Sunteți pe pagina 1din 2

Interdictii de intrare in Romania Concomitent cu emiterea deciziei de returnare sau cu punerea in aplicare a masurii de expulzare, Inspectoratul General pentru

Imigrari poate dispune si interzicerea intrarii in Romania pentru o perioada determinata. Aceasta masura poate fi dispusa de Inspectoratul General pentru Imigrari sau de Inspectoratul General al Politiei de Frontiera si in situatia in care strainul nu a facut obiectul unei masuri de indepartare. Instituirea masurii interzicerii intrarii in Romania se comunica strainilor, in scris, de catre institutia care a luat masura, impreuna cu motivele care au stat la baza dispunerii acesteia. Care este durata interdic tiei de intrare in Romania Impotriva strainilor care au intrat legal in Romania, dar a caror sedere a devenit ilegala, durata interdictiei de intrare in Romania va fi: a. 1 an, in urmatoarele cazuri: 1. sedere ilegala de la 30 de zile pana la un an, pentru strainii care nu au parasit teritoriul Romaniei la expirarea dreptului de sedere conferit prin viza sau in temeiul unor conventii internationale ori acte normative prin care se desfiinteaza unilateral regimul de vize; 2. sedere ilegala de la 3 luni la un an, pentru strainii care au fost titulari ai unui permis de sedere temporara; 3. strainilor care nu au respectat decizia de returnare si care au fost indepartati sub escorta; b. 2 ani - in cazul unei sederi ilegale de la 1 an la 2 ani; c. 3 ani - in cazul unei sederi ilegale de la 2 ani la 3 ani; d. 5 ani - in cazul unei sederi ilegale de peste 3 ani. Limitele acestor interdictii se reduc la jumatate pentru strainii care: a. solicita repatrierea voluntara umanitara asistata; b. suporta cheltuielile necesare indepartarii de pe teritoriul Romaniei; c. ramburseaza ulterior Inspectoratului General pentru Imigrari cheltuielile suportate pentru indepartarea de pe teritoriul Romaniei; d. nu necesita cheltuieli cu transportul interna tional pentru indepartarea de pe teritoriul Romaniei; Impotriva titularului permisului de mic trafic de frontier a va fi dispusa masura interzicerii intrarii in Romania, dupa cum urmeaza: a) pentru strainii titulari ai permisului de mic trafic de frontier a care depasesc perioada de sedere stabilita prin acordul care reglementeaz a regimul juridic privind micul trafic la frontiera comun a: un an in cazul unei sederi ilegale de la 30 de zile la un an sau in cazul in care strainul nu a respectat decizia de returnare; 2 ani in cazul unei sederii ilegale de peste un an; b) 3 ani pentru strainii care recidiveaza in depasirea zonei de frontier a prevazuta pentru micul trafic; c) impotriva strainilor care au intrat in Romania in perioada de interdictie durata interdictiei va fi cea dispusa anterior, dar nu mai mic a de 5 ani; d) impotriva strainilor care dupa acordarea permisului de mic trafic de frontier a au fost declarati indezirabili sau impotriva lor a fost dispus a masura interzicerii intrarii in Romania durata interdictiei va fi cea dispusa anterior, dar nu mai mic a de 5 ani. In cazul strainilor carora le-a fost revocata sau anulata viza ori dreptul de sedere pentru nerespectarea scopului declarat in fata autoritatilor, durata va fi de 6 luni. In cazul strainilor care au solicitat sau au ob tinut viza sau dreptul de sedere temporara sau un drept de sedere pe termen lung prin folosirea de informa tii false, documente false sau falsificate ori prin alte mijloace ilegale, durata interdic tiei va fi de 2 ani. In cazul strainilor impotriva carora instanta a dispus masura de siguranta expulzarii, durata interdictiei va fi egala cu durata pedepsei la care au fost condamnati, dar nu mai mica de 3 ani.

Impotriva strainilor care au intrat in Romania in perioada de interdictie durata interdictiei va fi cea dispusa anterior, dar nu mai mic a de 5 ani. Impotriva strainilor care au trecut ilegal ori au incercat sa treaca fraudulos frontiera de stat, durata interdictiei va fi de 5 ani. Impotriva strainilor semnalati ca finanteaza, pregatesc, sprijina in orice mod sau comit acte de terorism, despre care exista indicii ca fac parte din grupuri infrac tionale organizate cu caracter transnational sau ca sprijina in orice mod activitatea acestor grupuri, sau in legatura cu care exista motive serioase sa se considere ca au savarsit sau au participat la savarsirea unor infractiuni contra pacii si omenirii ori a unor crime de razboi sau crime contra umanit atii, prevazute in conventiile internationale la care Romania este parte, durata interdic tiei va fi de 15 ani. Impotriva strainilor care au savarsit infractiuni pe perioada altor sederi in Romania ori in strainatate impotriva statului sau a unui cetatean roman sau care au introdus sau au incercat sa introduca ilegal in Romania alti straini, durata interdictiei va fi de 5 ani; Interzicerea intrarii in Romania poate fi contestata de catre strain in termen de 10 zile de la comunicare la curtea de apel in a carei raza de competenta se afla formatiunea care a dispus aceasta masura. Contestatia nu suspenda executarea masurilor de indepartare. Hotararea instantei este irevocabila.