P. 1
Figurile de Stil

Figurile de Stil

|Views: 6|Likes:
Published by fastele

More info:

Published by: fastele on Jan 02, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/15/2014

pdf

text

original

Figurile de stil sunt procedee prin care se modifică înțelesul propriu al unui cuvânt sau construcția gramaticală uzuală

pentru a da mai multă forță unei imagini sau expuneri. În prezentarea celor mai importante figuri de stil se ține seamă de gradul lor de complexitate și de relațiile care se stabilesc între ele. Figurile de stil pot fi definite drept cuvinte sau grupuri de cuvinte (expresii) ce modifică raporturile firești dintre semnificant și semnificat. Modificarea este înregistrată ca o deviere de la modul curent, „normal” în care se realizează corespondența dintre obiectul desemnat și cuvântul ce-l denumește

Clasificare
Aliterația constă în repetarea consoanelor sau silabelor initiale

„ „

Prin vulturi vântul viu vuia, Vrun prinț mai tânăr când trecea.

—Nunta Zamfirei, George Coșbuc

Asonanța consă în repetarea unor sunete cu timbru apropiat. Toate pasarile dorm, Numai una n-are somn.

—În grădina lui Ion, din folclor

Onomatopeea este un cuvânt alcătuit pe modelul armoniilor imitative, prin care se imită sau sugerează sunete naturale. Ex.:Tropotele de pe coridor i-au determinat să iasă din sala de ședințe. Rima este o potrivire a sunetelor de la sfârșitul a două sau mai multe versuri. La un semn deschisă-i calea și s-apropie de cort Un bătrân așa de simplu, după vorbă, după port. - "Tu ești Mircea?" - "Da-mpărate!" - "Am venit să mi tenchini, De nu, schimb a ta coroană într-o ramură de spini."

—Scrisoarea III, Mihai Eminescu

:Toți.br> Ex.: ’nalt.care constă în reluarea unui cuvânt la sfârșitul unei propoziții sau a unei propoziții la sfârșit de frază. Epimona – constă în utilizarea în mod excesiv a conjuncțiilor coordonatoare. Asidentul constă în suprimarea conjuncțiilor coordonatoare dintre cuvinte sau dintre propoziții. casa perfectă. casa pe care de atâtea ori o desenase. nici singură nu vrea să stea.: Fata asta este și inteligentă.care constă în repetarea unui cuvânt sau a unei expresii în propoziție și a unor propoziții în frază. săru’ mâna Figuri de stil la nivel morfologic și sintactic Repetiția constă în reluarea unui cuvânt sau a unei expresii în diferite poziții ale enunțului. până și din Biserică se fură. în parlament se fură. în justiție se fură. Antanaclaza . casa pe care nu și-o putea însă permite.: dom’le. casa pe care o visase de atâtea ori.: Era casa pe care și-o dorise din copilărie.: Au năpustit în biroul directorului angajații.enumerație în care elementele enunțului sunt legate prin conjuncții. Ex.Sincopa constă în eliminarea unui sunet sau grup de sunete în interiorul unor cuvinte.: În acestă problemă ar trebui să arate că este moț și nu cu moț. Enumerația constă în prezentarea succesivă a unor fapte sau aspecte.: Nici nu mai vrea să locuiască împreună cu părinții. ’ngrămădeală Apocopa constă în căderea unui sunete sau grup de sunete de la sfârșitul unui cuvânt. Ex. și harnică.care permite realizarea unor jocuri de limbaj prin repetarea unui cuvânt. politicieni. figură de stil bazată pe polisemie și omonimie. mulțim (în loc de mulțumim) Afereza constă în eliminarea unui sunet sau grup de sunete de la începutul unui cuvânt. Enumerarea poate fi întâlnită sub formă de: Polisident . și frumoasă. Ex. Epifora . angajați care nu și-au primit salariile de trei luni. Ex. Relația ce se stabilește între termenii enumerării este una de coordonare. Ex. poate apărea în forma de: Anafora . Ex. Ex. și tot ce-ți poți dori. Anadiploza . Ex.<. pentru a accentua o anumită idee. Ex.: În guvern se fură. polițiști. La rândul ei. . au cântat împreună până au răgușit.care constă în reluarea ultimei părți dintr-o propoziție în propoziția următoare.: copilu’. manifestanți.

Am zis! ” „ —O scrisoare pierdută.. Ex. ori sa nu se revizuiască primesc! dar atunci să se schimbe pe ici pe colo. afirmație sau exclamație.L.Caragiale Inversiunea constă în răsturnarea topicii normale în propoziție.:Unii studenți au lipsit de la conferință. primesc! dar sa nu se schimbe nimica..:Poate cineva învăța într-o zi ceea ce noi studiem de ani buni? Invocația retorică este o rugăminte adresată divinității. parte omisă fiind considerată de prisos sau subînțeleasă. pentru că este neesențială sau se poate deduce din context. pentru a pune în evidență un anumit termen.:Banca i-a anunțat de furtul din conturi. Anacolutul este o construcție gramaticală greșită.. Aposiopeza este procedeul de întrerupere a enunțului. și anume în punctele esențiale. Brahiologia constă în evitarea reluării în enunț a unor termeni exprimați anterior. va afla acum: discutam despre rolul Bisericii în stat. Ex. muzelor sau unor persoane reale pentru a cere ajutor. dați-mi voie: ori să se revizuiască.Elipsa constă în suprimarea unei părți din enunț. Dați-mi voie! Dați-mi voie! (.) Din doua una.. Din această dilemă nu puteți ieși. Ex. ce ilustrează lipsa de cultură sau lipsa de logică ale unor enunțuri formulate de unele persoane.:Impertinentul participant a fost scos afară din sala de conferințe. Iar al doilea derivă direct din primul. Ex. Ex. Apostrofa este o întrerupere a expunerii în care vorbitorul adresează unui interlocutor (prezent sau absent) o întrebare. Hiperbatul este o inversare în topica normală prin care termenul asupra căruia se dorește atragerea atenției este plasat în final. (se evită repetarea cuvântului motiv). Cine însă le va da banii înapoi.. .:Campania lor a avut rezultate foarte bune.. Ex.:Cine până la ora aceasta nu știe despre ce e vorba. I.: Primul motiv vi l-am explicat. dar cred oare domnii directori ai companiei că ne pot minți pe față? Interogația (întrebarea) retorică este o întrebare la care nu se așteaptă răspuns. acesta fiind evident și cuprins sau sugerat în enunț. alții au fost prezenți și foarte activi. Ex.

Să-ți crească măduva. bogată și largă.constă în îndulcirea unei expresii dure sau jignitoare. mutată pe targă. arcuri se întind în vânt.. Să simți ca te arde puțin fiecare. crescândă sau descrescândă.: și-a pierdut viața. Să nu se cunoască de frunte piciorul. Te blestem sa te-mpuți pe picioare. Și ca nouri de aramă și ca ropotul de grindeni. gingaș ca urciorul.. Gradația . ” „ —Scrisoarea III. prin înlocuirea ei cu alta. ca punând mâna pe ei Să-i împarți în două cete: în smintiți și în mișei ” —Scrisoarea III. Orizontu-ntunecându-1. ” „ —Blesteme.figură de stil prin care se exprimă. Mihai Eminescu Eufemismul . în loc de a murit. Călăreții împlu câmpul și roiesc după un semn Și în caii lor sălbatici bat cu scările de lemn. sub formă de blestem. M.constă în trecerea treptată. Tudor Arghezi . Umflată-n sofale. dorința pedepsirii unei persoane. vin săgeți de pretutindeni. Rotund ca dovleacul. Ex. Oriunde cu zgârciuri ghicești mădulare. Eminescu Imprecația . Pe copite iau în fuga fața negrului pământ. de la o idee la alta și prin care se urmărește scoaterea în evidență a ideii sau nuanțarea exprimării.„ Cum nu vii tu Țepes Doamne. Lănci scânteie lungi în soare.

Prea v-ați arătat arama. Eminescu. Trecut-au anii) un termen concret cu unul abstract: „Soarele rotund și palid se prevede printre nori | Ca un vis de tinerețe printre anii trecători“ (V. O asociere între uman și vegetal întâlnim în poezia „Dar ochii tăi?“: Prin ce minuni ciudate și zămisliri încete S-a săvărșit în sâmburi asemenea scumpete? În pleoape. Tudor Arghezi Metafora este figura de stil prin care se trece de la sensul obișnuit al unui cuvânt la alt sens. Iarna) un termen abstract cu altul abstract: „Anii tăi se par ca clipe | Clipe dulci se par ca veacuri“ (M. O. sfâșiind aceasta țară. de străbuni și obicei. Mihai Eminescu Figuri de stil la nivel semantic sau figuri de cuvânt Comparația este una dintre cele mai frecvente figuri de stil și constă în alăturarea a doi sau mai mulți termeni cu scopul evidențierii primului termen. ființe. Eminescu. .Invectiva .file din poveste) un termen abstract cu altul concret: „Trecut-au anii ca nori lungi pe șesuri“ (M. ca o vatră de jăratic“ (M. Ca să nu s-arate-odată ce sunteți . determinate de natura termenilor care se compară:     un termen concret cu altul tot concret: „Pe un deal răsare luna. ” „ —Dar ochii tăi?. Procesul de realizare a metaforei constă în „punerea semnului identității între două obiecte diferite (lucruri. persoane) prin numele lor. ca petala de floare de gutui. Eminescu. Originalitatea. Călin . pe baza unei analogii“. poate fi realizată în următoarele tipuri de comparații. Prea v-ați bătut joc de limbă.niște mișei! ” „ —Scrisoarea III. Alecsandri. Prea făcurăți neamul nostru de rușine și ocară. care devine criteriul principal de apreciere a acestei figuri de stil în operele literare.Exprimarea violentă. prin intermediul unei comparații subînțelese. apostrofă necruțătoare la adresa unei persoane etc. rămâi) Expresivitatea unei comparații este și în funcție de caracterul cât mai diferit al domeniilor din care provin termenii ei.

in absentia (alcătuită dintr-un singur cuvânt cu valoare de sugestie. însuși care apare și în alte poezii ale lui M. metonimia. după Lucian Blaga.în metafora conștiinței-tablă (metaforă simplă cu o singură semnificație. în înțelegerea metaforei. Mihai Eminescu Această metaforă presupune o comparația inițială: „luna ca o regină moartă a nopții“. atunci el nu este epitet. sens conotativ) Clasificarea. . Dacă nu cuprinde așa ceva. sens denotativ . alegoria.. cum sunt personificarea. o sinecdocă. o hiperbolă etc. întrucât ea stă la baza altor figuri. după Ortega y Gasset. „Epitetul nu este o figură de stil în sine. Orice atribut. se aseamănă cu simbolul) Clasificarea. nu putem face abstracție de suportul contextului. Metafora este o figură de stil esențială.Să urmărim exemplul metaforei din poezia eminesciană Melancolie: Părea că printre nouri s-a fost deschis o poartă. comparația apare prescurtată. în Scrisoarea I: „ Lună tu. Clasificarea metaforei    Clasificarea. . ci numai un purtător de figuri de stil. sau când face el însuși să apară o asemenea figură. în lipsa adverbului de comparație (cu valoare de prepoziție) ca și a termenului lună. ” —Scrisoarea I. . Mihai Eminescu În cazul imaginii artistice din poezia Melancolie.în metaforă plasticizantă și metaforă revelatorie. ceea ce demonstrează că. o metonimie.în metaforă explicită și metaforă implicită . unicitatea lunii pe cerul nopții și prezența ei dominantă față de celelalte corpuri cerești. De exemplu. epitetul. Prin care trece albă regina nopții moartă. Epitetul este figura de stil constând în determinarea unui substantiv sau verb printr-un adjectiv..propriu) și metafora conștiinței-vas (metaforă complexă cu mai multe semnificații. nume predicativ sau circumstanțial de mod este numit epitet când conține în același timp o metaforă. sinecdoca. comparație bazată pe două similitudini: paloarea astrului și a unei ființe moarte. pe a lumii boltă luneci. menit să exprime acele însușiri ale obiectului care înfățișează imaginea lui așa cum se reflectă în simțirea și fantezia scriitorului. Contextul ne ajută să intuim primul termen al presupusei comparații chiar în absența lui. Eminescu. „ ” —Melancolie.“ . de regulă pe lângă o construcție verbală. în acest mod realizându-se concentrarea prin metaforă. după Tudor Vianu. adverb etc. stăpân-a mării. care conferă o expresivitate sporită textului poetic.

Metonimia este ofigură de stil înrudită cu metafora. sălciile triste.“.... „capete“ este folosit pentru a desemna animalele cu totul. și frații. Amintiri din copilărie) „Atâta obidă se abătu asupra lui. încât sub pleoapele închise închipuirea-i dădi buzna [. a operei cu numele autorului. care să presupună o metaforă.] și părinții.. soarele râde. multe…” Goga Metonimia poate exprima 1) Cauza prin efect. a unui produs cu originea lui. care constă în înlocuirea cauzei prin efect.“ (Ionel Teodoreanu. Personificarea este figura de stil (procedeul artistic) prin care lucrurilor. vântul aleargă. a efectului prin cauză. în expresia „50 de capete de vite“. 3) Denumirea recipientului în locul conținutului 4) Semnul în locul obiectului semnificat. La Medeleni) Dacă în cazul exemplului de mai sus reprodus din opera lui I.. 2) Efectul prin cauza. În propoziția „Această firmă deține cele mai bune creiere din țară. obiectelor li se atribuie însușiri umane (exemplu: norii plâng. pe baza unei relații logice: Ex:”La noi sunt cântece și flori. atunci termenul câștigă în expresivitate și devine epitet. În situații ca cele din textele de mai jos determinarea este neutră din punct de vedere stilistic.. Epitetele au rolul important de plasticizare a imaginii artistice precum și cel de atragere a cititorului. iar epitetele „surdă“ și „amară“ sunt rezultatul unei metonimii în care s-a înlocuit efectul prin cauză. În versurile lui Tudor Arghezi din poezia Testament: „În seara răzvrătită care vine De la străbunii mei până la tine [. Și lacrimi multe. . a concretului cu abstractul etc.“ (I.Nu orice element determinant (adjectiv sau adverb) este epitet. Teodoreanu.. Astfel. epitetul „răzvrătită“ presupune la bază o personificare.] Durerea noastră surdă și amară“. stelele clipesc. fără să implice participarea imaginației sau afectivității scriitorului:   „[. păsărelele șoptesc. adjectivul „închise“ ar fi înlocuit cu altul. „creiere“ desemnează oamenii cu cele mai strălucite minți. Creangă. a materiei din care este făcut un lucru în locul lucrului însuși etc. cum ar fi „zăvorâte“.]. și surorile îmi erau sănătoși. pisica vorbește lin). Sinecdoca este o figură de stil care constă în lărgirea sau restrângerea sensului unui cuvânt prin folosirea întregului în locul părții (și invers). a particularului în locul generalului.

idei. Ex: "Gigantică poartă-o cupolă pe frunte. ale unui lucru. pentru a-i impresiona pe cititori. sau eveniment. Împărat și proletar. Eminescu antiteza apare și în formularea unor titluri: Venere și Madonă. Înger și demon.” (M. Exemplu „Ea un înger ce se roagă – El un demon ce visează. Eminescu) . fapte. situații. personaje. Ea o inima de aur – El un suflet apostat.Coșbuc "Pașa Hassan") Antiteză este o figură de stil care constă în opoziția dintre două cuvinte.Hiperbola este un procedeu artistic prin care se exagerează intenționat. mărind sau micșorînd. În creația lui M. trăsăturile unei ființe." ( G. fenomen.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->