Sunteți pe pagina 1din 9

MANAGEMENT TEHNOLOGIC PENTRU PROMOVAREA PRODUC IEI CURATE N INDUSTRIA DE PIEL RIE

Victoria Bratulescu *) Luminita Albu*)*)

Present production systems are linear, often using hazardous substances and finite resources in vast quantities and at fast rates. The goal of cleaner production is to fulfill our need for products in a sustainable way i.e. using renewable, non-hazardous materials and energy efficiently, while conserving bio-diversity cleaner production systems are circular and use fewer materials and less water and energy. For leather industry there are some adopted cleaner methods (processing of fresh hides, mechanical desalting, hair-save unhairing, improved chrome management, avoidance of formaldehyde, low VOC finishing); in the same time a progress has been made towards reducing water consumption. Cleaner production implementing the Precautionary Principle it is a new holistic and integrated approach to environmental issues centered around the product, asking a public participation.

Abstract:

*)Secretar Stiintific, ICPI Bucuresti **) Director, ICPI Bucuresti Institutul Na ional de Cercetare-Dezvoltare pentru Textile i Piel rie Sucursala ICPI Institutul de Cercet ri Piel rie nc l minte

INTRODUCERE
n zilele noastre, institu iile i industriile din rile dezvoltate sau din rile cu economii n tranzi ie fac fa unor constrngeri severe determinate de pierderea sau sc derea unor resurse naturale la nivel na ional i la apari ia unor probleme de protec ia mediului la nivel trans-frontarier, regional i global. Sunt necesare m suri care impun o ac iune concentrat a guvernelor, institu iilor direct implicate i a comunit ii interna ionale pentru a sus ine politica de mediu i monitorizarea ei n conformitate cu reglement rile existente. Trebuie s se fac eforturi mai mari pentru a utiliza n mod sistematic expertiza tiin ific la elaborarea politicilor de mediu, adresate n special proceselor de transformare economic i tehnologic , care trebuie s fie corelate cu dezvoltarea durabil . Contribu ia cercet rii trebuie s fie o parte integrant a programelor care sus in inovarea sau m surile care vizeaz dezvoltarea industrial , ecologizarea sau restructurarea. Industria de piel rie este o industrie cu tradi ie n Romnia, care s-a dezvoltat n aproape toate regiunile rii, permi nd o relocare mai u oar a produc iei; este caracterizat printr-o munc intens (grea), care mbin tehnica, arta i me te ugul. O produc ie curat , la modul ideal, nseamn s nu se produc de euri, s se utilizeze numai produse care sunt complet incorporate n produsul final, s fie imediat reciclate sau vndute ca materie prim pentru alte aplica ii; acest lucru se pare c este deocamdat imposibil n totalitate. Mai aproape de ideal ar fi s se ob in numai de euri care s nu creeze probleme pentru mediul nconjur tor.

CERCET RI EXPERIMENTALE
Opera iile de prelucrare a pielii presupun transformarea pielii brute, material organic u or degradabil - n piele finit , un material stabil, care poate fi utilizat n producerea unei game largi de articole. ntregul proces include secven e de reac ii chimice complexe i procesefizice i mecanice. Aceast industrie este o poten ial surs de poluare, datorit chimicalelor utilizate i de eurilor rezultate, impactul asupra mediului manifestndu-se prin emisii lichide, gazoase sau solide i prin consumul de materie prim (piei), chimicale, energie i ap . O schem general a procesului tehnologic este redat n figura 1.

Figura 1 DIAGRAMA PRINCIPALELOR OPERA II TEHNOLOGICE ALE PROCESULUI DE PRELUCRARE A PIEILOR BOVINE Piei brute bovine Piei bovine wet/blue

nmuiere

Sp lare

Decarnare

Recromare

Cenu

rire

Neutralizare

Decarnare 2

Ungere

Decalcificare

Retanare

S m luire

Vopsire

Piclare

Pre-uscare la vid

T b cire

Uscare

Stoarcere

toluire

p ltuire

Finisare uscat

Piei bovine wet-blue

Piei bovine destinate fe elor de nc l minte

Pielea reprezint un material biologic, care este tratat cu auxiliari anorganici i organici, ntr-un mediu de ap , rezultnd piele ca produs finit, de euri solide (r z tur , tu uitur , palturi neutilizabile, p r i gr sime) ape reziduale i produse chimice deversate n ap , cele organice cauznd cre terea valorii CCO, iar cele anorganice con in i crom, care n anumite condi ii, poate crea probleme ecotoxicologice. Pentru industria de piel rie, prezentarea bilan ului de mas , ncepnd cu pieile de bovine conservate prin s rare, materia prim de baz , pn la ob inerea produsului finit semifabricatul de piele, demonstreaz cantitatea mare de de euri att n stare solid , ct i n stare lichid (apele reziduale) figura 2. Figura 2

INTRARI

IESIRI

Chimicale~ 500 kg

Piele finit

200-250 kg

Ap

15 50 m3

Apa 15-50 m

COD BOD SS Crom Sulfura

230-250 kg ~ 100 kg ~ 150 kg 5-6 kg ~ 10 kg

Piele brut

1t
De euri solide ~450-730 kg

Net b cite T b cite Finite N mol tratat

tu uitur Carne de var pal ,r z tur , tu uitur Praf Stu uitur (~40 % s.u.)

~120 kg ~70-350 kg ~225 kg ~2 kg ~30 kg ~500 kg

Energie 9,3 42 GJ

Aer

~ 150 kg

Solven i organici

A a cum se poate observa, cantitatea de de euri, pe faze tehnologice, descre te spre sfr itul procesului tehnologic, dar men ion m cre terea complexit ii compozi ionale a de eurilor c tre sfr itul proces rii. Un management tehnologic modern, care i propune o produc ie curat cuprinde trei aspecte importante: 1. Prevenirea polu rii, prin utilizarea unor produse chimice adecvate Avnd n vedere intr rile de produse chimice n procesul de prelucrare al pielii modificarea / ecologizarea proceselor, ntr-o strategie de management tehnologic implic : - conservarea materiei prime prin alte mijloace dect s rarea/saramurarea; ex: nghe area; utilizarea de materie prim proasp t ; - eliminarea s rii de conservare (manual sau n butoaie); dep rarea pe cale enzimatic sau cu agen i chimici specifici, cu impact ambiental redus; decalcificare/s m luire: procese cu con inut sc zut de amoniu; piclarea: utilizarea unor acizi negonflan i, care s nu mai necesite ad ugarea de sare; t b cirea: cre terea gradului de absorb ie a cromului n piele pn la 95 % utiliznd s ruri de crom autobazificante (managementul cromului), reciclarea cromului, t b ciri alternative (f r crom);

degresarea: utilizarea solven ilor n sistemul de degresare uscat n utilaje nchise, n care solven ii sunt automat distila i i refolosi i; finisarea: utilizarea de poliuretani i poliacrila i solubili n ap , evitndu-se prezen a solven ilor; pigmen i f r metale grele; evitarea formaldehidei. n cazul tuturor opera iilor umede se recomand reducerea consumului de ap . 2. Cre terea posibilit ilor tehnice ale ntreprinderii Actualele echipamente utilizate n industria de piel rie prezint performan e care permit reducerea consumurilor de ap i energie, precum i a produselor chimice utilizate n proces. Dotarea t b c riilor cu astfel de utilaje are ca efect mbun t irea randamentului ecologic al proceselor, astfel nct nc rc tura poluant , al turi de economisirea de ap i energie reprezint atu-uri importante n realizarea unei produc ii curate. n acest sens, se recomand : - butoaie tehnologice de des rare, simple i eficiente - ma ini de p ltuit (despicat) de mare precizie, - butoaie moderne dotate cu: - instala ie automatizat de alimentare cu produse chimice - instala ie de filtrare i recirculare a flotei - aparatur automat de control a temperaturii, a ciclurilor de agitare (timp/vitez ) i a aliment rilor - instala ie de aspirare a gazelor nocive (la t b cire) Al turi de m surile chimice luate (prezentate la punctul 1) se poate spune c rezult : - ECONOMIE direct , datorit costului mai mic al produselor chimice - PROFIT, printr-o mai mare valoare a subproduselor (p r-colagen) - ECONOMIE de costuri de epurare 3. Managementul de eurilor se refer la toate cele trei forme: lichide, solide, n moluri. Tratarea de eurilor este o component important a managementului pentru o produc ie curat deoarece n industria de piel rie nu va fi evitat niciodat n totalitate producerea de eurilor; de aceea, procedeele noi de distrugere, decontaminare sau neutralizare/inertizare a de eurilor, pentru a se ob ine substan e mai pu in d un toare, au o importan deosebit n contextul managementului de eurilor Apele reziduale sunt superioare cantit ii de eurilor solide (de 50-60 ori n greutate) i sunt subdivizate n: - flote de la cenu ar - flote de t b cire - flote finale (amestec de flote de pe ntregul flux de fabrica ie). Flotele de t b cire se trateaz astfel nct s se recupereze cromul i s fie utilizate din nou la opera iile de piclare-t b cire, flotele de la cenu ar se trateaz pentru oxidarea sulfurilor, iar amestecul total de flote se trateaz n sta iile de epurare proprii . N molul va fi depozitat la groapa de gunoi, sau, dac are caracteristicile chimice potrivite va putea fi utilizat n agricultur ca fertilizant. Dac n molul con ine substan e toxice, vor trebui luate m suri pentru a mpiedica infiltrarea apelor pluviale n groapa de gunoi i a colecta i trata lichidul ob inut (percolat) (figura 3). n ceea ce prive te de eurile solide, care au compozi ie chimic diferit , n func ie de stadiul de prelucrare al pielii, tehnologiile de extrac ie i valorificare a colagenului din de eurile net b cite sunt deja aplicate, iar pentru cele t b cite cu crom sunt o serie de procedee, fezabile din punct de vedere tehnic i care, de asemenea, au nceput s fie aplicate. Produsele cu valoarea ad ugat cea mai nalt sunt: biomaterialele valorific proteina principal a pielii colagenul sub diferite forme (geluri, bure i, solu ii, pulberi), utilizabile n medicina uman i veterinar , dermatologie, cosmetic etc.; materiale pentru componente ce intr n construc ia nc l mintei (bran uri); structuri fibroase care intr n compozi ia materialelor de construc ii; produse chimice auxiliare pentru industria de piel rie

Managementul tehnologic axat pe ideea unei produc ii curate trebuie astfel preg tit i implementat nct rata de succes s fie ct mai mare i fiecare ntreprindere de prelucrare a pielii t b c ria s - i aduc o contribu ie semnificativ la ndeplinirea obiectivului int dezvoltarea durabil a industriei i, n general, a economiei. Pentru produse, produc ia curat i propune reducerea impactului acestora asupra mediului, s n t ii i securit ii muncii pe ntregul ciclu de via al produselor. Trebuie subliniat c produc ia curat nu este o simpl chestiune de schimbare a tehnologiei, se impune o schimbare a atitudinii, pentru a se ajunge la o nou abordare a interrela iei ntre industrie i mediu, astfel nct regndirea unui proces industrial sau a unui produs n termenii produc ie curat s duc la rezultatele dorite, f r a se importa noi tehnologii. Produc ia curat este o strategie cu dublu c tig: protejeaz mediul, consumatorul i lucr torul, n acela i timp crescnd eficien a industrial , profitabilitatea i competitivitatea. De asemenea, trebuie s facem distinc ie ntre produc ia curat i tradi ionala strategie a controlului polu rii, care se bazeaz pe tehnologiile end-of-pipe; produc ia curat este cu caracter preventiv, n timp ce strategia de control al polu rii accept de eurile, emisiile i efluen ii ca ceva dat i ncearc s g seasc c i pentru a le trata sau a le minimiza efectele. Dac facem o compara ie ntre produc ia curat i controlul polu rii, care de fapt rezolv acelea i probleme de mediu, op iunea pentru produc ia curat are costuri mai mici de implementare, deoarece se reduc costurile cu materiile prime, energie, controlul polu rii, tratamentul de eurilor i respectarea normelor; n plus, beneficiile de mediu i performan ele sunt crescute. Acest ultim avantaj poate fi concretizat pe pia n oportunit ile de comercializare a produselor ecologice. n practic , pentru a atinge obiectivele produc iei curate managementul tehnologic trebuie s cuprind : - cunoa terea reglement rilor/standardelor care trebuie respectate pe fiecare atelier/faze tehnologice - cunoa terea noilor/dezvolt rilor de tehnologii i produse care asigur mbun t irea performan elor ecologice - stabilirea politicii de mediu a t b c riei, priorit ile i un program realist, ncepnd cu locurile n care se pot aduce mbun t iri cu cel mai rapid efect, cu minim de costuri - ini ierea unui program de training, pentru a n elege mai bine conceptul de produc ie curat i toate procedurile de prevenire a polu rii - selectarea unei echipe competente, cu bune cuno tin e n domeniul tehnic i ecologic.

TRATAREA APELOR UZATE N PROCESUL DE T B CIRE CICLUL PRELUCR RII PIELII


T IERE Piele crud 1000 kg Ape uzate
Instalatie de recuperare a cromului Oxidarea sulfurilor

Figura 3

ap 40 50 m3 produse chimice

T b c rie

INSTALATIE DE TRATARE A APELOR Ape 10 m3

Deversare (fluviu, mare sau canal)

Piele finit 300 400 kg

Prelucrarea subproduselor

N mol i reziduuri 100 kg DS

Reziduuri 600 700 kg

GROAPA DE GUNOI

Prelucrare

Utilizare

Percolat

CONCLUZII
Scopul produc iei curate este utilizarea unor procese industriale i produse care s previn poluarea aerului, apei i solului, reducerea de eurilor de la surs i minimizarea riscurilor pentru om i mediu. Schematic, acest concept se poate prezenta ca n figura 4. Figura 4

CONTINUU

PRODUSE POPULATIE

PREVENTIV

STRATEGIE PENTRU

REDUCEREA RISCURILOR

PRODUC IE CURATA MEDIU

INTEGRATIV (aer,ap ,sol)

PROCESE

Surs : Strategii i politici guvernamentale pentru produc ia curat , Programul Na iunilor Unite pentru Industrie i Mediu, 1994 Pentru industria de piel rie propunem urm toarea abordare, n scopul implement rii conceptului de produc ie curat poluan ii s fie redu i/elimina i de la surs , prin m suri tehnologice specifice (nlocuire chimicale, produse/tehnologii alternative etc.) poluan ii i de eurile s fie considerate ca poten iale resurse i s fie transformate n produse i sub produse utilizabile; n ultim instan neutralizare / inertizare modernizarea utilajelor i echipamentelor utilizate n procese astfel nct s se ob in reducere de costuri i minimizarea de eurilor implementarea produc iei curate trebuie s fie n responsabilitatea ntregului colectiv al unei t b c rii: ingineri de proiectare i de proces, muncitori, tehnicieni mbun t irile ecologice trebuie s reprezinte m suri permanente, pentru a se atinge standarde mai nalte s vizeze calitatea total , care nseamn c produc ia i produsele trebuie s fie conforme cu cerin ele clien ilor i s aib un impact minim asupra s n t ii umane i a mediului Se impune corelarea managementului tehnologic dintr-o t b c rie cu alte ramuri / activit i cum sunt: industria auxiliarilor chimici pentru a nlocui produsele poluante consumatorul i legislatorul pentru promovarea produselor i tehnologiilor ecologice

BIBLIOGRAFIE SELECTIV
1. Dix J.P. Chemical developments leading to cleaner production, World Leather, may 2000 2. Ry din S Tannet A European Network for the leather industry, 20 Round Table, Bologna, nov. 2000 3. Kleban M. Clean Production in the tanning industry, 20 Round Tabel, Bologna, nov. 2000 4. Thorstensen T.C. Fundamentals of Pollution Control for the Leather Industry, Shoe Trades Publishing Co., Arlington MA, 1997 5. Wilson L. A practical method for Environmental Impact Assessment Audits, Environmental Impact Assessment Review, vol 18, nr. 1, 1998 6. Buljan J. Some highlights of Current Features and Future Trends in the Tanning Industry, UNIDO Conference, Casablanca 200