Sunteți pe pagina 1din 6

1) Roentgen reprezinta: a) Energia absorbita de unitatea de masa din materia receptoare b) Radioactivitatea unei anumite substante c) Cantitatea de radiatii

sau x care transfera 87,7 erg unui gram de tesut uman d) Cantitatea de radiatii sau x care transfera 87,7 erg unui gram de aer 2) Un rad reprezinta unitatea de doza de radiatie care transfera o cantitate de energie egala cu x erg gramului de materie receptoare unde: a) x = 87,7 b) x = 100 c) x = 97 3) Unui acelasi nivel generat de doza: a) efectul este acelasi indiferent de tipul radiatiilor sau particulelor ionizate b) efectul este mai grav in cazul particulelor c) efectul este mai grav in cazul particulelor 4) Dpdv al masurarii efectelor biologice provocate de radiatii, doza in rem corespunzatoare este: a) egala cu doza in rad b) mai mica decat doza in rad c) mai mare decat doza in rad 5) Pentru o aceeasi doza in rad, factorul RBE are cea mai mare valoare in cazul: a) iradierii provocate de neutronii rapizi b) iradierii provocate de neutroni termici c) iradierii provocate de fragmentele de fisiune 6) Pentru a putea raporta doza direct in efecte biologice generate asupra organismului uman, ea trebuie exprimata in: a) Sievert b) Rem c) Rad 7) Acceptabilitatea riscului evidentiaza faptul ca pentru un individ oarecare riscul nu reprezinta o grija deosebita atunci cand valoarea sa anuala este de cel mult egala cu x unde: a) x = 10 ^ -4 b) x = 10 ^ -5 c) x = 10 ^ -6 8) Selectati egalitatea adevarata: a) 1 Gray = 1 dezintegrare/S b) 1 Gray = efectele unui rad c) 1 Gray = energia degajata de 1joule/kg de materie 9) Selectati egalitatea adevarata: a) 1 Becquerel = 1 dezintegrare/S b) 1 Becquerel = efectele unui rad c) 1 Becquerel = energia degajata de 1 joule/kg materie 10) Selectati relatia adevarata: a) 1Gy = 100 rad b) 1Sv = 100 rad c) doza in rem = doza in rad x RBE

11) Unitatile de masura ale radioactivitatii sunt: a) Becquerel si Curie b) Becquerel si Gray c) Curie si Gray 12) Agentia pentru energia atomica AN este: a) o organizatie nationala de reglementare b) o organizatie internationala de reglementare c) o organizatie internationala pentru dezvoltarea colaborarii in domeniul en. atomice 13) Printre directiile de actiune ale AIEA se afla si: a) transferul de tehnologie b) elaborarea legilor de SN c) neproliferarea armelor nucleare d) asistenta pentru operarea sigura a CNE 14) Printre organismele conducatoare ale AIEA se afla: a) Secretariatul AIEA b) Consiliul guvernatorilor c) conferinta generala a celor 6 directori 15) Pentru a-si indeplini corect si obiectiv sarcinile orice autoritate publica de SN trebuie sa fie: a) independenta b) competenta c) credibila d) neguvernamentala 16) Reglementarea defineste accidentul nuclear ca fiind: a) orice eveniment care produce cel putin distrugerea unui canal de combustibil b) orice eveniment nuclear care afecteaza instalatia nucleara si provoaca iradierea sau contaminarea populatiei sau mediului peste limitele reglementate c) orice eveniment nuclear care afecteaza instalatia nucleara si provoaca iradierea sau contaminarea populatiei sau mediului indiferent de nivelul dozei receptive 17) Autorizarea unei faze de realizare sau functionare a unei instalatii nucleare se poate face: a) independent de autorizarea fazelor anterioare sau ulterioare ale instalatiei b) numai daca toate fazele anterioare au primit toate tipurile de autorizatii necesare c) numai daca faza anterioara a primit fie autorizatia de SN, fie cea pt SMC 18) Toate autorizatiile privind SMC-ul aplicate activitatilor nucleare se elibereaza: a) numai pe perioade limitate de timp (temporare) b) pentru toata durata de viata a respectivei instalatii nucleare c) fie temporar, fie pentru toata durata de operare a respectivei instalatii nucleare daca aceasata nu implica iradieri peste limitele normale 19) Autorizatiile eliberate de CNCAN: a) pot fi retrase in conformitate cu prevederile din criteriile de securitate nucleara pt reactoare nucleare b) pot fi retrase numai in urma producerii unor accidente serioase c) pot fi retrase in conformitate cu prevederile legii 111

20) Incalcarea dispozitiilor legii 111 atrage: a) numai raspunderea materiala, disciplinara, administrativa, penala sau civila dupa caz b) numai raspunderea materiala disciplinara sau penala dupa caz c) numai raspunderea penala sau civila dupa caz 21) ISCIR a elaborat x prescriptii tehnice destinate exclusiv CNE unde x este: a) 3 b) 4 c) 5 22)Dupa fiecare x ani, organizatia nord-americana publica o noua editie a codului ASME unde x este: a) 3 b) 4 c) 5 23)In Romania se considera ca editie de referinta pt codul ASME editia din anul: a) 1986 b) 1980 c) 1992 24) Norma ISCIR defineste notiunea de instalatie stabila sub presiune ca fiind orice invelis metalic care poate contine in conditii sigure de rezistenta si etanseitate un fluid la o presiune mai mare decat: a) 2 bari presiune absoluta b) presiunea atmosferica c) 2 bari presiune relativa 25) In zona supravegheata sunt permise: a) numai activitati conexe obiectivelor nucleare b) numai activitati sociale destinate personalului angajat in CNE c) orice activitati cu caracter social-ec. 26) Dpdv al riscului radiologic determinat de activitatile nucleare, reglementarile clasifica populatia Romaniei in x grupe. x este: a) 3 b) 4 c) 5 27) Pentru personalul expus profesional riscului de iradiere reglementarile nationale impun ca masurile de protectie sa fie asigurate pe x cai sau mijloace diferite unde x este: a) 3 b) 4 c) 5 28) SN are in vedere: a) functionarea oricarei instalatii nucleare b) numai functionarea CNE aflata in regim de avarie c) prevenirea accidentelor radiologice d) limitarea efectelor efluentilor radioactivi asupra mediului inconjurator 29)Organismul public de securitate nucleara: a) popune modalitatile tehnice pentru atingerea obiectivelor SN

b) pune in practica numai modalitatile tehnice aprobate de exploatantul de CNE c) defineste obiectivele SN 30) Detinatorul, exploatantul de CNE este responsabil numai pt: a) asigurarea calitatii la intretinerea instalatiei b) cresterea profesionalismului personalului angajat c) calitatea instalatiilor, calitatea mentenantei si profesionalismul personalului 31) Propietarul si exploatantul IN: a) verifica daca modalitatile tehnice propuse de autoritatea publica permit atingerea obiectivelor SN b) defineste principalele obiective ale securitatii instalatiei pe care o detine si o exploateaza c) efectueaza inspectii pt buna punere in practica a masurilor tehnice aprobate 32) Procedurile de operare se elaboreaza: a) numai pt lucrarile de menteneanta b) numai pt regimurile anormale de operare pt a putea ajuta operatorul sa readuca instalatia in stare normala c) pt situatiile accidentale si de urgenta d) pt orice situatie operationala in care s-ar putea afla UN 33) Manualul calitatii reprezinta: a)documentul care descrie dispozitiile generale luate in consideratie de catre organizatie in scopul obtinerii calitatii dorite pt produsele si serviciile sale b) o norma elaborata de organismul public pt controlul calitatii produselor/serviciilor c) o recomandare IZO pt abordare unitara a notiunii de calitate 34) AIEA este: a) o organizatie interguvernamentala de cooperare stiintifica si tehnica in domeniul utilizarii pasnice a tehnologiei nucleare b) o organizatie internationala de legiferare si reglementare in domeniul SN c) o organizatie internationala specializata exclusiv in controlul neproliferarii materialelor nucleare 35) Nuclear Saftey Standards reprezinta: a) totalitatea documentelor elaborate exclusiv sub egida AIEA b) documente AIEA referitoare exclusiv la fundamentele de SN c) documentele AIEA referitoare exclusiv la modalitatea de indeplinire a cerintelor din standardele de SN 36) CNCAN reprezinta: a) un organism international de reglementare pt SN b) autoritatea publica din Romania pt reglementarea activitatilor nucleare c) autoritatea publica din Romania pt controlul activitatii nucleare din Romania 37) ISCIR reprezinta: a) un sistem international pt controlul instalatiilor de ridicare b) o organizatie internationala pt inspectarea CNE operationala c) institutia nationala din Romanaia pt reglementarea functionarii cazanelor si instalatiilor de ridicat d) institutia nationala din Romania pt inspectarea functionarii cazanelor si instlatiilor de ridicat 38) NC1-81 reprezinta:

a) un document elaborat de ISCIR referitor la proiectarea, executia, montarea, repararea si verificarea instalatiilor stabile sub presiune cu functii de securitate nucleara b) un document elaborat de ISCIR referitor la proiectarea, executia, montarea, repararea si verificarea conductelor din instalatiile nucleare c) un document elaborat de ISCIR referitor la proiectarea, executia, montarea, repararea si verificarea pompelor din instalatia nucleara 39) NC3-86 reprezinta: a) un document elaborat de ISCIR referitor la proiectarea, executia, montarea, repararea si verificarea pompelor b) un document elaborat de ISCIR referitor la proiectarea, executia, montarea, repararea si verificarea instalatiile sub presiune c) un document referitor la gestionarea combustibilului nuclear 40) Codul ASME reprezinta: a) un cod al agentiei pt standarde mecanice si electrice destinat CNE b) un cod international referitor la cazanele si recipientele sub presiune c) un cod aplicat in Romania pt cazanele si recipientele sub presiune 41) Placa de timbru reprezinta: a) o eticheta de produs specifica fiecarui producator de echipamente b) o eticheta care precizeaza exclusiv calitatea materialului din care este realizat respectivul echipament c) mijlocul de identificare completa a oricarui echipamaent care lucreaza sub presiune 42) Placa de timbru echipeaza obligatoriu: a) numai vasele si recipientele b) numai pompele si vanele c) oricare dintre echipamentele mentionate la celelalte puncte 43) Zona controlata reprezinta: a) intregul amplasament pe care este construita centrala b) zona in care este permis numai accesul angajatilor CNE c) zona in care sunt interzise resedintele permanente, amplasarea de obiective si desfasurarea de activitati social-ec. care nu au legatura cu procesul tehnologic al obiectivului nuclear 44) Obligatia de a mentine permanent in stare de functionare instalatiile de monitorizare a calitatii mediului local din zona amplasarii CNE revine: a) Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului b) detinatorului CNE c) Ministerului Sanatatii Publice 45) Conform legii 111 pt orice activitate desfasurata pe domeniul nuclear este necesar obtinerea: a) autorizatiei dpdv al SN b) autorizatiei sanitare si de mediu c) autorizatiei dpdv AQ 46) Amplasarea unei IN trebuie obligatoriu autorizata: a) numai dpdv al SN b) numai dpdv al AQ c) din ambele puncte de vedere

47) Punerea in funcatiune a unei IN trebuie obligatoriu autorizata: a) numai dpdv al SN b) numai dpdv al AQ c) din ambele puncte de vedere alaturate 48) Folosirea pentru efectuarea unei activiti ntr-o UN a unui personal neautorizat este; a) ntotdeauna o contravenie; b) ntotdeauna o infraciune; c) Acceptat de lege, dar numai dac personalul respectiv are o calificare superioar. 49) Scoaterea din funciune, n totalitate sau parial, a echipamentelor de supraveghere i control , pe durata funcionrii UN este: a) Permis numai pe durata testelor/inspeciilor periodice; b) Interzis i calificat drept contravenie; c) Interzis i calificat drept infraciune;