Practica Pedagogica - Proiect de Lectie 1

Proiect de lecție 1 Date generale: Data: 25.11.

2012 Clasa: a v-a Subiectul de lecție: Măsura de

Școala: nr 2 Gherla Disciplina: Educație muzicală Propunător: Gabriela Munteanu

Tipul de lecție: Combinată (predare-învățare și formare de deprinderi și priceperi) Obiective operaționale: - la sfârșitul lecției elevii vor fi capabili: - să explice semnificația cifrelor din măsură. - să tacteze măsura. - să intoneze un cântec (Cioca Boca) în măsura de . dintr-o partitură. Fluture, fluture din măsura de
.

- să recunoască vizual măsura - să recunoască auditiv din audiția

Metode didactice: Conversația, explicația, exercițiul, învățarea prin descoperire, învățarea unui cântec după auz, audiția, observarea, demonstrarea. Mijloace didactice: aparatură audio, normal, cântecul Cioca Boca, diapazon, audiția.

( reia un cântec știut deja ) . -explică durata de pătrime și o notează ( =1timp.(diapazon) rea.intonează cântecul Poc ciocanul. Exercițiul și Instrument demonstra. . -antifeedback orală practică scrisă . La la la la la la la la la------ Reactualizarea cunoștinșelor Reactualizează cunoștințele referi toare la duratele referitoare la pătrime și optime. = 1 timp) Conversația (explicația).precizează că în cântec sunt durate de pătrime.(B) Desfășurarea lecției Evenimentele Activitățile Profesorului lecției Captarea atenției Activitățile Elevilor Metode didactice Mijloace didactice Evaluare -practică -colectivă -colectivă practică Observații Propune executarea unor exerciții Urmăresc demonde cultură vocală: strarea apoi execută exercițiile controlându-și respirația și S S SS S S S S emisia.

identificarea silabelor accentuate.Dirijarea învățării (prezentarea materialului stimul) (predareînvățare) -cere scandarea versurilor. -explică faptul că se vor trasa bare înaintea fiecărui accent.-scandează versul: țirea în silabe. -două.ul duratelor 4-unitatea de timpi (pătrimea) -schema Conversația . -notează versurile în silabe. -explică semnificația cifrelor din măsură. -pătrimi. se numesc barele de măsură.explică -învățarea prin descoperire. -explică barele care delimitează duratele. -feed-back practică. -trasează barele de măsură înaintea accentului. -câte durate avem într-o măsură? -ce durate sunt în fiecare măsură? -profesorul scrie pe tablă . Fixarea cunoștințelor Propune intonarea cântecului Cioca Boca Cioca Boca Cioca Boca Bat ciocanele mereu Cioca Boca Cioca Boca Și îndoaie fierul greu. -feed-back -demonstra rea și exero exersează cițiul. descoperă silabele accentuate și notează accentele. -elevii descoperă titlul lecției. -demonstrează tactarea măsurii de două timp și scrie pe tablă schema tactării. împăr. Poc-cio-ca-nul greu loveș-te. -învățarea -cântecul -feed-back . -cere adăugarea de pătrimi deasupra fiecărei silabe. -2-doi-nr.

-învață cântecul prin metoda învățării după auz -observă succesiunea accentelor și observă măsura de . unui cântec Cioca Boca după auz practic. .. -audiția și observarea -aparatură audio (fragmentul muzical audiat.. colectiv.Transferul de cunoștințe Profesorul propune o audiție cu sarcina: determinați măsura fragmentului muzical audiat.) -feed-back . compozitorul.

Planul tablei Măsura de = 1 timp = 1 timp 2 4 Poc– cio – ca – nul greu 2 – numărul timpilor din măsură 4 – unitatea de timp Bara de măsură 2 4 Tactarea măsurii .(C).

p. Didactica și pedagogică. București. Șerfezi.Anexă Audiție Fluturaș. Edit.40 ) .Manualpentru clasa a X-a. Albuțiu: Muzica. fluturaș ( I. 1967. E.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful