Sunteți pe pagina 1din 11

Procedura: Gestiune deseurilor Cod: CRP05.

PRO

People on the Move

Aprobat: Functie Manager Sistem Calitate Semnatura

Nume 1. Claudia Turcu 2. 3. 4.

Editie/Revizie:3/0; Ex.:

Data intrarii in vigoare: 20.01.2010

Pag.: 1/11

Procedura: Gestiunea deseurilor Cod: CRP05.PRO 1 SCOP

People on the Move

Prezenta procedura descrie procesul de gestionare a deeurilor rezultate din procesul de productie, distribuie i orice alt activitate generatoare de deeuri, cu scopul de a pstra un mediu nconjurtor sntos. Conform politicii de protectie a mediului, se urmareste incadrarea societatii in toate limitele prevazute de legislatia privitoare la protectia mediului aflata in vigoare. 2 DOMENIU DE APLICARE

Prezenta procedur se aplic pentru toate deeurile rezultate n urma activitilor de producie, distribuie i orice alta activitate generatoare de deeuri din compania S.C. STAR FOODS EM S.R.L.. 3 DEFINIII , PRESCURTARI 3.1 Definitii conform SR EN ISO 9000:2001 - Sisteme de management al calitii Principii fundamentale i vocabular DS 3027 E- Securitatea alimentului conform HACCP (Analiza riscului si punctele critice de control) Cerinte care trebuie satisfacute de catre companiile producatoare si subcontractantii lor. Mediu Mediul nconjurtor n care funcioneaz o organizaie, care include aerul, apa, pmntul, resursele naturale, flora, fauna, fiinele umane i relaiile ntre acestea. Aspect mediu element al activitilor, produselor sau serviciilor unei organizaii care poate interaciona cu mediul Impact asupra mediului orice modificare a mediului, daunatoare sau benefica, care rezulta total sau partial din activitatile, produsele sau serviciile organizatiei Prevenirea poluarii utilizarea unor procese, practici, materiale sau produse ce impiedica, reduc sau controleaza poluarea, care pot include reciclarea, tratarea, modificarea proceselor, mecanismele de control, utilizarea eficienta a resurselor si includerea materialelor. Beneficiile potentiale ale prevenirii poluarii includ reducerea impactului daunator asupra mediului, imbunatatirea eficientei si reducerea costurilor Politica de mediu declararea de catre organizatie a intentiilor si principiilor sale referitoare la performantele de mediu, care furnizeaza cadrul de actiune si de stabilire a obiectivelor generale si obiectivelor specifice de mediu ale acesteia Obiectiv de mediu el general de mediu, rezultat din politica de mediu, pe care o organizatie isi propune sa-l atinga si care este cuantificat, acolo unde acest lucru este posibil Emisie poluantii efectuati in mediu, inclusiv zgomote, radiatii electromagnetice si ionizante, care se manifesta si se masoara la locul de plecare din sursa

Editie/Revizie: 3/0; Ex.:

Data intrarii in vigoare: 20.01.2010

Pag. 2/11

Procedura: Gestiunea deseurilor Cod: CRP05.PRO Imisie transferul de poluanti in atmosfera catre un receptor (omul si factorii sistemului sau ecologic, bunuri materiale etc.) Deseuri substante rezultate in urma unor procese biologice sau tehnologice care nu mai pot fi folosite ca atare, dintre care unele refolosibile Poluant orice substanta solida, lichida, sub forma gazoasa sau de vapori, sub forma de energie (radiatie electromagnetica, ionizanta, termica, fonica sau vibratii) care, introdusa in mediu, modifica echilibrul constituentilor acestuia si al organismelor vii si aduce daune bunurilor materiale. 3.2 Prescurtari MP&M Materii Prime si Materiale HACCP Analiza riscurilor in punctele critice de control Dept. Sistem HACCP Departament Igiena si Securitatea Alimentelor 4 DOCUMENTE DE REFERIN

People on the Move

MSMI - Manualul Sistemului de Management integrat din cadrul SC Star Foods EM SRL SR EN ISO 9000:2001 Sisteme de management al calitatii. Principii fundamentale si vocabular SR EN ISO 9001:2001 Sisteme de management al calitatii. Cerinte DS 3027 E- Securitatea alimentului conform HACCP (Analiza riscului si punctele critice de control) Cerinte care trebuie satisfacute de catre companiile producatoare si subcontractantii lor. Regulamentul 178/2002 CEE Privind igiena produselor alimentare Codex alimentarius Principii generale de igiena pentru produselor alimentara LEGISLATIA DE MEDIU REFERITOARE LA DESEURI Ordin 1190/ 23.12.2002 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje i deeuri de ambalaje HG 349/11.04.2002 privind gestionarea ambalajelor i deeurilor de ambalaje, cu mo OU 16/26.01.2001 privind gestionarea deeurilor industriale reciclabile HG 856/16.08.2002 privind evidenta gestiunii i pentru aprobarea listei cuprinznd deeurile, inclusiv deeurile periculoase PLT01.PRO - Controlul documentelor Standard Frito Lay CRP Environmental & Waste management, versiunea nr 3/2009

DESCRIEREA PROCESULUI 5.1 Date de intrare

Datele de intrare n proces sunt: Colectarea, sortarea i depozitarea deseurilor


Editie/Revizie: 3/0; Ex.: Data intrarii in vigoare: 20.01.2010 Pag. 3/11

Procedura: Gestiunea deseurilor Cod: CRP05.PRO Inventare pentru produsele expirate si deteriorate Buletine de carantina Rapoartele controlorilor eficien productie Rapoartele Responsabilului Gestiune Deeuri 5.2 Activitatile din cadrul procesului

People on the Move

Activitatile care se desfasoara in cadrul procesului sunt: Colectarea i sortarea deeurilor, Valorificarea deeurilor (inclusiv emiterea documentatiei pentru valorificarea deseurilor), Eliminarea deeurilor (inclusiv emiterea documentatiei pentru eliminarea deseurilor), Intocmirea documentatiei privind gestionarea deseurilor, conform legislatiei in vigoare Emiterea documentaiei aferente recuperrii i reciclrii deeurilor de ambalaje puse pe pia 5.3 COLECTAREA I SORTAREA DEEURILOR

Deeurile generate n cadrul activitilor ce se desfaoar n SC Star Foods EM SRL sunt enumerate n Clasificare deseuri, cod F-PO CP 03-2, cu menionarea ncadrrii lor n grupele i la codurile specifice, conform legislaiei de mediu n vigoare. 5.3.1. Deseurile de ambalaje Sunt depozitate SEPARAT, n funcie de materialul din care sunt confecionate: polipropilen, polietilen, hrtie. Aferent spatiului de depozitare este amenajat un spatiu separat, n care se depoziteaz deeurile de ambalaje n funcie de materialul din care sunt confecionate., conform IL PR 15 Colectarea si separarea deseurilor. Acest spatiu este amenajat astfel nct permite manipularea uoar la operaia de ncrcare n vehiculele de transport la companiile de reciclare/ valorificare ale acestora. 5.3.2. Materiale care nu se preteaza consumului si procesarii In aceasta categorie sunt incluse produsele expirate i deteriorate. Acestea sunt colectate n fiecare zi n spaiul special amenajat din cadrul unitii. Este interzis depozitarea i a altor deeuri (metale, ambalaje, lemn, hrtie) n acest spaiu. Deeurile cu regim special din punctul de vedere al legislaiei sanitar-veterinare, sunt ncrcate n mijloace auto speciale, de ctre companiile colectoare a deeurilor menajere i transportate la sediul companiilor care le elimin prin incinerare. 5.3.3. Gunoiul menajer Este colectat in fiecare zi n spaiul special amenajat pentru gunoi menajer din cadrul unitii. Este interzis depozitarea i a altor deeuri (metale, ambalaje, lemn, hrtie) n acest spaiu. Aceste deeuri sunt ncrcate n mijloacele auto ale companiei specializate in colectarea deeurilor menajere i transportate ctre groapa de gunoi, autorizat pentru preluarea i eliminarea deeurilor.
Editie/Revizie: 3/0; Ex.: Data intrarii in vigoare: 20.01.2010 Pag. 4/11

Procedura: Gestiunea deseurilor Cod: CRP05.PRO 5.4 VALORIFICAREA DEEURILOR

People on the Move

Pentru urmatoarele deeurile menionate n Clasificarea deeurilor, cod -F-PO CP 03-2 pentru care este permis i posibil valorificarea, se ncheie specific, pe tip de deeu, Contracte de Vnzare Cumprare cu companii autorizate de stat pentru acest tip de activiti. Companiile cu care se ncheie contract sunt listate n Documente oficiale n vigoare Deeuri, cod F-PO CP 03-1. Documentatia pentru valorificarea deseurilor este specifica, in functie de tipul deseurilor si de provenienta acestora: 5.4.1. Deseurile de ambalaje Documentatia se intocmeste separat, pentru ambalajele din hartie si carton si respectiv pentru ambalajele din material plastic. Ambalajele din hartie si carton pot rezulta din procesul de depozitare sau pot proveni de la furnizori. Rebutul rezultat din procesul de depozitare se inregistreza in formularul "Raport rebut din procesul de productie " cod F-PO CP 03-3 si se pred beneficiarului, in functie de cantitate, cel putin o data pe lun, n baza unui Aviz de insotire a mrfii. In baza acestui Aviz de nsoire a mrfii, Departamentul Contabilitate emite i factura pentru cantitatea de deeu vndut. In cazul rebutului de la furnizor, se completeaza "Buletin de carantina" cod F-PG MI 04-1 de catre Manager Control Calitate Materii Prime si Materiale, se anunta furnizorul si se returneaza acestuia. Ambalajele din material plastic se colecteaz i se depoziteaz separat, n funcie de materialul din care sunt confecionate, ntr-un spatiu special amenajat. O data pe luna se ridica de catre Beneficiar, n baza unui Aviz de insotire a mrfii. In baza acestui Aviz de nsoire a mrfii, Departamentul Contabilitate emite i factura pentru cantitatea de deeu vndut. 5.5 ELIMINAREA DEEURILOR

Pentru restul de deeuri menionate n Clasificarea deeurilor, cod F-PO CP 03-2 pentru care nu este permis sau posibil valorificarea, se ncheie contracte de colectare i transport sau incinerare cu companii autorizate de stat pentru acest tip de activiti. Companiile cu care se ncheie contracte sunt nregistrate n lista Documente oficiale n vigoare Deeuri, cod F-PO CP 03-1. 5.5.1. Materiale care nu se preteaza consumului si procesarii (produse expirate sau deteriorate) Materialele care nu se preteaza consumului si procesarii produse finite pentru distributie deteriorate sau expirate, se ntocmete de ctre Manager Control Calitate MMP&M un "Buletin de analiz pentru materiale neconforme", Buletinul de analiz pentru materiale neconforme, cod F-PO CP 03-5, este vizat de Manager Sistem HACCP . Pentru produsele finite fabricate de alte companii decat Star Fods, acesta va fi semnat i de Manager Trade Marketing.
Editie/Revizie: 3/0; Ex.: Data intrarii in vigoare: 20.01.2010 Pag. 5/11

Procedura: Gestiunea deseurilor Cod: CRP05.PRO In baza "Buletinului de analiz pentru materiale neconforme", pentru produsele i materiile prime fr componente de origine animal se intocmete de ctre Directia de Sntate Public, Compartimentul Igien, "Procesul Verbal de constatare a conditiilor igienico sanitare" anexa 17, prin care sunt confiscate cantitile de produse menionate n Buletinul de analiz pentru materiale neconforme. In baza "Buletinului de analiz pentru materiale neconforme", pentru produsele i materiile prime cu componente de origine animal se intocmeste de ctre Direcia Sanitar Veterinar i sigurana Alimentului, "Procesul Verbal de confiscare a produselor" anexa 18 , prin care sunt confiscate canitile de produse menionate n Buletinul de analiz pentru materiale neconforme. Administratorul unitii hotrte prin Decizie modalitatea de eliminare a produselor menionate n "Buletinul de analiz materiale neconforme" cod F-PO CP 03-5, n acord i cu decizia autoritii care a fcut confiscarea. Decizia este vizat de: Departamentul Juridic i Administrator si este ntocmit n dou exemplare. Pentru eliminarea produselor i materiilor prime fr componente de origine animal se anun firma cu care S.C. STAR FOODS EM S.R.L. are contract de prestari servicii colectare deseuri (salubritate), iar pentru cele cu componente de origine animal, compania cu care S.C. STAR FOODS EM S.R.L. are contract de incinerare. Se ntocmete un "Proces Verbal de predare primire", cod F-PO CP 03-7 n dou exemplare originale. La Departamentul Control Calitate Productie respectiv Control Calitate MP&M rmn n original urmtoarele documente: "Buletin de analiza materiale neconforme", cod F-PO CP 03-5 "Decizie de distrugere", cod F-PO CP 03-6 "Proces Verbal de constatare a conditiilor igienico- sanitare, anexa 17 sau Proces Verbal de Confiscare a produselor, anexa 18 "Proces Verbal de predare primire", cod F-PO CP 03-7 "Bon", anexa 19, in care se inscrie cantitatea de deseuri care a fost ridicata de catre firma de colectare a deseurilor (salubritate) La Departamentul Contabilitate se predau in copie urmatoarele documente: Buletin de analiza materiale neconforme, cod F-PO CP 03-5 Decizie de distrugere, cod F-PO CP 03-6 Proces Verbal de predare primire, cod F-PO CP 03-7 Bon, anexa 19, in care se inscrie cantitatea de deseuri care a fost ridicata de catre firma de colectare deseuri (salubritate). La firma de colectare deseuri (salubritate) se predau urmatoarele documente: Buletin de analiza materiale neconforme, cod F-PO CP 03-5 (copie), Decizie de distrugere, cod F-PO CP 03-6 Proces Verbal de predare- primire, cod F-PO CP 03-7 (original).

People on the Move

Editie/Revizie: 3/0; Ex.:

Data intrarii in vigoare: 20.01.2010

Pag. 6/11

Procedura: Gestiunea deseurilor Cod: CRP05.PRO La Directia de Sanatate Publica, Compartimentul Igiena se predau in copie urmatoarele documente: Buletin de analiza materiale neconforme, cod F-PO CP 03-5 Proces Verbal de predare primire, cod F-PO CP 03-7 Bon, anexa 19, in care se inscrie cantitatea de deseuri care a fost ridicata de catre firma de salubritate. Pentru produsele care au fost scoase direct din depozit fara a mai fi transferate in spatiul de produs refuzat se inmaneaza Sefilor de depozit copie dupa "Buletin de analiza materiale neconforme" si "Proces Verbal de predare primire". Pentru sediile din tara: Cluj, Timisoara, Bacau, Constanta

People on the Move

Depozitele din tara trimit lunar, pana cel tarziu in penultima zi a lunii "Inventarul produselor expirate sau deteriorate", cod F-PO CP 03-4, semnat de Office Manager. In baza acestuia, Manager Sistem HACCP emite in dublu exemplar "Decizia de distrugere" cod F-PO CP 03-6, n acord cu decizia autoritilor locale. Unul din exemplarele originale este trimis depozitelor in original, iar celalalt este pastrat impreuna cu inventarul in Departamentul Sistem HACCP. 5.6. INTOCMIREA DOCUMENTATIEI PRIVIND GESTIONAREA DESEURILOR, CONFORM LEGISLATIEI IN VIGOARE In conformitate cu legislaia n vigoare, aferent gestionarii deeurilor, n baza documentelor menionate pe parcursul acestei proeduri, se ntocmesc documentele necesare gestionrii fiecrui tip de deeu n parte. Astfel, se completeaz lunar, de ctre Responsabilul Gestiune Deeuri urmtoarele documente: Raport anual Generare deseuri , cod F-PO CP 03-12 Raport anual Stocare provizorie, tratarea si transportul deseurilor, cod F-PO CP 03-13 Raport anual Valorificarea deseurilor, cod F-PO CP 03-14 Raport anual Eliminarea deseurilor, cod F-PO CP 03-15 Anual, n baza acestor documente i a altor situaii statistice furnizate de Departamentul Contabilitate, Responsabilul Gestiune Deeuri completeaz urmtoarele documente, care se vor transmite pn la data de 01.03 a fiecrui an la Agenia de Protecia Mediului: Cantitate ambalaje pline importate, cod F-PO CP 03-10. Cantitate ambalaje corespunzatoare productiei, cod F-PO CP 03-11. Plan de reciclare anual, cod F-PO CP 03-16. 5.7 EMITEREA DOCUMENTAIEI AFERENTE RECUPERRII I RECICLRII DEEURILOR DE AMBALAJE PUSE PE PIA

Editie/Revizie: 3/0; Ex.:

Data intrarii in vigoare: 20.01.2010

Pag. 7/11

Procedura: Gestiunea deseurilor Cod: CRP05.PRO In conformitate cu legislaia n vigoare, aferent recuperrii i reciclrii deeurilor de ambalaje puse pe pia, n baza situaiei statistice ce nsumeaz vnzrile pe fiecare tip de produs i a cantitii caracteristice de ambalaj aferent fiecrui tip de produs, Responsabilul Gestiune Deeuri ntocmete un raport cu cantitatea de deeuri pus pe pia de companie n luna precedent Raport lunar - Cantitate ambalaje puse pe piata Cod F-PO CP 03-17, aferent produselor Star Foods precum i produselor al cror importator direct este Star Foods EM SRL. Aceast cantitate este raportat pana cel tarziu data de 10 a lunii urmatoare apoi companiei creia i s-a predat prin contract responsabilitatea recuperrii i reciclrii cantitilor de deeuri obligatorii conform meniunilor din legislaia n vigoare. Aceasta la rndul ei va raporta ctre Star Foods pana cel tarziu data de 25 a lunii urmatoare i ctre Administraia Fondului de Mediu (de cate ori ii este cerut) ndeplinirea obiectivelor de recuperare i reciclare aferente lunii anterioare. 5.8 Date de iesire Datele de iesire ale procesului sunt: Documentaie colectare deeuri Documentaie valorificare deeuri Documentaie eliminare deeuri Documente gestionare deeuri Colectare/Recuperare/Valorificare deeuri Eliminare deeuri Mediu sanatos 6 RESPONSABILITI Administrator asigur resursele necesare: resurse umane si calificri specializate, resurse materiale, tehnologice si financiare; aprob Decizia de distrugere aproba rapoartele statistice care se trimit la Agenia de Protecia Mediului. Responsabilul cu protectia mediului verifica modul in care este tinut sub control procesul de colectare, depozitare si transport al deseurilor rezultate in organizatie; verifica aplicarea prezentei proceduri in toate zonele implicate, prin audit intern; identifica, inregistreaza si informeaza Managerul Productie, Managerul Tehnic, Managerul Sistem HACCP cu privire la orice neconformitate manifestata in activitatile de colectare, depozitare si gestionare ale deseurilor .

People on the Move

Editie/Revizie: 3/0; Ex.:

Data intrarii in vigoare: 20.01.2010

Pag. 8/11

Procedura: Gestiunea deseurilor Cod: CRP05.PRO efectueaza instruirea si constientizarea in mod corespunzator ale personalului din subordine care manipuleaza deseurile periculoase si nepericuloase

People on the Move

Responsabil gestiune deseuri elaboreaz documentele necesare valorificrii deeurilor, gestionrii deeurilor, raportrii cantitilor de deeuri de ambalaje puse pe pia tine sub control atat transportul intern, cat si transportul catre unitatile specializate in depozitarea si reciclarea deseurilor; Manager Control Calitate - MP&M elaboreaz Buletinul de Analiz pentru Materiale Neconforme pentru produsele finite primite pentru distribuie i pentru materiile prime, pe baza inventarelor primite de la Depozit elaboreaza Decizia de distrugere si o supune aprobarii Administratorului elaboreaz Procesul Verbal de Predare-Primire al deeurilor incluse n Buletinul de Analiz pentru Materiale Neconforme

Departament Paza intocmeste Proces verbal de predare-primire pentru fiecare transport de rebut tehnologic. Coordonator departament Juridic avizeaza Decizia de distrugere analizeaza si avizeaza contractele incheiate de SC Star Foods EM SRL cu companiile specializate in colectarea, reciclarea, valorificarea sau eliminarea deseurilor.

7 NREGISTRRI SI ANEXE

Rezultatele aplicarii acestei proceduri sunt documentate in formularele pentru inregistrari specifice descrise in tabelul de mai jos. Tinerea sub control: - a formularelor conform prezentei proceduri; - a inregistrarilor formularelor completate conform PG MI 02, Controlul inregistrarilor

Editie/Revizie: 3/0; Ex.:

Data intrarii in vigoare: 20.01.2010

Pag. 9/11

Procedura: Gestiunea deseurilor Cod: CRP05.PRO

People on the Move

Nr anexa : 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Formular Denumire

Cod

Colectat la:

Durata pastrarii in departament/ organizatie(ani)

Documente oficiale n vigoare F-PO CP 03-1 - Deeuri

10 11 12 13 14 15 16 17

Responsabil gestiune deseuri Responsabil Clasificare deeuri F-PO CP 03-2 gestiune deseuri Raport rebut din procesul de Responsabil F-PO CP 03-3 productie gestiune deseuri Inventar produse expirate si Control Calitate F-PO CP 03-4 deteriorate Productie Buletin de analiza materiale Control Calitate F-PO CP 03-5 neconforme Productie Control Calitate Decizie de distrugere F-PO CP 03-6 Productie Proces Verbal de predare Control Calitate F-PO CP 03-7 primire Productie Raport saptamanal livrari Responsabil F-PO CP 03-8 rebut gestiune deseuri Raport lunar - Baterii si Responsabil F-PO CP 03-9 acumulatori, anvelope uzate gestiune deseuri Cantitate ambalaje pline Coordonator F-PO CP 03-10 importate Protectia mediului Cantitate ambalaje Coordonator F-PO CP 03-11 corespunzatoare productiei Protectia mediului Raport anual Generare Coordonator F-PO CP 03-12 deseuri Protectia mediului Raport anual Stocare Coordonator provizorie, tratarea si F-PO CP 03-13 Protectia mediului transportul deseurilor Raport anual Valorificarea Coordonator F-PO CP 03-14 deseurilor Protectia mediului Raport anual Eliminarea Coordonator F-PO CP 03-15 deseurilor Protectia mediului Coordonator Plan de reciclare anual F-PO CP 03-16 Protectia mediului Raport lunar cantitate de Coordonator F-PO CP 03-17 ambalaje puse pe piata Protectia mediului
Data intrarii in vigoare: 20.01.2010

1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5
Pag. 10/11

Editie/Revizie: 3/0; Ex.:

Procedura: Gestiunea deseurilor Cod: CRP05.PRO 18 Proces Verbal de constatare Document legal a conditiilor igienico sanitare Proces Verbal de confiscare Document legal a produselor Document Bon furnizor Control Calitate Productie Control Calitate Productie Control Calitate Productie 1/5 1/5 1/5

People on the Move

19 20

Editie/Revizie: 3/0; Ex.:

Data intrarii in vigoare: 20.01.2010

Pag. 11/11

S-ar putea să vă placă și