Sunteți pe pagina 1din 176

UNIVERSITATEA ECOLOGIC BUCURETI FACULTATEA DE DREPT

DREPT PENAL - PARTEA SPECIAL NOTE DE CURS

Prof. univ. dr. Buneci Petre Lector univ. dr. Cleopatra Drimer

-2010-

TITLUL VI INFRAC IUNI CARE ADUC ATINGERE UNOR ACTIVIT I DE INTERES PUBLIC SAU ALTOR ACTIVIT I REGLEMENTATE DE LEGE
CAPITOLUL I INFRAC IUNI DE SERVICIU SAU N LEGTUR CU SERVICIUL

Aspecte generale i comune


Prima subdiviziune n titlul privitor la grupul infrac iunilor care aduc atingere unor activit i de interes public sau altor activit i reglementate de lege cuprinde dispozi ii privitoare la infrac iuni de serviciu sau n legtur cu serviciul. Ceea ce caracterizeaz, n principal, subgrupul infrac iunilor de serviciu sau n legtur cu serviciul este valoarea social aprat i anume: bunul mers al activit ii organelor sau institu iilor de stat sau publice i, implicit, aprarea intereselor legale ale persoanelor particulare. Organele ori institu iile de stat sau publice, ct i persoanele particulare sunt egal interesate ca s fie asigurat ndeplinirea regulat i eficient de ctre func ionari a ndatoririlor de serviciu, ca exerci iul func iunilor s fie asigurat mpotriva venalit ii unor func ionari, precum i mpotriva tendin ei de a ob ine ctiguri ilicite. Legea penal proteguiete activitatea organelor sau institu iilor de stat sau publice contra abuzurilor i neglijen elor func ionarilor svrite fie n raporturile interne, adic n prejudiciul imediat al unit ilor unde sunt angaja i, fie n raporturile externe, adic n prejudiciul imediat al unor persoane particulare (dar se poate i n prejudiciul unei unit i, alta dect aceea unde se presteaz serviciul de ctre func ionar). De asemenea, activitatea organelor sau institu iilor de stat sau publice este protejat penalicete contra unor fapte (darea de mit, traficul de influen etc), pentru a cror svrire nu se cere ca fptuitorul s aib calitatea de func ionar public sau func ionar, dar au legtur cu atribu iile de serviciu ale acestora. Infrac iunile de serviciu sau n legtur cu serviciul se mai caracterizeaz dup Siegfried Kahane i prin elementul lor material care const ntr-o atingere adus valorii sociale ocrotite. Aceast atingere poate avea uneori consecin e deosebit de grave (ca n cazul abuzului n serviciu contra intereselor publice, prevzut n art. 2481 C.pen.), dar poate avea i consecin e mai pu in grave [ca n cazul neglijen ei n serviciu, prevzut n alin. (1) al art. 249 C.pen.]. Obiectul ocrotirii penale. Infrac iunile de serviciu sau n legtur cu serviciul au acelai obiect juridic generic i o strns legtur n raport cu obiectul lor juridic special i anume valoarea social (desprins din fasciculul valorilor care formeaz obiectul juridic generic), adic aprarea bunului mers al activit ii organelor sau institu iilor de stat sau publice i, implicit, aprarea intereselor legale ale persoanelor. La infrac iunile de serviciu sau n legtur cu serviciul obiectul material, de regul, lipsete. Subiec ii infrac iunilor. Subiectul activ nemijlocit (autor) al acestor infrac iuni este de regul un func ionar public sau func ionar (n n elesul art. 147 C.pen.). n cazul ctorva infrac iuni (de exemplu, darea de mit, traficul de influen ) subiect activ nemijlocit poate fi orice persoan ce ntrunete condi iile generale ale rspunderii penale. Prin func ionar public", n sensul legii penale - art. 147 alin. (1) C.pen. -, se n elege orice persoan care exercit permanent sau temporar, cu orice titlu, indiferent cum a fost investit, o nsrcinare de orice natur, retribuit sau nu, n serviciul unei unit i dintre cele la care se refer art. 145 C.pen. (autorit ile publice, institu iile publice, institu iile sau alte persoane juridice de interes public). Autorit ile publice sunt cele prevzute n Titlul III din Constitu ia Romniei, iar institu iile publice sunt, n principiu, calificate astfel prin actele normative ce le reglementeaz activitatea. n lipsa unei defini ii legale n acest sens, prin sintagma alte persoane juridice de interes public" s-a spus c se n elege orice persoan juridic indiferent de forma de organizare - asocia ii, funda ii, sindicate etc. - indiferent de felul propriet ii pe care se ntemeiaz i indiferent dac sunt guvernamentale sau neguvernamentale, dac, prin actul constitutiv legal aprobat, sunt destinate a organiza sau a servi o colectivitate mare de oameni, o mul ime de oameni, fie din ntreaga ar, fie dintr-o zon sau unitate 2

administrativ-teritorial, fie dintr-un domeniu de activitate dintr-o anumit profesie. Nu pot fi considerate alte persoane juridice de interes public" acele persoane juridice care au un caracter nchis, nfiin ate doar pentru satisfacerea unor interese ale unui grup restrns de oameni, asocia i, salaria i, colaboratori i care urmresc un profit. Spre exemplu, o societate comercial care are ca obiect de activitate comer ul avnd ca partener alte persoane juridice nu putem spune c aceasta este o persoan juridic de interes public chiar dac bunurile pe care aceast persoan juridic le desface ajung la popula ie. Dup al i autori, se consider c legiuitorul a inten ionat ca prin expresia institu iile sau alte persoane juridice de interes public s le nominalizeze pe cele nfiin ate de persoanele fizice sau juridice pentru satisfacerea unor interese publice, fcnd parte dintre acestea partidele politice, organiza iile sindicale, patronale sau profesionale. Sintagma serviciile de interes public este mai pu in delimitabil dect celelalte, incluznd regiile autonome i companiile na ionale create prin reorganizarea unor regii, cum ar fi: Pota Romn, CONEL, SNCFR i ROMTELECOM. Categoria societ ilor care desfoar servicii de interes public este ns mult mai ampl, incluznd societ ile de transport, termoficare, distribuirea apei, prestarea serviciilor medicale etc. Multe dintre acestea nu provin din fostele regii, au capital privat i poten ial economic redus, ns nu pot fi separate de anterioarele societ i numai pe criteriul interesului public. Aceast no iune nu este definit n Codul penal, n titlul VIII intitulat n elesul unor termeni sau expresii n legea penal", ea nu poate fi asimilat nici cu termenul public definit n art. 145, ntruct nicio no iune nu se poate defini prin ea nsi. Pe de alt parte, este evident faptul c no iunea public din dreptul penal a primit un n eles mai larg dect cel specific dreptului constitu ional, dei pe parcursul ctorva ani s-a considerat n mod eronat c ele sunt identice. In dreptul penal, termenul de func ionar public are un n eles mai larg dect n alte ramuri de drept (ex.: dreptul administrativ), fapt ce se justific prin nevoia de a se realiza n mod corespunztor ocrotirea intereselor sociale prin mijloace de drept penal. n doctrin, s-a subliniat c sunt asimila i func ionarilor publici i cei care ndeplinesc n fapt" o nsrcinare n serviciul unei persoane juridice de drept public cu condi ia ca unitatea de drept public s aib tiin de acest lucru. Aceeai solu ie se impune n aceast concep ie i n situa ia n care func ionarul public este angajat cu nclcarea dispozi iilor legale (de ex.: nu are studiile necesare) ori urmeaz a fi nvestit, fiind pe cale de a fi angajat (de ex.: cei afla i n termenul de ncercare). Nu poate fi considerat ns func ionar public persoana care, n mod sporadic, ine locul unuia dintre acetia fr consim mntul organelor de conducere cci ntr-o asemenea situa ie, nu exist un raport de serviciu ntre aceast persoan i unitatea n care activeaz. Func ionar", n sensul legii penale - art. 147 alin. (2) C.pen. - este func ionarul public, precum i orice salariat care exercit o nsrcinare n serviciul unei alte persoane juridice dect o unitate dintre cele la care se refer art. 145 C.pen. n doctrin este discutabil, n raport cu legea penal n vigoare, calitatea de func ionari a anumitor categorii de persoane care exercit o profesie liberal (de exemplu: avoca ii, notarii publici, medicii, arhitec ii etc). n ceea ce privete avoca ii, Ilie Pascu, arat c trebuie fcut distinc ia ntre avoca ii care au numai calitatea de membri ai baroului, n baza crora sunt abilita i s exercite profesia de avocat, de acordare a asisten ei juridice justi iabililor, i avoca ii alei n organele de conducere ale baroului, deoarece n n elesul prevederilor sus-men ionate, numai acetia din urm pot fi subiec i activi ai infrac iunilor de serviciu. Referitor la medici, corelnd dispozi iile privind asisten a medical cu cele penale, se poate trage concluzia c doar cei care func ioneaz n re eaua sanitar de stat sunt func ionari publici n condi iile art. 147 alin. (1) C.pen.. Aceast solu ie se ntemeiaz pe dispozi iile constitu ionale, conform crora dreptul la ocrotirea snt ii este garantat" - art. 34 alin. (1) din Constitu ia Romniei, iar statul este obligat s ia msuri pentru asigurarea igienei i a snt ii publice" - art. 33 alin. (2) din Constitu ie. Recent, instan a suprem a decis c, n raport cu prevederile art. 147 C.pen. i art. 1 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea i exercitarea profesiei de avocat, potrivit crora aceast profesie este liber i independent, cu organizare i func ionare autonom, avocatul nu are nici calitatea de func ionar public i nici calitatea de func ionar i, n consecin , nu poate fi subiect activ al infrac iunii de abuz n serviciu contra intereselor persoanelor. n literatura de specialitate, s-a sus inut c notarul public, dei desfoar o activitate de interes public (de aceea i denumirea sa apare no iunea de public, n sensul c st la dispozi ia publicului, c servete interesul acestuia), presteaz aceste servicii fr a fi n serviciul unei unit i, fr a fi ncadrat ntr-o anumit form de organizare ierarhic, subordonat unui regulament intern de func ionare etc, elemente care caracterizeaz pe func ionar, adic pe acela care exercit o func ie i se afl n exercitarea unei nsrcinri n serviciul unei persoane juridice publice. Ca atare, n aceast concep ie, notarul public nu este func ionar n 3

sensul art. 147 C.pen.. Dei extrem de interesant, aceast pozi ie teoretic n-a fost nsuit de al i autori1' sau de instan ele de judecat. Subiect activ al acestor infrac iuni poate fi i o persoan juridic, n condi iile i cu limitrile artate n art. 19' alin. (1) C.pen. Rspunderea penal a persoanei juridice nu exclude rspunderea penal a persoanei fizice care a contribuit, n orice mod, la svrirea aceleiai infrac iuni de serviciu sau n legtur cu serviciul. Infrac iunile din acest subgrup sunt susceptibile de participa ie penal (pluralitate de subiec i activi) n toate formele sale: coautorat, instigare, complicitate. Cnd un act este dat n cderea unui colectiv (comisie, complet de judecat etc), infrac iunea va avea drept coautori pe to i membrii colectivului. Instigatori i complici pot fi orice persoane. Dac instigatorul sau complicele este i el func ionar, aceasta va constitui o mprejurare agravant judiciar. Latura obiectiv. Elementul material al infrac iunilor de serviciu sau n legtur cu serviciul const, de regul, ntr-o ac iune i uneori ntr-o inac iune (unele modalit i normative ale abuzurilor n serviciu sau ale lurii de mit). Nu trebuie ns s confundm comisiunea i omisiunea, ca modalit i de realizare n concret ale elementului obiectiv, cu infrac iunile comisive i infrac iunile omisive. De asemenea, nu trebuie s confundm comisiunea i omisiunea, ca modalit i de realizare n concret ale elementului obiectiv, cu fapta descris n con inutul normei de incriminare. Urmarea imediat a acestor infrac iuni const ntr-o atingere adus bunului mers al activit ii unui organ sau institu ii de stat ori publice, nso it uneori i de o vtmare a interesului legal al vreunei persoane. Legtura de cauzalitate ntre ac iunea sau inac iunea incriminat i urmarea imediat trebuie s existe i, de regul, rezult din materialitatea faptei (ex re). Latura subiectiv. Forma de vinov ie n cazul acestor infrac iuni este, de regul, inten ia; infractorul trebuie s-i fi dat seama de natura i urmrile faptei sale i s le fi urmrit (inten ie direct) sau s le fi acceptat (inten ie indirect). Unele infrac iuni pot fi svrite, ns numai cu inten ie direct (de pild, luarea de mit - art. 254 C.pen.). Fptuitorul nu poate invoca pentru nlturarea vinov iei ordinul primit de la un superior. Principiul legalit ii nu ngduie nici darea i nici acceptarea de ordine ilegale. n anumite situa ii, legea pedepsete i faptele svrite din culp (neglijen a n serviciu, art. 249 C.pen.). Posibilitatea de prevedere a rezultatului faptei la infrac iunile de serviciu svrite din culp se apreciaz n mod concret, inndu-se seama de condi iile n care se aduc la ndeplinire sarcinile de serviciu, de aptitudinile individuale (psihice, intelectuale) ale func ionarului public, de pregtirea i calificarea sa profesional. De asemenea, se vor avea n vedere gradul de aten ie i de pruden ori experien a dobndit n munc). De regul, n con inutul acestor incriminri nu sunt cerin e esen iale referitoare la scop sau mobil. Prin urmare, cunoaterea acestora va servi la dozarea pedepsei aplicabile infractorului. Acolo ns unde sunt prevzute astfel de cerin e esen iale, forma de vinov ie cu care se pot comite acele infrac iuni va fi inten ia direct. Forme. Modalit i. Sanc iuni Forme. Infrac iunile de serviciu sau n legtur cu serviciul sunt, de regul, comisive. Ca atare, la aceste infrac iuni pot fi concepute i efectuate acte care s constituie forme de activitate infrac ional imperfect, adic acte de pregtire i tentativ. n ceea ce privete infrac iunile omisive, ele nu sunt susceptibile de tentativ, dar i n privin a lor se pot efectua unele acte de pregtire. La nici una dintre infrac iunile de serviciu sau n legtur cu serviciul legea nu prevede ns c tentativa se pedepsete (art. 21 C.pen.). La unele infrac iuni numite de consumare anticipat (de exemplu, luarea de mit) unele acte ncercate sunt asimilate faptei consumate. Ct privete actele de pregtire la infrac iunile de serviciu sau n legtur cu serviciul, n sistemul Codului penal ele nu sunt incriminate ca o form de activitate infrac ional. Atunci ns, cnd infrac iunea n vederea creia au fost efectuate actele de pregtire a fost consumat, actele de pregtire svrite de alte persoane dect autorul infrac iunii devin relevante, juridicete, ca acte de participare, opinie discutabil ntruct aceste acte nu dobndesc relevan juridic (complicitate anterioar) dect dac se comit acte de executare nemijlocit a faptei prevzute de legea penal de ctre autor. Pe de alt parte, aceste categorii de acte pregtitoare la care se face referire nu sunt svrite de autor, n lipsa cruia nu putem pune n discu ie existen a vreunei fapte din acest capitol. La infrac iunile de serviciu sau n legtur cu serviciul consumarea faptei implic executarea ac iunii prin care s-a adus atingere bunului mers al activit ii institu iei de stat sau publice respective i s-au produs uneori anumite vtmri (de pild, la infrac iunea de abuz n serviciu contra intereselor persoanelor, art. 246 C.pen. sau la infrac iunea de purtare abuziv, art. 250 C.pen.), ori o stare de fapt periculoas (de exemplu, la 4

infrac iunea de neglijen n pstrarea secretului de stat, art. 252 C.pen.). Modalit i. De regul, infrac iunile din acest grup prezint mai multe modalit i normative n raport de felul n care se nf ieaz ac iunea sau inac iunea incriminat crora n concret le pot corespunde o varietate i multitudine de modalit i faptice de care se va ine seama la individualizarea judiciar a pedepsei. Sanc iuni. Fiind fapte destul de grave, de regul, acestea se sanc ioneaz numai cu pedeapsa nchisorii n limite destul de ridicate. La unele infrac iuni pedeapsa nchisorii este prevzut ns alternativ cu cea a amenzii. La abuzul n serviciu n form calificat i la luarea de mit este prevzut i pedeapsa complementar a interzicerii unor drepturi. Pentru faptele din acest capitol, persoana juridic este sanc ionat cu amend de la 5.000 lei la 600.000 lei, cnd legea prevede pentru infrac iunea svrit de persoana fizic pedeapsa nchisorii de cel mult 10 ani sau amenda sau cu amend de la 10.000 lei la 900.000 lei, cnd legea prevede pentru infrac iunea svrit de persoana fizic pedeapsa deten iunii pe via sau pedeapsa nchisorii mai mare de 10 ani, potrivit art. 71 alin. (2) i (3) C.pen. Conform art. 258 alin. (1) C.pen., dispozi iile art. 246-250 C.pen. privitoare la func ionari publici se aplic i celorlal i func ionari, n acest caz maximul pedepsei reducndu-se cu o treime. n cazul prevzut la alin. (1), pentru faptele prevzute n art. 246, 247 i 250 alin. (l)-(4), ac iunea penal se pune n micare la plngerea prealabil a persoanei vtmate, cu excep ia acelora care au fost svrite de o persoan dintre cele prevzute n art. 147 alin. (1) C.pen. Sistematizarea incriminrilor. Capitolul privitor la infrac iunile de serviciu sau n legtur cu serviciul cuprinde, n art. 246-250, 252 i art. 2531-257 C.pen., infrac iunile de: abuz n serviciu contra intereselor persoanelor, abuz n serviciu prin ngrdirea unor drepturi, abuz n serviciu contra intereselor publice, abuzul n serviciu n form calificat, neglijen a n serviciu, purtarea abuziv, neglijen a n pstrarea secretului de stat, conflictul de interese, luarea de mit, darea de mit, primirea de foloase necuvenite, traficul de influen . Pe lng infrac iunile de serviciu acest capitol cuprinde i unele infrac iuni care nu sunt de serviciu, ci n legtur cu serviciul (darea de mit, traficul de influen etc), ai cror subiec i activi nemijloci i pot fi orice persoane ce ndeplinesc condi iile generale ale rspunderii penale. Dei capitolul ar fi trebuit s cuprind numai infrac iunile de serviciu, exigen ele unei perfecte clasificri nu au putut fi respectate, deoarece strnsa legtur pe care o au cu atribu iile de serviciu a impus ca i infrac iunile n legtur cu serviciul s fie incluse n acest capitol.

Abuzul n serviciu contra intereselor persoanelor


1. Con inut legal Potrivit art. 246 Cod penal, constituie infrac iune "fapta func ionarului public, care, n exerci iul atribu iilor sale de serviciu, cu tiin , nu ndeplinete un act ori l ndeplinete n mod defectuos i prin aceasta cauzeaz o vtmare intereselor legale ale unei persoane". 2. Condi ii preexistente Obiectul infrac iunii. Obiectul juridic special al infrac iunii de abuz n serviciu contra intereselor persoanelor este reprezentat de rela iile sociale referitoare la ndeplinirea ndatoririlor de serviciu n mod corect, cu respectarea intereselor legale ale persoanelor. De regul, infrac iunea este lipsit de un obiect material. Subiec ii infrac iunii. Subiect activ al infrac iunii de abuz n serviciu contra intereselor persoanelor poate fi numai un func ionar public sau un alt func ionar. Participa ia penal este posibil sub toate formele. n cazul coautoratului, acesta presupune ca fptuitorii s aib calitatea special cerut de lege autorului infrac iunii. Subiect pasiv general al infrac iunii este statul romn. Subiect pasiv special este persoana fizic vtmat n interesele sale legale prin svrirea faptei. 3. Con inutul constitutiv Latura obiectiv. Abuzul n serviciu contra intereselor persoanelor se realizeaz, sub aspectul elementului material, fie printr-o inac iune (nendeplinirea unui act) fie printr-o ac iune (ndeplinirea defectuoas a unui act). 5

Termenul "act" are aici sensul oricrei opera ii pe care fptuitorul trebuie s o efectueze n temeiul ndatoririlor sale de serviciu. Prin nendeplinirea unui "act" se n elege omisiunea fptuitorului de a efectua opera ia pe care era inut s o efectueze, iar prin "ndeplinirea n mod defectuos a unui act" se n elege efectuarea unei opera ii altfel de cum trebuia efectuat. Nendeplinirea unui act sau ndeplinirea n mod defectuos a unui act de ctre func ionarul public sau de ctre orice alt func ionar aflat n exerci iul atribu iilor sale de serviciu trebuie s aib ca urmare socialmente periculoas vtmarea intereselor legale ale unei persoane. Interese legale ale unei persoane sunt toate acele posibilit i de manifestare ale persoanei, n concordan cu interesele generale ale societ ii, pe care legea i le recunoate i garanteaz. Pentru existen a infrac iunii, ntre nendeplinirea sau ndeplinirea n mod defectuos a unui act de ctre func ionarul public sau de ctre orice alt func ionar aflat n exerci iul atribu iilor sale de serviciu i vtmarea intereselor legale ale persoanei trebuie s existe o legtur de cauzalitate. Latura subiectiv. Sub aspectul formei de vinov ie, infrac iunea de abuz n serviciu contra intereselor persoanelor se svrete, n ambele sale modalit i de realizare, numai cu inten ie. 4. Forme i modalit i. Tentativa este posibil numai n cazul formei comisive a abuzului n serviciu contra intereselor persoanelor, ns legea nu prevede sanc ionarea acesteia. Consumarea are loc n momentul ndeplinirii actului n mod defectuos n prima modalitate i n momentul expirrii termenului nuntrul cruia trebuie ndeplinit actul respectiv n cea de-a doua modalitate. 5. Sanc iuni. Abuzul n serviciu contra intereselor persoanelor se pedepsete cu nchisoare de la 6 luni la 3 ani.

Abuzul n serviciu prin ngrdirea unor drepturi


1. Con inut legal Potrivit art. 247 Cod penal, constituie infrac iunea "ngrdirea, de ctre un func ionar public, a folosin ei sau a exerci iului drepturilor unei persoane ori crearea pentru aceasta a unei situa ii de inferioritate pe temei de ras, na ionalitate, etnie, limb, religie, gen, orientare sexual, opinie, apartenen politic, convingeri, avere, origine social, vrst, dizabilitate, boal cronic necontagioas sau infec ie HIV/SIDA ". 2. Condi ii preexistente Obiectul infrac iunii. Obiectul juridic special este reprezentat de rela iile sociale referitoare la activitatea de serviciu. De regul obiectul material lipsete. Subiec ii infrac iunii. Subiect activ al infrac iunii este calificat, poate fi numai un func ionar public sau un alt func ionar. Participa ia penal este posibil sub toate formele. n ceea e privete coautorii, remarcm faptul c fiecare dintre acetia trebuie s aib calitatea special cerut de lege autorului. Instigator sau complice poate fi orice persoan. Subiect pasiv este persoana creia i-au fost ngrdite drepturile n sensul precizat n textul de lege enun at. 3. Con inutul constitutiv Latura obiectiv. Elementul material al laturii obiective se poate realiza n oricare din modalit ile alternative prevzute, respectiv fie prin ac iunea de ngrdire a folosin ei sau exerci iului drepturilor vreunui cet ean, fie prin cea de creare pentru acesta a unor situa ii de inferioritate pe temei de na ionalitate, ras, sex sau religie. n prima ipotez, fptuitorul mpiedic fr drept cet eanul, subiect pasiv, s foloseasc drepturile pe care le are sau s le exercite n ntregime. 6

n cea de a doua, fptuitorul creeaz cet eanului, fr nici o justificare legal, o situa ie de inferioritate pentru acesta comparativ cu a celorlal i cet eni. n ambele situa ii fptuitorului ac ioneaz determinat de na ionalitatea, rasa, sexul sau religia subiectului pasiv. Infrac iunea de abuz n serviciu prin ngrdirea unor drepturi poate fi svrit att prin ac iune ct i prin omisiune. Urmare socialmente periculoas const n prejudiciul adus unui drept al unei persoane prin ngrdirea folosin ei sau exerci iului acelui drept sau prin nesocotirea lui. Legtura de cauzalitate nu trebuie demonstrat, ea rezult din nsi svrirea faptei. Latura subiectiv. Forma de vinov ie cu care se svrete infrac iunea de abuz n serviciu prin ngrdirea unor drepturi este inten ia direct. n ce privete stabilirea mobilului faptei acesta constituie o condi ie esen ial pentru existen a infrac iunii. 4. Forme i modalit i. Tentativa este posibil dar nu se sanc ioneaz. Infrac iunea se consum n momentul n care ac iunea de ngrdire a folosin ei sau exerci iului drepturilor vreunui cet ean sau ac iunea de creare pentru acesta a unor situa ii de inferioritate pe temei de na ionalitate, ras, sex sau religie a fost dus pn la capt. 5. Sanc iuni. Abuzul n serviciu prin ngrdirea unor drepturi se pedepsete cu nchisoare de la 6 luni la 5 ani.

Abuzul n serviciu contra intereselor publice


1. Con inut legal Potrivit art. 248 Cod penal, constituie infrac iune "fapta func ionarului public, care, n exerci iul atribu iilor sale de serviciu, cu tiin , nu ndeplinete un act ori l ndeplinete n mod defectuos i prin aceasta cauzeaz o tulburare nsemnat bunului mers al unui organ sau al unei institu ii de stat ori al unei alte unit ii din cele la care se refer art. 145 sau o pagub patrimoniului acesteia". 2. Condi ii preexistente Obiectul infrac iunii. Obiectul juridic special este reprezentat de rela iile sociale care asigur buna desfurare a activit ii de serviciu. n situa ia n care, prin svrirea infrac iunii se produce o tulburare a bunul mers al unui organ sau al unei institu ii de stat ori al unei alte unit i din cele la care se refer art. 145 Cod penal, sau o pagub constatm existen a unui obiect juridic secundar reprezentat de rela iile sociale cu caracter patrimonial sau cele privind activitatea institu iilor de la art. 145 Cod penal. De regul obiectul material lipsete. n cazul n care prin comiterea faptei a fost avut n vedere un anumit bun acesta devine obiect material al infrac iunii (ex. nepredarea unor bunuri, dei intra n atribu iile de serviciu ale fptuitorului). Subiec ii infrac iunii. Subiectul activ este calificat, el trebuie s aib calitatea de func ionar public sau func ionar. Participa ia penal este posibil sub toate formele. Existen a coautoratului este condi ionat pentru to i coautorii de existen a calit ii speciale cerute de lege pentru autor. Instigator sau complice poate fi orice persoan. Subiect pasiv este institu ia sau orice alt unitate dintre cele enumerate care a suferit o tulburare nsemnat a activit ii sau al crei patrimoniu a fost prejudiciat prin svrirea faptei. 3. Con inutul constitutiv Latura obiectiv. Elementul material se poate realiza att printr-o inac iune - nendeplinirea unui act privitor la ndatoririle de serviciu, ct i prin ac iune - ndeplinirea defectuoas a acestuia. 7

Urmarea socialmente periculoas este expres prevzut n textul de lege i const fie n tulburarea nsemnat a bunului mers al activit ii unui organ, al unei institu ii de stat sau al uneia din unit ile men ionate anterior, fie ntr-o pagub adus patrimoniului acesteia. n ce privete legtura de cauzalitate aceasta condi ioneaz existen a infrac iunii i trebuie demonstrat. Latura subiectiv. Forma de vinov ie cu care se svrete infrac iunea este inten ia cu ambele sale forme, direct sau indirect. Mobilul sau scopul servesc doar la individualizarea judiciar a pedepsei. 4. Forme i modalit i. Tentativa este posibil numai n cazul formei comisive a infrac iunii, dar nu este pedepsit de lege. Consumarea infrac iunii are loc n mod diferit, dup modul de realizare a faptei. Astfel, n cazul comisiunii n momentul ndeplinirii n mod defectuos a actului, n timp ce n cazul omisiunii n momentul expirrii termenului n care ar fi trebuit efectuat acesta. 5. Sanc iuni. Abuzul n serviciu contra intereselor publice se pedepsete cu nchisoare de la 6 luni la 5 ani.

Abuzul n serviciu n forma calificat


1. Con inut legal Prin art. 2481 Cod penal, legiuitorul a consacrat o form agravat, comun pentru toate cele trei forme ale abuzului n serviciu. Potrivit textului de lege, abuzul n serviciu are form calificat "dac faptele prevzute n art. 246, 247, i 248 au avut consecin e deosebit de grave". Prin consecin e "deosebit de grave" se n elege (conform art. 146 Cod penal) o pagub material mai mare de 2.000.000.000 lei sau o perturbare deosebit de grav a activit ii, cauzat unei autorit i publice sau oricreia dintre unit ile la care se refer art. 145 Cod penal ori altei persoane juridice sau fizice. 2. Sanc iuni. Abuzul n serviciu n forma calificat se sanc ioneaz cu nchisoare de la 5 la 15 ani i interzicerea unor drepturi.

Neglijen a n serviciu
1. Con inut legal Potrivit art. 249 Cod penal, constituie infrac iune "nclcarea din culp, de ctre un func ionar public, a unei ndatoriri de serviciu, prin nendeplinirea acesteia sau prin ndeplinirea ei defectuoas, dac s-a cauzat o tulburare nsemnat bunului mers al unui organ sau al unei institu ii de stat ori al unei alte unit i din cele la care se refer art. 145 sau o pagub patrimoniului acesteia ori o vtmare important intereselor legale ale unei persoane". 2. Condi ii preexistente Obiectul infrac iunii. Obiectul juridic special l constituie rela iile sociale referitoare la ndeplinirea corect i competent a ndatoririlor de serviciu. Obiect material al infrac iunii lipsete de obicei.

Subiec ii infrac iunii. Subiectul activ este calificat, el trebuie s aib calitatea de func ionar public. Fiind o infrac iune svrit din culp, neglijen a n serviciu este susceptibil numai de participa ie penal improprie. 8

Subiectul pasiv este organul ori institu ia de stat sau orice alt unitate dintre cele men ionate creia i s-a cauzat o tulburare nsemnat a activit ii sau al crei patrimoniu a fost prejudiciat prin svrirea faptei. Calitate de subiect pasiv poate avea, de asemenea, persoana creia i s-a cauzat o vtmare important intereselor sale legale. 3. Con inutul constitutiv Latura obiectiv. Elementul material al laturii obiective se realizeaz prin nclcarea unei ndatoriri de serviciu de ctre un func ionar public prin nendeplinirea acesteia sau prin ndeplinirea ei defectuoas. Prin "ndatorire de serviciu" sunt n elese toate obliga iile ce-i revin func ionarului public potrivit normelor care reglementeaz postul respectiv sau care sunt inerente acestuia. "nclcarea unei ndatoriri de serviciu" nseamn nerespectarea unei asemenea ndatoriri; poate fi comis fie printr-o inac iune (nendeplinirea acelei ndatoriri), fie printr-o ac iune (ndeplinirea ei n mod defectuos). Urmarea socialmente periculoas const fie ntr-o tulburare nsemnat a bunului mers al uneia din unit ile prevzute n textul de lege, fie n prejudicierea patrimoniului acesteia, dar ea poate consta, n anumite cazuri, i n vtmarea important adus intereselor legale ale unei persoane Existen a legturii de cauzalitate ntre elementul material i urmarea imediat trebuie ntotdeauna demonstrat. Latura subiectiv. Forma de vinov ie cu care se svrete aceast infrac iune este ntotdeauna culpa, posibil n cele dou forme: uurin sau neglijen . 4. Forme i modalit i. Fiind o infrac iune care se svrete din culp, neglijen a n serviciu nu este susceptibil de tentativ. Consumarea infrac iunii are loc n momentul n care se produce urmarea periculoas a faptei. Forma agravat, potrivit art. 249 alin.(2) Cod penal, se consider comis dac a avut consecin e deosebit de grave. 5. Sanc iuni. Infrac iunea se pedepsete cu nchisoare de la o lun la 2 ani sau cu amend. Forma agravat se pedepsete cu nchisoare de la 2 la 10 ani.

Purtarea abuziv
1. Con inut legal Potrivit art. 250 Cod penal, infrac iunea se poate realiza att ntr-o variant tip precum i n patru variante agravate. n art. 250 alin.(1) Cod penal legiuitorul incrimineaz ca variant tip "ntrebuin area de expresii jignitoare fa de o persoan de ctre un func ionar public n exerci iul atribu iilor de serviciu". n art. 250 alin.(2) Cod penal se prevede prima variant agravat, respectiv: amenin area svrit de ctre un func ionar public, n condi iile alin.(1)". A doua variant agravat, conform art. 250 alin.(3) Cod penal const n: lovirea sau alte acte de violen svrite de ctre un func ionar public, n condi iile art. (1)". A treia variant agravat, conform art. 250 alin.(4), precum i a patra variant agravat, conform art. 250 alin.(5) au ca rezultat vtmarea corporal, respectiv vtmarea corporal grav svrite de ctre un func ionar public n condi iile alin.(1) al aceluiai text de lege.

2. Condi ii preexistente Obiectul infrac iunii.

Obiectul juridic special l constituie, n principal, rela iile sociale referitoare la buna desfurare a activit ii de serviciu i, n secundar, cele referitoare la demnitatea sau integritatea corporal ori sntatea persoanei. Obiectul material al infrac iunii este prezent doar n situa iile agravante cnd este reprezentat de corpul persoanei vtmate. Subiec ii infrac iunii. Subiectul activ este calificat, el trebuie s aib calitatea de func ionar public aflat n exerci iul atribu iilor de serviciu. n cazul participa iei penale instigatorii sau complicii nu trebuie s aib, cu necesitate, calitatea cerut de lege pentru autori. Subiect pasiv poate fi orice persoan creia i s-au adresat expresiile jignitoare sau care a suferit o vtmare a integrit ii sale corporale sau snt ii prin svrirea infrac iunii. 3. Con inutul constitutiv Latura obiectiv. Elementul material al laturii obiective se realizeaz, n varianta tip, prin ntrebuin area de expresii jignitoare fa de o persoan. Nu intereseaz dac aceasta s-a realizat oral, n scris, prin gesturi, etc., este suficient ca n acest mod s fi fost adus o atingere onoarei sau demnit ii victimei. n situa ia descris n variantele agravate elementul material se realizeaz prin ac iunile sau inac iunile capabile s produc rezultatele stipulate n textul de lege. Urmarea socialmente periculoas rezult implicit din ac iunea incriminat i const n crearea unei stri care aduce atingere demnit ii persoanei i, n cazurile agravate, n vtmarea efectiv adus integrit ii corporale i snt ii persoanei. Legtur de cauzalitate trebuie s existe. Latura subiectiv. Forma de vinov ie este inten ia direct sau indirect. Mobilul i scopul au relevan doar pentru individualizarea pedepsei. 4. Forme i modalit i. Tentativa la infrac iunea de purtare abuziv nu este sanc ionat de lege. Consumarea infrac iunii are loc n momentul n care fptuitorul ntrebuin eaz expresii jignitoare ori cnd recurge la lovituri sau alte violen e de natur s produc urmrile cerute de lege, aa cum sunt stipulate pentru formele agravate. 5. Sanc iuni. Purtarea abuziv svrit n varianta tip se pedepsete cu nchisoare de la o lun la un an sau cu amend. Pedeapsa n cazul formelor agravate difer n func ie de gravitatea urmrilor, respectiv: - nchisoare de la 6 luni la 2 ani sau amend, n cazul prevzut la alin.(2) - nchisoare de la 6 luni la 3 ani sau amend, n cazul prevzut la alin.(3) - nchisoare de la 6 luni la 6 ani, n cazul prevzut la alin.(4) - nchisoare de la 3 la 12 ani, n cazul prevzut la alin.(5).

Neglijen a n pstrarea secretului de stat


1. Con inut legal Potrivit art. 252 Cod penal, constituie infrac iune "neglijen a care are drept urmare distrugerea, alterarea, pierderea sau sustragerea unui document ce constituie secret de stat, precum i neglijen a care a dat prilej altei persoane s afle un asemenea secret, dac fapta este de natur s aduc atingere intereselor statului". 2. Condi ii preexistente Obiectul infrac iunii. Infrac iunea are ca obiect juridic special rela iile referitoare la buna desfurare a activit ii de serviciu. Obiectul material al infrac iunii const n documentul distrus, alterat, pierdut sau sustras, n cazul n care comportarea neglijent a fptuitorului a avut ca urmare distrugerea, alterarea, piederea sau sustragerea 10

unui document de stat. Potrivit art. 150 alin.(1) Cod penal coroborat cu art. 44 alin.(2) din Legea nr. 182/2002 privind protec ia informa iilor secrete de stat, "secrete de stat" sunt documentele i datele care prezint n mod vdit acest caracter, precum i cele declarate sau calificate astfel prin hotrre a Guvernului. Subiec ii infrac iunii. Subiectul activ este calificat, el trebuie s aib calitatea de func ionar public deoarece numai n aceste condi ii ar putea avea o comportare neglijent n raport cu documente ce con in informa ii cu caracter de secret de stat. Subiect pasiv poate fi orice persoan juridic ale crei interese au fost lezate din cauza neglijen ei n pstrarea secretului de stat. 3. Con inutul constitutiv Latura obiectiv. Infrac iunea presupune, sub aspectul elementului material al laturii obiective, o comportare neglijent a fptuitorului n pstrarea secretului de stat. Prin comportarea neglijent a fptuitorului n pstrarea secretului de stat se n elege att lipsa de grij a fptuitorului, ct i nesocotin a, impruden a, nepsarea, nedibcia acestuia n pstrarea documentelor sau datelor ce constituie secrete de stat. Comportarea neglijent se poate manifesta printr-o ac iune sau inac iune i trebuie s aib drept consecin distrugerea, alterarea, pierderea sau sustragerea unui document ce constituie secret de stat ori s constituie un prilej dat altei persoane de a afla un astfel de secret. Pentru existen a infrac iunii sub aspectul laturii obiective mai este necesar ca fapta s fie de natur s aduc atingere intereselor statului. Urmare socialmente periculoas trebuie s se realizeze n formele prevzute de textul de lege, respectiv s constea n distrugerea, alterarea, sustragerea sau pierderea unui document ce constituie secret de stat, sau prilejuirea aflrii acestor secrete de ctre o alt persoan. Legtura de cauzalitate ntre elementul material i urmarea imediat trebuie s existe. Latura subiectiv. Forma de vinov ie cu care se svrete infrac iunea este culpa, n oricare din modalit ile sale, cu uurin sau din neglijen 4. Forme i modalit i. Fiind o infrac iune care se svrete din culp, tentativa nu este posibil. Consumarea infrac iunii are loc n momentul n care comportarea neglijent a fptuitorului manifestat printr-o ac iunea sau inac iune, are ca urmare distrugerea, alterarea, pierderea sau sustragerea unui document ce constituie secret de stat sau aflarea unui astfel de secret de ctre o persoan nendrept it a-l cunoate. 5. Sanc iuni. Infrac iunea de neglijen n pstrarea secretului de stat se pedepsete cu nchisoare de la 3 luni la 3 ani.

Conflictul de interese
1. Con inut legal Potrivit art. 2531 alin.(1) Cod penal, constituie infrac iune: "fapta func ionarului public care, n exerci iul atribu iilor de serviciu, ndeplinete un act ori particip la luarea unei decizii prin care s-a realizat, direct sau indirect, un folos material pentru sine, so ul su, o rud ori un afin pn la gradul II inclusiv, sau pentru o alt persoan cu care s-a aflat n raporturi comerciale sau de munc n ultimii 5 ani sau din partea creia a beneficiat ori beneficiaz de servicii sau foloase de orice natur". 2. Condi ii preexistente Obiectul infrac iunii. Obiectul juridic special este reprezentat de rela iile referitoare la buna desfurare a activit ii de serviciu, cu impar ialitate i corectitudine. Infrac iunea de conflict de interese de regul nu are obiect material. Subiec ii infrac iunii. 11

Subiect activ al infrac iunii nu poate fi dect un func ionar public. Participa ia penal este posibil n toate formele, cu men iunea c n cazul coautoratului participan ii trebuie s aib aceeai calitate, de func ionar public. Subiect pasiv este statul, ca titular al valorii sociale protejate, reprezentat de unitatea n care i desfoar activitatea func ionarul public. 3. Con inutul constitutiv Latura obiectiv. Elementul material al laturii obiective const n fapta func ionarului public aflat n exerci iul atribu iilor sale de serviciu care ndeplinete un act sau particip la luarea unei decizii n condi iile n care n urma acestei activit i se ob ine un folos material injust pentru sine sau pentru una dintre persoanele enumerate n textul de lege. Art. 2531 alin.(2) Cod penal stipuleaz n mod expres c dispozi iile alin.(1) nu se aplic n cazul emiterii, aprobrii sau adoptrii actelor normative. Urmarea socialmente periculoas const n nsi vicierea rela iilor de serviciu n urma svririi faptei. Pentru existen a infrac iunii de conflict de interese ntre elementul material i urmarea imediat trebuie s existe o legtur de cauzalitate. Latura subiectiv. Forma de vinov ie cu care se svrete fapta este inten ia. Mobilul i scopul au relevan doar pentru dozarea pedepsei. 4. Forme i modalit i. Dei posibil, tentativa nu se pedepsete. Consumarea infrac iunii are loc n momentul ob inerii folosului material ca urmare a svririi faptei descrise de ctre func ionarul public. 5. Sanc iuni. Infrac iunea de conflict de interese se pedepsete cu nchisoare de la 6 luni la 5 ani i interzicerea dreptului de a ocupa o func ie public pe durat maxim, respectiv 10 ani.

Luarea de mit
1. Con inut legal Potrivit art. 254 Cod penal, constituie infrac iune "fapta func ionarului care, direct sau indirect, pretinde ori primete bani sau alte foloase care nu i se cuvin, ori accept promisiunea unor astfel de foloase sau nu o respinge, n scopul de a ndeplini, a nu ndeplini ori a ntrzia ndeplinirea unui act privitor la ndatoririle sale de serviciu sau n scopul de a face un act contrar acestor ndatoriri". Prin Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea i sanc ionarea faptelor de corup ie, s-au adus unele modificri n structura i con inutul acestei infrac iuni. 2. Condi ii preexistente Obiectul infrac iunii. Obiectul juridic special const n rela iile sociale condi ionate de buna desfurare a activit ii de serviciu realizat cu probitate, cinste i corectitudine. Infrac iunea de luare de mit nu are obiect material. Banii, valorile sau alte foloase reprezint obiecte ale mitei. Unii autori sunt de prere c infrac iunea de luare de mit poate avea totui obiect material, dac ac iunea fptuitorului privete n mod direct un bun. Subiec ii infrac iunii. Subiectul activ este calificat; el trebuie s aib calitate de func ionar public sau alt func ionar n sensul art. 147 Cod penal. Potrivit art. 8 din Legea nr. 78/2000, subiect al infrac iunii de luare de mit poate fi i un manager, director, administrator sau cenzor al vreunei societ i comerciale, companii, societ i na ionale ori regii autonome sau al altor agen i economici. Participa ia penal este posibil sub toate formele. n privin a coautoratului, pentru existen a acestuia este necesar ca fptuitorul s aib calitatea special cerut de lege autorului. Instigator sau complice poate fi orice persoan. 12

Subiectul pasiv este reprezentat de organul sau institu ia de stat, o unitate din cele enumerate la art. 145 Cod penal sau orice alt persoan juridic prejudiciat prin svrirea faptei. 3. Con inutul constitutiv Latura obiectiv. Sub aspectul elementului material luarea de mit se poate realiza n dou moduri: fie printr-o ac iune, fie printr-o inac iune. Ac iunea poate consta n pretinderea sau primirea de bani sau alte foloase ce nu i se cuvin fptuitorului, ori n acceptarea promisiunii unor astfel de foloase, iar inac iunea n nerespingerea de ctre acesta a unei asemenea promisiuni. A pretinde ceva nseamn a cere ceva. Pentru a realiza con inutul infrac iunii nu este necesar ca preten ia formulat de fptuitor s fie satisfcut. A primi ceva nseamn a lua efectiv ceva n posesie. A accepta o promisiune nseamn a-i exprima acordul cu privire la promisiunea fcut de cineva. Oricare dintre aceste ac iuni i inac iuni trebuie s aib ca obiect bani sau alte foloase. No iunea de "foloase" include orice avantaj de natur patrimonial. Banii sau alte foloase la care se refer ac iunea sau inac iunea fptuitorului trebuie s fie necuvenite, adic fptuitorul s nu fie ndrept it a le pretinde sau primi. n acelai timp, banii sau foloasele trebuie s fie pretinse, primite etc. cu titlu de contrapresta ie pentru ndeplinirea, nendeplinirea sau ntrzierea ndeplinirii unui act privitor la ndatoririle sale de serviciu ori pentru efectuarea unui act contrar acestor ndatoriri. Ac iunea sau inac iunea fptuitorului trebuie s fie anterioar sau concomitent ndeplinirii, nendeplinirii etc. actului pentru a crui ndeplinire, nendeplinire etc. fptuitorul pretinde sau primete bani sau foloase. Pentru existen a infrac iunii este necesar ca actul pentru a crui ndeplinire, nendeplinire etc. func ionarul pretinde, primete etc. bani sau foloase s fac parte din sfera atribu iilor de serviciu ale acestuia, adic s fie un act privitor la ndatoririle sale de serviciu. Urmarea socialmente periculoas const n crearea unei stri de pericol pentru buna desfurare a activit ii de serviciu n una din institu iile men ionate; legea nu condi ioneaz existen a infrac iunii de producerea unei vtmri propriu-zise. Fiind o infrac iune de pericol existen a legturii de cauzalitate nu trebuie dovedit; ea rezult din svrirea faptei. Latura subiectiv. Forma de vinov ie cu care se svrete infrac iunea de luare de mit este inten ia direct. Pentru existen a infrac iunii este necesar ca, n momentul svririi ac iunii sau inac iunii incriminate, fptuitorul s fi urmrit scopul de a ndeplini, a nu ndeplini sau de a ntrzia ndeplinirea unui act privitor la ndatoririle sale de serviciu sau de a efectua un act contrar acestor ndatoriri. 4. Forme i modalit i. Tentativa infrac iunii de luare de mit nu este pedepsit de lege deoarece practic, prin modul de svrire a infrac iunii, poate fi asimilat infrac iunii - fapt consumat . Infrac iunea se consum n momentul svririi ac iunii sau a inac iunii incriminante, adic n momentul pretinderii sau primirii banilor sau foloaselor necuvenite ori n momentul n care fptuitorul accept sau nu respinge promisiunea unor asemenea foloase. Potrivit art. 254 alin.(2) Cod penal, luarea de mit este mai grav dac fapta a fost svrit de un func ionar cu atribu ii de control. Prin art. 7 alin.(1) din Legea nr. 78/2000, modalitatea mai grav a infrac iunii prevzute de art. 254 alin.(2) Cod penal a fost extins i la cazurile n care infrac iunea de luare de mit a fost svrit de o persoan care, potrivit legii, are atribu ii de constatare sau de sanc ionare a contraven iilor ori de constatare, urmrire sau judecare a infrac iunilor. Infrac iunea este mai grav conform art. 9 din Legea nr. 78/2000, cnd a fost svrit i n interesul unei organiza ii, asocia ii sau grupri criminale, ori al unuia dintre membrii acesteia sau pentru a influen a negocierile tranzac iilor comerciale interna ionale. n acest caz, maximul pedepsei se majoreaz cu 5 ani. 5. Sanc iuni. Luarea de mit svrit n varianta tip se pedepsete cu nchisoare de la 3 la 12 ani i interzicerea unor drepturi. 13

n situa ia prevzut la alin.(2) svrirea faptei se pedepsete cu nchisoare de la 3 la 15 ani i interzicerea unor drepturi Banii, valorile sau orice alte bunuri care au fcut obiectul lurii de mit se confisc, iar dac acestea nu se gsesc, condamnatul este obligat la plata echivalentului n bani (art. 254 alin.(3) Cod penal).

Darea de mit
1. Con inut legal Potrivit art. 255 Cod penal, constituie infrac iune "promisiunea, oferirea sau darea de bani sau alte foloase, n modurile i scopurile artate n art. 254 Cod penal". 2. Condi ii preexistente Obiectul infrac iunii. Obiectul juridic special este reprezentat de rela iile sociale condi ionate de buna desfurare a activit ii de serviciu realizat cu probitate, cinste i corectitudine. Infrac iunea de dare de mit nu are obiect material. Totui, n doctrin exist opinii care sus in existen a obiectului material n cazul n care ac iunea fptuitorului privete n mod direct un bun. Subiec ii infrac iunii. Subiect activ al acestei infrac iuni poate fi orice persoan care rspunde din punct de vedere penal. Participa ia penal este posibil sub toate formele. Subiect pasiv al infrac iunii de dare de mit este orice unitate din cele prevzute la art. 145 Cod penal sau o persoan juridic privat, n al crui serviciu i desfoar activitatea func ionarul cruia i se promite, i se ofer sau i se d mit. 3. Con inutul constitutiv Latura obiectiv. Elementul material al laturii obiective poate fi realizat prin svrirea uneia dintre urmtoarele ac iuni, prevzute alternativ n textul legii: promisiunea, oferirea sau darea de bani sau alte foloase unui func ionar pentru a ndeplini, a nu ndeplini sau a ntrzia ndeplinirea unui act referitor la ndatoririle sale de serviciu ori pentru a efectua un act contrar acestor ndatoriri. Nu va exista infrac iune dac func ionarului cruia i s-a oferit mita" nu avea competen a de a efectua acel act. A promite nseamn a fgdui unui func ionar un avantaj pe care l va avea dac va ac iona sau nu va ac iona n sensul dorit de acea persoan. A oferi nseamn a prezenta func ionarului folosul pe care l va primi pentru ndeplinirea, nendeplinirea etc. a actului respectiv. A da bani sau alte foloase nseamn a preda, a remite func ionarului banii sau foloase. Darea presupune ntotdeauna actul corelativ al primirii. Promisiunea, oferirea sau darea de bani sau alte foloase trebuie s fie anterioar ndeplinirii, nendeplinirii etc. a actului avut n vedere de mituitor. Pentru existen a infrac iunii de dare de mit nu este necesar ca promisiunea sau oferta s fie urmat de executare adic de darea efectiv a banilor sau foloaselor. Urmarea socialmente periculoas const n producerea unei stri de pericol pentru buna desfurare a activit ilor de serviciu ntr-un organ de stat, institu ie public sau n cadrul unei persoane juridice. Fiind o infrac iune de pericol legtura de cauzalitate nu trebuie dovedit; ea rezult din svrirea faptei. Latura subiectiv. Forma de vinov ie cu care se svrete se svrete infrac iunea este inten ia direct calificat prin scop deoarece, n momentul svririi infrac iunii, fptuitorul trebuie s urmreasc ndeplinirea, nendeplinirea sau ntrzierea ndeplinirii unui act privitor la ndatoririle de serviciu ale celui asupra cruia svrete actul de corupere, ori efectuarea unui act contrar ndatoririlor de serviciu ale acestuia. 4. Forme i modalit i. Tentativa la infrac iunea de dare de mit nu este posibil deoarece aceasta este o infrac iune cu consumare anticipat. 14

Infrac iunea se consum n momentul n care fptuitorul promite, ofer sau d func ionarului banii sau foloasele, n scopul artat n textul legii, moment n care se produce i urmarea periculoas a faptei, adic starea de pericol pentru buna desfurare a activit ii de serviciu. Art. 7 alin.(2) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea i sanc ionarea faptelor de corup ie instituie o agravant, respectiv atunci cnd darea de mit se svrete fa de o persoan care, potrivit legii, are atribu ii de constatare sau de sanc ionare a contraven iilor, ori de constatare, urmrire sau judecare a infrac iunilor, precum i fa de un func ionar cu atribu ii de control, fapta se sanc ioneaz cu pedeapsa prevzut de art. 255 Cod penal, al crei maxim se majoreaz cu 2 ani. Infrac iunea este mai grav conform art. 9 din Legea nr. 78/2000, i atunci cnd a fost svrit i n interesul unei organiza ii, asocia ii sau grupri criminale, ori al unuia dintre membrii acesteia sau pentru a influen a negocierile tranzac iilor comerciale interna ionale. n acest caz, maximul pedepsei se majoreaz cu 5 ani. Conform art. 255 alin.(3) Cod penal exist o clauz care exclude infrac iunea. Astfel, fapta de dare de mit nu constituie infrac iune dac mituitorul a fost constrns, prin orice mijloace, de ctre cel care a luat mit. 5. Sanc iuni. Darea de mit se pedepsete cu nchisoare de la 6 luni la 5 ani. Potrivit art. 225 alin.(3) Cod penal, mituitorul nu se pedepsete dac denun autorit ii fapta mai nainte ca organul de urmrire s fi fost sesizat pentru acea infrac iune.

Primirea de foloase necuvenite


1. Con inut legal Potrivit art. 256 Cod penal, constituie infrac iune "primirea de ctre un func ionar direct sau indirect, de bani ori alte foloase, dup ce a ndeplinit un act n virtutea func iei sale i la care era obligat n temeiul acesteia". 2. Condi ii preexistente Obiectul infrac iunii. Obiectul juridic special este reprezentat de rela iile sociale bazate pe desfurarea normal, corect i cinstit a activit ii de serviciu a func ionarilor dintr-o unitate sau institu ie de stat sau public, chiar i dup ndeplinirea atribu iilor pe care le au. De regul, infrac iunea este lipsit de obiect material. Banii sau alte foloase primite de func ionar nu constituie obiect material ci bunuri dobndite prin svrirea infrac iunii i vor fi supuse confiscrii speciale. Subiec ii infrac iunii. Subiectul activ al infrac iunii de primire de foloase necuvenite este calificat; poate fi numai un func ionar public sau alt func ionar. Participa ia penal este posibil sub toate formele. Pentru existen a coautoratului, este necesar ca fptuitorii s aib calitatea special cerut de lege autorului. Subiect pasiv poate fi autoritatea sau institu ia de stat sau orice alt persoan juridic n al crei serviciu se afl func ionarul public (sau func ionarul) care se face vinovat de svrirea infrac iunii de primire de foloase necuvenite. 3. Con inutul constitutiv Latura obiectiv. Elementul material al infrac iunii const n ac iunea fptuitorului de a primi bani sau alte foloase necuvenite dup ce a ndeplinit un act n virtutea func iei sale. A primi nseamn a lua efectiv n posesie. Prin foloase necuvenite se n eleg orice avantaje de ordin patrimonial. Urmarea socialmente periculoas const n crearea unei stri de pericol pentru bunul mers al activit ii unei unit i sau institu ii de stat sau publice sau al oricrei alte persoane juridice n serviciul creia se afl fptuitorul. Fiind o infrac iune de pericol legtura de cauzalitate nu trebuie demonstrat ci rezult din svrirea faptei. Latura subiectiv. Primirea de foloase necuvenite se svrete cu inten ie direct. 4. Forme i modalit i. Tentativa este posibil, ns legea nu o pedepsete. 15

Consumarea infrac iunii are loc n momentul svririi ac iunii incriminate, adic n momentul n care fptuitorul, dup ndeplinirea actului, primete banii sau foloasele necuvenite. Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea i sanc ionarea faptelor de corup ie instituie ca agravant primirea de foloase necuvenite svrit de o persoan care, potrivit legii, are atribu ii de constatare sau de sanc ionare a contraven iilor, ori de constatare, urmrire sau judecare a infrac iunilor, precum i fa de un func ionar cu atribu ii de control, caz n care fapta se sanc ioneaz cu pedeapsa prevzut de art. 255 Cod penal, al crei maxim se majoreaz cu 2 ani. Infrac iunea este mai grav conform art. 9 din Legea nr. 78/2000, cnd a fost svrit i n interesul unei organiza ii, asocia ii sau grupri criminale, ori al unui dinte membrii acesteia sau pentru a influen a negocierile tranzac iilor comerciale interna ionale. n acest caz, maximul pedepsei se majoreaz cu 5 ani. 5. Sanc iuni. Primirea de foloase necuvenite se pedepsete cu nchisoare de la 6 luni la 5 ani. Potrivit art. 256 alin.(2) Cod penal, banii, valorile sau orice alte bunuri primite se confisc, iar dac acestea nu se gsesc condamnatul este obligat la plata echivalentului lor n bani. Dac persoana de la care fptuitorul a primit, n condi iile art. 256 Cod penal, suma de bani a denun at fapta organelor de poli ie i acestea au prins n flagrant delict pe fptuitor, suma urmeaz s-i fie restituit.

Traficul de influen
1. Con inut legal Potrivit art. 257 Cod penal, constituie infrac iune primirea ori pretinderea de bani sau alte foloase, ori acceptarea de promisiuni, de daruri, direct sau indirect, pentru sine ori pentru altul, svrit de ctre o persoan care are influen sau las s se cread c are influen asupra unui func ionar pentru a-l determina s fac ori s nu fac un act ce intr n atribu iile sale de serviciu". 2. Condi ii preexistente Obiectul infrac iunii. Obiectul juridic special al infrac iunii de trafic de influen este reprezentat de rela iile sociale referitoare la activitatea de serviciu i a cror desfurare normal trebuie realizat n condi ii de ncredere n corectitudinea i probitatea moral a func ionarilor fr a exista dubii legate de posibilitatea de a fi influen a i n activitatea lor de ter e persoane. Infrac iunea este, de regul, lipsit de obiect material. Totui, dac fptuitorul primete un bun, acesta nu constituie obiect material al infrac iunii ci lucru dat pentru svrirea infrac iunii. Subiec ii infrac iunii. Subiectul activ al infrac iunii de trafic de influen este necircumstan iat, poate fi orice persoan. Participa ia penal este posibil sub forma coautoratului, instigrii i complicit ii. Subiect pasiv este organul de stat sau institu ia public, dar i orice persoan juridic n al crei serviciu se afl func ionarul care ar urma s fie influen at n activitatea sa, n mod real sau doar imaginar, de subiectul activ. 3. Con inutul constitutiv Latura obiectiv. Elementul material al infrac iunii de trafic de influen se poate realiza prin trei ac iuni distincte, respectiv primirea sau pretinderea de bani sau alte foloase ori acceptarea de promisiuni sau daruri, direct sau indirect, n vederea determinrii unui func ionar s fac sau s nu fac un act ce intr n atribu iile sale de serviciu. Primirea de bani sau alte foloase presupune preluarea de ctre fptuitor a unei sume de bani, a unui bun etc., iar pretinderea acestora nseamn cererea fptuitorului, expres sau tacit, de a i se da o sum de bani, un bun etc. Acceptarea de promisiuni sau daruri presupune manifestarea acordului cu privire la promisiunile fcute sau darurile oferite. Pentru existen a infrac iunii este necesar ca fptuitorul s aib influen sau s lase s se cread c are influen asupra unui func ionar. A avea influen asupra unui func ionar nseamn a avea trecere, a se bucura n mod real de ncrederea acelui func ionar, iar a lsa s se cread c are influen nseamn a crea cumprtorului de influen falsa impresie c se bucur de trecere n fa a respectivului func ionar. Fptuitorul 16

trebuie s promit c va interveni la acel func ionar pentru ca acesta s fac sau s nu fac un act ce intr n atribu iile sale de serviciu. A treia condi ie esen ial pentru realizarea infrac iunii este ca fptuitorul s primeasc ori s pretind banii ori foloasele ori s accepte promisiuni ori daruri mai nainte ca func ionarul asupra cruia are sau a lsat s cread c are influen s fi ndeplinit actul care constituie obiectul interven iei. Urmarea socialmente periculoas const n starea de pericol ce se creeaz n legtur cu prestigiul func ionarilor i, mai ales, cu buna desfurare a activit ii la nivelul organului de stat, a institu iei publice sau persoanei juridice n al crei serviciu se afl func ionarul respectiv. Fiind o infrac iune de pericol legtura de cauzalitate nu trebuie demonstrat ci rezult din svrirea faptei. Latura subiectiv. Traficul de influen se svrete cu inten ie direct, ca form de vinov ie. Fptuitorul svrete fapta cu scopul de a determina un func ionar s fac sau s nu fac un act ce intr n atribu iile sale de serviciu. 4. Forme i modalit i. Tentativa este posibil dar nu este sanc ionat de lege. Infrac iunea se consum n momentul n care fptuitorul, care are sau las s se cread c are influen asupra unui func ionar, pretinde sau primete bani sau alte foloase, ori accept promisiunea unor foloase sau daruri, pentru a-l determina pe acel func ionar s fac sau s nu fac un act ce intr n atribu iile sale de serviciu. Potrivit art. 7 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea i sanc ionarea faptelor de corup ie, infrac iunea este mai grav cnd traficul de influen se svrete de o persoan care, potrivit legii, are atribu ii de constatare sau de sanc ionare a contraven iilor, ori de constatare, urmrire sau judecare a infrac iunilor, precum i fa de un func ionar cu atribu ii de control, fapta se sanc ioneaz cu pedeapsa prevzut de art. 255 Cod penal, al crei maxim se majoreaz cu 2 ani. Potrivit art.9 din aceeai lege, cnd fapta a fost svrit i n interesul unei organiza ii, asocia ii sau grupri criminale, ori al unui dintre membrii acesteia sau pentru a influen a negocierile tranzac iilor comerciale interna ionale, maximul pedepsei se majoreaz cu 5 ani. 5. Sanc iuni. Traficul de influen se pedepsete cu nchisoare de la 2 la 10 ani. Potrivit art. 257 alin.(2) Cod penal, banii, valorile sau orice alte bunuri primite de fptuitor se confisc, iar dac acestea nu se gsesc, condamnatul este obligat la plata echivalentului lor n bani. Aceste foloase se confisc de la orice persoan la care s-ar gsi, inclusiv de la cel care le-a dat, dac i-au fost restituite de fptuitor.

* * *

n reglementarea noului Cod penal (Legea nr. 286/2009, publicat n M.Of. nr.510/24.07.2009) Titlul V Infrac iuni de corup ie i de serviciu" este structurat n dou capitole: primul capitol cuprinde infrac iunile de corup ie, iar al doilea capitol pe cele de serviciu. n Capitolul I, la stabilirea con inuturilor infrac iunilor de corup ie s-au avut n vedere, pe de o parte, reglementarea acestor fapte n Codul penal n vigoare, iar pe de alt parte, dispozi iile din Legea nr. 78/2000 cu modificrile i completrile ulterioare,, inclusiv cele produse prin Legea nr. 161/2003, fr a fi aduse modificri semnificative de fond. Luarea de mit, n proiect, este incriminat ntr-o variant tip, care are un con inut apropiat de cel din Codul penal n vigoare. Intr-un alineat distinct este incriminat luarea de mit cnd este svrit de ctre o persoan care exercit o profesie de interes public, dar numai n ipoteza comiterii acestei fapte n scopul de a nu ndeplini, a ntrzia ndeplinirea unui act privitor la ndatoririle sale legale sau n scopul de a nu face un act contrar acestor ndatoriri. Prin aceast dispozi ie se rezolv mult controversata problem dac notarul public, executorul judectoresc sau alte persoane care execut o func ie de interes public, pentru care este necesar o abilitate special a autorit ilor publice, poate fi sau nu autor al lurii de mit. Pentru realizarea n condi ii mai bune a preven iei generale, n cazul normei de incriminare a lurii de 17

mit, s-a prevzut ca pedeaps complementar interzicerea exercitrii dreptului de a ocupa o func ie public sau de a exercita profesia sau activitatea n executarea creia a svrit fapta. Infrac iunea de cumprare de influen a fost adus n proiect prin preluarea ei din Legea nr. 78/2000, modificat i completat prin Legea nr. 161/2003, la care s-a prevzut aplicarea obligatorie a pedepsei complementare a interzicerii exercitrii unor drepturi. n sfrit, acest capitol cuprinde un text general (art. 294) preluat din Legea nr. 78/2000 modificat i completat, n care se prevede c dispozi iile cuprinse n capitolul infrac iuni de corup ie" se aplic n mod corespunztor faptelor de corup ie svrite de ctre func ionarii strini ori n legtur cu activitatea acestora. De asemenea, ca urmare a ratificrii de ctre Romnia a Protocolului adi ional la Conven ia penal a Consiliului Europei privind corup ia (Legea nr. 260/2004) s-a impus completarea cadrului infrac iunilor de corup ie cu o prevedere referitoare la extinderea normelor penale respective n privin a faptelor de dare i luare de mit comise de persoanele implicate n solu ionarea litigiilor pe cale de arbitraj intern sau interna ional (art. 2 - 4 din Protocol). Capitolul al II-lea, cuprinde incriminri cu privire la faptele de serviciu, svrite fie numai de func ionari publici, fie de ctre acetia i de ctre persoane fizice care exercit o profesie de interes public. n aceast subdiviziune a proiectului s-au pstrat toate infrac iunile de serviciu prevzute n Codul penal n vigoare al cror con inut ns a fost modificat sau completat. De asemenea, au fost aduse n cuprinsul acestui capitol i alte infrac iuni prevzute n unele legi speciale sau n alte subdiviziuni ale Codului penal n vigoare. Nu n ultimul rnd, au fost propuse mai multe incriminri noi, menite s ofere solu ii unor probleme eviden iate de practica ultimilor ani. n primul rnd, trebuie subliniat c infrac iunile de abuz n serviciu contra intereselor persoanelor, contra intereselor publice i prin ngrdirea unor drepturi au fost unificate ntr-un singur text (art. 297), reglementare ce simplific modul de aplicare a dispozi iilor legale n materie. Neglijen a n pstrarea informa iilor i-a pstrat con inutul din Codul penal n vigoare cu unele modificri determinate de necesitatea corelrii acestui text cu legea special privind clasificarea informa iilor, dar i cu alte texte care au fost introduse n grupul infrac iunilor de serviciu. O alt categorie de infrac iuni de serviciu incluse n Capitolul II al Titlului V al pr ii speciale a proiectului Codului penal o constituie delapidarea, folosirea abuziv a func iei n scop sexual, uzurparea func iei, divulgarea informa iilor secrete de stat, divulgarea informa iilor secrete de serviciu sau nepublice, ob inerea ilegal de fonduri i deturnarea de fonduri. Delapidarea, n Codul penal n vigoare face parte din infrac iunile contra patrimoniului, n proiect aceast fapt a fost adus acolo unde i era locul, n grupul infrac iunilor de serviciu pentru c prin comiterea ei, se vtma, mai nti rela ia social de serviciu i n secundar se afecteaz patrimoniul unei persoane juridice. Pedeapsa nchisorii prevzut n proiect pentru delapidare este mai redus dect cea existent n norma de incriminare din Codul penal n vigoare, iar n plus se prevede aplicarea obligatorie a interzicerii exercitrii dreptului de a ocupa o func ie public, cu titlu de pedeaps complementar. Folosirea abuziv a func iei n scop sexual este o incriminare nou, creat pornind de la infrac iunea de hr uire sexual din reglementarea actual, cuprinznd att aa-numita hr uire vertical, prin abuz de autoritate, ct i ipoteze noi de incriminare. Incriminarea se justific prin aceea c faptele de acest gen sunt de natur s afecteze ndeplinirea corect de ctre func ionarul a atribu iilor sale de serviciu. Aceast fapt se deosebete de hr uirea sexual din categoria infrac iunilor contra libert ii sexuale prin obiectul juridic special i elementul material, dei la ambele fapte subiectul activ nemijlocit poate fi i un func ionar. n redactarea textului au fost avute n vedere i dispozi iile art. 443 C.pen. spaniol. Uzurparea func iei este o incriminare nou i se apropie, prin con inut, de uzurparea de calit i oficiale, dar prezint, n raport cu aceasta, deosebiri esen iale care justific incriminarea. Dac uzurparea de calit i oficiale aduce atingeri autorit ii de stat, uzurparea func iei, afecteaz rela iile de serviciu, pentru c autorul este un func ionar care ndeplinete un act ce excede atribu iunilor de serviciu sau continu s exercite func ia public dar alta dect cea care implic exerci iul autorit ii de stat. Divulgarea informa iilor secrete de stat, dei are unele elemente comune cu divulgarea secretului care pericliteaz securitatea na ional (obiectul material, subiectul activ nemijlocit) se deosebete de aceasta din urm pentru c prin comiterea ac iunii incriminate se afecteaz interesele sau activitatea unei persoanejuridice de drept public, ceea ce justific incriminarea n grupul infrac iunilor de serviciu. Divulgarea informa iilor secrete de serviciu sau nepublice constituie o incriminare nou numai sub aspectul caracterului autonom al reglementrii ntruct n privin a con inutului aceasta reunete n linii mari actualele reglementri prevzute n art. 298 (divulgarea secretului economic) i art. 20 din Legea nr. 682/2002 privind protec ia martorilor. Deturnarea de fonduri, n Codul penal n vigoare, face parte din grupul de infrac iuni la regimul stabilit pentru anumite activit i economice. n proiect aceast fapt a fost transferat n Capitolul II al Titlului 18

V ntruct are toate caracteristicile unei infrac iuni de serviciu: autorul este un func ionar, iar prin comiterea acesteia sunt aduse atingeri activit ii autorit ilor publice sau institu iilor publice, prin tulburarea activit ii normale a acestora. n finalul prezentului titlu a fost introdus un nou articol care sanc ioneaz svrirea faptelor prevzute n art. 295, 297, 298, 300, 303, 304, 306 i 307 dac au produs consecin e deosebit de grave, situa ie n care limitele speciale ale pedepsei prevzute de lege se majoreaz cu jumtate.

CAPITOLUL II INFRAC IUNI CARE MPIEDIC NFPTUIREA JUSTI IEI


5 5

Aspecte generale i comune


Infrac iunile care mpiedic nfptuirea justi iei constituie, datorit importan ei rela iilor sociale pe care le proteguiesc, un capitol distinct n cadrul Titlului VI al pr ii speciale a Cod penal. Astfel, n cadrul Capitolului II din Titlul VI sunt incriminate denun area calomnioas, mrturia mincinoas, ncercarea de a determina mrturia mincinoas, mpiedicarea participrii la proces, nedenun area unor infrac iuni, omisiunea sesizrii organelor judiciare, favorizarea infractorului, omisiunea de a ncunotin a organele judiciare, arestarea nelegal i cercetarea abuziv, supunerea la rele tratamente, tortura, represiunea nedreapt, evadarea, nlesnirea evadrii, nerespectarea hotrrilor judectoreti, re inerea sau distrugerea de nscrisuri i sfidarea organelor judiciare. Actuala denumire generic de Infrac iuni care mpiedic nfptuirea justi iei" a fost criticat n literatura de specialitate deoarece sugereaz c urmarea acestor fapte ar consta n efectiva mpiedicare a activit ii de justi ie, dei n realitate acestea se consum n momentul crerii pericolului nerealizrii activit ii de justi ie. Aceast denumire de grup este stabilit n raport cu valoarea social a nfptuirii justi iei", ocrotit de legea penal prin aceste incriminri. Datorit omogenit ii de principiu a infrac iunilor care mpiedic nfptuirea justi iei, determinat de unitatea valorii sociale ocrotite, aceste infrac iuni nu sunt subdivizate n func ie de aspectele speciale ale acestei valori sociale ocrotite. Spre deosebire de Codul penal n vigoare, Codul penal de la 1936 mpr ea Infrac iunile contra administra iei justi iei" n Delicte contra activit ii judiciare", Delicte contra autorit ii hotrrilor judectoreti" i Duelul". Codul penal de la 1864 nu avea o sec iune rezervat infrac iunilor contra justi iei, aceste fapte fiind incriminate prin dispozi ii care se regseau n despr minte diferite, caracteristice altor valori sociale. Obiectul ocrotirii penale. Faptele ndreptate mpotriva nfptuirii justi iei reprezint un grav pericol i un nsemnat obstacol pentru normala desfurare a activit ii organelor nsrcinate cu nfptuirea justi iei. Incriminarea acestor fapte reprezint aprarea prin mijloace de drept penal a nfptuirii justi iei. Justi ia este o form fundamental de realizare a puterii de stat, constnd n solu ionarea pricinilor civile, penale i altele prin aplicarea legii la cazurile concrete. Justi ia reprezint o valoare social deosebit de important, de a crei nestingherit nfptuire depinde ntreaga ordine de drept. Orice fapt ndreptat contra activit ii de nfptuire a justi iei este o atingere adus rela iilor sociale, fiindc acolo unde justi ia este mpiedicat de a se nfptui normal, acolo dispare securitatea rela iilor sociale". Faptele prin care se aduce atingere activit ii de nfptuire a justi iei sunt manifestri antisociale care, afectnd activitatea justi iei, lovesc n realitate n ordinea social i n ansamblul rela iilor sociale, formarea i desfurarea normal a acestora fiind grav periclitat cnd realizarea justi iei nu mai este posibil. Ca atare, ocrotirea penal are, dup Nicoleta Iliescu, ca obiect rela iile sociale, corectitudinea i legalitatea acestora fiind asigurate prin aprarea valorii sociale a nfptuirii justi iei mpotriva infrac iunilor prevzute n capitolul II din Titlul VI al pr ii speciale a Codului penal. nfptuirea justi iei", ca valoare social aprat prin incriminrile din acest capitol, trebuie n eleas n accep iunea cea mai larg a acestei no iuni. Acest n eles larg, n raport cu ocrotirea penal, cuprinde complexul de func iuni prin care se nfptuiete justi ia, adic diversele activit i func ionale caracteristice operei de realizare a justi iei. Aceast accep iune larg se rsfrnge i asupra n elesului termenului de organ care nfptuiete justi ia". Prin urmare, nfptuirea justi iei" n sens larg, cuprinde pe lng func ia principal de jurisdic ie, i func iile complementare de urmrire penal i de executare a hotrrilor judectoreti i a msurilor judiciare, toate acestea concurnd la nfptuirea justi iei. 19

Prin incriminrile din acest capitol este aprat exercitarea tuturor func iilor judiciare men ionate, de ctre organele judiciare i cele jurisdic ionale prevzute de legi speciale, ca i activitatea organelor care execut msurile judiciare luate i hotrrile pronun ate de ctre aceste organe. nfptuirea justi iei este aprat de legea penal att n ce privete infrac iunile svrite de persoanele particulare, ct i mpotriva abuzurilor svrite de cei nsrcina i cu nfptuirea justi iei. nfptuirea justi iei este aprat ns i de alte norme de incriminare din Codul penal dect cele prevzute n capitolul II din Titlul VI. Astfel de norme se regsesc n: art. 221 C.pen. - Tinuirea; art. 168 C.pen. Compromiterea unor interese de stat; art. 170 C.pen. - Nedenun area; art. 173 C.pen. - Sanc ionarea tentativei, tinuirii i favorizrii i art. 239 C.pen. - Ultrajul. Legiuitorul a grupat aceste fapte n cadrul capitolului II din Titlul VI deoarece, ntotdeauna, prin natura lor, pun n pericol (amenin , pericliteaz) n primul rnd nfptuirea justi iei. Obiectul juridic generic al infrac iunilor care mpiedic nfptuirea justi iei const n ansamblul rela iilor sociale a cror formare i dezvoltare depind de aprarea valorii sociale a nfptuirii justi iei. Fiecare infrac iune care mpiedic nfptuirea justi iei are i un obiect juridic special, propriu, iar unele au i un obiect juridic secundar, adiacent, privind anumite valori sociale conexe, cum ar fi, de exemplu, via a, integritatea corporal, libertatea ori demnitatea persoanei n cazul infrac iunilor de arestare nelegal i cercetare abuziv, supunerea la rele tratamente, represiunea nedreapt i sfidarea organelor judiciare. Obiectul material. Deoarece numai unele din infrac iunile care mpiedic nfptuirea justi iei au obiect material, acest obiect nu constituie un aspect comun, aa c explica iile vor fi date cu ocazia explicrii fiecrei norme de incriminare n parte. Subiec ii infrac iunii. Subiectul activ nemijlocit (autor) al majorit ii infrac iunilor care mpiedic nfptuirea justi iei poate fi orice persoan fizic ce ntrunete condi iile generale pentru a rspunde penal. La unele fapte penale ns, se cere ca subiectul activ nemijlocit s ndeplineasc o anumit calitate, stabilit explicit sau implicit pentru fiecare infrac iune n parte (ex.: calitatea de martor, expert sau interpret pentru infrac iunea de mrturie mincinoas, art. 260 C.pen.; calitatea de func ionar public pentru omisiunea sesizrii organelor judiciare, art. 263 C.pen.; calitatea de magistrat pentru represiunea nedreapt, art. 268 C.pen.; persoan care avea ndatorirea de a pzi pe cel care a evadat, pentru nlesnirea evadrii, art. 270 alin. (4) C.pen.). La alte infrac iuni, cerin a calit ii persoanei constituie un element circumstan ial de agravare (ex.: func ionar public cu atribu ii de conducere sau de control pentru omisiunea sesizrii organelor judiciare, art. 263 C.pen.; persoan care avea ndatorirea de a pzi pe cel care a evadat, art. 270 alin. (l)-(3) C.pen.). Sub acest aspect, o caracteristic a infrac iunilor prevzute n acest capitol este c pot fi comise i de o persoan juridic, cu limitrile i n condi iile prevzute n art. 191 alin. (1) C .pen.. Rspunderea penal a persoanei juridice nu exclude rspunderea penal a persoanei fizice care a contribuit, n orice mod, la svrirea aceleiai infrac iuni care mpiedic nfptuirea justi iei. Infrac iunile care mpiedic nfptuirea justi iei sunt, de regul, susceptibile de a fi svrite n participa ie penal (coautorat, instigare, complicitate). Subiectul pasiv (general i imediat) al infrac iunilor care mpiedic nfptuirea justi iei este statul ca titular al valorii sociale ocrotite - nfptuirea justi iei". n afar de subiectul pasiv principal, unele infrac iuni au i un subiect pasiv secundar, adiacent, i anume persoana fizic vtmat prin svrirea infrac iunii n integritatea ei corporal sau n libertatea, ori demnitatea sa. De regul, acest subiect pasiv poate fi orice persoan. Totui, la anumite infrac iuni, legea prevede explicit sau implicit necesitatea existen ei unei calit i sau condi ii speciale a subiectului pasiv (ex.: art. 265 C.pen., art. 266 C.pen., art. 267 C.pen., art. 2721 C.pen.). Dar subiect pasiv secundar poate fi i o persoan juridic de drept public din cele prevzute n art. 145 C.pen., ale crei interese sunt vtmate prin svrirea unei infrac iuni contra nfptuirii justi iei (ex.: mrturia mincinoas, re inerea sau distrugerea de nscrisuri). Latura obiectiv. Infrac iunile care mpiedic nfptuirea justi iei sunt de regul infrac iuni comisive, elementul material al acestor incriminri constnd ntr-o ac iune(comisiune). La unele infrac iuni ns, elementul material const ntr-o omisiune (nedenun area unor infrac iuni, art. 262 C.pen.; omisiunea sesizrii organelor judiciare, art. 263 C.pen.; omisiunea ncunotin rii organelor judiciare, art. 265 C.pen.). Nu trebuie ns s confundm comisiunea i omisiunea, ca modalit i de realizare n concret ale elementului obiectiv, cu infrac iunile comisive i infrac iunile omisive. De asemenea, nu trebuie s confundm comisiunea i omisiunea, ca modalit i de realizare n concret ale elementului obiectiv, cu fapta descris n con inutul normei de incriminare. Urmarea imediat la infrac iunile care mpiedic nfptuirea justi iei const n crearea unei stri de pericol prin care se aduce atingere nfptuirii justi iei i rela iilor sociale care se nasc i se dezvolt n jurul 20

acesteia. La unele infrac iuni se poate produce i o urmare adiacent, constnd ntr-o vtmare adus unui subiect pasiv secundar. Legtura de cauzalitate ntre ac iunea incriminat i urmarea imediat trebuie s existe i s fie dovedit, la infrac iunile materiale (ex.: mpiedicarea participrii la proces, art. 2611 C.pen. atunci cnd se realizeaz prin violen ), iar n cazul infrac iunilor formale (majoritatea incriminrilor din acest capitol), aceasta rezult ex re. Latura subiectiv. Forma de vinov ie. Infrac iunile care mpiedic nfptuirea justi iei se comit, de regul, cu inten ie, direct sau indirect. Unele infrac iuni nu se pot comite dect cu inten ie direct calificat prin scop (ex.: cercetarea abuziv, art. 266 alin. (2) C.pen.). n con inutul acestor incriminri, de regul, nu sunt prevzute cerin e esen iale referitoare la mobil sau scop. Prin urmare, de regul, mobilul determinant i scopul nu intereseaz pentru existen a laturii subiective i implicit a acestor infrac iuni. De acestea se va ine seama ns la stabilirea gradului de pericol social concret al faptei comise de subiectul activ i la individualizarea pedepsei. Alte infrac iuni (cele omisive) se pot svri att cu inten ie, ct i din culp (ex.: nedenun area unor infrac iuni, art. 262 C.pen.; omisiunea sesizrii organelor judiciare, art. 263 C.pen. etc), iar nlesnirea evadrii n ipoteza de incriminare artat n art. 270 alin. (4) C.pen. nu se poate comite dect din culp. Forme. Modalit i. Sanc iuni Forme. Faptele care mpiedic nfptuirea justi iei sunt, n marea lor majoritate, infrac iuni comisive cu execu ie lent i inten ionate. Prin urmare, acestea au un iter criminis, fiind susceptibile astfel de acte preparatorii i tentativ. Nedenun area unor infrac iuni (art. 262 C.pen.), omisiunea sesizrii organelor judiciare (art. 263 C.pen.), omisiunea ncunotin rii organelor judiciare (art. 265 C.pen.), fiind fapte de inac iune, nu pot avea acte preparatorii sau tentativ. La fel n cazul faptelor din culp: nlesnirea evadrii - art. 270 alin. (4) C.pen. Actele preparatorii nu sunt incriminate i implicit pedepsite, dei sunt posibile la majoritatea infrac iunilor din acest grup. Tentativa este posibil la majoritatea infrac iunilor din acest capitol, dar nu este pedepsit dect la faptele prevzute n art. 2611 C.pen., art. 2671 C.pen., art. 269 C.pen. i art. 270 alin. (l)-(3) C.pen. Infrac iunile care mpiedic nfptuirea justi iei se consum n momentul realizrii ac iunii sau inac iunii incriminate, dup caz, i al producerii urmrii imediate. n concret, aceste infrac iuni comisive i inten ionate se vor putea svri i n form continuat, situa ie n care vom avea i un moment al epuizrii care va interveni la data comiterii ultimei ac iuni incriminate. Modalit i. Infrac iunile care mpiedic nfptuirea justi iei pot prezenta una sau mai multe modalit i normative crora pot s le corespund, n concret, o multitudine de modalit i faptice de care se va ine seama la individualizarea pedepsei. La infrac iunile care nu au dect o singur modalitate normativ, aceasta corespunde cu varianta de incriminare. Majoritatea infrac iunilor din acest capitol, de regul, sunt incriminate att n form simpl (de baz), ct i n variante calificate (atenuate sau agravate). Sanc iuni. Din punct de vedere al gravit ii, la aceste infrac iuni a fost prevzut att pedeapsa nchisorii n mod singular, ct i alternativ cu amenda. Persoana juridic se sanc ioneaz pentru toate infrac iunile prevzute n acest capitol, n condi iile art. 711 C.pen. Aspecte procesuale. La toate infrac iunile din acest capitol ac iunea penal se pune n micare din oficiu. La majoritatea infrac iunilor din acest grup activitatea de urmrire penal se efectueaz de ctre organele de cercetare ale poli iei judiciare sub supravegherea procurorului competent, iar la altele (art. 265-268 C.pen.) urmrirea penal se efectueaz n mod obligatoriu de procuror. Competent s judece, n prim instan , aceste fapte penale este judectoria, cu excep ia infrac iunilor prevzute n art. 266-270 C.pen. care se solu ioneaz de tribunal, ca instan de fond.

Denun area calomnioas


21

1. Con inut legal Potrivit art. 259 alin.(1)Cod penal, constituie infrac iune "nvinuirea mincinoas fcut prin plngere sau denun cu privire la svrirea unei infrac iuni de ctre o anume persoan", iar potrivit alin.2 al textului, "producerea sau ticluirea de probe mincinoase, n sprijinul unei nvinuiri nedrepte". 2. Condi ii preexistente Obiectul infrac iunii. Obiectul juridic special al infrac iunii de denun are calomnioas este complex fiind format, pe de o parte, din rela iile sociale referitoare la nfptuirea justi iei dar i, pe de alt parte, din rela iile sociale referitoare la demnitatea, i libertatea persoanei creia i se atribuie, pe nedrept, comiterea unei infrac iuni. Obiectul material n cazul acestei infrac iuni nu exist. Plngerea, denun ul sau probele mincinoase produse sau ticluite reprezint mijloace prin care se comite infrac iunea. Subiec ii infrac iunii. Subiectul activ al infrac iunii de denun are calomnioas este necalificat, poate fi orice persoan. Participa ia penal este posibil sub toate formele. Subiect pasiv principal este statul romn, iar subiect pasiv secundar persoana nvinuit n mod mincinos. 3. Con inutul constitutiv Latura obiectiv. Elementul material al infrac iunii, n forma prevzut la alin.(1), const n nvinuirea mincinoas, fcut prin plngere sau denun , cu privire la svrirea unei infrac iuni de ctre o anume persoan. A nvinui o persoan nseamn a afirma c aceasta s-a fcut vinovat de ceva. Pentru existen a infrac iunii nvinuirea trebuie s priveasc o persoan determinat, respectiv s se indice numele i prenumele acesteia sau alte elemente care s permit, fr echivoc, identificarea ei, i s se refere la svrirea unei infrac iuni. Prin "svrirea unei infrac iuni" se n elege, potrivit art. 144 Cod penal, svrirea oricreia dintre faptele pe care legea le pedepsete ca infrac iune consumat sau ca tentativ, precum i participarea la svrirea acestora, ca autor, instigator sau complice. nvinuirea poate fi fcut prin plngere sau denun , n scris (semnat ori nesemnat) sau oral, i trebuie s fie mincinoas, adic s nu corespund realit ii. Netemeinicia nvinuirii va fi stabilit de ctre organul de urmrire penal sau de ctre instan a de judecat. n forma prevzut n art. 259 alin.(2) Cod penal, infrac iunea de denun are calomnioas se realizeaz, sub aspect obiectiv, prin producere sau ticluirea de probe mincinoase, n sprijinul unei nvinuiri nedrepte. A produce probe mincinoase nseamn a prezenta probe neadevrate fie organului de urmrire penal, fie instan ei de judecat. Ticluirea de probe mincinoase const n inventarea de probe neadevrate n legtur cu svrirea unei infrac iuni. Urmarea socialmente periculoas const n crearea unei stri de pericol pentru nfptuirea justi iei, n principal, dar i n vtmarea efectiv adus persoanei nvinuite pe nedrept, n secundar. Fiind o infrac iune de pericol legtura de cauzalitate nu trebuie demonstrat ci rezult din svrirea faptei. Latura subiectiv. Infrac iunea de denun are calomnioas se svrete cu inten ie direct sau indirect. 4. Forme i modalit i. Tentativa este posibil n cazul denun rii calomnioase, ns legea nu prevede sanc ionarea ei. Infrac iunea se consum n momentul n care se face nvinuirea mincinoas sau n momentul n care se produc ori se ticluiesc probele mincinoase.

5. Sanc iuni. Infrac iunea de denun are calomnioas este sanc ionat, n forma prevzut n art. 259 alin.(1) Cod penal, cu nchisoare de la 6 luni la 3 ani, iar n forma prevzut n alin.(2) al textului, cu nchisoare de la 1 la 5 ani. Prevederile cuprinse n art.259 alin.(3) cuprind i cauze de reducere a pedepsei, dac cel care a svrit fapta declar mai nainte de punerea n micare a ac iunii penale fa de persoana n contra creia s-a 22

fcut denun ul sau plngerea, ori mpotriva creia s-au produs probele, c denun ul, plngerea sau probele sunt mincinoase, astfel pedeapsa se reduce potrivit art. 76 Cod penal.

Mrturia mincinoas
1. Con inut legal Potrivit art. 260 alin.(1) Cod penal, constituie infrac iune "fapta martorului care ntr-o cauz penal, civil, disciplinar sau n orice alt cauz n care se ascult martori, face afirma ii mincinoase sau nu spune tot ce tie privitor la mprejurrile esen iale asupra crora a fost ntrebat". Alin.(4) al aceluiai articol prevede c aceste dispozi ii se aplic n mod corespunztor att expertului ct i interpretului. 2. Condi ii preexistente Obiectul infrac iunii. Obiectul juridic special este reprezentat n principal de rela iile sociale referitoare la nfptuirea justi iei. n unele cazuri, infrac iunea poate avea i un obiect juridic secundar constnd n rela iile sociale referitoare la demnitatea sau libertatea persoanei sau n rela iile sociale cu caracter patrimonial. Infrac iunea de mrturie mincinoas nu are obiect material. Subiec ii infrac iunii. Subiectul activ al infrac iunii de mrturie mincinoas este calificat, nu poate fi dect un martor, expert sau interpret, calitate determinat de existen a unui raport juridic procesual ntre organul judiciar i persoana ascultat ca martor ori folosit ca expert sau interpret. Martorul este persoana care are cunotin despre vreo fapt sau despre vreo mprejurare de natur s serveasc la aflarea adevrului ntr-o cauz penal, civil, disciplinar sau n orice alt cauz. Expertul este nsrcinat de organul judiciar s lmureasc, n baza cunotin elor de specialitate pe care le are, anumite fapte sa nu mprejurri ale cauzei, n vederea stabilirii adevrului. La interpret recurge organul judiciar atunci cnd una din pr i sau o alt persoan care urmeaz a fi ascultat nu cunoate limba romn sau nu se poate exprima ori atunci cnd unele dintre nscrisurile aflate la dosarul cauzei sunt redactate ntr-o alt limb dect cea romn. Participa ia penal este posibil, de regul, numai sub forma instigrii i a coautoratului. Coautoratul poate fi luat n considerare doar n cazul unei echipe formate din mai mul i exper i. Subiect pasiv n principal este statul i n secundar persoana fizic sau juridic, parte n proces, ale crei drepturi sau interese au fost lezate sau vtmate prin svrirea infrac iunii. 3. Con inutul constitutiv Latura obiectiv. Elementul material se realizeaz prin ac iunea fptuitorului care ntr-o cauz penal, civil, disciplinar sau n orice alt cauz n care se ascult martori, face afirma ii mincinoase sau nu spune tot ce tie privitor la mprejurrile esen iale asupra crora a fost ntrebat. A face afirma ii mincinoase nseamn a face afirma ii nesincere, adic n neconcordan cu cele cunoscute de martor. A nu spune tot ceea ce tie nseamn a omite s spun anumite fapte pe care le cunoate, fapte determinante pentru rezolvarea cauzei. n cazul expertului sau a interpretului elementul material const fie n ac iunea de a efectua o expertiz mincinoas fie n aceea de a efectua o interpretare mincinoas. Urmarea socialmente periculoas presupune crearea unei stri de pericol pentru nfptuirea justi iei dar nu este necesar s se produc i un rezultat concret. Legtura de cauzalitate ntre elementul material i urmarea imediat rezult din svrirea faptei. Latura subiectiv. Infrac iunea de mrturie mincinoas se svrete cu inten ie direct sau indirect. Culpa este exclus ca form a vinov iei la aceast infrac iune iar dac fptuitorul s-a aflat n eroare cu privire la anumite fapte sau mprejurri va opera cauza care nltur caracterul penal al faptei potrivit art. 51 Cod penal. 23

4. Forme i modalit i. Tentativa infrac iunii de mrturie mincinoas dei posibil dar nu este sanc ionat de lege. Infrac iunea se consum, n cazul martorului, expertului sau interpretului ascultat de organul judiciar, n momentul n care ascultarea lund sfrit, martorul, expertul sau interpretul semneaz depozi ia fcut. n cazul unor depozi ii sau a unor rapoarte, expertize, traduceri fcute n scris, infrac iunea se consum n momentul n care acestea se depun la organul care a dispus efectuarea lor. 5. Sanc iuni. Mrturia mincinoas se pedepsete cu nchisoare de la 1 la 5 ani. Instan a poate aplica i pedeapsa complementar a interzicerii unor drepturi dac pedeapsa nchisorii concret aplicate este mai mare de 2 ani. Art. 260 alin.(2) Cod penal prevede o cauz special de nepedepsire dac n cauzele penale, mai nainte de a se produce arestarea inculpatului, ori n toate cauzele mai nainte de a se fi pronun at o hotrre sau de a se fi dat o alt solu ie ca urmare a mrturiei mincinoase, martorul i retrage mrturia. Potrivit aliniatului final al textului, aceste dispozi ii se aplic n mod corespunztor i expertului sau interpretului. Art. 260 alin.(3) Cod penal stipuleaz i o cauz de reducere a pedepsei dac retragerea mrturiei a intervenit n cauzele penale dup ce s-a produs arestarea inculpatului sau n toate cauzele dup ce s-a pronun at o hotrre sau dup ce s-a dat o alt solu ie ca urmare a mrturiei mincinoase, instan a va reduce pedeapsa potrivit art. 76 Cod penal. Fiind o circumstan a atenuant personal, retragerea mrturiei mincinoase nu produce efecte asupra instigatorului sau complicelui.

ncercarea de a determina mrturia mincinoas


1. Con inut legal Potrivit art. 261 Cod penal, constituie infrac iune "ncercarea de a determina o persoan prin constrngere ori corupere s dea declara ii mincinoase ntr-o cauz penal, civil, disciplinar sau n orice alt cauz n care se ascult martori". Alin.(2) prevede c fapta este sanc ionat i cnd este svrit fa de un expert sau interpret. 2. Condi ii preexistente Obiectul infrac iunii. Obiectul juridic special este reprezentat de acele rela ii sociale referitoare la nfptuirea justi iei a cror existen impune asigurarea protejrii martorilor, exper ilor i interpre ilor care particip la proces. n subsidiar, prin svrirea faptei sunt nclcate i rela iile sociale referitoare la unele atribute esen iale ale persoanei (rela iile sociale referitoare la integritatea corporal sau cele referitoare la libertatea moral a persoanei). Infrac iunea este lipsit de regul, de obiect material, ns cnd fapta se realizeaz, prin constrngerea fizic a martorului, expertului sau interpretului, obiectul material al infrac iunii este chiar corpul persoanei constrnse. Subiec ii infrac iunii. Subiectul activ al ncercrii de a determina mrturia mincinoas este necalificat, poate fi orice persoan. Participa ia penal este posibil n toate formele. Subiect pasiv principal este statul, ca titular al valorii sociale reprezentate de nfptuirea justi iei i secundar este persoana asupra cruia se realizeaz ncercarea de a determina depunerea unei mrturii mincinoase.

3. Con inutul constitutiv Latura obiectiv. Elementul material al laturii obiective se realizeaz prin ac iunea de a ncerca determinarea unei persoane fie s depun o declara ie mincinoas, fie s fac o expertiz ori interpretare incorect ntr-o cauz penal, civil, disciplinar sau n orice alt cauz, n care se ascult martori sau sunt folosi i exper i sau 24

interpre i. n acest scop fptuitorul trebuie s recurg la constrngere fizic (violen ) sau moral (amenin are) sau la corupere (oferirea sau promiterea de bani, daruri sau alte foloase). Pentru existen a infrac iunii este necesar ca ac iunea fptuitorului s rmn fr rezultat. Urmare socialmente periculoas n principal este starea de pericol la adresa nfptuirii justi iei dar remarcm i existen a unei urmri secundare, asupra subiectului pasiv secundar. Legtura de cauzalitate nu trebuie dovedit ci rezult implicit, din svrirea activit ii infrac ionale. Latura subiectiv. ncercarea de a determina mrturia mincinoas se svrete cu inten ie direct. 4. Forme i modalit i. Tentativa infrac iunii este posibil, dar nu este sanc ionat de lege. Infrac iunea se consum n momentul n care fptuitorul ncearc, prin constrngere sau corupere, s determine o persoan s dea declara ii mincinoase ori s fac o expertiz sau interpretare incorect ntr-o cauz penal, civil, disciplinar sau n orice alt cauz n care se ascult martori sau se folosesc exper i ori interpre i. 5. Sanc iuni. ncercarea de a determina mrturia mincinoas se pedepsete cu nchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amend.

mpiedicarea participrii n proces


1. Con inut legal Potrivit art. 2611 Cod penal, constituie infrac iune "mpiedicarea participrii ntr-o cauz penal, civil, disciplinar sau n orice alt cauz, a unui martor, expert, interpret sau aprtor, svrit prin violen , amenin are sau prin orice alt mijloc de constrngere ndreptat mpotriva sa ori a so ului sau a unei rude apropiate". 2. Condi ii preexistente Obiectul infrac iunii. Obiectul juridic special este constituit n principal din rela iile sociale referitoare la solu ionarea temeinic i legal a unei cauze judiciare i n secundar din rela iile sociale referitoare la libertatea moral, integritatea corporal ori sntatea persoanei, respectiv a martorului, expertului sau interpretului. Infrac iunea are obiect material corpul victimei numai n cazul n care fapta se realizeaz prin acte de constrngere fizic. Subiec ii infrac iunii. Subiectul activ al infrac iunii este necalificat, poate fi orice persoan, chiar i una dintre pr ile n proces. Participa ia penal este posibil sub toate formele. Subiectul pasiv este n principal statul, ca administrator al justi iei, i n secundar martorul, expertul sau interpretul. 3. Con inutul constitutiv Latura obiectiv. Elementul material al laturii obiective se realizeaz prin ac iunea de a mpiedica o persoan, prin violen , amenin are sau prin orice alt mijloc de constrngere, s participe ntr-o cauz penal, civil, disciplinar sau n orice alt cauz ca martor, expert, interpret ori aprtor, la data, locul i ora stabilit, ori mpiedicarea efecturii expertizei sau a traducerii. Ac iunea poate fi ndreptat n mod nemijlocit asupra celui ce urmeaz s participe n proces sau mpotriva so ului ori a unei rude apropiate. Urmarea socialmente periculoas const n mpiedicarea activit ii de nfptuire a justi iei i n nclcarea unuia sau unora dintre atributele persoanei. Legtura de cauzalitate rezult din svrirea faptei. Latura subiectiv. Infrac iunea se svrete cu inten ie direct. 4. Forme i modalit i. Tentativa infrac iunii este incriminat n alin.(2). 25

Consumarea infrac iunii are loc n momentul mpiedicrii participrii n proces prin mijloacele artate. 5. Sanc iuni. Sanc iunea prevzut pentru aceast infrac iune este nchisoarea de la 6 luni la 7 ani. n condi iile art.65 Cod penal este posibil i aplicarea pedepsei complementare a interzicerii unor drepturi.

Nedenun area unor infrac iuni


1. Con inut legal Potrivit art. 262 Cod penal, constituie infrac iune "omisiunea de a denun a de ndat svrirea vreuneia dintre infrac iunile prevzute n art. 174, 175, 176, 211, 212, 2151, 217 alin.(2)-(4), art. 218 alin.(1) i art. 276 alin.(3)". 2. Condi ii preexistente Obiectul infrac iunii. Obiectul juridic special al infrac iunii este reprezentat de rela iile sociale referitoare la nfptuirea justi iei, rela ii care implic obliga ia celor n cunotin de cauz, de a denun a de ndat svrirea infrac iunilor de o mare gravitate. Nedenun area unor infrac iuni nu are obiect material. Subiec ii infrac iunii. Subiectul activ este necalificat, infrac iunea poate fi svrit de orice persoan, cu excep ia autorului i a participan ilor la infrac iunea nedenun at. So ul sau ruda apropiat a fptuitorului infrac iunii nedenun ate nu poate fi subiect activ al infrac iunii. Nedenun area unor infrac iuni este susceptibil de svrire cu participa ie penal sub forma instigrii i a complicit ii materiale. Subiect pasiv este statul romn, ca titular al valorii sociale ocrotite. 3. Con inutul constitutiv Latura obiectiv. Elementul material al laturii obiective se realizeaz prin omisiunea fptuitorului de a denun a de ndat svrirea vreuneia dintre infrac iunile de omor (art. 174), omor calificat (art. 175), omor deosebit de grav (art. 176), tlhrie (art. 211), piraterie (art. 212), delapidare (art. 2151), distrugere n formele agravate (art. 217 alin.(2)-(4)), distrugere calificat (art. 218 alin.(1)) i distrugere i semnalizare fals (art. 276 alin.(3)) Cod penal. Pentru existen a infrac iunii se cere i ca nedenun torul s fi cunoscut svrirea uneia dintre faptele enumerate, s nu fi ncunotiin at organele competente iar omisiunea denun rii s fie nejustificat. Urmarea socialmente periculoas const n crearea unei stri de pericol pentru desfurarea normal a activit ii de nfptuire a justi iei. Legtura de cauzalitate rezult din svrirea faptei. Latura subiectiv. Fiind o infrac iune omisiv, infrac iunea de nedenun are a unor infrac iuni se svrete fie cu inten ie direct sau indirect, fie din culp simpl sau cu previziune. 4. Forme i modalit i. Tentativa nu este posibil. Consumarea are loc n momentul n care fptuitorul, avnd posibilitatea de a denun a infrac iunea despre a crei svrire a luat cunotin , nu-i ndeplinete de ndat obliga ia prevzut de lege. 5. Sanc iuni. Infrac iunea se pedepsete cu nchisoare de la 3 luni la 3 ani. Art. 262 alin.(2) al Cod penal stipuleaz c fapta prevzut n primul alineat al textului nu se pedepsete dac a fost svrit de so sau de o rud apropiat. Alin.(3) al aceluiai articol prevede n plus c nu se pedepsete persoana care, mai nainte de a fi nceput urmrirea penal pentru infrac iunea nedenun at, ncunotiin eaz autorit ile competente despre 26

acea infrac iune sau care, chiar dup ce s-a nceput urmrirea penal ori dup ce vinova ii au fost descoperi i, a nlesnit arestarea acestora.

Omisiunea sesizrii organelor judiciare


1. Con inut legal Potrivit art. 263 Cod penal, constituie infrac iune "fapta func ionarului public care, lund cunotin de svrirea unei infrac iuni n legtur cu serviciul n cadrul cruia i ndeplinete sarcinile, omite sesizarea de ndat a procurorului sau a organului de urmrire penal, potrivit legii de procedur penal". 2. Condi ii preexistente Obiectul infrac iunii. Obiectul juridic special este reprezentat de rela iile sociale referitoare la nfptuirea justi iei, rela ii care implic ndeplinirea cu promptitudine de ctre func ionari a obliga iei de a sesiza organele judiciare cu privire la infrac iunile svrite n legtur cu serviciul n cadrul cruia i ndeplinesc sarcinile. Infrac iunea este lipsit de obiect material. Subiec ii infrac iunii. Subiectul activ este calificat, nu poate fi dect de un func ionar public aa cum este definit acesta n art. 147 alin.(1) Cod penal. Participa ia penal este posibil doar sub forma complicit ii sau instigrii, coautoratul fiind luat n considerare doar n mod excep ional. Subiect pasiv este statul, ca titular al valorii sociale ocrotite de legea penal. 3. Con inutul constitutiv Latura obiectiv. Elementul material al laturii obiective este reprezentat de o inac iune, respectiv omisiunea fptuitorului de a sesiza procurorul sau organul de urmrire penal cu privire la svrirea unei infrac iuni n legtur cu serviciul n cadrul cruia fptuitorul i ndeplinete sarcinile. Pentru existen a infrac iunii este necesar ca fptuitorul s fi avut cunotin e certe despre infrac iunea svrit n legtur cu serviciul n cadrul cruia i ndeplinete sarcinile. De asemeni se cere s se fi omis sesizarea de ndat" a procurorului sau organului de urmrire penal, potrivit legii de procedur penal, i omisiunea sesizrii s fi fost nejustificat. Urmarea socialmente periculoas const n crearea unei stri de pericol pentru buna nfptuire a justi iei. Legtura de cauzalitate nu trebuie dovedit, ea rezult din svrirea faptei. Latura subiectiv. Omisiunea sesizrii organelor judiciare poate fi svrit att cu inten ie direct sau indirect, dar i din culp simpl sau cu previziune. 4. Forme i modalit i. Tentativa nu este posibil. Infrac iunea se consum n momentul n care fptuitorul, avnd posibilitatea de a sesiza organele judiciare, nu-i ndeplinete aceast obliga ie de ndat. Art. 263 alin.(2) Cod penal prevede c omisiunea sesizrii organelor judiciare este mai grav dac fapta este svrit de ctre un func ionar public cu atribu ii de conducere sau de control. Circumstan a agravat se refer la subiectul infrac iunii, care trebuie s fie o persoan cu atribu ii de conducere sau de control stabilite prin acte normative referitoare la activitatea de serviciu. 5. Sanc iuni. Infrac iunea se pedepsete cu nchisoare de la 3 luni la 5 ani. Sanc iunea n cazul variantei agravate este nchisoarea de la 6 luni la 7 ani. Este posibil i aplicarea pedepsei complementare de interzicere a unor drepturi

27

Favorizarea infractorului
1. Con inut legal Potrivit art. 264 Cod penal, constituie infrac iune "ajutorul dat unui infractor fr o n elegere stabilit nainte sau n timpul svririi infrac iunii, pentru a ngreuna sau zdrnici urmrirea penal, judecata sau executarea pedepsei ori pentru a asigura infractorului folosul sau produsul infrac iunii". 2. Condi ii preexistente Obiectul infrac iunii. Obiectul juridic special este reprezentat de rela iile sociale referitoare la nfptuirea justi iei sub aspectul tragerii la rspundere penal a celor care au svrit infrac iuni sau al executrii pedepselor definitive pronun ate prin hotrri judectoreti n condi ii legale. De regul, obiectul material lipsete n cazul acestei infrac iuni. Dac ns ajutorul dat const n ascunderea bunului provenit din infrac iunea svrit de infractorul favorizat, bunul ascuns constituie obiect material al infrac iunii. Subiec ii infrac iunii. Subiectul activ este necalificat, poate fi, n principiu, orice persoan. Remarcm totui c autorul sau participan ii infrac iunii n legtur cu care s-a svrit activitatea de favorizare nu pot avea aceast calitate. Participa ia penal este posibil sub toate formele. Subiect pasiv principal este statul, ca titular al valorii sociale ocrotite, n secundar fiind orice persoan ale crei interese au fost prejudiciate prin svrirea infrac iunii. 3. Con inutul constitutiv Latura obiectiv. Elementul material al laturii obiective const n ajutorul dat unui infractor, prin acte comisive sau omisive, fr o n elegere stabilit nainte sau n timpul svririi infrac iunii, fie pentru a ngreuna sau zdrnici urmrirea penal, judecata sau executarea pedepsei, fie pentru a-i asigura folosul sau produsul respectiv. Ajutorul trebuie dat infractorului fr o n elegere stabilit nainte sau n timpul svririi infrac iunii. n caz contrar, fapta nu constituie infrac iunea de favorizare a infractorului ci complicitate la acea infrac iune. Ajutorul poate fi dat direct sau prin intermediul unei alte persoane, poate fi material sau moral, i trebuie dat cu scopul de a ngreuna sau zdrnici urmrirea penal, judecata sau executarea pedepsei ori pentru a-i asigura infractorului folosul sau produsul infrac iunii. Urmarea socialmente periculoas const n starea de pericol pentru nfptuirea justi iei. Legtura de cauzalitate rezult deci din svrirea faptei.. Latura subiectiv. Infrac iunea de favorizare a infractorului se svrete cu inten ie direct sau indirect. 4. Forme i modalit i. Tentativa nu este sanc ionat de lege. Consumarea infrac iunii are loc n momentul n care ajutorul este dat infractorului. 5. Sanc iuni. Infrac iunea se pedepsete cu nchisoare de la 3 luni la 7 ani. Pedeapsa aplicat favorizatorului nu poate fi mai mare dect pedeapsa prevzut de lege pentru autor (art. 264 alin.(2) Cod penal). Potrivit prevederilor alin.(3) al aceluiai articol, favorizarea svrit de ctre so ori o rud apropiat nu se pedepsete.

Omisiunea de a ncunotiin a organele judiciare


1. Con inut legal Potrivit art. 265 Cod penal, constituie infrac iune "fapta de a nu aduce la cunotin organelor judiciare a unor mprejurri care, dac ar fi cunoscute, ar duce la stabilirea nevinov iei unei persoane 28

trimise n judecat sau condamnate pe nedrept ori la eliberarea unei persoane inute n arest preventiv pe nedrept". 2. Condi ii preexistente Obiectul infrac iunii. Obiectul juridic special principal este reprezentat de rela iile sociale referitoare la nfptuirea justi iei i care sunt periclitate prin nerespectarea obliga iei de a ncunotiin a organele judiciare cu privire la probele de nevinov ie privind o persoan trimis n judecat sau condamnat pe nedrept, sau inut n arest preventiv pe nedrept. Prin svrirea faptei se aduce atingere i rela iilor sociale referitoare la unele atribute esen iale ale persoanei (libertatea, demnitatea), rela ii care constituie obiectul juridic secundar al infrac iunii. Omisiunea de a ncunotiin a organele judiciare este lipsit de obiect material. Subiec ii infrac iunii. Subiectul activ este necircumstan iat, poate fi orice persoan care are cunotin despre vreuna dintre mprejurrile la care se refer textul, altfel neexistnd obliga ia de a ncunotiin a organele judiciare. Participa ia penal este posibil numai sub forma instigrii i a complicit ii. Subiect pasiv este, n principal, statul i n secundar persoana prejudiciat prin svrirea faptei. 3. Con inutul constitutiv Latura obiectiv. Sub aspectul elementului material, infrac iunea se realizeaz prin omisiunea fptuitorului de a aduce la cunotin organelor judiciare mprejurri care, dac ar fi cunoscute, ar putea duce la stabilirea nevinov iei unei persoane trimise n judecat sau condamnate pe nedrept ori la eliberarea unei persoane inute pe nedrept n arest preventiv. Pentru existen a infrac iunii, omisiunea fptuitorului trebuie s se svreasc fa de organele judiciare i s se refere la mprejurri care nu sunt cunoscute de acestea i care sunt de natur s duc la stabilirea nevinov iei unei persoane trimise n judecat sau condamnat pe nedrept ori la eliberarea unei persoane inute pe nedrept n arest preventiv. Urmarea socialmente periculoas const n starea de pericol pentru nfptuirea justi iei. Legtura de cauzalitate rezult din svrirea faptei i nu trebuie dovedit. Latura subiectiv. Infrac iunea poate fi svrit att cu inten ie direct ori indirect dar i din culp simpl sau cu previziune. 4. Forme i modalit i. Tentativa nu este posibil. Infrac iunea se consum la expirarea intervalului de timp necesar fptuitorului pentru a ntiin a organele judiciare cu privire la mprejurrile pe care le cunoate i care ar putea duce la stabilirea nevinov iei unei persoane trimise n judecat sau condamnat pe nedrept ori la eliberarea unei persoane inute pe nedrept n arest preventiv. 5. Sanc iuni. Infrac iunea se pedepsete cu nchisoare de la 3 luni la 1 an sau cu amend. Art. 265 alin.(2) Cod penal stipuleaz o clauz de nepedepsire pentru persoana aflat n situa ia cnd fapta prevzut n primul aliniat al textului ar produce un prejudiciu pentru ea, pentru so ul su sau pentru o rud apropiat.

Arestarea nelegal i cercetarea abuziv


1. Con inut legal Potrivit art. 266 alin.(1) Cod penal, constituie infrac iunea de arestare nelegal "re inerea sau arestarea nelegal ori n supunerea unei persoane la executarea unei pedepse, msuri de siguran sau educative, n alt mod dect cel prevzut n dispozi iile legale ", iar potrivit alin. (2) i (3) ale aceluiai articol 29

constituie infrac iunea de cercetare abuziv "ntrebuin area de promisiuni, amenin ri sau violen e mpotriva unei persoane aflate n curs de cercetare, anchet penal sau de judecat, pentru ob inerea de declara ii" dar i "ntrebuin area de promisiuni, amenin ri sau violen e fa de un martor, expert sau interpret". 2. Condi ii preexistente Obiectul infrac iunii. Obiectul juridic special principal este reprezentat de acele rela ii sociale referitoare la nfptuirea justi iei, prin asigurarea legalit ii n aplicarea msurilor preventive, a pedepselor i a msurilor de siguran sau educative, n cazul arestrii nelegale, i a legalit ii mijloacelor folosite pentru ob inerea declara iilor, n cazul cercetrii abuzive. Obiectul juridic special secundar este constituit din rela iile sociale referitoare la libertatea fizic a persoanei, n cazul arestrii nelegale, i din cele cu privire la libertatea psihic, sntatea i integritatea corporal a persoanelor cercetate, n cazul cercetrii abuzive. n cazul n care infrac iunea se realizeaz prin ntrebuin area de violen e, exist i un obiect material, constnd n corpul persoanei. Subiec ii infrac iunii. Subiectul activ este calificat, arestarea nelegal nu poate fi svrit dect de un func ionar public care are atribu ii n legtur cu luarea, punerea n executare sau executarea re inerii ori a arestrii preventive, sau n legtur cu punerea n executare ori executarea unei pedepse, msuri de siguran sau educative (judector, procuror, lucrtor de poli ie, lucrtor de la locul de executare a pedepselor, msurilor de siguran sau educative), iar cercetarea abuziv, de un func ionar public care are calitatea de a asculta o persoan aflat n curs de urmrire penal sau de judecat, de a audia martori sau de a recurge la serviciile unor exper i sau interpre i (judector, procuror, organ de cercetare penal). Participa ia penal este posibil n cazul ambelor infrac iuni sub toate formele. n privin a coautoratului este necesar ca fptuitorii s aib calitatea special cerut de lege autorului. Instigator sau complice poate fi orice persoan. Subiect pasiv principal, n cazul ambelor infrac iuni, este statul, ca titular al valorii sociale ocrotite de lege, iar subiect pasiv secundar este persoana prejudiciat n drepturile sale prin svrirea infrac iunilor prezentate. 3. Con inutul constitutiv Latura obiectiv. Elementul material se realizeaz n mod diferit, n func ie de modul de ac iune specific fiecrei infrac iuni. Astfel, n cazul arestrii nelegale prin svrirea uneia dintre urmtoarele ac iuni prevzute alternativ: re inerea sau arestarea nelegal ori supunerea unei persoane la executarea unei pedepse, msuri de siguran , sau educative n alt mod dect cel prevzut n dispozi iile legale. A re ine o persoan nseamn a lua fa de o persoan msura preventiv a re inerii, a pune n executare sau a executa aceast msur. Pentru a realiza elementul material al infrac iunii, re inerea trebuie s fie nelegal, adic msura s fie luat, pus n executare sau executat n alte cazuri dect cele prevzute de lege sau fr ndeplinirea formalit ilor impuse de lege. A aresta o persoan nseamn a lua fa de o persoan msura arestrii preventive, a pune n executare sau a executa aceast msur ori a emite sau a aduce la ndeplinire mandatul de executare a pedepsei nchisorii. Msura arestrii trebuie s aib caracter nelegal, adic s fie luat n alte cazuri dect cele prevzute n Codul de procedur penal. Re inerea sau arestarea nelegal a unei persoane se poate realiza i printr-o inac iune (de exemplu, nepunerea n libertate a unei persoane re inute sau arestate preventiv la expirarea termenului pentru care s-a luat msura). A supune o persoan la executarea unei pedepse, msuri de siguran sau educative n alt mod dect cel prevzut n dispozi iile legale nseamn a impune persoanei un alt regim de executare a pedepsei, msuri de siguran sau educative dect cel stabilit de lege. n cazul cercetrii abuzive elementul material se realizeaz ns prin ntrebuin area fa de o persoan aflat n curs de cercetare, anchet penal sau de judecat ori fa de un martor, expert sau interpret, de promisiuni, amenin ri sau violen e, pentru ob inerea unor declara ii i respectiv expertize sau interpretri n sensul dorit de organul judiciar. 30

Promisiunile se pot referi la bani sau alte foloase materiale, la crearea unei situa ii avantajoase n cursul urmririi sau al judec ii etc. Amenin rile creeaz persoanei o stare de temere, aducndu-se atingere libert ii ei psihice. Violen ele sunt procedee de constrngere fizic. Promisiunile, amenin rile sau violen ele trebuie s fie ntrebuin ate fa de o persoan aflat n curs de urmrire penal, de judecat sau fa de un martor, expert sau interpret i trebuie s aib ca obiectiv ob inerea de declara ii sau, respectiv, de expertize sau interpretri n sensul dorit de organul judiciar. Urmarea socialmente periculoas const n crearea unei stri de pericol pentru nfptuirea normal a justi iei, la care se adaug i o urmare material, respectiv producerea unor suferin e morale sau fizice persoanelor n report cu care se dispune arestarea nelegal i cercetarea abuziv. Legtura de cauzalitate rezult n cazul strii de pericol din svrirea faptei iar n cazul urmrilor materiale existen a acesteia trebuie dovedit. Latura subiectiv. Cele dou infrac iuni se svresc cu inten ie. n cazul arestrii nelegale inten ia poate fi direct sau indirect, dup cum fptuitorul cunoscnd caracterul abuziv al ac iunii sale i prevznd crearea prin svrirea ei a unei stri de pericol pentru nfptuirea justi iei dorete sau accept aceast urmare. n cazul cercetrii abuzive, fptuitorul urmrind un anumit scop (ob inerea de declara ii, expertize sau traduceri), inten ia acestuia nu poate fi dect direct. 4. Forme i modalit i. Tentativa este posibil n cazul ambelor infrac iuni, dar nu este pedepsit de lege. Consumarea infrac iunii are loc, n ambele cazuri, n momentul n care ac iunea incriminat fiind svrit, se creeaz starea de pericol pentru desfurarea normal a activit ii de nfptuire a justi iei. 5. Sanc iuni. Arestarea nelegal se pedepsete cu nchisoare de la 6 luni la 3 ani, iar cercetarea abuziv, cu nchisoare de la 1 la 5 ani. Cnd aceeai persoan svrete succesiv arestarea nelegal i cercetarea abuziv se va re ine concurs de infrac iuni.

Supunerea la rele tratamente


1. Con inut legal Potrivit art. 267 Cod penal, constituie infrac iune supunerea la rele tratamente a unei persoane aflate n stare de re inere, de inere ori n executarea unei msuri de siguran sau educative". 2. Condi ii preexistente Obiectul infrac iunii. Obiectul juridic special este reprezentat, n principal, de acele rela ii sociale ce privesc nfptuirea justi iei sub aspectul executrii sanc iunilor de drept penal i a msurilor procesuale n conformitate cu prevederile legale, i n secundar de rela iile sociale ce privesc demnitatea i sntatea persoanelor. Obiectul material al infrac iunii nu exist, dar el poate fi reprezentat de corpul persoanei supuse la rele tratamente cnd este lezat sntatea fizic a acesteia. Subiec ii infrac iunii. Subiectul activ este calificat, nu poate fi dect un func ionar cu atribu ii pe linia organizrii, tratamentului i supravegherii persoanelor aflate n stare de re inere sau de inere ori n executarea unei msuri de siguran sau educative. Subiect pasiv principal este statul, iar secundar persoana care se afl n stare de re inere sau de inere ori n executarea unei msuri de siguran sau educative i care este efectiv supus la rele tratamente. 3. Con inutul constitutiv Latura obiectiv. Elementul material se poate realiza printr-o ac iune sau inac iune care determin aplicarea unor rele tratamente, respectiv producerea unor suferin e fizice sau psihice care nu se nscriu n cele produse de un tratament normal i specific strii de re inere, de inere sau executare a unei msuri de siguran sau educative. Suferin ele pot fi determinate prin nclcri abuzive a ale regimului de cazare, igien i alimenta ie dar i de munc, odihn, asisten medical sau alte tratamente degradante. Cnd ac iunile sau inac iunile care 31

constituie elementul material pot fi catalogate ele nsele ca infrac iuni se vor aplica regulile concursului de infrac iuni. Urmarea socialmente periculoas const n starea de pericol pentru nfptuirea justi iei, dar i pentru sntatea, integritatea corporal sau demnitatea persoanei supuse la rele tratamente. Legtura de cauzalitate rezult din svrirea faptei i nu trebuie dovedit. Latura subiectiv. Infrac iunea se svrete cu inten ie direct sau indirect. 4. Forme i modalit i. Tentativa, dei posibil, nu este pedepsit. Consumarea infrac iunii are loc n momentul n care s-a realizat elementul material sub forma relelor tratamente. Activitatea infrac ional trebuie ns s dureze, s se repete, un act izolat putnd constitui doar abuz n serviciu. Infrac iunea se poate svri n form continu sau continuat i este susceptibil de epuizare. 5. Sanc iuni. Infrac iunea este sanc ionat cu pedeapsa nchisorii de la 1 la 5 ani i, dac este cazul, i pedeapsa complementar a interzicerii unor drepturi.

Tortura
1. Con inut legal Potrivit art. 2671 Cod penal, constituie infrac iune "fapta prin care se provoac unei persoane, cu inten ie, o durere sau suferin e puternice, fizice sau psihice, ndeosebi cu scopul de a ob ine de la aceast persoan sau de la o persoan ter informa ii sau mrturisiri, de a o pedepsi pentru un act pe care aceasta sau o ter persoan l-a comis ori este bnuit c l-a comis, de a o intimida sau de a face presiuni asupra ei ori de a intimida sau a face presiuni asupra unei ter e persoane, sau pentru oricare motiv bazat pe o form de discriminare oricare ar fi ea, atunci cnd o asemenea durere sau astfel de suferin e sunt aplicate de un agent al autorit ii publice sau de ctre orice alt persoan care ac ioneaz cu titlu oficial sau la instigare ori cu consim mntul expres sau tacit al unor asemenea persoane". 2. Condi ii preexistente Obiectul infrac iunii. Obiectul juridic special principal al infrac iunii este reprezentat de rela iile sociale referitoare la nfptuirea justi iei iar cel secundar de rela iile referitoare la drepturile omului. Dac activitatea fptuitorului privete direct corpul persoanei, acesta constituie obiectul material al infrac iunii. Subiec ii infrac iunii. Subiectul activ este calificat, nu poate fi dect un agent al autorit ii publice sau o alt persoan care ac ioneaz oficial ori la instigarea sau cu consim mntul unei asemenea persoane. Participa ia penal este posibil sub toate formele. Subiect pasiv al torturii este, n principal, persoana supus nemijlocit unor suferin e fizice sau psihice deosebite dar, secundar, poate fi i o ter persoan care prin torturarea victimei suport o constrngere moral. 3. Con inutul constitutiv Latura obiectiv. Elementul material n cazul acestei infrac iuni se realizeaz prin orice activitate care provoac unei persoane o durere sau suferin e puternice. Deoarece legea nu prevede care trebuie s fie gravitatea acestor suferin e pentru ca fapta s constituie infrac iunea de tortur rmne la latitudinea instan ei de judecat sarcina de a aprecia, n raport cu toate mprejurrile re inute n cauz, ndeplinirea acestor condi ii. Dac cerin a legii nu este ndeplinit, fapta va putea constitui o alt infrac iune (supunerea la rele tratamente, purtare abuziv, lovire sau alte violen e etc.). Nu intereseaz dac durerea sau suferin ele provocate persoanei sunt fizice sau psihice i nici metodele sau mijloacele prin care acestea au fost provocate. 32

Urmarea socialmente periculoas const n provocarea unor puternice suferin e fizice sau psihice, n mod ilegal, n scopul determinrii victimei s adopte o anume conduit. Legtura de cauzalitate trebuie dovedit. Latura subiectiv. Infrac iunea se svrete cu inten ie. Pentru a constitui infrac iunea de tortur, fapta trebuie svrit n scopul de a ob ine de la persoana respectiv sau de la o persoan ter informa ii sau mrturisiri, de a o pedepsi, pentru un act de care aceasta sau o ter persoan l-a comis ori este bnuit c l-a comis, de a o intimida sau de a face presiuni asupra ei ori de a intimida sau de a face presiuni asupra unei ter e persoane. 4. Forme i modalit i. Tentativa se pedepsete. Consumarea infrac iunii are loc n momentul svririi faptei prin care se provoac persoanei o durere sau suferin e puternice, n unul din scopurile sau din motivul prevzut n text. Infrac iunea de tortur este mai grav dac fapta a avut vreuna din urmrile prevzute n art. 181 sau 182 Cod penal (art. 2671 alin.(2) Cod penal). A doua form agravat prevede ca urmare moartea victimei (art. 2671 alin. (3) Cod penal). 5. Sanc iuni. Infrac iunea de tortur se pedepsete cu nchisoare de la 2 la 7 ani. Pedeapsa pentru prima form agravat a infrac iunii este nchisoare de la 3 la 10 ani. A doua form agravat se pedepsete cu deten iune pe via sau cu nchisoare de la 15 la 25 de ani. Legiuitorul a prevzut n mod expres n textul legii c nici o mprejurare excep ional, oricare ar fi ea, fie c este vorba de o stare de rzboi sau de amenin are cu rzboiul, de instabilitate politic intern sau de oricare alt stare de excep ie, nu poate fi invocat pentru a justifica tortura. De asemenea, a prevzut n mod expres c nu poate fi invocat nici ordinul superiorului sau al unei autorit i publice. Legea cuprinde i o cauz de nlturare a caracterului penal al faptei astfel, potrivit art. 2671 alin.(6) Cod penal, faptele prevzute n primul aliniat din text nu constituie infrac iunea de tortur dac durerea sau suferin ele rezult exclusiv din sanc iunile legale i sunt inerente acestor sanc iuni sau ocazionate de ele.

Represiunea nedreapt
1. Con inut legal Potrivit art. 268 Cod penal, constituie infrac iune "fapta de a pune n micare ac iunea penal, de a dispune arestarea, de a trimite n judecat sau de condamna o persoan, tiind c este nevinovat". 2. Condi ii preexistente Obiectul infrac iunii. Obiectul juridic special este reprezentat de rela iile sociale referitoare la nfptuirea justi iei, grav afectate prin comiterea faptelor calificate ca represiune nedreapt. Prin svrirea faptei se aduce atingere i rela iilor sociale referitoare la libertatea i demnitatea persoanei, rela ii care constituie, n felul acesta, obiectul ei juridic secundar. Obiectul material este corpul persoanei atunci cnd represiunea nedreapt se rsfrnge asupra persoanei de inute preventiv sau condamnate la pedeapsa nchisorii. Subiec ii infrac iunii. Subiectul activ este calificat, infrac iunea poate fi svrit numai de un func ionar public care, potrivit legii, are dreptul de a pune n micare ac iunea penal, de a dispune arestarea, de a trimite n judecat sau de a condamna o persoan. Participa ia penal este posibil sub forma instigrii sau a complicit ii n toate cazurile, n forma coautoratului, numai n cazul condamnrii unei persoane de ctre completul de judecat. Subiect pasiv nemijlocit este persoana fa de care s-a efectuat un act de represiune nedreapt. 3. Con inutul constitutiv Latura obiectiv.

33

Sub aspectul elementului material infrac iunea se realizeaz prin svrirea uneia dintre urmtoarele ac iuni: punerea n micare a ac iunii penale, dispunerea arestrii, trimiterea n judecat sau condamnarea unei persoane nevinovate. Prin punerea n micare a ac iunii penale se n elege ac iunea de inculpare a unei persoane. Se poate realiza prin ordonan a procurorului sau prin ncheierea instan ei n cazuri excep ionale. Dispunerea arestrii unei persoane nseamn a lua mpotriva unei persoane msura arestrii preventive, ceea ce nseamn, n cazul procurorului, ntocmirea ordonan ei i emiterea mandatului de arestare, iar n cazul judectorului, darea ncheierii prin care se dispune luarea msurii i emiterea mandatului de arestare. Trimiterea n judecat const n a deferi instan ei de judecat o persoan nvinuit de svrirea unei infrac iuni. Condamnarea unei persoane reprezint pronun area mpotriva acesteia a unei hotrri prin care se constat c fapta de care a fost nvinuit exist, constituie infrac iune i a fost svrit de aceasta. Pentru a realiza elementul material al infrac iunii de represiune nedreapt, oricare dintre ac iunile prevzute n art. 268 Cod penal trebuie svrite mpotriva unei persoane nevinovate. Urmarea socialmente periculoas const, n principal, n crearea unei stri de pericol pentru nfptuirea justi iei i, n secundar, n punerea n pericol a libert ii, onoarei sau demnit ii persoanei. Legtura de cauzalitate rezult din svrirea faptei. Latura subiectiv. Infrac iunea de represiune nedreapt se svrete numai cu inten ie. 4. Forme i modalit i. Tentativa infrac iunii nu este sanc ionat de lege. Consumarea are loc n momentul n care se svrete una dintre ac iunile prevzute n textul legii, moment n care se produce urmarea periculoas a faptei. 5. Sanc iuni. Represiunea nedreapt se pedepsete cu nchisoare de la 2 la 7 ani. Instan a poate dispune i aplicarea pedepsei complementare a interzicerii unor drepturi prevzut n art. 64 Cod penal.

Evadarea
1. Con inut legal Potrivit art. 269 Cod penal, constituie infrac iune "evadarea din starea legal de re inere sau de de inere". 2. Condi ii preexistente Obiectul infrac iunii. Obiectul juridic special este reprezentat de rela iile sociale referitoare la nfptuirea justi iei, respectiv cele cu privire la autoritatea organelor judiciare i respectarea strii legale de re inere sau de inere la care este supus o persoan n baza lor. n cazul formei agravate a infrac iunii (art. 269 alin.(2) Cod penal), dac evadarea se svrete prin folosirea de violen e, infrac iunea are i un obiect juridic secundar, constnd n rela iile sociale referitoare la integritatea corporal sau sntatea persoanei. Obiectul material const n corpul persoanei doar n cazul utilizrii de violen e. Subiec ii infrac iunii. Subiect activ nu poate fi dect de o persoan care se afl ntr-o stare legal de re inere sau de de inere. Starea de re inere sau de de inere este legal dac msura a fost luat n unul din cazurile i n condi iile prevzute de lege. Participa ia penal este posibil doar sub forma coautoratului sau a instigrii. Complicitatea este sanc ionat separat constituind infrac iunea de nlesnire a evadrii (art. 270). Potrivit art. 269 alin.(2) Cod penal infrac iunea este mai grav dac fapta este svrit de dou sau mai multe persoane mpreun. Subiect pasiv principal este statul, iar n cazul formei agravate exist i un subiect pasiv secundar reprezentat de persoana mpotriva creia au fost ndreptate violen ele sau unitatea unde a fost re inut sau de inut fptuitorul, dac prin comiterea faptei s-au produs distrugeri sau degradri ale acesteia. 34

3. Con inutul constitutiv Latura obiectiv. Infrac iunea se realizeaz, sub aspectul elementului material, prin ac iunea de prsire, fr ncuviin area ob inut n condi iile legii, a locului n care fptuitorul este re inut sau de inut n mod legal. Nu intereseaz mijloacele de svrire a infrac iunii. Urmarea socialmente periculoas const n crearea unei stri de pericol pentru nfptuirea justi iei. Legtura de cauzalitate rezult din svrirea faptei. Latura subiectiv. Infrac iunea de evadare se svrete cu inten ie direct sau indirect. 4. Forme i modalit i. Tentativa infrac iunii de evadare este pedepsit de lege. Infrac iunea se consum n momentul n care fptuitorul reuete s nlocuiasc starea de re inere sau de inere n care s-a aflat n mod legal cu starea de libertate. Art. 269 alin.(2) Cod penal prevede c infrac iunea este mai grav dac fapta este svrit prin folosirea de violen e, de arme sau de alte instrumente ori de ctre dou sau mai multe persoane mpreun. Violen ele au acelai n eles ca i n cazul infrac iunii de tlhrie. Ele trebuie folosite mpotriva unei persoane i nu mpotriva unui bun. De asemeni, infrac iunea de evadare este mai grav dac fapta se svrete prin folosirea de arme. Agravarea infrac iunii este determinat i de folosirea de ctre fptuitor a altor instrumente. Prin "alte instrumente" se n elege orice fel de unelte care sunt de natur a servi la evadare i de care fptuitorul s-a folosit efectiv n ac iunea sa. Ac iunea de evadare este mai grav i n cazul n care fapta se svrete de dou sau mai multe persoane mpreun. Prin svrirea faptei "mpreun" de dou sau mai multe persoane se n elege att svrirea faptei de dou sau mai multe persoane n calitate de coautori ct i svrirea faptei de dou sau mai multe persoane, dintre care cel pu in una n calitate de autor, iar cealalt sau celelalte n calitate de complici concomiten i. 5. Sanc iuni. Infrac iunea de evadare se pedepsete cu nchisoarea de la 6 luni la 2 ani. Art. 269 alin.(3) Cod penal prevede c pedeapsa aplicat pentru infrac iunea de evadare se adaug la pedeapsa ce se execut, fr a se putea depi maximul general al pedepsei nchisorii. Prevederile se aplic, aa cum rezult din cuprinsul textului, numai dac cel care a evadat a fost condamnat definitiv i s-a aflat n executarea pedepsei. Evadarea svrit n cazul variantei agravate se pedepsete cu nchisoare de la 2 la 8 ani.

nlesnirea evadrii
1. Con inut legal Potrivit art. 270 Cod penal, constituie infrac iune "nlesnirea prin orice mijloace a evadrii". 2. Condi ii preexistente Obiectul infrac iunii este comun cu al infrac iunii de evadare. Subiec ii infrac iunii. Subiect activ al infrac iunii poate fi, de regul, orice persoan, cu excep ia celui care evadeaz. Dac fapta este svrit de o persoan care avea ndatorirea de a pzi pe care cel care a evadat, infrac iunea este mai grav. Participa ia penal este posibil sub forma instigrii i a complicit ii. Subiect pasiv este statul, ca titular al dreptului de a nfptui justi ia prin organele sale specializate. Dac ns prin svrirea infrac iunii au fost comise vtmri ale integrit ii corporale sau ale snt ii unei persoane vom avea i subiect pasiv secundar reprezentat de aceasta. 3. Con inutul constitutiv Latura obiectiv. Elementul material se realizeaz prin nlesnirea evadrii unei persoane aflat n stare legal de re inere sau de de inere, respectiv prin a-i da orice ajutor sau sprijin pentru a se sustrage de la starea de privare de libertate n care se gsete n mod legal. 35

nlesnirea evadrii poate fi nfptuit printr-o ac iune sau printr-o inac iune i poate consta fie ntr-o contribu ie material (procurarea unor instrumente necesare evadrii), fie ntr-o contribu ie moral (darea de sfaturi, instruc iuni, furnizarea unor informa ii etc.). Contribu ia poate interveni nainte sau n timpul evadrii. Urmarea socialmente periculoas const n crearea unei stri de pericol pentru desfurarea normal a activit ii de nfptuire a justi iei. Legtura de cauzalitate rezult din svrirea faptei. Latura subiectiv. Infrac iunea se svrete, de regul, cu inten ie. Culpa apare doar n caz excep ional. 4. Forme i modalit i. Tentativa infrac iunii de nlesnire a evadrii este pedepsit de lege. Pentru existen a tentativei este necesar ca ac iunea de nlesnire a evadrii ntrerupt sau dus pn la capt, s fi fost apt, prin natura ei, de a produce efectul. Infrac iunea se consum n momentul n care are loc evadarea sau ncercarea de evadare. n afara formei simple, Codul penal prevede mai multe variante agravate. Astfel, potrivit art. 270 alin.(1) partea a II-a Cod penal, infrac iunea este mai grav dac fapta a fost svrit de ctre o persoan care avea ndatorirea de a pzi pe cel care a evadat, calitatea subiectului activ crescnd n aceste condi ii gradul de pericol social. Art. 270 alin.(2) Cod penal prevede c infrac iunea este, de asemenea, mai grav dac fapta a fost svrit n condi iile art. 269 alin.(2) Cod penal, respectiv dac evadarea a fost svrit prin folosirea de violen , de arme sau de alte instrumente ori de dou sau mai multe persoane mpreun. Violen ele, armele sau orice alte instrumente trebuie s fie folosite de cel care evadeaz. Art. 270 alin.(2) partea a II-a Cod penal stipuleaz c dac fptuitorul este o persoan care avea ndatorirea de a pzi pe cel care a evadat, infrac iunea de nlesnire a evadrii este mai grav. Art. 270 alin.(3) partea I Cod penal prezint o alt form agravat a infrac iunii n cazul n care se nlesnete evadarea unei persoane re inute, arestate sau condamnate pentru o infrac iune prevzut de lege. cu o pedeaps mai mare de 10 ani. Art. 270 alin.(3) partea a II-a Cod penal prevede o nou agravare dac fapta este svrit de o persoan care avea ndatorirea de a pzi pe cel care a evadat. Tentativa la formele agravante prevzute n alin. (2) i (3) se pedepsete (alin.5). Art. 270 alin.(4) incrimineaz i nlesnirea evadrii svrit din culp, de ctre o persoan care avea ndatorirea de a pzi pe cel care a evadat. Culpa poate fi simpl sau cu previziune. 5. Sanc iuni. nlesnirea evadrii n forma prevzut n art. 270 alin.(1) partea I Cod penal se pedepsete cu nchisoare de la 1 la 5 ani, iar dac fapta a fost svrit n condi iile stipulate n partea a II-a cu nchisoare de la 2 la 7 ani. nlesnirea evadrii svrit n condi iile art. 270 alin.(2) partea I Cod penal se pedepsete cu nchisoare de la 2 la 8 ani iar dac fapta a fost svrit n condi iile stipulate n partea a II-a cu nchisoare de la 3 la 10 ani nlesnirea evadrii svrit n condi iile art. 270 alin.(3) partea I Cod penal se pedepsete cu nchisoare de la 3 la 10 ani iar dac fapta a fost svrit n condi iile stipulate n partea a II-a cu nchisoare de la 3 la 12 ani. nlesnirea evadrii svrit din culp se pedepsete cu nchisoare de la 3 luni la 2 ani.

Nerespectarea hotrrilor judectoreti


1. Con inut legal Potrivit art. 271 alin.(1) Cod penal, constituie infrac iune "mpotrivirea la executarea unei hotrri judectoreti, prin amenin are fa de organul de executare sau prin acte de violen ". Potrivit alin.(2) al aceluiai articol infrac iunea poate fi svrit i prin "mpiedicarea unei persoane de a folosi o locuin sau 36

parte dintr-o locuin sau imobil, de inute n baza unei hotrri judectoreti", iar conform alin.(3) fapta are un grad de pericol social mai ridicat dac este svrit prin amenin are" sau prin acte de violen ". Alin.(4) stipuleaz a treia form de svrire a acestei infrac iuni, respectiv "nerespectarea hotrrilor judectoreti, prin sustragerea de la executarea msurilor de siguran prevzute n art. 112 lit. c), d ) i g ) " , iar alin.(5) prevede c exist aceast infrac iune i atunci cnd are loc nerespectarea hotrrilor judectoreti prin neexecutarea, cu rea credin , a pedepselor complementare aplicate persoanelor juridice prevzute n art. 714 i art. 715 alin.(2)". 2. Condi ii preexistente Obiectul infrac iunii. Obiectul juridic special este reprezentat, n principal, de rela iile sociale care asigur autoritatea hotrrilor judectoreti, i n secundar de rela iile sociale referitoare att la drepturile persoanelor care se realizeaz prin hotrri judectoreti, ct i la integritatea corporal sau libertatea persoanei. Obiectul material poate exista n condi iile n care fapta se svrete prin violen , caz n care const n corpul victimei. Subiec ii infrac iunii. Subiect activ al infrac iunii, de regul, poate fi orice persoan. Excep ie, n cazul prevzut n art.271 alin.(4), cnd nu poate fi svrit dect de persoana fa de care s-a luat una dintre msurile de siguran prevzute n art. 112 lit. c), d) i g) Cod penal. Participa ia penal este posibil sub toate formele n cazurile prevzute de alin. (1) - (3). n forma prevzut n art. 271 alin. (4) Cod penal participa ia penal este posibil numai n forma instigrii sau a complicit ii. Subiect pasiv principal este statul, subiect pasiv secundar putnd fi n acest caz att persoana al crui drept se valorific prin executarea hotrrii judectoreti, dar i cea care reprezint organul de executare i mpotriva creia s-au svrit amenin rile sau actele de violen . 3. Con inutul constitutiv Latura obiectiv. Pentru existen a infrac iunii n varianta prevzut n art. 271 alin. (1) Cod penal se cere, sub aspectul elementului material, n primul rnd, o ac iune de mpotrivire la executarea unei hotrri judectoreti. Este necesar ca hotrrea s fie executorie, s existe o activitate efectiv de punere n executare a acelei hotrri de ctre organul de executare i ca ac iunea de mpotrivire la executarea hotrrii judectoreti s se svreasc prin acte de violen sau amenin are fa de organul de executare. Pentru existen a infrac iunii de nerespectare a hotrrilor judectoreti n forma prevzut n art. 271 alin.(2) Cod penal se cere, sub aspectul elementului material, n primul rnd, mpiedicarea unei persoane de a folosi o locuin , parte dintr-o locuin sau imobil de inute n baza unei hotrri judectoreti. mpiedicarea se poate realiza att prin ac iune ct i prin inac iune. Potrivit prevederilor alin. (3) dac pentru mpiedicarea folosirii s-a recurs la acte de violen sau amenin are infrac iunea este mai grav. Elementul material al infrac iunii, n forma prevzut n art. 271 alin.(4) Cod penal, se realizeaz prin sustragerea de la executarea msurilor de siguran prevzute n art. 112 lit. c), d) i g) Cod penal. Fapta se poate comite att prin ac iune ct i prin inac iune i trebuie s constea n nerespectarea msurilor de siguran reprezentate de interzicerea de a ocupa o func ie sau de a exercita o profesie, o meserie ori o alt ocupa ie (art. 112 lit.c) Cod penal), interzicerea de a se afla n anumite localit i (art. 112 lit.d) Cod penal) sau de interdic ia de a reveni n locuin a familiei pe o perioad determinat (art.112 lit.g) Cod penal). Alin.(5) cuprinde o serie de dispozi ii cu privire la nerespectarea hotrrilor judectoreti, prin neexecutarea, cu rea credin , a pedepselor complementare aplicate persoanelor juridice cum ar fi: dizolvarea, suspendarea activit ii persoanei juridice sau nchiderea unor puncte de lucru ale acestora, iar elementul material n acest caz se realizeaz prin ignorarea conformrii cu aceste dispozi ii. Urmarea socialmente periculoas const n principal n starea de pericol pentru nfptuirea justi iei i, uneori, mpiedicarea efectiv a unui act de justi ie, iar n secundar n prejudicierea unor drepturi ale persoanei fizice recunoscute printr-o hotrre judectoreasc sau chiar vtmarea integrit ii corporale sau libert ii psihice a persoanei.. Legtura de cauzalitate rezult din svrirea faptei.. Latura subiectiv. 37

Infrac iunea de nerespectare a hotrrilor judectoreti, indiferent de forma n care se realizeaz, presupune vinov ia fptuitorului n forma inten iei directe sau indirecte. 4. Forme i modalit i. Tentativa este posibil dar nu este sanc ionat. Consumarea infrac iunii are loc n momentul n care se svrete ac iunea incriminat, respectiv n momentul svririi actului de opunere, prin violen sau amenin are, la executarea unei hotrri judectoreti, momentul svririi actului de mpiedicare a folosirii unei locuin e, pr i dintr-o locuin sau imobil, de inute n baza unei hotrri judectoreti, i, respectiv, momentul n care se svrete actul de sustragere de la executarea msurilor de siguran prevzute n art. 112 lit. c), d) i g) Cod penal. n anumite cazuri infrac iunea poate fi svrit n form continuat sau chiar continu, caz n care momentul epuizrii se distinge de cel al consumrii. 5. Sanc iuni. Infrac iunea prevzut n art. 271 alin.(1) Cod penal, se pedepsete cu nchisoare de la 6 luni la 3 ani cnd fapta se realizeaz prin amenin are i de la 1 la 7 ani cnd se realizeaz prin acte de violen . n cea de a doua form (art. 271 alin.(2)), infrac iunea se pedepsete cu nchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amend i, respectiv, cu nchisoare de la 6 luni la 3 ani cnd fapta se svrete prin amenin are i nchisoare de la 1 la 5 ani, cnd se svrete prin acte de violen (art. 271 alin. (3) Cod penal). Nerespectarea hotrrilor judectoreti n forma prevzut n art. 271 alin. (4) se pedepsete cu nchisoare de la o lun la 3 luni sau cu amend. Infrac iunea prevzut n alin.(5) se pedepsete cu nchisoare de la 3 luni la 1 an sau cu amend.

Re inerea sau distrugerea de nscrisuri


1. Con inut legal Potrivit art. 272 Cod penal, constituie infrac iune "re inerea sau distrugerea unui nscris emis de un organ de urmrire penal, de o instan de judecat sau de un alt organ de jurisdic ie, ori mpiedicarea n orice mod a unui nscris destinat unuia dintre organele mai sus artate s ajung la acestea, cnd astfel de nscrisuri sunt necesare solu ionrii unei cauze". 2. Condi ii preexistente Obiectul infrac iunii. Obiectul juridic special l constituie rela iile sociale referitoare la nfptuirea justi iei prin asigurarea unei circula ii normale a nscrisurilor necesare solu ionrii cauzelor de ctre organele judiciare. Obiectul material l formeaz nscrisurile emise de un organ de urmrire penal, de o instan de judecat sau de un alt organ de jurisdic ie ori adresat unuia dintre aceste organe i care sunt necesare solu ionrii unei cauze. Nu intereseaz dac sunt copii sau exemplare originale. Subiec ii infrac iunii. Subiectul activ este necalificat, poate fi orice persoan. Participa ia penal este posibil sub toate formele. Subiect pasiv principal este statul, iar secundar persoana fizic sau juridic prejudiciat efectiv prin svrirea infrac iunii. 3. Con inutul constitutiv Latura obiectiv. Elementul material al infrac iunii const ntr-o ac iune de re inere sau distrugere a unui nscris emis de un organ de urmrire penal, de o instan de judecat sau de un alt organ de jurisdic ie ori de mpiedicare ca un nscris destinat unuia dintre organele mai sus artate s ajung la acesta, cnd nscrisul este necesar solu ionrii unei cauze. Nu intereseaz modul i mijloacele de svrire a infrac iunii (rupere, ardere, tergere etc.). Urmarea socialmente periculoas este reprezentat de starea de pericol referitoare la desfurarea normal a proceselor de solu ionare a cauzelor aflate n competen a organelor judiciare. Legtura de cauzalitate rezult din svrirea faptei. Latura subiectiv. Infrac iunea se svrete cu inten ie direct sau indirect. 38

4. Forme i modalit i. Tentativa este posibil, dar legea nu o sanc ioneaz. Infrac iunea se consum n momentul n care ac iunea de re inere sau de distrugere a unui nscris emis de unul dintre organele artate n text sau ac iunea de mpiedicare a unui nscris destinat unuia dintre aceste organe s ajung la destina ie este dus pn la capt. 5. Sanc iuni. Infrac iunea se pedepsete cu nchisoare de la 6 luni la 3 ani.

* * *

n reglementarea noului Cod penal (Legea nr. 286/2009, publicat n M.Of. nr.510/24.07.2009) infrac iunile contra nfptuirii justi iei cunosc modificri importante, justificate i solicitate de noile realit i ale unei societ i democratice n cadrul creia dreptatea este ridicat la rang de valoare suprem [art. 1 alin. (3) din Constitu ie], i are ca obiectiv asigurarea legalit ii, independen ei, impar ialit ii i fermit ii n procesul de nfptuire a actului de justi ie, prin sanc ionarea penal a faptelor de natur s influen eze grav, s ignore ori s submineze autoritatea justi iei. Pornind de la aceste, ra iuni au fost identificate i incriminate o serie de fapte eviden iate i n practica judiciar, care pot afecta semnificativ activitatea de nfptuire a justi iei precum: obstruc ionarea justi iei, influen area declara iilor, vendeta, presiuni asupra justi iei, compromiterea intereselor justi iei, sfidarea instan ei, asisten a i reprezentarea neloial precum sau neexecutarea sanc iunilor penale. Sub aspectul sistematizrii, infrac iunile contra nfptuirii justi iei sunt prevzute n Titlul IV al pr ii speciale, dup titlul consacrat infrac iunilor contra autorit ii. In primul rnd se observ c, spre deosebire de reglementarea n vigoare, unde aceast categorie de infrac iuni este prevzut n Capitolul II din Titlul IV intitulat Infrac iuni care aduc atingere unor activit i de interes public sau altor activit i reglementate de lege", n noua reglementare infrac iunile contra nfptuirii justi iei sunt prevzute ntr-un titlu distinct pentru a acorda importan a cuvenit acestei autorit i, care reprezint una dintre cele 3 puteri ale statului i nu doar o activitate de interes public. In al doilea rnd, sub aspect terminologic, a fost nlocuit denumirea de Infrac iuni care mpiedic nfptuirea justi iei" cu cea de Infrac iuni contra nfptuirii justi iei" ntruct, aa cum pe drept cuvnt s-a subliniat de altfel i n literatura de specialitate, prin aceste infrac iuni nu este ntotdeauna mpiedicat efectiv nfptuirea justi iei, unele neavnd nici mcar aceast aptitudine (denun area calomnioas n forma de baz sau ncercarea de a determina mrturia mincinoas), dar pot produce o stare de pericol pentru realizarea actului de justi ie. In continuare vor fi prezentate pe scurt principalele modificri aduse n reglementarea infrac iunilor contra nfptuirii justi iei, ra iunile avute n vedere i, acolo unde este cazul, trimiteri la reglementrile similare din diferite coduri penale europene. 1.Nedenun area (art. 266). Aceast infrac iune cunoate o nou reglementare n raport de con inutul su actual urmare modificrilor evidente ale ra iunilor avute n vedere de legiuitor la data incriminrii acestei fapte. Dup cum se cunoate, la apari ia codului penal n vigoare prin infrac iunea de nedenun are se urmrea determinarea oricrei persoane s sesizeze autorit ile cu privire la svrirea unor infrac iuni considerate de mare gravitate pentru societatea din acea vreme, precum unele infrac iuni contra avutului obtesc .cum ar fi delapidarea, furtul, tlhria, pirateria, nelciunea sau distrugerea [art. 223-art. 226, art. 229, i art. 231 alin. (2)-(4)], care puteau atrage chiar pedeapsa cu moartea n cazul n care produceau consecin e deosebit de grave. Ulterior anului 1989, dei ra iunile ce justificau sanc ionarea penal n cazul nedenun rii unor infrac iuni svrite contra patrimoniului au disprut, legiuitorul, care prin Legea nr. 140/1996 a abrogat integral infrac iunile contra avutului obtesc, a n eles s sanc ioneze n continuare prin mijloace penale nedenun area unor infrac iuni contra patrimoniului public sau privat, precum tlhria, pirateria, delapidarea, distrugerea sau distrugerea calificat. Sanc ionarea penal a oricrei persoane pentru nedenun area unor infrac iuni svrite contra patrimoniului nu mai este necesar n prezent, mai cu seam. n condi iile n care infrac iunea a fost deja comis, aa cum prevede textul n vigoare. n majoritatea legisla iilor penale de referin ale statelor europene este incriminat nedenun area unei infrac iuni dar numai cnd cel care, avnd cunotin despre pregtirea comiterii acesteia, nu sesizeaz autorit ile pentru a putea mpiedica svrirea infrac iunii. Totodat obliga ia 39

de denun are nu subzist dect n cazul unor infrac iuni de o gravitate deosebit pentru c numai n aceste condi ii poate fi justificat aplicarea unei sanc iuni penale. De aceea, a fost prevzut doar dispozi ia privitoare la sanc ionarea persoanei care, lund cunotin de svrirea unei fapte prevzute de legea penal contra vie ii sau care a avut ca urmare moartea unei persoane, dup svrirea acesteia, nu ntiin eaz de ndat autorit ile. Se observ c n noua reglementare exist obliga ia de denun are pentru toate faptele prevzute de legea penal contra vie ii sau care au avut ca urmare moartea unei persoane i nu doar pentru faptele inten ionate contra vie ii, aa cum prevede textul n vigoare. Textul propus aduce i unele modificri de natur terminologic prin instituirea unei obliga ii de denun are a unei fapte prevzute de legea penal" i nu a unei infrac iuni", ra iunea fiind aceea c pentru existen a infrac iunii de nedenun are intereseaz doar inerea sub tcere fa de autorit i a pregtirii sau comiterii unei fapte periculoase interzise de legea penal mpotriva unei persoane, fiind fr relevan c fapta respectiv nu a fost nc pus n executare, c actele de executare deja comise se afl n faza actelor premergtoare ori a unei tentative nepedepsite de lege sau c nu s-ar putea angaja rspunderea penal ca urmare a existen ei unor cauze de neimputabilitate (de exemplu minoritatea sau iresponsabilitatea). Pentru aceste ra iuni a fost de asemenea modificat denumirea marginal a infrac iunii din Nedenun area unor infrac iuni" n cea de Nedenun are". n acelai timp textul instituie obliga ia de denun are att atunci cnd faptele men ionate mbrac forma autonom a unor fapte prevzute de legea penal (de exemplu omor sau omor calificat), dar i cnd acestea intr ca element constitutiv n con inutul unei infrac iuni complexe (de pild atentatul care pune n pericol securitatea na ional n con inutul creia intr o fapt de omor). n privin a formei de vinov ie norma de incriminare prevede expres c nedenun area constituie infrac iune i atunci cnd este comis din culp, men iunea fiind necesar ca urmare a modificrii regulii generale de determinare a formei de vinov ie n raport de natura actului de conduit (ac iune sau inac iune) din art. 16 alin. (6), potrivit creia fapta comis din culp constituie infrac iune numai cnd legea prevede aceasta. n acelai timp se d efect-formei de vinov ie n procesul de individualizare legal a pedepsei prin stabilirea unor limite de pedeaps mai reduse n cazul faptei din culp n raport cu cele prevzute n cazul faptei inten ionate, nlturndu-se astfel i criticile aduse actualei reglementri care prevedea limite de pedeaps identice att pentru fapta inten ionat ct i pentru cea din culp. Ct privete cauza de nepedepsire inciden n cazul comiterii infrac iunii de so sau de o rud apropiat din reglementarea actual aceasta a fost men inut ns i aici au fost operate unele modificri. Astfel, nedenun area nu va fi pedepsit dac a fost comis de un membru de familie (n elesul dat acestei expresii fiind cel artat n partea general), deoarece proiectul nu mai opereaz cu expresia rude apropiate" iar persoanele care intrau n aceast categorie sunt acum incluse n categoria membrilor de familie. Pe de alt parte extinderea cauzei de nepedepsire de la so sau rudele apropiate la cea a membrilor de familie se explic prin nsi ra iunea care a determinat introducerea n legea penal a acestei categorii de persoane, respectiv recunoaterea de ctre legiuitor a existen ei unor legturi speciale, (afective, de ncredere, de sus inere etc), ntre anumite categorii de persoane care convie uiesc (concubini, printe sau fiu vitreg etc), legturi la fel de importante cu cele determinate de rudenie sau cstorie. Din aceast perspectiv, ntruct argumentele care justific nepedepsirea so ului sunt la fel de valabile i n cazul concubinului cu care convie uiete fptuitorul, extinderea efectelor cauzei de nepedepsire este una logic. In acelai sens este i art. 434-1 alin. (2) din codul penal francez. 2. Inducerea n eroare a organelor judiciare (art. 268). Infrac iunea de inducere n eroare a organelor judiciare a fost reglementat pornind de la regndirea actualei infrac iuni de denun are calomnioas, care nu se mai regsete n cuprinsul proiectului. Ra iunea acestei modificri are n vedere faptul c denun area calomnioas n forma de baz, dei reglementat ca o infrac iune contra nfptuirii justi iei, nu reprezint altceva dect o form special a infrac iunii de calomnie, urmarea evident a acestei fapte fiind afectarea reputa iei unei persoane creia i se imput, n mod nereal, svrirea unei infrac iuni. n plus n cuprinsul proiectului nu se mai regsete incriminat infrac iunea de calomnie astfel c denumirea marginal nu mai putea fi men inut. n realitate sesizrile mincinoase, fie c invoc svrirea unor fapte inexistente fie imputarea unor fapte reale unei persoane nevinovate, reprezint mijloace insidioase prin care organele judiciare sunt determinate s efectueze investiga ii ori s desfoare anumite proceduri de verificare a veridicit ii acestora ceea ce presupune o risip de timp, energie, personal i resurse n instrumentarea unor cauze sortite din start eecului (spre exemplu se reclam uciderea unei persoane aflate n via , sustragerea ori distrugerea unui bun inexistent etc. - fapte care n prezent nu sunt incriminate). Mai mult, ele pot determina chiar efectuarea unor acte procedurale care presupun restrngerea exercitrii unor drepturi (de pild o sesizare care reclam n mod 40

neadevrat existen a unui cadavru ntr-o locuin , fr a imputa vreo fapt penal unei anume persoane, poate duce la efectuarea unei perchezi ii n acea locuin -fapt de asemenea neincriminate n prezent). Pornind de la aceste considerente, infrac iunea de inducere n eroare a organelor judiciare reglementeaz att sesizarea neadevrat cu privire la o fapt prevzut de legea penal ct i atribuirea pe nedrept a comiterii unei fapte reale unei persoane nevinovate. O alt modificare adus se refer la nlocuirea actualei cauze de reducere a pedepsei prevzut n art. 268 alin. (3) cu o cauz de nepedepsire, n scopul de a ncuraja persoanele care comit aceast infrac iune s comunice organelor judiciare dac denun ul, plngerea sau probele produse sunt neadevrate pentru a nu mai continua investiga iile i a nu se produce vreo vtmare drepturilor ori intereselor unor persoane inocente, cauza de impunitate putnd interveni numai pn la re inerea, arestarea sau punerea n micare a ac iunii penale mpotriva celui fa de care s-a fcut denun ul sau plngerea ori s-au produs probele. 3. Favorizarea fptuitorului (art.269). Aceast infrac iune pstreaz n linii generale reglementarea actual ns au fost aduse unele modificri att sub aspect terminologic dar i de con inut. n primul rnd, s-a renun at la folosirea no iunilor de infrac iune" i infractor" n favoarea celor de fapt prevzut de legea penal" i de fptuitor" ntruct activitatea de nfptuire a justi iei este mpiedicat inclusiv prin sprijinirea unei persoane care a comis o fapt interzis de legea penal dar care ar putea n concret s nu angajeze rspunderea penal datorit unor cauze care fac imposibil ntrunirea trsturilor esen iale ale infrac iunii (de pild minoritatea sau eroarea de fapt). Aceasta deoarece verificarea condi iilor de existen sau inexisten a responsabilit ii penale a unei persoane se face n cadrul unui proces penal i nu n raport de aprecierea fcut de favorizator. n acest sens sunt i art. 378 alin. (4) din codul penal italian i art. 453 din codul penal spaniol. n acelai timp, s-a renun at la favorizarea real, ca modalitate de comitere a acestei infrac iuni, ac iunile respective fiind prevzute n con inutul infrac iunii de tinuire. 4. Tinuirea (art. 270). n proiectul codului penal infrac iunea de tinuire este reglementat n cadrul infrac iunilor contra nfptuirii justi iei i nu n cel al infrac iunilor contra patrimoniului ntruct prin con inutul su aceast fapt afecteaz n primul rnd desfurarea actului de justi ie prin ngreunarea sau mpiedicarea identificrii ori a recuperrii bunurilor tinuite i, n plus, nu toate bunurile care formeaz obiectul tinuirii provin din comiterea unor infrac iuni contra patrimoniului ceea ce face dificil de explicat cum poate fi considerat tinuirea infrac iune contra patrimoniului n cazul n care aceasta ar privi de exemplu o sum de bani primit de tinuitor n schimbul ascunderii unor acte de identitate false ori a unor mari sume de bani provenite din traficul de droguri sau de persoane. In privin a con inutului, s-a subliniat n mod explicit c fapta constituie infrac iune nu numai n cazul n care tinuitorul a cunoscut provenien a ilicit a bunurilor dar i atunci cnd din mprejurrile concrete acesta a putut n mod rezonabil s prevad c bunurile provin dintr-o fapt prevzut de legea penal. De altfel doctrina este unanim n sus inerea acestei solu ii ns practica judiciar a manifestat unele rezerve. n acest sens este i art: 231 din codul penal portughez. n plus, este suficient reprezentarea c bunul provine din comiterea unei fapte interzise de legea penal fr s fie necesar cunoaterea naturii acesteia (furt, tlhrie, nelciune etc). 5. Obstruc ionarea justi iei (art. 271). Infrac iunea de obstruc ionare a justi iei reprezint o incriminare nou iar reglementarea este justificat de realit ile practicii judiciare care nu de pu ine ori s-a confruntat cu o lips de cooperare din partea persoanelor crora li se solicit sprijinul de ctre autorit ile judiciare. Prin aceast infrac iune este sanc ionat persoana care, n mod nejustificat i dup ce a fost avertizat asupra consecin elor faptei sale, mpiedic efectuarea unui act procedural ori refuz s pun la dispozi ia autorit ilor judiciare datele, informa iile, nscrisurile sau bunurile de inute, care au fost solicitate n condi iile legii, n vederea solu ionrii unei cauze. Prin aceast reglementare se urmrete n primul rnd prevenirea comiterii faptelor incriminate i numai n cazul n care mijloacele nepenale se dovedesc ineficiente s se aprecieze asupra oportunit ii recurgerii la mijloace de natur penal. 6. Influen area declara iilor (art. 272). Reprezint o incriminare nou ce pornete de la actuala reglementare a infrac iunii de ncercare de determinare a mrturiei mincinoase pe care ns o dezvolt valorificnd unele reglementri similare ntlnite n codurile penale europene. Reglementarea vizeaz att ncercarea de a determina ct i determinarea unei persoane, indiferent de calitatea acesteia, nu numai s dea declara ii mincinoase dar i s nu sesizeze organele de urmrire penal, s nu dea declara ii, s i retrag declara iile ori s nu prezinte probe, ntr-o cauz penal, civil sau n orice alt procedur judiciar. Scopul urmrit prin aceast incriminare este acela de a ntrii garantarea accesului liber la justi ie prin protejarea libert ii oricrei persoane de a se adresa justi iei i de a da declara iile ori de a nf ia probele pe care le consider necesare n raport de interesele sale. independent de orice form de presiune exercitat din partea vreunui ter , fie asupra sa, fie asupra membrilor de familie. Importan a i necesitatea incriminrii unor asemenea fapte sunt pe deplin justificate de fenomenul actual al criminalit ii i de presiunile asupra celor care pot contribui la nfptuirea justi iei, dreptul comparat 41

subliniind c legisla iile europene au introdus, unele destul de recent, reglementri similare n codurile lor penale. Aici avem n vedere 160 din codul penal german, art. 464 din codul penal spaniol, art. 377bis din codul penal italian (introdus prin Legea nr. 63 din 1 martie 2001 privind corectitudinea procesual), art. 434-5, art. 434-8, art. 434-15 din codul penal francez (texte introduse prin Ordonan a nr. 2000-916 din 19 septembrie 2000 n vigoare de la 1 ianuarie 2002) i Capitolul 15 - Sec iunea 9 din codul penal finlandez (introdus prin Legea 563 din 1998). 7. Rzbunarea pentru ajutorul dat justi iei (art. 274). Prin aceast nou reglementare, aflat n strns corelare cu infrac iunea de influen are a declara iilor, se urmrete de asemenea protejarea libert ii de voin a persoanelor care sprijin activitatea de nfptuire a justi iei prin sanc ionarea mai sever a actelor de rzbunare comise prin svrirea unor infrac iuni mpotriva unei persoane ori a unui membru de familie al acesteia pe motiv c a sesizat organele de urmrire penal, a dat declara ii ori a prezentat probe ntr-o cauz penal, civil sau n orice alt procedur judiciar. 8. Sustragerea sau distrugerea de probe ori de nscrisuri (art. 275). Pornind de la realit ile practicii judiciare infrac iunea de re inere sau distrugere de nscrisuri a suferit unele completri prin adugarea unor noi modalit i normative de comitere a infrac iunii i extinderea obiectului material, n scopul asigurrii unei reglementri mai eficiente n ceea ce privete securitatea i integritatea mijloacelor materiale de prob sau nscrisurilor prin a cror sustragere, distrugere, re inere, ascundere sau alterare este mpiedicat aflarea adevrului ntr-o cauz penal, ori a mijloacelor de prob sau a nscrisurilor aflate dintr-un dosar penal. Dispozi ii similare con in art. 434-4 din codul penal francez i art. 189 alin. (1) pct. 2 din codul penal olandez. n acelai timp, innd seama c, n majoritatea covritoare a cazurilor, la nscrisurile sau mijloacele de prob dintr-o cauz penal au acces n mod nemijlocit persoane cu atribu ii judiciare n realizarea actului de justi ie, infrac iunea con ine o form agravat cnd este comis de ctre de un avocat, expert, interpret, poli ist, grefier, procuror sau judector. 9. Presiuni asupra justi iei (art. 276). Introducerea acestei incriminri are drept principal ra iune asigurarea i protejarea impar ialit ii i libert ii judectorilor i organelor de urmrire penal n exercitarea atribu iilor judiciare conferite de lege fa de ncercrile de intimidare sau influen are a acestora. Faptele incriminate sunt inspirate din realit ile practicii judiciare dar mai ales de frecven a, intensitatea i modul de manifestarea a acestor fapte n ultimii ani, constnd n ncercrile de influen are sau intimidare din partea pr ilor sau a reprezentan ilor acestora, n modalit ile artate, pe durata desfurrii unui proces, ob inndu-se astfel o atmosfer de natur s vicieze grav impar ialitatea judectorilor sau procurorilor, atmosfer care poate fie s profite celor ce recurg la asemenea mijloace n cazul ob inerii efectului scontat, fie s-i dezavantajeze prin ob inerea unei atitudini ostile din partea magistra ilor. 10. Compromiterea intereselor justi iei (art. 277). Reglementarea acestei noi infrac iuni urmrete n primul rnd creterea gradului de exigen fa de func ionarii care i desfoar activitatea n domeniul administrrii justi iei n legtur cu modul de gestionare a unor date i informa ii pe care le ob in n cursul unui proces penal, care pot influen a semnificativ aflarea adevrului ori dreptul la un proces echitabil al persoanei cercetate sau judecate. Practica judiciar a dovedit fr echivoc c reglementrile actuale nepenale sunt insuficiente i ineficiente astfel c folosirea mijloacelor penale pentru atingerea scopului urmrit este justificat i apare ca singura solu ie viabil. Astfel, incriminarea faptei de divulgare, fr drept, de informa ii confiden iale privind data, timpul, locul, modul sau mijloacele prin care urmeaz s se administreze o prob n cursul urmririi penale, de ctre un func ionar care a luat cunotin de acestea n virtutea func iei, are drept scop mpiedicarea scurgerilor de informa ii, dar nu orice fel de informa ii privitoare la urmrirea penal ci doar a acelora care pot mpiedica sau ngreuna administrarea unei probe (de pild divulgarea identit ii unui suspect ale crui mijloace de comunica ie sunt interceptate, dezvluirea unei opera iuni sub acoperire preconizat ori aflat n desfurare, divulgarea datelor din con inutul unei autoriza ii de perchezi ie care nu a fost nc efectuat, dezvluirea de informa ii privind data i locul n care urmeaz s se realizeze o prindere n flagrant etc). n acelai timp, n scopul de a ntri garan iile privind dreptul la un proces echitabil i n special prezum ia de nevinov ie, consacrate n art. 6 din Conven ia pentru aprarea drepturilor omului i a libert ilor fundamentale, a fost incriminat fapta de dezvluire, fr drept, de mijloace de prob sau de nscrisuri oficiale dintr-o cauz penal nainte de a se dispune o solu ie de netrimitere n judecat ori de solu ionarea definitiv a cauzei, de ctre un func ionar care a luat cunotin de acestea n virtutea func iei. Potrivit Conven iei, statele semnatare au, pe lng obliga ia negativ de a se ab ine de la orice nclcare a drepturilor n afara limitelor permise, i obliga ia pozitiv de a lua msurile necesare s asigure garantarea acestor drepturi mpotriva nclcrii lor de ctre orice alt persoan astfel c nclcarea prezum iei de nevinov ie angajeaz responsabilitatea statului n cazul nclcrii oricreia dintre cele dou obliga ii artate. Prin aceast reglementare se urmrete mpiedicarea func ionarilor s prezinte public mijloace de prob (declara ii de martori, expertize, nregistrri audio-video, procese verbale de redare a con inutului unor 42

convorbiri nregistrate etc.) dintr-un proces penal n curs de desfurare n scopul de a nu transforma prezum ia de nevinov ie ntr-o prezum ie provizorie de vinov ie pn la solu ionarea cauzei. n plus, aprecierea unei probe, indiferent de con inutul acesteia, poate duce adesea la concluzii eronate atta timp ct nu este evaluat n raport de ntregul probator al dosarului pentru a-i stabili astfel legalitatea, relevan a i for a probatorie (de pild o interceptare telefonic din con inutul creia rezult cu certitudine comiterea unei infrac iuni poate fi declarat nelegal dac pe parcursul procesului se dovedete c nu a fost autorizat sau c este falsificat; o mrturie care ulterior este dovedit ca fiind mincinoas etc.) dar odat adus la cunotin a publicului, o prob aparent incriminatoare, va induce n mod inevitabil ideea de vinov ie, iar uneori aceasta nu mai poate fi schimbat nici mcar prin prezentarea verdictului oficial de nevinov ie constatat de autorit ile judiciare. Pe de alt parte s-a urmrit ca reglementarea s nu permit ascunderea sub motivarea protejrii intereselor justi iei a unor manifestri contrare acestor interese comise de autorit i, considerent pentru care a fost prevzut o cauz justificativ potrivit creia divulgarea ori dezvluirea de acte sau activit i ilegale comise de autorit i ntr-o cauz penal nu intr n sfera ilicitului penal. 11. nclcarea solemnit ii edin ei (art. 278). Reprezint o infrac iune nou prin care sunt incriminate manifestrile jignitoare sau obscene efectuate n timpul unei proceduri ce se desfoar n fa a instan ei n scopul de a proteja solemnitatea edin elor de judecat, reglementarea fiind justificat avnd n vedere renun area la incriminarea faptelor de insult i calomnie. n acelai timp scopul incriminrii este acela de a proteja solemnitatea i buna desfurare a procedurilor judiciare n fa a instan ei de judecat i nu neaprat onoarea sau reputa ia reprezentan ilor autorit ii judiciare. Tocmai datorit acestei abordri sunt sanc ionate manifestrile jignitoare ndreptate mpotriva oricrei persoane aflate n sala de judecat, indiferent c aceasta particip sau nu la desfurarea procedurii (de pild jignirile adresate publicului din sal) ori cnd acestea sunt adresate judectorului, procurorului sau avocatului pe durata procedurii. Infrac iunea de sfidare a instan ei nu poate fi comis de ctre judectorul care prezideaz ori particip la edin a de judecat ntruct acesta are calitatea de subiect pasiv secundar n raport de con inutul faptelor incriminate ns n cazul comiterii unor asemenea fapte de ctre judector n timpul procedurii acesta va rspunde pentru svrirea infrac iunii de purtare abuziv. 12. Ultrajul judiciar (art. 279). Infrac iunea de ultraj judiciar reprezint o form agravat a infrac iunii de ultraj i urmrete protejarea persoanelor cu atribu ii judiciare importante n realizarea actului de justi ie mpotriva manifestrilor de violen psihic sau fizic pe durata exercitrii acestor atribu ii. Justificarea incriminrii distincte a infrac iunii de ultraj judiciar fa de infrac iunea de ultraj const n aceea c, prin voin a legii, judectorul, procurorul sau avocatul au atribu iile judiciare cele mai importante, iar de modul de ndeplinire a acestora depinde decisiv buna desfurare a cursului unui proces i rezultatul acestuia, astfel c asigurarea unei protec ii sporite mpotriva oricrei forme de violen exercitat asupra lor este, din aceast perspectiv, justificat. Aceast distinc ie este ntlnit i n codul penal italian (art. 341 i art. 343). 13. Asisten a i reprezentarea neloial (art. 284). Constituie de asemenea o reglementare nou i urmrete sanc ionarea fraudelor judiciare provocate cu inten ie de persoanele chemate s reprezinte sau s apere interesele unei persoane n cadrul unei proceduri judiciare, comise fie prin n elegeri oculte cu adversarii celor pe care i reprezint n cadrul unei procedurii judiciare. n asemenea cazuri interesele persoanelor reprezentate sunt adesea grav afectate iar uneori ireparabile (de exemplu avocatul care asist o persoan ntr-o cauz civil o induce n eroare comunicndu-i c nu poate ataca o hotrre cu apel dei legea prevedea acest drept, ori l sftuiete pe adversarul din proces ce diligente poate depune pentru a avea ctig de cauz n fa a propriului client). 14. Neexecutarea sanc iunilor penale (art. 288). Aceast incriminare fost introdus pentru a sanc iona nerespectarea unei pedepse complementare ori accesorii (de pild interdic ia impus condamnatului de a se afla n anumite locuri, de a intra n legtur cu anumite persoane etc.) ori a msurii de siguran constnd n interzicerea exercitrii dreptului de a ocupa o func ie sau de a exercita o profesie, o meserie ori o alt activitate, n msura n care nclcarea acestor interdic ii impuse condamnatului nu constituie o infrac iune mai grav (spre exemplu ieirea frauduloas din ar a condamnatului cruia i s-a interzis exercitarea dreptului de a prsi acest teritoriu intr sub inciden a infrac iunii de trecere frauduloas a frontierei, ntruct limitele de pedeaps prevzute de lege n acest caz sunt mai mari). Pe de alt parte a fost incriminat sustragerea de la executarea unei msuri educative privative de liberate (internarea ntr-un centru educativ sau de deten ie) ntruct s-a urmrit stabilirea unui regim sanc ionator mai blnd dect cel pentru infrac iunea de evadare. n fine, tot n cuprinsul acestei infrac iuni este incriminat neexecutarea pedepselor complementare care pot fi aplicate acelor persoane juridice pe care legea penal le excepteaz de la dizolvare ori suspendare (partide politice, persoanele juridice din domeniul presei etc.) pentru c aceasta este singura modalitate prin care respectivele persoane juridice pot fi sanc ionate pentru neexecutarea obliga iilor men ionate mai sus. 43

CAPITOLUL III INFRAC IUNI CONTRA SIGURAN EI CIRCULA IEI PE CILE FERATE
Aspecte generale i comune
Al treilea capitol din titlul privitor la grupul infrac iunilor care aduc atingere unor activit i de interes public sau altor activit i reglementate de lege cuprinde dispozi ii privitoare la infrac iuni contra siguran ei circula iei pe cile ferate. Ceea ce caracterizeaz, n principal, subgrupul infrac iunilor contra siguran ei circula iei pe cile ferate este valoarea social aprat i anume: bunul mers al activit ii de transport feroviar. Se tie c de mbunt irea sectorului transporturi -din care fac parte i transporturile pe cile ferate - depinde, ntr-o msur considerabil, desfurarea ritmic a produc iei i accelerarea procesului de circula ie a bunurilor. Pe de alt parte, asigurarea circula iei pe cile ferate pune la adpost de pericol sau vtmri via a i integritatea corporal a persoanelor i bunurilor apar innd statului sau particularilor. Prin edictarea dispozi iilor incriminatoare din Capitolul III al Titlului VI se urmrete tocmai o ct mai eficient asigurare a circula iei pe cile ferate. Infrac iunile contra siguran ei circula iei pe cile ferate se caracterizeaz, n al doilea rnd, prin aceea c n varianta lor simpl fac parte din categoria infrac iunilor la care urmarea (rezultatul) const n crearea unei stri de pericol, n timp ce, n variantele lor agravate sunt infrac iuni la care urmarea (rezultatul) const n producerea unei leziuni, faptele n cazul acestor ipoteze de incriminare avnd ca urmare o vtmare material care const fie n producerea unei tulburri n activitatea de transport pe calea ferat, fie n producerea unui accident sau a unei catastrofe de cale ferat. Capitolul privitor la infrac iunile contra siguran ei circula iei pe cile ferate cuprinde urmtoarele infrac iuni: nendeplinirea ndatoririlor de serviciu sau ndeplinirea lor defectuoas, din culp (art. 273 C.pen.); nendeplinirea cu tiin a ndatoririlor de serviciu sau ndeplinirea lor defectuoas (art. 274 C.pen.); prsirea postului i prezen a la serviciu n stare de ebrietate (art. 275 C.pen.); distrugerea i semnalizarea fals (art. 276 C.pen.). Aceast subdiviziune mai cuprinde un text (art. 277 C.pen.) n care se prevede n elesul n legea penal a expresiilor accident de cale ferat" i catastrof de cale ferat". Introducerea acestor norme explicative a fost necesar ntruct expresiile men ionate sunt folosite n toate textele din Capitolul III, astfel c interpretarea lor uniform nlesnete aplicarea acestor texte. Fiind vorba de o interpretare oficial contextual, aceste norme explicative sunt obligatorii pentru organul judiciar nvestit cu solu ionarea unor astfel de fapte. Pentru buna n elegere a con inutului constitutiv al infrac iunilor din acest grup facem trimitere la prevederile Legii nr. 289/2005 privind unele msuri pentru prevenirea i combaterea fenomenului infrac ional n domeniul transportului pe calea ferat2' i la cele ale H.G. nr. 203/1994 pentru stabilirea i sanc ionarea contraven iilor la normele privind transporturile pe cile ferate romne, republicat3', cu modificrile i completrile ulterioare, precum i la jurispruden a aprut n legtur cu inciden a normelor de incriminare speciale. Astfel, instan a suprem a decis c sustragerea bobinelor care controleaz electric prezen a unui tren pe o por iune de linie de cale ferat se ncadreaz n prevederile art. 209 alin. (3) lit. f) C.pen., referitor la furtul privind instala ii de siguran i dirijare a traficului feroviar, iar nu n prevederile art. 6 alin. (1) din Legea nr. 289/2005 privitoare la sustragerea de componente ale cii ferate, ntruct bobinele ce controleaz electric prezen a unui tren pe o por iune de linie de cale ferat constituie instala ii de siguran i dirijare a traficului feroviar n sensul art. 209 aun. (3) lit. f) C.pen.. De asemenea, s-a decis c demontarea contrainelor care asigur stabilitatea cii ferate, urmat de sustragerea acestora, ntrunete att elementele constitutive ale infrac iunii prevzute n art. 5 alin. (1) din Legea nr. 289/2005, constnd n distrugerea, degradarea ori aducerea n stare de nentrebuin are a cii ferate sau a componentelor acesteia, ct i pe cele ale infrac iunii prevzute n art. 6 alin. (1) din aceeai lege, privitoare la sustragerea de componente ale cii ferate, aflate n concurs. Obiectul ocrotirii penale. Obiectul juridic special al acestor infrac iuni este reprezentat de rela iile sociale referitoare la disciplina n domeniul circula iei feroviare a cror formare i dezvoltare nu ar fi posibil fr asigurarea bunului mers al activit ii de transport feroviar sau, cu alte cuvinte, a siguran ei circula iei pe cile ferate. 44

Prin siguran a transporturilor se n elege o stare de fapt creat de ansamblul regulilor stabilite, prin regulamente, instruc iuni, ordine, dispozi ii etc, n domeniul transporturilor feroviare i destinate a asigura desfurarea traficului feroviar n condi ii de maxim securitate pentru cltori i bunuri. Prin incriminarea faptelor prevzute n acest capitol, legea penal nu ocrotete siguran a individual a unor persoane considerate izolat, ca n cazul infrac iunilor contra persoanei sau patrimoniului, ci siguran a colectiv, siguran a colectivit ii n ansamblu, cci ac iunile sau inac iunile incriminate sunt susceptibile de a genera efecte colective, n sensul c se pot rsfrnge asupra vie ii, integrit ii corporale ori a patrimoniului unui numr nedeterminat de persoane. Obiectul material. La infrac iunile contra siguran ei circula iei pe cile ferate, n varianta lor simpl, existen a unui obiect material al infrac iunii este condi ionat de natura ndatoririi de serviciu pe care se grefeaz fapta. Cnd aceast ndatorire privete o entitate material, aceasta devine de la sine i obiectul material al infrac iunii. Subiec ii infrac iunii. Subiectul activ nemijlocit (autor) al infrac iunilor contra siguran ei circula iei pe cile ferate este, de regul, calificat i anume un angajat al cilor ferate. Fac excep ie infrac iunile de distrugere i de semnalizare fals (art. 276 C.pen.) la care poate fi subiect activ nemijlocit orice persoan. Prin angajat al cilor ferate" se n elege orice persoan care, n temeiul unui contract de munc, se afl n serviciul acestei institu ii (ef de gar, impiegat de micare, acar, telegrafist, mecanic, fochist, frnar, ef de tren, picher, cantonier, inginer, maistru etc). Nu are relevan - n ceea ce privete aplicarea legii penale - dac angajarea este fcut pe o durat determinat sau nedeterminat, nici dac privete ori nu o lucrare determinat, dar este necesar ca - n momentul ac iunii sau inac iunii care constituie elementul material al infrac iunii - fptuitorul s fi avut calitatea de angajat al cilor ferate, chiar dac n momentul producerii urmrii faptei sale nu mai avea aceast calitate ndatoririle care-i incumb angajatului cilor ferate se gsesc prevzute n regulamente, instruc iuni, ordine etc. sau sunt inerente naturii serviciului. Respectarea lor de ctre angaja ii cilor ferate constituie pentru acetia o obliga ie de serviciu. Sub acest aspect, o caracteristic a infrac iunilor prevzute n acest capitol este c, n principiu, pot fi comise i de o persoan juridic cu limitrile i n condi iile prevzute n art. 191 alin. (1) C.pen. Rspunderea penal a persoanei juridice nu exclude rspunderea penal a persoanei fizice care a contribuit, n orice mod, la svrirea aceleiai infrac iuni contra siguran ei circula iei pe cile ferate. Infrac iunile contra siguran ei circula iei pe cile ferate sunt susceptibile de participa ie ocazional (pluralitate de subiec i activi), n toate formele sale. Cnd un act este dat n cderea unui colectiv, infrac iunea va avea drept coautori pe to i membrii echipei. Instigatori i complici pot fi orice persoane. Dac instigatorul sau complicele este i el angajat al cilor ferate, aceasta poate va constitui o mprejurare agravant judiciar. La toate infrac iunile contra siguran ei circula iei pe cile ferate, subiectul pasiv special este S.N.C.F.R. (Societatea Na ional a Cilor Ferate Romne). n anumite situa ii (de ex., n cazul unei catastrofe de cale ferat), pe lng S.N.C.F.R. mai pot fi i al i subiec i pasivi, persoane juridice sau persoane fizice. Latura obiectiv. Elementul material. La toate infrac iunile contra siguran ei circula iei pe cile ferate, existen a infrac iunii este condi ionat de preexistenta S.N.C.F.R., institu ia care organizeaz i exploateaz transportul pe liniile ferate, folosind n acest scop mijloace de transport feroviar (materialul rulant i alte institu ii de cale ferat), situa ie care, cu excep ia infrac iunii de distrugere i semnalizare fals, se rsfrnge asupra calit ii subiectului activ nemijlocit de angajat al cilor ferate avnd anumite atribu ii de serviciu a cror exercitare constituie pentru acesta o ndatorire i de a cror ndeplinire depinde bunul mers al circula iei pe cile ferate. Materialul rulant care servete la efectuarea de transporturi feroviare const n locomotive, vagoane etc; instala iile de cale ferat constau n ine, traverse, terasamente, buloane etc, aflate pe teren de-a lungul unui traiect i servind drept suport trac iunii mecanice, precum i n instala iile necesare func ionrii tehnice a serviciului de transport ca: aparate de comunicare - semnalizare, de schimbatul macazurilor, de alimentare a locomotivelor, centralizatoare, bariere, tuneluri, poduri, viaducte. Infrac iunile contra siguran ei circula iei pe cile ferate, dup cum este descris verbum regens, pot fi infrac iuni comisive sau omisive. Nu trebuie ns s confundm comisiunea i omisiunea, ca modalit i de realizare n concret ale elementului obiectiv, cu infrac iunile comisive i infrac iunile omisive. De asemenea, nu trebuie s confundm comisiunea i omisiunea, ca modalit i de realizare n concret ale elementului obiectiv, cu fapta descris n con inutul normei de incriminare. Urmarea imediat n cazul acestor infrac iuni const ntotdeauna n crearea unei stri de pericol care amenin bunul mers al activit ii de transport feroviar, nso it uneori i de o vtmare material.

45

Legtura de cauzalitate ntre ac iunea sau inac iunea incriminat i urmarea imediat trebuie s existe i rezult ex re, n cazul faptelor penale de pericol sau va trebui s fie dovedit, n cazul infrac iunilor de rezultat (materiale). Latura subiectiv. Forma de vinov ie caracteristic acestor infrac iuni este inten ia, adic infractorul trebuie s-i fi dat seama de natura i urmrile faptei sale i s fi dorit aceste urmri (inten ie direct) sau s le fi acceptat (inten ie indirect). Fptuitorul nu poate invoca pentru nlturarea vinov iei ordinul primit de la un superior. Principiul legalit ii nu permite nici darea i nici acceptarea de ordine ilegale. n anumite situa ii, legea pedepsete i faptele svrite din culp (nendeplinirea ndatoririlor de serviciu sau ndeplinirea lor defectuoas, din culp, art. 273 C.pen.; distrugerea i semnalizarea fals, din culp, art. 276 alin. (4) C.pen.). Forme. Modalit i. Sanc iuni Forme. Majoritatea infrac iunilor contra siguran ei circula iei pe cile ferate sunt comisive. La aceste infrac iuni, cu excep ia faptelor svrite din culp - pot fi concepute i efectuate acte care s constituie forme de activitate infrac ional imperfect, adic acte de pregtire i tentativ. n ceea ce privete infrac iunile omisive, ele nu sunt susceptibile de tentativ, dar i n privin a lor se pot efectua acte de pregtire. Tentativa se pedepsete numai la distrugerea i semnalizarea fals, prevzut n art. 276 alin. (l)-(3) C.pen. potrivit dispozi iei din art. 276 alin. (6) C.pen. Ct privete actele de pregtire, n sistemul Codului penal ele nu sunt incriminate ca o form de activitate infrac ional. Atunci ns cnd infrac iunea - n vederea creia au fost efectuate actele de pregtire a fost consumat (sau chiar numai ncercat, n cazul tentativei pedepsibile), actele de pregtire svrite de alte persoane dect autorul infrac iunii devin relevante juridicete ca acte de participare , opinie criticat, de drept cuvnt, n doctrina mai nou. La infrac iunile contra siguran ei circula iei pe cile ferate consumarea faptei se realizeaz n momentul svririi ac iunii sau inac iunii incriminate i al producerii urmrii imediate. Cu privire la infrac iunile contra siguran ei pe cile ferate, s-a sus inut c, n majoritatea cazurilor, constituie forme speciale de neglijen i abuz n serviciu; n aceste situa ii faptele ntrunesc trsturile con inutului att al unei infrac iuni de serviciu (art. 248 - art. 249 C.pen.), ct i al unei infrac iuni contra siguran ei circula iei pe cile ferate. Cum incriminarea cu caracter general (infrac iunea de serviciu) este nlturat de incriminarea cu caracter special (infrac iunea contra siguran ei pe cile ferate) care are astfel preeminen , fapta svrit va primi numai aceast din urm calificare. Cu alte cuvinte, existnd un concurs de texte, iar nu o pluralitate real de infrac iuni, i are aplicarea principiul specialit ii legii penale, potrivit cruia n cazul pluralit ii aparente de infrac iuni se aplic textul de lege care con ine incriminarea specific a faptei svrite. Tot concursul de texte - i cu aceleai consecin e - exist i n cazul faptei de distrugere a unor mijloace specifice de transport n comun (art. 217, art. 218 C.pen.) . Dup al i autori, prin incriminarea special din art. 273 alin. (1) C.pen. nu s-a urmrit limitarea rspunderii penale a personalului cilor ferate, ci numai aplicarea unui regim special anumitor fapte svrite de aceast categorie de persoane ncadrate n munc, astfel c ele rspund penal potrivit art. 249 C.pen. pentru toate celelalte fapte de neglijen n serviciu prin care s-a cauzat o tulburare important intereselor legale ale unei persoane, sau o pagub unei persoane juridice de drept public. Dac fapta a produs att urmarea pe care o implic infrac iunea prevzut n art. 273 alin. (1) C.pen., ct i una dintre urmrile prevzute n art. 249 C.pen., se aplic regulile referitoare la concursul ideal de infrac iuni3'. Exist i prerea c cele dou incriminri se vor re ine n concurs n toate situa iile, neexistnd un concurs de texte (o pluralitate aparent de infrac iuni). Astfel, Ioana Vasiu de la Cluj consider c angaja ii cilor ferate vor putea svri att infrac iunea de neglijen n serviciu (pentru ei sanc iunea va fi general", deci li se va aplica atunci cnd ncalc ndatoriri ce incumb unui func ionar"), ct i cea prevzut n art. 273 alin. (1) C.pen. (sanc iunea pentru ea va fi una special pentru c s-a adus atingere rela iilor referitoare la circula ia pe cile ferate). De asemenea, se cuvine s subliniem c norma de incriminare prevzut n art. 5 alin. (1) din Legea nr. 289/20052' se afl ntr-o rela ie de specialitate fa de cea prevzut n art. 276 alin. (1) C.pen. Ca atare, norma special va avea ntietate n aplicare dac n fapta concret se regsesc toate condi iile de incriminare nscrise de legiuitor n textul art. 5 alin. (1) din Legea nr. 289/2005, chiar dac pedeapsa prevzut n legea general - art. 276 alin. (1) C.pen. - este mai aspr dect cea stipulat n legea special. Modalit i. Infrac iunile contra siguran ei circula iei pe cile ferate prezint mai multe modalit i normative, dup cum se nf ieaz fapta descris n con inutul normei de incriminare, crora pot s le corespund, n concret, o multitudine de modalit i faptice de care se va ine seama la stabilirea gradului social de pericol concret i deci la individualizarea pedepsei. 46

Toate infrac iunile din acest capitol sunt incriminate att n varianta simpl (de baz), ct i n variante calificate (atenuate sau agravate). Sanc iuni. Din punct de vedere al gravit ii, infrac iunile contra siguran ei circula iei pe cile ferate se sanc ioneaz numai cu nchisoarea, iar la unele dintre acestea aplicarea pedepsei complementare a interzicerii unor drepturi este obligatorie. Potrivit art. 276 alin. (6) C.pen., tentativa la faptele prevzute n art. 276 alin. (l)-(3) se pedepsete". Persoana juridic se sanc ioneaz pentru infrac iunile prevzute n acest capitol cu amend, potrivit dispozi iilor din art. 711 alin. (2) i (3) C.pen. Aspecte procesuale. Ac iunea penal pentru faptele prevzute n art. 273 alin. (1) C.pen., art. 274 alin. (1) i art. 275 alin. (1) i (2) C.pen. se pune n micare numai la sesizarea organelor competente ale cilor ferate (art. 278 C.pen.). n celelalte situa ii, ac iunea penal se pune n micare din oficiu. Fiind vorba, n aceste cazuri, de fapte care se gsesc n strns legtur cu disciplina angaja ilor cilor ferate, s-a apreciat de ctre redactorii Codului de la 1968 c este indicat ca gravitatea lor s fie n prealabil apreciat de organele feroviare, acestea fiind mai n msur s cunoasc dac n concret faptele respective puteau pune n pericol siguran a circula iei Faptele penale din acest capitol se urmresc obligatoriu de ctre procurorul din cadrul parchetului de pe lng judectorie, potrivit art. 209 alin. (3) i (4) C.proc.pen., i se judec n prim instan de ctre judectorie.

Nendeplinirea ndatoririlor de serviciu sau ndeplinirea lor defectuoas din culp


1. Con inut legal Potrivit art. 273 Cod penal, constituie infrac iune "nendeplinirea ndatoririlor de serviciu sau ndeplinirea lor defectuoas, din culp, de ctre angaja ii cilor ferate, dac aceasta ar fi putut pune n pericol siguran a circula iei mijloacelor de transport pe cile ferate". 2. Condi ii preexistente Obiectul infrac iunii. Obiectul juridic special este format din rela iile sociale referitoare la siguran a circula iei pe cile ferate, rela ii ce implic ndeplinirea n mod corespunztor a ndatoririlor de serviciu de ctre angaja ii cilor ferate. n cazul formelor agravate infrac iunea are ca obiect juridic secundar rela iile sociale referitoare la patrimoniu ori referitoare la integritatea corporal sau sntatea persoanelor. Obiectul material n varianta tip a infrac iunii lipsete. Un astfel de obiect exist ns ntotdeauna n cazul formelor sale agravate, constnd n materialul rulant feroviar, instala ii de cale ferat, bunuri transportate, corpul omenesc. Subiec ii infrac iunii. Subiectul activ este calificat, nu poate fi dect de un angajat al cilor ferate. Infrac iunea este susceptibil numai de participa ie improprie. Instigatorul sau complicele poate fi o persoan care nu are calitatea de angajat al cilor ferate. Subiectul pasiv este persoana juridic care desfoar activitatea pe calea ferat i a crei activitate a fost afectat prin svrirea infrac iunii sau, n secundar n cazul variantelor agravate, persoanele fizice care au suferit vtmri prin comiterea faptei. 3. Con inutul constitutiv Latura obiectiv. Elementul material al laturii obiective se realizeaz fie printr-o inac iune (nendeplinirea ndatoririlor de serviciu), fie printr-o ac iune (ndeplinirea defectuoas a acestor ndatoriri), n ambele cazuri de natur s cauzeze un pericol pentru siguran a circula iei mijloacelor de transport ale cilor ferate. Nendeplinirea ndatoririlor de serviciu const n omisiunea fptuitorului de a efectua un act care intr n obliga iile sale de serviciu i care trebuia efectuat. ndeplinirea defectuoas a ndatoririlor de serviciu const n efectuarea unuia sau mai multor acte decurgnd din obliga iile de serviciu ale fptuitorului n mod necorespunztor. ndatoririle de serviciu sunt cele stabilite prin regulamente, instruc iuni etc. 47

Urmarea socialmente periculoas const n cazul variantei tip n crearea unei stri de pericol pentru siguran a mijloacelor de transport pe cile ferate, dar presupune producerea unei tulburri n activitatea de transport pe calea ferat, a unui accident sau a unei catastrofe de cale ferat n cazul variantelor agravate. Legtura de cauzalitate trebuie demonstrat n cazul vtmrilor efective. Latura subiectiv. Forma de vinov ie cu care se svrete aceast infrac iune este culpa, care poate fi simpl (dac fptuitorul nu a prevzut posibilitatea producerii, prin inac iune sau ac iunea sa, a strii de pericol pentru siguran a circula iei mijloacelor de transport a cilor ferate, dei putea trebuia s prevad aceast posibilitate) sau cu previziune (dac fptuitorul a prevzut posibilitatea producerii pericolului, dar a crezut, fr temei, c aceast posibilitate nu se va crea). 4. Forme i modalit i. Tentativa nu este posibil, infrac iunea fiind svrit din culp. Consumarea infrac iunii are loc n momentul n care se creeaz, ca urmare a inac iunii sau ac iunii fptuitorului, posibilitatea producerii unui pericol pentru siguran a circula iei mijloacelor de transport ale cilor ferate. Art. 273 alin.(2) Cod penal prevede ca variante agravate cazurile cnd fapta a avut ca urmare o tulburare a activit ii de transport pe calea ferat sau un accident ori o catastrof de cale ferat. Potrivit art. 277 alin.(1), Cod penal, accidentul de cale ferat const n distrugerea sau degradarea important adus materialului rulat de cale sau altor instala ii feroviare n cursul circula iei sau manevrelor mijloacelor de transport ale cilor ferate. Catastrofa de cale ferat const, potrivit art. 277 alin.(2) Cod penal, n deraierea, rsturnarea sau prbuirea unui mijloc de transport al cilor ferate, sau n producerea unui alt asemenea rezultat, precum i n ciocnirea a dou mijloace de transport ale cilor ferate sau a unui mijloc de transport al cilor ferate cu un alt vehicul, dac s-au produs urmri deosebit de grave prin moartea sau vtmarea integrit ii corporale a unor persoane ori prin distrugerea sau degradarea mijloacelor de transport ale cilor ferate sau a mrfurilor ncredin ate pentru transport. 5. Sanc iuni. Nendeplinirea ndatoririlor de serviciu sau ndeplinirea lor defectuoas, din culp, se pedepsete, n forma sa simpl, cu nchisoare de la 6 luni la 3 ani. Ac iunea penal se pune n micare numai la sesizarea organelor competente ale cilor ferate (art. 278 Cod penal). Dac nendeplinirea ndatoririlor de serviciu sau ndeplinirea, lor defectuoas, din culp, a avut ca urmare o tulburare n activitatea de transport pe calea ferat sau un accident de cale ferat, pedeapsa este nchisoarea de la 3 la 7 ani, iar n cazul n care fapta a produs o catastrof de cale ferat, pedeapsa este nchisoarea de la 5 la 15 ani.

Nendeplinirea cu tiin a ndatoririlor de serviciu sau ndeplinirea lor defectuoas


1. Con inut legal Potrivit art. 274 Cod penal, constituie infrac iune "nendeplinirea cu tiin a ndatoririlor de serviciu sau ndeplinirea lor defectuoas de ctre angaja ii cilor ferate, dac aceasta ar putea pune n pericol siguran a circula iei mijloacelor de transport ale cilor ferate". n marea majoritate a aspectelor, respectiv punctele 2-4, care caracterizeaz aceast infrac iune exist identitate cu infrac iunea prezentat anterior. Diferen ierea intervine la nivel subiectiv, fiind o infrac iune svrit cu inten ie. Latura subiectiv. Infrac iunea se svrete cu inten ie direct sau indirect. 2. Sanc iuni. Nendeplinirea cu tiin a ndatoririlor de serviciu sau ndeplinirea lor defectuoas se pedepsete, n forma sa simpl, cu nchisoare de la 1 la 5 ani. Ac iunea penal se pune n micare numai la sesizarea organelor competente ale cilor ferate. 48

Dac fapta a avut ca urmare o tulburare n activitatea de transport pe calea ferat sau un accident de cale ferat, pedeapsa este nchisoarea de la 3 la 10 ani, iar dac s-a produs o catastrof de cale ferat, pedeapsa este nchisoarea de la 10 la 15 ani i interzicerea unor drepturi.

Prsirea postului i prezen a la serviciu n starea de ebrietate


1. Con inut legal Potrivit art. 275 alin.(1) Cod penal, constituie infrac iune "prsirea postului, n orice mod i sub orice form, de angaja ii care asigur direct siguran a circula iei mijloacelor de transport ale cilor ferate, dac prin aceasta s-ar fi putut pune n pericol siguran a circula iei mijloacelor de transport", dar conform alin.(2) al aceluiai articol infrac iunea se poate comite i prin "exercitarea atribu iilor de serviciu n stare de ebrietate de ctre angaja ii care asigur direct siguran a circula iei mijloacelor de transport ale cilor ferate". 2. Condi ii preexistente Obiectul infrac iunii. Obiectul juridic special este reprezentat de rela iile sociale care privesc siguran a circula iei pe cile ferate realizat prin ndeplinirea corect a ndatoririlor de serviciu de ctre angaja ii cilor ferate implica i direct n desfurarea circula iei pe acestea. n formele tip, cele dou infrac iuni sunt lipsite, de regul de obiect material. Acesta exist ns n cazul formelor agravate, i const n materialul rulant sau instala iile feroviare distruse sau degradate ori n corpul omenesc. Subiec ii infrac iunii. Subiectul activ este calificat, faptele nu pot fi svrite dect de angaja ii care asigur direct siguran a circula iei mijloacelor de transport ale cilor ferate (mecanicii de locomotiv, impega ii de micare, efii de tren etc.). n cazul prsirii postului, participa ia penal este posibil sub toate formele. Coautor nu poate fi dect cel care ndeplinete condi ia special cerut de lege autorului, dar instigator sau complice poate fi orice persoan. n cazul prezen ei la serviciu n stare de ebrietate, participa ia penal este posibil numai n forma instigrii sau a complicit ii. Subiect pasiv este persoana juridic ce desfoar activit i de transport pe cile ferate i al crei angajat prezint comportamentul interzis de lege. 3. Con inutul constitutiv Latura obiectiv. Sub aspectul elementului material aceste infrac iuni se realizeaz n mod diferit, respectiv fie printr-o ac iune (plecarea fptuitorului ntr-un moment cnd prezen a la post este necesar) sau o inac iune (nerevenirea la post dup o plecare ngduit), n cazul prsirii postului prevzut n art. 275 alin. (1) Cod penal, fie prin exercitarea atribu iilor de serviciu n stare de intoxica ie alcoolic, n cazul exercitrii atribu iilor de serviciu n stare de ebrietate prevzute n alin. (2) al aceluiai articol. Pentru existen a infrac iunii este necesar ca prsirea postului s fi putut pune n pericol siguran a circula iei mijloacelor de transport ale cilor ferate. n ce privete starea de ebrietate fapta constituie infrac iunea prevzut n art. 275 alin.(2) Cod penal indiferent de gradul de mbiba ie alcoolic. Nu este necesar ca prezen a n stare de ebrietate s pun n pericol siguran a circula iei pe cile ferate, simpla stare de ebrietate fiind suficient. Pentru stabilirea strii de ebrietate se recurge la analize de laborator sau la alte mijloace de prob. Faptele incriminate n cele dou aliniate ale art. 275 Cod penal, constituie infrac iuni distincte i nu modalit i alternative de svrire a aceleiai infrac iuni. Dac fptuitorul svrete ambele fapte, exist un concurs de infrac iuni. Urmarea socialmente periculoas const n crearea unei stri de pericol pentru siguran a circula iei mijloacelor de transport pe calea ferat. n cazul ambelor infrac iuni este necesar constatarea existen ei unei legturi de cauzalitate ntre elementul material i urmarea imediat. 49

Latura subiectiv. Forma de vinov ie este inten ia direct sau indirect. 4. Forme i modalit i. Tentativa nu este pedepsit. Consumarea infrac iunii are loc n momentul n care fptuitorul prsete postul, respectiv n momentul n care fptuitorul ncepe s exercite atribu iile sale de serviciu n stare de ebrietate. Potrivit art. 275 alin. 3 Cod penal att prsirea postului ct i prezen a la serviciu n stare de ebrietate sunt mai grave dac s-a produs o tulburare n activitatea de transport pe calea ferat, un accident ori o catastrof de cale ferat. 5. Sanc iuni. Infrac iunile se sanc ioneaz cu nchisoare de la 2 la 7 ani. Ac iunea penal se pune n micare numai la sesizarea organelor competente ale cilor ferate (art. 278 Cod penal). Dac s-a produs o tulburare n activitatea de transport pe calea ferat sau un accident de cale ferat, pedeapsa este nchisoarea de la 5 la 15 ani, iar dac s-a produs o catastrof de cale ferat, pedeapsa este nchisoarea de la 10 la 20 de ani i interzicerea unor drepturi.

Distrugerea i semnalizarea fals


1. Con inut legal Potrivit art. 276 alin. (1) Cod penal, constituie infrac iunea de distrugere "distrugerea, degradarea sau aducerea n stare de nentrebuin are a liniei ferate sau a instala iilor de cale ferat ori n aezarea de obstacole pe linia ferat, dac prin aceasta s-ar fi putut pune n pericol siguran a mijloacelor de transport ale cilor ferate"; potrivit alin. 2 al aceluiai articol constituie infrac iunea de semnalizare defectuoas, "svrirea de acte de semnalizare fals sau n svrirea oricror acte de natur a induce n eroare personalul cilor ferate n timpul exercitrii serviciului, dac aceste fapte ar fi putut expune la un pericol de accident sau de catastrof de cale ferat". 2. Condi ii preexistente Obiectul infrac iunii. Obiectul juridic special este reprezentat n prima variant a infrac iunii de rela iile sociale referitoare la siguran a circula iei pe cile ferate care exclud actele de distrugere a materialului feroviar, iar n cea de a doua variant de rela iile sociale referitoare la siguran a circula iei pe cile feroviare care exclud actele de semnalizare fals. Infrac iunea de distrugere are ca obiect juridic secundar rela iile sociale cu caracter patrimonial. n ce privete obiectul material acesta const n linia ferat sau instala iile de cale ferat distruse, degradate sau aduse n stare de nentrebuin are ori n obstacolele care au fost aezate pe linia ferat sau, dup caz, n mijloacele de semnalizare fals folosite de fptuitor. ntotdeauna cnd distrugerea sau semnalizarea fals a avut ca urmare un accident sau o catastrof de cale ferat exist un obiect material constnd n material feroviar rulant, instala iile de cale ferat sau corpul omenesc. Subiec ii infrac iunii. Subiect activ al infrac iunii poate fi orice persoan. Dac fptuitorul are calitatea de angajat al cilor ferate, oricare dintre aceste infrac iuni este mai grav, potrivit alin. penultim din art. 276 Cod penal. Participa ia penal este posibil sub toate formele. Subiect pasiv este persoana juridic care desfoar activit i de transport pe calea ferat. 3. Con inutul constitutiv Latura obiectiv. Elementul material n cazul infrac iunii de distrugere (art. 276 alin.(1) Cod penal) se realizeaz prin svrirea uneia dintre urmtoarele ac iuni alternative: distrugerea, degradarea sau aducerea n stare de nentrebuin are a liniei ferate sau a instala iilor de cale ferat ori aezare de obstacole pe linia ferat. Pentru existen a infrac iunii este necesar ca linia ferat i instala iile de cale ferat s fie n func iune, deoarece numai ntr-un astfel de caz fapta ar putea pune n pericol siguran a circula iei mijloacelor de transport. 50

Elementul material n cazul infrac iunii de semnalizare fals (art. 276 alin.(2) Cod penal) se realizeaz fie prin acte de semnalizare fals, fie prin alte acte de natur a induce n eroare personalul cilor ferate n timpul exercitrii serviciului. Actele de semnalizare fals constau n diferite procedee prin care se d o indica ie mincinoas cu privire la punerea n micare, deplasarea sau manevrarea materialului feroviar rulant, att n sta ii ct i n afara acestora i trebuie s fie din categoria celor adoptate i folosite n cadrul activit ii de transport pe cile ferate. Urmarea socialmente periculoas const n primul caz n crearea posibilit ii de a pune n pericol siguran a mijloacelor de transport pe calea ferat iar n cel de-al doilea caz n crearea condi iilor de natur s expun cile ferate la un pericol de accident sau de catastrof feroviar. Legtura de cauzalitate ntre elementul material al laturii obiective i urmarea imediat trebuie constatat. Latura subiectiv. Faptele de distrugere i de semnalizare fals sunt incriminate att n cazul cnd se svresc cu inten ie (art. 276 alin.(1), (2) i (3)) ct i n cazul cnd se svresc din culp (art. 276 alin.(4)). 4. Forme i modalit i. Tentativa este pedepsit de lege cnd infrac iunile de distrugere i de semnalizare fals sunt svrite cu inten ie (art. 276 alin. ultim Cod penal). Consumarea are loc, n cazul infrac iunii de distrugere, n momentul n care se creeaz posibilitatea punerii n pericol, prin svrirea vreuneia dintre ac iunile prevzute n art. 276 alin.(1) Cod penal, a siguran ei mijloacelor de transport ale cilor ferate, iar n cazul infrac iunii de semnalizare fals, n momentul n care se creeaz, ca urmare a svririi uneia dintre cele dou ac iuni prevzute n art. 276 alin.(2) Cod penal, posibilitatea expunerii la un pericol de accident sau de catastrof de cale ferat. Art. 276 alin.(3) Cod penal prevede existen a unei variante agravate. Astfel, att infrac iunea de distrugere ct i infrac iunea de semnalizare fals sunt mai grave dac au avut ca urmare o tulburare n activitatea de transport pe calea ferat sau un accident de cale ferat ori dac au produs o catastrof de calea ferat. 5. Sanc iuni. Infrac iunile de distrugere i de semnalizare fals se pedepsesc cu nchisoare de la 3 la 12 ani, dac se svresc cu inten ie i cu nchisoare de la 1 la 5 ani, dac se svresc din culp. Dac faptele au avut ca urmare o tulburare n activitatea de transport pe calea ferat sau un accident de cale ferat, pedeapsa este nchisoarea de la 10 la 15 ani i interzicerea unor drepturi, iar dac s-a produs o catastrof de cale ferat, pedeapsa este deten ia pe via sau nchisoarea de la 15 la 25 de ani i interzicerea unor drepturi. Svrirea din culp a infrac iunilor de distrugere i de semnalizare fals se sanc ioneaz cu nchisoarea de la 3 la 7 ani, dac s-a produs o tulburare n activitatea de transport pe calea ferat sau un accident de cale ferat, i cu nchisoare de la 10 la 15 ani, dac s-a produs o catastrof de cale ferat. Potrivit art. 276 alin.(5) Cod penal infrac iunea de distrugere i infrac iunea de semnalizare fals, n form simpl sau agravat, prezint un grad de pericol social mai ridicat dac fptuitorul este un angajat al cilor ferate i ca urmare pedeapsa prevzut de lege pentru fapta svrit se poate spori cu pn la 2 ani, fr a se putea depi maximul general al pedepsei.

* * *

TITLUL VII din noului Cod penal (Legea nr. 286/2009, publicat n M.Of. nr.510/24.07.2009) reglementeaz infrac iunile contra siguran ei publice i este structurat pe 6 capitole: Capitolul I are ca obiect de reglementare infrac iunile contra siguran ei pe cile ferate, cu re inerea, n mare parte, a denumirilor marginale i a con inuturilor existente n Codul penal n vigoare la care, ns, au fost operate unele modificri. 51

Prima modificare a avut n vedere sistematizarea incriminrilor i mbunt irea con inutului unora dintre acestea, n proiect, diferit de Codul penal n vigoare, s-a dat prioritate n reglementare infrac iunilor inten ionate svrite de angaja ii cilor ferate n raport cu cele din culp. Totodat la infrac iunile: nendeplinirea ndatoririlor de serviciu sau ndeplinirea lor defectuoas; prsirea postului i prezen a la serviciu sub influen a alcoolului sau a altor substan e; distrugerea sau semnalizarea fals, n ipoteza n care prin svrirea acestora s-a produs o catastrof de cale ferat, nu mai constituie o variant agravat; ci se aplic regulile concursului de infrac iuni ntre aceste fapte i cele privitoare la persoan sau patrimoniu, dup caz. Aceasta este i ra iunea pentru care nu s-a mai definit catastrofa de cale ferat". A doua modificare vizeaz transformarea urmrii imediate la infrac iunile prevzute n art. 329 - 332, dintr-o urmare de pericol" ntr-o urmare de de rezultat" prin nlocuirea sintagmei"ar fi putut pune n pericol" sau ar fi putut expune" cu pune n pericol" sau se creeaz un pericol". S-a considerat ca justificat o asemenea modificare pentru a da faptei caracter penal numai dac a avut un astfel de rezultat. Capitolul al II-lea este consacrat reglementrii infrac iunii contra circula iei pe drumurile publice. La formularea con inuturilor acestor infrac iuni s-au avut n vedere prevederile Ordonan ei de urgen a Guvernului nr. 195/2002 care n Capitolul VI Infrac iuni i pedepse" incrimineaz faptele svrite prin nclcarea regimului circula iei pe drumurile publice i prevede i pedepsele corespunztoare. Acestor incriminri, n proiect, li s-au adus mai multe modificri sau completri. S-au stabilit titlurile marginale la toate infrac iunile la regimul circula iei pe drumurile publice; la unele variante tip sau atenuate ale acestor fapte s-a prevzut pedeapsa amenzii ca pedeaps alternativ. Con inutul legal al infrac iunilor de conducere a unui vehicul sub influen a alcoolului, refuzul sau sustragerea de la recoltarea probelor biologice, au fost mbunt ite innd seama i de observa iile Institutului Na ional de Medicin Legal, ct i de alte modificri determinate, mai ales, de realizarea unor corelri cu alte incriminri cuprinse n proiectul Codului penal. Ca element de noutate, trebuie men ionat c determinarea concentra iei de alcool n snge relevant pentru re inerea infrac iunii prevzute la art. 336 se face la momentul prelevrii probelor biologice, fr posibilitatea unei recalculri ulterioare.

CAPITOLUL IV INFRAC IUNI PRIVITOARE LA REGIMUL STABILIT PENTRU UNELE ACTIVIT I REGLEMENTATE DE LEGE
5

Obiectul ocrotirii penale. Obiectul juridic generic al acestui grup de fapte penale l constituie ansamblul rela iilor sociale a cror formare i dezvoltare normal sunt condi ionate de respectarea regimului stabilit pentru unele activit i reglementate de lege i anume: regimul armelor i muni iilor, al materialelor nucleare, al celor explozive sau radioactive, cel al bunurilor fcnd parte din patrimoniul na ional cultural sau din fondul arhivistic na ional, regimul legal al exercitrii unei profesii. Obiectul juridic special l formeaz rela iile sociale care implic respectarea fiecrui regim legal instituit prin dispozi iile art. 279-2811 C.pen. Obiectul material. Toate infrac iunile care aduc atingere unor activit i reglementate de lege au un obiect material care const, dup caz, n arme i muni ii (art. 279 C.pen.), n materiale nucleare (art. 2791 C.pen.), n materii explozive sau radioactive (art. 280 C.pen.), n bunuri fcnd parte din patrimoniul na ional-cultural sau fondul arhivistic na ional (art. 2801 C.pen.), n bunurile asupra crora se exercit o profesie fr drept (art. 281 C.pen.) Subiec ii infrac iunii. Subiectul activ nemijlocit (autor) al infrac iunilor care aduc atingere unor activit i reglementate de lege, poate fi, n principiu, orice persoan care ndeplinete condi iile generale ale rspunderii penale. Pentru infrac iunea de nepredare a armei sau a muni iei n termenul fixat de lege la organul competent [art. 279 alin. (2) C.pen.], subiect activ poate fi numai o persoan care a avut permis pentru arm sau muni ie. Participa ia penal este posibil n forma instigrii sau a complicit ii n toate cazurile, n forma coautoratului numai n anumite cazuri. De exemplu, la infrac iunea de nerespectare a regimului armelor i muni iilor, n varianta n care se comite (in persona propria) prin vreuna din urmtoarele modalit i: de inere, port, nstrinare, nepredare, coautoratul nu este posibil). Sub acest aspect, o caracteristic a infrac iunilor prevzute n acest capitol este c, n principiu, pot fi 52

Aspecte generale i comune

comise i de o persoan juridic cu limitrile i n condi iile prevzute n art. 191 alin. (1) C.pen. Rspunderea penal a persoanei juridice nu exclude rspunderea penal a persoanei fizice care a contribuit, n orice mod, la svrirea aceleiai infrac iuni privitoare la regimul stabilit pentru unele activit i reglementate de lege. Subiectul pasiv general este statul, iar subiect pasiv special este persoana juridic sau fizic prejudiciat prin nerespectarea regimului stabilit pentru anumite activit i. Latura obiectiv. Elementul material const, cel mai adesea, ntr-o ac iune i uneori ntr-o inac iune, de ex.: fapta prevzut n art. 279 alin. (2) C.pen. Ac iunea sau inac iunea incriminat realizeaz n toate cazurile elementul material al infrac iunilor din acest capitol numai dac este svrita fr drept. Nu trebuie ns s confundm comisiunea i omisiunea, ca modalit i de realizare n concret ale elementului obiectiv, cu infrac iunile comisive i infrac iunile omisive. De asemenea, nu trebuie s confundm comisiunea i omisiunea, ca modalit i de realizare n concret ale elementului obiectiv, cu fapta descris n con inutul normei de incriminare. Urmarea imediat const n crearea unei stri de pericol pentru rela iile sociale ocrotite prin incriminrile din acest grup. n variantele agravate ale unora dintre infrac iunile analizate, urmarea imediat const, dup caz, ntr-o vtmare a integrit ii corporale sau a snt ii, ori n moartea uneia sau mai multor persoane, sau n cauzarea unei pagube materiale. n acest caz este absolut necesar s se stabileasc existen a legturii de cauzalitate dintre ac iunea, inac iunea incriminat i rezultat. Legtura de cauzalitate ntre ac iunea sau inac iunea incriminat i urmarea imediat trebuie s existe i rezult ex re la infrac iunile de pericol. La infrac iunile materiale (de rezultat) legtura cauzal trebuie s fie dovedit n toate cazurile. Latura subiectiv. Forma de vinov ie la infrac iunile care aduc atingere unor activit i reglementate de lege este inten ia direct sau indirect. Excep ie face numai infrac iunea de nerespectare a regimului armelor i muni iilor care, n modalitatea prevzut n art. 279 alin. (2) C.pen., (nedepunerea armei sau muni iei) poate fi svrit att cu inten ie, ct i din culp. Unele forme agravate ale infrac iunii de nerespectare a regimului materialelor nucleare sau a materialelor explozive sau radioactive care presupun producerea unei vtmri corporale, ori moartea uneia sau mai multor persoane, se comit cu praeterintenfiel). Mobilul determinant i scopul urmrit de fptuitor nu intereseaz pentru existen a laturii subiective acestor infrac iuni, dar vor fi inute n seam la individualizarea pedepsei. Forme. Modalit i. Sanc iuni Forme. ntruct infrac iunile care aduc atingere unor activit i reglementate de lege sunt comisive cu excep ia nerespectrii regimului armelor i muni iilor, prevzute n art. 279 alin. (2) C.pen. -, acestea pot parcurge etapele obinuite de desfurare a unei activit i infrac ionale, adic pot s aib un iter criminis. Actele pregtitoare dei posibile, nu sunt sanc ionate, iar tentativa este incriminat numai la infrac iunea de nerespectare a regimului materialelor nucleare i la cea de nerespectare a regimului materialelor explozive. Consumarea are loc, n cazul tuturor acestor infrac iuni, n momentul n care ac iunea sau inac iunea incriminat a fost svrit i s-a produs urmarea imediat. La unele variante agravate ale infrac iunilor de nerespectare a regimului materialelor nucleare i nerespectarea regimului materiilor explozive, consumarea are loc n momentul producerii rezultatului cerut de norma de incriminare. Infrac iunile care fac obiectul reglementrii capitolului IV din Titlul VI C.pen. au, uneori, caracter de infrac iuni continue, de exemplu, de inerea de arme sau muni ii, de inerea de materiale nucleare etc. Alteori, aceste infrac iuni pot fi svrite n forma continuat, de exemplu, transportul de arme sau muni ii, transportul de materii explozive sau nucleare etc. n asemenea cazuri distingem i un moment al epuizrii ac iunii incriminate care este, dup caz, al ncetrii ac iunii continue sau al ultimului act al infrac iunii continuate }. Modalit i. Toate infrac iunile din acest grup prezint mai multe modalit i normative, dup cum se nf ieaz ac iunea sau inac iunea incriminat sau rezultatul acesteia, crora pot s le corespund n concret o multitudine i varietate de modalit i faptice de care se va ine seama la individualizarea judiciar a pedepsei. Sanc iuni. Majoritatea infrac iunilor care aduc atingere unor activit i reglementate de lege sunt sanc ionate cu pedeapsa nchisorii n limite destul de ridicate, iar n cadrul unor forme agravate pedeapsa nchisorii este prevzut alternativ cu deten iunea pe via . Numai exercitarea fr drept a unei profesii este sanc ionat cu pedeapsa nchisorii de la o lun la 1 an sau cu amend. Pedeapsa complementar a interzicerii unor drepturi se aplic obligatoriu n cazul faptelor incriminate n art. 2791 i art. 280 C.pen., iar n cazul celorlalte fapte, cu excep ia celei prevzute n art. 281 C.pen., numai cnd instan a o consider necesar. La toate infrac iunile care aduc atingere unor activit i reglementate de lege se poate aplica msura de siguran a confiscrii speciale. Aspecte procesuale. Ac iunea penal pentru infrac iunile din acest capitol se pune n micare din 53

oficiu, iar urmrirea i judecarea acestor fapte se realizeaz, de regul, potrivit regulilor procesuale obinuite.

Nerespectarea regimului armelor i muni iilor


1. Con inut legal Potrivit art.279 alin.(1) Cod penal, constituie infrac iune "de inerea, portul, confec ionarea, transportul, precum i n orice opera ie privind circula ia armelor i muni iilor sau func ionarea atelierelor de reparat arme, fr drept"; iar potrivit alin.(2) al textului, infrac iunea const n "nedepunerea armei sau a muni iei n termenul fixat de lege la organul competent, de ctre cel cruia i s-a respins cererea pentru prelungirea valabilit ii permisului". Alin.(3) al aceluiai articol stipuleaz ca modalit i de svrire a infrac iunii i de inerea, nstrinarea sau portul, fr drept, de arme ascunse ori de arme militare, precum i a muni iei pentru astfel de arme"(lit.a), de inerea, nstrinarea sau portul, fr drept, a mai multor arme cu excep ia celor prevzute la lit.a, precum i a armelor de panoplie, ori muni iei respective n cantit i mari" (lit.b). De asemeni, alin. (31) prevede c se pedepsete i portul de arme, fr drept, n localul unit ilor de stat sau al altor unit i la care se refer art. 145, la ntruniri publice ori n localuri de alegeri". 2. Condi ii preexistente Obiectul infrac iunii. Obiectul juridic special este reprezentat de rela iile sociale care implic respectarea regimului legal al armelor i muni iilor. Obiectul material al infrac iunii const n armele i muni iile asupra crora poart activitatea infrac ional. "Arme", n n elesul art. 151 alin.(1) Cod penal, reprezint acele instrumente, piese sau dispozitive astfel declarate prin dispozi ii legale. O astfel de dispozi ie legal este cea prevzut n art. 3 din Legea nr. 17/1996 cu privire la arme militare, arme de tir, arme de vntoare, arme ascunse (care sunt arme de foc astfel fabricate sau confec ionate nct existen a lor s nu fie, vizibil sau bnuit), arme de panoplie, precum i orice alte arme care ac ioneaz ca armele de foc. Deoarece toate aceste categorii de arme sunt arme propriu-zise, se consider c nu constituie obiect material al infrac iunii armele asimilate, prevzute n alin. 2 din art. 151 Cod penal. De asemenea, nu constituie obiect material al infrac iunii piese sau pr i dintr-o arm i nici armele care nu sunt n stare de func ionare. Muni iile constau, potrivit art. 4 din Legea nr. 17/1996, n cartuele, proiectilele i ncrcturile de orice fel, care pot fi ntrebuin ate la armele prevzute n art. 3 din lege. Subiec ii infrac iunii. Subiect activ al infrac iunii, de regul, poate fi orice persoan. n forma prevzut n alin.(2) al textului, subiect activ al infrac iunii nu poate fi dect o persoan care a avut permis pentru respectiva arm sau muni ie. Participa ia penal este posibil, n toate cazurile, numai sub forma instigrii i a complicit ii morale. Subiect pasiv principal este statul, ca titular al valorii sociale puse n pericol prin svrirea infrac iunii, iar secundar este persoana fizic sau juridic asupra creia se rsfrnge activitatea infrac ional. 3. Con inutul constitutiv Latura obiectiv. Elementul material se realizeaz n varianta prevzut n alin.(1) prin svrirea, fr drept, a uneia dintre urmtoarele ac iuni alternative: de inerea, portul, confec ionarea, transportul, orice opera ie privind circula ia armelor i muni iilor sau func ionarea atelierelor de reparat arme. A de ine arme i muni ii nseamn a le avea n posesie. A purta arme i muni ii nseamn a avea asupra sa arme i muni ii. Nu intereseaz dac arma a fost sau nu ncrcat, ori dac, nefiind ncrcat, fptuitorul a avut sau nu muni ii asupra sa. A confec iona arme sau muni ii nseamn a produce, a realiza arme sau muni ii. A transporta arme sau muni ii nseamn a le duce dintr-un loc n altul. Prin orice opera ie privind circula ia armelor i muni iilor se n elege, orice ac iune prin care armele sau muni iile sunt transmise de la un de intor la altul (vnzare, cumprare, mprumut, schimb etc.). Prin orice activitate privind func ionarea atelierelor de reparat arme se n elege orice ac iune privind nfiin area, organizarea, activitatea unor asemenea ateliere. 54

n varianta stipulat n alin.(2) elementul material se realizeaz printr-o inac iune, respectiv nedepunerea armelor i/sau a muni iei n termenul fixat de lege la organul competent, de ctre cel cruia i s-a respins cererea pentru prelungirea valabilit ii permisului. Pentru existen a infrac iunii este necesar ca s fi expirat termenul stabilit de lege pentru depunerea arme i sau a muni iei, respectiv cele 10 zile de la data lurii la cunotin a dispozi iei prin care s-a respins cererea de prelungire a valabilit ii permisului (art. 28 din Legea nr. 17/1996). Urmarea socialmente periculoas const n crearea unei stri de pericol pentru rela iile sociale ocrotite prin incriminarea faptelor prevzute n art. 279 Cod penal. Legtura de cauzalitate rezult din svrirea faptei. Latura subiectiv. n forma prevzut n alin.(1) infrac iunea nu poate fi svrit dect cu inten ie direct sau indirect. n forma prevzut n alin. (2) infrac iunea poate fi svrit att cu inten ie ct i din culp. 4. Forme i modalit i. Tentativa este posibil numai n varianta prevzut n alin.(1) i se pedepsete. Consumarea are loc, n cazul acestei forme a infrac iunii, n momentul n care ac iunea este dus pn la capt. n forma prevzut n alin. (2) consumarea are loc n momentul expirrii termenului prevzut de lege pentru depunerea arme i sau a muni iei. Art. 279 alin. (3) Cod penal prevede trei forme agravate ale infrac iunii, respectiv:. a) de inerea, nstrinarea sau portul, fr drept, de arme ascunse ori de arme militare, precum i a muni iei pentru astfel de arme. Arme ascunse sunt potrivit art. 3 din Legea nr. 17/1996 armele de foc astfel fabricate sau confec ionate nct existen a lor s nu fie vizibil sau bnuit, iar armele militare sunt, potrivit, aceluiai text, armele de foc, precum i orice alte instrumente, piese sau dispozitive destinate pentru a imobiliza, rni, ucide ori pentru a distruge, dac prezint caracteristicile unei arme militare. b) de inerea, nstrinarea sau portul, fr drept, a mai multor arme, cu excep ia celor prevzute la lit. a, precum i a armelor de panoplie, ori a muni iei respective n cantit i mari. c) portul de arme fr drept, n localul unei autorit i publice, la ntruniri publice ori n localuri de alegeri. 5. Sanc iuni. n ambele variante tip infrac iunea se pedepsete cu nchisoare de la 2 la 8 ani. Formele agravate ale infrac iunii de nerespectare a regimului armelor i muni iilor sunt sanc ionate cu nchisoare de la 3 la 10 ani pentru infrac iunile enumerate anterior la lit.a) i b)i de la 5 la 15 ani pentru cea de la lit. c).

Nerespectarea regimului materialelor nucleare sau a altor materii radioactive


1. Con inut legal Potrivit art. 2791 alin.(1) Cod penal, constituie infrac iune "primirea, de inerea, folosirea, cedarea, modificarea, nstrinarea, dispersarea, expunerea, transportul sau deturnarea materialelor nucleare ori a altor materii radioactive, precum i orice alte opera iuni privind circula ia acestora, fr drept". Variantele agravate, enumerate n alin.(2)-(7) constau n urmtoarele situa ii: - dac faptele descrise la varianta tip au produs pericol public, au avut vreuna din urmrile artate la art.181 sau art.182, ori au cauzat o pagub material; - sustragerea ori distrugerea materialelor nucleare sau a altor materii radioactive; - dac faptele prevzute n aliniatul precedent au produs pericol public sau au avut vreuna dintre urmrile artate n art. 181 sau art.182 Cod penal; 55

- dac faptele prevzute la varianta tip sau cele artate n aliniatul precedent au avut consecin e deosebit de grave sau dac s-a produs moartea uneia sau mai multor persoane; - amenin area adresat unui stat, unei organiza ii interna ionale sau unei persoane fizice sau juridice, cu folosirea materialelor nucleare sau a altor materii radioactive, n scopul de a provoca vtmarea corporal sau moartea unor persoane ori pagube materiale; - dac fapta prezentat anterior este condi ionat de ndeplinirea sau nendeplinirea unui act sau cnd prin amenin are, sub orice form, se pretinde a se da ori a se preda materiale nucleare sau alte materii radioactive. 2. Condi ii preexistente Obiectul infrac iunii. Obiectul juridic special const n rela iile sociale referitoare la via a i integritatea corporal a persoanelor, la patrimoniu, la ordinea i siguran a public i aflate n legtur cu garantarea respectrii regimului stabilit cu privire la materialele nucleare sau alte materii radioactive. Obiectul material este constituit din materialele nucleare sau din alte materii radioactive la care se refer oricare dintre ac iunile incriminate. Dac fapta a avut ca urmare vtmarea corporal sau moartea uneia sau mai multor persoane, infrac iunea are ca obiect material i corpul omenesc. Subiec ii infrac iunii. Subiect activ poate fi orice persoan. Participa ia penal este posibil n toate formele sale. Subiect pasiv principal este statul, iar n secundar persoana fizic sau juridic asupra creia s-au rsfrnt consecin ele faptei n varianta agravat. 3. Con inutul constitutiv Latura obiectiv. Elementul material se poate realiza prin oricare din urmtoarele ac iuni efectuate fr drept: primirea, de inerea, folosirea, cedarea, modificarea, nstrinarea, dispersarea, expunerea, transportul sau deturnarea materialelor nucleare ori a altor materii radioactive, precum i orice alte opera iuni privind circula ia acestora.. A primi materiale nucleare sau alte materii radioactive nseamn a le lua n posesie, iar a de ine astfel de materiale nseamn a le avea n posesie. A folosi materiale nucleare nseamn a da acestora o anumit ntrebuin are, fr a interesa modul de folosire i nici scopul pentru care se face aceasta. A ceda materiale nucleare nseamn a le pune la dispozi ia unei alte persoane. A modifica materialele nucleare sau alte materii radioactive nseamn a le transforma, a le schimba aspectul, forma sau con inutul. A nstrina materiale nucleare nseamn a le trece de la un de intor la altul. A dispersa nseamn a le rspndi, mprtia sau risipi. A expune nseamn a le arta publicului, a le prezenta, a le aeza la vedere. A transporta nseamn a le duce ntre dou puncte diferite, de regul aflate n afara razei unde se afl depozitate n mod obinuit. A deturna nseamn a schimba destina ia ini ial stabilit. Urmarea socialmente periculoas const n crearea unei stri de pericol pentru via a i integritatea corporal a persoanelor, pentru patrimoniul public i privat, precum i pentru ordinea i siguran a public. ntre ac iunea incriminat i urmarea imediat trebuie stabilit existen a unei legturi de cauzalitate. Latura subiectiv. Infrac iunea se svrete cu inten ie direct sau indirect. 4. Forme i modalit i. Tentativa este posibil i se pedepsete. Consumarea infrac iunii are loc n momentul svririi oricreia dintre ac iunile incriminate. Variantele agravate au elemente circumstan iale diferite, dup cum sunt enumerate n con inutul legal al infrac iunii. 5. Sanc iuni. Infrac iunea se pedepsete cu nchisoare de la 3 la 10 ani i interzicerea unor drepturi. Svrirea infrac iunii n forma agravat prevzut la alin.(2) se pedepsete cu nchisoare de la 4 la 12 ani i interzicerea unor drepturi. 56

Svrirea infrac iunii n forma agravat prevzut la alin.(3) se pedepsete cu nchisoare de la 5 la 15 ani i interzicerea unor drepturi. Svrirea infrac iunii n forma agravat prevzut la alin.(4) se pedepsete cu nchisoare de la 5 la 20 ani i interzicerea unor drepturi. Svrirea infrac iunii n forma agravat prevzut la alin.(5) se pedepsete cu nchisoare de la 10 la 20 ani i interzicerea unor drepturi, pentru prima tez, sau de la 15 la 25 de ani i interzicerea unor drepturi dac a avut ca urmare moartea uneia sau a mai multor persoane. Svrirea infrac iunii n forma agravat prevzut la alin.(6) se pedepsete cu nchisoare de la 3 la 12 ani, iar n varianta stipulat n alin.(7) cu nchisoare de la 5 la 15 ani i interzicerea unor drepturi.

Nerespectarea regimului materiilor explozive


1. Con inut legal Potrivit art. 280 alin.(1) Cod penal, constituie infrac iune "producerea, experimentarea, prelucrarea, de inerea, transportul sau folosirea materiilor explozive sau orice alte opera iuni privind aceste materii fr drept". Variantele agravate, enumerate n alin.(2)-(7) constau n urmtoarele situa ii: - sustragerea materialelor explozive; - svrirea faptei prevzute la varianta tip sau la varianta prezentat anterior dac privesc o cantitate mai mare de 1 kg. echivalent trotil sau cnd cantitatea de exploziv este nso it de materiale de ini iere; - svrirea faptelor prezentate n aliniatul precedent dac au produs pericol public sau au avut vreuna dintre urmrile artate n art.181 sau art.182, ori au cauzat o pagub material; - svrirea faptelor descrise mai sus dac au avut consecin e deosebit de grave ori dac s-a produs moartea uneia sau a mai multor persoane; - amenin area adresat unui stat, unei organiza ii interna ionale sau unei persoane fizice sau juridice, cu folosirea materiilor explozive, n scopul de a provoca vtmarea corporal sau moartea unor persoane ori pagube materiale; - dac fapta prezentat anterior este condi ionat de ndeplinirea sau nendeplinirea unui act sau cnd prin amenin are, sub orice form, se pretinde a se da ori a se preda materii explozive. 2. Condi ii preexistente Obiectul infrac iunii. Obiectul juridic special este reprezentat de rela iile sociale referitoare la via a, integritatea corporal i sntatea persoanelor, patrimoniul, ordinea i siguran a public. Obiectul material const n materiile explozive cu privire la care se desfoar activitatea infrac ional. Prin "materii explozive" sunt n elese, potrivit art. 1 din Legea nr. 126/1995: explozivii propriu-zii, amestecurile explozive, pirotehnice i simple, mijloacele de ini iere, cele auxiliare de aprindere, precum i orice alte substan e destinate s produc reac ii chimice instantanee, cu degajare de cldur i gaze la temperatur ridicat. Subiec ii infrac iunii. Subiectul activ este necalificat, poate fi orice persoan. Participa ia penal este posibil n toate formele. Subiect pasiv principal este statul, iar n variantele agravate subiect pasiv secundar este persoana fizic sau juridic prejudiciat prin svrirea faptei. 3. Con inutul constitutiv Latura obiectiv. Elementul material se poate realiza prin svrirea, fr drept, a uneia dintre urmtoarele ac iuni: producerea, experimentarea, prelucrarea, de inerea, transportul, folosirea materiilor explozive sau orice alte opera iuni privind aceste materii. Prin orice opera ie privind aceste materii se n elege tranzitarea pe teritoriul ri i transmiterea sub orice form, depozitarea i mnuirea, activit i enumerate n art. 1 din Legea nr. 126/1995. Urmarea socialmente periculoas const n crearea unei stri de pericol pentru via a i integritatea corporal a persoanei, pentru bunurile din patrimoniul public sau privat sau pentru ntreaga ordine i siguran 57

public. n variantele agravate va exista i o urmare secundar, atingerea adus dreptului la via , la integritate corporal ori patrimoniului public sau privat. ntre ac iunea incriminat i urmarea imediat trebuie stabilit existen a unei legturi de cauzalitate. Latura subiectiv. Infrac iunea se svrete cu inten ie direct sau indirect. 4. Forme i modalit i. Tentativa infrac iunii se pedepsete. Consumarea infrac iunii are loc n momentul n care executarea oricreia dintre ac iunile incriminate este dus pn la capt. Infrac iunea are form continu n cazul de inerii de materii explozive i se epuizeaz n momentul n care aceast ac iune nceteaz. Variantele agravate au elemente circumstan iale diferite, dup cum sunt enumerate n con inutul legal al infrac iunii. 5. Sanc iuni. Sanc iunea pentru infrac iunea tip const n nchisoare de la 3 la 10 ani i interzicerea unor drepturi. Svrirea infrac iunii n forma agravat prevzut la alin.(2) se pedepsete cu nchisoare de la 5 la 15 ani i interzicerea unor drepturi. Svrirea infrac iunii n forma agravat prevzut la alin.(3) se pedepsete cu nchisoare de la 5 la 20 ani i interzicerea unor drepturi. Svrirea infrac iunii n forma agravat prevzut la alin.(4) se pedepsete cu nchisoare de la 5 la 20 ani i interzicerea unor drepturi. Svrirea infrac iunii n forma agravat prevzut la alin.(5) se pedepsete cu nchisoare de la 10 la 20 ani i interzicerea unor drepturi, pentru prima tez, sau de la 15 la 25 de ani i interzicerea unor drepturi dac a avut ca urmare moartea uneia sau a mai multor persoane. Svrirea infrac iunii n forma agravat prevzut la alin.(6) se pedepsete cu nchisoare de la 3 la 12 ani, iar n varianta stipulat n alin.(7) cu nchisoare de la 5 la 15 ani i interzicerea unor drepturi.

Nerespectarea regimului de ocrotire a unor bunuri


1. Con inut legal Potrivit art. 2801 Cod penal, constituie infrac iune "nstrinarea, ascunderea sau orice alt fapt prin care se pricinuiete pierderea pentru patrimoniul cultural na ional sau pentru fondul arhivistic na ional a unui bun care, potrivit legii, face parte din acel patrimoniu sau fond". 2. Condi ii preexistente Obiectul infrac iunii. Obiectul juridic special este reprezentat de rela iile sociale referitoare la integritatea patrimoniului cultural-na ional i a fondului arhivistic na ional. Obiectul material l formeaz orice bun care, potrivit legii, face parte din patrimoniul cultural-na ional sau din fondul arhivistic na ional. Potrivit art. 3 alin(1) din Legea nr. 182/2000, patrimoniul cultural na ional este compus din bunuri cu valoare istoric, arheologic, documentar, etnografic, artistic, tiin ific i tehnic, literar, cinematografic, numismatic, filatelic, heraldic, ibliofil, cartografic i epigrafic. Fondul arhivistic na ional include, potrivit Legii nr. 16/1996, acte, coresponden oficial sau particular, memorii, manuscrise ale lucrrilor tiin ifice, literare i artistice, planuri, hr i, filme, diapozitive, plci fotografice, fotografii, nregistrri fonice sau video, jurnale, chemri, proclama ii, afie, i alte asemenea documente cu caracter istoric sau documentar. Subiec ii infrac iunii. Subiectul activ este necalificat, poate fi orice persoan. Participa ia penal este posibil n toate formele. Subiect pasiv principal este statul, titular al patrimoniului cultural na ional i al fondului arhivistic na ional, n secundar putnd fi i persoana juridic public sau privat ori persoana fizic n de inerea creia s-a aflat bunul. 58

3. Con inutul constitutiv Latura obiectiv. Elementul material se realizeaz prin nstrinarea sau ascunderea sau prin orice alt fapt prin care se pricinuiete pierderea pentru patrimoniul cultural-na ional sau pentru fondul arhivistic na ional a unui bun care, potrivit legii, face parte din acest patrimoniu sau fond, ori prin orice alt fapt similar. A nstrina un bun nseamn a transmite acel bun unei alte persoane, sub orice form (vnzare, schimb, dona ie etc.). nstrinarea trebuie s aib loc fr respectarea condi iilor impuse de Legea nr. 182/2000. ' n toate cazurile, ac iunea trebuie s aib ca urmare socialmente periculoas pierderea bunului pentru patrimoniul cultural-na ional sau pentru fondul arhivistic na ional. Pierderea bunului trebuie s fie efectiv i definitiv. Se poate ntmpla ca fapta prin care se produce pierderea bunului s constituie prin ea nsi o infrac iune. n acest caz, potrivit art. 2801 alin. (2) Cod penal, pedeapsa este cea prevzut de lege pentru acea infrac iune, al crei maxim se majoreaz cu 3 ani. Legtura de cauzalitate ntre elementul material i urmarea imediat trebuie demonstrat. Latura subiectiv. Infrac iunea se svrete cu vinov ie sub forma inten iei. 4. Forme i modalit i. Tentativa, dei posibil, nu este pedepsit. Consumarea infrac iunii are loc n momentul n care se produce, ca urmare a nstrinrii, ascunderii sau a oricrei fapte similare, pierderea bunului pentru patrimoniul cultural na ional sau pentru fondul arhivistic na ional. 5. Sanc iuni. Infrac iunea de nerespectare a regimului de ocrotire a unor bunuri se pedepsete cu nchisoare de la 2 la 7 ani. Art. 2801 alin. (3) Cod penal stipuleaz c fapta prevzut n alin.(1) al textului nu se pedepsete, iar n cazul prevzut n alin. (2) pedeapsa nu se majoreaz, dac nainte ca hotrrea s fi rmas definitiv, fptuitorul nltur rezultatul infrac iunii, fcnd ca bunul s reintre n acel patrimoniu sau fond.

Exercitarea fr drept a unor profesii


1. Con inut legal Potrivit art. 281 Cod penal, constituie infrac iune "exercitarea fr drept a unei profesii sau a oricrei alte activit i pentru care legea cere autoriza ie, ori exercitarea acestora n alte condi ii dect cele legale, dac legea special prevede c svrirea unor astfel de fapte se sanc ioneaz potrivit legii penale". 2. Condi ii preexistente Obiectul infrac iunii. Obiectul juridic special este reprezentat de rela iile sociale referitoare la regimul legal de exercitare a unei profesii sau a altor activit i. Obiectul material exist doar dac ac iunea efectuat n exercitarea profesiei sau a activit ii privete n mod direct un bun sau corpul unei persoane infrac iunea de exercitare fr drept a unei profesii i const n acel bun sau n corpul acelei persoane. Subiec ii infrac iunii. Subiect activ poate fi orice persoan, legea necernd subiectului vreo calitate special. Participa ia penal este posibil numai n forma instigrii i a complicit ii. Subiect pasiv principal este statul, iar dac prin exercitarea fr drept a unei profesii sau activit i sau realizat n mod abuziv au fost produse vtmri unei persoane fizice, aceasta va fi subiect pasiv secundar. 59

3. Con inutul constitutiv Latura obiectiv. Pentru realizarea elementului material al acestei infrac iuni, fie prin exercitarea fr drept a unei profesii sau a oricrei alte activit i pentru care legea cere autoriza ie, fie prin exercitarea acestora n alte condi ii dect cele legale, trebuie ndeplinite urmtoarele condi ii: - n ambele cazuri, este necesar ca legea special s prevad c svrirea unei astfel de fapte se sanc ioneaz potrivit legii penale. - profesia sau activitatea pentru care legea cere autoriza ie s fie exercitat fr drept sau n alte condi ii dect cele legale. A exercita o profesie sau o alt activitate nseamn a efectua acte specifice unei profesii sau unei alte activit i. O profesie este exercitat fr drept atunci cnd persoana care o exercit nu ndeplinete condi iile cerute de lege pentru exercitarea acelei profesii i, similar, o activitate pentru care legea cere autoriza ie este exercitat fr drept atunci cnd persoana care o exercit nu are autoriza ie cerut de lege. Urmarea socialmente periculoas const n crearea unei stri de pericol pentru rela iile sociale ocrotite prin incriminarea faptelor prevzute de legea special. Legtura de cauzalitate rezult din svrirea faptei. Latura subiectiv. Infrac iunea de exercitare fr drept a unei profesii se svrete numai cu inten ie. 4. Forme i modalit i. Tentativa, dei posibil, nu este pedepsit de lege. Infrac iunea se consum n momentul n care realizeaz un numr suficient de acte pentru a nvedera obiceiul, ndeletnicirea de a exercita o profesie fr drept sau o activitate pentru care legea cere autoriza ie. 5. Sanc iuni. Infrac iunea de exercitare fr drept a unei profesii se pedepsete cu nchisoare de la o lun la 1 an sau cu amend.

Nerespectarea regimului transportului rutier public


1. Con inut legal Potrivit art. 2811 alin.(1) Cod penal, constituie infrac iune "efectuarea transportului rutier public fr licen de transport, fr licen de execu ie pentru vehicul sau fr licen de execu ie pentru traseu, dup caz, ori cu licen e cu valabilitate expirat". Alin.(2) prevede ca variant agravat cazul cnd o persoan dispune efectuarea transportului rutier public n condi iile prevzute la alin.(1) sau consimte la efectuarea acestuia". Alin.(3) al aceluiai articol stipuleaz ca a doua agravant eliberarea, cu bun tiin , a unei licen e de transport rutier public, a unei licen e de execu ie pentru vehicul sau a unei licen e de execu ie pentru traseu, fr respectarea legii" . 2. Condi ii preexistente Obiectul infrac iunii. Obiectul juridic special este reprezentat de rela iile sociale referitoare la nerespectarea regimului de exercitare a unei activit i de transport rutier public. Infrac iunea nu are obiect material, mijloacele de transport utilizate n desfurarea activit ii ilicite sunt mijloace de comitere a infrac iunii i nu obiect material al acesteia. Subiec ii infrac iunii. Subiect activ poate fi orice persoan. Subiect pasiv principal este statul, ca titular al valorilor sociale ocrotite prin lege. 3. Con inutul constitutiv Latura obiectiv. Elementul material se realizeaz prin activit i de efectuare a transportului public rutier n condi ii de lips a uneia sau mai multor licen e cerute de normele legale n vigoare, respectiv cu nclcarea prevederilor 60

OUG nr.109/2005 cu privire la anumite proceduri administrative care trebuie parcurse n mod obligatoriu. Variantele alternative de svrire a infrac iunii constau n: - efectuarea transportului rutier public fr licen de transport; - efectuarea transportului rutier public fr licen de execu ie pentru vehicul; - efectuarea transportului rutier public fr licen de traseu; - efectuarea transportului rutier public dup expirarea valabilit ii licen elor de transport, de execu ie pentru vehicul sau a licen ei de traseu. Urmarea socialmente periculoas const n crearea unei stri de pericol pentru rela iile sociale stabilite cu privire la siguran a transportului rutier public. Legtura de cauzalitate trebuie s existe ntre elementul material i urmarea imediat. Latura subiectiv. Infrac iunea este comis cu inten ie direct sau indirect. 4. Forme i modalit i. Tentativa este posibil, dar nu se pedepsete. Consumarea infrac iunii are loc n momentul svririi oricreia dintre ac iunile incriminate. 5. Sanc iuni. Infrac iunea se pedepsete cu nchisoare de la o lun la 1 an sau cu amend, pentru varianta prevzut la alin.(1). Svrirea faptei n condi iile prevzute n alin.(2) se pedepsete cu nchisoare de la 3 luni la 2 ani ori amend. Svrirea faptei n condi iile prevzute n alin.(3) se pedepsete cu nchisoare de la 6 luni la 3 ani.

* * *
n Titlul VII a noului Cod penal (Legea nr. 286/2009, publicat n M.Of. nr.510/24.07.2009) Capitolul al III-lea - Nerespectarea regimului armelor, muni iilor, materialelor nucleare i al materialelor explozive"- este rezervat incriminrii faptelor care se svresc prin nclcarea regimului juridic al acestor domenii i care pun n pericol alte valori sociale fundamentale dintre cele mai importante. Codul penal n vigoare incrimineaz aceste fapte ntr-o subdiviziune distinct dar alturi de alte fapte care privesc nerespectarea unor regimuri juridice stabilite de lege. Proiectul, n capitolul pe care l comentm, cuprinde infrac iunile la cele trei regimuri (arme, muni ii, materiale nucleare, materii explozive) al cror con inut are mai multe elemente de noutate. Un prim element de noutate se refer la reformularea con inutului infrac iunii de nerespectare a regimului armelor i al muni iilor. Dac aceast fapt, n Codul penal n vigoare, este incriminat ntr-o variant tip, una asimilat i dou agravate i are ca obiect material armele i muni iile aa cum acestea au fost clasificate prin Legea nr. 17/1996, fr s se in seam de faptul c regimul armelor i al muni iilor reglementat de Legea nr. 295/2004, d o alt clasificare armelor i muni iilor (arme i muni ii interzise; arme i muni ii letale; arme i muni ii neletale), n proiect, la stabilirea incriminrilor la regimul armelor i al muni iilor, s-a avut n vedere aceast nou reglementare promovat de legea special n vigoare. De aceea nerespectarea regimului armelor i muni iilor, n varianta tip, propus n proiect, vizeaz incriminarea anumitor ac iuni care au ca obiect, arme i muni ii letale, mecanisme sau dispozitive ale acestora, iar varianta asimilat presupune nepredarea armei sau muni iilor letale pentru c numai acestea sunt supuse autorizrii. n sfrit, fapta realizeaz con inutul variantei agravate dac are ca obiect arme interzise sau muni ii, mecanisme ori dispozitive ale acestora. De asemenea, s-a apreciat c se impune incriminarea, ca o variant distinct, a nerespectrii regimului armelor i al muni iilor, fapta de sustragere a armelor sau muni iilor letale, pentru c prin svrirea acestora se vatm, n principal, rela iile sociale privitoare la regimul armelor i muni iilor i numai n secundar, pe cele cu caracter patrimonial. Prin noul con inut al normelor de incriminare a faptelor la regimul armelor i al muni iilor s-a urmrit armonizarea acestora cu Directiva nr. 91/477 C.E.E., Conven ia Drepturilor Omului, Conven ia Schengen i Conven ia European cu privire la controlul achizi ionrii armelor de foc de ctre particulari. 61

Un alt element de noutate privete con inutul infrac iunii nerespectarea regimului materialelor nucleare sau a altor materii radioactive". Dac n con inutul variantei tip ct i al sustragerii sau distrugerii materialelor nucleare sau a altor materii radioactive nu s-au operat modificri, n celelalte variante au avut loc modificri. Au fost aduse ntr-o variant distinct de incriminare mprejurrile prin care svrirea faptei de nerespectarea regimului materialelor nucleare sau a altor materii radioactive, ori sustragerea sau distrugerea acestora, au avut ca urmare punerea n pericol a altor persoane sau bunuri, o vtmare corporal a uneia sau a mai multor persoane, iar ntr-o alta, cnd faptele au avut ca urmare moartea uneia sau a mai multor persoane. Aceasta pentru a pstra ierarhia valorilor sociale dnd prioritate celor privitoare la integritatea corporal sau via a persoanei. Faptele prevzute n art. 279 alin. (6) i (7) din Codul penal n vigoare, nu au mai fost re inute n con inutul art. 346 din proiect pentru c acestea au fost cuprinse deja n con inutul incriminrilor din art. 47 din Legea nr. 111/1996 cu modificrile i completrile ulterioare, putnd constitui fapte de terorism nuclear. Unele elemente de noutate distingem i la infrac iunea de nerespectare a regimului materiilor explozive n ceea ce privete, pe de o parte, limitele pedepselor, care n proiect sunt mai reduse, iar pe de alt parte, variantele agravate ale acestei infrac iuni au fost mai bine formulate innd seama de ierarhia valorilor sociale care pot fi vtmate prin svrirea acestor fapte. Faptele prevzute n alin. (6) i (7) ale art. 280 Cod penal n vigoare nu au mai fost re inute n proiect ntruct acestea pot constitui, cnd sunt svrite n anumite condi ii, infrac iuni de terorism. Capitolul al IV-lea - Infrac iuni privitoare la regimul stabilit pentru alte activit i reglementate de lege"- include acele fapte care se comit prin nclcarea altor regimuri juridice dect cele la care ne-am referit n capitolele I-III. Unele dintre aceste infrac iuni sunt prevzute i n Codul penal n vigoare; altele sunt prevzute n Legea nr. 319/2006 privind sntatea i securitatea n munc, iar camt constituie o incriminare nou. Camt, sub o formulare nou, este adus din nou n sfera ilicitului penal. Codul n vigoare, la adoptare, avea incriminat camt sub denumirea marginal specula", constnd n fapta de a da bani cu dobnd ca ndeletnicire. Prin Legea nr. 12/1990 aceast fapt a fost dezincriminat. Se consider justificat incriminarea cametei ntruct aceasta prezint pericol specific infrac iunii iar realitatea a demonstrat c prin svrirea acestui gen de fapte, ce pot aduce mari venituri, se eludeaz legisla ia fiscal dar se pot produce i consecin e, uneori grave, pentru interesele unei persoane.

AUTOEVALUARE
TESTE GRIL
1. n ce const obiectul material la infrac iunile de serviciu sau n legtur cu serviciul ? a) obiectivitatea atribu iilor de serviciu, actele materiale ce incorporeaz atribu iile agentului; b) foloasele injuste ob inute de func ionar; c) bunurile pretinse de func ionarul corupt sau promise acestuia. 2. Infrac iunea de dare de mit se poate realiza prin: a) promisiunea de bani sau alte foloase n scopul de a ndeplini, a nu ndeplini ori a ntrzia ndeplinirea unui act privitor la ndatoririle de serviciu sau n scopul de a face un act contrar acestor ndatoriri; b) oferirea de bani sau alte foloase n scopul de a ndeplini, a nu ndeplini ori a ntrzia ndeplinirea unui act privitor la ndatoririle de serviciu sau n scopul de a face un act contrar acestor ndatoriri; c) darea de bani sau alte foloase n scopul de a ndeplini, a nu ndeplini ori a ntrzia ndeplinirea unui act privitor la ndatoririle de serviciu sau n scopul de a face un act contrar acestor ndatoriri; 3. Exist infrac iunea de primire de foloase necuvenite atunci cnd: a) bunurile au fost primite de func ionar dup ce a ndeplinit un act, n baza unei n elegeri anterioare; 62

b) bunurile au fost primite de func ionar nainte de ndeplinirea unui act la care era obligat n temeiul func iei sale; c) bunurile au fost primite de func ionar dup ce a ndeplinit un act n virtutea func iei sale. 4. Infrac iunea de mrturie mincinoas poate fi svrit ntr-o cauz: a) civil, n care se ascult martori; b) penal n care se ascult martori; c) disciplinar n care se ascult martori; 5. Infrac iunea de arestare nelegal i cercetare abuziv: a) presupune existen a unei situa ii premis; b) se poate svri numai printr-o ac iune; c) este incriminat i n forma tentativei. 6. Infrac iunea de nerespectare a hotrrilor judectoreti: a) incrimineaz sustragerea de la executarea msurii de siguran a interdic iei de a reveni n locuin a familiei pe o perioad determinat; b) are n toate cazurile un subiect activ calificat i anume persoana mpotriva creia s-a pronun at o hotrre judectoreasc definitiv; c) poate avea ca subiect pasiv adiacent organul de executare mpotriva cruia s-au svrit violen e sau amenin ri. 7. Ce infrac iune constituie amenin area executorului judectoresc cu prilejul punerii n executare a unei hotrri judectoreti ? a) ultraj; b) amenin are n concurs cu infrac iunea de ultraj; c) nerespectarea hotrrilor judectoreti. 8. Ce infrac iune constituie distrugerea unui nscris emis de un organ de urmrire penal, de o instan de judecat sau de un organ de jurisdic ie, cnd acesta este necesar solu ionrii unei cauze ? a) re inerea sau distrugerea de nscrisuri; b) sustragerea sau distrugerea de nscrisuri; c) distrugere.

9. Cine este subiect activ al infrac iunii de trafic de influen ? a) func ionarul care ndeplinete un act ce intr n atribu iile sale de serviciu n schimbul unui folos material injust; b) persoana care are sau las s se cread c are influen asupra unui func ionar; c) doar func ionarul public. 10. Infrac iunea de neglijen n serviciu: a) este o infrac iune de pericol; b) se poate realiza n forma continuat; c) nu se poate realiza n forma continu.

SPE E
TITLUL VI INFRAC IUNI CARE ADUC ATINGERE UNOR ACTIVIT I DE INTERES PUBLIC SAU ALTOR ACTIVIT I REGLEMENTATE DE LEGE
Spe a nr.1 Luare de mit. Func ionar cu atribu ii de control. Func ionar bancar
63

Prin sentin a penal nr.10/2002, Tribunalul a condamnat pe inculpat pentru svrirea infrac iuni de luare de mit prev. de art.254 alin.2 C.pen., motivat de faptul c acesta n calitate de director de banc a pretins i a primit o sum de bani de la denun tor pentru a ndeplini un act privitor la ndatoririle sale de serviciu legate de acordarea unui mprumut bancar. Apelul declarat de inculpat a fost admis de Curtea de Apel, care a dispun schimbarea ncadrrii juridice n art.254 alin.1 C.pen. cu motivarea c inculpatul, director de banc, nu avea atribu ii de serviciu exprese n ceea ce privete acordarea creditului astfel nct nu se poate re ine agravanta prev de art.254 alin.2 C.pen. Recursul declarat de Parchet a fost admis de nalta Curte de Casa ie i Justi ie, care a casat n totalitate decizia pronun at de Curtea de Apel men innd solu ia instan ei de fond. ntrebri: 1. Ce fapt a svrit inculpatul care n calitate de director de banc a pretins i a primit o sum de bani de la denun tor pentru ai facilita ob inerea unui mprumut? 2. Inculpatul ca director de banc poate svri infrac iunea prev. de art.254 alin.2 C.pen., respectiv forma agravant a lurii de mit n condi iile n care el personal nu are atribu ii de acordarea a creditelor ci numai atribu ii de control?

Spe a nr.2 Mrturie mincinoas. Condi ii. Tribunalul a condamnat n prim instan pe inculpatul X pentru infrac iunea de tlhrie prev. de art. 211 alin.2 C.pen., iar pe inculpata Y pentru infrac iunea de mrturie mincinoas prev. de art.260 C.pen. constnd n aceea c a afirmat n mod mincinos c n ziua svriri faptei de tlhrie ar fi fost plecat din localitate mpreun cu primul inculpat, crend un alibiu n favoarea acestuia. Apelul declarat de inculpata Y a fost respins ca nefondat de Curtea de Apel. Recursul inculpatei a fost admis de I.C.C.J. care a casat ambele hotrri i care a dispus achitarea acesteia n temeiul art.11 pct.2 lit.a rap. la art.10.lit.d. motivat de faptul c afirma ia general a acesteia dat n fa a instan ei de fond potrivit creia n ziua svriri faptei ar fi fost plecat din localitate mpreun cu so ul ei nu este de natur a conduce cu certitudine la stabilirea vinov iei deoarece, ea nu sa referit la mprejurri esen iale legate de fapta de tlhrie pentru simplul motiv c nu a fost ntrebat. ntrebri: 1. Care sunt condi iile ce atrag rspunderea penal n cazul infrac iuni de mrturie mincinoas? 2. Care a fost motivarea naltei Cur i care a condus la casarea ambelor hotrri i la achitarea inculpatei Y?

Spe a nr.3 Distrugerea instala ilor de cale ferat. Infrac iune prev. de art.276 alin.1 C.pen. Distrugere agravat prev. de art.217 alin.3 C.pen. Tribunalul a condamnat pe inculpat pentru svrirea infrac iunilor prev. de art.276 alin.1 C.pen. i art.208-209 C.pen. motivat de faptul c a sustras n mod repetat de pe stlpi amplasa i n lungul ci ferate aproximativ 500 kg srm din cupru i 135 manoane din acelai material, punnd n pericol siguran a mijloacelor de transport ale cilor ferate. Apelul declarat de inculpat a fost admis de Curtea de Apel care a dispus n legtur cu prima infrac iune schimbarea ncadrri juridice din art.276 alin.1 C.pen. n art. 217 alin.3 C.pen. distrugere calificat, cu motivarea c inculpatul nu a avut reprezentarea c prin sustragerile comise prejudiciaz siguran a pe cile ferate. Recursul declarat de Parchet a fost admis de I.C.C.J. care a casat n totalitate decizia i care a men inut solu ia instan ei de fond. ntrebri: 64

Ce diferen iaz din punct de vedere al laturi obiective infrac iunea prev. de art. 276 alin.1 C.pen. fa de infrac iunea de distrugere calificat prev. de art.217 alin. 3 C.pen. ? Care au fost motivele ce au determinat nalta Curte de a admite recursul, de a casa decizia i de a men ine solu ia fondului? Spe a nr.4 De inerea i punerea n circula ie, fr autoriza ie, a armelor pentru mprtierea de gaze nocive, iritante sau de neutralizare. Judectoria a dispus achitarea inculpatului pentru svrirea infrac iunii prev. de art. 279 alin.1 C.pen. motivat de faptul c pentru de inerea unui pistol cu gaze, gsit asupra sa, nu era necesar a autoriza ie din partea organelor abilitate, situa ie n care lipsete un element constitutiv al laturi obiective, fapt ce atrage achitarea conform art.10 lit.d C.pr.pen.. Apelul declarat de Parchet a fost respins ca nefondat. Recursul Parchetului a fost admis de Curtea de Apel, care a casat ambele hotrri i care condamnat pe inculpat pentru infrac iunea prev. de art. 279 alin.1 C.pen. avnd n vedere probele dosarului care ns nu au fost interpretate n mod corect de Judectorie i Tribunal. ntrebri: 1. Era necesar autoriza ie pentru de inerea pistolului cu gaze, care potrivit probelor dosarului intr n categoria armelor de foc?

TITLUL VII INFRAC IUNI DE FALS


Generalit i. Faptele incriminate sub denumirea de infrac iuni de fals" constituie o categorie bine particularizat i extrem de variat n sfera vast a faptelor socotite ca fiind periculoase. Faptele de fals aduc o grav atingere adevrului i ncrederii care trebuie s determine formarea i desfurarea rela iilor dintre oameni. Orice rela ie social privete i se grefeaz pe o anumite realitate pe care subiec ii rela iei o au n vedere i a crei existen implic deci o reciproc bun-credin i ncredere din partea acestor subiec i. Fr ndatorirea de respect fa de adevr i fr sentimentul de ncredere c adevrul este efectiv respectat, rela iile sociale nu ar fi posibile dect cu anevoioase precau ii i cu inevitabile riscuri. De aceea, legea penal a socotit c este necesar ca, pentru ocrotirea rela iilor sociale, pentru asigurarea normalei formri i desfurri a acestor rela ii, s fie incriminate faptele prin svrirea crora, alterndu-se adevrul, se creeaz un grav pericol sau se aduce o vtmare anumitor rela ii sociale. Dup cum s-a men ionat mai sus, sfera acestor fapte este deosebit de cuprinztoare con innd variate categorii ce pot fi determinate, fie datorit modului special n care adevrul este alterat, fie datorit specificului rela iilor sociale 65

Aspecte generale i comune

atinse prin fapta de alterare a adevrului, fie, n fine, datorit naturii ncrederii care este acordat adevrului, presupus ca fiind respectat". Aceste diferen ieri apar n mod evident n sfera infrac iunilor care implic o alterare de adevr. Astfel, n cazul infrac iunilor de seduc ie (art. 199), denun are calomnioas art. 259), mrturie mincinoas (art. 260) i altele, alterarea adevrului se face prin cuvinte (oral sau scris), iar ncrederea este acordat subiectiv (personal) celui care a alterat adevrul. n cazul infrac iunilor de: nelciune (art. 215), uzurpare de calit i oficiale (art. 240), represiune nedreapt (art. 268), exercitarea fr drept a unei profesii (art. 281), nelciunea la msurtoare sau la calitatea mrfurilor (art. 296 i 297) i altele, alterarea adevrului se face prin diverse mijloace frauduloase simple sau calificate), iar ncrederea este acordat att subiectiv, fa de cel care folosete acele mijloace, ct i obiectiv, fa de mijloacele amgitoare. La grupul special al infrac iunilor de fals alterarea adevrului se face asupra unor entit i (lucruri) crora li se atribuie juridic nsuirea i deci func iunea de a servi drept prob adevrului pe care l exprim sau l atest cu prilejul diverselor rela ii sociale (monede, timbre, titluri de credit, sigilii, instrumente de marcat, nscrisuri etc), iar ncrederea este acordat obiectiv lucrului care constituie prin el nsui proba adevrului. Desigur, i n cazul infrac iunilor de fals alterarea adevrului se ob ine prin activitatea infrac ional a unei sau a unor persoane, n raport ns cu rezultatul acestei activit i, adic cu nelarea ncrederii, aceasta se realizeaz prin produsul activit ii infrac ionale i independent de persoana sau persoanele care au efectuat acea activitate". Aceste particularit i justific crearea n sistemul pr ii speciale a Codului penal a unui grup aparte de infrac iuni de fals" (art. 282-294). Infrac iunile din titlul VII constau n ac iuni de falsificare a anumitor valori a cror autenticitate, veridicitate sau exactitate prezint un mare interes social i care. de aceea, trebuie aprate prin mijloace de drept penal. Tot n aceast categorie sunt cuprinse, ca incriminri conexe i alte fapte (de ex., punerea n circula ie, uzul de fals etc), ca infrac iuni derivate i corelative, antecedente sau subsecvente celor de fals. No iunile de fals, de falsificare i de ncredere. Fals, n sens larg, este tot ceea ce nu corespunde adevrului. No iunea de fals este un concept antinomic, derivat din no iunea de adevr. Nu poate exista fals, adic o alterare de adevr, dect acolo unde este de conceput existen a sau posibilitatea existen ei adevrului. Cu alte cuvinte, falsul const n alterarea sau denaturarea adevrului; este denumit fals ceea ce are numai aparen de adevr, ceea ce este neadevrat, neautentic, artificial, contrafcut. Falsificarea este opera ia prin care se realizeaz ac iunea de alterare a adevrului. Falsificarea presupune, ca i falsul, existen a unui adevr i a unor lucruri, entit i, care servesc pentru dovedirea lui i asupra crora se efectueaz ac iunea de alterare a adevrului. Neantul nu poate fi falsificat. Nu orice fals este un fals penal. De aceea, n dreptul penal nu este incriminat dect falsul care prin consecin ele sau posibilitatea producerii unor consecin e juridice prezint un anumit grad de pericol social. Cu privire la ra iunea incriminrii acestor fapte antisociale, s-a sus inut c legea penal nu incrimineaz ns orice denaturare a adevrului, orice minciun. Interven ia sa are loc numai atunci cnd minciuna poate aduce atingere uneia din valorile sociale crora ea le acord ocrotire (patrimoniul, persoana, nfptuirea justi iei etc). Dar nici n aceste cazuri legea penal nu creeaz din fals o infrac iune general, ci, fa de pericolul social mai accentuat pe care l prezint anumite procedee de denaturare a adevrului, ea circumscrie incriminarea numai la acestea. In sistemul legii penale faptele incriminate ca infrac iuni de fals privesc alterarea adevrului i deci falsificarea numai atunci cnd aceasta poart asupra vreuneia din entit ile (lucrurile) cu nsuiri probatorii artate n dispozi iile incriminatoare". Cuvintele de fals", i falsificare", nso ite de anumite precizri, sunt folosite i n cazul altor incriminri prevzute de Codul penal, ex.: distrugerea i semnalizarea fals (art. 276); falsificarea de alimente sau alte produse (art. 313), dar aceste fapte nu constituie ns infrac iuni de fals. Ele sunt svrite tot printr-o alterare a adevrului, dar nu privesc n materialitatea lor lucruri care au nsuirea juridic de a servi de probe). ncrederea este starea psihic determinat de prezum ia de bun-credin pe care i-o acord persoanele n rela iile dintre ele i de prezum ia de veracitate privind existen a i valoarea lucrurilor. ncrederea poate fi deci personal (acordat unei persoane) sau obiectiv (acordat unui lucru). Falsul, prin natura sa, aduce totdeauna o atingere ncrederii pe care oamenii sunt nevoi i i trebuie deci s i-o acorde reciproc n rela iile dintre ei, sau pe care trebuie s o aib n func ie de lucrurile socotite, n mod obinuit, ca fiind expresia i proba adevrului. Fr un minim de reciproc ncredere, realizarea acestor rela ii ar fi real i continuu stnjenit, lipsa de ncredere impunnd la tot pasul efectuarea de investiga ii, verificri de afirma ii, luri de garan ii etc. Ocrotirea ncrederii n cadrul rela iilor sociale nu este ns realizat numai prin sanc ionarea infrac iunilor de fals, ci i prin incriminarea altor fapte care, fr a con ine o alterare de adevr, se nfptuiesc ns prin nesocotirea ncrederii acordate unei persoane (ac iunile de divulgarea secretului 66

profesional, delapidare, abuz de ncredere, gestiune frauduloas, ruperea de sigilii i sustragere de sub sechestru svrite de custode, divulgarea secretului economic i altele). ns, n timp ce la infrac iunile svrite prin violarea ncrederii, aceast ncredere este de regul acordat intuitu personae, adic inndu-se seama de condi ia personal a celui cruia i se acord ncrederea, la infrac iunile de fals ncrederea este acordat in rem, adic nsui lucrului care este considerat ca fiind expresia adevrului i deci nu ne gsim n fa a violrii unei ncrederi acordate unei anumite persoane, ci n fa a ncrederii acordate lucrului cruia i se atribuie juridic nsuirea de a exprima adevrul, adevr care a fost ns alterat. Practic, se poate ntmpla ca cele dou forme de ncredere s se ntlneasc n desfurarea unei activit i infrac ionale. n astfel de situa ii trebuie s se fac cu aten ie deosebire ntre situa iile n care acea activitate constituie o singur infrac iune i situa iile n care exist un concurs de infrac iuni. De regul, n astfel de situa ii se recurge la mijloace obiective, care sunt de natur s inspire ncredere, pentru a se ob ine mai uor acordarea ncrederii personale care ar fi putut fi ob inut i fr aceste mijloace, dar mai greu. Ori de cte ori mijloacele obiective ntrunesc elementul unei infrac iuni de fals cu ajutorul creia a fost svrit ori a fost mascat svrirea unei alte infrac iuni prin nelarea ncrederii personale va exista un concurs de infrac iuni. Dimpotriv, atunci cnd mijloacele obiective, dei con in o alterare de adevr, nu constituie totui o infrac iune de fals, va exista o singur infrac iune, aceea privitoare la nelarea ncrederii personale". ntr-o alt concep ie, se consider c ceea ce deosebete, n esen , infrac iunile de fals de celelalte infrac iuni care constau ntr-o alterare a adevrului este faptul c, pe cnd n cazul acestor din urm infrac iuni, alterarea adevrului nu este dect un mijloc de a aduce atingere interesului individual sau colectiv, a crui lezare caracterizeaz infrac iunea, n cazul infrac iunilor de fals, alterarea adevrului constituie un scop i aduce, prin ea nsi, atingere ncrederii publice care este un interes social. Obiectul ocrotirii penale. 1. Prin incriminarea faptelor care alctuiesc grupul infrac iunilor de fals, legea penal a n eles s ocroteasc rela iile sociale care se nasc, desfoar i dezvolt n legtur cu ncrederea public n lucrurile (entit ile) cu valoare probatorie. Dup cum s-a men ionat deja pericolul social pe care l prezint faptele incriminate n acest titlu decurge din alterarea adevrului svrit asupra unor entit i (lucruri) care au nsuirea legal de a servi ca mijloc de prob, de a constitui dovada unor realit i de existen a i veracitatea crora depind formarea i desfurarea diferitelor rela ii sociale. Sanc ionnd penal alterarea adevrului asupra unor astfel de lucruri (entit i) cu nsuire probatorie, legea penal creeaz o protec ie juridic pentru aceste lucruri, ntrind ncrederea pe care oamenii trebuie s o aib n valoarea lor probatorie, ncredere care contribuie la ocrotirea i implicit la larga i nestnjenita dezvoltare a rela iilor sociale i deci la progresul social. Fr ajutorul acestor lucruri cu nsuiri probatorii, rela iile sociale ar fi greu de conceput i tot att de greu de realizat, iar fr aprarea prin mijloace penale a acestor lucruri cu func ie probatorie, ncrederea pe care ele ar inspira-o i deci puterea lor probant ar fi, dac nu inexistent, n orice caz considerabil slbit. Aceast ocrotire penal se rsfrnge n mod firesc asupra ntregului sistem juridic al probelor, contribuind la ntrirea rolului i a eficien ei acestui sistem i deci la ocrotirea rela iilor sociale respective. 2. Criteriul avut n vedere la calificarea de grup a infrac iunilor (sistematizare) din Codul penal n vigoare a fost cel al rela iilor sociale mpotriva crora sunt svrite faptele incriminate i pentru ocrotirea crora intervin sanc iunile penale (rela ii privind siguran a statului, rela ii privitoare la persoana omului, rela ii privind patrimoniul persoanelor fizice sau juridice etc). n cazul infrac iunilor de fals, acest criteriu de sistematizare nu a putut fi folosit fiindc prin materialitatea lor (alterarea adevrului) aceste infrac iuni pot fi svrite in raport cu oricare dintre rela iile sociale la a cror formare i desfurare pot fi folosite lucruri cu func ie probatorie. Ocrotirea penal, n cazul infrac iunilor de fals, neputnd fi deci raportat la o anumit categorie de rela ii sociale, aceast dificultate a impus gsirea unui obiect al ocrotirii penale care s corespund complexului de rela ii sociale susceptibile de a fi primejduite prin svrirea infrac iunilor de fals i care s fie propriu (comun) acestui grup de infrac iuni, n ntregul su. Acest obiect propriu tuturor infrac iunilor de fals const n valoarea social a ncrederii publice" care trebuie s fie acordat de orice persoan lucrurilor crora legea le atribuie func ie probatorie, indiferent dac atribuirea acestei func ii probatorii este prevzut explicit n lege (probele scrise, declara ii oficiale consemnate, diplome etc), fie c decurge implicit din natura lucrului (moned, timbru, titlu de credit etc.). n cadrul rela iilor sociale i n raport cu specificul acestora, ncrederea devine public i capt caracter de valoare social. ncrederea public este, prin urmare, n sfera institu iilor de drept penal, o categorie juridic distinct de ncrederea personal pe care i-o pot acorda oamenii ntre ei. i aceast ncredere personal, dup cum s-a mai artat, este ocrotit de legea penal, dar nu ca valoare social distinct, ci ca o cerin special n cadrul unor rela ii sociale. Cadrul infrac iunilor de fals. 67

1. Infrac iunile de fals sunt prevzute n Titlul VII din Partea special a Codului penal. n actuala reglementare s-a inut seama de lipsa de omogenitate a lucrurilor cu func ie probatorie, lucruri care pot forma obiectul asupra cruia se efectueaz opera ia de alterare a adevrului n diferite infrac iuni de fals, astfel nct acest grup de incriminri a fost mpr it n trei capitole: Capitolul I -Falsificarea de monede, timbre sau alte valori; Capitolul II - Falsificarea instrumentelor de autentificare sau de marcare; Capitolul III - Falsuri n nscrisuri. 2. Pe lng incriminrile referitoare la diferitele infrac iuni de fals propriu-zis sunt prevzute i unele incriminri conexe" privitoare la anumite fapte care au o strns (fireasc) legtur cu infrac iunile de fals. Aceste fapte nu numai c mprumut caracterul lor ilicit de la infrac iunea de fals, dar, la rndul lor, contribuie n mod esen ial la crearea sau agravarea pericolului social pe care l prezint aceste infrac iuni. Incriminrile conexe privesc faptele derivate i anume: faptele de punere n circula ie sau de de inere n vederea punerii n circula ie a monedelor sau valorilor falsificate; faptele de fabricare sau de de inere a instrumentelor sau materialelor destinate a servi la falsificarea de monede sau valori; faptele de folosire a instrumentelor de autentificare sau de marcare falsificate, ori de folosirea nscrisurilor falsificate i fapta de a face declara ii mincinoase, productoare de consecin e juridice, n fa a organelor competente". Datorit acestei strnse conexiuni ntre fapta principal (falsul) i faptele derivate (conexe), incriminarea faptelor derivate n cadrul infrac iunilor de fals apare astfel ca deplin justificat. 3. Profesorul Vintil Dongoroz a sus inut, pe drept cuvnt i ca efect al principiului specialit ii, ca mod principal de solu ionare a concursului de norme penale, c dispozi iile cuprinse n grupul infrac iunilor de fals" i gsesc aplica ia att timp ct nu exist vreo dispozi ie derogatorie fie n cuprinsul codului penal, fie n vreo lege special, prin care se incrimineaz n mod diferit vreo fapt care n lipsa acelei dispozi ii ar fi intrat n cadrul infrac iunilor de fals. De ex.: alterarea unui nscris constituie fals (art. 288 i 290), dac alterarea s-a efectuat ns asupra unui nscris n care sunt stabilite drepturi ale statului romn, fapta se va ncadra n dispozi ia privitoare la compromiterea unor interese de stat" (art. 168); declara ia mincinoas productoare de consecin e juridice fcut n fa a organului competent constituie o infrac iune de fals (art. 292), dac declara ia este fcut ns de ctre un martor, ntr-o cauz judiciar, fapta se va ncadra n dispozi ia privitoare la mrturia mincinoas (art. 260); declara iile fcute, de exemplu, n materie vamal, n materia mijloacelor de plat strine, n materie fiscal, sunt anume sanc ionate prin legile speciale care reglementeaz materiile respective. Aadar, cadrul infrac iunilor de fals denumite astfel n nomenclatura Codului penal, nu cuprinde toate faptele de fals care sunt incriminate ca infrac iuni n legisla ia noastr. Aspecte comune infrac iunilor de fals. 1. Din punctul de vedere al ocrotirii penale i deci al obiectului juridic generic al infrac iunilor de fals, valoarea social pe care legea penal o apr este ncrederea public - fides publica - n lucrurile (entit ile care au legal nsuirea de a face prob (monede, titluri, instrumente de autentificat, nscrisuri etc.). ncrederea public, creia falsul i aduce atingere, nu este o simpl stare de fapt. un sentiment nscut spontan printre membrii societ ii, ci o ncredere dirijat, organizat, limitat la anumite lucruri, semne sau nscrisuri, crora legea le recunoate o anumit valoare probant i din care ea face s rezulte anumite efecte juridice. Dup al i autori , obiectul juridic generic comun tuturor infrac iunilor din aceast categorie, l constituie rela iile social-juridice privitoare la asigurarea adevrului, adic a autenticit ii sau veridicit ii anumitor valori materiale, n baza crora se instituie obliga ia general (erga omnes) de a nu le altera sau denatura n nici un mod, n scopul men inerii ncrederii publice fa de ele. Nu exist infrac iune de fals cnd lucrul asupra cruia s-a efectuat falsificarea nu are nsuirea de a servi de prob, fapta putnd constitui eventual o nelciune dac sunt realizate i celelalte condi ii de incriminare prevzute n art. 215 C.pen. (ex. alterarea adevrului privind valoarea unei monede ieit din circula ie sau efectuat ntr-un cont de cheltuieli ntocmit de un prepus nu constituie infrac iune de fals, fiindc n primul caz moneda nu mai are func ie probatorie, iar n al doilea caz contul ntocmit este un tablou de afirma ii, i nu un instrument de prob). 2.Conceptual, toate infrac iunile din acest titlu implic referirea la un anumit adevr aparent presupus ca fiind dovedit, dar care n realitate este alterat prin svrirea falsului. O moned fals circul fiindc aparent ea este socotit ca exprimnd adevrul; un obiect purtnd n mod fals semnul de marcaj al unui metal pre ios este acceptat ca valabil, fiindc aparent poart atestarea adevrului; un nscris fals produce efecte juridice fiindc este presupus aparent c exprim adevrul etc. Acolo unde nu exist un adevr care s fie presupus dovedit, nu poate exista o infrac iune de fals, ci o fapt de fals inutil sau putativ (de exemplu, un debitor falsific o chitan de plat unei datorii, care ns era prescris sau care i fusese remis prin testamentul creditorului decedat). 68

3.Subiectul activ nemijlocit (autor) la infrac iunile de fals, n principiu, poate fi orice persoan, fr vreo calificare (circumstan iere). Sub acest aspect, o caracteristic a infrac iunilor prevzute n acest titlu este c pot fi comise i de o persoan juridic cu limitrile i n condi iile prevzute n art. 191 alin. (1) C.pen. Toate infrac iunile de fals sunt susceptibile de participa ie penal (ocazional) i deci de pluralitate de subiec i activi (coautori, instigatori, complici). 4.In privin a laturii obiective, n principiu toate infrac iunile de fals constau ntr-o comisiune (ac iune), sunt deci fapte comisive. Ac iunea care constituie elementul material al infrac iunii trebuie s constea ntr-o opera ie de alterare a adevrului svrit n orice mod (material, scriptic sau oral), dar care se concretizeaz totdeauna n lucrul (obiectul) care con ine alterarea adevrului. Chiar n cazul alterrii pe cale oral, de pild declara ii false, opera ia de alterare a adevrului se sublimeaz n con inutul nscrisului ntocmit de organul care a primit declara ia, nscris care va servi ca mijloc de prob". Sub raportul urmrii imediate (tipice), toate infrac iunile de fals propriu-zis, ca i infrac iunea de de inere de valori falsificate sau de instrumente ori de materiale destinate falsificrii sunt infrac iuni care produc o stare de pericol. Chiar i infrac iunea de fals n nscrisuri sub semntur privat este productoare a unei stri de pericol n forma tentativ. Infrac iunile derivate de punere n circula ie sau de folosire a lucrului fals pot deveni infrac iuni cauzatoare de vtmare cnd prin acestea s-a produs o inducere n eroare, dar mbrac forma infrac iunii generatoare a unei stri de pericol n cazul n care tentativa lor este sanc ionat. De aceea, aceste infrac iuni se consum prin simpla opera iune de falsificare, prejudiciul material nefiind un element constitutiv al infrac iunii. 5. Din punct de vedere al laturii subiective, toate infrac iunile din acest titlu sunt fapte penale cu forma de vinov ie inten ie. Faptele de alterare a adevrului nu constituie infrac iuni cnd alterarea s-a produs din culp. Forma de vinov ie trebuie s fie constatat i verificat n raport cu fiecare fapt n parte, atunci cnd vin n concurs fapte de fals propriu-zis cu fapte derivate. Astfel, s-ar putea ca un nscris alterat din culp i deci care nu ar constitui o infrac iune pentru fptuitor, s fie ulterior folosit cu inten ie de acesta sau de o alt persoan, tiind c nscrisul con ine o alterare de adevr, caz n care va exista infrac iunea de uz de fals. i invers, o moned sau un nscris a fost falsificat cu inten ie i exist deci infrac iune, dar cel care pune n circula ie acea moned sau care se folosete de acel nscris nu tie c exist o alterare de adevr, n acest caz, fapta nu constituie infrac iunea de uz de fals, chiar dac fptuitorului i s-ar putea reproa vreo culp . 6. Din punct de vedere procesual toate infrac iunile de fals sunt urmribile din oficiu. n ceea ce privete competen a organelor de urmrire i a instan elor de judecat, exist unele deosebiri, n sensul c n cazul infrac iunilor de fals, n principiu, se aplic regulile obinuite, n timp ce pentru infrac iunea de fals de moned sau alte valori competen a de a efectua urmrire o are numai procurorul, iar judecata n prim instan este de competen a tribunalului n condi iile prevzute n Legea nr. 39/2003 privind prevenirea i combaterea criminalit ii organizate i Legea nr. 508/2004 privind nfiin area, organizarea i func ionarea n cadrul Ministerului Public a Direc iei de Investigare a Infrac iunilor de Criminalitate Organizat i Terorism, cu modificrile i completrile ulterioare. ntre infrac iunile de fals propriu-zise i infrac iunile derivate exist, dup cum s-a artat deja, o fireasc conexitate cu caracter de corela ie, n sensul c existen a infrac iunii posterioare depinde de existen a celei anterioare (de ex., existen a infrac iunii de punere n circula ie a monedelor sau valorilor falsificate este condi ionat de existen a infrac iunii de falsificare de monede sau valori; infrac iunea de folosire a instrumentelor de autentificare sau de marcat falsificate implic existen a infrac iunii de falsificare a acestor instrumente; infrac iunea de folosire de nscrisuri false presupune existen a infrac iunii de fals n nscrisuri). innd seam de aceast corela ie, pentru a se evita pronun area unor hotrri inconciliabile, se va face ori de cte ori este posibil, aplicarea dispozi iilor privitoare la indivizibilitate i conexitate (art. 32-35 C.proc.pen.). n procesul penal avnd ca obiect svrirea unor infrac iuni de fals este necesar, de regul, s se dispun efectuarea, dup caz, a unei cercetri tehnico-tiin ifice (art. 112 C.proc.pen.) sau a unei expertize (art. 116 C.proc.pen.), constatarea alterrii adevrului i deci a existen ei falsului reclamnd de cele mai multe ori cunotin e tehnice i de specialitate. Dac dup descoperirea falsului, obiectul falsificat (moned, titlu, nscris, sigiliu etc.) a disprut sau a fost distrus, existen a falsului va putea fi dovedit cu orice alte probe. n cazul infrac iunilor de falsificare de monede sau de alte valori, organul de urmrire penal sau instan a de judecat va putea cere lmuriri de la institutul de emisie (art. 126 C.proc.pen.). Cnd moneda sau valoarea falsificat este strin, lmuririle vor putea fi cerute, cnd va fi necesar, n condi iile Legii nr. 302/2004 privind cooperarea judiciar interna ional n materie penal, cu modificrile i completrile ulterioare, de la institutul de emisie respectiv.

69

CAPITOLUL I FALSIFICAREA DE MONEDE, TIMBRE SAU DE ALTE VALORI


Falsificarea de monede sau de alte valori
1. Con inut legal Potrivit art. 282 alin.(1) Cod penal, constituie infrac iune "falsificarea de moned metalic, moned de hrtie, titluri de credit public, cecuri, titluri de orice fel pentru efectuarea pl ilor, emise de institu ia bancar ori de alte institu ii de credit competente, sau falsificarea oricror alte titluri ori valori asemntoare", iar potrivit alin. (2) constituie infrac iune "punerea n circula ie, n orice mod, a valorilor falsificate artate n alineatul precedent sau de inerea lor n vederea punerii n circula ie." 2. Condi ii preexistente Obiectul infrac iunii. Obiectul juridic special este reprezentat de rela iile sociale referitoare la ncrederea public n autenticitatea monedelor sau a altor valori. Obiectul material al infrac iunii de falsificare de monede sau de alte valori, n varianta tip prevzut la alin.(1) const, atunci cnd se realizeaz prin alterare, n moneda sau titlul de valoare asupra cruia se efectueaz opera ia de alterare, iar atunci cnd infrac iunea se realizeaz prin contrafacere, n materialele din care se confec ioneaz moneda sau titlul de valoare contrafcut. Infrac iunile derivate prevzute de alin.(2) au ca obiect material moneda sau titlul de valoare falsificat. Subiec ii infrac iunii. Subiectul activ este necalificat, poate fi orice persoan. Participa ia penal este posibil n toate formele. Fiind vorba de infrac iuni distincte, dac aceeai persoan falsific monede sau alte valori, iar apoi pune n circula ie monedele sau valorile falsificate, exist concurs de infrac iuni. Se aplic concursul de infrac iuni i n situa ia n care aceeai persoan de ine monede sau alte valori falsificate, iar apoi le pune n circula ie. Potrivit prevederilor art. 2851 Cod penal infrac iunea poate fi svrit i de ctre o persoan juridic. Subiect pasiv este institu ia care a emis moneda sau titlul de valoare falsificat i ale crei interese, autoritate i ncredere public sunt afectate. Subiect pasiv adiacent este persoana fizic sau juridic indus n eroare prin primirea monedei sau valorii falsificate i care astfel suport un prejudiciu material. 3. Con inutul constitutiv Latura obiectiv. Elementul material n cazul svririi infrac iunii tip prevzut la alin.(1) se realizeaz printr-o ac iune de falsificare care presupune o opera ie de contrafacere sau de alterare de monede sau de alte valori care trebuie s se afle n mod legal n circuitul monetar sau financiar. Contrafacerea (plsmuirea) const n confec ionarea de monede sau de alte valori prin imitarea monedelor sau a valorilor adevrate, autentice. Alterarea const n modificarea con inutului sau aspectului unei monede sau al unei valori adevrate, crendu-se astfel o aparen necorespunztoare adevrului. Falsificarea, realizat prin contrafacere sau alterare, trebuie s se refere la o moned metalic, moned de hrtie, titluri de credit public, cecuri, titluri de orice fel pentru efectuarea pl ilor, emise de institu ia bancar sau de alte institu ii de credit competente, precum i la orice alte titluri ori valori asemntoare. Ac iunea de falsificare se poate referi i la monede sau titluri de valoare strine (art. 284 Cod penal). Elementul material n cazul svririi infrac iunii prevzute la alin.(2) se realizeaz prin punerea n circula ie i respectiv, n de inerea n vederea punerii n circula ie a monedelor sau valorilor falsificate de felul celor indicate n dispozi iile alin. (1). Punerea n circula ie de monede sau alte valori falsificate const n introducerea unor asemenea monede sau valori n circuitul monetar sau financiar prin efectuarea de pl i, schimburi, depuneri etc.

70

De inerea de monede sau alte valori const n primirea i pstrarea unor asemenea monede sau valori. Ac iunea de de inere trebuie s fie svrit n vederea punerii n circula ie a monedelor sau valorilor falsificate. Urmarea socialmente periculoas const n crearea unei stri de pericol pentru ncrederea public n autenticitatea monedelor sau a altor valori. Legtura de cauzalitate rezult din svrirea faptei. Latura subiectiv. Falsificarea de monede sau de alte valori, punerea n circula ie de monede sau de alte valori falsificate, precum i de inerea acestora n vederea punerii lor n circula ie sunt fapte care constituie infrac iuni numai atunci cnd forma de vinov ie cu care se svresc este inten ia. 4. Forme i modalit i. Tentativa este posibil i este pedepsit de lege att n cazul falsificrii de monede ori alte valori, ct i n cazul punerii n circula ie sau al de inerii de monede sau alte valori falsificate (art. 282 alin. ultim Cod penal). Consumarea infrac iunii are loc n momentul n care executarea ac iunii incriminate este dus pn la capt. Este suficient s se falsifice o singur moned sau o singur alt valoare sau s se pun n circula ie ori s se de in o singur moned sau valoare falsificat. De inerea de monede sau alte valori falsificate fiind o infrac iune continu, aceasta are i un moment al epuizrii, care este momentul ncetrii ac iunii de de inere. Art. 282 alin.(3) Cod penal prevede ca agravante cazurile n care prin svrirea uneia din infrac iuni s-ar fi putut cauza sau s-a cauzat efectiv o pagub important sistemului financiar. 5. Sanc iuni. Infrac iunile sunt sanc ionate cu nchisoare de la 3 la 12 ani i interzicerea unor drepturi. Dac fapta ar fi putut produce o pagub important sistemului financiar, pedeapsa este nchisoarea de la 5 la 15 ani i interzicerea unor drepturi, iar dac a produs o pagub important sistemului financiar, pedeapsa este nchisoarea de la 10 la 20 ani i interzicerea unor drepturi. Dac infrac iunea a fost svrit de ctre o persoan juridic, pe lng pedeapsa amenzii se aplic i pedeapsa complementar a dizolvrii persoanei juridice sau a suspendrii activit ii ori a uneia dintre activit ile persoanei juridice, dup caz.

Falsificarea de timbre, mrci sau de bilete de transport


1. Con inut legal Potrivit art. 283 Cod penal, constituie infrac iune "falsificarea de timbre, mrci potale, plicuri potale, cr i potale, bilete ori foi de cltorie sau transport, cupoane rspuns interna ional ori punerea n circula ie a unor astfel de valori falsificate". 2. Condi ii preexistente Obiectul infrac iunii. Obiectul juridic special l constituie rela iile sociale referitoare la ncrederea public n autenticitatea timbrelor, mrcilor potale, precum i a celorlalte valori indicate n text. Obiectul material este reprezentat de materialele din care s-au confec ionat timbrele, mrcile potale, plicurile sau cr ile potale etc., atunci cnd falsificarea s-a realizat prin contrafacere, i respectiv timbrele, mrcile potale etc. adevrate asupra crora s-a efectuat opera ia de alterare, atunci cnd falsificarea s-a realizat prin alterare. Infrac iunea derivat, de punere n circula ie de timbre, mrci sau bilete de transport falsificate, are ca obiect material timbrele, mrcile potale, plicurile sau cr ile potale falsificate pe care fptuitorul le-a pus n circula ie. Subiec ii infrac iunii. Subiectul activ este necalificat, poate fi orice persoan. Dac o aceeai persoan falsific timbre, mrci sau bilete de transport, iar apoi le pune n circula ie, exist concurs de infrac iuni, deoarece faptele sunt incriminate n mod distinct. Participa ia penal este posibil sub toate formele. Potrivit prevederilor art. 2851 Cod penal infrac iunea poate fi svrit i de ctre o persoan juridic. Subiect pasiv este institu ia abilitat de lege s emit i s pun n circula ie timbrele, mrcile sau biletele de transport. Subiect pasiv adiacent este persoana fizic sau juridic indus n eroare prin 71

achizi ionarea timbrelor, mrcilor sau biletelor de transport falsificate i care astfel suport un prejudiciu material. 3. Con inutul constitutiv Latura obiectiv. Elementul material n cazul svririi infrac iunii tip prevzut la alin.(1) se realizeaz printr-o ac iune de falsificare care presupune o opera ie de contrafacere sau de alterare de timbre, mrci sau bilete de cltorie. Timbrele, mrcile sau biletele de transport falsificate trebuie s corespund ct mai bine celor reale astfel nct s aib capacitatea de a circula. Contrafacerea (plsmuirea) const n confec ionarea de astfel de valori prin imitarea celor adevrate, autentice i se realizeaz de obicei prin imprimare sau alte procedee grafice. Alterarea const n modificarea con inutului sau aspectului valorilor adevrate, crendu-se astfel o aparen necorespunztoare adevrului. Elementul material n cazul svririi infrac iunii prevzute la alin.(2) se realizeaz prin punerea n circula ie de timbre, mrci sau bilete de cltorie falsificate. i respectiv, n de inerea n vederea punerii n circula ie a monedelor sau valorilor falsificate de felul celor indicate n dispozi iile alin. (1). Punerea n circula ie de monede sau alte valori falsificate const n introducerea unor asemenea valori falsificate de ctre falsificatori, dar i n nmnarea acestora unei alte persoane pentru a le utiliza sau prin vnzarea lor pentru a ob ine un folos material. Urmarea socialmente periculoas const n crearea unei stri de pericol pentru ncrederea public n autenticitatea timbrelor, mrcilor potale, plicurilor potale, cr ilor potale, biletelor ori foilor de cltorie sau transport, cupoanelor rspuns interna ional aflate n circula ie. Legtura de cauzalitate ntre ac iunile incriminate i urmarea imediat trebuie s existe. Latura subiectiv. Att infrac iunea principal de falsificare de timbre, mrci sau bilete de cltorie, ct i cea derivat de punere n circula ie de astfel de valori falsificate se svresc cu inten ie direct sau indirect. 4. Forme i modalit i. Tentativa este posibil i pedepsit de lege n cazul ambelor infrac iuni. Consumarea are loc n momentul n care ac iunea de falsificare este dus pn la capt, fiind suficient un singur timbru sau marc etc. falsificat pentru infrac iunea principal i cnd fptuitorul reuete s introduc n circuitul timbrelor, mrcilor potale etc. adevrate primul timbru, prima marc potal etc. falsificat pentru infrac iunea derivat. 5. Sanc iuni. Ambele infrac iuni sunt sanc ionate cu pedeapsa nchisorii de la 6 luni la 5 ani. Dac infrac iunea a fost svrit de ctre o persoan juridic, pe lng pedeapsa amenzii se aplic i pedeapsa complementar a dizolvrii persoanei juridice sau a suspendrii activit ii ori a uneia dintre activit ile persoanei juridice, dup caz.

Falsificarea de valori strine


1. Con inut legal Potrivit art. 284 Cod penal dispozi iile cuprinse n acest capitol se aplic i n cazul cnd infrac iunea privete monede sau timbre ale altor state ori alte valori strine " .

De inerea de instrumente n vederea falsificrii de valori


1. Con inut legal Potrivit art. 285 Cod penal, constituie infrac iune fabricarea ori de inerea de instrumente sau materiale cu scopul de a servi la falsificarea valorilor sau titlurilor enumerate n art. 282284". 72

2. Condi ii preexistente Obiectul infrac iunii. Obiectul juridic special este reprezentat de rela iile sociale referitoare la ncrederea public n autenticitatea monedelor, a timbrelor sau a altor valori. Infrac iunea are ca obiect material instrumentele i materialele fabricate sau de inute n vederea falsificrii de monede, timbre sau de alte valori. Subiec ii infrac iunii. Subiect activ poate fi orice persoan. Participa ia penal este posibil sub toate formele. Potrivit prevederilor art. 2851 Cod penal infrac iunea poate fi svrit i de ctre o persoan juridic. Subiect pasiv principal este statul iar secundar este institu ia abilitat de lege s emit i s pun n circula ie, dup caz, monedele, titlurile, timbrele, mrcile, biletele de transport sau celelalte valori prevzute n art. 282-284 Cod penal, a cror falsificare este urmrit prin fabricarea sau de inerea instrumentelor sau materialelor utilizabile n acest scop. 3. Con inutul constitutiv Latura obiectiv. Elementul material se poate realiza prin ac iunea de fabricare sau prin aceea de de inere de instrumente sau materiale apte prin natura lor s serveasc la falsificarea de monede, timbre, mrci, bilete de transport sau de alte valori. A fabrica nseamn a confec iona sau adapta instrumentele ori a prepara sau a prelucra materialele. A de ine nseamn a lua n primire i a pstra, sub orice titlu, instrumentele sau materialele. Urmarea socialmente periculoas const n crearea unei stri de pericol pentru ncrederea public ce este acordat valorilor enumerate n art.282-284 Cod penal. Legtura de cauzalitate trebuie s existe. Latura subiectiv. Infrac iunea se svrete cu vinov ie sub forma inten iei directe. Fptuitorul svrete ac iunea de fabricare sau de inere a instrumentelor sau materialelor cu scopul de a-i servi la falsificarea de monede, timbre sau de alte valori. 4. Forme i modalit i. Tentativa, dei posibil, nu este pedepsit. Consumarea infrac iunii are loc n momentul n care s-a fabricat un instrument sau un material cu scopul de a servi la falsificarea de monede, timbre sau de alte valori i, respectiv, n momentul n care o persoan a luat n posesie n acelai scop, un instrument sau un material fabricat de o alt persoan. n cazul de inerii de instrumente sau materiale, infrac iunea este continu, existnd i un moment al epuizrii, care coincide cu momentul n care nceteaz ac iunea de de inere. 5. Sanc iuni. Infrac iunea se pedepsete cu nchisoare de la 6 luni la 5 ani. Dac infrac iunea a fost svrit de ctre o persoan juridic, pe lng pedeapsa amenzii se aplic i pedeapsa complementar a dizolvrii persoanei juridice sau a suspendrii activit ii ori a uneia dintre activit ile persoanei juridice, dup caz.

CAPITOLUL II FALSIFICAREA INSTRUMENTELOR DE AUTENTIFICARE SAU DE MARCARE


Falsificarea instrumentelor oficiale
1. Con inut legal Potrivit art. 286 Cod penal, constituie infrac iune falsificarea unui sigiliu, unei tampile sau a unui instrument de marcare de care se folosesc unit ile la care se refer art. 145". 2. Condi ii preexistente Obiectul infrac iunii. 73

Obiectul juridic special este reprezentat de rela iile sociale referitoare la ncrederea public n autoritatea instrumentelor de autentificare sau de marcare. Obiectul material al infrac iunii const n sigiliile, tampilele sau instrumentele de marcare de care se folosesc organiza iile prevzute n art. 145 Cod penal. Subiec ii infrac iunii. Subiect activ poate fi orice persoan. Participa ia penal este posibil n toate formele. Subiect pasiv principal este statul romn, iar secundar este una din unit ile prevzute la art.145 Cod penal al crei sigiliu, tampil sau instrument de marcare a fost contrafcut sau alterat i ale crei interese au fost astfel lezate prin svrirea faptei. 3. Con inutul constitutiv Latura obiectiv. Elementul material presupune svrirea unei ac iuni de falsificare a unui sigiliu, a unei tampile sau a unui instrument de marcare, realizat fie prin contrafacere, fie prin alterare. Contrafacerea reprezint confec ionarea unui instrument care-l imit pe cel autentic n timp ce alterarea modificarea unui sigiliu, a unei tampile sau a unui instrument de marcare adevrat. Pentru a exista infrac iunea trebuie s fie falsificat partea instrumentului care are rolul de a lsa amprenta. Instrumentul fals trebuie s corespund unui instrument oficial de autentificare sau de marcare. Instrumentele oficiale de autentificare i de marcare sunt indicate n diferite acte normative, care con in descrierea, precum i modul lor de ntrebuin are. Urmarea socialmente periculoas const n crearea unei stri de pericol pentru ncrederea public cu privire la autenticitatea instrumentelor oficiale. Legtur de cauzalitate trebuie s existe. Latura subiectiv. Infrac iunea se svrete, ca form de vinov ie, cu inten ie direct sau indirect. 4. Forme i modalit i. Tentativa este posibil i este pedepsit. Consumarea infrac iunii are loc n momentul n care ac iunea de falsificare este realizat i a rezultat un instrument fals de autentificare sau de marcare. 5. Sanc iuni. Infrac iunea de falsificare a instrumentelor oficiale se pedepsete cu nchisoare de la 6 luni la 3 ani.

Folosirea instrumentelor oficiale false


1. Con inut legal Potrivit art. 287 alin.(1) Cod penal, constituie infrac iune "folosirea instrumentelor false artate n art. 286 Cod penal", iar potrivit alin. (2) al aceluiai articol "folosirea fr drept a unui sigiliu sau a unei tampile cu stema rii". 2. Condi ii preexistente Obiectul infrac iunii. Obiectul juridic special este format din rela iile sociale referitoare la ncrederea public a autenticit ii instrumentelor de autentificare sau de marcare. Obiectul material al infrac iunii const n instrumentul fals de autentificare sau de marcare pe care l folosete fptuitorul. Constituie obiect material al infrac iunii i instrumentul adevrat atunci cnd acesta este folosit fr drept. Subiec ii infrac iunii. Subiect activ poate fi orice persoan. Participa ia penal este posibil n toate formele sale. Subiect pasiv este una din unit ile prevzute la art.145 Cod penal al crei sigiliu, tampil sau instrument de marcare a fost falsificat i ulterior folosit i ale crei interese au fost lezate prin svrirea faptei. n cea de-a doua modalitate de svrire a faptei subiect pasiv este statul romn. 74

3. Con inutul constitutiv Latura obiectiv. Elementul material const fie ntr-o ac iune de folosire a unui instrument fals de autentificare sau de marcare, fie ntr-o ac iune de folosire fr drept a unui astfel de instrument adevrat. A folosi un instrument de autentificare sau de marcare nseamn a ntrebuin a un astfel de instrument n conformitate cu destina ia pe care o are potrivit actului normativ care l reglementeaz. n cazul prevzut n art. 287 alin.(1) Cod penal, ac iunea de folosire trebuie s se refere la un instrument fals de autentificare sau de marcare. Iar, n cazul prevzut n alin.(2), ac iunea de folosire trebuie s se refere la un sigiliu sau o tampil cu stema rii i trebuie svrit fr drept. Urmarea socialmente periculoas const n crearea unei stri de pericol pentru ncrederea public acordat instrumentelor de autentificare sau de marcare i amprentelor aplicate de acestea pe diferite suporturi destinate a fi astfel certificate. Legtura de cauzalitate rezult din svrirea faptei. Latura subiectiv. Infrac iunea de folosire a instrumentelor oficiale false se svrete cu vinov ie sub forma inten iei direct sau indirect. 4. Forme i modalit i. Tentativa este posibil dar nu este pedepsit. Consumarea infrac iunii are loc n momentul n care ac iunea de folosire fr drept a instrumentului adevrat este dus pn la capt. 5. Sanc iuni. Infrac iunea se pedepsete cu nchisoarea de la 3 luni la 3 ani, n cazul folosiri unor instrumente false i cu nchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amend n cazul folosirii fr drept a unui sigiliu sau a unei tampile cu stema rii.

CAPITOLUL III FALSURI N NSCRISURI


Falsul material n nscrisuri oficiale
1. Con inut legal Potrivit art. 288 alin.(1) Cod penal, constituie infrac iune "falsificarea unui nscris oficial prin contrafacerea scrierii ori a subscrierii sau prin alterarea lui n orice mod, de natur s produc consecin e juridice ". 2. Condi ii preexistente Obiectul infrac iunii. Obiectul juridic special l constituie rela iile sociale referitoare la ncrederea public n autenticitatea sau veridicitatea nscrisurilor oficiale. Obiectul material este reprezentat materialul pe care se scrie cnd infrac iunea se realizeaz prin contrafacere i respectiv de nscrisul oficial adevrat cnd se realizeaz prin alterare. "nscris oficial" , n accep iunea dat de art. 150 alin.(2) Cod penal este "orice nscris care eman de la o organiza ie din cele prevzute n art. 145 Cod penal sau care apar ine unei asemenea organiza ii". De asemenea sunt asimilate nscrisurilor oficiale biletele, tichetele sau orice alte imprimate productoare de consecin e juridice. Subiec ii infrac iunii. Subiect activ poate fi orice persoan. Dac fapta este svrit de un func ionar ori alt salariat n exerci iul atribu iilor de serviciu, infrac iunea este mai grav (art. 288 alin. 2 Cod penal). Participa ia penal este posibil n toate formele sale. Subiect pasiv este unitatea creia i se atribuie n mod fraudulos nscrisul oficial falsificat. 75

3. Con inutul constitutiv Latura obiectiv. Elementul material se poate realiza prin una din urmtoarele ac iuni alternative: contrafacerea scrierii sau a subscrierii (a semnturii) sau alterarea nscrisului n orice mod, cu condi ia ca ac iunea de falsificare n modalit ile expuse mai sus s fie de natur s produc consecin e juridice. Falsificarea prin contrafacerea scrierii nseamn a reproduce con inutul pe care l are n mod obinuit, un asemenea nscris oficial. Falsificarea prin contrafacerea subscrierii nseamn a executa pe un nscris oficial, adevrat sau plsmuit, semntura pretins autentic a celui care trebuia s semneze nscrisul. Falsificarea prin alterare nseamn a denatura forma material a unui nscris oficial adevrat i preexistent prin adugiri sau tersturi. Urmarea socialmente periculoas const n crearea unei stri de pericol pentru valoarea social ocrotit de lege prin realizarea unui nscris care prezint aparent toate nsuirile unui nscris oficial autentic. n cazul unui fals grosolan nu exist urmarea cerut de lege. Legtur de cauzalitate trebuie s existe. Latura subiectiv. Infrac iunea se svrete cu inten ie direct sau indirect. 4. Forme i modalit i. Tentativa este posibil i este sanc ionat de lege. Consumarea infrac iunii are loc n momentul n care ac iunea de falsificare se termin prin realizarea nscrisului oficial fals. Art. 288 alin. (2) Cod penal prevede ca prim variant agravat svrirea faptei de un func ionar n exerci iul atribu iilor de serviciu, deoarece prin svrirea faptei se aduce atingere i rela iilor sociale referitoare la buna desfurare a activit ii de serviciu. 5. Sanc iuni. Falsul material n nscrisuri oficiale se pedepsete cu nchisoare de la 3 luni la 3 ani. Pedeapsa pentru forma agravat infrac iunii este nchisoarea de la 6 luni la 5 ani.

Falsul intelectual
1. Con inut legal Potrivit art. 289 Cod penal, constituie infrac iune "falsificarea unui nscris oficial cu prilejul ntocmirii acestuia, de ctre un func ionar aflat n exerci iul atribu iilor de serviciu, prin atestarea unor fapte sau mprejurri necorespunztoare adevrului ori prin omisiune cu tiin de a insera unele date sau mprejurri". 2. Condi ii preexistente Obiectul infrac iunii. Obiectul juridic special l formeaz rela iile sociale referitoare la ncrederea public de care trebuie s se bucure un nscris oficial dar i cele referitoare la buna desfurare a activit ii de serviciu. Obiectul material al infrac iunii const n nscrisul oficial al crui con inut este alterat n momentul cnd acesta este ntocmit. nscrisul oficial eman de la un organ competent i, din punctul de vedere al condi iilor de form i al materialit ii scrierii, este un nscris valabil. Subiec ii infrac iunii. Subiectul activ este calificat, infrac iunea poate fi svrit doar de un func ionar aflat n exerci iul atribu iilor de serviciu. Participa ia penal este posibil sub toate formele sale. Dac pentru existen a coautoratului este necesar ns ca fptuitorii s aib calitatea special cerut de lege autorului i s svreasc fapta n exercitarea atribu iilor de serviciu, instigator sau complice poate fi orice persoan. Subiect pasiv principal este statul, prejudiciat prin slbirea ncrederii n nscrisurile oficiale, precum i persoana juridic de la care eman nscrisul, iar subiect pasiv secundar este persoana fizic sau juridic ale crei interese au fost prejudiciate n urma svririi infrac iunii. 3. Con inutul constitutiv Latura obiectiv. 76

Elementul material const n activitatea de falsificare a unui nscris oficial n con inutul su, realizat prin alterarea n privin a adevrului despre care face prob, fie prin atestarea unor fapte sau mprejurri necorespunztoare adevrului (ac iune), fie prin omisiunea de a insera unele date sau mprejurri (inac iune). Pentru existen a infrac iunii aceast activitate trebuie s aib loc cu prilejul ntocmirii nscrisului de ctre un func ionar aflat n exerci iul atribu iilor de serviciu. Urmarea socialmente periculoas const n crearea unei stri de pericol pentru valoarea social protejat prin lege, prin ntocmirea unui nscris oficial fals. Legtura de cauzalitate trebuie s existe. Latura subiectiv. Infrac iunea se svrete cu inten ie direct sau indirect. 4. Forme i modalit i. Tentativa este posibil i este pedepsit. Consumarea infrac iunii are loc n momentul n care se termin ntocmirea nscrisului oficial fals, prin semnare i aplicarea tampilei sau a sigiliului. Nu are relevan dac nscrisul a fost folosit sau nu. 5. Sanc iuni. Falsul intelectual se pedepsete cu nchisoare de la 6 luni la 5 ani.

Falsul n nscrisuri sub semntur privat


1. Con inut legal Potrivit art. 290 Cod penal, "falsificarea unui nscris sub semntur privat prin vreunul din modurile artate n art 288, dac fptuitorul folosete nscrisul falsificat ori l ncredin eaz altei persoane spre folosire n vederea producerii unei consecin e juridice". 2. Condi ii preexistente Obiectul infrac iunii. Obiectul juridic special l constituie rela iile sociale referitoare la ncrederea public pe care trebuie s o inspire nscrisurile sub semntur privat. Obiectul material este chiar nscrisul sub semntur privat falsificat. Prin "nscris sub semntur privat" se n elege orice nscris care eman de la o persoan particular, con ine o manifestare de voin ori constatarea unui act, fapt sau mprejurri cu semnifica ie juridic i care este susceptibil de a dovedi existen a, modificarea sau stingerea unui drept sau a unei obliga ii. Nu poate fi obiect material al acestei infrac iuni un nscris sub semntura privat care a fost autentificat, deoarece prin autentificare nscrisul devine oficial. Subiec ii infrac iunii. Subiect activ poate fi orice persoan. Participa ia penal este posibil sub toate formele sale. Subiect pasiv este persoana fizic sau juridic prejudiciat prin folosirea nscrisului sub semntur privat falsificat. 3. Con inutul constitutiv Latura obiectiv. Elementul material se realizeaz prin dou ac iuni care trebuie s se desfoare n mod succesiv, respectiv falsificarea unui nscris sub semntur privat i folosirea acestuia sau ncredin area folosirii altei persoane n scopul producerii de consecin e juridice. Falsificarea se poate produce prin unul din modurile artate n art. 288 Cod penal, adic prin contrafacerea scrierii sau a subscrierii ori prin alterarea nscrisului n orice mod. Deoarece semntura este cea care d caracter veridic nscrisului, contrafacerea acesteia este esen ial n cazul falsificrii prin contrafacere. Falsificarea unui nscris sub semntur privat prin alterare const n denaturarea con inutului unui nscris adevrat, preexistent, prin efectuarea unor adugiri sau tersturi. Urmarea socialmente periculoas const n crearea unei stri de pericol pentru ncrederea pe care publicul o acord autenticit ii nscrisurilor sub semntur privat. Legtura de cauzalitate ntre elementul material i urmarea imediat trebuie s existe. 77

Latura subiectiv. Infrac iunea se svrete cu inten ie direct deoarece fptuitorul urmrete producerea de consecin e juridice. 4. Forme i modalit i. Tentativa este posibil i este pedepsit (art. 290 alin. 2). Consumarea infrac iunii are loc n momentul cnd ambele ac iuni constitutive ale elementului material au fost complet realizate i s-a produs urmarea imediat cerut de lege. 5. Sanc iuni. Infrac iunea se pedepsete cu nchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amend.

Uzul de fals
1. Con inut legal Potrivit art. 291 Cod penal, constituie infrac iune folosirea unui nscris oficial ori sub semntur privat, cunoscnd c este fals, n vederea producerii unei consecin e juridice". 2. Condi ii preexistente Obiectul infrac iunii. Obiectul juridic special este reprezentat de rela iile sociale referitoare la autenticitatea i veridicitatea unui nscris oficial, n prima modalitate a infrac iunii, sau de rela iile sociale referitoare la ncrederea public pe care trebuie s o inspire nscrisurile sub semntur privat, n cazul celei de a doua modalit i. Obiectul material este chiar nscrisul fals (oficial sau sub semntur privat) folosit de fptuitor n vederea producerii unei consecin e juridice. Subiec ii infrac iunii. Subiect activ poate fi orice persoan. Participa ia penal este posibil sub toate formele sale. Subiect pasiv este persoana fizic sau juridic prejudiciat sau care ar fi putut fi lezat prin folosirea nscrisului falsificat. 3. Con inutul constitutiv Latura obiectiv. Elementul material se realizeaz prin ac iunea de folosire efectiv a unui nscris fals ,oficial sau sub semntur privat. Folosirea poate avea loc prin depunerea ori prezentarea nscrisului fals ca adevrat sau chiar prin invocarea ori referirea fcut la un nscris fals, dar esen ial este ca s poat produce consecin e juridice. Urmarea socialmente periculoas const n crearea unei stri de pericol pentru ncrederea ce se acord nscrisurilor, fie ele oficiale sau sub semntur privat. Legtura de cauzalitate rezult din svrirea faptei. Latura subiectiv. Infrac iunea se svrete cu inten ie direct. Fptuitorul ac ioneaz n scopul producerii unei consecin e juridice. 4. Forme i modalit i. Tentativa este posibil dar nu este pedepsit. Consumarea infrac iunii are loc n momentul n care nscrisul fals, oficial sau sub semntur privat, este efectiv folosit. Infrac iunea poate fi comis i n form continuat, dac fptuitorul, n baza aceleai rezolu ii infrac ionale, folosete la diferite intervale de timp acelai nscris fals, n vederea producerii unei consecin e juridice, sau de concurs de infrac iuni dac exist o pluralitate de rezolu ii infrac ionale. 5. Sanc iuni. Uzul de fals se pedepsete cu nchisoare de la 3 luni la 3 ani, dac nscrisul este oficial, i cu nchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amend, dac nscrisul este sub semntur privat.

78

Recurs n interesul legii. Prin Decizia nr. XIX/2006 (M. Of. nr. 6 din 4 ianuarie 2007), nalta Curte de Casa ie i Justi ie - Sec iile Unite - a admis recursul n interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lng nalta Curte de Casa ie i Justi ie, cu privire la ncadrarea juridic a faptei de folosire de acte vamale false la Registrul Auto Romn, n vederea verificrii unui autoturism adus din strintate cu scopul nmatriculrii acestuia . i a decis c: (...) fapta de folosire, cu vinov ie, de acte vamale false la Registrul Auto Romn, n vederea verificrii unui autoturism adus din strintate n scopul nmatriculrii acestuia, constituie infrac iunea de uz de fals prevzut n art. 291 din Codul penal."

Falsul n declara ii
1. Con inut legal Potrivit art. 292 Cod penal, constituie infrac iune "declararea necorespunztoare a adevrului, fcut unui organ sau institu ii de stat ori unei alte unit i dintre cele la care se refer art. 145, n vederea producerii unei consecin e juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci cnd, potrivit legii ori mprejurrilor, declara ia fcut servete pentru producerea acelei consecin e". 2. Condi ii preexistente Obiectul infrac iunii. Obiectul juridic special este reprezentat de rela iile sociale referitoare la ncrederea public pe care trebuie s o inspire declara iile fcute oficial. Infrac iunea nu are obiect material dac declara ia a fost fcut pe cale oral, altfel, nscrisul n care fptuitorul o consemneaz poate constitui att produs dar i obiect material, n unele opinii. Subiec ii infrac iunii. Subiect activ poate fi orice persoan. Participa ia penal este posibil sub toate formele sale. Subiect pasiv este persoana fizic sau juridic prejudiciat n drepturile sau interesele sale prin svrirea infrac iunii de ctre fptuitor. 3. Con inutul constitutiv Latura obiectiv. Sub aspectul elementului material, falsul n declara ii presupune, n primul rnd, o declara ie necorespunztoare adevrului, fcut unui organ sau institu ii de stat ori unei alte unit i dintre cele la care se refer art. 145 Cod penal. Declara ia trebuie s serveasc la producerea unor consecin e juridice, poate fi din proprie ini iativ sau la solicitarea organului competent, i poate fi depus n scris sau fcut oral i consemnat n scris de organul n fa a cruia a fost fcut. Dac este verbal, declara ia trebuie fcut personal. Urmarea socialmente periculoas const n crearea unei stri de pericol pentru ncrederea public n declara iile date n condi iile legii. Legtura de cauzalitate rezult din svrirea faptei. Latura subiectiv. Infrac iunea se svrete cu inten ie direct. Pentru existen a infrac iunii este necesar ca declara ia necorespunztoare adevrului s fie fcut cu scopul de a produce consecin e juridice. 4. Forme i modalit i. Tentativa infrac iunii de fals n declara ii este posibil, ns legea nu o sanc ioneaz. Consumarea are loc n momentul n care declara ia mincinoas scris a fost primit sau n momentul n care declara ia mincinoas verbal a fost consemnat de organul competent. 5. Sanc iuni. Falsul n declara ii se pedepsete cu nchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amend.

Falsul privind indentitatea


1. Con inut legal 79

Potrivit art. 293 alin.(1) Cod penal, constituie infrac iune "prezentarea sub o identitate fals ori atribuirea unei asemenea identit i altei persoane, pentru a induce sau men ine n eroare un organ sau o institu ie de stat sau o alt unitate dintre cele la care se refer art. 145 Cod penal, n vederea producerii unei consecin e juridice, pentru sine sau pentru altul". Alin. (2) al aceluiai articol incrimineaz i "ncredin area unui nscris care servete pentru dovedirea strii civile ori pentru legitimare sau identificare spre a fi folosit pe nedrept". 2. Condi ii preexistente Obiectul infrac iunii. Obiectul juridic special este format din ansamblul de rela iile sociale referitoare la ncrederea public n adevrul privind identitatea persoanelor. n cazul variantei tip prevzute n alin. (1), de regul, obiectul material lipsete. Dac ns fptuitorul svrete infrac iunea prin prezentarea sau folosirea fr drept a unor nscrisuri false, acestea pot fi considerate obiect material al falsului privind identitatea. n cazul formei asimilate prevzute n alin.(2), nscrisul ncredin at pentru a fi folosit pe nedrept constituie obiectul material al infrac iunii. Subiec ii infrac iunii. Subiect activ poate fi orice persoan. Participa ia penal este posibil sub toate formele sale. Subiect pasiv este institu ia de stat sau oricare dintre unit ile la care se refer art. 145 Cod penal, care a fost indus n eroare prin svrirea infrac iunii, dar poate fi considerat i persoana fizic a crei identitate a fost folosit n mod ilegal. 3. Con inutul constitutiv Latura obiectiv. Elementul material se realizeaz, n varianta tip, fie prin prezentarea sub o identitate fals, fie prin atribuirea unei asemenea identit i altei persoane, fa de un organ sau institu ie de stat sau fa de o alt unitate din cele prevzute n art. 145 Cod penal. Prezentarea sub o identitate fals nseamn a-i atribui o identitate care nu-i apar ine, iar a atribui o asemenea identitate altei persoane nseamn a declara, a afirma sau atesta c acea persoan are o identitate diferit de cea pe care o are n realitate. n cazul formei asimilate, elementul material se realizeaz prin ncredin area, remiterea unui nscris care servete pentru legitimare sau identificare, altei persoane. Urmarea socialmente periculoas const n crearea unei stri de pericol pentru ncrederea public n corectitudinea prezentrii identit ii persoanei. Legtura de cauzalitate rezult din svrirea faptei. Latura subiectiv. Infrac iunea se svrete cu inten ie direct. 4. Forme i modalit i. Tentativa este posibil, dar nu e pedepsit. Consumarea infrac iunii svrit n varianta tip are loc n momentul prezentrii sub o identitate fals sau n momentul atribuirii unei asemenea identit i altei persoane, iar n forma asimilat, n momentul ncredin rii nscrisului care servete pentru dovedirea strii civile, pentru legitimare sau identificare. 5. Sanc iuni. Falsul privind identitatea se pedepsete cu nchisoare de la 3 luni la 3 ani. Recurs n interesul legii. Prin Decizia nr. XK/2007, nepublicat, nalta Curte de Casa ie i Justi ie - Sec iile Unite - a admis recursul n interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lng nalta Curte de Casa ie i Justi ie, cu privire la existen a infrac iunii de fals privind identitatea prevzut de art. 293 alin. (1) teza I C. pen. n ipoteza specific n care cet eanul romn, aflat n strintate, se prezint sub o identitate fals autorit ilor acelui stat strin i a decis c: Fapta cet eanului romn, aflat n strintate, de a se prezenta sub o identitate fals autorit ilor unui stat strin, constituie infrac iunea de fals privind identitatea prevzut de art. 293 alin. 1 teza I din Codul penal"

Falsul prin folosirea emblemei Crucii Roii


80

1. Con inut legal Potrivit art. 294 Cod penal, constituie infrac iune "folosirea fr drept a emblemei sau denumirii de Crucea Roie" ori a unei embleme sau denumiri asimilate acesteia, precum i folosirea oricrui semn sau oricrei denumiri care constituie o imita ie a vreunei asemenea embleme ori denumiri, dac fapta a cauzat pagube materiale". 2. Condi ii preexistente Obiectul infrac iunii. Obiectul juridic special este format din rela iile sociale referitoare la ncrederea public n emblema i denumirea de "Crucea Roie". Emblema sau denumirea de "Crucea Roie" nu au existen material dar pot fi materializate n desenul sau scrierea imprimat sau aplicat pe diferite lucruri. Aceste lucruri, atunci cnd au existen autonom, pot fi considerate obiect material al infrac iunii. Subiec ii infrac iunii. Subiect activ poate fi orice persoan. Participa ia penal este posibil n toate formele sale. Subiect pasiv este, n principal, Societatea de Cruce Roie, prejudiciat prin uzurparea identit ii sale, dar i persoanele, n secundar, ndrept ite s foloseasc aceste nsemne i a cror autoritate va fi astfel slbit. 3. Con inutul constitutiv Latura obiectiv. Elementul material presupune o ac iune de folosire a emblemei sau denumirii de "Crucea Roie" ori a unei embleme sau denumiri asimilate acesteia sau o ac iune de folosire a oricrui semn ori oricrei denumiri care constituie o imita ie a vreunei asemenea embleme sau denumiri. Pentru existen a infrac iunii se mai cere, indiferent de modalitatea, n care se svrete, ca fapta s produc pagube materiale. Urmarea socialmente periculoas const n producerea unei pagube materiale, n caz contrar considerndu-se c nu exist infrac iune. Legtura de cauzalitate trebuie s existe. Latura subiectiv. Infrac iunea se svrete cu inten ie direct sau indirect. 4. Forme i modalit i. Tentativa dei posibil nu este pedepsit. Consumarea infrac iunii are loc n momentul n care se produc pagube materiale ca urmare a svririi faptei. Potrivit alin.(2) art. 294 Cod penal, infrac iunea este mai grav dac fapta se svrete n timp de rzboi. Prin "timp de rzboi" se n elege, potrivit art. 153 Cod penal, intervalul de timp de la data declarrii mobilizrii sau de la nceperea opera iilor de rzboi pn la trecerea armatei la starea de pace. 5. Sanc iuni. Infrac iunea se pedepsete cu nchisoare de la o lun la 1 an sau cu amend. Forma agravat a infrac iunii se pedepsete cu nchisoare de la 1 la 5 ani.

* * *

TITLUL VI din noul Cod penal (Legea nr. 286/2009, publicat n M.Of. nr.510/24.07.2009) este consacrat infrac iunilor de fals, n con inutul su regsindu-se cu unele modificri i completri incriminrile din Titlul VII al codului penal n vigoare. n Capitolul I, privind falsificarea de monede i alte valori, au fost separate n dou texte distincte prevederile referitoare la falsul de moned i respectiv falsificarea titlurilor de credit i altor instrumente de plat. Solu ia, promovat i de alte legisla ii, se justific prin pericolul diferit al celor dou fapte, reflectat i n pedepsele asociate acestora. 81

De asemenea, n cazul infrac iunii de punere n circula ie a valorilor falsificate s-a prevzut explicit c i autorul infrac iunii de falsificare poate fi subiect activ al acestei fapte (nu ns i al faptei de de inere n vederea punerii n circula ie sau al celorlalte modalit i introduse n text) i, de asemenea, s-a revenit la solu ia tradi ional n dreptul nostru (art. 389 C.pen. din 1936) i consacrat i de alte legisla ii, potrivit creia repunerea n circula ie a unei valori falsificate de ctre o persoan care a primit-o fr s tie ini ial acest lucru, constituie infrac iune, dar se sanc ioneaz mai pu in sever dect prima punere n circula ie. n cazul infrac iunii de de inere de instrumente n vederea falsificrii de valori a fost consacrat o cauz de nepedepsire, inciden atunci cnd autorul faptei pred aceste instrumente autorit ilor sau ncunotin eaz autorit ile de existen a lor, nainte de a se fi trecut la comiterea faptei de falsificare. De asemenea, pentru a asigura transpunerea n dreptul intern dispozi iilor Deciziei-cadru nr. 2000/3 83/JAI a Consiliului Uniunii Europene, privind ntrirea, prin sanc iuni penale, a prevenirii falsificrii de moned, textele din acest capitol au fost completate cu noi modalit i normative i au fost introdus o nou incriminare. Astfel, n cuprinsul infrac iunii de falsificare, a fost inclus i modalitatea falsificrii unei monede deja emise, nainte de punerea efectiv n circula ie (art. 5 din Decizia-cadru). Tot astfel, n cazul infrac iunilor de punere n circula ie de moned falsificat i al de inerii de instrumente n vederea falsificrii au fost introduse noi modalit i de comitere (art. 3 din Decizia-cadru). n fine, a fost prevzut o nou incriminare, emiterea frauduloas de moned, ce va opera atunci cnd emiterea s-a fcut chiar prin folosirea instala iilor sau materialelor n mod legal pentru emitere de moned, dar fr acordul autorit ile competente ori cu nclcarea condi iilor stabilite de acestea. Incriminarea este cerut de art. 4 din Decizia-cadru. Capitolul al III-lea - falsuri n nscrisuri - cuprinde, la rndul su, o serie de modificri fa de legea n vigoare. Astfel, infrac iunea de fals intelectual a fost completat cu o nou dispozi ie, inciden atunci cnd fapta nu a fost svrit de un func ionar. n acest caz, binen eles, nu mai este vorba de un nscris oficial, ci de un nscris sub semntur privat. Incriminarea se impunea, datorit faptului c, pe baza textelor existente n legea n vigoare, era dificil ncadrarea juridic a unor fapte, devenite din ce n ce mai frecvente, comise n sfera raporturilor comerciale (spre exemplu, facturi care consemneaz date neconforme realit ii). O alt incriminare nou introdus este falsificarea unei nregistrri tehnice, n condi iile n care n via a social contemporan tot mai multe documente atestnd o anumit mprejurare i care pot produce efecte juridice sunt eliberate automat, fr interven ia nemijlocit a unui func ionar, se impune o protec ie penal a veridicit ii acestor atestri, n condi iile n care falsificarea lor nu poate fi ncadrat pe baza textelor existente. Astfel, fie prin interven ii frauduloase asupra aparatelor de msur sau nregistrare, fie prin folosirea lor frauduloas, se pot ob ine atestri neconforme cu realitatea privind viteza cu care circul un vehicul, concentra ia de alcool n aerul expirat, concentra ia diferitelor componente n gazele de eapament, greutatea unui bagaj nregistrat automat ntr-un aeroport etc. O alt modificare propus de proiect privete falsul privind identitatea. Prin noua reglementare s-a tranat disputa privind necesitatea utilizrii unor documente de identitate. O alt modificare propus de proiect privete falsul privind identitatea. Prin noua reglementare s-a tranat disputa privind necesitatea utilizrii unor documente de identitate pentru comiterea acestei infrac iuni, pornindu-se de la premisa c func ionarul n fa a cruia autorul se prevaleaz de o identitate fals nu trebuie s dea crezare simplelor afirma ii ale acestuia, el dispunnd de mijloacele necesare identificrii persoanei. De asemenea, s-a introdus o diferen iere sub aspectul regimului sanc ionator ntre ipoteza recurgerii la o identitate fictiv i cea a utilizrii frauduloase a identit ii apar innd altei persoane, n acest din urm caz existnd riscul angajrii unor consecin e juridice n sarcina persoanei respective.

82

AUTOEVALUARE
TESTE GRIL
1. Elementul material al infrac iunii de fals material n nscrisuri oficiale l constituie: a) falsificarea unui nscris oficial, cu prilejul ntocmirii acestuia, prin consemnarea unor fapte neadevrate ori neconsemnarea unor date sau mprejurri; b) falsificarea unui nscris oficial prin contrafacerea scrierii sau a subscrierii ori prin alterarea lui n orice mod; c) folosirea unui nscris oficial n vederea producerii de consecin e juridice. 2. Ce poate reprezenta ac iunea de ntocmire a unei copii a unui act oficial inexistent: a) poate reprezenta infrac iunea de fals material n nscrisuri oficiale; b) poate reprezenta infrac iunea de fals intelectual; c) nu poate reprezenta o infrac iune. 3. n cazul infrac iunii de fals intelectual: a) nu este posibil coautoratul; b) elementul material nu se poate realiza prin omisiune; c) tentativa este posibil i este pedepsit. 4. La infrac iunea de fals n nscrisuri sub semntur privat: a) tentativa este posibil i se pedepsete; b) tentativa este posibil dar nu se pedepsete; c) tentativa nu este posibil. 5. n ce const obiectul material al infrac iunii de uz de fals ? a) doar un nscris oficial; b) doar un nscris sub semntur privat; 83

c) un nscris oficial sau un nscris sub semntur privat. 6. Ce infrac iune constituie fapta so ului care a semnat o cerere de schimb de locuin , n numele sau i n numele so iei sale de care era despr it, dup care a depus cererea la primrie ? a) fals n nscrisuri sub semntur privat, n concurs cu uz de fals b) fals n nscrisuri sub semntur privat; c) fals intelectual. 7. Care poate fi obiectul material la infrac iunea de uz de fals ? a) poate fi doar un nscris sub semntur privat; b) este reprezentat de nscrisul fals folosit; c) poate fi doar un nscris oficial. 8. Cine este subiectul activ al infrac iuni de fals n declara ii ? a) martorul, expertul sau interpretul; b) persoana care face n public declara ii calomnioase; c) orice persoan capabil s fac declara ii productoare de consecin e juridice. 9. Infrac iunea de fals n declara ii: a) are ca obiect material nscrisul n care se consemneaz declara ia; b) nu are obiect material; c) are ca obiect material ac iunea de a face declara ii necorespunztoare adevrului. 10. La infrac iunea de fals privind identitatea: a) nu poate exista obiect material; b) participa ia este posibil, inclusiv sub forma coautoratului; c) tentativa este incriminat.

SPE E TITLUL VII INFRAC IUNI DE FALS


Spe a nr.1 Fals n nscrisuri sub semntur privat. Fals material n nscrisuri oficiale. Uz de fals. ncadrare juridic. Prin sentin a penal nr. 2/2000 Judectoria a condamnat pe inculpat pentru infrac iunea de fals material n nscrisuri oficiale prev. de art.288 alin.1 C.pen. i uz de fals prev. de art.291 C.pen. motivat de faptul c acesta n calitate de administrator al unei societ i comerciale cu rspundere limitat a falsificat borderoul de achizi ie i facturi fiscale pe care ulterior le-a folosit. Apelul declarat de inculpat sub aspectul greitei ncadrri juridice date infrac iuni de fals a fost respins ca nefondat. Curtea de Apel a admis recursul inculpatului, a casat ambele hotrri iar pe fond a dispus schimbarea ncadrri juridice n legtur cu infrac iunea de fals. ntrebri: 1. Ce infrac iune a svrit inculpatul, administrator al unei societ i cu rspundere limitat, care a falsificat borderouri i facturi fiscale, acte care intrate n circuitul civil au produse efecte juridice? 2. Care a fost motivarea instan ei de recurs n baza creia a dispus schimbarea ncadrrii juridice?

84

TITLUL VIII INFRAC IUNI LA REGIMUL STABILIT PENTRU ANUMITE ACTIVIT I ECONOMICE
Aspecte generale i comune

Obiectul ocrotirii penale. Obiectul juridic generic n cazul infrac iunilor din acest titlu l constituie rela iile sociale a cror formare, normal desfurare i dezvoltare sunt asigurate prin aprarea economiei na ionale". Incriminarea n Codul Penal a unor fapte care ncalc regimul stabilit pentru anumite activit i economice constituie mijlocul juridic necesar pentru aprarea economiei na ionale mpotriva acestor fapte care creeaz o stare de pericol sau aduc pgubitoare atingeri economiei Romniei. Cu alte cuvinte prin incriminrile din acest grup sunt protejate rela iile sociale privitoare la via a economic, industria, comer ul i regimul fiscal, rela ii care depind de respectarea principiilor economiei de pia . Datorit importan ei acestor valori sociale, legiuitorul romn a instituit un sistem de protec ie al acestora chiar prin dispozi iile constitu ionale. Astfel, conform art. 4 alin. (1) din Constitu ia Romniei statul este obligat s ia msuri de dezvoltare economic i de protec ie social, de natur s asigure cet enilor un nivel de trai decent". De asemenea, potrivit art. 135 din legea fundamental economia Romniei este economie de pia , bazat pe libera ini iativ i concuren ". Statul trebuie s asigure, ntre altele: - libertatea comer ului, protec ia concuren ei loiale, crearea cadrului favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de produc ie; - protejarea intereselor na ionale n activitatea economic, financiar sau valutar: - stimularea cercetrii tiin ifice i tehnologice na ionale, a artei i protec ia dreptului de autor; - exploatarea resurselor naturale, n concordan cu interesul na ional; - refacerea i ocrotirea mediului nconjurtor, precum i men inerea echilibrului ecologic; - crearea condi iilor necesare pentru creterea calit ii vie ii. 85

Toate aceste prevederi i gsesc reflectarea i n dispozi iile legii penale care incrimineaz principalele fapte prin care se aduce atingere sau se pune n pericol vreuna dintre valorile ocrotite prin legea fundamental. Aceste incriminri i au sediul, n principal, n legi speciale cu dispozi ii penale, iar cele care au mai mult stabilitate i privesc ntructva interese de ansamblu ale economiei na ionale, au fost prevzute n Titlul VIII al pr ii speciale a Codului penal de la 1968. ntruct fiecare infrac iune din acest titlu, potrivit specificului su privete interese diferite ale unit ilor economice sau ale cet enilor, n mod firesc, pe lng obiectul juridic generic, fiecare infrac iune are i un obiect juridic special. Obiectul material. Majoritatea infrac iunilor privind regimul economic privesc fapte a cror svrire poart asupra unui obiect (marf, produs), aa nct, cu excep ia infrac iunii de divulgare a secretului economic (art. 298 C.pen.) i a variantelor contrafacere (art. 299) i concuren neloial (art. 301), toate celelalte infrac iuni au obiect material". Subiec ii infrac iunii. Subiectul activ nemijlocit (autor) al acestor infrac iuni poate fi orice persoan fizic ce ntrunete condi iile generale pentru a rspunde penal, dispozi ia incriminatoare necondi ionnd existen a infrac iunii de vreo calitate special a autorului. Numai la divulgarea secretului economic subiectul infrac iunii n varianta tip - art. 298 alin. (1) - este circumstan iat prin atribu iile sale de serviciu, datorit crora cunoate datele sau informa iile divulgate. Subiect activ al infrac iunilor din acest titlu poate s fie i o persoan juridic, potrivit dispozi iei din art. 191 C.pen. Rspunderea penal a persoanei juridice nu exclude rspunderea penal a persoanei fizice care a contribuit, n orice mod, la svrirea aceleiai infrac iuni la regimul stabilit pentru anumite activit i economice. Participa ia penal (ocazional) la aceste infrac iuni, de regul, este posibil n toate formele sale: coautorat, instigare, complicitate. Subiectul pasiv principal este statul, ca titular al valorilor sociale ocrotite prin aceste incriminri. Pot fi subiec i pasivi secundari agen ii economici sau persoanele fizice ale cror interese patrimoniale sunt afectate prin ac iunea ilicit a subiectului activ. Latura obiectiv. Elementul material. Faptele din cadrul acestui titlu sunt infrac iuni comisive, elementul lor material realizndu-se printr-o ac iune care creeaz o stare de pericol pentru economia na ional, iar uneori poate aduce o vtmare intereselor unit ilor economice sau intereselor cet enilor. Nu trebuie ns s confundm comisiunea i omisiunea, ca modalit i de realizare n concret ale elementului obiectiv, cu infrac iunile comisive i infrac iunile omisive. De asemenea, nu trebuie s confundm comisiunea i omisiunea, ca modalit i de realizare n concret ale elementului obiectiv, cu fapta descris n con inutul normei de incriminare. Din punct de vedere al elementului material, unele fapte prevzute n acest titlu sunt infrac iuni cu con inuturi alternative. Prin urmare, svrirea oricreia dintre ac iunile incriminate este suficient pentru consumarea infrac iunii. Comiterea de ctre aceeai persoan a mai multor ac iuni incriminate alternativ nu afecteaz unitatea infrac ional (pluralitate aparent de infrac iuni), dar de acest aspect se va ine seama la stabilirea gradului de pericol social concret al faptei comise i deci la individualizarea pedepsei". La majoritatea acestor infrac iuni, elementul material are ataat o cerin esen ial care trebuie ndeplinit, cerin care constituie deci o condi ie pentru existen a infrac iunii. Urmarea imediat const, de regul, n crearea unei stri de pericol pentru normala desfurare a activit ilor economice i comerciale. Legtura de cauzalitate ntre ac iunea incriminat i urmarea imediat a acestor infrac iuni de pericol trebuie s existe i rezult, de regul, ex re. Latura subiectiv. Forma de vinov ie. Infrac iunile la regimul stabilit pentru anumite activit i economice se comit, sub aspectul laturii subiective, numai cu inten ie. Inten ia, nefiind calificat printr-un scop care s constituie o cerin esen ial a laturii subiective (cu excep ia infrac iunii de specul), poate fi att direct, ct i indirect. Con inutul concret al inten iei este determinat de natura faptei svrite i a urmrilor acesteia, iar existen a ei rezult din nsi fapta svrit. n con inutul acestor incriminri nu sunt prevzute cerin e esen iale referitoare la mobil. Prin urmare, de regul, mobilul determinant nu intereseaz pentru existen a laturii subiective i implicit a acestor infrac iuni. De acesta se va ine seama ns la stabilirea gradului de pericol social concret al faptei comise de agent i la individualizarea pedepsei. Forme. Modalit i. Sanc iuni Forme. La aceste infrac iuni - dat fiind caracterul lor de infrac iuni comisive -activitatea prin care se realizeaz con inutul lor este susceptibil de o desfurare pe faze i n timp, fiind deci posibile n principiu dou forme de activitate imperfect i anume: actele de pregtire i tentativa. 86

ntruct n Codul penal actele de pregtire nu sunt incriminate i nu sunt pedepsite, n opinia lui Iosif Fodor, pe care nu o sus inem, aceste acte capt o relevan penal i devin acte de participa ie (de regul acte de complicitate) numai dac sunt svrite de alte persoane dect autorul infrac iunii. Alturi de al i autori considerm c n aceast situa ie nu exist acte de executare propriu-zise, persoana care le svrete neac ionnd pentru punerea n aplicare a unei hotrri proprii, ci a unei hotrri luate de o alt persoan (autorul). De asemenea, n lipsa unor acte de executare pedepsibile svrite de autor nu se poate n discu ie existen a unor acte de complicitate anterioare sanc ionabile ca o consecin a adoptrii de ctre sistemul de drept penal romnesc a teoriei moniste asupra participa iei penale. Tentativa, posibil la aproape toate infrac iunile prevzute n acest titlu, nu este incriminat dect la unele infrac iuni (nelciunea la msurtoare, nelciunea cu privire la calitatea mrfurilor, nerespectarea dispozi iilor privind importul de deeuri i reziduuri), n special la acelea care prezint un grad mai ridicat de pericol social. Infrac iunile din acest titlu se consum n momentul realizrii ac iunii incriminate i implicit al producerii urmrii imediate. La unele dintre aceste infrac iuni (nelciunea la msurtoare sau cu privire la calitatea mrfurilor, concuren a neloial, etc.) executarea elementului material se prelungete, de regul, n timp i dup consumare i n asemenea cazuri acestea capt caracter continuu sau continuat. Modalit i. Unele dintre infrac iunile prevzute n acest titlu pot prezenta dou sau mai multe modalit i normative, corespunztoare con inutului dispozi iei incriminatoare. Aceste modalit i variaz, de regul, n func ie de ac iunile care constituie elementul material al infrac iunii, de felul obiectului material, iar cteodat de condi iile care constituie cerin a esen ial a laturii obiective. Aceste infrac iuni pot prezenta modalit i faptice diferite, n func ie i de mprejurrile concrete n care este svrit infrac iunea sau de particularit ile pe care le poate prezenta n concret elementul material al unor infrac iuni de care se va ine seama la determinarea gradului concret de pericol social al faptei i deci la individualizarea corespunztoare a pedepsei ce se aplic fptuitorului. Sanc iuni. Corespunztor gradului mai sczut de pericol social al acestor infrac iuni, regimul sanc ionator prevzut n Codul penal este mai pu in sever, cu excep ia faptelor penale prevzute n art. 302' i 302 C.pen. Pentru cteva infrac iuni mai uoare este prevzut ca sanc iune pedeapsa nchisorii alternativ cu amenda. De regul, n dispozi iile incriminatoare, pedeapsa principal nu este nso it de o pedeaps complementar, cu excep ia dispozi iilor din art. 3021 i 3022 C.pen. care prevd i interzicerea unor drepturi. Persoana juridic se sanc ioneaz pentru infrac iunile prevzute n prezentul titlu cu amend (art. 711 C.pen.). Aspecte procesuale. Ac iunea penal pentru infrac iunile la regimul stabilit pentru anumite activit i economice se pune n micare din oficiu. Urmrirea penal i judecata acestor infrac iuni se face, n principiu, potrivit regulilor procesuale obinuite.

Specula
1. Con inut legal Potrivit art. 295 Cod penal, constituie infrac iune "svrirea uneia dintre urmtoarele fapte: a ) cumprarea n scop de revnzare a produselor industriale sau agricole care, potrivit dispozi iilor legale, nu pot face obiectul comer ului particular; b ) cumprarea de produse industriale sau agricole, n scop de prelucrare n vederea revnzrii, dac ceea ce rezult din prelucrare nu poate face, potrivit dispozi iilor legale, obiectul comer ului particular". 2. Condi ii preexistente Obiectul infrac iunii. Obiectul juridic special principal este format din rela iile sociale referitoare la regimul legal al circula iei produselor industriale i agricole, iar secundar din rela iile sociale referitoare la interesele patrimoniale ale cet enilor. Obiectul material const n produsele industriale sau agricole asupra crora poart ac iunile incriminate. Subiec ii infrac iunii. 87

Subiect activ poate fi svrit de orice persoan. Participa ia penal este posibil n toate formele sale. Subiect pasiv este persoana fizic pgubit prin svrirea infrac iunii. 3. Con inutul constitutiv Latura obiectiv. Elementul material, n prima variant, const n ac iunea de cumprare a unor produse industriale sau agricole care nu pot face obiectul comer ului particular. n cea de-a doua variant, se realizeaz tot printr-o ac iune de cumprare a unor produse industriale sau agricole dar de data aceasta, nu intereseaz dac produsele sunt sau nu exceptate de la comer ul particular. Pentru existen a infrac iunii, este necesar ca fptuitorul s urmreasc ob inerea, prin prelucrarea produselor, a unui produs care nu poate face obiectul comer ului particular. A prelucra un produs nseamn a supune produsul unor opera ii de modificare, de transformare, care pot duce chiar pn la schimbarea substan ei acelui produs. Urmarea socialmente periculoas const n punerea n pericol a desfurrii corecte a activit ii n domeniul economic. Legtur de cauzalitate rezult din svrirea faptei. Latura subiectiv. Infrac iunea se svrete n ambele variante cu inten ie direct. n forma prevzut la lit. a) scopul urmrit este revnzarea produselor cumprate, n timp ce la lit. b) scopul este de prelucrare n vederea revnzrii. 4. Forme i modalit i. Tentativa este posibil dar nu este pedepsit. Consumarea infrac iunii are loc n momentul cumprrii produselor n scopul revnzrii sau se realizeaz vnzarea lor la suprapre . 5. Sanc iuni. Infrac iunea de specul n ambele forme se pedepsete cu nchisoare de la 6 luni la 5 ani.

nelciunea la msurtoare
1. Con inut legal Potrivit art. 296 Cod penal, constituie infrac iune "nelarea prin folosirea unui instrument de msurat inexact ori prin folosirea frauduloas a unui instrument de msurat exact". 2. Condi ii preexistente Obiectul infrac iunii. Obiectul juridic special principal este format din rela iile sociale referitoare la corectitudinea efecturii opera iilor de msurare n domeniul circula iei bunurilor materiale, iar secundar din rela iile sociale cu caracter patrimonial. Obiect material poate fi orice bun aflat n circuitul economic, susceptibil de numrare sau msurare. Subiec ii infrac iunii. Subiect activ poate fi orice persoan. Participa ia penal este posibil n toate formele sale. Subiect pasiv principal poate fi orice persoan prejudiciat prin activitatea infrac ional, fie c este agent economic sau comercial pgubit sau salariat nsrcinat cu aprovizionarea, fie cumprtor - consumator al bunurilor. 3. Con inutul constitutiv Latura obiectiv. Elementul material se realizeaz printr-o ac iune de inducere n eroare, desfurat de subiect cu ocazia vnzrii, repartizrii sau transmiterii unor produse sub cantitatea solicitat. Aceast ac iune poate fi svrit n modalit i alternative, fie prin prin folosirea unui instrument de msurat inexact, fie prin folosirea frauduloas a unui instrument de msurat exact. n prima modalitate de svrire a infrac iunii fptuitorul utilizeaz un instrument ce nregistreaz o cantitate mai mare sau mai mic dect cea real. 88

n cea de-a doua modalitate instrumentul de msurat este exact, ns fptuitorul, prin diferite manopere, face ca opera ia de msurare s nu fie corect. Urmarea socialmente periculoas const n crearea unei stri de pericol pentru rela iile sociale economice ocrotite dar i a unui prejudiciu concret adus patrimoniului persoanelor nelate. Legtura de cauzalitate trebuie s existe. Latura subiectiv. Infrac iunea de nelciune la msurtoare se svrete cu inten ie direct sau indirect. 4. Forme i modalit i. Tentativa este posibil i este sanc ionat. Consumarea infrac iunii se produce n momentul n care ac iunea fptuitorului este dus pn la capt i se realizeaz inducerea n eroare a persoanei. 5. Sanc iuni. nelciunea la msurtoare se pedepsete cu nchisoare de la 3 luni la 5 ani.

nelciunea cu privire la calitatea mrfurilor


1. Con inut legal Potrivit art. 297 Cod penal, constituie infrac iune "falsificarea ori substituirea de mrfuri sau orice alte produse, precum i expunerea spre vnzare sau vnzarea de asemenea bunuri, cunoscnd c sunt falsificate ori substituite". 2. Condi ii preexistente Obiectul infrac iunii. Obiectul juridic special este format din rela iile sociale referitoare la probitatea i ncrederea cu privire la calitatea mrfurilor sau a oricror alte produse destinate consumului particular, productiv sau industrial. Obiect material poate fi orice marf sau orice alt produs, susceptibile de a fi falsificate sau substituite. Subiec ii infrac iunii. Subiect activ n principiu poate fi orice persoan, dar de cele mai multe ori are calitatea de angajat al unei societ i comerciale, comerciant particular sau productor agricol. Participa ia penal este posibil n toate formele sale. Subiect pasiv este n primul rnd consumatorul nelat dar poate fi i unitatea economic sau comercial unde lucreaz subiectul activ i al crei prestigiu este astfel prejudiciat. 3. Con inutul constitutiv Latura obiectiv. Elementul material se realizeaz prin svrirea oricreia dintre urmtoarele ac iuni: falsificarea sau substituirea de mrfuri sau a oricror alte produse, expunerea spre vnzare sau vnzarea de bunuri falsificate sau substituite. Ac iunea de falsificare de mrfuri sau orice alte produse nseamn denaturarea acestora prin contrafacere (mrfurile sau produsele sunt falsificate sau preparate din alte materii sau materiale dect cele din care trebuiesc fabricate sau preparate) sau alterare(con inutul mrfurilor sau produselor este schimbat prin adugarea sau amestecarea n compozi ia lor a unor substan e strine). Substituirea reprezint nlocuirea mrfurilor sau produselor cu altele asemntoare, dar de calitate inferioar. Expunerea spre vnzare nseamn oferirea de mrfuri sau produse falsificate sau substituite spre vnzare. Art. 297 alin.(2) Cod penal, prevede c "dac mrfurile sau produsele au devenit, prin falsificare sau substituire, vtmtoare snt ii", atunci faptele svrite aduc atingere snt ii publice i nu economie ii vor fi aplicabile dispozi iile art. 313 Cod penal (infrac iunea de falsificare de alimente sau de alte produse). Urmarea socialmente periculoas const n crearea unei stri de pericol pentru buna desfurare a activit ilor economice precum i n crearea unui prejudiciu efectiv pentru cei nela i. Legtura de cauzalitate rezult din svrirea faptei. Latura subiectiv. 89

Infrac iunea se svrete cu inten ie direct sau indirect. 4. Forme i modalit i. Tentativa este posibil i este pedepsit de lege Consumarea are loc n momentul n care ac iunea de falsificare, substituire, expunere spre vnzare sau vnzare a luat sfrit. 5. Sanc iuni.
5

Infrac iunea de nelciune cu privire la calitatea mrfurilor se pedepsete cu nchisoare de la 1 la 7 ani.

Divulgarea secretului economic


1. Con inut legal Potrivit art. 298 alin. (1) Cod penal, constituie infrac iune "divulgarea unor date sau informa ii care nu sunt destinate publicit ii, de ctre cel care le cunoate datorit atribu iilor de serviciu, dac fapta este de natur s produc pagube". Alin. (2) al aceluiai articol prevede c infrac iunea poate fi svrit i de o alt persoan, oricare ar fi modul n care acea persoan a ajuns s cunoasc datele sau informa iile.

2. Condi ii preexistente Obiectul infrac iunii. Obiectul juridic special este format din rela iile sociale referitoare la pstrarea strict a datelor i informa iilor cu caracter economic care nu sunt destinate publicit ii. Obiect material exist doar n cazul n care acesta poate fi un document care con ine date i informa ii care nu sunt destinate publicit ii i care vor fi astfel divulgate. Subiec ii infrac iunii. Subiectul activ n prima modalitate de svrire a faptei este calificat, nu poate fi dect un func ionar care cunoate datele sau informa iile pe care le divulg datorit atribu iilor de serviciu. n cea de-a doua modalitate descris n alin.(2) subiect activ poate fi orice persoan, indiferent de calitatea pe care o are i indiferent de modul n care a ajuns s cunoasc datele sau informa iile nedestinate publicit ii pe care le divulg. Participa ia penal este posibil sub toate formele. n privin a coautoratului, n modalitatea prevzut de alin. (1), trebuie ndeplinit condi ia privind calitatea autorului. Subiect pasiv este unitatea economic a crei activitate este prejudiciat prin divulgarea secretelor ctre alte persoane. 3. Con inutul constitutiv Latura obiectiv. Elementul material se realizeaz prin ac iunea de divulgare a unor date sau informa ii care nu sunt destinate publicit ii i a cror dezvluire este de natur s produc pagube. A divulga date sau informa ii nseamn a le da n vileag, a le aduce la cunotin a unor persoane nendrept ite a le cunoate. Ac iunea de divulgare se poate face oral sau n scris sau n orice alt mod. Urmarea socialmente periculoas const n crearea unei stri de pericol pentru avutul public sau privat. Legtura de cauzalitate rezult din svrirea faptei. Latura subiectiv. Infrac iunea se svrete cu inten ie direct sau indirect. 4. Forme i modalit i. Tentativa este posibil dar legea nu o sanc ioneaz. Consumarea infrac iunii are loc n momentul n care datele sau informa iile care nu sunt destinate publicit ii ajung la cunotin a unor persoane nendrept ite a le cunoate. 5. Sanc iuni. 90

Infrac iunea se pedepsete cu nchisoarea de la 2 la 7 ani dac fptuitorul a cunoscut datele sau informa iile datorit atribu iilor de serviciu, i cu nchisoare de la 6 luni la 5 ani, dac fapta este svrit de orice alt persoan.

Contrafacerea obiectului unei inven ii


1. Con inut legal Potrivit art. 299 Cod penal, constituie infrac iune "contrafacerea sau n folosirea fr drept a obiectului unei inven ii". 2. Condi ii preexistente Obiectul infrac iunii. Obiectul juridic special este constituit din rela iile sociale referitoare la asigurarea progresului tehnic n economie, prin normala i nestnjenita folosire a inven iilor de ctre cei n drept. Obiectul material n cazul svririi infrac iunii prin contrafacere nu exist deoarece, n fapt, infrac iunea atenteaz la o valoare imaterial, la drepturile autorului n legtur cu obiectul inven iei. n cazul folosirii fr drept a obiectului unei inven ii, ntruct ac iunea incriminat se refer chiar la obiectul inven iei, acesta constituie obiectul material al infrac iunii. Subiec ii infrac iunii. Subiect activ poate fi orice persoan. Participa ia penal este posibil n toate formele. Subiect pasiv este n primul rnd statul, ca titular principal al valorii reprezentate de economia na ional i, n secundar, autorul inven iei, ale crui drepturi sunt lezate. 3. Con inutul constitutiv Latura obiectiv. Elementul material se realizeaz fie prin ac iunea de contrafacere fie prin cea de folosire fr drept a obiectului unei inven ii. Contrafacerea obiectului unei inven ii const n fabricarea, confec ionarea unui obiect care imit obiectul unei inven ii. Urmarea socialmente periculoas const n producerea unei stri de pericol pentru economia na ional dar i a unui prejudiciu moral sau patrimonial pentru autorul inven iei. Legtur de cauzalitate rezult din svrirea faptei. Latura subiectiv. Infrac iunea se svrete cu inten ie direct sau indirect. 4. Forme i modalit i. Tentativa dei posibil nu este sanc ionat. Consumarea infrac iunii se produce n momentul n care executarea oricreia dintre cele dou ac iuni descrise n norm este dus pn la capt. 5. Sanc iuni. Infrac iunea se pedepsete cu nchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amend.

Punerea n circula ie a produselor contrafcute


1. Con inut legal Potrivit art. 300 Cod penal, constituie infrac iune "punerea n circula ie a produselor realizate ca urmare a contrafacerii sau folosirii fr drept a obiectului unei inven ii". 2. Condi ii preexistente Obiectul infrac iunii. Obiectul juridic special este format din rela iile sociale referitoare la asigurarea progresului tehnic n economie, prin normala i nestnjenita folosire a inven iilor de ctre cei n drept. Obiectul material este chiar produsul contrafcut asupra cruia poart ac iunea de punere n circula ie. Subiec ii infrac iunii. 91

Subiect activ poate fi orice persoan. Participa ia penal este posibil n toate formele sale. Subiect pasiv este nsi titularul brevetului de inven ie ale crei interese morale i patrimoniale au fost prejudiciate. 3. Con inutul constitutiv Latura obiectiv. Elementul material const n ac iunea de punere n circula ie a produselor realizate ca urmare a contrafacerii sau folosirii fr drept a obiectului unei inven ii. A pune n circula ie produse nseamn a introduce produsele n circuitul desfacerii bunurilor, prin expunere spre vnzare, vnzare, schimb etc. Urmarea socialmente periculoas const n producerea unei stri de pericol pentru economia na ional dar i a unui prejudiciu moral sau patrimonial titularului brevetului de inven ie. Legtura de cauzalitate rezult din svrirea faptei. Latura subiectiv. Infrac iunea se svrete cu inten ie direct sau indirect. 4. Forme i modalit i. Tentativa dei posibil nu este pedepsit de lege. Infrac iunea se consum n momentul n care se realizeaz un act de punere n circula ie a produsului ob inut ca urmare a contrafacerii sau folosirii, fr drept, a obiectului unei inven ii. Infrac iunea poate fi svrit n form continuat dac n executarea aceleai rezolu ii infrac ionale, fptuitorul svrete acte repetate de punere n circula ie a unor astfel de produse. 5. Sanc iuni. Infrac iunea se pedepsete cu nchisoare de la 3 luni la 3 ani.

Concuren a neloial
1. Con inut legal Potrivit art. 301 Cod penal, constituie infrac iune "fabricarea ori punerea n circula ie a produselor care poart denumiri de origine ori indica ii de provenien false, precum i aplicarea pe produsele puse n circula ie de men iuni false privind brevetele de inven ii, ori folosirea unor nume comerciale sau a denumirilor organiza iilor de comer ori industriale, n scopul de a induce n eroare pe beneficiari". 2. Condi ii preexistente Obiectul infrac iunii. Obiectul juridic special este format din rela iile sociale referitoare la ocrotirea intereselor beneficiarilor sau consumatorilor, dar i a productorilor sau furnizorilor, prin asigurarea adevrului cu privire la autenticitatea informa iilor despre produsele fabricate sau puse n circula ie, folosirea numelor comerciale ori a denumirii organiza iilor de comer sau industriale. Obiect material este orice produs care poart denumiri de origine ori indica ii de provenien , denumiri sau men iuni false. Subiec ii infrac iunii. Subiect activ poate fi orice persoan. Participa ia penal este posibil n toate formele sale. Subiect pasiv 3. Con inutul constitutiv Latura obiectiv. Elementul material se poate realiza prin svrirea oricreia dintre urmtoarele ac iuni: fabricarea ori punerea n circula ie a produselor care poart denumiri de origine ori indica ii de provenien false, aplicarea pe produsele puse n circula ie de men iuni false privind brevetele de inven ii, folosirea unor nume comerciale sau a denumirilor organiza iilor de comer ori industriale. Legea prevede c pentru existen a elementului material activitatea desfurat de fptuitor trebuie s fie de natur a induce n eroare pe beneficiari. 92

Urmarea socialmente periculoas const n crearea unei stri de pericol pentru desfurarea cu corectitudine a activit ilor economice. Legtura de cauzalitate rezult din svrirea faptei incriminate. Latura subiectiv. Infrac iunea se svrete cu inten ie direct, n scopul inducerii n eroare a beneficiarilor. 4. Forme i modalit i. Tentativa dei posibil nu este pedepsit de lege. Consumarea infrac iunii are loc n momentul n care se fabric sau se pune n circula ie un produs care poart o denumire de origine ori indica ii de provenien false, sau se aplic pe produsele puse n circula ie, men iuni false privind brevetele de inven ii sau cnd se folosete, fr drept, un nume comercial sau denumirea unei organiza ii de comer sau industriale, neavnd relevan faptul c beneficiarii au fost sau nu efectiv indui n eroare. 5. Sanc iuni. Infrac iunea se pedepsete cu nchisoare de la o lun la 2 ani sau cu amend.

Nerespectarea dispozi iilor privind opera ii de import sau export


1. Con inut legal Potrivit art. 302 Cod penal, constituie infrac iune "efectuarea, fr autoriza ie, a oricror acte sau fapte care potrivit dispozi iilor legale sunt considerate opera iuni de import, export sau tranzit." 2. Condi ii preexistente Obiectul infrac iunii. Obiectul juridic special este format din rela iile sociale referitoare la activitatea de comer exterior. Obiectul material este reprezentat de mrfurile i produsele la care se refer opera iile de import, export sau tranzit. Subiec ii infrac iunii. Subiect activ poate fi orice persoan care efectueaz, fr autoriza ie, o opera ie de comer exterior. Participa ia penal este posibil n toate formele sale. Subiect pasiv este statul n calitatea sa de titular al drepturilor de a emite licen e de import i export. 3. Con inutul constitutiv Latura obiectiv. Elementul material se realizeaz prin ac iunea de efectuare, fr autoriza ie, a unor acte sau fapte care, potrivit dispozi iilor legale, sunt considerate opera iuni de import, export sau tranzit. Opera iunile de import, export i tranzit, prevzute n mod limitativ n lege, constau n vnzarea, cumprarea sau schimburile de mrfuri, transporturile i expedi iile interna ionale, vnzarea sau cumprarea de licen etc. i n general, orice acte sau fapte de comer , precum i prospectrile, ofertele, demersurile, tratativele i n elegerile privind asemenea opera iuni. Sunt exceptate actele sau faptele privind bunuri destinate uzului sau consumului personal ori familial. Urmarea socialmente periculoas const n creara unei stri de pericol pentru buna desfurare a activit ilor de comer exterior. Legtur de cauzalitate rezult din svrirea faptei incriminate. Latura subiectiv. Infrac iunea se svrete cu inten ie direct sau indirect. 4. Forme i modalit i. Tentativa dei posibil nu este pedepsit. Consumarea infrac iunii are loc n momentul n care s-a efectuat, fr autoriza ie, una din opera iunile de import, export sau tranzit. 93

5. Sanc iuni. Infrac iunea se pedepsete cu nchisoare de la 2 la 7 ani.

Deturnarea de fonduri
1. Con inut legal Potrivit art. 3021 Cod penal, constituie infrac iune "schimbarea destina iei fondurilor bneti, sau a resurselor materiale, fr respectarea prevederilor legale, dac fapta a cauzat o perturbare a activit ii economico-financiare sau a produs o pagub unui organ ori unei institu ii de stat sau unei alte unit i dintre cele la care se refer art. 145". 2. Condi ii preexistente Obiectul infrac iunii. Obiectul juridic special principal este format din rela iile sociale referitoare la disciplina financiar, iar cel adiacent din rela iile sociale cu caracter patrimonial, dac prin svrirea faptei au fost produse pagube unui organ sau institu ie de stat ori unei alte unit i din cele la care se refer art. 145 Cod penal. Obiectul material este reprezentat de fondurile bneti sau resursele materiale care au fost deturnate prin activitatea infrac ional. Subiec ii infrac iunii. Subiect activ poate fi orice persoan. Participa ia penal este posibil n toate formele sale. Subiect pasiv este statul, ca titular al bugetului prejudiciat prin svrirea faptei. 3. Con inutul constitutiv Latura obiectiv. Elementul material se realizeaz prin ac iunea de folosirea a fondurilor bneti sau a resurselor materiale n alt scop dect cel stabilit. Schimbarea destina iei acestor fonduri sau resurse trebuie s se fac fr respectarea prevederilor legale i s fie de natur s produc o perturbare a activit ii economico-financiare sau o pagub unui organ ori institu ii de stat sau unei alte unit i din cele la care se refer art. 145 Codul penal. Urmarea socialmente periculoas const n perturbarea activit ii economico-financiare sau producerea unei pagube unui organ ori institu ii de stat sau unei alte unit i din cele enumerate anterior. Legtura de cauzalitate trebuie stabilit n fiecare caz. Latura subiectiv. Infrac iunea se svrete cu inten ie direct sau indirect. 4. Forme i modalit i. Tentativa, dei posibil, nu este pedepsit de lege. Consumarea infrac iunii are loc n momentul n care schimbarea fondurilor bneti sau a resurselor materiale a fost efectiv realizat i s-a produs fie o perturbare a activit ii economico-financiare, fie o pagub unui organ sau institu ii de stat sau unei alte unit i din cele prevzute n art. 145 Cod penal. Art. 3021 alin. (2) Cod penal prevede ca variant agravat producerea unor consecin e deosebit de grave, considerate astfel n accep iunea dat de art. 146 Cod penal. 5. Sanc iuni. Infrac iunea, n varianta tip, se pedepsete cu nchisoarea de la 6 luni la 5 ani. Sanc iunea n cazul formei agravate const n nchisoare de la 5 la 15 ani i interzicerea unor drepturi.

Nerespectarea dispozi iilor privind importul de deeuri i reziduuri


1. Con inut legal Potrivit art. 302 alin. (1) Cod penal, constituie infrac iune "efectuarea oricror opera iuni de import de deeuri ori reziduuri de orice natur sau de alte mrfuri periculoase pentru sntatea popula iei i pentru mediul nconjurtor, precum i introducerea, n orice mod, sau tranzitarea acestora pe teritoriul rii, fr respectarea dispozi iilor legale". Alin.(2) prevede i dou variante agravate dac faptele prevzute n alineatul precedent au pus n pericol sntatea sau integritatea corporal a unui numr mare de persoane, au avut vreuna din urmrile artate n art. 182 ori au cauzat o pagub material important", respectiv n 94

cazul n care s-a produs moartea uneia sau mai multor persoane ori pagube importante economiei na ionale ". 2. Condi ii preexistente Obiectul infrac iunii. Obiectul juridic special este format din rela iile sociale referitoare la activitatea de import de deeuri, reziduuri sau alte substan e periculoase, precum i cea de tranzitare pe teritoriul rii a acestora pe teritoriul rii. n secundar, infrac iunea are ca obiect juridic, rela iile sociale referitoare la sntatea popula iei i a mediului nconjurtor. Obiectul material este Infrac iunea are ca obiect material respectivele deeuri i reziduuri care sunt importate sau tranzitate. n formele agravate calitate de obiect material pot avea i corpul victimei sau victimelor. Subiec ii infrac iunii. Subiect activ poate fi orice persoan. Participa ia penal este posibil sub toate formele. Subiect pasiv este n principal statul ca titular al valorilor sociale ocrotite prin lege i n secundar persoanele fizice a cror sntate, integritate corporal sau chiar via au fost puse n pericol sau lezate, dar i eventual persoanele juridice prejudiciate prin activitatea infrac ional.

3. Con inutul constitutiv Latura obiectiv. Elementul material se poate realiza prin una din urmtoarele ac iuni alternative, cu nclcarea dispozi iilor legale: - efectuarea de opera iuni de import de deeuri, reziduuri ori alte mrfuri; - introducerea, n orice mod, a acestora n ar; - tranzitarea pe teritoriul rii a reziduurilor, deeurilor ori a altor mrfuri periculoase. Pentru existen a infrac iunii se cere ca reziduurile, deeurile, celelalte mrfuri importate s fie periculoase pentru sntatea popula iei i pentru mediul nconjurtor. Urmarea socialmente periculoas const n crearea unei stri de pericol pentru sntatea popula iei i pentru mediul nconjurtor. Legtura de cauzalitate trebuie s existe. Latura subiectiv. Infrac iunea se svrete cu inten ie direct sau indirect. 4. Forme i modalit i. Tentativa este posibil i se pedepsete. Consumarea infrac iunii are loc n momentul n care se realizeaz oricare din cele trei ac iuni ce constituie elementul material. Art. 3022 alin.(2) prevede i dou variante agravate, atunci cnd faptele prevzute n alin. (1) au avut drept consecin e fie punerea n pericol a snt ii sau integrit ii corporale a unui numr mare de persoane, au avut vreuna din urmrile artate n art. 182 ori au cauzat o pagub material important, fie moartea uneia sau mai multor persoane ori pagube importante economiei na ionale. 5. Sanc iuni. Infrac iunea svrit n varianta tip se pedepsete cu nchisoare de la 2 la 7 ani. Pentru prima form agravat, pedeapsa const n nchisoare de la 3 la 10 ani i interzicerea unor drepturi, iar pentru a doua form agravat, n nchisoare de la 7 la 20 de ani i interzicerea unor drepturi.

95

AUTOEVALUARE
TESTE GRILA
1. Tentativa se pedepsete: a) la nelciunea la msurtoare; b) la specul; c) la nelciunea cu privire la calitatea mrfurilor. 2. Infrac iunea de specul se poate realiza prin: a) cumprarea n scop de revnzare a produselor industriale sau agricole, care, potrivit dispozi iilor legale, nu pot face obiectul comer ului particular; b) cumprarea n scop de revnzare a produselor industriale sau agricole, fr plata taxelor prevzute de lege; c) cumprarea de produse industriale sau agricole n scop da prelucrare n vederea revnzrii, dac ceea ce ar rezulta prin prelucrare nu poate face obiectul comer ului particular. 3. nelarea prin folosirea frauduloas a unui instrument de msurat exact constituie infrac iunea de: a) nelciune - infrac iune prevzut de art. 215 C. pen.; b) nelciune cu privire la calitatea mrfurilor - infrac iune prevzut de art. 297 C. pen.; c) nelciune la msurtoare - infrac iune prevzut de art.296 C. pen. 4. Constituie infrac iunea de contrafacere a obiectului unei inven ii: a) punerea n circula ie a produselor realizate ca urmare a contrafacerii sau folosirii fr drept a obiectului unei inven ii; b) contrafacerea, fr drept, a obiectului unei inven ii; c) folosirea, fr drept, a obiectului unei inven ii. 5. Producerea sau orice opera iune privind circula ia produselor toxice, fr drept, constituie infrac iunea de: a) nerespectare a dispozi iilor privind importul de deeuri sau reziduuri; b) nerespectarea dispozi iilor privind opera ii de import sau export; c) trafic de stupefiante. 6. Fapta func ionarului care neal prin folosirea unui instrument de msurat inexact ori prin folosirea frauduloas a unui instrument de msurat exact, constituie: a) infrac iunea de nelciune la msurtoare (art. 296 C. pen.); 96

b) concurs ntre infrac iunile de nelciune la msurtoare (art. 296 C. pen.) i abuz n serviciu contra intereselor personale (art. 246 C. pen.); c) infrac iunea de abuz n serviciu contra intereselor personale (art. 246 C. pen.). 7. Infrac iunea de nelciune cu privire la calitatea mrfurilor poate fi svrit: a) numai de un productor; b) numai de un comerciant; c) de orice persoan. 8. Divulgarea unor date sau informa ii care nu sunt destinate publicit ii, de ctre cel care le cunoate datorit atribu iilor de serviciu, dac fapta este de natur s produc pagube, constituie infrac iunea de: a) divulgarea secretului profesional - infrac iune prevzut de art. 196 C. pen.; b) divulgarea secretului economic - infrac iune prevzut de art. 298 C. pen.; c) abuz de serviciu contra intereselor publice - infrac iune prevzut de art. 248 C. pen.

9. Efectuarea, fr autoriza ie, a oricror acte sau fapte care, potrivit dispozi iilor legale, sunt considerate opera iuni de export, import sau tranzit, constituie infrac iunea de: a) nerespectare a dispozi iilor privind importul de deeuri sau reziduuri; b) specul; c) nerespectarea dispozi iilor privind opera ii de import sau export. 10. Constituie infrac iunea de deturnare de fonduri (art. 3021 C. pen.): a) folosirea de ctre un func ionar, n interesul su, de bani pe care i administreaz sau i gestioneaz; b) schimbarea destina iei fondurilor bneti, fr respectarea prevederilor legale, dac fapta a cauzat o perturbare a activit ii econmico-financiare; c) pricinuirea de pagube unei persoane, cu rea-credin , cu ocazia administrrii bunurilor acesteia de ctre cel care are grija administrrii.

SPE E TITLUL VIII INFRAC IUNI LA REGIMUL STABILIT PENTRU ANUMITE ACTIVIT I ECONOMICE

Spe a nr.1 nelciune cu privire la calitatea mrfurilor. Concuren neloial. Elemente constitutive Tribunalul a condamnat pe inculpat, administrator i asociat unic la o societate comercial, pentru svrirea infrac iunilor de nelciune cu privire la calitatea mrfurilor prev. de art.297 alin.1 C.pen. i respectiv concuren neloial prev. de art.5 alin.1 lit. a i b din Legea nr.11/1991 modificat prin Legea nr.298/2001 motivat de faptul c a vndut unor societ i comerciale materiale pentru hidroizola ii care ns erau inscrip ionate cu sigla altei societ i comerciale i nu a societ ii sale i mai mult dect att calitatea mrfurilor nu corespundea din punct de vedere tehnic clasei materialelor hidroizolante specifice produselor vndute. Instan a a re inut n mod concret c inculpatul a confec ionat carton asfaltat falsificat i necorepunztor din punct de vedere calitativ i c apoi la vndut la alte societ i comerciale ambalate i etichetate ca i cum ar proveni de la o societate comercial recunoscut n domeniu cnd de fapt produsul era fabricat de el. Apelul declarat de inculpat a fost admis de Curtea de Apel care a dispus achitarea acestuia pentru infrac iunea de concuren neloial men innd doar condamnarea pentru infrac iunea de nelciune privind calitatea mrfurilor. 97

Recursul declarat de Parchet a fost admis de I.C.C.J. care a casat par ial decizia n ceea ce privete achitarea, men innd n final solu ia instan ei de fond. ntrebare: 1. n condi iile artate mai sus fapta inculpatului ntrunete elementele constitutive ale unei singure infrac iuni de nelciune sau aceasta se afl n concurs i cu infrac iunea de concuren neloial? 2. Care este motivarea care justific admiterea recursului i men inerea solu iei fondului?

TITLUL IX INFRAC IUNI CARE ADUC ATINGERE UNOR RELA II PRIVIND CONVIE UIREA SOCIAL
Aspecte generale i comune
n titlul IX din partea special a Codului penal sunt prevzute infrac iunile care aduc atingere unor rela ii privind convie uirea social. Alctuirea acestui grup de infrac iuni, nscris ntr-un titlu aparte, s-a fcut tot dup criteriul obiectului juridic, i anume rela iile sociale privind convie uirea social. No iunea de rela ii privind convie uirea social. n definirea no iunii de convie uire social trebuie re inut c aceast no iune are, pe de o parte, un sens larg, potrivit cruia cele mai multe rela ii sociale sunt, n fond, rela ii de convie uire social, rela ii de vie uire a unor oameni mpreun cu al i oameni. n acest sens, i n cazul infrac iunilor contra persoanei se ncalc unele rela ii de convie uire social, dup cum se ncalc asemenea rela ii i n cazul infrac iunilor contra patrimoniului, aa cum se ncalc asemenea rela ii de convie uire n cazul infrac iunilor contra familiei, ori cel al infrac iunilor care privesc asisten a celor n primejdie. Ori de cte ori este vorba de infrac iuni, acestea presupun rela ii sociale, rela ii de convie uire ntre oameni, rela ii de convie uire social. Dar, pe de alt parte, no iunea de rela ii de convie uire social are i un sens restrns, anume acele rela ii de convie uire social care presupun contacte apropiate, directe, frecvente ntre oameni i a cror nclcare implic o suferin moral, cum sunt rela iile de familie, rela iile de asisten a celor n primejdie, rela iile dintre locatari, rela iile dintre oameni de na ionalit i diferite, rela iile privind exercitarea liber a cultelor religioase, rela iile privind buna-cuviin i respectul reciproc. n cazul infrac iunilor din Titlul IX al pr ii speciale a Codului penal este vorba de rela iile de convie uire social n sens restrns. De altfel, acest lucru rezult i din denumirea titlului, unde se prevede c este vorba de infrac iuni care aduc atingere unor" rela ii de convie uire social, lsndu-se s se n eleag, pe de o parte, c i n cazul celorlalte infrac iuni, din celelalte titluri, este vorba tot de rela ii de convie uire social; pe de alt parte, acest titlu privete infrac iuni referitoare la un cmp mai restrns al rela iilor de convie uire social. Cadrul infrac iunilor. Infrac iunile care aduc atingere unor rela ii privind convie uirea social sunt numeroase ntruct i rela iile privind convie uirea social sunt numeroase i variate. Legiuitorul nostru, lund drept criteriu de sistematizare rela iile privind convie uirea social, considerat ca valoare social principal, i diferitele fascicule de rela ii care intr n alctuirea sa ca valori sociale speciale, a nscris n acest cadru toate infrac iunile care privesc acest obiect juridic. Infrac iunile care formeaz acest cadru sunt: bigamia (art. 303), abandonul de familie (art. 305), relele tratamente aplicate minorului (art. 306), nerespectarea msurilor privind ncredin area minorului (art. 307), zdrnicirea combaterii bolilor (art. 308), contaminarea veneric (art. 309), sustragerea de la tratament medical (art. 3091), rspndirea bolilor la animale sau plante (art. 310), infectarea apei (art. 311), traficul de substan e toxice (art. 312), falsificarea de alimente sau alte produse (art. 313), punerea n primejdie a unei 98

persoane n neputin de a se ngriji (art. 314). lsarea fr ajutor (art. 315), lsarea fr ajutor prin omisiunea de ntiin are (art. 316). instigarea la discriminare (art. 317), mpiedicarea libert ii cultelor (art. 318), profanarea de morminte (art. 319), tulburarea folosin ei locuin ei (art. 320), ultrajul contra bunelor moravuri i tulburarea linitii publice (art. 321), ncierarea (art. 322), asocierea pentru svrirea de infrac iuni (art. 323), instigarea public i apologia infrac iunilor (art. 324), rspndirea de materiale obscene (art. 325), ceretoria (art. 326). prostitu ia (art. 328), proxenetismul (art. 329) i jocul de noroc (art. 330). Sistematizarea infrac iunilor. Grupul infrac iunilor care aduc atingere unor rela ii privind convie uirea social este mpr it n subgrupe sau categorii de infrac iuni, aezate n patru capitole i anume: infrac iuni contra familiei (capitolul I). infrac iuni contra snt ii publice (capitolul II), infrac iuni privitoare la asisten a celor n primejdie (capitolul III) i alte infrac iuni care aduc atingere unor rela ii privind convie uirea social (capitolul IV). Aceast sistematizare a infrac iunilor care aduc atingere unor rela ii privind convie uirea social corespunde unor criterii obiective, anume obiectul juridic special al acestora, adic valorile sociale speciale aprate prin incriminrile respective, ntr-adevr, rela iile sociale care privesc familia, rela iile sociale care privesc sntatea public i rela iile sociale care privesc asisten a celor n primejdie constituie fascicule de rela ii sociale bine definite i conturate, iar sistematizarea infrac iunilor conform acestor rela ii este corespunztor fcut, infrac iunile prevzute n aceste subgrupe fiind asemntoare ntre ele. n schimb, infrac iunile din ultima subgrup, anume alte infrac iuni care aduc atingere unor rela ii privind convie uirea social" (capitolul IV), sunt mai pu in asemntoare ntre ele, iar subgrupa respectiv de infrac iuni, cel pu in la prima vedere, este mai pu in unitar. ntr-adevr, n aceast subgrup, avnd n vedere obiectul juridic special, sunt aezate infrac iuni care privesc valori sociale speciale deosebite: infrac iuni care aduc atingere rela iilor dintre na ionalit i (art. 317), infrac iuni care aduc atingere rela iilor privind respectul datorat mor ilor (art. 319), infrac iuni de parazitism social - ceretorie, prostitu ie (art. 326, 328) etc.. Cu toate acestea, la o examinare mai atent, i infrac iunile din aceast subgrup au o sistematizare potrivit cu obiectul lor juridic. Aceste infrac iuni aduc atingere altor fascicule de rela ii privind convie uirea social, deci altor valori sociale speciale care constituie obiectul lor juridic special, i sunt aezate n capitolul respectiv, n urmtoarea ordine: a ) infrac iuni care aduc atingere bunelor rela ii dintre na ionalit i (instigarea la discriminare - art. 317); b ) infrac iuni care aduc atingere rela iilor privind respectul libert ii cultelor i respectul datorat mor ilor (mpiedicarea libert ii cultelor - art. 318, profanarea de morminte - art. 319); c ) infrac iuni privind rela iile de respect i bun convie uire ntre oameni (tulburarea folosirii locuin ei -art. 320, ncierarea - art. 322); d ) infrac iuni care aduc atingere bunei cuviin e i bunei conduite ntre oameni (ultraj contra bunelor moravuri i tulburarea linitii -art. 321 i rspndirea de materiale obscene - art. 325, asocierea pentru svrirea de infrac iuni - art. 323, instigarea public i apologia infrac iunilor - art. 324); e ) infrac iuni care aduc atingere rela iilor sociale de munc cinstit sau infrac iuni de parazitism social (ceretorie - art. 326, vagabondaj - art. 327, prostitu ie -art. 328, proxenetism - art. 329 i jocul de noroc - art. 330). Obiectul ocrotirii penale. Obiectul juridic generic al infrac iunilor din acest titlu l constituie rela iile sociale care privesc convie uirea social sub diferite aspecte, formnd fascicule distincte ale acesteia (familie, sntate public etc). Aceste rela ii sociale privind convie uirea social sunt reglementate prin diferite norme de conduit, ncepnd cu cele morale i terminnd cu cele juridice, iar fiecare fascicul de rela ii format n concordan cu aceste norme constituie indiscutabile valori sociale, iar ocrotirea rela iilor sociale nu ar fi posibil far o aprare prin mijloace juridice a acestor valori sociale. Fasciculul rela iilor de familie, de asisten a celor n primejdie, al celor de respect al muncii etc. constituie, ca valori sociale speciale, obiectul juridic special al infrac iunii privitoare la fasciculul respectiv de rela ii. Obiectul material. Cele mai multe dintre aceste infrac iuni au un obiect material format din corpul persoanei (de pild: abandonul de familie, relele tratamente aplicate minorului, infrac iunile privitoare la asisten a celor n primejdie, ncierarea) sau din bunurile sau lucrurile asupra crora se desfoar activitatea infrac ional (de exemplu: falsificarea de alimente sau alte produse, profanarea de morminte, tulburarea folosin ei locuin ei). Subiec ii infrac iunilor. n privin a subiec ilor persoane fizice nu exist aspecte comune tuturor infrac iunilor care alctuiesc grupul faptelor care aduc atingere unor rela ii de convie uire social. Exist, dimpotriv, numeroase deosebiri: astfel, subiec i activi la unele infrac iuni sunt persoane cu calit i speciale sau aflate n situa ii speciale, cum sunt la infrac iunile contra familiei i la unele infrac iuni privitoare la asisten a celor n primejdie (ex.: punerea n primejdie a unei persoane n neputin de a se ngriji). La celelalte infrac iuni, subiec i activi pot fi orice persoane (ex.: la infrac iunile contra snt ii publice, infectarea apei, contaminarea veneric i transmiterea sindromului imunodeficitar dobndit, zdrnicirea combaterii bolilor etc, sau la alte infrac iuni care aduc atingere rela iilor privind convie uirea social: joc de noroc etc). 99

n ceea ce privete ns persoanele juridice, acestea pot fi subiect activ al tuturor infrac iunilor din acest titlu, n condi iile art. 191 C.pen. Rspunderea penal a persoanei juridice nu exclude rspunderea penal a persoanei fizice care a contribuit, n orice mod, la svrirea aceleiai infrac iuni care aduce atingere unor rela ii privind convie uirea social. Cu privire la subiec ii pasivi se constat, de asemenea, c unii sunt persoane care trebuie s ndeplineasc o anumit condi ie (ex.: la unele infrac iuni contra familiei -la infrac iunea de abandon de familie - persoana ndrept it la ntre inere, la infrac iunea de rele tratamente - minorul). La alte infrac iuni, subiect pasiv poate fi orice persoan ca de ex.: infrac iunile contra snt ii publice (contaminarea veneric, infectarea apei etc.) sau alte infrac iuni care aduc atingere unor rela ii care privesc convie uirea social (ex.: jocul de noroc, ceretoria etc). Con inutul constitutiv. n con inutul infrac iunilor care aduc atingere unor rela ii privind convie uirea social, privite n ansamblul lor, nu exist aspecte comune. n schimb, astfel de aspecte apar la subgrupele de infrac iuni. Astfel, la subgrupa infrac iunilor contra familiei se prevede, explicit sau implicit, o situa ie premis similar, de ex.: la bigamie (art. 303), abandon de familie (art. 305). Situa ie premis exist, de altfel, la toate infrac iunile privitoare la rela iile de convie uire social, dar difer n substan a lor, aa c nu pot fi socotite ca un aspect comun. Aspecte procesuale. La majoritatea acestor infrac iuni, ac iunea penal se pune n micare din oficiu. Excep ie fac infrac iunile de abandon de familie i tulburarea folosirii locuin ei, la care ac iunea penal se pune n micare la plngerea prealabil. Explica ia const n interesul public pe care-1 vizeaz majoritatea acestor infrac iuni. Urmrirea penal se efectueaz de organele de cercetare penal sub supravegherea procurorului, iar competen a de judecat, pentru prima instan , revine judectoriei.

CAPITOLUL I INFRAC IUNI CONTRA FAMILIEI


n Capitolul I din Titlul IX al Codului penal sunt incriminate tot ca infrac iuni care aduc atingere unor rela ii privind convie uirea social faptele care aduc atingere familiei i anume: bigamia, abandonul de familie, relele tratamente aplicate minorului i nerespectarea msurilor privind ncredin area minorului. Din acest capitol nu mai face parte, fiind dezincriminat prin Legea nr. 278/2006", fapta de adulter prevzut n art. 304 C.pen. S-a avut n vedere c n practic nu s-a fcut aproape niciodat aplicarea acestui text i, de asemenea, c n cazul svririi de ctre unul din so i de fapte contra moralei i intereselor familiei, so ul nevinovat are la dispozi ie calea divor ului spre a cere desfacerea cstoriei. Familia reprezint unul dintre factorii cei mai eficien i ai formrii i perfec ionrii continue a personalit ii umane. Fiind o institu ie de maxim importan , aceasta a dobndit, n primul rnd, o consacrare constitu ional prin art. 48 din legea fundamental, unde se arat c Familia se ntemeiaz pe cstoria liber consim it ntre so i, pe egalitatea acestora i pe dreptul i ndatorirea prin ilor de a asigura creterea, educa ia i instruirea copiilor." n mod corespunztor, prin dispozi ia din art. 2 al C.fam. se prevede c Rela iile de familie se bazeaz pe prietenie i afec iune reciproc ntre membrii ei, care sunt datori s-i acorde unul altuia sprijin moral i material." Obiectul ocrotirii penale. Obiectul juridic generic al infrac iunilor din acest capitol const n rela iile sociale care se nasc i se dezvolt n jurul persoanei umane, n principalele sale atribute ori care sunt n strns legtur cu aceasta, cum sunt rela iile de familie. Valoarea social proteguit prin aceste incriminri este familia. Oricare dintre aceste fapte penale aduce atingere unor rela ii de familie. Obiectul material. Infrac iunea de rele tratamente aplicate minorului are obiect material, la alte incriminri acesta lipsete (bigamia), iar la unele existen a sau nonexisten a acestuia reprezint o chestiune controversat (abandonul de familie, nerespectarea msurilor privind ncredin area minorului). Subiec ii infrac iunii. Subiectul activ nemijlocit (autor) al acestor incriminri este, de regul, calificat. Prin urmare, coautoratul la aceste infrac iuni proprii este posibil numai dac la data comiterii faptei aceti participan i au calitatea cerut de lege. Dac nici unul dintre acetia nu au calitatea cerut de lege la data svririi faptei, atunci fapta acestora nu va putea fi ncadrat n vreuna din incriminrile din acest capitol. 100

Aspecte generale i comune

Dac numai unul are acea calitate, cellalt sau ceilal i participan i, dup caz, vor fi considera i complici concomiten i chiar dac au comis acte de executare nemijlocit a infrac iunii". Instigatori i complici la aceste fapte penale pot fi i persoane din afara familiei. Subiect activ al infrac iunilor din acest capitol poate s fie i o persoan juridic, potrivit dispozi iei din art. 191 C.pen. Rspunderea penal a persoanei juridice nu exclude rspunderea penal a persoanei fizice care a contribuit, n orice mod, la svrirea aceleiai infrac iuni contra familiei. Subiectul pasiv al infrac iunilor contra familiei, de regul, este circumstan iat de text, sfera acestora fiind astfel destul de restrns. Latura obiectiv. Elementul material. Din punct de vedere al elementului material toate incriminrile din acest capitol, cu excep ia abandonului de familie n modalitatea normativ a lsrii fr ajutor, prevzut n art. 305 lit. a) teza a IlI-a i n ipotezele de incriminare de la lit. b) i c) C.pen., sunt infrac iuni comisive. Nu trebuie ns s confundm comisiunea i omisiunea, ca modalit i de realizare n concret ale elementului obiectiv, cu infrac iunile comisive i infrac iunile omisive. De asemenea, nu trebuie s confundm comisiunea i omisiunea, ca modalit i de realizare n concret ale elementului obiectiv, cu fapta descris n con inutul normei de incriminare. De regul, faptele din acest grup sunt infrac iuni cu con inuturi alternative. Prin urmare, svrirea infrac iunilor contra familiei n oricare din modalit ile lor normative este suficient pentru a consuma acea fapt penal. In ipoteza n care o anumit infrac iune, din acest grup de incriminri, este comis n dou sau mai multe modalit i sub care se nf ieaz verbum regens, acest aspect nu va afecta unitatea infrac iunii, dar va fi luat n seam la individualizarea judiciar a pedepsei concrete ce va fi aplicat fptuitorului. La unele incriminri legiuitorul a ataat una sau mai multe cerin e esen iale care afecteaz elementul material i implicit nsi existen a infrac iunii respective. Urmarea imediat const ntr-o stare de pericol fa de valoarea social proteguit de legea penal i de rela iile sociale care se nasc i se dezvolt n jurul acesteia. Legtura de cauzalitate. Fiind infrac iuni de pericol, legtura de cauzalitate care trebuie s existe ntre ac iunea sau inac iunea incriminat i urmarea imediat rezult, de regul, din materialitatea faptei (ex re). Latura subiectiv. Forma de vinov ie cu care se comit aceste fapte penale este inten ia direct sau indirecta. n con inutul acestor incriminri nu sunt prevzute cerin e esen iale referitoare la mobil sau scop. Forme. Modalit i. Sanc iuni Forme. Una din caracteristicile acestor fapte penale este c numai forma consumat este incriminat. Dei, de regul, actele preparatorii i tentativa sunt posibile, acestea nu sunt incriminate i implicit pedepsite. Toate infrac iunile contra familiei sunt incriminate numai n varianta tip sau simpl. Consumarea acestor fapte penale are loc, de regul, n momentul comiterii de ctre subiectul activ a ac iunii sau inac iunii incriminate. Modalit i. Fiecare fapt descris n norma de incriminare are una sau mai multe modalit i normative. Fiecrei modalit i normative poate s-i corespund o varietate de modalit i faptice de care se va ine seama la individualizarea judiciar a pedepsei. Sanc iuni. La infrac iunile mai uoare s-a prevzut pedeapsa nchisorii ntre limite variate alternativ cu amenda, iar la cele mai grave s-a prevzut pedeapsa nchisorii ntre limite ridicate i interzicerea unor drepturi (relele tratamente aplicate minorului). La bigamie a fost introdus o cauz special de nepedepsire, iar la faptele mai pu in grave s-a prevzut posibilitatea nlturrii rspunderii penale prin mpcarea pr ilor (abandonul de familie, nerespectarea msurilor privind ncredin area minorilor). Aspecte procesuale. La bigamie i relele tratamente aplicate minorului ac iunea penal se pune n micare din oficiu n timp ce la faptele de abandon de familie i nerespectarea msurilor privind ncredin area minorilor ac iunea penal se pune n micare la plngerea prealabil a persoanei vtmate. Plngerea prealabil va fi adresat organului de cercetare penal sau procurorului n termen de 2 luni din ziua n care persoana vtmat a tiut cine este fptuitorul. Cnd persoana vtmat este un minor sau un incapabil, termenul de 2 luni curge de la data cnd persoana ndrept it a reclama a tiut cine este fptuitorul. La toate faptele penale din acest capitol, urmrirea penal se efectueaz de ctre organele de cercetare penal sub supravegherea procurorului, iar competent a judeca, n prim instan , aceste infrac iuni este judectoria.

101

Bigamia
1. Con inut legal Potrivit art. 303 Cod penal, constituie infrac iune "ncheierea unei noi cstorii de ctre o persoan cstorit". 2. Condi ii preexistente Obiectul infrac iunii. Obiectul juridic special este constituit din rela iile sociale de convie uire care se stabilesc n cadrul familiei i care se ntemeiaz pe caracterul monogam al cstoriei. Obiectul material lipsete. Subiec ii infrac iunii. Subiectul activ este calificat, nu poate fi dect de o persoan cstorit. Participa ia penal este posibil att n forma coautoratului (ambele persoane sunt deja cstorite), ct i sub forma complicit ii (persoana necstorit a cunoscut c cealalt persoan este cstorit sau delegatul de stare civil a cunoscut, n momentul ncheierii cstoriei, c una dintre pr i este cstorit) sau a instigrii. Subiect pasiv este so ul persoanei care ncheie o nou cstorie. 3. Con inutul constitutiv Latura obiectiv. Elementul material se realizeaz prin ac iunea de ncheiere a unei noi cstorii de ctre o persoan care este deja cstorit. Aceast nou cstorie trebuie s fie valabil ncheiat, adic de ctre delegatul de stare civil, n urma lurii consim mntului viitorilor so i, care semneaz, mpreun cu el actul pe care acesta l-a ntocmit n registrul de stare civil. Urmarea socialmente periculoas const n crearea unei stri de pericol pentru rela iile sociale stabilite ntre so i i care se ntemeiaz pe caracterul monogam al acestei rela ii. Legtura de cauzalitate ntre elementul material i urmarea imediat trebuie s existe. Latura subiectiv. Infrac iunea se svrete cu inten ie direct sau indirect. 4. Forme i modalit i. Tentativa, dei posibil, nu este pedepsit de lege. Consumarea infrac iunii are loc n momentul ncheierii noii cstorii. 5. Sanc iuni. Infrac iunea de bigamie se pedepsete cu nchisoare de la 1 la 5 ani. Art. 303 alin.(2) Cod penal prevede c "persoana necstorit care se cstorete cu o persoan, pe care o tie cstorit" se pedepsete cu nchisoare de la 6 luni la 3 ani. Art. 303 alin.(3) Cod penal introduce i o clauz de nepedepsire dac prima sau cea de a doua cstorie este declarat nul pentru alt motiv dect bigamia.

Abandonul de familie
1. Con inut legal Potrivit art. 305 Cod penal, constituie infrac iune "svrirea de ctre persoana care are obliga ia legal de ntre inere, fa de cel ndrept it la ntre inere, a uneia dintre urmtoarele fapte: a ) prsirea, alungarea sau lsarea fr ajutor, expunndu-l la suferin e fizice sau morale; b ) nendeplinirea cu rea-credin a obliga iei de ntre inere prevzut de lege; c ) neplata cu rea-credin , timp de 2 luni, a pensiei de ntre inere stabilit pe cale judectoreasc". 2. Condi ii preexistente Obiectul infrac iunii. Obiectul juridic special este format din rela iile referitoare la familie, rela ii care implic ndeplinirea obliga iei legale de ntre inere, fa de cel ndrept it la aceasta. Obiectul material nu exist. Subiec ii infrac iunii. 102

Subiectul activ este calificat, nu poate fi dect de persoana care are obliga ia legal de ntre inere fa de o alt persoan. Participa ia penal este posibil sub toate formele, dar coautorul trebuie s aib calitatea cerut de lege autorului infrac iunii. Instigator sau complice poate fi orice persoan. Subiect pasiv este persoana care avea drept la ntre inere. 3. Con inutul constitutiv Latura obiectiv. Elementul material se poate realiza n diferite ac iuni sau inac iuni alternative, respectiv prin prsirea, alungarea sau lsarea fr ajutor, sau prin nendeplinirea cu rea-credin a obliga iei de ntre inere prevzut de lege ori neplata cu rea-credin , timp de 2 luni, a pensiei de ntre inere stabilit pe cale judectoreasc, n oricare din aceste modalit i cel ndrept it la ntre inere este expus la suferin e fizice sau morale. Este suficient s existe i numai posibilitatea producerii acestei consecin e. Prsirea const n abandonarea celui ndrept it la ntre inere. Alungarea n izgonirea celui ndrept it la ntre inere. n cazul lsrii fr ajutor, fptuitorul are o atitudine de pasivitate nu mai furnizeaz mijloacele necesare de trai persoanei ndrept ite la ntre inere. n modalit ile prevzute la art. 305 lit.b) i lit.c) Cod penal ceea ce atrage aten ia este nendeplinirea cu rea-credin " a obliga iilor de ntre inere datorate. Urmarea socialmente periculoas const n producerea unei stri de pericol pentru sntatea fizic sau psihic a persoanei fa de care exist obliga ia de ntre inere. Legtura de cauzalitate trebuie, n aceste condi ii, s existe. Latura subiectiv. Infrac iunea se svrete cu inten ie direct sau indirect. 4. Forme i modalit i. Infrac iunea de abandon de familie este susceptibil de tentativ, cnd se realizeaz prin ac iune, dar aceasta nu este nu este pedepsit. Consumarea infrac iunii are loc n momentul lsrii victimei fr ajutor, n oricare din modalit ile de svrire a faptei, sau n ultima variant la mplinirea termenului de 2 luni. 5. Sanc iuni. Infrac iunea se pedepsete n cazurile prevzute de lit. a) i b) cu nchisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amend, iar n cazul prevzut de lit. c) cu nchisoare de la 1 la 3 ani sau cu amend. Ac iunea penal se pune n micare la plngerea prealabil a persoanei vtmate, iar mpcarea pr ilor nltur rspunderea penal. Potrivit art. 305 alin. (4) Cod penal dac pr ile nu s-au mpcat, ns n cursul judec ii inculpatul i ndeplinete obliga iile, instan a, n cazul cnd stabilete vinov ia, pronun mpotriva inculpatului o condamnare cu suspendarea condi ionat a executrii pedepsei chiar dac nu sunt ndeplinite condi iile prevzute la art. 81 Cod penal. Potrivit art. 305 alin.(5) Cod penal, revocarea suspendrii condi ionate nu are loc dect n cazul cnd, n termenul de ncercare, condamnatul svrete din nou infrac iunea de abandon de familie n oricare dintre formele acesteia. n cazul svririi infrac iunii prin neplata cu rea credin pensiei de ntre inere stabilit pe cale judectoreasc, timp de dou luni, condi ia ndeplinirii obliga iilor n cursul judec ii este realizat dac n recurs inculpatul face dovada c a pltit pensia de ntre inere datorat, pn la data pronun rii sentin ei de condamnare.

Relele tratamente aplicate minorului


1. Con inut legal Potrivit art. 306 Cod penal, constituie infrac iune "punerea n primejdie grav, prin msuri sau tratamente de orice fel, a dezvoltrii fizice, intelectuale sau morale a minorului, de ctre prin i sau de orice persoan creia minorul i-a fost ncredin at spre cretere i educare". 103

2. Condi ii preexistente Obiectul infrac iunii. Obiectul juridic este constituit din rela iile sociale stabilite la nivelul familiei, rela ii care implic grija fa de dezvoltarea fizic, intelectual i moral a minorului. Obiectul material este corpul minorului, dac msurile sau tratamentele aplicate l privesc n mod nemijlocit. Subiec ii infrac iunii. Subiectul activ este calificat, nu poate fi dect unul dintre prin i sau persoana creia minorul i-a fost ncredin at spre cretere i educare. Nu poate fi subiect al infrac iunii printelui deczut din drepturile printeti. Participa ia penal este posibil sub toate formele, dar coautorul trebuie s aib calitatea cerut de lege autorului infrac iunii. Instigator sau complice poate fi orice persoan. Subiect pasiv este minorul prejudiciat prin svrirea faptei. 3. Con inutul constitutiv Latura obiectiv. Elementul material se realizeaz prin msuri sau tratamente de orice fel, cu condi ia ca s pun n primejdie grav dezvoltarea minorului. Acestea pot consta n loviri sau violen e, n neasigurarea hranei, a mbrcmintei, a condi iilor corespunztoare de locuit etc. Urmarea socialmente periculoas const tocmai n punerea n primejdie grav a dezvoltrii fizice, intelectuale sau morale a minorului. Legtura de cauzalitate trebuie s existe. Latura subiectiv. Infrac iunea se svrete cu inten ie direct sau indirect. 4. Forme i modalit i. Tentativa, dei posibil, nu este sanc ionat de lege. Consumarea infrac iunii are loc n momentul cnd dezvoltarea fizic intelectual sau moral a minorului este primejduit n mod grav prin msurile luate sau tratamentele aplicate acestuia. Dac msurile sau tratamentele se repet, n baza aceleiai rezolu ii infrac ionale, infrac iunea prezint forma continuat de svrire i se epuizeaz atunci cnd nceteaz msurile luate sau tratamentele aplicate minorului. 5. Sanc iuni. Infrac iunea se pedepsete cu nchisoare de la 3 la 15 ani i interzicerea unor drepturi.

Nerespectarea msurilor privind ncredin area minorului


1. Con inut legal Potrivit art. 307 alin.(1) Cod penal, constituie infrac iune "re inerea de ctre un printe a copilului su minor, fr consim mntul celuilalt printe sau al persoanei creia i-a fost ncredin at minorul potrivit legii". Alin. (2) al aceluiai articol prevede c infrac iunea poate consta i n "fapta persoanei creia i s-a ncredin at minorul prin hotrre judectoreasc, spre cretere i educare, de a mpiedica n mod repetat pe oricare dintre prin i s aib legturi personale cu minorul, n condi ii stabilite de pr i sau de organul competent". 2. Condi ii preexistente Obiectul infrac iunii. Obiectul juridic special este constituit din rela iile stabilite n cadrul familiei cu privire la creterea i educarea copiilor. Obiectul material poate fi corpul minorului, dac prin modul de svrire a faptei este afectat. Subiec ii infrac iunii. Subiectul activ este calificat, poate fi unul din prin i sau persoana creia i s-a ncredin at minorul, prin hotrre judectoreasc, spre cretere i educare. Participa ia penal este posibil n toate formele, dar coautorul trebuie s aib calitatea cerut de lege. 104

Subiect pasiv este n primul rnd minorul, dar poate fi considerat i printele care este n acest mod mpiedicat s-i exercite drepturile printeti prevzute de lege. 3. Con inutul constitutiv Latura obiectiv. Elementul material se realizeaz fie prin ac iunea de re inere a minorului de ctre un printe, fie prin aceea de mpiedicare a oricruia dintre prin i de a avea legturi cu minorul, oricare dintre aceste modalit i fiind svrite n mod repetat. Re inerea presupune ca minorul s fi fost ncredin at spre cretere i educare unuia dintre prin i sau unei alte persoane. Acest minor, aflndu-se temporar la cellalt printe sau la unul dintre prin i, ca urmare a dreptului fiecrui printe de a avea legturi cu copilul su, nu este lsat s se ntoarc la printele sau persoana creia i-a fost ncredin at potrivit legii. Pentru existen a infrac iunii este necesar ca re inerea minorului s se fac fr consim mntul celuilalt printe sau al persoanei creia i-a fost ncredin at minorul. n cazul mpiedicrii oricruia dintre prin i de a avea legturi cu minorul, este vorba de un minor care a fost ncredin at altei persoane, prin hotrre judectoreasc, iar aceast persoan l pune n situa ia de a nu avea contacte personale cu prin ii si. Urmarea socialmente periculoas const n crearea unei stri de pericol pentru dezvoltarea i educarea minorului. Legtura de cauzalitate rezult din svrirea faptei. Latura subiectiv. Infrac iunea, n oricare din modalit ile sale, se svrete cu inten ie direct sau indirect. 4. Forme i modalit i. Tentativa este posibil, ns legea nu o sanc ioneaz. Consumarea infrac iunii are loc, n cazul re inerii, n momentul n care re inerea este efectiv i se epuizeaz n momentul cnd nceteaz ac iunea de re inere, iar n cazul mpiedicrii oricruia dintre prin i de a avea legturi cu minorul, infrac iunea se consum n momentul n care ac iunea s-a svrit n mod repetat. 5. Sanc iuni. Infrac iunea se pedepsete cu nchisoare de la o lun la 3 luni sau cu amend. Ac iunea penal se pune n micare la plngerea prealabil a persoanei vtmate, iar mpcarea pr ilor nltur rspunderea penal.

* * *

n Capitolul al II -lea, din Titlul VIII al noului Cod penal, consacrat infrac iunilor contra familiei, au fost incluse, n plus fa de incriminrile existente astzi, incestul consim it -care nu aduce atingere libert ii sexuale ci rela iilor de familie - i o incriminare nou - mpiedicarea accesului la nv mntul general obligatoriu. Aceasta reprezint o necesitate, n condi iile creterii alarmante a ratei abandonului colar de ctre elevi de vrst tot mai mic. Binen eles, textul nu vizeaz situa iile n care acest abandon este determinat de o situa ie material precar, caz n care statul trebuie s intervin prin alte mijloace, ci situa iile n care printele ac ioneaz n mod abuziv, retrgndu-1 pe minor de la studii sau mpiedicndu-1 s le urmeze, dei ar fi avut toate condi iile pentru aceasta.

CAPITOLUL II INFRAC IUNI CONTRA SNT II PUBLICE


n Capitolul II al titlului IX al Codului penal, partea special, sunt prevzute infrac iunile contra snt ii publice. n grupul complex privind Infrac iuni care aduc atingere unor rela ii privind convie uirea social", infrac iunile contra snt ii publice alctuiesc un subgrup aparte, bine conturat. Explica ia formrii din infrac iunile contra snt ii publice a unui subgrup aparte const n aceea c ele au un obiect juridic special propriu i distinct de acela al celorlalte subgrupuri din titlul IX, anume rela iile de convie uire social care privesc sntatea public, considerat important valoare social. 105

Aspecte generale i comune

Nu sunt cuprinse n acest cadru infrac iunile care aduc atingere indirect snt ii publice. Faptele care alctuiesc cadrul infrac iunilor contra snt ii publice, potrivit Codului penal, sunt: zdrnicirea combaterii bolilor (art. 308); contaminarea veneric i transmiterea sindromului imunodeficitar dobndit (art. 309); sustragerea de la tratament medical (art. 3091); rspndirea bolilor la animale sau plante (art. 310); infectarea apei (art. 311); traficul de substan e toxice (art. 312) i falsificarea de alimente sau alte produse (art. 313). Sntatea public este o valoare social deosebit de important pentru rela iile de convie uire social i pentru toate rela iile sociale n general. Din punct de vedere uman, sntatea public nseamn oameni cu o stare fizic i psihic bun, neafectate de boli. Din punct de vedere colectiv, sntatea public nseamn, pe de o parte, totalitatea condi iilor i msurilor menite s asigure ct mai deplin sntatea unui grup social organizat - comun, ora etc. -, iar pe de alt parte, starea pe care acel grup o are sub raportul snt ii sale. Din acest punct de vedere, sntatea public este cu adevrat o valoare social, o valoare colectiv, la care deci sunt interesa i to i membrii colectivit ii. Tocmai de aceea, faptele care aduc atingere unei astfel de valori sociale sunt fapte socialmente periculoase. Dup al i autori, sntatea public, n sensul legii penale, privete nu numai sntatea oamenilor, dar i a animalelor i plantelor. Prin aceasta, pe de o parte, se ocrotete via a n toate formele ei, iar, pe de alt parte, se previn consecin ele pe care mbolnvirea animalelor sau a plantelor le pot avea att pentru sntatea oamenilor, ct i pentru satisfacerea altor nevoi ale acestora, legate de folosirea animalelor i plantelor. Obiectul ocrotirii penale. Infrac iunile contra snt ii publice au ca obiect juridic generic rela iile de convie uire social, iar obiectul juridic special este constituit din rela iile sociale a cror normal formare, desfurare i dezvoltare depind de aprarea snt ii publice ca valoare social. Oricare din infrac iunile ce fac parte din acest subgrup, aduce atingere rela iilor de convie uire social care privesc sntatea public". Subiec ii infrac iunii. Subiectul activ nemijlocit (autor) al acestor infrac iuni poate fi orice persoan fizic ce ndeplinete condi iile generale pentru a rspunde penal. Subiect activ al infrac iunilor din acest capitol poate s fie i o persoan juridic, potrivit dispozi iei din art. 191 C.pen. Rspunderea penal a persoanei juridice nu exclude rspunderea penal a persoanei fizice care a contribuit, n orice mod, la svrirea aceleiai infrac iuni contra snt ii publice. Toate aceste infrac iuni sunt susceptibile de participa ie penal (coautorat, instigare, complicitate). Contaminarea veneric i transmiterea sindromului imunodeficitar ob inut - art. 309 C.pen. este ns o infrac iune in persona propria. Prin urmare, la aceast infrac iune nu este posibil coautoratul. Exist i prerea potrivit creia infrac iunea prevzut n art. 309 C.pen. nu este susceptibil de participa ie penal. Subiectul pasiv principal la toate infrac iunile din acest grup este statul ca titular al valorii sociale proteguite, respectiv sntatea public. Subiect pasiv secundar poate fi orice persoan care ar suferi o vtmare n urma svririi vreuneia dintre aceste infrac iuni. Latura obiectiv. Latura obiectiv a fiecreia dintre infrac iuni este caracterizat, n normele de incriminare ale acestui capitol, fie prin ac iuni, fie prin inac iuni, de natur a crea un pericol pentru sntatea public i uneori de a produce chiar rezultate vtmtoare n legtur cu sntatea public. Majoritatea incriminrilor din acest capitol sunt infrac iuni comisive, dar sunt i unele omisive. Nu trebuie ns s confundm comisiunea i omisiunea, ca modalit i de realizare n concret ale elementului obiectiv, cu infrac iunile comisive i infrac iunile omisive. De asemenea, nu trebuie s confundm comisiunea i omisiunea, ca modalit i de realizare n concret ale elementului obiectiv, cu fapta descris n con inutul normei de incriminare. Urmarea imediat. Unele fapte contra snt ii publice sunt infrac iuni de rezultat (ex.: mpiedicarea combaterii bolilor, contaminarea veneric, rspndirea bolilor la animale sau plante, punerea n consumul public de carne sau produse de carne provenite din tieri de animale sustrase controlului veterinar), iar altele sunt infrac iuni de pericol (ex.: traficul de substan e toxice, falsificarea de alimente sau alte produse -art. 313 alin. (1) i (2) C.pen.). Legtura de cauzalitate ntre ac iunea sau inac iunea incriminat i urmarea imediat trebuie s existe ntotdeauna i rezult ex re, n cazul infrac iunilor formale, iar n cazul infrac iunilor materiale, va trebui s fie dovedit. Latura subiectiv. Forma de vinov ie cu care pot fi comise infrac iunile contra snt ii publice const, de regul, n inten ia direct sau indirect; la unele inten ia este calificat prin scop, iar altele nu se pot comite dect cu praeterinten ie (de ex.: falsificarea de alimente sau alte produse, n anumite ipoteze de incriminare). Faptele penale prevzute n art. 308 i 310 C.pen. se pot comite i din culp. 106

De regul, mobilul determinant i scopul urmrit de fptuitor nu intereseaz pentru existen a laturii subiective i implicit a infrac iunilor din acest capitol, dar de acestea se va ine seama la stabilirea gradului de pericol social concret i deci la individualizarea pedepsei. Forme. Modalit i. Sanc iuni Forme. Faptele contra snt ii publice sunt, n marea lor majoritate, infrac iuni comisive cu execu ie lent i inten ionate. Prin urmare, acestea au un iter criminis, fiind susceptibile astfel de acte preparatorii i tentativ. Cele care sunt fapte de inac iune, nu pot avea tentativ. La fel n cazul infrac iunilor praeterinten ionate3'. Actele preparatorii nu sunt incriminate i implicit pedepsite, dei sunt posibile la majoritatea infrac iunilor din acest grup. Tentativa este posibil la majoritatea infrac iunilor din acest capitol, dar nu este pedepsit dect la infrac iunile prevzute n art. 312 C.pen. i art. 313 alin. (1) i (2) C.pen. Infrac iunile contra snt ii publice se consum n momentul realizrii ac iunii sau inac iunii incriminate i al producerii urmrii imediate. n concret, aceste infrac iuni comisive i inten ionate se vor putea svri i n form continuat, situa ie n care vom avea i un moment al epuizrii care va interveni la data comiterii ultimei ac iuni incriminate. Modalit i. Infrac iunile contra snt ii publice pot prezenta una sau mai multe modalit i normative crora pot s le corespund, n concret, variate i multiple modalit i faptice de care se va ine seama la individualizarea pedepsei. La infrac iunile care nu au dect o singur modalitate normativ, aceasta corespunde cu varianta de incriminare. Majoritatea infrac iunilor din acest capitol, de regul, sunt incriminate att n form simpl (de baz), ct i n variante calificate (atenuate sau agravate). n toate cazurile cnd aceste infrac iuni au cauzat vtmri corporale sau moartea unei persoane, cu excep ia falsificrii de alimente sau alte produse, n anumite ipoteze de incriminare, se aplic regulile de la concursul de infrac iuni. Sanc iuni. Din punct de vedere al gravit ii, aceste infrac iuni se pedepsesc att cu nchisoarea n mod singular, ct i alternativ cu amenda. Persoana juridic se sanc ioneaz pentru infrac iunile prevzute n acest capitol, dup caz, conform art. 711 C.pen., cu amenda de la 5.000 la 600.000 lei sau de la 10.000 la 900.000 lei. Aspecte procesuale. Ac iunea penal pentru infrac iunile din acest grup se pune n micare din oficiu. Urmrirea penal i judecarea acestor fapte penale se realizeaz potrivit regulilor procesuale obinuite. Toate infrac iunile contra snt ii publice se judec n prim instan de ctre judectorie, cu excep ia traficului de substan e toxice care se judec n prim instan de ctre tribunal.

Zdrnicirea combaterii bolilor


1. Con inut legal Potrivit art. 308 Cod penal, constituie infrac iune "nerespectarea msurilor privitoare la prevenirea sau combaterea bolilor molipsitoare, dac a avut ca urmare rspndirea unei asemenea boli". 2. Condi ii preexistente Obiectul infrac iunii. Obiectul juridic special este format din rela iile sociale referitoare la sntatea public care implic prevenirea i combaterea bolilor molipsitoare. Obiect material nu exist. Subiec ii infrac iunii. Subiect activ poate fi orice persoan. Participa ia penal este posibil n toate formele. Subiect pasiv este persoana care s-a mbolnvit ca urmare a activit ii infrac ionale 3. Con inutul constitutiv Latura obiectiv.

107

Elementul material se realizeaz fie prin ac iune, fie prin inac iune, dar nerespectarea msurilor privitoare la prevenirea sau combaterea bolilor molipsitoare trebuie s aib ca urmare rspndirea unei asemenea boli. Msurile prevzute de lege pot fi luate de organele de stat competente s emit acte normative, dar i de organele sanitare ori alte organe de specialitate, cu drept de dispozi ie, crora le revine sarcina de a preveni i combate bolile molipsitoare. Rspndirea unei boli molipsitoare reprezint contaminarea, transmiterea bolii altor persoane. Dac fapta are ca urmare mbolnvirea efectiv sau moartea unei persoane, infrac iunea de zdrnicire a combaterii bolilor intr n concurs, dup caz, cu infrac iunea de vtmare corporal din culp, sau cu infrac iunea de ucidere din culp. Urmarea socialmente periculoas const n crearea unei stri de pericol grav prin transmiterea unei boli molipsitoare altei persoane. Legtura de cauzalitate trebuie s existe. Latura subiectiv. Infrac iunea poate fi svrit att cu inten ie, dar i din culp. 4. Forme i modalit i. Tentativa dei posibil nu este pedepsit de lege. Consumarea infrac iunii se produce n momentul rspndirii bolii molipsitoare, ca rezultat al inac iunii sau ac iunii fptuitorului. 5. Sanc iuni. Infrac iunea de zdrnicire a combaterii bolilor se pedepsete cu nchisoare de la o lun la 2 ani sau cu amend.

Contaminarea veneric i transmiterea sindromului imunodeficitar dobndit


1. Con inut legal Potrivit art. 309 alin. (1)Cod penal, constituie infrac iune transmiterea unei boli venerice prin raport sexual, prin rela ii sexuale ntre persoane de acelai sex sau prin acte de perversiune sexual, de ctre o persoan care tie c sufer de o astfel de boal". Alin.(2) incrimineaz i transmiterea sindromului imunodeficitar dobndit - SIDA - de ctre o persoan care tie c sufer de aceast boal". 2. Condi ii preexistente Obiectul infrac iunii. Obiectul juridic special este format din rela iile sociale referitoare la sntatea public care necesit aprarea snt ii persoanelor mpotriva contaminrii cu boli venerice ori cu sindromul imuno-deficitar dobndit. Obiectul material l constituie corpul persoanei contaminate. Subiec ii infrac iunii. Subiectul activ este calificat, nu poate fi dect persoana care sufer de o boal veneric sau de sindromul imuno-deficitar dobndit i care n deplin cunotin procedeaz la transmiterea unei asemenea boli.. Subiect pasiv poate fi orice persoan creia i se transmite prin contact sexual o boal veneric sau SIDA. 3. Con inutul constitutiv Latura obiectiv. Elementul material presupune o ac iune fie de transmitere prin raport sexual, prin rela ii sexuale sau prin acte de perversiune a unei boli venerice fie de transmitere a sindromului imuno-deficitar dobndit, de la o persoan bolnav, i care tie acest lucru, ctre o persoan care nu sufer de o asemenea afec iune. Dac ambele persoane sunt bolnave, ns de boli diferite, pe care i le transmit reciproc, fiecare dintre aceste persoane realizeaz ac iunea incriminat i va rspunde pentru fapta sa. Modalit ile de transmitere a bolii venerice sunt prevzute alternativ, ceea ce nseamn c pentru existen a infrac iunii este suficient s aib loc numai unul dintre aceste acte fireti sau nefireti de satisfacere a instinctului sexual. 108

Dac actul sexual prin care s-a transmis boala veneric constituie o infrac iune privitoare la via a sexual (viol, raport sexual cu o minor etc.), se aplic regulile referitoare la concursul de infrac iuni. Remarcm faptul c n cazul transmiterii SIDA nu exist limitri reglementate cu privire la modul de contaminare a unei alte persoane, deci nu se rezum la raport, rela ii sau perversiuni sexuale. Urmarea socialmente periculoas const n mbolnvirea persoanei cu care fptuitorul a realizat actul sexual. Legtura de cauzalitate trebuie s existe. Dac victima este contaminat cu o asemenea afec iune n alte condi ii dect cele prevzute n mod expres n lege nu va exista infrac iune.

Latura subiectiv. Contaminarea veneric se svrete cu inten ie direct sau indirect. Inten ia presupune cunoaterea de ctre fptuitor c sufer de o boal veneric. Dac fptuitorul este n eroare cu privire la aceast mprejurare, rspunderea sa penal este nlturat. n cazul transmiterii bolii de ctre o persoan victim a unui viol, a infrac iunii de rela ii sexuale ntre persoane de acelai sex sau a infrac iunii de acte de perversiune sexual lipsete elementul subiectiv al infrac iunii i rspunderea penal nu intervine. 4. Forme i modalit i. Tentativa dei posibil nu este pedepsit. Dac fapta constituie ns o infrac iune privitoare la via a sexual, fptuitorul rspunde pentru acea infrac iune. Consumarea infrac iunii are loc n momentul n care se produce rezultatul cerut de lege, adic transmiterea bolii venerice. Dac fptuitorul transmite boala de care sufer mai multor persoane cu care realizeaz acte sexuale, exist tot attea infrac iuni cte persoane au fost contaminate. Infrac iunea este mai grav, potrivit alin.(2), dac are loc "transmiterea sindromului SIDA de ctre o persoan care tie c sufer de aceast boal", iar sanc iunea const n nchisoare de la 5 la 15 ani. 5. Sanc iuni. Infrac iunea de transmitere a unei boli venerice se pedepsete cu nchisoare de la 1 la 5 ani. n toate cazurile, adic i atunci cnd nu aplic fptuitorului o pedeaps, instan a de judecat va dispune i msura de siguran a obligrii la tratament medical (art. 309 alin. (3)).

Sustragerea de la tratament medical


1. Con inut legal Potrivit art. 3091 Cod penal, constituie infrac iune sustragerea de la executarea msurii de siguran a obligrii la tratament medical, n cazul infrac iunii de contaminare veneric". 2. Condi ii preexistente Obiectul infrac iunii. Obiectul juridic special const n rela iile sociale referitoare la combaterea faptelor de contaminare veneric, rela ii ce impun, printre altele, respectarea msurii de siguran a obligrii la tratament medical. n secundar, prin svrirea faptei sunt nclcate i rela iile sociale cu privire la activitatea de nfptuire a justi iei. Infrac iunea nu are obiect material. Subiec ii infrac iunii. Subiect activ nu poate fi dect persoana fa de care s-a luat msura de siguran a obligrii la tratament medical ca urmare a svririi infrac iunii de contaminare veneric. Participa ia penal este posibil sub forma instigrii i a complicit ii. Coautoratul nu este posibil deoarece obliga ia nclcat are caracter personal. Subiect pasiv este statul, ca titular al valorii sociale ocrotite reprezentate de sntatea public. 3. Con inutul constitutiv Latura obiectiv. 109

Elementul material se realizeaz prin sustragerea de la executarea msurii de siguran , fapt care se poate comite fie prin comisiune (de exemplu, prsirea unit ii sanitare), fie prin omisiune (neprezentarea la tratament medical). Urmarea socialmente periculoas const n crearea unei stri de pericol, determinat de posibilitatea transmiterii bolii venerice i altor persoane. Legtura de cauzalitate trebuie s existe. Latura subiectiv. Infrac iunea se comite cu inten ie direct, indiferent de modalitatea de svrire a faptei. 4. Forme i modalit i. Atunci cnd este posibil, tentativa nu este pedepsit. Consumarea are loc n momentul n care sustragerea este efectiv. 5. Sanc iuni. Infrac iunea se pedepsete cu nchisoare de la 3 luni la 1 an sau cu amend.

Rspndirea bolilor la animale sau la plante


1. Con inut legal Potrivit art. 310 Cod penal, constituie infrac iune nerespectarea msurilor privitoare la prevenirea sau combaterea bolilor molipsitoare la animale sau plante ori a duntorilor, dac a avut ca urmare rspndirea unei asemenea boli ori a duntorilor, sau alte urmri grave". 2. Condi ii preexistente Obiectul infrac iunii. Obiectul juridic special rela iile sociale referitoare la sntatea public care implic prevenirea i combaterea bolilor molipsitoare la animale sau plante, precum i a duntorilor. Obiect material sunt animalele sau plantele contaminate sau distruse prin rspndirea bolilor sau a duntorilor. Subiec ii infrac iunii. Subiect activ poate fi orice persoan. Dac fptuitorul avea ca obliga ie de serviciu respectarea msurilor de preven ie sau combatere a bolilor molipsitoare sau duntorilor, infrac iunea intr n concurs cu o infrac iune de serviciu (dup caz, cu abuzul sau neglijen a n serviciu). Participa ia penal este posibil n toate formele sale. Subiect pasiv este orice persoan fizic sau juridic ale crei interese au fost prejudiciate prin svrirea faptei incriminate. 3. Con inutul constitutiv Latura obiectiv. Elementul material se poate realiza fie printr-o ac iune, cnd fptuitorul ia msuri contrare sau inadecvate scopului de a preveni sau combate bolile molipsitoare sau duntorii, fie printr-o inac iune, cnd nu ntreprinde luarea msurilor ce se impun pentru aceasta, oricare dintre modalit i determinnd apari ia urmrilor prevzute n lege. Urmarea socialmente periculoas const n rspndirea unei asemenea boli ori a duntorilor la animale sau plante, ori atragerea altor urmri grave. Legtura de cauzalitate trebuie s existe. Latura subiectiv. Infrac iunea se svrete fie cu inten ie, fie din culp. 4. Forme i modalit i. Tentativa, este posibil numai atunci cnd fapta se realizeaz prin ac iune, dar nu este pedepsit. Consumarea infrac iunii are loc n momentul producerii uneia dintre urmrile prevzute n text. 5. Sanc iuni. Infrac iunea se pedepsete cu nchisoare de la o lun la 1 an sau cu amend. 110

Infectarea apei
1. Con inut legal Potrivit art. 311 Cod penal, constituie infrac iune "infectarea prin orice mijloace a surselor sau re elelor de ap, dac este duntoare snt ii oamenilor, animalelor sau plantelor". 2. Condi ii preexistente Obiectul infrac iunii. Obiectul juridic special este format din rela iile sociale referitoare la sntatea public sub aspectul asigurrii igienei i purit ii surselor sau re elelor de ap, a ocrotirii calit ii acestora. Obiect material este apa, indiferent de sursa la care se afl, n izvoare, lacuri, rezervoare de diferite tipuri sau conducte, uzine de filtrare a apei etc Subiec ii infrac iunii. Subiect activ poate fi orice persoan. Participa ia penal este posibil sub toate formele sale. 3. Con inutul constitutiv Latura obiectiv. Elementul material presupune o ac iune de infectare a unei surse sau re ele de ap, indiferent prin ce mijloace se realizeaz aceasta, condi ia esen ial fiind caracterul nociv, capacitatea de a determina n acest mod moartea sau mbolnvirea oamenilor sau animalelor ori distrugerea plantelor. A infecta o surs sau re ea de ap nseamn a introduce n acestea substan e sau agen i patogeni, vtmtori snt ii oamenilor, animalelor sau plantelor. Urmarea socialmente periculoas const n starea de pericol creat pentru sntatea oamenilor, animalelor sau plantelor nefiind necesar producerea n mod efectiv a unei asemenea urmri. Dac se produce i moartea sau mbolnvirea unei persoane sau a unui animal ori distrugerea unor plante, n raport cu acest rezultat se realizeaz i con inutul altei infrac iuni. Legtura de cauzalitate trebuie s existe. Latura subiectiv. Infrac iunea se svrete cu inten ie direct sau indirect. 4. Forme i modalit i. Tentativa, dei posibil, nu este pedepsit de lege. Consumarea infrac iunii are loc n momentul introducerii n acea surs sau re ea a substan elor sau factorilor care fac apa duntoare snt ii oamenilor, animalelor sau plantelor. Nu este necesar - sub aspectul existen ei infrac iunii n form consumat - ca apa s fie folosit i, cu att mai pu in, ca n caz de folosire, s produc n mod efectiv vreo mbolnvire. Infectarea apei, fiind o infrac iune de pericol, este suficient, ca prin svrirea faptei s se creeze o stare de pericol pentru sntatea public. 5. Sanc iuni. Infrac iunea se pedepsete cu nchisoare de la o lun la un an sau cu amend.

Traficul de substan e toxice


1. Con inut legal Potrivit art. 312 alin.(1) Cod penal, constituie infrac iune "producerea, de inerea sau orice opera iune privind circula ia produselor ori substan elor stupefiante sau toxice, cultivarea n scop de prelucrare a plantelor care con in astfel de substan e ori experimentarea produselor sau substan elor toxice, toate acestea fr drept". Alin.(3) al art.312 Cod penal incrimineaz n acelai mod i prescrierea de ctre medic, fr a fi necesar, a produselor sau substan elor stupefiante", dar i organizarea sau ngduirea consumului de asemenea produse ori substan e n locuri anumite". 2. Condi ii preexistente Obiectul infrac iunii. 111

Obiectul juridic special este constituit din rela iile sociale referitoare la sntatea public, rela ii care implic respectarea regimului special al produselor sau substan elor stupefiante ori toxice. Obiectul material este format din produsele ori substan ele stupefiante sau toxice. Subiec ii infrac iunii. Subiect activ poate fi svrit de orice persoan, cu excep ia cazului n care, n forma agravat din alin.(3), se realizeaz prin prescrierea, fr a fi necesar, a produselor sau substan elor stupefiante, cnd subiect al infrac iunii nu poate fi dect un medic. Participa ia penal este posibil sub toate formele. Subiect pasiv este persoana care suport consecin ele consumului substan elor incriminate.

3. Con inutul constitutiv Latura obiectiv. Elementul material se poate realiza prin una dintre urmtoarele ac iuni, svrite fr drept: producerea, de inerea sau orice opera iune privind circula ia produselor ori substan elor stupefiante sau toxice, cultivarea, n scop de prelucrare, a plantelor care con in astfel de substan e ori experimentarea produselor sau substan elor toxice. Producerea de produse sau substan e stupefiante ori toxice se poate svri, dup caz, prin fabricarea, extrac ia, prepararea, condi ionarea unor astfel de produse sau substan e, iar de inerea de produse sau substan e stupefiante ori toxice const n pstrarea unor asemenea produse sau substan e. Opera iile privind circula ia produselor sau substan elor stupefiante ori toxice constau n orice acte legate de circula ia unor astfel de produse sau substan e (oferirea spre vnzare, punerea n vnzare, vnzarea, cumprarea, distribuirea, transportul etc.). Cultivarea n scop de prelucrare a plantelor care con in substan e stupefiante sau toxice const n complexul de activit i care privesc nsmn area, ntre inerea i recoltarea unor astfel de plante. Prin experimentarea produselor sau substan elor toxice se n elege efectuarea oricror experien e, ncercri sau verificri a unor astfel de produse sau substan e. Spre deosebire de modalit ile anterioare, n aceast modalitate de svrire a infrac iunii, ac iunea incriminat privete numai produse sau substan e toxice, nu i produse sau substan e stupefiante. Urmarea socialmente periculoas const n crearea unei stri de pericol pentru sntatea public. Legtura de cauzalitate trebuie s existe. Latura subiectiv. Infrac iunea se svrete cu vinov ie sub forma inten iei. 4. Forme i modalit i. Tentativa este posibil i este pedepsit de lege. Consumarea infrac iunii are loc n momentul cnd executarea oricreia dintre ac iunile prevzute de text este dus pn la capt, producndu-se urmarea periculoas a faptei, adic starea de pericol pentru sntatea public. n anumite modalit i de svrire (de inere, cultivare), traficul de stupefiante are caracterul unei infrac iuni continue existnd, n consecin , i un moment al epuizrii. Art. 312 alin.(3) Cod penal reglementeaz ca modalit i de svrire a infrac iunii n prima parte prescrierea de ctre medic, fr a fi necesar, a produselor sau substan elor stupefiante", precum i organizarea sau ngduirea consumului de asemenea produse ori substan e n locuri anumite, n partea a doua. Rezult de aici, pe de o parte, c atunci cnd starea snt ii persoanei impune administrarea unor astfel de produse sau substan e, fapta nu constituie infrac iune i pe de alt parte c Legiuitorul a apreciat c simplul fapt de a organiza sau permite folosirea unui loc pentru consumul de stupefiante este suficient de periculos i trebuie s constituie, din aceast cauz, infrac iune. Art. 312 alin.(2) Cod penal prevede o variant agravat, dac fapta prevzut n alin.(1) a fost svrit organizat. Legiuitorul are n vedere crima organizat, filierele trafican ilor de stupefiante. 5. Sanc iuni. 112

Traficul de stupefiante svrit n forma tip prevzut la alin.(1) se pedepsete cu nchisoare de la 3 la 15 ani i interzicerea unor drepturi. Cnd infrac iunea se comite n varianta prescrierii abuzive a produselor sau substan elor stupefiante de ctre medic aceasta se pedepsete cu nchisoare de la 1 la 5 ani, iar cnd se realizeaz sub forma organizrii sau ngduirii consumului unor asemenea produse, cu nchisoare de la 3 la 15 ani i interzicerea unor drepturi. Pedeapsa pentru varianta agravat este deten iunea pe via sau nchisoarea de la 15 la 25 de ani i interzicerea unor drepturi.

Falsificarea de alimente sau alte produse


1. Con inut legal Potrivit art. 313 Cod penal, legiuitorul a incriminat o serie de fapte care, datorit consecin elor pe care le pot atrage, prezint un mare pericol pentru sntatea public. Astfel, alin.(1) stipuleaz c infrac iunea poate consta n "prepararea de alimente ori buturi falsificate, alterate sau interzise consumului, vtmtoare snt ii, expunerea spre vnzare sau vnzarea unor astfel de alimente sau buturi cunoscnd c sunt falsificate sau alterate ori interzise consumului". Alin.(2) din acelai text prevede c infrac iunea poate fi svrit i prin "falsificarea sau substituirea altor mrfuri sau produse, dac prin falsificare sau substituire acestea au devenit vtmtoare snt ii". Potrivit alin.(3) din text constituie infrac iune i "punerea n consum public de carne sau produse din carne, provenite din tieri de animale sustrase controlului veterinar, dac a avut ca urmare mbolnvirea unei persoane sau dac a avut ca urmare moartea". 2. Condi ii preexistente Obiectul infrac iunii. Obiectul juridic special este format din rela iile sociale referitoare la sntatea public, rela ii care implic asigurarea condi iilor de igien a alimentelor, buturilor, precum i a celorlalte produse, destinate consumului public. Obiectul material este diferit n func ie de modalitatea de svrire a infrac iunii (alimente sau buturi, mrfuri sau alte produse, carne sau produse din carne). Subiec ii infrac iunii. Subiect activ poate fi orice persoan. Participa ia penal este posibil n toate formele sale. Subiect pasiv este persoana a crei sntate este pus n pericol ca urmare a consumrii produselor falsificate. 3. Con inutul constitutiv Latura obiectiv. Elementul material se poate realiza n mod diferit n cele trei variante, dup cum urmeaz: n cazul stipulat la alin.(1), prin una din urmtoarele ac iuni alternative: prepararea de alimente ori buturi falsificate, alterate sau interzise consumului, vtmtoare snt ii, expunerea spre vnzare sau vnzarea unor astfel de alimente sau buturi. Pentru existen a infrac iunii nu este necesar ca mbolnvirea s se fi produs, dar trebuie ca produsele enumerate s aib aptitudinea de a o produce. Alimente sau buturi falsificate nseamn alimente sau buturile crora li s-a modificat compozi ia, n aa fel nct, dei par identice cu cele adevrate, n realitatea au un con inut diferit. Alimentele sau buturile alterate sunt acele alimente sau buturi care, datorit vechimii sau condi iilor de pstrare, au suferit un proces de putrefac ie sau fermenta ie care le-a modificat con inutul. Prin alimente sau buturi interzise consumului se n eleg acele alimente sau buturi cu privire la care s-a stabilit aceast interdic ie, fie prin acte normative, fie prin msuri luate de organele sanitare competente.

113

Fapta prevzut de alin.(2) prezint i ea modalit i alternative de realizare a elementului material, respectiv: poate consta fie n ac iunea de falsificare a altor mrfuri sau produse, fie n substituirea unor mrfuri sau produse, n ambele cazuri, dac mrfurile sau produsele au devenit vtmtoare snt ii. Falsificarea unor mrfuri sau produse reprezint denaturarea sau contrafacerea unor mrfuri sau produse, iar prin substituirea unor mrfuri sau produse se n elege nlocuirea unor mrfuri sau produse de o calitate superioar cu altele de aceeai natur, dar de o calitate inferioar. Alin. (3) reglementeaz alt variant: punerea n consumul public de carne sau preparate din carne, provenite din tieri de animale sustrase controlului veterinar, ac iune care are ca rezultat mbolnvirea unei persoane. Remarcm c exist punere n consum public att n situa ia n care carnea sau produsele de carne sunt introduse n circuitul autorizat (magazine, restaurante etc.) ct i n situa ia n care acestea sunt desfcute clandestin. Urmarea socialmente periculoas const n punerea n pericol a snt ii persoanei i, n cazuri mai grave, mbolnvirea sau moartea unei persoane. Legtur de cauzalitate trebuie s existe. Latura subiectiv. Infrac iunea se comite cu inten ie. Svrirea din culp a oricreia dintre aceste fapte nu constituie infrac iune. 4. Forme i modalit i. Tentativa nu se sanc ioneaz. n cazurile prevzute de art. 313 alin. (1) i (2) Cod penal infrac iunea fiind de pericol, consumarea are loc n momentul cnd ac iunea este dus pn la capt i se produce starea de pericol pentru sntatea public. n cazul prevzut de alin. (3) legea cere un anumit rezultat, mbolnvirea sau moartea unei persoane, i infrac iunea se consum n momentul producerii lui. Art. 313 alin. (4) Cod penal introduce ca prim variant agravat producerea uneia sau mai multor persoane, pentru faptele prevzute n alin.(1) i (2), de vtmri care necesit ngrijiri medicale fie de cel mult 20 zile, fie, n a doua ipotez, de cel mult 60 zile. Art. 313 alin. (5) Cod penal reglementeaz o a doua variant agravat, mai sever, cnd pentru aceleai fapte consecin ele ajung la producerea uneia sau mai multor persoane de vtmri care necesit pentru vindecare fie mai mult de 60 de zile de ngrijiri medicale sau vreuna din consecin ele prevzute n art.182 alin.(1), fie, n a doua ipotez, moartea victimei. 5. Sanc iuni. Falsificarea de alimente sau alte produse se pedepsete, n cazurile prevzute de alin. (1) i (2), cu nchisoare de la 3 la 10 ani, iar n cazul prevzut de alin. (3) cu nchisoare de la 3 la 10 ani dac a avut ca urmare mbolnvirea unei persoane sau 7 la 10 ani i interzicerea unor drepturi, dac a avut ca urmare moartea unei persoane. Svrirea infrac iunii n varianta agravat prevzut de alin.(4) se pedepsete cu nchisoare de la 4 la 12 ani i interzicerea unor drepturi, pentru prima ipotez, sau de la 5 la 12 ani i interzicerea unor drepturi, pentru a doua ipotez. Svrirea infrac iunii n varianta agravat prevzut de alin.(5) se pedepsete cu nchisoare de la 5 la 15 ani i interzicerea unor drepturi, pentru prima ipotez, sau de la 7 la 20 ani i interzicerea unor drepturi, pentru a doua ipotez.

* * *

n capitolul al V-lea din Titlul VII al noului Cod penal (Legea nr. 286/2009, publicat n M.Of. nr.510/24.07.2009), intitulat Infrac iuni contra snt ii publice" s-a considerat c acest grup de infrac iuni, care n Codul penal n vigoare face parte din Titlul IX Infrac iuni care aduc atingere unor rela ii privind convie uirea social", s fie aduse n categoria infrac iunilor care vizeaz siguran a public, cu pstrarea, n principal, a con inutului acestora ns cu unele modificri. 114

O prim modificare se refer la fapta de contaminare veneric i transmiterea sindromului imunodeficitar dobndit. Dac aceast fapt n Codul penal n vigoare este incriminat n acelai articol, n proiect, se incrimineaz contaminarea veneric distinct de transmiterea sindromului imunodeficitar dobndit. Aceast solu ie este cerut att n doctrina penal ct i de practica judiciar pentru c trebuie fcut distinc ia ntre transmiterea, prin orice mijloace, a sindromului imunodeficitar dobndit - SIDA - de ctre o persoan care tie c sufer de aceast boal, de transmiterea acestui sindrom, prin orice mijloace, de o alt persoan dect cea care sufer de aceast boal. Aceast din urm mprejurare este mult mai grav dect prima prin prisma pericolului social evident mai ridicat. De asemenea, s-a instituit o variant agravat a faptei de transmitere a sindromului imunodeficitar dobndit n oricare din modalit ile normative, dac s-a produs moartea victimei. A doua modificare se refer la introducerea, ca o variant agravat la infrac iunea de falsificare sau substituire de alimente ori alte produse, faptei de preparare, oferire sau expunere spre vnzare de medicamente falsificate sau substituite care sunt vtmtoare snt ii ori i-au pierdut n tot sau n parte eficien a terapeutic. Aceast incriminare este justificat de realitatea social care a scos n eviden , mai ales, oferirea sau expunerea spre vnzarea de medicamente vtmtoare snt ii. A treia modificare are n vedere incriminarea distinct a faptei de comercializare de produse alterate, respectiv alimente, buturi, carne sau produse din carne, medicamente, cunoscnd c sunt alterate i vtmtoare snt ii. De precizat c, n ipoteza n care, prin falsificarea de alimente sau produse ori comercializarea de produse alterate, s-au produs vtmri ori aceste fapte au avut ca urmare moartea unei persoane, s-a adoptat solu ia concursului de infrac iuni i nu a unor infrac iuni complexe praeterinten ionate.

CAPITOLUL III INFRAC IUNI PRIVITOARE LA ASISTENTA CELOR N PRIMEJDIE


Cadrul i sistematizarea infrac iunilor. Infrac iunile privitoare la asisten a celor n primejdie alctuiesc, dup cum s-a mai spus, un subgrup aparte, iar dispozi iile incriminatoare respective sunt aezate ntr-un capitol separat (capitolul III) al titlului IX privitor la infrac iunile ce aduc atingere unor rela ii privind convie uirea social, n cadrul acestui subgrup s-au nscris acele fapte privitoare la asisten a celor n primejdie, care prezint un pericol social de natur s justifice aplicarea de sanc iuni penale. Nu s-au nscris n cadrul acestor infrac iuni fapte care, dei contrarii ndatoririi de asisten , prezint un grad redus de pericol social sau care sunt absorbite n cadrul altor infrac iuni. Faptele care formeaz acest cadru al infrac iunilor privitoare la asisten a celor n primejdie prevzute n Codul penal sunt: a) punerea n primejdie a unei persoane n neputin de a se ngriji (art. 314 C.pen.); b) lsarea fr ajutor (art. 315 C. pen.); c) lsarea fr ajutor prin omisiunea de ntiin are (art. 316 C.pen.). Datorit numrului lor restrns, aceste infrac iuni nu pot forma obiectul unei sistematizri speciale care implic un numr mai mare de fapte. Obiectul ocrotirii penale. n grupul infrac iunilor care aduc atingere unor rela ii privind convie uirea social", un loc important l ocup subgrupul infrac iunilor care privesc asisten a celor n primejdie, nscris n Capitolul III din Titlul IX al Pr ii speciale. Acest subgrup de infrac iuni, ca i celelalte subgrupuri din Titlul IX, privete un fascicul special n cadrul rela iilor de convie uire social, rela ii referitoare la asisten a celor afla i n primejdie. Aprarea acestor rela ii i gsete o deosebit justificare n dreptul penal al societ ii noastre. n aceast societate, se cultiv spiritul de solidaritate ntre oameni, spiritul de ntrajutorare i ajutorare. Aa fiind, rela iile de convie uire social privitoare la asisten a celor n primejdie trebuie s fie expresia celei mai desvrite solidarit i ntre membrii colectivit ii i s fie riguros aprate. Infrac iunile privitoare la asisten a celor n primejdie au ca obiect juridic special rela iile de convie uire social care privesc asisten a celor n primejdie. Dezvoltarea acestor rela ii asigur realizarea prompt i eficace a asisten ei persoanelor aflate n primejdie. Infrac iunile care privesc asisten a celor n primejdie constituie nclcri ale obliga iei de asisten n sfera acestor rela ii i pun n pericol nsi convie uirea social. Asisten a celor n primejdie poate fi aprat i pe cale extrapenal, pe cale moral, constnd n ncurajarea i aprobarea faptelor de asisten a celor n primejdie i n dezaprobarea i condamnarea moral a 115

Aspecte generale i comune

celor ce ncalc regulile de asisten a celor n primejdie. Cnd este vorba de fapte grave, cu caracter penal, aprarea moral nu mai este suficient i trebuie s se recurg la cea penal. Infrac iunile din acest capitol sunt lipsite de obiect material. Subiec ii infrac iunii. Subiectul activ nemijlocit (autorul) infrac iunilor examinate nu este circumstan iat de text, cu excep ia infrac iunii prevzut n art. 314 C.pen., la care subiectul activ este calificat i anume, persoana care are sub paz sau ngrijire alt persoan. Subiect activ al infrac iunilor din acest capitol poate s fie i o persoan juridic, potrivit dispozi iei din art. 191 C.pen. Rspunderea penal a persoanei juridice nu exclude rspunderea penal a persoanei fizice care a contribuit, n orice mod, la svrirea aceleiai infrac iuni privitoare la asisten a celor afla i n primejdie. Toate aceste infrac iuni sunt susceptibile de participa ie penal (coautorat, instigare, complicitate). Subiectul pasiv, la toate cele trei infrac iuni, este circumstan iat de texte, acesta fiind persoana aflat n primejdie, n neputin de a se ajuta (copil, persoan abandonat sau pierdut) i care are nevoie de asisten a altei persoane. Toate faptele penale analizate n continuare au o situa ie premis comun, care const n preexistenta unei persoane aflat n primejdie i care necesit ajutor2'. Latura obiectiv. De regul, elementul material se exprim prin inac iuni. n excep ie, exist dou modalit i normative ale infrac iunii prevzut n art. 314 C.pen., la care elementul material const n ac iuni (prsire, alungare). Nu trebuie ns s confundm comisiunea i omisiunea, ca modalit i de realizare n concret ale elementului obiectiv, cu infrac iunile comisive i infrac iunile omisive. De asemenea, nu trebuie s confundm comisiunea i omisiunea, ca modalit i de realizare n concret ale elementului obiectiv, cu fapta descris n con inutul normei de incriminare. Urmarea imediat la toate infrac iunile este identic i ea rezid n punerea n primejdie a vie ii, integrit ii corporale sau snt ii persoanei. Raportul de cauzalitate dintre elementul material i urmarea imediat trebuie s existe i rezult, n principiu, ex re. Latura subiectiv. Infrac iunile de ac iune se svresc cu inten ie, fie direct, fie indirect, iar cele de inac iune se svresc cu inten ie i din culp (art. 19 alin. ultim C.pen.). Mobilul determinant i scopul urmrit de fptuitor nu intereseaz pentru existen a laturii subiective i implicit a infrac iunilor din acest capitol, dar de acestea se va ine seama la stabilirea gradului de pericol social concret i deci la individualizarea pedepsei. Forme. Modalit i. Sanc iuni Forme. Tentativa, la unele modalit i, este posibil, dar nu este sanc ionat de lege. Pentru toate infrac iunile este prevzut doar forma consumat. Modalit i. Infrac iunile privitoare la asisten a celor afla i n primejdie pot prezenta una sau mai multe modalit i normative crora pot s le corespund, n concret, variate i multiple modalit i faptice de care se va ine seama la individualizarea pedepsei. La infrac iunile care nu au dect o singur modalitate normativ, aceasta corespunde cu varianta de incriminare. Sanc iuni. Infrac iunile privitoare la asisten a celor afla i n primejdie sunt sanc ionate cu pedeapsa nchisorii alternativ cu amenda. Persoana juridic se sanc ioneaz pentru infrac iunile prevzute n acest capitol, conform art. 711 C.pen., cu amenda de la 5.000 la 600.000 lei. La infrac iunea prevzut n art. 314 C.pen. este reglementat, n alin. (2), o cauz de nepedepsire. Aspecte procesuale. Ac iunea penal pentru infrac iunile din acest grup se pune n micare din oficiu. Urmrirea penal i judecarea acestor fapte penale se realizeaz potrivit regulilor procesuale obinuite. Toate infrac iunile privitoare la asisten a celor afla i n primejdie se judec, n prim instan , de ctre judectorie.

Punerea n primejdie a unei persoane n neputin de a se ngriji


1. Con inut legal 116

Potrivit art. 314 Cod penal, constituie infrac iune "prsirea, alungarea sau lsarea fr ajutor, n orice mod, a unui copil sau a unei persoane care nu are putin a de a se ngriji, de ctre acela care o are sub paz sau ngrijire, punndu-i n pericol iminent via a, sntatea sau integritatea corporal". 2. Condi ii preexistente Obiectul infrac iunii. Obiectul juridic special este format din rela iile de convie uire social referitoare la asisten a celor afla i n neputin de a se ngriji n condi iile n care astfel ar putea apare o stare de pericol pentru acetia. Obiect material este reprezentat de persoana celui care necesit asisten i ajutor. Subiec ii infrac iunii. Subiectul activ este calificat, nu poate fi dect prin ii sau de cei care au sub paz, ngrijire, cretere sau educare, un minor sau o persoan n neputin de a se ngriji (ex. tutori, paznici, infirmier etc.). Nu poate fi subiect al acestei infrac iuni, printele deczut din drepturile printeti sau pus sub interdic ie n caz de divor , subiect al infrac iunii putnd fi ns, printele cruia i s-a ncredin at minorul. Participa ia penal este posibil sub toate formele sale i poate fi svrit de orice persoan dar coautorii trebuie s aib calitatea cerut de lege. Subiect pasiv este persoana aflat n neputin de a se ngriji. 3. Con inutul constitutiv Latura obiectiv. Elementul material se realizeaz printr-o ac iune (prsire, alungare) sau inac iune (lsare fr ajutor) de punere n primejdie a unei persoane n neputin de a se ngriji astfel fiind creat un pericol iminent pentru via a, sntatea ori integritatea corporal a acesteia. Dac fapta are ca urmare o vtmare a integrit ii corporale sau a snt ii, infrac iunea de punere n primejdie a unei persoane n neputin de a se ngriji intr n concurs cu infrac iunea de vtmare corporal. Urmarea socialmente periculoas const n punerea n pericol iminent a vie ii, integrit ii corporale sau snt ii persoanei. Legtura de cauzalitate trebuie s existe. Latura subiectiv. Infrac iunea se svrete cu vinov ie sub forma inten iei directe sau indirecte. 4. Forme i modalit i. Tentativa este posibil dar nu se pedepsete. Consumarea infrac iunii are loc n momentul cnd, prin svrirea ac iunii sau inac iunii, a fost pus efectiv n primejdie via a, sntatea sau integritatea corporal a persoanei. 5. Sanc iuni. Infrac iunea se pedepsete cu nchisoare de la 1 la 3 ani. Art. 314 alin. (2) Cod penal prevede c este aprat de pedeaps persoana care, dup svrirea faptei, i reia de bun voie ndatoririle.

Lsarea fr ajutor
1. Con inut legal Potrivit art. 315 Cod penal, constituie infrac iune "omisiunea de a da ajutorul necesar sau de a ntiin a autoritatea, de ctre cel care a gsit o persoan a crei via , sntate sau integritate corporal este n primejdie i care este n neputin de a se salva". 2. Condi ii preexistente Obiectul infrac iunii. Obiectul juridic special este constituit din rela iile de convie uire social referitoare la asisten a celor afla i n primejdie i n neputin a de a se salva. Obiectul material este corpul persoanei aflat n primejdie. Subiec ii infrac iunii. Subiect activ poate fi orice persoan. Participa ia penal este posibil numai sub forma instigrii sau a complicit ii morale , fiecare comitent fiind autor independent al infrac iunii. 117

Subiect pasiv este persoana aflat n pericol i n neputin de a se salva. 3. Con inutul constitutiv Latura obiectiv. Elementul material se poate realiza prin svrirea alternativ a uneia dintre urmtoarele inac iuni: fie a omisiunii de a da ajutorul necesar, fie a celei de a ntiin a autoritatea. Omisiunea de a da ajutorul necesar const n neefectuarea oricreia dintre ac iunile reclamate de necesitatea nlturrii primejdiei n care se gsete persoana (de exemplu, nescoaterea din ap a celui aflat n primejdie de a se neca). Ea presupune, pe de o parte posibilitatea fptuitorului de a da acest ajutor, iar pe de alt parte, inexisten a unui risc, adic a unei temeri ntemeiate de pericol pentru persoana sa sau pentru o alt persoan. Riscul producerii unui pericol pentru sine sau pentru o ter persoan, dac legea nu oblig prin natura meseriei la aceasta, exonereaz fptuitorul de rspundere penal, cu condi ia ca acesta s fi ncunotiin at autorit ile despre starea de pericol n care se afl victima. Omisiunea de a ntiin a autoritatea, cea de-a doua modalitate de svrire a infrac iunii, const n neaducerea de ndat la cunotin a autorit ii c persoana gsit se afl n primejdie. Autoritatea care trebuie ntiin at poate fi una dintre autorit ile care poate acorda ajutorul necesar salvrii persoanei (de exemplu o institu ie medico-sanitar) sau care poate, lua msuri pentru acordarea acestui ajutor (de exemplu organele de poli ie). Urmarea socialmente periculoas const n crearea unei stri de pericol suplimentar pentru persoana aflat deja n primejdie. Legtura de cauzalitate trebuie s existe. Latura subiectiv. Infrac iunea se svrete att cu inten ie ct i din culp. 4. Forme i modalit i. Tentativa nu este posibil, deoarece este o infrac iune omisiv. Consumarea infrac iunii are loc n momentul n care fptuitorul, dei avea posibilitatea de a-i ndeplini ndatorirea, nu i-o ndeplinete. 5. Sanc iuni.
5

Infrac iunea se pedepsete cu nchisoare de la o lun la un an sau cu amend.

Lsarea fr ajutor prin omisiunea de ntiin are


1. Con inut legal Potrivit art. 316 Cod penal, constituie infrac iune "nentiin area autorit ii de ctre cel ce gsete o persoan abandonat sau pierdut, care are nevoie de ajutor, fiindu-i pus n pericol via a, sntatea ori integritatea corporal". 2. Condi ii preexistente Obiectul infrac iunii. Obiectul juridic special este format din rela iile de convie uire social referitoare la asisten a persoanelor abandonate sau pierdute, care au nevoie de ajutor, fiindu-le pus n primejdie via a, integritatea corporal sau sntatea. Obiect material este corpul persoanei abandonate sau pierdute i aflat n primejdie Subiec ii infrac iunii. Subiect activ poate fi orice persoan. Participa ia penal este posibil numai sub forma instigrii sau a complicit ii morale. Subiect pasiv este persoana abandonat sau pierdut i aflat n pericol. 3. Con inutul constitutiv Latura obiectiv. Elementul material se realizeaz printr-o inac iune, respectiv prin nentiin area autorit ii cu privire la existen a unei persoane abandonate sau pierdute pe care fptuitorul a gsit-o i care are nevoie de ajutor, fiindu-i pus n primejdie via a, integritatea corporal sau sntatea. 118

Se consider a fi abandonat" persoana prsit, alungat sau lsat fr ajutor de ctre cel care are obliga ia legal de a o pzi sau ngriji. Persoan pierdut" este cea care, n mod ntmpltor, a ieit de sub supravegherea sau ngrijirea celui la care se afl i care este n neputin de a se ntoarce la locul de unde a plecat. Urmarea socialmente periculoas const n sporirea pericolului n care se gsete victima prin pasivitatea sau reaua-credin a fptuitorului. Legtura de cauzalitate trebuie s existe. Latura subiectiv. Infrac iunea se svrete att cu inten ie ct i din culp. 4. Forme i modalit i. Tentativa nu este posibil, deoarece este o infrac iune omisiv. Consumarea infrac iunii are loc n momentul n care fptuitorul, dei avea posibilitatea de a-i ndeplini ndatorirea, nu i-o ndeplinete. 5. Sanc iuni. Lsarea fr ajutor prin omisiunea de ntiin are se pedepsete cu nchisoare de la o lun la 6 luni sau cu amend.

CAPITOLUL IV ALTE INFRAC IUNI CARE ADUC ATINGERE UNOR RELA II PRIVIND CONVIE UIREA SOCIAL
Aa dup cum arat nsi denumirea Capitolului IV din Titlul IX al Pr ii speciale a Codului penal, aceast subdiviziune cuprinde, dintre infrac iunile care aduc atingere unor rela ii privind convie uirea social, pe acelea care nu sunt cuprinse n Capitolele I - III din acelai titlu, adic pe acelea care nu fac parte dintre infrac iunile contra familiei, contra snt ii publice, sau privitoare la asisten a celor n primejdie. Ca i celelalte infrac iuni din acelai titlu, infrac iunile grupate n ultimul capitol din Titlul IX au ca obiect juridic generic, deci ca obiect al ocrotirii juridice penale, rela ii privind convie uirea social i valorile sociale legate de aceste rela ii. Este vorba numai despre o parte dintre rela iile de convie uire social care constituie obiectul juridic generic al infrac iunilor din acest titlu, i anume despre acelea care constituie obiectul ocrotirii juridice a incriminrilor din celelalte trei capitole. n al i termeni, dei incriminrile din acest titlu au acelai obiect juridic generic, contribu ia lor la realizarea ocrotirii juridice a rela iilor de convie uire social care formeaz acest obiect nu este uniform, ci n func ie de subgrupurile crora le apar in aceste rela ii". ntr-adevr, rela iile de convie uire social se formeaz i ele, ca toate celelalte rela ii sociale, n jurul i datorit unor valori sociale, prin intermediul crora, aceste rela ii ar fi vtmate sau puse n pericol. Aceste valori sociale, ca realit i n jurul crora graviteaz rela iile sociale corespunztoare i totodat ca obiectiv nemijlocit al faptei ndreptat mpotriva acelor rela ii, servesc drept criteriu de grupare att a rela iilor sociale n cadrul categoriei date, ct i a infrac iunilor care au ca obiect special aceste rela ii. Acest criteriu a stat la baza gruprii infrac iunilor n primele trei capitole din Titlul IX rezervat infrac iunilor care aduc atingere unor rela ii privind convie uirea social. Nu acelai lucru se poate spune despre gruparea infrac iunilor n Capitolul IV. Criteriul folosit n alctuirea acestei subdiviziuni nu a mai fost acela al unicit ii valorii materiale n jurul creia se formeaz rela iile sociale care fac obiectul infrac iunilor incluse, pe acest temei, n subdiviziunea respectiv, ca n cazul celorlalte capitole. Rela iile privind convie uirea social, care fac obiect special de ocrotire mpotriva infrac iunilor din Capitolul IV sunt formate n jurul a diferite valori sociale, fr ns ca vreuna dintre aceste valori s poat servi ca obiect juridic special comun pentru mai multe incriminri i, deci, pentru o nou subdiviziune. Aadar, n lipsa posibilit ii de regrupare a unor incriminri n subdiviziuni distincte n cadrul titlului IX, din numrul incriminrilor cuprinse n acest titlu, aproximativ jumtate neputnd fi incluse n capitolele I - III, au trebuit s formeze con inutul ultimului capitol, al IV-lea, de care ne ocupm. Apar innd ns grupului infrac iunilor privind convie uirea social din care s-au desprins subgruprile din capitolele I III, infrac iunile din capitolul IV pstreaz aspectele caracteristice tuturor infrac iunilor care aduc atingere unor rela ii privind convie uirea social. Fiind vorba de o categorie de infrac iuni eterogene care nu au comun dect obiectul juridic generic, implicit ele nu ofer aspecte comune tuturor sau mcar majorit ii acestor infrac iuni. Ceea ce particularizeaz infrac iunile din Capitolul IV este tocmai diversitatea valorilor sociale n 119

Aspecte generale i comune

jurul crora s-au format rela iile de convie uire social care constituie obiectul juridic special al fiecreia dintre aceste infrac iuni Diversitatea valorilor sociale a cror aprare este necesar pentru ocrotirea rela iilor de convie uire social care formeaz obiectul juridic special al fiecreia dintre infrac iunile din Capitolul IV determin ca i cadrul incriminrilor din acest capitol s fie eterogen. Din examinarea dispozi iilor incriminatoare, se poate constata c acestea privesc fapte care aduc atingere rela iilor de convie uire social a cror normal formare, desfurare i dinuire este asigurat prin aprarea urmtoarelor valori sociale: armonie ntre na ionalit ile conlocuitoare (instigarea la discriminare), libertatea contiin ei (mpiedicarea libert ii cultelor), respectul datorat mor ilor (profanarea de morminte), linitea personal (tulburarea folosin ei locuin ei), bunele moravuri i linitea (ultrajul contra bunelor moravuri, rspndirea de materiale obscene, tulburarea linitii publice, ncierarea), securitatea public (asocierea pentru svrirea de infrac iuni, instigarea public la apologia infrac iunilor), asigurarea existen ei prin munc util (ceretoria, prostitu ia, proxenetismul, jocul de noroc). Aprarea valorilor sociale enumerate prin incriminarea faptelor ndreptate mpotriva lor asigur ocrotirea rela iilor de convie uire social care constituie obiectul juridic special al infrac iunilor respective. Fiecare dintre aceste valori prezint conexiuni i cu alte valori sociale care sunt ns aprate prin incriminri distincte privind alte rela ii sociale dect cele privitoare la convie uirea social. Aceste valori sociale conexe variaz, la rndul lor, ceea ce face ca posibilitatea de grupare a incriminrilor din Capitolul IV n subdiviziuni s fie exclus. De exemplu, n cazul prostitu iei i proxenetismului apare ca valoare social conex normalitatea i securitatea vie ii sexuale; n cazul profanrii de morminte i al jocului de noroc, se altur ca valoare social conex patrimoniul, n cazul ncierrii, valoarea social conex este via a, integritatea corporal, sntatea. La unele din incriminrile cuprinse n Capitolul IV, alturi de valoarea social aprat, apar ca fiind conexe valori sociale aprate prin norme contraven ionale (exemplu: la ceretorie, la ultraj contra bunelor moravuri i tulburarea linitii publice)". Dei variate, infrac iunile din acest capitol i pstreaz totui caracteristica comun tuturor infrac iunilor cuprinse n Titlul IX, aceea de a se referi la rela ii de convie uire social, formate din faptul convie uirii oamenilor n societate. n acest capitol sunt incriminate urmtoarele fapte: instigarea la discriminare, mpiedicarea libert ii cultelor, profanarea de morminte, tulburarea folosin ei locuin ei, ultrajul contra bunelor moravuri i tulburarea linitii publice, ncierarea, asocierea pentru svrirea de infrac iuni, instigarea public i apologia infrac iunilor, rspndirea de materiale obscene, ceretoria, prostitu ia, proxenetismul i jocul de noroc. Obiectul ocrotirii penale. Obiectul juridic special al acestor infrac iuni l constituie rela iile de convie uire social. n secundar, prin unele incriminri sunt protejate i rela iile sociale privind diferite atribute ale persoanei umane sau patrimoniul - de ex.: art. 318 alin. (2), 319, 322 i 329 alin. (2) C.pen. Diversitatea valorilor sociale i a rela iilor care se nasc i se dezvolt n jurul acestora, a determinat caracterul eterogen al incriminrilor din acest capitol. Obiectul material la majoritatea infrac iunilor din acest capitol lipsete deoarece ac iunea sau inac iunea incriminat nu se ndreapt contra unei entit i materiale, fizice. n principiu, unele incriminri nu au un obiect material (ultrajul contra bunelor moravuri i tulburarea linitii publice, jocul de noroc), la alte incriminri existen a sa este o chestiune controversat (prostitu ia), iar la proxenetism acesta este posibil numai n anumite ipoteze de incriminare. La incriminarea prevzut n art. 325 C.pen., existen a obiectului material (materialele obscene) nu este pus la ndoial. n ipoteza n care ac iunile sau inac iunile incriminate prin aceste texte se ndreapt asupra corpului unor persoane sau asupra unor bunuri, corpul persoanelor agresate i bunurile respective devin obiect material al acelor incriminri - ex.: art. 318 alin. (2), 319, 322 i 329 alin. (2) C.pen. etc.. Subiec ii infrac iunii. Subiectul activ nemijlocit (autor) al majorit ii infrac iunilor din acest capitol este orice persoan fizic ce ntrunete condi iile generale pentru a rspunde penal. Unele infrac iuni au un subiect activ nemijlocit calificat, de ex., art. 324 alin. (2) C.pen. La aceste infrac iuni coautoratul nu va fi posibil dect dac subiec ii activi nemijloci i au calitatea cerut de lege la data comiterii faptei penale. Cei care nu au aceast calitate vor rspunde ca i complici concomiten i. Alte infrac iuni nu pot fi comise dect de un singur autor (ex.: art. 326, 328 C.pen.) i exclud coautoratul. Cu rezervele artate, participa ia penal este posibil n toate formele sale: coautorat, instigare i complicitate. Subiect activ al infrac iunilor din acest capitol poate s fie i o persoan juridic, potrivit dispozi iei din art. 191 C.pen. Rspunderea penal a persoanei juridice nu exclude rspunderea penal a persoanei fizice care a contribuit, n orice mod, la svrirea aceleiai infrac iuni care aduce atingere unor rela ii privind convie uirea social. 120

Subiectul pasiv al acestor fapte penale, de regul, este statul ca titular al valorii sociale ocrotite de lege - convie uirea social. Pe lng acest subiect pasiv principal, la unele infrac iuni, pot exista unul sau mai mul i subiec i pasivi adiacen i: persoanele asupra crora s-au svrit violen e ori cele care de in sau au n posesie bunurile distruse sau degradate. De regul, acest subiect pasiv poate fi orice persoan. Totui, la anumite infrac iuni, legea prevede explicit sau implicit necesitatea existen ei unei calit i sau condi ii speciale a subiectului pasiv - ex.: art. 329 alin. (3) teza I C.pen. Dar subiect pasiv secundar poate fi i o persoan juridic de drept public din cele prevzute n art. 145 C.pen. sau privat, ale crei interese sunt vtmate prin svrirea unei infrac iuni care aduce atingere unor rela ii de convie uire social. Latura obiectiv. Infrac iunile care aduc atingere unor rela ii de convie uire social sunt n general infrac iuni comisive, elementul material al acestor incriminri constnd ntr-o ac iune. Acestea ns n concret se pot svri i prin omisiuni. Nu trebuie ns s confundm comisiunea i omisiunea, ca modalit i de realizare n concret ale elementului obiectiv, cu infrac iunile comisive i infrac iunile omisive. De asemenea, nu trebuie s confundm comisiunea i omisiunea, ca modalit i de realizare n concret ale elementului obiectiv, cu fapta descris n con inutul normei de incriminare. Din punct de vedere al elementului material, majoritatea faptelor prevzute n acest capitol sunt infrac iuni cu con inuturi alternative. Prin urmare, svrirea oricreia dintre ac iunile incriminate este suficient pentru consumarea infrac iunii. Comiterea de ctre aceeai persoan a mai multor ac iuni incriminate nu afecteaz unitatea infrac ional, dar de acest aspect se va ine seama la stabilirea gradului de pericol social concret al faptei comise i deci la individualizarea pedepsei. Urmarea imediat n cazul infrac iunilor care aduc atingere unor rela ii de convie uire social, de regul, este o stare de pericol pentru valoarea social proteguit prin aceste incriminri, respectiv convie uirea social. La unele infrac iuni, alturi de urmarea imediat principal, corespunztoare obiectului ocrotirii penale, se produce i o urmare adiacent, constnd ntr-o vtmare sau o pagub adus unui subiect pasiv secundar. Legtura de cauzalitate ntre ac iunea incriminat i urmarea imediat trebuie s existe i s fie dovedit, la infrac iunile materiale, iar n cazul infrac iunilor formale (majoritatea incriminrilor din acest titlu), aceasta rezult ex re. Latura subiectiv. Forma de vinov ie. Infrac iunile care aduc atingere unor rela ii de convie uire social se comit, de regul, cu inten ie, direct sau indirect. n unele ipoteze de incriminare de la anumite infrac iuni, forma de vinov ie const n inten ia direct calificat prin scop. Scopul, n con inutul acestor incriminri este o chestiune controversat n ceea ce privete sensul su de finalitate sau de destina ie. n con inutul acestor norme penale, de regul, nu sunt prevzute cerin e esen iale referitoare la mobil sau scop. La incriminrile care nu prevd astfel de condi ii mobilul determinant i scopul urmrit nu intereseaz pentru existen a laturii subiective i implicit a acestor infrac iuni. De acestea se va ine seama ns la stabilirea gradului de pericol social concret al faptei comise de agent i la individualizarea pedepsei. Forme. Modalit i. Sanc iuni Forme. Infrac iunile care aduc atingere unor rela ii de convie uire social sunt fapte penale comisive cu execu ie lent i inten ionate. Prin urmare, acestea au un iter criminis, fiind susceptibile de acte preparatorii i tentativ. Actele preparatorii nu sunt incriminate i implicit pedepsite, dei sunt posibile la majoritatea infrac iunilor din acest grup. Tentativa este posibil la majoritatea infrac iunilor din acest capitol, dar nu este pedepsit dect la infrac iunea de proxenetism, prevzut n art. 329 C.pen. Infrac iunile care aduc atingere unor rela ii de convie uire social se consum n momentul realizrii ac iunii sau inac iunii incriminate, dup caz, i al producerii urmrii imediate. n concret, aceste infrac iuni comisive i inten ionate, n principiu, se vor putea svri i n form continuat, situa ie n care vom avea i un moment al epuizrii care va interveni la data comiterii ultimei ac iuni incriminate. Modalit i. Infrac iunile care aduc atingere unor rela ii de convie uire social pot prezenta una sau mai multe modalit i normative crora pot s le corespund, n concret, o multitudine de modalit i faptice de care se va ine seama la individualizarea pedepsei. La infrac iunile care nu au dect o singur modalitate normativ, aceasta corespunde cu varianta de incriminare. 121

Majoritatea infrac iunilor din acest capitol, de regul, sunt incriminate att n form simpl (de baz), ct i n variante calificate (atenuate sau agravate). Sanc iuni. O caracteristic a infrac iunilor din acest grup este c, din punct de vedere al gravit ii, sunt pedepsite cu nchisoarea fie n mod singular, fie alternativ cu amenda. Potrivit art. 329 alin. (5) C.pen., tentativa la proxenetism se pedepsete. Persoana juridic se sanc ioneaz pentru infrac iunile prevzute n acest capitol, dup caz, cu amenda de la 5.000 la 600.000 lei sau de la 10.000 la 900.000 lei, conform art. 711 alin. (2) i (3) C.pen. Aspecte procesuale. Ac iunea penal pentru faptele prevzute n acest capitol, de regul, se pune n micare din oficiu. n cazul infrac iunii de tulburare a folosin ei locuin ei, ac iunea penal se pune n micare la plngerea prealabil a persoanei vtmate, iar mpcarea pr ilor nltur rspunderea penal. Urmrirea penal a acestor fapte, cu excep ia infrac iunilor prevzute n art. 317 i 323 C.pen., se efectueaz de ctre organele de cercetare penal sub supravegherea procurorului. Cu excep ia instigrii la discriminare, toate celelalte infrac iuni din acest grup se solu ioneaz n prim instan de ctre judectorie.

Instigarea la discriminare
1. Con inut legal Potrivit art. 317 Cod penal, constituie infrac iune "instigarea la ur pe temei de ras, na ionalitate, etnie, limb, religie, gen, orientare sexual, opinie, apartenen politic, convingeri, avere, origine social, vrst, dizabilitate, boal cronic necontagioas sau infec ie HIV/SIDA " . 2. Condi ii preexistente Obiectul infrac iunii. Obiectul juridic special const n rela iile sociale ce implic unitatea, armonia dintre to i cet enii rii, indiferent de na ionalitate sau ras. Obiect material nu exist. Subiec ii infrac iunii. Subiect activ poate fi orice persoan. Participa ia penal este posibil sub toate formele sale. Subiect pasiv principal este statul romn, ca titular al valorii sociale reprezentate de buna convie uire dintre cet enii si, n secundar fiind membrii comunit ii catalogat ca inferioar pe oricare dintre criteriile enumerate n textul de lege. 3. Con inutul constitutiv Latura obiectiv. Elementul material se realizeaz prin ac iuni de instigare, de ncurajare a sentimentelor de ur dezvoltate pe temei de ras, na ionalitate, etnie etc., svrite n orice mod i prin orice mijloace. Urmarea socialmente periculoas const n crearea unei stri de pericol pentru rela iile de convie uire social. Legtura de cauzalitate trebuie s existe. Latura subiectiv. Infrac iunea se svrete numai cu inten ie. 4. Forme i modalit i. Tentativa este posibil, ns legea nu o sanc ioneaz. Consumarea infrac iunii are loc n momentul cnd se svrete un act de a are la ur pe unul din criteriile enumerate anterior. 5. Sanc iuni. Infrac iunea se pedepsete cu nchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amend.

mpiedicarea libert ii cultelor


1. Con inut legal Potrivit art. 318 alin. (1) Cod penal, constituie infrac iune "mpiedicarea sau tulburarea libert ii de exercitare a vreunui cult religios, care este organizat i func ioneaz potrivit legii". Alin. (2) al aceluiai 122

articol incrimineaz i "fapta de a obliga o persoan, prin constrngere, s participe la serviciile religioase ale vreunui cult, sau s ndeplineasc un act religios legat de exercitarea unui cult". 2. Condi ii preexistente Obiectul infrac iunii. Obiectul juridic special rela iile sociale referitoare la libertatea contiin ei i la libertatea exercitrii unui cult religios care este organizat i func ioneaz potrivit legii. Obiect material este corpul persoanei asupra creia au fost svrite acte de constrngere sau violen e, dar poate fi de asemeni i oricare din bunurile care folosesc la exercitarea unui cult religios, dac ac iunea prin care se mpiedic sau se tulbur exerci iul acelui cult a fost exercitat asupra lor.

Subiec ii infrac iunii. Subiect activ poate fi svrit orice persoan. Participa ia penal este posibil n toate formele sale. Subiect pasiv principal este statul, secundar fiind persoana a crei libertate de contiin a fost restrns prin activitatea infrac ional. 3. Con inutul constitutiv Latura obiectiv. Elementul material se realizeaz, n varianta prevzut de alin.(1), prin ac iuni alternative: fie de mpiedicare, fie de tulburare a libert ii de exercitare a vreunui cult religios care este organizat i func ioneaz legal. mpiedicarea libert ii de exercitare a unui cult religios poate fi direct sau indirect, i const n orice activitate, realizat prin orice mijloace, prin care se face imposibil exercitarea acelui cult. Tulburarea libert ii de exercitare a unui cult religios const n orice activitate, realizat prin orice mijloace, care face ca respectivul cult s nu poat fi exercitat n mod normal. Art. 318 alin. (2) Cod penal reglementeaz i o a doua form de realizare a elementului material a infrac iunii, prin ac iunea de a obliga o persoan, prin constrngere fizic sau moral, s participe la serviciile religioase ale unui cult sau s ndeplineasc un act religios legat de exercitarea unui cult. Urmarea socialmente periculoas const n crearea unei stri de pericol pentru libertatea de contiin a persoanei i, n spe , pentru libertatea alegerii i practicrii unui anume cult religios recunoscut legal. Legtura de cauzalitate trebuie s existe Latura subiectiv. Infrac iunea se svrete cu inten ie direct sau indirect, n condi iile svririi faptei conform reglementrilor din alin.(1), i numai cu inten ie direct, n forma prevzut de alin.(2). 4. Forme i modalit i. Tentativa este posibil dar nu se sanc ioneaz. Consumarea infrac iunii are loc n momentul cnd se svrete una dintre ac iunile prevzute de text. 5. Sanc iuni. Infrac iunea se pedepsete, cu nchisoare de la o lun la 6 luni sau cu amend.

Profanarea de morminte
1. Con inut legal Potrivit art. 319 Cod penal, constituie infrac iune "profanarea prin orice mijloace a unui mormnt, a unui monument sau a unei urne funerare ori a unui cadavru". 2. Condi ii preexistente Obiectul infrac iunii. Obiectul juridic special este format din rela iile sociale de convie uire, rela ii care implic respect i venera ie fa de cei mor i i fa de obiectele care simbolizeaz amintirea acestora. Obiectul material poate fi att mormntul, monumentul sau urna funerar, ct i cadavrul asupra cruia s-a exercitat ac iunea de profanare. 123

Subiec ii infrac iunii. Subiect activ poate fi orice persoan. Participa ia penal este posibil sub toate formele. Subiect pasiv este statul, n calitatea pe care o are de garant al pstrrii unei atitudini de respect pentru cei mor i.

3. Con inutul constitutiv Latura obiectiv. Elementul material presupune o ac iune de profanare, comis prin acte de violen sau care exprim lipsa de respect fa de memoria celor dispru i, a unui mormnt, a unui monument sau a unei urne funerare ori a unui cadavru. Profanarea se poate svri prin distrugerea, degradarea sau alterarea n orice mod a unui mormnt, monument etc. sau prin distrugerea rmi elor pmnteti ale celui mort sau a schimbarea pozi iei acestora. Nu constituie profanare dac fapta se svrete n baza legii, de exemplu, o exhumare permis sau ordonat n temeiul legii, o autopsie necesar pentru stabilirea cauzei mor ii etc. Urmarea socialmente periculoas const n crearea unei stri de pericol pentru convie uirea social prin atingerea adus sentimentelor de pietate fa de cei mor i. Legtura de cauzalitate trebuie s existe. Latura subiectiv. Infrac iunea se svrete cu inten ie. 4. Forme i modalit i. Tentativa este posibil, ns legea nu o sanc ioneaz. Consumarea infrac iunii are loc n momentul n care ac iunea fptuitorului a fost svrit i s-au produs semnele materiale ale profanrii. 5. Sanc iuni. Infrac iunea se pedepsete cu nchisoare de la 3 luni la 3 ani.

Tulburarea folosin ei locuin ei


1. Con inut legal Potrivit art. 320 Cod penal, constituie infrac iune "fapta prin care se tulbur n mod repetat folosin a locuin ei locatarilor dintr-un imobil, ori prin care se mpiedic normala folosin a locuin ei". 2. Condi ii preexistente Obiectul infrac iunii. Obiectul juridic special este format din rela iile sociale de convie uire, rela ii care implic asigurarea folosin ei linitite i nestingherite, de ctre fiecare locatar, a locuin ei sale. Obiect material nu exist. Subiec ii infrac iunii. Subiect activ poate fi orice persoan. Participa ia penal este posibil sub toate formele sale. Subiect pasiv este persoana care ocupa locuin a n baza unui titlu legal i creia i-a fost tulburat dreptul de folosin a acesteia.. 3. Con inutul constitutiv Latura obiectiv. Elementul material se poate realiza prin dou modalit i alternative: fie printr-o fapt prin care se tulbur n mod repetat folosin a locuin ei locatarilor dintr-un imobil, fie printr-o fapt prin care se mpiedic normala folosin a locuin ei. Tulburarea folosin ei locuin ei locatarilor dintr-un imobil reprezint incomodarea folosin ei, atentarea la linitea locatarilor, determinate prin acte de violen verbal ( ipete, strigte, fluierturi), prin provocarea de 124

scandaluri, prin provocarea de zgomote excesive etc., dac se produc n mod repetat. Actele de tulburare a folosin ei locuin ei pot fi sau nu identice n materialitatea lor. mpiedicarea normalei folosin e a locuin ei presupune o stnjenire adus folosin ei unei anumite locuin e, punerea titularului dreptului de folosin n situa ia de a nu-i putea exercita n mod firesc dreptul su prin aezarea unor obstacole ce ngreuneaz accesul n locuin sau ntr-o anumit ncpere, prin ntreruperea nejustificat a apei gazului sau energiei electrice, prin interzicerea accesului n unele dependin e etc. Urmarea socialmente periculoas const n crearea unei stri de pericol pentru desfurarea normal a rela iilor de convie uire social armonioas ntre locatari. Legtur de cauzalitate trebuie s existe. Latura subiectiv. Infrac iunea se svrete inten ie direct sau indirect. 4. Forme i modalit i. Tulburarea folosin ei locuin ei, n prima modalitate de svrire, este o infrac iune de obicei iar tentativa nu este posibil. Consumarea are loc n momentul realizrii unui numr suficient de repetri pentru a inten ia fptuitorului. n a doua modalitate infrac iunea nu presupune repetare, tulburarea folosin ei locuin ei consumndu-se n momentul cnd, printr-un singur act, se mpiedic efectiv normala folosin a locuin ei. 5. Sanc iuni. Tulburarea folosin ei locuin ei se pedepsete cu nchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amend. Ac iunea penal se pune n micare la plngerea prealabil, a persoanei vtmate, iar mpcarea pr ilor nltur rspunderea penal (art. 320 alin. (2) i (3) Cod penal).

Ultrajul contra bunelor moravuri i tulburarea ordinii i linitii publice


1. Con inut legal Potrivit art. 321 alin.(1)Cod penal, constituie infrac iune "fapta persoanei care, n public, svrete acte sau gesturi, profereaz cuvinte ori expresii, sau se ded la orice alte manifestri prin care se aduce atingere bunelor moravuri sau se produce scandal public ori se tulbur, n alt mod, linitea public". Potrivit alin.(2) aceeai fapt este mai grav dac s-au tulburat grav linitea i ordinea public". 2. Condi ii preexistente Obiectul infrac iunii. Obiectul juridic special este format din rela iile sociale referitoare la bunele moravuri i linitea public. Obiect material exist doar n condi iile n care fptuitorul ac ioneaz cu violen asupra unor bunuri sau asupra corpului unei persoane. Subiec ii infrac iunii. Subiect activ poate fi orice persoan. Participa ia penal este posibil sub toate formele. Subiect pasiv n principal este statul, n secundar persoana lezat prin manifestrile fptuitorului. 3. Con inutul constitutiv Latura obiectiv. Elementul material se realizeaz prin ac iuni alternative, svrite n public, fie prin acte sau gesturi, fie prin proferarea de cuvinte ori expresii sau n orice alte manifestri, ac iune care aduce atingere bunelor moravuri sau produce scandal public. Defini iile date n literatura de specialitate precizeaz c: Bunele moravuri reprezint obiceiuri, deprinderi, comportri care, n raporturile dintre membrii unei colectivit i, sunt compatibile cu respectul reciproc, cu pstrarea demnit ii umane, cu observarea decen ei n atitudini i cuvinte. Scandalul public presupune, potrivit Dic ionarului limbii romne "zarv, vlv, produs de o fapt urt, ruinoas, indignare, revolt, provocat de o asemenea fapt". Linitea public este acel atribut al vie ii sociale n care raporturile dintre oameni, comportarea lor i, n genere, activit ile lor, atunci cnd particip la forme de via n comun, n public, se desfoar n mod 125

panic, dup norme de respect reciproc, de securitate personal, de ncredere n atitudinea i faptele celorlal i oameni. Dac modalitatea prin care se realizeaz ac iunea constituie con inutul unei infrac iuni distincte, de exemplu, infrac iunea de lovire sau alte violen e, vtmare corporal, distrugere etc., se aplic regulile referitoare la concursul de infrac iune. Urmarea socialmente periculoas const n crearea unei stri de pericol pentru rela iile de convie uire social. Legtur de cauzalitate rezult din svrirea faptei. Latura subiectiv. Infrac iunea se svrete cu inten ie direct sau indirect. 4. Forme i modalit i. Tentativa este posibil cnd infrac iunea se realizeaz prin acte materiale, ns legea nu o sanc ioneaz. Consumarea are loc n momentul n care se svrete ac iunea prin care se aduce atingerea bunelor moravuri sau se produce un scandal public. Dac se produc ambele rezultate, infrac iunea nu i pierde caracterul unitar. Form agravat. Art. 321 alin. (2) Cod penal reglementeaz ca agravant producerea unei urmri specifice, tulburarea grav a linitii i ordinii publice. 5. Sanc iuni. Infrac iunea se sanc ioneaz cu nchisoare de la 1 la 5 ani sau cu amend. Forma agravat a infrac iunii se pedepsete cu nchisoare de la 2 la 7 ani.

ncierarea
1. Con inut legal Potrivit art. 322 alin.(1) Cod penal, constituie infrac iune participarea la o ncierare ntre mai multe persoane " . Potrivit alin.(2) fapta este mai grav dac s-a cauzat o vtmare grav integrit ii corporale sau snt ii unei persoane " . 2. Condi ii preexistente Obiectul infrac iunii. Obiectul juridic special este constituit din rela iile de convie uire social referitoare la ocrotirea ordinii i a linitii publice mpotriva faptelor de ncierare. Obiect material poate fi corpul persoanelor sau bunurile asupra crora se exercit actele de violen . Subiec ii infrac iunii. Subiect activ poate fi orice persoan. Pentru existen a infrac iunii trebuie s existe o pluralitate de fptuitori, fiecare rspunznd n calitate de autor pentru participarea la ncierare. Participa ia penal este posibil sub forma instigrii sau a complicit ii. Subiect pasiv principal este statul, ca reprezentant al societ ii, iar secundar sunt persoanele care au suferit vtmri prin svrirea infrac iunii. 3. Con inutul constitutiv Latura obiectiv. Elementul material se realizeaz participarea la o ncierare ntre mai multe persoane, ac iune ce presupune schimbul de mbrnceli i lovituri ntre dou grupuri. Urmarea socialmente periculoas const n producerea unei stri de pericol pentru rela iile de convie uire social, pentru securitatea persoanelor, suplimentar i n vtmarea integrit ii corporale i snt ii persoanelor participante sau, conform prevederilor alin.(3), chiar moartea. Legtur de cauzalitate rezult din svrirea faptei, dac urmarea imediat este doar starea de pericol, dar trebuie demonstrat n cazul agravantei. Latura subiectiv. Infrac iunea se svrete inten ie, direct sau indirect. 126

4. Forme i modalit i. Tentativa este posibil dar nu este sanc ionat de lege. Consumarea infrac iunii are loc n momentul cnd are loc ncierarea, adic atunci cnd mai multe persoane sunt angajate ntr-un conflict violent, n aa fel nct ac iunile lor se mpletesc i sunt greu de delimitat. Art. 322 alin. (2) Cod penal prevede c fapta este mai grav dac s-a produs o vtmare a integrit ii corporale sau snt ii unei persoane. Alin.(3) al aceluiai articol stipuleaz c se poate ajunge chiar pn la moartea persoanei agresate n acest mod. 5. Sanc iuni. Infrac iunea de ncierare, n forma sa tip, se pedepsete cu nchisoare de la o lun la 6 luni sau cu amend. Art. 322 alin.(2) Cod penal stipuleaz c, dac n cursul ncierrii s-a cauzat o vtmare grav a integrit ii corporale sau a snt ii unei persoane i fptuitorul este cunoscut, cel care a svrit aceast fapt se pedepsete cu pedeapsa pentru infrac iunea svrit, al crei maxim se reduce cu un an iar ceilal i participan i se pedepsesc cu pedeapsa prevzut n alin.(1). Reducerea cu un an a pedepsei se explic, pe de o parte, prin aceea c fptuitorul a ac ionat n stare de surescitare, iar pe de alt parte, prin aceea c victima a participat la ncierare svrind la rndul ei acte de violen . Dac ns nu se cunoate care dintre participan i a svrit faptele incriminate, se aplic tuturor nchisoarea de la 6 luni la 5 ani, n cazul vtmrii integrit ii corporale sau a snt ii, sau de la 3 la 15 ani, dac s-a cauzat moartea victimei. Potrivit art. 322 alin.(4) Cod penal nu se pedepsete cel care a fost prins n ncierare mpotriva voin ei sale sau care a ncercat s despart pe al ii, s resping un atac ori s apere pe altul.

Asocierea pentru svrirea de infrac iuni


1. Con inut legal Potrivit art. 323 Cod penal, constituie infrac iune "fapta de a se asocia sau de a ini ia constituirea unei asocieri n scopul svririi uneia sau mai multor infrac iuni, altele dect cele artate de art. 167, ori aderarea sau sprijinirea sub orice form a unei astfel de asocieri". 2. Condi ii preexistente Obiectul infrac iunii. Obiectul juridic special este format din rela iile sociale privind convie uirea social, a crei existen este condi ionat de asigurarea ordinii i linitii publice mpotriva pericolului creat de asocierea pentru svrirea de infrac iuni. Obiect material nu exist deoarece n acest caz este incriminat asocierea. Subiec ii infrac iunii. Subiect activ poate fi orice persoan. Observm c, dac fapta const n ini ierea, aderarea sau sprijinirea unei asocieri, infrac iunea poate fi svrit i de o singur persoan, dac ns este svrit n forma constituirii asocierii, fiind vorba de un acord de voin , infrac iunea presupune ntotdeauna o pluralitate constituit de fptuitori, cu o organizare special i un program infrac ional bine pregtit. Participa ia penal este posibil sub forma instigrii la aderare sau sprijinirea asocierii, precum i sub forma complicit ii prin promisiunea de tinuire sau favorizare. Subiect pasiv este statul. 3. Con inutul constitutiv Latura obiectiv. Elementul material se poate realiza prin una din urmtoarele ac iuni alternative: asocierea n scopul svririi uneia sau a mai multor infrac iuni, ini ierea constituirii unei asocieri avnd acelai scop, aderarea sau sprijinirea sub orice form a unei astfel de asocieri. Asocierea implic manifestarea de voin n vederea constituirii asocierii i de a fi membru al acesteia. 127

Ini ierea constituirii unei asocieri n vederea svririi uneia sau a mai multor infrac iuni reprezint comunicarea ideii de a se constitui asocierea, propunerea adresat unor persoane de a intra n asociere, organizarea ntrunirii de constituire. etc., indiferent dac a avut sau nu rezultat. Aderarea la o asociere constituit n vederea svririi uneia sau a mai multor infrac iuni constituie intrarea efectiv a fptuitorului, expres sau tacit, ntr-o astfel de asociere ca membru al acesteia. Sprijinirea asocierii ce are ca scop svrirea uneia sau a mai multor infrac iuni reprezint ajutorul dat, sub orice form, unei astfel de asocieri, pentru a nlesni sau a asigura men inerea asocierii sau desfurarea activit ii acesteia. Toate aceste ac iuni pot constitui element material al laturii obiective numai dac asocierea nu are ca scop svrirea infrac iunilor prevzute la infrac iunea de complot, art. 167 Cod penal, respectiv faptele incriminate n art. 155-163, 165 i 1661 cod penal. Urmarea socialmente periculoas const ntr-o stare de pericol pentru rela iile de convie uire social, care rezult din nsi svrirea uneia din ac iunile incriminate. Legtura de cauzalitate trebuie s existe. Latura subiectiv. Infrac iunea de asociere pentru svrirea de infrac iuni se svrete cu inten ie direct, deci fptuitorul trebuie s cunoasc scopul asocierii. 4. Forme i modalit i. Tentativa este posibil dar nu este pedepsit de lege. Consumarea infrac iunii are loc n momentul svririi oricreia dintre ac iunile prevzute de textul de incriminare, indiferent dac scopul asocierii a fost sau nu realizat. 5. Sanc iuni. Infrac iunea de asociere pentru svrirea de infrac iuni se pedepsete cu nchisoare de la 3 la 15 ani, fr a se putea depi pedeapsa prevzut de lege pentru infrac iunea ce intr n scopul asocierii. Dac fapta de asociere a fost urmat de svrirea unei infrac iuni, se aplic celor ce au svrit infrac iunea respectiv, pedeapsa pentru acea infrac iune n concurs cu pedeapsa prevzut n alin. (1). Art. 323 alin.(3) Cod penal prevede c nu se pedepsesc persoanele prevzute n alin. (1) care denun autorit ilor asocierea mai nainte de a fi fost descoperit i de a fi nceput svrirea infrac iunii care intr n scopul asocierii. Cauza de nepedepsire are caracter personal i profit numai denun torului.

Instigarea public i apologia infrac iunilor


1. Con inut legal Potrivit art. 324 alin.(1) Cod penal, constituie infrac iune "fapta de a ndemna publicul prin grai, scris sau prin orice alte mijloace, de a nu respecta legile ori de a svri fapte ce constituie infrac iuni". Alin.(4) al aceluiai articol incrimineaz i "purtarea n public a unei uniforme, embleme, insigne sau altor asemenea semne distinctive neautorizate, n scopurile artate n alin.(1)", iar alin.(5) "ludarea n public a celor care au svrit infrac iuni sau a infrac iunilor svrite de acetia". 2. Condi ii preexistente Obiectul infrac iunii. Obiectul juridic special este constituit din rela iile sociale referitoare la ordinea i securitatea public. Obiect material nu exist. Subiec ii infrac iunii. Subiect activ poate fi orice persoan. Participa ia penal este posibil sub toate formele sale. Subiect pasiv este statul. 3. Con inutul constitutiv Latura obiectiv. Elementul material n varianta tip prevzut n alin.(1) se realizeaz prin diferite ac iuni de ndemnare a publicului la nerespectarea legilor sau la svrirea unor fapte ce constituie infrac iuni. n varianta asimilat prevzut de alin.(4), elementul material al infrac iunii se realizeaz prin ac iunea de purtare n public a unei uniforme, embleme, insigne sau altor asemenea semne distinctive, 128

neautorizate, n scopurile artate n alin.(1), adic pentru a ndemna la nerespectarea legilor sau la svrirea de infrac iuni. n varianta asimilat prevzut de alin.(5), constituie element material al infrac iunii ac iunea de ludare n public a celor ce au svrit infrac iunea sau a infrac iunilor svrite de acetia, concret determinate, subminnd astfel ncrederea public n corectitudinea legilor. Urmarea socialmente periculoas const n starea de pericol pentru ordinea de drept. Legtura de cauzalitate rezult din svrirea infrac iunii. Latura subiectiv. Infrac iunea se svrete inten ie. n cazul variantei tip, prevzute la alin.(1), inten ia nu poate fi dect direct, deoarece cel ce ndeamn la o fapt urmrete ca acea fapt s fie svrit. n cazul variantei din alin.(4), inten ia este tot direct deoarece, ac iunea de purtare a unor uniforme, embleme etc. trebuie efectuat, potrivit textului, ntr-un anumit scop i anume, fie pentru a ndemna publicul la nerespectarea legilor, fie pentru a-l ndemna la svrirea de infrac iuni. n varianta prevzut de alin.(5), infrac iunea poate fi svrit att cu inten ie direct ct i cu inten ie indirect. 4. Forme i modalit i. Tentativa nu este pedepsit de lege. Consumarea infrac iunii, pentru variantele prevzute la alin.(1) i (5), are loc n momentul svririi ac iunii, cnd se produce i urmarea periculoas a faptei. n varianta prevzut de alin.(4), infrac iunea are caracterul unei infrac iuni continue, ce se consum n momentul cnd ncepe ac iunea de purtare i se epuizeaz n momentul cnd aceast ac iune nceteaz. Art. 324 alin.(2) Cod penal prevede c fapta prevzut n alin.(1) este mai grav dac este svrit de un func ionar public care ndeplinete o func ie ce implic exerci iul autorit ii de stat ori de ctre o persoan din cele prevzute n art. 160 Cod penal. 5. Sanc iuni. Infrac iunea svrit n forma tip de alin.(1) se pedepsete cu nchisoare de la 3 luni la 3 ani, fr a se putea depi pedeapsa prevzut de lege pentru infrac iunea la svrirea creia s-a instigat. Sanc iunea pentru varianta agravat prevzut de alin.(2) const n nchisoare de la 1 la 5 ani, fr a se putea depi pedeapsa prevzut de lege pentru infrac iunea la svrirea creia s-a instigat. Potrivit alin.(3), dac instigarea public a avut ca rezultat svrirea infrac iunii la care s-a instigat, pedeapsa este cea prevzut de lege pentru acea infrac iune. n ce privete sanc ionarea infrac iunii comise n variantele din alin.(4) i (5) pedeapsa prevzut este nchisoarea de la 3 luni la 3 ani.

Rspndirea de materiale obscene


1. Con inut legal Potrivit art. 325 Cod penal, constituie infrac iune "fapta de a vinde sau rspndi, precum i de a confec iona ori de ine, n vederea rspndirii, obiecte, desene, scrieri sau alte materiale cu caracter obscen". 2. Condi ii preexistente Obiectul infrac iunii. Obiectul juridic special este format din rela iile de convie uire social referitoare la bunele moravuri i la decen . Obiectul material l constituie obiectele, desenele, scrierile sau alte materiale cu caracter obscen. No iunea de obscen are n elesul de indecent, trivial, pornografic. Subiec ii infrac iunii. Subiect activ poate fi orice persoan. Participa ia penal este posibil sub toate formele sale. Subiect pasiv este statul. 3. Con inutul constitutiv Latura obiectiv. Elementul material se realizeaz prin ac iuni alternative, fie prin vinderea sau rspndirea, fie prin confec ionarea sau de inerea n scopul rspndirii a unor astfel de materiale. 129

Urmarea socialmente periculoas const n crearea unei stri de pericol pentru moralitatea public. Legtura de cauzalitate rezult din svrirea infrac iunii. Latura subiectiv. Infrac iunea se svrete cu inten ie. 4. Forme i modalit i. Tentativa, dei posibil, nu este sanc ionat. Consumarea infrac iunii are loc n momentul n care fptuitorul realizeaz una din cele patru ac iuni ce constituie latura obiectiv (a vinde, a rspndi, a confec iona sau a de ine n vederea rspndirii, un material cu caracter obscen). n cazul realizrii prin de inere, infrac iunea fiind continu, exist i un moment al epuizrii, care este momentul ncetrii acestei ac iuni. 5. Sanc iuni. Infrac iunea se pedepsete cu nchisoare de la 6 luni la 4 ani sau cu amend.

Ceretoria
1. Con inut legal Potrivit art. 326 Cod penal, constituie infrac iune "fapta persoanei care, avnd capacitatea de a munci, apeleaz n mod repetat la mila publicului, cernd ajutor material". 2. Condi ii preexistente Obiectul infrac iunii. Obiectul juridic special l constituie rela iile de convie uire social care privesc procurarea mijloacelor de existen de ctre fiecare membru al societ ii n mod legal. Obiect material nu exist. Subiec ii infrac iunii. Subiect activ poate fi orice persoan care are capacitatea de a munci, n caz contrar fapta nu constituie infrac iune. Participa ia penal este ns posibil sub forma instigrii i a complicit ii. Subiect pasiv este statul. 3. Con inutul constitutiv Latura obiectiv. Elementul material se realizeaz prin ac iunea de a apela, n mod obinuit, la mila publicului, cernd ajutor material. Ac iunea de a apela la mila publicului se poate realiza n mod explicit sau implicit dar trebuie astfel comis nct s poat determina sentimente de compasiune. Solicitarea poate fi fcut prin orice mijloace (oral, n scris, prin gesturi etc.). Nu intereseaz dac cererea de ajutor material a primit sau nu rspuns. Urmarea socialmente periculoas const n crearea unei stri de pericol pentru rela iile de convie uire social referitoare la procurarea mijloacelor de existen . Legtur de cauzalitate rezult din svrirea faptei. Latura subiectiv. Infrac iunea se svrete cu inten ie direct. 4. Forme i modalit i. Infrac iunea de ceretorie, fiind o infrac iune de obicei, nu este susceptibil de tentativ. Consumarea infrac iunii are loc n momentul n care s-a realizat, prin repetare, un numr suficient de acte, din care s rezulte atitudinea fptuitorului de a face din ceretorie o surs de procurare a mijloacelor de existen . 5. Sanc iuni. Infrac iunea de ceretorie se pedepsete cu nchisoare de la o lun la 3 ani.

Prostitu ia
1. Con inut legal 130

Potrivit art. 328 Cod penal, constituie infrac iune "fapta persoanei care i procur mijloacele de existen sau principalele mijloace de existen , practicnd n acest scop raporturi sexuale cu diferite persoane". 2. Condi ii preexistente Obiectul infrac iunii. Obiectul juridic special este format din rela iile referitoare la convie uirea social, rela ii care implic procurarea mijloacelor de existen n mod legal, respectnd bunele moravuri. Obiectul material l constituie sumele de bani, valorile i bunurile procurate de fptuitor n urma svririi activit ii infrac ionale. Subiec ii infrac iunii. Subiect activ poate fi orice persoan, indiferent de sex. Participa ia penal este posibil doar sub forma complicit ii sau a instigrii. Subiect pasiv este statul. 3. Con inutul constitutiv Latura obiectiv. Elementul material se realizeaz prin dou ac iuni corelative: o ac iune scop (procurarea mijloacelor de existen ) i o ac iune mijloc (practicarea de raporturi sexuale cu diferite persoane). Pentru existen a infrac iunii trebuie ca activitatea infrac ional s reprezinte un obicei, pe parcursul unei anumite perioade de timp, i s constituie n acest rstimp pentru fptuitor unica surs de mijloace de existen sau sursa principal . Pentru existen a infrac iunii de prostitu ie, legea cere ca raporturile sexuale s fie practicate cu persoane diferite i nu cu o singur persoan. Urmarea socialmente periculoas const n crearea unei stri de pericol pentru rela iile de convie uire social. Legtura de cauzalitate rezult din svrirea faptei. Latura subiectiv. Infrac iunea se svrete cu inten ie direct, n scopul procurrii mijloacelor de existen sau a principalelor mijloace de existen . 4. Forme i modalit i. Fiind o infrac iune de obicei tentativa nu este posibil. Consumarea infrac iunii are loc n momentul cnd se realizeaz un numr suficient de raporturi sexuale cu diferite persoane pentru ca aceste raporturi s poat fi caracterizate ca fiind un mod obinuit de procurare a mijloacelor de existen sau a principalelor mijloace de existen pentru fptuitor. 5. Sanc iuni. Infrac iunea se pedepsete cu nchisoare de la 3 luni la 3 ani.

Proxenetismul
1. Con inut legal Potrivit art. 329 alin.(1) Cod penal, constituie infrac iune "ndemnul ori nlesnirea practicrii prostitu iei sau tragerea de foloase de pe urma practicrii prostitu iei de ctre o persoan". Alin.(2) al aceluiai articol incrimineaz i recrutarea unei persoane pentru prostitu ie ori traficul de persoane n acest scop, precum i constrngerea la prostitu ie ". 2. Condi ii preexistente Obiectul infrac iunii. Obiectul juridic special este constituit din rela iile privind convie uirea social, rela ii care implic procurarea mijloacelor de existen n mod legal, respectnd bunele moravuri. Obiectul material este corpul persoanei constrnse la prostitu ie sau care a fcut obiectul traficului n vederea practicrii prostitu iei. Subiec ii infrac iunii. Subiect activ poate fi orice persoan. Participa ia penal este posibil sub toate formele sale. 131

Subiect pasiv principal este statul, iar secundar persoana constrns la practicarea prostitu iei ori recrutat sau traficat n acest scop. 3. Con inutul constitutiv Latura obiectiv. Elementul material se realizeaz prin ac iuni alternative, respectiv ndemnarea sau nlesnirea practicrii prostitu iei sau tragerea de foloase de pe urma practicrii prostitu iei de ctre o persoan, prevzute n alin.(1), dar i recrutarea unei persoane n vederea practicrii prostitu iei, traficul de persoane n acest scop sau constrngerea la practicarea prostitu iei, stipulate n alin.(2).. ndemnul la prostitu ie reprezint incitarea, trezirea interesului sau convingerea unei persoane s practice prostitu ia, indiferent dac a avut sau nu rezultat.. nlesnirea practicrii prostitu iei reprezint ajutorul dat sub orice form, unei persoane, s practice prostitu ia. Tragerea de foloase de pe urma practicrii prostitu iei de ctre o persoan const n ob inerea de profituri sau a oricror avantaje materiale din practicarea prostitu iei de ctre o alt persoan dect fptuitorul. Recrutarea unei persoane pentru prostitu ie se realizeaz prin ac iuni de atragere, angajare i ndrumare a unei persoane s practice prostitu ia. Traficul de persoane n scopul practicrii prostitu iei, const n efectuarea unor acte de comer cu persoane n vederea practicrii prostitu iei. Constrngerea la prostitu ie se realizeaz prin ac iuni de silire, prin orice mijloace, a unei persoane s practice prostitu ia, indiferent dac a avut sau nu succes. Constrngerea urmat de practicarea prostitu iei de ctre cel constrns nltur caracterul penal al faptei de prostitu ie. Urmarea socialmente periculoas const n crearea unei stri de pericol pentru rela iile de convie uire social referitoare la libertatea sexual a persoanei. Legtura de cauzalitate rezult din svrirea faptei incriminate. Latura subiectiv. Infrac iunea se svrete cu vinov ie sub forma inten iei direct i indirect. 4. Forme i modalit i. Tentativa este posibil i este sanc ionat. Consumarea infrac iunii are loc n momentul svririi ac iunii incriminate, moment cnd se produce i urmarea periculoas a faptei. Art. 329 alin.(3) Cod penal prevede ca agravant dac fapta este svrit fa de un minor sau prezint un alt caracter grav. 5. Sanc iuni. Infrac iunea de proxenetism se pedepsete cu nchisoare de la 2 la 7 ani i interzicerea unor drepturi, dac se svrete sub forma ndemnrii, nlesnirii sau tragerii de foloase, i cu nchisoare de la 3 la 10 ani i interzicerea unor drepturi, n varianta traficului, a recrutrii sau a constrngerii la practicarea prostitu iei. n forma sa agravat, infrac iunea de proxenetism se pedepsete cu nchisoare de la 5 la 18 ani i interzicerea unor drepturi. Potrivit alin.(4), banii, valorile sau orice alte bunuri care au servit ori au fost destinate s serveasc, direct sau indirect la comiterea infrac iunii prevzute n alin. (1)- (3) i cele care au fost dobndite prin svrirea acesteia se confisc, iar dac acestea nu se gsesc condamnatul este obligat la plata echivalentului lor n bani. Recurs n interesul legii. Prin Decizia nr. XVI/, nepublicat, nalta Curte de Casa ie i Justi ie - Sec iile Unite - a admis recursul n interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lng nalta Curte de Casa ie i Justi ie, cu privire la raportul dintre infrac iunile de proxenetism i trafic de persoane, prevzute de art. 329 C. pen., respectiv de art. 12 din Legea nr. 678/2001, sub aspectul ncadrrii juridice a faptelor n unul sau altul dintre textele de lege men ionate i a decis c: 1. Distinc ia dintre infrac iunea de trafic de persoane prevzut de art. 12 i respectiv art. 13 din Legea nr. 678/2001 i cea de proxenetism prevzut de art. 329 alin. 1 din Codul penal este dat de obiectul juridic generic diferit al celor dou incriminri, respectiv de valoarea social diferit, protejat de legiuitor prin textele incriminatorii ale celor dou legi: n cazul infrac iunilor prevzute de Legea nr. 678/2001 aceasta fiind aprarea dreptului la libertatea de voin i ac iune a persoanei iar n cazul infrac iunii de 132

proxenetism prevzut de art. 329 din Codul penal, aprarea bunelor moravuri n rela iile de convie uire social i de asigurare licit a mijloacelor de existen . 2. Drept urmare, n cazul n care o persoan, fr a ntrebuin a constrngeri, ndeamn sau nlesnete practicarea prostitu iei ori trage foloase de pe urma practicrii prostitu iei de ctre persoane majore svrete infrac iunea de proxenetism prevzut de art. 329 alin. 1 din Codul Penal. 3. In cazul n care o persoan, fr a ntrebuin a constrngerea, recruteaz persoane majore pentru prostitu ie ori trafica persoane majore n acest scop, fapta ntrunete elementele constitutive ale infrac iunii de proxenetism prevzut de art. 329 alin. 2 tezele I i II din Codul penal. 4. In situa ia unor acte de recrutare, transportare, transferare, cazare sau primire a unei persoane, prin amenin are, violen , rpire, fraud ori nelciune, abuz de autoritate sau prin alte forme de constrngere ori profitnd de imposibilitatea acelei persoane de a-i exprima voin a sau prin oferirea, darea, acceptarea sau primirea de bani ori de alte foloase pentru ob inerea consim mntului persoanei care are autoritate asupra altei persoane, n scopul exploatrii acestei persoane, fapta ntrunete elementele constitutive ale infrac iunii de trafic de persoane, prevzut de art. 12 din Legea nr. 678/2001. 5.In cazul n care o persoan ac ioneaz asupra altei persoane prin modalit ile artate la punctele 2 i 3, ndemnnd, nlesnind sau trgnd foloase ori recrutnd sau traficnd persoane majore n vederea practicrii, de bun voie, a prostitu iei, iar ulterior ac ioneaz asupra aceleiai persoane i prin modalit ile artate n con inutul textului art. 12 din Legea nr. 678/2001, se va retine att svrirea infrac iunii prevzut de art. 329 alin. 1 din Codul penal sau art. 329 alin. 2 tezele I i II din Codul penal, dup caz, ct i a infrac iunii prevzute de art. 12 din Legea nr. 678/2001, n concurs real."

Jocul de noroc
1. Con inut legal Potrivit art. 330 alin. (1) Cod penal, constituie infrac iune organizarea sau ngduirea jocurilor de noroc pentru public, fr autorizare", iar potrivit alin. (2) organizarea sau ngduirea n mod obinuit a jocurilor de noroc, ntr-o cas particular, n scopul de a realiza foloase materiale". 2. Condi ii preexistente Obiectul infrac iunii. Obiectul juridic special este format din rela iile de convie uire social care privesc ob inerea mijloacelor de existen numai prin mijloace licite.. Obiect material nu exist. Subiec ii infrac iunii. Subiect activ poate fi orice persoan. Participa ia penal este posibil sub toate formele sale. Subiect pasiv 3. Con inutul constitutiv Latura obiectiv. Elementul material se realizeaz prin ac iuni alternative, fie de organizare, fie de ngduire a jocurilor de noroc, pentru public, dac sunt svrite fr autoriza ie.. Organizarea reprezint crearea condi iilor necesare practicrii unor asemenea jocuri (punerea la dispozi ie a spa iului, atragerea de clien i etc.). ngduirea jocurilor de noroc const n permiterea practicrii acestora. Nu intereseaz dac locul unde se practic jocurile de noroc este anume destinat acestui scop sau dac este vorba de un local public. Locul trebuie, ns s fie accesibil publicului. Pentru existen a infrac iunii n forma prevzut de art. 330 alin. (2) Cod penal, legea cere, n mod cumulativ, ca organizarea sau ngduirea jocurilor de noroc s aib loc ntr-o cas particular i s se fac n mod obinuit, adic trebuie s se repete de un numr suficient de ori pentru a rezulta caracterul de obinuin . Urmarea socialmente periculoas const n crearea unei stri de pericol social pentru regulile de convie uire social. Legtura de cauzalitate rezult din svrirea faptei incriminate. Latura subiectiv. 133

Infrac iunea de joc de noroc se svrete cu inten ie. n forma prevzut de alin. (1), inten ia poate fi direct sau indirect, n cea prevzut de alin. (2) inten ia nu poate fi dect direct. 4. Forme i modalit i. Tentativa, posibil numai n cazul primei forme a infrac iunii, nu este pedepsit. Consumarea infrac iunii are loc, n cazul prevzut alin.(1), n momentul cnd organizarea jocurilor de noroc a luat fiin sau cnd a intervenit ngduirea practicrii acestora, iar n cazul prevzut de alin.(2), n momentul cnd s-a realizat un numr suficient de repetri pentru a rezulta caracterul de obinuin al organizrii sau ngduirii jocurilor de noroc. 5. Sanc iuni. Infrac iunea se pedepsete cu nchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amend.

* * *

TITLUL VIII din noul Cod penal (Legea nr. 286/2009, publicat n M.Of. nr.510/24.07.2009) este consacrat infrac iunilor privitoare Ia convie uirea social. In con inutul acestui titlu au fost regrupate, n mai multe capitole, incriminri existente n codul penal n vigoare, incriminri care n prezent se aflau dispersate n diverse legi speciale, dar i incriminri noi, ce vin s rspund unor necesit i eviden iate de practica ultimilor ani. Capitolul I cuprinde infrac iunile contra ordinii i linitii publice. n privin a gruprilor infrac ionale, proiectul propune renun area la paralelismul existent astzi ntre textele care incrimineaz acest gen de fapte (grup infrac ional organizat, asociere n vederea svririi de infrac iuni, complot, grupare terorist) n favoarea instituirii unei incriminri cadru -constituirea unui grup infrac ional organizat - cu posibilitatea men inerii ca incriminare distinct a asocia iei teroriste, dat fiind specificul acesteia. In categoria incriminrilor noi din acest capitol, trebuie men ionat ncercarea de a determina comiterea unei infrac iuni, incriminare necesar n condi iile renun rii la reglementarea, n partea general, a instigrii neurmate de executare. Fiind o ipotez de excep ie, aceast incriminare nu privete dect faptele grave, sanc ionate cu pedeapsa deten iunii pe via sau cu nchisoarea mai mare de 10 ani. Totodat au fost aduse n sec iunea de fa textele de incriminare aflate n prezent n legisla ia special (Legea nr. 61/1991 i respectiv Legea nr. 60/1991) i care prin obiectul lor juridic se ncadreaz n aceast categorie. De asemenea, au fost introduse unele incriminri noi, legate n special de libertatea de ntrunire, menite s contribuie la respectarea obliga iei pozitive a statului n privin a asigurrii condi iilor de exercitare a acestei libert i - fiind astfel incriminat mpiedicarea desfurrii unei adunri publice. Prin reglementarea infrac iunii de pornografie infantil s-a urmrit eliminarea suprapunerilor n reglementare determinate n prezent de existen a a trei acte normative care con in incriminri n materie (Legea nr. 678/2001, Legea nr. 161/2003 i Legea nr. 196/2003). Elementele constitutive ale incriminrilor din aceste texte au fost sintetizate n textul propus de proiect, text care a avut n vedere i dispozi iile Deciziei-cadru a Consiliului Uniunii Europene nr. 2004/68/JAI din 22 decembrie 2003 privind lupta mpotriva exploatrii sexuale a copiilor i pedo-pornografiei. Infrac iunea de ultraj contra bunelor moravuri a fost, la rndul ei reformulat, prin separare de infrac iunea de tulburarea ordinii i linitii publice, inclus ntr-un text distinct al acestui capitol. Astfel, infrac iunea de ultraj contra bunelor moravuri urmeaz a acoperi situa iile de expunere n public a unor imagini ce prezint o activitate sexual explicit, dar i cele de comitere n public a unor acte de exhibi ionism sau acte sexuale explicite, indiferent de natura acestora (raporturi sexuale, acte sexuale orale sau anale, acte cu caracter zoofil etc.). Capitolul al III-lea cuprinde incriminarea faptelor prin care se aduce atingere libert ii cultelor i respectului datorat persoanelor decedate. Fa de textele astzi n vigoare, incriminrile existente au fost completate cu noi ipoteze i au fost incriminate noi fapte a cror comitere a fost semnalat n ultima perioad. Astfel, s-a prevzut, ca ipotez distinct,, obligarea unei persoane, prin violen sau amenin are, la efectuarea unui act interzis de cultul creia i apar ine (spre exemplu, obligarea unei persoane s consume alimente interzise de religia sa). De asemenea, a fost incriminat distinct fapta de profanare a lcaurilor i obiectelor de cult.

134

n privin a infrac iunii de profanare de morminte, au fost separate ipotezele de profanare a unui cadavru de cele referitoare la profanarea unui mormnt sau monument funerar, intensitatea atingerii aduse valorii sociale ocrotite i ecoul social al faptei fiind n mod evident diferite n cele dou situa ii.

AUTOEVALUARE
TESTE GRIL
1. So ul nevinovat, n cazul infrac iunii de adulter, poate cere oricnd: a) ncetarea urmririi penale; b) ncetarea procesului penal; c) ncetarea executrii pedepsei. 2. Infrac iunea de bigamie nu se sanc ioneaz dac: a) una dintre pr i a fost n eroare cu privire la calitatea de persoan cstorit a celeilalte pr i; b) dac prima cstorie este declarat nul pentru alt motiv dect bigamia; c) dac a doua cstorie se declar nul pentru bigamie. 3. Re inerea de ctre un printe a copilului su minor, fr consim mntul celuilalt printe sau al persoanei creia i-a fost ncredin at minorul, potrivit legii, constituie infrac iunea de: a) rele tratamente aplicate minorului; b) nerespectarea msurilor privind ncredin area minorului; c) lipsire de libertate n mod ilegal. 4. Proba infrac iunii de adulter se poate face: a) numai prin proces-verbal de constatare a infrac iunii flagrante; b) prin scrisori care eman de la so ul vinovat; c) prin martori direc i. 5. Infrac iunea de ceretorie (art. 326 C. pen.) poate fi svrit de: a) o persoan fr capacitate de a munci; b) o persoan avnd capacitate de a munci; c) numai de ctre o persoan ce are capacitate de a munci. a) 6. Constituie infrac iunea de sustragere de la tratament medical (art. 3091 C. pen.): a) sustragerea de la executarea msurii de siguran a obligrii la tratament medical; b) sustragerea de la executarea msurii de siguran a obligrii la tratament medical, n cazul infrac iunii de contaminare veneric; c) sustragerea de la executarea oricrei msuri de siguran . 7. Infrac iunea de trafic de stupefiante se poate svri prin: a) cultivarea n scop de prelucrare a plantelor care con in substan e stupefiante sau toxice; b) prescrierea de ctre medic, fr a fi necesar, a produselor sau substan elor stupefiante; c) organizarea ori ngduirea consumului de produse ori substan e stupefiante sau toxice, n locuri anumite. 8. Omisiunea de a ntiin a autoritatea de ctre cel care a gsit o persoan a crei via , sntate sau integritate corporal este n primejdie i care este lipsit de putin a de a se salva, constituie infrac iunea de: a) lsarea fr ajutor prin omisiunea de ntiin are (art. 316 C. pen.); b) lsarea fr ajutor (art. 315 C. pen.); c) punerea n primejdie a unei persoane n neputin de a se ngriji.

135

9. Constituie infrac iunea de ultraj contra bunelor moravuri i tulburare a linitii publice, n form simpl: a) fapta persoanei care, n apartamentul su, profereaz cuvinte sau expresii prin care se aduce atingere bunelor moravuri i se produce scandal public; b) fapta persoanei care, n public, svrete acte sau gesturi, dar numai dac se aduce atingere bunelor moravuri i se produce i scandal public; c) fapta persoanei care, n public, se ded la orice manifestri i se produce scandal public; d) fapta persoanei care, n public, svrete acte sau gesturi sau se ded la orice alte manifestri, numai dac se aduce atingere bunelor moravuri i se tulbur grav i linitea public. 10. mpiedicarea folosin ei normale a unei locuin e de inute n baza unui titlu legal, constituie infrac iunea de: a) tulburare de posesie; b) nerespectarea hotrrilor judectoreti; c) tulburarea folosin ei locuin ei.

SPE E TITLUL IX - INFRAC IUNI CARE ADUC ATINGERE UNOR RELA II PRIVIND CONVIE UIREA SOCIAL

Spe a nr.1 Abandonul de familie. Condi ia relei-credin e Judectoria a condamnat pe inculpat pentru infrac iunea de abandon de familie motivat de faptul c dei a fost obligat la plata unei pensii de ntre inere, a refuzat cu rea-credin s se achite de aceast obliga ie. Apelul inculpatei a fost respins ca nefondat de Tribunal. Recursul declarat de inculpat a fost admis de ctre Curtea de Apel care a casat ambele hotrri i care a dispus achitarea inculpatei motivat de faptul c nu s-a dovedit reaua-credin a acesteia n neplata pensiei. ntrebri: 3. Care este condi ia esen ial prevzut pentru existen a infrac iuni de abandon de familie ? 4. Care este motivarea instan ei de recurs ce a fost avut n vedere la solu ia de achitare a inculpatei? Spe a nr.2 Trafic de persoane. Proxenetism. Trsturi caracteristice. Prin sentin a penal nr. 1/2003, Tribunalul D. a condamnat pe inculpa i A.B. i D.C. pentru svrirea infrac iuni de trafic de persoane, prev. de art.12 alin.1 i 2 lit. a din Legea nr.678/2001, motivat de faptul c acetia au recrutat mai multe femei spunndu-ne c le duc la munc n Spania pentru a lucra ntr-un restaurant, c le-au transportat dup ob inerea paapoartelor n aceast ar dar c aici le-au sustras actele i banii, obligndu-le s practice prostitu ia. Apelul declarat de ctre cei doi inculpa i a fost admis de Curtea de Apel care a dispus schimbarea ncadrrii juridice n infrac iunea de proxenetism prev. de art. 329 alin.1 C.pen. cu motivarea c acetia au ndemnat au ndemnat femeile racolate la practicarea prostitu iei. Recursul declarat de Parchet mpotriva deciziei a fost admis de I.C.C.J. care a dispus. . ntrebare: 1. Ce infrac iune au svrit cei doi inculpa i prin recrutarea i transportarea femeilor n strintate crora le-au promis un loc de munc ntr-un restaurant? 2. Care este solu ia pronun at de I.C.C.J. prin admiterea recursului? 136

nalta Curte pronun n acest caz o hotrre judectoreasc rejudecnd cauza sau dispune trimiterea dosarului la instan a de fond pentru reluarea judec ii?

TITLUL X INFRAC IUNI CONTRA CAPACIT II DE APRARE A ROMNIEI


Acest grup de infrac iuni a fost rezervat incriminrii faptelor prin care este pus n pericol capacitatea de aprare a rii. Prin capacitate de aprare credem c trebuie n eleas for a, puterea statului de a ac iona pentru respingerea unei agresiuni externe, a unui atac armat. Gradul (nivelul, stadiul) capacit ii de aprare a rii este dat de suma unor factori, dintre care cei mai importan i sunt puterea economic, politic, diplomatic i, nu n ultimul rnd, puterea for elor armate. ntr-o asemenea n elegere a conceptului se ajunge la concluzia potrivit creia capacitatea de aprare a rii poate fi primejduit nu numai prin comiterea faptelor prevzute n Titlul X, ci i prin svrirea de infrac iuni ndreptate mpotriva altor valori sociale, ca, de pild, trdarea prin ajutarea inamicului, actele de diversiune constnd n incendierea unei fabrici de armament, neglijen a n serviciu care a avut drept consecin provocarea unei pagube importante economiei na ionale .a. n acest titlu au fost ns incriminate faptele periculoase preponderent pentru for ele armate. n ncercarea de a deslui n elesul conceptului for e armate sunt evocate trei surse de documentare. Unul dintre modernele dic ionare militare romneti" se oprete asupra urmtoarei defini ii: For e armate. Termen definind, n general, for ele i mijloacele militare (efective umane, armament, tehnic de lupt) organizate n vederea ducerii luptei armate". n limbaj diplomatic, un important instrument juridic interna ional, ratificat de aproximativ o sut dintre statele lumii, definete conceptul n urmtorii termeni: For ele armate ale unei pr i la conflict se compun din toate for ele, toate grupurile i toate unit ile armate i organizate care sunt puse sub comand, care rspund de conduita subordona ilor si fa de aceast Parte, chiar dac aceasta este reprezentat de un guvern sau o autoritate nerecunoscut de ctre Partea advers". Legiuitorul nu a definit conceptul, ci i-a enun at componentele astfel: For ele armate cuprind armata, mari unit i i unit i din subordinea Ministerului Reformei Administrative i Internelor, cele ale Serviciilor de Informa ii ale statului i alte forma iuni de aprare armat organizate potrivit legii." Obiectul ocrotirii penale. Obiectul juridic generic al infrac iunilor reglementate n Titlul X este constituit din ansamblul rela iilor sociale care asigur existen a i men inerea la nivel performant a capacit ii de aprare a rii. Ca infrac iuni de pericol, acestea sunt lipsite, n regul general, de obiect material. In excep ie, corpul militarului molestat - la infrac iunile de lovirea superiorului sau inferiorului -, mijlocul de lupt predat, distrus etc. - la infrac iunea de capitulare -, nava avariat - la infrac iunea de coliziune. Subiec ii infrac iunii. Subiectul activ nemijlocit (autorul) infrac iunilor analizate este militar, n cele mai numeroase cazuri. Astfel, fr excep ie, subiectul activ la infrac iunile prevzute n Capitolul I are calitatea de militar. La unele dintre aceste infrac iuni autorul are o dubl calitate, n sensul c, n afara aceleia de militar, el trebuie s fie purttorul unui anumit grad - art. 331, art. 334, alin. (2) - sau s aib o anumit func ie ori nsrcinare - art. 333, 335, 336, 338, 341, 342, 343, 345 C.pen.. La infrac iunile prevzute n Capitolul II subiectul activ poate fi militar sau civil, iar la cele reglementate n Capitolul III, subiectul activ este doar civil. In prezent, ca urmare a adoptrii Legii nr. 395/2005 privind suspendarea pe timp de pace a serviciului militar obligatoriu i trecerea la serviciul militar pe baz de voluntariat, calitatea de militar n termen a fost fundamental regndit i reglementat. Astfel, vor avea atare calitate cet enii romni, brba i, care execut serviciul militar obligatoriu exclusiv pe durata strii de rzboi, a strii de mobilizare i pe timpul strii de asediu. Durata (timpul) strii de rzboi i a strii de mobilizare este intervalul de timp de la data declarrii mobilizrii sau de la nceperea opera iilor de rzboi pn la data trecerii armatei la starea de pace" - art. 153 C.pen. 137

Aspecte generale i comune

Declararea mobilizrii i luarea msurilor necesare pentru respingerea unei agresiuni armate fac obiectul unor decrete preziden iale, n adoptarea acestor decizii fiind nemijlocit implicate Consiliul Suprem de Aprare a rii i Parlamentul. Durata (timpul) strii de asediu este intervalul cuprins ntre decretul preziden ial de instituire a strii i cel de ncetare a acesteia, ambele contrasemnate de primul-ministru. Pe timp de pace, aceast categorie de militari va cuprinde solda i i grada i voluntar. La nivelul superior acestei categorii se situeaz aceea a cadrelor militare care, potrivit gradului acordat, sunt constituite, n ordinea ierarhic, n corpul subofi erilor, corpul maitrilor militari i corpul ofi erilor. Infrac iunile din Titlul X sunt susceptibile de svrire n participa ie sub forma instigrii i complicit ii, coautoratul fiind posibil doar la unele dintre acestea. Subiectul pasiv este, n principal, statul, a crui capacitate de aprare este periclitat, ntr-un plan secund apare ca subiect pasiv unitatea/forma iunea militar n cadrul creia s-a comis infrac iunea, precum i militarul - superior/inferior - lovit. Latura obiectiv. Elementul material se exprim, n cele mai numeroase cazuri prin ac iuni, de mare diversitate, ca, de exemplu, prsirea comenzii, lovirea superiorului/inferiorului, coborrea pavilionului, provocarea de vtmri pentru a se sustrage serviciului militar .a. Sunt ns i infrac iuni al cror element material const dintr-o omisiune (inac iune) - art. 331, 332, 343, 354 C.pen. Urmarea imediat, la toate infrac iunile reglementate n Titlul X, const n crearea unei stri de pericol pentru capacitatea de aprare a rii. La unele infrac iuni - art. 338, 345 - aceast urmare este dublat i de producerea unei vtmri. Legtura de cauzalitate - cu excep ia infrac iunilor de rezultat - decurge pentru majoritatea infrac iunilor din nsi materialitatea faptelor - ex re. Latura subiectiv. Forma de vinov ie. Infrac iunile contra capacit ii de aprare se svresc cu inten ie - direct sau indirect. n excep ie, infrac iunea de coliziune n modalitatea prevzut n alin. (1) al art. 345 C.pen., se svrete din culp. Scopul i mobilul nu prezint relevan n realizarea infrac iunilor. Forme. Modalit i. Sanc iuni Forme. Actele pregtitoare nu cad sub inciden a legii penale. Tentativa este sanc ionat la infrac iunile prevzute n art. 338-342, 344 i 345 alin. (2) i (3) C.pen. Infrac iunile contra capacit ii de aprare sunt de consumare instantanee, fie la momentul comiterii ac iunii (insubordonarea, zborul neautorizat, coborrea pavilionului .a.), fie la momentul mplinirii unor termene (absen a nejustificat, dezertarea), n cazul lipsei din unitate peste termenele prevzute de lege, fapta capt caracterul infrac iunii continue. Epuizarea are loc la ncetarea absen ei din unitate, prin predarea militarului sau capturarea acestuia. Modalit i. Infrac iunile supuse analizei prezint dou sau mai multe modalit i corespunztoare dispozi iilor incriminatorii. Sunt ns de remarcat modalit ile agravate ataate unor infrac iuni, n situa ia n care faptele sunt comise pe durata strii de rzboi, a strii de mobilizare i pe timpul strii de asediu. Sanc iuni. Legiuitorul a instituit un regim sanc ionator suplu i diferen iat n raport cu pericolul social concret al fiecrei infrac iuni ndreptate mpotriva capacit ii de aprare, scara pedepselor ncepnd cu nchisoarea de la o lun la 3 luni, sau cu amend - art. 353 - i terminnd cu deten iunea pe via , alternnd cu nchisoarea de la 15 la 25 de ani i interzicerea unor drepturi - art. 338, 339 C.pen. .a. Persoana juridic se sanc ioneaz cu pedeapsa prevzut n art. 711 C.pen. Articolul 62 din Codul penal reglementeaz un regim de executare a pedepsei pentru militari derogatoriu de la acela de drept comun. Aspecte procesuale. n conformitate cu dispozi iile art. 337 i art. 355, ac iunea penal pentru infrac iunile prevzute n art. 331-336, art. 353 i art. 354 se pune n micare numai la sesizarea comandantului. Dup sesizarea formulat de comandant, urmrirea penal se efectueaz de ofi eri anume desemna i organe de cercetare penal speciale prevzute n art. 208 alin. (1) lit. a)-c) din Codul de procedur penal -, sub supravegherea procurorului militar, iar judecata n prim instan revine n competen a tribunalului militar art. 26 pct. 1 lit. a) din Codul de procedur penal -, dup caz, naltei Cur i de Casa ie i Justi ie -art. 29 pct. 1 lit. d) din Codul de procedur penal -, n raport cu gradul militar al inculpatului. Prin Decizia nr. XXVI din 16.04.2007, instan a suprem a stabilit c, n cauzele ce au ca obiect infrac iunile prevzute n art. 331-352 C.pen., precum i alte infrac iuni n legtur cu ndatoririle de serviciu, 138

comise de personalul militar al fostei Direc ii Generale a Penitenciarelor anterior intrrii n vigoare a Legii nr. 293/2004: a) i nregistrate pe rolul instan elor militare naintea actului normativ men ionat, competen a judecrii lor revine instan elor militare, n condi iile art. 40 C.proc.pen. i art. IX pct. 4 din Legea nr. 281/2003; b)i nregistrate pe rolul instan elor ulterior intrrii n vigoare a actului normativ men ionat, competen a judecrii lor revine instan ei civile.

CAPITOLUL I INFRAC IUNI SVRITE DE MILITARI


SEC IUNEA I. INFRAC IUNI CONTRA ORDINII I DISCIPLINEI MILITARE

Absen a nejustificat
1. Con inut legal Potrivit art. 331 alin. (1) Cod penal, constituie infrac iune absen a nejustificat de la unitate sau de la serviciu, care a depit 24 de ore dar nu mai mult de trei zile, a militarului n termen sau concentrat, pn la gradul de sergent inclusiv". Alin. (3) al aceluiai articol stipuleaz c n timp de rzboi, absen a nejustificat a oricrui militar de la unitate sau de la serviciu, care a depit 4 ore dar nu mai mult de 24 ore" se pedepsete. 2. Condi ii preexistente Obiectul infrac iunii. Obiectul juridic special este format din rela iile sociale referitoare la ordinea i disciplina militar. Obiect material nu exist. Subiec ii infrac iunii. Subiectul activ este calificat, nu poate fi dect un militar n termen sau concentrat avnd cel mult gradul de sergent. Participa ia penal este posibil doar sub forma complicit ii sau a instigrii. Subiect pasiv este unitatea militar n care i desfoar activitatea fptuitorul. 3. Con inutul constitutiv Latura obiectiv. Elementul material const n absen a nejustificat a militarului de la unitate sau serviciu. Prin unitate" se n elege orice forma iune militar, indiferent de numrul militarilor care o alctuiesc, indiferent dac a fost constituit permanent sau temporar. Prin serviciu" se n elege locul unde militarul ndeplinete o anumit activitate (ex. serviciile auxiliare ale unit ii). Absentarea reprezint nendeplinirea de ctre militar a ndatoririlor de a fi prezent la unitate sau la serviciu, fie prin neprezentare, fie prin prsire. Pentru existen a infrac iunii se cere i ca absen a nejustificat s dureze un interval de timp cuprins ntre 24 ore i 3 zile, precum i s se fi petrecut pe timp de pace. Urmarea socialmente periculoas const n crearea unei stri de pericol determinat de nesocotirea ordinii i disciplinei militare. Legtura de cauzalitate rezult din svrirea faptei. Latura subiectiv. Infrac iunea se svrete att cu inten ie, ct i din culp. 4. Forme i modalit i. Tentativa , fiind vorba de o infrac iune omisiv, nu este posibil. Consumarea infrac iunii are loc n momentul expirrii celor 24 ore de lips nejustificat a militarului de la unitate sau de la serviciu. 139

Art. 331 alin.(3) stabilete ca variant agravat svrirea faptei n timp de rzboi, dac absen a nejustificat depete 4 ore dar nu mai mult de 24 ore. 5. Sanc iuni. Infrac iunea svrit n varianta tip se pedepsete cu nchisoare de la 3 luni la 1 an. Svrirea n varianta agravat prevzut la alin.(3) se sanc ioneaz cu nchisoare de la 1 la 5 ani. Art. 331 alin.(2) stipuleaz c pedeapsa aplicat unui militar n termen se execut ntr-o nchisoare militar. Ac iunea penal se pune n micare numai la sesizarea comandantului (art. 337 Cod penal).

Dezertarea
1. Con inut legal Potrivit art. 332 alin. (1) Cod penal, constituie infrac iune absen a nejustificat de la unitate sau serviciu, care depete 3 zile, a oricrui militar", iar alin. (2) prevede c n timp de rzboi, absen a nejustificat a oricrui militar de la unitate sau serviciu, care a depit 24 ore " se pedepsete mai aspru. 2. Condi ii preexistente Obiectul infrac iunii. Obiectul juridic special este format din rela iile sociale referitoare la ordinea i disciplina militar. Obiect material nu exist. Subiec ii infrac iunii. Subiectul activ este calificat, trebuie s aib calitatea de militar, indiferent de categoria din care face parte i indiferent de gradul pe care l are. Participa ia penal este posibil doar sub forma complicit ii sau a instigrii. Subiect pasiv este unitatea militar n care i desfoar activitatea fptuitorul. 3. Con inutul constitutiv Latura obiectiv. Elementul material se realizeaz n mod alternativ, printr-o ac iune sau inac iune, respectiv fie prin prsirea sau plecarea din unitate ori serviciu a oricrui militar, fr permisiunea comandantului sau efului su, i rmnerea n aceast situa ie un interval de timp mai mare de 3 zile, fie prin neprezentarea la unitate sau serviciu, n aceleai condi ii i dup 3 zile de la expirarea termenului cnd militarul se afla n nvoire, detaare, concediu etc. Prezentarea de bunvoie a fptuitorului n fa a reprezentan ilor autorit ilor sau prinderea acestuia de ctre autorit i reprezint sfritul activit ii infrac ionale. Arestarea unui militar pentru svrirea altor infrac iuni nltur rspunderea pentru dezertare. Urmarea socialmente periculoas const n crearea unei stri de pericol pentru ordinea i disciplina militar. Legtura de cauzalitate trebuie s existe. Latura subiectiv. Infrac iunea se poate comite att cu inten ie, ct i din culp. 4. Forme i modalit i. Tentativa nu este posibil. Consumarea infrac iunii are loc n momentul mplinirii celor 3 zile de absen nejustificat. Fiind o infrac iune continu, momentul epuizrii reprezint momentul n care militarul s-a ntors de bunvoie sau a fost prins de autorit i. Art. 332 alin.(2) consider agravat svrirea faptei n timp de rzboi , dac absen a nejustificat este mai mare de 24 ore. 5. Sanc iuni. Infrac iunea se pedepsete cu nchisoare de la 1 la 7 ani, dac a fost svrit n varianta tip prevzut la alin.(1), sau de la 3 la 12 ani, n cazul formei agravate. Ac iunea penal se pune n micare numai la sesizarea comandantului (art. 337 Cod penal). 140

Clcarea de consemn
1. Con inut legal Potrivit art. 333 alin.(1) Cod penal, constituie infrac iune clcarea regulilor serviciului de gard, de paz, de nso ire sau de securitate", iar alin.(3) prevede clcarea consemnului de ctre santinela aflat n serviciu de gard sau de paz pe lng depozitele de armament, muni ii sau materiale explozive, la frontier ori n alte posturi de un deosebit interes militar sau de stat, ori dac fapta ar fi putut avea urmri grave" se pedepsete mai aspru. Alin.(4) introduce o a doua agravant, dac faptele de mai sus au fost svrite n timp de rzboi. 2. Condi ii preexistente Obiectul infrac iunii. Obiectul juridic special este format din rela iile privitoare la ordinea i disciplina militar i care presupun ndeplinirea cu corectitudine a obliga iilor ce le revin n executarea serviciului de gard, de paz, de nso ire sau securitate. Obiect material, n principiu, nu exist. Dac ns clcarea de consemn se rsfrnge asupra unui bun, acesta poate deveni obiect material. Subiec ii infrac iunii. Subiectul activ este calificat, nu poate fi dect militarul care fcea parte, n momentul svririi infrac iunii, din personalul grzii sau din serviciul de paz, de nso ire, escort sau securitate ori cruia i se ncredin ase paza oricrui post care purta rspunderea ndeplinirii consemnului primit. Participa ia penal este posibil numai sub forma instigrii sau complicit ii. Subiect pasiv este unitatea din care face parte fptuitorul. 3. Con inutul constitutiv Latura obiectiv. Elementul material se realizeaz, n cazul variantei tip prevzute n alin.(1), prin nclcarea de ctre militari a regulilor care privesc un consemn, adic a regulilor stabilite pentru buna ndeplinire a ndatoririlor primite n cadrul serviciului de gard, paz, nso ire sau securitate. Se poate comite att prin ac iune (ex. militarul prsete postul de santinel), ct i prin inac iune (militarul permite unei persoane strine s se apropie de postul pe care l pzete). Urmarea socialmente periculoas const n crearea unei stri de pericol pentru buna desfurare a activit ii unei unit i militare, pentru ordinea i disciplina militar. Legtura de cauzalitate rezult din svrirea faptei. Latura subiectiv. Infrac iunea se svrete cu inten ie, dac se realizeaz prin ac iune, i inten ie sau culp, dac se comite prin inac iune. 4. Forme i modalit i. Tentativa este posibil, dar nu se pedepsete. Consumarea infrac iunii se produce instantaneu, n momentul svririi faptei incriminate. Art. 333 alin.(3) prevede agravarea faptei n condi iile n care clcarea consemnului este comis de ctre santinela aflat n serviciu de gard sau de paz pe lng depozitele de armament, muni ii sau materiale explozive, la frontier ori n alte posturi de un deosebit interes militar sau de stat, ori dac fapta ar fi putut avea urmri grave. 5. Sanc iuni. Infrac iunea svrit n condi iile alin.(1) se pedepsete cu nchisoare de la 3 luni la 1 an. Conform alin.(2), prsirea comenzii sau oricrui alt post de ctre militar se sanc ioneaz cu aceeai pedeaps. Pentru varianta agravat prevzut n alin.(3) pedeapsa va fi nchisoarea de la 1 la 5 ani, iar dac faptele se svresc n timp de rzboi sunt pedepsite cu nchisoare de la 3 la 12 ani (alin.(4)). Ac iunea penal se pune n micare numai la sesizarea comandantului (art. 337 Cod penal).

141

Insubordonarea
1. Con inut legal Potrivit art. 334 alin.(1) Cod penal, constituie infrac iune refuzul de a executa un ordin cu privire la ndatoririle de serviciu", iar alin.(2) prevede dac fapta svrit de un ofi er, de un maistru militar sau subofi er, de un militar angajat, de doi sau mai mul i militari mpreun n fa a trupei adunate sau dac fapta are urmri grave" se pedepsete mai sever; de asemeni i comiterea faptei n timp de rzboi, potrivit alin.(3). 2. Condi ii preexistente Obiectul infrac iunii. Obiectul juridic special este format din rela iile sociale referitoare la ordinea i disciplina militar, rela ii care presupun n acest caz executarea ntocmai a ordinelor primite de ctre militar de la efii sau superiorii si. Obiect material nu exist. Subiec ii infrac iunii. Subiectul activ este calificat, nu poate fi dect un militar. Participa ia penal este posibil doar sub forma instigrii sau a complicit ii. Subiect pasiv este unitatea militar din care face fptuitorul. 3. Con inutul constitutiv Latura obiectiv. Elementul material se realizeaz prin refuzul militarului de a executa un ordin primit de la un ef sau un superior sau derivnd din obliga iile generale ale militarilor, cu condi ia s fie un ordin legal ca form i con inut i s priveasc ndatoriri de serviciu.. Refuzul poate fi explicit, verbal sau n scris, sau implicit, rezultnd din atitudinea fptuitorului. Urmarea socialmente periculoas const n starea de pericol cu privire la ordinea i disciplina militar. Legtura de cauzalitate rezult din svrirea faptei. Latura subiectiv. Infrac iunea se comite cu inten ie. 4. Forme i modalit i. Tentativa, dei posibil, nu este pedepsit de lege. Consumarea infrac iunii are loc n momentul n care militarul refuz efectiv s execute ordinul. Art. 334 alin. (2) prevede i o prim variant agravat dac fapta a fost svrit de un ofi er, de un maistru militar sau subofi er, de un militar angajat, de doi sau mai mul i militari mpreun n fa a trupei adunate sau dac fapta are urmri grave. Art. 334 alin. (3) stipuleaz a doua agravant n sensul n care activitatea infrac ional se petrece n timp de rzboi. 5. Sanc iuni. Infrac iunea n varianta tip, prevzut la alin.(1), este pedepsit cu nchisoare de la 6 luni la 2 ani, iar prima variant agravat cu nchisoare de la 1 la 5 ani. Svrirea faptei n cele dou variante n timp de rzboi atrage pedeapsa nchisorii de la 2 la 7 ani, pentru varianta tip, i de la 3 la 12 ani, pentru prima form agravat. Ac iunea penal se pune n micare numai la sesizarea comandantului (art. 337 Cod penal).

Lovirea superiorului
1. Con inut legal Potrivit art. 335 Cod penal, constituie infrac iune lovirea superiorului de ctre inferior sau a efului de ctre subordonat". Alin.(2) stipuleaz c este mai grav fapta prevzut de alin.(1) svrit n timp de rzboi. 142

2. Condi ii preexistente Obiectul infrac iunii. Obiectul juridic special este complex fiind format din rela iile sociale referitoare la ordinea i disciplina militar, sub aspectul atitudinii corecte i respectuoase a inferiorului fa de superiorul su, dar i din cele referitoare la integritatea corporal i demnitatea persoanei mpotriva creia se ndreapt activitatea infrac ional. Obiect material n cazul ac iunilor de lovire sau alte violen e este corpul persoanei agresate, n spe corpul superiorului. Subiec ii infrac iunii. Subiectul activ este calificat, nu poate fi dect militarul inferior n grad sau subordonatul cu condi ia s cunoasc faptul c victima activit ii sale infrac ionale i este ef sau superior. Participa ia penal este posibil numai sub forma instigrii sau cea a complicit ii. Subiect pasiv principal este unitatea militar din care face parte fptuitorul n timp ce subiectul activ secundar este militarul cu grad superior sau eful care a fost victim a violen elor. 3. Con inutul constitutiv Latura obiectiv. Elementul material se realizeaz prin acte de lovire sau alte violen e care au produs suferin e fizice sau vtmri ce necesit cel mult 20 zile de ngrijiri medicale. Urmarea socialmente periculoas const n crearea unei stri de pericol pentru ordinea i disciplina militar dar i n producerea consecin elor specifice infrac iunilor svrite cu violen . Legtura de cauzalitate trebuie dovedit. Latura subiectiv. Infrac iunea este svrit cu inten ie. 4. Forme i modalit i. Tentativa este posibil, dar nu se pedepsete. Consumarea infrac iunii are loc n momentul producerii lovirii sau svririi altor violen e asupra superiorului. Potrivit prevederilor alin.(2) svrirea faptei n timp de rzboi constituie variant agravat. 5. Sanc iuni. Infrac iunea este pedepsit cu nchisoare de la 3 luni la 1 an, n varianta tip, pentru varianta agravat maximul pedepsei urmnd s fie crescut cu 2 ani. Ac iunea penal se pune n micare numai la sesizarea comandantului (art. 337 Cod penal).

Lovirea inferiorului
1. Con inut legal Potrivit art. 336 Cod penal, constituie infrac iune lovirea inferiorului sau subordonatului de ctre un superior sau ef". 2. Condi ii preexistente Obiectul infrac iunii. Obiectul juridic special este complex fiind format din rela iile sociale referitoare la ordinea i disciplina militar, sub aspectul atitudinii corecte a superiorului fa de inferiorul su i aprrii acestuia din urm de purtarea abuziv a primului, dar i din rela iile sociale referitoare la integritatea corporal i demnitatea persoanei mpotriva creia se ndreapt activitatea infrac ional. Obiect material n cazul ac iunilor de lovire sau alte violen e este corpul persoanei agresate, n spe corpul inferiorului. Subiec ii infrac iunii. Subiect activ este calificat, nu poate fi dect militarul care are un grad superior ori care de ine func ia de ef al militarului agresat i care cunoate aceast subordonare. Participa ia penal este posibil numai sub forma instigrii sau cea a complicit ii. 143

Subiect pasiv principal este unitatea militar din care face parte fptuitorul n timp ce subiectul activ secundar este militarul cu grad inferior sau subalternul care a fost victim a violen elor. 3. Con inutul constitutiv Latura obiectiv. Elementul material se realizeaz prin acte de lovire sau alte violen e care au produs suferin e fizice sau vtmri ce necesit cel mult 20 zile de ngrijiri medicale. Lovirea inferiorului nu va constitui infrac iune dac va fi svrit n timp de rzboi impus fiind de o necesitate militar (art.336 alin.(2)). Urmarea socialmente periculoas const n crearea unei stri de pericol pentru ordinea i disciplina militar dar i n producerea consecin elor specifice infrac iunilor svrite cu violen . Legtura de cauzalitate trebuie dovedit. Latura subiectiv. Infrac iunea este svrit cu inten ie. 4. Forme i modalit i. Tentativa este posibil, dar nu se pedepsete. Consumarea infrac iunii are loc n momentul producerii lovirii sau svririi altor violen e asupra superiorului. 5. Sanc iuni.
5

Infrac iunea este pedepsit cu nchisoare de la o lun la 1 an. Ac iunea penal se pune n micare numai la sesizarea comandantului (art. 337 Cod penal).

SEC IUNEA II. INFRAC IUNI PE CMPUL DE LUPT

Capitularea
1. Con inut legal Potrivit art. 338 Cod penal, constituie infrac iune predarea n minile inamicului de ctre comandant a for elor militare pe care le comand, lsarea n minile dumanului, distrugerea sau aducerea n stare de nentrebuin are de ctre comandant a mijloacelor de lupt sau a altor mijloace necesare pentru purtarea rzboiului, fr ca aceasta s fi fost determinat de condi iile de lupt". 2. Condi ii preexistente Obiectul infrac iunii. Obiectul juridic special este format din rela iile sociale privitoare la capacitatea de lupt a for elor armate, rela ii care presupun o comportare comandan ilor pe cmpul de lupt plin de devotament i curaj. Obiect material pot constitui mijloacele de lupt i celelalte mijloace necesare purtrii rzboiului. Subiec ii infrac iunii. Subiectul activ este calificat, nu poate fi dect militarul cu func ie de comandant al unei forma iuni de lupt, indiferent de dimensiunile acesteia. Participa ia penal este posibil numai sub forma instigrii sau a complicit ii. Subiect pasiv principal este statul, ca titular al valorii sociale reprezentate de capacitatea de aprare a rii, iar secundar unitatea militar creia i apar in forma iunile de lupt respective. 3. Con inutul constitutiv Latura obiectiv. Elementul material se realizeaz prin modalit i alternative: de predare n minile inamicului de ctre comandant a for elor militare pe care le comand, lsare n minile dumanului, distrugere sau aducere n stare de nentrebuin are de ctre comandant a mijloacelor de lupt sau a altor mijloace necesare pentru purtarea rzboiului, n condi iile n care niciuna dintre aceste activit i nu a fost determinat de condi iile de lupt. Oricare dintre aceste fapte se poate svri att prin ac iuni ct i prin inac iuni. Urmarea socialmente periculoas const n crearea unei stri de pericol pentru capacitatea de aprare a rii. Legtura de cauzalitate rezult din svrirea faptei incriminate. 144

Latura subiectiv. Infrac iunea se comite numai cu inten ie. 4. Forme i modalit i. Tentativa este posibil i se pedepsete. Consumarea infrac iunii are loc n momentul n care fptuitorul svrete efectiv una din activit ile descrise n norma de incriminare. 5. Sanc iuni. Infrac iunea se pedepsete cu deten iunea pe via sau nchisoare de la 15 la 25 ani i interzicerea unor drepturi.

Prsirea cmpului de lupt


1. Con inut legal Potrivit art. 339 Cod penal, constituie infrac iune prsirea cmpului de lupt sau refuzul de a ac iona, svrite n timpul luptei, ori predarea n captivitate sau svrirea altor asemenea fapte de natur a servi cauza dumanului". 2. Condi ii preexistente Obiectul infrac iunii. Obiectul juridic special este format din rela iile sociale referitoare la capacitatea de aprare a rii, rela ii care presupun din partea militarilor loialitate i ndeplinirea cu curaj a ndatoririlor pe care le au pe cmpul de lupt. Obiect material exist doar n cazurile n care, spre exemplu, armamentul este abandonat pe cmpul de lupt sau lsat n minile inamicului. Subiec ii infrac iunii. Subiectul activ este calificat, nu poate fi dect militarul care particip efectiv la opera iile militare pe cmpul de lupt. Participa ia penal este posibil n toate formele sale. Subiect pasiv principal este statul, ca titular al valorii sociale reprezentate de capacitatea de aprare a rii, iar secundar unitatea militar creia i apar ine militarul care a prsit cmpul de lupt. 3. Con inutul constitutiv Latura obiectiv. Elementul material se realizeaz prin modalit i alternative: prsirea cmpului de lupt sau refuzul de a ac iona, ambele svrite n timpul luptei, sau predarea n captivitate ori svrirea altor fapte asemntoare, toate acestea fiind menite s ajute inamicul. Urmarea socialmente periculoas const n crearea unei grave stri de pericol pentru capacitatea de aprare a rii. Legtura de cauzalitate rezult din svrirea faptei. Latura subiectiv. Infrac iunea se svrete cu inten ie direct sau indirect. 4. Forme i modalit i. Tentativa este posibil i se pedepsete. Consumarea infrac iunii are loc n momentul svririi oricreia dintre faptele incriminate. 5. Sanc iuni. Infrac iunea se sanc ioneaz cu deten iunea pe via sau nchisoare de la 15 la 25 ani i interzicerea unor drepturi.

145

SEC IUNEA III. INFRAC IUNI SPECIFICE AVIA IEI I MARINEI MILITARE

Zborul neautorizat
1. Con inut legal Potrivit art. 340 alin.(1) Cod penal, constituie infrac iune zborul cu o aeronav apar innd for elor armate ale statului romn, fr prealabil autorizare, precum i nerespectarea regulilor de zbor, dac prin aceasta se pericliteaz securitatea zborului n spa iul aerian sau a aeronavei". 2. Condi ii preexistente Obiectul infrac iunii. Obiectul juridic special este constituit din rela iile sociale referitoare la capacitatea de aprare a rii, rela ii care presupun respectarea tuturor regulilor i de autorizare cu privire la zborul unei aeronave. Obiect material este nsi aeronava care este, n acelai timp, i mijloc de svrire a infrac iunii. Subiec ii infrac iunii. Subiectul activ este calificat, nu poate fi dect militarul din unitatea de avia ie care efectueaz un zbor neautorizat sau fr respectarea regulilor de zbor n timpul unui zbor autorizat. Participa ia penal este posibil sub toate formele, dar pentru coautorat subiec ii activi trebuie s aib calitatea cerut de lege. Subiect pasiv este unitatea care de ine aeronava i creia i apar ine fptuitorul. 3. Con inutul constitutiv Latura obiectiv. Elementul material se realizeaz n modalit i alternative, fie prin svrirea unui zbor fr autorizare prealabil, fie prin nerespectarea regulilor de zbor n timpul unui zbor autorizat. Pentru existen a infrac iunii, n oricare din modalit ile de svrire a faptei, zborul trebuie s se realizeze cu o aeronav apar innd for elor armate romne i prin modul de comitere a faptei s fie periclitat securitatea zborului n spa iul aerian sau a aeronavei. Urmarea socialmente periculoas const n crearea unei stri de pericol pentru capacitatea de aprare a rii dar i pentru activitatea normal n unit ile de avia ie i pentru bunurile care le apar in. Legtur de cauzalitate rezult din svrirea faptei incriminate. Latura subiectiv. Infrac iunea se svrete cu inten ie direct sau indirect. 4. Forme i modalit i. Tentativa este posibil i se pedepsete. Consumarea infrac iunii are loc n momentul n care pilotul a decolat cu nava, iar epuizarea n momentul aterizrii. Art.340 alin.(29 prevede ca agravant svrirea faptei n condi iile stipulate n alin.(1) dar cu producerea unor urmri grave sau a unui dezastru. 5. Sanc iuni. Infrac iunea se pedepsete cu nchisoare de la 3 luni la 2 ani cnd este comis n forma tip, sau cu nchisoare de la 1 la 5 ani n cazul urmrilor grave sau nchisoare de la 5 la 15 ani i interzicerea unor drepturi, n ipoteza dezastrului.

Prsirea navei
1. Con inut legal Potrivit art. 341 alin.(1) Cod penal, constituie infrac iune prsirea unei nave militare n caz de naufragiu de ctre comandant, mai nainte de a-i fi exercitat pn la capt ndatoririle de serviciu, precum i 146

de ctre orice persoan ce face parte din echipajul navei, fr ordinul comandantului". Alin.(2) prevede ca variant agravat aceeai fapt svrit n timp de rzboi". Conform prevederilor art.347 Cod penal, dispozi iile acestui articol se aplic i aeronavelor militare. 2. Condi ii preexistente Obiectul infrac iunii. Obiectul juridic special este format din rela iile sociale referitoare la capacitatea de aprare a rii dar i la buna desfurare a activit ii n cadrul unit ilor militare de marin i avia ie. Obiect material este nava expus distrugerii sau pierderii ca urmare a svririi infrac iunii. Subiec ii infrac iunii. Subiectul activ este calificat, nu poate fi dect comandantul navei sau un militar care face parte din echipajul acestuia. Participa ia penal este posibil sub toate formele, dar pentru existen a coautoratului se cere calitatea special prevzut de lege. Subiect pasiv principal este statul, n secundar fiind unitatea creia i apar ine nava prsit. 3. Con inutul constitutiv Latura obiectiv. Elementul material se realizeaz prin ac iunea de prsire a navei de ctre comandant, n condi iile n care acesta nu i exercitase ndatoririle de serviciu n totalitate, sau de ctre orice membru al echipajului, fr ordinul comandantului. Urmarea socialmente periculoas const n crearea unei stri de pericol pentru capacitatea de aprare a rii, n general, precum i pentru securitatea navei, n special. Legtura de cauzalitate rezult din svrirea faptei. Latura subiectiv. Infrac iunea se svrete cu inten ie. 4. Forme i modalit i. Tentativa este posibil i este pedepsit. Consumarea infrac iunii are loc n momentul prsirii navei de ctre persoana prevzut. Art.341 alin.(2) introduce ca agravant svrirea faptei incriminate n timp de rzboi. 5. Sanc iuni. Infrac iunea svrit n varianta tip se pedepsete cu nchisoare de la 6 luni la 5 ani, iar n cazul variantei agravate cu nchisoare de la 15 la 25 ani i interzicerea unor drepturi.

Prsirea comenzii
1. Con inut legal Potrivit art. 342 alin.(1) Cod penal, constituie infrac iune prsirea comenzii de ctre comandantul unei sau al unei grupri de nave militare, n situa ii ce a r fi putut periclita nava sau navele militare ori echipajul acestora". Alin.(2) prevede ca variant agravat prsirea comenzii svrit n timpul luptei, de ctre comandantul unei nave sau al unei grupri de nave militare. Conform prevederilor art.347 Cod penal, dispozi iile acestui articol se aplic i aeronavelor militare. Obiectul infrac iunii. Obiectul juridic special este format din rela iile sociale referitoare la capacitatea de aprare a rii dar i la pstrarea i exercitarea n permanen a comenzii de ctre comandantul unei nave sau al unei grupri de nave militare. Obiect material este nava pus n pericol prin prsirea comenzii de ctre comandant.. Subiec ii infrac iunii. Subiectul activ este calificat, nu poate fi dect comandantul navei sau gruprii de nave militare. Participa ia penal este posibil doar sub forma instigrii sau a complicit ii. Subiect pasiv principal este statul, n secundar fiind unitatea creia i apar ine nava sau gruparea de nave militare al crei comandant a prsit comanda.. 147

3. Con inutul constitutiv Latura obiectiv. Elementul material se realizeaz prin prsirea comenzii navei de ctre comandant, svrit fie printr-o ac iune (a plecat), fie printr-o inac iune(nu a revenit), i poate fi fcut n mod expres sau s nceteze doar n fapt, dup cum poate fi definitiv sau temporar, modalitatea de comitere a faptei neavnd relevan pentru existen a infrac iunii. Urmarea socialmente periculoas const n crearea unei stri de pericol pentru capacitatea de aprare a rii, n general, precum i pentru securitatea navei i a echipajului ei, n special. Legtura de cauzalitate rezult din svrirea faptei. Latura subiectiv. Infrac iunea se svrete cu inten ie. 4. Forme i modalit i. Tentativa este posibil i este pedepsit. Consumarea infrac iunii are loc n momentul prsirii comenzii navei de ctre comandant. Art.342 alin.(2) introduce ca agravant svrirea faptei incriminate n timp de rzboi. 5. Sanc iuni. Infrac iunea svrit n varianta tip se pedepsete cu nchisoare de la 2 la 7 ani, iar n cazul variantei agravate cu nchisoare de la 15 la 25 ani i interzicerea unor drepturi.

Neluarea msurilor necesare n opera iile navale


1. Con inut legal Potrivit art. 343 Cod penal, constituie infrac iune fapta comandantului unei nave militare sau grupri de nave militare care fr s fi fost oprit de vreun ordin sau fr s fi fost mpiedicat de misiunea special pe care o avea, nu ia msurile necesare s atace, s lupte mpotriva dumanului, s ajute o nav a statului romn sau a unei ri aliate urmrit de duman ori angajat n lupt, sau nu ia msurile necesare pentru a distruge un convoi duman, ori nu urmrete navele de rzboi sau comerciale ale dumanului". Conform prevederilor art.347 Cod penal, dispozi iile acestui articol se aplic i aeronavelor militare. 2. Condi ii preexistente Obiectul infrac iunii. Obiectul juridic special este format din rela iile privitoare la capacitatea de lupt a marinei sau avia iei militare, a cror existen depinde de atitudinea corect i combativ a comandan ilor n timpul luptei. Obiect material poate fi nava sau grupul de nave rmase n inactivitate din cauza lipsei de combativitate a comandantului. Subiec ii infrac iunii. Subiectul activ este calificat, nu poate fi dect comandantul navei sau grupului de nave care nu ia msurile cuvenite n opera iunile navale. Participa ia penal se poate realiza sub forma instigrii sau a complicit ii. Subiect pasiv este statul, n principal, precum i unitatea militar naval din care face parte comandantul i creia i apar ine nava sau grupul de nave. 3. Con inutul constitutiv Latura obiectiv. Elementul material se realizeaz printr-o inac iune, svrit n variante alternative, respectiv, prin omisiunea comandantului unei nave sau unui grup de nave s ia msurile corespunztoare n timpul unui atac, s lupte mpotriva dumanului, s ajute o nav a statului romn sau a unei ri aliate urmrit de duman ori angajat n lupt, s nu ia msurile necesare pentru a distruge un convoi duman, ori s nu urmreasc navele de rzboi sau comerciale ale dumanului. Condi ia esen ial pentru existen a infrac iunii este absen a unui ordin contrar n acest sens sau a unei misiuni speciale care l-ar putea mpiedica justificat pe comandant s ac ioneze. Urmarea socialmente periculoas const n crearea unei stri de pericol pentru poten ialul militar romn i aliat, angajat n lupt cu dumanul. 148

Legtura de cauzalitate rezult din svrirea faptei incriminate. Latura subiectiv. Infrac iunea se comite fie cu inten ie, fie din culp. 4. Forme i modalit i. Tentativa, fiind o infrac iune omisiv, nu este posibil. Consumarea infrac iunii are loc odat cu omisiunea comandantului de a avea comportamentul cerut de lege. 5. Sanc iuni. Infrac iunea se pedepsete cu nchisoare de la 15 la 25 ani i interzicerea unor drepturi.

Coborrea pavilionului
1. Con inut legal Potrivit art. 344 Cod penal, constituie infrac iune coborrea pavilionului, n timpul luptei, cu scopul d e a servi cauza dumanului, svrit de ctre comandantul unei nave militare sau al unei grupri de nave militare, precum i de ctre orice alt persoan mbarcat". Pentru o nav militar coborrea pavilionului echivaleaz cu pierderea, abandonarea luptei de ctre comandant i echipaj. Conform prevederilor art.347 Cod penal, dispozi iile acestui articol se aplic i aeronavelor militare. 2. Condi ii preexistente Obiectul infrac iunii. Obiectul juridic special este format din rela iile privitoare la capacitatea de lupt a marinei sau avia iei militare n timp de rzboi, a cror existen depinde de atitudinea corect i combativ a comandan ilor n timpul luptei. Obiect material este chiar pavilionul cobort n timpul luptei. Subiec ii infrac iunii. Subiect activ poate fi orice persoan care se afl mbarcat n mod legal pe nav. Svrirea faptei de ctre o persoan aflat ocazional pe nav constituie infrac iunea prevzut n art.156 lit.d) Cod penal (trdare prin ajutarea inamicului). Participa ia penal este posibil n toate formele, dar coautorii trebuie s aib calitatea cerut de lege. Subiect pasiv este statul, n principal, precum i unitatea militar naval creia i apar ine nava al crei pavilion este cobort. 3. Con inutul constitutiv Latura obiectiv. Elementul material se realizeaz prin ac iunea de coborre a pavilionului, dac este svrit n timpul luptei i n zona de lupt. Urmarea socialmente periculoas const n crearea unei stri de pericol pentru succesul misiunii de lupt pe care o are nava sau grupul de nave. Legtura de cauzalitate rezult din svrirea faptei. Latura subiectiv. Infrac iunea se comite numai cu inten ie direct. 4. Forme i modalit i. Tentativa este posibil i se pedepsete. Consumarea infrac iunii are loc n momentul n care s-a comis fapta de coborre a pavilionului. 5. Sanc iuni. Infrac iunea se pedepsete cu deten iunea pe via sau nchisoare de la 15 la 25 ani i interzicerea unor drepturi.

149

Coliziunea
1. Con inut legal Potrivit art. 345 alin.(1) Cod penal, constituie infrac iune fapta comandantului unei nave militare sau a oricrei persoane aflate la bordul navei, prin care s-a cauzat, din culp, o coliziune sau punerea pe uscat a navei sau alte urmri grave". Alin.(2) consider agravant svrirea faptei cu inten ie, n timp ce alin.(3) incrimineaz mai grav comiterea faptei n timp de rzboi. Conform prevederilor art.347 Cod penal, dispozi iile acestui articol se aplic i aeronavelor militare. 2. Condi ii preexistente Obiectul infrac iunii. Obiectul juridic special este format din rela iile sociale privitoare la capacitatea de lupt a unit ilor navale pentru a crei asigurare este necesar o atitudine preventiv, de eliminare a oricrui pericol de coliziune sau punere pe uscat a navelor militare. Obiect material este chiar nava sau grupul de nave militare care a suportat activitatea infrac ional. Subiec ii infrac iunii. Subiect activ poate fi att comandantul navei ct i orice persoan aflat la bordul acesteia, dac este membru al echipajului sau militar apar innd unei unit i afectate navei sau transportate pe nav. Subiect pasiv este statul, n principal, precum i unitatea militar naval creia i apar ine nava intrat n coliziune. 3. Con inutul constitutiv Latura obiectiv. Elementul material se realizeaz prin activit i alternative, comisive sau omisive, care determin fie coliziunea, ciocnirea navei cu o alt nav sau orice alt obstacol, fie punerea pe uscat, euarea navei la rm, pe un banc de nisip sau de ml, astfel putnd fi determinate i alte urmri grave.. Urmarea socialmente periculoas const n crearea unei stri de pericol pentru capacitatea de aprare a rii precum i o urmare material, avarierea navei respective. Legtura de cauzalitate trebuie dovedit. Latura subiectiv. Infrac iunea se poate svri att cu inten ie, ct i din culp. 4. Forme i modalit i. Tentativa este posibil i se pedepsete. Consumarea infrac iunii are loc n momentul n care s-au produs urmrile cerute n norma de incriminare. 5. Sanc iuni. Infrac iunea se pedepsete cu nchisoare de la 6 luni la 3 ani, dac a fost svrit n varianta tip, cu nchisoare de la 5 la 20 ani, svrit n varianta agravat prevzut n alin.(2), sau cu deten iune pe via sau nchisoare de la 15 la 25 ani i interzicerea unor drepturi, pentru varianta agravat prevzut n alin.(3).

CAPITOLUL II INFRAC IUNI SVRITE DE MILITARI SAU DE CIVILI


Sustragerea de la serviciul militar
1. Con inut legal Potrivit art. 348 Cod penal, constituie infrac iune fapta persoanei care i provoac vtmri integrit ii corporale sau snt ii, simuleaz o boal sau o infirmitate, folosete nscrisuri false sau alte 150

mijloace, n scopul de a se sustrage serviciului militar". Svrirea infrac iunii n timp de rzboi constituie agravant.

2. Condi ii preexistente Obiectul infrac iunii. Obiectul juridic special l formeaz rela iile sociale referitoare la capacitatea de aprare a rii pentru a crei asigurare este necesar satisfacerea serviciului militar n condi iile prevzute n lege. Obiect material nu exist. Subiec ii infrac iunii. Subiect activ poate fi orice persoan care poate dobndi calitatea de militar. Subiect pasiv este statul, n ca titular al valorii sociale reprezentate de capacitatea de aprare. 3. Con inutul constitutiv Latura obiectiv. Elementul material se realizeaz prin svrirea uneia din urmtoarele ac iuni alternative: autoprovocarea de vtmri integrit ii corporale sau snt ii, simularea de boli sau infirmit i, folosirea de nscrisuri false sau alte mijloace, oricare dintre acestea comise n scopul sustragerii de la serviciul militar. Urmarea socialmente periculoas const n crearea unei stri de pericol pentru capacitatea de aprare a rii prin nclcarea obliga iilor militare. Legtur de cauzalitate rezult din svrirea faptei. Latura subiectiv. Infrac iunea se comite cu inten ie direct calificat prin scop. 4. Forme i modalit i. Tentativa, dei posibil, nu este pedepsit. Consumarea infrac iunii are loc n momentul svririi oricreia dintre faptele prezentate. Dac activitatea infrac ional se petrece n timp de rzboi va constitui variant agravant. 5. Sanc iuni. Infrac iunea se pedepsete cu nchisoare de la 6 luni la 5 ani, svrit n varianta tip, i nchisoare de la 3 la 10 ani, dac a fost comis n timp de rzboi. Ac iunea penal se pune n micare numai la sesizarea comandantului unit ii.

Defetismul
1. Con inut legal Potrivit art. 349 Cod penal, constituie infrac iune rspndirea sau publicarea n timp de rzboi de zvonuri sau informa ii false, exagerate sau tenden ioase relative la situa ia economic i politic a rii, la starea moral a popula iei n legtur cu declararea i mersul rzboiului, precum i svrirea altor asemenea fapte d e natur s slbeasc rezisten a moral a popula iei". 2. Condi ii preexistente Obiectul infrac iunii. Obiectul juridic special este format din rela iile sociale privitoare la capacitatea de aprare a rii pentru a crei existen este necesar pstrarea rezisten ei morale i a spiritului de lupt netirbite. Obiect material nu exist, publica iile, nscrisurile prin care poate fi comis fapta reprezint mijloace de svrire a infrac iunii. Subiec ii infrac iunii. Subiect activ poate fi orice persoan. Participa ia penal este posibil sub toate formele sale. Subiect pasiv este statul a crui capacitate de aprare a fost pus n pericol prin svrirea faptei incriminate. 3. Con inutul constitutiv Latura obiectiv. 151

Elementul material se realizeaz printr-o ac iune de rspndire sau de publicare a unor zvonuri sau informa ii false, exagerate sau tenden ioase, n timp de rzboi, de natur s demobilizeze popula ia n legtur cu declararea sau mersul rzboiului, precum i prin svrirea unor asemenea fapte. Urmarea socialmente periculoas const n crearea unei stri de pericol pentru capacitatea de aprare a rii. Legtura de cauzalitate rezult din svrirea infrac iunii. Latura subiectiv. Infrac iunea se svrete cu inten ie direct sau indirect. 4. Forme i modalit i. Tentativa, dei posibil, nu se pedepsete. Consumarea infrac iunii are loc n momentul n care se svrete oricare dintre faptele incriminate. 5. Sanc iuni.
5

Infrac iunea este pedepsit cu nchisoare de la 5 la 15 ani i interzicerea unor drepturi.

Jefuirea celor czu i pe cmpul de lupt


1. Con inut legal Potrivit art. 350 Cod penal, constituie infrac iune jefuirea pe cmpul de lupt a mor ilor sau rni ilor de obiectele aflate asupra lor" (alin.(1)), precum i fapta artat n alineatul precedent care, fr s fie svrit pe cmpul de lupt, este urmarea unei opera ii de rzboi" (alin.(2)). 2. Condi ii preexistente Obiectul infrac iunii. Obiectul juridic special este format din rela iile sociale privitoare la capacitatea de aprare a rii, rela ii care sunt atinse prin jefuirea mor ilor sau rni ilor pe cmpul de lupt sau n urma unor opera ii de rzboi.. Obiectul material este reprezentat din bunurile aflate asupra mor ilor sau rni ilor i de care acetia sunt jefui i n condi iile amintite. Subiec ii infrac iunii. Subiect activ poate fi orice persoan, militar sau civil. Participa ia penal este posibil sub toate formele. Subiect pasiv statul, a crei capacitate de aprare a fost lezat, precum i persoana czut pe cmpul de lupt i jefuit sau jefuit n condi ii legate de opera ii de rzboi. 3. Con inutul constitutiv Latura obiectiv. Elementul material se realizeaz prin ac iunea de jefuire a unui bun mobil aflat asupra unui rnit sau a unui mort, ac iune realizat pe cmpul de lupt sau ca urmare a unor opera ii de rzboi. Urmarea socialmente periculoas const n crearea unei stri de pericol pentru capacitatea de aprare a rii prin impactul avut asupra popula iei i combatan ilor de jefuirea celor rni i sau mor i n lupt. Legtura de cauzalitate rezult din svrirea faptei incriminate. Latura subiectiv. Infrac iunea se comite cu inten ie direct sau indirect. 4. Forme i modalit i. Tentativa, dei posibil, nu se pedepsete. Consumarea infrac iunii are loc n momentul n care s-a produs deposedarea prin jefuire a persoanei rnite sau decedate, n condi iile legii. 5. Sanc iuni. Infrac iunea se pedepsete cu nchisoare de la 3 la 10 ani i interzicerea unor drepturi.

152

Folosirea emblemei Crucii Roii" n timpul opera iilor militare


1. Con inut legal Potrivit art. 351 Cod penal, constituie infrac iune folosirea, fr drept, n timp de rzboi i n legtur cu opera iile militare a emblemei ori denumirii de Crucea Roie" sau a celor asimilate acesteia". 2. Condi ii preexistente Obiectul infrac iunii. Obiectul juridic special este format din rela iile sociale referitoare la capacitatea de aprare a rii i care presupun folosirea licit a emblemei sau denumirii de Crucea Roie" ori a celor asimilate acestora n timp de rzboi. Obiectul material este chiar emblema sau denumirea de Crucea Roie" sau a celor asimilate acesteia. Subiec ii infrac iunii. Subiect activ poate fi orice persoan. Participa ia penal este posibil n toate formele. Subiect pasiv este statul, n principal, precum i organiza ia Crucea Roie" sau cele asimilate acesteia, n secundar. 3. Con inutul constitutiv Latura obiectiv. Elementul material se realizeaz prin ac iunea de folosire a emblemei sau denumirii de Crucea Roie", precum i a celor asimilate acesteia, dac se svrete fr drept i n timp de rzboi i n legtur cu opera iile militare. Urmarea socialmente periculoas const n starea de pericol creat cu privire la capacitatea de aprare a rii prin nclcarea normelor legale care reglementeaz condi iile de utilizare a emblemei sau denumirii de Crucea Roie". Legtur de cauzalitate rezult din svrirea faptei incriminate. Latura subiectiv. Infrac iunea se svrete cu inten ie, direct sau indirect. 4. Forme i modalit i. Tentativa este posibil dar nu se pedepsete. Consumarea infrac iunii are loc n momentul folosirii efective a emblemei sau denumirii de Crucea Roie" sau a celor asimilate acesteia. 5. Sanc iuni. Infrac iunea se pedepsete cu nchisoare de la 3 la 7 ani.

Sustragerea de la rechizi ii militare


1. Con inut legal Potrivit art. 352 Cod penal, constituie infrac iune refuzul nejustificat de a pune la dispozi ia for elor armate bunurile legal rechizi ionate, sustragerea de la ndeplinirea acestor obliga ii ori nedeclararea la recensmnt a bunurilor supuse rechizi ionrii". 2. Condi ii preexistente Obiectul infrac iunii. Obiectul juridic special este format din rela iile sociale referitoare la capacitatea de aprare a rii i care presupun ndeplinirea n conformitate cu prevederile legale a obliga iilor privind rechizi iile militare. Obiect material pot fi oricare din bunurile legal rechizi ionate sau supuse rechizi ionrii. Subiec ii infrac iunii. Subiect activ poate fi orice persoan. Participa ia penal este posibil sub toate formele. Subiect pasiv este statul, n principal, i unitatea militar creia i erau destinate bunurile rechizi ionate sau supuse rechizi ionrii, n secundar. 153

3. Con inutul constitutiv Latura obiectiv. Elementul material se realizeaz prin trei modalit i alternative, respectiv: refuzul nejustificat de a pune la dispozi ia armatei bunurile legal rechizi ionate, sustragerea de la ndeplinirea obliga iei de a pune la dispozi ia armatei bunurile amintite sau nedeclararea bunurilor supuse rechizi ionrii n momentul realizrii unui recensmnt n acest scop. Urmarea socialmente periculoas const n starea de pericol creat pentru capacitatea de aprare a rii. Legtura de cauzalitate rezult din svrirea faptei incriminate. Latura subiectiv. Infrac iunea se comite cu inten ie, direct sau indirect. 4. Forme i modalit i. Tentativa, dei posibil, nu este pedepsit. Consumarea infrac iunii are loc n momentul n care executarea ac iunii de sustragere, n oricare din formele sale, a fost dus pn la capt. 5. Sanc iuni. Infrac iunea se pedepsete cu nchisoare de la 6 luni la 5 ani. Recurs n interesul legii. Prin Decizia nr. XXVI/2007 (M. Of. nr. 772 din 14 noiembrie 2007), nalta Curte de Casa ie i Justi ie - Sec iile Unite - a admis recursul n interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lng nalta Curte de Casa ie i Justi ie, cu privire la aplicarea dispozi iilor art. 331-351 C. pen. i a decis c: (...) n cauzele ce au ca obiect infrac iunile prevzute de art. 331-352 din Codul penal, precum i alte infrac iuni svrite n legtur cu ndatoririle de serviciu, comise de personalul militar al fostei Direc ii Generale a Penitenciarelor anterior intrrii n vigoare a Legii nr. 293/2004: a) i nregistrate pe rolul instan elor militare naintea actului normativ men ionat, competen a judecrii lor revine instan elor militare, n condi iile art. 40 din Codul de procedur penal i art. IX pct. 4 din Legea nr. 281/2003; b) i nregistrate pe rolul instan elor ulterior intrrii n vigoare a actului normativ men ionat, competen a judecrii lor revine instan ei civile."

CAPITOLUL III INFRAC IUNI SVRITE DE CIVILI


Sustragerea de la recrutare
1. Con inut legal Potrivit art. 353 Cod penal, constituie infrac iune sustragerea de la recrutare n timp de rzboi" . 2. Condi ii preexistente Obiectul infrac iunii. Obiectul juridic special este format din rela iile sociale referitoare la capacitatea de aprare a rii i care presupun ndeplinirea obliga iei de prezentare pentru recrutare, n condi iile legii. Obiect material nu exist. Subiec ii infrac iunii. Subiect activ poate fi numai persoana care are, potrivit legii, obliga ia de a se prezenta la recrutare. Participa ia penal este posibil numai sub forma instigrii sau a complicit ii. Subiect pasiv este statul a crui capacitate de aprare este n acest fel pus n pericol.

3. Con inutul constitutiv Latura obiectiv. 154

Elementul material se realizeaz prin sustragerea de la recrutare care se svrete fr a avea motive ntemeiate, fie prin omisiuni (neprezentare la termenul stabilit), fie prin comisiuni (dispari ie de la domiciliu, ascundere, prsirea rii etc.). Urmarea socialmente periculoas const n starea de pericol creat pentru capacitatea de aprare a rii prin neasigurarea armatei cu numrul de militari necesar. Legtura de cauzalitate rezult din svrirea faptei. Latura subiectiv. Infrac iunea se svrete cu inten ie, direct sau indirect. 4. Forme i modalit i. Tentativa este posibil dar nu se pedepsete. Consumarea infrac iunii are loc n momentul neprezentrii nejustificate la recrutare. 5. Sanc iuni. Infrac iunea se pedepsete cu nchisoare de la 1 la 5 ani. Ac iunea penal se pune n micare numai la sesizarea comandantului centrului militar.

Neprezentarea la ncorporare sau concentrare


1. Con inut legal Potrivit art. 354 alin.(1) Cod penal, constituie infrac iune neprezentarea la ncorporare sau concentrare ori neprezentarea celor ncorpora i sau concentra i la unitatea unde au fost repartiza i, n timp de mobilizare sau rzboi, n termenul precizat n ordin". 2. Condi ii preexistente Obiectul infrac iunii. Obiectul juridic special const n rela iile sociale referitoare la capacitatea de aprare a rii i care presupun prezentarea n termenul legal a celor chema i la ncorporare sau concentrare sau a celor ncorpora i sau concentra i. Obiect material nu exist. Subiec ii infrac iunii. Subiect activ poate fi numai persoana care ndeplinete condi iile legale pentru a fi ncorporat sau concentrat, deci tnr apt pentru ncorporare sau rezervist apt pentru concentrare. Participa ia penal este posibil numai sub forma instigrii sau a complicit ii. Subiect pasiv este statul a crui capacitate de aprare este n acest fel pus n pericol. 3. Con inutul constitutiv Latura obiectiv. Elementul material se realizeaz printr-o inac iune, respectiv prin neprezentarea la ncorporare sau concentrare, n termenul stabilit n ordinul de chemare, dac se svrete n timp de mobilizare sau n timp de rzboi. Art. 354 alin.(2) acord o derogare de 10 zile de la termenul prevzut n ordinul de chemare n situa ia n care cel convocat se afl plecat n afara rii. Urmarea socialmente periculoas const n crearea uni stri de pericol pentru capacitatea de aprare a rii prin lipsa din incinta unit ilor militare a celor convoca i pentru ncorporare sau recrutare. Legtura de cauzalitate rezult din svrirea faptei. Latura subiectiv. Infrac iunea se svrete cu inten ie sau din culp. 4. Forme i modalit i. Tentativa nu este posibil, deoarece este o infrac iune omisiv. Consumarea infrac iunii are loc n momentul n care se mplinete termenul prevzut n ordinul de chemare. 5. Sanc iuni. Infrac iunea se pedepsete cu nchisoare de la 3 la 10 ani. Ac iunea penal se pune n micare numai la sesizarea comandantului. 155

* * *

n Titlul X intitulat infrac iuni contra securit ii na ionale din noul Cod penal (Legea nr. 286/2009, publicat n M.Of. nr.510/24.07.2009) au fost men inute n linii generale incriminrile din actuala reglementare fiind ns operate unele modificri de natur terminologic dar i prin redefinirea con inutului anumitor infrac iuni. Privitor la modificrile de ordin terminologic, s-a renun at la expresia siguran na ional" n favoarea celei de securitate na ional, aceasta din urm fiind consacrat expres n diferite texte constitu ionale [art. 31 alin. (3) i art. 119]. Pentru a garanta respectarea principiului legalit ii raportat la dispozi iile constitu ionale, a fost incriminat explicit infrac iunea de nalt trdare, avnd ca subiect activ pe Preedintele Romniei sau un alt membru al Consiliului Suprem de Aprare a rii (art. 398). ntre elementele de noutate aduse de proiect n aceast materie se afl modificarea con inutului infrac iunii de atentat care pune n pericol securitatea na ional (art. 396), textul propus sanc ionnd numai atentatul contra vie ii unei persoane care de ine o func ie de demnitate public cu pedeapsa deten iunii pe via sau cu nchisoarea de la 15 la 25 de ani. De asemenea, infrac iunea de ac iuni mpotriva ordinii constitu ionale a fost regndit astfel nct noul su con inut reunete att infrac iunea de subminare a puterii de stat ct i pe cea de ac iuni mpotriva ordinii constitu ionale din actuala reglementare care, luate separat, n anumite cazuri creeaz paralelisme nedorite iar n alte cazuri cele dou texte apar ca fiind incomplete. Astfel, o ac iune armat cu manifestri de violen prin care se urmrete schimbarea ordinii constitu ionale dar care, prin durat, este i de natur s slbeasc puterea de stat, va face discutabil ncadrarea acesteia n oricare dintre cele dou texte n cauz avnd n vedere c realizeaz deopotriv condi iile ambelor infrac iuni. Pe de alt parte, o ac iune armat fr manifestri de violen prin care se urmrete schimbarea ordinii constitu ionale, dar prin care nu este slbit puterea de stat, nu constituie infrac iunea de subminare a puterii de stat ntruct lipsete urmarea cerut de norma de incriminare dar nici infrac iunea de ac iuni mpotriva ordinii constitu ionale pentru c fapta nu a fost comis prin violen . Prin noua reglementare aceste neajunsuri sunt evitate. Un alt element de noutate privete introducerea infrac iunii de propagand pentru rzboi (art. 405) n cadrul infrac iunilor contra securit ii na ionale, renun ndu-se la men inerea acesteia n rndul infrac iunilor contra pcii i omenirii din actuala reglementare, ntruct acestea din urm au fost modificate substan ial prin punerea de acord cu Statutul Cur ii Penale Interna ionale (CPI), ratificat de ctre Romnia prin Legea nr. 111/2002, n cuprinsul cruia nu este reglementat infrac iunea de propagand pentru rzboi. In fine, a fost adus n codul penal, ca infrac iune contra securit ii na ionale, infrac iunea de constituire de structuri informative ilegale, reglementat n prezent n Legea nr. 51/1991 privind siguran a na ional a Romniei, pentru a asigura un cadru unitar reglementrilor n aceast materie innd seama de legtura evident a acestei incriminri cu anumite infrac iuni reglementate n prezentul titlu. TITLUL XI - Infrac iuni contra capacit ii de lupt a for elor armate n proiect este structurat pe dou capitole. Primul capitol cuprinde infrac iunile care pot fi svrite numai de militari fr a mai face deosebirea dac acestea se comit contra ordinii sau disciplinei militare, pe cmpul de lupt ori sunt specifice avia iei i marinei militare. Au fost introduse o serie de infrac iuni noi, cum ar fi: prsirea postului sau comenzii (art. 416), constrngerea superiorului (art. 418), abuzul de autoritate (art. 419), n scopul asigurrii desfurrii n condi ii optime a activit ii specifice for elor armate. In Capitolul al II-lea sunt incluse infrac iunile care pot fi svrite de militari sau de civili. In stabilirea con inutului normelor de incriminare a faptelor contra capacit ii de aprare s-a inut cont de prevederile art. 55 i art. 73 alin. (3) lit. f) din Constitu ia Romniei revizuit, de cele ale Legii nr. 395/2005 privind suspendarea pe timp de pace a serviciului militar obligatoriu i trecerea la serviciul militar pe baz de voluntariat, ct i de propunerile Ministerului Aprrii.

156

n principiu, s-au pstrat denumirile marginale ale normelor de incriminare a faptelor contra capacit ii de aprare, precum i con inutul acestora cuprinse n Codul penal n vigoare, dar s-au operat modificri. Unele infrac iuni, precum sustragerea de la rechizi ii militare, neprezentarea la ncorporare sau concentrare i sustragerea de la recrutare n timp de pace, nu au mai fost re inute n proiect fie pentru faptul c i gsesc locul n alte incriminri, fie c nu mai constituie infrac iuni datorit noilor reglementri n materia serviciului militar.

157

AUTOEVALUARE
SPE E TITLUL X INFRAC IUNI CONTRA CAPACIT II DE APRARE A ROMNIEI
Spe a nr.1- Lovirea inferiorului. Vtmri corporale care necesit ngrijiri medicale. Concurs de infrac iuni Tribunalul Militar a fost sesizat cu dosarul privind pe inculpatul X, trimis n judecat pentru dou infrac iuni i anume lovirea inferiorului prev. de art. 336 alin.1 C.pen. n concurs cu infrac iunea d e lovire prev. de art.180 alin.2 C.pen. Tribunalul a schimbat ncadrarea juridic ntr-o singur infrac iune i anume cea prevzut de art.336 C.pen. apreciind c cea de a doua infrac iune este absorbit n prima. Recursul declarat de inculpat mpotriva sentin ei a fost respins ca nefondat. ntrebare: Care a fost motivarea instan elor atunci cnd au schimbat ncadrarea juridic ntr-o singur infrac iune?

158

TITLUL XI INFRAC IUNI CONTRA PCII I OMENIRII


Istoria a consemnat - i continu s consemneze - numeroase i abominabile ac iuni de exterminare fizic, biologic sau cultural, ntreprinse mpotriva unor colectivit i umane, sub diferite motiva ii, pe aproape ntreaga hart a lumii. Acestea sunt crime contra umanit ii. Ab initio, astfel de grave amenin ri la adresa comunit ii interna ionale au fost incriminate prin norme ale dreptului interna ional penal, incriminrile fiind ulterior preluate n legisla ia penal intern a multor state europene, ntre care i Romnia. Obiectul ocrotirii penale. Obiectul juridic generic este alctuit din rela iile sociale care asigur securitatea omenirii. Obiectul material l constituie fie corpul persoanelor care fac parte din colectivit ile ori din grupurile de indivizi oprima i, fie din bunuri (mijloace de transport, spitale, muzee etc.) supuse ac iunilor distructive. Subiec ii infrac iunii. Subiectul activ nemijlocit (autor) al infrac iunii nu este calificat de text, deci poate fi oricare persoan. Este ns nendoielnic - n opinia noastr - c asemenea ac iuni de anvergur, prin care se tinde la distrugerea unei colectivit i sau a unui grup - n cazul infrac iunii de genocid - nu pot fi puse n oper de o persoan insignifiant, ci numai de persoane apar innd fie puterii etatice i/sau politice dintr-un stat, fie unor organiza ii - adesea transfrontaliere - extrem de puternice financiar, logistic i militar. Tot astfel, ac iunile prin care persoanele czute sub puterea adversarului sunt supuse unor experien e medicale ori tiin ifice, sunt deportate, dislocate .a.m.d. - n cazul infrac iunii de tratamente neomenoase - pot fi realizate doar de membrii unor for e etatice ori ai unor megaorganiza ii de tip terorist. De asemenea, lansarea unui atac asupra unor nave, depozite, biblioteci .a. - n cazul altor infrac iuni mpotriva umanit ii - presupune, indiscutabil, existen a unei structuri bine organizate i puternice - financiar i militar - interne ori externe. Examinate n aceast perspectiv, rezult, prin consecin , c infrac iunile contra umanit ii se caracterizeaz printr-o pluralitate de subiec i activi i, nu numai att, printr-o pluralitate constituit de fptuitori. Subiect activ al infrac iunilor poate fi i persoana juridic, n condi iile i cu limitrile prevzute n art. 191 C.pen. Rspunderea penal a persoanei juridice nu exclude rspunderea penal a persoanei fizice care a contribuit, n orice mod, la svrirea aceleiai infrac iuni contra pcii sau omenirii. Participa ia penal este posibil n toate formele acesteia. Subiec ii pasivi principali sunt statul - ca reprezentant al societ ii afectate prin aceste ac iuni de maxim gravitate - i comunitatea interna ional a popoarelor; subiec ii pasivi, ntr-un plan secund, sunt colectivit ile sau grupurile de persoane mpotriva crora se ndreapt ac iunile exterminatoare, precum i, dup caz, persoanele fizice ori juridice prejudiciate prin distrugerea sau sustragerea unor bunuri. Latura obiectiv. Elementul material se exprim printr-o gam ntins i divers de ac iuni i, ntr-o msur redus, prin inac iuni, la unele variante normative ale infrac iunii de tratamente neomenoase. Urmarea imediat const n crearea unei stri de pericol pentru colectivit ile umane, dar i n producerea unor rezultate materiale (uciderea, deportarea, torturarea unor persoane, distrugerea sau sustragerea de bunuri etc). Latura subiectiv. Infrac iunile contra umanit ii se comit cu inten ie, n ambele sale modalit i direct sau indirect. La infrac iunea de genocid inten ia este chiar calificat, ntruct nsumeaz elementul scop. Forme. Modalit i. Sanc iuni Forme. Tentativa la infrac iunile cuprinse n acest capitol este posibil i sanc ionat potrivit prevederilor art. 361 C.pen. Consumarea infrac iunilor survine la momentele proprii i specifice fiecrei reglementri n parte. Sanc iuni. Gradul de pericol social deosebit de ridicat pe care l prezint infrac iunile contra umanit ii motiveaz sanc iunile aspre stabilite de legiuitor: deten ie pe via - art. 357, alin. (2) - sau pedepse cuprinse ntre 5 i 15 ani - art. 356 -, respectiv 5 i 20 de ani - art. 357 alin. (3), art. 358, art. 359 alin. (l)-(3) i art. 360 C.pen. 159

Aspecte generale i comune

Dispozi ie derogatorie de la dreptul comun n excep ie de la regulile potrivit crora dup trecerea unor intervale de timp de la data svririi infrac iunilor este nlturat rspunderea penal, iar pedepsele pronun ate se prescriu, infrac iunile contra umanit ii - conform dispozi iilor art. 121 alin. (2) Cod penal - sunt imprescriptibile. Aadar, aceste fapte pot fi urmrite i judecate, dup caz hotrrile sunt puse n executare indiferent de timpul scurs de la svrirea lor, respectiv de la data rmnerii definitive a hotrrii de condamnare. Aspecte procesuale. Ac iunea penal se pune n micare din oficiu. Urmrirea penal se efectueaz obligatoriu de procuror - art. 209 alin. (3) C.proc.pen., iar judecarea cauzelor n prim instan revine n competen a cur ii de apel - art. 28 pct. 1 a1 C.proc.pen.

Propaganda pentru rzboi


1. Con inut legal Potrivit art. 356 Cod penal, constituie infrac iune propaganda pentru rzboi, rspndirea de tiri tenden ioase sau orice alte manifestri n favoarea dezln uirii unui rzboi, svrite prin grai, scris, radio, televiziune, cinematograf sau prin alte asemenea mijloace". 2. Condi ii preexistente Obiectul infrac iunii. Obiectul juridic special este format din rela iile sociale referitoare la men inerea i aprarea pcii, prin care se asigur i coexisten a panic ntre popoare. Obiect material nu exist. Subiec ii infrac iunii. Subiect activ poate fi orice persoan. Participa ia penal este posibil n toate formele sale. Subiect pasiv este statul, ca reprezentant al societ ii. 3. Con inutul constitutiv Latura obiectiv. Elementul material se realizeaz prin ac iuni alternative, respectiv prin propagand, rspndire de tiri tenden ioase sau inventate precum i prin oricare alte manifestri svrite n favoarea dezln uirii unui rzboi, svrite oricare dintre aceste ac iuni n orice mod (prin viu grai, n scris, radio, televiziune, cinematograf .a.). Pentru existen a infrac iunii este necesar ca svrirea ac iunilor s fie de natura a rii rzboiului. Urmarea socialmente periculoas const n crearea unei stri de pericol pentru pacea i coexisten a la nivel de state n siguran . Legtura de cauzalitate rezult din svrirea faptelor incriminate. Latura subiectiv. Infrac iunea se svrete cu inten ie, direct sau indirect. 4. Forme i modalit i. Tentativa este posibil i se pedepsete. Consumarea infrac iunii are loc n momentul n care activitatea infrac ional, svrit n oricare dintre modalit i, a fost dus pn la capt i s-a produs rezultatul socialmente periculos. 5. Sanc iuni. Infrac iunea se pedepsete cu nchisoare de la 5 la 15 ani i interzicerea unor drepturi.

Genocidul
1. Con inut legal Potrivit art. 357 Cod penal, constituie infrac iune svrirea n scopul de a distruge n ntregime sau n parte o colectivitate sau un grup na ional, etnic, rasial sau religios a vreuneia dintre urmtoarele fapte: a ) uciderea membrilor colectivit ii sau grupului; b ) vtmarea grav a integrit ii fizice sau mintale a colectivit ii sau grupului; c ) supunerea colectivit ii ori grupului la condi ii de existen sau tratament de natur s duc la distrugere fizic; d ) luarea de msuri tinznd la mpiedicarea naterilor n snul colectivit ii sau grupului; 160

e ) transferarea for at a copiilor apar innd unei colectivit i sau unui grup, n alt colectivitate sau n alt grup". 2. Condi ii preexistente Obiectul infrac iunii. Obiectul juridic special este format din rela iile sociale care asigur existen a sau coexisten a popoarelor sau a grupurilor sociale constituite pe criterii na ionale, etnice, rasiale sau religioase. Obiect material este corpul persoanelor mpotriva crora se ndreapt activitatea infrac ional. Subiec ii infrac iunii. Subiect activ poate fi orice persoan. Participa ia penal este posibil n toate formele sale. Subiect pasiv este, n principal, colectivitatea sau grupul supus unei ac iuni care vizeaz exterminarea sa total sau par ial, precum i, n secundar, persoanele care compun colectivitatea sau grupul respectiv. 3. Con inutul constitutiv Latura obiectiv. Elementul material se poate realiza prin oricare din ac iunile alternative prevzute n textul de lege, respectiv: - uciderea membrilor colectivit ii sau grupului; - vtmarea grav a integrit ii fizice sau mintale a colectivit ii sau grupului; - supunerea colectivit ii ori grupului la condi ii de existen sau tratament de natur s duc la distrugere fizic; - luarea de msuri tinznd la mpiedicarea naterilor n snul colectivit ii sau grupului; - transferarea for at a copiilor apar innd unei colectivit i sau unui grup, n alt colectivitate sau n alt grup. Pentru existen a infrac iunii este necesar ca ac iunile avute n vedere s fie svrite n scopul de a distruge total sau n parte o colectivitate sau un grup constituit pe criterii na ionale, etnice, rasiale sau religioase. Urmarea socialmente periculoas const n crearea unei stri de pericol pentru existen a colectivit ilor umane. Legtura de cauzalitate rezult din svrirea faptei. Latura subiectiv. Infrac iunea se comite numai cu inten ie direct calificat prin scop. 4. Forme i modalit i. Tentativa este posibil i se pedepsete. Consumarea infrac iunii are loc n momentul n care a fost executat oricare din activit ile incriminate i se produce rezultatul socialmente periculos. 5. Sanc iuni. Infrac iunea se pedepsete cu deten iunea pe via sau cu nchisoare de la 15 la 25 ani i interzicerea unor drepturi. Svrirea faptei n timp de rzboi se pedepsete cu deten iunea pe via (art.357 alin.(2) Cod penal). n elegerea n vederea svririi infrac iunii de genocid se pedepsete cu nchisoare de la 5 la 20 ani i interzicerea unor drepturi (art.357 alin.(3) Cod penal.

Tratamentele neomenoase
1. Con inut legal Potrivit art. 358 alin. (1) Cod penal, constituie infrac iune supunerea la tratamente neomenoase a rni ilor ori bolnavilor, a membrilor personalului civil sanitar sau al Crucii Roii ori al organiza iilor asimilate acesteia, a naufragia ilor, a prizonierilor de rzboi i n general a oricrei alte persoane czute n puterea adversarului, ori supunerea acestora la experien e medicale sau tiin ifice care nu sunt justificate de un tratament medical n interesul lor". Alin. (2) al aceluiai articol prevede n plus sanc ionarea svririi fa de persoanele enumerate n alin. (1) a vreuneia din urmtoarele fapte: a ) constrngerea de a servi n for ele armate ale adversarului; 161

luarea de ostatici; deportarea; dislocarea sau lipsirea de libertate fr temei legal; condamnarea sau execu ia fr o judecat prealabil efectuat de ctre un tribunal constituit n mod legal i care s fi judecat cu respectarea garan iilor judiciare fundamentale prevzute de lege", iar alin.(3) stipuleaz n plus i situa iile n care intervine torturarea, mutilarea sau exterminarea celor prevzu i la alin.(1)". 2. Condi ii preexistente Obiectul infrac iunii. Obiectul juridic special este format din rela iile sociale referitoare la drepturile fundamentale ale persoanei, via a, integritatea corporal i sntatea acesteia, precum i la libertatea i dreptul la o judecat corect i legal a persoanelor czute sub puterea adversarului. Obiect material este reprezentat de acordul persoanei czute sub puterea adversarului. Subiec ii infrac iunii. Subiect activ poate fi orice persoan care are posibilitatea s dispun n vreun fel cu privire la tratamentul aplicat adversarului. Participa ia penal este posibil sub toate formele. Subiect pasiv poate fi orice persoan czut sub puterea adversarului, fr a fi necesar ndeplinirea altor criterii. 3. Con inutul constitutiv Latura obiectiv. Elementul material se realizeaz prin mai multe activit i alternative, prevzute n mod expres n reglementarea dat de art. 357 Cod penal. Astfel, infrac iunea n varianta tip descris n alin.(1) poate fi svrit att prin supunerea la tratamente neomenoase a rni ilor ori bolnavilor, a membrilor personalului civil sanitar sau al Crucii Roii ori al organiza iilor asimilate acesteia, a naufragia ilor, a prizonierilor de rzboi i n general a oricrei alte persoane czute n puterea adversarului, ct i prin supunerea acestora la experien e medicale sau tiin ifice care nu sunt justificate de un tratament medical n interesul lor. Prin supunerea la tratamente neomenoase se n elege punerea silit a persoanelor respective n condi ii de hran, locuin , asisten medical etc, greu de suportat fizic i degradante din punct de vedere moral. Prin supunerea la experien e medicale i tiin ifice nejustificate de un tratament medical se n elege folosirea persoanelor respective pe post de cobai pentru asemenea experien e, cu riscul periclitrii n mod grav a snt ii i integrit ii lor corporale sau chiar moartea acestora. Alin.(2) enumer n mod limitativ celelalte modalit i n care poate fi comis fapta incriminat, respectiv: - constrngerea de a servi n for ele armate ale adversarului, care poate fi fizic sau moral; - luarea de ostatici, care presupune lipsirea de libertate a una sau mai multe persoane drept represalii sau pentru a determina un anume comportament din partea adversarului; - deportarea, respectiv strmutarea for at; - dislocarea sau lipsirea de libertate fr temei legal; - condamnarea sau execu ia fr o judecat prealabil efectuat de ctre un tribunal constituit n mod legal i care s fi judecat cu respectarea garan iilor judiciare fundamentale prevzute de lege. Urmarea socialmente periculoas const, n principal, n crearea unei stri de pericol pentru valorile fundamentale ale omenirii i, n secundar n moartea, vtmarea integrit ii corporale sau a snt ii persoanelor care au fost victime directe ale agresiunii. Legtura de cauzalitate rezult din svrirea faptelor incriminate. Latura subiectiv. Infrac iune se svrete cu inten ie, direct sau indirect. 4. Forme i modalit i. Tentativa este posibil i este pedepsit. 162

b) c) d) e)

Consumarea infrac iunii are loc n momentul n care activitatea infrac ional este dus pn la capt i se produce rezultatul socialmente periculos. Art.358 alin.(3) Cod penal prevede ca prim variant agravant torturarea, mutilarea sau exterminarea celor prevzu i n alin.(1), n timp ce alin.(4) reglementeaz ca a doua variant agravant svrirea faptelor n timp de rzboi. 5. Sanc iuni. Infrac iunea se pedepsete cu nchisoare de la 5 la 20 ani i interzicerea unor drepturi, pentru svrirea ei n varianta tip, i respectiv deten iunea pe via sau nchisoare de la 15 la 25 ani i interzicerea unor drepturi, pentru prima variant agravat, sau deten iunea pe via , pentru a doua variant agravat.

Distrugerea unor obiective i nsuirea unor bunuri


1. Con inut legal Potrivit art. 359 alin. (1) Cod penal, constituie infrac iune distrugerea n ntregime sau n parte : a) a cldirilor, a oricror alte construc ii sau a navelor care servesc de spitale; b) a mijloacelor de transport de orice fel afectate unui serviciu sanitar sau de Cruce Roie, ori al organiza iilor asimilate acesteia, pentru transportul rni ilor, bolnavilor, materialelor sanitare sau al materialelor Crucii Roii ori ale organiza iilor asimilate acesteia; c) a depozitelor de materiale sanitare, dac toate acestea poart semnele distinctive reglementare". Alin.(2), respectiv alin. (3) ale aceluiai articol incrimineaz i situa iile cnd are loc nsuirea sub orice form , nejustificat de o necesitate militar i svrit n propor ii mari, a mijloacelor sau materialelor destinate pentru ajutorul ori ngrijirea rni ilor sau bolnavilor czu i sub puterea adversarului" , respectiv distrugerea, n ntregime sau n parte, ori nsuirea sub orice form, nejustificat de vreo necesitate militar i svrit n propor ii mari, a oricror alte bunuri". 2. Condi ii preexistente Obiectul infrac iunii. Obiectul juridic special este format din rela iile sociale referitoare la protec ia i conservarea anumitor categorii de bunuri prevzute n textul de lege. Obiectul material const n oricare din bunurile men ionate. Subiec ii infrac iunii. Subiect activ poate fi orice persoan. Participa ia penal este posibil sub toate formele. Subiect pasiv este colectivitatea uman lipsit de bunurile enumerate. 3. Con inutul constitutiv Latura obiectiv. Elementul material se realizeaz, n varianta stipulat de alin.(1), prin ac iuni de distrugere total sau par ial a bunurilor enumerate expres n lege, respectiv a cldirilor, a oricror alte construc ii sau a navelor care servesc de spitale, a mijloacelor de transport de orice fel afectate unui serviciu sanitar sau de Cruce Roie, ori al organiza iilor asimilate acesteia, pentru transportul rni ilor, bolnavilor, materialelor sanitare sau al materialelor Crucii Roii ori ale organiza iilor asimilate acesteia, a depozitelor de materiale sanitare. n condi iile alin.(1) existen a infrac iunii este condi ionat de existen a pe bunurile asupra crora poart elementul material a semnelor distinctive reglementare. Alin.(3) prevede c activitatea infrac ional se poate realiza fie prin distrugere oricror alte bunuri, fie prin nsuirea respectivelor bunuri. Urmarea socialmente periculoas const n crearea unei stri de pericol pentru valorile fundamenatel ale pcii i omenirii, dar i n existen a unor daune materiale concrete. Legtura de cauzalitate trebuie s existe i n cazul urmrilor de rezultat trebuie demonstrat. Latura subiectiv. Infrac iunea se svrete cu inten ie, direct sau indirect. 4. Forme i modalit i. Tentativa este posibil i se pedepsete. Consumarea infrac iunii are loc n momentul producerii rezultatelor vtmtoare. 163

5. Sanc iuni. Infrac iunea , indiferent de modalitatea n care a fost svrit, se pedepsete cu nchisoare de la 5 la 20 ani i interzicerea unor drepturi.

Distrugerea, jefuirea sau nsuirea unor valori culturale


1. Con inut legal Potrivit art. 360 Cod penal, constituie infrac iune distrugerea sub orice form, fr necesitate militar, de monumente sau construc ii care au valoare artistic, istoric ori arheologic, de muzee, mari biblioteci, arhive de valoare istoric sau tiin ific, opere de art, manuscrise, cr i de valoare, colec ii tiin ifice sau colec ii importante de cr i, de arhive ori de reproduceri ale bunurilor de mai sus i n general a oricror valori culturale ale popoarelor". 2. Condi ii preexistente Obiectul infrac iunii. Obiectul juridic special este format din rela iile sociale referitoare la patrimoniul artistic, cultural i tiin ific al popoarelor. Obiect material poate fi oricare din valorile culturale enumerate n textul de lege. Subiec ii infrac iunii. Subiect activ poate fi orice persoan. Participa ia penal este posibil sub toate formele. Subiect pasiv poate fi, n primul rnd o colectivitate uman, iar adiacent o persoan fizic sau juridic de intoare, cu orice titlu, a valorilor enumerate. 3. Con inutul constitutiv Latura obiectiv. Elementul material se realizeaz prin ac iuni de distrugere, realizate n orice modalitate, a monumentelor sau construc iilor care au valoare artistic, istoric ori arheologic, a muzeelor, marilor biblioteci, arhivelor de valoare istoric sau tiin ific, operelor de art, manuscriselor, cr ilor de valoare, colec iilor tiin ifice sau colec iilor importante de cr i, a arhivelor ori de reproduceri ale bunurilor de mai sus i n general a oricror valori culturale ale popoarelor, n condi iile n care nu exista o necesitate militar iar faptele erau svrite pe un teritoriu aflat sub ocupa ie. Urmarea socialmente periculoas const n crearea unei stri de pericol pentru patrimoniul cultural al popoarelor, dar i n producerea unor daune materiale concrete. Legtura de cauzalitate trebuie s existe i n cazul urmrilor de rezultat trebuie demonstrat. Latura subiectiv. Infrac iunea se svrete cu inten ie, direct sau indirect. 4. Forme i modalit i. Tentativa este posibil i se pedepsete. Consumarea infrac iunii are loc n momentul svririi faptei incriminate i al producerii rezultatelor vtmtoare. 5. Sanc iuni. Infrac iunea se pedepsete cu nchisoare de la 5 la 20 ani i interzicerea unor drepturi.

*
164

TITLUL XII din noul Cod penal (Legea nr. 286/2009, publicat n M.Of. nr.510/24.07.2009) reglementeaz ntr-o form complet revizuit, infrac iunile de genocid, contra umanit ii i de rzboi. Conform art. 17 din Statutul Cur ii Penale Interna ionale (CPI), jurisdic ia Cur ii este una complementar fa de cea a instan elor na ionale ale statelor ce au ratificat Statutul. n consecin , ca urmare a ratificrii Statutului de ctre Romnia prin Legea nr. 111/2002, este necesar alinierea legisla iei penale romne la standardele Statutului CPI, n scopul facilitrii exercitrii propriei competen e. Acesta este de altfel, principalul scop al prezentului titlu - asigurarea unei compatibilit i depline ntre prevederile Statutului de la Roma i cele ale noului Cod penal romn. Acest imperativ a fost de altfel recunoscut i de alte state ce au ratificat Statutul i care, fie au recurs la modificarea codurilor penale, fie au creat un Cod al infrac iunilor interna ionale, aa cum s-a ntmplat n dreptul german (a se vedea Gesetz zur Einfhrung des Vlkerstrafgesetzbuches (VStG), publicat n Bundesgesetzblatt nr. 42/29.06.2002). Aceast din urm reglementare a servit ca model pentru sistematizarea dispozi iilor din prezentul titlu. Textele n materie propuse de proiect nu se limiteaz la" o traducere a dispozi iilor Statutului, operndu-se, dup modelul reglementrii germane, unele modificri de fond i form. Astfel, precizm c, n plus fa de textul Statutului Cur ii, au fost avute n vedere i alte elemente: a) ncorporarea suplimentar a prevederilor unor acte normative de drept interna ional (n special Protocolul Adi ional I la Conven iile de la Geneva i a Protocolului II din 1999 la Conven ia pentru protec ia bunurilor culturale n caz de conflict armat din 1954); b) raportarea la Elementele infrac iunilor (conform art. 9 din Statut), act aprobat de Comisia Preparatorie la data de 30 iunie 2000; c)raportarea la jurispruden a instan elor interna ionale ulterioar anului 1998, ce nu a putut fi ncorporat n Statut. Capitolul I cuprinde infrac iunea de genocid i infrac iunile contra umanit ii, optndu-se pentru includerea acestora n acelai capitol datorit legturii strnse existente ntre elementele lor constitutive. n privin a infrac iunii de genocid, n considerarea obliga iilor asumate de Romnia prin ratificarea Conven iei cu privire la prevenirea i combaterea genocidului din 9 decembrie 1948, textul propus reia practic, fr modificri de substan , textul actualului art. 356 C.pen. Modificrile propuse vizeaz doar forma, pentru o mai bun corelare cu art. 6 din Statutul CPI. Astfel, a fost nlocuit no iunea de colectivitate" cu cea de grup", preferat n actele normative interna ionale recente, i s-a precizat n cazul lit. c) posibilitatea ca distrugerea grupului s fie total sau par ial. Forma actual a textului - (...) de natur s conduc la distrugerea fizic" - este echivoc, putnd sugera c doar distrugerea total determin re inerea infrac iunii. In plus fa de prevederile Statutului, conform proiectului sunt incriminate n elegerea [alin. (3)] i incitarea [alin. (4)] la svrirea infrac iunii de genocid, incriminri cerute de prevederile art. 3 lit. b) i c) din Conven ia din 1948. Referitor la infrac iunile contra umanit ii, textul propus reia, ntr-o form adaptat, prevederile art. 7 din Statutul CPI, valorificnd, astfel, defini iile anterioare promovate de art. 6 lit. c) din Statutul Tribunalului Militar Interna ional de la Nuremberg, art. II nr. 1 c) a Legii nr. 10 a Consiliului de Control, de art. 5 lit. c) din Statutul Tribunalului Penal Interna ional pentru Orientul ndeprtat, respectiv mai actualele art. 5 din Statutul Tribunalului Penal Interna ional pentru fosta Iugoslavie i art. 3 din Statutul Tribunalului Penal Interna ional pentru Ruanda. Infrac iunile contra umanit ii formeaz un grup distinct de acte infrac ionale, ce pot fi comise att n timp de pace, ct i de rzboi. n cadrul textului, au fost sistematizate - dup modelul german - 12 modalit i normative. Urmnd acelai model, *s-a renun at la definirea termenilor n finalul articolului, fr a aduce astfel atingere principiului lex certa, no iunile fiind explicate n mod suficient n cadrul fiecrei sec iuni. Fa de forma art. 8 din Statut, s-a renun at la precizarea ca faptele s fie comise (...) n cunotin de acest atac". Necesitatea ca atacul s fie lansat contra unei popula ii civile implic automat existen a cel pu in a inten iei eventuale, fcnd, astfel, inutil ultima tez care relua doar aceasta. Mai mult, dac este necesar s existe o inten ie direct n privin a ini ierii atacului, este n schimb suficient inten ia eventual n raport de integrarea actelor ulterioare n atacul n curs de desfurare. Cele 12 ipoteze reglementate reiau, fr modificri de fond, prevederile similare din Statut. n ceea ce privete ipoteza de Ia lit. b) - supunerea unei popula ii sau pr i a acesteia, n scopul de a o distruge n tot sau n parte, la condi ii de via menite s determine distrugerea fizic, total sau par ial, a acesteia sau exterminarea cum este denumit n Statut - ea pare, la o prim analiz, a se suprapune cu con inutul infrac iunii de genocid. Concursul de norme este, ns, doar unul aparent, cci, dei sub aspectul laturii 165

obiective, cele dou infrac iuni sunt asemntoare, conduita incriminat n ipoteza genocidului, privete doar anumite grupuri, individualizate pe baza unor criterii expres prevzute (rasial, etnic, religios etc). n schimb, n cazul infrac iunilor contra umanit ii, grupul sau grupurile vor fi, de regul, individualizate pe baza unor criterii politice sau sociale. n cazul lit. d) - transferul for at -, urmnd modelul german, nu s-a prevzut condi ia ca transferul s vizeze o popula ie. Astfel, fapta se va putea re ine i n cazul unor persoane individuale, respectndu-se astfel Elementele crimelor, care prevd posibilitatea re inerii faptei i chiar n cazul unei singure persoane. n evaluarea faptului dac persoana n cauz se afl legal pe teritoriul respectiv, nu va fi luat n considerare norma de drept intern care contravine regulilor de drept interna ional. n cadrul lit. f), textul este modificat formal fa de corespondentul su din Statut, fiind introdus no iunea de agresiune sexual. Aceasta deoarece, n capitolul infrac iunilor privind inviolabilitatea sexual, alturi de viol este reglementat expres i agresiunea sexual. Nu s-a preluat din textul Statutul sintagma sclavaj sexual", ce nu are un sens clar n contextul legisla iei noastre. n cadrul lit. g), tot dup modelul reglementrii germane, a fost inclus o modalitate de comitere a faptei ce nu se regsete enumerat expres n Statut, i anume, vtmarea integrit ii fizice sau psihice. Astfel, vor fi evitate controversele legate de a ti dac distrugerea grupului include i simpla vtmare a indivizilor membri, defini ia oferit de Statut (art. 7 par. 2 lit. b) nefiind suficient de explicit. Capitolul al II-lea con ine, n principal, infrac iunile reglementate, sub denumirea infrac iuni de rzboi", de art. 8 din Statutul CPI. Au fost ns incluse aici i anumite dispozi ii de drept interna ional ce decurg din Protocolul Adi ional I la Conven iile de la Geneva, respectiv din Protocolul II din 1999 al Conven iei pentru protec ia propriet ii culturale n situa ii de conflict armat din 1954. n orice caz, dispozi iile suplimentare reprezint consacrarea legislativ a unor norme din dreptul interna ional cutumiar, fiind pe deplin acceptate n practica interna ional i n literatura de specialitate. Fa de dispozi iile art. 8 Statutul CPI, capitolul este sistematizat ntr-o manier diferit, operndu-se cu distinc ia ntre infrac iuni de rzboi contra persoanelor (art. 440), contra propriet ii i altor drepturi (art. 441), infrac iuni de rzboi contra opera iunilor umanitare i emblemelor (art. 442), utilizare de metode interzise n opera iunile de lupt (art. 443) i respectiv utilizare de mijloace interzise n opera iunile de lupt (art. 444). Avantajul acestei metode de sistematizare este crearea unor texte mai accesibile, att pe fond - fiind scoas n eviden valoarea protejat, respectiv conduita incriminat - ct i sub aspectul formei, normele fiind de o ntindere mult mai restrns. De asemenea, se evit o repeti ie inutil n text a acelor fapte care pot fi comise att n cadrul unui conflict armat fr caracter interna ional, ct i cu caracter interna ional i care sunt enumerate n Statut att la art. 8 par. 2 lit. a), ct i la lit. b) sau c), dup caz. Inspirat de modelul german, metoda de sistematizare aleas ia n considerare tendin a actual a instan elor penale interna ionale de a pune semnul egalit ii ntre infrac iunile de rzboi comise ntr-un conflict, indiferent dac are sau nu caracter interna ional. Distinc ia dup caracterul conflictului armat este totui fcut acolo unde ea se dovedete necesar, n sensul c exist particularit i ale uneia sau alteia dintre categoriile de conflicte men ionate. 2.95. Textul referitor la infrac iunile de rzboi contra persoanelor cuprinde n alin. 1 n principal acele fapte care sunt prevzute de art. 3 comun Conven iilor de la Geneva i regsite n Statut n cadrul art. 8 par. 2 lit. a). n mod firesc, persoana protejat nu mai este acum prizonierul de rzboi sau popula ia civil, ci persoana protejat de dreptul interna ional umanitar, ce include toate Conven iile de la Geneva, conform alin. 5 lit. a)-c). Suplimentar fa de textul corespondent din Statut - ce face referire doar la experien e medicale neconsim ite i nemotivate de un tratament medical -, alin. (1) lit. g) detaliaz aceste aspecte i adaug elemente de protec ie suplimentar a persoanei i anume: prelevarea de esuturi sau organe (pct. 2), respectiv supunerea la metode de tratament nerecunoscute medical (pct. 3). Aceste elemente sunt preluate din art. 11 par. 2 lit. b) i c) din Protocolul Adi ional nr. I la Conven iile de la Geneva (ratificat de Romnia prin Decretul nr. 224/1990). Dei acesta se refer doar la protec ia victimelor conflictelor armate interna ionale, n considerarea evolu iei dreptului interna ional cutumiar, sfera protec iei s-a extins i la victimele conflictelor interna ionale, fapt recunoscut de prevederile Statutului CPI - art. 8 par. 2 lit. e) pct. (xi). Corespunztor prevederilor art. 8 par. 2 lit. b) pct. (vi), respectiv art. 85 par. 3 lit. e) din Protocolul Adi ional nr. I, n cadrul alin. 2 s-a incriminat expres rnirea, n cadrul unui conflict armat cu sau fr caracter interna ional, a unui membru al for elor armate inamice sau a unui combatant al pr ii inamice dup ce acesta s-a predat fr condi ii, sau care a fost scos din lupt n orice mod". Protec ia oferit este mai larg att din perspectiva conflictului - nu doar cu caracter interna ional cum prevede Statutul CPI - ct i a persoanei, care nu trebuie s se fi predat obligatoriu necondi ionat, poate chiar s nu se fi predat, dac este scos din lupt.

166

n cadrul alin. (4) se face distinc ia deja amintit n func ie de caracterul interna ional al conflictului, existnd anumite msuri care nu i au sensul n cazul unui conflict fr caracter interna ional, ca de exemplu ntrzierea repatrierii etc. n cadrul incriminrii infrac iunilor de rzboi contra propriet ii i altor drepturi au fost integrate prevederile art. 8 par. 2 lit. b) pct. (xvi) i (xiii), respectiv, lit. e) pct. (v) i (xii) din Statut. Textul de lege are ca obiectiv protec ia dreptului de proprietate [alin. (1)], precum i a ac iunilor Injusti ie [alin. (2)].. Fapta prevzut de la alin. (2) este posibil doar n cadrul unui conflict armat cu caracter interna ional, viznd resortisan ii pr ii inamice. Intr n aria de aplicare a normei orice msur sau restric ie legal cu caracter discriminatoriu privind exercitarea unui drept injusti ie. Incriminarea infrac iunilor de rzboi contra opera iunilor umanitare i emblemelor (art. 444) are ca obiectiv protejarea acestora i asigurarea desfurrii unor astfel de opera iuni cu respectarea Cartei ONU. Prevederile alin. (1) lit. a) i gsesc corespondent n cuprinsul art. 8 par. 2 lit. b) pct. (iii) i lit. e) pct. (iii) din Statut, ce codific astfel dreptul interna ional cutumiar, precum i voin a Consiliului de Securitate, exprimat n numeroase rezolu ii (a se vedea, cu titlu de exemplu, Rezolu ia nr. 1258/1999). Dac atacul este ndreptat contra unor obiective militare (determinate astfel potrivit art. 5 1 - 5 2 din Protocolul Adi ional nr. I), fapta nu se va ncadra n dispozi iile prezentului articol. Ipotez declanrii atacului asupra bunurilor enumerate la alin. 1 lit. b) corespunde dispozi iilor art. 8 par. 2 lit. b) pct. (xxiv) i lit. e) pct. (ii) din Statutul CPI. n cazul faptei de la alin. 2 este incriminat utilizarea fr drept a anumitor embleme (ca de exemplu, semnele distinctive prevzute de Conven iile de la Geneva), n conformitate cu dispozi iile art. 8 par. 2 lit. b) pct. (vii) din Statut, respectiv art. 85 par. 3 lit. f) din Protocolul Adi ional nr. I. Fr recunoaterea i respectarea unanim a anumitor semne distinctive, opera iunile umanitare i protec ia persoanelor care particip la ele ar fi imposibil, motiv pentru care se impune protejarea acestor embleme i sanc ionarea faptei de a le utiliza fr drept, profitnd de scutul" oferit de ele. Pentru toate faptele incriminate de acest articol, nu prezint relevan faptul c este vorba de un conflict cu sau fr caracter interna ional. Fapta de utilizare de metode interzise n opera iunile de lupt reia n alin. (1) - aplicabil n cazul unui conflict cu sau fr caracter interna ional -mai multe prevederi ale art. 8 par. 2 din Statut. Astfel, incriminarea de la lit. a) - declanarea atacului prin mijloace militare contra popula iei civile sau unor civili care nu particip direct la ostilit i - corespunde art. 8 par. 2 lit. b) pct. (i) i lit. e) pct. (i) Statutul CPI, precum i art. 85 par. 3 lit. a) din Protocolul Adi ional nr. I. Fapta se va distinge de cea prevzut la art. 432 alin. (1) lit. a) prin faptul c atacul trebuie declanat prin mijloace militare. Textul ,de la lit. b) - corespondent art. 8 par. 2 lit. b) pct. (ii), (v) i (ix), precum i lit. e) pct. (iv) i art. 85 par. 4 lit. d) din Protocolul Adi ional nr. I -vizeaz protec ia anumitor bunuri (n special cldiri consacrate cultului religios, nv mntului, artei, tiin ei, ac iunilor caritabile, a monumentelor istorice, spitalelor, locurilor unde bolnavii sau rni ii sunt aduna i, precum i a oraelor, satelor, locuin elor sau cldirilor neaprate ori a zonelor demilitarizate etc), cuprinznd n sfera sa de aplicare bunurile prevzute de art. 359 C.pen. din codul n vigoare. Prevederile de la lit. c) incrimineaz atacul prin mijloace militare, tiindu-se c vor fi provocate pierderi umane n rndul civililor, vdit dispropor ionate n raport cu avantajul militar previzibil n mod direct. Potrivit Statutului CPI - art. 8 par. 2 lit. b) pct. (iv) i art. 85 par. 3 lit. b) lit. c) din Protocolul Adi ional nr. I, protec ia vizeaz doar conflictele cu caracter interna ional. Textul propus extinde ns aceast protec ie, dat fiind c att Curtea Interna ional de Justi ie (n raportul su despre utilizarea i amenin area cu utilizarea de arme nucleare, 1996), ct i Tribunalul Penal Interna ional pentru fosta Iugoslavie (decizia Kupreskic i al ii, IT-95-16-T), au stabilit c dreptul interna ional cutumiar nu face distinc ie ntre tipul conflictului, protec ia fiind necesar n ambele situa ii. Conform lit. d) este interzis utilizarea unei persoane protejate pe post de scut uman" pentru a asigura aprarea anumitor zone militare, iar potrivit lit. e) se interzice purtarea rzboiului prin nfometarea deliberat a civililor, privndu-i de bunurile indispensabile supravie uirii, sau mpiedicnd, cu nclcarea dispozi iilor dreptului interna ional umanitar, primirea ajutoarelor destinate acestora. Textul Statutului incrimineaz aceste fapte doar dac sunt comise n cadrul unui conflict cu caracter interna ional - art. 8 par. 2 *,lit. b) pct. (xxiii), respectiv pct. (xxv) - dar evolu ia i interpretarea dreptului cutumiar interna ional justific acordarea acestei protec ii suplimentare i civililor dintr-un conflict fr caracter interna ional (n acelai sens a se vedea reglementarea din dreptul german). Reglementarea propus are n vedere att practica Tribunalului Penal Interna ional pentru fosta Iugoslavie (raportat la prevederile lit. d), ct i numeroasele documente adoptate la nivelul ONU care solicit permiterea accesului popula iei civile la ajutoarele umanitare n conflictele fr caracter interna ional (Rezolu ia nr. 1265/1999 privind protec ia popula iei civile n timp de conflict armat, precum i situa iile din Sudan, Congo i Afganistan). 167

Prelund prevederile art. 8 par. 2 lit. b) pct. (xii) i lit. e) pct. (x) din Statut, n cadrul lit. f) este incriminat fapta de a declara sau a ordona c nu va exista ndurare pentru nvini. Fa de forma prevzut de Statut, unica modificare const n adugarea n text a verbului a ordona. Urmnd precizrile Elementelor infrac iunilor, ct i modelul german, elementele constitutive ale infrac iunii vor fi ndeplinite doar dac declararea sau ordonarea este realizat de o persoan cu o anumit autoritate, ce are printre atribu iile sale cele de comand. In fine, potrivit lit. g) este incriminat fapta de a ucide sau rni, prin viclenie, un membru al for elor armate inamice sau un combatant al for elor inamice, corespondent prevederilor art. 8 par. 2 lit. b) pct. (xxv) i lit. e) pct. (ix) din Statutul CPI. Fapta a fost incriminat nc din 1907, prin prevederile art. 23 al Conven iei de la Haga privind regulile i obiceiurile de purtare a rzboiului. Potrivit alin. (2) al art. 443, este incriminat atacul desfurat n condi iile n care se cunoate c el va cauza mediului nconjurtor daune extinse, de durat i grave, care ar fi vdit dispropor ionate n raport cu ansamblul avantajului militar concret i direct ateptat. Incriminarea vizeaz doar conflictul armat cu caracter interna ional, dreptul interna ional cutumiar nefiind nc suficient consolidat pentru a extinde sfera protec iei i la alte conflicte. n cadrul incriminrii utilizrii de mijloace interzise n opera iunile de lupt, la lit. a) se regsete utilizarea otrvii sau armelor cu substan e otrvitoare. Fa de dispozi iile similare ale art. 8 par. 2 lit. b) pct. (xvii) din Statut, interdic ia este aplicabil i conflictelor fr caracter interna ional. Aceasta deoarece utilizarea unor astfel de arme constituie o grav nclcare a dreptului interna ional umanitar nc din 1907, momentul apari iei Conven iei de la Haga privind regulile i obiceiurile de purtare a rzboiului. Potrivit lit. b) este interzis utilizarea de gaze asfixiante, toxice sau asimilate, precum i de orice lichide, materii sau procedee similare. Spre deosebire de prevederile n materie ale Statutului CPI - art. 8 par. 2 lit. b) pct. (xviii) - ce incrimineaz fapta doar dac a fost comis n cadrul unui conflict cu caracter interna ional, textul proiectului nu con ine aceast limitare. Extinderea domeniului de inciden al incriminrii este justificat att de numeroasele acte normative existente la nivel interna ional (privind interzicerea armelor biologice, chimice etc.) ce incrimineaz fapta indiferent de caracterul conflictului, ct i de practica Tribunalului Penal Interna ional pentru fosta Iugoslavie, care a decis c interdic ia utilizrii armelor chimice este aplicabil conflictelor armate cu sau fr caracter interna ional (decizia Tadic, IT-94-AR72). Conform lit. c), este interzis utilizarea oricror arme care cauzeaz suferin e fizice inutile, doar dac fapta este comis n cadrul unui conflict armat cu sau fr caracter interna ional. n privin a sistemului sanc ionator prevzut de proiectul codului penal pentru incriminrile din acest titlu, se observ c el este pe deplin compatibil cu prevederile art. 77 din Statut. Potrivit acestui articol atunci cnd faptele sunt judecate de Curte, se poate aplica o pedeaps cu nchisoarea de cel mult 30 de ani [alin. (1) lit. a)], sau o pedeaps cu deten iunea pe via , dac gravitatea extrem a infrac iunii i situa ia personal a condamnatului o justific [alin. (1) lit. b)]. De asemenea, potrivit alin. (2), potrivit Statutului CPI este posibil i aplicarea cumulativ a unei amenzi, care poate fi stabilit (conform Regulamentului de procedur i de probe, Regula nr. 146), potrivit sistemului zilelor-amend. Potrivit proiectului, o astfel de aplicare cumulativ a amenzii este posibil n condi iile art. 62 C.pen. (dac s-a urmrit un folos patrimonial prin comiterea infrac iunii), iar ziua-amend este modalitatea de stabilire a acesteia, conform art. 61 C.pen.

168

RSPUNS AUTOEVALURI
TITLUL VI: INFRAC IUNI CARE ADUC ATINGERE UNOR ACTIVIT I DE INTERES PUBLIC SAU ALTOR ACTIVIT I REGLEMENTATE DE LEGE Rspuns Teste Gril 1. a; 2. a, b, c; 3. c; 4. a, b, c; 5. a; 6. c; 7. c; 8. a; 9. b; 10. b. Rspuns spe a nr.1: Fapta persoanei avnd calitatea de director de banc de a pretinde sume de bani n scopul de a ndeplini un act privitor la ndatoririle sale de serviciu legate de acordarea unui mprumut ntrunete elementele constitutive ale infrac iuni de luare de mit n form agravat prev. de art.254 alin.2 C.pen., deoarece acesta are calitatea de func ionar cu atribu ii de control chiar dac nu are n mod expres atribu ii n ceea ce privete acordarea creditului. Func ia sa i confer calitatea de func ionar cu atribu ii de coordonare dar i de control al activit ii subordona ilor. Rspuns spe a nr.2: Potrivit art.260 C.pen., constituie infrac iunea de mrturie mincinoas, ntre altele, fapta martorului care ntr-o cauz penal nu spune tot ce tie privitor la mprejurrile esen iale asupra crora a fost ntrebat. Prin urmare, dac martorul nu a fost ntrebat asupra unor mprejurri esen iale pentru solu ionarea cauzei, fapta acestuia de a nu face afirma ii cu privire la o astfel de mprejurare nu ntrunete elementele constitutive ale infrac iuni de mrturie mincinoas. n spe a de mai sus inculpata Y a dat o singur declara ie n fa a instan ei de judecat artnd c a fost plecat mpreun cu inculpatul X timp de 10 zile din localitate, ea nefiind ntrebat n legtur cu mprejurri esen iale legate de infrac iunea de tlhrie. Nefiind ntrebat asupra acestei mprejurri inculpatei nu i se poate imputa faptul c declara ia a fost dat la modul general i sumar astfel nct nu poate fi condamnat pentru infrac iunea de mrturie mincinoas. Rspuns spe a nr.3: Sustragerea unor componente de instala ii, cu tiin c ele apar in cilor ferate avnd ca urmare aducerea acestor instala ii n stare de nentrebuin are i periclitarea siguran ei mijloacelor de transport ale cilor ferate, constituie infrac iunea prev. de art. 276 alin.1 C.pen. svrit cu inten ie direct sau indirect. n atare situa ie nu sunt incidente prevederile art.217 alin.3 C.pen. referitoare la distrugerea calificat, prevederi care se refer la echipamente i instala ii care nu au legtur cu siguran a circula iei pe cile ferate. Prin sustragerea unei cantit i importante de srm cupru i a unor manoane din acelai material inculpatul a distrus instala ia telefonic a cii ferate i a scos din func ie regulatorul de circula ie crend o stare grav de pericol pentru siguran a circula iei trenurilor. Fapta exist chiar dac inculpatul a afirmat c nu i-a dat seama c aceste echipamente fac parte din instala iile de comunicare ale cilor ferate.

Rspuns spe a nr.4: Inculpatul a svrit infrac iunea prev. de art.279 alin.1 C.pen. deoarece a de inut fr autoriza ie un pistol cu gaze care face parte de categoria armelor de foc fiind folosit pentru imobilizarea sau neutralizarea unei persoane. n acest context, de inerea sa este legal doar n prezen a autoriza iei de legea nr. 17/1996 169

TITLUL VII: INFRAC IUNI DE FALS Rspuns Teste Gril 1. b; 2. a; 3. c; 4. a; 5. c; 6. b; 7. b; 8. c; 9. b; 10. b. Rspuns spe a nr.1: Falsificarea de borderouri i facturi fiscale de ctre administratorul unei societ i comerciale cu rspundere limitat ntrunete elementele constitutive ale infrac iuni de fals n nscrisuri sub semntur privat prev. de art.290 C.pen. deoarece aceste societ i comerciale sunt persoane juridice de drept privat, ele neintrnd sub inciden a prevederilor art. 145 C.pen.. n acest context nscrisurile emise de aceste societ i comerciale nu sunt nscrisuri oficiale n n elesul art. 150 alin.2 C.pen. care stipuleaz c nscrisul oficial este doar acel nscris care eman de la o unitate din cele la care se refer art. 145 C.pen., acest text stabilind prin termenul public doar ceea ce privete autorit ile publice, institu iile publice sau persoanele juridice de interes public.

TITLUL VIII: INFRAC IUNI LA REGIMUL STABILIT PENTRU ANUMITE ACTIVIT I ECONOMICE Rspuns Teste Gril: 1. a,c; 2. a,c; 3. c; 4. b,c; 5. c; 6. a; 7. c; 8. b; 9. c; 10. b; Rspuns spe a nr.1: Fapta inculpatului de a confec iona produse calitativ necorespunztoare i de a le vinde ambalate i etichetate ca cele fabricate de o alt societate comercial crend convingerea cumprtorilor c produsele sunt fabricate de aceast societate ntrunete att elementele constitutive ale infrac iuni de nelciune cu privire la calitatea mrfurilor prev. de art.297 C.pen. ct i pe cele ale infrac iuni de concuren neloial prev. de art.5 lit. a i b din Legea nr.11/1991. Fapta de nelciune rezid din faptul c inculpatul a confec ionat carton asfaltat falsificat de o calitate necorespunztoare n timp ce concuren a neloial are n vedere faptul c el a vndut marfa falsificat la alte societ i comerciale cu eticheta altei firme consacrate n domeniu, cauzndu-i prejudicii acesteia pe pia a cumprtorilor de materiale de construc ii. TITLUL IX: INFRAC IUNI CARE ADUC ATINGERE UNOR RELA II PRIVIND CONVIE UIREA SOCIAL 170

Rspuns Teste Gril: 1. a,b,c; 2. b; 3. b; 4. b; 5. c; 6. b; 7. b,c; 8. b; 9. c; 10. c. Rspuns spe a nr. 1: Infrac iunea de abandon de familie n modalitatea prev. de art. 305 alin.1 lit.c C.pen. se caracterizeaz sub aspectul laturi subiective prin rea-credin . Dac neplata timp de 2 luni a pensiei de ntre inere stabilit pe cale judectoreasc nu se datoreaz relei-credin e a inculpatului ci altor cauze cum sunt nerealizarea din motive obiective a veniturilor necesare, fapta nu constituie infrac iune. n spe , inculpata nu a achitat pensia de ntre inere datorit unor condi ii obiective i anume lipsa mijloacelor materiale care a mpiedicat-o s o plteasc. Rspuns spe a nr.2 Recrutarea, transportarea, transferarea unei persoane prin nelciune, cu promisiunea de a o duce n strintate pentru a munci n condi ii avantajoase, dar n realitate pentru a o constrnge la practicarea prostitu iei n scopul exploatrii ei de ctre fptuitor constituie infrac iunea de trafic de persoane prev. de art.12 din Legea nr.678/2000, iar nu aceea de proxenetism prevzut n art. 329 C.pen. nalta Curte avnd n vedere considerentele exprimate mai sus, va admite recursul declarat de Parchet, va casa decizia pronun at de Curtea de Apel i rejudecnd va men ine hotrrea primei instan e care este legal i temeinic. TITLUL X INFRAC IUNI CONTRA CAPACIT II DE APRARE A ROMNIEI Rspuns spe a 1: Fapta inculpatului care ndeplinit func ia de ofi er i a lovit pe inculpat care a avut nevoie de 8-9 zile ngrijiri medicale pentru vindecare ndeplinete elementele constitutive doar a infrac iuni prev. de art. 336 alin.1 C.pen. deoarece aceast infrac iune absoarbe i infrac iunea de lovire prev. de art.180 alin.2 C.pen.. Numai n ipoteza n care victima ar fi suferit vtmri corporale care necesitau pentru vindecare ngrijiri medicale pe o durat de timp mai mare de 20 de zile, ct prevede art.180 alin.2 C.pen., ar exista concurs de infrac iuni ntre cea prev. de art. 336 C.pen. i eventual art. 181 sau art. 182 C.pen.

BIBLIOGRAFIE SELECTIV
171

Codul penal al Romniei republicat (M. Of. Nr. 65 din 16 aprilie 1997) cu modificrile i completrile ulterioare 2. Nistoreanu Gh., Boroi Al. Drept penal. Partea special Editura All Beck, 2002, 2004 3. Pascu I., Lazr V. Drept penal partea special Editura Lumina Lex, Bucureti, 2004 4. Toader T.- Drept penal Partea special Editura Hamangiu, 2007 5. Dongoroz V., Kahane S., Oancea I., Stnoiu R., Fodor I., Iliescu N., Bulai C., Roca V. - Explica ii teoretice ale Codului penal romn - vol III - IV, Edi ia a II-a, Editura Academiei Romne, Editura All Beck, Bucureti, 2003 6. Boroi Al., Radu Sultnescu V., Neagu N. Drept penal. Partea special Culegere de spe e pentru uzul studen ilor Editura All Beck, Bucureti, 2002 7. Dobrinoiu V., Conea N., Romi an C.P., Dobrinoiu M. Cauze penale comentate Editura Semne, Bucureti, 2003 8. Toader T. Drept penal romn partea special Culegere de probleme din practica judiciar Casa de pres i editur ansa SRL, Bucureti, 1996 9. Gheorghe Diaconescu, Constatin Duvac Tratat de drept penal partea special Editura C.H.Beck, Bucureti, 2009. 10. Ilie Pascu, Mirela Gorunescu Drept Penal. Partea Special, edi ia a 2-a, Editura Hamangiu, Bucureti, 2009. 11. Teodor Vasiliu, Doru Pavel s.a. Codul penal al Romniei comentat si adnotat, vol. I 1976 si II 1977, Ed. Stiin ific Enciclopedic, Bucuresti. 12. Gheorghe Mateu , Drept penal special Sinteze de teorie si practic judiciar, Ed. Lumina Lex, 1999. Dobrinoiu, Vasile, Drept penal. Partea special, Curs universitar, Editura Lumina Lex, Bucureti, 2004. 1.

CUPRINS
TITLUL VI: INFRAC IUNI CARE ADUC ATINGERE UNOR ACTIVIT I DE INTERES PUBLIC SAU ALTOR ACTIVIT I REGLEMENTATE DE LEGE
172

CAPITOLUL I - Infrac iuni de serviciu sau n legtur cu serviciul


Aspecte generale i comune.2 Abuzul n serviciu contra intereselor persoanelor ...................................................................................5 Abuzul n serviciu prin ngrdirea unor drepturi .................................................................................... 6 Abuzul n serviciu contra intereselor publice .........................................................................................7 Abuzul n serviciu n form calificat .................................................................................................... 8 Neglijen a n serviciu .............................................................................................................................. 8 Purtarea abuziv .......................................................................................................................................9 Neglijen a n pstrarea secretului de stat ................................................................................................10 Conflictul de interese ............................................................................................................................. 11 Luarea de mit ........................................................................................................................................12 Darea de mit ....................................................................................................................................... ..14 Primirea de foloase necuvenite ............................................................................................................. ..15 Traficul de influen ................................................................................................................................16

CAPITOLUL II - Infrac iuni care mpiedic nfptuirea justi iei


Aspecte generale i comune.19 Denun area calomnioas ....................................................................................................................... ..22 Mrturia mincinoas................................................................................................................................23 ncercarea de a determina mrturia mincinoas ......................................................................................24 mpiedicarea participrii n proces .......................................................................................................25 Nedenun area unor infrac iuni.............................................................................................................. ..26 Omisiunea sesizrii organelor judiciare ................................................................................................ ..27 Favorizarea infractorului .........................................................................................................................28 Omisiunea de a ncunotiin a organele judiciare.................................................................................. ..29 Arestarea nelegal i cercetarea abuziv .............................................................................................. .30 Supunerea la rele tratamente ................................................................................................................. ..31 Tortura ....................................................................................................................................................32 Represiunea nedreapt........................................................................................................................... .33 Evadarea..................................................................................................................................................34 nlesnirea evadrii ................................................................................................................................ .35 Nerespectarea hotrrilor judectoreti .. ............................................................................................37 Re inerea sau distrugerea de nscrisuri ...................................................................................................38

CAPITOLUL III - Infrac iuni contra siguran ei circula iei pe cile ferate
Aspecte generale i comune.44 Nendeplinirea ndatoririlor de serviciu sau ndeplinirea lor defectuoas din culp ........................... ..47 Nendeplinirea cu tiin a ndatoririlor de serviciu sau ndeplinirea lor defectuoas ......................... ..48 Prsirea postului i prezen a la serviciu n stare de ebrietate............................................................. ...49 Distrugerea i semnalizarea fals ........................................................................................................ ..50

CAPITOLUL IV - Infrac iuni privitoare la regimul stabilit pentru unele activit i

reglementate de lege
Aspecte generale i comune52 Nerespectarea regimului armelor i muni iilor..................................................................................... ..54 Nerespectarea regimului materialelor nucleare sau a altor materii radioactive.................................... ..56 Nerespectarea regimului materiilor explozive ..................................................................................... ..57 Nerespectarea regimului de ocrotire a unor bunuri .................................................................................58 Exercitarea fr drept a unor profesii ......................................................................................................59 Nerespectarea regimului transportului rutier public.............................................................................. 60 AUTOEVALUARE63

TITLUL VII: INFRAC IUNI DE FALS


Aspecte generale i comune66 173

CAPITOLUL I - Falsificarea de monede, timbre sau de alte valori


Falsificarea de monede sau de alte valori.............................................................................................. .70 Falsificarea de timbre, mrci sau de bilete de transport .........................................................................72 Falsificarea de valori strine................................................................................................................. ..73 De inerea de instrumente n vederea falsificrii de valori......................................................................73

CAPITOLUL II - Falsificarea instrumentelor de autentificare sau de marcare


Falsificarea instrumentelor oficiale ........................................................................................................74 Folosirea instrumentelor oficiale false ................................................................................................. .75

CAPITOLUL III - Falsuri n nscrisuri


Falsul material n nscrisuri oficiale .......................................................................................................76 Falsul intelectual .................................................................................................................................. .77 Falsul n nscrisuri sub semntur privat ..............................................................................................77 Uzul de fals............................................................................................................................................ .78 Falsul n declara ii ................................................................................................................................ .79 Falsul privind identitatea........................................................................................................................80 Falsul prin folosirea emblemei Crucii Roii......................................................................................... .81 AUTOEVALUARE....84

TITLUL VIII: INFRAC IUNI LA REGIMUL STABILIT PENTRU ANUMITE ACTIVIT I ECONOMICE
Aspecte generale i comune86 Specula .................................................................................................................................................. 88 nelciunea la msurtoare.................................................................................................................. .89 nelciunea cu privire la calitatea mrfurilor ........................................................................................89 Divulgarea secretului economic .............................................................................................................90 Contrafacerea obiectului unei inven ii .................................................................................................. .91 Punerea n circula ie a produselor contrafcute..................................................................................... 92 Concuren a neloial................................................................................................................................93 Nerespectarea dispozi iilor privind opera ii de import sau export ........................................................ .94 Deturnarea de fonduri........................................................................................................................... ..94 Nerespectarea dispozi iilor privind importul de deeuri i reziduuri .....................................................95 AUTOEVALUARE97

TITLUL IX: INFRAC IUNI CARE ADUC ATINGERE UNOR RELA II PRIVIND CONVIE UIREA SOCIAL
Aspecte generale i comune99

CAPITOLUL I - Infrac iuni contra familiei


Aspecte generale i comune101 Bigamia ................................................................................................................................................. 102 Abandonul de familie ........................................................................................................................... 103 Relele tratamente aplicate minorului.................................................................................................... 104 Nerespectarea msurilor privind ncredin area minorului.................................................................... 105

CAPITOLUL II - Infrac iuni contra snt ii publice


Aspecte generale i comune106 Zdrnicirea combaterii bolilor ..............................................................................................................108 Contaminarea veneric i transmiterea sindromului imunodeficitar dobndit .....................................109 Sustragerea de la tratament medical......................................................................................................110 Rspndirea bolilor la animale sau la plante .........................................................................................111 Infectarea apei ...................................................................................................................................... 111 Traficul de substan e toxice .................................................................................................................112 Falsificarea de alimente sau alte produse ............................................................................................. 114 174

CAPITOLUL III - Infrac iuni privitoare la asisten a celor n primejdie


Aspecte generale i comune...116 Punerea n primejdie a unei persoane n neputin de a se ngriji ....................................................... 117 Lsarea fr ajutor ................................................................................................................................118 Lsarea fr ajutor prin omisiunea de ntiin are ................................................................................ 119

CAPITOLUL IV - Alte infrac iuni care aduc atingere unor rela ii privind convie uirea

social
Aspecte generale i comune120 Instigarea la discriminare ................................................................................................................... . 123 mpiedicarea libert ii cultelor ............................................................................................................ .123 Profanarea de morminte ....................................................................................................................... 124 Tulburarea folosin ei locuin ei ............................................................................................................. 125 Ultrajul contra bunelor moravuri i tulburarea ordinii i linitii publice............................................... 126 ncierarea .............................................................................................................................................127 Asocierea pentru svrirea de infrac iuni ........................................................................................... 128 Instigarea public i apologia infrac iunilor......................................................................................... .129 Rspndirea de materiale obscene..........................................................................................................130 Ceretoria ...........................................................................................................................................131 Prostitu ia ..............................................................................................................................................131 Proxenetismul......................................................................................................................................132 Jocul de noroc......................................................................................................................................134
AUTOEVALUARE.136

TITLUL X: INFRAC IUNI CONTRA CAPACIT II DE APRARE A ROMNIEI


Aspecte generale i comune.138

CAPITOLUL I - Infrac iuni svrite de militari


SEC IUNEA I. Infrac iuni contra ordinii i disciplinei militare Absen a nejustificat ........................................................................................................................... ...140 Dezertarea...............................................................................................................................................141 Clcarea de consemn ..............................................................................................................................142 Insubordonarea ................................................................................................................................... 143 Lovirea superiorului ........................................................................................................................... ...143 Lovirea inferiorului ............................................................................................................................ 144 SEC IUNEA II. Infrac iuni pe cmpul de lupt Capitularea ..........................................................................................................................................145 Prsirea cmpului de lupt................................................................................................................. 146 SEC IUNEA III. Infrac iuni specifice avia iei i marinei militare Zborul neautorizat .............................................................................................................................. .147 Prsirea navei ....................................................................................................................................147 Prsirea comenzii ..............................................................................................................................148 Neluarea msurilor necesare n opera iile navale ...............................................................................149 Coborrea pavilionului...................................................................................................................... 150 Coliziunea ...........................................................................................................................................151

CAPITOLUL II - Infrac iuni svrite de militari sau de civili


Sustragerea de la serviciul militar ....................................................................................................... 151 Defetismul .......................................................................................................................................... 152 Jefuirea celor czu i pe cmpul de lupt ............................................................................................ .153 Folosirea emblemei Crucii Roii" n timpul opera iilor militare .......................................................154 Sustragerea de la rechizi ii militare ..................................................................................................... 154

CAPITOLUL III - Infrac iuni svrite de civili


175

Sustragerea de la recrutare ..................................................................................................................155 Neprezentarea la ncorporare sau concentrare..................................................................................... 156


AUTOEVALUARE.159

Aspecte generale i comune.160 Propaganda pentru rzboi....................................................................................................................161 Genocidul ............................................................................................................................................ 161 Tratamentele neomenoase .................................................................................................................. 162 Distrugerea unor obiective i nsuirea unor bunuri............................................................................164 Distrugerea, jefuirea sau nsuirea unor valori culturale .....................................................................165
RSPUNS AUTOEVALURI....170

TITLUL XI: INFRAC IUNI CONTRA PCII I OMENIRII

Bibliografie selectiv..173 CUPRINS174

176

S-ar putea să vă placă și