Sunteți pe pagina 1din 5

CERCET PRIVIND SISTEMUL DE MARE DENSITATE LA M N RI R, SCOPUL OB INERII DE PRODUC ADAPTATE LA CERIN II ELE DE COMERCIALIZARE

REZUMAT
Com nescu Daniel Nicolae
Cuvinte cheie: sistem de mare densitate la m investi specific conveer varietal, r, ie , randament eficien economiccorela ntre indicatorii biometrici productivi. i , ii i

Cercet efectuate la Sta rile iunea de cercetare dezvoltare pentru pomicultur Voine ti, n perioada 2007 2011, au debutat prin nfiin unei planta n prim anului 2007, n area ii, vara care s-a urm promovarea unui sistem de mare densitate la m bazat pe soiuri rezistente la rit r, boli adoptarea unor solu specifice care s i ii conduc scurt timp la sporirea performan n elor productive la cre i terea eficien economice, cu profitabilitate imediat odat cu ei , implementarea la produc priva torii i. Obiectivul principal al cercet l constituie relansarea culturii m rii rului la standarde moderne, ecologice economic eficiente, folosind soiuri rezistente la boli, altoite pe portaltoi de i vigoare redusPrin urmare, au fost urm o serie de obiective specifice, dintre care: . rite Promovarea unui sistem de mare densitate n care sse prevadelemente tehnologice specifice soiurilor de m cu rezistengenetic boli. r la Stabilirea investi specifice pentru nfiin unui hectar de livadde mare iei area densitate la m r. Studiul comparativ al unor soiuri noi de m cu rezisten r geneticla boli, cultivate n livezi de mare densitate, sub aspectul capacit de cre rodire, n vederea ii tere i promov unui sortiment valoros, pentru ob rii inerea de produc ecologice. ii Determinarea calit fructelor la soiurile de m luate n studiu, n func de ii r ie biomasfermitatea pulpei a con , i inutului n principalele componente biochimice. Stabilirea unui conveer varietal a soiurilor de m cu rezistengeneticla boli, r pretabile culturii de mare densitate n Bazinul pomicol Dmbovi a. Stabilirea randamentului a interdependen dintre parametrii biometrici i elor i productivi la soiurile de mluate n studiu, cultivate n livezi de mare densitate. r Punerea n evidena efectelor economice de protejare a mediului ambiant. i Pentru stabilirea investi specifice la nfiin unui hectar de livad m n sistem iei area cu r de mare densitate pn intrarea pe rod, s-au nregistrat costurile pe grupele de lucr efectuate, la ri

costurile materiale n ultimanaliz eficien de ansamblu a sistemului, inclusiv modul i , a i perioada de recuperare a investi iilor. Pentru stabilirea unui sortiment de m destinat produc biologice, cultivat n r iei condi ecopedoclimatice din zona Voine au fost luate n studiu 13 soiuri de m cu iile ti, r rezistengenetic boli de provenien autohton i str , comparativ cu soiul Ionathan luat la in ca martor. Soiurile de m cu rezistengenetic boli au fost: Ariwa, Golden Lasa, Goldrush, r la Enterprise, Inedit, Iris, Luca, Real, Rebra, Redix, Remar, Saturn, Voinicel. Toate soiurile au fost altoite pe portaltoiul M9. Pomii au fost planta distande 4 x 1 m (2500 pomi/ha), forma de coroan i la a fus. Solul din parcela experimental fost n a elenit pe interval men curat de buruieni i inut pe rndul de pomi. Pentru combaterea d torilor s-au aplicat 68 tratamente numai cu un insecticide. Celelalte lucr s-au executat conform tehnologiei specifice livezilor de mare ri densitate la m r. Determin n cmp ri La sortimentul de m folosit la nfiin livezii s-a determinat cre r area terea vegetativ a pomilor, precocitatea de rodire, nivelul produc iilor, calitatea fructelor alte aspecte de cultur i care reprezintfactorii de care trebuie sse inseama la promovarea n cultur livezilor de a mn sistem de mare densitate. r Determin n laborator ri Analizele agrochimice au fost efectuate n cadrul Laboratorului de Agrochimie, apar innd Facult de Horticultur ii Bucure ti. Prin analizele agrochimice s-au determinat formele anorganice nemetabolizate din mere ale azotului nitric, ale fosfa ale potasiului. ilor i De asemenea, s-au determinat caracteristicile biochimice ale merelor reprezentate prin: glucide, zaharuri, aciditate, vitamina C, substanuscat a . Pe baza raporturilor dintre procesele de cre fructificare s-au determinat o serie de tere i indici corela care au pus n eviden i ii eficien productiva soiurilor de m cu rezisten a r genetic boli cultivate n sistem de mare densitate. la Cele mai valoroase soiuri de m sub aspectul productivit calit fructelor r ii, ii i rezisten la boli, au fost ncadrate n conveerul soiurilor de mrezistente la boli, cu perspectiva ei r nmul promov n cultura de mare densitate. irii i rii Efectele economice de protejare a mediului au fost puse n eviden i prin stabilirea cantit a nivelului costurilor la efectuarea tratamentelor fitosanitare, la soiurile de m cu i ilor r rezistengenetic boli, comparativ cu sortimentul sensibil. la

Datele rezultate privind cre terea vegetativa pomilor, ct cele de rodire, au fost i calculate statistic folosind metoda blocurilor randomizate. Pentru stabilirea corela iilor ntre valorile produc biologice a m torilor iei i sur biometrice s-a folosit ecua de regresie linear ia simpldup , formula y = a + bx. Rezultate ob inute Investi specificla nfiin unui hectar de m n sistem de mare densitate care se ia area r ridicla 120.000 lei (f rsistem antigrindin se poate recupera ntr-un timp relativ scurt, ) respectiv pnn anul 6 dupplantare, avnd n vedere c cheltuielile de ntre , inere sunt acoperite ncdin anul 3 dupplantare datorit produc iilor remarcabile nregistrate la sortimentul cultivat. La promovarea n cultur sistemului de mare densitate la m este obligatoriu folosirea a r portaltoilor de vigoare slab (M9), care permite o desime de cel pu 2500 pomi/ha, a sistemului in de sus inere de irigare prin picurare sau cu microjet. i Valorile cre n diametru al trunchiului, nregistrate n anul 5 de la plantare, sunt terii definitorii pentru diferen ierea pe grupe de vigoare a soiurilor de m cu rezisten genetic r la boli, altoite pe portaltoiul M9, astfel: o soiuri viguroase cu diametrul trunchiului peste 50 mm: Golden Lasa (50,07 mm), Luca (50,68 mm), Enterprise (52,53 mm); o soiuri de vigoare medie, cu diametrul trunchiului ntre 40 50 mm: Inedit (42,35 mm), i Iris (43,00 mm), Voinicel (45,30 mm), Rebra (46,88 mm), Redix (48,18 mm), Remar (48,75 mm); o soiuri de vigoare mic cu diametrul trunchiului mai mic de 40 mm: Goldrush , (34,57mm), Saturn (37,70mm), Real (39,20mm), Ariwa (39,31mm). Energia de cre pus valoare prin lungimea ramurilor anuale a fost bun toat tere n pe perioada analizat att datoritvrstei pomilor, fiind n perioada de tinere dar datorit , e, i condi climatice favorabile cre iilor terii rodirii pomilor. n func de lungimea medie a i ie ramurilor anuale, calculat 4 ani, soiurile de m luate n studiu, se clasific pe r astfel: soiuri cu cre puterniccu peste 35 cm/ramur(Rebra, Golden Lasa, Remar, Goldrush, Enterprise, tere Redix, Voinicel), soiuri cu cre medie cu 34-35 cm/ramur(Luca, Saturn) soiuri cu tere i cre slabsub 34 cm/ramurrespectiv soiurile: Inedit, Iris, Ariwa. tere , , Dimensiunile pomilor n anul 5 de la plantare, au valori apropiate de cele din anul 4, volumul coroanei ncepe sse uniformizeze ca urmare a t ierilor de limitare a nimii l i grosimii coroanei pomilor. Astfel, volumul coroanei calculat la unitatea de suprafan anul 5 de la plantare nregistreaz 11250 mc/ha la soiul Enterprise cel mai mic la soiurile Voinicel i i Goldrush cu 6.825 mc/ha, respectiv 6.925 mc/ha.

Capacitatea de diferen a mugurilor de rod, n anii 3-5 de la plantare, au avut un iere comportament foarte bun la soiurile de m Ariwa, Goldrush, Golden Lasa, Inedit, Iris, Real, r Remar, Saturn Voinicel cultivate n sistem de mare densitate, fa i de soiurile de m r Enterprise, Luca, Rebra Redix care au avut un comportament mai slab din acest punct de i vedere. Majoritatea soiurilor de m luate n studiu au tendinde a diferen mugurii de rod pe r a ia ramuri anuale lungi (ml e), fiind de o importan di deosebitn asigurarea unei produc ii economice precoce, nc anul 2 dup din plantare. Poten ridicat de fructificare au avut soiurile: Goldrush, Luca, Remar, Iris, Ariwa, ial Inedit Saturn, cu peste 10 kg/pom ob i inute n medie n anii 4 5 dup i plantare. Cel mai ridicat poten de produc la unitatea de suprafa s-a realizat n anii 4 5 ial ie , i de la plantare la soiurile de mAriwa, Inedit Saturn, cu peste 30 t/ha, dar la soiurile de m r i i r Real, Golden Lasa, Voinicel, Goldrush, Luca, Remar Iris, la care s-au realizat ntre 24,05 t/ha i 26,7 t/ha. i Soiurile de m cu rezisten geneticla boli, cultivate n sistem de mare densitate, au r manifestat o foarte bun rezisten la rap (Venturia inaequalis) un grad sporit de rezisten n i la f inare (Podosphaera leucotricha) cu valori nesemnificative, cuprinse ntre 0 6,5%. i Valorile indicelui de productivitate, n medie pe 2 ani au fost cuprinse ntre 0,43 0,74 i kg/cm2 la soiurile de m Enterprise, Golden Lasa, Redix, Rebra, Remar, Voinicel de peste r i 0,80 kg/cm 2, fiind nregistrate la soiurile Iris, Real, Inedit, Ariwa, Goldrush, Saturn. La aceste soiuri trebuie s intervin r se cu rirea fructelor pentru a evita alternande rodire pe m ce a sur pomul nainteaz vrst n . Productivitatea la unitatea de volum a coroanei pomilor, a scos n evidenn anii 4 5 i de la plantare, limite extreme de 1,85 kg/m3 volum de coroan soiul Enterprise peste 4kg/m3 la i volum de coroan soiurile de mGoldrush, Inedit Saturn. la r i Biomasa fructelor a fost influen atde m rimea recoltei de condi climatice ale i iile fiec an. Soiurile cu biomasa fructelor cea mai mare au prezentat peste 70% mere la categoria rui extra, ns cele care pot aduce un plus de valoare la valorificare sunt soiurile Ariwa, Enterprise, Luca, Real, Rebra, Redix, Remar Golden Lasa, la acestea categoriile de m i rime Extra + Ia au depit 90% din fructele recoltate de pe pom. Fermitatea fructelor la recoltare a fost mai fermla soiurile de m Goldrush, Ariwa, r Golden Lasa, Enterprise, Luca, Inedit, Rebra Remar, cu o rezisten i medie la penetrare cuprinsntre 7,60 11,53 kgf/cm2 mai redusde 6,30-7,03 kgf/cm2 la soiurile Voinicel, i i Saturn, Redix, Real, Iris soiul Ionathan luat ca martor. i Parametrii biochimici ai fructelor la soiurile de m luate n studiu n anii 2010 2011 r i se prezint astfel:

Con inutul de nitra fosfa potasiu s-au acumulat n cantit normale i, i i i asigurnd o calitate bun merelor pentru consum p a i strare. Con inutul n glucide solubile, aciditatea con i inutul n vitamina C s-au situat n limite corespunz toare, cu diferen mici ntre soiuri, determinnd calit e i gustative deosebite ale merelor, care cu siguran vor face fa cerin de elor comercializare care s i satisfac preten exigente ale consumatorilor. iile Soiurile de m luate n studiu, acoper mare parte din sezonul de consum al de r o turi unele soiuri cu rezisten genetic boli deja cunoscute apreciate pe pia consumatori, la i de acestea se ncadreaz diferit n conveerul recomandat pentru Bazinul pomicol Dmbovi a. Rezultatele ob inute confirm randamentul sistemului de mare densitate la mcare este r superior sistemelor de cultur intensiv clasic, oferind o mai mare suple n ceea ce prive i e te schimbarea sortimentelor pomicole, datoritperioadei de exploatare economicmai redusa acestor livezi (22-30 ani la livezile intensive, 15-16 ani la cele de mare densitate). Indicii stabilipe baza nsu i irilor de cre rodire scot n eviden particularit tere i ile care trebuie s ntruneasc le soiurile de m cu rezisten genetic boli cultivate n sistem de r la mare densitate, altoite pe portaltoiul M9, la desimea de 2500 pomi/ha. Corela rezultate ne arat iile cnivelul produc care trebuie ob iilor inute n livezile de mare densitate la m sunt influen de un complex de factori direc anumite interac r ate i i iuni care au loc ntre ace iar pentru rezultatele scontate trebuie aplicato tehnologie optim tia, i corect . Efectele economice ale soiurilor de m cu rezisten r genetic boli, se concretizeaz la prin valoarea redus cheltuielilor la efectuarea tratamentelor fitosanitare, care este de 2 ori mai a mic livezile cu sortiment clasic, sensibil a consumului de motorin fade i care se reduce cu 53%. Sistemul de mare densitate n care sunt prev soiuri cu rezistengenetic boli, se zute la recomandpentru extindere n zonele pomicole consacrate din noastr datoriteficien ara , ei economice ridicate, a modalit de nlocuire periodicrapid sortimentelor, dar pentru ii i a i ob inerea unor partizi de mere cu reziduuri de pesticide reduse, solicitate tot mai mult de c tre consumatori. Eliminarea produselor fungicide, utilizarea insecticidelor cu grad ridicat de selectivitate, corelate cu calitatea productivitatea noilor soiuri cu rezisten i geneticla boli, autohtone sau introduse din str tate, sus efectele economice de protejare a mediului, fiind argumente de in in i baz promovarea acestora n sistem de mare densitate. n