Sunteți pe pagina 1din 1

Unitatea .........................

REGISTRUL-INVENTAR
la data de ....................
Nr. pagina .........

Nr.
Recapitulatia
Valoarea Valoarea de Diferente din evaluare
crt. elementelor inventariate contabila inventar
(de inregistrat)

ValoareaCauze diferente

1
2

14-1-2
Intocmit,
Verificat,