CUPRINS

I. GENERALITĂŢI………………………………………………………….… 2 1. Cerinţele pomilor faţă de condiţiile de mediu…………………………...2 1.1. Cerinţele faţă de lumină………………………………………………….… 2 1.2. Cerinţele faţă de căldură………………………………………………….…..2 1.3. Cerinţele faţă de apă……………………………………………………..… 3 1.4. Cerinţele faţă de aer………………………………………………………..…4 1.5. Cerinţele faţă de sol……………………………………………………….…..4 2. Organele pomilor şi funcţiile acestora………………………………….….6 2.1 Rădăcina…………………………………………………………………….….6 2.2. Tulpina……………………………………………………………………….…7 2.3. Frunza……………………………………………………………………….…9 2.4. Muguri – Floarea – Fructul ………………………………………………...9 II. ÎNFIINŢAREA PLANTAŢIILOR……………………………………………10 1. Alegerea şi pregătirea terenului…………………………………………..10 1.1. Alegerea terenului………………………………………………………………10 1.2. Zonarea speciilor pomicole……………………………………………………11 1.3. Pregătirea terenului……………………………………………………………..12 1.4. Parcelarea terenului…………………………………………………………….13 2. Plantarea pomilor………………………………………………………….19 2.1. Epoca de plantare………………………………………………………………19 2.2. Executarea gropilor …………………………………………………………....20 2.3. Pregătirea materialului săditor………………………………………………...20 2.4 Tehnica de plantare……………………………………………………………. 20 III. LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE A POMILOR ŞI ARBUŞTILOR FRUCTIFERI……………………………………………………………….23

1. Lucrări de întreţinere…………………………………………………………23 1.1 Lucrări de întreţinere a solului în livezi………………………………………..23 1.2. Combaterea brumelor şi îngheţurilor târzii…………………………………..24 1.3. Combaterea buruienilor cu ajutorul erbicidelor……………………………..25 2. Lucrări de întreţinere a pomilor şi arbuştilor fructiferi…………………26 2.1. Combaterea bolilor şi dăunătorilor…………………………………………...26 2.2. Complexe de tratamente fitosanitare la pomi şi arbuşti fructiferi…………27 2.3. Calculul volumului de soluţie pentru tratamente fitosanitare………………45 3. Fertilizarea plantaţiilor pomicole…………………………………………...46 3.1. Îngrăşămintele organice……………………………………………………… 46 3.2. Îngrăşăminte chimice…………………………………………………………. 47 3.3. Reguli generale ……………………………………………………………….. 49 3.4. Epoca de aplicare a îngrăşămintelor……………………………………….. 49 3.5. Metode şi locul de aplicare al îngrăşămintelor…………………………….. 49 4. Irigarea livezilor……………………………………………………………….50 5. Tăierea pomilor………………………………………………………………. 52

5.1. Epocile de aplicare a tăierilor la pomi………………………………………52 5.2. Operaţii tehnice folosite la conducerea creşterii şi fructificării pomilor… 52 5.3. Sisteme de coroană pentru livezi intensive…………………………………54 5.4. Sisteme de coroană pentru livezi superintensive…………………………..55 5.5 Schiţe pentru tăieri de formare, întreţinere, fructificare la pomi şi arbuşti fructiferi............................................................................................................... 57 6. Soiuri propuse ………………………………………………………………...70 6.1. Soiuri propuse pentru cultura măr……………………………………….…… 70 6.2. Soiuri propuse pentru cultura păr……………………...…………………… 70 6.3. Soiuri propuse pentru cultura prun………………………………..………… 70 6.4. Soiuri propuse pentru cultura nuc……………………………………..……. 71 6.5. Soiuri propuse pentru cultura cais……………………………………..……. 71 6.6. Soiuri propuse pentru cultura cireş……………………………………….…. 71 6.7.Soiuri propuse pentru cultura gutui……………………………………….… ….72 6.8.Soiuri propuse pentru cultura piersic…………………………………… ……...73 6.9. Soiuri propuse pentru cultura vişin………………………………………….. . .74 6.10. Soiuri propuse pentru cultura cătină…………………………………….……75 6.11. Soiuri propuse pentru cultura alun…………………………………….…… 76 6.11 Soiuri propuse pentru cultura arbuştilor fructiferi……………………..…… 76 6.12. Soiuri propuse pentru cultura zmeur……………………………………...… 77 6.13. Soiuri propuse pentru cultura mur……………………………………….…. 78 7.Staţiuni pomicole........................................................................................79 IV. RECOLTAREA, CONDIŢIONAREA ŞI PĂSTRAREA FRUCTELOR ......81 1. Recoltarea fructelor………………………………………………………… 81 1.1. Evaluarea producţiei de fructe………………………………………………..81 1.2.Stabilirea momentului optim de recoltare…………………………………….81 1. 3. Perioada de recoltare a fructelor…………………………………………….82 1.4. Metode de recoltare...................................................................................83 2.Condiţionarea şi păstrarea fructelor……………………………………….84 2.1. Sortarea fructelor……………………………………………………………....84 2.2. Păstrarea fructelor……………………………………………………………..85 V. CALCULE ECONOMICE PENTRU ÎNFIINTAREA UNUI HA DE POMI ŞI ARBUŞTI FRUCTIFERI…………………………………………………………...….90 1. Antemăsurătoare şi deviz pentru pregătirea terenului în vederea înfiinţării unei plantatii…………………………………………………………………............91 1.1.Antemăsurătoare – Deviz nr. 1 Pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului în vederea înfiinţării unei plantaţii de măr pe o suprafaţă de 1 ha…………………………………… 91 1.2.Antemăsurătoare – Deviz nr.1 Pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului în vederea înfiinţării unei plantaţii de păr de tip intensiv…………………………………….. 93 1.3. Antemăsurătoare – Deviz nr. 1 Pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului în vederea înfiinţării unei plantaţii de prun………………………………………………………95 1.4. ANTEMĂSURĂTOARE –DEVIZ NR.1. Pentru executarea lucrărilor de pregătirea terenurilor şi înfiinţarea

unei plantaţii de nuc cu desimea de 208 pomi la hectar ………………………….97 1.5.Antemăsurătoare – Deviz nr.1 Pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului în vederea înfiinţării unei plantaţii de gutui de tip intensiv…………………………………. 100 1.6.Antemăsurătoare-Deviz nr.1 Pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului în vederea înfiinţării unei plantaţii de cais………………………………………………………102 1.7.Antemăsurătoare-Deviz nr.1 Pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului în vederea înfiinţării unei plantaţii de piersic……………………………………………….… 104 1.8. Antemăsurătoare – Deviz nr. 1 Pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului în vederea înfiinţării unei plantaţii de visin ………………………………………………….…106 1.9. Antemăsurătoare-Deviz nr.1 Pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului în vederea înfiinţării unei plantaţii de cires…………………………………………………......108 1.10. Antemăsurătoare – Deviz nr.1 Pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului pentru înfiinţarea unei plantaţii de alun cu desimea de 580 plante/ha…………110 1.11. Antemăsurătoare – Deviz nr.1 Pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului pentru înfiinţarea unei plantaţii de cătină albă cu desimea de 3333 plante/ha………..112 1.12. Antemăsurătoare – Deviz nr.1 Pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului pentru înfiinţarea unei plantaţii de arbuşti cu desimea de 4000 tufe/ha……………… 114 1.13.Antemăsurătoare – Deviz nr. 1 Pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului în vederea înfiinţării unei plantaţii de zmeur ………………………………………………… 116 1.14. Antemăsurătoare – Deviz nr.1 Pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului pentru înfiinţarea unei plantaţii de mur cu desimea de 2667 plante/ha……………… 118 2. Antemasuratoare si deviz pentru executarea lucrarilor de infiintare a unei plantatii………………………………………………………….120 2.1.Antemăsurătoare – Deviz nr.2 Pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii intensive de măr având următoarele caracteristici :………………………………………. 120 2.2.Antemăsurătoare – Deviz nr.2

Pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii de păr cu următoarele caracteristici:……………………………………

122

2.3.Antemăsurătoare – Deviz nr.2 Pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii de prun cu distanţa de plantare de 5 x 4 m şi desimea de 500 pomi la hectar…………..................................................................................................125

2.4.Antemăsurătoare – Deviz nr.2 Pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii de

gutui cu următoarele caracteristici:…………………………………….....127
2.5.Antemăsurătoare-Deviz nr.2 Pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii de cais cu desimea de 334 pomi/ha.................................................................130 2.6. Antemăsurătoare-Deviz nr.2 Pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii de piersic cu desimea de 635 pomi/ha...........................................................132 2.7.Antemăsurătoare – Deviz nr.2 Pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii de visin cu distanţa de plantare de 4,5 m şi desimea de 560 pomi la hectar……………..135 2.8.Antemăsurătoare-Deviz nr.2 Pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii de cires cu desimea de 430 pomi/ha...............................................................................137 2.9.Antemăsurătoare – Deviz nr.2 Pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii de alun cu 580 plante/ha, desime care se va asigura folosind la plantare distanţa de 5,00 m între rânduri şi 3,50 m pe rând şi lucrările de întreţinere în anul…………………………………………………………………139 2.10.Antemăsurătoare – Deviz nr.2 Pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii de cătină albă cu 3333 tufe/ha, desime care se va asigura folosind la plantare distanţa de 3 m între rânduri şi 1,50 m pe rând şi lucrările de întreţinere în anul I…………………………………………………….142 2.11.Antemăsurătoare – Deviz nr.2 Pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii de arbuşti cu 4000 tufe/ha, desime care se va asigura folosind la plantare distanţa de 2,50 m între rânduri şi 1,00 m pe rând şi lucrările de întreţinere în anul I………………144 2.12.Antemăsurătoare – Deviz nr.2 Pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii de zmeur cu 8000 drajoni/ ha desime (care se va asigura folosind la plantare distanţa de 2,50 m între rânduri şi 0,50 m pe rând )şi lucrările de întreţinere în anul I……………………………………………………………….147 2.13.Antemăsurătoare – Deviz nr.2 Pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii de mur cu 2667 plante/ha, desime care se va asigura folosind la plantare distanţa de 2,50 m între rânduri şi 1,50 m pe rând şi lucrările de întreţinere în anul I………………149

3. Antemăsurătoare şi deviz pentru executarea lucrărilor de întreţinere…………………………………………………………………......151
3.1.1.Antemăsurătoare – Deviz nr.3 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul I a plantaţiei de măr cu desimea de 1250 pomi la hectar………………………………………151 3.1.2.Antemăsurătoare – Deviz nr.4 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii de măr cu desimea de 1250 pomi la hectar………………………………………153 3.1.3.Antemăsurătoare – Deviz nr.5

Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul III a unei plantaţii de măr cu desimea de 1250 pomi la hectar………………………………………156 3.2.1.Antemăsurătoare – Deviz nr.3 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul I a unei plantaţii de păr cu desimea de 834 pomi /ha……………………………………………..158 3.2.2.Antemăsurătoare – Deviz nr.4 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii de păr cu desimea de 834 pomi /ha……………………………………..160 3.2.3.Antemăsurătoare – Deviz nr. 5 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul III a unei plantaţii de păr cu desimea de 834 pomi /ha……………………………………………....162 3.2.4.Antemăsurătoare – Deviz nr. 6 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul IV a unei plantaţii de par cu desimea de 834 pomi /ha……………………………………………….164 3.3.1.Antemăsurătoare – Deviz nr.3 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul I a plantaţiei de prun cu desimea de 500 pomi la hectar……………….167 3.3.2.Antemăsurătoare – Deviz nr.4 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii de prun cu desimea de 500 pomi la hectar……………………………………….169 3.3.3.Antemăsurătoare – Deviz nr.5 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul III a unei plantaţii de prun cu desimea de 500 pomi la hectar…………………..…171 3.3.4.Antemăsurătoare – Deviz nr.6 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul IV a unei plantaţii de prun cu desimea de 500 pomi la hectar……………………………………….173 3.3.5.Antemăsurătoare – Deviz nr.7 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul V a unei plantaţii de prun cu desimea de 500 pomi la hectar……………………………………....175 3.4.1.Antemăsurătoare –Deviz nr.2 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul I a unei plantaţii de nuc cu desimea de 208 pomi/ha……………………………………………….177 3.4.2.Antemăsurătoare – Deviz nr.3 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii de nuc cu desimea de 208 pomi/ha……………………………………………….179 3.4.3.Antemăsurătoare - Deviz nr. 4 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul III a unei plantaţii de nuc cu desimea de 208 pomi/ha ………………………………………………181 3.4.4.Antemăsurătoare - Deviz nr. 5 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul IV aunei plantaţii de nuc cu desimea de 208 pomi/ha ………………………………………………183 3.4.5.Antemăsurătoare - Deviz nr. 6 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul VI a unei plantaţii de nuc cu desimea de 208 pomi/ha ………………………………………………185 3.4.6.Antemăsurătoare - Deviz nr. 7 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul VI a unei plantaţii

de nuc cu desimea de 208 pomi/ha ………………………………………………187 3.4.7.Antemăsurătoare - Deviz nr. 8 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul VII a unei plantaţii de nuc cu desimea de 208 pomi/ha ………………………………………………189 3.4.8.Antemăsurătoare - Deviz nr. 9 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul VIII a unei plantaţii de nuc cu desimea de 208 pomi/ha ………………………………………………191 3.4.9.Antemăsurătoare - Deviz nr. 10 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul IX a unei plantaţii de nuc cu desimea de 208 pomi/ha ………………………………………………193 3.5.1.Antemăsurătoare – Deviz nr.3 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul I a unei plantaţii de gutui cu desimea de 800 pomi /ha……………………………………………..195 3.5.2.Antemăsurătoare – Deviz nr.4 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii de gutui cu desimea de 800 pomi /ha………………………………………..……197 3.5.3.Antemăsurătoare – Deviz nr. 5 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul III a unei plantaţii de gutui cu desimea de 800 /ha………………………………………………..…199 3.5.4.Antemăsurătoare – Deviz nr. 6 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul IV a unei plantaţii de gutui cu desimea de 800 pomi /ha……………………………………………..201 3.6.1.Antemăsurătoare-Deviz nr.3 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul I a unei plantaţii de cais cu desimea de 334 pomi/ha..................................................................204 3.6.2.Antemăsurătoare-Deviz nr.4 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii de cais cu desimea de 334 pomi/ha..................................................................206 3.6.3.Antemăsurătoare –Deviz nr.5 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul III a unei plantaţii de cais cu desimea de 334 pomi/ha……………………………………………….208 3.6.4.Antemăsurătoare-Deviz nr.6 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul IV a unei plantaţii de cais cu desimea de 334 pomi/ha……………………………………………….210 3.6.5.Antemăsurătoare-Deviz nr.7 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul V a unei plantaţii de cais cu desimea de 334 pomi/ha………………………………………………212 3.7.1.Antemăsurătoare-Deviz nr.3 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul I a unei plantaţii de piersic cu desimea de 635 pomi/ha..........................................................214 3.7.2.Antemăsurătoare-Deviz nr.4 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii de piersic cu desimea de 635 pomi/ha..............................................................216 3.7.3.Antemăsurătoare –Deviz nr.5 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul III a unei plantaţii de piersic cu desimea de 635 pomi/ha…………………………………………..219

3.8.1.Antemăsurătoare – Deviz nr.3 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul I a plantaţiei de vişin cu desimea de 560 pomi la hectar………………………………………221 3.8.2.Antemăsurătoare – Deviz nr.4 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii de vişin cu desimea de 560 pomi la hectar……………………………………….223 3.8.3.Antemăsurătoare – Deviz nr.5 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul III a unei plantaţii de vişin cu desimea de 560 pomi la hectar………………………………………225 3.8.4.Antemăsurătoare – Deviz nr.6 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul IV a unei plantaţii de vişin cu desimea de 560 pomi la hectar……………………………………….227 3.9.1.Antemăsurătoare-Deviz nr.3 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul I a unei plantaţii de cireş cu desimea de 430 pomi/ha.................................................................229 3.9.2.Antemăsurătoare-Deviz nr.4 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii de cireş cu desimea de 430 pomi/ha................................................................231 3.9.3.Antemăsurătoare –Deviz nr.5 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul III a unei plantaţii de cireş cu desimea de 430 pomi/ha…………………………..………………….234 3.9.4.Antemăsurătoare-Deviz nr.6 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul IV a unei plantaţii de cireş cu desimea de 430 pomi/ha…………………………..………………….236 3.9.5.Antemăsurătoare-Deviz nr.7 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul V a unei plantaţii de cireş cu desimea de 430 pomi/ha……………………………………………..238 3.10.1.Antemăsurătoare – Deviz nr.3 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii de alun cu desimea de 580 plante/ha……………………………………………..241 3.10.2.Antemăsurătoare – Deviz nr.4 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul III a unei plantaţii de alun cu desimea de 580 plante/ha………………………………………….....243 3.10.3.Antemăsurătoare – Deviz nr.5 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul IV a unei plantaţii de alun cu desimea de 580 plante/ha………………………………………….….244 3.10.4.Antemăsurătoare – Deviz nr.6 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul V a unei plantaţii de alun cu desimea de 580 plante/ha…………………………………………...…246 3.10.5.Antemăsurătoare – Deviz nr.7 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul VI a unei plantaţii de alun cu desimea de 580 plante/ha………………………………………...……248 3.10.6.Antemăsurătoare – Deviz nr.8 Pentru executarea lucrărilor de exploatare a unei plantaţii de alun……….……250 3.11.1.Antemăsurătoare – Deviz nr.3 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii

13. Antemăsurătoare – Deviz nr......2/a Antemăsurătoare – Deviz nr...Antemăsurătoare – Deviz nr. Pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a sistemului de susţinere cu bulumaci din lemn CR esenţă tare la o plantaţie de cătină………………...5 Pentru executarea lucrărilor de exploatare a unei plantaţii de zmeur…………269 3..Centralizatorul materialelor principale şi al costurilor la măr………….267 3..….271 Varianta I 3....12..Antemăsurătoare – Deviz nr..de cătină albă cu desimea de 3333 tufe/ha……………………………......2.4.3..Antemăsurătoare – Deviz nr.………….2....280 4.....2/a...….. Centralizatorul materialelor principale la păr…………..3.4...259 3..Antemăsurătoare – Deviz nr.14..3 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii de mur cu desimea de 2667 plante/ha…………………………………………….4/a Pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a sistemului de susţinere cu bulumaci din lemn la o plantaţie de zmeur…………………………………….14.3 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţiei de zmeur…………………………………………………………....5 Pentru executarea lucrărilor de exploatare a unei plantaţii de mur fără spini…………………………………………………………………...2/b.257 3...2/b Pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a sistemului de susţinere cu spalieri de beton armat la o plantaţie de zmeur………………………………...Antemăsurătoare – Deviz nr....3 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii de arbuşti fructiferi cu desimea de 4000 tufe/ha……………………...281 4......13..14..265 Varianta II 3. CENTRALIZATORUL MATERIALELOR PRINCIPALELOR PENTRU REALIZAREA UNEI PLANTATII……………………………….…280 4............13..Antemăsurătoare – Deviz nr.11..14.11.275 3...Antemăsurătoare – Deviz nr...5 Pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a sistemului de susţinere cu spalieri la o plantaţie de cătină albă………………………………………...273 Varianta II 3..1..a Pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a sistemului de susţinere cu bulumaci din lemn CR esenţă tare la o plantaţie de mur fără spini……….1..………263 Varianta I 3...2.282 .Antemăsurătoare – Deviz nr.4 Pentru executarea lucrărilor de exploatare a unei plantaţii de arbuşti fructiferi……………………………………………………………….......1... Centralizatorul materialelor principale la prun……….1..3.12..….………261 3..…255 3..252 3.13.278 4.Antemăsurătoare – Deviz nr.......Antemăsurătoare – Deviz nr.3....4/b Pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a sistemului de susţinere cu spalieri beton armat la o plantaţie de mur fără spini…………………….2/b.

........7....302 5..Deviz general pentru un ha de plantaţie de alun……………………………313 6...........Deviz general pentru un ha de plantaţie de cătină…………………………... Centralizatorul materialelor principale la cătină…….... Deviz general pentru un ha de plantaţie de prun…………………….. Centralizatorul materialelor principale la cireş……….......Centralizatorul volumelor de lucrări şi a costurilor directe de investiţii la arbustii fructiferi………………….10...314 6...........309 6...2...…………..........Centralizatorul costurilor directe de investiţii la mur………………………..309 6..301 5........11..6. 310 6. Centralizatorul materialelor principale la alun………...........12.....5..................283 4..286 4.Deviz general pentru un ha de plantaţie de zmeur…………………………314 6..306 5.Centralizatorul costurilor directe de investiţii la zmeur……………………...313 6.........292 4...............9........Centralizatorul materialelor principale la gutui…….....6..……...310 6.....13.14....1...8........Centralizatorul costurilor directe de investiţii la cais………………............291 4......3.................311 6...14. Deviz general pentru un ha de plantatie…………………………..10........4..........7.Centralizatorul costurilor directe de investiţii la gutui……………………....13...8.......6.... Centralizatorul costurilor directe de investiţii la prun………………....... ..Centralizatorul costurilor directe de investiţii la nuc………………………..... Centralizatorul materialelor principale la vişin……….Centralizatorul costurilor directe de investiţii la piersic………………......... Deviz general pentru un ha de plantaţie de nuc……………………………..299 5.12............. Deviz general pentru un ha de plantaţie de mar…………………………......... Deviz general pentru un ha de plantaţie de cireş…………………………..4................…………..... Centralizatorul materialelor principale la cais…………...307 5..287 4..........11.......... Deviz general pentru un ha de plantaţie de piersic…………………………....….294 4......289 4.Centralizatorul materialelor principale la nuc………...........2....Deviz general pentru un ha de plantaţie de mur……………………………315 ........... Deviz general pentru un ha de plantaţie de gutui……………………………311 6.........CENTRALIZATORUL COSTURILOR DIRECTE DE INVESTITII PENTRU UN HA DE PLANTATIE……………............... Centralizatorul materialelor principale la arbusti fructiferi………….. Deviz general pentru un ha de plantaţie de par………………………........C entralizatorul costurilor directe de investiţii la păr…………………..... Deviz general pentru un ha de plantaţie de vişin………………………….312 6..309 6.3.4...…....312 6.......9....Centralizatorul costurilor directe de investiţii la cătină……………………..9...........285 4.7...4........297 5.11......293 4.5.8..... Centralizatorul costurilor directe de investiţii la măr………………………. Centralizatorul materialelor principale şi costurile lor pentru o exploataţie de zmeur cu suprafaţa de 1 ha….... Deviz general pentru un ha de plantaţie de cais……………………………..303 5...297 5.....……………………..........1..12...10.305 5...Deviz general pentru un ha de plantaţie de arbuşti fructiferi………………314 6............... Centralizatorul materialelor principale la piersic…......Centralizatorul costurilor directe de investiţii la alun…………..288 4...304 5..298 5.308 6....300 5........……..5..........295 5...Centralizatorul materialelor principale la mur…………………………….......

2.P.. Valoarea producţiei marfă la cultura nuc (V.M.M.…317 7.Valoarea producţiei globale la cultura alun…………………………………..)…………. Valoarea producţiei globale la cultura nuc…………………………………...326 8.324 8.10. Indicatori de eficienţă economică la alun……………………………………337 9.…. Valoarea producţiei marfă la cultura zmeur (V. Valoarea producţiei globale la cultura prun………………………………….3. Indicatori de eficienţă economică la cireş…………………………………….12. Valoarea producţiei globale la cultura gutui………………………………….12.M.)…………………….……….)……………………….322 7.10.…315 7..11.Valoarea producţiei globale la cultura zmeur ………………….11.)………………………….336 9.334 9.3.M.P.M.Valoarea producţiei globale la cultura mur……………………………….10.………330 8.13.5. Valoarea producţiei marfă la cultura păr (V.323 8. Indicatori de eficienţă economică la piersic………………………….9.P.)……………………….4. Valoarea producţiei marfă la cultura măr (V. Valoarea producţiei marfă la cultura cais (V.325 8. Indicatori de eficienţă economică la prun……………………………………. Valoarea producţiei marfă la cultura alun (V.13.5.)……………. Valoarea producţiei marfă la cultura cătină (V. Valoarea productţei marfă la cultura gutui (V.M.P. 321 7. Indicatori de eficienţă economică la cătină…………………………………337 9.13.) ……………………………………….328 8.1. Valoarea producţiei marfă la cultura prun (V.….M.14.….……… 320 7.338 9.M.….)………………………. Valoarea producţiei globale la cultura piersic………………………….Valoarea producţiei globale la cultura vişin……………………………….323 8.)…………………….………..M.………….……335 9..M..P.…….333 8.…… 335 9.P..Valoarea producţiei globale la cultura cătină………………………….322 8.3.1.316 7..Valoarea producţiei globale la cultura cireş………………………………….336 9.……………334 9.324 8.7.4.8..14. 319 7. Valoarea producţiei marfă la cultura vişin (V.328 8.)………………………. Indicatori de eficienţă economică la vişin…………………………………….327 8.333 9..P.6.…………334 9. Valoarea producţiei globale la cultura cais………………………….)…………………….6.P.7.5.………..P.7.M.4. Valoarea producţiei globale la cultura păr……………………………………323 8. Indicatori de eficienţă economică la zmeur…………………………………339 .. 319 7.…327 8. Valoarea producţiei marfă la cultura cireş (V..2.………317 7.1. Valoarea producţiei globale la cultura măr……………………………….P. Indicatori de eficienţă economică la măr………………………….M. Indicatori de eficienţă economică la nuc……………………………….. Indicatori de eficienţă economică la cais……………………………….8.12.11.Valoarea producţiei globale la cultura arbuşti fructiferi…………….2.9.)…………………. Valoarea producţiei marfă la cultura mur (V.P.)………………………318 7.8.G. Indicatori de eficienţă economică la arbuştii fructiferi…………….P.325 8. Valoarea producţiei marfă la cultura arbuşti fructiferi (V. Valoarea producţiei globale (V.336 9. Indicatori de eficienta economica……………………………….. Indicatori de eficienţă economică la păr………………………………………334 9.)…………………………316 7.7.318 7.P.M.…….9.6..)…………………….…316 7. Indicatori de eficienţă economică la gutui…………………………………… 335 9.P.M.P. Valoarea producţiei marfă la cultura piersic (V.

.339 10... Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura mur………………………….... Indicatori de eficienţă economică la mur……………………….13.…345 10. Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura prun………………. Grafic de eşalonare a investiţiilor…………………………………. Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura zmeur………………….4..14.….5.2. Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura păr……………………………341 10. Grafic de eşalonare a investitţilor la cultura arbuştii fructiferi……….11.. Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura gutui…………………………..7.340 10..…346 10. Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura nuc…………………. Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura măr……………….10.12.6.…. Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura alun……………………. Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura piersic……………………..340 10. Grafic de esalonare a investitiilor la cultura vişin…………………………..350 10.9.14.343 10.346 10..349 10.…………..………. Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura cătină…………………. Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura cais……………………….1. Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura cireş……………………….………… 341 10. 344 10.3..342 10..351 .9.348 10.347 10..….………….……….….8.

PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CONSULTANŢĂ AGRICOLĂ PROIECT TIP Pomi şi arbuşti fructiferi 2006 .MINISTERUL AGRICULTURII.

împiedicând maturarea ţesuturilor şi pregătirea pomilor pentru iarnă. coacăzul. are loc procesul de fotosinteză.factori biotici.CAPITOLUL I. GENERALITĂŢI 1. măsurată sub aspectul intensităţii (număr de lucşi) cât şi a duratei acesteia (număr de ore de strălucire a soarelui ) este. în raport cu punctele cardinale. Rezistenţa la ger a pomilor depinde de însuşirile ereditare ale genotipului.factori organici. vişinul. piersicul şi apoi gutuiul. şi vişinul ocupă o poziţie intermediară între primele două grupe. Lumina. soiul şi portaltoiul. prezenţa sau absenţa rodului. caisul.etc. Rolul luminii în viaţa pomilor este foarte important.factori climatici: lumina. de vârsta pomilor. agrişul şi zmeurul. care condiţionează desfăşurarea proceselor de asimilaţie. vârsta pomilor. piersicul. cu condiţia asigurării unor condiţii tehnologice optime. suficientă pentru cerinţele tuturor speciilor pomicole cultivate.2. Mai puţin pretenţioşi sunt arbuştii fructiferi: zmeurul. care cuprind proprietăţile fizico-chimice ale solului. castanul şi nucul. . apă. viaţa latentă a pomilor în timpul repausului de iarnă. Cerinţele faţă de lumină. deoarece în prezenţa ei. iar în urmă se plasează căpşunul. Capacitatea de rezistenţă la ger a speciilor pomicole este redată în tabelul următor: 2 . aer şi activitatea microbiologică . şi mărul. temperatura. . coacăzul şi agrişul. prunul european. Cei mai pretenţioşi faţă de căldură sunt în ordine descrescândă migdalul. cireşul şi caisul. Creşterea şi fructificarea pomilor au loc sub influenţa a două categorii de factori: ereditari şi ecologici. portaltoi. Cunoaşterea comportării speciilor şi soiurilor de pomi şi arbuşti fructiferi la acţiunea temperaturilor scăzute are o mare importanţă pentru procesul de producţie pomicolă din zona temperată. Nevoile de căldură ale pomilor şi arbuştilor fructiferi sunt foarte variate. pentru ţara noastră. Cerinţele pomilor faţă de condiţiile de mediu Cerinţele pomilor şi arbuştilor fructiferi faţă de factorii de mediu variază foarte mult în raport cu specia.factori edafici ( pedologici ). Mai puţin pretenţioşi sunt: părul. Factorii ecologici cu efect direct asupra creşterii şi fructificării sunt grupaţi in mai multe categorii: . respiraţie şi transpiraţie. alunul. cireşul. 1. Mărul. Cei mai pretenţioşi faţă de lumină sunt : nucul. . 1. la stabilirea distanţelor optime de plantare. Lumina condiţionează viteza de creştere şi de formare a organelor aeriene ale plantei. părul. Cunoaşterea cerinţelor speciilor şi soiurilor de pomi şi de arbuşti fructiferi faţă de lumină este necesară la amplasarea lor pe terenurile în pantă. influenţează respiraţia şi transpiraţia frunzelor şi determină direcţia de creştere a lăstarilor. postmaturaţia seminţelor. a desimii şi formei coroanei etc. Cerinţele faţă de căldură. Cerinţele speciilor pomicole faţă de lumină sunt diferite. faza de vegetaţie. gradul de asigurare al acestuia cu substatanţe nutritive. Îngheţurile timpurii din toamnă provoacă căderea prematură a frunzelor şi degerarea vârfurilor lăstarilor. parcurgerea fenofazelor.1. prunul. Căldura este un factor de vegetaţie deosebit de important. faza de vegetaţie sau repaus. agrotehnica aplicată etc. apa şi aerul.

şi vişinul dau rezultate bune în centre cu peste 600 mm precipitaţii anual.1…-2. mai mare decât spre sfârşitul verii şi toamna. regularitatea producţiei şi mărimea recoltelor nu mai sunt asigurate. Cerinţele faţă de apă. şi prunul. iar durata lor de viaţă este scurtată. ramuri şi rădăcini şi de circa 85% în fructe. datorită sistemului radicular foarte dezvoltat. Rezistenţa la secetă a pomilor este destul de ridicată. de cantitatea precipitaţiilor atmosferice. Necesităţile faţă de apă variază în funcţie de vârsta pomului.2 -1.2 -0.1 -0. Se cunoaşte că apa ca factor de vegetaţie are rol hotărâtor în viaţa pomilor. cireşul. nucul.2 -1.1…-4.1…-4.9 -1. caisul şi migdalul.9 -1. mărul. pomii rezistă la insuficienţa umidităţii mai mult şi vreme mai îndelungată decât culturile agricole. viteza vântului.6…-3.7 -1. Părul.1 -1.1…-2.8…-4.Specia Măr Păr Gutui Prun Cais Temperaturile minime de rezistenţă la ger a pomilor ºC Specia -35…-36 Piersic -32…-33 Cireş -28…-30 Vişin -30…-32 Căpşun -26…-28 Smochin ºC -24…-26 -29…-32 -30…-32 -22…-24 -16 Ingheţurile de primăvară pot provoca pagube importante atunci când mugurii floriferi au ajuns într-un anumit stadiu în care devin sensibili.7…-4. În prima jumătate a perioadei de vegetaţie. nevoia de apă a pomilor este în general. în condiţii de secetă puternică şi persistentă se produce şi la pomi o scădere cantitativă şi calitativă a producţiei.2 -1.6…-3. vigoarea pomilor scade.3.2 -1. care necesită peste 650-700 mm precipitaţii anual. În consecinţă. dimensiunile coroanei şi a sistemului radicular. mărimea şi calitatea fructelor şi scurtează durata de viaţă a rădăcinilor active sau frânează creşterea de toamnă a acestora. Totuşi. de asemenea în timpul coacerii fructelor şi la căderea frunzelor. de structura şi de umiditatea solului. Cu toate că cerinţele lor faţă de umiditate sunt mai ridicate decât la cele mai multe culturi agricole. uneori şi compromiterea totală a acesteia sau chiar uscarea în masă a plantelor.1 -1.7…-4. Dimpotrivă.6…-2. în timpul creşterii intense a lăstarilor şi a fructelor nevoia de apă este cea mai mare.1…-3. Limitele de rezistenţă în acest stadiu fenologic se redau în tabelul următor: Limitele de rezistenţă la ger a pomilor în primele faze de vegetaţie la câteva specii pomicole Specia Butoni florali ºC Inflorit ºC Fructe mici ºC Măr Păr Piersic Cireş Prun Cais -2. dezvoltarea frunzelor.0…-1. Exigenţe mai mici faţă de apă (peste 500 mm anual ) au piersicul.1 -0.7…-3. Pe locul al doilea se plasează gutuiul. panta terenului. Insuficienţa apei din sol reduce creşterea lăstarilor.9 -1. 3 . pomii îmbătrânesc prematur. de concentraţia soluţiilor nutritive din sol. intensitatea luminii.2 -0.1…-2.7…-3.5 1. Cele mai mari cerinţe faţă de apă (peste 700 mm precipitaţii anual) le au arbuştii fructiferi. În timpul înfloritului pomii au nevoie de mai puţină apă. în proporţie de până la 75% în frunze.7…-3.8 -1.9 -1.2 -1.1…-3. Apa intră în compoziţia tuturor organelor.7…-2. mărimea recoltelor şi alţi factori. alunul.

iar pe nisipurile uscate este obligatorie irigarea culturilor. unde în frecvente cazuri apa se găseşte în deficit. După textură solurile pot fi clasificate în următoarele grupe mari: soluri nisipoase. şi portaltoi sunt asigurate. hidratarea ţesuturilor. produce uscarea secreţiei de pe stigmate şi deci defavorizează polenizarea. mai ales prin bioxidul de carbon. lutoase şi argiloase. În viaţa pomilor. depinde de însuşirile fizico-chimice şi biologice ale lui. Solurile lutoase sunt cele mai potrivite pentru cultura pomilor şi arbuştilor. folosit în asimilaţie şi prin oxigenul necesar pentru respiraţia organelor aeriene şi a celor subterane. se încălzesc uşor şi conţin suficiente substanţe nutritive. piersicul. pentru a preveni excesul de umiditate atmosferică. 1. Din acest punct de vedere. este necesar să se menţină o mişcare permanentă a aerului. permiţând în acelaşi timp infiltrarea excesului de apă. se încălzesc uşor şi pierd uşor apa prin evapotranspiraţie şi infiltraţie. este dereglată absorbţia apei. părul.4. mai ales când acesta este uscat.5-4 m.5. Cerinţele faţă de sol. prin faptul că permit o bună dezvoltare a sistemului radicular. În zonele cu viituri puternice are loc căderea masivă a fructelor. în timpul îngheţurilor împrăştie aerul răcit şi micşorează efectul lui dăunător. slab humifere. Mişcarea prea puternică a aerului. sunt lipsite de structură. pe nisipurile semimobile. Aerul uscat influenţează negativ pomii prin aceea că provoacă pierderea apei din ţesuturi şi mai ales din sol. Fertilitatea naturală a unui sol. prunul. unde mişcarea aerului se face destul de uşor. este defavorabilă pomilor.Excesul de umiditate în sol şi atmosferă nu este favorabil. Mai puţin favorabile sunt depresiunile şi locurile joase închise. pot înmagazina şi păstra apa . 1. În plantaţiile de pomi şi mai ales în coroanele pomilor. grosimea stratului penetrabil pentru rădăcini. Solul este principalul factor de mediu de care depinde producţia de fructe in cazul în care condiţiile cerute de specie. Vânturile slabe au efect favorabil prin aceea că după ploi usucă repede frunzişul de apă şi împiedică dezvoltarea bolilor criptogamice. Astfel se explică de ce în aceste locuri. aerul are un rol important. Cerinţele faţă de aer. au permeabilitate mare pentru apă şi aer. din regiunile mai ploioase. După ele vin terenurile plane şi platourile. În zilele cu vânt. cu un conţinut de 0. albinele nu părăsesc stupii şi nu se poate realiza polenizarea încrucişată. 1. asigurând producţii mari şi constante de la an la an (solurile nisipoase din Oltenia şi nord-vestul ţării) În general aceste soluri necesită aplicarea frecventă a îngrăşămintelor organice. respectiv potenţialul de producţie pe care îl posedă. Solurile nisipoase au în general o fertilitate naturală redusă. aerul uscat. la cea mai mică adiere de vânt. iar rădăcinile pomilor cresc mai slab şi în consecinţă pomii rodesc mai puţin. provoacă scăderea concentraţiei de zahăr în fructe şi chiar alterarea lor prematură. În plus. Dintre însuşirile fizice ale solului de primă importanţă sunt:textura. ca şi a celorlalte plante. structura şi adâncimea apei freatice. pentru că aici are loc o mişcare a maselor de aer chiar în absenţa vântului. bolile criptogamice atacă mai puternic. cireşul. coacăzul negru. 4 . întrucât duce la înrăutăţirea aeraţiei în sol. reuşesc aproape toate speciile pomicole cultivate în ţara noastră: mărul. terenurile în pantă sunt cele mai favorabile. În regiunile cu precipitaţii normale şi cu pânza freatică la adâncimi nu prea mari. sunt bine aerate. aflat în mişcare. în perioadele cu arşiţe mari de vară produc adieri răcoritoare.6 -1% humus şi peste 5% argilă. vişinul. determinând încetinirea activităţii normale a rădăcinilor pomilor. de soi.

0 6.2 8. Pomii şi arbuştii fructiferi au o toleranţă destul de largă faţă de valoarea pH-ului. ca şi cele cu conţinut prea ridicat de materie organică. negre de fâneţe şi altele.3 9. sărăturoase. aerate.5 6. sunt compacte. greu permeabile pentru apă.2-8.5 6. cum sunt: brune de pădure.2-8.7 5. sunt: favorabile pentru cultura pomilor şi arbuştilor fructiferi. În zonele de silvostepă sunt bune pentru cultura pomilor şi arbuştilor fructiferi cernoziomurile levigate şi aluviunile. magneziu. 5 . chimice şi prin amendamente. aşa cum rezultă din tabelul următor: Cerinţele speciilor pomicole faţă de reacţia solului Valoare pH Acid Minim Optim Maxim 4. De regulă astfel de soluri sunt caracteristice dealurilor subcarpatice.5 6. argilo-iluviale. Pentru cultura pomilor nu corespund terenurile mlăştinoase.5 6. recolte mici şi nesigure şi prelungirea perioadei de vegetaţie până toamna târziu.2-8.5 5. de regulă mai acide. umede şi reci.2 8.Solurile argiloase au un conţinut de argilă de peste 45%.0 5.0 6.0 5. calciu.7 6. fosfor. Deşi mai bogate în substanţe nutritive. Solurile slab humifere. soiului şi portaltoiului.6 8. nu asigură o creştere şi dezvoltare echilibrată a pomilor. pe lângă cernoziomuri şi aluviuni. necorespunzătoare pentru cultura speciilor pomicole.5 Specia Măr Păr Cireş Vişin Prun Cais Piersic Nuc Deşi pomii prezintă o mare plasticitate şi rezistenţă la diferite reacţii ale solului. solurile podzolice. la alegerea terenurilor pentru plantaţiile pomicole se va avea în vedere ca acestea să fie cât mai corespunzătoare speciei.2 8. sunt greu penetrabile pentru rădăcini. solurile slab podzolice.7-7. precum şi prezenţa unor săruri nocive mai ales cloruri . potasiu. Cele mai echilibrate creşteri ale pomilor se înregistrează pe soluri cu 2-3% humus. zinc. fier. atunci când şi însuşirile fizice şi hidrofizice sunt favorabile.2-8.8-8. ceea ce atrage după sine micşorarea rezistenţei la ger. Conţinutul în humus influenţează negativ creşterea şi rodirea pomilor atunci când scade sub 2%. sulf.2-8. cupru.5 6. Ele prezintă multe neajunsuri printre care creşterea slabă a rădăcinilor. bor. Pentru cultura pomilor o importanţă deosebită o prezintă reacţia solului şi conţinutul în elemente minerale : azot. Însuşirile chimice ale solului.2 8. etc. cele situate în zona stejarului şi fagului.2 8. corespund pentru pomicultură şi solurile nisipoase dacă subsolul este mai compact şi dispune de surse de apă pentru irigare.2-8.5 5. pietroase şi cele calcaroase cu un conţinut de peste 8 -10% calcar activ. În zona de stepă.5 6. cele puternic erodate. Corectarea reacţiei solului se face prin fertilizarea cu îngrăşăminte organice.5 5. brune roşcate de pădure şi aluviunile. Reacţia solului. Printre tipurile de sol din ţara noastră.3 8.

tulpina. h.organe vegetative: rădăcina. ramurile. mugurii şi frunzele. cu rol principal în fixarea pomului de sol. 6 .ramură de schelet.rădăcini verticale. d.1 Rădăcina Sistemul radicular al pomilor altoiţi este constituit de fapt din rădăcinile portaltoiului. f-săgeata. g. conducerea sevei şi depozitarea substanţelor de rezervă.coletul.ramură de semischelet. fructele.2.axul coroanei. e.rădăcini orizontale. Organele pomilor şi funcţiile acestora Pomicultorul este interesat de cunoaşterea organelor pomilor pentru ca intervenţiile sale asupra acestora să nu se facă la întâmplare ci în cunoştinţă de cauză: toate lucrările agrotehnice pot fi astfel aplicate raţional. Organele principale ale unui pom: a. având ca efect creşterea şi fructificarea echilibrată a pomilor şi în final obţinerea de producţii mari şi fructe de calitate.trunchiul. Organele pomilor se împart în două categorii: . fiind alcătuit din: . b. c.rădăcini de schelet puternice.organe reproductive: florile. 2. seminţele Fig. .

reprezentând 58. florali şi vegetativi. sunt cele mai tinere. cireş şi vişin) sunt: . constituind grupurile de muguri caracteristice prunului. Pe orizontală. Ramurile de rod la speciile sâmburoase (cais.- rădăcini de semischelet sunt ramificaţii de ordin superior. rădăcini fibroase sau tranzitorii. Sunt purtătoare ale perişorilor absorbanţi care sunt practic prelungiri ale celulelor epidermice din zona piliferă. depăşind de 2 ori raza proiecţiei coroanei pomilor. dar de cele mai multe ori asociaţi pe nod. caisului. . care sunt în directă corelaţie cu perii absorbanţi se află la adâncimea de 18 – 60 cm.6% din masa rădăcinilor subţiri se află sub proiecţia coroanei atingând un maximum cantitativ în raza de 1. piersicului (fig.ramuri mixte . rădăcinile pătrund în sol până la adâncimea de 1. se regenerează permanent. dacă se arcuieşte sau dacă se fac operaţii în verde. 76.pleată Ramurile mixte poartă un mugur vegetativ normal în vârf.5 mm în lungime. Amplasarea în sol a sistemului radicular Este elementul cel mai important pe care cultivatorul trebuie să-l cunoască. La baza ramurii se găsesc 1-2-3 muguri vegetativi slab dezvoltaţi (fig 3) care pot evolua dacă ramura se scurtează. 2. 7 . ramurile mixte sunt lungi de 25-60-70 cm şi poartă pe noduri totdeauna grupuri din 3 muguri care pot fi: toţi florali. cel din mijloc vegetativ şi cei laterali florali sau unul lateral floral şi ceilalţi vegetativi. cu excepţia arbuştilor fructiferi şi a plantelor altoite pe portaltoi cu vigoare redusă. de dimensiuni mai mici. fertilizarea.ramuri buchet . sunt purtătoare de rădăcini absorbante. rădăcini absorbante. ramuri.4 mm). Trunchiul este partea aeriană ce se găseşte între nivelul solului ( punctul de altoire sau colet) şi ramificaţiile primului etaj al coroanei. Tulpina Tulpina este partea aeriană fiind alcătuită din: trunchi. de la trunchi. cu acelaşi rol ca cele de schelet.2. aşezaţi fie solitari pe noduri (cireş). Ramurile sunt: .2% din masa totală a rădăcinilor. Aproape întreaga cantitate de apă şi săruri minerale necesare funcţiilor metabolice este preluată de către pomi prin perişorii absorbanţi. 2). fructe şi seminţe (ca organe reproductive). la un măr în vârstă de 15 ani altoit pe sălbatic. La piersic. 1mm în grosime.6 m. iar lateral muguri florali şi vegetativi. inserate pe rădăcini de semischelet. udarea etc.5 – 2 m. Pe orizontală. frunze (organe vegetative) şi flori. foarte numeroşi. 3. Masa mare a rădăcinilor subţiri însă (cu diametrul de 0 . prun.salbă . muguri. semişarpante) şi semischelet. ultimile ramificaţii s-au găsit la distanţa de 6 m de trunchiul pomului. fiind practic vârful de creştere şi dezvoltare al sistemului radicular. pe această bază urmând a se aplica corect lucrările solului. De exemplu.vegetative de schelet ( şarpante. au culoare albă.de rod sau fructificare care sunt diferite în funcţie de specie.

Ramurile salbă poartă în vârf un mugur vegetativ. La unele specii pot fi axilari şi câte 1-2 muguri vegetativi. ramură de rod propriu-zisă. cu lungimi de 15-60 cm. Durata economică a ramurilor buchet la prun şi cais este relativ scurtă. deoarece în această lună sunt deja conturate morfologic la unele specii. ramifică puţin sau chiar deloc. poartă un singure mugur de rod în vârf. foarte rar se pot întâlni în poziţie axilară 1 – 2 muguri vegetativi. poartă muguri vegetativi axilari şi mugur terminal de asemenea vegetativ şi evoluează în nuieluţă sau mlădiţă. lungă de 7-30 cm. cu mugur florifer (mixt) în vârf.4). 5). de 1-10 cm lungime. prun şi piersic) sau mai deşiraţi (cais) sau 3-7 muguri florali (fig. Ramurile buchet. dar alungindu-se an de an provoacă o puternică îndesire a coroanelor. Ramurile de rod la speciile seminţoase (fig. 6) pintenul (ramură prefloriferă) are 1-3 cm lungime şi poartă în vârf un singur mugure vegetativ. făcând imposibilă regenerarea. ramurile buchet nu pot fi regenerate prin tăieri. 8 . Ca atare. constituind baza fructificării. iar axilar în jurul acestuia strâns grupaţi (la cireş. unde aceste ramuri sunt foarte numeroase. rămânând să evolueze numai prin mugurele terminal. are particularitatea că pe nod se formează un singur mugur de obicei floral. motiv pentru care mai sunt denumite punţi de rod. vatra de rod este o formaţiune realizată din ramificarea burselor purtătoare de pinteni şi ţepuşe care se extinde anual şi care trebuie regenerată periodic. restul mugurilor rămânând vegetativi . se formează 12 muguri din care iau naştere noi ramuri fructifere. Ramura mixtă la cireş şi vişin. numite şi buchete de mai. în majoritate florali (fig. care conduc la ramuri buchet ramificate (prun. ţepuşa . Sub greutatea frunzelor şi a fructelor se arcuiesc. Prunul şi caisul formează ramuri mixte lungi de 7-20 cm. 1-12 cm şi au o durată de viaţă variabilă cu specia şi soiul de la 1-2 ani până la 10-12 ani. decât 1-2 muguri vegetativi care. ramurile salbă se suprimă. Durata economică poate fi de 5-7 ani. chiar mai lungă la unele soiuri. vişin. Ca şi salba la piersic. dacă fructificarea este asigurată de ramurile mixte. nuieluşa – 15 – 30 cm lungime. Ele poartă un singur mugur vegetativ în vârf. buchetele de mai sunt ramuri foarte scurte. amplasaţi de la vârf către bază. motiv pentru care se elimină prin tăiere după prima fructificare. mai rar se întâlnesc axilar şi muguri vegetativi. cu grupuri de 2-3 muguri de rod la prun şi 5-6-8 la cais. 4-6 ani. Pleata este o ramură de organizare morfologică identică cu salba şi se întâlneşte la numeroase soiuri de vişin. Evoluând numai prin mugurele vegetativ. pleata nu poate fi regenerată decât rar prin tăieri (fig. 3-4 ani. 3). Evoluează în acest caz numai prin mugurele vegetativ din vârf. smiceaua (ramură) prefloriferă) are 15 -20 cm lungime. iar lateral numai muguri florali. de obicei în anul următor evoluează în buchete de mai. cais). Sunt ramuri de bază pentru fructificarea acestor specii şi asigură fructe de calitate. neavând nici o rezervă laterală de muguri vegetativi.5 cm lungime. Nu pot fi regenerate prin tăieri. înlocuindu-se cu altele nou formate pe ramurile de schelet şi semischelet. bursa-pungă. În 1-2 ani evoluează în ţepuşă. Din aceste motive. mlădiţa are aceleaşi caracteristici ca nuieluşa. o formaţiune de 1-1. iar fructele sunt de calitate mediocră. constituie îngroşarea bazei inflorescenţei pe care cresc şi se formează fructele iar lateral alături de fructe. În general. având în plus faţă de aceasta muguri de rod axilari. fără muguri axilari evidenţi. se degarnisesc total. La piersic sunt în număr restâns de regulă şi o durată de viaţă economică de 1-2 an. chiar după ramificări multiple. Sunt foarte subţiri.Ramurile mixte ale piersicului asigură fructe de calitate numai în primul an de formare a lor.

acestea eliberează polenul care. în sensul că vremea însorită. dar şi al pomicultorului. cu temperaturi de peste 15 ºC. lipide. În frunză au loc cele mai importante procese biochimice şi fiziologice pentru viaţă.4. secreţia sucului zaharat pe stigmate. La înflorire. este necesar să se cunoască dinamica. începând din primăvară. La plantele unisexuate dioice ca nucul. între care rolul dominat revine albinelor. sărurile minerale şi bioxidul de carbon sunt transformate în substanţe organice primare (glucoza). Pentru asigurarea condiţiilor de realizare a fotosintezei în limite optime. menţinerea frunzişului în integritatea sa. fazele creşterii şi dezvoltării (fenofazele). care prin transformări ulterioare realizează toată gama de substanţe organice (glucide. fiind purtătoarea unor substanţe specifice (clorofilă) importante pentru principala sa funcţie. Muguri – Floarea – Fructul Pentru a interveni eficace în constatarea numeroaselor boli şi insecte care atacă aceste organe în diferite stadii. iar structura anatomică este extrem de complexă. zilele lipsite de vânt. favorizează zborul albinelor. De reţinut este faptul că. „porţile de intrare” în mezofilul frunzei al numeroaselor boli se fac prin stomate. apa. aparatul foliar trebuie menţinut într-o perfectă stare de sănătate. Frunza Este organul cu cea mai mare importanţă în creşterea. fecundarea şi legarea fructelor sunt influenţate de factorii naturali. odată cu maturarea staminelor. în beneficiul deopotrivă al pomului. prin transfer pe stigmatele florii.3. germinarea polenului şi dezvoltarea tubului polinic. alunul şi castanul polenizarea se face cu ajutorul vântului (anemofilă) şi de aceea este foarte important să se aleagă corect soiurile polenizate. proteine). de unde necesitatea ca la efectuarea tratamentelor soluţiile să acopere cu prioritate această zonă. realizându-se prin măsurile de fitoprotecţie pe care pomicultorul trebuie să le cunoască. substanţele organice. dezvoltarea şi fructificarea pomului. Agenţii polenizatori sunt reprezentaţi de insecte. proces în care cu ajutorul luminii solare şi în prezenţa clorofilei. realizează polenizarea. 9 . 2. acestea găsindu-se pe partea inferioară a frunzei. Polenizarea este urmată de fecundarea ovulelor de către gametul mascul. Polenizarea. purtat către ovul de tubul polinic. fotosinteza.2.

CAPITOLUL II. dar supuse erodării. mijlocii până la profunde. lutoasă. pe terenurile în pantă.5 m. sunt condiţii indispensabile plantaţiilor. Terenul destinat plantării pomilor la micii producători poate fi în incinta gospodăriilor sau în afara acestora. bazine şi centre de cultură unde specia sau soiul vor întâlni maximum de condiţii naturale pentru creştere şi rodire: .sunt excluse de la plantare. cele mai bune soluri 10 . Pentru livezile de măr şi prun care se pretează în sisteme de cultură moderne se vor prefera în primul rând terenurile cu soluri fertile. lutonisipoasă şi chiar nisipoasă. de preferat cu textura mijloci. ca în pomicultură greşelile mari se manifestă după 4-5 ani de plantare. atunci când pe remedieri este prea târziu. ca şi cele cu nivel freatic sub 1. .condiţia prioritară la înfiinţarea unei livezi o constituie sursa de apă necesară la stropiri şi la udatul pomilor. solurile lutoase şi luto-argiloase nu sunt favorabile pentru cultura pomilor. Alegerea şi pregătirea terenului 1.plantaţiile de pomi pot fi de interes industrial (ferme de peste 2-5 ha –la 100-200 ha) şi de interes familial (0.livezile de pomi pot fi amplasate în condiţii bune şi pe terenul cu panta de 6-12%. nisipo-lutoase şi luto-nisipoase sunt favorabile pentru cultura căpşunului. . cu orientarea rândurilor pe direcţia curbelor de nivel şi chiar pante până la 18-20%. ÎNFIINŢAREA PLANTAŢIILOR 1. . Pentru o alegere corectă a locului de plantare a unei specii trebuie respectate cu stricteţe. Asigurarea apei necesare pentru stropiri.se vor alege terenurile cu soluri fertile. permeabile.3.executarea de lucrări antierozionale.pe terenurile în pantă pot fi executate terase individuale cu diametru de 2-3 cm.1. Noile plantaţii se vor realiza numai în acele zone. cât şi pentru irigaţii. când nivelul apei freatice este la mică adâncime sau există porţiuni de băltiri sau infiltraţii de apă. de preferinţă. În incinta gospodăriei pe spaţii reduse ca suprafaţă se pot planta. . .0 ha). Alegerea terenului Amplasrea plantaţiilor se face în zonele destinate pomiculturii. terenurile excesiv de umede şi fără drenaj.din punct de vedere al pantei sunt foarte bune terenurile cu panta uşoară 3-6% ce permit o bună întreţinere a solului cât şi un transport uşor al fructelor . . pentru mărirea capacităţii de producţie sunt necesare măsuri care constau din: .se va căuta ca zona respectivă să fie ferită pe cât posibil de brumele târzii de primăvară şi îngheţurile timpurii de iarnă.executarea de drenaje. cu pH cuprins între 4.crearea unor canale colectoare în zone cu precipitaţii abundente şi cu pericol de inundare.7 şi 9. altoiţi pe portaltoi de vigoare slabă. Solurile uşoare.1-1. mai ales în zonele cu precipitaţii reduse în timpul anului.trebuie de avut în vedere. pomi de talie mică. mecanizabile sau cu posibilităţi certe de îmbunătăţire a proprietăţilor agro-productive. condiţiile de microzonare. îndeosebi pentru cele de dimensiunea unei ferme sau microferme pomicole. În cazul în care nu toate terenurile dispun de condiţii corespunzătoare şi posibilităţi de mecanizare. . În afara perimetrului construibil se pot organiza plantaţii pomicole în masiv înfiinţate după tehnica modernă. . . . cu condiţia ca acestea să fie uniforme. cu posibilitatea mecanizării lucrărilor specifice pomiculturii.

Mare. prun. Călăraşi). Dolj. cu pH-ul cuprins între 5-8. Olt. precum şi zonele cu frecvente îngheţuri târzii de primăvară. se pot cultiva în zona dealurilor subcarpatice. Buzău. Timişoara şi Arad. astfel sub aspectul suprafeţelor şi a numărului total de pomi cultivati. de nuci în combinaţie cu specii de talie mai redusă (alun sau alţi arbuşti). el dă cele mai bune rezultate în zonele cu temperatura medie anuala 9-10 °C şi cu precipitaţii de peste 650-700 mm anual. Pe specii. Nu se recomandă plantarea în văile înguste. În zonele cu frecvenţă mare a vânturilor sunt obligatorii perdelele de protecţie cu arbori înalţi (stejar. Braşov. cu curenţi de aer. în zonele calde de câmpie se vor planta mai ales: cais. judeţul Mureş. Botoşani. Botoşani. precum şi în judeţele din nord-est Neamţ. Solurile trebuie să fie permeabile pentru a se evita băltirea apei. Speciile: măr. nectarin. se vor evita expoziţiile nordice. cele mai mari concentrări s-au realizat în judeţele din zona subcarpatică a Olteniei şi Munteniei.deşi este mult mai slab reprezentat în cultura. Mehedinţi. De asemenea trebuie pusă în evidenţă şi concentrarea realizată în partea de nord-est a Transilvaniei (judeţele Bistriţa Năsăud. cele mai favorabile zone sunt acelea în care temperatura maximă în lunile iulie şi august este de 24-26°C. gutui. Zonarea speciilor pomicole Zonarea se va face în funcţie de pretenţiile fiecărei specii şi chiar a soiurilor faţă de lumină şi căldură. cultura este cantonată în judeţele Argeş. Dâmboviţa.desi este bine reprezentat în majoritatea zonelor ţării. Se consideră că cele mai favorabile pentru cultura mărului zonele cu temperatura medie anuală de 8-9°C şi cu 700-800 mm precipitaţii anuale. Prahova. terenurile vor fi expuse la soare. Vaslui şi Vrancea. Prahova). mai ales în judeţele Argeş. în zonele înalte şi reci se pot cultiva doar arbuştii fructiferi. 11 .în zona subcarpatică meridională ( Argeş. iar media temperaturii minime din luna iulie este de 10-12 °C. se recomandă utilizarea unei culturi premergătoare (lucerna) care fertilizează natural terenul. Buzău. cireş. Pe solurile mai puţin fertile. Olt şi Dolj.sunt cernoziomurile.2. Dâmboviţa. Satu . Timişoara. dar întâlneşte condiţii dintre cele mai favorabile (Ilfov. Arad. Caraş-Severin. Părul . Prahova. Bacău. migdal. Buzău. în celalalte judeţe cultura mărului este slab reprezentată. Deşi în cadrul tuturor speciilor s-au creat soiuri autocompatibile. Olt. salcâm). Buzău. Vâlcea. Cluj s. Satu-Mare. fără a exclude celelalte specii. Vâlcea. Dâmboviţa. Dâmboviţa. Prunul . Suceava. Gorj. Maramureş. precum şi de rezistenţa la geruri. păr. astfel încât să fie uşurate tratamentele fitosanitare. Vâlcea. Mehedinţi. precum şi Hunedoara. vişin. zonarea culturii se prezintă astfel: Mărul . bogate în humus. Bihor) şi în nordul Moldovei : conditţi bune pentru cultură gaseşte şi în judeţele: Mureş. Bihor. Bacău. pânza de apă freatică trebuie să fie la peste 2-3 m adâncime. Vâlcea. 1. orientarea preferată a rândurilor fiind N-S. Prahova. în nordvestul ţării (Bistriţa. Dolj. irigarea şi recoltarea. Mehedinţi. solurile brun-roşcate de pădure. arţar. Sibiu. Reacţia solului este de preferat să fie neutră. frasin. Caraş Severin. oscilaţii de temperatură şi alte accidente climatice. Hunedoara. Iaşi. Sălaj. dezvoltarea pomiculturii în ultimii 20-25 de ani a fost concentrată în cele mai favorabile zone. Alba. Iaşi şi în centrul ţării. Giurgiu. Cluj. Mai nou au apărut noi amplasamente pomicole în Câmpia Română. zonele de cultură sunt : Argeş. Având la bază lucrările de zonare şi microzonare. Bihor. Sălaj. Este recomandat ca soiurile să fie amplasate în funcţie de epoca de coacere. Harghita. Caraş Severin. Arad. piersic. pentru o mai bună polenizare. Maramureş şi Bihor). slab acidă sau slab alcalină. cu completarea deficitului de apă.a. se recomandă folosirea a cel puţin 2-3 soiuri.

Botoşani. pe suprafeţe mai mari. se recomandă scoaterea şi strângerea rădăcinilor care pot să constituie sursă de infecţie pentru noile plante. bacteriene. pentru refacerea structurii şi a fertilităţii solului. Arad. Celalalte specii pomicole cum sunt: nucul. fungice. Vâlcea. cât şi pentru a stinge focarele unor boli virotice. cea mai mare pondere o deţin judeţele : Iaşi. sau după posibilităţi. precum şi Argeş.3. Vâlcea etc. Perioada optimă de executare a lucrărilor de desfundare este: în cazul terenurilor libere. Banat. etc. simptome mai puţin evidente sunt semnalate în cazul replantării pe acelaşi teren a speciilor: prun. pregătirea terenului constă din defrişare. Neamţ.Cireşul si vişinul se întâlnesc pe toate formele de relief. Giurgiu. Giurgiu şi Dolj. Lucrarea se execută imediat după defrişare şi se evită mişcarea unui volum prea mare de sol. în judeţele Dolj. Constanta. castanul în zona Gorj şi Baia Mare. Vaslui. Lucrarea de defrişare se execută cu ajutorul tractoarelor grele dotate cu instalaţii speciale pentru extirparea totală a rădăcinilor groase şi adunatul lor. zona Bucureştiului. alunul ( zona Olteniei.Jiu şi Geoagiu. arbuştii fructiferi şi căpşunul sunt reprezentate pe întreg cuprinsul ţării. Defrişarea se face în cazul când se înfiinţează plantaţii pe locul ocupat de vechile plantaţii pomicole sau de vegetaţie forestieră. Bacău. Desfundarea asigură afânarea structurilor inferioare mai compacte şi cele gleice impermeabile şi totodată cu această lucrare se încorporează îngrăşămintele organice în adâncime. cositul sau tocatul ierburilor etc. Practicarea timp 2-3 ani a unor culturi agricole. Timişoara. Arad). Efectele oboselii solului Efectele cele mai păgubitoare sunt semnalate în special în cazul replantării pe acelaşi teren a speciilor: măr. modelare. Caisul este specia cea mai pretenţioasă faţă de factorii climatici şi mai ales faţă de temperatură. Mehedinţi. Modelarea terenului este obligatorie şi se execută în aşa fel încât să nu existe băltiri de apă care influienţează negativ asupra vegetaţiei pomilor. căpşuni. Pregătirea terenului Pentru plantarea pomilor. fie o fertilizare puternică. În urma defrişării vechilor plantaţii şi a desfundării terenului.Un teren bine modelat uşurează mult şi asigură efectuarea celorlalte lucrări tehnologice: deplasarea pompelor de stropit. Ialomiţa. Cu cât solul este mai greu cu atât este nevoie de o mobilizare mai adâncă. Adâncimea optimă de desfundare este de 60-70 cm. Olt.) 1. Muntenia. care ar ajunge pe unele porţiuni de teren nivelat la roca-mamă. cu anumite concentrări în unele microzone ( exp. 12 . Tulcea. Olt. aşezarea şi manipularea lăzilor şi a containerelor. Dobrogea) căpşunul în Satu Mare. cireş. fertilizare şi desfundare. Piersicul – se cultivă în zonele de sud şi vest ale ţării. Satu Mare. Desfundatul se execută mecanizat cu ajutorul plugurilor şi tractoarelor speciale pentru livezile intensive şi superintensive. Teleorman) şi partea de vest (Bihor. timp de pauză (dacă este cazul). precum şi judeţele Bihor. piersic. Călăraşi. Maramureş. este de preferat când este posibil. Vâlcea. Constanţa. se recomandă cultivarea cu leguminoase furajere în amestec cu ierburi perene şi apoi fie plantarea pomilor după 2-3 ani. Giurgiu. nucul în zona Tg. Olt. Zonele cele mai favorabile sunt în sudul ţării ( Dolj. La plantarea imediată după defrişarea unei livezi vechi este recomandat să nu se planteze aceeaşi specie. Bacău. păr. Vrancea. cu alte mijloace.În situaţia când prin nivelare a rămas la suprafaţă un sol mai sărac în elemente nutritive. castanul. alunul.

Înainte de pichetare şi plantarea propriu-zisă. în cazul celor ocupate de culturi premergătoare. Îmbunătăţirea stării de aprovizionare cu fosfor şi potasiu pe toată adâncimea de răspândire a sistemului radicular se realizează prin administrarea unor cantităţi corespunzătoare de îngrăşăminte. Orientativ. întregii plantaţii şi a evita fenomenul de umbrire. Parcelele sunt necesare la suprafeţele de peste 5 ha sau când sunt cultivate mai multe specii. Perioada de desfundare trebuie să asigure aşezarea solului şi acumularea unei umidităţi corespunzătoare din ploi. Va urma mărunţirea solului prin discuire. alinierea pomilor pe rând şi lucrările ulterioare de exploatare a plantaţiei. 13 .4. orientarea rândurilor se va face de-a lungul curbelor de nivel. 600-800 kg superfosfat şi sare potasică. se impune executarea lucrării de nivelare de suprafaţă . trebuie avută în vedere amenajarea de drumuri. inclusiv a şanţului rezultat de la ultima brazdă a plugului. chiar şi mai mult. la plantare. pentru a evita degradarea solului. odată cu desfundatul (de preferat pe baza unui studiu agro-chimic realizat de o instituţie de specialitate). cu atât mai uşor se vor executa pichetarea. La parcelarea terenului trebuie avut în vedere şi stabilirea locurilor unde se va depozita producţia în aşa numitele construcţii de producţie.0/1. Lucrarea se execută de regulă cu discul şi cu cât este mai bine executată. la înfiinţarea plantaţiilor. Cantitatea de îngrăşăminte chimice. 1. exploataţia pomicolă devine rentabilă începând de la 1 ha şi până la 20 -30 ha. pentru un ha se administrează pe soluri cu fertilitate mijlocie 50-60 tone gunoi de grajd.iunie – august. şi câte 150-200 g superfosfat şi sare potasică. În cazul terenurilor în pantă.6 m) în aceeaşi perioadă recomandată pentru desfundat. gropile de plantare se fac cât mai mari (1. Forma unei parcele este de regulă dreptunghiulară iar lăţimea reprezintă aproximativ jumătate din lungimea acesteia. Fertilizarea de fond cu îngrăşăminte organice şi minerale se aplică pe întreaga suprafaţă la înfiinţarea plantaţiilor intensive şi superintensive şi la groapă pentru pomii plantaţi la distanţe mai mari. iulie – septembrie. Ca dimensionare. Trebuie reţinut faptul că. a recoltării şi transportului fructelor. terenul se împarte în parcele.0 prin administrarea de amendamente calcaroase în doze de cel puţin 5 t/ha (pe bază de analiză). Îmbunătăţirea proprietăţilor chimice are ca scop modificarea reacţiei solurilor puternic acide cu pH sub 5. atât cât este posibil. Parcelarea terenului În vederea uşurării lucrărilor de întreţinere din livadă. pichetarea. Odată cu parcelarea terenului. executarea gropilor). În vederea transportului fructelor şi nu numai.0/0. prin care se urmăreşte eliminarea denivelărilor rezultate în urma desfundării. de preferat perpendiculare pe lungimea parcelelor. Dacă terenul nu se desfundă peste tot. Excepţie face terenul destinat culturii afinului. lungimea rândurilor de pomi să fie orientată pe direcţia nord-sud pentru a asigura o cantitate mare de lumină pe tot timpul zilei. după plantare. precum şi executarea în condiţii optime a celorlalte lucrări premergătoare plantării ( nivelarea. care se amestecă cu pământul de plantare la fiecare pom. organice şi amendamente se împrăştie în mod uniform pe terenul nivelat pe toată suprafaţa şi se încorporează în sol prin lucrarea de desfundare. Cantitatea de îngrăşăminte organice este de 15-20 kg pentru fiecare groapă. trebuie avut în vedere şi împrejmuirea viitoarei livezi. nivelarea terenului apoi mărunţirea şi tasarea solului cu combinatorul.

0-5.5-3.0-4.5 2.0-6.0 3.0 4.5-3.5-3.5-3.5 4.5 5.0-4. sistemul de cultură şi se materializează în teren conform unei scheme de pichetaj.5 1.2 2.0 4.0 8.0-5.0 3.0-9.5-6.5-4.5-3.0-5. regia J.0 5.0 4.0-1.0-5.5-5.Stabilirea distanţelor de plantare şi pichetatul terenului Distanţele dintre rândurile de pomi şi pe rând se stabilesc în funcţie de combinaţia soi-portaltoi.0-9.0 4.0 3.0 8.0-4.5-3.0-10.5 4.5-5.0 2.0-1.5 2.5 2.0-3.0-4.0-10.0 4.0 5.0 2. Distanţele de plantare la pomi şi arbuşti fructiferi pentru plantaţiile intensive în funcţie de portaltoii utilizaţi Specia Portaltoiul Soiul Distanţa de plantare Intre Pe rând rânduri 4 4.0 4.0-2.2 1.0 2.0 2. nigra Rădăcini proprii C. Pixy Mirobolan.0 4.0-4.5 3.0-4. BN 70 Franc Gutui A.0-5. sativa Rădăcini proprii Rădăcini proprii Rădăcini proprii Rădăcini proprii Rădăcini proprii Rădăcini proprii 3 Standard Spur Standard Spur Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard 14 . Miroval Oteşani 8. BN 70 Mirobolan.0-12.0-4.0-10. zarzăr Oteşani 8 Mirobolan Franc Franc sau vegetativ Franc sau vegetativ J.0 0.0 3.5 4.4.0-3.5 4.0 8.0 10.0 8.0 4.0 2.5 5.5-3.5 3.5-5.5 4.5-5. M4 Franc Păr Gutui Prun Cais Piersic Cireş Vişin Nuc (altoit) Alun Castan Soc negru Zmeur Mur Afin Cătină Coacăz Gutui A.0-.0-4.5 2.0-2.0 Densitatea /ha Min Max 6 740 1000 500 740 634 500 500 404 740 364 444 571 740 307 454 100 110 416 83 500 8000 2777 2777 1142 3333 7 1000 1428 740 1000 1250 833 740 500 1000 500 555 740 1000 454 1000 156 156 666 125 800 10000 4000 4000 1666 4000 1 Măr 2 MM 106.0-5.5 3.0-4.0 4. fertilitatea solului.5 8.5-4.0-4.5 3.5 1.0-4.0 4.0-5.0-3.0-2.0 2.0 5 2.

5 1.0 3.0 Densitatea/ha Minimă Maximă 2283 3333 1904 238 2666 5000 3333 333 15 .8-1.25 2.0-1.5 6.M26.0-6.5 1. Standard P22 Spur Franc Dwarf.Distanţele de plantare şi densităţi folosite în plantaţiile superintensive Specia Măr Piersic Nuc Portaltoiul Soiul M9.0-3.0-3.M27.5-3.regia Spur Distanţa (m) Între Pe rând rânduri 3.0 5.semidwarf J.0-7.0 0.

cei doi picheţi de la capetele scândurii rămân şi la plantarea pomului . cu crestături la cele două capete şi una la mijloc. când se sapă groapa. Scândura de plantare se aşează cu crestătura de la mijloc pe pichetul care marchează locul pomului şi se mai bat doi picheţi la ambele capete ale scândurii.50 m. pătrat etc). se marchează cu ţăruşi capetele rândurilor următoare la distanţa stabilită. Pe suprafeţe mai mici se folosesc obligatoriu scândura de plantare. Sistemul de pichetat ales este dat de figura geometrica. Locul fiecărui pom se determină prin întinderea unei sârme marcate între picheţii din capătul rândului. La plantarea pomilor se întinde din nou aceeaşi sârmă gradată.Pichetarea terenului constă în marcarea pe teren a locului unde se va planta fiecare pom iar direcţia rândurilor va fi paralelă cu latura lungă a parcelei şi pe cât posibil pe direcţia N-S. la distanţa stabilită. pentru a determina locul fiecărui pom.5-2. pe toată lungimea lui. vizibile de la distanţă pentru a trasa liniile care încadrează terenul într-o figură geometrică (dreptunghi. După marcarea primului rând.0 m. considerat linie de bază. Pentru alinierea picheţilor se folosesc jaloane înalte de 1. ce se realizeaza pe teren cu ajutorul a 3-4 picheti şi care poate fi: un pătrat. şi se fixează cu un ţăruş. Denumirea acestor forme este atribuită şi sistemelor de pichetat: 16 . un dreptunghi sau un triunghi. care are lungimea de 1.

.Pichetatul în dreptunghi. pentru înfiinţarea plantaţiilor clasice şi pe terenuri plane. Pentru executarea unui pichetat sunt necesare: • jaloane de 2 m vopsite cu roşu şi alb. pentru a fi vizibile. oferă pomilor condiţii mai bune de captare a luminii directe şi de distributţe a rădăcinilor în spaţiul de nutriţie. Acest tip de pichetat se foloseste în general. la care distanţele dintre rânduri sunt egale cu cele dintre pomi pe rând. pomii constituie obstacole pentru apa care se scurge la vale şi erodează solul.Pichetatul în pătrat.. .Pichetatul în triunghi. cu distanţele mai mari între rânduri şi mai mici între pomi pe rând. se utilizează mai mult pe terenurile plane şi cu pantă uşoara pentru toate tipurile de livezi. Pe terenurile în pantă. 17 .

• • • •

ruleta sau panglica de oţel de circa 50 m lungime; sârmă cu noduri marcată din metru în metru de circa 50 m lungime; picheţi, ţăruşi şi maiuri din lemn (0,5 lungime); triunghi compas cu deschidere reglabilă (2 - 2,5)

Pe terenurile plane pichetatul începe cu jalonarea laturii lungi, luându-se ca aliniament fix un drum, un gard, o perdea de copaci etc, care există şi nu poate fi mutat usor. In zonele colinare, unde majoritatea terenurilor sunt framântate şi au diferite expoziţii şi pante, orientarea şi pichetarea rândurilor solicită o atenţie şi o pricepere deosebită. Pe versanţii scurţi, cu pante mici şi uniforme, pichetatul rândurilor de pomi se face paralel cu curbele de nivel, plecându-se de la un aliniament jalonat la baza pantei sau de-a lungul potecilor făcute de animale în timpul păşunatului. Pe versanţii lungi ai dealurilor înalte, pichetatul constituie o lucrare mai complexă, care se execută de către cadre calificate cu ajutorul aparatelor de măsurat.

18

Stabilirea polenizatorilor

Intâlnim deseori în livada de langă casă sau în plantatţile cu scop comercial, pomi care deşi au beneficiat de cele mai bune condiţii climatice, agrotehnice, îngrijiţi cu multă migală şi măiestrie de bunul gospodar, au înflorit dar nu au legat fructe. Aceşti pomi care sunt din anumite specii şi soiuri au nevoie să se polenizeze cu polen străin (fiind autosterile), de la alte soiuri pentru ca fructele lor să lege. Un factor deosebit de important pentru asigurarea unor recolte mari şi de calitate, care trebuie avut în vedere chiar de la înfiinţarea livezii, este distribuirea soiurilor în livadă, pentru a asigura polenizarea reciprocă. Toate soiurile de măr sunt autosterile, adică nu leagă fructe prin polenizare cu polenul propriu. Ele au nevoie de polen de la un alt soi. Prin cercetări s-a stabilit care este cel mai bun polenizator pentru fiecare soi şi care este efectul polenizării cu unul sau altul dintre polenizatori. Lista cu principalii polenizatori va fi prezentata la fiecare specie pomicolă în următoarele capitole. Pentru asigurarea unui efect maxim al polenizării dintre soiuri, trebuie respectate câteva reguli şi anume: - soiurile să prezinte compatibilitate la polenizare ; - soiurile să aibă aceeasi perioadă de înflorire; - distanţa dintre soiul de bază şi soiul polenizator să nu fie prea mare; - polenizarea se face cu ajutorul albinelor şi al vântului (nuc, alun, castan); - pentru o bună polenizare sunt necesare minimum două familii de albine la hectar; - pentru protejarea albinelor în perioada înfloritului, se recomandă să nu se efectueze stropiri cu insecticide, iar dacă acestea se execută, se vor folosi insecticidele care nu omoară albinele; - aşezarea stupilor în livada pentru polenizare, se va face în imediata apropiere a livezii sau chiar in mijlocul acesteia şi neapărat la începutul înfloritului;

2. Plantarea pomilor 2.1. Epoca de plantare Cele mai bune rezultate dau plantările de toamnă, începând cu 15 octombrie şi până la venirea primului îngheţ, deoarece până în primăvară rădăcinile pomilor realizează un contact strâns cu pământul, rănile se calusează, uneori emit chiar rădăcini noi, iar în groapă se acumulează umiditate care se păstrează şi în perioadele mai secetoase din timpul primăverii. Pomii pornesc în vegetaţie cu 10-15 zile mai devreme decât cei plantaţi primăvara şi realizează creşteri mai mari cu 20-30%. În situaţia în care plantarea nu s-a făcut în toamnă, aceasta se realizează primăvara cât mai devreme posibil, imediat după dezgheţarea şi zvântarea solului, înainte de pornirea pomilor în vegetaţie, când solul are umiditate ridicată.
19

Plantările de primăvară executate cu întârziere pot să compromită plantaţia şi să întârzie intrarea pe rod a pomilor. Se mai pot planta pomi şi în „ferestrele iernii”, cu condiţia ca temperaturile din timpul plantării să nu scadă sub 0 °C. 2.2. Executarea gropilor Săpatul gropilor. In teren desfundat gropile se fac cu putţn timp înainte de plantare, sau în ziua plantării, pentru a nu se pierde umezeala acumulată în sol, cu dimensiunile de 50 / 50 / 60 cm, în cazul plantaţiilor intensive şi superintensive, iar la cele clasice de 80/80/60cm. Pe terenurile nedesfundate dimensiunile gropilor trebuie să fie de 80 / 80 cm şi adânci de 70 cm şi se efectuează cu 2-3 luni înainte de plantare. După săparea gropilor se trage 2/3 din pământ în groapa de plantare după ce în prealabil s-a adăugat gunoiul de grajd bine fermentat. În teren desfundat, gropile se fac înainte de plantare sau chiar în ziua plantării, pentru a nu se pierde umezeala acumulată în sol, cu dimensiunile reduse în aşa fel încât să încapă cât mai bine sistemul radicular. În cazul arbuştilor fructiferi gropile cu dimensiuni de 40/40/30 cm. Gropile se execută manual cu hârleţul, sau mecanic cu burghiul. Pământul rezultat la săparea manuală a gropilor în teren nedesfundat se separă, urmând ca umplerea gropilor, la plantare, în zona rădăcinilor pomilor, să se facă cu pământul cel mai fertil. 2.3. Pregătirea materialului săditor Materialul săditor se procură de la pepinierele pomicole şi până la plantarea acestora se stratifică în şanţuri adânci de 50-60 cm. Scoaterea de la stratificare, repartizarea în teren şi plantarea trebuie să se realizeze cât mai operativ pe măsura plantării pentru a evita deshidratarea. Trebuie multă atenţie la transportul, manipularea şi plantarea pomilor, pentru a nu vătăma mugurii, în special din zona de proiecţie a coroanei (50 – 80 cm). Materialul săditor admis la plantare este cel certificat (eticheta albastră) sau cel C.A.C. (eticheta galbenă). Orice altfel de material săditor folosit la plantare rămâne în responsabilitatea celui care îl foloseşte. Un astfel de material săditor este bine să fie evitat la plantare. La plantare rădăcinile pomilor se fasonează prin scurtare, eliminarea celor rupte, rănite şi mucegăite. Rădăcinile principale se lasă cât mai lungi, rădăcinile secundare se scurtează cu cca 1/3 din lungime iar cele subţiri la 1-2 cm sau rămân intacte. Tăierile se execută perpendicular pe axul rădăcinilor pentru a provoca răni cât mai mici. După fasonare, pomii se mocirlesc cu un amestec de apă, pământ galben şi balegă proaspătă de vită (3 părţi pământ, 2 părţi balegă de vită şi apă până se obţine o pastă de consistenţa smântânii). Mocirlirea asigură o mai bună aderenţă a particulelor de pământ în jurul rădăcinilor pentru a menţine o umiditate mai ridicată în zona rădăcinilor. Până la plantare materialul saditor se stratifica in santuri cu adancimea de 50-60 cm, unde se asigură condiţii pentru menţinerea în stare normală fiziologică (fără deshidratare). 2.4 Tehnica de plantare Pomii trebuie plantaţi cu punctul de altoire la nivelul solului, asezându-se pe un muşuroi de pământ, făcut în mijlocul gropii de plantare. Plantatul pomilor se face de către o echipă formată de obicei, din două persoane. Una fixează şi ţine pomul în poziţie verticală în mijlocul gropii de plantare şi la adâncimea corespunzătoare iar cealaltă trage pământ provenit din stratul fertil al solului, bine marunţit şi reavăn în jurul rădăcinilor. Se scutură uşor pomul, ca pământul să patrundă printre rădăcini, astfel încât să nu existe spaţii goale. După ce s-au
20

acoperit rădăcinile cu un strat de 5-10 cm de pământ, se tasează uniform pământul în jurul pomului, începând de la marginea gropii spre interior. Tasarea se face prin călcarea cu piciorul (cu cizma), de 2-3 ori până când se termină plantarea. Pe fundul gropii şi în amestec cu solul din groapă se administrează 20-30 kg, gunoi de grajd fermentat. Pe timp secetos, în special primăvara, pomii plantaţi se udă cu 15-20 litri de apă. In final, se face un muşuroi pe suprafaţa gropii de plantare, cu restul pământului râmas, fără a se mai tasa. Proiectarea coroanei pomilor. Pomii sub forma de vargă se scurtează la 60-70 cm de la nivelul solului în cazul plantaţiilor intensive, respectiv la 80 cm în cazul coroanelor globuloase, utilizate în sistemul semiintensiv. Scurtarea pomilor este bine să se execute primavara, inclusiv la pomii plantaţi toamna.

ÎNFIINŢAREA PLANTAŢIILOR Perioada de Parametrii lucrării Speciile la care se executare aplică 0 1 2 3 A. PREGĂTIREA TERENULUI ÎN VEDEREA PLANTĂRII a)Amendarea solului pe Inainte de 4-8 t/ha (doza care să La toate speciile, cu terenurile cu aciditate desfundare ridice pH la 6, încât excepţia plantaţiilor pronunţată ( cu pH sub 5,5 saturarea în baze să de castan şi afin care şi cu saturare în baze sub fie de 80% pe reuşesc bine pe 60%) orizontul până la 4° solurile acide. La cm adâncime) afin, pentru acidifierea solului se recomandă folosirea turbei ca îngrăşamânt organic. b) Fertilizarea în funcţie de Inainte de gunoi 40-50 t/ha Pomi si arbuşti starea de aprovizionare a desfundare fosfor 150-200 fructiferi solului cu elemente nutritive: kg/ha s.a. - pe terenuri care se In groapă, potasiu 150-200 desfundă, la plantare kg/ha s.a. Pomi In groapă, 20-30 kg gunoi Arbuşti fructiferi la plantare 5-10 kg gunoi - pe terenuri care nu se 40-50 kg gunoi desfundă. 250-300 g fosfor Pomi
21

Lucrarea

c) Dezinfecţia solului

Inainte de desfundare

s.a. 150-200 g potasiu s.a. 25-75 kg/ ha Lindatox-3, în funcţie de vârsta larvelor 60/60/60 cm 40/40/30 cm 80/80/60 cm

Pomi şi arbuşti fructiferi

d) Desfundarea terenului : - pe terenuri profunde de minimum 70 cm; - gropi individuale pe terenuri cu sol superficial şi cu alunecări stabilizate e) Nivelarea terenului desfundat f) Săpat gropi în teren desfundat

Cu 2-3 luni înainte de plantare Cu 2-3 luni înainte de plantare Cu 10-15 zile înainte de plantare Inainte de plantare

Pomi Arbuşti fructiferi Pomi

Uniformizarea terenului 60x60x60 40x40x30

Pomi si arbuşti fructiferi Nuc, castan, măr, etc Arbuşti fructiferi

Parametrii lucrării Speciile la care se Perioada de executare aplică 0 1 2 3 B. PLANTAREA POMILOR ŞI ARBUŞTILOR FRUCTIFERI a) Asigurarea materialului Cu 5-10 zile Soiurile prevăzute a Pomi şi arbuşti săditor înainte de se planta fructiferi plantare, - certificat şi C.A.C. toamna b) Stratificarea materialului Imediat In şanturi fără Pomi si arbuşti săditor şi udarea lui stagnări de apă fructiferi c) Plantarea propiu-zisă ( Toamna 1 XI-1 Conform tehnologiilor Pomi si arbuşti fasonarea, mocirlirea, XII fructiferi plantarea ) Primavara 1 III5 IV d) Udarea pomilor după Imediat după 20l/groapa Pomi plantare la locul definitiv plantare, 10 l/tufă Arbuşti fruciferi primavara. de 2 -3 ori la nevoie Pomi si arbuşti fructiferi e) Protejarea pomilor Toamna Cu diferite materiale Pomi împotriva rozătoarelor f) Arătura terenului bătătorit După plantare, La 15-20 cm, cu Pomi si arbuşti cu ocazia plantării toamna sau răsturnarea brazdei fructiferi primavara spre rândul de pomi g) Proiectarea coroanei Primavara la Conform specificului Pomi si arbuşti pornirea în formei de coroană fructiferi vegetaţie proiectată Lucrarea
22

CAPITOLUL III. LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE A POMILOR ŞI ARBUŞTILOR FRUCTIFERI 1. Lucrări de întreţinere 1.1 Lucrări de întreţinere a solului în livezi Înierbarea constă din menţinerea terenului din plantaţie cultivat cu ierburi perene şi se recomandă doar pentru zonele deluroase, cu multe ploi. În zonele cu mai puţine ploi, înierbarea mai mult dăunează decât ajută, deoarece ierburile prin numeroasele lor rădăcini, formează aproape de suprafaţa solului, un strat pâslos, care împiedică pătrunderea apei din ploi, la rădăcinile pomilor. O parte din apă, care pătrunde totuşi în pământ, este absorbită de rădăcinile ierburilor, înainte de a ajunge la rădăcinile pomilor. Mai mult, ierburile crescând primăvara devreme, consumă cantităţi mari de apă tocmai în acea vreme când şi pomii au mare nevoie de ea. Înierbarea are loc începând cu al doilea, al treilea an de plantare şi poate să fie totală sau parţială. În cazul înierbării parţiale, o parte din suprafaţa de teren din jurul trunchiului se menţine sub formă de ogor negru prin lucrări manuale şi prin erbicidare. Înierbarea poate fi permanentă sau periodică, când după un număr oarecare de ani se ară şi se menţine câţiva ani ca ogor negru, după care se înierbează din nou. În condiţii de irigare este bine să se execute înierbarea terenului în benzi, între rândurile de pomi. Menţinerea permanentă a ogorului negru este un alt mod de întreţinere a solului în livezi. În acest caz solul se menţine curat de buruieni şi afânat în cursul întregii perioade, prin discuire sau praşile repetate. Pământul fiind lucrat şi afânat, apa din ploi pătrunde cu uşurinţă şi ajunge repede la rădăcini. În acelaşi timp, solul fiind afânat la suprafaţă, împiedică evaporarea apei, ea rămânând aproape în întregime la dispoziţia pomilor. Ca urmare, pomii din livezile unde pământul este menţinut ogor negru, fără concurenţa buruienilor pentru apă şi hrană cresc mai bine, formează mai mulţi muguri de rod şi dau recolte bogate. Totuşi, prin lucrarea permanentă a solului, în cazul ogorului negru, se distruge, într-o anumită măsură structura lui. Asemenea soluri se bătătoresc repede, nu permit pătrunderea apei şi a aerului către rădăcini. Pentru a reduce aceste efecte nedorite, toamna, în perioada îngălbenirii frunzelor, terenul se ară la adâncimea de 20 – 22 cm, în livezile de măr şi păr, la 15 – 18 cm, la 15 – 18 cm, în cele de prun, cais, piersic, cireş, vişin şi de arbuşti fructiferi. Adâncimea arăturii va fi mult mai redusă în apropierea trunchiului pomilor, pentru a nu distruge rădăcinile. Arătura de toamnă nu se grăpează, brazdele şi bulgării opresc zăpada pe loc, sporind la creşterea cantităţii de apă din sol în primăvară. Arătura se va executa la 1,01,2 m de rândul de pomi. Primăvara se face o lucrare de afânare a solului la 10 – 12 cm cu cultivatorul sau cu sapa pe toată suprafaţa, inclusiv sub coroana pomilor, după efectuarea tăierilor şi tratamentelor contra bolilor. În cursul verii, solul din livadă se mai lucrează de 4- 6 ori, la 10 – 12 cm, mai ales după ploi, în aşa fel încât să nu fie buruieni şi pământul să fie afânat. Culturi de acoperire folosite pentru îngrăşământ verde constau în întreţinerea terenului din livadă prin cultura unor plante folosite ca îngăţământ verde. Cultura ocupă terenul doar câteva luni, în restul timpului solul se menţine ca ogor negru. Specia cultivată trebuie să crească repede, să producă o masă cât mai bogată de materie organică, să nu concureze pomii pentru apă şi substanţe nutritive.
23

Cele mai bune culturi de acoperire pentru îngrăşământ verde în livezi sunt cele de toamnă-primăvară sau de vară, deoarece ele cresc şi se dezvoltă în perioadele în care pomii au cerinţe mai mici pentru apă şi substanţe nutritive. Pentru culturile de primăvară se recomandă: seradela, sulfina şi rapiţa; pentru culturile de vară: lupinul alb, lupinul galben, facelia, seradela, soia, fasoliţa, floarea soarelui; pentru culturile de toamnă: secara, măzărichea păroasă, trifoiul şi rapiţa. Încorporarea plantelor în sol se realizează cu ajutorul grapei cu discuri şi cu plugul. Se practică pe solurile lipsite de materie organică (solurile nisipoase, în special). Ogorul negru combinat cu plante acoperitoare sau ogorul negru ocupat este un alt mod de menţinere a solului în livezi care elimină unele neajunsuri ale celor două moduri de lucrare a solului. În prima jumătate a verii solul din livadă se menţine ogor negru. După încetarea creşterii lăstarilor, în a doua jumătate a verii (luna august) se însămânţează anumite plante agricole, de obicei furajere ( mazăre furajeră, lupin galben, secară, timoftică). Aceste plante cresc până în toamnă, dau o masă verde importantă care în perioada înfloritului se tăvălugesc şi se îngroapă în sol prin arătura de toamnă, ca îngrăşământ verde. Culturile intercalate cu plante agroalimentare constau în cultivarea cu plante cu perioadă scurtă de vegetaţie în zonele secetoase pentru menţinerea umidităţii în sol. Din păcate, acest mod de întreţinere a solului nu este posibil decât în zonele cu multe ploi, cel puţin 600-700 mm de precipitaţii anual sau cu posibilităţi de irigare. În regiunile secetoase, unde se resimte o mare lipsă de ploaie, în a doua parte a verii, nu este posibilă o cultură anuală, nu răsare nimic sau ceea ce răsare nu creşte. În aceste regiuni este mai bine de menţinut ogorul negru în cursul verii. Mulcirea solului constă în menţinerea solului acoperit cu diferite materiale. Mulciul poate fi natural, obţinut pe terenul din plantaţii sau pe alte terenuri, cât şi artificial. Ca mulci natural se folosesc resturile vegetale din gospodărie (paie, coceni, frunze, rumeguş, fânul de proaspătă calitate) care, fie întregi, fie tocate, acoperă terenul într-un strat uniform de 10-15 cm, strat ce permite pătrunderea în sol a apei, aerului şi cădurii dar împiedică pierderea apei, pătrunderea luminii şi creşterea buruienilor. Ca mulci artificial se foloseşte folia neagră de polietilenă sau cea transparentă. Practica mulcirii s-a generalizat pe rândurile de pomi pe o lăţime de 1,5 -.2 m, în special la plantaţiile intensive şi superintensive amplasate pe terenurile nisipoase şi în zonele secetoase precum şi în culturile de căpşuni. 1.2. Combaterea brumelor şi îngheţurilor târzii Brumele şi îngheţurile târzii pot surprinde pomii în fenofaza de umflare a mugurilor floriferi şi chiar în plină floare. Cele mai des afectate sunt speciile cais, migdal, piersic şi cireş, care înfloresc timpuriu. Pentru protejarea livezilor, cea mai accesibilă şi mai ieftină metodă, rămâne fumigaţia, respectiv arderea unor materiale uşor de aprins şi care produc fum mult. Condiţia esenţială este ca arderea să fie înceată, să nu producă flacără. În aceste scopuri se caută din timp bălegar păios, semiuscat, turbă, gunoaie, buruieni uscate, vreascuri, resturi de cauciuc şi alte materiale care amestecate pot servi la pregătirea grămezilor fumigene. Pentru fiecare hectar de livadă sunt necesare 150-200 asemenea grămezi de material fumigen care se distribuie la 8 -10 m una de alta, printre rândurile de pomi, nu numai pe alei şi, pe cât posibil, să fie perpendiculare pe direcţia vântului dominat. Grămezile cu materiale fumigene trebuie să ardă (să producă fum) până la răsărirea soarelui şi au un efect bun numai la o scădere a temperaturii la -2…-3ºC.
24

suportă cel mai bine erbicidarea. În aceste plantaţii pot fi folosite cu succes atât erbicidele sistemice. Lucrări de întreţinere a pomilor şi arbuştilor fructiferi 2.după terminarea lucrării vasele cât şi toată aparatura folosită se spală cu apă curată.1. Folosirea exclusivă a erbicidelor duce la înmulţirea speciilor perene de buruieni mai rezistente la erbicide (pir.la prepararea erbicidelor nu se vor folosi vase din lemn. prepararea soluţiilor se va face cât mai departe de sursele de apă (fântâni. fără vânt. Această lucrare se face obligatoriu cu consultarea specialiştilor. erbicidele selective contribuie în mare măsură la schimbarea compoziţiei floristice a buruienilor. Cele sensibile sunt distruse foarte repede. canale. Diferiţi viruşi. Erbicidele se pot aplica preemergent toamna sau primăvara devreme.1. ape curgătoare). . . ciuperci parazite.erbicidarea se va efectua numai pe timp liniştit.3. Buruienile perene se combat în tot timpul anului pe vetre. şi în special mărul. cât şi cele de contact sau totale. se hrănesc şi cresc pe anumite organe ale pomilor. Erbicidele recomandate şi autorizate pentru a fi folosite în plantaţiile de pomi Denumirea erbicidelor sau Substanţa activă Doza amestecurilor de erbicide recomandată % kg/ha efectiv Gramoxone Paraquat 20% 4 Roundup Glyphosate 36% 6-10 Devrinol Napromid 50% 6-8 Simazin ( simadon) 4-5 Caragard (caradon) 4-5 2. canale. adânci. Combaterea bolilor şi dăunătorilor Numărul organismelor dăunătoare care afectează într-un fel sau altul. viermi. Combaterea buruienilor cu ajutorul erbicidelor Distrugerea buruienilor se poate face prin mijloace mecanice şi prin mijloace chimice înainte de formarea seminţelor. ape curgătoare. departe de fântâni. Lupta cu bolile şi dăunătorii pomilor trebuie dusă permanent pe parcursul întregului an şi cu 25 . păsări. Ambalajele goale rămase se distrug. pentru a nu se înfunda duzele instalaţiei. lăsând loc liber celor rezistente. . pentru a împiedica germinaţia seminţelor şi postemergent în stadiul de vegetaţie. talpa gâştii şi volbură). insecte. rozătoare. La aplicarea erbicidelor în plantaţiile pomicole se vor respecta următoarele reguli: . bacterii. Cercetările efectuate în domeniu cât şi practica de producţie au arătat că dintre speciile pomicole cultivate. De asemenea. în amestec cu sodă şi se clătesc repetat cu apă curată. acestea fiind absorbite de plante prin frunze. seminţoasele.prepararea (soluţiei) suspensiei de erbicide se face numai cu apă perfect limpede şi lipsită de orice impurităţi. Perioada optimă de aplicare a erbicidelor se stabileşte în funcţie de stadiul de dezvoltare a principalelor specii de buruieni din plantaţii. sănătatea şi productivitatea pomilor este foarte mare. păianjeni. cele mai bune rezultate obţinându-se înainte de înflorire sau când au 10-15 cm înălţime. Soluţiile rămase cât şi apa provenită de la spălarea vaselor şi pompelor se varsă în gropi anumite. etc.

2. făcută toamna. ouă de insecte şi alţi dăunători. cea mai importantă fiind lucrarea solului din livadă. Primele măsuri care pot fi aplicate în perioada de iarnă. Măsurile menţionete mai sus nu sunt suficiente şi trebuie completate cu măsuri de combatere chimică. ciuruirea frunzelor şi altor boli. astfel. în afară de efectul frumos pe care-l au pomii văruiţi şi de protecţia scoarţei de „arsurile de iarnă”. primăvara. Aceste lucrări pot fi aplicate cu uşurinţă în plantaţiile pomicole de mici dimensiuni (sub 1. cum ar fi: Omizitul pomilor constă în adunarea şi arderea cuiburilor de omizi din frunzele uscate. larve. ouă de acarieni şi insecte etc. pentru protejarea pomilor contra agenţilor patogeni şi a dăunătorilor sunt cele mecanice.care trebuie însoţite de măsuri agrotehnice. aerul şi apa pătrund uşor la rădăcini. prin care se distrug numeroşi dăunători care se găsesc pe scoarţă (păduchi ţeştoşi. este o lucrare hotărâtoare pentru creşterea şi rodirea pomilor. care şi-au găsit adăpost în sol. la începutul toamnei. are un rol deosebit în distrugerea unor specii de ciuperci parazite.0 ha) Săpatul solului în jurul tulpinilor şi aratul întregii suprafeţe ocupată de pomi. săpatul manual sau arătura adâncă de toamnă. rezerva biologică pentru următorul an de vegetaţie. iar resturile se distrug imediat prin ardere. contribuind la procesele de extragere şi prelucare a substanţelor nutritive.). precum şi o serie de ciuperci şi bacterii. Deşi oamenii văruiesc pomii primăvara. Adunarea şi distrugerea fructelor mumificate contribuie foarte mult la reducerea atacului unor ciuperci şi bacterii. De asemenea. prin care se încorporează şi se distrug pupăriile insectei. reducându-se. mai complet. sfrederitorul ramurilor etc. Complexe de tratamente fitosanitare la pomi şi arbuşti fructiferi a) Tratamente pentru combaterea bolilor şi dăunătorilor la măr Pentru realizarea unor tratamente fitosanitare eficiente şi cu protejarea mediului înconjurător este bine să se apeleze la specialiştii horticultori sau agronomi Nr. Văruitul trunchiului. Răzuirea se face cu perii de sârmă. O serie de insecte. de care au nevoie pomii. fixate sau atârnarea de ramuri.2. lucrarea respectivă. Bolile şi dăunătorii Perioada 26 Pesticide folosite Conc. trunchiului şi ramurilor groase are ca efect îndepărtarea unei întregi serii de dăunători aflaţi pe scoarţă sau în crăpăturile acesteia ca ouă.toate că vara se văd mai bine dăunătorii şi efectele lor. . ouăle sau pupele lor. Răuirea scoarţei. pupe sau adulţi. unii dăunători din interiorul lemnului (carii.). de igienă culturală. sunt scoase la suprafaţă şi degeră în cursul iernii. are un efect mai mare. Tăierea şi arderea ramurilor uscate este o lucarare de igienă. reducând substanţial atacul omizilor. care provoacă putrezirea fructelor. iarna este un prilej foarte bun de a acţiona asupra lor.

3 Iunie. 1 2 3 4 combătuţi Păduchele din San Jose.. psilide.trat... făinare. defoliatoare. Phomopsis sp.2 0. acarieni. Phylosticta sp. Phylosticta sp. făinare.5 1. ( G.2 0.7 0. acarieni.0 EC sau Karathan sau Kumulus 0. acarieni.2 Champion 50 WP 0. făinare.07 0. minatoare Rapăn.1 ). Gloeosporium sp.07 0. Gloeosporium sp.1 Aprilie. minatoare ( luna. Eriosoma.. defoliatore Rapăn.1 ). psilide. Phylosticta sp. 3 27 . afide. Phylosticta sp...2 0. 3 Aprilie.250 0..2 0. afide.. Eriosoma.. Eriosoma.07 0. Anthonomus sp.05 0. monilioză.. 3 Mai. decada ) noiembrie. psilide.păduchele din Sant Jose ( G. făinare. 3 Aprilie. Eriosoma. Eriosoma... minatoare Rapăn. Phomopsis m. ouă de defoliatoare.1 0. făinare. Phomopsis m. monilioză.05 0. defoliatoare.250 0. făinare. 1 9 Iunie.160 0. monilioză.. Phomopsis m. Eriosoma. păduchele din Sant Jose ( G. Phylosticta sp. defoliatoare. monilioză.160 0. Sp. acarieni. 2 decembrie.05 0.04 0.2 0. 1 Martie. afide.05 0. monilioză.5 0. afide. Rapăn.05 0. 1 % Oleodiazol Oleockalux Oleocarbexox Polisulfură de Ba + Carbetox 37 1. ouă de afide Psilide. Phylosticta. Eriosoma.. Phomopsis sp.250 0. Phomopsis m. Eriosoma..05 0.5 0. 2 10 Iunie. 1 7 Mai.025 0. defoliatoare. Phylosticta sp.5 Polisulfură de Ba + Carbetox 37 1. acarieni. defoliatoare Făinare. minatoare Rapăn. Hoplocampa m. minatoare Rapăn. ouă hibernante de acarieni.2 Zeamă bordeleză + Sulf muiabil Metoben + Captadin 50 sau Dithan + Caolin + Acid boric + Carbetox 37 la sol Sumialpha Captadin 50+(Dithan) Metoben + Caolin + Acid boric + Filitox + Carbetox 37 la sol Captadin 50 + Fademorf + Plictran 600 FL + Thuringin 6000 + Caolin + Acid boric Polycarbacin + Metoben + Wofatox 50 + Caolin + Acid boric + Carbetox 37 la sol Captadin 50 + Fademorf + Wofatox 50 + Caolin + Acid boric + Carbetox 37 la sol 0. Carpocapsa p. 3 Martie.5 1. afide. psilide.5 1. acarieni. Hoplocampa m.1 0.1 0. Gloeosporium sp... psilide. Gloeosporium sp. Phomopsis m. defoliatoare.250 0.. Gloeosporium sp.2 0.5 5 6 Aprilie.3 US – RV 92% 1.5 0.5 ( Paracarovicid ) + Turdacupral 50 0. 1 ). făinare.2 0. 2 Aprilie. 2 8 Mai. Gloeosporium sp..0 0.. inclusiv Lymantria Rapăn.5 0. monilioză. parţial acarieni.

defoliatoare. afide. făinare. acarieni.05 0.5 August. Phomopsis m. Eriosoma. Gloeosporium sp.11 12 Rapăn. 3 Septembrie. minatoare Rapăn. 1 Iulie.2 0.05 0. Oradea + Caolin + Acid boric + Clorură de Ca chim.1 0.5 0. Gloeosporium sp.0125 0. păduchele din Sant Jose ( G. monilioză. Phylosticta sp. Carpocapsa (G2). acarieni. făinare.2 0. 1 b) Tratamente pentru combaterea bolilor şi dăunătorilor la păr Nr.0 0. psilide. Eriosoma. 2 Dithane M 45 + Nimrod 25 EC + Ekalux S. Phomopsis sp. afide. afide.0125 0.5 0.05 0. monilioză.1 0. psilide. Gloeosporium sp. monilioză. 2 13 Iulie. Phomopsis m..125 0. afide.1 ). Gloeosporium sp. acarieni.1 0. lichidă + Carbetox 37 la sol Captadin 50 + Metoben 70 + Plictran + Decis 2.05 0. făinare. făinare. psilide.2 0. acarieni.. monilioză. păduchele din Sant Jose ( G. defoliatoare. Carpocapsa (G2). afide.125 0. psilide. Phylosticta sp.0 0.05 1. 0 Bolile şi dăunătorii combătuţi 1 Perioada ( luna. Carpocapsa (G2).1 ).05 0. minatoare Iulie. făinare.5 0.2 0. % 4 . Phomopsis m.6 + Caolin + Acid boric + Clorură de Ca chim..5 0. acarieni. defoliatoare. monilioză. Gloeosporium sp. Phylosticta sp. minatoare Rapăn.05 1.. Phylosticta sp. Pură. Pură.125 0.5 EC + Caolin + Acid boric + Carbetox 37 la sol Captadin 50 + Metoben 70 + Ekalux S. minatoare Rapăn. făinare.. Eriosoma. Oradea + Caolin + Acid boric + Carbetox 37 la sol Polycarbacin + Metoben 70 + Plictran 600 Fl. Eriosoma.. păduchele din Sant Jose ( G.0125 0. minatoare August. monilioză.03 0. defoliatoare..2 0. minatoare Rapăn. defoliatoare. Phylosticta sp. lichidă + Carbetox 37 la sol Captadin 50 + Metoben 70 + Ekalux + Carbetox 37 la sol Captadin 50 + Metoben 70 + Carbetox + Dicofol + Carbetox 37 la sol 0. 3 14 August.2 0..125 0. Phomopsis sp. afide.. decada ) 2 28 Produsele folosite 3 Conc. psilide. defoliatoare.05 0.5 0. 1 15 16 Rapăn. Eriosoma. Gloeosporium sp.05 0. acarieni. psilide. trat.05 0. Eriosoma.5 0.1 ). Phomopsis sp.03 0.. + Decis 2. Phylosticta sp.

minatoare Rapăn.5 Aprilie.3 1. 1 Martie. 3 29 Ziram 75 + Carbetox 37 0.3 10 Iunie. insecte Defoliatoare ce iernează pe scoarţa pomilor. minatoare Rapăn. monilioză. pătarea brună şi pătarea albă a frunzelor. pătarea brună şi pătarea albă a frunzelor.3 11 Iunie. bacterioză.. defoliatoare (Hyphantria c. gărgăriţa florilor Rapăn. 1 Ziram 75 PU + Wofatox 30 0.1 0. viermele fructelor (G 1).5 0. psilide Rapăn. viespea cu ferastrău a fructelor. pătarea albă şi brună a frunzelor. 2 Captadin 50 PU + Wofatox 30 PU 0. 2 Ziram 75 PU + Sinoratox R 35 0. ouă de primăvară de psilide etc.0 1.5 0.3 0. 3 Captadin 50 PU + Thuringin 6000 0. monilioză. monilioză. insecte defoliatore (inclusiv Lymantria dispar) Rapăn. Rapăn. 2-3 0. monilioză. păduchele din Sant Jose. psilide. pătarea brună şi pătarea albă a frunzelor. afide.250 0. pătarea brună a frunzelor. bacterioze.5 0. monilioză.2 Mai. viermele fructelor (G 1). 1 Dibutox 25 EC Dibutox 25 EC Turdacupral 50 + PEB – 25% ( Metoxan 25% EC ) Turdacupral 50 + US – RV -92% (Paracarovicid – S ) Turdacupral 50 + Sinoratox R 35 Captadin 50 PU + Zolone 35 EC 1. bacterioză. 3 Aprilie. psilide. defoliatoare (Hyphantria c. ). păduchele din Sant Jose psilide. monilioză. pătarea brună a frunzelor. Noiembrie. bacterioză.5 0. pătarea brună şi pătarea albă a frunzelor. 2 Ianuarie. pătarea brună şi pătarea albă a frunzelor. bacterioză. bacterioză.2 9 Iunie.5 . defoliatoare (Hyphantria c. defoliatoare. bacterioză. afide. 1 Martie.250 0. defoliatoare (Hyphantria c. pătarea brună. pătarea albă a frunzelor. psilide. ouă hibernante de acarieni şi de Lymantria d. ). minatoare Rapăn.3 0. monilioză. monilioză.250 0. afide. ouă de afide. monilioză. afide. 2 Decembrie. 1 Mai.1 8 Mai. ). bacterioză. psilide Rapăn. acarieni.1 2 3 4 5 6 7 Păduchele din San Jose şi alţi păduchi ţestoşi. ). afide. minatoare Rapăn.0 0.

pătarea albă şi brună a frunzelor. linhartiana. viermele fructelor Rapăn. Monilioze. Valcea 0. linhartiana.250 0. ouă hibernante de carieni.07 6 Mai. viermele fructelor (G2). Podosphera oxicanthae.5 0. 1 Metoben 70 + Rovral 50 Rm.07 0. 5 EC Captadin 50 PU + Decis 2. minatoare Rapăn.0075 0. acarieni. Podosphera oxicanthae.5 0. afide. 2 Decembrie.5 0.5 0. psilide. minatoare Rapăn.2 0. Diplocarpon soraueri Monilinia. pătarea albă şi brună a frunzelor.1 30 .5 EC Dudeşti Metoben 70 PU + Carbetox 37 EC + Dicofol 18. psilide. 1 Aprilie.0 1. minatoare Rapăn. păduchele din Sant Jose (G1). afide. Ziram 75 PU + Decis 2. Ziram 75 PU + Carbetox 37 + Dicofol 18. decada) 1 2 3 Păduchele din San Jose Ouă de acarieni.5 EC 0. afide. monilioză. pătarea albă şi brună a frunzelor.5 EC Dudeşti + Plictran 600 Fl. Monilinia fructigena. afide.0125 0. defoliatoare. Podosphaera oxicanthae. psilide.2 Conc. bacterioză. % 1.5 0.0 0.025 0. păduchele din Sant Jose (G1). păduchele din Sant Jose (G1). bacterioză. 1 Martie. 2 Iulie. 3 Ianuarie. 1 August.025 0. bacterioză. 1 Captadin 50 PU + Carbetox 37 + Plictran 600 Fl. Diplocarpon soraueri Noiembrie. monilioză. 3 Zeamă bordeleză : ( SO4Cu + var pastă ) Metoben 70 0. Monilinia fructigena. acarieni.5 1. psilide. 3 August.07 0. ouă de afide. ( luna.. antracnoză Monilinia. Bolile şi dăunătorii combătuţi Perioada Produsele folosite trat. ouă de Lymantria d. afide.3 Iulie.0 1. 3 c) Tratamente pentru combaterea bolilor şi dăunătorilor la gutui Nr. bacterioză. Diplocarpon soraueri. monilioză. monilioză. păduchele din Sant Jose (G2). de cotari etc.4 0.12 13 14 15 16 bacterioză. minatoare Rapăn. psilide. 2 Aprilie. ouă de insecte defoliatoare Monilinia linhartiana fructigena. 1 Dibutox 25 Dibutox 25 US – RV 92% + Turdacupral 50 4 5 Aprilie. monilioză. pătarea albă şi brună a frunzelor. acarieni Iulie.250 0.

antracnoze etc.05 0. 3 August. acarieni. afide. insecte defoliatoare.1 0. acarieni. antracnoze etc. afide. Păduchele din San Jose (G1). afide. insecte defoliatoare ( Lymantria d. antracnoze etc. afide.5 0. 2 Ziram 75 + Carbetox 37 Tiuram 75 + Carbetox 37 Tiuram 75 + Carbetox 37 Ziram 75 + Carbetox 37 Ziram 75 + Carbetox 37 Metoben 70 + Sinoratox R 35 Metoben 70 + Sinoratox R 35 Metoben 70 + Decis 2.07 0.2 Iunie. 1 Ziram 75 + Sinoratox R 35 0.5 0.5 0..5 0. Monilinia fructigena. Păduchele din San Jose (G1). Hyphantria c. Diplocarpon soraueri. antracnoze etc. afide. monilioze Mai. monilioze. acarieni.7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Monilinia. acarieni. insecte defoliatoare. ouă de acarieni şi afide Perioada (luna.1 etc. monilioze.4 0. acarieni. acarieni. Monilinia linhartiana. acarieni. insecte defoliatore. Carpocapsa pomonella G. insecte defoliatoare. afide. 2 Septembrie. 3 Metoben 70 + Rovral 50 Rm Vâlcea + Zolone 35 EC Oradea 0. Diplocarpon soraueri. Monilinia fructigena.05 Iunie. monilioze. 1 d)Tratamente pentru combaterea bolilor şi dăunătorilor la prun Nr. ) Viermele fructelor (G1).4 0. acarieni. monilioze.4 0. viermele fructelor (G1). afide etc. monilioze. acarieni.5 0. % 1.5 0. insecte defoliatoare Păduchele din San Jose (G1). antrcnoze. 1 August.1 0. insecte defoliatoare. Păduchele din San Jose (G1).07 0. Podosphera oxicanthae. acarieni. Viermele fructelor (G2).07 0. 3 Iulie. 3 31 Conc. 2 Iulie. 2 Dibutox 25 EC Decembrie. insecte defoliatoare.5 0. Pesticidele folosite decada) Noiembrie. afide. Virmele fructelor (G2). Păduchele din San Jose (G2). linhartiana. antracnoze Păduchele din San Jose (G1). monilioze. 1 Iulie. antracnoze etc. 1 Bolile şi dăunătorii combătuţi Păduchele din San Jose şi alţi păduchi ţestoşi.1 Iunie.1 0. insecte defoliatoare. afide. monilioze.5 EC Dudeşti 0. afide. trat.0 .5 0.

viermele fructelor (G1). bacterioze. ciuruirea frunzelor.2 Iunie.3 0. 1 US – RV – 92% (Paracarovicid S. rapăn. 3 Iulie. păduchele din San Jose (G1). ciuruirea frunzelor.5 Ziram 75 + Wofatox 50 Maetoben 70 + Filitox Metoben 70 + Thuringin 6000 + Dicofol 18. afide. acarieni. bacterioză.2 0. bacterioză.5 0. viespea sâmburilor. 1 Metozir + DEF – 25 (Sintox 25) 0.4 0. 3 Mai.07 0. bacterioze. viespile cu ferăstrău (Hoplocampa sp.5 EC + 0. ).2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Monilioză. bacterioze.3 0. acarieni. rapăn. rapăn. rapăn. deformarea fructelor (G1). rapăn. rapăn.1 0.4 0. defoliatoare Monilioză. acarieni Monilioză. viespea sâmburilor ( Eurytoma schreineri ). 1 Metoben 70 + Policarbacin + Filitox 0.4 0. afide.07 0. bacterioză. afide Monilioză. ciuruirea. 1 Iulie. ciuruirea frunzelor. 2 Ziram 75 + Metoben + PEB – 1 25% + Plictran 25 WP 0. 2 Ziram 75 + Carbetox 37 + Dicofol 18. defoliatoare. viespea sâmburilor (Eurytoma schreineri).5) 1. ciuruirea. Aprilie. afide Monilioză. pătarea roşie a frunzelor. defoliatoare Monilioză. pătarea roşie a frunzelor.2 0. bacterioză. ciuruirea. ouă hibernate de acarieni. ).2 Aprilie. bacterioze. afide Monilioză.2 0. Polystigma rubrum ( Pătarea roşie a frunzelor ).07 0. defoliatoare. rapăn.2 0. păduchele din San Jose (G1). 3 Iunie. ciuruirea frunzelor. 2 Iulie. ciuruirea frunzelor.5 0. păduchele din San Jose (G1).5 0.5 Metozir + Decis 2. ciuruirea frunzelor.07 Mai. deformarea frunzelor.0075 Iunie. acarieni Monilioză. viermele fructelor (G2).05 0.2 0. pătarea roşie a frunzelor.05 Mai. defoliatoare (inclusiv Lymantria d. afide. afide. 3 32 . ) + Turdacupral 50 Turdacupral 50 + Metoben 70 + DEF 25 ( Sintox 2. pătarea roşie. acarieni unde nu a fost aplicat US – RV – 92% Monilioză.05 0. acarieni Monilioză. deformarea fructelor. afide.07 0. ciuruirea frunzelor.160 0.

3 cerasi). 1 Bolile şi dăunătorii Perioada (luna. afide ( pentru soiurile târzii ) Plictran 600 Fl.5 EC 0. Monilioză.12 afide. insecte defoliatoare ( Lymantria ). Coccomyces h. Acospora. afide. Iunie. rapăn. Aprilie. rapăn. defoliatoare ( Hyphantria ). Păduchele din San Jose August. monilioză Afide.3 Metoben 70 + Carbetox 37 + Dicofol 18. antrcanoza ( Coccomyces hiemalis). cotari etc.160 7 8 Ziram 75 + 0.0 2 Turdacupral 50 + US – RV 92 % s. 3 (G1).5 EC 0. combătuţi decada) Păduchele din San Jose. Acospora beijerinkii. păduchele din Sant Jose (G2).2 e) Tratamente pentru combaterea bolilor şi dăunătorilor la cireş şi vişin Nr. Hyphantria cunea. ciuruirea bacteriană. ouă de Martie. acarieni Monilioză. 2 Eulecanium corni. ciuruirea frunzelor. 2 frunzelor. defoliatoare. monilioză. musca cireşelor ( Rhagoletis cerasi ) Musca cireşelor (Rhagoletis Mai. antracnoza Mai.07 0. Hyphantria cunea. Coccomyces hiemalis. rapăn. 1 ouă de Lymantria d. viermele fructelor (G2).5 0..1 0. Acospora B.5 .07 0. 1 afide.. insecte defoliatoare ( Caliroua limacina). afide.07 0. 2 33 Produsele folosite Dibutox 25 Conc. rapăn. trat. ciuruirea bacteriană. antracnoză.a Captadin 50 + Metoben 70 + Zolone 35 EC Oradea 0. August 2.07 0. rapăn Păduchele din San Jose Iunie. ouă de acarieni ( parţial ) Ouă hibernante de acarieni. Noiembrie. bacterioze Monilioză. rapăn. ciuruirea bacteriană. 1 frunzelor.2 0. ciuruirea bacteriană. acarieni.007 6 Metoben 70 + Sinoratox R 35 Captadin 50 + Wofatox 50 0.025 0.05 0. 1 ciuruirea bacteriană. % 1. monilioză.250 0.5 0.2 1.2 3 4 Metoben 70 + Sinoratox R 35 0. viermele fructelor (G3). antracnoza Mai.1 5 Metoben 70 + Decis 2. afide.

ouă de acarieni. Ouă hibernante de acarieni şi de Lymantria d. Stereum.5 0. 1 Bolile şi dăunătorii combătuţi Deformarea frunzelor (Taphrina deformans).. Hyphantria cunea (G2).0 3 Ziram 75 + Metoben 70 0.0 0.07 4 Aprilie. bacterioze. ouă de acarieni Păduchele din San Jode. Fusicladium cerasi. persicae).5 0. ciuruirea frunzelor (Acospora beijerinckii).. Acospora beijerinckii Păduchele din San Jose (G. % 1. persicae. 3 Februarie.. monilioză (Monilinia laxa). 2 Ziram 75 + Wofatox 50 0. 1 Martie.9 10 (G1).a + Ziram 75 + Metoben 70 1.5 0. Acospora beijerinckii. de insecte defoliatore. 2 Polisulfură de Ba 6. Hyphantria cunea (G. Cytospora cincta. Fusicoccum amygdali.160 August. 3 Tiuram 75 + Carbetox 37 0. acarieni. Perioada (luna şi decada) Octombrie.5 0. monilioze. bacterioză. Stereum p. monilioză. Coccomyces hiemalis. purpureum etc. 3 Noiembrie.0 2. cancerul uscat al ramurilor (Fusiccocum amygdali). Botrytis cinerea. Acospora beijerinckii Păduchele din San Jose (G1).4 0. Hyphantria cunea (G2).5 f) Tratamente pentru combaterea bolilor şi dăunătorilor la piersic şi migdal Nr. ciuruirea bacteriană. ciuruirea bacteriană. Sphaerotheca panosa var. făinarea (Sphaerotheca pannosa var.2).2). Coccomyces hiemalis. 1 US – RV 92 % s.2 2 Ianuarie. 1 Produsele folosite Zeamă bordeleză (SO4Cu + var pastă + DEF 25 Conc.160 August. trat. Coccomyces hiemalis. uscarea ramurilor (Cytospora cincta). rapăn (Fusicladium cerasi). monilioză. Fusarium sp. împotriva bolilor la primul tratament Taphrina deformans. Fusicoccum amygdali. ciuruirea frunzelor Wofatox 50 0. monilioză.07 34 .

2 Mai. Tphrina d... Anarsia l.. Carpocapsa pomonella (G. Laspeyresia m. Monilinia sp. acarieni..1).1).. Hyphantria cunea şi alte insecte defoliatoare. 1 Rovral 50 Rm. Fusicladium cerasi. Sphaerotheca panosa var. afide.2 35 .. Fusicladium cerasi.1) etc. 1 Ziram 75 + Metoben 70 + Orafon 50 0. Fusicladium c... acarieni. Hyphantria c. Vâlcea + Metoben 70 + Decis EC Dudeşti + Plictran 600 Fl. Anarsia l. Taphrina deformans.. bacterioze.1 0..2 0. (G. Pseudomonas sp.. Carpocapsa p. afide. Monilinia laxa.5 6 7 8 9 Cytospora cincta. Monilinia sp. Taphrina d. Ascospora beijerinckii. Monilinia sp. 2 Ziram 75 + Metoben 70 + Decis 2.05 0. 3 Rovral 50 Rm. Monilinia sp. persicae. persicae. Vâlcea + Metoben 70 + Zolone 35 EC 0.05 0. Cytospora cincta. Acospora b.. Stereum purpureum etc. Laspeyresia molesta. insecte defoliatoare.5 EC Dudeşti 0. Taphrina d.0125 0.. Myzuz p. acarieni şi aceleaşi boli indicate la tratamentul 7 Păduchele din San Jose (G. Cytospora cincta. Anarsia lineatella. Laspeyresia molesta.0125 Mai. acarieni. Ascospora b. afide.2 0. Ascospora beijerinckii.1 0. insecte defoliatoare..05 0. Anarsia lineatella. afide. Laspeyresia m. Fusicoccum amygdali... Cytospora cincta. Sphaerotheca pannosa var. Pseudomonas sp. persicae. persicae. Sphaerotheca pannosa var.5 Iunie. acarieni Anarsia lineatella..1).05 0. insecte defoliatoare. Fusicoccum amygdali. Aprilie. Stereum p.025 Mai. 0.. 3 Metoben 70 + Carbetox 37 0.. Anarsia lineatella Fusicoccum amygdali. Eulecanium c. Păduchele din San Jose (G. Laspeyresia molesta..07 0. Fusicladium cerasi. 2 Aprilie. Sphaerotheca pannosa var. Stereum purpureum.

2 Iulie... Stereum p. Quadraspidiotus p... Păduchele din San Jose (G... boli foliare.. acarieni... Stereum p. afide. Hyphantria c.afide. Taphrina d.v. Taphrina d.... 1 Metoben 70 + Orafon 50 0.. 2 Metoben 70 + Orafon 50 0.. etc. Monilinia sp. Cytospora p.v pers... Fusicoccum a. Monilinia sp. afide. Fusicoccum a. 3 Metoben 70 + Orafon 50 0. Ascospora b. Pseudomonas sp.5 EC Dudeşti + Dicofol 18. Anarsia l. Monilinia sp. 1 August. Fusicoccum amygdali..2). defoliatoare.2 August. Fusicladium c. Stereum p. bacterioze. 2 Metoben 60 + Orafon 0.2 Iulie. 1 Metoben 70 + Orafon 50 0. afide.. Anarsia l..07 0. Anarsia l. Anarsia l. Iunie. acarieni..... Anarsia l. Hyphantria c...2 36 . etc.p. Cytospora c.. Anarsia l. Laspeyresia p. Ascospora b. Ascospora b.07 0. Taphrina d. Stereum p..1). 3 Metoben 70 + Decis 2..07 0.1). acarieni.07 0.2 Iulie. Ascospora b.. insecte defoliatoare Anarsia l. Myzus p. Laspeyresia m. Păduchele din San Jose (G... Cytospora c. etc. monilioze. (G. Quadraspidiotus p. afide.. Sphaerotheca pan.2). afide. acarieni.. Stereum p... Laspeyresia m. Stereum p.05 0. Laspeyresia m. Sphaerotheca p. Laspeyresia m..p.. Ascospora b. Quadraspidiotus p..2 August.. Sphaerotheca p.. insecte defoliatoare. Ascospora b... etc.10 11 12 13 14 15 16 Fusicoccum a. V. Sphaerotheca p.. Monilinia sp... acarieni.. (G.2). Fusicoccum a.. Stereum p. bacterioze. etc. Fusicladium c.07 0.07 0. Păduchele din San Jose (G.v. Cytospora p.2 0. etc.. Laspeyresia m.5 Metoben 70 + Orafon 50 0..p. Cytospora c... Laspeyresia m... insecte defoliatoare.. Bacterioze. Stereum p.. insecte defoliatoare.07 0. Monilinia sp.. Cytospora c.. Fusicaldium c. Monilinia sp. Taphrina d. acarieni.

2 37 Rovral 50 Rm Vâlcea + 0.0 DEF 25 EC 0. Gnomonia erythrostoma. Fusicladium c. 1 Rovral 50 Rm.0 0. 1 4 Aprilie. Monilinia sp.... 3 Zeamă bordeleză (SO4Cu + 0.0 2 Februarie. Stereum p. Ascospors b.05 0.2 g) Tratamente pentru combaterea bolilor şi dăunătorilor la cais Nr. afide. Vâlcea + Metoben 70 + Sinoratox R 35 0.0 0.. Fusicladium c.. Cytospora c.1) Laspeyresia molesta. Monilinia laxa. afide. Vâlcea + Zolone 35 EC Oradea 0.. Stereum p.4 0.17 18 Fusicoccum a.1 . Fusicladium cerasi. Laspeyresia m. insecte defoliatoare. v. Fusicoccum a.. Ascospors beijerinckii. Monilinia sp.p... Gnomonia erythrostoma. Ascospora b. 3 Ziram 75 + Rovral 50 Rm. decada) Noimebrie. Stereum p. Stereum purpureum.. Stereum p. Fusicladium cerasi..1 6 Mai. bacterioze. 1 Ianuarie. Taphrina d. v. ouă de insecte defoliatoarea Monilinia laxa.2 Septembrie.1 0.150 0...5 3 Aprilie. Stereum purpureum etc. Carpocapsa pomonella (G. ouă hibernante de acarieni. Gnomonia erythrostoma.0 2.. Cytospora cincta. ciuruirea frunzelor etc. afide. insecte defoliatoare etc. insecte defoliatoare .. 1 Produsele folosite Dibutox 25 Conc. Sphaerotheca pan.p.. Monilinia laxa..2 5 Mai. păduchele din San Jose Taphrina d.3 1. insecte defoliatoare etc. Anarsia Perioada ( luna. Gnomonia erythrostoma.5 1. % 1... 3 Zeamă bordeleză (SO4Cu + Var pastă) + PEI 147 + DEF 25 EC 0. afide.05 0. Cytospora cincta. Sphaerotheca p. Fusicoccum a. acarieni.. 2 Zeamă bordeleză (SO4Cu + var pastă Turdacupral 50 + US – RV 92% 1. Fusicladium cerasi. Cytospora cincta. acarieni. Monilinia laxa. afide. ouăle de acarieni.. insecte defoliatoare Septembrie. Cytospora c. păduchele ţestos (Eulecanium corni). Ascospors b. bacterioze. ouăle de păduchi de frunze.5 Var pastă) + 1. acarieni. Cytospora cincta. Fusicladium cerasi. trat. 1 Bolile şi dăunătorii combătuţi Păduchele din San Jose.

rapăn.5 Dudeşti 0.5 0. acarieni.4 0. ciuruirea frunzelor. bacterioze. afide. Anarsia lineatella. bacterioze. ciuruirea frunzelor. Cytospora c. afide. Stereum purpureum etc.07 0. afide. Stereum purpureum Monilioze. Cytospora cincta... Păduchele din San Jose (G. 2 Ziram 75 + Carbetox 37 + Dicofol 18.5 0.07 0. bacterioze. monilioze.2).1). Puccinia pruni spinosae. acarieni. Hphantria cunea. monilioze. insecte defoliatoare. Păduchele din San Jose (G. rugină.5 Ziram 75 + Carbetox 37 0. acarieni. monilioză.5 EC Dudeşti 0. rapăn. Stereum purpureum Metoben 70 + Decis 2. Produsele folosite 38 Conc.0126 Mai.. 3 Zeamă bordeleză (SO4Cu + var pastă) 1 2 h) Tratamente pentru combaterea bolilor şi dăunătorilor la nuc Nr. afide. Stereum purpureum etc. rapăn. Fusicladium c.07 0. Stereum purpureum etc.2 0. 3 Metoben 70 + Decis 2. Ascospora b.2). acarieni. monilioză. Gnomonia erythrostoma. Ascospora beijerinckii. insecte defoliatoare. bacterioze. Gnomonia erythrostoma. ciuruirea frunzelor. afide.. acarieni.5 0.4 0. Cytospora c. Gnomonia erythrostoma. Anarsia lineatella. 3 Septembrie. Ascospora b.0125 Iunie. rugină. Stereum purpureum Gnomonia erythrostoma. Cytospora cincta.2 August.1). 1 Metoben 70 + Carbetox 37 0. Laspeyresia molesta. ciuruirea frunzelor.7 8 9 10 11 12 lineatella.. rapăn. Gnomonia erythrostoma.05 0. insecte defoliatoare. Laspeyresia molesta. . păduchele din San Jose (G. monilioză. Laspeyresia molesta. Gnomonia erythrostoma.. insecte defoliatoare.5 August. Boli şi dăunători Perioada (luna.5 Iunie. 2 Metoben 70 + Carbetox 37 + Dicofol 18. Fusicladium c. insecte defoliatoare Păduchele din San Jose (G. păduchi de frunze. monilioze.

afide. antracnoza frunzelor. ouă de afide.0 0. acarianul galicol. 3 0. etc. etc.5 1. ouă hibernante de acarieni Xanthomonas corylina. Viermele fructelor (G. 2 Zeamă bordeleză (SO4Cu + var pastă) + Sinoratox R 35 11 Viermele fructelor (G. 1 Aprilie. păianjenul galicol etc. afide.5 1.1 0.trat.1 0.0 2. antracnoză etc.3 0. Viermele fructelor (Carpocapsa p. trat. antrcanoză. Perioada (luna. )(G. 1 Decembrie februarie Aprilie.1). August.0 0.3 0. cărăbuşul de mai (Melolontha melolontha) în anii cu zbor masiv.5 1.1) şi aceleaşi boli şi dăunători ca la tratamentele 6 şi 7 Păduchele din San Jose (G. molia frunzelor. % 1.2 0.1). 3 Mai.5 9 Iulie. 1 Zeamă bordeleză (SO4Cu + var pastă) Dibutox 25 Zeamă bordeleză (SO4Cu + var pastă) Turdacupral 50 Zeamă bordeleză (SO4Cu + var pastă) + DEF 25 EC % 1. 2 Decembrie. Păduchele din San Jose. molia frunzelor.0 0. afide.0 0. 1 Zeamă bordeleză insecte defoliatore.5 1.0 0. afide. 1 combătuţi Bacterioza nucului (Xanthomonas juglndis). bacterioza decada) Septembrie.2 2 3 4 5 6 7 8 Mai. decada) Noiembrie. molia frunzelor.2 Pesticidele folosite Dibutox 25 EC Turdacupral 50 + . acarianul galicol ( Eriophyes tristriatus). Antracnoza (Gnomonia leptostylla). 1 2 Bolile şi dăunătorii combătuţi Păduchele din San Jose. 3 Iunie.0 1. anatrcanoză. etc.3 0. Se combat aceleaşi boli şi dăunători ca la tratamentul 6 Păduchele din San Jose (G. 2 Iunie.2). antrcnoză.2). gărgăriţa mugurilor şi a frunzelor (Sciaphobus squalidus) etc. insecte defoliatoare. 3 Turdacupral 50 + Sinoratox R 35 Turdacupral 50 + DEF 25 Zeamă bordeleză (SO4Cu + var pastă) + Carbetox 37 EC Turdacupral 50 + Carbetox 37 EC 0.5 Conc. 3 Noimbrie. var pastă) + bacterioza. molia (SO4Cu + frunzelor. Antrcnoza Bacterioză. 2 Mai. Bacterioză. Crabetox 37 EC i)Tratamente pentru combaterea bolilor şi dăunătorilor la alun Nr.5 0.0 0.5 0. 2 39 10 Iulie. antracnoză.5 1. bacterioză etc. bacterioză. Bacterioza nucului.0 0. afide.

3 j) Tratamente pentru combaterea bolilor şi dăunătorilor la castan Nr. Adoxophyes reticulana. Mycosphaerella macularis. Myzocalis coryli.05 0.07 0. Adoxophyes reticulana.075 0.5 3 Mai. 2 August. cotarul brun şi cotarul verde.5 4 Iunie. Phytoptus avellanae. Phylactinia suffulata. în plus păduchele din San Jose (G. 3 Pesticidele folosite Dibutox 25 Captadin 50 + Fundazol + Carbetox 37 Conc. Păduchele din San Jose (G. Xiloborus dispar. afide.5 0. Myzecalis coryli.1) Xanthomonas corylina. Melanconis modonia.05 0.1 0.5 0.05 0. Myzocalis coryli. Păduchele din San Jose (G.1) Xanthomonas corylina.250 0.250 0. 2 Iunie. Păduchele din San Jose (G. 2 Captadin 50 + Fundazol 50 + Carbetox 37 0. 3 Captadin 50 + Fundazol + Carbetox 37 0.5 40 . Mycosphaera alpitoides.2) Metoben 70 + Sinoratox R 35 Iunie. Myzocalis coryli.2 0.1) Xanthomonas corylina. 1 2 Bolile şi dăunătorii combătuţi Păduchele din San Jose. cotarul brun şi cotarul verde. Phytoptus avellanae.0 0. Melancolis modonia. 1 Iulie.05 0. decada) Noiembrie.1). 3 Ianuarie. Hedya nubiferana.5 0. Mycosphaera alpitoides. Xiloborus dispar. Phylactinia suffulata.5 Iulie. ouă de afide Mycosphaerella maculiformis. Mycosphaera alpitoides Perioada (luna. păduchele din San San Jose (G.3 4 5 6 7 Phyllactinia suffulata. Melanconis modonia.5 0. 3 Mai.250 0.2 0. Laspeyresia splendana Curculio elephants.07 0. 3 Turdacupral 50 + Metoben 70 + Ekalux S Tiuram 75 + Metoben 70 + Carbetox 37 EC Tiuram 75 + Metoben + Tiuram 75 + Carbetox 37 EC Turdacupral 50 + Carbetox 37 EC 0.5 0.07 0. Păduchele din San Jose (G. Phytoptus avellanae Aceleaşi boli şi dăunători ca la tratamentul 2. Phylactinia suffulata. Hedya nubiferana Mycosphaerella macularis. Curculio elephans. trat. Phytoptus avellanae. Laspeyresia splendana. Phylactinia suffulata.1) Xanthomonas corylina. % 1.

5 August. Mycosphaera alpitoides Păduchele din San Jose (G. Mycosphaerella maculiformis. C. 2 August.05 0. Cronartium r. acarieni. Mycosphaerella maculiformis. păduchele din San Jose (G. insecte defoliatore Sphaerotheca mors-uvae. Pseudopeziza ribis. Cronartium ribicola Sphaerotheca mors-uvae. Cronartium ribicola Sphaerotheca mors-uvae.5 1. trat. 2 6 Mai.. decada) Noiembrie martie Aprilie.. Mycosphaerella maculiformis. Pseudopeziza ribis. Sphaerotheca mors-uvae etc.160 0. afide. ribis.2 5 Mai. Sesia tipuliformis.250 0. afide.025 0. Noematus ribesi.07 0.05 0.250 0.2 0.1). Mycosphaera alpitoides Laspeyresia splendana. Pseudopeziza r. Mycosphaera alpitoides Iunie.1 0. 3 k)Tratamente pentru combaterea bolilor şi dăunătorilor la coacăz şi agriş Nr.2 0. 1 Aprilie. ouă de afide. Perioada (luna. Păduchele din San Jose (G.07 0. 2 Captadin 50 + Metoben 70 + Wofatox 50 Captadin 50 + Metoben 70 + Wofatox 50 Captadin 50 + Fundazol 50 + Decis 2.5 EC Captadin 50 + Fundazol 50 + Carbetox 37 0. 2 41 . Cronartium r.0 0.05 0. Melancolis modonia. ouă de afide.250 0. 3 0. insecte defoliatoare. acarieni. 1 Bolile şi dăunătorii combătuţi Păduchele din San Jose. acarieni Cronartium r. Sesia tipuliformis.1).. 1 August.02 0.5 6 7 8 Păducehle din San Jose (G.07 0. Sphaerotheca mors-uvae. Sphaerotheca. afide. Laspeyresia splendana. ribicola. insecte defoliatore.05 0.160 0.2). Melancolis modonia.125 0.05 0.0 2 3 Polisulfură de Ba Zeamă bordeleză (SO4Cu + Var pastă ) + Sinoratox R 35 Metoben 70 + DEF 25 Metoben 70 + Captadin 50 + Zolone 35 EC Metoben 70 + DEF 25 Metoben 70+ Orafon 50 EC 1. Noematus ribesi. ouă de acarieni..250 0. 3 7 Iunie. 2 Produsele folosite Dibutox 25 Conc. % 1.1). Melancolis modonia. P.0 4 Aprilie. Ouă de acarieni. Melancolis modonia etc. Sphaerotheca mors-uvae. Mycosphaerella maculiformis. Pseudopeziza r.

acarieni. Păduchele din san Jose (G. afide.1 0.5 1. rubidae etc. 2 Metoben 70 + macularis. Bolile şi dăunătorii Perioada Produsele folosite trat.8 9 10 Sesia tipuliformis etc.. rubi. venetta. Septembrie. Byturus tomentosus. veneta.2 0. applanata. veneta. D. insecte defoliatoare. tomentosus.2 0. acarieni etc. Cronartium r. E. 3 Captadin 50 + macularis. % 1.5 0. venetta..05 0.. Iunie.05 0.125 0. 1 l)Tratamente pentru combaterea bolilor şi dăunătorilor la zmeur Nr. venetta. Aprilie. 5 B. 9 Păduchele din San Jose (G. afide. 3 Turdacupral 50 + Sphaerotheca humuli. martie Didymella applanata. Sphaerotheca mors-uvae. Lasioptera rubi. Pseudopeziza r.250 0.07 0. Pseudopeziza r.2 0. rubi. ouă de afide. ouă Noiembrie Dibutox EC de acarieni. L. rubidae etc.. Carbetox 37 macularis. 3 Metoben 70 macularis. insecte + defoliatoare Var pastă) + Sinoratox R 35 3 Elsinoe v. 2 Didymella aplanata. Mai. cinerea. S. M. 2 Zeamă bordeleză (SO4Cu acarieni.2 0.4 0.0 0. E. cinerea. E. 1 Metoben 70 + Orafon 50 Tiuram 75 + Metoben 70 + Carbetox 37 + Plictran 600 Fl Tiuram 75 + Metoben 70 + Carbetox 37 0. E. Sinoratox R 35 Mycosphaerella rubi. M. B.4 0. Pseudopeziza r. afide. 3 August. acarieni etc. Sphaerotheca mors-uvae. Cronartium r.4 0. acarieni etc. combătuţi (luna.5 Septembrie.. tomentosus. cinerea. acarieni 7 B. applanata. decada) 1 Păduchele din San Jose. D applanata.1 0. August. rubi. acarieni etc. D. Iunie. Zolone 35 EC Oradea P rubidae.1). Păduchele din San Jose (G. S.05 0. rubi.1). Păduchele din San Jose (G. Cronartium r.07 0. Sphaerotheca mors-uvae etc. afide.2). 1 Ziram 75 PU + afide..07 0. E. 2 Captadin 50 + S.0 0. 1 Tiuram 75 PU + 42 Conc.5 0. P. 8 Păduchele din San Jose (G. Iunie. P. 6 B.1). venetta. Mai. applanata. S.. D.2).2 0.4 .025 0. Elsinoe veneta etc. S. M. macularis. Aprilie. E. Zolone 35 EC Oradea B. Didymella aplanata. acarieni 4 Botrytis cinerea. applanata. Metoben 70 + Phragmidium rubidae. D. DEF 25 Anthonomus rubi.

Păduchele din Orafon 50 San Jose. Lasioptera Sinoratox R 35 rubi.. applanata. 3 Tilt 250 + Botrytis cinerea. Monilinia vaccini. Iunie.2 0.05 0. Monilinia vaccini.3 Conc.3 0. afide 7 Phragmidium violaceum. 2 Turdacupral 50 sp. afide Sinoratox R 35 6 Phragmidium violaceum.250 0. % 1. Monilinia vaccini 4 Phomopsis vaccini. 2 Ziram 75 + sp.0 0. % 1. 2 Captadin 50 + Botrytis cinerea.5 0. E. 2 Metoben 70 + Botrytis cinerea.250 0..07 0. afide 10 Păduchele din San Jose (G. 2 Turdacupral 50 Botrytis cinerea 3 Phragmidium violaceum. Martie. 3 2 Phomopsis vaccini.0125 0. D.3 0. Monilinia vaccini Metoben 70 5 Phomopsis vaccini. Septembrie. 3 Turdacupral 50 sp. Metoben 75 + 43 Conc.5 EC 8 Phragmidium violaceum. Mai.5 0. afide.07 0. afide Sinoratox R 35 6 Phomopsis vaccini. 1 Dibutox 25 decembrie 2 Phragmidium violaceum. S. Mai.1 0. afide 9 Phragmidium violaceum.0 0.. 1 Carbetox 37 + Phragmidium violaceum Turdacupral 50 n) Tratamente pentru combaterea bolilor şi dăunătorilor la afin Nr.07 0.1 0. 3 Turadcupral 50 Botrytis cinerea 4 Phragmidium violaceum.05 0. Alternaria Iunie. 3 Captadin 50 + sp. 2 Turdacupral 50 Botrytis cinerea 5 Phragmidium violaceum.5 0.afide. Bolile şi dăunătorii Perioada (luna. 3 Metoben 70 + sp. Alternaria Aprilie..1 0. 3 Dibutox 25 Decembrie. Alternaria Martie..3 0. Aprilie. Iunie. Alternaria Mai. Pesticidele folosite trat combătuţi decada) 1 Păduchele din San Jose Noiembrie.2).5 0.07 0.02 0. Alternaria Aprilie. veneta Carbetox 37 0. Monilinia vaccini 3 Phomopsis vaccini. Păduchele din Orafon 50 San Jose. acarieni.3 0. 1 Polycarbacin + Botrytis cinerea. 3 Metoben 70 + Botrytis cinerea. Lasioptera Metoben 70 + rubi. decada) 1 Păduchele din San Jose Noiembrie. Lasioptera Metoben 70 + rubi. Bolile şi dăunătorii combătuţi Perioada (luna. macularis. Martie.5 m) Tratamente pentru combaterea bolilor şi dăunătorilor la murul fără ţepi Nr. Iunie. afide Decis 2. Lasioptera rubi.2 0.05 . Pesticide folosite trat.

Alternaria.7 8 9 păduchele din San Jose (G.5 0. Monilinia v.1)..5 44 . Iunie.5 0. 3 Iulie.1). Phomopsis v.5 0. afide. Păduchele din San Jose (G. Alternaria. 3 Carbetox 37 Metoben 70 + Orafon 50 Ziram 75 + Carbetox 37 Turdacupral 50 + Carbetox 37 0. 3 Septembrie.07 0.2). afide. Monilinia v.5 0. Phomopsis v. Monilinia v.1) Păduchele din San Jose (G. Păduchele din San Jose (G. afide.. Phomopsis v.. Alternaria.2 0.

7 5 8 10 13 15 20 20 25 38 50 75 125 250 Selectaţi din primul rând al tabelului concentraţia necesară a soluţiei de stropit.7 1 1.25 2.5 5 7.5 4.6 3 5 7 10 13 17 20 25 27 30 50 67 100 165 330 0.5 3.4% 0.6 0.3 2 2.5 0.1% 1 1.3% 0.2 4 6 8 12 16 20 24 30 32 40 60 80 120 200 400 0.3 2.5 11 13 19 26 32 52 65 97 129 190 255 320 390 480 510 654 1000 0.2 1.2. conform recomandării Cantitatea de produs (g.5 4 5 7.15% 0.03% 3.5 10 15 20 25 30 38 40 50 75 100 150 250 500 0.5 0.75 1 1. Ordinea de calcul al volumului de soluţie este 1-2-3.04% 2.015% 6.5 10 13 20 25 38 50 75 100 125 150 190 200 250 375 500 0.3 2.075% 1.8 2 3 4 5 8 10 15 20 30 40 50 60 75 80 100 150 200 300 500 1000 0.3 5.05% 2 3.02% 5 9 10 15 20 25 40 50 75 100 150 200 250 300 375 400 500 750 0.3 6 7 10 13 17 27 33 50 67 100 130 165 200 250 260 330 500 660 0.5 2 2.3 0.4 2.25% 0.Tabelul nu conţine informaţii privind cantitatea de soluţie necesară pe unitatea de suprafaţă.5 3.7 2.003% 1 1. ml) Citiţi volumul de apă în litri la intersecţia dintre linia şi coloana corespunzătoare Obs.01% 10 18 20 30 40 50 80 100 150 200 300 400 500 600 750 800 1000 1500 0.4 0.3 7 10 13 20 27 33 40 50 53 67 100 130 200 330 665 0.3 Calculul volumului de soluţie pentru tratamente fitosanitare Cum se calculează volumul de soluţie pentru tratamentele fitosanitare 1 x Concentraţia recomandată a soluţiei de stropit (%) 0. 45 .2 2 2.7 1.3 1.45 0.7 0.6 4 6 8 10 16 20 30 40 60 80 100 120 150 160 200 300 400 600 0.005% 20 36 40 60 80 100 160 200 300 400 600 800 0.9 1 1.8 1.6 2 3.7 3.8 2 3 4 5 8 10 15 20 30 40 50 60 75 80 100 150 200 300 500 1000 2 x 33 60 67 100 130 160 260 330 0.25 0.75 5 6 10 12 18 25 37 50 62 75 90 100 125 185 250 375 625 1250 x 0.7 4 5 7 11 13 20 27 40 53 67 80 100 105 130 200 265 400 665 3 Selectaţi cantitatea de produs în grame sau ml 0.2 1.08% 1.2% 0.:tabelul este util pentru produsele la care se recomandă concentraţia de aplicare şi nu doza pe unitatea de suprafaţă.

Îngrăşămintele folosite în pomicultură trebuie să conţină cel puţin principalele elemente care intră în hrana pomilor: azotul. cum sunt: fierul. minerale şi îngrăţăminte verzi.5 20 23 25 26 27 28 > 3. trunchi). chimice şi biologice ale solului.5 25 22 28 26 31 28 33 29 34 30 35 31 46 0. 2 pentru samânţoase (măr) şi 1 :0. îngrăşămintele organice contribuie şi la îmbunătăţirea unor proprietăţi fizice.25 :1. umede şi reci.1. acestea sunt absorbite în cantităţi mai mari decât este necesar în momentul respectiv şi sunt depozitate în anumite organe (rădăcini. cuprul. Pomii fructiferi rămân pe acelaşi amplasament o perioadă lungă de timp. denumite microelemente.3. pomii mai extrag din sol şi alte elemente.5 la sâmburoase (prun).K. Efectele cele mai evidente ale aplicării gunoiului în livezi se înregistrează pe solurile cu un conţinut ridicat în argilă.P. magneziul.3 :1. fosfor şi potasiu.0 2. Pentru o evaluare cât mai corectă a necesarului de subsţante nutritive a livezilor trebuie stabilit mai întâi continuţul solului în elemente nutritive. ramuri. aceste elemente sunt luate din organele de rezervă şi folosite acolo unde este nevoie. atunci cand pomii întâlnesc condiţii optime de absorbţie a elementelor nutritive.K) este în general 1 :0. aluminiul.5 29 33 39 38 39 40 3.Fertilizarea plantaţiilor pomicole Aplicarea îngrăşămintelor în livezile de pomi asigură creşteri normale sau viguroase ale lăstarilor.0 21 24 26 27 28 29 3. Doze de gunoi de grajd în t / ha aplicate o dată la 2 ani. Raportul dintre principalele macroelemente (N. Îngrăşămintele organice provin din dejecţiile animalelor şi se găsesc în majoritatea gospodăriilor ţărăneşti.5 61 71 77 81 84 86 1. gunoiul de păsări şi compostul. fosforul şi potasiul. favorizează formarea unui număr mai mare de muguri de rod pentru producţia din anul următor şi contribuie la creşterea în volum şi greutate a fructelor din anul respectiv. În pomicultură se folosesc trei feluri de îngrăţăminte: organice. Gunoiul de grajd (bălegarul) este un îngrăşământ organic cu acţiune pozitivă complexă asupra tuturor tipurilor de sol din pomicultură. 3. în funcţie de vârsta acestora. în special N.5 18 21 23 24 25 26 . Cerinţele pomilor faţă de elementele nutritive variază în cursul vieţii acestora. în funcţie de starea de asigurare cu azot a solului ( indicele de azot IN*) şi de cantitatea de argilă din sol la toate speciile – în plantaţiile pe rod. Argilă (%) 15 20 25 30 35 40 Indicele de azot din sol* 2. O particularitate a pomilor fructiferi de care trebuie ţinut seama la întocmirea programelor de fertilizare este aceea de reutilizare a elementelor nutritive. Cantităţile de gunoi ce trebuie aplicate în livezi cresc odată cu creşterea conţinutului în argilă şi a scăderii indicelui de azot.P.0 37 43 46 49 50 52 1. Atunci când apar deficienţe de nutriţie. manganul şi altele. Principalele îngrăşăminte organice sunt: gunoi de grajd. Pe lângă efectul bun pe care-l au în direcţia sporirii producţiei şi a calităţii fructelor. În afară de azot. borul. în care extrag din sol mari cantiţăti de elemente nutritive.

păr.la cireş şi vişin. Recolta scontată (t/ha) 8 12 16 20 25 30 Indicele de azot al solului 2. turba.0 66 87 105 117 129 138 1. . dozele menţionate vor fi mai mari cu 66 %.2. fecalele. Îngrăşăminte chimice În afara îngrăşămintelor organice.Îngrăşămintele cu azor se vor aplica în 3 reprize. Se administrează ca şi gunoiul de grajd. 1/3 primăvara la dezmugurire şi 1/3 la înflorire. o dată la doi ani. din care 1/3 toamna. Pe suprafeţe reduse se poate folosi şi ca îngrăşământ suplimentar ( 1 kg la 10 litri de apă) în timpul vegetaţiei. Doze de azot în kg/ha substanţă activă. Doze de fosfor în kg/ha substanţă activă. Sunt folosite cu deosebire pe terenurile nisipoase sau pe cele lutoase. în plantaţiile de pomi şi arbuşti fructiferi se folosesc şi îngrăşăminte pe bază de azot. resturi ale tulpinilor de legume etc. păr şi gutui. 3. acoperit cu un strat de pământ sau cu folie de polietilenă. Pentru grăbirea fermentării se udă în perioadele uscate şi se omogenizează la 6-8 săptămâni. semănate pentru a fi încorporate în sol cu scopul îngrăşării acestuia. etc). aplicate în funcţie de indicele de azot (IN) al solului şi recolta scontată în t/ha la măr. prun şi gutui. dar în doze duble. fosfor şi potasiu. în proporţie de 80 %. grele. se recomandă să se păstreze în locuri uscate. aplicate în funcţie de starea de asigurare a solului cu fosfaţi solubili şi recolta scontată în t/ha la măr. Compostul se obţine din resturile vegetale din gospodărie (paie. Gunoiul de păsări este de 2-4 ori mai bogat în elemente nutritive decăt gunoiul de grajd şi se foloseşte numai după fermentare (7-8 t/ha) sau compostare (15-20t/ha). . frunze uscate. 47 .0 59 79 94 105 115 124 58 77 92 103 113 121 57 76 91 102 112 120 1. borceag. floarea soarelui.5 61 82 98 109 120 128 3. Îngrăşămintele verzi se obţin de la plante care dau o masă vegetativă bogată (lupin. dozele menţionate se dublează.5 56 74 89 100 109 117 Pentru obţinerea aceloraşi producţii: . fân stricat.5 56 75 90 101 110 118 > 3.*IN (/ de humus x V%).la piersic şi cais.) care se strâng în platformă. Pe scară mai redusă se folosesc urina. Deoarece prin descompunere pierde cantităţi mari de azot. 100 în care V% reprezintă gradul de saturaţie a solului în baze Gunoiul de grajd se aplică toamna pe suprafaţa de sub proiecţia coroanei pomilor.5 3.0 2.

Doze de potasiu în kg/ha substanţă activă. la toate speciile pomicole. prun. pe solurile cu pH sub 6. care de regulă conţine 17 – 20 % s./ha.la prun dozele vor fi mai mari cu 10 %. şi în cazul când acest îngrăşământ lipseşte. folosit în perioada respectivă. se va folosi azotatul de amoniu cu 33 % s.Se aplică pe toată suprafaţa plantaţiei. În general. la doza de îngrăşăminte chimice cu azot menţionată se va mai adăuga 40 kg N s. cireş. calculându-se 1. cu adăugarea de carbonat de calciu măcinat.0 kg pentru fiecare kg de azot s.a. iar în cele cu diferite culturi agroalimentare se vor mai adăuga dozele de NPK menţionate la speciile respective. .5 – 3. Cu 50 %. N. cu excepţia castanului şi afinului. o dată la 3 – 4 ani. 48 . .la piersic şi cais………………cu 20 %. vişin şi gutui. dozele vor fi mai mari cu 25 %.a.. Recolta scontată (t/ha) 8 12 16 20 25 30 Conţinutul solului în K2O exprimat în ppm 100 120 140 180 220 124 160 174 198 211 219 118 153 168 190 202 210 114 148 159 183 195 203 108 139 153 173 186 192 104 136 153 167 179 185 60 140 180 206 224 239 248 80 131 168 182 209 223 232 > 220 100 220 140 160 170 175 Pentru obţinerea aceloraşi producţii: .la piersic şi cais. ca îngrăşământ cu azot se va folosi nitrocalcarul. . Se aplică toamna pe toată suprafaţa plantaţiei. aplicate în funcţie de starea de asigurare a solului cu potasiu mobil şi recolta scontată în t/ha la măr.la cireş şi vişin………………. păr. în scopul prevenirii acidifierii solului.a.Recolta scontată (t/ha) 8 12 16 20 25 30 10 97 121 137 146 153 157 Conţinutul solului în P2O5 exprimat în ppm 20 30 40 50 60 70 79 93 105 112 118 121 59 73 83 88 92 95 47 58 66 70 74 76 38 47 54 57 60 62 30 38 44 46 48 50 25 31 35 37 39 40 > 70 20 24 28 29 31 33 Pentru obţinerea aceloraşi producţii: .a. NOTĂ: În plantaţiile cu benzi înierbate.

3. fosfor. Îngrăşămintele cu azot se vor administra 1/3 toamna şi 2/3 primăvara.4. În cazul pomilor răzleţi de pe terenurile cu pante mari.anul 1 de vegetaţie 60 g/pom . anual. Se recomandă în special în zonele şi anii secetoşi în exploataţiile cu număr redus de pomi. fosfor şi potasiu recomandate pentru primul an de rodire se vor aplica şi în toamna anului premergător diferenţierii mugurilor floriferi pentru anul intrării pe rod a plantaţiei. Reguli generale la plantarea pomilor se adminstrează 15-20 kg gunoi bine fermentat sau 8-10 kg mraniţă care se amestecă cât mai bine cu pământul cu care se umple groapa. În primul an de viaţă al pomilor. fiind încorporate cât mai adânc posibil în sol. şi administrarea lor fracţionată o dată cu apa de irigare prin picurare sau microaspersiune.2 m dispuse de o parte şi de alta a rândului de pomi şi între coroanele pomilor pe rând măreşte conţinutul de potasiu din frunzele pomilor comparativ cu aplicarea pe întreaga suprafaţă în special pe solurile cu permeabilitatea mai mică. a unor îngrăşăminte simple sau complexe care.3. potasiu etc.în livezile ajunse în perioada de rodire deplină se recomandă administrarea la fiecare 2 ani a dozelor de gunoi menţionate în tabel. 3. Acesta se încorporează în sol printr-o lucrare superficială. . pe lângă o serie de 49 . - - • Aplicarea odată cu apa de irigare localizată (fertirigare) – constă în dizolvarea anticipată a îngrăşămintelor solubile cu azot.0 – 1.anul 2 de vegetaţie 100g/pom .5. Datorită mobilităţii reduse a fosforului şi potasiului concentrarea acestora prin aplicarea în benzi late de 1. se administrează 4 kg gunoi şi 4-6 g N substanţă activă per m² de proiecţie a coroanei pomilor. în diferite fenofaze de vegetaţie. • Aplicarea pe cale foliară – constă în aplicarea prin stropirea pe frunze. administrarea îngrăşămintelor se va realiza pe suprafaţa lucrată din jurul pomilor care trebuie să fie egală cu proiecţia coroanei şi nu mai mică de 7 m². de preferat în două reprize (primul moment primăvara devreme şi al doilea imediat după legarea fructelor).anul 3 de vegetaţie 150g/pom . aplicarea îngrăşămintelor făcându-se odată cu udarea pomilor. Metode şi locul de aplicare al îngrăşămintelor • Aplicare la sol Îngrăşămintele cu azot se aplică de-a lungul rândului de pomi pe banda lucrată sau erbicidată unde se găsesc majoritatea rădăcinilor.până la intrarea pe rod a pomilor. Epoca de aplicare a îngrăşămintelor Îngrăşămintele organice şi cele minerale cu fosfor şi potasiu se aplică de regulă toamna după recoltare.3.anul 4 de vegetaţie 200g/pom Aceste doze se aplică anual în două reprize: 50% primăvara la dezmugurire şi 50% în timpul creşterii intensive a lăstarilor (în luna mai). când lăstarii acestora au 8-12 cm lungime se aplică împrejurul fiecărui pom 15-20 g N substanţă activă. se mai aplică următoarele doze de azot substanţă activă în timpul vegetaţiei: . . Îngrăşămintele organice cât şi cele cu fosfor şi potasiu în livezile tinere (până în anul 3-4 de rodire a pomilor) se vor împrăştia de regulă sub proiecţia coroanei pomilor. În afara îngrăşămintelor aplicate la pregătirea solului şi la groapa de plantare. Dozele de gunoi.

datorită creşterii prelungite a lăstarilor şi a maturării târzii a fructelor. Cantitatea de apă care trebuie dată variază după vârsta pomului şi încărcătura cu rod. permeabilitatea solului şi mărimea normei de udare. de mare folos pentru sporirea rezistenţei la ger a pomului şi stimularea activităţii rădăcinilor. Indiferent de tipul livezii şi metoda de irigare.8.0 m una de alta. în livezile mici sau la pomii izolaţi.4 – 0. iar sămânţoasele (mărul. Dacă există posibilitatea. la 0. este căderea frunzelor. Udarea prin aspersiune – constă în distribuirea apei în plantaţii asemănător ploii naturale cu ajutorul instalaţiilor şi dispozitivelor care funcţionează sub presiune. deoarece se provoacă scuturarea florilor) pentru a ajuta la creşterea fructelor legate. pentru a împiedica evaporarea apei. prunului (dar nu.elemente nutritive. de fiecare parte a rândului de pomi. se execută o lucrare cu discul sau cultivatorul pentru a se astupa brazdele (cu excepţia terenurilor înţelenite). După infiltrarea apei în sol şi zvântarea terenului. gutuiul) au nevoie de apă şi în partea a doua a verii. udarea prin aspersiune şi udarea localizată (prin picurare). în care rădăcinile. La un pom în plină rodire se dau 100 – 150 l apă la o udare. cireşului şi vişinului). dar în acelaşi timp. piersicului. părul. În cazul livezilor mici cele mai bune metode de irigare sunt: prin brazde trasate de-a lungul rândului de pomi la 0. apa trebuie să ajungă la rădăcina pomului atunci când are cea mai mare nevoie. În plantaţiile pe rod. pot conţine şi unele substanţe organice cu rol de stimulare a proceselor metabolice. în timp ce la unul tânăr numai 60 – 70 l. creşterea normală a fructelor. În livezile tinere este suficient să se efectueze câte o singură brazdă. Această metodă poate fi aplicată pe orice fel de teren. Terenul trebuie să fie foarte bine nivelat pentru a asigura brazde uniforme şi cu panta continuă iar lungimea brazdelor în funcţie de permeabilitatea terenului să aibă o lungime de la 50 la 300 m.5 m distanţă de rândul de pomi. A doua udare se dă la 10 – 15 zile după înflorit (niciodată în timpul înfloritului.6 – 0. Udarea prin picurare constă în umezirea locală a zonei de sol în care sunt extinse majoritatea rădăcinilor active ale pomilor. cais. speciile de pomi sâmburoase (prun. părului) sau la întărirea sâmburelui (cazul caisului.8 – 1. Irigarea livezilor Pentru a suplini insuficienţa apei din sol. A treia udare se aplică la căderea fiziologică a fructelor (cazul mărului. Ultima udare. pe cele mijlocii la 0.5 – 1 m de trunchi şi copcă. Aplicarea udărilor în livezi se face prin mai multe metode. 4. înainte de venirea îngheţului. în 50 . la diferenţierea mugurilor de rod. în cazul livezilor mari şi udarea. când pomii sunt epuizaţi de recoltă. la aceeaşi distanţă. înainte de umflarea mugurilor. o udare la intrarea în pârgă a fructelor (10 – 15 zile înainte de cules) ajută foarte mult piersicului. prunului) şi ajută la creşterea intensă a lăstarilor.0 m distanţă de rând. În plantaţiile pe rod. trebuie să formeze muguri de rod. pomicultorii folosesc irigarea. Utilizarea metodei de udare prin brazde este legată de microrelief. se trasează mai multe brazde şi anume: pe solurile argiloase grele. piersic etc) au nevoie de mai multă apă primăvara şi în prima jumătate a verii. chiar dacă solul are ceva umezeală.6 m şi la 1. pentru recolta anului viitor. prin administrarea lentă a apei în această zonă. făcută în jurul trunchiului.8 – 1. caisului. iar pe cele uşoare la 0. După ce apa a intrat în pământ. la 0. Este însă obligatorie o udare după recoltarea fructelor. inclusiv pe cele în pantă şi cu relieful frământat. brazda se nivelează. Prima udare se va da la ieşirea din iarnă. În general. cele mai folosite fiind: udarea prin brazde. panta terenului. de regulă în ziua următoare udării.

tinere şi pe rod De arbuşti fructiferi.Aprilie Parametrii lucrării 3 18 . la diferite înălţimi pe trunchiul pomilor şi spalieri. pe rod Pomi pe rod Arbuşti fructiferi pe rod Pomi pe rod 51 . la nivelul solului. tinere De pomi.a. de 2 ori ( sau 4 -5 ori ) Erbicidare pe rând (exclusiv pe terenurile nisipoase) In perioada de vegetaţie In perioada de vegetaţie Iunie ./ha efectiv tratat Simazin ( simadon) 3-6 kg s./ha efectiv tratat Caragard (caradon) 4-5 kg s. înainte de căderea frunzelor Primavara devreme Martie . de 4 – 5 ori Praşitul pomilor pe rând sau pe proiecţia coroanei de 3.a. agroalimentare.4 ori Cosirea ierburilor de pe intervale. legume sau leguminoase cu talie mica Cultivarea solului pe intervale. LUCRARI DE INTRETINERE SI IRIGARE A SOLULUI Lucrarea 1 Aratură de bază Perioada de executare 2 Toamna. 12 – 14 cm 10 -14 cm.a. tinere şi pe rod De arbuşti fructiferi şi de pomi. inainte de căderea frunzelor Toamna.raport cu cerinţele fiziologice ale pomilor. în funcţie de sistem. cand buruienile au 1520 cm Tipul plantaţiei 4 De pomi./ha efectiv tratat. tinere şi pe rod De arbuşti fructiferi şi de pomi.20 cm. sau pe sârma de jos a spalierului. 8 – 12 cm 8 -12 cm Conform tehnologiei culturilor respective 6 – 8 cm Distrugerea buruienilor şi afânarea solului la 4–5 cm Pentru fân (sau ca mulci organic pentru pomi) Simazin ( simadon) 4-5 kg s. tinere Mobilizarea solului pe rând (sau pe proiecţia coroanei în livezile clasice) Discuit arătură Semănat culturi praşitoare intercalate.Iulie In perioada de repaus pe sol curat (preemergent) 800-1000 l/ha In perioada de vegetaţie (postemergent) 300-400 l/ha De arbuşti fructiferi. tinere şi pe rod Pomi Arbuşti fructiferi De pomi. Conductele de udare se amplasează de-a lungul rândurilor de pomi fixându-se.

la pomi se urmăresc mai multe scopuri: rărirea coroanelor. ramurilor. . Operaţii tehnice folosite la conducerea creşterii şi fructificării pomilor Conducerea creşterii şi fructificării pomilor se realizează prin două grupe de operaţii tehnice: . deşi sunt urmate de o cicatrizare mai bună a rănilor. 52 . obţinerea unor ramificaţii în puncte obligate. ramuri şi lăstari.Irigarea plantaţiilor când IUA scade sub 30% Mai . în vederea proiectării. .îmbunătăţirea regimului de lumină în coroană . realizarea unui raport optim între mugurii floriferi şi vegetativi. întinerirea ramurilor şi a pomilor. Prin tăieri. formării şi întreţinerii coroanei. De aceea este indicat ca în perioadele cu geruri mari tăierile să fie suspendate. Epocile de aplicare a tăierilor la pomi Tăierea pomilor se efectuează. corespunzătoare ca număr şi repartizare în spaţiu sistemului de coroană adoptat . trunchi şi ramuri spre muguri.operaţii de modificare a poziţiei ramurilor şi a direcţiei de creştere a lăstarilor (dresare. între procesele de creştere şi de fructificare. “tăierea pomilor” cuprinde totalitatea intervenţiilor ce se fac asupra trunchiului. la volumul optim necesar pentru mecanizarea lucrărilor în plantaţii 5. cireş ). mai ales la speciile sâmburoase sensibile la ger (cais. înclinare arcuire. limitarea extinderii tulpinii pe orizontală şi verticală. Prin aplicarea tăierilor se urmăresc următoarele obiective : . Tăierile” în verde” se referă la lucrările din tot cursul vegetaţiei. nu pot fi recomandate.garnisirea cât mai uniformă a acestui schelet cu ramuri de semischelet şi de rod .obţinerea unor producţii mari şi de calitate superioară de la un an la altul .formarea unor elemente de schelet suficient de solide. în principal în perioada repausului vegetativ (tăierea ”în uscat“sau de iarnă). Tăierea pomilor În sens larg.August 3-6 udâri a 500mc/ha 2-3 udări în perioadele secetoase. . efectuarea de incizii şi crestături. precum şi a realizării unui raport favorabil între pocesele de creştere şi de fructificare. după formarea lor. după căderea frunzelor şi să continue în zilele favorabile din perioada de repaus a pomilor.tăieri propriu – zise. care constau din scurtări şi suprimări totale de tulpini. torsionare).menţinerea coroanelor. . mugurilor şi lăstarilor. piesic. decât în cazuri speciale. ţesuturile din apropierea rănilor neprotejate cu mastic pot suferi ( formează scurgeri de clei ). . Tăierile efectuate primăvara târziu.grăbirea fructificării pomilor . Tăierile propriu –zise. Dacă tăierea se face în perioadele cu geruri puternice. migdal.1.2. . întrucât se soldează cu o risipă de substanţe de rezervă care au migrat din rădăcini. 5.realizarea unui raport favorabil între procesele de creştere şi de fructificare . . după umflarea mugurilor. cu 300-400mc/ha Cais si piersic Celelalte specii de pomi şi arbuşti fructiferi 5. axului tulpinii. În fermele pomicole specializate este necesar ca tăierea să fie începută toamna.

duce la întârzierea pornirii acestora în creştere. Inciziile inelare sunt de fapt incizii transversale. Inciziile transversale se execută fie înainte de pornirea vegetaţiei. datorită faptului că în perioada de vegetaţie activă organele pomului sunt alimentate cu substanţele sintetizate în frunze. are ca efect stimularea creşterii. înlăturând 1/4 până la 1/3 din lungimea ei. Această scurtare se poate face fie deasupra unei ramuri – fiice. se poate utiliza la pomii în declin. organele rămase deasupra întârzie creşterea. longitudinale sau inelare. rău plasate (pe partea superioară sau inferioară a şarpantelor. Inciziile sunt operaţii care se fac numai în scoarţă. slabă). pentru restabilirea creşterilor vegetative. organele învecinate. Scurtarea mijlocie (moderată) a unei ramuri anuale viguroase (cu circa 1/2 din lungime) dă rezultate mai bune ca precedenta. eventual şi câţiva lăstari de vigoare mijlocie în porţiunea bazală a ramurii. în sensul că se obţin 2-3 lăstari viguroşi spre vârf şi mai mulţi lăstari de vigoare mijlocie şi slabă spre bază care devin ramuri roditoare. în scopul trezirii lui la viaţă. deoarece planta porneşte în vegetaţie pe seama substanţelor de rezervă. primesc mai multă lumină şi hrană şi sunt stimulate în creştere. iar cele situate dedesubt prosperă. rezultă un lăstar terminal potrivit de viguros. aplicată dedesubtul unui lăstar în faza creşterii lui intense. datorită faptului că substanţele de rezervă. 53 . trunchi şi în ramurile principale. Scurtarea ramurilor anuale viguroase se face întotdeauna cu 2 -3 mm deasupra unui mugur vegetativ ( fără a se lăsa cep ). a cărei creştere trebuie stimulată. Când incizia transversală se aplică înainte de pornirea vegetaţiei sub un mugur sau ramură anuală. Aceeaşi incizie. are un efect stimulativ redus asupra creşterii . în formă de semilună. în mersul lor ascendent. Suprimare totală (“la inel”) a ramurilor anuale şi multianuale se impune când ele sunt prea dese. deasupra unui mugur dormind. are ca rezultat pornirea în creştere a tuturor mugurilor rămaşi pe ramură. depinde de intensitatea acesteia (puternică. Scurtarea puternică a unei ramuri anuale viguroase şi cu un unghi de inserţie mai mic de 45º. fie în fenofaza de creştere intensă a lăstarilor. Incizia opreşte circulaţia lor şi le dirijează spre lăstarul de deasupra inciziei. Ele pot fi transversale. iar restul lăstarilor rămân foarte scurţi. precum şi de vigoarea şi poziţia ramurii care se scurtează. câţiva lăstari subterminali de vigoare relativ slabă. Se obţin 3 -4 sau mai mulţi lăstari viguroşi sau foarte viguroşi spre vârf. concurente). care se face primăvara devreme sau la începutul umflării mugurilor. Se mai poate efectua şi deasupra unei ramuri slabe. moderată. debilitate sau prea viguroase şi cu un unghi de inserţie prea mic ( nu este posibilă corectarea acestui unghi). îndepărtând 2/3 până 3/4 din lungimea ei. sunt oprite la nivelul inelului. fie întruna din zonele cu muguri dorminzi. pentru a favoriza creşterea lăstarului de prelungire. Scurtarea puternică a ramurilor anuale este contraindicată la pomii tineri. Scurtarea slabă a unei ramuri anuale viguroase. Dacă inelarea se face înainte de pornirea în vegetaţie.Reacţia ramurilor anuale la operaţia de tăiere (scurtare). Tăierea de reducţie (tăierea în lemn vechi ) constă în scurtarea ramurilor mai vechi de 1 an. circulare. Crestarea este o tăietură în coajă şi puţin în lemn. devenind ramuri de rod. care circulă în sens descendent. Suprimarea (‘’orbirea’’) mugurilor constă în înlăturarea a 2 – 4 muguri situaţi sub cel terminal (la vârful şarpantelor). care sunt depozitate în rădăcini. Prin suprimarea unor ramuri. cu condiţia ca aceasta să aibă la bază un diametru egal cu cel puţin 1/2 din diametrul ramurii – mamă la locul de inserţie.

Operaţiile de modificare a poziţiei ramurilor şi a direcţiei de creştere a lăstarilor (dresarea. având în vedere să nu rezulte o curbură prea pronunţată şi depărtată mult de axul ramurii mamă. în general slabă. Şarpantele formează cu axul palmetei unghiuri de 45-55º. înclinarea. când aceştia au o lungime de 5 -6 cm. ca să nu se rupă. pe care se află 3-4 etaje a câte două şarpante opuse şi orientate oblic pe direcţia rândului. rădăcinile vor fi subnutrite şi pomii pot intra în dezechilibru fiziologic. Se aplică pomilor tineri. Primul etaj este inserat la 50-70 cm de la nivelul solului. prin care ramurilor şi lăstarilor li se măresc unghiurile de inserţie. torsionarea). au efecte favorabile: îmbunătăţirea regimului de lumină din coroană favorizarea diferenţierii elementelor de schelet şi semischelet. cu scopul de a tempera creşterea lor şi a le grăbi fructificarea. intră târziu în perioada de rodire. de regulă. Arcuirea trebuie efectuată de la axul pomului către exterior şi de sus în jos. Dresarea ramurilor şi lăstarilor constă în aducerea lor în poziţie verticală. Şarpantele aceluiaşi etaj pot fi formate din muguri succesivi sau distanţaţi cu 8 -12 cm. Sisteme de coroană pentru livezi intensive Palmeta etajată (regulată) cu braţe oblice are un ax central. cu deosebire atunci când sunt conduşi în garduri fructifere. Plivitul constă în suprimarea totală (de la inel ) a lăstarilor de prisos. care se conduc orizontal. cu coroana în curs de formare. Torsionarea şi îndoirea ramurilor anuale şi a lăstarilor se practică la pomii tineri atunci când se impune conservarea la maximum a frunzişului. ci numai ramuri de semischelet şi de rod. prinse pe bulumaci distanţaţi la 20 cm unul de altul. uşor de întreţinut. pentru a ocupa spaţiul liber dintre şarpantele inferioare ale pomilor vecini. în vederea temperării creşterii. Pentru conducerea corectă a pomilor este necesară instalarea unui spalier cu trei sârme. în loc să fie suprimaţi. arcuirea. El se aplică. deasupra ultimei frunze care a atins dimensiuni normale. în toate cazurile când unele ramuri (respectiv lăstari) au creştere prea viguroasă. garnisirea foarte bună şi rapidă cu formaţiuni fructifere scurte. ci numai să crape longitudinal. care nu sunt necesari pentru formarea elementelor de schelet. tipul de fructificare şi alţi factori. în vârstă de 1-4 ani.Ciupitul lăstarilor constă în suprimarea vârfului erbaceu. Inclinare este operaţia opusă dresării. 54 . Deşi aceste lucrări reduc din suprafaţa aparatului foliar. în curs de formare şi devine necesară când ramurile de shelet au unghiuri de inserţie prea mari sau de creştere neechilibrată. Distanţele dintre etaje variază de la 60 cm până la 130 cm în funcţie de vigoarea soiului şi portaltoiului. vertical. lăstarilor viguroşi. în caz contrar. cu scopul de a favoriza creşterea. Arcuirea are următoarele efecte favorabile: încetarea sau reducerea creşterii în lungime. axul palmetei şi şarpantele se dezvoltă mai bine. stimularea procesului de diferenţiere a mugurilor florali şi deci grăbirea fructificării.3. datorită poziţiei lor apropiată pe verticală . pentru a rezulta un gard fructifer cât mai îngust. dar ea poate ajunge până la orizontală sau chiar sub orizontală. Ramurile anuale şi lăstarii care nu sunt necesari la formarea coroanei. Fiecare şarpantă din etajul I are două subşarpante. Arcuirea unor ramuri anuale lungi şi a unor lăstari viguroşi este justificată şi indicată la soiurile de pomi care. palisându-se de prima sârmă a spalierului. Pe şarpantele din etajele II-IV nu se lasă subşarpante. 5. se răsucesc de la bază. În al doilea caz. Cea mai convenabilă înclinare este de 45-55º. fiind specifică pomilor tineri. Prin operaţiile de ciupit şi plivit nu se va suprima mai mult de 20 -30 % din frunzişul pomului. Ciupitul şi plivitul lăstarilor se aplică pomilor tineri. Ciupitul se face când lăstarii au o lungime de 20 -30 cm. datorită unei creşteri vegetative prea intense. Dresarea este defavorabilă diferenţierii mugurilor florali. grăbirea formării coroanei şi a fructificării.

se utilizează la noi în cultura pirsicului (gard fructifer îndesit cu distanţe de plantare de 4 x 2 m = 1250 pomi la ha). Ultima şarpantă se suprapune peste prima şarpantă. În mai –iunie. Pentru a favoriza creşterea celor trei lăstari. se orientează pe direcţia rândului. varga se taie la 40 cm. La plantare varga. Braţele se încrucişează cu ale pomilor vecini. fiind garnisite numai cu ramuri de semischelet şi de rod. subţire. se ciupesc de asemenea foarte scurt ( la 23 frunze de la bază) şi lăstarii anticipaţi care apar pe ei. orientaţi în sens opus. deasupra unui mugur. ci alternativ câte una. Restul lăstarilor se torsionează sau se ciupesc la 2-3 frunze de la bază. Sisteme de coroană pentru livezi superintensive Fusul subţire prezintă un ax central conic şi cotit. 5. Întrucât ramurile laterale descresc ca lungime de la bază spre vârful pomului. În mai-iunie. care se taie la inel. Prima şarpantă. cu punctele lor de inserţie distanţate la 12-30 cm. Fusul . exceptând pe cele situate pe trunchi ( 40 cm. rezultă o coroană conică. Trunchiul are înălţimea de 30-50 cm. Această palmetă are 10-12 şarpante. de la suprafaţa solului. În anul plantării nu se face nici o intervenţie în verde.tufă (Spindelbusch) are un ax central pe care se inserează în spirală 10 -16 şarpante.Palmeta neetajată (neregulată) cu braţe oblice diferă de precedenta prin faptul că şarpantele nu mai sunt dispuse câte două în etaje. de la nivelul solului). se scurtează la 80 cm de la nivelul solului. După plantare. La plantare. În acest al doilea caz ramurile anticipate se lasă intacte. de la sol. se aleg doi cu poziţie laterală. cu excepţia a 9 -10 lăstari anticipaţi necesari pentru fructificare în anul următor. iar cel de al treilea pentru prelungirea axului. În august. Următoarele două şarpante au punctele de inserţie pe ax la 90 cm. Ea se leagă de un tutore instalat înainte de plantare. pe care se află 3-4 ramuri de schelet permanente la partea inferioară. plus lăstarul de prelungire a axului. braţele palmetei se dirijează sub un unghi de 45-55º faţă de ax. fără mijloc de susţinere. de o parte şi de alta a axului coroanei. formând între ele romburi. Ceilalţi lăstari se suprimă. pentru a forma 55 . şi respectiv 120 cm. fiecare braţ formând cu verticala un unghi de 45º. cu punctele lor de inserţie distanţate pe ax la 25-30cm. iar cei cu ramuri anticipate la 80 -100 cm. După plantare. pomii sub formă de vergi se scurtează la 70-85 cm. când lăstarii au 15-20 cm.4. distanţate pe ax la 30 cm. Vasul întârziat aplatizat (piramida întreruptă aplatizată) are 3-4 şarpante. Primul din lăstarii laterali se lasă la 50-60 cm de la nivelul solului. Pe şarpante nu se găsesc subşarpante. Pe fiecare şarpantă se lasă câte două subşarpante. Şarpantele formează cu verticala unghiuri de 40-45º. de la sol. când lăstarii au 15 -20 cm. Şarpantele sunt dirijate orizontal. în aşa fel ca între ele să rezulte în unghi de deschidere de 8090º. dispusă la maximum 60 cm. Când lăstarii au 20-25cm se aleg 3 dispuşi în spirală. pentru a favoriza circulaţia agregatelor. Acestea se dirijează puţin oblic faţă de direcţia rândului. Palmeta simplă. orientaţi pe direcţia rândului. pe direcţia rândului şi sub un unghi de 50-60º faţă de verticală. Pe braţe se lasă numai semishelet foarte scurt şi ramuri de rod. din care doi pentru braţele palmetei. după care urmează ramuri de semischelet scurte şi ramuri de rod dispuse direct pe ax. Gardul belgian este un cordon cu două braţe oblice dispuse în V. pomul este scurtat la 60 cm ( din care 40 cm pentru trunchi). încât între şarpantele suprapuse de aceeaşi parte a axului distanţele sunt de 50-60 cm. pe direcţia rândului. iar ceilalţi 2 la 12-30 cm unul de altul. la înălţimea de 150 cm. eventualele ramuri anticipate se taie la doi muguri de la bază. pentru a forma primele şarpante. care se lasă intacţi. se aleg trei lăstari. Trunchiul are o înălţime de 40-50 cm. ci numai ramuri de semischelet şi de rod.

6 . când cei doi lăstari au o lungime 70-80 cm. sau M106. M26. iar restul lăstarilor se suprimă. prelungirile braţelor se scurtează la 60-80 cm. Înălţimea gardului fructifer este de 2.braţele.5 -4 m între rânduri şi de 0. migdal şi cais Plantaţii de pomi şi arbuşti fructiferi tinere şi pe rod Noiembrie – aprilie Noiembrie – martie Martie . nuc şi castan. Distanţele de plantare sunt de 3. pentru a se garnisi mai bine.8 m pe rând. precum şi la celelalte specii la care s-au executat Martie 56 .5 -3 m şi se utilizează pentru soiurile de măr de vigoare slabă şi mijlocie. cais. nuc. castan. prun. cireş. vişin. migdal. alun şi arbuşti fructiferi. păr. păr. În luna august.aprilie Parametrii lucrării 3 Potrivit formelor de coroană adoptate prin proiect Se normează încărcătura cu muguri de rod a pomilor şi arbuşti fructiferi Luminarea şi aerisirea coroanei Tipul plantaţiei 4 Plantaţii tinere de pomi şi arbuşti fructiferi Măr. în vederea normării acesteia prin tăieri Idem Speciile 4 Măr. Arbuşti şi alun. În primăvara următoare.aprilie Iunie . cireş. pentru părul altoit pe gutui şi pentru piersic.iulie LUCRĂRI DE EVALUARE ŞI PERIOADA DE EXECUTARE Lucrarea 1 Prognozarea producţiei Perioada de executare 2 Noiembrie Scopul lucrării 3 Stabilirea încărcăturii cu muguri de rod pentru anul următor. iar dintre ramurile laterale se reţin necesare pentru a deveni ramuri de rod. Vişin. programate pentru executarea tăierilor din toamnă Persic. altoite pe M9. gutui. se înclină sub un unghi de 45º legându-se de sârmele spalierului.0. piersic. LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE A POMILOR ŞI ARBUŞTILOR Lucrarea 1 Tăieri de formare a coroanelor sau a tufelor Tăieri de întreţinere şi fructificare (inclusiv eliminarea drajonilor) Operaţii în verde (inclusiv eliminarea drajonilor) Perioada de executare 2 Martie .

realizată prin tăieri şi palisări în perioada repausului de vegetaţie. fructificare pentru pomi şi arbuşti fructiferi Livadă semiintensivă Soiuri de măr: standard/ A2 sau frac Distanţă: 6/4m. întreţinere. pe pante. bilateral alternative. având şarpantele de schelet cu ramificaţii secundare laterale. fără spalier.Preelevarea producţiei La înflorire Evaluarea producţiei După căderea fiziologică a fructelor pe specii Cu 10 – 15 zile înainte de declanşarea recoltării pe fiecare specie Evaluarea definitivă a producţiei Pentru prognozarea orientativă a recoltei Stabilirea orientativă a producţiei probabile de fructe Stabilirea definitivă a producţiei de fructe după metodologia prevăzută în Decretul 77/1986 şi a mediei greutăţii fructelor pe specii şi soiuri tăierile până în luna martie La toate speciile La toate speciile La toate speciile 5. Coroană conic trunchiată. 57 .5 Tăieri de formare. cu 2-3 etaje.

58 . b = inclinare de ramură şarpantă prin căluş sau stachetă cu cuie la capete. realizată prin tăieri în perioada repausului de vegetaţie. având şarpantele cu ramificaţii secundare bilateral alternative. x0x0 = taiere de eliminare a unei ramuri anuale. a = inclinare de ramura şarpantă prin legare. cu 2-3 etaje. fără spalier. Coroană conic trunchiată. c-d = ramură anuală aplecată la orizontală. Livadă Semiintensivă Soiuri de măr: spur/ A2 sau franc Distanţe: 5/3m.Legenda: T = scurtare de ramura de 1 an. pe pante. e = înclinare a 3 ramuri anuale de schelet cu 3 vergele legate între ele la locul de întălnire a acestora.

pentru eventuala subordonare sau ramificare.Eliminarea de ramură cu foarfeca. . 59 .Legenda: ~ Scurtarea de ramură cu foarfeca.

avand sarpantele de schelet cu ramificatii secundare laterale. = directia de inclinare a ramurilor de 1-2 ani. = formatie de rod de 3 ani. bilateral alternative. = formatie de legarea la sarmele spalierului.Livada intensivă Soiul de măr: standard/ MM 106. Legenda: = taieri de scurtare si de eliminare a ramurilor de 1 an. realizata prin taieri si palisari in perioada repausului de vegetatie. rod de 2 ani. 60 . Distanţa: 4/3 m. = pozitia ramurilor dupa inclinare. Palmeta cu braţe oblice. pe spalier cu 4 sârme. cu = formatie de rod de 1 an.

realizata prin taieri si palisari in perioada repausului de vegetatie. Palmeta cu brate oblice. avand sarpantele de schelet cu ramificatii secundare laterale. 61 .Livada intensivă Soiul de măr: standard/ MM 106. bilateral alternative. Distanta: 4/3 m. pe spalier cu 4 sârme.

cu = formatie de rod de 3 ani. legarea la sarmele spalierului. cu sau fara mijloace de sustinere.0-4. rod de 2 ani. 62 .5/ 2. cu axul garnisit pe toata lungimea.5 m. Coroana fus-tufa. Distanta: 4. inclinare a ramurilor de 1-2 ani.5-3.Legenda: = taieri de scurtare si de eliminare a ramurilor de 1 an. Livada intensiva Soiuri de mar: M 26 sau MM 106. = formatie de rod de 1 an. = directia de = formatie de = pozitia ramurilor dupa inclinare. cu sarpantele realizate prin dresaj in unde si prin taieri in perioada repausului de vegetatie.

63 .

64 .

65 .

66 .

67 .

68 .

69 .

consum 1 Romus 3 (Vf) Mijlocie 125-135 Aug-sept 25 2 Prima (Vf) Supramijlocie 130-150 Sept-dec 25-30 3 Pioner (Vf) Submijlocie 140-150 Sept-ian 25 4 Mijlocie 160-180 Oct-april 30 5 Mutsu (crispin) Mare >250 Oct-april 30 6 Voinea (Vf.6. Anna Spath Agen .3. Soiuri propuse 6. Stanley Vinete de Italia .) Mare >200 Sept-dec 18-20 7 Generos Mijlocie 160-180 Sept-martie 25-30 8 Florina Mare 150-180 Sept-april 30-40 9 Granny Smith Mijlocie 170-180 Oct-april 25-30 10 Ionathan Mijlocie 140-160 Sept-april 20-25 11 Golden Delicious Mijlocie 160-200 Sept-april 25-30 12 Starkinson Submijlocie 150-180 Sept-april 25-30 6. Stanley . Soiuri propuse pentru cultura măr SOIURI de MĂR aflate la înmulţire în pepinierele din România altoite pe M106 Soiul Câteva caracteristici Vigoare pom Mărimea Epoca de Producţie fructelor – recoltare şi To/ha gr. Soiuri propuse pentru cultura prun Cultivate Agen Anna Spath Grand Prix Stanley Tuleu gras Tuleu timpuriu Vinete de Italia Centenar Silvia Polenizatori Anna Spath . Agen Agen . Anna Spath Stanley . Vinete Româneşti Stanley . Anna Spath 70 . Stanley Anna Spath . Soiuri propuse pentru cultura păr Soiuri cultivate Aniversarea Bella di Giugna Doina Napoca Republica Abatela Fetel Beurre Bosc Cure Williams Trivale Soiuri polenizatoare Williams şi Untoasă de Gioagiu Cedrata Română Williams şi Untoasa de Gioagiu Williams şi Republica Williams şi Passe Crassane Willians şi Beurre Gifford Williams şi Conferance Williams şi Beurre Bosc Beurre Bosc şi Posse Crassance Napoca şi Williams 6. Anna Spath . Vinete de Italia Anna Spath .1. Vinete de Italia Stanley . Silvia .2.

Anna Spath Fruct mărimea gr. Soiuri propuse pentru cultura nuc Pentru plantaţii clasice Sibesel precoce Geoagiu 65 Sebesel 44 Germisara Orăştie Suseta Pestesani Bratia Pentru plantaţiile semiintensive Sarmis Mihaela Roxana M 06 R Valcor Valmit Valrex Agen .4. Soiuri propuse pentru cultura cais Soiuri de cais Mari de Cernad Dacia Mamaia Comandor Selena Sirena Favorit Salmona Uniserta Royal 6.4 45. Agen . Prot % 16. Hedelfinger Germersdorf. Anna Spath . Rainer Ramon Oliva Ramon Oliva.3 63. Agen . Agen . Silvia Silvia .4 20.2 Subst.5 52.3 19.6.Pescăruş Record Ialomiţa Albatros 6.8 Grosimi % 68.0 63. Soiuri propuse pentru cultura cireşului Soiuri de cireş cultivate Bigarreau Moreau Ramon Oliva Negre Bistriţa Van Pietroase de Cotnari Germersdorf Polenizatoare Stella.5 19. Hedelfinger 71 . Stanley Valor .8 49. Stanley Silvia . Ramon Oliva Stella.3 6. Van Germersdorf.5. 12 14 12 13 13 Miez % 49.5 64.

cu gust bun şi aromă puternică. produce abundent şi constant. cu gust dulce-acrişor. . . . reprezentate de soiuri şi selecţii autohtone şi străine. este foarte productiv.Soi de vigoare mijlocie. rustic.Soi de vigoare mijlocie. originar din Romania. . . Stela.Soi românesc. Soiuri propuse pentru cultura gutui In fondul de germoplasmă organizat în România există circa 78-80 genotipuri de gutui.Bing Sam Compact Larnbest Armonia Van. pieliţă netedă. Pepiniera Sarca a produs circa 130 mii gutui din soiurile omologate după 1990.Perioada de consum: octombrie . 72 Moldoveneşti Aromate Bereczki De Constantinopol . Pulpa este galbuie. piriform. intens aromată. originar din Turcia. .Rezistent la boli. suprafaţă netedă.Soi de vigoare mare. Mălăieţe. Soiurile de gutui sunt autofertile şi nu necesită polenizatori. De Huşi. Pulpa este potrivit de suculentă. cu gât alungit.Perioada de consum: octombrie . Fructele se scutură uşor din pom şi au o perioadă scurtă de păstrare.7. Hedelfinger Sam Jubileu 30. forma sferic-turtită. .Perioada de consum: octombrie . . . placută la gust. de formă ovoid-alungită sau piriformă cu un mamelon peduncular brun cenusiu şi suprafaţa neuniform costată. . globulos.decembrie. Pulpa este suficient de suculentă.Soi vechi. . Rubin.Fructul are o greutate medie.Sensibil la boli. . Portaltoiul folosit la înmulţire este gutuiul tip A. cu coaste largi.Rezistent la boli şi ger. . Aromate. fină.Soi vechi. . fără coaste şi de culoare galben-limonie.Fructul este mare. intra timpuriu pe rod. lucioasă. . foarte productiv.Rezistent la boli şi ger. intră timpuriu pe rod.Soi de vigoare mijlocie. puţin acidulată şi plăcut aromată. dăunători şi ger. care imprimă soiurilor vigoare mică. formeaza coroană rară. uşor alungit. cu 5 coaste evidente. . precocitate şi productivitate mare. Bereczki. rustic. Aurii. circa 80% sunt româneşti şi anume: Moldoveneşti.ianuarie. .Fructul este mare sau foarte mare. De Mosna. Din cele opt soiuri admise la înmulţire în România.Fructul este mijlociu. dulce-acidulată. Are perioada de vegetaţie lungă. este productiv. Hedelfinger Germersdorf.Soi românesc.Perioada de consum: septembrie . Van 6. .noiembrie. Pulpa suculentă. galben portocalie. semidulce. formează coroană globuloasă.noiembrie. . .

fada.Fructul mijlociu (55-60 g). . productiv. . cu flori campanulate. mediu rezistent la Monilinia.Soi originar din S.A.Perioada de maturare: prima decadă a lunii iunie .Fructul este mic spre mijlociu (40-42 g). semiconsistentă. pulpa este galbenă.A. pulpă consistentă.U. . porotocaliu cu rosu-carmin pe partea insorita. .Pomul semiviguros.Perioada de maturare: sfarşitul lunii iulie . rezistent la ger. usor aplatizat. . aderenta la sâmbure.cel mai timpuriu soi. 73 Goldrich Umberto Tudor Favorit NJA 42 Cardinal Redhaven . . ferma.A. ovoid.Pomul semiviguros.Fructul este mijlociu (140 g). autosteril.A. cu coroana conică. productiv. placută. suculenta.Perioada de maturare: sfarsitul lunii iunie-inceputul lunii iulie. rezistent la ger. Formează multe fructe gemene. sferic. .Soi originar din S. asimetric. coroana globuloasa. de calitate mediocră. de culoare oranj cu roşu.începutul lunii august.Soi originar din Romania. .Pomul viguros.Pomul semivigu-ros. . inflorire tarzie. productiv. cu înflorire timpurie.Perioada de maturare: prima decadă a lunii iulie. productiv. sensibil la Clasterosporium. mediu productiv.Perioada de maturare: sfarsitul lunii iulie . rezistent la bacterioză. mediu productiv. foarte productiv. sensibil la ger şi Taphrina. . sensibil la ger şi Taphrina.Pomul semiviguros.Perioada de maturare: prima jumătate a lunii iulie. cu fructificare preponderenta pe buchete de mai. pulpa portocalie. . portocaliu.Pomul viguros. . cu plasticitate ecologica buna.U. oblong-eliptic.U. sferic. .Soi originar din S.Pomul este de vigoare mijlocie.Soi originar din Romania. . mediu rezistent la Monilinia si Clasterosporium.Fructul este mare spre foarte mare (80-90 g). . cu fructificare preponderentă pe ramuri mijlocii.8.inceputul lunii august.6.Fructul este mare (70-75 g). inflorire timpurie. neaderenta.U. portocaliu cu roz pe partea însorită. . sensibil la boli. ovoidal. galben-auriu cu rosu pe partea insorita. . cu slabe infiltraţii roşii sub epiderma. . pulpa consistentă cu gust plăcut. . ovoidal.Soi originar din Italia. . cu coroană globuloasă. Soiuri propuse pentru cultura piersic . pulpa galbena. cu roşu pe partea însorită. .Soi originar din S. . mediu consistenta.Fructul este mijlociu (65 g). . coroana invers-piramidala. fin aromată. rezistent la gerurile de revenire din primăvară. galben-portocaliu acoperit cu roşu-carmin. cu gust dulce-acrisor. . parţial autofertil. . pulpa este portocalie.

pulpă şi sucul colorate. suculentă. .Perioada de maturare: a treia decadă a lunii iulie. sensibil la Taphrina şi Fusicladium. Soiuri propuse pentru cultura visin Visinul este o specie care se înmulteşte destul de greu având în vedere lipsa portaltoilor vegetativi atât pe plan mondial cât şi în România. neaderentă. aromată. rezistent la ger şi secetă.Soi de nectarine originar din Romania. pulpa galbenă. .Pomul de vigoare supra-mijlocie.Pomul de vigoare mijlocie. fermă. florile de tip rosaceu. simetric. . cu pulpa galbenă.Pomul semiviguros. productiv. acoperită 2/3 cu roşu-rubiniu.A.Maturitatea de recoltare: sfârşitul lunii iunie-începutul lunii iulie . . fermă semiaderentă la sămbure.Fructul este mare (200 g). . mediu rezistent la ger şi boli. . sferic.Fructul este mijlociu (120 g). aromată. . cu coroana semiglobuloasa. galbenăverzuie.Pomul de vigoare submijlocie. coroana invers-piramidală. galben portocaliu. roşu-vişiniu. sferic.Perioada de maturare: a treia decadă a lunii iunie-prima decadă a lunii iulie.Perioada de maturare: decada a doua a lunii iunie . foarte productiv. . .Perioada de maturare: a doua decadă a lunii iulie. dulce. cu slabe infiltraţii în jurul sâmburelui.prima decadă a lunii iulie. sferic. pulpa este fermă. flori campanulate. .Pomul viguros.Soi originar din România. Sâmburele crapă uşor.Fructul este mijlociu spre mare (160 g). suculentă. .Soi originar din România. cu plasticitate ecologică ridicată.Fructul mijlociu (160 g). seceta şi boli. . . rezistent la ger. productiv. neaderentă. .Fructul este mic (60-65 g). lucioasă.Soi originar din S. . alb-gălbui cu roşu. fructifică preponderent pe ramuri plete.U. pulpa galbenă cu infiltraţii roşii în jurul sâmburelui..U. cu infiltraţii roţii în jurul sâmburelui.Fructul este mijlociu (5 g). placută la gust. semiaderentă. .9. pulpa alb-galbuie. . sferic. . cu fructificare 74 Nana Ilva . neaderentă. flori de tip rozaceu ce infloresc timpuriu. acoperit 70-80% cu roşu. Este autofertil şi cu mare plasticitate ecologică.Soi originar din S. acoperit 3/4 cu roşu-viu. galben-oranj. sferic.Soi originar din România.A.Pomul viguros. placută la gust. . . Southland Springold Superba de toamna Cora 6.Soiul este precoce.Perioada de maturare: prima decadă a lunii septembrie. . productiv. . . pulpa galbenă suculentă. cu epiderma subţire. acoperit 3/4 cu roşu. productiv. sferic uneori uşor mamelonat. galben. sensibil la Coccomyces şi Monilinia.

preponderentă pe ramuri lungi. Soiul este semiprecoce, autofertil, productiv, rezistent la ger şi mediu rezistent la secetă, sensibil la Coccomyces. - Fructul este mijlociu (5,8 g), sferic, roşu-lucios, cu pulpa colorată, suculentă, acidulată. - Maturitatea de recoltare: sfârşitul lunii iunie-începutul lunii iulie - Soi originar din S.U.A.. - Pomul de vigoare mică, cu coroana globuloasă, cu fructificare preponderenta pe ramuri mijlocii. Soiul este precoce, productiv, rezistent la ger şi boli, autofertil. - Fructul este mijlociu spre mare (5,5 g), sferic, usor alungit, vişiniu-inchis, cu pulpa intens colorată şi gust astringent. - Maturitatea de recoltare: decada a doua şi a treia a lunii iulie. - Soi originar din Romania. - Pomul de vigoare mijlocie spre mare, cu coroana piramidala, cu fructificare predominanta pe ramuri scurte şi mijlocii. Soiul este foarte productiv, semiprecoce, rezistent la ger, mediu rezistent la secetă. Este bun polenizator. - Fructul este mijlociu, sferic sau sferic-turtit, roşu-cărămiziu, cu pulpa roşie, gust plăcut. - Maturitatea de recoltare: sfârşitul lunii iulie.

Northstar

Mocăneşti 16

- Soi originar din Germania. - Pomul de vigoare mică-mijlocie, cu coroana sferic-turtită, cu fructificare preponderentă pe ramuri mijlocii. Soiul este autofertil, foarte productiv, rezistent la ger, sensibil la boli. Schattenmorelle - Fructul este mijlociu (4,5-5 g), ovosferic sau larg cordiform, vişiniu-închis până spre negru la supramaturare, cu pulpa şi sucul colorate. Pedunculul este bine prins de fruct. - Maturitatea de recoltare: decada a doua a lunii iulie. - Soi originar din România. - Pomul de vigoare medie, cu coroana globuloasă şi fructificare preponderentă pe buchete de mai. - Fructul este mijlociu (5,5-6 g) spre mare, turtit la bază, roşu-vişiniu, lucios. Pulpa este roşie-vişinie, suculentă, mediu consistentă, cu sucul colorat. Este asemănător cu soiul Crişane. - Maturitatea de recoltare: decada a doua a lunii iunie.

De Botoşani

6.10. Soiuri propuse pentru cultura cătină Denumirea soiului Şerpeni Ţara de origine Menţinătorul soiului 1037 Anul înregistrării Anul reînscrierii (radierii) 2000

R

1984

75

6.11. Soiuri propuse pentru cultura alun Denumirea soiului Cozia Romavel Tonda delle Langhe Uriaşe de Halle Vâlcea 22 Maturitatea (luna/decada) IX/1 IX/1 IX/1 IX/3 IX/1 Ţara de origine R R I D R Menţinătorul soiului 1052 1052 1037, 1052 1037, 1052 1052 1980 Anul înregistrării 1987 1991 1958 1999 1999 1996 Anul reînscrierii (radierii)

6.12. Soiuri propuse pentru cultura arbuştilor fructiferi Lista speciilor, soiurilor şi selecţiilor de perspectivă existente la înmulţire la ICPP Piteşti şi în reţeaua Staţiunilor pomicole Nr . SPECIA crt Soiul - selecţia . 1 2 1 Coacăz negru Record 35 Perla neagră Abanos Tsema Tenah Blackdown Bogatyr Tinker 2 Coacăz roşu Roşu timpuriu Abundent Jankheer Van Tets Rondom Red Lake Laxton’s Houghton Castle Elita DV4 3 Coacăz alb Mărgăritar Blanka 4 Agriş Zenit Originea Mărimea fructului gr. 4 0,8 0,7 mijlocie 0,9 1,0 0,9 0,9-1,0 0,8 0,6-0,8 mijlocie mijlocie medie 0,6 0,7 0,5 0,5 mijlocie mijlocie 5,1 Producţia posibilă pe Pe ha plantă to kg 5 6 1,3 1,6 1,8 4,0 4,2 10-12 4-9 4-6 4-5 4,5 6,0 6,3 3-6 4,0 4-6 6-7 7-8 15-16 15-17 -

3 SCPP Fălticeni SCDP Cluj ICPP Piteşti Olanda Olanda Anglia Rusia Anglia România România Olanda Olanda America America Anglia SCPP Cluj România Cehoslovacia România
76

5

6

Someş Careless Rezistent de Cluj White Smith Houghton Seedling Whinham’s Industry Mourers Samling Jubiliar Afin Simultan Pemberton Heerma Azur Safir Lax Compact Augusta Ivanhoe Coville Delicia Trandafiri pentru petale Rosa Damascena Rosa centifolia

România Anglia România Anglia America Anglia Germania ICPP Piteşti America Germania ICPP Piteşti ICPP Piteşti ICPP Piteşti ICPP Piteşti ICPP Piteşti America America ICPP Piteşti

5,1 8,2 3,2-5 3,8 1,5-1,7 5,2 7,0 4,4 mijlocie mijlocie mijlocie mijlocie mijlocie mari mari mari mari mari 2 grame mare mare

3,0 6,0 4,0 4-5 5,5 4,0 2,5-3 0,350,45 0,250,30

6-8 8-10 9-11 5-6 5-6 7-9 7-9 8-10 7-8 10-12 1,5-1,8 timpuriu 1,0-1,2 iunie

6.13. Soiuri propuse pentru cultura zmeur Soiul Grădină Willamette Veten Heritage September Rubin Bulgarese Lathan Ruvi Citria Shoenmann Lord George Puya Uup Star Originea Mărimea fructelor gr.) 3,3 – 4,2 2,5 – 3,8 2,8 – 3,3 2,2 – 2,7 3,0 2,3 2,2 3,3 2,5 3–4 2,7 2,7 2,4 - 3
77

Producţia ( posibilă t/ha 10 6 – 10 Iulie Iulie Septembrie 2 recolte Iulie Iuni-iulie Iunie-iulie Iulie Iulie Iulie-august Timpurie Târzie Mijlocie

America Norvegia America America Bulgaria America ICPP Piteşti ICPP Piteşti Germania Anglia America ICPP Piteşti

7 – 10 8 – 10 9 – 11 8,0 13,0 8 – 10

6.14. Soiuri propuse pentru cultura mur fără ghimpi SOIUL Wilson’s Early Darrow Comanchee ARK – 537 Thornfree Thornless Evergreen Smoothstem Hull thornless Felix Loganberry ORIGINEA America America America America America America America America SCPP Fălticeni America Greutatea medie a fructului gr. 4,9 8,4 7,0 6,0 f. productiv 3,4 11-14 to/ha 4,5 3-8 4-5 5,4 Perioada de maturarerecoltare iulie iulie-august iulie iulie august august august iulie-august august iulie

Soiurile care vor fi plantate vor fi alese din „ Catalogul Oficial al soiurilor ( hibrizilor ) de plante de cultură din România, elaborat de Institutul de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor.

78

LISTA CU INSTITUTELE ŞI STAŢIUNILE POMICOLE Nr. crt. 1. Denumirea instuţiei Institutul de CercetareDezvoltare pentru Pomicultură –Piteşti Mărăcineni- ICDP Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Bistriţa – SCDP Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Cluj-Napoca - SCDP Adresa Com. Mărăcineni, Cod Poştal 117450, Jud.Argeş Tel.:0248/278292;278066; 0248/278399 Fax. 0248/278477 E-mail: icpp_mar@geostar.ro Str. Drumul Dumitrei Nou nr. 3, Bistriţa, Cod Poştal 420127, Jud. Bistriţa-Năsăud Tel/Fax: 0263/214752 E-mail: scdp_bn@karma.ro Str. Horticultorilor nr. 5, Cluj Napoca, Cod Poştal 400457, Jud. Cluj Persoana de contact Duţu Ion 0726/218506

2.

Platon Ion 0722/896901

3.

Ghidra Vasile 0744/703244

4.

5.

6.

Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Fălticeni – SCDP Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Voineşti – SCDP Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Vâlcea – SCDP Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Iaşi - SCDP Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Constanţa - SCDP Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Horticultură Tg.Jiu – SCDH

Tel: 0364 /10.15.70 Fax: 0364 /10.15.72 E-mail: scpp@mail.dntcj.ro Str. Plut. Ghiniţa nr. 10, Fălticeni, Lazăr Gheorghe Cod Poştal 725200, Jud. Suceava 0744/965740 Tel/Fax: 0230/544944 Com. Voineşti, Cod Poştal 137525, Petre Gheorghe Jud. Dâmboviţa 0723/225137 Tel/Fax: 0245/679085, 679123 Calea lui Traian nr, 464, Rm. Vâlcea, Cod Poştal 240273, Jud. Vâlcea Tel: 0250/740885 E-mail: stpomvl@onix.ro Soş. Voineşti nr. 175, Iaşi, Cod Poştal 700620, Jud. Iaşi Tel/Fax. 0232/214798;215068 Emai: scdp22@rdslink.ro Str. Pepinierei nr.1, Com. Valu lui Traian, Cod Poştal 907300, Jud. Constanţa Tel/Fax: 0241/231187 Emai: scpp_constanta@hotmail.com Calea Bucureşti nr. 72, Tg.Jiu, Cod Poştal 210150, Jud. Gorj Tel/Fax: 0253/212471
79

Botu Ion 0723/506547

7.

Gelu Corneanu 0722/650239

8.

Spiţa Valentin 0744/434000

9.

Călinoiu Ion 0722/586132

10

Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Băneasa Bucureşti SCDP

11.

Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Geoagiu - SCDP

Bdul Ion Ionescu de la Brad nr. 4, Bucureşti Sector 1, Cod Poştal 031811 Tel: 2330613; Fax: 233.06.14 E-mail: office@statiuneabaneasa.ro Web_site: www.statiuneabaneasa.ro Str. Romanilor nr. 153, Geoagiu, Cod Poştal 335400, jud. Hunedoara Tel/Fax: 0254/248879

Gherghe Petre 0722/404803

Diaconu Ion 054/641876; 641180 0724/380162

80

CAPITOLUL IV. RECOLTAREA, CONDIŢIONAREA ŞI PĂSTRAREA FRUCTELOR 1. Recoltarea fructelor Recoltarea, transportul şi manipularea fructelor necesită un bun nivel de dotare tehnică şi un volum mare de forţă de muncă (aproximativ 40-60% din necesarul anual). 1.1. Evaluarea producţiei de fructe se face la începutul intrării în pârgă când datele pot fi foarte apropiate de producţia reală. Aceste date vor sta la baza organizării şi pregătirii campaniei de recoltare, în funcţie de care se va stabili: necesarul de forţă de muncă pentru recoltarea, ambalarea şi sortarea fructelor, recipientele necesare pentru recoltare (coşuri, găleţi, saci), scări şi platforme, ambalaje (lăzi de diferite tipuri, coşuri de plastic, scări în funcţie de specie, precum şi volumul şi măsurile necesare (curăţirea, reparaţia, dezinfectarea, deratizarea). Stabilirea momentului optim de recoltare Fructele se recoltează când ajung la maturitate. Se deosebesc două feluri de maturităţi: a) maturitate de recoltare sau de cules, stadiu care pe de o parte permite fructelor culese să-şi desăvârşească procesul de coacere, căpătând culoarea, gustul şi aroma specifică, iar pe de altă parte face posibil transportul lor la piaţă, fără ca fructele să se strice. b) maturitatea de consum sau tehnică este starea de dezvoltare maximă a gustului şi aromei, când fructele sunt bune de consum în stare proaspătă sau pentru prelucrare. Maturitatea fructelor se apreciază după mai multe caractere şi însuşiri, dintre care cele mai importante sunt: culoarea, gustul şi aroma, plus intensitatea pruinei (brumei), înnegrirea seminţelor, desprinderea uşoară de pe ramură (pentru sâmburoase, mai ales). La fructele de iarnă, în aprecierea maturităţii de cules nu se ţine seama de culoare, gust şi aromă, acestea dezvoltându-se mai târziu, în depozit. După cules, merele, perele, gutuile şi piersicile îşi desăvârşesc maturitatea în depozit (în timpul păstrării), în timp ce caisele şi mai ales prunele, cireşele, vişinile rămân aşa cum au fost culese, deci ele trebuie culese coapte sau aproape coapte, adică cu 2-3 zile înainte de maturitatea de consum. Pentru prelucrare fructele se culeg mai devreme sau mai târziu, după felul preparatului ce urmează a se obţine din ele: pentru compoturi se culeg cu 2-3 uile înainte de a se înmuia, iar pentru rachiuri atunci când sunt bine coapte. Cireşele şi vişinile se culeg atunci când îşi capătă culoarea caracteristică, fără să se ajungă la coacerea completă. Prunele culese înainte de vreme, de obicei nu-şi capătă culoarea caracteristică, se zbârcesc şi rămân acre. Face excepţie soiul Stanley, care se colorează foarte frumos, caracteristic, cu mult înainte de coacere. Caisele se culeg atunci când culoarea verde a dispărut, dar pulpa e încă tare, ceea ce înseamnă cu 3-4 zile înainte de a începe să se înmoaie. Pentru piaţa internă, caisele se culeg cu 1-2 zile înainte de a se înmuia, iar pentru marmelade, jeleuri şi alte moduri de preparare, culesul se face la coacerea completă. La piersici trebuie făcută deosebirea între soiurile cu pulpa albă şi cele cu pulpa galbenă. Primele se culeg când nuanţa verde a dispărut pe tot pe tot fructul, iar lângă codiţă a apărut o porţiune moale. Piersicile galbene, fiind mai rezistente, se culeg atunci când culoarea galbenă s-a întins pe tot fructul şi nuanţa verde au dispărut. Culese mai devreme rămân acre. Pentru
81

dar păstrarea. Indiferent de specie sau epoca de coacere.compoturi piersicile se culeg cu 1-2 zile înainte de a se înmuia. De asemenea trebuie să se evite culegerea fructelor umede. sunt acoperite cu pruină şi au aroma specifică şi gustul Gutuile Prunele de vară-toamnă Octombrie Iulie . Culesul fructelor se începe totdeauna cu cele de pe vârful pomului. călduroase. pe acelaşi pom . La căpşun. toate celelalte se culeg cu codiţă. Gutuile se culeg când culoarea verde a dispărut de pe fruct. iar soiurile de iarnă cu multe săptămâni înainte de maturarea de consum.septembrie 82 . Caracteristicile fructelor la maturitatea de recoltare Fructele ating dezvoltarea caracteristică soiului şi culoarea specifică Uşurinţa cu care fructele se detaşează de pe ramura fructiferă. au căpătat culoarea caracteristică. atunci când temperatura fructelor se ridică. în general. La nuc şi migdal. eventual ele cad singure din pom. şi să fie depozitate dimineaţa următoare. se face eşalonat. Soiurile de toamnă se culeg cu 10 – 15 zile. 1. este de scurtă durată. dar sunt încă destul de tari ca să suporte transportul. 3. Soiurile de măr şi păr de vară se culeg cu 1-3. – 15 oct. apoi din exteriorul coroanei şi numai la urmă cele din interior. culesul trebuind să se facă în 3-4 etape. Cel mai bine este să se introducă fructele la păstrare cât mai reci. fructele se culeg atunci când coaja verde crapă. recoltarea fructelor trebuie începută dimineaţa. dar acoperite. Fructele care se recoltează dimineaţa este bine să se introducă imediat la păstrare. La piersic coacerea fructelor. Perioada de recoltare a fructelor Specia şi soiurile Merele şi perele Soiuri de vară Soiuri de toamnă şi iarnă Perioada de recoltare Cu 3 – 4 zile înainte de maturitatea de consum 5 sept. Cele care se recoltează după amiaza se recomandă să treacă noaptea peste ele în ambalaje. care de obicei se culeg fără codiţă. Culesul trebuie făcut obligatoriu cu mâna şi numai în cazuri speciale se poate efectua prin scuturare. Cu excepţia zmeurii şi murelor. îndată ce s-a ridicat roua sau cât mai devreme. În acelaşi timp trebuie evitată orice lovitură sau zgâriere a cojii şi pulpei. începutul brunificării seminţelor Când culoarea de bază devine galbenă-limonie sau portocalie Când fructele ating volumul maxim pentru soiul respectiv. Perioada de recoltare a fructelor Pe cât posibil să se evite recoltarea în mijlocul zilelor senine. păstrată bruma de fructe. fie de ploaie sau de rouă. recoltarea fructelor se face atunci când acestea au căpătat culoarea lor roşie. dacă noaptea a bătut vântul şi fructele sunt uscate. şi pe cât posibil. respectiv 4-5 zile înainte de maturarea de consum.

În plantaţiile organizate de prun. arbuşti. iar pentru sucuri la supracoacere dulce . Un muncitor poate recolta: 400-500 kg mere. 1. Recoltarea prin batere s-a practicat pe scară largă în plantaţiile de prun. Este o metodă costisitoare şi necesită un volum mare de forţă de muncă . alunele. dar a avut efecte negative asupra calităţii recoltei şi asupra pomilor. iar epiderma de culoare galbenă portocalie Dezvoltarea maximă a fructelor. fructele desprinse fiind conduse de prelate receptoare şi benzi rulante către ambalaje.recoltare manuală prin scuturare.recoltare manuală fruct cu fruct. recoltarea făcându-se la maturitatea deplină şi constă în scuturarea fructelor pe prelate. Metode de recoltare În funcţie de destinaţia de valorificare metoda de recoltare a fructelor poate fi: .recoltare manuală prin batere (cu prăjina). nuc. Această metodă a predominat în zonele de deal. migdalele şi castanele de toamnă Coacăzele. vişin. la maturitatea deplină (prelucrare) Cu 3 – 4 zile înainte de maturitatea de consum (export) şi după 1 – 2 zile (consum intern) La maturitatea de consum şi la supracoacere (pentru sucuri) Când învelişul verde crapă şi fructele încep să cadă singure La maturitatea de consum La maturitatea de consum.Caisele de vară Piersicile de vară-toamnă Cireşele şi vişinele de vară Nucile. Mărimea caracteristică soiului Mărimea şi culoarea specifică soiului Mărimea maximă şi culoarea roşu – zmeuriu sau vişiniu. în special la prunele destinate deshidratării sau prelucrării sub formă de gemuri. 83 . 100-150 kg prune de masă iar prin scuturare 150 – 300 kg prune în 8 ore. scuturarea mecanică a început să fie realizată cu echipamente speciale de vibrare ataşate de trunchiul sau de baza ramurilor de schelet. când începe înmuierea pulpei (consum intern). la care desprinderea fructelor de pe ramuri este foarte dificilă. . agrişele şi afinele de vară Zmeură de vară Când fructele au încă consistenţa fermă (export).acidulat Se schimbă culoarea în galben – portocaliu şi se desprind uşor de pe ramură Pulpa să aibă consistenţă fermă. Recoltarea manuală prin scuturare este folosită în prezent pentru unele destinaţii. cireş. . culoare şi luciu maxime. la soiurile autohtone. Recoltarea manuală fruct cu fruct este tipică pentru fructele destinate consumului în stare proaspătă şi cu un grad mare de perisabilitate.4. cu pulpa fermă Momentul de recoltare se stabileşte în funcţie de destinaţia producţiei la toate speciile de pomi şi arbuşti fructiferi.

2. lăzi T. de transvazare a fructelor dintr-un ambalaj în altul care. cais. în reprize (pomi cu talie mică) Manual de pe sol. cu mărimea normală corespunzătoare soiului. prea mici. . aspectuoase.să fie curate de mirosuri străine. butoaie 2. în saci sau coşuri şi găleţi căptuşite. sănătoase. camere şi alte spaţii amenajate.să aibă o bună izolaţie termică. vişin Măr. această operaţie se poate face în mai multe feluri şi anume: .Metode de recoltare după destinaţia producţiei de fructe Metode de recoltare Manual de pe sol. este bine ca din găleţile. zdrelire. păstrare îndelungată.atunci când recoltarea se face în totalitate. migdal Coacăz. lăzi P şi containere paletizabile Lăzi P. Condiţiile pe care trebuie să le asigure încăperile respective sunt: . depreciază calitatea fructelor prin lovire. alun.aerisire. 84 . fără atac de rapăn. refrigerare şi sucuri Tipuri de ambalaje Lădiţe. hrube. . consumul pieţei. afin. . păr.1. piersic. lăzi P şi containere paletizabile Lădiţe. la mere. măr. cais. boxpaleţi Speciile Măr. industrializare . prelucrare. Păstrarea fructelor Spaţiile din gospodărie special destinate sau amenajate pentru păstrarea fructelor sunt: pivniţe (beciuri). coşuleţe. în saci sau coşuri şi găleţi căptuşite. atacate.posibilităţi de ventilaţie . presare. se pun separat şi se valorifică imediat pe destinaţii corespunzătoare calităţii. coşurile sau sacii de recoltare. . vişin Măr. Sortarea fructelor La păstrare trebuie introduse fructele de calitate superioară.umiditate ridicată. nuc. viermele fructelor etc. păstrare îndelungată şi consumul pieţei Export. păr. . vişin. Condiţionarea şi păstrarea fructelor 2.sucuri . Deoarece în mica gospodărie nu există utilaje speciale pentru sortarea fructelor. păr. piersic. cireş. consumul pieţei şi pentru prelucrare Deshidratare. cireş. lăzi T.culegerea „pe alese” numai a fructelor care au mărimea şi aspectul solicitat de destinaţia de valorificare – se recomandă la prun.distilare Export. în reprize (pomi cu talie înaltă) Prin scuturare Destinaţia Export. 2. lovite etc. fructele să se sorteze punându-se în ambalaje separate pe calităţi. zmeur. . prun.fructele necorespunzătoare. prun. mur Recoltat fructe arbuşti manual în reprize Lădiţe.trebuie să se evite pe cât posibil operaţiunile repetate de mişcare. pe lângă consum de forţă de muncă neeconomicos. castan.

la principalele soiuri. numai cele din catalog.190 125 – 180 144 155 180 120 – 167 120 – 140 180 – 200 120 – 150 180 – 200 120 – 160 100 – 120 100 – 135 140 – 190 180 – 200 120 – 150 126 – 175 80 – 100 120 120 125 150 – 180 100 – 120 200 – 230 100 – 120 102 – 130 165 125 115 – 175 100 – 250 173 110 – 160 80 – 110 140 – 210 140 – 240 95 – 160 120 70 150 – 260 90 – 130 Păr Numărul fructelor la 1 kg 3 7-5 8–6 8–7 7–6 6–5 8–6 8–7 6–5 8–7 6–5 8–6 10 – 8 10 – 8 7–6 6–5 8–7 8–6 12 – 10 8–7 8–7 8–7 7–6 10 – 8 5–4 10 – 8 10 – 7 6–5 8–7 8–6 10 – 4 6–5 9–6 13 – 9 7–5 7–4 10 – 6 9–8 15 – 14 7–4 11 – 7 .Greutatea medie şi numărul fructelor la un kilogram. pe specii de pomi şi arbuşti fructiferi Specia 0 Măr Soiul 1 Ancuţa Ardelean Delia Delicios de Voineşti Fălticeni Frumos de Voineşti Granny Smith Generos Golden Delicious Idared James Grieve Jerseymac Jonathan Mutsu Pioner Prima Rădăşeni Red Melba Romus 1 Romus 2 Romus 3 Starkrimson Vista Bella Voinea Wagener premiat Abatele Fetel Aniversarea Argessis Contesa de Paris Curé Doina Favorita lui Clapp Napoca Olivier de Serres Passe Crassane Republica Triumf Trivale Untoasă Bosc Untoasă de Geoagiu 85 Greutatea medie a fructului (g) 2 130.

Gutui Prun Cais Untoasă Hardy U.50 9–5 8–6 7–4 7–5 3–2 3–2 4–1 2–1 4–3 6–2 6–2 4–3 55 . de Ungaria Comandor De Olanda Earlyril Excelsior Favorit Litoral Luizet Mamaia Mari de Cenad 86 110 – 220 120 – 160 150 – 250 140 – 200 341 462 225 – 890 415 – 790 220 – 375 180 – 410 175 – 400 332 18 – 20 35 – 40 35 – 40 30 – 35 35 – 40 45 – 50 40 – 45 45 – 50 30 – 35 20 – 25 30 – 35 35 – 40 40 – 45 45 – 50 50 – 60 60 – 70 30 – 35 30 .20 În medie 40 .b.20 .m. Althan Rivers timpuriu Silvia Stanley Tuleu gras Tuleu timpuriu Valor Vinete de Italia Vinete româneşti Callatis C.28 22 – 20 33 – 28 40 – 33 28 – 25 28 – 25 33 – 28 55 – 50 În medie 25 .35 45 – 50 30 – 36 25 – 30 35 – 40 35 – 40 30 – 35 18 . precoce Morettini Williams alb William roşu Aromate Aurii Bereczki Champion De Constantinopol De Huşi De Portugalia Moldoveneşti Agen Andreea Albatros Anna Späth Carpatin Centenar Diana Dîmboviţa Gras ameliorat Gras românesc Ialomiţa Minerva Piteştean Pescăruş Peche Record Renclod d.50 28 – 25 28 – 25 33 – 28 28 – 25 22 – 20 25 – 22 22 – 20 33 – 28 50 – 40 38 – 35 28 – 25 25 – 22 22 – 20 20 – 17 17 0 15 33 – 28 33 .

Piersic Neptun Olimp Roşii de Băneasa Royale Saturn Selena Silvana Sirena Sulmona Sulina Steaua roşie Timpurii de Arad Timpurii de Chişinău Umberto Venus Cardinal Collins Congres Dixired Elberta Fairtime Fayert Fillette Flacăra Frumos de Băneasa Fantasia Flavortop Harbritte Hiland Jerseyland Jerseyglo Loring Maygold Madeleine Pouyet Madison Monroe Nectared Independence Redhaven Redskin Splendid Springold Sprincrest Suncrest Superbă de toamnă Romamer 2 Triumf Veteran 87 100 .7 .150 10 .

0 8.4 4.3 3.5 7. Donissen Bing Boambe de Cotnari Cerna Fruheste der Mark Germersdorfer Hedelfinger Jubileu 30 Muncheberger Fruhe Negre de Bistriţa Roşii de Bistriţa Rubin Stella Timp.6 6.8 4.3 4.7 5.0 5.2 6.9 6.9 6.7 6.5 8.1 4.9 5.7 5.1 5.7 4.4 5.0 14-15 14-15 13-13 13-16 10-12 138 178 144 153 133 295 115 153 135 270 204 144 135 157 204 145 115 169 140 238 158 333 196 185 196 178 188 250 212 172 217 270 217 158 192 222 256 200 71-66 71-66 83-77 77-71 100-82 . de Bistriţa Ulster Uriaşe de Bistriţa Van Vinka Bucovina Crişana 2 Dropia Engleze timpurii Grossa Gamba Ilva Mari timpurii Meteor Mocăneşti 16 Nana Nefris Northstar Oblancinska Schattenmorelle Scuturator Timpurii de Cluj Timpurii de Piteşti Tarina Vrâncean Sibişel 44 Geoagiu Jupăneşti Bratia Biotipuri valoroase Valcor Valrex Valmit 88 7.6 5.2 4.0 4.5 3.9 7.9 7.2 5.1 5.5 3.Cireş Vişin Nuc Victoria Bigarreau Moreau B.6 3.9 7.7 4.4 3.4 5.4 6.5 7.6 6.

5 2.L.0 8.3 1.Castan Alun Migdal Coacăz negru Coacăz roşu Zmeur Afin Mur fără ghimpi Polovragi Gureni Tismana Iza Mara Alte soiuri Vâlcea 22 Cozia T.5 1.0 2.2-1.6 1.3 1.G.5 2.0 2.4-1.0-1.0 8.2-1.9-2.5-2.5-2 1.2-1.2-1.5-2 2-3 3-5 1.5 91-77 89 .5 2-2.D.0 1.8 1.5 1.5 1.2-1. Alte soiuri Primorski Preanai Nikitski Mărculeşti Pomorie Sudak Alte soiuri Bogatir Costwold Cross Record Tinker Abundent Roşu timpuriu Cayuga Rubin bulgăresc Taylor The latham Early blue Ivanhoe Coville Bluecrop Thornfree Evergreen Logamberry 13-15 77-66 11-13 2-3 3-3.0 6.1 1.2-1.5 1.

arbuşti / ha 1250 834 500 208 800 334 635 560 430 580 3333 4000 8000 2667 Cost total / ha Ron 62354.8 35234.5 1.5 Distanţa între rânduri m 4 4 5 8 4 6 4.70 60789.5 2.27 84987.85 40715 33951 49402. costul materialelor şi costul lucrărilor mecanizate.CAPITOLUL V.5 2.5 1 0.5 4 5 3.CALCULE ECONOMICE PENTRU ÎNFIINŢAREA UNUI HA DE POMI ŞI ARBUŞTI FRUCTIFERI Tabel centralizator privind costurile şi distanţele de plantare la diferite specii Specia Măr Păr Prun Nuc Gutui Cais Piersic Vişin Cireş Alun Cătină albă Arbuşti Zmeur Mur Distanţa între arbori / arbuşti m 2 3 4 6 3 5 3. etc. 90 .5 6 5 3 2. specialistul consultant împreună cu beneficiarul vor ţine cont de structura antemăsurătorilor.93 88840.1 43067.3 40883. La realizarea proiectului.51 36075.5 4.95 Antemăsurătorile şi devizele pe elemente de cheltuieli din prezentul proiect sunt orientative şi pot fi modificate în funcţie de specificul zonei în care se va înfiinţa plantaţia.5 Număr arbori. costul manoperei. a devizelor de lucrări.32 87136.65 52562.5 1.10 57786.

08 0.22 9.00 din care pe categorii I 5 II 6 0.40 0. transport la 812 km şi descărcat gunoi grajd: UM =t: cantit =80 3 3223 Încărcat gunoi de grajd şi făcut platforma : UM=t: cantit = 80 4 3135 Deservit MIC .14 18.3 - 14.40 .1. cantit. 1 Pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului în vederea înfiinţării unei plantaţii de MĂR pe o suprafaţă de 1 ha Cap.35 25 1108. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr.11 0.30 25 232. Denumirea lucrării din articol normele de muncă din unitatea de măsură şi NTM/92 cantitatea 0 1 2 1 3246 Încărcat + descărcat îngrăşăminte chimice : . măceş.cu MIC 91 CT coef.05 25 876.1.6 6 2887 Defrişat de porumbar.Antemăsurătoare – Deviz nr.18 0. cantit = 1.6 14.22 - 9.25 TOTAL ZO 4 0.08 0.20 2 Cantitatea ha ha a.6 2 3226 Încărcat.75 - 35.00 III 7 IV 8 - 0.50 Total ZO. 0 1 Lucrarea Caracteristici şi utilajul folosit 1 Administrat îngr. crt. păducel grad de acoperire de 20% UM=ha : cantit = 0.35 20.de transf.40 0. crt.25 9.uri TOTAL 1(unu) Tarif RON ZO MANOPERĂ ha PENTRU Total RON Nr. 1 Manoperă Nr.2 lucrări UM=ha : cantit = 1 5 3091 Mărunţit îngrăşăminte chimice UM= t.35 20.30 - x x x 44. 2 0.5 Cap.chim. n 3 4 0.UM = t. Antemăsuratoare şi deviz pentru pregătirea terenului în vederea înfiinţării unei plantaţii. = 1. ZO UM 3 0. 1. mur.08 0.

Gunoi de grajd semifermentat 4 .Materii şi materiale Nr.Total pentru un ha PENTRU Cap. t 2 3 50 1.75 Cap.chimice + Sinoratox 5 G 2 Gunoi de grajd semifermentat TOTAL TRANSPORTURI PENTRU Pentru 1 (ha) Valoarea RON/UM Total RON 4 5 1 1000 1 600 50 400 750 2750 Greut.90 1. pentru transport 6 1000 600 80000 30 81700 Distanţa de Cantit.Total ha a.I manopera Pentru 1(un) hectar 1108.43 8.8 – 2 lucrări + discuit TOTAL .Sare potasică . 0 1 1 Îngrăş.375 331.tr transp km ansport. 0 1 2 3 1 0.88 Volum total t/km 4 85 800 885 0. Denumirea crt.50 92 .43 8. Ha a.13 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.III materiale 2750.Tarif RON / ha a.Sinoratox kg 30 25 TOTAL VALOARE MATERII ŞI pentru 1 (unu) hectar MATERIALE Cap.08 0.14 18. n LUCRĂRI 1(un) ha .Superfosfat .27 250 4567.7 10 80 -total t/km -tarif RON t/km -total RON Cap. n MECANICE .Grupa crt.40 0.2 Administrat gunoi de grajd cu MIG 60to / ha 3 Dezinfectat terenul 4 Desfundat la 60 cm adâncime cu S 1800 5 Nivelat terenul cu NT –2.IV transport 331. Denumirea .50 RON UM 2 Kg Kg To Cantitatea 3 1000 600 80 .90 2.00 Cap.III .88 RON Total cheltuieli directe 8758.07 1 1 1 2 6.II utilaje 4567.n.

articol Denumirea lucrării din normele Z. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr. 3 0.n. cantitate=2 Defrişarea de porumbar.4 x 2) 2.Total Z. Nr.30 - 0.20 9.Total RON ha x x x 35.25 15.00 - 15.Tarif RON/Z.1 pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului în vederea înfiinţării unei plantaţii de PĂR de tip intensiv Cap.25 - 26.20 0. păducel cu 20% grad de acoperire UM=ha. = 60 Mărunţirea îngrăşămintelor chimice UM=t.1.Antemăsurătoare – Deviz nr.20 93 Cantitatea Ha 3 2 Ha.O/ din de muncă .0 - - 3 3223 0.31 din care pe categorii 0 1 I II 5 6 0. cantitate= 0.O.50 1 (unu) ha .O. distanţa de transport 8 -12 km UM = t. = 1. crt.O.2. unitatea de măsură UM NTM/92 şi cantitatea 1 3246 2 Încărcat şi descărcat îngr. chimice .20 - 9.2 operaţiuni UM=t.30 - TOTAL MANO PERA PENTRU 1 . 4 0. .5 - Cap.8 Încărcat gunoi de grajd şi descărcat în câmp.14 0. mur.I Manoperă: Nr.81 25 895.60 0.75 9.80 - 10.11 TOTA L Z. cantititate.31 III 7 - IV 8 - 2 3226 0. 4 0.80 - - 4 5 6 3091 3136 asimilat 2887 0.40 . articol transformare din NPC/78 caracteristici şi utilajul folosit Ct 0 1 2 1 Administrat îngrăşăminte chimice cu MIC 0. cantitate = 60 Încărcat gunoi de grajd în remorcă şi împrăştiat în câmp UM=t. cantititate. cantitate= ( 1. de crt Nr. măceş. Lucrarea Coef.30 25 232.4 Descărcat MIC – 2 lucrări UM=ha.a.51 25 662.18 10.20 0.10 18.

Tarif RON /ha.Transporturi de materii şi materiale Nr.a.8 0.5 Cap.47 Total ha.43 8.80 0.47 250 3867.2 3 4 5 Anexa 1 275 Administrat gunoi de grajd cu MIG – 4 Anexa 1 192 Dezinfectat terenul cu Sinoratox 5G Anexa 1 287 Desfundat la 60 cm cu S – 1800 Anexa 1 259 Nivelat terenul + discuit Anexa 251 TOTAL LUCRĂRI MECANICE PENTRU: 1 (un) ha 0. IV.43 8. DENUMIREA crt 0 1 2 3 4 1 Superfosfat Sare potasică Gunoi de grajd semifermentat Sinoratox 5 G TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE Cap.1 61.90 0.n.n Tarif pentru 1(un) ha RON 1 1 1 2 4. III – Materii şi materiale Nr.94 15.4 4 Volum total t/Km 600 70 670 251.a.08 0.crt DENUMIREA – GRUPA 0 1 2 1 Gunoi de grajd Îngrăşăminte chimice + Sinoratox 5G TOTAL TRANSPORTURI PENTRU Pentru 1 ( un ) ha UM 2 kg Kg to kg Canti tatea 3 800 600 60 30 pentru Valoarea RON/UM TOTAL RON 4 5 1 800 1 600 50 300 25 1(unu) ha 750 24450 Greut pentru transp 6 0.90 0.3 94 .6 60.5 Distanţa de transport Km 2 10 50 Total t/km Tarif RON/t/km Cantitate transport tone 3 60 1.0 0.

3 Total chelt.4x2)=2. Utilaje 3867.00 III 7 IV 8 2 O.11 0.25 TOTAL ZO 4 15.măceş.08 3 0.14 UM=t: cantit =1.30 35.81 25 TOTAL MANOPERĂ PENTRU Total RON X ZO Total RON X - 895.2 hectar Cap. articol Denumirea lucrării din din normele de NTM/92 muncă unitatea de măsură şi cantitatea 1 2 3226 Încărcat gunoi şi descărcat în câmp cu transport de la 8-12 km UM = t: cantit = 60 3223 Încărcat gunoi de grajd din platf.IV Transport 251.00 din care pe categorii I 5 II 6 15.20 9.31 4 5 6 3091 3136 2863 redus1/2 UM=t: cantit =(1. 1 Pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului în vederea înfiinţării unei plantaţii de prun Cap.81 25 895.6 porumbar.5 Cap.20 0.2 lucrări 0.chimice 0.directe 7464.TOTAL CHELTUIELI DIRECTE SPECIFICARE Cap.18 10.05 1.III Materiale 2450.25 95 .I Manopera 1 Pentru 1 (unu ) 895.20 9.25 - 35.20 0.10 UM=ha : cantit = 2 Defrişat arboret de 18.30 - 0. crt 0 1 Nr.rugi 0 cu 20% grad de acoperire UM = ha : cantit = 1 Total ZO uri X 1(unu) ha 0.4 Deservit MIC .chimice 2 operaţiuni ZO UM 3 0.0 RON Cap.3.80 - 10. Antemăsurătoare – Deviz nr.II.31 - 0. şi împrăştiat în câmp UM =t: cantit =60 3246 Încărcat şi descărcat îngr. 1 Manoperă Nr.8 Mărunţit îngrăş.

Lucrarea Nr.Total Ha a.Materii şi materiale Nr.47 TOTAL .6 60 0. n.Sare potasică 3 . Denumirea crt 0 1 1 .90 adâncime 4 Dezinfectat terenul 287 0.85 cheltuieli TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.a.5 Cap.5 96 .20 lucrări) 2 Administrat gunoi de grajd cu MIG-4 192 0. Denumirea .8 0.1 Volum total t/km 4 75 600 675 0.Total pentru un ha RON PENTRU Cap.1 61.90 0.Sinoratox 5G TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE ha 4 2 1 1 1 2 Cantitatea ha .47 250 3867. 5 0.40 4. km t 2 3 50 1.Gunoi de grajd 4 .II utilaje 3867.cu MIC(2 275 0.25 hectar Cap.43 5 Nivelat cu NT+ discuit (2 lucrări) 251 0. 0 1 2 3 1 Administrat îngr. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr.80 8.08 60 t / ha 3 Desfundat terenul la 60 cm 245 8.III . n MECANICE ha .94 15.Cap.0 Cap. n LUCRĂRI -1(un) .Grupa crt 0 1 1 Îngrăş.din CT crt Caracteristici şi utilajul folosit NPC/79 coef.pentru transport 6 0.chimice + Sinoratox 5 G 2 Gunoi de grajd TOTAL TRANSPORTURI PENTRU 1 (unu) ha Distanţa Cantit.IV transport 253.375 253.art.Superfosfat 2 .Tarif RON / ha a.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.de anexa 1 transf.5 10 60 -total t/km -tarif RONt/km -total RON Cap.43 0.tr de transp ansport.chim.III materiale 2450.5 Valoarea RON/U Total M RON 2 3 4 5 Kg 800 1 800 Kg 600 1 600 T 60 5 300 kg 30 25 750 PENTRU 1 (unu) hectar 2450 UM Cantitatea Greut.1 RON Total directe 7465.I manopera Pentru 1(un) 895.

=0.0 7.208 6.=1 4.06 0.208 11.=208 10.32 0. UM 3 18. cantitate=o.00 0. 2918 Evacuarea material lemnos cu volum de 2.gunoiul de grajd UM=tone.0 m3/ha: UM=ha. şi grad de acop.=20.20 0. 4 18.cantit.O. 2887 Defrişarea de porumbar.54 0.06 0.cantit. 2892 Revizuirea şi completarea lucrării de defrişare :UM=ha. 3091 Mărunţit îngrăşăminte chimice UM=t. cantit.25 3. cant.5 8.66 1. cantit.5 9. art.0 2.11 0.14 3. măceş. 1819 Confecţionat picheţi: UM=ha. 20% UM=ha . =o.0 0. =1.0 5.4. 1859 Pichetat terenul:UM= mb.2 1.02 0.cantit. Antemăsutătoare –Deviz nr. 1773 Făcut şanţ de 50 × 50cm. UM=buc..Manoperă: Nr.14 0.02 0.1.0 0.O.8 Din care pe categorii I II III IV 5 6 7 18.=5 Z. Număr Denumirea lucrării din Crt.10 0.32 0. transportat la 8-10 Km. cantit. 3246 Încărcat şi descărcat îngrăşăminte chimice (2operaţiuni) M=buc.=0.14 1. mur cu Φ pâna la 10 cm.25 0.05 0.10 0.8 Total Z.0 0. 3281 Încărcat şi descărcat pomi şi picheţi UM=tone. 1832 Săpat gropi de 1 × 1 × 0. şi stratificat UM=ml. şi descărcat în câmp.25 97 . 1867 Administrat îngrăşăminte UM=mb. pentru executarea lucrărilor de pregătirea terenurilor şi înfiinţarea unei plantaţii de NUC cu desimea de 208 pomi la hectar Distanţele de plantare: 8 m între rânduri şi 6 m pe rând Cap.0 5.1-3. cant.=1 5.8m.125 1.07 26. cantit. Din normele de muncă NTM/92 Unitatea de măsură şi cantitatea 0 1 2 1.1.07 26..cantit.20 1. I . cantitate=0.5 12. 3226 Încărcat.2 1.02 1.=1 3.80 8 3.00 0.

cantit.14 25 3.13.6 0. LUCRĂRI Tarif RON/ha a.O Total RON 1. 17.208 Plantarea pomilor lucrare completă UM=buc.5 51.69 0.80 2 de plantare 2. 5 8. III. 1775 1846 Stratificat pomi UM=mb.5 kg. –Materii şi materiale Nr.4 250 2100 UM 2 Kg.47 0.2 lucrări înainte 1./pom Sinoratox Îngrăşăminte chimice complexe 2.60 1. Caracteristici şi utilajul folosit Coef.69 16.r. Denumirea Crt.=208 1( unu ) Total Z.38 1. cantitate=0.66 1. 14. cantit. făcut mocirla şi mocirlitul în vederea plantării UM=mb. 1845 3.=0.86 25 196. Cantit.43 1 TOTAL 1(un) ha Total ha a. 0 1 Gunoi de grajd 100kg.34 25 1283. Dezinfectat solul 0.5 Cap. Cantit.O.042 0.de ha transf. Administrat gunoi de grajd cu MIG -4 – 20 0.74 0.n.08 1 t/ha 3.65 8.36 0.43 8./pom Cantitatea Ha /a.65 8.74 TOTAL MANOPERĂ × × × 68.=0.208 Fasonat rădacina..66 0.=0.. Discuit după plantare 0.94 1.uri ha Tarif RON /Z.47 2 4.II-Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr.74 25 218. 1845 1847 3. 4 3.208 Repartizat pomi la gropi UM=mb.2 Adus gunoiul de grajd la gropi UM=mb.13 0.47 1 6.36 1 plantare 5. CT Lucrarea crt.33 0. Discuit+nivelat terenul înainte de plantare 0. 0 1 2 3 1.08 25 1702 0.r MECANICE Total pentru un ha RON Cap. Arătură adâncă la 30cm.38 15.5 7. Arătura normală în livadă înainte de 1.82 8 0. Kg Kg 98 Cantitate a 3 20 30 500 RON / UM 4 50 25 1 Valoarea Total Greutate pe mii lei transport 5 6 1000 20000 750 100 500 500 .

Pomi altoiţi cu rezerva de 3% Pichete TOTAL VALOARE MATERII MATERIALE Buc 215 20 Buc 210 0. II Manoper Utilaje a pentru 1 (un) hectar 1702 2100 Cap.63 Volum total t/km 4 200. IV Transport 95.63 99 .0 50 0.63 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap. 2.0 30.IV Transporturi de materii şi materiale Nr. Cantitatea transport tone 2 3 10 20. transport 1 Gunoi de grajd Îngrăşăminte chimice +liudator Pomi altoiţi TOTAL 1 ( un) ha TRANSPORTURI PENTRU : 0 1.3 ŞI :pentru 1 (un) ha 6613 4300 63 500 100 22200 Cap.I Cap. Total RON RON Cap.III Material e 6613 Total cheltuieli directe 10510.5 Total t/km Tarif RON/t/km.0 0.6 50 0. 25 255. 3. Denumirea –grupa Distanţa de Crt.375 95.

. chimice .1. = 1.2 operaţiuni UM=t. măceş.O.30 - TOTAL MANO PERA PEN TRU x x x 29. Articol transformare din NPC/78 caracteristici şi utilajul folosit 1 Administrat îngrăşăminte chimice cu MIC 100 Cantitatea 0 1 Ct 2 0.20 0. de Nr. cantitate= 0. = 45 3091 Mărunţirea îngrăşămintelor chimice UM=t.10 0. păducel cu 20% grad de acoperire UM=ha. cantititate.Antemăsurătoare – Deviz nr.4 3136 Descărcat MIC – 2 lucrări asimilat UM=ha.14 0.20 - - 18. cantititate.O.I Manoperă: 6 2887 Defrişarea de porumbar.20 0.Total Z. UM NTM/92 unitatea de măsură şi cantitatea 1 3246 2 Încărcat şi descărcat îngr.O.5.8 3226 Încărcat gunoi de grajd şi descărcat în câmp.25 - - 0.Total RON 3 0.36 25 734. .10 - - 0.40 .30 - - 9.11 TOTAL Z. distanţa de transport 8 -12 km UM = t. cantitate = ( 1.31 5 - II 6 0. crt Cap.31 III 7 - IV 8 - 0.50 1 (unu) ha . cantitate=2 Cap. din care pe categorii I 4 0. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Lucrarea Coef.20 - 0.25 - 11.5 9.18 8.n.25 11. cantitate = 45 3223 Încărcat gunoi de grajd în remorcă şi împrăştiat în câmp UM=t.5 - Nr.4 x 2) 2.30 25 232.20 Ha 3 2 Ha.0 - 20. mur.1 pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului în vederea înfiinţării unei plantaţii de GUTUI de tip intensiv Nr.a.Tarif RON/Z.10 - 8.60 9. articol Denumirea lucrării din Z.06 25 501.O/ din normele de muncă . 4 0.

4 Volum total t/Km 4 450 71.2 3 4 5 ( 2 lucrări) Anexa 1275 Administrat gunoi de grajd cu MIG – 4.60 0.III Materiale 2375.n.60 RON Total chelt.a.0 Cap.0 Cantitate transport tone 3 45 1.8 0.6 60.43 8. Tarif RON /ha.43 8.94 14.27 250 3567.5 Cap.directe 6872. crt 0 1 2 Cap.n Tarif pentru 1(un)ha RON Canti tatea 3 800 600 45 30 Valoarea RON/UM 4 1 1 5 25 1 1 1 2 3.5 Nr.Transporturi de materii şi materiale DENUMIREA – GRUPA Distanţa de transport Km 1 2 Gunoi de grajd 10 Îngrăşăminte chimice + Sinoratox 5G 50 Total transporturi pentru 1 (un) ha Total t/km Tarif RON/ t/km Total RON Cap.08 0.90 0.10 101 . 6 0.375 195.IV Transport 195.5 Cap.47 Total ha.5 0. transp.0 0. 45 t/ha Anexa 1192 Dezinfectat terenul cu Sinoratox 5G Anexa 1 287 287 Desfundat la 60 cm cu S – 1800 Anexa 1259 Nivelat terenul + discuit Anexa 251 TOTAL LUCRĂRI MECANICE PENTRU: 1 (un) ha 0. IV. Utilaje 3567.5 521.I Manopera Pentru 1 (un ) hectar 734.6 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE SPECIFICARE Cap. DENUMIREA crt 0 1 2 3 4 1 Superfosfat Sare potasică Gunoi de grajd semifermentat Sinoratox 5 G TOTAL VALOARE MATERII SI MATERIALE UM 2 kg Kg to kg pentru 1 (unu) ha TOTAL RON 5 800 600 225 750 2375 Greut pentru.1 61.a.II. III – Materii şi materiale Nr.90 0.

o.5 1(unu) ha TOTAL MANOPERĂ PENTRU: Total z.20 9.30 - 0.18 0. UM 3 0.1. UM=ha:cantitatea 0.43 .II-Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr.=1.75 - 22.14 0.40 4.50 III 7 IV 8 0. Lucrarea Nr..8 4 5 6 3091 3136 asimilat 2863 asimilat Mărunţirea îngrăşămintelor chimice UM=t: cantit.4x2)=2.5 Cap.I Manoperă: Nr.43 Cantitatea Ha 3 2 1 1 Ha.00 0.6 0.20 0.25 TOTAL z.artico Denumirea lucrării din Nr. Total RON din care pe categorii z.o.00 0.cantit.6..4 Deservit MIC-2 lucrări UM=ha: cantit.Antemăsurătoare-Deviz nr.. măceş.crt.00 0. mur.31 - 9.o.=2 Defrişarea de porumbar. 8-12 km UM=t: cantitatea=50 2 3223 Încărcat gunoi de grajd şi împrăştiat pe câmp UM=t.de transf.10 18.20 0.30 x x x 31.21 25 555.20 0.50 I 5 II 6 12. 4 0.20 9.08 0.25 9.31 0. a.51 25 787.uri Tarif RON/z.= (1. l normele de muncă crt.1 pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului în vederea înfiinţării unei plantaţii de CAIS Cap. păducel cu 20% grad de acop.=50 3 3246 încărcat şi descărcat îngrăşăminte chimice – două operaţinui UM=t: cantit. din unitatea de măsură şi NTM/92 cantitatea 0 1 2 1 3226 Încărcat gunoi şi descărcat în câmp cu transp.11 9.n.o.30 25 232.articol caracteristici şi utilajul folosit din NPC/79 anexa 1 0 1 1 Administrat îngrăşăminte chimice cu 275 MIC (două lucrări) 2 Administrat gunoi de grajd cu MIG-4 192 50 Tone/ha 3 Dezinfectat terenul cu Sinoratox 5G 287 102 CT. Coef. 4 12. 2 0.

00 Total Cheltuieli directe 7070.67 250 3667. 2 50 10 Cantitatea transport.M.crt. LUCRĂRI MECANICE Tarif RON/ha.5 50 Volum total tkm 4 75 500 575 0. tone 3 1.375 215.IV Transporturi de materii şi materiale Nr.III Materiale 2400.47 1 2 8..III Materii şi materiale Nr.a.625 RON Cap.n.90 0.90 0.a.crt.5 RON Valoarea Total RON 5 800 600 250 750 2400 TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE pentru 1 (unu) hectar Cap.n PENTRU: Total pentru un ha.4 Desfundat terenul la 60 cm cu S 1800 258 5 Nivelat + discuit (două operaţiuni) 251 TOTAL 1(un ) ha Total ha. 4 1 1 5 25 RON 8. 0 Denumirea-grupa 1 Îngrăşăminte chimice+Sinoratox 5G Gunoi de grajd TOTAL TRANSPORTURI -total t/km 1(un) ha -tarif RON/t/km -total RON Distanţa de transp.875 103 . Cap.IV Transporturi 215.94 14.I Manopera Pentru 1 (un) hectar 787.75 Cap.II Utilaje 3667. Km.5 Cap.625 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap. 0 1 2 3 4 Denumirea 1 Superfosfat Sare potasică Gunoi de grajd semifermentat Sinoratox 5G UM 2 Kg Kg T kg Cantitatea 3 800 600 50 30 RON pe U.

31 - 0.20 - 0.cantit.18 9. 2 0. articol normele de muncă crt.uri Tarif RON/z.14 0..=50 încărcat şi descărcat îngrăşăminte chimice –două operaţinui UM=t: cantit.4 Deservit MIC-2 lucrări UM=ha: cantit.25 III 7 IV 8 0.=2 Defrişarea de porumbar. din unitatea de măsură şi NTM/92 cantitatea 0 1 2 1 3226 Încărcat gunoi şi descărcat în câmp cu transp.4x2)=2.= (1.00 - 20.08 0.31 4 3091 0.10 18. 4 0.7.1.30 TOTAL MANOPERĂ PENTRU: x x x 29.Antemăsurătoare-Deviz nr.5 1(unu) ha Total z.n.6 0.20 9.crt.60 0.00 3 3246 0. 4 11.00 - 9.o.20 5 6 3136 asimilat 2863 asimilat 0.20 9.30 25 232. a.I Manoperă: Nr. măceş.36 25 734.90 Cantitatea Ha 3 2 1 1 1 Ha.20 0.06 25 501.25 I 5 II 6 11.43 8. 8-12 km UM=t: cantitatea=45 2 3223 Încărcat gunoi de grajd şi împrăştiat pe câmp UM=t. mur.5 Cap.43 8. Lucrarea Nr.II-Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr.o.8 Mărunţirea îngrăşămintelor chimice UM=t: cantit.o..30 - 0. păducel cu 20% grad de acop.d e transf. UM=ha:cantitatea 0.articol caracteristici şi utilajul folosit din NPC/79 anexa 1 0 1 1 Administrat îngrăşăminte chimice 275 cu MIC (două lucrări) 2 Administrat gunoi de grajd cu MIG192 4 45 Tone/ha 3 Dezinfectat terenul cu Sinoratox 5G 287 4 Desfundat terenul la 60 cm cu S 258 1800 104 CT.25 TOTAL z.90 .o.1 pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului în vederea înfiinţării unei plantaţii de PIERSIC Cap.5 9.=1. Total RON din care pe categorii z. Denumirea lucrării din Nr. UM 3 0. Coef.11 0.40 3.

a.III Materiale 2375.47 2 RON 0.5 Cap.crt.5 450 521.375 195.crt.5 TOTAL LUCRĂRI MECANICE PENTRU: Nivelat + discuit (două operaţiuni) 251 1(un ) ha Total ha.IV Transporturi 195.II Utilaje 3567.27 250 3567. 0.5 Cap.I Manopera Pentru 1 (un) hectar 734.5 0. 4 1 1 5 25 Valoarea Total RON 5 800 600 225 750 2375 TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE pentru 1 (unu) hectar Cap.a.1 Distanţa de transp.n Total pentru un ha. 0 1 2 3 4 Denumirea 1 Superfosfat Sare potasică Gunoi de grajd semifermentat Sinoratox 5G UM 2 Kg Kg T kg Cantitatea 3 800 600 45 30 RON RON pe U.94 14.M.43 45 Volum total tkm 4 71.00 105 .6 Total Cheltuieli directe 6872.00 Cap. 0 1 2 Denumirea-grupa 1 Îngrăşăminte chimice+Sinoratox 5G Gunoi de grajd TOTAL TRANSPORTURI -total t/km 1(un) ha -tarif Total RON/t/km RON Cap. Km..III Materii şi materiale Nr. 2 50 10 Cantitatea transport. tone 3 1. Tarif RON/ha.60 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.IV Transporturi de materii şi materiale Nr.n.

1. n 5 0. Nr.chimice 2 operaţiuni UM=t:cantit=(1.de transf.art.60 0.40 3.4 Deservit MIC .10 0.25 TOTAL ZO 4 11.20 9. Lucrarea Nr.10 0. articol Denumirea lucrării din crt din normele de muncă NTM/92 unitatea de măsură şi cantitatea 0 1 2 1 3226 Încărcat gunoi şi descărcat în câmp cu transport de la 8-12 km UM = t: cantit = 45 2 3223 Încărcat gunoi de grajd din platf.36 ZO UM 3 0.36 29.20 9.31 4 5 6 3091 3136 2863 redus1/2 0.11 8.6 106 .30 - 0.08 Cantitatea ha 4 2 1 ha a. Antemăsurătoare – Deviz nr.chim.măceş.4x2)=2.rugi cu 20% grad de acoperire UM = ha : cantit = 1 Total ZO uri TOTAL MANOPERĂ PENTRU 1(unu) ha Total RON ZO Total RON X X X 29. şi împrăştiat în câmp UM =t: cantit =45 3 3246 Încărcat şi descărcat îngr.20 0.din crt Caracteristici şi utilajul folosit NPC/79 anexa 1 0 1 2 1 Administrat îngr.chimice UM=t: cantit =1.31 - 8.2 lucrări UM=ha : cantit = 2 Defrişat arboret de porumbar. 3 0.cu MIC(2 lucrări) 275 2 Administrat gunoi de grajd cu MIG-4 45 t / ha 192 CT coef.25 din care pe categorii I 5 II 6 11. 1 Manopreă Nr.18 0.25 III 7 IV 8 O.20 0.10 18.20 0.30 Cap. 1 pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului în vederea înfiinţării unei plantaţii de VISIN Cap. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr.8. 8 Mărunţit îngrăş.14 0.

IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.0 Cap.0 3567.Gunoi de grajd T 45 5 225.0 3 .Superfosfat Kg 800 1 800.875 RON Total cheltuieli directe 6873. km t 2 3 50 1.0 TOTAL VALOARE MATERII ŞI PENTRU 1 (unu) hectar 2375.43 0.Sinoratox 5G kg 30 25 750.5 hectar Distanţa Cantit.5 10 45 -total t/km -tarif RON t/km -total RON Cap.375 196.0 MATERIALE Cap.chimice + Sinoratox 5 G 2 Gunoi de grajd TOTAL TRANSPORTURI PENTRU 1 (unu) ha TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.I Cap.875 UM Cantitate a Greut.Tarif MECANICE .Materii şi materiale Nr.Sare potasică Kg 600 1 600.IV transport 196.0 2 .pentru transport 6 800 600 45000 30 46430 Volum total t/km 4 75 450 525 0. Denumirea .5 4 Dezinfectat terenul 5 Nivelat cu NT+ discuit (2 lucrări) TOTAL .III materiale 2375. n pentru un ha RON Valoarea RON/U Total M RON lei 0 1 2 3 4 5 1 .Grupa crt 0 1 1 Îngrăş. n RON / ha a.Total LUCRĂRI 1(un) ha .43 251 0.90 0.90 1 1 2 8.94 14.3 Desfundat terenul la 60 cm adâncime 245 8.27 250 3567.47 Ha a. Denumirea crt 287 0.Total PENTRU Cap.II manopera utilaje Pentru 1(un) 734.tr de transp ansport.0 4 .III .375 107 .

43 Cantitatea Ha 3 2 1 1 Ha. UM=ha:cantitatea 0.o.o. 2 0.30 25 232.25 0. articol normele de muncă crt.43 108 .8 4 3091 Mărunţirea îngrăşămintelor chimice UM=t: cantit.21 25 555. Antemăsurătoare-Deviz nr.1 pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului în vederea înfiinţării unei plantaţii de CIRES Cap.o. 4 0.08 0.=2 6 2863 Defrişarea de porumbar.I Manoperă: Nr.1. asimilat măceş.9.d e transf.II-Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr.18 0.20 0.00 0.31 I 5 II 6 12. Coef.11 TOTAL z.4 5 3136 Deservit MIC-2 lucrări asimilat UM=ha: cantit.51 25 787.20 0.5 Cap. din unitatea de măsură şi NTM/92 cantitatea 0 1 2 1 3226 Încărcat gunoi şi descărcat în câmp cu transp.. a. 4 12.=1. Total RON din care pe categorii z.00 0.31 III 7 IV 8 0.30 - 0..=50 3 3246 încărcat şi descărcat îngrăşăminte chimice –două operaţinui UM=t: cantit. UM 3 0.20 9.00 0.4x2)=2.= (1.20 9.. Lucrarea Nr.10 18.25 9.articol caracteristici şi utilajul folosit din NPC/79 anexa 1 0 1 1 Administrat îngrăşăminte chimice cu 275 MIC (două lucrări) 2 Administrat gunoi de grajd cu MIG-4 192 50 Tone/ha 3 Dezinfectat terenul cu Sinoratox 5G 287 CT.n. mur.75 - 22.30 x x x 31.o.14 0.crt.20 0. Denumirea lucrării din Nr.5 1(unu) ha TOTAL MANOPERĂ PENTRU: Total z.cantit.uri Tarif RON/z.40 4. 8-12 km UM=t: cantitatea=50 2 3223 Încărcat gunoi de grajd şi împrăştiat pe câmp UM=t.6 0.50 9. păducel cu 20% grad de acop.50 9.

0 RON Cap.875 109 .M.625 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.cr t.90 0.II Manopera Utilaje Pentru 1 (un) 787.n. 4 1 1 5 25 RON Valoarea Total RON 5 800 600 250 750 2400 TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE pentru 1 (unu) hectar Cap. RON Cap.67 250 3667. 0 1 2 3 4 Denumirea 1 Superfosfat Sare potasică Gunoi de grajd semifermentat Sinoratox 5G UM 2 Kg Kg T kg Cantitatea 3 800 600 50 30 RON pe U.4 5 TOTAL LUCRĂRI MECANICE PENTRU Desfundat terenul la 60 cm cu S 1800 258 8.n Total pentru un ha.94 14.IV Transporturi de materii şi materiale Nr.III Materii şi materiale Nr.5 hectar Cap.IV Transporturi 215.III Materiale 2400.47 1 2 8.625 Total Cheltuieli directe 7070.a.a.. 0 Denumirea-grupa 1 Îngrăşăminte chimice+Sinoratox 5G Gunoi de grajd TOTAL TRANSPORTURI -total t/km 1(un) ha -tarif RON/t/km -total RON Distanţa de transp. Tarif RON/ha. 2 50 10 Cantitatea transport.crt.5 50 Volum total tkm 4 75 500 575 0. Km. tone 3 1.375 215.75 3667.5 Nivelat + discuit (două operaţiuni) 251 1(un ) ha Total ha.90 0.I Cap.

18 - - 4 3091 0.0 1 (unu) ha Total ZOuri Tarif RON/ZO Total RON 0. cantit=1 Parcelarea şi trasarea căilor de acces UM = ha.art.14 TOTAL ZO 4 11.39 4.10 - 8. = 45 t Încărcat gunoi din 0.8 Deservit MIG (2 lucrări) UM = ha.18 - 0.20 0. =45 Încărcat + descărcat 0. Lucrarea Nr.20 - - 0.20 - TOTAL MANOPERĂ PENTRU x 30.75 4.1. I.11 25 102. = 1.39 - 7 2331 0.39 4.00 6. = 0. = 2 Defrişare tufişuri cu 2% acoperire UM=ha. crt.25 I Din care pe categorii II III IV 5 6 11. articol din NTM/92 1 3226 Denumirea lucrării din ZO/ normele de muncă UM Unitatea de măsură şi cantitatea 2 3 Încărcat + descărcat 0.00 110 Cantitatea ha Ha. cantit.25 gunoi de grajd cu transport de la 8-12 km UM=t.00 6.II – Utilaje: Lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr. caracteristici şi utilajul folosit din Coef.1 pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului pentru înfiinţarea unei plantaţii de ALUN cu desimea de 580 plante/ha Cap. Manoperă Nr.25 7 8 - 2 3223 8.18 platformă şi împrăştiat pe câmp UM= t.25 6. cantit.6 Mărunţit îngrăşăminte chimice UM=t.10.59 25 164. cantit. 0 1 2 3 1 Arătură adâncă la 30-35 cm 11 2. Antemăsurătoare – Deviz nr.8 x 2 = 1.11 îngrăşăminte chimice 2 operaţiuni UM = t.11 0. 4 1 5 2.53 25 488.11 - - - 5 6 3148 2863 2.00 - - 6.a. cantit.75 - Cap. crt. CT. 0 1 Nr.10 - - 3 3246 0. cantit=0.75 19. NPC/79 de anexa 1 transf.93 25 755.n. cantit.00 .

0 1775.20 0.III Materiale 1775.47 2 45 1 2 RON 0.40 3. IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.n.94 7.0 1 300.00 Cap.42 250 1855.III – Materii şi materiale Nr.062 Pentru 1 (unu) hectar 111 .312 RON Cap. tone 0 1 2 3 1 Îngrăşăminte chimice + Sinoratox 50 0.48 0.5 0.12 4570.a.375 184.5 450 491.00 Volum total t/km 4 41.grupa Distanţa de Cantitatea crt.Administrat îngrăşăminte chimice cu 275 MIC 3 Administrat gunoi de grajd 50 to/ha 192 4 Dezinfectat terenul 37 5 Nivelat cu NT + discuit prin 2 treceri 251 TOTAL 1(un) ha Total ha. 6 500 300 45000 30 45830 4 Sinoratox TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE kg 30 pentru 1 (unu) hectar Cap.75 Cap.0 25 750. transp.0 Cantitatea 3 500 300 45 Valoarea RON/U Total M RON 4 5 1 500.IV Total Transport Chelt.I Manopera 755.08 0.60 0. 0 1 2 3 1 Superfosfat Sare potasică Gunoi de grajd fermentat UM 2 kg kg t 2 0.a. Denumirea crt. km. pentru transp. transp.0 Greut. Denumirea.n. Directe 1843.83 2 Gunoi de grajd 10 45 TOTAL 1(unu) ha Total t/km TRANSPORTUR Tarif RON/t/km I PENTRU: Total RON Total cheltuieli directe Specificare Cap.0 5 225. LUCRĂRI Tarif RON/ha. MECANICE Total pentru un ha PENTRU : Cap.II Utilaje 1855.48 0.

CT. NPC/79 de anexa 1 transf. =35 Încărcat + descărcat îngrăşăminte chimice 2 operaţiuni UM = t.18 6.8 Deservit MIG (1 lucrări) UM = ha.39 - 7 2331 0.11.26 - - 4 3091 0.14 0. 5 2.00 6.20 0.00 112 ha 4 1 Cantitatea Ha.00 . = 0.17 25 54.20 - TOTAL MANOPERĂ PENTRU: x 24. = 35 t 3223 Încărcat gunoi din platformă şi împrăştiat pe câmp UM= t. Antemăsurătoare – Deviz nr. cantit. crt.25 2 0.a.00 - - 6. I.1 pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului pentru înfiinţarea unei plantaţii de CĂTINA ALBĂ cu desimea de 3333 plante/ha Nr.07 25 601.11 - - - 5 6 3148 2863 2. Lucrarea Nr. cantit=0.75 Din care pe categorii II III IV 5 6 8.20 - - 0.75 7 8 - I 3 0. = 1.1.11 0. cantit=1 Parcelarea şi trasarea căilor de acces UM = ha.30 - 6. cantit.59 25 164. caracteristici şi utilajul folosit din Coef. crt. Manoperă Nr.n.30 - - 3 3246 0.25 15. 0 1 Cap.26 - 0.8 x 2 = 1. 0 1 2 3 1 Arătură adâncă la 30-35 cm 11 2.75 6.11 0.75 - Cap. cantit. Denumirea lucrării din articol normele de muncă din Unitatea de măsură şi NTM/92 cantitatea 1 2 3226 Încărcat + descărcat gunoi de grajd cu transport de la 8-12 km UM=t.6 Mărunţit îngrăşăminte chimice UM=t.00 6.31 25 382.II – Utilaje: Lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr. = 1 Defrişare tufişuri cu 2% acoperire UM=ha.75 2. cantit.art.0 1 (unu) ha Total ZO-uri Tarif RON/ZO Total RON ZO/UM TOTAL ZO 4 8. cantit.39 2.39 2.

48 0. 0 1 2 1 Îngrăşăminte chimice + Sinoratox 50 2 Gunoi de grajd 10 TOTAL 1(unu) ha Total t/km TRANSPORTUR Tarif RON/t/km I PENTRU: Total Total cheltuieli directe Specificare Pentru 1 (unu) hectar Cap. pentru transp.08 0.062 Total Chelt.06 113 .III – Materii şi materiale Nr.0 kg 300 1 600. km.75 Cap. Denumirea crt. Denumirea.0 Greut.a.n. IV – Transporturi de materii şi materiale Nr. Directe 4739.81 Cap.20 0.5 0.0 Cantitatea transp.62 250 1655.5 350 421.0 RON Cap.0 t 35 5 175 kg 30 25 750 x pentru 1 (unu) hectar 2325.0 TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE Canti Valoarea RON/U Total tatea M RON 2 3 4 5 kg 800 1 800.43 35 RON Volum total t/km 4 71.94 6.I Manopera 601.40 2.Administrat îngrăşăminte chimice cu 275 MIC 3 Administrat gunoi de grajd 50 to/ha 192 4 Dezinfectat terenul 37 5 Nivelat cu NT + discuit prin 2 treceri 251 TOTAL 1(un) ha Total ha.III Materiale 2325. 0 1 2 3 4 1 Superfosfat Sare potasică Gunoi de grajd fermentat Sinoratox UM 2 0.47 2 35 1 2 RON 0.IV Transport 158.80 0.375 158. 6 800 600 3500 30 36430 Cap. tone 3 1.grupa Distanţa de crt.n.II Utilaje 1655. LUCRĂRI Tarif RON/ha.a. transp. MECANICE Total pentru un ha PENTRU : Cap.48 0.

52 25 813.50 5 - 6 12.76 25 544. de la 8-12 km UM = t.25 21. cantit: = 1.59 25 164.20 0.17 25 104.12. cantit.75 - 114 . Denumirea lucrării ZO/ crt.00 x x 6.00 - - 0.2 x 2 = 2.2 5 3148 Deservit MIG (2 2. Antemăsurătoare – Deviz nr.39 0. = 50 tone 3 3246 Încărcat + descărcat 0.0 7 2331 Parcelarea şi 0.39 (grad acop.00 6.0 TOTAL 1 (unu) ha Total x MANOPERĂ ZO-uri PENTRU Tarif RON/ ZO Total RON TOTAL ZO Din care pe categorii II III IV I 4 12. cantit: 1.17 4.50 7 - 8 - 9.18 platformă şi împrăştiat pe câmp UM = t. cantit.26 - 0. Nr. cantit: = 2 6 2863 Defrişare tufişuri 6.17 4.14 îngrăşăminte chimice UM = t.00 6. = 50 tone 2 3223 Încărcat gunoi din 0.11 îngrăşăminte chimice (2 operaţiuni) UM = t.00 4.00 - 9. I.1.1 Pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului pentru înfiinţarea unei plantaţii de arbuşti cu desimea de 4000 tufe/ha Cap.20 x 32. cantit: 1.00 lucrări) UM = ha.26 - - 0. 20%) UM = ha.25 gunoi de grajd cu transp. Manoperă Nr.20 trasarea căilor de acces UM = ha. articol din normele de UM din muncă NTM/92 Unitatea de măsură şi cantitatea 0 1 2 3 1 3226 Încărcat + descărcat 0.4 4 3091 Mărunţit 0.39 0. cantit: = 1.

II – Utilaje: Lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr.0 750.00 0.47 TOTAL 1(un) ha Total ha. 5 2.5 500 571.00 kg 30 25 pentru 1 (unu) hectar Distanţa de transp. 6 800 600 50000 30 51430 4 Sinoratox TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE Cap. 0 1 2 3 1 Superfosfat Sare potasică Gunoi de grajd semifermentat UM Cantitatea 3 800 600 50 ha 4 1 2 50 1 2 RON Cantitatea Ha. Lucrarea Nr.00 2 Administrat îngrăşăminte chimice 2 275 0. pentru transp.00 .n.312 Total Chelt.20 lucrări 3 Administrat gunoi de grajd 50 to/ha 192 0.III Materiale 2400. Denumirea.II Utilaje 1955.48 0. CT. 0 1 1 Îngrăşăminte chimice + Sinoratox 2 Gunoi de grajd TOTAL 1(unu) ha TRANSPORTURI PENTRU: Total cheltuieli directe Specificare Pentru 1 (unu) hectar Cap.n. LUCRĂRI Tarif RON/ha. crt.00 115 RON RON Cap.IV Transport 214.III – Materii şi materiale Nr. 2 50 10 Cantitatea transp.31 Cap.0 1 5 600.48 5 Nivelat cu NT + discuit prin 2 treceri 251 0. Denumirea crt. MECANICE Total pentru un ha PENTRU : Cap.5 0.31 Total t/km Tarif RON/t/km Total Cap.0 2400.art. caracteristici şi utilajul folosit din Coef.375 214. NPC/79 de anexa 2 transf.I Manopera 813.grupa crt.a.40 4.a.00 2 kg kg t Valoarea RON/ Total UM RON 4 5 1 800.82 250 1955.Cap.43 50 Volum total t/km 4 71.n. IV – Transporturi de materii şi materiale Nr. km.08 4 Dezinfectat terenul (asimilat) 37 0.94 7.a.00 0. Directe 5382. tone 3 1.0 250.0 Greut. 0 1 2 3 1 Arătură adâncă la 30-35 cm 11 2.

20 36.chimice 0.14 4.14 4.00 6.00 III 7 IV 8 0.40 3 2.00 0.0 Mărunţit îngrăş.39 grad de acoperire UM = ha : cantit = 1.chim. crt Caracteristici şi utilajul folosit NPC/79 anexa 1 de transf 0 1 2 1 Arătură adâncă la 30 – 35 cm Administrat îngr. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr.39 0.20 X X X 0.11 0.cu 2 11 275 116 Cantitatea ha ha a.14 UM=t: cantit =1 Deservit MIG ( 2 lucrări 2. 1 Manopreă Nr.art.5 - 0. chimice 2 operaţiuni ZO UM 3 0.5 164.Antemăsurătoare – Deviz nr. n 4 1.22 4 5 6 3091 3136 2863 UM=t: cantit.20 26. 1 Pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului în vederea înfiinţării unei plantaţii de ZMEUR Cap.0 2. 75 Cap.din CT coef.14 25 103.75 25 918.20 . articol Denumirea lucrării din crt din normele de muncă NTM/92 unitatea de măsură şi cantitatea 0 1 2 1 3226 Încărcat gunoi şi descărcat în câmp cu transport de la 8-12 km UM = t: cantit = 60 2 3223 Încărcat gunoi de grajd din platf.22 - 0.25 TOTAL ZO 4 15.00 din care pe categorii I 5 II 6 15.80 - 10.1. şi împrăştiat pe teren UM =t: cantit =60 3 3246 Încărcat şi descărcat îngr.80 0. Lucrarea Nr.18 10.00 0.00 )UM=ha : cantit = 2 Defrişat tufişuri cu 20% 6.39 7 2331 0.13. =(1.02 6.59 25 25 TOTAL MANOPERĂ PENTRU 650. Nr.0 Parcelare şi trasarea căilor de acces Total ZO uri 1(unu) Tarif Ron/ ZO ha Total Ron 0.0x2) =2.0 5 2.75 4.00 6.

a.I Cap.0 1.Sinoratox kg 30 25 750. n LUCRĂRI 1(un) ha .Materii şi materiale Nr.IV transport 245.Total pentru un ha PENTRU Ron Cap.0 MATERIALE Cap.37 117 . MECANICE . Denumirea .IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.375 245.Tarif Ron/ha.Superfosfat Kg 600 1 600.80 0.75 2155.48 0.0 -total t/km -tarif Ron/t km -total Ron Greut.08 0.0 hectar Distanţa Cantit.0 Cap.0 4.tr de transp ansport.III .III materiale 2050.Grupa crt 0 1 2 1 Îngrăş.62 Cap.n.Gunoi de grajd T 60 5 300.0 4 .62 RON Total cheltuieli directe 5369.1 10 60.48 0.0 2. Denumirea crt UM Cantitatea 0.0 Valoarea RON/U Total M RON 0 1 2 3 4 5 1 .II manopera utilaje Pentru 1(un) 918.Total Ha a.47 60.0 3 .3 Administrat gunoi de grajd cu 60 t / 192 ha 4 Dezinfectat terenul 37 5 Nivelat cu NT+ discuit (2 lucrări) 251 TOTAL .chimice + Sinoratox Gunoi de grajd 1 (unu) ha TOTAL TRANSPORTURI PENTRU TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.0 TOTAL VALOARE MATERII ŞI -A – PENTRU 1 (unu) hectar 2050. km t 2 3 50 1.94 8.0 2 .62 250 2155.pentru transport 6 600 400 60000 30 61030 Volum total t/km 4 55 600 655 0.Sare potasică Kg 400 1 400.

art.n.50 0.39 0.14 2.a. = 2 6 2863 Defrişare tufişuri cu 2% acoperire UM=ha.11 25 102.00 6.59 25 164. =50 3 3246 Încărcat + descărcat îngrăşăminte chimice 2 operaţiuni UM = t. articol normele de muncă din Unitatea de măsură şi NTM/92 cantitatea 0 1 2 1 3226 Încărcat + descărcat gunoi de grajd cu transport de la 8-12 km UM=t. crt.11 4.75 - Cap. 0 1 2 3 1 Arătură adâncă la 30-35 cm 11 2. Denumirea lucrării din crt.1 Pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului pentru înfiinţarea unei plantaţii de MUR cu desimea de 2667 plante/ha Cap.18 - 0.II – Utilaje: Lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr.8 x 2 = 1.68 25 542. = 50 t 2 3223 Încărcat gunoi din platformă şi împrăştiat pe câmp UM= t.20 32. Lucrarea Nr. caracteristici şi utilajul folosit din Coef.25 TOTA L ZO 4 12. cantit.11 0. Manoperă Nr.75 21.6 4 3091 Mărunţit îngrăşăminte chimice UM=t. = 0.50 Din care pe categorii II III IV 5 6 12. cantit. cantit=1 7 2331 Parcelarea şi trasarea căilor de acces UM = ha. cantit=0.20 6.39 0.00 4. NPC/79 de anexa 1 transf. = 1.00 - - 0. Nr. cantit. Antemăsurătoare – Deviz nr.00 2 Administrat îngrăşăminte chimice cu 275 0.00 6.00 - 9.00 0.20 x 0.0 TOTAL 1 (unu) ha Total ZOMANOPERĂ uri PENTRU Tarif RON/ZO Total RON ZO/ UM 3 0.39 0.40 .18 9. cantit. CT.38 25 809.1. cantit.18 - - 0. I.20 118 ha 4 1 2 Cantitatea Ha.00 6.8 5 3148 Deservit MIG (2 lucrări) UM = ha.11 4. 5 2.50 7 8 - I 0.14.

MIC 3 Administrat gunoi de grajd 50 to/ha 192 4 Dezinfectat terenul 37 5 Nivelat cu NT + discuit prin 2 treceri 251 TOTAL 1(un) ha Total ha.III Materiale 1800.IV Total Transport Chelt.08 0.82 250 1955.00 Pentru 1 (unu) hectar RON Cap.94 7.375 203. MECANICE Total pentru un ha PENTRU : Cap. 0 1 1 Îngrăşăminte chimice + Sinoratox 2 Gunoi de grajd TOTAL 1(unu) ha TRANSPORTUR I PENTRU: Total cheltuieli directe Specificare Cap.n.0 TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE 3 500 300 50 30 x pentru 1 (unu) hectar Valoarea RON/U Total M RON 4 5 1 500.062 4767.0 1800.00 0.0 1 300. Directe 203. pentru transp.50 Distan ţa de transp .III – Materii şi materiale Nr. LUCRĂRI Tarif RON/ha.47 50 1 2 RON 4.a.II Utilaje 1955.48 0. 2 50 10 Cantitat ea transp. Denumirea.0 5 250.56 119 .n.I Manopera 809. 0 1 2 3 4 1 Superfosfat Sare potasică Gunoi de grajd fermentat Sinoratox UM 2 kg kg t kg Cantitatea 0. km.00 4 41.062 Cap. tone 3 0.a. Denumirea crt.5 500 541.48 0.0 25 750.5 0.grupa crt. 6 500 300 50000 30 50830 Cap.0 Greut.83 50 RON Volum total t/km Total t/km Tarif RON/t/km Total Cap. IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.

2 pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii intensive de MĂR având următoarele caracteristici : Distanţa de plantare. cantit = 1.93 - 10.5 15.16 - 8.16 - 0. Gunoi cu trans.16 4.33 0.54 10.5 6 3281 .Încărcat+descărcat îngrăşăm. 4 m între rânduri şi 2 m pe rând şi desimea 1250 pomi/ha Cap.Antemăsurătoare – Deviz nr.28 6 9.65 2. Nr.5 0 0.48 - 0.28 Din care pe categorii 5 0.25 0.Fasonat rădăcina.25 11 1868 .82 3.28 4. Antemăsurătoare şi deviz pentru executarea lucrărilor de infiinţare a unei plantaţii.5 3 1863 .65 2.cantit=1.2 0.66 1.83 1.5 5 3246 .Stratificat pomii (100 buc/ml) UM=mb cantit=0.Pichetat terenul UM=ha cantit=1.38 0.93 - - 3.63 - 0.5 1.Confecţionat picheţi refolosibili UM=mb: cantit = 1.38 - 7 - 8 15. Pomi+picheţi UM=ml cantit=2. făcut mocirlă şi mocirlit în vederea plantării UM=mb cantit=1.Încărcat şi desc.4 7 1773 .25 4 3226 .00 1. chimice două operaţiuni UM=t cantit=2.Administrat îngrăş.2.25 2 1859 .33 4.Făcut şanţ pt.25 10 1846 .5 9 1843 .1.00 12.Adus mraniţa şi pus la gropi UM=mb .83 1.Săpat gropi de 50x50 UM=mb cantit =1.11 TOTAL ZO 4 0.00 1.artic Denumirea lucrării din ctr din normele de muncă NTM/9 Unitate de măsură şi 2 cantitatea 0 1 2 1 1819 .00 1.25 12 1864 . chimice manual 1 kg la groapă UM= mb.63 9. 2.Încărcat+desc.48 0. 1 Manoperă : Nr.5 0.16 - - - 120 .Repartizat pomii la groapă în vederea plantării ZO UM 3 0. de la 8-12 km UM=t cantit=37. stratificat de 50x50 cm UM=ml cantit=13 8 1775 .28 4.

3 40.00 - - - 25.25 300.00 25 625 TOTAL MANOPERA PENTRU Cap.n LUCRĂRI 1(un) ha .5 1.60 75.02 lucrare completă cu udat UM=buc.5 1.0 0.8 două lucrări 0.Picheţi ( refolosibili ) Mb 1.00 50.18 2.25 . 0.00 1803.Plantarea pomilor.Total pentru un ha PENTRU : 3 1 2 Cantitatea Ha Ha a.37 25 184.25 .Arătura normală printre rănduri 1. Pomi.Tăieri de proiectare a 0.25 21.48 coroanei UM=mb cantit=1.Total ZO uri X 1(unu) ha .75 21.Mraniţă 30 kg/ pom T 38 50. Chim.Discuit arătura cu GD-2.de crt Caracteristici şi utilajul folosit transf.75 0. cantit=1250 .a.51 25 1887.00 125.0 2 .Pomi altoiţi cu rezerva de Buc 1288 20. Lucrarea CT coef.0 4 .n 4 1.35 25 533. Complexe(1 kg 1250 1.5 37. Denumirea crt UM Greut.60 7.Total RON X X 25.13 1866 14 2019 UM=mb.30 1.pentru transport 6 0.59 anexa 254 TOTAL -Total ha.0 kg/pom) TOTAL VALOARE pentru 1 (unu) hectar RON 29285. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr.48 250 RON 620 Cantitate Valoarea a RON/U Total M RON 0 1 2 3 4 5 1 .Tarif RON/ZO .n MECANICE .00 133.00 MATERII ŞI MATERIALE Cap. cantit=1.79 25 544.III – Materii şi materiale Nr. 0 1 2 1 .75 25.8 121 .2 3% 3 .Tarif RONha a.Îngr.30 anexa 242 2 .

Denumirea lucrării din crt. t 3 1.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr. = mb.834 2 1859 Pichetat teren la 4 x 3m majorat cu 50% U.11 122 6.834 4 5 3226 3246 Z.50 10.38 RON Total cheltuieli directe 31985.75 620.25 0.I Cap.18 - 6.M. cantitate= 1. 4 0.5 25 -total t/km -tarif RON/t/km -total RON Cap.00 12.O.25 Încărcat şi descărcat îngr. cantitate = 0. Udat pomii 20l/pom 2 TOTAL TRANSPORTURI 1 (unu) ha PENTRU Cantit. = ha .25 0. cantitate = 25 0.numărul de pomi la hectar = 834 TOTAL Z.M.55 din care pe categorii I II III 5 0.50 10.43 Încărcat şi descărcat gunoi cu transport de la 8 -12 km UM = t.5 3 1863 Săpat gropi de 50 x 50 x 50 cm în teren desfundat U.IV transport 192.M.3 37.III materiale 29285.68 0. = mb .se execută 2 lucrări UM= t. din unitatea de măsură şi NTM/98 cantitatea 0 1 2 1 1819 Confecţionat picheţi surse locale U.18 - - .00 hectar Cap.transport. articol normele de muncă . cantitate = 1.13 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap. Nr. Denumirea – Grupa Distanţa crt de transp km 0 1 2 1 Îngrăşăminte chimice 10 2 Mraniţa 10 3 Pomi altoiţi 50 4 Apă ptr.2 pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii de PĂR cu următoarele caracteristici: distanţa de plantare: 4 m între rânduri şi 3 m pe rând .Cap. cantitate = 0.5 0 1.375 192.II manopera utilaje Pentru 1(un) 1887.5 1.43 1.38 Volum total t/km 4 13 375 75 50 513 0.I Manoperă: Nr. chim.66 IV 8 1.00 Antemăsurătoare – Deviz nr.O/ UM 3 0.55 6 7 Cap.

34 0. lucrare completă cu udat 20 l U.39 25 434. cantitate = 0.68 0.O.Total RON 0.a.50 1.6 7 8 9 3281 1773 1775 1843 10 11 12 1864 1846 1868 13 14 1866 1951 TOTAL MANO PERA PENTRU Încărcat şi descărcat pomi UM= t.n.75 Cap. 7 Făcut şanţ de 50 x 50 pentru stratificat UM= ml. cantitate = 0.29 2.Total Z. cantitate = 0.67 1.78 - 0.834 Administrat manual îngrăşăminte chimice 1kg la groapă U. cantitate = 0. 4 1.82 3.75 15.două lucrări 0. cantitate = 0.84 Fasonat rădăcina.67 1.34 6.54 0.834 Plantarea pomilor. făcut mocirlă şi mocirlit în vederea plantării U. = mb.48 .75 14.834 Adus mraniţă la gropi U.834 1 (unu) ha .00 17. cantitate = 0.24 25 381.0 1.M.33 3. = mb. = mb. cantitate= 10 Stratificat pomi U.53 2. cantitate= 1.M.a. articol din NPC/78 0 1 2 caracteristici şi utilajul folosit Ct 1 2 Arătură normală printre rânduri 1.834 Tăieri pentru proiectarea coroanei fără fasonarea rădăcinei U.8 .59 Anexa / 254 TOTAL LUCRĂRI MECANICE Total ha.20 0.78 0.68 0.M.30 1.Tarif RON/Z. = mb.29 25 1307.O.78 6. = mb. 123 Coef. crt Lucrarea Nr.M.71 4.05 1.83 25 370.30 Anexa / 242 după terminarea plantării Discuit arrătura cu GD 2.84 x x x 16.29 0.50 1.n.33 8.53 2. = mb.M.02 0. = buc.M. .834 Repartizat pomii la gropi U.71 52.83 25 120.18 2. cantitate = 0.78 2. de transformare Cantitatea Ha 3 1 2 Ha.M.25 - - - 16. . II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr.

SPECIFICARE crt.375 155.III Materiale 23809.25 Cap.directe 155.25 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Nr.crt 0 1 2 3 4 Cap. buc.20 RON Cap.PENTRU: 1 (un) ha Tarif RON 250 /ha. A – Pentru 1 (un ) hectar Cap.9 Nr.75 124 .a.Transporturi de materii şi materiale DENUMIREA – GRUPA Distanţa de transport Km 1 2 Îngrăşăminte chimice 50 Mraniţă 10 Pomi altoiţi 50 Apă pentru udat 20 l/pom 2 TOTAL TRANSPORTURI Total t /Km PENTRU 1 (un) ha Tarif RON /t / Km Total RON Cantitate transport tone 3 0.n Tarif pentru 1 RON ha Cantitatea 3 834 859 25 834 pentru 1(un) ha Valoarea RON/ TOTALR UM ON 4 5 0.7 17 4 Volum total t/Km 45 250 85 34 414 0.II. DENUMIREA crt 0 1 2 3 4 1 Picheţi Pomi altoiţi cu rezervă 3% Mraniţă 30 kg/ pom Îngrăşăminte chimice complexe 1 kg/pom TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE UM 2 Buc.9 25 1.IV Total Transport chelt.I Manopera 1307. 6 0.3 1. to kg Greut pentru. transp.3 250. Utilaje 620.25 25891.7 25.0 0. IV. III – Materii şi materiale Nr.00 Cap.9 27.12 620 Cap.2 25 21475 50 1250 1 834 23809.

1 Manoperă : Nr.Confecţionat picheţi refolosibili UM=mb: cantit = 0.5 .05 0.3.67 1.33 3.Pichetat terenul UM=ha cantit=1 .20 0.00 5 0.Încărcat şi descărcat pomi şi pichete UM=t cantit=1.de la 8-12 km UM=t cantit=20 .50 - 0.50 - 7 8 9 10 1775 1843 1845 1846 1.13 8.25 TOTA L ZO 4 0.5 Repartizat pomi la gropi UM=mb cantit=0.Antemăsurătoare – Deviz nr.5 .50 6.00 125 .00 - 7 - 8 1.02 10.artic dinNTM/9 2 1 1819 1860 1863 3226 Denumirea lucrării din normele de muncă Unitate de măsură şi cantitatea 2 .91 1.00 0.stratif.57 - 4. cantit = 500 ZO UM 3 0.67 1. ctr 0 1 2 3 4 Nr.91 - - 11 1866 0.5 .33 Din care pe categorii 6 5.00 0.2 Făcut şanţ pt.00 12.5 .57 4.00 1.5 .Fasonat şi mocirlit rădăcinile UM=mb cantit=0.2 pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii de PRUN cu distanţa de plantare de 5x4 m şi desimea de 500 pomi la hectar Cap.00 - - - 10.25 5.Stratificat pomi(50 buc/ml) UM=mb cantit=0.Adus mraniţa şi pus la gropi UM=mii gropi cantit=0.82 3.24 0.25 - 5 6 3281 1773 0.33 1.Încărcat gunoi şi descărcat cu transp.2.pomi de 50x50 cm UM=ml cantit=10 .50 6.Plantat pomi +udat lucrare completă UM= buc.24 - 0.5 0.Săpat gropi de 50x50 UM=mb cantit = 0.66 1.

Tăieri pt.Pomi altoiţi cu rezerva de Buc 515 3% 3 .n 3 4 1 1.5 .III .3 150 20 10300 50 1 1000 500 11950 Greut.92 25 98. chim.25 0.24 3.00 10.30 2 .77 - 0.pentru transport 6 170 1000 20000 500 21670 126 .12 3246 13 1867 14 2019 Încărcat şi desc.30 2 1.Discuit arătura cu GD-2.18 2.Administrat manual îngrăş chimice.Total pentru un ha PENTRU : Cap. 0 1 2 1 .Mraniţă 40 kg/ pom T 20 4 . II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr.cr Lucrarea CT coef.25 9.59 TOTAL -Total ha.24 33.11 - - - 1.de t Caracteristici şi utilajul folosit transf.00 10.(2 operaţiuni) UM=t cantit=(0. îngr.01 25 250.54 0.Total RON X Cap.09 25 827.Materii şi materiale Nr.0 .48 250 RON 620 2 3 . Denumirea crt 0 1 2 1 UM Cantitatea Cantitatea Ha Ha a.5 .Arătura normală în livadă 1.11 0. Complexe kg 500 (1 kg/pom) TOTAL VALOARE pentru 1 (unu) hectar MATERII ŞI MATERIALE Valoarea RON/U Total M RON 4 5 0.a.8 0.Îngr.11 0.Total ZO uri 1(unu) ha - 0.chim.n LUCRĂRI 1(un) ha .5x2)= 1.00 TOTAL MANOPERA PENTRU Tarif X RON/ZO .Picheţi Buc 500 .00 25 250.16 25 229.n MECANICE .Tarif RON/ha a.84 X 0.77 - - 0.proiectarea coroanei UM=mb cantit=0. UM= mb cantit=0.

18 - - - 0. 4 0.numărul de pomi la hectar = 800 TOTAL Z.62 Volum total t/km 4 20.375 110.M.11 6 3281 Încărcat şi descărcat pomi UM= t.Antemăsurătoare – Deviz nr.5 0.62 RON Total cheltuieli directe 13507.20 127 1.00 - - 10.complexe 50 4 Mraniţă 10 TOTAL TRANSPORTURI 1 (unu) ha PENTRU TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.25 620.25 5 3246 Încărcat şi descărcat îngr.O.33 - 10.00 2.chim.87 Cap. = mb. articol normele de muncă .M. Denumirea lucrării din crt.Grupa Distanţa de crt transp km 0 1 2 1 Apă pentru udat 20 l/pom 2 2 Pomi altoiţi 50 3 Îngr.0 25. cantitate = 1 1.0 0.I Manoperă: Nr.75 0.III materiale 11950.68 0.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr. = ha .66 locale U.transport. t 3 10 1.33 - - 1.00 Cantit.53 6 7 IV 8 Cap. cantitate = 0.800 2 1859 Pichetat teren la 4 x 3 m U.2 pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii de GUTUI cu următoarele caracteristici: distanţa de plantare: 4 m între rânduri şi 3 m pe rând .0 200.75 0.32 . cantitate= 1.18 0. chim.5. cantitate = 15 0.5 20 -total t/km -tarif RON/t/km -total RON Cap.Cap.0 0.se execută 2 lucrări UM= t.53 din care pe categorii I II III 5 0.IV transport 110. Z. Denumirea .O/ din unitatea de măsură şi UM NTM/98 cantitatea 0 1 2 3 1 1819 Confecţionat picheţi surse 0.00 3. cantitate = 12. = mb .32 - 3.0 295.M. 6 0.I Cap.II manopera utilaje Pentru 1(un) hectar 827.0 50.800 0 4 3226 Încărcat şi descărcat gunoi cu transport de la 8 -12 km UM = t. cantitate= 1. Nr.33 3 1863 Săpat gropi de 50 x 50 x 50 cm în teren desfundat U.

a.70 25 292.50 6.M.Total Z. = mb.8 Repartizat pomii la gropi U.8 Tăieri pentru proiectarea coroanei fără fasonarea rădăcinei U.M.46 2.50 15.75 - - - 16.n.23 2.8 Adus mraniţă la gropi U. cantitate = 0.30 Anexa / 242 după terminarea plantării Discuit arrătura cu GD 2. = mb.8 Fasonat rădăcina. = mb.M.67 47. = buc. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr.48 1. Lucrarea Coef.25 16. .54 0.40 1.8 1 (unu) ha . = mb.n Tarif pentru 1 ha Cantitatea 0 1 2 Ha 3 1 2 250 RON Ha. cantitate = 0.75 Cap. cantitate = 0.05 1.23 0.n.8 .8 Administrat manual îngrăşăminte chimice 1kg la groapă U.O. articol transformare din NPC/78 caracteristici şi utilajul folosit Ct 1 2 Arătură normală printre rânduri 1.7 8 9 1773 1775 1843 10 11 12 1864 1846 1868 13 14 1866 1951 TOTAL MANO PERA PENTRU Făcut şanţ de 50 x 50 pentru stratificat UM= ml. cantitate = 0.M.8 Plantarea pomilor.O.59 Anexa / 254 TOTAL LUCRĂRI MECANICE Total ha.două lucrări 0.M.02 0.66 - - 0.84 x x x 16.M.93 25 398. = mb. făcut mocirlă şi mocirlit în vederea plantării U.50 - 6.M.18 2. de crt Nr.67 25 416.13 8.82 3.21 25 80.a.00 0.25 11.66 2. cantitate = 0. cantitate= 9.67 3. = mb. lucrare completă cu udat 20 l U.30 1. cantitate = 0.48 620 128 . .0 1.48 1.a.40 1. PENTRU: 1 (un) ha Tarif RON /ha.Total RON 0.33 3.00 0.Tarif RON/Z.51 25 1187. cantitate = 0.46 2.6 Stratificat pomi U. 4 1.

0 Greut pentru. III – Materii şi materiale Nr.69 129 .57 16 Volum total t/Km 4 4 80 78.III Materiale 17920.937 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE SPECIFICARE Cap. transp.00 Cap.2 20 16480.77 Cap.IV Transport 72.00 Cap. DENUMIREA – GRUPA crt 0 1 2 3 4 1 Îngrăşăminte chimice Mraniţă Pomi altoiţi Apă pentru udat 20 l/pom TOTAL TRANSPORTURI PENTRU (un) ha Distanţa de transport Km 2 50 10 50 2 Total t /Km Tarif RON /t / Km Total RON Cantitate transport tone 3 0.5 0. 6 0.75 Cap. buc.4 1.Transporturi de materii şi materiale Nr.0 50 400.II.937 RON Total chelt. IV.I Manopera Pentru 1 (un ) hectar 1187. DENUMIREA crt 0 1 2 3 4 1 Picheţi Pomi altoiţi cu rezervă 3% Mraniţă 10 kg/ pom Îngrăşăminte chimice complexe 1 kg/pom TOTAL VALOARE MATERII ŞI UM 2 Buc.0 1 800.8 8 1.0 0.0 17920.directe 19800.Cap.57 8.375 72.8 10. Utilaje 620. to kg Cantitatea 3 800 824 8 800 pentru 1(un) ha Valoarea RON TOTAL UM RON 4 5 300 240.5 32 194.

20 - 0.-mb:cantit.11 - 11 12 3.00 12. Cap.35 0.50 din care pe categorii II III IV 6 7 1.o. 3 0.11 - 2.=0.=10. Distanţa de plantare 6 m între rânduri şi 5 m pe rând.20 0.35 0.7 1846 Adus mraniţă la gropile de plantat UM=mb:cantit.66 1.67 - 1.o.pomi UM=mb: cantit.68 1.=0.334 1843 Fasonat rădăcina .=0.5 0.0 3281 Încărcat şi descărcat pomi + picheţi UM=t: cantit.2 pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii de CAIS cu desimea de 334 pomi/ha.82 0.=0. Cantit.0 1863 Săpat gropi de 50 x 50 x 50cm UM=mb:cantit.M .=(0.33 2.00 4.02 1.l.I Manoperă: Nr.=0.0 1775 Stratif.334 z.05 - - - 6. 4 0.334 1866 Plantarea pomilor lucrare completă UM=buc.13 0.334 3246 Încărcat şi descărcat îngrăşăminte chimicedouă operaţinuni UM=t: cantit.68 130 .Antemăsurătoare-Deviz nr.25 TOTA L z.05 6.:cantit=7.20 0.05 1.08 0. U.c rt.6.0 3.08 0.334 1859 Pichetat terenul UM=ha:cantit.50 I 5 0.=1.22 2.67 1.11 0.22 1. 0 1 2 3 4 Nr.17 8 - 5 6 7 8 0.M.0 1773 Făcut şanţ de 50x50 cm pentru stratif.35x2) 0.=1. transportat de la 8-12 km şi descărcat în câmp UM=t: cantit. făcut mocirlă şi mocirlit în vederea plantării UM=mb:cantit.61 - - 9 10 8.arti Denumirea lucrării din col din normele de muncă NTM/9 unitatea de măsură şi 2 cantitatea 1 2 1819 Confecţionat picheţi U.00 4.334 1845 Repartizat pomii la gropi UM=mb:cantit=0.2.61 0.334 3226 Încărcat gunoi. UM=m.17 2.

00 7. tone 3 0.n PENTRU: Total pentru un ha.48 RON 250 620 Greutate pentru ttransp.uri Tarif RON/z. Coef.68 25 167.crt.8-două 254 lucrări TOTAL 1(un ) ha Total ha.articol caracteristici şi utilajul folosit din NPC/79 anexa 1 0 1 1 Arătură normală printre rânduri 242 după terminarea plantării 2 Discuit arătură cu GD-2.75 0.35 10.III Materii şi materiale Nr.00 Volum total t/km 4 17.63 25 40. Denumirea-grupa transp.de transf.o.crt .334 1-(unu) ha Total z. Cap.o. Lucrarea Nr. buc.n.30 1.00 6.28 21. Km.=0.13 14 1867 1951 TOTAL MANOPERĂ PENTRU: Administrat manual îngrăş.II-Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr.28 1.18 2.51 0..59 Cantitatea Ha 3 1 2 Ha. RON 4 5 0.54 0.2 pentru 1 (unu) hectar RON Cap. 0 1 2 1 Îngrăşăminte chimice 50 2 Mraniţă 10 131 Cantitatea transport.M.51 5. 0 1 2 Denumirea UM 2 buc. crt.84 x x x 0. LUCRĂRI MECANICE Tarif RON/ha.334 Tăieri pentru protecţia coroanei UM=mb.cantit.24 25 181.75 0. 4 1.2 20 6880 50 1 500 334 7814. T kg Cantitatea 3 334 334 10 334 CT.43 25 535. 6 150 650 10000 350 11111 1 Pichete Pomi altoiţi cu rezervă de 3% 3 Mraniţă 30 kg/pom 4 Îngrăşăminte chimice complexe 1kg/pom TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE Valoarea RON pe TOTAL U.30 0. chimice UM=mb: cantit. 2 1. Total RON 1.00 Cap.88 25 147.0 .5 100..n. a.IV Transporturi de materii şi materiale Distanţa de Nr.a.=0.a.3 100.

M.=0.635 8 3246 Încărcat şi descărcat îngrăşăminte chimice-două operaţinuni UM=t: cantit.33 7.=0.50 din care pe categorii II III IV 6 2.635 2 1859 Pichetat terenul UM=ha:cantit.16 0.I Manoperă: Nr.arti Denumirea lucrării din rt. udat 20 l/pom TOTAL TRANSPORTURI 0.08 0. U.c Nr.437 Total cheltuieli directe 9032. 3 0.33 12.7.0 5 3281 Încărcat şi descărcat pomi + picheţi UM=t: cantit.66 1.20 0.o. UM=m.82 0.-mb:cantit.0 7 1775 Stratif.387 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.IV Transport 62.=10.0 -total t/km 1(un) ha -tarif RON/t/km -total RON Cap.94 8 - I 5 0.=1.41 - 0.35x2) 0.=1.05 1.25 TOT AL z.III Materiale 7814.2 pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii de PIERSIC cu desimea de 635 pomi/ha. 4 0.5 0 0. col din normele de muncă NTM/9 unitatea de măsură şi 2 cantitatea 0 1 2 1 1819 Confecţionat picheţi U.41 1.375 62.5 0. Distanţa de plantare 4.:cantit=7.437 50 2 35.5 0.=0.70 7.2 0 7 1.l. transportat de la 8-12 km şi descărcat în câmp UM=t: cantit.635 4 3226 Încărcat gunoi.33 7.94 2.o.11 0.00 Cap.20 RON Cap. Cap.0 3 1863 Săpat gropi de 50 x 50 x 50cm UM=mb:cantit.35 1.0 166.75 2.3 Pomi altoiţi 4 Apa pt.I Manopera Pentru 1 (un) hectar 535.pomi UM=mb: cantit.7 z.5 m pe rând. Antemăsurătoare-Deviz nr.08 0.M.16 - - 132 .=(0.35 1.0 6 1773 Făcut şanţ de 50x50 cm pentru stratif.5 m între rânduri şi 3.0 14.II Utilaje 620.20 0.

02 1.89 25 322.7 25 317.III Materii şi materiale Nr.=0. LUCRĂRI MECANICE Tarif RON/ha.5 20 13080 Greutate pentru transp.635 Fasonat rădăcina .33 5.99 0.76 25 219 12.=0.18 2.25 0.7 0.59 Cantitatea Ha 3 1 2 Ha. Coef.84 x x x 1.cantit.54 0.de transf.635 Administrat manual îngrăş. RON 4 5 0.M.o.30 0. Cantitatea 3 635 654 133 CT.crt.n..uri Tarif RON/z.5 Cap.crt .. buc.8-două 254 lucrări TOTAL 1(un ) ha Total ha.articol caracteristici şi utilajul folosit din NPC/79 anexa 1 0 1 1 Arătură normală printre rânduri 242 după terminarea plantării 2 Discuit arătură cu GD-2. a.53 37.99 12. 0 1 2 Denumirea 1 Pichete Pomi altoiţi cu rezervă de 3% UM 2 buc.76 . 6 317.3 6 25 934 1. Cap.a.3 190.9 10 1846 1843 11 12 13 14 1845 1866 1867 1951 TOTAL MANOPERĂ PENTRU: Adus mraniţă la gropile de plantat UM=mb:cantit. 2 1. chimice UM=mb: cantit.635 1-(unu) ha Total z.11 - 3.o.08 2.48 RON 250 620 Valoarea RON pe TOTAL U.635 Tăieri pentru protecţia coroanei UM=mb. 4 1.13 0.53 3.n.11 - 5.98 8. Lucrarea Nr. Cantit.0 3.25 12.635 Plantarea pomilor lucrare completă UM=buc.a.30 1.01 25 75.5 1235.08 - 2. făcut mocirlă şi mocirlit în vederea plantării UM=mb:cantit.n PENTRU: Total pentru un ha.=0.7 12.635 Repartizat pomii la gropi UM=mb:cantit=0. Total RON 8.II-Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr.98 0.=0.

transport.5 60 25.IV Transporturi de materii şi materiale Distanţa de Cantitatea Nr.66 refolosibili UM=mb: cantit = 1 2 1860 Pichetat terenul 1.74 2.8.56 134 TOTA L ZO 4 0.844.Săpat gropi de 12.5 m şi desimea de 560 pomi la hectar Cap.20 II 6 1.70 TOTAL TRANSPORTURI -total t/km 1(un) ha -tarif RON/t/km -total RON TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.00 hectar Volum total t/km 4 31.Antemăsurătoare – Deviz nr. 1 Manoperă : Nr.33 UM=ha cantit=1 3 1863 . Km.III Materiale 14223 Cap.5 635 14223 6350 635 8538.00 III 7 IV 8 .375 67.I Cap.cr Denumirea-grupa transp.35 3 Pomi altoiţi 50 1.2 pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii de VISIN cu distanţa de plantare de 4.74 RON Total cheltuieli directe 15. udat 20 l/pom 2 12.35 Îngrăşăminte chimice kg 635 complexe 1kg/pom TOTAL VALOARE pentru 1 (unu) hectar MATERII ŞI MATERIALE 3 4 50 1 RON 317.2 4 Apa pt.4 180.74 Cap. tone 0 1 2 3 1 Îngrăşăminte chimice 50 0.artic Denumirea lucrării din ZO ctr dinNTM/ normele de muncă UM 92 Unitate de măsură şi cantitatea 0 1 2 3 1 1819 Confecţionat picheţi 0.Mraniţă 10 kg/pom T 6.75 63.00 Din care pe categorii I 5 0.33 7.5 50x50 UM=mb cantit = 0.635 2 Mraniţă 10 6.26 Cap.65 0.II Manoper Utilaje a Pentru 1 (un) 934 620.33 7.IV Transport 67. Nr.20 1. t.

20 - - - 11.(2 operaţiuni) UM=t cantit=(0. chimice.92 25 848.11 0.Tarif RON/ZO .5x2) Administrat manual îngrăş.84 X X X 0.86 1.Fasonat şi mocirlit rădăcinile UM=mb cantit=0.protecţia coroanei UM=mb cantit=0.86 - - 0.00 1.50 - 0.56 .pomi de 50x50 cm UM=ml cantit=10 .80 - - 0.4 3226 5 6 3281 1773 7 8 9 10 1775 1843 1845 1846 11 1866 12 3246 13 1867 14 2019 Încărcat mraniţă şi descărcat cu transp.56 .Total ZO uri 1(unu) .01 1.0 135 .Stratificat pomi(50 buc/ml) UM=mb cantit=0.5 25 112.56 Repartizat pomi la gropi UM=mb cantit=0.75 - 4.Tăieri pt.0 0.86 1. îngr.stratif.02 11.05 0.56 .56 .20 0.0 TOTAL MANOPERA PENTRU 209.Încărcat şi desc.24 0.50 - 1.20 25 280.13 8.de la 8-12 km UM=t cantit=5.chim.Adus mraniţa şi pus la gropi UM=mii gropi cantit=0.48 1.47 33.24 - 0.80 - 2.22 - - - 1.Plantat pomi +udat lucrare completă UM= buc.20 0.Total RON - 0.01 - - 0.84 25 11.38 25 9.22 0.5 246.54 0. UM= mb cantit=0.47 4.6 .5 2.81 3.33 3.75 4.48 1.56 .5 8. cantit = 560 .86 - 0.Încărcat şi descărcat pomi şi pichete UM=t cantit=12 Făcut şanţ pt.

0 25 14452.4 2 Îngr.375 57.96 250 RON 490 UM Cantitatea 1 2 3 .transport. Denumirea crt 0 1 2 Cantitatea Ha Ha a.36 0.0 hectar Cap.Arătura normală în livadă 1.III .III materiale 15433.0 560.de crt Caracteristici şi utilajul folosit transf.pentru transport 6 280 1100 5600 500 15433.n 4 1.0 Greut.0 490.75 Volum total t/km 4 70.Grupa Distanţa de Cantit. chim. complexe(1 kg 560 kg/pom) TOTAL VALOARE pentru 1 (unu) hectar MATERII ŞI MATERIALE Valoarea RON/ Total UM RON 4 5 0.0 7540 Cap.3 168.Tarif RON/ha.Îngr.Pomi altoiţi cu rezerva de Buc 577 3% 3 .0 Cap.56 3 Mraniţă 10 5.n LUCRĂRI 1(un) ha .Picheţi Buc 560 .6 TOTAL TRANSPORTURI 1 (unu) ha -total t/km PENTRU -tarif RON/t/km -total RON TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.complexe 50 0.60 1.Cap.75 RON Total cheltuieli directe 16828. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr.II manopera utilaje Pentru 1(un) 848.Mraniţă 40 kg/ pom T 5. Lucrarea CT coef.6 4 .chim.0 0.Materii şi materiale Nr.0 28. t crt transp km 0 1 2 3 1 Pomi altoiţi + picheti 50 1.0 50 1 280.75 136 .0 154.0 56.8 0.60 1 TOTAL -Total ha.a.Discuit arătura cu GD-2.Total pentru un ha PENTRU : Cap.n.I Cap.36 1 2 . Denumirea .IV transport 57.a. MECANICE . 0 1 2 3 1 .IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.

37 2.=1.35x2) 0.35 0.5 0.33 3.33 5.I Manoperă: Nr.=0.43 8 3246 Încărcat şi descărcat îngrăşăminte chimice-două operaţinuni UM=t: cantit.20 0.28 - 0. 3 0.73 8 - 5 0.78 0.60 0.02 1.54 1.44 - 1.43 11 1845 Repartizat pomii la gropi UM=mb:cantit=0.o.9.20 0.78 - - 8.05 1. z.50 I din care pe categorii II III IV 6 2. Distanţa de plantare 6 m între rânduri şi 5 m pe rând.=10. UM=m.34 8.=0.66 1.43 137 z.43 2 1859 Pichetat terenul UM=ha:cantit.43 - 3.pomi UM=mb: cantit.=0.43 12 1866 Plantarea pomilor lucrare completă UM=buc.o.28 1.43 - 3.44 1.=0.08 0.35 0.66 1.13 0.11 0. col din normele de muncă NTM/9 unitatea de măsură şi 2 cantitatea 0 1 2 1 1819 Confecţionat picheţi U. făcut mocirlă şi mocirlit în vederea plantării UM=mb:cantit.34 - 0.33 5.430 13 1867 Administrat manual îngrăş.Antemăsurătoare-Deviz nr.:cantit=7.arti Denumirea lucrării din crt.0 6 1773 Făcut şanţ de 50x50 cm pentru stratif. chimice UM=mb: cantit.l.M.20 - 0.M.0 3. TOTAL U. Cantit.7 9 1846 Adus mraniţă la gropile de plantat UM=mb:cantit.25 4 0.=0.08 0. Cap.2 pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii de CIREŞ cu desimea de 430 pomi/ha.-mb:cantit.430 4 3226 Încărcat gunoi.=0.66 - 8.0 5 3281 Încărcat şi descărcat pomi + picheţi UM=t: cantit.=(0. Nr.33 12.2.60 - . transportat de la 8-12 km şi descărcat în câmp UM=t: cantit.0 7 1775 Stratif.43 10 1843 Fasonat rădăcina .0 3 1863 Săpat gropi de 50 x 50 x 50cm UM=mb:cantit.=1.82 0.50 7 1.

43 1(unu) ha Total z. buc.crt. Denumirea UM Cantitatea CT.a.n.III Materii şi materiale Nr.5 8. Lucrarea Nr.n. T kg 3 300 443 13.=0. Km. PENTRU: Cap.a.3 443 Valoarea RON pe TOTAL U. Coef.crt. 0 1 2 1 Îngrăşăminte chimice 50 2 Mraniţă 10 3 Pomi altoiţi 50 138 Cantitatea transport.. 2 1.0 .de transf.14 1951 TOTAL MANOPERĂ PENTRU: Tăieri pentru protecţia coroanei 0.uri x Tarif x RON/z. Denumirea-grupa de transp. Total RON x 0.cantit.articol caracteristici şi utilajul folosit din NPC/79 anexa 1 0 1 1 Arătură normală printre rânduri 242 după terminarea plantării 2 Discuit arătură cu GD-2. 4 1.IV Transporturi de materii şi materiale Distanţa Nr.72 25 668 0.26 25 231. RON 4 5 0.84 UM=mb.18 2.3 90 25 11075 50 1 RON 665 443 12273.8-două 254 lucrări TOTAL 1(unu ) ha Total ha. 6 150 840 13300 450 14740 pentru 1 (unu) hectar Cap.3 0.5 6.59 Cantitatea Ha 3 1 2 Ha.48 RON 250 620 Pichete Pomi altoiţi cu rezervă de 3% 3 Mraniţă 30 kg/pom 4 Îngrăşăminte chimice complexe 1kg/pom TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE 0 1 2 1 2 buc.0 133.36 1.36 26.0 42.60 25 215 Cap. a.o.80 25 170 9.II-Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr.crt. LUCRĂRI Tarif RON/ha.0 Greutate pentru transp.30 1. tone 3 0.84 Volum total t/km 4 22.o.63 25 51.M.44 13.30 0..n MECANICE Total pentru un ha.

32 - 1. cantit = 0.32 2.0 Total cheltuieli directe 13641.7 0.32 - 2.4 Apa pt.67 3.58 5 2343 Verif.36 - - 139 .23 0.38 6. I Manopera Nr.58 6 1782 Plantat alun UM = mii buc.7 214.58 7 2347 Udat alunii după plantat cca.2 pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii de ALUN cu 580 plante/ha.Antemăsurătoare – Deviz nr. cantit = 0. cantit = 0.71 Total ZO 4 0. cantit = ZO/ UM 3 0.0 Cap. cantit = 1 3 1781 Săpat gropi de 20 x 20 x 25 UM = mii gropi. cantit = 0.5 8 2 2339 Pichetat terenul cu sârmă UM = ha.IV Transport 80.23 - - - 2.67 5.35 4.40 0.38 6. udat 20 l/pom TOTAL TRANSPORTURI 2 8.32 - - 0.III Materiale 12273.86 -total t/km 1(un) ha -tarif RON/t/km -total RON RON Cap.31 6 7 8 - 4.512 17.0 Cap.II Utilaje 620.67 3.36 2. Simbolul Denumirea lucrării din crt.66 6.00 2.I Manopera Pentru 1 (un) hectar 668. fasonat şi mocirlit rădăcini UM = mii buc. normei normele de muncă (Nr. = 0. cantit.00 m între rânduri şi 3. 5 l apă UM = mii buc.10.512 2. desime care se va asigura folosind la plantare distanţa de 5.) Unitatea de măsură şi cantitatea 0 1 2 1 1819 Confecţionat picheţi UM = mii buc.50 m pe rând şi lucrările de întreţinere în anul I Cap.512 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.375 80.58 4 1846 Administrat gunoi la redus ½ groapă UM = mii gropi.31 din care pe categorii I II III IV 5 0.00 1.

2 Preparat soluţie pt.4 Deservit MPSP 300 (4 trat. cantit = 600 x 4 = 2. 4 tratamente UM = mii l.II – Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr.78 25 0.24 0.n.n. cantit = 4 Muşuroit toamna toată plantaţia UM = mii buc.45 - - x x x 41.58 Prăşit pe rând 1.a. Lucrarea Nr.37 25 1034.50 24.09 0.15 Cantitatea ha Ha.77 1.a. de transf.95 0. art.22 25 619.15 25 328.) UM = ha.n.06 0.22 - - - 0.87 3.22 0.24 - 0. LUCRĂRI Tarif RON/ha. Coef.95 250 987. 3 0.45 23.0. MECANICE Total pentru un ha PENTRU: CT. cantit = 0.42 - 0.77 0.5 Cap.45 23.40 0.58 1 (unu) ha Total ZO-uri Tarif RON/ZO Total RON 0.45 0.60 0. 4 1 4 4 5 0.5 RON 140 . Caracteristici şi utilajul folosit din NPC/79 anexa 2 0 1 2 1 Arătură la 20 – 22 cm adâncime după 48 plantare 2 Lucrat cu discul printre rânduri – 4 lucrări 54 3 Stropit cu insectofungicide – 4 lucrări 74 TOTAL : 1 (unu) ha Total ha.42 - 0. crt.a. cantit = 19.58 8 9 2356 1908 10 2744 11 12 3157 2356 TOTAL MANOPERA PENTRU: Muşuroit după udat UM = mii buc.60 3.25 13.50 5. cantit = 0.22 25 80.2 m – 4 lucrări UM = mii m2.22 0.95 2.

0 5760.1 Total t/km 6. Denumirea crt. Denumirea .0 80. tone 2 3 2 0.3 174.I Manopera Pentru 1 (unu) hectar 1034. 0 1 2 1 Picheţi refolosibili Arb alun rădăcină + 3% rezervă UM 2 buc buc Cantitatea 3 580 597 Valoarea RON/U Total M RON 4 5 0.Cap.375 34.0 58.0 5 92.0 13154.0 580.8 50 0.58 10 5.4 2.0 10 50.2 3 Mraniţa 10 kg/planto 4 Insecticide 5 Fungicide TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE t 5.65 Volum total t/km 4 0.0 Greut.2 580.0 960.0 RON Cap.2 50 0.50 141 . pentru transp.8 kg 72 kg 24 pentru 1 (unu) hectar Cap.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.III – Materii şi materiale Nr.0 72 24 6673. transp.0 40.65 Total Chelt.0 290.IV Transport 34. Directe 15210.68 Tarif RON/km Total RON Cap.4 Cap.grupa crt.II Utilaje 987. 0 1 1 Picheţi 2 Mur înrădăcinat (plante) 3 Mraniţă 4 Insecto-fungicide TOTAL 1(unu) ha TRANSPORTURI PENTRU: TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.0 5970.III Materiale 13154.25 Distanţa Cantitate de a transp.4 29. 6 197.

cantit =3. cantit = 3. cantit = 4 ZO/ UM 3 0. cantit = 3. fasonat şi mocirlit rădăcini UM = mii buc. 5 l apă UM = mii buc. Simbolul crt.21 13.40 1.2 m – 4 lucrări UM = mii m2.77 1.32 7 8 - 5 2343 0.00 7.32 13. 4 tratamente UM = mii l.22 - 2.11.2.22 0.00 Total ZO 4 1. cantit = 2. normei (Nr.67 6.83 - - 8 9 10 2356 1908 2744 0.09 2.10 6.57 9.76 0.33 Muşuroit după udat UM = mii buc.67 4.Antemăsurătoare – Deviz nr.24 - - - 142 . cantit.33 Prăşit pe rând 1.83 13. cantit = 1 Săpat gropi de 45 x45 x40 UM = mii gropi. desime care se va asigura folosind la plantare distanţa de 3 m între rânduri şi 1. cantit = 8 Preparat soluţie pt.33 Plantat mur UM = mii buc.2 pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii de CĂTINĂ ALBĂ cu 3333 tufe/ha.67 22.4 Deservit MPSP 300 (4 trat.76 0.22 - - 11 3157 0.) 0 1 2 3 4 1 1819 2339 1186 1846 redus ½ Denumirea lucrării din normele de muncă Unitatea de măsură şi cantitatea 2 Confecţionat picheţi UM = mii buc.32 - 7. cantit = 3.35 4.10 6. cantit = 600 x 4 = 2.33 1.33 Administrat gunoi la groapă UM = mii gropi.50 m pe rând şi lucrările de întreţinere în anul I Cap.) UM = ha. cantit = 1.57 9.33 - - - 6 7 1782 2347 2.32 din care pe categorii I II III IV 5 1.67 22.67 Pichetat terenul cu sârmă UM = ha.7 Verif. I Manopera Nr.33 Udat murii după plantat cca. = 3.06 0.21 6 13.66 6.24 0.

22 25 5. 0 1 2 3 4 1 Picheţi refolosibili Mur în rădăcină + 3% rezervă Mraniţa 10 kg/planto Insecticide UM 2 buc buc t kg Cantitatea 3 833 3433 17.77 2.n.7 5 CT.n. 4 1 4 4 5 0. cantit = 3.II – Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr.2 72 Cantitatea ha Ha.5 44.95 250 987. art.n.5 Cap.333 1 (unu) ha Total ZO-uri Tarif RON/ZO Total RON 0.3 10 50 80 40 5 249. 75 0.60 0.95 2.40 0.a.5 9 25 439.5 RON Valoarea RON/UM Total RON 4 0. MECANICE Total pentru un ha PENTRU: Cap.9 Greut. Caracteristici şi utilajul folosit din NPC/79 anexa 2 0 1 2 1 Arătură la 20 – 22 cm adâncime după 48 plantare 2 Lucrat cu discul printre rânduri 54 – 4 lucrări 3 Stropit cu insectofungicide – 4 lucrări 74 TOTAL 1 (unu) ha Total ha.a.5 17.14 25 2028. de transf. 3 0. 6 170 1730 17200 72 24 19200 5 Fungicide TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE kg 24 pentru 1 (unu) hectar 143 . crt.57 25 461.57 - 2.57 - - x x x 81.12 2356 TOTAL MANOPERA PENTRU: Muşuroit toamna toată plantaţia UM = mii buc.95 0. pentru transp. Coef. LUCRĂRI Tarif RON/ha.a.60 3.III – Materii şi materiale Nr.87 25 1121.15 2.9 34330 860 5760 960 42159. Lucrarea Nr. Denumirea crt.

5 Cap.66 6. crt Simbol ul normei (Nr.67 4 0.0 Volum total t/km 4 0. 2 2 50 10 Total t/km Tarif RON/km Total Cantitate a transp.II Utilaje 987. I Manopera Nr.925 Total Chelt.Antemăsurătoare – Deviz nr.IV Transport 98.5 Cap.2 30.grupa crt.13.9 2.71 22.00 Săpat gropi de 20 x ZO/ UM Total ZO din care pe categorii I II III IV 3 0.2 pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii de arbuşti cu 4000 tufe/ha. tone 3 0. Plantaţia va fi de tip intensiv şi se vor utiliza la plantare butaşi înrădăcinaţi şi bine fortificaţi Cap.66 6. desime care se va asigura folosind la plantare distanţa de 2.50 m între rânduri şi 1.17 1. Distanţa de transp.Cap.8 0.83 17.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr. Denumirea .III Materiale 42159. cantit = 1.925 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.I Manopera Pentru 1 (unu) hectar 2028.0 263.66 6.84 - - - .67 5 0.84 144 22.00 Pichetat terenul cu sârmă marcată UM = ha.375 98. cantit = 1.67 6 - 7 - 8 - 5.00 m pe rând şi lucrările de întreţinere în anul I. Directe 45274.34 91.5 172.82 0 1 1 Picheţi 2 Mur înrădăcinat (plante) 3 Mraniţă TOTAL 1(un) ha TRANSPORTURI PENTRU: RON RON Cap.) 0 1 2 1 1819 2339 3 1781 Denumirea lucrării din normele de muncă Unitatea de măsură şi cantitatea 2 Confecţionat pichete UM = mii buc.

0 Udat fiecare butaş cu 5 l apă UM = mii buc.24 3.0 Plantat butaşi înrădăcinaţi UM = mii buc. din CT.01 25 1200. 0 1 2 3 145 Cantitatea ha Ha.08 22. cantit = 4 Muşuroit toamna UM = mii buc.00 16.4 Deservit MPSP 300 (4 trat.00 - - 0.08 23.25 0.5 x 0. cantit = 4.5 Cap.0 Muşuroit după udat UM = mii buc.60 1.00 - 16.0 Verificat.24 x 48.25 3.00 x 32.00 16.II – Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr. fasonat şi mocirlit rădăcini UM = mii buc.82 25 820.35 9.n. cantit.21 25 2580. art.77 1. anexa 2 de transf.08 103.42 - 3.0 Prăşit pe rând 1.00 - - - 0.09 0.) UM = ha.42 - 0.22 - - - 0.22 3. cantit = 4. Lucrarea Nr.16 25 554.40 - 4. cantit = 4. 4 tratamente UM = mii l. Caracteristici şi utilajul folosit NPC/79 Coef.2 Preparat soluţie pt.0 1 (unu) ha Total ZO-uri Tari RON/ZO Total RON 4.40 1. = 4.2 m x 4 lucrări UM = mii m2. cantit = 2. cantit = 19.60 - - - 2.22 25 5.a.0 Administrat gunoi de grajd (turbă) UM = mii gropi. cantit = 4. cantit = 4.40 - - 9.77 x x x 0.4 1846 redus ½ 2343 5 6 1782 7 2347 8 9 2356 1908 10 2744 11 12 3157 2356 TOTAL MANOPERA PENTRU: 20 x 25 cm UM = mii gropi. cantit = 4.08 23.00 16.22 0.06 0. crt. 4 5 .

8 0. 0 1 2 3 1 Picheţi refolosibili ¼ din nr.0 4 50 80 40 16480.III Materiale 24500.n. tone 3 0. Transport Directe 116. 0 1 1 Picheţi 2 Butaşi înrădăcinaţi + insectofungicide 3 Mraniţă 4 Insecto-fungicide TOTAL 1(un) ha TRANSPORTURI PENTRU: TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.3 300. de plante Butaşi înrădăcinaţi fortificaţi cu rezerva 3% Mraniţă 5 kg/plantă UM 2 buc buc t 1 0.15 1 4 4 0.5 RON Cantitatea 3 1000 4120 20 Valoarea RON/ Total UM RON 4 5 0. Denumirea crt.grupa Distanţa de crt.8 105.60 3.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr. Denumirea .0 5.55 Cap.0 Greut.00 RON Cap.10 20. pentru transp.60 0.a.30 146 .95 250 987. 6 340 2100 20000 72 24 22536 4 Insecticide 5 Fungicide TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE kg 72 kg 24 pentru 1 (unu) hectar Cap.55 28184.00 0.0 960.0 200.50 Cantitatea transp.Arătură la 20 – 22 cm adâncime 48 după plantare 2 Lucrat cu discul – 4 lucrări 54 3 Stropit cu insectofungicide – 4 74 lucrări TOTAL 1 (unu) ha Total ha.0 1000.II Utilaje 987.95 0.III – Materii şi materiale Nr.I Manopera Pentru 1 (unu) hectar 2580.n.0 310. LUCRĂRI Tarif RON/ha.25 2 2 50 10 50 Total t/km Tarif RON/km Total Cap.4 2.40 0.1 RON Volum total t/km 4 0. MECANICE Total pentru un ha PENTRU: Cap.a.95 2.0 5760.375 116. transp.IV Total Chelt.0 24500.

33 3.09 9.32 42.33 5.22 . Denumirea lucrării din crt din normele de muncă NTM/92 Unitate de măsură şi cantitatea 0 1 2 1 1819 .0 12 2356 .66 3.2.Administrat 5 kg gunoi redus pe groapă 1/2 UM=mii gropi cantit=8.33 3.33 45.00 TOTAL ZO Din care pe categorii 4 0.06 0.77 x 147 0.71 2.Deservit MPSP – 300(4 trat) UM= ha.Confecţionat picheţi UM=mii buc: cantit = 0.22 0.16 107.94 0.0 6 - 7 - 8 - 1.22 0.Total ZO uri ZO UM 3 0.16 23.50 m pe rând )şi lucrările de întreţinere în anul I.00 6.Prăşit pe rând 1.60 18.artic.60 18.50 m între rânduri şi 0. fasonat şi redus ½ mocirlit rădăcini UM=mii buc cantit=8 6 1782 .77 1.16 23.24 6.80 32.4 11 3157 .68 16. Nr.Verificat.20 2.2 10 2744 .Săpat de 20x20x25 UM=mii gropi cantit = 8 4 1846 .2 Pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii de ZMEUR cu 8000 drajoni/ ha desime (care se va asigura folosind la plantare distanţa de 2. cantit = 4.2m-4 lucrari UM=mii m2 cantit=19.33 45.0 5 2343 . Cap.0 8 2356 .42 0.Muşuroit toamna UM=mii buc cantit= 8 .0 1/2 3 1781 .68 16.35 4.18 12.22 9.16 161.24 6.00 5 0. 1 Manoperă : Nr.22 0.0 7 2347 Udat zmeurul după plantare UM=mii buc cantit=8.80 32.Plantat drajoni de zmeur UM=mii buc cantit=8.13.Preparat soluţia pentru 4 trat UM=mii l gropi cantit=2.00 6.0 0.0 9 1908 .Muşuroit după udat UM=mii buc cantit=8.Antemăsurătoare – Deviz nr.5 2 2339 Pichetat terenul cu sârmă redus UM=ha cantit=1.42 0.

60 4 rânduri.Mraniţă 4 kg/ arbust T 32 4 .0 25 1055.34 0.Tarif Ron/ZO 1(unu) ha .50 .5 25 308.5 1 2 3 . II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr.TOTAL MANOPERA PENTRU .1 TOTAL TRANSPORTURI 1(un) ha -total t/km PENTRU -tarif Ron/t/km -total Ron 148 Volum total t/km 4 0.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr. Denumirea .95 1 2 .Total pentru un ha Ron PENTRU : Cap.15 4 fungicide TOTAL -Total ha.Grupa Distanţa de Cantit.Tarif Ron/ha a.Lucrat cu discul printre 54 0. Ha folosit NPC/79 de anexa 2 transf.0 5760.0 960.0 Greut.Fungicide 2400 l x 1% kg 24 TOTAL VALOARE pentru 1 (unu) hectar MATERII ŞI MATERIALE Valoarea Ron/ Total UM Ron 4 5 0. Denumirea crt 0 1 2 UM Cantitatea Cantitatea Ha a.Stropit cu insecto74 0.a.3 150. CT rt Caracteristici şi utilajul din coef.c Lucrarea Nr.n MECANICE .60 3.art. t 0 1 2 3 1 Picheţi 2 170 2 Drajoni zmeur 50 2.III .Drajoni zmeur cu rezerva de Buc 8240 3% 3 .pentru transport 6 170 2000 32 72 24 34266 Cap.34 100 320 5 425.95 250 987.Arătura normală în livadă 48 0.0 4 32960.0 3 Mraniţă 10 32 4 Insecto-fungicide 50 0.Materii şi materiale Nr.5 25 2679.5 Cap. crt transp km transport.Total Ron x x 25 4048. 0 1 2 3 4 1 .Picheţi refolosiţi Buc 500 .375 159.0 41430.n LUCRĂRI 1(unu) ha .4 lucrări 3 .n 5 0.5 25 5.40 0.0 50 80 40 1600.95 2.Însecticide 2400 l x 3% kg 72 .

08 6.35 10.00 10.71 Total ZO 4 0.80 - 10.35 4. = 2.14.I Cap.0 Cap.33 6.2 pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii de MUR cu 2667 plante/ha. cantit = 2.77 1.40 2. cantit = 2.TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.22 0.35 23.50 2. 5 l apă UM = mii buc.II manopera utilaje Pentru 1(un) 4048. I Manopera Nr.7 7 2347 Udat murii după plantat cca.67 15.09 1. cantit = 1 3 1781 Săpat gropi de 20 x 20 x 25 UM = mii gropi.08 - 6. cantit = 2.5 2 2339 Pichetat terenul cu sârmă UM = ha.7 8 2356 Muşuroit după udat UM = mii buc.33 6.42 - 0.00 0. Simbolul Denumirea lucrării din crt.22 149 . cantit = 2. desime care se va asigura folosind la plantare distanţa de 2.2 10 2744 Preparat soluţie pt.41 6 7 8 - 4.50 987.50 m între rânduri şi 1.08 10.22 1.80 - 2.80 2. normei normele de muncă (Nr.7 9 1908 Prăşit pe rând 1.) Unitatea de măsură şi cantitatea 0 1 2 1 1819 Confecţionat picheţi UM = mii buc. cantit = 19.7 5 2343 Verif.50 m pe rând şi lucrările de întreţinere în anul I Cap.08 23.66 6.42 0.4 ZO/ UM 3 0. cantit = 0.50 RON Total cheltuieli directe 46625. cantit = 600 x 4 = 2.50 hectar Cap.IV transport 159. 4 tratamente UM = mii l. cantit = 2.67 5.Antemăsurătoare – Deviz nr. fasonat şi mocirlit rădăcini UM = mii buc. cantit.80 - - 0.67 15.7 6 1782 Plantat mur UM = mii buc.2 m – 4 lucrări UM = mii m2.III materiale 41430.7 4 1846 Administrat gunoi la redus ½ groapă UM = mii gropi.41 din care pe categorii I II III IV 5 0.

95 2.24 0.60 3.n.5 Cap.0 kg 24 40. 0 1 2 3 1 Picheţi refolosibili Mur înrădăcinat + 3% rezervă Mraniţa 10 kg/planto UM 2 buc buc t Cantitatea Ha. crt.95 250 987.08 - - TOTAL MANOPERA PENTRU: x x x 79.0 11000.22 25 1987. 6 170 2750 27000 72 24 30016 4 Insecticide 5 Fungicide TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE kg 72 80.a. 0 1 2 3 4 1 Arătură la 20 – 22 cm adâncime 48 0.II – Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr.96 25 29.n.77 25 0. Denumirea crt.24 - - - 0. 5 0.3 150.0 1350.a. din CT.60 4 lucrări 3 Stropit cu insectofungicide – 4 74 0. LUCRĂRI Tarif RON/ha. Lucrarea Nr.40 0.5 CantiValoarea tatea RON Total /UM RON 3 4 5 500 0.25 5.0 19220.0 Greut.48 25 34.08 - 2.0 863.) UM = ha.7 1 (unu) ha Total ZO-uri Tarif RON/ZO Total RON 0. pentru transp.95 1 după plantare 2 Lucrat cu discul printre rânduri – 4 54 0.0 pentru 1 (unu) hectar 150 . cantit = 4 Muşuroit toamna toată plantaţia UM = mii buc.15 4 lucrări TOTAL 1 (unu) ha Total ha.0 960.n.0 744.0 5760.a. cantit = 2.53 25 14. art.06 0.0 2750 27 4. MECANICE Total pentru un ha RON PENTRU: Cap.11 3157 12 2356 Deservit MPSP 300 (4 trat.77 2. ha anexa 2 de transf. Caracteristici şi utilajul folosit NPC/79 Coef.0 50.III – Materii şi materiale Nr.25 374.

2 2.09 0.grupa Distanţa de crt.64 - 4 2744 asimilat - 0.5 270.0 RON Volum total t/km 4 0.0 Preparat soluţii pentru 5 tratam. 0 1 1 Picheţi 2 Mur înrădăcinat (plante) 3 Mraniţă 4 Insecto-fungicide TOTAL A: 1(un) ha TRANSPORTUR I PENTRU: TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap. Directe 154.Antemăsurătoare – Deviz nr.75 27 0.375 3.2 m lat) cu sapa se execută 4 lucr. UM=mii m2. 1 Manoperă : Nr.0 5 413.64 0.875 Cap.1 30.artic dinNTM/9 2 1 1906 Denumirea lucrării din normele de muncă Unitate de măsură şi cantitatea 2 Sapa mare pe rândul de pomi UM= mii m2 cantit=2.III Materiale 19220.89 IV 8 - 0 1 3 2.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.08 1.18 - - - 0.3 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul I a plantaţiei de măr cu desimea de 1250 pomi la hectar Cap.0 2 2 50 10 50 Total t/km Tarif RON/km Total Cap.II Utilaje 987.06 - - 14.1.06 14.22 0. a câte 400 litri ZO UM TOTA L ZO 4 7. cantit=(3000x4)=12.0 0.875 22349.1. ctr Nr.0 RON Cap. transp.63 2 3 3135 1908 - 0.Cap.89 Din care pe categorii I 5 II 6 III 7 7.0 Deservit semănătoarea SUP-21 UM=ha cantit=0.IV Total Transport Chelt.4x1250=3.5 137.7 Prăşit pe rând ( 1. tone 3 0.I Manopera Pentru 1 (unu) hectar 1987. 3.5 Cantitatea transp.375 154. Antemasuratoare si deviz pentru executarea lucrarilor de intretinere. Denumirea .18 151 .

0 5 5 1.7x2 lucr) =1.30 0.art.11 25 752.78 25 144. cantut=1.Total Ha a.Total RON 0. 1. UM=mii t.cr Lucrarea Nr.06 4.59 0.75 5.Total .Tarif .00 25 950 0.0 1.25 X X X 1.30 5.75 30.58 - 1.Total ZO uri . n RON / ha a.58 - - 7.4 . 3 1. cantit=2.8 m UM=ha cantit=(0.87 250 1217.Cantit.25 Strâns mulci şi aşezaţi pe rândul de pomi UM= Ha.54 0.0 2.30 - - - 5.Tarif RON/ZO .0 Cosit cu coasa pe interval 2. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr.75 38.60 0.5 Discuit arătura cu GD 2.06 7.18 0.5 6 3157 294 asimilat 1869 - 7 - 8.75 25 43.30 1.60 6.5 TOTAL MANOPERA PENTRU 1(unu) ha Cap.8 / se execută 2 Anexa 1 254 lucrări) Semănat ierburi perene cu SUP 21 Anexa 1 107 Stropit în livadă tratamente 1(un) ha cu MSSP 3x300 – 5 Anexa 1 128 .37 Cantitatea ha ha a. n 4 1.00 0.4 Plivitul lăstarilor şi dirijarea lor pe direcţia rândurilor UM= mii pomi.0 Deservit MSPP 3x300 la 5 trat.36 25 9 1.din t Caracteristici şi utilajul folosit NPC/78 0 1 2 3 4 1 Arătura normală în livadă(după plantare) 2 Anexa 1 242 CT coef. UM=ha cantit=5. n pentru un ha TOTAL LUCRĂRI MECANICE PENTRU RON 152 .54 1.75 1.85 4.de transf.

63 0.00 210.5 hectar Cap.Grupa Distanţa de Cantit.63 5 - Din care pe categorii II III IV 6 7 8 1.7x20 =14kg TOTAL VALOARE MATERII ŞI pentru 1(unu) hectar MATERIALE Cap.083 12.I Cap.Cap.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.total RON TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.38 3.Săpat gropi pt.30 TOTAL ZO I 4 1.7ha Kg 7 x10kg/ha =7 kg 4 -seminţe de lolium perene Kg 14 0.artic Denumirea lucrării din ctr din normele de muncă NTM/92 Unitate de măsură şi cantitate 0 1 2 1 2020 . Nr.formarea coroanei UM=mii pomi cantit=1. Denumirea .III materiale 870 Cap.2% UM 2 Kg Kg Cantitatea 3 5 4 Valoarea RON/UM Total RON 4 5 40 200. Denumirea crt 0 1 1 -fungicide 2000 l x 0.00 Greut.00 80 30 10 320. completarea golurilor 12% ZO UM 3 1.1.Materii şi materiale Nr.45 - 153 .III .88 Volum total t/km 4 5 5 0.25 2 3 -insecticide 2000l x 0.IV transport 1.2.pentru transport 6 5 4 7 14 30 -seminţe trifoi alb 0.00 140.1 .88 RON Total cheltuieli directe 3039. t 0 1 2 3 1 Insectofungicide + seminţe 50 0.4 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii de MĂR cu desimea de 1250 pomi la hectar Cap.45 - - 12.transp crt transp km ort.tarif RON/ t / km . 1 Manoperă : Nr.00 870.25 2 1837 .II manopera utilaje Pentru 1(un) 950 1217.total t /km -A:1(ha) .375 1.Antemăsurătoare – Deviz nr.Tăieri pt.

60 13 312 - 14 1869 - Strans manual fan si 1.00 - - - 3.3 1773 - 4 1775 - UM=buc cantit=150 Făcut şanţ pt.75 - 1.15 - - 0.4 1.4 Plivit lăstarii şi 6.7x2)=1.0 Preparat soluţie pt.89 - - 7.15 0.22 3.27 - 5 1843 - 3.58 - - 7.0 Deservit MSSP la 6 0.15 tratam.60 - - - 5.02 12% UM=buc cantit=150 Sapa mare pe rând 2.06 dirijarea lor pe direcţia rândurilor UM =mii pomi.50 - - 0.50 - 6 1864 - 3.2 m lăţime UM=mii m2 cantit=(2.25 asezat ca mulci UM=ha cantit=1.5 154 1.06 tratam x 500 l UM=ha cantit=6 Prăşit pe rând (1.33 0.50 - - - 7 1866 - Plantat pomi în goluri 0.00 5. strtificat de 50x50 UM=ml cantit=3 Stratificat pomi UM=mii buc cantit=0.58 .63 1.64 - 12 294 - 4.33 0.15 - 1.64 - - 14. x500 ml UM=mii l cantit= 3.15 Repartizat pomi la gropi UM=mii pomi cantit=0.45 - - - 0.00 8 1906 - 7.27 - - 0. 6 0.36 - - - 11 1808 - 14.89 - 9 2743 - 0.0 Cosit intre randuri-2 lucrari UM=ha cantit=(0.75 - 7.2 m lat ) cu sapa se execută 4 lucr.45 10 3157 - 0.50 0.82 0.15 Fasonat şi mocirlit rădăcina UM=mii pomi cantit=0. cantit = 1.36 0.05 0.4x1250) =3. UM=mii m2 cantit=(3000x4) 12.

81 RON Total cheltuieli directe 6420..22 2.00 Cap.Materii şi materiale Nr.Tarif RON//ha a.n MECANICE .IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.II utilaje 555.Total RON X X X 56.01 -total t/km -tarif RON/t/km -total RON Cap.transport.n 5 2.00 Cap. Denumirea .81 Volum total t/km 4 15 0.1% Kg TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE Ha 4 6 Cantitatea Ha a.06 Cap. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr.crt Lucrarea Nr CT Caracteristici şi utilajul folosit artic.25 Cantit.00 155 .50 1.25 0. NPC/79 0 1 2 3 1 Stropit cu MSPU 6 tratamente Anexa 0.3 0.22 250 555 Cantitat Valoarea ea RON/UM RON 3 4 5 150 20 300 12 12 40 80 480 960 4440 Greut. coef.68 25 267.IV transport 5.5 15.75 43.de Din transf.a.00 10.III .77 25 1419. Denumirea UM crt 0 1 2 1 Pomi pentru completat goluri Buc 12% 2 Fungicide : 3000 l x 0.pentru transport 6 300 12 12 324 pentru 1(unu) hectar Cap.Grupa Distanţa crt de transp km 0 1 2 1 Pomi 150 buc x 2 kg = 300 kg 50 2 Insectofungicide 50 TOTAL TRANSPORTURI : (ha) PENTRU TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.86 25 21.37 1 128 TOTAL -Total ha.I manopera Pentru 1(un) hectar 1419.n LUCRĂRI 1(un) ha .III materiale 4440.375 5.48 25 1087.5 0.75 25 43.Total pentru un ha RON PENTRU : Cap.Total ZO uri TOTAL MANOPERA PENTRU 1(unu) ha -Tarif RON/ZO . t 3 0.15% Kg 3 Insecticide : 3000 l x 0.

31 5. 1 Manoperă : Nr.43 8 3157 - Deservit MSPU 900 la 8 0.3. artic dinNTM /92 1 2021 3226 Denumirea lucrării din normele de muncă Unitate de măsură şi cantitatea 2 .8 ZO UM 3 3. De la 8 – 12 km UM=t cantit=20.43 - - - 0.Sapa mare pe rând (1.0 .54 0.11 0.54 0. 8 tratam a câte 600 l soluţie UM=mii cantit=4.31 - 3 4 3223 3246 0.2 m lat ) 4 lucr UM= mii m2 cantit=4x3=12.Încărcat şi desc.22 14. ctr 0 1 2 Nr.63 7.25 TOTAL ZO I 4 4. Îngrăş.1.Antemăsurătoare – Deviz nr.00 5 5.Încărcat şi descărcat gunoi cu transp.0 2.06 tratam UM=mii pomi cantit=8 Cosit între rânduri lăţime 4.60 - - - 5.4 156 0.18 0.5 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul III a unei plantaţii de MĂR cu desimea de 1250 pomi la hectar Cap.89 - - 7.5 .2 lat) UM=mii m2 cantit=3.48 0.25 .64 - 7 2744 asimilat - 0.60 .3.00 Din care pe categorii II III IV 6 7 8 4.Încărcat şi desc.45 0.8m Se execută 2 lucrări UM=ha cantit=(0.64 - - 14.0 Preparat soluţia ptr.28 - - 5 1906 2.09 0.48 - - - 9 294 - 5.89 - 6 1908 1.28 - 0.25 x 2) =2. Gunoi cu transp de la o – 2 km UM=T cantit=3.7 x 2) 1.0 .formarea coroanei UM=mii pomi cantit=1.Tăieri pt. chimice x 2 operaţiuni UM=t cantit= (1.0 Prăşit pe rând cu sapa ( 1.

8 80 0.17 2. n 5 0.din NPC/78 CT coef.1% 3 Gunoi de grajd 20 t/ha Kg 20 50 4 Îngrăşăminte chimice 1250 1 TOTAL VALOARE MATERII -A.5 ha 4 1 8 1 2 Împrăştiat îngrăşăminte chimice cu MIC 2 Stropit cu MSPU – 8 tratamente Anexa 1 0.total t/km 226 . II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr. n MECANICE .57 25 189. 3 0.Grupa crt 0 1 1 Insectofungicide 2 Gunoi de grajd 3 Îngrăşăminte chimice TOTAL 1 unu (ha) 157 RON/U M 4 40 Valoarea Total RON 5 288 384 1000 1250 2922 Greut.25 25 .de transf.15% 2 Insecticide : 4800 l x Kg 4.Tarif RON/ZO .5 TOTAL MANOPERA PENTRU 1(unu) Cap.Tarif RON/ ha a.34 25 258.Materii şi materiale Nr.7x2) 1. Volum total transp km t t/km 2 3 4 50 0.53 25 563.00 0.92 25 102.17 Cantitatea ha a.pentru 1(unu) hectar ŞI MATERIALE Cap.25 aşezat ca mulci pe rândul de pomi UM=ha cantit= (0. Denumirea .96 5.art.Total RON X X 1.4 .Total ZO uri X .pentru transport 6 7. crt 0 1 Lucrarea Caracteristici şi utilajul folosit Nr.8 10 20 200 20 1.27 250 1317. Denumirea crt 0 1 UM Cantitate a 1 2 3 Fungicide : 4800 l x Kg 7.8 20 1250 1282 Distanţa de Cantit.00 7.25 22.75 - - 40.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.III .75 - 1. n LUCRĂRI 1(un) ha .10 312 - Strâns manual fânul şi 1.37 128 TOTAL .Total pentru un ha PENTRU Cap.transport.25 10.48 25 12.15 0.2 4.Total Ha a.2 0.

cantitate= 0.I Cap.25 mulci pe rândul de pomi UM = ha.834 8 312 Strâns fân şi aşezat ca 1.3 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul I a unei plantaţii de PĂR cu desimea de 834 pomi /ha Cap.50 hectar -tarif RON/t/km -total Cap.36 5.00 1317. UM din unitatea de măsură şi NTM/92 cantitatea 0 1 2 3 1 1906 Sapa mare pe rândul de 2.I Manoperă: Nr.75 0. Denumirea lucrării din Z. 4 7. 4.375 84. cantitate= 3.1.O.89 0. 158 TOTAL Z.00 asimilat Se execută 2 lucrări UM= ha.0 4 2744 Preparat soluţie pentru 6 0.06 lor pe direcţia rândurilor UM= mii pomi.27 5.Antemăsurătoare – Deviz nr. cantitate = 1.II manopera utilaje A-Pentru 1(un) 1023.2.64 din care pe categorii I II III 5 0.64 IV 8 - 0.89 14.75 1.4 TOTAL 1 (unu) ha x .O/ crt.III materiale 2922.36 - - 5.Total Z.7 3 1908 Prăşit pe rândul de pomi (4 1.0 5 3157 Deservit MSPP 900 la 6 0.05 0. Nr.06 6 7 7.63 pomi UM= m m².27 0.58 5.05 0. cantitate= 0.06 tratamente UM= ha.22 operat) UM= m m².08 –21 UM= ha. cantitate= 3 2 3135 Deservit semănătoare SUP 0.00 Cap.75 35.75 27. cantitate= (3 x 4) 12.60 - 1.4 7 1869 Plivitul lăstarilor şi dirijarea 6.IV transport 84.75 RON Total cheltuieli directe 5347.25 3.TRANSPORTURI PENTRU TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.09 asimilat tratamente a cota 500 l /ha UM= miil.87 . articol normele de muncă .62 0.O.42 1.06 14. cantitate= 6 6 294 Cosit manual între rânduri.60 5. cantitate= 1.

7 ha x 20 kg) =7 Seminţe de lolium perene (0. articol transformare din NPC/78 caracteristici şi utilajul folosit Ct Ha Ha.5 25 43.1 (un) ha Tarif 250 RON /ha.Tarif RON/Z.n.a.22 tratamente ) 121 TOTAL LUCRĂRI MECANICE Total ha. III – Materii şi materiale Nr.a.54 107 4.8 .0 1.MANO .3 % Insectofungicide: 3000 l x 0.75 25 689. IV.2 % Seminţe de trifoi alb ( 0. UM Cantitatea Valoarea RON /UM 4 40 80 10 1(unu) ha TOTAL RON 5 360 480 210 140 1190 Greut pentru transp.54 1. Semănat ierburi perene cu SUP – 21 0. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr.O PERA PEN .două lucrări 0.30 1.0 2.crt DENUMIREA – GRUPA Distanţa de transport Km Cantitate transport tone Volum total t/Km 159 . Stropit cu MSPP 900 ( Se execută 6 0.n Tarif pentru RON 1310 un ha Cap.30 Anexa 1 ( după terminarea plantării) 242 2 Discuit arrătura cu GD 2. 6 9 6 7 14 36 0 1 2 3 4 1 Fungicide: 3000 l x 0.n.Transporturi de materii şi materiale Nr.59 2. 5. 0 1 2 3 4 1 Arat în livadă normală 1. Lucrarea Coef.37 6.Total RON TRU 1 (unu) ha x x 25 890.0 0.a.18 254 3.5 25 146. DENUMIREA Crt.24 PENTRU: A.5 25 10.75 Cap. de Cantitatea crt Nr.7 ha x 20 kg ) = 14 TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE 2 kg kg kg kg 3 9 6 7 14 pentru Cap.0 1.

Utilaje 1310 Cap.02 lucrare completă şi udat cu 160 TOTAL Z.375 1.875 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE SPECIFICARE Cap. = mb. = buc .33 - 0. cantitate = 0.085 din care pe categorii I 5 II 6 III 7 IV 8 1. cantitate = 0.III Materiale 1190 3 0.10 0. Nr.875 RON Total chelt.2. cantitate = 2 4 1775 Stratificat pomi pentru 1.33 - - 0.M.00 .834 2 1837 Săpat gropi pentru 0.33 2.1 4 5.33 U.5 Cap. = mb.IV Transport 1.1 6 1864 Repartizat pomii la gropi 3.Antemăsurătoare – Deviz nr. articol normele de muncă .00 0.I Manoperă: Nr. = ml.18 - - 0. cantitate = 0. cantitate = 100 3 1733 Făcut şanţ pentru 0. Denumirea lucrării din crt.08 completarea golurilor 12 % 3 U..0 0.085 8.375 3.33 - - - 2.30 coroanei U.M.M.18 - 0.directe 3392.82 completat goluri U.30 - - 8.M.O. 4 1.0 5.1 7 1866 Plantat pomi în goluri 12 % 0.2.4 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii de PĂR cu desimea de 834 pomi /ha Cap. = mii buc.O/ din unitatea de măsură şi UM NTM/98 cantitatea 0 1 2 3 1 2020 Tăieri pentru formarea 1. = mii pomi . făcut 3.33 mocirlă şi mocirlit în vederea plantării U.M.0 1 1 Insectofungicide + seminţe de ierburi perene TOTAL TRANSPORTURI PENTRU : 1 (un) ha 2 50 Total t /Km Tarif RON /t / Km Total RON Cap.1 5 1843 Fasonat rădăcina.II.M. Z.10 0.30 - 0. cantitate = 0.I Manopera Pentru 1 (un ) hectar 890.05 stratificat pomi U.

75 36. UM RON 161 .36 - - 14.60 - x x x 47.n.4 312 Strâns fânul şi aşezat ca mulci pe rândul de pomi UM= ha.25 6..Total RON 3157 0. III – Materii şi materiale Nr.Total Z.75 5.36 14.0 2. cantitate= 100 Sapa mare pe rând (1. cantitate= ( 3 x 4) 12.64 - 4.64 0.25 8.89 - 0. transp.0 294 Cosit cu coasa între asimilat rânduri 2 lucrări UM= ha.00 Cap..49 25 912.0 Preparat soluţii pentru 6 tratamente x 500 l UM= mii l. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr. cantitate= 0.a..89 25 1197.63 0. RON/ TOTAL pentru. de Cantitatea crt Nr.22 0. MANOPE -Tarif RON/Z.37 6.a.06 1. articol transformare din NPC/78 caracteristici şi utilajul folosit Ct Ha Ha.. cantitate= 3. cantitate= 1.8 9 1906 2744 20 l apă UM= buc.06 5.96 25 224.69 25 17..27 10 11 12 13 14 Deservit MSPP la 6 tratamente UM= ha.O RA PENTRU ..4 1869 Plivit lăstarii şi dirijarea lor pe direcţia rândurilor UM = mii pomi. cantitate= 3. cantitate= 1.27 - - 7..2 m lăţime) UM= mii m². DENUMIREA UM Cantitatea Valoarea Greut crt.25 0. cantitate= 6 1808 Prăşit pe rând (1.75 - 5. 2.05 - 1.22 PENTRU: 1 (un) ha Tarif 250 RON/ha.60 1.n Tarif pentru RON 555 1 ha Cap.00 1.75 25 43..25 1.89 0.09 7.834 TOTAL 1 (unu) ha .n.O.0 2.a.2 m lăţime) se execută 4 lucrări UM= mii m². 0 1 2 3 4 1 Stropit cu MSPP 9 6 tratamente Anexa 1 0.22 128 TOTAL LUCRĂRI MECANICE Total ha. Lucrarea Coef.05 5.

875 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE SPECIFICARE Cap.directe 5097.0 3.M.I Manoperă: Nr. IV.834 x 2 ) =1. din care pe categorii I 3 5.17 5 - II 6 - III 7 - IV 8 4. Denumirea lucrării din crt.18 - 0.M.3.834 Încărcat şi descărcat îngrăşăminte chimice Se execută două lucrări U. cantitate = ( 0.11 0. = mb .17 2 3246 0. articol normele de muncă .0 1 2 3 1 Pomi altoiţi pentru completarea golurilor 12% Fungicide: 0. Utilaje 555.I Manopera Pentru 1 (un ) hectar 1197. 1(un) ha 3 100 9 6 4 25 40 80 5 2500 360 480 3340 6 200 9 6 215 Cap. Nr.III Materiale 3340.O. din unitatea de măsură şi NTM/98 cantitatea 0 1 1 1954 2 Tăieri pentru formarea coroanei U. cantitate = 0.II.8875 RON Cap.2 % TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE 2 buc.Transporturi de materii şi materiale Nr.Antemăsurătoare – Deviz nr.2 % x 0. DENUMIREA – GRUPA crt 0 1 2 1 Pomi pentru completat goluri Insectofungicide TOTAL TRANSPORTURI PENTRU A: (un) ha Distanţa de transport Km 2 50 50 Total t /Km Tarif RON /t / Km Total Cap.00 4 4.68 Z.0 0.00 RON Total chelt.2.3 % x 3000 l Insectofungicide: 0.IV Transport 4. kg kg A ptr.0 13.06 Volum total t/Km 4 10.O/ UM TOTA L Z.18 - - 162 .25 Cap. 5 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul III a unei plantaţii de PĂR cu desimea de 834 pomi /ha Cap. = t.2 0.12 3.375 4.00 Cantitate transport tone 3 0.

06 4. cantitate= ( 0.4 Strâns manual fânul şi aşezat ca mulci pe rândul de pomi UM= ha.13 25 253.97 25 874.38 25 9.38 5.Tarif RON/Z.36 6 7 8 3157 294 312 0. cantitate= 6.0 Prăşit pe rând – 4 lucrări U. Lucrarea Coef.53 25 563. 4 0.Total Z.38 - 1.n.37 Anexa1 128 TOTAL LUCRĂRI MECANICE Total ha.M....a. DENUMIREA UM 163 Cantitatea Ha 3 1 8 Ha. = mii m². III – Materii şi materiale Nr. cantitate= ( 0.89 - 4 5 1908 2744 1..n.63 7.93 25 48.50 1.4 1 (unu) ha .60 1.a.17 1 Împrăştiat îngrăşăminte chimice cu MIC Anexa 1 275 2 Stropit cu MSPP 900 8 tratamente 0.3 1906 Sapa mare pe rând (1.00 1.75 - 5.13 250 RON 782. de crt Nr.5 Cantitatea Valoarea Greut . .17 2.O .64 0.25 0.75 0. cantitate= ( 0.25 0. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr.36 - - 14.22 0..2 m lăţime) U.25 22.n Tarif pentru 1 ha Cap.5 x 8) 4.0 Deservit MSPP la 8 tratamente UM= mii l.25 Cap.96 3. cantitate = 3.a.7 x 2) 1. = mii m².1 (un) ha Tarif RON /ha.Total RON 2. cantitate = (3 x 4) =12 Preparat soluţie pentru 8 tratamente a câte x 500 l UM= mii l. articol transformare din NPC/78 caracteristici şi utilajul folosit Ct 0 1 2 0.64 - 0. PENTRU: A.O.7 x 2) 1.25 10.4 Cosit între rânduri 2 lucrări UM= ha.M.09 14.89 - - 7.60 - TOTAL MANO PERA PENTR: x x x 34.

0 RON /UM 4 40 80 1 TOTAL RON 5 480 640 834 1954 pentru.44 - - 164 . = t.50 Cap. NTM/98 unitatea de măsură şi cantitatea 0 1 2 1 2022 Tăieri de formarea coroanei U.Transporturi de materii şi materiale Nr.III Materiale 1954. transp.5 17.M.31 RON Total chelt.84 Volum total t/Km 4 2. = t. din normele de muncă . articol Denumirea lucrării din crt. cantitate = 25 3 3246 Încărcat şi descărcat îngrăşăminte chimice U. 6 12 8 834 854 Cap. Nr.M.0 19.M.313 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE SPECIFICARE Cap.25 Cap. 6 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul IV a unei plantaţii de PĂR cu desimea de 834 pomi /ha Cap.5 t x 4 operaţii ) = 2 TOTAL Z.II.Antemăsurătoare – Deviz nr. Utilaje 785.25 III 7 IV 8 9.crt DENUMIREA – GRUPA 0 1 2 1 Insectofungicide Îngrăşăminte chimice TOTAL TRANSPORTURI PENTRU 1 (un) ha Cantitate transport tone 3 0.5 0.2 % Îngrăşăminte chimice complexe TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE 2 3 kg 12 kg 8 kg 834 ptr. = mii pomi .11 0.375 7.O. I 4 9.IV Transport 7.O/ UM 3 11.2.3 % Insectofungicide: 4000 l x 0.I Manopera Pentru 1 (un ) hectar 874.4.25 5 din care pe categorii II 6 6.crt 0 1 2 3.27 6.834 2 3226 Încărcat gunoi şi descărcat în câmp de la 8 – 10 km Se execută două lucrări U.directe 3618.05 0. cantitate = ( 0.I Manoperă: Nr. IV. 1 ha RON Distanţa de transport Km 2 50 20 Total t /Km Tarif RON/t / Km Total RON Cap.06 3. 1 Fungicide: 4000 l x 0.25 0.27 - Z.22 4. cantitate = 0.1 1 0.

4

1906

5 6 7 8 9

1908 2744 3157 294 312

TOTAL MANOPE RA PENTRU

Sapa mare pe rând ( lăţime = 1,2 m ) U.M. = mii m².; cantitate = 3,0 Prăşit pe rând – 4 lucrări U.M. = mii m².; cantitate = (3 x 4) =12 Preparat soluţii ( 10 tratamente a x 600 l ) UM= mii l., cantitate= 6,0 Deservit MSPP la 10 tratamente UM= mii l, cantitate= 6,0 Cosit între rânduri 2 lucrări UM= ha., cantitate= 1,4 Strâns manual fânul şi aşezat ca mulci pe rândul de pomi UM= ha., cantitate= ( 0,7 x 2) 1,4 1 (unu) ha - Total Z.O. -Tarif RON/Z.O - Total RON

2,63

7,89

-

-

7,89

-

1,22 0,09 0,06 4,00 1,25

14,64 0,54 0,36 5,60 1,75

0,36 -

-

14,64 -

-

0,54 1,75 5,60 -

x x x

46,82 25 1163,00

0,60 25 9,00

8,22 25 205,50

22,53 25 563,25

15,47 25 385,25

Cap. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr. Lucrarea Coef. de crt Nr. articol transformare din NPC/78 Ct caracteristici şi utilajul folosit 0 1 2 1 Împrăştiat gunoi de grajd cu MIG – 4 - 25 2,14 t/ha 2 Împrăştiat îngrăşăminte chimice cu MIC 0,17 Anexa1 275 3 Stropit cu MSPU 10 tratamente Anexa 1 0,37 128 TOTAL LUCRĂRI MECANICE Total ha.a.n. PENTRU: A.1 (un) ha Tarif RON /ha.a.n Tarif pentru 1 ha Cap. III – Materii şi materiale Nr. DENUMIREA UM
165

Cantitatea Ha 3 1 1 10

Ha.a.n. 4 2,14 0,17 3,70 6.01 250

RON

1502,5

Cantitatea

Valoarea

Greut

crt 0 1 2 3 4 1 Fungicide: 0,3 % x 6000 l Insectofungicide: 0,2 % x 6000 l Gunoi de grajd semifermentat 25 t / ha Îngrăşăminte chimice complexe TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE 2 kg kg t kg A 3 12 10 25 834

RON /UM 4 40 80 50 1

TOTAL RON 5 800 1250 834

pentru. transp. 6 12 10 25000 834 25856

Cap. IV- Transporturi de materii şi materiale Nr.crt DENUMIREA – GRUPA 0 1 2 3. 1 Insectofungicide Îngrăşăminte chimice Gunoi de grajd TOTAL TRANSPORTURI 1 (un) ha

Distanţa de transport Km 2 50 20 10 Total t /Km Tarif RON /t / Km Total RON Cap.III Materiale 3364,0

Cantitate transport tone 3 0,2 0,8 25

Volum total t/Km 4 10,0 16,0 250,0 265,0 0,375 103,5

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE SPECIFICARE Cap.I Manopera Pentru 1 (un ) hectar 1163,0

Cap.II. Utilaje 1502,5

Cap.IV Transport 103,5

RON Total chelt.directe 6133,0

3.3.1.Antemăsurătoare – Deviz nr.3 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul I a plantaţiei de PRUN cu desimea de 500 pomi la hectar Cap. 1 Manoperă : Nr. Nr.artic Denumirea lucrării din ctr dinNTM/9 normele de muncă 2 Unitate de măsură şi cantitatea 0 1 2 1 1906 - Sapa mare pe rând(500x4,8) UM= mii m2 cantit=2,4 2 3135 - Deservit semănătoarea SUP-21 UM=ha cantit=0,70 3 2744 - Pregătit soluţia pt.4 ZO UM TOTAL ZO Din care pe categorii I 3 4 2,63 6,31 0,14 0,10 0,09 0,14
166

II 6 -

III 7 6,31 0,10 -

IV 8 0,14

5 -

4

3157

-

5

1907

-

tratamente a câte 400l UM=mii l cantit=1,6 Deservit MSPP la 4 0,06 0,24 tratamente UM=ha cantit=4 Prăşit cu sapa pe 1,22 11,71 rândul de pomi 4 lucrărix2,4 mii mp UM=mii m2 cantit=9,6 Plivitul lăstarilor şi dirijarea lor pe direcţia rândurilor UM= mii pomi cantit=0,5 6,06 3,03

0,24

-

-

-

-

-

11,71

-

6

1869

-

-

-

3,03

-

7

294

-

8

312

-

Cosit între rânduri-2 4,00 6,08 lucrări UM=ha cantit=(0,76x2) 1,52 Strâns fânul şi aşezat 1,25 1,90 ca mulci pe rândul de pomi UM=ha cantit=1,52 - Total ZO uri X X X 29,51 25 737,75 - Tarif RON/ZO - Total RON

-

-

-

6,08

-

-

-

-

0,24 25 6,0 -

-

21,15 25 528,7 5

8,12 25 203,0

TOTAL MANOPERA PENTRU

1(unu) ha

Cap. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr. crt 0 1 Lucrarea Caracteristici şi utilajul folosit 1 normală în Nr.art.din NPC/79 anexa 1 2 livadă(după 242 CT coef.de transf. 3 1,30 Cantitatea ha ha a. n 4 1 2 1 4 RON 1,30 1,18 0,54 1,48 4,50 250 1125 5

Arătura plantare) 2 Discuit arătura – 2 lucrări 3 Semănat amestec de ierburi perene 4 Stropit în livadă – 4 tratamente TOTAL - Total LUCRĂRI 1(un) ha - Tarif MECANICE - Total PENTRU Cap.III - Materii şi materiale Nr. Denumirea UM

254 0,59 107 0,54 121 0,37 Ha a. n RON / ha a. n pentru un ha

Cantitatea
167

Valoarea

Greut.pentru

crt 0 1 1 Sămânţă de lolium perene 2 Sămânţă de trifoi alb 3 Fungicide 1600 l x0,3% 4 Insecticide 1600 l x0,2% TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE 2 Kg 3 14

RON/ UM 4 10

Total RON 5 140 210 192 256 798

transport 6 14 7 4,8 3,2 29

Kg 7 30 Kg 4,8 40 Kg 3,2 80 pentru 1(unu) hectar

Cap.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr. Denumirea - Grupa Distanţa de Cantit.tr crt transp km ansport. t 0 1 2 3 1 Sămânţă şi insectofungicide 50 0,03 2 Apă pt.4 tratamente 2 1,60 - total t /km -A:1(ha) - tarif RON / t / km - total RON TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.I Cap.II manopera utilaje Pentru 1(un) 737,75 1125,0 hectar

Volum total t/km 4 1,5 3,2 4,7 0,375 1,762

Cap.III materiale 798,0

RON Cap.IV Total cheltuieli transport directe 1,762 2662,51

3.3.2.Antemăsurătoare – Deviz nr.4 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii de PRUN cu desimea de 500 pomi la hectar Cap. 1 Manoperă : Nr. Nr.artic Denumirea lucrării din normele ctr dinNTM/ de muncă 92 Unitate de măsură şi cantitatea 0 1 2 1 1952 - Tăieri pt.formarea coroanei UM=mii pomi cantit=0,5 2 1835 - Săpat gropi pt. completarea golurilor 12% UM=buc cantit=60 3 1773 - Făcut şanţ de 50x50 pt.stocat UM=ml cantit=2 ZO UM 3 2,08 0,11 0,05 TOTAL ZO I 4 1,04 6,60 0,10 5 -

Din care pe categorii II 6 III 7 6,60 0,10 IV 8 1,04 -

168

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1775 1843 1845 1866 1906 1907 2744 3157 294 312 1869

TOTAL MANOPE RA PENTRU

Stratificat pom în şanţ UM=mii buc cantit=0,06 - Fasonat şi mocirlit rădăcina UM=mii pomi cantit=0,06 - Repartizat pomi la gropi UM=mii pomi cantit=0,06 - Plantat pomi lucrare completă UM=buc cantit=60 - Sapa mare pe rând(4,8x500) UM=mii m2 cantit=2,40 - Prăşit pe rând- 4 lucrări UM=mii m2 cantit=(4x2,4) 9,6 - Pregătit soluţia pentru 5 trat. UM=mii l cantit=2,0 - Deservit MSPP-5 tratamente UM=ha cantit=5,0 - Cosit intre randuri-2 lucrari UM=ha cantit=1,52 - Strans fan si asezat ca mulci UM=ha cantit=1,52 Plivit lastari si dirijarea lor pe directia randurilor UM mii pomi cant. 0,5 - Total ZO uri 1(unu) - Tarif lei/ZO - Total RON

-

1,82 3,33 3,13 0,02 2,63 1,22 0,09 0,06 4,00 1,25 6,06 X X X

0,11 0,20 0,19 1,20 6,31 11,71 0,18 0,30 6,08 1,90 3,03 38,95 25 973,75 -

O,20 0,19 0,30 -

-

0,11 6,31 11,71 3,03 -

1,20 0,18 6,08 1,90

0,69 25 17,25

-

27,86 25 696,5

10,40 25 260,0

Cap. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr.c Lucrarea CT coef.de rt Caracteristici şi utilajul folosit transf. 0 1 2 1 Stropit cu MSPP 5 tratamente 0,37 TOTAL -Total ha.a.n LUCRĂRI 1(un) ha - Tarif RON/ha a.n MECANICE - Total pentru un ha PENTRU : Cap.III - Materii şi materiale Nr. Denumirea UM Cantitatea
169

Ha 3 5 RON

Cantitatea Ha a.n 4 1,85 1,85 250 450

Valoarea

Greut.pentru transport

crt 0 1 2 3 1 2 Pomi pentru completat goluri Buc 12% Fungicide : 2000 l x 0,3% Kg Insecticide : 2000 l x 0,2% Kg 3 60 6 4

RON Total /UM mii lei 4 5 20 1200,0 40 80 240,0 320,0 1760,0

6 60 6 4 70

TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE

pentru 1(unu) hectar

Cap.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr. Denumirea - Grupa crt 0 1 1 Pomi 2 Insectofungicide 3 - total t /km -A:1(ha) - tarif RON / t / km - total RON TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.I Cap.II manopera utilaje Pentru 1(un) 973,75 450,0 hectar

Distanţa de Cantit.transport. transp km t 2 3 50 0,1 50 0,01

Volum total t/km 4 5,0 0,5 5,5 0,375 2,062

Cap.III materiale 1760,0

Cap.IV transport 2,062

RON Total cheltuieli directe 3185,812

3.3.3.Antemăsurătoare – Deviz nr.5 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul III a unei plantaţii de PRUN cu desimea de 500 pomi la hectar Cap. 1 Manoperă : Nr. Nr.artic Denumirea lucrării din ctr dinNTM normele de muncă /92 Unitate de măsură şi cantitatea 0 1 2 1 1954 - Tăieri pt.formarea coroanei UM=mii pomi cantit=0,5 2 3 2037 redus 3/4 2744 Strângerea ramurilor şi scoaterea lor la alei UM=ha cantit=1 ha Pregătit soluţia pt.6 tratamente a câte 500 l UM=mii l cantit=3,0 ZO UM 3 5,0 TOTAL ZO I 4 2,50 5 -

Din care pe categorii II III IV 6 7 8 2,50

1,44 0,09

1,44 0,27

1,44 -

-

-

0,27

170

4 5 6 7 8

3157 1906 1908 3246 1868

9

294

10

312

TOTAL MANOPERA PENTRU

Deservit MSPP la 6 tratamente UM=ha cantit=6 - Sapa mare pe rând (4,8 mx500) UM=mii m2 cantit=2,4 - Prăşit pe rând(4 lucr x 2,4) UM= mii m2 cantit=9,6 - Încărcat şi desc îngr.chim. -4 operaţiuni UM=t cantit=0,5 x 4=2 - Administrat îngr.chim.câte 1 kg/pom UM=mii pomi cantit=0,5 - Cosit între rânduri 2 lucrări UM=ha cantit=(0,76 x 2) 1,52 - Strâns iarba cosită şi aşezarea ca mulci pe rândul de pomi UM=ha cantit=1,52 - Total ZO uri 1(unu) - Tarif RON/ZO - Total RON

-

0,06 2,63 1,22 0,11 1,54

0,36 6,31 11,71 0,22 0,77

0,36 -

0,22 O,77

6,31 11,71 -

-

-

4,00

6,08

-

6,08

1,25

1,90

-

-

-

1,90

X X X

31,56 25 789,0

1,80 25 45,0

0,99 25 24,75

18,02 25 450,5

10,75 25 268,75

Cap. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr. Lucrarea Nr.art.din CT crt Caracteristici şi utilajul folosit NPC/79 coef.de ha anexa 1 transf. 0 1 2 3 4 1 Stropit în livadă cu MSPP-6 128 0,37 6 tratamente 2 Administrat îngr.chim. 275 0,17 1 TOTAL - Total Ha a. n LUCRĂRI 1(un) ha - Tarif RON / ha a. n MECANICE - Total pentru un ha RON PENTRU

Cantitatea ha a. n 5 2,22 0,17 2,39 250 597,5

Cap.III - Materii şi materiale Nr. Denumirea

UM

Cantitatea
171

Valoarea

Greut.pentru

13 - 172 .IV transport 4.chim.22 1.75 0.0 80.53 3.22 0.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.Administrat îngr.Strângerea ramurilor şi redus scoaterea lor la alei 3/4 UM=ha cantit=1 ha 3 3246 .tr crt transp km ansport.031 RON Total cheltuieli directe 2730.chimice UM=mii pomi cantit=0.total t /km 1 (unu) ha .0 500.0 480.5 hectar Cap. 1 Manoperă : Nr Nr.4 operaţiuni UM=t cantit=2 t 4 1868 .6.Antemăsurătoare – Deviz nr. Denumirea lucrării din ctr artic normele de muncă dinNT Unitate de măsură şi M/92 cantitatea 0 1 2 1 1955 .77 Din care pe categorii II III IV 6 7 8 3.Grupa Distanţa de Cantit.87 2.11 0.5 2 2037 . Denumirea .3.015 2 Ingrasaminta chimice 20 0.375 4.3% 2 Insecticide : 300 l x 0.0 500.II manopera utilaje A-Pentru 1(un) 789.Încărcat şi descărcat îngr.total RON TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.54 0.87 0.0 transport 6 9.0 597.tarif RON / t / km .50 .0 10.0 40.87 0.0 Kg 6. t 0 1 2 3 1 insectofungicide 50 0.Tăieri pt.2% 3 Îngrăşăminte chimice TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE Lei/UM 2 3 4 Kg 9.13 2.031 Volum total t/km 4 0.0 6.I Cap.formarea coroanei UM=mii pomi cantit=0.75 10.crt 0 1 1 Fungicide : 300 l x 0.77 5 2.6 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul IV a unei plantaţii de PRUN cu desimea de 500 pomi la hectar Cap.III materiale 1340.5 ZO UM TOTAL ZO I 3 4 6.25 3.0 Kg 500 1 pentru 1(unu) hectar Total RON 5 360.0 134.0 515 Cap.0 Cap.

3% Insecticide : 4000 l x 0.22 11.63 6. Denumirea .2% Îngrăşăminte chimice complexe TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE UM 2 Kg Kg Kg Cantitatea 3 12 8 500 Valoarea Lei/UM Total mii lei 4 5 40 480 80 360 1 500 134.a.90 33.08 1.83 25 845.31 UM=mii m2 cantit=2. Lucrarea CT coef.Total RON X X 0.Total pentru un ha RON PENTRU : Cap.Materii şi materiale Nr.96 250. 173 Volum total t/km .pentru transport 6 12 8 500 520 pentru 1(unu) hectar Cap.III .37 8 TOTAL -Total ha.52 Strâns iarba cosită şi 1.48 6.Grupa Distanţa de Cantit.02 25 450.86 25 96.4 Prăşit pe rând 4 lucrări 1.47 25 286.n 4 2.48 25 12.5 11.0 740.n MECANICE .90 - - 6.Total ZO uri X .Tarif RON/ha a.08 1.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.tr crt transp km ansport.36 tratamente a câte 500 l UM=mii l cantit=4.5 18.5 6 7 1906 1908 2744 - Sapa mare pe rând 2. Ha 0 1 2 3 1 Stropit cu MSPP .0 Greut.8 tratamente 0.52 .71 - 0.75 TOTAL MANOPERA PENTRU 1(unu) ha Cap.25 aşezarea ca mulci pe rândul de pomi UM=ha cantit=1.00 lucrări UM=ha cantit= 1.06 tratamente UM=ha cantit=8 Cosit între rânduri 2 4.48 - - - 6.31 11.0 Cantitatea Ha a.96 2.n LUCRĂRI 1 (un) ha .6 Pregătit soluţie pentru 8 0.0 3. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr. Denumirea crt 0 1 2 3 1 Fungicide : 4000 l x 0.09 0.71 UM=mii m2 cantit=9.36 8 9 10 3157 294 312 - 0.0 Deservit MSPP la 8 0.75 0.Tarif RON/ZO .de crt Caracteristici şi utilajul folosit transf.

375 9.75 26 0.77 1.31 11.5 2 2037 .3.total t /km 1 (unu) ha .chim.I Cap.52 4 26 .Sapa mare pe rând UM=mii m2 cantit=2.82 3.80 1.chimice UM=mii pomi cantit=0.4 8 1908 .Încărcat gunoi de grajd UM=t cantit=(500 x 20)=10 6 1867 .Administrat gunoi de grajd redus1/ UM=ha cantit=1.Încîrcat şi descărcat îngr.67 6.IV transport 9.22 0.chimice + insectofungicide 2 50 3 0.82 3.0 Cap.5 5 3223 .11 1.77 1.total RON TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap. 1 Manoperă : Nr.5.6 ZO UM 3 15.31 11.33 0.Antemăsurătoare – Deviz nr.tarif RON/ t / km .Strângerea ramurilor şi redus scoaterea lor la alei 3/4 UM=ha cantit=1 ha 3 3246 .t 0 1 1 Transport îngrăş.18 1.54 0.artic Denumirea lucrării din ctr dinNTM normele de muncă /92 Unitate de măsură şi cantitatea 0 1 2 1 1956 . Nr.formarea coroanei UM=mii pomi cantit=0.Tăieri pt.71 5 0.4 operaţiuni UM=t cantit=2 T 4 1868 .Prăşit pe rând 4 lucrări UM=mii m2 cantit=9.0 Cap.33 - 174 .63 1.75 RON Total cheltuieli directe 2935.5 3.0 2 7 1906 .7 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul V a unei plantaţii de PRUN cu desimea de 500 pomi la hectar Cap.Administra îngr.III materiale 1340.22 0.71 7 8 7.67 2.75 740.II manopera utilaje Pentru 1(un) hectar 845.67 - Din care pe categorii II III IV 6 6.80 1.66 0.63 6.22 TOTAL ZO I 4 7.

90 11 294 - 0.2% Îngrăşăminte chimice complexe 1kg/pom 4 Gunoi de grajd semifermentat 20kg/pom TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE 0 1 2 3 UM Cantitatea 2 Kg Kg Kg t 3 14.09 tratamente a câte 500 l UM=mii cantit=4.02 25 450.08 - - - 6.52 Pregătit soluţie pentru 8 0.52 25 1063.Grupa Distanţa de Cantit.Materii şi materiale Nr.46 25 111.48 25 12.0 80 768.0 TOTAL MANOPERA PENTRU 1(unu) Cap.n LUCRĂRI 1(un) ha .08 1.a.52 Strâns iarba cosită şi 1.0 50 500.9 2744 - 10 3157 - Cosit între rânduri 2 4.96 2.48 - - - X X X 42.Tarif RON/ZO . Denumirea crt 1 Fungicide : 4000 l x 0.5 18.III . Denumirea .Total RON 0.n 4 2.3% Insecticide : 4000 l x 0.43 12 312 - 0.pentru transport 6 15 10 500 10000 10525 Cap.37 8 TOTAL -Total ha.8 Deservit MSPP la 8 tratamente UM=ha cantit=8 .Tarif RON/ha a.0 lucrări UM=ha cantit= 1.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.de crt Caracteristici şi utilajul folosit transf. Lucrarea CT coef. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr.0 2344.56 25 489.0 4.0 740.Total pentru un ha RON PENTRU : Cap.90 - - - 1.25 aşezarea ca mulci pe rândul de pomi UM=ha cantit=1.48 0.0 Valoarea RON/UM Total RON 4 5 40 576.4 9.0 1 500.43 - - - 0.n MECANICE .06 6.0 0. t 175 Volum total t/km .Total ZO uri .8 tratamente 0. Ha 0 1 2 3 1 Stropit cu MSPP .tr crt transp km ansport.0 pentru 1(unu) hectar Cantitatea Ha a.0 19.96 250.6 500 10.0 Greut.

chimice 0. Nr. Denumirea lucrării din Z.8 × 4)=3.408 3 3091 Marunţit îngr.=0.22 3.41 4 1867 Administrat manual 1. 20%grad de acop.tarif RON/ t / km . cantit.II utilaje 740.375 47.625 3.11 0.90 3.66 2. UM=ha.75 2 3246 Incârcat şi descărcat îngr.54 0. Distanţa de plantare 8 m între rânduri şi 6 m pe rând.chimice + insectofungicide 2 Gunoi de grajd .04 0. mur.8 1.6 0.31 îngrăşăminte chimice UM=0.total t /km :1(ha) .90 9 1908 Prăşit în jurul pomilor 2 2.1. din normele de muncă ZO I II III IV NTM/92 Unitatea de măsură şi cantitatea 0 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2863 Defrişarea de porumbar .625 4 27 100 Cap. 18. cantitate(2x0.1 Transport îngrăş. Cap.10 mii m2 cantit.I manopera Pentru 1(un) hectar 1063.4.2 5 3135 Deservit semănătoarea 0.6 UM=t.8 8 2740 Stropit pomii cu Vermorelul 3. paducel.525 10 127 0.66 ( AS-S) UM=mii l.total RON TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.=1. cantit.04 chimice 2 operaţiuni UM=t. =0.III materiale 2344.08 UM=ha.cantitate=0. cantit.2 176 .625 RON Total cheltuieli directe 4194.=(0. 0. I .10 2.33 2. 0.0 Cap.2 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul I a unei plantaţii de NUC cu desimea de 208 pomi/ha.07 0.07 tratamente UM =mii l.0 Cap.IV transport 47.08 0.09 0. 4m × 4 lucr. Art.0 6 1906 Sapă mare.Manoperă Nr. 4m2/pom UM= 2. UM=mii m .0 0 1 2 50 10 3 0.6 14 14 maceş.08 0.cantitate=0.O Total Din care pe categorii Crt.63 2.31 0.8 7 2744 Pregătit soluţie pentru 4 0.208)=0.14 0. cantit.Antemăsurătoare –Deviz nr.

6 ha 3 2 2 Cantitatea Ha a.uri × Tarif RON /Z.26 250 565 Greutatea pt. II. de crt.0 0.54 lucrări TOTAL LUCRĂRI 1 ( un) ha Total ha a.00 2. cantit=2 Plivit lăstari şi dirijarea lor 6. Denumirea Crt 0 1 1 Îngrăşăminte chimice complexe UM 2 Kg Cantitatea 3 500 15 7 2.25 20.03 +seminţe de ierburi perene TOTAL 1 (UN) Total t/km.25 10.5 26.n. TRANSPORTURI HA Tarif RON /t/km 177 Volum total t/km 4 25 1.O.5 0. 4 1.25 mulci lângă pomi UM=ha. III – Materii şi materiale Nr.73 25 268.375 . transport 6 500 15 7 2.10 11 294 312 12 2869 TOTAL MANOPERA Cosit manual între pomi 4. MECANICE Tarif RON/ha a.r.6 530 RON Valoarea RON/ Total UM RON 4 5 1 500 10 30 40 80 150 210 96 128 1084 2 Seminţe de lolium perene Kg 3 Seminţe de trifoi alb Kg 4 Fungicide: 800 l × 0.31 25 857. – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr.50 2.208 1 (un) ha Total Z. Lucrarea caracteristică şi utilajul folosit C T coef.05 25 501. transp. tone 0 1 2 3 1 Îngrăşăminte chimice 50 0. cantit. × Total RON × 8.0 (2lucr.n PENTRU : Total pentru un ha Cap.8 – 2 lucrari 0.4 1.cantitate=0. Denumirea grupa Distanţa de Cantitatea Crt.08 2.25 Cap.02 3. transp.50 8.06 pe direcţia rândurilor UM=mp. transf.2% Kg TOTAL VALOARE pentru 1 (un) MATERII ŞI hectar MATERIALE Cap.5 2 Insectofungicide 50 0.45 25 86.08 25 2.05 34.O.75 0.=2 Strâns fânul şi aşezarea ca 1.59 Semănat amestec de ierburi perene –2 0.Transporturi de materii şi materiale Nr. IV.4 1. 0 1 2 Discuit cu GD -2.18 1.3% Kg 5 Insecticide : 800 l × 0.) UM=ha.05 0.

Pomi.13 0. =1.3 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii de NUC cu desimea de 208 pomi/ha Cap.0 9 1908 Prăşit în jurul pomilor câte 4 m2 1.=25 3 1843 Fasonat rădăcină făcut mocirlă şi 3.O.10 mocirlet UM=mb. goluri 12% 0.8 7 2744 Preparat soluţie pentru 5 0. =2.38 Total cheltuieli directe 2606.=3.90 3. cantit=25 2. cantit.75 Cap.09 0.22 3.38 RON Cap.09 tratamente a 200 l UM=mii. cantit.Antemăsurătoare – Deviz nr. cantit =0.=1.IV transport 99.=0..PENTRU TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare pentru 1 (un )hectar Total RON 99.21 redus1/ UM=nr.208 2 2 1832 Săpat gropi pentru completări de 0. cantit.90 se execută 4 lucrări UM= mii m2.04 0.13 goluri 12% 5 UM=buc.10 6 1906 Sapa mare în jurul pomului UM=mii m2 .33 UM=mii l.00 lucrări UM=ha . Art.cantit =0. cantit..03 4 1845 Repartizat pomi la gropi 3.II Utilaje 565 Cap.33 3. cantit.25 2.10 2.13 3.12 3.O.3. cantit. Denumirea lucrării din normele Z.00 8.4.50 UM=buc. din de muncă Z.I .I Manopera 857.63 2.Manopera Nr. cantit.13 3.33 0.III Materiale 1084 Cap. Total Crt.10 0.22 0.=0.0 8 2740 Stropit pomii cu vermorel AS-5 3. Din care pe categorii NTM/92 Unitatea de măsură şi cantitatea 0 1 2 3 4 5 6 7 8 1 1952 Tăieri de formarea coroanei 1.03 5 1866 Plantat pomi nr.0 8.09 UM=mb.09 0.02 0.2 10 294 Cosit manual între pomi –2 4.0 11 312 Strâns iarbă cosită şi aşezată ca 1.09 0.50 mulci în jurul pomilor UM=ha .=2 178 ..5 0.50 2.33 3. cantit. Nr.

Cantitatea Crt.26 11.0 MATERII ŞI Tarif RON /t/km 0.Materii şi materiale Nr. de transport transport tone 0 1 2 3 4 1 Pomi şi insectofungicide 50 0.63 1.r.2% TOTAL 1 (un ha VALOARE MATERIALE 0 1 Valoarea RON Total / UM RON 4 5 20 500 40 80 120 160 Greutatea pentru transport 6 50 3.06 3.58 25 264. ha 0 1 2 3 TOTAL LUCRĂRI MECANICE 1(un) ha Total ha a.25 10.375 MATERIALE Total RON 1. 4 un ha Cap III.0 Capitolul IV. Denumire grupa Distanţa Cantitatea Volum total t/km crt. Total pentru RON UM 2 Buc Kg kg Cantitatea 3 25 3 2 780 Ha a.n.3% 3 Insecticide :1000 × 0.63 1.5 5. Denumirea crt.Transporturi de materii şi materiale Nr.III Cap.75 8.IV Total cheltuieli Manopera Utilaje Materiale Transport 179 .0 TOTAL 1 (un ) ha Total t/ha 3. × TARIF RON /Z.cantitate=0.25 8. 1 Pomi pentru completări goluri 12% 2 Fungicide :1000 × 0.5 TOTAL MANOPERA Plivitul lăstarilor şi dirijarea lor pe 6. Lucrarea CT coef.O TOTAL RON × CAP. Tarif RON/ha a.26 33. Caracteristici şi utilaje folosite de transf.O. II-Utilaje :lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr.cantitate=1.0 3.85 25 846.125 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE RON Specificare Cap.13 25 278.5 12.0 2. I Cap.208 1 (unu)ha TOTAL Z.06 direcţia rândurilor UM=mp.14 25 303.12 13 2037 1869 Strâns ramurile şi scoase la alei UM=mii mp.II Cap.n.

=mii pomi .38 3.22 4. Denumirea lucrării din Crt din normele de muncă NTM/92 Unitatea de măsură şi cantitatea 1 1952 Tăieri pentru formarea coroanei U. cantit =1.25 8 9 2037 1869 5.13 25 278.O.00 2.90 8.63 1. cantit. =2.5 TOTAL MANOPERA PENTRU × × × Cap. art.5 Plivitul lastarilor si dirijarea lor pe directia randurilor UM=mb.33 1.Antemăsurătoare .cantitate=0.5 5 6 7 1908 294 312 Prăşit 4 m2 în jurul pomilor de 4 ori UM=mii m2 .2 5 7.00 1.I .3.10 0.O. 4 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul III a unei plantaţii de NUC cu desimea de 208 pomi/ha Cap. Total ZO 4.0 Strâns iarba cosită şi aşezare camulci în jurul pomilor UM=ha : cantit. cantit.2 Cosit manual între pomi –2 lucrări UM=ha . =0.14 5.00 2.Manopera Nr.2 2 1866 Sapa mare în jurul pomilor UM=mii m2.00 Din care pe categorii I II III IV 4.=2 Strans ramurile si scoase la alei UM=mii mp.3 25 432. cantit.08 2.Deviz nr.2 5 17.26 35.68 25 892 8.14 5.-Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole 180 .63 1. =1.63 0.00 1.06 8. Nr.10 0.M.25 25 181.25 - 780.cantitate=1.5 4 2740 Stropit pomii cu vermorelul AS UM=mii l. Total RON Z.16 2.pentru 1(un ) ha 846.208 1 (unu) ha Total Zouri Tarif RON/Z.II.90 8. =3. cantit.00 3.50 3.4.75 6.09 3.16 2.8 3 2744 Preparat soluţie pentru 5 tratament a 300 l UM= mii l.125 1627.26 11.50 2. cantitatea =0.

h.375 0. TRANSPORT Tarif tarif RON /t/km PENTRU : Total TOTAL CHELTUIELI DIRECTE SPECIFICARE Cap. × 0.19 Cap. III Materiale 420 RON Cap.0 Valoarea RON Total / RON UM 4 5 40 180 80 240 420 Greutatea pentru transport 6 1.19 3. IV Total cheltuieli Transport directe 0.3% Kg. de trans.Nr.IV. I Manopera pentru 1 ( un ) hectar 892.5 0.0 TOTAL 1 (un) ha Total t/km. Insecticide :1500 l.5 Cap. Crt 0 Lucrarea Caracteristici şi utilaje folosite 1 CT Coef.00 - Cantitatea transportată tone 3 0. Insectofungicide 5. 0 1 2 1. transport Km.0 7. 5 181 .5 3.19 1312. × 0.r. Tarif RON/ha a.Deviz nr. Denumirea Crt 0 1 2 UM Cantitatea 1 2 Fungicide 1500 l. Denumirea –grupa Distanţa de crt. Total pentru un ha RON Cap. Transporturi de materii şi materiale Nr.01 RON Volum total t/km 4 0.a.5 3. 2 Cantitatea 3 4 TOTAL LUCRĂRI MECANICE PENTRU : 1(un) ha Total ha .4.II Utilaje Cap.5 0.5. TOTAL -pentru 1 (un) hectar VALOARE MATERII ŞI MATERIALE 3 4.Antemăsurătoare . III – Materii şi materiale Nr.2% Kg.

=0. cantit. cantit.63 8.0 1.Manopera Nr. =2 8 294 Cosit manual între pomi –2 lucrări UM =ha .54 2.208 Marunţit îngr.8 3 1868 Administrat manual îngrăşăminte chimice UM=mii pomi.63 0.33 1.66 3.18 6.09 3.75 8.cantit.42 0..=2 7 1908 Prăşit în jurul pomilor 4 m2 Se execută 4 lucrări UM =mii m2.63 6.= 2 9 312 Strâns iarba cosită şi aşezarea ca mulet în jurul pomilor UM= ha .41 1 (unu) ha Total ZO uri Tarif RON/ZO ZO UM Total ZO I Din care pe categorii II III IV 3 2. Nr.08 1. UM=mii l.42 0.90 8.0 6 2740 Stropit pomi vermorel AS-S UM =mii l.=0. Denumirea lucrării din crt art.50 5.31 2. cantit. =2 10 2037 Strâns ramurile şi scoase la alei UM=mii mp.26 0.26 TOTAL MANOPERĂ × × 182 7.chimice UM=t.50 0.cantitate=0.90 8.cantitate=1.1 25 0.08 5 6 7 8 0.25 0.26 25 15. normele de muncă din Unitatea de măsură şi NTM/9 cantitatea 2 0 1 2 1 1952 Tăieri pentru formarea coroanei Um=mii pomi.66 3.4 × 2=0.08 25 0. cantit =0.18 6.08 0.11 4 0.=0.0 2.6 11.6 34. cantit.2 2 1775 Încărcat şi descărcat îngrăşăminte chimice 2 operaţiuni UM=1.2 4 1866 Sapa mare în jurul pomilor UM=mii m2 cantit.14 1.26 25 . cantit.8 5 2744 Preparat soluţie pentru 5 tratamente a 400 l. cantit.10 0.10 0. =2.22 4.00 2.31 2.5 11 12 1869 3091 Plivitul lăstarilor şi dirijarea lor pe direcţia rândurilor UM=mb.5 25 1.06 0.pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul IV aunei plantaţii de NUC cu desimea de 208 pomi/ha Cap.cantitate=0.I .

0 Volum total t/km 4 21 21. TRANSPORTURI ha Tarif RON /t/km PENTRU Total TOTAL CHELTUIELI DIRECTE SPECIFICARE Cap. Denumirea –grupa Distanţa crt.-Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr. IV Transport 8.Deviz nr.Antemăsurătoare .Total RON × 852.r.h.5 Cap.5 Cap. Total pentru un ha Cantitatea ha Ha a.2% Kg. de transf. 0 1 2 1. 3 Insecticide :2000 l. Denumirea Crt UM Cantitatea 3 400 4.II Utilaje - Cantitatea transportată tone 3 0.5 Cap. × 0.375 8.0 3.50 80 240 3.00 0 1 2 1 Îngrăşăminte chimice complexe Kg.IV. 0 1 2 TOTAL LUCRĂRI MECANICE PENTRU : 1(un) ha Total ha .a. Lucrarea CT Crt Caracteristici şi utilaje folosite Coef. de transport Km. III – Materii şi materiale Nr.II.00 0.5 2. Tarif RON/ha a.4. I Manopera pentru 1 ( un ) hectar 852. . 6 183 . III Materiale 820. × 0.5 181.5.00 820 410 Cap.n 3 4 RON Cap.3% Kg.00 287. 2 Fungicide 2000 l. Îngrăşăminte chimice +Insectofungicide 50 TOTAL 1 (un) Total t/km. TOTAL -pentru 1 (un) hectar VALOAREA MATERII ŞI MATERIALE Valoarea Greutatea pentru RON Total transport / UM RON 4 5 6 1 400 400 40 180 1.Transporturi de materii şi materiale Nr.41 RON RON Cap.5 381..00 Total cheltuieli directe 1680.50 3.

33 1.-Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr. cantit.63 2.O.pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul VI a unei plantaţii de NUC cu desimea de 208 pomi/ha Cap.cantitate=1.0 4 1866 Sapa mare în jurul pomilor 2.22 3. art. cantit.I .10 UM=mii m2 cantit.30 tratamente UM=ha . cantit.23 tratamente a 500 l.25 2.= 2 9 312 Strâns iarba cosită şi 1.84 0. Gunoiul de grajd UM=t cantit.63 alei UM=mii mp.=5 7 1908 Prăşit în jurul pomilor 4 m2 1.O. 25 25 25 25 25 × Total RON 750.02 0.208 TOTAL 1 (unu) ha Total Z.30 13.50 aşezarea ca mulet în jurul pomilor UM= ha .2 8 294 Cosit manual între pomi –2 4.00 × MANOPERA Tarif RON/Z.90 3.=0.=4 3 1867 Administrat îngrăşăminte 1. Total crt din normele de muncă UM Z. Lucrarea 184 CT Cantitatea .cantitate=0. cantit. cantit.00 12km.33 natural în jurul pomilor 20kg/pomi UM=ha . şi descărcat în comp.8 5 2744 Preparat soluţie pentru 5 0.II.O.5 6 3157 Deservit MSPP la 5 0.5 181.50 2.=0.00 8. transportat la 80. Nr.30 0.5 225. I II III IV NTM/9 Unitatea de măsură şi 2 cantitatea 0 1 2 3 4 5 6 7 8 1 1953 Tăieri pentru formarea 3.10 2. =2 10 2037 Strans ramurile şi scoase la 5.5 11 1869 Plivitul lăstarilor şi dirijarea 6.26 9.77 0.75 8.06 1.90 UM =mii m2. cantit. =3.33 1.00 1. Denumirea lucrării din Z.46 7.Manopera Din care pe categorii Nr.25 1.09 0.5 336. UM=mii l..77 coroanei Um=mii pomi.00 8.0 × Cap.06 0.5 7.O.26 1.63 8.cantit. =2.=1.26 lor pe direcţia rândurilor UM=mp. uri 30.23 0.00 lucrări UM =ha .2 2 3226 Încărcat.

0 Coef. × 0. × 0.4.85 1. III Materiale 760.375 15.II Utilaje 462.n 4 1.19 Cap.r.5 Cap. .001 RON Volum total t/km 4 40 0.0 RON Cap.00 6.2% Kg.19 1988. Tarif RON/ha a. de transport Km. TRANSPORTURI Tarif tarif RON /t/km Total TOTAL CHELTUIELI DIRECTE SPECIFICARE Cap.5 Greutatea pentru transport 6 4000 6 4.50 0.Antemăsurătoare . Denumirea –grupa Distanţa crt.0 4010 TOTAL LUCRĂRI MECANICE RON Valoarea RON/ Total UM RON 4 5 50 200 40 240 80 320 760 Cap. Denumirea Crt 0 1 2 1 Gunoi de grajd t 2 Fungicide 2000 l.19 3. Total pentru un ha UM Cantitatea 3 4.0 4. TOTAL -pentru 1 (un) hectar VALOAREA MATERII ŞI MATERIALE Cap.85 250 462.5 Cantitatea transportată tone 3 4 0.IV.h. 2 0.. III – Materii şi materiale Nr. 7 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul VI a unei plantaţii 185 .a. 3 Insecticide :2000 l. 0 1 2 1. IV Total cheltuieli Transport directe 15.50 40.37 ha 3 5 Ha a.Deviz nr.Transporturi de materii şi materiale Nr.6.3% Kg. I Manopera – pentru 1 ( un ) hectar 750. de trans.Crt 0 1 Caracteristici şi utilaje folosite 1 Stropit cu MSPP-5 tractoare 1(un) ha Total ha . Gunoi de grajd 10 2 Insectofungicide 50 TOTAL 1 (un) ha Total t/km.

cantitate=1.06 8.75 6.02 0. 186 Din care pe categorii Z.36 3.O. =3.O.cantitate=0.208 TOTAL 1 (unu) ha Total Z.31 2.77 0. cantit.44 25 7.06 5.31 2.= 2 9 312 Strâns iarba cosită şi aşezarea ca mulet în jurul pomilor UM= ha . Nr.26 11./ha UM=mii l.=0.26 8.=0.63 1.50 0..I .36 0.de NUC cu desimea de 208 pomi/ha Cap.0 6 3157 Deservit MSPP la 6 tratamente UM=ha . UM 3 3.75 6.27 3.=0.10 25 0.77 0.63 1.cantitate=1.=0.63 1.00 2. art.=6 7 1908 Prăşit în jurul pomilor 4 lucrări UM =mii m2.02 0.25 0.22 4.0 1.5 13 1869 Plivitul lăstarilor şi dirijarea lor pe direcţia rândurilor UM=mb.90 8.27 0.54 2.84 0.08 1. cantit.18 25 9.cantitate=0. cantit.50 5. =3.O.26 8.53 0.5 11 1869 Plivitul lăstarilor şi dirijarea lor pe direcţia rândurilor UM=mb.11 Total Z. cantit. cantit. cantit.8 5 2744 Preparat soluţie pentru 6 tratamente a 500 l. 4 0.08 I 5 II 6 III 7 IV 8 0.06 1.O. Denumirea lucrării din crt din normele de muncă NTM/9 Unitatea de măsură şi 2 cantitatea 0 1 2 1 1953 Tăieri pentru formarea coroanei Um=mii pomi.8 3 1868 Administrat manual îngrăşăminte chimice UM=mii pomi .cantit.208 12 2037 Strâns ramurile şi scoase la alei UM=mii mp.63 1.26 28. cantit.00 2.09 0. cantit. uri MANOPERA Tarif RON/Z.44 25 8. =2 10 2037 Strans ramurile si scoase la alei UM=mii mp.2 2 1775 Încărcat şi descărcat îngrăşăminte chimice –două operaţiuni UM=t .90 8.4 × 2=0.04 25 × × .2 4 1866 Sapa mare în jurul pomilor UM=mii m2.Manopera Nr.2 8 294 Cosit manual între pomi –2 lucrări UM =ha .

IV Transport 8.7. 2 Fungicide 3000 l. III – Materii şi materiale Nr. .Deviz nr.00 6.II Utilaje 555 Cantitatea transportată tone 3 0.0 179.5 Cap.2% Kg.Total RON × 702. TRANSPORTURI Tarif tarif RON/t/km Total TOTAL CHELTUIELI DIRECTE SPECIFICARE Cap.5 11.00 6.22 250 555 226 Cap. I Manopera pentru 1 ( un ) hectar 702.375 8.44 Volum total t/km 4 22 22 0. de transport Km. × 0.h. × 0.5 Cantitatea Ha a.Antemăsurătoare .n 4 2..37 6 TOTAL 1(un) ha Total ha .22 2. Denumirea –grupa Distanţa crt.00 435 0 1 2 1 Îngrăşăminte chimice complexe Kg. 3 Insecticide :3000 l. 8 187 . TOTAL pentru 1 (un) hectar VALOAREA MATERII ŞI MATERIALE 3 420 9.25 Cap.75 RON RON Cap.-Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr. 0 1 2 1 Îngrăşăminte chimice complexe 50 +insectofungicide TOTAL 1 (un) ha Total t/km. de ha trans.Transporturi de materii şi materiale Nr.IV.3% Kg.00 Cap. Lucrarea CT Crt Caracteristici şi utilaje folosite Coef.a.0 286. LUCRĂRI Tarif RON/ha a.r. Denumirea Crt UM Cantitatea Valoarea RO Total N/ RON UM 4 5 1 420 40 360 80 480 1260 Greutatea pentru transport 6 420 9.II.4. MECANICE Total pentru un ha RON PENTRU Cap.25 Total cheltuieli directe 2525. 0 1 2 3 1 Stropit cu MSPP-6 tratamente 0. III Materiale 1260 3.

n 4 2.r.77 0.10 0. Denumirea lucrării din crt din normele de muncă NTM/92 Unitatea de măsură şi cantitatea 0 1 2 1 1953 Tăieri pentru formarea coroanei Um=mii pomi.36 3. =2 9 1869 Plivitul lăstarilor şi dirijarea lor pe direcţia rândurilor UM=mb.a.09 0.75 0.0 Cap.8 3 1866 Sapa mare în jurul pomilor UM=mii m2 cantit.00 Din care pe categorii II III IV 6 7 8 0.36 3. Total RON ZO UM 3 3.00 11./ha UM=mii l. cantit.5 9.O.-Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr. art.208 1 (unu) ha Total Z. =3.00 Cantitatea Ha a. Nr.O.06 1.00 2.8 4 2744 Preparat soluţie pentru 6 tratamente a 500 l.pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul VII a unei plantaţii de NUC cu desimea de 208 pomi/ha Cap.54 0. 188 ha 3 6.13 25 278. 0 1 2 1 Stropit cu MSPP-6 tratamente 0.00 1. de trans.37 TOTAL 1(un) ha Total ha . cantit. cantit.2 2 1848 Strâns manual ramurile tăiate redus ½ UM=ha.22 4.90 8.Manopera Nr.27 6.50 2.06 1. Lucrarea CT Crt Caracteristici şi utilaje folosite Coef..= 2 8 312 Strâns iarba cosită şi aşezarea ca mulet în jurul pomilor UM= ha .59 2.79 25 694.26 TOTAL MANOPERA × × × 27.=0.22 2.=0.h.04 25 26.25 Total ZO 4 0.cantitate=0.=0.22 250 .II. =3.27 0.59 2.cantit.59 2.77 I 5 0. LUCRĂRI Tarif RON/ha a.53 0.2 7 294 Cosit manual între pomi –2 lucrări UM =ha .36 25 9. cantit.=6 6 1908 Prăşit în jurul pomilor 4 lucrări UM =mii m2. cantit.26 25 131.50 0. cantit..26 1. uri Tarif RON/Z.I .10 0.25 7.0 5 3157 Deservit MSPP la 6 tratamente UM=ha .90 8.

9 189 .02 RON Volum total t/km 4 1.IV.00 0. TRANSPORTURI Tarif tarif RON/t/km Total TOTAL CHELTUIELI DIRECTE SPECIFICARE Cap. × 0.4.00 15.00 Cantitatea transporta tă tone 3 0.II Utilaje 555.3% Kg.00 1. Denumirea –grupa Distanţa crt.38 3.75 Cap. I Manopera pentru 1 ( un ) hectar 694. IV Transport 0.2% Kg. III Materiale 840. 6.MECANICE Cap.00 RON Cap. 0 1 2 1 Insectofungicide 50 TOTAL 1 (un) ha Total t/km. 9.Antemăsurătoare .Deviz nr.00 6.00 TOTAL VALOAREA -pentru 1 (un) hectar MATERII ŞI MATERIALE Cap.376 Total cheltuieli directe 2090.Transporturi de materii şi materiale Nr. Denumirea Crt Total pentru un ha UM Cantitatea RON Valoarea RON/ Total UM RON 4 5 40 360 80 480 840 555 Greutatea pentru transport 6 9.00 2 Insecticide :3000 l.00 0 1 2 3 1 Fungicide 3000 l.375 0. × 0. .13 Cap. de transport Km. III – Materii şi materiale Nr.8.

26 0.90 8. cantit.O.06 1. 4 0.18 0.18 0.0 3 2744 Preparat soluţie pentru 8 tratamente a 500 l. =3.I .00 25 700.48 3. UM Tota l Z./ha UM=mii l.. cantit.26 2.0 4 1866 Sapa mare în jurul pomilor –4m2 UM=mii m2 cantit.25 6.77 1. =2 1869 Plivitul lastarilor si dirijarea lor pe directia randurilor UM=mb. =4.= 2 8 312 Strâns iarba cosită şi aşezată în jurul pomilor UM= ha .cantitate=0.54 1.36 x × × 28.208 TOTAL 1 Total Z.22 4.00 2. PERA ha Total RON PENTRU Z.36 2.50 1.00 1.=0. normele de muncă din Unitatea de măsură şi NTM/ cantitatea 92 0 1 2 1 1953 Tăieri pentru formarea coroanei Um=mii pomi.O. uri MANO (unu) Tarif RON/Z.90 8.crt Nr. cantit.-Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr.77 3 3.0 2.25 Cap.53 0.06 1.18 0.O.25 6.II.00 25 181.50 25 278.=1.48 25 12.cantit.=8 6 1908 Prăşit în jurul pomilor 4 lucrări UM =mii m2. cantit.=0.5 9.8 5 3157 Deservit MSPP la 8 tratamente UM=ha .pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul VIII a unei plantaţii de NUC cu desimea de 208 pomi/ha Cap.O.2 7 294 Cosit manual între pomi – 2 lucrări UM =ha .10 0.Manopera Nr. cantit.00 2.09 2.10 Din care pe categorii I 5 II 6 III 7 IV 8 0.13 25 228. Denumirea lucrării din art.0 10.2 2 1948 Strâns manual ramurile tăiate UM=ha.48 3. cantit.50 1. Lucrarea CT 190 Cantitatea .

00 Cantitatea 0 1 2 3 1 Fungicide 4000 l. Denumirea –grupa Distanţa crt de .02 RON Volum total t/km 4 1. 8. × 0. MECANICE Tarif RON/ha a. 10 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul IX a unei plantaţii 191 .00 TOTAL VALOARE -pentru 1 (un) hectar MATERII ŞI MATERIALE Cap. III Materiale 1120. × 0.Crt Caracteristici şi utilaje folosite 0 1 1 Stropit cu MSPP-8 tratamente TOTAL LUCRĂRI 1(un) ha Total ha .38 3.n 4 2. Denumirea Crt UM Coef.00 Valoarea RON Total /UM RON 4 5 40 480 80 640 1120 Cantitatea transportată tone 3 0.00 8. . de transf..4. Antemăsurătoare .96 2. I Manopera pentru 1 ( un ) hectar 700. 0 1 2 1 Insectofungicide 50.00 2 Insecticide :4000 l.00 TOTAL 1 (un) ha Total t/km.Deviz nr.h.00 1.375 0. 12. 2 0.3% Kg.00 Cap.r.96 250 740 Greutatea pentru transport 6 12. transport Km.Transporturi de materii şi materiale Nr. Total pentru un ha Cap.II Utilaje 740.00 RON Ha a. IV Total cheltuieli Transport directe 0.2% Kg. III – Materii şi materiale Nr.IV.37 ha 3 8.00 RON Cap.00 20.a. TRANSPORTURI Tarif tarif RON /t/km PENTRU Total TOTAL CHELTUIELI DIRECTE SPECIFICARE Cap.9.00 0.38 2560.375 Cap.

cantit. cantit. I 4 6.63 5.208 39.cantit.. =3.=1.09 0.5 Cantitatea . transportat la 8-12 km.33 1.=8 8 1908 Prăşit în jurul pomilor 4 1.03 8.00 5 Din care pe categorii II 6 III 7 IV 8 6.0 181.46 25 25 25 25 12. Nr.10 2.75 0. =2 11 1869 Plivitul lastarilor si dirijarea 6.00 1.5 3 3226 Încărcat.O.-Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr.029 5./pomi UM= ha .cantit.O.06 0. şi descărcat în câmp a gunoiului de grajd UM=t. cantit.O.25 2.Manopera Nr./ha UM=mii l.26 0.48 3.= 2 10 312 Strâns iarba cosită şi 1. cantit.25 Total Z.2 9 294 Cosit manual între pomi –2 4. Denumirea lucrării din crt din normele de muncă NTM/92 Unitatea de măsură şi cantitatea 0 1 2 1 1959 Tăieri pentru formarea asimilat coroanei Um=mii pomi.90 lucrări UM =mii m2.5 × Cap.33 2.00 2.8 7 3157 Deservit MSPP la 8 0.50 Preparat soluţie pentru 8 0. uri × MANOPERA ha 25 Tarif RON/Z. cantit. Lucrarea CT 192 1.63 2.de NUC cu desimea de 208 pomi/ha Cap.50 aşezarea ei ca mulci în jurul pomilor UM= ha .06 1.II.48 17.8 6 2744 Z.=20t 4 1867 Administrat îngrăşăminte natural în jurul pomilor – 100kg.00 lucrări UM =ha . UM 3 0.00 8.=208 2 2057 Strâns manual ramurile tăiate şi scoase la alee UM=ha. × PENTRU Total RON 991.90 8.O. =1 5 1866 Sapa mare în jurul pomilor UM=mii m2 cantit.48 tratamente UM=ha .5 361.I .43 tratamente a 600 l.22 3.26 lor pe directia randurilor UM=mb.33 1.46 6.66 TOTAL 1 (unu) Total Z. cantit.10 0. cantit.=0. art.03 8. =4.0 436.00 14.43 0.63 5.cantitate=0.

3 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul I a unei plantaţii 193 . .IV.Crt Caracteristici şi utilaje folosite 0 1 1 Desevit MSPP-8 tratamente TOTAL LUCRĂRI 1(un) ha Total ha .88 3.5. Total pentru un ha Cap.96 250 740 Greutatea pentru transport 6 20000 12 8. 12.37 ha 3 8 RON Ha a.n 4 2.03 RON Volum total t/km 4 200 1.h. TRANSPORTURI Tarif tarif RON /t/km PENTRU Total TOTAL CHELTUIELI DIRECTE SPECIFICARE Cap. III – Materii şi materiale Nr.5 Cap.96 2.3.. de transport Km.0 20024 1 2 3 Gunoi de grajd t 20 Fungicide 4800 l. Denumirea Crt 0 1 2 3 UM Cantitatea Coef. 8.Antemăsurătoare – Deviz nr.0 Insecticide :4800 l.2% Kg. × 0.0 RON Cap.Transporturi de materii şi materiale Nr. IV Total Transport cheltuieli directe 361.38 Cap.5 0. III Materiale 2120.5 201. MECANICE PENTRU Tarif RON/ha a. Denumirea –grupa Distanţa crt.0 TOTAL VALOAREA -pentru 1 (un) hectar MATERII ŞI MATERIALE Cap.II Utilaje 740.5 3926.375 70. de trans.r.a.0 Valoarea RON/ Total UM RON 4 5 50 1000 40 480 80 640 2120 Cantitatea transportată tone 3 20 0. I Manopera pentru 1 ( un ) hectar 991. × 0. 0 1 2 1 Gunoi de grajd 10 2 Insectofungicide 50 TOTAL 1 (un) ha Total t/km. 2 0.3% Kg.

cantitatea 0 1 2 3 1 1906 Sapa mare pe rândul de 2.85 0. cantitate= 0.09 asimilat tratamente a cota 500 l /ha UM= miil. articol transformare din NPC/78 Ct 194 Cantitatea Ha Ha. cantitate= 3 2 3135 Deservit semănătoare SUP 0.75 1. din NTM/92 normele de muncă .O/ r.42 25 10. cantitate= (3 x 4) 12. cantitate = 1.Total Z.0 4 2744 Preparat soluţie pentru 6 0.91 25 147.36 - - 4.06 tratamente UM= ha. UM cr unitatea de măsură şi t.64 IV 8 - 0.n.06 14.89 14. cantitate= 1.7 3 1908 Prăşit pe rândul de pomi (4 1. articol Denumirea lucrării din Z. .60 - 1.62 25 886.60 4.5 0.4 TOTAL 1 (unu) ha .I Manoperă: N Nr.63 pomi UM= m m².834 8 312 Strâns fân şi aşezat ca 1. Lucrarea Coef.5 5.31 5.36 5.89 0.64 din care pe categorii I 5 0.de GUTUI cu desimea de 800 pomi /ha Cap.5 1. de crt Nr.4 7 1869 Plivitul lăstarilor şi dirijarea 6.75 25 43.Tarif RON/Z.0 5 3157 Deservit MSPP 900 la 6 0.75 27.75 Cap.a.O .O.06 II 6 III 7 7. 4 7.Total RON x x TOTAL Z.85 0.06 lor pe direcţia rândurilor UM= mii pomi.O.38 25 684. cantitate= 0.75 35.25 mulci pe rândul de pomi UM = ha.31 0.22 operat) UM= m m². cantitate= 3. x MANOPERA PENTRU . cantitate= 6 6 294 Cosit manual între rânduri 4. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr.00 asimilat Se execută 2 lucrări UM= ha.08 –21 UM= ha.

24 250 1310 Nr.0 254 Semănat ierburi perene cu SUP – 21 0.Transporturi de materii şi materiale DENUMIREA – GRUPA 1 Insectofungicide + seminţe de ierburi perene TOTAL TRANSPORTURI PENTRU (un) ha 2 Distanţa de transport Km 3 50 Cantitate transport tone 4 0.37 6. crt 0 1 Cap.I Manopera Pentru 1 (un ) hectar 886. IV.n.0 1 2 3.54 1.54 2.0 121 TOTAL LUCRĂRI MECANICE Total ha.7 ha x 20 kg) =7 Seminţe de lolium perene (0.59 2.0 0.IV Total Transport chelt. Utilaje 1310.8 . PENTRU: 1 (un) ha Tarif RON /ha. transp.0 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE SPECIFICARE Cap. Crt.18 0.a.3 % Insectofungicide: 3000 l x 0.0 Anexa 1 ( după terminarea plantării) 242 Discuit arătura cu GD 2.875 3387. 0 1 2 3 4 Greutatea pentru.036 0.0 2.375 0.2 % Seminţe de trifoi alb ( 0.00 195 RON Cap. 4.30 1.7 ha x 20 kg ) = 14 TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE 2 kg kg kg kg 3 9 6 7 14 pentru 4 40 80 10 1(unu) ha TOTAL RON 5 360 480 210 140 1190 1.30 1.a. 6 9 6 7 14 36 Nr. caracteristici şi utilajul folosit 1 Arat în livadă normală 1.II.875 Total t /Km Tarif RON /t / Km Total RON Cap.50 Cap. III – Materii şi materiale DENUMIREA UM Canti tatea Valoarea RON/ UM 1 Fungicide: 3000 l x 0.două lucrări 0.III Materiale 1190.036 Volum total t/Km 2.directe 0.375 .0 107 Stropit cu MSPP 900 ( Se execută 6 tratamente ) 0.22 5.n Tarif pentru RON un ha Cap.

= mii buc.33 mocirlă şi mocirlit în vederea plantării U.30 coroanei U. făcut 3.30 1.27 .27 - - - 0.M.97 - 0.I Manoperă: Nr. cantitate = 2 4 1775 Stratificat pomi pentru 1.4.0 196 TOTAL Z. = mii buc. cantitate = 0.26 - 0.04 din care pe categorii I 5 II 6 III 7 IV 8 1.M.O/ crt. = mii buc. Nr.32 - 0.096 7 1866 Plantat pomi în goluri 12 0..M.09 tratamente x 500 l UM= mii l.800 2 1837 Săpat gropi pentru 0.02 % lucrare completă şi udat cu 20 l apă UM= buc. UM unitatea de măsură şi cantitatea 0 1 2 3 1 2020 Tăieri pentru formarea 1. cantitate = 0.4 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii de GUTUI cu desimea de 800 pomi /ha Cap. cantitate = 0.. 4 1.63 m lăţime) UM= mii m².30 - - - 1..04 7.3.Antemăsurătoare – Deviz nr.10 0. articol Denumirea lucrării din Z.32 - - 0. din NTM/98 normele de muncă .13 U.97 - - 7.08 completarea golurilor 12 3 % U.10 0.O.17 - 0.82 completat goluri U. cantitate = 96 3 1733 Făcut şanţ pentru 0..26 - - 5.M. = ml. cantitate= 96 8 1906 Sapa mare pe rând (1.096 6 1864 Repartizat pomii la gropi 3.M.17 - - 0.M.5.0 9 2744 Preparat soluţii pentru 6 0. = mii pomi .05 stratificat pomi U.92 0. cantitate = 0.2 2. cantitate= 3. = buc .096 5 1843 Fasonat rădăcina. cantitate= 2.92 5.

II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Lucrarea Coef.Total Z.a.2 m lăţime) se execută 4 lucrări UM= mii m². cantitate= 6 Prăşit pe rând ( 1.n. crt 197 .. m².n..64 0. 96 20 1920 183 golurilor 12% Nr.5 13.0 1 (unu) ha .75 4..0 2.22 Anexa1 128 TOTAL LUCRĂRI MECANICE Total ha.83 25 220.85 5.a. cantitate= 1. DENUMIREA UM Cantitatea Valoarea Greutatea crt RON/ TOTAL pentru.60 - 5.36 - - 14.06 1..1 (un) ha Tarif 250 RON/ha.60 1. cantitate= 2. III – Materii şi materiale Nr. de Cantitatea Nr.n Tarif pentru 1 ha RON 555 Cap.O .0 Cosit cu coasa între rânduri 2 lucrări UM= ha.a. caracteristici şi utilajul folosit 0 1 2 3 4 1 Stropit cu MSPP 900 6 tratamente 0.4 Plivit lăstarii şi dirijarea lor pe direcţia rândurilor UM= mii pomi.5 - 11.37 6.25 33.O.00 1. articol transformare din NPC/78 Ct Ha Ha. transport UM RON 0 1 2 3 4 5 6 1 Pomi altoiţi pentru completarea buc.5 - - x x x 56.85 - 1.75 - 4.4 Strâns fânul şi aşezat ca mulci pe rândul de pomi UM= ha.31 25 832.75 Cap.800 Strâns ramurile şi scos la alei UM= mii .22 0.Total RON 0. .05 25 1401.22 PENTRU: . cantitate= 1.75 11. cantitate= ( 3 x 4) 12. cantitate= 0.64 - 4. 2.06 5.66 25 16...36 14.25 25 331.75 8.Tarif RON/Z..25 6.25 0.10 11 3157 1808 12 13 14 294 asimilat 312 1869 15 2037 TOTAL MANOPERA PENTRU: Deservit MSPP la 6 tratamente UM= ha.

00 2 3246 0. cantitate = 3. UM unitatea de măsură şi cantitatea 2 3 Tăieri pentru formarea 5.Antemăsurătoare – Deviz nr.00 din care pe categorii I 5 II 6 III 7 IV 8 4.015 RON Volum total t/Km 4 9.800 Încărcat şi descărcat 0.00 Cantitate transport tone 3 0.III Materiale 2760.0 9 6 198 Nr.22 U.18 - 0. 5 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul III a unei plantaţii de GUTUI cu desimea de 800 /haCap. cantitate = 0.375 3.O/ normele de muncă . = mii m².64 - - 14.I Manoperă: Nr.M. IV.18 - - 3 1906 7.3 % x 3000 l Insectofungicide: 0.183 0. crt.directe 3. Utilaje 555.2 3 Fungicide: 0.5.M.00 Cap.64 - .2 0.0 Prăşit pe rând – 4 lucrări 1. cantitate = ( 0.75 4720.2 2.I Manopera Pentru 1 (un ) hectar 1401. cantitate = (3 x 4) =12 198 TOTAL Z. articol din NTM/98 1 1954 Denumirea lucrării din Z. = t.Transporturi de materii şi materiale DENUMIREA – GRUPA Distanţa de transport Km 1 2 Pomi pentru completat goluri 50 Insectofungicide 50 TOTAL TRANSPORTURI Total t /Km PENTRU 1 (un) ha Tarif RON /t / Km Total Cap.89 - 4 1908 14.0 0.O.M.M.. 1(un) ha 9 6 40 80 360 480 2760.2 % TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE kg kg ptr. 4 4. = mii buc .25 RON Cap.8 10.2 % x 0. = mii m².89 - - 7.75 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE SPECIFICARE Cap.11 îngrăşăminte chimice Se execută două lucrări U.II. 0 1 Nr.63 m lăţime) U.IV Total Transport chelt.834 x 2 ) =1.crt 0 1 2 Cap.68 Sapa mare pe rând (1.0 3.00 coroanei U.3..

00 5.4 Cosit între rânduri 2 lucrări UM= ha. cantitate= ( 0.17 Anexa 1 275 Stropit cu MSPP 900 8 tratamente 0. crt 0 1 2 3.25 Cap.a.n.7 x 2) 1.60 1.53 25 563.Total Z.5 RON Nr.09 0.7 x 2) 1.O.4 1 (unu) ha .50 1. articol transformare din NPC/78 Ct caracteristici şi utilajul folosit 1 2 Împrăştiat îngrăşăminte chimice cu MIC 0.17 2. Tarif RON/Z. de Nr.38 25 9. Cap.25 10.2 % Îngrăşăminte chimice complexe 2 kg kg kg 199 3 12 8 800 .25 0. 6 12 8 800 1 Fungicide: 4000 l x 0.60 - - - 5.Total RON 0.38 0.5 x 8) 4.n Tarif pentru 1 ha Cantitatea Ha Ha.97 25 874.a..25 1.3 % Insectofungicide: 4000 l x 0. crt 0 1 2 Preparat soluţie pentru 8 tratamente a câte x 500 l UM= mii l.36 - - - 0.O .. III – Materii şi materiale DENUMIREA UM Cantitatea Valoarea RON/ UM 4 40 80 1 TOTAL RON 5 480 640 800 Greutatea pentru.a.96 3.36 0.5 2744 6 3157 7 294 8 312 TOTAL MANO PERA PENTRU Nr. cantitate= 6.06 0.13 25 253. PENTRU: 1 (un) ha Tarif RON /ha.37 Anexa 1 128 TOTAL LUCRĂRI MECANICE Total ha..n. 3 1 8 4 0.75 - - x x x 34.4 Strâns manual fânul şi aşezat ca mulci pe rândul de pomi UM= ha.0 Deservit MSPP la 8 tratamente UM= mii l. cantitate= ( 0. transp. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Lucrarea Coef.93 25 48.75 - 1. cantitate= ( 0.25 22.38 - - - 4.13 250 782.

Utilaje 782. 6 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul IV a unei plantaţii de GUTUI cu desimea de 800pomi /ha Cap.directe 3866.I Manopera Pentru 1 (un ) hectar 1157.TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE ptr.80 Volum total t/Km 4 1.89 5 - II 6 - III 7 - IV 8 8.25 I 4 8.M.Transporturi de materii şi materiale Nr. din NTM/98 din normele de muncă .IV Transport 6.0 16. Nr.5.89 2 3226 6.800 Încărcat gunoi şi descărcat în câmp de la 8 – 10 km Se execută două lucrări U.Antemăsurătoare – Deviz nr.25 - - 3 3246 0.crt DENUMIREA – GRUPA Distanţa de transport Km 0 1 2 1 Insectofungicide 50 2 Îngrăşăminte chimice 20 TOTAL TRANSPORTURI Total t /Km PENTRU (un) ha Tarif RON/t / Km Total RON Cantitate transport tone 3 0.22 - - 200 .M.O/ UM 3 11. = t.0 17.O.M. IV.4. cantitate = 25 Încărcat şi descărcat îngrăşăminte chimice U.375 6.0 0.25 - 6. cantitate = ( 0.5 Cap. = mii pomi .375 3.375 RON Total chelt. unitatea de măsură şi cantitatea 0 1 2022 1 2 Tăieri de formare a coroanei U. crt.II.5 t x 4 operaţii ) = 2 TOTAL Z. = t. 1 ha RON 1920 820 Cap.11 0.375 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE SPECIFICARE Cap.III Materiale 1920.I Manoperă: articol Denumirea lucrării Nr.22 0.5 Cap.00 Cap.02 0. cantitate = 0. din care pe categorii Z.1 1 0.

.75 11.M. 4 2.00 5.06 0.0 Prăşit pe rând – 4 lucrări U.00 0.75 - 1.53 25 563.37 201 Cantitatea Ha 3 1 1 10 Ha.75 Nr.70 .00 19.Tarif RON/Z..25 15.88 25 1447...54 0.64 - 0.03 25 375. crt 0 1 2 3 Cap.Total RON 2.25 2.25 1.17 Anexa1 275 Stropit cu MSPU 10 tratamente 0. cantitate = (3 x 4) =12 Preparat soluţii ( 10 tratamente a x 600 l ) UM= mii l.5 - - x x x 57. .89 - 1.63 7. cantitate= 6.0 Deservit MSPP la 10 tratamente UM= mii l.36 - - 4.4 Strâns manual fânul şi aşezat ca mulci pe rândul de pomi UM= ha.89 - - 7. cantitate= ( 0.00 22. = mii m².4 Strâns ramurile şi scos la alei UM= mii . II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Lucrarea Coef..09 0.60 25 15.2 m ) U.54 - - 0.4 1906 5 1908 6 2744 7 3157 8 294 9 312 10 2037 TOTAL MANOPERA PENTRU: Sapa mare pe rând ( lăţime = 1.14 0.64 - - 14. cantitate= 2.17 3.O.72 25 493.60 1. de Nr.n.22 14.7 x 2) 1. m².. cantitate = 3.O . articol transformare din NPC/78 Ct caracteristici şi utilajul folosit 1 2 Împrăştiat gunoi de grajd cu MIG – 4 .M. cantitate= 1.14 t/ha Împrăştiat îngrăşăminte chimice cu MIC 0. cantitate= 6..36 0.a.75 - - 5.60 - - - 5.Total Z.5 - 11.0 1 (unu) ha .0 Cosit între rânduri 2 lucrări UM= ha. = mii m².

3 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul I a unei plantaţii de CAIS cu desimea de 334 pomi/ha.01 250 1502.03 0.2 % x 6000 l Gunoi de grajd semifermentat 25 t / ha Îngrăşăminte chimice complexe TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE 2 kg kg t kg 3 18 12 25 800 Valoarea Greutatea RO TOTAL pentru.312 1 (un) ha TOTAL CHELTUIELI DIRECTE SPECIFICARE Cap.Transporturi de materii şi materiale Nr.0 Cap.8 25 Volum total t/Km 4 1.II.III Materiale 2605.a.3 % x 6000 l Insectofungicide: 0. IV.5 Nr. III – Materii şi materiale DENUMIREA 0 1 2 3 4 1 Fungicide: 0. Utilaje 1502.812 3.0 250.Anexa 1 128 TOTAL LUCRĂRI MECANICE PENTRU: 1 (un) ha Total ha.0 10 5 125 25000 1 800 800 25830 Cap.crt DENUMIREA – GRUPA Distanţa de transport Km 0 1 2 3.0 291. N/ RON UM 4 5 6 40 720.a.Antemăsurătoare-Deviz nr. Cap.6. crt Cap.00 RON Cap.n Tarif pentru 1 ha RON UM Cantitatea 6.I Manopera Pentru 1 (un ) hectar 1447. 1 Insectofungicide Îngrăşăminte chimice Gunoi de grajd TOTAL TRANSPORTURI 2 50 50 10 Total t /Km Tarif RON /t / Km Total RON Cantitate transport tone 3 0.312 5663.IV Total chelt.1. Tarif RON /ha.5 Cap.0 18 80 960.directe Transport 109.5 40.n. transp.375 109.I Manopera: 202 .5 0.

63 0.08 1.09 0.0 2.18 0.26 9.59 0.76 0.50 0.o.02 26.36 25 9.8-(se 254 execută două lucrări) 3 Semănat amestec de ierburi 107 perene cu SUP-21 203 CT. 2 1.00 164.0 1.II-Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr.M..00 2.30 6.30 0. de transf.5 asimilat tratamente a câte 400 l UM=miil.o. 3 2.76 IV 8 0.50 Cap.40 7 8 1.04 25 6. 0 1 2 3 4 5 6 Denumirea lucrării din normele de muncă unitatea de măsură şi cantitatea 2 Sapa mare pe rândul de pomi UM=mii m2: cantit=2 3135 Deservit semănătoare SUP=21 UM=ha: cantit=0.06 x x x 2.30 1.40 din care pe categorii I 5 0.54 Cantitatea Ha 3 1.06 0.18 6.uri Tarif RON/z.n.articol caracteristici şi utilajul folosit din NPC/79 anexa 1 0 1 1 Arat în livadă (după terminarea 242 plantării) 2 Discuit arătură cu GD-2.00 2.00 2.=1.58 25 TOTAL MANOPERĂ PENTRU: 426.18 0.6 312 1869 Strâns fânul şi aşezat ca mulci pe rândul de pomi UM=ha: cantit=1.0 0 2.22 0.00 25 50.(2x4)=8 2744 Preparat soluţie pt.0 Ha.Nr. Lucrarea Nr.25 6.6 Plivitul lăstarilor şi dirijarea lor pe direcţia rândurilor UM=mii pomi.: cantit.=0. crt.7 1908 Prăşit pe rândul de pomi (4lucrări) UM=mii m2:cantit.30 II 6 III 7 5. cantit=2.crt.06 9.0 3157 Desevit MSPP la 6 tratamente UM=ha. Coef.334 1-(unu) ha Total z.o.00 TOTAL z. U. Total RON Nr.02 25 649. cantit=5 294 Cosit manual între rânduri (2 asimilat lucrări) UM=ha: cantit.54 .06 4.02 17.26 0. 4 1.o. a. 4 5.arti col din NTM/9 2 1 1906 z.

50 Cap.375 3.crt .24 RON 250 1310 Cap.875 Volum total t/km 4 5.00 140.IV Transport 1.00 Cap.22 5.Antemăsurătoare-Deviz nr. t.III Materii şi materiale Nr.7 ha x 20 kg) TOTAL VALOARE pentru 1 (unu) hectar MATERII ŞI MATERIALE 6 4 6 7 14 30 Cap.III Materiale 910.cr Denumirea-grupa de transport.0 5.00 910.0 2.00 210.a.7 ha x 10 kg) 4 Seminţe lolium kg 14 perene: (0.a.37 6.2% 2 Fungicide: 2000l x 0..II Utilaje 1310. 0.n. 0 1 Denumirea UM Cantitatea Valoarea RON pe TOTAL U. 1 2 3 Insecticide: 2000 l x Kg 4 0. 0 1 2 3 Insectofungicide + seminţe de 50 0.M.00 Greutate pentru transp. RON 4 80 40 30 10 5 320.875 RON Total cheltuieli directe 2871.00 240.4 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii de CAIS cu desimea de 334 pomi/ha.1 ierburi perene TOTAL TRANSPORTURI -total t/km 1(un) ha -tarif lRON/t/km -total RON TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.n Total pentru un ha.6.IV Transporturi de materii şi materiale Distanţa Cantitatea Nr.2.00 Cap.3 Kg 6 % 3 Seminţe de trifoi alb: Kg 7 (0. tone Km.0 0.375 1.4 TOTAL LUCRĂRI MECANICE PENTRU: Stropit cu MSPP (se execută 6 121 tratamente) 1(un ) ha Total ha. transp. 204 . Tarif RON/ha.I Manoper a Pentru 1 (un) hectar 649.

făcut mocirlă şi mocirlit în vederea plantării UM=mb.36 0.40 2.6 Strâns fânul şi aşezat ca mulci pe rândul de pomi UM=ha: cantit=1.36 25 - 0.40 0.35 25 0.0 Deservit MSPP la 6 tratamente UM=ha: cantit.27 6.33 TOTAL z.= (0.10 0.Cap.=0.=0. Nr.=2 Stratificat pomi pt.06 x x 0.76 6.63 0.o.o.43 - 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1845 1866 1906 2744 3157 1808 294 asimilat 312 1869 3.334 Săpat gropi pentru completarea golurilor-12% UM=buc: cantit.04 Plantat pomi în goluri 12% lucrare completă UM=buc: cantit= 40 Sapa mare pe rând (1.I Manopera: Nr. (2x4) = 8 Cosit cu coasa între rânduri UM=ha: cantit.76 7.40 2.M.=2 Preparat soluţie pentru 6 tractoare a câte 500 l UM=miil: cantitatea=3.80 0.30 0.6 Plivit lăstarii şi dirijarea lor pe direcţia rândurilor UM=mii pomi: cantit.26 0.334 1-(unu) ha Total z.uri Tarif RON/z.)=1.02 2.00 1. 205 z.36 9. cantit.13 IV 8 0.13 5.25 6. din normele de muncă unitatea NTM/92 de măsură şi cantitatea 0 1 2 3 4 5 1 2020 1835 1733 1775 1843 2 Tăieri de formarea coroanei UM=mii pomi: cantit:=0.=6.=0.04 Repartizat pomii la gropi UM=mii buc: cantit.05 1.43 4. compl.13 I 5 - din care pe categorii II 6 III 7 4.de goluri UM=mii buc: cantit.=0.0 Prăşit pe rând x 4 lucrări UM=mii m2: cantit.58 38.o.07 0.58 27.articol Denumirea lucrării din crt.80 5.04 Fasonat rădăcina.26 9.43 25 0.82 3.13 0.2 m lăţime) UM=mii m2::: cantit.22 4.27 0.40 0.=40 Făcut şanţ pentru stratificat pomii UM=ml: cantit.10 0. 3 1. 4 0.07 0.o.56 25 TOTAL MANOPERĂ .8x 2 lucr.11 0. U.00 7.06 1.09 0.13 0.0 8.

transp. 6 80 RON Valoarea RON / TOTAL U.crt..22 2.0 0. Cantitatea 3 40 CT. completarea golurilor 12% Fungicide 3000 l soluţie x 0.articol caracteristici şi utilajul folosit din NPC/79 anexa 1 1 2 3 2 Stropit cu MSPP 6 tratamente 128 TOTAL 1(un ) ha Total ha.M.22 250 555 Greutate pentru transp.n.01 TOTAL TRANSPORTURI -total t/km 1(un) ha –tarif RON/t/km -total RON TOTAL CHELTUIELI DIRECTE 206 Volum total t/km 4 4. Lucrarea Nr. . 0 1 Denumirea 1 Pomi altoiţi pt. completări de goluri 50 0. 0 1 2 3 1 Pomi pt.a.00 1640. Coef.00 Ha 685.n.00 9 6 95 TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE pentru 1 (un) hectar Cap.II-Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr.5 4..00 2 3 Kg. Cap.IV Transporturi de materii şi materiale Distanţa Cantitatea Nr.a. 9 6 40 80 360.00 480. Kg. 4 0. RON 4 5 20 800. crt.03% Insecticide 3000 l soluţie x 0.n PENTRU: Total pentru un ha. a.III Materii şi materiale Nr.25 9.02% UM 2 buc.187 RON . de transf.08 2 Insectofungicide 50 0.PENTRU: Total RON x 942.75 247.5 0.50 Ha.37 5 6 2.crt Denumirea-grupa de transport. Tone Km.375 3. LUCRĂRI MECANICE Tarif RON/ha. Cap.

334 207 z.Specificare Pentru 1 (un) hectar Cap.=0.70 2.48 6.1 1 2. UM 3 5.= 0.0 Prăşit manual pe rând –4 lucrări UM=mii m2: cantit. din NTM/92 0 1 2 3 4 5 6 1954 1906 1908 2744 3157 294 1 Denumirea lucrării din normele de muncă unitatea de măsură şi cantitatea 2 Tăieri pentru formarea coroanei UM=mb: cantit.76 0.40 8 1.0 9.48 6 7 5.2 5 0. chim.5 4 0.=1.68 Administrat îngrăşăminte chimice căte 1 Kg/pom UM= mii pomi: cantit.Antemăsurătoare –Deviz nr.II Utilaje 555.(0.36 0. Se execută 2 lucrări UM=t: cantit.07 - 0.IV Transport 3.00 - - 8 3246 0.70 5. 2 lucrări UM=ha: cantit.36 6.2 2 0.0 Deservit MSPP la 8 tratamente UM=ha: cantit.76 0.6 Încărcat şi descărcat îngrăş.07 - - 9 1868 1.=8 Cosit între rândurile de pomi.437 3.o.=2.334 Sapa mare pe rând 120 m lăţime UM=mii m2: cantit.I Manoperă Nr.00 Cap.6 Strâns manual fânul şi aşezat ca mulci pe rândul de pomi UM=ha: cantit.40 7 312 1. Nr.articol crt.25 Cap.51 - 0.26 din care pe categorii I II III IV 5 0.5 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul III a unei plantaţii de CAIS cu desimea de 334 pomi/ha Cap.3.8 x 2) = 1.0 6 4.0 9 0.00 - 2.III Materiale 1640.00 Cap.(2 x 4)=8 Pregătit soluţiile pentru 8 tratamente a câte 500 l UM= mii l: cantit.= (0.=4.26 9.34 x 2) = 0.6.187 Total cheltuieli directe 3141.0 TOTAL zo 4 1.51 - - .6 3 1.I Manopera 943.

a. Coef.crt.50 Cap. a.3% 2 Insecticide. Total RON 2. 0 1 Denumirea UM 2 Kg.II-Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr.96 250 740 RON 1 Fungicide :4000 l soluţie x 0.2 5 15.8 7 x x x 2.0 Greutate pentru transp.7 0. Kg.25 0.37 Cantitatea Ha 3 8 Ha.48 25 12.0 2. Cantitatea 3 12 8 334 CT.de transf. 4 2.637 RON .o. crt.10 2037 redus 3/4 TOTAL MANOPERA PENTRU Strângerea ramurilor şi scoaterea lor pe aleie UM=ha: cantit.7 17.n.00 1454.00 334. tone Km.o. Lucrarea Nr.IV Transporturi de materii şi materiale Distanţa Cantitatea Nr.45 25 136.02 2 Îngrăşăminte chimice 50 0. PENTRU: Cap.2% 3 Îngrăşăminte chimice complexe TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE Valoarea RON pe TOTAL U.articol caracteristici şi utilajul folosit din NPC/79 anexa 1 0 1 1 Stropit cu MSPP 128 TOTAL 1(un ) ha Total ha. crt.02 25 8.n MECANICE Total pentru un ha. transp..334 TOTAL TRANSPORTURI -total t/km 1(un) ha -tarif RONt/km -total RON TOTAL CHELTUIELI DIRECTE 208 Volum total t/km 4 1.uri ha Tarif RON/z.n. RON 4 5 40 480.87 5.87 29. Denumirea-grupa de transport.50 211. LUCRĂRI Tarif RON /ha.96 2.0 16.00 80 1 640.=1 ha 1 (un) Total z.III Materii şi materiale Nr.46 25 375..a. 0 1 2 3 1 Insectofungicide 50 0.41 25 735.375 6. Kg. 6 12 8 340 354 pentru 1 (un) hectar Cap. 2 0.. 4000 soluţie x 0.M.

00 Cap.chim.09 0.22 0.(0.06 4.4 lucrări UM=mii m2 cantit (4 x 2) =8 4 3226 Încărcat şi descărcat îngrăş.336 5 2744 Preparat soluţii (8 tratamente 600 l UM= mii l: cantit =4.= 0.43 0.8 x 2) 1.334 2 1906 Sapa mare pe rând 1.2 m lăţimi UM= mii m2:cantit =2.8 x 2) 1.334 209 z.25 Cap.6 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul IV a unei plantaţii de CAIS cu desimea de 334 pomi/ha Cap.09 5.26 9.25 2.25 0.00 Cap.Antemăsurătoare-Deviz nr.15 III 7 5.40 2.o.48 - - - 0. din normele de muncă NTM/92 unitatea de măsură şi cantitatea 0 1 2 1 1955 Tăieri de formare a coroanei UM=mii pomi: cantit=0.4.0 1.00 1.6.48 6.09 - 0.00 0.63 1.51 - - .54 0. 4 operaţiuni UM=t: cantit (0.76 0.887 3.6 9 1868 Administrat îngrăşăminte chimice căte 1 Kg/pom UM= mii pomi: cantit.51 - 0.I Manopera 735. UM 3 6.43 6.I Manoperă Nr.11 TOTA L zo 4 2.Specificare Pentru 1 (un) hectar Cap.15 5 - din care pe categorii I II 6 0.articol Denumirea lucrării din rt.637 Total cheltuieli directe 2935.6 8 312 Strâns manual fânul şi aşezat ca mulci pe rândul de pomi UM=ha: cantit.40 2.0 3 1908 Prăşit pe rând .334 x 4) = 1.II Utilaje 740.76 IV 8 2.III Materiale 1454.c Nr.8 6 3157 Deservit MSPP la 8 tratamente UM=miil: cantit =8 7 294 Cosit între rânduri –2 lucrări UM=ha: cantit (0.IV Transport 6.26 9.

334 TOTAL TRANSPORTURI -total t/km 1(un) ha -tarif RON/t/km -total RON Volum total t/km 4 1.a.5 10.o.87 29.0 Cap..95 25 748.02 25 375.2% 3 Îngrăşăminte chimice complexe TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE pentru 1 (un) hectar Cap.a. 480 l soluţie x 0.87 x x x 2.825 210 .IV Transporturi de materii şi materiale Distanţa Cantitatea Nr.0 Insecticide. t.96 2.o. Kg. Lucrarea Nr.=1 ha 1 (un) ha Total z. 0 1 2 Denumirea 1 Fungicide :480 l soluţie x 0.uri Tarif RON/z. transport.4 9. Total RON 2. PENTRU: Cap.n.375 6.10 2037 redus 3/4 TOTAL MANOPERA PENTRU Strângerea ramurilor şi scoaterea lor pe alei UM=ha: cantit.crt.03 2 Îngrăşăminte chimice 50 0.III Materii şi materiale Nr.. Kg. RON 4 5 40 576 80 1 768 334 1678 Greutate pentru transp. 6 14.6 334 358.M.articol caracteristici şi utilajul folosit din NPC/79 anexa 1 1 2 3 2 Stropit cu MSPP 8 tratamente 128 TOTAL 1(un ) ha Total ha.2 0. Ha Coef.7 18.II-Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr.de transf. 6 2.n.53 25 88. tone 0 1 2 3 1 Insectofungicide 50 0.75 0.25 15.00 2. a.4 9. Km. LUCRĂRI Tarif RON /ha.96 250 740. Cantitatea 3 14.48 25 12.6 334 CT.92 25 273.3% UM 2 Kg. 4 0.87 3.5 16.n MECANICE Total pentru un ha. crt.37 5 8 Ha.0 RON Valoarea RON / TOTAL U.cr Denumirea-grupa de transp.

336 Încărcat şi administrat gunoi de grajd 25 to/ha UM cantit.15 - 0.IV Total cheltuieli Transport directe 6.5.11 0.7 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul V a unei plantaţii de CAIS cu desimea de 334 pomi/ha Cap.06 4.34 2 2037 Strâns ramurile şi scoase la redus 3/4 alei UM= ha:cantit =1 ha 3 3246 Încărcat şi descărcat îngrăş.I Manoperă Nr.6.22 0.=1. a 600 l UM= mii l: cantit= 4.40 2.Antemăsurătoare-Deviz nr.31 - 0.40 2.87 I 5 - din care pe categorii II III IV 6 2.6 3 2. Nr.43 0.87 TOTA L zo 4 5.00 1.63 1.00 Cap.II Utilaje 740.articol Denumirea lucrării din crt din normele de muncă .825 3173.= 25 Sapa mare pe rând UM=mii m2: cantit.48 - 7.575 3.00 - 5.III Materiale 1678.31 2.76 0.0 RON Cap.TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap. 8 tratam.00 5.43 6.48 6. UM 3 15. UM= mii l: cantit = 8 Cosit între rânduri 2 lucrări UM=Ha : cantit.I Manopera Pentru 1 (un) hectar 748.8 Deservit MSPP la 8 tratam.28 2.15 - - 4 5 6 7 8 9 10 3238 1906 1908 2744 3157 294 312 0.00 .o.=(2x4) 8 Pregătit soluţie pt.75 Cap.25 7.76 - 0.(8x2) =1.09 0.=2 Prăşit pe rând 1. chimice 4 operaţiuni UM=t: cantit.87 7 8 5.334 x 4) = 1. NTM/92 unitatea de măsură şi cantitatea 0 1 2 1 1956 Tăieri de formare a coroanei UM=mii pomi: cantit=0.6 211 z.2 m lăţime de 4 ori UM= mii m2: cantit.26 9. (0.00 0.6 Strâns fânul şi aşezat pe rândul de pomi ca mulci UM=Ha: cantit.26 9.

00 Cap.. Lucrarea Nr.54 0. 0 1 Denumirea UM 2 Kg Kg Kg Kg Cantitatea 3 14. Tarif RON/ha. Denumirea-grupa transp.53 25 263. crt.uri Tarif RON/z.II-Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr. crt.37 15.IV Transporturi de materii şi materiale Distanţa de Nr.a.08 25 1002. 2 0.96 Cap.0 10.0 0.25 CT.3% 2 Insecticide: 4800 l soluţie x 0. Total RON 1.4 9. a.25 Cantitatea Ha 3 8 Ha.51 - - x x x 40.de transf. tone 3 0.50 351.05 25 25 375.= 0.crt. Km. 4 2.02 14. 6 14.48 25 12.0 Volum total t/km 4 18 250.2% 3 Îngrăşăminte chimice complexe 4 Gunoi de grajd semifermentat TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE Cap.51 - 0.o.n Total pentru un ha.n.0 212 . 0 1 2 1 Insectofungicide şi 50 îngrăşăminte chimice 2 Gunoi de grajd 10 Cantitatea transport. RON 4 5 40 576 80 1 5 768 334 125 1803 Greutate pentru transp.M. RON 250 740.6 334 25 pentru 1 (un) hectar Valoarea RON / TOTAL U.o.n. Coef.a.36 25.III Materii şi materiale Nr.4 9.96 2.11 1868 TOTAL MANOPERA PENTRU Administrat îngrăşăminte chimice căte 1 Kg/pom UM= mii pomi: cantit.6 334 25000 25358 1 Fungicide: 4800 l soluţie x 0.articol din caracteristici şi utilajul folosit NPC/79 anexa 1 0 1 TOTAL LUCRĂRI MECANICE PENTRU: 1 Stropit cu MSPP 8 tratamente 1(un ) ha 128 Total ha.334 1 (un) ha Total z.

5 asimilat tratamente a câte 400 l UM=miil.00 Cap.IV Transport 100.0 5 3157 Deservit MSPP la 6 tratamente UM=ha.00 740.6 7 312 Strâns fânul şi aşezat ca mulci pe rândul de pomi UM=ha: cantit=1.I Cap.40 2.50 3.1.=1.85 - x 27.36 18.635 TOTAL 1-(un) ha Total z. Cap.76 0.18 0.26 0.63 0.81 0.26 9.18 5 - din care pe categorii II 6 III 7 5.30 - - - 4.00 6. cantit=5 6 294 Cosit manual între rânduri (2 asimilat lucrări) UM=ha: cantit. cantit=2.5 RON Total cheltuieli directe 3645. I 4 5.76 IV 8 0.58 . Nr. cantit.I Manopera: Nr.(2x4)=8 4 2744 Preparat soluţie pt.22 0.85 - - 3.=0.06 0.uri 213 z.II Manopera Utilaje A-Pentru 1 1002. din normele de muncă NTM/92 unitatea de măsură şi cantitatea 0 1 2 1 1906 Sapa mare pe rândul de pomi UM=mii m2: cantit=2 2 3135 Deservit semănătoare SUP=21 UM=ha: cantit=0.Antemăsurătoare-Deviz nr.articol Denumirea lucrării din crt.M.25 6.06 3.o.TOTAL TRANSPORTURI -total t/km 1(un) ha -tarif RON /t/km -total RON 268 0.30 0.7 3 1908 Prăşit pe rândul de pomi (4lucrări) UM=mii m2:cantit. U.00 - - - 6.o.3 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul I a unei plantaţii de PIERSIC cu desimea de 635 pomi/ha.00 (un) hectar Cap.06 - 0.87 8. 3 2.40 2.00 1.08 1.6 8 1869 Plivitul lăstarilor şi dirijarea lor pe direcţia rândurilor UM=mii pomi.50 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.06 9.09 TOTAL z.7.III Materiale 1803.o.375 100.

30 plantării) 2 Discuit arătură cu GD-2. 5.22 tratamente) TOTAL 1(un ) ha Total ha.de Ha Ha.M.54 perene cu SUP-21 4 Stropit cu MSPP (se execută 6 121 0.0 2.II-Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr..a.24 LUCRĂRI Tarif RON/ha.18 execută două lucrări) 3 Semănat amestec de ierburi 107 0. 1 Insecticide: 2000 l x 0. Total RON x x 25 695. NPC/79 transf.n.37 6.5 Cap..0 1.0 1.00 210. 0 1 2 3 4 Denumirea UM Cantitatea Valoarea RON / U.crt.8-(se 254 0.30 1.7 ha x 10 kg) Seminţe lolium perene: (0.0 0. Lucrarea Nr.00 240.articol CT.7 ha x 20 kg) 2 Kg Kg Kg kg 3 4 6 7 14 6 4 6 7 14 214 .2% Fungicide: 2000l x 0.n.25 25 9. RON 1310 PENTRU: Cap.III Materii şi materiale Nr. Cantitatea caracteristici şi utilajul folosit din Coef. anexa 1 0 1 2 3 4 1 Arat în livadă (după terminarea 242 1.n 250 MECANICE Total pentru un ha.75 214.00 25 25 471.00 140.54 1.3 % Seminţe de trifoi alb: (0.MANOPERĂ PENTRU: Tarif RON/z.00 Greutate pentru transp.a. a. 4 80 40 30 10 TOTAL RON 5 320.59 2.o. crt.

TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE

A-pentru 1 (un) hectar

910,00

30

Cap.IV Transporturi de materii şi materiale Distanţa de Cantitatea Nr.cr Denumirea-grupa transp. transport. t. Km. tone 0 1 2 3 Insectofungicide + seminţe de 50 0,03 ierburi perene TOTAL TRANSPORTURI -total t/km 1(un) ha -tarif lRON/t/km -total RON TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.I Manopera Pentru 1 (un) hectar 695,25 Cap.II Utilaje 1310,00 Cap.III Materiale 910,00 Cap.IV Transport 1,875

Volum total t/km 4 1,5 1,5 0,375 0,5625 RON Total cheltuieli directe 2875,125

3.7.2.Antemăsurătoare-Deviz nr.4 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii de PIERSIC cu desimea de 635 pomi/ha. Cap.I Manopera: Nr. Nr.articol Denumirea lucrării din crt. din normele de muncă NTM/92 unitatea de măsură şi cantitatea 0 1 2 1 2020 Tăieri de formare a coroanei UM=mii pomi: cantit:=0,635 2 1835 Săpat gropi pentru completarea golurilor-12% UM=buc: cantit.=76 z.o. U.M. 3 1,30 0,11 TOTAL z.o. I 4 0,825 8,36 5 din care pe categorii II 6 III 7 8,36 IV 8 0,825 -

215

3 4 5

1733 1775 1843

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1845 1866 1906 2744 3157 1808 294 asimilat 312 1869 2037

TOTAL MANOPERĂ PENTRU:

Făcut şanţ pentru stratificat pomii UM=ml: cantit.=2 Stratificat pomi pt. compl.de goluri UM=mii buc: cantit.=0,076 Fasonat rădăcina , făcut mocirla şi mocirlit în vederea plantării UM=mii buc, cantit.=0,076 Repartizat pomii la gropi UM=mii buc: cantit.=0,076 Plantat pomi în goluri 12% lucrare completă UM=buc: cantit= 76 Sapa mare pe rând (1,2 m lăţime) UM=mii m2::: cantit.=2 Preparat soluţie pentru 6 tractoare a câte 500 l UM=miil: cantitatea=3,0 Deservit MSPP la 6 tratamente UM=ha: cantit.=6,0 Prăşit pe rând x 4 lucrări UM=mii m2: cantit. (2x4) = 8 Cosit cu coasa între rânduri UM=ha: cantit.= (0,8x 2 lucr.)=1,6 Strâns fânul şi aşezat ca mulci pe rândul de pomi UM=ha: cantit=1,6 Plivit lăstarii şi dirijarea lor pe direcţia rândurilor UM=mii pomi: cantit.=0,635 Strângerea ramurilor şi scoaterea la alei UM=ha: cantit.=1ha 1-(un) ha Total z.o.uri Tarif RON/z.o. Total RON

0,05 1,81 3,33

0,10 0,14 0,25

-

-

0,10 0,14 0,25

-

3,13 0,02 2,63 0,09 0,06 1,22 4,00 1,25 6,06 1,44 x x x

0,24 1,52 5,26 0,27 0,36 9,76 6,40 2,00 3,848 1,44 40,773 25 1019,32

0,36 -

-

0,24 5,26 9,76 3,848

1,52 0,27 6,40 2,00 1,44

0,36 25 9

-

27,958 25 698,95

11,015 25 275,375

Cap.II-Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr.crt. Lucrarea Nr.articol caracteristici şi utilajul folosit din NPC/79 anexa 1 0 1 2 1 Stropit cu MSPP ….6 tratamente 128
216

CT. Coef.de transf. 3 0,37

Cantitatea Ha 4 Ha. a..n. 5 2,22

TOTAL LUCRĂRI MECANICE PENTRU:

1(un ) ha

Total ha.a..n. Tarif RON/ha.a.n Total pentru un ha. RON

2,22 250 555,0

Cap.III Materii şi materiale Nr. crt. 0 1 Denumirea UM 2 buc. Kg. Kg. Cantitatea 3 76 9 6 Valoarea RON / TOTAL U.M. RON 4 5 20 1520 40 80 360,00 480,00 2360 Greutate pentru transp. 6 38,5 9 6 53,5

1 Pomi altoiţi pt. completarea golurilor 12% 2 Fungicide 3000 l soluţie x 0,03% 3 Insecticide 3000 l soluţie x 0,02% TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE

pentru 1 (unu) hectar

Cap.IV Transporturi de materii şi materiale Distanţa Cantitatea Nr. Denumirea-grupa de transport. crt. transp. Tone Km. 0 1 2 3 1 Pomi pt. completări de goluri 50 0,037 2 Insectofungicide 50 0,015 TOTAL TRANSPORTURI -total t/km 1(un) ha –tarif RON/t/km -total RON TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.I Manopera Pentru 1 (un) hectar 1019,32 Cap.II Utilaje 555,00
217

Volum total t/km

4 1,8 0,8 2,6 0,375 0,975

Cap.III Materiale 2360

RON Cap.IV Total cheltuieli Transport directe 0,975 3935,295

3.7.3.Antemăsurătoare –Deviz nr.5 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul III a unei plantaţii de PIERSIC cu desimea de 635 pomi/ha Cap.I Manoperă Nr. crt. 0 1 2 3 Nr.articol din NTM/92 1 1954 1906 1908 Denumirea lucrării din normele de muncă unitatea de măsură şi cantitatea 2 Tăieri pentru formarea coroanei UM=mb: cantit.=0,635 Sapa mare pe rând 120 m lăţime UM=mii m2: cantit.=2,0 Prăşit manual pe rând –4 lucrări UM=mii m2: cantit.(2 x 4)=8 Pregătit soluţiile pentru 8 tratamente a câte 500 l UM= mii l: cantit.=4,0 Deservit MSPP la 8 tratamente UM=ha: cantit.=8 Cosit între rândurile de pomi, 2 lucrări UM=ha: cantit.(0,8 x 2) = 1,6 Strâns manual fânul şi aşezat ca mulci pe rândul de pomi UM=ha: cantit.=1,6 Încărcat şi descărcat îngrăş. chim. Se execută 2 lucrări UM=t: cantit.= (0,34 x 2) = 0,68 Încărcat gunoi grajd UM= t: cantit. = 12,7 Administrat gunoi grajd UM= ha: cantit.= 1,0 Strângerea ramurilor şi scoaterea lor pe alei UM=ha: cantit.=1 ha z.o. UM 3 5,0 TOTAL zo I 4 3,175 5,26 2,63 1,22 9,76 9,76 5 din care pe categorii II 6 III 7 5,26 IV 8 3,175

4 5 6

2744 3157 294

0,09 0,06 4,0

0,36 0,48 6,40

0,4 8 -

-

-

0,36 6,40

7

312

1,25

2,00

-

-

-

2,00

8

3246

0,11

0,07

-

0,07

-

-

9 10 11

3223 1868 2037 redus 3/4

0,18 1,67 1,44

2,3 1,67 1,44

-

2,3 1,67 -

-

1,44

218

TOTAL MANOPERA PENTRU

1 (un) ha

Total z.o.uri Tarif RON/z.o. Total RON

x x x

32,915 25 822,875

0.4 8 25 12 CT. Coef. de transf. 3 0,17 0,37

4,04 25 101

15,02 25 375,5

13,375 25 334,375

Cap.II-Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr.crt. Lucrarea Nr.articol caracteristici şi utilajul folosit din NPC/79 anexa 1 0 1 2 1 Administrat îngrăşăminte chimice 275 cu MIC 2 Stropit cu MSPP 128 TOTAL 1(un ) ha Total ha. a..n. LUCRĂRI Tarif RON /ha.a.n MECANICE Total pentru un ha. PENTRU: Cap.III Materii şi materiale Nr. crt. 0 1 Denumirea UM Cantitatea

Cantitatea Ha 4 1 8 Ha. a..n. 5 0,17 2,96 3,13 250 782,5

RON

1 2 3 Fungicide :4000 l Kg.. 12 soluţie x 0,3% 2 Insecticide. 4000 Kg. 8 soluţie x 0,2% 3 Îngrăşăminte chimice Kg. 635 complexe 4 Gunoi de grajd t 10 TOTAL VALOARE pentru 1 (un) hectar MATERII ŞI MATERIALE Cap.IV Transporturi de materii şi materiale Distanţa de Nr. Denumirea-grupa transp. crt. Km. 0 1 2 1 Insectofungicide 50 2 Îngrăşăminte chimice 50 3 Gunoi de grajd 10

Valoarea RON pe TOTAL U.M. RON 4 5 40 480,00 80 1 5 640,00 635,00 50 1805

Greutate pentru transp. 6 12 8 635 10000 10655

Cantitatea transport. tone 3 0,02 0,635 10

Volum total t/km 4 1,0 31,75 100

219

TOTAL TRANSPORTURI

-total t/km 1(un) ha -tarif RONt/km -total RON

132,75 0,375 49,78

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.I Manopera Pentru 1 (un) hectar 822,875

RON Cap.II Utilaje 782,5 Cap.III Materiale 10655 Cap.IV Transport 49,78 Total cheltuieli directe 12310,155

3.8.3.Antemăsurătoare – Deviz nr.3 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul I a plantaţiei de VISIN cu desimea de 560 pomi la hectar. Cap. 1 Manoperă : Nr. Nr.artic Denumirea lucrării din ctr dinNTM/92 normele de muncă Unitate de măsură şi cantitatea 0 1 2 1 1906 - Sapa mare pe rând(500x4,8) UM= mii m2 cantit=2,4 2 3135 - Deservit semănătoarea SUP-21 UM=ha cantit=0,76 3 2744 - Pregătit soluţia pt.4 tratamente a câte 400l UM=mii l cantit=1,6 4 3157 - Deservit MSPP la 4 tratamente UM=ha cantit=4 5 1907 - Prăşit cu sapa pe rândul de pomi 4 lucrărix2,4 mii mp UM=mii m2 cantit=9,6 6 294 Cosit între rânduri-2 lucrări UM=ha cantit=(0,76x2) 1,52 Strâns fânul şi aşezat ca mulci pe rândul de pomi UM=ha cantit=1,52 - Total ZO uri ZO UM 3 2,63 0,14 0,09 0,06 TOTAL ZO 4 6,31 0,11 0,14 0,24 Din care pe categorii I 5 0,24 II 6 III 7 6,31 0,11 IV 8 0,14 -

1,28

12,29

-

-

12,29

-

4,00

6,08

-

-

-

6,08

7

312

-

1,25 X
220

1,90 27,07

0,24

1,90

18,71

1,90 8,12

TOTAL MANOPERA PENTRU

- Tarif RON/ZO 1(unu) - Total RON lei

X X

25 676,75

25 6,0

25

25 467,75

25 203,0

Cap. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr. Lucrarea Nr.art.din CT crt Caracteristici şi utilajul folosit NPC/79 coef.de anexa 1 transf. 0 1 2 3 1 Arătura normală în livadă(după 1,36 plantare) 2 Discuit arătura – 2 lucrări 0,60 3 Semănat amestec de ierburi perene 0,65 4 Stropit în livadă – 4 tratamente 0,36 5 TOTAL - Total Ha a. n LUCRĂRI 1(un) ha - Tarif RON/ ha a. n MECANICE - Total pentru un ha PENTRU Cap.III - Materii şi materiale Nr. Denumirea crt 0 1 1 Sămânţă de lolium perene 2 Sămânţă de trifoi alb 3 Fungicide 1600 l x0,3% 4 Insecticide 1600 l x0,2% TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE

ha 4 1 2 1 4

Cantitatea ha a. n 5 1,36 1,20 0,65 1,44 4,65 250 1162,5

RON

UM 2 Kg

Cantitatea 3 14

Valoarea RON/ Total UM mii lei 4 5 10 140,0 210,0 192,0 256,0 798,0

Greut. pentru transport 6 14 7 4,8 3,2 29

Kg 7 30 Kg 4,8 40 Kg 3,2 80 pentru 1(unu) hectar

Cap.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr. Denumirea - Grupa crt 0 1 1 Sămânţă şi insectofungicide 2 Apă pt.4 tratamente - total t /km 1(ha) - tarif RON / t / - total RON TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.I Cap.II manopera utilaje

Distanţa de transp km 2 50 2

Cantit. transport. t 3 0,03 1,60

Volum total t/km 4 1,5 3,2 4,7 0,375 1,762

Cap.III materiale
221

Cap.IV transport

RON Total cheltuieli directe

34 2.10 1. completarea golurilor 12% UM=buc cantit=67 3 1773 .Făcut şanţ de 50x50 pt.Pregătit soluţia pentru 5 trat.012 3.8.33 0.Săpat gropi pt.21 - - - 0.762 2639.Tăieri pt.Repartizat pomi la gropi UM=mii pomi cantit=0.50 798.16 5 - Din care pe categorii II III IV 6 7 8 1.40 9 1907 .63 6.8x500) UM=mii m2 cantit=2.formarea coroanei UM=mii pomi cantit=0.28 12.22 0.Sapa mare pe rând(4.4 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii de VISIN cu desimea de 560 pomi la hectar Cap.Pentru 1(un) hectar 676.08 1.31 1.16 0.artic Denumirea lucrării din ctr din normele de muncă NTM/92 Unitate de măsură şi cantitatea 0 1 2 1 1952 .2.11 7.00 1.Prăşit pe rând.09 0.Stratificat pom în şanţ UM=mii buc cantit=0.067 7 1866 .56 2 1835 .18 222 .81 0.Plantat pomi lucrare completă UM=buc cantit=67 8 1906 . 1 Manoperă : Nr.stocat UM=ml cantit=2 4 1775 .10 0.34 - 0.75 1162.6 10 2744 .29 - - 6. UM=mii l cantit=2.37 - 0.22 - 0.29 1.37 - - 7.12 - - 3.21 0. Nr.4 lucrări UM=mii m2 cantit=(4x2.12 3.31 12.067 5 1843 .Fasonat şi mocirlit rădăcina UM=mii pomi cantit=0.067 6 1845 .Antemăsurătoare – Deviz nr.18 - - - 0.05 0.0 ZO UM TOTAL ZO I 3 4 2.02 1.4) 9.13 0.

85 250 462. 0 1 2 1 Stropit cu MSPP 5 tratamente 0.90 1.pentru transport 6 128 6 4 138 Distanţa de transp km 2 50 Cantit.13 6.06 0.52 Strâns ramurile şi scos la alei UM=ha.n MECANICE .08 1.n LUCRĂRI 1(un) ha . Denumirea . t t/km 3 4 0.10 25 302.37 TOTAL -Total ha.Tarif RON/ZO .tran Volum total sport.Materii şi materiale Nr.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.a.Total RON 0.73 25 18. Denumirea crt Valoarea RON/ Total UM RON 0 1 2 3 4 5 1 Pomi pentru completat goluri Buc 67 25 1675.Total ZO uri .0 3 Insecticide : 2000 l x 0.de crt Caracteristici şi utilajul folosit transf.08 0.Tarif RON/ha a.5 Cap.0 TOTAL VALOARE MATERII ŞI -pentru 1(unu) hectar 2235.0 Cosit intre randuri-2 lucrari UM=ha cantit=1.90 1. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr. Lucrarea CT coef.5 .52 Strâns fân şi asezat ca mulci UM=ha cantit=1.n 4 1.25 1.0 2 Fungicide : 2000 l x 0.5 1.III .Grupa crt 0 1 1 Pomi 223 UM Cantitatea Greut.50 TOTAL MANOPERA PENTRU 1(unu) Cap.85 1. cantit=1 .30 0.44 12.44 1.19 25 654.75 6.44 X X X 39.11 12 13 14 3157 294 312 2037 - Deservit MSPP-5 tratamente UM=ha cantit=5.02 25 975.25 - 26.3% Kg 6 40 240.0 MATERIALE Cap.2% Kg 4 80 320.30 4 6.Total pentru un ha PENTRU : Ha 3 5 RON Cantitatea Ha a.

total RON 50 0.0 TOTAL ZO I 4 2. 1 Manoperă : Nr.-4 operaţiuni UM=t cantit=0.5 x 4=2 ZO UM 3 5.0 RON Cap.01 0.Tăieri pt.Antemăsurătoare – Deviz nr.IV transport 2.625 3.5 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul III a unei plantaţii de VISIN cu desimea de 560 pomi la hectar Cap.625 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.44 3 4 - 0.56 2 2037 redus 3/4 2744 3157 Strângerea ramurilor şi scoaterea lor la alei UM=ha cantit=1 ha Pregătit soluţia pt.29 7 3246 - 0.375 2.0 Deservit MSPP la 6 tratamente UM=ha cantit=6 Sapa mare pe rând (4.36 - - 0.29 - - 12.31 - 6 1907 - 1.27 - 5 1906 - 2.80 1.625 Total cheltuieli directe 3675. Denumirea lucrării din artic normele de muncă dinNT Unitate de măsură şi M/92 cantitatea 0 1 2 1 1954 .27 0.formarea coroanei UM=mii pomi cantit=0.8.09 0.4 Prăşit pe rând(4 lucr x 2.6 tratamente a câte 500 l UM=mii l cantit=3.5 7.îngr.5 hectar Cap.36 0.chim.22 - 0.II manopera utilaje A-Pentru 1(un) 975.80 5 - Din care pe categorii II III IV 6 7 8 2.44 1.8 mx500) UM=mii m2 cantit=2.22 - - 224 .28 12.0 0.44 - - - 1.11 0.2 Insectofungicide .5 462.III materiale 2235.tarif RON/ t / .total t /km 1(ha) .06 0.3.31 - - 6.6 Încărcat şi desc.63 6.4) UM= mii m2 cantit=9.I Cap.

17 TOTAL .câte 1 kg/pom UM=mii pomi cantit=0. 0 1 2 3 1 Stropit în livadă cu MSPP-6 128 0.0 TOTAL VALOARE MATERII ŞI pentru 1(unu) hectar 1400.Materii şi materiale Nr.chim.08 10 312 - 1.52 Strâns iarba cosită şi aşezarea ca mulci pe rândul de pomi UM=ha cantit=1.0 2 Insecticide : 300 l x 0. pentru transport 6 9.0 3 Îngrăşăminte chimice Kg 560 1 560.0 Volum total t/km 4 0.53 25 813.86 - - 9 294 4.8 1868 - Administrat îngr.Grupa Distanţa de Cantit.0 575.37 tratamente 2 Administrat îngr.54 0.0 MATERIALE Cap.25 0.00 6. Denumirea .0 80 480.90 X X X 32. n 5 2.Tarif RON/ZO .8 28 .0 12.3% Kg 9.0 18.art. 275 0.5 Cosit între rânduri 2 lucrăriUM=ha cantit=(0.0 1.86 - 0.56 225 Greut. Lucrarea Nr.08 - 6.22 0. n MECANICE .49 25 312.0 6.din CT crt Caracteristici şi utilajul folosit NPC/79 coef.015 2 Ingrasaminte chimice 50 0.tr crt transp km ansport. n LUCRĂRI -1(un) ha .5 Valoarea RON/ Total UM RON 0 1 2 3 4 5 1 Fungicide : 300 l x 0.0 560.0 40 360.Total RON 1.Tarif lei / ha a.52 .90 - - 1. t 0 1 2 3 1 insectofungicide 50 0.76 x 2) 1.Total Ha a.36 25 9.Total ZO uri .17 2.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.60 25 465.III .chim.2% Kg 6.39 250 597.Total pentru un ha PENTRU Cap.25 TOTAL MANOPERA PENTRU 1(unu) Cap.de anexa 1 transf.25 1. Denumirea crt UM Cantitatea ha 4 6 1 RON Cantitatea ha a.08 25 27. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr.

tarif lei / t / km .43 - 1.28 0.29 0.Incarcat gunoi de grajd UM=t cantit=(500x20)=10 6 1867 .Strângerea ramurilor redus şi scoaterea lor la alei 3/4 UM=ha cantit=1 ha 3 3246 .25 597.III materiale 1400.Încîrcat şi descărcat îngr.5 hectar 3.31 - 12.4 8 1907 .Administrat gunoi de Redus1 grajd UM=ha /2 cantit=1.Sapa mare pe rând UM=mii m2 cantit=2. Nr.625 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.total t /km .75 5 - Din care pe categorii II III IV 6 7 8 8.67 2.63 1.Administra îngr.4.formarea coroanei UM=mii pomi cantit=0.4 operaţiuni UM=t cantit=2 ha 4 1868 .I Cap.6 9 2744 .Pregătit soluţie pentru 8 tratamente a câte ZO UM 3 15.09 226 1.0 Cap.arti Denumirea lucrării din ctr c normele de muncă dinNT Unitate de măsură şi M/92 cantitatea 0 1 2 1 1955 .8.22 0.63 TOTAL ZO I 4 8.875 RON Total cheltuieli directe 2821.43 .31 10.Tăieri pt.II manopera utilaje Pentru 1(un) 813.56 2 2037 .68 - 1..total RON :1(ha) 29 0.chim.IV transport 10.29 0.44 - 0. 1 Manoperă : Nr.67 6.375 10.22 0.44 0.67 - 6.44 1.Prăşit pe rând 4 lucrări UM=mii m2 cantit=9.18 - 1.75 1.18 1.0 7 1906 .6 3 1.Antemăsurătoare – Deviz nr.875 Cap.chimice UM=mii pomi cantit=0.11 2.68 - 0.56 5 3223 .6 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul IV a unei plantaţii de VISIN cu desimea de 560 pomi la hectar Cap.18 - - 1.

chimice + 50 insectofungicide 227 Cantit.0 1 560.III .8 Deservit MSPP la 8 tratamente UM=ha cantit=8 Cosit între rânduri 2 lucrări UM=ha cantit= 1.2% Îngrăşăminte chimice complexe UM 2 Kg Kg Kg Cantitatea 3 12 8 560 Ha 3 8 RON Cantitatea Ha a.10 11 12 3157 294 312 - 500 l UM=mii l cantit=4.0 4.Total ZO uri . II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr.Total pentru un ha PENTRU : Cap.n 4 2.06 4.8 tratamente 0.25 0.48 6.0 465.0 5 50. Lucrarea CT coef.90 X X X 42.37 25 109. Denumirea crt 0 1 2 3 1 Fungicide : 4000 l x 0.0 TOTAL MANOPERA PENTRU 1(unu) Cap.0 Greut.37 TOTAL -Total ha.60 18.25 0. Denumirea .n MECANICE .Tarif RON/ZO .Grupa Distanţa de crt transp km 0 1 2 1 Transport îngrăş.Materii şi materiale Nr.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.48 - - - 6.08 1.08 1.de crt Caracteristici şi utilajul folosit transf.05 25 1051.3% Insecticide : 4000 l x 0.52 Strâns iarba cosită şi aşezarea ca mulci pe rândul de pomi UM=ha cantit=1.585 Volum total t/km 4 29.60 25 465.a.90 0. t 3 0. 0 1 2 1 Stropit cu MSPP .48 25 12.52 .n LUCRĂRI 1(un) ha . pentru transport 6 15 10 560 10000 10585 TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE pentru 1(unu) hectar Cap.96 2.trans port.25 18.96 250 740 Valoarea RON/ Total UM RON 4 5 40 576.Tarif RON/ha a.0 80 768.25 .00 1.0 1954.Total RON 0.

25 2. Cap.18 0.7 3 1908 Prăşit pe rândul de pomi (4lucrări) UM=mii m2:cantit.30 6.tarif RON/ t /km .08 1.M.25 740.375 48.06 4.(2x4)=8 4 2744 Preparat soluţie pt.0 hectar Cap.3 0.articol Denumirea lucrării din crt din normele de muncă NTM/92 unitatea de măsură şi cantitatea 0 1 2 1 1906 Sapa mare pe rândul de pomi UM=mii m2: cantit=2 2 3135 Deservit semănătoare SUP=21 UM=ha: cantit=0.I Manopera: Nr.00 0.30 - - - 0.487 RON Total cheltuieli directe 3793.26 9.40 1.5 asimilat tratamente a câte 400 l UM=miil. 3 2.total RON 10 :1(ha) 10 129.76 8 - 0. cantit=2.o.40 0.06 9.1.II manopera utilaje Pentru 1(un) 1051.total t /km .18 6.487 100 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.0 5 3157 Desevit MSPP la 6 tratamente UM=ha.9.76 din care pe categorii I II III IV 5 0.o.Antemăsurătoare-Deviz nr.06 6 7 5.6 7 312 Strâns fânul şi aşezat ca mulci pe rândul de pomi UM=ha: cantit=1.IV transport 48. 4 5.00 - - - 2.63 0.737 3.2 Gunoi de grajd .22 TOTA L z.III materiale 1954.26 0.=1.0 Cap. Nr.3 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul I a unei plantaţii de CIREŞ desimea de 430 pomi/ha.I Cap. cantit=5 6 294 Cosit manual între asimilat rânduri (2 lucrări) UM=ha: cantit.00 228 .6 z. U.09 0.

n.7 ha x 10 kg) Seminţe lolium perene: (0. RON 4 5 80 320.36 25 9. Tarif RON/ha.III Materii şi materiale Nr.articol caracteristici şi utilajul folosit din NPC/79 anexa 1 0 1 1 Arat în livadă (după terminarea 242 plantării) 2 Discuit arătură cu GD-2.0 Ha.61 - - 2.a.54 0.d e transf.. cantit.37 Cantitatea Ha 3 1. Coef.30 0.crt. 6 4 6 7 14 Cap.uri Tarif RON/z. CT.8-(se 254 execută două lucrări) 3 Semănat amestec de ierburi 107 perene cu SUP-21 4 Stropit cu MSPP (se execută 6 121 tratamente) TOTAL LUCRĂRI MECANICE PENTRU: 1(un ) ha Total ha.59 0.61 - x x x 26.58 25 214.75 8.n Total pentru un ha.2% Fungicide: 2000l x 0.0 210. a.0 140.22 5.M.54 2.57 25 664.0 6. 2 1.06 2.a.II-Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr.=0.8 1869 TOTAL MANOPERĂ PENTRU: Plivitul lăstarilor şi dirijarea lor pe direcţia rândurilor UM=mii pomi..crt .0 229 .63 25 440.18 0.3 % Seminţe de trifoi alb: (0.o.0 2. 4 1.0 40 30 10 240.43 1-(un) ha Total z.o Total RON 6. Lucrarea Nr.00 - 17.50 Cap.25 0.0 1.30 1. 0 1 2 3 4 Denumirea 1 Insecticide: 2000 l x 0.24 RON 250 1310 Greutate pentru transp.n.7 ha x 20 kg) UM 2 Kg Kg Kg kg Cantitatea 3 4 6 7 14 Valoarea RON / TOTAL U.

0 Cap. 0 1 Denumirea-grupa Distanţa de transp. Km.Antemăsurătoare-Deviz nr.II Utilaje 1310.I Manopera 664. crt.5 1.812 1 Insectofungicide + seminţe de ierburi perene TOTAL TRANSPORTURI -total t/km 1(un) ha -tarif RON/t/km -total RON TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Pentru 1 (un) hectar Cap. Cap.IV Transporturi de materii şi materiale Nr.03 Volum total t/km 4 1.IV Transport 0.III Materiale 910.25 Cap.375 0.562 RON Cap. 2 50 Cantitatea transport. tone 3 0.0 30 Cap.4 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii de CIREŞ cu desimea de 430 pomi/ha.0 3.TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE pentru 1 (un) hectar 910.9.I Manopera: 230 .2.5 0.562 Total cheltuieli directe 2884.

6 Plivit lăstarii şi dirijarea lor pe direcţia rândurilor UM=mii pomi: cantit.82 3.6 Strâns fânul şi aşezat ca mulci pe rândul de pomi UM=ha: cantit=1.00 1.00 2.56 5.36 25 9.04 5. făcut mocirla şi mocirlit în vederea plantării UM=mb.17 8 0.Total ZO uri 1(un) ha .=0.40 2. cantit.10 0.052 Repartizat pomii la gropi UM=mb: cantit.72 0.0 25 - 23.27 0.56 - 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1845 1866 1906 2744 3157 1808 294 asimilat 312 1869 3.=6.o.17 din care pe categorii I II III IV 5 6 7 5.o.16 5.07 0.48 25 1150.07 0.33 TOTAL z.= (0.75 TOTAL MANOPERA PENTRU Cap.05 1. U.76 2.63 0.. crt .04 Fasonat rădăcina .Total RON z.=0. compl.=0.43 Săpat gropi pentru completarea golurilor-12% UM=buc: cantit.02 2.II-Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: 231 .22 4.72 0.Tarif RON/ZO .Nr.61 0.)=1.052 Plantat pomi în goluri 12% lucrare completă UM=buc: cantit= 52 Sapa mare pe rând (1.06 0.8x 2 lucr.0 Deservit MSPP la 6 tratamente UM=ha: cantit.3 6 - - 0.13 0.85 25 596.40 2.2 m lăţime) UM=mii m2::: cantit.06 1.04 0.11 0.=52 Făcut şanţ pentru stratificat pomii UM=ml: cantit.36 9.26 9.61 1. 0 1 2 3 4 Nr.=2 Stratificat pomi pt.M.30 0.27 6.25 6.26 0.=2 Preparat soluţie pentru 6 tractoare a câte 500 l UM=miil: cantitatea=3.articol din NTM/92 1 2020 1835 1733 1775 1843 Denumirea lucrării din normele de muncă unitatea de măsură şi cantitatea 2 Tăieri de formarea coroanei UM=mii pomi: cantit:=0. (2x4) = 8 Cosit cu coasa între rânduri UM=ha: cantit.09 0.25 10. 3 1.27 25 256.0 0.0 - X X X 34.de goluri UM=mb: cantit.10 0.=0.16 1. 4 0.0 Prăşit pe rând x 4 lucrări UM=mii m2: cantit.76 6.43 .

completări de 50 0.IV Transport 2.n. crt.d e transf.22 250 555 Total ha.IV Transporturi de materii şi materiale Distanţa de Cantitatea Nr.n Total pentru un ha. Denumirea-grupa transp.III Materiale 2140. a. Cantitatea 3 52 9 6 Valoarea RON / TOTAL U..a.03% 3 Insecticide 3000 l soluţie x 0.37 Cantitatea Ha 3 Ha.02% TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE pentru 1 (un) hectar Cap. 0 1 Denumirea UM 2 buc. transport. 4 2.375 2. crt. 2 0. Km.0 Greutate pentru transp.625 Volum total t/km 4 4.crt. Tarif RON/ha.625 232 ..Nr. Coef. Tone 0 1 2 3 1 Pomi pt.0 TOTAL TRANSPORTURI -total t/km 1(un) ha –tarif RON/t/km -total RON TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.II Manopera Utilaje A-Pentru 1 (un) hectar 1150.articol din NPC/79 anexa 1 128 0 1 TOTAL LUCRĂRI MECANICE PENTRU: CT. Kg.12 goluri 2 Insectofungicide 50 0. RON Cap. RON 4 5 25 1300.0 555.625 Total cheltuieli directe 3847.0 480. 6 105 9 6 120 1 Pomi altoiţi pt.I Cap. Kg.22 2. completarea golurilor 12% 2 Fungicide 3000 l soluţie x 0.0 1 7 0.III Materii şi materiale Nr.n.0 2140.a.M.0 40 80 360. Lucrarea caracteristici şi utilajul folosit 1 Stropit cu MSPP …6 tratamente 1(un ) ha Nr.0 RON Cap.0 Cap.

48 - - - 6.6 3246 Încărcat şi descărcat îngrăş.63 1.Antemăsurătoare –Deviz nr.25 2.09 0.15 - I 5 - 4 0.0 1908 Prăşit manual pe rând –4 lucrări UM=mii m2: cantit. chim.36 - - - 0. Se execută 2 lucrări UM=t: cantit.I Manoperă Nr. crt.76 din care pe categorii II III IV 6 7 5.o.articol Denumirea lucrării din din normele de NTM/92 muncă unitatea de măsură şi cantitatea 1 2 1954 Tăieri pentru formarea coroanei UM=mb: cantit.(2 x 4)=8 2744 Pregătit soluţiile pentru 8 tratamente a câte 500 l UM= mii l: cantit.9.8 x 2) = 1.34 x 2) = 0.=0.15 5.0 2.=1.6 312 Strâns manual fânul şi aşezat ca mulci pe rândul de pomi UM=ha: cantit.0 0.5 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul III a unei plantaţii de CIREŞ cu desimea de 430 pomi/ha Nr.00 8 2. UM 3 5.00 - - - 2.334 z.26 9.22 TOTAL zo 4 2.43 1906 Sapa mare pe rând 120 m lăţime UM=mii m2: cantit.3.=8 294 Cosit între rândurile de pomi. 0 1 2 3 Cap.26 9.= 0.51 - - 9 - - - - - - 233 .3.06 4.68 1868 Administrat îngrăşăminte chimice căte 1 Kg/pom UM= mii pomi: cantit.76 8 2.=4. 2 lucrări UM=ha: cantit.(0.40 0.22 1.51 - 1.48 6.40 7 1.0 3157 Deservit MSPP la 8 tratamente UM=ha: cantit.= (0.36 5 6 0.=2.

n.III Materii şi materiale Nr.0 Cap. crt.48 25 12.. Denumirea-grupa de crt. 4000 Kg.n.01 25 325.. 2 0. 4 0.II-Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr.5 Greutate pentru transp. Coef.a.75 TOTAL MANOPERA PENTRU Cap. MECANICE Tarif RON /ha. 0 1 Denumirea UM Cantitatea CT. 12 soluţie x 0. Lucrarea Nr.. transp. 6 12 8 430 450 RON 1 2 3 Fungicide :4000 l Kg.3% 2 Insecticide.5 0.o. Total RON 5. tone Volum total t/km .25 15.17 0.13 250 782.96 3.uri Tarif RON/z. a.IV Transporturi de materii şi materiale Distanţa Nr.=1 ha Strâns ramurile si scos la alei 1 (un) ha Total z.o.42 25 985.n PENTRU: Total pentru un ha. Km.5 39.37 Cantitatea Ha 3 1 8 Ha.76 x x x 11.5 13.articol caracteristici şi utilajul folosit din NPC/79 anexa 1 0 1 1 Administrat îngrăşăminte 275 chimice cu MIC 2 Stropit cu MSPP 128 TOTAL LUCRĂRI A:1(un ) ha Total ha. 234 Cantitatea transport.2% 3 Îngrăşăminte chimice Kg.17 2. a.de transf.10 11 2037 redus 3/4 2037 Strângerea ramurilor şi scoaterea lor pe alei UM=ha: cantit.02 25 375. 430 complexe TOTAL VALOARE MATERII pentru 1 (un) hectar ŞI MATERIALE Valoarea RON pe TOTAL U. RON 4 5 40 480.M.5 10.0 11. 8 soluţie x 0. Cap.crt.0 80 1 640.0 430.91 25 272.0 1550.

48 - - 0. 4 operaţiuni UM=t: cantit (0.15 5.76 - - 0.43 2 1906 Sapa mare pe rând 1.o.Antemăsurătoare-Deviz nr.09 0.43 0.375 8.437 3326.76 0.69 2.0 21.0 1 1 Insectofungicide 2 Îngrăşăminte chimice TOTAL TRANSPORTURI 2 3 50 0.25 4 2.11 5.I Manoperă Nr.15 - 0.26 9. Nr.0 4 1.69 5 - 6 - 7 - 8 2.02 50 0.II Utilaje 782.I Manopera Pentru 1 (un) hectar 985.5 Cap.2 m lăţimi UM= mii m2:cantit =2.22 0.437 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.6 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul IV a unei plantaţii de CIREŞ cu desimea de 430 pomi/ha Cap. UM TOTAL zo din care pe categorii II III IV I 3 6.8 6 3157 Deservit MSPP la 8 tratamente UM=miil: cantit =8 z.437 RON Cap.III Materiale 1550.5 0.43 -total t/km 1(un) ha -tarif RONt/km -total RON Cap.26 9.43 - 235 .IV Total cheltuieli Transport directe 8.5 22.9.0 3 1908 Prăşit pe rând-4 lucrări UM=mii m2 cantit (4 x 2) =8 4 3226 Încărcat şi descărcat îngrăş. NTM/92 muncă unitatea de măsură şi cantitatea 0 1 2 1 1955 Tăieri de formare a coroanei UM=mii pomi: cantit=0.articol Denumirea lucrării crt din din normele de .chim.48 0.334 x 4) = 1.06 0.336 5 2744 Preparat soluţii (8 tratamente 600 l UM= mii l: cantit =4.63 1.4.5 3.

4 9.13 250 782.= 0.0 8 Ha. Coef..3% Insecticide.5 38.M.(0.0 11. 0 1 2 Denumirea 1 Fungicide :480 l soluţie x 0.37 Cantitatea Ha 3 1.6 Administrat îngrăşăminte chimice căte1 Kg/pom UM= mii pomi: cantit. Kg.n. Total RON 4.8 x 2) 1. 2 0.6 236 Valoarea RON / TOTAL U.6 Strâns manual fânul şi aşezat ca mulci pe rândul de pomi UM=ha: cantit.crt. Cantitatea 3 14.0 1.articol caracteristici şi utilajul folosit din NPC/79 anexa 1 0 1 1 Administrat îngraşăminte chimice 275 cu MIC 2 Stropit cu MSPP 8 tratamente 128 TOTAL 1(un ) ha Total ha.2% UM 2 Kg.uri ha Tarif RON/z.67 25 966.75 x x x 11.52 25 288.o. a.334 Strângerea ramurilor şi scoaterea lor pe alei UM=ha: cantit..5 11.crt.III Materii şi materiale Nr.4 9.25 6. 4 0.5 11.o.6 .a.40 2.0 80 768.00 - - - 6.=1 ha 1 (un) Total z. 6 14.de transf.5 RON Cap. PENTRU: CT.II-Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr.a.65 25 291.02 25 375.n.17 0. RON 4 5 40 576.00 - - - - - - 5.8 x 2) 1.0 Greutate pentru transp. LUCRĂRI Tarif RON /ha.7 8 294 312 9 1868 10 2037 redus 3/4 TOTAL MANOPERA PENTRU Cosit între rânduri –2 lucrări UM=ha: cantit (0.48 25 12. Lucrarea Nr.17 2.n MECANICE Total pentru un ha.25 15.96 3.75 0.0 Cap. 480 l soluţie x 0.40 2.

Antemăsurătoare-Deviz nr.I Manopera A-Pentru 1 (un) hectar 966.IV Transporturi de materii şi materiale Distanţ Cantitatea Nr.Îngrăşăminte chimice complexe TOTAL VALOARE MATERII SI MATERIALE 3 Kg.9. UM 3 237 TOTAL zo 4 I 5 din care pe categorii II III IV 6 7 8 . 0 Cap.o.375 8.III Materiale 1774.I Manoperă Nr.75 Volum total t/km 4 1.5 Cap.25 3. 430 1 334.5.0 1774.II Utilaje 782.03 2 Îngrăşăminte chimice 50 0.5 23 0. 0 1 2 3 1 Insectofungicide 50 0. transp. t.7 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul V a unei plantaţii de CIRES cu desimea de 430 pomi/ha Nr.43 TOTAL TRANSPORTURI -total t/km 1(un) ha -tarif RON/t/km -total RON TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.articol Denumirea lucrării din din normele de muncă NTM/92 unitatea de măsură şi cantitatea 1 2 z. crt.cr Denumirea-grupa a de transport.IV Transport 8.0 Cap.625 RON Cap.0 430 454 pentru 1 (un) hectar Cap.5 21. tone Km.625 Total cheltuieli directe 3532.

40 0.6 Strâns fânul şi aşezat pe rândul de pomi ca mulci UM=Ha: cantit.22 7.25 0.00 - 5.334 1 (un) ha Total z.48 25 12.22 - 11.=2 Prăşit pe rând 1.63 1.6 Administrat îngrăşăminte chimice căte 1 Kg/pom UM= mii pomi: cantit.76 - 0.0 CT.11 11.2 m lăţime de 4 ori UM= mii m2: cantit.=(2x4) 8 Pregătit soluţie pt. Total RON 15.26 9.0 - - - - - - - - x x x 49.1 1956 2 3 2037 redus 3/4 3246 4 5 6 3238 1906 1908 7 8 9 2744 3157 294 10 312 11 1868 TOTAL MANOPERA PENTRU Tăieri de formare a coroanei UM=mii pomi: cantit=0.77 25 1244.48 6.50 13.43 Strâns ramurile şi scoase la alei UM= ha:cantit =1 ha Încărcat şi descărcat îngrăş.48 - - - 0.0 20.50 0. chimice 4 operaţiuni UM=t: cantit. UM= mii l: cantit = 8 Cosit între rânduri 2 lucrări UM=Ha : cantit.(8x2) =1.28 2. 15.336 Încărcat şi administrat gu noi de grajd 25 to/ha UM cantit.63 6.articol 238 Cantitatea .o.0 0.= 25 Sapa mare pe rând UM=mii m2: cantit.22 - - 0.26 9.76 - 7. (0.09 0.43 0.25 2.75 Cap.= 0.02 25 375.00 5.87 0.06 4.72 25 518. a 600 l UM= mii l: cantit= 4. Lucrarea Nr.72 - - - 6.0 - 2.72 2.40 - - 1.50 0.o.43 6.crt.II-Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr.8 Deservit MSPP la 8 tratam. 8 tratam.=1.55 25 338.uri Tarif RON/z.334 x 4) = 1.

5 250.6 430 25000 25454 1 2 3 Fungicide: 4800 l Kg 14.n Total pentru un ha.17 0.0 Greutate pentru transp.5 0. 6 14. 0 1 2 3 1 Insectofungicide şi îngrăşăminte 50 0.5 1 Administrat îngrăşăminte chimice cu 275 MIC Administrat gunoi de grajd 25 to/ha 192 Stropit cu MSPP 8 tratamente 128 1(un ) ha Total ha. transp.0 430.187 .0 TOTAL TRANSPORTURI -total t/km 1(un) ha -tarif RON /t/km -total RON 239 Volum total t/km 4 22.crt. 2 0.37 Ha 3 1 1 8 Ha.caracteristici şi utilajul folosit 0 1 2 3 TOTAL LUCRĂRI MECANICE PENTRU din NPC/79 anexa 1 Coef..n.4 9.IV Transporturi de materii şi materiale Distanţa Cantitatea Nr.M. a. RON Cap.08 0.0 272.III Materii şi materiale Nr.2% 3 Îngrăşăminte chimice Kg 430 complexe 4 Gunoi de grajd Kg 25000 semifermentat TOTAL VALOARE MATERII pentru 1 (un) hectar ŞI MATERIALE Cap.n.005 768. Tarif RON/ha. 4 0.4 soluţiex 0.45 chimice 2 Gunoi de grajd 10 25.3% 2 Insecticide: 4800 l Kg 9. RON 4 5 40 576. tone Km.17 2.0 2.0 80 1 0.0 1899.0 125.de transf. crt.96 5.375 102.13 250 1282.a.6 soluţiex 0. Denumirea-grupa de transport. 0 1 Denumirea UM Cantitatea Valoarea RON pe TOTAL U.a.

Nr. cantit. cantit.03 - - 8 9 10 1908 2744 3157 1. cantit. articol crt.0 Cap.45 8 - 4 5 6 2343 1782 2347 0. = 3.71 Total ZO 4 1. cantit. cantit.3 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii de alun cu desimea de 580 plante/ha Cap.6 Deservit MPSP-300 la 6 trat.35 4.20 6 3. = 0. cantit. complet.42 0. cantit.01 0.10. = 0. fasonat şi mocirlit rădăcina UM = mii buc. cantit. = 1 Săpat gropi pt. = 19.1.035 Muşuroit murul după udare UM = mii buc. cantit. = 6 ZO/ UM 3 2.32 0. = 0.45 3. din NTM/92 0 1 1 1783 redus ½ 2 1788 redus ½ 3 1781 Denumirea lucrării din normele de muncă Unitatea de măsură şi cantitatea 2 Tăieri de curăţire a tufelor UM = mii buc.II Manopera Utilaje Pentru 1 (un) hectar 1244.32 - 240 .66 5.14 - 0.) UM = mii m2.14 0.Antemăsurătoare – Deviz nr.IV Transport 102.5 6.08 - - 7 2356 0.01 0. UM = mii l. 6 tratam.08 0.I Cap.III Materiale 1899. goluri 6% UM = mii gropi. = 0.I Manoperă: Nr.06 23.33 7 1.25 1282.58 Legarea lăstarilor UM = ha.2 Pregătit soluţia pt.42 - 0.5 Cap.77 0.09 0.035 Prăşit pe rând (4 lucr.035 Verif.035 Udat murul plantat în goluri UM = mii buc.40 2.937 3. UM = ha.00 0.03 - 0.33 0.36 - 23. cantit. = 0.36 0. =0.TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.187 RON Total cheltuieli directe 4527.22 0.035 Plantat mur în goluri 6% UM = mii buc.20 Din care pe categorii I II III IV 5 0.

0 Greut.60 4 2 Stropit cu insecto-fungicide 6 74 0.375 3.14 TOTAL 1(un) ha Total t/km TRANSPORTURI Tarif RON/km PENTRU: Total RON Volum total T/km 4 1.0 1440.81 25 95.n. = 0.95 25 623.035 2 Insecto-fungicide 50 0.0 10115. 54 0.75 0. de ha anexa 2 transf.0 8. pentru transp.n.45 - - TOTAL MANOPERA PENTRU: 29. comp.8 0. LUCRĂRI Tarif RON/ha.a. 5 2.45 - 0. transp.75 0.77 0.15 6 lucr. din CT crt.40 0. Denumirea – grupa Distanţa Cantitatea crt.75 3.n.90 3. cantit. MECANICE Total pentru un ha RON PENTRU: Cap. goluri 6% Insecticide Fungicide UM 2 mc kg Cantitatea 3 35 108 36 Cantitatea Ha. 0 1 2 3 4 1 Discuit printre rânduri – 4 lucr. Denumirea crt.0 80 40 8640.30 241 .IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.8 7.58 1(unu) ha Total ZO-uri Tarif RON/ZO Total RON 0.III – Materii şi materiale Nr.71 25 17.art.0 Cap.11 2356 Muşuroit toamna toată plant. de transp. cu MPSP 300 TOTAL 1 (unu) ha Total ha.a.0 Valoarea RON/ Total UM RON 4 5 10 350. Caracteristici şi utilajul folosit NPC/79 Coef.79 x x 25 744.a.32 25 8.II – Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr.25 24.30 250 825. 6 35 108 36 179 TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE pentru 1 (unu) hectar Cap. tone 0 1 2 3 1 Alun înrădăcinat 50 0. UM = mii buc. 0 1 2 3 1 Alun înrădăcinat pt. Lucrarea Nr.

= 6 Muşuroit toamna toată plant.II Utilaje 825.45 3. UM = ha.16 I 5 - Din care pe categorii II III IV 6 3.5 6. şi desc. UM = mii buc.6 Deservit MPSP-300 la 6 trat.89 0. Denumirea lucrării din crt. = 0.22 0.16 7 1. = 19.36 0.32 25 8.IV Transport 3.42 0.42 - 0.45 0. cantit.) UM = mii m2.05 3.58 5 1908 Prăşit pe rând (4 lucr.83 25 120.30 Total Chelt. = 0. = 1 3 3246 Înc.00 Cap. cantit. îngrăşăminte chimice UM = mii buc. = 0.38 x x 25 759.III Materiale 10115. = 0. 6 tratam.54 1. cantit.58 1(un) ha Total ZO-uri Tarif RON/ZO Total RON 242 ZO/ UM 3 2. Nr.00 4. Directe 11688. chimUM = mii buc.I Manopera Pentru 1 (un) hectar 744.06 0. Îngr.Antemăsurătoare – Deviz nr.87 25 621.0 . cantit.77 0.I Manoperă: Nr.36 25 9.33 0.2 6 7 8 2744 3157 2356 Pregătit soluţia pt.50 0.10.75 0.36 - 0.TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.75 RON Cap. UM = mii l.58 2 1788 Legarea lăstarilor redus ½ UM = ha.45 8 - 1.11 Total ZO 4 1.035 4 1868 Ad.32 - TOTAL MANOPERA PENTRU: 30. cantit.45 23.75 24. = 3.33 0.2.89 23. articol normele de muncă din Unitatea de măsură şi NTM/92 cantitatea 0 1 2 1 1783 Tăieri de curăţire a tufelor redus ½ UM = mii buc.4 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul III a unei plantaţii de alun cu desimea de 580 plante/ha Cap.66 0. cantit. Trat.09 0.32 0.00 Cap. cantit. cantit.

437 RON Cap. Denumirea crt. de ha Ha.90 LUCRĂRI Tarif RON/ha.III Materiale 7620. 2 Cantitatea transp. Directe 8617.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.90 lucr.00 Cap. Caracteristici şi utilajul folosit NPC/79 Coef.69 TOTAL 1(un) ha Total t/km TRANSPORTURI Tarif RON/km PENTRU: Total RON TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.00 Distanţ a de transp. Chimice complexe 1 kg / kg 580 tufă 2 Insecticide kg 70 3 Fungicide 36 TOTAL VALOARE MATERII pentru 1 (un) hectar ŞI MATERIALE Cap.a.n.0 1440.5 34.0 Greut.0 80 40 5600.3. 6 580 70 36 686 1 2 3 Îngr.Antemăsurătoare – Deviz nr.Cap.937 3.0 7620.a. 250 MECANICE Total pentru un ha RON 225. 0.10. 0 1 UM Cantitatea Valoarea RON/U Total M RON 4 5 1 580.art.0 PENTRU: Cap.5 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul IV a unei plantaţii de alun cu desimea de 580 plante/ha 243 .n.n.III – Materii şi materiale Nr.50 Cap. pentru transp. cu MPSP 300 TOTAL 1 (un) ha Total ha.15 6 0. 0 1 1 Alun înrădăcinat 2 Insecto-fungicide şi îngr. 2 Stropit cu insecto-fungicide 6 74 0. anexa 2 transf.5 0.II – Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr. tone 3 Volum total T/km 4 34. Denumirea – grupa crt.375 12.937 Total Chelt.I Manopera Pentru 1 (un) hectar 759.II Utilaje 225. din CT Cantitatea crt. 0 1 2 3 4 5 1 Discuit printre rânduri – 4 lucr. Lucrarea Nr.a. chimice complexe 50 0.IV Transport 12.

) UM = mii m2.50 0. LUCRĂRI Tarif RON/ha. cantit. cantit. Caracteristici şi utilajul folosit NPC/79 Coef. = 19.2 6 2744 Pregătit soluţia pt. cantit.I Manoperă: Nr.16 7 1. cantit. cantit.58 5 1908 Prăşit pe rând (4 lucr.0 . din CT crt.89 23.87 25 621. UM = mii l. cantit.42 0. de Ha anexa 2 transf.66 0.38 x x 25 759. Chim.a. = ½ 0.06 0.54 1. = 0. cantit. 2 Stropit cu insecto-fungicide 6 74 0.33 0.33 0.90 0. Trat. cu MPSP 300 TOTAL 1 (un) ha Total ha.n.6 7 3157 Deservit MPSP-300 la 6 trat. şi desc. 0 1 2 3 4 1 Discuit printre rânduri – 4 lucr. 5 0.a. îngrăşăminte chimice UM = mii buc. articol normele de muncă din Unitatea de măsură şi NTM/92 cantitatea 0 1 2 1 1783 Tăieri de curăţire a tufelor redus UM = mii buc.n.42 0.Cap. Lucrarea Nr.90 250 225.11 1. 6 tratam. Nr. cantit.45 30.09 0.5 6. MECANICE Total pentru un ha RON PENTRU: 244 Cantitatea Ha. Îngr.32 0.45 I 5 - Din care pe categorii II III IV 6 3.22 0.0 Cap.45 3.art.a.n.58 2 1788 Legarea lăstarilor redus UM = ha.15 6 lucr.58 TOTAL 1(un) ha Total ZO-uri MANOPERA PENTRU: Tarif RON/ZO Total RON ZO/ UM 3 2. UM = mii buc.36 0.75 24. = 0.16 0.36 25 9. = 6 8 2356 Muşuroit toamna toată plant. Denumirea lucrării din crt.5 4 1868 Ad.32 - 0.36 - 0.II – Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr.45 8 23.32 25 8.83 25 120.00 4.77 Total ZO 4 1.89 0. = 1 ½ 3 3246 Înc. = 3.UM = mii buc. = 1.75 0. UM = ha.

937 3.5 6.0 40 1440.III Materiale 7620. chimice complexe 1 kg /tufă kg 580 2 Insecticide kg 70 3 Fungicide 36 TOTAL VALOARE MATERII pentru 1 (un) hectar ŞI MATERIALE Cap. articol normele de muncă din Unitatea de măsură şi NTM/92 cantitatea 0 1 2 1 1783 Tăieri de curăţire a tufelor redus ½ UM = mii buc. Canti tatea 0 1 2 3 1 Îngr.45 3.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.III – Materii şi materiale Nr. pentru transp.50 0 1 2 1 2 50 UM Valoarea RON Total /UM RON 4 5 1 580.4. = 0.Antemăsurătoare – Deviz nr. şi desc.69 Volum total T/km 4 34.II Utilaje 225. Denumirea – grupa Distanţa de crt. Alun înrădăcinat Insecto-fungicide şi îngr.33 0. cantit.11 245 Total ZO 4 1.Cap. transp.45 8 - . îngrăşăminte ZO/ UM 3 2. Nr.437 Total t/km Tarif RON/km Total Cap. chimice complexe TOTAL 1(un) ha TRANSPORTURI PENTRU: TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap. = 1 3 3246 Înc.I Manopera Pentru 1 (unu) hectar 759.5 34.10.16 I 5 - Din care pe categorii II III IV 6 3.00 RON RON Cap. Directe 8617.16 7 1. tone 3 0.0 7620.375 12.00 Cap.937 Total Chelt. cantit. Denumirea crt.5 0.IV Transport 12.I Manoperă: Nr.0 Greut. 6 580 70 36 686 Cantitatea transp.58 2 1788 Legarea lăstarilor redus ½ UM = ha.66 0. Denumirea lucrării din crt.6 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul V a unei plantaţii de ALUN cu desimea de 580 plante/ha Cap.33 0.0 80 5600.

22 17.75 0.) UM = mii m2.0 1200. din CT crt.83 25 120.30 0. MECANICE Total pentru un ha RON PENTRU: Cap. = 6 Muşuroit toamna toată plant.30 - - - 8 2356 0.57 - - 17.50 0. Caracteristici şi utilajul folosit NPC/79 Coef.III – Materii şi materiale Nr.art.27 25 6. cantit. cantit.89 - 5 1908 1.57 - 6 2744 0. UM = mii buc.n. Denumirea crt.58 1(unu) ha Total ZO-uri Tarif RON/ZO Total RON 1.n. chimUM = mii buc. = 3.27 7 3157 0.15 5 lucr. trat.50 Greut.02 25 475.0 80 40 4640.a. 5 0. Lucrarea Nr.2 Pregătit soluţia pt.09 0.6 Deservit MPSP-300 la 6 trat.45 - 0. cantit.27 - - - 0.50 0. = 0.54 0. 6 580 58 30 668 1 2 3 Îngr.30 25 7.0 Cantitatea Ha a.a. cu MPSP 300 TOTAL 1 (un) ha Total ha.58 Prăşit pe rând (4 lucr.75 250 187. UM = ha.II – Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr. de ha anexa 2 transf. 6 tratam.75 Cap. = 19. 2 Stropit cu insecto-fungicide 6 74 0.0 6420.89 - 0. cantit.06 0.4 1868 chimice UM = mii buc. UM = mii l. îngr. 0 1 2 3 4 1 Discuit printre rânduri – 4 lucr. pentru transp. 0 1 UM Cantitatea Valoarea RON/ Total RON UM 4 5 1 580. LUCRĂRI Tarif RON/ha.50 4. cantit. = 0. cantit. = 1.45 - TOTAL MANOPERA PENTRU: 24.n.5 Ad.75 19.42 x x 25 610. chimice complexe 1 kg / kg 580 tufă 2 Insecticide kg 70 3 Fungicide 36 TOTAL VALOARE MATERII pentru 1 (un) hectar ŞI MATERIALE 246 .77 0.

chimice 50 0. Directe 7230.5 0.45 8 - 247 .II Utilaje 187.7 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul VI a unei plantaţii de ALUN cu desimea de 580 plante/ha Cap.50 Cap.I Manoperă: Nr.45 3.00 Cap. = 0.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.5.5 33.58 2 1788 Legarea lăstarilor redus ½ UM = ha.IV Transport 12. tone 0 1 2 3 1 Alun înrădăcinat 2 Insecto-fungicide şi îngr.I Manopera Pentru 1 (unu) hectar 610. Denumirea – grupa Distanţa Cantitatea crt.10.III Materiale 6420. transp.562 RON Total Chelt. cantit. = 1 ZO/ UM 3 2. Nr. de transp.33 7 1.Antemăsurătoare – Deviz nr. articol normele de muncă din Unitatea de măsură şi NTM/92 cantitatea 0 1 2 1 1783 Tăieri de curăţire a tufelor redus ½ UM = mii buc.562 Cap.5 6.67 complexe TOTAL 1(un) ha Total t/km TRANSPORTURI Tarif RON/km PENTRU: Total RON TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.375 12.Cap.50 Volum total t/km 4 33.562 3.33 Din care pe categorii I II III IV 5 6 3. cantit. Denumirea lucrării din crt.66 Total ZO 4 1.

cantit.30 25 7. Lucrarea Nr. îngr. = 0. îngrăşăminte chimice UM = mii buc. 0. UM = ha.art.50 PENTRU: Cap. 250 MECANICE Total pentru un ha RON 187. UM = mii buc.06 0.n. = 6 Muşuroit toamna toată plant. pentru transp.75 Cap.II – Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Cantitatea Nr. anexa 2 transf. cantit.2 Pregătit soluţia pt.77 0.5 Ad.02 25 475.0 80 4640.n.57 - 0.a.30 - 0.0 Greut. şi desc. 0 1 2 3 4 5 1 Discuit printre rânduri – 4 lucr. = 19. 2 Stropit cu insecto-fungicide 6 74 0.0 40 1200. 6 tratam.42 25 610. 6 580 58 30 668 0 1 2 3 1 Îngr. chimice complexe 1 kg / tufă kg 580 2 Insecticide kg 70 3 Fungicide 36 TOTAL VALOARE MATERII pentru 1 (unu) hectar ŞI MATERIALE 248 .27 0.45 0. Denumirea crt.89 17.27 - x x 24.83 25 120.a.45 17.50 0. cantit.) UM = mii m2. cantit. Caracteristici şi utilajul folosit NPC/79 Coef. chim.n. = 0. de ha Ha.50 0.58 Prăşit pe rând (4 lucr.UM = mii buc. UM Cantitatea Valoarea RON/ Total UM RON 4 5 1 580.75 19.57 0.75 lucr.11 0.75 LUCRĂRI Tarif RON/ha. cu MPSP 300 TOTAL 1 (un) ha Total ha.15 5 0. din CT crt. = 1.0 6420.27 25 6.16 - - 1.89 0.3 3246 4 5 6 7 8 1868 1908 2744 3157 2356 TOTAL MANOPERA PENTRU: Înc.6 Deservit MPSP-300 la 6 trat.III – Materii şi materiale Nr.30 0. cantit.a.16 0. cantit. = 3.22 0.58 1(un) ha Total ZO Tarif RON/ZO Total RON 0. UM = mii l.50 4. trat.54 1.09 0.

66 - 13. = 0.50 Cap.8 pentru executarea lucrărilor de exploatare a unei plantaţii de ALUN Cap.00 12.III Materiale Distanţa de transp.6.58 2 1788 Legarea lăstarilor (tulpinilor) UM = ha.375 12.90 5 - 6 - 7 2.31 0.18 - - - 249 .58 ZO/U M Total ZO Din care pe categorii II III I IV 3 5.66 2.10. 2 Cantitatea transp.562 3.18 0. Antemăsurătoare – Deviz nr. Directe 6420. chimice complexe 50 TOTAL 1(un) ha Total t/km TRANSPORTURI Tarif RON/km PENTRU: Total RON TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.50 Cap.8 x 3) 14.562 7230. articol din normele de din muncă NTM/9 Unitatea de măsură 2 şi cantitatea 0 1 2 1 1783 Tăieri de curăţire a asimilat tufelor UM = mii buc.57 - 0. = 5 4 1908 Prăşit pe rând – 4 lucrări UM = mii mp. 0 1 1 Alun înrădăcinat 2 Insecto-fungicide şi îngr.67 Volum total T/km 4 33. Nr.II Utilaje 187.0 3 1906 Sapa mare pe rând asimilat UM = mii m2 . Denumirea – grupa crt.5 0.0 4 2.I Manopera Pentru 1 (unu) hectar 610. cantit.66 13.15 17. cantit. cantit (4.4 5 3127 Administrat îngrăşăminte chimice cu MIC UM = t.63 1.562 RON Cap.I Manoperă: Nr. cantit. = 1. Denumirea lucrării crt.22 6. tone 3 0.90 8 - 6.57 - 6.5 33.Cap.IV Total Transport Chelt.15 17. cantit. = 0.

Lucrarea Nr.n.58 Recoltat alune UM = t.50 Cap.8 – 4 54 0.II – Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr. = 3 Muşuroit toamna toate plantele UM = mii buc.6 7 8 2744 3157 1789 9 10 1792 2356 TOTAL MANOPERA PENTRU: Pregătit soluţie pt. 0 1 2 3 1 Discuit cu DPV 1.45 - 150. pentru transp. LUCRĂRI Tarif RON/ha. cantit. 4 5 4 2. 65 tratam.n.50 0.06 5. UM = mii plante. cantit.a.00 0.0 2.0 40 1 5 1200.30 - 2.25 33.III – Materii şi materiale Nr.n.40 5 0.5 sau GDD-1.77 150.60 lucrări 2 Stropit în plantaţie cu MPSP – 300 de 6 74 0. Caracteristici şi utilajul folosit NPC/79 anexa 2 de transf. 0 1 2 3 4 1 Insecticide Fungicide Îngrăşăminte chimice complexe Gunoi de grajd UM 2 kg kg kg to Cantitatea 3 58 30 580 0.27 - 50. UM = mii l.15 ori TOTAL 1 (unu) ha Total ha.09 0. = 5 Administrat îngrăş. = 0. UM = ha.27 25 6. org.58 250 Valoarea RON/UM Total RON 4 5 80 4640. Denumirea crt.75 3.45 - - x x x 194.a.27 0.9 Greut.62 25 840.75 Cap.90 0.58 1(un) ha Total ZO-uri Tarif RON/ZO Total RON 0. cantit: = 3 Deservit MPSP – 300 – 5 trat. 6 58 30 580 5.15 250 787. cantit.0 0. 0.0 580.30 2.48 25 12.90 - 0.art.0 0. cantit.38 25 4859.505 0.00 0.10 kg/pl.00 160.8 . MECANICE Total pentru un ha RON PENTRU: Cantitatea ha Ha a. din CT Coef.01 25 4000. crt.

08 - - - 5 1782 2. cantit =2 Săpat gropi pt.08 0.35 0.33 11.III Materiale 6422.1.20 Verif.20 ZO/ UM Total ZO I Din care pe categorii II III IV 0 3 4 5 6 7 8 1 1783 redus ½ 2037 1781 2.50 1.90 6468 Cap. 1 Îngrăşăminte chimice complexe şi insectofungicide 2 Gunoi de grajd TOTAL 1(un) ha TRANSPORTURI PENTRU: TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.40 0.50 - - - 4 2343 0.grupa Distanţa de crt.3 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii de CĂTINĂ ALBĂ cu desimea de 3333 tufe/ha Cap. crt Nr.Antemăsurătoare – Deviz nr.275 Volum total t /km 4 33. cantit.375 34.333 Strâns ramurile şi scos la alei UM=MII MP.67 11.20 Plantat mur în goluri 6% UM = mii buc. fasonat şi mocirlit rădăcina UM = mii buc.II Utilaje 787.5 8. goluri 6% UM = mii gropi.75 6.8 RON RON Cap.33 - - 8.IV Transport 34.90 3.668 5. Directe 12104. cantit. complet. tone 3 0. Denumirea .33 - 2 3 5.I Manopera Pentru 1 (un) hectar 4859. = 3.TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE pentru 1 (un) hectar 6422.33 1.175 Cap.50 0 1 2 50 10 Total t/km Tarif RON/km Total Cap. = 0.47 - - 0. cantit.11.50 Cantitatea transp. = 0.275 Total Chelt.4 58 91 0. articol din NTM/9 2 1 Denumirea lucrării din normele de muncă Unitatea de măsură şi cantitatea 2 Tăieri de curăţire a tufelor UM = mii buc. transp.47 - 251 . = 0.I Manoperă: Nr. cantit.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.

PENTRU: Total pentru un ha RON Cantitatea Ha a.60 4 2 Stropit cu insecto-fungicide 6 74 0.27 - TOTAL MANOPERA PENTRU: x x 40. = 0.0 0.6 2347 Udat murul plantat în goluri UM = mii buc. cantit. 5 2. de ha anexa 2 transf.00 - 1.1 lucratoare UM=ha. Lucrarea Nr.15 - 0.76 - 0. cantit.00 1.) UM = mii m2.90 3.n.57 9.75 18. cantit. Caracteristici şi utilajul folosit NPC/79 Coef.6 Deservit MPSP-300 la 6 trat. cantit=1.15 6 lucr. MECANICE Tarif RON/ha.II – Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr.77 9.30 4.75 Cap.80 - - - 7 2356 0.20 Prăşit pe rând (4 lucr. UM = mii buc.art.27 0.00 1. cantit. UM = mii l.57 0.25 0.80 0.0 Strâns fânul şi aşezat ca mulci între rânduri UM=ha.0 Muşuroit toamna toată plant.a.n. cantit.81 25 1020.n.00 0.25 6. 54 0.0 252 . 0 1 2 3 4 1 Discuit printre rânduri – 4 lucr.15 - - 8 9 10 11 12 13 1908 2744 3157 294 312 2356 1.77 0.333 1(un) ha Total ZO Tarif RON/ZO Total RON 4. = 0. cu MPSP 300 TOTAL LUCRĂRI 1 (un) ha Total ha.22 0.51 25 162.25 2. = 3. cantit=1.06 4.20 Muşuroit murul după udare UM = mii buc. din CT crt.25 2.47 25 386. = 5 Cosit manual intre rânduri.30 250 825.75 15. 6 tratam.27 25 6.a.56 25 464. = 3. = 8 Pregătit soluţia pt.40 0.09 0. cantit.30 4. UM = ha.76 0.

I Manopera Pentru 1 (un) hectar 1020.2.25 2 50 50 Total t/km Tarif RON/km Total Valoarea RON/ Total UM RON 4 5 10 2000 80 8640 40 1440 12080.375 4. goluri 6% mc 200 2 Insecticide kg 108 3 Fungicide 36 TOTAL VALOARE MATERII ŞI pentru 1 (un) hectar MATERIALE Cap. 6 100 108 36 244 Cantitatea transp.144 RON Volum total t /km 4 5 7. = 3. cantit.5 Total ZO 4 8.575 Cap.I – Manoperă: Nr.2 12.Antemăsurătoare – Deviz nr.0 Greut.2 0. Nr.33 Din care pe categorii I 5 II 6 III 7 8. transp. pentru transp. Denumirea – grupa Distanţa de crt. pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a sistemului de susţinere cu bulumaci din lemn CR esenţă tare la o plantaţie de CĂTINĂ Cap. articol normele de muncă din Unitatea de măsură şi NTM/92 cantitatea 0 1 2 1 1783 Pichetat pt. comp.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.82 3.0 RON Cap.4.0 Cap.III – Materii şi materiale Nr.II Utilaje 825.Cap.11.III Materiale 12080.333 ZO/ UM 3 2. Denumirea lucrării din crt. stabilirea Redus bulumacilor ½ UM = ha.100 0. tone 3 0. Directe 4.IV Total Transport Chelt.33 IV 8 - 253 . UM Cantitatea 0 1 2 3 1 Mur înrădăcinat pt. 0 1 1 Mur înrădăcinat 2 Insecto-fungicide TOTAL 1(un) ha TRANSPORTURI PENTRU: TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.575 13929. Denumirea crt.

25 12. PENTRU: Total pentru un ha RON Cap. Denumirea crt. cantit=3.76 - 0.68 Praşit pe rând cu sapa ( 4 lucrari) UM = M II L.0 Prepararea soluţiei pentru 5 tratamente x 600 l UM = mii l.76 0.0 Strans fanul si asezat ca mulci intre randuri UM=ha.27 6 7 8 3157 294 312 0.0 6 4.00 4. 0 1 2 3 4 1 Discuit cu OPV 1.1 1 1. 0 1 2 3 1 Insecticide Fungicide Ingraşăminte chimice complexe UM 2 Kg Kg kg 254 Cantitatea Ha.III – Materii şi materiale Nr.09 25 0.27 25 TOTAL MANOPERA PENTRU: 452.50 1.30 25 107.60 4 – 4 lucrari 2 Stropit în plantaţie de 5 ori 74 0.n.7 5 0.5 sau GDO-1. cantit=20 Incârcat şi descărcat îngraşăminte chimice UM= t.2 5 x x x 11.5 Greut. cantit=1. de ha anexa 2 transf.93 25 323.27 - 11. Lucrarea Nr. cantit=5 Cosit manual intre randuri = 1 lucrare UM=ha.25 35.art.50 0.50 0.a.2 2 0. 5 2. cantit=3.15 5 TOTAL LUCRĂRI 1 (un) ha Total ha.18 - 9.59 25 889.15 250 787.0 1(unu) ha Total ZO-uri Tarif RON/ZO Total RON 5.18 9.75 Cap.30 4. 6 108 36 840 Cantitatea 3 108 36 840 Valoarea Lei/ Total UM RON 4 5 80 8640 40 1440 1 840 .8 54 0.40 0. din CT crt.n. MECANICE Tarif RON/ha.25 18.0 0 1. cantit = 1.2 3 4 5 2037 3246 1908 2744 Strâns ramurile şi scoase la alei UM= M II MP. Caracteristici şi utilajul folosit NPC/79 Coef. pentru transp. cantit=1.n.a.II – Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr.0 Deservit MPSP-300 la 5 tratamente UM=ha.25 6.0 9 0.30 4.75 0.00 1.a.75 3.

Directe 12615.I Manopera Pentru 1 (un) hectar 889.5 pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a sistemului de susţinere cu spalieri la o plantaţie de CATINA ALBĂ Cap. 0 1 2 1 Insecto-fungicide + îngraşăminte chimice 50 TOTAL 1(un) ha Total t/km TRANSPORTURI Tarif lei/km PENTRU: Total TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.984 RON Volum total T/km 4 49.2 49. Denumirea lucrării din ZO/ Total Din care pe categorii crt.375 18. Distanţ a de transp.IV Transport 18.grupa crt. Denumirea .70 Cap.3.Antemăsurătoare – Deviz nr.11.0 RON Cap.TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE pentru 1 (un) hectar Cap.75 Cap.45 3.2 0. articol normele de muncă UM ZO I II III din Unitatea de măsură şi NTM/92 cantitatea 0 1 2 3 4 5 6 7 IV 8 255 .45 Total Chelt.I – Manoperă: Nr.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr. Nr.5 Cantitat ea transp.III Materiale 10920. tone 3 0.II Utilaje 787.

57 0.0 25 25 660. cantit=8 Administrat îngraşăminte chimice cu MIC UM= t.67 - 16.09 5. 0 1 2 3 1 Stropit cu insectofungicide – 5 2 0.333 Strâns ramurile şi scoase la alei UM = M II MP.39 1019.1 1783 2 3 2037 3246 Tăieri de curaţire anuală a tufelor UM = mii buc.27 - 6 7 8 9 10 1908 2744 3157 1792 2356 1.22 0.09 0.75 ha 4 5 2.31 26. cantit=8 Pregatit soluţia pentru 5 tratamente UM=mii l. cantit:=20.art.57 9.40 .27 Tarif x 25 25 RON/ZO Total RON x 26160.67 - 0.50 9. cantit=2.67 - - 16.00 0. cantit=3.0 Incărcarea şi descărcarea îngraşămintelor chimice UM=mii m2.20 cu MIC 256 25 25482.76 - 11.76 - 4 5 3127 1789 0. cantit=5 Cules fructe de catină albă UM=t.76 - 0.4 0.27 0.30 1000 2. cantit=3.0 0.76 0.0 Muşuroit toamna toată plantaţia UM=mii buc.43 0.06 50.333 1(un) ha Total ZOuri 5.0 9.n. 5 0.0 Administrat ingrasaminte organice 5 kg/tufa UM= mii buc.II – Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr.75 0.27 16.75 Cap.00 16.75 6.333 Prasit pe rand (4 lucrari) UM=t.75 Cantitatea Ha.75 1.a. Lucrarea Nr. Caracteristici şi utilajul folosit NPC/79 Coef. de anexa 2 transf.50 - 9. cantit=3.27 - TOTAL MANOPERA PENTRU: x 1046.77 9.67 - 5. din CT crt. cantit=3.15 lucrări 2 Administrat îngrăşăminte chimice 275 0. cantit=3.22 11.0 Deservit MPSP-300-5 tratamente UM=ha.30 - 1000 2.

7 Kg 30 pentru 1 (unu) hectar Lei/ UM 4 1 1 5 25 Cap.II Utilaje 622.7 1.III – Materii şi materiale Nr.5 167.7 RON Volum total T/km 4 51. Directe 28697.08 16. tone 3 1.0 83.375 81.n.94 3.5 Greut.1.03 16. Denumirea .5 Cap. Nr.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.5 2 3 Kg 600 Kg 400 t 16.12. Denumirea crt.I Manoperă: Nr.grupa crt.5 RON Cap.5 750.3 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii de arbuşti fructiferi cu desimea de 4000 tufe/ha Cap. Denumirea lucrării ZO/ Total Din care pe categorii 257 .IV Transport 81.49 250 622.34 2.0 1833.I Manopera Pentru 1 (un) hectar 26160.n. pentru transp. 6 600 400 16700 30 17730 RON Valoarea Total RON 5 600. MECANICE Tarif RON/ha.937 Total t/km Tarif RON/km Total TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.0 Cap.III Materiale 1833.7 TOTAL LUCRĂRI 1 (un) ha Total ha.Antemăsurătoare – Deviz nr.a. 2 50 10 Cantitat ea transp.5 0.0 218. 0 1 1 Ingrăşăminte chimice + Sinoratox 2 Gunoi de grajd TOTAL 1(un) ha TRANSPORTURI PENTRU: Distanţ a de transp.a.937 Total Chelt.Administrat gunoi de grajd cu 192 16.0 400. 0 1 1 Superfosfat 2 Sare potasica 3 Gunoi de grajd 4 Sinotatox TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE UM Cantitatea 3 0. PENTRU: Total pentru un ha Cap.

în goluri UM = mii buc.24 5 2347 Udat butaşii plant.96 0.18 x x 23.50 8.56 x x 0.96 x x x 0.37 x x x 0.00 5 x 6 x 7 10. cantit. complet.42 x x 0.24 7 1908 Prăşit pe rând cu sapa (4 lucr.32 25 849.6 9 3157 Deservit MPSP-300 la 6 trat.24 3 2343 Verificat.32 x x 40. UM = mii buc. = 4.24 4 1782 Plantat butaşi înrăd.37 1.36 3. UM = ha. cantit.26 25 81.08 x 0.8 x 4 = 19. = 4 TOTAL 1(un) ha Total ZOMANOPERA uri PENTRU: Tarif RON/ZO Total RON crt. goluri 6% UM = mii gropi. cantit. = 3. cantit. în goluri UM = mii buc.00 258 .75 2.10 x x x 2.10 0.09 0. 6 tratam.36 x x x 3.35 0.35 x x 25 1008. cantit. fasonat şi mocirlit rădăcina UM = mii buc. = 0.din normele de muncă Unitatea de măsură şi cantitatea 0 1 2 1 1783 Tăierea şi curăţirea redus ½ tufelor UM = mii buc.71 1.00 8 x 5.77 0. = 6 10 2356 Muşuroit toamna toată plant. articol din NTM/92 UM ZO I II III IV 3 2. cantit. = 0.32 0.18 23.50 33.2 8 2744 Pregătit soluţia pt.24 6 2356 Muşuroit după udare UM = mii buc. cantit. = 0.56 x 4.5 4 10.00 0. = 4 2 1781 Săpat gropi. cantit. = 0.77 1.42 x x 0.06 0. = 0. x 600 l UM = mii l. cantit.75 3.79 25 69.40 0.08 x x x 0.98 25 0.22 0.) UM = mii m2. cantit.

II – Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr.grupa Distanţa crt.0 36 11040.n.III – Materii şi materiale Nr.IV Transport 6.a.00 RON Cap.30 250 825. 0 1 2 3 4 1 Discuit printre rânduri – 4 lucr. Lucrarea Nr.75 Cap.2.375 6. Denumirea crt. UM Cantitatea Cantitatea Ha.II Utilaje 825.60 4 2 Stropit cu insecto-fungicide 6 74 0.99 3. MECANICE Tarif RON/ha. Directe 12879. completare goluri 6% 2 Insecto-fungicide TOTAL 1(un) ha TRANSPORTURI PENTRU: 0 1 2 50 50 Total t/km Tarif RON/km Total Valoarea Greut.Antemăsurătoare – Deviz nr. 5 2. PENTRU: Total pentru un ha RON Cap.40 0.24 0.24 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.I Manopera Pentru 1 (un) hectar 1008.comp. RON/ Total RON pentr u UM transp .0 7. Denumirea .0 0 1 2 3 1 Butaşi înrădăcinaţi pt.15 6 lucrări TOTAL LUCRĂRI 1 (un) ha Total ha.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.2 19. Caracteristici şi utilajul folosit NPC/79 Coef.00 384 Cantitatea transp.a.n.Cap.goluri 6% buc 240 2 Insecticide 3% kg 108 3 Fungicide 1% kg 36 TOTAL VALOARE MATERII ŞI pentru 1 (un) hectar MATERIALE Cap. 4 5 6 4 960.art.12.2 0.n.24 Total Chelt.III Materiale 11040.a. din CT crt. 54 0. de transp.144 RON Volum total T/km 4 12.4 pentru executarea lucrărilor de exploatare a unei plantaţii de 259 .0 108 40 1440.90 3.0 240 80 8640.00 Cap. tone 3 0. de ha anexa 2 transf. 1 Butaşi înrădăcinaţi pt.

36 20.09 x 0.36 x x x x x 20. cantit: = 4. cantit: 3. cantit: = 4 Cules fructe de coacăz negru UM = t.63 12. cantit: = 0.0 400.3 Pregătit soluţia pt. UM = mii l.6 Deservit MPSP – 300 – 6 tratam.0 79.0 x x x x TOTAL MANOPERA PENTRU: 0.0 400. Denumirea lucrării din crt.I – Manoperă: Nr. cantit: = 19.2 Administrat îngrăşăminte chimice cu MIC UM = t. cantit: = 8 1(un) ha Total ZO-uri Tarif RON/ZO ZO/ UM 3 5. UM = ha.09 0.45 25 23. articol normele de muncă din Unitatea de măsură şi NTM/92 cantitatea 0 1 2 1 1783 Tăieri de curăţire anuală a tufelor UM = mii buc. cantit: = 15 Cules fructe de agriş UM = t.2 m x 4000) UM = mii m2 .0 50. cantit: = 4.0 50. cantit: = 6 Administrat îngr.0 750.62 x 3 4 5 6 7 1.42 0.08 25 56.32 25 . UM = mii buc.0 50.0 2 1906 asimilat 1908 3127 2744 3157 1789 Sapa mare pe rând (1.06 5. organice 10 kg/tufă UM = mii buc.08 600.ARBUŞTI FRUCTIFERI Cap.22 0.8 Prăşit pe rând (4 lucrări) UM = mii m2 .0 750.62 x x 12.89 25 x 3. cantit: = 4.09 0. Nr.0 750.00 Total ZO Din care pe categorii I II III IV 5 x 6 x 7 20.0 x x 260 3.42 x x x x x x 0.00 x 0.32 0. 6 tratam.00 23.31 0.0 Muşuroit toamna toată plant.77 50.04 25 0.0 23.00 2.00 8 x 4 20.32 x x 8 9 2356 1792 0.08 600. cantit: = 12 Cules fructe de coacăz roşu şi alb UM = t. cantit: = 15 Cules fructe de afin UM = t.0 750.

45 25 11. Lucrarea Nr.0 Greut.3 2 25 25 1401.a.25 679.0 40 1440.25 577.00 0.32 25 56.04 623.0 1 500.0 TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE pentru 1 (un) hectar Cap.coacăz negru TOTAL 1(un) MANOPERA ha PENTRU: Total coacăz negru TOTAL MANOPERA PENTRU: 1(un) ha Total coacăz roşu.0 Cap.25 479. de ha NPC/79 transf.25 829.08 25 15577. Caracteristici şi utilajul folosit art.0 10780.00 1401. Denumirea .0 56.III – Materii şi materiale Nr.08 25 10577.0 773. 0 1 2 3 4 1 Insecticide Fungicide Îngrăşăminte chimice complexe Gunoi de grajd UM 2 kg kg kg T Cantitatea 3 108 36 500 40 Cantitatea Ha.grupa 261 Distanţa Cantitatea Volum total . anexa 2 0 1 2 3 4 1 Discuit cu OPV 1. 6 108 36 500 40000 Valoarea RON Total /UM RON 4 5 80 8640. din Coef. de CT crt.08 25 19327.a.25 0. 5 2.25 0.0 1401.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.a.0 8.30 250 825.25 11.60 4 4 lucrări 2 Stropit în planta]ie de 6 ori 74 0.89 25 11997.04 0. MECANICE Tarif RON/ha.0 8.0 5 200.32 TOTAL MANOPERA PENTRU: 25 25 1401.n.0 8.15 6 TOTAL LUCRĂRI 1 (un) ha Total ha.0 56.45 25 11.90 3.89 25 20747.25 0.40 0.89 25 16997. PENTRU: Total pentru un ha RON Cap.0 423.45 25 11. pentru transp.5 sau GDO-1.II – Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr. alb şi agriş 1(un) ha Total afin Total ZO-uri Tarif RON/ZO TOTAL RON Total ZO-uri Tarif RON/ZO RON Total ZO-uri Tarif RON/ZO TOTAL RON x x x x x x x x x x 1997.0 8.8 – 54 0.n. Denumirea crt.TOTAL RON * .04 25 0.n.

00 2. Nr. fasonat şi mocirlit rădăc. 0 1 2 1 Insecto-fungicide + îngrăşăminte chimice 50 2 Gunoi de grajd 10 TOTAL 1(un) ha Total t/km TRANSPORTURI Tarif RON/km PENTRU: Total TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.III Materiale 10780.Afin Coacăz negru. transp. Directe 162.Tăieri de curăţare a redus ½ tufelor UM= mii buc cantit=8 2 1781 .2 400.I Manopera Pentru 1 (un) hectar .00 2.64 1.25 20747.18 0.5 6 2356 .644 40 RON T/km 4 32.6 4 1782 .50 5. agriş 1997.0 10780.32 162.07 Cap. tone 3 0.Plantat zmeur în goluri UM=mii buc cantit=0.2 0.II Utilaje 825.25 Cap.86 Din care pe categorii I 5 2.18 - 4. alb.5 3 2343 .39 - 0.3 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţiei de ZMEUR Cap.0 432.0 825.artic Denumirea lucrării din ctr dinNTM/ normele de muncă 92 Unitate de măsură şi cantitatea 0 1 2 1 1783 .64 - - 1.32 3. UM=mii l cantit=1.40 2.35 0.0 crt.00 2.86 II 6 III 7 20.Antemăsurătoare – Deviz nr. roşu.71 TOTA L ZO 4 20.Udat zmeurul plant. În goluri UM=mii buc cantit= 0.5 5 2347 .39 - - . 1 Manoperă : Nr.IV Total Transport Chelt.13.Săpat gropi pt.77 262 0.1.07 13764.07 32514.375 162.0 RON Cap.Verif. completare goluri 6% UM=mii gropi cantit=0.Muşuroit zmeurul din ZO UM 3 2.00 - - - 0.de transp.00 IV 8 - 0.

95 2.5 6. Lucrarea Nr.art.85 0. UM=ha cantut=6.0 TOTAL MANOPERA PENTRU 1(un) ha Cap. goluri 6% Fungicide UM Cantitatea 3 500 108 263 Valoarea Lei/UM Total RON 4 4 40 5 2000.86 25 146. 0 1 2 3 1 Arătură la 20-22 cm 48 0.75 0.03 25 575. n PENTRU .55 25 163. UM=mii buc cantut=8 .40 0.Total Ha a.32 0.Tarif Ron/ZO .0 2 completare Buc Kg Greut. 6 tratamente UM=mii l cantut=3.7 8 9 10 1908 2744 3157 2356 - goluri UM=mii buc cantit= 0.Materii şi materiale Nr.15 TOTAL LUCRĂRI 1(un) ha .16 35.32 0.52 Pregătit soluţia pt.Total pentru un ha Cantitatea ha ha a.III .22 0. n MECANICE .Total ZO uri .din CT crt Caracteristici şi utilajul folosit NPC/79 coef. pentru transport 6 125 108 . II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr.77 X 1.85 23. n 4 1 4 6 Ron 5 0.Tarif Ron / ha a.0 0.60 lucrări 3 Stropit cu insecto-fungicide 74 0.36 5.95 2 Lucrat cu discul printre rânduri – 4 54 0. Denumirea crt 0 1 2 1 Drajoni pt.06 0.25 250 1062.0 Muşuroit toamna toată plant.Total Ron 1.32 25 8.16 6.36 6. anexa 1 de transf .90 4.09 0.75 1.5 Cap.0 4320.5 Prăşit pe rând rân(4 lucr) UM=mii 2cantut=1.76 25 894.6 Deservit MPSP 300 – 6 trat.

IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.028 13.0 Cap.0 1062.13.12 6.Săpat gropi pt.72 5 2.5 6 13.67 2. bulumaci mijlocii şi ancore UM=buc gropi cantit=442 4 2376 .38 - - 13.tarif Ron / t / km .062 Volum total t/km 4 7.I Cap.Grupa Distanţa de Cantit.total t /km :1(un) ha .2/a.15 2 Drajoni zmeur 50 0.Decojit bulumaci şi ancore UM= buc cantit=510 ZO UM 3 0.) cantitatea 0 1 2 1 2379 .3 Insecticide Kg 36 80 TOTAL VALOARE MATERII ŞI pentru 1(un) hectar MATERIALE 2880.Săpat gropi pt. Denumirea .12 - - - 264 .0 36 269 Cap. sistem susţinere UM=ha cantit=1 2 2381 .Antemăsurătoare – Deviz nr.5 0. bulumaci fruntaş UM=buc gropi cantit=68 3 2386 .67 - IV 8 - 0.5 Cap.I Manoperă: Nr.67 0.transport.IV transport 5.II manopera utilaje Pentru 1(un) hectar 894.375 5.0 9200.total Ron TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap. t crt transp km 0 1 2 3 1 Insecto-fungicide 50 0.562 Varianta I 3.III materiale 9200.062 RON Total cheltuieli directe 11161.72 Din care pe categorii II III 6 7 0.04 TOTAL ZO I 4 0. ul normele de muncă normei Unitate de măsură şi ( nr.12 .38 - 0.4/a pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a sistemului de susţinere cu bulumaci din lemn la o plantaţie de ZMEUR Cap. Simbol Denumirea lucrării din ctr.012 6.Pichetat pt.

04 0.0 .57 25 1139.72 - 4.72 0.06 ( salcâm.21 2.3 1.01 0.25 9.01 0. stejar ) 10-12 mm 2 Sârmă galvanizată 2.21 9.6 mm Kg 1027 7.Total ZO uri .III .t 3 7.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.pentru transport Ron/UM Total Ron 4 5 6 500 4030.004 0.Materii şi materiale Nr.04 4.Total Ron 0.61 45. Denumirea .022 0.25 5.42 - - - 0.00 7300 7702.5 3 Scândură ET Mc 1.61 18.5 6 7 8 9 2378 2380 2384 2389 2392 asimilat 2390 - 10 - Arderea bazei bulumaci şi ancore UM=buc cantit=510 Repartizat bulumaci la gropi UM=buc cantit=442 Confecţionat şi fixat ancore UM=buc cantit=68 Fixarea bulumacilor în gropi UM=mii m2 cantit=442 Fixat distanţierul pe bulumaci UM=mii semne cantit=0.05 25 226.Tarif Ron/ZO .68 9.25 18.50 792.47 2.33 X X X 5.027 0.68 0.00 448.42 0.3 21 .transport .7 Volum total t/km 4 146 51.05 25 451.47 25 461.5 1027 1500 56 9883 Cap. 10-12 mm – 800 kg/mc 2 Sârmă galvanizată 2.45 Instalarea a 4 fire de sârmă UM=mii m cantit=17.Grupa crt 0 1 1 Lemn CR cu diam.6 mm + cuie 3 Scândură de stejar 265 Distanţa de transp km 2 20 50 30 Cantit. Denumirea crt 0 1 UM Cantitatea 1 2 3 Lemn CR esenţă tare mc 8.00 12972.75 TOTAL MANOPERA PENTRU 1(un) ha Cap.76 450 4 Cuie de 120x5 mm Kg 56 8 TOTAL VALOARE MATERII ŞI pentru 1(un) hectar MATERIALE Valoarea Greut.

fixare spalieri UM=ha cantit=1 2 2381 .22 - - - - - 8 2388 - 1. spalieri fruntaşi UM=buc cantit=68 3 2386 .72 - 0.Săpat gropi pt. 1 Manoperă : Nr.tarif Ron / km_ -total Ron TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.22 1.13.25 hectar Cap.10 5 2.67 2.5 Cap.38 8 0.862 218. Nr.III materiale 12972.70 0.Fixat spalieri şi ancore UM=buc cantit=510 6 2375 .028 0. mijlocaşi şi ancore UM=buc cantit=442 4 2380 .I Cap.IV transport 81.72 13.artic Denumirea lucrării din crt din normele de muncă NTM/92 Unitate de măsură şi cantitatea 0 1 2 1 2379 .67 13.Săpat gropi pt.2/b pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a sistemului de susţinere cu spalieri de beton armat la o plantaţie de ZMEUR Cap.TOTAL TRANSPORTURI .70 0.Ancorat spalierii fruntaşi UM= buc cantit=68 7 2392 Marcat pe spalieri locul bridei UM=mii semne cantit=0.025 0.67 0.72 5.5 ZO UM 3 0.72 - - 266 .Antemăsurătoare – Deviz nr.47 11.61 Varianta II 3.24 11.86 RON Total cheltuieli directe 14193.24 1.375 81.01 TOTAL ZO I 4 0.Repartizat la gropi spalieri + ancore UM=buc cantit=510( 68+442) 5 2389 .38 5.II manopera utilaje A-Pentru 1(un) 1139.5 Confecţionat şi montat bride UM=mii buc cantit=0.total t /km__ :1(ha) PENTRU .43 0.Pichetat pt.3 0.022 0.10 Din care pe categorii II III IV 6 7 0.2/b.04 0.

50 Greut.III materiale 16069.05 25 351.10 0.94 25 48. transport.total t /km_______1(ha) PENTRU tarif Ron/ t / km_ .76 140 RON/ UM 4 15 7.537 17204.6mm 3 Scândură ET ( distanţier ) 4 Şurub cu cap îngropat de 120x10 TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE UM 2 buc Kg Mc buc Cantitatea 3 442 1041 1.I Cap.61 41.9 2390 - Instalarea a 4 fire de sârmă UM=mii m cantit=17.pentru transport 6 10.5 792.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr. t 0.A.0 hectar Notă de calcul Cap. Denumirea crt 0 1 1 Spalieri b.7 1.600 1041 1500 100 13241 .33 X X X 5.Total Ron 0.537 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.00 840.pentru 1(un) hectar Cap.a de 1600/ 8 x 8 /6 x 6 2 Sârmă galvanizată cu diam.37 25 634.50 RON Cap.7 - Volum total t/km 2.0 7807.25 14.III .Grupa Distanţa de transp crt km 1 Scândură stejar 30 2 Sârmă galvanizată 50 3 Spalieri si suruburi 20 TOTAL TRANSPORTURI .Materii şi materiale Nr. 2.41 10.Tarif Ron . .total Ron Cantit.IV Total cheltuieli transport directe 100.5 450. Denumirea .0 268.375 100.36 25 1034.00 16069.5 5.61 25.1 52.Total ZO uri .0 6.0 1.0 Valoarea Total RON 5 6630.25 TOTAL MANOPERA PENTRU 1(un) ha Cap.II manopera utilaje Pentru 1(un) 1034.0 214.037 Pentru dimensionarea consumului de materiale necesare realizării sistemului de susţinere la cultura de ZMEUR 267 .

d.pt.50x120) Necesar de bulumaci la un hectar.50 120 10 13 2 11 34 442 68 374 68 68 1.0016 1764 17000 420 220 1041 68 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Distanţa între rânduri Lungimea optimă a rândurilor Distanţa între bulumacispalieri d.o ancoră Ancore din piatră Cuie de 120x5 mm ( 2210 buc x 25 gr.017 0. un ha.008 56 1.fruntaşi . de rânduri la hectar ( 10000:2.c – pt.c. ancore .76 0.6 mm. – pt.c .06 0.pt.T. pentru: .mijlocaşi Necesar ancore Lemn CR de 10-12 cm necesar pt.5 pentru executarea lucrărilor de exploatare a unei plantaţii de ZMEUR Cap.crt. Specificare UM I bulumaci din lemn 2. total d.76 0. un distanţier Sârmă galvanizată de 2. pt.a 2.c m.Nr. distanţiere necesar pt. susţinerea plantelor.c m. d.fruntaşi .Antemăsurătoare – Deviz nr.13.mijlocaşi Nr. 1 Manoperă : 268 . bride – coliere Cantitate de sârmă ( 55 gr/ ml ) Şurub cu cap îngropat de 120x10 cu şaibă m m m buc buc buc Nt buc buc buc buc m.un bulumac .c buc Kg mc mc ml ml ml ml Kg buc 12 13 14 3. total pe un ha.50 120 10 13 2 11 34 442 68 374 68 8.c. ) Scândură E.0016 17420 17000 420 1027 - Varianta II spalieri din b.3.c . un hectar d.4 fire .

0 1 2 1 Discuit cu DPV sau GDD.0 0 0.06 2. crt 0 1 Nr.30 5 - Din care pe categorii II III IV 6 7 10.30 8 2 3 4 5 6 7 8 9 12.24 Sapa mare pe rând UM= mii m 2 cantit = 4. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr.6 6 25 15216 . primăvara UM=ha cantit=1 Recoltat zmeură UM=t cantit=12 Muşuroit toamna UM=mii tufe cantit= 8.22 0.36 0.a.52 25 13.0 .8 .84 25 16396.09 0.2 Administra îngr.Tarif Ron/ha a.42 46.31 0.50 50. Caracteristici şi utilajul folosit transf. 4 54 lucrări 2 Stropit cu MPSP-30 – 6 lucrări 74 TOTAL LUCRĂRI -Total ha.62 23.40 0.60 0.0 0. UM=ha cantit=6 Revizuit sistem susţin.00 6.6 Deservit MPSP – 300 – 6 trat.chimice UM=t cantit=0. Lucrarea CT coef.Total ZO uri 2.32 25 8.16 0.63 1.90 3.5 12.1.Total Ron Cap.n MECANICE 1 (un) ha .25 tufelor UM=mii buc cantit=8.Tarif Ron/ZO .36 2.Nr.16 608.50 600.8 Prăşit pe rând 4 lucrîri UM=mii m 2 cantit=19.Tăieri de curăţare a 1.5 0 0.0 TOTAL MANOPERA PENTRU 1(un) ha .32 0.articol din NTM/92 1 1783 redus ½ 1906 1908 3127 2744 3157 2436 1793 2356 Denumirea lucrării din ZO normele de muncă UM Unitate de măsură şi cantitatea 2 3 .42 0.16 0.n 4 2.30 250 .32 0.de crt.5 Pregătit soluţie pt.34 25 1158.62 23.0 2.16 655.0 0 6.77 X X X TOTAL ZO I 4 10.15 Cantitatea Ha a.n 269 Ha 3 0. 6 tratamente UM=mii l cantit=3.50 600.

0 Cantit.0 80 5760.00 Cap.70 Greut. transport.total Ron 2 50 Valoarea RON/ Total UM RON 4 5 40 4320.125 3.00 hectar Cap.pentru transport 6 108 72 500 680 Volum total t/km 4 35 35 0.3 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii de mur cu desimea de 2667 plante/ha Cap.total t /km 1(ha) .Antemăsurătoare – Deviz nr.Materii şi materiale Nr.III materiale 10580. t 3 0.Total pentru un ha Ron 825 UM Cantitatea 1 2 3 Fungicide Kg 108 Insecticide Kg 72 Îngrăşăminte chimice Kg 500 complexe TOTAL VALOARE MATERII ŞI pentru 1(un) hectar MATERIALE Cap. Denumirea crt 0 1 2 3 .0 1 500.00 825.IV transport 13.I Cap.Grupa Distanţa de crt transp km 0 1 1 Îngrăş.12 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.tarif Ron/ t / km . Denumirea .14.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.II manopera utilaje Pentru 1(un) 16396.75 8 - .PENTRU : Cap.5 270 Total ZO 4 6.I Manoperă: Nr.chimice + insecto-fungicide .0 10580.125 RON Total cheltuieli directe 27814.75 I 5 - Din care pe categorii II III IV 6 7 6. articol normele de muncă din Unitatea de măsură şi NTM/92 cantitatea 0 1 2 1 1783 Tăieri de curăţire a ZO/ UM 3 2.III .1. Nr.375 13. Denumirea lucrării din crt.

32 - - 23. cantit.0 Cap. = 2.92 3.00 0. = 0.40 0.2 Pregătit soluţia pt. 6 tratam.redus ½ 2 3 1788 redus ½ 1781 tufelor UM = mii buc. cantit.06 0. cantit. = 0. = 19.98 25 49.32 25 8. cantit. = 6 Muşuroit toamna toată plant. cantit.66 5.55 25 763.38 x x 25 959.16 Udat murul plantat în goluri UM = mii buc.16 Prăşit pe rând (4 lucr. fasonat şi mocirlit rădăcina UM = mii buc. cantit.II – Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr.53 25 138. complet. cantit.77 0. goluri 6% UM = mii gropi.64 - 0.42 - 0.75 0.38 - - 7 2356 0.92 0.08 - - TOTAL MANOPERA PENTRU: 38. = 0.75 30. = 0.06 0. cantit.16 Muşuroit murul după udare UM = mii buc. cantit.16 Plantat mur în goluri 6% UM = mii buc.36 0.7 Legarea lăstarilor UM = ha. UM = mii l.06 - - - 5 6 1782 2347 2.art. UM = mii buc.77 2.33 0. cantit. = 1 Săpat gropi pt.42 0. = 3. = 0. cantit.5 1.12 - - 8 9 1908 2744 1.64 0.35 4.) UM = mii m2.38 0. din CT 271 Cantitatea .08 - 2.12 - 0.09 23. UM = ha.6 Deservit MPSP-300 la 6 trat. Lucrarea Nr.32 10 3157 0.71 3.22 0.33 - - - 4 2343 0.16 Verif. = 2.7 1(un) ha Total ZOuri Tarif RON/ZO Total RON 6.36 - - - 11 2356 0.5 5.

de transf.30 250 825.a.a.14 RON Volum total T/km 4 8.III – Materii şi materiale Nr.crt. 0 1 1 Mur înrădăcinat 2 Insecto-fungicide TOTAL 1(un) ha TRANSPORTURI PENTRU: TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.40 0.n. Denumirea – grupa Distanţa de crt.I Manopera Pentru 1 (unu) hectar 959. transp. tone 3 0. pentru transp. comp.a pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a sistemului de susţinere cu bulumaci din lemn CR esenţă tare la o plantaţie de MUR FĂRĂ SPINI 272 .0 Varianta I Cantitatea transp.II Utilaje 825.625 12510.125 3.375 5.0 0. 5 2.n.4.0 15.0 10720.III Materiale 10720. Total pentru un ha RON UM 2 mc kg Cantitatea 3 160 108 36 Valoarea RON/ Total UM RON 4 5 4 640.0 Total ha. 0 1 2 3 1 Mur înrădăcinat pt.n.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.0 1440.0 7.60 0. Tarif RON/ha. 3 0.0 RON Cap.IV Total Transport Chelt.2/a Antemăsurătoare – Deviz nr. goluri 6% Insecticide Fungicide NPC/79 anexa 2 2 54 74 Coef. cu MPSP 300 TOTAL LUCRĂRI 1 (un) ha MECANICE PENTRU: Cap. 6 160 108 36 300 TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE pentru 1 (un) hectar Cap.0 Greut.625 Cap.16 0.90 3.a.15 ha 4 4 6 Ha.14. Denumirea crt. 0 1 2 Caracteristici şi utilajul folosit 1 Discuit printre rânduri – 4 lucr. Directe 5.0 80 40 8640. Stropit cu insecto-fungicide 6 lucr.5 2 50 50 Total t/km Tarif RON/km Total Cap.

70 1.0 2 2381 Săpat gropi pt. = 370 10 2392 Marcat pe bulumaci locul bridei UM = mii semne. cantit. cantit. = 12.14 7 0.72 8.00 4.36 - IV 8 - 0. ancorei UM = buc.01 1.00 4 0. bulumaci fruntaş UM = buc. stabilirea bulumacilor UM = ha.48 3.56 3. cantit.22 20.43 0.01 2 0.67 2. =370 5 2378 Arderea bazei bulumacului UM = buc. Denumirea crt. = 64 3 2386 Săpat gropi pt.12 25 178. = 370 4 2376 Decojit bulumaci din lemn uscat UM = buc.25 Cantitatea 3 13.56 6 2. cantit.36 4.50 11.49 25 962. cantit. cantit.44 1.01 0.64 1.III – Materii şi materiale Nr. pentru transp.33 x x x 4.44 1. Nr. = 370 6 2380 Repartizare la gropi bulumaci UM = buc. gropi.47 Total ZO 4 0. cantit.56 10.22 38.72 8. 0 1 1 Lemn CR esenţă tare UM 2 mc ZO/ UM 3 0. = 1.2 11 2390 Instalarea sârmelor UM = mii ml.2 9 2389 Fixat bulumacii în gropi UM = buc.04 0.75 Greut.48 0.32 25 508.80 7. = 1. cantit.56 Din care pe categorii I II III 5 4.02 2 0.64 0.67 10. = 1. cantit. 6 11000 - Valoarea Lei/UM Total RON 4 5 500 6900.03 25 275.8 TOTAL 1(un) ha Total ZO-uri MANOPERA PENTRU: Tarif RON/ZO Total RON Cap. articol normele de muncă din Unitatea de măsură şi NTM/92 cantitatea 0 1 2 1 2379 Pichetat pt.67 0. cantit.0 273 . bulumaci şi ancore UM = gropi. Denumirea lucrării din crt. cantit.14 0.Cap.I – Manoperă: Nr.02 8 0.70 0. = 370 7 2384 Fixarea pietrelor de ancoră Inclusiv confecţ. = 64 8 2388 Făcut bride şi fixarea lor UM = mii buc.

IV – Transporturi de materii şi materiale Nr. = 1.2 Sârmă galvanizată ø 2.5 5850.II Utilaje - Cantitatea transp. Denumirea .0 12750. de transp.14.67 Total ZO 4 0.I Manopera Pentru 1 (unu) hectar 962.grupa Distanţa crt.4/b. articol normele de muncă din Unitatea de măsură şi NTM/92 cantitatea 0 1 2 1 2379 Pichetat teren pt.0 ZO/ UM 3 0. Nr.0 12600 23600 TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE pentru 1 (unu) hectar Cap.0 Varianta II 3.6 mm kg 780 7.IV Transport 318.25 Cap. Denumirea lucrării din crt.75 Total Chelt.0 RON Cap. tone 3 11. 0 1 1 Lemn CR esenţă tare cu ø 10-12 cm 800kg/m3 1(un) ha 2 20 50 Total t/km Tarif lei/km Total Cap. cantit.75 2 TOTAL TRANSPORTUR I PENTRU: TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap. Antemăsurătoare – Deviz nr.67 8 - 274 .III Materiale 12750. spalieri UM = ha.6 RON Volum total T/km 4 220 630 850 0.67 Din care pe categorii I II III IV 5 6 7 0.375 318.0 12.I – Manoperă: Nr.4/b pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a sistemului de susţinere cu spalieri beton armat la o plantaţie de MUR FĂRĂ SPINI Cap. Directe 14031.

50 11. transp. 6 16864 78 17644 2 Sârmă galvanizată ø 2.grupa Distanţa de crt.2 Instalat 3 sârme UM = mii ml cantit.36 - - 10.22 20. = 64 Săpat gropi pt.70 0.22 32.02 8 0. = 1. cantit.14 0.8 1(un) ha Total ZO-uri Tarif RON/ZO Total RON 0.02 2 0.0 14010.01 0. cantit: = 370 Marcarea pe spalieri a bridei UM = mii semne.20 25 30.43 1.36 - 3.64 8.56 3.0 7.2 Făcut bride şi fixat pe spalieri UM = mii buc. spalieri mijloc şi ancore UM = buc.2 2381 3 2386 4 5 6 7 2380 2384 2389 2392 Săpat gropi pt. Denumirea . cantit. pentru transp. cantit.56 - 2.III – Materii şi materiale Nr.00 4. 0 1 1 Spalieri din beton armat a 31 kg UM 2 buc Cantitatea 3 544 Valoarea Lei/UM Total RON 4 5 15 8160.25 1. = 1.70 8.64 0. cantit. 275 Cantitatea transp. gropi.01 0.75 - TOTAL MANOPERA PENTRU: Cap. cantit.33 x x x 4. gropi. tone Volum total T/km . Denumirea crt.04 2. = 370 Repartizat spalierii la gropi UM = buc. = 64 Fixarea spalierilor în gropi UM = buc.03 25 275.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.72 - - 9 2390 0.14 - - - 8 2388 1.34 25 508. cantit.5 5850. = 12.0 Greut. = 370 Fixarea pietrelor de ancore UM = buc.47 10.57 25 814.72 - 1.56 0.6 mm kg 780 TOTAL VALOARE MATERII ŞI pentru 1 (un) hectar MATERIALE Cap.56 - - 0. spalieri fruntaşi UM = buc.

de bulumaci – spalieri pe rând d.c.mijlocaşi Lemn CR necesar pt.800 0.I Manopera Pentru 1 (un) hectar 814. 544 bulumaci şi 68 ţăruşi d. crt.IV Materiale Transport 14010.0 330.025) Sârmă pentru susţinerea tulpinilor 3 fire Sârmă pentru ancore Sârmă pentru bride Total sârmă galvanizată de ø 2.50 120 8 16 2 14 34 544 68 476 13.25 2 3 50 16. : .375 330.0 1 1 Spalieri din beton armat 2 Sârmă galvanizată ø 2.004 60 12600 340 12940 765 Varianta II spalieri din beton armat 2.III Cap. .6 mm TOTAL A: 1(un) ha TRANSPORTURI PENTRU: TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.0 Notă de calcul pentru dimensionarea necesarului de materiale folosite la realizarea sistemului de susţinere pentru cultura MURULUI FĂRĂ SPINI Nr.0248 0.II Utilaje RON Cap.mijlocaşi Nr.75 Total Chelt.greutate 276 m m m buc buc buc nr buc buc buc mc mc mc buc kg ml ml ml ml kg .75 4 843 39 882 0. de rânduri la hectar Necesar total de bulumaci – spalieri de H = 2. .pentru un ţăruş ancoră Ancore Cuie de 120 x 5 mm (5 x 442 x 0. – pentru un bulumac . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Specificare UM I bulumaci din lemn 2.6 mm .fruntaşi . Directe 15155. : .c.fruntaşi .2 m d.78 Total t/km Tarif RON/km Total RON Cap.c.50 120 8 16 2 14 34 544 68 476 68 12600 340 260 13200 780 Distanţa între rânduri Lungimea optimă a rândurilor Distanţa între bulumaci – spalieri Nr.86 50 0.

Denumirea lucrării crt articol din normele de din muncă NTM/92 Unitatea de măsură şi cantitatea 0 1 2 1 1783 Tăieri de curăţire a asimilat tufelor UM = mii buc.5 pentru executarea lucrărilor de exploatare a unei plantaţii de MUR FĂRĂ SPINI Cap.50 0.0 750.2 5 3127 Administrat îngrăşăminte chimice cu MIC UM = t.36 - 13.09 0.6 7 3157 Deservit MPSP – 300 – 6 trat. cantit.667) UM = mii m2 .15 0. cantit (4.00 0. cantit. cantit.0 - 750 - - 277 .5 6 2744 Pregătit soluţie pt.0 4 13.32 0. 2.I – Manoperă: Nr.31 0. org.22 23. cantit: = 3.50 5 - 6 - 7 13.62 - 1.42 - - 23.3.3 2 - 50.42 - 0. Nr. cantit. 6 tratam. = 0. UM = mii plante.15 - - - 0.5 - 0.66 2.14.7 -2 1788 Legarea lăstarilor (tulpinilor) UM = ha. UM = ha.8 4 1908 Prăşit pe rând – 4 lucrări UM = mii mp. = 4. UM = mii l.36 13.2 m x 1. cantit.66 - 12.62 - 6.5 x 2. cantit. = 15 ZO/ UM Total ZO Din care pe categorii II III I IV 3 5.5 8 - 6.Antemăsurătoare – Deviz nr.63 6.0 3 1906 Sapa mare pe rând asimilat (1.8 x 4)19. cantit. = 2.7 9 1792 Recoltat mure UM = t. = 1.06 5.3.10 kg/pl.66 12. = 6 8 1789 Administrat îngrăş.

0 135.50 774.50 X X x 2.a.art.0 Cap. 4 4 6 5 2.8 – 4 lucrări 54 2 Stropit în plantaţie cu MPSP – 300 de 6 ori 1 (un) ha 74 CT Coef.a.grupa Distanţa de crt.77 2.74 25 19368.30 250 825. cantit. = 2. Total pentru un ha UM 2 kg kg kg to Cantitatea 3 108 36 500 27 RON Cap.51 25 12. tone 3 0. 3 0. Caracteristici şi utilajul folosit din NPC/79 anexa 2 0 1 2 1 Discuit cu DPV 1. Denumirea crt.n. de transf.II – Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr.a. transp. 0 1 2 3 4 1 Insecticide Fungicide Îngrăşăminte chimice Gunoi de grajd Valoarea RON/ Total UM RON 4 5 80 8640.5 49.5 sau GDD-1.60 0. 1 1(un) ha Total ZO-uri Tarif RON/ZO Total RON 0. Lucrarea Nr.0 TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE pentru 1 (un) hectar Cap.3 2 25 1238.0 10715.08 - - 2.40 0.III – Materii şi materiale Nr.0 Greut. cantit.n. 6 108 36 500 27000 27650 TOTAL LUCRĂRI MECANICE PENTRU: Total ha.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.15 Cantitatea ha Ha. 0 1 1 Îngrăşăminte chimice 278 2 50 Cantitatea transp.0 40 1 5 1440. pentru transp.90 3.0 500.5 8.54 25 0.7 Revizuit spalieri şi întins 3 sârme UM = ha. crt.10 2356 11 2436 TOTAL MANOPERA PENTRU: Muşuroit toamna toate plantele UM = mii buc.650 Volum total T/km 4 33 .08 - 2. Tarif RON/ha.n.11 25 20627.75 2.50 825. Denumirea .75 0.

00 1000 1000.1.00 29285.Centralizatorul materialelor principale şi al costurilor la MĂR Nr.625 32281.Picheţi Întreţinere în anul I .II Utilaje 825.3 1.00 870.Seminţe de trifoi alb Întreţinere în anul II .3 2.00 750.00 1.00 1900.00 0.30 40.0 27 RON 0.00 80.00 200.00 1250.Pomi altoiţi . Centralizatorul materialelor principale pentru realizarea unei plantatii 4.00 25.625 270 303 RON Cap.1 2.2 2.Superfosfat Sare potasică . goluri UM Preţ /UM RON 3 x 1.00 50.1 1. de un ha cantit Valoare RON 4 5 X 2750.4 3 3. chimice complexe .00 320.00 50.00 150 3000.IV Total Transport Chelt.Sinoratox 5 G Înfiinţarea plantaţiei .00 210.30 1288.00 0.00 Necesarul la supr.00 10.Insecticide .75 10 Total t/km Tarif RON/km Total Cap.2 3.de …ha cantit valoa re 6 7 2 x Kg Kg To Kg x Buc To Kg Buc x Kg Kg Kg Kg x Buc 279 .ante m deviz 0 1 1.00 1250.I Manopera Pentru 1 (un) hectar 20627.Seminţe de lolium perene .375 113.00 Necesarul la supraf.00 4440.4 4 4.00 20.00 140.2 Gunoi de grajd TOTAL 1(un) ha TRANSPORTURI PENTRU: TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.2 1.Mraniţă .Fungicide .1 Denumirea materialelor şi categoria de lucrări la care se utilizează 1 Pregătirea terenului .00 1.00 1250.Îngr.1 3. complet.3 3. Directe 113.375 4.00 20.00 600 80 30 600.00 375.III Materiale 10715.00 5 4 14 7 25760.Gunoi de grajd .0 Cap.4 2 2.00 38.00 400.Pomi altoiţi pt.

0 23.2 1. categoria de lucrări la care deviz se utilizează UM Preţ /UM RON 843 pomi/ ha Necesarul la Necesarul la suprafaţa de un suprafaţa de ha. to kg buc.Insecticide .0 1250.Insecticide . 0 1.Pomi altoiţi pt.0 800.2 4.00 384.. 6 7 - - - - - - - .0 100 Valoare RON 5 2450.2 3.00 x 7.0 Cantit Valoare .Superfosfat -Sare potasică .00 1000.1 1.Seminţe de trifoi alb Întreţinere în anul II .0 480.3 3.0 14.00 80.00 2922.4 4 4.Fungicide – 02% .complet.3 5 5.1 2.00 1250.4.00 40.0 250.G.4 3 3.0 210.00 960.Pomi altoiţi .Fungicide . Înfiinţarea plantaţiei .0 750.1 1 Pregătirea terenului .Seminţe de lolium perene .0 140.2 1190 360.1 3.Mraniţă .0 7.1 5.2 2. 280 3 1 1 50 25 25 50 1 0.00 12 12 480.Insecticide – 0.goluri 2 kg kg to kg buc.0 834.00 40267 4. Kg Kg Kg kg buc.8 20 1250 x 288.3 2. 1.3 5.0 6.2% Întreţinere în anul III .Gunoi de grajd Îngrăşăminte chimice complexe TOTAL COSTURI MATERIALE Kg Kg x Kg Kg To Kg x 40.2 4.4 2 2.0 600.Îngrăşăminte chimice complexe Picheţi Intreţinere anul I .00 50.809.3 40 80 10 30 25 4 800 600 60 30 859 25 834 834 9.2 5.3 1.Fungicide . CENTRALIZATORUL MATERIALELOR PRINCIPALE LA PĂR Nr.00 80. ….0 300.Sinoratox S.ha Cantit.00 1.4 . 2 21475.Gunoi de grajd . Denumirea materialelor şi antem.0 3340 2500.2.

2 4.0 7.00 50.4 4 4.Îngrăşăminte chimice TOTAL GENERAL kg kg kg kg kg kg kg to kg x 40 80 40 80 1 40 80 50 1 x 9 6 12 8 834 12 10 25 834 x 360.Sinoratox Înfiinţarea plantaţiei .4.2 6. goluri .Picheţi Întreţinere în anul I .Mraniţă .Insecticide .00 1.Insecticide Întreţinere în anul III . CENTRALIZATORUL MATERIALELOR PRINCIPALE LA PRUN Nr.3 2.Gunoi de grajd .Fungicide .0 800.Seminţe de lolium perene .3 40 80 10 3 20 40 Necesarul la supr.00 0.00 25.8 3.0 60 6 Valoare RON 5 2450 800 600 300 750 11950 10300 1000 500 150 798 192 256 140 210 1760 1200 240 Necesarul la supraf.3 5 5.Pomi altoiţi .0 1954 480 640.2 1.Fungicide .2 14.2 5.Insecticide .Fungicide UM Preţ / UM RON 3 1.4 2 2. complet.de …ha cantit valoa re 6 7 .Superfosfat .Sare potasică .00 1.Gunoi de grajd .1 3.2 - - - x 4. chimice complexe .Pomi altoiţi pt.2 2.Fungicide .4 .4 3 3.2 2 Kg Kg T Kg Buc T Kg Buc Kg Kg Kg Kg Buc Kg 281 4 800 600 60 30 515 20 500 500 4.3 1.1 2.2 3.4 3.1 4.Seminţe de trifoi alb Întreţinere în anul II . de un ha cantit 0 1 1.Insecticide -Îngrăşăminte chimice complexe Întreţinere în anul IV .Fungicide .1 1.0 480.0 834.1 6.0 1250 834 36107.Îngr.antem deviz Denumirea materialelor şi categoria de lucrări la care se utilizează 1 Pregătirea terenului .3 6.1 5.3 6 6.5 1.0 3364 480.3.3 3.

Gunoi de grajd TOTAL MATERIALE Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg T 80 40 80 1 40 80 1 40 80 1 5 4 9 6 500 9 6 500 14. 40.00 0.2 2.4. intem.4 9.Insecticide Întreţinere în anul III .2 3. Kg. ha Cantitate Valoare 6 7 Buc.Insecticide Îngrăşăm. Kg Kg.3 3 3.4 1.1 5.1 6.4 4 Denumirea materialelor şi categoria de lucrări la care se utilizează 1 Pregătirea terenului şi înfiinţarea • Gunoi de grajd • Sinoralox 5G Înfiinţarea plantaţiei • Pomi altoiţi • Îngrăşăminte chimice complexe • Pichete Întreţinere în anul I • Fungicide • Insecticide • Seminţe de volum perene • Seminţe trifoi alb Întreţinere în anul II 282 U.00 1. 1.00 10.1 2.1 7.00 2.chimice complexe Întreţinere în anul V .3 5 5.4.Îngrăş. Buc. Necesarul la suprafaţa de un ha Cantitate Valoare RON 4 5 1750 20 30 1000 750 4863 4300 500 63 584 96 128 150 210 780 Necesarul la suprafaţa de….3 3. Kg.00 30.30 215 500 210 Kg.3 7 7.M Preţ pe UM 3 50.00 80.2 6.2 2 2.00 2 Tone Kg. chimice complexe Întreţinere în anul IV .1 3.6 15 7 .2 5.Fungicide .6 500 10 320 1340 360 480 500 1340 360 480 500 2344 576 768 500 500 21982 4.Îngrăşăminte chimice .Insecticide .2 7.00 25.Fungicide .3 7.4 .3 6 6.Fungicide .Insecticide .CENTRALIZATORUL MATERIALELOR PRINCIPALE LA NUC Nr. deviz 0 1 1.1. 20.

4. Kg.3 8 8.2 7.00 6 4 4 Kg.00 80.00 25 3 2 500 120 160 420 180 240 1040 240 400 400 760 240 320 200 1260 420 360 480 840 360 480 1120 480 13417 Întreţinere în anul III • Fungicide • Insecticide Întreţinere în anul IV • Fungicide • Insecticide • Îngrăşăminte chimice complexe Întreţinere în anul V • Fungicide • Insecticide. 20.5 3.2 6.00 80. Kg.1 5.00 80.2 6 6.2 10 10.00 1.3 9 9.1 9. Kg 40. Kg 40.00 9 6 Kg 40.CENTRALIZATORUL MATERIALELOR PRINCIPALE LA GUTUI 800 pomi/ ha 283 .00 50.2 4.00 40.1 8.1 7.00 4. Kg Kg 40.1 6.5.0 Kg. gunoi de grajd • Gunoi de grajd Întreţinere în anul VI • Îngrăşăminte chimice complexe • Fungicide • Gunoi de grajd.00 80.3 7 7. Kg.1 • • • Pomi altoiţi pentru completare Goluri Fungicide Insecticide Buc.00 40.00 80. Kg.00 420 9 6 Kg. Kg.3 5 5. insecticide Întreţinere în anul VII • Fungicide • Insecticide Întreţinere în anul VIII • Fungicide TOTAL MATERIALE Kg.1 4.00 12 4. 1. tone 40.00 6 4 400 Kg.2 8.00 80.

0 1954 480 640.G.0 960.3 1.Superfosfat -Sare potasică .0 800.0 2760.1 1.3 3.0 1920.1 6.ha Cantit.0 50 8 400.0 360.Îngrăşăminte chimice complexe Picheţi Intreţinere anul I .Seminţe de trifoi alb Întreţinere în anul II .0 1 800 800.0 1190 360.Mraniţă . to kg buc.2 1. Cantit.0 210.2 5.0 480.4 2 2.goluri ..4 3 3. categoria de lucrări la care deviz se utilizează 0 1. 6 Valoare 7 - - - - - - - - - - x 284 .3 40 80 10 30 20 40 80 40 80 1 40 80 5 1 x 800 9.Gunoi de grajd .0 1 600 600. 1.0 17920.1 3.0 6.3 2.3 6 6.1 2.Nr Denumirea materialelor şi antem.0 Necesarul la suprafaţa de ….0 14. Kg Kg Kg kg buc.Îngrăşăminte chimice TOTAL GENERAL UM 2 kg kg to kg buc.0 5 45 225.Insecticide .0 125.0 0.2 2.Fungicide .Gunoi de grajd .Seminţe de lolium perene .4 4 4.2 4.1 5.0 96 9 6 12 8 800 18 12 25 800 x 240.1 4.0 20 824 16480. Valoare RON 3 4 5 2375.0 1 800 800.2 3.complet.0 480.Insecticide Întreţinere în anul III .Sinoratox S. Înfiinţarea plantaţiei . kg kg kg kg kg kg kg to kg x Preţ / Necesarul la UM suprafaţa de un RON ha.Fungicide .0 2605.Insecticide .0 720.0 140.Pomi altoiţi pt.0 7.Insecticide -Îngrăşăminte chimice complexe Întreţinere în anul IV .Pomi altoiţi .Fungicide .0 25 30 750.3 5 5.2 6.Fungicide .0 800 28770.3 6.4 1 Pregătirea terenului .

3. 40.00 Necesarul la suprafaţa de un ha.00 600. 5.00 100.00 6 4 7 14 240.00 1454. antem.00 kg kg kg kg 40. Denumirea materialelor şi categoria de lucrări la care se utilizează 1 Pregătirea terenului -superfosfat -sare potasică -gunoi de grajd Sinoratox 5G Înfiinţarea plantaţiei Pomi altoiţi Mraniţa Îngrăşăminte chimice complexe Picheţi Întreţinere în anul I Fungicide Insecticide Seminţe de trifoi alb Seminţe de lolium perene Întreţinere în anul II Pomi altoiţi pentru completare goluri 12% Fungicide Insecticide Întreţinere în anul III Fungicide Insecticide U. Kg. 3.00 25.2.M.1.00 . Preţ / UM RON 3 1.00 250.4. Cantit. 1.00 640.2 910.00 Kg. Cantit.00 1. To.00 320. Valoare RON 4 800 600 50 30 5 2400.00 1. Kg.00 80.00 334.4. kg 2 2. 2. 4.20 Buc.00 30.00 Necesarul la suprafaţa de ha.2. 3 3.3.1. 1.00 80.00 50. deviz 0 1 1.00 750. 40.00 0.1. 1.00 1640. CENTRALIZATORUL MATERIALELOR PRINCIPALE LA CAIS Nr.3.1.2.2. 5 5. Valoare 6 7 2 kg kg To.3.00 10.00 140.4.2.1.00 285 12 8 480.4.6.00 210.00 480.00 4.00 500.00 800. Kg.00 80.00 40 800.00 9 6 360. kg Buc. 4 4. 2.30 334 10 334 334 6880. 20.00 5.00 Buc. 20. 7814. 3. 3. 2.

Kg.4 9..5.1.00 x 14.1. .00 768.0 800.0 600. Valoare RON 4 800 600 50 5 2375. 7.M.0 225. 7.7.00 7 7.2.00 125.3. To.1.3. CENTRALIZATORUL MATERIALELOR PRINCIPALE LA PIERSIC Nr.4 9. 1.00 1.3. x 40.0 Necesarul la suprafaţa de ha. antem.2.00 334 334. 7. 1678. Preţ / UM RON 3 1.00 334. Denumirea materialelor şi categoria de lucrări la care se utilizează 1 Pregătirea terenului -superfosfat -sare potasică -gunoi de grajd U. Kg. Cantit.4. 1803.00 6 6. Valoare 6 7 2 kg kg To.00 Kg. Îngrăşăminte chimice complexe Întreţinere în anul IV Fungicide Insecticide Îngrăşăminte chimice complexe Întreţinere în anul V Fungicide Insecticide Îngrăşăminte chimice complexe Gunoi de grajd semifermentat Kg.00 334.2. Cantit.00 Kg.3. Kg.2 TOTAL GENERAL 4.00 1.00 14.00 80.00 80. 40.00 768. 1.00 17699. Kg. 6. deviz 0 1 1.00 286 Necesarul la suprafaţa de un ha.6 334 576. 6. 1.6 334 25 x 576.00 1.00 5.00 5.

Seminţe de lolium perene 4 Întreţinere în anul II 4.1. Fungicide 5. Îngrăşăminte chimice complexe 5.4 Denumirea materialelor şi categoria de lucrări la care se utilizează 1 Pregătirea terenului .3.00 30.3.0 600 600. t x 40.0 1805. CENTRALIZATORUL MATERIALELOR PRINCIPALE LA VIŞIN Nr. Insecticide 3.0 635.0 320.3. Îngrăşăminte chimice complexe 3 Întreţinere în anul I 3. Insecticide 5 Întreţinere în anul III 5.5 4. To. Kg.4. 20.0 2300 Buc.00 10.1.de …ha cantit valoare 6 7 2 Kg Kg T Kg 287 .0 30 750. Kg.00 80.00 6 4 7 14 240.00 73 1460 Kg. Seminţe de trifoi alb 3.0 800 800.5 Buc. Fungicide 3.3.0 910.. Insecticide 5.0 50.Sinoratox UM Preţ / UM RON 3 1 1 5 25 Necesarul la supr.8.0 480.0 21080. de un ha cantit valoare RON 4 5 2375.3 1. Kg.2. Pomi altoiţi 2.00 80.0 kg kg kg kg 40.0 Necesarul la supraf. Gunoi de grajd TOTAL GENERAL 1. kg 20.00 1.antem deviz 0 1 1.0 140.2.00 5 x 9 6 12 8 635 10 x 360.Sare potasică .00 628 6.0 13690.2 1.00 50. kg 25.0 640.00 80. Fungicide 4.0 480.4.Superfosfat .1.00 1.1 635 12560 305.4.00 40.0 45 225. Kg.2.Sinoratox 5G 2 Înfiinţarea plantaţiei 2.0 635.0 210.Gunoi de grajd . Mraniţa 2. Pomi altoiţi pentru completare goluri 12% 4.1.2.1 1.00 30 750.

4 4 4.0 560.0 7.Pomi altoiţi pt.3 3.0 320.0 140. Denumirea materialelor şi categoria de lucrări la care se utilizează 1 Pregătirea terenului -superfosfat U.0 168.4 3 3.3 40 80 10 30 25 40 80 40 80 1 577 5.0 560.Seminţe de lolium perene . 6 Valoare 7 2 800 800.0 560.Fungicide .0 1400.Îngrăş.0 256.0 67 6 4 9 6 560 15433.3 Înfiinţarea plantaţiei .Fungicide . deviz 0 1 1.Insecticide .1 3.94 500.1 5.2 2.0 4.Insecticide Întreţinere în anul III .2 6. chimice complexe .Fungicide .Îngr.0 1954.1 4.Pomi altoiţi .0 24195 Kg Kg Kg 40 809. Cantit.Fungicide .0 16750 240.6 500 560 4.0 480.4 0.0 213.0 2235.Insecticide . 4 Valoare RON 5 2400.2 5.3 5 5. Cantit.Mraniţă .M.0 14425.1 2.1. antem.chimice complexe TOTAL MATERIALE Buc T Kg Buc Kg Kg Kg Kg Buc Kg Kg Kg Kg Kg 25 50 1 0. chimice complexe Întreţinere în anul IV .8 3.0 768.2 4.1 6.3 6 6.Picheţi Întreţinere în anul I .2 2.2 14.9.6 1 14.Insecticide .0 576.0 192.Seminţe de trifoi alb Întreţinere în anul II .Îngrăşăm.0 .0 280. complet.0 798.2 3.0 360.3 2.0 kg 1 288 Necesarul la suprafaţa de ha. CENTRALIZATORUL MATERIALELOR PRINCIPALE LA CIREŞ Nr. Preţ / UM RON 3 Necesarul la suprafaţa de un ha. goluri .

4.0 250.3 443 300 11075. kg Buc.0 140. 1.3 443 13.0 750.2.1. 25 50 1 0.3.4.0 Buc.3.4. 2140.0 665.2. Kg.3. 2. 5.1.0 430. 3.0 443. 2.. Kg.0 640. -sare potasică -gunoi de grajd Sinoratox 5G Înfiinţarea plantaţiei Pomi altoiţi Mraniţa Îngrăşăminte chimice complexe Picheţi Întreţinere în anul I Fungicide Insecticide Seminţe de trifoi alb Seminţe de lolium perene Întreţinere în anul II Pomi altoiţi pentru completare goluri 12% Fungicide Insecticide Întreţinere în anul III Fungicide Insecticide Îngrăşăminte chimice complexe kg To.00 kg kg kg kg 40 80 30 10 6 4 7 14 240. 2. 3 3. 40 80 1 12 8 430 480. Kg. 5.4.1.3.0 320. 40 80 9 6 360.0 289 . To.2. 25 52 1300. 3.0 Kg. 1.0 1550. 5 5.0 480.0 Buc.1. 3.0 90 910. kg 1 5 25 600 50 30 600.3.0 4. 12273. 5.1.0 210.2.2.0 4 4.0 2 2.4. Kg.

4 2. Kg.4 9. Valoare Cant.0 960. Întreţinere în anul IV Fungicide Insecticide Îngrăşăminte chimice complexe Întreţinere în anul V Fungicide Insecticide Îngrăşăminte chimice complexe Gunoi de grajd semifermentat 1774. antem.2.0 TOTAL GENERAL x x x 22946.0 500 500. an I Arb.6 430 576.0 597 5. 6. Kg. To.10.0 Kg.0 5760.8 72 24 500 5970.1. 1899. 6.3 Necesarul la Necesarul la supraf. Kg.2 2. deviz 0 1 1.0 Kg. de un ha supraf. CENTRALIZATORUL MATERIALELOR PRINCIPALE LA ALUN Nr.0 4.0 30 750.3 2.2 1.0 2 x kg kg t kg x buc t kg kg buc x 290 .4 9. 5 25 125.0 300 300.0 430.0 10115. 7. 40 80 1 14.3.0 174. 40 80 1 14.0 290.2. de …ha Valoare Cant.4.0 7.6 6. ALUN înrădăcinaţi Mraniţa 10 kg/plantă Insecticide Fungicide Picheţi refolosibili Întreţinere în anul II UM Preţ pe UM 3 1 1 5 25 10 50 80 40 0.1 2.0 768.1. 7.0 50 225. Kg.0 768.0 13154.3 1.3.6 430 576.4 2 2. RON 4 5 6 7 1775.5 3 Denumirea materialelor şi categoria de lucrări la care se utilizează 1 Pregătirea terenului Superfosfat Sare potasică Gunoi de grajd Sinoratox Înfiinţarea plantaţiei şi întreţ.0 430 7 7.1 1.

antem. de …ha Cant.0 1200.2 Denumirea materialelor şi categoria de lucrări la care se utilizează 1 Pregătirea terenului Superfosfat Sare potasică UM RON / UM 3 1 1 Necesarul la supraf.2 6.3 8.0 1200.0 7620.0 5600.4 9.0 1440.0 580.1 1.2 5.0 4640. deviz 0 1 1.1 4. alun înrădăcinaţi TOTAL lucrări tehnologice Întreţinere în anul III Îngrşăminte chimice complexe Insecticide Fungicide Întreţinere în anul IV Îngrşăminte chimice complexe Insecticide Fungicide Întreţinere în anul V Îngrăşăminte chimice complexe Insecticide Fungicide Întreţinere în anul VI Îngrşăminte chimice complexe Insecticide Fungicide Lucrări de exploatare Insecticide Fungicide Îngrăşăminte chimice complexe Gunoi de grajd TOTAL GENERAL kg kg buc x x kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg t x 40 80 10 36 108 35 1440.0 6422. Valoare Euro 4 5 2325.0 6420.0 500 800 600 600 Necesarul la supraf.2 4.0 1200.9 4640.0 1 80 40 1 80 40 1 80 40 1 80 40 80 40 1 5 580 70 36 580 70 36 580 58 30 580 58 30 58 30 580 0.1 7.3 5 5.58 580.0 580.0 53124.3 8.0 580. 6.2 3.0 7620.4 4 4. 7. CENTRALIZATORUL MATERIALELOR PRINCIPALE LA CĂTINĂ Nr.0 580. Fungicide Insecticide Arb.1 6.0 1440.0 4640.3 3.3 6.0 8640.1 8.0 5600.3.0 2.11. de un ha Cant.9 4.1 3.3 7.1 5. Valoare 6 7 2 x kg kg 291 .2 8.2 7.9 59551.0 6420. 8.

00 Necesarul la supraf. Valoare RON 4 5 2400.00 250.4 2 2.2 1.5 3 3.3 2. CENTRALIZATORUL MATERIALELOR PRINCIPALE LA ARBUŞTI FRUCTIFERI Nr.1 4.9 10 50 80 40 0. de un ha Cant.2 2.2 72 24 833 34330 860 5760 960 170 12080.0 8640 1440 840 68324.9 4. deviz 0 1 1. Valoare 6 7 .2 3. an I Butaşi înrădăcinaţi într-un an I Mraniţa 10 kg/plantă Insecticide Fungicide Picheţi refolosibili Întreţinere în anul II Fungicide Insecticide Mur înrădăcinaţi TOTAL lucrări tehnologice t kg x buc t kg kg buc x kg kg buc x 5 25 35 30 175 750 42159.3 3433 17.4 2.9 4 4.3 3.3 1.0 40 80 10 36 108 200 1440 8640 2000 67484.00 600. de …ha Cant.1 1.1 3.1. antem.12.2 5 Intreţinere anul III Insecticide Fungicide Cheltuieli cu îngrăşăminte complexe TOTAL GENERAL x kg kg kg 80 40 1 108 36 840 10920.1 2.3 Denumirea materialelor şi categoria de lucrări la care se utilizează 1 Pregătirea terenului Superfosfat Sare potasică Gunoi de grajd UM RON pe UM 3 1 1 5 292 2 kg kg t Necesarul la supraf.4 Gunoi de grajd Lindatox Înfiinţarea plantaţiei şi întreţ.00 800 600 50 800.

00 960.00 37940.4 2 2.00 300.00 24500.00 5760.Sare potasică UM Preţ / UM RON 3 1 1 Necesarul la supr.13.5 3 3.3 3.0 Necesarul la supraf. antem deviz 0 1 1.1.2 Denumirea materialelor şi categoria de lucrări la care se utilizează 1 Pregătirea terenului .1 1.3 2.1 2.00 1440.00 16480.2 2.Superfosfat . 00 1000.00 buc t kg kg buc 4 50 80 40 0.4 Lindatox Înfiinţarea plantaţiei Butaşi înrădăcinaţi Mraniţa 5 kg/plantă Insecticide 3% Fungicide 1% Picheţi refolosibili Întreţinere în anul II Fungicide Insecticide Butaşi înrădăcinaţi TOTAL MATERIALE kg 25 30 750. de un ha cantit Euro 4 600 400 5 2050.00 8640.0 600.3 4120 20 72 24 1000 kg kg buc x 40 80 4 x 36 108 240 x 4.4 2.00 960.de …ha cantit valoare 6 7 2 Kg Kg 293 .1 3.2 3.00 11040.0 400. CENTRALIZATORUL MATERIALELOR PRINCIPALE ŞI COSTURILE LOR PENTRU O EXPLOATAŢIE DE ZMEUR CU SUPRAFAŢA DE 1 ha Nr.

1 4. de un ha Cant. t Kg Kg 0.Drajoni de zmeur . completare goluri . antem.0 2000.1 3.0 500.5 Buc Kg Kg 4 40 80 500 108 36 mc.76 56 4030.Fungicide Întreţinere în anul II .0 960.Gunoi de grajd . deviz 0 1 1.1 2.0 750.3 4 50 80 40 500 8240 32 72 24 150.0 4320.3 Denumirea materialelor şi categoria de lucrări la care se utilizează 1 Pregătirea terenului Superfosfat Sare potasică Gunoi de grajd UM Preţ/ UM Necesarul la supraf.Sinoratox Înfiinţare şi întreţinerea în anul I a plantaţiei .3 4 4.0 300.5 3 3. I .2 4.0 9200.Mraniţă .0 5760.4 .0 32960.Fungicide Sistem de susţinere var.14.5 792.0 12972.0 65652.2 2. Kg Kg Kg 500 7.3 2.0 2880. de …ha Cant. 2 x kg kg t 294 Necesarul la supraf.5 4.5 450 8 8.Picheţi refolosibili .0 1600.3 1.Insecticide .Drajoni pt.4 2.CENTRALIZATORUL MATERIALELOR PRINCIPALE LA MUR Nr.0 Buc Buc.2 3.4 2 2.Insecticide .Cuie de 120 TOTAL MATERIALE T Kg 5 25 60 30 300.0 41430.0 7702.1.0 250. 6 Valoare 7 3 1 1 5 4 500 300 50 Valoare RON 5 1800.06 1027 1.0 448.Sârmă galvanizată 2.0 .2 1.6 mm .Lemn CR esenţă tare .3 4.1 1.Scândură esenţă tare .

0 5850.3 3.800 780 12750.4 Sînoratox Înfiinţarea plantaţiei şi întreţ.0 40 80 4.5 3 3.1 4. a) Lemn CR (esenţă tare) Sârmă galvanizată ø 2.4 2.0 5760.0 44490.4 2 2.2 2.5 13.0 40 50 80 40 0.0 31740.0 1350. an I Butaşi înrădăcinaţi Mraniţa 10 kg/planto Insecticide Fungicide Picheţi refolosibili Întreţinere în anul I Fungicide Insecticide Mur înrădăcinaţi TOTAL lucrări tehnologice kg x buc t kg kg buc x kg kg buc x 25 30 750.0 960.0 4 4.2 5 SISTEM DE SUSŢINERE (var.0 150.2 3.0 295 .1 2.1 3.0 36 108 160 1440.0 10720.0 640.0 6900.0 8640.3 2750 27 72 24 500 11000.1.6 mm TOTAL GENERAL x mc kg x 500 7.0 19200.3 2.

Ha Ha Valoa a.00 29285.00 4440.O Valoare RON 1 44..O Valoare 3 4 1 Ha Ha Valoare a. 1 HA … Ha 15 8758.00 40267.00 1644. 0 1 2 3 4 5 TOTAL 1 Ha Z.38 1.Ha T/km Valoa re 13 14 296 .1.87 2.50 ….2 7 2.50 620. II Utilaje Cap III Materii şi materiale Valoare pt: 1Ha … Ha 9 2750.51 38.00 5.81 84.00 1217.50 8277.2 5 55549.75 950.n RON 5 18.77 40.92 255.0 0 10 Cap IV Transporturi TOTAL GENERAL VALOARE PT.1 3 31985.00 56.22 5. CENTRALIZATORUL COSTURILOR DIRECTE DE INVESTIŢII LA MĂR Cap I Manopera Cap.25 1023.5 0 192.Centralizatorul costurilor directe de investitii pentru un ha de plantatie 5.0 0 870. 90 16 Antem ăsurăt oarea – deviz nr.75 1887.35 75.00 1419.Ha Z..88 513.0 6 5347.50 226.48 4.3 8 6420.00 2922.88 5.75 ….27 33.00 331.00 6388.50 555.n re RON 7 8 1 Ha T/km Valoa re RON 11 12 885.1 1 6 4567.5. 00 3039.70 ….00 15.55 2 1108.00 1317.75 616.

25 1.5 524.11 …….25 1263.05 25891.875 7.3 155.20 .50 1502. 7 8 1 Ha 9 2450.I Manopera Cap.0 1386. IV.0 414.H A 10 15 7464.0 1954. re 3 4 1 Ha Ha.313 103.50 1197.a.06 6133. Valoare 0 1 2 3 4 5 6 TOTAL 1 35.00 782.00 51596.Ha t/ Valoa km re 13 13 TOTAL GENERAL VALOARE PENTRU: RON 1 Ha .50 12 251.875 4.III.2.85 34.80 52.50 8637.Ha 1 Ha Z.0 23809. Va a.01 34.50 620.38 5097.5.O. re 5 15.07 46.50 ……. Utilaje lucrări mecanice Cap.0 5.19 35.0 13.70 3392.n Valoa .00 555.0 3364. Cap.24 2.31 16 297 .25 874.Ha ha.0 3340.62 47.52 252.47 2. Transporturi şi materiale valoare pt: 1 Ha t/km Valoare 11 670.25 1307.00 1310. O.50 ……Ha Valoa Z.0 36107.CENTRALIZATORUL COSTURILOR DIRECTE DE INVESTIŢII LA PĂR Ante măsură toarea deviz Nr.5 265.22 3.55 6 3867.48 5.2 119.0 19.13 6.96 2 895.12 3618.25 890. Materii Cap.00 6327..n loare .II.

Ha z.II Utilaje lucrări mecanice 1 Ha Ha. 0 1 2 3 4 5 6 7 TOTAL 1 35.81 33.53 2935.III Materii şi materiale valoare pt. re 7 8 Cap.5 26.0 1125.o. CENTRALIZATORUL COSTURILOR DIRECTE DE INVESTIŢII LA PRUN Antemă sură toarea deviz Nr.5 740.n.0 1760.39 2.0 295.75 789.50 1.25 737.95 31.85 13507.762 2.0 127.75 47.47 2. 1Ha 9 2450.0 Ha 10 Cap.0 4.031 9.0 798.48 4.25 827.IV.0 1340.95 ….812 2730. 1 Ha … RON Ha 15 7465.52 209.51 38.Ha Ha.09 29.61 valoare 6 3867.5 4194.96 32.96 2.75 1063 6131. valoa re 3 4 Cap.n. valoa a.062 4.0 1340.0 11950.46 Cap.Transporturi 1 Ha t/km 11 675.1 110.0 2344.o.625 428.a.87 2662.0 450.0 597..5.85 2.0 1240.62 1.75 973.0 8140.0 …….0 845.83 42.75 …….56 33.0 740.7 Valoa re 12 253. z..Ha t/ val km oa re 13 14 TOTAL GENERAL VALOARE PT.697 16 298 .I Manopera 1 Ha valoare 2 895.5 107.625 36682.51 3185. 5 15.0 21982.7 5.5 620.3.

4 2100 2. re 8.O.75 2090.CENTRALIZATORUL COSTURILOR DIRECTE DE INVESTIŢII LA NUC Antemă surătoarea – deviz Nr.38 0. valoa re Cap.75 700 991.66 359.08 1702 34.5 672.00 39.96 2.85 35.5 555 555 740 740 5717.n.19 1680.: 1 ha ha 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total 6613 1084 780 420 820 760 1260 840 1120 2120 15817 10510.5 702.19 8.22 2.38 75.25 892 852.59 857.0 1.00 15.II Utilaje şi lucrări mecanice 1 ha Ha.ha Cap.38 3926.0 0.0 1. Valoa re 68.5..13 1627.0 201. re Cap.13 2560.4.5 750.87 565 462.19 2525.1 30.III Materii şi materiale Valoare pt: 1ha .02 28.25 0.31 33.91 …ha T/ valoa km re TOTAL GENERAL Valoare pt.88 30828.5 3.19 8.38 1312.5 22. Valoa a.96 22.50 1988.5 694.0 40.85 2. Cap.63 26.63 2606.38 303.26 1.n.38 1.I Manopera 1 ha Z.79 28.75 846.16 299 .5 …ha Ha valoa a.O.0 95.13 0.5 …ha Z.10 27.68 34.0 99.22 2.IV Transporturi 1 ha T/km Valoa re 255.5 21.

0 1187.50 1447.6.a. 0 17.CENTRALIZATORUL COSTURILOR DIRECTE DE INVESTIŢII LA GUTUI Ante măsu rătoa rea deviz Nr.Ha t/km Val oar e 13 13 TOTAL GENERAL VALOARE PENTRU: RON 1 Ha …Ha Z. 0 291 .50 8337.0 17920. Cap.01 33.25 1157.50 1502. re 5 14.5 103 6.III.35 6 3567.750 6.5 2. Va a.51 35.00 1310.00 555. Cap.00 782.05 46.0 1920.n Valoa .0 1190.812 44310.50 620.30 57.0 10.37 0.22 3. Utilaje mecanice lucrări Cap.69 3387.CENTRALIZATORUL COSTURILOR DIRECTE DE INVESTIŢII LA CAIS 300 .46 56. IV.375 109.0 H A 1 0 t/k m 11 521 ..875 3.0 2760.88 1 Ha Valoare 2 734.6 729.O.0 2605.5 1 Ha Valoare 12 195.34 16 272.5 194 .a.24 2.37 4720.13 6.II.27 2.00 3866. loa re 7 8 1 Ha 9 2375.Ha h. O .56 5.375 5663.I Manopera Cap.0 28770.312 1045. Transporturi Materii şi materiale valoare pt: .50 1401.36 47. 0 1 2 3 4 5 6 TOTAL 1 29.5.00 6814.75 886.28 2 ..00 Z.48 5. 3 …Ha Valoa re 4 1 Ha Ha.10 19800.n.5 15 6872.5.

0 740.3 87 2871.75 1002.437 1.625 62. Valoa re RON 6 3667. Cap.50 942. 1 Ha … Ha 0 1 2 3 4 5 6 7 TOTAL 1 31.0 8.96 2.0 1640.0 1678.48 5.75 649.95 40.0 1803.5 0 31871. 036 16 301 .69 29. 7 va lo ar e 8 Cap.0 8372.0 740. va lo ar e 4 1 Ha t/km Valoa re RON 12 215.637 6.9 15 7070.086 t/k m 13 Ha Va loa re 14 TOTAL GENERAL VALOARE PT.4 37 2935.n.0 740.25 …….0 1310.5 620.0 1454.0 1058.51 21.825 100.0 5401.875 3.I Manopera Cap.41 29.08 216.93 37.o.05 3 5 14.Ha Ha.Ha z.5 5.24 2.a.0 555.5 75 3645.187 6.2 910. n.a.II Utilaje lucrări mecanice 1 Ha Ha.75 535.25 748.2 10 11 575.Antemă surătoa rea deviz Nr.2 268.8 75 9032.25 735.3 75 3141.III Materii şi materiale valoare pt..0 17699.5 397.00 7814.96 33.Transporturi 1 Ha Valoare RON 2 787.67 2. 1Ha Ha Cap.o.8 87 3173.IV. z.7 18.43 9 2400.5 17.0 166.22 2.43 25.96 2.5 …….

50 1004.n.Ha Ha.0 1780.10 15245.5 620.22 3.23 3465.13 167.06 27.4 ….48 5. Cap.17 34. 7 va lo ar e 8 1Ha ….0 6835.5 2.6 0 65.5 3 5 14.27 2. 1 Ha RON …H a 1 Ha valoare …….6 131.25 4184. valoare …….13 27.36 36.66 40.CENTRALIZATORUL COSTURILOR DIRECTE DE INVESTIŢII LA PIERSIC Antemă surătoa rea deviz Nr.96 0.4 6 2912. a.25 853.38 2 734.06 3860.o.00 901.0 1310.n.0 9 2375.3 1.Transporturi TOTAL GENERAL VALOARE PT. va lo ar e 4 1 Ha Ha. 0 910.97 49.0 21023..4 15 6872.31 312.II Utilaje lucrări mecanice Cap.5.9 1 16 302 .0 2300.0 555.50 691.7.0 782.I Manopera Cap. 0 11 521.Ha z. Cap.IV..34 6 3567.0 13658. Ha 10 1 Ha t/km valoa re 12 195.5 178. z.III Materii şi materiale valoare pt.Ha t/k m 13 valoa re 14 0 1 2 3 4 5 TOTAL 1 29.24 2.a.5 835.56 0.o.06 32354.

42 210.56 12.79 30. II Lucrări mecanice 1 hectar Ha.38 24.94 12.90 0.5 92.5 825.n.5.42 24.75 1034.0 187.O.75 0.2 5 744.56 273.8 34.38 30.56 7230.51 16 TOTAL GENERAL VALOARE 1 hectar … RON ha 303 .5 33.5 34.50 759.50 187.IV Transporturi 1 hectar T /km 11 491.III Materii şi materiale 1 ha … RON ha Cap.CENTRALIZATORUL COSTURILOR DIRECTE DE INVESTIŢII LA ALUN Ante măsu rătoa rea – deviz Nr.99 Valoar e RON 2 755.97 Valoar e RON 6 1855 987.0 225.37 29.06 15210.4 8.31 34. 1 30.40 11688.65 3.44 8617. 0 1 2 3 4 5 6 7 TOTAL INVESTIŢIE Cap.23 41.5 …hectare Ha.0 225.a.42 3. I Manopera 1 hectar Z.94 12.50 4492.95 3.10.30 0.7 5 …hecta re Z.75 17.50 610.44 7230.50 610.7 Valoa re RON 12 184. a.26 …hectare T/ km 13 Valo are 14 15 4570.75 759.30 12.05 8617.56 63164.n .90 0.5 728. 7 Valoa re 8 9 1775 13154 10115 7620 7620 6420 6420 53124 10 Cap. Va O loa .5 33. re 3 4 Cap.50 5274. 5 7.

n.70 98.III Materii şi materiale 1 ha RON 9 2325.62 1655.07 81.8 12. re RON 5 6 6.25 4540. Va O.50 4255.2 746. II Lucrări mecanice Cap.50 825.CENTRALIZATORUL COSTURILOR DIRECTE DE INVESTIŢII LA CATINA Antemăsu ră-toarea – deviz Nr. Va a.25 889.06 263.50 1020.90 … ha 10 Cap.14 40. Valoare Euro 1 24.00 3.00 …hectare Ha.O.30 3.00 67484.00 42159. loa re 7 8 1 hectar T/km Valoa re RON 11 12 421.75 0 1 2 3 4 TOTAL INVESTIŢIE …hectare Z.2 49..59 181.75 2028.15 …ha 1 hectar Z. loa re 3 4 1 hectar Ha.95 3.81 35. I Manopera Cap.82 12615.15 17.02 987.7 0 76560. Valoa a.n.82 13929.57 18.5.61 2 601.00 10920.5 158.92 4.00 …hectare T/ Va km loare 13 14 16 304 .45 280.81 45274.IV Transporturi TOTAL GENERAL VALOARE 1 hectar RON 15 4739.00 787.11.90 12080. Cap.

00 Cap.00 3.31 28184.CENTRALIZATORUL VOLUMELOR DE LUCRĂRI ŞI A COSTURILOR DIRECTE DE INVESTIŢII LA ARBUŞTII FRUCTIFERI Antemăsurătoarea – deviz Nr.08 2580. I Manopera Cap.25 1008. RON 5 6 7.07 987.5 310.24 337.8 19. Valoare a.95 3.31 116.III Materii şi materiale Valoare pentru 1 ha … RON ha 9 10 2400.50 12 214.IV Transporturi TOTAL GENERAL Valoare pentru 1 hectar RON ha 1 hectar Z. 0 1 2 3 TOTAL INVESTIŢIE Cap.21 40.00 11040.50 …hectare Ha.00 103.55 6.35 176.00 37940.30 12879.30 15.n. II Lucrări mecanice Cap.10 13 14 15 5382.60 16 305 .50 825.n.2 904.00 …hectare Z.99 46446.12.75 4402. Valoa a.52 813.5. Valoare RON 1 2 32.82 1955.O Valoa re 3 4 1 hectar Ha. re 7 8 1 hectar T/km Valoare RON …hectare T/ km Valoa re 11 574.00 24500.O.00 3767.

56 63156.62 159.n 5 8.82 4205.5.0 … hectare Ha.0 52680.61 77350.52 1139.CENTRALIZATORUL COSTURILOR DIRECTE DE INVESTIŢII LA ZMEUR Ante măsu rătoa rea Deviz nr.04 14193.76 233.95 4. II Lucrări mecanice Cap.5 65652.50 5.0 12972. Cap.13.34 13.75 161.37 46625.82 valoare 6 2155.57 279.O.0 987. III materii şi materiale Cap.062 410.25 … hectare Z.94 35. a.62 3.n 7 Valoar e 8 Valoare pt.25 16.0 9200.14 81.95 Valoare 2 918.5 218. a.75 4048.862 492.5 1062.25 7000.O.18 … hectare t/ km 13 val oar e 14 Valoare pt.84 valoar e 12 245. 1 ha 9 2050.5 894. 1 ha 15 5369.5 11161. I Manoperă Cap. 0 1 2 3 TOTAL LUCRĂR I TEHNOL OGICE SISTEM SUSŢINE RE TOTAL GENE RAL 1 36.3 1312.5 16.04 306 . 3 Valoa re 4 1 hectar Ha. IV Transporturi TOTAL GENERAL 1 hectar Z.5 1093.0 41430.43 … ha 16 45.0 5861.0 … ha 10 1 hectar t/km 11 655 425.5 4205.

62 363.5.7 3 4718.0 0 16 0 1 2 3 Total tehnologie Sistem de susţinere TOTAL INVESTIŢIE 1 hectar Z.50 …hectare Ha. Valoare n.2 5 15.2 4 38.25 …hectare Z.00 19220.00 3767. are 7 8 1 hectar T/km Valoare RON 11 541. Valoar e RON 1 2 32.07 6 1955.5 12 203.00 … ha 10 Cap.30 15.49 1987.0 5 307 .0 0 959.00 3174.O.n.50 825.III Materii şi materiale 1 ha RON 9 1800.50 3756.00 10720.14.50 44490.87 5.00 1819.0 0 962. re 3 4 1 hectar Ha.IV Transporturi TOTAL GENERAL VALOARE 1 hectar ha RON 15 4767.30 53658. II Lucrări mecanice Cap. I Manopera Cap. Cap.00 850 318. Valo a.56 22349.50 79.55 …hectare T/ Valo km are 13 14 - 12750.00 987.38 809.95 3.06 154.07 3767.CENTRALIZATORUL COSTURILOR DIRECTE DE INVESTIŢII LA MUR Antemăsură toarea – deviz Nr.5 413 15 969.50 682. Valoa O.0 5 14031.82 3.1 2 39627. RON 5 7.3 7 12510.75 188.38 150.48 38.a.

Lucrări de întreţinere în anul IV TOTAL CAP.Lucrări de întreţinere în anul II . Deviz general pentru un ha de plantaţie de măr Specificare Cap.54 57786. în an.6.II Cheltuieli suplimentare pentru: .00 RON RON RON RON RON RON RON RON RON Euro Euro 6.Lucrări de întreţinere în anul I .85 3.00 3039. de întreţ. I -Lucr. I Cap. I Cheltuieli directe pentru realiz. În an.31) TOTAL CAP II TOTAL GENERAL Curs de schimb TOTAL VALOARE UM Valoarea pentru: 1 hectar ….38 6420.Diverse şi neprevăzute (5% x 51596. de întreţ.ha 7464. de întreţ.Pregătirea terenului . II -Lucr.2. Deviz general pentru un ha de plantaţie de păr SPECIFICARE Cap.2) . I Cap. II Cheltuieli suplimentare pentru -Aprovizionare materială 10% x 40267 -Diverse şi neprevăzute 5% x 55549. în an III TOTAL CAP.72 2579.Lucrări de întreţinere în anul III .20 62354.37 5097.13 3618. investiţiei -Pregătirea terenului -Înfiinţarea plantaţiei -Lucr.6 16052 RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON/ Euro Euro 308 .06 6133 51596.1.10 3.70 2777.25 4026.13 31985.9 TOTAL CAP II TOTAL GENERAL Curs de schimb TOTAL VALOARE UM Valoarea pentru : 1 hectar …hectare 55549.05 25891.31 3610. Deviz general pentru un ha de plantaţie 6.Aprovizionare cu materiale (10% x 36107.70 3392.I Cheltuieli directe pentru realizarea investiţiei .Înfiinţarea plantaţiei .90 8758.6 17321.50 6804.82 6190.06 5347.

13 1627.87 2662.13 2560.37) TOTAL CAP.19 2525.7 …hectare 6.19 1680.16 1582 1541 3123 33951 3.7 .70 TOTAL CAP. Deviz general pentru un ha de plantaţie de prun Specificare Cap.4. I • Cap.Aprovizionare materiale 10% x 21982.00 3.51 3185.6.Lucrări de întreţinere în anul III .10 4032.38 3926.38 1312.realizarea investiţiei .88 30828.50 4194.63 2606.II Cheltuieli suplimentare pentru : .6 9431 RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON/EURO EURO .50 1988.05) • Diverse şi neprevăzute (0.Pregătirea terenului .I Cheltuieli directe pt.75 2090.6 11309. Deviz general pentru un ha de plantaţie de NUC Specificare UM Cap.Diverse şi neprevăzute 5% x 36682.Lucrări de întreţinere în anul IV . I Cheltuieli directe pentru realizarea investiţiilor • Pregătirea terenului şi înfiinţarea plantaţiei • Lucrări de întreţinere în anul I • Lucrări de întreţinere în anul II • Lucrări de întreţinere în anul III • Lucrări de întreţinere în anul IV • Lucrări de întreţinere în anul V • Lucrări de întreţinere în anul VI • Lucrări de întreţinere în anul VII • Lucrări de întreţinere în anul VIII • Lucrări de întreţinere în anul IX TOTAL CAP.30 40715.53 2935. II. II TOTAL GENERAL Curs de schimb TOTAL VALOARE INVESTIŢIE UM Valoarea pentru 1hectar RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON/Euro Euro 7465.Lucrări de întreţinere în anul I . II TOTAL GENERAL Curs de schimb TOTAL VALOARE 309 Valoarea pentru 1 hectar …hectare 10510.70 2198.85 13507. Cheltuieli suplimentare pentru: • Aprovizionare materiale (10% × 19000.Înfiinţarea plantaţiei .5% × 3416.812 2730.625 36682.3.20 1834.Lucrări de întreţinere în anul V TOTAL CAP I Cap.Lucrări de întreţinere în anul II .

37 5663.47 35234.81 44310.Pregătirea terenului .10 19800.00 3387.6 13723.55 3363.6. I Cap.2 Diverse şi neprevăzute 5% x 31871.II TOTAL GENERAL Curs de schimb TOTAL DE VALOARE RON -/-/-/-/-/-/-/RON -/-/-/-/RON/ Euro Euro 310 Valoarea pentru 1 hectar …….887 3173.50 5092.375 3141. Deviz general pentru un ha de plantaţie de GUTUI SPECIFICARE Cap.Înfiinţarea plantaţiei .51 3.I Cheltuieli directe pentru realizarea investiţiei Pregătirea terenului Înfiinţarea plantaţiei Lucrări de întreţinere în anul I Lucrări de întreţinere în anul II Lucrări de întreţinere în anul III Lucrări de întreţinere în anul IV Lucrări de întreţinere în anul V TOTAL CAP.31) TOTAL CAP II TOTAL GENERAL Curs de schimb TOTAL VALOARE UM Valoarea pentru: 1 hectar ….00 2215.437 2935.Lucrări de întreţinere în anul I .37 4720.5.92 1593.036 TOTAL CAP. I Cap.500 31871.0 RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON/ Euro Euro 6.5 49402.: Aprovizionare materiale 10% x 17699.34 2877.Diverse şi neprevăzute (5% x 51596.I Cheltuieli directe pentru realizarea investiţiei .6 9787.6.hectare RON 7070.8 3.Lucrări de întreţinere în anul II .036 1769.ha 6872.36 .II Cheltuieli suplimentare pentru: .Lucrări de întreţinere în anul IV TOTAL CAP.575 3645.II Cheltuieli suplimentare pt.Lucrări de întreţinere în anul III .387 2871. Deviz general pentru un ha de plantaţie de CAIS Specificare UM Cap.875 9032.Aprovizionare cu materiale (10% x 36107.2) .00 3866.

04 -/36075.6 3793.6 4251.1 40883.6 11356.2 Diverse şi neprevăzute 5% x 31871.0 3675.91 2102.II TOTAL GENERAL Curs de schimb TOTAL DE VALOARE RON -/-/-/-/-/-/-/RON -/-/Valoarea pentru 1 hectar ……….036 TOTAL CAP.6 2821.7 2639.Lucrări de întreţinere în anul IV TOTAL CAP I Cap.Lucrări de întreţinere în anul I .6 Euro 10021 6.5 1831.06 32354.I Cheltuieli directe pentru realizarea investiţiei Pregătirea terenului Înfiinţarea plantaţiei Lucrări de întreţinere în anul I Lucrări de întreţinere în anul II Lucrări de întreţinere în anul III Lucrări de întreţinere în anul IV Lucrări de întreţinere în anul V TOTAL CAP.hectare RON 6872.1 3.3 RON/Euro 3.Lucrări de întreţinere în anul III .0 2419.7 . Deviz general pentru un ha de plantaţie de PIERSIC Specificare UM Cap.8.10 15245.Diverse şi neprevăzute 5% x 4065.: Aprovizionare materiale 10% x 17699.4 16828.Lucrări de întreţinere în anul II .74 -/3720.Aprovizionare materiale 10% x 2285.Pregătirea terenului .7 36632.46 2912.06 3860.4 RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON Lei/Euro Euro 311 . II TOTAL GENERAL Curs de schimb TOTAL VALOARE INVESTIŢIE UM Valoarea pentru 1hectar …hectare 6873.6.I Cheltuieli directe pt. Deviz general pentru un ha de plantaţie de VIŞIN Natura cheltuielilor Cap.II Cheltuieli suplimentare pt. I Cap.7.II Cheltuieli suplimentare pentru : .30 1617.76 TOTAL CAP.23 3465.realizarea investiţiei .Înfiinţarea plantaţiei .

200 TOTAL GENERAL -/43067. Deviz general pentru un ha de plantaţie de CIREŞ Valoarea pentru Specificare UM 1 hectar ………….6.înfiinţarea plantaţiei şi întreţ.812 Lucrări de întreţinere în anul II -/3847.9.TOTAL d.întreţinerea plantaţiei an III .60 23607.63 5955..69 9718.20 3763.56 7230.32 3.56 12104.06 15210. Deviz general pentru un ha de plantaţie de ALUN Specificare Cap.437 Lucrări de întreţinere în anul IV -/3532..60 312 .51 4570.44 7230. TOTAL VALOARE UM RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON/Euro € Valoarea pentru 1 hectar 1 hectar 63164.10.18 75268. II CHELTUIELI DE EXPLOATARE TOTAL CHELTUIELI DIRECTE CAP.I Cheltuieli directe pentru RON realizarea investiţiei Pregătirea terenului RON 7070.întreţinerea plantaţiei an V . III CHELTUIELI SUPLIMENTARE INDIRECTE .625 Lucrări de întreţinere în anul III -/3326.întreţinerea plantaţiei an II .43 84987.100 6.c.512 Lucrări de întreţinere în anul I -/2884.pregătirea terenului .: RON Aprovizionare materiale 10% x -/2294.05 8617.600 31871.036 TOTAL CAP.I CHELTUIELI DIRECTE PENTRU REALIZAREA INVESTIŢIEI .întreţinerea plantaţiei an VI Cap.600 17699.II -/4236.270 Curs de schimb RON/Euro 3.40 11688.întreţinerea plantaţiei an IV .II Cheltuieli suplimentare pt. I -/38831.2 Diverse şi neprevăzute 5% x -/1941.TOTAL d.c.937 TOTAL CAP. An I .44 8617.Diverse şi neprevăzute 5% x 53658 TOTAL GENERAL Curs valutar la data de ………….hectare Cap.875 Înfiinţarea plantaţiei -/13641.Aprovizionare materiale 10% x 44490 .600 TOTAL VALOARE Euro 11963.250 Lucrări de întreţinere în anul V -/4527.073 Cap.

6. II CHELTUIELI SUPLIMENTARE TOTAL d. Aprovizionare materiale 10% x 8186.hectar 76560.înfiinţarea plantaţiei şi întreţ.60 5382.c.70 3..Aprovizionare materiale 10% x 44490 .93 3.pregătirea terenului . SUPLIMENTARE TOTALE d. lei Valoarea pentru 1hectar 5369. Deviz general pentru un ha de plantaţie de CĂTINĂ Specificare UM Cap.80 6.I Cheltuieli directe pt. II CHELTUIELI SUPLIMENTARE INDIRECTE .82 10576.Lucrări de întreţinere în anul II TOTAL CAP.50 11161..TOTAL d.TOTAL d.70 87136.31 28184.50 3828.50 6748.1 Diverse şi neprevăzute 3% x Tot.înfiinţarea plantaţiei + întreţinere an I .30 12879. materiale TOTAL GENERAL Curs de schimb TOTAL VALOARE INVESTIŢIE RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON/Euro Mil.00 Valoarea pentru 1 hectar …hectare 46446.I CHELTUIELI DIRECTE PENTRU REALIZAREA INVESTIŢIEI .00 …hectare 313 ..Pregătirea terenului .43 14193.33 52562.realizarea investiţiei . II SISTEM DE SUSŢINERE Cap. TOTAL VALOARE RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON/Euro € Valoarea pentru 1 hectar .întreţinere anul II Cap.56 63156.c..61 11490.00 2322.12.00 12615..pregătirea terenului .I Cap.25 3867.Deviz general pentru un ha de plantaţie de ZMEUR Specificare UM Cap.Înfiinţarea plantaţiei si lucrarile intr-un an I .33 3794.13.99 6116.15 4739.37 46625.50 88840.11.c.81 45274.I CHELTUIELI DIRECTE PENTRU REALIZAREA INVESTIŢIEI ..60 24205.60 14600.aprovizionare materiale 10% .diverse şi neprevăzute TOTAL GENERAL Curs de schimb TOTAL VALOARE INVESTIŢIE RON RON RON RON RON RON RON RON RON/Euro RON 6.TOTAL d.82 13929. III CHELT. An I .întreţinerea plantaţiei an II CAP.Diverse şi neprevăzute 5% x 53658 Intretinere anul III TOTAL GENERAL Curs valutar la data de ………….c.Deviz general pentru un ha de plantaţie de arbuşti fructiferi Specificare UM Cap.65 3.75 7623.c.60 24678.

An I .1.00 7.627.M...90 4449. de calit I . calit.60 16886.pregătirea terenului .2 2.calitatea II Preţ pe tonă Valoarea prod.00 2682.56 22349. Valoarea producţiei marfă la cultura MĂR (V.37 12510.05 4767.14. III CHELTUIELI SUPLIMENTARE INDIRECTE .TOTAL d. extra şi . – calitatea extra şi I 314 UM t t t 1 Ha 25 25 14 REVINE LA: ……ha .95 3.Diverse şi neprevăzute 5% x 53658 TOTAL GENERAL Curs valutar la data de ………….Deviz general pentru un ha de plantaţie de MUR Specificare Cap.) SPECIFICARE Producţia fizică proiectată Producţia valorificabilă d.preţ pe tonă Valoare prod.12 14031.P.TOTAL d. II SISTEM DE SUSŢINERE(var. crt 1 2 2.3 3 Specificare -Producţia fizică proiectată -producţia valorificabilă -calitateae extra şi .05 7131. de calit sub stas TOTAL VALOAREA PRODUCŢIEI MARFĂ UM To To to Euro/to Euro To Euro/to Euro To Euro/to Euro Euro Revine la 1 Ha …Ha 25 25 15 400 6000 6 300 1800 4 150 600 8400 7. a) TOTAL CHELTUIELI DIRECTE CAP.) Nr.90 60789.M. TOTAL VALOARE UM RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON/Euro € Valoarea pentru 1 hectar 1 hectar 39.înfiinţarea plantaţiei şi întreţ.c.6.1 2.c. Valoarea producţiei marfă la cultura PĂR (V.preţ pe tonă Valoare prod.P.întreţinerea plantaţiei an II Cap.I CHELTUIELI DIRECTE PENTRU REALIZAREA INVESTIŢIEI .Aprovizionare materiale 10% x 44490 .calitatea I .00 53658.2.c.

Euro/ t.calitatea industrială (substas) preţ pe T valoarea prod.00 600 5400 Revine la : ….08 160 4570 Revine la …ha 7. Kg EURO/KG.P.de calit II -calitatea industrială(substas) preţ pe kg Valoarea producţiei de caliatte sub stas Total valoarea producţei marfă UM t. Valoarea producţiei calitatea extra şi I .calit.) Specificare Producţia fizică proiectată Producţia valorificabilă d.) Specificare Producţia fizică proiectată Producţia valorificabilă d.00 4800 600 1. Euro/kg 1ha 20 20 15 0.200 800 9950 7.ha 315 . EURO KG. –calitatea extra şi I Preţ pe Kg. EURO/KG EURO 1 ha 3000 3000 2400 2.extra şi I -calitatea II preţ pe kg Valoarea prod.M.preţ pe T valoare prod.M.c.450 6300 7 0.c-calitatea extra şi I preţ pe kg Valoarea prod. Valoarea producţiei marfă la cultura NUC (V.de calitate substas TOTAL VALOAREA PRODUCŢIEI MARFĂ Euro/t Euro t Euro Euro t Euro/t Euro Euro 0. t.P. Euro/kg Euro t. Valoarea producţiei de calitate II TOTAL VALOAREA PRODUCŢIEI MARFĂ UM Kg..calitatea II Preţ pe Kg.calitatea II preţ pe T valoarea prod. Euro t. Kg. Valoarea producţiei marfă la cultura PRUN (V.3.de calitate II . t.26 3900 3 0.calitatea extra şi I .35 2450 4 0.17 510 2 0.4.

ha 316 . Valoarea producţiei marfă la cultura GUTUI (V.6.calitatea II preţ pe T valoarea prod.) SPECIFICARE Producţia fizică proiectată Producţia valorificabilă d.de calitate substas TOTAL VALOAREA PRODUCŢIEI MARFĂ UM t t T Euro/t Euro T Euro/t Euro T Euro/t Euro 1 Ha 20 20 12 0. calit.08 80 4645 Revine la: ….….26 4160 3 0. – calitatea extra şi I preţ pe T valoare prod.22 1320 2 0.14 280 5440 REVINE LA: ……ha 7.) Specificare Producţia fizică proiectată Producţia valorificabilă d.calitatea industrială (substas) preţ pe T valoarea prod.P.de calitate II .II -calitatea industriale (sub stas) Preţ pe t valoarea prod. de calit.calitatea extra şi I .M..c.extra şi I -calitatea II preţ pe t valoarea prod.-calitatea extra şi I preţ pe t valoare prod.7.32 3840 6 0. de calit.M.P.5. sub stas TOTAL VALOAREA PRODUCŢIEI MARFĂ UM To To To Euro/To Euro To Euro/To Euro To Euro/To Euro Euro 1 ha 20 20 16 0.c. Valoarea producţiei marfă la cultura CAIS (V.135 405 1 0.

M.22 3520 3 0. Euro/ t. Euro/kg Euro t. Valoarea producţiei marfă la cultura VIŞIN (V. t. de calit.….15 450 1 0. calit.II -calitatea industriale (sub stas) Preţ / t valoarea prod.08 80 4050 Revine la: ….-calitatea extra şi I preţ / t valoare prod.P.P.de calit II -calitatea industrială(substas) preţ pe kg Valoarea producţiei de caliatte sub stas Total valoarea producţei marfă UM t.) Specificare Producţia fizică proiectată Producţia valorificabilă d.calit.0 2.extra şi I -calitatea II preţ pe kg Valoarea prod.c-calitatea extra şi I preţ pe kg Valoarea prod. de calit. t. Valoarea producţiei marfă la cultura PIERSIC (V.7.7.M. sub stas TOTAL VALOAREA PRODUCŢIEI MARFĂ UM To To To Euro7To Euro To Euro7To Euro To Euro7To Euro Euro 1 ha 20 20 16 0.0 1. Euro/kg 1ha 17 17 13 380 4940.c.extra şi I -calitatea II preţ / t valoarea prod. Euro t.5 160 240 5880 Revine la …ha 317 ..ha 7.) Specificare Producţia fizică proiectată Producţia valorificabilă d.5 280 700.8.

9.) Specificare Producţia fizică proiectată Producţia valorificabilă d.6 200 520 1 100 100 4220 Revine la: ….-calitatea extra şi I preţ pe t valoare prod.4 250 3600 2. Valoarea producţiei marfă la cultura ALUN (V. de calit.. de calit. Valoarea producţiei marfă la cultura CIREŞ (V. de calit.….c.0 2800.c.M. II Total valoarea producţiei marfă UM Kg Kg Kg Euro/kg Euro Kg Euro/kg Euro Revine la: 1 ha …ha 3000.calitatea II preţ pe kg valoarea prod.10. calit. sub stas TOTAL VALOAREA PRODUCŢIEI MARFĂ UM To To To Euro7To Euro To Euro7To Euro To Euro7To Euro Euro 1 ha 18 18 14.8 7840.0 318 .P.0 200.ha 7.M.P.0 1. extra şi I .II -calitatea industriale (sub stas) Preţ pe t valoarea prod.4 280.0 2.7.0 3000. – calitatea extra şi I preţ pe kg valoarea prod. calit.extra şi I -calitatea II preţ pe t valoarea prod.0 8120.) Specificare Producţia fizică proiectată Producţia valorificabilă d.

– calitatea extra şi I preţ pe kg valoarea prod. Valoarea producţiei marfă la cultura CĂTINĂ (V.c. II Total valoarea producţiei marfă Pret mediu UM Kg Kg Kg Euro/kg Euro Kg Euro/kg Euro Euro/t Catina alba 20 20 18 0.7.84 15120 2 0.11. de calit.calitatea II preţ pe kg valoarea prod.) Specificare Producţia fizică proiectată Producţia valorificabilă d.M. calit.4 800 15920 796 319 .P. extra şi I .

Specificare UM Coacăz negru Producţia fizică proiectată Producţia valorificabilă d.1 15400 1 0.4 400 15800 1053 Coacăz alb 15 15 14 1.2 600 9000 600 320 . – calitatea extra şi cal.extra şi I .c.7.) Nr.calitatea II şi industriale % .M.12.valoarea prod.4 200 7200 480 SPECIA Afin Agriş Trandafir pentru petale 1.valoarea prod.8 1.5 500 14800 1233 Coacăz roşu 15 15 14 1.preţ pe kg .0 3600 3600 2000 Pentru specia şi suprafaţa utilizator 1 2 8 8 8 0. crt.8 6400 6400 800 15 15 12 0.de calit.1 15400 1 0.8 1. Valoarea producţiei marfă la cultura arbuşti fructiferi (V. I . de calit.8 2.P. II şi industriale TOTAL VALOARE PRODUCŢIE MARFĂ Preţ mediu t t t Euro Euro t Euro Euro Euro/t 12 12 11 1.3 14300 1 0.preţ pe kg .7 8400 3 0.

P.25 12000 2000 0.5 500 15900 Ha Euro Ani Euro /an Euro Euro Euro Euro To Euro /t Valoarea pentru 1 Ha …Ha 1 17321 20 866 2867 1783 1084 3733 25 336 . Valoarea producţiei marfă la cultura ZMEUR (V.) Specificare Producţia fizică proiectată Producţia valorificabilă d.preţ de cost mediu 321 UM Kg Kg Kg Euro/kg Euro Kg Euro/kg Euro Revine la: 1 ha …ha 15000 15000 14000 14000 1.1.extra şi I -calitatea II preţ pe kg Total valoarea producţei cal. crt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Specificare -capacitatea proiectată -valoarea totală a investiţiei -durata de exploatare -cota anuală de amortisment -valoarea anuală a chelt. extra şi I .P.14. Valoarea producţiei globale la cultura MĂR Nr.13.calit.G.7.) Specificare Producţia fizică proiectată Producţia valorificabilă d. de prod. Valoarea producţiei marfă la cultura MUR (V.M. – calitatea extra şi I preţ pe kg valoarea prod.calitatea II preţ pe kg valoarea prod. de calit.1 15400 1000 1000 0.c-calitatea extra şi I preţ pe kg Valoarea prod. Euro/kg kg Euro/kg Euro Euro 1ha 12000 12000 10000 1. Valoarea producţiei globale (V.P.60 1200 13200 Revine la …ha 7.a II-a Total valoare prod.) 8.c.recoltat şi valorificat recolta 25t/ha -valoarea totală a producţiei (4+5) -producţia fizică .M. calit. II Total valoarea producţiei marfă 8.marfa UM kg kg kg Euro/ kg. (6+7) Din care : -lucrări tehnologice .

articol nr.4 226.cheltuieli pentru recoltarea producţiei (NTM/92 art.37.0 16052 20 803 3126 25 398 3931 • CHELTUIELILE ANUALE DE PRODUCŢIE Se compun din: . Valoarea producţiei globale la cultura PĂR SPECIFICARE Capacitatea proiectată Valoarea totală a investiei Durata normală de exploatare Cota anuală de amortisment Cheltuieli anuale de producţie Producţia de fructe Preţ mediu pe tona de fructe Valoarea totală a producţiei globale UM Ha Euro ani Euro Euro To Euro/t Euro Valoare pentru: 1 ha ……ha 1.6. Euro/t.94 = 1084. 2120 ) 25 to x 6.O.25 Z.94 Euro = 1084EURO Total cheltuieli anuale de producţie 2867 EURO 8.ox 6.CHELTUIELILE ANUALE DE PRODUCŢIE Se compun din : -Cheltuielile tehnologice anuale antemăsurătoarea – deviz nr.81 Euro Total cheltuieli anuale de producţie 1932 Euro 322 . Euro Valoarea pentru 1ha …ha 1. x 6.19 Euro .3.7 majorat cu 20%) 1237. Total cheltuieli anuale de producţie__3126 Euro 8.5z.94 = 694.2093) 20 t x 5 zo x 6.cheltuieli tehnologice anuale (antemăsurătoarea deviz nr.0 11310 25 452.2. 5 majorată cu 20% ( 1783 Euro) -Cheltuielile pentru recoltarea producţiei de 25to/ha (NTM)/92 artic 2102 ) 25Tox2.cheltuieli tehnologice anuale (antemăsurătoarea-deviz nr. Valoarea producţiei globale la cultura PRUN Specificare Capacitatea proiectată Valoarea totală a investiţiei Durata normală de exploatare Cota anuală de amortisment Cheltuieli anuale de producţie Producţia de fructe Cost mediu pe tona de fructe Valoarea totală a producţiei globale UM Ha Euro Ani Euro Euro t.6 20 113. majorat cu 20% ( 2044) -cheltuieli pentru recoltarea producţiei (NTM/92.3 2600 CHELTUIELI ANUALE DE PRODUCŢIE (VPM) Se compun din : .

O. articol nr.1 2756.6.25 Z.8 3240.cheltuieli pentru recoltare Producţia de fructe Preţ mediu pe tona de fructe Valoarea totală a producţiei globale UM Ha EURO Ani EURO EURO EURO EURO Tone EURO/tone EURO Valoarea pentru 1 ha ……ha 1.0 20 686. x 6.94=389 EURO Total cheltuieli anuale de producţie 1589 EURO 8.5. majorat cu 20% .8.cheltuieli tehnologice anuale .0 9431 60 157 1589 1200 389 3 1800 1746 CHELTUIELILE ANUALE DE PRODUCŢIE Se compun din : Cheltuieli tehnologice anuale (antemăsurătoarea–deviz nr.0 CHELTUIELILE ANUALE DE PRODUCŢIE Se compun din: .0 t × 18.4.0 20 137.10 majorat cu 10% = 1200 EURO Cheltuieli pentru recoltarea producţiei ( NTM/92 2042 ) 3. Valoarea producţiei globale la cultura GUTUI SPECIFICARE Capacitatea proiectată Valoarea totală a investiei Durata normală de exploatare Cota anuală de amortisment Cheltuieli anuale de producţie Producţia de fructe Cost de producţie pe tona de fructe Valoarea totală a producţiei globale UM Ha Euro ani Euro Euro To Euro/t Euro Valoare pentru: 1 ha ……ha 1.75 ZO × 6. Valoarea producţiei globale la cultura NUC Specificare Capacitatea proiectată Valoarea totală a investiţiei Durata normată de exploatare Cota anuală de amortisment Cheltuieli anuale de producţie .1888 Euro -cheltuieli pentru recoltarea producţiei (NTM/92.94 = 868 Euro. 2120 ) 20 to x 6. Total cheltuieli anuale de producţie 2756 Euro 323 .cheltuieli tehnologice anuale (antemăsurătoarea deviz nr.0 13723.

tehnologice anuale antemăsurătoarea –deviz nr.recoltat şi valorificat recolta Producţia de fructe Cost producţie mediu pe tona de fructe Valoarea totală a producţiei globale UM Ha Euro ani Euro Euro Euro Euro To/ha Euro/t Euro Valoarea 1 ha 1.28 20 90..5 2049 833.44 Euro Total cheltuieli anuale de producţie 1849 Euro 324 .ha CHELTUIELILE ANUALE DE PRODUCŢIE Se compun din: -Cheltuielile tehnologice anuale antemăsurătoarea –deviz nr.lucrări tehnologice .0 9787.94) =1215.7.33 1215.33 1215.lucrări tehnologice .7 majorate cu 20% ( 833.4 15 652. Valoarea producţiei globale la cultura CAIS Valoarea Specificare Capacitatea proiectată Valoarea totală a investiţiei Durata normală de exploatare Cota anuală de amortisment Cheltuieli anuale de producţie din care: . şi valorificare recoltă Producţia de fructe Cost mediu pe tona de fructe Valoarea totală a producţiei globale UM Ha Euro ani Euro Euro Euro Euro To/ha Euro/t Euro 1 ha 1.ha CHELTUIELILE ANUALE DE PRODUCŢIE Se compun din: -Chelt.5 majorate cu 20% →1155.94 Euro) = 694.rec.5 2400 pentru: ….0 10021 15 668 1849 833.6..28 20 102.25 2200 pentru: …. Valoarea producţiei globale la cultura piersic Specificare Capacitatea proiectată Valoarea totală a investiţiei Durata normală de exploatare Cota anuală de amortisment Cheltuieli anuale de producţie din care: .28 Euro Total cheltuieli anuale de producţie 2049 Euro 8.02 Euro -Cheltuielile pentru recoltarea producţiei de (20 to x 5zo x 6.8.33) -Cheltuielile pentru recoltarea producţiei de (20 to x 5zo x 6.

539 CHELTUIELI ANUALE DE PRODUCŢIE (VPM) Se compun din : cheltuieli tehnologice anuale (antemăsurătoarea-deviz nr..94Euro/ZO 2597. Euro/t.826 17 227 4.8.0 30 399.6 majorat cu 20%) 1264.7 majorate cu 20%=625 € -Cheltuielile pentru recoltarea producţiei =159 Euro Total cheltuieli anuale de producţie 2134 Euro 325 .7 Euro cheltuieli pentru recoltarea producţiei (NTM/92 art.recoltat şi valorificat recolta Producţia de fructe Cost mediu pe tona de fructe Valoarea totală a producţiei globale Ha Euro ani Euro Euro Euro Euro To/ha Euro/t Euro CHELTUIELILE ANUALE DE PRODUCŢIE Se compun din: -Cheltuielile tehnologice anuale antemăsurătoarea–deviz nr.5 2295.0 17 123. Euro Valoarea pentru 1ha …ha 1 11356 20 568 3.2093) 17t x 22 x 6.lucrări tehnologice .8.ha Capacitatea proiectată Valoarea totală a investiţiei Durata normală de exploatare Cota anuală de amortisment Cheltuieli anuale de producţie din care: .9.Valoarea producţiei globale la cultura vişin Specificare Capacitatea proiectată Valoarea totală a investiţiei Durata normală de exploatare Cota anuală de amortisment Cheltuieli anuale de producţie Producţia de fructe Cost de productie mediu pe tona de fructe Valoarea totală a producţiei globale UM Ha Euro Ani Euro Euro t.2 Euro Total cheltuieli anuale de producţie 3862 Euro 8.0 pentru: ….0 2100.Valoarea producţiei globale la cultura CIREŞ Specificare UM Valoarea 1 ha 1 11963.

valoarea totală a investiţiei .Valoarea producţiei globale la cultura ALUN Specificare . x 250RON/HAAn___787.cota anuală de amortisment .0 24205 15 1614 7972 20 399 9300 465 326 .cota anuală de amortisment .50 RON Utilaje – lucrări mecanice 0.27 RON TOTAL CHELTUIELI ANUALE DE PRODUCŢIE 12104.11.8 3362.cheltuieli anuale de producţie .50 RON Materiale _______________________________________6422.5) (VCAP) Manopera:194.3 3 1120.producţia de fructe .3€ ) 8.7 3930.valoarea totală a investiţiei .6 15 1573.valoarea totală a producţiei globale .producţia de fructe .cost de producţie mediu pe tona de fructe .cheltuieli anuale de producţie .0 1310.durata normată de exploatare .90 RON Transporturi _______________________________________34.preţ mediu de valorificare UM Ha Euro Ani Euro Euro To Euro/t Euro Euro/t Valoarea pentru 1 ha 1 ha 1.Valoarea producţiei globale la cultura CĂTINĂ Specificare . x 25 RON/30__________________ 4859.0 23607.cost de producţie mediu pe tona de fructe .durata normată de exploatare .8.18 RON.capacitatea proiectată . (3362.valoarea totală a producţiei globale .preţ mediu de valorificare UM Ha Euro Ani Euro Euro To Euro/t Euro Euro/t Cătină albă 1.n.10.o.38 z.a.75 h.a.capacitatea proiectată .0 CHELTUIELILE ANUALE DE PRODUCŢIE (Antemăsurătoare – deviz nr.

50 81.94 327 .94 1160.0 20 50 1000 28697.50 1833.00 622.94 25000.VALOAREA CHELTUIELILOR ANUALE DE PRODUCŢIE Specificare Chelt. pentru aplicarea lucrărilor de întreţinere -lucrări manuale -lucrări mecanice -materiale -transporturi Cheltuieli pentru recoltarea producţiei -producţia proiectată -manopera ZO/t Necesar forţă de muncă TOTAL GENERAL UM RON RON RON RON RON RON t ZO/t ZO RON Cătină albă 3697.

00 337.8 9360.60 46446.1 9032.00 3767.1 10575.00 3767.8.0 15 602.1 9448.10 15000 12 50 600 61446.0 6140 VALOAREA CHELTUIELILOR ANUALE DE PRODUCŢIE Nr.50 37940.0 1230 Agriş 1 2 3 4 5 6 7 1.60 4402. x 25 .o.12.0 1.1 9032. dorită de utilizator 1 46446.10 18750 15 50 750 65196.8 5248.08 z.60 4402.1 7990.60 Coacăz roşu pentru 1. crt Specificare UM Coacăz negru Cheltuieli pentru aplicarea lucrărilor de întreţinere: TOTAL d.1 10575. x 250 .n.00 ha din specia: Coacăz Afin Agriş alb 46446.0 14601.50 37940.10 18750 15 50 750 65196.10 10000 8 50 400 56446.10 20250 1.0 14601.60 46446.0 705 1.00 337.0 14601.0 15 602.0 10 1460.60 Trandafir pentru petale 46446.1 9032.9 11052.10 18750 15 50 750 65196.durata normată de exploatare .0 12 665.mediu pe tona de fructe VALOAREA TOTALĂ A PRODUCŢIEI GLOBALE Preţ mediu /t UM Ha Euro ani Euro Euro to Euro/to Euro Euro/t Coacăz negru 1.a.Producţia proiectată (To/ha) .0 705 VPG pentru 1 ha de: Coacăz Afin alb 1.0 15 602. crt Specificare .cota anuală de amortisment .producţia de fructe .1 10575.50 37940.0 8 18.8 450 810 66696.capacitatea proiectată .0 780 Coacăz roşu 1.60 4402.60 4402.50 37940.Materiale .00 337.0 10 1460.0 14601.valoarea totală a investiţiei .60 4402.0 14601.0 10 1460.60 4402.Lucrări mecanice 15.00 3767.00 3767.cheltuieli anuale de producţie .2 9840.cost de prod.0 14601.60 Pentru specia şi supraf.Manopera ZO/t Necesar forţă de muncă TOTAL GENERAL RON RON RON RON RON RON Tone ZO/t ZO x 46446.50 37940.60 328 2 .1 8 1053.07 ha.00 3767.00 337.Valoarea producţiei globale la cultura arbuşti fructiferi Nr.00 337.1 8426.25.0 10 1460.0 10 1460. pentru dorită de petale utilizator 1.50 37940.Transporturi Cheltuieli pentru recoltarea producţiei: .– Lucrări manuale 176.c.00 337.0 705 Pentru Trandafir specia şi supraf.00 3767.

32 RON ( 7990 Euro) Cheltuieli anuale de producţie la coacăz roşu şi alb = 13764.750 RON Cheltuieli cu recoltarea la agriş = 15 t/ha x 50 zo/t x 25RON/zo = 18.000 RON Cheltuieli cu recoltarea la coacăz roşu şi alb = 15 t/ha x 50 zo/t x 25RON/zo = 18.000 = 23764.514.32 +18.32 RON Cheltuieli anuale de producţie = cheltuieli de exploatare + cheltuieli cu recoltarea Cheltuieli cu recoltarea la coacăz negru = 12 t/ha x 50 zo/t x 25RON/zo = 15.32 RON (6601 Euro) 329 .8 t/ha x 450 zo/t x 25RON/zo = 20.32 RON ( 9448 Euro) Cheltuieli anuale de producţie la afin = 13764.250 RON Cheltuieli cu recoltarea la afin = 8 t/ha x 50 zo/t x 25RON/zo = 10.000 RON Cheltuieli anuale de producţie la coacăz negru = 13764.32 RON ( 9032 Euro) Cheltuieli anuale de producţie la trandafir = 13764.Cheltuieli de exploatare a unei plantaţii: = 13764.014.250 = 34.750 = 32.514.750 RON Cheltuieli cu recoltarea la trandafir = 1.32 +10.32 RON ( 9032 Euro) Cheltuieli anuale de producţie la agriş = 13764.750 = 32.32 +18.32 +15.32 +20.000 = 28764.

n x 250 Ron = 825 Ron Materiale : = 10580 Ron Transporturi : 35t/km x 0.0 24678 20 1233.0 15 15 597.valoarea totală a producţiei globale . Euro /t.0 1.7 8967.valoarea totală a investiţiei .0 643 9036 753 Valoarea pentru …ha CHELTUIELI ANUALE DE PRODUCŢIE (Antemăsurătoarea – deviz nr.cost de producţie mediu pe tona de fructe .a.75RON Utilaje – lucrări mecanice 3. Euro Euro/t 1ha 1.Valoarea producţiei globale la cultura MUR Specificare .a.cheltuieli anuale de producţie .capacitatea proiectată .9 7726 12.cota anuală de amortisment .0 16886 15 15 1125.14.producţia de fructe .375Ron = 13.n. x 25 RON/30__________________20627.Valoarea producţiei globale la cultura ZMEUR Specificare Capacitatea proiectată Valoarea totală a investiţiei Durata normală de exploatare Cota anuală de amortisment Cheltuieli anuale de producţie Producţia de fructe Cost de productie mediu pe tona de fructe Valoarea totală a producţiei globale Pret mediu de valorificare UM Ha Euro Ani Euro Euro t.preţ mediu de valorificare UM Ha Euro Ani Euro Euro To Euro/t Euro Euro/t Valoarea pentru 1 ha 1 ha 1.8 10500.8.durata normată de exploatare .15 Ron Utilaje : 3.11 z.54 ZO x 25Ron/ZO = 2622.a. x 250RON/HA--------------------------------------825 RON Materiale __________________________________ 10715.0 RON 330 .3 h. ANUALE 27814.0 700 CHELTUIELILOR ANUALE DE PRODUCŢIE (Antemăsurătoare – deviz nr.5 ) Manopera : 655.5) (VCAP) Manopera: 825.30 ha.125 Ron TOTAL CHELT.12 Ron 8.13.o.

2.4 2266 2718 4570 1852 6 331 . (8967 € ) 9. Indicatori de eficienţă economică la PĂR INDICATORUL Valoarea totală a investiţiei Durata normală de exploatare Cota anuală de amortisment Valoarea anuală a cheltuielilor de producţie Valoarea producţiei fizice (VPG) Valoarea producţiei marfă (UPG) Profit anual Durata de recuperare a investiţiei din profit 9. Indicatori de eficienţă economică la PRUN INDICATORUL Valoarea totală a investiţiei Durata normală de exploatare Cota anuală de amortisment Valoarea anuală a cheltuielilor de producţie Valoarea producţiei fizice (VPM) Valoarea producţiei marfă Profit annual Durata de recuperare UM Euro ani Euro Euro Euro Euro Euro ani Valoarea pentru 1 hectar 16052 20 803 3126 3931 9950 5619 3 UM Euro Ani Euro Euro Euro Euro Euro Ani Valoarea pentru 1 hectar 11310 25 452.4 RON.- Transporturi _____________________________________ 113. Indicatori de eficienţă economică la MĂR Indicatorul UM Ani Euro/ha Euro Euro Euro Euro ani Valoarea pentru 1 Ha 17321 20 866 7501 3733 8400 4667 3-4 -durata normată de exploatare -cota anuală de amortisment -valoarea anuală a cheltuielilor de producţie -valoarea producţiei globale (VPG) -valoarea producţiei marfă -profit anual -durata de recuperare a investiţiei din profit 9.62RON TOTAL CHELTUIELI ANUALE DE PRODUCŢIE -------. Indicatori de eficienţă economică 9.32281.1.3.

9.9 UM EURO Ani EURO EURO EURO EURO EURO Ani Valoarea pentru 1 hectar 9441 60 157 1589 1746 5400 3654 3 332 .4.0 3442.9 6.6.G.5. Indicatori de eficienţă economică la GUTUI INDICATORUL Valoarea totală a investiţiei Durata normală de exploatare Cota anuală de amortisment Valoarea anuală a cheltuielilor de producţie Valoarea producţiei fizice (VPG) Valoarea producţiei marfă (UPG) Profit anual Durata de recuperare a investiţiei din profit 9.5 2257 2909 4645 1736 ≈6 UM Euro ani Euro Euro Euro Euro Euro ani Valoarea pentru 1 hectar 13723.0 20 686. Indicatori de eficienţă economică la NUC INDICATORUL Valoarea totală a investiţiei Durata normală de exploatare Cota anuală de amortisment Valoarea anuală a cheltuielilor de producţie Valoarea producţiei globale ( VPG) Valoarea producţiei marfă ( VPM) Profit anual Durata de recuperare a investiţiei din profit 9.0 1997.36 15 652.1 2756.1 5440. Indicatori de eficienţă economică la CAIS INDICATORUL Valoarea totală a investiţiei Durata normală de exploatare Cota anuală de amortisment Valoarea anuală a cheltuielilor de producţie Valoarea producţiei fizice (UP.) Valoarea producţiei marfă Profil anual Durata de recuperare din profil UM Euro ani Euro -/-/-/-/ani Valoarea pentru 1 hectar 9787.

G.5 333 . Indicatori de eficienţă economică la VIŞIN INDICATORUL Valoarea totală a investiţiei Durata normală de exploatare Cota anuală de amortisment Valoarea anuală a cheltuielilor de producţie Valoarea producţiei fizice (VPM) Valoarea producţiei marfă Profit anual Durata de recuperare 9.9.) Valoarea producţiei marfă Profil anual Durata de recuperare din profil 9.G.7.1~ 7 UM Euro Ani Euro Euro Euro Euro Euro Ani Valoarea pentru 1 hectar 11356 20 568 3862 4430 5880.0 1450 7. Indicatori de eficienţă economică la PIERSIC INDICATORUL Valoarea totală a investiţiei Durata normală de exploatare Cota anuală de amortisment Valoarea anuală a cheltuielilor de producţie Valoarea producţiei fizice (UP. Indicatori de eficienţă economică la CIREŞ INDICATORUL Valoarea totală a investiţiei Durata normală de exploatare Cota anuală de amortisment Valoarea anuală a cheltuielilor de producţie Valoarea producţiei fizice (UP.8 UM Euro ani Euro -/-/-/-/ani Valoarea pentru 1 hectar 10021 15 668 1849 2517 4050 1533 ≈ 6.8.9.) Valoarea producţiei marfă Profil anual Durata de recuperare din profil UM Euro ani Euro -/-/-/-/ani Valoarea pentru 1 hectar 11963 399 2134 2533 4220 1687 7.

10. Indicatori de eficienţă economică la CĂTINĂ INDICATORUL Valoarea totală a investiţiei Durata normată de exploatare Cota anuală de amortisment Valoarea cheltuielilor anuale de producţie Valoarea producţiei fizice Valoarea producţiei marfă Profit anual Durata de recuperare a investiţiei UM Euro ani Euro Euro Euro Euro Euro ani Valoarea pentru 1 hectar 24205 15 1614 7972 9586 15920 6334 3.9 7.1 8120.8 334 .3 4936.6 15 1573.11.9. Indicatori de eficienţă economică la ALUN INDICATORUL Valoarea totală a investiţiei Durata normată de exploatare Cota anuală de amortisment Valoarea cheltuielilor anuale de producţie Valoarea producţiei fizice Valoarea producţiei marfă Profit anual Durata de recuperare a investiţiei UM Euro ani Euro Euro Euro Euro Euro ani Valoarea pentru 1 hectar 23607.4 9.8 3362.0 3183.

9.0 10492.0 8426.0 3 14601.1 14800.0 10492.0 9450.1 9032.0 2592.0 5308.0 3 14601.6 Pentru specia şi suprafaţa dorită de utilizator Nr.0 10908. 1 2 3 4 5 6 7 8 Indicatorul Valoarea totală a investiţiei Durata normată de exploatare Cota anuală de amortisment Valoarea anuală a chelt.0 10 1825.0 5350.1 12800. de prod.5 14601. Indicatori de eficienţă economică la arbuştii fructiferi Specii de arbuşti fructiferi cu tehnologii asemănătoare Coacăz Coacăz Coacăz Afin Agriş Trandafir negru roşu alb pentru petale 14601.0 3. crt.0 4208. Valoarea producţiei globale Valoarea producţiei marfă Profit anual Durata de recuperare din profit UM Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro ani 335 .0 15800.0 5308.0 15800.0 14700.0 10 1460.1 7990.1 9032.0 13500.0 5.0 3.0 10 1460.0 10492.3 14601.0 10 1460.0 4374.1 9448.1 6601.0 10 1460.1 9032.0 10 1460.12.0 3 14601.

9 13200 4240 5. Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura MĂR GRAFIC DE EŞALONARE a cheltuielilor şi de realizare a investiţiei Nr.0 2.06 5347. 20..10 7205.38 6420. crt Lucrare Valoarea totală RON 2 8758..25 1071.9.75 0 1 1 -pregătirea terenului 2 . Suplimentare TOTAL GENERAL 336 .14.00 3039.1.86 6001.0 15900.10 din care eşalonată pe ani de execuţie Anul I Anul II Anul III Anul IV 20. Indicatori de eficienţă economică la MUR INDICATORUL Valoarea totală a investiţiei Durata normată de exploatare Cota anuală de amortisment Valoarea cheltuielilor anuale de producţie Valoarea producţiei fizice Valoarea producţiei marfă Profit anual Durata de recuperare a investiţiei UM Euro ani Euro Euro Euro Euro Euro ani Valoarea pentru 1 hectar 16886 15 1126.9-3 UM Euro Ani Euro Euro Euro Euro Euro Ani Valoarea pentru 1 hectar 24.80 654. 20.13.06 5347.00 3039.90 785.90 4286.25 8758.0 5807..9 7726.50 99830.0 8959.03 39306.90 6804.0 10093.38 6420..13 31985. Indicatori de eficienţă economică la ZMEUR INDICATORUL Valoarea totală a investiţiei Durata normală de exploatare Cota anuală de amortisment Valoarea anuală a cheltuielilor de producţie Valoarea producţiei fizice (globale) Valoarea producţiei marfă Profit anual Durata de recuperare 9.8~6 10.13 35024. Grafic de eşalonare a investiţiilor 10.678 20 1233.20 6240.13 31985. 20.06 5347.20 62354.înfiinţarea plantaţiei 3 -întreţinerea în anul I 4 -întreţinere în anul II 5 -întreţinere în anul III TOTAL COSTURI DIRECTE Chelt.0 8967.25 55549. 3 4 8758.

Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura PĂR Nr crt 0 1 2 3 4 5 6 Lucrarea 1 Pregătirea terenului Înfiinţarea plantaţiei Întreţinere în anul I Întreţinere în anul II Întreţinre în anul III Întreţinere în anul IV TOTAL COSTURI DIRECTE Cheltuieli suplimentare TOTAL GENERAL Valoarea toatală RON 2 7464.06 434.625 36682.28 4194.eşalonată pe ani de execuţie Anul II Anul III Anul IV Anul V 4 13507.625 4194.37 5097.70 3185.79 3618.53 270.70 3392.22 6133. crt Lucrarea Valoarea totală 2 7465.53 2935.51 3185.31 6190.3 40715.13 3618.09 32798.Pregătirea terenului 2 .Întreţinere în anul IV 7 .00 735.85 din care.812 2730.05 25891.03 Anul I 3 7465.85 13507.70 3392.3.Întreţinere în anul III 6 .16 5097.50 280.1 2730.Întreţinere în anul II 5 .625 444.29 8084. Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura PRUN Nr.51 3185.50 4194.Întreţinere în anul V TOTAL COSTURI DIRECTE cheltuieli suplimentare TOTAL GENERAL 337 .50 7465.16 4052.00 Anul IV 6 x x Anul V 7 x x 10.00 51596.53 3001.85 din care eşalonată pe ani de execuţie Anul I 3 7464.0 6868.06 2935.32 18253.78 3216.06 7464.37 Anul III 5 x x 5097.29 3521.812 2730.38 2083.87 2662.13 611.54 57786.14 16170.10.85 618.75 5 6 7 Anul VI 8 0 1 1 .06 6133.00 6133.05 895.Înfiinţatea plantaţiei 3 .63 8359.812 335.13 3618.53 2935.66 5708.07 3514.2.125 4638.68 29284.Întreţinere în anul I 4 .87 2662.69 4032.05 Anul II 4 x 25891.

0 1. 13 × × × 1627.8 8 390 4317 × × × × 10510.7 5 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × 2090. 13 227 2317 TOTAL COSTURI DIRECTE Cheltuieli suplimentare TOTAL GENERAL 338 . 7. 6. 19 × × × × 2521.5 162 1842 × 1988. 19 216 2204 × 2521.75 2090. 53 × Anul II 4 Din care .88 30828.10. 38 × × × × 1312.5 1988.19 1680.8 8 3926.7 5 250 2776 × 2090. 4. 10.6 3 2606.19 2521. 9. 53 1057 11568 × 2606. 2. 3.38 1312.13 1627. 19 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × 1680 . 38 156 1783 × 1312. 13 × × × 2560.13 2560.38 3926. Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura NUC Nr. 13 263 2869 × 1627. 38 × 2560. 38 260 2020 × × × 3926. 8. 1 Pregătirea terenului Înfiinţarea plantaţiei Întreţinere in anul I Întreţinere in anul II Întreţinere in anul III Întreţinere in anul IV Întreţinere in anul V Întreţinere in anul VI Întreţinere in anul VII Întreţinere in anul VIII Întreţinere in anul IX Valoare a totală RON 2 10510.5 × × × 1988. eşalonată pe ani de execuţie Anul Anul Anul Anul Anul Anul III IV V VI VII VIII 5 6 7 8 9 10 Anul IX 11 Anul X 12 × 2606. 5. 19 142 1455 × 1680 . Crt.1 6 3123 33951 Anul I 3 10510.4.

10 19800.10 581.50 49402.00 3866.37 385.20 23188.00 512.37 5 x x 4720.81 44310.34 5092.37 5663. Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura GUTUI Nr crt 0 1 2 3 4 5 6 Lucrarea 1 Pregătirea terenului Înfiinţarea plantaţiei Întreţinere în anul I Întreţinere în anul II Întreţinre în anul III Întreţinere în anul IV TOTAL COSTURI DIRECTE Cheltuieli suplimentare TOTAL GENERAL Valoarea totală RON 2 6872.37 4720.69 3387.69 3387.5 6 x x Anul V 7 x x 339 .69 6207.37 5663.81 543.40 26258.10 7453.46 4720.06 3070.10.00 3866.5.69 5663.32 4251.10 din care eşalonată pe ani de execuţie Anul II Anul III Anul IV 4 x 19800.00 3866.81 6872.85 Anul I 3 6872.00 5232.

4 x 9032.44 2935.87 593.61 13371.89 2935.41 Anul II…….05 Anul VI …… x x x x x x 3645. 1 Pregătirea terenului 2 Înfiinţarea plantaţiei 3 Întreţinere în anul I 4 Întreţinere în anul II 5 Întreţinere în anul III 6 Întreţinere în anul IV 7 Întreţinere în anul V TOTAL COSTURI DIRECTE Cheltuieli suplimentare TOTAL GENERAL 340 .6.5 362.10. eşalonată pe ani de execuţie Anul I…… 3 7070..51 din care.57 3645.57 326. crt.39 2871.39 2871.38 11903. x x x x 2935.5 3645.5 31871.04 3363.58 4008.54 7664.87 7070.44 321.87 9032.47 35234.38 3141.51 Anul IV …….08 Anul V ……. Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura CAIS Nr.07 3462. x x x 3141. ….89 292.19 3228. x x x x x 3173.77 1467.48 3500. 0 1 Lucrarea Valoarea Totală 2 7070..08 Anul… Anul .89 3173.38 Anul III …….44 3141.57 3173.

25 3816.46 2912.46 x x 2912.1 6872.10.1 15245.06 3860. Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura PIERSIC Nr.31 0 1 1 Pregătirea terenului 2 Înfiinţarea plantaţiei 3 Întreţinere în anul I 4 Întreţinere în anul II 5 Întreţinere în anul III 6 Întreţinere în anul IV TOTAL COSTURI DIRECTE Cheltuieli suplimentare TOTAL GENERAL Anul I 3 6872.7.23 3465.68 20522.06 2364.2 423. Lucrarea Valoarea Totală 2 6872.23 3465.01 4283.06 18157. eşalonată pe ani de execuţie Anul Anul III Anul IV Anul II 4 x x x 15245.52 3860.1 581.06 x x 3860.06 32354.10 7453.24 351.91 372004 36074.23 x 3465. crt.95 din care.2 Anul 341 .

crt.30 4944.6 3793.Întreţinere în anul II 3675. Lucrarea Valoare crt a totală Anul I Anul II Anul Anul Anul V III IV 0 1 2 3 4 5 6 7 1 .62 3847.0 4 .2 4236.51 2884.6 6 . Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura VIŞIN din care. eşalonată pe ani de execuţie Anul Anul Anul Anul Anul II III IV V VI 4 x x x x x 13641.6 2821.6 5 .Înfiinţatea plantaţiei 16828.9.7 cheltuieli suplimentare 61.84 25.7 16828.40 4254.24 1 Pregătirea terenului Înfiinţarea plantaţiei Întreţinere în anul I Întreţinere în anul II Întreţinere în anul III Întreţinere în anul IV Anul I 3 7070.25 3532.8.00 3886.1 43067.7 3793.6 3675.4 19467.81 16526.44 3326.25 x x x x x 4527.02 x x x 3326.60 18670.0 2639.30 3647.Întreţinere în anul IV 3793.87 - Anul Întreţinere în anul V TOTAL COSTURI DIRECTE Cheltuieli suplimentare TOTAL GENERAL 38831.92 x x 3847.4 6873.10.50 7664.32 2144. Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura CIREŞ Nr. 0 1 2 3 4 5 6 7 Lucrarea Valoare Totală 2 din care.74 x x x x 3532.Pregătirea terenului 6873.94 4527.3 7070.26 115.0 6873.6 2821.7 3 .4 2 .65 TOTAL GENERAL 10. eşalonată pe ani de execuţie Nr.44 321.25 354.7 TOTAL COSTURI DIRECTE 36632.Întreţinere în anul III 2821.94 416.62 406.7 3675.Întreţinere în anul I 2639.84 61.87 593.37 342 .

32 11.164.40 2.05 1.595.44 15.51 4.470.44 anul IV Întreţinere în 7.617.617.10.95 8.570.688.90 13. I Întreţinere în 11.688.210.210.44 1.810.00 CHELTUIELI INDIRECTE TOTAL 71635.06 CHELTUIELI DIRECTE TOTAL 8.92 17.570.617.56 anul VI TOTAL 63.06 terenului Înfiinţarea 15.192.10.230.05 anul II Întreţinere în 8.075.05 8.286.40 11.06 GENERAL 15.976.283.570.31 343 .210.617. Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura ALUN Valoarea totală RON din care. eşalonată pe ani de execuţie Anul II Anul III Proiect tip RON 5 Utilizator 6 Proiect tip RON 7 Nr.62 406.688.13 4.06 4.44 anul III Întreţinere în 8.40 plantaţiei şi într.56 anul V Întreţinere în 7. crt 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Specificare Anul I Proiect tip RON Utilizator 4 Anul IV Proiect Utilizator tip RON Utilizator 8 9 10 1 2 3 Pregătirea 4.87 9.230.

31 Specificare 0 1 2 3 4 6 7 8 9 1 Pregătirea terenului Înfiinţarea plantaţiei şi într.31 28184.12.31 28184. eşalonată pe ani de execuţie Anul I Anul II Anul III Proiect Utilizator Proiect Utilizator Proiect Utilizator tip tip tip RON RON RON 3 4 5 6 7 8 4739.15 10576. crt Specificare Valoarea totală RON 1 Pregătirea terenului Înfiinţarea plantaţiei şi întreţinere în anul I 3 Întreţinere în anul II TOTAL LUCRĂRI INVESTIŢII Cheltuieli suplimentare TOTAL GENERAL 0 1 2 2 5382.82 4739.99 344 . crt Valoarea totală RON din care.21 32043.5 12615.82 13929.42 28184.99 12879.82 x x x 13929.51 12879.82 13929.65 10.30 3859.I Întreţinere în anul II TOTAL LUCRĂRI INVESTIŢII Cheltuieli suplimentare Intretinere in anul III Cheltuieli suplimentare TOTAL GENERAL 2 4739.30 5382.99 1748.81 45274.0 14627. eşalonată pe ani de execuţie Anul I 20… Anul II 20… Anul III 20… Proiect Utilizator Proiect Utilizator Proiect Utilizator tip tip tip RON RON RON 3 4 5 6 7 8 5382.32 52562.30 51754.49 5209.60 6116.10.81 x x x x x x 45274. Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura CĂTINĂ Nr.74 1904.49 6479.11 5891.11. Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura arbuşti fructiferi Nr.82 76560.31 509.56 15834.81 45274.30 12879.70 87136.99 46446.92 din care.82 469.

Întreţinere în anul II TOTAL LUCRĂRI TEHNOLOGICE Sistem de susţinere TOTAL COSTURI DIRECTE cheltuieli suplimentare TOTAL GENERAL Valoarea Totală RON 2 5369.50 11161.37 x 46625.56 14193.37 46625.87 6947.Pregătirea terenului .13.Înfiinţarea plantaţiei şi întreţinere în anul I .56 11161. crt 0 1 2 3 Specificare 1 .61 din care.04 10432.74 58942.10. eşalonată pe ani de execuţie Anul I 20 Anul II 20 Anul III 20 Proiect tip Utilizator Proiect tip Utilizator Proiect tip Utilizator 3 4 5369.87 51994.75 87782.43 14193.56 63156.79 51994.18 4 5 345 .50 x 11161. Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura ZMEUR Nr.61 77350.61 25355.17 3485.01 28840.

56 22349.95 346 . eşalonată pe ani de execuţie Anul I Anul II Anul III Proiect Utilizator Proiect Utilizator Proiect Utilizator tip tip tip RON RON RON 3 4 5 6 7 8 4767.37 4767.56 4767.56 22349.94 22349.84 12510.90 60789.12 14031. I Întreţinere în anul II TOTAL LUCRĂRI TEHNOLOGICE SISTEM SUSŢINERE TOTAL CHELTUIELI DIRECTE TOTAL CHELTUIELI INDIRECTE TOTAL GENERAL 2 4767.12 39627.38 5185. Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura MUR Nr.37 22349. crt Specificare Valoarea totală RON din care.05 7131.05 30215.56 418.12 12510.12 3674.0 53658.05 14031.47 25388.17 0 1 2 3 4 6 7 8 9 1 Pregătirea terenului Înfiinţarea plantaţiei şi într.37 3039.14.10.37 12510.0 26541.