P. 1
factori de prognostic in cancerul ovarian

factori de prognostic in cancerul ovarian

|Views: 178|Likes:
Published by ana19860215
lucrare despre prognosticul in cancerul ovarian
lucrare despre prognosticul in cancerul ovarian

More info:

Categories:Types, Research
Published by: ana19860215 on Jan 04, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial
List Price: $4.99 Buy Now

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

07/29/2013

$4.99

USD

pdf

text

original

Factori de prognostic în cancerul de ovar

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr. T. Popa” Iaşi

TEZA DE DOCTORAT

FACTORI DE PROGNOSTIC ÎN CANCERUL DE OVAR
REZUMAT Coordonator ştiinţific:

Prof. Dr. Gheorghiţă Costăchescu

Doctorand:

Mihaela Camelia Tîrnovanu Asistent universitar, medic primar

- 2008 -

1

Factori de prognostic în cancerul de ovar CUPRINS Capitolul I Introducere ........................................................................................................................................6 1.1.Definiţie ......................................................................................................................................6 1.2. Incidenţa tumorilor de ovar .......................................................................................................6 1.3. Incidenţa cancerului ovarian ......................................................................................................7 Capitolul II Date de anatomia ovarului ................................................................................................................9 2.1. Structura ovarului .................................................................................................................. ..10 2.2. Ovogeneza .............................................................................................................................. 11 2.3. Dezvoltarea foliculului ovarian .............................................................................................. 12 Capitolul III Dezvoltarea embriologică a ovarului ...............................................................................................15 3.1. Glandele genitale .....................................................................................................................15 3.2. Canalele genitale .....................................................................................................................17 3.3. Dezvoltarea ovarului ...............................................................................................................18 Capitolul IV Carcinogeneza ovariană 4.1. Generalităţi ..............................................................................................................................21 4.2. Există leziune premalignă în cancerul de ovar? ......................................................................25 4.3. Factori de risc în cancerul ovarian ..........................................................................................26 4.4. Implicaţii genetice în cancerul ovarian ...................................................................................34 4.5. Biologia moleculară în cancerul ovarian ................................................................................41 Capitolul V Date clinice în cancerul de ovar ......................................................................................................52 5.1. Simptome .................................................................................................................................52 5.2. Manifestări paraneoplazice ......................................................................................................53 5.3. Examenul clinic .......................................................................................................................54 5.4. Screening .................................................................................................................................56 5.5. Examene complementare ........................................................................................................ 62 2

Factori de prognostic în cancerul de ovar 5.6. Diagnosticul diferenţial ..........................................................................................................74 5.7. Stadializare în cancerul de ovar ..............................................................................................88 5.8. Diagnostic histopatologic ....................................................................................................... 91 Capitolul VI Strategii terapeutice în cancerul ovarian .........................................................................................95 6.1. Tratamentul chirurgical ...........................................................................................................96 6.2. Chimioterpia ..........................................................................................................................103 6.3. Radioterapia ...........................................................................................................................112 6.4. Imunoterapia ..........................................................................................................................114 6.5. Terapia stadială în cancerul de ovar ......................................................................................115 6.6. Abordări noi terapeutice ........................................................................................................117

Capitolul VII Aprecierea prognosticului pentru cancerul ovarian .......................................................................121 7.1. Factori clinicopatologici ........................................................................................................121 7.2. Markeri tumorali serologici ...................................................................................................122 7.3. Markeri tumorali tisulari ........................................................................................................124 7.4. Factori noi în studiu ...............................................................................................................128 7.5. Citoreducţia tumorală secundară şi terţiară ...........................................................................129 7.6. Schema de chimioterapie aplicată .........................................................................................130

PARTEA PERSONALĂ Capitolul VIII Scopul lucrării ...............................................................................................................................131 Capitolul IX Factori clinicopatologici ................................................................................................................135 9.1. Material şi metodă...................................................................................................................135 9.2. Rezultate..................................................................................................................................142 9.3. Discuţii....................................................................................................................................209 Capitolul X 3

Factori de prognostic în cancerul de ovar Markeri evidenţiaţi prin analiză imunohistochimică.......................................................................215 10.1. Markeri genetici moleculari...................................................................................................223 10.2.Markeri ai proliferării.............................................................................................................261 Capitolul XI Markeri tumorali.............................................................................................................................285 Interleukina-6, interleukina-11, osteopontin, CA125 11.1.Material şi metodă..................................................................................................................286 11.2.Rezultate.................................................................................................................................291 11.3.Discuţii...................................................................................................................................298 LDH peritoneal şi seric 11.4.Material şi metodă..................................................................................................................306 11.5. Rezultate................................................................................................................................306 11.6.Discuţii...................................................................................................................................311 Capitolul XII Tipul de tratament..........................................................................................................................314 12.1. Material şi metodă................................................................................................................314 12.2. Rezultate...............................................................................................................................318 12.3. Discuţii.................................................................................................................................339 Capitolul XIII Concluzii........................................................................................................................................352 Bibliografie....................................................................................................................................358 Lucrări publicate............................................................................................................................390

4

iar supravieţuirea de la 24 la 38luni (McGuire 1996). capacitatea pacientei cu morbiditate asociată de a interacţiona cu 5 . Deşi s-au făcut numeroase progrese în ultimii 20 de ani în înţelegerea biologiei şi abordării terapeutice a cancerului epitelial ovarian. care este dealtfel şi cel mai des întâlnit. Tumora este diagnosticată mai frecvent la femei cu vârste între 55-59 ani. Fiind localizate profund. Cancerul ovarian are un prognostic nefavorabil datorită diagnosticării în 70% din cazuri în stadiu avansat. 20% mucinos. În cadrul cancerului ovarian epitelial 75% este seros. un grup de neoplazii diferite de cele benigne sau maligne. Introducerea Paclitaxelului în 1990 a îmbunătăţit semnificativ răspunsul iniţial complet de la 31% la 51%. Alături de tumorile maligne există tumorile borderline (cu potenţial malign redus).Factori de prognostic în cancerul de ovar DATE GENERALE Cancerul ovarian este o tumoră ce se dezvoltă într-o proporţie de 80-90% din epiteliul de suprafaţă al ovarului. patogenia lor neclară. Neluarea în considerare a factorilor de prognostic duce la interpretarea eronată a trialurilor terapeutice. Cu câteva excepţii. Aceste probleme sunt recunoscute şi în ultima decadă s-au concentrat eforturile nu numai pentru a identifica noi factori obiectivi posibili de prognostic. putându-se dezvolta din orice tip celular din structura ovarului. Aceasta. Aceştia reflectă în general biologia intrinsecă a tumorii. sub 1% tumoră Brenner şi restul tumori nediferenţiate. Prin absenţa unor simptome notabile precoce cancerul ovarian este denumit şi „ucigaşul tăcut”. chiar şi creşterile moderate ale volumului ovarelor nu determină simptome caracteristice. care ar putea prevede mai bine evoluţia pacientelor. mai ales pentru tipul seros. este încă o cale lungă de parcurs pentru individualizarea tratamentului pacientelor cu cancer ovarian în concordanţă cu riscul de recidivă şi beneficiile terapeutice. sub 1% cu celule clare. Potenţialul lor evolutiv este enigmatic. comportamentul lor clinic controversat. Se pare că supravieţuirea la 5 ani a crescut de la 39% la 43 % şi media supravieţuirii de la 29 la 39luni după introducerea Cisplatinului în tratament şi opţiunea pentru o conduită chirurgicală mai agresivă. 2% endometrioid. poate datorită insuficientei aprecieri a multiplilor şi variabililor factori de prognostic care contribuie la evoluţia pacientelor cu cancer ovarian şi alegerii inadecvate a opţiunilor terapeutice. toate acestea nu au un impact major pe termen lung asupra supravieţuirii pacientelor. Rata recurenţelor după tratamentul iniţial este de 60%(Ozols1999). în parte. Factorii de prognostic sunt definiţi ca fenotipuri corelate cu supravieţuirea. dar şi pentru încorporarea factorilor cunoscuţi de prognostic clinicopatologici în modele multivariabile.

Stadiul FIGO .Vârsta Histologie cantitativă 6 .Capsulă ruptă (stadiu precoce) .Ascita .Boală reziduală .Grading . impactul tipului de tratament stabilit (efectul acestuia asupra tumorii şi pacientei) Absenţa unui program efectiv de screening. ceea ce justifică alegerea acestei teme de studiu. Cu câteva excepţii. PARTE PERSONALĂ În ultima decadă s-au concentrat eforturile nu numai pentru a identifica noi factori obiectivi posibili de prognostic. Ca scop al cercetării. este încă o cale lungă de parcurs pentru individualizarea tratamentului pacientelor cu cancer ovarian în concordanţă cu riscul de recidivă şi beneficiile terapeutice. dar şi pentru încorporarea factorilor cunoscuţi de prognostic clinicopatologici în modele multivariabile.Tip histologic . Stabilirea înainte de începerea tratamentului a răspunsului sau rezistenţei individuale la drogurile citotoxice ar putea fi utilă pentru selecţia tratamentului.Citologia peritoneală .Statusul pacientei (boli asociate) . Este un merit incontestabil capacitatea de a fi capabil de a estima cu acurateţe evoluţia şi a stabili un tratament în concordanţă cu factorii de risc individuali şi cei potenţiali benefici. factorii de prognostic pot ajuta la identificarea subgrupurilor de paciente cu prognostic nefavorabil special şi alertarea noastră pentru a utiliza noi alternative terapeutice pentru aceste paciente. stadiul avansat în momentul diagnosticului impun cuantificarea unor factori de prognostic pentru a stabili o conduită corespunzătoare în vederea creşterii supravieţuirii acestor paciente.Factori de prognostic în cancerul de ovar comportamentul tumoral şi tratamentul stabilit. Factorii de prognostic pot fi grupaţi după Friedlander astfel: Clinicopatologici . mortalitatea ridicată determinată de această boală.Densitate aderenţe (stadiu precoce) . care ar putea estima mai bine evoluţia pacientelor. Este important a stabili un echilibru între creşterea beneficiului tratamentului şi minimalizarea riscurilor acestuia.

BCL-2 .PCNA .Her-2-neu .echipă multidisciplinară .Factori de prognostic în cancerul de ovar .CPK-BB .faza-S .P53 .Ki67 .Timidin sintetaza Markeri tumorali .BRCA1 Markeri ai rezistenţei la droguri GST pi (glutation S transferaza pi) MRP LRP mMDR1 (multidrog rezistence) ERCC Laminina Catepsina D Factori variabili tetranectina 7 .Ploidia ADN .Procentul volumului epitelial .Aria nucleară (deviaţia standard) Markerii proliferării .Indexul activităţii mitotice .NM23 .CA54/61 .regim bazat pe cisplatin .CA125 .LDH .asociere cisplatin-paclitaxel Markeri genetici moleculari .CSF-1 Tratament asociat .

vârstă la instalare menarhă şi respectiv menopauză. III. Stadiul FIGO (I. 35. din 8 . fiind apreciată obezitatea la un indice de peste 27. Pacientele au fost grupate funcţie de vârstă astfel: sub 35 ani. Zonele cu necroză. buletinele anatomopatologice şi evoluţia ulterioară a 63 dintre cazuri. Aceste fişe de lucru au inclus informaţii legate de vârstă pacientă la internare. Secţiunile colorate cu hematoxilină-eozină au fost de 4μm şi au fost analizate pentru diagnostic şi morfometrie. MATERIAL ŞI METODĂ La cele 163 cazuri am obţinut date anamnestice utilizând o fişă de lucru pentru toate pacientele. număr de sarcini (naşteri şi avorturi). 60. tipurile histologice (seros. 65. IV) cu substadiile a fost analizat alături de gradingul tumoral (1 = bine diferenţiat. endometrioid.Factori de prognostic în cancerul de ovar creşterea clonogenică receptori hormonali În practică cei mai utilizaţi sunt factorii clinicopatologici. Brenner malignă.39. Capitolul IX FACTORI CLINICOBIOLOGICI Având în vedere că specialitatea pe care o am este una clinică.74 şi peste 75. Ţesutul tumoral a fost tăiat în felii de 0. luni de alăptare. cu celule clare. 45-49. 7. A fost estimat şi indicele de masă corporală. Perioada de studiu a fost ianuarie 2003. Toate cazurile au fost analizate prospectiv.utilizarea de contraceptive. Am urmărit aspectele intraoperatorii la aceste cazuri. primii factori luaţi în considerare pentru a aprecia prognosticul pacientelor din studiu au fost cei clinicopatologici.5cm grosime. După intervenţia chirurgicală piesele operatorii au fost fixate 24 ore în formaldehidă 4%. inflamaţie şi calcificări au fost evitate. nediferenţiat. 163 au fost maligne. 40-44. Pentru a avea date cât mai exacte despre paciente am analizat prospectiv toate cazurile. 50-54. epitelial mixt.9kg/m². 5459. mucinos. Acolo unde erau dubii de diagnostic lamele au fost studiate de toţi cei 3 medici pentru a formula o concluzie pertinentă şi cât mai exactă.64. 2 = moderat diferenţiat şi 3 = slab diferenţiat) . istoric medical al pacientei şi istoric familial de cancer. iar apoi blocurile au fost fixate la parafină. În fiecare caz cu diferenţiere redusă epiteliul obţinut prin secţionarea tumorii primare a fost selectat pentru alte analize cantitative. pentru a aprecia cât mai corect decizia terapeutică şi evoluţia pacientelor cu cancer ovarian.Ginecologie Iaşi. Scopul lucrării este de determina cât mai mulţi dintre aceşti factori şi a realiza corelarea lor.decembrie 2007. Toate lamele analizate histologic au fost citite de medicii anatomopatologi ai Maternităţii”CuzaVodă”. II. epitelial neclasificat. Din totalul de 920 tumori ovariene cu tratament chirurgical în Clinica I şi II Obstetrică.1.

Pacientele cu vârste mai tinere (sub 45 ani) au o supravieţuire mai bună. spre deosebire de cel al tumorilor ovariene benigne care este în continuă creştere. Este posibil să fie 9 . poate datorită faptului că sunt diagnosticate în stadii precoce sau prezintă tumori cu malignitate redusă. Am realizat prelucrarea statistică univariabilă şi multivariabilă a acestor factori clinicopatologici.2. pentru care stadializarea s-a făcut separat. s-a practicat lavajul cavităţii peritoneal cu 20ml soluţie salină şi apoi s-a aspirat lichidul pentru citologie. Aspectele citologice au fost interpretate fără a şti tipul histologic al tumorilor.Vârsta A fost cuprinsă între 14 şi 83 ani cu o medie de 54 +/. Peak. Pentru cazurile cu stadiu precoce a fost solicitată interpretarea citologiei în timpul intervenţiei chirurgicale pentru a decide necesitatea administrării de cisplatin intraperitoneal la finalul intervenţiei chirurgicale. La 108 cazuri cu cancer ovarian am evaluat citologia lichidului peritoneal.2. 7. REZULTATE Distibuţia cazurilor în cei 5 ani ai studiului a fost cea reprezentată în tabelul 7: 2003 Cazuri cancer ovar Tumori ovar benigne Tumori de ovar 29 122 151 2004 34 145 179 2005 32 157 189 2006 34 190 224 2007 34 243 277 Total 163 857 920 Tab. Distribuţia anuală a cancerului ovarian După cum se observă numărul pacientelor cu cancer de ovar a fost relativ constant în fiecare an.13. hipercromia şi nucleolii anormali.Factori de prognostic în cancerul de ovar cordoane sexuale stromale. 175. Criteriile de malignitate au fost: anomalii nucleare. Pentru tumorile borderline media de vârstă este mai mică – 37 ani. Aspectul benign include modificări hiperplazice sau reactive ale celulelor mezoteliale. mărirea nucleului. aranjamentului celulelor şi aspectul fundalului. 7. Am inclus de asemenea în studiu şi tumorile borderline. Lichidul a fost recoltat în timpul chirurgiei primare din cavitatea abdominală inferioară. 7. Am exclus din studiu cazurile cu tumori maligne secundare ovariene precum şi cazurile cu diagnostic stabilit numai pe baza semnelor clinice. Tumorile maligne au reprezentat 17. cu celule germinale. Volumul rezidual tumoral a fost documentat de protocoalele operatorii prin aprecierea celui mai mare diametru tumoral de peste sau sub 2cm. cu lumite între 21-69 ani. Dacă nu a fost prezent lichidul de ascită la laparotomie.71% din totalul tumorilor ovariene tratate chirurgical în cei 5 ani. Cea mai mare incidenţă a fost la paciente cu vârste între 45.4%. Cantitate de ascită a fost apreciată ca absentă.59 ani .ul de vârstă a fost situat la grupa 50-54 ani – 18. redusă (sub 150ml) şi crescută (peste 150ml).1.8 ani.fig. neclasificat nonepitelial). Evaluarea a inclus aprecierea celularităţii. pentru a aprecia semnificaţia lor pentru prognosticul cancerului ovarian.

42 paciente au avut hipertensiune arterială. De asemenea patologia asociată influenţează tratamentul adjuvant citostatic. 7. Majoritatea pacientelor cu cancer ovarian au prezentat tumori cu dimensiuni de peste 10cm – 79. aceste paciente neputând uneori tolera toate cele 6 cicluri de chimioterapie. 190 Am încercat corelarea statistică dintre volumul tumoral şi stadiul tumoral (cele 4 stadii mari şi tumorile borderline).2. 190.Factori de prognostic în cancerul de ovar implicat un răpuns imunologic de apărare diferit.3. De remarcat 6 cazuri cu alt cancer asociat (2 cancer de col.8% fig.6% .2. 7.exocol şi respectiv 1 caz endocol. Se observă însă că pentru cancer ovarian într-o proporţie de 66.78. Cele două grupe nu pot fi comparate statistic deoarece în grupa de femei sub 45 ani nu a decedat nici o pacientă în intervalul de supraveghere 3luni – 5ani. cea mai frecventă patologie în lotul de studiu.tabel 6. Putem concluziona că dimensiunea tumorii nu este corelată direct de stadiul tumoral.100% şi stadiu I.76.2. din contra pentru acestea cea mai mare proporţie au avut dimensiunea de peste 10cm. Surprinzător este faptul că deşi ne-am aştepta ca pentru stadiile precoce şi tumorile borderline dimensiunea tumorii să fie mai redusă.Volumul tumoral iniţial Am decis analiza volumului tumoral cu limita de diferenţiere de 10cm deoarece aceasta este limita dimensiunii chisturilor ovariene la care intervenţia chirurgicală se impune. 2 cancer de endometru şi 1 limfom) şi 2 cazuri la care cancerul ovarian a fost diagnosticat pe sarcină.27% au avut o singură boală asociată. Tinerele paciente au avut o supravieţuire de 100% în toate stadiile pe când supravieţuirea în populaţia generală este de numai 40%. Dintre cele 163 cazuri 104 nu au avut patologie asociată. De altfel cel mai mare procent pentru tumori de dimensiuni mari a fost pentru stadiul II. 1 caz cu borderline de tip seros şi celălalt cu stadiu I acelaşi tip histologic. Statusul pacientei Pacientele cu patologie asociată au un prognostic rezervat deoarece există un risc anestezic mai mare şi intervenţia chirurgicală nu poate fi prelungită astfel încât să fie respectate criteriile oncologice de citoreducţie tumorală. Cele 59 femei cu patologie asociată în mare parte. fie schema de citostatice trebuie modificată în funcţie de toxicitatea acestora. Fig.7% tumorile au avut dimensiuni de peste 10cm. ceea ce confirmă că 10 . Aceasta poate sugera că atunci când diagnosticăm la o pacientă un chist ovarian de peste 10cm există o mare probabilitate ca acea tumoră să fie malignă.

390(a) 163 3 Semnificaţie (asimptotic) . stadiu precoce (I şi II) şi stadiu avansat (III şi IV). 7.4. Aşadar volumul tumoral nu este un factor independent de prognostic. 191) şi tumori de dimensiuni mici pot fi agresive şi sunt diagnosticate în stadiu avansat. După cum este prezentat în grafic (fig.942 a 4 cells (50.2.4%. Fig.7% din tumorile borderline au avut dimensiuni peste 10cm.21.5% şi respectiv 6. Cazurile pot fi împărţite în 2 grupe.8% şi respectiv 3. Stadializarea corectă este esenţială pentru ca pacientele să 11 .2% faţă de 11. Testul Chi pătrat Valoarea df Testul Pearson Chi pătrat N umăr cazuri valide . Pentru celelalte tipuri de tumori epiteliale şi tumorile dezvoltate din cordoane stromale proporţia a fost uşor crescută pentru tumorile mai mici de 10cm – 15.Factori de prognostic în cancerul de ovar tumorile ovariene mari au o mare probabilitate de a fi maligne. Pentru tumorile de granuloasă dimensiunea tumorii chiar peste 5cm este factor nefavorabil de prognostic – toate cele 7 cazuri au fost mai mari de 10cm. de aceea poate fi denumit stadiu „patologico-chirurgical”. 17. Tab. 191 Pentru tipul histologic seros şi mucinos şi pentru tumorile din celule germinale procentul tumorilor de peste 10cm şi peste a fost uşor mai mare – 79.2% faţă de 75. Testul chi pătrat – tabel 17 arată că nu există semnificaţie statistică între tipul histologic şi volumul tumoral (condiţiile de minim pentru aplicarea testului sunt îndeplinite. Stadiul bolii În cazul cancerului ovarian stadializarea poate fi precizată numai după intervenţia chirurgicală. The minimum expected count is 1.1% faţă de 5. Însă şi 86. valoarea minimă este peste 1).0%) have expected count less than 5.8% faţă de 3%.

Având în vedere evoluţia nefastă a cancerului ovarian diagnosticat în stadii avansate cea mai bună strategie de „tratament” este diagnosticarea în stadii precoce când cazurile au un răspuns mai bun la tratament. ST . gradingul tumoral. Această grupare a stadiilor este importantă deoarece prognosticul este semnificativ mai bun pentru stadiul precoce. 201.stadiu IIC Pentru stadiul avansat importante pentru prognostic sunt vârsta pacientei. statusul pacientei. TM. prezenţa aderenţelor peritumorale dense. Pentru stadiile I şi II trebuie discutat tipul histopatologic. substadiul. Fig. 196. tipul histologic. 196. 193. Fig.stadiul IIIC ambele ovare şi infiltrat tumoral retrouterin 12 . Câteva aspecte intraoperatorii şi piese operatorii de la pacientele din studiu pentru a ilustra stadiile tumorale I şi II . SE – Stadiul IC – aspect macroscopic al celor 2 ovare cu vegetaţii externe şi secţiune ovar stâng a.fig.uter şi ovar stâng Fig. ascita în cantitate crescută şi ruptura intraoperatorie a chistului. tumora reziduală şi tipul de chimioterapie administrat (fig. 193.tumoră ovar drept cu vegetaţii externe b.Factori de prognostic în cancerul de ovar urmeze tratamentul optim pentru boala lor. 201).

000 .1% paciente au fost diagnosticate în stadiu precoce.000 .000 11.961 . 202 Fig. 22 Percentile Grupe Stadializare Precoce Avansat Global 25. Un număr important de cazuri . S-a constatat în studiu că în ultimii 3 ani o mare parte din paciente sunt diagnosticate precoce datorită adresabilităţii mai mari a femeilor pentru examenul ecografic pelvin.000 18.548 15. 203 Din acest grafic reiese faptul că pentru stadiul I cele mai multe paciente au fost depistate în stadiul IA spre deosebire de cele cu stadiul III diagnosticate în stadiul IIIC – fig.0% 75. 2.000 50. .000 4.Factori de prognostic în cancerul de ovar Am grupat iniţial pacientele pe grupe mari de stadii.5% în stadiu tardiv – fig.30 au fost cu tumori borderline. incluzînd şi o a 5-a categorie. iar 40. Numărul femeilor cu stadiu I a fost aproape egal cu cel al celor cu stadiul III. cea a tumorilor borderline. acesta putând ridica suspiciunea malignităţii.000 11.771 15. 203.817 13 . 202. 4.0% Estimate 15.496 2. 41.793 6.000 18.000 4. Fig.0% Eroare Eroare Eroare Estimate Estimate Std Std Std . Tab.

Factori de prognostic în cancerul de ovar Din tabel 22 putem concluziona că pentru stadiu avansat 25% din paciente vor deceda în 4 luni. laxe sau dense. 14 . la 33 luni 50% din ele au prezentat recidivă. la 12 luni 50% şi la 22 luni 75%. 205 7. Tipul aderenţelor poate influenţa un alt factor de prognostic – ruptura intraoperatorie a capsulei tumorale. Pentru stadiul I majoritatea cazurilor nu au avut aderenţe sau acestea au fost laxe – 61. Pentru pacientele cu stadiu precoce 25% au avut recidivă la 24 luni. Acest fapt denotă că există o corelaţie între stadiu şi tipul aderenţelor.82%. deoarece în cazul unor aderenţe dense în momentul adeziolizei creşte riscul de ruptură. 205) Fig. 215. Fig. Este posibilă asocierea între intervalul liber de boală şi grupele stadializare. Tipul aderenţelor Pentru stadiul I şi II un factor important este prezenţa sau absenţa aderenţelor peritumorale şi dacă sunt prezente felul lor. 215). Acest interval este mai redus pentru femeile cu stadiu avansat: la numai 7 luni au recidivă 25%. iar la 48 luni 75% au recidivă. iar pentru stadiul II aderenţele au fost în mare parte dense – 83.33% (fig.2. 50% în 11 luni şi 75% în 18 luni. Am grupat pacientele diagnosticate în stadiu precoce în 2 mari grupe: fără aderenţe sau aderenţe laxe şi cealaltă cu aderenţe dense.5.(fig.

invazie infiltrativă şi capsulă ruptă intraoperator sunt factori puternici de predicţie pentru recidivă. pentru a evita diseminarea celulelor maligne intraperitoneal ( principiul „vasului închis”) ruptura capsulei poate surveni accidental. cu G3. deşi în unele lucrări este luat în discuţie chiar volumul tumoral restant de numai 1cm.7. Datele privind ruptura capsulei intraoperator sunt controversate. Ruptura acccidentală a capsulei intraoperator Acesta este un alt factor de prognostic important pentru pacientele diagnosticate în stadiu pecoce. Consider acest factor important pentru prognostic deoarece la cazurile cu ruptura capsulei intraoperator.2% din cazuri. Pentru stadiul III ţesutul tumoral restant de peste 2cm a fost la 69. Aşadar pentru stadiul avansat la 73. La alte 45 paciente acest deziderat nu a putut fi obţinut. Se pune problema unei citoreducţii optimale pentru cazurile cu stadiu avansat.4%.2. Deşi dezideratul intervenţiei chirurgicale este de a extirpa tumora intactă. La cazurile analizate aceasta a fost realizată la 16cazuri cu stadiu III şi IV. Pentru stadiul II ruptura capsulei intraoperator a fost prezentă într-o porporţie oarecum mai mare – 33. 216.2. Am ales ca limită a ţesutului restant valoarea de 2cm. iar pentru stadiul IV la toate cazurile. Fig. Atât pentru stadiu I cât şi II în cea mai mare parte tumorile au fost extirpate fără eclatarea acestora – 75.Factori de prognostic în cancerul de ovar 7.6.8% 15 . Pentru tumora de granuloasă supraviuţuirea este influenţată negativ de ruptura tumorii. Citoreducţia tumorală (volumul tumoral restant) Acest parametru intră în discuţie numai pentru stadiile avansate de cancer ovarian. aceasta se pozitivează prin acest accident.64% pentru stadiu I (fig.33% faţă de 23. Corelaţia între stadiu tumoral şi ruptura capsulei tumorale 7. Pentru tumorile de tip mucinos stadiul I. Citoreducţia tumorală atât primară cât şi cea secundară prelungesc supravieţuirea şi intervalul liber de boală. Valoarea prognostică a acestui fapt este neclară. Îngrijorarea în această situaţie este aceea că astfel creşte stadiul la IC şi IIC. 216). Aceasta poate fi explicată de aderenţele mai dense mai frecvent întâlnite la stadiul II. cu citologie malignă absentă in lichidul peritoneal recoltată la începutul intervenţiei chirurgicale.

La testul chi pătrat valoarea minimă aşteptată este de 2. mult peste valoarea de 1. În prelucrarea statistică ulterioară vom utiliza o clasificare histologică restrânsă pentru a nu introduce prea multe variabile în calcul.36. am considerat mai utilă gruparea pe tipuri mari histologice pentru o mai bună prelucrare statistică Fig.05.8. Întrucât dispersia cazurilor ar fi fost prea mare datorită multitudinii tipurilor anatomopatologice ale cancerului ovarian.8 5. 218. 7. Tipul histologic Am realizat mai întâi o grupare în detaliu a tipurilor histologice la cazurile din studiu.fig.2. 219.5 3. 39 Tip histologic Număr Procent cazuri Epiteliale Valid Cordoane stromale Celule germinale Total 148 9 6 163 90. Tab. 219 Şi în studiul meu proporţia cea mai mare a cancerelor ovariene a fost reprezentată de tumorile epiteliale . Valoarea statisticii prin nivelul de semnificaţie confirmă acesată diferenţă între proporţii. Tipul seros a predominat net fiind diagnosticat la 94 cazuri.7 100. 16 . 218). iar p = 0. urmat de tipul mucinos la 22 paciente şi tipul mixt (seros şi mucinos) la 12 cazuri (fig. Punctual diferenţa este evidentă.0 Fig. tabel 39. Această valoare ne permite să acceptăm o asociere puternică între stadiul III şi IV şi volumul tumoral restant după intervenţia chirurgicală.Factori de prognostic în cancerul de ovar din cazuri volumul tumoral restant după intervenţia chirurgicală a fost de peste 2cm.053 aşadar foarte aproape de 0.

8% pentru stadiul IV. dar acest fapt trebuie corelat cu stadiul. Gradingul tumoral Adenocarcinomul de tip seros bine diferenţiat este compus din celule ce amintesc de epiteliul trompelor Fallop. ceea ce dovedeşte agresivitatea tumorală. pacientele cu cantitate mare de lichid în momentul intervenţiei chirurgicale având stare influenţată imediat postoperator prin decompresiunea abdominală bruscă şi prin spolierea masivă proteică datorată evacuării ascitei. 272) Cea mai mare importanţă o are gradingul pentru stadiu I în luarea deciziei de a administra sau nu chimioterapie postoperator. Pentru stadiu I gradingul tumoral are o mare importanţă. 7.3% în stadiul III. 277) 17 .9% în stadiul III şi doar 3.10. 272 Corelând stadiul tumoral cu gradingul am obţinut faptul că pacientele cu stadiu I au mai frecvent grading G1. Tumorile bine diferenţiate sunt solide şi chistice cu papile în spaţiu chistic şi pe suprafaţă. ceea ce indică agresivitatea tumorală.8% în stadiul I. Şi G2 a fost prezent 61. Acestea necesită îngrijire postoperatorie specială.Factori de prognostic în cancerul de ovar 7.(fig.(fig. iar pentru stadiul III avem mai frecvent G3. Pentru androblastom gradingul se bazează pe gradul de diferenţiere tubulară a celulelor Sertoli (scade cu creşterea gradingului) şi a cantităţii de stromă gonadală primitivă (creşte cu creşterea gradingului). Pentru tipul endometrioid pacientele cu G1 şi G2 au supravieţuire mai bună decât pentru G3.7% femei au fost fără ascită şi 22. 38. Numărul celulelor Leydig scade cu creşterea gradingului. G1 a fost prezent 91. G3 a fost prezent 62. Ascita şi citologia peritoneală Ascita prin ea însăşi este un factor nefavorabil de prognostic. friabile. deci tumorile cu diferenţiere redusă. Elementele heterologe şi/sau aspectul retiform pot fi văzute în toate dar mai ales în variantele bine diferenţiate.7% la cazurile cu stadiul I faţă de 0% pentru stadiile III şi IV. factor favorabil de prognostic.2.9.7% au avut cantitate redusă.2. Fig. multinodulare cu necroză şi hemoragie.3%). faţă de numai 18.5% în stadiulI şi numai 26.Tumorile seroase cu grad redus de diferenţiere sunt mase solide. La cazurile studiate incidenţa cea mai mare a avut-o gradingul G3 – 69cazuri (42.

7.53%) – fig.183. Citologia peritoneală se recoltează din fluidul peritoneal în timpul procedurii de stadializare. Invazia vasculolimfatică După noua stadializare pentru cancerul ovarian este importată doar prezenţa sau absenţa invaziei vasculoloimfatice. Invazie vasculolimfatică x20 18 . bineînţeles prezenţa acesteia fiind un factor de agresivitate tumorală – fig. iar pentru stadiul avansat 58 faţă de 18 cu citologie benignă. Fig.2. 281).11.Factori de prognostic în cancerul de ovar Fig. Fig. Fig. 281. Astfel citologia malignă este un factor independent de prognostic în cancerul de ovar. La lotul analizat invazia a fost prezentă la 84 cazuri (51. 183. 182.182. 277. Graficele arată creşterea timpului de supravieţuire pentru grupul cu ascita sub 150ml (fig. Exfolierea celulelor cancerului ovarian în cavitatea peritoneală este cea mai importantă cale de extindere şi poate fi diagnosticată prin examenul citologic. Dintre femeile cu stadiu precoce la care s-a recoltat citologie peritoneală doar 2 au avut citologie malignă.

Pentru celelalte tipuri de cancer epitelial invazia a fost prezentă la 14 cazuri faţă de numai 6 cazuri la care a fost absentă. Tabel 78 Comparaţii globale Chi-Square df Log Rank (Mantel-Cox) 4. 299 Şi reprezentarea grafică scoate în evidenţă că intervalul liber de boală este influenţat de invazia vasculolimfatică tumorală (fig. 78. Pentru cancerul ovarian de tip seros şi mucinos invazia vasculolimfatică a fost prezentă şi absentă în proporţii relativ egale. Dintre femeile cu invazie vasculară la nivelul tumorii ovariene 25% au prezentat recidivă la 7 luni şi 75% la 24 luni. Evaluare este semnificativă statistic 0. La toate cazurile dezvoltate din cordoanele sexuale stromale invazia vasculolimfatică a fost absentă fapt ce indică încă o dată prognosticul favorabil al acestora. 19 .5% (50/57cazuri) la cele cu stadiul III şi la toate cazurile cu stadiu IV.Factori de prognostic în cancerul de ovar Corelând invazia vasculolimfatică cu stadiul constatăm prezenţa acesteia de doar 19% la pacientele cu stadiul I şi 1.032– pentru invazie vasculară prezentă ne aşteptăm la un timp scurt până la apariţia recidivei – tab.2% la cele cu tumori borderline. Aceasta poate justifică într-un fel stadiul avansat în momentul diagnosticului. Pentru tumorile maligne din celule germinale absenţa invaziei a fost uşor mai mare decât prezenţa. agresivitate depinzând de tipul tumorii. la aceste paciente agresivitatea tumorală fiind mai mare. Fig. ceea ce indică o agresivitate tumorală mai mare a acestor tipuri histologice. . faţă de 59. 299). 67 şi respectiv 61 cazuri.032 Test of equality of survival distributions for the different levels of invazie vasculara.617 1 Sig. în timp ce acelea fără invazie vasculară au avut interval liber de boală mai mare.

Obstacole majore în tratamentul pacientelor cu cancer ovarian sunt diagnosticul în stadii avansate şi rezistenţa la chimioterapie.Factori de prognostic în cancerul de ovar Capitolul X MARKERI EVIDENŢIAŢI PRIN ANALIZĂ IMUNOHISTOCHIMICĂ Imunohistochimia permite identificarea substraturilor proteice în ţesuturi pe baza reacţiei antigen . Aceşti markeri nu au fost studiaţi riguros până acum pentru cancerul ovarian şi de aceea trebuie clarificat aportul lor înainte de a-şi găsi aplicaţii clinice. Sunt necesari parametri mai buni de predicţie a pacientelor care nu vor răspunde la chimiotarapie. Totuşi este nevoie de folosirea altor markeri pentru cancerul ovarian. care joacă un rol de pivot în inducerea apoptozei şi Bcl-2. Cele mai multe modele de prognostic propuse în literatură nu includ factorii biologici. care se poate vizualiza microscopic prin încorporarea unei substanţe potrivite. trebuie păstrate în asemenea manieră încât grupele antigenice să fie disponibile pentru reacţia cu anticorpii specifici. care să permită identificarea unor subpopulaţii de paciente a căror boală evoluează diferit de majoritatea pacientelor şi pot beneficia de mijloace terapeutice adaptate. Acest obiectiv a determinat investigarea în cadrul studiului meu a markerilor genetici moleculari şi ai markerilor proliferării. Anticorpii trebuie să aibă afinitate mare şi să reacţioneze doar cu substanţa investigată şi trebuie să fie complet marcaţi pentru ca sistemul să fie eficient. Un antigen tumoral specific atractiv în cancerul ovarian este proteina p53 frecvent supraexprimată sau mutantă.MARKERI GENETICI MOLECULARI Dezvoltarea cancerului este un proces evolutiv în mai mulţi paşi care implică mutaţii. Este importantă studierea p53. Pentru ca substraturile să poată fi evidenţiate. pentru a institui de la început o schemă de tratament mai agresivă.anticorp. Sper că aceşti factori vor avea aplicaţii practice pentru estimarea prognosticului şi aprecierea răspunsului la terapie a pacientelor cu cancer de ovar. pentru tumorile ovariene maligne în stadiu avansat.1. Alte posibile ţinte antigenice ca Her-2/neu şi MUC-1 sunt mai puţin frecvent exprimate de celulele cancerului ovarian. Metoda se aplică în mod curent pe secţiuni preparate pentru examinarea în microscopia optică. în încercarea înbunătăţirii acestuia. deleţii şi supraexpresia câtorva gene ce participă la stimularea sau inhibarea ciclului celular. Înainte de a alege un anticorp este util să se ştie dacă acesta va reacţiona cu antigenul în condiţiile de fixare şi procesare ale sistemului în care se lucrează. ştiut fiind prognosticul nefavorabil al acestor paciente în mare parte datorită dezvoltării chimiorezistenţei. 10. un inhibitor al apoptozei. Este necesară o mai bună înţelegere a biologiei cancerului ovarian pentru a întrezări potenţialele implicaţii clinice şi ţintele moleculare pentru terapie. 20 .

Material şi metodă Toate probele au fost recoltate la laparotomie înainte de a fi iniţiată chimioterapia. Intervalul de supravieţuire a fost calculat de la data diagnosticului histopatologic până la ultimul control clinic sau decesul pacientei determinat de o cauză corelată cu prezenţa cancerului ovarian.Familia Bcl-2 include determinanţi importanţi ai apoptozei celulare şi se divide în proteine cu efect pro-apoptotic (Bax. formând homo. Bcl-2 are abilitatea de a forma canale ionice în membranele mitocondriale şi poate astfel prin reglarea permeabilităţii membranei intracelulare să 21 . Bak. Bcl-Xs) şi antiapoptotice (Bcl-2. în speţă la compuţi platinaţi.Factori de prognostic în cancerul de ovar Din păcate până în prezent nu există nici un studiu care să identifice un marker biologic. Bcl-XL. Alterarea p53 este considerată ca unul dintre cei mai importanţi factori responsabili de rezistenţa la citostatice în cancerul ovarian. Mcl-1.apoptoză determină senzitivitatea celulară la stimuli apoptotici. Prelucrarea imunohistochimică s-a realizat la laboratorul de imunohistochimie. Bcl-2 a fost prima genă identificată (1988) ca parte a procesului apoptotic. p53 şi Her-2-neu. Studiul a evaluat importanţa variabilelor clinice şi patologice corelate cu markerii moleculari pentru prognosticul pacientelor. Am încercat să corelăm markerii moleculari cu vârsta pacientelor sub şi peste 45 ani pentru a explica prognosticul mai bun al celor diagnosticate sub 45 ani.versus pro. ceea ce nu este deontologic posibil. 10. De aceea valoarea reală prognostică a acestor factori nu poate fi interpreată cu exactitate. Scopul studiului a fost stabilirea semnificaţiei individuale prognostice a acestor factori precum şi analiza combinării acestor factori pentru a putea identifica pacientele cu un prognostic mai bun din grupul celor cu prognostic nefavorabil ( cancer avansat). Bok. 1. Celulele care nu exprimă Bcl-2 sunt rezistente la apoptoza indusă de paclitaxel.şi heterodimeri. care să indice cu acurateţe prognosticul pacientelor cu cancer ovarian avansat. în cadrul disciplinei de Imunohistochimie Clinică. Pe de altă parte taxanii acţionează prin inhibarea dinamicii microtubulilor şi investigând activitatea mitocondrială prin Bcl-2 putem aprecia efectul taxanilor.1. iar raportul proteinelor anti. deoarece rezistenţa la paclitaxel cu interesarea apoptozei este independentă de p53.1. Taxanii se leagă de subunităţile β-tubulin cu întreruperea turnover-ului normal al microtubulilor şi blocarea ciclului celular în faza M cu formarea de mitoze aberante şi activarea mecanismelor de moarte celulară. din Policlinica nr. Bcl-W). Aceast neajuns ar putea fi minimalizat prin administrarea aceluiaşi regim de citostatice la întreg lotul de studiu ceea ce nu este de asemenea posibil în practică. Ideal pentru aprecieria valorii prognostice a acestor markeri tumorali ar fi existenţa unui lot de studiu care să nu primească tratament adjuvant. Dintre markerii genetici moleculari am analizat prin metode imunohistochimice Bcl-2. Membrii acestei familii pot interacţiona unul cu celălalt.

Am utilizat anticorp monoclonal de şoarece Anti-Uman oncoproteină bcl-2 clona: 124. Reactivul secundar a fost ser de viţel fetal diluţia 1:500. Am utilizat anticorpi monoclonali de şoarece Anti-Uman p53. Bcl2 alpha (26kD) şi Bcl-2 beta (21kD). număr de cod – N1581. firma DAKO. Este implicată în replicarea celulară. Marcajul pentru Bcl-2 este perinuclear. prin inhibarea marcată a apoptozei indusă de citostatice. care diferă numai prin porţiunea terminală carboxil. Date preclinice sugerează că manipularea pragului apoptotic prin alterarea expresiei proteinelor Bcl-2 poate afecta abilitatea chimioterapiei de a induce moartea celulară. pentru a putea aprecia dacă la aceste paciente este utilă asocierea terapeutică de tratament specific acestui marker molecular (trastuzumab –Herceptin) în încercarea de a optimiza răspunsul la tratament. iar cea a BAX determină chimiosensibilitate. Her-3 şi Her-4. De obicei mutaţiile au loc la nivelul exonilor 5-9. respectiv peste 10% din celulele maligne. firma DAKO. factor nefavorabil de prognostic. Supraexpresia Her-1 şi Her-2 a fost raportată ca fiind prezentă în cancerul ovarian epitelial. Proto-oncogena Her-2 este situată pe cromozomul 17 la q12-21. Proteina Bcl-2 are o masă moleculară relativă de 26kd. apoptoză şi migraţie şi include Her-1. cea mai frecventă anomalie genetică observată în multe cancere. cu timp de incubare 10 min. număr de cod N1587. codificată pe cromozomul 18. Probele imunohistochimice au fost apreciate ca fiind pozitive numai când modificările nucleare (colorare maronie a nucleului celular) au fost prezente semnificativ. diferenţiere. chimiorezistenţa poate fi mediată parţial de fenotipul apoptotic celular. Ipoteza că.Factori de prognostic în cancerul de ovar menţină supravieţuirea celulară. cu rol de „gardian al genomului”. Her-2 ( human epidermal growth factor receptor 2) Familia receptorului factorului epidermal uman de creştere (EGFR) joacă un rol important în proliferarea celulară. inclusiv în cancerul ovarian. Determină supresia creşterii celulare. Dimerizarea şi autofosforilarea acestor receptori ai tirozinkinazei este evenimentul cheie al semnalului de transducţie. de monitorizare a integrităţii ADN în timpul diviziunii celulare. câştigă tot mai mulţi adepţi. P53 este pozitiv pentru o exprimare procentuală de peste 5%. Astfel poate fi apreciat riscul de chimiorezistenţă al acestora. Mutaţii ale genei supresoare tumorale p53 au ca rezultat o proteină anormală şi supraexpresia acesteia (cu timp de înjumătăţire mare ce permite detectarea imunohistochimică). Este interesant de studiat prezenţa Her-2 la pacientele cu stadiu avansat (III şi IV) şi grading tumoral crescut. ceea ce m-a determinat să studiez acest aspect la un lot de paciente cu cancer ovarian. Apare riscul supraexpresiei Bcl-2 sau Bcl-Xl cu determinarea creşterii rezistenţei celulare la chimioterapie. Am ales pentru studiu Her-2 pentru că supraexpresia acesteia se pare că este un factor predictiv pentru răspunsul la chimioterapia de primă linie la pacientele cu debulking 22 . P53 este o fosfoproteină nucleară de 53kd a cărei genă TP53 este situată pe braţul scurt al cromozomului 17. DO-7. Gena Bcl-2 este compusă din 2 exoni ce codează proteine similare. Marcajul pentru p53 este nuclear. Her-2.

astfel încât anatomopatologul poate vizualiza morfologia ţesutului simultan cu aberaţia genetică. iar cele cu amplificare redusă au 5.Factori de prognostic în cancerul de ovar suboptimal. Reactivitatea a fost definită prin natura reactivităţii membranare (deloc – 0.0% 163 23 . Aceste 4 cazuri cu borderline au avut toate Bcl-2 negativ. Prin hibridizare se permite vizualizarea în contextul morfologiei ţesutului din jur. Am evaluat corelaţia Bcl-2 cu stadializarea tumorală după excluderea cazurilor de borderline – tab. număr de cod A0485. utilizând detecţia cromogenică.10 semnale nucleare. dintre care 3 cazuri stadiu III şi 1caz stadiu IC tip endometrioid. Alte 9 cazuri cu stadiu III au fost negative pentru bcl-2. continuu – 3). Un alt motiv a fost faptul că acest paramentru este controversat în ceea ce priveşte rolul prognostic pentru cancerul epitelial ovarian.0% 137 84. Am utilizat anticorpi policlonali de iepure Anti-Uman oncoproteină c-erbB-2. Interpretarea se face în contextul istoricului clinic al pacientei şi a altor teste diagnostice. . permiţând evaluarea aberaţiilor genetice microscopic. Lipsa amplificării se consideră când sunt prezente numai 3-5 puncte în aria examinată (polysomie) sau 1-2 puncte (diploidie). număr de cod 84. timp de incubare 30 min la o diluţie de 1:100.Light. 10. 80.2. 11/14) şi toate tumorile benigne (100%.1. Acest kit este cu specificitate mare eliminând secvenţele repetitive aflate în acizii nucleici umani. întrerupt – 2. Marcajul pentru Her-2 este membranar. Esenţa metodei CISH constă în abilitatea acizilor nucleici din probă de a hibridiza in situ de legare cu secţiuni specifice de acid nucleic complementare din ţesutul analizat. În lotul martor cele mai multe din ovarele normale (79%. Tumorile cu amplificare pozitivă prezintă peste 10 semnale nucleare.Rezultate Bcl-2 a fost pozitiv la numai 4 cazuri din 30 – 13. Tabel 80 Bcl-2 analizat din total cazuri studiate Cases Studiat N Procent Bcl2 * Grupe Stadializare 26 Nestudiat Bcl-2 N Procent N Total Procent 100. Interpretarea se face în contextul istoricului clinic al pacientei şi trebuie interpretat de un anatomopatoplg calificat. Pentru metoda CISH suplimentară de amplificare a statusului Her-2 la cazurile Her-2 2+ am utilizat kit Zymed SpoT. 11/11) au prezentat imunoreactivitate pozitivă. translocaţiei cromozomiale şi numărul cromozomului utilizînd reacţia convenţională la peroxidază pe ţesut parafinat fixat cu formalină cu o grosime de 4-5µm. O valoare de 3 indică supraexpresia clară a Her-2.3%. firma DAKO.0146. focal – 1. Metoda permite detecţia amplificării genice.0% 16.

8% 9 3 12 Total 22 4 26 40.1% 1 25. ar trebui să determine creşterea masei tumorale şi să scadă pierderea de celule. Aşadar bcl-2 inhibând apoptoza. Fig.0% Deşi ne-am fi aşteptat ca la cazurile cu stadiu precoce Bcl-2 să fie pozitiv totuşi la 13/14 cazuri expresia a fost negativă.0% 100. fiind necesară o chimioterapie mai agresivă.Factori de prognostic în cancerul de ovar Tabel 81 Bcl-2 .0% 14 53. 302.9% 100.Grupe Stadializare Grupe Stadializare Precoce Avansat Negativ Bcl-2 Pozitiv Total Cazuri % Cazuri % Cazuri % 13 59. 302) Fig. 300 Corelaţia între expresia Bcl-2 şi stadiu tumoral Scăderea apoptozei corelată cu supraexpresia Bcl-2. Pentru stadiile precoce ar indica chimiorezistenţă dacă Bcl-2 ar fi supraexprimat. Chistadenocarcinom bcl-2 pozitiv 24 Fig. În cazurile avansate Bcl-2 negativ arată creşterea agresivităţii tumorale pentru stadiile avansate (fig. dar acest fapt nu a fost studiat. 301.Aspectul imunohistochimic pentru Bcl-2 este exemplificat în (fig.2% 100. determinând încetinirea creşterii tumorale cu prognostic favorabil. 300). 81. 301. scade proliferarea tumorilor solide ( celelele nu mor.0% 75. Chistadenocarcinom bcl-2 pozitiv . De aceea la aceste cazuri este important tipul de citostatic utilizat.0% 46. Pentru cazurile cu stadiu avansat însă Bcl-2 negativ prezent la 9/12 cazuri indică chimiorezistenţa – tab. dar nici nu se pot divide).

este în stadiu avansat la nivel molecular . ceea ce arată că tipul seros chiar în stadiu precoce celular. Numărul de cazuri cu p53 analizat este insuficient pentru o corelaţie cu grupele de stadiu grupate astfel.5% 5 25.9% 1 15 16 Total 8 20 28 12. 89. Mutaţia p53 apare apare la 66.0% 75. ceea ce nu ne permite să considerăm valide rezultatul testului aplicat.0% 100. Reanalizăm datele eliminând cele 2 cazuri cu tumori borderline. Pentru tumorile cu mutaţia p53 pozitivă valoarea procentuală a variat între 10 . Prin regrupare s-a obţinut o valoare minimă mai mare ca cea precedentă dar tot sub 1. IIC – 1caz şi stadiu I – 4 cazuri – tab.Grupe Stadializare Grupe Stadializare Precoce Avansat Negativ Cazuri % P53 % Pozitiv Cazuri % Total Cazuri % 7 87. Tabel 94 P53 % .0% 5. Tabel 89 P53 % .1% 100. atestând mutaţia genetică.6% din cazurile cu cancer ovarian.0% 100.0% . Aceste cazuri au fost în stadiu III .3% 53.0% 20.15 cazuri.0% 12 42.0% Supraexpresia p53 este mai puţin întâlnită la pacientele cu tumori borderline (numai 5% din celulele maligne pozitive) decât la cele cu cancer ovarian invaziv.7% 3. pe când multe din proteinele p53 mutante sunt mult mai stabile şi astfel pot fi detectate prin metode imunohistochimice. Toate cele 4 cazuri cu stadiu I au fost de tip seros.0% 10.33 (mai mic ca valoarea 1) deci nu putem avea încredere în statistica calculată Chi pătrat. Aceasta se deduce din minimul prezentat prin aplicarea testului Chi pătrat ce este în valoare de 0.35%.0% 6.0% 25 .3% 100.0% . 20 din cele 30 cazuri la care a fost analizată.0% 100.Factori de prognostic în cancerul de ovar În celule netransformate tumoral nivelul p53 este redus deoarece timpul de înjumătăţire a acestei proteine native este redus. Cele 10 cazuri la care supraexpresia proteinei mutante pentru p53 a fost considerată negativă (negativă sau prezentă la numai 5% din celulele maligne) au fost tumori în stadiu I – 7 cazuri sau borderline – 2 cazuri şi 1caz stadiu III B tip seros.0% 70.Grupe Stadializare Grupe Stadializare Borderline Negativ P53 % Pozitiv Total Cazuri % Cazuri % Cazuri % 2 0 2 I 7 4 11 II 0 1 1 III 1 15 16 Total 10 20 30 20.0% 75.0% 57.5% 100.7% 36.

. 305. Fig. 307).0%) have expected count less than 5. 306.Factori de prognostic în cancerul de ovar Astfel 75% din cazurile cu p53 pozitiv au fost în grupa de femei cu cancer ovarian avansat şi numai 25% în grupa femeilor cu stadiu precoce – 5 cazuri – tab.Chistadenocarcinom p53 pozitiv 10% 26 Fig. iar pentru grupa de stadializare avansată domină procentul P53% pozitiv – tab. Acelaşi caz 40x .003 De această dată se observă o semnificaţie statistică.43.115(b) 28 df 1 Semnificaţie asiptotică . 9. 95. 94. Tabel 95 Test Chi pătrat Valoare Pearson Chi-Square Număr de cazuri analizate a Computed only for a 2x2 table b 2 cells (50.Corelaţia expresiei p53 cu stadiul tumoral Exemplific la cazurile studiate evidenţierea expresiei p53 la analiza imunohistochimică – marcaj nuclear ( fig. 306. Fig. Deci riscul de a dezvolta chimiorezistenţă este mai mare pentru pacientele cu stadiu avansat. ceea ce înseamnă că proporţiile de cazuri pentru grupele create diferă mult între ele. Aceste 5 femei deşi au fost depistate în stadiu precoce pot avea evoluţie nefavorabilă pentru că prezintă chimiorezistenţă la compuşi platinaţi şi la aceste cazuri se impune fie administrarea de taxol în loc de cisplatin. însă acest fapt un trebuie neglijat nici la cazurile cu stadiu precoce. 304. fie asocierea celor două citostatice. 304. 305. The minimum expected count is 3. fig. Astfel pentru cazurile de stadializare precoce domină procentul P53 negativ.

invazie vasculară invazie vasculară Absentă Prezentă 5 50. 27 .0% 5 16 21 Total 10 20 30 50.0% 100. Corelaţia expresiei p53 cu volumul tumoral restant Reprezentarea grafică arată că supraexpresia p53 se corelează cu pierderea diferenţierii histologice – 11 cazuri G3 şi 9 cazuri G2 ( nici un caz nu a avut G1) (fig. Pozitivitatea p53 nu se corelează cu volumul tumoral restant. O altă conexiune studiată a fost între expresia p53 şi invazia vasculară la nivelul tumorii. Tabel 102 P53 din total cazuri studiate Cazuri Studiate N P53 % * invazie vasculară 30 Procent Nestudiat p53 N Procent N Total Procent P53 % Pozitiv Total Negativ Cazuri % Cazuri % Cazuri % Tabel 103 P53 % . ceea ce indică o agresivitate tumorală foarte mare – tab. 102.0% 70.0% La cazurile cu invazie vasculară absentă p53 a fost pozitiv la 4 cazuri şi negativ la 5 cazuri ceea ce nu indică o diferenţă semnificativă. 308).0% 4 20. 103.4% 133 81.Factori de prognostic în cancerul de ovar Fig.0% 9 30. 309.0% 18. În schimb din cele 21 cazuri cu invazie vasculară prezentă p53 a fost pozitiv la 16 cazuri. 309). Am realizat şi reprezentarea grafică a corelaţiei p53 cu volumul tumoral restant (fig. 308.0% 100. Corelarea p53 cu gradingul tumoral Fig. Aceasta s-a efectuat pentru toate cele 30 cazuri la care s-a determinat p53 – tab.6% 163 100.0% 100. p53 pozitiv 5% (considerat negativ) Fig. 307.0% 80.

312. Celelalte 9 cazuri.0% 9 1 10 Total 19 1 20 47.0% 100. Apoptoza joacă un rol crucial în cancerele ovariene.6% 0 10 50.tab. care au fost cu stadiu avansat.0% 100. Puţine paciente cu cancer ovarian au prezentat supraexpresia Her-2. în timp ce pentru pacientele pozitive a fost de numai 40 luni. Mutaţiile p53 afectează prognosticul cancerului de tip endometrioid.Factori de prognostic în cancerul de ovar Supraexpresia p53 poate fi considerat şi ca factor independent de predicţie pentru supravieţiurea redusă. fapt care demonstrează agresivitatea tumorală – tab. Supravieţuirea a fost definită ca interval între momentul diagnosticului iniţial şi deces. 106 la care s-a determinat simultan p53 şi Bcl-2. dar nu şi pe cel al carcinomului cu celule clare. 312.4% 100. 105. Absenţa expresiei p53 şi prezenţa expresiei Bcl-2 se asociază cu îmbunătăţirea supravieţuirii. 315.316) Fig.0% . Expresia crescută a p53 nu se corelează cu prezenţa boli reziduale. Supravieţuirea pacientelor cu p53 negativ a fost de 60 luni. Scorul 3+ a fost prezent doar la 4 cazuri din 30. deoarece 10 paciente cu expresia p53 absentă au avut şi Bcl-2 negativ. au prezentat p53 pozitiv cu Bcl-2 negativ. dar reglarea ei se face prin modalităţi ce diferă de ţesuturile nonneoplazice. 311. 311.MM -62 ani Carcinom nediferenţiat Her-2 1+.P53 % P53 % Negativ Pozitiv Negativ Cazuri % Bcl-2 Pozitiv Cazuri % Total Cazuri % 10 52.0% 50. Această regulă nu a fost regăsită la lotul de 20 paciente .0% 100. Her–2 negativ 28 Fig. neg . Tabel 105 Corelaţia Bcl-2 . Observaţiile noastre privind diferitele alterări moleculare explică cumva diversitatea fenotipică a cancerelor ovariene şi permit o mai bună înţelegere a progresiei tumorale pentru aceste tumori. Exemplific aspecte ale Her-2 la cazurile studiate (fig.0% Multe studii recente au scop evaluarea interacţiuni dintre cele două gene reglatoare ale apoptozei şi carcinogeneză.

3% 100.Carcinom nedif.0% 80. 316. 317.7% 3 9 4 16 Total 11 11 5 27 27.Factori de prognostic în cancerul de ovar Fig. Her-2 a fost analizat pentru 27 cazuri cu cancer de ovar invaziv .0% 100.6% din totalul de 163 cazuri. 317). 16. care indică amplificarea sau nu a Her-2.3% 100. De aceea se impune o metodă suplimentară de studiu imunohistochimic CISH (hibridizare in situ cu cromogen).0% 11 40. Fig.2% 1 20.Grupe Stadializare Grupe Stadializare Precoce Avansat Negativ Her2 2+ 3+ Total Cazuri % Cazuri % Cazuri % Cazuri % 8 72. Amplificarea Her-2 la CISH clasează statusul markerului ca fiind pozitiv şi determină astfel plasarea cazului alături de cele cu Her-2 3+.0% 81.0% 29 .7% 2 18. pentru o mai bună prelucrare statistică. Her-2 focare 3+ Fig. Chistadenocarcinom Her-2 2+ Dacă abordăm problema ca la cancerul mamar. 315. Status Her-2 intratumoral pozitiv la CISH Şi pentru Her-2 am evaluat corelaţia cu stadiul tumoral păstrând gruparea în stadiu precoce şi avansat .8% 100. fără a introduce în analiză tumorile borderline. cazurile cu Her-2 2+ sunt discutabile privind utilitatea administrării de Herceptin. 112 Her2 . Tab. Exemplific un caz cu amplificare moderată Her-2 la CISH evaluat cu obiectiv 40x (fig.0% 59.

020. Tabel 113 Test Chi pătrat Valoare df Pearson Chi-Square Număr cazuri analizate 7. 112. similar cu cazurile de cancer mamar .04.0% N Procent N Negativ Pozitiv 7 10 70.8% din determinări şi respectiv 80%. valoarea minim aşteptată fiind 2.0% 100. Fig.0% 10 50.0% 3 30. iar p= 0. 320). cu o eventuală îmbunătăţire a prognosticului acestor paciente Din graficul următor reiese o preponderenţă a Her-2 cu valoare 2+ şi 3+ la grupul cu invazie vasculară prezentă (fig. 320. Studierea expresiei Her-2 pentru pacientele cu cancer ovarian ar putea avea implicaţii terapeutice.871(a) 27 2 Semnificaţie asimptotică .0% 10 30 . Diferenţele sunt totuşi semnificative observîndu-se o proporţie mare de Her-2 negativ pentru stadiul precoce – 72.7%) have expected count less than 5.7% şi procent ridicat de Her2 + şi 3+. Aşadar la aceste cazuri cu Her-2 intens exprimat pentru stadiu avansat ar trebui studiat răspunsul terapeutic la Herceptine.Factori de prognostic în cancerul de ovar Cele două grupe de paciente cu stadiu precoce şi stadiu avansat au fost diferite ca număr de paciente.020 a 4 cells (66. 11 şi respectiv 16. Am estimat corelarea expresia p53 simultan cu expresia Her-2 şi invazia vasculară tumorală.04. The minimum expected count is 2. Testul Chi pătrat are semnificaţie statistică.0% 20 50. pentru stadializare avansată – tab. 81. Tabel 120 P53 la cazurile cu Her-2 şi invazie vasculară Cazuri P53 % Studiat Her-2 * invazie vasculară Her-2 * invazie vasculară Nestudiat p53 Procent N Total Procent 100.

însă din cele 12 cazuri analizat numai 1/3 au fost pozitive.3 faţă de 4.6 ±2. nu acelaşi fapt constatat la cazurile studiate – numai 5. Se pare că imunopozitivitatea variază şi cu stadiul tumoral astfel tumorile cu stadiul I au pozitivitate 30%. Analiza univariabilă pentru supravieţuire a acestui studiu apreciază mediana pentru vârstă (p = 0. dar scorul de imunopozitivitate (calculat prin înmulţirea procentajului de pozitivitate în celule cu intensitatea pozitivităţii semnalului) a fost de numai 0.1 cpm/µg de proteine. iar stadiul III numai 7%. grding (p < 0. Aceasta demonstreză că alterarea echilibrului Bax/Bcl-2 poate influenţa evoluţia clinică prin dereglarea programului de moarte celulară şi alterarea senzitivităţii la chimioterapie.1 pentru tumorile benigne ovariene. iar Bcl-2 este pozitiv. cu respectarea stadiului bolii ca parametru de urmărire a tratamentului. Tot în sprijnul 31 . rezultatele sunt contradictorii. cu amendamentul că nu au fost testate toate cazurile cu stadiu III. ceea ce indică că Bcl-2 influenţează legarea paclitaxelului.0001). 120.7 ± 1. dar nu şi pe cel la Paclitaxel.0192).2 ± 1. iar după stimularea statusului respirator legarea a crescut la 163.Factori de prognostic în cancerul de ovar Din cazurile cu Her-2 exprimat asociat cu invazie vasculolimfatică tumorală p53 a fost negativ la 7 cazuri şi pozitiv la 10 cazuri – tab. După incubarea mitocondriei izolate în prezenţa paclitaxelului după inhibarea statusului respirator al acesteia legarea citostaticului s-a realizat 18. Valoarea cpm după imunoprecipitarea Bcl-2 a fost de 62. şi Her-2 în cancerul ovarian.2 pentru ovarul normal şi 8.(2) Chan în studiul său constată 1/3 din tumorile maligne pozitive pentru Bcl-2. Aceste 10 paciente cu toate 3 condiţiile întrunite sunt apreciate ca având o evoluţie nefavorabilă având în vedere că agresivitatea mare tumorală se asociază cu chimiorezistenţa.0001). Legat de influenţarea răspunsului la citostatice Baekelandt afirmă că Bcl-2 pare să influenţeze răspunsul la Ciplatin. dar cele mai multe studii au inclus serii mici de paciente sau populaţii heterogene.1.3.1%. iar prezenţa Bax (47%) s-a asociat cu evoluţie clinică nefavorabilă.8 ori mai mare decât a anticorpilor de control. Autorul constată o creştere a supravieţuirii pentru pacientele cu stadiu avansat la care p53 este negativ. dar nu se îmbunătăţeşte răspunsul la citostatice.(1) Astfel este susţinută importanţa absenţei expresiei Bcl-2 privind chimiorezistenţa ( 26 cazuri din care 9 cazuri cu stadiu III au fost Bcl-2 negative).0017) expresia Bcl-2 (p = 0.9 ± 0. stadiul II 27%.0021) ceea ce arată o corelaţie semnificativă cu supravieţuirea. ascita (p =0. Un studiu in vitro însă realizat de Ferlini şi colab a constatat că supraexpresiei Bcl-2 este un mecanism de creştere a rezistenţei la Paclitaxel. mai ales dacă de asociază cu Bcl-2 negativ. Marx a constatat asocirea prezenţei expresie Bcl-2 (30%) şi factori favorabili de prognostic pentru cancerul ovarian. stadiu FIGO (p < 0.2±46. La lotul analizat nu s-a făcut acest scor de imunopozitivitate. tipul histologic (p = 0. expresia p53 (p = 0.0001).0066).7 cpm/µg de proteine.Discuţii Deşi câteva studii în literatură explorează impactul satusului Bcl-2. Baekelandt prezintă o frecvenţă a pozitivităţii Bcl-2 de 39% pentru stadiu III. p53.003). 10. boala reziduală (p < 0.

Akeshima arată că proteina p53 normală ar determina o creştere a senzitivităţii tumorale pentru cisplatin. 26. mai puţin decât în studiul lui Baekelandt – 49%. însă corelat cu expresia p53 creşte riscul de deces. Paciente cu stadiu precoce prezintă din păcate recidivă tumorală şi unele decedează datorită bolii chiar după tratament adjuvant adecvat. Şi Skirnisdóttir apreciază că prognosticul cancerului ovarian.(10) Skirnisdóttir sugerează într-un alt articol o relaţie inversă între expresia p53 şi Bcl-2 cu o supravieţuire mai bună pentru cazurile cu p53 negativ şi Bcl-2 pozitiv.(3) Urmează să fie apreciată chimiorezistenţa la taxani pe studii clinice. Bcl-2 şi Bax).(5) Legat de chimiorezistenţă a fost raportat că tumorile cu mutaţii ale p53 ar răspunde mai bine la paclitaxel. dar nu este un factor independent de prognostic. acest deziderat neputând fi realizat la lotul analizat deoarece puţine paciente au primit taxol în schema terapeutică.6 ± 7. 16 borderline şi 125 cancer ovarian). 50% din tumorile borderline şi 71% pentru cancerul ovarian ( lotul a inclus 27 tumori benigne.012).(4) dar la lotul analizat determinarea p53 nu a fost realizată pentru toate cazurile cu stadiu III. stadiul. în timp ce alt studiu arată că aceste tumori ar fi mai puţin sensibile la chimioterapia bazată pe compuşi platinaţi. fapt constata la 9 cazuri cu stadiu avansat în studiul nostru. dar depistarea expresiei p53 a fost stabilită numai pentru 30 paciente – pozitivitate p53 la cancer ovarin 66. Într-un alt studiu acelaşi autor a constatat că 32 .8 la cazurile din grupul cu rezistenţă la paclitaxel faţă de 43. A studiat pentru 106 paciente cu cancer în stadiile IA-IIC un număr de factori de prognostic clinici (vârsta. Expresia pozitivă a p53 cu Bcl-2 negativ înrăutăţeşte semnificativ supravieţuirea. Statusul pozitiv al Bax se asociază cu vârsta tânără (p=0.7 ± 24.(6.7) Şi Gadducci afirmă că pacientele cu mutaţii ale p53 prezintă chimiorezistenţă numai pentru compuşi platinaţi şi răspund la tratament cu paclitaxel. chiar şi pentru stadiul precoce. Din cele 57 cazuri cu stadiu III pe care le-am avut.3% au fost pozitive pentru expresia p53. continuă să prezinte o provocare privind înţelegerea fiziopatologiei şi a tratamentului. Pozitivitatea Bcl-2 s-a asociat cu tipul endometrioid şi seros.(11) Corelând cei 2 markeri nu am avut nici un caz cu această situaţie.6%. Dong constată pozitivitatea pentru p53 la 41% din tumorile ovariene benigne. pentru că înţelegerea mecanismelor moleculare de reglare a apoptozei ar putea oferi o motivare puternică a asocierii chimioterapiei şi cu alte tratamente biologice.Factori de prognostic în cancerul de ovar chimiorezistenţei la pacientele cu supraexpresia Bcl-2 vine şi constatarea cuantificării imunohistochimice pentru Bcl-2 de 6. Expresia p53 a fost semnificativ asociat cu grading-ul tumoral (p=0. Studiul interacţiunii taxani/Bcl-2 ar putea contribui la dezvoltarea unei noi generaţii de taxani capabili să interacţioneze cu Bcl-2 în mai multe modalităţi eficiente. tipul histologic şi grading-ul tumoral) şi corelaţia lor cu factorii reglatori importanţi ai apoptozei (p53.2 la grupul cu senzitivitate. Grupul de studiu este oarecum comparabil cu cel analizat.007) şi supravieţuirea (p=0.(8) Aceste studii vin în sprijinul analizării mai aprofundate a expresiei mutaţiai p53 în ţesutul tumoral. cu creşterea apoptozei indusă de cisplatin.046)..

care se poate cuantifica imunohistochimic prin determinarea numărului de celule pozitive pentru Ki67. dar valoarea prognostică este mai mică decât statusul numărului de copii ale genei c erb-b2.2. De precizat că în acest studiu toate cazurile au fost Her-2 scor 3+. Tumorile îşi produc propria vascularizaţie prin activarea endoteliului gazdei. 10. Aşadar măsurarea proliferării celulelor tumorale devine recunoscută ca fiind tot mai importantă în definirea prognosticului pentru cancerul ovarian.1.(15) Deci acest studiu justifică interesul cercetării prezente privind statusul Bcl-2 şi Her-2 la pacientele din lotul analizat. În absenţa suportului vascular tumorile se necrozează sau devin apoptotice. Este absentă în celulele aflate în faza G0 (de repaus). (13) Berchuck susţine supravieţuirea redusă a pacientelor cu cancer ovarian şi supraexpresia Her-2 prezentă. Angiogeneza. dezvoltarea de noi vase din vascularizaţia existentă. fapt neconstatat pentru Her-2.(12) Kigawa constată că mutaţia p53 este prezentă la 83% din pacientele cu tumori epiteliale maligne ovariene.(14) Raspollini a analizat expresia Bcl-2 şi supraexpresia Her-2 la cazuri cu cancer ovarian stadiu III tipul seros şi G3. Formarea de stromă vasculară joacă un rol important în fiziopatologia malignităţii. număr de cod N1574. 10.Factori de prognostic în cancerul de ovar pentru stadiile precoce pozitivitatea p53 şi aneuploidia sunt puternic corelate cu grading-ul tumoral. Apar aşadar noi metode terapeutice bazate pe cunoaşterea mecanismelor moleculare tumorale.Material şi metodă Ki67 este o proteină nucleară exprimată în celulele care proliferează în fazele active G1. Anticorpii (anti) Ki67 sunt folosiţi pentru a stabili fracţia proliferativă în neoplasme. este o componentă esenţială a creşterii tumorilor solide şi a metastazării. 33 . Supraexpresia p53 creşte riscul de recidivă tumorală. care nu răspund la chimioterapia cu produşi platinaţi şi numai la 16% din femeile cu chimiosenzitivitate.MARKERI AI PROLIFERĂRII Creşterea tumorală este determinată de procentajul celulelor proliferative şi timpul ciclului celular. Autoarea subliniază importanţa stabilirii statusului Bcl-2 înainte de chimioterapia primară şi sugerează că amplificarea genei Her-2 poate fi o potenţială ţintă de tratament în cancerul ovarian.2. Supraexpresia proteinei Her-2 se asociază cu prognostic nefavorabil. G2 şi M din ciclul celular. Pentru studiu am folosit anticorpi monoclonali de iepureMIB-I DAKO. Tratamentul combinat cu cisplatin şi adenovirus recombinant cu rol de cărăuş pentru gene p53 fără mutaţie (AxCAp53) determină supresia puternică a creşterii tumorale. factor deja cunoscut ca fiind important în decizia asupra chimioterapiei adjuvante. cu îmbunătăţirea indexului apoptotic dar nu creşte sistemul de reparare ADN. Astfel supravieţuirea creşte semnificativ. S. A stabilit că expresia Bcl-2 se corelează cu progresia bolii în timpul chimioterapiei de primă linie. cu timp de incubare 10 mim.

Recent PCNA a fost identificat ca polimerază delta accesorie proteinelor esenţiale pentru sinteza ADN-ului celular. Am analizat acest factor deoarece este binecunoscut.Factori de prognostic în cancerul de ovar Soluţiile şi reactivii folosiţi au fost: Anticorpii primari: de iepure Anti. Marcajul este nuclear. Molecula matură de VW conţine 2050 aminoacizi. definit ca un polipeptid intranuclear a cărui rată de sinteză este maximă în timpul fazei S a ciclului celular. care presupune formarea unui nou endoteliu vascular din vasele preexistente. cu timp de incubare 10 min. sintetizat şi depozitat în celulele endoteliale. că pentru a creşte masa tumorală este necesar un aport de sânge şi de aceea tumora induce vascularizaţie în interiorul ei via angiogeneză. Factorul VIII (Von Willebrand) indică proliferarea vasculară la nivel tumoral.30% echivoc şi peste 30% pozitivitate mare. de la firma DAKO. Am folosit pentru determinare anticorpi de şoarece antiproliferare nucleară celulară. asociată cu cea mai slabă colorare a fondului. Joacă un rol critic în sinteza ADN şi iniţierea proliferării celulare. Pentru fiecare lamă au fost analizate 3 câmpuri alegându-l pe acelea cu cea mai mare rată a celulelor pozitive. Este specific pentru celulele endoteliale şi megacariocite. Se pare că este marker pentru aneuploidie. Pentru rezultate corecte este importantă diluţia folosită precum şi tipul şi durata fixării ţesuturilor. Am considerat expresie crescută pentru cazuri cu Ki67 > 25% şi scăzută pentru valori egale sau sub 25%. Pentru fiecare caz negativ s-a efectuat controlul utilizând Mouse Primary Negative Control. diluţia optimă 1:500. Factorul VIII. Este o glicoproteină mare cu structură multimerică şi o masă moleculară variind de la 500 la peste 10000 kDa. Pentru a evita supraestimare Ki67 am utilizat media valorile maximale decât valoarea maximă optimală. Rezultatele sunt exprimate ca procente ale pozitivităţii ariei nucleare raportată la totalitatea ariilor nucluare (definită ca ariile pozitive + ariile nucleare negative). diluţie 1:25-1:50. cu timp de incubare 20 min. PCNA ( Proliferating Cell Nuclear Antigen) este un antigen de 36 kD al proliferării nucleare celulare. Gena producătoare este pe cromozomul 12p13. Am folosit pentru evidenţiere anticorpi monoclonali de şoarece Anti-Uman Von Willebrand Factor clona F8/86. 34 . pare să fie important în medierea agregării plachetare şi aderarea la endoteliul şi subendoteliul vascular. asociată cu cea mai slabă colorare a antigenilor specifici. număr de cod M0616. 21%. Diluţiile menţionate au fost cele recomandate de firma producătoare. Interpretarea rezultatelor s-a făcut astfel: 0%-20% negativ. S-a constatat şi o creştere a PCNA în ţesutul histologic normal adiacent ţesutului neoplazic.Uman Ki67. diluţia optimă 1:500 Diluţia optimă este aceea care asigură cea mai intensă colorare a antigenilor specifici. PC10 de la firma DAKO cu număr de cod N1529. Anticorpii secundari: de şoarece Anti-Uman Ki67.

iar Ki67% este de tip continuu. Fig.33% pentru G1. aparent mai important decât gradingul tumoral şi stadiul de boală. Conform statisticii descriptive se poate anticipa o creştere a valorilor Ki67% pentru grading ridicat. Singura rezervă asupra acestor afirmaţii fiind numărul mic de cazuri cu G1 evaluat.2.827 Media Ki 67 % descriptiv 95% interval de încredere medie Limita Limita minimă maximă 25.24 44. aceasta confirmând încă o dată că tumorile cu G1 au agresivitate redusă. fiind corelat cu supravieţuirea redusă. Ki67% este o variabilă de tip continuu. valorile fiind în medie de 23.647 2. Pentru G1 şi valoarea maximă este de 25%.42 40.20% pentru G2 şi 38. iar valoarea maximă constatată de 45%.27 36.70 40. Astfel pentru a compara grupele formate după stadiu vom aplica testul ANOVA relativ la mediile celor două loturi formate – tab. Evaluarea expresiei Ki67 pentru stadiile tumorale Am evaluat şi corelaţia dintre Ki67 şi gradingul tumoral. 51-80% celule pozitive = 3. sub 10% celule pozitive = 1.83 32. Std.09 20 30 20 45 55 55 Minimum Maximum Deviaţie Eroare Std. Grading-ul este caracterizat de 3 categorii. 129.495 2. 321.004 9.59 35.42%.33 9. ceea ce ne permite să afirmăm că Ki67 este negativ.76% pentru G3 – tab. S-a constatat că şi la cazuri cu stadiu precoce valoarea Ki67 a fost crescută media fiind de 31. 35 .58 37. 132. Aşadar este importantă aprecierea valorii Ki67. deoarece este un marker de agresivitate tumorală. 10-50% celule pozitive = 2.170 8. Ki67 poate reprezenta un indicator de agresivitate pentru tumorile seroase.Rezultate Ki67 a avut expresie scăzută la 6 cazuri (20%) şi crescută la 24 cazuri (80%) având limită valoarea de 25%. 43. 10.Factori de prognostic în cancerul de ovar Expresia Factorului VIII a fost cuantificată utilizând scara semicantitativă IRS (ImmunoReactive Score) după Remmele. Tabel 129 N Stadiu Precoce Avansat Total 12 15 27 31.067 1. Conform acesteia absenţa celulelor pozitive este cuantificată cu scor 0.2.

76 35. 325.50 40.667 2.176 9.577 2. Corelaţia între expresia Ki67 şi cea a p53 Exemplific aspectul imunohistochimic pentru Ki67 pe cazuistica analizată (fig.022 1961.300 29 Semnificaţia din analiza ANOVA scoate în evidenţă diferenţa statistică semnificativă p = 0.37 34. 323). 323.314 Tabel 134 ANOVA Sum of Squares Între grupe Within Groups Total 640. încredere medie Limita Limita minimă maximă Minimum Maximum 1 2 3 Total 3 10 17 30 23.24 20 20 20 20 25 45 55 55 Testul de verificare a omogenităţii variabilelor este satisfăcut (p=0.022 pentru valoarea Ki67 şi gradingul tumoral.16 28. Sig.887 8.642 F Sig.20 38.211 df1 df2 2 27 Ki 67 % Mean Square 72.03 43.487 4. Tabel 133 Test de omogenitate a variabilelor Ki 67 % Statistică Levene 1. . Fig.473 1.70 2.225 1. Nivelul de semnificaţie mult peste 5% denotă lipsa diferenţelor statistice.975 df 2 320. aceştia fiind markeri independenţi de prognostic.149 9.412 .05) tab.48 39.729 16. 133.16 30.33 34. Std.Factori de prognostic în cancerul de ovar Tabel 132 Ki 67 % descriptiv Grading N Media Deviaţie Eroare 95% Interval de Std. 326).325 27 2602. fapt bine evidenţiat şi în reprezentarea grafică (fig. Putem concluziona că nu există corelaţie între valoarea Ki67 şi p53.05 32. 36 .314 mare faţă de 0.

Factori de prognostic în cancerul de ovar

Fig. 325 Carcinom nediferenţiat Ki 67 pozitiv Fig. 326 Carcinom nediferenţiat Ki 67 pozitiv PCNA A fost determinat la 31 cazuri (19% din lotul de studiu) şi a avut valori pozitive pentru 18 paciente, reprezentând 58,1% din cazurile analizate pentru acest marker – tab. 142.
Tabel 142 PCNA% Frecvenţă Procent Procent Valid 0 -20 % (negativ) Valid 21-30 % (echivoc) > 30 % (pozitiv) Total Lipsă Sistem Total 8 5 18 31 132 163 4.9 3.1 11.0 19.0 81.0 100.0 25.8 16.1 58.1 100.0

25% din cazuri au avut PCNA negativ, pentru16,1% din cazuri PCNA a fost echivoc şi într-o proporţie de 58% pozitiv (fig. 327). Nu trebuie să uităm că PCNA este un marker al aneuploidiei tumorale, semnificând agresivitate tumorală.

Fig. 327. Distribuţia cazurilor la care a fost determinat PCNA Am evaluat conexiunea dintre PCNA şi stadii precoce şi avansat, după ce am eliminat cazurile cu tumori borderline. Deşi PCNA pare să fie un marker al aneuploidiei, iar ploidia ADN este propus ca

37

Factori de prognostic în cancerul de ovar factor de diferenţiere între tumorile borderline agresive de cele neagresive numărul de cazuri e mic pentru a fi luate în considerare. PCNA a fost evaluat la 29 cazuri cu cancer ovarian invaziv – tab. 143.
Tab. 143 Cazuri procesate Cazuri Valid N Procent PCNA% * Grupe Stadializare 29 N Lipsă Procent N Total Procent

17.8% 134

82.2% 163 100.0%

Tabel 144 PCNA% - Grupe Stadializare Grupe Stadializare Precoce (0 -20%) negativ PCNA% Cazuri % 5 83.3% 3 60.0% 4 22.2% 12 41.4% Avansat 1 2 14 17 Total 6 5 18 29

16.7% 100.0% 40.0% 100.0% 77.8% 100.0% 58.6% 100.0%

(21-30%) Cazuri echivoc % (> 30%) pozitiv Cazuri % Cazuri %

Total

Se observă că PCNA este pozitiv pentru 14 cazuri cu stadiu avansat faţă de numai 4 cu stadiu precoce, aşadar cele 4 cazuri au un prognostic rezervat – tab. 144.
Tabel 145 Test Chi-pătrat Valoare df Semnificaţie (asimptotic) Pearson Chi-Square Număr cazuri valide 7.792(a) 29 2 .020

a 4 cells (66.7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2.07.

Diferenţele între stadiu precoce şi cel avansat sunt confirmate statistic, nivelul de semnificaţie este 0,02 sub 5% -tab. 145. Dintre cazurile cu p53 pozitiv 80% au avut PCNA pozitiv. Acest număr de 12 cazuri au un prognostic foarte rezervat. Testul chi pătrat confirmă statistic corelaţia dintre cei doi markeri tumorali, deoarece p = 0,004, iar valoarea minim aşteptată de 1,39. Proporţiile diferă consistent şi nivelul de semnificaţie găsit confirmă aceste diferenţe. Factorul VIII Voi insera imagini ale probelor imunohistochimice de la cazurile studiate pentru factorul VW în care neovascularizaţia a fost evidenţiată atât la nivel tumoral cât şi stromal (fig. 330, 331, 332, 333). 38

Factori de prognostic în cancerul de ovar

Fig.330 Carcinom nediferenţiat 40x – VW 1+

Fig.331Carcinom nediferenţiat 40x – VW 2+

Fig. 332. Carcinom nedif. 60x –VW 1+ - 2+

Fig.333. Carcinom nedif. 40x – VW 3+

Femeile peste 45 ani au avut o densitate microvasculară crescută comparativ cu cele mai tinere. Aceasta ar putea fi o explicaţie la evoluţia favorabilă a pacientelor cu vârsta sub 45 ani. Factorul VIII a fost determinat la 36 paciente – 22,1% din lotul de studiu.

Fig. 340. Relaţia dintre Factorul VIII şi vârsta pacientelor Am stabilit corelaţia între Factorul VIII şi un marker genetic molecular- p53 la 22 cazuri – tab. 158. Am analizat această relaţie, deoarece absenţa mutaţiei p53 este asociată cu neovascularizaţie scăzută, spre deosebire de p53 mutantă, care se asociază cu creşterea neoangiogenezei.
Tabel 158 Cazuri procesate Cases Valid N Percent P53 % * Factor 8 22 Missing N Percent N Total Percent

13.5% 141

86.5% 163 100.0%

39

Factori de prognostic în cancerul de ovar

Tabel 159 P53 % - Factor 8 Factor 8 1 Negativ P53 % Pozitiv Total Cazuri % Cazuri % Cazuri % 4 2 6 2 4 8 12 3 0 4 4 Total 8 14 22

50.0% 50.0%

.0% 100.0%

14.3% 57.1% 28.6% 100.0% 27.3% 54.5% 18.2% 100.0%

Pentru p53 negativ Factorul VIII a fost 1 la 4/8 cazuri şi 3 la nici un caz, spre deosebire de p53 pozitiv cu Factorul VIII cu valoare 1 la numai 2/14 cazuri şi valoare 2 la 8/14 cazuri şi 3 la 4/14 cazuri – tab. 159.
Tabel 160 Test Chi-pătrat Valoare df Pearson Chi-Square Număr cazuri valide 4.714(a) 22 2 Semnificaţie asimptotică .095

a 5 cells (83.3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1.45.

Testul Chi pătrat arată că nu există o semnificaţie statistică deoarece deşi valoarea minim aşteptată este de 1,45 (mai mare decât 1) p=0,095 – tab. 160.

Fig. 343. Suntem în domeniul de incertitudine a semnificaţiei statistice. Astfel ne aşteptăm ca să se confirme existenţa unei diferenţe statistice pentru o completare cu noi date de analiză. Ca observaţie pe grafic se remarcă încă o dată faptul că pentru valoarea p53% negativă proporţia este mare faţă de p53% pozitiv în sublotul cu Factorul 8 de valoare 1. Putem menţiona şi faptul că pentru Factorul VIII de valoare 3 există doar cazuri cu p53% pozitiv (fig. 343). 40

Factori de prognostic în cancerul de ovar Am comparat cazurile la care au fost determinaţi 4 markeri (p53. ceea ce arată că markerul Ki67 nu are valoarea prognostică pentru pacientele cu debulking tumoral optimal.36 13.6% 149 8. Acestea au fost doar în număr de 14 – tab. Supravieţuirea la 5 ani a fost de 24.0% 91. Factorul VIII).174 0 35 35 Factor VIII PCNA% 48.00 49.00 14.81 22. cu p53 pozitiv şi Factor VIII moderat prezent.601 15 65 50 Pentru Ki67 media şi mediana au valori de peste 25% pe care am luat-o ca limită între pozitiv şi negativ. Pentru pacientele cu debulking optimal supravieţuirea a fost de 43% şi respectiv 48% pantru cele 2 grupuri ale Ki67.6% 149 8.50 14.64 35.4% 163 100. Aceste valori arată o corelare între Ki67 pozitiv. P53 a avut mediana şi media mai mare de 5% peste care este considerat pozitiv. Pentru PCNA media şi mediana au fost de peste 30%.6% 149 Lipsă Procent N Total Procent 91. valoare peste care am considerat că este pozitiv.43 33.88 57.(16) Concluzia ne face să credem 41 .91 26. Factorul VIII cu valoare medie şi mediană încadrată între 30-50% a fost cuantificat cu valoare 2 – tab.0% Tabel 164 Statistica descriptivă Statistic Ki 67 % Media 95% Interval încredere medie Mediana Deviaţia standard Minim Maxim Amplitudine Limita minimă Limita maximă 34.2.65 38.50 39. Astfel cazurile analizate pentru cei 4 markeri simultan au avut o mare agresivitate tumorală şi prognostic foarte rezervat. Pentru pacientele cu debulking suboptimal supravieţuirea a fost de 16% şi respectiv 39% pentru cele 2 grupe ale Ki76.0% 91.6% 149 8.Discuţii Adams a analizat valoarea predictivă a Ki67 pentru pacientele cu debulking suboptimal la pacientele cu cancer ovarian avansat.12 45. 10.50 11. cu PCNA pozitiv .86 37.3.929 30 76 46 41.7% pentru pacientele cu expresie crescută a Ki67 (limita a fost şi în acest studiu de 25% ca şi în studiul nostru) şi de 41.4% pentru expresie scăzută.0% 91.4% 163 100.00 6. Ki67. 163.64 30. Tabel 163 Cazuri procesate Cazuri Valid N Procent Ki 67 % P53 % Factor VIII PCNA% 14 14 14 14 N 8.4% 163 100.4% 163 100. PCNA.924 20 45 25 P53 % 20. 164.

017).75.5% şi 88% cu o valoare medie de 47.(19) Statusul PCNA poate defini grupul cu prognostic bun pentru subgrupul pacientelor cu debulking adecvat. Aceasta a fost mai ridicată pentru stadiu Ic (cancer ce a depăşit capsula) faţă de stadiu IA şi tumorile borderline. deoarece pacientele cu expresie crescută a Ki67 la intervenţia primară au un interval liber de boală mai mic. iar în lotul analizat 36. (17) Materna a analizat 71 probe de la femei cu cancer ovarian. iar 37 paciente care au avut debulking primar eficient (tumora restantă sub 2cm) au avut valori reduse ale PCNA (o medie de 36. reflectată în abilitatea lor de a exprima o variabilitate de fenotipuri.16 cazuri şi cea negativă – 14 cazuri. bazat pe profilul molecular al liniei tumorale celulare. 43 obţinute după intervenţia primară şi 30 la citoreducţie secundară (după chimioterapie) la aceleaşi paciente.99%. Apoptoza celulelor tumorale a avut distribuţie relativ omogenă pentru valoare pozitivă . incluzând fenotipul endotelial. Mc Menamin nu constată o corelaţie între p53 şi Ki67.(18) Thomas a depistat pozitivitatea PCNA la 19 cazuri cu stadiu I (13 maligne şi 6 borderline) şi la 79 paciente cu cancer ovarian avansat. Studiul său pe 30 cazuri este comparabil numeric cu lotul analizat. Surowiak a evaluat intensitatea markerilor proliferării – Ki67 şi PCNA-în probe de cancer ovarian de la prima intervenţie chirurgicală şi de la second-look după tratament cu paclitaxel şi cisplatin. Studiul confirmă valoarea mare a estimării Ki67.29. Tumorile borderline au avut o valoare semnificativ mai redusă decât cancerul invaziv stadiu I (P < 0. marker al ploidiei.32%). de aceea se poate crede că Ki 67 reprezintă un marker mai sensibil al proliferării.94%.(21) Takayuki a evaluat pozitivitatea simultană pentru PCNA (proliferating call nuclear antigen) şi factorului von Willebrand (Factorul VIII). Indexul Ki67 a avut o medie de 16% (cuprins între 4.5%) corelat cu o îmbunătăţire a supravieţuirii (test chi 2 = 5.Factori de prognostic în cancerul de ovar că se accentuează încă odată faptul că acest grup de paciente necesită un regim de citostatice mai agresiv. Pentru tumorile avansate a fost o corela inversă între PCNA şi supravieţuire. Kaern subliniază că ploidia ADN este cel mai important factor de prognostic pentru tumorile borderline. Ki67 a prezentat preoperator o valoare de42. fapt neconstatat pentru PCNA.048). Valoarea procentuală a PCNA a variat între 1.4%. De aceea evidenţierea prezenţei crescute a Factorului VIII în ţesutul tumoral poate fi un indicator al agresivităţii tumorale.33+/18.(22) Astfel statusul celor 2 markeri ai proliferării ar putea servi ca indicator pentru gradul de creştere tumorală (malignitatea biologică) 42 . Sood susţine că celulele canceroase ovariene au o mare plasticitate. P = 0.3+/. Expresia Ki67 este semnificativ mai redusă după chimioterapie.(20) Aşadar pentru tumorile borderline fie se determină ploidia dacă aceasta este posibil fie PCNA.

ajutând la creşterea şi răspândirea tumorii. coexpresia lor fiind un marker al malignităţii. în timp ce altele cu p53 pozitiv dar Her-2 şi PCNA negative au un curs biologic mai benign.9% pentru leziuni ovariene benigne. Poate funcţiona ca proteină de adezivitate celulară şi ca cytokină pentru câteva integrine şi 43 . Studii in vitro şi in vivo au indicat că IL-6 poate induce stimularea autocrină şi paracrină a creşterii celulelor din cancerul ovarian.6 este o cytokină multifuncţională care poate fi produsă de celulele epiteliale. Anreder încercând o corelaţie între p53. scurtarea supravieţuirii şi recidiva cancerului.(24) Dacă apare mutaţia p53 nivelul de trombospondin -1 scade cu înclinarea balanţei în favoarea factorilor angiogenici.6). ce joacă un rol funcţional în istoria naturală a diverselor forme de cancer. Densitatea vasculară ajută la mai mult la diferenţierea dintre tumorile cu potenţial malign redus şi cancerul ovarian invaziv.8% pentru tumorile borderline şi 42. iar nivelul ridicat al IL-6 este corelat cu scăderea eficienţei chimioterapiei.(23) O neoangiogeneză redusă se asociază cu o mai bună supravieţuire la 5 ani atât pentru stadiu precoce cât şi pentru cel avansat. Her-2 şi PCNA subliniază că pacientele cu reactivitate pentru p53. IL. cele mononucleare şi celulele canceroase umane. Osteopontin este o glicofosfoproteină legată de calciu depistată în toate fluidele corpului şi în componentele matricii extracelulare. Cytokinele sunt hormoni intercelulari. în funcţie de tipul celular. Are greutatea moleculară de 44 – 66kd.Factori de prognostic în cancerul de ovar pentru cancerul ovarian stadiu I şi tumorile borderline. Bamberger realizând o multianaliză ce a avut la bază mai multe studii. IL-6 şi IL-8 fiind promotori tumorali. Am studiat şi valoarea prognostică a IL-6 (interleukina. De asemenea consideră că amplificarea Her-2 este foarte importantă pentru stadiu precoce al transformării maligne. La pacientele sănătoase este aproape nedetectabilă. ceea ce arată necesitatea unor modalităţi diferite de abordare terapeutică. Valoarea cantitativă a PCNA în acest studiu a fost de 14. Capitolul XI MARKERI TUMORALI Aici am inclus CA125 şi LDH ( Lactate dehydrogenase) din lichidul pritoneal considerat probabil ca un factor al proliferării). Rezultatele au concluzionat că p53 inhibă angiogeneza inducând sinteza de trombospondin-1 angiogenic. 22. ceea ce a fost evidenţiat şi în studiul de faţă.8% pentru tumorile maligne. determinate seric. Se pare că IL-6 promovează creşterea tumorală şi extinderea (metastazarea) cancerului ovarian. afirmă că pentru cancerul ovarian epitelial angiogeneza este egal stimulată fără a fi corelată cu stadiul tumoral. Goodheart descrie corelaţia dintre mutaţia p53 şi densitatea microvasculară în cancerul ovarian. IL11 (interleukina-11) şi a osteopontin (OPN).(25) Există o corelaţie puternică între p53 şi PCNA. Her-2 şi PCNA sunt biologic mai agresive.

Se apreciază că această tehnică are o mare sensibilitate. Este un marker plasmatic identificat recent. care poate fi produs de celulele tumorale şi de celulele mezoteliale peritoneale. IL-11 şi a osteopontinei din probele de ser de la paciente cu cancer ovarian s-a realizat imunoenzimatic folosind kituri ELISA R&D Systems şi o linie ELISA semiautomată Sanofi Pasteur. imunoglobulinele. supernatante de cultură sau produşi de liză celulară).Factori de prognostic în cancerul de ovar CD44. chemokinele. mediatori ai inflamaţiei şi receptorii lor solubili prezenţi în fluidele biologice (plasmă. Deşi CA125 nu este un marker specific pentru cancerul ovarian este utilizat pentru evaluarea suspiciunii recidivei şi răpunsului la tratament a pacientelor diagnosticate cu această boală. Tratamentul cancerului ovarian este adesea dificil. la sfârşitul chimioterapiei. cum sunt citokinele. Probele de ser au fost crioprezervate la -20°C. Determinarea cantitativă a IL-6. compuşi ai complementului. CA125 este în prezent singurul marker tumoral cu rol în monitorizarea postoperatorie a cancerului ovarian epitelial. În studiul de faţă s-au folosit teste ELISA sandwich. Am studiat acest marker din dorinţa de a creşte posibilitatea de depistare a recurenţelor la pacientele cu cancer ovarian. înainte de second-look şi în cazul suspiciunii de recidivei. postoperator după citoreducţie tumorală. pentru depistarea precoce a recurenţelor (când valoarea este mai mare de 35U/mL) cu o anticipare de aproximativ 60 de zile a recurenţei. CA125 identificat pentru prima dată în 1981 este unul dintre cei mai studiaţi şi utilizaţi markeri moleculari.100kDa) aflat în sânge. până în ziua efectuării testelor. tumorigeneză şi calcificări distrofice. 44 . înainte de al doilea sau al treilea ciclu de chimioterapie. Cu alte cuvinte CA125 trebuie determinat preoperator. Se pare că este implicat în inflamaţie mai ales prin reglarea macrofagelor. urină. pentru că în prezent CA125 este singurul marker utilizat postoperator pentru monitorizarea acestei boli. semnalul fiind emis după recunoaşterea a doi epitopi diferiţi. ser. 11.1. CA 125 este un antigen (glicoproteină cu greutate moleculară mare – 220. care este crescut la pacientele cu cancer ovarian. Denumirea tehnicii reprezintă acronimul pentru Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay În general acest gen de teste este folosit pentru a măsura concentraţia unor compuşi solubili legaţi de funcţia imună. IL-11 şi a osteopontinei serice Pentru separarea serului sângele venos periferic recoltat de la paciente a fost centrifugat la 1200 x g. cu o evoluţie nefavorabilă a cazurilor şi de aceea este nevoie de mijloace care pot aprecia răspunsul la tratament. folosind o centrifugă Hettich Universal.Material şi metodă Cuantificarea prin tehnica ELISA a IL-6.

USA. Se consideră răspuns complet când CA125 se normalizează (sub 35U/ml) şi se menţine minimum 4 săptămâni. soluţia stoc de osteopontin liofilizat a fost reconstituită cu 1 ml apă distilată şi s-au realizat diluţii succesive ½. care poate cuantifica niveluri de osteopontin cuprinse între 0 – 20 ng/ml. boală progresivă o creştere de cel puţin 25% a valorii serice a CA125 şi menţinerea valorii 45 . Cuantificarea IL-11 Modul de lucru a fost identic cu cel folosit la cuantificarea IL-6. Maniera de lucru a fost identică pentru cele 2 citokine menţionate. la care nu s-a făcut determinarea preoperatorie am urmărit scăderea valorii < 35 U/ml la pacientele fără boală reziduală şi < 65 U/ml la cele cu boală reziduală. Diluentul a servit drept standard 0 iar soluţia stoc – drept standardul cel mai concentrat (20 ng/ml). În vederea construirii curbei de etalonare. răspuns parţial când CA125 se reduce cu 50% şi se menţine mai mult de 4 săptămâni. În vederea construirii curbei de etalonare. La unele paciente. cu deosebirea că au fost măsurate cantităţi de IL-11 cuprinse între 0-2000 pg/ml. Determinarea nivelului seric de osteopontin Pentru determinarea cantitativă a nivelului de osteopontin în serul persoanelor incluse în studiu s-a folosit un kit ELISA produs de R&D Systems. CA125 a fost determinat deasemeni prin metoda ELISA pentru determinarea cantitativă a antigenului în serul sau plasma umană. Pentru cuantificarea IL-11 nu a fost necesară diluţia probelor. care pot cuantifica niveluri de IL-6 cuprinse între 0 – 300 pg/ml. Recoltarea probelor s-a realizat preoperator la paciente diagnosticate cu cancer ovarian. USA. Diluentul a servit drept standard 0 iar soluţia stoc – drept standardul cel mai concentrat (300 pg/ml). A fost utilizat DRG CA 125 ELISA Kit bazat pe metoda imunoabsorbţiei în fază solidă. la care tratamentul chirurgical a constituit prima etapă în condiuta terapeutică la aceste paciente. Determinarea CA125 postoperator s-a făcut la 14 zile postoperator. soluţia stoc de IL-6 liofilizată a fost reconstituită cu diluentul corespunzător furnizat de producător şi s-au realizat diluţii succesive ½. valoarea înainte de second-look şi în momentul recidivei. CA125 a fost determinat preoperator şi postoperator. Inc. între al doilea şi al treilea ciclu de chimioterapie.Factori de prognostic în cancerul de ovar Cuantificarea IL-6 Pentru determinarea cantitativă a IL-6 în serul persoanelor incluse în studiu s-au folosit kituri ELISA produse de R&D Systems. pe principiul sandwich. Inc.

35 ani +/-11. Pacientele care nu au întrunit nici unul din criterii au fost considerate cu boală stabilă. Din cele 17 cazuri cu cancer ovarian. Alegem punctul optim IL-6=9.217 pg/ml +/. 46 .2% şi respectiv o specificitate de 90%.6. Conform testului.9 – 137.027 . Decidem că suntem apropiaţi de valoarea 1 a suprafeţei şi astfel indicatorul I-L6 este util în predicţia maladiei. la care s-a determinat IL-6. 13 au avut valori patologice comparativ cu lotul martor de 12 femei fără tumori ovariene.024 În primul rând am verificat prin testul suprafeţei de sub curbă. Avem o sensibilitate de 88.58 +/. Am considerat valoarea normală pentru IL-6 de 12.5 Limita maximă 1.5 pg/ml.92 (între 31 – 49 ani) pentru lotul martor.2.Rezultate Vârsta pacientelor la care s-a determinat IL-6 a fost în medie de 52. Vom alege pragul IL-6 valoarea pentru care sensibilitatea şi specificitatea sunt maxime (aproape de 100%) – tab. faţă de 39.917 ce este aproape de valoarea maximă egală cu 1.56 (cuprinsă între 38 -76 ani). Tabel 166 Suprafaţa de sub curbă Test Result Variable(s): IL-6 Suprafaţa Eroare Std Semnificaţie (asimptotic) Asimptotic 95% Interval de încredere Limita minimă . Pentru determinarea prezenţei maladiei vom folosi ca variabilă decizională IL-6 şi apoi valorile osteopontinului.000 .54 pentru lotul martor (valori între 3 – 9. În continuare pas cu pas calculăm sensibilitatea (Se) şi 1-specificitatea (1-Sp) pentru valorile de mijloc dintre două valori IL-6 consecutive. Amintim că valoarea 0.5 pg/ml) faţă de 5.41. dacă indicatorul IL-6 este util în determinarea prezenţei maladiei. Cele 4 cazuri care au avut valori normale pentru IL-6 au fost 2 cu tumori borderline şi 2 cu cancer de tip mucinos stadiu I. O metoda de predicţie a prezenţei maladiei constă în compararea unui indicator medical cu o valoare critică numită prag de decizie. Funcţie de această evaluare se poate decide cu o anumită probabilitate dacă pacientul în cauză este sau nu bolnav. 11.7( valori cuprinse între 5. 166. Vom face analiza calitativă a testului prin calculul sensibilităţii respectiv specificităţii.Factori de prognostic în cancerul de ovar cel puţin 4 săptămâni.971 . suprafaţa minimă este de 0.2. Valoarea medie pentru pacientele cu cancer ovarian a fost de 47.7 pg/ml).09 pg/ml +/.5 reprezintă echivalentul unui sistem de tip aleator.917 a Under the nonparametric assumption b Null hypothesis: true area = 0.

3. 167.4 – 82ng/ml).1) – ce nu este atins de sistemul nostru.000 a Under the nonparametric assumption b Null hypothesis: true area = 0.2 pg/ml. Analizând datele pentru osteopontin am obţinut o valoare medie de 594.000 1.2 ( valori între 5. Specificitatea şi sensibilitatea pentru osteopontin din datele analizate este optimă (fig.8. Graficul curbei ROC (Receiver Operating Characteristic) prezintă detaliat valorile Se şi Sp pentru variaţia pragului IL-6 (fig.86 ng/ml (cu valori între 325 – 860ng/ml). Valoarea optimă absolută este în punctul de coordonate (0.72 +/. Aşadar IL-11 nu este marker pentru cancerul ovarian. Vor exista erori în determinarea prezenţei maladiei folosind doar indicatorul IL-6. Valoarea normală pentru IL-6 este considerată sub 31. 346. 347). Probabil că prin introducerea de noi date acestea se vor modifica însă îşi vor păstra în limite foarte bune cei 2 parametri. Lotul martor de 12 femei fără tumori ovariene au avut valoarea medie a IL-11 de14.000 .2 pg/ml +/-4.224. normale cu valori între 7. Punctul de optim pentru osteopontin este 199.6pg/ml +/. Astfel avem Se=Sp=1 – tab. Trebuie avut în vedere însă că lotul analizat este redus.000 . indicatorul Osteopontin este ideal deoarece se atinge punctul de optim global. Tabel 167 Suprafaţa de sub curbă Test Result Variable(s): Osteopontin Suprafaţa Eroare Std Semnificaţie (asimptotic) Asimptotic 95% Interval de încredere Limita minimă 1.Factori de prognostic în cancerul de ovar Fig.5 Limita maximă 1.000 Conform datelor pentru predicţia prezenţei maladiei. Valorile pentru IL-11 au fost.88 pg/ml). Aşadar osteopontin 47 .21pg/ml).08(cu o medie de 13. a fost de 36. pentru toate cele 17 cazuri la care s-a determinat. 346). Valoarea medie pentru lotul martor.25 ng/ml (cu valori între 6.55 +/.1 – 22. fără tumori ovariene.

3 100. 347. Fig.Factori de prognostic în cancerul de ovar este un factor foarte bun de diagnostic al cancerului de ovar. încât poate fi utilizat ca parametru serologic de urmărire a pacientelor pentru a le identifica pe acelea cu recidivă.7 79. 168.8 82. iar postoperator la numai 20 paciente. Valoarea CA125 a fost corelată cu stadiu tumoral.5 – 1000U/ml) (fig.7 14. Valoarea CA125 preoperator Urmărirea pacientelor pentru CA125 a variat între 3 – 36 luni. cu valori cuprinse între 3. Recoltarea CA125 preoperator s-a făcut la 29 paciente – tab. Specificitatea CA125 creşte cu valoarea titrului.0 Fig. 2 cazuri cu carcinom ovarian de tip mucinos au avut valori normale pentru CA125. Valoarea preoperatorie crescută a fost constatată la 79.0 20. 348. 13 48 . 348). cu o valoare medie de 240.1 17. Tabel 168 CA 125 preoperator Frecvenţa Procent Procent valid <=35 Valid >35 (suspiciune) Total Lipsă Sistem Total 6 23 29 134 163 3.2 100.3% din cazuri.41U/ml (37.25 U/ml.

568U/ml – 20 cazuri – tab.tab. Valorile postoperatorii au fost cuprinse între 25 .0 15. dar numărul de cazuri analizat este redus comparativ cu numărul total de cazuri studiat.0 Fig. Dacă valoarea preoperatorie nu poate fi folosită ca şi factor de prognostic individual cea postoperatorie este factor individual de prognostic. aceasta nu este demonstrată statistic deoarece semnificaţia calculată este mai mare ca 5% (p=0. 170.0% 100.3 87. 349.0% 52.0% 100.0% 48. 49 .0% Total Total Chiar dacă punctual valorile frecvenţelor diferă. Pacientele cu CA 125 cu valoare < 65U/ml preoperator – 19 cazuri au avut o supravieţuire mai bună comparativ cu cele care au avut peste această valoare – 4 cazuri (60 luni versus 38 luni).315).0% 1 11 12 4 21 25 25. Pacientele care prezintă înjumătăţirea valorii CA125 după al doilea ciclu de CHT se consideră că au evoluţie favorabilă .4 12. 176.4% 100.6% 13 52.0 100.0 85.Grupe Stadializare Grupe Stadializare Precoce Avansat <=35 CA 125 preop >35 (suspiciune) Cazuri % Cazuri % Cazuri % 3 75. deci grupele de CA125 preoperator nu diferă funcţie de stadializare. Tabel 176 CA 125 postoperator Tabel 175 Statistică CA 125 postoperator N Valid Lipsă 20 143 evolutie nefavorabila Valid evolutie favorabila Total Lipsă Sistem Total Frecvenţă Procent Procent valid 3 17 20 143 163 1.7 100.8 10. Tabel 170 CA 125 preoperator .0% 10 47. Acest fapt ar putea influenţa decizia administrării chimioterapiei postoperator. 175. Din cele 29 cazuri au fost excluse 4 cu tumori borderline – tab.Factori de prognostic în cancerul de ovar cazuri cu valoare determinată preoperator au fost cu stadiu precoce şi 12 cu stadiu avansat.

(27) În lotul nostru de studiu valoarea medie serică a fost mult mai mare de 47. Însă pacientele cu o valoare redusă a IL-6 au o supravieţuire mai bună decât cele cu valoare crescută (p=0. După începerea citostaticelor creşterea sau reducerea volumului tumoral este corelată cu evoluţia CA125. faţă de cele care nu au răspuns la tratamentul citostatic – mediana de 40.(26) Plante a determinat IL-6 în serul şi lichidul de ascită la 70 paciente cu cancer ovarian în timpul intervenţiei chirurgicale. Nu există o corelaţie între volumul tumoral şi valoarea CA125 înainte de chimioterapie. Nu putem folosi valoarea sa pentru a compara volumul tumoral între paciente. posibil facilitând metastazerea celulelor maligne ovariene. O creştere a nivelului CA125 postchimioterapie indică modificări importante în volumul tumoral. valoarea CA125 obţinută la 1 lună după al 3-lea ciclu de chimioterapie pentru pacientele cu stadiu III şi IV. astfel senzitivitatea fiind mai redusă decât pentru CA125.200 pg/ml.(29) Dar Il-6 este numai unul 50 .102 pg/ml. Discutăm astfel de o evoluţie individualizată a markerului. 11.(28) Se sugerează astfel că IL-6 joacă un rol cheie în interacţiunea tumoră-gazdă.3. Schröder a evaluat IL-6 serică şi din cavitatea peritoneală la 67 paciente cu tumori ovariene.Factori de prognostic în cancerul de ovar Din cele 20 cazuri la care s-a urmărit evoluţia CA125 postoperator având valoare comparativă preoperator. Deşi fără semnificaţie statistică pacientele care au răspuns favorabil la chimioterapie au avut o valoare a IL-6 în ascită mai redusă – mediana de 21. Menţinerea unui CA125 ridicat reprezintă un factor de supravieţuire redusă chiar dacă la examenul ecografic nu se constată modificări. are o valoare predictivă ridicată pentru boala activă. care poate suplini printr-o estimare uşoară şi puţin costisitoare utilizarea CT pentru a urmări cazurile. concluzionând că expresia crescută a IL-6 se asociază cu creşterea vascularizaţiei tumorale.612 pg/ml şi 10 pg/ml seric. Acesta a constatat corelarea valorii din ascită cu volumul lichidului de ascită şi dimensiunea tumorii de la intervenţie chirurgicală iniţială. Concluziile acestui studiu arată că ar trebui determinată şi valoarea IL-6 la pacientele cu lichid de ascită prezent în momentul intervenţiei chirurgicale. 349). Pentru pacientele la care markerul s-a normalizat după. mai apropiată de valoarea în ascită din studiul lui Plante.0009).Discuţii Scambia a depistat o valoare serică crescută a IL-6 la 50% din 114 paciente cu cancer ovarian. la 85% din cazuri valoarea s-a înjumătăţit (fig. Ambele determinări au arătat valori mai mari la pecientele cu tumori maligne faţă de cele cu tumori benigne şi de asemenea la pacientele cu stadiu avansat faţă de stadiu precoce. o creştere ulterioară la mai mult decât o determinare a CA125.217 pg/ml. la fiecare caz. iar combinarea celor două nu creşte senzitivitatea pentru CA125. Are o mare corelaţie cu supravieţuirea. De asemenea valoarea IL-6 nu s-a corelat cu valoarea CA 125 la pacientele cu cancer ovarian. IL-6 având o valoare prognostică independentă. Monique Boagni Nilsson a investigat rolul I-L6 în angiogeneza ovariană. Valoarea medie în lichidul de ascită a fost de 49.

( 38) Postoperator scăderea OPN a fost mai lentă după iniţierea chimioterapiei decât pentru CA125. La cazurile cu tumori borderline şi stadiu I din lotul nostru OPN a avut valori relativ reduse cuprinse între 350-427. Valoarea IL-6 scade după chimioterapia cu compuşi platinaţi. Un alt studiu al lui Mahoney din 2006 efectuet pe 83 femei cu cancer ovarian afirmă că valoarea IL-6 nu este corelată cu stadiu tumoral în schimb este corelată cu volumul tumoral restant după debulkingul chirurgical p= 0. fapt similar şi în studiul nostru.0002).1 ng/ml pentru femei sănătoase. Valoarea OPN nu este corelată cu tipul histologic tumoral. Brakora constată o valoare a OPN de 68 ng/ml la pacientele cu recurenţă a cancerului ovarian comparativ cu 34 ng/ml la cele cu remisiune a bolii (p= 0.3% asemănătoare cu cea a CA125 de 84. Valoarea IL-6 este corelată semnificativ statistic cu cea a CA125 p= 0.9 ng/ml pentru alte cancere ginecologice. 34) Şi Mok prezintă valori ale OPN de 486. Deşi inferior lui CA125 în predicţia răspunsului 51 .(35) Valorile preoperatorii pentru OPN sunt semnificativ crescute la pacientele cu cancer ovarian faţă de femei cu tumori ovariene benigne.8%. Prin folosirea simultană a ambilor markeri tumorali senzitivitatea creşte la 93.(36) De asemenea Nakae constată corelarea valorilor mari ale OPN cu stadiul tumoral avansat şi volumul mare a lichidului de ascită. Senzitivitatea preoperatorie la Nakae a fost pentru OPN de 81. Totuşi înţelegerea rolului IL-6 ca moleculă proangiogenică poate avea implicaţii importante pentru terapia directă asupra componentei vasculare a acestei boli.500 U/ml). 254. Aşadar OPN ar fi util alături de CA125 şi eventual alţi markeri tumorali pentru sreeningul cancerului ovarian.(37) Schorge în încercarea de a stabili valoarea osteopontinei pentru a detecta recurenţele de cancer ovarian corelat cu CA125 . sub valoarea medie a lotului. alte cancere ginecologice sau femei sănătoase.55 ng/ml la lotul analizat în studiul meu şi pentru CA125 de 812 U/ml (între 12 – 81. evaluarea acestui marker fiind abia la început.(30. 31) La lotul nostru numărul pacientelor fiind redus nu putem trage concluzii privind scăderea valorii IL-6 după chimioterapie. 71 ng/ml la pacientele cu ascită faţă de 53 ng/ml fără ascită (p= 0.(32. 147.4 ng/ml pentru tumori ovariene benigne şi 260.0182.Factori de prognostic în cancerul de ovar din factorii proangiogenici şi inhibarea sa poate nu este suficientă pentru inhibarea angiogenezei cancerului ovarian.(299) Posibila utilizare a OPN ca metodă de monitorizare a pacientelor cu CA125 merită să fie explorat. 33.1612. a obţinut la 38 paciente valori medii preoperatorii pentru OPN de 178ng/ml (cuprinse între 12 – 3468ng/ml) faţă de 594.0034).5 ng/ml.5 ng/ml pentru cancerul ovarian epitelial. Concluziile studiilor legate de valoarea IL-6 şi corelarea ei cu ceilalţi factori clinicopatologici sunt contradictorii întrucât numărul pacientelor din fiecare este redus. Nakae susţine valoarea osteopontinei ca marker preoperator de diagnostic al cancerului ovarian complementar cu CA125. dar aceasta nu are o valoare predictivă asupra răspunsului la fel de bună cu CA125.4%.

4% pentru stadiu avansat (au fost numai 12 cazuri analizate cu stadiu avansat). Paramasivam a studiat valoarea preoperatorie a CA125 la paciente cu stadiu I şi a constatat că valoarea de peste 30U/ml se asociază cu grading mare.0001) şi supravieţuirea (p=0. cu suficientă valoare predictivă pentru modificarea conduitei terapeutice.1 u/l pentru un caz de cancer ovarian de tip mucinos stadiu IIIC şi de 17u/l pentru un caz cu cancer mixt seros şi mucinos tot stadiu IIIC.0001). vârsta şi supravieţuirea. CA125 este de obicei găsit crescut în cancerul seros. 52 . Acest fapt este susţinut şi de Tholander subliniind că la tipul mucinos de cancer ovarian. pentru stadiu I trebuie luate în considerare substadiul. dar mai ales pentru o mai bună apreciere a prognosticului.(39) Este util pentru tumorile epiteliale ovariene maligne nonmucinoase. La aceste paciente este necesară o evaluarea adecvată ecografică cu calcularea indicilor de risc ecografic şi aprecierea factorilor de risc anamnestici. volumul tumoral.(40) Când spunem că CA 125 nu este un marker specific pentru orice tip de cancer ovarian pot exemplifica cu 2 cazuri la care acest marker a avut valori normale preoperator de 3. ştiut fiind că tratamentul chimioterapic se efectuează în serviciile oncologice teritoriale.(41) Am constatat o creştere la numai 25% din stadiile precoce şi 52. endometrioid. şi mai puţin în cel cu celule clare. Acest studiu ne sugerează că ar trebui determinat CA125 postoperator ca valoare de referinţă pentru tratament. grading-ul tumoral. CA125 crescut la femeile asimptomatice în postmenopauză se asociază cu o creştere a riscului de 36 ori de a dezvolta cancer ovarian. fiind prezent la mai puţin de 30% din cancerele mucinoase. Intră aici în discuţie şi pacientele aflate la vârstă reproductivă.(42) Osman într-un studiu pe 87 paciente a constatat că valorile preoperatorii ale CA125 nu sunt corelate cu stadiu. tipul nonmucinos şi vârsta. Şi mai important este inabilitatea utilizării în practică a determinărilor individuale.01). În schimb valorile postoperatorii ale CA125 sunt corelate cu stadiul (p<0.(43) Agarwal şi Kaye susţin că nu toate estimările CA125 îşi au utilitate în practică.Factori de prognostic în cancerul de ovar clinic la terapie. Aceste femei au determinat sporadic CA125 la revenirea la control în clinica unde a fost efectuat tratamentul chirurgical. care au fost diagnosticate cu endometrioză la examenul anatomopatologic. grading-ul şi valoarea preoperatorie a CA125. CEA este mai frecvent crescut. Moss discutând corelaţia CA125 cu stadiul tumoral arată că este crescut peste valoarea normală la 50% din stadiu I şi 90% pentru stadiu III.(44) Şi în analiza evoluţiei pacientelor din studiu nostru urmărirea valorilor CA 125 nu a fost făcută cu mare rigurozitate datorită imposibilităţii determinării acestui marker în teritoriu. Totodată femeile cu stadiu I şi valoare crescută peste 30U/ml au supravieţuire mai redusă. Concluzia studiului este că în decizia de a administra chimioterapie adjuvantă tumorilor de tip epitelial. grading tumoral (p<0. OPN a crescut mai repede la 90% (cu interval de încredere 95% interval 56-100%) din pacientele care au dezvoltat recurenţă. substadiile IB şi IC. principalele motive fiind numărul mic de studii şi majoritatea sunt retrospective şi în mai mică parte prospective. cu valori ale CA125 de 45-56u/l (15 cazuri).

Chirurgia citoreductivă îmbunătăţeşte prognosticul prin creşterea răspunsului la chimioterapie şi competenţa imunologică a pacientelor. Griffiths şi Fuller au subliniat că ţesutul tumoral restant după chirurgia citoreductivă este unul din cei mai importanţi factori de prognostic pentru supravieţuire.6 cicluri. Boala microscopică reziduală este definită ca dispariţia leziunilor macroscopice tumorale cu prezenţa celulelor tumorale în specimenele biopsiate sau lavajul peritoneal cu citologie pozitivă. Chimioterapia intraperitoneală se referă la administrarea drogului în cavitatea peritoneală ce conţine tumora.Factori de prognostic în cancerul de ovar Capitolul XII TIPUL DE TRATAMENT Chirurgia joacă un rol crucial în managementul cancerului de ovar. 53 . Răspunsul parţial este o scădere de 50% sau mai mult a dimensiunilor tumorii la măsurare bidimensională. Boala progresivă este creştere cu mai mult de 25% a volumului tumoral la second-look. tratament chirurgical asociat cu chimioterapie ulterioară intravenoasă (sistemică) şi paciente la care s-a administrat intraoperator sau imediat postoperator chimioterapie intraperitoneală. Pacientele au fost urmărite ulterior la interval de 3 luni în primul an după intervenţia chirurgicală. Răspunsul complet la tratament este definit prin dispariţia completă a tuturor leziunile tumorale cu toate specimenele biopsice impuse recoltate şi citologia din lavajul peritoneal nagativă. Conceptul de debulking chirurgical a fost introdus din 1935.Material şi metodă Am analizat tipurile de intervenţii chirurgicale pentru toate pacientele cu cancer ovarian. boala extensivă intraabdominală este dificil de eradicat chirurgical şi multe paciente au numai un răspuns parţial la chimioterapia postoperatorie. Am grupat pacientele. clinic şi ecografic pentru a aprecia apariţia unei eventuale recidive. De aceea am evaluat aportul tratamentului ca factor de prognostic. din considerente analitice. În anii 70. 12. funcţie de tratamentul aplicat în 3 grupe: numai după tratamentul chirurgical.1. Chiar dacă dezideratul tratamentului chirurgical este citoreducţia tumorală maximă. în scopul de a creşte expunerea la drog comparativ cu alte părţi ale corpului. Este foarte important ca etapa chirurgicală a tratamentului să fie făcută sistematic şi într-o manieră completă. Debulkingul secundar a fost întotdeauna efectuat după chimiotarapie complectă. Boală stabilă este atunci cînd volumul tumoral scade sub 50% sau o creştere sub 25% a leziunilor tumorale măsurate. la 6 luni în al doilea an şi la 1 an ulterior până la 5 ani postoperator. Meigs sugera că tumorile trebuie excizate cât mai mult posibil pentru a îmbunătăţi efectul tratamentului postoperator. Acţiunea de distrugere tumorală a unui drog este în funcţie de cât de mult acesta atinge valoarea critică în celulă şi cât de mult concentraţia citotoxică rămâne în mediul pericelular.

54 . cervical şi vulvar. Dar acesta nu este singurul factor responsabil de un prognostic favorabil. Biologia tumorală joacă un rol în definirea evoluţiei tumorale. diagnosticul exact se stabileşte numai în timpul explorării chirurgicale a masei anexiale. Tratamentul chirurgical În practica ginecologiei oncologice. cu recidivă la mai mult de 6 luni. Extinderea intervenţiei chirurgicale se hotărăşte după stabilirea intraoperatorie a tipului histologic tumoral. Apreciem că boala este persistentă când avem răspuns parţial la CHT apreciat clinic sau prin evaluarea markerilor şi boală refractară când aceasta progresează în timpul CHT iar stabilizarea acesteia este considerat ca fiind cel mai bun răspuns.Factori de prognostic în cancerul de ovar A. Taxanii sunt produse naturale derivate din copaci genul Taxoidaceae. biopsierea şi îndepărtarea tuturor ţesuturilor suspecte din pelvis şi abdomen şi recoltare de lichid peritoneal pentru citologi după îndepărtarea ţesutului tumoral. Se consideră că pacienta a fost sensibilă la chimioterapie când avem răspuns clinic complet la prima linie de citostatice. fapt legat de răspunsul la chimioterapie şi de tipul citostaticului ales. În acest scop piatra de încercare pentru conduita chirurgicală corectă este reprezentată de examenul extemporaneu pe fragment congelat. rezistentă la tratament când avem răspuns clinic complet dar recidiva apare la mai puţin de 6 luni. aceasta fiind cu atât mai important cu cât se se doreşte uneori menţinerea fertilităţii. Se insistă foarte mult asupra citoreducţiei tumorale maximale ca factor important de prognostic. diagnosticul este stabilit înainte de intervenţia chirurgicală în majoritatea cazurilor incluzând cancerul de endometru. Succesul clinic este obţinut la paciente cu cancere rezistente la chimioterapie sau în protocoale multidrog. Astfel opţiunile terapeutice pot fi discutate cu pacienta. Am avut 3 cazuri cu debulking secundar după chimioterapie. Deşi studiile imagistice preoperatorii şi nivelul markerilor tumorali pot fi de ajutor medicului. Topotecanul este un analog semisintetic al camptothecin. fiind utilizat în tratamentul pacientelor cu stadiul III/IV la care a eşuat tratamentul de primă linie. Citoreducţia tumorală primară optimală are un rol semnificativ pozitiv în evoluţia cazurilor. Pentru persoanele tinere la care se doreşte prezervarea fertilităţii precizia diagnosticului anatomopatologic la examenul extemporaneu este extrem de importantă. intervenţia iniţială fiind laparotomie pentru stadializare. Aceasta se realizează prin inspecţie.Tipul de chimioterapie (CHT) administrată pe cale sistemică Utilizarea postoperatorie a chimioterapiei bazate pe compuşi platinaţi şi taxani reprezintă procedura standard pentru cancerul ovarian. iar primul taxan introdus în terapia cancerului a fost paclitaxelul. palpare. B. activ asupra cancerului ovarian refractar la compuşi platinaţi. Intervenţia pentru stadiu precoce constă în detectarea şi îndepărtarea întregului ţesut tumoral.

Comportamentul citostaticului administrat intraperitoneal este descris schematic sub forma unui model cu 2 compartimente. Este foarte 55 . de suprafaţa ariei prin care drogul difuzează din cavitate. Cisplatinul este un drog activ împotriva cancerului ovarian. Chiar un număr mic de celule tumorale dispersate într-o cavitate peritoneală ( la ruperea accidentală a tumorii intraoperator) cu zone denudate. însă în prezent pare să fie din nou în actualitate. pentru aceste substanţe. Numai peritoneul parietal drenează direct în circulaţia sistemică. Administrare chimioterapie intraperitoneal Deşi administrarea intraperitoneală în tratamentul cancerului de ovar a fost utilizată cu mult timp în urmă. Tubul de dren a fost clampat timp de 24 ore. De aceea CHT intraperitoneală este o metodă rezonabilă de abordare terapeutică. Una din caracteristicile metastazării cancerului ovarian este implanatarea celulelor detaşate de pe tumoră. înalt ionizate sau foarte puţin solubile vor avea un clearece peritoneal redus. important fiind echilibrul dintre concentraţiile din acestea. cu eliminarea acestei modalităţi de metastazere. aşa cum se întâmplă în cursul intervenţiei chirurgicale. Astfel drogurile care au un timp de traversare lung prin membrana lipidică pentru că au greutate moleculară mare. Peritoneul acţionează ca o barieră. Chimioterapia intraperitoneală este justificată ca metodă de tratament pentru cancerul ovarian deoarece boala rămâne cantonată la nivelul cavităţii peritoneale o lungă perioadă din istoria naturală a bolii. pot determina recurenţe. încât concentraţia intraperitoneală depinde în mai mare măsură de volumul de fluid din cavitate. Capilaritatea tumorală este anormală şi are permeabilitate mai mare decât capilarele din ţesutul normal rezultând o creştere în formarea fluidului interstiţial şi a presiunii. pe de o parte. Majoritatea citostaticelor sunt metabolizate în mică măsură intraperitoneal. iar pe de altă parte concentraţia intraperitoneală a chimioterapicelor administrată pe această cale este mult mai mare decât cea obţinută pe ruta venoasă. timpul de contact cu suprafaţa peritoneală este prelungit. Concentraţia intraperitoneală scade pe măsură ce drogul trece în plasmă sau este metabolizat în cavitate. IIC) va dezvolta carcinomatoză peritoneală. Am administrat 2 flacoane de Cisplatin 50mg/flacon – un volum total de lichid de 500ml. epiloonul şi mezenterul care drenează în circulaţia portă ceea ce poate duce şi la scăderea riscului de metastazare hepatică. De aceea am ales acest citostatic pentru a-l studia în administrarea intraperitoneală. Cisplatinul şi carboplatinul au metabolism hepatic redus. Structurile cu cea mai mare suprafaţă de absorbţie a drogului sunt peritoneul visceral. ceea ce înseamnă că.Factori de prognostic în cancerul de ovar C. intraperitoneal.intraperitoneal intraoperator imediat după închiderea cavităţii peritoneale. timp considerat suficient pentru dispersia lichidului în toată cavitatea peritoneală prin mişcările respiratorii şi mobilizarea pacientelor. ar putea avea un impact asupra supravieţuirii acestor paciente la care carcinomatoza peritoneală este cauza primară de deces. Practic orice pacientă care are cancer ovarian cu capsula depăşită sau cu citologie peritoneală pozitivă (IC. de permeabilitatea acestei suprafeţe şi de diferenţa dintre concentraţia din cavitate şi cea din plasmă.

Intervenţiile laborioase au reprezentat doar 2. 6.6 100. 7. Tabel 187 Tip operaţie Frecvenţa Procent 1 2 3 4 5 Valid 6 7 8 9 10 Total 50 32 3 15 6 16 30 4 6 1 163 30.6%. ce a necesitat un control strict al drenajului pe tub postoperator. Pentru femeile cu cancer avansat am administrat CHT intraperitoneal atât la cele cu citoreducţie chirurgicală optimală cât şi la unele cu tumoră restantă de peste 2cm tot pentru a compara cele două grupe.7 9.4 2.Factori de prognostic în cancerul de ovar importantă administrarea imediată a chimioterapiei intraperitoneale pentru că postoperator se formează depozite de fibrină intraperitoneal. Am avut câteva paciente la care administrarea s-a făcut la un interval de 2-3 zile postoperator fie datorită sângerării intraoperatorii.0 Cea mai mare proporţie o are intervenţia de tip histerectomie totală cu anexectomie bilaterală şi omentectomie – 30. dar grupul a fost foarte mic. 5. Tipurile de intervenţii chirurgicale practicate la lotul analizat au fost următoarele – tab. Unele din aceste paciente au primit ulterior chimioterapie sistemică 12.8 18. 3. Au fost două loturi în studiu: un lot de paciente cu stadiu precoce de cancer ovarian şi un altul care a inclus paciente cu stadiu avansat. La alte câteva paciente s-a administrat Metotrexat intraperitoneal.5 3. 2. Anexectomia bilaterală cu omentectomie s-a practicat la femeile cu histerectomie în antecedente – 18. ceea ce împiedică distribuţia uniformă a substanţei în cavitatea peritoneală.6 1.7 19. cu crearea de aderenţe. 352) 1.8 9. 4.2 3. La pacientele cu stadiu precoce a fost administrată CHT intraperitoneal şi la alte cazuri decât IC.7%. Tip intervenţie chirurgicală (fig. 187.Intervenţiile de tip conservator s-au practicat la pacientele cu stadiu IA (citologie peritoneală evaluată în timpul intervenţiei chirurgicale odată cu examanul extemporaneu pentru tumora ovariană). urmată de histerectomia subtotală cu anexectomie bilaterală şi omentectomie la pacientele cu frotiu Papanicolau normal şi cu patologie asociată ce nu a permis prelungirea intervenţiei chirurgicale. 9.19. 8.2.Rezultate A. Histerectomie totală cu anexectomie bilaterală şi omentectomie histerectomie subtotală cu anexectomie bilaterală şi omentectomie histerectomie totală cu anexectomie unilaterală laparotomie exploratorie anexectomie unilaterală cu omentectomie anexectomie unilaterală anexectomie bilaterală şi omentectomie histerectomie totală cu anexectomie bilaterală+rezecţie vezică+rezecţie intestin anexectomie unilaterală cu biopsie controlaterală 56 .5% şi au fost efectuate împreună cu chirurgul generalist. IIC sau cele cu capsula ruptă accidental intraoperator pentru a compara supravieţuirea şi intervalul liber de boală.7 .4%.

352. a .Intraoperator uter cu tumoră ovariană bilateral şi epiploon cu metastaze 57 . Exemplific tipurile de intervenţii chirurgicale la câteva paciente din lotul de studiu (fig. 353. – a.Factori de prognostic în cancerul de ovar Fig.Ovar stâng după anexectomie Fig. 354. c Histerectomie subtotală cu anexectomie bilaterală şi omentectomie (epiploonul a fost normal macroscopic) c – ovar drept şi corp uterin acelaşi caz a. b. 353. 355). b .Tumoră ovar stâng intraoperator b .

d Caz cu cancer ovarian stadiu IV – laparotomie exploratorie Există o explicaţie biologică prin care chirurgia citoreductivă poate îmbunătăţi prognosticul pacientelor cu cancer ovarian. Aşadar dacă numărul de celule tumorale 58 .Aspect tumoral al ambelor ovare Fig. c – anexa dreaptă cancer ovarian nediferanţiat a . fluxul sanguin crescut va favoriza transportul şi difuzia citostaticelor în celulele tumorale. La fiecare ciclu citostatic sunt distruse un număr constant de celule tumorale.Carcinomatoză peritoneală d . 354. Tumorile mici au o mai bună perfuzie centrală şi par să aibă şi şi un procent mai mare de celule în diviziune. iar celulele în diviziune rapidă sunt mult mai sensibile la acţiune drogurilor.b. Tumorile mari au un procent relativ mic de vase comparativ cu volumul lor şi au mult mai adesea hipoxie şi arii necrotice. 355.Factori de prognostic în cancerul de ovar Fig. – a. În acest ultim grup. Aşadar chirurgia citoreductivă va creşte răspunsul leziunilor mici la chimioterapie.c. – a.b.Metastaze epiploon b .Metastaze anse intestinale c .c La acest caz s-a practicat histerectomie totală cu anexectomie bilaterală şi omentectomie. impactul terapeutic asupra acestor celule fiind mai mare.

3 20. anexectomie unilaterală cu omentectomie 6. care optează pentru intervenţia conservatoare fără a exista riscul de recurenţă.3 100. iar pentru pacientele cu stadiul IV (9cazuri) pentru nici unul din acestea.0 1. anexectomie bilaterală şi omentectomie 9. Din păcate pentru pacientele cu stadiul III din lotul de studiu citoreducţia tumorală optimală a fost realizată numai la 30. înainte de a se dezvolta chimiorezistenţa din cursul terapiei. 356. Pentru tumorile de tip borderline intervenţiile chirurgicale au fost conform tab. Aceasta este în particular importantă pentru femeile la vârstă fertilă.8% din cazuri. histerectomie subtotală cu anexectomie bilaterală şi omentectomie 5. anexectomie unilaterală cu biopsie controlaterală Fig.Factori de prognostic în cancerul de ovar restante este mai mic va necesita mai puţine cicluri de CHT.7 23. Tratamentul primar pentru tumorile borderline este cel chirurgical şi în unele cazuri se administrează şi chimioterapie. Tumora va fi eradicată mai repede.3 3. la care se impune intervenţia chirurgicală radicală. Tabel 188 Tip operatie Frecvenţă Procent 1 2 5 Valid 6 7 9 Total 10 1 2 7 6 4 30 33.3 6. 356. conservatoare sunt suficiente. histerectomie totală cu anexectomie bilaterală şi omentectomie 2. 188 şi reprezentate grafic în fig. Intervenţiile de tip conservator au avut o mare pondere pentru acest grup de paciente – 43. Cunoştinţele că unele tumori borderline au un comportament benign impun necesitatea de a diferenţia tipul tumoral borderline agresiv. de acelea la care procedurile chirurgicale „minore”. fie pacientele au fost la vârstă reproductivă fără copii. fie în ideea că aceste tumori sunt mai puţin agresive.0 13. B. anexectomie unilaterală 7. Tipul de chimioterapie administrat postoperator la cele 63 paciente care au fost urmărite după 59 .3%. Doza de citostatic este mai puţin importantă pentru supravieţuire comparativ cu volumul tumoral rezidual.

Se pare că pacientele cu carcinom cu celule clare cu schemă de tratment care include pe lângă compuşi platinaţi şi Taxol au o evoluţie mai bună decât acelea ce au urmat schema clasică numai cu compuşi platinaţi.9 . 371.7 1. Tabel 189 Chimioterapie postoperator Frecvenţă Procent fără Cisplatin Carboplatin Taxol Valid Asociere Cisplatin cu Ciclofosfamida Asociere Cisplatin cu Taxol Carboplatin cu Taxol Total Lipsă Sistem Total 8 1 1 5 3 3 42 63 100 163 4. iar asocierea de cisplatin –ciclofosfamidă la numai 3 paciente. 189.6 7.8 66. Fig.7% din cele urmărite) (fig.3 100. 371).7 61. 60 .1 1.7 100.8 4.8 38.Factori de prognostic în cancerul de ovar tratamentul chirurgical este evidenţiat în tab.6 .0 Procent valid 12.8 25.6 1.6 3.8 1.9 4. Am studiat schema aleasă pentru chimioterapia intravenoasă în funcţie de stadiu precoce şi avansat. mai ales cele cu citoreducţie completă.8% din totalul celor operate (66.0 După cum se poate observa cele mai multe paciente au primit asocierea carboplatin cu Taxol – 25. Compuşii platinaţi ca şi chimioterapie unidrog au fost administraţi la numai 2 cazuri. ceea ce înseamnă că 8 cazuri cu tumori borderline au primit chimioterapie. Au fost 55 cazuri analizate din cele 63 urmărite postoperator.

Nu putem explica decizia acestei terapii adjuvante agresive pentru stadiile precoce. iar următoarele cure au fost cu asociere carboplatin. Tabel 192 Cazuri procesate Total N 66 Decedati Cenzurate N Procent 78.6% 7.6% 7.Factori de prognostic în cancerul de ovar Tabel 191 Grupe Stadializare .7% 3.1% 1.198 Limita maximă 14.0% 7.071 1.7% .834 Eroare Eroarea 95% Interval de încredere Estimată Std.945 a Estimation is limited to the largest survival time if it is censored.7% 100.1% 75.0% .000 Limita maximă 23. 61 .8% 3. La 2 din cazuri a fost administrat Gemcitabine (un antimetabolit) în momentul recidivei.8% 7.1% 9.6% 5 1 0 1 0 1 1 Taxol fara Total 2 2 4 1 1 2 1 2 3 27 28 55 14.0% 3.Chimioterapie postoperator Chimioterapie postoperator Asociere Cisplatin cu Ciclofosfamida Asociere Cisplatin cu Taxol Carboplatin cu Taxol 18 21 39 Carboplatin Cisplatin Precoce Grupe Stadializare Avansat Total Cazuri % Cazuri % Cazuri % 4 1 3.7% 66.7%).0% 3.8% 1.0% 3.7%) au primit combinaţii de 2 citostatice. Limita minimă 11. . În conformitate cu noile tendinţe terapeutice de a asocia pentru stadiile avansate în momentul recidivei un al treilea drog din linia a doua de citostatice datorită chimiorezistenţei dezvoltate (dacă a existat interval liber de boală de peste 6 luni se consideră că pentru recidivă pot fi utilizaţi tot compuşi platinaţi).976 7. neexistând diferenţe semnificative statistic între cele 2 grupe – tab. 14 52 Tabel 193 Media şi mediana pentru timpul de supravieţuire Media Estimată Mediana 95% Interval de încredere Limita minimă 11.6% 5. dar şi pacientele cu stadiu precoce au primit asocierea carboplatin cu taxol (66.9% 100. Analizând supravieţuirea acestor paciente am constatat că 14 au decedat.0% 100. 191. Std. La alte 2 paciente s-a administrat ca primă cură de CHT.000 6. Hycamtin (topotecan – inhibitor de topoizomerază I).3% Se poate observa că cea mai mare a cazurilor cu stadiu avansat (85.8% Numărul pacientelor evaluate a fost de 66 cu 3 mai mult decât cele urmărite deoarece 3 au decedat imediat postoperator – tab. 192.4% 3.5% 70.taxol. cu evoluţie favorabilă a pacientelor.548 .

409 13. 2.855 Limita maximă 23. Tabel 197 Percentile 25.9% au prezentat recidivă postoperator– tab.0% Estimată 18. deci nici de tip Gauss-Laplace – tab.003 Limita maximă 17.771 50. 50% au decedat la 11 luni şi 75% după 18 luni de la intervenţia chirurgicală – tab.0% Estimată 24. Fig.000 Eroare Std 2. 6. Tabel 194 Cuartilele supravieţuirii 25.000 Eroare Std.0% Estimată 13.Factori de prognostic în cancerul de ovar Media şi mediana sunt foarte apropiate. 196. deci 50% din pacienţi au decedat în 11 luni de la diagnosticarea bolii – tab.000 Eroare Std.577) şi mediană(13 luni) este mare.000 Eroare Std. 195. 194. 193.0% Estimată 11. Am analizat şi intervalul liber de boală.000 2. 41.550 75. Supravieţuirea este reprezentată şi în grafic (fig.577 2.550 Eroare Std. 372.548 75.997 a Estimation is limited to the largest survival time if it is censored. ceea ce arată că timpul până la apariţia recidivei nu urmează o distribuţie simetrică.000 Eroare Std 1. Mediana 95% Interval de încredere Limita minimă 8.000 Eroare Std 2.414 62 . Era şi de aşteptat ca studiul evenimentului timp.1% Tabel 196 Media şi mediana pentru intervalul liber de boală Media Estimată Eroare Std.148 50. 372).0% Estimată 10. . 95% Interval de încredere Estimată Limita minimă 18.0% Estimată 4. Tabel 195 Cazuri procesate Total N 62 Recidive 26 Cenzurate Nr de evenimente Procent 36 58.817 25% din paciente au decedat la 4 luni.299 13. Diferenţa dintre medie (18. să nu aibă forma normală.

Foarte important pentru eficienţa chimioterapiei intraperitoneale este un debulking cât mai complet. 63 . Un alt motiv de administrare a acestui tip de tratament la pacientele cu stadiu avansat este încercarea de a completa tratamentul operator cât mai precoce. selectarea pacientelor şi experienţa în chimioterapia intraperitoneală. deoarece penetrarea directă a cisplatinului în ţesutul tumoral este de 1. nu a fost totdeauna posibil. Raţiunea utilizării chimioterapiei regionale este potenţialul său de a creşte rata expunerii la citostatic a ţesutului tumoral cu limitarea expunerii ţesuturilor normale ale organismului. iar după 2 ani (24 luni) 75% au recidivat – tab. pe cât posibil cu tumoră restantă intraperitoneal de sub 2cm. În lotul nostru de studiu acest lucru.Factori de prognostic în cancerul de ovar Conform calculelor realizate 25% au recidivat în primele 10 luni. 374). Chimioterapia intraperitoneală a fost administrată intraoperator la 33 paciente la care s-a intervenit chirurgical pentru cancer ovarian. În ideea de a scădea ritmul de refacere a lichidului de ascită şi de a creşte intervalul de supravieţuire am încercat şi la aceste paciente să administrăm Cisplatin intraperitoneal. ştiut fiind faptul că administrarea sistemică de citostatice începe abia la 1 lună postoperator. 50 % au recidivat în primele 13 luni. deoarece teoretic Cisplatinul intraperitoneal nu penetreză decât în cei câţiva milimetri de la suprafaţa ţesutului tumoral. ceea ce a reprezentat 20.5mm profunzime de la suprafaţa tumorii. fapt ce influenţează eficienţa tratamentului.2% din paciente (fig. 197. 373): Fig. De aceea ar trebui corelată eficienţa tratamentului cu rezultatele la markerii genetici moleculari. 373. Am optat pentru administrarea de citostatic intraperitoneal chiar şi la pacientele cu debulking tumoral parţial. pentru cancerul avansat. Reprezentarea grafică a intervalului până la recidivă este următoarea (fig. C. Succcesul terapiei depinde de o rezecţie tumorală cât mai completă. Se pune şi problema rezistenţei la tratmentul cu Cisplatin şi trebuie ţinut cont de acest fapt în interpretarea rezultatelor tratamentului.

Astfel la 84.8% 9 67 13.Chimioterapie intraperitoneală Chimioterapie intraperitoneală Total Nu s-a Metotrexat Cisplatin administrat Precoce Grupe Stadializare Avansat Cazuri % Cazuri % Cazuri % 57 85. 375).4% 1 1.9% din cazurile cu stadiu precoce). Fig.Factori de prognostic în cancerul de ovar Fig.0% 64 .4% 100. iar la 5 cazuri s-a folosit Metotrexat pentru că la momentul intervenţiei chirurgicale nu am dispus de Cisplatin.0% 16 66 24.1% 46 69. Tabel 200 Grupe Stadializare .5% 4 6.1% 5 3. Am analizat corelarea administrării CHT intraperitoneal cu stadiul tumoral precoce şi respectiv avansat şi am constatat că pentru stadiul precoce s-a folosit această atitudine terapeutică la 10 cazuri (14. 374.8% 100.2% 100.7% 103 77. 8% din pacientele cu CHT intraperitoneal s-a administrat Cisplatin (fig.0% 25 133 Total 18. Dintre cazurile la care s-a administrat CHT intraperitoneal la 28 s-a utilizat Cisplatin.3% din cazurile cu stadiu avansat) – tab. 200. 375. iar pentru stadiul avansat la 20 cazuri (30.

203. Şi în calculul punctual se observă mici diferenţe ale proporţiilor.0% 100.1% 9 69 Total 13.0% 76 85. 65 . Pentru stadiul precoce este importantă corelarea cu ruptura capsulei intraopetrator – 89 cazuri.0% După cum se observă la numai 3 cazuri din cele cu capsulă ruptă intraoperator s-a administrat CHT intraperitoneal. Acestea nu sunt confirmate statistic. Tabel 203 Ruptura capsulă intraoperator . După cum era şi de aşteptat la cazurile cu stadiu precoce într-o proporţie mai mare nu s-a administrat CHT intraperitoneal – 85.4% 0 . 376. pe când la cele fără capsulă ruptă s-a administrat la 10 cazuri – tab.4% Metotrexat Cisplatin 1 1.0% 3 20 15.0% 100. Nu există asociere între prezenţa rupturii capsulei intraoperator şi chimioterapia intraperitoneală aplicată (fig.1% din cazuri faţă de cele cu stadiu avansat – 69.0% 1 1. Se observă o proporţie foarte mică de cazuri din grupa de stadializare precoce la care s-a aplicat chimioterapie cu metrotrexat.7% din cazuri (fig.5% 100. 376).Factori de prognostic în cancerul de ovar Fig. Pentru cazurile tratate cu cisplatin proporţia este aproape dublă în cazul grupei de stadializare avansată.Chimioterapie intraperitoneală Chimioterapie intraperitoneală Nu s-a administrat absent Ruptura capsula intraoperator prezent Cazuri % Cazuri % Cazuri % 59 85.0% 12 89 Total 13. 377).5% 17 85.

205.2% s-a administrat CHT intraperitoneal.Chimioterapie intraperitoneală Chimioterapie intraperitoneala Nu s-a administrat Metotrexat Cisplatin <= 2 cm Tumora restanta > 2 cm Cazuri % Cazuri % Cazuri % 15 83.2% 3 18 Total 16.0% 13 47 27.5% 4 6. 66 . Dintre cele 47 paciente cu volum rezidual peste 2cm la 17cazuri – 36. chiar dacă se pare că eficienţa acestui tip de tratament este redusă. din dorinţa de a aborda toate metodele de tratament la cazurile respective pentru a îmbunătăţi prognosticul – tab. Un alt aspect pe care l-am urmărit a fost corelaţia dintre administrarea CHT intraperitoneal şi volumul tumorii restante pentru cazurile cu stadiu avansat.3% 30 63. 378).0% Diferenţele punctuale nu au fost confirmate statistic nici pentru CHT administrat funcţie de volumul tumoral restant după intervenţia chirurgicală (fig.6% 100.0% 16 65 Total 24.2% 0 . Fig.7% 100. Tabel 205 Tumora restantă . 378. Din cele 65 cazuri 18 au avut volum rezidual sub 2cm.0% 4 8.8% 45 69.7% 100. 377.Factori de prognostic în cancerul de ovar Fig. iar dintre acestea doar la 3 cazuri – 16.7% au fost administrat CHT intraperitoneal.

Fig. Tabel 210 Cazuri procesate Chimioterapie intraperitoneala Nu s-a administrat Cisplatin Overall Total N N 15 1 16 Număr de evenimente Procent Cenzurate N Procent 15 0 1 0 16 0 .0% Totuşi faptul că 1 singur caz din cele la care s-a administrat cisplatin intraperitoneal a prezentat recidivă faţă de 15 din cele la care nu s-a administrat CHT intraperitoneal indică faptul că evoluţia pacientelor cu cisplatin intraperitoneal perioperator este mai bună. nu se disting valori diferite. Semnificaţia statistică este mult peste 5%. Un alt avantaj al metodei îl reprezintă momentul administrării chimioterapicelor faţă de tratamentul chirurgical. 379. Schemele clasice de tratament adjuvant sunt recomandate a începe la un interval de săptămâni de la intervenţia chirurgicală. 210. Aşadar nu putem trage concluzii privind intervalul de recidivă conform – tab.Factori de prognostic în cancerul de ovar Din punctul de vedere al timpilor de supravieţuire pentru curbele calculate din lotul cu tratament cu chimioterapie intraperitoneală. nu există diferenţe pentru supravieţuire între cele două loturi comparate. respectiv lotul fără tratament. fără riscul apariţiei efectelor secundare. Concluzia este clară. Aceasta arată că ar trebui stabilite criterii clare de incaţie a administrării CHT intraperitoneale pentru a eficientiza rolul acesteia în schema de tratament adjuvant.0% .7% din cazurile la care s-a administrat Cisplatin intraperitoneal au fost evaluate. 379). Considerăm că 67 .8% din cele la care nu s-a administrat. aceasta datorită faptului că nu au putut fi urmărite postoperator toate pacientele din studiu.0% . Totuşi această concluzie nu este foarte exactă deoarece numai 66. Noi considerăm că această cale intraperitoneală permite administrarea de doze mult mai mari de chimioterapie şi deci un potenţial răspuns antitumoral mai mare decât cu dozele maxime ce pot fi administrate intravenos. iar graficele se suprapun ca valori (fig. faţă de 80. Analizând intervalul de recidivă pentru cazurile cu CHT intraperitoneal comparativ cu cele fără CHT intraperitoneal am constatat că numai la 1 caz din cele cu recidivă postoperator s-a administrat CHT intraperitoneal.

5% a intervalului mediu de supravieţuire. tumorile borderline (60% corelare între diagnostice. sub 1cm – 60. 46.(53) Pentru pacientele cu stadiu avansat la lotul studiat citoreducţia optimală s-a realizat pentru 26. incluzând 6885 femei. erori de prelevare a probelor analizate. administrarea intra şi imediat postoperator a citostaticelor în peritoneu ar avea teoretic avantajul unei acţiuni directe şi imediate asupra celulelor canceroase reziduale. De aceea. biopsii inadecvate şi lipsa de comunicare între chirurg şi anatomopatolog. Pentru cazurile cu stadiu precoce luarea deciziei corecte privind gradul de extindere a intervenţiei chirurgicale îl decide rezultatul examenului extemporaneu.3% nediagnosticate).2% faţă de numai 5. Mai mult de 70% din cancerele ovariene în momentul diagnosticului sunt deja extinse în afara pelvisului. decât atunci când acţionează pe tumori macroscopice. cifră care se menţine din anii 80. Deşi numeroase studii indică o mare specificitatea a examenului extemporaneu de peste 95%. lipsa de timp suficient pentru a analiza suficiente secţiuni pentru tumorile voluminoase (discordanţa de diagnostic între examenul extemporaneu şi examenul la parafină este de3.3% pentru cele de peste 15cm).3. 12. tipul tumoral mucinos (rata inacurateţei diagnosticului pentru tumorile mucinoase este de 21. 10. 47.1% pentru tumorile mai mici de 15cm şi de 14.3%.Aceasta arată că fiecare creştere cu 10% a citoreducţiei se asociază cu o creştere de 5. 49. sub 0.(52) Atitudinea curentă în multe centre oncologice este de a realiza debulkingul chirurgical optimal la cât mai multe paciente posibil. Eisenkop având în vedere discuţiile privind realizarea unui debulking primar cât mai radical a realizat un chestionar pentru ginecologii oncologi din SUA care au apreciat că volumul rezidual optimal este de sub 1. care nu mai beneficiază de acel interval de timp în care pot prolifera.5cm – 13. Bristow a realizat o metaanaliză.5-2cm – 12.6% pentru alte tumori de tip epitelial). există o mare variabilitate privind senzitivitatea între 65% şi 97%. fapt ce impune intervenţii laborioase.7% şi fără boală reziduală 68 . Erorile de diagnostic pot fi determinate de hemoragie. 51) Pentru a creşte acurateţea diagnosticului la examenul extemporaneu pentru tumorile ovariene Taskiran propune utilizarea unor markeri de diagnostic care ar putea fi utilizaţi intraoperator. (45.Factori de prognostic în cancerul de ovar acţiunea agenţilor antitumorali este mai eficientă când se adresează unor celule tumorale izolate sau grupate în noduli de dimensiuni reduse. necroză tumorală.2%. Rata realizării citoreducţiei optimale variază între 20-80% pentru diferitele centre de tratament.Discuţii Deşi tratamentul chirurgical a progresat şi se utilizează în ultimii ani noi regimuri de citostatice supravieţuirea pentru toate stadiile la 5 ani este de numai 30%. 50. asupra efectului asupra supravieţuirii a debulking-ului maximal chirurgical pentru cancerul în stadiu avansat în timpul erei compuşilor platinaţi.7% paciente supradiagnosticate şi 29.8%. 48.

Baekelandt precizează efectuarea acestuia la 149 cazuri din 185 pentru a evalua răspunsul după chirurgia primară. Răspunsul complet a fost definit prin dispariţia tuturor leziunilor tumorale cu toate specimenele biopsice impuse recoltate şi citologia din lavajul peritoneal negativă. Vergote duce la extrem citoreducţia optimală chirurgicală definindo ca lipsa oricărei leziuni tumorale macroscopice.(54) În lotul nostru s-a considerat citoreducţie tumorală optimală pentru tumoră restantă sub 2cm. Aşadar supravieţuirea a fost de 87% versus 67% după 24 luni.7% din pacientele cu limfadenectomie extensivă retroperitoneală.(60) Şi Husain este adeptul utilizării laparoscopiei pentru second-look efectuate la 150 femei. care la intervenţia iniţială au avut în proporţie de 87% stadiu avansat de boală.15 luni pentru pacientele cu răspuns negativ. Se pune şi problema modalităţii de realizare a second-look. Supravieţuirea în grupul cu efect pozitiv asupra epiploonului a fost de 84.(57) Krishnan raportează ascită limfatică la 2. Abu-Rustum comparând rezultatele. Ryan indică faptul că limfadenectomia pelvină şi paraaortică se asociază cu limfedem importatnt al membrelor inferioare în proporţie de 20%. Deşi stadializarea FIGO permite o apreciere corectă a prognosticului există controverse privind stadializarea chirurgicală legat de aspecte ale statusul ganglionilor retroperitoneali. care poate necesita multiple paracenteze. Răspunsul parţial este definit ca o scădere de 50% sau mai mult a dimensiunilor tumorii la măsurare bidimensională.(58) Discuţii sunt şi referitor la second-look. Boala microscopică reziduală a fost definită ca dispariţia leziunilor macroscopice tumorale cu prezenţa celulelor tumorale în specimenele biopsiate sau lavajul peritoneal cu citologie pozitivă. Nici în lotul studiat nu au fost cazuri cu limfadenectomie. fapt argumentat de efectul acesteia asupra epiploonului evaluat anatomopatologic.(59) Majoritatea chirurgilor nu biopsiază ganglionii paraaortici.(56) Progresia bolii depinde nu numai de biologia malignităţii dar şi de calificarea celui care efectuează actul chirurgical.(55) Şi Utracka-Hutka pe un lot de 108 paciente indică o supravieţuire de 24 luni pentru grupul cu chirurgie optimală şi de14 luni pentru grupul cu tratament suboptimal. complicaţiile şi cheltuielile de spitalizare pledează pentru laparoscopie în defavoarea laparotomiei pentru second-look. Boala progresivă este creştere cu mai mult de 25% a volumului tumoral la second-look. Pentru stadii avansate cu localizare în abdomenul superior Le este adeptul chimioterapiei neoadjuvante. Oponenţii chirurgiei agresive susţin că aceasta nu aduce modificări semnificative în supravieţuirea pacientelor. 69 . Second-look nu a fost efectuat la 35 cazuri deoarece era evidentă clinic progresis bolii. Boală stabilă este atunci cînd volumul tumoral scade sub 50% sau o creştere sub 25% a leziunilor tumorale măsurate.De asemenea recomandă debulking-ul agresiv în abdomenul superior pentru a îmbunătăţi prognosticul oncologic.45 luni faţă de 31.Factori de prognostic în cancerul de ovar numai 12%. dar poate creşte riscul operator.

moderat sau slab diferenţiate sau IC) prezintă risc substanţial de boală metastatică însă rolul chimioterapiei la acestea este neclar. neurotoxicitate) decât combinaţiile bazate pe cisplatin sistemic. bine diferenţiat şi tumorile borderline) nu necesită chimioterapie adjuvantă.(65. 66) Markman precizează faptul că cel mai utilizat tratament citostatic este în prezent reprezentat de asocierea carboplatin-paclitaxel.(68) Deşi au fost atinse rate mari de răspuns. Se impune o evaluare a realizării unor strategii terapeutice „de salvar e” care să includă atât chirurgia cât şi chimioterapi Au fost realizate progrese semnificative în răspunsul la CHT.(64) O parte din cazurile noastre cu stadiu precoce s-au încadrat în grupa cu risc. Rata conversiei laparoscopiei a fost de 12% pentru citoreducţie secundară. după administrarea chimioterapiei adjuvante (paclitaxel şi cisplatin). supravieţuirea medie sub 3 ani şi la distanţă de aproximativ 30%). heterogenitatea pacientelor incluse în studii şi lipsei datelor privind terapia postoperatorie. Există discuţii şi în privinţa chirurgiei citoreductive secundare pentru pacientele cu stadiu avansat.(67) Este de asemnea clar că CHT bazată pe carboplatin este mai puţin toxică (greaţă. rezultatele rămân nesatisfăcătoare (progresia bolii în 15-18 săptămâni. fapt constatat şi în studiul nostru.Factori de prognostic în cancerul de ovar toate cu CHT ce a completat chirurgia primară. Sunt studii care indică o prelungire a supravieţuirii pacientelor cu recidive care au urmat numai chimioterapie combinată „de salvare” cu 35 luni.(62) Pe de altă parte Munkarah susţine eficienţa citoreducţiei secundare arătând că dacă volumul rezidual restant după această intervenţie este redus. clinic nu erau semne de boală.642 paciente concluzionează că pentru stadiul precoce cu risc scăzut (stadiu IA/IB fără celule clare. În momentul intervenţiei. nefrotoxicitate. insistând asupra faptului că mult mai eficient este să se insiste asupra citoreducţiei tumorale primare. Rose arată lipsa efectelor benefice ale acestei chirurgii secundare atât în privinţa intervalului liber de boală cât şi a supravieţuirii.9% din paciente primind asocierea carboplatin-taxol. Câteva trialuri au demonstrat că cei doi compuşi platinaţi. dar supravieţuirea s-a îmbunătăţit modest în ultimele 3 decade aceasta fiind ameliorată după introducerea taxanilor. În schimb pacientele cu stadiu precoce cu risc crescut (IA/IB cu celule clare. Studiul retrospectiv a 33. carboplatinul şi cisplatinul sunt echivalenţi ca eficacitate când sunt administraţi pe cale sistemică în tratamentul prim al cancerului ovarian. supravieţuirea se prelungeşte cu 44-60 luni.(63) Diferenţele privind impactul citoreducţiei secundare între diverse studii asupra supravieţuirii apar datorită diferenţelor în a defini citoreducţia optimală. 46 cazuri au avut second-look negativ. Citoreducţia optimală secundară a fost realizată la 38% (alte studii merg pănă la 87%) cu complicaţii perioperatorii şi mortalitate acceptabile.(61) La toate pacientele cu second-look din lotul nostru de studiu intervenţia a fost clasică. Protocolul standard este cu 6 cure la interval de 3 săptămâni de paclitaxel asociat cu carboplatin. Aşadar intervalele de supravieţuitre sunt comparabile şi trebuie pus în balanţă riscul unei noi intervenţii chirurgicale cu toxicitatea repetării chimioterapiei.(69) 70 . iar investigarea s-a completat cu evaluare CA125 şi imagistică. 70.

supravieţuirea pentru stadiile avansate este de numai 10-20%(70) Pe de altă parte 50-75% din pacientele cu stadiu avansat au boală persistentă sau recurenţă.(79) 71 . Când există boală reziduală sau recurentă şi apare chimiorezistenţa. (73. întârzierea progresiei bolii simptomatice. Pectasides arată într-un studiu prospectiv pe 38 paciente cu rezistenţă la produşi platinaţi. iar alte 29% din femei au prezentat boală stabilă în intervalul de urmărire. dar are efecte secundare mai reduse. mecanism de acţiune şi modalitate de rezistenţă unice.(75) La pacientele noastre cele care au dezvoltat recidivă cu chimiorezistenţă. creşterea calităţii vieţii.(72) Trialuri clinice au raportat o creştere a ratei de răspuns prin asocierea la carboplatin-paclitaxel a gemcitabinei. (71) La cea de a treia Conferinţă de Consens privind cnacerul ovarian. Astfel CHT se impune la pacientele cu aneuploidie. Studii pe loturi mici retrospective au indicat o rată de răspuns de 26-42% la chimioterapia de primă linie bazată pe compuşii platinaţi. (76. apreciată prin valoare CA125 şi LDH seric. Fiecare din acestea are o ţintă moleculară. Încât este necesară CHT de a doua linie. Mai nou se tinde la asocierea unui al treilea drog: inhibitor de topoizomerază I (topotecan. Pacientelor cu stadiu I-IIA de boală li se administrează 6 cure de carboplatin la interval de 4 săptămâni. antimetaboliţi (gemcitabine). scopul acestui tratament este îmbunătăţirea simptomelor legate de cancer. A fost introdusă flowcitometria pentru analiza tumorilor privind ploidia ADN. s-a administrat Gemcitabine ca şi tratament de consolidare. în încercarea de a depista alternative terapeutice. organizată de GYI (Gynecologic Cancer Intergroup) la Baden-Baden în Germania în septembrie 2004 scopul CHT de a doua linie a fost formulat astfel: controlul simptomelor şi a calităţii vieţii pentru recidiva precoce şi prelungirea supravieţuirii pentru recidiva tardivă. Tumorile borderline fiind considerate puţin agresive aduc în discuţie oportunitatea administrării citostaticelor la aceste paciente.74) Această asociere a fost utilizată la două din pacientele noastre cu creşterea supravieţuirii.77. analogi platinum (oxaplatin).Factori de prognostic în cancerul de ovar Rata de răspuns la chimioterapia primară este de 65-80%. Forbes apreciază că utilizarea topotecanului pentru recidive are aceeaşi eficienţă cu administrarea de paclitaxel. confirmând o rezistenţă la această terapie pentru cele mai multe tipuri tumori de tip mucinos.78) Având în vedere raritatea acestui tip histologic la pacientele cu stadiu avansat (la lotul studiat 3 cazuri din 22) trialurile de fază III pentru chimioterapie includ câteva paciente cu cancer ovarian mucinos pentru a permite o analiză pertinentă a evoluţiei acestor cazuri. ca metodă de diferenţiere între tumorile borderline agresive şi cele neagresive. că asocierea oxaliplatin cu doze mari de leucovorin şi 5-fluorouracil pare să aibă efecte bemefice cu efecte toxice acceptabile cu orată de răspuns de 29%. iar pentru cu stadiul IIB şi mai mare ciclofosfamidă asociat cu epirubicin la 4 săptămâni interval. anthracicline (liposomal – Doxil). irinitecan). Rezultate promiţătoare pentru acest tip histologic de cancer ovarian s-au obţinut cu irinotecan în combinaţie cu mitomycin C. Pentru că nici terapia de a doua linie nu oferă şanse reale de vindecare.

dar la 2 ani a prezentat recidivă. Având în vedere beneficiul concentraţiei mari atinsă de drogul administrat local. Bulat propune pentru pacientele cu chimioterapie intraperitoneală precoce postoperator. Astfel este justificată şi chimioterapia intraperitoneală precoce pentru stadii avansate. situaţie întâlnită la ruptura capsulei tumorale ovariene intraoperator. care a efectuat o singură cură de CHT (a refuzat alte cure). cavitatea abdominală poate fi „spălată” cu chimioterapice în timpul intervenţiei chirurgicale – chimioterapie intraperitoneală intraoperatorie. Administrarea celor 2 tipuri de CHT este justificată de dubla abordare a tumorii atât la suprafaţă prin difuzie directă la CHT intraperitoneal cât şi prin fluxul capilarelor de la nivel tumoral. Nu este posibil ca o singură administrare intraperitoneală să fie curativă. sau chiar pentru tratamentul carcinomatozei. Sugarbaker avansează ipoteza „capcanei celulelor tumorale” pentru a explica incidenţa crescută a însămânţării peritoneale la pacienţii care sunt supuşi unui tratament chirurgical pentru carcinom intraabdominal. aceasta ar putea duce la reducerea numărului de cure de CHT administrate. Această nouă strategie poate fi folosită pentru prevenţia carcinomatozei peritoneale. Se consideră că pentru G3 şi G2 chiar şi în stadiu I se impune CHT combinată. În lotul de studiu am avut o pacientă cu teratom imatur de 18 ani.Factori de prognostic în cancerul de ovar Pentru teratomul imatur există discuţii vizavi de oportunitatea CHT adjuvant. dar un studiu al grupului de oncologie pediatrică OMS susţine că la copii şi adolescente indiferent de grading nu necesită chimioterapie. odată cu administrarea citostaticelor pe cale sistemică. aceasta fiind rezervată cazurilor cu recidivă. de alfel pacientele nostre au urmat ulterior CHT sistemică.sau postoperator – chimioterapie intraperitoneală precoce.(81) Această teorie face legătura între recidiva locală a unei tumori prin unul din mecanismele următoare: emboli tumorali liberi intraperitoneali ca urmare a invaziei totale a capsulei tumorale scurgerea de celule tumorale din vasele secţionate diseminarea celulelor tumorale în urma traumatismului direct prin disecţia chirurgicală cheaguri de sânge care rămân în abdomen şi care onţin celule tumorale viabile sechestrarea celulelor tumorale în reţeaua de fibrină ce acoperă suprafeţele denudate sau peritoneul traumatizat stimularea indirectă a creşterii celulelor tumorale sechestrate sub influenţa factorilor de creştere implicaţi în procesele de vindecare a plăgii Pentru a împiedica implantarea celulelor tumorale pe peritoneu. lavajul imediat postoperator prin plasarea unui cateter de dializă paraombilical stâng şi alte 4 tuburi de dren 72 . aceasta justificând alegerea acestui citostatic în studiul nostru pentru administrarea intraperitoneală. Casper demonstrează atingerea de concentraţii peritoneale de până la 30 de ori mai mari pentru Cisplatin prin introducerea acestora în cavitatea peritoneală decât când sunt administraşi intravenos(80).

S-a constatat prelungirea intervalului fără progresie a bolii pentru administrarea intraperitoneal – intravenos (28 luni faţă de 22 luni) comparativ cu administrarea CHT numai intravenos. Rolul lavajului abdominal este de a îndepărta resturile tisulare. odată cu administrarea intraperitoneală de CHT readucem starea de disconfort digestiv.taxani.(83) Două metaanalize recente privind tratamentul cancerului ovarian (84. Douglas. Aşadar concluzia studiului este că tratamentul citostatic intraperitoneal este superior administrării intravenoase. însă trebuie ţinut seama că administrarea intraperitoneală a fost unică. încălzit la 37°C. Unele studii sugerează întârzierea administrării intraperitoneale de CHT după intervenţia chirurgicală de citoreducţie pentru ca starea clinică a pacientei să se amelioreze şi astfel va tolera mai bine efectele secundare determinate de CHT intraperitoneală. iar tiosulfatul este de asemenea concentrat la nivel renal. La pacientele noastre singurul efect secundar a fost accentuarea vărsăturilor în primele 2-3 zile postoperator. nu mai afectează rinichii ce sunt protejaţi de tiosolfat. aceasta este de scurtă durată şi poate fi rezolvată.Factori de prognostic în cancerul de ovar parietocolic drept şi stâng. minimalizând acumularea de fibrină şi împiedicând formarea de aderenţe. apoi la fiecare 4 ore până când drenajul este clar.02). Noi suntem însă de altă părere. iar intervalul de supravieţuire total a avut durată de 63 luni faţă de 52 luni. puţin neutralizat în plasmă. apoi se declampează tuburile. Rezultatul este că cisplatinul administrat într-o doză mare intraperitoneal. subhapatic. Lavajul peritoneal începe în sala de operaţie prin introducerea rapid a 1500ml de ser fiziologic sau Ringer-lactat. Postoperator pacienta are oricum greaţă şi vărsături determinate de metabolizarea drogurilor anestezice pentru care primeşte tratament antiemetic. sânge şi cheaguri din cavitatea peritoneală. 73 . Astfel pentru ţesut tumoral restant sub 2cm administrarea intraperitoneală a prelungit supravieţuirea la 49 luni faţă de 41 luni pentru calea intravenoasă (p=0. rezolvat prin administrea de antiemetice. Acelaşi trial compară administrarea intravenoasă de cisplatin –paclitaxel cu administrarea intraperitoneală de cisplatin asociat cu paclitaxel intravenos.85) subliniază rolul chimioterapiei intraperitoneale pentru femeile cu debulking optimal precum şi importanţa utilizării chimioterapiei combinate compuşi platinaţi.(82) Un trial în fază clinică III a comparat efectul celor 2 căi de administrare a chimioterapiei. Se repetă procedura de 4 ori în primele 4 ore. Deşi administrarea intraperitoneală pare să se asocieze cu creşterea toxicităţii comparativ cu administrarea intravenoasă.(86) Clearance-ul cisplatinului plasmatic se face la nivel renal. care să neutralizeze citostaticul înainte de a ajunge la ţesuturile normale. Howell propune ca tactică ce poate creşte eficienţa terapiei intraperitoneale injectarea unui al doilea drog (tiosulfat – antagonist competitiv al cisplatinului) în compartimentul sistemic. clampând celelalte tuburi timp de 30min. Ori amânând administrarea CHT după ameliorarea stării pacientei.

Administrarea intraperitoneală combinat cu cea pe cale sistemică este justificată de constatarea că prin administrare intraperitoneală concentraţia maximă de citostatic este la suprafaţa ţesutului tumoral. Capitolul XIII CONCLUZII Factori clinicopatologici Incidenţa maximă pentru cancerul ovarian a fost pentru grupele de vârstă de 45.(87) Aşadar este preferat cisplatinul în administrarea intraperitoneală. acest lucru fiind încă în desfăşurare. „Care este modalitatea optimă de administrarea CHT intraperitoneal?” Nu există un răspuns unic. Dimensiunea tumorii nu este corelată cu stadiul tumoral. Statusul pacientelor a fost în general bun 104 cazuri . dar şi în unele porţiuni de la suprafaţa acesteia.Factori de prognostic în cancerul de ovar Markman a studiat eficienţa administrării taxolului intraperitoneal şi a constatat bineînţeles un nivel redus al taxolului în porţiunea profundă a tumorii. De exemplu.59 ani.8% neavând patologie asociată. Eficienţa tratamentului depinde de experienţa plasării acestor catetere. însă trebuie utilizată la un număr mai mare de paciente pentru a trage o concluzie pertinentă.63. iar la administrarea intravenoasă concentraţia maximă este în centrul tumorii unde se află vasele de neoformaţie. factor de prognostic favorabil. 74 . Este interesant că există un număr mai mare de întrebări legate de managementul cancerului ovarian. simplu la această întrebare. în încercarea de a îmbunătăţi prognosticul pacientelor cu această boală. La aceste paciente însă chimioterapia intraperitoneală s-a relizat pe cateter plasat intraperitoneal. Eu am propus o metodă de administrare a acesteia. Cancerul de ovar este în continuare o mare provocare în ceea ce priveşte abordarea terapeutică. care este doza „optimă” pentru carboplatin şi paclitaxel când sunt administrate intravenos? Care este numărul optim de administrări pentru CHT primară şi secundară sistemică? Care este rolul citoreducţiei în cancerul ovarian recurent? Deocamdată nu avem răspunsuri definitive la aceste întrebări. aşadar nu este factor ce influenţează prognosticul. Un studiu din 2006 al lui Armstrong arată o îmbunătăţire a supravieţuirii cu 12 luni a femeilor cu cancer ovarian avansat prin administrarea combinată a chimioterapiei intraperitoneal şi intravenos faţă de administrarea numai intravenoasă.(88) Această îmbunătăţire a prognosticului se obţine numai după citoreducţie tumorală optimală. bazate pe extrapolarea evidenţelor clinice existente şi de aceea sunt propuse mai multe protocoale larg acceptate ca opţiuni terapeutice. Cercetări viitoare vor aduce răspunsuri definitive la întrebările clinicienilor. Vârsta înaintată a pacientelor se asociază cu risc ridicat de progresie a bolii şi de deces.

1% paciente au fost diagnosticate în stadiu precoce. Intervalul la care apare recidiva tumorală este mai mic pentru pacientele cu invazie vasculolimfatică tumorală. Pentru stadiu I importante pentru prognostic sunt ruptura intraoperatori a capsului şi invazia capsulară. 41. Tumorile cu celule clare se asociază cu scăderea intervalului liber de boală şi au o supravieţuire mai redusă. valoarea sa scăzând odată cu creşterea stadiului. Gradingul tumoral are valoare prognostică mai mare pentru stadiile precoce.5% femei au avut tumori borderline putem spune că depistarea întrun stadiu favorabil pentru prognostic este în creştere.Factori de prognostic în cancerul de ovar Stadiul I nu a prezentat aderenţe peritumorale în proporţie mai mare decât stadiul II dar s-a asociat cu aderenţe de tip lax. Având în vedere că alte 18. Tumorile de tip mucinos şi endometrioid sunt diagnosticate mai frecvent în stadiu precoce. Intervalul de supravieţuire este strâns corelat cu prezenţa lichidului de ascită şi chiar cu cantitatea acesteia.5% în stadiu tardiv. Pentru stadii precoce la tumorile cu malignitate redusă (borderline sau cele dezvoltate din cordoane sexuale stromale) este important a decide dacă este necesară chimioterapia sau dacă toxicitatea tratamentului nu se justifică. Markeri imunohistochimici Mecanisme moleculare specifice pentru unele cancere ovariene explică comportamentul lor agresiv. Semnificaţia prognostică a tipului histologic este limitată atunci când este luată independent de stadiu şi gradingul histologic. Pentru pacientele fără boală reziduală după chirurgia primară tipul histologic şi gradingul tumoral sunt factori independenţi de supravieţuire. iar 40. însă pentru stadiu IA prognosticul la distanţă este favorabil. Citologia peritoneală este foarte importantă pentru stadiile precoce. Tumorile de granuloasă recidivează de obicei tardiv. ceea ce contribuie la prognosticul lor favorabil. Pentru pacientele cu boală reziduală sunt factori independenţi de prognostic volumul tumorii reziduale şi tipul histologic. 75 . Intervalul liber de boală însă este corelat numai cu prezenţa lichidului de ascită şi nu diferă cu cantitatea lichidului.

de aceea la pacientele cu acest rezultat ar trebui instituit de la început tratament multidrog. în tumorile benigne şi tumorile ovariene borderline şi slab exprimat în tumorile maligne ovariene. Bcl-2 este puternic exprimat în epiteliul de suprafaţă a ovarelor normale. Expresia crescută a Her-2 se corelează cu stadiul tumoral avansat. pentru stadiul avansat. Pozitivitatea p53 indică o posibilă chimiorezistenţă la compuţii platinaţi.Factori de prognostic în cancerul de ovar Ideal pentru a aprecia rolul markerilor biochimici asupra comportamentului biologic tumoral ar fi ca aceste paciente să nu primească tratament adjuvant. Utilizarea unui singur marker molecular nu este suficient pentru aprecierea prognosticului. Pentru a aprecia corect impactul markerilor genetici asupra prognosticului ar fi necesar ca toate pacientele din studiu să primească aceeaşi schemă de citostatice. ceea ce etic este imposibil. Supravieţuirea medie pentru pacientele cu supraexpresia p53 şi Her-2 este mai redusă decât pentru acelea cu cancer ovarian cu valori reduse ale celor 2 markeri. Valoarea Ki67% este corelată cu stadiul şi gradingul tumoral. Pentru cancerul ovarian în stadiu precoce ar trebui luate ca făcând parte din formula de „stadializare” p53. Expresia p53 se corelează cu stadiul tumoral şi gradingul. Înţelegerea rolului acestor factori este importantă în optimizarea şi individualizarea regimurilor de tratament pentru fiecare caz în parte. La pacientele cu supraexpresia Her-2 trebuie încercată în schema terapeutică administrarea de anthracicline pentru a ameliora prognosticul similar cu femeile cu cancer mamar. Aceşti factori pot ajuta la identificarea în avans a pacientelor la care va eşua tratamentul convenţional Creşterea rezistenţei la chimioterapie prin mutaţii ale p53 este legată de rolul de trigger al p53 în procesul de apoptoză. de aceea este necesară determinarea simultană a 2-3 markeri. Bcl-2 şi gradingul tumoral. Valoarea negativă Bcl-2 este marker al chimiorezistenţei. Studiul factorilor proliferării pentru cancerul ovariane poate ajuta să înţelegem progresia naturală a bolii încât să apreciem evoluţia individuală a fiecărei paciente. P53 combinat cu Bcl-2 sunt factori de prognostic importanţi pentru stadiul III. prin contracararea impactului negativ al Her-2. Introducerea noilor factori de prognostic în practica clinică este utilă pentru a furniza informaţii asupra comportamentului tumoral. fapt imposibil în practică deoarece pacientele au fost tratate în servicii oncologice diferite. 76 . fapt ce poate influenţa tratamentul adjuvant.

77 . respectiv CA19-9 pentru tipul mucinos odată cu aflarea rezultatului la examenul extemporaneu. cu îmbunătăţirea astfel a prognosticului. Identificarea unor noi factori de prognostic ar putea fi utilă în dirijarea terapiei şi intensificarea supravegherii unui grup selectat de paciente. Expresia PCNA.Factori de prognostic în cancerul de ovar Nu am constatat o relaţie între valoarea Ki67 şi expresia p53. cazurile cu ambii markeri pozitivi având un prognostic foarte rezervat ( aneuploidei corelat cu posibilă chimiorezistenţă) Valoarea mare a Factorului 8 a fost întâlnită în mai mare măsură la pacientele cu vârstă peste 45 ani putând fi o explicaţie a evoluţiei mai nefavorabilă a acestora. În studiu se confirmă oarecum faptul că mutaţia p53 (p53 pozitiv) favorizează apariţia neoangiogenezei. este corelată cu stadiul tumoral. determinarea CA125 pentru a avea cel mai accesibil mijloc de urmărire a evoluţiei acestor paciente. La lotul analizat valoarea CA125 nu s-a corelat cu stadiul bolii şi gradingul tumoral Este obligatoriu ca parametru în evaluarea preoperatorie a cazurilor cu cancer ovarian. Utilizarea a mai mulţi markeri pentru paciente şi corelarea datelor cu criteriile histopatologice poate defini comportamentul tumoral biologic real. aceştia fiind factori independenţi de prognostic. Având în vedere specificitatea pentru cancerul de tip seros opiniem pentru determinarea intraoperatorie a unui alt tip de marker. Nivelul CA125 este corelat cu riscul de malignitate şi tipul histologic. Nu s-a constatat o relaţie statistică între expresia Factorului 8 şi stadiul tumoral. însă importante sunt cazurile cu stadiu precoce la care acest marker este pozitiv. Osteopontin poate fi folosit ca marker tumoral pentru depistare recurenţelor cancerului ovarian valoarea sa crescând mai repede decât cea a CA125. Expresia Factorului 8 a fost puternic corelată cu valoare PCNA şi anume la cazurile cu determinarea ambilor markeri cele cu angiogeneză crescută au avut toate PCNA pozitiv. marker al aneuploidiei. Există o corelaţie puternică între expresia PCNA şi cea a p53. deoarece valoarea sa nu se corelează cu tipul histologic tumoral. mai exact pacientel cu Ki67 >25% cu debulking suboptimal. Osteopontin ar fi util ca marker pentru recurenţe la pacientele cu CA125. Markeri tumorali IL-6 seric are o bună senzitivitate şi specificitate pentru cancerul ovarian încât ar putea fi utilizat alături de CA125 pentru depistarea cancerului ovarian în stadiu precoce.

respectiv administrarea de taxani. Este important la pacientele cu evoluţie nefavorabilă a scăderii CA 125 între al doilea şi al treilea ciclu de CHT a încerca schimbarea conduitei terapeutice. cu scăderea riscului de micrometastaze ulterioare. Chimioterapia intraperitoneală nu a influenţat evoluţia postoperatorie imediată a cazurilor. Definiţia bolii recurente bazată numai pe valoarea CA125 este dublarea valorii markerului sau creşterea peste limita normală a valorii la pacientele cu normalizarea markerului după tratamentul primar Ar trebui chiar şi la valori normale ale CA125 să fie practicat second-look. Debulkingul secundar creşte supravieţuirea pacientelor mai ales dacă au avut un răspuns favorabil la chimioterapie. Noile abordări teapeutice privind CHT constau în asocierea a 2 citostatice şi chiar adăugarea unui al treilea drog pentru a scădea toxicitatea. 78 . deoarece şi atunci putem identifica ţesut tumoral în cavitatea peritoneală. Cisplatinul acţionând asupra acestor celule maligne libere din cavitatea peritoneală împiedicând invazia lor în celulele peritoneului. Ar trebui să existe un consens asupra momentului optim al iniţierii celei de a doua linii de tratament pentru recurenţele de cancer ovarian. Trebuie continuat studiul privind evoluţia pacientelor cu valori normale ale CA125 după al doilea ciclu de chimioterapie. ori pot fi încurajate să participe la trialuri de evaluare a unor noi abordări terapeutice. Tratament La pacientele cu stadiu avansat sunt importanţi debulkingul maximal şi utilizarea regimurilor de CHT pe bază de taxol şi carboplatin. respectiv la creşterea valorii CA125 sau abia în momentul asocierii acestuia cu indicatori clinici (PET-CT). deoarece şi încadrarea valorilor normale poate fi un important factor de prognostic. cu toate că aceasta este controversată.Opiniez pentru a eficientiza la maxim acest tip de terapie administrarea la cazurile IC şi IIC. Alte două indicaţii pentru chimioterapia intraperitoneală intraoperatorie sau precoce postoperator sunt metastazele peritoneale cu dimensiuni reduse rămase după citoreducţia tumorală şi paliaţie pentru ascitele neoplazice.Factori de prognostic în cancerul de ovar Pacientele cu valori mari ale CA125 necesită un tratament mai agresiv sau mai intensiv. Altă indicaţie a terapiei intraperitoneale cu citostatic este atunci când în stadii precoce survine ca accident intraoperator ruperea capsulei tumorale.

aceste paciente fiind candidate pentru chimioterapia sistemică. deoarece taxolii au alt mecanism de a dezvolta chimiorezistenţă. Dintre factorii terapeutici esenţiali pentru prognostic sunt volumul rezidual tumoral şi regimul de citostatice utilizat. Datorită heterogenităţii mari biologice. grading. Trebuie. pe lângă estimarea valorii individuale de prognostic pentru markerii moleculari şi de proliferare tumorală. CONCLUZII FINALE Factorii clinicopatologici sunt uşor de evaluat şi de aceea este utilă stabilirea unui protocol multivariabil de evaluare.Factori de prognostic în cancerul de ovar Succesul terapeutic cu optimizarea prognosticului pacientelor cu cancer ovarian este influenţat de abordarea interdisciplinară a cazului şi pregătirea educaţională continuă a chirurgului. efectuat studiu integrat al acestor factori. Dintre factorii de prognostic ce ţin de pacientă cei care influenţează rata supravieţuirii sunt vârsta pacientei şi statusul acesteia. tipul histologic. dar markerii tumorali îmbunătăţesc semnificaţia factorilor clinici. Din păcate cursul evolutiv al cancerului ovarian este foarte variabil şi de aceea factorii predictivi clinici standard pentru metastaze la distanţă şi evoluţie nefavorabilă sunt utilizaţi cu succes limitat. care să aducă informaţii precise asupra prognosticului pentru toate pacientele cu cancer ovarian. Nu există factor biologic tumoral unic. deoarece utilizarea 79 . volumul bolii reziduale după tratamentul chirurgical. Determinarea existenţei mutaţiei pentru p53 este importantă pentru a aprecia riscul de chimiorezistenţă şi a lua decizia asocierii de paclitaxel la cisplatin. markerii pretratament ai răspunsului sau rezistenţei individuale la tratamentul citostatic sunt mult mai utili pentru alegerea schemei terapeutice. P53 şi densitatea microvascularizaţiei – VW exprimă posibilitatea tumorală de metastazare la distanţă. patologice şi clinice a tumorilor ovariene interpretarea studiilor poate fi considerată echivocă. nu pentru cea locală intraperitoneal. acest fapt putând fi îmbunătăţit prin combinarea a 2-3 factori independenţi. Dacă factorii clinicopatologici influenţează într-o oarecare măsură decizia terapeutică. Toate tumorile ovariene sunt independent influenţate de stadiu. dar cei mai importanţi factori sunt stadiul şi volumul rezidual.

84:1551-55 6. Marx D. Meden H. J Clin Oncol. 2001. Deocamdată factorii determinaţi prin metode imunohistochimice au o aplicabilitate redusă în practică pentru cancerul ovarian. în suprafaţă chiar şi numai câţiva mm şi prin capilarele de neoformaţie. Ziemek T. Journal of Clinical Oncology. Hiddemann T. Trope CG.18:3936-45 80 . Filippetti F. Lenthe T. Holm R – Clinical Significance of Apoptosis-Related Factors p53. Bibliografie 1. Scambia G. Lucrarea conţine 390 de pagini şi 413 referinţe bibliografice. Oggionni M et al – p53 gene status and response to platinum-based chemotherapy in advanced ovarian carcinoma. Administrarea intraperitoneală a cisplatinului intraoperator şi chimioterapia ulterioară sistemică permit un dublu abord al tumorilor restante. 2003. Kristensen GB.Factori de prognostic în cancerul de ovar individuală nu aduce suficiente pentru utilitatea clinică.18(22): 3775. Kuhn W. Pentru cancerul ovarian în stadiu precoce decizia administrării chimioterapiei adjuvante este determinată de gradingul tumoral. Nesland JM. Mol Pharmacol.17(7):2061.Lavarino C. Mozzetti S.2072 3. 1999. Kigawa J. Journal of Clinical Oncology. Schauer A – Differential Expression of apoptosis Associated genes Bax and Bcl-2 in Ovarian Cancer. tip histologic). Kristensen GB – Expression of ApoptosisRelated Proteins is an Independent Determinant of Patients Prognosis in Advanced Ovarian Cancer. Ranelletti FO. Baekelandt M. dar trebuie insistat asupra acestui aspect în încercarea de a ameliora prognosticului acestor paciente.3781 5. Mdm2 and Bcl-2 in Advanced Ovarian Cancer. Martinelli E. Trope CG. Holm R. Pilotti S. Nesland JM. 1997. Este necesară evaluarea prospectivă a valorii CA125 la un număr mai mare de paciente pentru a putea trage concluzii pertinente asupra frecvenţei determinării având în vedere că grupul de studiu este heterogen datorită variabilelor multiple (stadiu.17(3):2233. grading. Bcl-2 down-regulation is a novel mechanism of Paclitaxel resistance. Baekelandt M.2240 2. Ferlini C. Ferrandina G. 2000. 2000. Poate posibilităţile tehnice de determinare simultană a cât mai mulţi factori vor soluţiona problema. Distefano M. Raspaglio G. Binder C. Anticancer Research. Akeshima R. Br J Cancer. Takahashi M – telomerase activity and p53 dependent apoptosis in ovarian cancer cells.64:51-58 4.

19(6):1295-1302 13.Raspollini MR.Berchuck A. Schmider A et al – Correlation of p53 mutations with resistance to platinum-based chemotherapy and shortened survival in ovarian cancer. Muraca S. 2002.. Seidal T – Prognostic importance of DNA ploidy and p53 in early stages of epithelial ovarian carcinoma..8:138-140 17. – Bcl-2 and p53 Proteins Expression.186 16. American Journal of Pathology. Sato S. 2001. Sorbe B. Schorge J.Gadducci A. R. Apoptosis and p53 Mutation in Human Epithelial Ovarian Cancers. Spaczynski M.p53.11(„):147-158 11. Paglierani M. Immunohistochemical and Molecular Study in Patients with Shorter and Longer Survival.50: 163-169 15. Seidal T. Bell D. Gerdin E. 2000. Whitaketr R. Clin Cancer Res. C. Int J Gynecol Cancer. Stenger HE –Recommandation for uniform definition of an immunoreactive score (IRS) for immunohistochemical estrogen receptor detection (ER_ICA) in breast cancer tissue. O′Neill AJ. Journal of Clinical Pathology: Molecular Pathology.Skirnisdóttir I..Mc Menamin ME.Remmele W. 2001. Baroni G. and Bax in early stage epithelial ovarian carcinoma treated with adjuvant chemotherapy.7:2984-97 8.156: 409. O. Welch W. 1990. p53 Expression and Survival. 2001..50:242..Skirnisdóttir I. Takahashi M. Cosio S. Genazzani AR – Molecular mechanisms of apoptosis and chemosensitivity to platinum and paclitaxel in ovarian cancer: biological data and clinical implication. Int J Oncol. A. Mok S.Kigawa J. Kerns B. Bcl-2. Terakawa N – p53 gene status and chemosensitivity in ovarian cancer. Int J Gynecol Cancer.Reles A. Shimada M.14(2): 181. 2002. Degl′Innocenti DR. Wen WH. Folia Morphol.Chan W. 12(3):265-276 12.246 18. Eur J Gynaecol Oncol. Karlsson M. Bcl-2. Amunni G. Kaplenko I. 2003. Hum Cell. W.14(3):165-171 14. Taddei GL – HER-2/neu and Bcl-2 in Ovarian Carcinoma: Clinicopathologic.1997. Olt G. Kamel A.23(5):390-396 9. Sorbe B. 2006.417 10. 2001. Kinney R – Overexpression of Her2/neu is Associated with Poor Survival in Advanced Epithelial Ovarian Cancer.Factori de prognostic în cancerul de ovar 7. S. Berkowitz R. Pathologe. and Bax: their relationship and effect on prognosis in early stage epithelial ovarian carcinoma. sorbe B – The prognostic importance of p53. Zabel M – The expression of metallothioneib (MT) and proliferation intensity in ovarian cancers treated with cisplatin and paclitaxel. Huang L. Cheung K.Surowiak P.Skirnisdóttir I. K. Villanucci A. Seidal . Gaffney EF – Extent of Apoptosis in Ovarian Serous Carcinoma: Relation to Mitotic and Proliferative Indices. Castiglione F..62(4):493-495 81 . Y. Cancer Research. Itamochi H. 1987.. Kanamori Y.

the most important prognostic factor in patients with borderline tumors of the ovary. Nasim MM. Finstad CL. Scott MF. Gasti GA – Interleukin-6 level in serum and ascites as a prognostic factor in patients with epithelial ovarian cancer. Gynecological Oncology. 1995. Buller RE – Ovarian Cancer p53 mutation is Associated with Tumor Microvessel Density.Bamberger ES.Thomas H. 1999. Gadducci A. J Clin Oncol.Schröder W. Pol Merk Lek. Foster R. Int J Gynecol Cancer.123(4):310-316 26. Br J Cancer. and PCNA status in benign. Sarraf CE. Federici MG. Pozanski J.56(1):43-46 29.Changes in serum IL-6 and CRP after chemiotherapy in patients with ovarian carcinoma. Peschle C. Perrett CW – Angiogenesis in epithelian ovarian cancer.Sood AK. Journal of the Kurume Medical Association.1995.Factori de prognostic în cancerul de ovar 19. 1998.Nilsson Boagni M – The role of interleukin-6 in the angiogenesis of ovarian carcinoma.86:85. Rubin SC.90 25. 2001.3:349-358 21. Davis CS.Perillo A.Plante M. Sood AK.158:1279-88 22.6 serum levels in patients with ovarian cancer. Lee H. Facchini V. Ruppert C. 1994. Houston Academy of Medicine-Texan Medical Center Library.61(11):295-301 23. Mancuso S – Prognostic significance of interleukin.Mahoney J.24(18S):5065 31. Halabi S. Testa U. c-erB2. Archi Pathol Lab Med. Foti E. Merogi A. Seftor EA. Am J Pathol. proliferative.Scambia G. 1994. Duan Z. Seiden MV – Evaluation of serial serum IL-6 levels in women with newly diagnosed ovarian cancer on a prospective clinical trial. Trope CG. Price P – Proliferating cell nuclear antigen (PCNA) immunostaining: a prognostic factor in ovarian cancer?.Anreder MB.71(2):357-362 20. Benedetti Panici P. Molecular Pathology.55:348-359 24. Alison MR.11:210-213 82 . Wong GY. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol.71(2):354-356 27. Bender HG – Concomitant measurements of interleukin-6 (IL-6) In serum and peritoneal fluid of patients with benign and malignant ovarian tumors.Kaern J. Martucci R.Goodheart Mj. . Matulonis U. British J Cancer. Vasef MA.Zakrzewska I. 2005 30. Cancer. Fletcher MS – Molecular determinants of ovarian cancer plasticity. Kristensen GB – DNA ploidy.Takayuki Y – Immunohistological study on tumor growth and angiogenesis in epithelial ovarian tumor of low potential malignancy and stage I ovarian cancer using PCNA and Factor VIII. and malignant ovarian surface epithelial neoplasms. 1993. 2006.73:1882-88 28. Love S. 2001. 2002. 2002. Marrogi AJ – p53. Lambert HE.

83:156−163 35. Lee H. 2000. Fujino T. Rittling SR. Maehata Y. Skates SJ. JAMA. Hammond I. OVX1. Skates SJ. Osteopontin is required for full expression of the transformed phenotype by the ras oncogene.287:1671-1679 37.Davy M Carter J. Oltvai ZN. Taube A. Cramer DW. and CA125 in patients with pelvic mass. Chambers AF. Wilson SM.18:439-445 42. Int J Cancer.MoK SC – Osteopontin may provide biomarker for early ovarian cancer detection. Mok SC. Tingulstad S. Douchi T – Preoperative plasma osteopontin level as a biomarker complementary to carbohydrate antigen 125 in predicting ovarian cancer. 1990. Oncogene . Berkowitz RS. M. Iyer AP.Hogdall EV. Berkowitz RS. Holland M.Tuck AB. Murphy DJ.Moss EL. Lindgren A – Pretreatment serum levels of CA125. Nicklin J Perrin L.1999. carcinoembryonic antigen. 287: 1671–1679 34.39:26-33 41. Rajanbabu R. CASA. Miller DS.Nakae.32(3):309-314 36. Kim JH. 38. Br J Cancer. Clin Cancer Res. JAMA. Reynolds TM – The use and understanding of CA125 as a tumor marker for ovarian cancer: a questionnaire-based survey. Togami SI.288: 257−267 33. Obermair A – Prognostic importance of preoperative CA125 in International Federation Gynecology and Obstetrics stage I epithelial ovarian cancer: an Australian multicenter study. 2006. tissue polypeptide antigen and placental alkaline phosphatase in patient with ovarian carcinoma: influence of histological type. O'Malley FP. Yoshinaga M. Drake RD. Gynecol Oncol. Osteopontin as a potential diagnostic biomarker for ovarian cancer. 2008. Crandon A. Quinn M. J Clin Oncol. Proietto A. Denhardt DT. Subbarao V. Hota C. Marsden D. Fernando I. Arsenault DM. Ling MC.Osteopontin contributes to hepatocyte growth factor-induced tumor growth and metastasis formation. grade of differentiation and clinical stage of disease.2002. Wong Kk KK.Kim JH. Tripcony L. Osteopontin induces increased invasiveness and plasminogen activator expression of human mammary epithelial cells. 2000. Mok SC – Osteopontin as an Adjunct to CA125 in Detecting Recurrent Ovarian Cancer. Iwamoto I. Hollingworth J. Solt DB.Schorge JO. Cramer DW.Factori de prognostic în cancerul de ovar 32. Feltmate CM. Uede T.Ariztia EV.Paramasivam S.18: 4237−4246.10:3474-3478 39. et al – Predictive values of serum tumor markers tetranectin. Int J Gynecol Cancer. Rademaker AW. 2005.23(25):5938-5942 83 . . Exp Cell Res. 2004. Schorge JO.2003. Hogdall CK.Tholander B.Wu Y. 2002.89(69:519-523 40. J Obstet Gynaecol.

101(8):245-247 44. Gynecol Oncol.16(1):4. J Clin Oncol. Wallis F. 2005. Kaye SB – Prognostic Factors in Ovarian Cancer: How Close Are We to a Complete Picture?. Kruitwagen R – Diagnostic accuracy of frozen section diagnosis of the adnexal mass: a metaanalysis.Factori de prognostic în cancerul de ovar 43. Barett N. Oruc N – The accuracy of frozen section (intraoperative consultation) in the diagnosis ovarian masses. Ataoglu O. Van Gorp T. 2006. 2002. Armstrong DK. Gynecol Oncol. Gynecol Oncol. 18(suppl 1):11-19 84 . de Graaf j.99:362-366 48. 2001. grade and survival of patients with epithelial ovarian cancer at a single centre.18:235240 53. Bremer G. Obstet Gynecol. Trimble EL. Int J Gynecol Cancer. Leung YC. Int J Gynecol Pathol.Ilvan S. Mulcahy E. Hammond IG.Houck K. 2005. Hickey K.6 45.15:192-202 46.Vergote I. Tomacruz RS. Kruitwagen RF.Agarwal R. Bese T. Int J Gynecol Cancer.Taskiran C.Bristow RE. 2003.95:839-843 51. Yaman-Tunc S. Gynecol Oncol. 2000. Guner H – The role of frozen section evaluation in the diagnosis of adnexal mass. 2008.Srewart CJ. EdelWeiss MI – Accuracy of frozen section analysis in the diagnosis of ovarian tumors: a systematic quantitative review.13:593-597 52. Erdem O. McCartney AJ – Intraoperattive assessment of ovarian tumors: a 5-years review with assessment of discrepant diagnostic cases.Geomini PM.Medeiros LR.82:489-497 55. Spirtos NM – What are the current surgical objectives. Montz FJ – Survival effect of maximal cytoreductive surgery for advanced ovarian carcinoma during the platinum era: a meta-analysis. Ramazanoglu R. 2005. Ir Med J. Brennan Ba. Amant F.Geomini P.25:216-222 49. 2005. Calay Z. Int J Gynecol Cancer. Annals of Oncology. Nikrui N. Neven P. 2005. Bozkurt N. 2008. Onan A. Bremer GL.Osman N. strategies and technical capabilities of gynecologic oncologists treating advanced epithelial ovarian cancer?. Rosa DD.97:395-399 50. Leunen K. Gupta R – Correlation of serum CA125 with stage.Eisenkop SM. 2008. Yigit S – Accuracy of frozen section diagnosis in ovarian tumors is there a change in the course of time?. Zuurendonk LD.96:1-9 47. Mol BW – The impact of size of the adnexal mass on the accuracy of frozen section diagnosis. Int J Gynecol Cancer.Gol M.20:1248-59 54. Berteloot P – Timining of debulking surgery in advanced ovarian cancer. Duska L – Borderline tumors of the ovary: correlation of frozen and permanent histopathologic diagnosis. O′Leary N. Baloglu A. Ulker Akyildiz E.

Bakarat RR. 2001.88:549-553 61. Acta Oncol. J Natl Cancer Inst. Jaconelli C. Fung-Kee-Fung M – Omental Chemotherapy effects as a prognostic factor in ovarian cancer patients treated with neoadjuvant chemotherapx and dalayed primary surgical debulkind.du Bois A. Meier W – A randomized clinical trial of cisplatin/paclitaxel versus carboplatin/paclitaxel as first-line treatment of ovarian cancer. Gynecol Oncol.Husain A. Prasad M. 2003.Markman M – Optimizing primary chemotherapy in ovarian cancer. Watts S.351:2489-2497 63. 2003.Abu-Rustum NR. Slaytor E. 2007. Nygren P – A systematic overview of chemotherapy effect in ovarian cancer. Mackenzie P – Aetiology and prevalence of lower limb lymphoedema following treatment for gynecological cancer. Ann Sur Oncol. Kustra m. Proc Am Soc Clin Oncol. SamborskaPlewic M – Optimal cytoreduction as the prognostic factor in ovarian cancer patients. Chi DS. 2003. Bakarat RR. du Bois A – Clinical trials in ovarian carcinoma: requirements for standard approches and regimens. Ann Oncol.11:392-396 60.Thigpen T. Poynor EA.Hogberg T.Ryan M. Stainton C. Cedrych i. Stuart G. Curtin JP – The role of laparoscopy in second-look evaluation for ovarian cancer. Int J Gynecol Cancer. Kaleta B.Factori de prognostic în cancerul de ovar 56. Hutka M. Aust NZJ Obstet Gynaecol.95:273-280 64. 21:3194-3200 66.40:340-360 65. J Clin Oncol. Hopkins L.Krishnan CS. Abu-Rustum N. Seigel PL. Nowara E. N Engl J Med.Le Tien. Curtin JP. 2001.22(abstr 1921) 57.17:957-968 68. Hematol Oncol Clin North Am. 2004. Greer BE – Phase III trial of carboplatin and paclitaxel compared with cisplatin and paclitaxel in patients with optimally resected stage III ovarian cancer: a Gynecologic Oncology Group study. Hoskins WJ. Williams K.43:148-151 58. 2003.Utracka-Hutka B. Grant PT. 1996. Hoskins WJ – Secondlook operation for epithelial ovarian cancer: laparoscopy or laparotomy?.Ozols RF. 2001. Obstet Gynecol. Bundy BN.16:13-19 85 . Robertson G.80(1):44-47 62. Hacker NF – Lymphatic ascites following lymphadenectomy for gynaecological malignancy. 2003. Luck HJ. 2004.Rose PG. Venkatraman E.95:1320-1329 67. Glimelius B. 2005. Coleman RL – Critical evaluation of secondary cytoreduction in recurrent ovarian cancer. Gynecol Oncol. senterman M.14:2649-2653 59.Munkarah AR. Slomian G. Brown CL. Faught W. Thigpen T – Additional surgical debulking no help in ovarian cancer survival.

Health Technol Assess.Vermorken JB. Semin Oncol. Ann Oncol. J Clin Oncol. Wagner U – A phase II study of paclitaxel. Cunliffe WJ. Greggi S.25:3501-05 79. Belau A. Pectasides M.95:165-172 76. And gemcitabine in patients with previously untreated patients with epithelial ovarian cancer FIGO stage IC-IV (AGO_OVAR protocol OVAR-8). Bertelsen K.Akeson M. Zetterqvist BM.Hess V.Forbes C. Farmakis D. Graves T.96:444-451 74. Duffy S. 2005. Shirran L. paclitaxel. ter Riet G – A rapid ans systematic review of the clinical effectiveness and cost-effectiveness of topotecan for ovarian cancer. Hull WE. Cancer Research 1990. Schlag P – Rationale for early postoperative intraperitoneal chemotherapy în patints with advanced gastrointestinal cancer. 2000.Thigpen JT – Chemotherapy for advanced ovarian cancer: overview of randomized trials.Factori de prognostic în cancerul de ovar 69.duBois A. 2004. Gynecol Oncol.92:93-100 75. and gemcitabine in patients with previously untreated epithelial ovarian or primary peritoneal cancer: a Ginecologic Oncology Group study. 2001. Schol J – Phase I feasibility trial of carboplatin.Sugerbaker PH. Tambaro R – Activity of chemotherapy in mucinous epithelial ovarian cancer: a retrospective study.Pectasides D. Nasari N – Mucinous epithelial ovarian cancer: a separate entity requiring specific tratment. Kelsen DP. Aravantinos G – Advanced stage mucinous epithelial ovarian cancer: the Hellenic Cooperative Oncology Group experience. Brady MF – Clinical trials in ovarian carcinoma: study methodology.Piccart MJ. Anticancer Res 2005. Bookman MA. Gaglia A. Parmar MKB. Gynecol Oncol. Alcock NW. Oliff L. Int J Gynecol Cancer.27:11-16 71.97:436-441 78. 2004.16:20-29 72. DeBrujin EA.Brannstrom M.Pisano C. A′Hern R. carboplatin.50:5790-5794 86 .Casper ES. Koumarinaou A – Oxaliplatin plus highdose leucovorin and 5-fluorouracil (FOLFOX 4) in platinum-resistant and taxane-pretreataed ovarian cancer: a phase II study. Gynecol Oncol. Bagnall AM. 1983. Fountzilas G. 2005.5(28):1-110 73. Cancer Treat Rep. 2005. Int J Gynecol Cancer.67:235 81. Gynecol Oncol. Mullins RE.Pectasides D. 2004.18:453-459 80.13:144-148 70. Jakobsen AM. 2003. Stuart G – Long-term follow-up confirm a survival advantage of the paclitaxel-cisplatin regimen over the cyclophosphamide-cisplatin combination in advanced ovarian cancer.Look KY. Lewis JL – IP cisplatin in patients with malignant ascites: pharmacokinetic evaluation and comparison with IV route.22:1040-44 77. Horvath G – Populationbased cohort follow-up study of all patients operated for borderline ovarian tumors in western Sweden during an 11-year period.2008. Dahllofs K.

cn . Bundy B. Pădureanu S. J Clin Oncol. Int J Gynecol Cancer. 1992. 2006. Rev Med Chir Soc Med Nat.21:57-60 88. 2004.Bulat C.Armstrong DK. 2008.ovariancancer. intraperitoneal cisplatin and intraperitoneal paclitaxel in stage III ovarian cancer: a Gynecologic Oncology Group study.98:1655-63 86. Conchrane Databese Syst Rev. Johnson N – Intraperitoneal chemotherapy for the initial management of primary epithelial ovarian cancer. Blănaru O – Chimioterapia intraperitoneală intra şi postoperatorie – tratament adjuvant pentru cancerele digestive local avansate. Rowinsky E. Wenzel L et al – Phase III randomized trial of intravenous ciaplatin and paclitaxel versus an intensive regimen of intavenous paclitaxel. J Natl Cancer Inst. Hakes T et al –Phase I trial of intraperitoneal taxol: a Gynecologic Oncology Group study. 2006.http://www.Factori de prognostic în cancerul de ovar 82.Kyrgiou M. Pavlidis N – Survival benefits with diverse chemotherapy regimens for ovarian cancer: meta-analysis of multiple treatments.108(2):403-408 83.Intraperitoneal chemotherapy should be first-line therapy in ovarian cancer 84. N Engl J Med.Howell SB – Pharmacologic principles of intraperitoneal chemotherapy for the treatment of ovarian cancer.18(suppl 1):20-25 87.CD005340 85. Salanti G.org. Bîşcă I. Stoian M.Jaaback K.Markman M.354:34-43 87 . 2006.

Med. Aldea Marie-Jeanne. Nov 8-11. Iaşi. Struma ovarii. vol 110(3 supl1):221-223 (integral) ISSN: 0048-7848 10. november 2006. 2005. 2006. Onofriescu M. Valoarea citologiei peritoneale în cancerul ovarian. Med. Radu E. B. Tîrnovanu Mihaela. Radu E. Luca A. Tîrnovanu Mihaela. 2006. Gynecology and Infertility vol rezumate. Revista Română de Endocrinologie şi Metabolism. Med. M Onofriescu. Med. volum rezumate Congres Naţional de Ginecologie Endocrinologică Constanţa 2005:174. Rev. Chir. Tumori de ovar cu activitate endocrină. Onofriescu M. ISSN 1582-8115 88 . Scurtu B. Tîrnovanu M. Muscă Simona. Dumitru Daniela. Soc. Struma ovarii – tumoră ovariană cu potenţial secretant.. Shanghai. Tîrnovanu Mihaela. Tîrnovanu Mihaela. Onofriescu M. Rev. Rev. Iftime Irina. The 2nd Asian Pacific Congress on Controversies in Obstetrics. Probleme de diagnostic diferenţial în cancerul de ovar. Onofriescu M.26 mai 2007: 157-158. Med. vol rezumate Al III-lea Congres Naţional de Ginecologie Endocrinologică Braşov 24. Nat. Tîrnovanu Mihaela. Onofriescu M. Onfriescu M. ISBN: 978-973-635-97411. Anton C. Muscă Simona. Nat. Med.Factori de prognostic în cancerul de ovar LUCRĂRI PUBLICATE 1.tumoră ovariană cu potenţial secretant. Soc. vol 108(2 supl1):136-141(integral) ISSN: 0048-7848 3. Vol3.26 mai 2007: 156. Avătăjiţei Cristina. vol rezumate Al III-lea Congres Naţional de Ginecologie Endocrinologică Braşov 24. Luca A. Soc. Tîrnovanu Mihaela. 109(2 supl 2) iunie:33-36 (integral) ISSN: 0048-7848 6. Kuala Lumpur. vol rezumate Al III-lea Congres Naţional de Ginecologie Endocrinologică Braşov 24. Iftime Irina. Chir. 2006.Flutur Diana. China. ISBN: 978-973-635-974-3 12. Radu E. Neoplasme concomitente ale tractului genital feminin.J. Anton C. Nat Iaşi. Med.(3)iulie:19-24 (integral) ISSN 1582-8115 4. Luca A. Med. Management in Early Invasive Ovarian Cancer. Scurtu B. ISBN 973-614-257-4 5. Importanţa determinării LDH din lichidul peritoneal în cancerul ovarian. 2007: 28A 14. Onofriescu M. Rev. Ovarian AdroblastomaCause of Secondary Amenorrhea. Tîrnovanu Mihaela. Tîrnovanu Mihaela. 2009. Flutur Diana. Onofriescu M. Scurtu B. Dragomir D. Tumori de ovar estrogenosecretante cauză de metroragie în postmenopauză. Chir. Med. vol 110(3 supl1):221-223 (integral) ISSN: 0048-7848 7. vol 106(1):126130 (integral) ISSN 0048-7848 2.Our Opinion. Onofriescu M. Soc. Luca A. vol8(1):73-78 (integral). Chir. Management of Ovarian Borderline Tumors. Nat. Tumora de granuloasă. 2004. Chir. Rev. Med.. Iaşi. Importanţa determinării LDH din lichidul peritoneal în cancerul ovarian. Scurtu. Iaşi.26 mai 2007: 157. Malaysia: 209 9. Onofriescu M. Luca A. Tîrnovanu Mihaela. Dalas Ecaterina.Factorii endocrini în etiopatogenia cancerului de ovar. Nat.experienţa clinicii. Luca A. Anton C. Med. Florentina Chirica. Luca A. Med. Tîrnovanu Mihaela. Tîrnovanu Mihaela. Nat. Flutur Diana. Caba Alexandrina. Luca A. ISBN: 978-973-635-974 13. Soc. Dalas Ecaterina.book 2. Anton C. Tîrnovanu Mihaela. 2002. 2004. Muscă Simona. Iaşi. Iftime Irina.XVIII FIGO World Congress of Gynecology and Obstetrics. Rev. Abstract book. Chir. Trifan Corina. Revista Română de Endocrinologie şi Metabolism. Muscă Simona. Muscă Simona. Luca A. Aldea M. Soc. Onofriescu M. Anton C. Tîrnovanu Mihaela. Iaşi. Scripcaru Daniela. Aldea Marie-Jeanne. Costăchescu G. Scurtu B. Onofriescu M. 110(3 supl1):180-185 (integral) ISSN:0048-7848 8.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->