Sunteți pe pagina 1din 15

Optimizarea alocarii resurselor de

investitii

Elaborarea si adoptarea de decizii optime ale
investitiei constituie preocuparea de baza si scopul
activitatii economistilor angajati. In procesul de
pregatire a programelor si proiectelor de investitii.
Necesitatea optimizarii deciziilor reprezinta esenta
studiului de fezabilitate, a evaluarii eficientei economice
si financiare din cadrul fiecarui proiect de investitii.
Problema alegerii variantei optime de proiect de
investitii constituie o preocupare esentiala pentru
folosirea eficienta a resurselor de investitii in cazul
societatilor comerciale sau a institutiilor publice.
Se considera varianta cea mai eficienta cea care
asigura optimizarea unui indicator economic ales de
catre investitor. Acest lucru se poate realiza daca sunt
riguros formulate matematic toate restrictiile economico
- financiare, stabilindu-se cu exactitate indicatorul care
se doreste a fi optimizat.
Programarea liniara cu o singura functie obiectiv
necesita parcurgerea urmatoarelor etape:

1. Alegerea indicatorului economico-financiar a carui
marime (nivel) va fi optimizata.
2. Se identifica activitatile care pot fi luate in calcul
pentru a influenta functia obiectiv.
3. Se stabilesc restrictiile principale si secundare,
necesare si suficiente pentru delimitarea cu exactitate a
problemei respective: nivelele minime si maxime ale
unor efecte economice, volumul maxim al resurselor ce
poate fi utilizat.
4.Se modeleaza functia obiectiv, plecand de la
dependenta acesteia de variabilele solutiilor ce stau la
baza alternativelor formulate.
5.Se determina solutia optima ce asigura valoarea
optima a functiei obiectiv (maximizarea sau
minimizarea nivelului ales al unui indicator economico-
financiar).
6.Se verifica solutia obtinuta in raport cu restrictiile
economico-financiare de la care s-a plecat.
7.Se formuleaza recomandari pentru decidenti privind
varianta aleasa si se stabilesc conditiile de implementare
concrete in cadrul proiectelor.
Studiu de caz
O societate comerciala doreste sa realizeze doua
capacitati de productie, C1 si C2, ea dispunand de o
suma de 260 UM. Dispune de urmatoarele date:

Managerul doreste sa obtina o valoare cat mai mare a
Valorii productiei anuale la 1 mil. FF. De asemenea el
stie ca, chletuielile cu exploatarea celor doua capacitati
C1 si C2 nu poate depasi suma de 200 UM, fiecareia
dintre ele trebuind sa le aloce, pentru C1 cel putin 25
UM, iar pentru C2 cel putin 45 UM.
Obiectiv Alocatie investitie Val. prod. anuale l
a 1 mil. FF
Pret de cost la 1 mi
l.FF
C1 X 1,15 0,92
C2 Y 1,20 1,08
Rezolvare: Notatii: X= suma alocata capacitatii C1
Y= suma alocata capacitatii C2

Explicitari: Val. productiei anuale la 1 mil.FF=
Dar investitia se transforma in fonduri fixe.
Deci, ( X pt. C1 si Y pt. C2) = Q (similar pentru

pretul de cost la 1 mil.FF).

6
10
FF
Q
FF
FF
Q

Functia obiectiv = max. vol. prod. anuale la 1 mil. FF


F(x,y)= max (1,15x+1,20y)

>
>
s +
s +
45
25
200 08 . 1 92 . 0
260
y
x
y x
y x
Restrictiile economico-financiare:
Pas1: Aducerea inecuatiilor la forma standard:

=
=
= +
= +
45
25
000 . 10 54 46
260
y
x
y x
y x
( )
( )
( )
( )
( ) 45 4
25 3
000 . 10 54 46 2
260 1
0 20 . 1 15 . 1 0
=
=
= +
= +
= +
y D
x D
y x D
y x D
y x D
Pas 2: Se reprezinta grafic dreptele D0, D1, D2, D3
, D4.
) , , max(
C B A optim
F F F F =
Pas 3: Precizarea poligonului inchis sau deschis ca
re rezulta din intersectia dreptelor reprezentate gra
fic. In
cazul nostru este ABC.
Pas 4: Solutia optima se gaseste in extremitatile AB
C, adica in unul dintre varfurile A,B sau C.
Pas 5: Se calculeaza coordonatele punctelor A,B,C
.
Pas 6: Se calculeaza valoarea functiei obiectiv in fieca
re dintre acele puncte.
Pas 7: Se calculeaza:
( ) 45 , 165 45 , 165
45
000 . 10 54 46
2 4 A y x
y
y x
D D A = =

=
= +
=
( ) 164 , 25 164 , 25
000 . 10 54 46
25
2 3 B y x
y x
x
D D B = =

= +
=
=
Pas 5:
( ) 45 , 25 45 , 25 3 4 C y x D D C = = =
83 45 20 . 1 25 15 . 1 ) 45 , 25 (
226 164 20 . 1 25 15 . 1 ) 164 , 25 (
244 45 20 . 1 165 15 . 1 ) 45 , 165 (
= + = =
= + = =
= + = =
F F
F F
F F
C
B
A
Pas 6:
Pas 7:
optime valori
45
165
244 ) 83 , 226 , 244 max( ) , , max(

=
=
=
= = =
y
x
F Foptim
F F F optF
A
C B A
Dar x reprezinta alocatia pentru C1;
y reprezinta alocatia pentru C2.
Verificarea conditiilor modelului economico-
matematic.

= >
> >
< + s +
< + s +
45 45 45
25 165 25
200 45 08 , 1 165 92 , 0 200 08 , 1 92 , 0
260 45 165 260
y
x
y x
y x
Rezolvare grafica
a) pentru valoarea optima ca max F:
-
punctul optim este cel mai departat de paralela du
sa
prin el la dreapta D0 ( A in cazul nostru)
b) pentru valoarea optima ca min F:
-
punctul optim este cel mai apropiat de paralela du
sa
prin el la dreapta D0.
In situatia in care sunt mai mult de doua necunosc
ut
se utilizeaza metoda SIMPLEX.
Functia obiectiv: max(min)F=CX, unde
|
|
|
|
|
.
|

\
|
=
=
xn
x
x
X
Cn C C C
.
2
1
); ,..., 2 , 1 (
In care: C reprezinta vectorul linie care exprima coeficie
ntii efectelor economice obtinute la u
n leu investitie.

X este vectorul coloana care reprezinta alocatiile fiecarui
obiectiv de investitie.
Sistemul de restrictii:
AX B , unde:
<
|
|
|
|
|
.
|

\
|
=
mn m2 m1
2n 22 21
1n 12 11
a ... a a
.
a ... a a
...a a a
A
|
|
|
|
|
.
|

\
|
=
m
b
b
b
B
.
2
1
Elementele matricii A: reprezinta coeficientii tehnici
care exprima consumul din resursa "i" la un leu capi
tal
investit pentru produsul "j".

Elementele vectorului B: reprezinta disponibilul total
din resursa "i".
Modelul matematic

>
<
>
=
0

max(min)
X
B AX
CX

S-ar putea să vă placă și