Sunteți pe pagina 1din 17
UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAŞOV FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR ANALIZA ŞI EVALUAREA OPERAŢIUNILOR LOGISTICE

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAŞOV FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR

ANALIZA ŞI EVALUAREA OPERAŢIUNILOR LOGISTICE LA NIVELUL FIRMEI

SC DAMAR TONIK SRL

ENE MIRELA JOZSA ERIKA GRUPA 8292

CUPRINS

 

CUPRINS

2

CAPITOLUL I. CARACTERIZAREA FIRMEI

 

3

 

1.1Date de identificare

3

SC. Damar Tonik este o societatea comercială din Cluj-Napoca. Este înregistrată la Registrul Comerţului sub nr J12/1645/2002, având Codul unic de înregistrare RO 27502238. Are sediul pe str. DONATH nr.174 Cluj Napoca şi este constituită sub forma unei societăţi cu răspundere limitată, având durata de funţionre nelimitată.

Damar Tonik s-a înființat în 2002 în Cluj Napoca, având ca obiect de activitate distribuția de țigări, produse alimentare și băuturi alcoolice. Compania s-a dezvoltat atât în planul portofoliului de produse, cât și al ariei de acoperire, desfășurându-și activitatea în

 

județele : Maramureș, Satu Mare, Bihor, Arad, Hunedoara, Alba,Sălaj, Bistrița

 

3

1.2 Oferta firmei

3

 

3

 

1.3 Analiza mediului în care acționează firma. Analiza S.W.O.T

4

 

5

5

2.1 Procesul de cumpărare

 

5

 • 2.2 Analiza activităţii de transport

6

 • 2.3 Evaluarea procesului de stocare

6

 • 2.4 Depozitarea mărfurilor

7

 • 2.6 Analiza nivelului de servire

9

CAPITOLUL III. PROGRAM DE CREȘTERE A EFICIENȚEI ACTIVITĂȚII

LOGISTICE LA NIVELUL FIRMEI

11

CONCLUZII

16

2

CAPITOLUL I. CARACTERIZAREA FIRMEI

1.1Date de identificare

SC. Damar Tonik este o societatea comercială din Cluj-Napoca. Este înregistrată la Registrul Comerţului sub nr J12/1645/2002, având Codul unic de înregistrare RO

 • 27502238. Are sediul pe str. DONATH nr.174 Cluj Napoca şi este constituită sub

forma unei societăţi cu răspundere limitată, având durata de funţionre nelimitată. Damar Tonik s-a înființat în 2002 în Cluj Napoca, având ca obiect de activitate distribuția de țigări, produse alimentare și băuturi alcoolice. Compania s-a dezvoltat atât în planul portofoliului de produse, cât și al ariei de acoperire, desfășurându-și activitatea în județele : Maramureș, Satu Mare, Bihor, Arad, Hunedoara, Alba,Sălaj, Bistrița Năsăud.

1.2 Oferta firmei

Oferta de produse a firmei Damar Tonik SRL include țigări, produse alimentare și băuturi alcoolice.

Oferta este împărtiţă în următoarele grupe de produse :

3

1.3 Analiza mediului în care acționează firma. Analiza S.W.O.T

PUNCTE TARI:

Profitabilitate dovedită, situaţie financiară puternică şi excelente parteneriate cu

instituţiile financiare Deţinerea poziţiei de vârf de piaţă

Peste 10 ani experienţă în domeniu

Imagine foarte bună pe piaţă

Practicarea managementului calităţii

Echipă de conducere strategică, experimentată şi unită

Viteză de reacție decizională la modificările produse în mediul intern sau extern

Puncte de lucru în județele din partea de nord-vest a Transilvaniei

Strategie de marketing eficientă

Produse de calitate

Raportul preţ/calitate favorabil

PUNCTE SLABE:

suprasolicitarea lucrătorilor de depozit în plin sezon

facturarea produselor se face greu din cauza diversităţii produselor

stocarea de anumite produse se realizează numai în depozitele foarte mari

OPORTUNITĂȚI:

4

Crestere macroeconomică prognozată

Mărirea capacităţilor de depozitare prin construirea de depozite şi modernizarea celor

existente Posibilitatea de extindere a nomenclatorului de produse şi/sau servicii pe pietele existente

AMENINȚĂRI:

Cresterea puterii financiare a principalelor firme concurente, lideri ai altor produse similare

Schimbarea nevoilor, gusturilor sau preferinţelor clienţilor

Puterea crescandă de negociere a furnizorilor şi/sau a clienţilor

CAPITOLUL II. ANALIZA ȘI EVALUAREA OPERAȚIUNILOR LOGISTICE

2.1 Procesul de cumpărare

Misiunea cumpărării constă în obținerea produselor necesare, de calitate potrivită, în cantitatea potrivită, din sursa potrivită, livrate la locul potrivit, la timpul potrivit, la prețul potrivit. În ziua de astăzi majoritatea companiilor încearcă să scurteze durata ciclului comandă - achitare, adică timpul scurs între primirea comenzii şi achitarea mărfii livrate. Acest ciclu de operaţiuni cuprinde numeroase etape: transmiterea comenzii de către reprezentantul de vânzare, înregistrarea comenzii şi verificarea solvabilităţii clientului, planificarea stocurilor şi a producţiei, expedierea comenzii şi a facturilor şi încasarea contravalorii comenzii. Activitatea logistică începe cu primirea unei comenzi din partea clientului. Agenţii de vânzări preiau comenzile de la clienţi, pe care apoi le dau operatoarei firmei care le introduce în calculator şi întocmeşte facturile pentru fiecare comandă în parte. În etapa următoare operatoarea trimite informaţiile referitoare la comanda către cei ce au nevoie de ele. Depozitele vor primi instrucţiuni legate de ambalarea şi expedierea mărfurilor solicitate. Atunci când se constată o lipsă a produselor din stoc, acestea vor fi resolicitate. Mărfurile expediate vor fi însoţite de documente de transport şi de factură.

5

Pentru a accelera procesul de primire a comenzii, de expediere a mărfurilor şi de întocmire a documentelor, firma Damar Tonik SRL utilizează un sistem computerizat de înregistrare a comenzilor. Astfel, comanda către furnizor se face pe baza comenzii optime făcute de calculator. Calculatorul face această comandă în urma analizei vânzărilor pe fiecare produs în parte din ultimele 3 luni şi estimează un stoc optim necesar pentru următoarea perioadă stabilită, de regulă de 25 zile. Pentru a putea oferi cele mai bune preturi clienţilor, Damar Tonik încercă să negocieze cele mai bune contracte la furnizori. După primirea comenzii Damar Tonik are dreptul la o inspecţie adiţională a calităţii mărfii, iar în cazul în care descoperă defecte sau nereguli are dreptul să returneze comanda, iar furnizorul este obligat la rambursarea valorii acesteia.

 • 2.2 Analiza activităţii de transport

Transportul mărfurilor reprezintă una dintre activitaţile esenţiale ale distributiei fizice, considerată cea mai importantă componentă a mixului logistic, ea deţinand, de obicei, în ţarile dezvoltate, aproape jumătate din costurile aferente tuturor activitatilor logistice. Damar Tonik și-a dezvoltat o infrastructură extrem de eficientă bazată pe resursele materiale, umane și pe sistemele integrate IT care permit urmărirea activității pas cu pas și asigură flexibilitate prin corelarea tuturor proceselor în vederea obținerii permanente a celui mai bun cost funcție de fiecare situație dată. Practic modul de organizare în teren a resurselor Damar Tonik și modul de implementare a procedurilor de lucru crează unul din cele mai importante avantaje ale. Distribuţia directă a produselor are următoarele avantaje:

produsele sunt transportate rapid şi direct de la firmă la clienti, ajungând în stare

proaspătă la aceștia; mijloacele de transport ale firmei asigură condiții optime de transport pentru produse; Dezavantajul principal constă în numărul mare de contracte pe care trebuie să le

asigure, ce ridică atât costurile de transport, cât şi costul total.

 • 2.3 Evaluarea procesului de stocare

6

Nivelul stocurilor influenţează, de asemenea, satisfacţia clientului. Problema de bază constă în găsirea unei cai de mijloc, cu alte cuvinte, nici stocuri prea mari, dar nici prea mici. În luarea deciziilor legate de stocuri, conducerea firmei trebuie să pună în balanţă costurile necesare menţinerii unor stocuri mai mari cu vânzările şi cu profiturile care vor rezulta din aceste stocuri. În sistemul logistic al firmei, depozitarea mărfurilor include un ansamblu de activităţi de susţinere, care ajută la îndeplinirea obiectivelor de servire a clienţilor. Necesitatea economisirii resurselor materiale și bănești, folosirea cu maxim de eficiență a activelor circulante necesită determinarea unui nivel optim al stocurilor. Stocurile determină nivelul serviciului logistic oferit clienţilor şi continuarea desfăşurării propriei activităţi. Pentru controlul stocurilor compania foloseşte metoda JIT, al cărei scop este menţinerea cantităţii necesare de material în locul potrivit, la momentul potrivit, pentru a realiza cantitatea potrivită de produse.

Principalele caracteristici ale acestei metode sunt următoarele:

Relaţii strânse cu un număr mic de furnizori şi transportatori

Utilizarea în comun a informaţiilor de către clienţi şi furnizori

Frecvenţa mare a cumpărării şi transportului unor cantităţi mici, ceea ce conduce la

niveluri minime ale stocurilor Înlăturarea incertitudinii în canalul de aprovizionare/livrare, ori de câte ori este posibil

Obiectivele privind calitatea înaltă.

Firma de asemenea îşi planifică sosirea mărfurilor la timp astfel încât să se reducă la minim operaţiunile de manipulare şi stoc rămas.

2.4 Depozitarea mărfurilor

Depozitarea mărfurilor se face în depozitele firmei, iar marfa este depozitată pe categorii de produse : o cameră pentru ţigări, una pentru băuturi alcoolice, una pentru mărfuri alimentare. Obiectivele urmărite de firmă în procesul de aranjare a produselor în depozite sunt următoarele:

minimizarea costurilor de manipulare utilizarea la maxim a spaţiului de depozitare îndeplinirea anumitor cerinţe referitoare la compatibilitatea produselor, preluarea mărfurilor pentru asamblarea comenzilor, la securitate şi evitarea incendiilor.

7

Marfa este aşezată în depozite după anumite criterii:

complementaritate, când produsele care sunt folosite împreună în consum sunt solicitate de clienţi în cadrul aceleiaşi comenzi sunt amplasate una în apropierea celeilalte; compatibilitate, când mărfurile sunt aşezate în depozit în funcţie de caracteristicile lor merceologice, adică să nu genereze riscuri pentru mărfurile vecine; popularitate, criteriu determinat de viteza de circulaţie a produselor, atunci mărfurile sunt amplasate în apropierea punctelor de expediere spre clienţi; mărime, criteriu conform căruia mărfurile de dimensiuni mici sunt amplasate în apropierea zonelor de expediere, asigurându-se astfel o densitate mare de produse în proximitatea punctelor de livrare. Depozitele firmei sunt depozite de distribuţie şi nu depozite de tranzit.

2.5 Organizarea activității logistice

DIRECTOR GENERAL DIRECTOR EXECUTIV DIRECTOR RESRUSE UMANE DIRECTOR COMERCIAL DEPARTAMENT DEPARTAMENT DEPARTAMENT DEPARTAMENT TEHNIC ADMINISTRATIV LOGISTIC
DIRECTOR
GENERAL
DIRECTOR
EXECUTIV
DIRECTOR
RESRUSE UMANE
DIRECTOR
COMERCIAL
DEPARTAMENT
DEPARTAMENT
DEPARTAMENT
DEPARTAMENT
TEHNIC
ADMINISTRATIV
LOGISTIC
VÂNZĂRI
Marfa este aşezată în depozite după anumite criterii:  complementaritate , când produsele care sunt folosite
ACHIZITII
ACHIZITII
DISTRIBUTIE
DISTRIBUTIE
DEPOZIT PRODUSE
DEPOZIT
PRODUSE
 • TRANSPORT

8

DEPARTAMENT

LOGISTIC

DEPARTAMENT LOGISTIC TRANSPORT 2.6 Analiza nivelului de servire Pentru servirea elementelor care definesc servirea clienţilor, a
DEPARTAMENT LOGISTIC TRANSPORT 2.6 Analiza nivelului de servire Pentru servirea elementelor care definesc servirea clienţilor, a
TRANSPORT
TRANSPORT

2.6 Analiza nivelului de servire

Pentru servirea elementelor care definesc servirea clienţilor, a fost considerată

succesiunea etapelor unei tranzacţii între vânzator și cumpărător. Elementele servirii clienților au fost împărtite în trei categorii distincte.

 • a. elemente pretranzacţionale În această categorie, sunt incluse componentele care creează un climat favorabil

servirii clienţilor. Elementele pretranzacţionale sunt legate de politicile şi programele firmei, care constituie cadrul necesar servirii clienţilor. Principalele elemente care facilitează dezvoltarea unor bune relaţii între furnizor şi client sunt următoarele:

• declaratia scrisă, referitoare la politica de servire a clienţilor; • planurile de rezervă pentru situaţiile de forţă majoră, care ar putea afecta servirea clienţilor; • structura organizatorică necesară pentru aplicarea politicii de servire a clienţilor; • flexibilitatea sistemului, respectiv capacitatea sa de a răspunde unor nevoi speciale sau neasteptate ale clienţilor; • programele de pregătire a personalului firmei cliente, în vederea utilizării eficiente şi eficace a produselor firmei vânzatoare.

 • b. elemente tranzacţionale.

Se referă la componentele servirii clienţilor, care sunt determinate de îndeplinirea efectivă a funcţiei logistice. Printre cele mai importante elemente tranzacţionale se înscriu:

• disponibilitatea produselor (respective nivelul rupturilor de stoc); • durata ciclului comenzii; • furnizarea de informaţii la stadiul onorării comenzilor;

9

• precizia executării comenzii; • uşurinta efectuării comenzii de client;

• starea mărfurilor la recepţie.

 • c. elemente post-tranzacţionale. După efectuarea cumpărării de client, produsul este susţinut adesea prin servicii care asigură obţinerea de către client a beneficiilor aşteptate. Componentele din această categorie prelungesc procesul de vânzare după momentul în care clientul a intrat în posesia produsului. Sunt planificate încă din stadiile pretranzactional şi tranzacţional. Elementele servirii clienţilor, care susţin produsul în utilizare, sunt următoarele:

• oferirea unei garanţii pentru produs; • instalarea produselor; • efectuarea de reparaţii şi asigurări de piese de schimb; • înlocuirea temporară a produselor în perioada reparaţiilor; • soluţionarea reclamaţiilor clienţilor; • posibilitatea de returnare a ambalajelor de către client; • retragerea produselor defecte de pe piaţă. Cele mai importante aspecte legate de servirea clienţilor se referă la: durata de indeplinire a comenzii, regularitatea şi siguranţa livrarii, disponibilitatea stocurilor, restricţii legate de mărimea comenzii, uşurinţa comandării, timpul de livrare şi flexibilitatea, procedurile de facturare şi corectitudinea acesteia, procedurile de reclamare, vizitele întreprinse de ageţtii de vânzări, informaţii legate de comenzi. În ziua de azi, costul dobândirii de noi clienti depășește cu mult costul păstrării celor existenți. Ca urmare, compania trebuie să își concentreze resursele în vederea unei orientări agresive către clienții cei mai atractivi și a păstrării acestora, precum și pentru extinderea bazei de clienți profitabili. Una dintre cele mai bune modalități de atingere a acestui scop o constituie implementarea unui program de servicii pentru clienți. Principalele obiective ale Damar Tonik vizează îndeplinirea nevoile partenerilor cărora le garantează menținerea calității produselor și a valorilor mărcilor lor. Livrarea comenzilor cãtre clienți se face :

în ziua următoare pentru clienții din același oras cu centrul de distribuție regional

într-o zi prestabilită din săptămâna în conformitate cu ruta de livrare.

10

CAPITOLUL III. PROGRAM DE CREȘTERE A EFICIENȚEI ACTIVITĂȚII LOGISTICE LA NIVELUL FIRMEI

Obiectivul principal al grupului de distribuţie pentru acest an, cât şi pe termen mediu şi lung, este acela de a-şi consolida poziţia ca furnizor de servicii logistice integrate pe piaţa din România. Potrivit reprezentantului Damar Tonik dezvoltarea de pachete integrate de servicii logistice cuprinde servicii de depozitare, transport, reambalare, activităţi promoţionale şi etichetare. Acesta va fi următorul pas în evoluţia pe termen mediu şi lung a pieţei bunurilor de larg consum, care va suferi o reaşezare determinatã de extindere a comerţului modern. Damar Tonik îşi va extinde activitatea deschizând în 2012 încă un nou centru logistic în Brașov, similar cu cele dezvoltate anterior în județul Cluj Napoca, în care a investit patru milioane de euro. Pentru 2012 compania preconizează o creștere cu 15-20% a cifrei de afaceri, comparativ cu valoarea de aproximativ 100 milioane euro raportată în 2011. Din cauza fluxului mare de mărfuri ce trebuie transportate şi frecvenţei de aprovizionare, apar întârzieri în livrarea mãrfii cãtre furnizori, pentru a remedia aceastã problemã, Damar Tonik va reduce zona de acoperire zilnică a unui transportator prin introducerea mai multor curse pe aceiaşi zonã . Prin alegerea locului de amplasare a depozitului se urmărește atingerea următoarelor obiective :

● stabilirea celor mai scurte şi mai rapide cai de vehiculare a mărfurilor; ● respectarea principiului teritorial prin stabilirea judicioasă a zonei de aprovizionare; ● localizarea depozitului în zona special amenajata.

Prin deschiderea acestui nou centru logistic se urmărește extinderea activității în celelate judeţe ale Transilvaniei: Sibiu, Mureș, Harghita, Brașov, Covasna. Datoritã faptului cã va deschide un depozit în Brașov , distanţa dintre furnizori și clienți va fi micşoratã reducându-se astfel timpul necesar distribuţiei, şi odatã cu aceasta se vor mări şi stocurile disponibile.

Programul activităţilor

Simbol

Continutul

Durata

 

Activităti

activitate

activitătii

activităţii

După

Simultan

Înainte

11

A

Decizia firmei de a înființa un nou depozit la Brașov și sondarea terenului

20

zile

-

-

-

 

Analiza

       

B

rezultatelor

5 zile

A

-

C

sondajului

 

Stabilirea ariei

       

C

de distribuție

10

zile

B

-

D

 

Închirierea

       

D

spațiului

10

zile

C

-

G

necesar

 
 

Selectarea și

       

contactarea

E

potențialilor

15

zile

C

-

F

clienți

 
 

Încheierea

       

F

contractelor

pentru

10

zile

E

-

G

distribuție

 
 

Achiziţionarea

       

G

tehnologiilor

10

zile

D

H

I

de gestiune

 
 

Achiziţionarea

       

H

autovehiculelor

15

zile

D

G

I

 

Angajarea

       

I

personalului

20

zile

G,H

-

-

operativ şi

 

executiv

Metoda CPM este un procedeu de analiză a drumului critic în care singurul parametru analizat este timpul şi în reprezentarea graficului reţea se ţine seama de următoarele convenţii:

 • - fiecărei activităţi i se asociază un segment orientat numit arc, definit prin capetele sale, astfel fiecare activitate identificându-se printr-un arc;

 • - fiecărui arc i se asociază o valoare egală cu durata activităţii pe care o reprezintă;

12

 • - condiţionarea a două activităţi se reprezintă prin succesiunea a două arce adiacente.

Drumul critic reprezintă drumul cu cea mai scurtă durată de executare a proiectului, incluzând toate activitătile necesare.

- condiţionarea a două activităţi se reprezintă prin succesiunea a două arce adiacente. Drumul critic reprezintă

Planificarea activităților folosind Diagrama Gantt

Diagrama Gantt este o metodă de planificare şi control, care se bazează pe reprezenatrea grafică, pe o axă orizontală, a datelor de începere şi de finalizare a activităţilor, permiţând compararea performanţelor planificate cu cele efective. Utilizarea acestui tip de metodă a condus la obţinerea grafică a succesiunilor etapelor prevăzute în plan, ce prezintă o serie de avantaje: uşurinţa tra-sării şi înţelegerii diagramei,

13

prezentarea clară a datelor de începere şi finalizare a fiecărei activităţi, a succesiunilor acestora şi vizualizarea rapidă a stadiului de îndeplinire al programului. Reprezentarea succesivă a etapelor înfiintării noului centru logistic, în Brașov, cu ajutorul diagramei Gantt, face posibilă o vizualizare în timp a activităţilor realizate:

Diagrama Gantt A B C D E F G H I
Diagrama Gantt
A
B
C
D
E
F
G
H
I

Legendă:

1 pătrat – 5 zile

A - Decizia firmei de a înființa un nou depozit la Brașov și sondarea terenului B - Analiza rezultatelor sondajului

 • C - Stabilirea ariei de distribuție

 • D - Închirierea spațiului necesar

E - Selectarea și contactarea potențialilor clienți F - Încheierea contractelor pentru distribuție G - Achiziţionarea tehnologiilor de gestiune H - Achiziţionarea autovehiculelor

 • I - Angajarea personalului operativ şi executiv Procesul deschiderii unui nou centru logistic în Brașov se va derula pe o perioada de 75 de

zile.

Stabilirea Bugetului

Activitate

Buget alocat

Decizia firmei de a înființa un nou depozit la

1000 euro

Brașov și sondarea terenului Analiza rezultatelor sondajului

1100euro

14

Stabilirea ariei de distribuție

800

euro

Închirierea spațiului necesar

700

euro

Selectarea și contactarea potențialilor clienți

1000

euro

Încheierea contractelor pentru distribuție

1000

euro

Achiziţionarea tehnologiilor de gestiune

1500

euro

Achiziţionarea autovehiculelor

50000

euro

Angajarea personalului operativ şi executiv

900

euro

Total buget

58000

euro

Suma de care dispune firma Damar Tonik pentru deschiderea unui nou centu logistic în județul Brașov este de 60000 euro, iar în urma structurării activităților ce trebuiesc realizate în acest sens, consturile totale au fost de 58000 euro , firma reușind să se încadreze în bugetul stabilit inițial.

15

CONCLUZII

Damar Tonik înseamnă profesionalism, o forță în distribuție și logistică care oferă servicii complete și eficiente clienților săi. Beneficiind de experiență, resurse, informație și infrastructură flexibilă, compania oferă partenerilor săi posibilitatea de a fi mereu cu un pas înaintea evenimentelor care caracterizează piața. Viziunea a fost și este aceea ca Damar Tonik să devină un lider din punctul de vedere al infrastructurii logistice și să fie distribuitorul unor branduri puternice internaționale pe piața românească. Au muncit mult și au creat o infrastructură performantă, au încheiat contracte cu furnizori importanți și au devenit, astfel, lider al pieței interne. Firma urmãreşte respectarea unor anumite criterii: costurile transporturilor, durata acestora, elasticitatea Și flexibilitatea variantelor de transport, condiții moderne de transport și livrare, toate acestea având loc sub emblema calității pe care firma o promite.

16

BIBLIOGRAFIE

 • 1. G.Brãtucu, M.Bãlãşescu, I. Chiţu, C.Rãuţã,A.Tecãu, C.Lefter-Marketing volumul II,Ed.Universitaţii Transilvania , Anul 2006

 • 2. Kotler Philip – “Principiile marketingului” Ed. Teora, Bucureşti, 2001, pag. 192

 • 3. Curs “ Logistica mărfurilor” – Lect. Dr. Bălăsescu Marius

 • 4. www.damar-tonik.ro

17