Sunteți pe pagina 1din 12

S.C. GLOBAL PROIECT S.R.L. Mun. Focsani, jud. Vrancea Tel/fax 0237/232.777 mail : globalproiect@yahoo.

com

Pr. Nr. 27/2010 Modernizare si extindere alimentare cu apa localitatea Cimpuri, comuna Cimpuri judetul Vrancea

1. BREVIAR DE CALCUL 1.1. Determinarea cantitatilor de apa de alimentare s-a facut conform prevederilor "Ghidului de proiectare, executie si exploatare a lucrarilor de alimentare cu apa si canalizare in mediul rural, indicativ GP 106/2004, coroborat cu prevederile SR 1343/1 - 95, dupa cum urmeaza: 2. Necesarul de apa 2.1. Stuctura necesarului de apa Necesarul de apa cuprinde apa pentru: - nevoi gospodaresti ale populatiei : baut, prepararea hranei, spalatul corpului, spalatul vaselor si al rufelor, curatenia locuintelor; - debit de apa pentru cresterea animalelor din gospodarii; - debit de apa pentru unitati economice si social - culturale; - debit de apa pentru interventia la incendiu; - debit de apa pentru nevoile proprii ale sistemului de alimentare cu apa; - debit de apa pentru acoperirea pierderilor de apa tehnic admisibile in sistem. Lucrarile de alimentare cu apa si canalizare in mediul rural se incadreaza, dupa STAS 4273, in categoria 4 si clasa de importanta IV, lucrari de importanta " normala", conform HGR 766/1997. Evacuarea apelor uzate meteorice se realizeaza prin rigole stradale si apoi sunt colectate in canale deschise, ce se descarca in raul Susita. In prezent, alimentarea cu apa a gospodariilor populatiei, se realizeaza prin intermediul unui sistem de alimentare cu apa, realizat, partial, in anii 1989 1991, pentru care beneficiarul nu detine autorizatiile legale, intrucit nu a fost definitivat. Acest sistem de alimentare cu apa, este compus din urmatoarele obiecte : - Sursa : doua foraje, H = 20 ml, Dn 10 3/4", cu cabine din beton, semiingropate, proiect ISLGC , adaptat, in functiune, doar F1 ; - Conducta aductiune, foraj rezervor inmagazinare, in lungime de 1,1 km, realizata din conducta OL Dn 100, PVC 150 mm, OL Dn 150. - Rezervor inmagazinare, suprateran, radial, din beton armat, turnat monolit, cu volumul de 300 mc si camera vane, ingropata. - Retea distributie, realizata din teava de otel, neagra, Dn 150100 mm, in lungime totala de 6,5 km. La acest sistem de alimentare cu apa, sunt bransati 118 consumatori individuali, 18 agenti economici si 4 institutii publice. Comuna Cimpuri, are in componenta urmatoarele localitati: - Cimpuri; - Fetesti; - Gura Vaiii; - Rotilestii Mari; - Rotilestii Mici. Localitatile Rotilestii Mari, Rotilestii Mici, Fetesti, au sisteme de alimentare cu apa, functionale, realizate in cadrul Programului de alimentare cu apa si canalizare, in mediul rural. In lucrarea de fata, se trateaza sistemul de alimentare cu apa al localitatii Cimpuri. Reteaua de alimentare cu apa, aferenta acestei localitati, urmeaza a fi finantate prin HG 577.
1

Structurarea populatiei, a consumatorilor, pentru localitatea Cimpuri, este urmatoarea: Populatie (locuitori) 2.030 Gospodarii 1.197 Bovine 537 Animale Porcine Ovine 467 1852

Cimpuri

Cabaline 278

Descarcarea apelor uzate menajere, in momentul de fata, se realizeaza prin infiltrarea acestora in pamant, iar grupurile sanitare sunt de tip hasna. In viitor, se preconizeaza alimentarea cu apa a 20% din consumatori prin intermediul cismelelor amplasate in curti, iar restul de 80% din consumatori, prin intermediul instalatiilor interioare, de alimentare cu apa. In aceste conditii, ramane in sarcina beneficiarului investitiei, Comuna Cimpuri, ca, la emiterea acordului de bransament individual la sistemul de alimentare cu apa, sa verifice existenta bazinului vidanjabil. In aceste conditii, necesarul specific de apa este de 80 l/om x zi, pentru 80% din populatie si 50 l/om x zi, pentru restul de 20% din consumatori. 2.2.Determinarea necesarului de apa Necesarul de apa, N, se determina cu relatia: N = Ngl + Ninc = Ngl + Np + Nga + Ninc 1624 locuitori x 80 l/om x zi = 129.920 l/zi = 129,92 mc/zi 406 locuitori x 50 l/om x zi = 20.300 l/zi = 20,30 mc/zi Ngl = 129.920 l/zi + 20.300 l/zi = 150.220 l/zi = 150,22 mc/zi = 6,26 mc/h = 1,73 l/s Necesarul de apa pentru nevoi publice se considera de 10 mc/zi. Np = 10 mc/zi = 0,41 mc/h = 0,11 l/s Necesarul de apa pentru cresterea animalelor, Nga, se stabileste pentru debitele specifice qa, conform SR 1343/3, si anume: - porcine : 467 capete x 13 l/zi = 6.071,0 l/zi = 6,071 mc/zi - ovine : 1852 capete x 10 l/zi = 18.520,0 l/zi = 18,52 mc/zi - taurine : 537 capete x 90 l/zi = 48.330,0 l/zi = 48,33 mc/zi - cabaline: 278 capete x 70 l/zi = 19.460 l/zi = 19,46 mc/zi -------------------------------92.381,0 l/zi = 92,381 mc/zi Nga = 92.381,0 l/zi = 92,381 mc/zi = 3,84 mc/h = 1,069 l/s Necesarul de apa pentru nevoi proprii ale sistemului de alimentare cu apa este cuprins intre 5%, pentru surse de apa subterane si 10% pentru surse de suprafata. In cazul de fata se foloseste ipoteza captarii apei din sursa subterana (puturi forate). Ng1 = Ngl + Np + Nga = 6,26 + 0,41 + 3,84 = 10,51 mc/h = 2,92 l/s. Ng1 = 10,51 mc/h = 2,92 l/s. Necesarul de apa pentru stingerea incendiilor se stabileste dupa cum urmeaza: - o rezerva de apa de minimum 10 mc pentru localitati la care debitul maxim orar de apa pentru nevoi gospodaresti nu depaseste 5 l/s. - 5 l/s pentru localitati avand pana la 5000 locuitori, la care debitul maxim orar pentru nevoi gospodaresti este egal sau mai mare de 5 l/s; Ng1 = 2,92 l/s < 5 l/s, deci Ninc = 10 mc. Din considerente de siguranta la incendiu, datorita distantei mari dintre localitati, se considera rezerva intangibila de interventie la incendiu, de 54 mc. Debitul de interventie la incendiu, de 54 mc/zi, se reface intr-o singura zi, prin suprimarea consumului menajer.
2

Ng1 = 10,51 mc/h = 2,92 l/s. 2.3. Cerinta de apa La structurarea cerintei de apa s-a tinut seama de: - necesarul de apa conform pct. 2.2. - nevoi tehnologice proprii sistemului; - pierderi de apa in retelele de aductiune si distributie. 2.3.1. Determinarea cerintei de apa Qs = Ks * Kp * N [ mc/zi] Ks - coeficient supraunitar ce tine seama de nevoile tehnologice ale instalatiilor de tratare si epurare ale sistemului de alimentare cu apa, de necesitatea spalarii retelelor. Ks = 1,10 Kp - coeficient supraunitar ce tine seama de pierderile de apa in reteaua de aductiune, distributie. Kp = 1,02 Qs = Ks * Kp * N = 1,1 x 1,02 x 10,51 = 11,792 mc/h = 3,275 l/s. 2.3.2. Debite de calcul Ks * Kp Qs zi med = ----------- * N 86.400 Qs zi med = 11,792 mc/h = 3,275 l/s. Qs zi max = Kzi * Qs zi med Kzi - coeficient supraunitar ce tine seama de neuniformitatea consumului orar raportat la perioada unei zile Kzi = 1,4 Qs zi max = Kzi x Qs zi med = 11,792 x 1,4 = 16,51 mc/h = 4,58 l/s. Qs orar max = Korar * Qs zi max Korar - coeficient ce tine seama de neuniformitatea consumului orar in ziua de maxim consum. Korar = 2,2 Qs orar max = Korar x Qs zi max = 2,2 x 16,51 = 36,32 mc/h = 10,01 l/s

2.3.3. Debitele de alimentare a obiectelor sistemului de alimentare cu apa 2.3.3.1. Sursa se dimensioneaza pentru debitul cerintei de apa, zilnic mediu, Qs zi med = 11,792 mc/h = 3,275 l/s. 2.3.3.2. Sectiunile de control dintre sursa si rezervorul de inmagazinare se dimensioneaza pentru debitul cerintei de apa maxim zilnice, Qs zi max = 16,51 mc/h = 4,58 l/s. 2.3.3.3. Sectiunile de control ale retelei de distributie se dimensioneaza pentru debitul cerintei de apa maxim orare: Qs orar max = 36,32 mc/h = 10,01 l/s, peste care se suprapune interventia la incendiu, cu un debit de 5 l/s, deci 15,01 l/s. Pentru asigurarea sursei de apa se propune reabilitarea forajelor existente, F1 ;F2, H = 20 ml, Dn 10 3/4", care sa asigure debitul de alimentare cu apa, zilnic mediu, de 3,275 l/s.
3

3. Rezervorul de acumulare Rezervorul de acumulare trebuie sa asigure urmatoarele volume: - Volumul de compensare orara; - Volumul maxim dintre volumul intangibil de incendiu si volumul de compensare orara. 3.1. Determinarea volumului de compensare orara Vcomp = 0,22 Qs zi max = 0,22 x 4,58 = 1,0076 l/s = 3,63 mc/h = 87,05 mc/zi Vavarie = 0,2 * Qs zi max = 0,2 x 4,58 = 0,916 l/s = 3,297 mc/h = 79,128 mc/zi VA = 3,63 mc/h + 3,29 mc/h = 6,92 mc/h = 166.08 mc/zi pentru o zi de 24 ore de consum. 3.2. Volumul rezervei intangibile de interventie la incendiu Din considerente de siguranta la interventia la incendiu, se considera rezerva intangibila, de interventie la incendiu, de 54 mc. Se va utiliza rezervorul radial, suprateran, din beton armat turnat monolit, cuplat cu camera vanelor, subterana, existent, cu volumul de 300 mc, ce urmeaza a fi reabilitat. 4. Statia de clorinare Cantitatea de clor necesara este de 2 g/mc Vclor = Qs zi max x 2g/mc = 16,51 mc/h x 2g/mc = 33,02 g/h Vclor = 33,02 g/h x 24 x 30 = 23.774,4 g/luna = 23,77 kg/luna. Se va utiliza o statie de dezinfectie a debitului de apa, cu clor gazos, cu dozarea progresiva a debitului de clor, in functie de debitul prelevat, Q = 0........33 g/h.

INTOCMIT, Ing. Dobre Manaila

S.C. GLOBAL PROIECT S.R.L. Mun. Focsani, jud. Vrancea Tel/fax 0237/232.777 mail : globalproiect@yahoo.com

Pr. Nr. 27/2010 Modernizare si extindere alimentare cu apa localitatea Cimpuri, comuna Cimpuri judetul Vrancea

Nr. crt. 1 2. 3. 4. 5.

CENTRALIZATORUL CALCULULUI PRETULUI APEI 1 euro = 4,1465 lei, curs BCE 27.05.2010 Elementele pretului apei Cheltuieli anuale Euro lei RON/an Salarii (2 salariati) 12.480,0 3.009,76 Reparatii capitale 2.300,0 554,68 Materiale reparatii 11.200,0 2.701,07 Taxa SGA 544,78 131,38 Cost energie electrica 21.340,0 5.146,51 47.864,78 11.543,42

Costul apei :

47.864,78 --------------- = 0,158 lei/mc = 0,0381 euro/mc 302.658,00

INTOCMIT, Ing. Dobre Manaila

S.C. GLOBAL PROIECT S.R.L. Mun. Focsani, jud. Vrancea Tel/fax 0237/232.777 mail : globalproiect@yahoo.com

Pr. Nr. 27/2010 Modernizare si extindere alimentare cu apa localitatea Cimpuri, comuna Cimpuri judetul Vrancea

EVALUARE NR. 1 Reabilitare sursa alimentare cu apa Cuprinde lucrari de denisipare si punere in functiune a celor doua foraje existente, inlocuirea instalatiilor hidraulice existente, refacerea sistematizarilor verticale, reparatii la imprejmuirea zonelor de protectie sanitara, cu regim sever, astfel : 1.1. Denisipare si refunctionalizare foraje existente, Dn 10 3/4, H = 20 m/bucata: 2 buc x 20 ml/bucata x ... RON/ml = ...Lei Ron 1.2. Echipare hidraulica foraje : 2 buc x ...Ron/buc =

... Lei Ron

1.3 Refacere sistematizare verticala zona foraje : 2 buc x 900 mp/buc x ... lei/ron/mp = ... Lei Ron 1.4 Reparatii imprejmuire zona protectie sanitara, cu regim sever : 2 buc x 120 ml/buc x ... lei/ml = ... lei Ron

-------------------------Total = ... RON TVA 24% = ... RON ------------------------------------------Total, cu TVA = RON

INTOCMIT, Ing. Dobre Manaila

S.C. GLOBAL PROIECT S.R.L. Mun. Focsani, jud. Vrancea Tel/fax 0237/232.777 mail : globalproiect@yahoo.com

Pr. Nr. 27/2010 Modernizare si extindere alimentare cu apa localitatea Cimpuri, comuna Cimpuri judetul Vrancea

EVALUARE Nr. 3 Statia de tratare Cuprinde lucrari de : - Realizarea imprejmuirii zonei statiei de tratare, din panouri de sirma zincata, cu innaltimea de 2 ml ; - realizare sistematizare verticala in incinta ; - reabilitare constructie existenta, cabina personal ; - construire si echipare statie de clorinare ; - realizare racorduri hidraulice statia de clorinare ; 3.1. Imprejmuire zona statia de tratare : 120 ml,0 mp x ... RON/ml = ... lei Ron 3.2. Sistematizare verticala zona statie de tratare : 900 ml x ... RON/mp = ... lei Ron 3.3. Reabilitare camera personal 20,0 mp x ... RON/mp 3.4 Construire statie clorinare : 7,11 mp x ... lei RON/mp

= ... lei Ron

= ... lei Ron

3.5 Construire camin neutralizare butelii clor : 1,44 mp x ... lei RON/mp = ... lei Ron 3.6 Construire grup sanitar uscat cu bazin vidanjabil : 2,25 mp x ... lei RON/mp = ... lei Ron 3.7 Realizare racorduri hidraulice statia de clorinare, conducta PE ID Dn 32, Pn16 : 450 ml x ... lei RON/ml = ... lei Ron -----------------------------------------Total = ... lei Ron TVA 24% = ... lei Ron -----------------------------------------Total, cu TVA = lei Ron

INTOCMIT, Ing. Dobre Manaila

S.C. GLOBAL PROIECT S.R.L. Mun. Focsani, jud. Vrancea Tel/fax 0237/232.777 mail : globalproiect@yahoo.com

Pr. Nr. 27/2010 Modernizare si extindere alimentare cu apa localitatea Cimpuri, comuna Cimpuri judetul Vrancea

EVALUARE Nr. 4 Gospodaria de apa Cuprinde lucrari de : - Realizare imprejmuire zona protectie sanitara, cu regim sever ; - Sistematizare verticala gospodaria de apa, S = 2.700 mp; - Reabilitare rezervor inmagazinare, existent, din beton armat, turnat monolit, radial, suprateran, cu volumul de 300 mc (refacere termoizolatie superioara, hidroizolatie, tencuieli speciale interioare, etc); - Reabiltare camera vane, existenta, adiacenta rezervorului de inmagazinare, ingropata : - Instalatii hidraulice in camera vanelor si rezervorul de inmagazinare; 4.1. Imprejmuire zona protectie sanitara 210 ml x ... RON/ml = ... lei Ron 4.2. Sistematizare verticala gospodaria de apa 2.700,0 mp x ... RON/mp = ... lei Ron 4.3. Reabilitare rezervor 300 mc 200,96 mp x ... RON/mp

= ... lei Ron

4.4. Reabilitare camera statie de pompare 40,5 mp x ... RON/mp = ... lei Ron 4.5. Instalatii hidraulice in camera vanelor si rezervorul de inmagazinare: 1 buc x ... RON/buc = ... lei Ron

-----------------------------------------Total = ... lei Ron TVA 24% = ... lei Ron -----------------------------------------Total, cu TVA = lei Ron

INTOCMIT, Ing. Dobre Manaila

S.C. GLOBAL PROIECT S.R.L. Mun. Focsani, jud. Vrancea Tel/fax 0237/232.777 mail : globalproiect@yahoo.com

Pr. Nr. 27/2010 Modernizare si extindere alimentare cu apa localitatea Cimpuri, comuna Cimpuri judetul Vrancea

EVALUARE Nr. 2 Retea aductiune Cuprinde lucrari de: - Terasamente, pentru montajul conductelor de aductiune; montaj conducte aductiune, in pat de nisip de protectie, sau de pamant maruntit, inclusiv banda avertizoare; - Executie si echipare camine vizitare de vane; - Executie si echipare subtraversare percutanta DN 2L

2.1. Montaj conducta PEID: Dn 110 Pn16 :570 ml x ... RON/ml Dn 110 Pn10 : 270 ml x ... RON/ml Dn 110 Pn6: 225 ml x ... RON/ml

= = =

... lei Ron ... lei Ron ... lei Ron

Total = ... lei Ron

2.2. Subtraversare percutanta, DN 2L, conducta PE ID Dn 110, Pn16, in manson protectie metalic, Dn 200 mm, L = 15 ml, inclusiv caminele de subtraversare : 15 ml x ... RON/ml = ... lei Ron

------------------------------------------Total = ... lei Ron TVA 24% = ... lei Ron -----------------------------------------Total, cu TVA = ... lei Ron

INTOCMIT, Ing. Dobre Manaila

S.C. GLOBAL PROIECT S.R.L. Mun. Focsani, jud. Vrancea Tel/fax 0237/232.777 mail : globalproiect@yahoo.com

Pr. Nr. 27/2010 Modernizare si extindere alimentare cu apa localitatea Cimpuri, comuna Cimpuri judetul Vrancea EVALUARE Nr. 5 Retea distributie

Cuprinde lucrari de: - Terasamente, pentru montajul conductelor de distributie; montaj conducte distributie, in pat de nisip de protectie, sau de pamant maruntit, inclusiv banda avertizoare; - Executie si echipare camine vizitare de vane; - Executie si echipare camine vizitare de golire, aerisire; - Montaj hidranti supraterani, de interventie la incendiu, Dn 80 mm ; - Montaj cismele stradale, cu descarcare ; - Realizare subtraversari percutante, DN2L ; - Realizare supratraversari cu teava preizolata zincata, SPIRO, paraie, torente. 5.1. Montaj conducta PEID: Dn 160 Pn6 : 650 ml x ... RON/ml = ... lei Ron Dn 125 Pn6 :4.980 ml x ... RON/ml = ... lei Ron Dn 110 Pn6 :4.860 ml x ... RON/ml = ... lei Ron Dn 90 Pn6: 1.610 ml x ... RON/ml = ... lei Ron Dn 63 Pn6 :11.244 ml x ... RON/ml = ... lei Ron Total = ... lei Ron 5.2. Camine vizitare de vane 16 buc x ... RON/buc = ... lei Ron 5.3. Camine vizitare de golire/aerisire 25 buc x ... RON/buc = ... lei Ron 5.4. Cismele stradale 8 buc x ... RON/buc = ... lei Ron 5.5. Hidranti supraterani, de interventie la incendiu, Dn 80 mm 17 buc x ... RON/buc = ... lei Ron 5.6. Subtraversare percutanta, DN 2L, in manson de protectie metalic, Dn 250 mm, inclusiv caminele de subtraversare : 2 buc x 15 ml/buc x ... RON/ml = ... lei Ron 5.7. Traversare aeriana, Parau Valea Babei, conducta preizolata zincata, tip SPIRO, 150/250 : 50 ml x ... RON/ml = ... lei Ron 5.8. Traversare aeriana, paraie, ravene, conducta preizolata zincata, tip SPIRO, 100/200 : 16 buc x 15 ml/buc x ... RON/ml = ... lei Ron 5.9. Subtraversare parau Valea Babei, conducta PE ID Dn 110, Pn6, in manson protectie Dn200, sapatura deschisa : 30 ml/buc x ... RON/ml = ... lei Ron ------------------------------------------Total = ... lei Ron TVA 24% = ... lei Ron -----------------------------------------Total, cu TVA = ... lei Ron

INTOCMIT, Ing. Dobre Manaila


10

FORMULAR F4 S.C. GLOBAL PROIECT S.R.L. Mun. Focsani, jud. Vrancea Tel/fax 0237/232.777

Pr. Nr. 27/2010 Modernizare si extindere alimentare cu apa localitatea Cimpuri, comuna Cimpuri, judetul Vrancea LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice

Denumirea Nr. crt 0 1 Sursa alimentare cu apa: 1. Electropompa submersibila multietajata verticala, complet echipata, inclusiv tablou electric de automatizare Q = 3,5 l/s ; H = 140 mca 2. Apometru apa rece, Dn 50, pentru exterior, debit extins, complet echipat Total, sursa alimentare cu apa: Statia de tratare 3. Sistem dezinfectie clor gazos, tip ADVANCE sau similar, Q = 0..33 g/h 4. Butelii clor gazos 5. Radiator electric, cu ulei, termostatat, Q = 1,2 kw Total, statia de tratare Gospodaria de apa 6. Apometru apa rece, Dn 100, pentru exterior, debit extins, complet echipat Total, gospodaria de apa: Retea distributie: 7. Reductor de presiune, cu arc, Pi = 8 bari; Pe = 4 bari, Q = 3,5 l/s 8. Reductor de presiune, cu arc, Pi = 9 bari; Pe = 4 bari, Q = 10,0 l/s 9. Reductor de presiune, cu arc, Pi = 9 bari ; Pe = 3 bari, Q = 5,0 l/s Total, retea distributie

U.M. [Buc]

Pret unitar - lei/U.M.

2 2 buc

Valoarea (exclusiv T.V.A) - mii lei (2x3) 4

Furnizor: (denumire, adresa, nr. telefon, fax) 5

2 buc

1 buc 4 buc 2 buc

1 buc

1 buc 1 buc 2 buc

Total general: TVA 24% Total, cu TVA: 1

Precizare: 1. Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0-2 si 6; 2. Ofertantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 3; 4; 5. 3. Ofertantul este direct raspunzator de compatibilitatea utilajelor ofertate!

INTOCMIT, Ing. Dobre Manaila