Sunteți pe pagina 1din 5

CONTRACT DE PRESTRI SERVICII ncheiat astzi, 01.01.

2013

Art.1 PARTILE CONTRACTANTE 1.1 PFA HULUBAN DONATELLA, cu sediul social in Arad, str Cocorilor nr 57, bl 2 ap 3, inregistrata la Registrul Comertului Arad, sub numarul F 30/630/2001, avand CUI 28489331,reprezentat de doamna HULUBAN DONATELLA, avnd funcia de administrator, in calitate de PRESTATOR, si 1.2 SC BAUER LAND SRL SRL cu sediul n , Str STEAGULUI NR 56 ET P AP 2, nregistrat la Oficiul Registrului Comerului sub nr. J2/1307/2012, cod fiscal nr. 30938599, reprezentat de doamna FUSZFA EMILIA , avnd funcia de administrator ADMINISTRATOR., in calitate de BENEFICIAR au convenit sa ncheie prezentul contract de prestri servicii, cu respectarea urmtoarelor clauze: Art. 2 OBIECTUL CONTRACTULUI 2.1 Obiectul contractului l reprezint tinerea evidentei contabile a societii SC BAUER LAND SRL, de ctre PRESTATOR . 2.2 In cadrul activitii menionate la punctul 2.1, prestatorul se obliga sa efectueze si urmtoarele servicii: Salarizare: i) ntocmirea statului individual de plata pentru personalul roman al societii ; ii) completarea declaraiilor lunare pentru obligaiile societii la bugetul de stat; iii) completarea declaraiilor lunare privind contribuia societii la fondurile speciale pentru salariati; iv) nregistrarea statului de plata, a fiselor fiscale si a declaraiilor aferente la organele administrative competente; v) intocmirea contractelor de munca si inregistrarea acestora la ITM precum si transmiterea REVISAL ;

Completarea si nregistrarea lunar si trimestrial la organele administrative competente a obligaiilor societii ctre bugetul de stat. Prestarea serviciilor de contabilitate, in speta: inregistrarea documentelor primite, intocmirea registrelor obligatorii. Nu constituie obiectul prezentului contract efectuarea platilor prin casa sau prin banca. 2.3 Toate serviciile menionate la punctele 2.1 si 2.2 vor fi realizate pe baza documentelor primite de ctre PRESTATOR de la BENEFICIAR. Art. 3 DURATA CONTRACTULUI 3.1 Contractul se ncheie pe o perioada nedeterminata., ncepnd cu luna IANUARIE 2013. Rezilierea contractului se poate face numai cu acordul ambelor parti, in scris, cu un preaviz de 30 de zile si cu indeplinirea obligatiilor ce revin fiecarei parti pana la data rezilierii, respectiv efectuarea lucrarilor si plata lor in termen de catre Beneficiar. Art. 4 PRETUL 4.1 Pentru serviciile acordate, PRESTATORUL va percepe , un tarif lunar de ___300_____RON, , pentru o cifra de afaceri cumulata de pana la un milion lei inclusiv si un numar de salariati de pana la 5 salariati. Ca urmare a depasirii uneia dintre conditii, atunci tariful se modifica cu ___50_____ EUR la fiecare 500.000 Ron depasire cifra de afaceri, sau 5 salariati. 4.2 Tariful specificat la punctul 4.1 include si alte cheltuieli nregistrate cu ocazia realizrii de ctre PRESTATOR a obligaiilor ce-i revin din prezentul contract, cum ar fi: convorbiri telefonice, fotocopii. Alte cheltuieli in afara celor menionate expres vor fi facturate clientului, dupa obtinerea aprobarii acestuia in prealabil. In cazul acordrii de asistent financiar contabil organelor decontrol se va negocia cu beneficiarul tariful perceput pentru aceste servicii. 4.3 PRESTATORUL va emite factura reprezentnd contravaloarea serviciilor prestate pe data de 15 a lunii urmatoare. Art. 5 OBLIGATIILE PARTILOR 5.1 PRESTATORUL se oblig: - s ntocmeasc toate evidenele contabile n conformitate cu prevederile legislaiei romneti n domeniu; pentru documentele care nu corespund d.p.v contabil si fiscal acestea nu vor fi inregistrate in contabilitate decat avand semnatura si

mentiunea administratorului bun de contabilizat, in caz contrar sunt aduse la cunostinta beneficiarului in scris motivele pentru care nu pot fi inregistrate; - s asigure depunerea, n termenul prevzut de lege, a tuturor declaraiilor specificate la punctul 2.2 din prezentul contract; - s comunice beneficiarului pn la data de 20 a lunii urmtoare celei ncheiate obligatiile ce-i revin fata de bugetul statului(TVA, impozit profit, impozit salarii, orice alte impozite ce-i revin statului) si sa-i prezinte balanta de verificare analitica pana la date de 26 a lunii urmatoare celei incheiate; - s pstreze confidenialitatea asupra tuturor actelor puse la dispoziia sa de ctre BENEFICIAR. 5.2 BENEFICIARUL se oblig: - s pun la dispoziia PRESTATORULUI, pe baza de proces verbal de predare primire, pn la data de 20 a lunii in curs toate documentele primei jumti de luna si pn cel mai trziu la data de 5 a lunii urmtoare , toate celelalte documente aferente lunii anterioare, necesare ntocmirii evidenei contabile conform legislaiei romneti; in caz contrar termenele de la punctul 5.1. se modifica proportional cu numarul de zile aferent inregistrarilor contabile. - Sa puna la dispozitia Prestatorului orice acte contabile solicitate de contabil si necesare executarii corecte si cu respectarea normelor legale in vigoare; - s ntocmeasc registrul de casa; - s intocmeasca/in evidena documentelor aa cum a fost specificat n scris in corespondena de ctre PRESTATOR; - s comunice PRESTATORULUI orice informaie care considera ca au impact asupra informatiilor financiar contabile. - s plateasca factura emisa de prestator in termen de 15( cincisprezece) zile de la data primirii facturii, in caz contrar prestatorul va emite factura de penalitati pentru fiecare zi de intarziere, cf legislatie in vigoare, pana in momentul incasarii in cont a contravalorii acesteia. In cazul in care, 3 luni consecutiv, Beneficiarul nu plateste factura emisa de prestator la data scadentei atunci contractul se considera incetat de drept. Art. 6 RASPUNDEREA CONTRACTUALA 6.1 Beneficiarul raspunde: - pentru realitatea si corectitudinea datelor inscrise in documentele predate Prestatorului; - pentru erorile sau omisiunile provenite din documentele puse la dispozitia Prestatorului;

- pentru eventualele documente care nu au fost puse la dispozitia Prestatorului; - pentru vicii ascunse sau nedeclararea in totalitate a documentelor; - pentru predarea cu intarziere a documenteleor catre Prestator 6.2 Prestatorul raspunde: - pentru corectitudinea lucrarilor efectuate pe baza datelor puse la dispozitie de catre Beneficiar - de predarea documentelor astfel incat sa se respecte termenele legale de depunere a documentelor la autoritatile fiscale, cu exceptia cazului in care Beneficiarul nu si-a indeplinit obligatiile conform cap. V, art. 5.2., sau nu a adus toate documentele sau acestea au fost incorecte. Art. 7 NCETAREA CONTRACTULUI 7.1 Prezentul contract nceteaz de plin drept n cazul n care una dintre pri: - nu i execut obligaiile prevzute la articolul 5 din prezentul contract; - este declarat n stare de incapacitate de pli sau a fost declanat procedura de faliment; - cealalt parte, c o nou nerespectare a acestora va duce la rezilierea prezentului contract i ncalc una dintre obligaii, dup ce a fost avertizat, printr-o notificare scris de ctre; - dorete rezilierea unilateral a contractului, cu condiia de a notifica, in scris, celeilalte pri decizia sa, cu minim 30 de zile nainte de data la care ncetarea urmeaz s-i produc efectele. 7.2. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligaiilor deja scadente ntre prile contractante. Art. 7 LITIGII 7.1 Prile convin ca toate nenelegerile ce pot apare n legtur cu executarea acestui contract s fie soluionate pe cale amiabil de ctre reprezentanii lor. 7.2 n cazul n care nu este posibila rezolvarea pe cale amiabila a eventualelor diferende dintre pri, acestea se vor adresa unui tribunal . Art. 8 DISPOZITII FINALE

8.1 Modificarea prezentului contract se face numai printr-un act adiional, in scris, ncheiat ntre cele dou pri contractante. 8.2 Prezentul contract reprezint voina prilor i nltur orice alt nelegere verbal dintre acestea, anterioar sau ulterioar ncheierii lui. 8.3 Partile contractante se obliga sa nu faca oferta de munca vreunui angajat al partenerului sau contractual. In cazul unei incalcari a acestei prevederi se considera ca stabilita o penalitate contractuala de 20.000 EUR. 8.4 Prezentul contract a fost ncheiat in 2 (doua) exemplare, astzi 01.01.2013 Din partea

Din partea PRESTATORULUI BENEFICIARULUI