi la gropi UM=mii pomi cantit=0.067 6 1845 .37 - 0.81 0.31 1.Pregătit soluţia pentru 5 trat.12 3.Prăşit pe rând.stocat UM=ml cantit=2 4 1775 .artic Denumirea lucrării din ctr din normele de muncă NTM/92 Unitate de măsură şi cantitatea 0 1 2 1 1952 .05 0. 1 Manoperă : Nr.Pentru 1(un) hectar 676.Plantat pomi lucrare completă UM=buc cantit=67 8 1906 .067 7 1866 .10 0.11 7.18 222 .29 - - 6.08 1.Săpat gropi pt. Nr.21 0.4 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii de VISIN cu desimea de 560 pomi la hectar Cap.6 10 2744 .28 12.012 3.22 - 0. completarea golurilor 12% UM=buc cantit=67 3 1773 .

11 12 13 14 3157 294 312 2037 - Deservit MSPP-5 tratamente UM=ha cantit=5.0 2 Fungicide : 2000 l x 0.85 1.73 25 18.02 25 975.90 1.Tarif RON/ha a.25 - 26.de crt Caracteristici şi utilajul folosit transf.III .Grupa crt 0 1 1 Pomi 223 UM Cantitatea Greut.44 X X X 39.5 Cap.37 TOTAL -Total ha.50 TOTAL MANOPERA PENTRU 1(unu) Cap.52 Strâns ramurile şi scos la alei UM=ha.90 1.08 1.25 1.a.19 25 654.08 0.Materii şi materiale Nr. t t/km 3 4 0.06 0.30 0.Total ZO uri .0 Cosit intre randuri-2 lucrari UM=ha cantit=1.5 1.85 250 462.pentru transport 6 128 6 4 138 Distanţa de transp km 2 50 Cantit.44 1.13 6.n 4 1.2% Kg 4 80 320. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr. Denumirea crt Valoarea RON/ Total UM RON 0 1 2 3 4 5 1 Pomi pentru completat goluri Buc 67 25 1675.0 TOTAL VALOARE MATERII ŞI -pentru 1(unu) hectar 2235.0 MATERIALE Cap.10 25 302.Tarif RON/ZO .30 4 6.75 6.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr. Denumirea .tran Volum total sport.Total pentru un ha PENTRU : Ha 3 5 RON Cantitatea Ha a.44 12.n MECANICE .0 3 Insecticide : 2000 l x 0.3% Kg 6 40 240. Lucrarea CT coef.Total RON 0.n LUCRĂRI 1(un) ha .5 . 0 1 2 1 Stropit cu MSPP 5 tratamente 0.52 Strâns fân şi asezat ca mulci UM=ha cantit=1. cantit=1 .

22 - 0. Denumirea lucrării din artic normele de muncă dinNT Unitate de măsură şi M/92 cantitatea 0 1 2 1 1954 .îngr.44 1.29 - - 12.6 Încărcat şi desc.IV transport 2.0 0.31 - - 6.11 0.0 RON Cap.44 3 4 - 0.375 2.625 Total cheltuieli directe 3675.56 2 2037 redus 3/4 2744 3157 Strângerea ramurilor şi scoaterea lor la alei UM=ha cantit=1 ha Pregătit soluţia pt.5 7.0 TOTAL ZO I 4 2.Tăieri pt. 1 Manoperă : Nr.5 x 4=2 ZO UM 3 5.3.Antemăsurătoare – Deviz nr.625 3.63 6.31 - 6 1907 - 1.total RON 50 0.tarif RON/ t / .06 0.5 462.36 0.6 tratamente a câte 500 l UM=mii l cantit=3.5 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul III a unei plantaţii de VISIN cu desimea de 560 pomi la hectar Cap.4 Prăşit pe rând(4 lucr x 2.formarea coroanei UM=mii pomi cantit=0.36 - - 0.5 hectar Cap.09 0.01 0.III materiale 2235.44 - - - 1.II manopera utilaje A-Pentru 1(un) 975.27 - 5 1906 - 2.27 0.I Cap.-4 operaţiuni UM=t cantit=0.28 12.8.chim.22 - - 224 .625 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.2 Insectofungicide .total t /km 1(ha) .8 mx500) UM=mii m2 cantit=2.29 7 3246 - 0.80 1.4) UM= mii m2 cantit=9.80 5 - Din care pe categorii II III IV 6 7 8 2.0 Deservit MSPP la 6 tratamente UM=ha cantit=6 Sapa mare pe rând (4.

56 225 Greut.60 25 465.52 Strâns iarba cosită şi aşezarea ca mulci pe rândul de pomi UM=ha cantit=1. 275 0.0 TOTAL VALOARE MATERII ŞI pentru 1(unu) hectar 1400. n LUCRĂRI -1(un) ha .08 - 6.8 1868 - Administrat îngr.Grupa Distanţa de Cantit.0 Volum total t/km 4 0.din CT crt Caracteristici şi utilajul folosit NPC/79 coef.52 .de anexa 1 transf.90 - - 1.0 560. Lucrarea Nr.tr crt transp km ansport.08 10 312 - 1.0 18.0 6.III .36 25 9.015 2 Ingrasaminte chimice 50 0.chim.0 12.22 0.Total Ha a. n MECANICE . t 0 1 2 3 1 insectofungicide 50 0. Denumirea .08 25 27.5 Cosit între rânduri 2 lucrăriUM=ha cantit=(0.Tarif RON/ZO .0 3 Îngrăşăminte chimice Kg 560 1 560.0 MATERIALE Cap.8 28 .53 25 813.Total pentru un ha PENTRU Cap.17 2.0 40 360.3% Kg 9. n 5 2.86 - 0.0 575.76 x 2) 1.0 1.90 X X X 32.2% Kg 6.Tarif lei / ha a.25 TOTAL MANOPERA PENTRU 1(unu) Cap.86 - - 9 294 4.25 1.câte 1 kg/pom UM=mii pomi cantit=0.39 250 597.Total RON 1.art. Denumirea crt UM Cantitatea ha 4 6 1 RON Cantitatea ha a. pentru transport 6 9.37 tratamente 2 Administrat îngr.49 25 312.5 Valoarea RON/ Total UM RON 0 1 2 3 4 5 1 Fungicide : 300 l x 0.Materii şi materiale Nr. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr.chim.25 0.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.Total ZO uri .00 6.0 80 480.0 2 Insecticide : 300 l x 0.17 TOTAL .54 0. 0 1 2 3 1 Stropit în livadă cu MSPP-6 128 0.

Administra îngr.III materiale 1400.43 .II manopera utilaje Pentru 1(un) 813.75 5 - Din care pe categorii II III IV 6 7 8 8.5 hectar 3.Tăieri pt..67 - 6.Încîrcat şi descărcat îngr. 1 Manoperă : Nr.4.Strângerea ramurilor redus şi scoaterea lor la alei 3/4 UM=ha cantit=1 ha 3 3246 .8.28 0.67 6.Antemăsurătoare – Deviz nr.Sapa mare pe rând UM=mii m2 cantit=2.Prăşit pe rând 4 lucrări UM=mii m2 cantit=9.875 Cap.67 2.375 10.68 - 0.6 3 1.6 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul IV a unei plantaţii de VISIN cu desimea de 560 pomi la hectar Cap.43 - 1.0 7 1906 . Nr.09 226 1.4 operaţiuni UM=t cantit=2 ha 4 1868 .44 - 0.68 - 1.11 2.25 597.tarif lei / t / km .44 0.total t /km .875 RON Total cheltuieli directe 2821.Pregătit soluţie pentru 8 tratamente a câte ZO UM 3 15.18 - 1.29 0.75 1.22 0.arti Denumirea lucrării din ctr c normele de muncă dinNT Unitate de măsură şi M/92 cantitatea 0 1 2 1 1955 .chim.Administrat gunoi de Redus1 grajd UM=ha /2 cantit=1.29 0.63 1.chimice UM=mii pomi cantit=0.I Cap.56 2 2037 .formarea coroanei UM=mii pomi cantit=0.Incarcat gunoi de grajd UM=t cantit=(500x20)=10 6 1867 .625 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.18 - - 1.IV transport 10.63 TOTAL ZO I 4 8.31 10.18 1.0 Cap.44 1.22 0.31 - 12.6 9 2744 .56 5 3223 .total RON :1(ha) 29 0.4 8 1907 .

25 0.0 4.0 1 560.0 TOTAL MANOPERA PENTRU 1(unu) Cap.585 Volum total t/km 4 29.37 25 109.Grupa Distanţa de crt transp km 0 1 2 1 Transport îngrăş.25 18.96 250 740 Valoarea RON/ Total UM RON 4 5 40 576.0 Greut.52 Strâns iarba cosită şi aşezarea ca mulci pe rândul de pomi UM=ha cantit=1.8 tratamente 0.Tarif RON/ha a.10 11 12 3157 294 312 - 500 l UM=mii l cantit=4.2% Îngrăşăminte chimice complexe UM 2 Kg Kg Kg Cantitatea 3 12 8 560 Ha 3 8 RON Cantitatea Ha a.08 1.96 2.06 4. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr.n 4 2.Total ZO uri .90 X X X 42. Lucrarea CT coef.52 .Total pentru un ha PENTRU : Cap.III .00 1.37 TOTAL -Total ha.Materii şi materiale Nr. t 3 0.0 80 768.08 1.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr. 0 1 2 1 Stropit cu MSPP . Denumirea .05 25 1051.Total RON 0.90 0.3% Insecticide : 4000 l x 0.0 5 50.chimice + 50 insectofungicide 227 Cantit.48 - - - 6.de crt Caracteristici şi utilajul folosit transf.48 6.60 18.n LUCRĂRI 1(un) ha .8 Deservit MSPP la 8 tratamente UM=ha cantit=8 Cosit între rânduri 2 lucrări UM=ha cantit= 1.Tarif RON/ZO .a. Denumirea crt 0 1 2 3 1 Fungicide : 4000 l x 0.25 .60 25 465.0 465.0 1954.48 25 12.25 0. pentru transport 6 15 10 560 10000 10585 TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE pentru 1(unu) hectar Cap.trans port.n MECANICE .

III materiale 1954. U.487 RON Total cheltuieli directe 3793.I Manopera: Nr.63 0.76 din care pe categorii I II III IV 5 0.9.00 0.40 1. Cap.M.18 6.6 z.0 Cap.II manopera utilaje Pentru 1(un) 1051.26 9.26 0.08 1.40 0.total RON 10 :1(ha) 10 129.total t /km .I Cap.0 5 3157 Desevit MSPP la 6 tratamente UM=ha.articol Denumirea lucrării din crt din normele de muncă NTM/92 unitatea de măsură şi cantitatea 0 1 2 1 1906 Sapa mare pe rândul de pomi UM=mii m2: cantit=2 2 3135 Deservit semănătoare SUP=21 UM=ha: cantit=0.tarif RON/ t /km .76 8 - 0.18 0.737 3.5 asimilat tratamente a câte 400 l UM=miil.Antemăsurătoare-Deviz nr.1.375 48.6 7 312 Strâns fânul şi aşezat ca mulci pe rândul de pomi UM=ha: cantit=1.3 0.30 6.06 6 7 5.00 228 .25 740.2 Gunoi de grajd . cantit=2.06 4. cantit=5 6 294 Cosit manual între asimilat rânduri (2 lucrări) UM=ha: cantit.7 3 1908 Prăşit pe rândul de pomi (4lucrări) UM=mii m2:cantit.09 0.22 TOTA L z.487 100 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.25 2.=1.(2x4)=8 4 2744 Preparat soluţie pt. Nr.30 - - - 0. 4 5. 3 2.o.3 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul I a unei plantaţii de CIREŞ desimea de 430 pomi/ha.0 hectar Cap.IV transport 48.06 9.o.00 - - - 2.

18 0.a.o Total RON 6.3 % Seminţe de trifoi alb: (0.0 229 . 0 1 2 3 4 Denumirea 1 Insecticide: 2000 l x 0.63 25 440. a.30 0.57 25 664.n.37 Cantitatea Ha 3 1.d e transf.. 4 1.7 ha x 10 kg) Seminţe lolium perene: (0.0 140.0 1.0 40 30 10 240.n.8 1869 TOTAL MANOPERĂ PENTRU: Plivitul lăstarilor şi dirijarea lor pe direcţia rândurilor UM=mii pomi.58 25 214.61 - - 2. 6 4 6 7 14 Cap.50 Cap.59 0.30 1.n Total pentru un ha.06 2.2% Fungicide: 2000l x 0.crt .61 - x x x 26.=0.8-(se 254 execută două lucrări) 3 Semănat amestec de ierburi 107 perene cu SUP-21 4 Stropit cu MSPP (se execută 6 121 tratamente) TOTAL LUCRĂRI MECANICE PENTRU: 1(un ) ha Total ha.36 25 9. Tarif RON/ha.0 210.crt. 2 1.a. Coef. Lucrarea Nr.0 Ha.articol caracteristici şi utilajul folosit din NPC/79 anexa 1 0 1 1 Arat în livadă (după terminarea 242 plantării) 2 Discuit arătură cu GD-2. cantit.25 0.o.43 1-(un) ha Total z.0 6.00 - 17.III Materii şi materiale Nr. CT..54 2.54 0.24 RON 250 1310 Greutate pentru transp.uri Tarif RON/z.7 ha x 20 kg) UM 2 Kg Kg Kg kg Cantitatea 3 4 6 7 14 Valoarea RON / TOTAL U.0 2.M.22 5. RON 4 5 80 320.II-Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr.75 8.

9.IV Transport 0.562 Total cheltuieli directe 2884. Cap. tone 3 0.375 0.TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE pentru 1 (un) hectar 910.5 0.I Manopera: 230 .I Manopera 664.2.0 3. Km.25 Cap.4 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii de CIREŞ cu desimea de 430 pomi/ha.5 1.Antemăsurătoare-Deviz nr.IV Transporturi de materii şi materiale Nr. 0 1 Denumirea-grupa Distanţa de transp.812 1 Insectofungicide + seminţe de ierburi perene TOTAL TRANSPORTURI -total t/km 1(un) ha -tarif RON/t/km -total RON TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Pentru 1 (un) hectar Cap. 2 50 Cantitatea transport. crt.0 30 Cap.03 Volum total t/km 4 1.III Materiale 910.II Utilaje 1310.0 Cap.562 RON Cap.

=2 Preparat soluţie pentru 6 tractoare a câte 500 l UM=miil: cantitatea=3. făcut mocirla şi mocirlit în vederea plantării UM=mb.articol din NTM/92 1 2020 1835 1733 1775 1843 Denumirea lucrării din normele de muncă unitatea de măsură şi cantitatea 2 Tăieri de formarea coroanei UM=mii pomi: cantit:=0.=0.II-Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: 231 .0 - X X X 34. (2x4) = 8 Cosit cu coasa între rânduri UM=ha: cantit.=2 Stratificat pomi pt.052 Repartizat pomii la gropi UM=mb: cantit.3 6 - - 0.61 0.=0.85 25 596.10 0.33 TOTAL z.36 9.48 25 1150. cantit.00 2.63 0.72 0.=52 Făcut şanţ pentru stratificat pomii UM=ml: cantit.6 Strâns fânul şi aşezat ca mulci pe rândul de pomi UM=ha: cantit=1.11 0.76 2.26 9..=0.=6. crt .o.)=1.75 TOTAL MANOPERA PENTRU Cap.07 0.25 6.17 8 0.05 1.16 5.07 0.61 1. 4 0.0 Deservit MSPP la 6 tratamente UM=ha: cantit.27 25 256.56 - 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1845 1866 1906 2744 3157 1808 294 asimilat 312 1869 3.43 Săpat gropi pentru completarea golurilor-12% UM=buc: cantit.40 2.72 0.2 m lăţime) UM=mii m2::: cantit.Tarif RON/ZO . 0 1 2 3 4 Nr.26 0.16 1.Total ZO uri 1(un) ha .o.=0.00 1.Nr.0 25 - 23.36 25 9.56 5.04 5.43 .17 din care pe categorii I II III IV 5 6 7 5.09 0.06 0. U.30 0.76 6.8x 2 lucr.04 Fasonat rădăcina .0 0.Total RON z.27 6.de goluri UM=mb: cantit.82 3. compl.02 2.25 10.13 0.27 0. 3 1.0 Prăşit pe rând x 4 lucrări UM=mii m2: cantit.= (0.06 1.22 4.052 Plantat pomi în goluri 12% lucrare completă UM=buc: cantit= 52 Sapa mare pe rând (1.40 2.10 0.M.04 0.6 Plivit lăstarii şi dirijarea lor pe direcţia rândurilor UM=mii pomi: cantit.

crt. Cantitatea 3 52 9 6 Valoarea RON / TOTAL U.I Cap.. 2 0.IV Transport 2.III Materiale 2140.22 2. Tarif RON/ha.0 2140.12 goluri 2 Insectofungicide 50 0.0 1 7 0.a. crt.n Total pentru un ha.625 Volum total t/km 4 4.625 232 .625 Total cheltuieli directe 3847.n.IV Transporturi de materii şi materiale Distanţa de Cantitatea Nr.n.Nr. RON 4 5 25 1300.III Materii şi materiale Nr.0 RON Cap. Kg.0 40 80 360. RON Cap. 0 1 Denumirea UM 2 buc. Kg.0 TOTAL TRANSPORTURI -total t/km 1(un) ha –tarif RON/t/km -total RON TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.crt.375 2. Denumirea-grupa transp. Km. Coef.M.0 480. completarea golurilor 12% 2 Fungicide 3000 l soluţie x 0.a. Tone 0 1 2 3 1 Pomi pt. 4 2.03% 3 Insecticide 3000 l soluţie x 0.articol din NPC/79 anexa 1 128 0 1 TOTAL LUCRĂRI MECANICE PENTRU: CT.II Manopera Utilaje A-Pentru 1 (un) hectar 1150. a..37 Cantitatea Ha 3 Ha.0 555. completări de 50 0.d e transf. 6 105 9 6 120 1 Pomi altoiţi pt.22 250 555 Total ha. Lucrarea caracteristici şi utilajul folosit 1 Stropit cu MSPP …6 tratamente 1(un ) ha Nr.02% TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE pentru 1 (un) hectar Cap. transport.0 Cap.0 Greutate pentru transp.

00 - - - 2.9.articol Denumirea lucrării din din normele de NTM/92 muncă unitatea de măsură şi cantitatea 1 2 1954 Tăieri pentru formarea coroanei UM=mb: cantit.00 8 2.=8 294 Cosit între rândurile de pomi.76 din care pe categorii II III IV 6 7 5.26 9.25 2. Se execută 2 lucrări UM=t: cantit.=4.51 - - 9 - - - - - - 233 .40 7 1.15 - I 5 - 4 0.6 312 Strâns manual fânul şi aşezat ca mulci pe rândul de pomi UM=ha: cantit.334 z.40 0.0 2.68 1868 Administrat îngrăşăminte chimice căte 1 Kg/pom UM= mii pomi: cantit.=0.= 0.6 3246 Încărcat şi descărcat îngrăş.I Manoperă Nr.5 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul III a unei plantaţii de CIREŞ cu desimea de 430 pomi/ha Nr.=2.22 TOTAL zo 4 2.=1.48 6.0 3157 Deservit MSPP la 8 tratamente UM=ha: cantit.09 0.48 - - - 6.0 1908 Prăşit manual pe rând –4 lucrări UM=mii m2: cantit. chim.(0.34 x 2) = 0. 2 lucrări UM=ha: cantit.3. 0 1 2 3 Cap.76 8 2. crt.63 1.15 5.26 9.22 1.43 1906 Sapa mare pe rând 120 m lăţime UM=mii m2: cantit.Antemăsurătoare –Deviz nr.06 4.36 5 6 0.3.0 0. UM 3 5.36 - - - 0.(2 x 4)=8 2744 Pregătit soluţiile pentru 8 tratamente a câte 500 l UM= mii l: cantit.51 - 1.8 x 2) = 1.o.= (0.

crt.76 x x x 11.5 39. Denumirea-grupa de crt.91 25 272.13 250 782.75 TOTAL MANOPERA PENTRU Cap.n.o.0 1550.5 10. 4000 Kg.48 25 12. 6 12 8 430 450 RON 1 2 3 Fungicide :4000 l Kg. 8 soluţie x 0. 12 soluţie x 0.2% 3 Îngrăşăminte chimice Kg. crt.96 3.17 0.17 2.01 25 325...0 11. Lucrarea Nr. tone Volum total t/km . a.0 80 1 640.III Materii şi materiale Nr.37 Cantitatea Ha 3 1 8 Ha.n. Cap.a.. Total RON 5.o.5 0. 234 Cantitatea transport. 4 0.II-Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr.10 11 2037 redus 3/4 2037 Strângerea ramurilor şi scoaterea lor pe alei UM=ha: cantit.5 Greutate pentru transp.articol caracteristici şi utilajul folosit din NPC/79 anexa 1 0 1 1 Administrat îngrăşăminte 275 chimice cu MIC 2 Stropit cu MSPP 128 TOTAL LUCRĂRI A:1(un ) ha Total ha. MECANICE Tarif RON /ha.42 25 985.n PENTRU: Total pentru un ha.M.IV Transporturi de materii şi materiale Distanţa Nr. RON 4 5 40 480.25 15.3% 2 Insecticide.02 25 375. 2 0.uri Tarif RON/z. Coef.0 430. a. 0 1 Denumirea UM Cantitatea CT.=1 ha Strâns ramurile si scos la alei 1 (un) ha Total z. Km.de transf. 430 complexe TOTAL VALOARE MATERII pentru 1 (un) hectar ŞI MATERIALE Valoarea RON pe TOTAL U.0 Cap.5 13. transp.

375 8.articol Denumirea lucrării crt din din normele de .I Manoperă Nr.5 Cap.76 0.06 0.25 4 2. NTM/92 muncă unitatea de măsură şi cantitatea 0 1 2 1 1955 Tăieri de formare a coroanei UM=mii pomi: cantit=0.69 5 - 6 - 7 - 8 2.o.43 - 235 .III Materiale 1550.43 0.11 5.09 0. UM TOTAL zo din care pe categorii II III IV I 3 6.26 9. 4 operaţiuni UM=t: cantit (0.15 5.8 6 3157 Deservit MSPP la 8 tratamente UM=miil: cantit =8 z.6 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul IV a unei plantaţii de CIREŞ cu desimea de 430 pomi/ha Cap.2 m lăţimi UM= mii m2:cantit =2.43 2 1906 Sapa mare pe rând 1.43 -total t/km 1(un) ha -tarif RONt/km -total RON Cap.IV Total cheltuieli Transport directe 8.69 2.5 22. Nr.0 1 1 Insectofungicide 2 Îngrăşăminte chimice TOTAL TRANSPORTURI 2 3 50 0.9.Antemăsurătoare-Deviz nr.5 3.437 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.0 3 1908 Prăşit pe rând-4 lucrări UM=mii m2 cantit (4 x 2) =8 4 3226 Încărcat şi descărcat îngrăş.22 0.76 - - 0.437 3326.II Utilaje 782.5 0.336 5 2744 Preparat soluţii (8 tratamente 600 l UM= mii l: cantit =4.4.0 4 1.26 9.334 x 4) = 1.48 - - 0.437 RON Cap.15 - 0.chim.I Manopera Pentru 1 (un) hectar 985.02 50 0.0 21.48 0.63 1.

8 x 2) 1.crt.6 Strâns manual fânul şi aşezat ca mulci pe rândul de pomi UM=ha: cantit.6 . LUCRĂRI Tarif RON /ha. Cantitatea 3 14.25 15.6 Administrat îngrăşăminte chimice căte1 Kg/pom UM= mii pomi: cantit.5 RON Cap. 480 l soluţie x 0.5 11.crt.0 Greutate pentru transp.75 0.0 Cap.. 0 1 2 Denumirea 1 Fungicide :480 l soluţie x 0.00 - - - 6.n MECANICE Total pentru un ha.17 2. 2 0.0 80 768.n.o. a.0 8 Ha.=1 ha 1 (un) Total z.00 - - - - - - 5.II-Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr. 4 0.37 Cantitatea Ha 3 1.= 0.2% UM 2 Kg.8 x 2) 1.334 Strângerea ramurilor şi scoaterea lor pe alei UM=ha: cantit.3% Insecticide. Total RON 4.52 25 288.4 9.M.25 6.13 250 782.6 236 Valoarea RON / TOTAL U.uri ha Tarif RON/z. Lucrarea Nr.5 38. Coef.III Materii şi materiale Nr..67 25 966.(0. RON 4 5 40 576.n.de transf.40 2. 6 14.75 x x x 11.a.96 3.a.17 0.02 25 375.0 11.0 1. PENTRU: CT.48 25 12.o.4 9.65 25 291.40 2. Kg.articol caracteristici şi utilajul folosit din NPC/79 anexa 1 0 1 1 Administrat îngraşăminte chimice 275 cu MIC 2 Stropit cu MSPP 8 tratamente 128 TOTAL 1(un ) ha Total ha.7 8 294 312 9 1868 10 2037 redus 3/4 TOTAL MANOPERA PENTRU Cosit între rânduri –2 lucrări UM=ha: cantit (0.5 11.

cr Denumirea-grupa a de transport.o.0 430 454 pentru 1 (un) hectar Cap.375 8.II Utilaje 782.625 RON Cap.625 Total cheltuieli directe 3532.Antemăsurătoare-Deviz nr. t.Îngrăşăminte chimice complexe TOTAL VALOARE MATERII SI MATERIALE 3 Kg.I Manoperă Nr.I Manopera A-Pentru 1 (un) hectar 966.9.0 1774.7 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul V a unei plantaţii de CIRES cu desimea de 430 pomi/ha Nr. 430 1 334. 0 Cap.0 Cap. UM 3 237 TOTAL zo 4 I 5 din care pe categorii II III IV 6 7 8 .25 3.IV Transporturi de materii şi materiale Distanţ Cantitatea Nr. 0 1 2 3 1 Insectofungicide 50 0.III Materiale 1774. transp.5 23 0.5 21.articol Denumirea lucrării din din normele de muncă NTM/92 unitatea de măsură şi cantitatea 1 2 z.5. crt.75 Volum total t/km 4 1.43 TOTAL TRANSPORTURI -total t/km 1(un) ha -tarif RON/t/km -total RON TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.03 2 Îngrăşăminte chimice 50 0.5 Cap. tone Km.IV Transport 8.

72 25 518.06 4.= 25 Sapa mare pe rând UM=mii m2: cantit.43 0.40 0.48 6.25 2.25 0.00 - 5. Total RON 15.0 - - - - - - - - x x x 49.55 25 338. Lucrarea Nr.334 1 (un) ha Total z.72 - - - 6.26 9.11 11.8 Deservit MSPP la 8 tratam.40 - - 1.0 - 2.72 2.uri Tarif RON/z.50 0.1 1956 2 3 2037 redus 3/4 3246 4 5 6 3238 1906 1908 7 8 9 2744 3157 294 10 312 11 1868 TOTAL MANOPERA PENTRU Tăieri de formare a coroanei UM=mii pomi: cantit=0.22 - 11.48 - - - 0.336 Încărcat şi administrat gu noi de grajd 25 to/ha UM cantit.26 9.0 20.=1.o.articol 238 Cantitatea .II-Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr. (0.63 6. 15.6 Administrat îngrăşăminte chimice căte 1 Kg/pom UM= mii pomi: cantit.=2 Prăşit pe rând 1. 8 tratam.50 13.=(2x4) 8 Pregătit soluţie pt.334 x 4) = 1.43 Strâns ramurile şi scoase la alei UM= ha:cantit =1 ha Încărcat şi descărcat îngrăş.22 7. chimice 4 operaţiuni UM=t: cantit.43 6.75 Cap.48 25 12.77 25 1244.2 m lăţime de 4 ori UM= mii m2: cantit.76 - 0.87 0. UM= mii l: cantit = 8 Cosit între rânduri 2 lucrări UM=Ha : cantit.50 0.09 0.02 25 375.00 5.6 Strâns fânul şi aşezat pe rândul de pomi ca mulci UM=Ha: cantit.28 2.76 - 7.(8x2) =1.0 CT.22 - - 0.o.crt. a 600 l UM= mii l: cantit= 4.= 0.63 1.0 0.

375 102.6 soluţiex 0.187 .de transf.n Total pentru un ha.2% 3 Îngrăşăminte chimice Kg 430 complexe 4 Gunoi de grajd Kg 25000 semifermentat TOTAL VALOARE MATERII pentru 1 (un) hectar ŞI MATERIALE Cap.IV Transporturi de materii şi materiale Distanţa Cantitatea Nr. Tarif RON/ha.5 250.n. 2 0.96 5. tone Km.0 Greutate pentru transp.17 2.0 80 1 0. 6 14.08 0. Denumirea-grupa de transport. 0 1 2 3 1 Insectofungicide şi îngrăşăminte 50 0.n. crt.crt.0 TOTAL TRANSPORTURI -total t/km 1(un) ha -tarif RON /t/km -total RON 239 Volum total t/km 4 22.a.005 768.0 272.caracteristici şi utilajul folosit 0 1 2 3 TOTAL LUCRĂRI MECANICE PENTRU din NPC/79 anexa 1 Coef.5 0.3% 2 Insecticide: 4800 l Kg 9.0 2. RON Cap.. transp.17 0.4 9.37 Ha 3 1 1 8 Ha.a. 4 0.5 1 Administrat îngrăşăminte chimice cu 275 MIC Administrat gunoi de grajd 25 to/ha 192 Stropit cu MSPP 8 tratamente 128 1(un ) ha Total ha. RON 4 5 40 576. a.M.6 430 25000 25454 1 2 3 Fungicide: 4800 l Kg 14. 0 1 Denumirea UM Cantitatea Valoarea RON pe TOTAL U.III Materii şi materiale Nr.4 soluţiex 0.13 250 1282.0 1899.0 430.45 chimice 2 Gunoi de grajd 10 25.0 125.

=0.TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap. din NTM/92 0 1 1 1783 redus ½ 2 1788 redus ½ 3 1781 Denumirea lucrării din normele de muncă Unitatea de măsură şi cantitatea 2 Tăieri de curăţire a tufelor UM = mii buc.035 Muşuroit murul după udare UM = mii buc. = 0.36 0.5 Cap. cantit.6 Deservit MPSP-300 la 6 trat. = 0.035 Udat murul plantat în goluri UM = mii buc. goluri 6% UM = mii gropi.58 Legarea lăstarilor UM = ha. Nr.06 23.01 0.32 0.5 6. = 3.20 6 3.36 - 23. cantit.08 - - 7 2356 0.035 Verif.32 - 240 . cantit.20 Din care pe categorii I II III IV 5 0.1. = 0. = 0.42 - 0.45 8 - 4 5 6 2343 1782 2347 0. = 19. cantit.14 - 0.II Manopera Utilaje Pentru 1 (un) hectar 1244. UM = mii l.42 0. cantit.66 5.71 Total ZO 4 1. = 1 Săpat gropi pt.22 0.09 0.03 - 0.IV Transport 102.) UM = mii m2.33 7 1.I Cap.45 3. = 6 ZO/ UM 3 2.2 Pregătit soluţia pt. 6 tratam. complet. cantit.035 Plantat mur în goluri 6% UM = mii buc. cantit. fasonat şi mocirlit rădăcina UM = mii buc.40 2.0 Cap.Antemăsurătoare – Deviz nr.3 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii de alun cu desimea de 580 plante/ha Cap.187 RON Total cheltuieli directe 4527.I Manoperă: Nr. cantit. cantit.25 1282. UM = ha.III Materiale 1899.00 0.035 Prăşit pe rând (4 lucr.937 3.01 0.10.35 4. articol crt.03 - - 8 9 10 1908 2744 3157 1.08 0.77 0.14 0. = 0.33 0. cantit.

90 3.0 80 40 8640.a.n.30 250 825.40 0.60 4 2 Stropit cu insecto-fungicide 6 74 0. Caracteristici şi utilajul folosit NPC/79 Coef.a.32 25 8.75 3.75 0.30 241 .n. Lucrarea Nr.III – Materii şi materiale Nr.0 Greut. Denumirea – grupa Distanţa Cantitatea crt.8 7. Denumirea crt. UM = mii buc.11 2356 Muşuroit toamna toată plant.035 2 Insecto-fungicide 50 0. 6 35 108 36 179 TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE pentru 1 (unu) hectar Cap.0 8.0 10115. cantit.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr. pentru transp. 0 1 2 3 1 Alun înrădăcinat pt. din CT crt. de transp.375 3. 0 1 2 3 4 1 Discuit printre rânduri – 4 lucr.75 0. 54 0. comp. MECANICE Total pentru un ha RON PENTRU: Cap.81 25 95.25 24.58 1(unu) ha Total ZO-uri Tarif RON/ZO Total RON 0.79 x x 25 744.8 0. = 0.II – Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr.71 25 17.77 0.45 - 0.95 25 623.14 TOTAL 1(un) ha Total t/km TRANSPORTURI Tarif RON/km PENTRU: Total RON Volum total T/km 4 1. tone 0 1 2 3 1 Alun înrădăcinat 50 0. 5 2.0 Cap.15 6 lucr.0 Valoarea RON/ Total UM RON 4 5 10 350.n.a. cu MPSP 300 TOTAL 1 (unu) ha Total ha.45 - - TOTAL MANOPERA PENTRU: 29.art. de ha anexa 2 transf.0 1440. goluri 6% Insecticide Fungicide UM 2 mc kg Cantitatea 3 35 108 36 Cantitatea Ha. LUCRĂRI Tarif RON/ha. transp.

= 0.77 0. cantit.00 Cap.2. = 6 Muşuroit toamna toată plant.10. Denumirea lucrării din crt.87 25 621.32 - TOTAL MANOPERA PENTRU: 30.16 I 5 - Din care pe categorii II III IV 6 3.IV Transport 3. Nr.33 0.54 1.TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.I Manopera Pentru 1 (un) hectar 744.58 5 1908 Prăşit pe rând (4 lucr. UM = ha. cantit.50 0.83 25 120.66 0. UM = mii buc. = 0.0 . chimUM = mii buc.89 23. cantit. cantit.2 6 7 8 2744 3157 2356 Pregătit soluţia pt.32 25 8.58 2 1788 Legarea lăstarilor redus ½ UM = ha. Directe 11688.II Utilaje 825.16 7 1.36 - 0. cantit.58 1(un) ha Total ZO-uri Tarif RON/ZO Total RON 242 ZO/ UM 3 2. Trat. articol normele de muncă din Unitatea de măsură şi NTM/92 cantitatea 0 1 2 1 1783 Tăieri de curăţire a tufelor redus ½ UM = mii buc. = 0. cantit. cantit.89 0.11 Total ZO 4 1.42 0. = 0.45 8 - 1.5 6.III Materiale 10115.75 24.36 0.45 23.05 3.6 Deservit MPSP-300 la 6 trat.30 Total Chelt.33 0.32 0.I Manoperă: Nr.06 0. 6 tratam. cantit.4 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul III a unei plantaţii de alun cu desimea de 580 plante/ha Cap.00 4.00 Cap.38 x x 25 759.36 25 9. = 19.45 3.09 0. Îngr.22 0. = 3.035 4 1868 Ad. = 1 3 3246 Înc.42 - 0.45 0.75 RON Cap.) UM = mii m2.75 0. UM = mii l. şi desc. îngrăşăminte chimice UM = mii buc.Antemăsurătoare – Deviz nr.

Lucrarea Nr.437 RON Cap. din CT Cantitatea crt.50 Cap.90 lucr.937 Total Chelt.0 80 40 5600. de ha Ha.00 Distanţ a de transp.Cap. 250 MECANICE Total pentru un ha RON 225. Denumirea crt.I Manopera Pentru 1 (un) hectar 759.0 PENTRU: Cap. 0. cu MPSP 300 TOTAL 1 (un) ha Total ha.n.a.II Utilaje 225.69 TOTAL 1(un) ha Total t/km TRANSPORTURI Tarif RON/km PENTRU: Total RON TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap. anexa 2 transf. 0 1 2 3 4 5 1 Discuit printre rânduri – 4 lucr.90 LUCRĂRI Tarif RON/ha.0 Greut.III Materiale 7620. Directe 8617. 2 Cantitatea transp. tone 3 Volum total T/km 4 34.a. chimice complexe 50 0.n.00 Cap.III – Materii şi materiale Nr. Caracteristici şi utilajul folosit NPC/79 Coef.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.15 6 0.10.937 3. Denumirea – grupa crt.IV Transport 12.5 0. 0 1 1 Alun înrădăcinat 2 Insecto-fungicide şi îngr.II – Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr.n.a. Chimice complexe 1 kg / kg 580 tufă 2 Insecticide kg 70 3 Fungicide 36 TOTAL VALOARE MATERII pentru 1 (un) hectar ŞI MATERIALE Cap. 6 580 70 36 686 1 2 3 Îngr.5 34.art. pentru transp.3.5 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul IV a unei plantaţii de alun cu desimea de 580 plante/ha 243 .375 12. 2 Stropit cu insecto-fungicide 6 74 0. 0 1 UM Cantitatea Valoarea RON/U Total M RON 4 5 1 580.0 7620.0 1440.Antemăsurătoare – Deviz nr.

5 6.75 0.22 0. UM = mii l.54 1.66 0. cantit.0 Cap.n. cantit. 0 1 2 3 4 1 Discuit printre rânduri – 4 lucr. Chim. MECANICE Total pentru un ha RON PENTRU: 244 Cantitatea Ha.UM = mii buc.90 250 225. Trat. 2 Stropit cu insecto-fungicide 6 74 0. de Ha anexa 2 transf.16 0.75 24.45 8 23.42 0. UM = ha. = 19.45 30.06 0. cu MPSP 300 TOTAL 1 (un) ha Total ha. Caracteristici şi utilajul folosit NPC/79 Coef. = 1. Lucrarea Nr. = ½ 0.58 2 1788 Legarea lăstarilor redus UM = ha.09 0. Nr.32 25 8. LUCRĂRI Tarif RON/ha. cantit. = 6 8 2356 Muşuroit toamna toată plant.II – Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr. Denumirea lucrării din crt.83 25 120.n.42 0.a.32 0.36 - 0.90 0.a.6 7 3157 Deservit MPSP-300 la 6 trat.Cap.45 I 5 - Din care pe categorii II III IV 6 3. 5 0.33 0.16 7 1.89 23.n. din CT crt. = 1 ½ 3 3246 Înc. cantit. cantit. 6 tratam.36 0.) UM = mii m2. cantit.32 - 0. articol normele de muncă din Unitatea de măsură şi NTM/92 cantitatea 0 1 2 1 1783 Tăieri de curăţire a tufelor redus UM = mii buc.a. cantit.38 x x 25 759.0 .36 25 9. UM = mii buc. Îngr. = 0. îngrăşăminte chimice UM = mii buc.58 TOTAL 1(un) ha Total ZO-uri MANOPERA PENTRU: Tarif RON/ZO Total RON ZO/ UM 3 2.art.11 1. şi desc. = 0.2 6 2744 Pregătit soluţia pt.33 0. cantit.5 4 1868 Ad.15 6 lucr.50 0.77 Total ZO 4 1.I Manoperă: Nr.45 3.87 25 621. = 3.00 4.89 0.58 5 1908 Prăşit pe rând (4 lucr.

I Manoperă: Nr.0 7620.5 34.50 0 1 2 1 2 50 UM Valoarea RON Total /UM RON 4 5 1 580.0 Greut.4.45 8 - .IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.Antemăsurătoare – Deviz nr.II Utilaje 225. Denumirea lucrării din crt.5 6. chimice complexe 1 kg /tufă kg 580 2 Insecticide kg 70 3 Fungicide 36 TOTAL VALOARE MATERII pentru 1 (un) hectar ŞI MATERIALE Cap.66 0. = 0.Cap. cantit.III Materiale 7620.0 40 1440. Directe 8617.10. îngrăşăminte ZO/ UM 3 2.00 RON RON Cap.III – Materii şi materiale Nr. pentru transp.937 Total Chelt.0 80 5600. Alun înrădăcinat Insecto-fungicide şi îngr.33 0.58 2 1788 Legarea lăstarilor redus ½ UM = ha.33 0.69 Volum total T/km 4 34.375 12.45 3. 6 580 70 36 686 Cantitatea transp. Denumirea crt. cantit. = 1 3 3246 Înc. chimice complexe TOTAL 1(un) ha TRANSPORTURI PENTRU: TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.I Manopera Pentru 1 (unu) hectar 759. Nr. Canti tatea 0 1 2 3 1 Îngr. şi desc.6 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul V a unei plantaţii de ALUN cu desimea de 580 plante/ha Cap.5 0.16 7 1.937 3. Denumirea – grupa Distanţa de crt.00 Cap.437 Total t/km Tarif RON/km Total Cap. transp.11 245 Total ZO 4 1. articol normele de muncă din Unitatea de măsură şi NTM/92 cantitatea 0 1 2 1 1783 Tăieri de curăţire a tufelor redus ½ UM = mii buc.IV Transport 12. tone 3 0.16 I 5 - Din care pe categorii II III IV 6 3.

6 Deservit MPSP-300 la 6 trat.89 - 5 1908 1. pentru transp. chimUM = mii buc.75 Cap.II – Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr. cantit.art. cu MPSP 300 TOTAL 1 (un) ha Total ha.30 0.50 Greut.4 1868 chimice UM = mii buc.75 0. = 1.89 - 0.75 250 187. 0 1 UM Cantitatea Valoarea RON/ Total RON UM 4 5 1 580. = 3.27 7 3157 0. îngr.54 0.a. Denumirea crt.0 80 40 4640. MECANICE Total pentru un ha RON PENTRU: Cap. 0 1 2 3 4 1 Discuit printre rânduri – 4 lucr.50 0.58 1(unu) ha Total ZO-uri Tarif RON/ZO Total RON 1.30 - - - 8 2356 0.50 0.n. cantit. = 19. din CT crt.06 0.09 0.02 25 475.2 Pregătit soluţia pt.75 19.57 - 6 2744 0.27 25 6.42 x x 25 610.27 - - - 0. Caracteristici şi utilajul folosit NPC/79 Coef. 5 0.a. = 0. cantit. chimice complexe 1 kg / kg 580 tufă 2 Insecticide kg 70 3 Fungicide 36 TOTAL VALOARE MATERII pentru 1 (un) hectar ŞI MATERIALE 246 .n.57 - - 17. UM = mii l. UM = mii buc.III – Materii şi materiale Nr. 6 tratam.n. UM = ha.45 - TOTAL MANOPERA PENTRU: 24.50 4.83 25 120.45 - 0. Lucrarea Nr. LUCRĂRI Tarif RON/ha.) UM = mii m2. de ha anexa 2 transf.77 0.58 Prăşit pe rând (4 lucr. = 6 Muşuroit toamna toată plant. trat. = 0. 6 580 58 30 668 1 2 3 Îngr.15 5 lucr.30 25 7. cantit. 2 Stropit cu insecto-fungicide 6 74 0. cantit. cantit.22 17.5 Ad.0 6420.0 Cantitatea Ha a.0 1200.

Denumirea lucrării din crt. = 1 ZO/ UM 3 2.33 7 1. chimice 50 0. Directe 7230.50 Cap.5.375 12.Antemăsurătoare – Deviz nr. Denumirea – grupa Distanţa Cantitatea crt.I Manopera Pentru 1 (unu) hectar 610.67 complexe TOTAL 1(un) ha Total t/km TRANSPORTURI Tarif RON/km PENTRU: Total RON TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.00 Cap.45 8 - 247 .562 RON Total Chelt.10.562 Cap.III Materiale 6420.5 33. tone 0 1 2 3 1 Alun înrădăcinat 2 Insecto-fungicide şi îngr.I Manoperă: Nr.50 Volum total t/km 4 33. Nr. transp. articol normele de muncă din Unitatea de măsură şi NTM/92 cantitatea 0 1 2 1 1783 Tăieri de curăţire a tufelor redus ½ UM = mii buc.562 3. cantit. cantit.5 0.5 6.58 2 1788 Legarea lăstarilor redus ½ UM = ha.IV Transport 12.45 3.33 Din care pe categorii I II III IV 5 6 3. de transp.7 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul VI a unei plantaţii de ALUN cu desimea de 580 plante/ha Cap.II Utilaje 187. = 0.Cap.66 Total ZO 4 1.

27 25 6. 0 1 2 3 4 5 1 Discuit printre rânduri – 4 lucr.11 0. cantit.83 25 120.50 0.45 17. din CT crt. chim.a. = 19. UM = mii buc.06 0.a.02 25 475.n. = 0. = 0.) UM = mii m2.art.45 0.50 0. anexa 2 transf.2 Pregătit soluţia pt. cantit.n.6 Deservit MPSP-300 la 6 trat.77 0. 6 tratam.0 6420. cantit. = 3. trat.75 LUCRĂRI Tarif RON/ha.54 1. chimice complexe 1 kg / tufă kg 580 2 Insecticide kg 70 3 Fungicide 36 TOTAL VALOARE MATERII pentru 1 (unu) hectar ŞI MATERIALE 248 . cantit. îngr.58 Prăşit pe rând (4 lucr.15 5 0. 6 580 58 30 668 0 1 2 3 1 Îngr.50 PENTRU: Cap.III – Materii şi materiale Nr. 2 Stropit cu insecto-fungicide 6 74 0. UM Cantitatea Valoarea RON/ Total UM RON 4 5 1 580.27 - x x 24. cantit.89 17. Caracteristici şi utilajul folosit NPC/79 Coef.09 0. şi desc.42 25 610. 250 MECANICE Total pentru un ha RON 187.58 1(un) ha Total ZO Tarif RON/ZO Total RON 0.75 19. cantit. pentru transp.3 3246 4 5 6 7 8 1868 1908 2744 3157 2356 TOTAL MANOPERA PENTRU: Înc. UM = mii l.n. UM = ha.0 Greut.II – Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Cantitatea Nr.0 80 4640.16 0. 0.30 - 0.0 40 1200.22 0. Denumirea crt. = 6 Muşuroit toamna toată plant. de ha Ha.75 Cap.50 4.30 0.89 0. Lucrarea Nr.a.16 - - 1.27 0. îngrăşăminte chimice UM = mii buc.30 25 7. = 1. cu MPSP 300 TOTAL 1 (un) ha Total ha.UM = mii buc.5 Ad.75 lucr.57 0.57 - 0.

22 6.90 5 - 6 - 7 2. cantit. cantit.III Materiale Distanţa de transp.8 x 3) 14.57 - 0.II Utilaje 187.67 Volum total T/km 4 33.18 0.0 3 1906 Sapa mare pe rând asimilat UM = mii m2 . chimice complexe 50 TOTAL 1(un) ha Total t/km TRANSPORTURI Tarif RON/km PENTRU: Total RON TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.50 Cap.5 33. 0 1 1 Alun înrădăcinat 2 Insecto-fungicide şi îngr. Denumirea lucrării crt.6.15 17.57 - 6. = 1.4 5 3127 Administrat îngrăşăminte chimice cu MIC UM = t. Antemăsurătoare – Deviz nr. cantit.8 pentru executarea lucrărilor de exploatare a unei plantaţii de ALUN Cap.IV Total Transport Chelt.18 - - - 249 . = 0. cantit.58 2 1788 Legarea lăstarilor (tulpinilor) UM = ha. Directe 6420. Denumirea – grupa crt.58 ZO/U M Total ZO Din care pe categorii II III I IV 3 5.31 0.562 RON Cap. = 5 4 1908 Prăşit pe rând – 4 lucrări UM = mii mp. articol din normele de din muncă NTM/9 Unitatea de măsură 2 şi cantitatea 0 1 2 1 1783 Tăieri de curăţire a asimilat tufelor UM = mii buc.I Manoperă: Nr.I Manopera Pentru 1 (unu) hectar 610. Nr.5 0.562 7230.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.50 Cap. = 0.15 17.562 3.66 13. tone 3 0.66 2.00 12.Cap.0 4 2.66 - 13.10.375 12. 2 Cantitatea transp.90 8 - 6.63 1. cantit (4.

40 5 0.75 Cap.0 0.0 0. = 3 Muşuroit toamna toate plantele UM = mii buc.75 3.27 0.45 - - x x x 194.90 0. 0 1 2 3 4 1 Insecticide Fungicide Îngrăşăminte chimice complexe Gunoi de grajd UM 2 kg kg kg to Cantitatea 3 58 30 580 0. pentru transp. cantit.a.art. Caracteristici şi utilajul folosit NPC/79 anexa 2 de transf.n. MECANICE Total pentru un ha RON PENTRU: Cantitatea ha Ha a. Denumirea crt.15 250 787.30 - 2.n.58 1(un) ha Total ZO-uri Tarif RON/ZO Total RON 0.6 7 8 2744 3157 1789 9 10 1792 2356 TOTAL MANOPERA PENTRU: Pregătit soluţie pt.0 580.II – Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr.27 - 50.45 - 150.27 25 6. crt. LUCRĂRI Tarif RON/ha.09 0.50 0. UM = mii plante. 4 5 4 2.0 2.01 25 4000. UM = mii l.38 25 4859.n. cantit.62 25 840.505 0. cantit. din CT Coef.8 – 4 54 0.77 150. 0 1 2 3 1 Discuit cu DPV 1.5 sau GDD-1.9 Greut.15 ori TOTAL 1 (unu) ha Total ha.00 0. 6 58 30 580 5.58 Recoltat alune UM = t.a.50 Cap.48 25 12.60 lucrări 2 Stropit în plantaţie cu MPSP – 300 de 6 74 0.90 - 0.00 0. cantit: = 3 Deservit MPSP – 300 – 5 trat.10 kg/pl. = 5 Administrat îngrăş. cantit. Lucrarea Nr. 0.00 160.0 40 1 5 1200. org.25 33.30 2.III – Materii şi materiale Nr.58 250 Valoarea RON/UM Total RON 4 5 80 4640.8 . = 0. 65 tratam. UM = ha.06 5.

90 6468 Cap. cantit.35 0.20 Plantat mur în goluri 6% UM = mii buc.5 8.275 Total Chelt. articol din NTM/9 2 1 Denumirea lucrării din normele de muncă Unitatea de măsură şi cantitatea 2 Tăieri de curăţire a tufelor UM = mii buc.I Manoperă: Nr. tone 3 0.08 0.11.1.50 Cantitatea transp. Denumirea .II Utilaje 787.20 Verif.3 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii de CĂTINĂ ALBĂ cu desimea de 3333 tufe/ha Cap.75 6.III Materiale 6422.8 RON RON Cap.50 - - - 4 2343 0. cantit.668 5.50 0 1 2 50 10 Total t/km Tarif RON/km Total Cap. = 0. cantit =2 Săpat gropi pt.TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE pentru 1 (un) hectar 6422. crt Nr. complet.33 - 2 3 5.grupa Distanţa de crt.33 1.33 - - 8.50 1. Directe 12104.I Manopera Pentru 1 (un) hectar 4859. cantit. fasonat şi mocirlit rădăcina UM = mii buc.275 Volum total t /km 4 33.IV Transport 34.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.333 Strâns ramurile şi scos la alei UM=MII MP. = 0. goluri 6% UM = mii gropi.Antemăsurătoare – Deviz nr. 1 Îngrăşăminte chimice complexe şi insectofungicide 2 Gunoi de grajd TOTAL 1(un) ha TRANSPORTURI PENTRU: TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.20 ZO/ UM Total ZO I Din care pe categorii II III IV 0 3 4 5 6 7 8 1 1783 redus ½ 2037 1781 2.40 0.08 - - - 5 1782 2.33 11.90 3. = 0. = 3.47 - - 0.4 58 91 0. transp. cantit.47 - 251 .175 Cap.67 11.375 34.

25 2.80 - - - 7 2356 0.75 15.80 0. UM = mii buc. cantit. de ha anexa 2 transf.a. 6 tratam.) UM = mii m2.27 - TOTAL MANOPERA PENTRU: x x 40. = 0.51 25 162.30 250 825.06 4.57 9.56 25 464.40 0.81 25 1020.00 1. UM = mii l.15 - - 8 9 10 11 12 13 1908 2744 3157 294 312 2356 1. = 5 Cosit manual intre rânduri.n. 0 1 2 3 4 1 Discuit printre rânduri – 4 lucr.15 - 0. cantit.00 - 1.n.09 0.75 Cap.90 3. PENTRU: Total pentru un ha RON Cantitatea Ha a. cantit=1.20 Prăşit pe rând (4 lucr.1 lucratoare UM=ha.0 Strâns fânul şi aşezat ca mulci între rânduri UM=ha. UM = ha. Lucrarea Nr.30 4. = 0.II – Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr.20 Muşuroit murul după udare UM = mii buc.25 2. din CT crt.76 - 0. = 8 Pregătit soluţia pt.27 0. cantit.15 6 lucr.333 1(un) ha Total ZO Tarif RON/ZO Total RON 4. = 3.6 2347 Udat murul plantat în goluri UM = mii buc.25 6.57 0. = 3.25 0. cu MPSP 300 TOTAL LUCRĂRI 1 (un) ha Total ha.6 Deservit MPSP-300 la 6 trat.00 0. MECANICE Tarif RON/ha.47 25 386. Caracteristici şi utilajul folosit NPC/79 Coef.30 4. cantit=1.22 0.60 4 2 Stropit cu insecto-fungicide 6 74 0. cantit. cantit.77 9.75 18. 5 2.27 25 6.0 252 .00 1.art.a. 54 0.77 0.n.76 0.0 Muşuroit toamna toată plant.0 0. cantit.

Cap.333 ZO/ UM 3 2. pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a sistemului de susţinere cu bulumaci din lemn CR esenţă tare la o plantaţie de CĂTINĂ Cap.2 12. UM Cantitatea 0 1 2 3 1 Mur înrădăcinat pt.I Manopera Pentru 1 (un) hectar 1020. = 3.I – Manoperă: Nr.4.2 0.II Utilaje 825. pentru transp. Directe 4.82 3. Nr.IV Total Transport Chelt. tone 3 0. Denumirea – grupa Distanţa de crt. stabilirea Redus bulumacilor ½ UM = ha.III Materiale 12080.2. transp.III – Materii şi materiale Nr.25 2 50 50 Total t/km Tarif RON/km Total Valoarea RON/ Total UM RON 4 5 10 2000 80 8640 40 1440 12080. comp.144 RON Volum total t /km 4 5 7.0 Greut. 6 100 108 36 244 Cantitatea transp. cantit.33 IV 8 - 253 .100 0.575 13929. Denumirea crt.11.Antemăsurătoare – Deviz nr.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr. articol normele de muncă din Unitatea de măsură şi NTM/92 cantitatea 0 1 2 1 1783 Pichetat pt.0 RON Cap.5 Total ZO 4 8. goluri 6% mc 200 2 Insecticide kg 108 3 Fungicide 36 TOTAL VALOARE MATERII ŞI pentru 1 (un) hectar MATERIALE Cap. 0 1 1 Mur înrădăcinat 2 Insecto-fungicide TOTAL 1(un) ha TRANSPORTURI PENTRU: TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap. Denumirea lucrării din crt.375 4.33 Din care pe categorii I 5 II 6 III 7 8.575 Cap.0 Cap.

1 1 1.18 9.n. 0 1 2 3 4 1 Discuit cu OPV 1. cantit=20 Incârcat şi descărcat îngraşăminte chimice UM= t.40 0.60 4 – 4 lucrari 2 Stropit în plantaţie de 5 ori 74 0. cantit=3. 5 2.2 5 x x x 11.30 4. MECANICE Tarif RON/ha. cantit=5 Cosit manual intre randuri = 1 lucrare UM=ha.15 5 TOTAL LUCRĂRI 1 (un) ha Total ha.0 Prepararea soluţiei pentru 5 tratamente x 600 l UM = mii l.25 35.30 25 107. 0 1 2 3 1 Insecticide Fungicide Ingraşăminte chimice complexe UM 2 Kg Kg kg 254 Cantitatea Ha.50 0. cantit=3.93 25 323.27 25 TOTAL MANOPERA PENTRU: 452. de ha anexa 2 transf.25 6.18 - 9.00 1.25 12.30 4. Denumirea crt.0 1(unu) ha Total ZO-uri Tarif RON/ZO Total RON 5.00 4.2 3 4 5 2037 3246 1908 2744 Strâns ramurile şi scoase la alei UM= M II MP.15 250 787.7 5 0.8 54 0.50 1.76 - 0. pentru transp.II – Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr.25 18. din CT crt.n.0 6 4.59 25 889.68 Praşit pe rând cu sapa ( 4 lucrari) UM = M II L.a. PENTRU: Total pentru un ha RON Cap.27 6 7 8 3157 294 312 0.75 Cap.76 0.0 0 1. Lucrarea Nr.0 9 0.2 2 0.art.09 25 0.III – Materii şi materiale Nr.75 3.5 Greut.0 Strans fanul si asezat ca mulci intre randuri UM=ha. cantit=1.50 0.n. cantit = 1.0 Deservit MPSP-300 la 5 tratamente UM=ha. 6 108 36 840 Cantitatea 3 108 36 840 Valoarea Lei/ Total UM RON 4 5 80 8640 40 1440 1 840 .27 - 11.a.a. Caracteristici şi utilajul folosit NPC/79 Coef.5 sau GDO-1.75 0. cantit=1.

Nr. tone 3 0.grupa crt.II Utilaje 787.75 Cap.70 Cap.45 3.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.5 Cantitat ea transp.2 0.45 Total Chelt.984 RON Volum total T/km 4 49.Antemăsurătoare – Deviz nr. Denumirea . Distanţ a de transp.5 pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a sistemului de susţinere cu spalieri la o plantaţie de CATINA ALBĂ Cap. Directe 12615.IV Transport 18. Denumirea lucrării din ZO/ Total Din care pe categorii crt. articol normele de muncă UM ZO I II III din Unitatea de măsură şi NTM/92 cantitatea 0 1 2 3 4 5 6 7 IV 8 255 .I – Manoperă: Nr. 0 1 2 1 Insecto-fungicide + îngraşăminte chimice 50 TOTAL 1(un) ha Total t/km TRANSPORTURI Tarif lei/km PENTRU: Total TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.3.III Materiale 10920.I Manopera Pentru 1 (un) hectar 889.375 18.0 RON Cap.2 49.11.TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE pentru 1 (un) hectar Cap.

75 0. Lucrarea Nr.67 - 0.39 1019.75 Cap. Caracteristici şi utilajul folosit NPC/79 Coef.06 50.20 cu MIC 256 25 25482.22 11.77 9.333 Strâns ramurile şi scoase la alei UM = M II MP. cantit=3.57 9.09 0.75 Cantitatea Ha.75 1.0 9.31 26.75 6. de anexa 2 transf.57 0.art.76 0. 0 1 2 3 1 Stropit cu insectofungicide – 5 2 0.67 - 16. cantit=8 Pregatit soluţia pentru 5 tratamente UM=mii l.67 - - 16.76 - 4 5 3127 1789 0.50 9.43 0.76 - 11.00 0.0 Deservit MPSP-300-5 tratamente UM=ha.4 0.67 - 5.27 0.09 5.00 16.50 - 9. cantit=3.15 lucrări 2 Administrat îngrăşăminte chimice 275 0. cantit=3. cantit=3.n. cantit=5 Cules fructe de catină albă UM=t. din CT crt.27 - TOTAL MANOPERA PENTRU: x 1046.333 1(un) ha Total ZOuri 5.0 Incărcarea şi descărcarea îngraşămintelor chimice UM=mii m2.0 Administrat ingrasaminte organice 5 kg/tufa UM= mii buc.30 - 1000 2. cantit:=20.27 Tarif x 25 25 RON/ZO Total RON x 26160. cantit=2.30 1000 2.40 .75 ha 4 5 2.0 0.a.27 - 6 7 8 9 10 1908 2744 3157 1792 2356 1. 5 0. cantit=8 Administrat îngraşăminte chimice cu MIC UM= t.333 Prasit pe rand (4 lucrari) UM=t.II – Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr.0 25 25 660.27 16.22 0.1 1783 2 3 2037 3246 Tăieri de curaţire anuală a tufelor UM = mii buc.0 Muşuroit toamna toată plantaţia UM=mii buc. cantit=3.76 - 0.

0 Cap.0 83. pentru transp. 6 600 400 16700 30 17730 RON Valoarea Total RON 5 600.II Utilaje 622.n.937 Total Chelt.7 1.5 Greut.Antemăsurătoare – Deviz nr.49 250 622.7 TOTAL LUCRĂRI 1 (un) ha Total ha.grupa crt.0 218.7 RON Volum total T/km 4 51.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr. 2 50 10 Cantitat ea transp.I Manoperă: Nr.5 167.94 3. Denumirea lucrării ZO/ Total Din care pe categorii 257 .I Manopera Pentru 1 (un) hectar 26160.0 1833. Denumirea . MECANICE Tarif RON/ha. Directe 28697.12.34 2. Nr.III – Materii şi materiale Nr.III Materiale 1833.3 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii de arbuşti fructiferi cu desimea de 4000 tufe/ha Cap.Administrat gunoi de grajd cu 192 16.IV Transport 81.375 81.a.03 16.0 400.5 2 3 Kg 600 Kg 400 t 16. PENTRU: Total pentru un ha Cap.937 Total t/km Tarif RON/km Total TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.5 0. tone 3 1.5 750. 0 1 1 Ingrăşăminte chimice + Sinoratox 2 Gunoi de grajd TOTAL 1(un) ha TRANSPORTURI PENTRU: Distanţ a de transp.1.08 16. Denumirea crt.7 Kg 30 pentru 1 (unu) hectar Lei/ UM 4 1 1 5 25 Cap.5 RON Cap. 0 1 1 Superfosfat 2 Sare potasica 3 Gunoi de grajd 4 Sinotatox TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE UM Cantitatea 3 0.n.a.5 Cap.

42 x x 0.50 8.10 x x x 2.75 2. = 0.42 x x 0.6 9 3157 Deservit MPSP-300 la 6 trat.00 0.2 8 2744 Pregătit soluţia pt.40 0.75 3.22 0. = 0.35 x x 25 1008.26 25 81.24 4 1782 Plantat butaşi înrăd.06 0.00 5 x 6 x 7 10.24 6 2356 Muşuroit după udare UM = mii buc.71 1. cantit.24 5 2347 Udat butaşii plant.36 3. în goluri UM = mii buc.32 25 849.50 33.77 1.08 x 0. 6 tratam.96 x x x 0. cantit.00 8 x 5.8 x 4 = 19. cantit. = 0. cantit. = 4 2 1781 Săpat gropi.32 x x 40.5 4 10. = 3.37 1.32 0. fasonat şi mocirlit rădăcina UM = mii buc. cantit. cantit. articol din NTM/92 UM ZO I II III IV 3 2. = 0. cantit.98 25 0.09 0. x 600 l UM = mii l.24 3 2343 Verificat.10 0.din normele de muncă Unitatea de măsură şi cantitatea 0 1 2 1 1783 Tăierea şi curăţirea redus ½ tufelor UM = mii buc. = 4.79 25 69. în goluri UM = mii buc.96 0.77 0.18 x x 23. UM = mii buc. cantit. = 0.56 x 4. = 4 TOTAL 1(un) ha Total ZOMANOPERA uri PENTRU: Tarif RON/ZO Total RON crt. goluri 6% UM = mii gropi.) UM = mii m2.08 x x x 0. cantit.36 x x x 3.35 0.24 7 1908 Prăşit pe rând cu sapa (4 lucr.56 x x 0.18 23.37 x x x 0. = 6 10 2356 Muşuroit toamna toată plant. complet. cantit.00 258 . UM = ha.

de ha anexa 2 transf.Antemăsurătoare – Deviz nr. 4 5 6 4 960. 0 1 2 3 4 1 Discuit printre rânduri – 4 lucr. Denumirea crt. UM Cantitatea Cantitatea Ha.24 Total Chelt. completare goluri 6% 2 Insecto-fungicide TOTAL 1(un) ha TRANSPORTURI PENTRU: 0 1 2 50 50 Total t/km Tarif RON/km Total Valoarea Greut.00 Cap.24 0.III – Materii şi materiale Nr.375 6.30 250 825.24 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.a.II – Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr.a.II Utilaje 825.90 3. din CT crt.75 Cap.n.00 384 Cantitatea transp.2.0 240 80 8640. RON/ Total RON pentr u UM transp .a. Caracteristici şi utilajul folosit NPC/79 Coef. 54 0. MECANICE Tarif RON/ha.0 36 11040.n.2 19.144 RON Volum total T/km 4 12.n.60 4 2 Stropit cu insecto-fungicide 6 74 0.goluri 6% buc 240 2 Insecticide 3% kg 108 3 Fungicide 1% kg 36 TOTAL VALOARE MATERII ŞI pentru 1 (un) hectar MATERIALE Cap. Denumirea . PENTRU: Total pentru un ha RON Cap.0 7.4 pentru executarea lucrărilor de exploatare a unei plantaţii de 259 .12. 1 Butaşi înrădăcinaţi pt.I Manopera Pentru 1 (un) hectar 1008. de transp.IV Transport 6. tone 3 0.15 6 lucrări TOTAL LUCRĂRI 1 (un) ha Total ha. Lucrarea Nr.Cap.0 0 1 2 3 1 Butaşi înrădăcinaţi pt.00 RON Cap.grupa Distanţa crt.40 0.comp.III Materiale 11040. 5 2.0 108 40 1440. Directe 12879.99 3.2 0.art.

31 0. cantit: = 12 Cules fructe de coacăz roşu şi alb UM = t.45 25 23.0 2 1906 asimilat 1908 3127 2744 3157 1789 Sapa mare pe rând (1.0 50. 6 tratam.32 0.0 23. Denumirea lucrării din crt.0 750. Nr.62 x 3 4 5 6 7 1.08 600. UM = mii buc.0 50.0 750.42 0.I – Manoperă: Nr. cantit: = 8 1(un) ha Total ZO-uri Tarif RON/ZO ZO/ UM 3 5.22 0. organice 10 kg/tufă UM = mii buc. cantit: = 15 Cules fructe de afin UM = t.77 50.36 20.0 Muşuroit toamna toată plant. UM = mii l. articol normele de muncă din Unitatea de măsură şi NTM/92 cantitatea 0 1 2 1 1783 Tăieri de curăţire anuală a tufelor UM = mii buc.00 23.62 x x 12. cantit: = 19.2 Administrat îngrăşăminte chimice cu MIC UM = t.0 400.04 25 0. UM = ha.00 8 x 4 20. cantit: = 6 Administrat îngr. cantit: = 4 Cules fructe de coacăz negru UM = t.0 400.00 2.0 x x 260 3.42 x x x x x x 0.6 Deservit MPSP – 300 – 6 tratam.3 Pregătit soluţia pt.00 x 0.00 Total ZO Din care pe categorii I II III IV 5 x 6 x 7 20.36 x x x x x 20.32 25 .09 0.09 0.08 600.0 50.06 5. cantit: = 4.8 Prăşit pe rând (4 lucrări) UM = mii m2 .09 x 0.32 x x 8 9 2356 1792 0.89 25 x 3. cantit: = 0.0 x x x x TOTAL MANOPERA PENTRU: 0. cantit: = 15 Cules fructe de agriş UM = t.63 12.ARBUŞTI FRUCTIFERI Cap.2 m x 4000) UM = mii m2 . cantit: = 4.08 25 56. cantit: 3.0 79.0 750. cantit: = 4.0 750.

08 25 15577. PENTRU: Total pentru un ha RON Cap.5 sau GDO-1. 5 2.TOTAL RON * .II – Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr.08 25 19327.a.0 8. MECANICE Tarif RON/ha.25 679.0 10780.08 25 10577.0 56.0 1401.89 25 11997.89 25 20747.3 2 25 25 1401.n. Lucrarea Nr.0 40 1440.0 8.25 829. de CT crt.45 25 11.n. pentru transp.00 0. Denumirea .89 25 16997.n. Caracteristici şi utilajul folosit art. alb şi agriş 1(un) ha Total afin Total ZO-uri Tarif RON/ZO TOTAL RON Total ZO-uri Tarif RON/ZO RON Total ZO-uri Tarif RON/ZO TOTAL RON x x x x x x x x x x 1997.0 Cap.0 Greut.32 TOTAL MANOPERA PENTRU: 25 25 1401.25 577.45 25 11.a.45 25 11.00 1401.25 0. din Coef.0 773.25 0.0 56.grupa 261 Distanţa Cantitatea Volum total .04 0. Denumirea crt.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.25 11.15 6 TOTAL LUCRĂRI 1 (un) ha Total ha.32 25 56. 6 108 36 500 40000 Valoarea RON Total /UM RON 4 5 80 8640.25 479.a.25 0.III – Materii şi materiale Nr.04 623.8 – 54 0.40 0.90 3. de ha NPC/79 transf.0 TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE pentru 1 (un) hectar Cap. 0 1 2 3 4 1 Insecticide Fungicide Îngrăşăminte chimice complexe Gunoi de grajd UM 2 kg kg kg T Cantitatea 3 108 36 500 40 Cantitatea Ha.0 1 500. anexa 2 0 1 2 3 4 1 Discuit cu OPV 1.0 5 200.0 8.04 25 0.0 8.0 423.60 4 4 lucrări 2 Stropit în planta]ie de 6 ori 74 0.coacăz negru TOTAL 1(un) MANOPERA ha PENTRU: Total coacăz negru TOTAL MANOPERA PENTRU: 1(un) ha Total coacăz roşu.30 250 825.

Plantat zmeur în goluri UM=mii buc cantit=0.3 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţiei de ZMEUR Cap.00 - - - 0.71 TOTA L ZO 4 20.III Materiale 10780.35 0. 1 Manoperă : Nr.07 13764. alb.32 3. fasonat şi mocirlit rădăc.2 0.0 RON Cap.40 2.5 6 2356 .25 Cap.00 IV 8 - 0.Muşuroit zmeurul din ZO UM 3 2.Afin Coacăz negru.07 32514.64 - - 1.0 825.18 0. UM=mii l cantit=1.50 5.644 40 RON T/km 4 32.0 432.artic Denumirea lucrării din ctr dinNTM/ normele de muncă 92 Unitate de măsură şi cantitatea 0 1 2 1 1783 .1. agriş 1997.II Utilaje 825.07 Cap.Udat zmeurul plant.5 3 2343 .0 10780.0 crt.86 II 6 III 7 20.Antemăsurătoare – Deviz nr. Nr.00 2.6 4 1782 . 0 1 2 1 Insecto-fungicide + îngrăşăminte chimice 50 2 Gunoi de grajd 10 TOTAL 1(un) ha Total t/km TRANSPORTURI Tarif RON/km PENTRU: Total TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.I Manopera Pentru 1 (un) hectar .86 Din care pe categorii I 5 2.39 - 0.32 162.Verif.25 20747. În goluri UM=mii buc cantit= 0. tone 3 0.de transp.64 1.2 400.77 262 0.39 - - . roşu.5 5 2347 .00 2.00 2.18 - 4. Directe 162.Tăieri de curăţare a redus ½ tufelor UM= mii buc cantit=8 2 1781 .13.Săpat gropi pt. completare goluri 6% UM=mii gropi cantit=0.375 162.IV Total Transport Chelt. transp.

n 4 1 4 6 Ron 5 0.0 Muşuroit toamna toată plant.09 0.86 25 146.16 6.Materii şi materiale Nr.22 0.0 0.36 6.32 0.Total ZO uri .Total Ha a.Total Ron 1.60 lucrări 3 Stropit cu insecto-fungicide 74 0.16 35.55 25 163.85 23. UM=mii buc cantut=8 .75 1.III .32 0.7 8 9 10 1908 2744 3157 2356 - goluri UM=mii buc cantit= 0.90 4. pentru transport 6 125 108 .40 0.5 Prăşit pe rând rân(4 lucr) UM=mii 2cantut=1.36 5.76 25 894. Denumirea crt 0 1 2 1 Drajoni pt.6 Deservit MPSP 300 – 6 trat.85 0.0 4320.art.5 6.0 TOTAL MANOPERA PENTRU 1(un) ha Cap. n MECANICE .75 0.Tarif Ron / ha a.95 2.03 25 575. anexa 1 de transf .din CT crt Caracteristici şi utilajul folosit NPC/79 coef.Tarif Ron/ZO . UM=ha cantut=6.32 25 8.0 2 completare Buc Kg Greut.25 250 1062. n PENTRU . goluri 6% Fungicide UM Cantitatea 3 500 108 263 Valoarea Lei/UM Total RON 4 4 40 5 2000. 6 tratamente UM=mii l cantut=3.95 2 Lucrat cu discul printre rânduri – 4 54 0.5 Cap.Total pentru un ha Cantitatea ha ha a.06 0.52 Pregătit soluţia pt.15 TOTAL LUCRĂRI 1(un) ha . Lucrarea Nr.77 X 1. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr. 0 1 2 3 1 Arătură la 20-22 cm 48 0.

72 Din care pe categorii II III 6 7 0.III materiale 9200.028 13.12 6.062 RON Total cheltuieli directe 11161.) cantitatea 0 1 2 1 2379 . ul normele de muncă normei Unitate de măsură şi ( nr.Săpat gropi pt.38 - 0.Săpat gropi pt.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.II manopera utilaje Pentru 1(un) hectar 894.0 1062.38 - - 13.2/a.total Ron TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.12 .062 Volum total t/km 4 7.0 Cap.total t /km :1(un) ha .0 36 269 Cap. Denumirea .Pichetat pt.tarif Ron / t / km .5 Cap.012 6. Simbol Denumirea lucrării din ctr.67 2.0 9200.12 - - - 264 .Grupa Distanţa de Cantit.375 5. t crt transp km 0 1 2 3 1 Insecto-fungicide 50 0.I Manoperă: Nr. sistem susţinere UM=ha cantit=1 2 2381 .transport. bulumaci fruntaş UM=buc gropi cantit=68 3 2386 .5 6 13.72 5 2.67 0.5 0.13.04 TOTAL ZO I 4 0.562 Varianta I 3. bulumaci mijlocii şi ancore UM=buc gropi cantit=442 4 2376 .Antemăsurătoare – Deviz nr.67 - IV 8 - 0.4/a pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a sistemului de susţinere cu bulumaci din lemn la o plantaţie de ZMEUR Cap.3 Insecticide Kg 36 80 TOTAL VALOARE MATERII ŞI pentru 1(un) hectar MATERIALE 2880.IV transport 5.Decojit bulumaci şi ancore UM= buc cantit=510 ZO UM 3 0.I Cap.15 2 Drajoni zmeur 50 0.

pentru transport Ron/UM Total Ron 4 5 6 500 4030.Total Ron 0.Materii şi materiale Nr.Grupa crt 0 1 1 Lemn CR cu diam.022 0.01 0.47 2.68 0.027 0.45 Instalarea a 4 fire de sârmă UM=mii m cantit=17.5 1027 1500 56 9883 Cap.01 0.7 Volum total t/km 4 146 51.04 0.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.21 2. Denumirea .00 7300 7702.5 3 Scândură ET Mc 1.6 mm + cuie 3 Scândură de stejar 265 Distanţa de transp km 2 20 50 30 Cantit.00 12972.06 ( salcâm.00 448. stejar ) 10-12 mm 2 Sârmă galvanizată 2.25 5.transport .47 25 461.05 25 451. Denumirea crt 0 1 UM Cantitatea 1 2 3 Lemn CR esenţă tare mc 8.42 - - - 0.3 1.42 0.3 21 .25 9.76 450 4 Cuie de 120x5 mm Kg 56 8 TOTAL VALOARE MATERII ŞI pentru 1(un) hectar MATERIALE Valoarea Greut.Total ZO uri .25 18.61 45.33 X X X 5.5 6 7 8 9 2378 2380 2384 2389 2392 asimilat 2390 - 10 - Arderea bazei bulumaci şi ancore UM=buc cantit=510 Repartizat bulumaci la gropi UM=buc cantit=442 Confecţionat şi fixat ancore UM=buc cantit=68 Fixarea bulumacilor în gropi UM=mii m2 cantit=442 Fixat distanţierul pe bulumaci UM=mii semne cantit=0.Tarif Ron/ZO .21 9.72 0.75 TOTAL MANOPERA PENTRU 1(un) ha Cap.04 4.61 18.57 25 1139.t 3 7.68 9.72 - 4.III . 10-12 mm – 800 kg/mc 2 Sârmă galvanizată 2.004 0.05 25 226.6 mm Kg 1027 7.50 792.0 .

70 0.Repartizat la gropi spalieri + ancore UM=buc cantit=510( 68+442) 5 2389 .86 RON Total cheltuieli directe 14193.72 - 0.Antemăsurătoare – Deviz nr.72 13.III materiale 12972.24 11. Nr.04 0.Ancorat spalierii fruntaşi UM= buc cantit=68 7 2392 Marcat pe spalieri locul bridei UM=mii semne cantit=0.II manopera utilaje A-Pentru 1(un) 1139.72 5.Pichetat pt.25 hectar Cap.025 0.72 - - 266 .01 TOTAL ZO I 4 0.3 0.10 Din care pe categorii II III IV 6 7 0.38 5.67 0.61 Varianta II 3.13. spalieri fruntaşi UM=buc cantit=68 3 2386 .22 - - - - - 8 2388 - 1.Săpat gropi pt.total t /km__ :1(ha) PENTRU .2/b pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a sistemului de susţinere cu spalieri de beton armat la o plantaţie de ZMEUR Cap.43 0. mijlocaşi şi ancore UM=buc cantit=442 4 2380 .67 2.38 8 0.24 1.TOTAL TRANSPORTURI .5 Cap.47 11.67 13.2/b. fixare spalieri UM=ha cantit=1 2 2381 .028 0.IV transport 81.artic Denumirea lucrării din crt din normele de muncă NTM/92 Unitate de măsură şi cantitatea 0 1 2 1 2379 .5 Confecţionat şi montat bride UM=mii buc cantit=0.Săpat gropi pt.22 1.862 218.I Cap.10 5 2.022 0.70 0.375 81.5 ZO UM 3 0.Fixat spalieri şi ancore UM=buc cantit=510 6 2375 .tarif Ron / km_ -total Ron TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap. 1 Manoperă : Nr.

pentru 1(un) hectar Cap.Grupa Distanţa de transp crt km 1 Scândură stejar 30 2 Sârmă galvanizată 50 3 Spalieri si suruburi 20 TOTAL TRANSPORTURI .41 10.375 100.1 52.Materii şi materiale Nr.0 6. Denumirea crt 0 1 1 Spalieri b.Total Ron 0.0 Valoarea Total RON 5 6630.0 1.0 hectar Notă de calcul Cap.537 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.III .II manopera utilaje Pentru 1(un) 1034.25 TOTAL MANOPERA PENTRU 1(un) ha Cap.A.537 17204.pentru transport 6 10. t 0.IV Total cheltuieli transport directe 100.76 140 RON/ UM 4 15 7.0 214.94 25 48.Total ZO uri .00 840.00 16069.10 0.037 Pentru dimensionarea consumului de materiale necesare realizării sistemului de susţinere la cultura de ZMEUR 267 . transport.50 RON Cap.5 792.9 2390 - Instalarea a 4 fire de sârmă UM=mii m cantit=17.0 268.III materiale 16069. .7 1.7 - Volum total t/km 2.5 450.600 1041 1500 100 13241 .61 41.0 7807.36 25 1034.6mm 3 Scândură ET ( distanţier ) 4 Şurub cu cap îngropat de 120x10 TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE UM 2 buc Kg Mc buc Cantitatea 3 442 1041 1.I Cap.a de 1600/ 8 x 8 /6 x 6 2 Sârmă galvanizată cu diam.50 Greut.5 5.37 25 634.61 25.total Ron Cantit.25 14.Tarif Ron .33 X X X 5.05 25 351. 2. Denumirea .total t /km_______1(ha) PENTRU tarif Ron/ t / km_ .

50x120) Necesar de bulumaci la un hectar.0016 1764 17000 420 220 1041 68 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Distanţa între rânduri Lungimea optimă a rândurilor Distanţa între bulumacispalieri d.0016 17420 17000 420 1027 - Varianta II spalieri din b. d. bride – coliere Cantitate de sârmă ( 55 gr/ ml ) Şurub cu cap îngropat de 120x10 cu şaibă m m m buc buc buc Nt buc buc buc buc m.c m. ) Scândură E.6 mm.4 fire .c.fruntaşi .13. un hectar d.un bulumac .017 0.mijlocaşi Nr. 1 Manoperă : 268 . un distanţier Sârmă galvanizată de 2.06 0.fruntaşi .c m.008 56 1.c buc Kg mc mc ml ml ml ml Kg buc 12 13 14 3. de rânduri la hectar ( 10000:2.c .Antemăsurătoare – Deviz nr.crt. pt. pentru: . ancore . un ha.76 0.c.50 120 10 13 2 11 34 442 68 374 68 68 1.o ancoră Ancore din piatră Cuie de 120x5 mm ( 2210 buc x 25 gr.c – pt. – pt. susţinerea plantelor. Specificare UM I bulumaci din lemn 2. total d.pt.pt.mijlocaşi Necesar ancore Lemn CR de 10-12 cm necesar pt.Nr. total pe un ha.76 0.T.a 2. d.50 120 10 13 2 11 34 442 68 374 68 8.3.5 pentru executarea lucrărilor de exploatare a unei plantaţii de ZMEUR Cap.c . distanţiere necesar pt.

09 0.31 0.Tarif Ron/ZO . crt 0 1 Nr.n MECANICE 1 (un) ha .52 25 13.Tarif Ron/ha a.0 TOTAL MANOPERA PENTRU 1(un) ha .0 0 0.77 X X X TOTAL ZO I 4 10.50 600.8 .25 tufelor UM=mii buc cantit=8.32 0.de crt. primăvara UM=ha cantit=1 Recoltat zmeură UM=t cantit=12 Muşuroit toamna UM=mii tufe cantit= 8.0 .0 0.1.6 Deservit MPSP – 300 – 6 trat. 4 54 lucrări 2 Stropit cu MPSP-30 – 6 lucrări 74 TOTAL LUCRĂRI -Total ha.15 Cantitatea Ha a.06 2.n 269 Ha 3 0.36 2.90 3.5 12.62 23.16 655.Tăieri de curăţare a 1.0 2.42 46.2 Administra îngr. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr.0 0 6.50 50.22 0.40 0.Nr.30 8 2 3 4 5 6 7 8 9 12.62 23.84 25 16396.16 0.Total ZO uri 2.50 600.16 0.a.articol din NTM/92 1 1783 redus ½ 1906 1908 3127 2744 3157 2436 1793 2356 Denumirea lucrării din ZO normele de muncă UM Unitate de măsură şi cantitatea 2 3 . UM=ha cantit=6 Revizuit sistem susţin.8 Prăşit pe rând 4 lucrîri UM=mii m 2 cantit=19. 6 tratamente UM=mii l cantit=3.60 0.16 608.32 0.Total Ron Cap.00 6.42 0.24 Sapa mare pe rând UM= mii m 2 cantit = 4. Lucrarea CT coef.36 0.63 1.6 6 25 15216 .chimice UM=t cantit=0.5 Pregătit soluţie pt.30 5 - Din care pe categorii II III IV 6 7 10.32 25 8.34 25 1158. Caracteristici şi utilajul folosit transf.n 4 2.5 0 0. 0 1 2 1 Discuit cu DPV sau GDD.30 250 .

375 13.00 hectar Cap.125 3.total t /km 1(ha) .70 Greut.I Manoperă: Nr.IV transport 13.00 Cap.I Cap. t 3 0. Denumirea .Antemăsurătoare – Deviz nr.0 1 500.tarif Ron/ t / km .Total pentru un ha Ron 825 UM Cantitatea 1 2 3 Fungicide Kg 108 Insecticide Kg 72 Îngrăşăminte chimice Kg 500 complexe TOTAL VALOARE MATERII ŞI pentru 1(un) hectar MATERIALE Cap.0 10580.00 825.0 Cantit. articol normele de muncă din Unitatea de măsură şi NTM/92 cantitatea 0 1 2 1 1783 Tăieri de curăţire a ZO/ UM 3 2.total Ron 2 50 Valoarea RON/ Total UM RON 4 5 40 4320. Denumirea lucrării din crt.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.Grupa Distanţa de crt transp km 0 1 1 Îngrăş.1.3 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii de mur cu desimea de 2667 plante/ha Cap. transport.III .12 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.5 270 Total ZO 4 6. Nr.PENTRU : Cap. Denumirea crt 0 1 2 3 .pentru transport 6 108 72 500 680 Volum total t/km 4 35 35 0.14.0 80 5760.II manopera utilaje Pentru 1(un) 16396.75 8 - .75 I 5 - Din care pe categorii II III IV 6 7 6.chimice + insecto-fungicide .125 RON Total cheltuieli directe 27814.III materiale 10580.Materii şi materiale Nr.

92 0.12 - 0.66 5. cantit. 6 tratam. cantit.32 - - 23. = 1 Săpat gropi pt. = 0.64 - 0.06 0. = 0. cantit. cantit. = 2.98 25 49.0 Cap.00 0.33 - - - 4 2343 0.38 0. = 2. = 0.16 Plantat mur în goluri 6% UM = mii buc. cantit.32 25 8. cantit. UM = mii l.92 3.06 - - - 5 6 1782 2347 2.5 5.75 0.75 30.7 Legarea lăstarilor UM = ha. cantit.36 0. complet. goluri 6% UM = mii gropi.64 0.art.2 Pregătit soluţia pt.38 x x 25 959.08 - 2.22 0.35 4. din CT 271 Cantitatea . = 0.55 25 763. UM = ha.06 0. fasonat şi mocirlit rădăcina UM = mii buc.32 10 3157 0. Lucrarea Nr.33 0. = 0.) UM = mii m2.77 2.40 0. cantit.38 - - 7 2356 0.16 Verif.09 23. = 19.71 3.7 1(un) ha Total ZOuri Tarif RON/ZO Total RON 6.12 - - 8 9 1908 2744 1. = 6 Muşuroit toamna toată plant.5 1.42 - 0.16 Udat murul plantat în goluri UM = mii buc. = 3.42 0.16 Muşuroit murul după udare UM = mii buc.6 Deservit MPSP-300 la 6 trat. cantit. UM = mii buc.II – Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr.08 - - TOTAL MANOPERA PENTRU: 38.77 0.16 Prăşit pe rând (4 lucr.53 25 138. cantit. cantit.36 - - - 11 2356 0.redus ½ 2 3 1788 redus ½ 1781 tufelor UM = mii buc.

0 15.0 0. transp.15 ha 4 4 6 Ha. Stropit cu insecto-fungicide 6 lucr. Tarif RON/ha. 6 160 108 36 300 TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE pentru 1 (un) hectar Cap.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.II Utilaje 825. 0 1 2 3 1 Mur înrădăcinat pt.a.0 80 40 8640.0 7. goluri 6% Insecticide Fungicide NPC/79 anexa 2 2 54 74 Coef.III Materiale 10720.0 Total ha.90 3. Directe 5.40 0. Denumirea – grupa Distanţa de crt.IV Total Transport Chelt.2/a Antemăsurătoare – Deviz nr.625 Cap.a.375 5.n.III – Materii şi materiale Nr.a. 3 0. pentru transp.0 RON Cap.I Manopera Pentru 1 (unu) hectar 959.0 Greut. 5 2.125 3.0 10720.5 2 50 50 Total t/km Tarif RON/km Total Cap.n. de transf.30 250 825.625 12510. Total pentru un ha RON UM 2 mc kg Cantitatea 3 160 108 36 Valoarea RON/ Total UM RON 4 5 4 640. 0 1 1 Mur înrădăcinat 2 Insecto-fungicide TOTAL 1(un) ha TRANSPORTURI PENTRU: TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap. 0 1 2 Caracteristici şi utilajul folosit 1 Discuit printre rânduri – 4 lucr. cu MPSP 300 TOTAL LUCRĂRI 1 (un) ha MECANICE PENTRU: Cap.n.crt.14 RON Volum total T/km 4 8. tone 3 0.a pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a sistemului de susţinere cu bulumaci din lemn CR esenţă tare la o plantaţie de MUR FĂRĂ SPINI 272 . comp.4.0 1440.16 0.60 0.0 Varianta I Cantitatea transp.14. Denumirea crt.

gropi. pentru transp.04 0.67 2. = 370 4 2376 Decojit bulumaci din lemn uscat UM = buc. = 1.36 4. = 64 8 2388 Făcut bride şi fixarea lor UM = mii buc. Nr. 6 11000 - Valoarea Lei/UM Total RON 4 5 500 6900.32 25 508. cantit.48 3. = 1. = 370 6 2380 Repartizare la gropi bulumaci UM = buc.00 4 0.48 0.64 0.72 8.47 Total ZO 4 0.70 0. 0 1 1 Lemn CR esenţă tare UM 2 mc ZO/ UM 3 0. cantit.12 25 178. cantit.44 1. bulumaci fruntaş UM = buc. Denumirea crt.III – Materii şi materiale Nr.67 10.50 11.14 7 0. cantit.67 0.22 20. = 64 3 2386 Săpat gropi pt.8 TOTAL 1(un) ha Total ZO-uri MANOPERA PENTRU: Tarif RON/ZO Total RON Cap.14 0.56 6 2.25 Cantitatea 3 13.75 Greut. cantit. = 370 7 2384 Fixarea pietrelor de ancoră Inclusiv confecţ. articol normele de muncă din Unitatea de măsură şi NTM/92 cantitatea 0 1 2 1 2379 Pichetat pt.70 1.0 2 2381 Săpat gropi pt. cantit.02 2 0.2 11 2390 Instalarea sârmelor UM = mii ml.36 - IV 8 - 0.2 9 2389 Fixat bulumacii în gropi UM = buc.56 Din care pe categorii I II III 5 4. cantit.64 1. cantit.0 273 .56 10.01 1.02 8 0. = 12. ancorei UM = buc.72 8. = 370 10 2392 Marcat pe bulumaci locul bridei UM = mii semne.33 x x x 4. Denumirea lucrării din crt.22 38.49 25 962.01 2 0.01 0. stabilirea bulumacilor UM = ha.80 7.44 1.I – Manoperă: Nr.43 0.Cap.03 25 275. cantit. =370 5 2378 Arderea bazei bulumacului UM = buc.56 3. cantit. = 1. bulumaci şi ancore UM = gropi. cantit.00 4.

375 318.0 ZO/ UM 3 0.0 12.25 Cap.0 Varianta II 3. Nr.75 2 TOTAL TRANSPORTUR I PENTRU: TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.6 mm kg 780 7.4/b pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a sistemului de susţinere cu spalieri beton armat la o plantaţie de MUR FĂRĂ SPINI Cap.IV Transport 318.14. tone 3 11. Antemăsurătoare – Deviz nr.4/b. = 1.I – Manoperă: Nr.II Utilaje - Cantitatea transp. 0 1 1 Lemn CR esenţă tare cu ø 10-12 cm 800kg/m3 1(un) ha 2 20 50 Total t/km Tarif lei/km Total Cap.67 Total ZO 4 0.67 Din care pe categorii I II III IV 5 6 7 0.0 12600 23600 TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE pentru 1 (unu) hectar Cap.0 RON Cap. cantit. de transp. Denumirea lucrării din crt.5 5850.75 Total Chelt.2 Sârmă galvanizată ø 2. Denumirea . articol normele de muncă din Unitatea de măsură şi NTM/92 cantitatea 0 1 2 1 2379 Pichetat teren pt. spalieri UM = ha.67 8 - 274 .IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.III Materiale 12750.6 RON Volum total T/km 4 220 630 850 0. Directe 14031.I Manopera Pentru 1 (unu) hectar 962.0 12750.grupa Distanţa crt.

Denumirea crt. 275 Cantitatea transp.56 0. transp.0 7.5 5850. cantit.34 25 508. = 64 Săpat gropi pt. 6 16864 78 17644 2 Sârmă galvanizată ø 2. pentru transp.72 - 1.00 4. = 370 Repartizat spalierii la gropi UM = buc. cantit.2 Instalat 3 sârme UM = mii ml cantit.25 1.64 0.01 0.III – Materii şi materiale Nr. tone Volum total T/km . = 370 Fixarea pietrelor de ancore UM = buc.72 - - 9 2390 0. cantit: = 370 Marcarea pe spalieri a bridei UM = mii semne.20 25 30. Denumirea . gropi.22 32.0 Greut. = 12.47 10.57 25 814.2 Făcut bride şi fixat pe spalieri UM = mii buc.36 - 3.56 - - 0.56 3. 0 1 1 Spalieri din beton armat a 31 kg UM 2 buc Cantitatea 3 544 Valoarea Lei/UM Total RON 4 5 15 8160.02 8 0. spalieri mijloc şi ancore UM = buc.43 1.33 x x x 4. = 1.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.2 2381 3 2386 4 5 6 7 2380 2384 2389 2392 Săpat gropi pt.22 20. = 1.grupa Distanţa de crt. cantit.56 - 2. cantit.75 - TOTAL MANOPERA PENTRU: Cap.6 mm kg 780 TOTAL VALOARE MATERII ŞI pentru 1 (un) hectar MATERIALE Cap.14 0. spalieri fruntaşi UM = buc. cantit.04 2. cantit.14 - - - 8 2388 1.01 0.70 0.64 8.50 11.02 2 0.36 - - 10.70 8. gropi.03 25 275.8 1(un) ha Total ZO-uri Tarif RON/ZO Total RON 0. = 64 Fixarea spalierilor în gropi UM = buc.0 14010.

50 120 8 16 2 14 34 544 68 476 68 12600 340 260 13200 780 Distanţa între rânduri Lungimea optimă a rândurilor Distanţa între bulumaci – spalieri Nr. de rânduri la hectar Necesar total de bulumaci – spalieri de H = 2. 544 bulumaci şi 68 ţăruşi d.c.pentru un ţăruş ancoră Ancore Cuie de 120 x 5 mm (5 x 442 x 0.0 1 1 Spalieri din beton armat 2 Sârmă galvanizată ø 2.6 mm .25 2 3 50 16.6 mm TOTAL A: 1(un) ha TRANSPORTURI PENTRU: TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap. crt. de bulumaci – spalieri pe rând d.78 Total t/km Tarif RON/km Total RON Cap.fruntaşi .800 0. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Specificare UM I bulumaci din lemn 2.0 330.50 120 8 16 2 14 34 544 68 476 13.0 Notă de calcul pentru dimensionarea necesarului de materiale folosite la realizarea sistemului de susţinere pentru cultura MURULUI FĂRĂ SPINI Nr.75 4 843 39 882 0.I Manopera Pentru 1 (un) hectar 814.86 50 0. Directe 15155.75 Total Chelt.2 m d.mijlocaşi Nr.greutate 276 m m m buc buc buc nr buc buc buc mc mc mc buc kg ml ml ml ml kg .004 60 12600 340 12940 765 Varianta II spalieri din beton armat 2.0248 0. – pentru un bulumac .III Cap.c.375 330. : .IV Materiale Transport 14010. : .mijlocaşi Lemn CR necesar pt.025) Sârmă pentru susţinerea tulpinilor 3 fire Sârmă pentru ancore Sârmă pentru bride Total sârmă galvanizată de ø 2.fruntaşi .c. .II Utilaje RON Cap. .

= 6 8 1789 Administrat îngrăş. Nr. cantit.32 0.66 12.7 9 1792 Recoltat mure UM = t.5 6 2744 Pregătit soluţie pt.36 13. cantit.42 - - 23.5 pentru executarea lucrărilor de exploatare a unei plantaţii de MUR FĂRĂ SPINI Cap.14.7 -2 1788 Legarea lăstarilor (tulpinilor) UM = ha.667) UM = mii m2 .66 2. = 4.0 - 750 - - 277 .6 7 3157 Deservit MPSP – 300 – 6 trat.06 5. cantit.62 - 1.8 4 1908 Prăşit pe rând – 4 lucrări UM = mii mp.8 x 4)19. cantit.5 x 2.3 2 - 50.00 0.15 - - - 0. org. UM = mii plante. = 1. cantit. = 2.0 4 13.22 23. = 15 ZO/ UM Total ZO Din care pe categorii II III I IV 3 5. 2.2 5 3127 Administrat îngrăşăminte chimice cu MIC UM = t.66 - 12.5 8 - 6.42 - 0.3. 6 tratam.0 750. cantit. cantit. UM = mii l.I – Manoperă: Nr.2 m x 1. cantit: = 3.10 kg/pl.31 0. Denumirea lucrării crt articol din normele de din muncă NTM/92 Unitatea de măsură şi cantitatea 0 1 2 1 1783 Tăieri de curăţire a asimilat tufelor UM = mii buc.0 3 1906 Sapa mare pe rând asimilat (1.15 0. UM = ha. = 0.36 - 13.50 5 - 6 - 7 13.63 6.50 0.3.Antemăsurătoare – Deviz nr.5 - 0.09 0.62 - 6. cantit (4.

60 0. Lucrarea Nr.a.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr. de transf.50 X X x 2. pentru transp.n.90 3.a. = 2.0 Greut. transp.0 Cap.11 25 20627.0 135. tone 3 0.75 2.51 25 12. 3 0.08 - 2.0 TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE pentru 1 (un) hectar Cap.74 25 19368.art.5 49.n.08 - - 2.75 0. 4 4 6 5 2.8 – 4 lucrări 54 2 Stropit în plantaţie cu MPSP – 300 de 6 ori 1 (un) ha 74 CT Coef.3 2 25 1238.0 500. 0 1 2 3 4 1 Insecticide Fungicide Îngrăşăminte chimice Gunoi de grajd Valoarea RON/ Total UM RON 4 5 80 8640.10 2356 11 2436 TOTAL MANOPERA PENTRU: Muşuroit toamna toate plantele UM = mii buc. Total pentru un ha UM 2 kg kg kg to Cantitatea 3 108 36 500 27 RON Cap. crt. Denumirea .grupa Distanţa de crt.a.0 10715.77 2.0 40 1 5 1440. Denumirea crt.III – Materii şi materiale Nr.5 sau GDD-1.30 250 825.50 825. cantit.7 Revizuit spalieri şi întins 3 sârme UM = ha. Caracteristici şi utilajul folosit din NPC/79 anexa 2 0 1 2 1 Discuit cu DPV 1. Tarif RON/ha.650 Volum total T/km 4 33 .54 25 0. 0 1 1 Îngrăşăminte chimice 278 2 50 Cantitatea transp. 6 108 36 500 27000 27650 TOTAL LUCRĂRI MECANICE PENTRU: Total ha.n.50 774.15 Cantitatea ha Ha. cantit.5 8. 1 1(un) ha Total ZO-uri Tarif RON/ZO Total RON 0.II – Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr.40 0.

Directe 113.00 1.00 Necesarul la supr.00 4440.0 Cap.00 1900.00 10.4 2 2.2 2.00 870.1 Denumirea materialelor şi categoria de lucrări la care se utilizează 1 Pregătirea terenului .00 1250.00 0. de un ha cantit Valoare RON 4 5 X 2750.00 200.625 32281.00 1250.00 0. chimice complexe .00 140.Mraniţă .75 10 Total t/km Tarif RON/km Total Cap.00 80.Îngr. Centralizatorul materialelor principale pentru realizarea unei plantatii 4.4 3 3.375 4.1.00 375.1 3.Pomi altoiţi .00 750. goluri UM Preţ /UM RON 3 x 1.Picheţi Întreţinere în anul I .Fungicide .1 1.00 5 4 14 7 25760.2 3.00 150 3000.00 320.3 1.00 Necesarul la supraf.30 1288.00 600 80 30 600.2 1.IV Total Transport Chelt. complet.I Manopera Pentru 1 (un) hectar 20627.00 1250.00 1000 1000.00 50.de …ha cantit valoa re 6 7 2 x Kg Kg To Kg x Buc To Kg Buc x Kg Kg Kg Kg x Buc 279 .00 20.Seminţe de trifoi alb Întreţinere în anul II .00 29285.375 113.0 27 RON 0.00 38.Superfosfat Sare potasică .Insecticide .II Utilaje 825.Gunoi de grajd .00 50.00 210.2 Gunoi de grajd TOTAL 1(un) ha TRANSPORTURI PENTRU: TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.00 1.Seminţe de lolium perene .3 2.1 2.ante m deviz 0 1 1.00 400.3 3.Sinoratox 5 G Înfiinţarea plantaţiei .4 4 4.Centralizatorul materialelor principale şi al costurilor la MĂR Nr.30 40.625 270 303 RON Cap.00 20.00 25.Pomi altoiţi pt.III Materiale 10715.

categoria de lucrări la care deviz se utilizează UM Preţ /UM RON 843 pomi/ ha Necesarul la Necesarul la suprafaţa de un suprafaţa de ha.4 4 4.0 Cantit Valoare .00 1000.0 100 Valoare RON 5 2450. to kg buc.00 1.4 3 3. Denumirea materialelor şi antem.Seminţe de trifoi alb Întreţinere în anul II .0 7.00 50.00 1250.goluri 2 kg kg to kg buc.3 2.00 12 12 480.00 384.2 1190 360.0 800.2 4.3 1.Fungicide – 02% .Îngrăşăminte chimice complexe Picheţi Intreţinere anul I .3 40 80 10 30 25 4 800 600 60 30 859 25 834 834 9. 280 3 1 1 50 25 25 50 1 0.0 600. 1.Insecticide .809.2 1.0 210.4 2 2.3 5.Sinoratox S.0 14. 2 21475.Pomi altoiţi .00 80.2 2.Mraniţă .Fungicide .1 2.Fungicide .0 300.0 1250.0 480.0 3340 2500..0 834.00 80.Insecticide – 0. CENTRALIZATORUL MATERIALELOR PRINCIPALE LA PĂR Nr.G.Gunoi de grajd Îngrăşăminte chimice complexe TOTAL COSTURI MATERIALE Kg Kg x Kg Kg To Kg x 40.2.2 3.Gunoi de grajd .Insecticide .2 5.0 140.00 960.0 750.0 23.1 1.8 20 1250 x 288.00 2922.ha Cantit.00 40267 4. ….1 5.2 4.Seminţe de lolium perene .2% Întreţinere în anul III .complet.Superfosfat -Sare potasică .00 40.3 3.4 . 6 7 - - - - - - - .00 x 7.1 3.0 250. 0 1.4. Înfiinţarea plantaţiei .Pomi altoiţi pt. Kg Kg Kg kg buc.1 1 Pregătirea terenului .0 6.3 5 5.

Picheţi Întreţinere în anul I .4 3.Seminţe de lolium perene .0 480.1 4.00 1.Fungicide .00 50.3 40 80 10 3 20 40 Necesarul la supr.0 3364 480.2 1.Seminţe de trifoi alb Întreţinere în anul II .5 1.3.2 - - - x 4.antem deviz Denumirea materialelor şi categoria de lucrări la care se utilizează 1 Pregătirea terenului .4 2 2.0 834.Îngr.0 1954 480 640.Pomi altoiţi .00 0.2 2.00 25.Insecticide -Îngrăşăminte chimice complexe Întreţinere în anul IV .1 2.4 3 3.Mraniţă .Fungicide .4 .2 2 Kg Kg T Kg Buc T Kg Buc Kg Kg Kg Kg Buc Kg 281 4 800 600 60 30 515 20 500 500 4. chimice complexe .Gunoi de grajd .1 1.0 800.4 4 4.2 5.Superfosfat .3 2.1 3.2 3.Insecticide . goluri .4.Îngrăşăminte chimice TOTAL GENERAL kg kg kg kg kg kg kg to kg x 40 80 40 80 1 40 80 50 1 x 9 6 12 8 834 12 10 25 834 x 360.2 4.3 5 5.0 7.Insecticide Întreţinere în anul III .Gunoi de grajd .00 1.Insecticide .3 3.8 3.3 1.Sinoratox Înfiinţarea plantaţiei .1 5.Sare potasică .0 60 6 Valoare RON 5 2450 800 600 300 750 11950 10300 1000 500 150 798 192 256 140 210 1760 1200 240 Necesarul la supraf. CENTRALIZATORUL MATERIALELOR PRINCIPALE LA PRUN Nr.3 6 6.Fungicide .2 14.Pomi altoiţi pt.0 1250 834 36107.Fungicide UM Preţ / UM RON 3 1.3 6.Fungicide . complet.1 6.de …ha cantit valoa re 6 7 .2 6. de un ha cantit 0 1 1.

Insecticide . Kg.Gunoi de grajd TOTAL MATERIALE Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg T 80 40 80 1 40 80 1 40 80 1 5 4 9 6 500 9 6 500 14.chimice complexe Întreţinere în anul V . ha Cantitate Valoare 6 7 Buc.Insecticide Întreţinere în anul III .4.1.3 6 6. Kg Kg.3 3 3.00 30.2 2.00 0.1 5.1 6.M Preţ pe UM 3 50.Insecticide Îngrăşăm.2 3.Îngrăş.CENTRALIZATORUL MATERIALELOR PRINCIPALE LA NUC Nr.00 80. chimice complexe Întreţinere în anul IV .00 10.1 2. 1.Insecticide . Necesarul la suprafaţa de un ha Cantitate Valoare RON 4 5 1750 20 30 1000 750 4863 4300 500 63 584 96 128 150 210 780 Necesarul la suprafaţa de….3 7 7.1 7.Îngrăşăminte chimice . intem.00 2 Tone Kg.4 1.4.3 3.2 6. deviz 0 1 1. Buc.Fungicide .1 3.4 9.3 7.00 25. 40.00 2.2 7.6 500 10 320 1340 360 480 500 1340 360 480 500 2344 576 768 500 500 21982 4.00 1.30 215 500 210 Kg.2 2 2.3 5 5. 20.Fungicide .6 15 7 .2 5.4 . Kg.Fungicide .4 4 Denumirea materialelor şi categoria de lucrări la care se utilizează 1 Pregătirea terenului şi înfiinţarea • Gunoi de grajd • Sinoralox 5G Înfiinţarea plantaţiei • Pomi altoiţi • Îngrăşăminte chimice complexe • Pichete Întreţinere în anul I • Fungicide • Insecticide • Seminţe de volum perene • Seminţe trifoi alb Întreţinere în anul II 282 U.

Kg 40.00 80.00 40.CENTRALIZATORUL MATERIALELOR PRINCIPALE LA GUTUI 800 pomi/ ha 283 . Kg.1 8.00 6 4 4 Kg.00 50.1 9.1 5.2 8.4.3 9 9.2 4.3 7 7. 20. tone 40.00 420 9 6 Kg.0 Kg.5.1 • • • Pomi altoiţi pentru completare Goluri Fungicide Insecticide Buc.2 10 10.5 3.2 6.1 7.00 80.2 7.3 5 5.1 6.00 6 4 400 Kg. gunoi de grajd • Gunoi de grajd Întreţinere în anul VI • Îngrăşăminte chimice complexe • Fungicide • Gunoi de grajd. Kg.00 80.1 4. Kg. Kg. Kg.00 80.00 80. Kg Kg 40.2 6 6.00 25 3 2 500 120 160 420 180 240 1040 240 400 400 760 240 320 200 1260 420 360 480 840 360 480 1120 480 13417 Întreţinere în anul III • Fungicide • Insecticide Întreţinere în anul IV • Fungicide • Insecticide • Îngrăşăminte chimice complexe Întreţinere în anul V • Fungicide • Insecticide. insecticide Întreţinere în anul VII • Fungicide • Insecticide Întreţinere în anul VIII • Fungicide TOTAL MATERIALE Kg.00 80.00 9 6 Kg 40.00 40.00 4.00 1. Kg 40.00 12 4.3 8 8. 1.

0 6.goluri .complet.Fungicide .2 1.0 50 8 400.2 4.3 6 6.0 210.0 480. Valoare RON 3 4 5 2375.4 1 Pregătirea terenului . Kg Kg Kg kg buc.0 800.4 3 3.Îngrăşăminte chimice complexe Picheţi Intreţinere anul I .0 0.Fungicide .G.Insecticide . kg kg kg kg kg kg kg to kg x Preţ / Necesarul la UM suprafaţa de un RON ha.0 Necesarul la suprafaţa de ….1 3.0 480.Pomi altoiţi pt.0 1954 480 640.Fungicide .2 3.0 125.1 4.Sinoratox S.ha Cantit.3 6.0 96 9 6 12 8 800 18 12 25 800 x 240.Insecticide Întreţinere în anul III ..0 2605.0 1920. Cantit.1 6.0 2760.4 4 4. to kg buc.Îngrăşăminte chimice TOTAL GENERAL UM 2 kg kg to kg buc.Insecticide -Îngrăşăminte chimice complexe Întreţinere în anul IV . Înfiinţarea plantaţiei .0 360. 1.3 3.Superfosfat -Sare potasică .Mraniţă .0 1 800 800.3 5 5.Fungicide .Seminţe de lolium perene .0 17920.Gunoi de grajd .0 7.Pomi altoiţi .4 2 2.0 1 800 800.2 6.1 5.3 1.Nr Denumirea materialelor şi antem. categoria de lucrări la care deviz se utilizează 0 1.1 2.0 5 45 225.0 1 600 600.0 14.0 960.Gunoi de grajd .3 40 80 10 30 20 40 80 40 80 1 40 80 5 1 x 800 9.2 5.1 1.2 2.0 800 28770. 6 Valoare 7 - - - - - - - - - - x 284 .0 20 824 16480.Seminţe de trifoi alb Întreţinere în anul II .0 140.0 25 30 750.3 2.0 1190 360.Insecticide .0 720.

Valoare 6 7 2 kg kg To. 7814.00 285 12 8 480.00 100. 1.20 Buc.00 Necesarul la suprafaţa de un ha.00 25.00 640. 1.00 320.2. 3.00 4. 5 5.2. Kg. Valoare RON 4 800 600 50 30 5 2400.00 kg kg kg kg 40.00 210.00 80.00 1.00 0. 40. 20.00 80. 4. antem.00 Kg.00 140. 3 3. 1.00 9 6 360.2 910.00 80. Kg. 3.00 334. 2.4. kg Buc.00 750.1. 5.3. To.1.00 Necesarul la suprafaţa de ha.4.00 5.00 500. 3.00 250.00 40 800.3.00 1454.00 30.2. Preţ / UM RON 3 1. 20.3.1. Denumirea materialelor şi categoria de lucrări la care se utilizează 1 Pregătirea terenului -superfosfat -sare potasică -gunoi de grajd Sinoratox 5G Înfiinţarea plantaţiei Pomi altoiţi Mraniţa Îngrăşăminte chimice complexe Picheţi Întreţinere în anul I Fungicide Insecticide Seminţe de trifoi alb Seminţe de lolium perene Întreţinere în anul II Pomi altoiţi pentru completare goluri 12% Fungicide Insecticide Întreţinere în anul III Fungicide Insecticide U. CENTRALIZATORUL MATERIALELOR PRINCIPALE LA CAIS Nr.00 Buc. Cantit.00 600.4.30 334 10 334 334 6880. Cantit. deviz 0 1 1.00 50. kg 2 2.00 .M.2. 40.00 1640.00 480.1.00 10.00 800.1.00 1.6. 2. Kg.4. 4 4. 2.00 6 4 7 14 240.3.2.

2.0 225. 1803.3.00 1.4 9. Kg..3. 1. 1678. Kg. Kg.0 800. 1.00 5.00 7 7.6 334 576.3. Îngrăşăminte chimice complexe Întreţinere în anul IV Fungicide Insecticide Îngrăşăminte chimice complexe Întreţinere în anul V Fungicide Insecticide Îngrăşăminte chimice complexe Gunoi de grajd semifermentat Kg.M.00 Kg. CENTRALIZATORUL MATERIALELOR PRINCIPALE LA PIERSIC Nr. Cantit. To.00 334 334. 40. 6.00 17699. Preţ / UM RON 3 1.00 768.3.4 9.00 125.00 286 Necesarul la suprafaţa de un ha.0 600.00 1.00 768.00 80.2.00 x 14. Valoare 6 7 2 kg kg To. antem. 6. Kg. 1.1.4.00 334. .6 334 25 x 576.1.00 80.00 Kg.7. Denumirea materialelor şi categoria de lucrări la care se utilizează 1 Pregătirea terenului -superfosfat -sare potasică -gunoi de grajd U.00 6 6. deviz 0 1 1.1.00 334. 7.2. Cantit.2 TOTAL GENERAL 4. Valoare RON 4 800 600 50 5 2375. 7.0 Necesarul la suprafaţa de ha. x 40.00 5.00 14.5.00 1. 7.

0 13690.8.0 320.0 45 225. kg 25. Îngrăşăminte chimice complexe 3 Întreţinere în anul I 3.Sinoratox UM Preţ / UM RON 3 1 1 5 25 Necesarul la supr. CENTRALIZATORUL MATERIALELOR PRINCIPALE LA VIŞIN Nr.antem deviz 0 1 1. Pomi altoiţi 2. Fungicide 4.00 30 750.0 640.00 1.00 80.0 635. Fungicide 3.2.3.00 30.0 50.0 910.2.00 10.00 80.00 628 6. To.00 73 1460 Kg.2 1.00 1.5 Buc.4. Pomi altoiţi pentru completare goluri 12% 4.00 50.3.2.0 30 750.0 1805..0 210. kg 20.3.3 1.0 600 600.3.de …ha cantit valoare 6 7 2 Kg Kg T Kg 287 .0 Necesarul la supraf.2.00 5 x 9 6 12 8 635 10 x 360. Mraniţa 2.00 80.0 kg kg kg kg 40.1.Sinoratox 5G 2 Înfiinţarea plantaţiei 2. Seminţe de trifoi alb 3. Insecticide 5.0 635.1.00 6 4 7 14 240. Insecticide 3.0 480.00 40. t x 40.1 635 12560 305. Insecticide 5 Întreţinere în anul III 5. Gunoi de grajd TOTAL GENERAL 1. Kg. Fungicide 5.Gunoi de grajd .1. Îngrăşăminte chimice complexe 5.1 1.Superfosfat . Seminţe de lolium perene 4 Întreţinere în anul II 4.1.0 2300 Buc.4. Kg.Sare potasică . Kg.0 140.0 21080. 20.5 4. Kg. de un ha cantit valoare RON 4 5 2375.4 Denumirea materialelor şi categoria de lucrări la care se utilizează 1 Pregătirea terenului .4.0 480.0 800 800.

2 3. chimice complexe .0 24195 Kg Kg Kg 40 809.0 kg 1 288 Necesarul la suprafaţa de ha.1 5.Insecticide Întreţinere în anul III .Seminţe de lolium perene .0 320.0 480. CENTRALIZATORUL MATERIALELOR PRINCIPALE LA CIREŞ Nr.0 16750 240.2 2.6 500 560 4.1.0 768.4 0.0 560.Fungicide .0 67 6 4 9 6 560 15433.Îngrăş.6 1 14.Fungicide .0 560.3 40 80 10 30 25 40 80 40 80 1 577 5.0 576.3 2.0 360.94 500.Fungicide .2 6.Insecticide . Preţ / UM RON 3 Necesarul la suprafaţa de un ha.0 140.8 3.Pomi altoiţi . antem.4 3 3.Insecticide .0 213. Denumirea materialelor şi categoria de lucrări la care se utilizează 1 Pregătirea terenului -superfosfat U.chimice complexe TOTAL MATERIALE Buc T Kg Buc Kg Kg Kg Kg Buc Kg Kg Kg Kg Kg 25 50 1 0. Cantit.3 3.3 Înfiinţarea plantaţiei . 6 Valoare 7 2 800 800.0 2235.Fungicide .0 .Picheţi Întreţinere în anul I .1 4.0 280.0 798.1 3.Îngrăşăm.0 1400.0 256.0 1954.M.Seminţe de trifoi alb Întreţinere în anul II .1 2. complet.2 5.0 168. 4 Valoare RON 5 2400.0 7.Insecticide .0 14425.4 4 4.0 4.9.3 5 5. chimice complexe Întreţinere în anul IV .0 192.2 4.2 2.3 6 6.1 6. deviz 0 1 1.0 560.Mraniţă .Îngr.2 14.Pomi altoiţi pt. goluri . Cantit.

0 Buc.2.1. 2. 1. 5 5. 3. 3 3. 1. 12273. Kg.0 480.1.4.0 443.0 640. Kg.1.0 289 . 5. kg 1 5 25 600 50 30 600. 40 80 9 6 360. Kg. 5.3. 5. Kg.4. 2140.2.1.3. To. 2. -sare potasică -gunoi de grajd Sinoratox 5G Înfiinţarea plantaţiei Pomi altoiţi Mraniţa Îngrăşăminte chimice complexe Picheţi Întreţinere în anul I Fungicide Insecticide Seminţe de trifoi alb Seminţe de lolium perene Întreţinere în anul II Pomi altoiţi pentru completare goluri 12% Fungicide Insecticide Întreţinere în anul III Fungicide Insecticide Îngrăşăminte chimice complexe kg To.3 443 13.00 kg kg kg kg 40 80 30 10 6 4 7 14 240.0 250.4.0 140. kg Buc.0 1550.3.2. 4. 25 50 1 0.4. 3.0 750. 3.0 90 910. 40 80 1 12 8 430 480.0 4 4.3. 25 52 1300.0 4. 2.0 210.0 Kg.2.0 320.2.0 665.1.3 443 300 11075.0 Buc.0 2 2..0 430.3.

1.0 Kg. 6.3 1.10.0 4.4. 40 80 1 14.4 9.2 2.0 2 x kg kg t kg x buc t kg kg buc x 290 .2 1.0 174. de …ha Valoare Cant.0 Kg. 5 25 125.0 50 225. 40 80 1 14.1 1.3.0 10115.5 3 Denumirea materialelor şi categoria de lucrări la care se utilizează 1 Pregătirea terenului Superfosfat Sare potasică Gunoi de grajd Sinoratox Înfiinţarea plantaţiei şi întreţ.0 290.0 960.6 430 576.2.0 300 300.6 6.0 597 5.0 768.0 500 500. ALUN înrădăcinaţi Mraniţa 10 kg/plantă Insecticide Fungicide Picheţi refolosibili Întreţinere în anul II UM Preţ pe UM 3 1 1 5 25 10 50 80 40 0.0 TOTAL GENERAL x x x 22946.1.3 2. de un ha supraf. Kg.4 2 2.4 9. Kg.0 5760. RON 4 5 6 7 1775.4 2. Întreţinere în anul IV Fungicide Insecticide Îngrăşăminte chimice complexe Întreţinere în anul V Fungicide Insecticide Îngrăşăminte chimice complexe Gunoi de grajd semifermentat 1774. Kg.0 7. 1899. CENTRALIZATORUL MATERIALELOR PRINCIPALE LA ALUN Nr.8 72 24 500 5970. 7.6 430 576. 7.3 Necesarul la Necesarul la supraf.0 430.0 30 750. antem. To.0 430 7 7. an I Arb.0 768.3. Kg.0 13154. Valoare Cant. 6.1 2.2. deviz 0 1 1.

0 1200.2 7.58 580.0 7620.0 1200.2 8.2 4.1 1.0 6420.1 3.1 6. de …ha Cant.9 4. alun înrădăcinaţi TOTAL lucrări tehnologice Întreţinere în anul III Îngrşăminte chimice complexe Insecticide Fungicide Întreţinere în anul IV Îngrşăminte chimice complexe Insecticide Fungicide Întreţinere în anul V Îngrăşăminte chimice complexe Insecticide Fungicide Întreţinere în anul VI Îngrşăminte chimice complexe Insecticide Fungicide Lucrări de exploatare Insecticide Fungicide Îngrăşăminte chimice complexe Gunoi de grajd TOTAL GENERAL kg kg buc x x kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg t x 40 80 10 36 108 35 1440. Valoare 6 7 2 x kg kg 291 . Valoare Euro 4 5 2325.0 5600.3.0 2.0 1440.4 4 4.3 3. 6. Fungicide Insecticide Arb.0 580.0 4640.0 1440.1 4.0 6420.11. CENTRALIZATORUL MATERIALELOR PRINCIPALE LA CĂTINĂ Nr.1 7.3 5 5.2 3.4 9. de un ha Cant.0 7620.3 8.1 5.9 4640.9 59551.0 53124. antem.2 5.3 6. 8.0 6422.0 580.1 8.0 580.0 4640.3 7.0 5600.3 8.0 1200.0 580. 7. deviz 0 1 1.0 1 80 40 1 80 40 1 80 40 1 80 40 80 40 1 5 580 70 36 580 70 36 580 58 30 580 58 30 58 30 580 0.0 500 800 600 600 Necesarul la supraf.2 Denumirea materialelor şi categoria de lucrări la care se utilizează 1 Pregătirea terenului Superfosfat Sare potasică UM RON / UM 3 1 1 Necesarul la supraf.0 8640.2 6.

00 800 600 50 800.3 3433 17.00 600.4 Gunoi de grajd Lindatox Înfiinţarea plantaţiei şi întreţ.3 Denumirea materialelor şi categoria de lucrări la care se utilizează 1 Pregătirea terenului Superfosfat Sare potasică Gunoi de grajd UM RON pe UM 3 1 1 5 292 2 kg kg t Necesarul la supraf.4 2. deviz 0 1 1.2 1. de un ha Cant.3 1.12.3 3. de …ha Cant. Valoare 6 7 .1 2.1 1.1. an I Butaşi înrădăcinaţi într-un an I Mraniţa 10 kg/plantă Insecticide Fungicide Picheţi refolosibili Întreţinere în anul II Fungicide Insecticide Mur înrădăcinaţi TOTAL lucrări tehnologice t kg x buc t kg kg buc x kg kg buc x 5 25 35 30 175 750 42159.5 3 3.0 8640 1440 840 68324.3 2.0 40 80 10 36 108 200 1440 8640 2000 67484.1 4.2 2.2 72 24 833 34330 860 5760 960 170 12080.9 10 50 80 40 0.2 3. Valoare RON 4 5 2400.4 2 2.2 5 Intreţinere anul III Insecticide Fungicide Cheltuieli cu îngrăşăminte complexe TOTAL GENERAL x kg kg kg 80 40 1 108 36 840 10920.9 4 4.00 250. CENTRALIZATORUL MATERIALELOR PRINCIPALE LA ARBUŞTI FRUCTIFERI Nr. antem.9 4.1 3.00 Necesarul la supraf.

00 8640.2 3.5 3 3.4 2.1 2.Sare potasică UM Preţ / UM RON 3 1 1 Necesarul la supr.4 Lindatox Înfiinţarea plantaţiei Butaşi înrădăcinaţi Mraniţa 5 kg/plantă Insecticide 3% Fungicide 1% Picheţi refolosibili Întreţinere în anul II Fungicide Insecticide Butaşi înrădăcinaţi TOTAL MATERIALE kg 25 30 750.00 1440.1 3.00 24500.0 600.de …ha cantit valoare 6 7 2 Kg Kg 293 .3 2. de un ha cantit Euro 4 600 400 5 2050. antem deviz 0 1 1.3 3.2 Denumirea materialelor şi categoria de lucrări la care se utilizează 1 Pregătirea terenului . 00 1000.1.00 11040.00 5760.0 400.Superfosfat .0 Necesarul la supraf.3 4120 20 72 24 1000 kg kg buc x 40 80 4 x 36 108 240 x 4.4 2 2.2 2.13.00 16480.00 300.00 37940.1 1.00 960.00 960. CENTRALIZATORUL MATERIALELOR PRINCIPALE ŞI COSTURILE LOR PENTRU O EXPLOATAŢIE DE ZMEUR CU SUPRAFAŢA DE 1 ha Nr.00 buc t kg kg buc 4 50 80 40 0.

4 2 2.0 9200.1.3 4 50 80 40 500 8240 32 72 24 150.0 12972.1 4.0 960.0 1600.2 1. 2 x kg kg t 294 Necesarul la supraf.76 56 4030. completare goluri .5 4.Fungicide Întreţinere în anul II .5 Buc Kg Kg 4 40 80 500 108 36 mc.06 1027 1.Lemn CR esenţă tare . de un ha Cant.Cuie de 120 TOTAL MATERIALE T Kg 5 25 60 30 300.1 1.0 750.2 2.2 4.0 500. I .Picheţi refolosibili .0 250.Sârmă galvanizată 2.5 3 3.Mraniţă .1 3. de …ha Cant.4 2.2 3.Insecticide .Drajoni pt.0 5760.0 4320.3 4 4.0 41430. Kg Kg Kg 500 7. antem.4 .0 7702.3 Denumirea materialelor şi categoria de lucrări la care se utilizează 1 Pregătirea terenului Superfosfat Sare potasică Gunoi de grajd UM Preţ/ UM Necesarul la supraf.0 2000.1 2.14.3 1.0 Buc Buc.3 4.CENTRALIZATORUL MATERIALELOR PRINCIPALE LA MUR Nr.0 448.Insecticide .5 450 8 8.0 .3 2.6 mm .0 32960.Fungicide Sistem de susţinere var.Gunoi de grajd . 6 Valoare 7 3 1 1 5 4 500 300 50 Valoare RON 5 1800. t Kg Kg 0.0 65652.Scândură esenţă tare .0 300.Drajoni de zmeur .0 2880. deviz 0 1 1.5 792.Sinoratox Înfiinţare şi întreţinerea în anul I a plantaţiei .

0 31740.1.0 10720.1 4.0 640.6 mm TOTAL GENERAL x mc kg x 500 7.0 295 .4 2.0 40 80 4.0 40 50 80 40 0.3 3.3 2750 27 72 24 500 11000.0 960.0 8640.0 44490.5 13.2 3.0 4 4.0 6900.5 3 3.2 5 SISTEM DE SUSŢINERE (var.0 1350.0 150.0 19200.3 2.2 2.0 5760.1 2.800 780 12750.0 5850.4 2 2.0 36 108 160 1440. an I Butaşi înrădăcinaţi Mraniţa 10 kg/planto Insecticide Fungicide Picheţi refolosibili Întreţinere în anul I Fungicide Insecticide Mur înrădăcinaţi TOTAL lucrări tehnologice kg x buc t kg kg buc x kg kg buc x 25 30 750.4 Sînoratox Înfiinţarea plantaţiei şi întreţ.1 3. a) Lemn CR (esenţă tare) Sârmă galvanizată ø 2.

Ha T/km Valoa re 13 14 296 .75 950..50 555.1.00 40267.00 5.0 0 10 Cap IV Transporturi TOTAL GENERAL VALOARE PT.5.77 40.00 29285.87 2.75 1887.00 6388.00 4440.3 8 6420.92 255. 1 HA … Ha 15 8758.1 3 31985.88 5.00 331.00 1419.81 84.5 0 192.2 5 55549.O Valoare RON 1 44.00 1217.51 38.48 4.50 226.2 7 2. II Utilaje Cap III Materii şi materiale Valoare pt: 1Ha … Ha 9 2750.70 ….0 0 870.O Valoare 3 4 1 Ha Ha Valoare a.n re RON 7 8 1 Ha T/km Valoa re RON 11 12 885.Ha Z.75 616. 0 1 2 3 4 5 TOTAL 1 Ha Z. 90 16 Antem ăsurăt oarea – deviz nr.22 5.n RON 5 18. 00 3039.00 15.27 33.Centralizatorul costurilor directe de investitii pentru un ha de plantatie 5.88 513.1 1 6 4567.50 ….35 75.00 2922.50 620.Ha Ha Valoa a.25 1023.75 ….38 1..00 1317. CENTRALIZATORUL COSTURILOR DIRECTE DE INVESTIŢII LA MĂR Cap I Manopera Cap.50 8277.00 56.00 1644.55 2 1108.0 6 5347.

Cap.52 252.00 782.07 46.0 3364.H A 10 15 7464.0 5.50 1502.25 874.0 13.Ha t/ Valoa km re 13 13 TOTAL GENERAL VALOARE PENTRU: RON 1 Ha .Ha ha.0 1954.01 34.875 4.5 265.20 .III.00 6327.25 1263.38 5097. re 3 4 1 Ha Ha.0 36107..13 6.3 155. IV. Transporturi şi materiale valoare pt: 1 Ha t/km Valoare 11 670.0 19.50 12 251.Ha 1 Ha Z.50 ……Ha Valoa Z.n loare .50 620. O.CENTRALIZATORUL COSTURILOR DIRECTE DE INVESTIŢII LA PĂR Ante măsură toarea deviz Nr.0 23809. Utilaje lucrări mecanice Cap.5 524.5.19 35.47 2. Va a.25 890.50 …….25 1307.875 7.80 52.24 2.00 51596.96 2 895.0 1386.313 103.25 1.50 1197.n Valoa .0 3340.11 …….2 119.2.31 16 297 .06 6133.85 34.00 555. re 5 15.62 47.0 414.II. Materii Cap.I Manopera Cap.00 1310.48 5.50 8637.a.12 3618. Valoare 0 1 2 3 4 5 6 TOTAL 1 35.70 3392.22 3. 7 8 1 Ha 9 2450.O.05 25891.55 6 3867.

5 4194.a.1 110.0 798.87 2662.n.697 16 298 .5 26.III Materii şi materiale valoare pt.51 3185.39 2.0 597.56 33.5 620.0 1340.0 450.0 127.5 107.50 1. valoa re 3 4 Cap.51 38.o.0 1240.46 Cap.625 36682.7 Valoa re 12 253.52 209.61 valoare 6 3867.0 740.96 2.o.0 8140.75 …….0 4.3.75 1063 6131.95 ….0 2344. re 7 8 Cap.Ha t/ val km oa re 13 14 TOTAL GENERAL VALOARE PT.IV.0 11950.53 2935.75 789.II Utilaje lucrări mecanice 1 Ha Ha. 1Ha 9 2450.48 4.0 Ha 10 Cap.85 13507.0 ……. valoa a.81 33.762 2.75 973.25 737.Transporturi 1 Ha t/km 11 675. z.75 47.. 1 Ha … RON Ha 15 7465.062 4.625 428.0 21982..96 32.I Manopera 1 Ha valoare 2 895.0 1340.Ha Ha.0 1760. 0 1 2 3 4 5 6 7 TOTAL 1 35.031 9.5.0 1125.09 29.85 2.95 31.812 2730.0 295. 5 15.62 1.83 42.25 827.0 845.7 5.47 2.5 740. CENTRALIZATORUL COSTURILOR DIRECTE DE INVESTIŢII LA PRUN Antemă sură toarea deviz Nr.Ha z.n.

0 99.n.38 3926.08 1702 34.38 303.87 565 462.5 702. Cap.5 …ha Z.5 694.II Utilaje şi lucrări mecanice 1 ha Ha.31 33.63 2606.75 2090.25 892 852.75 700 991.22 2.0 201.0 1. Valoa a.5 3.0 40.0 0. valoa re Cap..n.13 0.85 35.19 1680.1 30.13 1627.00 39.: 1 ha ha 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total 6613 1084 780 420 820 760 1260 840 1120 2120 15817 10510. Valoa re 68. re 8.63 26.38 0.5 21.02 28.13 2560.IV Transporturi 1 ha T/km Valoa re 255.O.91 …ha T/ valoa km re TOTAL GENERAL Valoare pt. re Cap.88 30828.50 1988.79 28.38 75.22 2.19 8.4 2100 2.5.III Materii şi materiale Valoare pt: 1ha .96 22.ha Cap.4.75 846.CENTRALIZATORUL COSTURILOR DIRECTE DE INVESTIŢII LA NUC Antemă surătoarea – deviz Nr.00 15.0 95.38 1312.85 2.I Manopera 1 ha Z.38 1.10 27.5 750.26 1.5 22.5 …ha Ha valoa a.66 359.59 857.16 299 .68 34.19 2525.5 672.5 555 555 740 740 5717.0 1.25 0.O.96 2.19 8.

3 …Ha Valoa re 4 1 Ha Ha.24 2.0 2605.875 3.5 15 6872. Cap.69 3387.Ha h.28 2 .46 56.37 4720. O ..00 3866.0 H A 1 0 t/k m 11 521 .5 1 Ha Valoare 12 195.10 19800. IV.III.50 1447.750 6.00 782.n.00 6814.0 1920.375 5663.00 Z.I Manopera Cap.812 44310.36 47.a. 0 17. Transporturi Materii şi materiale valoare pt: .30 57.37 0.5 194 .5 2. re 5 14.0 1190. 0 1 2 3 4 5 6 TOTAL 1 29.n Valoa .375 109.50 8337.48 5.5.25 1157.CENTRALIZATORUL COSTURILOR DIRECTE DE INVESTIŢII LA GUTUI Ante măsu rătoa rea deviz Nr.II. 0 291 .5. loa re 7 8 1 Ha 9 2375..50 1502.6.312 1045.27 2.0 17920.50 620.13 6.0 2760.5 103 6.75 886.Ha t/km Val oar e 13 13 TOTAL GENERAL VALOARE PENTRU: RON 1 Ha …Ha Z. Cap.0 10.00 555.35 6 3567.51 35.0 1187.88 1 Ha Valoare 2 734.56 5. Va a. Utilaje mecanice lucrări Cap.34 16 272.6 729.a.22 3.50 1401.0 28770.CENTRALIZATORUL COSTURILOR DIRECTE DE INVESTIŢII LA CAIS 300 .05 46.O.00 1310.01 33.

0 1678. z.75 1002.75 535.0 740.3 87 2871.0 8372.0 1058.25 …….48 5.8 75 9032.0 1454.7 18.637 6.2 268.5 0 31871.5 620.825 100.n.a.00 7814.8 87 3173.o.437 1. 1Ha Ha Cap.III Materii şi materiale valoare pt.0 1310.43 9 2400.0 8.II Utilaje lucrări mecanice 1 Ha Ha.0 740.625 62. Valoa re RON 6 3667. 1 Ha … Ha 0 1 2 3 4 5 6 7 TOTAL 1 31.95 40.5 …….. Cap.0 740.25 748.96 2.5 75 3645. n.50 942.875 3.08 216.25 735.2 910.086 t/k m 13 Ha Va loa re 14 TOTAL GENERAL VALOARE PT.41 29.a.51 21.9 15 7070.69 29.96 2.96 33.05 3 5 14.Ha z.187 6.22 2.3 75 3141. 7 va lo ar e 8 Cap.4 37 2935.Transporturi 1 Ha Valoare RON 2 787.2 10 11 575.IV. 036 16 301 . va lo ar e 4 1 Ha t/km Valoa re RON 12 215.0 5401.93 37.0 555.67 2.0 1803.0 17699.43 25.Antemă surătoa rea deviz Nr.0 1640.5 397.o.5 5.5 17.Ha Ha.0 166.24 2.I Manopera Cap.75 649.

5 2.38 2 734.06 27.0 6835.0 555.0 782.22 3.31 312.5 835. a.66 40.13 27.a.27 2.5 178.25 853. Cap..II Utilaje lucrări mecanice Cap.I Manopera Cap.5.6 0 65. Cap.0 21023.24 2. Ha 10 1 Ha t/km valoa re 12 195.50 1004.17 34.5 620.50 691. va lo ar e 4 1 Ha Ha.IV.III Materii şi materiale valoare pt.0 13658.Ha t/k m 13 valoa re 14 0 1 2 3 4 5 TOTAL 1 29.n.56 0.0 1780.23 3465.4 ….96 0.o. valoare …….. 0 910.25 4184.00 901.5 3 5 14. z.Ha Ha.48 5.0 9 2375.10 15245.Ha z.Transporturi TOTAL GENERAL VALOARE PT.3 1.0 2300.06 32354.6 131.13 167.06 3860. 7 va lo ar e 8 1Ha ….7.n.0 1310.4 6 2912.o.34 6 3567.36 36.CENTRALIZATORUL COSTURILOR DIRECTE DE INVESTIŢII LA PIERSIC Antemă surătoa rea deviz Nr. 1 Ha RON …H a 1 Ha valoare …….9 1 16 302 . 0 11 521.97 49.4 15 6872.

97 Valoar e RON 6 1855 987.5 728.42 24.38 30.75 759.10.4 8.94 12.a.0 225.94 12.56 273.56 12.50 5274.0 187. Va O loa .5 33.65 3.06 15210. a.50 610. 5 7. 1 30.51 16 TOTAL GENERAL VALOARE 1 hectar … RON ha 303 .n.2 5 744.5 33.5 …hectare Ha.50 4492.38 24.8 34.56 63164.42 210.44 7230.23 41.7 Valoa re RON 12 184.79 30.III Materii şi materiale 1 ha … RON ha Cap. re 3 4 Cap.42 3.50 187.75 0.5 92.56 7230.90 0.7 5 …hecta re Z.30 0.n .99 Valoar e RON 2 755. 0 1 2 3 4 5 6 7 TOTAL INVESTIŢIE Cap.30 12.IV Transporturi 1 hectar T /km 11 491.90 0.75 17.44 8617.5 34.05 8617.31 34. II Lucrări mecanice 1 hectar Ha.0 225.75 1034. 7 Valoa re 8 9 1775 13154 10115 7620 7620 6420 6420 53124 10 Cap.5.O.CENTRALIZATORUL COSTURILOR DIRECTE DE INVESTIŢII LA ALUN Ante măsu rătoa rea – deviz Nr.40 11688.5 825.50 610.26 …hectare T/ km 13 Valo are 14 15 4570.50 759.37 29.95 3. I Manopera 1 hectar Z.

00 67484.15 …ha 1 hectar Z.8 12. Va O.7 0 76560.50 1020.90 … ha 10 Cap. loa re 3 4 1 hectar Ha.75 0 1 2 3 4 TOTAL INVESTIŢIE …hectare Z. I Manopera Cap.59 181.62 1655.IV Transporturi TOTAL GENERAL VALOARE 1 hectar RON 15 4739. loa re 7 8 1 hectar T/km Valoa re RON 11 12 421. Cap.2 49.57 18.82 13929.81 45274.50 825..III Materii şi materiale 1 ha RON 9 2325.00 42159. Valoare Euro 1 24.O.30 3.25 4540.00 787.61 2 601. re RON 5 6 6.25 889.5.90 12080.06 263.n.70 98. Va a.95 3.11.00 …hectare Ha.07 81.02 987. Valoa a.81 35.50 4255.82 12615.00 3.00 …hectare T/ Va km loare 13 14 16 304 .15 17.14 40.75 2028.92 4.45 280.00 10920.CENTRALIZATORUL COSTURILOR DIRECTE DE INVESTIŢII LA CATINA Antemăsu ră-toarea – deviz Nr. II Lucrări mecanice Cap.n.5 158.2 746.

II Lucrări mecanice Cap.35 176.CENTRALIZATORUL VOLUMELOR DE LUCRĂRI ŞI A COSTURILOR DIRECTE DE INVESTIŢII LA ARBUŞTII FRUCTIFERI Antemăsurătoarea – deviz Nr.08 2580.52 813.00 37940.00 3767.82 1955.2 904.60 16 305 . Valoare RON 1 2 32.75 4402. Valoare a.IV Transporturi TOTAL GENERAL Valoare pentru 1 hectar RON ha 1 hectar Z.21 40.00 Cap.12.07 987.8 19.n.00 …hectare Z.00 3.III Materii şi materiale Valoare pentru 1 ha … RON ha 9 10 2400.50 …hectare Ha. RON 5 6 7.50 825. I Manopera Cap.25 1008.5. Valoa a.30 15.30 12879. re 7 8 1 hectar T/km Valoare RON …hectare T/ km Valoa re 11 574.99 46446. 0 1 2 3 TOTAL INVESTIŢIE Cap.00 24500.00 11040.24 337.50 12 214.5 310.00 103.95 3.55 6.O Valoa re 3 4 1 hectar Ha.n.O.31 116.10 13 14 15 5382.31 28184.

II Lucrări mecanice Cap.5 1093.76 233.0 5861.14 81.61 77350. III materii şi materiale Cap.95 Valoare 2 918.0 41430.04 14193.5 4205.CENTRALIZATORUL COSTURILOR DIRECTE DE INVESTIŢII LA ZMEUR Ante măsu rătoa rea Deviz nr. 1 ha 15 5369.3 1312.56 63156.0 987.62 3.0 12972. 3 Valoa re 4 1 hectar Ha.25 … hectare Z.862 492. a.5.04 306 .5 894.n 5 8.50 5.5 218.34 13.5 11161. 1 ha 9 2050. IV Transporturi TOTAL GENERAL 1 hectar Z. a.57 279.43 … ha 16 45. Cap.n 7 Valoar e 8 Valoare pt.52 1139.0 … ha 10 1 hectar t/km 11 655 425.95 4.94 35.37 46625.75 161.O.5 16. I Manoperă Cap.O.18 … hectare t/ km 13 val oar e 14 Valoare pt.82 valoare 6 2155.25 7000.0 52680.5 1062.062 410.25 16.0 … hectare Ha.5 65652.62 159. 0 1 2 3 TOTAL LUCRĂR I TEHNOL OGICE SISTEM SUSŢINE RE TOTAL GENE RAL 1 36.13.84 valoar e 12 245.75 4048.82 4205.0 9200.

Cap.75 188.07 6 1955.O.62 363. re 3 4 1 hectar Ha.49 1987.95 3.5 12 203. are 7 8 1 hectar T/km Valoare RON 11 541.n.5 413 15 969.82 3.III Materii şi materiale 1 ha RON 9 1800. Valoa O.00 … ha 10 Cap.38 809.07 3767.3 7 12510.56 22349.2 4 38.a.IV Transporturi TOTAL GENERAL VALOARE 1 hectar ha RON 15 4767.38 150.1 2 39627.00 10720.0 0 16 0 1 2 3 Total tehnologie Sistem de susţinere TOTAL INVESTIŢIE 1 hectar Z.48 38.87 5.0 0 962.00 3767.00 1819.0 5 307 .2 5 15.5.00 987.30 15.00 3174.06 154.14.30 53658.55 …hectare T/ Valo km are 13 14 - 12750. Valoare n. II Lucrări mecanice Cap.CENTRALIZATORUL COSTURILOR DIRECTE DE INVESTIŢII LA MUR Antemăsură toarea – deviz Nr.00 850 318.50 3756.0 0 959. I Manopera Cap.7 3 4718. Valoar e RON 1 2 32. RON 5 7.50 682.00 19220.50 79.50 825.50 …hectare Ha.25 …hectare Z.50 44490.0 5 14031. Valo a.

Lucrări de întreţinere în anul I .70 2777.90 8758. de întreţ.31) TOTAL CAP II TOTAL GENERAL Curs de schimb TOTAL VALOARE UM Valoarea pentru: 1 hectar …. Deviz general pentru un ha de plantaţie de păr SPECIFICARE Cap.2) .Lucrări de întreţinere în anul III .54 57786. în an III TOTAL CAP.10 3. În an.05 25891.I Cheltuieli directe pentru realizarea investiţiei .Pregătirea terenului . de întreţ.ha 7464.1.31 3610.38 6420.72 2579. de întreţ. I -Lucr.37 5097.00 RON RON RON RON RON RON RON RON RON Euro Euro 6.Lucrări de întreţinere în anul II . I Cap. Deviz general pentru un ha de plantaţie 6.Lucrări de întreţinere în anul IV TOTAL CAP.70 3392.20 62354.6 17321. II -Lucr.2.13 3618.06 5347.6 16052 RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON/ Euro Euro 308 .Înfiinţarea plantaţiei . Deviz general pentru un ha de plantaţie de măr Specificare Cap.II Cheltuieli suplimentare pentru: .82 6190.13 31985. I Cap.85 3.00 3039. I Cheltuieli directe pentru realiz.Aprovizionare cu materiale (10% x 36107.06 6133 51596.9 TOTAL CAP II TOTAL GENERAL Curs de schimb TOTAL VALOARE UM Valoarea pentru : 1 hectar …hectare 55549. în an.25 4026. II Cheltuieli suplimentare pentru -Aprovizionare materială 10% x 40267 -Diverse şi neprevăzute 5% x 55549. investiţiei -Pregătirea terenului -Înfiinţarea plantaţiei -Lucr.Diverse şi neprevăzute (5% x 51596.6.50 6804.

II TOTAL GENERAL Curs de schimb TOTAL VALOARE INVESTIŢIE UM Valoarea pentru 1hectar RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON/Euro Euro 7465.38 3926. II.16 1582 1541 3123 33951 3. I Cheltuieli directe pentru realizarea investiţiilor • Pregătirea terenului şi înfiinţarea plantaţiei • Lucrări de întreţinere în anul I • Lucrări de întreţinere în anul II • Lucrări de întreţinere în anul III • Lucrări de întreţinere în anul IV • Lucrări de întreţinere în anul V • Lucrări de întreţinere în anul VI • Lucrări de întreţinere în anul VII • Lucrări de întreţinere în anul VIII • Lucrări de întreţinere în anul IX TOTAL CAP.5% × 3416.50 4194.Înfiinţarea plantaţiei .realizarea investiţiei . Deviz general pentru un ha de plantaţie de prun Specificare Cap.85 13507.Lucrări de întreţinere în anul I . I • Cap.05) • Diverse şi neprevăzute (0.10 4032.37) TOTAL CAP.6 9431 RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON/EURO EURO .Lucrări de întreţinere în anul V TOTAL CAP I Cap.63 2606.7 …hectare 6.6 11309.13 2560.Lucrări de întreţinere în anul IV .53 2935.38 1312.Aprovizionare materiale 10% x 21982.4.30 40715. Deviz general pentru un ha de plantaţie de NUC Specificare UM Cap.II Cheltuieli suplimentare pentru : . Cheltuieli suplimentare pentru: • Aprovizionare materiale (10% × 19000.812 2730.20 1834.Lucrări de întreţinere în anul II .625 36682.Diverse şi neprevăzute 5% x 36682.3.70 2198.70 TOTAL CAP.6.Lucrări de întreţinere în anul III .19 1680.19 2525. II TOTAL GENERAL Curs de schimb TOTAL VALOARE 309 Valoarea pentru 1 hectar …hectare 10510.7 .Pregătirea terenului .75 2090.51 3185.87 2662.50 1988.I Cheltuieli directe pt.13 1627.00 3.88 30828.

47 35234.ha 6872.2) .37 5663.6.Diverse şi neprevăzute (5% x 51596.Înfiinţarea plantaţiei .387 2871. I Cap.51 3.00 3387.II Cheltuieli suplimentare pentru: .6 13723.Aprovizionare cu materiale (10% x 36107.Lucrări de întreţinere în anul I .6 9787.37 4720.92 1593.8 3.Lucrări de întreţinere în anul II . Deviz general pentru un ha de plantaţie de CAIS Specificare UM Cap.0 RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON/ Euro Euro 6.36 .887 3173.II Cheltuieli suplimentare pt.437 2935.575 3645.Lucrări de întreţinere în anul IV TOTAL CAP.: Aprovizionare materiale 10% x 17699.036 TOTAL CAP.Lucrări de întreţinere în anul III .10 19800.5.I Cheltuieli directe pentru realizarea investiţiei . Deviz general pentru un ha de plantaţie de GUTUI SPECIFICARE Cap.34 2877.31) TOTAL CAP II TOTAL GENERAL Curs de schimb TOTAL VALOARE UM Valoarea pentru: 1 hectar ….00 3866.00 2215.81 44310.II TOTAL GENERAL Curs de schimb TOTAL DE VALOARE RON -/-/-/-/-/-/-/RON -/-/-/-/RON/ Euro Euro 310 Valoarea pentru 1 hectar …….Pregătirea terenului .2 Diverse şi neprevăzute 5% x 31871.55 3363.50 5092.6.I Cheltuieli directe pentru realizarea investiţiei Pregătirea terenului Înfiinţarea plantaţiei Lucrări de întreţinere în anul I Lucrări de întreţinere în anul II Lucrări de întreţinere în anul III Lucrări de întreţinere în anul IV Lucrări de întreţinere în anul V TOTAL CAP.500 31871.875 9032.hectare RON 7070.375 3141.036 1769.5 49402. I Cap.

hectare RON 6872.4 RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON Lei/Euro Euro 311 .6 4251.I Cheltuieli directe pt.0 3675.Lucrări de întreţinere în anul II .91 2102.7. I Cap.04 -/36075.Pregătirea terenului .30 1617.Lucrări de întreţinere în anul I .1 3.06 32354.realizarea investiţiei .6 Euro 10021 6.Lucrări de întreţinere în anul III .74 -/3720.7 2639. Deviz general pentru un ha de plantaţie de VIŞIN Natura cheltuielilor Cap. II TOTAL GENERAL Curs de schimb TOTAL VALOARE INVESTIŢIE UM Valoarea pentru 1hectar …hectare 6873.Aprovizionare materiale 10% x 2285.6 3793.7 36632.Lucrări de întreţinere în anul IV TOTAL CAP I Cap.5 1831.2 Diverse şi neprevăzute 5% x 31871.1 40883.: Aprovizionare materiale 10% x 17699.I Cheltuieli directe pentru realizarea investiţiei Pregătirea terenului Înfiinţarea plantaţiei Lucrări de întreţinere în anul I Lucrări de întreţinere în anul II Lucrări de întreţinere în anul III Lucrări de întreţinere în anul IV Lucrări de întreţinere în anul V TOTAL CAP.4 16828.II Cheltuieli suplimentare pt.Înfiinţarea plantaţiei .10 15245.6.II Cheltuieli suplimentare pentru : .23 3465.II TOTAL GENERAL Curs de schimb TOTAL DE VALOARE RON -/-/-/-/-/-/-/RON -/-/Valoarea pentru 1 hectar ……….6 11356.0 2419.6 2821.7 .76 TOTAL CAP.036 TOTAL CAP.06 3860.46 2912.3 RON/Euro 3.8. Deviz general pentru un ha de plantaţie de PIERSIC Specificare UM Cap.Diverse şi neprevăzute 5% x 4065.

c.56 12104.56 7230.TOTAL d.512 Lucrări de întreţinere în anul I -/2884.600 31871.60 23607.întreţinerea plantaţiei an VI Cap.10.44 7230.hectare Cap.. II CHELTUIELI DE EXPLOATARE TOTAL CHELTUIELI DIRECTE CAP.Diverse şi neprevăzute 5% x 53658 TOTAL GENERAL Curs valutar la data de ………….600 17699.05 8617.100 6.250 Lucrări de întreţinere în anul V -/4527.TOTAL d.II -/4236.2 Diverse şi neprevăzute 5% x -/1941.18 75268.I CHELTUIELI DIRECTE PENTRU REALIZAREA INVESTIŢIEI .69 9718.I Cheltuieli directe pentru RON realizarea investiţiei Pregătirea terenului RON 7070.43 84987. Deviz general pentru un ha de plantaţie de CIREŞ Valoarea pentru Specificare UM 1 hectar ………….înfiinţarea plantaţiei şi întreţ.036 TOTAL CAP.pregătirea terenului .875 Înfiinţarea plantaţiei -/13641.. III CHELTUIELI SUPLIMENTARE INDIRECTE .270 Curs de schimb RON/Euro 3.63 5955.200 TOTAL GENERAL -/43067.Aprovizionare materiale 10% x 44490 .c.întreţinerea plantaţiei an V .întreţinerea plantaţiei an IV .II Cheltuieli suplimentare pt.812 Lucrări de întreţinere în anul II -/3847. Deviz general pentru un ha de plantaţie de ALUN Specificare Cap.32 3.44 8617.întreţinerea plantaţiei an III .6.437 Lucrări de întreţinere în anul IV -/3532. I -/38831.9. An I .625 Lucrări de întreţinere în anul III -/3326.51 4570.073 Cap.: RON Aprovizionare materiale 10% x -/2294.06 15210.întreţinerea plantaţiei an II .40 11688.20 3763.60 312 .937 TOTAL CAP.600 TOTAL VALOARE Euro 11963. TOTAL VALOARE UM RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON/Euro € Valoarea pentru 1 hectar 1 hectar 63164.

25 3867.întreţinerea plantaţiei an II CAP.11. II CHELTUIELI SUPLIMENTARE INDIRECTE .TOTAL d.33 52562..c.99 6116.întreţinere anul II Cap.33 3794.70 87136.Lucrări de întreţinere în anul II TOTAL CAP. SUPLIMENTARE TOTALE d.00 Valoarea pentru 1 hectar …hectare 46446..80 6.înfiinţarea plantaţiei + întreţinere an I .81 45274.13.93 3.I Cap.12.diverse şi neprevăzute TOTAL GENERAL Curs de schimb TOTAL VALOARE INVESTIŢIE RON RON RON RON RON RON RON RON RON/Euro RON 6.60 14600.c.82 10576.Deviz general pentru un ha de plantaţie de ZMEUR Specificare UM Cap.65 3. materiale TOTAL GENERAL Curs de schimb TOTAL VALOARE INVESTIŢIE RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON/Euro Mil.75 7623.70 3.TOTAL d.c.37 46625.aprovizionare materiale 10% .60 24205.50 6748.31 28184.50 11161.00 2322. Aprovizionare materiale 10% x 8186.Diverse şi neprevăzute 5% x 53658 Intretinere anul III TOTAL GENERAL Curs valutar la data de …………. II SISTEM DE SUSŢINERE Cap.61 11490.60 24678.înfiinţarea plantaţiei şi întreţ. Deviz general pentru un ha de plantaţie de CĂTINĂ Specificare UM Cap.60 5382.pregătirea terenului . III CHELT.. II CHELTUIELI SUPLIMENTARE TOTAL d. An I .50 3828.15 4739.Aprovizionare materiale 10% x 44490 .43 14193.30 12879. TOTAL VALOARE RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON/Euro € Valoarea pentru 1 hectar .TOTAL d..I Cheltuieli directe pt..hectar 76560.I CHELTUIELI DIRECTE PENTRU REALIZAREA INVESTIŢIEI .pregătirea terenului ..c.00 …hectare 313 .50 88840.56 63156.c.6.Pregătirea terenului .82 13929.realizarea investiţiei .00 12615.I CHELTUIELI DIRECTE PENTRU REALIZAREA INVESTIŢIEI . lei Valoarea pentru 1hectar 5369.Înfiinţarea plantaţiei si lucrarile intr-un an I .1 Diverse şi neprevăzute 3% x Tot.Deviz general pentru un ha de plantaţie de arbuşti fructiferi Specificare UM Cap.

90 60789.. An I . extra şi .c. Valoarea producţiei marfă la cultura MĂR (V.) Nr.37 12510. de calit I .00 53658.Deviz general pentru un ha de plantaţie de MUR Specificare Cap..) SPECIFICARE Producţia fizică proiectată Producţia valorificabilă d.2.00 2682.P. crt 1 2 2.TOTAL d. Valoarea producţiei marfă la cultura PĂR (V.60 16886.înfiinţarea plantaţiei şi întreţ. – calitatea extra şi I 314 UM t t t 1 Ha 25 25 14 REVINE LA: ……ha .calitatea I . a) TOTAL CHELTUIELI DIRECTE CAP.preţ pe tonă Valoare prod.14.I CHELTUIELI DIRECTE PENTRU REALIZAREA INVESTIŢIEI .12 14031.calitatea II Preţ pe tonă Valoarea prod.6.P. II SISTEM DE SUSŢINERE(var. de calit sub stas TOTAL VALOAREA PRODUCŢIEI MARFĂ UM To To to Euro/to Euro To Euro/to Euro To Euro/to Euro Euro Revine la 1 Ha …Ha 25 25 15 400 6000 6 300 1800 4 150 600 8400 7.pregătirea terenului .întreţinerea plantaţiei an II Cap.1 2.2 2. TOTAL VALOARE UM RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON/Euro € Valoarea pentru 1 hectar 1 hectar 39.c. calit.preţ pe tonă Valoare prod.TOTAL d.1.05 4767.90 4449.M.95 3.627.3 3 Specificare -Producţia fizică proiectată -producţia valorificabilă -calitateae extra şi .05 7131.Aprovizionare materiale 10% x 44490 .00 7.M. III CHELTUIELI SUPLIMENTARE INDIRECTE .Diverse şi neprevăzute 5% x 53658 TOTAL GENERAL Curs valutar la data de ………….56 22349.c.

extra şi I -calitatea II preţ pe kg Valoarea prod.calitatea extra şi I . Kg EURO/KG.4. Euro/ t.de calit II -calitatea industrială(substas) preţ pe kg Valoarea producţiei de caliatte sub stas Total valoarea producţei marfă UM t.preţ pe T valoare prod.200 800 9950 7.ha 315 .calit.P.M.) Specificare Producţia fizică proiectată Producţia valorificabilă d.26 3900 3 0. Valoarea producţiei de calitate II TOTAL VALOAREA PRODUCŢIEI MARFĂ UM Kg. Euro/kg Euro t.de calitate substas TOTAL VALOAREA PRODUCŢIEI MARFĂ Euro/t Euro t Euro Euro t Euro/t Euro Euro 0.3. Euro/kg 1ha 20 20 15 0.00 4800 600 1.35 2450 4 0.c.de calitate II .P.450 6300 7 0. EURO/KG EURO 1 ha 3000 3000 2400 2.08 160 4570 Revine la …ha 7. Valoarea producţiei marfă la cultura PRUN (V. Valoarea producţiei calitatea extra şi I ..calitatea industrială (substas) preţ pe T valoarea prod.calitatea II Preţ pe Kg. EURO KG. Valoarea producţiei marfă la cultura NUC (V. Euro t.calitatea II preţ pe T valoarea prod. t.00 600 5400 Revine la : …. t.M.c-calitatea extra şi I preţ pe kg Valoarea prod.) Specificare Producţia fizică proiectată Producţia valorificabilă d. –calitatea extra şi I Preţ pe Kg.17 510 2 0. Kg.

. sub stas TOTAL VALOAREA PRODUCŢIEI MARFĂ UM To To To Euro/To Euro To Euro/To Euro To Euro/To Euro Euro 1 ha 20 20 16 0.) SPECIFICARE Producţia fizică proiectată Producţia valorificabilă d.32 3840 6 0.ha 316 .c. de calit.) Specificare Producţia fizică proiectată Producţia valorificabilă d.….calitatea extra şi I .6.calitatea industrială (substas) preţ pe T valoarea prod.II -calitatea industriale (sub stas) Preţ pe t valoarea prod. Valoarea producţiei marfă la cultura CAIS (V.5.M.22 1320 2 0.c.extra şi I -calitatea II preţ pe t valoarea prod.135 405 1 0.08 80 4645 Revine la: ….P. Valoarea producţiei marfă la cultura GUTUI (V. de calit. calit. – calitatea extra şi I preţ pe T valoare prod.de calitate II .-calitatea extra şi I preţ pe t valoare prod.M.14 280 5440 REVINE LA: ……ha 7.26 4160 3 0.calitatea II preţ pe T valoarea prod.7.de calitate substas TOTAL VALOAREA PRODUCŢIEI MARFĂ UM t t T Euro/t Euro T Euro/t Euro T Euro/t Euro 1 Ha 20 20 12 0.P.

P. Valoarea producţiei marfă la cultura PIERSIC (V.extra şi I -calitatea II preţ / t valoarea prod.c. Euro t.M. Euro/ t.8.5 160 240 5880 Revine la …ha 317 .de calit II -calitatea industrială(substas) preţ pe kg Valoarea producţiei de caliatte sub stas Total valoarea producţei marfă UM t. Euro/kg Euro t.II -calitatea industriale (sub stas) Preţ / t valoarea prod.P.7.08 80 4050 Revine la: ….ha 7.) Specificare Producţia fizică proiectată Producţia valorificabilă d. t.0 1.7.-calitatea extra şi I preţ / t valoare prod.22 3520 3 0.0 2. calit.15 450 1 0. Euro/kg 1ha 17 17 13 380 4940.c-calitatea extra şi I preţ pe kg Valoarea prod. sub stas TOTAL VALOAREA PRODUCŢIEI MARFĂ UM To To To Euro7To Euro To Euro7To Euro To Euro7To Euro Euro 1 ha 20 20 16 0..calit.extra şi I -calitatea II preţ pe kg Valoarea prod.M.…. de calit. Valoarea producţiei marfă la cultura VIŞIN (V. de calit.) Specificare Producţia fizică proiectată Producţia valorificabilă d. t.5 280 700.

de calit.4 250 3600 2. Valoarea producţiei marfă la cultura CIREŞ (V. de calit. calit.P.9.0 200.M. Valoarea producţiei marfă la cultura ALUN (V. II Total valoarea producţiei marfă UM Kg Kg Kg Euro/kg Euro Kg Euro/kg Euro Revine la: 1 ha …ha 3000.0 1.8 7840.0 2800.) Specificare Producţia fizică proiectată Producţia valorificabilă d.ha 7.c.…. calit.-calitatea extra şi I preţ pe t valoare prod.0 2.0 8120.P. de calit.II -calitatea industriale (sub stas) Preţ pe t valoarea prod..7.6 200 520 1 100 100 4220 Revine la: ….) Specificare Producţia fizică proiectată Producţia valorificabilă d. – calitatea extra şi I preţ pe kg valoarea prod.c.4 280.0 318 .10.0 3000.extra şi I -calitatea II preţ pe t valoarea prod.M. sub stas TOTAL VALOAREA PRODUCŢIEI MARFĂ UM To To To Euro7To Euro To Euro7To Euro To Euro7To Euro Euro 1 ha 18 18 14. extra şi I .calitatea II preţ pe kg valoarea prod.

P. de calit.84 15120 2 0.7.calitatea II preţ pe kg valoarea prod. II Total valoarea producţiei marfă Pret mediu UM Kg Kg Kg Euro/kg Euro Kg Euro/kg Euro Euro/t Catina alba 20 20 18 0.M.11. – calitatea extra şi I preţ pe kg valoarea prod.) Specificare Producţia fizică proiectată Producţia valorificabilă d.c. extra şi I . calit. Valoarea producţiei marfă la cultura CĂTINĂ (V.4 800 15920 796 319 .

8 6400 6400 800 15 15 12 0.de calit.c. crt.extra şi I .7 8400 3 0.1 15400 1 0. – calitatea extra şi cal.4 200 7200 480 SPECIA Afin Agriş Trandafir pentru petale 1. Valoarea producţiei marfă la cultura arbuşti fructiferi (V.1 15400 1 0.preţ pe kg . de calit.4 400 15800 1053 Coacăz alb 15 15 14 1. I . Specificare UM Coacăz negru Producţia fizică proiectată Producţia valorificabilă d.valoarea prod.8 1.M.5 500 14800 1233 Coacăz roşu 15 15 14 1.P.7.valoarea prod. II şi industriale TOTAL VALOARE PRODUCŢIE MARFĂ Preţ mediu t t t Euro Euro t Euro Euro Euro/t 12 12 11 1.) Nr.preţ pe kg .2 600 9000 600 320 .8 2.12.3 14300 1 0.0 3600 3600 2000 Pentru specia şi suprafaţa utilizator 1 2 8 8 8 0.calitatea II şi industriale % .8 1.

II Total valoarea producţiei marfă 8. (6+7) Din care : -lucrări tehnologice .extra şi I -calitatea II preţ pe kg Total valoarea producţei cal. Valoarea producţiei marfă la cultura ZMEUR (V.1 15400 1000 1000 0.c.1.c-calitatea extra şi I preţ pe kg Valoarea prod.M. Valoarea producţiei globale (V.calitatea II preţ pe kg valoarea prod. de prod. calit. crt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Specificare -capacitatea proiectată -valoarea totală a investiţiei -durata de exploatare -cota anuală de amortisment -valoarea anuală a chelt. – calitatea extra şi I preţ pe kg valoarea prod.) 8.5 500 15900 Ha Euro Ani Euro /an Euro Euro Euro Euro To Euro /t Valoarea pentru 1 Ha …Ha 1 17321 20 866 2867 1783 1084 3733 25 336 .) Specificare Producţia fizică proiectată Producţia valorificabilă d.P.13. de calit.recoltat şi valorificat recolta 25t/ha -valoarea totală a producţiei (4+5) -producţia fizică .25 12000 2000 0.60 1200 13200 Revine la …ha 7.marfa UM kg kg kg Euro/ kg.) Specificare Producţia fizică proiectată Producţia valorificabilă d.P.calit.G. Euro/kg kg Euro/kg Euro Euro 1ha 12000 12000 10000 1. Valoarea producţiei globale la cultura MĂR Nr.7. Valoarea producţiei marfă la cultura MUR (V.14. extra şi I .P.a II-a Total valoare prod.preţ de cost mediu 321 UM Kg Kg Kg Euro/kg Euro Kg Euro/kg Euro Revine la: 1 ha …ha 15000 15000 14000 14000 1.M.

37.4 226. majorat cu 20% ( 2044) -cheltuieli pentru recoltarea producţiei (NTM/92.cheltuieli tehnologice anuale (antemăsurătoarea-deviz nr.94 = 1084.19 Euro . Valoarea producţiei globale la cultura PĂR SPECIFICARE Capacitatea proiectată Valoarea totală a investiei Durata normală de exploatare Cota anuală de amortisment Cheltuieli anuale de producţie Producţia de fructe Preţ mediu pe tona de fructe Valoarea totală a producţiei globale UM Ha Euro ani Euro Euro To Euro/t Euro Valoare pentru: 1 ha ……ha 1.CHELTUIELILE ANUALE DE PRODUCŢIE Se compun din : -Cheltuielile tehnologice anuale antemăsurătoarea – deviz nr.25 Z.ox 6. Total cheltuieli anuale de producţie__3126 Euro 8.7 majorat cu 20%) 1237.O.3 2600 CHELTUIELI ANUALE DE PRODUCŢIE (VPM) Se compun din : .cheltuieli tehnologice anuale (antemăsurătoarea deviz nr. Euro/t.94 Euro = 1084EURO Total cheltuieli anuale de producţie 2867 EURO 8.2093) 20 t x 5 zo x 6. Valoarea producţiei globale la cultura PRUN Specificare Capacitatea proiectată Valoarea totală a investiţiei Durata normală de exploatare Cota anuală de amortisment Cheltuieli anuale de producţie Producţia de fructe Cost mediu pe tona de fructe Valoarea totală a producţiei globale UM Ha Euro Ani Euro Euro t. 2120 ) 25 to x 6.5z.81 Euro Total cheltuieli anuale de producţie 1932 Euro 322 .6 20 113. articol nr. Euro Valoarea pentru 1ha …ha 1. 5 majorată cu 20% ( 1783 Euro) -Cheltuielile pentru recoltarea producţiei de 25to/ha (NTM)/92 artic 2102 ) 25Tox2.0 16052 20 803 3126 25 398 3931 • CHELTUIELILE ANUALE DE PRODUCŢIE Se compun din: .0 11310 25 452.6. x 6.3.cheltuieli pentru recoltarea producţiei (NTM/92 art.2.94 = 694.

Valoarea producţiei globale la cultura GUTUI SPECIFICARE Capacitatea proiectată Valoarea totală a investiei Durata normală de exploatare Cota anuală de amortisment Cheltuieli anuale de producţie Producţia de fructe Cost de producţie pe tona de fructe Valoarea totală a producţiei globale UM Ha Euro ani Euro Euro To Euro/t Euro Valoare pentru: 1 ha ……ha 1.8 3240.1 2756.25 Z.10 majorat cu 10% = 1200 EURO Cheltuieli pentru recoltarea producţiei ( NTM/92 2042 ) 3. articol nr. majorat cu 20% .4.8.0 20 137. 2120 ) 20 to x 6.0 9431 60 157 1589 1200 389 3 1800 1746 CHELTUIELILE ANUALE DE PRODUCŢIE Se compun din : Cheltuieli tehnologice anuale (antemăsurătoarea–deviz nr.O.cheltuieli tehnologice anuale (antemăsurătoarea deviz nr.cheltuieli pentru recoltare Producţia de fructe Preţ mediu pe tona de fructe Valoarea totală a producţiei globale UM Ha EURO Ani EURO EURO EURO EURO Tone EURO/tone EURO Valoarea pentru 1 ha ……ha 1.94 = 868 Euro. x 6. Valoarea producţiei globale la cultura NUC Specificare Capacitatea proiectată Valoarea totală a investiţiei Durata normată de exploatare Cota anuală de amortisment Cheltuieli anuale de producţie .1888 Euro -cheltuieli pentru recoltarea producţiei (NTM/92.0 CHELTUIELILE ANUALE DE PRODUCŢIE Se compun din: .94=389 EURO Total cheltuieli anuale de producţie 1589 EURO 8.0 13723.cheltuieli tehnologice anuale .0 t × 18.6. Total cheltuieli anuale de producţie 2756 Euro 323 .5.75 ZO × 6.0 20 686.

şi valorificare recoltă Producţia de fructe Cost mediu pe tona de fructe Valoarea totală a producţiei globale UM Ha Euro ani Euro Euro Euro Euro To/ha Euro/t Euro 1 ha 1.5 2400 pentru: ….5 2049 833..7 majorate cu 20% ( 833.recoltat şi valorificat recolta Producţia de fructe Cost producţie mediu pe tona de fructe Valoarea totală a producţiei globale UM Ha Euro ani Euro Euro Euro Euro To/ha Euro/t Euro Valoarea 1 ha 1.44 Euro Total cheltuieli anuale de producţie 1849 Euro 324 .33) -Cheltuielile pentru recoltarea producţiei de (20 to x 5zo x 6.33 1215.02 Euro -Cheltuielile pentru recoltarea producţiei de (20 to x 5zo x 6. Valoarea producţiei globale la cultura CAIS Valoarea Specificare Capacitatea proiectată Valoarea totală a investiţiei Durata normală de exploatare Cota anuală de amortisment Cheltuieli anuale de producţie din care: .25 2200 pentru: …. tehnologice anuale antemăsurătoarea –deviz nr.5 majorate cu 20% →1155.ha CHELTUIELILE ANUALE DE PRODUCŢIE Se compun din: -Chelt.lucrări tehnologice .28 20 90.33 1215.28 Euro Total cheltuieli anuale de producţie 2049 Euro 8.0 9787.lucrări tehnologice .4 15 652. Valoarea producţiei globale la cultura piersic Specificare Capacitatea proiectată Valoarea totală a investiţiei Durata normală de exploatare Cota anuală de amortisment Cheltuieli anuale de producţie din care: .ha CHELTUIELILE ANUALE DE PRODUCŢIE Se compun din: -Cheltuielile tehnologice anuale antemăsurătoarea –deviz nr.0 10021 15 668 1849 833.28 20 102.94 Euro) = 694.7.94) =1215..6.rec.8.

lucrări tehnologice .5 2295.539 CHELTUIELI ANUALE DE PRODUCŢIE (VPM) Se compun din : cheltuieli tehnologice anuale (antemăsurătoarea-deviz nr. Euro Valoarea pentru 1ha …ha 1 11356 20 568 3.94Euro/ZO 2597.7 majorate cu 20%=625 € -Cheltuielile pentru recoltarea producţiei =159 Euro Total cheltuieli anuale de producţie 2134 Euro 325 .0 30 399.8.826 17 227 4.ha Capacitatea proiectată Valoarea totală a investiţiei Durata normală de exploatare Cota anuală de amortisment Cheltuieli anuale de producţie din care: .Valoarea producţiei globale la cultura CIREŞ Specificare UM Valoarea 1 ha 1 11963.6 majorat cu 20%) 1264.2093) 17t x 22 x 6. Euro/t.8.2 Euro Total cheltuieli anuale de producţie 3862 Euro 8.0 17 123.0 pentru: ….recoltat şi valorificat recolta Producţia de fructe Cost mediu pe tona de fructe Valoarea totală a producţiei globale Ha Euro ani Euro Euro Euro Euro To/ha Euro/t Euro CHELTUIELILE ANUALE DE PRODUCŢIE Se compun din: -Cheltuielile tehnologice anuale antemăsurătoarea–deviz nr.7 Euro cheltuieli pentru recoltarea producţiei (NTM/92 art.0 2100.9.Valoarea producţiei globale la cultura vişin Specificare Capacitatea proiectată Valoarea totală a investiţiei Durata normală de exploatare Cota anuală de amortisment Cheltuieli anuale de producţie Producţia de fructe Cost de productie mediu pe tona de fructe Valoarea totală a producţiei globale UM Ha Euro Ani Euro Euro t..

Valoarea producţiei globale la cultura CĂTINĂ Specificare .Valoarea producţiei globale la cultura ALUN Specificare .27 RON TOTAL CHELTUIELI ANUALE DE PRODUCŢIE 12104.valoarea totală a producţiei globale .8.5) (VCAP) Manopera:194.50 RON Utilaje – lucrări mecanice 0.preţ mediu de valorificare UM Ha Euro Ani Euro Euro To Euro/t Euro Euro/t Cătină albă 1.o.cost de producţie mediu pe tona de fructe .7 3930.0 24205 15 1614 7972 20 399 9300 465 326 .preţ mediu de valorificare UM Ha Euro Ani Euro Euro To Euro/t Euro Euro/t Valoarea pentru 1 ha 1 ha 1.producţia de fructe .cheltuieli anuale de producţie .cost de producţie mediu pe tona de fructe .3 3 1120.50 RON Materiale _______________________________________6422.valoarea totală a investiţiei .8 3362.3€ ) 8.90 RON Transporturi _______________________________________34.10.capacitatea proiectată . x 250RON/HAAn___787.n.75 h.producţia de fructe .cota anuală de amortisment .38 z.11.capacitatea proiectată . x 25 RON/30__________________ 4859.durata normată de exploatare .6 15 1573.0 1310.valoarea totală a producţiei globale .valoarea totală a investiţiei .cheltuieli anuale de producţie .0 23607.cota anuală de amortisment .a.a.durata normată de exploatare .18 RON.0 CHELTUIELILE ANUALE DE PRODUCŢIE (Antemăsurătoare – deviz nr. (3362.

00 622.94 25000.94 327 .VALOAREA CHELTUIELILOR ANUALE DE PRODUCŢIE Specificare Chelt.94 1160.0 20 50 1000 28697.50 1833.50 81. pentru aplicarea lucrărilor de întreţinere -lucrări manuale -lucrări mecanice -materiale -transporturi Cheltuieli pentru recoltarea producţiei -producţia proiectată -manopera ZO/t Necesar forţă de muncă TOTAL GENERAL UM RON RON RON RON RON RON t ZO/t ZO RON Cătină albă 3697.

60 4402.0 8 18.60 4402.0 705 1.n.0 1230 Agriş 1 2 3 4 5 6 7 1.valoarea totală a investiţiei .0 14601.0 14601.1 9032.00 337.cota anuală de amortisment .Valoarea producţiei globale la cultura arbuşti fructiferi Nr.1 7990.50 37940.0 705 VPG pentru 1 ha de: Coacăz Afin alb 1.00 ha din specia: Coacăz Afin Agriş alb 46446.Transporturi Cheltuieli pentru recoltarea producţiei: .Lucrări mecanice 15.00 337.0 14601.10 18750 15 50 750 65196.– Lucrări manuale 176.60 46446.00 337.0 10 1460.60 4402. crt Specificare .0 6140 VALOAREA CHELTUIELILOR ANUALE DE PRODUCŢIE Nr.00 3767.9 11052.1 10575.50 37940.0 15 602.0 705 Pentru Trandafir specia şi supraf.0 14601.00 3767.50 37940.00 3767.00 337.a.08 z.60 Coacăz roşu pentru 1.1 8426.1 10575. x 25 .Manopera ZO/t Necesar forţă de muncă TOTAL GENERAL RON RON RON RON RON RON Tone ZO/t ZO x 46446.producţia de fructe .8 450 810 66696. crt Specificare UM Coacăz negru Cheltuieli pentru aplicarea lucrărilor de întreţinere: TOTAL d.0 10 1460. dorită de utilizator 1 46446.00 337.0 10 1460.60 Trandafir pentru petale 46446.60 4402.8 9360.Producţia proiectată (To/ha) .10 18750 15 50 750 65196.o.1 9032.1 8 1053.durata normată de exploatare .0 1.0 10 1460.2 9840.1 9448.00 3767.60 46446.0 780 Coacăz roşu 1.c.cost de prod.8 5248.12.60 Pentru specia şi supraf.0 12 665.25. pentru dorită de petale utilizator 1.50 37940.cheltuieli anuale de producţie .10 10000 8 50 400 56446.capacitatea proiectată .00 337.0 15 602.10 18750 15 50 750 65196.1 10575. x 250 .0 10 1460.60 328 2 .50 37940.60 4402.8.mediu pe tona de fructe VALOAREA TOTALĂ A PRODUCŢIEI GLOBALE Preţ mediu /t UM Ha Euro ani Euro Euro to Euro/to Euro Euro/t Coacăz negru 1.00 3767.Materiale .1 9032.10 15000 12 50 600 61446.0 14601.60 4402.50 37940.00 3767.0 15 602.10 20250 1.0 14601.07 ha.

32 RON Cheltuieli anuale de producţie = cheltuieli de exploatare + cheltuieli cu recoltarea Cheltuieli cu recoltarea la coacăz negru = 12 t/ha x 50 zo/t x 25RON/zo = 15.750 RON Cheltuieli cu recoltarea la agriş = 15 t/ha x 50 zo/t x 25RON/zo = 18.000 = 28764.000 RON Cheltuieli anuale de producţie la coacăz negru = 13764.000 = 23764.514.32 +18.750 = 32.750 RON Cheltuieli cu recoltarea la trandafir = 1.32 RON ( 9448 Euro) Cheltuieli anuale de producţie la afin = 13764.750 = 32.32 +15.514.250 RON Cheltuieli cu recoltarea la afin = 8 t/ha x 50 zo/t x 25RON/zo = 10.Cheltuieli de exploatare a unei plantaţii: = 13764.32 +18.32 RON ( 9032 Euro) Cheltuieli anuale de producţie la agriş = 13764.250 = 34.32 +10.000 RON Cheltuieli cu recoltarea la coacăz roşu şi alb = 15 t/ha x 50 zo/t x 25RON/zo = 18.32 +20.014.32 RON ( 9032 Euro) Cheltuieli anuale de producţie la trandafir = 13764.32 RON (6601 Euro) 329 .8 t/ha x 450 zo/t x 25RON/zo = 20.32 RON ( 7990 Euro) Cheltuieli anuale de producţie la coacăz roşu şi alb = 13764.

75RON Utilaje – lucrări mecanice 3.o.valoarea totală a investiţiei .a.cota anuală de amortisment .13.n.3 h.cost de producţie mediu pe tona de fructe . x 250RON/HA--------------------------------------825 RON Materiale __________________________________ 10715.0 16886 15 15 1125.Valoarea producţiei globale la cultura ZMEUR Specificare Capacitatea proiectată Valoarea totală a investiţiei Durata normală de exploatare Cota anuală de amortisment Cheltuieli anuale de producţie Producţia de fructe Cost de productie mediu pe tona de fructe Valoarea totală a producţiei globale Pret mediu de valorificare UM Ha Euro Ani Euro Euro t. ANUALE 27814.0 24678 20 1233.8 10500.12 Ron 8.n x 250 Ron = 825 Ron Materiale : = 10580 Ron Transporturi : 35t/km x 0.7 8967.producţia de fructe .0 1.valoarea totală a producţiei globale .30 ha.15 Ron Utilaje : 3.5 ) Manopera : 655.0 700 CHELTUIELILOR ANUALE DE PRODUCŢIE (Antemăsurătoare – deviz nr.5) (VCAP) Manopera: 825. x 25 RON/30__________________20627.cheltuieli anuale de producţie .9 7726 12.14. Euro Euro/t 1ha 1.125 Ron TOTAL CHELT.11 z.capacitatea proiectată .0 15 15 597.54 ZO x 25Ron/ZO = 2622.a.a. Euro /t.durata normată de exploatare .8.0 RON 330 .Valoarea producţiei globale la cultura MUR Specificare .375Ron = 13.preţ mediu de valorificare UM Ha Euro Ani Euro Euro To Euro/t Euro Euro/t Valoarea pentru 1 ha 1 ha 1.0 643 9036 753 Valoarea pentru …ha CHELTUIELI ANUALE DE PRODUCŢIE (Antemăsurătoarea – deviz nr.

3.4 RON.2. (8967 € ) 9.4 2266 2718 4570 1852 6 331 . Indicatori de eficienţă economică 9.62RON TOTAL CHELTUIELI ANUALE DE PRODUCŢIE -------.32281.- Transporturi _____________________________________ 113.1. Indicatori de eficienţă economică la MĂR Indicatorul UM Ani Euro/ha Euro Euro Euro Euro ani Valoarea pentru 1 Ha 17321 20 866 7501 3733 8400 4667 3-4 -durata normată de exploatare -cota anuală de amortisment -valoarea anuală a cheltuielilor de producţie -valoarea producţiei globale (VPG) -valoarea producţiei marfă -profit anual -durata de recuperare a investiţiei din profit 9. Indicatori de eficienţă economică la PRUN INDICATORUL Valoarea totală a investiţiei Durata normală de exploatare Cota anuală de amortisment Valoarea anuală a cheltuielilor de producţie Valoarea producţiei fizice (VPM) Valoarea producţiei marfă Profit annual Durata de recuperare UM Euro ani Euro Euro Euro Euro Euro ani Valoarea pentru 1 hectar 16052 20 803 3126 3931 9950 5619 3 UM Euro Ani Euro Euro Euro Euro Euro Ani Valoarea pentru 1 hectar 11310 25 452. Indicatori de eficienţă economică la PĂR INDICATORUL Valoarea totală a investiţiei Durata normală de exploatare Cota anuală de amortisment Valoarea anuală a cheltuielilor de producţie Valoarea producţiei fizice (VPG) Valoarea producţiei marfă (UPG) Profit anual Durata de recuperare a investiţiei din profit 9.

) Valoarea producţiei marfă Profil anual Durata de recuperare din profil UM Euro ani Euro -/-/-/-/ani Valoarea pentru 1 hectar 9787.9 UM EURO Ani EURO EURO EURO EURO EURO Ani Valoarea pentru 1 hectar 9441 60 157 1589 1746 5400 3654 3 332 . Indicatori de eficienţă economică la CAIS INDICATORUL Valoarea totală a investiţiei Durata normală de exploatare Cota anuală de amortisment Valoarea anuală a cheltuielilor de producţie Valoarea producţiei fizice (UP.5. Indicatori de eficienţă economică la GUTUI INDICATORUL Valoarea totală a investiţiei Durata normală de exploatare Cota anuală de amortisment Valoarea anuală a cheltuielilor de producţie Valoarea producţiei fizice (VPG) Valoarea producţiei marfă (UPG) Profit anual Durata de recuperare a investiţiei din profit 9.0 1997.1 2756.9.4. Indicatori de eficienţă economică la NUC INDICATORUL Valoarea totală a investiţiei Durata normală de exploatare Cota anuală de amortisment Valoarea anuală a cheltuielilor de producţie Valoarea producţiei globale ( VPG) Valoarea producţiei marfă ( VPM) Profit anual Durata de recuperare a investiţiei din profit 9.0 3442.G.5 2257 2909 4645 1736 ≈6 UM Euro ani Euro Euro Euro Euro Euro ani Valoarea pentru 1 hectar 13723.6.36 15 652.1 5440.9 6.0 20 686.

) Valoarea producţiei marfă Profil anual Durata de recuperare din profil UM Euro ani Euro -/-/-/-/ani Valoarea pentru 1 hectar 11963 399 2134 2533 4220 1687 7.7.0 1450 7. Indicatori de eficienţă economică la CIREŞ INDICATORUL Valoarea totală a investiţiei Durata normală de exploatare Cota anuală de amortisment Valoarea anuală a cheltuielilor de producţie Valoarea producţiei fizice (UP.9.8 UM Euro ani Euro -/-/-/-/ani Valoarea pentru 1 hectar 10021 15 668 1849 2517 4050 1533 ≈ 6.) Valoarea producţiei marfă Profil anual Durata de recuperare din profil 9.G.1~ 7 UM Euro Ani Euro Euro Euro Euro Euro Ani Valoarea pentru 1 hectar 11356 20 568 3862 4430 5880. Indicatori de eficienţă economică la VIŞIN INDICATORUL Valoarea totală a investiţiei Durata normală de exploatare Cota anuală de amortisment Valoarea anuală a cheltuielilor de producţie Valoarea producţiei fizice (VPM) Valoarea producţiei marfă Profit anual Durata de recuperare 9.9.5 333 .8. Indicatori de eficienţă economică la PIERSIC INDICATORUL Valoarea totală a investiţiei Durata normală de exploatare Cota anuală de amortisment Valoarea anuală a cheltuielilor de producţie Valoarea producţiei fizice (UP.G.

6 15 1573.0 3183.10.9.3 4936.8 334 .11. Indicatori de eficienţă economică la ALUN INDICATORUL Valoarea totală a investiţiei Durata normată de exploatare Cota anuală de amortisment Valoarea cheltuielilor anuale de producţie Valoarea producţiei fizice Valoarea producţiei marfă Profit anual Durata de recuperare a investiţiei UM Euro ani Euro Euro Euro Euro Euro ani Valoarea pentru 1 hectar 23607.4 9.8 3362. Indicatori de eficienţă economică la CĂTINĂ INDICATORUL Valoarea totală a investiţiei Durata normată de exploatare Cota anuală de amortisment Valoarea cheltuielilor anuale de producţie Valoarea producţiei fizice Valoarea producţiei marfă Profit anual Durata de recuperare a investiţiei UM Euro ani Euro Euro Euro Euro Euro ani Valoarea pentru 1 hectar 24205 15 1614 7972 9586 15920 6334 3.9 7.1 8120.

Indicatori de eficienţă economică la arbuştii fructiferi Specii de arbuşti fructiferi cu tehnologii asemănătoare Coacăz Coacăz Coacăz Afin Agriş Trandafir negru roşu alb pentru petale 14601.3 14601.0 10492.0 10 1460.0 10492.0 10 1460.0 13500.6 Pentru specia şi suprafaţa dorită de utilizator Nr.0 15800. Valoarea producţiei globale Valoarea producţiei marfă Profit anual Durata de recuperare din profit UM Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro ani 335 . crt.0 10 1460.0 5.0 3 14601.0 4208.1 9032.5 14601.0 4374.1 9032.0 5308.0 2592.0 8426.0 14700.1 6601.0 5308.0 10 1825.0 10492.0 3.0 3 14601.1 9032.0 3 14601.1 14800.0 10908.0 10 1460.1 7990.0 5350.1 12800.0 10 1460.9.12. 1 2 3 4 5 6 7 8 Indicatorul Valoarea totală a investiţiei Durata normată de exploatare Cota anuală de amortisment Valoarea anuală a chelt.1 9448.0 15800. de prod.0 3.0 9450.

13 35024.0 2.06 5347.9 7726.8~6 10.14. 20. 20.38 6420.9-3 UM Euro Ani Euro Euro Euro Euro Euro Ani Valoarea pentru 1 hectar 24.678 20 1233. 3 4 8758.20 62354.00 3039.90 4286.03 39306.0 5807. 20. Suplimentare TOTAL GENERAL 336 .10 din care eşalonată pe ani de execuţie Anul I Anul II Anul III Anul IV 20.86 6001.25 55549.00 3039. Grafic de eşalonare a investiţiilor 10.10 7205.0 10093.13 31985.20 6240.06 5347.25 1071.38 6420.90 785.0 8967.0 15900.25 8758.. crt Lucrare Valoarea totală RON 2 8758.90 6804.1.06 5347.9..75 0 1 1 -pregătirea terenului 2 .înfiinţarea plantaţiei 3 -întreţinerea în anul I 4 -întreţinere în anul II 5 -întreţinere în anul III TOTAL COSTURI DIRECTE Chelt. Indicatori de eficienţă economică la MUR INDICATORUL Valoarea totală a investiţiei Durata normată de exploatare Cota anuală de amortisment Valoarea cheltuielilor anuale de producţie Valoarea producţiei fizice Valoarea producţiei marfă Profit anual Durata de recuperare a investiţiei UM Euro ani Euro Euro Euro Euro Euro ani Valoarea pentru 1 hectar 16886 15 1126..13 31985..9 13200 4240 5.13. Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura MĂR GRAFIC DE EŞALONARE a cheltuielilor şi de realizare a investiţiei Nr.0 8959.50 99830. Indicatori de eficienţă economică la ZMEUR INDICATORUL Valoarea totală a investiţiei Durata normală de exploatare Cota anuală de amortisment Valoarea anuală a cheltuielilor de producţie Valoarea producţiei fizice (globale) Valoarea producţiei marfă Profit anual Durata de recuperare 9.80 654.

14 16170.812 335.812 2730.53 270.Întreţinere în anul I 4 .22 6133.70 3185.51 3185.53 2935.68 29284.16 5097.eşalonată pe ani de execuţie Anul II Anul III Anul IV Anul V 4 13507.07 3514.06 7464.51 3185.Întreţinere în anul II 5 .05 25891.812 2730.87 2662.Întreţinere în anul III 6 .06 2935.32 18253.00 51596.Pregătirea terenului 2 .06 6133.66 5708.70 3392.2.37 Anul III 5 x x 5097.09 32798.Întreţinere în anul V TOTAL COSTURI DIRECTE cheltuieli suplimentare TOTAL GENERAL 337 .78 3216.50 280.53 3001.0 6868.625 444.37 5097.85 618.625 4194.69 4032.00 Anul IV 6 x x Anul V 7 x x 10.28 4194.53 2935.00 6133.3.Înfiinţatea plantaţiei 3 .85 din care.10.1 2730.54 57786.87 2662.05 Anul II 4 x 25891.125 4638.50 7465.70 3392.38 2083.03 Anul I 3 7465.13 611.00 735.29 8084.29 3521.79 3618.Întreţinere în anul IV 7 .85 13507.63 8359.13 3618. Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura PĂR Nr crt 0 1 2 3 4 5 6 Lucrarea 1 Pregătirea terenului Înfiinţarea plantaţiei Întreţinere în anul I Întreţinere în anul II Întreţinre în anul III Întreţinere în anul IV TOTAL COSTURI DIRECTE Cheltuieli suplimentare TOTAL GENERAL Valoarea toatală RON 2 7464.05 895.625 36682.31 6190.13 3618.50 4194. Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura PRUN Nr. crt Lucrarea Valoarea totală 2 7465.16 4052.85 din care eşalonată pe ani de execuţie Anul I 3 7464.06 434.3 40715.75 5 6 7 Anul VI 8 0 1 1 .

2. 19 216 2204 × 2521. 38 × × × × 1312.8 8 3926.5 1988.19 2521. 38 260 2020 × × × 3926. 3. 10. 13 × × × 1627.7 5 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × 2090. 7. Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura NUC Nr. 8. 0 1.38 1312. 9. 13 227 2317 TOTAL COSTURI DIRECTE Cheltuieli suplimentare TOTAL GENERAL 338 .75 2090. 38 × 2560. 13 × × × 2560. 19 × × × × 2521. 19 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × 1680 . 53 × Anul II 4 Din care . 13 263 2869 × 1627. 53 1057 11568 × 2606.13 2560.5 162 1842 × 1988. 19 142 1455 × 1680 .13 1627. Crt.88 30828.8 8 390 4317 × × × × 10510.38 3926.7 5 250 2776 × 2090.6 3 2606. 5.5 × × × 1988. 6.10.19 1680. 38 156 1783 × 1312. 1 Pregătirea terenului Înfiinţarea plantaţiei Întreţinere in anul I Întreţinere in anul II Întreţinere in anul III Întreţinere in anul IV Întreţinere in anul V Întreţinere in anul VI Întreţinere in anul VII Întreţinere in anul VIII Întreţinere in anul IX Valoare a totală RON 2 10510. 4.4. eşalonată pe ani de execuţie Anul Anul Anul Anul Anul Anul III IV V VI VII VIII 5 6 7 8 9 10 Anul IX 11 Anul X 12 × 2606.1 6 3123 33951 Anul I 3 10510.

85 Anul I 3 6872.37 385.37 5663.00 5232.00 3866.00 3866.50 49402.20 23188.10 din care eşalonată pe ani de execuţie Anul II Anul III Anul IV 4 x 19800.32 4251.10 7453.69 5663.69 3387.34 5092.10 19800.69 3387.06 3070.5 6 x x Anul V 7 x x 339 .37 4720.81 6872.69 6207.37 5663.81 543.00 3866.10.37 5 x x 4720.46 4720. Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura GUTUI Nr crt 0 1 2 3 4 5 6 Lucrarea 1 Pregătirea terenului Înfiinţarea plantaţiei Întreţinere în anul I Întreţinere în anul II Întreţinre în anul III Întreţinere în anul IV TOTAL COSTURI DIRECTE Cheltuieli suplimentare TOTAL GENERAL Valoarea totală RON 2 6872.5.81 44310.10 581.00 512.40 26258.

4 x 9032.48 3500.44 321. 1 Pregătirea terenului 2 Înfiinţarea plantaţiei 3 Întreţinere în anul I 4 Întreţinere în anul II 5 Întreţinere în anul III 6 Întreţinere în anul IV 7 Întreţinere în anul V TOTAL COSTURI DIRECTE Cheltuieli suplimentare TOTAL GENERAL 340 .89 2935.. crt. 0 1 Lucrarea Valoarea Totală 2 7070. x x x x x 3173.47 35234.58 4008.54 7664. eşalonată pe ani de execuţie Anul I…… 3 7070.87 9032.10.5 362.19 3228.87 593.07 3462..6.08 Anul… Anul .41 Anul II…….57 3173.04 3363.77 1467.51 Anul IV …….87 7070.44 2935.89 3173. x x x x 2935.08 Anul V …….57 326. ….5 31871. x x x 3141.38 3141.89 292.5 3645.38 11903.44 3141.39 2871.61 13371.05 Anul VI …… x x x x x x 3645.51 din care. Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura CAIS Nr.39 2871.57 3645.38 Anul III …….

2 423.23 3465.06 32354.06 3860.46 2912.2 Anul 341 . Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura PIERSIC Nr.06 2364.23 x 3465.1 15245.95 din care.46 x x 2912.23 3465.24 351.10.68 20522.06 18157.1 581.1 6872. eşalonată pe ani de execuţie Anul Anul III Anul IV Anul II 4 x x x 15245.31 0 1 1 Pregătirea terenului 2 Înfiinţarea plantaţiei 3 Întreţinere în anul I 4 Întreţinere în anul II 5 Întreţinere în anul III 6 Întreţinere în anul IV TOTAL COSTURI DIRECTE Cheltuieli suplimentare TOTAL GENERAL Anul I 3 6872.10 7453.06 x x 3860.52 3860.25 3816. Lucrarea Valoarea Totală 2 6872.01 4283. crt.91 372004 36074.7.

0 6873. Lucrarea Valoare crt a totală Anul I Anul II Anul Anul Anul V III IV 0 1 2 3 4 5 6 7 1 .50 7664.25 x x x x x 4527.7 3 .6 2821.0 4 .37 342 . eşalonată pe ani de execuţie Nr.81 16526.40 4254.Înfiinţatea plantaţiei 16828.62 3847.7 3793.51 2884.6 5 . Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura VIŞIN din care.10.62 406.7 3675.4 6873.6 3675.84 61.44 3326.02 x x x 3326.94 4527.44 321.6 2821.30 4944.6 6 .74 x x x x 3532. Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura CIREŞ Nr.60 18670.Întreţinere în anul I 2639.7 cheltuieli suplimentare 61.92 x x 3847.65 TOTAL GENERAL 10.Pregătirea terenului 6873. 0 1 2 3 4 5 6 7 Lucrarea Valoare Totală 2 din care.00 3886.32 2144.8.Întreţinere în anul IV 3793.87 593.Întreţinere în anul II 3675.25 3532.87 - Anul Întreţinere în anul V TOTAL COSTURI DIRECTE Cheltuieli suplimentare TOTAL GENERAL 38831.84 25.2 4236.4 19467.94 416.24 1 Pregătirea terenului Înfiinţarea plantaţiei Întreţinere în anul I Întreţinere în anul II Întreţinere în anul III Întreţinere în anul IV Anul I 3 7070. eşalonată pe ani de execuţie Anul Anul Anul Anul Anul II III IV V VI 4 x x x x x 13641.Întreţinere în anul III 2821.6 3793.1 43067.30 3647.0 2639.7 16828.4 2 .3 7070. crt.26 115.7 TOTAL COSTURI DIRECTE 36632.9.25 354.

56 anul V Întreţinere în 7.40 11.40 plantaţiei şi într.230.06 terenului Înfiinţarea 15. eşalonată pe ani de execuţie Anul II Anul III Proiect tip RON 5 Utilizator 6 Proiect tip RON 7 Nr.570.617.10.05 8.00 CHELTUIELI INDIRECTE TOTAL 71635.95 8.570.595.210.51 4.192.164.06 CHELTUIELI DIRECTE TOTAL 8.44 15.688.31 343 .56 anul VI TOTAL 63.62 406.688.44 1.210.06 4.05 anul II Întreţinere în 8.075.44 anul III Întreţinere în 8.92 17.570.810.40 2. crt 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Specificare Anul I Proiect tip RON Utilizator 4 Anul IV Proiect Utilizator tip RON Utilizator 8 9 10 1 2 3 Pregătirea 4.06 GENERAL 15.87 9.617.283.617.470.230.44 anul IV Întreţinere în 7.976.13 4. Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura ALUN Valoarea totală RON din care.617.688.210. I Întreţinere în 11.286.90 13.10.05 1.32 11.

99 1748.51 12879.11.82 4739. eşalonată pe ani de execuţie Anul I 20… Anul II 20… Anul III 20… Proiect Utilizator Proiect Utilizator Proiect Utilizator tip tip tip RON RON RON 3 4 5 6 7 8 5382.30 5382.70 87136.30 3859.30 12879. crt Specificare Valoarea totală RON 1 Pregătirea terenului Înfiinţarea plantaţiei şi întreţinere în anul I 3 Întreţinere în anul II TOTAL LUCRĂRI INVESTIŢII Cheltuieli suplimentare TOTAL GENERAL 0 1 2 2 5382.31 509.82 13929.74 1904.12.5 12615.82 x x x 13929.82 76560.99 12879.49 5209.92 din care.81 45274.31 28184.82 469.99 46446. Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura CĂTINĂ Nr.60 6116.I Întreţinere în anul II TOTAL LUCRĂRI INVESTIŢII Cheltuieli suplimentare Intretinere in anul III Cheltuieli suplimentare TOTAL GENERAL 2 4739. eşalonată pe ani de execuţie Anul I Anul II Anul III Proiect Utilizator Proiect Utilizator Proiect Utilizator tip tip tip RON RON RON 3 4 5 6 7 8 4739.31 28184. crt Valoarea totală RON din care.81 45274.65 10.21 32043.11 5891.56 15834.49 6479.81 x x x x x x 45274.30 51754.31 Specificare 0 1 2 3 4 6 7 8 9 1 Pregătirea terenului Înfiinţarea plantaţiei şi într.99 344 . Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura arbuşti fructiferi Nr.82 13929.15 10576.42 28184.32 52562.10.0 14627.

61 77350.04 10432.56 14193.50 x 11161.43 14193.17 3485.37 46625. eşalonată pe ani de execuţie Anul I 20 Anul II 20 Anul III 20 Proiect tip Utilizator Proiect tip Utilizator Proiect tip Utilizator 3 4 5369.Pregătirea terenului .10.87 51994.75 87782.61 din care.18 4 5 345 . crt 0 1 2 3 Specificare 1 .13.56 11161.Întreţinere în anul II TOTAL LUCRĂRI TEHNOLOGICE Sistem de susţinere TOTAL COSTURI DIRECTE cheltuieli suplimentare TOTAL GENERAL Valoarea Totală RON 2 5369.Înfiinţarea plantaţiei şi întreţinere în anul I .87 6947.01 28840.50 11161.79 51994.37 x 46625.61 25355.74 58942.56 63156. Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura ZMEUR Nr.

Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura MUR Nr.37 22349.56 22349.47 25388.12 14031.95 346 .94 22349. crt Specificare Valoarea totală RON din care.84 12510. eşalonată pe ani de execuţie Anul I Anul II Anul III Proiect Utilizator Proiect Utilizator Proiect Utilizator tip tip tip RON RON RON 3 4 5 6 7 8 4767.0 53658.17 0 1 2 3 4 6 7 8 9 1 Pregătirea terenului Înfiinţarea plantaţiei şi într.12 39627. I Întreţinere în anul II TOTAL LUCRĂRI TEHNOLOGICE SISTEM SUSŢINERE TOTAL CHELTUIELI DIRECTE TOTAL CHELTUIELI INDIRECTE TOTAL GENERAL 2 4767.10.12 12510.37 12510.90 60789.05 14031.37 4767.56 4767.0 26541.37 3039.14.56 418.38 5185.05 7131.12 3674.56 22349.05 30215.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful