P. 1
Tehn. Cult. Camp. II IE ID

Tehn. Cult. Camp. II IE ID

|Views: 46|Likes:
Published by generalu_gabi

More info:

Published by: generalu_gabi on Jan 05, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/05/2013

pdf

text

original

UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ „ION IONESCU DE LA BRAD” IAŞI FACULTATEA DE AGRICULTURĂ SPECIALIZAREA I.E.A.

ANUL II ÎNVĂŢĂMÂNT LA DISTANŢĂ

Şef lucr. dr. Marius Sorin ZAHARIA

TEHNOLOGIA CULTURILOR DE CÂMP

Iaşi, 2006

CAP.1 PROBLEME GENERALE DE FITOTEHNIE
1.1 OBIECTUL FITOTEHNIEI ŞI LEGĂTURA CU ALTE ŞTIINŢE
Fitotehnia este ştiinţa agricolă al cărei obiectiv este studiul biologiei, ecologiei şi tehnologiei de cultivare a plantelor de câmp în scopul obţinerii unor producţii ridicate şi de calitate superioară, în condiţii de eficienţă economică şi de păstrare a echilibrului ecologic şi purităţii mediului. În sens mai larg, fitotehnia include studiul tuturor plantelor cultivate (anuale, perene, ierboase sau lemnoase), atât din cultura mare, cât şi cele horticole sau furajere. Prin diversificarea mare a modurilor şi scopurilor de cultură, din sfera largă a fitotehniei s-au desprins noi discipline ca: Legumicultura, Pomicultura, Viticultura şi Producerea furajelor. Plantele de câmp, aflate în prezent în sfera de activitate a Fitotehniei, sunt acele plante cultivate pe suprafeţe mari (cereale, leguminoase, plante tehnice), care deţin circa 80% din terenul arabil al ţării noastre. Ele asigură cea mai mare parte din produsele necesare alimentaţiei oamenilor şi a furajării animalelor, precum şi materie primă pentru diverse ramuri industriale producătoare de bunuri de consum. Fitotehnia este una din ramurile de bază a ştiinţei agricole care stabileşte tehnologiile de cultivare ale plantelor, bazate pe cele mai noi cuceriri ale ştiinţei. Ea nu se rezumă numai la a da reţete (numărul de plante la unitatea de suprafaţă, lucrările şi epocile de executat, cantitatea de sămânţă la hectar, doze de îngrăşăminte sau pesticide etc.), ci are un caracter dinamic, prin cunoaşterea profundă a relaţiilor între plante şi mediu şi stabilirea măsurilor de armonizare ale acestora, în vederea obţinerii unor producţii mari şi de calitate superioară. Optimizarea factorilor din relaţia plantă-mediu include soluţionarea diferenţiată a tuturor problemelor privind amplasarea şi rotaţia culturilor, fertilizarea, lucrările solului, folosirea seminţelor valoroase şi semănatul diferenţiat, lucrări corespunzătoare de întreţinere a culturilor şi recoltarea. Toate acestea au ca scop crearea celor mai favorabile condiţii pentru intensificarea procesului de fotosinteză prin care se sintetizează substanţe organice şi organo-minerale din substanţe anorganice luate din mediul înconjurător de către plante. Produsele fotosintezei sunt folosite, în parte, pentru creşterea şi dezvoltarea plantei; o altă parte din aceste produse reprezintă substanţe de rezervă
2

(hidraţi de carbon, grăsimi, proteine etc.) acumulate în rădăcini, tuberculi, tulpini, frunze, fructe sau seminţe, constituind produsul util omului, pentru care se cultivă fiecare plantă în parte. Din radiaţia solară activă în fotosinteză, cu lungimea de undă cuprinsă între 0,7 - 0,3 microni, cea mai mare parte (71%) cade pe mări şi oceane (fiind deci neutilizabilă), iar circa 20% ajunge pe suprafeţe ocupate cu culturi, păduri, stepe etc. Din radiaţia care ajunge pe plante verzi o parte este convertită în energie chimică de către acestea (numit coeficient de utilizare sau de convertire). Energia din partea vizibilă a spectrului solar (activă în fotosinteză), ajunsă pe pământ, în zona temperată este, în medie, de 3.000 – 4.000 Kcal/zi/m2, din care 25 - 50% este absorbită de vegetaţie, iar 50 – 75% se întoarce în mediu sub formă de lumină reflectată (din care o parte întreţine fenomenele meteorologice) (I. PUIA şi V. SORAN, 1981). Din energia luminoasă absorbită de plante, cea mai mare parte (în medie, 97%) este folosită în evapotranspiraţie (hidratarea şi reglarea temperaturii plantelor) sau se pierde sub formă de căldură. Prin fotosinteză plantele verzi reţin abia 0,6 – 7,7% (în medie, circa 3%) din energia luminoasă ajunsă asupra lor. Însă cea mai mare parte din energia luminoasă de la soare nu ajunge pe suprafaţa verde. Randamentul potenţial (teoretic) de transformare a radiaţiei solare, vizibile, în energie chimică este de 18%, iar actualele producţii (considerate mari) reprezintă doar a 5-a sau a 6-a parte a recoltei potenţiale (C. HERA, 1979). După unele calcule teoretice (prezentate de N. ZAMFIRESCU, 1977) la plantele superioare efectul fotosintetic ar trebui să se ridice la 28%, iar coeficientul de convertire sau randamentul fotosintetic la 20%. Din energia solară convertită în energie chimică prin fotosinteză şi fixată în biomasă (biomasa brută), o parte este consumată în procesele de creştere şi dezvoltare, de metabolism, iar o parte se acumulează sub formă de substanţe organice de rezervă. Consumul prin respiraţie este de 30 – 50% din energia acumulată, în condiţii ecologice obişnuite. Diferenţa între efectul fotosintetic (energia solară convertită în energie chimică) şi consumul prin transpiraţie, respiraţie (excluzând energia din respiraţie utilizată în sinteza altor compuşi chimici) este de 50 – 70% şi constituie "producţia netă" a fotosintezei (randamentul bioenergetic) sau randamentul fotosintetic (producţia netă a vegetaţiei terestre). Suma randamentelor zilnice pe întreaga perioadă de vegetaţie constituie randamentul fotosintetic total (biomasa
3

După cum s-a arătat însă. combaterea buruienilor etc. Raportat la producţia primară netă.iunie (90 zile). energia folosită de om este de circa 7%. Randamentul fotosintetic este influenţat de condiţiile climatice (lumină. recolta economică reprezintă cel mult 30%. grâul de toamnă îşi elaborează circa 3% din substanţa uscată totală în perioada octombrie . influenţând randamentul fotosintetic.). umiditate). se realizează prin folosirea unor soiuri sau hibrizi cu productivitate ridicată şi prin aplicarea tehnologiei de cultură care menţine procesul fotosintetic la nivel înalt (densitate de cultură optimă.totală). Din producţia netă a vegetaţiei terestre. ca ştiinţă. diferenţa de circa 70% constituie din punct de vedere economic producţia secundară. îndeplinind funcţia de producător de substanţe organice necesare omului. Culturile de primăvară parcurg vegetaţia în condiţii mai favorabile pentru fotosinteză. 97% acumulându-se în perioada aprilie . cele de nutriţie. implicit creşterea randamentului fotosintetic. temperaturi şi lumină reduse). care creşte până în faza de înflorire fecundare. ecologice şi a tehnologiei de cultură a plantelor. în funcţie de biotip şi condiţiile pedoclimatice.martie (circa 180 zile). Factorii de vegetaţie care influenţează fotosinteza şi respiraţia (temperatura.) pot modifica raportul între ele. în laborator şi prin minuţioase 4 . Atingerea obiectivelor urmărite de fitotehnie (producţii ridicate şi de calitate superioară) se realizează numai prin aplicarea în producţie a cuceririlor ştiinţifice. În condiţiile din ţara noastră. care în unele cazuri se confundă cu deşeurile. Obiectul de cercetare al fitotehniei este planta cultivată. de vârsta plantei şi durata perioadei de vegetaţie. determinând o creştere redusă a biomasei. Fitotehnia. Cercetările se efectuează prin: experienţe executate în câmp. renunţându-se la improvizaţie. după care scade treptat spre maturitate. are metode proprii de cercetare. temperatură. Culturile de toamnă îşi petrec mare parte din vegetaţie (6 luni) în condiţii mai puţin prielnice pentru fotosinteză (nopţi lungi. din care o parte este produs agricol (recolta). Metodele de cercetare. timp în care respiraţia continuă. în vederea stabilirii particularităţilor biologice. În general. fertilizare raţională şi asigurarea apei. în case de vegetaţie. sortimentele de plante agricole actuale au o eficienţă redusă a valorificării luminii solare (în special a celei intense). În timpul vegetaţiei plantele au la început un randament fofosintetic mai redus. plantele cu perioadă de vegetaţie mai lungă realizează randamente fotosintetice totale mai mari. lumina etc. amatorism şi empirism. Valorificarea mai intensă a energiei solare.

C. fitotehnia se sprijină pe ştiinţele fundamentale. În vederea atingerii obiectivelor propuse. Economia agrară şi alte discipline ce contribuie la sporirea producţiei vegetale. în condiţii obişnuite de viaţă a plantelor. cum sunt: Biologia.cercetări în fitotroane. În ultimul timp. I. Nu numai lucrările mecanice consumă energie. densitatea. precum şi cele referitoare la lucrările de întreţinere. pesticide.P.C. Braşov etc). Pedologia. apoi sunt generalizate în producţie.P. În latura aplicativă. pentru diferite condiţii pedoclimatice. prin găsirea minimului de lucrări posibile. În aspectele teoretice.C. cercetările din domeniul fitotehniei sunt orientate nu numai spre punerea în valoare a capacităţii productive a plantelor (soiurilor). Botanica. fertilizării (doze.T. Tehnologiile viitorului vor trebui sa se adapteze crizei mondiale de energie. ci realizarea acesteia cu cheltuieli cât mai mici şi cu un consum minim de energie. Pentru principalele plante de cultură sunt programe de cercetare. ci şi producţia de îngrăşăminte (mai ales cele cu azot). 5 . au ca scop stabilirea: rotaţiilor culturilor. Ameliorarea plantelor. având legături strânse şi cu Zootehnia. Chimia (biochimia şi agrochimia). Fundulea. Cercetările executate în câmp. adâncimea de semănat şi cantitatea de sămânţă la ha). Cercetările în domeniul fitotehniei în ţara noastră se efectuează în Institute de Cercetări (I. Climatologia. fitotehnia foloseşte cuceririle ştiinţifice şi ale altor discipline. Legătura fitotehniei cu alte ştiinţe. cuprinzând probleme de biologie. soluţionarea problemelor privind însămânţarea (epoca.C. Rezultatele obţinute sunt verificate pe suprafeţe mai mari. precum şi în fitotroane. după tehnici de cercetare adecvate. Ecologia. ameliorare şi tehnică de cultură. În vederea fundamentării unor probleme. staţiuni de cercetări agricole şi în cadrul instituţiilor de învăţământ superior agronomic din ţară. cercetările fitotehnice se execută în case de vegetaţie şi laborator. irigaţie etc. Organizarea întreprinderilor agricole. epoci şi mod de aplicare a îngrăşămintelor). Fiziologia vegetală. Protecţia plantelor. fitotehnia foloseşte cuceririle din majoritatea ştiinţelor agronomice: Agrotehnica. de cunoştinţe din Biofizică (izotopi radioactivi) şi Matematică (prelucrarea datelor experimentale) etc. Mecanizarea agriculturii. la care se cere dirijarea factorilor de vegetaţie. a celor mai adecvate lucrări ale solului. distanţa între rânduri.

nu rămân pe teren buruieni sau resturi vegetale care să îngreuneze lucrarea solului. rapiţa de toamnă. sfecla pentru sămânţă. macul. borceagul. porumbul pentru masă verde. inul pentru fibră. inul pentru ulei. În plus. grâul de toamnă preferă premergătoarele cu recoltare timpurie. care lasă solul structurat. bobul. Este o premergătoare aproape la fel de bună ca şi mazărea. să fie distruse buruienile. Este o premergătoare excepţională pentru grâul de toamnă. la care se adaugă alte plante. Dacă lucrările de întreţinere au fost corect efectuate în cultura fasolei.1 GRÂUL Tehnologia de cultivare Rotaţia Grâul este pretenţios faţă de planta premergătoare deoarece trebuie semănat toamna. până în toamnă acesta să acumuleze apă. cartoful timpuriu şi de vară.CAP. astfel încât. Leguminoasă specifică zonei cernoziomurilor şi deci a zonelor foarte favorabile pentru grâu. coriandrul. dezvoltarea creşterii animalelor în exploataţiile agricole mici şi mijlocii a condus la extinderea firească a culturii borceagului. Fasolea. năutul. trifoiul. Plante foarte bune premergătoare pentru grâu. Dintre acestea fac parte: mazărea. Lasă solul ceva mai uscat din cauza recoltării mai târzii. Este adevărat. După mazăre. să fie mărunţite şi încorporate resturile vegetale. planta de grâu are un sistem radicular destul de slab dezvoltat. bogat în substanţe nutritive. cultivate pe suprafeţe restrânse: muştarul. să se aşeze. astfel încât acesta se lucrează mai greu şi arătura poate ieşi mai bulgăroasă. Borceagul (de toamnă sau de primăvara). permit lucrarea devreme a solului. După recoltare. destul de devreme. solul rămâne bogat în azot şi cu umiditate suficientă pentru a rezulta o arătură de calitate. anasonul. 6 . cânepa pentru fibră. tutunul. Mazărea. atunci nu sunt probleme cu buruienile. 2 CEREALE 2. este o premergătoare excepţională deoarece. cu putere mică de străbatere în profunzimea solului şi de absorbţie a substanţelor nutritive din sol. în ultimele decenii borceagul a fost cultivat pe suprafeţe restrânse. astfel încât până la venirea frigului să răsară. după recoltare. în ultimul deceniu. chimenul. să înfrăţească şi să se călească pentru a rezista peste iarnă. care furnizează un furaj foarte valoros. nitraţi. Din aceste motive. fasolea.

trebuie acordată atenţia cuvenită combaterii buruienilor din cultura inului. cu condiţia respectării unei tehnologii foarte corecte de cultivare. structurat. Inul pentru ulei. Cultivat în zonele mai umede şi răcoroase. ceea ce ar 7 . deoarece acesta este o plantă care luptă slab cu buruienile. Este o premergătoare excelentă pentru grâul cultivat în zonele umede. după recoltare. permeabil. Este cultivat în zonele de câmpie. Arealul său de cultivare în România coincide cu cel al grâului. Solul rămâne bogat în azot şi masă organică. după recoltarea inului solul rămâne destul de uscat (în fazele de maturitate. Cânepa pentru fibră. ceea ce poate crea unele probleme la efectuarea lucrărilor solului. curat de buruieni. timpuriu şi de vară. După recoltare. îmbogăţit în azot şi cu umiditate suficientă. cu umiditate suficientă şi îmbogăţit cu o cantitate mare de masă organică (rădăcini + mirişte).trifoi . Cartoful. deoarece acestea pot crea unele dificultăţi la pregătirea terenului şi semănatul grâului. astfel încât se lucrează în condiţii foarte bune. terenul este curat de buruieni. Trebuie menţionat că în agricultura României se pot însuma anual peste 250 . În mod frecvent însă. într-o stare bună de fertilitate. plantele de in nu protejează suprafaţa solului de pierderile de apă prin evaporare). terenul trebuie foarte bine curăţat de resturile de tulpini rămase după recoltare. Este o premergătoare aproape la fel de bine apreciată ca şi mazărea. Sub acest aspect. Rotaţia grâu + trifoi cultură ascunsă . oferă aceleaşi avantaje şi pune aceleaşi probleme ca şi inul pentru ulei. solul rămâne ceva mai sărac în substanţe nutritive. În plus. O deficienţă o reprezintă faptul că lasă solul destul de uscat. sub formă de rădăcini şi frunze. cu condiţia ca trifoiul să fie întors după coasa a doua. îndeosebi în sudul ţării şi este o premergătoare aproape la fel de bună ca şi rapiţa.300 mii hectare cu premergătoare foarte favorabile pentru grâu. terenul este foarte curat de buruieni. Inul pentru fibră. după recoltarea cartofului. Rapiţa de toamnă. lăsând terenul afânat. în acest caz. Recoltată în luna august este o premergătoare foarte bună pentru grâu. Este o premergătoare excelentă pentru grâu.grâu are tradiţie în multe zone agricole ale ţării (îndeosebi în zona colinară) şi dă foarte bune rezultate. iar în sol rămâne o cantitate mare de masă organică. Trifoiul roşu. Prin recoltarea timpurie şi lucrarea devreme a solului. De asemenea.terenul rămâne foarte curat de resturi vegetale. suprafeţele respective sunt destinate pentru culturi succesive. sunt create condiţii favorabile pentru descompunerea substanţelor organice şi pentru acumularea nitraţilor.

din diferite motive (imposibilitatea pregătirii la timp a terenului din cauza secetei sau a dotării insuficiente cu mijloace mecanice. Este o premergătoare bună pentru grâul de toamnă. Floareasoarelui se cultivă pe suprafeţe mari în zonele foarte favorabile şi favorabile de cultură a grâului. arătura poate fi înlocuită printr-o lucrare cu grapa cu discuri grea. prin care este favorizată şi descompunerea resturilor vegetale încorporate în sol.3 săptămâni până la semănatul grâului. considerată timp îndelungat ca premergătoare mai slabă decât porumbul. terenul să rămână curat de buruieni. sfecla pentru furaj. ceea ce permite lucrarea mai timpurie a solului. Soia.200 mii hectare de grâu. După recoltarea sfeclei. Toate aceste culturi trebuie recoltate până la 10 . Este o premergătoare bună pentru grâu. Dintre acestea. În practică însă. arătura poate fi înlocuită prin lucrări cu grapa cu discuri grea. menţionăm: soia. Şi în cazul sfeclei. recoltarea prea târzie a sfeclei nu permite efectuarea la timp a pregătirii solului pentru semănat. În mod frecvent. 8 . recoltate în prima jumătate a lunii septembrie. sfecla pentru zahăr. Dacă sunt respectate aceste condiţii.20% din suprafaţa totală cultivată cu grâu. cânepa pentru sămânţă. Floarea-soarelui. după premergătoare foarte favorabile. cartoful de toamnă. Dacă sunt respectate condiţiile cerute.15 septembrie. După floarea-soarelui. rareori se seamănă mai mult de 150 . fără resturi vegetale. cu condiţia să fie semănate soiuri cu perioadă mijlocie de vegetaţie. mult mai devreme decât porumbul. soia poate deveni o foarte bună premergătoare pentru grâu. amplasarea culturilor succesive). De asemenea. terenul rămâne nivelat. pentru a rămâne un interval de cel puţin 2 . bogat în elemente nutritive care provin din îngrăşămintele aplicate sfeclei. oferă avantajul că se recoltează la sfârşit de august-început de septembrie. Sfecla pentru zahăr (şi pentru furaj). afânat (inclusiv prin lucrările de recoltare a rădăcinilor). Plantele bune premergătoare pentru grâul de toamnă. trebuie acordată atenţie mărunţirii şi încorporării resturilor vegetale. pe terenurile bine lucrate. porumbul pentru boabe şi pentru siloz.reprezenta 12 . deoarece lasă solul uscat şi sărac în substanţe nutritive. solul rămâne destul de sărăcit în elemente nutritive. curat de buruieni. totodată. sfecla poate deveni o premergătoare foarte favorabilă pentru grâu. cu condiţia să părăsească terenul suficient de timpuriu. floarea-soarelui. fiind obligatorie aplicarea îngrăşămintelor. resturile vegetale să fie adunate sau tocate şi bine încorporate în sol. pe terenurile cultivate cu soia şi foarte bine întreţinute.

cum ar fi sorgul. În condiţiile din România. Totodată. Dintre boli. nici după lucernă sau pajişti semănate. solul rămâne uscat. recoltarea la timp. adesea este dificil de a evita cultivarea grâului după grâu. din diferite motive. prin comparaţie cu potenţialul termic al zonei. în optim. în succesiunea porumb-grâu. făinarea. viermii sârmă. meiul (unele dintre acestea recoltându-se şi destul de târziu). în arătură adâncă de toamnă. ca atare. este inevitabilă amplasarea grâului după porumb din cauza suprafeţelor mari care se cultivă cu aceste plante. grâul este foarte sensibil la efectul remanent al erbicidelor pe bază de Atrazin. este bine ca premergătoarea pentru primul an de grâu să fie o leguminoasă. cu o cantitate mare de resturi vegetale şi uneori cu multe buruieni. administrarea la porumb. deoarece nu este posibilă pregătirea terenului după premergătoarele destinate iniţial. în nici un caz nu se va amplasa grâul după grâu. pe suprafeţele destinate producerii de sămânţă sau pe terenurile infestate puternic cu boli. numai 2 ani şi numai la culturile destinate consumului. acumularea unei flore rizosferice cu efect dăunător. Este. combaterea foarte bună a buruienilor. Nu se recomandă să fie amplasat grâul după culturi care lasă solul sărac în apă şi elemente nutritive. a îngrăşămintelor. Totodată.Porumbul pentru boabe este o premergătoare mediocră pentru grâu.5 kg/ha Atrazin. culturi care lăstăresc puternic după desfiinţare şi care lasă solul uscat. efectul 9 . În primul rând. O serie de restricţii limitează amplasarea grâului după porumb. pe de o parte din cauza recoltării târzii. însă. obligatorie respectarea anumitor condiţii care pot transforma porumbul într-o bună premergătoare pentru grâu: cultivarea unor hibrizi cu perioadă ceva mai scurtă de vegetaţie. tăciunele. mălura. eliberarea terenului imediat şi bine de resturile vegetale. iar pe de altă parte. se recomandă să nu fie depăşită doza de 1. Trebuie menţionat că în toamnele foarte secetoase (frecvente în România). este contraindicat semănatul grâului după orz. înmulţirea bolilor şi a dăunătorilor. Monocultura de grâu este acceptată. boala fiind comună şi deosebit de păgubitoare ambelor culturi. trebuie semănat grâu după grâu. viermele roşu al paiului. din cauza bolilor şi dăunătorilor comuni. de regulă. ploşniţele. se menţionază: fuzarioza. semănarea porumbului în epoca optimă. Cultivarea repetată a grâului după grâu are o serie de efecte negative: îmburuienarea terenului cu buruieni specifice. trebuie evitată amplasarea culturilor de grâu pe terenurile infestate cu Fusarium. În situaţiile în care. organice şi minerale. precum şi datorită faptului că zonele importante de cultură coincid. iarba de Sudan. iar dintre dăunători: gândacul ghebos.

explorează un volum redus de sol şi are o putere mică de solubilizare şi absorbţie a elementelor nutritive din rezerva solului. grâul trebuie să aibă la dispoziţie cantităţile necesare de elemente nutritive şi în forme uşor accesibile. conţinutul boabelor în substanţe proteice. 1991). deoarece se recoltează timpuriu şi lasă solul curat de resturi vegetale şi de buruieni şi într-o stare bună de fertilitate. Azotul este principalul element nutritiv care trebuie administrat pe solurile din România. 10 . Grâul absoarbe azot atât din îngrăşămintele minerale aplicate. de la alungirea paiului şi până la coacere. Oricum. un mijloc de vehiculare a agenţilor patogeni. Azotul influenţează dezvoltarea vegetativă a plantelor. Totuşi. mărimea recoltelor este dată de continuitatea nutriţiei cu azot. grâul este o bună premergătoare pentru majoritatea culturilor. au un consum mare de apă. în condiţiile în care fosforul şi potasiul sunt în cantitate suficientă. culturile fiind predispuse la cădere.8 kg P2O5. creşte pericolul de şiştăvire prin întârzierea vegetaţiei. în asemenea situaţii este obligatorie o foarte bună disciplină a înlăturării paielor. de culoare verde-gălbuie. se amplifică atacul de boli foliare şi ale paiului. Insuficienţa azotului conduce la formarea de plante mai slab dezvoltate. La rândul său. deşi consumul specific de elemente nutritive este relativ redus: 2. formarea componentelor de producţie (elementele productivităţii). bine înfrăţite. care reprezintă. cu frunze late. interval în care sunt absorbite circa 80% din azot. care provin în mare măsură din mineralizarea substanţelor organice. peste 80% din fosfor şi peste 85% din potasiu. consumul maxim de elemente nutritive al plantelor de grâu are loc într-o perioadă scurtă de timp. Trebuie subliniat că. grâul este pretenţios la îngrăşare din cauza anumitor particularităţi. În plus. mai înalte.3. BÂLTEANU. Fertilizarea Grâul este cunoscut ca o plantă care reacţionează foarte bine la aplicarea îngrăşămintelor minerale şi organice.3 . Îngrăşămintele minerale. frecvent.favorabil al acesteia menţinându-se şi în anul al doilea de grâu.1. înfrăţirea este exagerată. care produc puţin. cât şi din rezervele solului. în acest interval. de culoare verde-închis. Excesul de azot determină dezvoltarea vegetativă prea puternică.3. formarea de plante viguroase.1 . în primul rând.3 kg N.9 .7 K2O/100 kg boabe + paiele aferente (după GH. 1. sistemul radicular al grâului este slab dezvoltat. favorizează procesul de fotosinteză. 1.

pe terenurile agricole bine exploatate. în acest moment. de rezervele solului. Trebuie menţionat că. când azotul administrat are ca efect o mai bună dezvoltare a plantelor în fazele de înrădăcinare-înfrăţire şi până la intrarea în iarnă. terestre sau aeriene. tehnic. În anumite situaţii. calităţile furajere ale boabelor de grâu şi mai puţin însuşirile de panificaţie.Ca urmare. cantitatea de azot din sol accesibil plantelor de-a lungul vegetaţiei. de remanenţa îngrăşămintelor aplicate plantei premergătoare. Aceasta este fracţionarea optimă a dozelor de îngrăşăminte cu azot. În sfârşit. Stabilirea dozelor de îngrăşăminte cu azot este o problemă de bilanţ la întocmirea căruia trebuie să se ţină seama de conţinutul solului în azot total şi în 11 . administrarea sau nu sunt disponibile îngrăşămintele necesare. resturi vegetale). trebuie ca solul să fie îngheţat sau zvântat. ca atare. cu care se face împrăştierea. deoarece cerinţele plantelor sunt satisfăcute de azotul eliberat prin descompunerea substanţelor organice din sol (rădăcini. urmăreşte creşterea conţinutului boabelor în azot şi proteină. urmărindu-se să se asigure plantelor de grâu necesarul de azot pentru reluarea vegetaţiei şi începutul alungirii paiului (fazele de înfrăţit şi formarea primului internod). cu apa din precipitaţii. Momentul administrării acestei fracţiuni depinde de mijloacele. se recomandă administrarea unei fracţiuni reduse de azot. lucrarea se începe încă din partea a doua a iernii. pentru fertilizarea suprafeţelor deosebit de mari cultivate cu grâu în România. în cazul administrării terestre. Prima este toamna (înainte de semănat şi la începutul vegetaţiei). la fracţiunile târzii insuficienţa apei (seceta) întârzie absorbţia azotului. în faza de alungire a paiului. A doua perioadă importantă în nutriţia cu azot a grâului este la reluarea vegetaţiei în primăvară. prin aplicările târzii de azot sunt influenţate. acesta dizolvându-se şi fiind absorbit prea târziu pentru a mai putea fi utilizat de către plante. mobilitatea azotului în sol şi pericolul deplasării sale în adâncime. greu de realizat actualmente în condiţiile din ţara noastră deoarece: ultimele două fracţiuni sunt prea costisitoare. nu este posibilă. o aplicare târzie în fazele de înspicat şi până la înflorit. La îngrăşarea cu azot a grâului se pot distinge 4 perioade. În condiţii normale. la stabilirea dozelor de azot şi la fracţionarea acestora trebuie să se ţină cont de: cerinţele plantelor de grâu pe faze de vegetaţie. îngrăşarea de toamnă cu azot ar trebui să nu fie necesară. prin care se urmăreşte să se acopere cerinţele în azot până la înspicat-înflorit. după cercetări mai noi. pe teren îngheţat sau acoperit cu strat subţire de zăpadă. este obligatorie administrarea îngrăşămintelor cu azot. în primul rând.

Pentru calcularea dozelor de azot este recomandată următoarea formulă (după ICCPT.300 se administrează în concentraţie de 100% produs comercial. mineralizare). în orice caz acestea nu se vor aplica dacă premergătoarea este o leguminoasă. se mai poate aplica o doză târzie. accesibile grâului de-a lungul vegetaţiei şi care depinde. în kg/ha. îndeosebi după premergătoarele cu recoltare târzie. de conţinutul în azot al solului în momentul desprimăvărării şi de starea de vegetaţie a culturii.30 kg N/ha. Mărimea dozei din primăvară se stabileşte în funcţie de mersul vremii în iarnă şi la desprimăvărare (levigare. se scad 20 kg N/ha după borceag şi trifoi. în primăvară este necesară recalcularea dozei totale de azot. este necesar. Îngrăşămintele lichide cu azot de tipul A. primăvara. Azotul poate fi administrat şi sub formă de îngrăşăminte lichide (după recomandările ICCPT.5 kg N/t de gunoi aplicat la planta antepremergătoare. de: fertilitatea naturală a solului.80 kg N/ha se administrează la sfârşitul iernii sau la desprimăvărare. aportul freatic. care este apreciat la 20 kg/ha pe solurile sărace şi 60 kg/ha pe solurile fertile. în care: DN este doza de azot. sistemul de îngrăşare aplicat în anii anteriori. producţia scontată a se obţine şi consumul specific. 1 kg N/t de gunoi aplicat plantei premergătoare şi 0. care este apreciat la 2 kg N/t de gunoi de grajd administrat direct grâului. totuşi. inclusiv în funcţie de recolta scontată a se obţine.forme mobile. pe terenurile agricole bine cultivate şi după premergătoare favorabile. atunci se va administra 1/3 din cantitatea totală (circa 30 .25 kg N/ha după premergătoare târzii nefertilizate. Pentru condiţiile din România. posibilitatea aplicării udărilor).40 kg N/ha) înainte de semănat. planta premergătoare. Fundulea). nu ar trebui administrate îngrăşăminte cu azot în toamnă.Fundulea. Npr = corecţia în funcţie de planta premergătoare. şi în primul rând rezistenţa sa la cădere şi boli. asigurarea cu apă (cantitatea anuală de precipitaţii. după 12 . mobilitatea azotului în sol şi pericolul deplasării sale în adâncime cu apa din precipitaţii. în funcţie de toate aceste elemente. Ns = aportul solului în azot. În anumite situaţii (condiţii de irigare. caracteristicile climatice ale anului anterior. Restul de 40 . Rs = recolta scontată.Ns -Ngg + Npr. soiul cultivat. Dacă. se adaugă 20 . şi anume. la rândul lui. în t/ha. la alungirea paiului. Ca urmare. în principiu. regimul precipitaţiilor. zonă ceva mai umedă). mărimea optimă a dozelor de azot este cuprinsă între 50 şi 160 kg/ha. 1990) : DN = 30 x Rs . Ngg = aportul în azot al gunoiului de grajd. înainte de semănat. de 10 . se scad 30 kg N/ha după leguminoase pentru boabe.

În situaţiile în care compoziţia chimică a solului impune. în doze de până la 15 kg N/ha. îmbunătăţeşte rezistenţa la iernare. de regulă. grăbeşte maturitatea. cu sistemul radicular încă slab dezvoltat. se pot aplica 40 80 kg K2O/ha. Potasiul. fosforul fiind încorporat în mod obişnuit sub arătură. între 60 şi 120 kg/ha. Potasiul favorizează sinteza glucidelor.2 kg P2O5/t de gunoi de grajd. Sub formă de îngrăşăminte complexe. plantele tinere de grâu absorb fosforul uşor solubil din îngrăşăminte şi abia mai târziu au capacitatea de a folosi fosforul din rezervele solului. se apreciază că administrarea potasiului devine o măsură obligatorie pe toate tipurile de sol. Rs = recolta scontată. dacă a fost aplicat la planta premergătoare.Pgg. Alături de azot. în care: DP este doza de fosfor. îmbunătăţeşte calitatea recoltei. aceasta afectând în primul rând plantele tinere. apreciat la 1. dacă acesta a fost administrat direct grâului şi 0. La începutul vegetaţiei. sub formă de sare potasică sub arătură sau sub formă de îngrăşăminte complexe. cădere şi boli. îngrăşarea cu fosfor este obligatorie pe toate tipurile de sol din ţara noastră. inclusiv concomitent cu tratamentele pentru combaterea ploşniţelor şi a bolilor foliare. Pgg = aportul gunoiului de grajd în fosfor. cădere şi boli. în kg P2O5/ha.8 kg P2O5/t de gunoi.40 kg P2O5/ha pe solurile cu mai puţin de 5 mg P2O5/100 g sol. producţia scontată şi consumul specific. în t/ha. întrun sistem intensiv de agricultură. fosforul se poate administra şi la patul germinativ. Fosforul. Mărimea dozei de fosfor este cuprinsă. îngrăşarea cu gunoi de grajd. Îngrăşarea cu potasiu este necesară numai pe solurile insuficient aprovizionate cu potasiu (sub 15 mg K2O accesibil/100g sol). scurtarea internodiilor. pentru a obţine producţii mari. Se consideră ca grâul este cereala cea mai sensibilă la insuficienţa fosforului. aceste îngrăşăminte pot fi aplicate concomitent cu erbicidarea.semănat sau înainte de desprimăvărare. necroza marginală a frunzelor. Doza rezultată din calcul se majorează cu 20 . 13 . Fosforul echilibrează efectul azotului. La stabilirea dozelor de fosfor se ţine cont de conţinutul solului în fosfor mobil. Insuficienţa potasiului determină încetinirea creşterii. De asemenea. cloroză. la pregătirea patului germinativ. Trebuie subliniat că. În acest mod se pot efectua îngrăşările târzii. în concentraţie de maximum 20% produs comercial. Formula de calculare a dozelor este următoarea: DP= 15 x Rs . sporeşte rezistenţa la ger. favorizează dezvoltarea sistemului radicular şi înfrăţirea.

sfeclă). În cazul premergătoarelor timpurii. implicit.Îngrăşămintele organice. dar fără bulgări în sol. fără resturi vegetale pentru a permite semănatul în bune condiţii. capacitatea lor de a trece peste perioada de iarnă. După recoltare se recomandă o 14 . de starea în care se prezintă solul în momentul semănatului depinde în cea mai mare măsură felul cum vegetează plantele de grâu în toamnă şi. prin amendare. Lucrările solului Se poate afirma că. ea prezintă interes în primul rând pentru exploataţiile agricole care dispun de gunoi de grajd şi care folosesc. Împrăştierea foarte uniformă şi amestecarea cât mai bună cu solul. ele îmbunătăţesc proprietăţile fizice. să se urmărească neutralizarea a 50% din aciditatea hidrolitică. Pregătirea terenului pentru semănatul grâului pune adesea probleme deosebite din cauza timpului rămas de la recoltarea premergătoarei şi până la semănat. cu multă argilă). urmând ca grâul să beneficieze de efectul remanent. dolomit). nivelat.500 kg boabe/ha. iar sporurile de recoltă pot depăşi 1. cu suprafaţa nu foarte mărunţită. Împrăştierea îngrăşămintelor organice este o operaţiune destul de costisitoare. sunt condiţii esenţiale pentru reuşita amendării. Aceste îngrăşăminte pot fi aplicate direct în cultura grâului. Pentru ca lucrarea să fie economică trebuie ca. chimice şi biologice ale solului. Cele obişnuit folosite: gunoiul de grajd semifermentat şi mustul de gunoi sunt bine valorificate de cultura grâului. deoarece pe lângă aportul de elemente nutritive. sau. Dozele administrate pe terenurile destinate culturilor de grâului sunt de 15 . de regulă. Administrarea îngrăşămintelor organice este importantă îndeosebi pe solurile argiloiluviale (acide. aşezat. Este necesară pe solurile acide. ca urmare. încorporate sub arătură. Aplicarea amendamentelor calcaroase. o sursă proprie (şi convenabilă sub aspect economic) de substanţe fertilizante. mai frecvent.8 şi cu un grad de saturaţie în baze sub 75%. 4 t/ha carbonat de calciu (piatră de var. precum şi pe solurile erodate sau prea uşoare. cu pH sub 5.20 t/ha. a condiţiilor meteorologice dificile din perioada de efectuare a lucrărilor (seceta de la sfârşitul verii şi începutul toamnei) şi a suprafeţelor mari care trebuie pregătite şi semănate într-un interval relativ scurt de timp. deci. la planta premergătoare (porumb. urmate de încorporarea sub arătură. Grâul cere un sol afânat pe circa 20 cm adâncime. Se administrează.

Se recomandă ca primele lucrări să fie făcute perpendicular sau oblic faţă de direcţia arăturii. efectuată imediat după eliberarea terenului (cel mult 1 . ca urmare. care să îmbunătăţească condiţiile de umiditate din sol şi care să permită o arătură de calitate. Întârzierea arăturii are efecte nedorite: îmburuienare.20 cm adâncime. atunci se efectuează numai o lucrare de dezmiriştit şi se aşteaptă căderea unor precipitaţii ceva mai importante. solul se ară imediat. se amplifică pierderile de apă prin evaporaţie din cauza suprafeţei bulgăroase a arăturii şi apar dificultăţi la lucrările ulterioare ale solului. pentru mărunţirea bulgărilor. pierderea rapidă a umidităţii din solul care nu mai este protejat de plante. pentru a asigura nivelarea terenului. astfel încât să fie încorporate resturile vegetale (miriştea şi buruienile) şi fără a scoate bulgări. arătura trebuie prelucrată superficial. ca o consecinţă. solul pierde repede rezerva de apă. Dezvoltarea sistemului radicular al plantelor de grâu şi pătrunderea rădăcinilor în profunzime sunt favorizate de afânarea adâncă a solului. distrugerea buruienilor care răsar.2 zile întârziere). Lucrările sunt efectuate la noi. 15 . În condiţiile unor terenuri bine lucrate an de an. Grâul nu necesită arături prea adânci. Dacă se întârzie cu efectuarea lucrării. la 20 . nivelarea terenului. se întăreşte şi de multe ori nu mai poate fi arat sau arătura iese bulgăroasă. În situaţiile în care solul este prea uscat şi nu se poate ara imediat sau prin arătură se scot bulgări mari. Până în toamnă. orice întârziere a efectuării arăturii conduce la scăderi progresive de recoltă. adâncimea arăturii trebuie stabilită în câmp. Prin această lucrare se urmăreşte mărunţirea resturilor vegetale şi amestecarea lor cu solul.lucrare de dezmiriştit. care vor fi distruse prin lucrările ulterioare. se poate ara doar la 18 . cu grapa cu discuri în agregat cu grapa cu colţi reglabili şi lamă nivelatoare. solul se întăreşte şi nu se mai poate ara. în funcţie de starea terenului. În continuare. gradul de compactare a solului influenţează în mare măsură dezvoltarea în ansamblu a plantelor şi formarea componentelor de producţie. Ca urmare. cel mai adesea. distrugerea buruienilor existente şi crearea condiţiilor favorabile pentru germinarea seminţelor de buruieni aflate în sol şi a samulastrei.22 cm adâncime. cu plugul în agregat cu grapa stelată. afânarea stratului superficial al solului pentru a împiedica pierderea apei prin evaporaţie. Trebuie realizată afânarea solului pe urmele compactate de trecerile repetate cu tractorul (pentru lucrările de îngrijire din timpul vegetaţiei şi la recoltare).

3 săptămâni. se fac lucrări de întreţinere a arăturii şi pregătirea patului germinativ (cu grapa sau combinatorul). prin reţinerea zăpezii şi reducerea eroziunii eoliene. uneori. Este necesară curăţirea cât mai bună a terenului de resturi vegetale.2 lucrări) pentru mărunţirea resturilor de plante şi a buruienilor. 1989).25 cm adâncime. După premergătoarele târzii (floarea-soarelui. fără însă a scoate bulgari. pentru ca pământul afânat prin arătură să se aşeze. preferabilă arăturii şi pentru a nu întârzia semănatul grâului. Aceeaşi tehnologie se recomandă în toamnele secetoase. soia). cartof de toamnă. concomitent. bine mărunţite anterior. Această lucrare se efectuează cu bune rezultate după soia. afânate. În continuare. şi încorporarea îngrăşămintelor minerale şi. sfeclă pentru zahăr.3 până la 0. ceva mai adânc. 16 . economia este de 0. a resturilor vegetale.5 pentru forţa de muncă şi de 11 . Pregătirea terenului prin discuit este. cu plugul în agregat cu grapa stelată. se recomandă ca această ultimă lucrare să fie efectuată perpendicular pe direcţia de semănat. Arătura se efectuează imediat. eventual. curate de buruieni. nivelate). realizându-se. cu diferite utilaje (grape cu discuri. porumb.Pregătirea patului germinativ se face chiar înainte de semănat. această lucrare permite mobilizarea solului până la 12 . conform celor prezentate anterior. şi ceva mai tasată sub adâncimea de semănat. Trebuie să se urmărească realizarea unei suprafeţe nivelate. afânată pe adâncimea de semănat. Pe terenurile bine lucrate în anii anteriori (arate adânc. arătura poate fi înlocuită prin două lucrări cu grapa cu discuri grea sau medie. până la semănat ar trebui să rămână cel puţin 2 . urmărindu-se încorporarea resturilor. acesta se aşează mai repede ca după arat. urmată de discuiri repetate (1 . combinatoare) pentru mărunţire. pentru a asigura ascensiunea apei (spre seminţele în curs de germinare). de regulă. nivelare şi pregătirea patului germinativ.16 cm adâncime. Se obţine o viteză mare de lucrare a solului.14 l motorină/ha (după GH. atunci când solul este foarte uscat şi nu se poate ara sau prin arătură ar rezulta bulgări greu de mărunţit. terenul rămâne mai nivelat. prin lucrări superficiale cu combinatorul (de preferat) sau cu grapa (grapa cu discuri în agregat cu grapa reglabilă şi lamă nivelatoare). la 20 . diminuează compactarea în timpul sezonului rece. dar nu prea mărunţită. În continuare. îndeosebi în regiunile bogate în precipitaţii. BÂLTEANU. arătura se lucrează în mod repetat. Prezenţa bulgăraşilor este importantă deoarece: protejează suprafaţa solului pe timpul iernii.

Ca atare. unde infestarea cu gândac ghebos (Zabrus tenebrioides) sau viermi sârmă (Agriotes ssp. cu spori pe tegumentul seminţei. în care să se acumuleze 450 . astfel încât. la intrarea în iarnă plantele de grâu 17 .) este puternică.). Epoca de semănat a grâului se stabileşte astfel încât. viermii sârmă. se recomandă tratamente cu preparate pe bază de carboxin (Vitavax 200. Tratarea seminţelor înainte de semănat este obligatorie. În prezent.5 Kg/t sămânţă) sau lindan + carboxin + thiuram (Vitalin 85 PTS). atât împotriva agenţilor patogeni transmisibili prin sămânţă. 2 kg/t de sămânţă) sau prochloraz + carbendazin (Prelude SP. îndeosebi pe terenurile cu o încărcătură mare de păioase (sau la grâul cultivat după grâu).sfeclă. Sămânţa şi semănatul Sămânţa de grâu destinată semănatului trebuie să aparţină unui soi zonat. până la venirea iernii să rămână 40 . facultatea germinativă minimum 85% şi MMB cât mai mare. cu produse speciale. să aibă puritatea fizică minimum 98%. 2. 3. 2. să provină din culturi special destinate producerii de sămânţă (loturi semincere). cum ar fi lindan + tiophanat methyl + thiuram (Tirametox.0 l/t de sămânţă). cum ar fi tăciunele zburător (Ustilago tritici). Pe terenurile unde este frecvent atacul de dăunători în toamnă. dar aceste tratamente au eficacitate redusă. lindan + oxichinoleat de cupru + lindan (Chinodintox PTS. muştele cerealelor). Sunt controlate astfel bolile transmise prin sămânţă şi dăunătorii care atacă în toamnă (gândacul ghebos.0 kg/t de sămânţă).0 kg/t de sămânţă). dar este mai dificil sau chiar imposibil de efectuat după floareasoarelui sau după porumb (rămân cantităţi mari de resturi vegetale). Tratamentele se pot diferenţia în funcţie de agentul patogen şi de modalitatea de infestare. se recomandă tratarea seminţelor cu preparate insectofungicide. Tratamentele se efectuează imediat înainte de semănat. urmărindu-se cu mare atenţie amestecarea cât mai uniformă a preparatelor cu sămânţa.) şi fuzarioza (Fusarium spp. Pentru agenţii patogeni transmisibili prin sol. cartof. cum ar fi mălura comună. cum sunt mălura comună (Tilletia spp. cât şi în cazul agenţilor patogeni cu spori în interiorul bobului. în cazul infestării puternice a solului este necesar un interval mai mare de pauză înainte de revenirea grâului pe acelaşi teren.50 zile în care plantele să vegeteze normal.500°C temperaturi pozitive. 2. din categoriile biologice “sămânţă certificată a primei şi celei de-a doua înmulţiri“. oxichinoleat de cupru (Quinolate 15 PUS. fuzarioza şi mălură pitică (Tilletia controversa) este posibilă tratarea seminţelor înainte de semănat.

în primăvară lanul este foarte des. aceeaşi sensibilitate manifestă plăntuţele răsărite dar neînfrăţite. boabele de grâu aflate în curs de germinare sunt foarte sensibile la temperaturi scăzute.600 boabe germinabile/m2.5 octombrie. prin înfrăţire să-şi corecteze. de 85-95% (din boabele germinabile semănate). nordul ţării şi depresiunile intramontane. Densitatea de semănat la grâu trebuie stabilită astfel încât să se asigure. la recoltare. densităţile nefavorabile. plantele sunt predispuse la cădere şi sensibile la boli.10 octombrie. starea solului la semănat. Procentul de răsărire în câmp depinde în cea mai mare măsură de: tratamentele efectuate la sămânţă. se recomandă să se semene ceva mai devreme. o densitate de 500 . între anumite limite. sunt expuse încă de la începutul vegetaţiei atacului de dăunători (afide. Dacă se seamănă prea devreme.700 spice/m2. Pentru a realiza acest lucru trebuie să fie semănate 450 . la rândul său de utilajele cu care s-a lucrat. cu sistemul radicular încă slab dezvoltat. în intervalul 20 septembrie . De asemenea. În asemenea situaţii. data semănatului (faţă de epoca optimă). vegetaţia se întârzie şi se prelungeşte spre vară. muşte) şi boli. Indiferent de zona de cultivare.3 fraţi şi 3 . densitatea de semănat se stabileşte în funcţie de capacitatea de înfrăţire a soiului. pentru condiţii bune de semănat. umiditatea solului (asigurarea umidităţii pentru un răsărit rapid).4 frunze (fără ca fraţii să fie prea dezvoltaţi). trebuie luat în calcul un procent mediu de răsărire în câmp. epoca optimă de semănat a grâului de toamnă în România este 1 . apare pericolul de şiştăvire a boabelor. primăvara lanul va avea o densitate mică şi se îmburuienează mai uşor. în doze ceva mai ridicate stimulează dezvoltarea vegetativă şi productivitatea plantelor existente. Grâul are capacitatea ca.10 octombrie. calitatea pregătirii patului germinativ. De asemenea. intră în iarnă neînfrăţite şi necălite. Pentru zonele din sud. şi care depinde. fiind sensibile la ger. pentru zona colinară. intervalul care trebuie luat în calcul este 25 septembrie . Dacă se întârzie semănatul faţă de perioada optimă recomandată. prin administrarea de îngrăşăminte se 18 . vest şi Câmpia Transilvaniei. nu înfrăţesc. administrarea îngrăşămintelor în primăvară. Între aceste limite. lanul se îmburuienează din toamnă. boabele rămân mici datorită densităţii exagerate.să ajungă în stadiul de 2 . masa vegetativă bogată face ca plantele să fie sensibile la ger şi asfixiere pe timpul iernii. plantele de grâu se dezvoltă prea puternic. plantele răsar târziu. sub aspectul asigurării umidităţii şi a calităţii patului germinativ.

în mod frecvent. soi. bulgăros. se recomandă să se semene ceva mai adânc. Cantitatea de sămânţă la hectar (norma de semănat) rezultată din calcul (pe baza densităţii stabilite şi a indicilor de calitate a seminţei) este cuprinsă. fără a rezulta diferenţe importante de producţie. 1970). grâul este semănat la 4 . că erorile tehnologice (întârzierea semănatului. îndeosebi la semănatul întârziat. grâul este semănat. Lovrin 34. consumurile de sămânţă sunt exagerate. pentru a elimina. Totodată. adâncimea de semănat trebuie să fie maximum 4 cm şi foarte uniformă. pe terenurile cu umiditate insuficientă la suprafaţă şi textură mai uşoară. plantele nu mai au timp să înfrăţească şi să se pregătească pentru iarnă. distanţa dintre rânduri trebuie aleasă între aceste limite. 19 . în România există în cultură soiuri de grâu (Flamura 85. precum şi în cazul semănăturilor timpurii. pregătirea unui pat germinativ defectuos) pot fi corectate numai parţial. BROUWER. data semănatului (faţă de epoca recomandată). în funcţie de maşinile de semănat aflate la dispoziţie. de regulă. Trebuie reţinut. apare pericolul căderii şi se amplifică atacul de boli. În legătură cu adâncimea de semănat. însă.6 cm. neaşezat suficient după arat datorită recoltării târzii a premergătoarei). Lovrin 41) care se caracterizează prin formarea unui coleoptil mai scurt. la 5 .5 cm adâncime pe terenurile cu umiditate suficientă şi textură mijlocie spre grea. precum şi în toamnele foarte secetoase sau în situaţia când se seamănă în teren bulgăros. pe plan mondial. Din anumite motive (teren uscat. consecinţele sunt răsăritul întârziat. combaterea buruienilor prin erbicidare trebuie efectuată cu mai mare atenţie în culturile rare. sau grâul înfrăţeşte târziu şi puţin. costisitoare şi nejustificate. Distanţele de semănat la grâu. între 200 şi 250 kg sămânţă/ha. mărimea seminţei. pentru a asigura străbaterea tuturor germenilor până la suprafaţă. la aceste soiuri. prin mărirea densităţii de semănat. În cazuri extreme.urmăreşte să se asigure o nutriţie foarte bună a plantelor pentru ca numărul mic de fraţi şi spice la m2 să fie compensat prin numărul mare de boabe în spic. iar străbaterea germenilor spre suprafaţă este ceva mai dificilă. cu MMB cât mai ridicată. se poate mări densitatea până la 700 boabe germinabile/m2. Fundulea 4. textură. trebuie semnalat că. prea adânc. Adâncimea de semănat a grâului depinde de umiditatea solului. sunt cuprinse între 10 şi 18 cm (după W. La densităţi de semănat prea mari. concurenţa buruienilor. pe cât posibil. În România grâul este semănat. În condiţiile din România. concurenţa dintre plante este prea puternică. unde apa pentru germinare este asigurată. Ca atare.

se recomandă să se lase.40 cm (două tuburi de la semănătoare suprimate). obţinute prin închiderea tuburilor semănătorii pe urmele roţilor tractorului. a lucrărilor de împrăştiere a îngrăşămintelor. până în faze de vegetaţie mai avansate (chiar până la începutul formării boabelor).5 cm (distanţa pentru care sunt construite semănătorile universale existente mai frecvent în dotare). ca uniformitate de împrăştiere. Lucrările de îngrijire Grâul este o cultură cu o tehnologie total mecanizabilă. la 12. pentru efectuarea diferitelor lucrări de îngrijire. Această metodă. Felul lucrărilor de îngrijire 20 . în cazul în care se lucrează cu un singur tractor. de 30 . folosită în prezent. După G. pe suprafeţe în creştere în România.în mod obişnuit. a apărut din necesitatea de a asigura efectuarea. se lasă câte 2 benzi nesemănate. maşina pentru erbicidare are 12 m lăţime de lucru. în mod foarte precis. cu o semănătoare cu lăţimea de lucru de 3 m. urme de orientare. pentru a favoriza înfrăţitul şi a asigura înmulţirea mai rapidă a seminţei. În anumite situaţii (culturi semincere) se recomandă distanţe de semănat ceva mai mari (25 cm).8 treceri în cursul perioadei de vegetaţie. 1975 este prezentată o schemă de semănat în cărări. şi anume. de la semănat. de combatere a bolilor şi dăunătorilor. O metodă de semănat mult extinsă în ţările cu tradiţie în cultura grâului este semănatul în cărări.. Distanţa dintre perechile de cărări trebuie să corespundă cu lăţimea de lucru a maşinilor cu care se fac tratamentele. iar distanţa dintre două cărări este egală cu ecartamentul roţilor tractorului şi al maşinilor cu care se vor face diferitele lucrări de îngrijire în vegetaţie. lăţimea unei cărări corespunde cu lăţimea pneurilor tractorului (de regulă. urme care sunt vizibile până în faze mai avansate de dezvoltare a plantelor. cu mijloace terestre. de erbicidare. Acolo unde există posibilitatea de a efectua lucrările din vegetaţie cu mijloace “avio“ (şi se prevede acest lucru). a tratamentelor pentru prevenirea căderii). schema poate fi adaptată de fiecare agricultor la setul de maşini agricole pe care îl au la dispoziţie. maşina pentru administrat îngrăşăminte are 6 m lăţime de lucru. este suficient să fie închise 2 tuburi ale semănătorii). Trebuie reţinut că în tehnologiile intensive se poate ajunge până la 5 . FISCHBECK şi colab. Nu există o schemă standard pentru semănatul în cărări. la semănatul în cărări. deosebit de rentabilă sub aspectul consumului de forţă de muncă. distanţa dintre două urme va fi egală cu lăţimea de lucru a mijloacelor avio folosite pentru aplicarea tratamentelor.

în mod obişnuit. Combaterea buruienilor este principala lucrare de îngrijire din cultura grâului. cresc costurile.care se aplică grâului şi numărul acestora depinde de foarte mulţi factori (calitatea patului germinativ. din cauza alternanţei temperaturilor negative cu cele pozitive pe timpul iernii. dar încă reavăn. În majoritatea cazurilor se consideră că lucrarea de grăpat a semănăturilor de grâu la desprimăvărare. semănatul în epoca şi cu densitatea optimă. infestarea cu boli şi dăunători. În prezent. iar consecinţele negative sunt. dar pot ajunge în situaţii extreme până la 60 . dar fără a tasa suprafaţa solului. nu este necesară. Sunt situaţii în care sunt necesare sau sunt efectuate numai 1 . lucrările solului. Controlul culturilor pe timpul iernii şi eliminarea apei pe porţiunile depresionare sau microdepresionare sunt operaţiuni de bună gospodărire. Grăpatul culturilor de grâu la desprimăvărare este o lucrare din tehnologia clasică de cultivare. adesea. altele sunt dezrădăcinate. ca urmare. la încălzirea vremii la desprimăvărare poate apare ofilirea şi uscarea plantelor de grâu.70%. combatere chimică. pe cât posibil terenurile unde pe timpul iernii apar băltiri. mersul vremii şi al vegetaţiei în primăvară.2 lucrări de îngrijire şi sunt situaţii în care sunt efectuate foarte multe lucrări (7 . lucrarea de tăvălugit trebuie efectuată pe sol bine scurs. posibilităţile materiale şi calificarea cultivatorilor). grăpatul a fost scos din tehnologia recomandată.8 treceri). şi se face cu scopul de a pune sămânţa în contact cu solul şi de a favoriza. care se fac de către orice bun cultivator de grâu. pentru a realiza aderarea rădăcinilor şi a nodului de înfrăţire la sol. La amplasarea culturilor de grâu trebuie evitate. absorbţia apei. dezvoltarea plantelor în toamnă şi starea de vegetaţie la desprimăvărare. Atunci când situaţia o impune. reducerea rezervei de buruieni şi împiedicarea apariţiei acestora în culturile de grâu trebuie urmărite prin toate mijloacele: rotaţie. Tăvălugitul semănăturilor de grâu imediat după semănat apare ca necesar atunci când s-a semănat în sol afânat şi mai uscat. rădăcinile plantelor de grâu au fost desprinse de sol (plantele sunt descălţate). încă umed. deşi continuă să fie efectuat de unii cultivatori de grâu de la noi. 21 . parţial dezrădăcinate. importante: multe plante de grâu sunt distruse. Pierderile de recoltă la grâu din cauza concurenţei buruienilor sunt. fenomenul este mai frecvent pe solurile argiloiluviale (podzolite).20%. Tăvălugitul la desprimăvărare este necesar numai în situaţii extreme când. dotarea tehnică. este tasat prin trecerea tractorului. rezerva de buruieni. Ca urmare. de 10 . astfel. terenul.

5 l/ha) sau bentazon (Basagran.4-D (SDMA-33. O. Cirsium arvense. Rubus caesius. Atriplex sp. iar buruienile sunt în faza de cotiledoane sau rozetă. Transilvania. cum ar fi Matricaria chamomilla. 1. vremea liniştită. M. fără vânt. Buruieni dicotiledonate problemă în cultura grâului sunt considerate speciile Galium aparine şi Galeopsis tetrahit. combaterea chimică a buruienilor este o lucrare obligatorie. frecvent se recomandă să se administreze preparate care conţin acidul 2.. 0. tribenuron metil (Granstar 75 DF. întârzierea aplicării erbicidelor până la formarea celui de-al doilea internod poate determina apariţia unor efecte fitotoxice la grâu. Chenopodium album. 2 . Raphanus raphanistrum.4-D + dicamba (Starane 200 + Icedin Forte. 15-20 g/ha) sau amidosulfuron (Grodyl. când temperatura a depăşit 6°C. umede din Banat. clorsulfuron (Glean 75 DF.4-D (Longran 60 WP. temperatura aerului trebuie să fie mai mare de 10°C.2. Administrarea se face primăvara. 20-25 g/ha). 1. Capsella bursa pastoris. 2. Bifora radians.4-D + dicamba (Oltisan Extra.3 22 . 1 l/ha).0 l/ha) sau 2. Combaterea buruienilor monocotiledonate apare ca necesară doar în anumite zone limitate din România. se recomandă aplicarea unor erbicide pe bază de 2. Veronica sp. În asemenea situaţii. Stellaria media. în culturile de grâu apar şi specii de buruieni rezistente la 2. triasulfuron + 2. 1 l/ha).5 l/ha).6 + 2.5-2. Agrostemma githago.inodora. speciile mai frecvente în cultura grâului sunt: Sinapis arvensis. Papaver rhoeas. 2-4 l/ha).În cultura grâului. Speciile respective: Apera spica venti (iarba vântului) şi Avena fatua (odosul) găsesc condiţii favorabile de dezvoltare în zonele colinare.5 l/ha). când plantele de grâu sunt în faza de înfrăţit şi până la formarea primului internod.4-D. 20-40 g/ha). Administrarea acestor preparate se face în aceleaşi faze de vegetaţie ale grâului şi ale buruienilor menţionate mai sus.0 l/ha).. tratamentele putând începe mai devreme. când buruiana are 1 . aplicate primăvara. Galium aparine.5 l/ha).1.8 . Se subliniază că. timpul călduros şi luminos.5-2. pentru combaterea cărora se recomandă preparatele continând fluoroxipix + 2.4-D + dicamba (Icedin Forte. 2 l/ha). Thlaspi arvense. Polygonum ssp. diclofopmetil (Illoxan CE. Buruienile dicotiledonate ridică cele mai multe probleme în condiţiile din ţara noastră. Pentru combaterea acestora. fenoxapropetil (Puma CE. Alături de dicotiledonate menţionate. Bucovina. Sonchus arvensis. Cu bune rezultate se pot folosi şi preparate conţinând MCPA (Dicotex. Centaurea cyanus. Pentru combaterea ierbii vântului se fac tratamente cu erbicide pe bază de tralkoxidim (Grasp CE.

dacă după primul tratament au mai rămas peste 3 larve/m2 (1 larvă/m2 pentru culturile semincere). se recomandă evitarea monoculturii şi recoltarea mai timpurie a lanurilor atacate înainte de migrarea dăunătorului în sol. 2 l/ha). după ce acestea au trecut de vârsta a 2-a. 0. Dâmboviţa. 3 . alfametrin (Fastac 10. argiloase din judeţele Argeş. se tratează sămânţa înainte de semănat. 1. la un PED de 7 exemplare/m2 şi numai după ce peste 80% din populaţia de ploşniţe a părăsit locurile de iernare (pădurea).5 EC. pragul economic de dăunare (PED) este de 5% plante atacate. este un dăunător periculos. deltametrin (Decis 2.3 l/ha). în a doua decadă a lunii aprilie. şi Aelia spp. lambda-cihalotrin (Karate 2. Împotriva ploşniţelor cerealelor (Eurygaster spp. Prahova. sau preparatele Puma S sau Grasp. 20 g + 2.3 frunze ale buruienii. tratamentele contra buruienilor dicotiledonate şi monocotiletonate se efectuează combinat (de exemplu.5 l/ha). după un interval de maximum 7 .) se efectuează tratamente împotriva adulţilor hibernanţi.0 + 2. Buzău. aplicate înainte de semănat.5 EC. Grasp + Icedin Forte. 0. sau primăvara în faza de 1 .5 l/ha. 3. a cărui prezenţă este semnalată mai frecvent pe terenurile grele. 0.8-1. Tratamentele împotriva larvelor se fac la avertizare. Se mai pot folosi trialat (Avadex BW. aplicat înainte de semănat şi încorporat în sol. la un PED de 3 larve/m2. imediat după semănat sau după răsărit.2 kg/ha). Teleorman. Pentru diminuarea atacului de gândac ghebos (Zabrus tenebrioides Goeze). În cazuri extreme.0 l/ha). la avertizare. 2. 5-6 kg/ha). adesea este necesară repetarea tratamentului. când în toamnă se constată un atac puternic de larve de gândac ghebos. Viermele roşu al paiului (Haplodiplozis marginata).3 l/ha). la avertizare. Se recomandă folosirea insecticidelor conţinând triclorfon (Onefon 90 PS. de asemenea. dimetoat (Sinoratox 35 CE.5 kg/ha). la începutul lunii iunie.4 cm adâncime. când temperatura depăşeşte 10°C.frunze. se 23 . se recomandă tratamente cu insecticide organofosforice (Dursban 480 EC sau Pirimex 48 EC . trebuie evitată amplasarea grâului pe terenurile infestate şi. Olt. În mod obişnuit.5 l/ha sau Puma S + Icedin Forte. aplicat fie toamna. 150 ml/ha). Combaterea dăunătorilor din culturile de grâu se realizează prin măsuri preventive şi curative. cu încorporare cu grapa cu colţi la 2 . Pentru combaterea odosului se recomandă preparatele pe bază de trialat. aplicate după recomandările prezentate la iarba vântului. Pe terenurile cu peste 5 .10 zile. Basudin 600 EW.6 larve/plantă. de regulă. sau terbutrin (Granarg 50 PU.

înainte de înflorit. deltametrin. Tratamentele se fac cu preparate pe bază de dimetoat. respectarea rotaţiei. după înfrăţit.5 l/ha). umedă şi cu nebulozitate ridicată.10°C. 24 . distrugerea samulastrei. Muştele cerealelor (musca neagră . administrată sub formă de momeli. folosind aceleaşi preparate recomandate pentru combaterea ploşniţelor. asigurarea densităţii normale a lanului. de vremea răcoroasă. 3%. se manifestă îndeosebi în perioada creşterii intense a plantelor de grâu. Adulţii apar atunci când temperatura trece de 9 . 1.Oscinella frit. trimorfamid (Fademorf 20 EC. O. care este cel mai păgubitor prin larve. boală cu transmitere prin sol. Atacul este favorizat de o densitate prea mare a lanului. cu preparatele menţionate la combaterea ploşniţelor. fertilizarea echilibrată. mai ales în situaţiile în care grâul a fost semănat timpuriu şi toamna este lungă şi călduroasă. în perioada de zbor a adulţilor şi de apariţie a larvelor. 25% pete pe frunza stindard. Făinarea (Erysiphe graminis). Măsurile preventive constau din cultivarea de soiuri rezistente. În cazul unui atac puternic de făinare. 2 l/ha). lambdacihalotrin. 1 l/ha). Cărăbuşeii cerealelor (Anisoplia ssp. împotriva adulţilor şi a larvelor. Pragul economic de dăunare este considerat la: 25% pete pe ultimele trei frunze. precum şi tratamentele la sămânţă. quinalfos (Ecalux CE. triadimafon (Bayleton 25 WP. PED este de 10 adulţi hibernanţi/m2 şi de 250 larve/m2 în cazul atacului în vetre.) se combat prin tratamente efectuate la apariţia adulţilor (sfârşit de mai. de obicei începând din a doua jumătate a lunii aprilie. Gândacul bălos al ovăzului (Lema (Oulema) melanopa) extins mult în ultimele decenii în culturile de grâu din ţara noastră se combate prin tratamente repetate.fac 3 tratamente. la avertizare. primăvara. Combaterea bolilor se face în mod eficient prin combinarea metodelor preventive cu cele curative (combatere integrată). musca de Hessa Mayetiola destructor) sunt dăunătoare în cazul atacului de toamnă. când acestea sunt foarte sensibile. început de iunie) la un PED de 3 exemplare/m2. Şoarecii de casă (Microtus arvalis) se combat cu fosfura de Zn.25 l/ha). Foarte importante sunt măsurile preventive.5 kg/ha) (ultimile două preparate speciale pentru făinare). O. tratamentele de combatere se fac cu produse pe bază de prochoraz (Sportak 45. propiconazol (Tilt 250 EC. de aplicarea unor doze prea mari de azot.

Cel mai frecvent sunt folosite produsele pe bază de clorură de clorcholină (Stabilan-Austria.1.3 l/ha preparat în 800 . în faza de înspicat. a numărului de boabe în spic. dezvoltarea ţesutului sclerenchimatic şi deci mărirea rezistenţei la cădere. fertilizarea echilibrată. folosind preparatele recomandate pentru combaterea făinării.25 cm înălţime).000 l apa. scurtarea şi îngroşarea internodurilor bazale. 2. De asemenea. Belgia.5 kg/t sămânţă).6 . Se aplică 1.400 l în cazul tratamentelor “avio“. respectarea rotaţiei. precum şi unde se aplică doze mari de îngrăşăminte cu azot. De asemenea. Cycocel-Germania. cum ar fi cultivarea de soiuri tolerante la boală. în situaţii extreme. tratată înainte de semănat. în perioada de alungire a paiului (când plantele au 20 . Deosebit de eficiente sunt măsurile preventive. Înnegrirea bazei tulpinii şi pătarea în ochi şi îngenuncherea tulpinii (Ophiobolus graminis. dar parţial eficiente. în primul rând. Pragul economic de dăunare este apreciat la 10% intensitatea atacului la înflorit. folosind anumite substanţe cu efect retardant (nanizant). se recomandă tratamente cu preparate conţinând benomil. de dorit seara sau dimineaţa. se recomandă tratamente la sămânţă (Vitavax 75. pe vreme liniştită.2. a resturilor de plante. şi apoi la un interval de 14 zile. a 25 . în cazul tratamentelor terestre şi 300 . precum şi îngrăşarea echilibrată. a coletului. 2. Măsurile preventive (distrugerea samulastrei. cu forma perfectă Giberella zeae) se transmite prin sol şi prin sămânţă şi produce fuzarioza rădăcinilor. cu soare nu prea puternic. frunzelor şi spicului. respectarea rotaţiei. Tratamentele la sămânţă sunt obligatorii. Septoriozele (Septoria tritici şi S. Se efectuează stropiri foliare.Fuzarioza (Fusarium graminearum. se recomandă tratamente preventive. aplicarea unor doze moderate de azot) sunt importante pentru limitarea atacului.nodorum) este o boală care se transmite prin sămânţă sau prin sol. Prevenirea căderii plantelor. distrugerea samulastrei. Cercosporella herpotrichoides) sunt boli care se transmit prin sol. fără vânt. dar costisitoare. respectarea rotaţiei. iar tratamentele în vegetaţie sunt eficiente. creşterea suprafeţei foliare.30 cm. cultivarea de soiuri tolerante. precum şi tratamente în vegetaţie.5 kg/t sămânţă sau Chinodin. Prin aceste tratamente se obţin: reducerea înălţimii plantelor cu 25 . Aplicarea unei tehnologii corecte de cultivare este esenţială pentru evitarea căderii. CCC-Franta. Chlormequat-Anglia). redistribuirea asimilatelor între organele plantei şi ca urmare. astfel încât se recomandă. pe resturile de plante. Este o lucrare de îngrijire efectuată pe suprafeţe mari în culturile de grâu din climatele umede. folosirea unei seminţe sănătoase.

Metoda de udare folosită la grâu în ţara noastră este aspersiunea. cu norme de 400 . în majoritatea zonelor de cultură a grâului căderea se petrece destul de rar. V. din cauza suprafeţelor mari cu grâu care trebuie recoltate.500 m3/ha pe întreaga perioadă de vegetaţie şi este acoperit. Necesarul de apa al grâului este de 3.15% umiditate. În prezent. în acest stadiu maşinile de recoltat lucrează fără pierderi şi boabele se pot păstra în bune condiţii. Se aplică 1-3 udări în fazele de alungirea paiului (în luna aprilie.MMB şi a producţiilor. se recomandă o udare de răsărire cu norme de 300-500 m3/ha.4. În situaţiile în care pregătirea patului germinativ s-a făcut corespunzător. Udările de toamnă aplicate în cultura grâului sunt cele mai eficiente. Irigarea este o lucrare din tehnologia de cultivare a grâului care prezintă interes pentru majoritatea zonelor de cultură a grâului din România. fără a fi necesare operaţiuni speciale de uscare. numai în anii cu primăvara şi începutul verii ploioase şi cu vânturi puternice. de obicei în proporţie de 70 . 1969 .75%. pentru a preîntâmpina întârzierea şi a limita pierderile de boabe prin scuturare (datorită supracoacerii sau a vremii nefavorabile). în acest caz. se recomandă administrarea unei udări de umezire. aplicarea tratamentelor pentru prevenirea căderii nu s-au extins deşi cercetările au ilustrat unele efecte pozitive asupra producţiei la grâu (GH. ROMAN. dar s-a semănat în sol uscat şi grâul nu răsare din lipsa apei. În România. înspicat-înflorit (luna mai) şi la formarea bobului (luna iunie). numai în primăverile secetoase şi după ierni sărace în precipitaţii). cu norme de 500-600 m3/ha. când boabele au 18% umiditate. Se obţin culturi cu rezistenţă sporită la cădere şi care pot fi recoltate mecanizat. mai rar. Udările de primăvară se aplică în funcţie de situaţia concretă din primăvară (apa acumulată în sol în sezonul rece.500 . dar nu se poate pregăti patul germinativ. De regulă se începe recoltatul mai devreme.1970). Terpal) sau ethephon + chlormequat (Phynazol) care pot fi aplicate cu bune rezultate şi în faze de vegetaţie mai avansate. pentru prevenirea căderii există şi preparate pe bază de ethephon (Camposan. regimul precipitaţiilor în primăvară). este 26 .600 m3/ha. Recoltarea Momentul optim de recoltare a grâului este la maturitatea deplină. atunci când boabele ajung la 14 . din rezerva de apă a solului la semănat şi din precipitaţiile căzute în timpul perioadei de vegetaţie. În situaţiile în care solul este prea uscat şi nu permite efectuarea arăturii sau dacă s-a arat. care favorizează căderea. fără dificultate.

Lucrarea de recoltare trebuie încheiată când boabele au ajuns la circa 12 13% umiditate. În multe ţări cultivatoare de grâu. ca material pentru prepararea composturilor. faţă de circa 8. Trebuie respectate recomandările de a reface reglajele combinei de 2 .a. fără dificultate. Ulterior paiele sunt transportate pentru a fi folosite ca materie primă pentru diferite industrii. Strângerea paielor şi eliberarea terenului sunt lucrări importante în cultura grâului. prin arătură. În situaţiile când nu sunt întrunite aceste condiţii. TOMA. urmată de treieratul cu combina. cu ajutorul combinelor universale autopropulsate.20 cm. Perioada optimă de recoltare a unui lan de grâu este de aproximativ 5 . se apelează la recoltarea divizată (în două faze). la combina sunt montate dispozitive speciale pentru tocarea paielor şi împrăştierea acestora pe lăţimea de lucru a combinei. Recoltarea directă cu combina se efectuează în condiţii bune în lanurile dezvoltate uniform. ca aşternut sau furaj pentru animale. lăsarea lor în brazdă câteva zile pentru uscare. maşina pentru balotat cilindrică. 1989). în tehnologia mai frecvent folosită (presarea paielor cu presa pentru furaje. mai târziu grâul trece în faza de supracoacere şi se amplifică pierderile prin scuturare. aceste operaţiuni pot reprezenta 48% din consumul de muncă din întreaga tehnologie de cultivare a grâului. concomitent cu recoltatul. încărcarea manuală şi transport). care însă depinde de condiţiile anului. după recoltare paiele rămân pe teren în brazdă continuă.3 ori pe zi (în funcţie de evoluţia vremii). Ulterior. maşini pentru adunat şi căpiţat). se realizează. prevăzută cu ridicător de brazdă. Trebuie luat în calcul un raport general acceptat de 1:1 între boabe şi paie. încorporarea în sol.3% cât reprezintă recoltatul şi transportul boabelor (după D. neîmburuienate şi necăzute. Lucrarea este foarte dificilă şi destul de costisitoare. Arderea miriştii (deci a materiei organice rămase după recoltarea grâului) 27 . de dorit împreună cu doze moderate de îngrăşăminte cu azot pentru a facilita descompunerea paielor în sol.8 zile.BÂLTEANU. citat de GH. Lanurile de grâu sunt recoltate dintr-o singură trecere. Pentru adunarea paielor se folosesc diferite utilaje (presa de balotat pentru furaje. a paielor bine mărunţite. pentru a le aduce la umiditatea de păstrare şi a evita deprecierea calităţii lor. soi. care se realizează prin secerarea (tăierea) plantelor cu vindroverul la înălţime de 15 . înălţimea de tăiere la recoltare ş. În tehnologia de recoltare folosită la noi. cu scopul de a realiza treieratul fără a sparge boabele.absolut necesară uscarea boabelor.

5 kg P2O5 şi 2 .301 kg/ha) şi 1995 (3. este o bună premergătoare pentru toate plantele din zona ei de cultură. Prin comparaţie. din care 6.000 kg boabe/ha (Belgia. Pe baza numeroaselor cercetări s-au stabilit premergătoarele cele mai bune pentru secară.2. De asemenea. Secara.600 kg boabe/ha (1997 . între 1. Irlanda. producţia medie în Europa a fost 5. Franţa. iar pentru solurile din zona de stepă borceagul de toamnă. cum ar fi un atac puternic de vierme roşu. 28 . podzoluri). Canada.000 kg boabe/ha. inul pentru fibre şi cerealele. lasă solul curat de buruieni şi permite executarea lucrărilor solului la timp şi de bună calitate.6. la rândul ei. porumbul timpuriu şi pepeni verzi. în medie pe mii de hectare.082 kg/ha). rapiţa. 1990 (3. Producţia medie mondială la grâu a fost în ultimii ani în jur de 2. în anii favorabili. Ea are un sistem radicular bine dezvoltat şi cu putere mare de absorbţie. deoarece eliberează terenul devreme.2.300 kg/ha. fiind apropiat de cel al grâului. Danemarca. Marea Britanie).480 kg/ha în ţările Europei de Est.820 kg/ha).3 kg N. de regulă.3 kg K2O.760 kg/ha şi 3. Reţin atenţia. Germania. pe solurile cernoziomoide (din nordul ţării) borceagul. sunt unităţi agricole care recoltează. fiind supuse influenţei variaţiilor climatice destul de mari de la un an la altul.000 . Numeroase ţări europene realizează peste 7. această soluţie este acceptată numai în cazuri extreme.1. floarea-soarelui şi porumbul timpuriu. 5.240 . astfel: pe soluri nisipoase leguminoasele. 2.900 kg/ha. Producţii.030 kg/ha în ţările Uniunii Europene şi 3. reacţionează bine la îngrăşăminte. în diferite zone de cultură. 1 . în ultimele decenii. Prin comparaţie. producţiile medii realizate în anii 1977 (2.1999). prin faptul că secara se cultivă pe soluri sărace (nisipuri. producţiile medii au oscilat. Deşi capacitatea de absorbţie a elementelor nutritive este mare.115 kg/ha. Argentina) nu depăşesc producţii medii de 2. Fertilizarea Consumul de elemente nutritive pentru 100 kg boabe şi paiele aferente este de 2 . În cultura grâului în România. îndeosebi. principalele ţări cultivatoare (şi exportatoare) de grâu pe plan mondial (SUA. Olanda. SECARA Tehnologia de cultivare Rotaţia Secara este o plantă puţin pretenţioasă faţă de sol şi planta premergătoare. pentru solurile acide sărace (podzoluri şi brune podzolite) cartofii timpurii.nu este justificată.

ca şi la grâu.5 cm. ca patul germinativ să fie mai bine tasat şi mărunţit.4 cm pe solurile mijlocii şi 5 .18. În zonele subcarpatice secara se seamănă între 15 .25 septembrie. şi pentru faptul că pericolul atacului de muscă (suedeză) este minim. Densitatea recomandată pentru secară este de 500 . iar diferenţa primăvara la pornirea în vegetaţie. iar germinaţia să fie de peste 85%. Trebuie.6 cm pe solurile uşoare.3 cm pe solurile grele.3 cm. duce la întârzierea răsăririi. Tabelul 2. fie în întregime primăvara pe solul îngheţat. Tratamentele la sămânţă se fac ca şi la grâu. 29 . Sămânţa şi semănatul Sămânţa trebuie să aibă puritatea de minimum 98% (lipsită de cornul secarei). Superfosfatul şi sarea potasică se aplică toamna la arătură. 3 . plantele fiind mai expuse asfixierii sau epuizării sub stratul gros de zăpadă. nu este justificat semănatul la adâncime mai mare. pericolul dezgolirii lui prin tasarea solului “înfoiat” (datorită ploilor şi zăpezii) este mai mare decât la grâu. Epoca de semănat a secarei de toamnă este cu circa 10 zile înaintea grâului de toamnă. Un semănat mai adânc de 2 . Deoarece secara formează nodul de înfrăţire mai la suprafaţă. Distanţa între rânduri este de 12. fie 1/3 – 1/2 toamna la arătură. deci. iar în zonele sudice între 25 septembrie .1 Dozele de îngrăşăminte chimice la secară Fertilitatea solului Ridicată Mijlocie Scăzută N 40-50 50-60 60-80 Dozele de substanţă activă (kg/ha) P2O5 K2O 40-60 50-70 70-90 40-50 60-80 Lucrările solului Pregătirea terenului pentru secara de toamnă se face ca şi pentru grâul de toamnă. pentru înrădăcinare şi înfrăţire (are nevoie de 45 – 50 zile de vegetaţie).5 octombrie. însă. reducerea densităţii şi apariţia atacului de fuzarioză. Semănatul prea timpuriu duce la formarea unei mase vegetative prea bogate. deoarece secara formează nodul de înfrăţire mai la suprafaţă şi. Adâncimea de semănat: 2 .600 boabe germinabile la m2. se recomandă aplicarea îngrăşămintelor în dozele prezentate în tabelul 3.Pe baza cercetărilor din ultimii ani. iar azotul. pe soluri mai grele şi umede.2.

Cantitatea de sămânţă se măreşte cu 10 – 15%.7 zile mai repede) decât grâul la maturitate. Producţia de boabe este mai mică decât la grâu. Erbicidele. aceasta şi din cauza cultivării secarei în condiţii pedoclimatice mai vitrege decât grâul de toamnă. La secara poliploidă (cu MMB de circa 50 g) cantitatea de sămânţă este mai mare. când umiditatea boabelor este de 14%.100 cm din lungimea plantelor). se face în condiţiile prezentate la grâul de toamnă. Deoarece secara înfrăţeşte. cât şi la noi în ţară. unde este cazul. sămânţa se va usca la soare sau în uscătoare. De asemenea. ritmul de creştere. se impune un control permanent al semănăturilor pe timpul iernii. atât pe plan mondial. În primul caz se impune fertilizarea suplimentară cu azot la ieşirea din iarnă.Cantitatea de sămânţă la hectar este în funcţie de densitatea stabilită. mai ales dacă plantele au intrat în iarnă cu o masă vegetativă prea bogată. Secara se recoltează cu combina la sfârşitul coacerii în pârgă. culturi curate.200 kg/ha. practic. Dacă umiditatea depăşeşte 15%. primăvara. Deşi secara este o plantă cu o bună rezistenţă la iernare. pericolul de scuturare este mai mare decât la grâu. plantele sunt expuse mai mult mucegaiului de zăpadă şi autoconsumului. Având un ritm de creştere rapid. fiind rapid la toi fraţii. când secara se seamănă mai târziu sau într-un pat germinativ mai puţin corespunzător. dozele şi tehnica aplicării lor sunt ca şi la grâu. în general. fiind cuprinsă între 140 . iar în al doilea caz tăvălugirea semănăturii. fiind executate după aceeaşi tehnică şi cu aceleaşi mijloace. Boabele fiind mai puţin prinse în palee. Recoltarea Se execută cu combina. plantele sunt mai expuse dezrădăcinării. Secara având talia mai mare decât grâul. Tehnica de recoltare este cea prezentată la grâu. cu unele particularităţi. miriştea se taie mai sus (luând circa 80 . pentru a putea fi păstrată în condiţii bune. de MMB şi valoarea culturală. Potenţialul de producţie al actualelor soiuri de 30 . pentru a nu înfunda combina. ea ajunge mai uniform (şi cu 5 . Irigarea secarei. la desprimăvărare. toamna. obţinându-se. la secară. Lucrările de îngrijire Sunt ca şi cele pentru grâul de toamnă. deoarece cultivându-se în zone submontane şi stând mai mult timp sub zăpadă. nodul de înfrăţire fiind mai la suprafaţă. secara luptă bine cu buruienile (înăbuşe chiar şi pălămida). iar în unele situaţii lăţimea brazdei trebuie să fie mai mică.

triticale se amplasează în rotaţie după plante premergătoare care eliberează terenul mai timpuriu: leguminoase anuale şi perene. în funcţie de fertilitatea solului (tab.3. secara dă producţii de 30 . Triticale nu se cultivă după cereale de toamnă sau de primăvară. 1989). in pentru fibre şi ulei. 1991). rapiţă. BÎLTEANU. La noi în ţară. însă media pe ţară este mai mică (circa 20 q/ha).21. nisipuri). cânepă pentru fibre etc.secara este de peste 60 q/ha (400 spice/m2 cu 1. Deoarece soiurile actuale de triticale cultivate în ţara noastră au rezistenţă la cădere inferioară grâului (având talia mai înaltă).5 .000kg boabe: 28 kg N. dozele de fertilizare trebuie să fie moderate. TRITICALE Tehnologia de cultivare Rotaţia Pentru a se putea însămânţa în perioada optimă. Producţia de paie la secară este de circa doua ori mai mare decât cea de boabe.50 q/ha boabe.2 g fiecare). un sistem radicular bine dezvoltat şi cu putere mare de valorificare a elementelor nutritive din sol. 2.21 Dozele de îngrăşăminte la triticale (kg/ha) Fertilitatea solului Scăzută Mijlocie Ridicată N 80 – 100 70 – 80 60 – 70 P2O5 70 – 90 60 – 70 40 – 60 K2O 50 – 60 40 – 50 - Lucrările solului Lucrările de bază. cât şi cele privind pregătirea patului germinativ pentru triticale sunt similare cu cele care se efectuează pentru grâul de toamnă. 31 . în arealul ei de cultură (podzoluri. Tabelul 3. Fertilizarea Triticale are următorul consum specific pentru 1. după C. Fosforul şi potasiul se aplică sub arătură. 3. datorită în special sensibilităţii la fuzarioză. iar azotul se fracţionează în două reprize: 1/3 toamna şi 2/3 primăvara (la începutul alungirii paiului). Sămânţa şi semănatul Sămânţa de triticale trebuie să aibă germinaţia peste 85%. 10 kg P2O5 şi 31 kg K2O (GH. Înaintea semănatului sămânţa se tratează cu produsele şi în dozele folosite la grâul de toamnă. floarea-soarelui şi sfeclă pentru zahăr recoltate timpuriu. VASILICĂ. cartof şi porumb timpuriu.

având efecte negative asupra rezistenţei la ger. 32 . iar boabele sunt sensibile la fisurare. Densitatea la semănat este cuprinsă între 450 .400 m3 apă la ha). în general.800 m3 apă/ha în timpul fazelor critice pentru apă).1 octombrie în zonele mai reci (colinare) ale ţării şi 1 . în funcţie de textura şi umiditatea solului. pentru a preveni efectele fitotoxice ale erbicidelor. Recoltarea Triticale se recoltează la începutul coacerii depline a boabelor. mărimea seminţelor şi de sămânţa utilă. Combinele se reglează corespunzător.5 cm.650 boabe germinabile la m2.sfârşitul alungirii primului internod al paiului). aplicându-se în zonele şi în toamnele secetoase o udare de răsărire (cu 300 . Triticale. O atenţie deosebită trebuie să se acorde prevenirii căderii plantelor. fără cheltuieli suplimentare.10 octombrie în zonele mai calde din sudul şi vestul ţării. mai greu decât grâul şi secara.Epoca de semănat este între 15 septembrie . ţinând cont de faptul că triticale se treieră.7 cm. Adâncimea de semănat este 5 . fiind mai sensibilă la încolţirea în spic (în zonele şi în anii ploioşi). iar în timpul vegetaţiei se menţine umiditatea solului la plafonul minim de peste 50% al I.A.000 kg boabe/ha. se recoltează înainte ca umiditatea seminţelor să scadă sub 16%. Semănatul mai timpuriu reduce rezistenţa la iernare. însă nu se întârzie recoltarea peste această fază deoarece se produc pierderi. Producţiile realizate de triticale în ţara noastră sunt de 4. a înfrăţirii şi a capacităţii de producţie. Respectarea unei rotaţii corespunzătoare la orz. iar întârzierea semănatului nu permite înfrăţirea şi călirea normală a plantelor. Irigarea se face ca şi la grâul de toamnă. respectării dozelor şi momentul optim de erbicidare în timpul vegetaţiei (sfârşitul înfrăţitului . (cu 1 .U. Cantitatea de sămânţă la hectar este cuprinsă între 230 . Lucrările de îngrijire Obiectivele şi tehnica de aplicare a lucrărilor de îngrijire pentru triticale sunt similare cu cele prezentate la grâul de toamnă.4 ORZUL Tehnologia de cultivare Rotaţia În stabilirea plantei premergătoare se au în vedere forma de orz cultivată şi scopul culturii. Distanta între rânduri este de 12. în funcţie de densitate. asigură sporuri de producţie de circa 20 %. folosind 500 .000 – 6.280 kg. 2.2 udări.

se pot însămânţa culturi duble pentru furaj (porumb.). bune premergătoare sunt: cartoful şi sfecla pentru zahăr. DRĂGHICI şi colab. 1975 etc. trebuie să revină după plante care eliberează terenul timpuriu (în prima parte a verii). borceagurile. Azotul nu se aplică toamna pe solurile uşoare (nisipoase. fasole). nu este valorificat economic de orzul de toamnă. pentru 1. Deoarece gunoiul de grajd se aplică altor plante. Pentru orzul şi orzoaica de toamnă dozele de azot şi fosfor recomandate sunt prezentate în tabelele 2. Pentru orzoaica de toamnă.1/3). Pentru toate formele de orz.29 kg N. însă nu prea bogat în nitraţi. Pentru a intra în condiţii bune în iarnă. deoarece eliberează terenul foarte devreme (decada a 2-a a lunii iunie). precum şi atunci când doza aplicată este mică (sub 60-70 kg N/ha). Succesul acestor culturi este asigurat dacă se seamănă în prima parte a lunii iulie şi solul are umiditate suficientă (din ploi sau irigare). se poate cultiva şi după in pentru fibre sau după porumb dacă resturile organice au fost tocate şi bine încorporate în sol să nu îngreuneze semănatul. inul pentru fibre şi cel de sămânţă. Astfel. Orzoaica de primăvară se seamănă după plante care lasă solul curat de buruieni şi într-o bună stare de fertilitate. 11 . cu îngrăşăminte chimice. azotul se aplică primăvara.000 kg boabe. După orz si orzoaică de toamnă. nici de orzoaică. În cultura de orz se obişnuieşte să se însămânţeze trifoi în „cultură ascunsă”.2 (L. porumb. Gunoiul de grajd.13 kg P2O5 şi 21 . deoarece trifoiul provoacă greutăţi la recoltare. unde este uşor levigat în timpul iernii. Cele mai bune premergătoare pentru orzuI de toamnă sunt: leguminoasele anuale şi perene.28 kg K2O.1 şi 2. orzul se fertilizează. în general. Nu se recomandă aceasta în cultura orzoaicei pentru bere.4. sunt indicate aceleaşi premergătoare ca şi pentru orzul de toamnă. cu excepţia leguminoaselor. iarbă de Sudan).. Toamna se poate da o parte din doza de azot (1/4 . luto-nisipoase). plus producţia corespunzătoare de paie.Orzul şi orzoaica de toamnă au cerinţe asemănătoare cu ale grâului de toamnă faţă de planta premergătoare. rapiţa. determinând căderea plantelor şi se depreciază însuşirile tehnologice ale boabelor. Dintre plantele care ocupă suprafeţe mari în zona de cultură a orzoaicei de primăvară (zone subcarpatice). orzul consumă în medie. între 24 . deşi asigură sporuri mari de producţie. 33 . fertilizate. numai după premergătoare care sărăcesc solul (floarea-soarelui. Fertilizarea Consumul specific de substanţe nutritive la orz este apropiat de cel al grâului. sorg) sau pentru boabe (soia.4.

nisipoase. iar cele cu azot la pregătirea patului germinativ. La orzoaica de primăvară. se asigură o mai bună rezistenţă la cădere a orzului (L. floarea leguminoase premergătoare numai organic. 34 . MUNTEAN. soiuri cu rezistenţă 10 – 20 30 – 40 50 – 70 80 – 100 mijlocie la cădere Orzoaică de toamnă. fertilizarea din anii precedenţi şi fertilitatea naturală a solului Mijlocie (după Foarte bună Bună (după Cultura şi rezistenţa prăşitoare. în anii cu toamne şi ierni bogate în precipitaţii.4. după sau cartof bine fertilizate) pentru zahăr şi cereale păioase fertilizat cu azot şi in) în primul an) gunoi de grajd) Orz de toamnă.1 Date orientative privind stabilirea cantităţii de îngrăşăminte cu azot (N. în care intră şi îngrăşămintele cu potasiu. iar cele mai mici pentru orzul de toamnă. soarelui. primăvara.Tabelul 2.3. soiuri cu 10 – 20 30 – 40 50 – 60 70 – 80 rezistenţă mijlocie la cădere Notă: În cazul limitelor menţionate. iar dozele mai mici pe soluri mai grele. Printr-o fertilizare completă. sub arătură sau încorporate cu discul la pregătirea patului germinativ. fertile şi în anii mai săraci în precipitaţii.4. chiar şi pe soluri bine aprovizionate cu acest element. kg/ha) la orzul şi orzoaica de toamnă Aprovizionarea probabilă a plantelor cu azot în funcţie de planta premergătoare. dându-se 80 – 100 kg/ha K2O pentru orzul de toamnă şi 100 – 120 kg/ha pentru orzoaica de toamnă.4. Pentru orzoaica de primăvară dozele de NPK sunt prezentate în tabelul 2. Îngrăşăminte cu potasiu se aplică pe terenurile slab aprovizionate în acest element. Administrarea îngrăşămintelor cu fosfor se face sub arătura de bază. insuficient după sfecla fertilizată. Tabelul 2. mediu anuale şi perene târzii. (după Slabă (după cartof fertilizat la cădere a soiului porumb. dozele mai mari se aplică pe soluri uşoare.2 Recomandări orientative pentru stabilirea cantităţilor de îngrăşăminte cu fosfor (P2O5 kg/ha) la orzul şi orzoaica de toamnă Aprovizionarea cu fosfor mobil Bună Slabă Producţia Mijlocie (6-8 mg P2O5 /100 g sol) (<4 mg P2O5 /100 g sol) de boabe (4-6 mg P2O5 /100 g sol) Sole fertilizate în anii Sole nefertilizate în anii (q/ha) Sole fertilizate în anii anteriori cu gunoi de grajd anteriori cu gunoi de grajd anteriori cu fosfor şi cu fosfor şi fosfor Sub 30 10-20 30-40 50-60 30 – 50 30-40 50-60 70-80 Peste 50 50-60 70-80 90-110 Notă: În cadrul limitelor indicate în tabel dozele mai mari sunt recomandate pentru orzoaica de toamnă. soiuri cu rezistenţă 20 – 30 40 – 60 70 – 90 100 – 200 bună la cădere Orz de toamnă. administrarea îngrăşămintelor cu fosfor şi potasiu se face la arătura de bază. 1978).

făinare şi viroze. favorizând atacul de fuzarioză. sub arătura de bază (de preferinţă nu în anul semănării orzului de toamnă. În funcţie de aciditatea solului se aplică 3 . şi Ustilago ssp.7 ani. atât pentru orz. Întârzierea semănatului orzoaicei de primăvară reduce producţia şi 35 . deci. Vitalin 85 PTS (3kg/t de sămânţă). Vincit P (1. germinaţie (peste 90%) şi MMB specifică. epoca optimă de semănat a orzului şi orzoaicei de toamnă se situează între sfârşitul lunii septembrie şi prima decadă a lui octombrie. sămânţa se tratează contra bolilor produse de: Fusarium ssp. Lucrările solului La orzul şi orzoaica de toamnă lucrările de bază ale solului şi pregătirea patului germinativ sunt similare cu cele pentru grâul de toamnă. cât şi pentru orzoaica de toamnă şi primăvară. etc. rezistenţa la iernare a acestora. Semănatul mai timpuriu determină o dezvoltare prea puternică a plantelor până la intrarea în iarnă. Cu acţiune insectofungicidă este produsul Tirametox 90 PST (3. care contribuie direct la mărimea şi calitatea producţiei. se recomandă să se aplice pe solurile acide.4. pentru ca plantele să intre în iarnă bine înrădăcinate şi călite.6 tone/ha amendamente calcaroase.0 kg/t de sămânţă). Sămânţa şi semănatul Sămânţa trebuie să corespundă indicilor de calitate: puritate (peste 98%). Epoca de semănat a orzului şi orzoaicei de toamnă este cu circa 5 zile înaintea grâului (între 15 septembrie .3 Dozele orientative de substanţe nutritive recomandate la orzoaica de primăvară (în substanţă activă. uniformitatea pregătirii terenului asigură o răsărire uniformă („explozivă”). când se poate ieşi la câmp. Se folosesc produsele: Gamavit 85 PSU (3 kg/t de sămânţă). Înainte de semănat. kg/ha) Specificare După culturi nefertilizate organic şi pe terenuri mai slab aprovizionate cu elemente nutritive Pe terenuri bine aprovizionate cu elemente nutritive N 65-75 30-40 P2O5 70-80 30-40 K2O 40-50 20-30 Amendamentele. iar întârzierea duce la scăderea rezistenţei la ger a plantelor.10 octombrie).Tabelul 2. ci în anii anteriori). Orzoaica de primăvară trebuie semănată în prima urgenţă. Pentru orzoaica de primăvară. În condiţii de irigare (având asigurată umiditatea de răsărire). constituind o măsură necesară pentru a asigura producţii ridicate. Pentru orzul şi orzoaica de toamnă. cu menţiunea că au pretenţii mai ridicate în ceea ce priveşte calitatea acestor lucrări. calitatea pregătirii patului germinativ influenţează direct buna dezvoltare a plantelor şi.5 kg/t de sămânţă) etc. o dată la 6 .

pentru orz şi orzoaică este între 160 – 200 kg/ha. citat de GH. sp. deoarece plantele răsar greu. până în faza de umplere a 36 . mai ales dacă se formează crusta. la densitatea amintită. Distanţa între rânduri la orz şi orzoaică este de 12.5 l/ha). AUFHAMMER. puritate şi germinaţie.4. iar al doilea în faza de burduf – înspicare. Pyrenophora graminea (sfâşierea frunzelor).dimensiunea boabelor. scade conţinutul în amidon şi creşte conţinutul în proteină. Aceste tratamente asigură menţinerea a circa două frunze verzi. în funcţie de starea culturii (fertilizare. Lucrările de îngrijire La orzul şi orzoaica de toamnă controlul semănăturilor. Reducerea distanţei între rânduri este posibilă numai pe terenuri curate de resturi vegetale şi foarte bine pregătite. Rhynchosporium secalis (rhynchosporioza) se folosesc fungicidele Tilt 250 EC (0. Densitatea de semănat a orzului de toamnă este de 450 – 500 boabe germinabile/m2. Bumper 250 EC (0. Combaterea buruienilor la cultura orzului şi orzoaicei se face cu erbicidele redate în tabelul 2. folosite şi la grâu şi secară (dozele la orz şi orzoaică sunt mai reduse cu 10 – 20 % decât la grâu şi secară). Adâncimile de semănat nu trebuie să depăşească limitele indicate. hordei (făinarea). în funcţie de textura şi umiditatea solului. Cantitatea de sămânţă la hectar. Tango (0.5 l/ha). combatere a buruienilor. Adâncimea de semănat influenţează atât intervalul semănat – răsărire. caz în care se seamănă la 8 – 10 cm sau chiar 6 – 8 cm şi se asigură o mai uniformă repartizare a spaţiului de nutriţie. Granit 20 SC (1 l/ha) etc. orzul având o mai slabă putere de străbatere. în toamnele secetoase şi când se seamănă după epoca optimă densitatea la orzul de toamnă trebuie să fie de 500 boabe germinabile/m2. tăvălugire în cazul fenomenului de „descălţare”. toamna şi iarna. sunt similare cu cele prezentate la grâul de toamnă. în funcţie de MMB. Adâncimea de semănat la orzul şi orzoaica de toamnă este de 3 – 5 cm. bolilor şi dăunătorilor). 1989). iar la orzoaica de primăvară 450 – 500 boabe germinabile/m2. diminuând calitatea produsului.5 cm. între care Erysiphe graminis f. 1973. eliminarea excesului de umiditate în toamnă şi primăvară şi celelalte lucrări de întreţinere la desprimăvărare. iar la orzoaica de primăvară de 2 – 4 cm. cât şi dezvoltarea ulterioară a plantelor (după G.4. Deşi orzul are o înfrăţire bună.6 l/ha). neatacate. aplicate în două faze: primul tratament la apariţia atacului (o dată cu erbicidarea sau mai târziu). BÎLTEANU. Pentru combaterea bolilor criptogamice foliare. pentru orzoaica de toamnă 450 – 550 boabe germinabile/m2.

asigurând sporuri de producţie în special în anii favorabili dezvoltării bolilor foliare.2. În faza de înfrăţire până la începutul formării Acetadin 4. tripşi. Karate (0. iar buruienile în faza de rozetă. Recoltarea orzului Recoltarea orzului se face cu combina reglată pentru această plantă. fie după semănat. Udarea de toamnă se aplică fie înainte de semănat (500 m3/ha). la apariţia larvelor gândacului ovăzului (Oulema melanopa) se fac tratamente cu unul din produsele: Sinoratox R35 (1/ha).8 – 1.0 – 3.5 are 2-3 frunze 4.boabelor.0 paiului. Irigarea orzului şi orzoaicei de toamnă apare necesară în zonele şi în anii cu deficit de umiditate.0 Primăvara.0 – 6. Granarg 3.0 – 6.4 D) paiului. Combaterea buruienilor dicotiledonate sensibile la 2. Combaterea buruienilor dicotiledonate rezistente la 2. iar buruienile în faza de rozetă. când partea a doua a verii şi perioada semănatului sunt secetoase. asigurând şi pregătirea în condiţii bune a terenului. Decis 2. În faza de înfrăţire până la începutul formării Dikotex 2.0 – 4.0 – 3. când buruiana are 2 – 4 frunze Erbicidul Notă: Se folosesc şi alte produse prezentate la grâu Pentru prevenirea şi combaterea dăunătorilor părţilor aeriene la orz se fac şi tratamente în vegetaţie. când odosul Avadex BW 10 G 30 – 50 are 2-3 frunze Iloxan Se aplică în perioada de vegetaţie.4 D În faza de înfrăţire până la începutul formării Icedin forte 1. când pregătirea terenului s-a putut face fără irigare. 2. pentru răsărire (300 – 400 m3/ha).5 CE (0. iar buruienile în faza de rozetă.5 amină (2. Începe 37 . pentru menţinerea umidităţii solului pe adâncimea de 80 cm peste plafonul minim de 50 % din intervalul umidităţii active.5 Primăvara.0 paiului. Ca şi la grâul de toamnă.5 – 2. Combaterea buruienilor monocotiledonate(odos etc. Tabelul 2.4 D Sare de dimetil În faza de înfrăţire până la începutul formării 2.0 . În culturile infestate cu iarba – vântului Igran. udarea la semănat are o mare importanţă.0 (Diclofopmetyl) are 2-3 frunze Se aplică în perioada de vegetaţie.0 – 4. 3.4.0 După însămânţare sau răsărire Puma 0. iar buruienile în faza de rozetă. muşte etc. când buruiana are 2 – 4 frunze Iloxan 2. când odosul 2. dozele şi perioada aplicării în culturile de orz şi orzoaică Doza în produs comercial Perioada aplicării (l sau kg/ha) 1. Astfel.3l/ha). iar buruienile în faza de rozetă. Cu aceste produse se limitează şi atacul de afide. În faza de înfrăţire până la începutul formării Basagran 2.0 paiului.0 – 2.) Erbicidul se încorporează în sol odată cu Avadex BW 4.0 paiului.4 l/ha) etc.0 pregătirea patului germinativ Se aplică în perioada de vegetaţie.0 – 3.4 Erbicidele. când odosul Sufix BW 3. Primăvara se fac 1 – 2 udări de 300 – 500 m3/ha.

floarea-soarelui). El dă rezultate foarte bune după leguminoase anuale sau perene (însă în practică. decât numai după 3 . Nu se practică semănarea trifoiului (cultură ascunsă) în ovăz.la coacerea deplină. comuni ambelor culturi. Capacitatea de producţie a actualelor soiuri de orz de toamnă cultivate în ţara noastră este ridicată. După ovăz pot urma prăşitoare. când umiditatea boabelor este sub 16 – 17%. situaţie care se întâlneşte acum la porumb. după acestea. Nu se cultivă după el însuşi. Soiurile de orzoaică de toamnă şi de primăvară asigură producţii medii de 40 – 60 q/ha. pentru 100 kg boabe + paiele 38 . în funcţie de condiţiile de cultură. se trece imediat la uscarea acestora până la umiditatea de păstrare (14%). El trece foarte repede în „răscoacere”.4 ani. Întârzierea recoltatului provoacă mari pierderi datorită ruperii spicelor şi a scuturării boabelor. dacă recoltatul se face. dacă se întârzie recoltarea. De menţionat că orzul de toamnă asigură producţii care depăşesc. 2. aşa încât pericolul pierderilor. pentru a preveni atacul de nematozi. totuşi la umiditatea boabelor peste 15%. Tehnologia de cultură a orzului de toamnă este mult mai simplă decât a porumbului şi. pe cele ale porumbului. Raportul boabe: paie este la orz de circa 1 : 1. după prăşitoare (cartof. Fertilizarea Consumul de elemente nutritive ale ovăzului. în multe judeţe ale ţării noastre. deoarece este umbrit mult mai puternic şi o mai lungă perioadă de timp decât în orz sau grâu. dacă solul este bine fertilizat. Orzul de toamnă se coace cu 7 – 10 zile înaintea grâului. Orzoaica pentru malţ nu se recoltează la umiditate mai ridicată de 15%. Ovăzul se cultivă. deci. etc.4 OVĂZUL Tehnologia de cultivare Rotaţia Ovăzul nu este pretenţios faţă de planta premergătoare. este mai mare decât la grâu. deoarece numai astfel se asigură o mare capacitate germinativă a boabelor. leguminoase. porumb.5. porumb. de obicei. Trebuie remarcat însă că extinderea orzului în cultură duce implicit la amplasarea lui şi pe terenuri mai puţin favorabile. nici după sfeclă pentru zahăr sau de furaj. sfeclă). producţia obţinută mai ieftină. sunt preferate alte culturi cu pondere mai mare: grâu. permiţând obţinerea unor producţii medii de 50 – 70 q/ha.

cu îngrăşăminte chimice.50%. la umbră. iar masa seminţelor cât mai mare. amestecându-se continuu. se fertilizează. tratamentul se face în soluţie de 0. iar cele mici.10 minute. Folosind 1 l formaldehidă 40% la 80 l apă. ca valori medii se recomandă: N45P45 pe cernoziomuri. cu procent de pleve mai redus. Vitavax FF (2. Lucrările solului În funcţie de premergătoare. în care se ţin seminţele 7 .60 kg K2O. acoperite cu o prelată umectată cu aceeaşi soluţie. La tratamentul prin sudaţie se foloseşte o soluţie apoasă de formaldehidă în concentraţie de 0. este în medie de 2.care revin (circa 150 kg). după care se strânge în grămadă şi se acoperă cu o prelată 39 . cufundare şi sudaţie. sudaţie. Din seminţe mari rezultă plante mai viguroase şi mai productive. apoi seminţele se usucă în strat subţire. Cu 100 l soluţie apoasă de formaldehidă 0. 1. Se obţin rezultate bune prin tratamentul cu formaldehidă prin: cufundare. 2. o atenţie deosebită trebuind să se acorde reţinerii apei în sol. Prin cufundare. Cu aceasta se stropeşte sămânţa. După acest timp seminţele se scot şi se depozitează în vrac.15% formaldehidă (350 ml formaldehidă 40% la 100 l apă). unde se ţin 2 ore pentru sudaţie. Pe solurile (acide) sărace în potasiu (sub 15 mg K2O la 100 g sol) se aplică 40 .15% se pot trata 300 . Pe baza cercetărilor întreprinse la noi în ţară. sunt preferabile pentru semănat. sunt mai indicate pentru furaj. apoi se scot şi se usucă în strat subţire la umbră. în care seminţele se ţin numai 3 minute. mai sărace. lucrările solului se execută ca şi pentru orzoaica sau grâul de primăvară. Dozele de îngrăşăminte se stabilesc în funcţie de fertilitatea solului şi planta premergătoare. Ritmul absorbţiei acestor elemente creşte până la înflorit. Seminţele mari. În mod obişnuit. N60P60 pe solurile brune şi N75P60 pe solurile podzolice.5 l/t) etc. Pentru a preveni atacul de tăciune zburător (Ustilago avenae) şi a tăciunelui îmbrăcat (Ustilago kolleri). Sămânţa şi semănatul Sămânţa trebuie să aibă puritatea peste 98%. sămânţa se tratează cu “Vitavax 200 (2 kg/t).74 kg K2O şi 0.15% formaldehidă. însă.350 kg sămânţă de ovăz. având procent mai mare de pleve.34 kg P2O5. la care ovăzul are cerinţe mari.72 kg N. Ovăzul reacţionează bine la îngrăşăminte organice şi chimice pe toate tipurile de sol.65 kg CaO. Prin cufundare şi sudaţie tratamentul se face tot în soluţie de 0. germinaţia peste 90%.

4 ore.8 cm între rânduri.550 boabe germinabile la m2. La o tonă de seminţe se folosesc 10 l soluţie apoasă de formaldehidă în concentraţie de 0. iar boabele să fie la începutul maturităţii depline. pentru a profita de umiditatea din precipitaţiile de peste iarnă.3°C). în general.1.5 l/ha. Apoi seminţele se usucă în strat subţire.5%. ţinându-se. are puterea de străbatere a solului relativ redusă. apoi afide şi tripşi.5 zile. în funcţie de textura şi umiditatea solului. Înainte de maturitatea optimă. Producţia la ovăz este foarte diferită. Recoltarea Ovăzul se coace mai neuniform şi este mai sensibil la scuturare decât alte cereale.5 cm. este cuprinsă între 120 .5l/ha). la densitatea amintită. La combaterea buruienilor doza de SDMA este de 1.4 cm.umectată. când se poate ieşi la câmp (seminţele germinează la 2 .5 . semănatul mai adânc reduce numărul de plante răsărite şi înfrăţirea.). ca şi orzul. Ovăzul de toamnă se însămânţează în perioada 1 – 10 octombrie. Capacitatea de producţie a ovăzului este destul de mare (60 q/ha). iar în terenuri bine pregătite la 10 cm sau chiar 6 . iar randamentul la recoltare este scăzut.140 kg/ha. la umbră. în funcţie de condiţiile de cultură. Epoca de semănat a ovăzului de primăvară este în urgenţa l.5 . Densitatea de semănat este de 450 . Dacă se întârzie recoltatul ovăzului pierderile sunt foarte mari. Lucrările de îngrijire Acestea sunt. Pentru a se putea recolta cu combina în condiţii bune. ovăzul trebuie să aibă tijele uscate. toba combinei se înfundă. În acest caz seminţele scuturate pe platformă ajung în combină şi nu se pierd. Adâncimea de semănat este de 2 . Dacă se recoltează cu combina până când tijele plantelor nu sunt uscate (deşi bobul e matur). iar în cazul ”Icedinului” forte de 1 . însă producţiile 40 . astfel. cele prezentate la cultura orzoaicei de primăvară (tăvălugire după semănat. în funcţie de valoarea culturală. combaterea buruienilor etc. Distanta între rânduri este de 12. în lanurile îmburuienate sau cu rouă. Pentru combaterea gândacului bălos (Lemma melanopa) se tratează (la avertizare) cu “Sinoratox” R35 (1. când nu se poate recolta direct cu combina sau în locurile unde combina nu are acces.3. ovăzul se poate recolta în două faze: tăierea plantelor la coacerea în pârgă şi treierarea lor după 4 . Cantitatea de sămânţă.2 l/ha. Ovăzul. care combat şi alţi dăunători: Oscinella frit şi alte diptere.

realizate sunt mici. cu pH 6. cu apa freatică la mică adâncime. pot asigura realizarea unor recolte la nivelul celor mai avansate ţări ale lumii. Lucerna. fără condiţii de irigare. Sunt unităţi care obţin peste 25 q/ha. structurate.5 ani. În această rotaţie porumbul este favorizat. deşi asigură importante cantităţi de azot (120 .20 q/ha. din cauza ponderii de circa 60% a celor două culturi.5 PORUMBUL Tehnologia de cultivare Condiţiile climatice şi cele edafice din majoritatea zonelor ţării noastre şi potenţialul productiv al hibrizilor din cultură. Se poate aprecia. mai joase. inul. după care urmează. de porumb în ţara noastră s-a extins pe solurile fertile. în ultimii ani. fertilizate raţional şi irigate. sfecla şi floarea-soarelui. în „cordonul porumbului”. această rotaţie se întrerupe după 4 . însă. cartoful. nu este considerată o premergătoare potrivită pentru porumb în zonele mai secetoase. Porumbul nu se poate cultiva după sorg şi iarbă de Sudan. dintre leguminoasele perene. se degradează structura. are loc o acidifiere progresivă a solului. a fost de 15 . fiind cultivat după o premergătoare timpurie.A. pe soluri fertile. boală comună ambelor specii. datorită consumului mare de apă. însă producţia medie pe ţară. Din producţia de boabe la ovăz circa 28% sunt pleve.U.160 kg/ha) şi contribuie la refacerea structurii. cânepa. Rezultatele cele mai bune se obţin după leguminoasele anuale pentru boabe şi furajere. slab fertilizate. 2. În culturile atacate de fuzarioză. Rotaţia grâu-porumb este obligatorie. permeabile.7. se 41 . Rotaţia Porumbul este mai puţin pretenţios faţă de planta premergătoare. că prin monocultura prelungită se reduce conţinutul de humus.5 până la 1 : 2. deoarece această plantă ocupă în cultură terenuri sărace. se practica monocultură îndelungată. cu rezultate bune.. supuse în primăverile mai ploioase excesului temporar de umiditate – terenuri pe care grâul nu le valorifică în aceeaşi măsură ca porumbul. Raportul boabe : paie la ovăz este de 1:1. În S. în condiţiile aplicării unor tehnologii moderne de cultivare. cât şi în sudul Franţei şi în Italia.5. Monocultura. cerealele păioase de toamnă. bogate în humus.5 .

creşterea. Excesul de azot intensifică transpiraţia. 42 .5. sistemul radicular este slab dezvoltat. Plantele rămân firave.5 9.6 9. se accentuează protandria.9 Azotul este principalul element în fertilizarea porumbului. ANGELINI (1965) apreciază porumbul ca fiind o plantă „vorace prin excelenţă”.2-24. Consumul de NPK în kg/t de boabe şi producţia secundară aferentă. Absorbţia azotului este intensă de-a lungul întregii perioade de vegetaţie.6-24. HERA şi colab. deci utilizarea unor doze mărite de îngrăşăminte şi tratamente costisitoare. Rezultatele din ţara noastră reliefează că cele. cu ştiuleţii mici. impunându-se.5 8.0 8.7-8.6 24. Carenţa se manifestă prin îngălbenirea limbului de la vârf spre bază.14 19-18.epuizează solul în macroelemente şi unele microelemente.8 24. La rândul său.6 ani. Fertilizarea Datorită producţiei mari de masă uscată la unitatea de suprafaţă.6 23. care asigură formarea unei mase foliare bogate.5-9.1.0 > 14 18 8.8 27-26 25.9-8. Insuficienţa lui se manifesta prin înroşirea frunzelor de la vârf spre bază. mai eficiente producţii se realizează în asolamente de 4 .12 22-21 21-20 20-19. porumbul este o plantă mare consumatoare de substanţe nutritive. porumbul este o bună premergătoare pentru culturile de primăvară şi chiar pentru grâul de toamnă. caz în care se vor cultiva hibrizi cu perioadă de vegetaţie mai scurtă în rotaţia porumbului.4 13 . se înmulţesc bolile şi dăunătorii specifici. Rezultă că porumbul este o mare consumatoare de azot şi potasiu. de-a lungul nervurii mediane care se deschide la culoare. este luxuriantă plantele devin sensibile la secetă şi boli şi întârzie maturitatea.5.5-10. (1980). în funcţie de nivelul recoltei. Tabelul 2. Cu alte culturi se va acorda atenţie utilizării erbicidelor triazinice şi prevenirii infestării cu gărgăriţă. Excesul fosforului determină insuficienţa zincului.10 11 . după CR. ritmul de creştere este scăzut. F.5-24.1 30-28 Producţia de boabe (t/ha) 7-8 9 .1 Consumul specific de elemente nutritive (kg/t) în funcţie de nivelul producţiei Elementul chimic N P2O5 K2O 3-4 28-26 14-11 33-36 5–6 24-23 10. sunt prezentate în tabelul 2.8-9. colorată în verde intens şi care influenţează favorabil acumularea substanţelor proteice. Fosforul joacă un rol multiplu în creşterea si fructificarea porumbului.

În tabelul 2.Potasiul măreşte rezistenţa la cădere. Fertilizarea organică a porumbului. Ungaria. aplicat în doză de 20 . la culturile irigate etc. fertilizarea cu azot şi fosfor se înscrie cu sporuri semnificative de recoltă.A. Ele sunt mai economice când se produc în culturi ascunse sau sunt cultivate în mirişte. este indicat pe toate tipurile de sol din ţară.40 t/ha. regimul precipitaţiilor. Sporul producţiei de boabe la 1 kg îngrăşământ este variabil. intensiv cultivaţi. Aplicarea bălegarului se face direct culturii porumbului. luvisoluri. „proaspăt” sau fermentat. Dozele optime economice de azot. În funcţie de producţia planificată consumul specific se modifică determinarea dozei putându-se realiza simplu. potasiul asigură sporuri semnificative pe solurile luvice. La stabilirea dozelor de îngrăşământ se vor avea în vedere: tipul de sol. BORLAN. Rezultate deosebite pe solurile nisipoase. pe toate tipurile de sol.U. Pentru culturi ascunse se recomandă utilizarea sulfinei. secetă şi boli.5 ani. Fertilizarea cu azot. condiţiile climatice şi hibridul cultivat. nivelul producţiei scontate. Cu referire la hibrizi. iar pentru culturi duble se recomandă lupinul alb. Rezultatele de sinteză reliefează că. rezerva solului.90 kg mai mici decât în cultură irigată. Gunoiul de grajd.premergătoare. hibridul cultivat. Îngrăşămintele verzi au rol asemănător gunoiului de grajd. Dozele mai mari se aplică pe solurile erodate. cât şi pe cele erodate s-au obţinut prin aplicarea împreună a 20 t de gunoi de grajd + N32-48 P32-48. sunt depăşiţi în producţie de către hibrizii dubli extensivi. Mineralizarea materiei organice prin procese microbiologice şi prezenţa îngrăşămintelor chimice conduc la obţinerea unor sporuri mari de recoltă.. HERA şi Z. consumul specific. în funcţie de tipul de sol. Fertilizarea chimică. Italia. efectul resimţindu-se şi în anul al treilea de la aplicare în condiţii de monocultură. fapt pentru care sunt mult aplicate în S. 1980). în condiţii de cultură neirigată sunt cu 30 . iar sistemul radicular rămâne slab dezvoltat. Fertilizarea organo-minerală. pe fond nefertilizat. dar în condiţii de fertilizare locurile se inversează. o dată la 4 . Carenţa se manifestă prin îngălbenirea frunzelor de la vârful lor spre bază.2 sunt prezentate dozele optime economice de azot (după CR. pe cele nisipoase şi în condiţii de irigare. calculând 24 kg N pentru fiecare 43 . planta .5. se poate afirma că hibrizii simpli.

70 kg/ha azot sub formă de uree. de asemenea. se măreşte cu 20 kg/ha pe solurile cu aport freatic şi când semănatul se face în primăveri umede şi se micşorează cu 20 kg în primăverile secetoase.N. la în conţinut al solului de peste 6 mg/100g sol.40 kg/ha azot sub formă de îngrăşământ complex sau de azotat de amoniu. respectiv. CR. Aplicarea azotului trebuie efectuată fracţionat. Doza se majorează cu 20 kg N/ha când porumbul urmează după floarea soarelui şi cu 25 kg N/ha după cartoful târziu sau în al III-lea an de monocultură În funcţie de asigurarea cu apă. HERA şi Z. În funcţie de nivelul producţiei scontate şi starea de aprovizionare a solurilor cu fosfor. aplicate anterior şi starea culturii.50 kg N/ha când porumbul urmează după leguminoase. se reduce cu 2 kg N pentru fiecare tonă de gunoi dată direct porumbului şi.la praşilele a II-a şi a III-a mecanice se aplică 30 .2 Dozele optime economice medii de azot la porumb.0 3. concomitent cu semănatul. când aplicarea gunoiului s-a făcut la planta premergătoare.0 144 168 191 211 231 248 265 280 308 1. 20 kg N/t la producţii de peste 10 t/ha.concomitent cu irigarea se vor asigura doze de 10 .0 2. în funcţie de producţia planificată (boabe) şi de asigurarea potenţială a solului cu azot (apreciată după indicele azot – I. azotat de amoniu sau îngrăşăminte lichide. de precipitaţiile din intervalul octombrie februarie.30 .5 3.0 94 118 141 161 180 199 216 230 258 4. corelate cu dozele. doza se corectează cu +/. . astfel: . 22 kg N/t la o producţie între 6 . BORLAN (1980) recomandă dozele economice înscrise în tabelul 2.5 134 157 180 201 220 238 254 269 297 DOE de N (kg/ha) la IN al solului 2.20 kg/ha. . Fertilizarea cu fosfor.5 113 106 100 122 138 130 124 146 160 153 147 169 190 181 173 167 209 200 193 186 217 210 204 226 213 234 227 221 258 249 242 236 286 277 270 234 4.tonă de boabe la o producţie sub 5 t/ha.5 89 114 137 157 176 194 210 226 254 Doza se reduce cu 20 . plecând în calcul de la un consum de 9 kg P2O5 /t boabe.)* Producţia planificată boabe (kg/ha) 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000 12000 14000 1. cu 1 kg N. Pe solurile cu conţinut sub 6 mg P2O5 /100 g sol doza se va majora 15 . Doza se poate calcula expeditiv. respectiv.5. se reduce cu 20 .30 kg N în cazul hibrizilor sensibili la frângerea tulpinilor.5.5 kg/10 mm precipitaţii peste sau sub medie.20 kg P2O5 pentru fiecare mg sub limita menţionată.10 t/ha şi. Tabelul 2.3. 44 .

încorporându-se adânc cu grapa cu discuri.5.5. Tabelul 2. când gunoiul s-a aplicat plantei premergătoare. HERA şi Z. 45 .5 kg K2O/t. în funcţie de producţia planificată şi de starea de aprovizionare a solurilor cu potasiu mobil Producţia planificată boabe (kg/ha) 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000 12000 13000 14000 DOE de K2O (kg/ha) când KAL este de (ppmK): 60 100 140 180 220 260 120 86 54 26 141 107 75 47 21 160 125 94 65 39 17 176 141 110 81 56 33 190 155 124 95 70 47 203 168 137 108 82 60 214 179 148 119 94 71 224 190 158 129 104 81 233 199 167 139 113 91 242 207 175 147 121 99 Aplicarea îngrăşămintelor cu potasiu este similară cu aplicarea îngrăşămintelor cu fosfor. erodate. economice şi starea aprovizionare a solului cu potasiu mobil. nisipoase şi în cultura irigată când.4 Doza optimă de K2O. pentru a mări rezistenţa la frângere. se impune şi aplicarea de potasiu. când aplicarea s-a făcut direct porumbului şi cu 0.4. în funcţie de producţia planificată (boabe) şi starea de aprovizionare a solurilor cu fosfor mobil Producţia planificată boabe (kg/ha) 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000 12000 13000 14000 DOE de P2O5 (kg/ha) când PAL** este de (ppm P): 10 20 30 40 50 60 82 61 42 27 14 95 74 55 40 27 18 106 85 66 50 38 28 115 93 75 59 47 37 122 101 82 67 54 45 129 107 89 73 61 51 134 113 94 79 66 57 139 117 99 83 71 61 143 121 103 87 75 65 146 125 106 91 78 69 Încorporarea în sol a îngrăşămintelor cu fosfor se face sub arătura de bază. Fertilizarea cu potasiu.3 Dozele optime economice (DOE) medii de P2O5 . calculate de CR. sau în benzi concomitent cu semănatul (fertilizarea starter). pentru fiecare tonă de gunoi aplicată plantei premergătoare. Tabelul 2. Sporurile de recoltă cele mai mari s-au obţinut pe solurile luvice. datorită dozelor mari de azot. Pentru fiecare tonă de gunoi doza se reduce cu 2. Îngrăşămintele complexe cu fosfor se pot aplica primăvara la pregătirea patului germinativ.5 kg P2O5.5. când gunoiul se aplică direct şi cu 1 kg K2O/t.Doza se reduce pentru fiecare tonă de gunoi cu 1 kg P2O5. BORLAN (1980) sunt prezentate în tabelul 2. Dozele optime.

Dacă la desprimăvărare terenul este denivelat. cu pH sub 5. Pe terenurile în pantă arăturile se vor executa numai de-a lungul curbelor de nivel. o dată la 4 ani. cu pH-ul peste 7. Dacă terenul este nivelat. Lucrările solului din primăvară asigură calitatea însămânţării. Se vor evita trecerile repetate cu agregatele. 46 . de la desprimăvărare şi până la semănat. încolţirea şi răsărirea porumbului. pe lângă mobilizarea solului. se execută 1 . Lucrările solului Acestea încep imediat după eliberarea terenului de planta premergătoare şi vizează.5 frunze cu soluţii de sulfat de zinc în concentraţie de 1%. Pe solurile acide.9 şi cu gradul de saturaţie în baze mai mic de 75%. adâncimea arăturii se va limita în funcţie de grosimea acestuia. nu se justifică prin sporurile de producţie obţinute. mărunţirea. pentru îmbunătăţirea regimului aero-hidric se vor executa afânări adânci la 50 .80 cm. nivelarea şi realizarea în rezerve cât mai mari de apă în sol. După plantele recoltate târziu se execută arătura de toamnă la aceleaşi adâncimi ca şi arătura de vară. perpendicular pe direcţia de semănat. începând cu faza de 4 . neîmburuienat şi fără resturi vegetale la suprafaţă. este obligatorie în cultura porumbului.10 zile. cu combinatorul. cu azot şi fosfor. încorporarea resturilor vegetale. Dacă apar în vegetaţie simptomele carenţei de zinc. După premergătoare timpurii se execută arătura de bază la 20 .3 stropiri. prin lucrări cu grapele cu discuri.Aplicarea microelementelor. cu plugul în agregat cu grapa stelată. Pe solurile cu strat arabil subţire. compacte.25 cm adâncime pe terenurile mai uşoare şi la 25 . după zvântarea terenului se execută o lucrare cu grapa cu discuri în agregat cu grape cu colţi. folosirea amendamentelor cu calciu. la intervale de 7 . pregătirea patului germinativ urmând să se facă în preziua semănatului.10 kg/ha. Amendamentele cu calciu. Efectuarea a două arături. o dată la 4 . În condiţiile solurilor grele. o dată la 4 . solul se va lucra în preziua semănatului cu combinatorul sau cu grapa cu discuri în agregat cu grapa cu colţi. Până în toamnă terenul se menţine afânat şi curat de buruieni. şi toamna la 30 cm. cu plugul în agregat cu grapa stelată. şi îmburuienat. vara la 20 cm adâncime.30 cm pe terenurile mijlocii şi grele.6 ani. Pe cernoziomurile fertilizate repetat.5 ani. mulţi ani. cu exces temporar de umiditate. în cantitate de 8 . este necesară aplicarea preventivă a sulfatului de zinc.

a erbicidelor.Este corespunzător patul germinativ când solul. Se previn. În diferite ţări se practică. Pentru obţinerea de economii de combustibil şi evitarea tasării accentuate se recomandă efectuarea printr-o singură trecere a mai multor operaţiuni: administrarea îngrăşămintelor. o dată cu lucrările de pregătire a patului germinativ. realizează lucrarea solului în zona rândurilor. la o singură trecere. aratul. prin însămânţare în mirişte cu MCSN-6 care. la 10 cm adâncime. discuirea şi erbicidarea . Perioada de semănat. insecticidelor. prin acest sistem se diminuează numai cu 4 . Furadan 35 ST (2. . Materialul seminal trebuie să aibă puritatea minimă de 98% şi germinaţia minimă de 90%. Diafuran 35 ST (25kg/t). în prezent. temperatura este de 8°C şi vremea este în curs de încălzire. fenomenele de „clocire a seminţelor” în sol. Pythium. deci în teren nelucrat. Aspergillus.U. Penicillium.5kg/t).6 cm este mărunţit şi zvântat. iar dedesubt este „aşezat”. Atenţie se acordă în diferite ţări şi sistemului alternativ prin care arătura nu se execută anual şi între aceşti ani se lucrează numai cu grapele cu discuri.5% faţă de sistemul cu arături normale.. Sorosporium holcisorghi) sămânţa se tratează cu Tiradin75 (3kg/t). Tanymecus dilaticollis etc. Metoben 70 (2kg/t). grăpatul. TMTD 75 (4kg/t). Sinolintox 10 G (20 l/t). în două variante: . Semănatul porumbului se realizează atunci când. Protecţia împotriva dăunătorilor din sol (Agriotes sp. Carbodan 35 ST (25kg/t).) se realizează prin tratarea seminţelor cu Seedox 80 WP (12. erbicidarea şi semănatul. Acest sistem se practică şi la noi în cultura succesivă pe terenuri irigate.variantă posibil de aplicat şi în condiţiile din ţara noastră. Rezultatele de până acum reliefează că nivelul recoltelor. Împotriva agenţilor patogeni din sol (Fusarium.5kg/t). Sămânţa şi semănatul Sămânţa. se realizează fertilizarea. sistemul de lucrări minime („minimum tillage”). la ora 7. astfel. pentru a favoriza ascensiunea apei la bob. în S. pe adâncimea de 3 . arătura. În prezent.. semănatul şi erbicidarea. Franţa şi Italia s-au obţinut rezultate bune în sistemul „no tillage”. adică prin semănatul porumbului în miriştea plantei premergătoare. discuitul. 47 .cu două treceri: la prima trecere.A.cu o singură trecere: se execută fertilizarea.

ceea ce are drept consecinţă o stagnare în creştere. când se reduce umiditatea solului. Hibrizii cu raportul producţiei de boabe : aparat vegetativ de circa 1:1 asigură producţii ridicate la densităţi mai mari decât cei cu raportul favorabil aparatului vegetativ. umiditatea şi fertilitatea solului. unde gradul de fertilitate a solului este scăzut. se reduce conţinutul de substanţe proteice din boabe. Densitatea. cele mai bune rezultate se obţin în zona de câmpie. porumbul reacţionând mai puternic la acest element tehnologic decât alte prăşitoare. Constituie factorul tehnologic de bază pentru realizarea unor recolte mari. pe soluri cu textura uşoară. perioada de vegetaţie. mai rezistenţi la temperaturile scăzute. existând şi pericolul putrezirii boabelor în sol. de obicei. La fel de mari sunt pagubele şi prin întârzierea semănatului. Pentru fiecare zi câştigată la răsărire se grăbeşte cu două zile apariţia paniculelor şi a stigmatelor: se reduce deci. Caracteristicile hibridului luate în considerare sunt: înălţimea plantelor. iar încolţirea şi răsărirea se produc în timp scurt. în lan se accentuează protandria.. au condus la recolte mai mari numai prin corelarea acestor verigi cu densitatea lanului. în celelalte zone. numărul de frunze. Semănatul începe cu hibrizii timpurii. se prelungeşte durata răsăririi. perioada de înflorire-fecundare este împinsă în intervalul cu temperaturi ridicate şi umiditate relativă aerului mai mică. La stabilirea densităţii trebuie să se ţină seama de posibilităţile de aprovizionare cu apă pe tot timpul vegetaţiei. fapt care sporeşte procentul plantelor sterile şi reduce randamentul de boabe. mărirea nivelurilor de fertilizare. asigură umiditatea necesară germinării. respectiv cu creşterea suprafeţei foliare la unitatea de suprafaţă. La densităţi prea mari însă.30 aprilie. În zonele umede. când se seamănă între 1 . Factorii obligatorii de care trebuie să se ţină seama la stabilirea densităţii sunt: hibridul cultivat. Semănatul timpuriu. frunzele inferioare ajung la un randament. fotosintetic scăzut. lăţimea frunzelor faţă de tulpină şi rezistenţa la frângere şi cădere. Rezultă că hibrizii timpurii care au talie mai joasă şi în număr de frunze mai mic comparativ cu hibrizii târzii se vor cultiva cu densitate mai mare. Fertilitatea şi umiditatea modifică densitatea doar la acelaşi hibrid. factorul limitativ al recoltei îl constituie nivelul de fertilizare. irigarea etc. care se zvântă mai repede.Calendaristic. Intensivizarea tehnologiei de cultivare a porumbului prin introducerea de hibrizi noi. În zonele cu precipitaţii reduse 48 .20 aprilie şi între 15 . Dacă semănatul se face prea timpuriu.

(Câmpia Dunării. Pe suprafeţele din zone mai uscate. în funcţie de puritate.30 kg. În regiunile mai umede.15 mii plante/ha. în ţara noastră. Lucrări de îngrijire Combaterea buruienilor reprezintă principala lucrare de îngrijire.Cercetările efectuate în 49 . în funcţie de temperatură. până la semănat.) elementul de bază în stabilirea densităţii îl constituie rezerva de apă acumulată în perioada toamnă – iarnă – primăvară. Când rezerva de apă are un deficit ce depăşeşte 60 mm. dar nu în toate cazurile. nu poate rezista în competiţia cu cele 800 – 1. Fiecare centimetru în plus la adâncimea de semănat. obişnuit cu SPC8 pe terenurile plane şi cu SPC4 pe terenurile în pantă. se măreşte numărul de seminţe cu 10 . germinaţie şi MMB.500 buruieni care răsar la 1 m2 .5. adâncimea de semănat se măreşte la 6-8 cm. pe soluri cu textură mijlocie.5 Densitatea la recoltare (mii plante/ha) în funcţie de perioada de vegetaţie a hibrizilor şi tipul de cultură Densitatea la maturitate Hibrizi timpurii Hibrizi mijlocii Hibrizi târzii Culturi neirigate (mii plante/ha) 45 – 60 40 – 55 40 – 50 Culturi irigate (mii plante/ha) 65 – 70 60 – 65 60 – 65 Cantitatea de sămânţă la hectar variază între 15 . Tabelul 2.10%. Reducerea distanţei între rânduri la 50 cm a determinat realizarea unor sporuri de 5 . Distanţa între rânduri este de 70 cm pe terenurile neirigate şi pe cele irigate prin aspersiune şi de 80 cm pe terenurile irigate prin brazde. porumbul (la fel ca şi sfecla pentru zahăr) având un ritm lent de creştere în primele faze şi o densitate redusă la unitatea de suprafaţă. pentru sortimentul de hibrizi zonaţi se practică densităţile menţionate în tabelul 2. Prin reducerea distanţei se realizează o mai bună distribuţie a plantelor în lan. din start. cu 3 .5 mii plante/ha. În prezent.15% reprezentând pierderile ce apar până la răsărire şi în intervalul răsărire – recoltare. Semănatul se realizează cu semănători de precizie tip SPC.5. cu soluri grele semănatul se va realiza la 5-6 cm. întârzie răsărirea cu 5-30 ore. Pentru realizarea densităţilor dorite la recoltare. densitatea se reduce. Adâncimea de semănat variază în funcţie de textura şi umiditatea solului. la semănat. Viteza de lucru este de 5 .5.11 km/oră. Pe suprafeţele irigate densitatea se măreşte cu 10 . Dobrogea etc.

42. şi favorabil atacului viermilorsârmă. după primele două praşile mecanice. Praşila a patra nu aduce sporuri în recoltă.grăpat după răsărire. Praşilele mecanice vor fi urmate de. la adâncimea de 7-8 cm.6 zile de la semănat.praşila a treia după 15 . . ceea ce înseamnă 3. Combaterea buruienilor se poate realiza prin lucrări mecanice şi manuale.3 praşile mecanice. prin lucrări mecanice şi folosirea erbicidelor.000 kg/ha boabe. cu viteza de 8-10 km/h. dar nu exclude efectuarea a 1 . pentru distrugerea buruienilor şi a crustei.12 km/h. În prima variantă tehnologică. .20 de zile de la a doua. când porumbul are 3 .5 frunze executată la viteza maximă a tractorului. sau când porumbul este amplasat pe terenuri proaspăt arate. praşile manuale.90%. se execută următoarele lucrări: . ca ţesuturile plantelor să fie elastice. după 4 . . Copilitul la hibrizii actuali.praşila a doua se execută după 10 -14 zile.grăpat cu grapa cu colţi. cm cu viteza de 4 .000 – 7. este motivată bilonarea porumbului. Combaterea chimică a buruienilor se realizează cu erbicidele menţionate în tabelul 3. Combaterea dăunătorilor în perioada de vegetaţie poate să apară ca necesară. combinat. fâneţe. Utilizarea erbicidelor permite înlăturarea prăşitului manual. economic fiind doar două.15 staţiuni experimentale din ţara noastră arată că la hibrizii cultivaţi în prezent pierderile de recoltă datorate îmburuienării sunt de 30 . după leguminoase perene. la adâncimea de 5 . când porumbul şi-a desfăcut prima frunză. . Lucrarea se execută perpendicular pe direcţia rândurilor. pentru a nu acoperi plantele.12. cu viteza de 10 . care menţin solul reavăn.prima praşilă mecanică între rânduri.6 cm. prin utilizarea erbicidelor sau. dacă nu s-au efectuat tratamente adecvate la sămânţă. . după păşuni. Pe terenurile cu multe precipitaţii.lucrarea cu sapa rotativă. 50 . cu capacitate redusă de lăstărire.5 km/ha. nu mai este necesar. Este de preferat ca aceste terenuri să fie evitate. la adâncimea de 8 . fără utilizarea erbicidelor. după ce se ridică roua.

800 m3/ ha. cât şi conţinutul de proteină. 1/2 sau 2/3 IUA) pe adâncimea de 60 . în perioada umplerii boabelor. între N50-150P36-100. (1958).6. SORGUL Tehnologia de cultivare Rotaţie Ritmul lent de creştere din primele faze de vegetaţie şi. de obicei culturi prăşitoare. Din acest considerent. În zonele secetoase. cu 700 m3/ha. în faza de 8 . În caz de restricţii de energie sau de apă. Necesarul de apa zilnic este de 15 . pericolul mare de îmburuienare. pentru 1. 2. pentru o tonă de tulpini sorgul zaharat consumă 1. efect favorabil prezintă şi fosforul.25 m3/ha/zi în luna mai. În funcţie de zona de cultură şi hibridul cultivat. citat de GH. Randamentul de boabe oscilează între 78 .7 kg azot şi 0.10 frunze. Dozele practicate azi în lume variază. PARISI (1936).80 cm. Perioada critică pentru apă se suprapune intervalului secetos dintre 20 . epuizând terenul în apă şi substanţe nutritive. consumul de apă al porumbului variază. fiind mai eficiente decât cele din perioada de vegetaţie.Reliefăm că tratamentele împotriva răţişoarei porumbului şi a viermilorsârmă trebuie să fie efectuate la sămânţă sau o dată cu semănatul. după sorg se vor cultiva numai culturi de primăvară.800 şi 5. Când nu sunt restricţii de apă şi energie.30 iunie si 20 .5 kg azot. sorgul reacţionează prielnic la fertilizarea cu azot atât în ceea ce priveşte nivelul recoltei. BÎLTEANU (1991).9 kg potasiu.2 kg fosfor şi 6. Irigarea. următoarea udare cu circa 10 zile înainte de apariţia paniculului şi ultima udare după fecundare. 51 . 7.45 m3/ha/zi în august. 35 . După E.83%. impune cultivarea sorgului după plante care lasă terenul curat de buruieni. se recomandă ca pe tot parcursul vegetaţiei să se menţină umiditatea peste plafonul minim (1/3. între 4.30 august.000 kg boabe şi producţia secundară aferentă sunt necesare 23. deci.45 m3/ha/zi în luna iulie şi 35 . Fertilizare După QUINEBI şi colab. După sorg nu se pot cultiva cereale de toamnă. se va aplica o udare. în funcţie de condiţiile de experimentare.9 kg fosfor. pentru care are o acţiune nefavorabilă. În condiţii de umiditate favorabilă.

încorporat adânc în sol. Seminţele se tratează înainte de semănat cu fungicide şi insecticide la fel ca la porumb. Pentru distrugerea buruienilor în curs de răsărire. BÎLTEANU (1991).8 cm pe solurile uşoare şi pe cele grele cu deficit de umiditate. cultivarea pe soluri fertile. Distanţa între rânduri este de 70 cm. solul se erbicidează preemergent cu Onezin 50. În faza de 4 . Lucrările solului Pentru sorg se execută aceleaşi lucrări ca şi în cazul porumbului. Cantitatea de sămânţă este de 10 . Gunoiul de grajd se recomandă a fi aplicat plantei premergătoare. Când sucul se utilizează în alte scopuri decât cele alimentare fertilizarea se poate efectua cu N90-120P70-80. Patul germinativ trebuie să fie bine mărunţit şi curat de buruieni. Adâncimea de însămânţare este de 4 . Densitatea la sorgul pentru boabe pe soluri fertile va fi de 150 . Scăderea temperaturii la 12°C după semănat reduce numărul plantelor răsărite cu peste 50%. unde se recomandă aplicarea lui directă. iar pe solurile sărace 100 mii plante recoltabile. citat de GH. Perioada de semănat este când temperatura solului se ridică dimineaţa la ora 8. pentru scopuri alimentare. cu excepţia măturilor de sorg de pe solurile nisipoase.15 kg/ha la sorgul pentru boabe şi de 6 8 kg la cel pentru sirop şi mături. folosindu-se aceleaşi semănători ca şi la porumb. Romazin 500. La sorgul zaharat fertilizarea directă urmăreşte calitatea sucului. plante recoltabile. Pentru combaterea pe cale chimică a buruienilor anuale monocotiledonate şi dicotiledonate. GIARDINI (1981).2 praşile manuale. Lucrările de îngrijire Tăvălugitul după semănat asigură o bună răsărire a plantelor.15°C. 52 . Sămânţa şi semănatul Sămânţa utilizată pentru semănat trebuie să aibă puritate minimă de 97% şi germinaţia de cel puţin 85%.200 mii. A. În culturile neerbicidate se execută 2 – 3 praşile mecanice şi 1 .5 frunze se poate utiliza sapa rotativă. fapt pentru care se recomandă. În sol îşi reduce germinaţia cu 30 – 50% faţă de laborator. la 14 . cultura se grăpează atât înainte cât şi după răsărit.În condiţii de irigare.5 cm pe solurile grele şi pe cele cu umiditate suficientă şi de 6 . recomandă N200P150.

Sardem (0.4 mii kg/ha.8 l/ha).5 frunze se execută răritul şi înlăturarea lăstarilor. care să fie nivelat. Atred 50 WP. din care se pot obţine peste 3.000 kg/ha. la sorgul pentru sirop 80 . dar bogat în săruri şi frunzele. Satecid în doze de 2 – 5 kg/ha. În anii secetoşi. se erbicidează postemergent cu SDMA sau Icedin F (2 l/ha). cu combinele de cereale cu hederul ridicat până sub panicule. prin irigare. la sorgul pentru mături 3 . se obţin producţii ridicate.1. începând cu faza de coacere în lapte a boabelor şi poate continua până la coacerea deplina. DMA (1 l/ha). 53 . prin tăierea paniculelor cu 1 .Sancozin 50 SC.3 LEGUMINOASELE PENTRU BOABE 3. după care se depozitează CAP. în faza de 4 . Recoltarea Sorgul pentru boabe se recoltează la maturitate deplină a boabelor (fără pericol de scuturare).3 tratamente pentru combaterea păduchelui verde al cerealelor (Schizaphis graminum) cu Carbetox 37 (2 l/ha) sau cu alte produse. Producţiile la sorgul pentru boabe pot ajunge până la 10. Sorgul pentru mături sub şoproane pentru uscare. Cele mai bune rezultate se obţin după cereale păioase şi după unele culturi prăşitoare cu recoltare mai timpurie şi în condiţiile în care au fost combătute bine buruienile. Borzeprop 50 PU.000 l alcool. Pentru buruienile dicotiledonate. fără resturi vegetale şi buruieni încă din toamnă. după care se înlătură. În primele faze de vegetaţie sunt necesare 1 . În culturile pentru mături. Sorgul zaharat se recoltează pentru extragerea siropului.2 internoduri. Gesaprim 50 WP 5 – 10 kg/ha. Atred 500 L. se recoltează la începutul maturităţii în lapte a boabelor.100 t/ha. permiţând lucrarea mai timpurie şi cât mai corectă a solului. Recoltarea se poate face prin secerarea plantelor întregi. ultimul internod sărac în zahăr. iar tulpinile se leagă în snopi şi sunt transportate la staţiile de presare.MAZĂREA Tehnologia de cultivare Rotaţia Este de dorit ca mazărea să urmeze după plante care părăsesc terenul devreme.

fără risc. În prezent. Ca urmare. La rândul său. deoarece. Aceste fenomene sunt accentuate de stagnarea apei şi de excesul de apă. o cultură de mazăre consumă.75%) este asigurat prin activitatea bacteriilor fixatoare. pentru structura culturilor din România ar fi neraţional să se renunţe la efectul ameliorator al leguminoasei în asolament. datorate compactării solului şi drenajului defectuos. ca atare. care folosesc bine disponibilul termic rămas până în toamnă. pe terenurile fertile.În România structura culturilor a impus. solul este reavăn şi se poate ara în condiţii bune. prin tulburări bruşte de creştere. Sunt situaţii când. În cazul cultivării repetate a mazării pe acelaşi teren. în sol rămâne o cantitate apreciabilă de materie organică şi de azot (circa 1. cartof. restul provine din rezervele solului sau din remanenţa îngrăşămintelor aplicate plantei premergătoare. monocultura este exclusă. după mazărea recoltată timpuriu. 30 kg K2O. sunt semănate culturi succesive. absenţa formării nodozităţilor pe rădăcini.4 ani. se recoltează timpuriu. administrarea 54 . după premergătoare fertilizate. care se manifestă. Azotul. Se recomandă. Nu se recomandă amplasarea culturilor de mazăre după alte leguminoase. în medie. timp îndelungat. ca mazărea să urmeze după porumb. apare fenomenul de "oboseala solului". de altfel. sfeclă pentru zahăr. pe de o parte. în luna iunie. în principal. 8 kg P2O5. cultivarea mazării. astfel că producţiile scad considerabil. putrezirea rădăcinilor şi a tulpinii. În condiţii normale de cultivare. bine cultivate an de an. Fertilizarea Se consideră că. 25 kg CaO. iar pe de altă parte.5 t substanţă uscată şi 30 . are o influenţă favorabilă asupra structurii solului. În condiţiile din România mazărea trebuie cultivată în solele în care urmează să fie semănat grâu de toamnă. pentru a evita riscurile excesului de azot. Mazărea este o plantă care nu se autosuportă şi. împotriva bolilor. pentru a da o recoltă de o tonă boabe. În monocultură se amplifică îmburuienarea terenului. în primul rând după porumb. floarea-soarelui. datorită rezistenţei (relative) la efectul remanent al erbicidelor pe bază de atrazin. mazărea este o premergătoare foarte bună pentru multe culturi şi o excelentă premergătoare pentru grâu. înainte de semănat. de altfel. din cauza perpetuării şi amplificării atacului unor boli. rapiţă (cu rezultate destul de bune). 60 kg N. se acceptă că mazărea poate reveni pe acelaşi teren după 3 . s-a determinat că cea mai mare parte din azotul necesar plantelor de mazăre (42 .100 kg N/ha). atacul de boli şi dăunători. mazărea nu necesită îngrăşăminte cu azot. cu condiţia tratării seminţelor. 6 kg Mg.

acestora are un efect nesemnificativ asupra nivelului producţiilor şi a continuţului boabelor în proteine. Din contră, azotul, în cantităţi mai mari, are a serie de efecte nefavorabile, printre care: favorizarea dezvoltării vegetative în dauna formării păstăilor şi a boabelor; amplificarea problemelor legate de buruieni; este influenţată nefavorabil formarea nodozităţilor şi fixarea azotului de către bacteriile din nodozităţi. Administrarea îngrăşămintelor cu azot în cultura mazării este recomandată numai în condiţii de cultivare mai puţin favorabile: pe solurile mai puţin fertile, cum sunt cele acide sau cele nisipoase, care oferă condiţii mai puţin bune pentru activitatea bacteriilor fixatoare; după premergătoare care sărăcesc solul în azot. Dozele pot fi de 20 - 50 kg N/ha, în funcţie de situaţia concretă; întreaga doză aplicată la pregătirea patului germinativ. Fosforul. Este important în dezvoltarea mazării, influenţând favorabil formarea nodozităţilor, deci fixarea azotului şi determină un înflorit mai bogat şi o legare mai bună a boabelor. Deşi consumul de fosfor este moderat, totuşi trebuie reţinut că mazărea reacţionează puternic la insuficienţa fosforului. Ca urmare, în toate situaţiile se recomandă administrarea îngrăşămintelor cu fosfor, dozele fiind de 25 - 35 kg P2O5/ha pe terenurile fertile şi de până la 50 60 kg P2O5/ha pe terenurile mai sărace. Potasiul. Pe solurile uşoare, superficiale, administrarea potasiului poate fi necesară. Dozele, în asemenea, situaţii sunt de 40 - 60 kg K2O/ha, aplicate o dată cu fosforul, sub arătură (ca îngrăşăminte simple) sau la patul germinativ (ca îngrăşăminte complexe). Influenţa favorabilă a administrării îngrăşămintelor cu microelelemente, îndeosebi a borului, molibdenului, manganului, este menţionată frecvent de către specialişti. Microelementele contribuie la îmbunătăţirea condiţiilor de fixare a azotului şi, în general, la o mai bună dezvoltare a plantelor. Îngrăşămintele cu microelemente pot fi administrate prin încorporare în sol, înainte de semănat sau în vegetaţie, prin stropiri pe frunze. Lucrările solului Fiind semănată primăvara foarte timpuriu, mazărea are pretenţii deosebite faţă de lucrările de pregătire a terenului. Dezmiriştirea. Imediat după recoltarea plantei premergătoare şi eliberarea terenului de resturile vegetale, se recomandă să se efectueze o lucrare de dezmiriştit, cu scopul mărunţirii buruienilor, a resturilor vegetale (miriştea) şi a stratului superficial al solului.
55

Arătura. Cât mai curând posibil terenul se ară cu plugul în agregat cu grapa stelată, la adâncimea de 25 - 30 cm. Cultivatorii de mazăre recomandă, adesea, să se are mai adânc decât pentru alte culturi; îndeosebi pe solurile grele, afânarea adâncă a solului favorizând o mai bună dezvoltare a rădăcinilor în straturile adânci ale solului. Arăturile efectuate vara se lucrează în mod repetat până în toamnă (se grăpează), lucrări prin care este nivelat terenul, sunt mărunţiţi bulgării şi sunt distruse buruienile care răsar, reducând, astfel, rezerva de buruieni. Arăturile efectuate după premergătoare cu recoltare mai târzie pot fi lucrate încă din toamnă sau pot fi lăsate în “brazdă crudă“. În mod obişnuit, se susţine necesitatea grăpării şi nivelării arăturii în toamnă, ceea ce oferă avantajul că, la desprimăvărare, terenul se usucă mai repede şi mai uniform şi se poate semăna mai devreme; cultivatorii de mazăre din zonele secetoase (de exemplu, Dobrogea) preferă acest sistem de lucrare a solului. Pe anumite terenuri, şi îndeosebi în zonele cu soluri grele şi unde cad cantităţi mari de precipitaţii în sezonul rece, grăparea şi nivelarea terenului în toamnă pot conduce la compactarea exagerată a solului pe timpul iernii, acesta se usucă mai greu în primăvară şi se întârzie semănatul. În asemenea situaţii este de preferat ca arătura să fie lăsată nelucrată peste iarnă. În primăvară terenul se lucrează cât mai timpuriu posibil, dar numai după ce apa s-a scurs în profunzime, pentru a evita compactarea exagerată prin trecerea agregatelor agricole; din aceleaşi motive, trebuie redus la minimum numărul de treceri pe teren cu agregatele agricole. Grăparea. De regulă, în primăvară, sunt necesare două lucrări, dintre care o lucrare de grăpat la desprimăvărare, pentru mobilizarea solului şi o a doua lucrare, efectuată chiar înainte de semănat, cu combinatorul sau cu grapa cu discuri în agregat cu câmpuri de grapă cu colţi şi lamă nivelatoare, pentru mobilizarea solului pe adâncimea de semănant. Prin toate lucrările solului trebuie urmărit să se obţină un teren foarte bine nivelat, care să permită un semănat uniform, ca adâncime şi ca distribuire a seminţelor, realizarea unei culturi uniform dezvoltate, foarte important pentru a înlesni recoltarea mecanizată a culturii. Sămânţa şi semănatul Sămânţa de mazăre destinată semănatului trebuie să provină din culturi certificate, să fie sănătoasă, nefisurată, fără atac de gărgăriţă, să aibă puritatea fizica minimum 98% şi capacitatea de germinaţie minimum 80%.
56

Tratarea seminţelor înainte de semănat este obligatorie. Împotriva agenţilor patogeni de pe tegumentul seminţei, care produc fuzarioza (Fusarium sp.) şi antracnoza (Ascochyta pisi) se recomandă folosirea preparatelor pe bază de tiuram (Tiradin 70 PUS, 4,0 kg/t de sămânţă), tiofanat metil (Metoben 70 PU, 2,0 kg/t de sămânţă). Tratamentele trebuie efectuate cu circa 2 săptămâni înainte de semănat, pentru a nu diminua eficacitatea preparatelor bacteriene. Tratarea cu preparate bacteriene se efectuează chiar înainte de semănat sau concomitent cu semănatul. În România este folosit preparatul Nitragin-mazăre (care conţine bacteria specifică mazărei Rhizobium leguminosarum), în doză de 2 - 4 flacoane pentru cantitatea de sămânţă semănată la un hectar. Semănatul. Mazărea este semănată primăvară cât mai timpuriu, atunci când se poate pregăti terenul în condiţii bune (solul s-a zvântat bine), fără a se tasa. Calendaristic, în România, culturile de mazăre sunt semănate în cursul lunii martie (de regulă, în prima jumătate a lunii martie în sud şi în a doua jumătate în restul zonelor); spre nord şi în unii ani cu desprimăvărare târzie, sunt situaţii în care mazărea este semănată la începutul lunii aprilie. Semănatul timpuriu oferă avantaje certe: sunt folosite bine cele 100 - 120 zile cu vreme favorabilă mazării, sub aspectul condiţiilor de umiditate, temperatură şi lungime a zilei (lunile martie-iunie). În acest fel, este valorificată în condiţii optime umiditatea acumulată în sol în sezonul rece şi care asigură germinarea seminţelor şi creşterea tinerelor plăntuţe. Semănatul întârziat antrenează, de regulă, scăderea importantă a producţiilor; se discută chiar despre pierderi de producţie de 50%, la o întârziere de 20 zile faţă de perioada optimă de semănat. Sunt afectate toate componentele de producţie şi îndeosebi numărul de boabe formate pe o plantă. Densităţile de semănat folosite în România sunt de 125 - 140 boabe germinabile/m2, pentru a se realiza 100 - 120 plante recoltabile/m2. În mod obişnuit, la mazăre, se estimează un procent de răsărire în câmp de 75%. Mazărea posedă o anumită “supleţe“ în privind densitatea lanului şi poate compensa parţial, prin ramificare, densităţile prea mici. Ca urmare, cu cât zona are un climat mai moderat, sub aspectul regimului termic şi pluviometric, cu atât se poate semăna cu densităţi mai mici, iar întârzierea semănatului are efecte negative mai puţin pronunţate. Din contră, cu cât zona de cultivare este mai secetoasă, cu atât trebuie semănat mai devreme şi se va lucra cu densităţi mai mari. Cantităţile de sămânţă corespunzătoare densităţilor optime sunt de regulă de 250 - 300 kg/ha.
57

Pentru combaterea buruienilor dicotiledonate. care pot diminua considerabil producţiile şi pot crea dificultăţi la recoltare. Sonchus. iar buruienile sunt în faza de cotiledoane sau rozetă.5 cm).5 .1 l/ha) sau fenoxapropetil 58 . cât şi cele dicotiledonate anuale. defavorabil: aprovizionarea cu oxigen a seminţelor în curs de germinare este insuficientă. anuale şi perene. 0.5 kg/ha) aplicat după semănat şi înainte de răsărit. lanul este uniform şi cu densitate normală. bolilor şi dăunătorilor. 2 . Raphanus.Mazărea este semănată în rânduri dese (12. În cultura mazării se poate folosi şi prometrinul (Gesagard 50 WP. În acest caz. de asemenea. 3 .2. acesta poate fi combătut prin tratamente “în vegetaţie“. prin care se asigură o mai bună distribuire a seminţelor.10 cm înălţime. se amplifică atacul de boli şi. acest erbicid controlează atât buruienile monocotiledonate. 1. când plantele de mazăre au 8 . mazărea este sensibilă la concurenţa buruienilor. cu propaquizafop (Agil 100 EC. cele mai frecvente şi mai dăunătoare în culturile de mazăre de la noi (Sinapis. pentru a evita apariţia unor efecte fitotoxice (inhibarea germinaţiei). se recomandă aplicarea în vegetaţie a unor tratamente cu preparate pe bază de MCPA (Dicotex 40 lichid. trebuie semănat ceva mai adânc decât în mod obişnuit (îndeosebi pe solurile uşoare).0 l/ha) sau bentazon (Basagran. mazărea trebuie semănată mai adânc. după semănat. Semănatul superficial este foarte dăunător deoarece conduce la un răsărit neuniform şi poate spori pagubele produse de atacul păsărilor. foarte uniform şi până în faze de vegetaţie mai avansate. se înregistrează pierderi importante de densitate. Combaterea buruienilor din culturile mazăre se realizează cu ajutorul erbicidelor. la începutul vegetaţiei. Polygonum. Totuşi. ca urmare.8 . Lucrările de îngrijire Se poate afirma că. Semănatul mazării în cărări (similar cu ce s-a prezentat la grâu) oferă avantaje certe. acolo unde terenul a fost bine lucrat înainte de semănat şi s-a semănat devreme. Dacă în culturile de mazăre se dezvoltă costreiul din rizomi (alături de ale buruieni monocotiledonate). survin precipitaţii mai bogate şi care deplasează pelicula de erbicid în zona de germinare a seminţelor. Datorită cerinţelor mari faţă de umiditate în faza de germinare. permiţând aplicarea tratamentelor de combatere a buruienilor. în cazul că. în condiţiile din România se seamănă la circa 6 cm adâncime. Chenopodium). nu sunt probleme deosebite cu buruienile. Semănatul exagerat de adânc este.3 l/ha). Cirsium.

cu produse pe bază de dimetoat (Sinoratox 35 CE. boală răspândită în toată ţara. sau se poate folosi fluazifopbutil (Fusilade Super). 4 kg/ha).1. În culturile de mazăre din zonele umede şi răcoroase pot să apară buruieni monocotiledonate anuale specifice acestor zone. 5 . Combaterea dăunătorilor. se folosesc sulfura de carbon (1 .(Furore Super 75 EW. Se utilizează benlate (Fundazol 2 kg/ha).5 l/t de sămânţă) sau fosfura de aluminiu (pastile de Phostoxin sau Delicia. când plantele de costrei au 15 . dar ales în depozite. aplicat înainte de semănat şi încorporat în sol la pregătirea patului germinativ.6 l/ha). 2 kg/ha) sau preparate pe bază de cupru (Turdacupral 50 PU sau Oxiclorura de cupru. cu scopul distrugerii larvelor. După recoltare şi înainte de depozitare este obligatorie gazarea seminţelor în spaţii ermetic închise. 2 .50 g/t de sămânţă sub prelate). larvele rod în învelişul seminţelor o ferestruică acoperită. Combaterea bolilor. asociat. primul tratament se recomandă. Tratamentele se fac la avertizare. sunt necesare tratamente în vegetaţie. tratarea seminţei înainte de semănat. imediat după răsărit. Larvele consumă conţinutul seminţelor. la începutul înfloritului. care poate fi străbătută de adult în primăvara următoare. Momentul optim de recoltare este greu de surprins din mai multe motive: coacerea eşalonată a boabelor şi a păstăilor. sau malation (Carbetox 37 CE. de regulă. dehiscenţa păstăilor şi 59 . Adulţii hibernanţi apar în câmp în cursul lunii mai şi îşi depun ouăle pe păstăile în formare.10 zile. eventual. 2 l/ha).30 cm înălţime. 2 l/ha). În situaţii extreme. 30 g/t de sămânţă. Recoltarea Se poate afirma că recoltarea este cea mai dificilă lucrare din tehnologia de cultivare a mazării. foarte păgubitoare în câmp. cu erbicide pentru controlul dicotiledonatelor. Cel mai periculos dăunător din culturile de mazăre de la noi este gărgăriţa mazării (Bruchus pisorum). după controlul culturilor. pentru combaterea antracnozei mazării (Ascochita pisi). mancozeb (Dithane M-45. Se realizează prin măsuri preventive. ca: evitarea revenirii mazării prea curând pe acelaşi teren. pentru distrugerea adulţilor. Tratamentele se pot repeta la interval de 7 . cum este odosul (Avena fatua). în depozite şi 40 .3 l/ha) administrate postemergent. La coacere. Pentru combatere sunt necesare tratamente în câmp. timp de 48 ore. îndeosebi în primăverile ploioase. în asemenea situaţii se pot face tratamente cu trialat (Avadex BW EC. fiind repetat la începutul înfloritului şi după formarea primelor păstăi.

reglajele se refac de 2 . se întârzie până în prima decadă a lunii iulie. sub 15% boabele se sparg uşor. De regulă. permite recoltarea directă a lanurilor de mazăre dintr-o singură trecere cu combina. eliminarea impurităţile. Se recomandă să se înceapă recoltatul atunci când plantele s-au îngălbenit. în zonele umede şi răcoroase şi în unii ani mai ploioşi. pentru uniformizarea coacerii se recomandă tratamente cu preparate desicante (Reglone). pergamentoase şi boabele s-au întărit.50%. Mazărea este o cultură productivă. iar la peste 22% treieratul se face cu dificultate. În anumite situaţii. în faza următoare se treieră cu combina de cereale. În acest caz se practică montarea unor “degete“ speciale ridicătoare de lan la dispozitivul de tăiere al combinei. pe rouă şi spre seară. prevăzută cu ridicător de brazdă şi efectuându-se o serie de relaje specifice. boabele reprezintă 35 . spargerea uşoară a boabelor la treierat. Treieratul se desfăşoară cel mai bine când umiditatea boabelor este cuprinsă între 18 şi 20%. 60 .5 zile. la maturitate. frunzele s-au uscat şi 75% din păstăi sunt galbene. Extinderea în cultură a soiurilor de tip "afila". În ţara noastră recoltarea lanurilor de mazăre se efectuează divizat (în două faze): în prima fază plantele sunt smulse sau tăiate cu maşina de recoltat mazăre (sau manual. culcarea tulpinilor la pământ. mărirea distanţelor dintre bătător şi contrabătător.scuturarea cu uşurinţă a boabelor.3 ori pe zi. uscarea boabelor până la 14% umiditate). pe suprafeţe mici) după care sunt lăsate în brazdă continuă câteva zile pentru uniformizarea coacerii. maturarea şi recoltarea mazării au loc în a doua jumătate a lunii iunie. la care plantele nu se culcă la pământ la maturitate. La recoltare. Din producţia totală. lanurile de mazăre trebuie recoltate cu prioritate faţă de alte culturi. terenul trebuie să fie foarte bine nivelat şi fără buruieni. Se apreciază că perioada optimă de recoltare a unui lan de mazăre este foarte scurtă.Ca urmare. de numai 4 . se lucrează de preferat dimineaţa devreme. Imediat după recoltare şi înainte de depozitare boabele de mazăre trebuie supuse operaţiunilor de condiţionare (gazarea contra gărgăriţei. de la care se pot obţine producţii de peste 3.000 kg boabe/ha. îndeosebi cu scopul de a limita spargerea boabelor: reducerea turaţiei aparatului de treier la mai puţin de 600 rotaţii/minut. Dificultăţile întâmpinate la recoltarea mazării impun o foarte bună organizare.

4 ani. Îngrăşarea cu fosfor în cultura fasolei este obligatorie pe toate tipurile de sol. FASOLEA Tehnologia de cultivare Rotaţia Fasolea este o plantă cu pretenţii moderate faţă de cultura premergătoare. Se interzice amplasarea culturilor de fasole după porumbul erbicidat cu triazine.60 kg P2O5/ha. curat de buruieni şi fără resturi vegetale. deoarece fasolea este foarte sensibilă la efectul remanent al acestora.5 .2.3 t vreji/ha. Pe solurile mijlociu aprovizionate cu fosfor (2 . recoltate cât mai devreme. şi în acest caz fiind necesar un interval de pauză de minimum 3 ani. fasolea nu trebuie să revină mai devreme de 3 . Fertilizarea Fasolea are cerinţe ridicate faţă de elementele nutritive din sol. Fosforul. cartof). planta reacţionează moderat la îngrăşăminte. Totuşi. Premergătoarele cele mai favorabile sunt cerealele păioase (în primul rând grâul şi orzul de toamnă).Adunarea resturilor vegetale şi eliberarea terenului nu pun probleme deosebite. iar pe cele slab aprovizionate (< 2 mg P2O5/100 g sol) doza se măreşte la 40 . putregai cenuşiu). după asemenea culturi.40 kg P2O5/ha. precum şi prăşitoarele bine întreţinute (porumb. într-o stare bună de fertilitate şi afânat profund. folosind presa pentru furaje. alte leguminoase).5 mg P2O5/100 g sol) se recomandă să se aplice 30 . bacterioză. sfeclă de zahăr. îndeosebi din cauza atacului de boli (antracnoză. având în vedere că sistemul radicular al fasolei este destul de slab dezvoltat şi are tendinţa de a se dezvolta în stratul superficial al solului. La rândul său. nu se recomandă amplasarea după plante cu care are boli comune (floarea-soarelui. Cere un teren bine lucrat încă din toamnă. prin presare. deoarece îşi poate asigura cea mai mare parte din necesarul de azot (până la 75%) pe cale simbiotică şi poate valorifica destul de bine efectul remanent al îngrăşămintelor aplicate la planta premergătoare. Totodată. fasolea este o foarte bună premergătoare pentru majoritatea culturilor şi o excelentă premergătoare pentru grâul de toamnă. soia. administrarea îngrăşămintelor se face înainte de arătură (sub formă de superfosfat) sau la 61 . 3. în primul rând din cauza sistemului radicular slab dezvoltat. Se poate conta pe recolte de 1. Vrejii de mazăre au valoare furajeră ridicată şi sunt adunaţi uşor. rugini. Cultura repetată a fasolei nu este acceptată.

30 cm). Îngrăşămintele se administrează concomitent cu lucrările de prăşit mecanic. fertilitatea naturală a solului. nu se administrează îngrăşăminte cu azot înainte de semănat. pentru a se putea realiza un semănat uniform şi a 62 . Foarte importantă este evitarea denivelării terenului prin lucrările de pregătire. Lucrările solului constau din dezmiriştit. zinc sau molibden). doza mărindu-se până la 50 .pregătirea patului germinativ (sub formă de îngrăşăminte complexe) (după recomandările ICCPT. Până în toamnă. Fundulea. eficienţa activităţii de fixare simbiotică a azotului. Necesitatea îngrăşării cu potasiu apare numai pe solurile insuficient aprovizionate cu acest element (sub 14 mg K2O/100 g sol). În principiu.90 kg N/ha dacă “bacterizarea“ nu a reuşit. necesar mare de apă pentru germinat) care impun o atenţie mai mare decât pentru alte culturi (de exemplu. se efectuează lucrări repetate de grăpat. Necesitatea administrării îngrăşămintelor cu azot la fasole se stabileşte în funcţie de mai mulţi factori: planta premergătoare. În asemenea situaţii se recomandă să se folosească îngrăşăminte cu microelemente. pe solurile fertile şi dacă au fost efectuate tratamente cu preparate bacteriene. aceasta este o cerinţa obligatorie. epoca de aplicare fiind similară cu cea a fosforului. Potasiul. pentru afânarea profundă a solului şi distrugerea buruienilor perene. porumb) la efectuarea lucrărilor solului. În funcţie de rezultatul controlului se stabileşte mărimea dozei de azot. În cazul cultivării fasolei pe soluri cu reacţie acidă. Atunci când situaţia existentă pe teren impune. În mod obişnuit se aplică 30 .25 de zile după răsărit) se recomandă efectuarea unor controale asupra dezvoltării nodozităţilor şi a activităţii acestora. Lucrările solului Fasolea are o serie de particularităţi (putere redusă de străbatere a germenilor spre suprafaţă. aplicate înainte de semănat sau în timpul vegetaţiei. prin stropiri pe frunze.60 kg K2O. avându-se în vedere că fasolea nu suportă reacţia acidă. Azotul. se fac lucrări speciale pentru nivelarea terenului.50 kg N/ha. este obligatorie amendarea solului (amendamente calcaroase). Ulterior (la circa 20 . 1990). se folosesc doze de 40 . În cultura fasolei este semnalată posibilitatea apariţiei simptomelor insuficienţei unor microelemente (bor. efectuat imediat după recoltarea premergătoarei şi urmat de arătură adâncă (la 25 . pentru mărunţirea şi nivelarea arăturii şi pentru distrugerea buruienilor. cu ajutorul echipamentelor de fertilizare montate pe cultivator.

În mod frecvent. conţinând bacteria specifică Rhizobium phaseoli) se face chiar înainte de semănat. Perioada optimă pentru semănatul fasolei corespunde cu perioada de semănat a porumbului (când se realizează în sol. Patul germinativ se pregăteşte chiar înainte de semănat. o facultate germinativă de minimum 75% şi să provină din culturi neinfestate cu boli. 3 kg/t de sămânţă). o lucrare de grăpat. cu scopul distrugerii agenţilor patogeni prezenţi pe tegumentul seminţei este obligatorie. 2 kg/t de sămânţă) sau tiofanat metil (Metoben 70 PU. există şi posibilitatea administrării preparatului în timpul semănatului. efectuată superficial (6 . îmburuienate. cultivatorii de fasole din ţara noastră practică alegerea la masă a seminţelor. pulverizarea solului facilitează formarea crustei după semănat. Imediat după zvântarea solului în primăvară este necesară. Pe terenurile tasate. benomil (Benlate 50 WP. semănatul culturilor de fasole din România se efectuează în intervalele: 10 . eficacitatea inoculării bacteriene scade. În cultura fasolei trebuie evitat un număr prea mare de lucrări în primăvară: solul pierde multă apă prin evaporare şi. răsăritul va fi întârziat şi neuniform. ca urmare. Semănatul.25 aprilie în 63 . prin pulverizarea suspensiei bacteriene în brăzdarele semănătorii. cu pierderi minime. de regulă. se va semăna în sol uscat. Calendaristic. cu scopul afânării şi mobilizării solului. 4 kg/t de sămânţă). printr-o lucrare cu combinatorul.10°C şi vremea este în curs încălzire). În acest scop. cu scopul eliminării boabele pătate şi a celor sparte sau fisurate. la adâncimea de semănat. care s-a tasat peste iarnă. ultima lucrare înainte de semănat se face cu grapa cu discuri în agregat cu grapa cu colţi şi lamă nivelatoare. Tratarea seminţelor înainte de semănat.obţine o dezvoltare uniformă a culturii şi care să faciliteze recoltarea mecanizată. Tratarea cu preparate bacteriene (preparatul românesc Nitragin-fasole. temperaturi de 8 . insuficient nivelate. se recomandă folosirea preparatelor pe bază de tiuram (Tiradin 70 PUS. Sămânţa şi semănatul Sămânţa de fasole destinată semănatului trebuie să posede o puritate fizică de minimum 98%. folosind o suspensie bacteriană preparată din 4 flacoane de Nitragin şi 2 l apă pentru sămânţă la un hectar.7 cm adâncime). precum şi în cazurile în care se administrează erbicide uşor volatile (şi care necesită încorporare adâncă).

6 cm în solurile 64 . prevăzute cu 9 secţii.5 cm în solurile cu textură mijlocie şi umiditate suficientă. fasolea este semănată în benzi de câte 3 rânduri. destinate efectuării lucrărilor de întreţinere. Cantităţile de sămânţă necesare pentru semănat. distanţă care permite deschiderea brazdelor. Câmpia de Vest.35 plante/m2 în cultură neirigată şi 40 45 plante/m2 în cultură irigată. Trebuie menţionat că există frecvent tendinţa de a semăna fasolea mai târziu. este necesar să fie semănate 35 . Există şi posibilitatea de a semăna echidistant. pe de o parte. din cauza necesarului mare de apă pentru germinat. din cauza puterii relativ mici de străbatere a germenilor. se folosesc semănători de precizie pentru semănat în cuiburi.30 aprilie în centrul Moldovei şi Câmpia Transilvaniei. de asemenea.45 boabe germinabile/m2 la neirigat şi 50 55 boabe germinabile/m2 la irigat. Se impune să se realizeze un semănat foarte uniform. Respectarea adâncimii de semănat este foarte importantă la fasole. şi ţinând cont de pierderile de plante pe parcursul vegetaţiei (în primul rând datorită atacului de boli). 5 . Trebuie reţinut că densităţile prea mici (situaţie frecvent întâlnită în culturile de fasole de la noi) favorizează ramificarea plantelor. producţiile se reduc considerabil. răsărirea este întârziată. dăunător: în solul umed şi rece. astfel încât germinarea şi răsărirea întârzie şi sunt neuniforme. se pune condiţia existenţei în dotare a unor tractoare de putere mijlocie. iar pe de altă parte. distanţate la 45 cm şi lăsând 70 cm între benzi. se seamănă în benzi de câte 3 rânduri la 45 cm şi 80 cm între benzi. favorizând clocirea şi putrezirea boabelor. sunt cuprinse între 80 şi 200 kg/ha (în funcţie de mărimea seminţelor). Pentru a obţine aceste densităţi. Semănatul prea timpuriu al fasolei este. ceea ce amplifică procesele de avortare şi sterilitate. 15 . în acest caz. 10 . Efectele întârzierii semănatului sunt extrem de dăunătoare: solul pierde apă şi se usucă. adâncimea fiind corelată cu umiditatea şi textura solului: 4 . înfloritul şi fecundarea întârzie şi se prelungesc în perioada secetoasă şi cu arşiţă din vară. după ce s-a încheiat semănatul porumbului şi vremea s-a încălzit bine. la 50 cm între rânduri. o densitate de 25 .Câmpia Română.15 mai în zonele nordice şi în depresiunile reci. din care cauză se prelungeşte perioada de înflorire şi maturarea păstăilor şi boabelor vor fi foarte neuniforme. În condiţiile din România. În situaţiile în care se va iriga pe brazde. La stabilirea densităţii de semănat la fasole se are în vedere că trebuie realizată. la recoltare. corespunzătoare densităţilor recomandate. Dobrogea. folosind semănătoarea echipată cu 8 secţii.

lucrările solului) cu măsurile de combatere. 0. când solul este reavăn.75 .5 l/ha). cel mai târziu la începutul înfloritului plantelor de fasole. prin administrarea unor erbicide conţinând bentazon (Basagran. prin lucrări cu grapa cu discuri. o lucrare de prăşit + plivit manual pe rând (praşile selective). 1 . se pot efectua 1 . pentru a nu întrerupe translocarea substanţei active în rizomii de costrei şi a nu diminua eficacitatea tratamentului. Lucrările de îngrijire Combaterea buruienilor. Pentru monocotiledonate (şi unele dicotiledonate) sunt generalizate tratamentele cu preparate pe bază de trifluralin (Treflan 48 CE sau Triflurom 48. Este necesară o strategie complexă de combatere integrată a buruienilor.3 l/ha).4 l/ha) sau fomesafen (Flex. 65 . 8 . De regulă.1 l/ha). cu scopul distrugerii buruienilor rezistente la erbicide. 2 . În primăverile umede. Pe terenurile îmburuienate cu costrei din rizomi se recomandă tratamente cu cicloxidim (Focus Ultra.1. Fasolea este o plantă care luptă destul de slab cu buruienile.13 l/ha sau Alanex 48 EC. propaquizafop (Agil 100 EC.4 cm adâncime (trebuie urmărită zilnic pierderea umidităţii din stratul superficial al solului). în vegetaţie. sau alaclor (Mecloran 35 CE. la 3 . Se recomandă ca lucrările de prăşit să fie încheiate. Cea mai importantă lucrare de îngrijire din tehnologia de cultivare a fasolei este combaterea buruienilor. 6 . se poate semăna chiar mai superficial.5 l/ha). 3-4 l/ha). 2 . aplicate înainte de semănat şi încorporat imediat şi adânc in sol. prin asocierea măsurilor preventive (rotaţie. Combaterea dicotiledonatelor se face în vegetaţie.9 l/ha) administrate preemergent. ca urmare.2. Combaterea chimică se completează cu 2-3 praşile mecanice şi. administrat când costreiul are 10-30 cm înălţime. pentru a nu stânjeni procesele de fecundare a florilor şi de legare a fructificaţiilor. se administrează înainte de semănat un erbicid antigramineic şi un erbicid pentru controlul dicotiledonatelor. Sunt recomandate şi alte preparate cu efect similar şi aceeaşi fază de aplicare: quizalofopetil (Traga Super EC. eventual. Folosirea erbicidelor asociate este obligatorie pentru realizarea unor culturi curate de buruieni.2 tratamente: în faza când fasolea a format prima pereche de frunze trifoliate (primul tratament) şi când a doua generaţie de buruieni dicotiledonate este în faza de rozetă (al doilea tratament).8 . îndeosebi la începutul vegetaţiei. dar este expusă şi la îmburuienarea târzie. 1.uşoare şi ceva mai uscate. După tratament se suspendă lucrările de prăşit. este sensibilă la îmburuienare.

de regulă. clorpirifos metil (Reldan 40 EC.15 zile. se recomandă să se aplice o udare la începutul înfloritului. mai frecventă şi mai păgubitoare în zonele şi în anii cu precipitaţii abundente. tratamentele se repetă la începutul înfloritului şi la formarea păstăilor. prin gazare. Cea mai păgubitoare este gărgăriţa fasolei (Acanthoscelides obtectus). care atacă boabele şi în care roade galerii numeroase. plantele au la maturitate portul culcat. Ciuperca se transmite prin miceliile din tegumentul seminţei şi prin resturile de plante rămase pe teren după recoltare. Bacterioza (Xanthomonas phaseoli) este o boală răspândită şi păgubitoare.. 1982). sunt obligatorii tratamente preventive la depozitare. dehiscenţei păstăilor. se recomandă controlarea repetată a culturilor şi tratamente în vegetaţie. 28 l/ha). În vegetaţie se fac 3 tratamente. în zonele de câmpie din sud.plantă deosebit de sensibilă la secetă şi care reacţionează favorabil la irigare. păstăile bazale au inserţia joasă. Irigarea este o lucrare foarte importantă din tehnologia de cultivare a fasolei . Combaterea dăunătorilor.3 generaţii în depozite. 2 l/ha. Se folosesc Turdacupral sau Oxiclorură de cupru. primul după răsărit şi până la apariţia frunzelor trifoliate. în perioada următoare.3 udări. De asemenea. IONESCU-SISESTI şi col. Primul tratament se face. în doză de 4 kg/ha. Are o singură generaţie pe an în câmp şi 2 . aplicate prin aspersiune sau pe brazde (după VL. hidroxid de cupru (Cuzin 15 SC. rar semiculcat.25%). boabele se sparg uşor la treierat. Cea mai răspândită boală este antracnoza (Colletotrichum lindemuthianum). iar al treilea la formarea păstăilor. Se folosesc preparate pe bază de captan (Captadin 50 PU. 20 g/t de sămânţă). 2 l/ha) sau malation (Carbetox 37 CE. oxiclorură de cupru (Turdacupral 50 PU. 66 . la avertizare. care se transmite prin sămânţă şi prin resturile vegetale rămase după recoltare. cu permetrin (Coopex 25 WP. Adesea. 12. în cazul că se constată atac în faza de cotiledoane. în spaţii închise.5 ml/t de sămânţă). În mod obişnuit. de regulă sunt necesare 2 . irigarea este o condiţie esenţială pentru a realiza recolte economice la fasole. 4 kg/ha). după care udările se repetă la interval de 10 . În câmp este necesar să fie efectuat un tratament la avertizarea apariţiei în masă a adulţilor (a doua jumătate a lunii iulie) cu dimetoat (Sinoratox 35 CE. imediat după răsărit.Lucrările de combatere a bolilor constau din tratamente la sămânţă şi din tratamente în vegetaţie. În vederea unui control eficient al bolii. 0. Recoltarea Lucrările de recoltare a culturilor de fasole de câmp pun probleme deosebite din cauza: coacerii neuniforme a păstăilor şi a boabelor. al doilea înainte de înflorire.

este obligatorie refacerea reglajelor la combină de 2 . dislocatoare) sau manual (pe suprafeţe mici). 67 . este necesar să se lucreze cu turaţii mici la aparatul de treier şi cu distanţe mai mari între bătător şi contrabătător. în funcţie de evoluţia vremii. cauza principală constituind-o favorabilitatea condiţiilor meteorologice. cu furca. cu furca. minime (dacă lucrarea este bine organizată). Iran. însă. Indonezia. cultivatoare importante de fasole (China. Se poate afirma că problema recoltatului fasolei de câmp nu este rezolvată în România.000 kg boabe/ha. În condiţii de irigare şi la o tehnologie corectă de cultivare.3 zile).500 kg/ha obţinute în unele ţări din Asia. de regulă 1. în brazdă continuă sau în căpiţe mici. Recoltarea lanurilor de fasole se face divizat: în prima faza. spargerea boabelor este mult diminuată şi rezultă o recoltă de foarte bună calitate (procent redus de spargere sau fisurare şi puţine impurităţi).000 kg boabe/ha.3 ori pe zi. producţiile medii nu depăşesc. Se recomandă să se înceapă recoltatul atunci când 75% din păstăi s-au maturizat şi boabele au ajuns la 17% umiditate sau mai puţin. acestea au oscilat între 229 kg/ha în 1979 .000 kg boabe la ha. apoi se treieră cu combina. în timpul treieratului alimentarea combinei se asigură prin montarea ridicătoarelor de brazdă sau manual. destul de frecvent. În ţara noastră.000 6.1981 şi 1.377 kg/ha în 1991. Potenţialul de producţie al speciilor de fasole este evaluat la 4. la recoltatul manual al culturilor de fasole de câmp: lucrarea este foarte laborioasă şi costisitoare. momentul optim de recoltare este dificil de surprins la fasole. Pentru a limita spargerea boabelor. adunate cu manual. totodată. Plantele sunt lăsate câteva zile pe teren (2 . reglată corespunzător. necesită multă forţă de muncă şi durează mai mult timp. În ţara noastră se apelează încă. Pe plan mondial.Ca urmare. se dislocă sau se smulg plantele cu diferite utilaje mecanice (maşini speciale pentru recoltat fasole. fapt care limitează extinderea suprafeţele cultivate cu această plantă şi obţinerea unor producţii care să satisfacă cerinţele pentru consumul intern. Japonia). pentru uscare. reţin atenţia producţiile în jur de 1. şi îndeosebi regimul precipitaţilor în lunile de vară. se recoltează peste 2. În ultimii 15 ani. În cazul recoltării manuale pierderile sunt.

. Floarea-soarelui şi rapiţa nu se folosesc ca plante premergătoare având boli comune (Sclerotinia sclerotiorum) Lăsând în sol cantităţi mari de azot (60 . Nu se recomandă ca plante premergătoare leguminoasele anuale sau perene.0 kg P2O5. Azotul.6 . porumbul neerbicidat cu triazine şi cartoful. în zone mai umede sau în condiţii de irigare. plantele furajere graminee care asigură în sol o cantitate mare de apă.S.A. Cerinţele mari faţa de azot se datorează conţinutului ridicat al plantei în acest element. Soiurile timpurii de soia pot constitui premergătoare bune pentru cerealele păioase de toamnă. până ce funcţionează sistemul simbiotic.3. totuşi.S. ca plante premergătoare cerealele păioase (grâu.8 ori mai mult azot şi 1. soia este o bună premergătoare pentru cele mai multe plante neleguminoase.1 ori mai mult azot şi de 2.. reduşi la amoniac la nivelul frunzelor de către enzima nitrat-reductază şi fixarea bacteriană a azotului atmosferic.35 zile. Culturile de porumb în care buruienile s-au combătut cu erbicide triazinice nu pot constitui premergătoare soiei.168 kg/ha). foarte sensibilă la acestea. totodată. timp de 25 . În mod obişnuit cele două căi se completează reciproc.2 ori mai mult potasiu raportat la întreaga plantă şi de 3 . şi însuşirile fizice ale solului. faţă de consumul de fosfor.0 kg K2O. magneziu.4. Preferă.1 . sulf şi microelemente. Fertilizarea Consumul de elemente nutritive pentru formarea a 100 kg seminţe şi biomasa secundară aferentă are valori de: 7. eliminând posibilitatea valorificării efectului de ameliorare a fertilităţii solului de către aceste culturi. orz). La începutul perioadei de vegetaţie. 1. azotul din sol fiind indispensabil plantei în primele faze ale vegetaţiei. C.3 SOIA Tehnologia de cultivare a soiei Rotaţia Cercetările efectuate în U. precum şi unele plante prăşitoare. la care se mai adaugă cantităţi importante de calciu. 1. China şi România au demonstrat că soia nu este pretenţioasă la planta premergătoare şi la durata rotaţiei. Aprovizionarea plantelor de soia cu azot se face pe două căi: absorbţia nitraţilor din sol.11 kg azot. Cercetările au demonstrat că soia consumă. graţie enzimei nitrogenază din nodozităţile cu bacterii Bradyrhizobium japonicum.I. până când se stabileşte simbioza dintre bacteriile Bradyrhizobium japonicum cu rădăcinile de 68 . cum ar fi sfecla pentru zahăr. în medie. de 5.3 ori mai mult potasiu raportat la producţia de seminţe.8 4. ameliorând.

dar şi indirect. precum şi unele erbicide (metribuzin. cerinţele faţă 69 . Fosforul favorizează dezvoltarea bacteriilor fixatoare de azot. compatibilitatea cu soiurile de soia cultivate. formarea unui număr redus de nodozităţi sau lipsa acestora. când sistemul radicular şi capacitatea acestuia de absorbţie a fosforului nu sunt încă dezvoltate. În perioada înfloririi şi formării seminţelor se realizează 48 . cobalt precum şi în condiţii optime de umiditate. tulpinile actuale de Bradyrhizobium japonicum determină acumularea a 60 . Cerinţele mari fată de fosfor se manifestă imediat după răsărire şi de la înflorire până la maturitate. toleranţă la condiţiile mai vitrege (temperatură. capacitatea ridicată de fixare a azotului (eficacitatea fixării). o mare parte din azot (20 . etc. trifluralin. fiind mai bine dezvoltate asigură nutriţia unui număr mai mare de nodozităţi. Conţinutul nodozităţilor în fosfor este de două ori mai mare decât în rădăcini. Transferul azotului din frunze spre seminţe determină îmbătrânirea şi reducerea capacităţii de fotosinteză a frunzelor. în doze mari) determină distrugerea unui număr mare de bacterii şi.80%) este pusă la dispoziţia plantei prin asimilarea lui din atmosferă de către bacteriile fixatoare de azot. care. Fosforul influenţează direct instalarea simbiozei.57% din substanţa uscată şi se asimilează 50 -73% din substanţele nutritive. este perioada premergătoare înfloririi (2 săptămâni înainte de înflorire). prin fortificarea plantelor. potasiu. care se îngălbenesc şi cad. foarte ridicate inhibă procesul de simbioză. Azotul se acumulează în tulpină şi frunze până la începutul creşterii păstăilor apoi sunt translocate în seminţe (50 . apoi. Imediat după răsărire. magneziu. după instalarea mecanismului de simbioză.soia. ca urmare.64% din azotul total). plantele îşi procură azotul necesar numai din sol. calciu. Temperaturile scăzute şi cele. contribuind la sporirea numărului de nodozităţi. În condiţii favorabile. molibden. Faza critică în nutriţia plantelor cu azot. în funcţie de condiţiile climatice şi soiul cultivat. umiditate.168 până la 220 kg azot la ha (preparate bacteriene pe substrat de turbă). Eficienţa mai ridicată a bacteriilor se constată pe solurile bine aprovizionate în fosfor. fungicidele aplicate pe seminţe. pH) şi capacitatea de a supravieţui în sol. sulf. Realizarea în bune condiţii a simbiozei dintre rădăcini cu bacteriile Bradyrhizobium japonicm depinde de: aptitudinea de a lupta cu alte tulpini (suşe) din sol şi de a forma cât mai repede nodozităţi (competitive). care nu poate fi compensată ulterior prin fertilizarea cu azot.

după apariţia primei frunze trifoliate. Pe solurile sărace în azot se aplică 30 . Se reduce rezistenta la cădere şi la secetă a plantelor. frunzele cad în scurt timp. frunzele au culoarea albăstruie-verzuie. molibden. se reduce capacitatea de germinaţie a seminţelor. necroze care avansează bazipetal. cu conţinut ridicat în fosfor. Asigurarea ulterioară cu fosfor nu compensează carenţa din primele faze de vegetaţie. Pe solurile acide. creând un mediu propice pentru bacterii. reducându-se pe măsură ce începe formarea seminţelor. unde este stânjenită creşterea plantelor şi fixarea azotului. inul sau ovăzul. Aplicarea îngrăşămintelor. necesar pentru primele faze de vegetaţie (de preferat azot amidic). creşterea rezistenţei la boli. absorbţia calciului. care influenţează favorabil dezvoltarea nodozităţilor şi fixarea azotului. care îmbunătăţeşte activitatea fotosintetizantă şi de fixare a azotului în nodozităţi etc. rămânând verzi numai centrul şi baza frunzei. iar pe solurile alcaline. având nuanţe albetransparente până la brune-cenuşii. Insuficienţa potasiului afectează procesele biochimice şi fiziologice ale plantei. Pe marginea frunzelor apar pete de culoare galbenă. împiedică absorbţia fosforului. ceea ce demonstrează o capacitate mai ridicată de a folosi rezervele existente în sol. Pe celelalte soluri. comparativ cu porumbul. cupru. Excesul de fosfor provoacă fenomenul de toxicitate. fertilizarea cu azot se face în funcţie de testarea reuşitei simbiozei dintre bacterii şi rădăcini. de magneziu. mărind producţia. mangan.de fosfor nu sunt asigurate. apar pete brune pe frunze după înflorit. Îngrăşămintele cu azot se stabilesc în funcţie de fertilitatea solului şi de aplicarea bacteriilor simbiotice. Potasiul favorizează formarea nodozităţilor şi fixarea simbiotică a azotului. soia absoarbe mai bine fosforul din sol. Insuficienţa fosforului se manifestă prin încetinirea creşterii plantelor. de calciu. Dintre celelalte elemente soia consumă cantităţi importante: de sulf. înainte de semănat. zinc. În general. El joacă un rol însemnat în sinteza grăsimilor şi depunerea lor în seminţe. Verificarea reuşitei bacterizării se face în faza în 70 .40 kg azot la ha. care se extind. Vremea rece şi umedă. Marginile frunzelor se necrozează. Potasiul se absoarbe în cantitate maximă în perioada creşterii vegetative rapide. bor. este necesară prezenţa zincului sau a fierului pe solurile erodate. sunt necesare microelemente. în unele primăveri. Fosforul îşi manifestă acţiunea sinergică împreună cu azotul şi potasiul. care ajută la formarea nodozităţilor. reducând creşterea şi productivitatea plantelor.

când se obţin sporuri însemnate de producţie şi îmbunătăţirea calităţii recoltei. 3. Microelementele pot fi aplicate tratând seminţele pe cale uscată sau umedă sau extraradicular. 3.140 13 .care plantele de soia au 1 . Ele contribuie la creşterea sistemului radicular.50 0 . K2O-(kg/ha) pt.1).260 0 . mai pot fi aplicate sub formă de îngrăşăminte complexe la pregătirea.127 40 .60 60 .000-3.30 peste 50% 40 . 71 .70 140 .3.10 puncte de control.80 40 . pe diagonala lanului în 5 .60 30 . determiriă o nutriţie mai bună a plantelor de soia. facilitează simbioza dintre bacterii şi rădăcini.1 Dozele orientative de îngrăşăminte la soia N N (kg/ha) în sol: Nodozităţi Plante cu pe plantă nodozităţi peste 5 1-5 lipsă irigat mg P2O5 la neirigat 100 g sol irigat sub 2 2–5 peste 5 D. acumularea unor rezerve mari de apă în sol. se stabilesc dozele de azot orientative (tab.000 neirigat kg/ha 60 . 2.100 34 .70 Azotul aplicat fazial este utilizat mai bine când se încorporează în sol până la începutul înfloririi plantelor.1). prin prezenţa leghemoglobinei).49 KAL (ppm) P2O5 P2O5 . patului germinativ.90 50 . iar prin strivirea acestora se stabileşte eficienţa activităţii bacteriilor (conţinutul de culoare roşie presupune o activitate bună a bacteriilor.3. Tabelul 3. Îngrăşămintele cu fosfor şi potasiu se aplicai sub arătura de bază.E. Soia valorifică efectul remanent al fertilizării organice şi al amendamentelor după 2 .3 frunze trifoliate. odată cu executarea praşilelor mecanice între rânduri (praşila I şi a II-a). O deosebită importanţă în cultura soiei prezintă biopreparatele de Bradyrhizobium japonicum. a îngrăşămintelor şi amendamentelor.60 0 60 .4 ani de la aplicarea lor. În funcţie de reuşita bacterizării. Lucrările solului Prin lucrările de pregătire a solului în vederea însămânţării soiei se urmăresc: afânarea şi aerisirea solului. încorporarea în sol a tuturor resturilor vegetale.kg/ha K2O peste 85% 30 . tab. agrochimice privind conţinutul solului în fosfor şi potasiu (v. folosindu-se în mod obişnuit patru doze la sămânţa necesară însămânţării unui ha. stabilindu-se procentul de plante cu nodozităţi. Îngrăşămintele cu fosfor şi potasiu se aplica în funcţie de producţia scontată şi de valorile cartării. care să permită aprovizionarea plantelor pe durata vegetaţiei. Dacă nu s-au aplicat sub arătura de bază.100 50 . distrugerea totală a buruienilor.O.50 100 . crearea unui pat germinativ optim pentru semănat şi care să asigure răsărirea plantelor şi dezvoltarea lor în continuare.3.

În condiţii de secetă. se amână executarea arăturii până când intervine o ploaie care să umezească solul pe 20 . arătura se efectuează în 1 .22 cm.3 săptămâni se efectuează o lucrare de distrugere a buruienilor cu grapa cu discuri sau cu ajutorul cultivatorului în agregat cu grapa cu colţi reglabili. sau chiar pe cele joase unde apa stagnează primăvara. Arătura se menţine curată de buruieni şi afânată până la venirea iernii. prin care se încorporează resturile vegetale şi îngrăşămintele cu fosfor şi potasiu. Când terenul prezintă denivelări se va executa şi o micronivelare cu ajutorul nivelatorului sau cu bara nivelatoare. când solul este încă reavăn şi permite executarea unei lucrări de calitate. După 2 . se execută lucrarea de drenaj. Dacă este cazul. adâncimea arăturii trebuie să fie cuprinsă între 25 . perpendicular sau în diagonală faţă de lucrările precedente. nivelat şi puţin tasat. pentru a nu se face o arătură cu bulgări mari. gorgoane) se efectuează macronivelarea solului. a buruienilor şi nivelarea cu ajutorul grapei cu colţi reglabili. cu textură argilo-lutoasă sau argiloasă. pe solurile grele. când solul este uscat şi nu există posibilităţi de a se iriga. cu alte cuvinte să se aplice o agrotehnică diferenţiată. urmărindu-se calitatea şi efectuarea ei cât mai timpurie. Cu ajutorul combinatorului se pot încorpora şi erbicidele antigramineice 72 . Patul germinativ se pregăteşte în preziua sau ziua semănatului cu combinatorul. care lasă terenul bine mărunţit. înlesnind semănatul de calitate al soiei.11 cm. sau pe cele din Lunca Dunării şi a altor râuri. cu consum mare de energie. după eliberarea terenului de planta premergătoare se execută o lucrare cu grapa cu discuri la adâncimea de 7 . Pe cernoziomurile din Moldova şi Transilvania adâncimea arăturii poate fi de 20 .Lucrările solului trebuie să se execute ţinând seama de tipul de sol. în funcţie de umiditatea solului şi de resturile vegetale care trebuie încorporate în sol.25 cm adâncime. structura culturilor. microclimatul zonei. După planta premergătoare ce se recoltează târziu se efectuează arătura de toamnă cu plugul în agregat cu gripa rotativă. respectiv uniform executată. După recoltarea plantelor premergătoare timpurii (cereale păioase). Efectuarea arăturii este influenţată de planta premergătoare. iar pe terenurile cu denivelări mai mari (crovuri.28 cm. se încorporează şi erbicidele antigramineice. Esenţial este ca arătura să fie de cea mai bună calitate.2 zile. În zonele cu terenuri mai joase din incintele îndiguite. În acest caz. Experienţele executate în diferite zone au scos în evidenţă că. prima lucrare în primăvară este distrugerea crustei. Pentru pregătirea patului germinativ.

15°C. la adăpost de razele solare. Se asigură condiţii mai bune de umiditate pentru germinarea seminţelor. Sămânţa şi semănatul Sămânţa destinată semănatului trebuie să facă parte dintr-un soi zonat.000 de boabe să fie cât mai mare. Soiurile tardive şi semitardive valorifică foarte bine condiţiile ce se creează prin semănatul timpuriu. care este de 7 .5 kg/t. asigurând parcurgerea primelor faze de vegetaţie în condiţii de zile scurte şi temperaturi mai scăzute.5 kg/t sau Captadin 50 PU în doză de 0. Semănatul în cadrul epocii optime are importanţă deosebită în dirijarea creşterii şi fructificării. folosindu-se 4 sau mai multe doze la sămânţa necesară însămânţării unui hectar. Când seminţele au fost tratate cu fungicide. Epoca de semănat se stabileşte în funcţie de realizarea temperaturii minime de germinaţie în sol. prelungirea perioadei de înflorire şi o mai bună fructificare. pentru răsărire. Pentru tratarea seminţelor se utilizează produsul Tiradin-75 în doză de 3. iar masa a 1. care determină diferenţierea unui număr mai mare de noduri pe tulpină.2 . Densitatea la semănat trebuie să realizeze 35 .8°C la adâncimea de semănat şi care corespunde cu temperatura medie a aerului de 14 . să aibă puritate de cel puţin 98%. iar vremea este în curs de încălzire.nevolatile. în zona destinată seminţelor cu ajutorul unui dispozitiv special prevăzut cu duze. iar soiurile semitimpurii şi cele timpurii. Soiurile târzii şi semitârzii se seamănă în prima parte a epocii optime. Adâncimea de lucru a combinatorului nu trebuie să depăşească adâncimea semănatului (5 cm). ataşat la brăzdarele semănătorii. Semănatul soiei se realizează paralel cu semănatul porumbului şi nu după terminarea însămânţării acestuia. Tratarea seminţelor cu Nitragin-soia (Bradyrhizobium japonicum) se face conform instrucţiunilor ce însoţesc preparatul. adaptate la o fotoperioadă mai lungă se seamănă în a doua parte a perioadei optime de semănat. Calendaristic. o eficienţă mai ridicată a erbicidelor şi maturarea mai timpurie a plantelor.0. însămânţarea făcându-se imediat. o dată cu semănatul. capacitatea de germinaţie de cel puţin 80%. mai bine direct în câmp. condiţiile pentru semănatul soiei se realizează începând cu prima sau a doua decadă a lunii aprilie în sudul ţării şi în decada a doua sau a treia a lunii aprilie în celelalte zone ale ţării.45 plante/m2 în condiţii de 73 . Tratarea seminţelor cu fungicide împotriva bolilor se efectuează numai în situaţia în care suspensia de bacterii (Nitragin-soia) se administrează direct în sol. suspensia bacteriană se introduce direct în brazdă.

100 kg/ha. Între seminţele germinabile introduse în sol şi numărul de plante obţinute la recoltare este o diferenţă de circa 15%.) şi în cazul irigării prin brazde (80 cm între benzi). pe terenuri neirigate sau irigate prin aspersiune se efectuează semănatul în rânduri echidistante la 50 cm.15%). depinzând de puritate. La irigarea prin brazde se utilizează distanţa între rânduri de 80 cm./m2) nu se justifică. 74 . răspund mai bine la semănatul în rânduri apropiate. deoarece plantele ramifică mai mult şi se realizează neuniformităţi la maturare.000 de boabe. Pentru a se realiza aceste densităţi se seamănă 50 . respectiv 35 .30 cm sau chiar 15 cm) a determinat obţinerea unor sporuri însemnate de producţie (10 . Nici desimile mai mici (sub 30 pl.70 cm între benzi. Aceste desimi se diferenţiază şi în funcţie de zona de cultură: 40 . se micşorează rezistenţa la cădere şi la boli scade conţinutul seminţelor în substanţe proteice şi se măreşte norma de sămânţă la hectar. permite îngrijirea culturii prin praşile mecanice şi combaterea buruienilor cu erbicide./m2 în zona a doua şi 35 ./m2 în prima zonă.35 pl.. Xanthium sp. Semănatul în benzi. capacitatea de germinaţie şi masa a 1.în condiţii de neirigare. reducându-se consumul de erbicide (cu circa 50%).42 pl. precum şi datorită acoperirii solului mai timpuriu de către covorul vegetal şi captării unei cantităţi suplimentare de energie solară. formate din două rânduri la distanţa de 25 . Densităţi mai mari (peste 70 pl. deoarece.40 pl. Sporul de producţie se datorează creşterii uniforme şi mai viguroase a plantelor până la înflorire./m2 în zona a treia . Cantitatea de sămânţă corespunzătoare densităţilor la semănat stabilite se încadrează între 70 . Această metodă de semănat se recomandă pe solurile infestate de buruieni cu răsărire eşalonată (Solamum nigrum. În condiţiile combaterii ireproşabile a buruienilor semănatul soiei în rânduri apropiate (25 . Distanţa între rânduri se corelează cu gradul de îmburuienare a terenului şi posibilităţile de combatere a acestora./ha) nu sunt favorabile.45 pl.în condiţii de irigare.40 plante/m2 în condiţii de neirigare. 38 .irigare şi 30 . cu talia mică. procent cu care se suplimentează norma de sămânţă. primele păstăi se formează prea jos pe plantă şi se produc pierderi la recoltare. cu 60 . sau în benzi de 3 rânduri la 45 cm./m2 .30 cm şi cu 70 cm între benzi.55 seminţe germinabie/m2 şi respectiv.50 seminţe germinabile/m2. Pe terenurile slab sau mijlociu îmburuienate şi în condiţiile combinării combaterii chimice a buruienilor cu lucrările de prăşit mecanic între rânduri. 45 . Soiurile timpurii. Abuthilon sp.40 şi 30 . ca urmare a reducerii competiţiei dintre plante pe rând.

Soia se poate semăna şi la distanţe de 60 . nu se modifică şi desimea semănatului. în condiţii de bună aprovizionare cu apă şi între 2. Lucrări de îngrijire Combaterea buruienilor.5 . contribuie mult la diminuarea gradului de îmburuienare încă din primele faze de vegetaţie.2 lucrări cu sapa rotativă. la semănatul timpuriu. Când plantele de soia formează prima frunză trifoliată. manuale. Adâncimea de semănat nu trebuie să depăşească 5 cm. Distanţa seminţelor pe rând se poate realiza prin alegerea discului de distribuţie şi a raportului de transmisie dorit. Măsurile agrotehnice privind amplasarea culturii după premergătoare care lasă terenul curat de buruieni. consecinţele fiind foarte favorabile asupra producţiei. fiind şi mai bine înrădăcinate. lucrările cu sapa rotativă (cu colţii invers sensului de înaintare) realizează distrugerea buruienilor. din diferite motive. fără folosirea erbicidelor. oscilând între 2. prin modificarea reglajului. pentru soiurile timpurii. a bolilor şi dăunătorilor trebuie să seefectueze integrat.5 cm pe solurile mai grele. fără a cauza pierderi de plante la soia.70 cm între rânduri. conduce la densităţi necorespunzătoare şi la producţii mici de boabe.0 cm pe soluri mijlocii. jalonându-se terenul la prima trecere. Semănatul prea superficial într-un strat de sol uscat sau semănatul la o adâncime de peste 5 cm în sol greu şi umed influenţează negativ germinaţia şi răsărirea. este mai avantajoasă. lucrări cu sapa rotativă.5 . cât şi atunci când. care se 75 . corectând abaterile constatate. Buruienile se pot distruge cu mai multă uşurinţă prin praşile mecanice. efectuarea corectă a lucrărilor solului. semănatul se face mai târziu. când se creează condiţii mai bune pentru irigarea culturii prin praşile mecanice. praşile selective manuale pe rând. Eventuala crustă şi buruienile se distrug cu ajutorul sapei rotative sau al grapei cu colţi reglabili. Soiurile cu creştere determinată se pot semăna la distanţe între rânduri mai mari sau mai mici. la schimbarea distantei între rânduri. distrugerea buruienilor răsărite la pregătirea patului germinativ şi alegerea perioadei de semănat.4. Distanţa pe rând se verifică prin sondaje. revenind un rol însemnat lucrărilor mecanice. tratamentelor cu erbicide şi insectofungicide. Trebuie remarcat faptul că. Se efectuează 1 . o lucrare înainte de prima praşilă mecanică între rânduri. distanţa mai mică între rânduri. Pentru soiurile cu creştere nedeterminată. cu multă atenţie pentru a nu deranja plantele în curs de răsărire sau pe cele răsărite. Semănătorile vor fi echipate obligatoriu cu brăzdare mici şi limitatoare de adâncime.3.

2 perechi de frunze trifoliate.3 praşile mecanice şi manuale selective. Combaterea chimică a buruienilor la soia poate fi. ultima înainte de înflorirea în masa a soiei.4 frunze . la 6 . Sonchus sp.70%) nu se poate realiza fără folosirea erbicidelor care. folosind jumătăţi de doze pentru un tratament. asociate cu erbicide antidicotiledonate (tankmix) se vor aplica în doze mai reduse cu 25 . Concomitent cu efectuarea primei praşile mecanice între rânduri.Buruienile dicotiledonate perene (Cirsium sp.2). O combatere eficientă a buruienilor (şi a celor care apar spre faza de maturitate a soiei.Dozele şi epocile de aplicare se stabilesc în funcţie de tipul de sol (conţinutul în humus) şi condiţiile climatice.În condiţii de infestare redusă cu monocotiledonate anuale. Basagran se pot aplica în 2 tratamente secvenţiale. al doilea tratament se va efectua la reinfestarea cu specii de buruieni dicotiledonate (3 . 3.. Galaxy. benefică simbiozei între rădăcini şi bacterii.) se distrug prin 2 .efectuează când se cunosc bine rândurile de plante. reprezintă o măsură obligatorie când se seamănă în rânduri apropiate (tab.3. Pe lângă combaterea buruienilor.4 săptămâni). Se mai efectuează două sau trei praşile (la 8 . afânându-l şi încălzindu-l totodată. se poate prelucra solul din zona rândurilor de plante. Convolvulus sp. + Echinocloa sp.2 frunzuliţe. eficientă dacă se are în vedere managementul combaterii integrate a acestora cu următoarele precizări: Erbicidul Sencor nu se va aplica la soiurile timpurii de soia care au manifestat simptome de fitotoxicitate: -Erbicidele dozele recomandate. Primul tratament se va aplica după răsărirea soiei (1 . erbicidele Dynam.10 cm adâncime) în funcţie de gradul de îmburuienare.) în faza de 2 . . 76 antigramineice nevolatile. iar buruienile dicotiledonate cu 1 .Erbicidele Flex. ce pot micşora producţia cu 50 . când buruienile au 2 . Pivot şi Bolero se pot aplica şi singure (fără aplicarea unui graminicid la semănat). . prin ataşarea unor organe active de la sapa rotativă la cultivator.3 frunzuliţe şi până la înfrăţire. Pentru protejarea plantelor de soia se folosesc discuri de protecţie la cultivator.8 cm adâncime şi a doua lucrare între prima şi a doua praşilă. . deoarece combat parţial şi unele buruieni monocotiledonate anuale (Setaria sp. lucrările cu sapa rotativă şi cultivatorul determină aerisirea şi încălzirea solului. Blazer.30% faţă de . . iar buruienile dicotiledonate cu 2 .4 frunzuliţe.. la soia.

reducându-se eficacitatea erbicidului. se impun restricţii pentru plantele postmergătoare (4 .2 aplică imediat după semănat Guardian CE (82% Acetoclor + antidol) sau 1. 9 .1. precum şi Leopard 5 EC (5% Quizalofop-P-etil) 1.2.0 Pentru combaterea costreiului din rizomi se aplică al treilea tratament Furore super 75 EW (12.1. erbicidele Treflan 24 EC (24% Trifluralin) sau 3.) Sole infestate cu specii de buruieni mono şi dicotiledonate anuale.Când se aplică erbicidul Pivot.) Sole infestate cu specii de buruieni mono şi dicotiledonate anuale.0. Fusilade super (12.2 de gradul de infestare. o cantitate mai mare ducând la scurgerea soluţiei de pe frunze.10 cm prin 2 treceri Treflan 48 EC (48% Trifluralin) plus 1. Lasso CE (48% Alaclor) sau 4-6 Erbicidele fiind nevolatile se Mecloran 48 CE (48% Alaclor) sau 4-6 încorporează în sol cu Dual GOLD 960 CE (96% Metolaclor) sau 1 .5 Triflurom 48 (48% Trifluralin) sau 1.5 .1.5. Abutilon sp.2 de înălţimea plantelor de costrei.75 Flex (25% Fomesafen) 1.5 .R-metil) 1 . Se utilizează erbicidele de la punctul A şi B.0 în momentul în care plantele de Targa 10 CE (Quizalofop-etil 2-3 costrei au 15 .5 perechi de frunze trifoliate. Se efectuează un prim tratament cu erbicide antigramineice prevăzute la punctul A şi al doilea tratament în vegetaţie cu următoarele erbicide antidicotiledonate Pivot 100 LC (10% Imazetapyr) sau 0..17 zile după tratament pentru a nu se întrerupe translocarea erbicidului spre rizomi.75 .Combaterea costreiului din rizomi este mai eficientă când se irigă cultura cu 10 .70 . de tip Roundup Ready Se poate aplica până la o Roundup C. tutun. În condiţii de irigare se Frontier 900 EC (90% Dimetenamid) sau 1.1. Abutilon sp.3. (36% Glifosat) 2-4 săptămână înainte de înflorire a plantelor de soia .5 . inclusiv Solanum nigrum.5 luni pentru grâu şi orz.2..0 Se aplică postemergent timpuriu C.5 . iar pentru combarerea costeiului din rizomi erbicidele Galant Super (10% Haloxifop.0.5 Wettol)+ Bolero (4% Imazamax) 0. 77 .5% fluazifop-butyl) 2-3 Stabilirea dozei se face în funcţie Pantera 40 EC (5% Quizalofop-P-tefuril) 1. .5 Tratamentul în vegetaţie se face când plantele de soia au 2-3 Blazer 2 S (24% Acifluorfen de sodiu + 2 .S.5 Trifluralinul fiind volatil.5 combinatorul la adâncimea de 3 Stomp 330 EC (33% Pendimetalin) sau 4-5 4 cm.5 Agil 100 EC (10% Propaquizafop) 0.5 Erbicide.15 zile înainte de tratament iar după tratament nu se mai efectuează praşile mecanice sau manuale 15 .10 luni pentru porumb.0 adâncime perpendiculare cu combinatorul Sencor 70 WP (70% Metribuzin) 0.35 . produs comercial (substanţă activă) B. Observaţii l/ha produs comercial A.2 Combaterea buruienilor la soia cu ajutorul erbicidelor Doza .5 .75 .5 fluazifop-butyl) 2. Nabu S (12.1.10 D.. Xanthium sp.5 (preemergent) Sencor 70 EP (70% Metribuzin) sau 0. iar surfactant) sau buruienile sunt în faza de 3-4 Galaxy (36% Bentazon + 8% Acifluorfen) 2 frunzuliţe.) Sole infestate cu buruieni mono şi dicotiledonate anuale şi perene.5 . şi Chenopodium sp.5% Setoxidim) 7 . Basagran forte (48% Bentazon + 15% 2 .kg.25 cm înălţime.25 .2.300 l soluţie la hectar.) Combaterea buruienilor în solele cultivate cu soia modificată genetic.8 .La tratamentele în vegetaţie se utilizează 200 . fără Solanum nigrum.2.0 se încorporează la 8 .3.0 . plus Sorghum halepense din rizomi.2.5 . Xanthium sp. Tabelul 3.

în doză de 2 l/ha produs comercial. iar în faza de butonizare-înflorire se întârzie 78 . În faza de germinaţie-răsărire lipsa apei determină o răsărire neuniformă.25 l/t sămânţă.5 kg/ha produs comercial. iar înălţimea buruienilor de 10 .3 tratamente cu Turdacupral 4 kg/ha.30 kg/ha.4 săptămâni) sau întreaga doza o singură dată în funcţie de gradul de infestare şi înălţimea buruienilor. micşorând desimea normală a lanului.15 cm.). cu realizarea primului tratament în faza de 3 . putregaiul alb (Sclerotinia sclerotiorum).Erbicidul Roundup combate toate speciile de buruieni şi se poate aplica secvenţial (2 + 2 l/ha sau 2 + 2. Apa este necesară încă de la germinare şi până la maturarea seminţelor. rizoctonia (Rizoctonia ssp. înainte de pregătirea patului germinativ. Pentru prevenirea pierderilor produse de Fusarium ssp. 24 . care se transmit prin sol şi resturi vegetale.4 perechi de frunze la soia. Irigarea soiei este deosebit de eficientă în toate zonele unde se manifestă perioade de secetă. molia păstăilor (Etiella zinkenella) se combate tratând sămânţa după recoltare cu Phostoxin sau Delicia în doză de 30 g la tonă în magazii închise. 5 + 3 în doze de 25 . musca cenuşie a culturilor (Hylemia sp. iar pentru Phomopsis sojae cu Tiramet 2 kg/t sămânţă.000 m3/ha apă pentru o producţie de peste 3. Principalii dăunători sunt păianjenul roşu (Tetranicus urticae). cartof. fuzarioza (Fusarium ssp. urmat de al doilea tratament la reinfestare (3 . zeamă bordeleză în concentraţie de 1% sau Orthocid 50 în cantitate de 2.). şi Pythium debaryanum se recomandă tratarea seminţelor cu produsul Beret MLX 360 în doză de 1. care produce defolierea prematură şi se combate în momentul semnalării cu Sintox 25. Peb + Lindan. care atacă cotiledoanele în timpul germinaţiei sau la răsărire şi se combate cu Lindatox 3. 36 luni sfeclă şi legume). consumându-se între 6. .orzoaică de primăvară. arsura bacteriană (Pseudomonas glycine).10 zile.26 luni floarea-soarelui.5 l/ha.000 kg seminţe la hectar şi părţile aferente de biomasă. Prevenirea şi combaterea bolilor şi dăunătorilor Cele mai periculoase boli la soia sunt produse de agenţii patogeni care provoacă mana soiei (Peronospora manshurica). se combate prin tratamente preventive la sol.).000 şi 7. ce atacă seminţele şi plăntuţele în faza de germinare. iar în condiţii favorabile de umiditate şi temperatură pot aduce prejudicii culturii de soia. În momentul când bolile sunt semnalate în câmp se execută 2 . musca (Phorbia platura). Primul tratament se execută la apariţia simptomelor bolilor iar celelalte tratamente la interval de 8 .

25 mm la intrare şi 15 . folosirea soiurilor cu inserţie a primelor păstăi la peste 10 . următoarele la intervale de 10 . în condiţii de irigare. seminţele capătă culoarea specifică soiului şi se întăresc. norma de udare este cuprinsă între 800 şi 1. Pentru reducerea la minimum a pierderilor la recoltare se iau măsuri de nivelare a terenului înainte de semănat. soiei ridică probleme legate de limitarea pierderilor de seminţe din cauza inserţiei joase a primelor păstăi.5 udări cu norme de udare de 700 . La irigarea prin brazde. în funcţie şi de precipitaţiile înregistrate.3%. realizarea densităţii optime. brunificarea a minimum 70% din păstăi. Recoltarea Recoltarea. Irigarea se realizează prin aspersiune sau prin brazde. de la apariţia primelor flori şi până la umplerea seminţelor. calendaristic între 15 iunie şi sfârşitul lunii august. se produce căderea florilor şi diminuarea producţiei de seminţe.3 t/ha în zona a III-a (nord-estul şi nord-vestul ţării. iar reglajele se vor verifica de mai multe ori într-o zi de lucru urmărindu-se ca pierderile să nu depăşească 2 . care contribuie la îmbunătăţirea acţiunii erbicidelor aplicate în sol. zonele subcarpatice). În această perioadă trebuie să se asigure menţinerea umidităţii solului pe adâncimea de 80 cm la peste 50% din i.5 km/h.a. viteza de înaintare a combinei să nu depăşească 4 .18 mm la ieşire.500 m3/ha pe solurile cu permeabilitate slabă şi pe nisipuri. seminţele au umiditatea de 16%.5 t/ha în zona I de cultură (Câmpia Română şi Dobrogea). executarea lucrărilor de prăşit fără denivelarea solului.6 cm).800 m3/ha pe solurile cu permeabilitate bună şi 400 . deschiderea între bătător si contrabătător de 20 .3. Pentru evitarea pierderilor la recoltarea cu combina. sitele să fie cele corespunzătoare.14 zile.u. Câmpia Transilvaniei. Sunt necesare 4 . turaţia bătătorului va fi de 400 . 2. 79 .12 cm de la nivelul solului.600 rotaţii/minut. (intervalul umidităţii active). înălţimea de tăiere a plantelor va fi coborâtă cât mai mult posibil (4 . Momentul optim de recoltare poate fi determinat luându-se în considerare următoarele: îngălbenirea frunzelor şi căderea acestora. Producţiile ce se pot realiza oscilează între 3 .4.creşterea vegetativă.5 . În primăverile secetoase se poate aplica o udare de răsărire cu o normă de 200 . sudul Moldovei) şi 2 .000 m3/ha. fără plante căzute. Udările se aplică în perioada critică pentru apă a soiei.300 m3/ha. Câmpia de Vest.5 t/ha în zona a II-a de cultură (partea de nord a Câmpiei Române. Prima udare se realizează înainte de înflorire.

manifestată prin pierderi mari de recoltă. cu rezultate bune. în cazul atacurilor puternice de putregai cenuşiu. în primul rând. cere luarea unor măsuri drastice pentru reducerea frecvenţei şi intensităţii atacului. trebuie evitate ca premergătoare cânepa şi tutunul (din cauza atacului de lupoaie). cartoful şi inul sunt. Floarea-soarelui poate reveni pe acelaşi teren după minimum 6 ani (8 ani în condiţii de irigare şi pe loturile semincere). putregaiul alb.CAP. în special. putregaiul cenuşiu). de asemenea. dar şi din cauza atacului de lupoaie (Orobanche sp. Fertilizarea 80 . interval de timp în care se produce o epuizare a formelor de rezistenţă a patogenului în sol. cum este porumbul (cu condiţia să nu se folosească la porumb mai mult de 1. se pot obţine producţii mari şi la grâul cultivat după floarea-soarelui.4 PLANTE OLEAGINOASE 4. datorită. Sensibilitatea ridicată a florii-soarelui la diferite boli care sunt greu de combătut pe cale chimică. precum şi unele culturi recoltate toamna.) şi de dăunători (răţişoara porumbului). Prevenirea eficientă a bolilor se face prin evitarea cultivării florii-soarelui pe acelaşi loc un număr cât mai mare de ani. în primul rând. atacului de boli (pătarea brună şi frângerea tulpinilor. culturi ce nu pot preceda culturile de floarea-soarelui. Ca urmare. cu condiţia recoltării florii-soarelui până la 15 septembrie. FLOAREA-SOARELUI Tehnologia de cultivare a florii-soarelui Rotaţia Premergătoarele favorabile pentru floarea-soarelui sunt culturile cu recoltare timpurie (cerealele păioase de toamnă şi. fasolea şi rapiţa. După floarea-soarelui se cultivă.1.5 kg Atrazin/ha şi să se facă tratamente contra răţişoarei). cele care contribuie la propagarea putregaiului alb (Sclerotinia sclerotiorum) dintre care soia. tocării şi încorporării adânci a resturilor vegetale şi aplicării unor doze ceva mai mari de îngrăşăminte cu azot. Totodată. care ocupă suprafeţe mari în zonele de cultură a florii-soarelui. rezultate bune se obţin şi după mazăre. cultivarea repetată pe acelaşi teren este exclusă. mană. Sunt contraindicate ca premergătoare pentru floarea-soarelui culturile cu boli comune şi. toate culturile neafectate de boli comune. grâul de toamnă).

îndeosebi potasiu (1.40) (V.9 . BÂRNAURE. P şi Ca. frunze) conţin. mijlociu pretenţioasă la fosfor şi foarte exigentă la potasiu.4 kg azot/ha/zi.25 la 0. În timpul înfloritului. atât deficitul cât şi excesul de azot..1 kg calciu.3%). 3. de culoare galbenă. 81 cu azot au frunzele îmbătrânite.10%). se formează puţine flori şi producţia rămâne mică.58%). Azotul. asupra producţiei de seminţe şi a conţinutului de ulei.16. 1. au repercusiuni negative asupra proceselor de creştere şi dezvoltare şi. azot (1. Consumurile sunt mai mici decât cele menţionate în literatura mai veche. de aceea. în legătură cu ritmul de producere a substanţei uscate în timpul primelor stadii de dezvoltare.33 . GACHON (1972) a arătat că 66% din N. foarte ridicată în plantele tinere şi descreşte spre maturitate. Pentru floarea-soarelui.2. 1991). O particularitate a plantei de floarea-soarelui este de a nu putea compensa carenţele de elemente nutritive din fazele iniţiale de creştere.0 kg fosfor.51%). Bine înrădăcinată. floarea-soarelui poate absorbi cel puţin 3 . justificat de raportul îmbunătăţit între masa totală a plantei şi producţia de sămânţă (indicele de recoltă a crescut de la 0. Floarea-soarelui este o plantă exigentă faţă de aprovizionarea cu azot. Pe măsură ce avansează în vegetaţie. 1.16 . Concentraţia în elemente nutritive este. implicit.8 . 2. tulpini.5 kg potasiu. chiar dacă. de exemplu. calciu (1.HERA şi col. cantităţi apreciabile de elemente minerale.0. în special în fazele timpurii. iar la recoltare au calatidii mici şi cu multe .5 săptămâni după răsărire). şi anume de la apariţia butonului floral şi până la înflorire. condiţiile de vegetaţie sunt mult mai bune. plantele subnutrite seminţe seci. floarea-soarelui extrage din sol 18 . absorbţia tardivă de azot nu corectează efectele insuficienţei azotului în fazele precoce. floarea-soarelui nu este bine aprovizionată în perioada formării primordiilor florale (3 . adesea se constată că floarea-soarelui valorifică puţin eficient azotul din îngrăşăminte.8 . 1998).7. Din acest motiv. rotaţie. de asemenea. cantităţile de fosfor şi potasiu extrase din sol prin recoltă. Îngrăşarea de bază trebuie gândită ţinând cont de gradul de fertilitate al solului.3 kg magneziu. planta de floarea-soarelui este capabilă de a absorbi azotul levigat în straturile mai profunde ale solului. sodiu (după CR. Absorbţia elementelor nutritive este rapidă la floarea-soarelui. magneziu (0. Produsele secundare (calatidii. ulterior.35 kg azot.0.Cu fiecare tonă de seminţe. 75% din K şi 90% din Mg sunt absorbite într-un interval de 2 luni. dacă.

Pe toate tipurile de sol, excesul de azot provoacă scăderea accentuată a conţinutului de ulei, iar pe solurile brune şi brune podzolite diminuează cu 14 28% producţia de seminţe. În toate fazele de vegetaţie, excesul de azot provoacă creşterea luxuriantă şi prelungirea vegetaţiei plantelor în detrimentul producţiei de seminţe şi al conţinutului în ulei şi, desigur, al rezistenţei la atacul de boli şi la secetă. La evitarea excesului de azot (pe toată suprafaţa sau în vetre) contribuie: folosirea în primăvară de îngrăşăminte chimice complexe sau nitrocalcar; fracţionarea cantităţilor de azot: o parte se administrează la pregătirea patului germinativ şi restul în timpul vegetaţiei. Cantităţile de azot ce trebuie aplicate la floarea-soarelui se stabilesc, în primul rând, în funcţie de producţiile planificate şi de indicele de azot al solului (tab.4.1.1, după CR. HERA şi Z. BORLAN, citaţi de V.BÂRNAURE, 1991). Dozele astfel stabilite se măresc cu 10 kg/ha după premergătoare ca porumb, cartof de toamnă, sfeclă; se măresc cu 10 kg/ha dacă solul are în primăvară apă la nivelul capacităţii de câmp; se micşorează cu 0,75 - 1,5 kg pentru fiecare tonă de gunoi administrată la planta premergătoare sau direct la cultura de floarea-soarelui şi cu circa 10 kg dacă la semănat este secetă relativă (mai puţin de 80 m3/ha apă, sub capacitatea de câmp). Azotul se administrează o jumătate la pregătirea patului germinativ (sau concomitent cu semănatul), sub formă de azotat de amoniu, îngrăşăminte lichide sau îngrăşăminte complexe; cealaltă jumătate, concomitent cu praşila I sau, sub formă nitrică, la praşilele I şi a II-a. Fosforul influenţează puternic procentul de ulei, iar în anumite condiţii determină şi o sporire a producţiei de sămânţă, chiar mai accentuată decât azotul. Floarea-soarelui nu se poate cultiva în nici un caz fără fertilizare cu fosfor, deşi este citată de numeroşi autori ca având o capaciate mare de folosire a fosfaţilor din sol; acest lucru nu este valabil pentru fazele iniţiale de creştere. Pe de altă parte, în ţara noastră regimul precipitaţiilor şi temperatura (în cultură neirigată) din perioada de înflorire şi fructificare nu permit o valorificare superioară a rezervelor de fosfor din sol. Absorbţia fosforului urmează un ritm apropiat de cel al azotului şi depinde mai mult de explorare a solului de către rădăcinile florii-soarelui. Pentru floarea-soarelui cele mai indicate îngrăşăminte cu fosfor sunt cele complexe. Dintre îngrăşămintele simple se va folosi, cu mai bune rezultate,
82

superfosfatul concentrat pe soluri uşor acide şi superfosfatul simplu pe soluri neutre şi alcaline (V. BÂRNAURE, 1991). Epoca de administrare este vara sau toamna, înainte de arătura de bază, cu încorporare sub brazdă. O parte din fosfor (circa 1/3 din doză) se poate aplica pe rând, odată cu semănatul, cel mai bine sub formă de îngrăşăminte NP. Acest mod de fertilizare favorizează o bună înrădăcinare şi creştere iniţială a plantei, conferindu-i rezistenţă la secetă şi făcând posibile economii la cantitatea de fosfor, de 15 - 20%.
Tabelul 4.1.1 Doze de azot (kg/ha optim economic) la floarea-soarelui
Producţia (kg/ha) 2.500 3.000 3.500 1,5 94 107 117 2,0 85 98 111 2,5 80 93 103 Indicele de azot 3,0 77 89 100 3,5 74 87 97 4,0 72 85 95 4,5 71 84 94

Dozele de fosfor recomandate în tehnologia actuală de cultivare a floriisoarelui sunt prezentate în tabelul 4.1.2 (după CR. HERA şi col., citat de V. BÂRNAURE, 1991).
Tabelul 4.1.2 Doze de fosfor (kg/ha optim economic) la floarea-soarelui
Producţia (kg/ha) 15 3.000 3.500 124 146 P-Al (ppm) (P2O5 mg/100 g sol = P-Al - ppm x 0,23) 20 114 135 25 103 124 30 93 115 35 84 105 40 76 97 45 67 89 50 60 81

Potasiul. Floarea-soarelui absoarbe mult potasiu, pe care îl restituie în proporţie de 90%, prin resturile vegetale rămase după recoltare. Potasiul are influenţe pozitive prin utilizarea mai bună a apei de către floarea-soarelui, sporirea rezistenţei la frângere, la atacul diferitelor boli. La insuficienţa potasiului, plantele de floarea-soarelui rămân mai mici şi capătă aspect de tufă (cu internodii scurte şi frunze dese). Suprafaţa foliară se reduce drastic la carenţa de potasiu. Pe solurile cu mai puţin de 15 mg K2O/100 g sol) (soluri brune, soluri podzolite şi podzolice) trebuie folosite 60 - 80 kg potasiu/ha. În cultură irigată, potasiul trebuie folosit în toate condiţiile. Ca îngrăşăminte cu potasiu, produse industrial, se recomandă sarea potasică, administrată toamna (sub arătură), îngrăşămintele complexe de tip NPK (înainte sau concomitent cu semănatul). Gunoiul de grajd aduce sporuri de producţie mai mari (700 - 800 kg/ha) pe soluri carbonatate şi pe cele podzolite. Se realizează o mai bună valorificare a
83

gunoiului de grajd pe ansamblul rotaţiilor, dacă acesta se administrează la planta premergătoare (porumb, sfeclă, cartof - în condiţii de irigare) (V. BÂRNAURE, 1991). Floarea-soarelui valorifică superior efectul remanent al gunoiului de grajd. Plantele de floarea-soarelui prezintă, uneori, semne de suferinţă specifice dezechilibrului de nutriţie cu microelemente, mai frecventă fiind carenţa de molibden (în primăverile răcoroase, pe solurile acide) şi cea de bor (în anii cu primăveri secetoase), carenţe care se combat prin încorporarea, o dată cu lucrările solului, a 0,55 - 1,1 kg/ha molibdat de amoniu sau 0,75 - 1,5 kg/ha molibdat de sodiu. Lucrările solului Floarea-soarelui necesită un sol bine afânat, fără hardpan şi structurat, care să permită o răsărire rapidă şi uniformă, o înrădăcinare profundă şi un control eficient al buruienilor. Aceasta este o garanţie a unei bune alimentări cu apă şi elemente nutritive a plantelor şi o mai bună rezistenţă la cădere. Cele mai frecvente consecinţe ale unei pregătiri neglijente a solului pentru floarea-soarelui sunt: stagnarea seminţei în sol, care nu reuşeşte să străbată crusta compactă de la suprafaţa solului; tendinţa pivotului rădăcinii de a se dezvolta superficial atunci când întâlneste o zonă prea compactă; concurenţa cu buruienile până în stadiul de 5 perechi de frunze. Lucrarea de dezmiriştit se realizează cât mai devreme posibil după recoltarea premergătoarei şi este urmată de arătura adâncă, efectuată pe un sol scurs bine, evitând, pe cât posibil, patinarea care netezeşte şi compactează fundul brazdei. Adâncimea arăturii pentru floarea-soarelui trebuie să fie de 22 - 25 cm; lucrarea mai adâncă este necesară pe terenurile puternic îmburuienate sau cu cantităţi mai mari de resturi vegetale rămase pe teren şi pe solurile compactate. În zonele mai umedă şi pe solurile mai grele, îmbunătăţrea regimului aerohidric al solului, prin scarificare la 60 cm, aduce sporuri de producţie de până la 28% (M. CROITORU, citat de V. BÂRNAURE, 1991). În primăvară, pentru a obţine un pat germinativ cât mai aproape de aceste cerinţe ideale, trebuie limitat numărul de treceri pe teren cu utilajele agricole la un minim care să evite tasarea excesivă. În plus, trebuie să nu se lucreze pe un sol insuficient scurs în adâncime; în asemenea situaţii, este de preferat, să se întârzie câteva zile data semănatului. La umiditate ridicată, tasarea produsă de roţile tractorului determină deteriorarea însuşirilor fizice ale solului, iar utilajul cu care se lucrează nu realizează o mărunţire a solului, ci o fragmentare în felii a acestuia, care îngreuiează şi întârzie pregătirea patului germinativ şi favorizează pierderea umidităţii din sol.
84

Sămânţa şi semănatul Obţinerea de plante viguroase printr-o răsărire uniformă şi rapidă este determinată de folosirea la semănat a unui material semincer cu indici calitativi superiori: valoare biologică şi culturală ridicată (puritate fizică minimum 98%.Suprafeţele lucrate bine încă din toamnă şi care la desprimăvărare se prezintă fără resturi vegetale şi nivelate se lucrează cu combinatorul. cu scopul de a evita numărul de treceri prea mare (combinatoare).. solul trebuie lucrat superficial. printr-un număr cât mai redus de lucrări. atacate de boli (pătate). Puritatea fizică creşte până la 100% şi capacitatea de germinaţie peste 95%. fisurate. în cazul hibrizilor. se va evita afânarea excesivă. Conservarea apei în sol constituie un obiectiv esenţial care trebuie avut în vedere la pregătirea patului germinativ. Prin ultimele lucrări sunt încorporate erbicidele şi îngrăşămintele. şi nu mai devreme. în anumite condiţii. O atenţie deosebită trebuie acordată folosirii de seminţe mari şi omogene. iar cele decojite şi cu miez parţial lipsă sub 85 .85%. care prezintă denivelări şi unele resturi vegetale incomplet încorporate. întoarcerea şi răscolirea energică a solului. germinaţie minimum 85%). asigurându-se o răsărire rapidă (explozivă). Ultima lucrare de pregătire a patului germinativ se execută cu combinatorul. lipsa bolilor. se lucrează cu grapa cu discuri uşoară în agregat cu grapa cu colţi şi lamă nivelatoare. uniformă (fără goluri). pierderile de la semănat la răsărit pot ajunge la 25 40%. fără spărturi sau fisuri. Pentru aceasta. Pentru a realiza un pat germinativ corect trebuie folosite agregate complexe. Sămânţa trebuie sa fie din anul precedent şi să aparţină unor categorii biologice superioare. HERA şi col. în cazul folosirii de seminţe mici. decojite. Calitatea patului germinativ este asigurată de reglarea corectă a agregatelor de lucru si de evitarea lucrării când solul este prea umed. lanuri mai puţin atacate de boli şi sporuri de producţie. şi să fie din F1. Prin această operaţiune sunt îndepărtate seminţele mici. prin care se favorizează pierderea apei prin evaporare într-o perioadă în care aceasta este accelerată de temperaturile în creştere şi vânturile care bat cu intensitate (CR. iar cele arate în toamnă. 1989). în cazul soiurilor. în ziua sau preziua semănatului. cele fisurate . pentru a nu favoriza îmburuienarea terenului înaintea răsăririi culturii. integritate fizică. O lucrare efectuată de unii cultivatorii de floarea-soarelui de la noi (şi care se justifică adesea) este alegerea seminţelor la masă. Seminţele germinabile intacte dau germeni normali în proporţie de 95%. şi nu se realizează o distribuţie uniformă a plantelor pe teren.

5 kg/t de sămânţă). de asemenea. de specialişti. 1. vinclozolin + carbendazim (Konker SC.Tanymecus dilaticollis şi viermilor sârmă . semănatul se face. Tratarea seminţei de floarea-soarelui înainte de semănat. Durata optimă de semănat în fiecare an este de 5 .Agriotes sp. Felix). Calendaristic. procentul de ulei. 2. momentul semănatului florii-soarelui este determinat de evoluţia condiţiilor climatice în primăvară. 1991).) se recomandă tratamente cu carbofuran (Furadan 35 ST sau Carbodan 35 ST sau Diafuran 35 ST. BÂLTEANU şi GH. PANĂ. La semănatul prea timpuriu. 2. în primăverile secetoase se recomandă semănatul la începutul intervalului. iprodione (Rovral 50 PU. la circa 15 zile de la desprimăvărare (GH.75% (uneori sub 50%) (ZOIA CERESNYES şi N.BÂRNAURE. Pentru controlul dăunătorilor (răţişoara porumbului . contra bolilor şi dăunătorilor este obligatorie. V. BARBULESCU şi col. multe seminţe pier prin mucegăire. datorită reducerii umidităţii din sol şi de deplasarea fazei de înflorire în perioada 86 . V. condiţii favorabile pentru germinarea rapidă şi uniformă a seminţelor şi răsărirea plantelor. mancozeb + tiofanat metil (Mancoben 60 PTS.. de regulă. astfel. tiofanat metil + tiuram (Tiramet 60 PTS. sunt asigurate. Calendaristic.0 kg/t de sămânţă). Se recomandă să se efectueze tratamente contra manei (Plasmopara helianthi) cu metalaxil (Apron 35 SD. 2 kg/t de sămânţă). perioada optimă de semănat începând. la hibrizii nerezistenţi (Fundulea 206. producţia de seminţe scade şi se diminuează. ROMAN. iar în cele umede şi reci se poate semăna ceva mai târziu. plantele sunt debile. 4 kg/t de sămânţă) sau oxadixil (Wakil PTS. răsăritul se prelungeşte şi este eşalonat ( după GH. 1993). Semănatul culturilor de floarea-soarelui începe atunci când în sol se realizează pragul minim de 7°C la adâncimea de încorporare a seminţei (şi vremea este în curs de încălzire). citaţi de V. 28 l/t de sămânţă) efectuate centralizat. deoarece aceste produse sunt foarte toxice (după AL. între 25 martie (zone cu desprimăvărare mai timpurie) şi 15 aprilie. Epoca de semănat. Împotriva putregaiului alb (Sclerotinia sclerotiorum) şi a putregaiului cenuşiu (Botrytis cinerea) se fac tratamente cu unul dintre produsele: procimidon (Sumilex 50 PU. ROMAN şi col.25 l/t de sămânţă).6 zile. după unele estimari. Întârzierea semănatului în a doua jumătate a lunii aprilie sau începutul lunii mai determină scăderi importante de producţie. Întârzierea semănatului este însoţită de răsărirea neuniformă a plantelor. 2 kg/t de sămânţă). 1 kg/t de sămânţă). atacurile de mană şi putregai alb sunt mai pronunţate. 1992). 1986).

între 4. În climatul mai umed din vestul Europei. 87 . iar cele superioare pentru hibrizii cu talie mică şi rezistenţă bună la frângere şi cădere. pentru asigurarera creşterii şi dezvoltării armonioase a tuturor plantelor.0 si 5. Foarte important este ca repartizarea seminţelor pe rând la semănat să fie uniformă.5 cm adâncime pe soluri mai grele. distanţă care asigură o mai bună distribuire pe teren a plantelor. umede şi numai dacă nu se folosesc erbicide triazinice. obişnuit.de secetă din a doua jumătate a lunii iulie.60.5 kg/ha. diferenţele de producţie nu sunt importante.15% (exprimate în seminţe germinabile/m2) faţă de densităţile de recoltare.000 . Distanţa dintre rânduri. care la adâncimi mici de semănat vin în contact cu sămânţa în curs de germinare şi provoacă pagube (efecte fitotoxice . variază. 70 cm/25cm). culturile de floarea-soarelui sunt semănate la 60 cm între rânduri. Densităţile excesive duc la cădere şi frângere (plante mai înalte şi mai subţiri). Trebuie reţinut că. Valorile de densitate inferioare sunt recomandate pentru soiul Record. La semănat se vor asigura densităţi mai mari cu 10 . prin care sunt asigurate posibilităţile de combatere a buruienilor prin praşile mecanice. corespunzătoare densităţilor optime. la formele existente în prezent în cultură în România. Cantitatea de sămânţă la hectar.7 cm. producţiile cele mai mari se obţin dacă la recoltare există 45. Ceilalţi hibrizi cu talie mai înaltă reacţionează bine la o densitate intermediară. Trebuie subliniat că în zona solului brun-roşcat din Câmpia Română. În condiţii de cultură neirigată sau irigată prin aspersiune. se poate semăna la 4 . 50 cm.000 plante/ha în cultură neirigată şi 50. scăderi drastice de recoltă s-au constatat doar la întârzierea semănatului până în ultimile zile ale lunii aprilie. Densitatea. la consumuri specifice mai mari de apă şi elemente nutritive. dar şi la putregai). cu cât solul este mai uşor). se seamănă la 70 cm între rânduri . ca atare.000 plante/ha în cultură irigată. ceea ce determină importante scăderi de producţie.distanţă care permite utilizarea sistemei de maşini de la porumb.cu atât mai mari.50. la sporirea proporţiei de seminţe seci. Adâncimea de semănat este de 5 .000 . atac de boli (mai ales pătarea brună. În conditii de irigare prin brazde se seamănă la 80 cm distanţă între rânduri. între diferite distanţe de semănat experimentate în condiţiile de la noi (70 cm. este generalizat semănatul florii-soarelui la distanţa de 70 cm între rânduri. În condiţii bune de vegetaţie.

Într-un interval de 30 . la adâncimea de 6 .70 cm.12 zile). contra bolilor pot aduce sporuri substanţiale de producţie (plus 30 .5 . întârzierea făcând imposibilă intrarea în lan cu cultivatorul. o viteza redusă (4.10 cm la prima praşilă. să fie protejată prin tratamente cu erbicide şi prin prăşit. Prima prăşilă se face imediat ce rândurile de floarea-soarelui se disting bine şi s-au format primele două frunze adevărate.Respectarea vitezei de semânat este. la avertizare.56%). Prăşitul culturii influenţeaza hotărâtor creşterea plantelor şi nivelul recoltei. 88 . floarea-soarelui trebuie. plantele fiind sensibile şi la acoperirea cu pământ.13. Prăşitul are un rol dublu: de a completa acţiunea erbicidelor (în numeroase cazuri erbicidele nu asigură distrugerea completă a buruienilor) şi de a ameliora structura solului şi a favoriza dezvoltarea tinerei culturi.3 ori manual pe rând. Tratamentele.15 cm la ultima (frunzele sunt rigide şi se rup cu uşurinţă). Erbicidarea. Este indicat să se folosească la primele lucrări discuri de protecţie a rândurilor. Ultimul prăşit se efectuează la înălţimea plantelor de 60 . în vecinătatea culturilor. BONJEAN.5 km/h) permite o repartiţie optimă a seminţelor pe rând şi uniformitatea adâncimii. Alegerea erbicidelor şi a asociaţiilor de erbicide depinde de buruienile prezente în parcela în care se cultivă floarea-soarelui. Principalele variante de combatere a buruienilor din culturile de floarea-soarelui cu ajutorul erbicidelor sunt prezentate în tabelul 5. A doua praşilă mecanică trebuie făcută la interval scurt (10 . de asemenea.. Lucrările de îngrijire Floarea-soarelui este foarte sensibilă la concurenţa buruienilor până în stadiul de 5 perechi de frunze. viteza I la prima lucrare şi vitezele II şi a III-a la următoarele (după A. deoarece se lovesc plantele (planta este foarte sensibilă la rupere). CÂRNU şi colab. 1986). Polenizarea suplimentară a florii-soarelui. până la 14 .3 ori mecanic între rânduri şi de 2 . prin instalare de stupi de albine (1. Viteza de lucru se stabileşte astfel ca să nu se arunce pământul pe rând: de regulă. o condiţie importantă.600 kg/ha (I.10 cm. ceea ce va asigura o răsărire uniformă a plantelor. La interval de circa 15 zile se face a treia praşilă mecanică. Floarea-soarelui se prăşeşte de 2 . aduce sporuri de producţie de 300 . imediat ce apar buruienile. 1982). Mai întâi se prăşeşte mecanizat şi apoi se prăşeşte manual.2 stupi/ha) înainte de înflorire.40 zile. deci. Zona de protecţie la prăşit creşte de la 8 .

2 kg/ha. GHEORGHIEŞ. primul în intervalul de la diferenţierea netă calatidiului. Infestarea se face în primăvară. carbendazin (Bavistin 50 WP. 1993). atacul este mai putin amplu şi dăunător. GHEORGHIEŞ. umiditatea favorizând atacul (atac timpuriu frecvent). 1984).4 l/ha). 1 kg/ha). este favorizat atacul târziu.. 1 kg/ha). pe solului brun-roşcat din Câmpia Română. pierderi mari la recoltare sau imposibilitatea recoltării mecanizate). Phomopsis (Phomopsis helianthi) este o ciupercă care se conservă pe resturile de cultură infestate rămase la suprafaţa solului.5 kg/ha). în anii cu veri ploioase. Pagubele cele mai importante se observă cel mai mult după înflorit. se poate ajunge la distrugerea ţesuturilor tulpinii şi căderea în masă a plantelor (reducerea producţiei. este o soluţie pentru limitarea infestării. iar pierderile de plante pot depăşi 30% (C. Dacă predomină atacul pe calatidiu. Sensibilitatea maximă a plantelor se înregistrează la răsărire şi la formarea calatidiului. îndeosebi în zonele mai umede. al doilea la 10 . se recomandă 2 tratamente. cu exces temporar de umiditate. 2 l/ha). folosind unul din produsele: iprodione (Rovral 50 PU. benomil (Benlate 50 WP. ROMAN.Putregaiul alb (Sclerotinia sclerotiorum) este o boală care poate apărea pe orice parte a plantei (se manifestă ca un putregai alb). Boala a apărut în 1981 în judeţele din vestul României şi s-a extins foarte repede. Festiv. în toate fazele de vegetaţie. vinclozolin (Ronilan 50 WP. GH. 89 . Agentul patogen se conservă în sol sub formă de scleroţi o durată mare de timp.8 ani. Contaminarea se face la nivelul solului. cu rezistenţă la putregaiul alb. În anii secetoşi. Cultivarea hibrizilor Super. 1. în situaţia în care umiditatea persistă. V. Putregaiul cenuşiu (Botrytis cinerea) este o ciupercă care se poate dezvolta pe majoritatea organelor plantei de floarea-soarelui. de ordinul a 7 . fusilazol (Punch 40 EC. spre sfârşitul verii). acoperind ţesuturile senescente cu o cuvertură cenuşie (apare mai ales pe calatidiu. pe solurile unde apare exces de umiditate (aşa cum este solul brun-roşcat). Felix. Select. tratamentele la sămânţă sunt eficiente. deprecierea calităţii. şi.15 zile după sfârşitul înfloritului. iprodione + carbendazim (Calidan SC. În cazul ambelor boli. GH. până la apariţia florilor ligulate. BĂRBULESCU şi col. Boala se propagă prin conidii în timpul vegetaţiei şi prin miceliu şi scleroţi de la un an la altul (C. 0. 1 kg/ha). Pieirea plantelor şi reducerea drastică a densităţii lanurilor pot conduce la scăderi de producţie foarte importante. V. cu frecvente porţiuni depresionare (crovuri) boala a fost semnalată pentru prima dată în 1984 (C. procimidon (Sumilex 50 WP.

după porumb şi în primăverile calde şi secetoase. până nu demult. În vegetaţie se recomandă două tratamente: primul în faza de 6 .ROMAN). iprodione + carbendazim (după recomandările de la combaterea putregaiurilor). 1 kg/ha). O mare atenţie trebuie acordată distrugerii samulastrei de floarea-soarelui şi a resturilor vegetale (AL. Eficiente sunt măsurile preventive: distrugerea resturilor vegetale. Irigarea. tratarea seminţelor înainte de semănat). 3. cea mai păgubitoare boală a floriisoarelui.Festiv..8 perechi de frunze. când nu s-au efectuat aceste tratamente.5 l/ha) în amestec cu deltametrin (Decis 2. În anumite situaţii. din stadiul de 90 . Transmiterea bolii de la un an la altul se face prin resturile de plante rămase în sol. Select. cu dimetoat (Sinoratox 35 CE. 3. sau produse conţinând trifumizol (Trifmine 30 WP. Felix şi Select. carbendazin. sunt necesare tratamente. 1 l/ha). respectarea rotaţiei de 6 ani. bioxazol (Baycor 300 EC. 0. 1993). simptomele de atac manifestându-se încă de la începutul vegetaţiei. Combaterea dăunătorilor. cultivarea hibriziilor toleranţi. până la apariţia florilor ligulate. în lipsa acestuia. cu dimetoat+deltametrin (Dimecis 300. viermii sârmă crează probleme pe terenurile cu încărcare mare de păioase. În prezent. sau. Atacul de răţişoară este mai puternic în sudul şi estul ţării. nuarimol (Trimidal 9 EC.5 EC. Consumul de apă al florii-soarelui este asemănător cu cel al porumbului. BARBULESCU şi col. pe solurile mai grele şi în primăverile umede şi răcoroase. dar planta utilizează mai bine rezervele de apă din sol la desprimăvărare şi precipitaţiile din cursul vegetaţiei. Mana florii-soarelui (Plasmopara helianthi) este o boală răspândită în toată ţara şi considerată.25 l/ha). Sunt obligatorii tratamentele la sămânţă cu produse conţinând carbofuran. secetoase şi calde. sau când floarea-soarelui urmează după porumb. Super.5 l/ha). vinclozolin + carbendazim. evitarea amplasării culturilor de floarea-soarelui pe solele unde apare excesul de umiditate. când răsărirea şi dezvoltarea plantulelor se desfăşoară mai lent.). 2 l/ha). în perioada răsăririi florii-soarelui. al doilea la diferenţierea calatidiului. importanţa ei s-a redus prin măsurile preventive care se iau (extinderea cultivării hibrizilor rezistenţi . dăunători foarte păgubitori pe majoritatea terenurilor agricole de la noi. Faza de sensibilitate maximă la secetă se situează într-un interval de circa 40 zile (corespunzând creşterii plantelor şi înfloritului calatidiului). folosind preparate pe bază de fusilazol. Cei mai importanţi sunt gărgăriţa porumbului sau răţişoara (Tanymecus dilaticollis) şi viermi sârmă (Agriotes sp. dar şi în unele primăveri.

Insuficienţa apei la înflorit diminuează numărul de seminţe pe calatidiu.700 rotaţii/minut.85 % din calatidii au culoarea brună şi brună-galbuie (numai 15 . necesarul de apă este de 40 .000 m3/ha la următoarele. lipsa ploilor în această perioadă impune aplicarea a 2 .1. florile de la baza şi mijlocul tulpinii sunt uscate. La irigarea prin aspersiune. Perioada în care apa de irigare determină sporuri de recoltă este formarea calatidiului. în medie.000 kg/ha. bolilor. Recoltarea se face cu combina pentru cerale. Recoltarea mecanizată a culturilor de floarea-soarelui se poate începe de la 15 % umiditate şi trebuie să se încheie cel mai târziu la 9 . la un timp de revenire de 7-14 zile. În caz contrar. în România (cu unele diferenţe în funcţie de zonă şi climat). Perioada de recoltare se situează. resturile de flori de pe calatidiu cad singure. Recoltarea Maturitatea poate fi considerată atinsă atunci când 80 .3 udări cu norme de 400-800 m3/ha.3). păsărilor. O dezvoltare uniformă a culturii şi o coacere cât mai omogenă sunt condiţii importante pentru recoltarea cu pierderi minime. Pentru o producţie de 3.10% umiditate.000 .5 . Până la înflorire. nevoile plantei sunt de 420 mm apă. pentru a nu decortica seminţele şi a nu 91 .200 mm de apă disponibilă (apa din sol + ploi + irigare). înflorire şi umplerea seminţelor. unele calatidii intră în supracoacere şi pierderile de seminţe prin scuturare pot ajunge chiar la 1. pentru care s-a calculat un necesar de 150 .buton floral (de 3 cm) la stadiul de sfârşit de înflorire. situat calendaristic în lunile iunie şi iulie.1. în caz contrar. în mod normal. Durata normală de recoltare mecanizată a unei sole cu floarea-soarelui este de 6 . dăunătorilor. În functie de zonă şi hibrid.20 % sunt încă galbene).200 m3/ha la prima udare şi 800 . În faza de maturitate. între ultima decadă a lunii august şi mijlocul lunii septembrie. trebuie urmărit să fie menţinut un foliaj în activitate cât mai îndelungată. La irigarea pe brazde. în funcţie de textura solului (la irigarea prin aspersiune). se produc pierderi mari prin scuturare. un disponibil de apă de 160 mm în sol + precipitaţii este suficient pentru a obţine un indice foliar nelimitant (2.8 zile. iar seceta în faza de umplere a seminţelor afectează MMB şi conţinutul in ulei.500 kg/ha. norma de udare este de 1. prevăzută cu echipamentul special pentru recoltarea florii-soarelui şi reglată corespunzător: turaţia bătătorului trebuie redusă la 450 . O recoltare prea târzie diminuează producţia prin pierderile de boabe datorită scuturării.60 m3/ha şi zi.

producţiile medii în ţările mari cultivatoare se situează între 1. BÂRNAURE. RAPIŢA Tehnologia de cultivare Rotaţie Bune premergătoare sunt culturile care eliberează terenul până la începutul lunii august. pericolul deprecierii recoltei şi cheltuieli mari de uscare. pentru a elimina seminţele seci şi resturile de flori. Pe suprafeţe restrânse şi în anumite condiţii speciale. umiditatea seminţelor scade la 15 .18 mm la ieşire. Din contră. dezvoltarea bolilor. Cele mai bune premergătoare sunt: cerealele de toamnă. Defolierea chimică este recomandată în cazul maturării întârziate a floriisoarelui sau când recolta este ameninţată de atacul agenţilor patogeni Botrytis sau Sclerotinia.creşte conţinutul de impurităţi. când 50% din plante au calatidiile galbene cu început de brunificare şi umiditatea seminţelor a scăzut la 30 . Floarea-soarelui este o plantă cu mare capacitate de producţie. pentru a asigura condiţii bune de pregătire a terenului şi acumularea apei necesare răsăririi.000 kg/ha.. decojirea seminţelor la treierat. Multe unităţi agricole cu experienţă în cultivarea florii-soarelui obţin frecvent producţii de seminţe de peste 2.300 si 2.2.35%. după 7-8 ani. Se foloseşte diquat (Reglone 20 LS. borceagul de toamnă şi trifoiul roşu după prima coasă. Recoltarea prea devreme a culturilor înseamnă un conţinut ridicat de impurităţi umede. iar în caz de atac de Sclerotinia. Rapiţa poate reveni pe acelaşi teren după 3 ani. ventilare bine reglată.30 mm la intrare şi 12 . după 9 zile de la tratament. sunt puse la uscat şi apoi sunt treierate cu combina. citat de V.17% şi se poate recolta (N. un recoltat prea târziu sporeşte pierderile prin atacul păsărilor. Este important de subliniat că se reduc mult pierderile prin scuturare. Calatidiile sunt tăiate cu secera.500 kg/ha. distanţa bătător-contrabătător va fi 25 . Nu se cultivă după soia şi floarea-soarelui. GUMANIUC şi col. dar fără a antrena seminţele pline. Producţii. 1991). 3 . 4. se apelează la recoltarea manuală a culturilor de floarea-soarelui. Pe plan mondial. care depăşeşte 4. căderea plantelor. cartoful timpuriu. mazărea. scuturare. Producţiile medii în ţara noastră se situează în jur de 1. pentru a preveni extinderea atacului de Sclerotinia sclerotiorum.500 kg/ha. la staţionar. dar consumul mare de muncă manuală limitează folosirea acestei metode de recoltare.500 kg seminţe/ha la hibrizii româneşti existenţi în cultură. 92 .10 l/ha).

BÎLTEANU (1993).5 7. potasiu şi indicele azot sunt. Întreaga doză de fosfor şi de potasiu şi 1/3 din doza de azot se vor aplica sub arătura de bază. Dozele de îngrăşăminte pentru cultura rapiţei în funcţie de producţia planificată şi valorile cartării agrochimice privind conţinutul în fosfor. BÎRNAURE. 30 . Gunoiul de grajd. 93 . 50 .5. cât şi la cultura dublă care a urmat sau la grâul semănat în toamnă (GH. Până la semănat arătura se menţine curată de buruieni. 40 .75 kg P şi 2. aplicat direct culturii de rapiţă în cantitate de 20 .60 kg calciu. cele mai mari cantităţi. BÎLTEANU şi V.140 kg. a determinat obţinerea de sporuri economice atât la rapiţă. Pentru o tonă de seminţe şi producţia de biomasă aferentă. în diferite ţări mari cultivatoare de rapiţă. pentru producţii de circa 3 000 kg/ha seminţe se aplică următoarele doze de azot: Suedia 120 . Germania 150 . sunt absorbite în perioada de la desprimăvărare şi până la începutul fructificării. în general. urmând ca arătura să se realizeze după prima ploaie. următoarele: azot 80 – 180 kg.0 1. 20-30 kg sulf şi importante cantităţi de microelemente. se aplică amendamente cu calciu. fosfor 50 – 80 kg. V. în agregat cu grapa stelată. 1979). mărunţită şi afânată prin lucrări cu grapa cu discuri în agregat cu grapa cu colţi. Cantităţile de fosfor şi potasiu variază între 100 . 0.140 kg.25 cm.0 .50 kg potasiu. rapiţa consumă 2 kg N.5 kg P2O5. Pe solurile cu reacţie acidă. Îngrăşămintele chimice aplicate singure sunt foarte bine valorificate. se impune prelucrarea solului cu grapa cu discuri în agregat cu grapa cu colţi reglabili. fiind o mare consumatoare de elemente nutritive.200 kg. Lucrările solului Arătura se va efectua imediat după eliberarea terenului la adâncimea de 20 . consumul specific este de 50 .60 kg fosfor. SOLTNER (1990). După D. citat de GH.80 kg. Absorbţia elementelor nutritive are loc cu intensitate din primele faze de vegetaţie.30 t/ha. BÎRNAURE (1979) menţionează că.60 kg azot. 10 kg K2O. Franţa 120 .5 kg N. În acest caz se reduc dozele de îngrăşăminte chimice cu 1. plus partea aeriană de masă verde. În situaţia când solul este uscat şi arătura nu poate fi efectuată fără a scoate bolovani.Fertilizarea Rapiţa este foarte pretenţioasă la fertilizare. potasiu 60 . pentru 100 kg seminţe. 2. Italia 150 kg. pentru corectarea acesteia în limitele pH 6.190 kg. iar restul de 2/3 din doza de azot va fi dată primăvara timpuriu.2.5 kg K pentru fiecare tonă de gunoi de grajd. însă.

Semănatul mai devreme. Perioada de semănat în sudul ţării este 5 . La data semănatului terenul trebuie să fie bine mărunţit şi aşezat. Semănatul se realizează cu semănătorile pentru cereale.Ultima lucrare se execută cu combinatorul la adâncimea de semănat. în prima urgenţă. cu început de alungire a tulpinii. Erbicidele volatile Treflan. Rowral 50 WP (1 kg/t). Cantitatea de sămânţă este de 6 . Balan.15 septembrie. La această distanţă culturile luptă mai bine cu buruienile. iar pentru estul. Sămânţa se tratează cu Rapco T7 (6 kg la 100 kg sămânţă) sau cu alte produse ca Ronilan 50 WP Sumilex WP. 1985). pentru a asigura încorporarea seminţei la adâncimea optima.10 septembrie (I. PICU şi A. în majoritatea ţărilor cultivatoare. Semănatul. favorizează o creştere avansată a plantelor până în iarnă. ŞARPE. Lucrările de îngrijire Combaterea chimică a buruienilor se realizează cu erbicidele menţionate în tabelul 4. POP. să aibă puritatea minimă de 97% şi germinaţia minimă de 85%.1. datorită reducerii gradului de ramificare a plantelor. În ţara noastră.3. în funcţie de umiditatea solului. deoarece combat foarte bine samulastra de grâu sau orz şi numeroase specii de buruieni anuale. pentru. sau Ro-Neet sunt de preferat. 1 . La aceste densităţi se asigură o coacere mai uniformă.110 plante/m2. sunt mai rezistente la cădere şi se pot recolta mecanizat în condiţii bune.80 plante/m2.10 kg/ha. în toamnele cu precipitaţii. la distanţa între rânduri de 12. 1987).2. Densitatea plantelor la recoltare. inclusiv Sorghum halepense din seminţe. la semănat. 1983. Rapiţa de primăvară se seamănă timpuriu. Speciile monocotiledonate anuale şi perene (costrei din rizomi) pot fi combătute prin aplicarea în vegetaţie (postemergent) a erbicidelor selective ca: 94 . vestul şi nordul ţării. astfel. textura şi calitatea pregătirii patului germinativ. determină scăderea rezistenţei la iernare şi dispariţia unui număr mai mare de plante sau a tulpinilor florifere principale. P. a avea la recoltare 80 .5 .5 cm. nu necesită praşile. în funcţie de umiditatea solului şi textură. pierderile prin scuturare.5 cm. micşorându-se. Adâncimea de semănat este de 2. ZAHAN.150 boabe germinabile/m2. Sămânţa şi semănatul Sămânţa trebuie să provină din anul însămânţării. este de 70 . se asigură 100 . I. TIANU. 1983. Se aplica preemergent şi se încorporează prin dublă discuire (N. Dacă terenul este prea afânat se tăvălugeşte înainte de semănat.

Udările târzii favorizează căderea plantelor şi atacul de afide.0 l/ha. în care seminţele îşi desăvârşesc maturitatea şi umiditatea scade la 12 . Aramo 1. Recoltarea în două faze se execută când plantele au culoare galbenă. Recoltare.0 Lasso (480 g/l alaclor) 4. Select super. După câteva zile.7 zile după aplicarea desicantului Reglone.1 Combaterea chimică a buruienilor din cultura de rapiţă Dozele de produs comercial în funcţie de conţinutul solului în humus 2 – 3% 3 – 4% Treflan 24 EC 3. pentru stimularea răsăririi plantelor şi a formării rozetei de bază până la întrarea în iarnă.075 l/ha prin două tratamente. Combaterea dăunătorilor.0 Ro-Neet (720 g/l cycloate) 6. Targa super.5 – 4 4.5 1/ha.025% în perioada înfloritului.0 – 6. sau cu Sumicidin 20 CE 0. Galant super 1.25 cm. Păduchii cenuşii (Brevicornye brassicae) se combat cu Sinoratox 35 CE sau Carbetox 37. sau direct cu combina de cereale.14%.0 4. la “mirişte” înaltă de 20 . Intervalul de pauză este de 14 . Primăvara sunt necesare udări la începutul legării primelor silicve cu 400 . Se execută mecanizat. Gărgăriţa tulpinilor (Centorrhynchchus sp.2. la combină făcându-se modificările necesare pentru prevenirea pierderilor şi a spargerii sau descojirii seminţelor.0 – 5. 3 l/ha.0 7.) se combat prin tratarea seminţelor cu Chinook 200 FS 20 l/t.21 zile. în două faze.0 Dual 500 (500 g/l metalaclor) 3.0 Balan (180 g/l benefin) 6.0 – 8.0 – 5.500 m3/ha şi la încheierea înfloritului cu 500 -600 m3/ha.0 – 7. Puricii de pământ (Phyllottreta sp.0.30%. cu interval de pauză de 7 .5 l/ha. Leopard 1. Producţii Recoltarea este dificilă din cauza scuturării uşoare a seminţelor. Tabelul 4. Recoltarea directă cu combina va fi efectuată la 5 .5 l/ha. de 25 . tăind miriştea sub brazda de rapiţă.200 l apă.0 5. Gândacul lucios al rapiţei (Meligethes aeneus) se combate cu Fastac 10 CE .) se combate prin 3 tratamente cu Sinoratox 35 CE.0 7. în faza când silicvele au devenit galbene-liliachii şi a început colorarea seminţelor. 2 .3 l/ha şi a 150 .3 l/ha. Agil 1. în doză de 1.Fusilade forte 1 – 1. plantele se treieră din mers cu combina. În momentul 95 .0 – 5. iar seminţele au început să se brunifice şi au umiditatea.0 – 8.0 – 7. Se aplică o udare în toamnă cu 300 400 m3 apă/ha. Tăierea plantelor se realizează cu vindroverul.0 Erbicide Irigarea este necesară în sudul ţării.10 zile.5 – 4.0 l/ha. Pantera.

1. 5 PLANTE TEXTILE 5. în ultimii ani. sfeclă).C. INUL PENTRU FIBRE Tehnologia de cultivare Rotaţia Inul pentru fibre este pretenţios la planta premergătoare. Lucrarea se execută seara.10 cm. precum şi cartoful sau sfecla pentru zahăr. Livada. inul pentru fibre nu trebuie să revină mai devreme de 6 ani din cauza aşa-numitei “oboseli” a solului sau “alergia inului” faţă de el însuşi. fusarioza). dimineaţa şi în cursul nopţii. Producţia medie de rapiţă în Europa. borceagul. Mn). Când nu poate fi asigurată uscarea imediată. umiditatea seminţelor trebuie să fie în jur de 16%. leguminoasele anuale (mazărea). În zonele unde se practică “topitul la rouă” se seamănă perpendicular pe rândurile de in o graminee care formează un covor ierbos ce favorizează topitul. antracnoza. Culturile succesive şi grâul de toamnă găsesc condiţii foarte bune de sol. înmulţirea unor buruieni specifice care elimină în sol secreţii ce inhibă germinaţia inului (Camelina alyssum şi Euphorbia sp. cu excepţia celor cu boli comune (cartof. 4. Al.000 kg/ha. Plantele bune premergătoare sunt orzoaica şi porumbul neerbicidat cu triazine. rugina. ierburi perene etc. iar în anul următor se asigură o producţie normală de fân. inul pentru fibre extrage din sol 12 kg azot. Deşi nu consumă cantităţi mari de elemente 96 . acumularea germenilor unor boli (septorioza. depozitarea se va face în straturi de 5 . CAP. După inul pentru fibre pot urma toate plantele de cultură. a fost în jur de 2.A. cauzată de un complex de factori cum ar fi secreţiile autotoxice ale rădăcinilor (lineina). Fertilizarea Pentru o tonă de substanţă uscată recoltată. consumul unor microelemente (mai ales bor).declanşării recoltatului. Cele mai bune premergătoare sunt: grâul de toamnă.000 – 4. şi Botrytis cinerea. Inul pentru fibre se poate folosi ca plantă protectoare pentru morcov. Producţiile obţinute sunt cuprinse între 2.). acidifierea şi acumularea unor compuşi toxici (Fe.800 kg/ha. Seminţele sunt imediat precurăţite şi uscate la umiditatea de 9 – 10%.9 kg P2O5 şi 18 kg K2O. Pe acelaşi teren. aşa cum s-a dovedit în experienţele de la S. necurăţite de silicve şi se vor lopăta până la scăderea umidităţii la 10%. Nu se vor folosi ca plante premergătoare şi nici postmergătoare cânepa şi rapiţa. dacă au fost fertilizate corespunzător şi nu au fost atacate de Rhizoctonia sp.

Pe solurile cu fertilitate mijlocie (8 . fertilitatea solului şi desimea semănatului. P64-96. Insuficienţa şi excesul elementelor nutritive micşorează producţia şi calitatea acesteia.2 ani înainte. Azotul favorizează creşterea tulpinii. cantităţile de fosfor puse la dispoziţia plantei să fie egale sau mai mari decât cele de azot. prin executarea unor lucrări în timpul vegetaţiei.60% la potasiu. Raportul între elementele nutritive NPK să fie de 1:3:3 pe solurile fertile. inul pentru fibre este foarte pretenţios la fertilizare. favorizează formarea fasciculelor compacte.).30 kg/ha.25 mg K2O la 100 g sol) se recomandă N32-64. Cercetările din ţara noastră au precizat că fertilizarea inului pentru fibre trebuie să se facă cu toate cele trei elemente nutritive de bază (NPK). rădăcina este slab dezvoltată şi cu capacitate redusă de a folosi elementele mai greu solubile din sol. 60 . iar cele de potasiu egale sau mai mari decât cantităţile de fosfor.70% din P2O5. din următoarele considerente: are perioadă scurtă de vegetaţie.20 kg/ha. Potasiul. în cantităţi suficiente. dozele de fosfor şi potasiu se măresc cu 20 . 97 . iar pe solurile sărace de 1:1. Dozele minime se recomandă după cereale de toamnă şi la soiurile sensibile la cădere. pe solurile care au primit amendamente cu 1 . Dozele de îngrăşăminte chimice se diferenţiază în funcţie de soi. absorbţia intensă a elementelor nutritive are loc de timpuriu şi într-un termen scurt: 70% din azot. de 1:2:3 pe solurile cu fertilitate mijlocie. planta premergătoare. După plante leguminoase dozele de azot se micşorează cu 20 .10 mg P2O5. determină randamentul în fibre şi calitatea acestora. biosinteza celulozei şi rezistenţa fibrelor.20% la fosfor şi 50 . iar în microzonele cu precipitaţii abundente se măresc cu 10 .nutritive. K64-96. însămânţarea în rânduri apropiate exclude posibilitatea favorizării solubilizării elementelor nutritive. şi peste 80% din K2O până la începutul înfloritului. asigurat în cantităţi optime. producţia de seminţe şi ulei. şi 12 . Mureş etc. iar pe solurile cu fertilitate scăzută (sub 7 mg P2O5 şi 15 mg K2O la 100 g sol) să se utilizeze N48-80. Fosforul. iar cele maxime după plante prăşitoare şi la soiurile rezistente la cădere (Mădăraş. formarea frunzelor. coeficientul de valorificare a îngrăşămintelor este scăzut: 70 .5:1.30 kg/ha. scurtează perioada de vegetaţie. atenuează efectul negativ al azotului. favorizează sporirea numărului de fibre elementare în fascicule şi depunerea celulozei în pereţii celulelor. intensifică asimilaţia clorofiliană. P48-80.80% la azot.5. 15 . influenţează favorabil uniformitatea maturării.

de asemenea. Lucrările solului Inul pentru fibre are seminţe mici. fără a pulveriza solul (pericol de formare a crustei). patul germinativ se pregăteşte cu multă atenţie (grădinăreşte). reduce procentul de fibre în tulpini şi rezistenţa acestora la rupere. îmburuienează solul. sfeclă etc. nivelat până la venirea iernii. Epoca de aplicare a îngrăşămintelor. încorporându-se bine resturile vegetale. mărunţindu-l pe adâncimea semănatului. deoarece duce la căderea “în vetre” sau pe toată suprafaţa.30 cm după cele târzii (porumb. recomandânduse la planta premergătoare. Manganul a determinat creşterea randamentului de fibre. fără să scadă producţia. sub formă de sulfat de zinc. Îngrăşămintele cu potasiu se aplică sub arătura de bază. totodată. nu este folosit complet datorită perioadei scurte de vegetaţie.25 cm după plante premergătoare ce eliberează terenul timpuriu şi la 28 . Gunoiul de grajd nu se aplică direct inului pentru fibre. mărirea rezistenţei acestora. Folosirea borului a determinat sporuri de 120 .200 kg/ha la fibre şi 100 160 kg/ha la seminţe. fie în primăvară la pregătirea patului germinativ. iar sub această adâncime solul să fie tasat. a determinat sporuri de producţie în zone mai reci şi mai umede din Franţa. Dacă este cazul. elicopterul sau terestru. germinaţia minimă 85%.1.0 kg/ha bor pentru atenuarea efectului dăunător al calciului asupra calităţii fuiorului. Cu ajutorul combinatorului se pregăteşte patul germinativ. să fie 98 . datorită excesului de azot. Lucrările de bază se efectuează în funcţie de planta premergătoare şi grosimea stratului arabil. Aplicarea a jumătate din doza de azot la pregătirea patului germinativ şi jumătate în faza de brădişor determină sporirea proporţiei de fibre lungi cu 8 15%. sistemul radicular slab dezvoltat şi este sensibil la îmburuienare.3 . cu puritatea minimă de 99%. Aplicarea se face cu avionul. când s-au lăsat cărări la semănat şi după ce se evaporă roua. Zincul. aplicat prin încorporare în sol sau extraradicular în timpul vegetaţiei. Primăvara. cu MMB cât mai mare posibil. 0. iar cuprul a mărit activitatea fotosintetică. cartof. se încorporează şi erbicidele antigramineice. să fie sănătoasă. sub formă de îngrăşăminte complexe. Se efectuează o arătură adâncă la 23 .). Sămânţa şi semănatul Sămânţa trebuie să aparţină soiului zonat. cele cu fosfor fie sub arătura de bază. terenul menţinându-se afânat şi curat de buruieni.adăugându-se. Microelementele au influenţă pozitivă asupra producţiei şi calităţii acesteia.

temperatura de 4 .35% faţă de numărul seminţelor încorporate în sol.0 cm pe solurile mai grele (lutoase) şi mijlocii (nisipo-lutoase) şi 2 .000 plante/m2. epoca semănatului (desime mai mare în epoca optimă) şi rezistenţa soiului la cădere (desime mare la soiurile rezistente). Tratamentele se efectuează numai pe cale uscată.5 cm. Temperatura minimă de germinare este de 2 . Gheorgheni.5 – 2. Raphanus raphanistrum. Distanţa între rânduri.800 – 2.5 cm. Ca urmare. Thlaspi arvense. 2 .2. rezistente la cădere. Capsella bursa-pastoris şi altete.0 l/ha. Lucrări de îngrijire Erbicidarea. Semănat în epoca optimă inul formează tulpini înalte. valea Râului Negru. folosită în România. Cercetările din ţara noastră şi din alte ţări au evidenţiat că desimea optimă la recoltare a inului pentru fibre este de 1. omogenă.50% din valoarea producţiei. cu fibre lungi.5°C.5 kg. îmburuienare şi purici. structurate. este de 12. la adâncimea de 4 . la orele 7 dimineaţa. tulpinile şi fuiorul rămân de dimensiuni mai reduse. Adâncimea semănatului este de 1. lucioasă.lipsită de cuscută.3 cm pe cele mai uşoare. Sămânţa se tratează împotriva antracnozei (Colletotrichum lini) şi fusariozei (Fusarium lini) cu Tiradin 75 . Semănatul mai adânc sau mai la suprafaţă determină goluri în lan. desimea semănatului trebuie să fie de 2400 . se realizează. Din cauza creşterii lente în primele faze de vegetaţie şi umbririi reduse a solului.3000 plante/m2. dar semănatul se face când în sol.3. Pentru combaterea buruienilor dicotiledonate sensibile la MCPA (acid 2 metil-4 chlorphenoxiacetic).5 . Semănat prea devreme. Combaterea buruienilor prin pliviri manuale este costisitoare şi greu de efectuat. Epoca de semănat. datorită pericolului îngheţurilor târzii. Densitatea la semănat. se utilizează erbicidul Dikotex 40 EC (40% MCPA) în doză de 1. De la semnat şi până la recoltare se produc pierderi de 27 . cum sunt: Chenopodium album.8 kg/t sau Carbodan 35 ST 8 kg/t. În depresiunile Ciuc.2 kg la tona de sămânţă sau contra bolilor şi dăunătorilor (puricilor) şi cu Furadan 35 ST . Oftanol T . Sinapis arvensis.3 zile la rând. singura cale de distrugere fiind combaterea integrată din care nu lipseşte folosirea erbicidelor. mai târziu se scurtează faza creşterii intense. în funcţie de fertilitatea solului (desime mai mare pe soluri mai fertile). 99 . neramificate. inul poate fi distrus de eventualele temperaturi scăzute (-1°C distruge plantele în faza cotiledonală). inul poate fi invadat de buruieni ce pot produce pagube de 25 .3°C. 1. atacul puricilor aduce prejudicii lanului. semănatul se efectuează când temperatura în sol ajunge la 7°C.

0 l/ha sau Nabu S (20% sethoxydim) + Buctril M în doze de 1.4 l/ha. În zonele în care se întâlnesc şi specii de buruieni monocotiledonate (Setaria sp. Fusilade Super (12.10 cm înălţime. Buctril M (20% bromoxynil + 20% MCPA).5 l/ha (1 ..5 cm cu combinatorul. sau Dual 500 (50% methalachlor).4 frunzuliţe şi până la înfrăţirea acestuia.8 cm Diizocabul şi la 3 .2. sau Lasso (48% alachlor). Glean (75% chlorsulfuron).0 l/ha care se aplică după răsărirea inului. 100 . Sonchus arvensis. Vicia sp. iar buruienile dicotiledonate sunt în faza de cotiledoane sau rozetă de frunze. mohorul (Setaria sp.0 l/ha se aplică atunci când odosul are 3 . de la 4 ..7 l/ha. în doză de 3 .) se tratează cu următoarele erbicide: Avadex BW EC (48% triallte) în doză de 5. când odosul are 3 . se recurge la aplicarea erbicidelor antigramineice: Diizocab (70% butylate).5% fluazifop . 2.0 + 1. 4. Galium aparine. printre care se află şi odosul (Avena fatua).. în doză de 4 .5 cm erbicidele Lasso şi Dual. Convolvulus arvensis. iar buruienile dicotiledonate sunt în faza cotiledonală sau de rozetă. Erbicidele antidicotiledonate se aplică conform cu indicaţiile de la punctele 1 şi 2.) se utilizează unul din următoarele erbicide: Brominal flax (12% bromoxynil + 12% MCPA).4 frunzuliţe.aplicându-se în faza de brădişor.6 l/ha.5 + 1. Aceste erbicide se aplică înainte. iar temperatura aerului mai mare de 14°C. Polygonum convolvulus. Echinochloa crus-galli şi Sorghum halepense).15 g/ha. dozele fiind calculate în funcţie de conţinutul solului în humus (de la 1 la 4%). în timpul şi după faza de “brădişor”. Basagran (48% bentazon). 2 . Culturile de în infestate cu buruieni dicotiledonate şi monocotiledonate. Illoxan (28% diclofop) + Buctril M în doze de 3. 10 . Pentru combaterea buruienilor dicotiledonate rezistente sau mediu rezistente la MCPA (Amaranthus sp. când plantele de in au 6 .1.5 cm înălţime a inului şi până la 25 cm înălţime. Aceste erbicide se încorporează în sol prin două treceri perpendiculare cu combinatorul la adâncimea de 6 . iar buruienile se află în faza cotiledonală sau de rozetă şi temperatura aerului înregistrează de la 8 .p-butyl) + Buctril M în doze de 1. Atriplex patula. zâzania (Lolium remotum). Matricaria sp.5 . în doză de 4 .5 . 3.0 l/ha.6. până la 25°C. 1.0 .10°C. iar buruienile dicotiledonate sunt în faza de rozetă. 1 l/ha.6 l/ha.4% humus) care se aplică înaintea semănatului şi se încorporează în sol la 3 .

care atacă în verile mai secetoase din faza de 30 cm înălţime a inului până la înflorire. La efectuarea erbicidărilor postemergente se vor folosi 200 .Pythium debaryanum.2 kg/ha. Când nu se dispune de erbicide ce se aplică preemergent. Brominal flax (1. după ce s-a evaporat roua de pe plante şi pe timp liniştit. zinc (100 g/ha) şi molibden (100 g/ha).130 kg/ha fibre şi 70 . alături de azot. la avertizare.5 CE – 0. fusarioza Fusarium lini.1 l/ha în 300 – 400 l apă/ha.5 .10 cm) cu Dikotex 40 EC în doză de 1.Melampsora lini. fuzarioză şi rugină).25 cm cu erbicide asociate: Fusilade Super (2 l/ha) şi unul din erbicidele Buctril M (1 l/ha).5 l/ha) sau Glean (10 g/ha).3 l/ha sau Fastac 10 EC – 0.5 l/ha. iar a doua erbicidare se face când inul are înălţimea de 20 .4 l/ha sau în faza de “brăduţ” (6 . Combaterea bolilor (făinarea . cu Fundazol sau cu alte fungicide.Phoma linicola.5 cm înălţime. Combaterea dăunătorilor. se face cu Reglone 3 . Basagran. Utilizarea microelementelor bor (250 g/ha). Tratamentele se efectuează cu maşini de prăfuit sau stropit. când produc cele mai mari pagube utilizânduse insecticidele Decis 2.90 kg/ha sămânţă.15 cm. septorioza . se combate cu insecticidele Fastac 100 . putrezirea plăntuţelor de in . a determinat sporuri mai mari de producţie. iar în timpul vegetaţiei.Septoria linicola) se face prin tratarea seminţelor. fiind diminuat atacul unor boli (bacterioză. Puricii (Aphtona euphorbiae) se combat în momentul răsăririi plantelor de in. Aceste tratamente se execută atunci când nu s-au tratat seminţele cu insecticide la însămânţare. Adăugarea în soluţia de erbicidare cu Dikotex a 9 kg/ha azotat de amoniu sau 14 kg/ha uree a determinat o mai bună combatere a buruienilor şi obţinerea unor sporuri de producţie de 90 .Colletotrichum lini. Glean). Pirul (Agropyron repens) poate fi combătut cu Fusilade Super în doză de 4 . pe terenurile îmburuienate se practică două erbicidări postemergente: prima erbicidare se efectuează când inul are 4 . care atacă plantele sub formă de vetre. pătarea brună . 101 .1 kg/ha sau Sinoratox 35 CE . asociat cu erbicide antidicotiledonate (Buctril M. Pe terenurile infestate cu buruieni rezistente la toate erbicidele.2 l/ha. cu Basagran în doză de 2 . 6.4 l/ha sau plantele se cosesc şi se ard după ce s-au uscat.5.0. antracnoza .350 l/ha soluţie pentru tratamente corecte.Oidium lini. Combaterea cuscutei (Cuscuta epilinum). trebuie evitată amplasarea inului. Tripsul inului (Thrips linarius). Combaterea trebuie să se facă înainte de fructificarea cuscutei. rugina . în momentul când lăstarii acestuia au înălţimea de 10 .

seminţele s-au întărit. Recoltat în această fază. ca atare nu este necesară. cantitativ şi calitativ. care smulge plantele. Fibrele sunt rezistente.3 săptămâni pentru a se usca complet. le decapsulează şi le leagă în snopi. la care rămân verzi numai frunzele superioare. lungi de circa 1 m. Maturarea galbenă-deplină (tehnică) se caracterizează prin culoarea plantei galbenă-închis. Irigarea după înflorit poate favoriza căderea plantelor. dar mai puţin elastice. prin smulgere cu mijloace mecanizate sau manuală a plantelor. încât rezultă fuior puţin. cu atât mai mult cu cât consumul de apă al plantelor se reduce după încetarea creşterii. seminţele au culoarea galbenă şi vârful castaniu. inul realizează fibre de calitate bună şi producţii mici de seminţe. Frunzele bazale au căzut. frunzele au căzut. aşezate sub formă de piramidă.250 m3/ha iar în timpul creşterii intense 2 . prin care se asigură realizarea producţiilor mari. fibrele s-au lignificat. aplicându-se udarea de răsărire cu 200 . cu pereţii subţiri. după care se leagă în snopi şi se depozitează sau se transportă la beneficiar. Recoltarea inului se face la maturitatea tehnică. Dacă tulpinile nu sunt maturate uniform şi suficient uscate. În această fază se recoltează plantele de in prin smulgere.3 udări cu 600 . snopii se clădesc în şire separate pe categorii de calitate la marginea solei şi accesibile mijloacelor de transport sau se predau direct centrelor de colectare sau topitoriilor.4 T. apoi snopii se aşează câte 4 . Recoltarea mecanizată se realizează cu combina rusească LKV. Maturarea deplină. vârful tulpinii şi capsulele.20 cm. şi se efectuează prin aspersiune. În zonele mai ploioase plantele se lasă nelegate. Tulpinile şi capsulele au culoarea castanie-brună. care se scutură de pământ şi se aşează în pale pe categorii de lungime şi culoare. se renunţă la aparatul de legat şi tulpinile 102 . După 1 . Când s-au uscat suficient. Smulgerea manuală a inului se face în mănunchiuri mici.2 zile se leagă în snopi cu diametrul de 15 . unde rămân 1 . Recoltarea Fazele de maturare ale inului pentru fibre sunt următoarele: Maturarea galbenă-timpurie se recunoaşte prin culoarea galbenă a plantelor. au pierdut elasticitatea. au luciu caracteristic soiului şi culoarea castanie. seminţele se desprind de pe pereţii fructului.Irigarea inului este necesară în zonele şi anii cu vreme secetoasă.700 m3/ha. inferior calitativ şi cu multă puzderie aderentă.6 în piramidă pentru uscare.

când se renunţă la aparatul de legat. secara. grâu sau borceag. importată din fosta Cehoslovacie.500 – 8. 4. cânepa este pretenţioasă la fertilizare.000 kg/ha.14 kg azot. ducând la înmulţirea buruienilor. Fertilizarea Având un consum ridicat de substanţe nutritive.0 4.19. leagă tulpinile în snopi sau le poate lăsa în brazdă continuă (TLZ-4). cartoful. 103 . care influenţează producţia de tulpini şi fibre. 10% seminţe şi 20% pleavă.0 kg CaO. 6. lucerna.5 kg P2O5.2 CÂNEPA PENTRU FIBRE Tehnologia de cultivare Rotaţia Cele mai bune plante premergătoare pentru cânepă sunt trifoiul. soia). Tot mecanizat. sfecla pentru zahăr.).0 kg K2O. cânepa consumă 12 . remarcându-se consumul ridicat de calciu şi azot. curate de buruieni. La o producţie de 1 tonă tulpini. puricilor (Psylliodes attenuata). Capsulele recoltate pe diferite căi se treieră cu combina C-12. practicarea monoculturii este contraindicată. oscilează între 4. în condiţii favorabile şi cu tehnologii corecte. Inul ajuns în topitorii se decapsulează (dacă această operaţie nu s-a făcut la recoltare) urmând preindustrializarea (topitul.). Plantele uscate în brazde pot fi legate în snopi manual sau cu maşini speciale (PTP-1). 5.).76% fuior şi 60 – 24% câlţi. meliţatul etc. cu excepţia florii-soarelui şi tutunului. reglată în acest scop sau cu maşini speciale în topitorii. 15. În urma topirii inului se obţin circa 14 . triticale şi alte plante.6 . din care 70% sunt tulpini uscate. Solele recoltate mecanizat trebuie să fie plane.7. a moliei. care favorizează larvele moliei cânepei (Grapholita delineana).27% fibre.4 . Cânepa nu se seamănă după floarea-soarelui şi tutun (datorită plantei parazite comune Orobanche sp. leguminoasele anuale (mazăre. sfredelitorului porumbului şi lupoaiei (Orobanche sp. cu plante uniforme. Producţiile soiurilor actuale. din care 47 .rămân în brazdă continuă (pale) pe teren (LK-4 T). Deşi cânepa se autosuportă mai mulţi ani la rând pe acelaşi teren (cânepişti). care smulge plantele. După cânepă se cultivă cu rezultate bune grâul de toamnă. porumbul neerbicidat cu triazine şi neatacat de sfredelitor (Pyrausta nubilalis). inul pentru fibre se poate recolta şi cu combina TLZV-4. fasole.

Fertilizarea cu cantităţi mari de elemente nutritive este necesară din următoarele considerente: cânepa are sistemul radicular mai puţin dezvoltat (8 10%) comparativ cu biomasa totală; capacitatea de absorbţie a rădăcinilor este mică; dacă se cultivă pentru fibre, are perioada de vegetaţie mai mică (105 - 115 zile); capacitatea de utilizare a elementelor nutritive este relativ redusă (58% N; 13% P2O5; 30% K2O); acumularea a 70 - 75% din substanţa uscată în a doua parte a vegetaţiei; absorbţia într-o perioadă relativ scurtă (jumătatea lui iunie - sfârşitul lunii iulie) a 70 - 85% din necesarul de azot, 65 - 80% din necesarul de fosfor şi 75 - 80% din necesarul de potasiu (SALONTAI, 1971). Ca urmare a acestor exigenţe, se impune o fertilizare abundentă şi o împrăştiere uniformă a îngrăşămintelor. Azotul influenţează pozitiv producţia de tulpini şi fibre; contribuie la dezvoltarea rapidă a plantelor, realizând sporuri de producţie între 15 - 40% pe cernoziomuri şi 100 - 174% pe soluri brune (în experienţe mai vechi), rezultate confirmate în cercetări mai noi (SEGĂRCEANU, 1978). Cânepa pentru fibre se fertilizează cu 100 - 120 kg/ha azot după cereale păioase în funcţie de indicele de azot (4,5 - 1,5), adăugându-se 15 - 25 kg/ha după prăşitoare sau scăzându-se 20 - 30 kg/ha după leguminoase (HERA, 1981). Pe soluri acide se recomandă nitrocalcarul, îngrăşămintele complexe, ureea, iar pe soluri neutre azotat de amoniu, ureea îngrăşămintele complexe. Cea mai bună metodă de aplicare a azotului ar fi 50% din doză la pregătirea patului germinativ şi 60% înainte de îmbobocire, dar în practică, de obicei, se aplică întreaga doză la pregătirea patului germinativ. Fosforul şi potasiul determină un randament mai mare în fibre şi îmbunătăţirea însuşirilor tehnologice ale acestora (structură, rezistenţă elasticitate). Potasiul măreşte rezistenţa tulpinilor la frângere. Se recomandă 50 80 kg/ha P2O5 şi 30 - 80 kg/ha K2O, administrate sub arătura de bază; sub formă de îngrăşăminte complexe, ele se aplică la pregătirea patului germinativ, dacă din diferite motive nu s-au aplicat sub arătura de bază. Cânepa monoică se fertilizează cu N150P120K120. Gunoiul de grajd realizează sporuri însemnate de producţie administrat direct sau la planta premergătoare. După plantele ce se recoltează devreme (cereale păioase, rapiţă) gunoiul se aplică direct în doză de 20 t/ha în zonele subumede şi 30 t/ha în zonele umede, făcându-se corecţii asupra azotului şi fosforului. Când planta premergătoare este cartoful, sfecla pentru zahăr sau porumbul, gunoiul se aplică acestor plante (sporuri 20 - 110%).
104

Îngrăşămintele organo-minerale (20 t/ha gunoi + N40-70P40K60) determină sporuri deosebit de mari la producţia de tulpini şi fibre, precum şi îmbunătăţirea calităţii acestora. Pe solurile turboase şi mlăştinoase o atenţie deosebită trebuie acordată microelementelor bor, mangan, cupru (GH. BÎLTEANU, 1974). După eficienţa economică a fertilizării, cânepa poate fi considerată o plantă care valorifică foarte bine îngrăşămintele. Lucrările solului După recoltarea plantei premergătoare şi eliberarea terenului într-un timp cât mai scurt, se efectuează arătura la adâncimea de 25 - 28 cm în condiţii optime de umiditate. Pe vertisoluri (smolniţe) şi pe alte soluri grele (lăcoviştile din Banat), cânepa impune efectuarea a două arături sau scarificarea la adâncimea de 60 cm. După recoltarea cartofului, a sfeclei sau porumbului se lucrează mai întâi cu grapa cu discuri şi apoi se ară. Arătura se menţine curată de buruieni, nivelată şi afânată cu ajutorul grapei cu discuri urmată de grapa cu colţi reglabili. Patul germinativ se pregăteşte în primăvară cu combinatorul la adâncimea de 5 - 6 cm, ocazie cu care se încorporează şi erbicidele preemergente ce se aplică în sol. Sămânţa şi semănatul Sămânţa destinată semănatului trebuie să aibă cel puţin 98% puritate şi minimum 75% capacitate de germinaţie (geminaţia este foarte bună când depăşeşte 90%) şi MMB cât mai mare (peste 20 - 22 g), când se asigură un spor de peste 30% la producţia de fibră. Materialul de semănat se tratează cu Tiradin 75 – 2,5 kg/t sau Tiramet – 2,5 kg/t şi cu produse corbifuge. Epoca de semănat corespunzătoare este atunci când în sol, la adâncimea de 5 - 7 cm, temperatura se menţine la 7 - 8°C (înainte de semănatul porumbului). La semănatul prea timpuriu, plantele suferă din cauza temperaturilor scăzute, cresc încet, nu ajung la înălţimea normală, puricii produc pagube mari, iar întârzierea semănatului favorizează atacul moliei (Grapholita delineana) scurtează perioada de vegetaţie, plantele înfloresc prematur, producţiile sunt mai scăzute, iar fibrele au însuşiri tehnologice inferioare. Densitatea la semănat este de 400 - 450 nucule germinabile la m2 la cânepa dioică pentru a se realiza 330 - 380 plante recoltabile la m2, iar la cânepa monoică se recomandă 350 - 450 nucule germinabile la m2. Aceste desimi se realizează cu 80 - 95 kg material de semănat la ha. Distanta între rânduri la semănat, cea mai folosită, este de 12,5 cm la distanţă mai mare între rânduri (20 cm) înălţimea plantelor nu este mai mare decât
105

la 12,5 cm, dar creşte grosimea tulpinilor, se diminuează svelteţea şi calitatea fibrelor (SEGĂRCEANU, 1978). Semănatul se efectuează cu semănătorile universale: SUP - 15, SUP - 21, SUP - 29. Adâncimea semănatului este de 3 - 4 cm pe soluri normale; pe soluri mai uşoare sau în primăveri secetoase, adâncimea ajunge la 5 - 6 cm. După semănat se trece cu grapa cu colţi reglabili (colţii mult aplecaţi), pentru a nu lăsa vizibile rândurile şi a evita, astfel, pagubele produse de ciori, porumbei şi alte păsări, care ar consuma seminţele netratate cu produse corbifuge. Lucrările de îngrijire Pe solurile mijlocii, bine structurate şi corect lucrate, cânepa reuşeşte bine fără alte lucrări de îngrijire. Dacă terenul este prea afânat, sau primăvara este secetoasă, se aplică o lucrare cu tăvălugul imediat după semănat. Eventuala crustă ce apare după semănat şi care ar împiedica răsărirea se distruge cu grapa uşoară având colţii aplecaţi sau tăvălugul stelat. Erbicidarea. Buruienile perene (Cirsium arvense, Sonchus arvensis) se înlătură prin pliviri selective manuale. Prin semănatul des şi creşterea rapidă, cânepa are capacitatea de a distruge buruienile prin umbrire şi prin microclimatul specific creat, nefiind necesare erbicidele în cazul cânepei pentru fibre, acestea administrându-se, de regulă, la cânepa pentru sămânţă. În cazul când se utilizează erbicide, trebuie avută în vedere sensibilitatea mare a cânepei la acţiunea fitotoxică a acestora, mai ales la erbicidele antidicotiledonate. Pentru combaterea buruienilor monocotiledonate se recomandă unul din erbicidele: Diizocab (70% butylate) în doză de 4 - 6 l/ha, Triflurom (24% trifluralin) în doză de 3 - 5 l/ha, Dual 500 (50% metolachlor) în doză de 3 - 5 l/ha, Lasso (48% alachlor) în doză de 4 - 6 l/ha. Pentru combaterea buruienilor dicotiledonate se utilizează Patoran (50% metobromuron) în doză de 3 - 5 kg/ha sau Afalon (50% linuron) în doză de 1,5 2,5 kg/ha. La toate erbicidele dozele minime se aplică pe soluri cu 1,5 - 2% humus, iar cele maxime pe soluri cu 3 - 4% humus. Erbicidele Diizocab şi Triflurom se încorporează în sol prin două treceri cu combinatorul la 8 - 10 cm adâncime, iar erbicidele Dual şi Lasso la 3 - 5 cm. Erbicidele Patoran şi Afalon fie se aplică odată cu Dual sau Lasso, fie se aplică după prima lucrare de încorporare a erbicidelor Diizocab sau Triflurom cu combinatorul, a doua lucrare efectuându-se la 3 - 5 cm adâncime.Combaterea dăunătorilor. Cele mai păgubitoare boli sunt putregaiul alb (Sclerotinia sclerotiorum), pătarea albă a frunzelor de cânepă (Septoria cannabina), mucegaiul alb
106

(Bothrytis

infestans)

şi

mana

5-2.0 kg/ha). Sumithion 50 CE. sfredelitorul porumbului (Ostrinia nubilalis) etc. În această fază se realizează cea mai bună calitate a fibrelor. când nu se mai scutură polen.8 zile. Recoltarea mai timpurie duce la obţinerea unor producţii mici de fibră.). în concentraţie de 0. Recoltarea manuală constă din tăierea plantelor cu secera sau cu cuţite speciale la înălţimea de 4 . dacă sunt mai scurte. Alţi dăunători ai cânepei sunt: puricele (Psylliodes attenuata). Se scutură apoi frunzele uscate. prin tăierea plantelor de la bază. dacă plantele sunt mai lungi de 100 cm şi într-un singur loc.20 cm diametru.4 l/ha. Atacul de sfredelitor se preîntâmpină prin evitarea porumbului ca plantă premergătoare sau prin tratamente la avertizare cu Methation 50 CE – 2 l/ha sau Decis 2.5 CE – 0. semănatul în epoca optimă sau combaterea la pragul economic de dăunare cu Methation 50 CE (1. care devin aspre şi casante.4 l/ha. cultivarea de soiuri rezistente. Când plantele s-au uscat pe partea superioară (s-au îngălbenit). smulgerea plantelor de lupoaie şi arderea lor. aşezate în formă de foarfece deschise (X) pentru uscare.3 zile. utilizarea seminţelor sănătoase şi tratate. Cânepa monoică intră în faza de maturitate tehnică în a doua decadă a lunii august. după scuturarea polenului florilor mascule. pierderea fineţei fibrelor. iar întârzierea determină degradarea tulpinilor. Recoltarea Epoca optimă de recoltare a cânepei pentru fibră este la sfârşitul înfloririi plantelor mascule (cânepa de vară). molia cânepei (Grapholita delineana). în total uscarea realizându-se în 4 .15%. Un dăunător periculos pentru cânepă este lupoaia (Orobanche sp. Sinoratox 35 CE – 2 l/ha sau Decis 2. cu însuşiri tehnologice inferioare (în special rezistenţă).6 cm.5 CE – 0.(Peronoplasmopara cannabina). Recoltarea cânepei se realizează manual sau mecanizat. care se lasă pe sol în mănunchiuri de 15 . Molia cânepei se previne şi combate prin respectarea asolamentelor cu plante bune premergătoare. snopii se întorc cu partea opusă spre lumină şi se usucă încă 2 .Bolile de lupoaie se previn prin asolamente de 5 – 6 ani. Puricele se combate prin tratarea seminţelor cu Furadan 35 ST înainte de semănat (8 kg/t) sau în timpul răsăririi plantelor cu Sinoratox 35 CE în doză de 2 l/ha sau cu Wofatox 30 PU. pentru a nu păta fibrele la topire şi se leagă snopii în două locuri. 107 .

Din anul 1976 s-a omologat maşina românească de recoltat cânepă MRC2. Din greutatea tulpinilor uscate puse la topit rezultă 16 . 108 . este necesar să se facă defolierea plantelor. La predarea tulpinilor pentru preindustrializare. desfrunzindu-se tulpinile şi legându-se.5 ha pe schimb).150 l soluţie la hectar.12 t ha. maşina J. Tratamentul efectuat prea devreme (când frunzele au culoarea verde normală) depreciază fibrele. folosind preparatul Purivel (80% metoxuron + 20% emulgator) în cantitate de 6 . Dacă se întârzie tratamentul până la degradarea clorofilei plantelor mascule. Produsul Purivel acţionează pe bază de selectivitate morfologică: tulpinile având de 10 ori mai puţine stomate la unitatea de suprafaţă.15 zile de la începutul scuturării polenului. folosind 100 . care se aşează în glugi (piramide) pentru uscare. din care 60% o reprezintă fuiorul şi 40% câlţii.8 ha pe schimb. În urma defolierii. când nu se foloseşte aparatul de legare. culoarea. sunt astfel protejate (absorb puţină soluţie).K.1.S.K.25% fibră. devenind inactiv.-2.1 recoltează cânepa direct în snopi legaţi (1.-2. ceea ce înseamnă 10 .15 t/ha. apoi se transportă la topitorii.12 zile.100%. Cânepa cultivată pentru fibre realizează producţii medii de 5 . se apreciază lungimea. deoarece în mijlocul zilei aerul uscat şi temperatura ridicată duc la cristalizarea produsului pe suprafaţa frunzelor.6 t/ha tulpini uscate. Dacă intervin precipitaţii de peste 5 mm în primele 4 .6 ore după tratament. iar producţia este mai mică. Producţia de fibră se situează între 2. produsul este ineficient. cu aparatul de legare a tulpinilor în snopi. care lasă tulpinile tăiate în brazdă subţire pe teren. se defoliază şi se leagă mecanic în snopi cu maşina de adunat cânepă pentru fibră MACF care serveşte şi pentru manipularea tulpinilor în topitorii.8 kg/ha. Pentru a folosi maşina J.83 . dimineaţa până la orele 1000 sau seara după orele 1700.1.4 cu o productivitate de 7 . Tratamentele se fac cu avionul sau elicopterul. La tratamente corecte defolierea se produce în 10 . în proporţie de 90 .S. formând şi baloţi de cânepă uscată. Momentul efectuării tratamentului coincide cu schimbarea culorii frunzelor spre verde-gălbui (10 .Recoltarea mecanizată se face cu maşina J. Productivitatea maşinii este de 4 . vătămarea de grindină şi puritatea.S.K -2. nu se asigură defolierea. atacul de dăunători.5 ha pe schimb. După uscare.12 zile înainte de recoltare sau de sfârşitul înfloritului).3. După uscare se procedează ca şi în cazul recoltării manuale. comparativ cu frunzele. care taie tulpinile şi le lasă pe sol în strat subţire. soiurile noi cultivate în ţara noastră având un potenţial productiv de 8 . grosimea.

5 . netasate şi profunde. porumbul nu poate fi evitat ca plantă premergătoare. orzoaică. 6 PLANTE TUBERCULIFERE ŞI RĂDĂCINOASE 6. în pentru ulei. se face pentru a putea asigura alimentarea raţională a maşinilor de plantat. cu posibilităţi de irigare în zonele secetoase. Mai puţin indicate ca plante premergătoare sunt sfecla pentru zahăr şi porumbul.2 m). Deşi rotaţia cea mai corespunzătoare este de 4 ani. porumb-siloz (cultură succesivă sau cultură de bază). în funcţie de textura solului.11% (6°). se pot cultiva plante 109 . rezistenţei cartofului la efectul prelungit al erbicidelor aplicate la porumb. în primul rând. rezultatele cele mai bune se obţin după graminee şi leguminoase perene furajere (lucerna în zona de câmpie. iar în condiţii de irigare de 5%.Bothrytis cinerea şi alte boli care pot fi transmise cartofului). Înfiinţarea culturilor de cartof se face. în fermele specializate. pe soluri nisipo-lutoase. fără pericol de exces de umiditate sau inundaţie (apa freatică sub 1. luto-nisipoase şi lutoase. transportul fără vătămarea tuberculilor. bostănoase. după cereale păioase (grâu. Dimensionarea parcelelor. Totuşi. cu posibilităţi de mecanizare şi irigare. orz). floarea-soarelui (ultimele două plante dacă n-au fost atacate de putregaiul cenuşiu . În ceea ce priveşte planta premergătoare. Cartoful nu se cultivă după plante din familia Solanaceae şi nici în monocultură. deoarece se recoltează târziu.1 CARTOFUL Tehnologia de cultivare Rotaţia Pentru realizarea unor producţii mari la cartof şi de calitate bună. dacă nu există suficient teren corespunzător din punct de vedere textural sau al altor indicatori de fertilitate. este de preferat rotaţia de 3 ani şi chiar de 2 ani. să fie bine structurate. Ele se amplasează în apropierea unor drumuri corespunzătoare pentru transportul producţiei. trifoiul roşu în zonele umede). cu subsol permeabil. iar pentru mecanizarea integrală a lucrărilor nu se vor amplasa pe soluri cu panta mai mare de 9 . Solurile pe care se amplasează cartoful trebuie să aibă un regim aero-hidric echilibrat.CAP. datorită structurii culturilor. dacă nu s-a manifestat atac de Globodera rostochiensis (nematodul auriu). ca şi amplasarea culturii prezintă o deosebită importanţă pentru cultivator. După cartoful destinat consumului timpuriu. leguminoase anuale (dacă nu se folosesc pentru grâu). secară.

pentru a limita creşterea plantei de cartof se fac tratamente cu Cycocel. triticale. şi îngrăşăminte cu magneziu.succinamic).U. azotul nu mai are acţiune negativă asupra producţiei. Fertilizarea Consumul de elemente nutritive. S. secară. pentru a 110 . BÎRNAURE. pe această bază. 1991).A. ceea ce frânează tuberizarea şi creşterea tuberculilor.succesive: porumb pentru siloz. la care este necesară o creştere mai rapidă a plantei şi. a tuberculilor.U.2% oxid de potasiu. mai ales dacă şi umiditatea solului este mai mare. 7.. Din consumul total de elemente nutritive. în tubercul se reţin: 66. concomitent cu azotul.10 kg N. 3 kg P2O5. Azotul este elementul determinant asupra producţiei de cartof. 1.6 kg MgO. 58. determinând mărirea masei medii a unui tubercul (peste 80% din tuberculi au greutatea peste 80 g).6 kg azot. o parte înainte de plantare şi o parte după formarea tuberculilor.6% anhidridă fosforică. cu produsul B-9 (Alar . orz de toamnă. 3. care determină transferul activ al glucidelor în tuberculi. fasole. Excesul de azot este dăunător. În cazul recoltării extratimpurii şi timpurii a cartofului consumul de elemente nutritive este mai mare: 8 .acid N dimetil . 63. este de 5. după diferiţi autori. pentru o producţie de 1. Aplicarea azotului în două etape. La 1 kg azot se obţin în ţara noastră. se acumulează în tuberculi acid clorogenic.amino . După ce se realizează tuberizarea. Prin sporirea suprafeţei foliare a plantei şi formarea unui sistem radicular mai activ se realizează absorbţia unor cantităţi mari de substanţe nutritive care se deplasează în tuberculi. rapiţă. cauzează înnegrirea lor la fierbere şi le micşorează rezistenţa la păstrare. Excesul de azot poate produce resorbţia unor stoloni şi tuberculi diminuează conţinutul şi dimensiunile grăunciorilor de amidon. determină formarea unei plante mai mici. deoarece partea aeriană a plantei creşte luxuriant. iar după cartoful pentru consum de vară se obţin rezultate foarte bune la grâu. 1974). Azotul se foloseşte în cantităţi mai mari la cartoful timpuriu.000 kg tuberculi şi părţile aferente de biomasă. porumb pentru boabe. Canada) se administrează. În unele ţări (S.14 kg K2O (V.1 kg CaO şi 1.9% oxid de calciu şi 40% oxid de magneziu (GH. care le imprimă gust neplăcut. dar producţia de tuberculi creşte comparativ cu situaţia când întreaga cantitate de azot se aplică la pregătirea patului germinativ sau la plantare. În alte ţări (Olanda). Când excesul de azot se asociază cu temperaturi mai scăzute. BÎLTEANU.5 kg K2O. între 40 şi 110 kg tuberculi.8 kg P2O5 7. castraveţi şi varză de toamnă. 12 .A.6% azot. iar în Germania.

cât şi prin masa acestora. la creşterea conţinutului de amidon şi a rezistenţei la păstrare. Fosforul se foloseşte în cantităţi mai mici la cartoful extratimpuriu şi timpuriu. valori mai mari întâlnindu-se în zona foarte favorabilă climatic. comparativ cu cele semitimpurii. Fertilizarea organică asigură importante sporuri de producţie prin aportul în elemente nutritive şi prin îmbunătăţirea însuşirilor fizice. care imprimă rezistentă la fierbere şi contribuie la formarea unui periderm dens. Fosforul determină sporuri de producţie mai mici decât azotul.50 kg tuberculi la 1 kg substanţă activă (P2O5).10. În experienţe executate în zona Făgăraş. Sub influenţa fosforului creşte mai ales numărul de tuberculi în cuib şi mai puţin masa medie a acestora. dar efectele lui sunt mai mici decât ale fosforului şi. La stabilirea dozelor de azot trebuie să se ţină seama că în prima parte a vegetaţiei. Se constată creşterea procentului şi a dimensiunilor grăunciorilor de amidon.obţine o recoltă cât mai timpurie. Potasiul influenţează mărimea producţiei atât prin numărul de tuberculi. Germania etc. Cartoful este una din plantele care valorifică bine îngrăşămintele cu fosfor. respectiv.. deoarece menţine foliajul în stare de funcţionare în intervalele de secetă. conferind o bună rezistenţă tuberculilor la vătămări mecanice şi la păstrare. unde solurile sunt mai sărace în potasiu. Potasiul determină sporuri de producţie cuprinse între 10 . precum şi sporirea proporţiei de amilopectină. iar soiurile tardive solicită cantităţi mai mari de azot. cartoful foloseşte mai greu rezervele din sol. ale azotului. În numeroase ţări (Danemarca. BÎRNAURE. până la 40 . elastic. C.) gunoiul de grajd este folosit cu precădere pentru fertilizarea culturilor de cartof.000 . Canada.15 kg tuberculi pentru 1 kg potasiu substanţă activă (K2O). s-au realizat sporuri de 370 kg tuberculi la tona de gunoi (V. 111 . potasiul participă direct şi indirect la o mai bună rezistenţă a plantei la boli. putânduse obţine sporuri de producţie.I. Mărind randamentul fotosintezei. dar mai mari la cartoful pentru consum de vară şi de toamnă-iarnă. folosirea potasiului în culturile extratimpurii şi timpurii realizează mai repede dimensiunile şi greutatea minimă de recoltare a tuberculilor.000 kg tuberculi la ha (ECATERINA CONSTANTINESCU. Alături de fosfor. determinând un număr mai mare de tuberculi la cuib şi o rezistenţă mai bună la păstrare. Potasiul trebuie utilizat în primul rând la soiurile semitardive şi tardive. 1971). microbiologice şi hidrofizice ale solurilor.S. realizându-se sporuri de producţie de 4. la folosirea economică a apei. şi mai ales la culturile destinate obţinerii materialului de plantare. I969).

Având în vedere eliberarea elementelor nutritive din gunoi în funcţie de condiţiile pedoclimatice. iar cele cu potasiu. datorită atât antagonismelor ionice pe care le provoacă în sol şi în nutriţia plantei. Gunoiul de grajd se administrează la cartof în cantităţi de 30 . Dozele de îngrăşăminte se corectează în funcţie de planta premergătoare. HERA.30 kg/ha şi se măreşte doza de fosfor cu 20 kg/ha P2O5.). BÎLTEANU consideră contraindicat sulfatul de amoniu. ureea şi sulfatul de amoniu (CR. 1975). În apropierea zonelor bogate în turbă se poate utiliza turba în cantitate de 20 . care conţin clor trebuie aplicate în toamnă. după leguminoase perene se micşorează doza de azot cu 20 . 112 .20 kg/ha. fie compostată cu gunoi de grajd în cantităţi egale.20 kg/ha şi se măreşte doza de fosfor cu 15 kg/ha P2O5. soia.40 t/ha. cât şi pentru influenţa negativă asupra însuşirilor culinare ale tuberculilor. porumb pentru siloz etc.20 kg/ha doza de azot şi cu 10 kg/ha doza de fosfor. În funcţie de însuşirile solului. aplicarea gunoiului de grajd. 1 kg P2O5 şi 2.Gunoiul de grajd se utilizează cu precădere la soiurile tardive şi la cele timpurii (creşterea mai rapidă prin încălzirea solului). pe soluri cu textură luto-argiloasă se măreşte doza de azot cu 10 kg/ha. Pe solurile nisipoase îngrăşămintele verzi (lupin.40 t/ha. după leguminoase anuale se micşorează doza de azot cu 10 . Gunoiul nefermentat este favorabil mai ales pe solurile grele şi reci. Tipurile de îngrăşăminte recomandate în cultura cartofului sunt nitrocalcarul şi ureea pe solurile acide. în primul an după aplicarea gunoiului de grajd se micşorează doza de îngrăşăminte chimice cu 10 . reducânduse dozele de îngrăşăminte chimice cu 2. care nu concordă cel mai adesea cu cerinţele plantelor.5 K2O pentru fiecare tonă de gunoi aplicată.20%. când se măreşte eficienţa cu 11 . Prof.20 kg/ha P2O5 iar cea de potasiu cu 10 kg/ha K2O.0 kg azot. lucernă mazăre. gunoiul se va utiliza mai ales pe cele extreme din punct de vedere textural (nisipoase şi luto-argiloase). fie ca atare. fasole. Elementele nutritive neutilizate de cultura timpurie de cartof sunt valorificate de culturile succesive (castraveţi. varză. pe solurile cu textură nisipo-lutoasă se măreşte cu 10 . cele mai bune rezultate se obţin folosindu-se îngrăşăminte organice şi minerale. GH. trifoi) pot substitui gunoiul de grajd în anii cu condiţii climatice favorabile. Îngrăşămintele cu fosfor se pot folosi fără nici o restricţie.20 kg/ha azot şi fosfor şi cu 30 40 kg/ha potasiu. cea de fosfor cu 10 . iar pe cele neutre azotatul de amoniu. textura solului şi soiul cultivat: după plante tehnice se măreşte doza de azot cu 10 .

practic. iar manganul se aplică extra . Tasarea solului reduce considerabil producţia la cartof. Îngrăşămintele complexe se aplică fie în toamnă. gradul de îmburuienare şi eroziunea solului. sub formă de sulfat de mangan. toate. la pregătirea patului germinativ şi în vegetaţie.1. Borul se aplică sub formă de borax 10 kg/ha sub arătura de bază. pentru recoltarea cu combina. Cea mai mare importanţă în cultura mecanizată a cartofului. Îngrăşămintele cu azot se administrează numai primăvara la pregătirea patului germinativ sau în două etape. tasarea solului este. facilitându-se executarea unui bilon mare la plantare. dovedindu-se superioară arătura cu subsolaj suplimentar de 10 . 1972). Epoca de aplicare a îngrăşămintelor.35 zile după răsărire). tipul şi textura solului. Îngrăşămintele complexe binare şi ternare.15 cm. Influenţa negativă a gradului de tasare a terenului se manifestă direct proporţional cu conţinutul de argilă şi de apă al solului (BERINDEI. prin acumularea apei şi elementelor nutritive în sol şi distrugerea buruienilor. mangan.30 cm pe majoritatea tipurilor de sol. practic impermeabil.%. Suplimentarea elementelor nutritive la cartof se poate realiza şi prin fertilizarea odată cu aplicarea apei de irigare sau prin tratamente extra . mai ales a tuberculilor în cuib. imposibil de evitat. de regulă. fie odată cu plantatul. făcând posibilă o bună dezvoltare a plantei. cupru. Gunoiul de grajd. cu posibilităţi mai bune de executare a lucrărilor de îngrijire în timpul perioadei de vegetaţie şi pentru 113 . Lucrările solului trebuie executate diferenţiat. mai ales cei de mărimea tuberculilor. începe la 18 . În condiţii de mecanizare. Solul se mobilizează la adâncimea de 28 .20 cm. Lucrările solului Acestea au menirea de a asigura un substrat cât mai afânat cu un regim aero-hidric corespunzător biologiei cartofului. sub arătura de bază. mecanizarea culturii reduce mult producţia de tuberculi. îndeosebi solurile grele. În cultura cartofului şi-au dovedit eficienta microelementele: bor.5 N. Simpla trecere a roţilor de tractor pe lângă rândurile de plante provoacă micşorarea producţiei de tuberculi. Pe solurile podzolice la care.facilitând astfel spălarea clorului din sol.radiculare (zeamă bordeleză 1% + 1. planta premergătoare. în concentraţie de 1 . fosforul şi potasiu se aplică. molibden şi zinc. în funcţie de zona climatică. dau rezultate bune în cultura cartofului.5. o are evitarea formării bulgărilor. de regulă.radicular. odată cu lucrările de îngrijire (prăşit mecanic) sau după tuberizare (10 .5% P2O5 + 1% K2O + 0. stratul cu argilă.

folosirea combinatoarelor şi grapelor vibratoare (oscilante) realizează condiţii foarte bune 114 . În primăvară. Nivelarea solului (înainte sau după arat) este extrem de importantă în cultura mecanizată a cartofului. forma bilonului. în agregat cu tractorul U-650. tasarea solului de către roţile tractorului duce la formarea bulgărilor la marginea cuibului de cartof. influenţând pozitiv uniformitatea adâncimii de plantare. De asemenea. patul germinativ se pregăteşte numai după ce solul s-a zvântat. dacă solul a fost lucrat pe o adâncime mică. cu repercusiuni negative la recoltare. scarificarea terenului (afânarea adâncă) a dat rezultate bune. bulgării formaţi cu ocazia lucrărilor de îngrijire se găsesc pe bilon sau între biloane. erbicidarea şi recoltarea. Lipsa bulgărilor permite plantatul corect cu bilon uniform. Dacă solul se lucrează în primăvară pe teren insuficient zvântat şi fără mărunţirea corespunzătoare. 1981). reduce rănirea tuberculilor. bulgării se formează în mijlocul cuibului de cartof. administrarea îngrăşămintelor organice şi celor chimice cu fosfat şi potasiu. Pe solurile mai grele. transport şi păstrare. Se realizează o adâncime de lucru până la 18 cm şi un grad de mărunţire de 92 . Pentru suprafeţele mari de teren cultivatorul purtat pentru cartof CPC-3.18 cm (BRIA. bulgării se formează tot în cuibul de cartof. Arătura se efectuează imediat după recoltarea plantei premergătoare. uşurează recoltarea mecanizată. Cele mai bune rezultate se obţin când terenul se pregăteşte cu ajutorul cultivatorului echipat cu piese active tip săgeată. fără crustă.95% în condiţiile în care capacitatea de lucru 12 . echipat cu cuţite daltă sau săgeată. permiţând plantatul mai devreme în primăvară. printre stoloni şi tuberculi. nivelată.recoltarea mecanizată (BREDT. fără alte lucrări de pregătire a terenului. pentru adâncimi până la 14 cm sau cuţite tip daltă.2. iar pe parcele mici cultivatorul CPC-2 în agregat cu tractorul L-445.14 ha pe schimb este egală cu cea a grapei cu discuri. prin zvântarea mai timpurie şi uniform a terenului. evitând formarea viitorilor bulgări. Importanţă deosebită prezintă momentul optim de executare a arăturii. o eficacitate mai bună a erbicidelor. dar sub tuberculi. costurile de curăţire. 1982). pentru adâncimi de 14 . realizează condiţii foarte bune pentru plantarea cartofului. Până la venirea iernii arătura se menţine curată de buruieni. Pe unele soluri mai uşoare se poate executa în primăvară plantatul. tocarea eventualelor resturi vegetale. Formarea bulgărilor se datorează modului de executare a lucrărilor solului şi epocii acesteia. pentru a preîntâmpina formarea bulgărilor. indiferent de mărimea acestora.

5% (1 l formalină 40% la 80 l apă). folii de material plastic timp de circa 2 ore pentru "sudaţie" (transpiraţie). din aşezarea a două lădiţe puse cap la cap iar pe înălţime se suprapun prin aşezare pe suporţii lor. Între stive se lasă spaţii de 50 . fără ca aceştia să depăşească 1 .sortarea materialului de plantare scos din siloz sau depozit. La lucrările de pregătire a solului în primăvară se aplică şi îngrăşămintele cu azot sau complexe.60 cm pentru circulaţia lucrătorilor în vederea controlării şi dirijării procesului de 115 . după care se acoperă cu rogojini. . acesta fiind alcătuit în funcţie de starea terenului: numai din vibrocultor.40 zile înainte de plantare (sfârşitul lunii ianuarie în sud şi vest) şi constă din următoarele operaţiuni succesive: . Încolţirea tuberculilor începe cu 30 . cât permite spaţiul. cu posibilităţi de aerisire şi în care se pot menţine temperaturi de 12 15°C. în cazul terenului cu denivelări şi tasat. .5 cm) şi plantatul nu este posibil. îndepărtând tuberculii vătămaţi şi bolnavi. să fie sănătos. ceea ce se realizează prin sortare la deschiderea silozului sau depozitului. dacă se urmăreşte o mai bună nivelare şi combatere a buruienilor. până ce apar colţii în masă.15 kg) care se grupează în stive lungi. Dacă colţii sunt mari (1 . Calitatea materialului de plantare este hotărâtoare în realizarea producţiilor mari la cartof. 10 . prin îmbăiere în soluţie timp de 5 minute. Pentru reducerea gradului de tasare se practică şi bilonarea din toamnă. prelate.tratarea tuberculilor cu formalină 0. În spaţiile de încolţire tuberculii se aşează în lădiţe (de dorit cu capacităţi de 10 .1.5 7 t/ha prin încolţirea tuberculilor înainte de plantare. până la plantare.forţarea creşterii colţilor (sau încolţirea propriu-zisă) se realizează folosindu-se solarii sau alte spaţii care beneficiază de lumină naturală sau artificială. iar la nevoie până la 18°C (pentru a urgenta creşterea colţilor).asigurarea pornirii colţilor în vegetaţie prin aşezarea tuberculilor în strat de circa 40 cm în camere încălzite la 16 . La cartoful extratimpuriu şi timpuriu se obţin sporuri de producţie de 3.15 lădiţe.pentru plantarea cartofului. Materialul de plantat şi plantarea Materialul de plantat trebuie să aparţină soiului şi categoriei biologice stabilite pentru zonă. iar mărimea tuberculilor să fie de 40-70 g. grapă cu colţi şi grapă rotativă elicoidală.2 mm (durează 8 . .10 zile). Folosirea combinatorului s-a dovedit mai avantajoasă pentru pregătirea unui pat germinativ corespunzător. lăţimea lor rezultând. plantatul efectuându-se mai devreme. din vibrocultor şi grapă rotativă elicoidală.18°C. dar fără buruieni. se coboară temperatura la 10 12°C.

Pentru asigurarea unei încolţiri corespunzătoare sunt necesare următoarele: . astfel încât substanţele de rezervă de la partea ombilicală a tuberculului să nu migreze spre partea coronară. . Umectarea materialului de înrădăcinare se poate realiza cu soluţii nutritive de fosfor şi potasiu (60 g superfosfat şi 30 g sare potasică în 10 1 apă). nisip).10 zile.iluminarea şi în timpul nopţii. În fiecare cuib se introduce şi o anumită cantitate de material folosit pentru înrădăcinare (mraniţă. sau mraniţă şi nisip în proporţii egale. prin care se 116 . În momentul plantării tuberculii se transportă în câmp în lădiţele sau coşurile de înrădăcinare. o dată la stratificare şi o dată după 5 zile. stropirea tuberculilor cu apă cu stropitori sau vermorelul.parte ombilicală lăsându-se cele două jumătăţi netăiate într-o porţiune de circa 1 cm de la margine sau tăierea circulară a tuberculilor pe o adâncime de numai 15 mm. . Înrădăcinarea se poate face în lădiţe folosite la încolţire. luându-se aceleaşi măsuri.3 ori pe zi.aerisirea de 2 . În producerea cartofilor de consum extratimpurii şi timpurii se practică sistemul de înrădăcinare a tuberculilor preîncolţiţi la lumină. . rumeguş de lemn sau cu nisip. tuberculii se stratifică în coşuri de nuiele cu mraniţă sau turbă.eliminarea tuberculilor cu colţi filoşi şi schimbarea poziţiei lădiţelor în stive din 7 în 7 zile. pentru a nu se rupe colţii şi rădăcinile.încolţire.menţinerea umidităţii relative la peste 85%. ultimul strat fiind din materialul de înrădăcinare. turbă.15°C). plantându-se cu multă grijă. rumeguş. stratificarea făcându-se până la umplerea coşului. Tuberculii încolţiţi se ţin pentru înrădăcinare 8 . Coşurile se ţin în camere de încolţire menţinându-se temperatura normală şi aerisirea de două ori pe zi. forţându-se pornirea în vegetaţie a mugurilor aflaţi pe această parte. Pentru favorizarea încolţirii cât mai complete a mugurilor aflaţi pe întreaga suprafaţă a tuberculului. realizându-se colţi mai viguroşi (40 w/m2). . se recomandă secţionarea de stimulare (metoda Köpetz) care se face transversal pe diametrul parte coronară . pentru a se obţine o încolţire uniformă. Imediat ce s-a terminat încolţirea la lumină. folosind vase cu apă pe podea. Între straturile de tuberculi se aşează un strat de circa 5 cm material umectat.menţinerea temperaturii recomandate (12 . O altă metodă de pregătire a materialului de plantare este tratamentul cu unde electromagnetice. Acest procedeu se întrebuinţează numai înainte de pornirea mugurilor în vegetaţie (cel mai târziu la sfârşitul lunii ianuarie). folosindu-se aparatul "Magnetodia-flux" . timp în care colţii cresc puternic şi la baza lor apar şi se dezvoltă rădăcinile.

se poate face secţionarea şi la materialul neîncolţit. Înainte de plantare tuberculii încolţiţi se pot secţiona în porţiuni de câte 3 .tratarea. Pentru plantarea tuberculilor neîncolţiţi epoca optimă este determinată de zvântarea solului până la adâncimea de plantare. deoarece pot interveni ploi care să întârzie lucrarea de plantare. .tratarea zilnică a tuberculilor timp de 10 zile.3 kg Mancozeb la tona de tuberculi.14°C). uşurându-se recoltarea mecanizată a culturii de cartof. cu dezinfectarea riguroasă a materialului. plus încă 3 4 cm. folosindu-se mai eficient şi ploile dinaintea secetelor din vară. o singură dată. timp de 60 . folosind 10 . apoi tratarea din nou a materialului cu unde aritmetice de 50 . Epoca de plantare.acelaşi tratament ca mai înainte şi încolţirea clasică timp de 8 zile. Nu trebuie să se aştepte realizarea în sol a 7°C.100 Hz.tratarea tuberculilor cu unde aritmice de 50 . . În situaţii în care tuberculii pentru plantare sunt prea mari.100 Hz. care nu 117 .20 kg praf de cretă şi 2 . în aşa fel încât să se poată efectua lucrările de pregătire a solului fără tasări puternice.100 Hz.8 zile înainte de plantare. într-o singură zi. . Plantarea timpurie determină sporuri de producţie datorită tuberizării timpurii în condiţii de temperatură şi durată a zilei mai favorabile şi a unui ritm de acumulare a biomasei mai accentuat. În acest caz tuberculii se taie longitudinal pentru a asigura pornirea egală în creştere a colţilor de pe cele două jumătăţi de tubercul. timp de 30 minute. Secţionarea se poate face cu 3 . timp de 30 minute (întregul proces durează 10 zile. la care începe pornirea colţilor.7°C. Cartoful preîncolţit şi încolţit se plantează în funcţie de data probabilă a ultimelor îngheţuri ce survin în primăvară din fiecare zonă de cultură.4 colţi bine formaţi.urmăreşte o pornire mai timpurie a colţilor în vegetaţie. Tuberculii neîncolţiţi nu sunt afectaţi în sol de eventualele scăderi ale temperaturii: ei nu pornesc în vegetaţie (nu emit colţi) până când nu se realizează temperatura specifică de 6 . folosindu-se o cantitate mai mică de material de plantare la unitatea de suprafaţă. manual sau cu maşina specială de secţionat. în situaţii de urgenţă. cu unde aritmice de 50 . iar dacă nu se poate face plantarea materialul se menţine în continuare la temperatura de 12 . Plantările timpurii determină formarea unor stoloni mai scurţi. folosind următoarele variante: .180 minute cu unde aritmice de 50 . pe o durată de 7 minute.100 Hz.

în special de fertilitatea solului (DRAICA 1985).5 la cuib). Tuberculii neîncolţiţi trebuie plantaţi până la 20 martie în zona de câmpie. 1978. . VECER A. DRAICA 1977). până la 10 . Densitatea plantatului. se calibrează după diametru şi se plantează la număr. BREMNER. care se concurează între ele şi pot debilita planta. la 10 .numărul de tulpini principale şi tuberculi formaţi la cuib creşte odată cu mărimea materialului de plantare şi a spaţiului de nutriţie şi scade datorită reducerii desimii de plantare. la 15 . atunci când întârzierea plantatului este mai mare de 6 . indiferent de mărimea tuberculului la aceeaşi normă de plantare nu sunt diferenţe semnificative de producţie (ALBEN.trebuie să afecteze plantele după răsărire (de la plantat la răsărire trec 18 . care se dezvoltă viguros.15 aprilie în zona favorabilă şi până la sfârşitul lunii aprilie în zonele cu climă foarte favorabilă. respectiv. Având în vedere că materialul de plantare se produce şi comercializează la greutate. în special în anii cu desprimăvărare târzie.25 zile). La aceeaşi normă de plantare se preferă 118 .8 zile. care asigură producţii bune decât un număr mai mare. iar în zonele favorabile şi foarte favorabile climatic.). Scăderi semnificative de producţie se înregistrează în zonele de câmpie. iar planta îşi autoreglează numărul de tulpini iniţiale..12 zile şi.25 martie în restul zonelor de cultură. Cercetările efectuate în ultimii ani arată că producţiile la cultura cartofului oscilează relativ puţin la densităţi cuprinse între 45 mii şi 70 mii de tuberculi (cuiburi) la ha. producţia creşte proporţional cu mărimea acestora dar. La stabilirea desimii de plantare trebuie să se aibă în vedere următoarele aspecte (IANOŞI. care poate reprezenta 25 .să se folosească norme de plantare cât mai reduse şi economice prin reglarea desimii.40% din cheltuielile directe de producţie. între soiuri sunt diferenţe semnificative. respectiv costul materialului. în situaţiile când solul nu este suficient de fertil sau elementele climatice sunt nefavorabile (MOORLI J. în funcţie de condiţiile de mediu. Calendaristic cartoful extratimpuriu şi timpuriu se plantează între 5 şi 15 martie în zona nisipurilor din Oltenia şi între 5 . Unii cercetători opinează că este mai indicat să se realizeze un număr mai mic de tulpini iniţiale (4 .18 zile. La stabilirea desimii de plantare trebuie să se ţină cont că la acelaşi număr de tuberculi plantaţi (respectiv aceeaşi desime). 1991): . în funcţie de zvântarea terenului. 1963. În fiecare zonă durata plantării trebuie să fie cât mai scurtă. ultimul indicator determină norma de plantare.

1. un număr mai mare de tuberculi şi producţie mai mare (HOLLIDAY. este redusă compensarea producţiei la unitatea de suprafaţă prin creşterea recoltei la fiecare cuib.240 mii tulpini la ha este suficient pentru a realiza producţii la nivelul potenţialului soiului. II. respectiv 40 .60 mm.. Tabelul 6. producţia fiind în corelaţie cu numărul de tulpini principale la hectar.80 mii tuberculi/ha la fertilizare optimă şi irigare). pentru a se asigura numărul normal de tulpini principale şi o suprafaţă de asimilaţie clorofiliană mai mare. Pentru cartoful ce se recoltează la maturitate. în perioada scurtă de vegetaţie a acestor soiuri. cât mai ales desimea de plantare.280 mii de tulpini la ha. În general. nu atât mărimea tuberculilor plantaţi determină producţia de cartof.55 mii de tuberculi plantaţi la hectar. Scopul culturii Consum extratimpuriu şi timpuriu Consum de vară Consum de toamnă-iarnă Prelucrări industriale Material de plantare Timpurii 70-75 60-65 Soiuri Semitimpurii Semitârzii 65-70 55-60 50-55 50-55 50-55 60-65 55-60 Târzii 45-50 45-50 50-55 Luând în consideraţie "fracţiile de calibrare" a materialului de plantare. La soiurile care produc un număr mic de tuberculi în cuib. Orientativ.. la ambele fracţii de calibrare 119 . Plantarea unui număr mai mare de tuberculi pentru cartoful timpuriu este determinată de faptul că.85 mii tuberculi/ha. 1969.5 tulpini iniţiale viguroase.tuberculi mai mici faţă de cei mari.60 mii tuberculi/ha (idem şi la irigat). ceea ce înseamnă 240 . (45 .45 mm) . EL SAELD. desimile menţionate în fracţia I de calibru cresc la 80 . 1963.1. iar la soiurile care formează număr mare de tuberculi în cuib. cu mărimea de 30 .4 colţi. (30 . 70 mii tuberculi/ha (75 . HOLMES 1966). Pentru culturile de cartof extratimpurii şi timpurii se plantează un număr de 65 .55 mm) .45 mm (diametrul transversal). 55 . 45 . asigurarea unui număr de 220 . În cazul când se plantează tuberculi mai mici se măreşte desimea la plantare. se recomandă următoarele densităţi optime de plantare (BERINDEI. desimea plantatului la cartof este dată în tabelul 6.1. deoarece se formează un număr mai mare de tulpini principale la hectar.1 Densitatea orientativă de plantare la cartof (mii tuberculi / ha). Această densitate se asigură cu 45 .. 1985): I. în condiţii tehnologice corespunzătoare..75 mii tuberculi sau porţiuni de tuberculi a câte 3 .60 g fiecare. considerând că un tubercul asigură pornirea în vegetaţie a 4 .

5. distanţa între rânduri este de 70 cm. La culturile de cartof extratimpurii şi timpurii cu tuberculi încolţiţi înainte de plantare.35 27 1710 1570 1440 1330 1200 1090 1000 900 35 . 1995) Fracţia materialului de Necesarul de material de plantare (kg/ha). care asigură distanţe între rânduri de 50. funcţie de desime plantare Diametrul Greutate tuberculului medie (g) 63500 58000 53300 49400 44400 40400 37000 33300 (mm) 23 . ceea ce uşurează mult lucrările de îngrijire. 62.2). desimea la plantare este 70 . obţinându-se producţii practic 120 . Cantitatea de tuberculi la hectar oscilează între 1270 . în care tuberculii se plantează manual.55 95 6030 5510 5060 4690 4220 3840 3520 3160 55 . plantarea efectuându-se semimecanizat: se deschid rigole cu ajutorul cultivatorului prevăzut cu corpuri de rariţă. 75 şi chiar 80 cm) între rânduri este mai avantajoasă pentru mecanizarea lucrărilor de îngrijire şi recoltare. Când se plantează cu echipamentul de plantat cartof EPC-4 sau cu maşina de plantat cartofi încolţiţi MPCI-6 (pe terenuri nisipoase). cantitate ce reprezintă pierderile din timpul manipulării şi păstrării materialului de plantare.. Cantitatea de tuberculi la hectar se calculează în funcţie de desimea plantatului şi greutatea medie a unui tubercul.15%.4100 kg/ha. în funcţie de greutatea medie a unui tubercul şi desimea stabilită la unitatea de suprafaţă (tabelul 6.50 71 4510 4120 3780 3510 3150 2870 2630 2360 50 . se folosesc distanţe între rânduri de 55 . iar acoperirea lor se face fie mecanizat cu aceleaşi mijloace. Plantarea cartofului la distanţe mai mari (70.80 mii tuberculi/ha în condiţii de neirigare şi 75 .1. fie manual.45 52 3300 3020 2770 2570 2310 2100 1920 1730 45 . Tabelul 6.5 şi 70 cm sau cu maşina de plantat 6 SAD-75. Distanţele între tuberculi pe rând oscilează. în funcţie de distanta între rânduri şi desimea stabilită. între 19 .30 20 1270 1160 1070 990 890 810 740 670 30 .desimea se reduce cu 5 .1.2 Norma de plantare în funcţie de desime şi mărimea tuberculilor (IANOŞI. procurându-se cantitatea de tuberculi necesară pentru suprafaţa planificată a se cultiva cu cartof la care se adaugă la însilozare încă 10 . la distanţe între rânduri de 75 cm. În cazul în care se folosesc la plantat tuberculi tăiaţi.60 cm.60 123 7810 7130 6560 6080 5460 4970 4550 4100 Pentru celelalte scopuri de folosinţă cartoful se plantează cu maşina 4 Sa BP 62.40 37 2350 2150 1970 1830 1640 1490 1370 1230 40 . fără a se înregistra diferenţe semnificative de producţie la hectar faţă de distanţa de 60 cm între rânduri.27 cm. Distanţa între rânduri şi metodele de plantare.10 mii tuberculi/ha. S.85 mii tuberculi/ha în condiţii de irigare.

maşina de plantat realizează o productivitate de 0. 66 şi 62 cm.12 cm.45 . lungimea parcelelor să fie de circa 400 .84 ha/h (C. curat de buruieni şi fără bulgări. 30. stabilitatea şi accesibilitatea agregatelor de lucru şi. cu un necesar de forţă de muncă de 6 . restricţii faţă de gabaritul şi complexitatea.6 km/h.7 ore om/ha şi o calitate foarte bună a lucrării în următoarele condiţii: materialul de plantare să fie riguros sortat şi să fie curat de pământ şi alte impurităţi. care poate planta până la 10 ha pe schimb. cu limite de reglare a adâncimii între 6 . 121 . 1987). bine nivelate. Capacitatea buncărului este de 280 kg cu înălţător şi 220 kg fără. se recomandă folosirea maşinii de plantat cu trei secţii de câte 2 rânduri (6 Sa BP 62. iar distanţa tuberculilor pe rând de 21. utilajelor folosite.0. În asemenea condiţii se efectuează mai repede plantarea. Aparatul de plantare este prevăzut cu disc vertical.56 .0. se utilizează pentru plantarea cartofului maşina SA-2-0. După încercări încununate de succes. să nu se planteze pe vreme ploioasă. Organele de acoperire sunt cu rariţe. cu degete de prindere.5 t tuberculi.egale cu cele obţinute la distanţe mai mici între rânduri (BRIA. 25. În condiţii normale.14°) plantarea se face cu o singură secţie (2 Sa BP 62. 30.50 ha pe oră. iar roţile de antrenare cu obadă şi pinteni. are viteza de deplasare 4 . uneori.74 importată din fosta Cehoslovacie. s-a introdus în producţie maşina de plantat cartofi 6 SAD-75. reglarea maşinii să se facă corespunzător pentru fiecare categorie texturală de sol. 45 şi 65 CP. care poate fi alimentat direct de mijloacele de transport prin basculare. În zonele cu terenuri de formă neregulată. Având în vedere buncărul suplimentar cu capacitatea de 4 .5). pe pante a căror mecanizare impune cerinţe deosebite privind manevrabilitatea. o organizare exemplară a transportului materialului de plantare. terenul să fie bine nivelat. 35 şi 40 cm. fărâmiţate. Această maşină lucrează pe 2 rânduri. nu se distrug tulpinile în timpul vegetaţiei cu ocazia lucrărilor de îngrijire. importată din fosta Cehoslovacia.5). se pot folosi tractoare cu pneuri mai late (se reduce tasarea). pentru a se putea face alimentarea cu tuberculi numai la capete. Maşina lucrează în agregat cu tractorul de 28.500 m. ca o condiţie esenţială. iar pe pante mai mari (6 .2 mm.5. echipată cu 2 secţii (4 rânduri). să nu aibă colţi mai lungi de 1 . Pe terenurile plane. COTA . pentru realizarea indicilor de productivitate a maşinii se impune. 1975). iar capacitatea de lucru 0. lucrările de îngrijire se execută mai uşor. brăzdare tipul combinaţie "labă de gâscă şi patină alungită". cu distanţa între rânduri de 70.

15 cm deasupra părţii superioare a tuberculilor la bilon mic şi 20 . în condiţii de irigare. astfel terenul rămâne ca o arătură. În acest interval trebuie distruse buruienile şi crusta care se poate forma mai ales pe terenurile grele şi cu vreme ploioasă. atacul bolilor de putrezire) şi pe pante mai mari de 4 . Câmpia Turzii şi Mărculeşti au scos în evidenţă că. În acest caz tuberculii trebuie plantaţi la adâncimea de 6 . apoi în zonele cu ploi abundente (reducându-se pericolul excesului de apă în zona cuibului şi diminuându-se. la Câmpia Turzii. formându-se biloane pentru prevenirea eroziunii solului. în zona foarte favorabilă de la Braşov adâncimea cea mai potrivită de plantare este de 7 .42 cm şi înalt de 12 . la jumătatea intervalului dintre coamă şi fundul brazdei. intervalul este de peste 30 zile (la cartoful preîncolţit de 18 . de 17 cm. 4 Sa BP 62. după aşezarea pământului în bilon tuberculii să fie acoperiţi cu un strat de pământ de 8 . Tuberculii se aşează cu mâna pe peretele brazdei. Acoperirea se face prin răsturnarea brazdei următoare. în cazul plugului purtat de tractor şi la a treia brazdă în cazul plugului tras de animale.25 zile).19 cm. Adâncimea de plantare. De la plantare la răsărire.12 cm.8 cm.Pe parcele mici se poate utiliza maşina de plantat cartof pe 2 rânduri Solana (MPC-2). Cercetările efectuate la Braşov. Plantatul în biloane este obligatoriu în cazul irigării prin brazde. adâncimea este de 12 cm. Cartoful se plantează mecanizat. respectiv.5.9 cm şi. aşa-numita "acoperire plană".14 zile 122 . 1997). în ambele cazuri distanţa între rânduri este de aproximativ 60 cm. iar la Mărculeşti. Combaterea buruienilor. Plantarea pe brazde constă în executarea unei arături. Pe terenurile situate în pantă plantarea cartofului se face pe curbele de nivel. Cartoful se poate planta şi manual pe suprafeţe mici sau în urma plugului. Rezultatele cele mai bune se obţin atunci când lucrările se fac imediat ce apar buruienile. de regulă prin acoperire cu biloane. adâncime la care umiditatea şi temperatura sunt mai favorabile formării tuberculilor. astfel ca. 6 SAD-75) trebuie să fie astfel reglate încât să rezulte un bilon uniform încheiat simetric faţă de coamă. 16 . În celelalte situaţii se poate planta fără biloane. lat la bază de circa 38 .25 cm la bilon mare. La plantare mai adâncă de 10 cm recoltarea mecanizată este mai costisitoare.5%. Discurile de la maşinile de plantat (EPC-4. în zona favorabilă. Lucrări de îngrijire Îngrijirea culturilor de cartof fără folosirea erbicidelor. astfel. în agregat cu tractorul L-445 (POPESCU. tuberculii punându-se tot la a doua brazdă. Prima lucrare se execută la 10 .

poate fi suficientă o lucrare de prăşit şi o bilonare. de asemenea. Dacă solul este tasat. care să lucreze la adâncimea care nu formează bulgări (BERINDEI. asigurând o bună dezvoltare tuberculilor. la adâncimea de 8 10 cm. După răsărire. înălţimea lui devenind din ce în ce mai mare la lucrările următoare. Se distrug buruienile şi crusta din spaţiul dintre biloane şi. se lucrează terenul cu grapaplasă. dar şi de pe intervalul dintre biloane. şi.3 treceri cu grapa cu colţi reglabili care distruge atât crusta. înăbuşirea buruienilor şi scurgerea apei pe taluzurile biloanelor. Următoarele lucrări sunt de bilonare. se va executa o praşilă manuală completă pe rând sau una două lucrări de plivit. înaintea pieselor tip rariţă se vor monta cuţite săgeată. În final trebuie să rezulte un bilon de 13 . Dacă plantatul s-a făcut în biloane. Bilonul trebuie să fie bine încheiat pe coamă. în agregat de 3 câmpuri. de 8 . diferenţiat. de refacere a bilonului. după intervale de 8 . de obicei în număr de 2 . prevenind excesul de apă în zona cuiburilor şi infestarea cu mană a tuberculilor de la frunzele bolnave căzute pe bilon. La bilonările târzii sunt folosite ridicătoarele de vrejuri (tulpini). se execută numai lucrări de îngrijire a bilonului (de refacere).15 cm şi viteza de înaintare 4 . la cartoful extratimpuriu. La plantatul plan se execută o praşilă mecanică între rândurile de plante vizibile. După 1 . îngrijirea culturilor de cartof se face. Astfel se realizează o bună îngrijire a culturii până la răsărire. La prima bilonare. Dacă după plantare terenul rămâne "plan". în acest caz. de data aceasta cu cultivatorul echipat cu piese tip rariţă.5 km/h. Când plantarea s-a făcut cu biloane. tuberculii trebuie să fie acoperiţi cu un strat de sol afânat şi mărunţit. îngrijirea culturii se face prin 2 .9 cm grosime. prin refacerea acestora. se acoperă şi se înăbuşă buruienile ce au tendinţa de a răsări. bilonul nu se face prea înalt (să nu acopere planta). cât şi buruienile anuale.după plantare.4 m şi o viteză de înaintare de 5 .12 zile. Lucrarea succesivă cu grapaplasă şi cultivatorul cu piese tip rariţă. În cazul infestării cu buruieni perene. Grapa distruge buruienile şi crusta de pe coama biloanelor.15 cm înălţime deasupra tuberculului plantat. 1982).4 zile se lucrează din nou.3. Alte lucrări. 123 . cu lăţimea de lucru de 8. Pentru a se dezvolta normal.7 km/h. cu zonă de protecţie de 12 . dacă terenul nu este puternic îmburuienat cu specii perene de buruieni. poate fi necesară intervenţia manuală de distrugere a unor buruieni perene. pentru a preveni călcarea şi distrugerea lor. se repetă încă o dată (când s-au plantat tuberculi încolţiţi) sau de 2 ori la celelalte culturi. după cum s-au realizat sau nu biloane.

şi dicotiledonate (Sinapis sp. Erodium sp. etc. 1999). Gallium aparine. chimice şi biologice. când se fac mai multe udări.1. Buruienile din lanurile de cartof se combat cu multă greutate. cunoscând terenul. În zonele unde cartoful nu se plantează cu bilon. Echinocloa crus-galli.. Hibiscus trionum.. deoarece primele faze de vegetaţie a plantei corespund cu perioade ploioase din lunile mai şi iunie. Atriplex sp. Digitaria sp. Polygonum sp. Fumaria sp. Merkazin.. Vicia sp. concomitent cu această lucrare şi până aproape de răsărirea plantelor de cartof (3 ... Spergula sp. Amaranthus sp.3. în funcţie de infestarea cu buruieni anuale şi perene.. Stachys annua. În prezent. Igran.. Aresin.. Erbicidele simple ca: Gesagard.La culturile irigate. erbicidele respective se aplică în perioada de după plantare şi până în preziua răsăririi plantelor de cartof.4 zile înainte de răsărire). Gypsophila sp. bazată pe metode preventive. 124 . Sencor.. Buruienile produc pagube mari. Galiopsis sp. când nu se poate intra cu mijloace mecanizate pentru distrugerea lor.) se face folosind erbicidele din tabelul 6.. Cosatrin. numărul lucrărilor de afânare a solului şi de refacere a biloanelor poate fi mai mare. Buruienile consumă cantităţi mari de apă şi elemente nutritive şi scad eficienţa tratamentelor împotriva bolilor (mai ales la mană) şi dăunătorilor (mai ales la gândacul din Colorado). determinând diminuarea recoltei cu 20 .. Portulaca sp. Afalon. chiar în cazul unor lucrări de îngrijire efectuate corespunzător cu mijloace mecanice. afânând solul şi refăcând biloanele. lucrările de îngrijire se corelează cu udările.. iar recoltarea mecanizată devine dificilă sau imposibilă.. toate ţările europene şi americane cu agricultură avansată practică combaterea integrată o buruienilor. Xanthium sp. Combaterea buruienilor anuale mono.35%... precum şi selectivitatea şi modul de acţiune a erbicidelor. Metodele chimice se bazează pe folosirea unui sortiment diversificat de erbicide. În anii secetoşi. Anthemis sp. În cultura cartofului buruienile de combătut trebuie să fie anticipate. Papaver sp. Lamium sp. Acest mod de abordare constituie un dezavantaj care poate fi suplinit numai prin profesionalismul producătorului de cartof (MORAR.. compoziţia floristică din anii precedenţi. Îngrijirea culturilor de cartof folosind erbicidele pentru combaterea buruienilor. Lexone se aplică imediat după rebilonare.. agrotehnice. Setaria sp. mai întâi se face udarea şi apoi se efectuează prăşitul sau bilonatul. Galinsoga sp. Chenopodium sp. Solanum nigrum. Thlaspi sp.

4 Combaterea costreiului din culturile de cartof (l/ha produs comercial) Erbicide (substanţă activă) Fusilade super (12. Dacă din anumite motive erbicidele monocotiledonate nu combat în totalitate buruienile. 6.0-3.25 1. Tabelul 6.0 Agropyron repens (pir) 4. în funcţie de humus 1-2% 3-4% peste 4% Erbicide preemergente simple Gesagard 50. dar în momentul când plăntuţele de costrei au 15-35 cm înălţime iar cele 125 .7-1.75-1. În multe zone din Transilvania. indiferent de faza de creştere.5-0.0 8.0 1.0 3. Afalon 50 (50% linuron). cum ar fi erbicidul Titus ce se aplică în faza cotiledonală a buruienilor.5-5. Tabelul 6. de preferat înainte. până când acestea formează 6 frunze adevărate.5 3.0 .1.50 1.5-4.0 Erbicide preemergente complexe Codal (20% metholachlor + 20% prometryn) 6.5 Lexone 75 GA (75% metribuzin) 0. în primele 10 zile.0-3.0 Dual 500 (50% metholachlor) sau 3. (toate cu 50% prometryn). după rebilonare sau plantarea tuberculilor. Igran 50 (50% 2.040 0.0-4.5-8.75 0.5 7. Erbicidele pe bază de metribuzin (Sencor. se pot folosi erbicide postemergente. Moldova şi Oltenia culturile de cartof pot fi infestate cu Agropyron repens iar în sudul ţării. până când acestea au 10 .Erbicidele asociate: Codal sau Lasso + Gesagard sau Sencor.5-0. Prohelan 50.5 5.1.12 cm înălţime.0-7.0 Gesagard 50 sau 2.5-2.3.25-.0 4.5 1.25-2.1. Aresin 50 (50% monolinuron) Sencor 70 (70% metribuzin) 0.3 Combaterea buruienilor monocotiledonate şi dicotiledonate din cultura cartofului.25 Erbicide postemergente Titus (sulfonil . Afalon.75-1. Cosatrin 50. de răsărirea buruienilor monocotiledonate anuale.5 4.00-1.5-4.0 4.5% haloxifop-ethoxy-ethyil) Targa (10.0 Tratamentele se fac după răsărirea plantelor de cartof.0-10. Aresin.75-1.040 0. Prometrex 50.5% fluazifop-p-butil) Gallant (12.0-6. în condiţii de irigare este prezent costreiul (Sorghum halepense). (Lexone.5-5.040 Basagran 48 (48% bentazon) 3.6.5-2.0 Lasso (48% alachlor) plus 3. Lexone) pot fi administrate fără riscuri şi după răsărirea plantelor de cartof.5 6-8 terbutrin).4).00 1. Igran) se aplică.0 1.0 Sencor 70 sau 0.0-6.75 0. Pentru combaterea acestor buruieni se aplică erbicide selective postemergente (tab.0 Lexone 75 GA 0.0-8.0 Erbicide (substanţa activă) Buruienile-problemă ca Solanum nigrum pot fi combătute cu ajutorul erbicidului Basagran care se aplică în faza de rozetă a buruienilor.0 .ureic) + surfactant 0. în mod obligatoriu.0-1.1% quizalofop-ethyl Sorghum halepense (costrei) 2.0 3. kg sau l/ha.25-2.5 4.5 5.

Temoal 52 PU.mana. Momentul aplicării tratamentelor este indicat prin buletine de avertizare. şi dicotiledonate (v.râia comună. Doza de fungicid este de 5 kg/ha la Turdacupral 50. Streptomyces scabies . Erbicidele asociate se aplică în primele zile după plantarea cartofului. diminuează cu 70 . prin faptul că această intervenţie nu mai este preventivă. Sandofan C-50 PU. pentru completarea acţiunii erbicidelor se mai execută 1 .2 kg/ha. Corynebacterium sepedonicum . Controlul insuficient al culturilor de cartof privind agenţii patogeni ai bolilor. Erwinia carotovora var.rizoctonioza. Ordatox 25 EC . iar cu mijloace aero se 126 .1. de 2 kg/ha la Dithane M-45. Curzate plus T 85 PU şi de 0.1. Toate erbicidele recomandate după plantare şi înainte de răsărirea cartofului realizează o combatere a buruienilor eficientă când sunt aplicate concomitent cu o rebilonare.0. Ekalux S .2 lucrări mecanice de distrugere a buruienilor dintre rânduri şi de refacere a bilonului. în decurs de 7 . Fusarium sp.5 kg/ha. Combaterea bolilor şi dăunătorilor.5 kg/ha la Ridomil plus.3). iar după tratament.2.8 kg/ha. Alternaria solani . În multe cazuri.80% eficacitatea protejării foliajului la mană. Întârzierea cu 4 .râia neagră.0.alternarioza. trebuie să se facă cu mare atenţie. Respectarea dozei de fungicid şi a celei de lichid (200 l/ha la neirigat şi 400 l/ha în condiţii de irigare) se face prin calibrarea corectă a echipamentelor de stropit. Synchytrium endobioticum . tab.3 kg/ha.0.înnegrirea bazei tulpinii. după care urmează culturi succesive. 6. constituie adesea cauza unor producţii mici şi neeconomice.de pir au 10-15 cm.3 kg/ha.2 kg/ha. Dozele maxime (6 l/ha) sunt indicate când este prezentă şi specia Cynodon dactylon (pir gros). . Dipterex 80 1. Marshall 25 EC .10 zile. cât şi prezenţa dăunătorilor. Rizoctonia solani .putregaiul uscat.putregaiul inelar.5 kg/ha la Brestan 60 WP. efectul lor fiind sporit dacă acestea rămân ca o peliculă la suprafaţa solului. atroseptica . mono-.0-1. carotovora putregaiul umed. când se folosesc mijloace terestre de aplicare. Dintre numeroşii agenţi patogeni care produc boli ale cartofului amintim: Ervinia carotovora var.5 EC . Victenon 50 WP . înainte de răsărire. Vandozeb 80 PU. Combaterea buruienilor în lanurile cu cartof extratimpuriu şi timpuriu.6 kg/ha. iar dintre dăunători: gândacul din Colorado Leptinotarsa decemlineata.5 zile a tratamentului faţă de momentul avertizat. se irigă cu 300 400 m3 apă la hectar. Împotriva gândacului din Colorado se vor folosi următoarele produse: Decis 2. Padan 50 . Phytophtora infestans .1. Pentru combaterea buruienilor anuale se aplică erbicide anti-. de 2.

utilizează Dimevur (3 l/ha) sau Carbavur (3 l/ha). Recoltarea se face manual pe solurile nisipoase. Consumul total de apă la cartof are valori de 3. tratamentele se pot face combinat. august). Când avertizările pentru mană şi gândacul de Colorado coincid. conform cu cerinţele. iulie.8 tratamente pentru combaterea bolilor şi 2 . cu maşina E-649 care produce mai puţine vătămări.A.500 – 7. produsele recomandate fiind compatibile. Cercetările au evidenţiat că cea mai mare nevoie de apă se manifestă de la tuberizare până la maturitate. în acest caz. Numărul tratamentelor oscilează de la an la an. Depozitarea tuberculilor recoltaţi nu trebuie să depăşească 24 de ore. prin smulgere iar pe celelalte soluri folosind sapa sau plugul. Recoltarea Cartoful pentru consum extratimpuriu şi timpuriu se recoltează începând din luna mai. atunci când greutatea tuberculilor a depăşit 30 g. Irigarea cartofului s-a dovedit eficientă în toate zonele.70% din acest consum realizându-se în perioada de formare şi creştere intensă a tuberculilor (iunie. Contra adulţilor hibernanţi tratamentul se recomandă în cazul când numărul este mai mare de 10 exemplare la 100 de plante. Se evită vătămarea tuberculilor. Depozitarea. cât şi dinamica consumului de apă al plantelor de cartof. (intervalul umidităţii active) pe adâncimea de 40-70 cm. 60 . cantităţile specificate sunt pentru un singur tratament. Pentru realizarea acestor consumuri de apă.80% din capacitatea pentru apă a solului. Regimul de irigare se dirijează permanent atât în funcţie de nivelul precipitaţiilor. unde se sortează şi se calibrează în vederea livrării. iar în luna august cu combina CRC-2 (sau cu combina E-684). în urma maşinii E-649 se face şi sortarea lor. umiditatea solului nu trebuie să scadă sub valoarea plafonului minim de 50 . Odată cu strânsul tuberculilor. de obicei în luna iulie. nu trebuie să depăşească 10 zile.4 tratamente pentru combarerea gândacului din Colorado. Se fac 4 .70% din I. când peridermul încă nu este bine format. în funcţie de soi şi zona de cultură. Rezultate bune se obţin când alternează produsele de la un tratament la altul. În anii cu primăveri secetoase se recomandă să se facă o udare de aprovizionare sau o udare imediat după răsărire. Pentru consumul de vară recoltarea se face pe măsura necesităţilor. sortarea făcându-se concomitent cu recoltarea.000 m3/ha. Umiditatea solului trebuie să se menţină în tot timpul perioadei de vegetaţie la minimum 70 . La recoltarea cu combina tuberculii se transportă la depozitul de tranzit sau la centrul de preluare.U. 127 .

încarcă tuberculii în remorca de transport. dar lucrarea este de bună calitate numai în cazul unei tehnologii adecvate şi a unei dotări corespunzătoare (SOCOL.80 g pentru material de plantare. Harvade 25 F în doză 2. de unde se adună manual în grămezi. separă tuberculii de pământ şi îi depune pe suprafaţa solului în spatele maşinii. Cele mai bune rezultate se obţin la recoltarea cu combinele pentru cartof. Este foarte important ca recoltarea cartofului să se facă la temperaturi mai mari de 6 .O. care lucrează în flux cu maşina ISIC-30. tuberculii mici şi vătămaţi pentru furaj. Pentru calibrarea tuberculilor destinaţi plantării se foloseşte maşina de calibrat MCC-60 (45). din buncărul combinei sau din mers în remorca tractată paralel cu combina.13°C). Maşina lucrează bine numai pe solurile uşoare. Combinele de recoltat dizlocă pământul cu tuberculi.8 zile mai înainte de recoltare. iar cei din lotul semincer se sortează pe 3 categorii: cei peste 80 g sunt destinaţi consumului. pe cale chimică la îngălbenire totală. remorci sau containere pentru transport. 1977). tuberculi bolnavi) cu maşina ISIC-30 în componenţa căreia intră şi maşina de presortat (MP-1). Capetele parcelelor se recoltează manual pe 15 m lungime pentru întoarcerea agregatelor. deoarece se reduce foarte mult gradul de vătămare a tuberculilor. sau cu maşina universală de tocat resturi vegetale (MUTRV) care lucrează în agregat cu tractorul L-445. Combina CRC-1 dislocă tuberculii. paralel cu combina. Vrejurile se distrug cu 7 . Combina E-684 execută recoltarea cartofului pe 3 rânduri şi adunarea acestora într-o remorcă cu deplasare independentă. În solele cu cartofi pentru consum sortarea se face pe două categorii: tuberculi mari şi mijlocii. Recoltarea se face numai pe vreme bună şi la umiditatea corespunzătoare a solului. Tuberculii se separă de impurităţi (bulgări. separă pământul şi resturile vegetale. între 40 .Cartoful pentru consumul de toamnă-iarnă şi pentru industrializare se recoltează când 2/3 din tulpini (vrejuri) s-au uscat. în agregat cu tractorul L-445. au un indice minim de vătămare a tuberculilor. întregi pentru consum. sub 40 g se repartizează pentru furaj. 128 . folosind Reglone 5 l/ha.5 l/ha sau pe cale mecanică cu maşina de tocat vrejuri MTV-4. Tuberculii se transportă la centrele de preluare sau la depozitele de păstrare. îi scutură de pământ pe o bandă transportoare şi îi depune în buncăre. Maşina de scos cartof cu rotor excentric – MSCRE-1 şi maşina de scos cartof pe un rând cu brăzdar oscilant – MSC-1 B. Maşina E-649 dislocă..7°C (chiar 12 . staţionar.În urma acestor maşini tuberculii trebuie strânşi imediat. restul de 1/3 având încă culoarea galbenă. pietre.

5 ani astfel: . astfel încât să rămână timp pentru efectuarea lucrărilor solului şi a fertilizării organo-minerale. La rândul ei sfecla este bună premergătoare pentru orzoaică. porumb. leguminoasele anuale şi cartoful (în zona favorabilă acestuia).25 t/ha la soiurile extratimpurii. 1959). cât şi de irigare. datorită epuizării solului în apă. asolamente speciale.50 t/ha la soiurile semitârzii şi târzii. combaterea buruienilor şi valorificarea eficientă a îngrăşămintelor. din cauza consumului mare de apă şi potasiu. orzoaică cu trifoi în cultură ascunsă. sorgul şi iarba de Sudan. orzoaică cu trifoi în cultură ascunsă. în cazul infestării puternice (A.În ţara noastră se obţin producţii de 10 . Cele mai bune premergătoare sunt cerealele de toamnă. Sunt contraindicate ca premergătoare pentru sfeclă cruciferele şi ovăzul din cauza dăunătorilor comuni (nematode).pentru zona cu grad mai ridicat de umiditate. Sfecla poate reveni pe acelaşi teren după 4 ani. ori un asolament de 5 ani cu următoarea rotaţie: sfecla pentru zahăr. grâu de toamnă.2 SFECLA PENTRU ZAHĂR Tehnologia de cultivare Rotaţia Sfecla pentru zahăr trebuie sa urmeze după culturi care părăsesc terenul devreme. dacă solul nu a fost infestat cu nematode. Institutul de Cercetare şi Producţie pentru Cultura şi Industrializarea Sfeclei de Zahăr şi a Substanţelor Dulci Fundulea recomandă atât pentru condiţii de neirigare. sau după 6 ani. 15 . orz. VASILIU. există mari rezerve pentru a se obţine producţii de 70 – 110 t/ha.pentru zona cerealieră din sudul ţării un asolament de 4 ani.25 t/ha la soiurile timpurii şi semitimpurii şi 25 . Având în vedere că din totalul stolonilor formaţi pe tulpina subterană numai 30 – 40% se transformă în tuberculi. floarea-soarelui. cereale de toamnă. porumb şi alte culturi cu care nu are dăunători comuni. cartof. În aceste condiţii se asigură acumularea apei în sol. dacă infestarea a fost slabă şi numai după 8 ani. cât şi suprafeţele ocupate de culturi succesive. un asolament de 4 ani cu următoarele rotaţii: sfecla pentru zahăr. trifoi. cartof. grâu. 129 . 6. porumbul erbicidat cu erbicide triazinice. folosind rotaţii de 4 . cu următoarele rotaţii: sfecla pentru zahăr. floarea-soarelui şi cânepa. . trifoi.

7 .4. prin prelungirea vegetaţiei şi diminuarea conţinutului de zahăr.2% (GH. Na 1.6 .6.Fertilizarea Sfecla pentru zahăr este o mare consumatoare de elemente nutritive. citat de GH. BROUWER.1.110 kg rădăcini. Pe măsură ce plantele avansează în vegetaţie se intensifică asimilarea fosforului şi potasiului. 130 . După diferiţi autori. 3) în perioada tuberizării şi cumulării zahărului (iulie . sfecla extrage din sol circa 165 kg azot. la 1 kg N s. consumul maxim fiind înregistrat în intervalul iulie . BÎLTEANU şi colab.2. 2) la începutul îngroşării rădăcinii (10 . BÎLTEANU.2. 1974).2. se asigură un spor de 52 .a.30 iunie). (1983) menţionează trei perioade critice privind necesarul elementelor nutritive accesibile plantei: 1) la apariţia perechii a doua şi a treia de frunze.a.2. SOLTNER (1990).8 .4 .1. pentru o tonă de rădăcini. 70 kg P2O5 şi 250 kg K2O. elemente deosebit de importante pentru sinteza şi acumularea zahărului. GH. Sporul de producţie datorat fosforului este mai mic decât în cazul azotului în ceea ce priveşte recolta de rădăcini. Insuficienţa fosforului se manifestă prin frunze mici fără luciu. Insuficienţa azotului determină reducerea suprafeţei foliare. BÎLTEANU (1993). dar este mai ridicat la producţia de zahăr. iar excesul de azot frânează acumularea zahărului în favoarea creşterii vegetative şi determină creşterea conţinutului de azot vătămător. DAVIDESCU şi colab. când se absorb circa 70% din întregul necesar. 1 kg fosfor asigurat prin fertilizare determinând obţinerea a 17 kg zahăr ( W. În primele luni de vegetaţie sfecla consumă cantităţi mari de azot pentru formarea frunzelor.iulie. Absorbţia fosforului are loc de-a lungul întregii perioade de vegetaţie.8.6.6.9. 1970).4 . K .0.august. Ca . cu o coloraţie verde-albăstruie şi cu pete brune pe margini. Excesul de azot amoniacal în sol la însămânţare are efecte toxice asupra germenilor şi plantelor de sfeclă (D. P .5. în funcţie de condiţiile de experimentare.0 5..august). 1976). consumul maxim fiind înregistrat în lunile iunie . Pentru o producţie de 40 t/ha rădăcini şi 36 tone/ha frunze. contribuie la creşterea producţiei de rădăcini şi sporeşte conţinutul de zahăr cu 0.1.) după D.2.4 . Limitele de consum (în kg/ha s. sunt următoarele: N . Azotul este cel mai important element pentru creşterea plantelor. Fosforul favorizează creşterea rădăcinilor şi a aparatului foliar. Mg .

Microelemente. Îngrăşămintele verzi prezintă importanţă în regiunile unde.5. s-au obţinut sporuri la producţia de rădăcini cuprinse între 26 . HERA şi Z. Potasiul favorizează absorbţia azotului şi fosforului. Prevenirea carenţei în bor se realizează prin aplicarea a 13 . pe lângă cele organice.5 kg/ha N. În condiţiile cernoziomului mediu levigat de la Girişul de Criş (jud.a. iar la producţia de zahăr între 27 .5 kg/ha P2O5.133%.84%.26 kg/ha borax (1.a. au un rol primordial în nivelul producţiei sfeclei pentru zahăr. odată au fertilizarea de bază (CR. este de 25 . Pentru fiecare tonă de gunoi încorporat. 1986). Carenţa de bor determină îngălbenirea frunzelor din centrul rozetei şi putrezirea “inimii sfeclei”. Bihor). ŢUCUDEAN.5 . când îngrăşământul organic se aplică pentru sfecla de zahăr şi 1. şi 2. în anii cu veri secetoase. Lovrin.70% (O.C.Excesul de fosfor măreşte consistenţa rădăcinilor şi grăbeşte maturarea. BROUWER.). Frecvent. sinteza şi migrarea zahărului în rădăcini şi conferă plantelor o bună rezistenţă la secetă şi boli. în funcţie de nivelul dozelor şi rapoartelor experimentale.5 zahăr (W.1985.A. deoarece ritmul de descompunere al gunoiului coincide. influenţând negativ producţia. leguminoasele pot fi cultivate în mirişte sau în regim irigat.5 kg/ha N. Carenţa în potasiu determină reducerea numărului de frunze şi uscarea lor prematură. Astfel.0 kg ha P2O5. 1970).30 kg rădăcini respectiv 4. 131 .5 kg/ha K2O. Administrarea îngrăşămintelor îngrăşămintele chimice. reflectate şi în producţia de zahăr care a crescut cu 13 . Gunoiul de grajd. la S. 1986).140% (I. 1. sporul obţinut la producţia de rădăcini a oscilat între 27 . 1975). când s-a aplicat plantei premergătoare. BORDAN.3.0 kg s. asigură importante sporuri de recoltă pe toate tipurile de sol. Rezultate bune se obţin numai prin utilizarea de gunoi fermentat. 1. SEGĂRCEANU. excesul de potasiu favorizează producţia de frunze în detrimentul producţiei de rădăcini. prin fertilizare cu NPK. datorită condiţiilor climatice. Dintre acestea importanţă deosebită prezintă borul. doza de îngrăşăminte se va diminua cu: 2. cu nevoia de substanţe nutritive ale plantei. şi 1 kg/ha K2O.5 . în mare măsură. încorporat în sol sub arătura de vară sun toamnă. principalul îngrăşământ organic. Sporul de producţie realizat de 1 kg potasiu s. în perioada 1975 . carenţa în acest element apare pe solurile cernoziomice şi aluviale cu reacţie neutră.

8 .5. OLTEANU şi colab. odată cu praşila a doua mecanică. Prevederile actuale referitoare la stabilirea dozelor de îngrăşăminte stabilesc următoarele: pe solurile cu fertilitate bună se administrează N120-160P70-150K50-80.54. în tabelul 6..Rezultatele experienţelor efectuate în 12 localităţi situate în diferite zone pedoclimatice ale ţării.1 sunt prezentate dozele optime.0 3. Criteriile care stau la baza stabilirii dozelor de îngrăşăminte sunt nivelul recoltei scontate şi aprovizionarea solului cu elemente fertilizante. iar pe solurile cu fertilitate medie şi slabă. (GH.0 189 176 165 154 145 136 131 220 208 196 186 177 169 163 248 235 223 213 204 196 189 271 258 247 236 228 219 214 289 276 265 254 245 237 231 Asigurarea solului cu fosfaţi mobili (P-AI) la ppmP 10 20 30 40 50 60 70 98 90 85 82 80 79 79 119 111 106 103 101 100 100 137 129 124 121 119 118 118 154 146 141 138 136 135 135 167 159 154 151 149 148 148 Asigurarea solului cu potasiu mobil (K-AI) la ppmK 60 80 100 120 140 160 180 119 103 90 82 73 68 66 139 123 110 102 93 88 83 155 139 126 117 109 104 93 168 152 138 130 122 116 111 178 162 149 140 133 127 121 4.56.1 Dozele optime de NPK la sfecla pentru zahăr.5 203 235 263 283 301 5 105 126 144 161 174 40 141 161 177 190 199 Indicele de azot . N140-180 P80-115 K60-110.75% la producţia de rădăcini şi de 14. 23:23:0. Îngrăşămintele cu azot.0 1.0 2.2. în funcţie de recolta scontată (Rs) şi de gradul de asigurare a solului Recolta scontată (Rs) (kg/ha) 40000 50000 60000 70000 80000 Rs (kg/ha) 40000 50000 60000 70000 80000 Rs (kg/ha) 40000 50000 60000 70000 80000 0. Administrarea îngrăşămintelor cu fosfor şi potasiu trebuie făcută o dată cu efectuarea arăturii adânci de vară sau de toamnă. 13:27:13 se folosesc ca îngrăşăminte de bază pe toate tipurile de sol. Tabelul 6. 132 . Deoarece aportul elementelor nutritive din aceste îngrăşăminte nu corespunde întotdeauna necesităţilor de fertilizare. se aplică fracţionat: jumătate din doză la pregătirea patului germinativ şi jumătate în timpul vegetaţiei.6% la producţia de zahăr.5 3.5 .5 2.4 cu fertilizatoare. fiind mai uşor levigate pe profilul solului.IN 1. aducerea la nivelul dorit se va realiza prin completare cu îngrăşăminte simple. folosind cultivatorul CPT . menţionată în cartarea agrochimică. 1960). În funcţie de aceste două elemente.5 4. au evidenţiat sporuri de 13.2.5 125 157 184 208 225 80 78 99 117 134 147 200 60 80 96 109 119 Îngrăşămintele complexe (NPK) de tipul: 16:48:0.

45 g cm3. asigură pregătirea terenului mai devreme în primăvară. fără a diminua conţinutul de zahăr (GH.36%. POPESCU (1988). Când terenul prezintă denivelări. mărunţirea şi nivelarea lui constituie verigi de bază pentru germinarea.07 şi 1. iar pe teren nedezmiriştit de 11% (V.24% porozitate de aeraţie. Aceste îngrăşăminte sunt compatibile cu produsele de combatere a bolilor şi dăunătorilor.5 . determinat toamna pe teren dezmiriştit.5%. au evidenţiat că rădăcinile sfeclei pentru zahăr se dezvoltă normal în solul care are greutatea volumetrică cuprinsă între 1. 1984). răsărirea şi reglarea regimului aerohidric necesar creşterii şi dezvoltării plantelor. 133 .8 sau cu alte mijloace adecvate. a fost de 19.9 cm. în funcţie de intervalul dintre stropiri. Cercetările efectuate de V.30 cm cu scormonitor în agregat cu grapa stelată. Arătura se execută la adâncimea de 28 . Adâncimea de mobilizare a solului nu trebuie să depăşească 4 cm fapt pentru care se interzice folosirea grapei cu discuri care nu poate fi reglată la adâncimi de lucru mai mici de 8 . Prin această lucrare se previne pierderea apei din sol şi se asigură înmagazinarea întregii cantităţi de apă provenită din precipitaţii. Lucrările solului Afânarea solului pe adâncimea de creştere a părţii recoltabile a rădăcinii. POPESCU.60%. După plantele care părăsesc terenul în vară (cerealele păioase). cu influenţe depresive asupra producţiei spre limita superioară.2. Pregătirea patului germinativ se efectuează pe solurile uşoare cu combinatorul format din grapa cu colţi rigizi şi grapa elicoidală urmată de tăvălugul inelar (de “tip croskillet”). Nivelarea arăturii din toamnă cu ajutorul nivelatorului NT . Momentul optim de aplicare este în luna iulie. porozitate capilară şi 18 . după lucrarea cu grapa cu discuri se va efectua nivelarea de exploatare prin două lucrări perpendiculare cu nivelatorul. din care 30 . utilizându-se doze de 1. conţinutul în apă. se apreciază favorabil solul cu porozitatea totală de 48 . putând fi aplicate în amestec. 1988).Aplicarea îngrăşămintelor complexe foliare la cultura sfeclei pentru zahăr constituie un important factor de sporire a producţiei de rădăcini cu până la 29%.3 l ha. se execută imediat dezmiriştirea cu grape cu discuri la adâncimea maximă de lucru a agregatului. iar pe solurile mai grele şi tasate se înlocuieşte grapa cu colţi rigizi din compunerea combinatorului cu vibrocultorul ale cărui organe active pot afâna şi mărunţi mai bine aceste soluri.. ŞTEFAN şi colab. printr-o singură trecere cu combinatorul la o adâncime redusă şi uniformă.

. când temperatura solului la adâncimea de încorporare se stabilizează (2 . Bothynoderes punctiventris.a. o creştere uniformă a plantelor.3 zile) la 3 4°C. Mospilan 70WP 30 kg/t. Cheatocnema tibialis). Mucor.110 mii plante/ha în 134 . iar terenul este zvântat. Sămânţa drajată şi calibrată asigură realizarea unui semănat de mare precizie. Glomerulele şlefuite se pot draja. Răsărirea în câmp la sfecla pentru zahăr este influenţată atât de adâncimea la care se încorporează sămânţa. Phoma. se evită atacul unor dăunători care apar odată cu creşterea temperaturii şi contribuie la obţinerea unor culturi încheiate. cât şi de gradul de mărunţire a solului. afânat în profunzime pentru a asigura apa şi aerul necesare germinaţiei seminţelor şi răsăririi plantelor. Peronospora.. Aspergillus. cu puritatea minimă de 99% şi germinaţia minimă de 75%. care stânjenesc dezvoltarea buruienilor. Semănatul. Rezultatele experimentale din ţara noastră reliefează că cele mai mari producţii se obţin când se asigură la recoltare 100 . Epoca de semănat. Executarea semănatului la timp asigură o răsărire explozivă. cât şi apariţia lăstarilor floriferi în primul an de vegetaţie. (6 g/kg). nivelat. Tanymecus sp. Sămânţa şi semănatul Sămânţa. sămânţa se tratează cu Tiradin 75. Tachigaren 70 WP (6 g/kg) s. Pentru semănat se utilizează sămânţă provenită din loturi semincere certificate. iar solul are bulgări cu diametrul mai mic de 5 cm. Fusarium.Se apreciază că pregătirea solului a fost realizată în bune condiţii dacă patul germinativ este perfect mărunţit. semănatul trebuie încheiat până la 15 martie în zona de sud şi 25 martie în zona de nord a ţării. sămânţa se tratează cu unul din următoarele produse: Seedox 80 în cantitate de 10 kg/t. Pentru prevenirea atacului de dăunători (Agriotes sp. Pentru a preveni atacul ciupercilor Pythium. se evită pierderile produse de îngheţurile târzii din primăvară.28 l/t sau Promet 666 SGO 25 l/t. Cele mai bune rezultate se obţin când semănatul se face la 2 cm. din categoria biologică înmulţirea I. Densitatea. fungicide şi biostimulatori. Cerinţele ridicate faţă de umiditate pentru germinare impun ca semănatul să fie executat primăvara timpuriu. respectiv se acoperă cu un liant în care se adaugă substanţe nutritive. Sămânţa se livrează unităţilor agricole cultivatoare sub formă “şlefuită" în cazul soiurilor plurigerme şi “neşlefuită” la soiurile monogerme. Calendaristic. Furadan 35 ST . Aphanomyces. insecticide. Astfel.

Semănatul se va executa cu viteze de 3.8 kg/ha. pentru a nu deranja plantele în curs de răsărire. Prima praşilă mecanică se execută după 8 .5 kg la ha. iar la soiurile plurigerme între 8 . echipate cu cuţite săgeată şi discuri de protecţie a rândurilor. având diametrul de 1. sfecla pentru zahăr se seamănă la distanţe între rânduri de 45 cm. Ritmul lent de creştere din primele săptămâni măreşte pericolul de îmburuienare a culturii de sfeclă pentru zahăr.4 praşile mecanice. Lucrările de îngrijire Întreţinerea culturii de sfeclă pentru zahăr se face permanent. cu marginile subţiate la 0. De-a lungul perioadei de vegetaţie se mai execută 3 . variază la soiurile monogerme între 5 .40 orificii. la o viteză de lucru cu 3 . realizarea densităţii menţionate se asigură prin semănarea unui număr dublu sau chiar de peste trei ori mai mare de seminţe. iar pe suprafeţele unde recoltatul se face semimecanizat. FAZECAŞ şi colab.8 mm.120 mii plante/ha la culturile irigate.14 135 . terenul fără crustă şi o stare fitosanitară corespunzătoare. Cantitatea de sămânţă. Semănătoarea se echipează cu patine mici.8 mm (la sămânţa monogermă) sau 2 mm (la sămânţa plurigermă). pe rând (8 .7 cm. prevăzute cu limitatoare de adâncime. care încep imediat ce rândurile devin vizibile şi se repetă la intervale de 10 . motiv pentru care adâncimea de încorporare va fi de 2 . lăsând o zonă de protecţie de 5 . precum şi cu discuri cu 30 .12.12 cm.4 km/h şi la adâncimea de 4 6 cm. la care patinarea este minimă şi creşte precizia de distribuţie a glomerulelor pe rând. semănatul se execută în benzi după schema:45-60-45-45-45-60-45. Lucrarea se execută cu agregatul format din tractorul L-445. pentru a menţine cultura curată de buruieni. Prăşitul. pe urmele încă vizibile lăsate de roţile tasatoare ale semănătorii.4.10 zile de la însămânţare. densitatea poate să crească la 120 mii plante ha şi în cultură neirigată (I. pe solurile cu aport freatic. Datorită capacităţii germinative scăzute a glomerulelor de sfeclă.3 cm la sămânţa monogermă şi 3 . Distanţele de semănat. deci înainte de răsărire. se stabileşte distanţa între glomerule pe rând. În funcţie de germinaţia seminţelor. de tip zaharat. Sămânţa monogermă are o putere de străbatere mai mică decât sămânţa plurigermă. Pe suprafeţele unde recoltarea se face mecanizat.culturile neirigate şi 110 .8 km/h. 1977). urmat de cultivatorul CPPT 4 sau CPT 5. de la semănat până la recoltare.4 cm la sămânţa plurigermă. în funcţie de distanţele de semănat.. Adâncimea de semănat. În cazul soiurilor precoce.

se încorporează superficial la 3 . când buruienile dicotiledonate au 2 . Ro-Neet.3 frunze. Pe rând se execută 2 .15 cm la praşila a IV-a. la 6 . 6. în funcţie de starea terenului şi gradul de îmburuienare. Hexilur.7 cm la praşila I. 10 .2.2). prăşitul mecanic se face mai târziu. 136 .8 km/h la prima praşilă. nefiind volatil. Când frunzele sunt mari.zile. când rămân porţiuni de rânduri nesemănate. pentru realizarea densităţii dorite. iar când apar buruienile în a doua jumătate a perioadei de vegetaţie. devansarea sau întârzierea efectuării lucrării soldându-se cu importante pierderi de producţie. Răritul. cu indicatori de calitate superiori. Pentru combaterea buruienilor se vor folosi erbicide antigramineice asociate cu erbicide antidicotiledoneice (tab. Se aplică după răsărirea sfeclei. Adâncimile de lucru sunt de 5 . folosind despicătorul de lan. 6. Agricultura modernă dă ca soluţie.7 cm adâncime. discurile de protecţie se scot.12 cm la praşila a III-a şi 12 . Lucrarea începe atunci când plantele au două frunze adevărate. Combaterea chimică a buruienilor. manual. Odată cu răritul se face completarea golurilor. La prima şi a doua praşilă cultivatorul se echipează cu discuri de protecţie a rândurilor şi cu cuţite săgeată. când se semnalează atac de dăunători. Executarea răritului se face manual. cu sămânţă din soiuri monogerme genetic. când acestea sunt sporadice şi cu maşina de semănat. Viteza de înaintare a tractorului este de 3. folosind în exclusivitate săpăligi speciale cu lamă îngustă de 15 cm.2 km/h la praşila a doua şi circa 7 . Erbicidul Betanal AM se utilizează atunci când dicotiledonatele anuale nau fost bine combătute de Venzar.8 km/h la ultimele două lucrări.10 cm la praşila a IIa. în orele în care frunzele au turgescenţa redusă. semănatul sfeclei la distanţă definitivă bob cu bob. iar cuţitele săgeată se înlocuiesc cu cele unilaterale. Asigurarea densităţii optime se realizează prin rărit. acestea se înlătură prin lucrarea de plivit. Diizocab sau Eradicane 6 E se aplică înainte de semănatul sfeclei şi se încorporează prin două lucrări cu combinatorul. cu condiţia protejării perfecte a culturii împotriva buruienilor. a bolilor şi dăunătorilor. 8 .3 praşile manuale. Metodele chimice au un rol hotărâtor în combaterea buruienilor din cultura sfeclei pentru zahăr. Elbatan sau Ador.4 cm printr-o singură lucrare cu combinatorul. la praşilele a treia şi a patra. la distanţa între plante pe rând la 18 22 cm. în condiţii normale de vegetaţie şi la patru frunze. Erbicidele Olticarb. Erbicidul Dual se aplică înainte de semănat şi.

Gallant sau Targa. tratamentul efectuându-se atunci când plantele de costrei au 15 . Elbatan. halepense Targa 10 CE 2-3 Monocotiledonate inclusiv S. halepense Furore 90 CE 2-3 Monocotiledonate inclusiv S.2.2 Combaterea chimică a buruienilor din cultura sfeclei pentru zahăr Nr. Targa.Tabelul 6. 137 .2 l/ha.În asociaţie cu Fusilade.5 . halepense Gallant 125 EE 2-3 Monocotiledonate inclusiv S. crt. de asemenea. ** .5+. sunt necesare şi una-două praşile manuale selective.5 Dicotiledonate Kusagard 75 WP 1.5 Monocotiledonate şi dicotiledonate WP* Dual 500 EC + Venzar 80 3-6 + 1-1. În solele puternic infectate cu Avena fatua.3-0. dozele din erbicidele menţionate se măresc la 2 .În loc de Venzar se pot folosi în aceleaşi doze. halepense Gallant Super 1-1.5) Betanal Progres 4 (2+2) Dicotiledonate anuale Focus Ultra 3-4 Monocotiledonate inclusiv S.5+1.5 Monocotiledonate şi dicotiledonate WP* Nortron + Venzar 80 WP* 8-10 + 1-1. Dacă cultura este infestată şi cu Sorghum halepense. Gallant.35 cm înălţime.5 Monocotiledonate şi dicotiledonate WP* Diizocab 80 CE + Venzar 80 6-8 + 1-1.5 Monocotiledonate şi dicotiledonate WP* Olticarb 75 CE + Venzar 80 6-8 + 1-1.1.5 G 30 Monocotiledonate şi unele dicotiledonate Erbicide aplicate în perioada de vegetaţie Fusilade super 2-3 Monocotiledonate inclusiv S. în doze de 1.5 Betanal Compact Dicotiledonate anuale (1. erbicidele Hexilur.5 Monocotiledonate şi dicotiledonate WP* Eradicane 6 E + Venzar 80 6-8 + 1-1. după răsărirea sfeclei se foloseşte unul din erbicidele: Fusilade super. halepense 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 * .5 Monocotiledonate şi dicotiledonate Dual 960 EC 2-3 Monocotiledonate şi unele dicotiledonate TCA 10-15 Monocotiledonate Goltix 70 WP 10 Dicotiledonate Duacil 6.4-3 Monocotiledonate şi dicotiledonate Betanal AM-11 6 Dicotiledonate anuale Monocotiledonate şi unele Betanal Tangem 8 (4+4) dicotiledonate 4. halepense Nabu S 6-8 Monocotiledonate inclusiv S.5 Monocotiledonate anuale Nortron Super 2. Adol.3 l/ha. Doze de produs Erbicidul Buruieni combătute comercial (l/ha sau kg/ha) Erbicide preemergente Pyramin WP 4-6 Monocotiledonate şi unele dicotiledonate Ro-Neet 6 E + Pyramin WP 6-8 + 3-4 Monocotiledonate şi dicotiledonate Ro-Neet 6 E + Venzar 80 6-8 + 1-1. halepense Betanal 6 Dicotiledonate anuale Goltix 70 WP 7 Dicotiledonate anuale Lontrel 300** 0.5 Monocotiledonate inclusiv S. dacă există Cirsium arvense. Combaterea chimică a buruienilor reduce numărul de praşile la două.

1 l/ha). se efectuează un tratament suplimentar cu insecticidele Dursban 4 E sau Sinoratox R-35 cu dozele de 1.25 l/ha) şi Dursban 4 EC (1. iar rezerva de apă din sol ajunge la 50% din i. la această cultură. Bavistin 50. Brestan 60.a în zona pădurilor din câmpie. Fastac 10 EC (0. Tanymecus sp:. 10 boli şi 17 dăunători. folosind o normă de udare de 500 . Chaetocnema tibialis) se combat prin traramente la sămânţă şi în vegetaţie prin tratamente cu Dursban 4 Z (1. Pierderile provocate pot ajunge la 30% la producţia de rădăcini şi 40% la producţia de zahăr. la densităţi crescute ale dăunătorilor şi în condiţii favorabile manifestări atacului. când rădăcinile încep să se îngroaşe.75 l/ha). Sumialfa 10 EC (0. Atomaris linearis.5 l/ha).5 l/ha) sau Decis 2. Cercosporioza (Cercospora beticola) apare în lunile VI .5 EC (0..5. Sumi 8 în doză de 0. astfel că. Larvele defoliatoare (Mamestra brassicae.u. în doză de 0. în stepă şi silvostepă şi la 70% din i.u. Impact 12. Derosal 50.80 cm. Agriotes sp. Suzu 60. realizată prin tratamentul seminţelor. Obţinerea unor producţii mari de sfeclă pentru zahăr este posibilă în zonele cu deficit de umiditate. Făinarea (Erysiphe betae) se combate cu Tilt 250 (0.3 l/ha.Combaterea bolilor şi dăunătorilor. Baycor 300. Rias 300 EC.a. Decis 2. Irigarea culturii.5 l/ha). Punchne în doză de 0. Institutul de Cercetare şi Producţie pentru Cultura şi Industrializarea Sfeclei de Zahăr Fundulea (1990) menţionează. în anii normali. în doză de 2 l/ha.1 l/ha). Benlate 50. Satisfacerea necesarului de apă prin irigare începe.0 l/ha). în funcţie de textura solurilor.5 EC (0. 138 . revenirea pe aceeaşi parcelă fiind necesară la intervale de 10 . Fundazol 50. Dăunătorii din sol (Bothynoderes punctiventris. fiind mai frecventă în zonele şi în anii cu cantităţi mai mari de precipitaţii sau în condiţii de irigare.6 l/ha). Sumicombi 30 EC (0.VII.0 l/ha.2 l/ha. Topsin M 70. în doză de 7 l/ha. la mijlocul lunii iunie.600 m3/ha. Pennuc. nu este totală. Ekalux 25 EC (1. Se execută două-trei tratamente cu unul din următoarele produse: Alto combi 420.5 l/ha şi respectiv 3. pe adâncimea de 0 .3 l/ha). Kasumin 2. Protecţia plantelor.15 zile. Altor 100 (0.3 l/ha).5 l/ha).5 l/ha. Sumicidin 20 EC (0. numai prin conducerea raţională a regimului de irigaţie corespunzător cu cerinţele plantelor în diferite faze de vegetaţie. Plusia gamma) se tratează în vegetaţie cu unul din următoarele produse: Talstar 10 EC (0.

3 . Când temperaturile din aer sunt mai mari de 10°C. depozitarea în câmp a sfeclei care nu se poate transporta imediat să se facă în grămezi mari de circa 1.august şi o udare în septembrie. O atenţie deosebită trebuie acordată decoletării sfeclei. respectiv cele care pot fi prelucrate imediat. Sfeclele extrase din pământ se curăţă şi se decoletează tăindu-se şi vârful rădăcinii la grosimea de 1 cm. Depozitarea sfeclei în vederea prelucrării ulterioare este admisă numai când temperaturile scad sub 10°C. maturitatea se recunoaşte prin aceea că frunzele se împuţinează şi devin de culoare verde-deschis. iar extragerea rădăcinilor din sol şi decoletarea se execută manual.10 zile în anii secetoşi. prevăzute cu două coarne în formă de liră.8 m începând cu luna iulie. Recoltarea manuală.000 kg acoperite cu coletele rezultate prin decoletare. Pe solurile cu aport freatic irigarea este necesară numai în anii secetoşi. În acest moment greutatea rădăcinilor este de 1. cu o porţiune mică de pulpă. Pentru a preveni pierderea turgescenţei rădăcinilor se impun următoarele măsuri: să nu se recolteze decât cantităţile care pot fi decoletate în cel mult 24 de ore. când începe creşterea rapidă a corpului sfeclei. iar formarea de noi frunze încetineşte. Recoltarea poate fi efectuată manual. Se realizează cu furci speciale. Între data aplicării ultimei udări şi a recoltării trebuie să treacă 30 de zile în anii normali şi numai circa 5 .3 cm. semimecanizat şi mecanizat.20 septembrie în zonele din sudul ţării şi 1 . Recoltarea semimecanizată. Fenologic.5 octombrie în zona mai rece din nord. Recoltarea. frunzele uscate şi verzi şi efectuând la capătul sfeclei o tăietură orizontală de 2 . Grosimea stratului de sol umezit trebuie să fie de 0.5 cm în luna iunie. Epoca de recoltare este atunci când sfecla a ajuns la maturitate.5 . Lucrarea se 139 .Eşalonarea pe luni a udărilor este următoarea: o udare în iunie.2 ori mai mare decât greutatea frunzelor. Rădăcinile mai mari de 1 kg se decoletează conic. când are loc creşterea frunzelor şi 0. se recoltează numai cantităţile obligatorii prevăzute în graficele de livrare. Dislocarea rădăcinilor se face cu DSP-4.5 udări în iulie . Rădăcinile cu greutate mai mică de 1 kg se decoletează printr-o tăietură orizontală la nivelul celor mai de jos muguri vizibili de pe epicotil. când rădăcinile au atins greutatea maximă şi au conţinutul mai ridicat de zahăr. înlăturând. transportul să fie efectuat în paralel cu recoltarea şi decoletarea. Calendaristic. maturitatea sfeclei se realizează în jur de 15 .

la peste 12 cm. Recoltarea mecanizată se execută în două faze cu seturile de maşini MDS3 + MRS-3. transportului şi prelucrării. Pentru a lucra în condiţii bune. sfecla pentru zahăr nu trebuie să rămână în grămezi în câmp.20 m. dacă nu se transportă imediat. dar se distruge structura solului şi se înmulţesc paraziţii specifici (boli. la decoletare sunt culcate şi se taie oblic. culturile cu distanţa între plante pe rând sub 12 cm nu se pot decoleta. producţia să nu fie peste 30 t/ha. În condiţiile respectării tehnologiei de cultivare în ţara noastră. după o pajişte desţelenită sau după o plantă perenă. se vor acoperi cu frunze. CAP. După recoltare. lucrarea de decoletat să înceapă după ce se ridică roua. cu pierderi minime. Producţia de frunze şi colete reprezintă 38% din recolta de rădăcini. să nu se acopere coletul plantelor cu pământ.3 ani la rând. terenul să fie curat de buruieni. la prăşit să nu se scoată bolovani. întrucât aceste suprafeţe sunt fertile şi libere de paraziţi specifici. pentru a asigura zona de întoarcere pentru agregate. Rădăcinile decoletate şi bine curăţate de pământ se aşează în grămezi cât mai mari şi. la recoltare terenul să aibă umiditate normală. înainte de decoletare se deschid drumuri cu dislocatorul şi se extrag rădăcinile normal. cultura trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: terenul să fie perfect nivelat. Cele mai bune rezultate se obţin la recoltarea în două faze. răsărirea să fie explozivă şi fără goluri. iar cele care au coletul deasupra solului. distanta între plante 18 . viroze. În aceste condiţii se obţin rezultate bune la soiurile de tutun pentru ţigări de foi. şi BM-6 + KS-6 sau într-o singură fază cu combinele de recoltat sfeclă CRS-2 şi CRS-3 sau cu alte tipuri de combine de fabricaţie străină.execută în bune condiţii dacă la semănat s-a folosit schema corespunzătoare (în benzi). semănatul să se execute echidistant şi în rânduri drepte. la ambele capete ale parcelei.22 cm. cu soiurile zonate în prezent se pot realiza producţii de peste 50 t/ha rădăcini. tutunul se poate cultiva 2 . fapt care obligă la organizarea în flux continuu a recoltării. 7 TUTUNUL Tehnologia de cultivare a tutunului Rotaţia Tutunul suportă monocultura mai mulţi ani fără să se înregistreze fenomenul de “oboseală” a solului. dar nu şi 140 . pe distanta de 18 . să nu se facă şanţuri. după care se eliberează terenul. Pe terenuri proaspăt defrişate. plantele se recoltează manual. dăunători). deoarece pierderile în greutate sunt extrem de ridicate.

Mn. deoarece. asolamentul contribuie la obţinerea unor recolte mari de tutun. de sol.pentru tipul Oriental şi Virginia. diferite insecte). K. Zn. tutunurile mai tari la fumat. în funcţie de tipul şi soiul cultivat. Tutunul are cerinţe mari faţă de elementele fertilizante atât.) care lasă solul bogat în azot. castraveţii.). rămân resturi vegetale care împiedică plantarea tutunului în condiţii bune. se distruge structura solului prin praşile. iar amplasarea pe alte terenuri decât cele specifice duce la diminuarea calităţii.) şi îngrăşăminte organice constituie un mijloc important de sporire a producţiei şi de îmbunătăţire a calităţii frunzelor de tutun. recoltându-se timpuriu. lupoaie. repetarea prăşitului duce la distrugerea structurii solului. dovlecii. făcând ca soiurile să-şi păstreze însuşirile normale bio-productive. cânepa şi floarea-soarelui. precum şi de zona ecologică de cultură.) periculoşi pentru tutun. Fertilizarea Administrarea de macroelemente (N. Tutunul este o bună premergătoare pentru toate culturile. Fe. destinate ţigărilor de foi sau pentru pipă se cultivă după leguminoase (borceag. cele mai bune premergătoare sunt cerealele păioase: grâu. ardei etc. îmbogăţirea în substanţe organice. 141 . fasolea. Acestea. întrucât eliberează terenul destul de timpuriu şi-l lasă curat de buruieni şi în bună stare de fertilitate. datorită unor paraziţi comuni (viroze. superioare calitativ şi rentabile. mazăre etc. semioriental şi Virginia. Nu se recomandă ca plantă premergătoare tutunului cele din familia Solanaceae (cartofi. pepenii. boli şi dăunători specifici. cu excepţia celor care au dăunători comuni. îmbunătăţirea structurii lui. Cultivarea tutunului în monocultură se ia în considerare numai în situaţia în care terenurile specifice tipului şi soiului ce se cultivă nu sunt suficiente. soiurile tipului de mare consum pentru ţigarete. cantitativ. pot fi cultivate după leguminoasele pentru boabe. se întârzie executarea lucrărilor solului. varza. se dezvoltă numeroşi dăunători polifagi (viermi-sârmă. orz. a solanaceelor. Ca. cât şi a raportului dintre ele. din cauză că părăsesc târziu terenul. buha semănăturilor etc. Cl. Mg). Nici alte plante prăşitoare nu sunt indicate ca premergătoare. Porumbul (cel tratat cu erbicide triazinice este interzis ca plantă premergătoare) şi bumbacul sunt mai puţin indicate ca premergătoare pentru tutun. permit executarea în bune condiţii a lucrărilor solului. Mo etc. ovăz. Alegerea plantei premergătoare tutunului se face în funcţie de tipul de tutun cultivat: pentru soiurile din tipul oriental. dacă solurile sunt mai sărace. Spre deosebire de monocultură. tomate. cultivate pentru ţigarete superioare. reducându-se gradul de infestare a solului cu seminţe de buruieni. P. microelemente (B.

se recomandă aplicarea gunoiului de grajd la planta premergătoare. lăsând în sol 4 .000 kg frunze uscate tutunul consumă 75. pe cele nisipoase. 142 . Pe celelalte tipuri de sol gunoiul se aplică direct. La exces de fosfor se reduce combustibilitatea tutunului. influenţează creşterea frunzelor şi conţinutul în nicotină. Insuficienţa calciului determină apariţia de frunze deformate. dar şi producţia. influenţând pozitiv creşterea sistemului radicular. conservând umiditatea şi sporind afânarea solurilor compacte. Tutunul valorifică bine gunoiul de grajd în doze de 20 40 t/ha la tipul Burley. Din a 15-a zi de la plantare şi până în a 45-a zi. secară etc. PARKER. când tutunul se află în răsadniţă. 5 .3 kg P2O5.20 t/ha la soiurile din tipul de mare consum şi pentru ţigări de foi. adăugându-se la plantarea tutunului 32 . P2O5. ardere şi măreşte conţinutul în hidraţi de carbon solubili. lupin. Se observă că tutunul este o plantă mare consumatoare de potasiu şi calciu. 1937). 16. completat cu îngrăşăminte fosfatice şi potasice. absorbţia azotului este foarte intensă. cât şi a calităţii acesteia.5 % K2O şi 2 –3 % N. aromă. pentru diminuarea efectului negativ al azotului. prin raporturile cu alte elemente din sol. Azotul în interdependenţă cu fosforul şi potasiul. cu excepţia celor din tipul oriental la care nu se aplică. 10 .5 kg azot. 124. mărind gradul de fertilitate a solului. ca şi în primele 15 zile de viaţă (W. culoare.2 kg K2O şi 104 CaO (HITIER şi SABOURIN. Fertilizarea unilaterală influenţează negativ calitatea frunzelor. sporind conţinutul în hidraţi de carbon din frunze. Pe solurile nisipoase din sudul Olteniei şi din vestul tării. “rău colorate”.48 kg/ha N.) pot folosi ca sursă de materie organică pentru tutun.64 kg/ha. Fosforul are acţiune pozitivă atât asupra producţiei. de calitate inferioară. 1965). Chiar şi tulpinile de tutun tocate sunt o sursă de materie organică.10 t/ha la soiurile pentru ţigarete superioare. Pe terenurile slab fertile şi. cu combustibilitate redusă. Calciul este important ca element de nutriţie. mijlocie de azot şi mică de fosfor. mai ales. Îngrăşămintele aplicate trebuie să fie cât mai complete şi în raporturi cât mai echilibrate. împreună cu 48 .La o producţie de 1. îngrăşămintele verzi (trifoi roşu. Gunoiul de grajd. cât şi indirect. excesul de calciu conduce la formarea de frunze casante. groase. Acţiunea pozitivă se manifestă încă din primele zile ale vegetaţiei. raporturi care influenţează mai mult absorbţia acestora. după care se reduce. la soiurile de tip Virginia. Potasiul ameliorează însuşirile de calitate a tutunului: gust. sub arătura de bază.

Aplicarea îngrăşămintelor. Îngrăşămintele chimice sunt eficiente la toate tipurile de tutun şi pe toate tipurile de sol, aplicându-se în funcţie de fertilitate şi soiul cultivat aşa cum rezultă din tabelul 7.1 întocmit după dozele recomandate de S.C.C.C.I.T. Bucureşti.
Tabelul 7.1 Doze orientative de îngrăşăminte în funcţie de fertilitatea solului şi tipul de tutun
Fertilitatea solului Doze (kg/ha s.a.) EleIndice Tipuri de tutun AproviP2O5 K2O (ppm) mente azot SemiMare zionare (ppm) Oriental Virginia Burley (IN) oriental consum F. slabă P2O5 N Slabă 8,1-18,0 P2O5 <2 < 66,0 K2O N Mijlocie 2,1-4,0 18,1-36,0 66,1-132,0 P2O5 K2O N Bună 4,1-6,0 36,1-72,0 132,1-200,0 P2O5 K2O P2O5 F. bună > 72,1 < 200,0 K2O < 0,8 70 40 60 70 30 50 60 20 40 40 90 50 80 90 40 60 70 30 50 50 120 50 100 120 40 80 100 20 70 70 50 50 160 120 140 160 80 100 140 70 80 100 60 60 120 80 100 120 70 80 100 50 60 60 -

Fertilizarea la tutun poate fi de bază, în momentul plantării şi în timpul vegetaţiei, (suplimentară). În cazul fertilizării de bază, îngrăşămintele se aplică sub arătura de bază (gunoiul, fosforul şi potasiul), contribuind la aprovizionarea cu elemente nutritive a plantelor de tutun vreme îndelungată, urmărind fertilitatea solului şi îmbunătăţind însuşirile fizice, chimice şi biologice ale acestuia, iar azotul se aplică la pregătirea solului pentru plantare. Fertilizarea în momentul plantării asigură elemente de nutriţie în primele faze de vegetaţie şi se face, de regulă, localizat (pe rând), în apropierea sistemului radicular, mărindu-se coeficientul de utilizare a substanţelor nutritive. Fertilizarea suplimentară se face prin aplicarea îngrăşămintelor pe sol, dar şi prin tratamente extraradiculare cu soluţii nutritive care conţin în special azot. “Udarea” tutunului la plantare cu o soluţie nutritivă diluată (6 g N + 12 g P2O5 la 10 l apă), folosind 0,5 l la plantă, ajută la prinderea mai bună a plăntuţelor şi creşterea lor ulterioară. Îngrăşămintele suplimentare aplicate pe sol se încorporează prin praşile cu ajutorul cultivatorului. După apariţia inflorescenţelor, fertilizarea suplimentară nu mai este eficientă. O fertilizare cu N : P 1 : 3 (10 - 15 kg N – 30 - 45 kg P205) este eficientă dacă se aplică la prima praşilă. Amendamentele folosite la tutun. Tutunul se dezvoltă în bune condiţii la un pH al solului slab acid, cuprins între 5,6 - 6,6. Dacă pH-ul solului scade sub 5,6
143

este nevoie să se intervină cu amendamente calcaroase. Se asigură astfel şi înlăturarea pericolului apariţiei efectelor negative asupra tutunului datorate toxicităţii magneziului. Se aplică 6 t/ha amendamente calcaroase sub arătura de bază, o dată la 4 ani, crescând, totodată, conţinutul calciului în frunze cu consecinţe favorabile. Lucrările solului Terenul ce urmează a fi plantat cu tutun trebuie pregătit cu multă atenţie. Solul trebuie să fie afânat profund, mărunţit corespunzător, pentru a acumula şi păstra umiditatea şi pentru a se combate buruienile. Experienţele din ţara noastră au scos în evidenţă că arăturile executate la 22 - 25 cm adâncime dau rezultatele cele mai bune. În solurile uşoare se lucrează mai superficial decât pe cele mijlocii şi grele. Este necesar ca, prin arătură, să se evite formarea hardpanului. Solurile nisipoase din zona de cultură a tutunului de tip Virginia trebuie arate la adâncimea de 28 - 30 cm, toamna târziu sau primăvara devreme (POP, 1974) ocazie cu care se încorporează şi îngrăşămintele organice şi minerale. În această arătură se acumulează o cantitate mare de apă şi se reduce evaporaţia, nitraţii se acumulează mai adânc în sol, unde pe terenurile nisipoase se dezvoltă cea mai mare parte din rădăcini (RAUHE, 1958). În primăvară arătura se lucrează cu grapa cât mai de timpuriu, apoi terenul se întreţine curat de buruieni şi afânat cu ajutorul cultivatorului urmat de grapă. Dacă solul s-a tasat prea mult în timpul iernii, se execută o arătură superficială (10 - 15 cm) cu plugul fără cormană, urmat de grapă. Se efectuează 1 - 3 afânări până la plantare şi se evită pulverizarea solului. Adâncimea de afânare cu cultivatorul este de 10 - 12 cm. Producerea şi plantarea răsadului Tutunul nu se seamănă direct în câmp, deoarece are o mare sensibilitate la temperaturile joase. Germinaţia lui la cel puţin 12°C şi o perioadă de vegetaţie relativ lungă determină ca tutunul să se însămânţeze şi să crească o anumită perioadă de timp în răsadniţe. Numai după ce vremea s-a încălzit şi a trecut pericolul îngheţurilor târzii de primăvară, el se transplantează în câmp, în teren pregătit în prealabil. Producerea răsadului Răsadniţele. În condiţiile din ţara noastră, cele mai indicate pentru producerea răsadului sunt răsadniţele încălzite cu biocombustibili (gunoi de grajd proaspăt), fără a fi influenţate de condiţiile climatice din primăvară. Există şi răsadniţe încălzite cu aburi sau apă caldă. Cele mai indicate răsadniţe sunt cele la
144

care platforma de gunoi (cel mai bun, de cabaline) bine tasat, este de 40 - 60 cm grosime, suprafaţa calculându-se în funcţie de numărul de rame (tocuri) ce urmează să se aşeze pe platformă, distanţa între ele fiind de 50 cm, iar la marginea platformei de 60 cm. Tocurile de răsadniţă “se îmbracă” în gunoi şi în interior şi în exterior, lăsându-se 5 - 6 zile pentru aşezarea gunoiului. Se introduce apoi în tocul răsadniţei amestecul nutritiv format din o parte pământ de ţelină sau grădină, două părţi mraniţă şi o parte nisip, după ce, în prealabil, a fost dezinfectat cu Basamid G98 în doză de 35 g/m2 sau Dazomet 90 G - 9% în doză de 35 g/m2 sau Bromură de methil 50 - 75 g/m2 ori Formalină 38% (concentraţie 4%) în doză de 2 l soluţie la m2 sau Vapam 2%. Pentru dezinfecţie amestecul nutritiv se întinde în strat subţire de 10 - 15 cm grosime şi se tratează cu produsele specificate, se omogenizează, se adună în grămezi şi se acoperă cu folie de polietilenă. Dezinfecţia cu Basamid se face încă din toamnă sau în cursul iernii. Se introduce amestecul nutritiv sub forma unui strat de 15 - 20 cm grosime, se acoperă tocurile cu geamuri timp de 8 - 12 zile; în acest timp, prin procesele fermentative din gunoi se degajă căldură, temperatura ridicându-se la 60°C după 4 – 5 zile. După 8 - 12 zile temperatura se stabilizează la circa 40°C, când se poate trece la semănat. Răsadniţele se înfiinţează cu 60 - 65 de zile înainte de plantarea tutunului (tab. 7.2).
Tabelul 7.2. Perioada de semănat a tutunului în răsadniţă
Zona Răsadniţe calde 25 II-10 III 1 III-10 III Perioada de semănat Răsadniţe Tunele semicalde 10 III-20 III 15 III-30 III 10 III-20 III 20III-30 III

Sudul ţării Nordul ţării şi zonele mai reci

Sămânţa destinată semănatului este produsă în unităţi specializate pentru fiecare soi ce se cultivă şi se expediază la producători tratată cu Criptodin 5 g/kg sămânţă sau Merpan 5 g/kg sămânţă. Pentru grăbirea răsăririi sămânţa poate fi preîncolţită în prealabil, asigurându-se obţinerea răsadului “bun de plantare” cu 5 - 10 zile mai devreme. Suprafaţa de răsadniţă se calculează în funcţie de numărul de plante ce se obţin la m2, desimea plantelor în câmp şi suprafaţa planificată a se planta cu soiul respectiv. În răsadniţele calde se obţin 2.200 – 2.500 fire de răsad la m2, din care 2.000 fire sunt bune de plantat. În răsadniţele semicalde se obţin 2.000 fire la m2, iar în cele reci 1.500 fire răsad la m2, bune de plantat fiind 1.500 şi respectiv, 1.000 de fire la m2.
145

temperatura păstrându-se în limitele de 18 25°C. este dată în tabelul 7. face mai des. Cantitatea de sămânţă este de 0. udarea. Pe măsură ce creşte răsadul. Controlul temperaturii se face cu termometre de sol şi de cameră. răritul. În perioada germinării seminţelor aerisirea se face numai la orele amiezii.5 .0.4 mm. În răsadniţele calde semănatul se face când temperatura din stratul de gunoi a scăzut la 30 . În afară de răsadniţele calde răsadul de tutun se mai poate obţine în sere.C) Răsadniţă caldă 90-100 70-80 60-65 40-55 35-40 35-40 40-45 Solarii şi tunel 100-110 80-85 65-70 45-50 40-45 40-45 45-50 Brazde reci 120-130 100-110 75-80 55-60 45-50 45-50 55-60 Îngrijirea răsadului constă din: asigurarea şi reglarea temperaturii în răsadniţei. Aerisirea răsadului.Suprafaţa de răsadniţă. în grosime de 3 . pentru a pune în contact intim sămânţa cu pământul.C) Bărăgan (M.16. aerisirea se. Semănatul se face manual prin împrăştiere. fertilizarea suplimentară.O) Virginia (V) Burley (B) Banat (M. solarii încălzite sau neîncălzite. asigurându-se condiţii normale de iluminare prin spălarea geamurilor şi foliei şi îndepărtarea acestora în zilele călduroase. După semănat se împrăştie deasupra seminţei un strat de mraniţă foarte bine mărunţită şi cernută. după ce în prealabil. Imediat după răsărire se renunţă în timpul zilei. o perioadă scurtă în 146 . Asigurarea şi reglarea temperaturii în răsadniţe se face cu scopul bunei germinări a seminţelor şi răsăririi plantelor. în răsadniţe semicalde şi în tunele sau în brazde reci.7 g/m2 în răsadniţe reci şi tunele. aerisirea. Până în faza de urechiuşe. 1 kg nisip pentru cantitatea de sămânţă necesară la 6 m2.35°C. Sămânţa germinează şi planta răsare într-o perioadă cu 7 . apoi se udă cu apă călduţă (cu stropitoarea cu sită fină) şi se acoperă tocul de răsadniţă cu geamuri.3. În zilele prea călduroase se foloseşte umbrirea.6 g/m2 în răsadniţe calde şi 0. răsadul va fi umbrit ziua între orele 11 .3 Suprafaţa de răsadniţă pentru 1 ha de tutun Soiul (tipuri) Djebel (O) Molovata (O) Ghimpaţi (S. în funcţie de soi. combaterea buruienilor.9 zile.6 cm. la protejarea răsadniţelor cu rogojini. În prima perioadă de creştere a răsadului ramele se ridică pe suporţi la o înălţime de 5 . combaterea bolilor şi dăunătorilor şi călirea răsadului etc.32°C. sămânţa (mică) de tutun se amestecă cu nisip uscat. după această fază răsadul se umbreşte numai în zilele foarte calde. terotatul. Până la răsărire este necesară o temperatură de 30 . se presează uniform cu o scândură. Tabelul 7. în situaţia când temperatura este prea ridicată.0.4 .

Combaterea buruienilor se poate face şi cu ajutorul erbicidelor. când sistemul radicular al răsadului se dezvoltă mai lent. cu norme de 0.10 cm adâncime. Este bine ca plivitul să se facă în zilele mai înnourate. După faza de urechiuşe şi până la călirea răsadului pentru plantat. dezinfectate în prealabil. prin smulgerea buruienilor. Plivitul se execută de câte ori este nevoie. astfel încât. după care se poate uda normal. mai puţin călduroase. Terotatul se efectuează cu scopul de a dezvolta un număr mai mare de rădăcini laterale de la baza tulpiniţei. pe 8 . să nu fie deranjate plantele de tutun. având şi rolul de a evita spălarea stratului superior de sol din răsadniţă şi formarea crustei. să aibă o temperatură de 23 .0. Se poate folosi şi erbicidul Dymid 0. udările vor fi până la trei pe zi.3 zile. După faza de urechiuşe răsadniţele se ţin descoperite pe timp călduros. apoi mai rar. astfel încât.5 cm grosime. Pe timp rece apa se încălzeşte. Se recomandă erbicidul Enide 50 WP în doză de 1. având drept scop menţinerea unei umidităţi moderate în stratul superficial al patului germinativ.3 zile după semănat. Temperatura apei în perioada germinării trebuie să fie mai ridicată. 3 g/25 m2. a doua la amiază şi a treia în jurul orei 16. sau erbicidul Devrinol 50 WP. Udarea răsadului este o operaţiune foarte importantă.1. atunci când se constată că desimea răsadurilor este prea mare.2 . Primul plivit are loc când plantele au răsărit şi buruienile depăşesc ca dimensiune tutunul şi se efectuează după ce s-a udat bine cu apă. Serele. în momentul când ajunge pe răsad.5 .timpul amiezii. procedându-se ca la plivit. Constă din împrăştierea sau cernerea peste răsad a unei cantităţi de mraniţă sau amestec nutritiv. Terotajul se execută după fiecare plivit. Răritul răsadului se face spre sfârşitul fazei de cruciuliţă.30 cm deasupra tocului. În perioada semănat – răsărire . după aceea apa va avea temperatura aerului atmosferic. dar cu norme mai mari de udare.5 g/m2.5 zile. toată ziua şi se acoperă numai noaptea sau când timpul este rece şi ploios. Combaterea buruienilor se face prin pliviri sau cu erbicide.5 g/m2. asigurându-se apă suficientă în stratul nutritiv. conferindu-i rezistenţă la îmbolnăvire. stratul dintre plante având 0. udarea se face mai rar. solariile şi tunelele se aerisesc mai intens. Terotatul se repetă la intervale de 3 . rărit. Prima udare se face în jurul orei 9. La început răsadurile se udă mai des şi cu cantităţi mai mici de apă. fără a depăşi faza de urechiuşe. apoi ramele se ridică la 20 . aplicat concomitent cu semănatul sau cu 1 . Între fazele de “cruciuliţă” şi “urechiuşe” răsadul nu se udă 2 . când frunzele sunt 147 .25° C.înrădăcinare şi în faza de cruciuliţă. aplicat cu 7 zile înainte de semănat. menţinânduse ridicate tot timpul zilei.0 l/m2.

Turdacupral 50 PU sau Perozin B 75. a doua la 4 . Fertilizarea suplimentară este impusă de consumul ridicat al elementelor nutritive de către plante şi datorită spălării lor cu ocazia udărilor.4 ori în timpul perioadei de vegetaţie în răsadniţă: prima fertilizare se face în faza de cruciuliţă. Combaterea chimică a coropişniţei se face aplicând. Mana se combate cu Tiuram 70 PU.10 zile înainte de transplantare în câmp. Putrezirea neagră a rădăcinilor se combate cu fungicidul Chinoin Fundazol în doză de 2 g/m2. agitându-se din timp în timp. pentru a nu se lipi mraniţa de ele. tratamentul repetându-se după 7 zile. folosindu-se 30 l soluţie la 100 m2 răsadniţă. produsă de ciuperca Peronospora tabacina. Fertilizarea suplimentară cu soluţie de gunoi de pasăre este foarte eficientă. folosindu-se 30 l soluţie pentru 100 m2 răsadniţă. Principalele boli ale răsadului de tutun sunt: căderea răsadului. mraniţa se scutură de pe frunze şi apoi se efectuează udarea. La o parte gunoi de pasăre uscat se folosesc zece părţi apă. Combaterea dăunătorilor. Căderea răsadului se combate cu Tiuram 70 PU sau Captadin 50 PU. repetându-se tratamentul după 7 zile. putrezirea neagră a rădăcinilor. Principalii dăunători în răsadniţă sunt: coropişniţa (Gryllotalpa gryllotalpa) şi tripsul tutunului (Thrips tabaci). Se folosesc 2 l soluţie la m2. Gunoiul se pune într-un sac de pânză rară şi se ţine în apă la macerat 24 de ore. 50 g sulfat de amoniu sau 30 . provocată de Thieloviopsis basicola şi mana tutunului. Combaterea bolilor. a treia când răsadul este în faza de urechiuşe..uscate. după care se udă foarte bine pentru a spăla îngrăşămintele de pe frunze.3%. După terotare.50 g azotat de amoniu. 80 .120 g superfosfat şi 40 .5 zile după prima. în concentraţie de 0. fiind necesară repetarea operaţiei de 3 . După fiecare fertilizare răsadul se udă abundent.30%. unul din 148 . Soluţia se diluează cu o cantitate egală de apă şi se utilizează 2 l/m2. iar a patra se face cu 7 . înainte de semănat. produsă de Rhizoctonia solani şi Pythium sp. Conţinutul sacului se stoarce bine iar soluţia rezultată se diluează cu o cantitate egală de apă. Fertilizarea cu îngrăşăminte chimice se face folosind o soluţie formată din 10 l apă. toate în concentraţie de 0. folosindu-se 200 l soluţie la 100 m2 răsadniţă.80 g sulfat de potasiu. Captadin 50 PU.

insecticidele: Furadan 10 G. se aşează în cutii şi se acoperă cu o pânză udă. lungimea de 8 . 149 . Reducerea spaţiului de nutriţie peste limita optimă determină reducerea în frunze a substanţelor răşinoase ce concură la formarea aromei. plantatul se poate face pe parcursul întregii zile.15%. Răsadul se lasă descoperit ziua şi noaptea.1%.5 zile înainte de transplantare. 0. desimile cele mai mari se asigură la soiurile din tipul oriental. care constituie densitatea optimă.18 cm (7 . se udă o dată la două zile. Sinoratox 35 R. Un tratament se face în faza de urechiuşe şi unul cu 3 . de mare consum şi ţigări de foi se plantează la desimi mai mici. În cazul mecanizării totale a culturii tutunului.5 g/m2 sau Sintogrill 5G în doză de 3 g/m2.10 zile înainte de plantare şi constă din pregătirea lui pentru condiţiile din câmp. Coropişniţa se mai combate şi cu momeli otrăvite. dacă nu este udat. Tripsul este un dăunător periculos şi pentru faptul că transmite în răsad virusul care produce boala petelor de bronz (Lycopersicum virus 3 Smith).1% sau Actelic 0. Epoca plantării se stabileşte în funcţie de condiţiile climatice ale zonei şi perioada de vegetaţie a soiurilor. Întârzierea plantării peste data de 25 mai determină scăderi de producţie deosebit de mari. Plantatul se face în orele de dimineaţă şi după amiază.4 zile înainte de plantare nu se mai udă. transportându-se în câmp la locul de plantare. Densitatea plantatului are o deosebită importanţă la tutun pentru realizarea unor producţii mari şi de calitate. O plantă de tutun bine călită are tulpina elastică (îndoită după deget nu se rupe). nu duce la reducerea producţiei la unitatea de suprafaţă. Pentru combatere se utilizează insecticidul Carbetox 37 EC 0. Până la o anumită limită. pericol de brumă sau ploi abundente. fără a se scutura de pământ.6 frunze când plantarea se face manual şi 16 . iar dacă este înnorat. folosindu-se 30 l emulsie la 100 m2 răsadniţă. în doză de 3 . soiurile din tipul Virginia. Metasytox 0.4%. distribuite uniform. Răsadul se acoperă numai în caz de îngheţ. scăderea producţiei individuale a plantelor prin creşterea desimii. Pentru toate soiurile şi în toate zonele plantarea între 1 şi 10 mai a realizat cele mai mari producţii.12 cm. Ţinând seama de particularităţile soiurilor. cu apă (mai puţină). respectiv cu 4 . densitatea la semănat se păstrează nemodificată la unitatea de suprafaţă. Plantarea tutunului Răsadul de tutun pentru plantare. iar cu 3 . Călirea răsadului se face cu 7 .8 frunze) când plantarea se face mecanizat. Răsadul bine călit nu se veştejeşte în zilele călduroase.

Combaterea buruienilor. Praşilele se execută mecanizat. se utilizează răsaduri de cea mai bund calitate. astfel ca rădăcinile să fie repartizate cât mai uniform. dacă distanţa dintre rânduri permite. totodată. sunt debilitate. Muşuroitul sau bilonatul. la adâncimea de 6 . Buruienile se combat prin praşile mecanice şi manuale sau cu ajutorul erbicidelor. copilitul.8 zile de la plantare. făcând o mişcare de jos în sus şi din afară spre răsad. pentru a împiedica formarea crustei la suprafaţă. Urmează 2 . după care se practică în sol un orificiu cu plantatorul.4 zile de la plantare. completate cu praşile.3 praşile la intervale de 10-15 zile. Buruienile consumă apa şi substanţele nutritive necesare plantelor de tutun. Se mai pot folosi: maşina de plantat şi fertilizat tutun (MPFT – 2). politul. fiind. După ce apa este absorbită. se introduce cu grijă răsadul în pământ la nivelul coletului. mărind rezistenţa la cădere a plantelor. Cu acelaşi plantator se strânge pământul lângă răsad. Thrips tabaci (tripsul). în care se toarnă o cantitate de apă stabilită. când plantele au 20 – 30 cm înălţime. Pentru aceasta. 150 . combaterea buruienilor. gazde ale unor boli şi dăunători cum sunt: Pseudomonas tabaci (focul sălbatic). Prima praşilă se efectuează la 7 . altfel plantele cu care s-au completat golurile rămân în urmă cu dezvoltarea. la 3 . Pentru plantarea manuală a unui ha cu tutun sunt necesari 15 . dacă utilajele ar distruge frunzele tutunului. după ce sau prins plantele. Thieloviopsis basicola (putrezirea neagră a rădăcinilor). ajută la formarea rădăcinilor adventive.Tehnica plantării tutunului este similară cu aceea a plantării răsadurilor de legume. Terenul destinat plantării se marchează la distanţe stabilite între rânduri şi pe rând. Prăşitul.17 lucrători. Lucrările de îngrijire De la plantarea tutunului şi până la recoltare se aplică lucrări de întreţinere şi îngrijire a solului şi plantei de tutun: completarea golurilor. constituind pe timpul vegetaţiei substraturi de infecţie cu diferite boli. Se adună lângă răsad un strat de pământ mărunţit şi uscat.8 cm pentru afânarea solului şi distrugerea buruienilor. Plantarea mecanizată a răsadului de tutun se poate face cu maşina de plantat răsad MRP-5 în agregat cu tractorul L-400 sau cu maşina “Balthes” de producţie canadiană. cârnitul. sau manual pe rând şi chiar între rânduri. Completarea golurilor trebuie realizată fără întârziere. recepatul şi irigarea. maşina de plantat răsaduri produse în ghivece nutritive (MPRPGN). combaterea bolilor şi dăunătorilor. în funcţie de precipitaţiile căzute şi de gradul de îmburuienare.

5% 3.0 . făinarea (Erysiphe cichoracearum).0 0. Humus 0. iar cele perene 4 – 5 frunze Pirul se combate când are 10 .0 4. Combaterea buruienilor cu erbicide se completează cu praşile mecanice şi eventual manuale.4.0 3.0 .0 2. Se încorporează la 8 – 10 cm adâncime fiind volatil Se încorporează la 4 – 5 cm adâncime la pregătirea terenului pentru transplantare Postemergent. Devrinol.3.2. Pe solurile nisipoase infestate cu Agropyron repens şi Cynodon dactylon.0 1. Dual. pentru protejarea frunzelor de tutun de acţiunea mecanică a praşilelor.) Triflurom (24% trifluralin) Balan (18% benefin) Tillam (72% pebulate) Dual 500 (50% metolaclor) Stomp 330 EC (33% pendimetalin) Devrinol 500 WP (50% napropamide) Patoran 50 (50% metobromuron) Tobacron ( 33% metolaclor + 17% metobromuron) Fusilade super (12.0 .4. mucegaiul tulpinii (Sclerotinia sclerotiorum).3 .3.1% quizalofop-ethyl).4. când gramineele anuale au 2 – 6 frunze.6.0 .0 . Gallant (12.5 .8.15 cm înălţime. Tabelul 7. care se combat prin tratarea seminţelor. plantarea 151 . etc.5% fluazifop-pbutyl) Nabu EC (sethoxymidim) Gallant 125 EC (haloxyfop-ethoxy ethyl) Targa (quazilofop-ethyl) Kusagard 75 SP (aloxydium sodium) Doza l.4 Erbicide utilizate pentru combaterea buruienilor la tutun Denumirea comercială a erbicidului (s. Postemergent. iar costreiul când are 25 35 cm înălţime.0 1.0 1.5 . Stomp. Se folosesc erbicidele din tabelul 7.6.6. renunţându-se la praşile timp de cel puţin 30 de zile pentru translocarea substanţelor spre rizomi.a. Combaterea bolilor şi dăunătorilor.4. Pentru combaterea buruienilor monocotiledonate se utilizează erbicidele Triflurom. în funcţie de efectul acestora.0 5. Se încorporează cu combinatorul la 3 – 5 cm adâncime.0 1. sau pe cele cernoziomice şi brun-roşcate de pădure infestate cu Sorghum halepense. în toate stadiile gramineelor. pentru combaterea pirului şi costreiului.5% fluazifop-butyl).5 .5.0 . când gramineele au 3 – 6 frunze.0 Modul de aplicare Se încorporează imediat în sol fiind volatile. la 8 – 10 cm adâncime prin două lucrări cu combinatorul.2.3.5 .0 . Bolile cele mai frecvente ale tutunului sunt: micozele – înnegrirea tulpinii (Phytophtora nicotiana). mana (Peronospora tabacina).5-2 ….0 2. Balan.Combaterea chimică a buruienilor este o măsură deosebit de importantă.0 5.5 . folosindu-se 200 .350 l soluţie la hectar. pe lângă erbicidele ce se administrează pentru combaterea buruienilor monocotiledonate şi dicotiledonate se foloseşte unul din erbicidele: Fusilade super (12.0 3.5% haloxyfop-ethoxy-ethil): Targa (10. Tillam.4.0 . kg/ha. pentru combaterea buruienilor maonocotiledonate şi dicotiledonate se folosesc erbicidele Patoran şi Tobacron împreună cu un erbicid antigramineic. Postemergent.

viermii sârmă (Agriotes sp. pătarea unghiulară (Pseudomonas angulata). distrugerea buruienilor solanaceae. de toamnă . care se dezvoltă. Sinoratox 35 EC – 1 l/ha. Thiovit PU – 0. vestejirea şi ofilirea (Pseudomonas solanacearum). iar la Morspilan după 21 – 25 zile. se folosesc insecticide granulate la sol (Temic 10 G – 10 kg/ha. omida capsulelor (Heliothis oboleta). Mospilan 20 SP 0. afidele (Myzodes persicae). cel mai periculos este tripsul (Thrips tabaci). asolamente de 4 ani. etc. Ridomil plus cold 42.5 EP – 3 kg/ha. răsucirea frunzelor (Nicotiana virus 4) etc. Combaterea nematozilor se face prin dezinfecţia amestecului nutritiv. Politul constă din înlăturarea frunzelor de la bază. politul de timpuriu şi cu produse chimice (Ridomil 72 WP – 0. Turdacupral 50 PV – 0.4 l/ha).5 l/ha). culturi curate de buruieni.13 kg/ha.0 l/ha). corectarea pH-ului şi utilizarea de Dithane M-45 – 0.0 – 1. distrugerea buruienilor. omizile defoliatoare (Autographa gamma). Combaterea se face prin respectarea asolamentului şi rotaţiei. se previn şi combat prin distrugerea insectelor cu Carbetox 37 CE – 0. Alţi dăunători sunt: nematozii tutunului (Meloidogyne sp.2%..Decis 25 EC (0. de vară (iulie .5 – 4.25%. recoltarea la timp al frunzelor şi combaterea chimică prin 2 – 4 tratamente cu unul din produsele: Carbetox 37 EC (3. Tratamentele se repetă la 14 zile.5% (3 l/ha).iarnă (august până în aprilie anul următor). care atacă plantele pe tot timpul vegetaţiei. Dintre dăunători. Insecta are 3 generaţii: de primăvară (aprilie iunie). murgociul sau buha semănăturilor (Euxoa segetum). politul timpuriu.la epocă optimă.august).4 – 0. Dithane M45 – 0.). sunt lovite în timpul lucrărilor de îngrijire sau murdărite cu pământ din cauza picăturilor de ploaie. Aceste frunze nu 152 .3 – 0. Captadin 50 PU – 0.3 – 0. pentru murgoci şi viermii sârmă. Sinoratox 5 G – 30 kg/ha). îndepărtarea şi arderea plantelor virozate. virozele tutunului – mozaicul tutunului (Nicotiana virus 1).15 – 20 kg/ha). afidele se combat cu aceleaşi produse care se folosesc pentru combaterea tripsului. bacteriozele tutunului – focul sălbatic (Pseudomonas tabaci). Karathane EC 0. plantarea în epoca optimă. mai ales pentru larvele din generaţiile I şi II (produse folosite şi pentru combaterea tripsului).4%.3%.3 – 0.4% în 600 l apă/ha pentru mană. boala petelor de bronz (Lycopersicum virus 3).0 – 1. Fastac 10 EC (1. iar pentru combaterea omizilor se folosesc tratamente cu insecticide la 10 – 15 zile de la eclozare.5 l/ha). iar pentru făinare sulf muiabil PU – 0. Sinoratox 35 EC (1.5%. Mospilan 20 SP (0. în condiţii necorespunzătoare de lumină şi hrană.2%. se combat prin dezinfectarea seminţelor şi amestecului nutritiv.). Ditylenchus sp.3 l/ha..

adică cu un număr mai mic de frunze. 153 . lăsând pe plantă. se face cu mai multă uşurinţă. care continuă creşterea plantei. îndepărtându-se 2 . Soiurile cu frunze mari se cârnesc. Apariţia copililor poate fi împiedicată prin tratarea plantelor cu substanţe inhibitoare de creştere (hidrazidă maleică etc.10 cm lungime. obţinându-se o oarecare producţie de frunze (V. La soiurile cu frunze mari se înlătură 2 . repetându-se operaţiunea de 2 . Politul se face după praşila a treia. Copilitul (sau înlăturarea lăstarilor) este o lucrare necesară la toate soiurile de tutun la care s-a aplicat cârnitul. Înlăturarea copililor dimineaţa şi seara. la deschiderea primelor flori. Virginia şi Burley – se cârnesc timpuriu şi adânc pe terenurile mai puţin fertile şi cu condiţii de secetă şi se cârnesc înalt pe terenurile cu fertilitate mijlocie sau bună şi cu umiditate suficientă. 1939). fertilitatea solului şi condiţiile meteorologice.3 ori. Recepatul. efectuată mai timpuriu sau mai târziu. Soiurile de tutun din tipul de mare consum. de calitate inferioară şi trebuie înlăturaţi când au 6 . când sunt mai turgescenţi. realizând un conţinut mai ridicat de nicotină şi hidraţi de carbon. În anii mai ploioşi şi pe solurile fertile soiurile din tipul Virginia nu se cârnesc. în funcţie de soi şi climă. iar la cele cu frunze mici 4 . se cârnesc mai târziu. care se maturează mai timpuriu. constituind mediu favorabil de infecţie pentru celelalte frunze. manuală. un număr de 15 .3 frunze. în scopul creşterii producţiei de frunze şi calităţii acestora. Se execută în funcţie de soi.5 frunze (până la înălţimea de 20 cm de la pământ).20 frunze. Pe soluri cu fertilitate ridicată cârnitul se face mai târziu şi mai înalt (mai sus). Plantele afectate de grindină se retează la cel de al doilea internod de la suprafaţa solului. Soiurile de tutun pentru ţigarete din tipul oriental şi semioriental. Pe soluri cu fertilitate mai scăzută suprimarea inflorescenţei se face de timpuriu (chiar de la îmbobocire) şi mai “adânc”. în urma acestei operaţiuni (a cârnitului) se dezvoltă copili (lăstari) la subsuoara frunzelor. mai mult sau mai puţin viguroşi.3 frunze (cârnit înalt). Cârnitul este operaţiunea de înlăturare a inflorescenţelor plantei de tutun.prezintă importanţă industrială. mai mare sau mai mic. Aceşti copili produc frunze mici. adică cu un număr mai mare de frunze. împreună cu un număr de frunze. deoarece. Din porţiunea de tulpină rămasă pornesc mai mulţi copili. dintre care se alege unul singur. ARGHIRESCU.). Copilii au importanţă în cazul când trebuie regenerată o cultură de tutun afectată de grindină.

3 ori. soiurile pentru ţigări de foi se recoltează mai de timpuriu. Maturarea frunzelor se face treptat şi recoltarea este eşalonată. apariţia de pete de culoare gălbuie spre vârf şi pe margini. răsfrângerea marginilor limbului. În continuare.Irigarea tutunului se poate realiza în multe zone de cultură. fără diminuarea calităţii. adică atunci când au ajuns la dezvoltarea maximă şi au cel mai ridicat conţinut de substanţe organice şi minerale. a doua udare după ce plantele s-au prins. pe terenuri cu 154 . se îmbunătăţeşte culoarea şi consistenţa frunzelor.8 ori în funcţie de precipitaţiile înregistrate: prima udare se aplică înainte de plantare. când se observă pete rotunde de culoare galbenă pe suprafaţa limbului. Maturarea tehnică a frunzelor se evidenţiază. se mai udă de 2 . iar uneori se produce băşicarea acestuia. până la înflorire. asigurându-se frunze mai elastice şi rezistente. Soiurile de tutun pentru ţigarete se recoltează într-un stadiu mai avansat de maturare. suprafaţa limbului lipicioasă.6. Pe solurile zonale sau pe aluviuni numărul udărilor este de 3 . se face când o treime din suprafaţa limbului foliar s-a îngălbenit. Plantele se dezvoltă foarte bine când umiditatea solului se menţine la 60 . La soiurile de tutun cultivate în ţara noastră se deosebesc pe tulpină cinci etaje de frunze. cu consecinţe pozitive asupra producţiei. Recoltarea Frunzele de tutun se recoltează la maturitatea tehnică. adică s-au înrădăcinat şi au pornit în creştere.300 m3/ha. Mai mult de 60% din recoltă este asigurată de frunzele dispuse în etajul de mijloc şi în vârf. prin pierderea luciului. iar după înflorire de 2 . recoltarea soiurilor cu frunze mari. Pe solurile nisipoase tutunul se irigă de 6 . prin culoarea verde mai deschisă a lor. pentru ţigarete. înregistrându-se o diferenţă de 20 . soiurile de tip Virginia se recoltează când două treimi din suprafaţa limbului este de culoare galbenă-deschisă. la începutul maturării tehnice.23 zile între maturarea frunzelor de la bază şi a celor din vârful plantei. căderea perişorilor.80% din capacitatea de câmp. Normele de udare sunt de 200 . de culoare mai deschisă. din punct de vedere morfologic. La maturarea tehnică frunzele se rup cu uşurinţă de pe tulpină. cu norme de udare de 400 500 m3/ha apă.3 ori. iar zona de la bază numai 10%. La o cantitate mai mare de apă se reduce conţinutul în nicotină. Zona de vârf asigură numai 12% din recoltă. soiurile selecţionate pentru aroma lor caracteristică se recoltează mai de timpuriu. soiurile cultivate pe soluri fertile se recoltează la maturitatea completă.

la intervale de 6 .1977). apoi se încarcă în coşuri sau lăzi. recoltarea frunzelor se face chiar înainte de maturarea tehnică. Burley.fertilitate mai redusă. mijlocii şi mici. însuşire ce se pune în evidenţă în fabricile care le prelucrează.7 zile. Recoltarea manuală se efectuează rupând frunză cu frunză în direcţia laterală şi în jos. mai multe spre vârf).10 frunze pe plantă. La o singură recoltare se desprind de pe plantă 2 . în cazul atacului de boli sau dăunători. dar în acest caz se lasă un număr de 9 . în anii ploioşi recoltarea frunzelor se amână. de boli şi dăunători se înşiră separat. Recoltarea mecanizată este recomandată la soiurile cu frunze mari (Virginia.250 g Ethrel s. atac de boli sau dăunători etc. iar cele atacate. recoltarea se face înainte de apariţia pe frunze a petelor de culoare galbenă. 155 . După mărime. Înşiratul frunzelor este prima operaţiune cu care începe acest lung proces de pregătire şi constă în introducerea manuală sau mecanizată a unor sârme sau sfori prin nervurile lor. integritate. cu peţiolul către pereţi şi se transportă la platformele de depozitare. în 400 .500 l apă/ha (M. La soiurile de tipul Virginia se recoltează numai câte două frunze. Recoltarea mecanizată. Recoltarea se desfăşoară în condiţii optime numai după ce se evaporă roua de pe plante. Frunzele se lasă la marginea lanului pentru câteva ore pentru o uşoară vestejire. Există şi maşini care recoltează mecanizat frunzele. IRIMIA. facilitând recoltarea mecanizată.a. în etapa a doua cele de la mijloc şi în etapa a treia frunzele de la vârful plantei. frunzele depozitându-se în buncăre speciale. de mare consum). ca şi uniformitatea acesteia se pot realiza tratând plantele cu Ethrel (acid 2-cloro-etil-fosforic). grad de maturare. Se utilizează 1.7 frunze (mai puţine la baza tulpinii. datorită căruia frunzele se îngălbenesc după 3 . în mai multe etape (5 . care se maturează mai uniform şi pot fi recoltate la o singură trecere. Înşiratul pe sfoară sau pe sârma. tulpinile fiind tocate şi încorporate în sol. Grăbirea maturării.350 –2. pentru a nu vătăma tulpina. în timp ce la soiurile de mare consum recoltarea se face în mai puţine etape (3 etape). în prima etapă se recoltează frunzele de la baza plantei. Cu ocazia înşirării frunzele se sortează după mărime. frunzele se sortează în: mari.6). Înşiratul. pe timp de secetă se grăbeşte recoltarea frunzelor. dospirea şi uscarea frunzelor După recoltare frunzele de tutun sunt supuse unor operaţiuni fizice şi biochimice care determină calitatea fumativă a lor.5 zile de la tratament. La recoltarea manuală muncitorii pot fi transportaţi pe platforma unei maşini speciale (Balthes).

Temperatura optimă în timpul dospirii este cuprinsă între 25 . temperatură şi umiditate. iar umiditatea relativă a aerului între 75 şi 85%. în raport cu condiţiile de climă şi sol. frunzele încep procesul de dospire (fermentarea în verde) şi de uscare. proces important pentru creşterea calităţii acestora.45% din această apă.36°C. proporţia de acizi organici (citric şi acetic). La recoltare frunzele conţin 80 . Se înregistrează transformarea substanţelor organice complexe în substanţe simple. urmând fixarea acestei culori la soiurile pentru ţigarete sau transformarea culorii în maro la soiurile pentru ţigări de foi. La capătul acestui proces frunzele de tutun mai conţin 40 – 50% apă. La sfârşitul dospirii frunzele sunt de culoare galbenă. Nicotina nu suferă schimbări importante. iar frunzele mici se înşiră cu faţa la partea dorsală.85% apă.5 m. Lungimea sforilor sau a sârmelor este de 4 m. Amidonul se hidrolizează. iar 0.4 zile la soiurile pentru ţigarete superioare şi ajunge la 21 zile la soiurile de tipul pentru ţigări de foi în funcţie de gradul de maturitate. din care 3. iar în timpul dospirii trebuie să se elimine 30 . se face cu ajutorul unui ac special (andrea). În timpul procesului de dospire frunzele îşi continuă procesele de respiraţie şi transpiraţie. care trebuie eliminată cât mai repede. iar mecanizat cu ajutorul unei maşini de înşirat (MTS-2). care lucrează pe principiul maşinii de cusut. În zonele unde nu există condiţii naturale de dospire. pe cărucioare sau pe alţi suporţi. Dospirea (sau fermentaţia în verde) reprezintă un complex de procese şi reacţii din frunzele de tutun care determină îngălbenirea şi îmbunătăţirea calităţii lor. Prin dospit şi uscare se îmbunătăţesc şi se fixează în frunzele de tutun însuşirile de calitate specifice soiului şi dezvoltate în timpul perioadei de vegetaţie în câmp. Prin degradarea clorofilei se obţine îngălbenirea frunzelor. dar creşte în schimb. Frunzele mari se înşiră faţă la faţă lăsând circa 1 cm între nervuri pentru aerare cât mai bună. îmbunătăţindu-se continuu calitatea tutunului. partea cu care şirele se leagă pe gherghefuri. Factorii care determină transformările sunt: temperatura şi umiditatea.5 m. mai ales la soiurile pentru 156 . Prin conducerea raţională a acestor procese tehnologice se pot corecta multe din defectele pe care le posedă tutunul recoltat din câmp. Durata procesului de dospire este de 2 . se degradează substanţele albuminoide şi clorofila. prezintă lungimea de înşirare.manual. Astfel pregătite. acestea se creează prin adăposturi adecvate.

30 . de regulă. legate paralel. prin fixarea culorii. iar în cazul uscării la căldură artificială. Uscarea tutunului Burley se realizează la umbră şi la curenţi de aer. pe gherghefuri aşezate în încăperi cu un mediu optim de căldură şi umiditate sau în “năsadă” (frunzele se aşează cu cotorul în jos în straturi de 20 cm grosime) înainte de înşirare. între marginile cărora se întind şirurile de frunze. Depăşirea temperaturii de 50°C slăbeşte activitatea fermenţilor şi provoacă coagularea complexului fermentativ. În vederea dospirii şi uscării tutunului din tipurile orientale. Prin uscare. afară. i se determină o culoare specifică. în magazii construite. Tutunul destinat pentru pipă sau ţigări de foi se usucă la umbră.ţigarete superioare şi la soiurile tipului Virginia a căror culoare trebuie să rămână galbenă-deschisă. Fixarea culorii se face prin expunerea frunzelor direct la soare sau cu ajutorul curenţilor de aer.40 zile în 157 . pentru a asigura circulaţia aerului. Uscarea frunzelor după dospire asigură fixarea culorii şi eliminarea apei. Se practică uscarea pe cale naturală şi uscarea cu ajutorul căldurii artificiale (la soiurile tipului Virginia). Tutunul pentru ţigări de foi este supus procesului de dospire un timp mai îndelungat. Pentru aceasta. prevenind procesele de alterare. umiditatea în frunze trebuie să scadă la 20 . şoproane. Gherghefurile se ţin afară la soare. distanţate. Uscarea la soare. pierzându-se capacitatea de fermentare a tutunului. într-un mediu mai umed şi apoi. Dospirea se poate grăbi dacă se scot gherghefurile la soare 2 .6 săptămâni). prin ridicarea treptată a temperaturii până la 40°C şi coborârea umidităţii relative sub 50%. în solarii sau în camere speciale.25%. solarii acoperite cu folie de polietilenă de culoare închisă. semiorientale şi de mare consum se pot folosi solarii acoperite cu folie de polietilenă. Gherghefurile sunt rame aşezate vertical. cu posibilităţi de a fi adăpostite pe timp de ploaie sau noaptea. pentru a le feri de picăturile de rouă sau ploaie care înnegresc frunzele. Dospirea tutunului se face în şiruri. sub acţiunea curenţilor de aer.3 ore pe zi. proces care urmează după uscare. Durata de uscare a acestui tip de tutun este. Durata uscării la soare a frunzelor de tutun depinde de soi şi condiţiile privind temperatura şi umiditatea relativa din timpul uscării. şirurile cu frunze se fixează pe gherghefuri mobile. într-o perioadă de timp mai lungă (4 . iar noaptea sau pe timp de ploaie se adăpostesc în şoproane. prin pierderea rapidă a apei.

Reducerea bruscă a proceselor vitale din frunzele de tutun în momentul îngălbenirii (trecerea la fixarea culorii) asigură un conţinut mai ridicat în hidraţi de carbon solubili. Substanţele proteice.uscătorii la umbră şi 21 . Astfel. şi creşte procentul de substanţe minerale. Culoarea galbenă este un indicator foarte preţios pentru aprecierea diferitelor faze prin care trece frunza de la dospire şi până la uscare. reducerea spaţiului necesar uscării şi reducerea duratei uscării. Amidonul se transformă aproape în întregime în cursul procesului de dospire şi uscare în hidraţi de carbon solubili. sub acţiunea enzimelor (TRIFU. se pregăteşte pentru predare la centrele de recepţie. datorită procesului de respiraţie. se scindează în substanţe cu moleculă mai mică. Modificările culorii se datorează procesului de degradare a pigmentului verde. în frunzele de tutun se petrec o serie de transformări biochimice care duc la îmbunătăţirea calitativă a lor. sub acţiunea enzimelor proteolitice. care sunt poduri confecţionate din scânduri. Păstrarea tutunului se poate face şi în baschii. reducerea volumului de muncă. însuşire importantă la tutunul pentru ţigări de foi. 1953). Uscarea cu ajutorul căldurii artificiale se practică la tutunul de tip Virginia asigurându-se o culoare deschisă frunzelor şi caracteristici calitative deosebite. ceea ce face să iasă în relief xantofila. După ce recolta de frunze a fost dospită şi uscată. în timpul dospirii şi uscării la tutunurile de culoare deschisă se pierd 11 – 18% din substanţa organică. Şirurile sunt scoase de pe gherghefuri. Pe 158 . în special nervura principală. ajungând până la aminoacizi. se îndoaie în patru şi se fac legături de câte 3 . ce intră în compoziţia clorofilei. Păstrarea tutunului uscat.5 şiruri (evenghiuri). Avantajele acestei metode de uscare constau în obţinerea unui produs de calitate bună. mai ales de acid citric şi acetic şi scade cel de acid malic. mărindu-se elasticitatea frunzelor. dispuse la 15 – 20 cm de pardoseala magaziei. Conţinutul în nicotină scade iar cel de acizi organici creşte. Se verifică ca toate frunzele să fie bine uscate. evitându-se sfărâmarea frunzelor în timpul manipulării lor.23 zile în solarii acoperite cu folie. cât şi fixarea culorii. Hidraţii de carbon suferă transformări însemnate. În timpul dospirii şi uscării. Uscarea se face în uscătorii speciale în care se realizează atât dospirea. oxalic şi formic. în special hidraţi de carbon.

de sfoară. la soiurile din tipul pentru ţigări de foi. La soiurile orientale de cea mai bună calitate. Transformarea tutunului într-un produs ameliorat. modul de aşezare fiind în “pastale”. iar la cele cu frunze mici. Fermentarea tutunului este sezonală şi extrasezonală sau industrială. formează “năsada”. lipsit de gust. se netezesc şi se aşează în mănunchiuri de câte 20 . fără netezirea limbului şi care se leagă la bază cu o frunză de tutun. pe mese şi pe stelaje. se poate conserva. Fermentarea are loc în depozitele şi fabricile de fermentare. imediat după uscare. alesul şi “păpuşitul”. Ele încep. nefiind un produs stabil. Păstrarea se face în camere uscate.aceste poduri se aşează evenghiurile sau şirele de tutun ordonate.12 frunze. după care se acoperă cu pânză de sac.10 frunze. când se grupează ca şi în cazul păpuşii. fără mirosuri neplăcute care se pot imprima în frunzele de tutun. La soiurile cu frunze mari se folosesc pachete de 10 . în apropiere de cotor. în butoaie sau lăzi. culoare. Aşezarea frunzelor “în fascicule” constă în formarea de pachete a 8 . tei topit etc. premergătoare transformării industriale în produse consumabile (fumabile). Aşezarea frunzelor “în tonga” (vrac) se face după alegerea lor pe calităţi. de regulă în luna octombrie. înţepător. Alesul şi păpuşitul tutunului sunt operaţii pregătitoare în vederea predării recoltei la centrele de colectare. Se aleg frunzele după mărime. dar nu se leagă la bază. Fermentarea sezonală se face în timpul primăverii. de 25 . cu folie îndreptate în acelaşi sens. conservabil cu o compoziţie chimică stabilă se face prin procesele de fermentare. folosindu-se procedeul fermentării în baloturi. cu cotorul în jos. Frunzele aşezate într-o încăpere. Cu grosimea stratului de tutun se poate ajunge la 80 – 100 cm. aceste mănunchiuri numindu-se “păpuşi”. fumul este aspru. frunzele se întind cu grijă şi se aşează cu regularitate una peste alta. este lipsit de însuşiri fumatice: miros neplăcut. Fermentarea tutunului este ultima fază a prelucrării lui. Tutunul. 159 . consistenţă. Frunzele se pot aşeza “în stos”. când vremea se încălzeşte. în el continuând unele procese biochimice. Sunt aşezate în păpuşi frunzele soiurilor pentru ţigarete superioare şi cele de mare consum.. de pănuşi de porumb. ce pot fi ventilate la nevoie.30 frunze. în straturi de 20 cm grosime. amărui. Urmează clasarea tutunului.25 care se leagă cu un fir de rafie.

000 kg/ha frunze uscate. indiferent de condiţiile anterioare. După fermentare tutunul se alege din nou pe calităţi. în funcţie de tip şi condiţiile de cultură. Temperatura şi umiditatea din camere este controlată. iar cele de tip Virginia şi de mare consum până la 2. potrivit cerinţelor diferitelor tipuri şi categorii de tutun.500 kg/ha.Fermentarea industrială (sau extrasezonală) este metoda cea mai bună. întrucât procesul poate fi dirijat. produsul având umiditatea de păstrare.21 zile.000 – 1. fermentarea durează 12 . Soiurile de tip oriental asigură producţii medii de 1. 160 . Producţia de frunze de tutun este destul de variabilă.500 – 3. apoi este aşezat în baloturi de diferite forme şi mărimi şi expediat la fabrică unde este transformat în produse de fumat.

vol.. Ed. 2001 – Tehnologii moderne pentru cultura plantelor de câmp. Muteanu L. orz şi ovăz ? Cum puteţi preveni atacul unor agenţi patogeni si daunători la cerealele păioase ? Cum puteţi preveni si combate buruienile din cultura de porumb ? Care este mecanismul de realizare a simbiozei dintre rădăcinile leguminoaselor şi Rhizobium sp. sfeclă pentru zahăr). ÎNTREBĂRI PENTRU CAPITOLE Intrebări pentru cereale: Cum se poate realiza desimea optimă la recoltare la grâu.. Axinte M.. 2. 2001 – Fitotehnie. Roman Gh.. Muntean L. Roman Gh. 1998 – Fitotehnie. Importanţa desimii plantelor şi modul de realizare la cereale. 2001 – Fitotehnie. Borceanu I.. Ed. Ceres. Ed. Didactică şi Pedagogică Bucureşti. Sin Gh. 1995 – Fitotehnie. Bucureşti.. Bâlteanu Gh. Axinte M. Importanţa lucrărilor de îngrijire şi modul de realizare a combaterii buruienilor la principalele plante prăşitoare (porumb.? În ce condiţii soia se poate cultiva în rânduri aproapiate ? Care dintre leguminoasele pentru boabe se pot cultiva intercalat cu alte plante ? Întrebări pentru oleaginoase: Care dintre plantele oleaginoase se pot cultiva în rânduri apropiate ? Cum putem îmbunătăţi procesul de polenizare şi fecundare la floareasoarelui ? Întrebări pentru rădăcinoase : În ce constă combaterea integrată a buruienilor din cultura cartofului ? În ce condiţii sfecla pentru zahăr se răreşte şi în ce condiţii nu se răreşte ? Intrebări pentru leguminoase: REFERATE : 1..V. vol. 161 . Universal. Bucureşti. Ceres. secara..2.. Borcean I. “Ion Ionescu de la Brad” Iaşi.BIBLIOGRAFIE Bâlteanu Gh. Bucureşti. cartof. Ed.. Ed.1.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->