Sunteți pe pagina 1din 2

Subiectele examenului de biochimie, semestrul II, Anul univ.

2010-11 (studentii facultatii de Medicina generala)


I. Metabolismul acizilor grai i a corpilor cetonici 1. -Oxidarea acizilor grai: mecanismele activarii, transportului prin membran i a oxidarii 2. Oxidarea acizilor cu numr impar de atomi de carbon: mecanism i patologie 3. Metabolismul corpilor cetonici: mecanisme 4. Biosinteza de novo a acizilor grai: mecanism, reglare 5. Metabolismul eicosanoizilor: schem i roluri biologice IV. Metabolismul trigliceridelor i a fosfolipidelor 6. Metabolismul trigliceridelor: mecanisme 7. Metabolismul glicerofosfolipidelor: mecanisme V. Metabolismul colesterolului 8. Biosinteza colesterolului: mecanism i reglare 9. Conversia colesterolului n acizi biliari: mecanisme i roluri biologice 10. Conversia colesterolului n hormoni steroizi: mecanisme i roluri biologice 11. Conversia colesterolului n vitamina D: mecanism i rolul biologic al calcitriolului 12. Lipoproteine plasmatice: clasificare i metabolismul VLDL. Ateroscleroza VI. Metabolismul aminoacizilor (aa) 13. Dezaminarea oxidativ a Glu i ciclul ureogenetic: mecanisme (hiperamonemii) 14. Degradarea aa gluco/cetoplasticitate: schema din cartea de Biochimie Medicala 15. Catabolismul Phe: mecanism i defecte genetice (oligofrenia fenil-piruvic, alcaptonuria) 16. Conversia aa n produi specializai: catecholamine, GABA, histamina i serotonina VII. Metabolismul hemului 17. Biosinteza hemului: mecanism i patologie (porfirii) 18. Degradarea hemului: mecanism i patologie (ictere) VIII. Metabolismul nucleotidelor 19. Biosinteza nucleotidelor purinice: mecanisme 20. Degradarea nucleotidelor purinice: mecanism i patologie (guta) 21. Biosinteza nucleotidelor pirimidinice: mecanism i patologie (cristaluria orotic) 22. Degradarea nucleotidelor pirimidinice: mecanism IX. Transmiterea informaiei genice

23. Replicarea la procariote: componentele replicarii (CR) si mecanism. Precizia replicarii. 24. Medicamente care altereaz replicarea (+ CR) 25. Mutageni chimici. Testul Ames (+ CR) 26. Repararea ADN: directa, excizie-reparare. Xeroderma pigmentosum (+ CR) 27. Tehnologia ADN recombinant (+ CR) 28. Transcripia la procariote: componentele transcriptiei (CT) si mecanism. 29. Inhibarea transcripiei (+ CT) 30. Reglarea transcripiei la procariote. Operonul lac (modelul Jacob-Monod) 31. Translaia la procar.: componente (+CTS), activarea aa, iniierea, elongarea, ncheierea. 32. Codul genetic (+CTS) 33. Inhibarea translaiei cu antibiotice (+CTS) 34. Procesarea post-translaional. Strategia prepro (+CTS). X. Nutritie si digestie, hormoni (Cartea de Biochimie Medicala) 35. Ierarhia hormonal: schema. Descrierea hormonilor (locul sintezei, tintele actiunii, roluri) 36. Elemente de nutritie si digestie.

19 mai 2011

Prof. Dr. St. Hobai