P. 1
Bioremedierea Apelor Prin Schimb Ionic a Apelor Uzate Cu Continut de Ioni de Metale Grele

Bioremedierea Apelor Prin Schimb Ionic a Apelor Uzate Cu Continut de Ioni de Metale Grele

|Views: 234|Likes:

More info:

Published by: Valean Luciana Maria on Jan 05, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/05/2013

pdf

text

original

Ecologie şi protecţia mediului

Laborator nr. 10

Bioremedierea apelor prin schimb ionic cu conţinut de ioni de metale grele
.

1. Noţiuni generale
1.1 . Surse de poluare a apelor uzate cu ioni de cupru
Cuprul poate ajunge în mediul înconjurător din surse foarte variate: scurgerile de la minele de exploatare a cuprului sau a altor metale, activităţile industriale ce produc sau folosesc cupru sau compuşi ai cuprului (băi de decapare, de nichelare sau de cromare, producerea fertilizanţilor, producerea pesticidelor, chimia anorganică, producerea celulozei şi hârtiei, rafinării, etc.), producerea fierului si oţelului, prelucrarea materialelor feroase şi turnătorii, fabricarea motoarelor sau a unor componente, depozitele de deşeuri, apele uzate orăşeneşti, arderea combustibililor fosili sau a deşeurilor, corodarea conductelor sau a altor instalaţii. Printre sursele de poluare se pot enumera şi unele surse naturale: erodarea depozitelor naturale de cupru, descompunerea vegetaţiei, vulcani, incendii de pădure.

1.2. Circuitul metalelor grele în ecosisteme
Ajuns în sol, cuprul se ataşează de materialele organice sau alte componente (argilă, nisip, humus, etc.) din straturile superioare ale solului. Din acest motiv, cuprul nu migrează în sol pe distanţe mari. În mediul acvatic compuşii solubili ai cuprul prezintă o solubilitate ridicată şi pot migra pe distanţe mari sub forma dizolvată sau ataşaţi de particulele solide aflate în suspensie. Compuşii insolubili sau cei solubili ataşaţi de particule sedimentabile se acumulează în sedimentele apelor de suprafaţă. În situaţiile în care ionii de cupru sau fier se găsesc în combinaţii stabile cu agenţi complexanţi, aceştia pot migra pe distanţe foarte mari. În atmosferă ionii metalici pot ajunge din activităţile industriale, transport (uzarea plăcuţelor de frână), incendii sau din erupţia vulcanilor Particulele ce conţin cupru şi fier din atmosferă sedimentează sau sunt antrenate de precipitaţiile atmosferice şi ajung pe sol sau în mediul acvatic. În Figura sunt prezentate sursele de poluare şi circulaţia metalelor in ecosistem. Factorul abiotic aer

Factorul abiotic sol

1.3.Toxicitatea metalelor grele

Sedimentare, antrenare

Sedimentare, antrenare

Activităţi industriale Transport, Incendii Agricultură, Vulcani

Factorul abiotic apă

Figura : Circulaţia metalelor în ecosistem

Datorită efectelor asupra plantelor. Legislaţia din România prevede limite foarte mici pentru metalele grele din apele uzate la evacuarea lor în emisar sau canalizări.Cuprul este un bioelement necesar pentru creşterea plantelor şi animalelor. 458/2002 privind calitatea apei potabile prevede o limită a ionilor de cupru în apa potabilă de 0. Aceste efecte variază în funcţie de pH-ul solurilor sau prezenţa compuşilor organici. Vasele din cupru sunt rezistente la coroziune (pasivarea cuprului). .1 mg/l NTPA-002 0. Depăşirea limitelor normale (supradoza) atrage după sine instalarea unor efecte toxice. valorile individuale fiind cele prevăzute în tabel. probleme ale sistemului nervos urmate de depresii. efectele de corodare sunt însă accelerate de aerare şi mediu puternic acid. iritaţii gastrointestinale. Deficitul de cupru determină anemie. precum şi din corodarea cuprului şi aliajelor sale (bronzuri şi alame.4. Legea 311/ 2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. o reprezintă metalele grele. în alimente apar contaminări cu acest element datorită folosirii pe scară largă a tratamentelor fitosanitare cu soluţii de stropit pe bază de cupru.2 mg/l Normativul NTPA-001 mai prevede ca suma ionilor metalelor grele nu trebuie să depăşească concentraţia de 2 mg/l. În sol cuprul poate întrerupe activitatea prin influenţa negativă asupra microorganismelor şi viermilor. Pe solurile puternic poluate cu cupru pot supravieţui doar un număr limitat de plante. posibile modificări în ficat şi rinichi. Aceste efecte pot diminua descompunerea materiilor organice în sol. NTPA-001 şi Normativul NTPA-002 privind condiţiile de evacuare a apelor uzate în reţelele de canalizare ale localităţilor şi direct în staţiile de epurare": Tabelul 1: Concentraţiile maxime admise (CMA) impuse de NTPA-001 şi NTPA-002 Indicator Cupru (Cu ) 2+ NTPA-001 0. Pe lângă aportul normal de cupru din resursele vegetale şi animale. Efectele metalelor grele sunt foarte variate şi diferă foarte mult de la un organism la altul. având costuri foarte ridicate. Cadrul legislativ Depoluarea surselor se poate face doar în urma unor studii complicate si de durată. Valorile admise pentru fiecare categorie de apă privind concentraţia ionilor de cupru şi fier sunt prezentate înTabelul 2. acestea devin toxice la depăşirea unor concentraţii specifice fiecărui organism.1 mg/l iar pentru ionii de fier o limită de 0. Ionii de Cu (II) în exces pot cauza iritarea mucoaselor. fungicide cu cupru. . Ordinul nr. Deşi unele metale grele sunt esenţiale în cantităţi mici. 1. afecţiuni hepatice şi renale. Din acest motiv este importantă epurarea apelor uzate înaintea evacuării lor în emisar. cuprul reprezintă o ameninţare serioasă pentru agricultură. O categorie importantă a poluanţilor toxici şi periculoşi. 161 din 2006 pentru aprobarea Normativului privind clasificarea apelor de suprafaţă după calitate în vederea stabilirii stării ecologice a corpurilor de apă clasifică apa de suprafaţă in 5 categorii de calitate în funcţie de concentraţiile poluanţilor.2 mg/l. În Tabelul 1 sunt prezentate valorile impuse de Normativul privind stabilirea limitelor de încărcare cu poluanţi a apelor uzate evacuate în resursele de apă. neutropenie şi tulburări de creştere. în principal). în special la copii.

Flotaţia este procesul prin care particulele cu densitate mai mare sau egală cu a apei sunt antrenate la suprafaţă. apa împreună cu ionii cu dimensiuni mai mici decât porii membranei traversează membrana.În procesul de coagulare particulele coloidale din apă sunt destabilizate prin folosirea unor agenţi chimici care neutralizează efectele de respingere dintre coloizi sau particule. ionii solubili ai metalelor trec într-o formă insolubilă de hidroxid (Cu(OH)2. floculare .În procesul de filtrare a apelor uzate cu conţinut de ioni de metale grele. • Recircularea apei (recircularea apei în cadrul aceleiaşi instalaţii sau în altă instalaţie în scopul micşorării cantităţii de apă folosită din sursa naturală). înainte de deversarea apelor uzate în apele de suprafaţă sau pe sol. nanofiltrarea şi osmoza inversă. Fe(OH)3) şi precipită. Metode de îndepărtare a ionilor Cu(II) din ape uzate Metalele grele sunt poluanţi toxici nebiodegradabili şi persistenţi în mediu.  Coagularea. pentru îndepărtare a metalelor grele din apele uzate se utilizează următoarele tipuri de procese de filtrare: ultrafiltrarea. În mediul acvatic.01 Indicator 1 1. molecule şi alte componente cu dimensiuni mai mari decât porii membranei. Îndepărtarea ionilor metalici din apa uzată se poate face în următoarele scopuri: • Recuperarea speciilor ionice din apă. Fe(OH)2.004 IV 0. Deoarece depoluarea componentelor contaminate ale ecosistemului (solurile şi surselor de apă) este un proces dificil şi de lungă durată. Crt.1 fond Valori admise pe categorii de calitate Pentru apele de suprafaţă Ordin 1146/2002 – Ordin 161/2006 ( mg/l) II 0. . depunerile din râuri şi lacuri ).04 0.01 V >0. cu puternică tendinţă de bioacumulare în diferite elemente ale biocenozei (plante. în timp ce pe suprafaţa membranei sunt reţinute metalele grele.Tabelul 2: Valori ale ionilor de cupru conform Legii 311/2004 si Ordinului 161/2006 Nr.  Flotaţia ionică .02 0. Pentru a mări viteza de sedimentare coagularea este urmată de procesul de floculare. organisme) sau de acumulare în diferite elemente ale biotopului (sol. particulele sunt caracterizate de durate mari de sedimentare.apă potabilă Legea 311/2004 (mg/l) I Cupru (fracţiune dizolvată) Cupru (concentraţie totală) fond 0. • Reducerea toxicităţii şi creşterea biodegradabilităţii apelor uzate. este importat ca ionii metalelor sa fie îndepărtaţi la sursa de poluare. ionii.1 0.5. În procesul de coagulare coloizii sunt transformaţi în particule sedimentabile de dimensiuni mici.1 >0. • Evitarea depăşirii valorilor impuse la deversare de către legislaţia de mediu. În funcţie de natura membranei folosite şi a mecanismului de separare.  Filtrarea prin membrane . CMA. ceea ce conduce la o mobilitate ridicată a metalelor în mediul acvatic. Metalele grele pot fi îndepărtate din apa uzată prin următoarele metode:  Precipitarea chimică . în prezenţa unor agenţi chelatizanţi metalele grele formează complecşi solubili cu stabilitate mare.002 III 0. Datorită dimensiunilor mici. în care are loc mărirea dimensiunilor particulelor. datorită asocierii lor cu bulele de aer.prin creşterea valorii pH-ului peste valoarea pH – ului de precipitare (pH ≈ 11 pentru marea majoritate a metalelor) cu Ca(OH)2.

La sfârşitul experimentului se va urmări determinarea capacităţii de schimb a răşinilor pentru ionul cupru precum şi gradul de epurare al apei. ionii metalici pot fi recuperaţi într-o formă mai concentrată prin folosirea unor agenţi de regenerare. schimbul ionic este procedeul cel mai utilizat pentru epurarea apelor uzate cu conţinut de metale grele.răşini schimbătoare de ioni 3.adsorbţie. . Schimbul ionic (Adsorbţia chimică) Utilizarea proceselor de schimb ionic în epurarea apelor uzate exploatează capacitatea schimbătorilor de ioni de a prelua din apele uzate ioni metalici poluanţi. de concentraţie 1000 mg Cu/l. . 1. Aparatură şi reactivi . cât şi procesul de adsorbţie (acumularea şi reţinerea particulelor de sorbit la suprafaţa sorbentului). denumit sorbent. Flacoanele se aduc la semn cu apă distilată.pH-metru portabil WP PCD 650.pahar Berzelius (sau Erlenmayer). mecanisme combinate (schimb ionic . utilizând balanţa analitică. . În cazul răşinilor cu grupări funcţionale acide sulfonice. schimb ionic . Purolite C150 TLH forma H. . unde o substanţă solidă (răşina) reţine ioni din soluţie şi eliberează alţi ioni de aceeaşi sarcină într-o cantitate echivalentă. absorbţia.soluţie stoc de CuSO4 de concentraţie 1000 mg/l.pipete. În majoritatea cazurilor de sorbţie sunt implicate însă. . Termenul de sorbţie desemnează atât procesul de absorbţie (pătrunderea particulelor de sorbit în volumul sorbentului). creuzete de sticlă.balanţă analitică. fără a afecta structura răşinii.flacon cotat 100 ml.Aceste metode utilizează o pereche de electrozi.Sorbţia reprezintă totalitatea interacţiunilor generatoare de asocieri reversibile sau ireversibile prin care se asigură reţinerea unei specii chimice (sorbit) dintr-o fază lichidă sau gazoasă. Probele pregătite astfel se introduc în paharele Berzelius după care se măsoare pHul iniţial (pHi) şi temperatura.6.  Metode sorbtive de epurare . Principalele mecanisme de sorbţie sunt: adsorbţia.distribuţie Donnan etc. biosorbţia. Pentru fiecare experiment se cântăresc câte 2 grame de răşină. Partea experimentală Pentru studiul epurării apei cu conţinut de ioni de cupru prin metoda schimbului ionic se vor folosi 3 tipuri de răşini schimbătoare de ioni: Purolite S950 forma H. După adăugarea răşinii în paharul Berzelius acesta se acoperă cu un dop de plută sau . Se titrează 10 ml de soluţie stoc de CuSo4. . într-un flacon cotat de 100 ml. Metode electrochimice . În procesele de schimb ionic are loc un schimb reversibil de ioni între faza solidă şi faza lichidă. Mecanismul sorbţiei depinde de natura interacţiunilor dintre speciile chimice şi fazele sistemului. schimbul ionic şi complexarea. care sunt capabili să creeze şi să menţină un câmp electric sub acţiunea căruia cationii să se deplaseze spre catod. şi a pune în libertate ioni mult mai puţin toxici. Pe lângă filtrarea pe membrane. . pe un material solid sau lichid. Pentru aceasta se pregătesc 4 probe cu concentraţia de 100 mg Cu/litru (Ci). a. Purolite S930 forma Na. catod şi anod.apă distilată.termometru. interacţiunile fizico-chimice ce au loc în procesul de schimb pot fi reprezentate astfel: 2-RSO3-H + Cu2+ ↔ (RSO3)-Cu + 2H+ (răşină) (soluţie) (răşină) (soluţie) 2. După separarea răşinii epuizate.). . iar anioni spre anod.

Q. V reprezinta volumul de solutie al probei. exprimată în mg metal/g răşină: Q= (Ci − C f )V a Ci şi Cf reprezintă concentraţia iniţială respectiv la echilibru a metalului exprimată în mg Cu/L (ppm) iar a reprezintă cantitatea de răşină luată în lucru exprimată în g. Din soluţia rămasă se analizează concentraţia finală de cupru (Cf) şi se măsoară pH-ul la echilibru (pHf).• cauciuc. Probele astfel pregătite se păstrează 24 ore pentru atingerea echilibrului. Gradul de îndepărtare R (sau gradul de epurare). . Prin utilizarea formulelor se calculează gradul de epurare R utilizând ecuaţia şi capacitatea de sorbţie a răşinii. utilizând ecuaţia . După atingerea echilibrului probele se filtrează pentru separarea răşinii. exprimat în %: R= (Ci − C f ) Ci 100 • Capacitatea utilă a răşinii. Datele se trec în Tabelul 4: Rezultate obţinute.

V Nr ml soluţie 10 stoc de Cu Ci.Raşină Soluţie stoc Pipetare 10 ml Apă distilată Cântărire a=2g Aducere la semn Ci Măsurare pH pHi Atingere echilibru 24 h Filtrare Răşină epurată Soluţie Măsurare pH Măsurarea conc. grame Durata experimentului 0 24 h . Pregătirea probelor experimentale Nr probă.Cu pHf Cf Figura 2: Schema pregătirii probelor experimentale Tabelul 3. a. mg Cu/litru 100 Cantitate răşină. 1 2 Purolite S950 forma H 3 Purolite S930 forma Na 100 ml 10 100 2 10 100 2 10 100 2 4 Purolite C150 TLH forma H Tip răşină Probă martor Volum soluţie.

mg Cu/ g Observatii 100 100 100 100 100 1 Probă martor 2 Purolite S950 forma H 3 Purolite S930 forma Na 4 Purolite C150 TLH forma H Concluzii: . Tip răşină pHi pHf Ci. R. Rezultate şi concluzii Tabelul 4: Rezultate obţinute Nr probă. Q. mg Cu/litru Cf.Observaţii 4. % Capacitate de sorbţie. mg Cu/litru Grad epurare.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->