Sunteți pe pagina 1din 2

Disciplinele sportive

[modificare]Jocurile

de var

Arc Atletism Ciclism Clrie Fotbal Iudo Haltere Canotaj Tir sportiv Nataie Tenis de mas Volei Baschet specific handicapailor Scrim Rugby Tenis de cmp

[modificare]Jocurile

de iarn

Schi alpin Combinata de nord Hochei pe ghea Curling Biatlon

Sportul adaptat constituie o ramura a sportului care utilizeaza structurimotrice, reguli specifice, conditii materiale si organizatorice modificate si adecvate cerintelor proprii diferitelor tipuri de deficiente (nevoi speciale). Sportul adaptat se mparte in doua categorii: - sport adaptat pt. terapie; -sport adaptat pt. performanta. Obiectivele sportului adaptat in general sunt: - maximizarea potentialului bio-motric existent; - facilitarea exprimariisubiectilor deficienti conform propriilor abilitati si capacitati; - realizarea(in mod implicit) unor efecte terapeutice sonoginetice (terapie colectiva,recreationala, sport-terapie, programe de sanatate); - adaptarea activitatiisportive n scop recreativ;

- realizarea unor imagini despre grup sau propriap e r s o a n a a u n e i f e r me v a l o r i z a r i s u p e r i o a r e a c o mp e t e n t e l o r e x i s t e n t e . Organizare sportului adaptat este diferentiata dupa cum urmeaza: 1a c t i v i t a t i s p o r t i v e c a r e n u s e d e o s e b e s c c a s t r u c t u r a , r e g u l i , c o n d i t i i organiza torice si materiale de ramurile si probele sportive cunoscute. 2a c t i v i t a t i i l e s p o r t i v e c a r e p a s t r e a z a s t r u c t u r a s i r e g u l i l e o b i s n u i t e d a r benefi ciaza de conditii materiale care compenseaza intr-o anumita masuradeficienta competitorului. 3 activitati sportive la care participa attc o mp e t i t o r i i c u d e f i c i e n t e c a t s i c o mp e t i t o r i i n o r ma l i , c o mp e t i t o r i i c u defic iente avnd unele facilitati regulamentare. 4 activitati sportive la careparticipa competitori cu si fora deficiente: toti se supun unei modificari ap r o b e i s a u a r a mu r i i s p o r t i v e r e s p e c t i v e . 5 a c t i v i t a t i s p o r t i v e d e t i p u l s p e c i a l o l i mp yc s l a c a r e p a r t i c i p a e x c l u s i v subiecti cu deficiente deacelasi tip si grad. I n s p o r t u l a d a p t a t , f u n c t i e d e o b i e c t i v , s e f o l o s e s c urmatoarele programe: 1 programe de recuperare (exercitii si activitatis p e c i f i c e d e c o r e c t a r e a d e f i c i e n t e l o r c o r p o r a l e s i d e a l t a n a t u r a ) . 2 programe de dezvoltare (activitati individualizate bazate pe nevoiles p e c i f i c e s i c a r e mb u n a t a t e s c c a p a c i t a t e a d e mi s c a r e , a f i t n e s s - u l u i s i integrare socio-emotionala)