Proiect de lecție 1 Date generale: Data: 25.11.

2012 Clasa: a v-a Subiectul de lecție: Măsura de

Școala: nr 2 Gherla Disciplina: Educație muzicală Propunător: Gabriela Munteanu

Tipul de lecție: Combinată (predare-învățare și formare de deprinderi și priceperi) Obiective operaționale: - la sfârșitul lecției elevii vor fi capabili: - să explice semnificația cifrelor din măsură. - să tacteze măsura. - să intoneze un cântec (Cioca Boca) în măsura de . dintr-o partitură. Fluture, fluture din măsura de
.

- să recunoască vizual măsura - să recunoască auditiv din audiția

Metode didactice: Conversația, explicația, exercițiul, învățarea prin descoperire, învățarea unui cântec după auz, audiția, observarea, demonstrarea. Mijloace didactice: aparatură audio, normal, cântecul Cioca Boca, diapazon, audiția.

= 1 timp) Conversația (explicația).(B) Desfășurarea lecției Evenimentele Activitățile Profesorului lecției Captarea atenției Activitățile Elevilor Metode didactice Mijloace didactice Evaluare -practică -colectivă -colectivă practică Observații Propune executarea unor exerciții Urmăresc demonde cultură vocală: strarea apoi execută exercițiile controlându-și respirația și S S SS S S S S emisia.(diapazon) rea. -explică durata de pătrime și o notează ( =1timp. -antifeedback orală practică scrisă .intonează cântecul Poc ciocanul. ( reia un cântec știut deja ) . La la la la la la la la la------ Reactualizarea cunoștinșelor Reactualizează cunoștințele referi toare la duratele referitoare la pătrime și optime. Exercițiul și Instrument demonstra.precizează că în cântec sunt durate de pătrime. .

-explică faptul că se vor trasa bare înaintea fiecărui accent. Poc-cio-ca-nul greu loveș-te. -învățarea -cântecul -feed-back . -notează versurile în silabe. Fixarea cunoștințelor Propune intonarea cântecului Cioca Boca Cioca Boca Cioca Boca Bat ciocanele mereu Cioca Boca Cioca Boca Și îndoaie fierul greu. împăr. descoperă silabele accentuate și notează accentele. se numesc barele de măsură. -feed-back practică. -2-doi-nr.ul duratelor 4-unitatea de timpi (pătrimea) -schema Conversația . -feed-back -demonstra rea și exero exersează cițiul.explică -învățarea prin descoperire. identificarea silabelor accentuate.-scandează versul: țirea în silabe. -demonstrează tactarea măsurii de două timp și scrie pe tablă schema tactării. -trasează barele de măsură înaintea accentului. -două. -explică barele care delimitează duratele. -elevii descoperă titlul lecției. -pătrimi.Dirijarea învățării (prezentarea materialului stimul) (predareînvățare) -cere scandarea versurilor. -explică semnificația cifrelor din măsură. -câte durate avem într-o măsură? -ce durate sunt în fiecare măsură? -profesorul scrie pe tablă . -cere adăugarea de pătrimi deasupra fiecărei silabe.

..) -feed-back .Transferul de cunoștințe Profesorul propune o audiție cu sarcina: determinați măsura fragmentului muzical audiat. colectiv. -audiția și observarea -aparatură audio (fragmentul muzical audiat. -învață cântecul prin metoda învățării după auz -observă succesiunea accentelor și observă măsura de . . compozitorul. unui cântec Cioca Boca după auz practic.

Planul tablei Măsura de = 1 timp = 1 timp 2 4 Poc– cio – ca – nul greu 2 – numărul timpilor din măsură 4 – unitatea de timp Bara de măsură 2 4 Tactarea măsurii .(C).

Manualpentru clasa a X-a. 1967. București. fluturaș ( I.40 ) . E. p. Albuțiu: Muzica. Edit. Didactica și pedagogică. Șerfezi.Anexă Audiție Fluturaș.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful