Sunteți pe pagina 1din 44

COMPANIA APA BRASOV S.A.

REGULAMENTUL CONSOLIDAT SI ARMONIZAT AL SERVICIULUI DE ALIMENTARE CU APA SI DE CANALIZARE PENTRU INTREAGA ARIE A DELEGARII

CAP. I Dispoziii generale ART. 1 (1) Prezentul Regulament este elaborat pe baza Regulamentului Cadru aprobat prin Ordinul nr. 88/2007 al Presedintelui ANRSC, in conformitate cu prevederile Legii serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006, Legii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare nr. 241/2006. (1) Prevederile prezentului regulament se aplica serviciului public de alimentare cu apa i de canalizare, denumit n continuare serviciul de alimentare cu apa i de canalizare, din toate localitile deservite de Compania APA Brasov S.A., indiferent de mrimea acestora. (2) Prezentul regulament stabilete cadrul juridic unitar privind funcionarea serviciului de alimentare cu apa i de canalizare, definind condiiile-cadru i modalitile ce trebuie ndeplinite pentru asigurarea serviciului, precum i relaiile dintre operatorii i utilizatorii acestor servicii. (3) Prevederile regulamentului se aplica, de asemenea, la proiectarea, executarea, receptionarea, exploatarea i ntreinerea instalaiilor din sistemul public de alimentare cu apa i de canalizare. (4) Operatorul serviciului de alimentare cu apa i de canalizare, indiferent de forma de proprietate, organizare i de modul n care este organizat gestiunea serviciilor n cadrul unitilor administrativ-teritoriale, si utilizatorii acestor servicii se vor conforma prevederilor prezentului regulament. (5) Gestiunea serviciului de apa si canalizare din localitatile Brasov, Apata, Ghimbav, Halchiu, Sanpetru, Harman si Rupea este organizata la nivel judetean, n regim de gestiune direct de catre operatorul Compania APA Brasov S.A., care furnizeaza/presteaza serviciul de alimentare cu apa si de canalizare prin exploatarea i administrarea infrastructurii tehnicoedilitare aferente acestuia, conform Deciziei Delegatiei Permanente a Consiliului Judetean Brasov nr. 31/30.03.1995 si a Regulamentului de Organizare si functionare a Compania APA Brasov SA aprobat prin Hotararea nr. 100/2004 a Consiliului Judetean Brasov, pe baza hotrrii de dare n administrare a serviciului. (6) Compania APA Brasov SA poate prelua gestiunea serviciului de apa si canalizare si in alte localitati pe baza hotararii consiliilor locale respective si cu aprobarea Consiliului Judetean Brasov. ART. 2 n sensul prezentului regulament, notiunile de mai jos se definesc dup cum urmeaz: 2.1. apa potabil - apa care ndeplinete indicatorii de potabilitate prevzui de legislaia n vigoare; 2.2. ape uzate menajere - apele de canalizare rezultate din folosirea apei n gospodrii, instituii publice i servicii, care rezulta mai ales din metabolismul uman i din activiti menajere i igienico-sanitare; 2.3. ape uzate industriale - apele de canalizare rezultate din activiti economico-industriale sau corespunzand unei alte utilizri a apei dect cea menajera; 2.4. ape uzate oreneti - apele de canalizare rezultate din amestecul apelor uzate menajere cu apele uzate industriale sau agrozootehnice, preepurate sau nu, precum i apele care provin din stropirea i spalarea drumurilor publice sau private, a aleilor, a gradinilor i a curilor imobilelor; 2.5. ape pluviale - apele de canalizare care provin din precipitatii atmosferice; 2.6. autoritate de reglementare competenta - Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utiliti Publice - denumita n continuare A.N.R.S.P.G.C.; 2.7. acces la reea - dreptul utilizatorului serviciului de alimentare cu apa i/sau de canalizare de a se bransa/racorda i de a folosi, n condiiile legii, reelele de distribuie/colectare; 2.8. aviz de bransare/racordare - documentul scris, emis de operatorul serviciului de alimentare cu apa i de canalizare, prin care se stabilesc condiiile tehnice cu privire la proiectarea, amplasarea i execuia branamentelor de apa, respectiv a racordurilor de canalizare, i prin care se stabilete punctul de delimitare dintre reelele publice i instalaiile de utilizare; 2.9. acord de preluare - documentul scris, emis de operatorul serviciului de canalizare pentru utilizator, prin care acesta se angajeaz sa presteze serviciul de canalizare i care defineste condiiile i parametrii cantitativi i calitativi ai apelor uzate menajere i/sau industriale preluate la canalizarea publica; 2.10. bransament de apa - partea din reeaua de alimentare cu apa, care asigura legatura dintre reeaua publica de distribuie i reeaua interioar a unei incinte sau a unei cldiri. Bransamentul deserveste un singur utilizator. 2.11. caracteristici tehnice - totalitatea datelor i elementelor de natura tehnica, referitoare la o instalatie; 2.12. cmin de bransament - construcie componenta a sistemului de distribuie a apei, aparinnd sistemului public de alimentare cu apa, care adaposteste contorul de bransament, cu montajul aferent acestuia; 2.13. camin de racord : construcie, plasata pe domeniul public sau privat, folosit pentru controlul i ntreinerea racordului, fiind vizibila i accesibila 2.14. contor de bransament - aparatul de msurare a cantitii de apa consumat de utilizator, care se monteaza pe bransament ntre doua vane-robinete, la limita proprietii utilizatorului, in caminul de bransament sau in spatii care indeplinesc

conditii tehnice pentru instalarea contorului de bransament; contorul este ultima componenta a reelei publice de distribuie n sensul de curgere a apei, fiind utilizat la determinarea cantitii de apa consumat, n vederea facturarii. 2.15. contor de reea - aparatul de msurare a cantitii de apa transportat dintr-o zona n alta a reelei publice. Contorul de reea nu poate fi utilizat la determinarea i facturarea cantitii de apa consumat de unul sau mai muli utilizatori; 2.16. contract-cadru - reglementare cu caracter normativ, care stabilete condiiile minimale pentru relaiile comerciale dintre operator i utilizator; 2.17. domeniu public - totalitatea bunurilor mobile i imobile dobndite potrivit legii, aflate n proprietatea publica a unitilor administrativ-teritoriale, care, potrivit legii sau prin natura lor, sunt de folosinta sau interes public local ori judeean, declarate ca atare prin hotrre a consiliilor locale sau a consiliilor judeene i care nu au fost declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public naional; 2.18. grad de asigurare n furnizare - nivel procentual de asigurare a debitului i presiunii apei necesare utilizatorului ntr-un interval de timp, precizat n anexa la contractul de furnizare i utilizare a serviciilor publice de alimentare cu apa i de canalizare; 2.19. imobil - orice cldire sau teren, cu destinaie social-cultural, administrativ, de producie industriala, comercial, de prestri servicii sau de locuinta, inclusiv terenul aferent, cu regim juridic dovedit. n cazul blocurilor de locuine, la care terenul aferent nu este delimitat, se considera imobile toate acele blocuri care au adrese potale distincte ; 2.20. indicatori de performanta generali - parametri ai serviciului de furnizare/prestare pentru care se stabilesc niveluri minime de calitate, urmrite la nivelul operatorilor; 2.21. indicatori de performanta garantai - parametri ai serviciului de furnizare a cror niveluri minime de calitate se stabilesc i pentru care sunt prevzute penalizri n contractele de furnizare/prestare, n cazul nerealizarii lor; 2.22. infrastructura tehnico-edilitara - ansamblul sistemelor de utiliti publice destinate furnizarii/prestrii serviciilor de utiliti publice; infrastructura tehnico-edilitara aparine domeniului public sau privat al unitilor administrativ-teritoriale i este supus regimului juridic al proprietii publice sau private, potrivit legii; 2.23. instalaii interioare de apa - totalitatea instalaiilor aflate n proprietatea sau n administrarea utilizatorului, amplasate dup punctul de delimitare dintre reeaua publica i instalatia interioar de utilizare a apei, i care asigura transportul apei preluate din reeaua publica la punctele de consum i/sau la instalaiile de utilizare; 2.24. instalaii interioare de canalizare - totalitatea instalaiilor aflate n proprietatea sau n administrarea utilizatorului, care asigura preluarea i transportul apei uzate de la instalaiile de utilizare a apei pana la cminul de racord din reeaua publica; 2.25. licenta - actul tehnic i juridic emis de autoritatea de reglementare competenta prin care se recunoate calitatea de operator de servicii de utiliti publice ntr-un domeniu reglementat, precum i capacitatea i dreptul de a furniza/presta un serviciu de utiliti publice; 2.26. lichidarea avariilor - activitate cu caracter ocazional i urgent prin care, n cazul apariiei unor incidente care conduc sau pot conduce la pagube importante, se iau msuri imediate pentru mpiedicarea sau reducerea extinderii pagubelor, se determina, se inlatura cauzele care au condus la apariia incidentului sau se asigura o funcionare alternativa, se repara sau se nlocuiete instalatia, echipamentul, aparatul etc. deteriorat, se restabileste funcionarea n condiii normale sau cu parametrii redusi, pana la terminarea lucrrilor necesare asigurrii unei funcionari normale; 2.27. operator - persoana juridic romana sau strin care are competenta i capacitatea, recunoscute prin licenta, de a furniza/presta, n condiiile reglementrilor n vigoare, un serviciu comunitar de utiliti publice i care asigura nemijlocit administrarea i exploatarea sistemului de utiliti publice aferent acestuia. 2.28. presiune de serviciu - presiunea asigurata de operator n reteaua publica, in punctul de bransare al utilizatorului. Modalitatea asigurarii unei presiuni care sa permita alimentarea cu apa la debitul normat a consumatorului amplasat n poziia cea mai dezavantajoasa se va stabili prin solutia tehnica adoptata de proiectantul autorizat ce elaboreaza documentatia aferenta instalatiei de alimentare cu apa. 2.29. punct de delimitare - locul n care instalaiile aflate n proprietatea sau n administrarea utilizatorului se branseaza la instalaiile aflate n proprietatea sau n administrarea operatorului furnizor/prestator de servicii. Punctul de delimitare asigura identificarea poziiei de montare a dispozitivelor de msurare-nregistrare a consumurilor, stabilirea apartenentei instalaiilor, ca i precizarea drepturilor, respectiv a obligaiilor ce revin prilor cu privire la exploatarea, ntreinerea i repararea acestora. Delimitarea dintre instalaiile interioare de canalizare i reeaua publica de canalizare se face prin cminul de racord, care este prima componenta a reelei publice, n sensul de curgere a apei uzate; Delimitarea dintre reeaua publica de alimentare cu apa i reeaua interioar de distribuie aparinnd utilizatorului o constituie: a) cminul de bransament, respectiv contorul de bransament, care este ultima componenta a retelei publice de distributie; b) vana de concesie, in cazul in care bransamentul nu este contorizat iar vana este montata la o distanta de max. 1-2 m de limita de proprietate. c) limita de proprietate a imobilului, in cazul in care bransamentul nu este prevazut cu vana de concesie sau daca aceasta este montata la o distanta mai mare de 1-2 m de limita de proprietate, in interiorul proprietatii. 2.30. racord de canalizare - partea din reeaua publica de canalizare care asigura legatura dintre instalaiile interioare de canalizare ale utilizatorului i reeaua publica de canalizare, inclusiv cminul de racord; 2.31. reea de transport a apei - parte a sistemului public de alimentare cu apa, alctuit din reeaua de conducte cuprins ntre captare i reeaua de distribuie; 2.32. reea de distribuie a apei - parte a sistemului public de alimentare cu apa, alctuit din reeaua de conducte, armturi i construcii anexe, care asigura distribuia apei la doi ori la mai muli utilizatori independeni; 2.33. reea de canalizare - parte a sistemului public de canalizare, alctuit din canale colectoare, canale de serviciu, cmine, guri de scurgere i construcii anexe care asigura preluarea, evacuarea i transportul apelor de canalizare de la doi ori de la mai muli utilizatori independeni; 2.34. seciune de control - locul de unde se preleveaza probe de apa n vederea analizelor de laborator, acest loc fiind: - pentru apa potabil i industriala: cminul de bransament; - pentru apa uzata: cminul de racord;

2.35. serviciu de alimentare cu apa i de canalizare - totalitatea activitilor de utilitate publica i de interes economic i social general efectuate n scopul captarii, tratarii, transportului, inmagazinarii i distribuirii apei potabile sau industriale tuturor utilizatorilor de pe teritoriul unei localiti, respectiv pentru colectarea, transportul, epurarea i evacuarea apelor uzate, a apelor pluviale i a apelor de suprafata provenite din intravilanul acesteia; 2.36. serviciu de alimentare cu apa - totalitatea activitilor necesare pentru: - captarea apei brute, din surse de suprafata sau subterane; - tratarea apei brute; - transportul apei potabile i/sau industriale; - inmagazinarea apei; - distribuia apei potabile i/sau industriale; 2.37. serviciu de canalizare - totalitatea activitilor necesare pentru: - colectarea, transportul i evacuarea apelor uzate de la utilizatori la staiile de epurare; - epurarea apelor uzate i evacuarea apei epurate n emisar; - colectarea, evacuarea i tratarea adecvat a deeurilor din gurile de scurgere a apelor pluviale i asigurarea functionalitatii acestora; - evacuarea, tratarea i depozitarea namolurilor i a altor deeuri similare derivate din activitile prevzute mai sus; - evacuarea apelor pluviale i de suprafata din intravilanul localitilor; 2.38. sistem de alimentare cu apa - ansamblul construciilor i terenurilor, instalaiilor tehnologice, echipamentelor functionale i dotrilor specifice, prin care se realizeaz serviciul de alimentare cu apa. Sistemele de alimentare cu apa cuprind, de regula, urmtoarele componente: - captri; - aductiuni; - staii de tratare; - staii de pompare, cu sau fr hidrofor; - rezervoare de inmagazinare; - reele de transport i distribuie; - bransamente, pana la punctul de delimitare; 2.39. sistem de canalizare - ansamblul construciilor i terenurilor aferente instalaiilor tehnologice, echipamentelor functionale i dotrilor specifice, prin care se realizeaz serviciul de canalizare. Sistemele de canalizare cuprind, de regula, urmtoarele componente: - racorduri de canalizare, de la punctul de delimitare i preluare; - reele de canalizare; - staii de pompare; - staii de epurare; - colectoare de evacuare spre emisar; - guri de vrsare n emisar; - depozite de namol deshidratat; 2.40. utilaj de baza - totalitatea aparatelor i mainilor necesare asigurrii procesului tehnologic i a cror oprire sau scoatere din funciune afecteaz sau poate afecta esenial desfurarea activitii; 2.41. utilizatori - persoane fizice sau juridice ce detin, in calitate de proprietar sau cu drept de folosinta dat de proprietar, un imobil avand bransament propriu de apa potabila si/sau racord propriu de canalizare si care beneficiaz de serviciile operatorului pe baza de contract de furnizare operare ; (direct sau indirect, individual sau colectiv, de serviciile de utiliti publice, n condiiile legii.) ART. 3 La elaborarea i aprobarea prezentului regulament, autoritatea administraiei publice locale a respectat urmtoarele principii: - securitatea serviciului; - tarifarea echitabila; - rentabilitatea, calitatea i eficienta serviciului; - transparenta i responsabilitatea publica, incluznd consultarea cu patronatele, sindicatele, utilizatorii i cu asociaiile reprezentative ale acestora; - continuitatea din punct de vedere cantitativ i calitativ; - adaptabilitatea la cerinele utilizatorilor; - accesibilitatea egala a utilizatorilor la serviciul public, pe baze contractuale; - respectarea reglementrilor specifice din domeniul gospodririi apelor, proteciei mediului i sntii populaiei. ART. 4 (1) Serviciile prestate prin sistemele de alimentare cu apa i de canalizare au drept scop asigurarea alimentarii cu apa, canalizarea i epurarea apelor uzate pentru toi utilizatorii de pe teritoriul localitilor i trebuie sa ndeplineasc la nivelul utilizatorilor, n punctele de delimitare/separare a instalaiilor, parametrii tehnologici i programele de furnizare stabilite n contractele de furnizare i cerinele indicatorilor de performanta aprobate de Consiliul Judetean Brasov. (2) Propunerile de indicatori de performanta ai serviciului de alimentare cu apa i de canalizare la utilizatori, rezultate din studiul efectuat n acest scop, sunt cei prevazuti in anexa nr. 1 la regulament ART. 5 (1) Apa potabil distribuita prin sistemele de alimentare cu apa este destinat satisfacerii cu prioritate a nevoilor gospodreti ale populaiei, ale instituiilor publice, ale operatorilor economici i, dup caz, pentru combaterea i stingerea incendiilor, n lipsa apei industriale. (2) Apa potabil distribuita utilizatorilor trebuie sa ndeplineasc, la bransamentele acestora, condiiile de potabilitate i parametrii de debit i presiune prevzute n normele tehnice i reglementrile legale n vigoare.

(3) Utilizarea apei potabile n alte scopuri dect cele menionate la alin. (1) este permis numai n msura n care exista disponibilitati fata de necesarul de apa potabil al localitilor, stabilit potrivit prescripiilor tehnice n vigoare. (4) n cazul n care cerinele de apa potabil ale operatorilor economici nu pot fi acoperite integral, acetia pot sa isi asigure alimentarea cu apa potabil prin sisteme proprii, realizate i exploatate n condiiile legii; (5) Pentru satisfacerea altor nevoi, cum ar fi: stropitul strazilor i al spaiilor verzi, spalatul pieelor i al strazilor, spalarea periodic a sistemului de canalizare, spalarea autovehiculelor i consumul tehnologic al unitilor industriale, se va utiliza cu precdere apa industriala. (6) Apa industriala sau apa cu caracter nepotabil se poate asigura prin sisteme publice de alimentare cu apa industriala sau prin sisteme individuale realizate i exploatate de agenii economici. (7) Se interzice orice legatura sau interconectare ntre sistemele de alimentare cu apa potabil i sistemele de alimentare cu apa industriala. (8) Utilizatorii care folosesc pentru alimentarea cu apa potabila/industriala alte surse decat cele ale Compania APA Brasov SA si care sunt racordati la reteaua publica de canalizare, au obligatia contorizari acestor surse, in caz contrar fiindu-le interzis accesul la serviciul de canalizare. ART. 6 (1) Sistemul de canalizare trebuie sa asigure, cu precdere, colectarea, transportul, epurarea i evacuarea ntr-un receptor natural a apelor uzate provenite de la utilizatorii serviciului de alimentare cu apa, precum i a apelor pluviale sau de suprafata colectate de pe teritoriul localitilor, in masura in care reteaua publica de canalizare este dimensionata pentru a permite acest lucru. (2) Namolurile provenite din staiile de tratare a apei, din sistemele de canalizare i din staiile de epurare a apelor uzate oreneti se trateaz i se prelucreaza n vederea neutralizarii, deshidratarii, depozitarii controlate sau valorificrii, potrivit reglementrilor legale n vigoare privind protecia i conservarea mediului, respectiv igiena i sntatea populaiei. (3) Apele uzate evacuate n sistemele de canalizare trebuie sa respecte condiiile precizate prin acordul de preluare n canalizare, respectiv prin contractul de prestare a serviciului, precum i pe cele impuse prin reglementrile tehnice n vigoare, astfel nct, prin natura, cantitatea ori calitatea lor, sa nu conduc la: a) degradarea construciilor i instalaiilor componente ale sistemelor de canalizare; b) diminuarea capacitii de transport a reelelor i a canalelor colectoare; c) perturbarea functionarii normale a statiei de epurare prin depirea debitului i a ncrcrii sau prin inhibarea proceselor de epurare; d) apariia unor pericole pentru igiena i sntatea populaiei sau a personalului de exploatare a sistemului; e) apariia pericolelor de explozie. (4) Evacuarea n receptorii naturali a apelor uzate epurate i depozitarea namolurilor provenite din staiile de epurare se fac numai n condiiile calitative i cantitative precizate n avizele, acordurile i autorizaiile de mediu eliberate de autoritile competente, potrivit reglementrilor n vigoare din domeniul proteciei calitii apei i a mediului, astfel nct sa se garanteze protecia i conservarea mediului, respectiv igiena i sntatea populaiei. (5) Preluarea n sistemele de canalizare a apelor uzate provenite de la ageni economici industriali sau de la ali utilizatori neracordati la reelele de distribuie a apei se poate aproba numai n msura n care capacitatea sistemelor nu este depit din punct de vedere hidraulic sau al ncrcrii cu substane impurificatoare i numai dac nu conin poluanti toxici sau care pot inhiba ori bloca procesul de epurare. ART. 7 (1) Msurarea cantitilor de apa preluate sau furnizate de operator, prin intermediul sistemelor de alimentare cu apa, sub forma de apa potabil, apa bruta sau apa industriala, este obligatorie. Aceasta se realizeaz prin montarea la nivelul punctului de delimitare/separare a instalaiilor a echipamentelor de msurare-nregistrare i control, cu respectarea prevederilor specifice n domeniu, emise de autoritatea de reglementare competenta. (2) Instalaiile din amonte de punctul de delimitare aparin sau sunt n administrarea operatorului, iar cele din aval aparin sau sunt n administrarea utilizatorului, dup caz. Notiunile de amonte i aval corespund sensului de curgere a apei n instalaii, dinspre operator spre utilizator. (3) Pana la montarea contoarelor, consumul facturat nu va depi consumul stabilit n regim pausal prevzut de actele normative n vigoare si in anexa nr. 2 la regulament. ART. 8 (1) n vederea asigurrii continuitii serviciului de apa i de canalizare, autoritile administraiei publice locale au responsabilitatea planificarii i urmririi lucrrilor de investiii necesare functionarii sistemelor n condiii de siguranta i la parametrii ceruti prin prescripiile tehnice. n acest scop se vor institui sisteme de planificare multianuala a investiiilor, plecanduse de la un plan director de perspectiva. (2) Hotrrile de dare n administrare sau contractele de delegare a gestiunii, dup caz, vor prevedea sarcinile concrete ale autoritilor administraiei publice locale i ale operatorului n ceea ce privete realizarea investiiilor. (3) Operatorul sistemului de alimentare cu apa i/sau de canalizare trebuie sa asigure funcionarea permanenta a sistemului de alimentare cu apa la toi utilizatorii, precum i continuitatea evacuarii apelor colectate de la acetia. Livrarea apei folosite n scopuri industriale se va face conform cerintei utilizatorului, pe baza unui program de furnizare acceptat de ambele pri (operator-utilizator). (4) ntreruperea alimentarii cu apa i a evacuarii apelor uzate la canalizare este permis numai n cazuri prevzute de lege sau de prezentul regulament, precum i n cazurile de forta major. (5) Sistemul de alimentare cu apa, inclusiv bransamentele, intra n obligaiile de ntreinere i reparatie ale operatorului. (6) n vederea ndeplinirii obligaiilor prevzute la alin. (3), (4) i (5), operatorul va asigura exploatarea, ntreinerea i repararea sistemelor, n conformitate cu instruciunile tehnice specifice, pe baza unui program anual de revizii tehnice, reparaii curente i capitale, modernizri i investiii. (7) La solicitarea utilizatorilor, operatorul va interveni pentru asigurarea continuitii functionarii reelei de canalizare. n cazul constatrii existenei unor obturari ale canalizarii din vina dovedit a utilizatorului, cheltuielile vor fi suportate de ctre acesta.

CAP. II Siguranta serviciului de alimentare cu apa i de canalizare SECIUNEA 1 Documentaie tehnica ART. 9 (1) Prezentul regulament stabilete documentaia tehnica minima necesar desfurrii serviciului de alimentare cu apa i a serviciului de canalizare. (2) Regulamentul stabilete documentele necesare exploatrii, obligaiile proiectantului de specialitate, ale unitilor de execuie cu privire la ntocmirea, reactualizarea, pstrarea i manipularea acestor documente. (3) Detalierea prevederilor prezentului regulament privind modul de ntocmire, pstrare i reactualizare a evidentei tehnice se va face prin instruciuni/proceduri de exploatare specifice principalelor tipuri de instalaii. (4) Personalul de conducere al operatorului rspunde de existenta, corecta completare i pstrare a documentaiilor tehnice conform prevederilor prezentului regulament. ART. 10 Proiectarea i realizarea sistemelor de alimentare cu apa i a sistemelor de canalizare sau a prilor componente ale acestora se realizeaz n conformitate cu normativele i prescripiile tehnice de proiectare i execuie n vigoare, avizate de autoritile competente, iar proiectul va tine seama de reglementrile n vigoare privind protecia i conservarea mediului. ART. 11 Operatorul va deine i va actualiza urmtoarele documente primite de la autoritatea publica locala in momentul darii in administrare, delegarii serviciului: a) actele de proprietate, dare in administre sau contractul prin care s-a fcut delegarea de gestiune; b) planul cadastral al situaiei terenurilor; c) planurile generale cu amplasarea construciilor i instalaiilor aflate n exploatare, inclusiv cele subterane, aduse la zi, cu toate modificrile sau completrile; d) planurile cldirilor sau ale construciilor speciale, avnd notate toate modificrile sau completrile la zi; e) studiile, datele geologice, geotehnice i hidrotehnice cu privire la terenurile pe care sunt amplasate lucrrile aflate n exploatare sau conservare, precum i cele privind gospodrirea apelor, cu avizele necesare; f) crile tehnice ale construciilor; g) documentaia tehnica a utilajelor i instalaiilor i, dup caz, autorizaiile de punere n funciune a acestora; h) procese-verbale de constatare n timpul execuiei i planurile de execuie ale prilor de lucrri sau ale lucrrilor ascunse; i) proiectele de execuie ale lucrrilor, cuprinznd memoriile tehnice, breviarele de calcul, devizele pe obiecte, devizul general, planurile i schemele instalaiilor i reelelor etc.; j) documentele de recepie, preluare i terminare a lucrrilor, cu: - procese-verbale de msurtori cantitative de execuie; - procese-verbale de verificri i probe, inclusiv probele de performanta i garanie, buletinele de verificri, analiza i ncercri; - procese-verbale de realizare a indicatorilor tehnico-economici; - procese-verbale de punere n funciune; - procese-verbale de dare n exploatare; - lista echipamentelor montate n instalaii, cu caracteristicile tehnice; - procese-verbale de preluare ca mijloc fix, n care se consemneaz rezolvarea neconformitatilor i a remedierilor; - documentele de aprobare a receptiilor i de predare n exploatare; k) schemele de funcionare a instalaiilor, planurile de ansamblu, desenele de detaliu actualizate conform situaiei de pe teren, planurile de ansamblu i de detaliu ale fiecrui utilaj i/sau ale fiecrei instalaii, inclusiv planurile i cataloagele pieselor de schimb; l) instruciunile furnizorilor de echipament sau ale organizaiei de montaj privind manipularea, exploatarea, ntreinerea i repararea echipamentelor i instalaiilor, precum i crile/fiele tehnice ale echipamentelor principale ale instalaiilor; m) normele generale i specifice de protecie a muncii, aferente fiecrui echipament, fiecrei instalaii sau fiecrei activiti; n) planurile de dotare i amplasare cu mijloace de stingere a incendiilor, planul de aprare a obiectivului n caz de incendiu, calamitati sau alte situaii excepionale; o) regulamentul de organizare i funcionare i atribuiile de serviciu pentru ntreg personalul; p) avizele i autorizaiile legale de funcionare pentru cldiri, laboratoare, instalaii de msura, inclusiv cele de protecie a mediului, obinute n condiiile legii; q) inventarul instalaiilor i liniilor electrice conform instruciunilor n vigoare; r) instruciuni privind accesul n incinta i instalaii; s) documentele referitoare la instruirea, examinarea i autorizarea personalului; t) registre de control, de sesizri i reclamaii, de dare i retragere din exploatare, de manevre, de admitere la lucru etc.; u) bilanul cantitilor de apa, conform proiectului, i rezultatele bilanurilor periodice ntocmite conform prevederilor legale. ART. 12 (1) Documentele puse la dispoziie de autoritatea publica local, dup caz, se vor pstra la sediul sau la punctele de lucru ale operatorului de pe raza de operare. (2) Documentaiile referitoare la construcii de orice fel se vor ntocmi, reconstitui, completa i pstra conform normelor legale referitoare la "Cartea tehnica a construciei". ART. 13 (1) Documentaia de baza a lucrrilor i datele generale necesare exploatrii vor fi ntocmite numai de ageni economici specializai n proiectare, care o vor preda titularului de investiie.

(2) Agenii economici care au ntocmit proiectele au obligaia de a corecta toate planurile de execuie, n toate exemplarele n care s-au operat modificri pe parcursul execuiei, i, n final, sa nlocuiasc aceste planuri cu altele noi, originale, actualizate conform situaiei reale de pe teren i sa predea proiectul pe sistem informaional i de evidenta pentru exploatarea, ntreinerea i repararea instalaiilor proiectate. (3) Organizaiile de execuie i/sau montaj au obligaia ca, odat cu predarea lucrrilor, sa predea i schemele, planurile de situaii i de execuie modificate conform situaiei de pe teren. n cazul n care nu s-au fcut modificri fata de planurile iniiale, se va preda cte un exemplar din aceste planuri, avnd pe ele confirmarea ca nu s-au fcut modificri n timpul execuiei. (4) n timpul execuiei lucrrilor se interzic abaterile de la documentaia ntocmit de proiectant fr avizul acestuia. ART. 14 (1) Autoritile administraiei publice locale deintoare de instalaii tehnologice din infrastructura tehnico-edilitara aferente serviciului de alimentare cu apa i de canalizare, precum i operatorul care a primit n gestiune delegat acest serviciu n totalitate sau numai unele activiti componente ale acestuia au obligaia sa isi organizeze o arhiva tehnica pentru pstrarea documentelor de baza prevzute la art. 11, organizat astfel nct sa poat fi gsit orice document cu usurinta. (2) Pentru nevoile curente de exploatare se vor folosi numai copii de pe planurile, schemele i documentele aflate n arhiva. (3) nstrinarea sub orice forma a planurilor, schemelor sau documentelor aflate n arhiva este interzis. (4) La ncheierea activitii de operare, operatorul va preda pe baza de proces-verbal intreaga arhiva pe care i-a constituit-o, fiind interzis pstrarea de ctre acesta a vreunui document original sau copie. (5) Fiecare document va avea anexat un borderou n care se vor mentiona: a) data ntocmirii documentului; b) numrul de exemplare originale; c) calitatea celui care a ntocmit documentul; d) numrul de copii executate; e) necesitatea copierii, numele, prenumele i calitatea celui care a primit copii ale documentului, numrul de copii primite i calitatea celui care a aprobat copierea; f) data fiecrei revizii sau actualizari; g) calitatea celui care a ntocmit revizia/actualizarea i calitatea celui care a aprobat; h) data de la care documentul revizuit/actualizat a intrat n vigoare; i) lista persoanelor crora li s-au distribuit copii dup documentul revizuit/actualizat; j) lista persoanelor care au restituit la arhiva documentul primit anterior revizuirii/modificrii. ART. 15 (1) Pentru toate echipamentele se vor ntocmi fise tehnice care vor conine toate datele din proiect, din documentaiile tehnice predate de furnizori sau de executanti i din datele de exploatare luate de pe teren certificate prin acte de recepie care trebuie sa confirme corespondenta lor cu realitatea. (2) Pe durata exploatrii, n fiele tehnice se vor trece date privind: a) incidentele sau avariile; b) echipamentele care au fost afectate ca urmare a incidentului sau avariei; c) incidentele sau avariile altor echipamente produse de incidentul sau avaria n cauza; d) reparaiile efectuate pentru nlturarea incidentului/avariei; e) costul reparaiilor accidentale sau planificate; f) lista de piese i/sau subansambluri nlocuite cu ocazia reparatiei accidentale sau planificate; g) componenta i echipa care a efectuat reparaia accidentala sau planificata, chiar n cazul n care reparaia s-a executat de alt agent economic; h) perioada cat a durat reparaia, planificata sau accidentala; i) comportarea n exploatare ntre doua reparaii planificate; j) data scadenta i tipul urmtoarei reparaii planificate (lucrri de ntreinere curenta, revizii tehnice, reparaii curente i capitale); k) data scadenta a urmtoarei verificri periodice; l) buletinele de ncercri periodice i dup reparaii. (3) Fiele tehnice se ntocmesc pentru utilajele de baza, pentru fundaiile acestora i a echipamentelor, instalaiile de legare la pmnt, dispozitivele de protecie i pentru instalaiile de comanda, teletransmisie i telecomunicaii. (4) Pentru baraje, canale de aductiune i evacuare, cldiri, couri de fum i altele asemenea, precum i pentru instalaiile de ridicat, cazane i recipiente sub presiune se va ntocmi i folosi documentaia cerut de normele legale n vigoare. (5) Separat de fiele tehnice, pentru utilajele de baza (echipament sau aparataj) se va tine o evidenta a lucrrilor de ntreinere curenta, revizii tehnice, reparaii curente i capitale. ART. 16 (1) Utilajele de baza, echipamentele auxiliare (pompe, motoare etc.), precum i principalele instalaii mecanice (rezervoare, ascensoare, stavilare, poduri rulante, macarale etc.) trebuie sa fie prevzute cu placute indicatoare cuprinznd datele de identificare pentru echipamentul respectiv n conformitate cu normele n vigoare. (2) Toate echipamentele menionate la alin. (1), precum i conductele, barele electrice, instalaiile independente trebuie sa fie numerotate dup un sistem care sa permit identificarea rapida i uor vizibila n timpul exploatrii. (3) La punctele de conducere a exploatrii trebuie sa se gseasc att schemele generale ale instalaiilor (schemele normale de funcionare electrice i mecanice), cat i, dup caz, cele ale instalaiilor auxiliare (dozatoare, filtre, aer comprimat, alimentarea cu apa a instalaiilor fixe de stins incendiul, iluminatul principal i de siguranta etc.), potrivit specificului activitii i atribuiilor. (4) Schemele trebuie actualizate astfel nct sa corespund situaiei reale din teren, iar numerotarea i notarea din scheme trebuie sa corespund notarii reale a instalaiilor conform alin. (2). (5) Schemele normale de funcionare vor fi afiate la loc vizibil. ART. 17

(1) Instruciunile/procedurile tehnice interne pe baza crora se realizeaz conducerea operativ a instalaiilor trebuie sa fie clare, exacte, sa nu permit interpretri diferite pentru o aceeai situaie, sa fie concise i sa conin date asupra echipamentului, metodelor pentru controlul strii acestuia, asupra regimului normal i anormal de funcionare i asupra modului de actionare pentru prevenirea incidentelor/avariilor. (2) Instruciunile/procedurile tehnice interne trebuie sa delimiteze exact ndatoririle personalului cu diferite specialiti care concura la exploatarea, ntreinerea sau repararea echipamentului i trebuie sa cuprind cel puin: a) ndatoririle, responsabilitile i competentele personalului de deservire; b) descrierea construciei i functionarii echipamentului, inclusiv scheme i schite explicative; c) reguli referitoare la deservirea echipamentelor n condiiile unei exploatri normale (manevre de pornire/oprire, manevre n timpul exploatrii, manevre de scoatere i punere sub tensiune); d) reguli privind controlul echipamentului n timpul functionarii n exploatare normal; e) parametrii normali, limita i de avarie ai echipamentului; f) reguli de prevenire i lichidare a avariilor; g) reguli de prevenire i stingere a incendiilor; h) reguli de anuntare i adresare; i) enumerarea funciilor/meseriilor pentru care este obligatorie nsuirea instruciunii/procedurii i promovarea unui examen sau autorizarea; j) msuri pentru asigurarea proteciei muncii. (3) Instruciunile/procedurile tehnice interne se semneaz de coordonatorul locului de munca i sunt aprobate de persoana din cadrul personalului de conducere al operatorului desemnat n acest sens, menionndu-se data intrrii n vigoare. (4) Instruciunile/procedurile tehnice interne se revizuiesc anual sau ori de cte ori este nevoie certificndu-se prin aplicarea sub semnatura a unei tampile "valabil pe anul......". Modificrile i completrile se aduc la cunostinta sub semnatura personalului obligat sa le cunoasc i sa aplice instruciunea/procedura respectiva. ART. 18 (1) Operatorul care desfoar una sau mai multe activiti specifice serviciului de alimentare cu apa i de canalizare trebuie sa elaboreze, sa revizuiasca i sa aplice instruciuni/proceduri tehnice interne. (2) n vederea aplicrii prevederilor alin. (1), operatorul va ntocmi liste cu instruciunile/procedurile tehnice interne necesare, cu care vor fi dotate locurile de munca. Lista instruciunilor/procedurilor tehnice interne va cuprinde, dup caz, cel puin: a) instruciuni/proceduri tehnice interne generale; b) instruciuni/proceduri tehnice interne pentru exploatarea instalaiilor principale; c) instruciuni/proceduri tehnice interne pentru principalele utilaje i instalaii auxiliare; d) instruciuni/proceduri tehnice interne pentru executarea manevrelor curente; e) instruciuni/proceduri tehnice interne pentru lichidarea avariilor; f) instruciuni/proceduri tehnice interne pentru protecii i automatizri; g) instruciuni/proceduri tehnice interne pentru executarea lucrrilor de ntreinere. ART. 19 (1) n instruciunile/procedurile tehnice interne vor fi descrise schema normal de funcionare a fiecrui utilaj, instalatie, echipament i pentru fiecare construcie, menionndu-se i celelalte scheme admise de funcionare a instalaiei, diferite de cea normal, precum i modul de trecere de la o schema normal la una alternativa. (2) Pe scheme se va figura simbolic starea normal de funcionare a elementelor componente. (3) Abaterile de la funcionarea n schema normal de funcionare se aproba de conducerea tehnica a operatorului i se consemneaz n evidentele de operare ale personalului de deservire i de conducere operativ. ART. 20 (1) Personalul de operare va ntocmi zilnic situaii cu datele de exploatare dac acestea nu sunt nregistrate i memorate prin intermediul unui sistem informatic. Datele memorate n sistemul informatic sau cele ntocmite de personalul de operare reprezint forma primara a evidentei tehnice. (2) Documentaia operativ i evidentele tehnice trebuie examinate zilnic de personalul tehnic ierarhic superior, care va dispune msurile necesare pentru eliminarea eventualelor defecte i deranjamente constatate n funcionarea instalaiilor sau pentru creterea eficientei i siguranei n exploatare. SECIUNEA a 2-a ndatoririle personalului de operare ART. 21 (1) Personalul de operare se compune din toi salariaii care deservesc instalaiile de alimentare cu apa avnd ca sarcina de serviciu principala supravegherea functionarii i executarea de manevre n mod echipament, ntr-o instalatie sau ntr-un ansamblu de instalaii. (2) Subordonarea pe linie de exploatare i tehnico-administrativ, precum i obligaiile, drepturile i personalului de deservire se trec n fia postului i n regulamentele/procedurile tehnice interne. (3) Locurile de munca n care este necesar desfurarea activitii se stabilesc de operator n procedurile de: a) gradul de periculozitate a instalaiilor i a procesului tehnologic; b) gradul de automatizare a instalaiilor; c) gradul de siguranta necesar n asigurarea serviciului; d) necesitatea supravegherii instalaiilor i procesului tehnologic; e) existenta teletransmisiei datelor i a posibilitilor de executare a manevrelor de la distanta; f) posibilitatea interveniei rapide pentru prevenirea i lichidarea incidentelor, avariilor i incendiilor.

i de canalizare, nemijlocit la un responsabilitile proprii, n funcie

(4) n funcie de condiiile specifice de realizare a serviciului, operatorul poate stabili ca personalul sa isi ndeplineasc atribuiile de serviciu prin supravegherea mai multor instalaii amplasate n locuri diferite. ART. 22 Principalele lucrri ce trebuie cuprinse n fia postului personalului de deservire, privitor la exploatare i execuie operativ, constau n: a) supravegherea instalaiilor; b) controlul curent al instalaiilor; c) executarea de manevre; d) lucrri de ntreinere periodic; e) lucrri de ntreinere neprogramate; f) lucrri de intervenii accidentale. ART. 23 (1) Lucrrile de ntreinere periodice sunt cele prevzute n instruciunile furnizorilor de echipamente, regulamentele de exploatare tehnica i n instruciunile/procedurile tehnice interne i se executa, de regula, fr oprirea utilajelor de baza. (2) Lucrrile de ntreinere curenta neprogramate se executa n scopul prevenirii sau eliminrii deteriorarilor, avariilor sau incidentelor i vor fi definite n fia postului i n instruciunile de exploatare. ART. 24 (1) n timpul prestrii serviciului, personalul trebuie sa menin regimul cel mai sigur i economic n funcionarea instalaiilor, n conformitate cu regulamentele de exploatare, instruciunile/procedurile tehnice interne, graficele/diagramele de regim i dispoziiile personalului ierarhic superior pe linie de exploatare sau tehnic-administrativ. (2) Instalaiile, echipamentele sau utilajele trebuie supravegheate conform sistemului de supraveghere stabilit, dac este n funciune sau rezerva operationala. (3) nregistrarea datelor de exploatare se face la intervalul de timp stabilit n proceduri, n condiiile stabilite la art. 20. (4) n cazul pornirii unor echipamente, la care conform instruciunilor trebuie asigurata o anumit viteza de ncrcare sau paliere de funcionare, nregistrarea datelor de exploatare se face la intervalele de timp stabilite, pana la stabilizarea parametrilor normali de funcionare. SECIUNEA a 3-a Analiza i evidenta incidentelor i avariilor ART. 25 (1) n scopul creterii siguranei n funcionare a serviciului de alimentare cu apa i de canalizare i al continuitii serviciului, operatorul va ntocmi proceduri de analiza operativ i sistematica a evenimentelor nedorite care au loc n instalaiile aparinnd sistemului de alimentare cu apa i de canalizare, stabilindu-se msuri privind creterea fiabilitatii echipamentelor i schemelor tehnologice, mbuntirea activitii de exploatare, ntreinere i reparaii i creterea nivelului de pregtire i disciplina a personalului. (2) Procedurile prevzute la alin. (1) se vor ntocmi pe baza prevederilor prezentului regulament i vor fi aprobate de autoritatea administraiei publice locale. ART. 26 Evenimentele ce se analizeaz se refer, n principal, la: a) defectiuni curente; b) deranjamente la captri, staii de tratare, reele de transport i de distribuie a apei; c) deranjamente la instalaiile de colectare, de transport, la staiile de epurare a apelor uzate i la cele de tratare i depozitare a namolurilor; d) incidente i avarii; e) abateri sistematice ale parametrilor apei distribuite; f) limitri de consum impuse de anumite situaii existente la un moment dat n sistem. ART. 27 (1) Defeciunile curente sunt caracterizate ca o abatere de la starea normal sau ca o deficienta a echipamentelor sau a instalaiilor, care nu duce la oprirea acestora. (2) Defeciunile se constata de ctre personalul de operare, n timpul supravegherii i controlului instalaiilor, i se remediaza n conformitate cu procedurile aprobate. (3) Defeciunile pentru a cror remediere este necesar intervenia altui personal dect cel de operare sau oprirea utilajului/instalaiei se nscriu n registrul de defectiuni. (4) Deranjamentele din reelele de transport i distribuie sunt acele defectiuni care conduc la ntreruperea serviciului ctre utilizatorii alimentati de la o ramura a reelei de transport sau dintr-o reea de distribuie. (5) Deranjamentele din staiile de tratare sau de pompare constau n oprirea prin protecie voita sau forat a unui echipament sau instalatie, care nu influeneaz n mod direct producerea de apa potabil, fiind caracteristice echipamentelor i instalaiilor anexa. Se considera deranjament i oprirea utilajelor auxiliare care a determinat intrarea automat n funciune a utilajului de rezerva. ART. 28 (1) Se considera incidente urmtoarele evenimente: a) declanarea sau oprirea forat a instalaiilor, indiferent de durata, dar care nu ndeplinete condiiile de avarie; b) declanarea sau oprirea forat a utilajelor auxiliare, fr ca acestea sa fie nlocuite prin anclansarea automat a rezervei, care conduce la reducerea cantitii de apa produs, transportat sau furnizat; c) reducerea cantitii de apa potabil i/sau industriala disponibil sau a parametrilor de livrare a acesteia ori a apelor uzate preluate, sub limitele stabilite prin reglementri, pe o durata mai mare de 60 de minute, ca urmare a defectiunilor din instalaiile proprii.

(2) Prin excepie de la prevederile alin. (1) nu se considera incidente urmtoarele evenimente: a) ieirea din funciune a unei instalaii ca urmare a actionarii corecte a elementelor de protecie i automatizare, n cazul unor evenimente care au avut loc ntr-o alta instalatie, ieirea din funciune fiind consecinta unui incident localizat i nregistrat n acea instalatie; b) ieirea din funciune sau scoaterea din exploatare a unei instalaii sau pri a acesteia, ca urmare a unor defectiuni ce pot sa apara n timpul ncercrilor profilactice pe partea electrica sau de automatizri, corespunztoare scopului acestora; c) ieirea din funciune a unei instalaii auxiliare sau a unui element al acesteia, dac a fost nlocuit automat cu rezerva, prin funcionarea corecta a anclansarii automate a rezervei, i nu a avut ca efect reducerea cantitii de apa livrate utilizatorului sau prelurii apelor uzate de la acesta; d) scoaterea accidentala din funciune a unei instalaii sau a unui element al acesteia n scopul eliminrii unor defectiuni, dac a fost nlocuit cu rezerva i nu a afectat alimentarea cu apa sau preluarea apelor uzate la/de la utilizatori; e) scoaterea din exploatare n mod voit a unei instalaii, pentru prevenirea unor eventuale accidente umane sau calamitati; f) ntreruperile sau reducerile n livrarea apei potabile convenite n scris cu utilizatorii care ar putea fi afectai. ART. 29 (1) Se considera avarii urmtoarele evenimente: a) ntreruperea accidentala, total sau parial, a livrrii apei potabile ctre utilizatori pentru o perioada mai mare de 6 ore; b) ntreruperea accidentala, total sau parial, a livrrii apei potabile sau industriale ctre operatorii economici pe o perioada mai mare dect limitele prevzute n contracte; c) defectarea sau ieirea accidentala din funciune a utilajelor auxiliare ori a unor instalaii sau subansambluri din instalaiile de producere a apei potabile sau industriale, care conduc la reducerea cantitilor utilizabile cu mai mult de 30% pe o durata mai mare de 72 de ore; d) defectarea sau ieirea accidentala din funciune a unor instalaii de producere sau transport al apei potabile sau industriale, indiferent de efectul asupra utilizatorilor, dac fac ca acestea sa rmn indisponibile pe o durata mai mare de 72 de ore; e) defectarea sau ieirea accidentala din funciune a instalaiilor de producere i transport al apei potabile i industriale, care conduc la reducerea cantitii livrate cu mai mult de 50% pe o durata mai mare de o ora. (2) Dac pe durata desfurrii evenimentului, ca urmare a consecinelor avute, acesta isi schimba categoria de ncadrare, respectiv din incident devine avarie, evenimentul se va ncadra pe toat durata desfurrii lui n categoria avariei. ART. 30 Analiza avariei se efectueaz imediat dup producerea evenimentului respectiv de ctre factorii de rspundere ai operatorului, de regula, mpreun cu cei ai autoritilor administraiei publice locale. ART. 31 Analiza fiecrui incident sau a fiecrei avarii va trebui sa aib urmtorul coninut: a) locul i momentul apariiei incidentului sau avariei; b) situaia nainte de incident sau avarie, dac se funciona sau nu n schema obinuit, cu indicarea abaterilor de la aceasta; c) prilejul care a favorizat apariia i dezvoltarea evenimentelor; d) descrierea cronologic a tuturor evenimentelor pe baza diagramelor, rapoartelor nregistrrilor computerizate i declaraiilor personalului; e) manevrele efectuate de personal n timpul desfurrii i lichidrii evenimentului; f) situaia functionarii semnalizarilor, protectiilor i automatizarilor; g) efectele produse asupra instalaiilor, dac a rezultat echipament deteriorat, cu descrierea deteriorarii; h) efectele asupra utilizatorilor, utilitatile nelivrate, durata de ntrerupere, valoarea pagubelor estimate sau alte efecte; i) stadiul verificrilor profilactice, reviziile i reparaiile pentru echipamentul sau protectiile care nu au funcionat corespunztor; j) cauzele tehnice i factorii care au provocat fiecare eveniment din succesiunea de evenimente; k) modul de comportare a personalului cu ocazia evenimentului i modul de respectare a instruciunilor; l) influenta schemei tehnologice sau de funcionare n care sunt cuprinse instalaiile afectate de incident sau avarie; m) situaia procedurilor/instruciunilor de exploatare i reparaii i a cunoaterii lor, cu menionarea lipsurilor constatate i a eventualelor nclcri ale celor existente; n) msuri tehnice i organizatorice de prevenire a unor evenimente asemntoare, cu stabilirea termenelor i responsabilitilor. ART. 32 (1) Analiza incidentelor i avariilor trebuie finalizat n cel mult 5 zile de la lichidarea acestora. (2) n cazul n care pentru lmurirea cauzelor i consecinelor sunt necesare probe, ncercri, analize de laborator sau obinerea unor date tehnice suplimentare, termenul de finalizare a analizei incidentului sau avariei va fi de 15 zile de la lichidarea acesteia. (3) n cazul n care n urma analizei rezulta ca evenimentul a avut loc ca urmare a proiectrii instalaiei, montarii instalaiei, deficienelor echipamentului, calitii slabe a materialelor sau datorit aciunii ori inaciunii altor persoane fizice sau juridice asupra ori n legatura cu instalatia sau echipamentul analizat, rezultatele analizei se vor transmite factorilor implicai, pentru punct de vedere. (4) Analiza avariei sau incidentului se face la nivelul operatorului care are n gestiune instalaiile respective, cu participarea proiectantului, furnizorului de echipament i/sau a executantului, dup caz, participarea acestora fiind obligatorie la solicitarea operatorului sau a autoritii administraiei publice locale. (5) Dac avaria sau incidentul afecteaz sau influeneaz funcionarea instalaiilor aflate n administrarea altor operatori sau ageni economici, operatorul care efectueaz analiza va solicita acestora transmiterea n maximum 48 de ore a tuturor datelor i informaiilor necesare analizarii avariei sau incidentului. ART. 33 (1) Rezultatele analizei incidentului sau avariei se consemneaz ntr-un formular-tip denumit "fia de incident", iar la exemplarul care rmne la operator se vor anexa documentele primare legate de analiza evenimentului. (2) Coninutul minim al fisei de incident va fi n conformitate cu prevederile art. 31.

ART. 34 (1) n vederea satisfacerii n condiii optime a necesitilor de alimentare continua cu apa potabil i a prelurii apelor uzate, operatorul va urmri evidentierea distinct a intreruperilor i limitarilor, a duratei i a cauzelor de ntrerupere a utilizatorilor, inclusiv a celor cu cauze n instalaiile acestora, dac au afectat funcionarea instalaiilor proprii. (2) Situaia centralizatoare privind aceste ntreruperi sau limitri se va transmite autoritii administraiei publice locale conform conditiilor stabilite in contractul de delegare a gestiunii. ART. 35 (1) Analiza deteriorarii echipamentelor se face n scopul determinrii indicatorilor de fiabilitate a acestora n condiii de exploatare. (2) Pentru evidentierea deteriorarilor de echipament care au avut loc cu ocazia incidentelor sau avariilor, analiza se face concomitent cu analiza incidentului sau avariei pentru fiecare echipament n parte, rezultatele consemnndu-se ntr-un formulartip denumit "fia pentru echipament deteriorat", care se anexeaz la fia incidentului. (3) Pentru evidentierea deteriorarii echipamentelor ca urmare a ncercrilor profilactice, manipulrii, reparaiilor sau ntreinerii necorespunztoare, neefectuarii la timp a reparaiilor sau reviziilor planificate, a scoaterii din funciune a acestor echipamente sau a instalaiei din care fac parte i care au fost nlocuite cu rezerva (indiferent de modul cum s-a fcut aceasta nlocuire), care au avut loc n afara evenimentelor ncadrate ca incidente sau avarii, operatorul va tine o evidenta separat pe tipuri de echipamente i cauze. (4) Evidentierea defectiunilor i deteriorarilor se face i n perioada de probe de garanie i punere n funciune dup montare, nlocuire sau reparatie capitala. ART. 36 (1) Fiele de incidente i de echipament deteriorat reprezint documente primare pentru evidenta statistica i aprecierea realizrii indicatorilor de performanta. (2) Pstrarea evidentei se face la operator pe toat perioada cat acesta presteaz/furnizeaz serviciul. (3) La ncheierea activitii de operare se aplica prevederile art. 14 alin. (4). SECIUNEA a 4-a Asigurarea siguranei de funcionare a instalaiilor ART. 37 (1) Pentru creterea siguranei n funcionare a serviciului de alimentare cu apa i de canalizare i pentru continuitatea alimentarii cu apa i prelurii apelor uzate, operatorul va ntocmi proceduri prin care se instituie reguli de efectuare a manevrelor n instalaiile aparinnd sistemului de alimentare cu apa i de canalizare. (2) Procedurile prevzute la alin. (1) se vor ntocmi pe baza prevederilor prezentului regulament. ART. 38 Manevrele n instalaii se executa pentru: a) modificarea regimului de funcionare a instalaiilor sau ansamblului de instalaii, fiind determinate de necesitile obiective de adaptare a functionarii la cerinele utilizatorilor, realizarea unor regimuri optime de funcionare, reducerea pierderilor etc., avnd un caracter frecvent i executandu-se mereu la fel, denumite manevre curente; b) modificarea configuraiei instalaiilor sau grupurilor de instalaii, fr ca acestea sa aib un caracter frecvent sau periodic, precum i cele care au drept scop retragerea din exploatare a echipamentelor pentru lucrri sau probe i redarea lor n exploatare, denumite manevre programate; c) izolarea echipamentului defect i restabilirea circuitului funcional tehnologic al instalaiei sau ansamblului de instalaii, executate cu ocazia apariiei unui incident, denumite manevre de lichidare a incidentelor. ART. 39 n sensul prezentului regulament, nu sunt considerate manevre n instalaii modificrile regimurilor de funcionare care au loc ca urmare a aciunii sistemelor de automatizare i protecie sau sunt executate curent de personalul de operare asupra sistemelor de reglaj, pe baza instruciunilor de exploatare, fr modificarea schemei de funcionare aprobate. ART. 40 Manevrele trebuie concepute astfel nct: a) succesiunea operaiilor n cadrul manevrelor sa asigure desfurarea normal a acestora; b) trecerea de la starea iniial la starea finala dorita sa se fac printr-un numr minim de operaii; c) ordinea de succesiune a operaiilor trebuie sa aib n vedere respectarea procesului tehnologic stabilit prin instruciunile de exploatare a echipamentului sau a instalaiei la care se executa manevra; d) sa fie analizate toate implicatiile pe care fiecare operaie le poate avea att asupra instalaiei n care se executa manevra, cat i asupra restului instalaiilor legate tehnologic de aceasta, n special din punctul de vedere al siguranei n exploatare; e) manevra sa se efectueze ntr-un interval de timp cat mai scurt, stabilindu-se operaiile care se pot executa simultan fr a se conditiona una pe alta, n funcie de numrul de executanti i de posibilitatea supravegherii directe de ctre responsabilul de manevra; f) sa se in seama de respectarea obligatorie a normelor de protecie a muncii; g) fiecare operaie de actionare asupra unui element prin comanda de la distanta sa fie urmat de verificarea realizrii acestei comenzi sau verificarea realizrii efectului corespunztor; h) persoana care concepe manevra trebuie sa cunoasc instalatia n care se vor executa operaiile cerute de manevra, sa dispun de schema detaliat corespunztoare situaiei din teren i de schema tehnologic de executare a manevrei. ART. 41 Manevrele n instalaii se efectueaz numai pe baza unui document scris numit foaie de manevra, care trebuie sa conin: a) tema manevrei; b) scopul manevrei; c) succesiunea operaiilor;

10

d) notatii n legatura cu dispunerea i ndeplinirea operaiilor; e) persoanele care executa sau au legatura cu manevra i responsabilitile lor. ART. 42 Dup scopul manevrei, foaia de manevra poate fi: a) foaie de manevra permanenta, al carei coninut este prestabilit n instruciunile/procedurile tehnice interne, putndu-se folosi la: - manevre curente; - anumite manevre programate, cu caracter curent; - anumite manevre n caz de incident, avnd un caracter curent; b) foaie de manevra pentru manevre programate, al carei coninut se ntocmete pentru efectuarea de lucrri programate sau accidentale i care prin caracterul sau necesita o succesiune de operaii ce nu se ncadreaz n foile de manevra permanente. ART. 43 Manevrele cauzate de incidente sau avarii se executa fr foaie de manevra. Lichidarea incidentelor se executa pe baza procedurilor/instruciunilor ntocmite n acest sens. ART. 44 (1) ntocmirea, verificarea i aprobarea foilor de manevra se fac de ctre persoanele desemnate de operator, care au pregtirea necesar i asigura executarea serviciului operativ i tehnico-administrativ. (2) Nu se admit verificarea i aprobarea foilor de manevra telefonic. (3) n funcie de necesitate, la foaia de manevra se anexeaz o schema de principiu referitoare la manevra care se efectueaz. (4) Foaia de manevra ntocmit, verificata i aprobat se pune n aplicare numai n momentul n care exista aprobarea pentru efectuarea manevrei la echipamentul, instalatia sau ansamblul de instalaii n cauza, conform procedurilor aprobate. ART. 45 Manevrele curente, programate sau accidentale, pot fi iniiate de persoane prevzute n procedurile aprobate i care rspund de necesitatea efecturii lor. ART. 46 Executarea manevrelor n cazul lucrrilor normale, programate, i al probelor profilactice trebuie realizat astfel nct echipamentul sa nu fie scos din exploatare mai devreme dect este necesar i nici sa nu se ntrzie admiterea la lucru. ART. 47 Operatorul va stabili prin decizie i procedur intern nomenclatorul cu manevrele ce se executa pe baza de foi de manevra permanente sau pe baza de instruciuni/proceduri tehnice interne. ART. 48 (1) Darea n exploatare a echipamentelor nou-montate se face conform instruciunilor de proiectare i/sau ale furnizorului de echipament cu privire la probele mecanice, rodajul mecanic, probele tehnologice i punerea n funciune. (2) n perioadele de probe mecanice ale echipamentelor, manevrele i operaiile respective cad n sarcina organizaiei care executa montajul, cu participarea personalului de exploatare. (3) Dup terminarea probelor mecanice i eventual a rodajului n gol, se face recepia preliminar a lucrrilor de construciimontaj sau lucrrile se preiau de ctre beneficiar cu proces-verbal de preluare-primire, dup care rodajul n sarcina i probele tehnologice cad n sarcina beneficiarului. ART. 49 (1) Dup terminarea manevrei se vor nscrie n evidentele operative ale instalaiei executarea acestora conform foii de manevra, ora nceperii i terminrii manevrei, starea operativ, configuraia etc., n care s-au adus echipamentele respective, precum i orele la care s-au executat operaiile care prezint importanta n funcionarea echipamentelor, instalaiilor sau ansamblurilor de instalaii. (2) Este obligatorie nscrierea tuturor montarilor i demontarilor de flanse oarbe folosite pentru blindarea circuitelor, precum i admiterile la lucru, respectiv terminarea lucrrilor, conform instruciunilor/procedurilor interne. ART. 50 (1)Trecerea de la schema obinuit la o alta varianta de schema de funcionare se admite numai n cazurile de prevenire de incidente, accidente i incendii, precum i n cazurile de indisponibilitate a unor echipamente componente ale instalaiilor respective, personalul de deservire operativ i de comanda operativ rspunznd de manevra facuta. (2) Trecerea de la schema normal la una dintre schemele-varianta se va face pe baza foii de manevra i cu asistenta tehnica. ART. 51 Orice persoana care executa, coordoneaz, conduce, dispune, aproba sau participa la pregtirea, coordonarea, efectuarea manevrelor n instalaiile sistemelor de alimentare cu apa i de canalizare trebuie sa cunoasc prevederile privind executarea manevrelor n instalaii i sa le aplice. CAP. III Sisteme de alimentare cu apa i de canalizare ART. 52 Prin sistemele de alimentare cu apa i de canalizare se realizeaz: a) serviciul de alimentare cu apa potabil, care are drept scop asigurarea apei potabile pentru toi utilizatorii de pe teritoriul localitii. Apa potabil este destinat, n ordinea prioritatilor, pentru stingerea incendiilor, consumul spitalelor i colilor, consumul menajer, serviciilor publice, precum i pentru consumul necesar n activiti productive i comerciale; b) serviciul de alimentare cu apa industriala, care are drept scop asigurarea apei industriale pentru toi utilizatorii de pe teritoriul localitii. Apa industriala va fi utilizata n funcie de necesitile tehnologice specifice zonei;

11

c) serviciul de canalizare, care are drept scop asigurarea serviciilor de canalizare pentru toi utilizatorii de pe teritoriul localitii. n funcie de specificul localitii, sistemul de canalizare se poate realiza n sistem unitar, divizor sau mixt. ART. 53 Sursele de ap sunt, n general, surse de suprafa (lacuri, ruri, praie etc.) i subterane, iar emisari pot fi apele curgtoare i lacurile. ART. 54 Apa livrata i apa descarcata trebuie sa ndeplineasc urmtoarele condiii: a) apa potabil livrata utilizatorilor va avea proprietile fizico-chimice, biologice i organoleptice conform normativelor n vigoare; b) apa industriala livrata utilizatorilor va respecta valoarea indicatorilor de calitate stabilii prin contract; c) apele descrcate n reelele de canalizare vor ndeplini condiiile impuse de normativele n vigoare, de avizele, anexa la contract si acordul de preluare eliberate de operatorul local care exploateaz instalaiile de canalizare i de acordul Ageniei Naionale pentru Protecia Mediului, prin ageniile regionale din subordine. n cazul n care apele uzate nu se ncadreaz n indicatorii de calitate care sa respecte aceste condiii, utilizatorii n cauza au obligaia sa execute instalaii proprii de epurare sau de preepurare a apelor uzate. ART. 55 (1) Pe traseul reelelor aparinnd sistemului de alimentare cu apa i de canalizare este interzis amplasarea de construcii provizorii sau definitive. (2) Pentru construciile ce urmeaz a fi executate n zona de protecie i de siguranta a conductelor reelelor de alimentare cu apa i de canalizare, autorizaia de construire va fi emis numai dup obinerea avizului operatorului. ART. 56 (1) Pentru prevenirea poluarii apei la sursa sau n reea se interzice distrugerea constructiilor, a instalaiilor, imprejmuirilor, portilor, stalpilor de iluminat, semnelor de avertizare, amplasate n zona de protecie sanitar, care, conform legislaiei n vigoare, aparin domeniului public. (2) Este interzis afectarea functionarii reelelor de apa i de canalizare prin accesul la manevrarea armaturilor i accesoriilor a altor persoane, cu excepia celor autorizate de operator i, n cazuri de forta major, de pompieri. n acest sens, operatorul va lua toate msurile de siguranta necesare. (3) Manevrarea armaturilor i a instalaiilor tehnologice din reeaua de distribuie a apei se va face numai de ctre personalul de specialitate al operatorului. ART. 57 (1) Executarea de ctre teri a lucrrilor de orice fel, n special a celor de sptura, de-a lungul traseelor sau n intersectie cu reelele de apa i de canalizare, se va face numai dupa obtinerea de la operator a avizului de traseu retele cu respectarea normativelor in vigoare privind executia lucrarilor pe domeniul public. (2) Predarea amplasamentului se va face n prezenta delegatului operatorului, pe baza unui proces-verbal de primire/predare a instalaiilor existente, proces-verbal ce va obliga constructorul la protejarea, n timpul lucrrilor pe care le efectueaz, a reelelor de apa i de canalizare, precum si la respectarea distantelor minime fata de retelele existente. (3) Avarierea sau distrugerea parial ori total a unor pri din reeaua de apa provocat cu ocazia efecturii de lucrri de construcii, va fi remediata de operator sau sub supravegherea operatorului, pe cheltuiala persoanei juridice/fizice vinovate de producerea avarierii sau distrugerii, fr ca prin aceasta persoana juridic/fizica vinovata sa fie exonerat de plata daunelor produse operatorului cu privire la imposibilitatea acestuia de a asigura serviciul de apa. Lucrrile se vor efectua imediat dup avariere sau distrugere. Dup terminarea lucrrilor de remediere reeaua afectat trebuie sa corespund condiiilor pentru care a fost proiectata. Reglementarea aspectelor juridice sau financiare realizandu-se ulterior inlaturarii avariei pe baza procesului verbal de constatare a faptei contraventionale intocmit de persoanele imputernicite in acest sens. Plata c/val lucrarilor de reparatie executate de operator sau cheltuielile legate de asitenta urmand a se deconta pe baza situatiei de lucrari intocmita de Compania APA Brasov SA si comunicata persoanei juridice/fizice vinovate. Plata sumelor cuprinse in situatia de lucrari nu exonereaza persoana fizica/juridica de plata amenzii contraventionale principale si complementare. (4) Avarierea sau distrugerea parial ori total a unor pri din reeaua de canalizare provocat cu ocazia efecturii de lucrri de construcii, va fi remediata de catre persoana juridica/fizica vinovata de producerea avarierii sau distrugerii, fr ca prin aceasta persoana juridic/fizica vinovata sa fie exonerat de plata daunelor produse operatorului cu privire la imposibilitatea acestuia de a asigura serviciul de apa i/sau de canalizare. Lucrrile se vor efectua imediat dup avariere sau distrugere. Dup terminarea lucrrilor de remediere reeaua afectat trebuie sa corespund condiiilor pentru care a fost proiectata. Reglementarea aspectelor juridice sau financiare realizandu-se ulterior inlaturarii avariei pe baza procesului verbal de constatare a faptei contraventionale intocmit de persoanele imputernicite in acest sens. In situatia in care pentru repararea avariei este necesara interventia operatorului plata c/val lucrarilor de reparatie executate de operator sau cheltuielie legate de asitenta asigurata de acesta urmand a se deconta pe baza situatiei de lucrari intocmita de Compania APA Brasov SA si comunicata persoanei juridice/fizice vinovate. Plata sumelor cuprinse in situatia de lucrari nu exonereaza persoana fizica/juridica de plata amenzii contraventionale principale si complementare. CAP. IV Serviciul de alimentare cu apa SECIUNEA a 1-a Dispoziii generale ART. 58Serviciul de alimentare cu apa se afla sub conducerea, coordonarea i responsabilitatea Consiliului Judetean Brasov, se presteaz prin exploatarea unei infrastructuri tehnico-edilitare specifice, are drept scop asigurarea alimentarii cu apa pentru toi utilizatorii i cuprinde activitile de captare, tratare, transport, inmagazinare i distribuie.

12

ART. 59 Serviciul de alimentare cu apa se realizeaz pentru satisfacerea urmtoarelor necesitai: a) consum menajer pentru satisfacerea nevoilor gospodreti zilnice ale populaiei; b) consumul industrial care utilizeaz apa ca materie prima, inglobandu-se n produsul finit ca apa de rcire sau agent termic, ca mijloc de spalare i sortare etc.; c) consum pentru nevoi zootehnice; d) consum pentru nevoi publice, asigurndu-se spalatul i stropitul strazilor i al spaiilor verzi, funcionarea fantanilor publice i ornamentale etc.; e) consum pentru combaterea incendiilor; f) consum tehnologic pentru sistemul de alimentare cu apa i de canalizare la spalatul reelelor de apa i de canalizare, filtrelor, decantoarelor, dezintegratoarelor, pregtirea soluiilor de reactivi chimici etc. ART. 60 n vederea unei evidente mai uoare i a crerii premiselor lurii unor decizii corecte i n timp real, este necesar preocuparea pentru crearea unei baze de date n format electronic, structurat pe urmtoarele domenii: a) date constructive; b) date tehnologice; c) date de cost; d) date asupra reparaiilor etc. ART. 61 (1)Pentru lucrarile noi ce se vor executa dupa aplicarea prevederilor prezentului regulament, baza de date trebuie sa conin urmtoarele caracteristici constructive i tehnologice: a) material; b) dimensiuni; c) adancime de pozare; d) anul realizrii; e) poziia i mrimea branamentelor, hidrantilor, vanelor; f) reparaiile executate; g) presiunea de lucru; h) presiunea maxima n sistem; i) presiunea de ncercare; j) viteza apei; k) seciunea de control al calitii apei etc. (2) Pentru lucrarile ce au fost deja executate pana la aplicarea prevederilor prezentului regulament, operatorul se va preocupa de realizarea acestei baze de date. ART. 62 Datele legate de elementele conductelor trebuie sa poat fi apelate uor, n vederea introducerii ntr-un model de calcul/verificare a reelei, iar pentru toate elementele importante (capetele de tronson, schimbare diametru/material, vane etc.) vor fi date i coordonatele tridimensionale. SECIUNEA a 2-a Captarea apei ART. 63 Apa de suprafata sau subterana, folosit ca sursa pentru sistemele de alimentare cu apa a localitilor, trebuie sa ndeplineasc urmtoarele condiii: a) calitatea corespunztoare categoriei de folosinta ntr-un procent de 95% din numrul analizelor efectuate pe perioada unui an calendaristic; b) debitul necesar asigurrii unei distributii continue, avndu-se n vedere variatiile zilnice i sezoniere ale necesarului de apa i tendinta de dezvoltare a localitii (populaie, edilitar). ART. 64 (1) Zona de captare folosit pentru alimentarea cu apa a localitilor trebuie sa fie protejata impotriva activitilor umane neautorizate. Protejarea zonelor se face prin izolarea acestora prin perimetre de protecie sanitar i controlul activitilor poluante din teritoriul aferent. (2) Stabilirea perimetrelor de protecie sanitar se face individualizat pentru fiecare sursa, pe baza studiului de specialitate, n conformitate cu standardele de proiectare n vigoare. (3) Zonele de captare a apelor subterane (izvoare captate sau foraje) trebuie sa fie amplasate i construite astfel nct sa fie protejate contra siroirilor de ape i impotriva inundatiilor. (4) Zonele de captare trebuie imprejmuite pentru prevenirea accesului public i al animalelor i trebuie sa fie prevzute cu panta de scurgere pentru prevenirea baltirii apei n cazul precipitatiilor atmosferice. (5) Sursele de suprafata (ruri, lacuri naturale sau de acumulare) vor fi protejate, prin grija autoritilor abilitate, de activitile umane neautorizate: a) industrie poluanta; b) depozite de deeuri toxice sau periculoase, agricultura intensiva, turism i agrement; c) depozitarea deeurilor municipale. (6) Proprietarii terenurilor pe care se afla zonele de protecie sanitar vor fi avertizati n scris asupra restrictiilor de utilizare. ART. 65 n cazul captarilor din subteran se vor urmri cel puin:

13

a) nivelul apei n foraj; b) reglarea debitului de apa extras din foraj, astfel nct sa nu fie antrenate particule de nisip i apa sa fie limpede; c) variatia debitului captabil; d) protecia contra inghetului; e) efectuarea analizelor biologice. ART. 66 n cazul captarii de suprafata se vor urmri cel puin: a) nivelul apei n zona captarii; b) captarea apei prin priza, n cazul n care nivelul apei ntrece valorile medii, n funcie de construcia prizei de apa i de sursa de apa; c) reglarea debitului admis prin manevrarea stavilelor; d) funcionarea i manevrabilitatea stavilelor de nchidere, gratarelor etc.; e) variatia debitului de apa i caracteristicile calitative ale apei; f) curatarea i prevenirea inghetarii apei la gratare; g) curatarea periodic, conform procedurilor/instruciunilor tehnice, a gratarelor; h) evacuarea periodic a depunerilor din camerele de priza; i) msurarea i nregistrarea continua a nivelului apei din rau sau lac i a debitului captat; j) curatarea, conform procedurilor/instruciunilor tehnice, a depunerilor de aluviuni n zona prizelor cu baraj de derivatie; k) producerea unor eventuale fenomene de eroziune a malurilor n vecintatea captarii; l) calitatea apei. ART. 67 Pentru reinerea corpurilor n suspensie se vor lua msuri de prevenire a degradrii barelor gratarelor de ctre corpurile mari plutitoare i msuri de combatere a zaiului i a ghetii. ART. 68 Pentru eliminarea peliculelor de ulei sau grsimi trebuie sa existe separatoarele de ulei montate naintea deznisipatoarelor sau mpreun cu acestea pe canale deschise de aductiune, dac este necesar. ART. 69 Sistemul de automatizare i control trebuie sa fie n funciune permanent i sa indice cel puin: a) starea de funcionare/rezerva/avarie a pompelor; b) starea nchis/deschis a vanelor; c) nivelul/volumul apei; d) presiunea apei. ART. 70 Indiferent de tipul captarii, se vor urmri: a) transmiterea eventualelor situaii deosebite de exploatare, consemnate n registrul de exploatare, personalului din schimbul urmtor; b) efectuarea analizelor de turbiditate; c) citirea i transmiterea datelor de la contorul de energie electrica; d) anunarea imediata a oricrei defectiuni de funcionare i ncercarea, n limita competentelor, remedierii acesteia. ART. 71 La statia de pompare se va urmri: a) ca instalatia electrica sa respecte cerinele normativelor n vigoare; b) ca la staiile de pompare importante sa fie asigurata o sursa de rezerva pentru alimentarea cu energie electrica; c) ca sistemele de protecie contra suprasarcinii, a umezelii n motor, a nivelului maxim etc. sa fie functionale, acestea vor fi verificate lunar i reparate numai de personal specializat; d) controlul zilnic n ce privete zgomotul, vibratiile produse, durata de funcionare, consumul de energie, starea uleiului, temperatura n lagare etc. ART. 72 (1) Anual se va ntocmi un program de verificare a tuturor pompelor. Pentru pompele la care apar probleme se va asigura o verificare de ctre personal autorizat. Dup verificare se va reface diagrama Q = f (H) pentru fiecare pompa. (2) Principalii parametri de funcionare ai statiei de pompare vor fi nregistrai sistematic. Datele preluate i prelucrate pot asigura valorile indicatorilor de performanta, estimari asupra debitului de apa, economicitatea functionarii statiei etc. SECIUNEA a 3-a Tratarea apei brute ART. 73 (1) Tehnologiile de tratare a apei trebuie corelate cu condiiile specifice fiecrei surse, lundu-se n considerare calitatea i natura sursei. Obiectivul procedeelor de tratare trebuie sa fie protecia utilizatorilor impotriva agenilor patogeni i impuritatilor din apa, care pot fi agresive sau periculoase pentru sntatea omului. (2) Instalaiile de tratare a apei de suprafata trebuie sa permit 4 etape, prin care sa se realizeze un ir de bariere de ndeprtare a contaminarii microbiene: a) rezervor de stocare a apei brute sau predezinfectie; b) coagulare, floculare i sedimentare (sau flotare); c) filtrare; d) dezinfecie finala. (3) Pentru coagulare se pot folosi numai substane (reactivi) care sunt avizate sanitar pentru acest scop. Procedeele de coagulare/sedimentare i predezinfectie trebuie exploatate n asa fel nct sa asigure o reducere finala de 75% a

14

trihalometanilor. Treptele de tratare preliminare dezinfectiei finale trebuie sa produc o apa cu o turbiditate mai mica de 5 NTU pentru mediana valorilor nregistrate n 24 de ore i nu mai mare de 1 NTU pentru o singura proba. (4) Dezinfectia finala a apei este obligatorie pentru toate instalaiile de tratare a apei care produc apa potabil pentru localiti i au ca sursa apa de suprafata, precum i n cazul folosirii surselor de profunzime. (5) Dezinfectia apei se poate face cu substane clorigene, ozon sau radiatii ultraviolete. Tehnologia de tratare trebuie sa fie aleas n asa fel nct sa asigure un timp de contact ntre apa i substanta dezinfectanta suficient pentru obinerea efectului scontat. De asemenea, trebuie sa existe posibilitatea controlului substanei dezinfectante reziduale. Eficienta procesului de dezinfecie trebuie sa fie astfel nct valorile coliformilor totali i coliformilor fecali sa corespund exigenelor din standardul naional pentru apa potabil. (6) Procentul de probe necorespunztoare microbiologic, n reeaua de distribuie, nu trebuie sa depeasc 5% din totalul probelor recoltate ntr-un an calendaristic. ART. 74 (1) n cazul n care n treapta de predezinfectie de la intrarea n statia de tratare se introduce clor pentru mpiedicarea dezvoltrii planctonului, creterea coninutului de bacterii, oxidarea substanelor organice la apele cu coninut ridicat de substane organice i plancton sau la apele coninnd bacterii feruginoase sau manganoase, se va urmri influenta preclorarii n cazul existenei acizilor humici. (2) La apele ncrcate cu substane organice oxidabile, ape cu amoniac, nitriti, microorganisme, plancton, ape colorate datorit materialelor humice, dozele de clor sau dioxid de clor introdus nainte de decantare vor fi stabilite prin teste de laborator. (3) n cazul apelor care conin fenoli nu se va utiliza clorul, preoxidarea realizandu-se cu ozon. ART. 75 Aerarea se realizeaz n cazul apelor cu coninut de bioxid de sulf, bioxid de carbon, fier, mangan, al apelor feruginoase lipsite de oxigen dizolvat i n procesul de deferizare. ART. 76 (1) Dezinfectarea, la apele care nu conin materii organice sau substane chimice care formeaz cu clorul compui cu gust i miros neplacut (n special fenoli), se face prin utilizarea clorului sau a compusilor si. (2) n cazul apelor care conin fenoli (dar nu i ali compui organici ce pot da gust specific de balta), se utilizeaz peroxidul de clor n doze alese astfel nct sa se mpiedice formarea n exces a cloritului de sodiu. (3) Apa ce trebuie tratata pentru corectarea gustului, culorii i eliminarea anumitor micropoluanti, pentru distrugerea virusilor i oxidarea materiilor organice la cele cu coninut de fenoli, se dezinfecteaza utiliznd ozonul n dozele prescrise. n reelele de distribuie, dup ozonizare trebuie facuta o clorinare cu doze reduse pentru controlul calitii apei prin clorul rezidual. (4) Pentru obinerea apei potabile reducerea suspensiilor prin decantare trebuie realizat astfel nct sa se asigure dup filtrare turbiditati mai mici sau cel mult egale cu 5 NTU (uniti nefelometrice de turbiditate), conform legislaiei n vigoare. ART. 77 Decantoarele trebuie sa asigure n timpul functionarii atingerea parametrilor proiectati, astfel: a) sistemul de distribuie al apei brute trebuie sa asigure o repartizare uniforma a debitului ntre diferitele uniti de decantoare i pstrarea strii de coeziune a flocoanelor din apa coagulata, prin realizarea unor viteze suficient de reduse pentru a nu distruge flocoanele; b) spaiul de decantare trebuie sa asigure condiiile de depunere a suspensiilor pana la limita cerut a apei decantate, asigurnd vitezele cat mai uniforme i impiedicand formarea curentilor de convectie; c) sistemul de colectare a apei decantate trebuie sa asigure o prelevare uniforma chiar i pe timp de inghet; d) spaiul de sedimentare a namolului trebuie sa asigure acumularea volumului de namol rezultat ntre doua curatari, recomandandu-se decantoarele suspensionale la care evacuarea namolului se realizeaz continuu; e) sistemul de curatare a namolului trebuie sa asigure evacuarea namolului cu o concentraie cat mai mare, fr a produce reamestecarea lui cu apa din decantor, asigurndu-se o funcionare complet automat, iar podul raclor trebuie protejat contra inghetului. ART. 78 Pentru realizarea unei exploatri optime a instalaiilor de decantare trebuie data importanta reglarii parametrilor determinani: a) viteza de sedimentare a particulelor n suspensie; b) vitezele de circulaie a apei n seciunea de decantare; c) randamentul instalaiei reprezentat prin procentul de suspensii reinute din apa bruta. ART. 79 Pentru buna funcionare a filtrelor, operatorul va lua msurile necesare pentru asigurarea: a) condiiilor tehnologice i constructive cerute prin proiect pentru: 1. calitatea materialului filtrant i a grosimii stratului; 2. orizontalitatea i reglajul sistemului de drenaj; 3. asigurarea intensitatii de spalare; 4. corecta amplasare i functionalitatea clapetelor de admisie i a dispozitivelor de reglaj; 5. etanseitatea armaturilor din instalaii, n special a vanelor de pe conductele de apa de spalare i aer; b) coagularii i decantarii prealabile a apei brute care sa asigure la intrarea n filtre o turbiditate de cel mult 10 NTU, preferabil 1-2 NTU; c) spalarii filtrelor la intervale de timp stabilite n funcie de: 1. durata ciclului de filtrare a unei cuve de filtrare, ntre doua spalari; 2. numrul total de cuve; 3. instalaiile de spalare; d) respectrii tehnologiei de spalare a filtrelor pentru a asigura: 1. calitatea cerut efluentului; 2. productivitatea maxima a instalaiei; 3. consumul minim de apa de spalare i aer.

15

e) dotrii corespunztoare a laboratorului cu materiale, materii, reactivi i personal calificat. ART. 80 Regulile generale dup care trebuie sa funcioneze treapta de dezinfectare sunt: a) reactivul trebuie introdus acolo unde are eficienta maxima, fiind recomandat utilizarea a doua trepte: 1. treapta I - la intrarea n statia de tratare (preclorare, preozonare), reactivul i doza alegandu-se astfel nct sa nu rezulte compui secundari de tip trihalometanilor, cloriti, clorati sau bromati, iar, dac acetia apar, concentratia sa fie sub valorile admise; 2. treapta a II-a - totdeauna pe apa limpezita avnd turbiditatea sub 1 NTU, cu scopul de a reduce concentratia n ageni patogeni sub limitele prevzute n normele legale; b) tipul i doza de reactiv vor fi alese n funcie de tipul de materiale care alctuiesc reeaua, astfel nct calitatea apei nu trebuie sa se inrautateasca din cauza reactivului de dezinfectare n exces sau n lipsa. n cazul golirii accidentale sau voite a reelei trebuie sa se ia msuri de spalare, astfel nct biofilmul ce se poate produce pe peretele interior al conductei sa fie inactivat pentru a nu permite dezvoltarea microorganismelor. Alegerea tipului de reactiv i doza utilizata se face n funcie de: 1. calitatea apei brute, n unele cazuri fiind necesar utilizarea unor reactivi complementari; 2. temperatura apei; 3. pH-ul apei; 4. modul i eficienta introducerii n apa a reactivului; 5. prezenta unor substane ce pot bloca reactivul prin reactii specifice de oxidare; 6. capacitatea de a produce un volum redus de produi secundari nedoriti din cauza pericolului pentru sntatea populaiei; 7. asigurarea unei biostabilitati a apei furnizate; 8. capacitatea de a avea efect remanent la o doza ce nu trebuie sa depeasc valoarea maxima; 9. prevederea unei trepte de control final al dozei sau al produsilor secundari. c) eficienta celorlalte trepte de tratare; d) tipul de apa i protecia sanitar a acesteia, coninutul de substane organice i compui ai azotului, care pot reactiona cu reactivul, marind consumul; e) costul dezinfectarii n condiiile asigurrii cerinelor normate de livrare a apei nu trebuie afectat de preluarea, n treapta de dezinfecie, a sarcinilor ce trebuie i pot fi realizate n alte trepte de tratare. SECIUNEA a 4-a Transportul apei potabile i/sau industriale ART. 81 Conductele ce transporta apa trebuie sa ndeplineasc simultan urmtoarele condiii: a) sa asigure debitul proiectat de apa n seciunea respectiva; b) sa fie etanse, pentru eficienta functionarii i protecia spaiului invecinat; c) sa reziste la toate presiunile de lucru din seciunea respectiva; d) sa pstreze calitatea apei transportate. ART. 82 La aductiuni se vor realiza amenajrile constructive i dotrile cu echipamentele adecvate pentru msurarea i nregistrarea debitelor, msurarea presiunilor i a sistemului de control i colectare a datelor utiliznd un sistem de control i achiziie de date (SCADA). ART. 83 (1) n lipsa aparatelor de msura, determinarea capacitii de transport a aductiunii se face prin calcul. (2) Determinarea capacitii aductiunii prin calcul se face prin stabilirea unor tronsoane de aductiune care: a) au acelai diametru; b) se poate msura presiunea la capetele tronsoanelor; c) se cunoate cota topografica a capetelor tronsoanelor; d) nu sunt prevzute legturi pentru alimentarea altor utilizatori. (3) Dac se cunoate diametrul conductei, distanta ntre doua seciuni, cotele piezometrice ale seciunilor de capt, se poate calcula debitul folosind o relatie matematica precizat n literatura de specialitate sau pus la dispoziie de fabricantii conductelor. ART. 84 n cazul n care aductiunea nu are n dotare un echipament de msurare pentru presiune sau pentru debit i nu sunt prevzute nici amenajrile constructive pentru instalarea lor, determinarea debitului se poate realiza prin folosirea rezervoarelor, asigurndu-se o precizie relativ buna. ART. 85 Testarea rezistentei conductei la presiune se face dup metodologia data n proiect, iar n lipsa acesteia se recomanda folosirea prescripiilor din SR EN 805:2000. ART. 86 (1) Toate componentele destinate transportului apei vor fi inspectate cel puin sptmnal. (2) Inspecia va fi facuta, de regula, de acelai personal, pentru a se obisnui cu detaliile i a putea sesiza diferenele de la un control la altul. Rezultatul inspeciei se consemneaz ntr-o fia de inspecie al carei coninut va fi stabilit n cadrul procedurilor proprii. Ele stau la baza: a) ntocmirii planului de ntreinere i a executrii lucrrilor necesare; b) executrii lucrrilor de reparatie, dac este cazul; c) avertizarii populaiei dac aspectele semnalate sunt legate de cantitatea de apa (oprirea apei, restrictii de furnizare) sau de calitatea acesteia (msuri de dezinfectare suplimentar) etc.; d) luarea msurilor asupra interventiilor neautorizate n zona de protecie sanitar.

16

(3) n timpul inspeciei se verifica: a) starea ventilelor de aerisire: integritate, stare de funcionare, prezenta apei n cmin, anunndu-se echipa de intervenie pentru scoaterea apei din cmin i eliminarea cauzelor care au provocat inundarea, starea vopselei etc.; b) supratraversarile: starea structurii de rezistenta, tendinta raului de erodare a malurilor, suprafeelor vopsite, starea ventilelor de aerisire, starea caii de acces, starea termoizolatiei/hidroizolatiei etc.; c) starea suprafeei de teren asigurata ca zona de protecie sanitar: depozite de deeuri necontrolate, folosirea substanelor nepermise, utilizarea apei n mod fraudulos, existenta mijloacelor de reperare a conductei, tendinta de lunecare a terenului etc.; d) mijloacele de combatere a loviturii de berbec: starea construciei, starea mecanismelor de lucru (recipient hidrofor, valoare presiune, stare vane de reglare, nchiderea de protecie etc.); e) starea altor mijloace de asigurare a functionarii; f) starea statiei suplimentare de dezinfectare de pe traseu, dac exista; n statie se va intra numai pe baza unei autorizaii de acces emise n acest sens; g) verificarea strii mijloacelor prin care sunt prelevate probe de apa n vederea controlului asupra calitii. Probele de apa potabil vor fi luate numai de personal special instruit, iar probele vor fi centralizate i, pe baza lor, se va realiza raportul anual asupra calitii apei, conform prevederilor legale n vigoare. ART. 87 Cnd exista mijloace de msurare a parametrilor de funcionare, valorile acestora vor fi notate n fia, iar persoana n a carei grija intra supravegherea tehnologic a sistemului va verifica dac s-a redus capacitatea de transport, calitatea apei i eventual va solicita cercetri mai amanuntite. ART. 88 Pentru aductiunile lungi (15-150 km), se recomanda implicarea n supravegherea aductiunilor a unui personal angajat care sa locuiasc n zona pentru a evita deplasarile lungi; n caz contrar, vor fi puse la dispoziie mijloace de transport. n cazuri speciale vor fi prevzute cantoane de exploatare i personal permanent. ART. 89 Lucrrile de ntreinere la aductiuni se fac punctual, ca urmare a rezultatului inspeciei sau dup un plan anual de ntreinere, astfel: a) se verifica i se corecteaza functionalitatea tuturor armaturilor, cminelor: semestrial; b) se curata i se inierbeaza zonele de protecie sanitar: anual; c) se etanseaza vanele, se reface scara, capacul, se vopsesc elementele metalice din cmine, supratraversari, elemente de semnalizare: anual; d) se verifica subtraversarile de drumuri naionale i cai ferate: sptmnal; e) se verifica stabilitatea pmntului pe traseu i eventualele tasari: lunar; f) se verifica pierderile de apa pe tronsoane; g) se detecteaza eventuale bransari neautorizate: lunar; h) se refac sistemele de marcare/semnalizare a aductiunii: anual; i) se spala tronsoanele unde apar probleme (oxid de fier, dezvoltri biologice etc.): dup caz. ART. 90 Lucrrile de aductiune cu canale sau galerii specifice transportului apei brute vor fi inspectate i se vor efectua lucrri de ntreinere, n special naintea sezonului friguros i dup acesta; nainte, pentru curatare, eliminarea depunerilor, refacerea sistemului de protecie, montarea elementelor de protecie, i dup, pentru refacerea taluzurilor n urma efectului ghetii, verificarea modului de funcionare, eliminarea vegetatiei care impiedica o buna curgere etc. ART. 91 Pentru cunoaterea performantelor functionale ale aductiunii i reelei, periodic, se va face verificarea presiunilor, a pierderilor de apa, iar n cazuri mai complexe, un audit de specialitate cu personalul atestat. ART. 92 (1) n funcie de ntindere i importanta, sistemul de transport al apei trebuie continuu supravegheat, pentru a asigura debitul sau debitul i presiunea n seciunea de control. (2) Aductiunea trebuie verificata prin debitul cu care alimenteaz rezervorul, masurandu-se local debitul i presiunea n seciunile de control, i prin compararea valorilor obinute cu valorile din schema general de funcionare a sistemului. (3) Pentru realizarea unui bilan al apei i pentru a avea o evaluare general a eficientei sistemului, se va determina mrimea pierderii de apa din sistem, prin msurarea simultan a debitelor sau ca valori medii pe perioade de timp, cu ajutorul contoarelor de apa, pe tronsoane. (4) Pentru determinarea liniei piezometrice n lungul sistemului se vor face msurtori ale presiunii n seciunile de control ale sistemului care se vor compara cu datele de calcul pentru punerea n evidenta a unor disfunctionalitati pe conducta de aductiune. ART. 93 Pierderile de apa admisibile pentru o aductiune trebuie sa se situeze la valori sub 5% din cantitatea de apa intrata n sistem. SECIUNEA a 5-a Inmagazinarea apei ART. 94 (1) Construciile pentru inmagazinarea apei au, n principal, rolul de acumulare a apei pentru compensarea variatiilor orare de debit furnizat, rezerva pentru stingerea incendiilor i alimentarea reelei n situaia unor indisponibilitati aprute la captare sau a conductei de aductiune. (2) n unele cazuri, construciile pentru inmagazinarea apei pot ndeplini i funcii de rupere a presiunii, asigurarea unui timp suficient de contact ntre reactivi i apa pentru realizarea unei dezinfectari n bune condiii, inmagazinarea apei pentru spalatul filtrelor etc.

17

(3) n cazul n care apa este inmagazinata i stocata ntr-o construcie care cuprinde mai mult de un singur compartiment i fiecare compartiment are intrare i ieire proprie, iar compartimentele nu sunt conectate hidraulic ntre ele, construcia constituie rezervor de inmagazinare separat, iar n cazul n care compartimentele sunt conectate hidraulic, construcia constituie rezervor de inmagazinare individual. ART. 95 (1) n rezervorul de inmagazinare apa trebuie sa fie sanogena i curata, sa fie lipsit de microorganisme, paraziti sau substane care, prin numr ori concentraie, pot constitui un pericol potenial pentru sntatea uman i sa ndeplineasc cerinele minime prevzute n legislaia n vigoare. (2) Apa potabil este considerat sanogena i curata dac n proba prelevata la ieirea din rezervorul de inmagazinare valorile pentru parametrii bacterii coliforme, E.coli i streptococi fecali sunt cele prevzute n legislaia specifica i dac rezultatele determinarilor pentru bacteriile coliforme arata absenta acestora n 95% din probele prelevate, pe durata unui an calendaristic. ART. 96 Operatorul serviciului de alimentare cu apa trebuie sa asigure prelevarea i analizarea saptamanala a unei probe de apa de la ieirea din fiecare rezervor de inmagazinare n funciune, pentru a verifica conformarea cu valorile parametrilor: bacterii coliforme totale, E. coli, streptococi fecali, numr de colonii la 22 grade C i la 37 grade C, turbiditate i dezinfectantul rezidual. ART. 97 Operatorul va lua msurile necesare pentru asigurarea unui disponibil de apa potabil inmagazinata care sa acopere minimul necesar pentru o perioada de 12 ore de ntrerupere a prelucrrii i livrrii n staiile de tratare. ART. 98 Rezervoarele de inmagazinare trebuie sa aib posibilitatea de evacuare a apei de spalare i sa aib un sistem de acces pentru recoltarea de probe de apa. ART. 99 Spalarea, curatarea i dezinfectia rezervoarelor de inmagazinare sunt obligatorii la un interval de 12 luni(1 an) ori de cte ori este necesar, iar materialele i substantele de curatare i dezinfecie trebuie sa aib aviz sanitar de folosire. ART. 100 Rezervoarele de inmagazinare a apei vor fi exploatate i ntreinute, astfel nct sa nu permit contaminare din exterior. ART. 101 Materialele de construcie, inclusiv vopselele, substantele de impermeabilizare etc., a instalaiilor de tratare a apei pentru potabilizare i rezervoarele de inmagazinare a apei trebuie sa aib aviz sanitar de folosire n acest scop. ART. 102 Vana pentru rezerva intangibila de incendiu trebuie sa fie sigilat n poziia nchis i se poate deschide numai la dispoziia organelor de paza contra incendiilor. ART. 103 Personalul de operare va urmri starea rezervoarelor de inmagazinare, izolatia termica, aerisirea, cile de acces, pierderile de apa etc. i va consemna nivelul apei n rezervor, temperatura apei i debitul vehiculat. ART. 104 Operatorul, care asigura serviciul de alimentare cu apa din sistemul de alimentare cu apa i de canalizare, va asigura protecia calitii apei n reelele de apa, prin respectarea timpilor maximi de stagnare a apei n rezervoarele de inmagazinare, i o va certifica prin buletine de analiza a apei, efectuate la intervalele maxime impuse prin avize, de organele de sntate publica abilitate. Efectuarea analizelor la sursa i n reele se va efectua, dup luarea msurilor de spalare i dezinfecie necesare, ori de cte ori intervin lucrri de inlaturare a avariilor. SECIUNEA a 6-a Distribuia apei potabile i/sau industriale ART. 105 (1) Autoritile administraiei publice locale trebuie sa asigure condiiile necesare accesului nediscriminatoriu al tuturor membrilor comunitii la serviciul de alimentare cu apa. (2) Dreptul de acces nediscriminatoriu i de utilizare a serviciului este garantat tuturor utilizatorilor, n condiii contractuale i cu respectarea prevederilor regulamentului serviciului i a programelor de reabilitare, extindere i modernizare a sistemelor de alimentare cu apa i de canalizare. ART. 106 (1) Prile componente ale unui bransament sunt: a) o construcie numita cmin de apometru (de bransament), plasata pe domeniul public sau privat, vizibila i accesibila, care adaposteste contorul de bransament, cu montajul aferent acestuia; b) priza de apa reprezentnd punctul de racordare la reeaua de distribuie a apei; c) o conducta de bransament care se leag la reeaua publica de distribuie; d) armatura (vana) de concesie; e) contorul de bransament care asigura msurarea debitului de apa furnizat; f) armatura (vana) de nchidere. Delimitarea dintre reeaua publica de alimentare cu apa i reeaua interioar de distribuie aparinnd utilizatorului o constituie: a) cminul de bransament, respectiv contorul de bransament, care este ultima componenta a retelei publice de distributie; b) vana de concesie, in cazul in care bransamentul nu este contorizat, iar vana este montata la o distanta de max. 1-2 m de limita de proprietate. c) limita de proprietate a imobilului, in cazul in care bransamentul nu este prevazut cu vana de concesie sau daca aceasta este montata la o distanta mai mare de 1-2 m de limita de proprietate, in interiorul proprietatii. (2) Bransamentul pana la contor, inclusiv cminul de bransament i contorul, aparine reelei publice de distribuie a apei, indiferent de modul de finanare a realizrii acestuia.

18

(3) Cminul de bransament se amplaseaza cat mai aproape de limita de proprietate, de regula la 1-2 m n exteriorul sau interiorul acesteia. In functie de situatia concreta din teren (lipsa spatiu, conditii pozare bransament, etc.), se poate stabili si un alt amplasament care se va preciza prin avizul definitiv al operatorului. ART. 107 (1) Toi utilizatorii care au instalaii de utilizare a apei ce se pot conecta din punct de vedere tehnic direct la sistemul public de alimentare cu apa vor avea acces de bransare la reelele sistemului de alimentare cu apa n condiiile legii i ale prezentului regulament. (2) Un utilizator trebuie sa aib, de regula, un singur bransament de apa, mai multe bransamente admindu-se n cazuri speciale. ART. 108 (1) Bransarea tuturor utilizatorilor de apa, persoane fizice sau juridice, la reelele de alimentare cu apa se poate face doar n baza avizului definitiv, eliberat de operator la cererea utilizatorului, pe baza proiectului de execuie. Proiectul de executie va fi elaborat de proiectantii agreati de operator. (2) Eliberarea avizului se realizeaz n doua faze, i anume: a) avizul de bransare de principiu, eliberat n vederea obinerii autorizaiei de construire - cuprinde datele generale privind posibilitile i condiiile de bransare a utilizatorului, date ce vor sta la baza ntocmirii documentaiilor de ctre un proiectant autorizat; b) avizul de bransare definitiv - prin care se insusesc soluiile tehnice adoptate de proiectant prin documentatia de execuie. Documentaia anexat la cererea pentru avizul definitiv va conine: 1. memoriu tehnic privind descrierea soluiilor adoptate n cadrul proiectului pentru bransarea la reeaua de alimentare cu apa; 2. plan de situatie (scara 1:500), pe care este evidentiat traseul bransamentului, respectiv al extinderii retelei de apa (unde este cazul); 3. detalii de executie camin de apometru, priza de apa, montaj aparat de masura, montaj hidranti, etc); 3. aviz de principiu (copie); 4. program de control al lucrarilor; 5. deviz estimativ al lucrarii. (3) Operatorul are obligaia de a elibera avizul definitiv n maximum 30 de zile calendaristice de la depunerea documentaiei complete. n cazul n care n momentul depunerii documentaiei aceasta nu este completa, operatorul, n termen de maximum 10 zile calendaristice, va solicita, n scris, completarea documentaiei cu documentele care lipsesc, completand n acest sens un borderou-tip care cuprinde toate documentele necesare eliberrii avizului, precum i data la care s-a depus documentaia incompleta. ART. 109 (1) Executarea lucrrilor de extindere pentru alimentari cu apa, inclusiv a branamentelor de apa, se va face dup obinerea autorizaiei de construire eliberate de autoritatea administraiei publice locale, autorizaie care va avea la baza avizul definitiv al operatorului. (2) Se admite montarea contoarelor de apa (apometre) i n cldiri, n general n subsoluri, cat mai aproape de limita de proprietate, cu condiia asigurrii de ctre utilizator a securitii n funcionare i a accesului operatorului, stabilindu-se n acest sens clauze contractuale care sa defineasc drepturile i ndatoririle fiecrei pri n aceasta situaie. (3) Darea n funciune a bransamentului de apa si/sau conductei de distributie se va face dup efectuarea probelor de presiune si recepionarea lucrarilor. Punerea n funciune a bransamentului se va face dup ncheierea contractului de furnizare/utilizare ntre operator i utilizator, n termenul prevzut n contract (4) Realizarea de bransamente fr avizul operatorului este considerat clandestina i atrage, conform legislaiei n vigoare, rspunderea disciplinar, material, civil, contravenional, administrativ sau penal, dup caz, att pentru utilizator, cat i pentru executantul lucrrii. In acest caz operatorul va proceda la desfiintarea de urgenta a lucrarilor executate fara respectarea prevederilor legale, utilizatorul nebeneficiind de dreptul de a fi somat sau notificat in prealabil. (5) Recepia i preluarea bransamentului ca mijloc fix se realizeaz conform legislaiei n vigoare. (6) ntreinerea, reparaiile i nlocuirea total sau parial a bransamentului aparinnd sistemului, precum i a caminului de bransament sunt n sarcina operatorului/prestatorului serviciului. ART. 110 Cheltuielile pentru executarea bransamentului, inclusiv a caminului de apometru, revin autoritilor administraiei publice locale, judeene sau asociaiilor de dezvoltare comunitara. Execuia lucrrilor se realizeaz prin grija operatorului, in limita fondului alocat de autoritatile publice locale, judetene sau asociatiile de dezvoltare intercomunitara. ART. 111 Lucrrile de ntreinere la reeaua de distribuie constau n: a) verificarea strii i integritatea hidrantilor i remedierea imediata a deficienelor: capacele de protecie, pierderea de apa, intervenia neautorizata, blocarea hidrantilor, existenta inscriptiilor de marcaj, eventual starea de funcionare prin deschiderea hidrantului pentru o perioada scurta de timp: sptmnal; b) verificarea strii cminelor de vane: existenta capacelor, starea capacelor de cmin i nlocuirea imediata cu capace mai sigure, starea interioar a caminului (are apa, are deeuri, are legturi neautorizate, construcia este intreaga, dac scara nu este corodata, piesele metalice sunt vopsite etc.); c) verificarea cminelor de bransament: integritate, starea contorului de apa, funcionarea i eventual citirea contorului, prezenta apei n cmin (se anunta echipa de intervenie pentru scoaterea apei din cmin i eliminarea cauzelor care au provocat inundarea), tendintele de distrugere, daca defectiunea a aparut in reteaua publica. d) montarea indicatoarelor rutiere i a celor luminoase de avertizare a pericolelor n zona n care capacele ce se gsesc pe calea rutiera sunt lipsa/defecte, dup caz; e) operatorul va verifica lunar la notificarea prealabila a autoritatii publice locale ca, dup refacerea caii de circulaie executate conform programului de executie lucrari comunicat anual (inainte de aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al operatorului), capacele sa fie la cota noii cai de rulare; neregulile semnalate sau constatate vor fi raportate autoritatii publice locale in vederea

19

alocarii fondurilor necesare executarii lucrarilor de ridicare la cota a capacelor. Operatorul nu poate fi tinut a executa aceste lucrari in situatia in care autoritatea locala interesata nu aloca fonduri suficiente executarii lucrarilor si daca rutele ce trebuiesc verificate de operator nu fac parte din programul anual comunicat. f) curatarea cminelor, evacuarea apei, repararea caminului, vopsirea prilor metalice; g) verificarea functionarii vanelor, vanelor de reglare a presiunii i ventilelor de aerisire; h) controlul pierderilor de apa; integral, la cel puin 2 ani pentru reelele de distribuie; i) depistarea branamentelor fraudulos executate: semestrial; j) nlocuirea contoarelor de apa defecte, care funcioneaz n afar clasei de precizie sau pentru verificarea metrologica periodic; k) asigurarea strii normale de funcionare a nodurilor n care se preleveaza probe pentru urmrirea calitii apei, de ctre personalul propriu sau de ctre organele sanitare: lunar; l) spalarea tronsoanelor unde viteza de curgere este mica, ca urmare a reducerii consumului: lunar sau la intervale ce se decid n funcie de indicaiile organelor sanitare de inspecie, sau acolo unde se semnaleaza probe bacteriologice proaste (lipsa clorului, prezenta bacteriilor etc.); m) verificarea debitului i presiunii la bransamentul utilizatorului, n seciuni caracteristice; n) aerisirea tronsoanelor cu defectiuni de funcionare cunoscute; sptmnal. ART. 112 Toate caracteristicile importante, de natura sa schimbe elementele de siguranta functionarii, vor fi sistematizate i vor fi introduse n lista supravegherii prioritare sau chiar n cartea construciei. ART. 113 Elementele constructive ale sistemului vor fi pozitionate fata de calea de circulaie, n sistemul naional de referinta i vor fi pregtite pentru sistemul GIS. ART. 114 (1) n cazul capacelor cminelor, dac denivelarea depete 1 cm, se trece la refacerea alinierii capacului prin grija operatorului in limita fondurilor puse la dispozitie de autoritatea publica locala. (2) O procedura similar se va aplica n cazul corectrii cotelor cutiei de protecie a capatului de sus al tijei de manevra a vanelor ingropate n pmnt. ART. 115 Atunci cnd instruciunile o prevd, cnd organele sanitare decid sau dup un accident care a avut implicaii asupra calitii apei, se face spalarea, spalarea i dezinfectarea sau numai dezinfectarea unor tronsoane din reea sau a ntregii reele. (2) Viteza apei utilizate la spalare trebuie sa fie de minimum 1,5 m/s. (3) Dezinfectarea se face cu apa clorata cu circa 30 mg Cl/m 3 care se introduce prin pompare printr-un hidrant pana se umple, pastrandu-se plin minimum 24 ore, dup care se goleste i se spala minimum 1 ora cu apa pana cnd analiza de apa rezultat este buna, iar autoritatea sanitar da aviz de punere n funciune a circuitului. (4) Pentru siguranta, populaia trebuie avertizata i anunat cnd la bransament apa nu ndeplinete condiiile de potabilitate. (5) Spalarea i dezinfectarea se ncepe cu tronsoanele din amonte pentru a putea fi date n funciune, iar personalul de intervenie va fi instruit i dotat cu masca de protecie contra scaparilor de clor. (6) Cu ocazia spalarii se verifica i etanseitatea vanelor, iar cele defecte se vor nlocui. ART. 116 Reparaiile se vor face n concordanta cu procedura de lucru n funcie de: a) tipul de material; b) tehnica de lucru propus i stabilit prin procedura; c) timpul maxim posibil pentru oprirea apei; d) posibilitile i consecinele izolarii tronsonului avariat; e) asigurarea cu apa a obiectivelor prioritare (spitale, coli, ageni economici la care ntreruperea apei poate fi grava); f) utilajele ce pot fi aduse pe amplasament depinzand de condiiile meteorologice i de starea vremii, de amplasament, de mrimea avariei etc.; g) existenta avizului Inspectoratului pentru situaii de urgenta sau serviciului comunitar pentru situaii de urgenta, inclusiv a organelor de poliie, dac se perturba traficul n zona; h) existenta unei autorizaii de construire, conform prevederilor legale. ART. 117 Cu ocazia oricrei reparaii, tuburile de azbociment vor fi nlocuite obligatoriu, fiind interzis repararea acestora sau meninerea lor n circuit. ART. 118 (1) n caz de golire a conductei trebuie acordat o atentie sporit modului de evacuare a apei pentru a nu se produce vacuum pe conducta, ceea ce poate face posibila aspirarea apei murdare din exteriorul acesteia i apariia pericolului unor mbolnviri la utilizator. (2) Pentru a evita formarea vacuumului, prima armatura care se deschide va fi hidrantul situat la cota cea mai inalta de pe traseul implicat, iar acesta va rmne deschis pana la reumplerea conductei cu apa. (3) Dac fenomenul de vacuum pe conducta se produce n mod curent pe un tronson oarecare, atunci vor fi luate msuri de intercalare a unor ventile de aerisire adecvate (ca poziie i capacitate). ART. 119 Hidrantii avariati trebuie nlocuii cu ali hidranti incercati pe bancul de proba, ntruct produc o pierdere mare de apa. Pentru hidrantii montati pe artere, dar fr vana de izolare, se va analiza soluia introducerii unei vane de izolare, chiar dac este o vana amplasata direct n pmnt. ART. 120

20

(1) n cadrul lucrrilor de reparaii se poate include i operaiunea de introducere de vane speciale de control automat (limitare) a presiunii n reea pentru reducerea presiunii n perioada de noapte, avnd drept scop reducerea pierderilor de apa din reea. (2) Utilizarea metodei nu nlocuiete soluia de montare a pompelor cu turatie variabila. ART. 121 Pentru realizarea branamentelor noi se recomanda folosirea unui procedeu care sa permit realizarea acestuia fr oprirea apei n conducta. ART. 122 Toate lucrrile de reparaii se vor ncheia prin realizarea a doua operaiuni: a) elaborarea unui document care sa cuprind operaiunile efectuate, acesta intrand n documentaia tehnica a crii de construcii la capitolul reea sau aductiune, dup caz; b) ntocmirea unei calculatii a costurilor lucrrii care va fi pastrata n documentaia de referinta a tronsonului respectiv de reea. ART. 123 La termenul legal se verifica recipientul de hidrofor, fie ca este recipient de hidrofor propriu-zis sau recipient de combatere a loviturii de berbec ori recipient pentru asigurarea amorsarii pompelor, repararea acestuia fcndu-se n condiiile stabilite de proiectant i normele ISCIR. ART. 124 Pentru realizarea unei exploatri eficiente a reelei de distribuie a apei, este necesar dezvoltarea unui sistem care sa permit transmiterea informaiilor n timp real din sistem i interpretarea lor pentru a putea lua deciziile necesare sau parametrii sa fie reglati prin intermediul unui sistem de automatizare. ART. 125 Principalele marimi controlate trebuie sa fie: a) starea de funcionare/rezerva/avarie a pompelor; b) starea nchis/deschis a vanelor; c) nivelul/volumul apei n rezervor; d) presiunea apei n reeaua de distribuie, n noduri reprezentative (noduri unde o variatie a presiunii se face cu o modificare importanta a debitului) etc. ART. 126 (1) Pentru eficientizarea activitii, operatorul trebuie sa aib un dispecerat prin care se va coordona intreaga activitate de operare i va fi asigurata corelarea informaiilor date de aparatele de msura, cu lucrrile de intervenie n reea i cu sesizrile fcute de utilizatori. (2) Dispecerul central trebuie sa fie asigurat cu un sistem de primire a informaiilor, asistat de un program de calculator performant i dublat de un sistem informatic ce poate asigura introducerea sistematica a datelor ntr-o baza de date, sa poat fi uor exploatate pentru informaii curente sau pentru realizarea de statistici trimestriale, anuale etc. (3) n cadrul dispeceratului trebuie sa se poat depista problemele legate de distribuia apei, prin compararea datelor msurate cu cele date prin proiect sau din perioada anterioar de exploatare, realizandu-se un control mai riguros n zona, astfel nct sa se poat msura volumul de apa cerut de utilizatori i identifica zonele cu pierderi mari de apa. ART. 127 (1) Msurarea debitelor pe reeaua de distribuie se poate face prin montarea pe conducta de plecare a apei din rezervor a unui debitmetru sau contor de apa, putndu-se folosi un debitmetru portabil. (2) n lipsa contorului, se poate face o determinare a debitului mediu pe un interval relativ mare de timp, pentru a reduce influenta decalajelor ntre citirea contoarelor de bransament, dac toate bransamentele sunt contorizate. (3) n toate cazurile trebuie sa se determine pierderile de apa pe reele. ART. 128 (1) n cazul unor reele mari, periodic, se fac studii specializate, prin care sa se determine comportarea reelei fata de calitatea i cantitatea de apa introdus n reea, precum i stabilitatea biologica a apei n condiii reale. (2) Rezultatele studiului vor fi folosite la luarea unei decizii privind reabilitarea reelei, creterea nivelului de tratare prin introducerea unor trepte suplimentare n schema de tratare a apei sau creterea calitii apei introduse n reea, concomitent cu reabilitarea reelei. ART. 129 Proba de presiune se va face dup o metodologie similar cu cea utilizata la aductiuni. ART. 130 Pentru eficientizarea activitii de distribuie a apei, se va da o atentie deosebita monitorizarii i reducerii pierderilor de apa, mai ales n cazul utilizrii unei surse de apa sarace, dac solul este sensibil la inmuiere sau dac apa este adus cu un efort energetic mare (peste 0,5 kwh/mc). ART. 131 La analizarea costurilor lucrrilor necesare reducerii pierderilor de apa se va face comparatia cu costul unui sistem paralel sau suplimentar celui existent, prin care sa fie adus cantitatea de apa pierdut. ART. 132 Strategia controlului pierderilor de apa se structureaza n urmtoarele etape: a) realizarea unui audit pentru stabilirea stadiului pierderilor; b) organizarea controlului i analiza sistematica a pierderilor; c) dotarea cu echipamente pentru detectarea pierderilor; d) organizarea sistemului de remediere a defectiunilor constatate; e) evaluarea continua i controlarea efortului pentru estimarea pierderilor; f) stabilirea limitei din punct de vedere tehnic i economic pana la care remedierea defectiunilor trebuie facuta. ART. 133

21

La reelele alimentate gravitational reducerea presiunii n reea, pentru micorarea pierderilor de apa prin neetanseitati, se poate face prin: a) montarea pe conducte, n poziie convenabila, a unor vane reductoare de presiune, care sa asigure o presiune prestabilita n zona aval de seciune; b) manevrarea zilnica a vanelor normale, cu precautia necesar pentru a nu se forma vacuum ca urmare a nchiderii bruste a acestora; c) prin folosirea rezultatelor sistemului de monitorizare a presiunilor i adoptarea de msuri similare (reglare de vane) n seciuni deprtate de seciunea controlat. ART. 134 n cazul reelelor alimentate prin pompare, reducerea presiunii n reea se poate face: a) prin modificarea debitului n cazul pompelor cu turatie variabila, referinta fiind luat de la nodul de reea sensibil la modificarea debitului; b) prin scoaterea sau introducerea n funciune a pompelor cu turatie constanta, pe baza experienei de exploatare, avnd n vedere un consum zilnic aproape constant; c) prin alegerea unor diametre ale conductelor, astfel nct, la modificarea presiunii, ritmul de scdere sa se propage cat mai uniform n reea; d) prin refacerea reelei, acolo unde este cazul, n sensul asigurrii unei presiuni de baza pentru cldirile cu nlime mai mica i mrirea acesteia la cldirile nalte prin statie de pompare cu hidrofor, pompe cu turatie variabila etc. ART. 135 Prelucrarea sistematica a valorilor obinute din controlul pierderii de apa se va concretiza prin stabilirea de proceduri legate de: a) comportarea n timp a diferitelor tipuri de materiale; b) durata real de viata a unor materiale i a tipurilor de imbinari; c) mai buna estimare a costurilor de exploatare a reelelor; d) stabilirea unor valori rationale asupra eficientei reelei; e) valori de comparat cu realizari din alte localiti/tari; f) stabilirea unei strategii de control a pierderilor de apa. ART. 136 (1) Orice utilizator are dreptul la un aparat de msurare a consumului pe bransamentul sau. (2) Montarea apometrelor se va face la toi utilizatorii ca o obligaie a operatorului, pana la data de 21 martie 2009, pe baza unui program de contorizare stabilit si finantat de autoritatea administraiei publice locale. (3) Asigurarea sumelor necesare pentru finanarea contorizarii la bransamentul utilizatorului, prevzut la alin. (2), va avea prioritate la adoptarea bugetelor locale, ale asociaiilor de dezvoltare comunitara, respectiv ale operatorilor, dac contractul de delegare a gestiunii are prevzut aceasta investiie, indiferent de forma de organizare a operatorilor, de tipul de proprietate sau de modalitatea de gestiune adoptat. (4) Contravaloarea contoarelor de apa montate de utilizatori cu acordul operatorilor, inclusiv contravaloarea montajului acestora, se deconteaz de operatori pe baza documentelor justificative prezentate de utilizatori. Decontarea se face n limita fondurilor cu aceasta destinaie, prevzute n bugetele locale sau ale asociaiilor de dezvoltare comunitara, aprobate potrivit legii, i transferate operatorilor, respectiv n bugetele operatorilor, potrivit programelor de investiii stabilite pe baza contractelor de delegare a gestiunii. Pana la montarea contoarelor, consumul facturat nu va depi consumul stabilit n regim pausal. (5) Cantitile efective de apa furnizate si facturate de catre operator se stabilesc pe baza nregistrrilor contorului de bransament. (6) Pentru utilizatorii care nu poseda aparate de msura, pana la montarea acestora, conform prevederilor de la alin. (2), stabilirea consumului se face n baza criteriilor tehnice privind stabilirea cantitilor de apa n sistem pausal. (7) Debitele de apa industriala se stabilesc numai pe baza nregistrrii aparatelor de msurare sau a metodelor de determinare a consumurilor, stabilite de comun acord n contractul de furnizare/prestare. CAP. V Serviciul de canalizare SECIUNEA a 1-a Colectarea, transportul i evacuarea apelor uzate de la utilizatori ART. 137 (1) Autoritile administraiei publice locale trebuie sa asigure condiiile necesare accesului nediscriminatoriu al tuturor membrilor comunitii la serviciul de alimentare cu apa i de canalizare. (2) Dreptul de acces nediscriminatoriu i de utilizare a serviciului este garantat tuturor utilizatorilor, n condiii contractuale, cu respectarea prevederilor regulamentului serviciului i a programelor de reabilitare, extindere i modernizare a sistemelor de alimentare cu apa i de canalizare. ART. 138 (1) Delimitarea dintre reeaua publica de canalizare i instalatia interioar de canalizare aparinnd utilizatorului este cminul de racord. (2) Prile componente ale unui racord sunt: a) o construcie numita cmin de racord, plasata pe domeniul public sau privat, folosit pentru controlul i ntreinerea racordului, fiind vizibila i accesibila; b) un dispozitiv tip sifon, instalat n cmin cu rolul de a garanta securitatea reelei i care permite totodat racordarea la reeaua de canalizare aparinnd utilizatorului;

22

c) o conducta de racordare, situata ntre cminul de racord i reeaua publica de canalizare; d) un dispozitiv de legatura, realizat conform normelor tehnice n vigoare, permitand legarea conductei de racordare la canalul de serviciu. (3) Racordul de la cmin spre reea, inclusiv cminul de racord cu toate componentele sale, aparine reelei publice de canalizare, indiferent de modul de finanare a realizrii acestuia. ART. 139 (1) Pentru a nu se produce inundarea imobilelor utilizatorului, n cazul intrrii sub presiune a reelei de canalizare, acestea nu vor fi racordate direct la reeaua de canalizare si vor fi prevazute cu vane si clapeti contra refularii. Montajul vanelor si clapetilor fiind in sarcina utilizatorului. (2) Cminul de racord nou construit se amplaseaza astfel: a) la 1-2 m fata de cldire, la imobilele fr curte i fr mprejmuire; b) imediat dup cminul uscat, de control al canivoului, la imobilele construite n terenuri sensibile de umezire (macroporice); c) la 1-2 m de mprejmuire, n curtea imobilelor cu incinta nchis; d) la canalul de serviciu, acolo unde distanta dintre cldire i canalul public este mai mica de 3 m. ART. 140 Evacuarea apelor uzate n reelele de canalizare ale localitilor este permis numai dac prin aceasta: a) nu se degradeaza construciile i instalaiile reelelor de canalizare i ale statiilor de epurare; b) nu se diminueaz capacitatea de transport a canalelor prin depuneri sau obturari; c) nu se aduc prejudicii igienei i sntii publice sau personalului de exploatare; d) nu se perturba procesele de epurare din staiile de epurare sau nu se diminueaz capacitatea acestora; e) nu se creeaz pericol de explozie; f) nu afecteaz calitatea apelor uzate i pluviale din sistemul de canalizare. ART. 141 Deversarea la canalizare se poate face prin intermediul racordului i numai a urmtoarelor categorii de ape uzate: a) ape uzate menajere; b) ape uzate industriale; c) ape uzate oreneti; d) ape pluviale; e) ape uzate provenite de la platformele de depozitare a zapezii. ART. 142 (1) Orice utilizator care dorete sa fie racordat la sistemul de canalizare trebuie sa depun la operatorul serviciului de canalizare o cerere de racordare. Cererea va fi nsoit de certificatul de urbanism, planul de ncadrare n zona la scara de 1:500 i actul de proprietate sau o mputernicire data de proprietar. (2) La solicitarea avizului de racordare, n vederea evacuarii apelor uzate, utilizatorul va pune la dispoziie date asigurate de un proiectant autorizat, respectiv breviare de calcul cu estimari ale debitelor i compoziiei apelor uzate care urmeaz a fi evacuate n canalizarile localitilor. ART. 143 Pentru orice modificri privind debitul i/sau calitatea apelor uzate, evacuate n reelele de canalizare ale localitilor de ctre operatorii economici, ca urmare a extinderii capacitilor de producie, a modificrii tehnologiilor de fabricaie sau a altor cauze, utilizatorul are obligaia de a cere un nou aviz de racordare, de a obine avizul inspectoratului de sntate publica i avizul de gospodrire a apelor, iar operatorul are obligaia sa modifice contractul de furnizare. ART. 144 (1) Cheltuielile pentru executarea racordurilor la utilizator revin autoritilor administraiei publice locale, judeene sau asociaiilor de dezvoltare intercomunala. Execuia lucrrilor se realizeaz prin grija operatorului, in limita fondurilor alocate de autoritatea publica locala. (2) Legatura realizat ntre cminul de racordare i reeaua de canalizare interioar a utilizatorului, inclusiv cea pentru apele pluviale, este n sarcina exclusiva a utilizatorului. Canalizarea i lucrrile de racord trebuie sa fie executate n condiii de etanseitate. ART. 145 n vederea eliberrii avizului de racordare, operatorul: a) va analiza cantitile i incarcarile cu impurificatori ale apelor uzate, prognozate a fi evacuate de utilizator, n corelatie cu capacitatea reelelor de canalizare existente n zona de amplasament i a instalaiilor de epurare aferente, pe tipuri de apa uzata; b) va decide emiterea avizului de principiu de racordare a utilizatorului, dac reeaua/reelele de canalizare i instalaiile de epurare au capacitatea de preluare necesar noilor condiii, indicnd amplasamentul cminelor de racord i, dac este necesar, necesitatea montarii unor staii de preepurare; c) refuza emiterea avizului de principiu de preluare a apelor uzate n sistemul de canalizare, amana emiterea sau limitarea provizorie a prelurii debitelor, dac execuia racordului necesita realizarea unei redimensionari a reelei de canalizare sau a instalaiilor de epurare existente, n funcie de strategia de dezvoltare a reelelor sistemului de canalizare stabilit de autoritatea administraiei publice locale; d) elibereaz avizul de racordare definitiv, specificand: 1. debitele i concentratiile maxime admisibile ale impurificatorilor apelor uzate evacuate, n seciunea de control; 2. eventualele restrictii de evacuare n anumite ore sau situaii; 3. msuri de uniformizare a debitelor i concentratiilor substanelor poluante coninute;
4. obligaia utilizatorului de a semnala operatorului toate accidentele sau anom aliile din instalaiile proprii, care pot perturba buna funcionare a sistemului de canalizare.

ART. 146
Operatorul are obligaia de a elibera avizul definitiv de racordare n maximum 30 de zile de la depunerea documentaiei complete. n cazul n care n momentul depunerii documentaiei aceasta nu este completa, operatorul, n termen de maximum 10

23

zile, va solicita n scris completarea documentaiei cu documentele lipsa, completand n acest sens un borderou-tip care cuprinde toate documentele necesare eliberrii avizului, precum i data la care s-a depus documentaia incompleta. ART. 147 (1) nainte de orice racordare la reelele de canalizare, operatorul serviciului de canalizare va verifica conformarea execuiei instalaiilor interioare cu proiectul de realizare a acestor instalaii de canalizare interioar ce a stat la baza avizului de racordare, astfel nct sa fie asigurate posibilitatea tehnica de racordare i compatibilitatea celor doua reele. (2) Este interzis montarea oricrui dispozitiv sau oricrei instalaii care poate permite ptrunderea apelor uzate n conducta de apa potabil sau industriala, fie prin aspirare datorat fenomenului de ejectie, fie prin refulare cauzat de o suprapresiune produs n reeaua de evacuare. ART. 148 (1) Pentru controlul calitii apelor deversate n reeaua de canalizare, utilizatorii, operatori economici care desfoar activiti n urma crora rezulta ape uzate din procesele tehnologice, vor prezenta, la cererea organului de control /reprezentantilor operatorului abilitati sa efectueze astfel de controale, buletine de analiza emise de un laborator autorizat/acreditat. (2) Buletinele de analiza vor avea o vechime de cel mult 30 de zile calendaristice. (3) Cand din analiza rezulta ape necorespunzatoare calitativ conditiilor impuse prin acordul de preluare, anexa la avizul de principiu si anexa la contract, aceasta se repeta ori de cate ori este nevoie pana la incadrarea in limitele legale, iar costurile vor fi suportate de beneficiarul serviciului de canalizare. ART. 149 (1) Recepia i preluarea racordului ca mijloc fix se realizeaz conform legislaiei n vigoare. (2) ntreinerea, reparaiile i nlocuirea total sau parial a racordurilor aparinnd sistemului, precum i a caminului de racordare sunt n sarcina operatorului/prestatorului serviciului. Pentru caminele de racord apartinand agentilor economici obligatia intretinerii corespunzatoare a caminului de racord apartine utilizatorului. (3) n cazul n care apar unele deteriorri ale reelelor, inclusiv cu efecte asupra terilor, i se dovedete ca acestea se datoreaz neglijentei sau imprudentei din partea unui utilizator, costurile interventiilor operatorului serviciului pentru remedierea situaiei sunt n sarcina utilizatorului vinovat, care este rspunztor de daunele provocate. ART. 150 Apele uzate provenite de la unitile medicale i veterinare, curative sau profilactice, de la laboratoarele i institutele de cercetare medical i veterinara, de la unitile de ecarisare, precum i de la orice fel de ntreprinderi i instituii care, prin specificul activitii lor, produc contaminare cu ageni patogeni (microbi, virusuri, oua de paraziti) pot fi evacuate n reelele de canalizare ale localitilor numai cu respectarea urmtoarelor msuri, certificate periodic prin buletine de analiza, eliberate de ctre inspectoratele de sntate publica teritoriale, ce vor fi comunicate operatorului care are n administrare i exploatare reeaua de canalizare i statia de epurare a localitii: a) la unitile medicale i veterinare, curative sau profilactice realizarea msurilor de dezinfecie a tuturor produselor patologice provenite de la bolnavi se va face conform legislaiei sanitare n vigoare; b) la laboratoarele institutelor care lucreaz cu produse patologice i la celelalte uniti menionate, realizarea msurilor de dezinfecie/sterilizare a tuturor produselor patologice se va face conform legislaiei sanitare n vigoare. ART. 151 Utilizatorul este obligat sa respecte toate normele i normativele n vigoare cu privire la condiiile i calitatea apelor uzate. n acest sens, utilizatorul nu poate deversa n reeaua de canalizare ape uzate care n seciunea de control conin: a) materii n suspensie ale cror cantitate, mrime i natura constituie un factor activ de erodare a canalelor, provoac depuneri sau stanjenesc curgerea normal; b) substane cu agresivitate chimica asupra materialelor din care sunt realizate reelele de canalizare i staiile de epurare a apelor uzate din localiti; c) substane de orice natura care, plutitoare sau dizolvate, n stare coloidala sau de suspensie, pot stanjeni exploatarea normal a canalelor i statiilor de epurare a apelor uzate sau care, mpreun cu aerul, pot forma amestecuri explozive; d) substane toxice sau nocive care, singure sau n amestec cu apa din canalizare, pot pune n pericol personalul de exploatare a reelei de canalizare i a statiei de epurare; e) substane cu grad ridicat de periculozitate; f) substane care, singure sau n amestec cu apa din canalizare, pot degaja mirosuri care sa contribuie la poluarea mediului nconjurtor; g) substane colorante ale cror cantiti i natura, n condiiile diluarii realizate n reeaua de canalizare i n statia de epurare, determina modificarea culorii apei din resursele de apa n care se evacueaza apele epurate; h) substane inhibitoare ale procesului de epurare a apelor uzate sau de tratare a namolului; i) substane organice greu biodegradabile, n cantiti ce pot influenta negativ procesul de epurare a treptei biologice. ART. 152 (1) n cazul n care n localitate exista un sistem public de canalizare, toi utilizatorii care au contract de furnizare a apei, indiferent dac au sau nu bransament propriu, au obligaia de a deversa apele uzate provenite din activitile specifice fiecrui tip de utilizator numai n reeaua de canalizare, cu respectarea prevederilor prezentului regulament. Utilizarea altor forme de canalizare a apelor uzate va atrage raspunderea materiala si contraventionala a utilizatorului. (2) Utilizatorii care se alimenteaz cu apa din reeaua de distribuie sau din surse proprii i care sunt amplasati n zone unde nu exista reele de canalizare au obligaia dotrii cu bazine etanse vidanjabile sau cu statie de epurare compacta local, construite i exploatate n condiiile impuse de autoritile de mediu i gospodrire a apelor competente. Vidanjarea i evacuarea apelor uzate provenite din astfel de fose se poate realiza fie de ctre operatorul serviciului de canalizare, fie de ctre ali ageni economici autorizai, care au obinut n prealabil avizul operatorului privind locul i condiiile tehnice de descrcare a apelor uzate provenite din procesul de vidanjare. (3) Vidanjarea este interzis n zonele n care exista realizat un sistem public de canalizare, dac operatorul serviciului a notificat utilizatorului acceptul sau de preluare a apelor uzate n sistemul de canalizare i s-a angajat ca va realiza racordul.

24

Executia de catre un agent economic autorizat a acestei activitati constituind contraventie pentru sanctionarea careia vor fi aplicabile dispozitiile art. 263 din prezentul regulament. ART. 153 (1) Utilizatorii din categoria operatorilor economici au obligaia de a controla permanent parametrii apelor uzate industriale, astfel nct la deversarea n reeaua de canalizare sa respecte indicatorii consemnati n avizul de racordare si acordul de preluare. (2) n cazul n care apele uzate depesc incarcarile avizate de operator sau de organele de gospodrire a apelor competente, se vor lua msuri imediate de ncadrare n aceste avize, cu plata, n sarcina utilizatorului, a contravalorii cheltuielilor suplimentare de epurare, a penalitatilor calculate pentru depasirea concentratiilor maxime admise de poluanti din apele uzate deversate, precum i a valorii eventualelor pagube produse att operatorului, cat i terilor. (3) Operatorul poate efectua n seciunea de msura prelevri de probe i controale n prezenta sau dupa caz in lipsa utilizatorului atunci cand acesta nu da concursul invitatiei reprezentantilor operatorului, n scopul de a verifica dac apele industriale uzate deversate n reeaua de canalizare au calitile stabilite n conformitate cu prescripiile tehnice n vigoare, acordul de preluare sau avizele operatorului ori autoritilor de gospodrire a apelor competente. (4) Proba prelevata din seciunea de msura va fi reprezentativa i suficienta cantitativ, astfel nct sa poat fi supus analizelor fizico-chimice i biologico-bacteriologice, astfel: a) o treime va fi analizata prin grija operatorului; b) o treime prin grija utilizatorului; c) o treime va fi sigilat att de operator, cat i de utilizator, constituind proba-martor, i va fi pastrata de una dintre cele doua pri n astfel de condiii nct sa permit conservarea caracteristicilor din momentul prelevarii. Analiza acestei probe, efectuat de un laborator autorizat, agreat de ambele pri, este opozabil analizelor efectuate de oricare dintre cele doua pri. In situatia in care partile nu convin cu privire la gestionarea probei martor si a laboratorului autorizat(acreditat), agreat aceasta proba nu poate fi valorificata de catre nici una dintre parti in scopul contestarii rezultatelor de laborator obtinute de operator. In acest fel fiind sanctionata lipsa de diligenta a partilor contractante. ART. 154 (1) Determinarea debitelor transportate de canalizare se face n mod curent numai n seciunea finala a colectorului principal, la intrarea n statia de epurare, pentru cunoaterea debitului introdus n statie. (2) Pentru cunoaterea capacitii reale de transport i depistarea acelor tronsoane la care viteza de autocuratare nu este asigurata, se va determina debitul de apa uzata fr contoare, masurand viteza i seciunea de curgere a apei uzate sau utiliznd grafice de calcul care in cont de: a) panta colectorului ntre cmine succesive; b) nivelul apei n cmine; c) diametrul colectorului. ART. 155 n vederea depistarii zonelor n care apar infiltratii n cantiti mari ale apei din sol se vor efectua analize ale apei uzate n cmine, pentru determinarea consumului biologic de oxigen (CBO(5)). ART. 156 Pentru cunoaterea debitelor n colectoarele de canalizare trebuie stabilite tronsoane de control pe care se fac msurtori pentru determinarea relatiei dintre nlimea apei n cmin/canal i debitul transportat, care vor reprezenta valori de referinta, pentru aprecierea debitelor n timpul exploatrii. ART. 157 Proba de etanseitate se va face conform procedurii folosite la recepia lucrrii, indicandu-se i valoarea pierderii admisibile de apa. ART. 158 Operatorul va asigura supravegherea, cu frecventa stabilit n instruciunile tehnice, a colectoarelor canalizarii de ctre personal calificat, care va verifica periodic urmtoarele elemente constructive ale reelei de canalizare: a) existenta i nlocuirea capacelor la cminele care fac zgomot la trecerea vehiculelor; b) existenta gratarelor la gurile de scurgere; c) existenta denivelarilor, gropilor, santurilor pe traseul colectorului; d) existenta resturilor de pmnt de pe strada, resturi care pot ajunge n canalizare; e) dup fiecare ploaie, baltirea apei la rigola sau n dreptul gurii de scurgere, datorate infundarii sau pozitionarii prea sus a acesteia; f) funcionarea deversoarelor; g) funcionarea gurii de vrsare att la canalizarea n sistem unitar, cat i la reeaua n sistem divizor; h) existenta mirosului neplacut, caracteristic fermentrii namolului, lng gurile de scurgere sau cmine; i) calitatea apelor uzate deversate n reea de agenii economici; j) prezenta vietuitoarelor n reeaua de canalizare; k) funcionarea statiilor de pompare. ART. 159 O supraveghere atenta se face asupra colectoarelor prin: a) verificarea strii cminelor i camerelor de intersectie; b) verificarea nivelului apei n cminele de intersectie; c) verificarea nivelului apei i a strii cminelor pe colectoarele unde viteza de curgere este n general mica, sub viteza de autocuratare de 0,7 m/s; d) depistarea prezentei poluantilor cu efecte mari asupra reelei: produse petroliere, produse toxice, agresive etc.; e) verificarea cantitii i calitii apelor uzate n seciunile dinainte stabilite, dar obligatoriu din gura de vrsare n emisar. ART. 160 Principalele lucrri de ntreinere ce trebuie executate sunt:

25

a) verificarea i nlocuirea capacelor de cmine i a gratarelor la gurile de scurgere la termenele si in conditiile stabilite in cuprinsul contractului de delegare de gestiune. b) corectarea cotei ramelor i capacelor de la cmine ca urmare a mbuntirii caii sau n urma tasarilor difereniate, daca astfel a fost convenit cu administratorul drumului in momentul acceptarii retelei in zona drumului ; c) spalarea colectoarelor; d) desfundarea colectoarelor blocate cu material sedimentat i cimentat; e) scoaterea namolului depus n depozitele gurilor de scurgere; f) umplerea cu apa a gurilor de scurgere; g) curatarea bazinelor de retenie; h) nlocuirea gratarelor prevzute pe reea; i) asigurarea cilor de acces la reea i la toate seciunile de prelevare de probe; j) desfiinarea sau aducerea n legalitate a lucrrilor ilegale de racordare. ART. 161 (1) Spalarea colectoarelor va ncepe din seciunea amonte i se continua pana la racordarea cu un colector mai mare, colector care nu este colmatat, verificand n prealabil, cu ajutorul echipamentelor specializate, dac colectorul nu este rupt i dac nu intra pmntul n acesta. (2) Dac n colector, prin crapaturi sau rosturile de imbinare, au intrat rdcinile pomilor existeni n preajma colectorului, acestea se taie, n scopul deblocarii acestuia, urmnd ca, prin decopertare, sa se taie rdcinile i din exterior i sa fie refcute imbinarile i tuburile defecte. C/val. lucrarilor vor fi suportate de catre cel care a procedat la plantarea de pomi in zona de protectie a colectorului. (3) n toate cazurile este recomandat inspecia cu camera TV montata pe robot specializat, iar rezultatul vizualizarii va fi arhivat, dup compararea cu rezultatele anterioare, constituind un moment de referinta pentru deciziile ulterioare. ART. 162 (1) Spalarea se va face de preferinta cu echipamente speciale de splat, folosind jeturi de apa de mare viteza, 10-20 m/s, asigurata printr-o presiune de 80-120 bari n furtunul de transport, urmnd ca tehnologia de curatare sa asigure condiiile necesare astfel nct personalul de deservire sa nu ntre n contact direct cu apa murdara din colector. (2) Metoda de spalare cu jet este obligatorie la acele reele la care, datorit construciei, cminele de inspecie nu sunt vizitabile, au dimensiuni mici i servesc doar pentru inspecia cu mijloace de televiziune n circuit nchis. ART. 163 O atentie special va fi acordat subtraversarilor, sifonarii reelei de canalizare, marcandu-se nivelul apei n cminul amonte, n perioada cnd funcionarea este normal, la debitul maxim, i va fi verificat acest nivel periodic sptmnal, iar dac nivelul a crescut se va depista cauza. ART. 164 Spalarea unui tronson important de canalizare poate ncepe dup ce au fost luate msuri adecvate la statia de epurare, care sa in cont de aportul mare de namol n apa uzata, care poate influenta nefavorabil procesul de epurare. ART. 165 Gura de vrsare a apelor uzate n emisar trebuie controlat dup fiecare debit mai mare dect debitul mediu al raului, verificandu-se: a) stabilitatea construciei gurii de vrsare; b) tendinta raului, la ape mici, de ndeprtare fata de gura de vrsare; c) tendinta raului de blocare a gurii de vrsare; d) tendinta raului de spalare a albiei lng gura de vrsare, fiind necesar o consolidare adecvat, dac este cazul. ART. 166 Canalul de ocolire care reprezint i preaplinul statiei de pompare trebuie sa fie funcional i accesibil tot timpul. ART. 167 Se va da o atentie deosebita comportrii statiei de pompare pe durata ploilor ce depesc frecventa normal, asigurndu-se accesul la statie n orice situaie. Se va verifica funcionarea preaplinului i efectul punerii sub presiune a reelei, n amonte. ART. 168 (1) Electropompele vor trebui sa aib echipamente de msura pentru parametrii de funcionare, debit, presiune, curent i tensiune de alimentare, putere absorbit etc. (2) Sunt aplicabile totodat prevederile art. 71 i art. 72. ART. 169 Gratarele vor fi curatate ori de cte ori este necesar, iar materialele colectate vor fi puse n saci i evacuate. ART. 170 Staiile de pompare pentru evacuarea apelor la pasaje denivelate vor avea toate pompele montate i vor avea sursa dubla de alimentare cu energie, iar debitul de calcul al statiei de pompare va fi mai mare dect debitul colectat n mod normal. ART. 171 Pentru lucrrile efectuate este necesar ca: a) sa se lucreze numai cu personal calificat; b) personalul sa aib echipament de protecie i de munca adecvat; c) sa fie asigurate condiiile necesare de prevenire a accidentelor de munca; d) n cazul interveniei la colectoare n funciune, durata de intervenie sa fie cat mai mica, utilizndu-se schimburi succesive pe perioade scurte de timp. ART. 172 Lucrrile de remediere a cminelor constau n principal din: a) reasezarea corecta a capacelor cminelor; b) nlocuirea capacelor sparte/furate i a gratarelor la gurile de scurgere; c) repararea scarilor de acces n cmine;

26

d) repararea lucrrilor la bazinele de retenie; e) ntreinerea sistemului de msurare permanenta a debitelor. ART. 173 (1) Racordarea de noi utilizatori la reea se face numai de ctre personalul autorizat, dup un proiect aprobat de operator, respectnd prevederile art. 139, 142, 145 i 149. (2) Pentru executarea unor astfel de lucrri, agenii economici, alii dect operatorul serviciului, trebuie sa fie autorizai de operator i vor lucra sub supravegherea personalului operatorului. (3) Racordarea poate fi efectuat n unul dintre urmtoarele moduri: a) utiliznd cminul de vizitare atunci cnd noul racord este amplasat la o cota ridicat, iar curgerea se asigura gravitational sau, cnd racordul este la cota joasa, se va asigura pomparea apei uzate; b) prin realizarea unui cmin nou pe canalul de serviciu. ART. 174 Pentru subtraversarea cursurilor de apa sau alte subtraversari, sifonul de canalizare va avea realizat o posibilitate de spalare. Se va verifica nivelul apei n cminul amonte i, n momentul n care cota acestuia este mai mare dect este normal, se efectueaz spalarea sau/i curatarea mecanic. La fiecare viitura pe rau se verifica starea subtraversarii. ART. 175 (1) n general, repararea colectoarelor se realizeaz prin sptura deschis cu oprirea apei i deversarea ei la un tronson apropiat sau prin pomparea acesteia din cminul amonte. (2) Se interzice transportul apei uzate direct prin rigola strazii, lundu-se toate msurile de prevenire a accidentelor att pentru lucrtorii proprii, cat i pentru participanii la trafic. (3) Lucrrile se fac fr ntrerupere pana la terminare, chiar dac se lucreaz n schimburi succesive, n zile de srbtoare etc. (4) Dup reparaiile care implica accesul la tubulatura trebuie facuta o proba de etanseitate, folosindu-se apa din tub prin blocarea seciunii aval i umplerea caminului amonte sau a caminului aval pana la nivelul strazii, avnd grija ca presiunea maxima sa nu depeasc 5 mca, iar apa uzata sa nu ajung pe carosabil. (5) La tronsoane mici se va aduce apa curata pentru a evita lucrul n condiii grele. ART. 176 Toate lucrrile de refacere a reelei de canalizare vor fi trecute n cartea construciei, intocmindu-se, dac este cazul, noi proceduri de lucru, atestate i aprobate. ART. 177 (1) Cantitatea de apa uzata evacuata de utilizatorii casnici, stabilit n cadrul contractului de prestare/furnizare a serviciului, reprezint o cota procentual, de 100% din cantitatea total de apa rece furnizat. (2) Cantitatea de apa evacuata de ctre celelalte categorii de utilizatori se considera a fi egala cu cantitatea de apa consumat. Fac excepie utilizatorii la care specificul activitilor face ca o cantitate de apa sa rmn inglobata n produsul finit, caz n care debitul de apa uzata evacuata se va stabili prin msurarea acestuia sau pe baza unui breviar de calcul ntocmit de utilizator i insusit de operator sau pe baza autorizaiei de deversare care prevede in mod expres procentul folosit pentru determinarea cantitatii de apa uzata evacuata la reteaua de canalizaare. (3) a. Utilizatorii care se alimenteaz din surse proprii sau alte surse decat cele ale RA Companoa Apa Brasov i care evacueaza apa uzata n reeaua de canalizare vor achita contravaloarea acesteia n baza contractului ncheiat cu operatorul. Cantitatea de apa uzata deversata de utilizatorii casnici reprezinta un procent de 100% din cantitatea de apa rece consumata. Cantitatea de apa evacuata de catre celelalte categorii de utilizatori se considera a fi egala cu cantitatea de apa consumata. Cantitatea de apa rece consumata se va determina conform citirii de pe aparatul de masura instalat pe conducta de alimentare la cea mai mica distanta de sursa aprobata de normativele in vigoare. Obligatia contorizarii consumului revine utilizatorului, acesta fiind tinut a crea posibilitatea operatorului de a verifica exactitatea indicatiilor contorului, de a-l sigila si totodata de a verifica lunar prin reprezentanti sai indicatiile contorului privind cantitatea de apa rece alimentata. b. In cazul in care utilizatorul va obstructiona in orice fel accesul reprezentantilor operatorului la contor, operatorul va fi indreptatit a proceda de indata la suspendarea serviciului de canalizare prin blocarea racordului de canalizare. (4) Pentru utilizatorii de la aliniatul (3), art. 177, la care specificul activitilor face ca o cantitate de apa sa rmn inglobata n produsul finit, cantitatea de apa evacuata se va stabili prin msurarea acestuia sau pe baza unui breviar de calcul ntocmit de utilizator i insusit de operator. (5) In cazul in care utilizatorul nu are contorizata sursa de alimentare pentru determinarea cantitatii de apa uzata evacuata la reteaua de canalizare, va prezenta factura emisa de catre furnizorul de apa pentru determinarea cantitatii de apa uzata evacuata la reteaua de canalizaare, aceasta fiind in procent de 100% din apa furnizata. (6) Exceptie de la aceasta fac utilizatorii care se alimenteaza din reteaua publica de alimentare cu apa aflata in administrarea operatorului si care nu detin un sistem de masurare al cantitatii de apa consumata; in acest caz determinarea cantitatii de apa evacuata se va face temporar, pana la instalarea aparatului de masura prin grija utilizatorului, prin luarea in considerare a cantitatilor de apa consumata stabilite in regim pausal. SECIUNEA a 2-a Epurarea apelor uzate ART. 178 Operatorul care exploateaz staiile de tratare a apei potabile i/sau instalaiile de epurare au obligaia sa realizeze urmrirea continua, prin analize efectuate de laboratoare autorizate, a modului de funcionare a acestora, sa pstreze registrele cu rezultatele analizelor i sa pun aceste date la dispoziia personalului mputernicit cu sarcini de inspecie i control. ART. 179

27

ncrcarea cu poluanti a apelor uzate se exprima n locuitori echivalenti i se calculeaz pe baza ncrcrii medii maxime saptamanale n CBO(5) intrat n statia de epurare n cursul unui an, exceptnd situaiile de fenomene hidrometeorologice neobisnuite, cum sunt precipitatiile abundente. ART. 180 (1) nainte de a fi evacuate n receptorii naturali, apele uzate colectate n reelele de canalizare vor fi supuse unei epurari corespunztoare, n vederea conformarii cu prevederile legale. (2) Staiile de epurare a apelor uzate trebuie exploatate i ntreinute astfel nct sa se asigure performane corespunztoare n condiiile climatice locale normale. La exploatarea statiilor de epurare se va tine seama de variatiile sezoniere ale ncrcrii cu poluanti. ART. 181 Epurarea mecanic a apelor uzate trebuie sa asigure ndeprtarea prin procedee fizice, n special, a materiilor n suspensie, cat i a celor nemiscibile cu apa, separabile gravitational, precum i reinerea parial a substanelor organice. ART. 182 Treapta de epurare mecanic trebuie exploatat astfel nct sa se asigure, n funcie de tehnologia utilizata: a) reinerea materiilor n suspensie de dimensiuni mari, care se face n gratare, site, cominutoare etc.; b) reinerea materiilor nemiscibile cu apa (grsimi, produse petroliere), realizat n separatoare de grsimi; c) sedimentarea materiilor n suspensie separabile prin decantare, care are loc n deznisipatoare, decantoare etc.; d) prelucrarea namolurilor. ART. 183 Treapta mecanic a unei staii de epurare este alctuit, n principal, din: a) linia (sau fluxul) apei cu: 1. deversorul din amonte de statia de epurare; 2. bazinul de retenie; 3. gratar; 4. deznisipator; 5. dispozitive de msura a debitelor de apa uzata i de namol; 6. separator de grsimi; 7. decantor primar; 8. statie de pompare ape uzate; 9. conducte i canale tehnologice de legatura; 10. conducta (sau canal) de evacuare a apelor uzate epurate n emisar; 11. gura de evacuare a apelor uzate epurate n emisar; b) linia (sau fluxul) namolului cu: 1. statie de pompare namol primar; 2. instalaii de sitare a namolului; 3. instalaii de condiionare chimica a namolului; 4. concentrator (sau ingrosator) de namol; 5. instalaii de stabilizare a namolului; 6. rezervoare de fermentare a namolului sau metantancuri, n care are loc fermentarea anaeroba; 7. bazine de stabilizare aeroba a namolului sau stabilizatoare de namol; 8. instalaii de deshidratare a namolului; 9. deshidratare naturala pe platforme (paturi) de uscare; 10. deshidratare artificiala sau deshidratare mecanic; 11. depozit de namol deshidratat; 12. conducte i canale tehnologice de legatura; c) construcii i instalaii auxiliare cu: 1. pavilion tehnologic; 2. statie de suflante; 3. centrala termica; 4. atelier mecanic; 5. remiza utilaje; 6. drum de acces; 7. drumuri, alei i platforme interioare; 8. mprejmuiri i pori; 9. instalaii de alimentare cu energie electrica; 10. instalaii electrice de forta, iluminat i protecie; 11. instalaii de automatizare i AMCR; 12. instalaii de telefonie; 13. canale termice; 14. reele electrice n incinta; 15. reele de apa potabil, pentru incendiu, de canalizare, gaze s.a.; 16. lucrri de indiguire, aprri de maluri, lucrri n albie etc. ART. 184 Instalaiile de epurare mecanic a apelor uzate trebuie sa asigure, de regula, o eficienta de separare i ndeprtarea principalelor substane poluante coninute, astfel: - 40-60% pentru materii n suspensie; - 20-40% pentru CBO(5); - 20-40% pentru fosfor total i azot organic;

28

- 25-75% pentru bacteriile coliforme totale. ART. 185 Pentru asigurarea unei funcionari corespunztoare a statiei de epurare, operatorul trebuie sa aib o baza de date din care sa rezulte urmtoarele caracteristici fizico-chimice: a) pentru apa: 1. temperatura; 2. pH-ul; 3. materii totale n suspensie; 4. substane volatile; 5. curbe de sedimentare; 6. reziduu total, din care: reziduu fix i reziduu volatil; 7. consum chimic de oxigen (CCO-Cr); 8. consum biochimic de oxigen [CBO(5)]; 9. azotul amoniacal; 10. azotiti; 11. azotati; 12. fosfor total; 13. substane extractibile cu eter de petrol; 14. metale grele; 15. sulfuri; 16. cianuri; 17. fenoli; 18. detergenti; b) pentru namol (primar, biologic, amestec primar cu biologic, ingrosat, stabilizat, deshidratat etc.): 1. pH-ul; 2. umiditate; 3. materii totale n suspensii; 4. substane volatile; 5. substane minerale; 6. indicele volumetric al namolului; 7. substane extractibile cu eter; 8. ioni de metale grele; 9. coninutul n compui ai azotului; 10. coninutul n compui ai fosforului; 11. potasiu; 12. calciu; 13. magneziu; 14. sodiu; 15. cloruri; 16. sulfati; 17. caracteristicile fizico-chimice ale apei de namol (supernatantului); 18. valori ale rezistentei la deshidratarea namolului fermentat. ART. 186 (1) Corpurile plutitoare i suspensiile grosiere (buci de lemn, textile, plastic, pietre etc.), rezultate din curatarea materialelor reinute pe gratare, se gestioneaz ca i deeurile municipale, fiind transportate, de ctre operatorul de salubrizare, n condiiile prevzute de regulamentul serviciului de salubrizare. (2) Retinerile pe gratare se depoziteaza temporar n containere nchise; depozitarea nu trebuie sa dureze mai mult de o saptamana. ART. 187 n timpul exploatrii se vor urmri i consemna parametrii de proces i starea echipamentelor pentru diferite pri ale statiei, pe trepte: a) msura pentru: 1. temperatura i pH; 2. azot amoniacal; 3. azotati; 4. azot total; 5. suspensii solide; 6. CCO-Cr; 7. CB05; 8. H(2)S; 9. oxigen dizolvat; 10. fosfor total; 11. msura debit; b) gratare - senzori de nivel amonte/aval: 1. stare de funcionare echipament/alarma; 2. pornire/oprire automat, funcie de nivel; c) statie de pompare: 1. senzori de nivel n camera de aspiratie;

29

2. stare de funcionare echipament/alarma; 3. pornire/oprire automat, funcie de nivel; d) aerare - msura pentru pH; conductivitate, potenial Redox la intrare: 1. msura debit de aer; 2. oxigenul dizolvat - n minimum doua puncte; 3. azotati i azot amoniacal; 4. stare de funcionare echipament/alarma; 5. valori parametri/alarma; 6. comanda functionarii suflantelor, n funcie de necesarul de oxigen din bazinul de aerare; e) decantor secundar: 1. msura nivel apa; 2. msura poziie strat; 3. stare de funcionare echipament/alarma; 4. msura namol recirculat i namol n exces; 5. reglare debit de namol; 6. traductoare de suspensii pe conductele de namol; f) dezinfecie: 1. msura clor remanent; 2. stare de funcionare echipament/alarma; 3. funcionare i reglare automat pompe dozatoare; g) evacuare efluent: aceiai indicatori ca pentru influentul statiei de epurare. ART. 188 Apa uzata procesata n statie poate fi utilizata n agricultura pentru irigaii, dac ndeplinete caracteristicile i compozitia prevzute n actele normative n vigoare. ART. 189 Exploatarea i ntreinerea statiilor de epurare se face numai de ctre personal calificat. SECTIUNEAA a 3-a Evacuarea, tratarea i depozitarea namolurilor provenite din staiile de tratare a apei brute ART. 190 (1) n general, n staiile de tratare a apelor potabile, namolurile provin n proporie de 65-70% din decantoare i 15-20% de la spalarea filtrelor, restul fiind evacuarile depunerilor din denisipatoare. (2) Suspensiile din aceste namoluri conin: substane prezente n apa bruta nainte de tratare, ca plancton, substane minerale sau organice floculate, hidroxizi metalici (fier, mangan), precum i substane provenite din procesul de tratare ca adjuvanti cum sunt: hidroxizi metalici provenind din coagulare, n urma reactiilor chimice dintre reactivii de coagulare i floculare i substantele existente n apa de tratat, carbonati de calciu n cazul statiilor de decarbonatare (dedurizare). (3) Namolurile se caracterizeaz printr-un coninut ridicat de apa i nu este permis evacuarea ca atare n emisar sau reea, necesitand tratamente ce implica tehnologii speciale n funcie de natura namolurilor i treapta schemei de tratare din care provin. ART. 191 Caracteristicile specifice acestor tipuri de namoluri se refer la: a) factorii privind natura namolului: concentratia n substanta uscata, coninutul n substane volatile, compozitia ponderala elementara, compozitia apei interstitiale; b) factorii privind structura namolului: viscozitatea aparenta, analiza granulometrica, natura apei coninute n namol; c) factorii privind comportarea namolului la deshidratare: capacitatea de ingrosare, de compresibilitate, de centrifugare i testul de afanare (Capilary Succession Time). ART. 192 Pentru stabilirea modului de utilizare a namolurilor, operatorul care exploateaz statia de tratare trebuie sa aib o analiza completa a namolurilor produse n statia respectiva, cu precizarea tuturor datelor relevante, ca: volumul namolului; cantitatea de substanta uscata exprimat n uniti de greutate; compozitia namolurilor; principalele substane ce l compun; eventualele substane toxice; substane ce apar intamplator n apa i periodicitatea acestei prezente; puterea calorifica a namolurilor (n vederea unei eventuale incinerari), proprieti fizice i mecanice; efect asupra solului. ART. 193 (1) Namolurile coninnd compui de fier provenind de la deferizare sau de la instalaiile ce folosesc sarurile de fier drept reactiv de coagulare sunt recomandate drept substane de adaos n reelele de canalizare pentru a preveni degajarea de gaze nocive n staiile de epurare, pentru a controla degajarea de mirosuri i generarea de sulfuri n metatancuri. (2) Namolul bogat n fier poate fi folosit n procesele de defosforizare, fiind un bun suport pentru adsorbtia fosforului. (3) Prin tratarea cu acid clorhidric sau sulfuric, namolul cu coninut bogat n fier, transformat n clorura ferica sau sulfat feric, poate fi folosit drept coagulant de gradul doi pentru ndeprtarea fosforului. (4) n domeniul materialelor de construcie, namolurile coninnd fier pot fi utilizate n fabricarea cimentului i a caramizilor. ART. 194 (1) n scopul economisirii consumului propriu de apa potabil n scopuri tehnologice se recircula apa provenind de la spalarea filtrelor, dup tratare prin inmagazinarea ntr-un bazin de egalizare, extragerea, n general prin sedimentare, a suspensiilor din acestea i pomparea sub un debit continuu, redus ca mrime, n capatul amonte al statiei. (2) Apele de spalare acumulate n bazinul de egalizare pot fi pompate cu un debit continuu, redus, ntr-un sistem de filtre rapide sub presiune, cu nisip cuartos.

30

(3) Reziduul rezultat de la spalarea filtrelor se poate evacua la canalizare. (4) Trebuie data o deosebita importanta la analiza din punct de vedere biologic a apei recirculate pentru ca microorganismele, concentrate n pelicule ce se depun pe nisipul filtrelor rapide, sa nu ridice probleme legate de sntate inndu-se seama de carbonul organic asimilabil. ART. 195 Depozitarea namolurilor deshidratate n locuri special amenajate se face n asa fel nct sa asigure apoi folosirea lor n diferite scopuri (n cazul n care nu poate fi valorificat intreaga cantitate produs). ART. 196 (1) Apa de spalare de la filtre se poate utiliza n scopuri industriale, pentru irigaii, pentru alte scopuri menajere non-potabile etc., n cazul n care n zona sunt utilizatori, dar numai dup tratare. (2) De asemenea, trebuie urmrit prezenta bacteriilor sau a microorganismelor ce pot fi potenial duntoare sntii oamenilor iar n cazul n care analizele indica un asemenea pericol, aceste ape vor putea fi utilizate numai n scopuri nonpotabile, nepermitandu-se reintroducerea lor n circuitul apei potabile. ART. 197 (1) Toate namolurile rezultate din treptele de sedimentare i filtrare a apei necesita tratare nainte de a fi descrcate; tratarea trebuie realizat n funcie de caracteristicile acestora (minerale hidrofile, minerale hidrofobe, compoziie chimica, natura i structura). (2) Namolurilor rezultate de la staiile de tratare a apei trebuie supuse procesului de reducere a volumului acestora prin: a) ingrosare utiliznd decantarea, centrifugarea, flotatia sau drenarea; b) deshidratare utiliznd filtre presa cu plci, membrana, surub sau banda. SECIUNEA a 4-a Evacuarea, tratarea i depozitarea namolurilor provenite din staiile de tratare a apei uzate ART. 198 (1) Namolurile provin din apele uzate, impurificate cu materii n suspensie, cum sunt cele din industria miniera, chimica, metalurgica, industria uoar, industria alimentara, precum i cele provenind din apele uzate aferente canalizarii localitilor urbane sau rurale. (2) Evacuarea n emisari a apelor uzate coninnd materii n suspensie, respectiv a namolurilor reinute n diversele obiecte tehnologice din staiile de epurare, este interzis. (3) Namolurile provenite din epurarea apelor uzate se pot clasifica dup: a) compozitia chimica n: 1. namol mineral, care conine peste 50% substane minerale (exprimat n substanta uscata); 2. namol organic, care conine peste 50% substane volatile (exprimat n substanta uscata); b) treapta de epurare a statiei din care provine n: 1. namol primar, rezultat din treapta de epurare mecanic; 2. namol secundar, rezultat din treapta de epurare biologica a apei; 3. namol stabilizat anaerob (rezultat din rezervoarele de fermentare a namolurilor) sau aerob (rezultat fie din procesul de epurare biologica avansat - respectiv nitrificare cu stabilizare, fie din stabilizatorul de namol, de pe linia namolului); c) provenienta apelor uzate n: 1. namolurile din epurarea apelor uzate menajere/oreneti; 2. namolurile din epurarea apelor uzate industriale. ART. 199 Pentru a asigura capacitatile necesare manipulrii cantitilor fluctuante de namol, operatorul va trebui sa in seama de urmtorii parametri: a) debitul mediu i cel maxim de namol; b) capacitatea poteniala de stocare a obiectelor tehnologice din componenta statiei de epurare care realizeaz prelucrarea namolului. ART. 200 (1) Pentru prelucrarea i evacuarea namolurilor reinute n staiile de epurare, operatorul va asigura determinarea caracteristicilor n funcie de sursa de provenienta, perioada de stationare n sistem, modalitatea de procesare luat n considerare etc. (2) Caracteristicile fizice ale namolurilor sunt: a) umiditatea; b) greutatea specifica; c) culoarea i mirosul; d) filtrabilitatea; e) puterea calorica. (3) Caracteristicile chimice sunt: a) pH-ul; b) materialele solide totale; c) fermentabilitatea; d) metalele grele; e) nutrientii. ART. 201 Staiile de pompare trebuie prevzute i cu o a doua sursa de energie, ce trebuie sa fie total independenta de prima i sa asigure o energie continua n caz de avarie.

31

ART. 202 Pentru mrirea vitezei de evaporare namolul va fi supus unui proces de uscare astfel nct umiditatea rmas dup aplicarea metodelor de deshidratare mecanice convenionale sa fie redus n continuare. ART. 203 n cazul n care namolul are componente care l fac incompatibil cu utilizarea lui, acesta va fi transportat la depozitele de deeuri periculoase sau se va neutraliza termic prin incinerare, n condiiile stabilite de legislaia aplicabil. ART. 204 (1) n cazul n care concentratiile de metale grele i ali componeni chimici ai namolului sunt sub valorile maxime admisibile stabilite de legislaia n vigoare referitoare la utilizarea acestuia n agricultura, se poate aplica metoda compostarii ce reduce agenii patogeni i produce un material similar cu pmntul natural. (2) Compostul poate fi folosit n agricultura pentru combaterea eroziunii solului, pentru mbuntirea proprietilor solului i pentru recultivarea acestuia. ART. 205 Depozitarea namolului are urmtoarele funcii: egalizarea debitelor, uniformizarea caracteristicilor namolului n vederea mbuntirii proceselor de tratare din aval, ca stabilizarea, concentrarea i deshidratarea, permitand alimentarea uniforma pentru intensificarea operaiilor de concentrare i deshidratare i permit flexibilitatea i optimizarea proceselor pentru concentrare i deshidratare. ART. 206 Namolul poate fi depozitat n construcii (spaii) special concepute din interiorul statiei de epurare (rezervoare de stocare a namolului, bazine de omogenizare, paturi de uscare, lagune) sau n interiorul obiectelor tehnologice ale statiei de epurare (n basa de colectare a namolului din interiorul decantorului primar sau a decantorului secundar, n bazinele de fermentare a namolului, n concentratoarele gravitationale, n bazinele de aerare, n decantoarele tip Imhoff) sau n afar statiei de epurare n depozite controlate, santuri, gropi, pe suprafata pmntului etc., n funcie de compozitia acestora. ART. 207 (1) Depozitarea se poate face pe o perioada scurta de timp, n bazinele de decantare sau n rezervoarele de concentrare a namolului. Astfel de depozite sunt folosite n mod limitat i sunt folosite de obicei la staiile de epurare mici unde timpul de depozitare poate varia de la cteva ore pana la 24 ore. (2) Depozitarea pe termen lung a materiilor solide poate fi realizat n procesele de stabilizare cu perioade lungi de retenie, de exemplu, n cazul fermentrii aerobe sau anaerobe sau n bazine separate, proiectate special pentru acest scop. (3) n instalaiile mici, namolul este de obicei depozitat n decantoare i n bazinele de fermentare. n cazurile n care depozitarea namolului are loc n bazine nchise, trebuie asigurata ventilatia mpreun cu tehnologiile de control corespunztor a mirosului, precum i prevederea de sisteme de filtrare a gazelor. ART. 208 (1) Namolul deshidratat care nu se valorifica va fi transportat la depozitul de deeuri de ctre operatorul de salubrizare. (2) Se interzice depozitarea n alte locuri fr existenta unui acord de mediu n acest sens. (3) Utilizarea namolurilor i a altor tipuri de reziduuri ce provin de la epurarea apelor uzate oreneti n agricultura se poate realiza cu condiia respectrii actelor normative n vigoare. SECIUNEA a 5-a Evacuarea apelor pluviale i de suprafata din intravilanul localitilor ART. 209 Apele pluviale i de suprafata din intravilanul localitilor se pot evacua prin reeaua de canalizare realizat n sistem unitar, divizor sau mixt, n funcie de specificul localitii. Autoritatea publica locala va incheia cu operatorul un contract de preluare a apelor meteorologice, forma contractului fiind cea aflata in Anexa 3 la prezentul regulament si care s-a elaborat in conformitate cu modelul cadru de contract aprobat prin Ordinul nr. 90/2007 al Presedintelui ANRSC . Contractul se va incheia pe perioada nedetrminata. Refuzul autoritatii publice locale de a incheia acest contract il indeptateste pe operator de a solicita plata serviciilor prestate lunar in baza documentelor de plata comunicate autoritatii publice locale, aceasta din urma neputandu-se prevala de lipsa contractului pentru a fi exonerata de obligatia de plata. ART. 210 (1) n programele anuale de verificri, operatorul trebuie sa prevad verificarea i curatarea periodic a reelei de canalizare. (2) Operatorul are obligaia sa ntrein curate gurile de scurgere-colectare a apelor pluviale i stradale in regim de explotare normala, scop n care va efectua verificri i curatari periodice. n cazul ploilor torentiale operatorul va lua msuri de intervenie n locurile inundate aflate in zona canalizata prin guri de scurgere. Pentru executarea serviciului de intretinere a gurilor de scurgere in conditii de exploatare ingreunate de actiunea sau inactiunea unor terti vor fi incheiate contracte de prestare servici distincte intre oprator si autoritatea publica locala. (3) n cazul n care se constata producerea sistematica de inundatii n anumite puncte ale reelei de canalizare, operatorul mpreun cu autoritile administraiei publice locale vor lua msuri de redimensionare a conductelor reelei de canalizare, multiplicare i/sau repozitionare a gurilor de scurgere-colectare, in limita fondurilor alocate de autoritatea publica locala pentru efectuarea acestor lucrari. (4) Curatarea rigolelor i gratarelor, pentru asigurarea scurgerii apelor rezultate din topirea zapezilor si din ploi torentiale, se va asigura prin grija operatorului serviciului de salubrizare, n conformitate cu prevederile regulamentului serviciului de salubrizare. ART. 211 (1) Curatarea gurilor de scurgere, cu depozit i sifon, guri de scurgere specifice reelei n procedeu unitar, se face obligatoriu naintea sezonului ploios i dup ploi puternice pentru a se putea depista care sunt gurile inactive.

32

(2) n timpul operatiei de curatare, namolul ndeprtat manual nu se va depozita direct pe trotuar, ci n saci de plastic sau in mijloace de transport care vor fi transportai la terminarea operatiei la statia de epurare a apelor uzate sau in alte depozite autorizate. (3) Dup curatarea mecanic, gura de scurgere se spala, cu apa din cisterna, pentru ndeprtarea urmelor de namol i asigurarea umplerii gurii cu apa pentru realizarea nchiderii hidraulice. (4) Personalul care face curatarea va aprecia dac exista namol i sub dispozitivul care asigura garda hidraulica iar dac apa nu curge se va continua spalarea pana se sparge eventualul dop format. (5) n cazul spalarii mecanice, namolul aspirat de utilaj nu va fi deversat n reeaua de canalizare prin gura de scurgere spalata i nici printr-un cmin alturat pentru a nu provoca accelerarea depunerilor pe colector. (6) Dup terminarea operaiunii de spalare, gura de scurgere trebuie sa rmn plin cu apa, verificandu-se dac nivelul rmas este comparabil cu nivelul normal de asigurare a nchiderii hidraulice. (7) De regula, n ziua urmtoare se va face o inspecie a gurilor de scurgere curatate verificandu-se, prin scoaterea gratarului, dac apa a rmas la cota ce asigura nchiderea hidraulica sau se simte prezenta mirosului caracteristic. (8) Gura de canalizare care nu are apa sau se simte un miros puternic de canalizare trebuie refcut deoarece prezint defectiuni constructive; nu este etansa, pierde apa, sau elementele ce asigura garda hidraulica sunt deteriorate. ART. 212 n perioadele secetoase, n lipsa precipitatiilor pe o durata mai mare de doua sptmni, trebuie refcut garda hidraulica la gurile de scurgere care nu sunt amplasate pe strazile pe care se efectueaz activitatea de udare i stropire de ctre operatorul de salubrizare, ncepndu-se cu strazile unde se tie ca viteza apei este mica i este mai accelerat procesul de depunere a suspensiilor i nceperea fermentrii. ART. 213 n cazul existenei bazinelor de retenie pentru preluarea debitelor de apa meteorica trebuie avute n vedere i luate msurile necesare pentru: a) mpiedicarea sedimentarii suspensiilor; b) ndeprtarea depunerilor imediat dup trecerea ploii i golirea bazinului pentru ca acestea sa nu ntre n putrefactie; c) meninerea n stare permanenta de funcionare a sistemului de curatare, asigurndu-se protecia contra vandalismului; d) realizarea unei bune spalari i dezinfectii pentru a impiedica rspndirea mirosului sau a diversilor vectori (muste, tantari etc.), care imprastie bacterii i virusi ce pot afecta sntatea populaiei din zona; e) mpiedicarea inghetarii apei din precipitatiile czute iarna, n cazul scaderii temperaturii sub cea de inghet; f) trebuie adoptate msuri contra tendintei de folosire a bazinelor de retenie drept depozite de gunoi. ART. 214 Principalele lucrri de ntreinere sunt: a) verificarea i nlocuirea gratarelor gurilor de scurgere; b) scoaterea namolului depus n depozitele gurilor de scurgere; c) umplerea cu apa a gurilor de scurgere; d) curatarea bazinelor de retenie. ART. 215 (1) Cantitatea de apa pluviala preluat de reeaua publica de canalizare se determina prin aplicarea de catre operator a urmatoarei formule de calcul analitic : QPT = C1 X ST X 0,6, unde QPT reprezinta cantitatea totala de apa pluviala preluata lunar la reteaua publica de canalizare si care este datorata de utilizatorii prevazuti la alin. 4 de mai jos ; C1 reprezinta cantitatea medie mutianuala de precipitatii comunicata de A.N.M. pe o perioada anterioara de 5 ani; coeficientul C1 se va recalcula anual, in functie de media multianuala de precipitatii comunicata de A.N.M. pe o perioada anterioara de 5 ani; ST reprezinta suprafetele totale ale incintelor construite si neconstruite ale utilizatorului ; 0,6 reprezinta coeficientul mediu de scurgere aplicat ; (2) Suprafetele totale luate in calcul la determinarea cantitatii totale de apa meteorica preluata de la utilizator se vor determina pe baza declaratiei utilizatorului privind suprafetele totale ale incintelor aflate in proprietatea sau administrarea acestuia, si care va fi insotita obligatoriu de documente justificative care sa probeze realitatea si corectitudinea datelor comunicate. Declaratia se revizuieste anual de catre utilizator in lipsa acestei revizii utilizatorului urmand a-i fi aplicabile dispozitiile aliniatului urmator. In cadrul revizuirii anuale utilizatorul va declara pe propria raspundere ca situatia este neschimbata fata de anul precedent sau in situatia in care datele comunicate initial au suferit modificari va comunica operatorului o noua declaratie iuntocmita in aceleasi conditii ca si cele descrise mai sus. (3) In cazul in care utilizatorul nu depune declaratia de revizuire anuala a datelor privind suprafeele totale ale incintelor detinute in termenul stabilit de operator, cantitatea de apa meteorica preluata de reteaua de canalizare se determina prin aplicarea urmatoarei formule de calcul analitic: QPT = C1 X ST X 0,9, unde QPT reprezinta cantitatea totala de apa pluviala preluata lunar la reteaua publica de canalizare si care este datorata de utilizatorii prevazuti la alin. 3 de mai jos ; C1 reprezinta cantitatea medie mutianuala de precipitatii comunicata de A.N.M. pe o perioada anterioara de 5 ani; coeficientul C1 se va recalcula anual, in functie de media multianuala de precipitatii comunicata de A.N.M. pe o perioada anterioara de 5 ani;

33

ST reprezinta suprafetele totale ale incintelor detinute de catre utilizator conform datelor din declarata initiala sau conform datelor obtinute de operator prin orice alt mijloc (in acest ultim caz operatorul nu este tinut a avea si acceptul utilizatorului pentru a folosi in formula de calcul de mai sus suprafetele totale detinute de utilizator si care au fost determinate prin alta modalitate decat declaratia utilizatorului) ; 0,9 reprezinta coeficientul mediu de scurgere aplicat ; (4) Cantitatea de apa meteorica se determina potrivit pct. 1 si 2 de mai sus pentru urmatoarele categorii de folosinta : 1) agenti economici, 2)institutii publice si 3)domeniul public CAP. VI Instalaiile/reelele interioare de alimentare cu apa i de canalizare ART. 216 (1) Instalatia interioar de alimentare cuprinde ansamblul tehnico-sanitar, de la robinetul de dup contorul de bransament (punctul de delimitare), n sensul de curgere a apei, pana la armatura de utilizare. Reeaua interioar de alimentare cu apa aparine, ca obligaie de ntreinere i reparatie, utilizatorului. (2) Instalaiile interioare de apa i de canalizare care deservesc 2 sau mai muli proprietari dintr-un condominiu, inclusiv teul de derivatie, sunt instalaii aparinnd prilor comune ale condominiului i intra ca obligaie de ntreinere i reparatie n sarcina tuturor proprietarilor condominiului. (3) Instalaiile interioare de apa i de canalizare din cadrul condominiului, care deservesc un singur proprietar, sunt instalaii ce aparin acestuia i intra ca obligaie de ntreinere i reparatie n sarcina proprietarului respectiv. ART. 217 n cazul n care lucrrile de realizare a instalaiilor/reelelor interioare conduc la modificarea condiiilor iniiale de contractare, acestea se vor efectua dup obinerea acordului operatorului. Contravaloarea lucrrilor de modificare a bransamentului sau a racordului, realizate ca urmare a necesitii realizrii operatiei, se suporta de utilizator. ART. 218 (1) Se interzice executarea unor legturi ntre instalaiile interioare prin care se distribuie apa cu destinaii diferite, precum i cele ntre conductele de apa potabil i conducte de apa cu apa industriala. (2) Pentru nerespectarea prevederilor alin. (1) i consecinele rezultate din aceasta rspunztor este deintorul de instalaii. (3) Utilizatorii care au n dotare instalaii interioare ce folosesc apa din alte surse dect ale operatorului nu vor executa legturi la reeaua de distribuie aparinnd sistemului de alimentare cu apa. (4) Se interzice legatura directa ntre conductele de aspiratie ale pompelor i bransament. (5) Atunci cand utilizatorul cu surse proprii solicita bransarea la reteaua publica de alimentare cu apa, aceasta se face numai cu acordul operatorului si dupa indeplinirea conditiei montarii unor echipamente care sa nu permita accesul apei din sursa proprie in reteaua publica. (6) Pentru a se asigura continuitatea activitatii desfasurate de anumiti utilizatori, in situatia intreruperii alimentarii cu apa pe reteaua publica de distributie, utilizatorul va asigura in instalatia interioara conditii de stocare a apei in cantitati sufieciente asigurarii necesarului de apa pe perioada cat serviciul de alimentare cu apa este intrerupt. ART. 219 (1) Utilizatorul are obligaia sa asigure funcionarea normal a instalaiei/reelei interioare de alimentare cu apa; n acest sens va executa toate lucrrile de ntreinere i reparatie ce se impun n vederea unei exploatri optime. (2) Utilizatorul poate solicita operatorului consultana i ndrumare de specialitate, ca servicii suplimentare, contracost, pentru constatarea strii tehnice a instalaiilor, etanseitatii i modului de utilizare a apei, n scopul evitrii pierderilor i utilizrii rationale a acesteia. ART. 220 (1) Instalatia/reeaua interioar de canalizare a utilizatorului se compune din obiecte sanitare, sifoane (inclusiv cele de pardoseala i de terasa), conducte orizontale de legatura, coloane, conducte orizontale de evacuare la cminul de racord, care reprezint limita reelei interioare (limita de proprietate). (2) Instalatia/reeaua interioar de canalizare aparine utilizatorului; operatorul nu are nici o obligaie privind buna funcionare a reelei interioare de canalizare. (3) Racordul imobilelor cu subsoluri se va executa cu respectarea msurilor speciale contra refularii din colector spre subsol (cu clapete, vane sau cu staii de pompare a apelor uzate). CAP. VII Drepturile i obligaiile operatorului i utilizatorilor ART. 221 (1) Are calitatea de utilizator al serviciului de alimentare cu apa i de canalizare orice persoana fizica sau juridic ce deine, n calitate de proprietar sau cu drept de folosinta dat de proprietar, un imobil avnd bransament propriu de apa potabil i/sau racord propriu de canalizare i care beneficiaz de serviciile operatorului pe baza de contract de furnizare/prestare. (2) Pot fi utilizatori ai serviciului de alimentare cu apa i de canalizare i persoanele fizice sau juridice care nu au bransament propriu de apa potabil, respectiv racord propriu de canalizare, numai dac exista condiii tehnice pentru delimitarea/separarea instalaiilor, pentru individualizarea consumurilor i pentru ncheierea, n nume propriu, a contractului de furnizare/prestare a serviciului. (3) Condiiile tehnice vor fi stabilite de operator pe baza metodologiei elaborate i aprobate de A.N.R.S.C.

34

(4) Principalele categorii de utilizatori ai serviciului de alimentare cu apa i de canalizare sunt: a) operatori economici; b) instituii publice; c) utilizatori casnici: persoane fizice ce detin imobile avand bransament individual de alimentare cu apa si racord propriu de canalizare sau asociaiile de proprietari/locatari in cazul condomeniilor. ART. 222 (1) Funcionarea sistemului de alimentare cu apa i de canalizare trebuie sa fie continua, operatorul rspunznd pentru nendeplinirea serviciului, n conformitate cu clauzele contractuale, indicatorii de performanta aflati in anexa sau condiiile de meninere a licenei. (2) n cazul lipsei de debit ca urmare a reducerii debitelor de apa ale sursei n caz de seceta sau inghet, distribuia apei se va face dup un program propus de operator i aprobat de Consiliul Judetean Brasov, program ce va fi adus la cunostinta utilizatorilor n timp util, prin mijloace adecvate (mass-media, afiare la utilizator). ART. 223 (1) Pentru intervenia rapida n caz de necesitate operatorul va face marcaje i inscripii pe cldirile de locuit, alte cldiri din apropiere, mprejmuiri, care vor indica prezenta cminelor de vane i a hidrantilor de incendiu. (2) Este interzis blocarea accesului la cminele i hidrantii reelei pentru care s-au executat marcajele i inscripiile menionate la alin. (1). ART. 224 n vederea realizrii obiectivelor i sarcinilor ce i revin n domeniul serviciului de alimentare cu apa i de canalizare a localitilor, operatorul trebuie sa asigure: a) producerea, transportul, inmagazinarea i distribuia apei potabile, respectiv preluarea, canalizarea, epurarea i evacuarea apelor uzate; b) exploatarea sistemelor de alimentare cu apa, respectiv a sistemelor de canalizare n condiii de siguranta i eficienta tehnico-economic, cu respectarea tehnologiilor i a instruciunilor tehnice de exploatare; c) instituirea, supravegherea i ntreinerea, corespunztor dispoziiilor legale, a zonelor de protecie sanitar, a construciilor i instalaiilor specifice sistemelor de alimentare cu apa potabil, de canalizare i de epurare a apelor uzate; d) monitorizarea stricta a calitii apei potabile distribuite prin intermediul sistemelor de alimentare cu apa, n concordanta cu normele igienico-sanitare n vigoare; e) captarea apei brute, respectiv descrcarea apelor uzate oreneti n receptorii naturali, numai cu respectarea condiiilor impuse prin acordurile, avizele i autorizaiile de mediu i de gospodrire a apelor; f) ntreinerea i meninerea n stare de permanenta funcionare a sistemelor de alimentare cu apa i de canalizare; g) contorizarea cantitilor de apa produse, distribuite i respectiv facturate; h) creterea eficientei i a randamentului sistemelor n scopul reducerii tarifelor, prin eliminarea pierderilor n sistem, reducerea costurilor de producie, a consumurilor specifice de materii prime, combustibili i energie electrica i prin reproiectarea, reutilarea i retehnologizarea acestora; i) limitarea cantitilor de apa potabil distribuita prin reelele de alimentare cu apa, utilizata n procesele industriale, i diminuarea consumurilor specifice prin recircularea, refolosirea i reutilizarea acesteia. j) refacerea locului unde a intervenit pentru reparaii sau execuia unei lucrri noi, la un nivel calitativ corespunztor, n termen de maximum 30 zile calendaristice de la terminarea lucrrii, innd cont de condiiile meteorologice care nu trebuie sa afecteze calitatea acesteia. Imediat dup remedierea unei avarii care a afectat pavajul n zona de intervenie, operatorul va lua toate msurile pentru asigurarea unor pavaje provizorii, care sa asigure reluarea circulaiei pe portiunile afectate, iar aducerea pavajului la forma i calitatea iniial se va finaliza n aceleai condiii. Pe toat perioada desfurrii interventiilor i pana la finalizarea pavajului definitiv, operatorul va asigura semnalizarea corespunztoare att din punctul de vedere al execuiei, cat i din punctul de vedere al siguranei circulaiei. ART. 225 (1) Pe toat durata existenei sistemelor de alimentare cu apa i de canalizare, pentru executarea lucrrilor necesare ntreinerii i exploatrii sistemelor respective, operatorul are drept de servitute asupra proprietilor afectate de sistemul de alimentare cu apa i de canalizare, realizandu-se cu titlu gratuit pe toat durata existenei acestuia. (2) Dac cu ocazia interventiilor pentru retehnologizari, reparaii, revizii, avarii se produc pagube proprietarilor din vecintatea sistemelor de alimentare cu apa i de canalizare, aflate in alte zone decat zona de protectie, operatorii au obligaia sa le plteasc acestora despgubiri, n condiiile legii. Proprietarul terenului afectat de exercitarea dreptului de servitute va fi despgubit pentru prejudiciile cauzate. Cuantumul despgubirii se stabilete prin acordul prilor sau, n cazul n care prile nu se neleg, prin hotrre judectoreasc. Nu se cuvin despagubiri pentru prejudiciile suferite de proprietarul de teren care incalca zona de protectie a retelor de alimentare cu apa si canalizare. (3) Operatorul are obligaia sa in evidente distincte pentru fiecare activitate, avnd contabilitate separat pentru fiecare tip de serviciu i/sau localitate de operare n parte. ART. 226 Operatorul are obligaia: a) sa respecte angajamentele asumate prin contractele de furnizare/prestare a serviciului de apa i de canalizare; b) sa respecte prevederile prezentului regulament; c) sa ia msurile necesare pentru remedierea operativ a defectiunilor aprute la instalaiile sale, precum i de inlaturare a consecinelor i pagubelor rezultate; d) sa presteze serviciul de alimentare cu apa i de canalizare tuturor utilizatorilor cu care a ncheiat contracte de furnizare/prestare i utilizare a serviciilor; e) sa serveasc toi utilizatorii din aria de acoperire pentru care a fost liceniat; f) sa respecte indicatorii de performanta aprobai de Consiliul Judetean Brasov;

35

g) sa furnizeze date despre prestarea serviciului autoritilor administraiei publice locale, precum i A.N.R.S.C., conform programelor stabilite de acestea; h) sa aplice metode performante de management care sa conduc la reducerea costurilor de operare; i) sa furnizeze apa potabil i industriala la parametrii de potabilitate impusi de actele normative n vigoare, cu asigurarea valorilor debitelor i a presiunii de serviciu, indiferent de poziia utilizatorului n schema de funcionare, conform contractului de furnizare incheiat cu utilizatorul ; j) sa asigure preluarea apelor uzate la sistemul de canalizare i sa verifice calitatea acestora, pe baza contractului de preluare,in conditiile prevederilor prezentului regulament; k) sa asigure preluarea apelor pluviale in conditiile stabilite prin avizul eliberat utilizatorului; l) sa ntrein i sa verifice funcionarea contoarelor de msurare a cantitilor de apa, n conformitate cu prescripiile metrologice i sa utilizeze pentru sigilare numai sigilii cu serie unica de identificare pentru a preveni sigilarea neautorizata ; m) sa efectueze la solicitarea scrisa a utilizatorului verificarea exactitatii indicatiilor contorului de bransament. Daca, in urma verificarii, contorul este gasit defect, cheltuielile de verificare cad in sarcina operatorului care procedeaza, de asemenea, si la rectificarea facturii, luand in calcul un consum ce se va stabili pe baza inregistrarii medii in ultimele trei luni de functionare a aparatului de masura ; in cazul in care aparatul nu a functionat in ultimele 3 luni se va lua in considerare cantitatea inregistrata in ultima luna anterioara defectarii ; n) sa intocmeasca dupa verificarea exactitatii indicatiilor contoarelor de masura buletine de verificare metrologica pentru fiecare aparat verificat in parte ; o) sa emita factura pentru furnizarea/prestarea serviciului de alimentare cu apa i de canalizare cel mai trziu pana la data de 15 a lunii urmtoare celei n care prestaia a fost efectuat; p) sa factureze cantitile de apa furnizate i serviciile de canalizare prestate la valorile msurate prin intermediul contoarelor, aducnd la cunostinta utilizatorului modificrile de tarif; r) sa nregistreze toate reclamaiile i sesizrile utilizatorilor, sa le verifice i sa ia msurile ce se impun, pentru rezolvarea acestora. La sesizrile utilizatorilor, operatorul va rspunde n scris, n termen de maximum 30 de zile calendaristice de la nregistrarea acestora. ART. 227 Operatorul de servicii din sistemul de alimentare cu apa i de canalizare nu rspunde pentru nendeplinirea serviciului, n cazurile de forta major, precum i n urmtoarele cazuri: a) ca urmare a lucrrilor de ntreinere, reparaii, modernizri, extinderi, devieri, bransari noi, schimbri de contoare, dac operatorul a anuntat utilizatorii despre eventualitatea opririi furnizarii apei, specificand data i intervalul de timp n care aceasta va fi oprit. Anunul de oprire a furnizarii apei, prin mass-media i/sau afiare la utilizatori, dup caz, n funcie de numrul de utilizatori afectai, trebuie fcut nainte, cu un numr de ore stabilit prin contract; b) n cazul ploilor torentiale care duc la depirea capacitii proiectate de preluare la canalizare a debitelor, situaie n care operatorul va face dovada depirii capacitii. ART. 228 Operatorul are dreptul: a) sa opreasc temporar furnizarea apei sau prestarea serviciului de canalizare, fr ntiinarea prealabil a utilizatorilor i fr sa isi asume rspunderea fata de acetia, n cazul unor avarii grave a cror remediere nu sufer amnare, care pot produce pagube importante, accidente sau explozii, defectiuni ale instalaiilor interioare ale utilizatorului sau care afecteaz buna funcionare a sistemului de alimentare cu apa i/sau de canalizare. n astfel de cazuri, operatorul are obligaia de a anunta utilizatorii imediat de situaia aparuta prin toate mijloacele ce le are la dispoziie; b) sa restrictioneze alimentarea cu apa a tuturor utilizatorilor, pe o anumit perioada, cu ntiinarea prealabil, n cazul n care apar restrictionari justificate la sursa de apa sau la racordarea i punerea n funciune a unor noi capaciti din cadrul sistemului de alimentare cu apa sau de canalizare ori a unor lucrri de ntreinere planificate. Aceste restrictionari se pot face cu aprobarea autoritilor administraiei publice locale, cu excepia cazurilor de forta major; c) sa ncaseze contravaloarea serviciilor furnizate i sa aplice penalitile legale; pentru exercitarea acestui drept operatorul nu este tinut a face proba comunicarii documentelor de plata catre utilizator ; d) sa intrerupa sau sa sisteze furnizarea/prestarea serviciului de alimentare cu apa, n condiiile legii, cu notificare prealabil, la utilizatorii care nu i-au achitat facturile pe o perioada mai mare de 30 de zile calendaristice de la data expirrii termenului de plata a facturii sau care nu respecta clauzele contractuale. Aceleai msuri, inclusiv desfiinarea branamentelor/racordurilor, se pot lua fata de utilizatorii clandestini, dac acetia nu au ndeplinit condiiile impuse de operator pentru intrarea n legalitate. Procedura de notificare se va considera indeplinita si in cazul unui eventual refuz de primire a acesteia din partea utilizatorului. Prin refuz la plata se intelege lipsa semnaturii utilizatorului de pe notificare, neridicarea corespondentei de la Oficiul Postal sau alt operator, nesemnarea confirmarii de primire ; e) sa intrerupa sau sa sisteze alimentare cu apa a utilizatorilor care refuza sau impiedica in orice fel incheierea contractului de furnizare a apei ; f) sa refuze alimentarea cu apa a imobilelor pe bransamentul carora sunt acumulate datorii la plata serviciului de alimentare cu apa si canalizare, sau al imobilelor unde nu exista un raport contractual care sa oblige operatorul la prestarea serviciului de alimentare cu apa si canalizare ; g) sa rezilieze unilateral contractul de furnizare/prestare incheiat cu utilizatorul care nu isi respecta obligatiile asumate prin contract sau atunci cand ulterior incheierii contractului se constata ca documentatia ce a stat la baza incheierii contractului nu corespunde legalitatii si realitatii din culpa utilizatorului. In cazul neachitarii facturilor de apa si canal operatorul va proceda la rezilierea unilaterala a contractului imediat dupa implinirea termenului de suspendare a serviciului ; h) sa intrerupa prestarea serviciului de canalizare catre utilizatorii alimentati cu apa rece din alta sursa decat reteaua publica de alimentare cu apa, in situatia neachitarii de catre acestia a facturilor intocmite de prestator. Suspendarea va opera in aceleasi conditii ca si in cazul suspendarii/intreruperii serviciului de alimentare cu apa ; i) sa suspende serviciul de preluare a apelor uzate in reteaua publica de canalizare acelor utilizatori care, in mod repetat, incalca conditiile de deversare impuse de operator prin acordul de preluare

36

ART. 229 Utilizatorul este obligat: a) sa respecte clauzele contractului de furnizare/prestare ncheiat cu operatorul serviciului de alimentare cu apa i/sau de canalizare; b) sa asigure folosirea eficienta i raional a apei preluate din reeaua de alimentare cu apa, prin ncadrarea n normele de consum pe persoana, unitatea de produs sau puncte de folosinta, conform debitelor prevzute n standardele n vigoare; c) sa utilizeze apa numai pentru folosintele prevzute n contractul de furnizare a serviciilor. n cazul n care utilizatorul dorete sa extind instalaiile sau utilizarea n alte scopuri dect cele pentru care s-a ncheiat contractul va ntiina/notifica operatorul/furnizorul despre aceasta. Dac noile condiii impun, se vor modifica clauzele contractuale; d) sa menin curenia i sa ntrein n stare corespunztoare cminele de apometru/contor/racord, dac se afla amplasat pe proprietatea sa; e) sa anune imediat dup constatare operatorul despre apariia oricrei deteriorri aprute la cminul de apometru, care l deserveste; f) sa permit citirea contorului, dac acesta este amplasat pe proprietatea sa; g) sa nu utilizeze instalaiile interioare n alte scopuri dect cele prevzute n contract; h) sa execute lucrrile de ntreinere i reparaii care i revin, conform reglementrilor legale, la instalaiile interioare de apa pe care le are n folosinta, pentru a nu se produce pierderi de apa, sau, n cazul n care, prin funcionarea lor necorespunztoare, creeaz un pericol pentru sntatea publica. Obligaia se extinde i la staiile de hidrofoare, rezervoare, staii de pompare interioare etc., care se afla n proprietatea utilizatorului; i) toi utilizatorii, operatorii economici, care utilizeaz n procesul tehnologic apa potabil sunt obligai sa furnizeze operatorului/furnizorului informaii cu privire la consumurile prognozate pentru o perioada urmtoare convenit cu operatorul; j) sa nu execute lucrri clandestine de ocolire a contorului; k) sa nu modifice instalatia interioar de distribuie a apei potabile fr avizul operatorului; l) sa nu manevreze vanele din amonte de apometru i sa foloseasc pentru intervenii la instalaiile interioare numai robinetul sau vana din aval de apometru; m) sa nu influenteze n niciun fel indicaiile contorului de apa i sa pstreze intact integritatea acestuia, inclusiv sigiliile; n) sa achite contravaloarea serviciilor furnizate de operator n termen de 15 zile de la emiterea facturii; pentru aceasta se va preocupa de obtinerea unui duplicat de pe factura atunci cand aceasta nu ajunge la adresa de corespondeta indicata in contract ; o) sa achite operatorului cheltuielile de verificare, montare si demontare a contorului de bransament atunci cand a solcitat verificarea exactitatii indicatiilor contorului de catre operator, iar contorul raspunde aprobarii de model si clasei de precizie, fapt atestat prin buletinul de verificare metrologica. p) sa nu evacueze n reeaua de canalizare deeuri, reziduuri, substane poluante sau toxice care incalca condiiile de descrcare impuse de normele tehnice n vigoare; r) sa comunice operatorului/prestatorului serviciului, dac sunt deintori de surse proprii de apa, data punerii n funciune a acestora, n vederea facturarii cantitilor de apa uzata deversate n reeaua de canalizare. n acest scop au obligaia sa instaleze apometre, sa in la zi registrul de evidenta, pe baza cruia sa se poat calcula i verifica debitul surselor proprii. s) sa informeze operatorul despre orice modificare a datelor din contractul de furnizare, lipsa acestei comunicari angajand raspunderea materiala a utilizatorului pentru eventualele prejudicii suferite de operator ca urmare a neexecutarii culpabile a obligatiei de informare ; t) sa achite operatorului c/val lucrarilor de intrerupere a serviciului sau de reluare a acestuia, executate la cererea sa. Aceste cheltuieli se vor achita inainte de trecerea la suspendarea sau reluarea serviciului, pe baza documentelor de plata intocmite de operator. ART. 230 Utilizatorul are dreptul: a) sa beneficieze de serviciul de alimentare cu apa i/sau de canalizare la nivelurile stabilite n contract; b) sa primeasc rspuns n maximum 30 de zile calendaristice la sesizrile adresate operatorului cu privire la nendeplinirea unor condiii contractuale; c) sa conteste facturile in maxim 10 zile calendaristice de la emiterea acestora, cnd constata nclcarea prevederilor contractuale; obligatia probei primirii facturii si a incadrarii in termenul de contestare revine utilizatorului ; d) sa fie anuntat cu cel puin 24 de ore nainte despre opririle programate sau restrictionarile n furnizarea/prestarea serviciului; e) sa fie despgubit n cazurile nclcrii de ctre operator a clauzelor contractuale care prevd i cuantifica valorile despgubirilor n funcie de prejudiciul cauzat; f) sa fie informat despre modul de funcionare a serviciilor de apa i de canalizare, despre deciziile luate de autoritile administraiei publice locale, A.N.R.S.P.G.C. i de operator privind asigurarea acestor servicii; g) sa aib montate pe bransamentele proprii ale imobilelor contoare de apa pentru nregistrarea consumurilor. CAP. VIII Indicatori de performanta i calitate ART. 231 (1) Indicatorii de performanta stabilesc condiiile ce trebuie respectate de operator n asigurarea serviciului de alimentare cu apa i de canalizare. (2) Indicatorii de performanta asigura condiiile pe care trebuie sa le ndeplineasc serviciul de apa i de canalizare, avnduse n vedere: a) continuitatea din punct de vedere cantitativ i calitativ; b) adaptarea permanenta la cerinele utilizatorilor; c) excluderea oricrei discriminri privind accesul la serviciul de apa i de canalizare;

37

d) respectarea reglementrilor specifice din domeniul gospodririi apelor i proteciei mediului. ART. 232 Indicatorii de performanta pentru serviciul de apa i de canalizare sunt specifici pentru urmtoarele activiti: a) bransarea/racordarea utilizatorilor la reeaua de alimentare cu apa i de canalizare; b) contractarea serviciilor de apa i de canalizare; c) msurarea, facturarea i ncasarea contravalorii serviciilor efectuate; d) ndeplinirea prevederilor din contract cu privire la calitatea serviciilor efectuate; e) meninerea unor relaii echitabile ntre furnizor i utilizator prin rezolvarea operativ i obiectiv a problemelor, cu respectarea drepturilor i obligaiilor care revin fiecrei pri; f) soluionarea reclamatiilor utilizatorilor referitoare la serviciul de apa i de canalizare; g) prestarea de servicii conexe serviciului de furnizare (informare, consultana etc.). ART. 233 n vederea urmririi respectrii indicatorilor de performanta operatorul trebuie sa asigure: a) gestiunea serviciului de apa i de canalizare, conform hotrrii de dare n administrare sau prevederilor contractului de delegare a gestiunii; b) evidenta utilizatorilor; c) nregistrarea activitilor privind citirea echipamentelor de msurare, facturarea i ncasarea contravalorii serviciilor efectuate; d) nregistrarea reclamatiilor i sesizarilor utilizatorilor i soluionarea acestora; e) accesul neingradit al autoritilor administraiei publice centrale i locale, n conformitate cu competentele i atribuiile legale ce le revin, la informaiile necesare pentru stabilirea: 1. modului de respectare i de ndeplinire a obligaiilor contractuale asumate; 2. calitii i eficientei serviciilor furnizate/prestate la nivelul indicatorilor de performanta stabilii; 3. modului de administrare, exploatare, conservare i meninere n funciune, dezvoltare i/sau modernizare a sistemelor de alimentare cu apa i de canalizare ncredinat prin contractul de delegare a gestiunii; 4. modului de formare i stabilire a tarifelor pentru serviciul de apa i de canalizare; 5. stadiului de realizare a investiiilor; 6. respectrii parametrilor ceruti prin prescripiile tehnice i normele metrologice. ART. 234 Indicatorii de performanta minimali, generali i garantai pentru serviciul de alimentare cu apa i de canalizare sunt stabilii n anexa nr. 1 la prezentul regulament. CAP. IX Contractul de furnizare/prestare i utilizare a serviciului de apa i de canalizare ART. 235 (1) Modelul contractului de furnizare a serviciului de alimentare cu apa si canalizare utilizat de operator in relatia cu toti utilizatorii este cel prevazut in anexa nr. 3 la prezentul regulament. (2)Contractarea furnizarii i prestarea serviciului de alimentare cu apa i de canalizare se vor realiza astfel: a) n cazul n care utilizatorii au bransamente, prin contracte ncheiate ntre operator i utilizatori; b) n cazul n care furnizarea apei potabile se face prin cismele stradale ctre persoanele fizice care nu au bransament, prin contracte ncheiate cu toi cei care beneficiaz de acest serviciu. Arondarea utilizatorilor se va stabili de ctre operator mpreun cu autoritile administraiei publice locale; c) n cazul utilizrii apei de la hidrantii stradali de ctre operatorul serviciului de salubrizare sau cel al domeniului public, pe baza de contract ntre operatorii acestor servicii i operatorul serviciului de alimentare cu apa i de canalizare; d) pentru consumurile de apa utilizate de pompieri pentru instruire i stingerea incendiilor, pe baza de contract ncheiat cu autoritile administraiei publice locale, n conformitate cu art. 40 din Legea nr. 121/1996 privind organizarea i funcionarea Corpului Pompierilor Militari. e) pentru preluarea apelor pluviale de pe domeniul public al localitatiilor aflate in aria de deservire a operatorului, pe baza de contract incheiat cu autoritatea publica locala pe perioada nedeterminata; f) pentru curatirea gurilor de scurgere in alte conditii de exploatare a sistemului de preluare ape meteo decat cel normal, prin contract incheiat cu autoritatea publica locala la cererea expresa a acesteia ; ART. 236 (1) Condiiile privind calitatea serviciilor asigurate de operator privind continuitatea, presiunea de utilizare i debitul furnizat, respectiv condiiile de preluare i calitatea apelor uzate acceptate la deversarea n reelele de canalizare, vor fi nscrise n contractul de furnizare/prestare i utilizare a serviciului de alimentare cu apa i de canalizare. (2) La ncheierea contractelor se vor respecta prevederile Contractului-cadru de furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu apa i de canalizare. ART. 237 Neachitarea facturii n termen de 30 de zile de la data scadentei atrage dup sine penaliti de ntrziere, dup cum urmeaz: a) penalitile sunt egale cu nivelul dobnzii datorate pentru neplata la termen a obligaiilor bugetare, stabilite conform reglementrilor legale n vigoare; b) penalitile se datoreaz ncepnd cu prima zi dup data scadentei; c) valoarea total a penalitatilor nu poate depi cuantumul debitului i se constituie venit al operatorului. d) penalitatea este datorata ca urmare a emiterii facturii de catre operator si neachitarii acesteia in cadrul termenului de plata ; lipsa comunicarii facturii catre utilizator nu il exonereaza pe aceasta de obligatia platii c/val. consumului de apa si canal si a penalitatilor de intarziere. ART. 238 Contractul dintre operator i utilizator poate nceta n urmtoarele cazuri:

38

a)Prin acordul scris al prilor; b)Prin denunarea unilateral a contractului de ctre utilizator, cu un preaviz de 30 zile lucrtoare, dup achitarea taxei i a debitelor ctre operator; c)Prin denunarea unilateral de ctre operator, n cazul n care mputerniciii acestuia sunt mpiedicai s verifice sau s citeasc contoarele ori s verifice i s remedieze defeciunile la instalaiile care sunt proprietatea sa, atunci cnd aceasta se afl pe proprietatea utilizatorului. d) Prin reziliere unilaterala de catre operator, atunci cand utilizatorul nu isi respecta obligatiile asumate prin contract sau atunci cand ulterior incheierii contractului se constata ca documentatia ce a stat la baza incheierii contractului nu corespunde legalitatii si realitatii din culpa utilizatorului. In cazul neachitarii facturilor de apa si canal operatorul va proceda la rezilierea unilaterala a contractului imediat dupa implinirea termenului de suspendare a serviciului ; ART. 239 Operatorul are dreptul sa refuze reluarea furnizarii serviciului, la cererea unui nou utilizator, pe un bransament suspendat conform art. 228, lit. d din prezentul Regulament. CAP. X Realizarea serviciului dup producerea unui cutremur SECIUNEA a 1-a Serviciul de alimentare cu apa ART. 240 Pentru reducerea efectelor negative asupra populaiei, animalelor i mediului, operatorul mpreun cu autoritatea publica local are obligaia sa asigure informarea i instruirea prealabil a populaiei prin afie asupra modului de comportare n situaii de calamitati naturale. ART. 241 Operatorul de apa trebuie sa asigure: a) 1-2 l/om/zi pentru minimum 3-4 zile, apa potabil din sursa protejata echipata cu un sistem local de filtrare - sistem de filtrare cu cartus filtrant din CAG etc.; b) apa pentru combaterea incendiului din alte surse dect sursa de apa potabil; c) punerea n funciune a resurselor proprii de alimentare pentru spitale i alte uniti cu risc mare; d) surse de rezerva pentru alimentarea cu energie electrica a utilajelor; e) una sau mai multe surse de apa pentru incendiu (lacuri de agrement, ruri n zone accesibile, stranduri etc.). ART. 242 Dup ncetarea miscarii seismice operatorul trebuie sa verifice: a) starea reelei de distribuie; b) starea de etanseitate a rezervorului; c) integritatea aductiunii; d) integritatea captarii i a surselor de alimentare cu energie electrica. ART. 243 Operatorul va aciona suplimentar, realizand urmtoarele aciuni: a) verificarea i utilizarea reelei de alimentare cu apa; b) verificarea n teren i depistarea deteriorarilor reelei, iar n cazul constatrii unor pierderi majore, izolarea la rezervorul de acumulare pentru a pstra cat mai mult apa inmagazinata; c) solicitarea, avizul comandamentului pompierilor pentru ca apa din rezerva de combatere a incendiului (rezerva protejata) sa fie folosit pentru asigurarea apei de baut, dup stingerea incendiilor; d) nchiderea i izolarea tronsoanelor din reea, fr defectiuni, i toate bransamentele utilizatorilor, cu excepia celor cu risc mare; e) verificarea modului de funcionare al hidrantilor i trecerea la echiparea celor n stare de funcionare pentru furnizarea de apa n mod individual pentru populaie, asigurnd sau solicitnd organelor abilitate paza acestora; f) trecerea la aplicarea planurilor stabilite pentru alimentarea cu apa din alte surse a utilizatorilor cu risc mare de explozie, incendiu etc.; g) punerea n funciune a legturilor de rezerva ce ocolesc rezervorul, n cazul n care acesta a fost afectat i nu poate pstra apa; h) realizarea alimentarii cu energie electrica a pompelor din sursele de rezerva, inclusiv din grupurile generatoare mobile din dotare; i) stabilirea soluiei de alimentare cu apa n cazul n care aductiunea este deteriorata prin: - utilizarea unitii locale de tratare a apei, stabilit dinainte, instalata pe un amplasament situat pe locuri nalte i sigure; - transportul apei cu cisterne dezinfectate i distribuirea n locurile prestabilite, ctre populaie; - transportul apei de la sursele proprii, n condiii adecvate, dac sursa de apa poate asigura cantitatea necesar, dar sistemul de transport este deteriorat; j) utilizarea altei surse de apa dac lucrrile hidrotehnice de la captare sunt afectate total sau, n cazul n care lucrrile sunt afectate parial, asigurarea punerii n funciune cat mai urgent a partii active, mai ales dac sistemul funcioneaz gravitational; k) realizarea de lucrri provizorii, la suprafata, de legare a tronsoanelor rmase ntregi n cazul unor avarii locale pe aductiune, reea etc., utiliznd materiale rezistente i cu imbinari rapide. Lucrrile provizorii vor fi supravegheate, iar apa dezinfectata adecvat;

39

l) trecerea, din momentul n care sistemul poate funciona cel puin parial, la refacerea sistematica a acestuia, n ordinea importantei, astfel nct sa se asigure debitele minime de funcionare. Ordinea de importanta poate fi stabilit prin analiza riscului de nefunctionare a fiecrui obiect component al lucrrii. ART. 244 n cazul calamitilor naturale trebuie acionat rapid i eficient, asigurndu-se: a) realizarea planului de aciune, insusit de personal prin simulari anterioare producerii calamitatii; b) asigurarea cadrului organizatoric, astfel nct personalul sa lucreze independent, legatura dintre echipe i factorii de decizie realizandu-se cu mijloace adecvate de comunicaie, care sa fie independente de reeaua de telefonie mobila sau fixa. ART. 245 Dup ncheierea operaiunilor de remediere, toate instalaiile vor fi dezinfectate n mod sistematic. Cnd apa devine potabil populaia va fi instiintata ca poate utiliza aceasta apa n mod normal. Se va face o inspecie general a reelei pentru detectarea i remedierea locurilor pe unde se pierde apa. SECIUNEA a 2-a Serviciul de canalizare

ART. 246 Reeaua de canalizare poate fi afectat de un cutremur fr sa apara efectele exterioare, deoarece o parte din apa exfiltrata se va drena n pmnt. ART. 247 Operatorul va efectua urmtoarele activiti: a) verificarea curgerii apei ncepnd de la ultimul cmin al colectorului principal (la intrarea n statia de epurare sau cminul amonte al unei subtraversari); b) stabilirea locului n care apa nu mai curge prin colector, marcandu-se tronsoanele i verificand terenul dac are crapaturi vizibile, sunt tasari de teren, sunt construcii prabusite peste canal etc.; c) se va interveni prin pomparea apei n alt colector sau chiar direct n emisar, caz n care trebuie sa existe un aviz prealabil al autoritii de mediu, pentru o perioada de timp cat mai scurta, n cazul unor tronsoane rupte, pe lungime mare, n poriunea aval; d) folosirea mijloacelor locale de dezinfectare pe traseu, a procedurilor proprii; e) vor fi degajate locurile pe unde apa meteorica poate curge singura n emisar; f) vor fi puse n stare de funcionare mijloacele auxiliare de pompare a apei din colectoare cu mijloace ce pot fi aduse pe amplasamente pregtite din timp sau sunt deja montate i se face numai punerea n funciune; g) refacerea provizorie a reelei de canalizare folosind tuburi uor de montat (PVC gofrat, oel etc.), tuburile vor putea fi montate aparent, cu protecie contra traficului stradal. ART. 248 Dup stabilizarea situaiei, reeaua de canalizare va intra ntr-un proces de verificare total, rezultatul final va fi analizat n vederea lurii unei decizii asupra soluiei de reabilitare sau chiar de retehnologizare. CAP. XI Realizarea serviciului dup producerea unei inundatii SECIUNEA a 1-a Serviciul de alimentare cu apa ART. 249 (1) n cazul inundatiilor se vor lua msurile prevzute n planul aprobat de inspectoratul pentru situaii de urgenta. (2) n cazul n care statia de pompare ce asigura presiunea total n reea este scoasa din funciune (voit sau accidental) se va asigura o pompare independenta de pe un amplasament neinundabil cu motopompe pregtite din timp. (3) Dac localitatea este parial inundata, se va recurge la urmtoarele msuri: a) dezinfectarea suplimentar a apei, conform recomandrilor organelor sanitare, conform planurilor pentru situaii de urgenta; b) atentionarea locuitorilor cu bransamente n zona inundata asupra unor msuri suplimentare legate de consumul apei; c) oprirea statiilor de pompare aflate n zona inundata; d) distribuirea de apa mbuteliat locuitorilor afectai. (4) Dac la captare lucrrile hidrotehnice sunt scoase din funciune, se va asigura apa produs de staii de tratare mobile, staii care vor fi n dotarea operatorului serviciului de alimentare cu apa, captarea realizandu-se printr-o priza provizorie. (5) Dac la sursa calitatea apei s-a degradat puternic, vor fi puse n funciune msurile de tratare suplimentar: a) adugarea de crbune activ praf; b) adugarea de polimeri; c) reducerea debitului de apa n scopul creterii duratei de decantare; d) reducerea vitezei de filtrare; e) ozonizarea apei etc. (6) Dac sursele de alimentare cu energie sunt afectate se va aplica soluia alimentarii cu energie electrica de la o sursa de rezerva. (7) Dac puturile sau cminele drenului sunt inundate, acestea vor fi spalate imediat ce nivelul apei scade, fiind luate msuri suplimentare pentru a asigura etansarea lor pana la depirea fenomenului. (8) Dup trecerea evenimentului se va proceda la o spalare i dezinfectare total a sistemului, obtinandu-se un aviz al organelor sanitare.

40

ART. 250 n planul de aciune se vor trece elementele aplicabile din msurile ce trebuie luate n cazul producerii unui cutremur. SECIUNEA a 2-a Serviciul de canalizare ART. 251 n perioada inundatiilor reeaua de canalizare este suprasolicitata, intrand de cele mai multe ori sub presiune. ART. 252 (1) Operatorul va asigura cu maxima prioritate funcionarea statiilor de pompare a apelor uzate, suplimentand numrul de pompe cu motopompe. (2) O atentie deosebita se va da prevenirii inundarii statiei de pompare prin luarea tuturor msurilor de indiguire, utilizarea motopompelor etc. (3) Gradul de asigurare a functionarii pompelor trebuie sa fie mai mare dect al celorlalte construcii componente ale sistemului de alimentare cu apa i de canalizare. ART. 253 Se vor aplica msuri suplimentare de dezinfectare, mai ales n zonele n care sistemul de canalizare a refulat. ART. 254 Vor fi puse n funciune staii de pompare provizorii, cu motopompe, pentru suplimentarea capacitii de evacuare a apei din zonele inundate. ART. 255 n scopul reducerii gradului de poluare, n zona joasa se poate recurge la devierea apelor colectate de pe suprafeele aflate la cote neinundate. ART. 256 O atentie special se va da urmririi capacitii de evacuare a emisarului receptor, lundu-se msuri adecvate cnd exista riscul intrrii apei prin deversorul liber. ART. 257 (1) Dup trecerea evenimentului se vor face o verificare general a canalizarii, o spalare i o dezinfecie general. (2) Este obligatorie efectuarea unei analize urmate de un plan de msuri capabile sa imbunatateasca funcionarea sistemului, consemnndu-se limitele atinse de viitura. CAP. XII Realizarea serviciului n caz de furtuna i/sau viscol puternic SECIUNEA a 1-a Serviciul de alimentare cu apa ART. 258 n cazul apariiei furtunii i/sau a viscolului operatorul: a) va verifica n prima urgenta sistemul de alimentare cu energie, punndu-se n funciune, dac este cazul, sistemul de rezerva sau vor fi realizate legturi provizorii, pentru actionarea cu prioritate a pompelor; b) va verifica starea ventilatiilor la rezervoare, realizandu-se o verificare a calitii apei i o dezinfectare suplimentar, dac aceasta prezint nereguli, iar utilizatorii vor fi avertizati asupra modului n care sa se consume apa; c) va verifica starea captarii i actionarea cu mijloace adecvate impotriva inghetarii i blocarii prizei sau a gratarului, curatarea acesteia va fi permanenta, iar n cazul existenei unor soluii de rezerva, acestea trebuie puse n funciune; d) va asigura personalului de exploatare care isi are locul de munca n zone izolate alimentarea cu hrana, sistem de nclzire i echipament de protecie corespunztor; e) va verifica starea stocurilor de reactivi, acestea fiind refcute periodic, conform normelor. ART. 259 Dup trecerea furtunii, va fi refcut accesul pe cile de comunicaie i vor fi refcute lucrrile afectate. SECIUNEA a 2-a Serviciul de canalizare ART. 260 Pentru meninerea n funciune a statiilor de pompare de pe reeaua de canalizare n caz de furtuna, este de preferat ca una dintre liniile de alimentare cu energie electrica sa fie subterana sau se va asigura o sursa independenta de alimentare. ART. 261 n caz de viscol i de temperaturi reduse, vor fi luate msuri, mpreun cu operatorul serviciului de salubrizare i cu autoritatea administraiei publice locale, de ndeprtare a zapezii, pentru contracararea riscului de topire brusca a zapezii i punerea sub presiune a canalizarii. ART. 262 Vor fi verificate gratarele deversoarelor, lundu-se i msurile necesare pentru eliminarea blocajelor de gheaa la emisar, blocaje care pot produce ridicarea nivelului apei i inundarea canalizarii. CAP. XIII Sanctiuni

41

ART. 263 (1)Incalcarea prevederilor prezentului regulament atrage raspunderea contractuala/materiala/contraventionala sau penala dupa caz a persoanelor fizice sau juridice ce vor fi gasite vinovate. (2)Sanctiunile contraventionale ce se vor aplica in cazul savarsirii de fapte contraventionale sunt principale si complementare. (3)Sanctiunile principale sunt cele prevazute la art.266 (4)Sanctiunile complementare sunt cele prevazute la art. 267. (5)Constatarea faptelor ce constituie contraventii si sanctionarea acestora prin aplicarea de sanctiuni contraventionale se face prin proces verbal de constatare si sanctionare a contraventiei, intocmit de catre agentii constatatori numiti prin Decizie a Presedintelui Consiliului Judetean Brasov . (6)Contraventiilor prevazute de prezentul regulament le sunt aplicabile dispozitiile OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor. ART. 264 Contraventii la serviciul de alimentare cu apa : 1. deteriorarea hidrantilor sub orice forma, manevrarea lor de catre persoane neautorizate preum si lasarea deschisa a hidrantilor si cismelelor publice; 2. spalarea vehiculelor si altor obiecte la cismelele publice sau spatii neamenajate in acest scop ( garaje, rampe, etc.); 3. plantarea de arbori pe traseele conductelor de apa; 4. distrugerea sau deteriorarea marcajelor si inscriptiilor necesare pe cladirile de locuit, garduri si alte constructii din apropiere, prin care se indica prezenta caminelor de vane si a hidrantilor de incendiu; 5. aruncarea in anexele retelelor interioare sau exterioare de apa de gunoi, pamant si altele, care sa impiedice exploatarea si intretinerea acestora; 6. executarea de lucrari pentru modificarea sau extinderea instalatiilor de apa, fara aprobarea prealabila a prestatorului, chiar daca consumul de apa se inregistreaza; 7. executarea de instalatii interioare de apa, cu persoane neautorizate de prestatorul serviciului pentru asemenea lucrari; 8. manevrarea armaturilor (vane, hidranti, robinete de concesie si altele asemenea) din reteaua publica de distributie a apei de catre alte persoane decat cele autorizate de prestatorul serviciului, cu exceptia deschiderii hidrantilor in vederea stingerii incendiilor; 9. amplasarea de instalatii subterane pe aceleasi trasee cu cele ale conductelor de apa, fara respectarea distantelor minime prevazute de STAS 8591/91; 10. deschiderea de santiere care afecteaza zone ale retelelor de apa, fara incheierea in prealabil a unui protocol de predare - primire si intretinere a retelelor edilitare din zona afectata si predarea in starea initiala a acestora catre detinator dupa executarea lucrarilor; 11. extinderea retelelor publice de apa , executate prin investitii proprii de catre orice persoana fizica sau juridica, fara aprobarea prealabila a prestatorului serviciului de distributie a apei; 12. blocarea caminelor pe retelele publice de alimentare cu apa, precum si executarea de lucrari pe traseul acestora care sa impiedice intretinerea si exploatarea in conditii normale; 13. legarea instalatiilor interioare de apa la retelele publice de apa fara autorizatia prealabila a prestatorului; 14. restabilirea, in orice mod, a legaturilor instalatiilor interioare de apa la retelele publice de apa, in cazul in care intreruperea s-a facut de prestatorul serviciului; 15. amplasarea de constructii de orice fel, definitive sau provizorii peste conductele de apa, sau in apropierea acestora fara respectarea normelor legale; 16. utilizarea apei pentru alte folosinte decat cele prevazute in contractul de bransare si utilizare a serviciilor; 17. neexecutarea de catre utilizator a lucrarilor de intretinere si reparatii care ii revin conform reglementarilor legale, a instalatiilor interioare pe care le are in folosinta, pentru a se evita pierderea de apa, sau afectarea sanatatii publice; 18. executarea de lucrari clandestine de ocolire a contorului de bransament; 19. influentarea in orice mod a indicatiilor contorului de bransament ori afectarea integritatii acestuia si a sigiliului aplicat de operator; 20. necomunicarea catre operator a datei punerii in functiune a surselor proprii de apa, in vederea facturarii debitelor de apa uzata canalizate; 21. neinstalarea aparatului de masura conform prevederilor de prezentul regulament pentru masurarea apei reci alimentate din alta sursa; 22. obstructionarea accesului operatorului la executarea lucrarilor de intretinere, reparare, modernizare a componenetele retelei publice aflate pe proprietate privata a utilizatorului; 23. impiedicarea accesului reprezentantilor operatorului la caminul de bransament si caminul de racord sau la contorul de bransament ; 24. impiedicarea accesului reprezentantilor operatorului la aparatul de masura instalat de utilizator pentru masurarea apei alimentata din alta sursa decat reteaua publica de alimentare cu apa a localitatii; ART. 265 Contraventii la serviciul de canalizare : 1. legarea instalaiilor interioare de canalizare la reelele publice de canalizare fr autorizaia prealabil a prestatorului serviciului, restabilirea, n orice mod, a legturilor instalaiilor interioare de canalizare, la reelele publice de canalizare, n cazul n care ntreruperea s-a fcut de prestatorul serviciului; 2. evacuarea apelor uzate n reelele de canalizare fr respectarea restriciilor de calitate i debite, stabilite de deintorii acestor reele;

42

3. ntreruperea serviciului de canalizare fr motive de for major; 4. neasigurarea ntreinerii i exploatrii staiilor i instalaiilor de preepurare a apelor uzate la capacitatea autorizat, lipsa de urmrire, prin analiza de laborator a eficienei acestora i de intervenie operativ n caz de nencadrare n normele de calitate i n limitele nscrise n acordul de preluare si autorizaia de deversare a apelor; 5. deversarea de ape uzate in sistemul public de canalizare la canalizare fr acord de preluare 6. executarea fr aprobarea prealabil a operatorului de lucrri pentru modificarea sau amplificarea instalaiilor de canalizare; 7. executarea de instalaii interioare de canalizare prin persoane neautorizate de operatorul serviciului pentru asemenea lucrri; 8. amplasarea de alte instalaii subterane pe aceleai trasee cu cele ale conductelor publice de canalizare, ntre diversele reele subterane fiind obligatorie respectarea distantelor minime prevzute de STAS 8591/1-91; 9. evacuarea la canal a apelor reziduale cu caracter agresiv sau nociv care prin compoziia lor pot provoca degradarea sau distrugerea sau pot periclita viaa lucrtorilor care intervin pentru ntreinerea i exploatarea acestora, precum i ape coninnd substane solide n suspensie sau antrenate care pot duce la colmatarea sau scoaterea din funciune a canalelor prin sedimentarea, coagularea sau ntrirea materialelor i substanelor coninute; 10. aruncarea n reelele interioare sau exterioare de canalizare de gunoi, pmnt sau alte obiecte care pot provoca nfundarea conductelor sau s mpiedice exploatarea i ntreinerea acestora; 11. neracordarea utilizatorilor la reeaua publica de canalizare in zonele unde exista retele publice de canalizare; 12. neprezentarea de catre agentilor economici care deverseaz ape uzate industriale in reteaua publica de canalizare, de cereri de contractare a serviciului de canalizare; 13. ngrdirea agentului constatator al operatorului sau a oricrui alt organism autorizat de a efectua prelevri de probe i controale n cminele de vizitare n scopul de a verifica dac apele uzate industriale deversate n reeaua de canalizare sunt conforme cu prescripiile i corespund conveniei speciale de deversare stabilite si acordului de preluare; 14. nemeninerea n permanent a instalaiilor de preepurare n bun stare de funcionare; 15. nescoaterea din funciune a foselor de colectare i a altor instalaii de aceeai natur din momentul instalrii noului racord; 16. racordarea directa ntre conductele de ap potabil i de canalizare ape uzate;instalarea oricaror dispozitive susceptibile de a lsa apele uzate s penetreze n conducta de ap potabil fie prin aspirare cauzat de scdere de presiune accidental) fie prin refulare cauzat de o suprapresiune creat n reeaua de evacuare; 17. evacuarea prin canalizare a gunoaielor menajere, chiar dup mcinarea prealabil; 18. nepermiterea accesului lucrtorilor operatorului pentru controlul strii tehnice a instalaiilor; 19. folosirea jgheaburilor i burlanelor de ap pluvial la evacuarea apelor uzate; 20. neanuntarea operatorului de catre utilizator n cazul n care acestia extind folosinele de ap; 21. nentreinerea n stare corespunztoare a cminelor de racord de canalizare; 22. neprezentarea de ctre unitile industriale a buletinelor de analiz solicitate de operator; 23. deversarea la canalizare a resturilor de hidrocarburi sau a altor reziduuri nocive; 31. executarea de instalaii de canalizare prin persoane neautorizate de operator; 24. deteriorarea sau distrugerea instalaiilor publice de canalizare de orice fel ca: capace de canal, guri de scurgere, vane, conducte de canal i alte anexe ale acestora; 25. blocarea cminelor pe reelele publice de canalizare, precum i executarea de lucrri pe traseul acestora care s mpiedice ntreinerea i exploatarea n condiii normale; 26. executarea de lucrri de vidanjare cu utilaje sau personal neautorizat, precum i descrcarea vidanjelor n reeaua de canalizare sau n alte locuri dect cele anume stabilite de operator; 27. descrcarea pe timpul iernii a zpezii n canalizarea oreneasc n afara punctelor stabilite de autoritatea publica locala; 28. deschiderea de antiere care afecteaz zone ale reelelor publice de canal, fr ncheierea n prealabil a unui protocol de predare-primire i ntreinere a reelelor edilitare din zona afectat i predarea n stare iniial ctre operator dup executarea lucrrilor; 29 amplasarea de ci de rulare (tren, tramvai, macarale) pe traseul conductelor de canalizare; 30. amplasarea de construcii definitive sau provizorii peste conductele de canalizare; 31. plantarea de arbori pe traseele de canalizare, conform STAS 11210/88; 32. folosirea canalului de racord al unui imobil pentru descrcarea apelor uzate de la un alt imobil; 33. parcarea autovehiculelor peste cminele de vizitare sau gurile de scurgere; 34. acoperirea cu beton, asfalt, pavaj etc. a cminelor i gurilor de scurgere; 35. nimeni nu are voie s afecteze integritatea reelei de canalizare sau s mpiedice buna sa funcionare, sub nici un motiv; 36. nerespectarea normativului privind amplasarea n localiti a reteelor edilitare subterane executate n sptur conform STAS 8591/1-91; 37. nerespectarea normativului privind marcarea i reperarea reelelor de conducte i cabluri n localiti conform STAS 9570/189. 38. executarea de vidanjari depozite ape uzate sau fose septice in zonele in care exista retele publice de canalizare; ART. 266 Amenzi contraventionale : (1) pentru serviciul de alimentare cu apa : - pentru contraventia prevazuta la pct. 1, 3, 4, 5, 8, 12, 15, 17, 22, 23 si 24 alin.1, art. 264, amenda contraventionala este de la 500 lei la 2000 lei ; - pentru contraventia prevazuta la pct. 2, 10, 13, 16, alin.1, art.264, amenda contraventionala este de la 2000 lei la 3000 lei ; - pentru contraventia prevazuta la pct. 6, 7, 9, 11, 14, 18, 19, 20, 21, alin.1, art. 264, amenda contraventionala este de la 3000 lei la 5000 lei ; (2) pentru serviciul de canalizare :

43

pentru contraventia prevazuta la pct. 1,3,4, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, ,alin.1, art. 265, amenda contraventionala este de la 600 lei la 3000 lei ; pentru contraventia prevazuta la pct. 2, 5, 9, 10, 16 - 38, alin.1, art. 265, amenda contraventionala este de la 3000 lei la 5000 lei ;

ART. 267 Amenzi complementare. Confiscari si despagubiri : (1) pentru serviciul de alimentare cu apa : pentru contraventia prevazuta la art. 264, alin.1, pct.1, 4, 5, 9, 10 si 19 amenda contraventionala complementara este egala cu c/val. bunurilor distruse si cheltuielile legate de reparatie, inlocuire si aducerea la starea de functionare corespunzatoare a acestora. In acest caz cuantumul despagubirii este cel stabilit de reprezentantii operatorului ; pentru contraventia prevazuta la art. 264, alin.1, pct.2, 11, 13, 14, 18, 20, 21 amenda contraventionala complementara este egala cu de 10 ori pausalul calculat de operator pentru utilizatorul contravenient conform normativelor in vigoare la data savarsirii contraventiei raportat la consumatorii de apa aflati in imobilul detinut de contravenient, si identificati la data constatarii contraventiei; pentru contraventia prevazuta la art. 264, alin.1, pct. 3, 6, 7, 12, 15, 17, 22, 23 si 24 amenda contraventionala complementara este egala cu valoarea prejudiciului suferit de operator ca urmare a faptei contraventionale savarsite de utilizator si/sau cu valoarea lucrarilor executate de operator pentru asigurarea functionarii corespunzatoare a retelei de alimentare cu apa ; pentru serviciul de canalizare : pentru contraventia prevazuta la art. 265, alin.1, pct. 1, 3,6,7,8,9,10, 15, 16,17,21,23,24,25,27,28,29,30,31 si 34 amenda contraventionala complementara este egala cu valoarea prejudiciului suferit de operator ca urmare a faptei contraventionale savarsite de utilizator si/sau cu valoarea lucrarilor executate de operator pentru asigurarea functionarii corespunzatoare a sistemului public de canalizare ; pentru contraventia prevazuta la art. 265, alin. 12,20, 26, 32, amenda contraventionala complementara este egala cu de 10 ori pausalul calculat de operator pentru utilizatorul contravenient conform normativelor in vigoare la data savarsirii contraventiei raportat la consumatorii de apa aflati in imobilul detinut de contravenient, si identificati la data constatarii contraventiei ; Calculul despagubirii se face prin aplicarea preturilor in vigoare la data evaluarii prejudiciului. Procesul verbal prin care se constata contraventia si se sanctioneaza cu amenda contraventionala si complementara, dupa caz, constituie titlu executoriu. Plata amenzilor contraventionale se face catre operator, sumele incasate din despagubiri (amenzi contraventionale complementare) constituind venit al operatorului.

(2) -

(3) (4) (5)

CAP. XIV Dispoziii finale i tranzitorii ART. 268 (1) Activitatea de organizare si functionare a serviciului de apa si canalizare si respectarea prevederilor prezentului regulament sunt supuse controlului de specialitate al Consiliului Judetean Brasov, a consiliilor locale aflate in aria de operare a Companiei APA Brasov SA si a ANRSC. (2) ANRSC verifica de asemenea : respectarea indicatorilor de performanta; ajustarea periodica a tarifelor conform formulelor de ajustare sau formarea de noi tarife, atunci cand este cazul conform reglementarilor in vigoare; respectarea legii concurentei; asigurarea protectiei utilizatorilor; exploatarea eficienta a patrimoniului public si privat afectat serviciului de apa si canalizare. (3) Regulamentul se aplica de la data aprobarii lui de catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara. (4) De la data aplicarii prezentului Regulament isi inceteaza aplicabilitatea Regulamentul serviciului de alimentare cu apa si de canalizare aprobat prin Hotararea nr. 383/27.10.2003 a Consiliului Judetean Brasov. (5) Orice modificari se vor aduce prezentului regulament vor intra in vigoare de la data aprobarii lor de catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara. (6) Aparitia altor reglementari, cu caracter normativ dupa aprobarea prezentului Regulament, completeaza si modifica corespunzator prevederile acestuia. (7) Anexele 1, 2 si 3 fac parte integranta din prezentul Regulament.

~//~

44