Sunteți pe pagina 1din 420
Seria Web este coordonati de Sabin Buraga (Poulsen de loforitich,Unvenstes ALL Cas) Stefan Tanast este cadru didactic la Facultates de Informatica, Universiatea ALL. Cura", Tigi unde pred’ cars de Poiectarea situnlor Web i Iboratoare de Teologit We, Sistere de cpevare gi Reele de calculatoare, Din noiembrie 2002, este iasris la doctorat eu tema Medié ‘Freuale dsr Dit, fn cadrol Universiti AL. Cu2a". Este o continuare a activi sale de ercetare, eae 2 debutat cu un gran finangat de Agentis National pentru Sia Tehmicd «i Towapie Este permanent intrest detehnologile Web. Din 2001, este coondonator al WebGroup (grap de interes in domeniul tehnologiilr Web din cadral Facultii de Informatici) Cristian Olaru este analist programator la Direcya Judeeand a Athivelor Nayionae lagi (DJAN) sia pariipat la dezvoltare aplicaiei JAI, destinatdevidente informarizae a fons tilor # eslechilor DJAN Ing, implementata utiieind limbsjul de programare Java, in special ‘APIusrile SWING, JDBC2, JAXP, JHelp, Java Printing, Java2D. De asemenea, se ocuph de pagina Web a acestel insite. Este membra acti al WebGroup, Stefan Andrei este cadra didactic la Facoltaea de Informatie, Universitatea »ALL. Cua’ Ty unde a predst i pred carun de prograrsarelimbajsle C, C+ +, Java Prolog), Constactia compilatarelor, Limbje formate, Navigare Intent yi stone dstibuie. objinu doctoratal fn domenil informatict cu teza Proceave parsleltsusyinuté la Universitatea din Hamburg (Germani), este preocupat de procesarea datclor in divers limbsje de programare. A acurmulat fo vast experieng in sudile efeenote in stininae si este permanent interest de modelaea Sntemelor distibuite3i de noiletchnologi ofeite de limbajo Java. De-a lungul tinpelui 2 Jndrumat eli studensi pentru pregtiealucrrilr de licen}, maoriate find implementate fn iba (© 2003 by Edit POLIROM. wow poiromro Egitura FOLIROM Iasi, Bedul Copou a 4, PO. BOD Bocuret, Baul LC. Britian ae 6, et. 7, Descrierea CIP a Biblitecii Nationale a Rominiek: "TANASA, STEFAN Jeon dela le expert / Sela Tana, Cristian Olars, Scan Andel ~ lai: Poirom, 203 140 ps 24cm 3. 33, OP 37; RO. BOX 1728, 70700 ISBN: 973.481-201-4 1. Oars, Cini Andis ean aja Priced in ROMANIA STEFAN TANASA, CRISTIAN OLARU, STEFAN ANDRE! | Java dela Olaexpert 90384 BCU.-IAs! (Ng POLIROM 2003 Tabla de materii Covint fname 8 Pref = “7 1, INTRODUCERE 9 Bale Curinte chee eet » 1.2, Istricul i carscteristicilelimbsjulu Java... 2 1.3, Insalare = a 14. Tipurl de aplicapi Java i, 1.5. Mana virtuals Java . 2 16, Coneluzi.. : 2 17. Tes grill. : 2 1.8. Exersti propuse spre implementa FUNDAMENTELE LIMBAJULUT JAVA. 24, 22. 23. 29. 5. Expres i operator on 5. Variable. 3 CCuvinte chic. Flgere surst ‘Atami lexical 234. Caractere Unicode «a0 232. Traduceri lexical Tipuri de date Declaayi iniializai Convers. 28.1, Contexele de conver Strueturi de control 25, Instrucyiunes vids 252. lnstructunea echetd 253, Innrucjunes expresie 264. Instrucfunea 3 285, Insrucjiunes ow 295, Tasruciunes while 26, Insrucisnes a2. 2A7. Invrucianea £28 2.8. Tnneuctanes 299, Instruciunea continue et 85 2.9.0, fseruciunea zerszs bmn 96 29.11, Instractianea eoeoe scenes) 29:2, Instructunea eynchton! 268. nsnsnnonsnnn 9 2.9.13 Instructunea cey-saten=#inad2y won nnsnnnnnnnn anes 1D 2440, Conch ns - ae 108, BAL Test gril ———— = 107 22. propuse speeimplementaressonensnnnn e 13 2.13, Profecte propuse spre implementare som. i 3. CLASE, INTERFETE $1 TABLOURI 7 3.4. Cuvinte cheie ww BD. C1886 nnn — 18 321, Domeniel de vnibilaate al numelui uae case wy 53.22, Modificatoriunei clase 323, Clase derive. 324, Chasz object nnn a — 325. tmplementarea intereylor. a ves 1 526. Declaraile membrilo unei dase woos 130 3.bsL Niven de aces, R262, Declare aribueler nna cls 3.263. Delonte merodelor wre clase ar 3.22. Iniialieator state ve vo 360 328. Declangile constructariior Cn teh 3.29. Clase interioae ee ar 3.210, Disrugerea obiectelor qi elberarea memoria. LLL ar 3211, imparires une! apical fie 33, 4332, Declasile metodelor une inerfye : Mover mal pra inert ite, 184 34 35. : 33. Comer exp se ih efi nom ‘ 3.6. Comet onnn es 208 Bo. Test ge 208 53.8, Exerlii propuse ope implementare ee BBS 4, SIRURI $1 STRUCTURI DINAMICE DE DATE sone 29 4, Covinte chele oot sen 39 42, Chass seeing nn 30 43, Closa steingbutter (java util stringaotter) von 286 44, Clata Stesngtonensser (gave tet. strsngTokensze:) 29 4.5. Steucturi dinamice de date 20 454 Liste simple ialsagulte 20 5. FISIERE, FLUXURI DE DATE $1 SERIALIZAREA OBIECTELOR 452. thot ina a : evry 453. Enumerator — 9 453.1 Cais ecor 20 454, “Tabele de disperse (hast) = 254 455. Casa stack Gave,ort]-Se9c8) nn ns 235 ABB. Cha BieSe0 woman SLI 2 457. Class rropertior 46, Concluzi. 47. Test gril 4.8. Exerc propuse spre iemplementare. Cuvintecheie Introducze.. (Gass Java pentru intra 531. Clas Fite 532, Clas Randonaccessrs sir 533. Clave Java pentru floxuri de intrareiepre oe 5.3.3.1 Flauride nice! or 533.2 Fler fin de noe na 53.3.3, Flirt petra cite flasan pen sevire S334 Clesle Princes 5, Sovalinaes obiectelor.. Sat, Class ob5 542, Chia objectispatserean 543, Inerfa Sezsaitzabie 544 Ineraja Evearn]izabie 545, Creates unei clase serializable. 54S. Dovvaron une clase verano 5.4.5.2: lnplementerca tet! Sor ssi ze} 545.3. Meade de seralizere irate S454. Implememeres setereetwrecnal abies 545.5, Delararea interfer turer metedelor de aces 55. Coneluai. 5.6. Tet grit 5.7. Exec propose spre implementa 53.8. Proiecte propuse spre implementare | FIRE DE EXECUTIE sv 327 6.1. Cuvinte chee a reine SI 6.2. Trtmducere. : ms 21, Brodie woreic 3a ‘Coreeiudinea progeameler pees 6231, Primitive de programare concurenta 9

S-ar putea să vă placă și