Sunteți pe pagina 1din 4

SC PAZARBAS MANUAL CALITATE Cod M.C.-IL-20 CONST INSTRUCTIUNI DE LUCRU Revizia 0 SRL Exemplar nr. BUCUR Pag.

1 din 4 ESTI 20. EXECUTAREA LUCRARILOR DE TAPETE LA CONSTRUCTII

EXECUTAREA LUCRARILOR DE TAPETE LA CONSTRUCTII


Cod MC- IL-20, Revizia 0

LISTA DE SEMNATURI
ELABORAT Numele si prenumele Data Semnatura LISTA DE DIFUZARE Nr crt Destinatarul documentului Revizia Exemplar Data Semnatura VERIFICAT APROBAT

LISTA DE MODIFICARI-RETRAGERI Nr crt Nota de modificare/retragere Denumirea modificarii/ retragere Data Cod document Pag.

SC PAZARBAS MANUAL CALITATE Cod M.C.-IL-20 CONST INSTRUCTIUNI DE LUCRU Revizia 0 SRL Exemplar nr. BUCUR Pag.2 din 4 ESTI 20. EXECUTAREA LUCRARILOR DE TAPETE LA CONSTRUCTII EXECUTAREA LUCRARILOR DE TAPETE LA CONSTRUCTII CIVILE SI INDUSTRIALE 1. SCOP Instructiunea are ca scop prezentarea operatiunilor si masurilor necesare a se realiza lucrarile de tapetare la constructii de orice tip. 2. DOMENIU DE APLICARE Instructiunea se utilizeaza la realizarea lucrarilor de constructii executate de SC PAZARBAS CONST SRL BUCURESTI. 3. DEFINITII SI ABREVIERI Specifice nu sunt 4. DOCUMENTE DE REFERINTA La intocmirea instructiunii se fac referiri la : C 4 / 1977 Instructiuni tehnice pentru aplicarea tapetelor. 5. INSTRUCTIUNEA 5.1. Conditii prealabile Pentru executia lucrarilor sunt necesare urmatoarele; - asigurarea documentelor de executie; - verificarea calitatii privind trasarea terenului de fundare; - verificarea conditiilor speciale, - instruirea personalului in executarea lucrarilor - dotarea cu scule si dispozitive necesare realizarii lucrarii; - racorduri de energie , apa si alte utilitati - trasarea lucrarilor; 5.2. Descrierea instructiunii Tapetele din polimeri pe suport de hartie se utilizeaza pentru constructii de locuinte, social culturale in functie de specificul local, turistic, climatic. Tapetele din polimeri pe suport de hartie se pot aplica pe: - pe pereti din zidarie de caramida tencuita si driscuita fin sau tencuita si geluita cu glet de ipsos, de var-ipsos sau cu pasta GIPAC;

SC PAZARBAS MANUAL CALITATE Cod M.C.-IL-20 CONST INSTRUCTIUNI DE LUCRU Revizia 0 SRL Exemplar nr. BUCUR Pag.3 din 4 ESTI 20. EXECUTAREA LUCRARILOR DE TAPETE LA CONSTRUCTII - pe pereti din zidarie din blocuri mici , betoan celular autoclavizat, neteziti prin tencuirea sau gletuire; - pe pereti din beton neteziti cu glet preparat conforn prescriptiilor tehnice in vigoare ; Tapetele din polimeri pe suport de hartie se produc in culori si modele diferite. Diversele operatii necesare pentru realizarea montarii geamurilor (manipulare, prelucrare , montare, finisare etc.) se executa cu scule si dispozitive speciale indicate in proiectul tehnologic, in functie de operatia efectuata Depozitarea se va face la obiect, in locuri inchise si uscate, protejate imoptriva umiditatii, actiunii directe a razelor solare. Sulurile de tapet se vor depozita in picioare si pe un singur rand. Personalul de executie trebuie instruit pentru cunoasterea particularitatilor materialelor folosite, a tehnologiei de executie conform prescrptiilor tehnice, utilizarea retetelor si compozitiei amestecurilor Montarea, piesele de prindere, imbinare elementelor, se va face conform detaliilor din proiectul tehnic de executie. Aplicarea tapetului se va face dupa executarea lucrarilor de tencuieli, de vopsitorii , pardoseli, etc. Deasemenea vor fi terminate s in stare de functionare instalatiile electrice, sanitare, si cele de incalzire. Inainte de inceperea lucrarilor pentru aplicarea tapetului se va verifica daca stratul suport (tencuieli , zidarii, betoane , gleturi) indeplinesc conditiile de calitate din punctul de vedere al aspectului, umiditatii, rezistentei. De asemenea se va verifica la colturile camerei verticalitatea peretilor si planeitatea. Peretii gletuiti se vor amorsa cu o solutie de clei de oase. Aplicarea hartiei de ziar se va face intr-un strat, dupa ce amorsa s-a uscat, aplicarea fasiilor se va face de sus in jos, si nu se vor suprapune. Fasile de tapet se vor aplica cu marginile cap la cap datoita modelelor si a peliculelor de polimeri aplicate pana la marginea tapetului, ele nu se pot monta suprapuse. Aplicarea pe perete a tapetului se va face de carte doi oameni, unul dezdoaie si potriveste fasia la parte superioara iar celalaltdezdoaie si intinde pe marginea verticalaa fasiei de tapet alaturate. Tapetul se va netezi cu ajutorul unei perii latede sus in jos, si de la mijloc la margini, pentru obtinerea unei bune lipiri prin eliminarea eventualelor bule de aer. In jurul strapungerilor (tevi, doze) tapetul va fi taiat astfel sa se lipeasca exact in jurul golurilor. Dupa terminarea lipirii tapetului se va aplica bagheta de lemn sau material plasic la partea superioaraa peretilor. Aceasta se va face fie prin lipire fie prin batere in tinte.

SC PAZARBAS MANUAL CALITATE Cod M.C.-IL-20 CONST INSTRUCTIUNI DE LUCRU Revizia 0 SRL Exemplar nr. BUCUR Pag.4 din 4 ESTI 20. EXECUTAREA LUCRARILOR DE TAPETE LA CONSTRUCTII 5.3. Controlul calitatii si receptia lucrarilor Receptia se efecteaza pe intreaga constructie sau parti de constructie( tronson scara) . La receptie se va verifica urmatoarele: - existenta si continutul certificatelor de calitate a materialelor, - dimensiunile de ansamblu si cotele de nivel; - dimensiunile diferitelelor elemente conforme cu proiectul tehnic - respectarea conditiilor tehnice speciale impuse prin proiect privind materialele utilizate, corectitudinea executiei; La executarea lucrarilor se vor respecta prevederile Normele republicane de protectia muncii, Normele de protectia muncii in activitatea de constructii montaj si Normele generale de protectie impotriva incendiilor la proiectarea si realizarea constructiilor si instalatiilor. 6. ATRIBUTII SI RESPONSABILITATI Responsabilitatea efectuarii inregistrilor revine responsabilului tehnic cu executia si a sefului punctului de lucru. Directorul general adjunct va notifica in scris si alte responsabilitati, si daca sunt necesare functie de complexitatea si durata executiei. Pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei proceduri responsabilitatile sunt ale personalului tehnic de executie:sef de santier, sef punct de lucru, responsabil de lucrare, responsabil CQ. 7. INREGISTRARI Inregistrarile cerute de legislatie in vigoare conform normelor - procese verbale de lucrari ascunse 8. ANEXE Specifice nu sunt