Sunteți pe pagina 1din 9

Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013

Investete n oameni! Titlul proiectului: AgroManager Contract numrul: POSDRU/92/3.1/S/64291

CONTINUT PLAN DE AFACERI


1.

Sumar Executiv

2. Descrierea Companiei 3. Plan Strategic 3.1. Misiune / Viziune 3.2. Obiective Strategice 4. Analiza mediului intern si extern 4.1. Analiza Competitiei 4.2. Analiza Clientilor 4.3. Analiza resurselor interne 5. Piata : Produse si Servicii 5.1. Piata tinta 5.2. Obiectivele politicii de produs : Diferentiere / Pozitionare
Pag. 1 din 9

6. Proiectii Financiare : 6.1. Proiectii ale Cifrei de Afaceri 6.2. Raportul de Profit si Pierdere previzionat 6.3. Previziuni ale Fluxului de Numerar 7. Plan de implementare si Investitii 8. Concluzie

1.SUMAR EXECUTIV
Pag. 2 din 9

Scopul intocmirii unui Plan de Afaceri este acela de a atinge urmatoarele obiective : Punerea la dispozitie a unui plan de actiuni clar si concis in vederea atingerii unor obiective specifice ; Intocmirea unui plan de afaceri usor de inteles ; Punerea in aplicare a unei metodologii care sa faciliteze raportarea status-ului , progresului ,succeselor si a insucceselor acestui plan ; Succesul planului de afaceri propus se bazeaza pe anumite actiuni previzionate a avea loc in viitor ,dar care se refera la elemente care nu pot fi influentate de catre persoanele care activeaza in cadrul fermei.

Orice beneficiar al planului de afaceri , trebuie sa fie convins de faptul ca, daca nu vor exista modificari semnificative care sa influenteze atingerea obiectivelor propuse , nu vor exista deviatii majore ale prognozei rezultatelor.

2. DESCRIEREA COMPANIEI Scurta descriere a a profilului companiei ( fermei ) , a activitatilor curente si viitoare , inclusiv ale locatiilor existente si viitoare.

3. PLAN STRATEGIC 3.1. MISIUNE SI VIZIUNE Viziunea companiei ( fermei ) reprezinta expresia modului in care ferma va fi perceputa de catre colaboratorii sai interni si externi.

Pag. 3 din 9

Misiunea defineste scopul fundamental al unei companii , dar si scopul operational privind produsele si serviciile oferite , in termeni de piata .De asemenea , stabileste nivelul asteptarilor in privinta rezultatelor , in momentul in care misiunea a fost indeplinita. Misiunea trebuie sa defineasca : Produsele si serviciile oferite ; Clientii catre care se vor livra produsele si serviciile ; Modalitati de livrare a produselor si serviciilor oferite ; Rezultatele asteptate.

3.2. OBIECTIVELE STRATEGICE Se va defini obiectivul strategic principal ( pentru o anumita perioada , pentru care se intocmeste planul de afaceri ) , care ar putea fi atingerea unui anumit nivel al cifrei de afaceri , sau un anumit nivel al marjei de profit . In vederea sustinerii prognozelor propuse prin planul de afaceri , sursele de venit sau segmentele noi de piata care vor fi accesate , trebuie mentionate in cadrul acestui plan. Exemple : Mentionarea pietelor sau segmentelor de piata care urmeaza a fi accesate ; Dezvoltarea unui portofoliu de clienti si modalitatile de construire a relatiilor pe termen lung ;

Pag. 4 din 9

Lansarea de produse noi pe piata , intr-o anumita perioada de timp ; Imbunatatirea recunoasterii brandului in piata ( unde este cazul ).

4. ANALIZA MEDIULUI INTERN SI EXTERN 4.1. ANALIZA COMPETITIEI In aceasta sectiune se va introduce o analiza a pietei ( a dimensiunii pietei locale,regionale,nationale) si o estimare a cotei de piata viitoare comparativ cu cea a competitiei. De asemenea , se pot introduce si cateva dintre avantajele si dezavantajele companiei ( fermei ) fata de competitorii sai.

4.2. ANALIZA CLIENTILOR Se va prezenta o analiza a clientilor existenti si a clientilor potentiali , pe fiecare regiune in parte . O previziune a vanzarilor va fi cuprinsa in aceasta sectiune , dupa modelul de mai jos :

CLIENT Client 1 Client 2 Client 3 Client 4

An 1

An 2

An 3

An 4

An 5

Pag. 5 din 9

Total Vanzari

4.3. ANALIZA RESURSELOR INTERNE In cadrul acestei sectiuni , vor fi prezentare succint resursele interne existente in cadrul fermei : capacitati de productie , dotari , echipamente , terenuri si constructii, tehnologii , sisteme informatice , numar de angajati si competentele acestora ,etc.

5. PIATA : PRODUSE SI SERVICII 5.1. PIATA TINTA Se va face o scurta prezentare a segmentelor de piata existente ( in functie de regiunea geografica , acolo unde este cazul ) .Din piata existenta , se va alege un segment de piata care va fi stabilit ca piata tinta in cadrul planului de afaceri . Pentru segmentul de piata ales , se va alege si strategia de marketing propusa . De asemenea , se va descrie pe scurt legatura intre : strategie , obiective , si piata tinta.

5.2. OBIECTIVELE POLITICII DE PRODUS - DIFERENTIERE / POZITIONARE In cadrul acestei sectiuni , se vor descrie pe larg produsele si serviciile oferite si legatura dintre acestea si clientii potentiali .
Pag. 6 din 9

Fiecare tip de produs ( serviciu ) va fi prezentat si se va demonstra care este necesarul de astfel de produse ( servicii ) in piata ( si la clientii potentiali ) . Se vor descrie si caracteristicile ( calitatile ) produselor ( serviciilor ) oferite care le pot diferentia in fata competitiei si se va stabili pozitonarea acestora pe anumite segmente de piata .

6. PROIECTII FINANCIARE 6.1. PROIECTII ALE CIFREI DE AFACERI Se vor include prognozele cifrei de afaceri pentru perioada pentru care se intocmeste planul de afaceri .Aceaste previziuni trebuie corelate cu proiectiile prezentate in cadrul sectiunii 4.2. Analiza clientilor. 6.2. RAPORTUL DE PROFIT SI PIERDERE PREVIZIONAT Proiectiile de venituri si cheltuieli vor fi intocmite pentru perioada pentru care se elaboreaza planul de afaceri . Veniturile trebuie prognozate pe urmatoarele categorii : venituri din activitatea de baza , alte venituri din exploatare, venituri financiare si alte venituri ( venituri extraordinare) . Cheltuielile trebuie prognozate pe aceleasi categorii : cheltuieli din exploatare, cheltuieli financiare si alte cheltuieli ( cheltuieli extraordinare) . Se recomanda prognozarea cheltuielor prin gruparea lor in cheltuieli fixe si cheltuieli variabile.

6.3. PREVIZIUNI ALE FLUXULUI DE NUMERAR

Pag. 7 din 9

Aceste previziuni vor fi intocmite pentru perioada pentru care sau intocmit si prognozele de venituri si cheltuieli . Se vor face previziuni ale fluxului de numerar provenit din activitatea operationala , financiara si de investitii .Ca rezultat al acestor prognoze , in cazul in care ferma va avea nevoi de finantare , vor fi prezentate clar si in detaliu si sursele de finantare , in vederea sustinerii viabilitatii planului de afaceri .

7. PLANUL DE IMPLEMENTARE SI INVESTITII Se va introduce o lista completa si in detaliu de investitii care sunt necesare in vederea implementarii planului de afaceri propus si sursele de finantare ale acestora . De asemenea , este necesara intocmirea unui plan de actiune ,care sa detalieze activitatile care vor fi intreprinse in vederea implementarii planului de afaceri , dupa modelul de mai jos :

ACTIUNE

RESPONSABI L

TERMEN

BUGET IMPLEMENTA RE

ACTIUNE 1 ACTIUNE 2

8. CONCLUZIE

Pag. 8 din 9

Concluzia planului de afaceri va exprima pe scurt motivele principale pentru care model propus prin acest plan ,va avea succes ,fara sa necesite modificari principale in vederea atingerii obiectivelor propuse.

Pag. 9 din 9