Sunteți pe pagina 1din 20

Energetic biochimic

3 tipuri de energie ntr-un sistem reactant: - energia liber Gibbs (G) - entalpia (H) - entropia (S)
DG = DH T x DS Reacie chimic A B DG = GB GA DG < 0 - reacie exergonic DG > 0 - reacie endergonic A+BC+D Keq = [C]eq[D]eq/[A]eq[B]eq

Energetic biochimic
DG (diferena de energie liber real): - semnul su este predictiv pentru sensul de desfurare al unei reacii n condiiile din celul: - DG < 0 reacia are loc spontan n sensul A B (reacie exergonic) - dac DG are valoare negativ mare reacia este ireversibil - DG = 0 reacia este la echilibru - DG > 0 spontan, reacia are loc n sensul A B - ea poate avea loc n sensul A B numai dac exist un aport de energie liber (dintr-o reacie exergonic) DG (diferena de energie liber standard)
Ecuaia lui Gibbs: DG = DG + RT ln [C][D]/[A][B] DG pentru o reacie care are loc spontan spre echilibru este negativ i variabil - la echilibru: DG = 0 => DG = RT ln Keq

Energetic biochimic
Cuplarea unei reacii endergonice cu o reacie exergonic: (1) AB DGen (2) CD DGex Suma: A + C B + D DGtotal = DGen + DGex dac DGex > DGen => DGtotal < 0 Ex - formarea glucozo-6-fosfatului: Glucoz + Pi glucoz-6-fosfat + H2O (DG1 = 3,3 kcal/mol) - reacia endergonic ATP + H2O ADP + Pi (DG2 = 7,3 kcal/mol) - reacia exergonic ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Suma: Glucoz + ATP glucoz-6-fosfat + ADP (DG total = 4 kcal/mol) Cale metabolic DGtotal = DG1 + DG2 + DG3 + DG4 + ..... - dac DGtotal < 0 calea este exergonic i are loc n sensul figurat, chiar dac unele reacii individuale au DG > 0

ATP transfer energia de la procesele exergonice la procesele endergonice

(1) X + Y + ATP XY + ADP + Pi X + ATP X~P + ADP X~P + Y XY + Pi (2) X + Y + ATP XY + AMP + PPi X + ATP X~AMP + PPi X~AMP + Y XY + AMP

ATP (adenozin trifosfat)

Compui nalt energetici:

Fosfoenolpiruvat

1,3-Difosfoglicerat

Acil-CoA

Creatin-fosfat

Compui cu energie joas:

Esteri fosforici

Compui chimici nalt energetici Fosfoenolpiruvat 1,3-Difosfoglicerat Creatin fosfat ATP ( AMP + PPi)

DG (kcal/mol)

14,8 11,8 10,3 10,9

Acil-CoA
ADP ( AMP + Pi) *ATP ( ADP + Pi) Cu energie joas PPi ( 2Pi) AMP ( adenozin + Pi) Glucoz-1-fosfat Fructoz-6-fosfat Glucoz-6-fosfat Glicerol-3-fosfat

7,5
7,8 7,3

4,6 3,4 5 3,8 3,3 2,2

Poziia intermediar a ATP pe scara valorilor DG

Sinteza ATP prin fosforilare la nivel de substrat:

Rolul ATP ca donor de fosfat nalt energetic:

Reacii de oxido-reducere
Ared + Box Aox + Bred Ared Aox + n e Box + n e Bred Ared/Aox i Bred/Box = cupluri oxido-reductoare, caracterizate de potenialul redox E (o msur a afinitii pentru e) e se deplaseaz de la cuplul donor de e (E <) spre cuplul acceptor de e (E >) Ecuaia lui Nerst: E = E + (RT/nF) ln [Ox]/[Red] Reacii de dehidrogenare - catalizate de dehidrogenaze AH2 + B A + BH2 - B = transportori de e universali: coenzimele piridinice (derivai ai vit. PP) - NAD+ i NADP+ coenzimele flavinice (derivai ai vit. B2) - FMN i FAD (ex: Fe2+ + Cu2+ Fe3+ + Cu+)

Dehidrogenaze dependente de coenzimele nicotinamidice:


AH2 + NAD(P)+ A + NAD(P)H + H+ [ NAD(P)+ + 2e + 2H+ NAD(P)H + H+ ]

Dehidrogenaze dependente de coenzimele flavinice:


AH2 + FMN/FAD A + FMNH2/FADH2 [ FMN/FAD + 2e + 2H+ FMNH2/FADH2 ]

Fosforilarea oxidativ
- lanul respirator (LR) - fosforilarea ADP la ATP

Ubiquinona (coenzima Q)

Proteinele cu Fe-S

Citocromii

Complexul I (NADH dehidrogenaza)

Complexul II (succinat dehidrogenaza)

NADH + H+ + Q NAD+ + QH2

Succinat + Q fumarat + QH2

Complexul III (citocrom c reductaza)

Complexul IV (citocrom c oxidaza)

QH2 + 2 cit c (Fe3+) Q + 2 cit c (Fe2+) + 2H+

2 cit c (Fe2+) + 2H+ + O2 2 cit c (Fe3+) + H2O

Transferul electronilor n lanul respirator

Transferul e n LR cuplat cu crearea gradientului de H+

ATP sintaza (complexul Fo-F1)

Oxidarea NADH: NADH + H+ + O2 + 3ADP + 3Pi NAD+ + 3 ATP + 4H2O Oxidarea succinatului: succinat + O2 + 2ADP + 2Pi fumarat + 2 ATP + 3H2O

Inhibitori ai lanului respirator

Decuplani ai fosforilrii oxidative