Figurile de stil sunt procedee prin care se modifică înțelesul propriu al unui cuvânt sau construcția gramaticală uzuală

pentru a da mai multă forță unei imagini sau expuneri. În prezentarea celor mai importante figuri de stil se ține seamă de gradul lor de complexitate și de relațiile care se stabilesc între ele. Figurile de stil pot fi definite drept cuvinte sau grupuri de cuvinte (expresii) ce modifică raporturile firești dintre semnificant și semnificat. Modificarea este înregistrată ca o deviere de la modul curent, „normal” în care se realizează corespondența dintre obiectul desemnat și cuvântul ce-l denumește

Clasificare
Aliterația constă în repetarea consoanelor sau silabelor initiale

„ „

Prin vulturi vântul viu vuia, Vrun prinț mai tânăr când trecea.

—Nunta Zamfirei, George Coșbuc

Asonanța consă în repetarea unor sunete cu timbru apropiat. Toate pasarile dorm, Numai una n-are somn.

—În grădina lui Ion, din folclor

Onomatopeea este un cuvânt alcătuit pe modelul armoniilor imitative, prin care se imită sau sugerează sunete naturale. Ex.:Tropotele de pe coridor i-au determinat să iasă din sala de ședințe. Rima este o potrivire a sunetelor de la sfârșitul a două sau mai multe versuri. La un semn deschisă-i calea și s-apropie de cort Un bătrân așa de simplu, după vorbă, după port. - "Tu ești Mircea?" - "Da-mpărate!" - "Am venit să mi tenchini, De nu, schimb a ta coroană într-o ramură de spini."

—Scrisoarea III, Mihai Eminescu

angajați care nu și-au primit salariile de trei luni. casa pe care de atâtea ori o desenase.: Era casa pe care și-o dorise din copilărie.care constă în repetarea unui cuvânt sau a unei expresii în propoziție și a unor propoziții în frază. casa perfectă.Sincopa constă în eliminarea unui sunet sau grup de sunete în interiorul unor cuvinte. Enumerația constă în prezentarea succesivă a unor fapte sau aspecte. au cântat împreună până au răgușit.: ’nalt. Asidentul constă în suprimarea conjuncțiilor coordonatoare dintre cuvinte sau dintre propoziții. Ex. săru’ mâna Figuri de stil la nivel morfologic și sintactic Repetiția constă în reluarea unui cuvânt sau a unei expresii în diferite poziții ale enunțului. Ex.<.: În guvern se fură. în justiție se fură. Anadiploza .: În acestă problemă ar trebui să arate că este moț și nu cu moț.: Au năpustit în biroul directorului angajații. Relația ce se stabilește între termenii enumerării este una de coordonare. La rândul ei. în parlament se fură. Ex.: dom’le.: Nici nu mai vrea să locuiască împreună cu părinții. Ex. pentru a accentua o anumită idee. Epifora . și tot ce-ți poți dori.care permite realizarea unor jocuri de limbaj prin repetarea unui cuvânt. Epimona – constă în utilizarea în mod excesiv a conjuncțiilor coordonatoare. casa pe care o visase de atâtea ori. ’ngrămădeală Apocopa constă în căderea unui sunete sau grup de sunete de la sfârșitul unui cuvânt. nici singură nu vrea să stea. Ex.br> Ex. și frumoasă.:Toți. mulțim (în loc de mulțumim) Afereza constă în eliminarea unui sunet sau grup de sunete de la începutul unui cuvânt.care constă în reluarea ultimei părți dintr-o propoziție în propoziția următoare. Ex. polițiști. Antanaclaza . figură de stil bazată pe polisemie și omonimie. . manifestanți. Enumerarea poate fi întâlnită sub formă de: Polisident . Ex.: Fata asta este și inteligentă. Ex.care constă în reluarea unui cuvânt la sfârșitul unei propoziții sau a unei propoziții la sfârșit de frază. Ex. poate apărea în forma de: Anafora . și harnică. casa pe care nu și-o putea însă permite.enumerație în care elementele enunțului sunt legate prin conjuncții.: copilu’. până și din Biserică se fură. politicieni.

afirmație sau exclamație.. Ex. Apostrofa este o întrerupere a expunerii în care vorbitorul adresează unui interlocutor (prezent sau absent) o întrebare. parte omisă fiind considerată de prisos sau subînțeleasă. dați-mi voie: ori să se revizuiască. Iar al doilea derivă direct din primul. I.: Primul motiv vi l-am explicat. Am zis! ” „ —O scrisoare pierdută.L. Hiperbatul este o inversare în topica normală prin care termenul asupra căruia se dorește atragerea atenției este plasat în final.. acesta fiind evident și cuprins sau sugerat în enunț. Ex. alții au fost prezenți și foarte activi. Ex. Dați-mi voie! Dați-mi voie! (. primesc! dar sa nu se schimbe nimica.. dar cred oare domnii directori ai companiei că ne pot minți pe față? Interogația (întrebarea) retorică este o întrebare la care nu se așteaptă răspuns.:Cine până la ora aceasta nu știe despre ce e vorba.:Campania lor a avut rezultate foarte bune. Anacolutul este o construcție gramaticală greșită. . Aposiopeza este procedeul de întrerupere a enunțului. Din această dilemă nu puteți ieși. Ex. pentru că este neesențială sau se poate deduce din context. ori sa nu se revizuiască primesc! dar atunci să se schimbe pe ici pe colo.:Impertinentul participant a fost scos afară din sala de conferințe. va afla acum: discutam despre rolul Bisericii în stat. Ex..:Poate cineva învăța într-o zi ceea ce noi studiem de ani buni? Invocația retorică este o rugăminte adresată divinității.:Banca i-a anunțat de furtul din conturi. (se evită repetarea cuvântului motiv). Ex. ce ilustrează lipsa de cultură sau lipsa de logică ale unor enunțuri formulate de unele persoane.. muzelor sau unor persoane reale pentru a cere ajutor.Caragiale Inversiunea constă în răsturnarea topicii normale în propoziție.) Din doua una.. și anume în punctele esențiale. Brahiologia constă în evitarea reluării în enunț a unor termeni exprimați anterior. Ex.Elipsa constă în suprimarea unei părți din enunț. Cine însă le va da banii înapoi.:Unii studenți au lipsit de la conferință. pentru a pune în evidență un anumit termen.

Să-ți crească măduva. mutată pe targă. Te blestem sa te-mpuți pe picioare. sub formă de blestem.: și-a pierdut viața.constă în îndulcirea unei expresii dure sau jignitoare. prin înlocuirea ei cu alta.„ Cum nu vii tu Țepes Doamne. Rotund ca dovleacul. Oriunde cu zgârciuri ghicești mădulare. ” „ —Scrisoarea III. Gradația . Ex. Și ca nouri de aramă și ca ropotul de grindeni. M.. ” „ —Blesteme. Orizontu-ntunecându-1. crescândă sau descrescândă.figură de stil prin care se exprimă. ca punând mâna pe ei Să-i împarți în două cete: în smintiți și în mișei ” —Scrisoarea III. dorința pedepsirii unei persoane. arcuri se întind în vânt..constă în trecerea treptată. vin săgeți de pretutindeni. Eminescu Imprecația . Lănci scânteie lungi în soare. Umflată-n sofale. de la o idee la alta și prin care se urmărește scoaterea în evidență a ideii sau nuanțarea exprimării. gingaș ca urciorul. Călăreții împlu câmpul și roiesc după un semn Și în caii lor sălbatici bat cu scările de lemn. în loc de a murit. Să nu se cunoască de frunte piciorul. Să simți ca te arde puțin fiecare. Mihai Eminescu Eufemismul . bogată și largă. Pe copite iau în fuga fața negrului pământ. Tudor Arghezi .

Originalitatea. sfâșiind aceasta țară. O asociere între uman și vegetal întâlnim în poezia „Dar ochii tăi?“: Prin ce minuni ciudate și zămisliri încete S-a săvărșit în sâmburi asemenea scumpete? În pleoape.Exprimarea violentă. Eminescu. ființe. O. apostrofă necruțătoare la adresa unei persoane etc. ca o vatră de jăratic“ (M. Tudor Arghezi Metafora este figura de stil prin care se trece de la sensul obișnuit al unui cuvânt la alt sens. ” „ —Dar ochii tăi?. ca petala de floare de gutui. Eminescu. Prea făcurăți neamul nostru de rușine și ocară. Alecsandri. Ca să nu s-arate-odată ce sunteți .file din poveste) un termen abstract cu altul concret: „Trecut-au anii ca nori lungi pe șesuri“ (M. Călin . . prin intermediul unei comparații subînțelese. de străbuni și obicei. Eminescu. persoane) prin numele lor. pe baza unei analogii“. Iarna) un termen abstract cu altul abstract: „Anii tăi se par ca clipe | Clipe dulci se par ca veacuri“ (M. Prea v-ați bătut joc de limbă. Prea v-ați arătat arama. determinate de natura termenilor care se compară:     un termen concret cu altul tot concret: „Pe un deal răsare luna. Mihai Eminescu Figuri de stil la nivel semantic sau figuri de cuvânt Comparația este una dintre cele mai frecvente figuri de stil și constă în alăturarea a doi sau mai mulți termeni cu scopul evidențierii primului termen.Invectiva .niște mișei! ” „ —Scrisoarea III. Trecut-au anii) un termen concret cu unul abstract: „Soarele rotund și palid se prevede printre nori | Ca un vis de tinerețe printre anii trecători“ (V. care devine criteriul principal de apreciere a acestei figuri de stil în operele literare. Procesul de realizare a metaforei constă în „punerea semnului identității între două obiecte diferite (lucruri. rămâi) Expresivitatea unei comparații este și în funcție de caracterul cât mai diferit al domeniilor din care provin termenii ei. poate fi realizată în următoarele tipuri de comparații.

stăpân-a mării. comparație bazată pe două similitudini: paloarea astrului și a unei ființe moarte.în metafora conștiinței-tablă (metaforă simplă cu o singură semnificație. o sinecdocă. care conferă o expresivitate sporită textului poetic.“ . sens conotativ) Clasificarea. adverb etc. Prin care trece albă regina nopții moartă. în înțelegerea metaforei. se aseamănă cu simbolul) Clasificarea.. Orice atribut. în lipsa adverbului de comparație (cu valoare de prepoziție) ca și a termenului lună. o hiperbolă etc. în acest mod realizându-se concentrarea prin metaforă. „Epitetul nu este o figură de stil în sine. Clasificarea metaforei    Clasificarea. Mihai Eminescu Această metaforă presupune o comparația inițială: „luna ca o regină moartă a nopții“. „ ” —Melancolie. cum sunt personificarea. alegoria.propriu) și metafora conștiinței-vas (metaforă complexă cu mai multe semnificații. comparația apare prescurtată. ” —Scrisoarea I. după Lucian Blaga. ci numai un purtător de figuri de stil. pe a lumii boltă luneci. epitetul. Contextul ne ajută să intuim primul termen al presupusei comparații chiar în absența lui. sens denotativ . Dacă nu cuprinde așa ceva. atunci el nu este epitet. unicitatea lunii pe cerul nopții și prezența ei dominantă față de celelalte corpuri cerești. sau când face el însuși să apară o asemenea figură. însuși care apare și în alte poezii ale lui M. metonimia. .in absentia (alcătuită dintr-un singur cuvânt cu valoare de sugestie. o metonimie. Metafora este o figură de stil esențială. De exemplu. Epitetul este figura de stil constând în determinarea unui substantiv sau verb printr-un adjectiv.. nu putem face abstracție de suportul contextului. Eminescu. ceea ce demonstrează că. întrucât ea stă la baza altor figuri. în Scrisoarea I: „ Lună tu. Mihai Eminescu În cazul imaginii artistice din poezia Melancolie. .în metaforă plasticizantă și metaforă revelatorie.Să urmărim exemplul metaforei din poezia eminesciană Melancolie: Părea că printre nouri s-a fost deschis o poartă. menit să exprime acele însușiri ale obiectului care înfățișează imaginea lui așa cum se reflectă în simțirea și fantezia scriitorului. după Tudor Vianu. sinecdoca.în metaforă explicită și metaforă implicită . . nume predicativ sau circumstanțial de mod este numit epitet când conține în același timp o metaforă. după Ortega y Gasset. de regulă pe lângă o construcție verbală.

a unui produs cu originea lui. și surorile îmi erau sănătoși. 3) Denumirea recipientului în locul conținutului 4) Semnul în locul obiectului semnificat.“ (Ionel Teodoreanu. care constă în înlocuirea cauzei prin efect.. „capete“ este folosit pentru a desemna animalele cu totul. fără să implice participarea imaginației sau afectivității scriitorului:   „[. obiectelor li se atribuie însușiri umane (exemplu: norii plâng. Astfel. Amintiri din copilărie) „Atâta obidă se abătu asupra lui. a efectului prin cauză. În propoziția „Această firmă deține cele mai bune creiere din țară. adjectivul „închise“ ar fi înlocuit cu altul.“.. soarele râde. Creangă.] și părinții. pe baza unei relații logice: Ex:”La noi sunt cântece și flori. a concretului cu abstractul etc. În versurile lui Tudor Arghezi din poezia Testament: „În seara răzvrătită care vine De la străbunii mei până la tine [. încât sub pleoapele închise închipuirea-i dădi buzna [. În situații ca cele din textele de mai jos determinarea este neutră din punct de vedere stilistic. Epitetele au rolul important de plasticizare a imaginii artistice precum și cel de atragere a cititorului.. pisica vorbește lin). stelele clipesc..Nu orice element determinant (adjectiv sau adverb) este epitet. Metonimia este ofigură de stil înrudită cu metafora. a materiei din care este făcut un lucru în locul lucrului însuși etc. iar epitetele „surdă“ și „amară“ sunt rezultatul unei metonimii în care s-a înlocuit efectul prin cauză. .. Teodoreanu. 2) Efectul prin cauza. Sinecdoca este o figură de stil care constă în lărgirea sau restrângerea sensului unui cuvânt prin folosirea întregului în locul părții (și invers). cum ar fi „zăvorâte“. Personificarea este figura de stil (procedeul artistic) prin care lucrurilor. atunci termenul câștigă în expresivitate și devine epitet. epitetul „răzvrătită“ presupune la bază o personificare.. multe…” Goga Metonimia poate exprima 1) Cauza prin efect.. „creiere“ desemnează oamenii cu cele mai strălucite minți. și frații. a particularului în locul generalului. a operei cu numele autorului. La Medeleni) Dacă în cazul exemplului de mai sus reprodus din opera lui I.]. care să presupună o metaforă. în expresia „50 de capete de vite“.“ (I. Și lacrimi multe.] Durerea noastră surdă și amară“. păsărelele șoptesc. sălciile triste. vântul aleargă.

Hiperbola este un procedeu artistic prin care se exagerează intenționat. Înger și demon. pentru a-i impresiona pe cititori. mărind sau micșorînd. sau eveniment. Eminescu antiteza apare și în formularea unor titluri: Venere și Madonă. personaje." ( G. Eminescu) .Coșbuc "Pașa Hassan") Antiteză este o figură de stil care constă în opoziția dintre două cuvinte. fapte. Ex: "Gigantică poartă-o cupolă pe frunte. ale unui lucru. fenomen. idei. Ea o inima de aur – El un suflet apostat. trăsăturile unei ființe.” (M. În creația lui M. Exemplu „Ea un înger ce se roagă – El un demon ce visează. Împărat și proletar. situații.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful