Sunteți pe pagina 1din 86

Legea pensiilor 2011 noua lege a pensiilor

legea pensiilor promulgata


Legea 263/2010 - legea pensiilor 2010 - Legea 263/2010 promulgata valabila pentru anul 2011.
Noua lege a pensiilor publicata in monitorul oIicial 852/2010.

Monitorul OIicial nr. 0852 din 20 Decembrie 2010
Lege 263 din 16 Decembrie 2010
Emitent: Parlamentul Romniei
Legea privind sistemul unitar de pensii publice

Parlamentul Romniei adopt prezenta lege.

CAP. I
Dispozitii generale

ART. 1
Dreptul la asigurri sociale este garantat de stat si se exercit, n conditiile prezentei legi, prin
sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurri sociale, denumit n continuare sistemul
public de pensii.
ART. 2
Sistemul public de pensii se organizeaz si Iunctioneaz avnd ca principii de baz:
a) principiul unicittii, potrivit cruia statul organizeaz si garanteaz sistemul public de pensii
bazat pe aceleasi norme de drept, pentru toti participantii la sistem;
b) principiul obligativittii, potrivit cruia persoanele Iizice si juridice au, conIorm legii,
obligatia de a participa la sistemul public de pensii, drepturile de asigurri sociale exercitndu-se
corelativ cu ndeplinirea obligatiilor;
c) principiul contributivittii, conIorm cruia Iondurile de asigurri sociale se constituie pe
baza contributiilor datorate de persoanele Iizice si juridice participante la sistemul public de
pensii, drepturile de asigurri sociale cuvenindu-se n temeiul contributiilor de asigurri sociale
pltite;
d) principiul egalittii, prin care se asigur tuturor participantilor la sistemul public de pensii,
contribuabili si beneIiciari, un tratament nediscriminatoriu, ntre persoane aIlate n aceeasi
situatie juridic, n ceea ce priveste drepturile si obligatiile prevzute de lege;
e) principiul repartitiei, pe baza cruia Iondurile de asigurri sociale se redistribuie pentru
plata obligatiilor ce revin sistemului public de pensii, conIorm legii;
I) principiul solidarittii sociale, conIorm cruia participantii la sistemul public de pensii si
asum reciproc obligatii si beneIiciaz de drepturi pentru prevenirea, limitarea sau nlturarea
riscurilor asigurate prevzute de lege;
g) principiul autonomiei, bazat pe administrarea de sine stttoare a sistemului public de
pensii, conIorm legii;
h) principiul imprescriptibilittii, potrivit cruia dreptul la pensie nu se prescrie;
i) principiul incesibilittii, potrivit cruia dreptul la pensie nu poate Ii cedat, total sau partial.
ART. 3
(1) n ntelesul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmtoarele semniIicatii:
a) asigurat - persoana Iizic pentru care angajatorul este obligat s retin si s plteasc
contributia individual de asigurri sociale, precum si persoana Iizic ce achit, n nume propriu,
contributia de asigurri sociale, conIorm prezentei legi;
b) case de pensii sectoriale - casele de pensii care Iunctioneaz n subordinea Ministerului
Aprrii Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor si Serviciului Romn de InIormatii,
cu respectarea legislatiei n vigoare privind protectia inIormatiilor clasiIicate n institutiile din
sistemul national de aprare national, ordine public si sigurant national;
c) contract de asigurare social - contractul ncheiat voluntar ntre persoane Iizice si casele
teritoriale de pensii n scopul asigurrii n sistemul public de pensii;
d) contribuabil - persoana Iizic sau juridic ce plteste contributii de asigurri sociale
sistemului public de pensii, conIorm prezentei legi;
e) declaratie individual de asigurare - documentul depus la casele teritoriale de pensii, pe
baza cruia se nregistreaz n sistemul public de pensii persoanele care desIsoar activitti
independente, asigurate obligatoriu prin eIectul legii n sistemul public de pensii;
I) declaratie nominal de asigurare - evidenta nominal a asiguratilor si a obligatiilor de plat
ctre bugetul asigurrilor sociale de stat, ntocmit si depus sau transmis lunar de ctre
angajatori la casele teritoriale de pensii, precum si la casele de pensii sectoriale;
g) locuri de munc n conditii deosebite - locurile de munc unde gradul de expunere la
Iactorii de risc proIesional sau la conditiile speciIice unor categorii de servicii publice, pe toat
durata timpului normal de munc, poate conduce n timp la mbolnviri proIesionale, la
comportamente riscante n activitate, cu consecinte asupra securittii si snttii n munc a
asiguratilor;
h) locuri de munc n conditii speciale - locurile de munc unde gradul de expunere la Iactorii
de risc proIesional sau la conditiile speciIice unor categorii de servicii publice, pe durata a cel
putin 50 din timpul normal de munc, poate conduce n timp la mbolnviri proIesionale, la
comportamente riscante n activitate, cu consecinte grave asupra securittii si snttii n munc
a asiguratilor;
i) locuri de munc n alte conditii - locurile de munc si activitti din domeniul aprrii
nationale, ordinii publice si sigurantei nationale care implic pericol permanent de vtmare
corporal grav, invaliditate, mutilare, suprimare a vietii ori de pierdere a liberttii - captivitate,
terorism, rpiri, luri ca ostatici ori alte asemenea situatii - si pentru care nu se pot lua msuri de
prevenire sau de protectie;
j) perioade asimilate - perioadele pentru care nu s-au datorat sau pltit contributii de asigurri
sociale si care sunt asimilate stagiului de cotizare n sistemul public de pensii;
k) prestatii de asigurri sociale - veniturile de nlocuire acordate la intervenirea riscurilor
asigurate sub Iorm de pensii, ajutoare sau alte tipuri de prestatii prevzute de prezenta lege,
pentru pierderea total ori partial a veniturilor asigurate;
l) punctaj lunar - numrul de puncte realizat de asigurat ntr-o lun, calculat prin raportarea
cstigului salarial brut lunar/soldei brute lunare sau, dup caz, a venitului lunar asigurat, care a
constituit baza de calcul a contributiei de asigurri sociale, la cstigul salarial mediu brut din luna
respectiv, comunicat de Institutul National de Statistic;
m) punctaj anual - numrul de puncte realizat de asigurat pe parcursul unui an calendaristic,
obtinut prin mprtirea la 12 a sumei punctajelor lunare;
n) punctaj mediu anual - numrul de puncte realizat de asigurat, calculat prin raportarea
punctajului total realizat de acesta n ntreaga perioad de activitate la numrul anilor
corespunztori stagiului complet de cotizare prevzut de lege la data pensionrii;
o) riscuri asigurate - evenimentele care, la producerea eIectelor lor, oblig institutiile
sistemului public de pensii s acorde asiguratilor prestatiile sociale, cu respectarea prevederilor
prezentei legi (invaliditate, btrnete si deces);
p) stagiu de cotizare - perioada de timp pentru care s-au datorat contributii de asigurri sociale
la sistemul public de pensii, precum si cea pentru care asiguratii cu declaratie individual de
asigurare sau contract de asigurare social au datorat si pltit contributii de asigurri sociale la
sistemul public de pensii;
q) stagiu de cotizare n specialitate - perioada n care o persoan din sistemul national de
aprare national, ordine public si sigurant national, precum si din sistemul administratiei
penitenciare s-a aIlat n una dintre urmtoarele situatii:
1. a avut calitatea de cadru militar n activitate;
2. a ndeplinit serviciul militar ca militar n termen, militar cu termen redus, elev al unei scoli
militare/scoli de agenti de politie sau student al unei institutii de nvtmnt din sistemul de
aprare national, ordine public si sigurant national pentru Iormarea cadrelor militare,
politistilor si Iunctionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, cu
exceptia liceului militar;
3. a Iost concentrat sau mobilizat ca rezervist;
4. a Iost n captivitate;
5. a avut calitatea de Iunctionar public cu statut special n institutiile din sistemul de aprare
national, ordine public si sigurant national, precum si din sistemul administratiei
penitenciare;
6. a avut calitatea de militar angajat pe baz de contract si/sau de soldat si gradat voluntar;
r) stagiu complet de cotizare - perioada de timp prevzut de prezenta lege n care asiguratii au
realizat stagiul de cotizare pentru a putea beneIicia de pensie pentru limit de vrst, pensie
anticipat sau pensie anticipat partial;
s) stagiu de cotizare necesar - perioada de timp prevzut de prezenta lege, n Iunctie de
vrst, n care asiguratii au realizat stagiul de cotizare pentru obtinerea unei pensii de
invaliditate;
t) stagiu minim de cotizare - perioada minim de timp prevzut de prezenta lege n care
asiguratii au realizat stagiul de cotizare pentru a putea beneIicia de pensie, la mplinirea vrstei
standard de pensionare;
u) stagiu potential - perioada de timp prevzut de prezenta lege, considerat stagiu de cotizare
si acordat la calculul pensiei de invaliditate, ca o creditare pentru stagiul de cotizare nerealizat
din cauza aIectiunilor invalidante;
v) vrst standard de pensionare - vrsta stabilit de prezenta lege, pentru brbati si Iemei, la
care acestia pot obtine pensie pentru limit de vrst, n conditiile legii, precum si vrsta din care
se opereaz reducerile prevzute de lege.
(2) n sensul prezentei legi, prin cstig salarial brut/sold brut/salariu lunar brut se ntelege
veniturile din salarii sau asimilate salariilor care se supun impozitului pe venit, conIorm
prevederilor Codului Iiscal.
ART. 4
(1) De la data intrrii n vigoare a prezentei legi, Casa National de Pensii si Alte Drepturi de
Asigurri Sociale devine Casa National de Pensii Publice, denumit n continuare CNPP,
institutie care pstreaz modul de organizare si Iunctionare, preia personalul, precum si
drepturile si obligatiile acesteia.
(2) Administrarea sistemului public de pensii se realizeaz prin CNPP si prin casele de pensii
sectoriale, care se nIiinteaz, Iunctioneaz si ndeplinesc atributiile prevzute de prezenta lege.
(3) n subordinea CNPP Iunctioneaz case judetene de pensii, n Iiecare municipiu-resedint
de judet, precum si Casa de Pensii a Municipiului Bucuresti, denumite n continuare case
teritoriale de pensii.
(4) CNPP poate nIiinta case locale de pensii, n Iunctie de numrul si structura asiguratilor,
care Iunctioneaz sub conducerea si controlul casei judetene de pensii, respectiv ale Casei de
Pensii a Municipiului Bucuresti.
ART. 5
(1) Asiguratii sistemului public de pensii pot Ii cetteni romni, cetteni ai altor state sau
apatrizi, pe perioada n care au, conIorm legii, domiciliul sau resedinta n Romnia.
(2) Pot Ii asigurati ai sistemului public de pensii si cettenii romni, cettenii altor state si
apatrizii care nu au domiciliul sau resedinta n Romnia, n conditiile prevzute de instrumentele
juridice cu caracter international la care Romnia este parte.
(3) Asiguratii au obligatia s plteasc contributii de asigurri sociale si au dreptul s
beneIicieze de prestatii de asigurri sociale, conIorm prezentei legi.
ART. 6
(1) n sistemul public de pensii sunt asigurate obligatoriu, prin eIectul legii:
I. a) persoanele care desIsoar activitti pe baz de contract individual de munc, inclusiv
soldatii si gradatii voluntari;
b) Iunctionarii publici;
c) cadrele militare n activitate, soldatii si gradatii voluntari, politistii si Iunctionarii publici cu
statut special din sistemul administratiei penitenciare, din domeniul aprrii nationale, ordinii
publice si sigurantei nationale;
II. persoanele care si desIsoar activitatea n Iunctii elective sau care sunt numite n cadrul
autorittii executive, legislative ori judectoresti, pe durata mandatului, precum si membrii
cooperatori dintr-o organizatie a cooperatiei mestesugresti, ale cror drepturi si obligatii sunt
asimilate, n conditiile prezentei legi, cu cele ale persoanelor prevzute la pct. I;
III. persoanele care beneIiciaz de drepturi bnesti lunare, ce se asigur din bugetul
asigurrilor pentru somaj, n conditiile legii, denumite n continuare someri;
IV. persoanele care realizeaz, n mod exclusiv, un venit brut pe an calendaristic echivalent cu
cel putin de 4 ori cstigul salarial mediu brut utilizat la Iundamentarea bugetului asigurrilor
sociale de stat si care se aIl n una dintre situatiile urmtoare:
a) administratori sau manageri care au ncheiat contract de administrare ori de management;
b) membri ai ntreprinderii individuale si ntreprinderii Iamiliale;
c) persoane Iizice autorizate s desIsoare activitti economice;
d) persoane angajate n institutii internationale, dac nu sunt asiguratii acestora;
e) alte persoane care realizeaz venituri din activitti proIesionale;
V. cadrele militare trecute n rezerv, politistii si Iunctionarii publici cu statut special din
sistemul administratiei penitenciare ale cror raporturi de serviciu au ncetat, din domeniul
aprrii nationale, ordinii publice si sigurantei nationale, care beneIiciaz de ajutoare lunare ce se
asigur din bugetul de stat, n conditiile legii;
VI. persoanele care realizeaz venituri de natur proIesional, altele dect cele salariale, din:
a) drepturi de autor si drepturi conexe, deIinite potrivit art. 7 alin. (1) pct. 13`1 din Legea nr.
571/2003 privind Codul Iiscal, cu modiIicrile si completrile ulterioare, cu regularitate sau n
mod ocazional;
b) contracte/conventii ncheiate potrivit Codului civil.
(2) Se pot asigura n sistemul public de pensii, pe baz de contract de asigurare social, n
conditiile prezentei legi, avocatii, personalul clerical si cel asimilat din cadrul cultelor
recunoscute prin lege, neintegrate n sistemul public, precum si orice persoan care doreste s se
asigure, respectiv s si completeze venitul asigurat.
ART. 7
(1) Persoanele juridice sau Iizice la care si desIsoar activitatea asiguratii prevzuti la art. 6
alin. (1) pct. I si II, denumite n continuare angajatori, institutiile care eIectueaz plata drepturilor
de somaj pentru somerii prevzuti la art. 6 alin. (1) pct. III, precum si institutiile care eIectueaz
plata drepturilor pentru persoanele prevzute la art. 6 alin. (1) pct. V sunt obligate s depun n
Iiecare lun, la termenul stabilit de CNPP si casele de pensii sectoriale, declaratia nominal de
asigurare. Declaratia se transmite la casa teritorial de pensii n raza creia se aIl sediul
angajatorului, respectiv la casa de pensii sectorial.
(2) n situatia n care se constat erori n cuprinsul declaratiilor prevzute la alin. (1),
indiIerent de cauzele producerii acestora, si/sau modiIicri ale datelor pe baza crora se stabilesc
stagiul de cotizare si punctajul mediu anual ale asiguratului, persoanele juridice ori Iizice
prevzute la alin. (1) sunt obligate s depun o declaratie nominal de asigurare rectiIicativ la
casa teritorial de pensii, respectiv la casa de pensii sectorial unde a Iost depus si declaratia pe
care o modiIic.
(3) Declaratia prevzut la alin. (1), precum si cea prevzut la alin. (2) au regimul juridic al
unei declaratii pe propria rspundere.
ART. 8
(1) CNPP, prin casele teritoriale de pensii, controleaz modul n care angajatorii, precum si
institutiile care eIectueaz plata drepturilor de somaj respect dispozitiile legale privind
ntocmirea si depunerea declaratiei nominale de asigurare si a obligatiilor de plat, precum si
respectarea termenelor de depunere.
(2) Casele de pensii sectoriale controleaz modul n care angajatorii din domeniul aprrii
nationale, ordinii publice si sigurantei nationale respect dispozitiile legale privind ntocmirea si
transmiterea declaratiei nominale de asigurare, precum si termenele de transmitere.
ART. 9
(1) Angajatorii, precum si institutiile care eIectueaz plata drepturilor de somaj sunt obligate
s pun la dispozitia reprezentantilor CNPP si ai caselor teritoriale de pensii toate documentele
necesare veriIicrii legalittii si corectitudinii datelor nscrise n declaratia nominal de asigurare
si a obligatiilor de plat ctre bugetul asigurrilor sociale de stat.
(2) Angajatorii din domeniul aprrii nationale, ordinii publice si sigurantei nationale au
obligatia de a pune la dispozitia reprezentantilor caselor de pensii sectoriale toate documentele
necesare veriIicrii legalittii si corectitudinii datelor nscrise n declaratia nominal de asigurare
si a obligatiilor de plat ctre bugetul asigurrilor sociale de stat.
ART. 10
(1) Pentru perioadele de dup 31 martie 2001, declaratia nominal de asigurare prevzut la
art. 7 alin. (1) si (2) constituie documentul pe baza cruia se stabileste stagiul de cotizare n
sistemul public de pensii si punctajul mediu anual pentru asiguratii sistemului public de pensii,
cu exceptia persoanelor prevzute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. c).
(2) n cazul persoanelor prevzute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. c), declaratia prevzut la art. 7
alin. (1) si (2) constituie singurul document pe baza cruia se stabileste stagiul de cotizare n
sistemul public de pensii si punctajul anual de la data intrrii n vigoare a prezentei legi.
(3) n situatiile n care, pentru perioadele prevzute la alin. (1) si (2), derularea raporturilor de
munc sau de serviciu nu poate Ii dovedit prin declaratia nominal de asigurare, n vederea
stabilirii stagiului de cotizare si a punctajului anual, pot Ii valoriIicate si alte acte doveditoare,
ntocmite n conditiile legii.
(4) Obligatia prezentrii actelor doveditoare prevzute la alin. (3) revine persoanei n cauz.
ART. 11
(1) Persoanele prevzute la art. 6 alin. (1) pct. IV care au cel putin vrsta de 18 ani sunt
obligate s se asigure pe baza declaratiei individuale de asigurare.
(2) Declaratia individual de asigurare se depune n termen de 30 de zile de la data ncadrrii
n situatia prevzut la alin. (1) la casa teritorial de pensii competent, n Iunctie de domiciliul
sau resedinta persoanei.
(3) Venitul lunar asigurat pentru persoanele mentionate la alin. (1) este cel stabilit prin
declaratia individual de asigurare si nu poate Ii mai mic dect suma reprezentnd 35 din
cstigul salarial mediu brut utilizat la Iundamentarea bugetului asigurrilor sociale de stat si mai
mare dect valoarea corespunztoare a de 5 ori cstigul salarial mediu brut.
(4) Se excepteaz de la obligativitatea depunerii declaratiei de asigurare persoanele prevzute
la art. 6 alin. (1) pct. IV, dac beneIiciaz de una dintre categoriile de pensii prevzute de
prezenta lege sau dac se regsesc n situatiile prevzute la art. 6 alin. (1) pct. I, II, III si V.
(5) n situatia asiguratilor prevzuti la art. 6 alin. (1) pct. VI declararea contributiilor
individuale de asigurri sociale se Iace de ctre pltitorul de venit. Declaratia este similar celei
nominale privind evidenta asiguratilor si a obligatiilor de plat ctre bugetul asigurrilor sociale
de stat si are acelasi regim juridic cu aceasta.
(6) Sub aspectul declarrii, calculrii, retinerii si pltii contributiilor individuale de asigurri
sociale, pltitorul de venit prevzut la alin. (5) este asimilat angajatorului.
(7) Pltitorii de venit prevzuti la alin. (5) nu au obligatia depunerii declaratiei pentru
persoanele care au si calitatea de pensionari ori sunt asigurati n alte sisteme neintegrate
sistemului public de pensii.
ART. 12
(1) Contractul de asigurare social prevzut la art. 6 alin. (2) se ncheie ntre persoana
interesat sau, dup caz, tutorele, curatorul ori mandatarul acesteia desemnat prin procur
special si casa teritorial de pensii competent, n Iunctie de domiciliul sau resedinta persoanei.
(2) Contractul de asigurare social se ncheie n Iorm scris si produce eIecte de la data
nregistrrii acestuia la casa teritorial de pensii.
ART. 13
(1) Venitul asigurat nscris n declaratia individual de asigurare sau n contractul de asigurare
social poate Ii modiIicat prin depunerea unei comunicri de modiIicare a declaratiei individuale
de asigurare ori, dup caz, prin ncheierea unui act aditional la contractul de asigurare social.
(2) Declaratia individual de asigurare si contractul de asigurare social constituie titluri de
creant si devin titluri executorii la data la care creanta bugetar este scadent, conIorm legii.
ART. 14
(1) n situatia n care pe parcursul derulrii asigurrii n baza declaratiei individuale de
asigurare se Iace dovada c exist perioade n care nu se realizeaz venituri, la cererea
asiguratului sau din initiativa casei teritoriale de pensii, declaratia poate Ii suspendat.
(2) Pentru perioadele de suspendare prevzute la alin. (1) nu se datoreaz contributie de
asigurri sociale.
ART. 15
(1) n sistemul public de pensii, evidenta drepturilor si obligatiilor de asigurri sociale se
realizeaz pe baza codului numeric personal al asiguratului.
(2) Datele cu caracter personal actualizate pentru toti cettenii romni, cettenii Uniunii
Europene, ai statelor membre ale Spatiului Economic European, ai Elvetiei si pentru strinii care
au nregistrat rezidenta/sederea n Romnia, precum si ale persoanelor pentru care CNPP si
casele de pensii sectoriale ntocmesc documentatii de plat si/sau eIectueaz plata unor prestatii
sociale sunt Iurnizate acestora gratuit de ctre Ministerul Administratiei si Internelor, prin
Directia pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date, dup caz.
(3) Datele prevzute la alin. (2) sunt Iurnizate gratuit, la cererea CNPP si a caselor de pensii
sectoriale, si de oricare alt autoritate, institutie public sau alt institutie care detine astIel de
inIormatii.
(4) Continutul, modalittile si termenele de transmitere a inIormatiilor prevzute la alin. (2) se
stabilesc prin hotrre a Guvernului.
ART. 16
Constituie stagiu de cotizare n sistemul public de pensii:
a) vechimea n munc recunoscut pentru stabilirea pensiilor pn la data de 1 aprilie 2001;
b) vechimea n serviciu recunoscut pentru stabilirea pensiilor, n cazul persoanelor prevzute
la art. 6 alin. (1) pct. I lit. c), pn la intrarea n vigoare a prezentei legi;
c) perioada cuprins ntre 1 aprilie 2001 si data intrrii n vigoare a prezentei legi, n care
persoanele au Iost asigurate n baza Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte
drepturi de asigurri sociale, cu modiIicrile si completrile ulterioare;
d) perioada cuprins ntre 1 ianuarie 2010 si data intrrii n vigoare a prezentei legi, n cazul
persoanelor prevzute la art. 6 alin. (1) pct. V.
ART. 17
(1) Constituie stagiu de cotizare si perioada suplimentar la vechimea n munc sau la
vechimea n serviciu acordat n baza legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2001 pentru
perioadele realizate n grupa I, a II-a, respectiv n conditii deosebite, conditii speciale si alte
conditii, n cazul persoanelor prevzute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. c).
(2) Constituie stagiu de cotizare si perioadele de pn la data de 1 aprilie 2001 n care o
persoan:
a) s-a aIlat n una dintre situatiile prevzute la art. 49;
b) are stabilite drepturi privind vechimea n munc n baza prevederilor Decretului-lege nr.
118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura
instaurat cu ncepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate n strintate ori constituite
n prizonieri, republicat.
(3) Constituie stagiu de cotizare si timpul util la pensie realizat de agricultori, n conditiile
reglementate de legislatia privind pensiile si alte drepturi de asigurri sociale ale agricultorilor,
anterioar datei de 1 aprilie 2001.
ART. 18
Pentru perioadele ulterioare datei de 1 aprilie 2001 care reprezint, conIorm legii, stagiu de
cotizare realizat n conditii deosebite, conditii speciale sau alte conditii de munc se acord
perioade suplimentare la vechimea n munc sau la vechimea n serviciu, care constituie stagii de
cotizare n conditii normale, dup cum urmeaz:
a) 3 luni pentru Iiecare an lucrat n conditii deosebite de munc;
b) 6 luni pentru Iiecare an lucrat n conditii speciale de munc;
c) 12 luni pentru Iiecare an lucrat n alte conditii de munc asa cum sunt reglementate la art.
29 alin. (2).
ART. 19
(1) Constituie stagiu de cotizare perioadele de timp pentru care asiguratii datoreaz si/sau
pltesc contributii de asigurri sociale n sistemul public de pensii din Romnia, precum si n alte
tri, n conditiile stabilite prin acordurile sau conventiile internationale la care Romnia este
parte.
(2) La stabilirea drepturilor de asigurri sociale se iau n considerare stagiile de cotizare
realizate n sistemul public de pensii din Romnia, precum si perioadele de asigurare realizate
sau recunoscute ca atare n alte tri, n conditiile reglementate prin instrumente juridice cu
caracter international la care Romnia este parte si/sau regulamente comunitare.
(3) n sistemul public de pensii, obligatiile si prestatiile de asigurri sociale se achit n
moned national.
(4) n cazul drepturilor salariale sau veniturilor asigurate, stabilite n moneda altor tri pe
teritoriul Romniei, contributiile se pltesc n lei la cursul de schimb valutar comunicat de Banca
National a Romniei din data stabilit pentru plata acestor drepturi.

CAP. II
Bugetul asigurrilor sociale de stat

ART. 20
(1) Bugetul asigurrilor sociale de stat cuprinde veniturile si cheltuielile sistemului public de
pensii.
(2) Guvernul elaboreaz anual, pe baza propunerilor CNPP si ale institutiilor care au n
subordine case de pensii sectoriale, proiectul legii bugetului asigurrilor sociale de stat, pe care l
supune spre aprobare Parlamentului.
(3) Casele de pensii sectoriale elaboreaz propuneri pentru bugetul asigurrilor sociale de stat
si le transmit institutiilor publice n subordinea crora Iunctioneaz.
(4) n situatia n care legea bugetului asigurrilor sociale de stat nu a Iost adoptat cu cel putin
3 zile nainte de expirarea exercitiului bugetar, se aplic n continuare prevederile bugetului
asigurrilor sociale de stat pe anul precedent, pn la adoptarea noului buget.
ART. 21
Veniturile bugetului asigurrilor sociale de stat provin din:
a) contributii de asigurri sociale, dobnzi si penalitti de ntrziere, precum si din alte
venituri, potrivit legii;
b) sume alocate de la bugetul de stat pentru echilibrarea bugetului asigurrilor sociale de stat,
care se aprob prin legile bugetare anuale.
ART. 22
(1) Cheltuielile bugetului asigurrilor sociale de stat acoper contravaloarea prestatiilor de
asigurri sociale din sistemul public de pensii, cheltuielile privind organizarea si Iunctionarea
sistemului public de pensii, Iinantarea unor investitii proprii, alte cheltuieli prevzute de lege.
(2) Din veniturile bugetului asigurrilor sociale de stat se prelev anual pn la 3 pentru
constituirea unui Iond de rezerv.
(3) Fondul de rezerv cumulat nu poate depsi nivelul cheltuielilor prevzute pentru anul
bugetar respectiv.
(4) Fondul de rezerv se utilizeaz pentru acoperirea prestatiilor de asigurri sociale n situatii
temeinic motivate sau a altor cheltuieli ale sistemului public de pensii, aprobate prin legea
bugetului asigurrilor sociale de stat.
(5) Fondul de rezerv nu se poate utiliza n primii 3 ani de la nceperea constituirii acestuia.
(6) Fondul de rezerv se constituie n anii n care bugetul asigurrilor sociale de stat este
excedentar, nu primeste sume pentru echilibrare, potrivit art. 21 lit. b), si numai dup acoperirea
deIicitelor din anii precedenti ale bugetului asigurrilor sociale de stat.
ART. 23
(1) n termen de 6 luni de la publicarea prezentei legi, Agentia National de Administrare
Fiscal, denumit n continuare ANAF, CNPP si casele de pensii sectoriale au obligatia s
coreleze bazele proprii de date pentru realizarea unei evidente corecte si unitare a drepturilor si
obligatiilor participantilor la sistemul public de pensii, precum si la sistemul Iondurilor de pensii
administrate privat.
(2) CNPP, casele de pensii sectoriale si ANAF au obligatia s si transmit reciproc
inIormatiile reIeritoare la sumele reprezentnd contributia de asigurri sociale, declarate si,
respectiv, pltite de angajatori.
(3) CNPP, casele de pensii sectoriale si ANAF, pe baza inIormatiilor prevzute la alin. (2),
identiIic situatiile n care angajatorii nu au respectat prevederile legale privind declararea si
plata contributiilor de asigurri sociale, dispunnd msurile prevzute de lege.
(4) Institutiile prevzute la alin. (3) si acord reciproc si gratuit accesul la inIormatiile
reIeritoare la declararea si plata contributiilor de asigurri sociale din bazele de date pe care le au
n administrare.
(5) Anual, dup depunerea declaratiilor Iiscale, ANAF transmite CNPP veniturile realizate de
persoanele Iizice, altele dect cele care realizeaz venituri din salarii sau asimilate acestora.
ART. 24
(1) Excedentele anuale ale bugetului asigurrilor sociale de stat pot Ii utilizate n anul urmtor,
potrivit destinatiilor aprobate prin lege, dup regularizarea cu bugetul de stat, n limita sumelor
primite de acesta, potrivit prevederilor art. 21 lit. b).
(2) Eventualul deIicit curent al bugetului asigurrilor sociale de stat se acoper din Iondul de
rezerv.
(3) DeIicitul din anii precedenti si din anul curent al bugetului asigurrilor sociale de stat
rmas dup utilizarea Iondului de rezerv se Iinanteaz din disponibilittile contului curent
general al Trezoreriei Statului.
ART. 25
Disponibilittile bnesti ale asigurrilor sociale de stat sunt purttoare de dobnzi, nivelul
dobnzilor stabilindu-se prin conventii ncheiate de CNPP cu Trezoreria Statului.
ART. 26
n mod exceptional, n situatii motivate, pentru acoperirea deIicitului bugetului asigurrilor
sociale de stat, dup epuizarea Iondului de rezerv, veniturile bugetului asigurrilor sociale de
stat se completeaz cu sume care se aloc de la bugetul de stat.

CAP. III
Contributia de asigurri sociale

ART. 27
(1) n sistemul public de pensii sunt contribuabili, dup caz:
a) asiguratii care datoreaz contributii individuale de asigurri sociale;
b) angajatorii si institutiile care eIectueaz plata ajutoarelor n situatia persoanelor prevzute la
art. 6 alin. (1) pct. V;
c) persoanele juridice la care si desIsoar activitatea asiguratii prevzuti la art. 6 alin. (1) pct.
II, asimilate angajatorului n conditiile prezentei legi;
d) Agentia National pentru Ocuparea Fortei de Munc, care administreaz bugetul
asigurrilor pentru somaj, institutie care, pentru someri, este asimilat angajatorului;
e) persoanele prevzute la art. 6 alin. (1) pct. IV si VI, precum si cele prevzute la art. 6 alin.
(2).
(2) Cotele de contributii de asigurri sociale sunt diIerentiate n Iunctie de conditiile de munc
normale, deosebite, speciale si alte conditii de munc.
(3) Cotele de contributii de asigurri sociale, la data intrrii n vigoare a prezentei legi, sunt:
a) 31,3 pentru conditii normale de munc, datorate de angajator si angajati, din care 10,5
datorate de angajati si 20,8 datorate de angajatori;
b) 36,3 pentru conditii deosebite de munc, datorate de angajator si angajati, din care 10,5
datorate de angajati si 25,8 datorate de angajatori;
c) 41,3 pentru conditii speciale si alte conditii de munc, din domeniul aprrii nationale,
ordinii publice si sigurantei nationale, datorate de angajator si angajati, din care 10,5 datorate
de angajati si 30,8 datorate de angajatori.
(4) n cota de contributie individual de asigurri sociale prevzut la alin. (3) este inclus si
cota de contributie aIerent Iondurilor de pensii administrate privat, prevzut de Legea nr.
411/2004 privind Iondurile de pensii administrate privat, republicat, cu modiIicrile si
completrile ulterioare.
ART. 28
(1) Conditiile de munc n care se desIsoar activitatea asiguratilor din sistemul public de
pensii pot Ii normale, deosebite si speciale.
(2) Pentru asiguratii prevzuti la art. 6 alin. (1) pct. I lit. c), conditiile n care se desIsoar
activitatea pot Ii normale, deosebite, speciale si alte conditii de munc.
ART. 29
(1) Sunt ncadrate n conditii deosebite locurile de munc stabilite n baza criteriilor si
metodologiei prevzute de legislatia n vigoare la data ncadrrii acestora.
(2) n domeniul aprrii nationale, ordinii publice si sigurantei nationale, ncadrarea locurilor
de munc n conditii deosebite, speciale si alte conditii se realizeaz pe baza criteriilor si
metodologiei de ncadrare prevzute de Hotrrea Guvernului nr. 1.294/2001 privind stabilirea
locurilor de munc si a activittilor cu conditii deosebite, conditii speciale si alte conditii,
speciIice pentru cadrele militare n activitate, cu modiIicrile ulterioare, si de Hotrrea
Guvernului nr. 1.822/2004 privind stabilirea locurilor de munc si activittilor cu conditii
deosebite, speciale si alte conditii, speciIice pentru politisti, cu modiIicrile ulterioare.
ART. 30
(1) n sensul prezentei legi, locurile de munc n conditii speciale sunt cele din:
a) unittile miniere, pentru personalul care si desIsoar activitatea n subteran cel putin 50
din timpul normal de munc n luna respectiv;
b) activittile de cercetare, explorare, exploatare sau prelucrare a materiilor prime nucleare,
zonele I si II de expunere la radiatii;
c) activittile din domeniul aprrii nationale, ordinii publice si sigurantei nationale, prevzute
de actele normative cu regim clasiIicat emise pn la data intrrii n vigoare a prezentei legi;
d) aviatia civil, pentru personalul navigant prevzut n anexa nr. 1;
e) activittile si unittile prevzute n anexele nr. 2 si 3;
I) activitatea artistic desIsurat n proIesiile prevzute n anexa nr. 4.
(2) Periodic, din 2 n 2 ani, locurile de munc n conditii speciale prevzute la alin. (1) lit. e)
sunt supuse procedurii de reevaluare a ncadrrii n conditii speciale.
(3) Procedura de reevaluare prevzut la alin. (2) se stabileste prin hotrre a Guvernului,
elaborat n termen de 9 luni de la data intrrii n vigoare a prezentei legi.
(4) Este asimilat stagiului de cotizare n conditii speciale de munc, prevzut la alin. (1) lit.
b), perioada anterioar datei de 1 aprilie 2001, n care salariatii au desIsurat activitti de
cercetare, explorare, exploatare sau prelucrare a materialelor prime nucleare, n locurile de
munc ncadrate conIorm legislatiei anterioare n grupele I si II de munc si care, potrivit art. 20
alin. (1) lit. b) din Legea nr. 19/2000, cu modiIicrile si completrile ulterioare, sunt ncadrate n
conditii speciale de munc.
(5) Constituie stagiu de cotizare realizat n conditii speciale de munc si perioadele n care un
asigurat care si desIsoar activitatea n conditii speciale de munc se aIl n concediu pentru
incapacitate temporar de munc si/sau n concediu de odihn, dac cel putin n ziua
premergtoare concediului a lucrat n locuri de munc ncadrate n astIel de conditii de munc.
ART. 31
(1) Contributia de asigurri sociale se datoreaz din momentul ncadrrii n una dintre
situatiile prevzute la art. 6 alin. (1) sau de la data ncheierii contractului de asigurare social.
(2) Contributia individual de asigurri sociale se datoreaz de asiguratii prevzuti la art. 6
alin. (1) pct. I si II.
(3) Asiguratii prevzuti la art. 6 alin. (1) pct. IV si alin. (2) datoreaz integral cota de
contributie de asigurri sociale corespunztoare conditiilor normale de munc, stabilit prin lege.
(4) Contributia de asigurri sociale pentru someri se suport integral din bugetul asigurrilor
pentru somaj la nivelul cotei stabilite pentru conditii normale de munc, cu exceptia pltilor
compensatorii si a veniturilor de completare acordate salariatilor din industria de aprare, n
perioada de reducere temporar a activittii.
(5) Contributia de asigurri sociale pentru persoanele care beneIiciaz de plti compensatorii
se suport din bugetul asigurrilor pentru somaj la nivelul cotei contributiei individuale de
asigurri sociale, cu exceptia cazurilor n care, prin lege, se dispune altIel.
(6) Contributia de asigurri sociale pentru persoanele prevzute la art. 6 alin. (1) pct. V se
suport integral din bugetul de stat, la nivelul cotei stabilite pentru conditii normale de munc.
(7) Asiguratii prevzuti la art. 6 alin. (1) pct. VI datoreaz contributia de asigurri sociale la
nivelul cotei contributiei individuale de asigurri sociale.
(8) Nu datoreaz contributia individual de asigurri sociale persoanele prevzute la art. 6 alin.
(1) pct. VI lit. a) pentru veniturile realizate din aceast calitate n mod ocazional, atunci cnd pe
lng acestea realizeaz si venituri de natur salarial.
(9) n mod Iacultativ, la cerere, persoanele prevzute la art. 6 alin. (1) pct. VI pot achita
contributia de asigurri sociale la nivelul ntregii cote a contributiei de asigurri sociale, stabilite
de lege pentru conditii normale de munc.
(10) Contributia de asigurri sociale datorat de contribuabilii prevzuti la art. 27 alin. (1) nu
se impoziteaz.
ART. 32
(1) Calculul si plata contributiei de asigurri sociale datorat de ctre asiguratii prevzuti la
art. 6 alin. (1) pct. I si II, respectiv de ctre angajatorii acestora se Iac lunar de ctre angajatori.
(2) Calculul si plata contributiei de asigurri sociale pentru someri se Iac lunar de ctre
institutia care administreaz bugetul asigurrilor pentru somaj, iar n situatia persoanelor
prevzute la art. 6 alin. (1) pct. V, de ctre institutia care achit drepturile respective.
(3) Plata contributiei de asigurri sociale datorate de asiguratii prevzuti la art. 6 alin. (1) pct.
IV si alin. (2) se Iace lunar de ctre acestia sau, n numele lor, de ctre orice alt persoan, n
contul casei teritoriale de pensii la care sunt asigurati.
(4) Plata contributiei de asigurri sociale, n cazul asiguratilor prevzuti la art. 6 alin. (2), se
poate Iace si anticipat, pe o perioad de cel mult 12 luni.
(5) Calculul si plata contributiei individuale de asigurri sociale pentru perioada n care
asiguratul beneIiciaz de indemnizatie de asigurri sociale de sntate se eIectueaz, dup caz,
de ctre:
a) angajator, pentru asiguratii prevzuti la art. 6 alin. (1) pct. I si II;
b) institutia abilitat de lege s eIectueze plti din bugetul asigurrilor pentru somaj, pentru
asiguratii prevzuti la art. 6 alin. (1) pct. III;
c) casa de asigurri de sntate, pentru asiguratii prevzuti la art. 6 alin. (1) pct. IV.
(6) Calculul si plata contributiei individuale de asigurri sociale datorate de asiguratii
prevzuti la art. 6 alin. (1) pct. VI se Iac de ctre pltitorul de venit.
ART. 33
(1) Baza lunar de calcul a contributiei individuale de asigurri sociale n cazul asiguratilor o
constituie:
a) cstigul salarial brut/solda brut, n cazul asiguratilor prevzuti la art. 6 alin. (1) pct. I si II;
b) suma reprezentnd 35 din cstigul salarial mediu brut utilizat la Iundamentarea bugetului
asigurrilor sociale de stat, n cazul indemnizatiilor de asigurri sociale de sntate,
corespunztor numrului zilelor lucrtoare din concediul medical, cu exceptia cazurilor de
accident de munc sau boal proIesional;
c) venitul brut diminuat cu cota de cheltuial IorIetar prevzut la art. 50 alin. (1) lit. a) sau,
dup caz, art. 50 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 571/2003, cu modiIicrile si completrile
ulterioare, pentru veniturile din drepturi de autor si drepturi conexe, n situatia persoanelor
prevzute la art. 6 alin. (1) pct. VI lit. a);
d) venitul brut, pentru veniturile din activitatea desIsurat n baza contractelor/conventiilor
civile ncheiate potrivit Codului civil, n situatia persoanelor prevzute la art. 6 alin. (1) pct. VI
lit. b).
(2) Baza lunar de calcul a contributiei individuale de asigurri sociale pentru personalul
romn trimis n misiune permanent n strintate de ctre persoanele juridice din Romnia este
cstigul salarial brut lunar n lei, corespunztor Iunctiei n care persoana respectiv este ncadrat
n tar.
(3) Baza lunar de calcul a contributiei individuale de asigurri sociale prevzut la alin. (1) si
(2) nu poate Ii mai mare dect valoarea corespunztoare a de cinci ori cstigul salarial mediu
brut.
(4) Fac exceptie de la prevederile alin. (3) persoanele prevzute la art. 6 alin. (1) pct. VI lit. a),
care realizeaz respectivele venituri n mod exclusiv si ocazional, pentru care baza de calcul a
contributiei individuale de asigurri sociale nu poate depsi ntr-un an calendaristic echivalentul
a de cinci ori cstigul salarial mediu brut.
(5) Cstigul salarial mediu brut prevzut la alin. (3) este cel utilizat la Iundamentarea
bugetului asigurrilor sociale de stat si aprobat prin legea bugetului asigurrilor sociale de stat.
ART. 34
(1) Baza lunar de calcul a contributiei de asigurri sociale datorat de angajator o constituie
suma cstigurilor salariale brute/soldelor brute lunare, precum si asimilate acestora.
(2) Baza lunar de calcul la care persoana juridic din Romnia datoreaz contributia de
asigurri sociale pentru personalul romn trimis n misiune permanent n strintate o constituie
suma cstigurilor salariale brute la care s-a calculat contributia individual de asigurri sociale,
conIorm prevederilor art. 33 alin. (2).
(3) Baza de calcul prevzut la alin. (1) nu poate Ii mai mare dect produsul dintre numrul
mediu al asiguratilor din luna pentru care se calculeaz contributia si valoarea corespunztoare a
de cinci ori cstigul salarial mediu brut.
(4) n situatia depsirii plaIonului prevzut la alin. (3), n cazul angajatorilor care datoreaz
contributie diIerentiat n Iunctie de conditiile de munc, baza de calcul la care se datoreaz
contributia de asigurri sociale corespunztoare Iiecrei conditii de munc se stabileste
proportional cu ponderea, n totalul bazei de calcul, a cstigurilor salariale brute realizate n
Iiecare dintre conditiile de munc.
ART. 35
(1) Baza lunar de calcul a contributiei de asigurri sociale pentru someri o constituie
cuantumul drepturilor bnesti lunare ce se suport din bugetul asigurrilor pentru somaj si asupra
crora se datoreaz contributia de asigurri sociale, potrivit legii.
(2) Baza lunar de calcul a contributiei de asigurri sociale pentru persoanele prevzute la art.
6 alin. (1) pct. V o constituie cuantumul ajutoarelor lunare, pltite din bugetul de stat, n
conditiile legii.
(3) Prevederile art. 33 alin. (3) se aplic si pentru situatiile prevzute la alin. (1) si (2).
ART. 36
Baza lunar de calcul a contributiei de asigurri sociale pentru asiguratii prevzuti la art. 6
alin. (1) pct. IV si alin. (2) o constituie venitul lunar asigurat, nscris n declaratia individual de
asigurare sau n contractul de asigurare social, dar nu mai putin dect suma reprezentnd 35
din cstigul salarial mediu brut utilizat la Iundamentarea bugetului asigurrilor sociale de stat si
nici mai mult de 5 ori valoarea acestuia.
ART. 37
(1) Contributia de asigurri sociale nu se datoreaz asupra sumelor reprezentnd:
a) prestatii suportate din bugetul asigurrilor sociale de stat, inclusiv cele acordate pentru
accidente de munc si boli proIesionale;
b) diurne de deplasare si de delegare, indemnizatii de delegare, detasare si transIer;
c) participarea salariatilor la proIit, potrivit Ordonantei Guvernului nr. 64/2001 privind
repartizarea proIitului la societtile nationale, companiile nationale si societtile comerciale cu
capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome, aprobat cu modiIicri prin
Legea nr. 769/2001, cu modiIicrile si completrile ulterioare;
d) indemnizatia de sedint pentru consilierii locali si judeteni;
e) contributiile pltite la Iondurile de pensii Iacultative, n limitele de deductibilitate stabilite
potrivit legii;
I) compensatiile lunare pentru chirie;
g) contravaloarea echipamentelor tehnice, a echipamentului individual de protectie si de lucru,
a alimentatiei de protectie, a medicamentelor si materialelor igienico-sanitare, a altor drepturi de
protectie a muncii, precum si a uniIormelor obligatorii si a drepturilor de echipament;
h) sumele primite potrivit legii pentru acoperirea cheltuielilor de mutare n interesul
serviciului;
i) indemnizatiile de instalare;
j) valoarea Iinanciar a normei de hran;
k) contravaloarea transportului ocazionat de plecarea n concediul de odihn, precum si a
transportului la si de la locul de munc.
(2) Sumele asupra crora nu se datoreaz contributia de asigurri sociale, prevzute la alin. (1)
lit. b)-k), nu se iau n considerare la stabilirea prestatiilor din sistemul public de pensii.
ART. 38
(1) Sumele reprezentnd ajutor de deces, care se pltesc de angajator asiguratilor, potrivit
prevederilor prezentei legi, n contul asigurrilor sociale, se retin de acesta din contributiile de
asigurri sociale datorate pentru luna respectiv.
(2) Sumele reprezentnd ajutor de deces pltite de angajator asiguratilor, potrivit prevederilor
prezentei legi, care depsesc suma contributiilor datorate de acesta n luna respectiv se
recupereaz din contul asigurrilor sociale de la casa teritorial de pensii n raza creia se aIl
sediul acestuia, respectiv de la casa de pensii sectorial.
ART. 39
(1) Contributia individual de asigurri sociale datorat de asigurati se retine integral din:
a) cstigul salarial brut/solda brut realizat/realizat lunar, astIel cum sunt deIinite la art. 3
alin. (2), de asiguratii prevzuti la art. 6 alin. (1) pct. I si II;
b) venitul brut diminuat cu cota de cheltuial IorIetar, respectiv venitul brut, astIel cum sunt
prevzute la art. 33 alin. (1) lit. c) si d), n situatia persoanelor prevzute la art. 6 alin. (1) pct. VI;
c) indemnizatia de asigurri sociale de sntate stabilit potrivit legii, n situatia asiguratilor
aIlati n concediu medical.
(2) Contributia individual de asigurri sociale prevzut la alin. (1) se vireaz lunar de ctre
angajator, respectiv de ctre pltitorul de venit la unitatea teritorial a Trezoreriei Statului la care
acesta este luat n evident ca pltitor de impozite si taxe, mpreun cu contributia de asigurri
sociale pe care acesta o datoreaz n calitate de contribuabil bugetului asigurrilor sociale de stat.
Contributiile individuale de asigurri sociale, n situatia persoanelor prevzute la art. 6 alin. (1)
pct. VI, se vireaz n conturi distincte stabilite cu aceast destinatie si comunicate de ctre CNPP,
respectiv de ctre casele de pensii sectoriale.
(3) Contributia la Iondul de pensii administrat privat, care este parte din contributia
individual de asigurri sociale datorat la sistemul public de pensii, se transmite de CNPP si de
casele de pensii sectoriale Iondurilor de pensii administrate privat.
(4) Lunar, pn cel trziu n data de 20 a lunii urmtoare celei n care pltitorii au depus
declaratia nominal de asigurare, CNPP si casele de pensii sectoriale transmit Iiecrui
administrator lista nominal de virare a sumelor ctre Iondul de pensii pe care acesta l
administreaz.
(5) Lunar, pn cel trziu n data de 20 a lunii urmtoare celei n care angajatorul a depus
declaratia nominal de asigurare, CNPP si casele de pensii sectoriale vireaz ctre Iiecare Iond
de pensii administrat privat, de la bugetul asigurrilor sociale de stat, suma reprezentnd
contributiile individuale datorate acestor Ionduri.
ART. 40
Termenele de plat a contributiei de asigurri sociale sunt:
a) data stabilit pentru plata drepturilor salariale pe luna n curs, n cazul angajatorilor care
eIectueaz plata drepturilor salariale lunar, dar nu mai trziu de data de 25 a lunii urmtoare celei
pentru care se datoreaz plata;
b) data stabilit pentru plata chenzinei a 2-a, n cazul angajatorilor care eIectueaz plata
drepturilor salariale chenzinal, dar nu mai trziu de data de 25 a lunii urmtoare celei pentru care
se datoreaz plata;
c) pn la data de 25 a lunii urmtoare celei pentru care se datoreaz plata, n cazul asiguratilor
prevzuti la art. 6 alin. (1) pct. IV si alin. (2), respectiv pn la data de 25 a lunii urmtoare celei
n care s-au pltit veniturile de natur proIesional, n cazul persoanelor prevzute la art. 6 alin.
(1) pct. VI;
d) pn la data de 25 a lunii urmtoare celei pentru care se eIectueaz plata drepturilor ce se
suport din bugetul asigurrilor pentru somaj sau bugetul de stat, dup caz, n cazul asiguratilor
prevzuti la art. 6 alin. (1) pct. III, respectiv pct. V.
ART. 41
(1) Activitatea privind administrarea creantelor provenind din contributii de asigurri sociale,
datorate de persoanele Iizice sau juridice care au calitate de angajator sau de entittile asimilate
angajatorilor, precum si constatarea si sanctionarea contraventiilor se realizeaz de ANAF si
unittile subordonate acesteia, n baza prevederilor Codului de procedur Iiscal.
(2) ANAF si unittile sale subordonate, CNPP si casele de pensii sectoriale colaboreaz si Iac
schimb de inIormatii privind colectarea si, respectiv, declararea contributiilor de asigurri
sociale.
ART. 42
Pentru persoanele prevzute la art. 6 alin. (1) pct. IV si VI si alin. (2), activitatea de colectare a
contributiilor se realizeaz de CNPP, de casele teritoriale de pensii si, dup caz, de casele de
pensii sectoriale.
ART. 43
n cazul neachitrii la termen, potrivit legii, a contributiilor datorate bugetului asigurrilor
sociale de stat de persoanele prevzute la art. 6 alin. (1) pct. IV si alin. (2), casele teritoriale de
pensii procedeaz la aplicarea msurilor de executare silit pentru ncasarea sumelor cuvenite,
conIorm dispozitiilor legale privind executarea creantelor bugetare.
ART. 44
(1) Neplata contributiei de asigurri sociale la termenele prevzute la art. 40 genereaz plata
unor dobnzi si penalitti de ntrziere calculate pentru Iiecare zi de ntrziere, pn la data
achitrii sumei datorate, inclusiv.
(2) Cota dobnzilor si penalittilor de ntrziere, prevzute la alin. (1), se stabileste potrivit
reglementrilor privind executarea creantelor bugetare.
(3) Sumele reprezentnd dobnzi si penalitti de ntrziere se Iac venit la bugetul asigurrilor
sociale de stat si se calculeaz Ir zecimale, prin rotunjire la leu.
(4) Calculul dobnzilor si penalittilor de ntrziere, evidentierea n contabilitate si urmrirea
pltii acestora se Iac de angajator, de institutia abilitat de lege s eIectueze plti din bugetul
asigurrilor pentru somaj, de institutia care eIectueaz plata ajutoarelor lunare acordate
persoanelor prevzute la art. 6 alin. (1) pct. V sau de institutia care eIectueaz plata
indemnizatiilor de asigurri sociale de sntate, dup caz.
(5) Calculul dobnzilor si penalittilor de ntrziere pentru asiguratii cu declaratie individual
de asigurare sau contract de asigurare social se eIectueaz de casele teritoriale de pensii.
(6) Dispozitiile prezentei legi reIeritoare la neplata contributiei de asigurri sociale se
completeaz cu prevederile legale privind executarea creantelor bugetare.
ART. 45
(1) Perioadele n care persoanele asigurate pe baz de declaratie individual de asigurare sau
contract de asigurare social nu au achitat contributia de asigurri sociale datorat nu se
valoriIic la stabilirea pensiilor pn la achitarea acesteia, inclusiv a dobnzilor si penalittilor de
ntrziere aIerente.
(2) n cazul n care asiguratii aIlati n situatia prevzut la art. 6 alin. (1) pct. IV au achitat
contributia de asigurri sociale pentru perioadele pentru care aceasta nu se datora, contributia nu
se restituie, iar stagiul de cotizare realizat se valoriIic la stabilirea prestatiilor de asigurri
sociale.
ART. 46
Asiguratii care Iac dovada c nu se mai regsesc n situatiile pentru care asigurarea este
obligatorie, potrivit art. 6 alin. (1) pct. IV, au obligatia s depun la casele teritoriale de pensii, n
termen de 30 de zile de la modiIicarea situatiei, Iormularul-tip de ncetare a asigurrii individuale
la sistemul public de pensii.
ART. 47
(1) Contractul de asigurare social poate Ii reziliat la initiativa oricreia dintre prti, conIorm
clauzelor prevzute n contract.
(2) n cazul rezilierii contractului de asigurare social, contributiile de asigurri sociale
achitate nu se restituie, iar stagiul de cotizare realizat se valoriIic la stabilirea dreptului de
pensie.
ART. 48
(1) n sistemul public de pensii, stagiul de cotizare se constituie din nsumarea perioadelor
pentru care s-a datorat contributia la bugetul asigurrilor sociale de stat de ctre angajator si
asigurat sau, dup caz, s-a datorat si pltit de ctre asiguratii prevzuti la art. 6 alin. (1) pct. IV si
VI si alin. (2).
(2) Stagiul de cotizare corespunztor contributiei de asigurri sociale datorate n conditiile art.
31 alin. (5) se determin prin aplicarea asupra perioadei de cotizare a raportului dintre cota de
contributie individual de asigurri sociale si cota de contributie de asigurri sociale aprobat
pentru locurile de munc n conditii normale.
ART. 49
(1) n sistemul public de pensii se asimileaz stagiului de cotizare si perioadele necontributive,
denumite n continuare perioade asimilate, n care asiguratul:
a) a beneIiciat de pensie de invaliditate;
b) a urmat cursurile de zi ale nvtmntului universitar, organizat potrivit legii, pe durata
normal a studiilor respective, cu conditia absolvirii acestora cu diplom;
c) a satisIcut serviciul militar ca militar n termen sau militar cu termen redus, pe durata legal
stabilit, a Iost concentrat, mobilizat sau n prizonierat;
d) a beneIiciat, n perioada 1 aprilie 2001 - 1 ianuarie 2006 de indemnizatii de asigurri
sociale, acordate potrivit legii;
e) a beneIiciat, ncepnd cu data de 1 ianuarie 2005, de concediu pentru incapacitate temporar
de munc cauzat de accident de munc si boli proIesionale;
I) a beneIiciat, ncepnd cu data de 1 ianuarie 2006, de concediu pentru cresterea copilului n
vrst de pn la 2 ani sau, n cazul copilului cu handicap, de pn la 3 ani;
g) a Iost elev al unei scoli militare/scoli de agenti de politie sau student al unei institutii de
nvtmnt din sistemul de aprare national, ordine public si sigurant national pentru
Iormarea cadrelor militare, politistilor si Iunctionarilor publici cu statut special din sistemul
administratiei penitenciare, cu exceptia liceului militar.
(2) Asiguratii care au absolvit mai multe institutii de nvtmnt superior, conIorm
prevederilor alin. (1) lit. b), beneIiciaz de asimilarea, ca stagiu de cotizare, a unei singure
perioade de studii, la alegere.
(3) Persoanele prevzute la alin. (1) beneIiciaz de perioadele asimilate dac n aceste
perioade nu au realizat stagii de cotizare n conditiile prezentei legi.
(4) Perioadele asimilate prevzute la alin. (1) se valoriIic pentru obtinerea prestatiilor de
asigurri sociale n conditiile prevzute de prezenta lege.
ART. 50
(1) Stagiul de cotizare se certiIic asiguratilor, din oIiciu, o dat la 2 ani, de CNPP si de casele
de pensii sectoriale.
(2) Stagiul de cotizare se certiIic si la cererea asiguratilor, contra cost. TariIul serviciului
respectiv se stabileste anual de CNPP si casele de pensii sectoriale.

CAP. IV
Pensii

ART. 51
n sistemul public de pensii se acord urmtoarele categorii de pensii:
a) pensia pentru limit de vrst;
b) pensia anticipat;
c) pensia anticipat partial;
d) pensia de invaliditate;
e) pensia de urmas.

SECTIUNEA 1
Pensia pentru limit de vrst

ART. 52
Pensia pentru limit de vrst se cuvine persoanelor care ndeplinesc, cumulativ, la data
pensionrii, conditiile privind vrsta standard de pensionare si stagiul minim de cotizare sau n
specialitate, dup caz, prevzute de prezenta lege.
ART. 53
(1) Vrsta standard de pensionare este de 65 de ani pentru brbati si 63 de ani pentru Iemei.
Atingerea acestei vrste se realizeaz prin cresterea vrstelor standard de pensionare, conIorm
esalonrii prevzute n anexa nr. 5.
(2) Stagiul minim de cotizare este de 15 ani, att pentru Iemei, ct si pentru brbati. Atingerea
acestui stagiu se realizeaz prin cresterea stagiului minim de cotizare, conIorm esalonrii
prevzute n anexa nr. 5.
(3) Stagiul complet de cotizare este de 35 de ani, att pentru Iemei, ct si pentru brbati.
Atingerea acestui stagiu se realizeaz prin cresterea stagiului complet de cotizare, conIorm
esalonrii prevzute n anexa nr. 5.
ART. 54
(1) n cazul persoanelor prevzute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. c), vrsta standard de pensionare
este de 60 de ani, att pentru Iemei, ct si pentru brbati. Atingerea acestei vrste se realizeaz
prin cresterea vrstelor standard de pensionare, conIorm esalonrii prevzute n anexa nr. 6.
(2) n cazul persoanelor prevzute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. c), stagiul minim de cotizare n
specialitate este de 20 de ani, att pentru Iemei, ct si pentru brbati. Atingerea acestui stagiu se
realizeaz prin cresterea stagiului minim de cotizare n specialitate, conIorm esalonrii prevzute
n anexa nr. 6.
(3) n cazul persoanelor prevzute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. c), stagiul complet de cotizare
este de 30 de ani, att pentru Iemei, ct si pentru brbati. Atingerea acestui stagiu se realizeaz
prin cresterea stagiului complet de cotizare, conIorm esalonrii prevzute n anexa nr. 6.
ART. 55
(1) Persoanele care au realizat stagiul complet de cotizare au dreptul la pensie pentru limit de
vrst, cu reducerea vrstelor standard de pensionare, dup cum urmeaz:
a) conIorm tabelului nr. 1, n situatia persoanelor care au realizat stagii de cotizare n conditii
deosebite de munc;

Tabelul nr. 1

( Consultati monitorul oIicial )
b) conIorm tabelului nr. 2, n situatia persoanelor care au realizat stagii de cotizare n locurile
de munc ncadrate n alte conditii de munc prevzute la art. 29 alin. (2) si n conditii speciale
prevzute la art. 30 alin. (1);

Tabelul nr. 2
( Consultati monitorul oIicial )

c) cu cte 6 luni, pentru Iiecare an de privare de libertate, de deportare n strintate, dup data
de 23 august 1944, si/sau de prizonierat, n situatia persoanelor crora le-au Iost stabilite drepturi
privind vechimea n munc, n conditiile prevzute la art. 1 alin. (1) lit. a)-c) si la alin. (2) din
Decretul-lege nr. 118/1990, republicat.
(2) Persoanele prevzute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. c) beneIiciaz de reducerile prevzute la
alin. (1), dac au realizat stagiul minim de cotizare n specialitate prevzut n anexa nr. 6.
ART. 56
(1) Fac exceptie de la prevederile art. 55 alin. (1) lit. b) persoanele care au realizat un stagiu de
cotizare de cel putin 20 de ani n locurile de munc prevzute la art. 30 alin. (1) lit. a) si I).
(2) Pentru persoanele prevzute la alin. (1), reducerea vrstei standard de pensionare este de:
a) 20 de ani, pentru cele prevzute la art. 30 alin. (1) lit. a);
b) 15 ani, pentru cele prevzute la art. 30 alin. (1) lit. I).
(3) Vrsta standard de pensionare redus potrivit prevederilor alin. (2) lit. a) nu poate Ii mai
mic de 45 de ani.
(4) Vrsta standard de pensionare redus potrivit alin. (2) lit. b) nu poate Ii mai mic de 50 de
ani, cu exceptia balerinilor si acrobatilor pentru care vrsta de pensionare nu poate Ii mai mic de
40 de ani pentru Iemei si 45 de ani pentru brbati.
(5) Stagiul complet de cotizare pentru persoanele prevzute la alin. (1) este de 30 de ani.
ART. 57
(1) Fac exceptie de la prevederile art. 55 alin. (1) lit. b) si persoanele care au realizat un stagiu
de cotizare de cel putin 15 ani n zona I de expunere la radiatii sau de cel putin 17 ani n zona a
II-a de expunere la radiatii, n locurile de munc prevzute la art. 30 alin. (1) lit. b).
(2) Persoanele prevzute la alin. (1) beneIiciaz de pensie pentru limit de vrst indiIerent de
vrst.
(3) Pentru persoanele prevzute la alin. (1), stagiul complet de cotizare este de 22 ani si 6 luni,
n cazul celor care au desIsurat activitate n zona I de expunere la radiatii, respectiv de 25 de ani
si 6 luni, n cazul celor care au desIsurat activitate n zona a II-a de expunere la radiatii.
ART. 58
Persoanele care au realizat un stagiu de cotizare n conditii de handicap preexistent calittii de
asigurat beneIiciaz de reducerea vrstelor standard de pensionare prevzute n anexa nr. 5, n
Iunctie de gradul de handicap, dup cum urmeaz:
a) cu 15 ani, n situatia asiguratilor cu handicap grav, dac au realizat, n conditiile
handicapului preexistent calittii de asigurat, cel putin o treime din stagiul complet de cotizare;
b) cu 10 ani, n situatia asiguratilor cu handicap accentuat, dac au realizat, n conditiile
handicapului preexistent calittii de asigurat, cel putin dou treimi din stagiul complet de
cotizare;
c) cu 10 ani, n situatia asiguratilor cu handicap mediu, dac au realizat, n conditiile
handicapului preexistent calittii de asigurat, stagiul complet de cotizare.
ART. 59
Nevztorii beneIiciaz de pensie pentru limit de vrst, indiIerent de vrst, dac au realizat
ca nevztor cel putin o treime din stagiul complet de cotizare.
ART. 60
(1) Reducerile vrstelor standard de pensionare prevzute la art. 55, precum si cele prevzute
de alte acte normative pot Ii cumulate Ir ca reducerea total s Iie mai mare de 13 ani.
(2) Vrstele de pensionare reduse n conditiile alin. (1) nu pot Ii mai mici de 50 de ani pentru
Iemei si de 52 de ani pentru brbati, respectiv de 45 de ani pentru persoanele prevzute la art. 6
alin. (1) pct. I lit. c).
ART. 61
(1) n situatia personalului aeronautic civil navigant proIesionist din aviatia civil din
Romnia, prevederile art. 55 alin. (1) lit. b) se aplic numai n conditiile realizrii numrului
minim de ore de zbor, salturi sau starturi aprobat prin Hotrrea Guvernului nr. 581/2001 privind
criteriile de ncadrare a personalului navigant din aviatia civil n conditii speciale de munc.
(2) Activittile de cercetare, explorare, exploatare sau prelucrare a materiilor prime nucleare,
zonele I si II de expunere la radiatii sunt cele aprobate prin Hotrrea Guvernului nr. 583/2001
privind stabilirea criteriilor de ncadrare a activittilor de cercetare, explorare, exploatare sau
prelucrare a materiilor prime nucleare din zonele I si II de expunere la radiatii.
(3) Activittile din anexa nr. 2, avizate n conditii speciale de munc, realizate n unittile din
anexa nr. 3 se consider n conditii speciale de munc numai dac acestea se desIsoar pe durata
programului normal de lucru dintr-o lun.

SECTIUNEA a 2-a
Pensia anticipat

ART. 62
(1) Pensia anticipat se cuvine, cu cel mult 5 ani naintea mplinirii vrstei standard de
pensionare, persoanelor care au realizat un stagiu de cotizare cu cel putin 8 ani mai mare dect
stagiul complet de cotizare prevzut de prezenta lege.
(2) n cazul persoanelor prevzute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. c), pentru obtinerea pensiei
anticipate, pe lng conditiile prevzute la alin. (1), este necesar si realizarea stagiului minim de
cotizare n specialitate, prevzut n anexa nr. 6, si care se aIl n una dintre urmtoarele situatii:
a) sunt trecute n rezerv/au ncetat raporturile de serviciu ca urmare a mplinirii limitei de
vrst n grad prevzute de statutul cadrelor militare/politistilor/Iunctionarilor publici cu statut
special din sistemul administratiei penitenciare sau ca urmare a reorganizrii unor unitti si a
reducerii unor Iunctii din statele de organizare, precum si pentru alte motive sau nevoi ale
institutiilor din domeniul aprrii nationale, ordinii publice si sigurantei nationale;
b) sunt trecute n rezerv sau direct n retragere/au ncetat raporturile de serviciu ca urmare a
clasrii ca inapt sau apt limitat pentru serviciul militar/serviciu de ctre comisiile de expertiz
medico-militar.
(3) La stabilirea stagiului de cotizare necesar acordrii pensiei anticipate nu se iau n
considerare perioadele asimilate prevzute la art. 49 alin. (1) lit. a)-c) si g).
(4) Cuantumul pensiei anticipate se stabileste n aceleasi conditii n care se stabileste cel al
pensiei pentru limit de vrst.
ART. 63
La acordarea pensiei anticipate, reducerea vrstei standard de pensionare prevzute la art. 62
alin. (1) nu poate Ii cumulat cu nicio alt reducere reglementat de prezenta lege sau de alte acte
normative.
ART. 64
(1) La data ndeplinirii conditiilor pentru acordarea pensiei pentru limit de vrst, pensia
anticipat se transIorm n pensie pentru limit de vrst si se recalculeaz prin adugarea
perioadelor asimilate si a eventualelor stagii de cotizare realizate n perioada de suspendare a
pltii pensiei anticipate.
(2) TransIormarea pensiei anticipate n pensie pentru limit de vrst, n conditiile prevzute la
alin. (1), se Iace din oIiciu.

SECTIUNEA a 3-a
Pensia anticipat partial

ART. 65
(1) Pensia anticipat partial se cuvine, cu cel mult 5 ani naintea mplinirii vrstei standard de
pensionare, persoanelor care au realizat stagiul complet de cotizare, precum si celor care au
depsit stagiul complet de cotizare cu pn la 8 ani.
(2) n cazul persoanelor prevzute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. c), pentru obtinerea pensiei
anticipate partiale, pe lng conditiile prevzute la alin. (1), este necesar si realizarea stagiului
minim de cotizare n specialitate, prevzut n anexa nr. 6, si care se aIl n una dintre urmtoarele
situatii:
a) sunt trecute n rezerv/au ncetat raporturile de serviciu ca urmare a mplinirii limitei de
vrst n grad prevzute de statutul cadrelor militare/politistilor/Iunctionarilor publici cu statut
special din sistemul administratiei penitenciare sau ca urmare a reorganizrii unor unitti si a
reducerii unor Iunctii din statele de organizare, precum si pentru alte motive sau nevoi ale
institutiilor din domeniul aprrii nationale, ordinii publice si sigurantei nationale;
b) sunt trecute n rezerv sau direct n retragere/au ncetat raporturile de serviciu ca urmare a
clasrii ca inapt sau apt limitat pentru serviciul militar/serviciu de ctre comisiile de expertiz
medico-militar.
(3) La stabilirea stagiului de cotizare necesar acordrii pensiei anticipate partiale nu se iau n
considerare perioadele asimilate prevzute la art. 49 alin. (1) lit. a)-c) si g).
(4) Cuantumul pensiei anticipate partiale se stabileste din cuantumul pensiei pentru limit de
vrst care s-ar Ii cuvenit, prin diminuarea acestuia cu 0,75 pentru Iiecare lun de anticipare,
pn la ndeplinirea conditiilor pentru obtinerea pensiei pentru limit de vrst.
(5) Persoanele care au locuit cel putin 30 de ani n zonele aIectate de poluarea remanent
datorit extractiei si prelucrrii minereurilor neIeroase cu continut de cupru, plumb, sulI, cadmiu,
arseniu, zinc, mangan, Iluor, clor, respectiv Baia Mare, Copsa Mic si Zlatna, pe o raz de 8 km
n jurul acestor localitti, beneIiciaz de reducerea vrstei standard de pensionare cu 2 ani Ir
penalizarea prevzut la alin. (4).
(6) Prevederile alin. (5) se aplic pn la data de 31 decembrie 2030.
ART. 66
La acordarea pensiei anticipate partiale, reducerea vrstei standard de pensionare prevzute la
art. 65 alin. (1) nu poate Ii cumulat cu nicio alt reducere reglementat de prezenta lege sau de
alte acte normative.
ART. 67
(1) La data ndeplinirii conditiilor pentru acordarea pensiei pentru limit de vrst, pensia
anticipat partial se transIorm n pensie pentru limit de vrst si se recalculeaz prin
eliminarea diminurii prevzute la art. 65 alin. (4) si prin adugarea perioadelor asimilate si a
eventualelor stagii de cotizare realizate n perioada de suspendare a pltii pensiei anticipate
partiale.
(2) TransIormarea pensiei anticipate partiale n pensie pentru limit de vrst, n conditiile
prevzute la alin. (1), se Iace din oIiciu.

SECTIUNEA a 4-a
Pensia de invaliditate

ART. 68
(1) Pensia de invaliditate se cuvine persoanelor care si-au pierdut total sau cel putin jumtate
din capacitatea de munc, din cauza:
a) accidentelor de munc si bolilor proIesionale, conIorm legii;
b) neoplaziilor, schizoIreniei si SIDA;
c) bolilor obisnuite si accidentelor care nu au legtur cu munca.
(2) BeneIiciaz de pensie de invaliditate, n conditiile prevzute la alin. (1), si persoanele care
se aIl n situatiile prevzute la art. 49 alin. (1) lit. c) si g).
(3) Au dreptul la pensie de invaliditate, n conditiile prevzute la alin. (1) lit. a), si elevii,
ucenicii si studentii care si-au pierdut total sau cel putin jumtate din capacitatea de munc, ca
urmare a accidentelor de munc sau bolilor proIesionale survenite n timpul si din cauza practicii
proIesionale.
(4) Persoanele care si-au pierdut total sau cel putin jumtate din capacitatea de munc si marii
mutilati, ca urmare a participrii la lupta pentru victoria Revolutiei din Decembrie 1989 ori n
legtur cu evenimentele revolutionare din decembrie 1989, care erau cuprinsi ntr-un sistem de
asigurri sociale anterior datei ivirii invalidittii din aceast cauz, au dreptul la pensie de
invaliditate n aceleasi conditii n care se acord pensia de invaliditate persoanelor care au suIerit
accidente de munc.
ART. 69
n raport cu gradul de reducere a capacittii de munc, invaliditatea este:
a) de gradul I, caracterizat prin pierderea total a capacittii de munc si a capacittii de
autongrijire;
b) de gradul II, caracterizat prin pierderea total a capacittii de munc, cu pstrarea
capacittii de autongrijire;
c) de gradul III, caracterizat prin pierderea a cel putin jumtate din capacitatea de munc,
persoana putnd s presteze o activitate proIesional, corespunztoare a cel mult jumtate din
timpul normal de munc.
ART. 70
(1) Criteriile si normele pe baza crora se Iace ncadrarea n gradele I, II si III de invaliditate
se stabilesc prin hotrre a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei
Sociale, Ministerului Aprrii Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor si Serviciului
Romn de InIormatii, dup caz, cu avizul Ministerului Snttii, care va Ii adoptat n termen de
90 de zile de la data intrrii n vigoare a prezentului alineat.
(2) CNPP si casele de pensii sectoriale, prin intermediul Institutului National de Expertiz
Medical si Recuperare a Capacittii de Munc si al comisiilor centrale de expertiz medico-
militar ale Ministerului Aprrii Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor si
Serviciului Romn de InIormatii, dup caz, organizeaz, ndrum si controleaz activitatea de
expertiz medical si recuperare a capacittii de munc.
ART. 71
(1) Evaluarea capacittii de munc, n vederea stabilirii gradului de invaliditate, se Iace, la
cerere, de ctre medicul specializat n expertiza medical a capacittii de munc din cadrul
CNPP, denumit n continuare medic expert al asigurrilor sociale, iar n cazul persoanelor
prevzute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. c), de ctre comisiile de expertiz medicomilitar de pe
lng spitalele din sistemul de aprare national, ordine public si sigurant national.
(2) Pentru evaluarea capacittii de munc, cererea si documentele medicale ale solicitantului
se depun la cabinetul de expertiz medical a capacittii de munc din cadrul casei teritoriale de
pensii competente, n Iunctie de domiciliul solicitantului, sau, dup caz, la comisiile de expertiz
medicomilitar de pe lng spitalele din sistemul de aprare national, ordine public si sigurant
national.
(3) n urma examinrii clinice si analizrii documentelor medicale, medicul expert al
asigurrilor sociale completeaz raportul de expertiz medical a capacittii de munc si emite
decizia medical asupra capacittii de munc. n cazul persoanelor prevzute la art. 6 alin. (1)
pct. I lit. c), comisiile de expertiz medico-militar de pe lng spitalele din sistemul de aprare
national, ordine public si sigurant national emit decizii medicale de ncadrare ntr-un grad de
invaliditate, care vor Ii avizate de comisia central de expertiz medico-militar a Ministerului
Aprrii Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor sau a Serviciului Romn de
InIormatii, dup caz.
(4) n situatia n care, pentru emiterea deciziei medicale prevzute la alin. (3), sunt necesare
investigatii sau examinri de specialitate suplimentare, medicul expert al asigurrilor sociale
propune, dup caz, prelungirea duratei concediului pentru incapacitate temporar de munc, n
conditiile legii.
(5) Decizia medical prevzut la alin. (3) se emite n termen de 45 de zile de la data
nregistrrii cererii si se comunic n termen de 5 zile de la emitere. n situatiile prevzute la alin.
(4), termenul de emitere a deciziei medicale se prelungeste corespunztor.
(6) Decizia medical asupra capacittii de munc poate Ii contestat, n termen de 30 de zile
de la comunicare, la comisiile medicale de contestatii sau la comisiile centrale de expertiz
medico-militar ale Ministerului Aprrii Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor si
Serviciului Romn de InIormatii, dup caz.
(7) Comisiile medicale de contestatii Iunctioneaz n cadrul centrelor regionale de expertiz
medical a capacittii de munc si Institutului National de Expertiz Medical si Recuperare a
Capacittii de Munc.
(8) Contestatia prevzut la alin. (6) se solutioneaz n termen de 45 de zile de la nregistrare.
Decizia emis n solutionarea contestatiei se comunic n termen de 5 zile de la data solutionrii.
(9) Deciziile comisiilor medicale de contestatii si ale comisiilor centrale de expertiz medico-
militar ale Ministerului Aprrii Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor si
Serviciului Romn de InIormatii date n solutionarea contestatiilor prevzute la alin. (8) pot Ii
atacate la instantele judectoresti competente n termen de 30 de zile de la comunicare.
(10) Deciziile medicale asupra capacittii de munc, precum si deciziile prevzute la alin. (9)
necontestate n termen rmn deIinitive.
ART. 72
n vederea eIecturii de investigatii si examinri de specialitate suplimentare, CNPP, prin
institutiile subordonate, poate ncheia contracte de prestri de servicii medicale cu unitti sanitare
de specialitate, n conditiile legii.
ART. 73
(1) Persoanele care si-au pierdut capacitatea de munc din cauza unor boli obisnuite sau a unor
accidente care nu au legtur cu munca beneIiciaz de pensie de invaliditate dac au realizat
stagiul de cotizare necesar n raport cu vrsta, conIorm tabelului nr. 3.

Tabelul nr. 3
( Consultati monitorul oIicial )

(2) Au dreptul la pensie de invaliditate si persoanele prevzute la art. 58 lit. a) si b) si art. 59,
dac au realizat cel putin jumtate din stagiul de cotizare necesar prevzut n tabelul nr. 3.
ART. 74
Au dreptul la pensie de invaliditate, indiIerent de stagiul de cotizare realizat, persoanele
prevzute la art. 68 alin. (1) lit. a) si b), alin. (2), (3) si (4).
ART. 75
(1) La stabilirea pensiei de invaliditate se acord un stagiu potential, determinat ca diIerent
ntre stagiul complet de cotizare prevzut n anexa nr. 5 sau, dup caz, anexa nr. 6 si stagiul de
cotizare realizat pn la data acordrii pensiei de invaliditate.
(2) Stagiul potential rezultat conIorm alin. (1) nu poate Ii mai mare dect stagiul de cotizare pe
care persoana l-ar Ii putut realiza de la data acordrii pensiei de invaliditate pn la mplinirea
vrstei standard de pensionare, prevzut n anexa nr. 5 sau, dup caz, anexa nr. 6, la care poate
solicita pensie pentru limit de vrst.
ART. 76
(1) n situatia gradului III de invaliditate, stagiul potential prevzut la art. 75 alin. (1) se acord
numai persoanelor prevzute la art. 74.
(2) Persoanelor care au realizat un stagiu de cotizare ca nevztor sau n conditii de handicap
preexistent calittii de asigurat li se acord un stagiu potential, determinat ca diIerent ntre
stagiile de cotizare cerute de art. 58 si 59 si stagiile de cotizare realizate pn la data acordrii
pensiei de invaliditate.
ART. 77
(1) Pensionarii de invaliditate ncadrati n gradul I de invaliditate au dreptul, n aIara pensiei,
la o indemnizatie pentru nsotitor, n cuantum Iix.
(2) Cuantumul indemnizatiei pentru nsotitor reprezint 80 din valoarea unui punct de
pensie, stabilit n conditiile legii.
(3) Indemnizatia pentru nsotitor se suport de la bugetul de stat.
ART. 78
(1) Pensionarii de invaliditate sunt supusi revizuirii medicale periodic, n Iunctie de aIectiune,
la intervale cuprinse ntre un an si 3 ani, pn la mplinirea vrstelor standard de pensionare, la
termenele stabilite de medicul expert al asigurrilor sociale sau, dup caz, de ctre comisiile
centrale de expertiz medico-militar.
(2) Dup Iiecare revizuire medical, medicul expert al asigurrilor sociale, respectiv comisiile
centrale de expertiz medico-militar emit o nou decizie medical asupra capacittii de munc,
prin care se stabileste, dup caz:
a) mentinerea n acelasi grad de invaliditate;
b) ncadrarea n alt grad de invaliditate;
c) redobndirea capacittii de munc.
(3) Dreptul la pensie de invaliditate se modiIic sau nceteaz ncepnd cu luna urmtoare
celei n care s-a emis decizia medical asupra capacittii de munc, emis n urma revizuirii
medicale.
(4) Neprezentarea, din motive imputabile pensionarului, la revizuirea medical atrage
suspendarea pltii pensiei ncepnd cu luna urmtoare celei n care era prevzut revizuirea
medical sau, dup caz, ncetarea pltii pensiei, n conditiile legii.
(5) Revizuirea medical se poate eIectua si la cererea pensionarilor, dac starea snttii lor s-
a mbunttit sau, dup caz, s-a agravat.
(6) Decizia medical asupra capacittii de munc emis la revizuirea medical urmeaz
aceleasi proceduri de contestare si solutionare, conIorm prevederilor art. 71.
ART. 79
(1) Nu mai sunt supusi revizuirii medicale pensionarii de invaliditate care:
a) prezint invaliditti care aIecteaz ireversibil capacitatea de munc;
b) au mplinit vrstele standard de pensionare prevzute de prezenta lege;
c) au vrsta mai mic cu pn la 5 ani Iat de vrsta standard de pensionare si au realizat
stagiile complete de cotizare, conIorm prezentei legi.
(2) Constatarea situatiilor prevzute la alin. (1) lit. a) se Iace numai cu avizul Institutului
National de Expertiz Medical si Recuperarea Capacittii de Munc sau al comisiilor centrale
de expertiz medico-militar ale Ministerului Aprrii Nationale, Ministerului Administratiei si
Internelor si Serviciului Romn de InIormatii, dup caz.
ART. 80
(1) Institutul National de Expertiz Medical si Recuperarea Capacittii de Munc, centrele
regionale de expertiz medical a capacittii de munc sau comisiile centrale de expertiz
medico-militar ale Ministerului Aprrii Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor si
Serviciului Romn de InIormatii pot convoca pentru expertizare pensionarul de invaliditate.
Concluziile expertizrii sunt obligatorii si deIinitive.
(2) Neprezentarea la Institutul National de Expertiz Medical si Recuperarea Capacittii de
Munc, la centrele regionale de expertiz medical a capacittii de munc sau la comisiile
centrale de expertiz medico-militar ale Ministerului Aprrii Nationale, Ministerului
Administratiei si Internelor si Serviciului Romn de InIormatii, din motive imputabile
pensionarului, atrage suspendarea pltii pensiei.
(3) Suspendarea pltii pensiei prevzute la alin. (2) se Iace ncepnd cu luna urmtoare celei n
care neprezentarea s-a comunicat ctre casa teritorial de pensii sau ctre casa de pensii
sectorial, dup caz.
ART. 81
(1) Pensionarii de invaliditate, cu exceptia celor prevzuti la art. 79 alin. (1), sunt obligati s
urmeze programele recuperatorii ntocmite de medicul expert al asigurrilor sociale care a emis
decizia medical asupra capacittii de munc, n vederea reintegrrii socioproIesionale.
(2) Nendeplinirea, din motive imputabile pensionarului, a obligatiei prevzute la alin. (1)
atrage suspendarea pltii pensiei ncepnd cu luna urmtoare constatrii.
(3) Casele teritoriale de pensii si casele de pensii sectoriale eIectueaz controlul asupra
respectrii programelor recuperatorii, pe baza normelor metodologice emise.
(4) Suspendarea pltii pensiei nceteaz cu luna urmtoare relurii sau, dup caz, nceperii
programelor recuperatorii.
ART. 82
(1) La data ndeplinirii conditiilor pentru acordarea pensiei pentru limit de vrst, pensia de
invaliditate devine pensie pentru limit de vrst.
(2) n situatia prevzut la alin. (1) se acord, din oIiciu, cuantumul cel mai avantajos.
(3) Indemnizatia pentru nsotitor prevzut la art. 77 se mentine si pe durata acordrii pensiei
pentru limit de vrst.

SECTIUNEA a 5-a
Pensia de urmas

ART. 83
Pensia de urmas se cuvine copiilor si sotului supravietuitor, dac sustintorul decedat era
pensionar sau ndeplinea conditiile pentru obtinerea unei pensii.
ART. 84
Copiii au dreptul la pensie de urmas:
a) pn la vrsta de 16 ani;
b) dac si continu studiile ntr-o Iorm de nvtmnt organizat potrivit legii, pn la
terminarea acestora, Ir a depsi vrsta de 26 de ani;
c) pe toat durata invalidittii de orice grad, dac aceasta s-a ivit n perioada n care se aIlau n
una dintre situatiile prevzute la lit. a) sau b).
ART. 85
(1) Sotul supravietuitor are dreptul la pensie de urmas pe tot timpul vietii, la mplinirea vrstei
standard de pensionare, dac durata cstoriei a Iost de cel putin 15 ani.
(2) n cazul n care durata cstoriei este mai mic de 15 ani, dar de cel putin 10 ani,
cuantumul pensiei de urmas cuvenit sotului supravietuitor se diminueaz cu 0,5 pentru Iiecare
lun, respectiv cu 6,0 pentru Iiecare an de cstorie n minus.
ART. 86
(1) Sotul supravietuitor are dreptul la pensie de urmas, indiIerent de vrst, pe perioada n care
este invalid de gradul I sau II, dac durata cstoriei a Iost de cel putin un an.
(2) Sotul supravietuitor are dreptul la pensie de urmas, indiIerent de vrst si de durata
cstoriei, dac decesul sotului sustintor s-a produs ca urmare a unui accident de munc sau a
unei boli proIesionale si dac nu realizeaz venituri lunare dintr-o activitate proIesional pentru
care asigurarea este obligatorie ori dac acestea sunt mai mici de 35 din cstigul salarial mediu
brut, prevzut la art. 33 alin. (5).
ART. 87
Sotul supravietuitor care nu ndeplineste conditiile prevzute la art. 85 si la art. 86 alin. (1)
beneIiciaz de pensie de urmas pe o perioad de 6 luni de la data decesului, dac n aceast
perioad nu realizeaz venituri lunare dintr-o activitate proIesional pentru care asigurarea este
obligatorie sau dac acestea sunt mai mici de 35 din cstigul salarial mediu brut, prevzut la
art. 33 alin. (5).
ART. 88
Sotul supravietuitor care are n ngrijire, la data decesului sustintorului, unul sau mai multi
copii n vrst de pn la 7 ani, beneIiciaz de pensie de urmas pn la data mplinirii de ctre
ultimul copil a vrstei de 7 ani, n perioadele n care nu realizeaz venituri lunare dintr-o
activitate proIesional pentru care asigurarea este obligatorie sau dac acestea sunt mai mici de
35 din cstigul salarial mediu brut, prevzut la art. 33 alin. (5).
ART. 89
(1) Pensia de urmas se stabileste, dup caz, din:
a) pensia pentru limit de vrst aIlat n plat sau la care ar Ii avut dreptul, n conditiile legii,
sustintorul decedat;
b) pensia de invaliditate gradul I, n cazul n care decesul sustintorului a survenit naintea
ndeplinirii conditiilor pentru obtinerea pensiei pentru limit de vrst.
(2) Cuantumul pensiei de urmas se stabileste procentual din punctajul mediu anual realizat de
sustintor, aIerent pensiei prevzute la alin. (1), n Iunctie de numrul urmasilor ndrepttiti,
astIel:
a) 50 - pentru un singur urmas;
b) 75 - pentru 2 urmasi;
c) 100 - pentru 3 sau mai multi urmasi.
ART. 90
Cuantumul pensiei de urmas, n cazul orIanilor de ambii printi, se stabileste prin nsumarea
drepturilor de pensie de urmas, calculate dup Iiecare printe.
ART. 91
n cazul modiIicrii numrului de urmasi, pensia se recalculeaz n conIormitate cu
dispozitiile art. 89 alin. (2).
ART. 92
Sotul supravietuitor care are dreptul la o pensie proprie si ndeplineste conditiile prevzute de
lege pentru obtinerea pensiei de urmas dup sotul decedat poate opta pentru cea mai avantajoas
pensie.
ART. 93
Persoanele prevzute la art. 84 lit. c) si la art. 86 alin. (1) sunt expertizate, revizuite medical si
au obligatia de a urma programele recuperatorii, conIorm reglementrilor prevzute pentru
pensia de invaliditate.

SECTIUNEA a 6-a
Calculul pensiilor

ART. 94
(1) Cuantumul pensiei se determin prin nmultirea punctajului mediu anual realizat de
asigurat cu valoarea unui punct de pensie.
(2) La determinarea cuantumului pensiei conIorm alin. (1) si a cuantumului indemnizatiei
pentru nsotitor prevzute la art. 77 alin. (2), Iractiunile de leu se ntregesc la un leu n Iavoarea
pensionarului.
ART. 95
(1) Punctajul mediu anual realizat de asigurat se determin prin mprtirea numrului de
puncte rezultat din nsumarea punctajelor anuale ale asiguratului la numrul de ani corespunztor
stagiului complet de cotizare, prevzut n anexa nr. 5 sau, dup caz, anexa nr. 6.
(2) n situatia persoanelor prevzute la art. 56-59, la stabilirea punctajului mediu anual se iau
n considerare stagiile de cotizare complete prevzute la aceste articole.
(3) n cazul persoanelor care realizeaz stagii de cotizare n mai multe situatii, pentru care
legea prevede stagii complete de cotizare diIerite, punctajul mediu anual se determin prin
nsumarea punctajelor medii anuale calculate corespunztor stagiilor complete de cotizare
prevzute de prezenta lege, pentru Iiecare dintre situatiile respective.
(4) La calcularea punctajului mediu anual, a punctajului anual si a punctajului lunar se
utilizeaz 5 zecimale.
ART. 96
(1) Punctajul anual al asiguratului se determin prin mprtirea la 12 a sumei punctajelor
lunare realizate n anul calendaristic respectiv.
(2) Punctajul lunar se calculeaz prin raportarea cstigului salarial brut/solda brut sau, dup
caz, a venitului lunar asigurat, care a constituit baza de calcul a contributiei de asigurri sociale,
la cstigul salarial mediu brut din luna respectiv, comunicat de Institutul National de Statistic.
(3) n situatia asiguratului care contribuie la un Iond de pensii administrat privat, punctajul
lunar stabilit n conditiile prezentei legi se corecteaz cu raportul dintre contributia datorat la
sistemul public de pensii si contributia prevzut de lege pentru conditii normale de lucru.
(4) Pentru lunile pentru care Institutul National de Statistic nc nu a comunicat cstigul
salarial mediu brut se utilizeaz, pentru ntreaga lun, ultimul cstig salarial mediu brut
comunicat.
ART. 97
(1) Pentru perioadele asimilate, la determinarea punctajului lunar al asiguratului se utilizeaz:
a) cuantumul pensiei de invaliditate, n situatia prevzut la art. 49 alin. (1) lit. a);
b) 25 din cstigul salarial mediu brut lunar din perioadele respective, n situatiile prevzute
la art. 49 alin. (1) lit. b), c), I) si g);
c) cuantumul indemnizatiei pentru incapacitate temporar de munc, n situatiile prevzute la
art. 49 alin. (1) lit. e).
(2) n cazul persoanelor care beneIiciaz de perioadele asimilate prevzute la art. 49 alin. (1)
lit. a) si care, n aceeasi perioad, obtin venituri pentru care se datoreaz contributia de asigurri
sociale, la calculul punctajului lunar al asiguratului se iau n considerare, prin cumulare, aceste
venituri si cele stabilite pentru perioadele asimilate.
ART. 98
(1) Pentru stagiul potential, acordat persoanelor n drept s obtin o pensie de invaliditate,
punctajul lunar este de:
a) 0,70 puncte pentru gradul I de invaliditate;
b) 0,55 puncte pentru gradul II de invaliditate;
c) 0,35 puncte pentru gradul III de invaliditate.
(2) Pentru perioadele n care persoana a Iost somer, la determinarea punctajului lunar se iau n
considerare drepturile bnesti lunare acordate care au constituit baza de calcul a contributiei de
asigurri sociale.
(3) Se excepteaz de la prevederile alin. (2) persoanele care beneIiciaz de plti
compensatorii, pentru care s-a achitat contributia din bugetul asigurrilor pentru somaj. n acest
caz, la determinarea punctajului lunar se utilizeaz suma obtinut n urma aplicrii asupra
drepturilor primite a raportului dintre cota de contributie individual de asigurri sociale si cota
de contributie de asigurri sociale aprobat pentru locurile de munc n conditii normale.
(4) Pentru perioadele de asigurare realizate de ctre persoanele prevzute la art. 6 alin. (1) pct.
V, la determinarea punctajului lunar se utilizeaz cuantumul ajutorului lunar care a constituit
baza de calcul a contributiei de asigurri sociale.
(5) n situatia asiguratilor prevzuti la art. 6 alin. (1) pct. VI, care au achitat numai contributia
individual de asigurri sociale, la determinarea punctajului lunar se utilizeaz suma obtinut n
urma aplicrii asupra venitului care a constituit baz de calcul a contributiei individuale de
asigurri sociale a raportului dintre cota de contributie individual de asigurri sociale si cota de
contributie de asigurri sociale aprobat pentru locuri de munc n conditii normale.
ART. 99
(1) Pentru asiguratii care au realizat stagiul minim de cotizare si care contribuie la sistemul
public de pensii dup mplinirea vrstei standard de pensionare prevzut n anexa nr. 5,
punctajul lunar realizat n perioada respectiv se majoreaz cu 0,5.
(2) Pentru asiguratii prevzuti la art. 6 alin. (1) pct. I lit. c), care au realizat stagiul minim de
cotizare n specialitate si care contribuie la sistemul public de pensii dup mplinirea vrstei
standard de pensionare prevzut n anexa nr. 6, punctajul lunar realizat n perioada respectiv se
majoreaz cu 0,5.
(3) Majorarea punctajului lunar prevzut la alin. (1) si (2) nu se acord pentru perioadele n
care se cumuleaz pensia cu venituri de natur salarial.
ART. 100
Persoanele care au desIsurat activitti n locuri de munc ncadrate n grupele I si a II-a de
munc, potrivit legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, cele care au desIsurat activitti n
locuri de munc ncadrate n conditii deosebite, conditii speciale sau alte conditii de munc,
potrivit legii, beneIiciaz de majorarea punctajelor lunare realizate n perioadele respective, dup
cum urmeaz:
a) cu 25 pentru perioadele n care au desIsurat activitti n locuri ncadrate n grupa a II-a
de munc, potrivit legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, sau n locuri de munc ncadrate
n conditii deosebite, potrivit legii;
b) cu 50 pentru perioadele n care au desIsurat activitti n locuri ncadrate n grupa I de
munc, potrivit legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, sau n locuri de munc ncadrate n
conditii speciale, potrivit legii;
c) cu 50 pentru perioadele n care au desIsurat activitti n locuri ncadrate n alte conditii
de munc, potrivit legii.
ART. 101
CNPP si casele de pensii sectoriale comunic asiguratilor punctajul anual si punctajul cumulat
pentru perioadele de cotizare, n conditiile art. 50.
ART. 102
(1) La data intrrii n vigoare a prezentei legi, valoarea punctului de pensie este de 732,8 lei.
(2) Valoarea punctului de pensie se majoreaz anual cu 100 din rata inIlatiei, la care se
adaug 50 din cresterea real a cstigului salarial mediu brut, realizat pe anul precedent.
(3) n situatia n care unul dintre indicatorii prevzuti la alin. (2), realizati pe anul precedent,
are valoare negativ, la stabilirea valorii punctului de pensie se utilizeaz indicatorul cu valoare
pozitiv.
(4) n situatia n care indicatorii prevzuti la alin. (2), realizati pe anul precedent, au valori
negative, se pstreaz ultima valoare a punctului de pensie.
(5) ncepnd cu anul 2021, valoarea punctului de pensie se majoreaz anual cu 100 din rata
inIlatiei, la care se adaug 45 din cresterea real a salariului mediu brut, realizate pe anul
precedent. Procentul din cresterea real a salariului mediu brut, luat n considerare la majorarea
anual a valorii punctului de pensie, se reduce gradual cu cte 5 n Iiecare an.
(6) ncepnd cu anul 2030, valoarea punctului de pensie se majoreaz anual cu 100 din rata
inIlatiei realizat pe anul precedent.

SECTIUNEA a 7-a
Stabilirea si plata pensiilor

ART. 103
(1) Pensia se acord la cererea persoanei ndrepttite, a tutorelui sau a curatorului acesteia, a
persoanei creia i s-a ncredintat sau i s-a dat n plasament copilul minor, dup caz, depus
personal ori prin mandatar desemnat prin procur special.
(2) Cererea de pensionare, mpreun cu actele prin care se dovedeste ndeplinirea conditiilor
prevzute de prezenta lege, se depune, ncepnd cu data ndeplinirii acestor conditii, la casa
teritorial de pensii competent, n a crei raz domiciliaz persoana. Pentru persoanele din
domeniul aprrii nationale, ordinii publice si sigurantei nationale, cererea de pensionare,
mpreun cu actele prin care se dovedeste ndeplinirea conditiilor prevzute de prezenta lege, se
depune, ncepnd cu data ndeplinirii acestor conditii, la casa de pensii sectorial competent, n
Iunctie de ultimul loc de munc.
(3) n aplicarea instrumentelor juridice cu caracter international la care Romnia este parte,
persoanele domiciliate n strintate pot transmite cererea prin care solicit pensie din sistemul
public de pensii, mpreun cu actele prin care se dovedeste ndeplinirea conditiilor prevzute de
prezenta lege, la casa teritorial de pensii competent, n Iunctie de ultimul loc n care au Iost
asigurate n Romnia, respectiv la casa de pensii sectorial competent.
(4) Cererea de pensionare, depus conIorm prevederilor alin. (2) sau (3), poate Ii retras de
persoana care a depus-o, pn la emiterea deciziei de pensionare.
(5) Pentru cadrele militare si Iunctionarii publici cu statut special din sistemul administratiei
penitenciare care apartin Ministerului Justitiei, Serviciului de Protectie si Paz, Serviciului de
InIormatii Externe si Serviciului de Telecomunicatii Speciale, cererile de pensionare se depun la
casele de pensii sectoriale care Iunctioneaz n subordinea Ministerului Aprrii Nationale,
Ministerului Administratiei si Internelor si Serviciului Romn de InIormatii, dup caz, potrivit
protocoalelor ncheiate ntre acestea.
ART. 104
(1) n sistemul public de pensii, pensiile se cuvin de la data ndeplinirii conditiilor prevzute
de prezenta lege, n Iunctie de categoria de pensie solicitat.
(2) Pensiile se stabilesc prin decizie a casei teritoriale de pensii sau a casei de pensii sectoriale,
dup caz, emis n conditiile prevzute de prezenta lege, si se acord de la data nregistrrii
cererii.
(3) n Iunctie de elementele speciIice Iiecrei categorii de pensie, pensiile se acord si de la o
alt dat, dup cum urmeaz:
a) de la data ncetrii pltii indemnizatiei pentru incapacitate temporar de munc sau, dup
caz, de la data ncetrii calittii de asigurat, cu exceptia asiguratilor prevzuti la art. 6 alin. (2),
dac cererea a Iost nregistrat n termen de 30 de zile de la data emiterii deciziei medicale de
ncadrare ntr-un grad de invaliditate, n situatia pensiei de invaliditate;
b) din prima zi a lunii urmtoare celei n care a avut loc decesul, dac cererea a Iost depus n
termen de 30 de zile de la data decesului, n situatia pensiei de urmas acordate persoanei al crei
sustintor era pensionar, la data decesului;
c) de la data decesului, dac cererea a Iost nregistrat n termen de 30 de zile de la aceast
dat, n situatia pensiei de urmas acordate persoanei al crei sustintor nu era pensionar, la data
decesului;
d) de la data ndeplinirii conditiilor de pensionare, dac cererea a Iost nregistrat n termen de
30 de zile de la aceast dat, n situatia pensiei de urmas acordate persoanei care ndeplineste
conditiile prevzute de lege, reIeritoare la vrsta standard de pensionare, ulterior decesului
sustintorului.
ART. 105
n sistemul public de pensii, pensiile se pltesc de la data acordrii, stabilit prin decizie a
casei teritoriale de pensii sau a casei de pensii sectoriale, dup caz, cu exceptia pensiei anticipate
si a pensiei anticipate partiale, care se pltesc de la data ncetrii calittii de asigurat.
ART. 106
(1) Admiterea sau respingerea cererii de pensionare se Iace prin decizie emis de casa
teritorial de pensii, respectiv de casa de pensii sectorial, n termen de 45 de zile de la data
nregistrrii cererii.
(2) Decizia prevzut la alin. (1) cuprinde temeiurile de Iapt si de drept n baza crora se
admite sau se respinge cererea de pensionare.
(3) n termen de 30 de zile de la comunicare, decizia de pensie poate Ii anulat la cererea
titularului.
(4) Decizia casei teritoriale de pensii sau a casei de pensii sectoriale se comunic persoanei
care a solicitat pensionarea, n termen de 5 zile de la data emiterii.
ART. 107
(1) n situatia n care, ulterior stabilirii si/sau pltii drepturilor de pensie, se constat diIerente
ntre sumele stabilite si/sau pltite si cele legal cuvenite, casa teritorial de pensii, respectiv casa
de pensii sectorial opereaz, din oIiciu sau la solicitarea pensionarului, modiIicrile ce se
impun, prin decizie de revizuire.
(2) Sumele rezultate n urma aplicrii prevederilor alin. (1) se acord sau se recupereaz, dup
caz, n cadrul termenului general de prescriptie, calculat de la data constatrii diIerentelor.
(3) Pensia poate Ii recalculat prin adugarea veniturilor si/sau a stagiilor de cotizare,
prevzute de lege, nevaloriIicate la stabilirea acesteia.
(4) Pensionarii pentru limit de vrst care, dup data nscrierii la pensie, realizeaz stagiu de
cotizare, pot solicita recalcularea pensiei, n conditiile legii.
(5) Sumele rezultate n urma aplicrii prevederilor alin. (3) si (4) se acord ncepnd cu luna
urmtoare celei n care a Iost nregistrat solicitarea.
ART. 108
(1) n sistemul public de pensii plata pensiei se Iace lunar.
(2) Pensia se plteste personal titularului, tutorelui sau curatorului acestuia, persoanei creia i
s-a ncredintat ori i s-a dat n plasament copilul urmas sau, dup caz, mandatarului desemnat prin
procur special.
ART. 109
(1) Plata pensiei se Iace, n Iunctie de optiunea pensionarului, prin mandat postal, n cont
curent sau n cont de card, n conditiile stabilite prin conventiile ncheiate ntre CNPP, casele de
pensii sectoriale si Compania National "Posta Romn" - S.A. sau, dup caz, ntre CNPP, casele
de pensii sectoriale si bnci.
(2) Prevederile alin. (1) se aplic si n situatia celorlalte drepturi bnesti pentru stabilirea si
plata crora competenta revine, potrivit legii, caselor teritoriale de pensii sau caselor de pensii
sectoriale.
(3) Casele teritoriale de pensii si casele de pensii sectoriale transmit lunar, la domiciliul
beneIiciarilor din Romnia, prin Compania National "Posta Romn" - S.A., taloanele de plat a
drepturilor prevzute la alin. (1) si (2), indiIerent de modalitatea de plat pentru care au optat
beneIiciarii acestora.
ART. 110
(1) Cheltuielile cu transmiterea ctre beneIiciari a drepturilor prevzute la art. 109 alin. (1) si
(2), precum si cele cu transmiterea taloanelor de plat la domiciliul beneIiciarilor din Romnia se
suport din bugetele din care se Iinanteaz drepturile respective si se determin dup cum
urmeaz:
a) prin aplicarea unui procent asupra sumelor pltite, n situatia n care achitarea drepturilor se
Iace la domiciliul beneIiciarilor;
b) prin stabilirea unui tariI, pentru un talon, n situatia n care beneIiciarii au optat pentru plata
n cont curent sau n cont de card si crora li se transmite la domiciliu numai talonul de plat;
c) prin stabilirea unui comision bancar, negociabil, n situatia n care plata drepturilor se Iace
n cont curent sau n cont de card.
(2) Procentul si tariIul prevzute la alin. (1) lit. a) si b) se stabilesc prin legea bugetului
asigurrilor sociale de stat.
(3) Procentul prevzut la alin. (1) lit. a) se stabileste astIel nct cheltuielile totale de
transmitere s nu depseasc 1 din valoarea total a sumelor pltite.
(4) Comisionul bancar prevzut la alin. (1) lit. c) se stabileste astIel nct cheltuielile totale de
transmitere s nu depseasc 0,15 din valoarea total a sumelor pltite.
ART. 111
(1) BeneIiciarii drepturilor bnesti stabilite de casele teritoriale de pensii si de casele de pensii
sectoriale, care nu au domiciliul n Romnia, pot opta pentru transIerul n strintate al acestor
drepturi, n conditiile legii.
(2) Prestatiile de asigurri sociale cuvenite beneIiciarilor stabiliti n strintate, aIerente
drepturilor prevzute la art. 19 alin. (2), pot Ii transIerate n alte tri, n conditiile reglementate
prin instrumente juridice cu caracter international la care Romnia este parte, n moneda trilor
respective sau ntr-o alt moned asupra creia s-a convenit.
(3) Cheltuielile generate de transIerul n strintate al prestatiilor de asigurri sociale, inclusiv
comisioanele de schimb valutar, se suport de beneIiciar, cu exceptia pltilor care intr sub
incidenta Ordonantei de urgent a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plat, aprobat
cu modiIicri prin Legea nr. 197/2010, n cazul acestora din urm comisioanele Iiind suportate,
proportional, de ctre beneIiciar si de ctre casele teritoriale de pensii, respectiv de ctre casele
sectoriale de pensii.
(4) Cheltuielile generate de transIerul din strintate al prestatiilor de asigurri sociale,
cuvenite si nencasate, se suport din bugetul asigurrilor sociale de stat.
ART. 112
Procedurile reIeritoare la eIectuarea operatiunilor de plat a drepturilor bnesti se aprob prin
ordine ale conductorilor CNPP si ai caselor de pensii sectoriale.
ART. 113
(1) n sistemul public de pensii, plata pensiei nceteaz ncepnd cu luna urmtoare celei n
care a intervenit una dintre urmtoarele cauze:
a) pensionarul a decedat;
b) pensionarul nu mai ndeplineste conditiile legale n temeiul crora i-a Iost acordat pensia;
c) pensionarul de invaliditate, pensionarul urmas prevzut la art. 84 lit. c), precum si cel
prevzut la art. 86 alin. (1) si-au redobndit capacitatea de munc, potrivit legii;
d) au expirat 12 luni de la data la care pensionarul de invaliditate, pensionarul de urmas
prevzut la art. 84 lit. c) sau cel prevzut la art. 86 alin. (1) nu s-a prezentat, din motive
imputabile lui, la revizuirea medical obligatorie;
e) au expirat 12 luni de la data la care pensionarul de invaliditate, pensionarul urmas prevzut
la art. 84 lit. c) sau cel prevzut la art. 86 alin. (1) nu s-a prezentat, din motive imputabile lui, la
convocarea prevzut la art. 80;
I) au expirat 12 luni de la data la care pensionarul de invaliditate, pensionarul urmas prevzut
la art. 84 lit. c) sau cel prevzut la art. 86 alin. (1) nu a mai urmat programele recuperatorii
prevzute la art. 81 alin. (1);
g) copilul, beneIiciar al unei pensii de urmas, a mplinit vrsta de 26 de ani, cu exceptia
situatiei prevzute la art. 84 lit. c);
h) pensionarul urmas a Iost condamnat, printr-o hotrre judectoreasc rmas deIinitiv,
pentru inIractiunea de omor sau tentativ de omor, comis asupra sustintorului.
(2) ModiIicrile intervenite n starea civil a persoanei, de natur s conduc la ncetarea pltii
pensiei, n conIormitate cu prevederile alin. (1) lit. a), se comunic de Ministerul Administratiei
si Internelor, prin Directia pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date.
(3) Instantele judectoresti au obligatia s comunice, n scris, inIormatiile de natur s
conduc la ncetarea pltii pensiei, n termen de 10 zile de la data rmnerii deIinitive a hotrrii
pronuntate n situatia prevzut la alin. (1) lit. h), casei teritoriale de pensii, respectiv casei de
pensii sectoriale n evidentele creia se aIl pensionarul condamnat.
ART. 114
(1) n sistemul public de pensii, plata pensiei se suspend ncepnd cu luna urmtoare celei n
care a intervenit una dintre urmtoarele cauze:
a) pensionarul si-a stabilit domiciliul pe teritoriul altui stat, cu care Romnia a ncheiat
conventie de reciprocitate n domeniul asigurrilor sociale, dac, potrivit prevederilor acesteia,
pensia se plteste de ctre cellalt stat;
b) pensionarul, beneIiciar al unei pensii anticipate sau al unei pensii anticipate partiale, se
regseste n una dintre situatiile prevzute la art. 6 alin. (1) pct. I, II sau IV, cu exceptia
consilierilor locali sau judeteni;
c) pensionarul de invaliditate sau pensionarul urmas prevzut la art. 84 lit. c) ori cel prevzut
la art. 86 alin. (1) nu se prezint la revizuirea medical obligatorie sau la convocarea Institutului
National de Expertiz Medical si Recuperare a Capacittii de Munc, a centrelor regionale de
expertiz medical a capacittii de munc sau a comisiilor centrale de expertiz medico-militar
ale Ministerului Aprrii Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor si Serviciului
Romn de InIormatii;
d) pensionarul de invaliditate nu mai urmeaz programele recuperatorii, ntocmite de medicul
expert al asigurrilor sociale, prevzute la art. 81 alin. (1);
e) pensionarul de invaliditate, ncadrat n gradul I sau II, se regseste n una dintre situatiile
prevzute la art. 6 alin. (1) pct. I, II sau IV, cu exceptia consilierilor locali sau judeteni;
I) pensionarul de invaliditate, ncadrat n gradul III, se regseste n una dintre situatiile
prevzute la art. 6 alin. (1) pct. I sau II, depsind jumtate din programul normal de lucru al
locului de munc respectiv;
g) pensionarul urmas, prevzut la art. 84 lit. a), a mplinit vrsta de 16 ani si nu Iace dovada
continurii studiilor;
h) sotul supravietuitor, beneIiciar al unei pensii de urmas, realizeaz venituri brute lunare
pentru care, potrivit legii, asigurarea este obligatorie, dac acestea sunt mai mari de 35 din
cstigul salarial mediu brut prevzut la art. 33 alin. (5);
i) sotul supravietuitor, beneIiciar al unei pensii de urmas, s-a recstorit;
j) sotul supravietuitor, beneIiciar al unei pensii din sistemul public de pensii, opteaz pentru o
alt pensie, potrivit legii, din acelasi sistem, sau dintr-un alt sistem de asigurri sociale,
neintegrat sistemului public de pensii;
k) pensionarul nu mai ndeplineste conditiile prevzute de lege, reIeritoare la cumulul pensiei
cu salariul.
(2) n situatia copilului, beneIiciar al unei pensii de urmas, n conditiile prevzute la art. 84 lit.
b), care nu Iace dovada continurii studiilor, plata pensiei se suspend ncepnd cu data de 1
octombrie a anului n curs.
(3) Plata indemnizatiei pentru nsotitor prevzute la art. 77 alin. (1) se suspend pe perioada n
care pensionarul este internat ntr-o institutie de asistent social sau ntr-o unitate medical
specializat, n care se asigur supraveghere si ngrijire permanente, cu exceptia situatiilor n
care pensionarul este nevztor.
(4) Suspendarea pltii pensiei si/sau a indemnizatiei pentru nsotitor se poate Iace si la cererea
pensionarului, situatie n care suspendarea pltii se Iace ncepnd cu luna urmtoare celei n care
a Iost nregistrat cererea.
ART. 115
n sistemul public de pensii, reluarea pltii pensiei se Iace, la cerere, dup cum urmeaz:
a) ncepnd cu luna urmtoare celei n care a Iost nlturat cauza care, potrivit legii, a dus la
suspendarea pltii pensiei, dac cererea a Iost depus n termen de 30 de zile de la data la care
cauza suspendrii a Iost nlturat;
b) ncepnd cu luna urmtoare celei n care a Iost depus cererea, dac depunerea acesteia s-a
Icut dup expirarea termenului prevzut la lit. a);
c) de la data nceperii anului scolar, n situatia n care suspendarea pltii pensiei s-a Icut n
temeiul prevederilor art. 114 alin. (1) lit. g).
ART. 116
ncetarea, suspendarea sau reluarea pltii pensiei, precum si orice modiIicare a drepturilor de
pensie se Iac prin decizie emis de casele teritoriale de pensii, respectiv de casele de pensii
sectoriale, n conditiile respectrii regimului juridic al deciziei de nscriere la pensie.
ART. 117
Prevederile prezentei legi, reIeritoare la stabilirea si modiIicarea drepturilor, la ncetarea,
suspendarea si reluarea pltii acestora, se aplic si indemnizatiilor acordate prin legi speciale, ale
cror stabilire si plat se aIl, potrivit legii, n competenta material a caselor teritoriale de
pensii, respectiv a caselor de pensii sectoriale, cu exceptia situatiilor n care legea special de
reglementare dispune altIel.
ART. 118
(1) n sistemul public de pensii, pot cumula pensia cu venituri provenite din situatii pentru care
asigurarea este obligatorie, n conditiile legii, urmtoarele categorii de pensionari:
a) pensionarii pentru limit de vrst;
b) nevztorii;
c) pensionarii de invaliditate gradul III, precum si copiii, pensionari de urmas, ncadrati n
gradul III de invaliditate;
d) copiii, pensionari de urmas, prevzuti la art. 84 lit. a) si b).
(2) Sotul supravietuitor, beneIiciar al unei pensii de urmas, poate cumula pensia cu venituri
din activitti proIesionale pentru care asigurarea este obligatorie, potrivit legii, dac acestea nu
depsesc 35 din cstigul salarial mediu brut prevzut la art. 33 alin. (5).
ART. 119
Pensionarii sistemului public de pensii sunt obligati s comunice casei teritoriale de pensii,
respectiv casei de pensii sectoriale, n evidentele creia se aIl, orice schimbare n situatia
proprie, de natur s conduc la modiIicarea conditiilor n Iunctie de care i-a Iost stabilit sau i se
plteste pensia, n termen de 15 zile de la data aparitiei acesteia.
ART. 120
(1) Sumele nencasate de ctre pensionar, reprezentnd pensia pe luna n care a avut loc
decesul si/sau, dup caz, drepturi restante de pensie, cuvenite si nencasate pn la deces, se
pltesc sotului supravietuitor, copiilor, printilor sau, n lipsa acestora, celorlalti mostenitori, n
conditiile dreptului comun.
(2) Sumele prevzute la alin. (1) pot Ii solicitate n cadrul termenului general de prescriptie.

CAP. V
Alte drepturi de asigurri sociale

ART. 121
n sistemul public de pensii, n aIara pensiilor, se mai pot acorda, n conditiile prezentei legi,
urmtoarele prestatii:
a) tratament balnear, altul dect cel care, potrivit legii, se suport de la bugetul Fondului
national unic de asigurri sociale de sntate, pentru asigurati si pensionari;
b) bilete de odihn, pentru asigurati;
c) ajutor de deces, n cazul decesului asiguratului, pensionarului sau unui membru al Iamiliei
unuia dintre acestia.
ART. 122
(1) Acordarea prestatiilor privind tratamentul balnear se Iace prin atribuirea de bilete de
tratament solicitantilor ndrepttiti, n limita numrului de locuri asigurate n unitti de tratament
din proprietatea CNPP, precum si a numrului de locuri contractate cu alte unitti de proIil si a
sumelor alocate pentru aceast prestatie prin legea bugetului asigurrilor sociale de stat.
(2) Asiguratii si pensionarii sistemului public de pensii pot beneIicia de tratament balnear, n
conditiile prezentei legi, dup cum urmeaz:
a) gratuit - pensionarii de invaliditate, n cadrul programului de recuperare ntocmit de medicul
expert al asigurrilor sociale;
b) cu suportarea de ctre beneIiciar a unei contributii bnesti - asiguratii sistemului public de
pensii si pensionarii, altii dect cei prevzuti la lit. a).
(3) Durata tratamentului balnear este de 12-18 zile.
(4) Contravaloarea prestatiilor acordate n conditiile prevzute la alin. (2) lit. a) si diIerenta
dintre contravaloarea prestatiilor si contributia bneasc prevzut la alin. (2) lit. b) se suport
din bugetul asigurrilor sociale de stat.
(5) Criteriile pe baza crora se acord bilete pentru tratament balnear, precum si nivelul
contributiei bnesti individuale a asiguratilor si a pensionarilor se aprob anual, prin ordin comun
al conductorilor CNPP si ai caselor de pensii sectoriale.
(6) Locurile de tratament balnear se asigur n unittile de tratament din proprietatea CNPP si,
n completare, prin contracte ncheiate, potrivit legii, cu alte unitti de proIil. La ncheierea
contractelor se va tine seama de gradul de solicitare al statiunii si de categoria de conIort oIerit,
precum si de nivelul maxim al tariIelor, stabilit de CNPP si casele de pensii sectoriale, ce poate Ii
suportat din bugetul asigurrilor sociale de stat.
ART. 123
(1) Biletele de odihn se pot acorda, n conditiile prezentei legi, asiguratilor sistemului public
de pensii care si desIsoar activitatea n institutiile publice n care nu este reglementat
constituirea Iondului social, cu suportarea de ctre beneIiciar a unei prti din costul biletului.
DiIerenta pn la costul integral al biletului de odihn se suport de la bugetul asigurrilor
sociale de stat.
(2) Criteriile pe baza crora se acord bilete de odihn, precum si nivelul cotei de participare
individual a asiguratilor se aprob prin hotrre a Guvernului.
ART. 124
Numrul biletelor de odihn, al biletelor de tratament balnear, inclusiv cele care se acord
gratuit categoriilor de persoane beneIiciare ale prevederilor unor legi cu caracter reparatoriu,
precum si modul de acordare, de distribuire si de decontare a acestora se stabilesc prin hotrre a
Guvernului.
ART. 125
(1) n cazul decesului asiguratului sau al pensionarului, beneIiciaz de ajutor de deces o
singur persoan care Iace dovada c a suportat cheltuielile ocazionate de deces si care poate Ii,
dup caz, sotul supravietuitor, copilul, printele, tutorele, curatorul sau, n lipsa acestora, oricare
persoan care Iace aceast dovad.
(2) Dovada prevzut la alin. (1) se poate Iace prin orice mijloc de prob admis de lege.
(3) Cuantumul ajutorului de deces se stabileste anual prin legea bugetului asigurrilor sociale
de stat si nu poate Ii mai mic dect valoarea cstigului salarial mediu brut prevzut la art. 33 alin.
(5).
ART. 126
(1) Asiguratul sau pensionarul beneIiciaz de ajutor de deces n cazul decesului unui membru
de Iamilie care nu era asigurat sau pensionar la data decesului.
(2) Se consider membru de Iamilie, n sensul prezentei legi:
a) sotul;
b) copiii proprii, copiii adoptati, copiii aIlati n plasament Iamilial sau cei ncredintati spre
crestere si educare Iamiliei, n vrst de pn la 18 ani sau, dac si continu studiile, pn la
terminarea acestora, Ir a depsi vrsta de 26 de ani, precum si copiii incapabili de munc,
indiIerent de vrst, dac si-au pierdut capacitatea de munc naintea vrstelor mentionate;
c) printii si bunicii oricruia dintre soti.
(3) Ajutorul de deces cuvenit pentru un membru de Iamilie reprezint jumtate din cuantumul
prevzut la art. 125 alin. (3).
ART. 127
(1) Ajutorul de deces se suport din bugetul asigurrilor sociale de stat si se acord, la cerere,
pe baza certiIicatului de deces.
(2) Acordarea ajutorului de deces nu este conditionat de realizarea unui anumit stagiu de
cotizare.
ART. 128
n cazul n care, potrivit legii, angajatorul si suspend temporar activitatea sau activitatea
acestuia nceteaz prin: divizare ori Iuziune, dizolvare, reorganizare, lichidare, reorganizare
judiciar, lichidare judiciar, Ialiment sau prin orice alt modalitate prevzut de lege, ajutorul de
deces cuvenit si neachitat, potrivit legii, se achit din bugetul asigurrilor sociale de stat de
casele teritoriale de pensii, respectiv de casele de pensii sectoriale.
ART. 129
(1) Ajutorul de deces se achit n termen de 24 de ore de la solicitare de:
a) angajator, n cazul decesului asiguratului prevzut la art. 6 alin. (1) pct. I, II si V, respectiv
al unui membru de Iamilie al acestuia;
b) institutia care gestioneaz bugetul asigurrilor pentru somaj, n cazul decesului somerului,
respectiv al unui membru de Iamilie al acestuia;
c) casa teritorial de pensii, respectiv casa de pensii sectorial, n cazul decesului
pensionarului sau al asiguratului prevzut la art. 6 alin. (1) pct. IV si VI si alin. (2), respectiv al
unui membru de Iamilie al acestuia.
(2) n situatia persoanelor asigurate n sistemul public de pensii pe baza contractului de
asigurare social ncheiat anterior intrrii n vigoare a prezentei legi, ajutorul de deces se achit
de casa teritorial de pensii la care se aIl n evident.
ART. 130
(1) Ajutorul de deces se achit persoanei ndrepttite sau mandatarului desemnat, prin procur
special, de ctre aceasta.
(2) Ajutorul de deces poate Ii solicitat, pe baza actelor justiIicative, n cadrul termenului
general de prescriptie, calculat de la data decesului.
(3) Cuantumul ajutorului de deces solicitat potrivit alin. (1) se achit la nivelul cuvenit la data
decesului.

CAP. VI
Casa National de Pensii Publice si casele de pensii sectoriale

ART. 131
(1) CNPP este institutie public de interes national, cu personalitate juridic, organ de
specialitate al administratiei publice centrale care administreaz sistemul public de pensii.
(2) CNPP se aIl sub autoritatea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale.
(3) Sediul CNPP este n municipiul Bucuresti.
(4) Casa de pensii a municipiului Bucuresti si casele judetene de pensii sunt servicii publice,
nvestite cu personalitate juridic.
(5) CNPP are n subordine Institutul National de Expertiz Medical si Recuperare a
Capacittii de Munc, denumit n continuare I.N.E.M.R.C.M., care este institutie public cu
personalitate juridic si autonomie stiintiIic. n subordinea I.N.E.M.R.C.M. se nIiinteaz centre
regionale de expertiz medical a capacittii de munc.
(6) Statutul si structura organizatoric ale I.N.E.M.R.C.M. se stabilesc prin hotrre a
Guvernului pentru aprobarea Regulamentului de organizare si Iunctionare al I.N.E.M.R.C.M. si
al serviciilor teritoriale de expertiz medical a capacittii de munc.
(7) CNPP este actionar unic la Societatea Comercial de Tratament Balnear si Recuperare a
Capacittii de Munc "T.B.R.C.M." - S.A.
(8) CNPP are n subordine Centrul National de Formare ProIesional a Personalului din
Domeniul Pensiilor Publice, ca institutie cu personalitate juridic si autonomie stiintiIic, iar
cheltuielile curente si de capital se suport din bugetul asigurrilor sociale de stat.
ART. 132
(1) Casele de pensii sectoriale se nIiinteaz n subordinea Ministerului Aprrii Nationale,
Ministerului Administratiei si Internelor si Serviciului Romn de InIormatii, dup caz, ca
structuri cu personalitate juridic si cu sediul n municipiul Bucuresti.
(2) Casele de pensii sectoriale prevzute la alin. (1) sunt succesoare de drept ale structurilor
organizatorice responsabile cu pensiile din institutiile mentionate la alin. (1).
(3) Activitatea caselor de pensii sectoriale prevzute la alin. (1) este coordonat metodologic
de CNPP.

SECTIUNEA 1
Organizarea CNPP si a caselor de pensii sectoriale

ART. 133
(1) Conducerea CNPP este asigurat de presedinte si consiliul de administratie, compus din 23
de persoane, dintre care un presedinte si 22 de membri.
(2) Presedintele CNPP este numit prin decizie a primului-ministru, la propunerea ministrului
muncii, Iamiliei si protectiei sociale, pentru un mandat de 5 ani, care poate Ii rennoit.
Presedintele CNPP este si presedinte al consiliului de administratie.
(3) Presedintele exercit o Iunctie asimilat Iunctiilor de demnitate public.
(4) Presedintele are rang de secretar de stat si este salarizat la nivelul prevzut de lege pentru
aceast Iunctie.
(5) Membrii consiliului de administratie sunt reprezentanti ai Guvernului, ai caselor de pensii
sectoriale, patronatelor, sindicatelor si pensionarilor, dup cum urmeaz:
a) 5 reprezentanti ai Guvernului, desemnati de ministrul muncii, Iamiliei si protectiei sociale;
b) 3 reprezentanti ai caselor de pensii sectoriale, desemnati de conductorii institutiilor publice
prevzute la art. 132 alin. (1);
c) 5 reprezentanti ai patronatelor, desemnati de organizatiile patronale reprezentative la nivel
national;
d) 5 reprezentanti ai sindicatelor, desemnati de organizatiile sindicale reprezentative la nivel
national;
e) 4 reprezentanti ai pensionarilor, desemnati de organizatiile nationale ale pensionarilor.
(6) Sunt reprezentative la nivel national organizatiile patronale si sindicale care ndeplinesc
conditiile prevzute de Legea nr. 130/1996 privind contractul colectiv de munc, republicat, cu
modiIicrile si completrile ulterioare.
(7) Membrii consiliului de administratie sunt numiti sau desemnati potrivit prevederilor alin.
(5) pe o perioad de 4 ani.
(8) Consiliul de administratie Iunctioneaz n mod legal n prezenta a cel putin 15 dintre
membrii si.
(9) Pe durata exercitrii mandatului, presedintele si membrii consiliului de administratie pot Ii
revocati de ctre cei care i-au numit, respectiv desemnat.
(10) n cazul ncetrii mandatului, ca urmare a revocrii, a demisiei sau a decesului, vor Ii
numite, respectiv desemnate alte persoane pn la expirarea duratei mandatului initial.
ART. 134
(1) CNPP si elaboreaz statutul propriu, care se aprob prin hotrre a Guvernului.
(2) Statutul cuprinde n mod obligatoriu atributiile consiliului de administratie, ale
presedintelui CNPP, modul de organizare si Iunctionare a CNPP, atributiile caselor teritoriale de
pensii, precum si modul de colaborare cu casele de pensii sectoriale.
(3) Modul de organizare si Iunctionare a societtii comerciale prevzute la art. 131 alin. (7) se
stabileste prin hotrre a Guvernului.
ART. 135
Atributiile, organizarea si Iunctionarea caselor de pensii sectoriale se stabilesc prin hotrre a
Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, Ministerului
Aprrii Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor si Serviciului Romn de InIormatii,
adoptat n termen de 30 de zile de la data publicrii prezentei legi.
ART. 136
(1) Ministrul muncii, Iamiliei si protectiei sociale, ministrul aprrii nationale, ministrul
administratiei si internelor si directorul Serviciului Romn de InIormatii sunt ordonatori
principali de credite pentru bugetul asigurrilor sociale de stat.
(2) Ministrul muncii, Iamiliei si protectiei sociale poate delega atributiile prevzute de
dispozitiile legale n vigoare pentru ordonatorul principal de credite bugetare presedintelui
CNPP.
(3) Directorii caselor teritoriale de pensii sunt ordonatori tertiari de credite pentru bugetul
asigurrilor sociale de stat.
(4) Directorii caselor de pensii sectoriale sunt ordonatori tertiari de credite pentru cheltuielile
cu prestatiile achitate din bugetul asigurrilor sociale de stat.
ART. 137
(1) Cheltuielile privind organizarea si Iunctionarea sistemului public de pensii se suport din
bugetul asigurrilor sociale de stat, n limita unui procent de pn la 3 aplicat asupra
cheltuielilor anuale totale prevzute prin legea bugetului asigurrilor sociale de stat, inclusiv
asupra cheltuielilor din alte surse atrase, n conditiile legii.
(2) Cheltuielile privind organizarea si Iunctionarea caselor de pensii sectoriale se suport din
bugetul de stat, prin bugetele institutiilor publice n subordinea crora Iunctioneaz.
(3) Sumele necesare administrrii procesului de aIiliere la Iondurile de pensii administrate
privat, cele ocazionate de virarea contributiei la aceste Ionduri, precum si celelalte cheltuieli
aIerente se suport din bugetul asigurrilor sociale de stat, n limita procentului prevzut la alin.
(1).

SECTIUNEA a 2-a
Atributiile CNPP, ale caselor teritoriale de pensii si ale caselor de pensii sectoriale

ART. 138
n aplicarea prevederilor prezentei legi, CNPP ndeplineste, n principal, urmtoarele atributii:
a) ndrum si controleaz modul de aplicare a dispozitiilor legale de ctre casele teritoriale de
pensii;
b) Iurnizeaz datele necesare pentru Iundamentarea si elaborarea bugetului asigurrilor sociale
de stat;
c) prezint Guvernului si partenerilor sociali rapoarte cu privire la modul de administrare a
bugetului asigurrilor sociale de stat;
d) ndrum metodologic casele de pensii sectoriale;
e) stabileste, n cooperare cu casele de pensii sectoriale, modalitatea tehnic de evident a
contribuabililor la sistemul public de pensii, a drepturilor si obligatiilor de asigurri sociale,
precum si a modului de colaborare cu Directia pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea
Bazelor de Date;
I) public anual raportul de activitate;
g) organizeaz cooperarea cu institutii similare din alte tri, n vederea coordonrii prestatiilor
de asigurri sociale din domeniul propriu de competent, pentru lucrtorii migranti;
h) colecteaz si vireaz contributiile de asigurri sociale si alte tipuri de contributii, potrivit
dispozitiilor legale n vigoare;
i) urmreste ncasarea veniturilor bugetului asigurrilor sociale de stat, organizeaz, ndrum
si controleaz activitatea privind executarea creantelor bugetare, potrivit dispozitiilor legale n
vigoare;
j) ia msuri, n conditiile legii, pentru dezvoltarea si administrarea eIicient a patrimoniului
sistemului public de pensii, precum si pentru asigurarea integrittii acestuia;
k) ia msuri, n conditiile legii, pentru protectia Iondurilor de asigurri sociale;
l) asigur evidenta la nivel national a tuturor contribuabililor la sistemul public de pensii;
m) asigur evidenta drepturilor si obligatiilor de asigurri sociale la nivel national, pe baza
codului numeric personal;
n) certiIic, la termenele stabilite prin decizie a presedintelui CNPP, stagiul de cotizare si
punctajul pentru Iiecare asigurat;
o) controleaz activitatea de expertiz medical si recuperare a capacittii de munc;
p) aplic prevederile conventiilor internationale de asigurri sociale, la care Romnia este
parte, precum si ansamblul reglementrilor comunitare si dezvolt relatii cu organisme similare
n domeniul asigurrilor sociale din alte tri, n limita competentelor prevzute de lege;
q) organizeaz selectia, pregtirea si perIectionarea proIesional a personalului din domeniul
asigurrilor sociale;
r) asigur introducerea, extinderea, ntretinerea si protectia sistemelor automate de calcul si de
evident;
s) asigur reprezentarea n Iata instantelor judectoresti n litigiile n care este parte ca urmare
a aplicrii dispozitiilor prezentei legi;
s) organizeaz activitatea privind stabilirea si plata contributiilor pentru Iondurile de pensii
administrate privat, conIorm dispozitiilor legale n vigoare;
t) asigur exportul n strintate al prestatiilor stabilite potrivit reglementrilor legale n
domeniu;
t) ndeplineste orice alte atributii stabilite prin dispozitii legale.
ART. 139
n aplicarea prevederilor prezentei legi, casele teritoriale de pensii si casele de pensii sectoriale
ndeplinesc, n principal, urmtoarele atributii:
a) colecteaz si vireaz contributiile de asigurri sociale si alte tipuri de contributii, potrivit
dispozitiilor legale n vigoare;
b) urmresc ncasarea veniturilor bugetului asigurrilor sociale de stat; organizeaz, ndrum si
controleaz activitatea privind executarea creantelor bugetare, potrivit dispozitiilor legale n
vigoare;
c) iau msuri, n conditiile legii, pentru dezvoltarea si administrarea eIicient a patrimoniului
sistemului public de pensii, precum si pentru asigurarea integrittii acestuia;
d) iau msuri, n conditiile legii, pentru protectia Iondurilor de asigurri sociale;
e) asigur evidenta la nivel national a tuturor contribuabililor la sistemul public de pensii;
I) asigur evidenta drepturilor si obligatiilor de asigurri sociale la nivel national, pe baza
codului numeric personal;
g) certiIic, la termenele stabilite prin decizie a presedintelui CNPP, stagiul de cotizare si
punctajul pentru Iiecare asigurat;
h) controleaz activitatea de expertiz medical si recuperare a capacittii de munc;
i) aplic prevederile conventiilor internationale de asigurri sociale, la care Romnia este
parte, precum si ansamblul reglementrilor comunitare si dezvolt relatii cu organisme similare
n domeniul asigurrilor sociale din alte tri, n limita competentelor prevzute de lege;
j) organizeaz selectia, pregtirea si perIectionarea proIesional a personalului din domeniul
asigurrilor sociale;
k) asigur introducerea, extinderea, ntretinerea si protectia sistemelor automate de calcul si de
evident;
l) asigur reprezentarea n Iata instantelor judectoresti n litigiile n care sunt parte ca urmare
a aplicrii dispozitiilor prezentei legi;
m) organizeaz activitatea privind stabilirea si plata contributiilor pentru Iondurile de pensii
administrate privat, conIorm dispozitiilor legale n vigoare;
n) asigur exportul n strintate al prestatiilor stabilite potrivit reglementrilor legale n
domeniu;
o) ndeplinesc orice alte atributii stabilite prin dispozitii legale.
ART. 140
(1) Realizarea atributiilor ce revin caselor teritoriale de pensii, potrivit legii, este supus
controlului CNPP.
(2) Realizarea atributiilor ce revin CNPP, potrivit legii, este supus controlului Ministerului
Muncii, Familiei si Protectiei Sociale.
(3) Realizarea atributiilor ce revin caselor de pensii sectoriale, potrivit legii, este supus
controlului Ministerului Aprrii Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor si
Serviciului Romn de InIormatii, dup caz.
ART. 141
(1) Salarizarea personalului CNPP, al caselor teritoriale de pensii si al caselor de pensii
sectoriale se realizeaz potrivit legii.
(2) Cheltuielile curente si de capital ale CNPP, caselor teritoriale de pensii, I.N.E.M.R.C.M si
centrelor regionale de expertiz medical a capacittii de munc se suport din bugetul
asigurrilor sociale de stat.
(3) Cheltuielile curente si de capital ale caselor de pensii sectoriale se suport din bugetul de
stat, prin bugetele institutiilor n subordinea crora Iunctioneaz.

CAP. VII
Rspunderea juridic

ART. 142
nclcarea prevederilor prezentei legi atrage rspunderea material, civil, contraventional
sau penal, dup caz.

SECTIUNEA 1
InIractiuni

ART. 143
Completarea declaratiei nominale de asigurare de ctre Iunctionar cu date nereale, avnd ca
eIect denaturarea evidentelor privind asiguratii, stagiul de cotizare sau contributia de asigurri
sociale ori eIectuarea de cheltuieli nejustiIicate din bugetul asigurrilor sociale de stat constituie
inIractiunea de Ials intelectual si se pedepseste potrivit prevederilor Codului penal.

SECTIUNEA a 2-a
Contraventii

ART. 144
Constituie contraventie urmtoarele Iapte:
a) nedepunerea la termen a declaratiei nominale de asigurare, prevzut la art. 7;
b) nedepunerea declaratiei individuale de asigurare, prevzut la art. 11;
c) nerespectarea cotelor de contributie de asigurri sociale stabilite potrivit prevederilor art. 27
alin. (3) si art. 31;
d) nerespectarea metodologiei si a criteriilor de ncadrare n conditii deosebite de munc;
e) nerespectarea prevederilor art. 33-36 privind baza de calcul a contributiei de asigurri
sociale;
I) nerespectarea prevederilor art. 44 privind neplata si calculul majorrilor de ntrziere la
plata contributiei de asigurri sociale;
g) nerespectarea prevederilor art. 119 privind obligatia comunicrii modiIicrilor intervenite
reIeritoare la conditiile de acordare a pensiei;
h) neachitarea de ctre angajator, n conditiile stabilite de lege, a ajutorului de deces;
i) calculul si plata eronate ale ajutorului de deces de institutia care eIectueaz plata acestuia;
j) nerespectarea termenelor prevzute de lege pentru plata contributiei de asigurri sociale;
k) neplata de ctre angajator, timp de 3 luni consecutiv, n conditiile legii, a contributiei de
asigurri sociale la bugetul asigurrilor sociale de stat;
l) reIuzul de a pune la dispozitia organelor de control ale CNPP, ale caselor teritoriale de
pensii, precum si ale caselor de pensii sectoriale documentele justiIicative si actele de evident
necesare n vederea stabilirii obligatiilor de asigurri sociale, precum si n vederea recuperrii
creantelor prin executare silit;
m) nerespectarea prevederilor art. 161 alin. (1);
n) neplata, timp de 3 luni consecutiv, n conditiile legii, a contributiei de asigurri sociale
datorate de asiguratii prevzuti la art. 6 alin. (1) pct. IV;
o) Iapta persoanei de a nu transmite, timp de 3 luni consecutiv, la casele teritoriale de pensii,
respectiv la casele de pensii sectoriale declaratia nominal de asigurare;
p) Iapta persoanei de a nu vira, pentru o perioad de 3 luni consecutiv, la bugetul asigurrilor
sociale de stat contributia de asigurri sociale retinut de la asigurat.
ART. 145
(1) Contraventiile prevzute la art. 144 se sanctioneaz dup cum urmeaz:
a) cu amend de la 500 lei la 1.000 lei, cele prevzute la lit. b), c), I), g), i), m), n) si o);
b) cu amend de la 1.500 lei la 5.000 lei, cele prevzute la lit. a), d), e), h), j), l) si p);
c) cu amend de la 5.000 lei la 10.000 lei, cea prevzut la lit. k).
(2) Nivelul amenzilor prevzut la alin. (1) poate Ii actualizat prin hotrre a Guvernului.
ART. 146
Constatarea contraventiilor prevzute la art. 144 si aplicarea sanctiunilor prevzute la art. 145
se Iac de ctre organele de control ale CNPP, prin casele teritoriale de pensii, de ctre ANAF si
unittile sale subordonate, precum si de organele de control ale caselor de pensii sectoriale.
ART. 147
Amenzile contraventionale, aplicate potrivit prevederilor art. 145 si 146, constituie venituri la
bugetul asigurrilor sociale de stat.
ART. 148
(1) Dispozitiile reIeritoare la contraventii prevzute la art. 144-146 se completeaz cu
prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobat
cu modiIicri si completri prin Legea nr. 180/2002, cu modiIicrile si completrile ulterioare.
(2) Dispozitiile prezentei legi, reIeritoare la obligatiile Iat de bugetul asigurrilor sociale de
stat, se completeaz cu prevederile Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii
Iiscale, cu modiIicrile ulterioare.

CAP. VIII
Jurisdictia asigurrilor sociale

ART. 149
(1) Deciziile de pensie emise de casele teritoriale de pensii si de casele de pensii sectoriale pot
Ii contestate, n termen de 30 de zile de la comunicare, la Comisia Central de Contestatii,
respectiv la comisiile de contestatii care Iunctioneaz n cadrul Ministerului Aprrii Nationale,
Ministerului Administratiei si Internelor si Serviciului Romn de InIormatii.
(2) Procedura de examinare a deciziilor supuse contestrii reprezint procedur administrativ
prealabil, obligatorie, Ir caracter jurisdictional.
(3) Comisia Central de Contestatii Iunctioneaz n cadrul CNPP.
(4) Deciziile de pensie necontestate n termenul prevzut la alin. (1) sunt deIinitive.
ART. 150
(1) Comisia Central de Contestatii si comisiile de contestatii care Iunctioneaz n cadrul
Ministerului Aprrii Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor si Serviciului Romn
de InIormatii sunt organisme de veriIicare, care examineaz si hotrsc asupra deciziilor de
pensie emise de casele teritoriale de pensii, respectiv de casele de pensii sectoriale si urmresc
aplicarea corect a legislatiei reIeritoare la pensiile publice.
(2) Organizarea, Iunctionarea si structura Comisiei Centrale de Contestatii, respectiv a
comisiilor de contestatii care Iunctioneaz n cadrul Ministerului Aprrii Nationale,
Ministerului Administratiei si Internelor si Serviciului Romn de InIormatii se stabilesc prin
ordin comun al ministrului muncii, Iamiliei si protectiei sociale, ministrului aprrii nationale,
ministrului administratiei si internelor si directorului Serviciului Romn de InIormatii, n termen
de 30 de zile de la intrarea n vigoare a prezentei legi.
(3) n solutionarea contestatiilor, Comisia Central de Contestatii si comisiile de contestatii
care Iunctioneaz n cadrul Ministerului Aprrii Nationale, Ministerului Administratiei si
Internelor si Serviciului Romn de InIormatii adopt hotrri.
(4) Termenul de solutionare a contestatiei este de 45 de zile de la data nregistrrii acesteia.
ART. 151
(1) Hotrrile Comisiei Centrale de Contestatii, respectiv ale comisiilor de contestatii care
Iunctioneaz n cadrul Ministerului Aprrii Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor
si Serviciului Romn de InIormatii se comunic persoanelor n cauz si caselor teritoriale de
pensii sau caselor de pensii sectoriale interesate, dup caz, n termen de 5 zile de la adoptare.
(2) Hotrrile prevzute la art. 150 alin. (3) pot Ii atacate la instanta judectoreasc
competent, n termen de 30 de zile de la comunicare.
(3) Hotrrile prevzute la art. 150 alin. (3) care nu au Iost atacate la instantele judectoresti n
termenul prevzut la alin. (2) sunt deIinitive.
ART. 152
Jurisdictia asigurrilor sociale se realizeaz prin tribunale si curti de apel.
ART. 153
Tribunalele solutioneaz n prim instant litigiile privind:
a) modul de calcul si de depunere a contributiei de asigurri sociale;
b) modul de stabilire a dobnzilor si penalittilor de ntrziere;
c) nregistrarea, evidenta si certiIicarea contributiei de asigurri sociale;
d) hotrrile Comisiei Centrale de Contestatii si ale comisiilor de contestatii care Iunctioneaz
n cadrul Ministerului Aprrii Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor si Serviciului
Romn de InIormatii privind deciziile de pensie;
e) deciziile comisiilor medicale de contestatii si ale comisiilor centrale de expertiz medico-
militar ale Ministerului Aprrii Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor si
Serviciului Romn de InIormatii date n solutionarea contestatiilor privind deciziile medicale
asupra capacittii de munc;
I) reIuzul nejustiIicat de rezolvare a unei cereri privind drepturile de asigurri sociale;
g) modul de stabilire si de plat a pensiilor si a altor drepturi de asigurri sociale;
h) plngerile mpotriva proceselor-verbale de contraventie ncheiate n baza prezentei legi;
i) contestatiile mpotriva msurilor de executare silit, dispuse n baza prezentei legi;
j) alte drepturi si obligatii de asigurri sociale nscute n temeiul prezentei legi.
ART. 154
(1) Cererile ndreptate mpotriva CNPP, a caselor teritoriale de pensii sau mpotriva caselor de
pensii sectoriale se adreseaz instantei n a crei raz teritorial si are domiciliul ori sediul
reclamantul.
(2) Celelalte cereri se adreseaz instantei n a crei raz teritorial si are domiciliul sau sediul
prtul.
ART. 155
(1) mpotriva hotrrilor tribunalelor se poate Iace recurs la curtea de apel competent.
(2) Hotrrile curtilor de apel, precum si hotrrile tribunalelor, neatacate cu recurs n termen,
sunt deIinitive si irevocabile.
ART. 156
Prevederile prezentei legi, reIeritoare la jurisdictia asigurrilor sociale, se completeaz cu
dispozitiile Codului de procedur civil si ale Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciar,
republicat, cu modiIicrile si completrile ulterioare.
ART. 157
Cererile n Iata oricror organe sau instante, precum si toate actele procedurale n legtur cu
litigiile, avnd ca obiect drepturi sau obligatii de asigurri sociale, sunt scutite de tax de timbru.

CAP. IX
Dispozitii tranzitorii

ART. 158
(1) Perioadele de vechime n munc realizate n grupele I si a II-a de munc pn la data de 1
aprilie 2001 constituie stagiu de cotizare n conditii deosebite, n vederea reducerii vrstelor de
pensionare, cu exceptia celor realizate n activittile care, conIorm prevederilor art. 30 alin. (1),
sunt ncadrate n conditii speciale.
(2) Adeverintele care atest ncadrarea persoanelor n Iostele grupe I si/sau a II-a de munc
sunt valoriIicate, numai n situatia n care au Iost emise conIorm legii, pe baza documentelor
veriIicabile ntocmite anterior datei de 1 aprilie 2001.
ART. 159
(1) Pentru perioadele prevzute la art. 16 lit. a) si art. 17, dovada vechimii n munc, a
timpului util la pensie pentru agricultori si a duratei de asigurare, realizat pn la data de 1
aprilie 2001, se Iace cu carnetul de munc, carnetul de asigurri sociale sau cu alte acte prevzute
de lege.
(2) Pentru perioadele prevzute la art. 16 lit. b), dovada vechimii n serviciu, realizat pn la
intrarea n vigoare a prezentei legi, se Iace cu Iisa de pensie, Iisa matricol sau alte documente
legale.
(3) Pentru perioadele prevzute la art. 16 lit. c), dovada stagiului de cotizare, realizat pn la
intrarea n vigoare a prezentei legi, se Iace cu adeverinta eliberat n baza declaratiilor privind
evidenta nominal a asiguratilor si a obligatiilor de plat ctre bugetul asigurrilor sociale de stat,
a declaratiei de asigurare sau a contractului de asigurare social, dup caz.
ART. 160
(1) CertiIicarea stagiului de cotizare, realizat anterior datei de 1 aprilie 2001, se Iace de CNPP,
prin casele teritoriale de pensii, pe msura prelurii datelor din actele doveditoare prevzute la
art. 159 alin. (1).
(2) CertiIicarea stagiului de cotizare, realizat pn la intrarea n vigoare a prezentei legi, pentru
cadrele militare, politistii si Iunctionarii publici cu statut special din sistemul administratiei
penitenciare, din domeniul aprrii nationale, ordinii publice si sigurantei nationale se Iace de
casele de pensii sectoriale, pe msura prelurii datelor din actele doveditoare prevzute la art.
159 alin. (2).
ART. 161
(1) Cererile n legtur cu eliberarea actelor prevzute de lege, prin care se Iace dovada
vechimii n munc, a timpului util la pensie pentru agricultori si a stagiului de cotizare, necesare
stabilirii drepturilor de pensie, sunt scutite de orice Iel de taxe si comisioane.
(2) Cererile prevzute la alin. (1) se solutioneaz n termen de 30 de zile de la data
nregistrrii.
ART. 162
(1) n cazul n care n carnetul de munc, n carnetul de asigurri sociale sau n oricare alt act
prevzut de lege au Iost nregistrate salarii pe or ori salarii pe zi, salariile lunare se vor calcula
prin nmultirea salariilor orare sau, dup caz, zilnice cu numrul mediu de ore pe lun, respectiv
cu numrul mediu de zile lucrtoare pe lun din perioadele respective, astIel:
a) 25,5 zile (204 ore) pe lun, pentru perioadele anterioare datei de 1 ianuarie 1978;
b) 24,5 zile (196 ore) pe lun, pentru perioada 1 ianuarie 1978 - 1 martie 1990;
c) 23,6 zile (189 ore) pe lun, pentru perioada 1 martie 1990-30 septembrie 1990;
d) 21,25 zile (170 ore) pe lun, pentru perioada 1 octombrie 1990-1 ianuarie 1997;
e) 21,16 zile (169,33 ore) pe lun, pentru anul 1997;
I) 21,25 zile (170 ore) pe lun, pentru anul 1998;
g) 21,50 zile (172 ore) pe lun, pentru anul 1999;
h) 21,67 zile (173,36 ore) pe lun, pentru anul 2000;
i) 21,42 zile (171,36 ore) pe lun, pentru anul 2001;
j) 21,25 zile (170 ore) pe lun, pentru anul 2002;
k) pentru anul 2003 si n continuare numrul mediu de zile si, respectiv, de ore lucrtoare pe
luni se vor calcula conIorm prevederilor Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modiIicrile si
completrile ulterioare, reIeritoare la zilele de srbtoare legal.
(2) n situatiile n care, pentru o anumit perioad care constituie stagiu de cotizare, n carnetul
de munc sau n alte acte doveditoare nu sunt nregistrate drepturile salariale, la determinarea
punctajului mediu anual se utilizeaz salariul minim pe tar, n vigoare n perioada respectiv.
(3) Fac exceptie de la prevederile alin. (2) perioadele anterioare datei de 1 ianuarie 1963,
pentru care, la determinarea punctajului mediu anual, se utilizeaz:
a) un punct pentru Iiecare lun de stagiu de cotizare realizat n perioadele anterioare datei de 1
septembrie 1947, indiIerent de nivelul drepturilor salariale nregistrate n carnetul de munc sau
dovedite ori pentru care n carnetul de munc nu sunt nregistrate drepturile salariale;
b) un punct pentru Iiecare lun de stagiu de cotizare realizat n perioadele cuprinse ntre data
de 1 septembrie 1947 si data de 31 decembrie 1962 si pentru care n carnetul de munc nu sunt
nregistrate drepturile salariale si nici nu sunt dovedite;
c) un punct pentru Iiecare lun de stagiu de cotizare realizat n perioadele cuprinse ntre data
de 1 septembrie 1947 si data de 31 decembrie 1962, n situatia n care, prin valoriIicarea
drepturilor salariale din actele doveditoare, rezult, pentru Iiecare lun de stagiu de cotizare, un
numr de puncte mai mic dect cel prevzut la lit. b).
(4) n situatia n care, pentru perioade ulterioare datei de 31 august 1947, n documentele
doveditoare sunt nregistrate drepturi salariale nedenominate, acestea vor Ii denominate n
Iunctie de reIormele monetare.
(5) Prevederile alin. (3) si (4) se aplic pentru toate perioadele care constituie stagiu de
cotizare n sistemul public de pensii, cu exceptia perioadelor asimilate prevzute de lege.
(6) Pentru persoanele prevzute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. c) care nu pot dovedi cu acte
drepturile salariale de care au beneIiciat n perioadele anterioare intrrii n vigoare a prezentei
legi, la determinarea punctajului mediu anual se utilizeaz salariul mediu brut/net, dup caz, din
perioada respectiv.
ART. 163
(1) Pentru persoanele asigurate n alte sisteme de asigurri sociale, integrate n sistemul
asigurrilor sociale de stat pn la data intrrii n vigoare a prezentei legi, la determinarea
punctajului se ia n calcul, dup caz, salariul minim pe economie, venitul asigurat stipulat n
contractul de asigurare la care s-a achitat contributia de asigurri sociale sau salariul, inclusiv
celelalte drepturi, nregistrate n carnetul de munc.
(2) Pentru Iiecare an util realizat n cadrul Iostelor unitti agricole cooperatiste, precum si
pentru Iiecare an de contributie realizat de tranii cu gospodrie individual din zonele
necooperativizate, pn la data intrrii n vigoare a Legii nr. 80/1992*) privind pensiile si alte
drepturi de asigurri sociale ale agricultorilor, republicat, cu modiIicrile si completrile
ulterioare, punctajul anual este 0,57255 puncte.

(4) Pentru perioadele de stagiu de cotizare prevzute la art. 16 lit. d) la determinarea
punctajului lunar se ia n calcul cuantumul ajutorului.
ART. 164
(1) Pentru perioadele necontributive care, potrivit legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2001,
au constituit vechime n munc util la pensie, la determinarea punctajului lunar al persoanei se
utilizeaz salariul minim pe economie, brut sau net, dup caz, sau salariul de baz minim brut pe
tar din perioadele respective.
(2) Pentru perioadele asimilate prevzute la art. 49 alin. (1) lit. a)-c) si g), realizate anterior
datei de 1 aprilie 2001, la determinarea punctajului lunar se utilizeaz salariul minim pe
economie, brut sau net, dup caz, sau salariul de baz minim brut pe tar din perioadele
respective.
(3) Pentru perioadele recunoscute ca vechime n munc, potrivit prevederilor Decretului-lege
nr. 118/1990, republicat, la determinarea punctajului lunar al persoanei se utilizeaz 1,5 salarii
minime pe economie, brute sau nete, dup caz, din perioadele respective.
(4) n situatiile prevzute la alin. (3), n care persoana a realizat si stagii de cotizare, la
determinarea punctajului lunar al acesteia se utilizeaz salariul lunar, brut sau net, dup caz, avut
n perioadele respective, dac acesta este mai mare dect 1,5 salarii minime pe economie.
(5) Pentru perioadele asimilate prevzute la art. 49 alin. (1), realizate n intervalul cuprins ntre
data de 1 aprilie 2001 si data intrrii n vigoare a prezentei legi, la calculul punctajului lunar se
utilizeaz:
a) cuantumul pensiei de invaliditate, n situatiile prevzute la art. 49 alin. (1) lit. a);
b) 25 din salariul mediu brut lunar pe economie din perioadele respective, n situatiile
prevzute la art. 49 alin. (1) lit. b), c) si g).
(6) Pentru perioadele asimilate prevzute la art. 49 alin. (1) lit. d), realizate n intervalul
cuprins ntre data de 1 aprilie 2001 si data de 1 ianuarie 2006, la calculul punctajului lunar se
utilizeaz cuantumul indemnizatiilor de asigurri sociale.
(7) Pentru perioadele asimilate prevzute la art. 49 alin. (1) lit. e), realizate n intervalul
cuprins ntre data de 1 ianuarie 2005 si data intrrii n vigoare a prezentei legi, la calculul
punctajului lunar se utilizeaz cuantumul indemnizatiei pentru incapacitate temporar de munc
cauzat de accident de munc si boli proIesionale.
(8) Pentru perioadele asimilate prevzute la art. 49 alin. (1) lit. I), realizate n intervalul
cuprins ntre data de 1 ianuarie 2006 si data intrrii n vigoare a prezentei legi, la calculul
punctajului lunar se utilizeaz 25 din salariul mediu brut lunar pe economie din perioadele
respective.
ART. 165
(1) La determinarea punctajelor lunare, pentru perioadele anterioare datei de 1 aprilie 2001, se
utilizeaz salariile brute sau nete, dup caz, n conIormitate cu modul de nscriere a acestora n
carnetul de munc, astIel:
a) salariile brute, pn la data de 1 iulie 1977;
b) salariile nete, de la data de 1 iulie 1977 pn la data de 1 ianuarie 1991;
c) salariile brute, de la data de 1 ianuarie 1991.
(2) La determinarea punctajelor lunare, pe lng salariile prevzute la alin. (1) se au n vedere
si sporurile cu caracter permanent care, dup data de 1 aprilie 1992, au Icut parte din baza de
calcul a pensiilor conIorm legislatiei anterioare si care sunt nscrise n carnetul de munc sau
sunt dovedite cu adeverinte eliberate de unitti, conIorm legislatiei n vigoare.
(3) Sporul de vechime care se utilizeaz la stabilirea punctajelor lunare este urmtorul:
a) perioada 1 martie 1970-1 septembrie 1983:
- 3 pentru o vechime n munc total cuprins ntre 5-10 ani;
- 5 pentru o vechime n munc total cuprins ntre 10-15 ani;
- 7 pentru o vechime n munc total cuprins ntre 15-20 ani;
- 10 pentru o vechime n munc total de peste 20 de ani;
b) perioada 1 septembrie 1983-1 aprilie 1992:
- 3 pentru o vechime n munc total cuprins ntre 3-5 ani;
- 6 pentru o vechime n munc total cuprins ntre 5-10 ani;
- 9 pentru o vechime n munc total cuprins ntre 10-15 ani;
- 12 pentru o vechime n munc total cuprins ntre 15-20 ani;
- 15 pentru o vechime n munc total de peste 20 de ani.
(4) Pentru perioadele de dup 1 aprilie 1992, sporul de vechime utilizat la stabilirea
punctajelor lunare este cel nscris n carnetul de munc sau n alte acte doveditoare.
(5) Salariile medii si minime pe economie, brute sau nete, dup caz, pentru Iiecare an, pn la
intrarea n vigoare a prezentei legi, sunt prevzute n anexele nr. 7 si 8.
(6) Pentru perioadele anterioare anului 1938, precum si pentru perioada cuprins ntre 1939-
1946 inclusiv, la stabilirea punctajului lunar se utilizeaz salariul mediu corespunztor anului
1938.
(7) Pentru perioadele anterioare anului 1949 se utilizeaz salariul minim corespunztor anului
1949.
ART. 166
La determinarea punctajelor lunare, pentru perioada cuprins ntre 1 aprilie 2001 si data
intrrii n vigoare a prezentei legi, se utilizeaz venitul brut lunar realizat care a constituit,
conIorm legii, baza de calcul a contributiei individuale de asigurri sociale, asa cum acesta a Iost
nscris n declaratia privind evidenta nominal a asiguratilor si a obligatiilor de plat ctre
bugetul asigurrilor sociale de stat sau, dup caz, n declaratia de asigurare sau n contractul de
asigurare social.
ART. 167
n cazul persoanelor prevzute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. c), la determinarea punctajelor
lunare, pentru perioadele anterioare intrrii n vigoare a prezentei legi, se utilizeaz solda brut
sau net/salariul brut sau net, dup caz.
ART. 168
(1) Asiguratii care au contribuit la Fondul pentru pensia suplimentar cu 2, 3, respectiv
5, beneIiciaz de o crestere a punctajului, determinat prin aplicarea urmtoarelor procente la
punctajele lunare realizate n aceste perioade, astIel:
a) 16 pentru perioada 1 ianuarie 1967-1 ianuarie 1973;
b) 13 pentru perioada 1 ianuarie 1973-1 ianuarie 1978;
c) 14 pentru perioada 1 ianuarie 1978-1 iulie 1986;
d) 21 pentru perioada 1 iulie 1986-1 noiembrie 1990;
e) 15 pentru perioada 1 noiembrie 1990-1 aprilie 1991;
I) 14 pentru perioada 1 aprilie 1991-1 aprilie 1992;
g) 13 pentru perioada 1 aprilie 1992-1 ianuarie 1999;
h) 22 pentru perioada 1 ianuarie 1999-1 Iebruarie 1999;
i) 17 pentru perioada de dup 1 Iebruarie 1999.
(2) Asiguratii care au contribuit cu 4 la Fondul pentru pensia suplimentar beneIiciaz de o
crestere a punctajului, determinat prin aplicarea urmtoarelor procente la punctajele lunare
realizate n aceste perioade, astIel:
a) 26 pentru perioada 1 iulie 1977-1 ianuarie 1978;
b) 28 pentru perioada 1 ianuarie 1978-1 iulie 1986.
ART. 169
(1) Pensionarii sistemului public de pensii ale cror drepturi de pensie au Iost stabilite potrivit
legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, care au desIsurat activitti n locuri ncadrate n
grupa I si/sau grupa a II-a de munc, beneIiciaz de o crestere a punctajelor anuale realizate n
aceste perioade, dup cum urmeaz:
a) cu 50 pentru perioadele n care au desIsurat activitti n locuri ncadrate n grupa I de
munc;
b) cu 25 pentru perioadele n care au desIsurat activitti n locuri ncadrate n grupa a II-a
de munc.
(2) Prevederile alin. (1) nu se aplic n situatia n care, la recalcularea pensiilor n conIormitate
cu prevederile Ordonantei de urgent a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din
sistemul public, provenite din Iostul sistem al asigurrilor sociale de stat, aprobat cu completri
prin Legea nr. 78/2005, cu modiIicrile si completrile ulterioare, pentru determinarea
punctajului mediu anual s-a utilizat vechimea n munc necesar deschiderii dreptului la pensie
prevzut de acte normative cu caracter special.
(3) De cresterea punctajelor anuale prevzut la alin. (1) beneIiciaz si persoanele ale cror
drepturi de pensie s-au deschis n perioada 1 aprilie 2001-2 noiembrie 2008 inclusiv, numai n
situatiile n care, potrivit legii, la determinarea punctajului mediu anual s-au utilizat stagiile
complete de cotizare prevzute de legislatia n vigoare n perioada respectiv.
(4) Prevederile alin. (1) se aplic prin acordarea diIerentei dintre cresterea punctajului mediu
anual rezultat si cea acordat conIorm Ordonantei de urgent a Guvernului nr. 100/2008 pentru
completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurri
sociale, aprobat prin Legea nr. 154/2009.
(5) n situatia n care cuantumul pensiei aIerent punctajului mediu anual rezultat n urma
aplicrii prevederilor alin. (1)-(4) este mai mic dect cel cuvenit sau aIlat n plat, se mentine
acest cuantum pn la data la care, prin aplicarea Iormulei de calcul prevzute de lege, se obtine
un cuantum al pensiei mai mare.
(6) Prevederile art. 100 lit. a), reIeritoare la majorarea punctajului pentru perioadele realizate
n conditii deosebite de munc dup data de 1 aprilie 2001, se aplic si persoanelor nscrise la
pensie anterior intrrii n vigoare a prezentei legi.
ART. 170
(1) Pentru persoanele nscrise la pensie ncepnd cu data intrrii n vigoare a prezentei legi, la
punctajul mediu anual determinat n conditiile art. 95 se aplic un indice de corectie calculat ca
raport ntre 43,3 din cstigul salarial mediu brut realizat pe anul precedent si valoarea unui
punct de pensie n vigoare la acea dat.
(2) Prevederile alin. (1) se aplic o singur dat, la nscrierea initial la pensie.
ART. 171
La data intrrii n vigoare a prezentei legi, pensiile din sistemul public de pensii si alte drepturi
de asigurri sociale, inclusiv categoriile de pensii prevzute la art. 1 din Legea nr. 119/2010
privind stabilirea unor msuri n domeniul pensiilor, devin pensii n ntelesul prezentei legi.
ART. 172
(1) Pentru perioadele anterioare datei de 1 aprilie 2001, n care o persoan a Iost asigurat
simultan la dou sau mai multe sisteme de asigurri sociale care au Iost integrate n sistemul
asigurrilor sociale de stat, la stabilirea punctajului, perioadele respective se iau n calcul o
singur dat.
(2) Pentru perioadele anterioare datei de 1 aprilie 2001, n care o persoan a Iost asigurat
simultan la sistemul de asigurri sociale si pensii pentru agricultori, sistemul aprrii nationale,
ordinii publice si sigurantei nationale si la sistemul de asigurri sociale de stat, la stabilirea
punctajului se cumuleaz veniturile asigurate din perioadele respective.
(3) Pentru perioadele ulterioare datei de 1 aprilie 2001, n care o persoan a Iost asigurat
simultan la sistemul public de pensii si la sistemul aprrii nationale, ordinii publice si sigurantei
nationale, dup caz, la stabilirea pensiei se iau n considerare toate veniturile asigurate din
perioadele respective.
ART. 173
(1) n cazul modiIicrii numrului de urmasi dup intrarea n vigoare a prezentei legi, pentru o
pensie stabilit pe baza legislatiei anterioare, pensia de urmas cuvenit sotului supravietuitor se
recalculeaz potrivit prezentei legi, cu pstrarea conditiilor existente la data deciziei initiale.
(2) Prevederile alin. (1) se aplic si n cazul pensiilor de invaliditate stabilite pe baza legislatiei
anterioare, la modiIicarea ncadrrii ntr-un alt grad de invaliditate.
ART. 174
Litigiile care se reIer la drepturile ce Iac obiectul prezentei legi, aIlate pe rolul instantelor la
data intrrii n vigoare a acesteia, se vor judeca potrivit legii n baza creia a Iost stabilit dreptul.
ART. 175
Modelul declaratiei nominale de asigurare, al declaratiei individuale de asigurare, al
contractului de asigurare social, precum si modelele celorlalte documente necesare n vederea
evidentei drepturilor si obligatiilor de asigurri sociale prevzute de prezenta lege se stabilesc de
CNPP, se aprob prin ordin al ministrului muncii, Iamiliei si protectiei sociale si se public n
Monitorul OIicial al Romniei, Partea I.
ART. 176
La data intrrii n vigoare a prezentei legi CNPP comunic conturile n care se vireaz sumele
reprezentnd contributia de asigurri sociale.
ART. 177
(1) La data intrrii n vigoare a prezentei legi, contributia individual de asigurri sociale,
suportat de asiguratii prevzuti la art. 6 alin. (1) pct. I lit. c), nu va diminua venitul net al
acestora.
(2) Aplicarea prevederilor alin. (1) se realizeaz prin majorarea drepturilor salariale si a
veniturilor asigurate corespunztor diIerentei dintre cota de contributie individual de asigurri
sociale, prevzut de prezenta lege, si cota de contributie individual prevzut de legislatia
anterioar.
(3) Aplicarea prevederilor reIeritoare la baza de calcul a contributiei de asigurri sociale,
respectiv la majorarea drepturilor salariale si a veniturilor asigurate, astIel nct contributia de
asigurri sociale suportat de asiguratii prevzuti la alin. (1) s nu conduc la diminuarea
venitului net al acestora, se va Iace pe baza normelor metodologice aprobate prin hotrre a
Guvernului pn la data intrrii n vigoare a prezentei legi.
ART. 178
Cererile nregistrate si nesolutionate pn la data intrrii n vigoare a prezentei legi se vor
solutiona conIorm normelor legale existente la data deschiderii drepturilor de pensii.

CAP. X
Dispozitii Iinale

ART. 179
(1) Sumele ncasate necuvenit cu titlu de prestatii de asigurri sociale se recupereaz de la
beneIiciari n termenul general de prescriptie de 3 ani.
(2) n cazul prestatiilor de asigurri sociale, altele dect pensiile, recuperarea sumelor
prevzute la alin. (1) se eIectueaz de ctre angajator sau, dup caz, de institutia care eIectueaz
plata drepturilor de asigurri sociale.
(3) CNPP, prin casele teritoriale de pensii, precum si casele de pensii sectoriale recupereaz
sumele pltite necuvenit de la pltitorii prevzuti la alin. (2).
(4) Sumele pltite necuvenit prin intermediul caselor teritoriale de pensii si al caselor de pensii
sectoriale se recupereaz de la beneIiciari n baza deciziei casei respective, care constituie titlu
executoriu.
(5) Debitele reprezentnd contributii de asigurri sociale sau prestatii de asigurri sociale mai
mici de 10 lei nu se urmresc.
(6) Sumele rmase nerecuperate de pe urma beneIiciarilor decedati nu se mai urmresc.
(7) Sumele cu titlu de contributii de asigurri sociale, rmase nerecuperate de pe urma
asiguratilor prevzuti la art. 6 alin. (1) pct. IV, decedati, nu se mai urmresc.
ART. 180
(1) Sumele ncasate necuvenit cu titlu de prestatii de asigurri sociale, ca urmare a unei
inIractiuni svrsite de beneIiciar, se recupereaz de la acesta, de la data primei plti a sumelor
necuvenite, plus dobnzile aIerente, pn la recuperarea integral a prejudiciului.
(2) Sumele stabilite n conIormitate cu prevederile alin. (1), rmase nerecuperate de la
asiguratii decedati, nu se mai urmresc.
ART. 181
(1) Debitele provenite din prestatii de asigurri sociale se recupereaz prin executorii proprii ai
CNPP, precum si ai caselor de pensii sectoriale si se Iac venit la bugetul asigurrilor sociale de
stat.
(2) La recuperarea debitelor n conIormitate cu dispozitiile alin. (1) se aplic prevederile
Codului de procedur Iiscal n materie.
ART. 182
Angajatorii, persoane Iizice si juridice, sunt obligati s pun la dispozitia CNPP, a caselor
teritoriale de pensii si a caselor de pensii sectoriale, dup caz, datele si documentele necesare
ntocmirii evidentelor privind stagiul de cotizare.
ART. 183
n aplicarea prezentei legi, CNPP poate emite norme, aprobate prin hotrre a Guvernului.
ART. 184
(1) Baza de date privind asiguratii sistemului public de pensii, cu exceptia celor prevzuti la
art. 6 alin. (1) pct. I lit. c), este proprietatea CNPP si are caracter conIidential.
(2) Bazele de date privind asiguratii sistemului public de pensii prevzuti la art. 6 alin. (1) pct.
I lit. c) sunt proprietatea caselor de pensii sectoriale si au caracter conIidential.
ART. 185
Stabilirea si plata unor drepturi Iinantate din bugetul de stat se eIectueaz n continuare de
CNPP, prin casele teritoriale de pensii, si de casele de pensii sectoriale.
ART. 186
Institutul National de Statistic are obligatia s comunice CNPP si caselor sectoriale de pensii
cstigul salarial mediu brut, pn n ultima zi a lunii n curs, pentru luna precedent.
ART. 187
(1) n cazul pensiilor din sistemul public de pensii provenite din Iostul sistem de asigurri
sociale al agricultorilor, cuantumul pensiei aIerent punctajelor medii anuale se suport de la
bugetul de stat.
(2) Se suport, de asemenea, de la bugetul de stat partea din cuantumul pensiei aIerent
punctajelor medii anuale obtinute prin valoriIicarea, dup data de 1 aprilie 2001, a Iiecrui an util
realizat n cadrul Iostelor unitti agricole cooperatiste, a Iiecrui an de contributie realizat de
tranii cu gospodrie individual din zonele necooperativizate, pn la data intrrii n vigoare a
Legii nr. 80/1992, republicat, cu modiIicrile si completrile ulterioare, precum si a perioadelor
de contributie realizate, conIorm acestei legi, dup data de 29 iulie 1992 si pn la data de 1
aprilie 2001.
(3) Cuantumul pensiei de invaliditate stabilit conIorm prezentei legi, a crei cauz o constituie
accidentul de munc sau boala proIesional, se suport din Iondurile sistemului de asigurare
pentru accidente de munc si boli proIesionale din bugetul asigurrilor sociale de stat.
(4) Prevederile alin. (3) se aplic si n cazul pensiei de urmas, dac decesul sustintorului s-a
produs ca urmare a unui accident de munc sau a unei boli proIesionale.
(5) Prevederile alin. (3) si (4) se aplic si n situatia pensiilor stabilite anterior intrrii n
vigoare a prezentei legi.
ART. 188
(1) La eIectuarea oricror operatiuni care nu sunt legate de stabilirea si de plata pensiilor si a
altor drepturi de asigurri sociale de ctre CNPP, de casele teritoriale de pensii si de casele de
pensii sectoriale se percep tariIe sau comisioane procentuale de pn la 3, aplicate asupra
sumei totale ce Iace obiectul operatiunii Iinanciare.
(2) Operatiunile pentru care se pltesc tariIe sau se percep comisioane, precum si nivelul
acestora se stabilesc prin decizie a presedintelui CNPP.
(3) Sumele rezultate ca urmare a aplicrii prevederilor alin. (1) se Iac venit la bugetul
asigurrilor sociale de stat.
ART. 189
Baza lunar de calcul a contributiei de asigurri sociale, stabilit prin prezenta lege se aplic n
mod corespunztor si contributiei de asigurri pentru accidente de munc si boli proIesionale.
ART. 190
Aplicatia inIormatic utilizat la stabilirea pensiilor se omologheaz si este public.
ART. 191
(1) Expertizele dispuse de instantele judectoresti n litigiile de asigurri sociale se eIectueaz
numai de experti specializati n asigurri sociale.
(2) n vederea pregtirii si atestrii expertilor specializati n asigurri sociale, Ministerul
Justitiei eIectueaz modiIicrile necesare n legislatia speciIic.
ART. 192
(1) ntre sistemul public de pensii si sistemele proprii de asigurri sociale neintegrate acestuia
se recunosc reciproc stagiile de cotizare, respectiv vechimea n munc sau vechimea n serviciu,
n vederea deschiderii drepturilor la pensie pentru limit de vrst, de invaliditate si de urmas.
(2) Perioadele asimilate stagiului de cotizare, prevzute la art. 49 alin. (1) lit. b), c) si g), care
constituie si vechime n munc sau n serviciu n sistemele proprii de asigurri sociale
neintegrate sistemului public de pensii, se iau n calcul, optional, n unul dintre sisteme.
ART. 193
(1) Prezenta lege intr n vigoare la data de 1 ianuarie 2011, cu exceptia art. 70 alin. (1), art.
132, 135 si 194, care intr n vigoare la 3 zile de la data publicrii n Monitorul OIicial al
Romniei, Partea I.
(2) Prevederile art. 102 alin. (2)-(6), precum si cele ale art. 169 alin. (6) si art. 170 intr n
vigoare la data de 1 ianuarie 2012.
ART. 194
Guvernul Romniei va elabora si va nainta Parlamentului spre adoptare, pn la sIrsitul
anului 2010, un proiect de lege privind pensiile ocupationale.
ART. 195
Anexele nr. 1-8 Iac parte integrant din prezenta lege.
ART. 196
La data intrrii n vigoare a prezentei legi se abrog:
a) Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurri sociale,
publicat n Monitorul OIicial al Romniei, Partea I, nr. 140 din 1 aprilie 2000, cu modiIicrile si
completrile ulterioare;
b) Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat, republicat n Monitorul OIicial al
Romniei, Partea I, nr. 748 din 14 octombrie 2002, cu modiIicrile si completrile ulterioare;
c) art. 29 si 52 din Legea nr. 269/2003 privind Statutul Corpului diplomatic si consular al
Romniei, publicat n Monitorul OIicial al Romniei, Partea I, nr. 441 din 23 iunie 2003, cu
modiIicrile ulterioare;
d) Ordonanta de urgent a Guvernului nr. 36/2003 privind sistemul de pensionare a membrilor
personalului diplomatic si consular, publicat n Monitorul OIicial al Romniei, Partea I, nr. 376
din 2 iunie 2003, aprobat cu modiIicri si completri prin Legea nr. 595/2003, cu modiIicrile si
completrile ulterioare;
e) Legea nr. 179/2004 privind pensiile de stat si alte drepturi de asigurri sociale ale
politistilor, publicat n Monitorul OIicial al Romniei, Partea I, nr. 485 din 31 mai 2004, cu
modiIicrile si completrile ulterioare;
I) art. 68, art. 68`1 alin. (2) si art. 68`2-68`4 din Legea nr. 567/2004 privind statutul
personalului auxiliar de specialitate al instantelor judectoresti si al parchetelor de pe lng
acestea, publicat n Monitorul OIicial al Romniei, Partea I, nr. 1.197 din 14 decembrie 2004,
cu modiIicrile si completrile ulterioare;
g) art. 49-51 din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputatilor si al senatorilor, republicat n
Monitorul OIicial al Romniei, Partea I, nr. 763 din 12 noiembrie 2008;
h) art. 74-77, 80, 81 si 96 din Legea nr. 7/2006 privind statutul Iunctionarului public
parlamentar, republicat n Monitorul OIicial al Romniei, Partea I, nr. 345 din 25 mai 2009;
i) art. 43-52 si 54 din Legea nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil
navigant proIesionist din aviatia civil din Romnia, publicat n Monitorul OIicial al Romniei,
Partea I, nr. 481 din 18 iulie 2007;
j) art. 49 alin. (4) si art. 51 alin. (2) din Legea nr. 94/1992 privind organizarea si Iunctionarea
Curtii de Conturi, republicat n Monitorul OIicial al Romniei, Partea I, nr. 282 din 29 aprilie
2009;
k) art. 127 alin. (3) si art. 130 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic,
publicat n Monitorul OIicial al Romniei, Partea I, nr. 158 din 16 iulie 1997, cu modiIicrile si
completrile ulterioare;
l) art. 9, 12-15, art. 16 alin. (2) si art. 20 din Legea nr. 95/2008 privind Statutul personalului
aeronautic tehnic nenavigant din aviatia civil din Romnia, publicat n Monitorul OIicial al
Romniei, Partea I, nr. 304 din 18 aprilie 2008;
m) Legea nr. 226/2006 privind ncadrarea unor locuri de munc n conditii speciale, publicat
n Monitorul OIicial al Romniei, Partea I, nr. 509 din 13 iunie 2006;
n) Ordonanta de urgent a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul
public, provenite din Iostul sistem al asigurrilor sociale de stat, publicat n Monitorul OIicial al
Romniei, Partea I, nr. 119 din 7 Iebruarie 2005, aprobat cu completri prin Legea nr. 78/2005,
cu modiIicrile si completrile ulterioare;
o) Legea nr. 263/2008 privind sistemul de pensii si alte drepturi de asigurri sociale ale
agricultorilor, publicat n Monitorul OIicial al Romniei, Partea I, nr. 775 din 19 noiembrie
2008, cu modiIicrile ulterioare;
p) Hotrrea Guvernului nr. 1.550/2004 privind eIectuarea operatiunilor de evaluare n
vederea recalculrii pensiilor din sistemul public, stabilite n Iostul sistem al asigurrilor sociale
de stat potrivit legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, n conIormitate cu principiile Legii
nr. 19/2000, publicat n Monitorul OIicial al Romniei, Partea I, nr. 897 din 1 octombrie 2004,
cu modiIicrile si completrile ulterioare;
q) Hotrrea Guvernului nr. 751/2004 privind criteriile si procentele de majorare a pensiei de
serviciu a membrilor personalului diplomatic si consular pentru contributiile la pensia
suplimentar achitate n valut, publicat n Monitorul OIicial al Romniei, Partea I, nr. 459 din
21 mai 2004;
r) prevederile reIeritoare la pensii cuprinse la art. 11 alin. 1 si 2, art. 21 alin. 3 si art. 24 din
Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, publicat n Monitorul OIicial al Romniei,
Partea I, nr. 155 din 20 iulie 1995, cu modiIicrile si completrile ulterioare;
s) prevederile reIeritoare la pensii cuprinse la art. 19 alin. (3) din Legea nr. 384/2006 privind
statutul soldatilor si gradatilor voluntari, publicat n Monitorul OIicial al Romniei, Partea I, nr.
868 din 24 octombrie 2006, cu modiIicrile si completrile ulterioare;
s) orice alte dispozitii contrare prezentei legi.

Aceast lege a Iost adoptat de Parlamentul Romniei, n conditiile art. 77 alin. (2), cu
respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romniei, republicat.

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
ROBERTA ALMA ANASTASE


Bucuresti, 16 decembrie 2010.
Nr. 263.


ANEXA 1

LISTA cuprinznd personalul navigant din aviatia civil ale crui locuri de munc se ncadreaz
n conditii speciale

1. Personal navigant pe:
a) avioane turboreactoare si turbopropulsoare de transport;
b) avioane clasice de transport public;
c) avioane clasice n misiuni sanitare sau de specialitate;
d) elicoptere si avioane utilitare;
e) aeronave prototipuri la ncercare n zbor.
2. Echipaje de receptie n zbor a aeronavelor, instructori n scoli, cursuri si aerocluburi, pe:
a) avioane clasice;
b) avioane turboreactoare sau turbopropulsoare.
3. Personal de ncercare n zbor a aeronavelor noi, de serie
4. Personal navigant de control n zbor
5. Personal tehnic care execut receptia si controlul tehnic n zbor al aeronavelor
6. Instructori n scoli, cursuri si aerocluburi de zbor Ir motor
7. Personal de parasutism proIesionist care:
a) execut salturi din aeronav n procesul de instructie, antrenament sau salturi speciale;
b) execut salturi pentru receptia parasutelor;
c) execut salturi din turnul de parasutism;
d) desIsoar activitatea de instructor de parasutism la bordul aeronavei din care se execut
salturi cu parasuta.
8. nsotitori de bord


ANEXA 2
LISTA cuprinznd locurile de munc ncadrate n conditii speciale, n care se desIsoar
urmtoarele activitti

1. Activitatea din sectoarele care utilizeaz materii explozive, pulberi si munitii pentru
urmtoarele operatii:
a) manipularea materiilor explozive: docheri, docherimecanizatori, conductori de utilaje
portuare, mineri de supraIat si artiIicieri;
b) manipularea materiilor toxice si pulverulente, a produselor chimice si petrochimice, a
crbunilor si a minereurilor: docheri, docheri-mecanizatori, conductori de utilaje portuare;
c) Iabricarea, manipularea, transportul nitroglicerinei, explozivilor, pulberilor negre, pulberilor
Ir Ium, produselor pirotehnice n unittile de productie a explozivilor, precum si Iabricarea
nitrocelulozelor si a celuloidului n aceleasi unitti de productie a explozivilor;
d) Iabricarea munitiilor si a elementelor de munitii, locurile de munc n care se execut
operatii cu exploziv de initiere, exploziv cu caracteristic de sensibilitate mare, precum si
locurile de munc n care se execut operatii cu explozivi aromatici, la care angajatii vin n
contact direct cu acestia;
e) asamblarea si dezasamblarea Iocoaselor, suruburilor portamors si a detonatoarelor, n cazul
n care elementele componente sunt ncrcate;
I) asanarea terenurilor si a apelor de munitii, de produse pirotehnice, de materii explozive si
mine;
g) operatii de distrugere a munitiilor ncrcate si a elementelor de munitii ncrcate, a
pulberilor, a explozivilor si a produselor pirotehnice;
h) delaborarea munitiilor si a elementelor pirotehnice ncrcate cu substante explozive sau
incendiare.
2. Activitatea din locurile de munc ncadrate n categoriile de risc radiologic III si IV din
centrale nuclearoelectrice, unitti de cercetare-dezvoltare n domeniul nuclear, unitti de
Iabricare a combustibilului nuclear, unitti de tratare si depozitare a deseurilor radioactive,
instalatii radiologice si alte instalatii nucleare
3. Activitatea desIsurat n subteran la constructii hidrotehnice de tuneluri, de galerii, precum
si de centrale electrice subterane, la exploatri din cariere prin tuneluri si galerii
4. Activitatea desIsurat n subteran: lucrri de constructii, ntretinere si reparatii de tuneluri,
de ci Ierate, drumuri, precum si galeriile aIerente, cu adncimi mai mari de 8 m
5. Activittile desIsurate n subteran n cadrul metroului pentru:
a) mecanic de locomotiv si ram electric de metrou;
b) mecanic ajutor de locomotiv si ram electric de metrou;
c) mecanic instructor.
6. Activitatea de revizie, ntretinere, exploatare si reparatie de la metrou, care se desIsoar
100 n subteran
7. Activitatea desIsurat de personalul din siguranta circulatiei, care ndeplineste Iunctia de
mecanic de locomotiv si automotor, mecanic ajutor si mecanic instructor
8. Activitatea de exploatare portuar desIsurat de docheri si de docheri-mecanizatori
9. Activitatea desIsurat de personalul navigant din unittile de transport maritim si Iluvial,
care lucreaz n sala masinilor de pe navele maritime si Iluviale cu capacitate de peste 600 CP
10. Lucrri permanente sub ap la suprapresiune: scaIandri si chesonieri
11. Activitatea desIsurat de personalul de pe platIorme marine
12. Activitatea desIsurat de personalul care lucreaz n exploatri Iorestiere: Iasonatori,
corhnitori, Iunicularisti, tractoristi, conductori de tractoare articulate Iorestiere, sortatori
13. Activitatea desIsurat la Iorajul sondelor de titei si gaze: interventii, probe de productie si
reparatii capitale la sonde, combustie subteran, detubri sonde si sparea puturilor pentru
repararea coloanelor la sonde; activitatea de operatii speciale - pentru timpul eIectiv lucrat la
sond; montarea-demontarea turlelor petroliere, cu exceptia turlelor rabatabile
14. Reparatii si ntretinere la mori cu capacitate mai mare de 7.000 t
15. Prelucrarea industrial a topiturii de sticl prin suIlare cu gura - operatii executate complet
nemecanizat la teav, prelund priza din cuptorul de topire - si din teava de sticl greu Iuzibil
16. a) Prelucrarea topiturii de sticl la masini automate, semiautomate si prese;
b) Alimentarea manual a cuptoarelor de topit sticl;
c) Cuptoarele pentru topirea sticlei.
17. Fabricarea Iibrelor minerale artiIiciale din Iibre si Iibre de sticl
18. Activitatea desIsurat de personalul din activitatea de cocsiIicare a crbunelui:
a) cocserie: masina de sarjare, asezarea si etansarea usilor, nclzirea bateriilor si a
colectoarelor de gaze - platIormele de pe bateriile de cocs si semicocs, scoaterea usilor,
transportul cocsului la stins, stingerea si sortarea cocsului;
b) sectorul chimic al cocseriei: chimizarea gazului de cocs, distilarea gudroanelor, ambalarea
si ncrcarea n vrac a produselor chimice rezultate si Iabricate;
c) arderea pe vatr n cuptoare deschise a gudroanelor rezultate de la raIinarea produselor
petroliere;
d) operatia de gudronare a lingotierelor.
19. Activitatea desIsurat de personalul care lucreaz la producerea electrozilor siderurgici si
de sudur:
a) mcinarea, dozarea, malaxarea, brichetarea si presarea materiilor prime necesare Iabricrii
electrozilor;
b) calcinarea cocsului de petrol si a antracitului;
c) prepararea smoalei, a electrograIitului, precum si a deseurilor crude si a antracitului si
dozarea acestor componente;
d) coacerea, recoacerea, graIitarea si impregnarea electrozilor;
e) recuperarea produselor crbunoase;
I) prelucrri mecanice pe masini-unelte speciale ale electrozilor siderurgici graIitati si ale
niplurilor, ale blocurilor de Iurnal.
20. Prepararea de minereuri: mcinare, Ilotare, Iiltrare
21. Activitatea desIsurat de personalul din activitatea de aglomerare:
a) sectorul de aglomerare din siderurgie: operatiile de la masina de aglomerare, reintroducerea
n Ilux a sarjei neaglomerate - retur, expeditia aglomeratului;
b) ncrcarea materiei prime n corIe la Iurnalele vechi - operatie ce se execut sub silozuri;
c) mcinarea, prjirea, aglomerarea, sarjarea, precum si topirea minereurilor sau a
concentratelor de plumb;
d) prjirea si aglomerarea minereului de cupru, topirea concentratelor cuproase, convertizarea,
preraIinarea, precum si granularea cuprului;
e) prjirea, mcinarea, aglomerarea, topirea minereurilor, a zgurilor si a materialelor
reIolosibile neIeroase, preraIinarea, raIinarea, convertizarea si turnarea metalelor neIeroase.
22. Activitatea desIsurat de personalul de la Iurnale:
a) ncrcarea materiei prime n corIe la Iurnalele vechi - operatie ce se execut sub silozuri;
b) instalatia de dozare si de ncrcare a materialelor de sarj, ncrcarea Iurnalelor, epurarea
gazelor de Iurnal, prenclzitoare de aer, curtarea canalelor de la Iurnal, activitatea prestat la
creuzetul Iurnalelor, desulIurarea Iontei, granularea si expandarea zgurii, precum si epurarea
gazelor de Iurnal.
23. Activitatea desIsurat de personalul din otelarii:
a) ncrcarea cuptoarelor, precum si elaborarea otelului n cuptoare, n convertizoare, n
cuptoare electrice, inclusiv instalatii de retopire sub zgur si tratament termic n vid, care au
capacitatea de cel putin 5 t pe sarj;
b) turnarea otelului prin procedeul continuu si n lingouri la uzinele siderurgice;
c) pregtirea gropii de turnare, turnarea si evacuarea otelului;
d) cazanele recuperatoare de la otelriile cu convertizoare.
24. Activitatea din turntoriile de Iont, otel, neIeroase sau materiale reIolosibile neIeroase, cu
productie industrial continu, n care se execut si operatiile de dezbatere sau de curtare a
pieselor n hala de turnare
25. Activitatea desIsurat de personalul din activitatea de laminare la cald:
a) nclzirea metalului n vederea laminrii, laminarea, tierea, presarea si reIularea la cald,
inclusiv ajustajul, Iinisarea si sortarea la cald;
b) ncrcarea si descrcarea cuptoarelor adnci - macarale Tiegler, precum si macaralele de la
scoaterea otelului din cuptoarele cu propulsie;
c) nclzirea taglelor n cuptorul cu vatra nclinat pentru laminorul de 6 toli, precum si
nclzirea bandajelor si a discurilor pentru rotile de material rulant; nclzirea otelului pentru
laminare n cuptoare adnci;
d) nclzirea, scoaterea si transportul platinelor si al pachetelor de tabl, manual, de la
cuptoare la caj;
e) extragerea manual a otelului cald pentru laminare din cuptoare sau a taglelor din
cuptoarele cu propulsie;
I) extragerea manual a lingourilor sau a taglelor din cuptoarele cu propulsie; transportul
manual al taglelor de la cuptor la linia de laminare;
g) striparea lingourilor si curtarea cu Ilacr a lingourilor, bramelor si a taglelor, precum si
curtarea cu ciocane pneumatice a lingourilor si laminatelor.
26. Activitatea de Iorjare continu la cald, manual, cu ciocane si prese de peste 200 kg/Iort
27. Activittile eIectuate de zidari-samotori:
a) zidirea si repararea cuptoarelor industriale, utilajelor de turnare, cazanelor din centralele
electrice, precum si a altor asemenea utilaje, cu crmid din silic sau cu crmid din silic
asociat cu alte categorii de crmid reIractar;
b) executarea la cald, la utilajele mentionate mai sus, a operatiilor de zidire si de reparare a
zidriei, indiIerent de tipul de crmid reIractar utilizat - activitate permanent.
28. Activitatea desIsurat de personalul care lucreaz la:
a) uscarea, prjirea si distilarea minereurilor cinabriIere;
b) distilarea si puriIicarea mercurului n proces continuu; instalatiile de prelucrare cu mercur a
minereurilor auroargentiIere, activitatea de cianurare a minereurilor auroargentiIere;
c) electroliza cuprului si Iabricarea industrial a pulberilor de cupru;
d) electroliza aluminiului, inclusiv captarea gazelor;
e) prjirea, mcinarea, aglomerarea, topirea minereurilor, a zgurilor si a materialelor
reIolosibile neIeroase, preraIinarea, raIinarea, convertizarea si turnarea metalelor neIeroase;
I) aIinarea aurului si a argintului;
g) Iabricarea pulberii de aluminiu;
h) Iabricarea Ieroaliajului si a siliciului metalic.
29. Activitatea desIsurat de personalul care lucreaz la productia si prelucrarea plumbului,
zincului si cositorului:
a) mcinarea, prjirea, aglomerarea, sarjarea, precum si topirea minereurilor sau a
concentratelor de plumb; raIinarea plumbului, inclusiv cupelarea; elaborarea aliajului plumb-
cadmiu;
b) topirea aliajelor cu peste 50 plumb si turnarea de piese din aceste aliaje n procesul de
Iabricatie industrial: topirea, elaborarea si raIinarea metalelor neIeroase n incinta uzinelor din
metalurgia plumbului;
c) Iabricarea acumulatoarelor electrice din plumb;
d) metalurgia zincului;
e) personalul care lucreaz cu plumb din Iabricile de celoIibr-viscoz.
30. Activitatea de tratare si acoperire a metalelor prin urmtoarele:
a) metalizarea cu nichel-carbonil;
b) instalatiile de metalizare prin pulverizare cu jet de plasm;
c) operatiuni de tratamente termice eIectuate n cuptoare care utilizeaz n exclusivitate gazul
de cocs sau gazul de Iurnal;
d) deservirea cuptoarelor cu clopot pentru tratamente termice ale rulourilor de tabl si benzilor
de otel;
e) instalatii de zincare a tablelor, tevilor si proIilelor n industria metalurgic;
I) operatii de nclzire, tratament termic si emailare prin pudrare a pieselor din Iont;
g) acoperiri metalice n metal topit, n cazul n care supraIata total a pieselor care suIer
aceast operatie depseste 20 m/or.
31. a) Fabricarea abrazivelor din cuart - toate operatiile aIerente procesului de Iabricatie;
b) Granularea carburii de siliciu, a electrocorindonului si Iinisarea pietrelor de polizor.
32. Activitatea de perIorare, Iorare, mpuscare si transport al materialului derocat n cariere,
unde se Iolosesc excavatoare cu cupa mai mare de 4 mc si autobasculante mai mari de 25 t
33. Activitatea de sablaj uscat cu nisip, cu exceptia instalatiilor ermetizate
34. Activitatea desIsurat de personalul care lucreaz la Iabricarea si ambalarea negrului de
Ium
35. Activitatea de Iabricare a diamantelor sintetice
36. Activitatea desIsurat n instalatiile care Iabric, vehiculeaz si depoziteaz hidrogen
sulIurat, de distilare a apei grele, de schimb izotopic si de epurare a apelor reziduale cu hidrogen
sulIurat
37. Fabricarea acrilonitrilului si a derivatilor cianici, n cazul n care se desIsoar n aceeasi
instalatie; utilizarea n industrie a acrilonitrilului
38. Curtarea canalelor subterane care contin substante Ioarte periculoase sau cancerigene din
unittile industriei chimice si petrochimice
39. Activitatea desIsurat n instalatii de Iabricatie a benzenului si tetraclorurii de carbon
40. Activitatea desIsurat n instalatia bitum - Iabricarea, ambalarea, prepararea mixturilor
asIaltice
41. Fabricarea Ienolului
42. Activitatea desIsurat n instalatiile de Iabricare a oxidului de etilen
43. Activitatea desIsurat n instalatiile de electroliz pentru producerea clorului
44. Activitatea de Iabricare a clorurii de vinil si a policlorurii de vinil
45. Activitatea de Iabricare a pesticidelor
46. Fabricarea si utilizarea industrial de alIa si betanaItilimin
47. Fabricarea si ambalarea benzidinei
48. Fabricarea hidrobenzenului
49. Dozarea manual a antioxidantilor, a acceleratorilor si a agentilor de vulcanizare
50. Activitatea desIsurat de personalul care lucreaz n leprozerii
51. Fabricarea Ierodourilor - toate operatiile; Iabricarea si prelucrarea plcilor de marsit pe
baz de azbest - toate operatiile