Sunteți pe pagina 1din 25

ANALIZA PERFORMANEI

FINANCIARE.
ANALIZA CASH FLOW-URILOR
prof. univ. dr. Victor Dragot
Departamentul de Finane
ASE Bucureti
1
Mulumesc celor
constant interesai de
analiza financiar!
prof. univ. dr. Victor Dragot
Departamentul de Finane
ASE Bucureti
2
Mulumesc celor
constant interesai de
analiza financiar!
Performan financiar
Profitabilitate
Rentabilitate
prof. univ. dr. Victor Dragot
Departamentul de Finane
ASE Bucureti
3
Analiza profitabilitii
Solduri intermediare de gestiune
Viziunea anglo-saxon
Viziunea continental-european
Prag de rentabilitate
prof. univ. dr. Victor Dragot
Departamentul de Finane
ASE Bucureti
4
Solduri intermediare de gestiune
Viziunea anglo-saxon
Viziunea continental-european
Prag de rentabilitate
Analiza soldurilor intermediare de
gestiune
Importana i limitele deflatrii / inflatrii
termenilor
Deflatare / inflatare la nivelul modificrii
preurilor din economie / la nivelul modificrii
preurilor companiei
Corelaie:
I
preuri vnzri
I
preuri pli
0 / 1
1 .
0 .
1 ri
I
I
pr
pr

=
prof. univ. dr. Victor Dragot
Departamentul de Finane
ASE Bucureti
5
Importana i limitele deflatrii / inflatrii
termenilor
Deflatare / inflatare la nivelul modificrii
preurilor din economie / la nivelul modificrii
preurilor companiei
Corelaie:
I
preuri vnzri
I
preuri pli
SIG abordarea francez
I n d i c a t o r R e l a i a d e c a l c u l
M a r j a c o m e r c i a l V e n i t u r i d i n v n z a r e a m r f u r i l o r C o s t u l m r f u r i l o r v n d u t e
V a l o a r e a a d u g a t M a r j a c o m e r c i a l + P r o d u c i a v n d u t + V e n i t u r i d i n p r o d u c i a s t o c a t +
V e n i t u r i d i n p r o d u c i a d e i m o b i l i z r i C h e l t u i e l i c u m a t e r i i l e p r i m e
C h e l t u i e l i c u m a t e r i a l e c o n s u m a b i l e C h e l t u i e l i c u e n e r g i a i a p a
C h e l t u i e l i c u l u c r r i i s e r v i c i i e x e c u t a t e d e t e r i
E x c e d e n t u l b r u t d e
e x p l o a t a r e ( E B E )
V a l o a r e a a d u g a t + V e n i t u r i d i n s u b v e n i i d e e x p l o a t a r e C h e l t u i e l i c u
i m p o z i t e , t a x e i v r s m i n t e a s i m i l a t e C h e l t u i e l i c u r e m u n e r a i i l e
p e r s o n a l u l u i C h e l t u i e l i p r i v i n d a s i g u r r i l e s o c i a l e i p r o t e c i a s o c i a l +
A l t e v e n i t u r i d e e x p l o a t a r e ( n c a s a t e s a u d e n c a s a t ) A l t e c h e l t u i e l i d e
e x p l o a t a r e ( p l t i b i l e ) = V e n i t u r i d e e x p l o a t a r e m o n e t a r e C h e l t u i e l i d e
e x p l o a t a r e m o n e t a r e
R e z u l t a t u l d i n
e x p l o a t a r e
E B E + V e n i t u r i d i n p r o v i z i o a n e p r i v i n d a c t i v i t a t e a d e e x p l o a t a r e + A l t e
v e n i t u r i d e e x p l o a t a r e ( c a l c u l a t e ) C h e l t u i e l i c u a m o r t i z r i l e i
p r o v i z i o a n e l e d e e x p l o a t a r e A l t e c h e l t u i e l i d e e x p l o a t a r e ( c a l c u l a t e )
O b s e r v a i e : N u s e i n e c o n t d e v e n i t u r i l e i c h e l t u i e l i l e d e e x p l o a t a r e c u
c a r a c t e r e x c e p i o n a l , l e g a t e d e a m e n z i i p e n a l i t i ( n c a s a t e , r e s p e c t i v
p l t i t e ) , p r e c u m i l e g a t e d e v n z r i l e d e a c t i v e i m o b i l i z a t e .
R e z u l t a t u l c u r e n t R e z u l t a t d i n e x p l o a t a r e + R e z u l t a t u l f i n a n c i a r = R e z u l t a t d i n e x p l o a t a r e +
V e n i t u r i f i n a n c i a r e C h e l t u i e l i f i n a n c i a r e
R e z u l t a t u l b r u t R e z u l t a t c u r e n t + R e z u l t a t e x t r a o r d i n a r
O b s e r v a i e : S e i n e c o n t i d e v e n i t u r i l e i c h e l t u i e l i l e d e e x p l o a t a r e c u
c a r a c t e r e x c e p i o n a l , l e g a t e d e a m e n z i i p e n a l i t i ( n c a s a t e , r e s p e c t i v
p l t i t e ) , p r e c u m i l e g a t e d e v n z r i l e d e a c t i v e i m o b i l i z a t e .
R e z u l t a t u l n e t R e z u l t a t u l b r u t I m p o z i t u l p e p r o f i t
prof. univ. dr. Victor Dragot
Departamentul de Finane
ASE Bucureti
6
I n d i c a t o r R e l a i a d e c a l c u l
M a r j a c o m e r c i a l V e n i t u r i d i n v n z a r e a m r f u r i l o r C o s t u l m r f u r i l o r v n d u t e
V a l o a r e a a d u g a t M a r j a c o m e r c i a l + P r o d u c i a v n d u t + V e n i t u r i d i n p r o d u c i a s t o c a t +
V e n i t u r i d i n p r o d u c i a d e i m o b i l i z r i C h e l t u i e l i c u m a t e r i i l e p r i m e
C h e l t u i e l i c u m a t e r i a l e c o n s u m a b i l e C h e l t u i e l i c u e n e r g i a i a p a
C h e l t u i e l i c u l u c r r i i s e r v i c i i e x e c u t a t e d e t e r i
E x c e d e n t u l b r u t d e
e x p l o a t a r e ( E B E )
V a l o a r e a a d u g a t + V e n i t u r i d i n s u b v e n i i d e e x p l o a t a r e C h e l t u i e l i c u
i m p o z i t e , t a x e i v r s m i n t e a s i m i l a t e C h e l t u i e l i c u r e m u n e r a i i l e
p e r s o n a l u l u i C h e l t u i e l i p r i v i n d a s i g u r r i l e s o c i a l e i p r o t e c i a s o c i a l +
A l t e v e n i t u r i d e e x p l o a t a r e ( n c a s a t e s a u d e n c a s a t ) A l t e c h e l t u i e l i d e
e x p l o a t a r e ( p l t i b i l e ) = V e n i t u r i d e e x p l o a t a r e m o n e t a r e C h e l t u i e l i d e
e x p l o a t a r e m o n e t a r e
R e z u l t a t u l d i n
e x p l o a t a r e
E B E + V e n i t u r i d i n p r o v i z i o a n e p r i v i n d a c t i v i t a t e a d e e x p l o a t a r e + A l t e
v e n i t u r i d e e x p l o a t a r e ( c a l c u l a t e ) C h e l t u i e l i c u a m o r t i z r i l e i
p r o v i z i o a n e l e d e e x p l o a t a r e A l t e c h e l t u i e l i d e e x p l o a t a r e ( c a l c u l a t e )
O b s e r v a i e : N u s e i n e c o n t d e v e n i t u r i l e i c h e l t u i e l i l e d e e x p l o a t a r e c u
c a r a c t e r e x c e p i o n a l , l e g a t e d e a m e n z i i p e n a l i t i ( n c a s a t e , r e s p e c t i v
p l t i t e ) , p r e c u m i l e g a t e d e v n z r i l e d e a c t i v e i m o b i l i z a t e .
R e z u l t a t u l c u r e n t R e z u l t a t d i n e x p l o a t a r e + R e z u l t a t u l f i n a n c i a r = R e z u l t a t d i n e x p l o a t a r e +
V e n i t u r i f i n a n c i a r e C h e l t u i e l i f i n a n c i a r e
R e z u l t a t u l b r u t R e z u l t a t c u r e n t + R e z u l t a t e x t r a o r d i n a r
O b s e r v a i e : S e i n e c o n t i d e v e n i t u r i l e i c h e l t u i e l i l e d e e x p l o a t a r e c u
c a r a c t e r e x c e p i o n a l , l e g a t e d e a m e n z i i p e n a l i t i ( n c a s a t e , r e s p e c t i v
p l t i t e ) , p r e c u m i l e g a t e d e v n z r i l e d e a c t i v e i m o b i l i z a t e .
R e z u l t a t u l n e t R e z u l t a t u l b r u t I m p o z i t u l p e p r o f i t
Capacitatea de autofinanare
pe baz de diferen: CAF = Venituri ncasate sau
de ncasat Cheltuieli pltibile;
pe baz de adunare: CAF = Rezultat net +
Cheltuieli calculate Venituri calculate
CAF Cash Flow
CAF i autofinanarea (efectiv, la un moment al
analizei)
prof. univ. dr. Victor Dragot
Departamentul de Finane
ASE Bucureti
7
pe baz de diferen: CAF = Venituri ncasate sau
de ncasat Cheltuieli pltibile;
pe baz de adunare: CAF = Rezultat net +
Cheltuieli calculate Venituri calculate
CAF Cash Flow
CAF i autofinanarea (efectiv, la un moment al
analizei)
Study case
mi l . l e i
SOLDUR I LE I NTER MEDI AR E DE GESTI UNE (t e r me n i r e a l i ) a n 1 a n 2 a n 3
M a r j a c o m e r c i a l 1549 1506 1345
V a l o a r e a a d u g a t 833 770 869
E x c e d e n t u l b r u t d e e x p l o a t a r e 122 168 349
R e z u l t a t u l d i n e x p l o a t a r e 99 147 287
R e z u l t a t u l c u r e n t 99 147 141
R e z u l t a t u l b r u t 119 146 140
R e z u l t a t u l n e t 74 90 104
C a p a c i t a t e a d e a u t o f i n a n a r e 97 112 166
prof. univ. dr. Victor Dragot
Departamentul de Finane
ASE Bucureti
8
mi l . l e i
SOLDUR I LE I NTER MEDI AR E DE GESTI UNE (t e r me n i r e a l i ) a n 1 a n 2 a n 3
M a r j a c o m e r c i a l 1549 1506 1345
V a l o a r e a a d u g a t 833 770 869
E x c e d e n t u l b r u t d e e x p l o a t a r e 122 168 349
R e z u l t a t u l d i n e x p l o a t a r e 99 147 287
R e z u l t a t u l c u r e n t 99 147 141
R e z u l t a t u l b r u t 119 146 140
R e z u l t a t u l n e t 74 90 104
C a p a c i t a t e a d e a u t o f i n a n a r e 97 112 166
Structura (modul de repartizare) a
valorii adugate
Salariai
Creditori
Proprietari (dividende)
ntreprindere (investiii)
Stat
prof. univ. dr. Victor Dragot
Departamentul de Finane
ASE Bucureti
9
Salariai
Creditori
Proprietari (dividende)
ntreprindere (investiii)
Stat
Study case
% R e pa r t i za r e a va l o r i i a d u ga t e
a n 1 a n 2 a n 3
S a l a r i a i 81 74 54
S t a t 7 11 10
I n v e s t i i i n m e n i n e r e a i d e z v o l t a r e a f i r m e i ( a m o r t i z a r e ,
p r o v i z i o a n e , p r o f i t i n v e s t i t n f i r m )
6 9 12
C r e d i t o r i 0 0 17
P r o p r i e t a r i ( d i v i d e n d e ) 6 6 7
Total 100 100 100
prof. univ. dr. Victor Dragot
Departamentul de Finane
ASE Bucureti
10
% R e pa r t i za r e a va l o r i i a d u ga t e
a n 1 a n 2 a n 3
S a l a r i a i 81 74 54
S t a t 7 11 10
I n v e s t i i i n m e n i n e r e a i d e z v o l t a r e a f i r m e i ( a m o r t i z a r e ,
p r o v i z i o a n e , p r o f i t i n v e s t i t n f i r m )
6 9 12
C r e d i t o r i 0 0 17
P r o p r i e t a r i ( d i v i d e n d e ) 6 6 7
Total 100 100 100
SIG abordarea anglo-saxon
Ta be l u l 5.5: So l d u r i l e i n t e r me d i a r e d e ge st i u n e (vi zi u n e a a n gl o -sa xo n )
I n d i c a t o r R e l a i a d e c a l c u l
C i f r a d e a f a c e r i
M C V = M a r j a a s u p r a c h e l t u i e l i l o r v a r i a b i l e C i f r a d e a f a c e r i C h e l t u i e l i v a r i a b i l e d e e x p l o a t a r e
E B I TDA = E a r n i n g s b e f o r e I n t e r e s t , Ta x e s ,
De p r e c i a t i o n a n d A m o r t i z a t i o n ( R e z u l t a t n a i n t e d e
p l a t a d o b n z i l o r , i m p o z i t u l u i p e p r o f i t i
a m o r t i z r i i )
M C V C h e l t u i e l i f i x e d e e x p l o a t a r e ( c u e x c e p i a
c e l o r c a l c u l a t e , l e g a t e d e a m o r t i z r i i p r o v i z i o a n e )
E B I T = E a r n i n g s b e f o r e I n t e r e s t a n d Ta x e s
( R e z u l t a t n a i n t e d e p l a t a d o b n z i l o r i i m p o z i t u l u i
p e p r o f i t = R e z u l t a t d e e x p l o a t a r e + V e n i t u r i
f i n a n c i a r e )
E B I TDA C h e l t u i e l i c u a m o r t i z a r e a i
p r o v i z i o a n e l e + R e l u r i a s u p r a p r o v i z i o a n e l o r
E B T = E a r n i n g s b e f o r e Ta x e s ( R e z u l t a t n a i n t e d e
p l a t a i m p o z i t u l u i p e p r o f i t = R e z u l t a t b r u t )
E B I T C h e l t u i e l i c u d o b n z i l e
R e z u l t a t n e t E B T I m p o z i t p e p r o f i t
prof. univ. dr. Victor Dragot
Departamentul de Finane
ASE Bucureti
11
Ta be l u l 5.5: So l d u r i l e i n t e r me d i a r e d e ge st i u n e (vi zi u n e a a n gl o -sa xo n )
I n d i c a t o r R e l a i a d e c a l c u l
C i f r a d e a f a c e r i
M C V = M a r j a a s u p r a c h e l t u i e l i l o r v a r i a b i l e C i f r a d e a f a c e r i C h e l t u i e l i v a r i a b i l e d e e x p l o a t a r e
E B I TDA = E a r n i n g s b e f o r e I n t e r e s t , Ta x e s ,
De p r e c i a t i o n a n d A m o r t i z a t i o n ( R e z u l t a t n a i n t e d e
p l a t a d o b n z i l o r , i m p o z i t u l u i p e p r o f i t i
a m o r t i z r i i )
M C V C h e l t u i e l i f i x e d e e x p l o a t a r e ( c u e x c e p i a
c e l o r c a l c u l a t e , l e g a t e d e a m o r t i z r i i p r o v i z i o a n e )
E B I T = E a r n i n g s b e f o r e I n t e r e s t a n d Ta x e s
( R e z u l t a t n a i n t e d e p l a t a d o b n z i l o r i i m p o z i t u l u i
p e p r o f i t = R e z u l t a t d e e x p l o a t a r e + V e n i t u r i
f i n a n c i a r e )
E B I TDA C h e l t u i e l i c u a m o r t i z a r e a i
p r o v i z i o a n e l e + R e l u r i a s u p r a p r o v i z i o a n e l o r
E B T = E a r n i n g s b e f o r e Ta x e s ( R e z u l t a t n a i n t e d e
p l a t a i m p o z i t u l u i p e p r o f i t = R e z u l t a t b r u t )
E B I T C h e l t u i e l i c u d o b n z i l e
R e z u l t a t n e t E B T I m p o z i t p e p r o f i t
Pragul de rentabilitate
v
cr
g
F fixe lor cheltuieli Suma
P
-
=
1
) (
u u u
P R
P R
c v p
C F
p
C A
Q
-
= =
prof. univ. dr. Victor Dragot
Departamentul de Finane
ASE Bucureti
12
v
pr
g
ofit Pr F fixe lor cheltuieli Suma
CA
-

=
1
) (
u u u
P R
P R
c v p
C F
p
C A
Q
-
= =
Elasticitatea rezultatelor firmei n funcie de
cifra de afaceri
Utilitate
Limite
Atenie la modelul implicit!
prof. univ. dr. Victor Dragot
Departamentul de Finane
ASE Bucureti
13
Analiza rentabilitii
Rentabilitate economic
Rentabilitate financiar
Rentabilitate comercial
Rentabilitatea costurilor
prof. univ. dr. Victor Dragot
Departamentul de Finane
ASE Bucureti
14
Rentabilitate economic
Rentabilitate financiar
Rentabilitate comercial
Rentabilitatea costurilor
Analiza rentabilitii
prof. univ. dr. Victor Dragot
Departamentul de Finane
ASE Bucureti
15
Analiza rentabilitii economice
AE
IP RE
R
ec
-
=
A E
d o b a n z i l e c u c h e l t u i e l i n e t p r o f i t
R
e c

=
prof. univ. dr. Victor Dragot
Departamentul de Finane
ASE Bucureti
16
A E
d o b a n z i l e c u c h e l t u i e l i n e t p r o f i t
R
e c

=
Analiza rentabilitii financiare
propriu C
t P
R
f
a p i t a l
n e r o f i t
=
prof. univ. dr. Victor Dragot
Departamentul de Finane
ASE Bucureti
17
propriu C
t P
R
f
a p i t a l
n e r o f i t
=
Efectul de levier
,

- =
pr
d e e f
K
D
R R R R
Modigliani i Miller (1958):
prof. univ. dr. Victor Dragot
Departamentul de Finane
ASE Bucureti
18
,

- =
pr
d e e f
K
D
R R R R
Descompuneri (du Pont)
r c e c
V R
A E
C A
C A
I P R E
A E
I P R E
R =
-
=
-
=
A E
I M O
I M O
V A
V A
R E
R
e c
=
prof. univ. dr. Victor Dragot
Departamentul de Finane
ASE Bucureti
19
A E
I M O
I M O
V A
V A
R E
R
e c
=
C P R
A E
A E
C A
C A
P N
R
f i n
=
Analiza rentabilitii ali
indicatori
afaceri de ifra C
t ne rofit P
R
c
=
i n v e s t i t i c a p i t a l u l u a t i i r e n t a b i l i t R a t a
t o t a l ( p a s i v )
n e r o f i t
= =
Activ
t P
R
ci
prof. univ. dr. Victor Dragot
Departamentul de Finane
ASE Bucureti
20
i n v e s t i t i c a p i t a l u l u a t i i r e n t a b i l i t R a t a
t o t a l ( p a s i v )
n e r o f i t
= =
Activ
t P
R
ci
totale heltuieli C
t ne rofit P
R
rc
=
Analiza cash flow-urilor
nivelurile de cash flow degajate pe tipuri de activiti
ale firmei (de exploatare, de investiii i de
finanare);
nivelurile de cash flow degajate la nivel de societate
comercial i modul n care acestea sunt alocate
ctre proprietari i creditori;
nivelurile de cash flow degajate de diferitele centre
de profit.
prof. univ. dr. Victor Dragot
Departamentul de Finane
ASE Bucureti
21
nivelurile de cash flow degajate pe tipuri de activiti
ale firmei (de exploatare, de investiii i de
finanare);
nivelurile de cash flow degajate la nivel de societate
comercial i modul n care acestea sunt alocate
ctre proprietari i creditori;
nivelurile de cash flow degajate de diferitele centre
de profit.
Study case
mi l . l e i
CASH FLOW UR I a n 1 a n 2 a n 3
+ P r o f i t n e t 32 61 1 0 4
- V a r i a i a n e c e s a r u l u i d e f o n d d e r u l m e n t -60 2 -30 9
Ca sh fl o w d i n a c t i vi t a t e a d e e xpl o a t a r e
(me t o d a i n d i r e c t )
51 94
+ A m o r t i z a r e 1 0 1 0 1 0
- V a r i a i a i m o b i l i z r i l o r b r u t e ( i n v e s t i i i n
i m o b i l i z r i )
1 78 1 0 28
Ca sh fl o w d i n a c t i vi t a t e a d e i n ve st i i i -168 -1018
+ V a r i a i a c r e d i t e l o r b a n c a r e 0 340
- I n t r r i d e c a p i t a l p r o p r i u p r i n e m i s i u n e d e
a c i u n i c o n t r a n u m e r a r s a u p r i n a p o r t u r i n
n a t u r
0 0
- Di v i d e n d e 0 0 1 0 4
Ca sh fl o w d i n a c t i vi t a t e a d e fi n a n a r e 0 236
Ca sh fl o w = va r i a i a t r e zo r e r i e i n e t e -117 -688
prof. univ. dr. Victor Dragot
Departamentul de Finane
ASE Bucureti
22
mi l . l e i
CASH FLOW UR I a n 1 a n 2 a n 3
+ P r o f i t n e t 32 61 1 0 4
- V a r i a i a n e c e s a r u l u i d e f o n d d e r u l m e n t -60 2 -30 9
Ca sh fl o w d i n a c t i vi t a t e a d e e xpl o a t a r e
(me t o d a i n d i r e c t )
51 94
+ A m o r t i z a r e 1 0 1 0 1 0
- V a r i a i a i m o b i l i z r i l o r b r u t e ( i n v e s t i i i n
i m o b i l i z r i )
1 78 1 0 28
Ca sh fl o w d i n a c t i vi t a t e a d e i n ve st i i i -168 -1018
+ V a r i a i a c r e d i t e l o r b a n c a r e 0 340
- I n t r r i d e c a p i t a l p r o p r i u p r i n e m i s i u n e d e
a c i u n i c o n t r a n u m e r a r s a u p r i n a p o r t u r i n
n a t u r
0 0
- Di v i d e n d e 0 0 1 0 4
Ca sh fl o w d i n a c t i vi t a t e a d e fi n a n a r e 0 236
Ca sh fl o w = va r i a i a t r e zo r e r i e i n e t e -117 -688
Analiza cash flow-urilor
Cash flow disponibil = cash flow de gestiune
creterea economic
Cash flow disponibil = cash flow disponibil pentru
proprietari + cash flow disponibil pentru creditori
Cash flow disponibil pentru proprietari = dividende
distribuite sub form de cash aporturi la capital, n
cash sau n natur
Cash flow disponibil pentru creditori = dobnzi
ncasate de creditori + credite rambursate noi credite
contractate
prof. univ. dr. Victor Dragot
Departamentul de Finane
ASE Bucureti
23
Cash flow disponibil = cash flow de gestiune
creterea economic
Cash flow disponibil = cash flow disponibil pentru
proprietari + cash flow disponibil pentru creditori
Cash flow disponibil pentru proprietari = dividende
distribuite sub form de cash aporturi la capital, n
cash sau n natur
Cash flow disponibil pentru creditori = dobnzi
ncasate de creditori + credite rambursate noi credite
contractate
Bibliografie:
Dragot, Victor; Obreja Braoveanu, Laura; Dragot,
Ingrid-Mihaela, Management financiar, Ed. Economic,
Bucureti, 2012, capitolele 5,7 i 8 (vol. I).
Dragot, Victor; Dragot, Mihaela; Obreja, Laura; u,
Lucian; Ciobanu, Anamaria; Raca, Anda, Abordri
practice n finanele firmei, Ed. IRECSON, Bucureti,
2005, cap. 2.
Stan, Sorin V.; Anghel, Ion, Evaluarea ntreprinderii, ediia a
treia revizuit, capitolul 5.7 (elaborat de prof. univ. dr.
Alexandru Gheorghiu)
prof. univ. dr. Victor Dragot
Departamentul de Finane
ASE Bucureti
24
Dragot, Victor; Obreja Braoveanu, Laura; Dragot,
Ingrid-Mihaela, Management financiar, Ed. Economic,
Bucureti, 2012, capitolele 5,7 i 8 (vol. I).
Dragot, Victor; Dragot, Mihaela; Obreja, Laura; u,
Lucian; Ciobanu, Anamaria; Raca, Anda, Abordri
practice n finanele firmei, Ed. IRECSON, Bucureti,
2005, cap. 2.
Stan, Sorin V.; Anghel, Ion, Evaluarea ntreprinderii, ediia a
treia revizuit, capitolul 5.7 (elaborat de prof. univ. dr.
Alexandru Gheorghiu)
Cursul urmtor:
Analiza riscului
Bibliografie preliminar:
Dragot, Victor; Obreja Braoveanu, Laura; Dragot, Ingrid-Mihaela, Management
financiar, Ed. Economic, Bucureti, 2012, vol. I (cap. 9).
prof. univ. dr. Victor Dragot
Departamentul de Finane
ASE Bucureti
25
Analiza riscului
Bibliografie preliminar:
Dragot, Victor; Obreja Braoveanu, Laura; Dragot, Ingrid-Mihaela, Management
financiar, Ed. Economic, Bucureti, 2012, vol. I (cap. 9).