Sunteți pe pagina 1din 1

MODEL DE CERERE DE CHEMARE N JUDECATA PENTRU REZILIEREA CONTRACTULUI Domnule Presedinte, Subscrisa societate comercial .......................................

cu sediul social n ...... ........... nmatriculat la Oficiul Registrului Comertului ..................... la numrul ................ la data ................. reprezentat de dl/ dna ................................................. chemm n judecat societatea comercial......................................................... cu sediul n ...................................................................... pentru ca pe baza probelor administrate sa pronuntati o hotarre judecatoreasca prin care sa: - reziliati contractul de nchiriere nr. ncheiat la data . ntre societatea si societatea prta . - sa obligati societatea prta la plata plata cheltuielilor de judecat.. Motivele sunt urmtoarele: n fapt, la data de ................... societatea noastr a ncheiat cu societatea prt un contract de locatiune nregistrat la administratia financiara sub nr. , prin care a nchiriat societatii prte imobilul situat la adresa .. compus din . camere n suprafata de si dependinte cu destinatia de birouri. Mentionam ca respectivul imobil ne apartine n calitate de proprietari conform actului de vnzare-cumparare autentificat la nr. .. de catre notarul .. Contractul de nchiriere a fost ncheiat pe o perioada de 3 ani, ncepnd cu data ncheierii contractului, societatii prte revenindu-i obligatia sa achite lunar societatii noastre suma de . lei, reprezentnd chiria. Societatea prta nu a platit chiria, de la data de .. pna n prezent desi a fost somata n acest sens prin adresa nr. ... din data de . ntelegem sa ne folosim de urmatoarele probe: acte si interogatoriul societatii prte. n drept mi ntemeiez cererea pe dispozitiile art. 1429, pct. 2 si 1439 C.Civ. Depunem prezenta cerere n doua exemplare, dintre care un exemplar pentru societatea prta si un exemplar pentru instanta de judecata, precum si copii de pe nscrisuri. Anexam prezentei dovada achitarii taxei de timbru si timbru judiciar. Societatea comerciala reprezentata de dl/dna Semnatura reprezentantului . Domnului presedinte al .