Sunteți pe pagina 1din 7

CASA ASIGURARILOR DE SANATATE A APARARII, ORDINII PUBLICE, SIGURANTEI NATIONALE SI AUTORITATII JUDECATORESTI SERVICIUL EVIDENTA ASIGURATI, CONCEDII MEDICALE

SI INDEMNIZATII
Tel.: 021-202-4504, 021-202-4648, 021-202-4686, Fax: 021-202-4604

PRECIZARI DOCUMENTE DOVEDITOARE ALE CALITATII DE ASIGURAT


SALARIAT 1. adeverinta de salariat conform Ord. Nr. 903/2007 publicat in M.of. nr. 827/04.12.2007, 2. fotocopie dupa cartea de munca (pentru locurile de munca anterioare) pentru persoanele care au o vechime mai mica de 5 ani la ultimul loc de munca, 3. declaratie pe proprie raspundere privind realizarea altor venituri ca persoana fizica autorizata/liber profesionist/drepturi de autor/asociat/administrator, etc. vezi MODEL DECLARATIE PERSOANE CARE BENEFICIAZA DE INDEMNIZATIE DE SOMAJ 1. carnet de somer sau adeverinta de la A.N.O.F.M., 2. ultimul talon de la A.N.O.F.M., 3. acte justificative pentru perioadele anterioare. PENSIONAR 1. ultimul talon pensie, 2. copie decizie de pensionare, 3. declaratie pe proprie raspundere privind realizarea altor venituri decat cele din pensii, COPII cu varsta cuprinsa intre 0 18 ANI - Se asigura pe baza actului de identitate (certificat nastere/carte identitate) COASIGURAT - PERSOANA CARE NU REALIZEAZA VENITURI PROPRII si se afla in intretinerea unei persoane asigurate (datele vor fi inscrise pe Declaratia de asigurare la C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. pe verso in functie de categorie) Sotul, sotia, parintii (inclusiv persoane cu handicap gradul I sau II), aflati in intretinerea unei persoane asigurate vor fi inscrisi atasand la declaratia de asigurare TIP urmatoarele acte, conform ordonantei 617/13.08.2007, publicata in M.Of.649/24.09.2007cu modificarile si completarile ulterioare: 1. Act identitate al persoanei asigurate, 2. dovada calitatii de asigurat si a platii contributiei pe ultimii 5 ani pentru titularul asigurarii in functie de statutul persoanei asigurate, 3. copie acte doveditoare ale gradului de rudenie cu titularul asigurarii, 4. declaratie pe proprie raspundere din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri proprii, 5. pentru persoanele cu handicap se ataseaza certificatul de incadrare intr-un grad de handicap(copie), 6. declaratie pe propria raspundere a persoanei asigurate prin care aceasta declara ca are in intretinere persoana respectiva;

Elevii, studenti, ucenicii cu varsta cuprinsa intre 18 si 26 de ani care nu realizeaza venituri proprii Vor fi asigurati pe baza copiei dupa carnetul de elev/student/ucenic, vizat pe anul scolar curent (sau adeverinta) si a declaratiei pe proprie raspundere din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri proprii; In cazul in care realizeaza astfel de venituri se incadreaza la alta categorie de asigurat in functie de tipul veniturilor (salariat, liber profesionist, etc), TINERII CU VARSTA DE PANA LA 26 ANI, CARE PROVIN DIN SISTEMUL DE PROTECTIE A COPILULUI i nu realizeaz venituri din munc sau nu sunt beneficiari de ajutor social Se asigur fr plata contribuiei cu urmatoarele documente: 1. copie a actului de identitate, 2. declaratie pe proprie raspundere din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri proprii, 3. act doveditor al provenientei din sistemul de protectie a copilului, 4. document eliberat de primaria din localitatea de domiciliu care sa ateste ca nu este beneficiar de ajutor social (Lg. Nr. 416/2001). Vor completa Declaratia de asigurare TIP individuala. PERSOANELE CARE SE INCADREAZA IN PREVEDERILE LEGILOR SPECIALE (Lg. nr. 44/1994, Lg. nr. 189/200, Lg. nr. 309/2002), fac dovada acesti calitati cu: 1. documente doveditoare care atesta incadrarea in prevederile acestor legi talon de pensie, legitimatie de veteran, certificat de revolutionar, etc., 2. declaratie pe proprie raspundere din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri impozabile, altele decat cele prevazute de legile speciale sau pensii, PERSOANELE CARE NU REALIZEAZA VENITURI INCADREAZA IN CATEGORIA DE COASIGURAT SI NU SE

1. adeverinta de la Primaria de care apartine din care sa rezulte motivele pentru care nu beneficiaza de prevederile Legii 416/2001; 2. adeverinta de la Administratia Financiara din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri impozabile; 3. dovada platii C.A.S.S.-ului pentru ultimii 5 ani : copie dupa cartea de munca, pentru cei ce au fost salariati/adeverin de la fostul angajator din care s rezulte c s-a reinut i virat C.A.S.S.-ul pe perioada ct a fost salariat(); adeverinta de la Administratia Financiara din care sa rezulte ca nu a realizat venituri impozabile in ultimii 5 ani sau declaratie pe proprie raspundere autentificata notarial cu specificarea perioadei in care nu au realizat venituri (pentru cei ce nu au realizat venituri in ultimii 5 ani); copie dupa diploma de absolvire a unei forme de invatamant; 4. cerere de inscriere (in atentia conducerii institutiei). 5. copie buletin/carte identitate + nr. tel. de contact, 6. adeverinta de la Registrul Comertului din care sa rezulte ca nu figureaza in evidenta,

7. declaratia privind obligatiile de constituire si plata la FNUASS datorate de alte persoane decat cele care desfasoara activitate in baza unui contract individual de munca (Anexa 5 din M. Of. 649/24.09.2007) 8. Contractul de asigurari de sanatate in conformitate cu prevederile ORDINULUI nr. 345 din 8 august 2006 cu completarile si modificarile ulterioare, publicat in M.Of. nr. 720/23.08.2006 (anexa) se poate descarca de pe site-ul CASAOPSNAJ www.aopsnaj.ro Incepand cu luna ianuarie 2011 salariul minim brut pe economie este de 670 (sase sute saptezeci) lei, astfel ca lunar CASS este in cuantum de 37 lei. PERSOANELE CARE SE INCADREAZA IN PREVEDERILE LEGII nr. 416/2001 (persoanele care fac parte dintr-o familie care are dreptul la ajutor social) Se asigura cu plata contributiei din alte surse pe perioada in care beneficiaza de prevederile legii mai sus mentionate, pe baza urmatoarelor documente: 1. Copie act de identitate, 2. Document care sa ateste incadrarea in categoria persoanelor care beneficiaza de prevederile acestei legi (adeverinta eliberata de primaria localitatii de domiciliu), 3. Adeverinta de la Administratia Financiara din care sa rezulte veniturile impozabile in ultimii 5 ani (+/- alte documente doveditoare ale calitatii de asigurat pentru ultimii 5 ani). 4. Contractul de asigurari de sanatate in conformitate cu prevederile ORDINULUI nr. 345 din 8 august 2006 cu completarile si modificarile ulterioare, publicat in M.Of. nr. 720/23.08.2006 (anexa) se poate descarca de pe site-ul CASAOPSNAJ www.aopsnaj.ro PERSOANELE CU AFECTIUNI INCLUSE IN PROGRAMELE NATIONALE DE SANATATE SI CARE NU REALIZEAZA VENITURI DIN MUNCA, PENSIE SAU ALTE RESURSE SAU NU SE INCADREAZA IN CATEGORIA COASIGURAT pana la vindecarea respectivei afectiuni Se incadreaza in prevederile art. 213 alin. (1) pct. e) beneficiaza de asigurare fara plata contributiei si se asigura pe baza urmatoarelor documente : 1. certificat/adeverinta medical/a eliberat/a de medicul curant sau de medicul coordonator al programului de sanatate (care sa cuprinda data de cand este in evidenta cu afectiunea respectiva), 2. declaratie pe proprie raspundere din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri din munca, pensie sau alte surse, 3. documente doveditoare ale calitatii de asigurat pentru ultimii 5 ani. PERSOANELE BENEFICIARE ALE LG. nr. 448/2006 (persoane cu handicap) care NU REALIZEAZA VENITURI DIN MUNCA, PENSIE SAU ALTE SURSE, cu exceptia celor obtinute in baza O.U.G. nr. 102/1999 aprobata prin Lg. nr. 519/2002 SI NU SE INCADREAZA IN CATEGORIA DE COASIGURAT 1. Certificat de incadrare intr-un grad de handicap, 2. Talon, 3. Adeverinta de la Administratia Financiara din care sa rezulte veniturile impozabile in ultimii 5 ani

FEMEI INSARCINATE SAU LAUZE daca NU AU NICI UN VENIT SAU AU VENITURI SUB SALARIUL DE BAZA MINIM BRUT PE TARA SI NU SE INCADREAZA IN CATEGORIA DE COASIGURAT Se asigura fara plata contributiei pentru aceasta perioada in conformitate cu prevederile art. 213 alin. (1) lit. f) pe baza urmatoarelor documente : 1. adeverinta medicala care sa ateste varsta sarcinii/certificat de nastere al copilului (pentru lauze), 2. declaratie pe proprie raspundere din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri sau documente justificative ca realizeaza venituri lunare sub salariul de baza minim brut pe tara, 3. documente doveditoare ale calitatii de asigurat pentru ultimii 5 ani. PERSOANELE CARE SE AFLA IN CONCEDIU PENTRU CRESTEREA COPILULUI PANA LA IMPLINIREA VARSTEI DE 2 ANI SI IN CAZUL COPILULUI CU HANDICAP PANA LA IMPLINIREA DE CATRE COPIL A VARSTEI DE 3 ANI Se asigura cu plata contributiei din alte surse pe aceasta perioada, pe baza urmatoarelor documente: 1. Decizia emisa de Directia de Asistenta Sociala si protectia Copilului, 2. Adeverinta de la Administratia Financiara din care sa rezulte veniturile impozabile in ultimii 5 ani sau alte documente doveditoare ale calitatii de asigurat pentru ultimii 5 ani. ASOCIAI, ASOCIAI UNICI, ADMINISTRATORI 1. cerere de nscriere (in atenia conducerii instituiei); 2. statutul firmei (primele dou pagini), in copie; 3. declaraia de asigurare de la Casa de Pensii, in copie (declaraiile de asigurare pentru ultimii 5 ani); 4. dovada pltii C.A.S.S.-ului pe ultimii 5 ani (pna n prezent); 5. certificat de inregistrare (care contine codul unic de inregistrare), in 6. copie buletin/carte identitate + nr. tel. de contact; 7. declaratia privind obligatiile de constituire si plata la FNUASS datorate de alte persoane decat cele care desfasoara activitate in baza unui contract individual de munca (Anexa 5 din M. Of. 649/24.09.2007) 8.Contractul de asigurari de sanatate in conformitate cu prevederile ORDINULUI nr. 345 din 8 august 2006 cu completarile si modificarile ulterioare, publicat in M.Of. nr. 720/23.08.2006 (anexa) se poate descarca de pe site-ul CASAOPSNAJ www.aopsnaj.ro PERSOANE FIZICE AUTORIZATE/LIBERI PROFESIONISTI 1. cerere de nscriere ( in atenia conducerii instituiei); 2. decizia Baroului/Autorizaia de funcionare; 3. deciziile de impunere pentru venituri anticipate pentru ultimii 5 ani (2006 2011; 4. decizie de impunere anual pentru anii 2006, 2007, 2008, 2009, 2010; 5. dovada plii C.A.S.S.-ului pentru ultimii 5 ani pna n prezent (copie carte de munca daca in aceasta perioada a fost salariat, copie chitante/OP); 6. copie buletin/carte identitate + nr. tel. de contact;

7. declaratia privind obligatiile de constituire si plata la FNUASS datorate de alte persoane decat cele care desfasoara activitate in baza unui contract individual de munca (Anexa 5 din M. Of. 649/24.09.2007) 5. Contractul de asigurari de sanatate in conformitate cu prevederile ORDINULUI nr. 345 din 8 august 2006 cu completarile si modificarile ulterioare, publicat in M.Of. nr. 720/23.08.2006 (anexa) se poate descarca de pe site-ul CASAOPSNAJ www.aopsnaj.ro ARTITI/DREPTURI DE AUTOR 1. cerere de nscriere (in atenia conducerii instituiei); 2. adeverin cu veniturile realizate ( pentru artitii plastici - de la U.A.P. i/sau alte galerii prin care au fost fcute vnzri, pentru ultimii 5 ani i de la Administraia Financiar, pentru ultimii 5 ani); 3. dovada plii C.A.S.S.-ului peentru ultimii 5 ani pna n prezent; 4. deciziile de impunere pentru venituri anticipate pentru ultimii 5 ani; 5. decizie de impunere anual pentru anii 2006, 2007, 2008, 2009, 2010; 6. copie carte identitate + nr. tel. de contact; 7. declaratia privind obligatiile de constituire si plata la FNUASS datorate de alte persoane decat cele care desfasoara activitate in baza unui contract individual de munca (Anexa 5 din M. Of. 649/24.09.2007 8. Contractul de asigurari de sanatate in conformitate cu prevederile ORDINULUI nr. 345 din 8 august 2006 cu completarile si modificarile ulterioare, publicat in M.Of. nr. 720/23.08.2006 (anexa) se poate descarca de pe site-ul CASAOPSNAJ www.aopsnaj.ro CETATENI STRAINI REZIDENTI IN ROMANIA 1. copie act identitate, 2. declaratie notariala din care sa rezulte: -data primului document de identitate pentru conferirea dreptului de sedere pe teritoriul Romaniei si faptul ca nu plateste asigurari de sanatate intr-un alt stat membru UE, 3. dovada calitatii de asigurat de la data primului document de sedere pe teritoriul Romaniei, in functie de categoria de asigurat din care a facut parte si de actele enumerate mai sus. 4. Contractul de asigurari de sanatate in conformitate cu prevederile ORDINULUI nr. 345 din 8 august 2006 cu completarile si modificarile ulterioare, publicat in M.Of. nr. 720/23.08.2006 (anexa) se poate descarca de pe site-ul CASAOPSNAJ www.aopsnaj.ro PERSOANE CU ASIGURARE FACULTATIVA Asigurarea sociala de sanatate este facultativa pentru urmatoarele categorii de persoane care nu se incadreaza in prevederile art. 214 alin. (1) din Legea 95/2006 persoanele asigurate din statelor membre cu care Romania a incheiat acorduri,internaionale cu prevederi in domeniul sanatatii beneficiaza de servicii medicale i alte prestaii acordate pe teritoriul Romaniei, in conditiile prevazute de acordurileinternaionale: a) membrii misiunilor diplomatice acreditate in Romania; b) cetatenii straini si apatrizii care se afla temporar in tara; c) cetatenii romani cu domiciliul in strainatate care se afla temporar in tara

Documentele pe care trebuie sa le depuna aceste categorii de persoane sunt: -copie dupa pasaport; -cerere de nscriere (in atenia conducerii instituiei) cu specificarea perioadei pentru care doreste asigurarea facultativa. Pentru cetatenii straini care se asigura facultativ contributia la fond se calculeaza prin aplicarea cotei de 10,7% la valoarea a doua salarii de baza minime brute pe tara pentru un pachet de servicii stabilit prin contractul-cadru. Contributia pentru anul 2011 este lunar in cuantum de 143 lei. Alte precizari privind plata CASS, in conformitate cu prevederile Legii 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Persoanele care au obligatia de a se asigura si nu pot dovedi plata contributiei sunt obligate, pentru a obtine calitatea de asigurat, sa achite contributia legala lunara pe ultimii 5 ani, incepand cu data primei solicitari de acordare a serviciilor medicale, calculata la salariul de baza minim brut pe tara in vigoare la data platii, Strainii carora li s-a acordat una dintre formele de protectie prevazute in Legea nr. 122/2006 privind azilul in Romania, sunt obligati, pentru a obtine calitatea de asigurat, sa plateasca contributia legala incepand cu data obtinerii respectivei forme de protectie. Strainii carora li s-a acordat, anterior intrarii in vigoare una din formele de protectie sunt sunt obligati, pentru a obtine calitatea de asigurat, sa plateasca contributia legala incepand cu data intrarii in vigoare a legislatiei privind integrarea sociala a strainilor care au dobandit o forma de protectie in Romania, In cazul neachitarii in termen a contributiilor datorate fondului, aplicarea masurilor de executare silita pentru incasarea sumelor datorate si a majorarilor de intarziere, se realizeaza potrivit procedurilor instituite de Legea nr. 571/2003,cu modificrile i completarile ulterioare i O.G. nr. 92/2003, republicat, cu modificarile i completrile ulterioare, si normelor de incasare aprobate prin ordin al presedintelui CNAS, cu avizul consiliului de administratie. SEF SERVICIU DR. IOANA SABINA TUDOSIE

DECLARATIE PE PROPRIE RASPUNDERE

Subsemnatul/subsemnata___________________________________________________, C.N.P. - _________________________________ domiciliat/a in _________________________, adresa _________________________________________________________________________ declar pe proprie raspundere, cunoscand prevederile art. 292 Cod penal cu privire la falsul in declaratii ca, in ultimii 5 (cinci) ani AM/NU AM realizat alte venituri:

- venituri asimilate salariilor, - venituri din activitati independente, - venituri din agricultura si silvicultura, indemnizatii de somaj, - venituri din cedarea folosintei bunurilor, - venituri din dividente si dobanzi, venituri din drepturi de proprietate intelectuala, - alte venituri.

SEMNATURA

DATA