Sunteți pe pagina 1din 130
Geseox, N. PORTOCALA DIN PREISTORIA DACIEI 3 A VECHILOR CIVILIZATIUNI | PRECUVANTARE, Fara absolut nici © pretenpe lterara, sau de alt soi, an asternut pe hare, culegirele ce am facut, din cele ce am ciut privitor preistonei in general si In special a Daclel, Am expus tnele nedumerin @!unele cugetaet cu totul personae, cari niau de ‘at valoarea sutsel de unde provine, a cetjeanulal ce se intere- seats de obirsia civilaztiunilor 51 mal ales de a poporulul din care fare onoares dea face parte Spex, voi fi ineles mai cx inlesice de confeait met emator, Sngura patra socials, a cirei mentalitate neintinas de prejudecsti sau porniri. se potriveste co a mea ciel D-nii Profesor, special fn chestini de acestea, nu dau decit senting, fir8 drept de ape, de oare ce alt for mai superior nu exist, Ar mai fi, tofu, opinia publics, acea opine publica ce reprezin bunsl sim} al colectvitagei ‘care di sentinge cSte 0 dats severe dar juste, im chestisni acces bite lor, ca: literatura, muzica 3ialtele. Ar fi mai gre, 38, ta chestiuni atat de speciale ca. prestoria, care rlimin la diserefia Domall specialist Cu toate astea noi amateri, sau inocentil amatosi, eum ae spune Parvan. cari focem parte din massa poporulul, pe spinarea ‘ruia se brodeszd tot soll de teor, avem dreptal i dstora, #5 ze spunem si not impresile noastre, asupra celor ce se fes impre- jirul obdeset neamulut din care facem parte si acesta este scopol modest Incr de fa. Pate ch mi voi fi deatul de lamucit in scurta mea expunere ‘sunt insh incorajat de wnele Iueriei de specialitate cari, pe Ting’ ‘A sunt dest de incite, mai sant ined sl incarcate de reproduceri din texte de linbistreine modcene sau vech clasiee, pe cari autori ‘nu au avut generozitaten a le traduce, spre a vent In ajutral celor ‘ce doresc a se pune Is curent