Sunteți pe pagina 1din 4

Update analiza ROTEC SA BUZAU (08/08/2007)

Target Price:
Simbol BVB: Sector: Pret (RON): Upside Capitalizare bursiera (RON): Numr ac iuni: Actionar majoritar (73.55%) 1. Informa ii despre societate

32.87
TOTA
Electrical Components / Equipment

2.83 1061.37%
5,788,827.26 2,045,522
NATIONAL INSTAL CONSTRUCT SRL

S.C. ROTEC S.A. BUZAU are ca obiect principal de activitate producerea de utilaje, subansamble si piese de schimb pentru industria metalurgica, siderurgica, industria cimentului, constructii metalice diverse, cazane de abur si apa calda, reductoare, rezervoare, coturi, capace, reductii pentru industria petrolului, produse forjate si ambutisate. Principalii clienti ai societatii si ponderea lor in cifra de afaceri se prezinta astfel: SMS DEMAG GERMANIA- 20%, DANIELI ITALIA - 17%; SMS MEER GERMANIA - 8%; cat si clienti interni: STEROM CIMPINA - 9%; MITTAL STEEL GALATI- 7%; UZTEL PLOIESTI- 2% . Principalele produse realizate in exercitiul financiar 2006 au fost urmatoarele: utilaj tehnologic pentru industria metalurgica(56% din CA); structuri metalice (18.60%); piese forjate, matritate (15.60%); produse ambutisate din tabla (9.80%). Produsele executate de societate sunt realizate in baza comenzilor ferme emise de clienti si a documentatiei de executie pusa la dispozitie de acestia.Livrarea produselor se face in proportie de peste 73% la export, in tarile Uniunii Europene. Principalii furnizori de materii prime, materiale si utilitati ai societatii sunt de pe piata interna: CAMIRO IMPORT EXPORT; LINDE GAZ;DUCTIL; EXIMPROD Buzau; D.G.N.; Principalii concurenti interni ai societatii pe gama de produse actuale sunt urmatorii: S.C. FORTUS S.A. IASI; S.C. FAUR S.A. BUCURESTI; S.C. COMELF S.A. BISTRITA; S.C. PROMEX. S.A. BRAILA. In anul 2001 S.C. ROTEC S.A. BUZAU a trecut in proprietate privata integral romaneasca, actionarul majoritar fiind S.C. NATIONAL INSTAL CONSTRUCT S.R.L. BUZAU. Structura actionariatului este urmatoarea: NATIONAL INSTAL CONSTRUCT SRL ( 73.55%), SIF TRANSILVANIA (17.92%); ALTI ACTIONARI (8.53%).

2. Analiza financiar a societ ii a.) Structura contului de profit si pierdere

-mil ronNr crt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Indicator Cifra de afaceri Productia exercitiului Alte venituri Total venituri (2+3) Cheltuieli materiale Valoarea adaugata (4-5-3) Cheltuieli indirecte Cheltuieli de personal Amortizari si provizioane Alte cheltuieli de exploatare Excedent brut de exploatare (EBITDA) (6+3-7-8-10) Profit din exploatare (EBIT) (11-9) Venituri financiare Cheltuieli financiare Profit/Pierdere financiara Profit/Pierdere extraordinara Profit brut (12+13+14+15) Impozit pe profit Profit net (16-17) Numar actiuni Profit pe actiune (EPS) Crestere 34.70% 23.84% -82.10% 21.83% 22.16% 25.77% -1.51% 35.30% 49.32% 58.52% 31.06.2007 34,615,927.000 32,270,093.000 89,931.000 32,360,024.000 17,017,609.000 15,252,484.000 4,688,576.000 7,317,553.000 1,163,244.000 429,004.000 % 107.27% 100.00% 0.28% 100.28% 52.73% 47.27% 14.53% 22.68% 3.60% 1.33% 30.06.2006 25,699,456.000 26,058,264.000 502,442.000 26,560,706.000 13,930,882.000 12,127,382.000 4,760,523.000 5,408,512.000 779,016.000 270,631.000 % 98.62% 100.00% 1.93% 101.93% 53.46% 46.54% 18.27% 20.76% 2.99% 1.04%

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

32.74% 23.59% -57.05% -19.79% 14.64% 24.89% 56.84% 19.63%

2,907,282.000 1,744,038.000 70,834.000 275,535.000 (204,701.000) 0.000 1,539,337.000 273,236.000 1,266,101.000 2,045,522.000 0.619

9.01% 5.40% 0.22% 0.85% -0.63% 0.00% 4.77% 0.85% 3.92%

2,190,158.000 1,411,142.000 164,936.000 343,496.000 (178,560.000) 0.000 1,232,582.000 174,211.000 1,058,371.000 2,045,522.000 0.517

8.40% 5.42% 0.63% 1.32% -0.69% 0.00% 4.73% 0.67% 4.06%

Analiza comparativa a rezultatelor primului semestru 2007 cu cele ale primului semestru 2006 releva cresterea cifrei de afaceri cu 34.70%, cresterea productiei exercitiului fiind de 23.84%, inferioara evolutiei cifrei de afaceri ca urmare a diminuarii veniturilor din productia stocata. Ponderea cheltuielilor materiale in productia exercitiului s-a diminuat determinand cresterea marjei valorii adaugate cu 0.73%. Ponderea cheltuielilor cu serviciile furnizate de terti s-a diminuat semnificativ in timp ce ponderea cheltuielilor de personal si a celor cu amortizarile au crescut determinand cresterea marjei excedentului brut de exploatare cu 0.60% si diminuarea marjei profitului din exploatare cu 0.01%. Rezultatul financiar este negativ avand insa o pondere diminuata astfel incat marja profitului net s-a diminuat cu 0.14%. b.) Analiza indicatorilor firmei
Indicator Rotatia activelor Marja profitului din exploatare 31.06.2007 ttm 1.11 7.29% 2006 0.97 7.84% 2005 0.88 9.80% Domeniu 0.94 5.01%

Marja neta a profitului(NPM) Levier Rentabilitatea capitalurilor proprii(ROE) Rentabilitatea activelor (ROA) Rata lichiditatii curente

5.80% 1.41 9.97% 6.46% 5.01

6.34% 1.34 9.68% 6.16% 1.42

8.28% 1.37 10.73% 7.27% 1.38

6.14% 2.16 16.27% 4.55% 1.35

Rentabilitatea activelor este in cresterea si superioara domeniului ca urmare a unei valori superioare domeniului si in cresterea a rotatiei activelor, expresie a utilizarii superioare a capacitatii acestora, cat si ca urmare a unei marje superioare domeniului a profitului net , aflata in usoara descrestere. Rentabilitatea capitalurilor proprii este inferioara domeniului datorita unui nivel inferior al gradului de indatatorare al societatii, relevat de levierul financiar, in conditiile unei rentabilitati a activelor superioara. Rata lichiditatii curente este semnificativ superioara domeniului ca expresie a finantarii excesive a activelor curente din capitalurile permanente, fiind necesara imbunatatirea gestiunii activelor curente. 3. Evaluarea actiunii a. Determinare multiplii
Indicator PER P/B P/S ROE NPM EPS BVS Sales/s Firma-date efective Firma-date normalizate Domeniul Target firma

1.51 0.14 0.09 8.93% 5.80% 1.87 20.50 32.29

1.45 0.14 0.09 9.32% 6.04% 1.95 20.58 32.29

20.61 2.34 0.97 16.27% 6.14%

1.28 0.92

Pentru determinarea preturilor estimate ale actiunii s-au calculat multiplii aferen i societ ii (respectiv Price to Earnings (PER), Price to Book Value(P/B) si Price to Sales(P/S)) cat si cei ai domeniului Electrical Components / Equipment. Multiplii societatii s-au determinat atat in valoare efectiva cat si in valoare normalizata, rezultata in urma estimarii profitului normalizat prin regresie cu cifra de afaceri. Valorile normalizate sunt nivelurile sustenabile ale indicatorilor calculati. Valorile Target firma se calculeaza prin inmultirea fiecrui multiplu cu raportul dintre ra ia de eficien proprie firmei relevant pentru multiplul considerat i aceeai ra ie proprie domeniului . Astfel P/B se justifica prin inmultirea cu raportul dintre ROE (rentabilitatea capitalurilor proprii) normalizat societate si ROE domeniu iar P/S se justifica prin inmultirea cu raportul dintre Net Profit Margin (marja profitului net) normalizat societate si NPM domeniu.

b. Estimarea profitului Nivelul previzionat al veniturilor din exploatare s-a determinat prin modelarea relatiei cu activele din anul precedent, obtinandu-se o valoare de 76.116.207 ron, in crestere cu 16.88% fata de nivelul curent. Profitul net s-a determinat prin modelarea relatiei acestuia cu productia exercitiului, nivelul previzionat al acestuia determinandu-se ca functie de nivelul previzionat al veniturilor din exploatare.
Nr crt 1 2 3 4 5 6 7 Indicator Venituri din exploatare EBITDA EBIT Profit brut Profit net BV EBIT margin 31.03.2007 ttm 65,125,554 6,733,288 4,814,087 4,552,813 3,830,908 41,928,719 7.39% estimat 2007 76,116,207 8,604,668 6,097,422 5,913,899 4,976,177 46,904,896 8.01% Crestere 16.88% 27.79% 26.66% 29.90% 29.90% 11.87% 0.62%

c. Pretul estimat (Target Price) Pretul estimat se calculeaza ca fiind media preturilor determinate prin inmultirea multiplilor domeniului cu valorile pe actiune proprii societatii
Firma-target price, prezent target price- date target price- date efective normalizate Target Price @PER domeniu Target Price @PB justificat Target Price @PS justificat TARGET PRICE, mediu Pret piata la data analizei Upside/Downside Recomandare Firma-target price, 1 an target price- date estimate

38.60 26.34 29.57 31.50


2.83 1013.17% Buy

40.21 27.59 30.81 32.87


1061.37%

50.14 36.97 38.41 41.84


1378.49% Buy