Sunteți pe pagina 1din 101

Subiectul I

Varianta1 A.1.D-Danemarca;G-Estonia. 2.1-Madrid;4-Berlin B.1.A(Portugalia);2.Praga;3.C(UK) C.1-c;2-b;3-a;4-d;5-a. D.Deosebiri:- in Europa Nordica sunt prezente tipurile de clima:subpolar,temperat-oceanic,iar in Europa Sudica ,cel subtropical.-Temperatura media anuala este mai scazuta in Europa Nordica situata intre 5 si 5 grade C,iar in Europa Sudica este de 15 grade C.-in Europa nordica apar influente oceanice si polare,iar in Europa Sudica pregnante sun influentele mediteraneene si nord-africane. E.1.prezenta ghetarilor cuaternari de calota,datorita latitudinii ridicate si a celor montani datorita reliefului. 2.bilantul natural negativ datorita scaderii natalitatii. Varianta 2 A.1.C-Italia;D-Spania. 2.7-Londra;12-Atena. B.1.C(Italia)2.D(Spania)3.J(Finlanda). C.1-b;2-d;3-c;4-b;5-b; D.Deosebiri:-Muntii Alpi s-au format in orogeneza alpina,iar Muntii s-au format in orogeneza caledoniana.-Altitudinea maxima in Muntii Alpi ajunge la 4807 m (Vf. Mont Blanc),iar in Muntii Scandinaviei la 2469 m (Vf. Galdhopiggen). Asemanare:-Prezenta a reliefului glaciar in ambele unitati montane. E.1.altitudini de peste 3000 m. 2.circulatia predominant vestica a maselor de are;scade intensitatea vanturilor de vest de la vest la est. Varianta 3 A.1.B-Portugalia;D-UK si irlanda de nord 2.3- Madrid;10-Moscova B.1.15(paris);2.I(ungaria)3.F(Islanda). C.1-b;2-c;3-a;4-d;5-c. D.Deosebiri:-in Nordul Europei se intalneste climatul subpolar,iar in sudul Europei climatul subtropical.Temperatura media anuala este mai scazuta in Europa Nordica situata intre 5 si -5 grade C,iar in Europa Sudica este de 15 grade C.-precipitatii medii anuale,in climatul subpolar sunt cuprinse intre 500-800 mm,predominant sub forma de ninsoare,in climatul subtropical precipitatiile medii anuale au valori cuprinse intre 600-900 mm,dominant in octombrie si aprilie. E.1.in unele state europene imbatranirea deomgrafica a determinat un deficit de forta de munca,de aceea s-a apelat la forta de munca externa.(SAU)-costul mai scazut al fortei de munca externe. 2.o cauza este clima temperat oceanica din Norvegia,influentata de Curentul Golfului,la care se adauga

natura substratului muntos pentru a explica prezenta padurilor din Norvegia,pe cand in Groenlanda clima subpolara si polara,cu vanturi puternice si temperaturi foarte scazute a favorizat instalarea ghetarilor. Varianta 4 A.1.D-Polonia;H-Bulgaria; 2.4-Oslo;6-Praga. B.1.temperat-oceanic;2.Sena;3.Amsterdam. C.1-b;2-a;3-a;4-b;5-c. D.Deosebiri:-Muntii Ural s-au format in orogeneza hercinica,iar Muntii Alpi in orogeneza Alpina:Inaltimea media e mult mai redusa pentru Muntii Ural (au aspect de dealuri):-Fragmentarea e mult mai accentuata pentru Muntii Ural,care au in schimb o lungime mult mai mare(2000 km fata de 1200 km pentru Mtii Alpi). Asemanare:-modul de formare(prin incretirea scoartei). E.a.Clima Europei e influentata de latitudine,relief,oceanele si marile care o inconjoara. b.Sporul natural foarte redus in Europa are drept consecinte incetinirea cresterii poulatiei,imbatranirea demografica,scaderea potentialului fortei de munca a populatiei. Varianta 5 A.1.E-Belgia;J-Grecia; 2.4-Minsk;7-Riga B.1.Baltica;2.1;3.Alpi. C.1-c;2-a;3-d;4-d;5-b. D.Deosebiri:-Muntii Carpati s-au format in orogeneza alpina,iar Muntii Ural in orogeneza hercinica:-Mtii Carpati au altitudinea maxima de 2655m (Vf. Gerlachovsky),iar in Mtii Ural este de 1894m(Vf Narodnaia). Asemanare:-Mtii Carpati si Mtii Ural s-au format prin cutarea scoartei.(SAU)-prezenta reliefului glaciar. E.1.Estuarele la varsarea fluviilor in Oceanul Atlantic s-au format datorita amplitudinii mari a mareelor. 2.Estuarele sunt favorabile pentru amenajarea porturilor si dezvoltarea navigatiei fluvio-maritime. Varianta 6 A.1.G-Bosnia si Hertegovina;I-Suedia. 2.3-Amsterdam;4-Moscova. B.1.C;2.Dunarea;3.Baltica. C.1-c;2-c;3-a;4-b;5-b. D.Deosebiri:-Campia Europei de Est este dezvoltata pe o structura rigida,apartinand Platformei EstEuropene,pe cand Campia Padului este o campie de acumulare fluviala:-Campia Europei de Est are varsta proterozoica,pe cand Campia Padului s-a format mai tarziu,in cuaternar. Asemanare:-ambele regiuni au relief de campie,cu interfluvii netede si vai largi. E.-conditii climatice restrictive:climat temperat-rece si subpolar;-soluri aride,cu fertilitate scazuta,in mare parte a anului fiind inghetate.

Varianta 7 A.1.C-Italia;I-Danemarca; 2.6-Kiev;12-Reykjavik. B.1.Germania;2.Minsk;3.9. C.1-d;2-a;3-c;4-b;5-b. D.Deosebiri:-In Peninsula Iberica altitudinile depasesc 3000 m,pe cand in Peninsula Scandinavica altitudinea maxima este de 2479 m:-Muntii Scandinaviei sunt munti vechi,erodati,formati in timpul orogenezei caledoniene;muntii din Peninsula Iberica sunt tineri,cu creste ascutite,inaltati in timpul orogenezei alpine. Asemanare:-in ambele peninsule muntii s-au format prin cutare,in timpul proceselor orogenice,in ambele regiuni este prezent relieful glaciar. E.-situare la distanta mare de Oceanul Atlantic,ceea ce determina cantitati reduse de precipitatii:extensiunea mare a masei continentale,ceea ce determina amplitudini termice tot mai mari spre est. Varianta 8 A.1.H-Bosnia-Hertegovina;G-Letonia. 2.3-Dublin;10-Praga. B.1.Belarus;2.E;3.A. C.1-a;2-c;3-b;4-b5-a. D.Deosebiri:-cantitatile de precipitatii sunt mai mari in Europa Centrala (peste 750 mm\an)fata de Europa de Est (500-750 mm\an):-amplitudinile termice sunt mai mici in Europa Centrala fata de Europa de Est. Asemanari:-In ambele regiuni circulatia atmosferica este predominant vestica. E.-prezenta focarelor de civilizatie din bazinul mediteranean,carora li se datoreaza existenta a numeroase vestigii antice si medievale:-primele capacitati de cazare turistica,in regiunile cu un potential natural deosebit (litoralul mediteranean,Muntii Alpi);turismul de masa a aparut in tarile europene industrializate timpuri. Varianta 9 A.1.B-UK;F-Belgia. 2.1-Atena;9-Varsovia. B1.J;2.Oslo;3.G C.1-d;2-d;3-b;4-c;5-d. D.Deosebiri:-In Italia tipul predominant de clima este mediteranean,in Noevegia cel temperatcontinental si in sxtremitatea nordica,cel subpolar:-temperaturile medii anuale sunt peste 15 grade C in Italia,pe cand In Norvega se situeaza sub 5 grade C:-in Italia,vara se fac simtite vanturi fierbinti din nordul Africi;in Norvegia sunt frecvente invaziile de are polar. E.-conditii climatice restrictive:climat temperat-rece si cubpolar; -soluri aride,cu fertilitate scazuta,in mare parte a anului fiind inghetate. Varianta 10 A.1.D-Franta;H-Elvetia.

2.3-Reykjavik;7-Zagreb. B.1.Irlanda;2.G;3.Lisabona. C.1-a;2-c;3-a;4-b;5-c. D.B-Irlanda;H-Elvetia Deosebiri:-daca in Irlanda este caracteristic climatul temperat-oceanic,in Elvetia se intalneste un climat temperat-continental:-In Irlanda amplitudinea termica este mult mai redusa valoric decat in Elveta:-In Irlanda isi fac simtita prezenta vanturile de vest care aduc precipitatii bogate,pe cand in Elvetia influenta acestora este nesemnificativa. E.-Rinul are un regim hidrologic complex deoarece strabate regiuni variate din punct de vedere morfologic si climatic. -In cursul superior topirea zapezii in lunile de primavara determina debite bogate. Varianta 11 A. 1. B - Portugalia; F - Belgia;2. 5 - Stockholm; 6 - Berlin. B.1. A (Ucraina); 2. C (Lituania); 3. Slovenia. C.1-b;2-b;3-c;4-b;5-c. D.- deosebire: varietatea mai mare a reliefului Bulgariei, comparativ cu eel al Irlandei (relieful Irlandei este constituit, Tn cea mai mare parte, dintr-o campie joasa, acoperita cu mlastini, laeuri, turbarii si pasuni, Tncadrata de dealuri si munti josi, Tnrtimp ce relieful Bulgariei este mai Variat, reprezentat de munti, de podisuri si de campii, relieful malt fiind dominant); - deosebire: altitudinile reliefului Bulgariei sunt mai rnari decat ale reliefului Irlandei (Tn Bulgaria, Munfii Rila, cu varful Musala, ajung la 2925 m altitudine maxima, Tn timp ce Tn Irlanda altitudinea maxima abia depaseste 1000 m); - deosebire: teritoriul Irlandei a fost modelat, Tn cea mai mare parte, de eroziunea glaciara, Tn timp ce relieful glaciar apare Tn Bulgaria doar la altitudini de peste 1800-2000 m (Tn Muntii Stara Planina, Rodopi, Finn si Rila). E.1. doua materii prime folosite Tn industria siderurgica: minereul defiersi carbunii superior!; 2. doua state europene cu pondere Tnsemnata Tn industria siderurgica: Germania, Marea Britanie. Varianta 12 A.1. A - Elvejia; D - Lituania; 2.13-Zagreb; 15-Sofia. B.1. E (Italia); 2. 6 (Paris); 3. Tamisa. C. 1-d;2-c;3-d;4-d;5-d. D.- deosebire: clima Finlandei este subpolara Tn nord si temperata-rece cu nuanta continental Tn centru si sud, Tn timp ce Italia are un climat mediteranean; - deosebire: temperaturile medii anuale Tn Finlanda sunt cuprinse Tntre 2-6 C, Tn centru si Tntre 0 si 4 C Tn nord, Tn timp ce temperatura medie anuala Tn Italia este de 15 C; - deosebire: Tn Finlanda iernile sunt lungi, aspre si cu temperaturi foarte scazute, Tn timp ce Tn Italia iemile sunt blande si ploioase. E.- regimul termic, care determina o curgere redusa de iarna pentru raurile si fluviile care se varsa Tn Oceanul Artic (din cauza mghetului), comparativ. cu raurile si fluviile care ajung Tn Marea Mediterana, care au o curgere bogata iarna (datorita temperaturilor pozitive, dar si a cantitdtilor mai man de precipitatii lichide);

- catenele montane (Alpi, Carpati, Pirinei etc.) prelungesc perioada curgerilor bogate pan Tn primvan5 (Tn cazul Alpilor si a Pirineilor) sau pana Tn van5 (Tn cazul Carpa}ilor). Varianta 13 A.1. D - Cehia; G - Portugalia;2. 5 - Londra; 9 - Vilnius. B.1. J (Islanda); 2. Balcanice; 3. B (Olanda). C.1 - c; 2 - a; 3 - a; 4 - d; 5 - d. D.- deosebire: climatul Irlandei este temperat-oceanic, Tn timp ce Grecia are un climat mediteranean; - deosebire: Irlanda beneficiaza de precipitatii bogate in tot cursul anului (peste 1000 mm/an), Tn timp ce Tn Grecia verile sunt foarte secetoase, precipitatiile cad aproape exciusiv iarna si nu depasesc 1000 mm/an decat pe muntii Tnalti; - deosebire: Tn Irlanda amplitudinile termice anuale sunt reduse, verile sunt racoroase si umede, Tn timp ce Tn Grecia verile sunt toride, secetoase, cu un numar mare de zile senine. E. - Etna, Vezuviu, Stromboli; - bazinul mediteranean a luat nastere pe o falie de transformare situata Tntre placa africana si placa eurasiatica; prin Tnaintarea spre nord a placii africane se creaza o tensiune continua (specifica zonelor de subductie) Tntre cele doua placi aflate Tn coliziune, care genereaza, pe langa miscari orogenetice, si fracturari ale scoartei ce due la vulcanism activ. Varianta 14 A.1. F - Spania; G - Austria; 2.2- Varsovia; 9 - Lisabona. B.1. H (Norvegia); 2. E (Bulgaria); 3, C (Germania). C.A - b; 2 - b; 3 - a; 4 - d; 5 - d. D.- deosebire: Tn Italia climatul este mediteranean, Tn timp ce Tn Norvegia climatul este temperatoceanic, Tn cea mai mare parte, doar Tn nordul extrem devenind subpolar; - deosebire: Tn Norvegia precipita{iile medii multianuale sunt mult mai ridicate (peste 1500-2000 mm/an si chiar peste, Tn spatiul montan) si au o distribujie relativ uniforms Tn cursul anului (mai mar) iama), Tn timp ce Tn Italia precipitate scad sub 1000 mm/an (cu exceptia Munfilor Alpi) si cad, aproape exclusiv, iarna; - deosebire: Tn Norvegia verile sunt racoroase si umede, nebulozitatea este accentuata, Tn timp ce Tn Italia verile sunt toride $i secetoase, cu un numar mare de zile senine. E. - principala insula a Arhipelagului Britanic are o desfasurare longitudinala (de-a lungul meridianelor), pe axa N-S, si este foarte Tngusta Tn lajime (pe axa E-V), iar cateneie muntoase sunt orientate aproximativ pe direcjia E-V, meat orice arter hidrografica are o distanta mica de parcurs pana la o mare sau ocean; - desi scurte, raurile Marii Britanii au debite bogate Tn tot cursul anului, datorita climatuiui temperatoceanic (vecinatatea oceanului justifies dominanta vanturilorde vest, totdeauna umede, fapt ce expiicS abundenta ploilor, nebulozitatea accentuata Tn mare parte din an si umiditatea sporita din timpul iernii, cantitatile de precipitatii anuale depasind 1000 mm si asigurand debitele bogate ale raurilor). Varianta 15 A.1.A- Germania; B - Ucraina; 2. 7-Dublin; 11-Madrid.

B. 1. 5 (Oslo); 2. G (Federatia Rusa); 3. 13. (Reykjavik). C.1 - c; 2 - a; 3 - b; 4 - c; 5 - c. D.- asemanare: atat campiile litorale din Germania cat si campiile litorale din Italia au climate de tip maritim, cu influenta marii asupra uscatului din imediata vecinatate, cu temperaturi moderate si cu frecventa brizelor marine; - deosebire: campiile litorale din Germania au un climat oceanic, cu veri racoroase si umede. Tn timp ce campiile litorale din Italia au un climat medjteranean, cu temperaturi mai ridicate si veri calduroase si secetoase; - deosebire: Tn campiile litorale de pe fatada atlantica a Germaniei cad precipitatii bogate Tn tot cursul anului (peste 800 mm/an, mai mari iarna, Tn timp ce Tn campiile litorale ale Italiei precipitatiile cad aproape Tn exclusivitate iarna (de regula sub 700 mm/an). E.- majoritatea tecurilor din campiile Suediei sunt lacuri glaciare, formate Tn depresiunile modelate de calota glaciara pleistocene, retrasa Tn prezent spre nord; - ele s-au format Tn depresiunile modelate de calota glaciara pleistocena (Tntre valurile morenice), retrasa Tn prezent spre nordul extrem al continentului Varianta 16 A. 1. E - Macedonia; I - Elvetia; 2. 1 - Roma; 4 - Sofia. B.1. Moscova; 2. Pirinei; 3. oceanica. C.1-a;2-d;3-a;4-a;5-b. D.- deosebire: Tn statul A (Spania) tipul de clima caracteristic este eel temperat-oceanic si mediteranean, iar Tn statul J (Finlanda) este temperat-continental rece si subpolar; - deosebire: Tn statul A (Spania) doming vanturile de vest, Tn timp ce Tn statul J (Finlanda) bat vanturile polare; - 2p. - deosebire: Tn statul A (Spania) temperaturile medii ale lunilor extreme sunt de 10C (ianuarie), respectiv peste 25C (iulie), Tn timp ce Tn statul J (Finlanda), 5-6 luni pe an sunt temperaturi medii negative; media lunii iulie situandu-se Tntre 10C si 15C. - 2p. E.- desfasurarea Tn latitudine a continentului; - scaderea valorii bilantului radiativ dinspre sudul spre nordul continentului. Varianta 17 A.1. B - Belarus; I - Elvetia; 2. 3 - Varsovia; 10 - Lisabona. B.1. Balcanica; 2. J; 3. 2. C.1-d;2-c;3-d;4-c;5-a. D.- deosebire: Tn statui D (Irlanda) tipul de clima caracteristic este eel temperat-oceanic, iar Tn statui G (Moldova) este temperat-continental; - 2p. - deosebire: Tn statui D (Irlanda) este caracteristica circulatia maselor de aer vestice, umede si racoroase, Tn timp ce Tn statui G (Moldova) este caracteristica circulatia maselor de aer nordice si estcontinentale; rece si umed Tn nord, mai cald si arid Tn sud; - 2p.

- deosebire: Tn statui D (Irlanda) precipitatiile medihenuale sunt Tntre 800-1000 mm/an, Tn timp ce Tn statui G (Moldova), precipitatiile medii anuale au valori Tntre 600 mm/an, Tn zona de podi$, $i 350 mm/an, Tn campiile din sud. - 2p. E.- relieful muntos, prin altitudine, masivitate, pante mari este un factor limitativ Tn raspandirea populatiei, Tn timp ce relieful de1 campie. si de dealuri joase este ospitalier pentru populate; - 2p. - tipurile de clima din zona temperate (mediteraneeana, temperat-oceanica, temperat-continentala) sunt favorabile populatiei, Tn timp ce clima subpolara este neospitaliera pentru raspandirea^ populatiei. - 2p. Varianta 18 A.1. A - Slovacia; C - Grecia; 2. 2 - Dublin; 8 - Varsovia. sB.1. Balcanica; 2. Baltics; 3. Lisabona. C.1-c;2-b;3-c;4-c;5-d, D.- asemanare: Tn ambele state, E (Frant,a) si F (Regatul Unit al Marii Britanii), exists unitati de relief de vechi de vdrstd hercinica; - 2p. -deosebire: altitudinea maxim a reliefului din statul E (Franta) se ridica la 4.807 m (Vf. Mont Blanc) Tn Muntii Alpi, Tn timp ce, altitudinea maxima Tn statul F (Regatul Unit al Marii Britanii) ajunge doar la 1.343 m (Vf. Ben Nevis); - 2p. - deosebire: Tn mun|ii tineri (Muntii Alpi) din statul E (Franca) este bine dezvoltat relieful glaciar, Tn timp ce acest tip de relief lipseste din statul F (Regatul Unit al Marii Britanii). - 2p. E.- latitudinea mare, la peste 60 lat N; (altitudinea mare, de peste 2000 m); - 2p -Alpii Scandinaviei, au fostafectati Tn Cuatemarde glaciatiune, fiind acoperiti de calota glaciara care, prin eroziune, a modelat vi si circuit glaciare. - 2p Varianta 19 A.1. H - Estonia; J - Ucraina; 2. 3-Moscova; 13-Sofia. B.1. Tamisa; 2. Apenini; 3. Grecia. C.1-a;2-b;3-c;4-d;5-d. D.- deosebire: Tn statui G (Islanda) climatul este temperat-oceanic si subpolar, Tn timp ce Tn statui I (Ucraina) climatul este temperat-continental excesiv; - 2p. - deosebire: precipitatiile medii anuale sunt mai ridicate (500- 800 mm/an), predominant sub forma de zapada si repartizate uniform Tn statui G (Islanda), Tn timp ce Tn statui I (Ucraina), precipitatiile sunt mai reduse (300-500 mm/an) si repartizate neuniform Tn timpul anuiui (cad predominant vara, sub forma de averse); - 2p. - deosebire: amplitudinile termice anuale sunt mai mari Tn statui I (Ucraina) si reduse Tn statui G (Islanda). - 2p. E.- conditii climatice restrictive: climat temperat rece si subpolar Tn nord, cu temperaturi scazute si vanturi puternice; - 2 p. - conditii improprii pentru agricultural solurile au fertilitate scazuta, Tn mare parte a anuiui fiind

Tnghetate, Tn partea nordica. - 2p. Varianta 20 A.1, B - Franja; D - Bulgaria; 2.12-Bruxelles; 14-Mlnsk, B.1, Baltlcfi; 2. Llsabona;,3, Scandlnave, * C.1-c;2-a;3-b;4-b;5-d. D.- asemanare: atat in statul F (Regatul Unit al Marii Britanii) cat si Tn statul G (Norvegia) este prezent climatui este temperat-oceanic; - 2p. - asemanare: precipitajiile medii anuale sunt ridicate (peste 1000 mm/an) atat Tn statul F (Regatul Unit al Marii Britanii) cat,si Tn statul G (Norvegia), fiind repartizate uniform Tn timpul anului; - 2p. - asemanare: verile sunt umede si rScoroase cu nebuiozitate ridicata Tn ambele state. - 2p. E.- caile de comunicatie ale Franfei formeazS o retea diversificatS si complementara; - traficul persoanelor si al produselor este realizat prin mijloace de transport variate: cai ferate - cu densitati ridicate; refele rutiere modeme (autostrazi) completate de lucrari de arta rutiera (ex. terminalul Calais); noduri de navigate aeriand (Paris) deservite de mari companii aeriene. Varianta 21 A.1. H - Slovacia; J - Austria; 2. 1 - Praga; 5 - Belgrad. B.1. Dunarea;2. Dublin; 3. 9. C.1 - d; 2 - b; 3 - c; 4 - c; 5 - a. 0 D.- asemanare: atat in statul notat pe harta cu litera A, cat si Tn statul marcat pe harta cu litera F este caracteristic un climat subtropical; - asemanare: atat in statul marcat pe harta cu litera A, cat si Tn statul marcat pe harta cu litera F se resimt influence mediteraneene (ierni blande si umede, veri calde si uscate); - asemanare: izoterma 15 Celsius intersecteaza atat statului marcat pe harta cu litera A, cat si statului marcat pe harta cu litera F. E.- relieful accidental; - climatul rece. Varianta 22 A.1. A - Portugalia; I - Cehla; 2.4 - Viena; 8 - Belgrad. B.1. Suedia; 2. Lituania; 3. Berlin. C.1-d;2b;3-c;4-d;5-c. D.- deosebire: relieful Peninsulei Scandinave este de varsta precambriana si caledoniana, pe cand relieful Pensinsulei Iberice este de varsta hercinicS si alpind; - deosebire: Tn Peninsula ScandinavS relieful este dispus Tn trepte de la SE catre NV, pe cdnd Tn Peninsula IbaricS treptele Tnalte alterneazS cu treptele joase; - asemdnare: si Tn Peninsula Scandinava, si Tn Peninsula Ibericd este dezvoltat relieful glaciar. E.- vecinatatea mdrilor si oceanelor;

- relieful prin altitudine si orientare. Varianta 23 A.1. J - Bulgaria; B - Estonia; 2.2- Lisabona; 8 - Vilnius. B.1./Iovacia; 2. G;3. E. C.1-d;2-a;3-d;4-c;5-c. D.- deosebire: Peninsula Scandinava are un climat temperat-oceanic si subpolar, pe cand Peninsula Balcanica are un climat subtropical; - deosebire: Tn Peninsula Scandinava temperaturile medii anuale oscileaza Tntre 0 - 12 C, pe cand Tn Peninsula Balcanica, temperaturile medii anuale oscileaza Tntre 14 - 18 C; - asemanare: atat Tn Peninsula Scandinava, cat si Tn Peninsula Balcanica, exista o clima etajata, m munti. E.-clima temperat-oceanica si mediteraneana; - refieful, prin altitudine. Varianta 24 A.1. F - Austria; I - Finlanda; 2. 4-Tirana; 11 - Praga. B.1.Norvegia;2.A;3.J. C.1-b;2-d;3-d;4-b;5-d. D.- deosebire: Tn statul marcat, pe harta, cu litera B este o clima temperat-oceanica cSnd Tn statul marcat, pe harta, cu litera J este o clima meditaraneana; - deosebire: temperaturile medii anuale sunt de 7 - 12C Tn statul marcat, pe harta, litera B, pe cand Tn statul marcat, pe harta, cu litera J, acestea sunt de 14 - 18* C; - deosebire: Tn statul marcat, pe harta, cu litera B verile sunt racoroase (18 - 20 C; umede, pe cflnd Tn statul marcat, pe harta, cu litera J verile sunt toride si aride. E. 1. - energia eollana; - energia mareelor. 2.-Olanda; -Franta. Varianta 25 A,1.A-Spania;H-ltalia; 2.3- Lisabona; 10 - Paris. B.1.lrlandei;2.Tallin;3. H. C.1-d;2-a;3-c;4-b;5-b. 0.- deosebire: Muntii Alpii Scandinavi au fost Tnaltati de orogeneza caledoniana, pe can Muntii Carpati au fost mal|ati de orogeneza alpina; - deosebire: Muntii Alpii Scandinavi au o desfasurare NE - SV, pe cand Muntii Carpati; o desfasurare sub forma de arc de cere; - deosebire: Muntii Alpii Scandinavi sunt putemicfragmentati, fapt pentru care masivitate este redusa (sub 2000 m), pe cand Muntii Carpati au o compactitate mai mare, fapt pentru ?i masivitatea este mai expresiva (peste 2500 m). E.-Europa de Vest primeste o cantitate medie de precipitatii, de 800 - 2000 mm, datori vecinatatii

Oceanului Atlantic; - Europa de Est primeste o cantitate mai scazuta de precipitatii, 250 - 800 mm, daton vastitatii uscatului si departarii de Oceanul Atlantic. Varianta 26 A1. C - Franta; D - Portugalia; 2.9-Helsinki; 12-Roma. B.1. Suedia; 2. Tibru; 3. Belarus. C.1-c;2-d;3-b;4-c;5-b. D.- deosebire: Tn Peninsula Scandinava exista climat temperat-oceanic, temperat-cor nental si subpolar, iar Tn peninsula Italics, climat mediteranean; - deosebire: temperature medie Tn Peninsula Scandinava este de 0 - 2 C, iarln Penmj sula Italica, temperatura medie este de 15-18 C; - deosebire: precipitatiile Tn Peninsula Scandinavd au valori de 2000-3000 mm/an fatada atlantica, iar Tn Peninsula Italica au valori medii de 600-1200 mm/an. E - ponderea crescuta a grupei de peste 65 de ani Tntre 15-20% din totalul populatiei, statt Europei Vestice devenind spatiul unui dramatism demografic si datorita natalitatii scazute - 2p; - statele Europei Vestice au cea mai ridicata speranta medie de viafa de pe Glob Varianta 27 A.1. B - Bulgaria, E - Regatul Unit at Marii Britanii si al Irtandei de Nord; 2. 1 - Bruxelles, 3 - Lisabona. B.1. Ungaria; 2. A; 3. D. C.1 - d; 2 - c; 3 - b; 4 - c; 5 - b. D.- deosebire: Muntii Scandinaviei sunt formafi Tn orogeneza caledonica, iar Muntii Alpifl orogeneza alpina, de data mai recenta; - deosebire: altitudinile din Muntii Alpi sunt mult mai mari: 4807 m (Varful Mont Blanc).; Tn muntii Scandinaviei altitudinea maxima este de 2469 m Tn Varful Galdhopiggen;, - asemanare: Tn ambele unitati exista relief glaciar bine dezvoltat, cu forme spec circuri glaciare, vai glaciare, valuri de morene, creste ascutite etc. * E.- natalitatea scazuta (9-12 la mia de locuitori/an), ponderea scazuta a grupei de pop tanara si ponderea crescuta a grupei de peste 65 de ani (Tntre 15-20% din totalul populatiei) in Tn Europa dramatismul demografic; - apar situa|ii Tn care populatiile sustinute de sistemele de pensii sunt foarte numero iar populatia activa se reduce, ceea ce poate duce la colapsul sistemelor respective. Varianta 28 A.1. A - Franfa; D - Ucraina; 2. 7 - Berna; 14 - Varsovia. B.1. Vilnius. 2. Portugalia. 3. Spania. C.1 - a; 2 - c; 3 - d; 4 - a; 5 - c. D.- asemSnare: ambele unitt,i, Campia Padului si Campia Panoniei, s-au format pn colmatarea unor

zone de subsidenja, au roci sedimentare; - asemanare: ambele campii, Campia Padului si Campia Panoniei, au altitudini redu (sub 150 m), dar au si sectoare mai fnalte la contactul cu regiunile limjtrofe; - asemanare: gradul de fragmentare este scazut pe ambele campii, aparand interflu netede si largi. E. Se acorda 4 puncte, cate dou puncte pentru fiecare argument corect, astfel: - In aceste trei tari: Romania, Ucraina, Moldova, exista suprafefe arabile cu ponde ridicate; - solurile sunt din clasa molisolurilor, au fertilitate si productivitate foarte mare, ap suprafete frigate, iar pe zonele de deal si podjs se practica viticultura si pomicultura. Varianta 29 A.1. C - Letonia; H - Olanda;2. 5 - Madrid; 9 - Belgrad. B.1.6; 2. Bosnia si Hertegovina; 3. Dunarea. C.1 -c;2-a;3-a;4-c; 5-d. D.- asemanare: ambele peninsule, Peninsula Italica si Peninsula Iberica, au clima mediteranean cu veri caniculare si secetoase si ierni relativ calde si umede; - asemanare: temperaturile medii anuale sunt Tn ambele peninsule cotate la peste 15 grade Celsius; - asemanare: precipitatiile medii sunt de 750-100 mm/an, mai ridicate pe zonele mon tane de 10002000 mm/an Tn ambele peninsule mai sus amintite. E. - Valea Rhinului are densitate mare, de peste 200 loc./kmp mai ales Tn portiunile cursulii| mediu si inferior, Tn Germania si Olanda atingand valori maxime Tn conurbatia Rhin-Rhur; - Valea Rhinului are multiple resurse naturale de subsol, aparzone industriale extrem de dezvoltate, iar Rhinul este eel mai important fluviu navigabil european. Varianta 30 A.1. E- Irlanda; F-Spania;2. 5 - Lisabpna; 10 - Sofia. B.1.12; 2. Lituania;3. Belgia. C.1 - a; 2 - a; 3 - b; 4 - c; 5 - a. D.- deosebire: Tn Peninsula Scandinava exista climat temperat-oceanic, climat temperatcontinental si climat subpolar, iar Tn Peninsula Balcahica climat mediteranean - 2p; . - deosebire: temperatura medie Tn Peninsula Scandinava este de 0 - 2 C, iar Tn Penin-1 sula Balcanica temperatura medie este de 12 -18 C - 2p; - deosebire: precipitatiile Tn Peninsula Scandinava au valor! de 2000-3000 mm/an -1 fafada atlantica, iarTn Peninsula BalcanicS au valori medii de 600-1200 mm/an - 2p. E. - in ambele peninsule, Iberica si Italica, exists climS mediteraneana cu veri calde s secetoase si cu ierni farS inghet si umede, climat propice pentru vi(a-de vie - 2p; - vita-de-vie este o planta endemica-mediteraneana, iar Italia si Spania ocupa locui doi s trei pe plan mondial la produced de struguri, iar Portugalia Tn primele zece - 2p, Varianta 31 A.1. A - Suedia; G - R. Moldova;2. 3 - Bruxelles; 7 - Varsovia. B.1 - Lisabona; 2 - Sena ; 3 - F.

C.1 - a; 2 - a; 3 - b; 4 - c; 5 - b. D.- deosebire: Tn Portugalia climatul este mediteranean, iar Tn Belarus climatul este tempera!-1 continental; - deosebire; precipitatiile medii anuale sunt mai ridicate Tn Portugalia si repartizate I neuniform Tn timpul anului (veri calde si secetoase, iemi blande si ploioase) si mai reduse, Tr Belarus; - deosebire: iernile sunt mai aspre Tn Belarus decat Tn Portugalia. E.- nordul Italiei (CSmpia Padului, zona Piemont si aria montana Tnconjuratoare) reprezinta regiunea economica cea mai dezvoltata, unde este repartizata cea mai mare parte a Industrie constructoare de masini, industria chimica, sectorul tertiar si sudul Italiei, subdezvoltat; - Tn nordul Italiei se gaseste principala regiune agricola a tarii, unde se practica o agriculture intensiva de mare productivitate, iar sudul Italiei are o agriculture de subzistenta. Varianta 32 A.1. I - Olanda; J -Albania;2. 5 - Vilnius; 6 - Berna. B.1.1; 2. B;3. Praga. C.1-b;2-d;3-c;4-a;5-c. D.B - Norvegia, G - Islands. AsemanSrir - climat rece de tip oceanic; - prezenfa vSnturilor de vest; - temperature medie anuala are aceleasi valori Tn ambele \an. E.- dezvoltarea industrials, nevoia de forta de muncd Tn industrie; - amplasarea ramurilor industriale Tn orase a atras numerosi oameni. Varianta 33 A.1. B - Belarus; E - Finlanda;2. 3 - Roma; 7 - Moscova. B.1. F; 2. 14; 3. Luxemburg. C.1-a;2-d;3-a;4-d;5-a. D.- asemanare: atat Tn Franta cat si Tn Portugalia este caracteristica clima mediteraneana; - asemanare: Tn ambele state, climatul mediteranean se caracterizeaza prin temperatura medie anuala de 15 C; - asemanare: Tn ambele state iernile sunt blande si ploioase, iar verile sunt calde si secetoase. E. - relieful muntos, prin altitudine, masivitate, pante mari este un factor limitativ Tn raspandirea populatiei, Tn timp ce relieful de campie si de dealuri joase este ospitalier pentru populatie; - tipurile de clima din zona temperata (mediteraneana, temperat-oceanica, temperat-continentala) sunt favorabile populatiei, Tn contrast cu clima subpolara, inospitaliera pentru raspandirea populatiei. Varianta 34 A.1. A-lslanda;C-Albania;2. 7 - Budapesta; 12 - Tallin. B.1. Bosnia si Herfegovina; 2. J; 3. Tibru. . C.1 - c; 2 - c; 3 - a; 4 - a; 5 - c. D.:- deosebire: Tn unitatea B avem climat temporal si de tranzijie spre eel oceanic Tn H avem climat

mediteranean si temperat-oceanic; - deosebire: precipitatiile medii anuale Tn unitatea B sunt de 500-700 mm, iar Tn unitatea H depasesc pe cea mai mare suprafata 1000 mm; - deosebire: temperature medie anuala Tn B este de 0-5 C, iar Tn unitatea H este Tn medie de 154C. E.- prezenta unui ghefar de calota Tn Pleistocen, datorita climatului rece, care a creat relief glaciar, - altitudinea mare a Mun(ilor Alpi (peste 3000 m) face posibila existenta ghetarilor montani si Tn prezent. Varianta 35 A.1. F - Franta; G - Germania;2. 6 - Praga; 7 - Viena. B.1.G;2. H;3. Dunarea. C.1 - b; 2 - a; 3 - c; 4 - a; 5 - c. 0.- deosebire: Tn Norvegia este un climat boreal cu tendinta oceanic!, iar Tn Spania este climat mediteranean; - deosebire: precipitatiile medii anuale sunt mai ridicate si repartizate uniform Tn timpui anului Tn Norvegia si mai reduse, repartizate neuniform Tn timpul pnului (veri toride si secetoase. ierni blande si ploioase) Tn Spania; - deosebire: iemile sunt mai aspre Tn Norvegia decat Tn Spania. E.- transformarea aproape completa a mediului de stepa si silvostepa Tn terenuri agricole care, utilizate intensiv, a determinat accelerarea proceselor de degradare ca urmare a spulberarii solului Tn perioadele secetoase; - poluarea solului si a apelorfreatice cu ingrasaminte chimice si substante de combatere a daunatorilor din agricultural Varianta 36 A.1. A - Cehia; H - Polonia;2.7 - Lisabona; 13 - Moscova. B.1. Austria; 2.1 (Germania)j 3. G (Italia). C.1 - c; 2 - c; 3 - b; 4 - a; 5 - d. D.- asemanare: ambele state au climat mediterenean; - asemdnare: Tn ambele state sunt veri toride si secetoase, ierni blande si ploioase; - asemanare: Tn ambele state bat vanturi fierbinti, dinspre continentul african (exemplu: Sirocco) sau: Tn ambele state temperatura medie anualS are valori ridicate (18C). E.1. fier, mangan;2. Marea Britanie, Suedia. Varianta 37 A.1. A - Polonia; B - Irtanda;2. 3 - Helsinki; 4 - Kiev. B.1. Dunarea; 2. F; 3. mediteranean. C.1-d;2-b;3-b;4-c;5-d. D.- deosebire: Alpii Scandinavi sunt munti vechi, format! fn timpul orogenezei caledonjene iar Muntii Alpi sunt munti tineri, format! fn timpul orogenezei alpine; - deosebire: Alpii Scandinavi au altitudini mai reduse, abia depasind 2000 m, fn timp ce Muntii Alpi

depSsesc 4000 m altitudine (4807 m - Varful Mont Blanc); - asemanare: ambele unitati de relief s-au format prin fncretjrea scoartei terestre. E.- relieful determina diversitatea eiementelor climatice: precipitatiile cresc cu altitudinea, iar temperatura aerului si presiunea atmosferica scad; - circulatia generala a atmosferei se desfasoara la nivelul continentului pe directie vest-est, ceea ce determina cantitati mari de precipita{ii m vestui Europei si scaderea acestora spre est. Varianta 38 A.1. B - Cehia; E - Islanda; 2.1 - Madrid; 3 - Oslo. B.1,C;2. B;3.A. C.1-d;2-c;3-a;4-d;5-d. D.- deosebfre: statul marcat, pe harta, cu litera A (Italia).are climd mediteraneanS, iar statu marcat, pe harta, cu litera D (Marea Britanie) are clima temperat-oceanicd; - deosebire: fn Italia verile sunt elide si secetoase, Tn timp ce Tn Marea Britanie sunt | rficoroase si cu preclpitatii bogate; - deosebire: fn Italia bat vdnturl fierbintl, dinspre Africa (exemplu: Sirocco), iar Tn Marea j Britanie bat vanturile de vest. E.- majoritatea statelor europene au spor natural negatlv; - mobilitatea popuia^el (Tn farile est-europene reducerea bruscfi a varstelor de pestej 85 de anl este mal pronuntati decdt Tn (firlle vest-europene, datorita absen{ei imigrantilor). Varianta 39 B.1.B;2. 4; 3. Norvegia. C.1-a;2-d;3-b;4-d;5-b. D.- ddosebire: Muntii Alpi sunt munti tineri, format! Tn timpul orogenezei alpine, iar Muntii Ural sunt munti vechi, format! Tn orogeneza hercinica; - deosebire: Muntii Alpi depasesc 4000 m altitudine (4807 m Varful Mont Blanc), Tn (imp ce Muntii Ural au altitudini reduse, fnaltimea medie fiind de 600 m; - asemanare: ambele unitati de relief s-au format prin Tncretirea scoartei terestre. E.- conflictete interetnice; . - factorii economic!. Varianta 40 A.1. C - Lituania; F - Grecia;2. 3-Madrid; 15-Stockholm. B.1. Dunare; 2. Berlin; 3.3. C.1-c;2-a;3-d;4-b;5-a. D.- deosebire: Peninsula lutianda are clima temperat*oceanicd, cu unele influents continentalism, iar Peninsula Balcanica are o clima mediteraneana; - deosebire: Tn Peninsula lutianda iernile sunt mai aspre, cu temperaturi negative,' timp ce Tn Peninsula Balcanica iernile sunt blande si ploioase; - deosebire: Tn Peninsula lutianda Tntalnim prezenfa maselor de aer vestice, iar i Peninsula BalcanicS, a celor de est si de^ud-est.

E.1. minereurile de fier, mangan; 2^. Suedia, Ucraina. Varianta 41 A.1. A - Slovacia; B - Portugalia; 2.2- Varsovia; 8 - Bruxelles. B.1.Tamisa;2. E;3. J. C.1-b;2-a;3-b;4-b;5-a. 0.- deosebire: tn Peninsula Scandinavica apar influentele oceanice Tn vest si cele I continentale Tn est, iar Tn Peninsula Iberica se mtalnesc influente oceanice Tn nord, influente j mediteraneene Tn sud si est si influente continentale Tn centru si nord-est; - deosebire: precipitatiile medii anuale sunt mai ridicate si repartizate uniform Tn timpu. j anului Tn Peninsula Scandinavica si mai reduse, repartizate neuniform Tn timpul anului (veri toride | si secetoase, ierni blande si ploioase) Tn Peninsula Iberica; - asemanare: prezenta influenfelor continentale si oceanice Tn cele doua peninsule. E.- Norvegia are o desfasurare longitudinala, mun{ii avand aceeasi orientare, iar raurile ] au o distanfa mica de parcurs paha la varsarea Tn ocean. .- desi scurte, raurile Norvegiei au debite bogate Tn tot cursul anului, datorita climatului j temperatoceanic, vanturile de vest aducand precipitatii de pana la 1000 mm anual. Varianta 42 A.1. Lituania; Islanda;2. Berna; Stockholm. B.1. Dunarea; 2. Grecia; 3. D. C.1-d;2-d;3-b;4^d;5-b. D.- deosebire: Tn Peninsula Scandinava este tipul de climat subpolar, iar Tn Peninsua Italla este climat mediteranean. - deosebire: temperatura medie anuala Tn Peninsula Scandinava este cuprinsa Tntn 0 si 5 C, iar Tn Peninsula Itafica este mult mai mare (15-18 C); - asemanare: atat Tn Peninsula Scandinavia cat si Tn Peninsula Italia exista climat montap. | E.- defrisarea padurilor ce determina torentialitate si alunecari de teren; - pasunatul excesiv practical Tn unele regiuni montane. Varianta 43 A.1. A - Cehia; G - Bosnia si Herzegovina; 2.12-Madrid; 13-Moscova. B.1. J; 2. 4 Nordului; 3. Grecia. C.1 - d; 2 - d; 3 - c; 4,- b; 5 - c. * D.- deosebire: in Irlanda (I) avem climat temperat-oceanic, iarm Belarus (F) Tntalnim clin temperatcontinental; - deosebire: precipitatiile medii anuale sunt mai ridicate (1000-2000 si peste 2000 mm/a Tn Irlanda, iar Tn Belarus precipitatiile au valori cuprinse Tntre 500-1000 mm/an; - deosebire: iemile sunt mai aspre si geroase Tn Belarus decat Tn Irlanda, unde ninsori sunt rare. E.- prezenta focarelor de civilizatie din bazinul mediteranean, datorata climatului bland i prezenfei marii;

- re|ea foarte bine dezvoltata a statiunilor turistice si balneomaritime. Varianta 44 A.1. E-Polonia; F-Austria;2: 3-Kiev; 10-Tirana. B.1. H;2. Copenhaga; 3. D. C.1-b;2-c;3-d;4-a;5-d. D.- deosebire: Tn Olanda (C) Tntalnim climat temperat-oceanic, iar Tn Spania (I) predomin climatul mediteranean si eel dontinental; - deosebire: amplitudinea termica este mai redusd Tn Olanda, unde iernile sunt blande! verile racoroase, pe cand Tn Spania diferenfele vara - iarna sunt foarte man; - deosebire: valoarea precipitatiilor Tn Olanda este de 500-1000 mm/an, pe cand TQ Spans valorile fie suht mai ridicate Tn N (1000-2000 mm/an), fie mult mai scazute Tn centru (sub 500 mm/an).] E.- cele mai vechi portiuni de uscat formate prin cutare au aparut Tn timpul orogenezei| caledoniene (Munfii Scandinaviei si Scotiei); - orogeneza hercinica a avut ca rezultat formarea unul lant rflontan, astazi erodat, avand] o discontinuitate de-a lungul oontinentului, din Peninsula Iberica pana la MuntTi Ural; - orogenezS alpha completeaza relieful Europe! prin cei mai Tnalfi munti; - activitatea vulcanica a dat nastere unui lant vulcanic Tn Europa, astazi stins, si unor j insule vulcanice si vulcani activi. Varianta 45 A.1. B - Danemarca; F - Letonia;2.3- Ljubljana; 8 - Tallin. B. 1.J;2.Zagreb;3.C. C.1 - b; 2 - d; 3 - d; 4 - c; 5 - d. D. deosebire: m statul C (Ucraina) este caracteristic climatul temperat-continentaI, ia statul D (Regatul Unit) climatul temperat-oceanic; - deosebire: Tn Ucraina este caracteristic vantuLr|umit Crivat, iar Tn Regatul Unit su caracteristice vanturile de vest; - deosebire: precipitatiile medii anuale din Ucraina sunt de 500-750 mm, iar Tn Regati Unit depasesc 1.000 mm. E.- existenta unor orase (Milano, Torino, Geneva, Bologna, Venetja) cu mare potential < influenta care acopera o mare parte a nordului Italiei si unde activitatile industriale se coroborea cu activitati comerciale, agricole, cultural-administrative, turistice, portuane si de transport; - migratia populafiei din sud cStre nord, dinspre MezzogiomO spre nordul industrial.' spre zone cu agriculture de piata. Varianta 46 A. 1.D- Germania; J Macedonia; 2. 2 - Minsk; 6 - Helsinki. B.1.Tibru;2. G; 3. Grecia. C. 1-b;2-b;3-c;4-d;5-d. D.- asemanare: B - Spania, F - Italia au climat mediteranean cu veri caniculare si secetoase ierni mai calde si umede;

- asemanare: In ambele state, Spania si Italia, apar etaje climatice de campie, de deal si podis, de munte; - asemdnare: temperaturile medii anuale Tn ambele state Spania si Italia sunt de peste 15 grade, valorile medii de precipita^ii se TncadreazS Tn ambele state Tntre 750-1000 mm/an, ma ridicate Tn zonele montane Tntre 1000-2000 mm/an. E.- Tn Europa sudica este clima mediteraneana caracterizata prin veri calde si ierni blande ce oferd conditii favorabile culturii citricelor. - solurile rosii de tip ,terra rosa" sunt propice cultivSrii citricelor. Varianta 47 A.1. A - Polonia; J - Olanda;2. 5 - Viena; 9 - Zagreb. B.I.Arctic, 2. J, 3. Iberice. C.1 - c; 2 - b; 3 - a; 4 - a; 5 - b. D.- deosebire: statul C (Islanda) are climat temperat-oceanic si subpolar, iar statul (Italia) are climat mediteranean; * - deosebire: precipitatiile medii anuale sunt repartizate uniform Tn timpul anului Tn Island si mai mult Tn timpul iernii Tn Italia; - deosebire: temperature medie anuala este mai scazuta Tn Islanda (0-5 C) si ridicataTn Italia (15-18 C). E.1 - Europa dispune de importante resurse de petrol si gaze naturale cantonate mai ales] Tn Marea Nordului si zona Volga-Ural; - resursele de huila, desi se exploateaza de mult timp, sunt Tnca importante Tn bazinelej Donetk, Silezia. 2. Norvergia, Regatul Unit - petrol; Ucraina, Polonia - huila. Varianta 48 A.1. G - Belgia; I - Bosnia si Hsiiegovina; 2.1 - Praga; 4 - Roma. B.1. Dunarea 2. Carpa{i-Tatra; 3.6. C.1 - c; 2 - d; 3 - b; 4 - d; 5 - a. D.- asemanare: atat Tn statul notat pe harta cu litera A (Spania), cat si statul marcat pe harta cu litera F (Grecia) este caracteristic climatul subtropical. - asemanare: atat Tn Spania cat si Tn Grecia se resimt influentele mediteraneene cu iemi blnd4 si umede, veri calde si uscate; - asemanare: Tn ambele state temperatura medie anuala are valori cuprinse Tntre 15-18 c E.- caile de comunicatie ale Germaniei formeaza o refea diversificata si compiementara; - traficul persoaneler si al marfurilor este realizat prin variate mijloace de transport: cai ferate (cu densitate mare), retele rutiere modeme (autostrazi), noduri de transport aerian (Frankfurt), cai fluviale (Rhin), transport maritim (porturile Hamburg, Bremenhaven). Varianta 49 A.1. H - Estonia, I - Austria - 2p;2. 6 - Madrid;13 - Dublin - 2p. B.1. Iberica: 2. C; 3. Londra. C.1 - a; 2 - a 3 - c; 4 - c; 5 - a. D.- asemanare: ambele sisteme montane, Carpa|ii ?i Pirineii, s-au format prin cutare i orogeneza alpina;

- asemanare: ambele unitati montane au un relief glaciar bine conturat; - deosebire: fn Muntii Carpa(i exista un lant montan vulcanic, iar Tn Muntii Pirinei nu i roci vulcanice. E.- vanturile de vest aduc Tn zonele litorale precipitatii abundente, care depase 1000 mm anual. - influenta oceanica se manifest! si prin moderare termica, veri racoroase si iemi blande Varianta 50 A.1. B - Belgia, F - Slovacia;2. 10 - Kiev, 13 - Ljubljana. B.1. Varsovia;2. Sena; 3. Baltica. C. 1-b;2-b;3-a;4-a;5-'a. D.- deosebire: climatul temperat-oceanic are caracter moderat termic, cu veri nu fo calde si ierni blande, iar climatul mediteranean are veri toride si ierni calde; - deosebire: precipitatiile sunt mai bogate Tn climatul temperat-oceanic, Tntre 1000-2G mm/an, decat Tn climatul medileranean (500-1000 mm/an); - deosebire: .temperaturile medii anuale Tn climatul temperat-oceanic sunt mai sc (5-10C), doar Tn Franja sunt de 10-15G, iar Tn climatul mediteranean sunt mai ridicate (15-20* E.- natalitatea scazuta (9-12 la mia de locuitori /an), ponderea scazuta a grupel de poput tanara si ponderea ridicata a populatiei de peste 65 de ani (Tntre 15-20 %); - speranta medie de viata este foarte ridicata datorita nivelului de trai ridicat. Varianta 51 A.1. C - Olanda; I - Belarus;2. 8 - Kiev; 15 - Reykjavik. B.1. 9; 2. Finlanda; 3. climat temperat-oceanic. C.1 - b; 2 - d; 3 - d; 4 - b; 5 - b. D. C - Olanda, E - Grecia: - deosebire: Tn Olanda este caracteristic climatul temperat-oceanic, spre deosebire de Grecia, Tn care mediul geografic este determinat de un climat subtropical, mediteranean; - deosebire: precipitatiile medii anuale sunt mai bogate (cerul acoperit cu nori Tn mare parte din an, umiditate ridicata Tn timpul iernii) Tn Olanda si mai reduse, repartizate neuniform Tn timpul anului (veri toride si secetoase, iemi blande si ploioase) si Tn suprafata (mai ridicate Tn partea de vest, cu relief predominant muntos) Tn Grecia; - deosebire: pentru Olanda vegetafia naturala este reprezentata de paduri de foiase (Tnlocuite pe man suprafete de campuri cultivate deschise), iarm Grecia mediul initial al padurilor de foioase a cunoscut o degradare rapida, fiind Tnlocuit de o vegetafie reprezentata prin asociatii detipfrigan. E. Se acorda 4 puncte, cate doua puncte pentru fiecare argument corect, astfel: 1 - situarea Tn nord-vestul Europei, Tn regiunea Tn care este caracteristica vegetatia reprezentata de paduri de foioase' (stejar si fag); - condifiile climatice (clima temperat-oceanica) favorabile dezvoltarii pSdurilor de foioase. 2. coliziunea dintre placa africana si cea euroasiatica. Varianta 52 A.1. B - Regatul Unit al Marii Britatnii si Irlandei de Nord; H - Finlanda; 2. 2 - Paris; 5 - Zagreb.

B, 1.Lituania;2. lutlanda; 3. E. C.1 - d; 2 - a; 3 - a; 4 - a; 5 - c. D.B - Marea Britanie, J - Grecia. - deosebire: fn Marea Britanie relieful este dezvoltat pe un fundament cristalin Caledonian (sistem de munti paleozoic!), pe cand Tn Grecia relieful este format pe structuri alpine; - deosebire: Tn Marea Brifanie relieful este dominat de treapta montana joasa (1343 m alt. max. Tn vf. Ben Nevis/Muntii Grampian), pe cand tn Grecia relieful este dominat de treapta montana Tnalta (2917 m alt. max. Tn Muntele Olimp); - deosebire: in Marea Britanie campiile joase, straba'tute de siruri de cueste, se desfasoara Tn sudul si estui tarii, pe cand Tn Grecia campiile se dezvolta Tn centru si nord, formate prin intense procese de aluvionare a unor bazine tectonice. E.1. carbuni, gaze naturale;2. Germania (carbuni), Rusia (gaze naturale). Varianta 53 A.1. J - Serbia; D - Ucraina; 2,2-Tallin; 14-Roma. B.1. B; 2. Austria; 3. alpina. C.1-b;2-d;3-c;4-c;5-b. 4 D.G - Ungaria, D - Ucraina: - deosebire: Tn Ungaria relieful este reprezentat Tn proportie de peste doua treimi de campie, iar Tn Ucraina aproape jumatate din teritoriu are un relief de podis; - deosebire: sub raport geologic, relieful Ungariei corespunde unei depresiuni tectonice intraalpin (Depresiunea Panonica), iar Tn Ucraina, relieful este format, Tn mare parte, pe un fundament vechiprecambrian; - deosebire: Tn Ungaria muntii ocupa suprafete reduse si au altitudini mici (1015 m Tn Muntii Matra), iar Tn Ucraina muntii sunt situati Tn sud-vest si au altitudini mai mari (2061 m In Varful Hoverla din Carpatii Padurosi). E.- scaderea ponderii populatiei tinere, Tn raport cu celelalte grupe de varsta (consecinta a unei rate scazute a natalitatii); - Franta, Italia. Varianta 54 A.1.1-Helsinki; 4-Dublin; 2.1 - Suedia; B - Germania. B.1. A; 2. Bratislava; 3. Austria. C.1-d;2-c;3-b;4-d;5-d. D.A - Spania; D - Ungarja - deosebire: Tq Spania* clima prezintd influente mediteraneene Tn sud-est, pe cand Tn Ungaria lipsesc; - deosebire: Tn Spania verile sunt cdlduroase si iernile sunt mai blande, pe cand Tn Ungaria iernile sunt mai red si verile calde si secetoase; - asemanare: Tn ambele state se regasesc influenfele oceaoice. E.- majoritatea raurilordin Peninsula Scandinavicd izvordsc din Muntii Scandinaviei si se dirijeazd spre Marea Balticd;

- dispunerea reliefului peninsulel Tn trepte longitudinale care scad Tn altitudine de la vest la est conferd vdilor raurilor un caracter transversal si, ca atare, un potential hidroenergetic ridicat. Varianta 55 A.1. B - Finlanda; F - Grecia; , 2.4- Roma; 15 - Moscova. B.1. 8; 2. Islands; 3. Dunarea. C.1-c;2-b;3-d;4-a;5-c. D.- deosebire: Muntii Caucaz apartin sistemului muntos alpin, iar Muntii Scandinaviei apartin sistemului muntos Caledonian; - deosebire: Munp Caucaz au altitudini ce tree de 5000 m (altitudinea maxima este de 5642 m Tn Varful Elbrus), iar Muntii Scandinaviei au altitudini mai mici, altitudinea maxima fiind de 2469.m; - asemanare: Tn ambele unitati montane este prezent relieful glaciar. E.1. bilantul natural'este negativ (-4,8%o); 2. climatul mai aspru; suprafete mari ocupate de taiga (padurea de conifere). Varianta 56 A.1. B - Suedia; H - Austria; 2.10 - Bruxelles; 3 - Madrid. B.1. Germania; 2. monarhie parlamentarS; 3. Lisabona. C.1 -a;2-a;3-c;4-c;5-d. 0.- deosebire: Tn Italia osatura montanS s-a definitivat Tn tlmpul orogenezei alpine; Germania exists si unit&ti de relief de varstS hercinicS; - deosebire: vulcanii activi reprezintS o caracteristicS a reliefului Italiei, Tn timp Germania vulcanii sunt stinsi; - asemSnare; Tn ambele state, altitudinile maxime sunt de peste 2,900 m. E.- revolutja industrials a determinat cresterea productiei si a productivitStii muncli plicit cresterea nivelului de trai - factor geodemograflc; - cresterea natalitSfii si reducerea mortalitStii. Varianta 57 A.1 . C - Lituania; E - Cehia; 2. 2 - Dublin; 8 - Belgrad. B.1.D;2.-1;3.A C. 1-a;2-b;3-a;4-b;5-b. D. asemanare: atat Campia Europe! de Est cat si Campia Nord Europeana fac parte di Europa straveche (Placa Est Europeana si respectiv Scutul Baltic); - asemanare: atat Campia Nord Europeana cat si jumatatea nordica a Campiei Europ de Est sunt acoperite cu depozite fluvio-glaciare; - deosebire: fragmentare redusa a Campiei Europei de Est produsa de raurile care i afluenti putini datorita precipitatiilor reduse, pe cand Tn Campia Nord Europeana fragmentere produsa de rauri este mai mare deoarece au afluentii sunt mai numerosi datorita precipitatiik mai mari. E.1 . In industria energiei electrice sunt folositi combustibili fosili: carbuni, gaze naturali 2. Exemple de state europene Tn care se exploateaza combustibilii amintiti la punc anterior: Rusia, Romania.

Varianta 58 A.1. E - Lituania; G - Irlanda; 2.4- Varsovia; 10 - Reykjavic. B.1. D; 2. Campia Londrei; 3. Munfli Alpi. C.1 - d; 2 - H; 3 - c; 4 - b; 5 - c. D.- deosebire: ca geneza, relieful Muntilor Apenini este tanar, de tip alpin, iar relieful Muntis Urali este vechi, de tip hercinic; -- deosebire: altitudine maxima de 2912 m Tn Vf. Gran Sasso din Muntii Apenini si altitudii maxima de 1894 m Tn Vf. Narodnaia din Munjii Urali; - asemanare: tipuri de roci predominant dure: granite, sisturi cristaline, Tn unele zoni acoperite cu calcare. E.- conflicts militare: razboaie; - realizarea dreptului de autodeterminare a unor popoare cu respectarea legislate internat,ionale si recunoasterea interna^ionala. Varianta 59 A.1. A - Cehia; F - Suedia;2. 7-Oslo; 13-Berlin. B.1.F;2.1;3.H C.1-c;2-b;3-c;4-d;5-d. D.- deosebire: tipul de climat Tn nordul Peninsulei Scandinavice este subpolar, cu influe oceanice, Tn Alpii Scandinaviei Tntalnim un climat montan si temperat-continental, iar Tn Peninsu Iberica predomina climatul subtropical (mediteraneanj, iarm partea centrala climatul subtropical seceti - deosebire: temperaturile medii anuale Tn Peninsula Scandinavica sunt Tn sud de + 6y si Tn nord de 0C, cu influenta termica a curentului Golfului (Tn iulie 14 C-16 C), iarm Peninsu Iberica, temperatura medieTn sud este +18C, iarm nord de +14C (Tn iulie +20CTn nord si +2? Tn sud - cu veri foarte calduroase); - deosebire: precipitatiile Tn Peninsula Scandinavica sunt de 1000 -2000 mm/an, Tn nord 600-800 mm/an Tn sud, predominant sub forma de zapada, iar Tn Peninsula Iberica, precipitafiile anu sunt de 500-600 mm/an Tn partea central-sudica si 1000*000 mm/an Tn partea montana nordica. E. - razboaie locale, conflicte regionale; - somajul ridicat al populatiei active dintr-o regiune si oferta de locuri de munca a a regiuni. Varianta 60 A.1. C - Italia; D - Belarus; 2. 8 - Bruxelles; 14 - Kiev. B.1. Rusia; 2. Bosnia si Hertegovina; 3. A. C.1- b; 2 - c; 3 - a; 4 - d; 5 - c. D.- deosebire: Tnaltimi maxime: Tn Munjii Pirinei, Vf. Pic d'Aneto: 3404 m, Tn Munjii Apenini. Vf. Gran Sasso d'ltalia: 2912 m; Mun(ii Apenini sunt mai fragmentati; - asemanare: ambele regiuni muntoase s-au format Tn orogeneza alpina, prin cutare s maltare, dar $i vulcanism, cu rod dure, predominant sisturi cristaline, granite, dar si calcare; - asemanare: tipuri genetice de relief: relief fluvial, relief petrografic format pe' sistur | crisaline, relief

granitic, relief carstic. E.1. minereu de fier; cocs;2. Germania; Marea Britanie. Varianta 61 A.1. B - Portugalia; C - Lituania;2. 4 - Moscova; 14 - Viena. B.1. Tamisa; 2. Atena; 3. 5. C.1 - c; 2 - a; 3 - c; 4 - d; 5 - c. D.- deosebire: temperaturile medii lunare sunt mai ridicate Tn Peninsula Iberica decat in I Peninsula Scandinava (Tn sezonul rece de -1 C Tn Peninsula Scandinava si de 8 C Tn Peninsula) Iberica, iar Tn sezonul cald, de 15 C Tn Peninsula Scandinava si de 22 C Tn Peninsula Iberica); - deosebire: precipitatiile medii anuale sunt mai ridicate Tn Peninsula Scandinava (valorilel pot depasi 2000 mm/an), Tn timp ce Tn Peninsula Iberica sunt repartizate neuniform Tn cursuil anului (veri toride si secetoase, ierni blande si ploioase) si valori frecvente de 600 - 1000 mm/an: I - asemanare: atat Tn Peninsula Scandinava cat si Tn Peninsula Iberica se manifesta un] climat temperatoceanic. E.- cresterea altitudinii si accesibilitatea redusa (pante accentuate, grad ridicat de| fragmentare a reliefului); - conditiile climatice aspre si solurile cu fertilitate redusa. Varianta 62 A..1. C - Suedia; J - Slovacia;2. 7-Oslo; 10-Tirana. B. 1. Baltica; 2. Zagreb; 3. E. C. 1 - d; 2 - b; 3 - d; 4 - a; 5 - b. D.- asemanare: atat Tn Italia, cat si Tn Ucraina (pe litoralul Peninsulei Crimeea) apare climatul subtropical mediteranean; - asemanare: Tn nordul Italiei (Tn Muntii Alpi) si Tn sud-vestul Ucrainei (Tn Carpatii Padurosi) climatul este tipic montan, umed si racoros; - asemanare: atat Tn Italia, ct si Tn Ucraina, verile sunt calduroase si secetoase. E.- lagunele sunt Tntinderi de apa marina separate de marea deschisa printr-un cordon literal; - tarmul cu lagune este specific Marii Baltice (N. Germaniei si Poloniei). Varianta 63 A.1. B - Rusia; I - Albania; 2.2- Copenhaga; 15 - Minsk. B.1. Dunare; 2. Stockholm; 3. F. C.1 - a; 2 - c; 3 - d; 4 - d; 5 - a. D.- deosebire: Tn B (Rusia) predomina dimatul temperat-continental, iar Tn H (Franta). climatul temperat-oceanic; - deosebire: precipitatiile medii anuale sunt Tn Rusia Tntre 500-750 mm/an, iar Tn Franta de peste 750 mm/an Tn cea mai mare parte a teritoriului; - deosebire: temperature medie anuala Tn Rusia este Tntre -5 si 10 C, iar Tn Franta Tntre 10 si 12 C. E. - explozia demografica datorata revolutiei industriale; - extinderea teritoriala si administrativa a oraselor si aparitia unor nuclee urbane Tn jurul marilor orase.

Varianta 64 A.1. A - Norvegia; J - Slovacia;2. 11 -Minsk; 15-Helsinki. B.1. F - Skopje; 2. E; 3. monarhie. C.1.-a;2. -a; 3. -c;4. -c;5. -b. D. - asemanare: atat Muntii Pirinei cat si Muntii Alpi sunt munti tineri, care s-au format Tn timpul orogenezei alpine; - asemanare: ambele lanturi muntoase prezinta pe suprafete considerable forme ale reliefului glaciar; - deosebire: valoarea altitudinii maxime este mai mare Tn Muntii Alpi (Varful Mont Blanc - 4807 m) Tn comparatie cu cea din Muntii Pirinei (Varful Pic d'Aneto - 3408 m). E.- scaderea natalitatii si implicit a sporului natural - 2p; - nivelul de trai ridicat, perfectionarea asistentei si practicilor medicate care favorizeaza cresterea duratei de via{a a populatiei, Tn majoritatea statelor europene Varianta 65 A.1. B - Marea Britanle; D - Estonia;2. 1 -Praga; 10-Dublin. I B.1.Bruxelles;2. E; 3. G. C.1.-a;2. -b;3.-a;4. - b; 5. - b. D.- asemanare: atat Muntii Carpati cat si Muntii Alpi sunt munti tineri, care s-au format Tn timpul orogenezei alpine; - asemanare: ambele lanturi muntoase prezinta pe suprafete considerabile relief glaciar; - deosebire: valoarea altitudinii maxime este mai mare Tn Muntii Alpi (Varful Mont Blanc - 4807 m) Tn comparatie cu cea din Muntii Carpati (Varful Gerlachovsky - 2655 m). E.- contrasted termice mari, Tn sezoanele extreme, dintre masele de aer oceanice (mai racoroase vara si mai blande iarna) si masele continental (foarte reci iarna si calde vara); - umiditatea mai ridicata a maselor de aer oceanice aduse de vanturile de vest m Europa Occidentala, fata de masele de aer continentals, mult mai uscate, ce vin dinspre est. Varianta 66 A.1.A-ElvetJa;l- Serbia;2.2- Moscova; 11- Lisabona. * B.1. Spania; 2. Belgia; 3. 14. C.1.-d;2. -a;3. -d;4. -d;5. -c. D.- deosebire: daca Tn Peninsula Iberica temperatura medie anuala are o valoare de aproximativ 15C, Tn Peninsula Scandinava valorile temperaturii medii anuale sunt mai mici, fiind cuprinse Tntre 0 si 5C; * - deosebire: daca Tn Peninsula Iberica predomina climatul mediteranean, uscat, Tn nordul Peninsulei Scandinave este caracteristic climatul subpolar, Tn pare iama dureaza aproape noua luni; - asemanare: Tn NV-ul Peninsulei Iberice, ca si Tn NV-ul Peninsulei Scandinave, se Tntalneste un climat temperat-oceanic, influentat de vanturile de vest. E.- Etna, Vezuviu, Stromboli, Vulcano; - Bazinul Mediteranean a luat nastere pe o falie de transformare situata Tntre placa africana si placa

eurasiatica; prin Tnaintarea spre nord a placii africane se creeaza o tensiune continue (specifics' zonelor de subductie) Tntre cele doua placi aflate Tn coliziune, care genereaza, pe linga miscari orogenetice, si fracturi ale scoartei ce due la vulcanism activ. Varianta 67 A.1. E - Germania; J - Moldova;2. 10 - Moscova; 13 - Berna. B.1. alpina; 2. Paris; 3. Varsovia. C.1-a;2-c;3-d;4-a;5-d. D.- deosebire: Tn Ucraina climatui este temperat-continental, Tn timp ce Tn Suedia, spre nord, exista climat subpolar, iar Tn restul tarii climat temperat-oceanic; - deosebire: Tn nordul Suediei bat vanturi polare, reel, care nu sunt prezente Tn Ucraina; - deosebire: Tn nordul Suediei temperaturile medii anuale sunt de -5C fata de cele din Ucraina care sunt peste 0C. E.- Tn Europa de Vest densitatea populatiei este mai mare decat Tn Europa Nordica deoarece climatele sunt diferite. Climatul subpolar din Europa Nordica este caracterizat prin temperaturi scazute ceea ce determina o populate redusa Tn r.egiune; - Tn Europa de Vest climatui temperat-oceanic cat si relieful este favorabil habitarii. Varianta 68 A.1. E - Cehia; G - Albania; 2.2- Dublin; 5 - Varsovia. B.1. Finlanda; 2. Tamisa; 3. A. C.1 - d; 2 - d; 3 - d; 4 - a; 5 - a. D.- deosebire: Tn Italia este prezent climatul mediteranean/subtropical, Tn timp ce Tn Rusia climatul temperat-continental (Tn cea mai mare parte) si eel subpolar Tn nord; - deosebire: Tn Italia bat vanturi calde dinspre Africa, Tn timp ce fn Rusia bat vanturi reel (Crivaful) si vanturile polare; - deosebire: Tn Rusia amplitudinile termice anuale sunt mari, Tn timp ce Tn Italia sunt mai mici. E. - Peninsula ScandinavS este siluata Tn nordul Europe! la latitudine mare; - In Cuatemar, Peninsula ScandinavS a fost afectata de glaciatiune care a modelat prin eroziune circuri si vi glaciare. fn perioada post glaciarS, dupS retragerea ghetarilor Tn circurile glaciare s-au format lacurile glaciare. Varianta 69 A.1. F - Norvegia; J - Estonia;2. 2 - Berlin; 12 - Sarajevo. B.1. 6; 2. Minsk; 3. C. C.1 - a; 2 - d; 3 - a; 4 - b; 5 - a. D.- asemanare: atat fn Portugalia, cat si fn Franta, temperatura medie anuala este mai mare del 0C-2p; - asemanare. atat fn Portugalia, cat si fn Franta, precipitatiile medii anuale sunt mai mari de 1000 mm/an - 2p; - asemanare: atat fn Portugalia, cat si fn Franfa, se manifesta varfturile de vest - 2p. E.-in Ucraina sporul natural este redus (rata natalitatii este cea mai mica din Europa 7,7 %o) ca urmare a: - procesului de fmbatranire a populatiei;

- a declinului economic; - a poluarii radioactive. Varianta 70 A.1.1- Letonia; 2. 4 - Sofia; 9 - Berna; 14 - Stockholm. B.1.1;2. D; 3, A. C.1-a;2-b;3-c;4-d;5-a. ' D.- deoseblre: Tn RegatuI Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord exists relief mai vechi (de varsta caledonianS si hercinicS), iar Tn Italia muntii s-au format Tn orogeneza alpinS, fiind mai tineri; - deosebire: Tn Italia vulcanii activi reprezintd o caracteristicS a reliefului care nu este prezentS Tn RegatuI Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord; - deosebire: Tn Italia altitudlnile sunt mai mari (4807 m - Varful Monte Bianco din Alpi), Tn timp ce Tn RegatuI Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord sunt mai mici (1343 m - Varful Ben Nevis din Munfii Grampian);.. - asemanare: unitSfile montane din cele douS (Sri s-au format prin Tncrefirea scoarfei. E.- este principala axa de transport fluvial la nivelul continentului, unind prin extensie Marea Nordului de Marea NeagrS - 2p; - traverseaza tari fara iesire la mare (Austria, Slovacia, Ungaria, Serbia), facilitand schimburile comerciale - 2p. Varianta 71 A.1 . F - Luxemburg; I - Austria; 2. 9 -Minsk; 11 -Zagreb. B.1. 3; 2. Baltics; 3. D. , C.1 - b; 2 - d; 3 - d; 4 - b; 5 - a D.- asemanare: Tn ambele state este prezent climatul temperat-oceanic; - deosebire: Tn statul marcat cu D (Norvegia) sunt prezente climatele montan si subpolar, pe cand in statul marcat cu A (Irlanda), acestea lipsesc; ' - deosebire: Tn statul marcat cu D sufla, vanturile polare la N de Cercul Polar pe cand Tn statul marcat cu A, acestea nu se resimt. E.-factori economici (diferenta dintre estul si vestul Europei),care genereaza migratii de la est la vest; -razboaie locale,conflicte regionale sau regimul politic din fostul spatiu comunist din Europa Centrala di de Est. Varianta 72 A.1.1- Irlanda; 2. 2 - Vilnius; 3 - Bruxelles; 8 - Praga. B. 1.A;2. C;3. 7. C.1 -a;2-c;3-d;4-b;5-d. D.- deosebire: Muntii Alpii Scandinaviei s-au format Tn orogeneza caledoniana, spn deosebire de Muntii Alpi care s-au format Tn orogeneza alpina; - deosebire: Muntii Alpii Scandinaviei au o altitudine mult mai redusa, datorita eroziun mai Tndelungate, decat Muntii Alpi care sunt mai Tnalti datorita recentei Tnaltari; - asemanare: atat Muntii Alpii Scandinaviei cat si Muntii Alpi au relief variat si depoziti glaciare si

periglaciare (glacisuri, volum mare de aluviuni, grohotisuri, dezagregari). E.- extinderea teritoriala si a tipurilor de climat; - diversitatea treptelor de relief si a altitudinilor. Varianta 73 A.1. D - Italia; I - Cehia;2. 2 - Chisinau; 6 - Bruxelles. B.1. Dunare; 2. Lituania; 3. F. , C.1 -d;2-a;3-b;4-a;5-d. D.- deosebire: Marea Britanie are un climat temperat-oceanic, spre deosebire de Itala ] care are un climat mediteranean; - deosebire: precipitatiile medii anuale sunt mai ridicate (peste 1000 mm/an) si repartizate I uniform Tn timpul anului in Marea Britanie, Tn timp ce Tn Italia precipitatiile cad, Tn cea mai mare] parte, iarna si nu depasesc 1000 mm/an decat In spatiul montan; - deosebire: verile sunt mai umede si mai racoroase Tn Marea Britanie, spre deosebire | de Italia, unde verile sunt calduroase si secetoase. E.Europa de Est cuprinde, Tn cea mai mare parte, un relief jos de campie si de podis, CL | altitudini Tn general sub 400 m, cu rnterfluvii largi, netede sau usor valurite, cu fragmentare redusa cu soluri din clasa molisolurilor sau a luvisolurilor, favorabile acestor asociatii vegetale. Departares I mare fata de bazinele oceanice si marea dezvoltare a suprafetei continentale fac ca precipitatiile medii multianuale sa nu depaseasca 500 mm/an (si chiar sub 300 mm/an, la nord de Marea Caspica), cantitate insuficienta pentru dezvoltarea padurilor, la care se adauga verile calduroase si secetele frecvente, specifice climatului temperat-continental cu nuanja de ariditate. fn zonele ceva mai umede (la limita vestica a regiunii, sau Tn zona mai Tnalta), cu precipitatii mai mari de 500 mm/an, apar palcuri de padure cu specii termofile, Tn asociatie cu stepa (silvostepa). Varianta 74 A.1. B - Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord; C - Germania; 2.4 - Viena; 5 - Helsinki. B. 1. Franta; 2. Baltica; 3. C. C.1 - c; 2 - b; 3 - b; 4 - a; 5 - b. 0.- deoseblre: Munfii Alpiii Scandinaviei s-au format tn orogeneza caledonica, iar Munti Alpii Dinarici sau format Tn orogeneza alpina; - deosebire: orientarea culmilor este pe direc(ia nord-est-sud-vest Tn Alpii Scandinavic si nord-vest-sudest Tn Alpii Dinarici; - asemanare: Tn ambele lan^uri muntoase altitudinile depSsesc 2000 m. E.1. energie eolianS si energie mareemotrica'; 2. Olanda (fara morilor de vant) si Franta (centrals mareemotricS - La Ranee). Varianta 75 A.1. A - Slovacia; C - Portugalia;2. 1 - Londra; 3 - Varsovia. B. I.Atlantic; 2. Rusia; 3.1. C.1-b;2-d;3-a;4-d;5-d. D.- deosebire: in Europa Sudica este o clima subtropicala (mediteraneeana), pe cand Tn Europa de Vest

este o clima temperat-oceanica; - deosebire: Tn timp ce Europa Sudica are o vara torida si arida, Europa de Vest are o vari racoroasa si umeda; - deosebire: Europa Sudica se caracterizeaza printr-un numar mare de zile senine Tn timpul anului, iar Europa de Vest este acoperita frecvent de ceturi. E.1. vecinatatea apelor Oceanului Atlantic (care au rol moderator) si vecinatatea curentului cald al Atlanticului de Nord; 2. rauri scurte cu debite mici. Varianta 76 A.1. F - Lltuanla; I - Grecia;2. 3 -Minsk; 15-Praga. B.1.8; 2. H;3. E. C.1 -a;2-a;3-a;4-b;5-c. D.- deosebire: Alpii Scandinaviei s-au format Tn orogeneza caledoniana (sunt munfi vechi). Tn timp ce Alpii Oinarici au rezultat In urma orogenezei alpine (sunt mun^i tineri); - deosebire: Alpii Scandinaviei sunt fragmentati tectonic, Tn timp ce Alpii Dinarici se remarcS prin masivitate; - asemanare: ambele siruri montane s-au format prin Tncrejirea scoartei. E.1. carbune, petrol;2. Federatia Rusa, Regatul Unit al Marii Britanii si al Irlandei de Nord. Varianta 77 A.1. C - Elvetia; H - Polonia;2. 1 - Vilnius; 4 - Bruxelles. B.1.15; 2. G;3. J. C.1 - c; 2 - b; 3 - b; 4 - b; 5 - d. D.- deosebire: Muntii Apenini sunt munti tineri, format! de orogeneza alpina, Tn timp ce i Muntil Penini sunt vechi, format! de orogenezele caledoniana si hercinica; - deosebire: Muntii Apenini sunt mai Tnalti (cca. 2900 m), tn timp ce Muntii Penini au altitudini reduse (cca. 900 m); - deosebire: relieful vulcanic, (chiar si vulcani activi) este prezent Tn Muntii Apenini, Ir timp ce Tn Muntii Penini este absent. E.- asigurarea interconectarii sistemelor de transport cu cele din Europa Centrala si de Vest - cresterea densitatii retelei rutiere si feroviare pentru marirea accesibilitatii catre zonele i rurale izolate, slab dezvoltate economic. Varianta 78 A.1. C - Macedonia; J - Suedia;2. 10-Zagreb; 14-Praga. B.1. temperat-oceanic; 2. I; 3. 2. C.1 -d;2-c; 3-a;4-b; 5-a. D.- asemanare: Alpii si Pirineii sunt munti tineri, format.! Tn timpul orogenezei alpine si fac parte din lantul alpino-carpato-himalaian; - asemanare: ambele lanturi montane prezinta'un relief tectonic, creat prin Tncrejirea scoartei, au o masivitate accentuate si altitudini care depasesc 3000 m;

- asemanare: relieful glaciar este present Tn ambele lanturi montane, fiind reprezentat prin circuri, creste, vai glaciare, morene, etc. E.- Londra este unul dintre cele mai mari noduri de transport de pe Glob deoarece de aici pleaca toate caile ferate si rutiere britanice, fiind totodata unul dintre punctele terminus ale Eurotunelului. Are 21 de aeroporturi (Tntre care Heathrow este unul dintre cele mai mari de pe Glob, iar metroul este eel mai vechi si mai lung de pe Glob (409 km); - portul Londrei este unul dintre cele mai mari de pe Glob, de aici plecand si cea mai lung ruta maritima din lume 21400 km, punct terminus Geelong Tn Australia. Varianta 79 A.1. B - Letonia; I - Norvegia;2. 5 - Viena; 9 - Sofia. B.1.3; 2. 4; 3. E. C.1-c;2-a;3-d;4-d;5-b. D.- deosebire: altitudinile Muntilor Alpi nu depasesc 5000 m (4807 m Tn Vf. Mont Blanc) Tr timp ce Varful Elbrus din Muntii Caucaz atinge 5642 m; - deosebire: diferenta de Tnal{ime dintre Muntii Alpi si regiunile Tnconjuratoare este mica Tn timp ce diferenta de Tnaltime dintre Muntii Caucaz si regiunile Tnconjuratoare este mare; - asemanare: Muntii Alpi si Caucaz sunt munti tineri, format! Tn timpul orogeneze alpine. E.- nordul Europei este de varsta caledoniana; - sudul Europei este de varsta alpina. Varianta 80 A.1. A - Lituania; F - Fran{a;2. 1 - Dublin; 7 - Berlin. B.1.D;2.Viena;3. H. C.1-b;2-c;3-a;4-b;5-c. D.- Tn Europa Vestica este un climat temperat-oceanic, iar Tn Europa Estica este un climat temperatcontinental. - deosebire: climatul temperat-oceanic este caracterizat prin precipitatii bogate (1 GOO-2000 mm/an), Tn timp ce Tn climatul temperat-continental precipitatiile sunt reduse (sub 500 mm/an Tn nord si sub 300 mm/an Tn sud), cazand Tndeosebi vara, sub forma de averse; - deosebire: climatul temperat-continental este caracterizat prin prezenta vantului local Crivatul, care nu se manifests Tn climatul temperat-oceanic. E.- are fundamentul de varsta precambriana, larg boltit, si altitudinile sunt cuprinse Tntre -28 m (Tn regiunea Marii Caspice, Tn sud) si 463 m (Colinele Timan, Tn nord); - a fost modelata de ghetarii de calota, pleistoceni. Varianta 81 A.1. B - Portugalia; C - Grecia.2. 9-Minsk;10-Viena. B.1. Dublin; 2. D; 3. Moscova. C.1-d; 2-c; 3-b; 4-c; 5-b. D.- deosebire: Muntii Carpati se desfasoara sub forma unui arc de cere, pe cand Muntii Ural se desfasoara pe directia N-S;

- deosebire: Muntii Carpati s-au format tn ciclul alpin (orogeneza alpina), pe cand Muntii Ural s-au format Tn ciclul hercinic (orogeneza hercinica); - asemanare: ambele unitati prezinta relief glaciar. E.- Italia define jumatate din monumentele de arta ale lumii aflate Tn patrimoniul UNESCO; - potentialul turistic natural foarte variat favorizeaza practicarea celor mai importante tipuri de turism: balnear-maritim, montan si de cura balneara. Varianta 82 A.1. C-Austria; E-Suedia;2. 7 - Varsovia; 8 - Bruxelles. B.1. Belarus; 2, A; 3. monarhie. C.1 -d;2-c;3-b;4-c;5-a. D.- deosebire: fn Danemarca este o clima temperat-oceanica, iar Tn Grecia este o clima mediteraneand; - deosebire: precipitatlile medii anuale sunt mai ridicate (800-1000 mm) si repartizate uniform Tn timpul anului Tn Danemarea si mai reduse (cca. 500 mm), repartizate neuniform Tn timpul anului Tn Grecia; - deosebire: amplitudinile termice medii sunt mai ridicate Tn Grecia decat Tn Danemarca. E.- climatul subpolar si polar; - mediul de tundra si ghetarii. Varianta 83 A.1. C - Portugalia; J - Belgia;2. 4- Helsinki; 6 - Paris. B.1.D;2. B - Islanda; 3. 3. C.1 - b; 2 - b; 3 - a; 4 - b; 5 - d. D.- deosebire: Muntii Alpi au fost format! de orogeneza alpina Tn Mezozoic si Neozoic, iar Munt,ii Ural au fost format! de orogeneza hercinica Tn Paleozoicul tarziu; - deosebire: Muntii Alpi prezinta orientare generala est-vest, iar Muntii Ural au orientare generala nordsud; - asemanare: si Muntii Alpi si Muntii Ural prezinta sisturi cristaline cu intruziuni granitice. E.- clima temperat-continentala cu precipitatii reduse (sub 500 mm/an); - relieful de campie, coline si podisuri joase. Varianta 84 A.1. F -Austria; J - Luxemburg;2. 6 - Bruxelles; 7 - Helsinki. B.1.B;2.5;3. E. C.1-c;2-a;3-b;4-b;5-b. 0.-deosebire: Statui marcat cu E (Spania) are clima subtropical^, continentala Tn centru si temperatoceanica, pe cand statui marcat cu H (Belarus) are clima temperat-continentala; - deosebire: temperaturiie medii sunt de 14-18 C fn Spania, pe cand Tn Belarus, temperaturile medii sunt de 5-8 C; - deosebire: Tn Spania predomina' circula{ia oceanic^ si mediteraneanS, pe cand Tn Belarus circulate continentals. E.- nivelul de trai si speran(a medie de viatS sunt ridicate; - comportamentul demografic modern, caracterizat prin natalitate redusS, etc.

Varianta 85 A.1. D - Norvegia; J - Bulgaria;2. 7 - Helsinki; 15 - Praga. B.1. Dunarea;2. C; 3. Berlin. C.1-c;2-b;3-b;4-b;5-b. D.- deosebire: m Irlanda se Tntalneste o clima temperat-oceanica, iar fn Grecia o clima j subtropical (mediteraneana); - deosebire: Tn Irlanda precipitate sunt abundente, de 1000 - 2000 mm/an si repartizate uniform Tn timpul anului, iar Tn Grecia cantitatile de precipitatii sunt cu mult mai mici (600 - 900 mm/an) si cad predominant toamna si iama; - deosebire: amplitudinile termice anuale sunt mai man (18-20 C) Tn Grecia si reduse (15-17 C)Tn Irlanda. E.- relieful montan, accidental; - densitatea redusa a populatiei si asezarilor umane deservite de reteaua feroviara Varianta 86 A.1. F - Lituania; G - Ungaria; 2.10-Moscova; 12-Riga. B.1. Sena; 2. Budapesta; 3. C. C.1-d;2-d;3-b;4-b;5-a. D.- asemanare: atat Muntii Carpati cat si Muntii Pirinei sunt mun|i tineri, format! de orogeneza alpina; ' - asemdnare: Tn ambele unitati relieful glaciar este bine reprezentat; - asemanare: atat Muntii Pirinei cat?i Muntii Carpati prezinta sisturi cristaline cu intruziuni granitice. E.1. energie eoliana, maree-motrica;2. Olanda, Franta. Varianta 87 A.1. A - Bulgaria; G - Republics Moldova; 2.6- Kiev; 10 - Lisabona. B.1. Tamisa; 2. Minsk; 3. D. C.1 - b; 2 - d; 3 - c; 4 - d; 5 - c. D.- deosebire: Muntii Alpii Scandinaviei s-au format Tn orogeneza caledoniana, spre deosebire de Mun{ii Alpi, care s-au format Tn orogeneza"talpina; - deosebire; Muntii Alpii Scandinaviei au o altitudine mult mai redusa (sub 2500 m), datorita eroziunii mai mdeiungate, pe cand Muntii Alpi sunt mai Tnaiti (peste 4000 m) datorita recentei Tnaltari; - asemanare: atat Muntii Alpii Scandinaviei cat si Muntii Alpi au relief variat si depozite glaciare si periglaciare. E.- cauze etnice si religioase; - cauze economics. Varianta 88 A.1. C - Fran{a; H - Bosnia si Hertegovina;2. 4-Kiev; 15-Tallin. B.1. IbericS; 2.1; 3. Bosnia si Hertegovina. C.1-b;2-a;3-c;4-a;5-d.

0.- deosebire: fn Portugalia precipitatiile medii anuale au valori de 500-1000 mm, iarh| vestul Norveglei TnregistreazS valori mai mari de 2000 mm/an; - deosebire: fn Portugalia sunt speclfice vanturile de vest, lar fn Norvegia invazille mase de aer polar (arctic); - deosebire: Tn Portugalia este o clima temperat-oceanlcd si mediteraneana4, pe cdnd h| Norvegia este o cllmS temperat-oceanlcS si subpolarfi. E.1. cfirbunl; petrol;2. Ucralna; Marea Brltanle. Varianta 89 A.1. B - Regatul Unit; D - Islanda;2. 1-Atena;2-Sofia. ; B.1. Portugalia; 2. A; 3. J. C.1 -c;2-a;3-d;4-d;5-b. D.- Tn Spania climatul este oceanic ?n nord, temperat-continental Tn partea centrala si mediteranean Tn sud si est, iar Tn Ucraina domina climatul temperat-continental cu nuante excesive; - In Spania domina circulatia atmosferica din vest, pe cand Tn Ucraina domina circulatia NEsiE; - Tn Spania se Tnregistreaza 800-2000 mm de precipitatii medii anuale, pe cand Tn Ucraina se Tnregistreaza 400-600 mm. E. - conditii fizico-geogi-afice diferite: restrictii de locuire Tn Islanda (climat subpolar, calota glaciara extinsa, vulcani activi), fata de Regatul Unit unde conditiile habituate sunt favorabile (climat oceanic, resurse naturale valorificabile); - imperiu colonial Tn trecut, stat cu economie puternic dezvoltata si pol de emigrare Tn prezent, explica densitatea mare a populatiei Regatului Unit fata de Islanda cu resurse naturale si pozitje geografica izolata, ceea ce au determinat limitarea activitatilor economice si implicit un grad scazut al densitatii populatiei.

Varianta 90 A.1. A - Islanda; H - Suedia;2. 2 - Minsk; 10 - Sarajevo. B. 1. Elvefja; 2. Balcanica; 3. J. C.1-b;2-b;3-c;4-c;5-d. D.- deosebire: climatui Irlandei este temperat-oceanic, Tn (imp ce Italia are un clima: mediteranean; - deosebire: Irlanda beneficiaza de cantitati mari de precipitatii, distribute uniform de-s lungul anului (peste 1000 mm/an), iarTn Italia precipita{iile cad aproape exclusiv iarna, valorile medii anuale nu depasesc 1000 mm; - asemanare: amplitudinile termice anuale au valori mici Tn ambele state. E. prezenja climatului subpolar cu temperaturi scazute si vanturi puternice; - condifii improprii pentru agriculture, solurile avand o fertilitate scazuta. Varianta 91 A.1. C - Suedia; E - Islanda;2. 1 - Oslo; 12 - Bratislava.

B.1. Sena;2. Belarus; 3. J. C.1-d;2-d;3-a;4-d;5-d. 0.- deosebire: Tn Peninsula Scandinava relieful major s-a format Tn etape tectonice diferite (Scutui Baltic format Tn Precambrian, acoperit Tn prezent de Campia Nord-Europeana, Podisul Finlandei, Podisul Suediei, Muntii Scandinavi format,! Tn orogeneza caledonica), iar Tn Peninsula Italica relieful s-a format Tn orogeneza alpina (Muntii Apenini s.a.); - deosebire: Tn Peninsula Scandinava predomina altitudinile mai mici de 500 m (campii, podisuri si dealuri joase), pe cand Tn Peninsula Italica predomina altitudinile mai mari de 500 m (munti si dealuri Tnalte); - deosebire: Tn Peninsula Scandinava este prezent relieful glaciar, reprezentat prin vai glaciare, fiorduri, morene, sandre s.a., pe cand Tn Peninsula Italica este prezent relieful vulcanic, reprezentat prin craterele vulcanilor stinsi si prin vulcani activi (Vezuviu). E.- introduce etajare climatica prin altitudine; - prin orientarea muntilor iau nastere bariere climatice. Varianta 92 A.1. A - Norvegia; B - Slovacia;2. 5-Lisabona; 13-Kiev. s B.1.D;2. 4; 3. 14. C.1 - b; 2 - b; 3 - a; 4 - b; 5 - a. D.- deosebire: statului marcat, pe harta, cu litera F (Marea Britanie) are climat temperat-oceanic, pe cand statui marcat, pe harta, cu litera H (Federatia Rusa) are climat temperat-continental si subpolar Tn nord; - deosebire: Tn statui marcat, pe harta, cu litera F bat vanturile de vest, iar Tn statui marcat, pe harta, cu litera H bat crivatul si vanturile reci, polare; - deosebire: valoarea cantitEp anuale de precipitatii este mai mare Tn statui marcat, pe harta, cu litera F (1000 - 2000 mm/an), Tn timp ce Tn statui marcat, pe harta, cu litera H valoarea cantitatii anuale de precipitatii este mult mai mica (500 -1000 mm/an si chiar sub 500 mm/an). E.- relieful este accidental si acoperit de ghetari; - substratul prezinta gheturi perene. Varianta 93 A.1. D - Franfaj F - Muntenegru;2. 4 - Bruxelles; 6 - Lisabona. B.1.Elveiia;2. Kiev; 3. D. ' ' ' . * C.1-b;2-d;3-b;4-b;5-c. D.- deosebire: statul marcat cu A (Suedia) are clima prepolara (subpolara) Tn nord si temperat-oceanica, pe cand statul marcat cu D (Franta) are o clima temperat-oceanica si mediteraneana; - deosebire: iernile sunt mai aspre Tn Suedia decat Tn Franta. - deosebire: Tn Franta bat Vanturile de Vest si Mistralul, pe cand Tn Suedia bat Vanturile de Vest si polare. E.- maslinul si vita de vie;

- doua state: Italia si Grecia Varianta 94 A.1. A - Finlanda; I - Polonia;2. 6 - Moscova; 12 - Roma. B.1.E;2. 1;3. Suedia. C.1 - c; 2 - c; 3 - c; 4 - c; 5 - b. D.- Muntii Penini s-au format Tn orogeneza caledonica, iar Muntii Caucaz Tn orogeneza alpina; - Muntii Penini nu depasesc altitudinea de 900 m, Tn timp ce altitudinea Muntilor Caucaz depaseste 5000 m (Vf. Elbrus, 5642 m). - Spre deosebire de Muntii Penini, Tn Muntii Caucaz este specific relieful glaciar. E.- densitatea medie a populatiei este mai mare Tn Olanda (peste 300 loc/km2) decat Tn Islanda (2,7 loc/km2) datorita pozitiei geografice, climatului mult mai favorabil extinderii oicumenei Tn Olanda decat Tn Islanda si reliefului predominant de campie Tn Olanda comparativ cu eel muntos Tn Islanda; - un alt factor este aportul migratoriu mare Tn Olanda comparativ cu Islanda. Varianta 95 A.1. B - Lituania; J - Portugalia;2. 1 - Reykjavik; 2 - Dublin. B.1. E;2. Zagreb; 3. Olanda. C.1 - b; 2 - b; 3 - c; 4 - d; 5 - a. D.- deosebire: statul marcat pe harta cu litera A (Ucraina) are un climat temperat-continen-tal, pe cand statul marcat cu litera I (Marea Britanie) are un climat temperat-oceanic; - deosebire: precipitape medH anuale sunt mai ridicate (peste 1000 mm/an) si repartizate uniform Tn timpul anului Tn Marea Britanie, si mai reduse (300-500 mm/an), repartizate neuniform m timpul anului (cad predominant vara, sub forma de averse) Tn Ucraina; - deosebire: amplitudinile termice anuale sunt mai man (25-26 C) Tn Ucraina si reduse (16-18 C) Tn Marea Britanie, E.- prezenja vulcanilor activi Tn Europa Sudica se datoreaza divizarii scoartei terestre (placa tectonica africana si cea eurasiatica), printr-o falie transformanta; - doua exemple de vulcani activi: Etna, Vezuviu. Varianta 96 A.1. C - Grecia; F - Islanda;2. 1 - Varsovia; 14- Kiev. B.1.4; 2. !;3.Atena. C.1 -b;2-a;3-c;4-c;5-b. D.- deosebire: Tn Europa de Nord temperaturile medii sunt scazute (Tntre -5 si 0 C), pe cand Tn Europa de Sud temperaturile medii sunt de 14-18 C. - deosebire: Tn Europa de Nord este o clima temperat-oceanica si subpolara, pe cand In Europa de Sud este o clima mediteraneana si temperat-oceanica; - deosebire: Tn Europa de Nord, iar Tn Europa de Sud bat vanturi calde de origine nord africana si austru. E.1. relieful cu altitudini mici si climatul temperat-continental; 2. Ucraina, Moldova.

Varianta 97 A.1. D-ltalia; I - Olanda;2. 3 - Praga; 9 - Minsk. B.1. B-Iberica; 2. Vilnius; 3. Tamisa. C.1-a;2-b;3-c;4-d;5-d. D.- deosebire: Tn Italia clima este mediteraneana, iar Tn Marea Britanie este tempera:-oceanica; - deosebire: Tn Italia precipitatiile sunt sarace vara si bogate iarna, iar Tn Marea Britane | ele sunt bogate tot timpul anului; - deosebire: Tn Italia temperaturile medii pe anotimpuri sunt Tn jur de 10 C iarna si peste | 25 C vara, iar Tn Marea Britanie de ~5 C Tn sezonul rece si 20 C Tn eel cald. E.- latitudinea mare; - Tn Cuaternar a fost afectata de glaciatiune. Varianta 98 A.1. D - Macedonia; H - Finlanda;2. 2 - Tallin; 9 - Paris. B.1, Chisinau; 2. C; 3. Atlantic. C.1-d;2-a;3-d;4-c;5-d. D.- deosebire: Tn Arhipelagul Britanice clima este temperat-oceanica, iar tn Peninsula Italic^ este mediteraneana; - deosebire: Tn Arhipelagul Britanic precipita{iile sunt bogate (800-2000 mm), iar Tn Peninsula Italica precipitatiile sunt sarace (200-800 mm); - deosebire: Tn Arhipelagul Britanic temperaturile medii anuale sunt de 7-12 C, pe cand Tn Peninsula Italica temperaturile medii anuale sunt de 14-18 C. E.- relieful malt care genereaza precipitatii bogate; - panta mare a cursurilor. Varianta 99 A.1. B - Spania; F - Germania;2. 5 - Stockholm; 11 - Belgrad. B.1. G;2. Rusia; 3. Londra. C.1 - d; 2 - c; 3 - b; 4 - b; 5 - c. D.- deosebire: Tn Peninsula Scandinava sunt influente climatice oceanice si nordice, iar i-,| Peninsula Balcanica sunt influente mediteraneene; - deosebire: Tn Peninsula Scandinava temperaturile sunt scazute Tntre -5 si 6 C, iar i-1 Peninsula Balcanica sunt temperaturi Tntre 12 si 15 C. - deosebire: Tn Peninsula Scandinava precipitatii medii sunt Tntre 500-2000 mm/an, iar| Tn Peninsula Balcanica sunt precipitatii de 500-100 mm/an. E.- relieful predominant de campie si podis favorabil dezvoltarii antropice; - climatui propice temperat-oceanic. Varianta 100 A.1 . J - Irlanda; E - Grecia; 2.7 - Sarajevo; 13 - Varsovia. \

B.1.lberica;2. F;3. 3. C. 1 -d;2-c;3-b;4-c;5-a. D. - deosebire: fn statui F (Rusia europeana) predomina campiile, iarfn I (Spania) predomin relieful malt de podisuri si munti; - deosebire: Tn statui F (Rusia europeana) relieful este de varsta precambriana, hercinic si alpina, pe cand Tn statui I (Spania) relieful este de varsta hercinica si alpina; - deosebire: Tn statui F (Rusia europeana) altitudinile sunt mai mici (1638 m Tn Mur Ural), iar Tn I (Spania) sunt mai mari (3478 m Tn Sierra Nevada si 3404 m Tn Pirinei)., E. 1. energie eoliana, maree-motrica; 2. Olanda, Franta.

Subiectul II
Varianta 1 A. 1. E - Podiul Somean; F - Podiul Brladului; 2. 8 - Motru; 11 - Someul Mic. B.1.C;2. B;3. 5. C.1.d;2.d;3. b;4. b; 5.d. D.- deosebire: altitudinile Munilor Apuseni se situeaz sub 2.000 m, n timp ce muntii Grupei Parng depesc frecvent 2.000 m, chiar 2.500 m; - deosebire: altitudinea maxim este de 1.849 m n Munii Apuseni (Vf. Bihor) i de 2.519 m n Grupa Parng (Vf. Parngu Mare); - deosebire: n Grupa Parng este bine dezvoltat relieful glaciar, iar n Munii Apuseni lipsete relieful glaciar, fiind bine reprezentat relieful carstic; - deosebire: gradul de fragmentare este mai mic n Grupa Parng i mai mare n Muntii Apuseni datorit prezenei depresiunilor-golf", a densitii reelei hidrografice. E.n Carpaii Orientali sunt numeroase centre ale industriei produselor lactate datoita creterii bovinelor pentru lapte pe baza punilor, datorit tradiiilor legate de prelucrarea laptelui i obinerea unor produse renumite la nivel naional. Se accept orice alt formulare care pstreaz acelai sens cu ideile menionate n ba^m.Se accept orice alt rspuns corect. Varianta 2 A.1. B - Munii Apuseni, D - Podiul (Piemontul) Getic; 2. 1 - Timioara, 6 - Braov. B.1.H; 2.4; 3. E. C.1.d;2.a;3.b;4. b; 5. b. D.- deosebire: relieful Munilor Banatului s-a format pe roci predominant cristaline si sedimentare

(calcare), n timp ce relieful Grupei Nordice a Carpailor Orientali s-a format pe roci cristaline, vulcanice i sedimentare cutate (fli); - deosebire: altitudinea maxim n unitatea Munii Banatului este de 1.446 m in (Munfl Semenic), iar n Grupa Nordic a Carpailor Orientali ajunge la 2.303 m (Munii Rodnei); - deosebire: Munii Banatului se prezint sub forma a dou sectoare, unul n est, mai nalt, orientat N-S i altul n vest, fragmentat, cu nlimi sub 1.100 m, iar Grupa Nordic a Carpai;or Orientali se remarc prin dispunerea sub form de trei iruri paralele cu alctuire petrografica specific, orientate NV-SE; - deosebire: n Munii Banatului este bine dezvoltat relieful petrografic format pe calcare (carstic), iar n Grupa Nordic a Carpailor Orientali este prezent relieful glaciar. E.1, Carpaii, prin altitudini ridicate, temperaturile sczute, precipitaiile abundente, durata mare a perioadei de nghe, pantele abrupte, stratul subire de sol determin condiii puin favorable pentru aezrile umane, n general, l pentru densitate mare, Tn special - 2p; 2. La latltudirea Romniei, micarea general a aerului se produce, preponderent,de la vest spre est, determinnd: repartiia descresctoare a precipitaiilor de la vest la est; diminuarea caracterului oceanic i accentuarea continentallsmulul. Tn vest, precipitaiile medii anuale se situeaz la 630 mm/an, n timp ce n est, la aceeai latitudine, precipitaiile medii anuale ajung la valoarea de 400 - 500 mm/an, Relieful, prin altitudine i orientarea culmilor, constituie o barier in calea maselor de aer oceanice bogate Tn precipitaii. Influenele oceanice nu depesc barlafl Carpailor Orientali Varianta 3 A.1. E - Grupa Parng, G - Cmpia Brganului; 2. 7 - Jijia; 11 - Bega. B.1. B; 2. 9; 3. Munii Banatului. C.1. b;2.d;3.d;4.a;5.a. D.- asemnare: ambele uniti s-au format prin cutarea scoarei terestre; - asemnare: altitudinile sunt mari, depind 2.000 de metri n ambele grupe; -asemnare: prezena reliefului glaciaratt n Grupa Retezat-Godeanu ct i n Grupa Fgra; - deosebire: Grupa Fgra se prezint sub forma a dou culmi principale: culmea nordic, masiv, cu altitudini de peste 2000 m i culmea sudic-, avnd altitudini sub 2000 m, fragmentat de reeaua hidrografic, iar n Grupa Retezat-Godeanu culmile sunt paralele, desprite prin reeaua hidrografic; - deosebire: n Grupa Retezat-Godeanu sunt forme de relief carstic, care nu sunt specifice grupei Fgra. E.1. Potenialul hidroenergetic al rurilor este mai mare n cursul superior (n zona de munte), datorit pantei accentuate care determin o vitez mare, dublat de for; amenajrile hidroenergetice sunt propice n zonele de munte pentru c albia este ngust i adnc, rocile sunt foarte dure, rezistnd presiunii unui mare volum de ap, iar fora apei n cdere asigur funcionarea turbinelor care produc energie electric; majoritatea hidrocentralelor au fost construite n regiuni montane: Porile de Fier I i II, Vidraru, hidrocentralele de pe Bistria. n zonele de cmpie, amenajrile hidroenergetice sunt dificile datorit pantei slabe, vitezei reduse de curgere i solurilor sedimentare cu duritate sczut i permeabilitate mare - 2p; 2. Aezarea Romniei pe 5 de latitudine i influenele exterioare determin diferene de temperatur ntre regiunile sudice i cele nordice. Datorit dispunerii latitudinale, temperatura medie anual scade

de la sud la nord cu aproximativ 2,5C, ceea ce reprezint un gradient normai de scdere latitudinal a temperaturii. La aceast diferen se adaug influena reliefului, diferit ca altitudine n sud, unde este prezent treapta de cmpie (pn la 300 m altitudine), fa de regiunea nordic, marcat de prezena treptei de muni, cu nlimi ce se ridic la 2.000 m - 2p. Varianta 4 A.1. A - Carpaii Maramureului i ai Bucovinei, E - Subcarpaii Moldovei; 2. 3 - Suceava, 5 - Giurgiu. B.1.F;2.D;3.2. C.1.d;2, c; 3. c;4. a; 5. a. D.- deosebire: altitudinea maxim ajunge la 2509 m n grupa Retezat-Godeanu (Vf. Peleaga) i la doar 1849 m n Munii Apuseni (vf. Bihor - M. Bihor); -deosebire: calcare i relief carstic n Munii Apuseni i isturi cristaline n Grupa Retezat-Godeanu. - asemnare: ambele uniti montane s-au format n orogeneza alpin. E.1. Alunecrile de teren se produc datorit existenei pantei i a prezenei argilei i/sau a marnei n substrat. Se adaug climatul continental, cu ploi neregulate, toreniale sau ndelungate, cu topiri brute de zpad, alternnd cu perioade de secet, cnd terenurile argiloase se usuc. 2. Podiul Dobrogei este cea mai veche unitate de relief a rii datorit prezenei isturilor verzi n Podiul Casimcei l orogenezei hercinice prin care s-a format Masivul Dobrogei de Nord. Varianta 5 A.1. F - Podiul Brladului; H - Grupa Retezat-Godeanu; 2. 3 - Tg. Mure, 6 - Craiova. B.1.E;2. H;3.G. C.1. a; 2. c; 3. b; 4. c; 5. d. D.- deosebire: climat de dealuri n unitatea C i climat de munte n unitatea H; - deosebire: temperatura medie anual este de 6-8C n unitatea C i de 0-6C n unitatea H; - deosebire: cantitatea medie anual de precipitaii este de 600-800 mm n unitatea C i de 800-1200 mm n unitatea H. E.- Dunrea - prin cantitatea mare de aluviuni transportate i depuse n mare - 2p; - Marea Neagr, prin mareele cu amplitudine redus i prezena curenilor circulari - 2p. Varianta 6 A.1. C - Munii Banatului, F - Carpaii Maramureului i ai Bucovinei; 2. 3 - Suceava; 4 - Vaslui. B.1.H;2. E; 3. G. C.1.c;2. b;3.c;4.d;5. b. D.- deosebire: Grupa Sudic are altitudinea maxim mai mare (Munii Ciuca-1954 m) dect Munii Apuseni (Munii Bihor-1849 m); - deosebire: n Munii Apuseni este bine reprezentat relieful carstic, iar n Grupa Sudic specific este relieful pe gresii i conglomerate; - asemnare: ambele uniti au structur de orogen, fiind formate prin cutarea scoarei n timpul

orogenezei alpine. E.1. densitatea redus a populaiei n unitatea de relief marcat, pe hart, cu litera H (Grupa RetezatGodeanu) se datoreaz climatului montan (temperaturi sczute, precipitaii abundente, vnturi puternice), reliefului (nlime, pante accentuate), solurilor puin fertile, vegetaiei de pdure dominante. 2. amplasarea unui combinat al metalurgiei neferoase n oraul marcat, pe hart, cu numrul 1 (Tulcea) se datoreaz importului de bauxit, prelucrat ntr-un ora-port la Dunre, ceea ce confer rentabilitate produciei de alumin, prin transportul produselor pe calea apei, considerat cel mai ieftin. Varianta 7 A.1. D - Podiul Trnavelor, G - Subcarpaii Getici; 2. 2 - Prahova, 4 - Vedea. B.1.H;2.B;3. Bihor. C.1. c; 2. a; 3. d; 4. c; 5. a. D.Deosebiri: - n Podiul Trnavelor este caracteristic un climat de dealuri i podiuri, n timp ce n Cmpia Olteniei etajul climatic specific este cel de cmpie; - n Cmpia Olteniei temperaturile medii anuale au valori de 10-11 C, n timp ce n Podiul Trnavelor sunt mai sczute fiind de 6-9 C; - n cmpia Olteniei sunt caracteristice influene climatice submediteraneene care determin un climat mai blnd, n timp ce n Podiul Trnavelor se resimt influene climatice oceanice care determin un climat moderat termic i umed. E.- amenajri hidroenergetice (Porile de Fier I i II) - 2p; - important coridor de transport fluvial ce asigur legtura dintre Marea Neagr i Marea Nordului, prin intermediul Canalului Dunre-Main-Rhin Varianta 8 A.1. F - Podiul Mehedini; H - Dealurile Silvaniei; 2. 3 - Jijia; 6 - Criul Alb. B.1. scandinavo baltice; 2. Dmbovia; 3. E. C.1.c;2. b;3.d;4.a;5. a. D. Deosebiri: r Podiul Dobrogei este o unitate complex geologic i geomorfologic. Geologic s-a conturat n urma mai multor orogeneze (baikalian, hercinic), iar sectorul sudic s-a format prin sedimentare. Subcarpaii Getici constituie, ns, genetic o unitate uniform care s-a format prin cutarea depozitelor sedimentare acumulate la exteriorul Carpailor, ntr-o ultim etap de nlare a acestora (finalul orogenezei alpine); - n Subcarpaii Getici predomin rocile sedimentare friabile (pietriuri, nisipuri, gresii), n timp ce n Podiul Dobrogei se ntlnesc roci variate (granie, isturi verzi, calcare sarmatice, loess, pietriuri, nisipuri); - Subcarpaii Getici au altitudini mai mari (altitudinea maxim este 1218 m n Vrful Chiciora), comparativ cu Podiul Dobrogei (unde altitudinea maxim este de 467 m n Vrful Greci din Munii Mcinului).

E.1. La Bod, n depresiunea Braov, s-a nregistrat n 25 ianuarie 1942 temperatura minim absolut din Romnia, de -38,5 C datorit manifestrii fenomenului de inversiune termic caracteristic depresiunilor intramontane; 2. Pdurile lipsesc n Brgan deoarece cantitile anuale ale precipitaiilor czute sunt insuficiente dezvoltrii vegetaiei arborescente. Varianta 9 A.1. D - Subcarpaii Getici, E - Podiul Somean; 2. 3 - Deva, 6 - Piatra-Neam. B.1. Jijia; 2. F;3.B. C.1.a;2. c; 3. c;4. d; 5. c. D.Deosebiri: - Cmpia de Vest are un climat de cmpie, pe cnd n Subcarpaii Moldovei este caracteristic un climat de dealuri i podiuri; - n Cmpia de Vest cantitatea anual de precipitaii are valori mai mici de 600 mm, n timp ce n Subcarpaii Moldovei valorile sunt cuprinse ntre 600 i 850 mm; - n Cmpia de Vest se resimt influene climatice oceanice care determin un climat umed i moderat termic, n timp ce n Subcarpaii Moldovei se resimt influene climatice de ariditate care accentueaz gradul de continentalism. E.1. situarea la rmul Mrii Negre, favoriznd dezvoltarea unor activiti economice complementare (transport maritim, comer, petrochimie, antier naval); 2. n Brgan sunt frecvente lacurile cu ap srat deoarece valorile ridicate ale temperaturilor, cu precdere n timpul verii, permit manifestarea fenomenului de evapotranspiraie. Pe de-o parte, apa lacurilor se evapor n cantiti mari favoriznd salinitarea apei, pe de alt parte, prin capilaritate srurile din sol ajung la suprafa favoriznd srturarea solurilor sau a pnzei freatice. Varianta 10 A.1. A - Grupa Retezat-Godeanu, G - Cmpia Olteniei; 2. 1 - Clrai; 2 - Ploieti. B.1. cutarea sedimentelor; 2. F; 3. Mehedini. C.1. d; 2. d; 3. b; 4. c; 5. d. D.Deosebiri: - Cmpia Olteniei are un climat de cmpie, iar n Podiul Brladului se ntlnete un climat de dealuri i podiuri; - n Cmpia Olteniei sunt prezente influene climatice submeditaraneene, care determin un climat blnd, pe cnd n Podiul Brladului sunt prezente influene climatice de ariditate care sporesc gradul de continentalism; - n Cmpia Olteniei bate Austrul, iar n Podiul Brladului iarna bate Crivul. E.1. unicitatea Mrii Negre const n existena a dou straturi distincte de ap: unul la suprafa, cu o grosim,e de aproximativ 180-200 m, salinitate de 18-19 la mie, oxigenat, care asigur existena vieuitoarelor, i alt strat la adncimi mai mari de 200 m, lipsit de oxigen, bogat n hidrogen sulfurat, gaz toxic, care nu favorizeaz existena vieuitoarelbr.

2. Cmpia de Vest este o important regiune agricol deoarece n cadrul ei se ntlnesc soluri fertile, molisoluri cu un coninut ridicat de humus i soluri aluvionare (de lunc) cu umiditate ridicat care favorizeaz cultura plantelor. Varianta 11 A.1. E - Cmpia Olteniei; F - Munii Poiana Rusca; 2. 9 - Trnava Mare; 11 - Ialomia. B.1. 6 (Brila); 2. Podiul Brladului; 3. E (Cmpia Olteniei). C.1. a; 2. c; 3. a; 4. c; 5. c. D.- asemnare: att pe grindurile din Delta Dunrii ct i n sudul Cmpiei Olteniei apar dune de nisip; - deosebire: n timp ce Cmpia Olteniei este, n cea mai mare parte, o cmpie de terase, cu interfluvii extinse, desprite de culoarele largi de vale ale afluenilor Dunrii, Delta Dunrii are suprafee reduse de uscat, reprezentate prin grinduri i ostroave rezultate n urma acumulrii fluvio-maritime; - deosebire: altitudinile Cmpiei Olteniei sunt mai mari dect altitudinile Deltei Dunrii. n Cmpia Olteniei altitudinile sunt cuprinse ntre 200-300 m, n nord, la contactul cu Podiul Getic i circa 100 m, la contactul cu lunca Dunrii, n timp ce n spaiul deltaic altitudinea maxim este de 12,4 m pe grindul Letea (sau 47 m pe Insula Popina din complexul lagunar Razim-Sinoe). E.- vecintatea Mrii Negre asigur Romniei largi perspective pentru dezvoltarea transportului maritim i a activitilor comerciale (prin portul Constana, cel mai mare din bazinul pontic, se deruleaz aproape 2/3 din comerul exterior al Romniei, la care se adaug porturile Mangalia, Nvodari i Sulina) - 2p; - pe platforma continental a Mrii Negre sunt importante zcminte de petrol, exploatate n prezent de ctre ara noastr - 2p; Varianta 12 A.1. D - Cmpia Transilvaniei; E - Podiul Sucevei; 2. 2 - Sibiu; 6 - Baia Mare. B.1. 5 (Ploieti); 2. sedimentare; 3. 8 (Mure). C.1.b;2. b; 3. c;4.d;5.d. D.- deosebire: Podiul Dobrogei primete influene climatice de ariditate, n timp ce Carpaii Meridionali de la vest de Olt primesc att influene climatice oceanice ct i influene climatice submediteraneene; - deosebire: n Podiul Dobrogei temperatura medie anual este cuprins ntre 10-11 C, n timp ce, n Carpaii Meridionali de la vest de Olt temperatura medie anual este cuprins ntre 6 i 0 C; - deosebire: n Podiul Dobrogei cantitatea de precipitaii este cuprins ntre 400-500 mm/an, n timp ce n Carpaii Meridionali de la vest de Olt acestea sunt cuprinse ntre 800-1400 mm/an. E.- regimul climatic periglaciar, respectiv fenomenele de nghe-dezghe (gelifracie) care genereaz degradri de tipul potecilor de vite", procesele nivale i avalanele, care genereaz nie nivale, culoare de avalane etc. - 2p; - factorul antropic, fie prin suprapunatul produs de turmele de ovine, fie ca urmare a intensificrii turismului montan prin aciuni necontrolate de degradare (nerespectarea potecilor, campare, foc etc.) 2p. Varianta 13

A.1. D - Carpaii de Curbur; G - Munii Banatului; * 2. 1 - Deva; 5 - Ploieti. B.1. Bucureti; 2. C (Podiul Trnavelor); 3. H (Podiul Dobrogei de Nord). C.1.a;2. c; 3. d; 4. b; 5. c. D.- deosebire: Munii Apuseni primesc influene climatice oceanice, n timp ce Podij] Dobrogei de Nord primete influene climatice de ariditate i influene climatice pontice; - deosebire: n Munii Apuseni temperaturile medii anuale sunt cuprinse ntre 6 i 0 C. n timp ce n Podiul Dobrogei de Nord temperaturile medii anuale sunt cuprinse ntre 10 i 11 C: - deosebire: n Munii Apuseni precipitaiile multianuale sunt cuprinse ntre 800 i 1400 mm, n timp ce n Podiul Dobrogei de Nord acestea sunt cuprinse ntre 400-600 mm. E.- masivitatea redus a Munilor Apuseni i a Munilor Banatului se explic prin faptul c aceste grupe de muni au fost fragmentate tectonic de liniile de falie care au creat zonele coborte (depresiunile ce separ principalele culmi muntoase) - 2p; - lipsa reliefului glaciar n Carpatii de Curbur se explic prin altitudinea lor redus (sub 2000 m) -2p. Varianta 14 A.1. E - Podiul Somean; G - Cmpia Brganului; 2. 4 - Trgu-Jiu; 5 - Sfntu Gheorghe. B.1. Timi; 2. H; 3. A (Podiul Dobrogei de Sud). C.1.d;2. d;3. b; 4. c; 5. d. D.- asemnare: att Munii Banatului ct i munii din Grupa Fgra s-au format prim cutarea scoarei n orogeneza alpin i au avut o evoluie comun pn la sfritul Neogenuiui (dovad fiind suprafeele de modelare ciclic concordante), iar n alctuirea lor predomin formaiunile cristaline; - deosebire: altitudinile munilor din Grupa Fgra sunt mult mai mari dect ale Munilor Banatului. Altitudinea maxim n Munii fgra este de 2544 m n Vrful Moldoveanu (cea mai mare din Carpaii Romneti), n timp ce altitudinea maxim a Munilor Banatului este de 1446 m (Vrful Piatra Goznei din Munii Semenic); - deosebire: n Grupa Fgra apare un relief glaciar complex i spectaculos, la altitudini de peste 1800 m, cu circuri, praguri, custuri, vi glaciare, morene etc, n timp ce n Munii Banatului, din cauza altitudinilor lor reduse, relieful glaciar lipsete. E.- Cmpia Brganului (i Brilei) este o cmpie tabular, neted, cu interfluvii ntinse (pe care apar forme de relief specifice loessului) desprite de vile largi cu lunci extinse ce condiii favorabile pentru culturile de cmp (cereale, plante tehnice, legume etc.) - solurile fertile (predominant cernoziomuri din clasa molisolurilor) i climatul blnd (cu o durat mare a intervalului cu temperaturi pozitive i cu o durat mare a strlucirii soarelui) sunt factori care favorizeaz culturile agricole - 2p. Varianta 15 A.1. A - Carpaii Moldo-Transilvani; F - Podiul Sucevei; 2. 9 - Criul Repede; 10 - Trnava Mic. B.1. B (Grupa Fgra); 2. lai; 3. A (Carpaii Moldo-Transilvani). C. Se acord 10 puncte, cte 2 puncte pentru fiecare rspuns corect, astfel:

1.b;2. c; 3. d;4. d; 5. c. D.- deosebire: Cmpia Transilvaniei are un climat de dealuri joase cu influene climatice oceanice, n timp ce Cmpia Olteniei are un climat de cmpie cu influene climatice submediteraneene; - deosebire: cantitatea de precipitaii n Cmpia Transilvaniei este de 600-700 mm/an, n timp ce n cmpia Olteniei sunt cuprinse ntre 500 i 600 mm/an; - deosebire: temperatura medie anual este de 8-9 C n Cmpia Transilvaniei i de 10-11 C n Cmpia Olteniei. E.- Carpaii Moldo-Transilvani (Grupa Central a Carpailor Orientali) i Subcarpaii Curbuni sunt uniti de relief cu un grad ridicat de mpdurire (munii din Grupa Central dein 40% din fondul forestier al rii), cu pduri de conifere i de amestec de foioase cu conifere (n grupa montan) i cu fag i amestec de foioase (n Subcarpaii de Curbur) crend premisele naturale favorabile pentru dezvoltarea industriei de exploatare i prelucrare a lemnului. - 2p; - Munii Fgraului prezint un mediu topografic i climatic puin ospitalier pentru populaie (sunt cei mai nali i cei mai masivi din ar) i nu sunt traversai pe ntreaga lime de nicio ap curgtoare, de asemenea, nu exist depresiuni interioare care s permit instalarea facil a aezrilor omeneti. - 2p. Varianta 16 A.1. B - Carpaii Curburii; E - Subcarpaii Getici; 2. 1 - Botoani; 5 - Baia Mare. B.1.C;2.7;3.A. C. Se acord 10 puncte, cte 2 puncte pentru fiecare rspuns corect, astfel: 1.c;2. b;3. b; 4. a; 5. b. D.- deosebire: n unitatea A (Munii Apuseni) temperatura medie anual este mai mic de 6 C, n timp ce n unitatea C (Podiul Dobrogei) temperatura medie anual este de 10-11 C i peste 11 C; -2p. - deosebire: n unitatea A (Munii Apuseni) precipitaiile medii anuale sunt mai mari de i 1200 mm/an, n timp ce n unitatea C (Podiul Dobrogei), precipitaiile medii anuale nu depesc 450 mm; - 2p. - deosebire: h unitatea A (Munii Apuseni) se resimt influene climatice oceanice, n timp ce n unitatea C (Podiul Dobrogei), se resimt influene climatice pontice i de ariditate. - 2p. E.1. prezena minereurilor complexe (polimetalice) n munii vulcanici din grupa nordic a Carpailor Orientali; * 2. prezena substratului argilos. Varianta 17 A.1. C - Delta Dunrii; E - Cmpia Olteniei; 2. 9 - Trnava Mare; 12 - Criul Alb. B.1. D;2.10; 3. C. C.1.c;2. b; 3. b; 4. a;5.d. D.- deosebire: altitudinea maxim n Podiul Mehedini ajunge la 785 m, n timp ce in, Podiul Dobrogei, aceasta ajunge doar la 467 m; - 2p. - deosebire: n Podiul Dobrogei sunt prezente o diversitate de roci, unele foarte vechi (isturile verzi caledoniene), altele mai tinere, ntre care loessul cuaternar, diversitate ce nu este prezent n Podiul Mehedini; - 2p.

- asemnare: Podiul Mehedini reprezint o unitate de orogen cu strate cutate i roci dure - isturi cristaline i calcare mezozoice, la fel ca i partea central i nordic a Podiului Dobrogei. - 2p. E.1. diversitatea structurii petrografice: roci magmatice n Munii Metaliferi i Munii Trascu, isturi cristaline n nucleul central (Munii Bihor), roci sedimentare n vestul Munilor Apuseni; 2. altitudinile reduse (altitudinea maxim 1954 m) aflate sub limita glaciaiunii cuaternare. Varianta 18 A.1. A - Munii Banatului; G - Grupa Munilor Fgra; 2. 5 - Focani; 6 - Trgu Mure. B.1. Bucegi; 2. C; 3. G. C.1.d;2.c;3. b;4.c; 5.d. D.- deosebire: clima unitii E (Cmpia Olteniei) aparine etajului climatic de cmpie, n timp ce clima unitii H (Subcarpaii Moldovei) aparine etajului climatic de dealuri nalte; - 2p - deosebire: precipitaiile medii anuale n unitatea E (Cmpia Olteniei) sunt de 600 mm/an, n timp ce precipitaiile medii anuale n unitatea M (Subcarpaii Moldovei) se situeaza ntre 700-800 mm/an; - 2p, - deosebire: n unitatea E (Cmpia Olteniei) se resimt influene submediteraneene, iar n unitatea H (Subcarpaii Moldovei) se resimt influene continentale.- 2p. E.- Tn ambele uniti de relief (Munii Banatului i Delta Dunrii), densitatea medie este sub media pe ar (89,2 loc/km, n 2006), sltundu-se ntre 25-50 loc/km2, n Delta Dunrii, chiar sub 25 loc/km2; - 2p. - relieful Munilor Banatului, fragmentat, cu suprafee cultivabile reduse i soluri putin fertile, restrnge categoria plantelor cultivabile, Iar relieful Deltei Dunrii este caracterizat prin ponderea redus a uscatului, comparativ cu suprafaa lacustr. -2p. Varianta 19 A. 1.3- Trnava Mare; 4 - Ialomia; 2. 9 - Botoani; 10 - Bucureti. B.1. Cluj Napoca; 2. Sulina; 3. E. C.1.a;2. a; 3. d;4. d; 5. b. D.- asemnare: geneza ambelor uniti de relief este legat de orogeneza alpin; - asemnare: petrografic, dominante sunt rocile din categoria metamorfice (isturi cristaline); - deosebire: n unitatea E, reprezentativ este tipul reliefului glaciar (vi glaciare, circuri glaciare, morene), pe cnd Tn unitatea C altitudinile cu aprox. 1000 m mai reduse nu au favorizat instalarea ghearilor montani i geneza reliefului glaciar. E.1. prezena substratului argilo-marnos; - 2p. 2. prezena resurselor de lignit din bazinul Motru-Rovinari.- 2p. Varianta 20 A.1.1- Someul Mare, 6 - Arge; 2. 7 - Cluj Napoca; 8 - Timioara. B.1.C;2. F;3.Vrancea. C.1.a;2.c;3.c;4. b; 5.d. D.- asemnare: geneza ambelor uniti de relief este legat de procesul de sedimentare; - asemnare: petrografic, dominante sunt rocile din categoria sedimentare (nisipuri, pietriuri, loess); - asemnare: prezena dunelor de relief (Cmpia Crei, Cmpia Olteniei).

E.- altitudinea reliefului - 2p; - poziia geografic care determin influenele climatice - 2p. Varianta 21 A.1.7-Zalu; 10-Brila; 2. 2 - Prahova; 6 - Criul Alb. B.1. Chilia; 2. Vidra; 3. Maramure. C.1.d;2.c;3.d;4. b; 5. a." D.- asemnare: att unitatea marcat, pe hart, cu litera E, ct i unitatea marcat, pe hart, cu litera H s-au format prin cutarea stratelor de roci; - asemnare: att unitatea marcat, pe hart, cu litera E, ct i unitatea marcat, pe hart, cu litera H prezint calcare n constituia litologica; - deosebire: n unitatea marcat, pe hart, cu litera E altitudinile depesc 1900 m (1954 m - Vf Ciuca), pe cnd n unitatea marcat, pe hart, cu litera H altitudinile sunt sub 1900m(1849m-Vf. Bihor). E.- Cmpia Transilvaniei este o unitate de orogen; - Cmpia Transilvaniei prezint cute diapire. Varianta 22 A.1. B - Subcarpaii Moldovei; F - Podiul Getic; 2. 9 - Sfntu Gheorghe; 10 - Clrai. B.1. Moldova; 2. C; 3. H. C.1.b;2. b;3.d;4.d;5.a. D.- deoseBire: unitatea de relief marcat, pe hart, cu litera A se ncadreaz,la etajul de clim temperatcontinental de dealuri i podiuri, pe cnd unitatea de relief marcat, pe hart, cu litera H se ncadreaz la etajul de clim temperat-continental de muni nali; - deosebire: unitatea de relief marcat, pe hart, cu litera A are temperaturi medii anuale de 8-10 C, pe cnd unitatea de relief marcat, pe hart, cu litera H are temperaturi medii anuale de 0-6 C; - deosebire: n unitatea de relief marcat, pe hart, cu litera Ase resimt influene climatice de ariditate, pe cnd n unitatea de relief marcat, pe hart, cu litera H se resimt influene climatice oceanice i submediteraneene. E.1. vnturile frecvente i puternice; 2. rentoarcerea unui segment de populaie urban spre mediul rural. Varianta 23 A.1. B - Dealurile Crasnei i Silvaniei; H - Podiul Dobrogei de Sud; 2.1- Trnava Mare; 6 - Jiu. B. 1.D;2. F;3.9. C.1.c;2.d;3. b; 4. b; 5. c. D.- deosebire: unitatea de relief marcat, pe hart, cu litera C se ncadreaz n etajul de clim temperatcontinental de cmpii i coline joase, pe cnd unitatea de relief marcat, pe hart, cu litera D se ncadreaz n etajul de clim temperat-continental de muni nali; - deosebire: n unitatea de relief marcat, pe hart, cu litera C temperatura medie anual este de 10-11 C, pe cnd n unitatea de relief marcat, pe hart, cu litera D temperatura medie anual este de 0-6 C; - asemnare: att n unitatea de relief marcat, pe hart, cu litera C, ct i n unitatea de relief marcat,

pe hart, cu litera D se resimt influene climatice submediteraneene. E.1. pantele cu expunere sudic, nsorite; 2. dezvoltarea timpurie a industriei i prezena ei n multe localiti urbane. Varianta 24 A.1. A - Podiul Sucevei; H - Podiul Mehedini; 2. 5 - Some; 6 - Dmbovia. B.1. scandinavo-baltice; 2. 7; 3. C. C.1. d; 2. b;3.d;4. b; 5.d. D.- deosebire: unitatea de relief marcat, pe hart, cu litera C se ncadreaz la etajul de clim temperatcontinental de cmpii i coline joase i litoral, pe cnd unitatea de relief marcat, pe hart, cu litera H se ncadreaz la etajul de clim temperat-continental de deaulri i podiuri - deosebire: n unitatea de relief marcat, pe hart, cu litera C temperatura medie anual este de 10-11 C i peste 11 C, pe cnd n unitatea de relief marcat, pe hart, cu litera H temperatura medie anual este de 8-10 C; - deosebire: n unitatea de relief marcat, pe hart, cu litera C se resimt influene climatice pontice, pe cnd n unitatea de relief marcat, pe hart, cu litera H se resimt influene climatice submediteraneene. E.- Marea Neagr asigur Romniei legturi comerciale pe ap cu majoritatea statelor de pe Glob; - 2p. - n platforma continental a Mrii Negre exist zcminte de hidrocarburi. - 2p VArianta 25 A.1. A - Grupa Bucegi; F - Cmpia Olteniei; 2. 9 - Oradea; 10 - Alexandria. B.1. Sibiu; 2. Vidraru; 3. H. C.1.b;2.b; 3.d;4. b; 5. b. D.- deosebire: relieful unitii marcate, pe hart, cu litera A are altitudini de peste 2500 m (Vrful Omu 2505 m), pe cnd cel al unitii marcate, pe hart, cu litera E are altitudini de sub 1400 m (Vrful Pade 1374 m); - deosebire: relieful unitii marcate, pe hart, cu litera A este format predominant din conglomerate i calcare, pe cnd cel al unitii marcate, pe hart, cu litera E este format din isturi cristaline; - deosebire: n unitatea marcat, pe hart, cu litera A exist relief glaciar, pe cnd n unitatea marcat, pe hart, cu litera E acest tip de relief lipsete. E.- prin altitudine, Munii Carpai introduc etajare climatic; - prin orientarea culmilor, Munii Carpai constituie barier natural n calea unor mase de aer. Varianta 26 A.1. E - Munii Poiana Rusca; G - Podiul Dobrogei de Sud; 2. 2 - Criul Alb; 3 - Ialomia. B.1. D; 2. Criul Repede; 3. A. C.1.a;2.d;3.d;4.a; 5.d. D.- asemnare: ambele uniti, F - Cmpia Olteniei i G - Podiul Dobrogei de Sud, au temperaturi medii

anuale de 11 i 10 C; - asemnare: etajul climatic n ambele uniti este de cmpie, dealuri i podiuri joase (sub 300 m); - deosebire: precipitaiile anuale sunt mai mari de 600 mm/an n Cmpia Olteniei dect n Podiul Dobrogei de Sud (suo^OO mm/an), iar influenele climatice n Cmpia Olteniei sunt submediteraneene, iar n Podiul Dobrogei de Sud sunt temperat-continentale i pontice. E.1. cile ferate magistrale pornesc toate din Bucureti spre extremitile teritoriului rii, direcia lor fiind impus de poziionarea i configuraia reliefului carpatic, care impune reelei feroviare textura radiar-concentric, cu dou inele legate prin ci ferate transcarpatice; 2. marea varietate petrogrfica. Varianta 27 A.1. D - Munii Apuseni; G - Cmpia Moldovei; 2. 8 - Cluj Napoca; 10 - Timioara; B.1.C;2. Barcu;3.7. C.1. a; 2. a; 3. b; 4. a; 5. b. D.- asemnare: (H - Grupa de Nord a Carpailor Orientali; D - Munii Apuseni), ambele uniti montane sau format prin cutare n orogeneza alpin, n Apuseni exist roci sedimentare, vulcanice i isturi cristaline la fel ca i n Grupa de Nord a Carpailor Orientali; - deosebire: altitudinile sunt mai mari n Grupa de Nord a Carpailor Orientali (Vrful Pietrosu Rodnei, 2303 m), dect n Munii Apuseni: (Vrful Bihor, 1849 m); - deosebire: n Grupa de Nord a Carpailor Orientali apar formele reliefului glaciar, iar n Munii Apuseni, datorit altitudinilor mai mici, glaciaiunile cuatemare nu s-au instalat; n Munii Apuseni apare un relief carstic foarte dezvoltat cu forme de endo i exocarst, iar n Grupa de Nord a Carpailor Orientali, nu. E.1. scderea natalitii i apariia sporului natural negativ; spor migratoriu negativ; 2. existena zcmintelor de sare. Varianta 28 A.1. A - Grupa Sudic a Carpailor Orientali; B - Cmpia de Vest; 2. 8 - Botoani; 9 - Ploieti. B.1. Jiu; 2. Tisei; 3.11. C.1.a;2. c;3. b;4.c; 5.d. D.D - Subcarpaii Moldovei; E - Subcarpaii Getici - asemnare: ambele uniti, Subcarpaii Moldovei i Subcarpaii Getici, s-au format prin tectonizatea sedimentelor depuse iniial n avanfosa extracarpatic sub form de dealuri subcarpatice; - asemnare: ambele uniti de relief sunt formate din roci sedimentare; - deosebire: gradul de fragmentare este mult mai redus n Subcarpaii Moldovei dect n Subcarpaii Getici. E.1. Direcia de curgere vest-est, bazinul hidrografic extins, debitele mari, impun Dunrea n Europa ca arter navigabil de maxim importan (amplificat de canalul Dunre-Main-Rin i extinderea navigaiei de la Rotterdam-Marea Nordului i Constana-Marea Neagr); 2. Existena zcmintelor de petrol i gaze naturale.

Varianta 29 A.1. E - Subcarpaii Getici; F - Grupa nordic a Carpailor Orientali; 2. 1 - Someul; 4 - Jiul. B.1. Maramure; 2. 3; 3. B. C.1.b;2. b;3.a;4. b; 5. a. D.E - Subcarpaii Getici; C - Podiul Dobrogei. - deosebire: n Subcarpaii Getici apar numeroase depresiuni i dealuri interne i externe, pe cnd n Podiul Dobrogei relieful este mai uniform; - deosebire: relieful Subcarpailor Getici, s-a format prin tectonizarea sedimentelor depuse iniial n avanfosa extracarpatic sub form de dealuri subcarpatice, pe cnd cel al Podiului Dobrogei, n urma micrilor orogenetice caledoniene i hercinice; - deosebire: altitudinile din Subcarpaii Getici sunt mai ridicate (chiar peste 1000 m), pe cnd n Podiul Dobrogei nu ating 500 m. E.- exist soluri productive, foarte fertile, din clasa molisolurilor (cernoziomuri), care se preteaz la cerealicultur - 2p; - condiiile climatice restrictive din Cmpia Roman, precipitaiile sczute, sub 500 mm/an, sunt suplinite de amenajrile hidrotehnice (irigaii) beneficiind inclusiv de suprafeele mari, interfluviile netede i relieful de mic altitudine - 2p. Varianta 30 A.1. D - Subcarpaii de Curbur; H - Munii Banatului; 2. 8 - Slobozia; 10- Braov. B.1. Moldovei; 2. Ialomia; 3. E. C.1.a;2. b;3. a; 4. b; 5. b. O.- deosebire: n Subcarpaii Curburii este un etaj climatic de deal i podi, pe cnd n Cmpia Olteniei un climat de cmpie; - deosebire: Subcarpaii Curburii se afl sub influene climatice de ariditate, iar Cmpia Olteniei sub influene submediteraneene; - deosebire: temperatura medie anual are valori mai sczute n Subcarpaii Curburii i mai ridicate n Cmpia Olteniei. E.1. Energia reliefului i alctuirea petrogrfica din roci tari, n care se poate construi digul acestor acumulri. 2. Existena unor variate resurse de materii prime (petrol, gaze naturale, sare etc.). Varianta 31 A.1. B - Grupele Bucegi i Fgra; F - Podiul Sucevei; 2.3- Bistria; 4 - lai. B. 1. Cara-Severin; 2. scandinavo-baltice; 3. C. C.1.b;2.b;3. d; 4. c; 5. b. D. A - Grupa Central a Carpailor Orientali, C - Munii Poiana Rusca - deosebire: n partea vestic a unitii A exist un ir vulcanic ce nu este i n unitatea C; - deosebire: n unitatea A altitudinea maxim atinge 2100 m, iar n unitatea C doar la 1374 m; - asemnare: ambele uniti s-au format n timpul orogenezei alpine.

E.1. - face legtura direct pe ap ntre Dunre i cel mai mare port maritim al rii, Constana; - apele din canal se folosesc la irigaii n Dobrogea; - pescuit, turism, navigaie. 2. - prezena srii i a gazului metan. Varianta 32 A.1. E - Cmpia Brganului, H - Podiul Brladului; 2. 8 - Trnava Mare; 9 - Moldova. B.1. F; 2. Cerna; 3. Piatra Neam. C.1.b;2.a;3. c;4. b;5. c. D.B - Cmpia de Vest la nord de Mure, E - Cmpia Brganului - deosebire: n unitatea B se resimt influene climatice oceanice, iar n unitatea E influene climatice de ariditate; - deosebire: n unitatea B precipitaiile medii anuale ating 700 mm/an, iar n unitatea E ntre 400-500 mm/an; - asemnare: ambele au climat de cmpie. E.1. exodul rural din perioada comunist ca urmare a industrializrii i declararea de noi orae din aezrile rurale mai dezvoltate economic. 2. resurse de crbuni n bazinul Motru-Rovinari. Varianta 33 A.1. D - Podiul Trnavelor, G - Cmpia Brganului; 2. 9 - Timi, 10 - Suceava. B.1. H;2. Criul Alb; 3. Vlcea. C.1.b;2.a;3. c;4.d;5.a. D.B - Munii Banatului, F - Cmpia Moldovei - deosebire: unitatea B are un climat de munte, iar unitatea F, de dealuri joase; - deosebire: n unitatea B temperatura medie anual este de 0-6 C, iar n unitatea F de 8-9 "C; - deosebire: n unitatea B se resimt influene mediteraneene, iar n unitatea F de ariditate (continentale). E.1. Satele sunt de tip adunat datorit utilizrii ct mai adecvate a terenurilor arabile. 2. Altitudinea redus nu a permis, n Cuaternar, instalarea ghearilor i a circurilor glaciare. Varianta 34 A.1. A - Munii Apuseni; B - Podiul Dobrogei; 2. 8-Dmbovia; 11 -iret. B.1. F; 2. Suceava; 3. H. C.1. b; 2. b; 3. a; 4. c; 5. a. D.- asemnare: att n Carpaii Maramureului i Bucovinei ct i n Masivul Retezat-Godeanu se ntlnesc aceleai etaje climatice: climat de depresiune, climat de munte (de versant mpdurit) i climat alpin; - asemnare: masele de aer predominante bat dinspre vest la altitudini mari att n Carpaii

Maramureului i Bucovinei ct i n Masivul Retezat-Godeanu; - deosebire: n estul Carpailor Maramureului i Bucovinei sunt influene climatice scandinavo-baitice, pe cnd n sud-vestul Masivului Retezat-Godeanu sunt influene climatice submediteraneene. E.- este o cmpie fluvio-maritim n plin evoluie, care se formeaz prin depunerea aluviunilor de ctre Dunre i cu aportul sedimentelor marine depuse de curenii litorali pe locul unui fost golf marin - 2p; - relieful Deltei Dunrii prezint altitudini joase (cele mai mari altitudini sunt de 12 m), iar cele mai ntinse suprafee de teren sunt ocupate cu suprafee acvatice: brae principale, brae secundare, lacuri, mlatini - evideniind procesul de aluvionare din prezent - 2p. Varianta 35 A.1. B - Podiul Dobrogei; E - Grupa Retezat-Godeanu; 2. 1 - Giurgiu; 6 - Alba lulia. B.1. A; 2. Criul Repede; 3. F. C.1.b;2.d;3. b;4. a; 5. b. D.B - Podiul Dobrogei; H - Munii Banatului - deosebire: n unitatea marcat, pe hart, cu litera B sunt prezente brize marine, dar i Crivul, iar n unitatea marcat, pe hart, cu litera H bateAustrul; - deosebire: n unitatea B se resimt influene climatice de ariditate i pontice, iar n unitatea H influene climatice mediteraneene; - deosebire: n unitatea B precipitaiile medii anuale nu depesc 500 mm, iar n unitatea H depesc 1000 mm. E. - varietatea petrogrfica determin varietatea tipurilor genetice de relief din Carpaii Orientali: n vest relief vulcanic dezvoltat pe rocile vulcanice, n partea central relief masiv dezvoltat pe isturi cristaline, iar n partea de est i n zona de curbur o mare varietate de forme de relief dezvoltate pe calcare, gresii, conglomerate, mame - 2p; - evoluia policiclic a reliefului a determinat apariia suprafeelor de nivelare, iar altitudinile mari au permis instalarea ghearilor n Pleistocen, gheari care au creat relieful glaciar (Munii Rodnei i Munii Maramureului) - 2p. Varianta 36 A.1. E - Grupa Retezat; G - Carpaii de Curbur; 2. 4 - Mure; 5 - Ialomia. B.1. Prut; 2. Cara-Severin; 3. H. C.1. d; 2. c; 3. a; 4. d; 5. b. D.A - Subcarpaii Getici, B - Podiul Dobrogei - deosebire: n unitatea A avem climat de dealuri nalte, iar n unitatea B climat de dealuri joase; - deosebire: n unitatea Ase resimt influene mediteraneene i de tranziie, iar n unitatea B pontice i de ariditate; - deosebire: valoarea precipitaiilor medii anuale este de 700-1000 mm n unitatea A i de sub 500 mm n unitatea B. E.1. relieful inaccesibil i condiii climatice restrictive;

2. prezena n subsolul regiunii a resurselor de petrol i datorit existenei rafinriilor n zon. Varianta 37 A.1. A - Podiul Somean; B - Cmpia Brganului; 2. 8-Piteti; 11 -Satu Mare. B.1.1; 2. D; 3. E. C.1.c;2.d;3. b; 4. b; 5. c. D.E - Grupele Parng i Retezat-Godeanu; I - Grupa Sudic a Carpailor Orientali - deosebire: altitudinile maxime n unitatea E ating 2519 m, iar n unitatea I doar la 1954 m; - deosebire: n unitatea E ntlnim relief glaciar, iar n unitatea I relief de fli; ' - asemnare: ambele uniti s-au format n timpul orogenezei alpine. E.1. Altitudinea diferit a celor dou uniti de relief (temperatura scade odat cu nlimea). 2. Amplasarea la un curs de fluviu navigabil, adic pe malul Dunrii. Varianta 38 A.1. B - Subcarpaii Moldovei; F - Podiul Getic; 2. 7 - Baia Mare; 10 - Slobozia. B.1. 6; 2. G;^. D. C.1. b; 2. a; 3. c; 4. a; 5. c. D.A - Podiul Brladului, G - Munii Apuseni - deosebire: unitatea A are un climat de dealuri joase i nalte, iar unitatea G are climat montan; - deosebire: precipitaiile medii anuale sunt de 500-600 mm n unitatea A, iar n G depesc 1200 mm; - deosebire: n unitatea A se resimt influene continentale (de ariditate), iar n unitatea G influene oceanice (atlantice). E.1. Cadru natural favorabil, spor natural ridicat. 2. Turismul montan, lipsa de educaie a unor turiti. Varianta 39 A.1. B - Cmpia Brganului, E - Grupele Parng i Retezat-Godeanu; 2. 8-Piteti, 10-Sibiu. ' B.1. 2; 2. Reia; 3. oceanice. C.1.a; 2. b; 3. d; 4. a; 5. b. D.-deosebire: Cmpia Romn este format din nisipuri i pietriuri acoperite de loess, iar n structura litologic a Cmpiei Moldovei predomin argilele, care au determinat o modelare rapid; - deosebire: spre deosebire de Cmpia Moldovei, n estul Cmpiei Romne relieful este dominat de crovuri, mici depresiuni circulare formate prin tasarea loessuiui; - asemnare: ambele uniti de relief s-au format prin depuneri succesive de sedimente peste un fundament mai vechi. E.1. precipitaiile scad de la vest (600 - 700 mm/an n Dealurile de Vest, unde sunt influene oceanice), spre est (400 mm/an n Podiul Dobrogei, unde sunt influene aride); 2. sunt suprafee agricole limitate, iar solurile sunt n formare.

Varianta 40 A.1. F - Poiana Rusca; G - Podiul Trnavelor; 2. 9-Zalu; 11 - Braov. B.1. Vidra; 2. G; 3. lai. C.1.d;2. d;3. b; 4. d; 5. d. D.- deosebire: Cmpia Moldovei se ncadreaz n etajul climatic de dealuri joase, iar Munii Poiana Rusca n etajul climatic montan; - deosebire: temperatura medie anual are valori cuprinse ntre 8-10 C n Cmpia Moldovei i ntre 0-6 C n Munii Poiana Rusca; - deosebire: precipitaiile medii anuale variaz ntre 500-600 mm n Cmpia Moldovei i ntre 800-1000 mm n Munii Poiana Rusca. E.1. La peste 180 m adncime nu exist via datorit acumulrii de acid sulfhidric. 2. Satele sunt organizate n sate de tip adunat pentru a utiliza ct mai bine terenularabil. Varianta 41 A.1. B - Cmpia Brganului; H - Podiul Getic; 2. 7 - Focani, 12 - Tulcea. B.1. Lotru; 2. F; 3. Timioara. C.1.b; 2. d; 3. b; 4. b; 5. a. D.- deosebire: n unitatea notat, pe hart, cu litera B (Cmpia Brganului) se resimt influene continentale de ariditate, iar n unitatea notat, pe hart, cu litera D (Cmpia de Vest de la sud de Mure) se resimt influene submediteraneene; - deosebire: n unitatea notat, pe hart, cu litera B bate vntul, denumit Criv, iar n unitatea notat, pe hart, cu litera D, bate vntul denumit Austru; - asemnare: ambele uniti au climat de cmpie. E.1. Temperaturi sczute, ce nu permite plantelor s se dezvolte n condiii bune. 2. Podiul Dobrogei este unitate de orogen (n partea nordic) fiind alctuit din roci foarte dure (isturi verzi, granit). Varianta 42 A.1. C - Cmpia Moldovei (Jijiei); F - Munii Poiana Rusca; 2. 8 - Reia; 9 - Zalu. B.1. Focani; 2. G; 3. Piatra Neam. y C.1.b;2.b; 3. a;4.a;5.d. D.- deosebire: n unitatea E (Carpaii Maramureului i Bucovinei) exist etajul climatic montan, alpin i de depresiune, iar n unitatea H (Podiul Getic) este climat de dealuri joase; - deosebire: n Carpaii Maramureului i Bucovinei se resimt influene climatice oceanice i scandinavobaltice, n timp ce n Podiul Getic se manifest influena submediteranean (n partea vestic); - deosebire: temperatura medie anual are valori cuprinse ntre 0-6 C (sub 0 C la peste 2000 m) n Carpaii Maramureului i Bucovinei n timp ce n Podiul Getic valorile sunt cuprinse ntre 8-10 C. E.1. Dezvoltarea pajitilor montane ca urmare a unui climat bogat n precipitaii. 2. Prezena unei arii de convergen feroviar i rutier, respectiv prezena unor legturi transcarpatine

cu toate regiunile istorice ale rii. Varianta 43 A.1. C - Podiul Trnavelor; G - Cmpia Olteniei; 2. 3 - lai; 5 - Ploieti. B.1.H;2.E; 3. D. C.1. b;2. a; 3. a; 4. c; 5. c. D.- deosebiri: n unitatea H (Podiul Sucevei) se resimt influene climatice scandinavo-baltice, pe cnd n Podiul Dobrogei de Nord (unitatea E) sunt influene continentale de ariditate i pontice; - deosebire: precipitaiile sunt mai bogate n Podiul Sucevei (700-800 mm/an), pe cnd n Podiul Dobrogei de Nord acestea sunt mai reduse (500-600 mm/an); - deosebire: n Podiul Sucevei temperatura medie anual este mai sczut (7-8 C), iar n Podiul Dobrogei de Nord este mai ridicat (10-11 C). E.1. Datorit altitudinii mari a Carpailor Meridionali temperaturile sczute din Cuaternar au permis formarea ghearilor care, prin procese de eroziune glaciar, au creat forme de relief specific: circuri glaciare, vi glaciare. 2. Lipsa curenilor verticali n Marea Neagr a determinat formarea a dou straturi de ap: un strat superficial cu ap mai puin srat, care asigur viaa i un strat de adncime (sub 200 m) care este neoxigenat, bogat n hidrogen sulfurat cu salinitate de 21-22 (suta la mie), ce nu permit existena vieuitoarelor. Varianta 44 A.1. C - Podiul Trnavelor; E - Subcarpaii Moldovei; 2. 7 - Brlad; 11 - Dmbovia. B.1. C; 2. Cara-Severin; 3. oceanice. C.1.a;2.d;3.d;4. b; 5. b. D.-deosebire: unitatea E (Subcarpaii Moldovei) s-a format prin cutarea scoarei la sfritul orogenezei alpine, iar unitatea H (Podiul Getic) s-a format prin proces de sedimentare; - deosebire: unitatea E (Subcarpaii Moldovei) sunt formai dintr-un ir de dealuri i depresiuni, iar unitatea H (Podiul Getic) este format din platforme ce se nclin uor spre sud: - asemnare: ambele uniti sunt fragmentate puternic de ruri ce vin cu debite ridicata din zona montan. E.1. n sectorul maritim al Dunrii (Brila-Sulina) adncimea albiei fluviului este mai mare, fapt ce asigur un pescaj de 7 m. 2. n Cuaternar, temperatura de pe culmile mai puin nalte ale Munilor Apuseni nu a permis' formarea ghearilor i implicit a circurilor glaciare. Varianta 45 A.1. F - Cmpia Moldovei (Jijiei); G - Subcarpaii Getici; 2.3- Timioara, 6 - Ploieti. B.1. D; 2.4; 3. H. C.1.a;2.c;3. b;4. b; 5. b. D.- deosebire: unitatea A (Cmpia de Vest de la nord de Mure) are climat de cmpie, iar unitatea H

(Podiul Getic) are climat de deal; - deosebire: n Cmpia de Vest de la nord de Mure se resimt influene oceanice, iar in Podiul Getic se resimt influene submediteraneene (n partea vestic); - deosebire: n Cmpia de Vest de la nord de Mure bat vnturile de vest, iar n Podiul Getic, vntul predominant este austrul. E.- relieful influeneaz rspndirea populaiei prin caracteristicile sale - altitudine, pant, fragmentare etc. - 2p; - resursele solului i subsolului, valorificate n diferite ramuri industriale, asigura dezvoltarea economic a regiunii i o mare concentrare a populaiei - 2p. Varianta 46 A.1. B - Cmpia Transilvaniei; G - Subcarpaii Curburii; 2. 9 - Botoani; 10 - Bucureti. B.1. 6; 2. Chilia; 3. E. C.1. b; 2. c; 3. a; 4. d; 5. a. D.- deosebire: unitatea H (Podiul Mehedini) s-a format prin cutarea scoarei, iar unitatea D (Podiul Getic) s-a format prin proces de sedimentare; - deosebire: gradul de fragmentare este mai redus n Podiul Mehedini dect n Podiul Getic; - deosebire: n Podiul Mehedini predomin rocile dure (isturi cristaline i calcare), iar n Podiul Getic rocile friabile (pietriuri, nisipuri, argile). E.- n ambele uniti exist soluri productive, foarte fertile, din clasa molisolurilor, i anume cernoziomuri (n podiul Dobrogei apar i soluri blane), care se preteaz la cerealicultur - 2p; - condiiile climatice restrictive din cele dou uniti, precipitaiile sczute sub 500 mm/an sunt suplinite de amenajrile hidrotehnice (irigaii), beneficiind inclusiv de suprafeele mari,de interfluviile netede din estul Cmpiei Romne i de relieful de relativ mic altitudine, cu pante line i grad sczut de fragmentare din Podiul Dobrogei - 2p. Varianta 47 A.1. 3 - Motru; 5 - Buzu; 2. 8 - Timioara; 9 - Baia Mare. B.1.F;2. lai; 3. Mure. C.1. a; 2. c; 3. a; 4. a; 5. b. D.- deosebire: n unitatea A - Grupa Parng i Retezat-Godeanu din Carpaii Meridionali predomin isturile cristaline, iar n unitatea F - Grupa Central a Carpailor Orientali apar preponderent roci vulcanice i sedimentare; - deosebire: altitudinile sunt mai mari n unitatea A - Grupa Parng i Retezat-Godeanu din Carpaii Meridionali, de 2519 m n Vrful Parngul Mare i 2509 m n Vrful Peleaga-Retezat pe cnd n unitatea F - Grupa Central a Carpailor Orientali este de doar 2100 m n Vrful Pietrosul-Climani; - deosebire: n unitatea A - Grupa Parng i Retezat-Godeanu din Carpaii Meridionali exist relief glaciar foarte dezvoltat, iar n unitatea F - Grupa Central a Carpailor Orientali nu apar urmele glaciaiunilor cuatemare; n A - Grupa Parng i Retezat-Godeanu din Carpaii Meridionali gradul de fragmentare este

mult mai sczut dect n F - Grupa Central a Carpailor Orientali, unde apar multe masive montane individualizate de vi, defilee, psuri i depresiuni numeroase. E.1. aluviunile aduse de Dunre sub form de debit solid i depuse la vrsarea n Marea Neagr; 2. temperatura scade o dat cu latitudinea de la sud la nord, datorit scderii unghiului de inciden a radiaiei solare. Varianta 48 A.1. A - Podiul Somean; E - Carpaii Curburii; 2. 2 - Prahova; 6 - Criul Alb. B.1. Chilia; 2. Vidra; 3. Slaj. C.1.a;2. c; 3. a; 4. b; 5. d. D.- asemnare: ambele uniti (E-Grupa de Sud a Carpailor Orientali; H-Munii Apuseni), s-au format prin cutare n orogeneza alpin - 2p; -deosebire: n Munii Apuseni exist roci sedimentare, vulcanice, isturi cristaline, iar n Carpaii de Curbur doar roci sedimentare; n Apuseni apare relieful carstic foarte dezvoltat, cu formaiuni de endo i exo carst, spre deosebire de Carpaii de Curbur unde prezena calcarelor e redus - 2p; - asemnare: gradul de fragmentare este ridicat n ambele uniti, aprnd numeroase catene montane individualizate de culoare, vi, depresiuni - 2p. E.1. Munii Apuseni au variate resurse de subsol: zcminte metalifere (fier, bauxit, minereuri auroargintifere i suprifere), crbune brun, roci de construcie (calcar, granit, marmur). 2. influena scandinavo-baltic din Podiul Sucevei, dar i altitudinea mai mare a acestei uniti dect a Cmpiei Olt-Arge determin n Podiul Sucevei o temperatur medie anual mai redus. Varianta 49 A.1. A - Grupa Munilor Parng; H - Subcarpaii de Curbur; 2. 5 - Jijia; 3. 9 - Trgovite. B.1. oceanice; 2. G; 3. Hunedoara. C.1.b;2.a;3. b; 4. b; 5.d. D.- asemnare: unitatea F (Podiul Dobrogei de Nord), dar i unitatea H (Subcarpaii Curburii) s-au format prin cutarea scoarei; - deosebire: altitudinea Subcarpailor Curburii este mai mare (996 m altitudine maxim dect a Podiului Dobrogei de Nord (467 m altitudine maxim); - deosebire: n Podiul Dobrogei de Nord sunt roci foarte dure (isturi verzi, granit calcar), iar n Subcarpaii Curburii sunt roci friabile (marne, argile, pietriuri). E.1. n unitatea A (Munii Parng) se nregistreaz o cantitate mare de precipitaii medii anuale (10001400 mm) datorit altitudinii mari (2519 m altitudine maxim), dar i datoriita influenei oceanice. 2. n unitatea D (Carpaii Maramureului i Bucovinei), n condiiile unui climat rcoros i umed, pajitile montane ocup suprafee mari, fapt ce favorizeaz creterea bovinelor. Varianta 50 A.1. G - Cmpia Moldovei (Jijiei);

2. 1 - Someul Mare, 6 - Ialomia; 3. 10-Bacu. B.1. Vaslui; 2. 6; 3. 9. C.1.c;2.b; 3. a; 4. d;5. d. D.- asemnare: n unitatea E (Munii Parng i Retezat-Godeanu) se resimt influene submediteraneene (n partea sud-vestic), influene ce se manifest i n unitatea H (Cmpia Olteniei); - asemnare: n Cmpia Olteniei, dar i n Munii Parng i Retezat-Godeanu (partea sud-vestic), bate austru); - deosebire: Mantii Parng i Retezat-Godeanu au climat montan alpin i de depresiune, iar Cmpia Olteniei are climat de cmpie. E.1. Rul Ialomia (6) strbate Cmpia Brganului unde se resimte influena continental de ariditate l precipitaiile sunt foarte reduse n timpul verii, fapt ce determin scderea accentuat a debitului. 2, Tn unitile E (Munii Parng i Retezat-Godeanu) i F (Podiul Getic) sunt amplasate termocentrale (Turceni, Rovinari n unitatea F, Paroeni n unitatea E) datorit exploatrii lignitului n bazinul MotruRovinari (unitatea F) i a huilei n depresiunea Petroani (unitatea E).

Subiectul III Varianta 1 A.1. 5 mm; iulie - 2p; 2. 27C; iulie - 2p. B.1.b;2.b;3.d. C.1. n Europa Sudic - 2 p; 2. Munii Alpi, Cmpia Padului, Munii Apenini - 2 p; 3. climatul mediteranean - 2 p; 4. Sicilia i Sardinia - 2 p; 5. industria constructoare de maini, chimic, textil. - 2 p. D.- deosebire: n Ungaria agricultura este bine dezvoltat i diversificat: cereale (gru porumb), plante tehnice (sfecla de zahr, floarea-soarelui, rapi), legumicultura (tomate), viticultur pomicultur (balan agricol excedentar), iar n Republica Moldova agricultura, marcat de perioada sovietic, este specializat n cultura de vi-de-vie, tutun, floarea-soarelui i plante aromate - 2p; - deosebire: Industria Republicii Moldova, dei variat, este slab dezvoltat, fiind specializat pe cea alimentar: buturi alcoolice (vinuri, ampanie, coniac), conserve de legume n timp ce Ungaria are o industrie variat, performant, n plin proces de modernizare, axat pe construciile de maini (autoturisme, maini i utilaje, echipament electronic), chimic, petrochimic industrie uoar i alimentar - 2p; - deosebire: turismul n Republica Moldova este mai puin dezvoltat dect n Ungaria (ar excomunist cu mari venituri din turism) - 2p. E.1. Suedia i Polonia; - 2 p 2. Bulgaria i Romnia. - 2 p Varianta 2

A.1. 1.280 loc/km2; Malta - 2p; 2. 10 loc./ km2; Finlanda - 2p. B.Finlanda - 1 (climat rece, suprafee mari ocupate de pduri i lacuri); Olanda - 2 (relief jos, climat temperat-oceanic, grad ridicat de urbanizare, suprafatl relativ mic); Malta - 4 (suprafa extrem de mic). C.1. Munii Grampian, Munii Penini; - 2p 2. Tamisa sau Severn; - 1p 3. crbuni, petrol, gaze natural; - 2p 4. Liverpool, Leeds; - 2p 5. industria aeronautic, textil, chimic. - 3p D.- asemnare: n Serbia i n Ungaria relieful este variat, cuprinznd toate treptele: cmpii podiuri, muni; - asemnare: cea mai important arter hidrografic din Serbia i din .Ungaria este fluviul Dunrea; - asemnare: solurile din regiunile de cmpie sunt fertile, din clasa molisolurilor, favorabile agriculturii; ^ - deosebire clima Serbiei este temperat-continental cu influene mediteraneene, iar clima Ungariei este temperat-continental cu influene oceanice. E.- energia eolian; - energia solar; - energia mareelor; - energia geotermal. Varianta 3 A.1. iulie i august (15C) - 2p; 2. mai, 80 mm - 2p. B.1.d; 2.b;3.d. C.1. Peninsula Iberic - 2p; 2. Munii Cantabrici, Munii Iberici - 2p; 3. clima mediteranean, clima oceanic - 2p; 4. Sevilla, Barcelona, Valencia - 2p; 5. Madrid; Palma de Mallorca - 2p. D.- asemnare: n Ucraina i n Bulgaria relieful este variat, cuprinznd toate treptele cmpii, podiuri, muni; solurile din regiunile de cmpie sunt fertile, din clasa molisolurilor, favorabile agriculturii; - asemnare: reeaua hidrografic din Ucraina i reeaua hidrografic din Bulgaria sunt tributare Mrii Negre; - deosebire: clima Ucrainei este temperat-continental cu nuane excesive n est i mediteranean n sud, iar clima Bulgariei este temperat-continental n nord i mediteranean n sud. E.Suprafaa arabil foarte mare, fertilitatea solurilor, mecanizarea lucrrilor agricole, soiurile performante, structura proprietii agricole. Varianta 4 A.1. Germania, 82 milioane loc. - 2p 2. 41 de milioane locuitori - 2p.

B.1. Frana;2. Olanda;3. Ungaria. C.1. n Europa Apusean; -1 p 2. Corsica; - 1p 3. relief variat, 80% cu altitudini mai mici de 500 m; Alpii Francezi (Alpii Maritimi, Alpii Savoiei); - 2p 4. influene mediteraneene n sud i oceanice n vest; - 2p 5. Bordeaux, Marsilia, Lyon; - 3p 6. Regiunea parizian, Coasta de Azur, Alpii Savoiei. - 1p D.- Germania: 38.126 x 100 : 369.000 = 38.126 : 3.690 = 10,33% - 2p; - Romnia: 11.376: 3.690 = 3,08% - 2p; - Ucraina: 22.510: 3.690 = 6,10% - 2p. E.- la nivelul Uniunii Europene predomin o industrie energetic bazat pe materii prime clasice, neregenerabile, poluante; - resursele clasice, neregenerabile, exploatabile, la nivelul Uniunii Europene sunt modeste; - Cartea Verde a Comisiei Europene (8 martie 2007) impune liniile directoare ale unei politici energetice comune i lanseaz dezbaterea public pentru a se gsi soluii la problemele energetice actuale; - statele Uniunii Europene sunt dependente energetic de Federaia Rus; - rezultatele eforturilor de a se obine energie neconvenional sunt modeste. Varianta 5 A.1. 30 milioane tone; Frana - 2p; 2. 5 milioane tone; Romnia - 2p. B.1. Produciile mari de gru din Frana i Germania se explic prin potenialul natural al reliefului, climei, solurilor, ca i prin mecanizarea i chimizarea agriculturii, structura proprietii agricole, subveniile statului pentru agricultur. 2. Diferena produciei de gru dintre Frana i Romnia se explic prin specificul agriculturii romneti: mecanizare i chimizare reduse, frmiarea proprietii agricole, finanarea deficitar. C.1. Ierni blnde i ploiase n sud i mai reci n nord; veri calde i secetoase n sud i cu specific continental n nord; - 2p 2. Fluviul Pad sau Adige; - 1p < 3. Genova i Napoli; - 2p 4. Sardinia i Sicilia; - 2p 5. turism cultural, balnear-maritim i monahal. - 3p D.1. Frana, Germania - 2p; 2. Romnia i Bulgaria - 2p; 3. Finlanda, Letonia - 2p. E.- prezena i exploatarea materiilor prime (crbuni, petrol, gaze naturale); - nevoile crescnde de energie electric i termic. Varianta 6 A.1. 78 mm n luna iulie; 2. 30 mm n luna februarie. B.1.d; 2.d;

3. b. C.1. Belgia i Frana; - 2p 2. Masivul Central i Cmpia Loarei; - 2p 3. bauxit, minereuri de fier i crbuni; - 3p 4. Le Havre, Marsilia; - 2p 5. Regiunea parizian, Coasta de Azur. - 1p D.1. Suedia, 20,03 loc/km2; Olanda, 397,13 loc/km2; 2. Diferena de densitate medie a populaiei dintre cele dou ri se explic prin relieful muntos, clima rece, ntinderile forestiere mari din Suedia. E.Parisul este un important nod de comunicaie rutier, feroviar i aerian prin mrimea sa i rolul de metropol european, pentru legtura pe care o asigur ntre Regatul Unit i Europa, ntre nordul i sudul rii. Varianta 7 A.1. 10000 mc pe secund; mai; 4 2. oricare dintre lunile: martie, aprilie, mai, iunie, iulie, august, decembrie. B.1. 4000 mc pe secund; 2. octombrie; 3. aprilie, mai, iunie. * C.1. oricare dintre: Insulele Mallorca, Ibiza, Menorca, Formentera; - 2p 2. Portugalia, Frana; - 2p 3. oricare dintre: Munii Pirinei, Cordiliera Betic, Podiurile Castilia Veche i Castilia Nou, Cmpiile Aragonului i Andaluziei; - 2p 4. clim mediteranean n S i E, clim oceanic n NV; - 2p 5. oricare dintre: Barcelona, Valencia, Cordoba, Zaragoza, Bilbao. - 2p D.- asemnare: i n Frana i n Regatul Unit al Marii Britanii i al Irlandei de Nord este caracteristic climatul temperat oceanic; - deosebire: dac n Frana altitudinea reliefului depete 4800 m n Munii Alpi, in Regatul Unit al Marii Britanii i al Irlandei de Nord altitudinea maxim abia atinge 1343 m n Vf. Ben Nevis din Munii Grampian; - deosebire: dac n Frana cursurile de ap au lungimi considerabile, n Regatul Unit al Marii Britanii i al Irlandei de Nord, cursurile de ap sunt mult mai scurte datorit specificului insular al uscatului. E.Stepa i silvostepa ocup suprafee ntinse n Republica Moldova i Ucraina, deoarece n aceste regiuni predomin un climat secetos de ariditate, cu valori sczute ale precipitaiilor i temperaturi ridicate vara; asociaiile vegetale de step i silvostepa sunt favorizate i de existena solurilor fertile, din clasa molisoluri, care sunt bogate n humus, de aceea suprafee ntinse sau fost incluse circuitului agricol. Varianta 8 A. aprox. 70%. 1. aproximativ 82 mm pe an; iunie; 2. 40 mm pe an; februarie. B. aprox. 57%.

1. 42 mm; 2. media anual a precipitaiilor se calculeaz nsumnd mediile lunare, iar suma obinut se mparte la 12, numrul lunilor dintr-un an; 3. oricare dintre: octombrie - decembrie; februarie - martie. C. Se acord 10 puncte pentru urmtoarele rspunsuri, astfel: 1. oricare dintre: Germania, Cehia, Italia, Slovenia, Ungaria, Slovacia, - 2p 2. oricare dintre: Munii Alpi, Dealurile Austriei Prealpine, Bazinul Vienei; - 2p 3. - predominant climat temperat-continental cu nuane diferite, influenate de altitudine; - precipitaiile cresc valoric i temperaturile scad n funcie de treapta hipsometric pe care o caracterizeaz; - 2p 4. Dunrea; - 1p 5. pdurile sau potenialul hidroenergetic ridicat; - 1p 6. oricare dintre: Linz, Graz, Salzburg, Klagenfurt. - 2p D.1. Grecia, 81 loc/kmp; Suedia, 20 loc/kmp; 2. Valoarea densitii medii este mai sczut n Suedia deoarece o mare parte a teritoriului acestei ri are un climat rece, subpolar care nu favorizeaz aglomeraiile de populaie n teritoriu. E. Strmtoarea Gibraltar, care favorizeaz accesul rilor riverane Mrii Mediterane, din sudul Europei, la Oceanul Atlantic. Varianta 9 A.1. iunie, iulie; 2. oricare dintre ianuarie, februarie, noiembrie, decembrie. B.1. Temperatura medie anual se calculeaz nsumnd valorile medii lunare, iar suma obinut se mparte la 12, numrul lunilor dintr-un an. 2. Aproximativ 23 "C. 3. Micarea de revoluie a pmntului care, n perioada respectiv, determin valori reduse ale insolatiei solare. C.1. oricare dintre: Spania, Belgia, Luxemburg, Germania, Italia; - 2p 2. Munii Alpi; - 1p 3. Corsica; - 1p 4. minereu de fier, bauxit; - 2p 5. oricare dintre: Sena, Loire, Garonne; - 2p 6. oricare dintre: Lyon, Marsilia, Bordeaux, Lille, Le Havre, Strasbourg, Toulouse, Dijon Orleans, Nantes. 2p D.1. Suedia - 20,03 loc/km2; Portugalia -114,80 loc/km2. 2. O mare parte a Suediei are un climat rece, subpolar, neatractiv pentru populaie, n schimb n Portugalia este un climat mai blnd, oceanic, care permite densiti mai mari ale populaiei. E.n Germania i Italia productivitatea agricol este ridicat datorit chimizrii, utilizrii seminelor selecionate i a tehnologiilor modeme n lucrarea pmntului. Varianta 10 A.1. aprox. 330 mc/s n luna mai - 2p;

2. aprox. 60 mc/s n luna octombrie - 2p. B. 1.d; 2.c; 3.b. C.1. oricare dintre: Romnia, Bulgaria i Ungaria; - 2p; 2. Cmpia Voivodinei, Alpii Dinarici; - 2p; 3. minereu de cupru, crbuni inferiori; - 1p; 4. temperat-continental; - 1p; 5. stepa i silvostepa n N, zona pdurilor n S; - 2p; 6. oricare dintre: Dunre, Tisa, Sava, Drava, Morava, Timock; - 1p; 7. oricare dintre: Belgrad, Subotica, Novi Sad, Pancevo, Kragujevac, Bor. - 1p; D.1. Frana -1140,9 kwh/loc; Norvegia - 26 572 kwh/loc; Suedia - 7685,8 kwh/loc; 2. energia solar i energia mareo-motric. E.- poluarea aerului prin evacuarea necontrolat n atmosfer a gazelor de eapament - creterea alarmant a numrului accidentelor de circulaie n urma crora i pierd viaa anual un numr mare de ceteni. Varianta 11 A.1. 200 mc/s, n luna decembrie - 2p; 2. circa 40 mc/s, n luna august - 2p. B.1. c (mediteranean) - 2p; 2. c (temperaturilor ridicate) - 2p; 3. b (inundaii) - 2p. C.1. Bulgaria are ieire la Marea Neagr; - 1p; 2. Munii Balcanici (Stara Pianina); - 1p; 3. clim temperat-continental cu influene mediteraneene; - 1p; 4. Dunrea (la grania cu Romnia), Maria; - 1p; 5. Bulgaria are numeroase resurse naturale: minereuri de fie, oupru, plumb; - 2p; 6. culturi agricole tradiionale: legume i trandafiri; 1p; 7. Vama i Burgas; - 2p; 8. litoralul bulgar al Mrii Negre. - 1p; D.1. Europa 25,35 l/loc; Italia 99,77 l/loc; Frana 90,83 l/loc; Spania 91,58 l/loc- 4p; 2. - climatul mediteranean, cu veri clduroase i secetoase i ierni blnde i ploioase ofer condiii optime pentru via-de-vie - 1 p; - suprafeele ntinse de podi cu pante line i versani cu expunere sudic, nsorii i solurile carbonatice, tradiiile cu rdcini antice n cultura viei-de-vie a locuitorilor din zon constituie premise favorabile pentru producia de vin - 1p. E.Lipsa combustibililor clasici (petrol, gaze naturale i crbuni) a impus n Suedia gsirea unor surse alternative de energie care s le poat nlocui: 1. relieful accidentat i existena a numeroase ruri cu debite mari i constante a favorizat construirea a peste 1000 de hidrocentrale (hidroenergia fiind cunoscut i cu denumirea de crbunele alb"); 2. Suedia are n subsol zcminte de metale radioactive i dispune de tehnologii avansate pentru obinerea energiei atomoelectrice.

Varianta 12 A.1. 950 mc/s n luna aprilie - 2p; 2. 300 mc/s, n luna octombrie - 2p. B.1. c (nordic) - 2p; 2. b (ngheul) - 2p; 3. a (dezgheul) - 2p. C.1. Republica Moldova este vecin cu Romnia - ara membr a U.E. - 1p; 2. Republica Moldova are un relief jos, reprezentat, predominant, prin dealuri joase cmpii incluse n Podiul Moldovei i Cmpia Colinar a Moldovei, create pe un fundament precambian rigid - 2p; 3. climatul este temperat-continental cu nuane de ariditate - 1p; 4. Prutul i Nistrul - 2p; 5. Chiinu i Tiraspol - 2p; 6. vinuri, fructe i tutun (igarete) - 2p. D.1. - dezvoltarea economic a Regatului Unit al Marii Britanii i Irlandei de Nord a fost favorizat de existena unor resurse naturale importante (crbunii i minereul de fler) care a permis apariia revoluiei industriale. Fiind ara cu ieire la Oceanul Atlantic i-a dezvoltat relaiile comerciale nu numai cu statele europene, ci i cu statele din afara spaiului european; -2p. - Regatul Unit al Marii Britanii i Irlandei de Nord, n sec. a! XlX-lea i nceputul sec al XX-lea, a fost cel mai mare imperiu colonial al lumii. -2p. 2. Industria constructoare de maini care valorific produsele siderurgice; industria textil care valorific materia prima local (ln), i bumbacul din import. -2p. E.1. Condiiile naturale (mai ales relieful i clima) au favorizat unele state i au defavorizat alte state: relieful de cmpie a favorizat dezvoltarea nestingherit a cilor rutiere, n timp ce relieful muntos a constituit o piedic. -2p 2. Condiiile social-economice din statele europene u fost diferite: dup ai doilea rzboi mondial, pn n 1990 Europa a fost divizat n dou blocuri politico-economice (Europa de Vest cu dezvoltare economic de tip capitalist i Europa de Est cu dezvoltare economic de tip socialist). -2p Varianta 13 A.1. peste 11 milioane.de locuitori (aproximativ 11,5 milioane) - 2p; 2. aproximativ 6,5 milioane de locuitori - 2p. B.1. Rhein-Ruhr - 2p; 2. Atena (peste 3,5 milioane de locuitori) - 2p; 3. Iberic - 2p. C.1. - potenialul balneo-maritim, cele patru ri fiind riverane Mrii Mediterane; -1p - bazinul mediteranean este o zon de veche cultur i civilizaie (elen, roman), cu un potenial cultural-istoric foarte ridicat (vestigii arheologice, ceti, castele, palate, monumente de art), cu metropole importante (Madrid, Atena, Roma, Barcelona, Paris, Marsilia etc.) ce atrag anual milioane de turiti; - 1p. - existena infrastructurii turistice i politica statelor privind dezvoltarea potenialului turistic; -1 p. 2. balneo-maritim, pe litoralul mediteranean (i atlantic, pentru Spania i Frana); cul-tural-istoric (Paris,

Atena, Barcelona, Roma, Veneia etc.); montan i sporturi de iarn (n Alpii francezi i italieni etc.) - 3p 3. Frana - Paris (Muzeul Luvru); Grecia - Atena (Parthenonul); Italia - Roma (Colo-sseum-ul); Spania Marbella, pe litoralul mediteranean. - 4p. D.1. Ucraina are influene climatice continentale, cu nuane de ariditate, iar Ungaria are un climat temperat-continental cu nuane de tranziie ntre influenele oceanice i ce le continentale; - 2p 2. Ucraina 30,9 C, Ungaria 26,3 C; - 2p 3. n Ungaria predomin circulaia maselor de aer oceanic care aduc precipitaii mai bogate n timp ce n Ucraina predomin circulaia maselor de aer est-europene continentale. - 2p. E.1. dezvoltarea agriculturii ecologice, cu accentul pe horticultura, legumicultura i floricultura - 2p; 2. dezvoltarea infrastructurii turistice i a serviciilor - 2p. Varianta 14 A.1. septembrie, 5200 mc/s - 2p; 2, aproximativ 4500 mc/s - 2p. B.1. aprilie, circa 200 mc/s - 2p; 2. primvara - 2p; 3. septembrie - 2p. C.1. Polonia, Romnia, Ungaria - 2p; 2. Munii Carpai, Podiul Podolic, Podiul Done - 2p; 3. crbuni, minereu de fier - 2p; 4. climat temperat-continental - 1p; 5. Nipru, Bugul de Sud - 1p; 6. Odessa-1p; 7. industria siderurgic, industria constructoare de maini - 1p. D.1. Frana 24 %, Germania 12 % - 2p; 2. - relieful de cmpie (Cmpia Parisului, Cmpia Loarei) i soluri fertile - 2p; - climat temperat-oceanic cu ploi bogate - 2p. E.1. Nordul Italiei este dezvoltat, att din punct de vedere industrial, ct i agricol datorit prezenei resurselor hidroenergetice ale apelor din Alpi, a existenei unpr tradiii industriale (indus-tria textil bazat pe ln, mtase i bumbac, i industria alimentar), la care s-au adugat ulterior o puternic concentrare a industriei construciilor de maini, chimie i petrochimie, favorizate i de prezena unor centre urbane mari (Milano, Torino, Genova, Veneia, Bologna Florena). Agricultura este performant, favorizat de Cmpia Padului, cu un climat mediteranean mai umed, bun pentru o mare varietate de culturi (cereale, plante tehnice, vi de vie). Sudul Italiei, n schimb cu o clim mult mai arid, cu un relief predominant stncos, cu puine centre urbane mari i dispersate (Roma. Napoli, Palermo) a rmas n urm cu dezvoltarea economic. - 2p 2. Nordul Italiei s-a dezvoltat puternic nc din perioada feudal cnd existau oraele state (Veneia, Florena, Genova) care aveau legturi economice cu toate statele europene ale timpului. - 2p. Varianta 15 A.1. peste 40 milioane de locuitori, n anul 2004 - 2p; 2. n anul 1960 - 2p.

B.1. 1833-2004 este intervalul de cretere numeric a populaiei i s-a bazat att pe sporul natural ridicat (n secolele trecute), ct i pe un bilan migratoriu pozitiv (mai ales n ultim, deceniu) - 2p; 2. 2000 i 2004 - 2p; 3. cu circa 11 milioane de locuitori - 2p. C.1. Ungaria, Romnia, Bulgaria - 3p 2. Munii Carpai (Munii Serbiei), Munii Dinarici - 1p 3. crbuni, petrol, cupru, plumb, zinc - 1p 4. Climat temperat-continental cu influene mediteraneene; climat montan n muni - 2p 5. Dunrea, Morava -1 p 6. Belgrad - 1p 7. romni, unguri. - 1p ti D.1. Letonia 35,20 loc/km2 i Olanda 403,80 loc/km2 - 2p; 2. Olanda este o ar dezvoltat cu economie performant un pilon al comerului global: Olanda este ar recunoscut prin multiculturalism i tolerana, a devenit locul de refugiu pentru cei persecutai politic religios i intelectual (aportul imigranilor). - 4p. i E.1 Regatul Unit al Marii Britanii i Irlandei de Nord; - 2p 2. Reeaua feroviar a Europei de Vest este motenit n bun parte din perioada industrial, este modernizat, rapid i cea mai ieftin cale de transport de pe uscat. - 2p. Varianta 16 A.1.12%; Austria; 2. Belgia. B.1.b; 2.c; 3.c. C.1. Romnia, Grecia. - 2p. 2. Sofia-1p, 3. Munii Stara Pianina - 1p. 4. climat temperat-continental (n nord); climat cu influene mediteraneene (la sud de Munii Balcani) 2p. 5. trandafir (tutun) - 1p. 6. Ruse, Vidin - 2p. 7. Marea Neagr - 1p. D.1. Belgia - 70%; Ungaria - 83%; - 4p. 2. lipsa resurselor naturale (a combustibililor fosili)- 2p. E.- rile sunt situate n regiunea climatului mediteranean, favorabil culturii mslinului;- 2: - n agricultura acestor ri predomin gospodriile mici n care se cultiv mslinul,- 2p Varianta 17 A.1. 325 mc/s; mai; 2. 70 mc/s; octombrie. B. 1. topirea zpezilor n zona montan; precipitaiile bogate; 2. cantitatea redus de precipitaii. C.1. Munii Alpi; Munii Pirinei; Masivul Central Francez; - 3p; 2. crbune; minereu de fier; - 2p;

3. industria energetic; industria siderurgic; - 2p; 4. temperat-oceanic; - 1 p; 5. Marsilia; Nisa; - 2p; D.1. Finlanda, 15,47 loc/km2; Bulgaria, 66,58 loc/km2; 2. condiii climatice diferite. E.- veri clduroase i secetoase, ierni geroase, prezena Crivului; - contraste mari de temperatur ntre var i iarn. - 2p. Varianta 18 A.1.8,7%o; Irlanda; 2. Ungaria; Bulgaria. B.1. emigrarea unui mare numr de persoane de vrst fertil; - 2p. 2. economia dezvoltat; nivelul de trai ridicat; - 2p. 3. -5%o; Bulgaria. - 2p. C. Se acord 10 puncte pentru urmtoarele rspunsuri, astfel: 1. Polonia; Olanda; - 2p. 2. crbune, minereu de fier; - 2p. 3. Dunre; Rhin; Elba; - 2p. 4. Hamburg; Frankfurt; -2p. 5. Rostock; - 1p. 6. Marea Baltic. - 1p. D.- deosebire: relieful Spaniei este n mare parte un podi muntos (Meseta) nconjurat de muni, n timp ce n Ucraina predomin cmpiile i podiurile; - 2p. - deosebire: n Spania, clima este temperat-oceanic (pe litoralul atlantic) si mediteranean (n sud), iar n Ucraina clima este temperat-continental cu nuane excesive n est i mediteranean n sud; - 2p. - deosebire: reeaua hidrografic din Ucraina este tributar Mrii Negre, n timp ce reeaua hidrografic din Spania este tributar Mrii Mediterane i Oceanului Atlantic. - 2p. E.- activiti turistice; - 2p. - activiti financiar-bancare. - 2p. Varianta 19 A.1.1550 mc/s; aprilie; - 2p. 2. 400 mc/s; septembrie; - 2p. B.1.b;2.d;3. b. C.1. Spania, Belgia, Italia - 3p; 2. temperat-oceanic - 1p; 3. Sena, Rhone - 2p; 4. Lyon, Nantes - 2p; 5. brnzeturi, vinuri - 2p. D.1. Albania -111,5 loc/km2; Belgia - 337,39 loc/km2; - 2p. 2. numrul locuitorilor este mai mare n Belgia; - 2p 3. nivelul diferit de dezvoltare economic a acestor ri; evoluia istoric diferit. - 2: E.- distribuia lanurilor montane care implic dificulti tehnice de interconectare; barierele naturale sunt traversate de structuri construite cu costuri foarte mari (ex. Alpii, Pirineii, Carpaii); -

- nivelul diferit de dezvoltare economic al statelor U.E. - 2p. Varianta 20 A.1. septembrie: 55 mm/an - 2p; 2. iunie: 175 mm/an - 2p. i B. 1.c;2. b;3. b. C.1. Austria, Olanda, Polonia - Sp; 2. Marea Baltic, Marea Nordului -'2p; 3. Rhin, Elba - 2p; 4. Berlin - 1p; 5. industria construciilor de maini; industria chimic. - 2p. D.1. se adun valorile precipitaiilor medii lunare, iar suma obinut se mparte la 12. 2. - altitudinea reliefului - 2p; - influenele climatice - 2p. E.1. Olanda: 392,8 loc/km2; Luxemburg: 177,6 loc/km2; 2. numrul populaiei este mai mare n Olanda. Varianta 21 A.1. iunie, 3100 m3/s - 2p; 2. noiembrie, 1400 m3/s - 2p. B.1.d-2p; , 2. c - 2p; 3. b - 2p. C.1. Insula Sardinia, Insula Sicilia - 2p; 2. Munii Alpi, Munii Apenini - 2p; 3. marmur, sulf - 2p; 4. Veneia, Florena - 2p; 5. Vatican, San Marino - 2p. D.1. 1700-1800 m3/s; 2. - ploile de primvar din bazinul hidrografic; - topirea zpezilor. E.1. n Finlanda densitatea medie a populaiei este de 15,47 loc/km2, iar n Ungaria densitatea medie a populaiei este de 107,29 loc/km2. - 2p. 2. Raportul diferit ntre numrul de locuitori i suprafaa fiecrui stat. - 2p. Varianta 22 A.1. 22,5 C n luna iulie - 2p; 2. -3 C n luna ianuarie - 2p. B.1. se adun valorile temperaturilor medii lunare din cele 12 luni ale anului, iar suma astfel obinut se mparte la 12 - 2p; 2. 25,5 C - 2p; 3. cantitatea de radiaie solar czut la latitudinea Cmpiei Romne. - 2p. C.1. Germania, Spania - 2p; 2. Munii Alpi, Masivul Central Francez - 2p; 3. temperat-oceanic - 1p;

4. Lyon, Marsillia - 2p; 5. Riviera francez - 1p; 6. bauxit, uraniu - 2p. D.1. 69,80 loc/km2; 2. - factori naturali: relieful, prin accesibilitate; - factori socio-economici: dezvoltarea industriei, serviciilor etc. E. - defriarea tot mai intens a pdurilor - 2p; - utilizarea agricol ndelungat - 2p. Varianta 23 A.1. 22 C n luna iulie - 2p; 2. -5 C n luna februarie - 2p. B. 1. se adun valorile temperaturilor medii lunare, iar suma astfel obinut se mparte la 12 2. 27 C - 2p; 3. radiaia solar czut la latitudinea Cmpiei Panonice.- 2p. C.1. Cmpia Alfold; Munii Bakony - 2p; 2. climat temperat-continental de tranziie, influene climatice oceanice n Vest - 2p; 3. Tisa - 1p; 4. lac tectonic; Balaton - 2p; 5. step, numit pust" - 1p; 6. Debrecen, Szeged - 2p. D.- n Austria predomin relieful de muni masivi, pe cnd n Ucraina predomin cmpiile i podiurile joase - 2p; - clima Austriei este predominant montan (etajat), cu influene oceanice, pe cnd n Ucraina este o clim temperat-continental, cu influene de ariditate - 2p; -n Austria predomin pdurile etajate, pe cnd n Ucraina predomin stepa i silvostepa E.- nivelul de trai mai sczut n estul i sud-estul Europei, fa de vest - 2p; - economia mai dezvoltat n vestul Europei, fa de est i sud-est - 2p. Varianta 24 A.1. 95 mm n luna iunie - 2p; 2. 27 mm n luna februarie - 2p. B.1. se adun cele 12 valori medii lunare de precipitaii, iar suma astfel obinut se mparte la 12 - 2p; 2. 70 mm - 2p; 3. succesiunea anotimpurilor.- 2p. C.1. Baleare -1 p; 2. Frana, Portugalia - 2p; 3. Munii Pirinei, Podiul Meseta - 2p; 4. mediteranean - 1p; 5. Barcelona, Sevilla - 2p 6. Insulele Canare, Costa del Sol - 2p. D.- n Grecia predomin relieful de munte, pe cnd n Moldova predomin relieful de podi - 2p;

- n Grecia este clim mediteranean, pe cnd n Moldova clima este temperat-continental - 2p; - n Grecia se dezvolt vegetaia de garigga i frigana, pe soluri terra-rossa, pe cnd n Moldova se dezvolt vegetaie de step i silvostep, pe molisoluri - 2p. E.- clim subtropical umed - 2p; - vecintatea Mrii Negre, cu rol moderator i adpostul Munilor Crimeii - 2p. Varianta 25 A.1. 5,5 C n luna august - 2p; 2. -11,5 C n Iu/ia februarie - 2p. B.1. se adun valorile temperaturilor medii lunare, iar suma astfel obinut se mparte la 12 2.17 C -2p; 3. succesiunea anotimpurilor - 2p. C.1. Polonia i Olanda - 2p; 2. Munii Alpii Bavariei i Podiul Bavariei - 2p; 3. crbuni i fier - 2p; 4. industria termoenergetic i industria siderurgic - 2p; 5. Duisburg -1 p; 6. Hamburg - 1p. D.1. petrol - 2p; 2. gaze naturale i petrol - 2p; 3. resurse de uraniu - 2p. E.- despduririle intense - 2p; - utilizarea agricol ndelungat a terenurilor - 2p. Varianta 26 A.1. 140 mm/an; iunie - 2p; 2. 58 mm/an; noiembrie - 2p. B.1. media aritmetic a valorilor zilnice de precipitaii din luna respectiv; 2. aprilie; 3. 25 mm/an - 2p. C.1. Munii Penini, Munii Cambrieni; - 2p; 2. Tamisa; - 1p; 3. temperat-oceanic; - 1p; 4. Manchester, Livelpool, Birmingham; - 3p; 5. crbune, petrol; - 2p; 6. regiunea capitalei Londra; - 1p; D.1. sporul natural n 1956 este +14,3%o; 2. sporul natural n 2004 este -1,9%o; 3. ponderea ridicat a populaiei mbtrnite. E.1. varietatea formelor de relief; 2. existena unor resurse financiare mai reduse.

Varianta 27 A.1. 355 mc/s, mai - 2p; 2. 70 mc/s, ianuarie - 2p. B.1. noiembrie i decembrie; 2.260 mc/s-2p; 3. topirea zpezilor. C.1. Podiul Meseta, Munii Pirinei; - 2p 2. huil; - 1p 3. Barcelona, Valencia, Seviila; - 3p 4. litoralul Mrii Mediterane, Munii Pirinei; - 2p 5. Insulele Baleare i Insulele Canare. - 2p D. 1. Relieful Franei are altitudini maxime mai mari (4807 m), pe cnd relieful Republicii Moldova este mai scund (429 m). 2. Clima Franei este variat, pe cnd cea a Republicii Moldova are caracter continental. 3. Vegetaia Franei este mult mai variat, existnd specii caracteristice climatului mediteranean, temperat-oceanic i montan, pe cnd vegetaia Republicii Moldova este format din step, silvostep i pduri de foioase. E.1. degradarea nivelului de trai; 2. migraia populaiei tinere spre rile cu un nivel de dezvoltare mai ridicat. Varianta 28 A.1. februarie i decembrie - 2p; 2. mai i septembrie - 2p. B.1. 23 C, iulie -2p; 2. -2 C, ianuarie - 2p; 3. se adun valorile temperaturii medii lunare, iar suma astfel obinut se mparte la 12. - 2p. C.1. Cmpia Voivodinei, Munii Dinarici - 2p; 2. temperat-continental; - 1p; 3. Dunrea, Tisa sau Bega, Timi - 2p; 4. Belgrad, Novi Sad sau Ni, Pancevo - 2p; > 5. Romnia; - 1p; 6. crom, cupru. - 2p; D.1. Bulgaria: 66,59 loc/km2; Malta: 1266 loc/ km2; 2. - marea sa ntindere n suprafa; - condiiile climatice aspre. E.- turism de litoral;- turism balnear;- turism cultural;- turism rural; - turism n arii naturale. Varianta 29 A.1. luna aprilie, 245 mc/s; 2. luna septembrie, 50 mc/s. B.1.50 mc/s; 2. luna iulie; 3. cantitile diferite de precipitaii atmosferice. C.1. Munii Stara Planina-Munii Balcani, Rodopi sau Cmpia Dunrii, Traciei - 2p;

2. temperat-continental; - 1p; 3. Dunrea; - 1p; 4. Varna, Burgas; - 2p; 5. ligpit, sare; - 2p; 6. Marea Neagr; - 1p; 7. cultura de trandafiri. - 1p; D.1. relieful Franei are altitudini maxime mai mari (4807 m), pe cnd relieful Ucrainei este mai scund (2001 m); 2. clima Franei este variat, pe cnd cea a Ucrainei are caracter continental; 3. vegetaia Franei este mult mai variat, existnd specii caracteristice climatului mediteranean, temperat-oceanic i montan, pe cnd vegetaia Republicii Moldova este format din step, silvostep i pduri de foioase. E.- oraul Sibiu este situat n etajul climatic de deal i podi, pe cnd oraul Varna, n cel litoral; - oraul Sibiu este situat la o latitudine geografic mai mare, pe cnd oraul Varna la o latitudine mai mic. Varianta 30 A.1. aprilie, noiembrie 2. mai, octombrie B. 1. iulie i august 2. decembrie i ianuarie 3. 5 C C.1. Cmpia Panoniei, Cmpia Balaton sau Munii Matra i Bukk; 2. climat temperat-continental de tranziie ntre cea oceanic i cea continental, cu ierni reci (-5 C la Budapesta) i veri clduroase (24 C); precipitaiile medii anuale sunt relativ reduse (500-700 mm/an); 2p 3. oricare dintre: Some, Cri, Mure; - 2p 4. Balaton; - 1p 5. stepa (pusta) cu Ierburi xerofite joase; - 1p 6. Szeged, Miskolc. - 2p D.1.14,3%o; 2.1,9%o; 3. - scderea natalitii; - creterea mortalitii. E.- preul redus al energiei electrice per MW/h produs de hidrocentrale; - este o energie nepoluant, nu se emit n atmosfer noxe (termocentrale) i nici nu apar reziduuri radioactive (atomocentrale). Varianta 31 A.1.130 mm, octombrie; 2. 25 C, iulie. B.1.a; 2.c; 3d. C.1. Marea Baltic; Marea Nordului; - 2p 2. Dunre i Rhin; - 2p

3. crbuni, fier; - 2p 4. siderurgic, energetic; - 2p 5. Hamburg, Duisburg. - 2p D.1. Belgia - 339,9 loc/kmp, Ungaria -107,2 loc/kmp; 2. n funcie de formele de relief. E.- reea hidrografic bogat; - debit mare al rurilor ce permite amplasarea de hidrocentrale. Varianta 32 A.1. februarie, 25 mm - 2p; 2. iunie, 95 mm - 2p. B.1.d-2p; 2.c-2p; 2.d-2p. C.1. Polonia, Romnia, Ungaria; - 3p 2. temperat-continental; - 1p 3. oricare dintre: Niprul, Doneul, Bugul de sud, Nistrul; - 2p 4. minereurile de fier i crbunii; - 2p 5. Cernui, Odessa. - 2p D.1. bilanul natural: Italia - 11826 loc; Ungaria - 21135 loc; 2, lipsa locurilor de munc, nivel sczut de trai. E.- poziia geografic a oraului Bergen cu deschidere la Oceanul Atlantic, pe de o parte i poziia geografic n interiorul continentului a oraului Bucureti, cu influene climatice de ariditate fac ca din punct de vedere cantitativ precipitaiile s fie diferite - 2p; - oraul Bergen primete Influena vnturilor de vest, foarte bogate n ploi, pe cnd oraul Bucureti primete masele de aer continentale srace n precipitaii - 2p. Varianta 33 A.1. 175 mm, decembrie - 2p; 2. 7 C, februarie - 2p. B.1.d-2p; 2. b - 2p; 3.d-2p. C.1. Regatul Unit al Marii Britanii i Irlandei de Nord are un climat temperat-oceanic (blnd, fr clduri excesive sau friguri puternice, cu ploi prelungite i ceuri frecvente iarna este influenat de vnturile de vest i de curentul cald al Golfului; - 3p 2. Tamisa; - 1p 3. crbuni, petrol; - 2p 4. industria energetic, siderurgic; - 2p 5. Liverpool, Manchester. - 2p D.1. Germania, 10,33%; Romnia, 3,08%; 2. - nivelul de dezvoltare economic; - infrastructura mult mai dezvoltat n cazul Germaniei; - evoluia istoric diferit. E.- tip est-european; - climat excesiv vara;

- ngheul iarna. Varianta 34 A.1. 22 C, luna iulie - 2p; 2. -4 C, luna ianuarie - 2p. B.1.b-2p; 2. c - 2p; 3. a - 2p. C.1. Munii Alpi, Masivul Central Francez, Bazinul Parizian; - 3p 2. Sena; - 1p 3. fier, mangan; - 2p 4. Marseille, Bordeaux; - 2p 5. Turnul Eiffel, Muzeul Louvre. - 2p D.1. Finlanda 15,47 loc./ km2; Bulgaria 66,58 loc./ km2 - 2p; 2. mediul geografic al Finlandei, cu climatul aspru subpolar pe cea mal mare ntindere este mai puin ospitalier dect mediul geografic al Bulgariei, cu un climat temperat-continental. E.-Munii Alpi; - dezvoltarea turismului austriac; - multe prtii de schi. Varianta 35 A.1. 10 C - 2p; 2. 26C-2p. B.1. a - 2p; 2. b - 2p; 3. c - 2p. C.1. Creta, Rodos; - 2p 2. Munii Pindului; - 1p 3. climatul este mediteranean, cu veri toride temperate de brize pe litoral i de altitudine n restul Greciei; precipitaiile, n general reduse (Atena circa 400 mm/an) sunt mai bogate n NV (circa 1300 mm/an); - 2p 4. formaiuni arbustive mediteraneene tip maquis, ibleac sau frigana; - 1p 5. bauxit, industria metalurgiei neferoase; - 2p 6. Atena, Salonic. - 2p D.1. 27 de state; 2. Frana i Germania; 3. Germania, Polonia, Lituania. E.- climatul aspru, spre nord chiar subpolar, este inospitalier pentru populaie - 2p; - relieful predominant muntos nu este favorabil populaiei - 2p. Varianta 36 A.1. se accept orice valoare cuprins ntre 9,5...9,8C; august - 2p;

2. se accept orice valoare cuprins ntre -7,5...-7,8C; februarie - 2p. B. 1.16C; 2, se adun valorile temperaturii medii lunare, iar suma astfel obinut se mparte la 12 3, altitudinea. C.1. Munii Alpi, Cmpia Padului; -2p 2. Tibru; - 1p 3. climat temperat continental n nord, climat mediteranean n sud; - 2p 4. Industria siderurgic, industria chimic; - 2p 5. Milano, Torino, Genova. - 3p D.1. Suedia - 20,0 loc / km2 - 2p; Portugalia - 114,7 loc / km2 - 2p; 2. relieful, condiiile climatice - 2p. E.- varietatea reliefului - 2p; - numeroase obiective turistice istorice, culturale - 2p. Varianta 37 A.1. Luxemburg, 68.000 euro / loc. - 2p; 2. Austria, Danemarca - 2p. B. 1. Finlanda, Irlanda, Bulgaria - 3p; 2. Regatul Unit, Suedia - 2p; 3. ar n curs de dezvoltare - 1p. C.1. Munii Alpi, Pirinei, Cmpia Loarei - 3p; 2. clim temperat-oceanic, clim mediteranean - 2p; 3. Sena, Rhin, Loira - 2p; 4. Bordeaux, Lyon, Marseille - 3p. D.1. Bulgaria, Ungaria - 2p; 2. Germania, Italia - 2p; 3. bilanul natural negativ, mobilitatea populaiei - 2p. E.- ruri cu debit bogat tot timpul anului; - ruri scurte i repezi. Varianta 38 A.1, Frana, Spania - 2p; 2, Marea Britanle, Romnia. - 2p. B.1. Italia, Spania - 2p; 2. Germania, Suedia - 2p; 3. Regatul Unit, Suedia - 2p. C.1. Insulele Hebride i Orkney; - 2p 2/Penini, Granpiano; - 2p 3. Scoia, ara Galilor; - 2p 4. oceanic; - 1p 5. Tamisa; -1 p 6. Manchester, Liverpool. - 2p D.1. Spania - 79,83 loc/kmp, Suedia - 20,03 loc/Rmp;

2. climat neprielnic, rece i subpolar. E.- turism balneo-maritim (litoralul Mrii Mediterane), turism montan - 2p; - obiective turistice istorice, culturale - 2p. Varianta 39 A.1. Germania, Frana - 2p; 2. Polonia, Spania. - 2p. B. 1. Olanda, Regatul Unit, Spania 2. Frana, Regatul Unit - 2p; 3. nivel de trai ridicat. - 1p. 3p; C.1. Frana, Austria, Slovenia; - 3p 2.Alpi;-1p 3. Stromboli, Etna, Vezuviu; - 2p 4. Pad, Tibru, Arno; - 2p 5. via de vie, mslinul. - 2p D. 1. numrul de locuitori a crescut (de la 380,3 mii. loc. la 484,3 mii. loc.) - 3p; 2. PIB / loc a sczut datorit extinderii Uniunii Europene (27 state), ultimele 12 state integrate avnd valori mai reduse ale indicatorului economic PIB / loc - 3p. E.- asigur fluxul de materii prime ntre zonele cu resurse i centrele de prelucrare - asigur transportul produselor finite ctre pieele de consum - 2p. Varianta 40 A.1, relieful i clima; 2. Finlanda. B.1. Europa de Nord - 20 mii., Europa de Vest - 158 mii., Europa Central - 181 mil.. Europa de Sud -140 mii,, Europa de Est -165 mii. 2, 15 milioane. C.1. Cmpia Padului, Etna, Vezuviu; - 3p 2. energetic, construcii de maini; - 2p 3. Torino, Milano; - 2p 4. Vatican; - 1p 5. via de vie; -1 p 6. Sicilia. - 1p D.1. Marea Britanie, Germania; 2. fier, mangan; 3. poziia latitudinal, forma de relief. E.- defriarea pdurilor; - practici agricole necorespunztoare. Varianta 41 A.1. 80 mc/s n luna septembrie; 2. 325 mc/s n lunile aprilie i mai.

B.1. septembrie i octombrie; 2. februarie; martie i iulie. C.1. crbune, minereu de fier, magneziu (locul 3 pe glob); - 3p 2. industria siderurgic, industria constructoare de maini (autovehicule - locul 1 in Europa, nave maritime); - 2p 3. Ruhr, Berlin; - 2p 4. Rhin, Duisburg; - 2p 5. Hamburg. - 1p D.- Belgia - 13.520 loc. - Frana - 256.280 loc. - Irlanda - 34.800 loc. E.- Olanda beneficiaz de un climat temperat-oceanic blnd, moderat termic, favorabil comunitilor umane, iar Norvegia are un climat oceanic rece i subpolar n nord cu temperaturi sczute; - Olanda are relief de cmpie cu soluri fertile, iar Norvegia are relief muntos pe o mare ntindere, impropriu dezvoltrii habitatului uman. Varianta 42 A.1.10 mc/s, septembrie - 2p 2. aprilie, mai - 2p B.1. se accept orice valoare cuprins ntre 24 - 26 m3/s; 2.10 mc/s, septembrie; 3. iulie, decembrie; 4. topirea zpezilor i ploile bogate dtn timpul primverii impun debite mari, iar seceta din timpul toamnei determin scderea accentuat a debitelor. C.1. Romnia, Ungaria; - 2p 2. Cmpia Panonic, Munii Dinarici; - 2p 3. bauxit; - 1p 4. clima temperat-continental cu influene mediteraneene; - 1p 5. zona forestier (pduri de foioase i conifere), zona de silvostep; - 2p 6. Dunrea; -1 p 7. Belgrad. - 1p D.- Germania: minereu de fier/industria siderurgic; - Ungaria: bauxit/industria aluminiului; - Ucraina: sare/industria produselor clorosodice. E.- defriarea pdurilor pe suprafee mari; - utilizarea agricol ndelungat. Varianta 43 A.1. octombrie - 1p; 2. ianuarie - 1p; 3. 18 C - 1p; 4. 2C-1p. B.1.c-2p;

2. d - 2p; 3. b - 2p. C.1. oricare dintre: Munii Alpi; Munii Apenini; Cmpia Padului; - 2p 2. oricare dintre: Roma; Milano; Torino; Napoli; - 2p 3. clim.mediteranean; - 1p 4. lac glaciar; oricare dintre: Lacul Como, Garda, Maggiore, Lugano; - 2p 5. Tibru; - 1p 6. citrice, msline. - 2p D.1. Bulgaria 66,5 loc/km2; Finlanda 15,4 loc/km2; 2. - Finlanda se afl n nordul Europei, iar o mare parte se afl dincolo de Cercul Polar de Nord, unde exist condiii neprielnice; - Bulgaria se afl n Europa Sudic, iar cea mai mare parte a acestei ri are climat mediteranean, foarte prielnic dezvoltrii umane. E.- Acropole din Atena; - mnstirile de la Meteora. Varianta 44 A.1. 70 mm, decembrie - 2p; 2. 9 C, ianuarie - 2p. B.1. b - 2p; 2.b-2p; 3. d-2p. C.1. temperat-oceanic; Oceanul Atlantic, vnturile de vest; - 3p 2. oricare dintre: Sena, Garonne, Rhone, Rhin; - 2p 3. Paris; - 1p 4. Marsilia; - 1p 5. constructoare de maini (autovehicule, nave maritime, avioane), chimic; - 2p 6. Coasta de Azur. - 1p D.1. Letonia (-5504) bilan negativ; Norvegia (+25723) bilan pozitiv; 2. condiii sociale i economice foarte bune; salarii mari; nivel de trai ridicat. E.- nivelul de trai sczut al rilor din aceast regiune - 2p; - libera circulaie - 2p. Varianta 45 A.1. decembrie, 71 mm - 2p; 2. iulie, 5 mm - 2p. B.1. d; 2. a; 3. b. C.1. mediteranean - 1p; 2. Atena - 1p; 3. Pireu, Salonic - 2p; 4. culturi de citrice, mslin, vi-de-vie - 3p; 5. Creta, Eubeea, Ciclade. - 3p. D.1. Cehia - 10.216.364 locuitori; Norvegia - 4.626.052 locuitori - 2p;

2. Cehia - bilan natural negativ ca urmare a tranziiei economice (de la economia centralizat la economia de pia) i a dificultilor economice ntmpinate de populaie; Norvegia - bilan natural pozitiv ca urmare a gradului ridicat de dezvoltare economic, a nivelului ridicat de trai al populaiei i al numrului mare de imigrani - 2p. E.- poziia geografic: Atena, n apropierea Mrii Mediterane, i Bordeaux, n apropierea Oceanului Atlantic - 2p; - circulaia maselor de aer: Atena sub influena maselor de aer dinspre Marea Mediteran i nordul Africii, iar Bordeaux sub influena maselor de aer oceanic - 2p Varianta 46 A.1. oricare din: august, septembrie, octombrie, noiembrie - 2p. 2. aprilie, mai - 2p. B.1. c;2. c;3. c cte 2 puncte pentru fiecare rspuns corect, astfel: C.1. Iberic - 1p; 2. Gibraltar (posesiune britanic) - 1p; 3. mediteranean i temperat-oceanic - 2p; 4. oricare dintre: Palma de Mallorca, Ibiza, Las Palmas, Sevilla, Barcelona - 3p; 5. oricare dintre: msline (locul 1 pe Glob), citrice, struguri - viticultur sau bumbac, trestie de zahr, cpuni - 3p. D.1. precipitaiile sunt mai reduse toamna Tn sectoarele mijlociu i inferior ale Dunrii; -2p 2. primvara, debitele nregistrate pe Dunre la Budapesta i Oltenia sunt mai mari datorit topirii zpezilor n bazinul hidrografic dunrean, dar i datorit precipitaiilor bogate aduse sub Influena vnturilor de vest n aceast perioad a anului. E.- 1. Finlanda 15,4 loc/kmp, Danemarca 126,4 loc/kmp. 2, Condiiile climatice sunt mult mai favorabile dezvoltrii habitatului uman n Danemarca (+8 "C, temperatura medie anual), n timp ce n Finlanda, condiiile climatice sunt vitrege (0-4 C este temperatura medie anual), n nord se instaleaz noaptea polar. Varianta 47 A.1. februarie, 580 mc/an - 2p; 2. august i septembrie - 2p. B.1.b;2. d ;3. c . C.1. Grecia i Romnia - 2p; 2. Marea Neagr - 1p; 3. Dunrea - 1p; 4. Munii Balcanici (Stara Pianina) - 1p; 5. Sofia, Ruse - 2p; 6. 2007 - 1p; 7. lignit (locul 12 n lume), minereuri neferoase (bauxit, plumb, zinc) - 2p. D.1. 500 mc/s - 2p 2. Se accept orice valoare ntre 930-950 mc/s - 2p

3. Garonne are valori mai mari ale debitului dect Sena deoarece primete un numr mare de aflueni cu debit ridicat din Munii Pirinei. E.- primvara, debitele medii cresc datorit topirii zpezilor n bazinele hidrografice ale celor dou fluvii; - precipitaiile sunt mai bogate n timpul primverii datorit vnturilor de vest care n aceast perioad i intensific activitatea. Varianta 48 A.1. martie, aprilie; - 2p 2. 400 mc/s, septembrie. - 2p B.1.b-2p; 2.d-2p; 3. b-2p. C.1. Romnia, Austria, Slovacia; - 3p 2. temperat-continental; - 1p 3. cmpia; - 1p 4. stepa (pusta); - 1p 5. Budapesta, Debrecen; - 2p 6. Lacul Balaton, Budapesta. - 2p D.1.1150 mc/s-2p 2. 500 mc/s -2p 3. Tisa are valori mai mari ale debitului dect Sena deoarece primete un numr mare de aflueni din Munii Carpai. - 2p E.- Rusia dispune de mari resurse de combustibili minerali fosili (crbuni, petrol, gaze naturale); - Rusia produce 60% din energia termic n termocentrale care utilizeaz combustibili minerali fosili. Varianta 49 A.1. Orice valoare ntre 10-20 loc./kmp, Finlanda - 2p 2. 1280 loc./kmp, Malta - 2p B.1. Suprafaa extrem de mic a statului insular Malta - 2p 2. Climat rece, suprafee mari ocupate de pduri i lacuri n Finlanda - 4p C.1. Munii Penini, Cmpia Londrei - 2p 2. Munii Penini au altitudine redus i s-au format n orogenez hercinic; Cmpia Londrei este ntins i relativ neted - 2p 3. petrol (n Marea Nordului), minereuri de fier, huil - 2p 4. Tamisa -1p 5. Manchester, Liverpool, Birmingham, Glasgow. - 3p. D.- deosebire: clima Ungariei este temperat-continental cu influene oceanice, iar clima Bulgariei este temperat-continental cu influene mediteraneene; - 2p - deosebire: n Ungaria este predominant relieful de cmpie, iar n Bulgaria relieful este variat, munii ocupnd o suprafa relativ mare; - 2p - deosebire: n Ungaria predomin vegetaia de pust (step), iar n Bulgaria stepa este completat de pduri de foioase, conifere, vegetaie mediteranean. - 2p E.1. Suprafaa mic a Olandei (41.526 kmp) i populaia de 16,4 milioane locuitori.

2. Nivelul de trai foarte ridicat, cu un PIB de 36.000 $/ loc. i o dezvoltare industrial i agricol deosebit. Varianta 50 A.1. iulie, 650 mc/s, decembrie, 730 mc/s - 2p; 2. iunie, septembrie - 2p. B. 1. b-2p; 2. a - 2p; 3.c-2p. C.1. Elveia i Norvegia au un relief predominant montan, cu ruri cu debite mari, precipitaii peste 2000 mm/an, cu potenial hidroenergetic exploatat la maximum; - 2p 2. Germania i Rusia au resurse mari de crbune, au i potenial hidroenergetic amenajat precum i capacitatea tehnologic l Industrial necesar construciei de atomocentrale; - 2p 3. hidroenergia; - 2p 4. hidrocentralele nu emit noxe n atmosfer ca termocentralele l nu produc reziduuri nucleare radioactive ca n cazul atomocentralelor. - 2p D.1. Italia 193 loc/kmp, Finlanda 15 loc/kmp; 2. Italia 70%, Finlanda 70%; 3. Italia - Roma, Finlanda-Helslnki. E.- n Finlanda condiiile climatice sunt aspre cu temperaturi medii anuale ce coboar sub 0 C n nordul rii i de doar +4 C n sudul rii, iar n Italia temperaturile medii anuale sunt optime dezvoltrii habitatului uman (15-20 C); - n Finlanda, dei relieful nu este nalt, sunt suprafee considerabile ocupate de pduri i lacuri, situaie ce nu se regsete n Italia. Varianta 51 A.1. 91 mm, iunie; 2. 26 mm, februarie. B.1. modul de calcul: se face media aritmetic a precipitaiilor medii lunare nregistrate: 2. 65 mm; 3. regimul neregulat al precipitaiilor este influenat de caracterul continental/de tranzitie al climatului Cmpiei Romne. C.1. Carpaii Pduroi, Cmpia Niprului; - 2p 2. Nistru, Nipru; - 2p 3. minereuri de fier, crbuni; - 2p 4. Odessa, Harkov; - 2p 5. temperat-continental; - 1p 6. Peninsula Crimeea. - 1p D.1.77%;2. 69 %; 3. existena unui potenial hidroenergetic ridicat, inclusiv potenialul energetic al mareelor. E.1. Frana dispune de importante resurse de uraniu - 2p; 2. Rusia dispune de mari resurse de combustibili minerali fosili (crbuni, petrol, gaze naturale) - 2p.

Varianta 52 A.1. 148 mm, luna iunie; 2. 58 mm, luna octombrie. B.1. modul de calcul: se face media aritmetic a precipitaiilor medii lunare nregistrate 2. mai sau iulie; 3. 50 mm. C.1. Romnia, Grecia; - 2p 2. temperat-continental; - 1p 3. lignit, minereuri neferoase; - 2p 4. Sofia; - 1p 5. industria metalurgiei neferoase, industria chimic; - 2p 6. Albena, Nessebar, Nisipurile de Aur. - 2p D.1. Belgia, 339,9 loc/km2 Suedia, 20 loc/km2. 2. Climatul temperat cu nuane oceanice i relieful predominant de cmpie determin n Belgia densiti mai mari ale populaiei, pe cnd n Suedia climatul temperat mai aspru n nord i cu caracter continental n centru, la care se adaug suprafeele ntinse ocupate cu vegetaie forestier sau lacuri, determin densiti mult mai reduse dect n Belgia. E.- defriarea tot mai intens a pdurilor pentru diverse scopuri; cu ct vechimea popularii i lurii n cultur a unei regiuni este mai mare, cu att aceste modificri sunt mai vizibile; - valoarea economic redus a pdurilor din Europa Sudic (sunt pduri rare, cu o cretere lent, deseori degradate). Varianta 53 A. 1. valoarea maxim a debitului mediu lunar este de 300 m3/s, nregistrat n lunile aprili i mai - 2p; > 2. valoarea minim a debitului mediu lunar este de 70 m3/s, nregistrat n luna ianuarie - 2p. B. 1. 230-237 m3/s; 2. cantitile de precipitaii scad cantitativ din septembrie i pn n januarie; n plus temperaturile negative influeneaz puternic fenomenele de scurgere; 3. iulie i august. C. 1. Munii Pirinei; Munii Alpi; Masivul Central Francez; - 3p 2. Seine, Rhone; - 2p 3. Marseille, Lyon, Bordeaux; - 3p 4. litoralul mediteranean cu Cote d'Azur; - 1p 5. bauxit. - 1p D. 1. condiii climatice restrictive n Europa de Nord - 2p; 2. mrimea demografic a rilor din Europa Central - 2p; 3. dezvoltarea economic a rilor din vestul Europei, care prezint o mare atractivitate pentru populaia din Europa de Est - 2p. E.- procesul de mbtrnire a populaiei Ucrainei - 2p; - declinul economic nregistrat de Ucraina - 2p. Se accept orice alt formulare care pstreaz acelai

Varianta 54 A.1. noiembrie i decembrie; 2. 74 m3/s, luna ianuarie. B.1. temperaturile sczute i precipitaiile modeste sub form de ninsoare, din lunile de iarn, influeneaz regimul de scurgere; 2. 275 m3/s; 3. suprapunerea topirii zpezilor cu perioada ploilor de primvar i de la nceputul verii. C.1. Salonic, Patras, Iraklion; - 3p 2. Paralia - Katerini - Olimp; Atena - Pireu; Kalambaka - Meteora; 3. Munii Pindului; - 1p 4. Creta, Santorin, Rodos; D.- deosebire: relieful Spaniei este unul de podi (meseta) traversat de sierre i nconjurat de lanuri muntoase (alt. max. 3478 m), pe cnd relieful Modovei este unul de podi (alt. max. 429 m) i cmpie care coboar n trepte de la nord la sud; - deosebire: n Spania relieful glaciar are o larg dezvoltare n Munii Pirinei i Sierra Nevada (cel mai sudic ghear din Europa), pe cnd n Republica Moldova relieful glaciar lipsete datorit altitudinilor mici ale reliefului; - deosebire: n Spania se remarc climatul oceanic (n nord-vest) i cel mediteranean (n est), pe cnd n Republica Moldova aceste influene lipsesc, caracteristic fiind climatul continental. E.- procesul de mbtrnire a populaiei rilor Europei de Est; - declinul economic nregistrat de rile Europei de Est. Varianta 55 A.1. luna Ianuarie, temperatura medie lunar minim este de 7C - 2p; 2. luna iulie, temperatura medie lunar maxim este 25C - 2p. B.1.18C-2p; 2. media aritmetic a temperaturilor medii lunare - 2p; 3. advecia maselor de aer tropical dinspre Africa spre sudul i sud-estul continentului C.1. Munii Balcani, Munii Rila-Rodopi, Podiul Prebalcanic; - 3p 2. lignit; - 1p 3. cultura porumbului, cultura trandafirilor; - 2p 4. Burgas, Vama; - 2p 5. Albena, Nessebar. - 2p D.1. Bulgaria a avut o economie centralizat, de tip socialist pn n 1989, n prezent este n curs de restructurare i modernizare, axat pe servicii, agricultur i industrie. 2. Germania are o economie dezvoltat i diversificat, bazat pe unele resurse proprii turism i activitile financiar-bancare; E.- avantaj: se realizeaz cu costuri relativ mici i resurse inepuizabile; - dezavantaj: pericolul colmatrii lacurilor de acumulare i scderea randamentului de funcionare al centralelor hidroelectrice.

Varianta 56 A.1. 10-12 mm/an n iulie - 2p; 2. 118-120 mm/an n noiembrie - 2p. B.1. 108 - 110 mm/an - 2p; 2. octombrie, noiembrie - 2p; 3. temperatura medie a anului este ridicat n lunile de var, determinat i de vnturile calde din sud din zona continentului Africa - 2p. C.1. Cmpia Panonic; Munii Bakony; - 2p 2. Dunrea; Tisa; - 2p 3. Balaton; - 1p 4. clim temperat-continental cu influene oceanice; - 2p 5. Budapesta, Debrecen, Szeged; - 2p 6. republic parlamentar. - 1p D.1. Bulgaria: 66,58 loc/km2; Finlanda: 15,47 loc/km2; Luxemburg: 183,45 loc/km2; Slovacia: 111,36 loc/km2. 2. Condiiile fizico-geograflce. E.1. - n nord clima este subpolar, iar n sud-est boreal cu influene continentale - 2p; - relief muntos n nord, cu pdure de conifere extins', iar n sud cmpie cu numeroase lacuri glaciare - 2p. 2. Valoarea ridicat a PIB-ului este determinat de economia de pia modern dezvoltat cu nalt productivitate a muncii. Varianta 57 A.1.10 mm/an n iulie - 2p; 2. 52 mm/an n octombrie - 2p. B.1. 42 mm/an - 2p; 2. 6 luni - 2p; 3. circulaia din sud a maselor de aer, calde i uscate - 2p. C.1. Cmpia Niprului; Podiul Podolic; - 2p 2. Nipru, Nistru; - 2p 3. climat de cmpie, climat de munte; - 2p 4. minereu de fier, crbuni; - 2p 5. Kiev, Odessa. - 2p D.1. Grecia, datorit unor extinse culturi mediteraneene ce necesit for de munc. 2. Frana, datorit gradului ridicat de mecanizare a agriculturii i dezvoltrii unei industrii moderne, a determinat ponderea mai mare a populaiei n sectorul teriar. E.1. O cauz sunt fermele agricole specializate cu producie comercial de pia ce utilizeaz un numr redus de for de munc. 2. O cauz este dat de condiiile naturale favorabile dezvoltrii unor culturi agricole mediteraneene, precum i a serviciilor, ndeosebi comerciale i turistice. Varianta 58 A.1. -1C n ianuarie - 2p;

2. + 23C n iulie - 2p. B. 1.24C 2. valoarea radiaiei solare variaz n cursul unul an - 2p; 3. Se efectueaz suma temperaturilor medii din fiecare zi a anului i totalul se mparte la numrul zilelor din anul respectiv. * C.1. Romnia; Ungaria; - 2p 2. Cmpia Niprului; Podiul Podolic; - 2p 3. Nipru;-1p 4. clim temperat-continental cu influene de ariditate; - 1p 5. minereu de fier; crbune; - 2p 6. Kiev, Odessa. - 2p D.- asemnare: predomin relieful muntos; - deosebire: clima Austriei este temperat-continental cu influene oceanice;pe cand Grecia are clima mediteranean; - deosebire; n Austria predomin argiluvisoluri i spodosoluri, iar n Grecia predomin solurile terra rosa. E.Creterea numrului de locuitori n Portugalia a fost determinat de urmtoarele cauze: - natalitatea mare i mortalitatea mic; - imigraia pentru locuri de munc; Varianta 59 A.1. iunie -148 mm/ an - 2p; 2. octombrie - 55 mm/an - 2p. B.1. Frana 114,66 loc/ kmp; Italia 192,28 loc/kmp; 2. Datorit numrului mare al populaiei i al suprafeei relativ reduse. C.1. Marea Tirenian; Marea Adriatic; - 2p 2. Munii Alpi, Munii Apenini; - 2p 3. Padul; - 1p 4. clim mediteranean; - 1p 5. gaze naturale; - 1p 6. industria chimic; - 1p 7. Roma, Veneia. - 2p D.- asemnare: n Frana i Ucraina predomin (aproape de 80%) relieful sub 500 m altitudine - deosebire: Clima Franei este temperat-oceanic i n sud mediteranean, iar Ucraina are clima temperat-continental cu influene de ariditate. - deosebire: Vegetaia i solurile Franei sunt predominant pduri de foioase pe argiluvisoluri, n sud vegetaie mediteranean pe soluri terra rosa, iar n Ucraina predomin stepa i silvostepa pe soluri de tip molisol. C. Pentru Grecii E.- n interiorul rii predomin relieful muntos al Munilor Pindului unde sunt orae mai puine: - cmpiile litorale i lungimea mare a rmului, fragmentat de numeroase golfuri t prezena a numeroase insule, favorizeaz dezvoltarea oraelor i densitatea mare a populaiei.

Varianta 60 A.1. -2 C, ianuarie - 2p; 2. + 23 C, iulie - 2p. B.1.25C-2p; 2. variaia radiaiei solare globale n timpul unui an - 2p; 3. Temperatura medie lunar se calculeaz astfel: se face suma temperaturilor medii zilnice din luna respectiv i totalul se mparte la numrul de zile ale acelei luni - 2p. C.1. Bulgaria; - 1p 2. Munii Pindului, Cmpia Tesaliei; - 2p 3. clim mediteranean; - 1p 4. vegetaie mediteranean; - 1p 5. bauxit, minereu de fier; - 2p 6. industria aluminiului, industria siderurgic i a construciilor navale; - 2p 7. Pireu. - 1p D.1. Germania: 230,861 loc/km2; Grecia: 81 loc/km2; 2. factorii fizico-geografici; evoluia istoric i valorificarea revoluiei industriale; E.- Rata mare a natalitii, rata redus a mortalitii i ca urmare bilanul natural pozitiv ce a determinat creterea populaiei. - revoluia industrial; progresele n domeniul medicinii. Varianta 61 A.1. mai; 8000 m3/s; 2. octombrie; 2000 m3/s. B.1. Frana 114,7 loc/km2; Germania 230 loc/km2; Grecia 81 loc/km2; 2. Germania (230 loc/km2), datorit gradului ridicat de urbanizare (90% populaie urban) i industrializare ridicat la care se adaug nivelul de trai ridicat. C.1. oricare dintre: Munii Alpi, Munii Apenini, Cmpia Padului; - 2p 2. oricare dintre: gaze naturale, marmur, sulf, ape geotermale; - 2p 3. construcii de maini (autoturisme), industrie textil (ln, mtase, bumbac), industrie petrochimic i chimie de sintez; - 3p 4. oricare dintre: Genova, Veneia, Napoli; - 2p 5. oricare dintre: Sicilia, Sardinia. - 1p D.1. Circa 80% din teritoriul Ungariei este reprezentat de cmpie, iar climatul este temperat continental de tranziie, cu precipitaii medii de 550-650 mm/a\ 2. Serbia este traversat de Dunre i de principalii ei aflueni: Tisa, Drava, Sav i Morava. 3. Deteriorarea situaiei economice (scderea nivelului de trai) n rile din estul Europei, dup destrmarea blocului comunist i nivelul de dezvoltare mult mai ridicat al statelor vest-europene. t E.- dezvoltarea domeniilor de IT, biotehnologie i telecomunicaii - 2p; - crearea de euroregiuni de dezvoltare economic specifice, specializate - 2p. Varianta 62

A.1. octombrie; 2100 m3/s; - 2p; 2. martie i iulie - 2p. B.1. Italia 192 loc/km2; Germania 230 loc/km2; Grecia 81 loc/km2; 2. Germania (230 loc/km2); grad ridicat de urbanizare i industrializare (90% populaie urban), nivel de trai ridicat. C.1. Munii Pirinel, Cmpia Andaluziei; - 2p 2. oricare dintre: crbuni, roci de construcie, mercur (locul II pe glob); - 2p 3. oricare dintre: industrie alimentar (ulei de msline, vinuri), industrie uoar (textil confecii, pielrie, nclminte), construcii de maini, metalurgie; - 3p 4. oricare dintre: Algeclras, Barcelona, Valencia; - 2p 5. oricare dintre: Baleare (Ibiza, Mallorca), Canare. - 1p D.1. prezena minereurilor de fier (locul II n Europa), mangan (cel mal mare zcmnt de pe glob, la Nikopol), titan (locul II pe Glob), crbuni superiori (bazinul Donetk); 2. potenialul favorabil al cadrului natural pentru agricultur, nivelul tehnologic ridicat productivitatea i produciile agricole mari sunt premisele Franei pentru o agricultur dezvoltat E.- este extins, diversificat, dens i modern; - complementarizarea reelei de transport, precum i creterea vitezelor de deplasare. Varianta 63 A.1. aproximativ 14 C, n luna iulie; 2. aproximativ 63 mm, n luna august. B.1. Polonia 123,2 loc/km2; Slovacia 111,4 loc/km2; 2. Bulgaria (66,6 loc/km2) are o densitate a populaiei mai sczut, din cauza reliefului mai nalt i mai fragmentat (predominant de podi i montan) i din cauza gradului mai redus de urbanizare i industrializare. C.1. clim mediteranean; - 1p 2. vestigiile antice (Acropole, Delfi, Olympia, Cnossos etc.) i insulele cu peisaje pitoreti (Cycladele, Creta, Rodhos etc); - 2p 3. oricare dintre: Pireu, Salonic, Iraklion, Patras; - 3p 4. oricare dintre: Munii Pindului, Cmpia Thesaliei, Cmpia Macedoniei; - 2p 5. oricare dintre: Creta, Rodhos, Cycladele, Ionice. - 2p D.1. - climatul mediteranean, favorabil, al Italiei comparativ cu climatul aspru, restrictiv, temperat rece i subpolar al Finlandei; - relieful i solurile fertile, favorabile comunitilor umane, n Italia, fa de vastele ntinderi de pduri de conifere, numrul mare de lacuri glaciare i solurile cu fertilitate redus ale Finlandei. E.- sunt surse de energie inepuizabile; - sunt nepoluante. Varianta 64 A.1. -1 "C; 2. orice valoare cuprins ntre 22 - 24 C. B.1. iunie; 2. aproximativ 10 C;

3. n 11 luni ale anului temperaturile medii lunare au valori de peste 0 C, ceea ce nu favorizeaz manifestarea fenomenului de nghe. C.1. Balcani, Rila-Rodopi - 2p; 2. oricare dintre: Dunre, Maria, Struma, Iskr - 2p; 3. oricare dintre: Sofia, Varna, Burgas, Plovdiv, Ruse, Silistra - 3p; 4. oricare dintre: Ruse, Giurgiu, Vidin, Calafat, Silistra, Clrai - 2p; 5. Vama sau Burgas - 1p. D.1. Frana (68,9%); 2. Slovenia (3,2%); 3. Bulgaria (14,3%). E.1. nivelul mai sczut de urbanizare i industrializare, tradiiile n activitile agricole potenialul favorabil al cadrului natural pentru agricultur; 2. nivelul tehnologic ridicat al agriculturii (gradul ridicat de mecanizare a lucrrilor agricole) Varianta 65 A.1. aproximativ 325 mc/s; 2. septembrie. B.1. iunie; 2. precipitaiile medii n lunile august i septembrie sunt cele mai sczute din cursul anului, pe fondul unor temperaturi medii ridicate; 3. topirea zpezilor n sectorul montan; cantitatea crescut de precipitaii. C.1. oricare dintre: Cmpia Panonic (Tisei), Munii Bukk, Matra, Bakony - 2p; 2. oricare dintre: Dunre, Tisa, Drava - 2p; 3. Balaton - 1 p; 4. stepa i silvostepa (pusta) - 1p; 5. oricare dintre: Budapesta, Gyor, Debrein, Pecs, Szeged, Miskolc, Tatabanya - 3p. 6.2004- 1p. D.1. 3 loc/kmp; 388 loc/kmp - 3p; 2. condiiile climatice; poziia geografic - 3p. E.- existena resurselor de uraniu; - utilizarea tehnologiilor avansate care permit construirea i securizarea unor centrale Varianta 66 A.1. iulie, august; aproximativ 27 C; 2. ianuarie; aproximativ 8 C. B.1.d;2.d;3.b. C.1. oricare dintre: Munii Carpai, Cmpia Niprului, Cmpia Crimeei, Cmpia Mrii Negre. Colinele Doneului - 2p; 2. oricare dintre: climat temperat-continental, climat mediteranean; - 2p 3. Nistru, Nipru, Prut; - 2p 4. Marea Neagr; - 1 p 5. oricare dintre: crbuni, minereuri de fier, uraniu, sare; - 2p 6. Kiev. - 1p

D.1. petrol-2p; 2. crbune, hidroenergie - 4p. E.- existena climatului subpolar; - pdurile ocup suprafee ntinse. Varianta 67 A.1. 225 m3/s, aprilie - 2p; 2. 50 m3/s, septembrie - 2p. B.1. 175 m3/s; 2. topirea zpezilor i precipitaii abundente; 3. hidroenergie, alimentarea cu ap a populaiei, industriei sau agriculturii - 2p. C.1. Munii Alpi, Munii Apenini - 2p; 2. oricare dintre: Tibru, Pad, Arno, Adige; - 2p 3. oricare dintre: Genova, Veneia, Trieste, Taranto; - 2p 4. oricare dintre: industria constructoare de maini, industria chimic, industria textil; - 3p 5. oricare dintre: Sicilia, Sardinia. - 1p D.- scderea valorilor bilanului radiativ i ale temperaturii aerului o dat cu creterea latitudinii; extinderea masei continentale n longitudine - 3p; - vegetaia mediteranean este localizat n jurul Mrii Mediterane, iar vegetaia de step este localizat n nordul i nord-vestul Mrii Negre - 3p. E.1. cauze economice (pentru cutarea unui loc de munc mai bine pltit), cauze culturale (pentru continuarea studiilor) - 2p; 2. deplasarea populaiei din rile Europei de Est ctre rile Europei de Vest din motive economice i deplasarea tinerilor din toate rile Europei ctre centrele universitare din motive educaionale - 2p. Varianta 68 A.1. 82,5 mm, iunie - 2p; 2. 40 mm, februarie - 2p. B.1. 42,5 mm; 2. suma cantitilor medii lunare mprit la 12; 3. februarie i martie (sau octombrie i noiembrie). C.1. Cmpia Nord-European, Munii Alpi - 2p; 2. temperat de tranziie - 1 p; 3. Rhin, Elba - 2p; 4. oricare dintre: crbuni superiori (huil), minereu de fier, uraniu, sruri de potasiu i sodiu; - 2p; 5. oricare dintre: Duisburg, Koln, Mainz, Bremen; - 2p; 6. oricare dintre: Zidul Berlinului, castelele de pe valea Rhinului. - 1p; D.1. curentul Atlanticului de Nord - 2p; 2. activiti portuare - 2p; 3. Marea Britanie, Norvegia - 2p. E.- prezena cadrului natural favorabil (zona de cmpie cu soluri fertile ntr-un climat temperat-oceanic); - agricultur performant cu numeroase mbuntiri funciare.

Varianta 69 A.1. 24C, iulie - 2p; 2. -1 C, ianuarie - 2p. B.1. martie 5C, octombrie 10C; 2. 24 C - (-1 C) = 25 C; 3. octombrie i noiembrie. C.1. Munii Alpi, Munii Pirinei, Masivul Central Francez - 3p; 2. mediteranean, temperat-oceanic - 2p; 3. Sena, Rhone - 2p; 4. industrie constructoare de maini, industrie chimic - 2p; 5. Muzeul Luvru - 1 p. D.- Dunrea faciliteaz legturile cu numeroase ri europene situate n bazinul hidrografic; prin intermediul canalelor asigur legturi i cu alte ri europene - 2p; - Marea Neagr permite legturi cu rile riverane, iar prin comunicarea cu Oceanul Planetar asigur legtura cu toate rile Europei care au ieire la mri sau oceane - 2p; - Munii Carpai traverseaz mai multe state europene, constituind un element natural de legtur - 2p. E.- cel mai mare ora al Marii Britanii cu peste 7 milioane de locuitori, un important centru comercial i financiar - 2p; - deine o industrie diversificat i puternic (constructoare de maini, chimic etc), un important nod de ci de comunicaie i un bogat potenial turistic (cultural, istoric) - 2p. Varianta 70 A.iulie; 2.ianuarie; 3.3* C 4.17*C B.1.a; 2.c; 3.c. C.1. oricare dintre: Cmpia Tisei, Munii Matra, Munii Bukk, Munii Bakony; - 1p 2. oricare dintre: temperat-continental de tranziie ntre cea oceanic i cea continental; - 1p 3. oricare dintre: Dunre, Tisa, Cri, Drava, Raba i Lacul Balaton; - 3p ' 4. oricare dintre: step (pust) i silvostep; - 1p 5. oricare dintre: soluri fertile, bauxit, resurse de ap; - 2p 6. Budapesta; - 1p 7. oricare dintre: Lacul Balaton, Bile Termale din Budapesta. - 1p D.1. densitatea populaiei: Olanda, 397,13 loc/km2; Estonia 29,28 loc/km2; PIB: Olanda, 31.047 euro, Estonia, 19.637 euro - 2p; 2. relief jos de cmpie, clim temperat-oceanic - 2p; 3. economie n tranziie ctre economia de pia - 2p. E.- resurse de materii prime (minereuri radioactive) - 2p; - capaciti de producie (atomocentrale) - 2p.

Varianta 71 A.1. iulie i august - 1p; 2. ianuarie - 1p; 3. cea. 8C - 1p; 4. cea. 27C - 1p. B.1.a;2. d ;3. a. C.1. Munii Balcani (Stara Pianina) i Munii Rila-Rodopi sau Cmpia nalt a Dunrii. Traciei Superioare; 2p; 2. lignit i minereuri neferoase - 2p; 3. temperat-continental la nord de Munii Stara Pianina i mediteranean la sud de aceti muni; - 1p 4. Dunre sau Maria; - 1p 5. Sofia i Burgas sau Varna; - 2p 6. Ruse; - 1p 7. staiunile balneo-maritime de pe malul Mrii Negre (Vama, Burgas, Balcic). - 1p D.1. Austria 97,6 loc/km2; Ungaria 107,2 loc/km2; PIB/loc: Austria 34057 euro/loc; Ungaria 17332 euro/loc; 2. suprafaa mic a celor 2 state; 3. Austria are o economie dezvoltat, bazat pe resurse proprii, turism i activitile financiar-bancare. Ungaria a avut o economie centralizat, de tip socialist, pn n 1989, n prezent modernizat i axat pe servicii, industrie i agricultur. E.- relieful, prin altitudine i declivitate mare, determin un potenial hidroenergetic ridicat al rurilor ; - climatul montan cu precipitaii ridicate, zpezi i gheari permaneni care se constituie n surse bogate de alimentare cu ap a rurilor - 2p Varianta 72 A.1. iulie; 2. ianuarie; 3. aprox.-18 C; 4. aprox. 20 C. B.1.d-2p; 2.c-2p; 3. d - 2p. C.1. oricare dintre: Podiul Podolic, Munii Carpai, Cmpia Niprului, Colinele Doneului - 2p; 2. Nistru i Nipru - 2p; 3. stepa, molisol (cernoziom) - 2p; 4. crbunii i minereul de fier; industria siderurgic i industria energetic - 2p; 5. Kiev. - 2p. D.1. - Germania - aproximativ 231 loc/ km2; aproximativ 313 061 euro/loc - 1p; - Finlanda - aproximativ 15,5 loc/ km2; aproximativ 328 809 euro/loc - 1p; 2. - condiiile fizico-geografice deosebite - 2p; 3. - dezvoltarea economic a celor dou ri - 2p. E.- un prim argument este acela c rile sunt situate n regiunea climatului mediteranean, favorabil culturii mslinului - 2p; . - un al doilea argument este dat de dezvoltarea acestor ri; n agricultur predomin gospodriile mici

n care se cultiv mslinul - 2p. Varianta 73 A.1.18C, n luna iulie - 2p; 2. -5C, n luna ianuarie - 2p. B.1. aprilie, mai, septembrie, octombrie - 2p; 2. iarna (n lunile ianuarie, februarie i decembrie), t < 0C; vara (n lunile iunie, iulie i august), t> 13C 2p; 3. amplitudinea termic reprezint diferena dintre temperatura medie a lunii celei mai calde i temperatura medie a lunii celei mai reci, n graficul de fa fiind de 23 C - 2p. C.1. oricare dintre: Cmpia Panonic, Munii Mtra, Munii Biikk etc; - 1p 2. clim temperat-continental de tranziie ntre cea oceanic i cea continental - 1p. 3. oricare dintre: Dunrea, Tisa, Cri, Drava i Lacul Balaton etc; - 3p 4. oricare dintre: pust, step, silvostep, molisol (cernoziom); - 2p 5. oricare dintre: bauxit, crbune, soluri fertile; - 1p 6. oricare dintre: Budapesta, Debrecen, Gyor, Miskolc, Szeged, Pecs. - 2p D.1 - Austria, aproximativ 98 loc/kmp (8 192 880 : 83.870); - Germania, aproximativ 231 loc/kmp (82 422 299 : 357 021). 2. ar dezvoltat cu nivel de trai ridicat, cu relief de cmpie. E.- condiiile climatice vitrege ale Islandei (climat subpolar, rece, care susine inclusiv gheari de calot) au contribuit din plin la o valoare redus a densitii populaiei, comparativ cu Olanda care beneficiaz de un climat temperat-oceanic mai blnd, moderat termic, favorabil comunitilor umane - 2p; - poziia geografic izolat a Islandei, activitatea vulcanic i calota glaciar, care restricioneaz posibilitile de habitat, lipsa resurselor de sol i subsol (exceptnd apele geotermale) au determinat o activitate economic mult mai limitat (pescuit, vntoare, creterea animalelor) i implicit un grad mult mai redus de populare, comparativ cu Olanda, care are o poziie foarte favorabil la Marea Nordului, cu un relief de cmpie, cu soluri fertile, cu resurse importante de gaze naturale, ntr-o zon cu oportuniti economice largi (activiti comerciale, navigaie, agricultur, industrie petrochimic etc.) i nu n ultimul rnd, cu puternice tradiii n activitile meteugreti i industriale; aceste avantaje ale Olandei au constituit tot attea premise pentru o densitate mare a populaiei - 2p. Varianta 74 A.1. 325 m3/s (aprilie i mal); 2. 80 m3/s (septembrie). B.1. februarie, Iulie; 2. martie, iunie; 3. se nsumeaz valorile lunare, iar rezultatul se mparte la 12 (luni). C.1. oricare dintre: Podiul Moldovei Centrale, Platoul Moldovei, Cmpia Moldovei de Sud; - 1p 2. temperat-continental arid; - 1p 3 Prut i Nistru; - 2p 4. step; - 1p 5. oricare dintre: Chiinu, Tiraspol, Tighina, Bli, Orhei; - 3p 6. Ungheni, Albita. - 2p D.1. 1977 = 3,6%o; 1992 = 3,4%; 2002 = -0,4%0. 2. Rata mortalitii mai mare dect rata natalitii.

E.1. factori naturali (relieful, clima); factori economici (dezvoltarea industriei, a agriculturii); 2. oricare dintre: Germania; Olanda; Belgia. Varianta 75 A.1. 225- 230 m3/s, aprilie - 2p; " 2. 50 m3/s, septembrie - 2p. B.1. primvara - 2p; 2. toamna - 2p; 3. 175 - 180 m3/s - 2p. C.1. oricare dintre: Munii Balcani (Stara Pianina), Munii Rila-Rodopi, Cmpia nalt a Dunrii, Traciei Superioare; - 2p 2. temperat-continental la nord de Munii Stara Pianina i mediteranean la sud de aceti muni; - 1 p 3. oricare dintre: Dunre, Maria, Struma; - 2p 4. oricare dintre: step, pduri de foioase, vegetaie mediteranean; - 1p 5. oricare dintre: Sofia, Burgas, Balcic, Plovdiv, Ruse i Varna; - 2p 6. Negru Vod, Giurgiu-Ruse. - 2p D.1.2,83 km/km2 2. - are un important bazin hidrografic trecnd prin zece ri i patru capitate; - face legtura ntre Europa Vestic (Marea Nordului) cu Europa Rsritean (Marea Neagr) prin intermediul canalului Dunre - Main - Rhin. E.- subtropical (mediteranean) - 2p; - poziia geografic - 2p. Varianta 76 A.1. 11 milioane locuitori; 2. 6,5 milioane locuitori. B.1. Milano;2. Atena;3. Iberic. C.1. Marea Nordului; - 1p 2. Munii Alpi i Munii Pdurea Neagr; - 2p 3. climat temperat-oceanic; - 1p 4. Rhin, Elba; - 2p 5. crbuni superiori, minereuri feroase; - 2p 6. Berlin, Munchen. - 2p D.- asemnare: n ambele ri cmpiile dein ponderi nsemnate (Cmpia Alfold, Cmpia Normandiei) - deosebire: altitudinile maxime sunt mai mari n Frana (peste 4000 m n Munii Alpi) fa de Ungaria (peste 1000 m n Munii Matra); - deosebire: clima este temperat oceanic n mare parte din teritoriul Franei, pe cnd n Ungaria este specific clima temperat-continental. E.- apropierea Franei fa de Oceanul Atlantic, determinnd o nuan oceanic climatului temperat; - influenele de ariditate specifice estului Europei. Varianta 77

A.1.22C, iulie-2p; 2. 0,2C, ianuarie - 2p. B.1. amplitudinea termic medie anual |22 C - C 0,2| = |21,8 C| = 21,8 C - 2p; 2. cmpie - 2p; 3. diferena de temperatur medie februarie-august este |1,8C - 21,8C| = = |-20 C| = 20 C - 2p. C. 1. Munii Cantabria, Cmpia Andaluziei; - 2p 2. minereuri feroase, crbuni; - 2p 3. climat mediteranean, climat temperat-oceanic; - 2p 4. siderurgia, industria energetic; - 2p 5. Barcelona, Valencia. - 2p D.1. Dezvoltarea timpurie a industriei n Olanda, care a condus la formarea unei aglomeraii urbaneindustriale (Randstad Holland); existena unor resurse naturale mai bogate i mai vari-ate n Olanda. 2. Marea Britanie, Irlanda. E.- dezvoltarea economic puternic, care determin fluxuri de emigrani din Europa Central i de Est, Africa de Nord etc; - cadrul natural care n mare parte este favorabil locuirii. Varianta 78 A.1.21C, iulie -2p; 2. -1,8 C, ianuarie - 2p. B.1. amplitudinea termic medie anual |21 C - (-1,8) C| = |22,8 C| = 22,8 ' 2. cmpie - 2p; 3. diferena de temperatur medie februarie - august este |0,5 C - 20 C| = = |-19,5 "C| = 19,5 "C-2p. C.1. fier, crbune, petrol - 3p; 2. industria siderurgic, industria termoenergetic, industria chimic - 3p; 3. Liverpool, Cardiff - 2p; 4. zona Londrei; Stonehange - 2p. D.1. existena resurselor de crbune i minereuri n Germania, determinnd dezvoltatea timpurie a industriei; bilanul migratoriu pozitiv n Germania i negativ n Romnia. 2. Romnia, Bulgaria. E.-n statele din Europa Central valorile densitii populaiei sunt ridicate datorit condiiilor climatice favorabile - 2p; - statele din Europa Central au o economie foarte dezvoltat (Germania, Austria) i un nivel de trai ridicat - 2p. Varianta 79 A.1. martie, noiembrie; 2. -2 "C i 10 C. B.1. -4 C n ianuarie; 2. 21 C n iulie; 3. 25 C. C.1. Relief variat, cu toate treptele majore de relief (Munii Alpi, Masivul Central Francez, Cmpia Normandiei etc); prezena reliefului glaciar n Munii Alpi i Munii Pirinei. - 2p 2. minereuri feroase, crbuni; - 2p

3. temperatura medie anual de 8-15 C, prezena climatului temperat-oceanic, mediteranean i montan etajat; - 2p 4. industria constructoare de maini, industria chimic; - 2p 5. Marsilia, Le Havre. - 2p D.1. condiii climatice restrictive n Europa de Nord; 2. dezvoltarea economic; 3. gradul de dezvoltare economic mai redus al rilor din Europa de Est. E.- existena a numeroase ruri montane, cu debit i pant mari; - existena unor resurse limitate de combustibili fosili. Varianta 80 A.1. dezvoltarea industrial - 2p; 2. reducerea ponderii agriculturii n economie i creterea nivelului de trai - 2p. B.1. 22 mii. loc. + 18 mii. loc. = 40 mii. loc. n 1946; 42 mii. loc. + 15 mii. loc. = 57 mii. loc. n 1990 - 2p; 2. 100*21/(21+13)=61,76% - 2p; 3. 100*45/(45+14)=76,27% - 2p. C.1. Munii Apenlni, Cmpia Padului; - 2p 2. minereuri neferoase; roci de construcie (marmur); - 2p 3. clim mediteranean; - 1p 4. Tibru, Pad, Maggiore; - 3p 5. Roma, Torino. - 2p D.1. Suedia = 19,6 loc/km2, Ucraina = 78,35 loc/km2 - 3p; 2. principala cauz o reprezint diferenierea climatic dintre cele dou state, precum i valoarea mare a populaiei din Ucraina - 3p. E.- Regatul Unit al Marii Britanii i Irlandei de Nord dispune de un potenial turistic natural i antropic mare, datorit istoriei i culturii, formelor de relief care atrag anual un numr mare de turiti - 2p; - principalele obiective turistice sunt: monumente, muzee, parcuri (Turnul Londrei, Parlamentul, Trafalgar Square, Stonehenge, etc.) - 2p. Varianta 81 A.1. Germania, 82.000.000 loc; 2. Irlanda, 4.000.000 loc. B.1. Frana i Marea Britanie; 2. Italia si Spania; 3. 60.000.000 loc. C.1. locul 1 la producia de vinuri n Europa; cel mai mare productor european de came; 2. minereu de fier, bauxit, crbuni, roci de construcii; - 3p 3. oricare dintre: Sena, Loire, Rhon, Rhin; - 2p 4. Strasbourg; - 1p 5. Nantes, Le Havre, Marsilia. - 2p D.1. Bulgaria, 67,73 loc/kmp; Finlanda, 15,47 loc/kmp; 2. condiiile naturale restrictive (clima subpolar).

E.- nivelul de trai sczut; - insuficiena locurilor de munc pe fondul restructurrii economice dup cderea regimurilor comuniste. Varianta 82 A.1. 27 C, iulie; 2. cea 17 C; 3. cea 50 mm. B.1. Olanda, 387,8 loc/kmp; Germania, 230,86 loc/kmp; Portugalia, 109,31 loc/kmp; 2. Olanda; 3. populaie numeroas raportat la suprafaa mic a rii. C.1. Munii Pindului; - 1p 2. marmur, bauxit; - 2p 3. clim mediteranean; - 1p 4. vegetaie mediteranean; - 1p 5. industria metalurgic, industria materialelor de construcii; - 2p 6. Salonic, Pireu; - 2p 7. Creta, - 1p D.1. agricultur puternic mecanizat, agricultur intensiv (chimizat); 2, n jumtatea nordic se disting cmpiile (Bazinul Parizian) l podiuri (Podiul Ardenl), Tn partea central-vestic cmpiile (Bazinul Aquitanlei) l coline (Colinele Gtlne), iar n partea estic l sudic munii (Munii Pirinei, Munii Alpl) i podiurile (Podiul Longres). E.- antropizare timpurie i Intens; -utilizarea lemnului pentru construcii navale, consum casnic etc, pdurile fiind nlocuite de arbuti sempervirescenl. Varianta 83 A.1. 143 -145 mm, iulie; 2. 53 - 55 mm, octombrie. B.1.c;2. d; 3. b. C.1. Munii Alpi, Cmpia German; - 2p 2. clim temperat de tranziie; - 1p 3. Dunre, Rhin; - 2p 4. crbuni, minereuri; metalurgia, industria chimic; - 4p 5. Duisburg. - 1p D.1. Albania, 111,49 loc/kmp; Belgia, 324,59 loc/kmp; 2. populaia Belgiei este de trei ori mai mare dect populaia Albaniei, avnd suprafee comparative; 3. populaia Belgiei ocupat dominant n servicii i industrie, pe cnd cea a Albaniei n agricultur; nivelul de trai i de industrializare mult mai ridicat n Belgia. E.- potenialul turistic natural al Italiei este mult mai variat dect cel al Olandei, favoriznd practicarea tipurilor majore de turism/montan, balnear-maritim, de cur balnear); - Italia deine jumtate din bogia artistic a lumii inclus n patrimoniul UNESCO

Varianta 84 A.1. 97 - 99 mm, iunie; 2. 25 mm, februarie. B.1. a; 2. d; 3. b. C.1. Peninsula Balcanic; - 1p 2. Macedonia, Bulgaria; - 2p 3. Rhodos, Creta; - 2p 4. Atena, Salonic, Larissa; - 3p 5. turismul, transporturile pe ap. - 2p D.1. Islanda, 2,91 loc/kmp; Ungaria, 108,56 loc/kmp. 2. condiiile naturale restrictive din Islanda. E.- Frana prezint resurse turistice diversificate: muni, plaje, orae cu arhitectur medieval etc.; - Munii Alpi permit practicarea turismului pentru sporturi de iarn. Varianta 85 A.1. 320 - 330 mc/s, mai; 2. 50 - 60 mc/s, octombrie. B.1. topirea zpezilor; ploi de primvar; 2. precipitaii sczute. C.1. bauxit, crbuni, fier; - 3p 2. industria metalurgiei neferoase, industria siderurgic, industria construciilor de maini; - 3p 3. Le Havre, Nantes; - 2p 4. riviera francez, Paris. - 2p D.1. poziia geografic n Europa de Est, amplitudini termice mai ridicate, precipitaii reduse (cea 500 mm/an); 2. producerea hidroenergiei este mai ieftin, riscurile ecologice mai reduse comparativ cu termoenergia sau atomoenergia. E.1. identitate european, criterii democratice, criterii economice etc; 2. - identitate european: statul ce candideaz la aderare trebuie s fie european; - criterii democratice: pluralism politic, alegeri libere, separarea puterilor n stat, respectarea drepturilor i libertilor, a statutului minoritilor; - criterii economice: economie de pia capabil s se ncadreze n cerinele i standardele U.E. Varianta 86 A.1. aproximativ 180 m3/s n luna martie; aproximativ 100 m3/s n luna octombrie - 2p; 2. aproximativ 260 m3/s - 2p. B.1. fenomenele de nghe la nivelul solului corelate cu o sczut cantitate de precipitaii - 2p; 2. topirea zpezilor corelate cu ploi abundente de primvar i var - 2p; 3. aprilie i mai - 2p. C.1. Frana, Austria - 2p;

2. lanul alpin (Alpii Bavariei, Munii Pdurea Neagr, Munii Metaliferi); podiul Bavariei - 2p; 3. crbunii n bazinul Ruhr - 2p; 4. industria energetic i siderurgia - 2p; 5. Berlin - 1p; 6. Duisburg - 1p. D.1. Frana; exploatarea raional a fondului piscicol, a fondului forestier i mecanizarea agriculturii a condus la eliberarea forei de munc ocupat n sectorul primar, ceea ce explic ponderea sczut a populaiei ocupat n acest sector economic. 2. Grecia; dominarea sectorului vegetal (2/3 din producia agricol), creterea animalelor n sistem extensiv, pe baza punilor extinse (40% din teritoriul rii) i flota de pescuit absorb un numr ridicat de for de munc, determinnd ponderea ridicat a populaiei ocupat n sectorul primar. E.1. Puternica dezvoltare economic i gradul ridicat de civilizaie, n care populaia devine un consumator intens de servicii, a determinat dezvoltarea sectorului teriar al economiei Franei. 2. Punerea n valoare a resurselor turistice. Varianta 87 A.1. aprox. 28 C; iulie; 2. aprox. 9 mm; iulie. B.1. 65 mm; 2. nebulozitatea sczut; 3. suma temperaturilor medii lunare raportate la 12 luni. C.1. Munii Alpi, Munii Apenini; * 2p ^ 2. mediteranean; - 1p 3. fond forestier, gaze naturale; - 2p 4. industria petrochimic, industria materialelor de construcii; - 2p 5. Torino, Napoli; - 2p 6. Riviera italian. - 1p D.1. Finlanda; 2. Olanda; 3. condiii fizico-geografice restrictive. E.- valori diferite ale bilanului migratoriu; - cauze economice. Varianta 88 A.1. aproximativ 83 mm n luna iunie - 2p; 2. dou luni (februarie, martie) la staia Satu Mare; ase luni la staia Suceava (ianuarie, februarie, martie, octombrie, noiembrie, decembrie) - 2p. B.1. cantitatea de precipitaii czute ntr-o lun raportat la numrul zilelor din acea lun, respectiv cantitatea de precipitaii dintr-un an raportat la cele 12 luni ale anului - 2p; 2. prezena influenelor climatice oceanice la Satu Mare fa de staia meteorologic Suceava unde se manifest influene climatice scandinavo-baltice - 2p. C.1. San Marino i Vatican (Statul Papal) - 2p;

2. Milano i Torino - 2p; 3. aeronautic i automobile - 2p; 4. Sicilia, Sardinia - 2p; 5. Gorda, Maggiore - 2p. D.1. densitatea este de 69,8 loc/km2; 2. condiii fizico-geografice restrictive (relief accidentat, climat subpolar, pergelisol, fertilitate sczut a solului); 3. climat favorabil habitrii. E.1. nivelul de dezvoltare economic a statelor; statele dezvoltate aloc sume mari de bani pentru extinderea i mbuntirea infrastructurii feroviare; 2. condiii fizico-geografice diferite (relief accidentat, declivitate mare a reliefului; condiii climatice restrictive) care determin densiti sczute ale populaiei i implicit densiti mici ale cilor ferate. Varianta 89 A.1. valoarea maxim n staia Zalu este de aproximativ 99 mm n luna iunie - 2p; 2. patru luni (mai, iunie, iulie i august) n staia Zalu; cinci luni (mai, iunie, iulie, august i septembrie) la staia Trgu Neam - 2p. B.1. suma cantitilor medii lunare de precipitaii raportat la 12 luni; 2. prezena influenelor climatice oceanice la staia Zalu n comparaie cu manifestarea n regim anticiclonic a maselor de aer de la staia meteorologic Trgu Neam. C.1. oricare dintre: Munii Rila-Rodopi; Podiul Prebalcanic; Cmpia Tracia Superioar; - 2p 2. republic parlamentar; - 1p 3. fond forestier; - 1p ' 4. trandafir, tutun; - 2p 5. Varna, Burgas; - 2p 6. litoralul Mrii Negre; - 1p 7. Organizaia Cooperrii Economice a Mrii Negre. - 1p D.1. - dezvoltarea performanelor tehnologice n industria energetic, dar sunt i nepoluante n comparaie cu cele clasice; - impulsionate de criza energetic" pricinuit de creterea rapid a consumatorilor, dar i de scumpirea repetat a resurselor tradiionale pe fondul scderii rezervelor - 2p; 2. - creterea n balana energetic a energiei alternative; - scderea resurselor de combustibili fosili la nivelul continentului european - 2p; 3. Lituania, Ucraina - 2p. E.- numr mare de emigrani; - cauze economice. Varianta 90 A.1. aprox. 64 mm n luna iunie; 2. aprox. 22 mm; martie; B.1. suma cantitilor medii lunare de precipitaii raportat la 12 luni; 2. - influene climatice continental excesive la staia meteorologic Cernavod i influene climatice

pontice la staia Constana; - altitudinea sczut a reliefului nu favorizeaz convecia maselor de aer. C.1. Arhipelagul britanic din vestul Europei; - 1p 2. Munii Penini, Munii Cambrian; - 2p 3. climat temperat-oceanic; - 1p 4. crbuni, roci sedimentare (nisip cuaros, caolin); - 2p 5. Glasgow, Liverpool;v- 2p 6. industria siderurgic, industria materialelor de construcii. - 2p D.1. 27 state - 1p; 2. Bulgaria i Romnia - 2p; 3. Spania i Portugalia - 2p; 4. Suedia - 1p. E.- oraele Italiei au puternice amprente istorice - 2p; - are un cadru natural de excepie, dar i numeroase zon puternic dezvoltate economic i cultural - 2p. Varianta 91 A.1. aprilie sau mai, 350 m3/s - 2p; 2. ianuarie, cea. 75 m3/s - 2p. B.1. este media debitelor medii lunare - 2p; 2. primvara - topirea zpezilor i precipitaii ridicate - 2p; 3. iarna, precipitaii reduse sub form de zpad i fenomenul de nghe - 2p. C.1. Elveia; - 1p 2. ar alpin, ar dunrean; - 2p 3. Munii Alpi; - 1p 4. climat alpin; - 1p 5. Dunrea; - 1p 6. republic parlamentar; - 1p 7. Graz, Linz; - 2p 8. Munii Alpi (Tirol). - 1p D.1. Italia, 192,8 loc/km2; Finlanda, 15,4 loc/km2 - 2p; 2. Italia, 67%; Finlanda, 67% - 2p; 3. climatul aspru cu ierni lungi i geroase i veri scurte - 2p. E.- cel mai mare muzeu n aer liber, avnd cele mai numeroase monumente istorice i de art din lume; - este unul dintre marile centre cultural-artistice, tiinifice i universitare ale lumii - 2p. Varianta 92 A.1. -12C, februarie - 2p; 2. 17mm, februarie - 2p. B.1.c;2. b ;3. a ; C.1. Elveia i Austria; - 2p 2. Etna; - 1p 3. Napoli, Genova; - 2p

4. Tibru; - 1p 5. mslinul, citricele; - 2p 6. Sardinia i Sicilia. - 2p D.1. Europa de Nord, 16,7 loc/km2; Europa Central, 142,3 loc/km2 -2,26,1% -2p. E.- poziia geografic determin condiii climatice aspre Tn Europa de Nord, puin favorabile locuirii, comparativ cu Europa Central unde climatul temperat este favorabil locuirii - 2p; - extinderea mare a tundrei, taigalei, solurilor podzollce slab fertile etc, determin densiti mici ale populaiei Tn Europa Nordic, n comparaie cu Europa Central care dispune de resurse variate, soluri fertile care au favorizat concentrarea populaiei l densiti mari - 2p. Varianta 93 A.1. iunie i octombrie - 2p; 2. februarie i septembrie. - 2p B.1.c;2. c ;3. b. C.1. cmpia; - 1p 2. Romnia, Austria; - 2p 3. temperat-continental; - 1p 4. Dunrea, Tisa; - 2p 5. lac tectonic, Balaton; - 2p 6. Budapesta, Szeged. - 2p D.1. Europa: 69,41 loc/km2; Romnia: 90,90 loc/km2 E.Energia nuclear are o pondere ridicat n structura energetic a Franei datorit resurselor importante de uraniu pe care le deine i datorit posibilitii utilizrii tehnologiilor avansate, care permit construirea i gestionarea acestui tip de energie. Varianta 94 A.1. 20 mm, februarie - 2p; 2. cea. 108 mm, iulie - 2p. B.1. 88 mm - 2p; 2. cea. 70 mm - 2p; 3. circulaia maselor de aer. - 2p. C.1. Munii Alpi, Masivul Central Francez - 2p; 2. climat temperat-oceanic - 1p; 3. Sena, Loira - 2p; 4. Marsilia, Lyon - 2p; 5. Marsilia, Le Havre, Bordeaux - 3p. D.1. Ucraina, 30,9C; Ungaria - 26,3C - 4p; 2. Ucraina - influene continentale; Ungaria - influene oceanice - 2p. E.-180 mm/an - 2p; atenuarea spre est a influenelor oceanice i accentuarea celor continentale - 2p. Varianta 95

A.1.20C, iulie-2p; 2. -5C, ianuarie - 2p. B.1. ianuarie, februarie - 2p; 2. 25C - 2p; 3. media temperaturilor medii zilnice - 2p. C.1. climat temperat-oceanic - 1 p; 2. poziia geografic, circulaia atmosferic - 2p; 3. Sena i Loira - 2p; 4. Paris - 1p; 5. Marsilia - 1p; 6. industria construciilor de maini i industria alimentar - 2p; 7. Coasta de Azur - 1p. D.- asemnare: n ambele state sunt regiuni ntinse de cmpie i dealuri joase; - asemnare: n ambele state clima este temperat-continental; - deosebire: n Serbia vegetaia este reprezentat n special de pdurile de foioase, n timp ce n Ungaria predomin stepa (pust). E.n Munii Caucaz densitatea populaiei are valori reduse datorit reliefului inaccesibil (altitudini peste 5000 m) i a condiiilor climatice nefavorabile (temperaturi sczute, vnturi puternice, zpezi permanente). Varianta 96 A.1, 83 mm/an, iunie. 2. 40 mm/an, februarie. B.1.43 mm/an. 2. media aritmetic a valorilor medii lunare. 3. februarie i martie (august i decembrie). C.1. se nvecineaz cu Germania la NE i Spania la SV - 2p; 2. Marsilia, Toulouse, Strasbourg - 3p; 3. cultivarea viei-de-vie - 1p; 4. Sena - 1p; 5. Turism montan - Alpi, turism litoral - Coasta de Azur, turism cutural - Paris - 3p. D.1. curentul Atlanticului de Nord; 2. activiti portuare; 3. Norvegia, Marea Britanie. E.- necesitatea extinderii spaiului destinat agriculturii; - antropizarea puternic a zonei nc din perioada antic. Varianta 97 A.1. 8,5%o, Irlanda. 2. -5,2V Bulgaria. B.1. politici demografice pronataliste; 2.8,2; 3. emigraia tinerilor. C.1. Munii Penini; - 1p

2. Tamisa; - 1p 3. crbune, petrol; - 2p 4. petrochimie, construcii de maini; - 2p 5. Liverpool, Manchester, Glasgow; - 3p 6. Londra. - 1p D.1. 27; - 1p 2. Germania, Frana; - 2p 3. Suedia, Finlanda, Polonia. - 3p E.- turism ;- transporturi. Varianta 98 A.1. aprilie i august - 2p; 2. octombrie i noiembrie - 2p. B.1. iulie, 77 mm - 2p; 2. februarie 30 mm - 2p; 3. 10 mm - 2p. C.1. Podiul Moldovei i Cmpia Colinar a Moldovei - 2p; 2. clim temperat-continental - 1p; 3. Prutul i Nistrul - 2p; 4. stepa - 1p; 5. Chiinu i Tiraspol - 2p; 6. vi-de-vie i tutun - 2p. D.1.13 milioane t - 2p; 2. 11,3% - 2p; 3. 14,1 milioane t - 2p. E.- turismul; - transporturile. Varianta 99 A.1. 70 mm n iunie - 2p; 2. 30 mm n februarie - 2p. B.1. vara; 2. 40 mm 3. apa este blocat n precipitaii solide (ngheul). C.1. huil, minereuri, gaze naturale - 3p; 2. industria chimic i industria constructoare de maini - 2p; 3. Ruhr-Rhin; - 1p; ,4. Dunre, Rhin; - 2p 5. Hamburg, Lubeck. - 2p 1 D.1. Finlanda 15,47 loc/km2 i Bulgaria 66,6 loc/ km2 ; 2. clima - 2p. E.- defririle; - punatul excesiv.

Varianta 100 A.1.270 mc/s. 2. 100 mc/s. 3. 60 mc/s. B.1. - topirea zpezilor primvara; - secetele toamna; 2. 150 mc/s. C.1. Austria, Frana; - 2p 2. Munii Alpl i Pdurea Neagr, Podiul Bavariei, Cmpia Germaniei; - 2p 3. crbune, sare; - 2p 4. Berlin; - 1p 5. Hamburg, Munchen, Stuttgart. - 3p D.1. Cipru, 84,8 loc/kmp; Suedia, 20 loc/kmp. 2. condiii istorice diferite. E.- factori economici. - nivelul de trai.

S-ar putea să vă placă și