Sunteți pe pagina 1din 3

3.2.

2010

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 31/1

II
(Acte fr caracter legislativ)

REGULAMENTE
REGULAMENTUL (UE) NR. 91/2010 AL COMISIEI din 2 februarie 2010 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1982/2004 privind stabilirea unor dispoziii de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 638/2004 al Parlamentului European i al Consiliului privind statisticile comunitare ale comerului cu mrfuri ntre statele membre, n ceea ce privete lista mrfurilor excluse din statistici, comunicarea de informaii de ctre administraia fiscal i evaluarea calitii
COMISIA EUROPEAN, ADOPT PREZENTUL REGULAMENT:

avnd n vedere Tratatul privind funcionarea Uniunii Europene, avnd n vedere Regulamentul (CE) nr. 638/2004 al Parla mentului European i al Consiliului din 31 martie 2004 privind statisticile comunitare ale comerului cu mrfuri ntre statele membre i de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 3330/91 al Consiliului (1), n special articolul 3 alineatul (5), articolul 8 alineatul (2) i articolul 13 alineatul (3), ntruct:
(1)

Articolul 1 Regulamentul (CE) nr. 1982/2004 se modific dup cum urmeaz: 1. Articolele 5 i 6 se nlocuiesc cu urmtorul text: Articolul 5 Informaii privind declaraiile de TVA (1) Administraia fiscal responsabil n fiecare stat membru furnizeaz autoritilor naionale urmtoarele informaii pentru identificarea persoanelor care au declarat achiziii i livrri n interiorul UE de mrfuri n scopuri fiscale: (a) numele complet al persoanei impozabile; (b) adresa complet, inclusiv codul potal; (c) numrul de identificare, n conformitate cu articolul 9 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 638/2004. (2) Administraia fiscal responsabil n fiecare stat membru furnizeaz autoritilor naionale, pentru fiecare persoan impozabil: (a) baza de impozitare a achiziiilor i livrrilor n interiorul UE de mrfuri stabilit pe baza declaraiilor de TVA n conformitate cu articolul 251 din Directiva 2006/112/CE a Consiliului (*); (b) perioada fiscal. Articolul 6 Informaii privind declaraiile recapitulative VIES (1) Pentru fiecare persoan impozabil, administraia fiscal responsabil n fiecare stat membru furnizeaz auto ritilor naionale cel puin:

Regulamentul (CE) nr. 638/2004 a fost pus n aplicare prin Regulamentul (CE) nr. 1982/2004 al Comisiei (2). Accesul autoritilor naionale la datele disponibile privind declaraiile recapitulative VIES prevzut la articolul 6 din Regulamentul (CE) nr. 1982/2004 ar trebui extins pentru a asigura calitatea datelor statistice. Modalitile i structura raportului de calitate menionat la articolul 26 din Regulamentul (CE) nr. 1982/2004 ar trebui modificate pentru a garanta un cadru integrat de asigurare a calitii n conformitate cu Codul de bune practici al statisticilor europene (3). Ar trebui adaptat lista din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1982/2004 ce cuprinde mrfurile excluse din statis ticile comunitare ale comerului cu mrfuri ntre statele membre care urmeaz a fi transmise Comisiei (Eurostat), pentru ca aceasta s respecte ntr-o mai mare msur recomandrile internaionale adoptate de Comisia statistic a Organizaiei Naiunilor Unite i pentru a clarifica domeniul de aplicare al datelor colectate. Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 1982/2004 ar trebui modificat n consecin. Msurile prevzute n prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru statisticile privind comerul cu mrfuri ntre statele membre,

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(1) JO L 102, 7.4.2004, p. 1. (2) JO L 343, 19.11.2004, p. 3. (3) COM(2005) 217 final.

L 31/2

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

3.2.2010

(a) informaiile referitoare la livrrile n interiorul UE colectate pe baza declaraiilor recapitulative VIES n conformitate cu articolul 264 din Directiva 2006/112/CE, n special: numrul de identificare TVA al fiecrui furnizor naional; numrul de identificare TVA al achizitorului din statul membru partener; baza de impozitare ntre fiecare furnizor naional i fiecare achizitor din statul membru partener; (b) informaiile referitoare la achiziiile n interiorul UE comunicate de toate celelalte state membre n confor mitate cu articolele 23 i 24 din Regulamentul (CE) nr. 1798/2003 al Consiliului (**), n special: numrul de identificare TVA al fiecrui achizitor naional; baza de impozitare total pentru fiecare achizitor naional agregat pe stat membru partener. (2) Dup primirea informaiilor, administraia fiscal responsabil n fiecare stat membru le pune fr ntrziere la dispoziia autoritilor naionale. ___________ (*) JO L 347, 11.12.2006, p. 1. (**) JO L 264, 15.10.2003, p. 1.

Articolul 26 (1) n conformitate cu criteriile de calitate definite la articolul 13 din Regulamentul (CE) nr. 638/2004, Comisia (Eurostat) efectueaz o evaluare anual a calitii pe baza indicatorilor i a cerinelor de calitate convenite n prealabil cu autoritile naionale. (2) Comisia (Eurostat) pregtete un proiect de raport de calitate parial precompletat pentru fiecare stat membru. Proiectele rapoartelor de calitate sunt trimise statelor membre pn la data de 30 noiembrie urmtoare anului de referin. (3) Statele membre transmit Comisiei (Eurostat) rapoartele lor de calitate completate, n termen de opt sptmni de la primirea proiectelor rapoartelor de calitate precompletate. (4) Comisia (Eurostat) evalueaz calitatea statisticilor transmise pe baza datelor i rapoartelor de calitate furnizate de statele membre i pregtete un raport de evaluare pentru fiecare stat membru. (5) Comisia (Eurostat) pregtete i difuzeaz un rezumat de raport de calitate referitor la toate statele membre. El va include principalii indicatori de calitate i informaiile colectate prin intermediul rapoartelor de calitate. 3. Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1982/2004 se nlocuiete cu textul din anexa la prezentul regulament. 4. Anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 1982/2004 se elimin. Articolul 2 Prezentul regulament intr n vigoare n a douzecea zi de la data publicrii n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Prezentul regulament se aplic de la 1 ianuarie 2010.

2. Articolul 26 se nlocuiete cu urmtorul text:

Prezentul regulament este obligatoriu n toate elementele sale i se aplic direct n toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 2 februarie 2010. Pentru Comisie Preedintele


Jos Manuel BARROSO

3.2.2010

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 31/3

ANEX ANEXA I Lista mrfurilor excluse din statisticile privind schimbul de mrfuri ntre statele membre care urmeaz a fi transmise Comisiei (Eurostat) (a) aur monetar; (b) mijloace de plat legale i titluri de valoare, inclusiv cele utilizate pentru plata serviciilor, cum ar fi taxele potale, impozitele sau redevenele; (c) mrfurile destinate unei ntrebuinri temporare sau dup aceasta (de exemplu, nchiriere, mprumut, leasing opera ional), cu condiia s fie ndeplinite urmtoarele condiii: nu a fost preconizat sau efectuat nicio transformare; durata prevzut pentru utilizarea temporar nu a depit sau nu se preconiza s depeasc 24 de luni; expedierea/sosirea nu trebuie declarat ca livrare/achiziie n scopuri de TVA; (d) mrfuri care circul ntre: un stat membru i enclavele sale teritoriale n alte state membre; i statul membru gazd i enclavele teritoriale ale altor state membre sau organizaii internaionale. Enclavele teritoriale includ ambasadele i forele armate naionale staionate n afara teritoriului rii de origine; (e) mrfurile utilizate ca suporturi de informaii personalizate, inclusiv programe informatice; (f) programe informatice descrcate de pe Internet; (g) mrfuri furnizate gratuit care nu fac, n sine, obiectul unei tranzacii comerciale, cu condiia ca circulaia lor s se efectueze doar cu intenia de a pregti sau sprijini o tranzacie comercial prevzut ulterior, demonstrnd caracte risticile bunurilor sau serviciilor, cum ar fi: material publicitar; mostre comerciale; (h) mrfuri destinate a fi reparate i dup reparaie i piese de schimb care sunt ncorporate n cadrul reparaiei, precum i pri defecte nlocuite; (i) mijloace de transport care circul n cursul funcionrii lor, inclusiv lansatoare de vehicule spaiale n momentul lansrii n spaiu.