Sunteți pe pagina 1din 3

Construire imobil P + 1E, Locuinta unifamiliala Mun. Constanta, cart.

Palazu Mare, parcela A470/1, sola 51, lot 7, jud. Constanta Beneficiar: RUSANU OTILIA si LUCIAN

NOTIFICARE necesar obtinerii AVIZ AGENTIA DE PROTECTIA MEDIULUI pentru Construire imobil P + 1E, Locuinta unifamiliala I. DATE GENERALE 1.1. 1.2. Denumirea proiectului de investitii: Construire imobil P + 1E, Locuinta unifamiliala; Amplasamentul proiectului si adresa obiectivului:

Mun. Constanta, cart. Palazu Mare, parcela A470/1, sola 51, lot 7, jud. Constanta. Beneficiarul se angajeaza sa costruiasca o locuinta P + 1E, amplasata in Mun. Constanta, cart. Palazu Mare, parcela A470/1, sola 51, lot 7, jud. Constanta. Terenul, situat in intravilanul mun. Constanta, cart. Palazu Mare, parcela A470/1, sola 51, lot 7, jud. Constanta, are o suprafata de 500,00 mp si se invecineaza dupa cum urmeaza : la Nord vecin propr. Tincu Dumitru; la Sud lot 5 vecin prop. Bileca Tomaida; la Est lot 8 vecin prop. Bileca Tomaida; la Vest str. Dumbraveni;

1.3 Date de identificare a beneficiarului proiectului de investitii a. denumire titular Rusanu Otilia si Lucian b. adresa titularului jud. Constanta, mun. Constanta, str. Cismelei, nr. 3, bl. 8E, ap. 24; c. reprezentanti legali / imputerniciti cu date de identificare Rusanu Otilia si Lucian 1.4 Incadrarea in planurile de urbanism / amenajarea teritoriului si / sau alte scheme / programe Imobilul are functiune de locuinta si este amplasat pe terenul dat in proprietatea sotilor Rusanu Otilia si Lucian conform contractului de vanzare/cumparare si a planului de situatie anexat. Terenul face parte din intravilanul mun. Constanta si se incadreaza in PUG. 1.5 Incadrarea in alte activitati existente Nu e cazul. 1.6 Bilant teritorial Suprafata terenului este de 500,00 mp. Locuinta are amprenta la sol de 119,37 mp, iar suprafata desfasurata de 226,05 mp. POT porpus = 23,87 %; CUT propus = 0,45; 1

2. Descrierea sumara a proiectului La cererea beneficiarilor Rusanu Otilia si Rusanu Lucian se va intocmi un proiect pentru construirea unei locuinte unifamiliale cu regim de inaltime P+1E. Constructia cuprinde urmatoarele spatii functionale : - la parter : - living - loc de luat masa - bucatarie - hol & casa scarii - birou - baie - sas - spatiu depozitare - garaj - spatiu depozitare - la etaj : - dormitor 1 - dormitor 2 - dormitor 3 - baie 1 - baie 2 - dresing - hol - balcon S = 25,20 mp; S = 11,80 mp; S = 8,85 mp; S = 6,50 mp; S = 10,80 mp; S = 5,70 mp; S = 3,63 mp; S = 1,08 mp; S = 15,00 mp; S = 7,94 mp; S = 16,20 mp; S = 17,28 mp; S = 17,28 mp; S = 5,55 mp; S = 5,70 mp; S = 6,00 mp; S = 6,70 mp; S = 7,75 mp;

Constructia locuintei se va realiza pe structura tip cadre, cu stalpi si grinzi din beton armat, inchideri exterioare si compartimentari din zidarie BCA si placi de gips-carton, iar acoperisul va fi tip sarpanta din lemn cu astereala scindura si invelitoare tigla ceramica. Fundatiile sunt continue sub ziduri din beton armat B 150 cu grinda armata B 200 la partea superioara. Planseele peste parter si etaj vor fi din BA monolit. Accesul la etaj se va face prin intermediul unei scari interioare realizata din beton armat, cu mana curenta la inaltimea de 1,00 m. Finisaje interioare Sunt realizate : -zugraveli lavabile in camere; - placaj faianta in bai; -pardoseal gresie in bucatarie, zona de intrare si spatiul de depozitare; -pardoseli parchet in camere; -tmplarie interioara din lemn natur lcuit; Finisaje exterioare Sunt executa : - tencuieli exterioare dricuite si zugrvite cu vopsea lavabil; - timplarie exterioara PVC imitatie lemn cu geam termopan; - placaj piatra soclu; - invelitoare tigla ceramica; 2

Racordul electric se face conform avizului FRE prin branare la reteaua existent. Instalaia se va executa cu circuite diferite pentru prize si sistemul de iluminat. Apele pluviale sunt evacuate prin intermediul jgheaburilor si burlanelor din PVC. Alimentarea cu apa se va realiza din strada Macului prin intermediul unui racord de DN 50 PHD intr-un cmin apometric cu apometru DN 25. Apele uzate menajere vor fi evacuate gravitational prin tuburi de PVC-KG DN 160 in canalizarea existenta pe strada Dumbraveni. Incalzirea se va face cu centrala proprie pe combustibil gazos; Realizarea investiiei nu prezinta nici un factor de risc din punct de vedere natural. Structura cladirii s-a proiectat pentru zona E de seismicitate cu Ks = 0,12 si Tc = 0,7 si nu produce poluarea mediului inconjurtor. Construcia face parte din clasa de importanta III conform P 100/92, iar categoria de importanta determinata conform HG 261/94 si OG 2/94 este normala : C. 3. Modul de asigurare al utilitatilor 1. Alimentarea cu apa Alimentarea cu apa potabila se va realiza din reteaua RAJA existenta in zona (conducta de distributie de pe str. Dumbraveni) 2. Evacuarea apelor uzate Evacuarea apelor uzate menajere se va face in reteaua RAJA existenta in zona ( conducta de canalizare de pe str. Dumbraveni) 3. Alimentarea cu energie electrica Se va face prin bransare la reteaua existenta pe str. Dumbraveni. 4. Asigurarea apei tehnologice Nu e cazul. 5. Asigurarea agentului termic Incalzirea locuintei si producerea apei calde menajere se va face cu o centrala proprie pe combustibil gazos. Anexe piese desenate Certificat de urbanism Plan de situatie si de incadrare in zona Taxa 100 RON Investitia proiectata nu face parte dintre lucrarile prevazute in anexa 1 la Legea nr. 22 / 2001 privind ratificarea Conventiei ce stabileste evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontiera , semnata la Espoo , in 1991.

Proiectant, Arh. Dan Pavel Arh. Andrei Chiorean 3