Sunteți pe pagina 1din 5

Obiectul contractului de vnzare-cumparare

Vnzarea-cumpararea da nastere la obligatii n sarcina ambelor parti: obligatia vnzatorului care are ca obiect lucrul vndut si obligatia cumparatorului care are ca obiect pretul. I. Lucrul vndut. Conditii: a) sa existe; b) sa fie n circuitul civil (n comert); c) sa fie determinat si determinabil, posibil si licit; d) sa fie proprietatea vnzatorului. a) Lucrul sa existe Daca lucrul a pierit total n momentul ncheierii contractului (sau nici n-a existat n realitate) vnzarea este nula absolut, ntruct obligatia vnzatorului este lipsita de obiect. si lucrurile viitoare pot forma obiect al obligatiei; nerealizarea lucrului viitor nu conduce la nevalabilitatea contractului, ci poate atrage doar obligarea vnzatorului la daune-interese, pe lnga pierderea pretului. b) Lucrul sa fie n circuitul civil (n comert) Potrivit art. 1310 Cod Civil "toate lucrurile care sunt n comert pot fi vndute, afara numai daca vreo lege a oprit aceasta". Sunt scoase din comert numai lucrurile care, prin natura lor, nu sunt susceptibile de a forma obiectul dreptului de proprietate si al actelor juridice: 1.Sunt declarate de lege inalienabile bunurile care fac parte din domeniul public al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale (exemplu: plajele, marea teritoriala etc.) 2.Exista si norme care instituie o inalienabilitate temporara (exemplu: Legea 18/1991 - care interzicea ca timp de 10 ani de la nscrierea proprietatii, terenul n privinta caruia s-a constituit dreptul de proprietate sa fie nstrainat prin acte ntre vii; Legea 112/1995 - care interzicea chiriasilor ce au cumparat locuintele (n anumite conditii) sa le nstraineze timp de 10 ani; ncalcarea

inalienabilitatii temporare are drept consecinta nulitatea absoluta a vnzariicumpararii). 3.Inalienabilitatea conventionala este n general interzisa, ea fiind o ngradire a principiului libertatii circuitului civil. Daca este justificata de un interes serios si legitim (cum ar fi interesul minorului de a fi protejat prin interzicerea nstrainarii pna la majorat), la care se mai adauga caracterul ei temporar, inalienabilitatea conventionala poate fi recunoscuta ca fiind valabila. c) Lucrul sa fie determinat/determinabil, posibil si licit Sanctiunea ncalcarii acestei cerinte este nulitatea absoluta a contractului. d) Bunul individual determinat sa fie proprietatea vnzatorului Nendeplinirea acestei conditii pune n discutie problema vnzarii lucrului altuia. d.1) Daca partile au ncheiat n cunostinta de cauza un contract de vnzare-cumparare cu privire la bunul altuia, contractul este lovit de nulitate absoluta, avnd o cauza ilicita. d.2) Daca partile, sau cel putin cumparatorul au fost n eroare, creznd ca vnzatorul este proprietar, vnzarea este anulabila (lovita de nulitate relativa), pe motiv de eroare asupra calitatii vnzatorului de a fi proprietar al lucrului. d.3) n cazul bunului aflat n indiviziune, daca unul dintre coindivizari nstraineaza bunul indiviz n materialitatea lui (n tot sau n parte), vnzarea nu este nula, ci este afectata de o conditie rezolutorie ca la partaj bunul sa cada n lotul altui coindivizar dect vnzatorul. II. Pretul. Pretul reprezinta un element esential al contractului de vanzarecumparare. In lipsa pretului nu poate fi vorba de acest contract. In cazul in care in schimbul transferarii dreptului de proprietate nu se plateste un pret, ci exista o alta contraprestatie , nu vom mai fi in prezenta unei vanzari-cumparari ci a unui alt contract, care ar putea fi un scltimb, un contract de intretinere, un contract de renta viagera, etc. in funtie de obiectul prestatiei dobanditorului. Conditiile pretului. Pretul sa fie exprimat in bani. Pretul sa fie determinat. Pretul determinabil. Existenta unui pret determinat, sau cel putin determinabil,constituie o conditie pentru valabilitatea vanzarii. Pretul este

considerat determinat atunci cand cuantumul lui este stabilit de parti odata cu incheierea contractului. In situatia in care pretul nu este determinat si nu este nici determinabil, vanzarea este nula pentru lipsa unuia din elementele esentiale ale contractului. In cazul in care pentru anumite bunuri exista preturi legale, acestea sunt obligatorii pentru parti si in acest caz contractul este valabil chiar daca pretul nu a fost determinat deoarece se presupune ca partile au avut in vedere pretul legal. Pretul sa fie real. Pretul simulat.Pretul real este este acela care este stipulat cu intentia de a fi platit si respectiv primit. El este in opozitie cu pretul fictiv, cu pretul simulat. Pretul este nereal si atunci cand pretul din contract este mai mic sau mai mare decat cel convenit in realitate. In astfel de situatii contractul ramane , in principiu, valabil, devenind aplicabile regulile de la simulatie. Totusi daca prin simulatie s-a urmarit fraudarea fiscului, stipulandu-se in contract un pret mai mic decat cel real,vanzarea-cumpararea este nula( art. 6 din 0.G nr. 12/1998). Pretul sa fie serios. Pretul este serios atunci cand constitituie a cauza suficienta a obligatiei vanzatorului de a transmite dreptul de proprietate asupra bunului. Pretul derizoriu este asimilat lipsei pretului asa incat contractul in care a fost stabilit va fi nul ca vanzare-cumparare. Nulitatea poate insa fi evitata prin recalificarea contractului, daca se dovedeste ca, in stabilirea unui astfel de pret, vanzatorul a fost animat de o intentie liberala. Vom fi, deci, in prezenta unei donatii, care nu mai este deghizata deoarece nu exista un act secret, ci doar actul real in care a fost trecut pretul derizoriu

a) sa fie stabilit n bani; b) sa fie determinat sau determinabil; c) sa fie sincer si serios. a) Pretul sa fie stabilit n bani. Aceasta cerinta este de esenta vnzarii, n lipsa, conventia putnd fi schimb, dare n plata, ntretinere, renta viagera sau orice alt contract.

b) Pretul sa fie determinat sau determinabil - adica la data ncheierii contractului partile sa fi convenit asupra cuantumului (determinat), sau sa fi stabilit numai elementele cu ajutorul carora pretul va putea fi determinat n viitor (determinabil). Determinarea pretului nu poate ramne la aprecierea ulterioara a partilor sau sa depinda de vointa uneia dintre ele. Daca pretul nu este determinat sau determinabil, vnzarea-cumpararea este nula absolut. c) Pretul sa fie sincer si serios Pretul este sincer daca este pretul real, pe care partile l-au stabilit nu n mod fictiv, ci pentru a fi cerut si platit n realitate. Pretul este serios cnd nu este derizoriu, disproportionat n raport cu valoarea lucrului vndut Bunul reprezinta motivul fundamental pentru care cumparatorul isi asuma obligatia de plata a pretului, cauza obligatiei acestuia. Bunurile care pot forma azi obiect al contractului de vanzare sunt din ce in ce mai numeroase datorita diversificarii extraordinare a productiei. Se pot vinde sicumpara, cu putine exceptii, atat bunuri imobile cat si bunuri mobile, atat bunuri mobile corporale cat si incorporale. Pentru a forma obiect al contractului de vanzare-cumparare, mai corect obiect al obligatiei vanzatorului, bunul trebuie sa existe sau sa poata exista in viitor, sa fie determinat sau determinabil, sa fie in circuitul civil si sa apartina vanzatorului.

D. Cauza contractului de vnzare-cumparare Conform art. 966 Cod Civil obligatia fara cauza, fondata pe o cauza falsa sau nelicita, nu poate avea nici un efect. Cauza este acel element al contractului de vnzare-cumparare care consta n obiectivul urmarit la ncheierea contractului. Cauza este alcatuita din doua elemente: - scopul imediat = element abstract si invariabil - scopul mediat = motivul determinant al ncheierii contractului

La orice contract de vnzare-cumparare scopul imediat al consimtamntului cumparatorului l reprezinta dobndirea lucrului, iar scopul imediat al consimtamntului vnzatorului este obtinerea pretului. De exemplu, scopul mediat poate fi pentru cumparator acela de a dobndi un bun pentru a-l dona altuia, iar pentru vnzator poate fi sa-si faca loc n garaj vnznd masina. Cauza trebuie sa ndeplineasca urmatoarele conditii: sa existe, sa fie reala, sa fie licita, sa fie morala. Bibliografie

I. Adam, Drept civil. Obligatiile. Contractul, op. cit., p. 406 A. G. Atanasiu .a., Noul Cod civil. Note. Corelaii. Explicaii., Ed. C.H.Beck, Buc, 2011, p. 572