Sunteți pe pagina 1din 15

CAPITOLUL

I: Clasa a IX-a

I.Mul\imi.Opera\ii cu mul\imi
1.S[ se determine mul\imile: a) b) c) d) e) { * { { * } } + , } + -

2.S[ se determine: a) num[rul de elemente ale mul\imii * + unde { }

b) num[rul de submul\imi ale mul\imii ,cu trei elemente,cu proprietatea c[ suma elementelor este mai mic[ dec`t 10, un-de * + c) num[rul de elemente ale mul\imii * + unde { { { } } }

d) mul\imea e) mul\imea

3.S[ se determine: a) b) c) d) e) ( * * * * ) unde + + + * +, { * * + * + * } + + * + +

II.Inecua\ii ]i sisteme de inecua\ii


1.S[ se rezolve inecua\iile: a) b) c) d) e) 2.S[ se rezolve sistemele de inecua\ii: a) { b) { ( ( )( ) ) ( ( ) )( ( ) )(

( c) { ( d) {

)( )(

)( )(

) )

e) {

III.Ecua\ii ]i inecua\ii cu modul


1.S[ se rezolve ecua\iile: a) b) c) d) e) 2.S[ se rezolve ecua\iile: a) b) c) d) e) 3.S[ se rezolve ecua\iile: . .

a) | b) c) |( d) e) | |

| | | | | |

)(

| |

4. S[ se rezolve inecua\iile: a) b) c) d) e) ( ( ( ) ) , ) ( ( ). )

5. S[ se rezolve inecua\iile: a) b) c) d) e) 6.S[ se rezolve inecua\iile: ( ). ( )

a) b) | c) | d) e) f)
| |

| |
| |

IV.Rezolvarea ecua\iei de gradul al II-lea


1.S[ se rezolve @n mul\imea numerelor reale ecua\iile: a) b) ( c) d) ( e) )(
( )

)(

)
(

(
)

)(

2.S[ se rezolve @n mul\imea numerelor reale ecua\iile: a)

b) c) d)

V.R[d[cinile ecua\iei de gradul al IIlea


1.Dac[ ]i sunt r[d[cinile ecua\iei , s[ se calculeze expresiile:

a) b) c) d) e) 2.Dac[ . ]i sunt r[d[cinile ecua\iei , s[ se calculeze expresiile:

a) b) c) d)

e) f) 3.Dac[ ]i sunt r[d[cinile ecua\iei , s[ se calculeze expresiile:

a) b) c) d) e) 4.S[ se determine parametrul @nc`t r[d[cinile ecua\iei s[ verifice rela\ia: a) b) c) d) e) . , astfel )

5.S[ se determine parametrul @nc`t r[d[cinile ecua\iei s[ verifice rela\ia: a) b) c) d) e) ; .

, astfel )

6.S[ se determine ecua\ia de gradul al II-lea ale c[rei r[d[cini verific[ rela\iile: a) { b) { c) { d) { e) { f) { ( ) .

VI.Sisteme
8

1.S[ se rezolve @n mul\imea numerelor reale sistemele: a) { b) { c) { d) { e) {

2. S[ se rezolve @n mul\imea numerelor reale sistemele: a) { b) { c) { d) { e) { 3. S[ se rezolve @n mul\imea numerelor reale sistemele:

a) {

b) {

c) {

d) {

e) {

f) { 4.S[ se rezolve @n mul\imea numerelor reale sistemele: a) { b) { ( c) { ( )( ) )

d) { e) { ( ) .

10

5. S[ se rezolve @n mul\imea numerelor reale sistemele: a) { b) {

c) { {

d)

VII.Progresii
1.S[ se determine primul termen ]i ra\ia unei progresii aritme-tice dac[ se ]tie c[: a) b) c) d) e) ]i ]i ]i . ]i ]i

2.Dac[ @ntr-o progresie aritmetic[ sunt verificate condi\iile de mai jos: a) b) ]i ]i , s[ se determine , s[ se determine

11

c)

]i

, s[ se determine

d)

]i

), s[ se determine

e)

]i

, s[ se determine

3.S[ se determine primul termen ]i ra\ia unei progresii geo-metrice dac[ se ]tie c[: a) b) c) d) e) , ]i ]i ]i ]i ( ) ]i

4.Dac[ @ntr-o progresie geometric[ sunt verificate condi\iile de mai jos: a) b) c) d) ]i ]i ]i ]i , , s[ se determine s[ se determine , s[ se determine ,s[ se determine

e)

]i

s[ se determine

12

5.S[ se determine a) numerele

pentru care: sunt trei termeni

consecutivi ai unei progresii aritmetice; b)

sunt trei termeni consecutivi

ai unei progresii geometrice; c) termenii aritmetice sunt d) termenii geometrice sunt ]i ]i ai unei progresii ]i ai unei progresii

]i e) numerele ]i progresie geome-tric[. sunt @n

VIII.Trigonomtrie
1.Dac[ @n triunghiul ascu\itunghic adev[rat[ rela\ia s[ se determine 2.Dac[ . / ]i este

s[ se determine 3.S[ se calculeze valorile urm[toare,dac[ sunt @n-deplinite corespunz[toare: a) b) , dac[ , dac[ . . expresilor condi\iile

13

c) d) , dac[

, dac[ .

4.S[ se calculeze valorile trigonometrice urm[toare: a) b) c) d) 5.S[ ( a) b) c) d) ]i ]i ]i . triunghiul . se rezolve triunghiul ) dac[ se cunosc: ]i

func\iilor

dreptunghic

6.S[ se rezolve care se cunosc: a) b) c) d) 7.Dac[ a)

oarecare,@n

]i ]i ]i ]i

laturile ]i

triunghiului s[ se calculeze:

sunt

14

b) c) d) 8. raza cercului circumscris triunghiului. aria triunghiului Dac[ a) b) c) d) 9. raza cercului circumscris triunghiului. aria triunghiului Dac[ a) b) c) d) aria triunghiului raza cercului @nscris @n triunghiul laturile ]i triunghiului s[ se calculeze: sunt laturile ]i triunghiului s[ se calculeze: sunt

15

S-ar putea să vă placă și